Page 1

k´KfÔJ : 1859 KUsˆJ»

SURMA 35th Year, Issue 1826

pMÜrJ\q KmFjKk’r TKoKa KjP~ è\m

xMroJ KrPkJat u¥j, 29 ßo - pMÜrJ\q KmFjKk’r jfáj TKoKa PWJwjJ KjP~ mqJkT YJûPuqr xOKÓ yP~PZÇ Vf 28 ßo oñumJr 51 kOÔJ~

KmsPaPj ˆáPc≤ IJxJ TPoPZ 46 vfJÄv

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

31 May - 6 June 2013

www.surmanews.com

k´KfÔJ : 1874 KUsˆJ»

21 - 27 r\m 1434 Ky\rL 16 - 22 ‰\qÔ 1420 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p

u¥Pj ßxjJ yfqJr WajJ~ oMxKuo-KmP≠w mJzPZ

oxK\Ph IJèe ßh~Jr ßYÓJ~ hMA xJPmT KmsKav ßxjJ IJaT

xMroJ KrPkJat u¥j, 29 ßo - CuCAPY ßxjJxhxq UMPjr WajJ~ KmsPaPj oMxKuo KmPÆw oJrJfìTnJPm ßmPz ßVPZÇ 22 ßo, mMimJr G yfqJr WajJr kr ßgPTA k´KfKhj KmsPaPjr KmKnjú ˙Jj ßgPT oxK\h FmÄ oMxuoJjPhr Skr yJouJr Umr kJS~J pJPóZÇ CuCAY yfqJTJP¥r xMPpJV KjP~ CV´ cJjk∫L hu AÄKuv KcPl¿ uLV (AKcFu) FmÄ KmsKav jqJvjJu kJKat (KmFjKk) k´TJPvq ßWJweJ KhP~ oxK\Ph yJouJxy oMxKuoPhr Ckr yJouJr ßYÓJ YJuJPóZÇ 52 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 29 ßo - ACPrJKk~ ACKj~j mKy:ntNf ßhvèPuJ ßgPT KmsPaPj ˆáPc≤ IJVoj mqJkTnJPm y∑Jx ßkP~PZÇ xŒsKf IKlx lr jqJvjJu ˆqJKaxKaPér k´TJKvf k´KfPmhPj PhUJ pJ~, Vf FT 51 kOÔJ~

\MuJA-IJVPˆ pM≠JkrJiLPhr xJ\J TJptTr yPm

- fgqoπL

dJTJ, 29 ßo - fgqoπL yJxJjMu yT AjM mPuPZj, ÈUJPuhJ K\~J \JoJ~JfPT rãJr pf ßYÓJA 52 kOÔJ~

ßylJ\Pfr 13 hlJ hJKm ßoJTJPmuJ TrJ rJPÓsr hJK~fô

- \JKfxÄW rqJPkJKat~Jr

dJTJ, 29 ßo - ßylJ\Pf AxuJPor 13 hlJ hJKm ßoJTJPmuJ TrJ rJPÓsr hJK~fô mPu o∂mq TPrPZj \JKfxÄPWr jJrLr KmÀP≠ xKyÄxfJ Kmw~T KmPvw rqJPkJKat~Jr rJKvhJ oj\MÇ FTA xPñ jJrLr k´Kf 48 kOÔJ~

fJPrTPT KlKrP~ KjPf mOKav IJhJuPfr IjMoKf uJVPm FjIJrKm mqJÄPTr pJ©J Êr∆

YJñJ yPóZ K\~J kKrmJPrr oJouJ

xMroJ KrPkJat u¥j, 29 ßo - u¥Pj rJ\QjKfT @vsP~ gJTJ KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjPT KmsPaj ßgPT ßlrf ßj~J ßTJPjJnJPmA x÷m j~ mPu oPj TrPZj ßxPhPvr @Aj ßkvJ~ KjP~JK\f mqKÜrJÇ fJPhr oPf KmsKav xrTJr YJAPuS fJPT ßlrf kJbJPf kJrPm jJ, pKh jJ @hJuf 50 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 29 ßo - mJÄuJPhPv pMÜrJ\q k´mJxL CPhqJÜJ S KmKjP~JVTJrLPhr IgtJ~Pj k´KfKÔf FjIJrKm mqJÄPTr IJjMÔJKjT pJ©J Êr∆ yP~PZÇ Vf 28 ßo, oñumJr dJTJr ßxJjJrVÅJS ßyJPaPu IgtoπL IJmMu oJu IJmhMu oMKyf 51 kOÔJ~

yrfJPur TJrPe UJPuhJ-oJKTtj IJ¥Jr ßxPâaJKr xJãJ& mJKfu, kJæJkJKæ ßhJwJPrJk dJTJ, 29 ßo - yrfJu ßhS~Jr oPfJ FTKa ÈnMu' Kx≠JP∂r TJrPe oJKTtj krrJÓs h¬Prr rJ\jLKfKmw~T @¥Jr ßxPâaJKr SP~K¥ @r vJrPoj KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr xPñ xJãJ“ TPrjKjÇ yrfJu cJTJr kKreJo xŒPTt ImKyf jJ gJTJ~ FA Im˙Jr xíKÓ yP~PZ mPu oPj TrPZj hPur ßjfJrJÇ fPm QmbT jJ yS~Jr \jq ßTmu yrfJuPTA hJ~L TrPZj jJ ßjfJrJÇ KmFjKkr xPñ TP~TKa ßãP© pMÜrJPÓsr Im˙JjVf kJgtPTqr TJrPeS FA QmbT TrJr mqJkJPr vJrPoPjr @Vsy To KZu mPu fJÅrJ oPj TPrjÇ 49 kOÔJ~

oJBjM¨Lj S IJvrJlMöJoJPjr IjMkK˙KfPf KmYJr Êr∆r KjPhtv

dJTJ, 27 ßo - FTJ•Prr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV TrJ oJouJ~ ßYRiMrL oJBjM¨Lj S @vrJlMöJoJj UJPjr IjMkK˙KfPf KmYJr ÊÀr KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ KmYJrkKf SmJ~hMu yJxJPjr ßjfíPfô Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-2 ßxJomJr F @Phv ßhjÇ 49 kOÔJ~


2 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

rJ\Lm yfqJ : Kfj oJPxS ßVs¬Jr rqJPmr VJKzxy Kfj VJKzPf @èj y~Kj UMPjr oNu kKrT·jJTJrL krrJÓsoπLr mJKzr ZJPh TTPaPur KmP°Jre

dJTJ, 29 ßo - mäVJr rJ\Lm yfqJr oNu kKrT·jJTJrLxy \Kzf Ikr YJr\jPT vjJÜ TrJr kr Kfj oJx kJr yPuS fJÅPhr ßVs¬Jr TrPf kJPrKj kMKuvÇ F WajJ~ @PV ßVs¬Jr yS~J kJÅY\Pjr oPfJ kuJfT FA YJr\jS jgt xJCg ACKjnJKxtKar KvãJgtLÇ xÄKväÓ FTJKiT xN© ßgPT \JjJ ßVPZ, mäVJr @yPoh rJ\Lm yJ~hJrPT (34) yfqJr oNu kKrT·jJTJrLr jJo ßrhS~JjMu @u @\Jh SrPl rJjJÇ KfKj APuTKasTqJu IqJ¥ APuTasKjTx KmnJPVr ZJ©Ç mJxJ dJTJr mxMºrJr @mJKxT FuJTJ~Ç fJÅPT ßVs¬JPrr \jq x÷Jmq KmKnjú ˙JPj I∂f 30 hlJ IKnpJj YJuJPjJ yP~PZ mPu \JKjP~PZj dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr (KcKm) TotTftJrJÇ FTAnJPm rJ\Lm yfqJ~ \Kzf rJjJr Ikr Kfj xyPpJVLS kuJfT rP~PZjÇ Vf 15 ßlmsM~JKr rJPf rJ\iJjLr kuämLr kuJvjVPrr Kj\ mJxJr xJoPj rJ\LmPT ZMKrTJWJf S TMKkP~ yfqJ TrJ y~Ç F WajJ~ kuämL gJjJ~ hJP~r yS~J oJouJKa fh∂ TrPZ KcKmÇ k´JgKoT fhP∂ FA UMPjr WajJ~ jgt xJCg KmvõKmhqJuP~r kJÅY KvãJgtLPT vjJÜ TPr KcKmÇ fJÅrJ yPuj l~xJu Kmj jJBo SrPl hLk (22), oJTxMhMu yJxJj SrPl IKjT (23), FyxJj ßr\J SrPl ÀÿJj (23), jJBo KxThJr SrPl ArJh (19) S jJKlx AoKf~J\ (22)Ç fJÅPhr Vf 1 oJYt rJPf ßVs¬Jr TrJ y~Ç Frkr KroJP¥ K\ùJxJmJPh FmÄ kPr @hJuPf ßhS~J ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKªPf fJÅrJ WajJ~ \Kzf gJTJr TgJ ˝LTJr TPrjÇ FA kJÅY ZJ©PT kPr jgt xJCg ACKjnJKxtKa Tftíkã ˙J~LnJPm mKyÏJr TPrÇ fJÅrJ FUj TJrJVJPr @PZjÇ fh∂xÄKväÓ xN©èPuJ \JKjP~PZ, FÅrJ xmJA iotKnK•T CVs ofJhPvt KmvõJxLÇ K\ùJxJmJPh fJÅrJ \JKjP~PZj, iPotr ImoJjjJ TPr mäPV ßuUJPuKUr TJrPe TKgf mz nJA rJjJr kKrT·jJ~ S ßjfíPfô fJÅrJ rJ\LmPT yfqJ TPrjÇ \JjPf YJAPu oJouJr fh∂-fhJrT TotTftJ KcKmr CkTKovjJr ßoJuäJ j\Àu AxuJo mPuj, fh∂ ßvw kptJP~ rP~PZÇ FA yfqJTJP¥r TJre S CP¨vq C WJKaf yP~PZÇ yfqJ~ j~\Pjr \Kzf

gJTJr fgq-k´oJe kJS~J ßVPZÇ kJÅY\jPT ßVs¬Jr TrJ yP~PZÇ mJKT YJr\jPT ßVs¬JPrr ßYÓJ YuPZÇ F TJrPe IKnPpJVk© \oJ KhPf KTZMaJ ßhKr yPòÇ kJÅY @xJKor \mJjmKª: fh∂ S @hJuf-xÄKväÓ xN©èPuJ \JjJ~, ßVs¬Jr gJTJ kJÅY @xJKo @hJuPf ßhS~J \mJjmKªPf mPuPZj, jgt xJCg ACKjnJKxtKar jJoJP\r WPr fJÅrJ xoojJrJ mxPfjÇ iotL~ Kmw~JKh KjP~ @PuJYjJ TrPfjÇ fJÅPhr TKgf mz nJA rJjJ FTKhj \JjJj ßp ÈgJmJ mJmJ' jJPor FT mäVJr A≤JrPjPa oyJjmL (xJ.) S AxuJo iotPT ImoJjjJ TPr ßuUJPuKU TrPZjÇ mäPV Fxm ßuUJ ßhPU fJÅrJ ãM… yjÇ fJA FA ßuUTPT UMj TrJ ÈAoJKj hJK~fô' mPu fJÅPhr CÆM≠ TPrjÇ rJ\LmPT UMPjr ßhz oJx @PV ßgPT fJÅrJ yfqJr kKrT·jJ TPrjÇ fJÅrJ ÈgJmJ mJmJ' KyPxPm rJ\LmPT vjJÜ TPrjÇ Frkr fJÅrJ vJymJPVr Ve\JVre oû ßgPT FTJKiT Khj rJ\LmPT IjMxre TPr fJÅr mJxJ ßYPjj FmÄ VKfKmKi uã TPrjÇ \mJjmKªPf FA kJÅY\j \JjJj, rJ\LmPT yfqJr \jq fJÅrJ ÈAjPau VsMk' (PVJP~ªJ hu) Vbj TPrjÇ FA hPur TJ\ KZu fgq xÄVsy TrJ, VKfKmKi kptPmãeÇ @r yfqJr \jq Vbj TrJ y~ ÈFKéKTCvj VsMk'Ç fJÅPhr TJPZ fgq KZu, 15 ßlmsM~JKr rJ\Lm vymJPV pJPmj jJÇ fJÅrJ SA Khj xTJu ßgPT rJ\LPmr mJxJr TJPZ kJyJrJ ßhjÇ rJf xJPz j~aJr KhPT rJ\Lm mJxJ~ KlrKZPujÇ mJxJr TJPZ ßkRÅZJoJ© fJÅPT YJkJKf KhP~ TMKkP~ S ZMKr KhP~ FPuJkJfJKz @WJf TrJ y~Ç rJ\Lm FTkptJP~ uMKaP~ kzPu fJÅrJ xmJA ßhRPz YPu pJjÇ rJK\Pmr mJmJ jJK\oMK¨j k´go @PuJPT mPuj, yfqJ~ \KzfPhr TJrS xPñ rJ\LPmr ßTJPjJ KmPrJi KZu jJÇ FTKa mz Yâ FA ZJ©Phr mqmyJr TPrPZÇ KfKj oPj TPrj, vJymJPVr Ve\JVre oPûr @PªJuj gJoJPf \JoJ~Jf-KvKmr FA yfqJTJ∏ WKaP~PZÇ \mJjmKª k´fqJyJPrr @Pmhj YJr\Pjr: l~xJu Kmj jJBo ZJzJ mJKT YJr\Pjr kã ßgPT @hJuPf ßhS~J ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª k´fqJyJPrr @Pmhj TrJ yP~PZÇ FÅPhr oPiq FyxJj ßr\Jr mJmJ @uL ßr\J k´go @PuJPT mPuj, TJrJVJPr ßhUJ TrPf ßVPu fJÅr ßZPu fJÅPT mPuPZj, KcKm fJÅPhr kJÅY\jPT @hJuPf \mJjmKª KhPf kJbJPuS oqJK\Pˆsa fJÅPhr ßTJPjJ TgJ K\ùJxJ TPrjKjÇ @uL ßr\J hJKm TPrj, @hJuPf KcKmr kJbJPjJ k´KfPmhjKaA ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KyPxPm Vsye TrJ yP~PZÇ fJÅr ßZPu FA yfqJ~ \Kzf jjÇ KcKmr YJPk yfqJ~ \Kzf gJTJr TgJ ˝LTJr TPrPZjÇ F TJrPe @Aj\LmLr oJiqPo \mJjmKª k´fqyJPrr \jq KfKj @hJuPf @Pmhj TPrPZjÇ \mJjmKª k´fqJyJPrr @PmhPjr TJre xŒPTt oJTxMhMu yJxJj, jJBo KvThJr S jJKlx AoKf~JP\r kKrmJPrr kã ßgPTS FTA hJKm TrJ yP~PZÇ F mqJkJPr \JjPf YJAPu KcKmr CkTKovjJr ßoJuäJ j\Àu AxuJo mPuj, ßVs¬Jr yS~J kJÅY\jA ß˝òJ~ @hJuPf \mJjmKª KhP~PZjÇ fJÅPhr ßTJPjJ rTPor n~ ßhUJPjJ y~KjÇ

Your Right Solicitors Ltd 167 Cannon Street Road - 1st Floor - London E1 2LX T: 0207 481 8922 F: 0207 488 0530

We specialise in Family & Immigration, Converyancing, Civil Litigation, Including:

tAsylum and Human Rights claims and appeals tAll types of Appeals to Immigration Tribunal tBritish Citizenship applications tBail, Deportation and all types of enforced removal cases tDomestic violence cases tEEA Law tLong Residency tMarriage and Family Dependent visa tOverstayers and illegal entrants tPoints Based System tWorks Permits tVisitors and Legacy cases tWe also provide advice on Divorce and Personal Injury

24 hour helpline: Solicitor Md. Zahir Uddin 07985 111 295 The firm is authorised and regulated by the law society.

dJTJ, 29 ßo - krrJÓsoπLr mJxnmPjr ZJPh hMmtí•Phr ZMPz oJrJ TTPau KmP°JKrf yP~PZÇ oñumJr ßnJPr F WajJ WPaÇ fPm ßTC yfJyf yjKjÇ xTJPu dJTJ KmvõKmhqJu~ FuJTJ~S TTPaPur KmP°Jre WaJPjJ y~Ç FKhPT KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\JPar cJTJ yrfJPur @PV VfTJu oñumJr rJ\iJjLPf ptJPmr FTKa VJKzxy KfjKa VJKzPf @èj ßhS~J yP~PZÇ krrJÓsoπL hLkM oKjr AÛJaj VJPctj ßrJPcr mJxnmPj ßnJPr KfjKa TTPau ßZJzJ y~Ç F WajJ~ ßTC yfJyf y~KjÇ oπLr \jxÄPpJV TotTftJ oKjÀu AxuJo \JjJj, ßnJr kJÅYaJ 20 KoKjPa TTPauèPuJ mJxJr ZJPh KVP~ kPzÇ F xo~ oπL u¥Pjr KyPgsJ KmoJj-mªPr KZPujÇ fJÅr ßmuK\~JPor msJPxuPx pJS~Jr TgJÇ fPm mJxJ~ fJÅr ˝JoL S hMA x∂Jj KZPujÇ rojJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) vJy @uo \JjJj, mJxJr ZJPh TTPauèPuJ KmP°JKrf y~Ç KmP°JrPer kr kMKuPvr FTKa hu WajJ˙u kKrhvtj TPr @uJof xÄVsy TPrÇ kPr rojJ KmnJPVr kMKuPvr CkTKovjJr (KcKx) oJÀl ßyJPxj krrJÓsoπLr mJxnmj kKrhvtj TPrjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~ KmP°Jre: dJTJ KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx yrfJPur xogtPj ßmr TrJ ZJ©hPur KoKZu ßgPT xJfKa TTPau KmP°JKrf yP~PZÇ VfTJu ßmuJ xJPz 11aJr KhPT F WajJ WPaÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, KmvõKmhqJuP~r FTMPv yu FmÄ mJÄuJ FTJPcoLr xJoPj yrfJPur xogtPj KoKZu ßmr TPr ZJ©hPur ßjfJ-TotLrJÇ F xo~ TTPaPur KmP°Jre WPaÇ WajJ~ \Kzf gJTJr IKnPpJPV kMKuv @KvTMr ryoJj jJPor FT ZJ©hu TotLPT @aT TPrÇ KfjKa VJKzPf @èj: lJ~Jr xJKntx xN© \JjJ~, ßmuJ xJPz 11aJr KhPT oyJUJuLr @P~vJ ßoPoJKr~Ju yJxkJfJPur xJoPj FTKa k´JAPna TJPr @èj ßhj TP~T\j pMmTÇ Frkr oKfK^Pur @rJomJPV @AFl@AKx mqJÄPTr

FTKa kJP\PrJ K\Pk @èj ßhS~J y~Ç oKfK^u gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) lroJj @uL mPuj, VJKzPf @èj ßhS~Jr WajJ~ \Kzf mqKÜPhr ßVs¬JPrr ßYÓJ YuPZÇ jLuPãf FuJTJ~ ßmuJ @zJAaJr KhPT ptJPmr FTKa oJAPâJmJPx @èj ßhS~J y~Ç ptJPmr VeoJiqo vJUJr kKrYJuT yJKmmMr ryoJj mPuj, ptJPmr k´vJxKjT TJP\ mqmyNf FTKa xJhJ rPXr oJAPâJmJPx hMmtí•rJ @èj iKrP~ ßh~Ç ptJPmr xJhJ ßkJvJPTr hM\j xhxq KTZM k´JKfÔJKjT ßTjJTJaJr \jq SA FuJTJ~ pJjÇ fJÅrJ VJKz ßrPU FTKa ßhJTJPj ßVPu hMmtí•rJ VJKzPf @èj uJKVP~ ßh~Ç PmJoJ yJouJr KjªJ: krrJÓsoπL hLkM oKjr mJxnmPj ßmJoJ yJouJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZ ZJ©uLVÇ F WajJr k´KfmJPh VfTJu KmPTPu krrJÓsoπLr KjmtJYjL FuJTJ YJÅhkMPrr yJAoYPr CkP\uJ @S~JoL uLV, pMmuLVS ZJ©uLV FT k´KfmJh KmPãJn KoKZu ßmr TPrÇ kPr yJxkJfJu ßoJPz FT xÄK㬠k´KfmJh xoJPmPv mÜJrJ @VJoL 24 WµJr oPiq ßmJoJ yJouJTJrLPhr ßVs¬Jr S híÓJ∂oNuT vJK˜r hJKm \JjJjÇ YJÅhkMr vyPrS ß\uJ ZJ©uLV KmPãJn KoKZu S k´KfmJh xoJPmv TPrPZÇ F ZJzJ YJÅhkMr FmÄ yJAoYPrr KmKnjú ACKj~Pj U¥ U¥ k´KfmJh KoKZu S xoJPmv IjMKÔf y~Ç

City Surveyors UK Ltd 37 Radcliff Buildings, Portpool Lane London EC1N 7SN

Chartered Surveyors & Planning Consultants

- Accomodation (Health & Safety) Reports for Entry Clearance Accommodation reports confirming adequacy and no over crowding

Assured Shorthold Tenancy Agreements (AST) Prepared - Rent Review / Lease Renewals

Rental advice, rent review / lease renewal and representation to Expert / Arbitrator

- Alcohol Licensing For Restaurants

Premises Licence, Personal Licence & DPS Obtained

- Right To Buy Appeals

Reduce upto 30% from council's asking price

- Planning & Building Control Permissions - Residential & Commercial Valuations for loan security

Please contact: Muktar Miah BSc (Hons) MRICS 020 8220 9390 or 07956 279 794 E:citysurveyors@hotmail.co.uk


UmrJUmr 3

SURMA m 31 May - 6 June 2013

oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJr

TJbVzJ~ oM\JKyPhr ßYJPU kJKj

dJTJ, 29 ßo - \JoJ~JPf AxuJoLr ßxPâaJKr ß\jJPru @uL @yxJj ßoJyJÿJh oM\JKyPhr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ IKnPpJPVr KmwP~ @xJKokPãr pMKÜ Ck˙Jkj oñumJr ßvw yP~PZÇ pMKÜPf @xJKokã hJKm TPrPZ, oM\JKyPhr KmÀP≠ @jJ xJfKa IKnPpJPVr FTKar xPñS rJÓskã fJÅr xÄKväÓfJ k´oJe TrPf kJPrKjÇ KmYJrkKf SmJ~hMu yJxJPjr ßjfíPfô Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-2-F VfTJu @xJKokPãr @Aj\LmL Qx~h Ko\JjMr ryoJj S oMK¿ @yxJj TKmr @xJKo oM\JKyPhr KmÀP≠ @jJ x¬o S ßvw IKnPpJPVr KmwP~ pMKÜ ßhjÇ @AjVf KmwP~ @xJKokPãr pMKÜ Ck˙JkPjr \jq míy¸KfmJr Khj iJpt TrJ yP~PZÇ pMKÜ Ck˙JkPjr FTkptJP~ @xJKor TJbVzJ~ gJTJ oM\JKyhPT ßYJPUr kJKj oMZPf ßhUJ pJ~Ç k´gPo oMK¿ @yxJj TKmr pMKÜPf mPuj, x¬o IKnPpJV IjMxJPr, FTJ•Prr 13 ßo lKrhkMPr @umhr ßjfJ oM\JKyh FmÄ IjqrJ WajJ WaJjÇ KT∂á FTJ•Prr 21 ßo ßvrkMPr k´go @umhr mJKyjL VKbf y~Ç fJyPu oM\JKyh TLnJPm fUj @umhr ßjfJ yPuj? muJ yP~PZ, SA xo~ KfKj kNmt kJKT˜Jj AxuJoL ZJ© xÄPWr (\JoJ~JPfr f“TJuLj

ZJ©xÄVbj) xJiJre xŒJhT KZPujÇ KT∂á SA xo~ KfKj dJTJ ß\uJ ZJ© xÄPWr xnJkKf KZPujÇ KfKj mPuj, rJÓskPãr 12fo xJãL KY•r†j xJyJ WajJ KjP\ ßhPUjKj, ÊPjPZjÇ fJÅr xJPãq WajJ~ oM\JKyPhr gJTJr Kmw~Ka k´oJKef y~ jJÇ @Aj\LmL mPuj, F oJouJr fh∂ TotTftJ pgJpg fh∂ TPrjKjÇ pJÅPhr xJãL TrPu k´Tíf WajJ \JjJ ßpf, KfKj fJÅPhr xJãL TPrjKjÇ oMK¿ @yxJj TKmr mPuj, oM\JKyh kJÅY mZr oπL KZPuj, fJÅr KmÀP≠ ßTJPjJ hMjtLKfr IKnPpJV ßjAÇ F xo~ asJAmMqjJu mPuj, FKa FA oJouJr xPñ k´JxKñT j~Ç F xo~ @xJKor TJbVzJ~ gJTJ oM\JKyPhr ßYJPU kJKj ßhUJ pJ~Ç KfKj yJf KhP~ ßYJPUr kJKj ßoJPZjÇ fJ ßhPU asJAmMqjJPu @xJ oM\JKyPhr ˘L, hMA ßZPu S FT ßoP~ @PmVJkäMf yP~ kPzjÇ hMkMr xJPz 12aJr KhPT F WajJ WPaÇ kPr pMKÜPf Qx~h Ko\JjMr ryoJj mPuj, rJÓskã oM\JKyhPT xŒíÜ TPr asJAmMqjJPu ßpxm kK©TJr k´KfPmhj hJKUu TPrPZ, fJ KjntrPpJVq j~Ç 2007 xJPur 31 @Vˆ ßnJPrr TJV\ kK©TJ~ ßp k´KfPmhPj oM\JKyPhr KmÀP≠ ßp IKnPpJV FPxPZ, ßxUJPj FTJ•Prr 24 FKk´Pur QhKjT xÄVsJo kK©TJr ßrlJPr¿ ßhS~J yP~PZÇ KT∂á rJÓskã QhKjT xÄVsJo kK©TJr SA k´KfPmhj asJAmMqjJPu hJKUu TrPf kJPrKjÇ F xo~ asJAmMqjJu mPuj, ÈSA k´KfPmhjPT KogqJ k´oJPer xMPpJV ßfJ @xJKokPãrS KZuÇ @kjJrJ ßTj fJ asJAmMqjJPu @PjjKj?' F xo~ @Aj\LmL mPuj, fJÅrJ SA KhPjr kK©TJ UMÅP\ kJjKjÇasJAmMqjJu mPuj, ßnJPrr TJV\ kK©TJr k´KfPmhjKa KjP~ ßfJ QhKjT xÄVsJo 2007 xJPu ßTJPjJ k´KfmJhS TPrKjÇ @Aj\LmL mPuj, y~PfJ fJrJ fJ ßhPUKjÇ Ko\JjMr ryoJj mPuj, oM\JKyh ZJ© xÄPWr ßjfJ KZPujÇ KT∂á ßTJPjJ jKgPf fJÅPT @umhr, @uvJox, rJ\JTJr CPuäU TrJ y~KjÇ FTJ•Prr kr fJÅr KmÀP≠ ßTJPjJ oJouJS y~KjÇ ßvw kptJP~ KfKj mPuj, rJÓskã oM\JKyPhr KmÀP≠ @jJ xJfKa IKnPpJPVr FTKar xPñS oM\JKyPhr xŒíÜfJ k´oJe TrPf kJPrKjÇ

Fo ßT @PjJ~Jr TJrJVJPr dJTJ, 28 ßo - oJjyJKj S xJŒ´hJK~T CxTJKjr IKnPpJPV TrJ oJouJ~ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq Fo ßT @PjJ~JrPT TJrJVJPr kJbJPjJ yP~PZÇ VfTJu ßxJomJr dJTJ oyJjVr yJKTo yJÀjMr rvLh F @Phv ßhjÇ Fo ßT @PjJ~Jr F oJouJ~ yJAPTJat ßgPT hMA x¬JPyr I∂mtftL \JKoPj KZPujÇ \JKoPjr ßo~Jh ßvw yS~J~ VfTJu KfKj oMUq oyJjVr yJKTo @hJuPf @®xokte TPr \JKoPjr @Pmhj TPrjÇ @hJuf fJ jJTY TPr fJÅPT TJrJVJPr kJbJPjJr @Phv ßhjÇ FT xÄmJh xPÿuPj 5 ßo ßylJ\Pf AxuJPor xKyÄx WajJ~ ßTJr@j vKrl ßkJzJPjJr KmwP~ ß˝òJPxmT uLPVr ßjfJ ßhmJvLwPT \KzP~ mÜmq ßhj Fo ßT @PjJ~JrÇ 7 ßo ßhmJvLw fJÅr KmÀP≠ oJjyJKj S xJŒ´hJK~T CxTJKj ßhS~Jr IKnPpJPV oJouJ TPrjÇ oJouJKa V´ye TPr @hJuf Fo ßT @PjJ~JPrr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TPrKZPujÇ

„kkMPr kJroJeKmT KmhMq“PTPªsr TJ\ ßxP¡’Pr ÊÀ yPm dJTJ, 29 ßo - kJmjJr „kkMPr @VJoL ßxP¡’r oJPx kJroJeKmT KmhMq“PTªs ˙JkPjr TJ\ (VsJC¥ ßmsKTÄ) ÊÀ yPòÇ k´J~ FT mZr iPr YuPm oJbkptJP~ jJjJ irPjr xoLãJÇ Frkr FT yJ\Jr ßoVJS~Ja ãofJr k´go ACKja ˙JkPjr TJ\ ÊÀ yPmÇ k´go ACKjPar TJ\ ÊÀr oJx ZP~PTr oPiq ÊÀ yPm FTA ãofJr KÆfL~ ACKjPar TJ\Ç 2020 xJPu TJZJTJKZ xoP~ hMKa ACKjaA YJuM yPmÇ KmùJj S k´pMKÜ oπeJu~ FmÄ mJÄuJPhv kroJeM vKÜ TKovPjr xNP© Fxm fgq \JjJ ßVPZÇ \JjPf YJAPu KmùJj S k´pMKÜ oπeJuP~r k´KfoπL A~JPlx SxoJj k´go @PuJPT mPuj, kJroJeKmT KmhMq“PTªs ˙JkPjr \jq k´P~J\jL~ IgtJ~j FmÄ xm irPjr TJKrVKr k´˜MKf

xŒjú yP~PZÇ k´TP·r TJ\ FUj oJbkptJP~ ÊÀr IPkãJÇ xN©èPuJ \JjJ~, oJbkptJP~ TJ\ ÊÀr @PV @\ mMi S @VJoLTJu míy¸KfmJr Kmw~Ka KjP~ dJTJ~ FTKa @∂\tJKfT ßxKojJr IjMKÔf yPmÇ mJÄuJPhv FmÄ KmhMq“PTPªsr KjotJfJ k´KfÔJj rJKv~Jr ßrJxJaoxy kJroJeKmT KmhMq“PTªs KmwP~ KmPvwùrJ FA ßxKojJPr IÄv ßjPmjÇ xrTJKr xN©èPuJ \JjJ~, SA ßxKojJPrr krA k´T· xŒPTt @VsyL xm oyuPT pJmfL~ fgq xrmrJPyr \jq dJTJ~ FTKa fgqPTªs ˙JkPjr TJ\ ÊÀ yPmÇ \MuJA-@VPˆr oPiq FA fgqPTªs ˙JkPjr TJ\ ßvw yPmÇ Frkr xoLãJ ÊÀr KmwP~ mJÄuJPhv S rJKv~Jr oPiq YMKÜ xA FmÄ „kkMPr TJ\ ÊÀ TrJ yPmÇ

CHARLES SIMMONS LANDLORD / uqJ¥uct

Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E: nashir@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

?

DOES YOUR AGENT HAVE? w A professional qualification?  w ARLA Membership?

0% Commission

We offer Rent Guarantee

FREE valuation, FREE EPC, FREE GAS crt, FREE inventory and inspection, FREE deposit protection, FREE management - for all our new management properties.

Tel: 020 7375 1188 07944 872 919

n

We also undertake work in the following areas of law: n

We are proud to be ARLA member

(9am - 11pm, 7 days)

Kazi Arif : Manager

8 Vallance Road, London E1 5HR

www.primeestateagents.co.uk

E-mail: admin@primeestateagents.co.uk Member of:

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


4 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

F KjÔMrfJr ßvw ßTJgJ~? dJTJ, 28 ßo - hMA mZr @PV rqJm èKu TPrKZu 16 mZPrr KTPvJr KuojPTÇ kKreKfPf fJr FT kJ ßTPa ßluPf y~Ç Fr krS Kj˜Jr kJ~Kj ßxÇ ßV´¬Jr TPr fJr KmÀP≠ hMKa oJouJ KhP~PZ rqJmÇ ßxA hMA oJouJr KmYJr-k´Kâ~J ÊÀ yP~PZÇ ^JuTJKbr rJ\JkMr CkP\uJr xJfMKr~J V´JPor VKrm kKrmJPr \jì ßjS~J KjrLy FA TPu\ZJP©r Skr rJÓsL~ mJKyjLr KjÔMrfJr WajJ xJrJ ßhPvr oJjMwPT jJzJ ßh~Ç Frkr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLxy kMPrJ rJÓspπ @rS CPbkPz uJPV kñM FA KTPvJPrr KmÀP≠Ç Có @hJuPfr KjPhtPv \JKoPj oMKÜ FmÄ xJiJre oJjMPwr @KgtT xyJ~fJ~ FT mZr iPr KmKnjú yJxkJfJPu KYKT“xJ ßvPw TíK©o kJ KjP~ @mJr ßuUJkzJ~ KlPr ßVPZ KuojÇ ßxaJS oJjMPwr xyJ~fJ~Ç KT∂á rJÓsL~ mJKyjLr TrJ hMKa oJouJr Uz&V FUj fJr WMo yJrJo TPr KhP~PZÇ F hMKa oJouJ~ kMKuv KuojPT @xJKo TPr IKnPpJVk© KhP~PZÇ IKnPpJVk© hMKa @hJuf V´yeS TPrPZjÇ FA oJjKxT YJk S pπeJ KjP~ FmJr CóoJiqKoT krLãJ KhP~PZ ßxÇ jKgkP© ßhUJ pJ~, hMKa IKnPpJVkP©A oNuf rqJPmr ßuUJ F\JyJrPT fMPu ßhS~J yP~PZÇ fJPf muJ y~, 2011 xJPur 23 oJYt xπJxL ßoJrPvh \oJ¨Jr fJr humu KjP~ rJ\JkMr CkP\uJr xJfMKr~J V´JPo kMPrJPjJ \oJ¨JryJa vyLh \oJ¨JPrr mJKzPf ‰mbT TrKZuÇ PVJkj xÄmJPhr KnK•Pf rqJm ßxUJPj IKnpJj YJuJ~Ç rqJPmr CkK˙Kf ßar ßkP~ xπJxLrJ rqJPmr Skr èKumwte TPr, rqJmS kJJ èKu YJuJ~Ç Cn~ kPãr oPiq èKuKmKjoP~r FTkptJP~ xπJxLrJ kJKuP~ ßVPu WajJ˙Pu KuojPT èKuKm≠ Im˙J~ kJS~J pJ~Ç fJr kJPvA kJS~J pJ~ @PoKrTJr ‰fKr FTKa Kk˜u S FTKa èKur ßUJxJÇ @r FnJPm mªMTpM≠ TPr xrTJKr TJP\S mJiJ KhP~PZ KuojÇ ^JuTJKbr @hJuPf KuoPjr @Aj\LmL jJKxr

fJr krKhj f“TJuLj ˝rJÓsoπL xJyJrJ UJfMj xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈCkPhÓJr (fJKrT @yPoh KxK¨T) F mÜmqPT xÿJPjr xPñ ßhUJ CKYf FmÄ KfKj ßp mÜmq KhP~PZj, fJ xrTJPrr mÜmq mPuA Veq TrJ CKYfÇ' xrTJPrr oπL S CkPhÓJPhr Fxm mÜPmqr kr SA mZPrr 23 ßo rqJPmr kã ßgPT xPÿuj TPr muJ y~, Kuoj S fJr mJmJ-oJ, nJAPmJj xmJA xπJxLÇ

CK¨j TKmr k´vú fMPu mPuj, rqJPmr TKgf WajJr xo~ Kuoj 16 mZPrr FT KTPvJr, rqJm fJPT èKu TPr oMoNwtM Im˙J~ ßlPu rJPUÇ fUj ßx xrTJKr TJP\ mJiJ Khu TLnJPm? KuoPjr @Aj\LmLrJ \JjJj, rqJm k´KfÔJr kr ßgPT pfèPuJ TKgf ÈâxlJ~Jr' mJ ÈmªMTpMP≠r' Kmmre ßhS~J yP~KZu, KuoPjr ßãP©S KbT FTA rTo Kmmre KhP~ oJouJ TrJ y~Ç IgY ßp TKgf xπJxL ßoJrPvh \oJ¨JPrr TgJ muJ yPò, fJPT mJ SA TKgf mªMTpMP≠ \Kzf Ikr TJCPT @\ kpt∂ rqJm ßV´¬Jr ßhUJPf kJPrKjÇ KuoPjr kPã @AKj uzJA YJKuP~ pJS~Jr ßWJweJ KhP~KZPuj \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJjÇ fPm ßvw kpt∂ ßxaJ @r mJ˜mJK~f y~KjÇ fJÅPT oJjmJKiTJr xÄVbj @Aj S xJKuv ßTªs S ˙JjL~ TP~T\j @Aj\LmL KmjJ oNPuq @AKj xyJ~fJ KhPòjÇ KuojPT KjP~ pJ yPuJ

2011 xJPur 23 oJYt ^JuTJKbr rJ\JkMr CPk\uJr xJfMKr~J V´JPo rqJPmr èKuPf @yf y~ KuojÇ F TJrPe SA mZr ßx @r FAYFxKx krLãJ KhPf kJPrKjÇ KuoPjr IKnPpJV, mJKzr kJPvr oJb ßgPT VÀ @jPf ßVPu rqJPmr xhxqrJ fJPT iPr kJP~ I˘ ßbKTP~ èKu TPrÇ kPr V´JomJxL YJÅhJ fMPu fJr KYKT“xJr UrY YJuJjÇ FTkptJP~ mKrvJPur ßvPrmJÄuJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu ßgPT KuojPT dJTJr kñM yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ y~Ç kñM yJxkJfJPur KYKT“xPTrJ KuoPjr \Lmj mJÅYJPf fJr mJo kJ DÀr KjY ßgPT ßTPa ßlPujÇ F WajJr kr mKrvJPu rqJm-8-Fr f“TJuLj CkxyTJrL kKrYJuT (KcFKc) uM“lr ryoJj mJhL yP~ Kuojxy @a\Pjr jJPo rJ\JkMr gJjJ~ hMKa oJouJ TPrjÇ FTKa I˘ @APj, IkrKa xrTJKr TJP\ mJiJhJPjr IKnPpJPVÇ Frkr k´go @PuJPf ÈYro KjÔMrfJ' KvPrJjJPo SA mZPrr 6 FKk´u F-xÄâJ∂ Umr ZJkJ y~Ç Frkr IjqJjq xÄmJhoJiqPoS KuoPjr Skr KjÔMrfJr Umr k´TJKvf y~Ç KuoPjr F WajJ oJjKmTPmJixŒjú xm oJjMwPT mqJkTnJPm jJzJ ßh~Ç Frkr KuojPT xπJxL k´oJPer \jq jJjJ f“krfJ YPuÇ ˙JjL~nJPm rqJPmr ßxJxt KyPxPm kKrKYf mqKÜrJ KuoPjr V´JPo KVP~ WajJr k´fqãhvtL S KuoPjr kPã VeoJiqPo TgJ muJ oJjMwPT ÉoKT-ioKT KhPf gJPTjÇ FojKT Fxm TKgf ßxJxt S ßxUJjTJr xrTJrhuL~ KTZM ßjfJTotL fhP∂ pJS~J KmKnjú xÄ˙Jr TJPZ KuoPjr KmÀP≠ xJãqS ßhjÇ Fxm f“krfJr TgJS xÄmJhoJiqPo k´TJKvf yP~PZÇ oJP~r TrJ oJouJr IkoífMq IjqKhPT èKumwteTJrL rqJPmr Z~ xhPxqr KmÀP≠ KuoPjr oJ ßyPjJ~JrJ ßmVPor TrJ oJouJ k´gPo rJ\JkMr gJjJr kMKuv ßj~KjÇ kPr KfKj ^JuTJKbr ß\qÔ KmYJKrT yJKTo @hJuPf pJjÇ @hJuPfr KjPhtPvr krS kMKuv oJouJ ßj~KjÇ CPJ oJouJ jJ KjPf ß\uJ S hJ~rJ \\ @hJuPf KrKnvj oJouJ TPr kMKuv, pJ ÈjK\rKmyLj' CPuäU TPr \\ @hJuf kMKuPvr F KrKnvj UJKr\ TPr ßhjÇ Frkr mJiq yP~ @hJuPfr KjPhtPv kMKuv oJouJ ßj~Ç KT∂á kPr ßyPjJ~JrJ ßmVPor TrJ oJouJKa YNzJ∂ k´KfPmhj KhP~ ßvw TPr KhP~PZ kMKuvÇ F YNzJ∂ k´KfPmhPjr KmÀP≠ jJrJK\ @Pmhj TrPu ßxaJS UJKr\ TPr ßhj ^JuTJKbr oqJK\Pˆsa @hJufÇ Imvq oqJK\Pˆsa @hJuPfr F @PhPvr KmÀP≠ \\ @hJuPf KrKnvj hJP~r TPrPZj ßyPjJ~JrJ ßmVoÇ @VJoL 13 \Mj KrKnvPjr ÊjJKjr Khj iJpt @PZÇ oπL S CkPhÓJPhr mÜmq 2011 xJPur 19 ßo k´iJjoπLr k´KfrãJKmw~T CkPhÓJ ßo\r ß\jJPru (Im.) fJKrT @yPoh KxK¨T mJZJA TrJ KTZM xJÄmJKhTPT k´iJjoπLr TJptJuP~ ßcPT KuoPjr WajJ KjP~ TgJ mPujÇ KfKj mPuj, Kuoj xπJxL mJKyjLr xPñ \KzfÇ FojKT fJr mJmJS xπJxL ßoJrPvh \oJ¨JPrr mJKyjLr xPñ \KzfÇ FT Khj kr 21 ßo k´iJjoπLr \jk´vJxjKmw~T CkPhÓJ FAY Ka AoJo FT xÄmJh xPÿuPj k´KfrãJKmw~T CkPhÓJr mÜmqPT xrTJPrr mÜmq mPu o∂mq TPrjÇ

oJouJr xmtPvw Im˙J @hJuPfr jKgkP© ßhUJ pJ~, rqJPmr TrJ I˘ oJouJ~ Kuojxy @a\jPT @xJKo TPr 2011 xJPur 24 FKk´u ß\qÔ KmYJKrT yJKTo @hJuPf IKnPpJVk© ßh~ kMKuvÇ SA mZPrr 3 \MuJA ^JuTJKbr KmPvw asJAmMqjJu IKnPpJVk© V´ye TPrÇ oJouJKa mftoJPj IKnPpJV VbPjr IPkãJ~ @PZÇ KuoPjr @Aj\LmL oJKjT @YJpqt mPuj, I˘ oJouJ ßgPT KuoPjr ImqJyKf ßYP~ @Pmhj TrJ yP~PZÇ FA @Pmhj S IKnPpJV VbPjr \jq 29 ßo ÊjJKjr Khj iJpt @PZÇ xrTJKr TJP\ mJiJhJPjr oJouJ~ IKnPpJVk© ßhS~J y~ Vf mZPrr 1 \MuJAÇ xmtPvw 7 ßo F IKnPpJVk© @hJuf @oPu ßjjÇ 30 ßo oJouJr krmftL fJKrU iJpt TPrPZj @hJufÇ @Aj S xJKuv ßTPªsr kKrYJuT ßoJ. jNr UJj oPj TPrj, F hMKa oJouJ~ KmYJr KmnJVL~ TotTftJr oJiqPo kMj”fh∂ TrJ yPu Kuoj KjPhtJw k´oJKef yPmÇ KfKj mPuj, Ff I· m~Pxr FTKa ßZPur xPñ rqJm S kMKuv ßp @Yre TPrPZ, fJ ßTJPjJ xnq xoJP\ @vJ TrJ pJ~ jJÇ xrTJPrr @Yre ßhPU oPj yPò, fJrJ KuojPT k´Kfkã KyPxPm nJmPZÇ xrTJr Có @hJuPfr KjPhtvjJS oJjPZ jJÇ @hJuf KuoPjr KYKT“xJ UrY myj TrJr KjPhtv KhP~KZu, KT∂á xrTJr fJ oJPjKjÇ ÈoJouJ fMPu KjPu ßuUJkzJ~ oj KhfJo' ÈjTu kJP~ yJÅaJYuJ IPjT TÓÇ xrTJr pKh @oJr oJouJèPuJ k´fqJyJr TPr Kjf, fJyPu k´Kf oJPx 20 KTPuJKoaJr hNPr ^JuTJKbr @hJuPf KVP~ yJK\rJ KhPf yPfJ jJÇ oj KhP~ ßuUJkzJ TrfJoÇ ˝JnJKmT \LmPj KlrPf kJrfJoÇ' F @TMKf ^JuTJKbr TPu\ZJ© Kuoj ßyJPxPjrÇ KfKj \JjJj, FTKhPT kñMPfôr pπeJ, ßuUJkzJ YJuJPjJ; @PrT KhPT rJÓspPπr KmÀP≠ @AKj uzJA, rqJPmr TKgf ÈPxJxtPhr' yJPf KjV´y S ÉoKT-xm KoKuP~ FT TKbj xo~ IKfâo TrPZj KfKjÇ 2011 xJPu FAYFxKx krLãJgtL KZPuj KuojÇ krLãJr I· TKhj @PV rqJPmr èKuPf kJ yJrJjÇ @r krLãJ KhPf kJPrjKjÇ hLWtKhj KYKT“xJ ßvPw Vf mZr @mJr ßuUJkzJ~ KlPr pJjÇ KfKj KkPrJ\kMPrr TJCUJuLr CkP\uJr KkK\Fx mÉoMUL ÛMu IqJ¥ TJKrVKr TPu\ ßgPT TJKrVKr KvãJ ßmJPctr IiLj FmJr FAYFxKx krLãJr YNzJ∂ kPmt IÄv ßjjÇ gJPTj TPuP\r TJZJTJKZ FTKa nJzJ TrJ TPãÇ krLãJ YuJTJPu ÈxrTJKr TJP\ mJiJ ßhS~Jr' IKnPpJPV TrJ oJouJr IKnPpJVk© @hJuPf VíyLf yS~Jr Umr kJj KuojÇ KfKj mPuj, ÈF Umr ßkP~ ojaJ UMm UJrJk yP~PZÇ' Kuoj FA k´KfPmhTPT mPuj, È@òJ, @kjJrJA mPuj, @oJr oPfJ V´JPor FTKa ßZPur kPã rqJPmr oPfJ FTKa k´KvKãf mJKyjLr xPñ TL TPr uzJA TrJ mJ fJPhr TJP\ mJiJ ßhS~J x÷m? fJPhr KjÔMrfJr \jq @oJPT xJrJ \Lmj kñM yP~ mJÅYPf yPmÇ KjP\Phr IkrJi dJTPf rqJm mJrmJr @oJPT xπJxL k´oJPer ßYÓJ TrPZÇ rqJPmr ßxJxtPhr nP~ V´JPo ßpPf kJKr jJÇ' KuoPjr oJ ßyPjJ~JrJ ßmVo hJKm TPrj, ÈkMKuv KuojPT hMKa oJouJ ßgPTA ImqJyKf KhPf kJrf, KT∂á rqJPmr YJPk kMKuv fJ kJPrKjÇ KuojPT èKu TrJr kr rqJm ßp T·TJKyKj xJK\P~PZ, fJ KogqJ S mJPjJ~JaÇ fJ pKh jJ yPfJ, fJyPu xrTJr ˝rJÓs oπeJuP~r fh∂ TKoKar k´KfPmhj k´TJv TrfÇ' KfKj mPuj, Kuoj FUPjJ kMPrJ xM˙ yjKjÇ oJjMPwr xJyJPpq fJÅr KYKT“xJ S ßuUJkzJ YuPZÇ KTZMKhj kr kr kJ S TJPjr KYKT“xJ TrJPf dJTJ~ KjPf y~ KuojPTÇ Vf mZPrr 20 @Vˆ BPhr Khj mJKz ßVPu rqJPmr TKgf ÈPxJxtPhr' yJouJ~ KuoPjr FTKa TJj ãKfV´˜ y~Ç


UmrJUmr 5

SURMA m 31 May - 6 June 2013

TPjtu fJPyr yfqJTJP§ K\~Jr nNKoTJ : pJ KuPUPZj KbT KuPUPZj, muPuj oShMh dJTJ, 26 ßo - FT pMV @PV k´TJKvf FTKa mAP~ oMKÜpMP≠r Ijqfo ßxÖr ToJ¥Jr ßu. TPjtu Fo F fJPyr yfqJr ßkZPj K\~JCr ryoJPjr nNKoTJ KjP~ k´vú ßfJuJ~ hPur ßnfPr KmvõJxPpJVqfJ yJrJPf mPxPZj KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq oShMh @yohÇ Vf ßxJomJr ßu. TPjtu Fo F fJPyr S fJÅr xñLPhr 1976 xJPu KmPvw xJoKrT asJAmMqjJPu ßVJkj KmYJr IQmi S ßm@AKj ßWJweJ TPr yJAPTJPatr ßhS~J kNetJñ rJ~ k´TJKvf y~Ç rJP~ muJ yP~PZ, TPjtu fJPyPrr oífMqh§ @hPk yfqJTJ§Ç ß\jJPru K\~JCr ryoJj asJAmMqjJu VbPjr IPjT @PVA TPjtu fJPyrPT oífMqh§ k´hJPj ojK˙r TPrjÇ KmYJrkKf F FAY Fo vJoxMK¨j ßYRiMrL (mftoJPj @Kku KmnJPVr KmYJrkKf) S KmYJrkKf ßvU ßoJ. \JKTr ßyJPxj xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû rJP~r F IÄvKar xogtPj oShMh @yoPhr ÈF ˆJKc Im kKuKaTqJu IqJ¥ KoKuaJKr A≤JrPnjvj Aj mJÄuJPhv' mAP~r k´xñ fMPu iPrjÇ oShMh @yoh k´go @PuJ caToPT mPuPZj, È@oJr mAP~r C≠íKf Foj KcxaPatcnJPm (KmTíf) CKuäKUf yPm @Ko KmvõJx TrPf kJKr jJÇ @Ko ßTJgJ~ mPuKZ ßp FA KmYJPr asJAmMqjJu VbPjr IPjT @PVA ß\jJPru K\~JCr ryoJj kJKT˜Jj-Plrf xJoKrT IKlxJrPhr fMÓ TrPf TPjtu fJPyrPT lJÅKx ßhS~Jr ojK˙r TPrKZPuj?' KfKj mPuj, ÈTPjtu fJPyPrr KmYJPrr KmwP~ @oJr mAP~ ßuUJ KZu...TPjtu fJPyrPT xJ\J ßhS~Jr k´Pvú kJKT˜Jj k´fqJVf IKlxJrrJ xm xo~ fJÅr oífMqh§ ßYP~PZÇ F mqJkJPr K\~J 46 \j KxKj~r IKlxJPrr xPñ @PuJYjJ TPrj FmÄ xTPuA FTmJPTq fJPyPrr \jq YNzJ∂ vJK˜r kPã ofJof ßhjÇ' TPjtu fJPyr yfqJTJP§r kNetJñ rJP~r 13-14 kíÔJ~ KmYJrkKfrJ KuPUPZj, “In his book, titled, “Democracy and the Challenge of Development : A study of Political and Military Interventions in Bangladesh”, Barrister Maudud Ahmed, a close associate of General

Ziaur Rahman, wrote; “Why did Zia allow Taher to be hanged, the person who freed him from captivity?...the officers who had not taken part in the liberation war, had found a new ally in Zia after the killing of Mujib and removal of Mushtaque. They needed each other to survive both as a class and a force in the Civil-Military structure of the country. When it came to sentencing of Taher, the repatriated officers wanted him hanged. Out of the forty six senior army officers, summoned by Zia to discuss the issue, all were in favour of this ultimate and final form of punishment” (page 2930). In the foot note, Barrister Moudud mentioned, “This was disclosed to him by Zia himself”.” oShMh @yoPhr mAP~r xPñ rJP~r C≠ífJÄPvr ßTJPjJ kJgtTq ßjAÇ mAP~r 29 S 30 kíÔJ~ ÉmÉ F TgJA muJ yP~PZ FmÄ lMaPjJaKa @PZ 34 kíÔJ~Ç oShMh @yoPhr FA mAP~r mJÄuJ xÄÛrPer (Vefπ FmÄ Cjú~Pjr YqJPu†/Pk´ãJka: mJÄuJPhPvr rJ\jLKf FmÄ xJoKrT vJxj) IjMmJhT \VuMu @uo FmÄ k´TJvT Kh ACKjnJKxtKa ßk´x KuKoPacÇ FA mAP~r 29 kíÔJ~ oShMh @yoh KuPUPZj, Ík´vú ßgPT pJ~: ßp fJPyr K\~JPT I∂rLeJm˙J ßgPT oMÜ TPr ãofJ~ IKiKÔf TrPuj, K\~J ßTj fJÅr oífMqh§JPhv TJptTr yPf KhPuj? ˝JiLjfJpM≠TJPu fJÅrJ FTA ßxÖPr pM≠ TPrPZj FmÄ hLWtKhj pJm“ kr¸Prr WKjÔ mºM KyPxPm kKrKYf KZPujÇ ˝JiLjfJr kPr K\~JPT kJKT˜Jj ßgPT k´fqJVf IKlxJrPhr xPñ nJrxJoq KmiJj TPr ßxjJmJKyjLPf KjP\r Im˙Jj ß\JrhJr TrPf yP~PZÇ ßpxm IKlxJr xrJxKr pMP≠ pJjKj, ßvU oMK\m yfqJTJ§ FmÄ oMvfJPTr IkxJrPer kr fJÅrJ K\~Jr oPiq KjP\Phr ˝Jgt rãJPgt FT\j mºM UMÅP\ kJjÇ ßhPvr xJoKrT-

PmxJoKrT ãofJ TJbJPoJPf FTKa ßv´eL S vKÜ KyPxPm KaPT gJTJr \jq FÅrJ kr¸Prr k´P~J\jL~fJ CkuK… TPrKZPujÇ fJPyPrr oífMqh§JPhPvr k´Pvú kJKT˜Jj k´fqJVf IKlxJrrJ xm xo~ AKfmJYT xJ~ KhP~PZjÇ F mqJkJPr K\~J 46 \j KxKj~r xJoKrT IKlxJPrr xPñ @PuJYjJ TPrj FmÄ xTPuA FTmJPTq fJPyPrr \jq YNzJ∂ vJK˜r kPã xJ~ ßhjÇ" FA IÄPvr lMaPjJa KyPxPm 34 kíÔJ~ oShMh @yoh KuPUPZj, ÈK\~J KjP\ ßuUTPT F TgJ mPujÇ' VfTJu oShMh @yohPT k´TJKvf rJP~ fJÅr mA ßgPT C≠íf IÄvKa kPz ßvJjJPjJ y~Ç \mJPm oShMh @yoh mPuPZj, KfKj pJ KuPUPZj, KbT KuPUPZjÇ xm xo~ ßuUJr mqJkJPr KfKj ÈImP\TKan' (m˜MKjÔ)Ç KfKj TJrS k´Kf ÈmJ~Jx' (kãkJfhMÓ) yP~ KTZM ßuPUj jJÇ WajJKa 1976 xJPurÇ ßx xo~ KfKj K\~JCr ryoJjPT mqKÜVfnJPm KYjPfjS jJ, ÊiM jJPo KYjPfjÇ fPm TPjtu fJPyr yfqJTJ§ xŒPTt KTZM muJ mJ ßuUJr @PV ßx xo~TJr ßk´ãJka KmPmYjJr IjMPrJi \JjJj KmFjKkr FA ßjfJÇ KmFjKkr ßjfJrJ pJ muPZj: KmFjKkr hJK~fôvLu FTJKiT ßjfJ mPuPZj, oShMh @yohPT fJÅr TífTPotr mqJUqJ KhPf yPmÇ IPjPT oPj TrPZj oShMh @yoh fJÅr IfLPfr rJ\QjKfT TotTJP§r iJrJmJKyTfJ~ Foj TgJ KuPUPZjÇ pUj KfKj mAKa ßuPUj, fUj KfKj \JfL~ kJKatr xhxq KZPujÇ F irPjr Kmw~ ßuUJr lPu TL yPf kJPr fJ KfKj ßmJP^jKjÇ KmFjKkr KmKnjú kptJP~r ßjfJ-TotLr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, fJPyr yfqJ oJouJr kNetJñ rJ~ k´TJPvr kr k©kK©TJ~ F KjP~ Urm ZJkJ yPf gJPTÇ fJrkr ßgPT oShMh @yoh hPur ßjfJTotLPhr ßmJ^JPjJr ßYÓJ TrPZj ßp KfKj mAP~r ßTJgJS CPuäU TPrjKj fJPyr yfqJ~ K\~JCr ryoJj pMÜ KZPujÇ fPm KmFjKkr ßjfJPhr ßTC ßTC \JKjP~PZj, fJÅrJ oShMh @yoPhr ßuUJ mAKa xÄV´Pyr ßYÓJ TrPZjÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft hPur ˙J~L TKoKar FT\j xhxq mPuj, ßmKvr nJV ßjfJTotL KmvõJx TPrj jJ ßp @hJuf oShMh

@yohPT nMunJPm Ck˙Jkj TPrPZj mJ KogqJ fgq KhP~PZjÇ hPur ßnfr oShMh @yohPT KjP~ oJrJ®T k´KfKâ~Jr xíKÓ yP~PZÇ hPur ßjfJ-TotLPhr kPã F Kmw~Ka KmvõJx TrJ TKbj ßp fJPyr yfqJTJP§ K\~JCr ryoJj \Kzf-F Kx≠JP∂ @xPf KmFjKkrA ˙J~L TKoKar FT\j xhPxqr mA ßgPT C≠íKf ßhS~J yP~PZÇ KmFjKkr hJK~fôvLu @PrTKa xN© muPZ, oShMh @yoh kMPrJkMKr KmfPTt \KzP~ kPzPZjÇ KfKj KjP\PT mJÅYJPf pJ KTZMA muMj jJ ßTj fJPf ßjfJ-TotLPhr oPjJnJPmr UMm FaJ kKrmftj yPò jJÇ mJ˜m Im˙Jr kKrPk´KãPf oShMh @yohPT ImvqA hPur xPmtJó ßlJrJPo F KmwP~ mqJUqJ KhPf yPf kJPr mPuS fJÅrJ \JjJjÇ fJÅrJ @rS mPuj, TJrJVJPr I∂rLe gJTJ Im˙J~ ßuUJ oShMh @yoPhr @PrTKa mAP~S Foj KTZM fgq @PZ, pJ xmJr kPã ßoPj ßjS~J x÷m j~Ç fJÅrJ mPuPZj, mAP~ k´TJKvf fPgqr hJ~ ImvqA ßuUTPT KjPf yPmÇ Vf ÊâmJr pMmhPur ßjfJTotLrJ oShMh @yoPhr TMvkM•KuTJ hJy TPr mPu KmKnjú xÄmJhoJiqPo Umr k´TJKvf y~Ç mèzJ~S KmPãJn TPrPZ pMmhuÇ vKjmJr Imvq pMmhu Fr hJ~ I˝LTJr TPrPZÇ

mzkMTMKr~J UKj ßgPT jfMj k´pMKÜPf T~uJ ßfJuJ ÊÀ dJTJ, 26 ßo -mzkMTMKr~J UKjPf jfMj k´pMKÜ mqmyJr TPr T~uJ ßfJuJ ÊÀ yP~PZÇ fPm jfMj k´pMKÜPf CP•JKuf T~uJr kKroJe mJzJr TgJ gJTPuS k´P~J\jL~ krLãJ-KjrLãJr InJPm fJ yPò jJÇ jfMj k´pMKÜKar jJo ÈuÄ S~Ju ak ßTJu ßTAKnÄ (FuKaKxKx)'Ç 2005 xJu ßgPT ÈuÄ S~Ju' k´pMKÜPf T~uJ ßfJuJr TJ\ YuKZuÇ UKj ßTJŒJKjr (KmKxFoKxFu) xNP© F fgq kJS~J ßVPZÇ xN© \JjJ~, jfMj k´pMKÜPf T~uJ CP•JuPjr yJr k´J~ 50 vfJÄv mJzJr TgJÇ KT∂á ˙JjL~ KTZM ßuJPTr IxyPpJKVfJr TJrPe jfMj k´pMKÜ mqmyJPrr @PV UKj FuJTJ~ k´P~J\jL~ krLãJ-KjrLãJ TrPf jJ kJrJ~ fJ yPò jJÇ mzkMTMKr~J UKj ßgPT k´JgKoTnJPm k´KfmZr 10 uJU aj T~uJ ßfJuJr uãq KjitJre TrJ y~Ç KT∂á @PVr k´pMKÜPf mZPr Z~ ßgPT @a uJU aPjr oPiq CP•Juj xLoJm≠ KZuÇ jfMj k´pMKÜPf mZPr 10 ßgPT 12 uJU aj T~uJ CP•Juj TrJr TgJÇ PTJŒJKjr xÄKväÓ TotTftJrJ mPuj, jfMj k´pMKÜ mqmyJPrr \jq FT ßTJKa 40 uJU (14 KoKu~j) oJKTtj cuJPrr pπkJKf ßTjJ yP~PZÇ FA pπkJKfr hã mqmyJPrr \jq UKj FuJTJ~ kJÅYKa Vft (PmJr ßyJu) Ujj TPr

KTZM krLãJ-KjrLãJ TrJ hrTJr KZuÇ Vf KcPx’Pr FTKa Vft Ujj TrJS yP~KZuÇ KT∂á KÆfL~Ka TrJr xo~ FuJTJr KTZM ßuJT mJiJ ßhjÇ IgY SA \J~VJ UKjr \jq xrTJPrr IKiV´ye TrJÇ \J~VJKar \jq ãKfkNreS ßhS~J yP~PZÇ fPm SA FuJTJr TP~T\j ßuJT mPuPZj, ãKfkNrPer aJTJ FUPjJ KTZM mJKT @PZÇ xmtPoJa 160 ßTJKa aJTJ ãKfkNre ßhS~Jr TgJÇ F kpt∂ ßhS~J yP~PZ 150 ßTJKar oPfJÇ fJ ZJzJ KTZM ßuJT @PZj, pJÅrJ mJzKf xMKmiJ ßkPf UKjr TJP\ oJP^oPiqA KmWú xíKÓ TPrjÇ KmKxFoKxFPur TotTftJrJ \JjJj, Inq∂rLe nNfJK•ôT kKrPmv KmPmYjJ~ mzkMTMKr~J kíKgmLr xmPYP~ \Kau UKjèPuJr FTKaÇ UKjKar T~uJr ˜r k´J~ 36 KoaJr kMÀ, pJ 12 fuJ nmPjr xoJjÇ xMzñ k≠KfPf (@¥JrV´JC¥ oJAKjÄ) T~uJ˜Prr oJ© Kfj KoaJr ßTPa @jJ yKòuÇ @r jfMj k≠KfPf Z~ KoaJr TPr ßTPa @jJ ßpfÇ KT∂á k´P~J\jL~ krLãJ-KjrLãJ TrPf jJ kJrJ~ UKjr kMPrJPjJ fPgqr Skr Kjntr TPr jfMj k≠Kf k´P~JV TrPf yPòÇ lPu KjrJk•J\Kjf TJrPe T~uJr ˜Prr kJÅY KoaJr TPr ßTPa @jJ yPòÇ

k´Kf oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT 5000 kJC¥ t IJkKj KT kJat-aJAo IgmJ láu-aJAo TJ\ UM\PfPZj? t YJTáKr IgmJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \jq TJ\ IgmJ mqmxJ TrPf YJj? t IJkjJr ßTJj \JoJjf uJVPm jJÇ kMÅK\rS hrTJr kzPm jJÇ t xm irPjr xJyJpq-xyPpJKVfJ S ßasKjÄ-Fr mqm˙J rP~PZÇ

vrLl fJlJhJr 07801 652604

yJxJj 07837 967895


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

31 May - 6 June 2013 m SURMA

xÄuJk S A≤JrPkJu kptJPuJYjJ FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed ADVERTISING MANAGER : Sarzamin Ahmed EDITOR : Syed Monsur Uddin LITERARY EDITOR : Ahmed Moyez CHIEF REPORTER : Tabaruqul Islam Parvez GRAPHIC DESIGNER : Jahirul Islam

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717 Email: info@surmanews.com news@surmanews.com www.surmanews.com

xÄuJk k´Pvú xrTJPrr Im˙Jj ¸Ó TrJ ßyJT ßhPvr rJ\jLKf KjP~ nKmwqÆJeL TrJ UMm TKbj yP~ kPzPZÇ KjmtJYjTJuLj xrTJr k´Pvú xrTJPrr xPñ KmPrJiL hPur ßp ofJQjTq, fJ ßvw kpt∂ TL kKreKf uJn TrPm, fJ muPf kJrPZ jJ ßTCÇ Fr Ijqfo TJre, rJ\QjKfT ßjfífô KmPvwf xrTJKr hPur ßjfífô FPTT xo~ FPTT TgJ muPZjÇ fJrJ ßTJj Kx≠JP∂A K˙r gJTPf kJrPZj jJÇ ßUJh k´iJjoπL FTmJr ßp ßTJj \J~VJ~, ßp ßTJj AxMqPf @PuJYjJ yPf kJPr∏ Foj TgJ mPu FUj xÄKmiJj KjitJKrf CkJP~A KjmtJYj yPm mPu of k´TJv TrPZjÇ SKhPT @S~JoL uLV xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJláu AxuJo mPuPZj, I∂mtftL xrTJPrr k´iJj ßT yPmj, ßx KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ @mJr ßk´KxKc~Jo xhxq ßoJyJÿh jJKxo F TgJr KmkrLPf mPuPZj, xÄKmiJj IjMpJ~L k´iJjoπLA yPmj I∂mtftL xrTJPrr k´iJjÇ F irPjr kr¸r xñKfyLj TgJmJftJ~ xrTJPrr Im˙Jj kKrÏJr yPò jJÇ SKhPT k´iJj KmPrJiL hu KmFjKk ßjfíPfôr TgJmJftJ S fJPhr TotxNKYPfS IxñKf uãq TrJ pJPòÇ fJrJ FTKhPT xÄuJk @P~J\Pjr @øJj \JjJPòj, IjqKhPT ßcPTPZj yrfJuÇ rJ\QjKfT kptPmãT oyu FaJPT ˝KmPrJKifJA oPj TrPZÇ IgtJ“ @orJ ßhUKZ, rJ\jLKf ßTJj ˝ò, Kj~ofJKπT kg iPr FPVJPò jJÇ FT IÅJTJmÅJTJ, IKjKhtÓ kPgA YuPZ rJ\jLKfÇ Tá~JvJòjú rJ\QjKfT kKrPmPv mJx TrPf KVP~ xJiJre oJjMwS yP~ CPbPZ IK˙rÇ k´PfqPTr oMPU FTA TgJ∏ ßTJj KhPT pJPò ßhv? ßvw kpt∂ l~xJuJ yPm KT? jJ yPu TL WaPm? CPÆPVr oPiq fJPhr @mJr FTKa yrfJPur Khj kJr TrPf yPò @\Ç F yrfJu TfaJ vJK∂kNet @r TfaJ xÄWJfo~ yPm fJ KjP~S rP~PZ xÄv~Ç Foj Im˙J~ rJ\QjKfT ßjfífôPT k´vú TrJ ßpPf kJPr∏ xJiJre oJjMPwr TL Foj IkrJi ßp, fJPhr KhPjr kr Khj FnJPm CPÆV-C“T£Jr oPiq mJx TrPf yPm? ßp xÄTPar xoJiJj ßaKmPur FT WµJ @PuJYjJr oPiqA TrJ x÷m, fJ ßTj ^áKuP~ rJUJ yPò oJPxr kr oJx? FA oMyNPft KjmtJYjTJuLj xrTJr k´Pvú KmmhoJj kã hMKar oPiq xoJP^JfJ k´KfKÔf yPu ßhv jJjJKhT ßgPTA CkTíf yPf kJrfÇ k´gof, ßo~JPhr mJKT xo~aJ~ oyJP\Ja KjKmtPWú vJxj kKrYJujJ TPr KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf kJuPjr xMPpJV ßkfÇ KÆfL~f, ßhPv KjmtJYjL yJS~J ÊÀ yS~Jr oiq KhP~ xJiJre oJjMw KjmtJYjoMUL yP~ kzfÇ ßxPãP© rJ\QjKfT S xJoJK\T IkvKÜèPuJ oJgJYJzJ KhPf kJrf jJÇ fífL~f, KmPrJiL rJ\QjKfT huèPuJr yrfJu, ImPrJi irPjr TotxNKYr ßnJVJK∂ ßgPT rãJ ßkf ßhvÇ FaJ mqJUqJ TrJr k´P~J\j ßjA ßp, KjmtJYjTJuLj xrTJr k´Pvú xrTJPrr IjojL~fJ S KmPrJiL hPur xnJ-xoJPmPvr Skr KjPwiJùJ ßvw kpt∂ xrTJPrr \jq IJ®WJfLA yP~ CbPf kJPrÇ AKfyJx xJãq ßh~, IjojL~ xrTJPrr IjojL~fJ ßvw kpt∂ ßnPX kPzÇ ßhPvr rJ\jLKf FUjS YëzJ∂ xJÄWKwtT yP~ SPbKjÇ ßp irPjr ßk´ãJkPa FT-FVJPrJ WPaKZu, ßfoj ßk´ãJka ‰fKr yS~Jr @PVA KmPvwf xrTJr kPãr xPYfj yS~J CKYfÇ Imvq xrTJr pKh oPj TPr gJPT, ßhv ßTJgJ~ pJPm pJT, fmM 18 huL~ ß\JPar TJPZ ãofJ ßh~J pJPm jJ∏ ßxaJ Knjú TgJÇ muPfA y~, F irPjr oJjKxTfJ xrTJPr \jqS KmköjT yP~ CbPf kJPrÇ xmKhT KmPmYjJ TPr @orJ xrTJr KmPvwf k´iJjoπLPT @mJrS @øJj \JjJm, KfKj ßpj xÄTa KjrxPj xÄuJPkr @P~J\j TPrjÇ ßxA @P~J\j ImvqA yPf yPm @∂KrTÇ CP¨vq gJTPm, KjmtJYjTJuLj xrTJr k≠Kfr Foj loMtuJ CØJmj TrJ, pJ xrTJr S KmPrJiL hu CnP~r TJPZA V´yePpJVq yPf kJPrÇ @orJ oPj TKr, KmPrJiL ßjfíPfôr oJjKxTfJ Foj kptJP~ rP~PZ ßp, fJrJ ßoJaJoMKa FTKa V´yePpJVq loMtuJ ßoPj KjPf rJK\ gJTPmjÇ muJ pJ~, KjmtJYjTJuLj xrTJPrr k´iJj ßT yPmj, F Kmw~Ka oLoJÄKxf yPuA @r xoxqJ yS~Jr TgJ j~Ç

Qx~h @mMu oTxMh kíKgmLPf kKff yP~ @ho S yJS~J k´go pJ TPrj, fJ yPuJ xÄuJkÇ fJÅPhr oPiq xÄuJk y~ @PV, IjqJjq TJ\Tot @rS kPrÇ k´go k´nJPf fJÅrJ ßp xÄuJk ÊÀ TPrj, fJÅPhr ßZPuPoP~ S x∂Jjx∂Kf fJ ImqJyf ßrPUPZ @\ oñumJr kpt∂Ç xm rTPor TgJmJftJA xÄuJk, fPm FTJ FTJ pKh ßTC TgJ mPu, fJ WPrr oPiqA ßyJT mJ oJAPTr xJoPj ßyJT, fJ xÄuJk j~-FTJuJkÇ pJr TgJ muJr @PZ KT∂á ßvJjJr ßTC ßjA, ßx FTJuJk TPrÇ jJaPTr oPû ˝VPfJKÜ YPu, KT∂á \LmPjr oPû, KmPvw TPr rJ\jLKfr rñoPû ˝VPfJKÜ mJ FTJuJPkr ßYP~ xÄuJPkr oNuqA ßmKvÇ mJÄuJPhPv xÄuJk K\KjxKar ßYP~ SA v»Kar oNuq ßmKvÇ hMêPkJwq KvÊ xhq pJr hJÅf CPbPZ KjPYr kJKaPf hMKa @r SkPrr kJKaPf hMKa-fJrJS @\ FA v»Kar xPñ kKrKYfÇ ßTmu yJÅaPf KvPUPZ Foj KvÊS ÈxÄuJk' v»Ka \JPjÇ k´KfKhj, k´KfoNyNPft KaKnr khtJ~, kK©TJr kJfJ~, IKlxTPã, @PuJYjJr ßaKmPu, oMKhPhJTJPj, mJx-PasjuPûr ßUJPur oPiq, yJamJ\JPr-Foj ßTJPjJ \J~VJ ßjA, Foj oJjMw ßjA ßpUJPj S pJr oMPU ±Kjf yPò jJ xÄuJk v»KaÇ UmPrr TJVP\r kJfJ\MPz xÄuJk, KaKn aT ßvJr xmtùPhr oMPU xÄuJkÇ KT∂á ßxA TJK–ãf xÄuJk ßp ßrJ\PT~JoPfr @PV yPm, fJ ßTJPjJ xJmJuPTr kPã KmvõJx TrJ TKbjÇ É\MrrJ pUj k´KfKhj ßk´x TjlJPr¿ TPr oJS ß^ ßhJPXr oPfJ dJTJr KhPT uÄoJPYtr k´˜MKfr TgJ mPuKZPuj FmÄ fJÅPhr xo~xLoJ 5 ßo FKVP~ @xKZu, fUj KaKnr

khtJ~ ÊjuJo xÄuJPkr È@øJj'Ç ÈPpPTJPjJ \J~VJ~' ÈPpPTJPjJ KmwP~' xÄuJk yPf kJPr mPu ßvJjJ ßVuÇ K©TJuhvtL k´mLePhr TJrS TJrS TJPZ ßhRzJPuj xJÄmJKhPTrJÇ FToMyNft nJmjJ-KY∂J jJ TPr fJÅrJ ßvJTrJjJ @hJ~ TPr muPuj, ÈFf KhPj @vJr @PuJ ßhUKZÇ' @oJr oPfJ KÆTJuhvtL S KÆhuhvtL ‰jrJvqmJhLPT pUj K\ùJxJ TrJ yPuJ, @Ko k´vúTftJPhr yfJv TPr KhP~ muuJo: Fxm KTòM jJ, TgJr TgJ oJ©Ç @oJr xJoJjq @PÑPu mM^Pf ßkPrKZuJo xÄuJk ÈPpPTJPjJ \J~VJ~' yS~J x÷m j~Ç pKh k´go kã ßgPT muJ y~, YuMj pJA jhLr oPiq, ßjRTJ~ mPx yJS~J UJA @r @uJk TKrÇ KÆfL~ kPãr ˆqJK¥Ä TKoKar ßjfJrJ hJÅKzP~ pJPmjÇ FTmJPTq muPmj, xÄuJk jhLr oPiq yPfA kJPr jJÇ F FT KmrJa YJuJKTÇ ßjRTJ fJPhr KjmtJYjL k´fLTÇ xÄuJk TnJr TrPf KVP~ YqJPjuèPuJ pUj uJAn ßhUJPm ßp ßjRTJ hMuPZ fUj KjmtJYjL k´YJr IPitT yP~ pJPmÇ ßp uPãq xÄuJkKÆfL~ kPãr ßxA CP¨vqaJA pJPm ßnP˜Ç KÆfL~ kã pKh k´˜Jm ßh~ ßp YuMj kJTJ iJPjr ßUPfr @u KhP~ yJÅKa @r @uJk TKrÇ f“ãeJ“ Ijq kã ßUPk pJPmÇ pJPhr KjmtJYjL k´fLT iJPjr vLwÇ fJPhr xPñ ßjRTJIuJrJ kJTJ iJPjr ßUPfr K©xLoJjJ~ ßpPfA kJPrj jJÇ míKÓ-mJhuJr KhPj ßTJPjJ ZJKfoVJPZr fuJ~S xÄuJk yS~J x÷m j~Ç @PhR yPu xÄuJk CkpMÜ TPãA yPf yPmÇ fPm uMA TJPjr Kc\JAj TrJ mz hJuJjKar TPã yS~JA nJPuJÇ k´go kã ßgPT muJ yPò, Èf•ôJmiJ~T mqm˙J kMj”k´mftj ZJzJ' ÈPpPTJPjJ KmwP~' @PuJYjJ yPf kJPrÇ mftoJj kKrK˙KfPf ßpPTJPjJ KmwP~ @PuJYjJ yS~JS TKbjÇ ßTJPjJ kã ßgPT pKh muJ y~ mrAr @YJr

mzA o\J, ÊjPuA K\øJ~ kJKj @Px; Ikr kã muPm, @Por TJvìLKr @YJPrr Skr @YJrA y~ jJÇ fPm @orJ KTZMaJ ZJz KhPf kJKr pKh ßfÅfMPur @YJr ßoPj ßjjÇ ßTJPjJ kãA oJjJoJKjr oPiq ßjAÇ xÄuJPkr ßvw kptJP~ ßUPf mPx pKh FT kã ßhPU ßkäPa aJKT oJPZr nftJ, xPñ xPñ Ijq kã muPm ÊÅaKTr nftJ ßTJgJ~? @kqJ~Pj Ff ImPyuJ? UJoM jJÇ SUJPjA xÄuJPkr nKmwq“ ßvwÇ oPj y~, mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf ßjfJPhr WrmJKz, TJV\-Tuo mPu KTZMA ßjAÇ xmA rJ\kPg, \jxnJ~ S oMPU oMPUÇ TJCPT YJP~r hJS~Jf KYKbPf hMuJAj KuPU IgmJ ßlJPj ßhS~JA nJPuJÇ KmvJu \jxnJ ßgPT ßWJKwf yPuJ YJP~r hJS~JfÇ ßp hJS~JPfr ßnjMq èuvJPjr ßTJPjJ mJKz jJ ßTJPjJ kJÅYfJrJ ßyJPaPur uKm, fJ muJ y~KjÇ xKfq xKfq pKh TJK–ãf IKfKg @oπK~fJr mJxnmPj krKhj xJPz xJfaJ~ KVP~ yJK\r yPfj-TL Im˙J yPfJ? ßyJˆ y~PfJ fUPjJ gJTPfj WMKoP~Ç TJP\r ßuJPTrJ xÿJKjf IKfKgPT FT ßk~JuJ YJ @r mèzJr hA KhP~ @kqJK~f TrPfj, KT∂á fJPf YJ-A UJS~J yPfJ, xÄuJk yPfJ jJÇ rJ\QjKfT KmwP~ hMA kPãr oPiq xÄuJPkr FTaJ rLKfjLKf @PZÇ Cn~ kPãrA k´JgKoT TJ\ huL~ ßjfJPhr oPiq Kmw~èPuJ KjP~ Km˜JKrf @PuJYjJ TrJÇ FTaJ Kx≠J∂ S KÆfL~ KmT· Kx≠J∂ YNzJ∂ TrJÇ fJrkr ßyJoS~JTt TrJÇ ßTJj ßTJj ßjfJ @PuJYjJ~ hPur k´KfKjKifô TrPmj, fJÅPhr KjmtJYj TrJÇ FTKa rJÓs ßTJPjJ ßZPuPUuJr K\Kjx j~Ç \jVe ßTJPjJ ßyuJPluJr kJ© j~Ç oMU KhP~ UMKvoPfJ iJÅ TPr KTZM muuJo @r xm yP~ ßVu, fJ j~Ç 43 kOÔJ~

ßT yPmj KjmtJYjTJuLj xrTJr k´iJj fJPrT vJoxMr ßryoJj KjmtJYjTJuLj xoP~r \jq xrTJrk´iJj ßT yPmj, F KjP~ \KaufJ rP~ ßVPZÇ xrTJPrr jLKfKjitJrTrJ ßp TgJaJ hLWtKhj iPr mPu @xPZj, fJ yPò ßvU yJKxjJA yPmj KjmtJYjTJuLj xrTJrk´iJjÇ xÄKmiJj kKrmftPjr lPu f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J mJKfu yP~PZ FmÄ xrTJPrr ßvw Kfj oJxPT FTKa I∂mtftLTJuLj xrTJr KyPxPm IKnKyf TrJ yPòÇ IgtJ“ mftoJj xrTJPrr ßvw Kfj oJx, jPn’r ßgPT \JjM~JKr (2014) kpt∂ ßp xo~xLoJ, SA xo~ xJÄKmiJKjTnJPm ßvU yJKxjJA ãofJ~ gJTPmj FmÄ SA xrTJrA I∂mtftLTJuLj xrTJrÇ FA xrTJrA KjmtJYj kKrYJujJ TrPm! xÄKmiJPjr FA mqJUqJr xPñ KÆof jJ TrPuS pJ muJ pJ~ fJ yPò, mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT xÄÛíKfr oJ©J FTaM Knjú irPjrÇ FUJPj ãofJxLj xrTJr ßTJPjJ KjmtJYj IjMÔJPjr @P~J\j TrPu, ßxA KjmtJYj xMÔM S KjrPkã yS~Jr x÷JmjJ ãLeÇ F \jqA KmKnjú oyu ßgPT FTKa KjmtJYjTJuLj xrTJPrr TgJ muJ yPòÇ k´vú yPò, ßT yPmj FA KjmtJYjTJuLj xrTJrk´iJj? xrTJPrr kã ßgPT FaJ ¸Ó TrJ yP~PZ ßp, ßTJPjJ IKjmtJKYf mqKÜPT KjmtJYjTJuLj xrTJrk´iJj TrJ pJPm jJÇ FaJPT pKh @orJ KmPmYjJ~ KjA, fJyPu jmo xÄxPh pJrJ KjmtJKYf yP~PZj, fJPhr oiq ßgPTA FT\jPT ßmPZ KjPf yPm KjmtJYjTJuLj xrTJrk´iJj KyPxPmÇ FUj mJ˜mfJ TL mPu? xÄxPh k´KfKjKifôTJrL huèPuJ hM'nJPm KmnÜÇ oyJP\Ja xrTJPr @PZ YJr hu∏@S~JoL uLV, \JfL~ kJKat, S~JTtJxt kJKat S \JxhÇ @r KmPrJiL ß\JPaS @PZ YJr hu∏KmFjKk, \JoJ~Jf, KmP\Kk S

FuKcKkÇ ßpPyfM rJ\jLKf FUj ß\JaPTKªsT, ßxPyfM pJPTA KjmtJYjTJuLj xrTJrk´iJj KyPxPm KjmtJKYf xÄxh ßgPT KjmtJKYf TrJ y~, KfKj ßTJPjJ jJ ßTJPjJ ß\JPa @PZjÇ ßx ßãP© KjmtJYPjr V´yePpJVqfJ KTÄmJ KjrPkãfJ @orJ KjKÁf Trm TLnJPm? ßvU yJKxjJr TgJ CPbPZ fJr hu ßgPTAÇ KfKj k´iJjoπL, FTKa hPur k´iJjÇ KfKj hJK~fô KjPu KjmtJYPjr KjrPkãfJ KjKÁf TrPmj TLnJPm? @oJr KmPmYjJ~ FUJPj oNu Kmw~ yPò, @oJPhr rJ\QjKfT ßjfPfôr oJjKxTfJÇ @orJ mJrmJr èÀfô ßhA TLnJPm ãofJ~ gJTJ pJ~ KTÄmJ TLnJPm ãofJ~ pJS~J pJ~ fJr SkrÇ @r FaJ TrPf KVP~ @oJPhr pJ pJ TrJ hrTJr, @orJ fJ TrPf k´˜MfÇ \jVPer k´Kf @˙J rJUJr ßp VefJKπT xÄÛíKf, ßxA Kmw~KaPT @orJ èÀfô ßhA ToÇ FTKa VefJKπT xoJP\ TL y~? fJrJ KTZM TotxNKY ßnJaJrPhr TJPZ Ck˙Jkj TPrjÇ @oJPhr ßhPvS FA xÄÛíKf YJuM yP~PZÇ \jxJiJre ßnJa KhP~PZ @S~JoL uLVPTÇ FUj xMÔM KjmtJYPj ßxA \jxJiJrePTA xMPpJV ßhS~J CKYfÇ @S~JoL uLPVr ßjfífôJiLj xrTJr pKh @o\jfJr oñPu TJ\ TPr gJPT KmVf mZrèPuJPf, fJyPu @o\jfJ fJPTA @mJr KjmtJKYf TrPmÇ FUJPj n~aJ ßTJgJ~? @orJ ßTj @o\jfJr Skr @˙J rJUPf kJrKZ jJ? ßvU yJKxjJr ßjfífôJiLj ßp xrTJr KjmtJYj kKrYJujJ TrPm, ßx xrTJr KT KjrPkã gJTPf kJrPm! ßxUJPj k´vJxPjr TJrYMKk KT ßx xrTJr mº TrPf kJrPm? k´iJjoπL FTaJ TgJ mPujÇ k´KfKa VefJKπT ßhPv ßpnJPm KjmtJYj y~ @oJPhr ßhPvS ßxnJPm KjmtJYj yPmÇ KfKj KogqJ

mPujKjÇ kKÁoJ VefJKπT xoJP\ ãofJxLj k´iJjoπLPT ßrPUA KjmtJYj y~Ç \JotJKj mJ KmsPaj KTÄmJ nJrPfr híÓJ∂ @oJPhr F TgJA mPuÇ KT∂á SAxm ßhPvr rJ\QjKfT xÄÛíKfr xPñ KT @oJPhr rJ\QjKfT xÄÛíKf ßouJPjJ pJPm? @oJPhr ßhPv ßpnJPm ßnJa TJrYMKk y~, KmsPaj mJ \JotJKjPf KT FaJ x÷m? FA hKãe FKv~JPfA kJKT˜Jj FTKa f•ôJmiJ~T xrTJPrr @SfJ~ KjmtJYj xŒjú TruÇ ßjkJPu \Mj oJPx KjmtJYj xŒjú yPm FTKa f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjÇ mMuPVKr~JPfS f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj yPf pJPò FA \MPjÇ xMfrJÄ mqKfâo @PZ, @oJPhr F IûPuA @PZÇ FUj k´iJjoπL pKh ÈI∂mtftLTJuLj k´iJjoπL' KyPxPm ßgPT pJj, fJPf TPr @oJPhr ßp rJ\QjKfT xÄÛíKf, fJPf k´vJxj k´nJmJKjõf yP~ ßpPf kJPrÇ Vf YJr mZPr k´vJxPj ßpnJPm huL~Tre yP~PZ FmÄ vLwt @ouJrJ ßpnJPm ÈhuL~ @jMVfq' k´hvtj TPrPZj, fJPf TPr k´vJxj kKrkNetnJPm ÈI∂mtftLTJuLj k´iJjoπL'-Kjntr yP~ kzPmÇ FojKT KjmtJYPjr xo~ ßxjJmJKyjLr CkK˙Kfr ßp asqJKcvj, fJPfS mqfq~ WPaPZÇ @rKkSPf ßxjJmJKyjL ßoJfJP~Pjr Kmw~Ka gJTPZ jJÇ @rS FTKa Kmw~, pJ ßmv yJxqTrÇ xÄKmiJj IjMpJ~L xÄxPhr ßo~JhTJu ßvw yS~Jr @PVA (3 oJx @PV) KjmtJYj yPf yPmÇ Fr Igt KT KjmtJKYf FoKkPhr ßrPUA KjmtJYj yPm? FA iJrJ~ pKh kKrmftj @jJ jJ y~, fJyPu KjmtJYj KjrPkã S xMÔM yS~Jr ßTJPjJ x÷JmjJ ßjAÇ ßTjjJ ãofJxLj FoKkrJ KjmtJYPj k´nJm UJaJPmj @r ˙JjL~ k´vJxj yP~ kzPm ITJptTrÇ fJA ÈI∂mtftLTJuLj 46 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, IJoJr ßhv, IJoJPhr xo~, TJPur T≥, oJjm\Koj S pJ~pJ~Khj kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 31 May - 6 June 2013

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

\JoJ~Jf-KvKmr ßTj KjKw≠ yPóZjJ FA oMÉPft mJÄuJPhPv FmÄ ksmJPx PpUJPj mJXJKu @PZj, xmt©A FTA hJKm∏ \JoJf-KvKmrPT KjKw≠ TrPf yPmÇ vJymJPVr Ve\JVre oû, WJfT hJuJu KjotMu TKoKa, @S~JoLuLV, ZJ©uLV, jJVKrT xoJ\ xy jJjJj jJPor xTu xÄVbj FTmJPTq \JoJ~Jf-KvKmr KjKwP≠r kPã Im˙Jj KjP~PZÇ fJr Ckr rP~PZ oyJP\JPar vKrT xTu rJ\QjKfT hu xoNPyr ITM£ xogtjxy KmvõKmhqJuP~r IiqJkT, xMvLu xoJ\, @S~JoL WrJjJr @Aj\LKm xoJ\ xy xTPuA FA hJKmr kPã PxJóJrÇkK©TJr kJfJ @r aTPvJr oPiq xTPuA FA hJKmr kPã jJjJ P\JrJPuJ pMKÜ Ck˙Jkj TPr YPuPZjÇ oJjmJKiTJr TKovPjr PY~JroqJj c” Ko\JjMr ryoJj oyJP\JPar vKrT PjfJPhr oPfJA xrTJPrr KjmtJKy @PhPv \JoJ~Jf-KvKmr mPºr ofJof KhP~PZjÇ KbT Ppoj TPr P\JrJPuJnJPm PxJóJr yJxJjMu yT AjM xy rJPvh UJj Pojj FmÄ PoJ\JKyhMu AxuJo PxKuoÇFAPfJ PVPuJ FT kPãr ofJof, pJ PnJPar rJ\jLKfPf oJ© 38 PgPT 42 vfJÄPvr oPiq xLoJm≠, fJS FA vfJÄv KmVf KjmtJYPjr KyPxPm, @\PTr kKrmftLf PksKãPf FA vfJÄv FUPjJ IaMa @PZ KTjJ PxaJ IPjT KmPväwPer hJKm rJPUÇ IkrkPã \JoJ~JfL P\Ja FmÄ míy“ KmPrJiLhu KmFjKk xy fJPhr Ko©Phr xñf TJrPe FA hJKmr KmkrLPf FPTmJPrA YMkÇ P\Ja FmÄ Ko© KyPxPm FA YMk gJTJaJA ˝JnJKmTÇ @r YMk mPuA iPr KjPf yPm FA hJKmr xJPg fJPhr PTJj irPjr xŒíÜfJ PjAÇ PnJPar KyPxPm FA vfJÄv 42-44 vfJÄPvr CkPr-KmVf KjmtJYjL luJlPuÇ FUj fJ To KTÄmJ PmvL áPx KyPxm KmPväwePpJVqÇ FPhr xJPgS xoJjnJPm @PZj KmvõKmhqJuP~r IiqJkT PgPT ÊÀ TPr xMvLu xoJP\r ksKfKjKi, @AKj\LKm, mMK≠\LKm xy xTPuA pJrJ CkPrr P\JPar xJPg xoJjfJPu kJuäJ S vKÜ kshvtPj xãoÇ oJ\UJPj rAPuJ Kjrjú, xJiJre \jVe-pJrJ PjyJP~fA xJiJre, FPhr

xJPg Ppoj @PZj KjoúKm•, oiqKm•, Kjoú-oiqKm•, iKjT PvseL, xJÄmJKhT, YJTMrL\LKm xy xoJP\r KmKnjú PkvJr PUPa UJS~J oJjMw pJrJ CkPrr hMA P\JPar mJAPrr 60 vfJÄPvr KmkrLPf 40 vfJÄv PnJaJrÇ pJrJ xm xo~ xTPur xJPg IgY PTJj kPã PjA, KjP\PhrPT mJKYP~ YPuj, PTJj rJ\jLKfr xJPg xŒíÜ jj, IgY xPYfj FmÄ PnJPar xo~ FPhr 10-12 vfJÄv PTJj jJ PTJj kã KjPuS mJKT 30 vfJÄv jLrm gJPTj FmÄ pgJpgnJPmA PnJa ksP~JV TPr P\Ja-oyJP\JPar kNmt KjitJKrf KyPxm-KjPTv SPuJa-kJua TPr KhPf kJPrj FmÄ TPrjS fJAÇ FA 30 vfJÄv PnJaJPrr hM-FT \Pjr xJPg TgJ yKòPuJÇ hMkPãr hJKmr xJPgA Ppoj ofJof mqÜ TrPuj, FTAnJPm Ifq∂ Yo“fTJr nJPm fJrJ FTaJ TgJ j\Pr KjP~ @xPuj, pJ UMmA mJ˜m FmÄ mJÄuJPhPvr mJ˜m kJKrmJKrT @r xJoJK\T \LmPj IKf UÅJKa TgJis∆m xfqÇ fJrJ Ppoj mPuPZj, mJÄuJPhPvr PpPTJj P\uJ, Ck-P\uJ, ACKj~j, VsJo, oyuäJr FTKaS UMP\ kJS~J hMÛr yPm, PpUJPj FTA WPr @\PT mznJA pKh @S~JoLuLV TPr, fPm Po\ nJA TPr KmFjKk, xmPYP~ PZJaaJ TPr \JoJ~JfÇ @r fJ jJyPu mz nJA @S~JoLuLV TrPu fJr PZPu TPr KmFjKk, j~PfJ fJr PmJPjr PZPu TPr \JoJ~JfÇ FA Pp kJKrmJKrT mºj, xJoJK\T IKmPòhq Iñ- fJ KT TPr FA P\Ja-oyJP\JarJ PnPñ YMroJr TrPmÇ TJre FA mºjPfJ PnPñ YMr-oJr TrJ x÷m j~Ç @\PT @APjr oJiqPo fJ x÷m yPuS TJu kKrmJr FmÄ xoJP\ Pp KmP°Jre WaJPm, fJr \jqPfJ PVJaJ mJÄuJPhv FUPjJ ks˜áf j~Ç xmPYP~ mP~JP\Ôq oMÀæL FmÄ iJKotT PuJT\j mPuPZj, mJÄuJPhPvr 16-17 PTJKa \jVPjr ksKfKjKifô FTTnJPm PTJj P\Ja-oyJP\Ja TPrjjJ, xMfrJÄ FTTnJPm \JKfPT KmnÜ TrJr Kx≠J∂ PTC KjPmjjJÇ PTjjJ @\ fJ TrPu TJu PxaJ KjP\r WJPzA kzPmÇ fJA fJrJ fJPhr IKnùfJr @PuJPT FA xoxqJPT rJ\QjKfTnJPm PoJTJPmuJr TgJ mPuPZj, pKhS fJrJ fJPhr FA ofJoPfr mqkJPr rJ\QjKfT P\Ja @r oyJP\JPar PjfJrJ PTojnJPm oNuqJ~j TrPmj, fJ KjP~ pPgÓ xPªy PkJwe TPrjÇ IgtJ“ PhUJ pJPò, FUJPj TJPrJ ksKf TJPrJ PTJj @˙J KmvõJx PjAÇ IgY rJÓs pJrJ YJuJj fJPhr TJ\ yPuJ \jfJr TJPZ @˙Jr kKrPmv QfKr TrJ, KmvõJPxr Pã© ks˜Mf rJUJÇ KT∂á @oJPhr xrTJr FPTmJPr CPJ kPg YPujÇ \JoJ~Jf KjKw≠ yPuJ KmFjKkr kJuäJ nJrL Qm ToPmjJ, @S~JoLuLPVr jLKf-KjitJreL PxTgJ nJPuJ TPrA \JPjÇ @r \JPj mPuA K©-oMUL PVAo KjP~ rJ\jLKfr oJb Còí⁄u TPr PrPUPZ KjP\Phr ãofJ kJTJPkJÜ TrJr \PjqÇ IKf xŒ´Kf IgtoπL @mMu oJu @»Mu oMKyf KxPuPa xJÄmJKhTPhr TJPZ mPuPZj, xÄKmiJPj iotL~ hu KjKwP≠r PTJj KmiJj PjAÇ FaJ Ifq∂ fJ“kptkNet FT rJ\QjKfT mÜmq, pJ khtJr I∂rJPur TuTJKb pJrJ jJzJ-YJzJ TrPZj, fJrJA FA mÜmq IgtoπLr \mJKjPf \JKfPT ImKyf TKrP~PZjÇ fJrJ FT KdPu FUJPj hMA kJKU oJrJr PVAo oJPb PZPz KhP~PZjÇ pM≠JkrJiLr KmYJr pJrJ YJPòj, vJyKr~Jr TKmr xy ks\jì Yfôr KhjrJf \JoJ~Jf KvKmr mPºr hJmL \JKjP~ @xPZÇ oJjmJKiTJr TKovj muPZ, xrTJPrr KjmtJyL @PhPv \JoJ~Jf KvKmr mº TrJ pJ~Ç xÄKmiJj KmPvwùPhr ksJ~

TAKEAWAY ME R E N NUS IG S E D

xTPuA FTA of KTZMaJ Knjú oJ©J~ ksTJv TPrPZjÇ @\PTr jJVKrT PxKojJPr xTu KmPvwù FmÄ mÜJrJ \JoJ~Jf KvKmr KjKwP≠r kPã ofJof KhP~PZjÇ PhUJ pJPò, FTKhPT \jof \JoJ~Jf KvKmr KjKwP≠r kPã, @S~JoLuLPVr PjfJrJS oJPb-o~hJPj PxJóJr FTA mÜPmqÇ KT∂á fJrkPrS \JoJ~Jf KvKmr KjKw≠ yPòjJ PTj? yPmjJÇ KjTa IfLPfr 72-73-74 Fr rJ\QjKfT WajJ ksmJy @S~JoLuLPVr TJPZ UMm FTaJ xMUTr j~Ç G xo~ pUj \JoJ~JfKvKmr krJK\f vKÜ KyPxPm FPTmJPr KjK‘~ FmÄ ãK~ûM FT rJ\QjKfT IK˜fôyLj hu KZPuJ, fUj mñmºM xrTJPrr kJyJz xoJj \jKks~ xrTJPrr KmkrLPf fUjTJr fÀe ks\Pjìr @r oMKÜPpJ≠JPhr xojõP~ VKbf ksKfmJhL rJ\QjKfT xÄVbj \JxPhr FmÄ VemJKyjLr yJ\JPrJ uJPUJ fÀPer xJPg \JoJ~JPfr vf-xyxs rJ\QjKfT TotL KoPv KVP~ @S~JoLuLV xrTJPrr mJPrJaJ mJK\P~ KhP~ kfj fôrJKjõf TPrKZPuJÇ fJPf vf KmfTt FmÄ pMKÜ hJÅz TrJPjJ yCT jJ PTj, mJ˜Pm KT∂á fJA WPaKZPuJÇ @\PT pUj FTA xoP~r fÀe ks\jì @r \JKfr hJmL IjMpJ~L \JoJ~Jf-KvKmr pUj KjKw≠ TrJ yPm, fUj FTA TJ~hJ~ \JoJ~JPfr yJ\Jr yJ\Jr xhxq KmFjKk S 18 hPur xJPg KoPv pJPm, FPf PTJj xPªy jJA (PTC PTC nMPu kJP @S~JoLuLPV KoPv pJPm ãKePTr \jqÇ fJPf Pp KmwPlJÅzJ xoJ\ S rJPÓs ksTJPvq KZPuJ, fJ @mJr Z∞PmPv ãf yP~ IjJYJr xíKÓ TrPm @PrJ hMhtojL~nJPm)Ç fJPf IJS~JoL uLPVr xTu rJ\jLKf oJPb oJrJ pJPmÇ @r @S~JoLuLV P\Pj-ÊPj fJ yPf KhPf kJPrjJÇ Px TJrPe @S~JoLuLV KjP\ PgPT KmFjKkPT xP\JPr krJovt KhP~ YPuPZ \JoJ~JPfr xñ PZPz xÄuJPkr kPg @xJr \jqÇ KT∂á FAmJr KmFjKk @S~JoLuLPVr kJfJPjJ lJÅPh kJ KhPm mPu oPj y~jJÇ TJre, Pp pf TgJA muMj, KmFjKk FUj WJf-ksKfWJPfr kr IPjT xJoPu FèPf ÊÀ TPrPZÇ Px\Pjq PxKhj aTPvJPf xJoxMöJoJj hMhM KbTA mPuPZj, @orJ \JoJfPT ZJzKZjJ, TJre @orJ PZPz KhPuPfJ @S~JoLuLV KjP~ PjPmÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr ±ÄxJ®T S fJ¥mkNet KyÄxs rJ\QjKfT TotTJP¥r PksKãPf FTaJ TgJA fJPhr ˛re TKrP~ KhPf YJA, 1971 xJPu Fr YJAPf n~Jmy fJ§m S yfqJpù YJKuP~S PfJoJPhr Pvw rãJ y~KjÇ FAmJPr FTA fJ§m YJKuP~ PfJoJPhr KlPr @xJr xTu kg PfJorJ KjP\rJA mº TPr KhPfZÇ Pp @AcuK\A PfJorJ iJre TrjJ PTj, PTJgJS ±ÄPxr rJ\jLKf TPr PTC PmvLKhj KaPT gJTJr jK\r PjAÇ KjTa IfLPf mñmºM oMK\Pmr KmvJu rãLmJKyjL, \JxPhr xMví⁄u VemJKyjL- pJ @mJr xJoKrT mJKyjLr xJPg xŒíÜKZPuJ, PfJoJPhr YJAPf KmvJu TqJcJr PjaS~JTt gJTJ xPfôS @\ rãLmJKyjL FmÄ VemJKyjL AKfyJPxr @˜JTMPz KjK㬠yP~ @PZÇ rãLmJKyjL S VemJKyjLr fMujJ~ PfJoJPhr TqJcJr PjaS~JTt FmÄ ksKvãe PjyJP~fA xJoJjqÇ fJA xo~ gJTPf nMu PvJiPr xKfqTJPrr VefJKπT rJ\jLKfPf KlPr @xJaJA yPm mMK≠oJPjr TJ\Ç fJPf PfJoJPhr Ppoj uJn, \JKf KyPxPm @orJS IPjT IjJTJK–Uf yfqJpù PgPT rãJ PkP~ pJPmJÇ - Qx~h vJy PxKuo @yPoh oqJjPYˆJrÇ

IMRAN TRAVEL 79159

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

Biman Bangladesh Airlines

FREE

50,000 DELIVERY S U £795 N ME NATIONWIDE

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ

Price excludes

artwork.

Tel: 020 7168 1224 Mob: 07985 213 857 Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com

Qatar Airlines Special fare: Direct to Sylhet from £600. (World 5 star airlines) Direct to Dhaka from £525. DAC FROM £485 RTN

Umrah special fare from £400 inc tax Newyork from £300 inc tax Dubai from £370 inc tax Turkish Airways to Oman Air direct to Dhaka from £500 Chittagong from £500 Next day money transfer available

Passport, Visa no Visa Req, Sponsorship, Power of Attorney etc service available.

Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885

Emial: imrantravels@hotmail.com


8 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

SP~K¥ vJrPoPjr @vJ xmJr IÄvVsyPe KmvõJxPpJVq KjmtJYj yPm ßylJ\f KjP~

dJTJ, 27 ßo - @VJoL KjmtJYj xmJr IÄvVsyPe ImJi, xMÔM S KmvõJxPpJVq yPm mPu hí| @vJ k´TJv TPrPZj pMÜrJPÓsr krrJÓs h¬Prr fífL~ vLwt mqKÜ SP~K¥ vJrPojÇ Vf rKmmJr xºqJ~ dJTJ~ krrJÓs oπeJuP~ krrJÓsoπL cJ. hLkM oKjr xPñ xJãJ“ ßvPw xJÄmJKhTPhr KfKj mPuj, pMÜrJÓs KjKÁf, @VJoL KjmtJYj ImJi, xMÔM S KmvõJxPpJVq yPmÇ F xo~ KfKj xÄWJPfr KmÀP≠ Im˙Jj \JKjP~ mPuj, VefJKπT híKÓPTJe ßgPT xÄWJf TUPjJA VsyePpJVq yPm jJÇ pMÜrJPÓsr krrJÓs h¬Prr rJ\jLKfKmw~T @¥JrPxPâaJKr SP~K¥ vJrPoj mJÄuJPhPvr xPñ IÄvLhJKr xÄuJPk ßjfífô KhPf VfTJuA dJTJ~ @PxjÇ hMkMPr ÊÀ yS~J mJÄuJPhv S pMÜrJPÓsr IÄvLhJKr xÄuJPk vso AxMq èÀfô ßkP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ QmbT xN© \JKjP~PZ, pMÜrJÓs mJÄuJPhPv vsooJPjr kNetJñ mJ˜mJ~j ßhUPf YJ~Ç KT∂á FKa TrPf KVP~ Kv· ãKfVs˜ ßyJT, fJ pMÜrJÓs YJ~ jJÇ Fr @PV krrJÓsoπLr xPñ ßxR\jq xJãJ“ ßvPw SP~K¥

vJrPoj xJÄmJKhTPhr mPuj, '@orJ @vJ TKr FmÄ @orJ KjKÁf, @VJoL KjmtJYj xmJr IÄvVsyPer oiq KhP~ ImJi, xMÔM S KmvõJxPpJVq yPmÇ' KfKj @PrJ mPuj, '@orJ VefPπ KmvõJx TKr, ßpUJPj \jVPer CPÆV k´TJv TrJr S TotxNKY kJuPjr IKiTJr gJTPmÇ @oJPhr ßhPv @orJ fJA TKrÇ @orJ mJÄuJPhvPT Foj ßhv KyPxPm ßhKU, ßp ßhv IgtQjKfT IVsVKf xJiPjr oJiqPo FKVP~ pJPòÇ F ßhv ÊiM F IûPur j~, KmPvõrS ßjfJÇ' vJrPoj @PrJ mPuj, krrJÓsoπL \j ßTKr TP~T Khj @PV F ßhPvr krrJÓsoπLr xPñ S~JKvÄaPj QmbT TPrPZjÇ \j ßTKr fJÅr TJPZ KjTa-nKmwqPf mJÄuJPhv xlPrr @vJ mqÜ TPrPZjÇ krrJÓsoπLr xPñ @PuJYjJ k´xPñ vJrPoj mPuj, 'mJÄuJPhPvr \jq k´P~J\jL~ IgtQjKfT Cjú~j KmwP~ @orJ Km˜JKrf @PuJYjJ TPrKZÇ Vf FKk´Pu KmPvõr xmJr híKÓ KZu mJÄuJPhPvr KhPTÇ nmj iPxr asqJP\Kcr KvTJr kKrmJrèPuJr \jq @oJPhr xmJA Kmwe&j

! !

""

KZuÇ xoxqJ ßoJTJKmuJ~ @orJ mJÄuJPhvPT x÷Jmq xm irPjr xyPpJKVfJ TrPf YJAÇ mqmxJ S vso KmwP~ CPÆVèPuJ hNr TrPf mJÄuJPhv UMm hs∆f khPãk KjPòÇ' FTKa xNP© \JjJ ßVPZ, QmbPT vJrPoj krrJÓsoπLr TJPZ \JjPf YJj- KjmtJYj TPm yPf kJPrÇ \mJPm hLkM oKj \JjJj jPn’r-KcPx’r jJVJhÇ F ZJzJ vJrPoj hLkM oKjPT \JjJj, fJÅr ßhv mJÄuJPhPv vso IKiTJPrr kNet mJ˜mJ~j ßhUPf YJ~, KT∂á F ßhPvr KvP·r ßTJPjJ ãKf fJÅrJ ßhUPf YJj jJÇ KfKj mPuj, F ßhPvr vso @APjr xÄPvJij FojnJPm yS~J CKYf, pJr KnK•Pf @∂\tJKfT vso xÄ˙Jr (@AFuS) 'PmaJr S~JTt ßk´JVsJo' mJ˜mJ~j xy\ y~Ç F ZJzJ ßrJKyñJ xoxqJr xoJiJj Ko~JjoJPrr yJPfA KjKyf mPu o∂mq TPrj vJrPojÇ F xoxqJ xoJiJPj pMÜrJÓs KTnJPm nNKoTJ rJUPf kJPr, ßx mqJkJPr dJTJr krJovt S xyPpJKVfJ YJj KfKjÇ krrJÓs oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, VfTJu rKmmJr hMkMr ßgPT IÄvLhJKr xÄuJk ÊÀ yP~PZÇ k´go Khj KfjKa ßpRg S~JKTtÄ VsMPkr QmbT IjMKÔf y~Ç F ZJzJ hMA ßhPvr mqmxJ~LrJ @uJhJ QmbT TPrjÇ @\ ßxJomJr hMA ßhPvr k´KfKjKihu mxPmÇ FPf mJÄuJPhv k´KfKjKihPur ßjfífô ßhPmj krrJÓsxKYm ßoJ. vyLhMu yTÇ k´go KhPjr @PuJYjJ~ vso AxMq : k´go KhPjr QmbPT KfjKa Tot IKiPmvPj mJKe\q S KmKjP~JV, xMvJxj S Cjú~j FmÄ KjrJk•J xyPpJKVfJ KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ fPm KfjKa Tot IKiPmvPjr oPiq vsooJPjr Kmw~Ka KjP~ Km˜JKrf @PuJYjJ

#"

"

$ ! !

""

!!

yP~PZÇ fPm @ûKuT xojõ~ S ßpJVJPpJV KjP~ @PuJYjJr TgJ gJTPuS y~KjÇ ßxJomJr QmbPTr ßvw KhPj F KmwP~ @PuJYjJ y~Ç rJ\jLKfr k´xñS k´go KhPjr @PuJYjJ~ @PxKjÇ xÄKväÓ xN©èPuJ \JjJ~, pMÜrJÓs oPj TPr, vsooJPjr Cjú~Pj KmhqoJj vso @Aj xÄPvJijxy F kpt∂ ßjS~J xrTJPrr khPãk xKbT kPgA rP~PZÇ fPm vso @Aj xÄPvJij TPr fJ xÄxPh C™Jkjxy k´P~J\jL~ khPãkèPuJ mJÄuJPhv fJr oPfJ TPrA ßjPmÇ Fxm khPãk FojnJPm ßjS~J CKYf, pJPf TPr mJÄuJPhv hs∆f @∂\tJKfT vso xÄ˙Jr (@AFuS) ßmaJr S~JTt ßk´JVsJo (Cjúf vso TotxNKY) YJuM TrPf kJPrÇ vsooJPjr Cjú~Pj oJKuTvsKoPTr kJvJkJKv KmPvõr KmKnjú ßhPvr ßâfJPhr nNKoTJ @PZ mPu oPj TPr mJÄuJPhvÇ F uPãq mJÄuJPhv xÄKväÓ xm kPãr kJvJkJKv ßâfJPhr KjP~ FTKa xPÿuPjr @P~J\j TrPf YJ~Ç mJÄuJPhPvr F k´˜JmPT xogtj \JKjP~ nKmwqPf F irPjr xPÿuj @P~J\Pj xyJ~fJ TrPf pMÜrJÓs @Vsy k´TJv TPrPZÇ xMvJxj S Cjú~jKmw~T Tot IKiPmvPj ßrJKyñJ k´xñKa KjP~ @PuJYjJ y~Ç F xo~ Vf mZPrr xmtPvw \JKfVf xKyÄxfJr kKrPk´KãPf ßrJKyñJPhr KmwP~ mJÄuJPhPvr ßhS~J oJjKmT xyJ~fJr k´vÄxJ TPr pMÜrJÓsÇ nKmwqPf mJÄuJPhPvr TJPZ F irPjr xyJ~fJ @vJ TPrPZ pMÜrJÓsÇ vJrPoPjr hu \JjJ~, Ko~JjoJrPT xM¸ÓnJPm F mJftJA ßhS~J yP~PZ ßp F IûPur Cjú~Pjr @hvt mJÄuJPhvÇ TJP\A k´KfPmvL mJÄuJPhvPT mJh KhP~ ßx fJr Cjúf nKmwq“ VPz fMuPf xlu yPm jJÇ k´go KhPjr QmbPTr ßvw Tot IKiPmvPj KjrJk•J xyPpJKVfJ KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ F xo~ xπJxmJh hoPj hMA ßhPvr KmhqoJj xyPpJKVfJ KjP~ xP∂Jw k´TJv TrJ yP~PZÇ

\JfL~ kJKatPf KmPrJi

dJTJ, 27 ßo - ßylJ\Pf AxuJoPT xogtj KhP~ YJPk kPzPZ \JfL~ kJKatÇ iotKnK•T huèPuJr ßnJa mqJÄPTr hUu KjPf ßylJ\fPT xogtj \JKjP~KZPuj huL~ k´iJj ÉPxAj oMyÿh FrvJhÇ ßx @vJ kNre y~Kj; mrÄ Vf 5 ßor dJTJ ImPrJPi xKyÄxfJr TJrPe CPJ YJPk kPzPZ huKaÇ hPur Kfj ßjfJr Skr ^MuPZ mKyÏJPrr U?Ç F KjP~ ßylJ\Pf AxuJPor KmPrJiL S xogtT ßjfJPhr KmPrJi fMPñÇ Ve\JVre oPûr KmPrJKifJ TPr Vf oJPYt Y¢VsJo xlPr KVP~ k´J~ xm TSKo oJhsJxJKnK•T hu S xÄVbPjr käqJalot ßylJ\Pfr 13 hlJr k´Kf xogtj \JjJj xJPmT rJÓskKf FrvJhÇ 2001 xJPur xJiJre KjmtJYPj iotKnK•T hPur xPñ ß\Ja ßmÅPi \JfL~ AxuJKoT l∑≤ jJPo KjmtJYPj IÄv KjP~KZu fJr huÇ @VJoL KjmtJYPj k´iJj KmPrJiL hu KmFjKk IÄv jJ KjPu @mJrS FTA kPg yJÅaPf ßYP~KZu \JfL~ kJKatÇ hPur oyJxKYm FKmFo rÉu @oLj fUj Fr xfqfJ ˝LTJr TPr mPuKZPuj, 'I˝LTJr TrJ pJPm jJ, fJPhr (PylJ\f) ßnJa mqJÄT @PZÇ \JfL~ kJKat AxuJoL oNuqPmJPi KmvõJxL huÇ fJA fJPhr xogtj ßhS~J yP~PZÇ' huKar xN© \JjJ~, oyJP\JakK∫ ßk´KxKc~Jo xhxq mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMh FoKk, K\~JCK¨j @yPoh mJmuM, oK\mMu yT YMjúM FoKkxy IKiTJÄv huL~ FoKk ßylJ\fPT xogtj TrJr KmkPã KZPujÇ F IÄvKa YJ~, \JfL~ kJKat @S~JoL uLV ßjfífôJiLj oyJP\JPa gJTMTÇ TJ\L \Jlr @yPoh, TJ\L KlPrJ\ rKvh, Qx~hJ ßyJPxj mJmuJxy I∂f 15 ßk´KxKc~Jo xhxq ßy\JlPfr kPã KZPujÇ 27 ßTªsL~ ßjfJ ßylJ\fPT xyJ~fJ ßhjÇ fJPhr xmJA Vf KjmtJYPj oyJP\JPar oPjJj~j kJjKjÇ oyJP\Ja ZJzJr kãkJfL fJrJÇ fJPhr krJoPvt FrvJh ßylJ\fPT xogtj \JKjP~KZPuj mPu huKar FT ßk´KxKc~Jo xhxq \JjJjÇ KfKj xoTJuPT mPuj, '\JfL~ kJKatr 45 ßk´KxKc~JPor IPitT @S~JoL uLPVr xogtTÇ IPitT KmFjKkrÇ \JfL~ kJKatr ßTC ßjAÇ' KfKj mPuj, 'PylJ\f FTKa Ckuã oJ©Ç oyJP\Ja, jJ ß\Jag F kMrPjJ KmPrJPiA @PZj fJrJÇ' PylJ\Pfr Vf 6 FKk´u dJTJ IKnoMPU uÄoJPYt xÄVbjKar ßjfJTotLPhr \jq rJ\iJjLPf 42Ka ßxmJPTªs ˙Jkj TPr \JfL~ kJKatÇ ßxUJj ßgPT ÊTPjJ UJmJr S kJKj xrmrJy TrJ y~Ç FrvJh KjP\ ßylJ\f TotLPhr kJKj kJj TrJjÇ FrvJPhr hJKm IjMpJ~L, Vf 5 ßor dJTJ ImPrJPi FTA nNKoTJ~ gJTJr TgJ gJTPuS xÄWPwt \zJ~ \JfL~ kJKatr TotLrJÇ hPur hMA TotL kMKuPvr èKuPf Kjyf y~Ç ImPrJi YuJTJPu kMPrJ xo~A ßfJkUJjJr huL~ TJptJuP~ KZPuj TJ\L \Jlr @yPoh S TJ\L KlPrJ\ rKvhÇ xrTJKr FTKa xÄ˙J \JKjP~PZ, F hM'\jxy huKar 27 ßjfJ ßylJ\Pfr kPã KZPujÇ TJ\L KlPrJ\ SA WajJr kr krA pMÜrJP\q YPu pJjÇ PylJ\f xogtT S KmPrJiL ßjfJPhr KmPrJi fMPñ SPb xmtPvw ßk´KxKc~Jo xnJ~Ç huL~ hMA TotLr oífMqPf oyJxKYPmr Skr IxP∂Jw k´TJv TPrj FrvJhÇ KfKj \JjPf YJj, fJr KjPhtv jJ gJTJr krS ßTj, TLnJPm hPur TotLrJ ßylJ\Pfr xPñ KoPu xÄWPwt \KzP~KZuÇ ßylJ\f xogtT TJ\L \Jlr S KmPrJiL mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMh FrvJPhr xJoPjA mJTKmf∏J~ \zJjÇ xÄWPwtr \jq hJ~L TPr @uoVLr KxThJr Kuaj S ßVJuJo ßoJyJÿh rJ\MPT FmÄ xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ˜JT @yPohPT TJre hvtJPjJr ßjJKav ßhS~J yP~KZuÇ ßVJuJo ßoJyJÿh xoTJuPT \JjJj, Vf vKjmJr hPur ßY~JroqJPjr TJPZ ßjJKaPvr \mJm KhP~PZjÇ oyJxKYm FKmFo rÉu @oLj yJSuJhJr \JjJj, huL~ Vbjfπ IjMpJ~L F KmwP~ mqm˙J ßjS~J yPmÇ


SURMA m 31 May - 6 June 2013

j\Àu\~∂L : \jìKhPj TKmPT ˛re dJTJ, 26 ßo - Kmjos v´≠J S VnLr nJPuJmJxJ~ j\Àu\~∂L ChqJkj TPrPZ ßhvmJxLÇ Vf vKjmJr 11 ‰\qÔ KZu \JfL~ TKm TJ\L j\Àu AxuJPor 114fo \jìKhjÇ ßnJrPmuJ lMu KjP~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r ßTªsL~ oxK\Phr kJPv TKmr IK∂o vpqJr kJPv FPxKZPuj IxÄUq IjMrJVLÇ fJÅrJ lMPu lMPu ßdPT KhP~PZj xoJKiÇ Frkr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ \JfL~ kptJP~r j\Àu\~∂Lr TotxNKYr CPÆJij TPrj SxoJjL ˛íKf KoujJ~fPjÇ rJ\iJjL dJTJ, j\ÀPur ˛íKf\Kzf ˙JjèPuJxy xJrJ ßhPvA jJjJ TotxNKYr oiq KhP~ kJKuf yP~PZ TKmr \jìKhjÇ xTJPu TKmr oJ\JPr fJÅr kKrmJPrr kPã kM˜mT Ikte TPrj kM©miN CoJ TJ\L S jJfKj KUuKUu TJ\LÇ F ZJzJ xÄÛíKfoπL @mMu TJuJo @\Jh, cJT S fJroπL xJyJrJ UJfMj, krrJÓsoπL hLkM oKjxy rJ\iJjLr KmKnjú xJÄÛíKfT S xJoJK\T k´KfÔJPjr kã ßgPT v´≠J \JKjP~ TKmr oJ\JPr kMJWqt Ikte TrJ y~Ç FUJPj FTKa @PuJYjJ xnJS @P~J\j TPrKZu dJTJ KmvõKmhqJu~Ç FPf k´iJj IKfKg KZPuj CkJYJpt @ @ o x @PrKlj KxK¨TÇ F ZJzJ TKmr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç mJÄuJPhv Kv·TuJ FTJPcoL: \JfL~ kptJP~ j\Àu\~∂Lr TotxNKYPf dJTJ~ \JfL~ jJaqvJuJ KoujJ~fPj xºqJ~ KZu @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ FPf IKfKg KZPuj xÄÛíKfxKYm reK\“ TMoJr KmvõJxÇ @PuJYT KZPuj TÀeJo~ ßVJ˝JoL, rvLh yJ~hJr, Ku~JTf @uLÇ kPr FTT xÄVLf kKrPmvj TPrj KUuKUu TJ\L, xJuJCK¨j @yPoh, UJ~Àu @jJo vJKTu, ßrPmTJ xMufJjJ, vJrKoj xJgL AxuJo, A~JTMm @uL UJj, A~JxKoj oMvfJrL, jJKxoJ vJyLj k´oMUÇ huL~ xÄVLf kKrPmvj TPr FTJPcoLr ßrkJatKr V´∆k (xÄVLf), j\ÀuxÄVLf Kv·L kKrwh S j\ÀuxÄVLf Kv·L xÄ˙JÇ xoPmf jífq kKrPmvj TPr FTJPcoLr ßrkJatKr V´∆k (jífq), jarJ\ S jífqJPuJT xJÄÛíKfT xÄVbjÇ @míK• TPrj yJxJj @Krl,

cJKu~J @yPoh, ^etJ xrTJr S @y&TJoCuäJy&Ç ZJ~Jja: ZJ~JjPar hMA KhPjr j\Àu C“xm ßvw yP~PZ VfTJuÇ FKhPjr @P~J\Pj KZu FTT S huL~ xÄVLf, jífq FmÄ @míK•Ç ZJ~Jja KvãJgtLPhr TP£ ÈYu ßr Yku' S ÈxmM\ ßvJnJr ßdC ßUPu pJ~' FA hMKa VJj KhP~ ÊÀ y~ FKhPjr @P~J\jÇ j\ÀPur KmKnjú kptJP~r VJj kKrPmvj TPrj lJPfoJ-fM\-P\JyrJ, ßpJPxl Tou rKcsé, rJyJf @rJ VLKf, Km\j Yªs Ko˘L, ßvUr o§u, oJ¯MhMu yJxJj, ßxKujJ ßyJPxj, uKflMj \MKuS k´oMUÇ @míK• TPrj \KyÀu yT UJj S TJ\L oKhjJÇ oMjoMj @yPoh FTT FmÄ ZJ~JjPar jífq KmnJPVr Kv·LrJ huL~ jífq kKrPmvj TPrjÇ ZJ~JjPar Kv·LPhr TP£ ÈjJKy jJKy n~' kKrPmvjJr oiq KhP~ ßvw y~ F @P~J\jÇ YqJPju @A j\Àu ßouJ: YqJPju @A j\Àu ßouJ~ @\Lmj xÿJjjJ~ nNKwf yPuj xÄVLfù

oM˜JlJ \JoJj @æJxLÇ VfTJu YqJPju @A @P~JK\f IÓo j\Àu ßouJ~ fJÅPT FA xÿJjjJ ßhS~J y~Ç Fr @PV rKXj ßmuMj CKzP~ ßouJr @jMÔJKjT CPÆJij TrJ y~Ç F xo~ CkK˙f KZPuj xÄVLfù xMiLj hJv, oM˜JlJ jNrCu AxuJo, oM˜JlJ \JoJj @æJxL, rJPvhJ ßT. ßYRiNrL, @xoJ @æJxL, VJ\L oJ\yJÀu @PjJ~Jr, TKm oMyJÿh jMÀu ÉhJ, jJKvh TJoJu, ßlrPhRx @rJ, UJ~Àu @jJo vJKTu, YqJPju @AP~r mqm˙JkjJ kKrYJuT lKrhMr ßr\J xJVrxy @rS IPjPTÇ PouJoPû KZu VJj, jJY, @míK•Ç ßouJoPûr cJj kJPv ßUJuJ ZKm @ÅPTj k´mLe S jmLj Kv·LrJÇ @míK• TPrj ‰x~h yJxJj AoJoÇ mºMxnJr @P~J\j: j\Àu\~∂L CkuPã k´go @PuJ mºMxnJ xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TPrÇ k´go @PuJ TJptJuP~ @P~JK\f FA IjMÔJPj IÄv ßjj dJTJ oyJjVPrr KmKnjú mºMxnJr mºMrJÇ

UmrJUmr 9

mºMxnJr KjmtJyL xnJkKf xJAhMöJoJPjr Ck˙JkjJ~ IjMÔJPj VJj ßVP~ ßvJjJj ßhmKujJ xMr ßhJuJ S \~∂L YJToJÇ @míK• TPrj rKmvÄTr ‰o©L, yJxJj AoJo S Ér F \JjúJfÇ jífq kKrPmvj TPrj xJBh @yPohÇ @PuJYjJ TPrj vJKyj oJylM\, ßvJnj xJyJ, IKjmtJe, IKjT xJyJ, ‰x~h oKjr, fJxjMnJ IKrexy @rS IPjPTÇ K©vJPu Kfj KhjmqJkL IjMÔJjoJuJr CPÆJij: K©vJu (o~ojKxÄy) k´KfKjKi \JjJj, j\ÀPur nÜ-IjMrJVLPhr khYJrPe oMUKrf TKmr ˛íKfijq hKrrJokMrÇ mPxPZ j\Àu mA S V´JoLe ßouJÇ ˝rJÓsoπL oyLC¨Lj UJj @uoVLr VfTJu o~ojKxÄPyr K©vJPur hKrrJokMr j\Àu oPû Kfj KhjmqJkL IjMÔJPjr CPÆJij TPrjÇ ß\uJ k´vJxT ßoJ˜JTLo KmuäJy lJÀTLr xnJkKfPfô CPÆJijL IjMÔJPj mÜmq ßhj ˝J˙q k´KfoπL cJ. TqJP¡j (Im.) oK\mMr ryoJj lKTr, xJÄxh oKfCr ryoJj, xJÄxh ßr\J @uL, xJÄxh Fo @oJj CuäJy k´oMUÇ j\Àu xûJrT mÜJ KZPuj \JfL~ TKm TJ\L j\Àu AxuJo KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt ßUJªTJr @vrJl ßyJPxjÇ Fr @PV xTJPu ßkRr ßo~r F Km Fo @KjxMöJoJPjr ßjfíPfô ßkRr nmPjr xJoPj ßgPT ßvJnJpJ©J ßmr y~Ç FKhPT j\Àu AxuJPor \jìmJKwtTL CkuPã @VJoL ßrJmmJr o~ojKxÄy xhr, K©vJu S oMÜJVJZJ CkP\uJ yrfJPur @SfJoMÜ mPu \JKjP~PZj ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT @mM S~JyJm @TªÇ jzJAPu jJjJ @P~J\j: jzJAu k´KfKjKi \JjJj, ÈÊà xoMöôu ßy KYr Kjotu' VJPjr oiq KhP~ vKjmJr Kv·TuJ FTJPcoL KoujJ~fPj ÊÀ y~ j\Àu\~∂Lr IjMÔJjÇ j\Àu FTJPcoL, ßV´n Kv·L ßVJÔL S mJ√L ˛íKf xÄVLf FTJPcKo ßpRgnJPm @PuJYjJ xnJ, j\ÀuxÄVLf k´KfPpJKVfJ S xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TPrÇ k´iJj IKfKg KZPuj ß\uJ k´vJxT \ÉÀu yTÇ

ToJKxt~Ju orPV\ FmÄ Pcmb PoPj\Po≥

Are you applying for credit and being refused?

EXPRESS

You are not alone! Every day thousands of people across the UK apply for Loans, Credit Cards, Mortgages, Mobile Phones, Car Loans & other credit facilities; and are turned down because of bad credit history. 9LFWRUVWRQH·VCredit Repair Service could help rebuild your credit history so you can obtain credit in the future. To repair your credit ÀOH LPSURYH\RXUFUHGLWVFRULQJ

calll Vict Victorstone 050 4541 cal orstone on 0845 0 50 45 41

WWDNHWKHÀUVWVWHSVWR DNHWKHÀUVWVWHSVWR DEULJKWHUÀQDQFLDOIXWXUH EULJKWHUÀQDQFLDOIXWXUH D

SECURED LOANS

• CCJ, Defaults, Mortgage Arrears :No problem • Up to 85% LTV

ToJKvt \ ToJKxt~Ju ~JuoPVtorPV\ • Purchase • Re- Mortgage for better Interest Rate

• We deal with majority high street Lenders

ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ • One single affordable payment. • Stop demands from your Creditor. • Freeze or reduce interest & charge. • Arrange IVA & Bankruptcy.

• No Account Required • Completion within 2 week • Loans for any purpose

Kk-Kk @A Kr - PTîAo& • If you have taken loan, Secured Loan, Credit Card & HP before April 2007. • If you had Payment Protection Insurance. If the answer is YES, we can re-claim back all the policy with interest & compensation.

WELCOME ENTERPRISE

HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE:

vict victorstonefinancial.co.uk orstonefinancial.co.uk Victorstone Financial Management is licensed under the Consumer Credit Act 1974 to provide Credit Repair Services.

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN / CCL No- 581106, DP: Z9303661


10 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

xÄuJk IKjKÁf, fJPrT AxMqPf rJ\jLKf C•¬

dJTJ, 27 ßo - KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj @PuJYjJr ßTª´KmªM yP~ kzJ~ FUj KmFjKk ßjfífôJiLj 18 hu f•ôJmiJ~T xrTJr k≠Kfr k´Pvú rJ\kPg TPbJr @PªJujPTA ßmPZ KjPòÇ KmPrJiL huèPuJ xÄuJPkr TgJ oMPU CóJre TrPuS xrTJrKmPrJiL @PªJujPT rJ\kgoMUL TrPf xmtJ®T khPãk KjPòÇ Im˙J IjMiJmj TPr ãofJxLj huS k´P~J\Pj @rS TPbJr yPmÇ lPu xÄuJPkr oJiqPo 2 hPur hNrfô xyxJ ysJx yPò jJÇ mrÄ xÄuJk TrJr mqJkJPr xrTJr S KmPrJiL hu Kj\ Kj\ Im˙JPj IjzÇ ßhPvr k´iJj rJ\QjKfT huèPuJr ßjfJPhr xPñ TgJ mPu Foj @nJx kJS~J ßVPZÇ @S~JoL uLPVr ßjfJrJ oPj TPrj, xÄuJk YJAPu yrfJPur ßTJPjJ k´P~J\j ßjAÇ rJ\kPgr xπJx-fJ∏m ßZPz @PuJYjJ~ mxPf yPmÇ jfámJ xoJiJj @xPm TL nJPmÇ \JjPf YJAPu KmFjKkr FTJKiT ßjfJ mPuPZj, FaJ KbTÇ fJA mPu @PªJuj TrJ

pJPm jJ, yrfJu cJTJ pJPm jJ∏ fJ KbT j~Ç @oJPhr yrfJu cJTJr CP¨vq CókptJP~r ßjfJPhr oMKÜ ßhS~JÇ xÄuJPkr jJPo @S~JoL ßjfífôJiLj 14 hPur TP~T\j ßjfJ KmPrJiL kãPT WJP~u TrJr ßYÓJ TrPZj mPu IKnPpJV TrJ yP~PZ KmFjKkr kã ßgPTÇ fJrJ ybJ“ fJPrT ryoJPjr mqJkJPr ßjS~J xrTJKr CPhqJVPT ãofJxLj hPur ßjKfmJYT oPj TPrjÇ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr kr Vf ßrJmmJr TKovj ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj xJÄmJKhTPhr mPuj, @AKj k´Kâ~J~A FA kPrJ~JjJ \JKr yP~PZÇ oMhsJ kJYJr oJouJ~ UJPuhJ K\~Jr mz ßZPu fJPrTPT A≤JrPkJPur oJiqPo ßV´¬Jr TPr ßhPv KlKrP~ @jPf hMkMPr @Phv ßh~ dJTJr @hJufÇ hPur KxKj~r nJAx ßY~JroqJPjr KmÀP≠ TKovPjr CPhqJVPT ÈrJ\QjKfT CP¨vqoNuT' mPuPZ KmFjKkÇ hMhT dJTJr 3 j’r KmPvw \\ @hJuPf fJPrT ryoJjPT A≤JrPkJPur oJiqPo ßV´¬Jr TPr ßhPv KlKrP~ @jPf kPrJ~JjJ \JKrr @Pmhj TPrjÇ ÊjJKj ßvPw @hJuf kPrJ~JjJ \JKrr @Phv ßhjÇ Fr fJ“ãKeT k´KfKâ~J~ KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJj hMhM mPuj, kMÅK\mJ\Jr, yuoJTt, k∞J ßxfáxy mqJÄKTÄ UJf ßgPT ãofJxLjPhr KmÀP≠ yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJr IKnPpJV mJh KhP~ FT-FVJPrJr huKmPÆwL xrTJPrr TKgf KogqJ IKnPpJPVr mqJkJPr hMhPTr FA Kx≠J∂ ßhPU oPj yPò∏ FaJ Vf

s ’ t a f Ul

2 Khj @PVr @Aj k´KfoπLr ßh~J mÜPmqr k´KflujÇ @Aj k´KfoπL TJoÀu AxuJo vKjmJr mPuKZPuj, u¥Pj Im˙Jjrf fJPrTPT ßlrf @jPf A≤JrPkJuxy xm xÄ˙Jr xyJ~fJ ßjS~J yPmÇ KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrTPT KmVf f•ôJmiJ~T xrTJPrr xo~ hMjtLKf oJouJ~ ßV´¬Jr TrJ yPuS xMKk´o ßTJat ßgPT \JKoj KjP~ 2008 xJPur 11 ßxP¡’r ÈKYKT“xJr \jq' u¥Pj pJj KfKjÇ Kj~ooJKlT KmùK¬ k´TJv TrJ yPuS dJTJr @hJuPf yJK\r jJ yS~J~ fJPT kuJfT ßhKUP~A 2011 xJPur 8 @Vˆ F oJouJ~ IKnPpJV Vbj TPrj KmYJrTÇ FTJKiT rJ\QjKfT KmPväwT oPj TPrj, @kJff xÄuJPkr TgJ mPu ßTRvPu KmFjKkPT @PªJuj ßgPT hNPr rJUPf YJ~ xrTJrÇ fPm rJ\kPg TPbJr @PªJuj mJh KhP~ KmFjKk @V´yL yPu fJPhr xPñ xÄuJk TrJr mqJkJPrS k´˜Mf xrTJrÇ @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq k´mLe rJ\jLKfKmh xMrK†f ßxjè¬ mPuj, xÄuJPkr @øJj \JjJuJo @orJ fPm FroJP^A @mJr yrfJu ßTjÇ xÄuJk YJAPu yrfJPur ßTJPjJ k´P~J\j ßjAÇ @VJoL KjmtJYj KjP~ 2 k´iJj hPur KmkrLf Im˙JPjr oPiq xÄuJPkr @PuJYjJ YPuPZ FA oJPxr ÊÀ ßgPTAÇ Fr oPiq ßrJmmJr yrfJu TPrPZ KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JaÇ IKnù kJutJPo≤JKr~Jj xMrK†f ßxjè¬ oPj TPrj, KmFjKkr ÈybTJrL' IÄv yrfJu cJTJr \jq

Special rates for advance bookings

enue V e h T

Sp S pe ec cia ci ia alli lis isi is sin si ing in ng iin in: n:

Wedd Wedding ddi din ing ng • M Me Mehndi’s ehndii’s ’s & sm small malll p pa par arrtie ties ies

Weddings •Nikah Engagement • W eddings •Nik kah ah • E Mehndi • Bir thday and other occasions Birthday ( Segregated hall ( 2 floorrs s (F Fully ully Airconditioned Airconditione ation facility ( Stage decorration f ( On site parrking king

We W e also cater for charity cha ev ents/dinnerrs events/dinners

available Catering C Ca teeri erriing in ng av ava va v a la ai ailabl l ble le

CulJax SP~KcÄ yu

kJKat, KjTJy, FqJÄPV\Po≤x'b 2Ka ßxkJPra yu'b kJKTtÄP~r mqm˙J IJPZ'b xŒMet F~Jr TK¥v¥'b TqJaJKrÄP~r xMKmiJ IJPZ'b Ifq∂ To nJzJ'b

nulfat@aol.com

07983 576 250 / 07951 953 735 200 Trinity Road, Aston, Birmingham B6 6HZ

'

'

hJ~LÇ KmFjKk ßj©LPT muPmJ, hPur ybTJrL IÄPvr KjTa @®xokte jJ TPr @PuJYjJ~ KlPr @xMjÇ KmFjkr ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr rKlTáu AxuJo Ko~J mPuj, KmFjKk TUjS huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄvV´ye TrPm jJÇ KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKm FPhPvr xm oJjMPwrÇ FA hJKmPf mftoJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJS IfLPf @PªJuj TPrKZPujÇ KmFjKk ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJj hMhM mPuj, @orJ ¸Ó nJwJ~ muPf YJA, f•ôJmiJ~T xrTJr jJo KjP~ FuJK\t gJTPu Èhu KjrPkã xrTJr' jJo ßhS~J ßyJTÇ hu KjrPkã xrTJPrr IiLPj ImvqA KjmtJYj KhPf yPmÇ Fr mqfq~ WaPu ßTJPjJ KjmtJYPj KmFjKk IÄv ßjPm jJÇ ßxA irPjr KjmtJYj yPfS ßh~J yPm jJÇ f•ôJmiJ~T mqm˙J kMjmtyJu, ßjfJTotLPhr oMKÜ S xnJxoJPmPv ÈKjPwiJùJ' k´fqJyJPrr hJKmPf xJrJ ßhPv xTJu-xºqJr FA yrfJu TrPZ KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JaÇ KmFjKkr FT\j ˙J~L TKoKar xhPxqr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, KmFjKkr ßTRvu yPò KmKnjú oyPur oJiqPo xrTJPrr Skr YJk k´P~JV TPr xÄuJPk mxPf mJiq TrJ; KT∂á KjP\rJ xrJxKr @V´y k´TJv TrPZ jJÇ xrTJPrr ßvw KhPT KmKnjú oyPur YJPk lotMuJr oJiqPo xoxqJr xoJiJj yPmÇ hPur Ikr FTKa xN© oPj TPr, KmKnjú oyu KmKnjú lotMuJ ßhPm; KT∂á TJ\ yPm jJÇ mftoJj kKrK˙KfPf xrTJr S KmPrJiL hPur oPiq xÄuJk xMhNrkrJyfÇ FZJzJ KjmtJYjTJuLj xrTJrmqm˙J KjP~ xÄuJk TPr ßTJPjJ xoJiJj yPm jJÇ xÄuJk TPr IfLPfS F irPjr xoxqJr xoJiJj y~KjÇ Imvq @VJoL IKiPmvPj KmFjKkS xÄxPh KVP~ FTKa lotMuJ KhPf kJPrÇ xŒ´Kf VenmPj @S~JoL uLPVr xPmtJó ßlJrJo TJptKjmtJyL xÄxPhr xnJ mPxKZuÇ KmnJVL~ FmÄ xJÄVbKjT FTJKiT xŒJhT I∂mtftLTJuLj xrTJr KjP~ @PuJYjJ~ KjmtJYjTJuLj xrTJPrr k´iJj KyPxPm ßvU yJKxjJPT gJTJr kPã of ßhjÇ kJvJkJKv oKπxnJ~ KjmtJKYf \jk´KfKjKiPhr TP~T\j fJPTA k´iJj KjmtJyL rJUJr KmwP~S xJ~ ßhjÇ G ‰mbPT hPur FT\j jLKfKjitJrT kKrÏJr nJwJ~ mPuj, VefPπr ˝JPgtA KjmtJYjTJuLj xrTJPrr k´iJj KjmtJyL KyxJPm ßvU yJKxjJPT gJTPf yPmÇ @S~JoL uLV ßjfJrJ IKnPpJV TPrPZj, k´iJjoπLr @øJPj xJzJ jJ KhP~ UJPuhJ K\~Jr 48 WµJr @uKaPoaJo FmÄ ßylJ\Pf AxuJPor dJTJ ImPrJi TotxNKY xÄuJk IjMÔJjPT IKjKÁf TPr ßfJPuÇ Imvq ßylJ\Pfr TotxNKYr krS @S~JoL uLV xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJláu AxuJo mPuj, I∂mtftL xrTJPrr k´iJj ßT yPmj fJ KjP~S @PuJYjJ TrPf rJK\ fJrJÇ KT∂á F Kx≠JP∂S Ijz gJTPf kJPrKj @S~JoL uLVÇ fJA 15 ßo @S~JoL uJPVr TJptKjmtJyL TKoKar ‰mbT S 16 ßo 14 hPur ‰mbPT I∂mtftL xrTJPrr IiLPjA hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj TrJr Kx≠J∂ y~Ç

xoP^JfJ~ ßkÅRZPf xrTJPrr ßvw Khj kpt∂ IPkãJ~ gJTPm KmFjKk ÈrJ\QjKfT CP¨Pvq fJPrPTr jJPo kPrJ~JjJ' dJTJ, 27 ßo - KjmtJYjTJuLj xrTJr mqm˙J KjP~ xoP^JfJ~ ßkÅRZPf mftoJj xrTJPrr ßvw Khj kpt∂ KmFjKk IPkãJ~ gJTPm mPu \JKjP~PZj huKar ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJj hMhMÇ FTAxPñ f•ôJmiJ~PTr hJKm @hJP~ @PªJujS YJKuP~ pJPm hJKm TPr KfKj mPuj, @orJ xÄuJkPT èÀfô KhKòÇ FUj xrTJr pKh èÀfô jJ ßh~ fJyPu rJ\kPg Fr l~xJuJ yPmÇ KmFjKkr KxKj~r nJAxßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr k´xPñ KfKj mPuj, xŒNet rJ\QjKfT CP¨vqk´PeJKhf yP~ fJr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TrJ yP~PZÇ ßp oJouJ~ fJPT ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TrJ yP~PZ, fJr xPñ KfKj \Kzf jjÇ FT\j xPªynJ\j KyPxPm fJPT SA oJouJ \zJPjJ yP~PZÇ Vf ßrJmmJr KhjmqJkL yrfJPur ßvw kptJP~ j~JkPj KmFjKkr ßTª´L~ TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj hPur oMUkJ© vJoxMöJoJj hMhM Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, @orJ ßvw kpt∂ xÄuJPkr \jq @vJ~ gJTmÇ FTAxPñ @oJPhr @PªJujS YuPmÇ vJoxMöJoJj hMhM mPuj, fJPrT ryoJj Có @hJuPfr \JKoj KjP~ @APjr @SfJ~ u¥j KYKT“xJ KjPf Im˙Jj TrPZjÇ @Aj ßoJfJPmT xm KTZM YuPZÇ xrTJr Kmw~Ka xÄTLet hOKÓnKñPf ßhUPZ mPu oPj yPòÇ @orJ ¸ÓnJwJ~ muPf YJA, F Kmw~Ka rJ\jLKfTre TrJ yPu @orJ fJ rJ\QjKfTnJPm ßoJTJKmuJ TrmÇ KfKj IKnPpJV TPrj, ßhPvr FUj mz xoxqJ @VJoL KjmtJYj TLnJPm TrJ pJPmÇ F KmwP~ xrTJr frl ßgPT oJP^oPiq xÄuJPkr TgJS muJ yPòÇ F oNu xoxqJPT @zJu TrPf xrTJr fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ @jLf KogqJ IKnPpJPVr Kmw~Ka xJoPj KjP~ FPxPZÇ KfKj hJKm TPrj∏ kNÅK\mJ\Jr, yuoJTt,k∞J ßxfáxy mqJÄKTÄ UJf ßgPT ãofJxLjPhr KmÀP≠ yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJr IKnPpJV mJh KhP~ S~Jj APuPnPjr huKmPÆwL xrTJPrr TKgf KogqJ IKnPpJV mqJkJPr hMhPTr F Kx≠J∂ ßhPU oPj yPò∏ FaJ Vf hMKhj @PVr @Ajk´KfoπLr ßhS~J mÜPmqr k´KflujÇ hMhPTr IfLf S mftoJj TJptâo KmPväwe TrPu oPj y~, FKaPT rJ\QjKfT CP¨vqoNuT ZJzJ nJPuJ KTZM muJ pJPm jJÇ hMhM mPuj∏ S~Jj APuPnj-Fr xoP~ f“TJuLj xrTJr mftoJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJ, k´~Jf ßjfJ @mhMu \Kuu, @mhMr rJöJT, ßoJyJÿh jJKxoxy @S~JoL uLPVr ßjfJPhr KmÀP≠ jJjJ IKnPpJV FPjKZuÇ mftoJj xrTJr ãofJ~ FPx xm oJouJ k´fqJyJr TPr KjP~PZÇ KT∂á fJPrT ryoJjxy KmFjKkr ßjfJPhr KmÀP≠ @jLf ßTJPjJ oJouJ k´fqJyJr TPrKjÇ CPJ @rS jfáj jfáj oJouJ ßhS~J yP~PZÇ KfKj mPuj∏ YuoJj @PªJuPj xrTJr pUj ßkPr CbPZ jJ, fUj \jVPer j\r KnjúUJPf k´mJKyf TrPf xrTJr fJPrT ryoJjPT ßV´¬JPr A≤JrPkJPur xyJ~fJ ßjS~J yPòÇ fJPrT ryoJPjr rJ\QjKfTnJPm ßy~ k´Kfkjú TrPf S fJr mqKÜfô ãáeú TrPf A≤JrPkJPur xyJ~fJ ßjS~J yPò mPuS hJKm TPrj hMhMÇ fJPrT ryoJPjr Kmw~Ka xrTJr pKh @AKj S rJ\QjKfT∏ ßpnJPm ßoJTJKmuJ TrPf YJ~ KmFjKk ßxnJPmA ßoJTJKmuJ TrPm mPuS CPuäU TPrj KfKjÇ KmFjKkr oMUkJ© \JjJj, ßhvmqJkL yrfJu YuJTJPu @AjvO⁄uJ mJKyjL S xrTJKr hPur ßjfJTotLr yJouJ~ I∂f 201 \j ßjfJTotL @yf yP~PZjÇ ßV´¬Jr TrJ yP~PZ 111 \jPTÇ FZJzJ hM\jPT ÃJoqoJe @hJuf TJrJh∏ KhP~PZÇ xÄmJh xPÿuPj xnJ-xoJPmv KjKwP≠r k´KfmJh FmÄ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj S ßjfJTotLr oMKÜr hJKmPf xJrJ ßhPv KmFjKkr ßjfífôJiLj KmPrJiL ß\Ja 18 hPur yrfJu ˝f”°ëftnJPm xlu TrJ~ ßhvmJxLPT KmPrJiLhuL~ ßjfJr kã ßgPT ijqmJh \JjJj KmFjKkr oMUkJ©Ç KfKj mPuj, yrfJuPT ßTª´ TPr xrTJPrr @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kJvJkJKv @S~JoL xv˘ xπJxLrJ xJrJPhPv @PVr oPfJ FTA iJrJmJKyTfJ~ fJ∏m YJKuP~PZÇ xnJ-xoJPmPvr Skr KjPwiJùJ, TKfk~ APuÖsKjT S Kk´≤ KoKc~J mº ßWJweJ FmÄ xPmtJkKr @S~JoL ßjfJPhr hP÷JKÜ xJrJPhvPT FT n~Jmy võJxÀ≠Tr Im˙J~ KjkKff TPrPZÇ @S~JoL uLV y~PfJ mJ ßnPm KjP~PZ rJÓsL~ ãofJ ßgPT mftoJj xrTJrPT IkxJre TJPrJ kPãA x÷m j~Ç @r pKh fJ ßnPm gJPT fPm mM^Pf yPm xrTJPrr oK˜Ï KmTu yP~ ßVPZÇ KmFjKkr F ßjfJ @rS mPuj,∏\jVPer @vJ @TJ–ãJPT kJv TJKaP~ \MuMo KjptJfj YJKuP~ IfLPf ßpoj ßTPjJ ‰˝rJYJrA ãofJPT ˙J~L TrPf kJPrKj, ßfoKjnJPm @S~JoL uLVPTS krJ\~ mre TrPf yPmÇ ßxaJA xPªyJfLfnJPm xfqÇ hMjtLKf S hM”vJxPjr oJiqPo ßhPv ßp ‰jrJP\qr xOKÓ TPrPZ fJPf \jVPer TPbJr @PªJuPjA @S~JoL uLV xrTJPrr kfj IKjmJpt yP~ CbPmÇ xÄmJh xPÿuPj IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj∏ dJTJ oyJjVr KmFjKkr xhxq xKYm @mhMx xJuJo, xy-h¬r xŒJhT @mhMu uKfl \Kj, vJoLoMr ryoJj vJoLo, ß˝òJPxmT hPur pMVì xJiJre xŒJhT IiqJkT @KojMu AxuJo k´oMUÇ


SURMA m 31 May - 6 June 2013

yrfJu ßcPT oJPb ßjA 18 hPur ßjfJ-TotLrJ

dJTJ, 27 ßo - yrfJu ßcPT oJPb ßjA KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\JPar ßjfJ-TotLrJÇ Vf ßrJmmJPrr yrfJPu rJ\iJjLPf mJiJyLjnJPm IPjT pJjmJyj YPuPZÇ hPur ßTJPjJ vLwt˙JjL~ ßjfJPT rJ\kPg ßhUJ pJ~KjÇ TotLPhr KoKZuS ßYJPU kPzKjÇ dJTJ~ xnJ-xoJPmPvr Skr KjPwiJùJ, f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J kMjmtyJu S @aT ßjfJ-TotLPhr oMKÜr hJKmPf xJrJ ßhPv xTJu-xºqJ FA yrfJu cJTJ yP~KZuÇ dJTJr mJAPr ßgPT yrfJuPT ßTªs TPr Ik´LKfTr ßTJPjJ WajJr Umr kJS~J pJ~KjÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJj mPuPZj, kMKuv FUj IPjT ßmKv ÈKyÄxs'Ç

F TJrPe KmFjKk FUj Knjú ßTRvu Imu’j TPrPZÇ KfKj @rS mPuj, fJÅrJ ßVs¬Jr yP~ FUjA xm vKÜ ã~ TrPf YJj jJÇ F \jq rJ\iJjLPf KkPTKaÄ mJ yrfJPur xogtPj KoKZu fMujJoNuT ToÇ fJÅr hJKm, dJTJr mJAPrr KY© KnjúÇ xTJPu rJ\iJjLr TPu\PVa S @hJmr FuJTJ~ ßmv TP~TKa TTPau KmP°JrPer WajJ WPaPZÇ KmoJjmªr FuJTJ~ KxFjK\YJKuf IPaJKrTvJ nJXYMr TPrPZj yrfJuxogtPTrJÇ F ZJzJ KorkMrxy TP~TKa FuJTJ~ pJjmJyj nJXYMPrr ßYÓJ yP~PZÇ rJ\iJjLr KmKnjú FuJTJ~ ^KaTJ KoKZu TPrPZj yrfJuxogtPTrJÇ j~Jk Pj KmFjKkr ßTªsL~

TJptJuP~r mJAPr KmkMuxÄUqT kMKuv ßoJfJP~j rJUJ y~Ç ßxUJPj huKar ßfoj ßTJPjJ ßjfJ-TotLr CkK˙Kf KZu jJ muPuA YPuÇ Khjnr TJptJuP~r ßnfPr KZPuj ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJj xy TP~T\j ßjfJ-TotLÇ yrfJPu rJ\iJjLr \j\Lmj IPjTaJA ˝JnJKmT KZuÇ ßmuJ mJzJr xPñ xPñ xzPT VJKzr YJk mJzPf gJPTÇ fPm hNrkJuäJr VJKz ZJPzKjÇ uû, ßru YuJYu KZu ˝JnJKmTÇ IKlx-@hJuf ßUJuJ KZuÇ fPm KvãJk´KfÔJj mº KZu, FAYFxKx S xooJPjr krLãJ y~KjÇ KmPTPu KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~ yrfJu xoJkjL xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, yrfJPu hu S ß\JPar 111 \j ßjfJ-

TotLPT @aT TrJ yP~PZÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL S xrTJr-xoKgtf ßuJT\Pjr yJouJ~ @yf yP~PZj 201 \jÇ @r ÃJoqoJe @hJuf hM\jPT vJK˜ KhP~PZjÇ KvKmPrr oMUkJ© ßVs¬Jr: AxuJoL ZJ©KvKmPrr oMUkJ© A~JKxj @rJlJfxy xÄVbjKar Kfj ßjfJ-TotLPT ßVs¬Jr TPrPZ ptJmÇ yrfJPur @PVr Khj vKjmJr rJPf rJ\iJjLr ßVJkLmJPVr FTKa mJxJ ßgPT fJÅPhr ßVs¬Jr TrJ y~Ç F xo~ fJÅPhr TJZ ßgPT 20Ka yJfPmJoJ C≠Jr TrJ y~Ç PVs¬Jr IjqrJ yPòj xÄVbPjr oJjmxŒh Cjú~jKmw~T xŒJhT xhÀu AxuJo S TotL TJoÀu AxuJoÇ A~JKxj @rJlJPfr KmÀP≠ 5 ßo ßylJ\Pf AxuJPor dJTJ ImPrJPi IÄv KjP~ xKyÄxfJ S IKVúxÄPpJV WaJPjJr IKnPpJPV oJouJ rP~PZÇ @rJlJf dJTJ KmvõKmhqJuP~r @rKm KmnJPVr oJˆJPxtr ZJ©Ç VsJPor mJKz TMKouäJr jJñuPTJaÇ hM\Pjr TJrJh¥: Vf ßrJmmJr xTJu xJfaJr KhPT ßf\VJÅS gJjJr kMKuv kuJv S vKlT jJPor hMA pMmTPT YJrKa TTPauxy ßVs¬Jr TPrÇ kPr ÃJoqoJe @hJuf hM\Pjr k´PfqTPT FT mZPrr KmjJvso TJrJh∏ ßhjÇ F ZJzJ vKjmJr rJPf 17Ka TTPauxy YJr\jPT pJ©JmJzL ßgPT ßVs¬Jr TrJ yP~PZÇ

5 KxKa KjmtJYPj 14 hu FTxPñ TJ\ TrPm

dJTJ, 27 ßo -: ßhPvr 5Ka KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj 14 hu xoKgtf k´JgtLPhr Km\~L TrPf FT xPñ TJ\ TrJr Kx≠J∂ KjP~PZ @S~JoL uLV ßjfífôJiLj ßTª´L~ 14 huÇ ßrJmmJr @S~JoL uLV xnJkKf ßvU yJKxjJr iJjoK∏r rJ\QjKfT TJptJuP~ 14 hPur FT ‰mbT ßvPw @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj @S~JoL uLV xnJkKfo∏uLr xhxq S 14 hPur oMUkJ© ßoJyJÿh jJKxo F Kx≠JP∂r TgJ \JjJjÇ KmFjKkr cJTJ xTJu-xºqJ yrfJu k´xPñ ßoJyJÿh jJKxo mPuj, @orJ @vJKjõf yP~KZuJo pUj KmFjKk @mJr xÄuJPkr CPhqJV ßjS~Jr TgJ mPuKZuÇ KT∂á hM”U\jTnJPm 24 WµJ jJ ßpPfA fJrJ yrfJu KhP~ xÄuJPkr kKrPmv jÓ TPrPZÇ xÄuJPkr TgJ pUj muPuj fUj yrfJu KhPuj ßTj? fJyPu @kjJr ßTJjaJ YJj xÄuJk jJ ‰jrJ\q? xÄmJh xPÿuPj ßoJyJÿh jJKxo mPuj∏ rJ\vJyLPf UJ~ÀöJoJj Kuaj, mKrvJPu vSTf ßyJPxj Kyrj, KxPuPa mhr CK¨j @yPoh TJorJj, UMujJ~ fJuMThJr @»Mu UJPuT S jmVKbf VJ\LkMPr @\of CuäJy UJjPT 14 hPur xogtj KjP~ TJ\ ÊÀ TPrPZjÇ fJA @oJPhrPT xmtvKÜ KjP~JV TPr fJPhr Km\~L TrJr uPãq TJ\ TrPf yPmÇ

UmrJUmr 11

mJÄuJPhv ßgPT 70 yJ\Jr \jvKÜ ßjPm ArJT

dJTJ, 27 ßo - pM≠Km±˜ ArJT kMjVtbPj VOKyf KmKnjú Cjú~j k´TP· mJÄuJPhv ßgPT hMhlJ~ 70 yJ\Jr \jvKÜ ßjPm ArJTÇ hMPhPvr oPiq xŒ´Kf ˝JãKrf YáKÜr IiLPj ArJT mJÄuJPhv ßgPT k´go kptJP~ mJVhJh vyPrr IhNPr TJjS~J k´TP·r \jq 30 yJ\Jr v´KoT KjPòÇ krmftLPf FTA irPjr Ikr FTKa k´TP· @PrJ 40 yJ\Jr v´KoT ßjS~Jr kKrT·jJ rP~PZÇ mJÄuJPhPv KjpMÜ ArJKT rJÓshNf xJKTr TJKxo oJyhL @u-TJl&lJl vKjmJr rJPf KYaJVJÄ ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆs-Fr xnJkKf oJymMmMu @uPor xPñ S~Jt ßasc ßx≤Jr˙ ßY’Jr TJptJuP~ FT ofKmKjo~ xnJ~ KfKj F TgJ mPujÇ ArJKT rJÓshNf mPuj, ÈArJPT mJÄuJPhKv Hwi S ‰fKr ßkJvJPTr x÷Jmq KmvJu mJ\Jr rP~PZÇ KfKj kJr¸KrT xŒTt Cjú~Pj hMPhPvr oPiq mJKe\q k´KfKjKihPur xlr KmKjoP~r Skr èÀfôJPrJk TPrj FmÄ UMm KvVKVr dJTJ-mJVhJh xrJxKr KmoJj ßpJVJPpJV YJuM TrJr ßYÓJ YuPZ mPu \JjJjÇ ßY’Jr xnJkKf oJymMmMu @uo oMxKuo ÃJfík´fLo hMPhPvr IfLf xMxŒPTtr TgJ ˛re TPr pM≠Km±˜ ArJPTr kMjVtbj S ImTJbJPoJVf Cjú~Pj IV´JKiTJr KnK•Pf k´YárxÄUqT mJÄuJPhKv hã S Ihã v´KoT KjP~JPVr \jq rJÓshNPfr k´Kf IjMPrJi \JjJjÇ ßY’Jr xy-xnJkKf ‰x~h \JoJu @yPoh hKãe Y¢V´JPor @PjJ~JrJ CkP\uJr kJrKT KmY FuJTJ~ FTKa kptaj ßTª´ ˙JkPjr \jq ArJKT KmKjP~JPVr @øJj \JjJj FmÄ KÆkJKãT xŒTt Cjú~Pj hNfJmJx S KYaJVJÄ ßY’Jr FTxPñ TJ\ TrJr IñLTJr mqÜ TPrjÇ ßY’Jr kKrYJuT oJylá\Mu yT vJy v´KoTPhr kJvJkJKv mJÄuJPhv ßgPT KYKT“xT S k´PTRvuLxy KmKnjú ßv´eLr ßkvJ\LmL KjP~JPVr \jq rJÓshNPfr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ

fJPrT ryoJjPT ßhPv KlKrP~ @jJr mqm˙J yPò : aáTá

dJTJ, 27 ßo - @hJuPfr k´Kâ~Jr oiqJPo fJPrT ryoJjPT ßhPv KlKrP~ @jJr mqm˙J yPòÇ Vf ßrJmmJr ˝rJÓs oπeJuP~ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm ˝rJÓs k´KfoπL vJoxMu yT aáTá FTgJ mPujÇ KfKj mPuj, fJr (fJPrT ryoJPjr) KmÀP≠ oJouJ @PZÇ @AjJjMVnJPm @hJuf oJouJ kKrYJujJ TrPZÇ KT∂á KfKj @Aj-@hJuPfr ßYJPU kuJfT KyPxPm @PZjÇ k´KfoπL @PrJ mPuj, fJPrT ryoJj ˝rJÓs oπeJuP~r IjMPoJhj KjP~ KYKT“xJr \jq mJAPr KZPujÇ KT∂á FUj IjMPoJhj mqKfPrPTA KYKT“xJr jJPo KmPhPv kuJfT Im˙J~ @PZjÇ ßpPTJPjJ oMyNPft KfKj KjP\ FPx @hJuPf @®xokte TPr KmYJKrT TJptâo kKrYJujJ~ xJyJpq TrPf kJPrjÇ fJ pKh jJ y~ fJPT A≤JrPkJPur oJiqPo @AKj k´Kâ~J~ ßhPv KlKrP~ FPj @APjr oMPUJoMKU TrJ ßpPf kJPrÇ @hJuf pKh oPj TPrj fJr IjMkK˙Pf KmYJr TJptâo kKrYJujJ TrPmj, fJyPu @hJuf ßx Kx≠J∂ ßjPmjÇ KfKj @PrJ mPuj∏ KfKj (fJPrT ryoJj) IxM˙fJr TgJ muPuS @orJ KmKnjú k©-kK©TJ~ ßhUKZ, KfKj KmKnjú \J~VJ~ KoKaÄ TPr ßmzJPòj FmÄ ßhPv jJvTfJoNuT TotTJ∏ TrJr \jq fJr TotL S vKrT hu \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLPhr Skr ÉTáo \JKr TPrPZjÇ fJPT @hJuPfr k´Kâ~Jr oiq KhP~ ßhPv KlKrP~ @jJr mqm˙J yPòÇ

xŒJhTPhr xÄVbj xŒJhT kKrwh

dJTJ, 27 ßo - xÄmJhkP©r kNet ˝JiLjfJ S ofk´TJPvr IKiTJr xMrãJ, xJÄmJKhTfJr ßkvJVf oJPjJjú~j S xŒJhTL~ k´KfÔJj vKÜvJuL TrJr uPãq xŒJhT kKrwh (FKcarx TJCK¿u) jJPo FTKa xÄVbj @®k´TJv TPrPZÇ Vf ßxJomJr ‰hKjT AjKcPkP¥≤ xŒJhT oJymMmMu @uPor xnJkKfPfô Èhq ßcAKu ˆJr' TJptJuP~ IjMKÔf xŒJhTPhr FT xnJ~ xÄVbjKar @®k´TJv y~Ç xnJ~ xmtxÿfnJPm xoTJu xŒJhT ßVJuJo xJrS~Jr xnJkKf S hq ßcAKu ˆJr xŒJhT oJylá\ @jJo xJiJre xŒJhT FmÄ oJjm\Koj-Fr k´iJj xŒJhT oKfCr ryoJj ßYRiMrL ßTJwJiqã KjmtJKYf yjÇ KvVKVrA Vbjfπ k´e~jxy xÄVbjKar kNetJñ „k ßhS~J yPm mPu xÄVbPjr kã ßgPT \JjJPjJ yP~PZÇ xŒJhT kKrwPhr Ijq xhxqrJ yPuj∏ oJymMmMu @uo (AjKcPkP¥≤), @PjJ~Jr ßyJPxj (AP•lJT), oKfCr ryoJj (k´go @PuJ), Kr~J\ CK¨j @yPoh (KjC\ aáPc), FFoFo mJyJC¨Lj (AjKTuJm), FFAYFo ßoJ~JPöo ßyJPxj (lJAjqJK¿~Ju FéPk´x), jMÀu TKmr (KjC F\), vqJou h• (ßnJPrr TJV\), AohJhMu yT Kouj (TJPur T£), jBo Kj\Jo (mJÄuJPhv k´KfKhj), UªTJr oMjLÀöJoJj (xÄmJh), @uoVLr oKyCK¨j (j~JKhV∂) ßoJ˜lJ TJoJu o\MohJr (KjC ßjvj), ßoJ\JPÿu yT (TrPfJ~J), FoF oJPuT (@\JhL) S ˙kKf fxKuo CK¨j ßYRiMrL (kNmtPTJe)Ç


12 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

KmvõK\“ yfqJ: KkKZP~PZ IKnPpJV Vbj, 13 @xJKo FUPjJ kuJfT

dJTJ, 27 ßo - KmvõK\“ hJxPT yfqJr k´J~ Z~ oJx kr Vf ßrJmmJr rJPf @rS FT @xJKo ßVs¬Jr yP~PZÇ KT∂á oJouJr 13 @xJKo FUPjJ kuJfTÇ IKnPpJV rP~PZ, Fxm kuJfT @xJKoPT ßVs¬Jr TrPf kMKuPvr KmPvw ßTJPjJ CPhqJV ßjAÇ jívÄx FA yfqJr WajJ~ \Kzf KyPxPm KYK¤f ZJ©uLPVr \VjúJg KmvõKmhqJu~ vJUJr 21 \j ßjfJ-TotLPT @xJKo TPr Vf 5 oJYt @hJuPf IKnPpJVk© ßh~ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuv (KcKm)Ç Frkr @zJA oJx kJr yP~PZ, KT∂á IKnPpJV Vbj y~KjÇ Vf ßrJmmJr FA oJouJr IKnPpJV Vbj KmwP~ ÊjJKjr Khj iJpt KZuÇ KT∂á TJrJmªL xJf @xJKoPT @hJuPf yJK\r jJ TrJ~ ÊjJKj KkKZP~PZÇ 2 \Mj ÊjJKjr krmftL Khj iJpt TPrPZj oyJjVr hJ~rJ \\ \ÉÀu yTÇ oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf IKfKrÜ xrTJKr ßTRÅxMKu vJy @uo fJuMhTJr mPuj, oJouJKa KmYJPrr \jq @hJuPf @xJr kr 5 ßo IKnPpJVk© @oPu ßjS~Jr Khj iJpt KZuÇ SA Khj ÊjJKj y~KjÇ 19 ßo @hJuf IKnPpJVk© @oPu ßjjÇ Vf ßrJmmJr IKnPpJV VbPjr iJpt KhPj yrfJPur TJrPe @xJKoPhr @hJuPf yJK\r TrJ pJ~KjÇ oJKjTVP†r xJaMKr~J CkP\uJr rJQ\Prr VsJPor mJKz ßgPT VfTJu rJf xJPz j~aJr KhPT KmvõK\“ yfqJ oJouJr kuJfT @xJKo ßVJuJo ßoJ˜lJPT (24) ßVs¬Jr TrJ y~Ç xJaMKr~J gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJ. xSVJfMu @uo Kmw~Ka KjKÁf TPrjÇ Ff Khj krS yfqJTJrLPhr xmJAPT ßVs¬Jr TrPf jJ kJrJ~ ßãJn S yJfJvJ mqÜ TPrPZj KmvõK\Pfr

mí≠ mJmJ Ij∂ hJxÇ vrL~fkMPrr jKz~J CkP\uJr oÊzJr VsJPor mJKxªJ Ij∂ hJx mPuj, oJouJr IVsVKf TL yP~PZ, F mqJkJPr fJÅPT xrTJr mJ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kã ßgPT ßTC KTZM \JjJ~KjÇ Vf mZPrr 9 KcPx’r xTJPu kMrJj dJTJr hrK\ ßhJTJKj KmvõK\“PT (24) k´TJPvq TMKkP~ S KkKaP~ yfqJ TrJ y~Ç SA Khj KmPrJiL hPur ImPrJi TotxNKY YuJTJPu mJyJhMr vJy kJPTtr TJPZ TTPaPur KmP°Jre WPaÇ fUj ImPrJi k´KfPrJPi jJoJ ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJ KmPrJiLhuL~ TotLPhr iJS~J ßhjÇ fJPf @fKïf yP~ kgYJrL KmvõK\“ ßhRPz kJPTtr kJPvr FTKa ßc≤Ju KTîKjPT (PhJfuJ~) @vs~ ßjjÇ iJS~J TPr ZJ©uLPVr TotLrJ ßxUJPj KVP~ KmvõK\“PT YJkJKf KhP~ FPuJkJfJKz ßTJkJj FmÄ rc S uJKb KhP~ ßkaJjÇ

ßxUJj ßgPT oJrPf oJrPf KjPY jJKoP~ @mJr fJÅPT YJrKhT KWPr mmtr KjptJfj YJuJPjJ y~Ç KmKnjú ßaKuKnvj YqJPju S xÄmJhkP©r TotLrJ yJouJr FA hívq TqJPorJ~ iJre TPrj, pJ kPr k´YJr TrJ y~Ç ÊÀPf KmvõK\“ yfqJr @xJKoPhr ßVs¬JPr QvKguq ßhUJ~ kMKuvÇ kPr yJAPTJPatr KjPhtPv VeoJiqPo k´YJKrf ZKm ßhPU vjJÜ TPr xJf\jPT ßVs¬Jr TPr KcKmÇ fJÅPhr K\ùJxJmJh TPr FmÄ KnKcSKY© S k´fqãhvtLPhr TJZ ßgPT kJS~J fPgqr KnK•Pf KmvõK\Pfr Skr yJouJ~ \Kzf KyPxPm 21 \jPT KYK f TrJ y~Ç fJÅrJ xmJA ZJ©uLPVr \VjúJg KmvõKmhqJuP~r TotLÇ fJÅPhr KmÀP≠ IKnPpJVk© ßhS~J y~Ç PVs¬Jr gJTJ xJf @xJKo: @xJKoPhr oPiq rKlTMu AxuJo SrPl vJKTu, oJylM\Mr ryoJj SrPl

jJKyh, rJPvhMöJoJj SrPl vJSj, FoJhhMu yT, TJA~Mo Ko_J, FAY Fo KTmKr~J S xJAlMu AxuJoPT Vf KcPx’Pr ßVs¬Jr TPr KcKmÇ FÅPhr oPiq k´go YJr\j yfqJ~ \Kzf gJTJr TgJ ˝LTJr TPr @hJuPf \mJjmKª ßhjÇ \mJjmKªPf fJÅrJ mPuPZj, \VjúJg KmvõKmhqJu~ vJUJ ZJ©uLPVr xnJkKf vKrlMu AxuJo S xJiJre xŒJhT KxrJ\Mu AxuJPor CkK˙KfPf fJÅrJ KmvõK\Pfr Skr yJouJ TPrjÇ fJÅPhr hJKm, rJ\j fJuMThJr k´gPo KmvõK\“PT ßTJkJPjJ ÊÀ TPrjÇ fJ ßhPU mJKTrJ oJrPf ÊÀ TPrjÇ kuJfT 14 \j: kuJfT 14 @xJKo rJ\j fJuMThJr, ACjMx @uL, TJA~Mo SrPl KakM, ßoJ˜lJ, kJPnu, foJu, @uJCK¨j, AorJj ßyJPxj, fJyKxj, @uJCK¨j, Kuoj, @u @Koj, SmJ~hMu TJPhr S @K\P\r KmÀP≠ AKfoPiq ßVs¬JKr S ßâJKT kPrJ~JjJ \JKr TPrPZj @hJufÇ KT∂á kMKuv kPrJ~JjJ fJKou TrPf mqgt yP~PZÇ È@xJKorJ kuJfT gJTJ~ ßVs¬Jr TrJ x÷m y~Kj' mPu @hJuPf k´KfPmhj KhP~ hJ~ ßxPrPZ kMKuvÇ \JjPf YJAPu oJouJr fh∂-fhJrT TotTftJ KcKmr IKfKrÜ CkTKovjJr ZJPjJ~Jr ßyJPxj mPuj, @Aj IjMpJ~L @hJuf ßgPT ßVs¬JKr kPrJ~JjJ @xJKoPhr ˙J~L KbTJjJ~ pJ~Ç xÄKväÓ gJjJr kMKuv ßx IjMpJ~L mqm˙J ßj~Ç fJr krS KcKm Fxm @xJKoPT ßVs¬JPrr mqJkJPr ßuPV @PZ mPu KfKj hJKm TPrjÇ Imvq dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfr xrTJKr ßTRÅxMKu @mhMuäJy @mM mPuPZj, kuJfT @xJKorJ @®xokte jJ TrPu KTÄmJ kMKuv ßVs¬Jr TrPf jJ kJrPu fJÅPhr IjMkK˙KfPfA KmYJPrr TJ\ ÊÀ yPmÇ

PoPasJPru k´T· : F mZr KnK•k´˜r, KjotJeTJ\ 2016 xJPu

dJTJ, 27 ßo - @PuJKYf ßoPasJPrPur Km˜JKrf jTvJ ZJzJA k´T·Kar KnK•k´˜r ˙Jkj yPò @VJoL \MuJA oJPxÇ F k´TP· jTvJ QfKr FmÄ KjotJeTJ\ fhJrKTr krJovtT k´KfÔJjS KjP~JV ßhS~J y~KjÇ PoPasJPru k´T·Ka mJ˜mJ~j TrPZ ßpJVJPpJV oπeJu~Ç oπeJuP~r hJK~fôvLu TP~T\j TotTftJ muPZj, krJovtT k´KfÔJj KjP~JPVr kr hMA-Kfj mZr k´T·Kar TJ\ yPm TJVP\-TuPoÇ Fr oPiq rP~PZ jTvJ QfKr, \Ko IKiVsye, ßTJŒJKj Vbj, ßuJTmu KjP~JVÇ Fxm k´Kâ~J ßvPw KjotJeTJ\ 2016 xJPur @PV ÊÀ TrJ pJPm jJÇ @S~JoL uLPVr KjmtJYjL AvPfyJPr ßoPasJPru-oPjJPruPT IVsJKiTJr ßhS~J yP~KZuÇ KjotJeTJ\ ÊÀ jJ yPuS @PrTaJ KjmtJYj xJoPj ßrPU xrTJr KnK•k´˜r ˙Jkj TPr xMKmiJ KjPf YJ~ mPu xÄKväÓ oπeJuP~r TotTftJrJ muPZjÇ \JjPf YJAPu ßpJVJPpJV oπeJuP~r xzT KmnJPVr xKYm Fo F Fj KxK¨T k´go @PuJPT mPuj, È15 \MuJA KnK•k´˜r ˙Jkj TrJr uãq KjP~ @orJ TJ\ TrKZÇ' jTvJ jJ TPrA TLnJPm KnK•k´˜r∏ FA k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, k´TP·r TJP\r Ên xNYjJr \jq KnK•k´˜r ˙Jkj TrJ yPmÇ FA k´T·aJ mJÄuJPhPv k´go FmÄ UMmA èÀfôkNetÇ KfKj hJKm TPrj, jTvJ k´e~Pjr TJ\ FTKhPT yPmÇ IjqKhPT KjotJeTJ\ ÊÀr ßYÓJS YuPmÇ xm KoKuP~ Z~ mZPr k´TP·r TJ\ ßvw yP~ pJPmÇ F KmwP~ mJÄuJPhv k´PTRvu KmvõKmhqJuP~r (mMP~a) kMrPTRvu KmnJPVr IiqJkT xJoZMu yT k´go @PuJPT mPuj, k´JgKoT xoLãJ, kg YNzJ∂Tre FmÄ Km˜JKrf jTvJ k´e~j FTKa iJkÇ Fr kPrr iJPk KjotJeTJ\Ç k´go iJk TrPm krJovtT FmÄ KÆfL~ iJPkr

\jq hrTJr KbTJhJrÇ fJA jTvJ YNzJ∂ jJ TPr KbTJhJr KjP~JV KTÄmJ KjotJe ÊÀr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ xN© \JjJ~, rJ\iJjLr C•rJ~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßoPasJPru k´TP·r KnK•k´˜r ˙Jkj TrPmjÇ ßxUJPj rJ\iJjL Cjú~j Tftíkã (rJ\CT) 14 FTr \Ko KhP~PZÇ 20 hvKoT 1 KTPuJKoaJr hLWt ßoPasJPru C•rJ ßgPT ÊÀ yP~ mJÄuJPhv mqJÄPTr xJoPj ßvw yPmÇ k´TP·r TJ\ mZr hMP~T @PVA ÊÀ yS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á hMA hlJ kg kKrmftPjr TJrPe k´T· goPT pJ~Ç k´gomJr èKu˜Jj-pJ©JmJzL CzJuxzPTr TJrPe FmÄ KÆfL~mJr KmoJjmJKyjLr @kK•r oMPU kg kKrmftj TrJ y~Ç xN© \JjJ~, k´TP·r \jq QfKr Cjú~j k´˜JPm (KcKkKk) ßoPasJPrPur \jq mq~ irJ yP~PZ 21 yJ\Jr 985 ßTJKa aJTJÇ Fr oPiq \JkJPjr @∂\tJKfT xyJ~fJ xÄ˙J \JATJ Ee ßhPm 16 yJ\Jr 594 ßTJKa aJTJÇ mJKTaJ xrTJr myj TrPmÇ AKfoPiq jTvJ k´e~jxy @jMwKñT TJP\r \jq k´go kptJP~ k´J~ FT yJ\Jr 18 ßTJKa aJTJr Ee YMKÜ yP~PZÇ k´TP·r ßo~Jh irJ yP~PZ 2012 xJPur \MuJA ßgPT 2024 xJPur \MuJA kpt∂Ç ßoPasJPrPur 11 KTPuJKoaJr YJuM yS~Jr TgJ 2019 xJPuÇ mJKT IÄv yPm 2022 xJPuÇ @r 2016 xJPu KjotJeTJ\ ÊÀr TgJ rP~PZÇ FUj ßpxm TJ\ yPm: ßpJVJPpJV oπeJu~ xN© \JjJ~, ßoPasJPrPur KjotJeTJ\ ÊÀr @PV KfjKa krJovtT k´KfÔJj KjP~JV FmÄ xrTJr oJKuTJjJiLj FTKa ßTJŒJKj Vbj TrJ yPmÇ xJiJre krJovtPTr TJ\ yPm Km˜JKrf jTvJ k´e~j, KjotJeTJP\r \jq KbTJhJr KjP~JV S fhJrKT FmÄ ßoPasJPru krLãJoNuT YJuJPjJÇ FA krJovtT KjP~JPVr k´Kâ~J

YNzJ∂ kptJP~ rP~PZÇ YNzJ∂ hrkP© \JkJPjr SKrP~≤Ju S Kj√j ßTJA FmÄ l∑JP¿r KxˆJr jJPo KfjKa k´KfÔJj IÄv KjP~PZÇ krJovtT KjP~JPVr kr 2015 xJPur oPiq Km˜JKrf jTvJ QfKr TrJ yPmÇ FA UJPf mq~ irJ yP~PZ k´J~ FT yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ ßoPasJPru k´T· xÄKväÓ xrTJKr KmKnjú xÄ˙Jr KmKiKmiJj S \jmu TJbJPoJ FmÄ YJTKrKmKi QfKr TrJr \jq @PrTKa krJovtT k´KfÔJj KjP~JV ßhS~J yPmÇ AKfoPiq KbTJhJrPhr xÄK㬠fJKuTJ TPr YNzJ∂ hrk© @øJj TrJ yP~PZÇ KbTJhJKr k´KfÔJjèPuJ yPò∏ \JkJPjr SKrP~≤Ju S ßkPcPTJ, ߸Pjr FFuK\ S pMÜrJP\qr @AFoKxÇ fífL~ krJovtT k´KfÔJPjr TJ\ yPm k´TP·r TJrPe ãKfVs˜ mqKÜPhr kMjmtJxj TrJÇ \JATJr EPer oNu vft KZu ßoPasJPru k´TP·r \jq vfnJV xrTJr oJKuTJjJiLj FTKa ßTJŒJKj TrJÇ AKfoPiq dJTJ oJx asJjK\a ßTJŒJKj KuKoPac (KcFoKaKxFu) TrJr \jq \P~≤ ˆT ßTJŒJKjPf @Pmhj TrJ yP~PZÇ PoPasJPrPur kg, ߈vj: ßoPasJPrPur kg yPò∏ C•rJ fífL~ kptJ~, KorkMPrr kuämL, ßrJPT~J xrKer kKÁo, xÄxh nmPjr hKãe xLoJjJ KhP~ lJotPVa, vJymJV, KaFxKx, ßhJP~u Yfôr, ßfJkUJjJ ßrJc yP~ mJÄuJPhv mqJÄT kpt∂Ç KcKkKkPf muJ yP~PZ, ßoPasJPru kMPrJaJA yPm CzJukPgÇ KmhqoJj xzPTr oJ^UJPj @zJA KoaJr \J~VJ ßjS~J yPmÇ CófJ yPm oJKa ßgPT @a ßgPT 13 KoaJr kpt∂Ç PoPasJPrPur \jq 16Ka ߈vj k´˜Jm TrJ yP~PZÇ FèPuJ yPò∏ C•rJr C•r, C•rJ ßTªs, C•rJ hKãe, kuämL, @AFoKa, KorkMr-10, TJ\LkJzJ, fJufuJ, @VJrVJÅS, Km\~xrKe, lJotPVa, ßxJjJrVJÅS, \JfL~ \JhMWr, ßhJP~u Yfôr, \JfL~ ߈Kc~Jo S mJÄuJPhv mqJÄTÇ ßˆvjèPuJS SkPr yPm FmÄ KjY ßgPT Kula mJ Yu∂ KxÅKzr oJiqPo pJ©LPhr SkPr pJS~Jr mqm˙Jr TgJ muJ yP~PZÇ KcKkKk IjMpJ~L, ßoPasJPrPu k´Kf WµJ~ 60 yJ\Jr pJ©L myj TrJ pJPmÇ k´Kf xJPz Kfj KoKja kr kr FTKa ßasj YuJYu TrPmÇ ßasPjr VKfPmV WµJ~ 32 KTPuJKoaJrÇ YuJYuTJrL ßoJa 24Ka ßasPjr k´KfKaPf Z~Ka mKV gJTPmÇ k´Kf ßasPj 942 \j mPx FmÄ 754 \j hJÅKzP~ pJfJ~Jf TrPf kJrPmÇ ßoPasJPru kKrYJujJr \jq k´Kf WµJ~ 13 hvKoT 47 ßoVJS~Ja KmhMq“ UrY yPmÇ

k∞J ßxfM fhJrKTr hJK~fô kJPò ßxjJmJKyjL VefPπr \jq YJA xMví⁄u ßxjJmJKyjL: k´iJjoπL dJTJ, 27 ßo - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, mJÄuJPhPv Vefπ xMxÄyfTrPe hã S KmYãe ßjfíPfôr @SfJ~ FTKa xMví⁄u S vKÜvJuL ßxjJmJKyjL k´P~J\jÇ ßhPv VefπPT xMxÄyf TrPf FTKa xMví⁄u S vKÜvJuL ßxjJmJKyjL Ifq∂ xyJ~T nNKoTJ kJuj TrPf kJPrÇ KfKj Vf ßrJmmJr xTJPu dJTJ ßxjJKjmJPx ßxjJxhr IKlxJxt ßoPx ßxjJxhr KjmtJYjL kwth-2013 CPÆJij CkuPã ßhS~J nJwPe Fxm TgJ mPujÇ Umr mJxx S ACFjKmrÇ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr xmPYP~ ß\qÔ S jLKfKjitJreL kptJP~r TotTftJPhr ÆJrJ ßxjJxhr KjmtJYjL kwth VKbfÇ FA kwth fJPhr kJÅY KhjmqJkL QmbPT ßxjJ TotTftJPhr ßulPajqJ≤ TPjtu ßgPT TPjtu FmÄ TPjtu ßgPT KmsPVKc~Jr ß\jJPru kPh kPhJjúKfr KmwP~ Kx≠J∂ ßjPmÇ PxjJ xhr h¬Pr k´iJjoπLPT fJÅr k´KfrãJKmw~T CkPhÓJ ßo\r ß\jJPru (Im.) fJKrT @yPoh KxK¨TL, ßxjJmJKyjLr k´iJj ß\jJPru ATmJu TKro nNA~J FmÄ @otc ßlJPxtx KcKnvPjr ßulPajqJ≤ ß\jJPru @mM ßmuJu ßoJyJÿh vKlTMu yT ˝JVf \JjJjÇ k´iJjoπL mPuj, ßpJVqfJxŒjú TotTftJPhr KjmtJKYf TrJ UMmA \Kau TJ\Ç fPm TJ\Ka Ifq∂ @∂KrTfJ S xffJr xPñ TrPf yPmÇ CPuäUq, k´KfrãJ oπeJuP~r hJK~fô k´iJjoπLr yJPf jq˜Ç PvU yJKxjJ mPuj, È@kjJPhr k´ùJ, KmYJr-mMK≠ S jqJ~krJ~efJr Skr @oJr kNet @˙J rP~PZÇ @oJr hí| KmvõJx, mqKÜVf kZªIkZPªr DP±t CPb @kjJrJ Có k´KvKãf, TPotJhqoL, xPYfj, k´fMq“kjú S xmtJm˙J~ Vek´\JfPπr oNu jLKfr k´Kf IKmYu gJTJr KnK•Pf CkpMÜ ßjfífô KjmtJYPj xmtPfJnJPm xlu yPmjÇ' KfKj mPuj, ßpxm TotTftJ xJoKrT \LmPjr jJjJ kptJP~ xlunJPm ßjfífô KhP~PZj FmÄ QjKfTnJPm muL~Jj S Kmvõ˜fJ~ k´vúyLj, fJÅPhr kPhJjúKf k´hJPj IVsJKiTJr KhPf yPmÇ PvU yJKxjJ mPuj, k∞J ßxfM k´T· f•ôJmiJPjr \jq FTKa AK†Kj~JKrÄ TjˆsJTvj mqJaJKu~j S hMKa khJKfT mqJaJKu~Pjr xojõP~ FTKa TPŒJK\a KmsPVa k´KfÔJr \jq jLKfVf IjMPoJhj ßhS~J yP~PZÇ k´iJjoπL xŒ´Kf xJnJPr rJjJ käJ\J iPxr kr C≠Jr IKnpJPj jmo khJKfT KcKnvPjr fqJPVr k´vÄxJ TPrjÇ


SURMA m 31 May - 6 June 2013

fJPrTPT ßlrJPjJ : A≤JrPkJu KjP~ rJ\jLKf? dJTJ, 27 ßo - fJPrT ryoJjPT ßhPv KlKrP~ @jPf A≤JrPkJPur oJiqPo ßVs¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr \jq hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) @Pmhj o†Mr TPrPZj @hJufÇ KmPhPv IQmi Igt ßujPhPjr IKnPpJPV TrJ FTKa oJouJ~ Vf ßrJmmJr @hJuPf FA @Pmhj \JjJPjJ y~Ç KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj u¥Pj huL~ FTKa xnJ~ mÜmq ßhS~Jr Z~ KhPjr oJgJ~ fJÅr KmÀP≠ hMhPTr F CPhqJVPT rJ\QjKfT CP¨vqk´PeJKhf KyPxPm ßhUPZ KmFjKkÇ fJPrPTr @Aj\LmLPhr IKnPpJV, xrTJPrr KjPhtPv hMhT F CPhqJV KjP~PZÇ TJre, Fr FT Khj @PV Vf ÊâmJr @Aj k´KfoπL TJoÀu AxuJo fJPrPTr KmÀP≠ F CPhqJV ßjS~J yPm mPu ßWJweJ KhP~KZPujÇ Imvq KmPhPv gJTJ @xJKo KlKrP~ @jJr ßãP© A≤JrPkJPur nNKoTJ UMm xJoJjq mPu \JKjP~PZj mJÄuJPhPv F KmwP~ S~JKTmyJu mqKÜrJÇ fJÅrJ FaJPT xrTJPrr ÈrJ\QjKfT YJuJKT' mPu oPj TrPZjÇ ßrJmmJr dJTJr KmPvw \\ @hJuf-3-F hMhPTr @Aj\LmL ßoJvJrrl ßyJPxPjr TrJ @PmhPj muJ y~, fJPrT ryoJj mftoJPj pMÜrJP\qr u¥j vyPr Im˙Jj TrPZj mPu KmKnjú VeoJiqPor UmPr \JjJ ßVPZÇ ßhPv gJTJ fJPrT ryoJPjr @®L~˝\j Kmw~Ka ImVf @PZjÇ 2011 xJPu fJPrPTr KmÀP≠ ßVs¬JKr S oJuJoJu \P»r kPrJ~JjJ \JKr TrJ y~Ç FTA mZPrr 8 @Vˆ @hJuPf yJK\r yPf fJÅr KmÀP≠ kK©TJ~ KmùK¬S ßhS~J y~Ç Fr krS KfKj @hJuPf yJK\r yjKjÇ KfKj mPuj, È@orJ \JjfJo, KfKj (fJPrT) KmPhPv KYKT“xJiLjÇ KT∂á VeoJiqPor Umr xNP© fJÅr u¥Pj Im˙JPjr Kmw~Ka hMhPTr j\Pr @PxÇ F TJrPe A≤JrPkJPur oJiqPo fJÅr KmÀP≠ ßVs¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr @Pmhj TrJ yP~PZÇ' hMhPTr FA @Pmhj @hJuPfr nJrk´J¬ KmYJrT ßoJ\JPÿu yT o†Mr TPrjÇ hMhT 2009 xJPur 26 IPÖJmr rJ\iJjLr TqJ≤jPo≤ gJjJ~ F oJouJ TPrÇ 2011 xJPur 6 \MuJA IKnPpJVk© ßh~Ç oJouJr Ikr @xJKo fJPrT ryoJPjr mqmxJK~T mºM KV~JxCK¨j @u oJoMj TJrJVJPr @PZjÇ fJPrPTr k´TJPvq @xJ: 2007 xJPu \ÀKr Im˙J \JKrr kr ßVs¬Jr yj fJPrT ryoJjÇ Frkr 2008

xJPu KfKj ÈKYKT“xJr \jq' pMÜrJP\q pJjÇ xÄKväÓ FTKa xN© \JjJ~, fJPrT ryoJj pMÜrJP\q ÈrJ\QjKfT @vs~' ßYP~ @Pmhj TrPu ßx ßhPvr Tftíkã xŒ´Kf fJ o†Mr TPrPZÇ Frkr KfKj Vf 1 FKk´u xkKrmJPr ßxRKh @rPm KVP~ SorJy kJuj TPrjÇ Vf ßxJomJr KfKj u¥Pj k´go huL~ FTKa k´TJvq xnJ~ mÜífJ TPrjÇ SA Umr ßhPvr KmKnjú VeoJiqPo k´TJKvf y~Ç xrTJKr hPur k´KfKâ~J: Vf míy¸KfmJr dJTJ~ 14 hPur xnJ ßvPw @S~JoL uLPVr xnJkKfo∏uLr xhxq ßoJyJÿh jJKxo IKnPpJV TPrj, ÈfJPrT K\~J kuJfTÇ KfKj u¥Pj mPx ßhPvr KmÀP≠ wzpπ TrPZjÇ xŒh mq~ TPr KjmtJKYf xrTJrPT C“UJPfr ßYÓJ TPr pJPòjÇ' krKhj ÊâmJr FT @PuJYjJ xnJ~ @Aj k´KfoπL TJoÀu AxuJo mPuj, ÈfJPrT ryoJj u¥Pj mPx xrTJPrr KmÀP≠ iíÓfJoNuT TgJmJftJ muPZjÇ...k©kK©TJr oJiqPo fJÅr (fJPrT ryoJj) Im˙Jj xŒPTt @orJ KjKÁf yP~KZÇ fJA k´P~J\Pj @hJuf A≤JrPkJPur oJiqPo ßVs¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TPr fJÅr KmÀP≠ pgJpg mqm˙J ßjPmjÇ' KmFjKkr IKnPpJV: ßrJmmJr KmPTPu KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~ @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj hPur ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJj IKnPpJV TPrj, hMA Khj @PV @Aj k´KfoπL A≤JrPkJPur oJiqPo fJPrT ryoJjPT ßVs¬JPrr TgJ mPuPZjÇ fJÅr TgJr @hPu @hJuPfr KjPhtvjJ FPxPZÇ fJPrPTr @Aj\LmL oJxMh @yPoh fJuMThJr mPuPZj, @Aj k´KfoπL TJoÀu AxuJo A≤JrPkJPur TgJ muJr krA hMhT F CPhqJV KjuÇ oJouJr F kptJP~ F irPjr @Pmhj TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ fJPrT ryoJPjr @PrT @Aj\LmL xJjJCuäJy Ko~Jr hJKm, fJPrT ryoJj pJPf ßhPv KlrPf jJ kJPrj, F \jq xrTJPrr KjPhtPv hMhT FA @Pmhj TPrPZÇ hMhPTr mÜmq: F k´xPñ hMhPTr ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj xJÄmJKhTPhr mPuj, hMhPTr @Aj\LmLPhr jfMj TPr ßTJPjJ KjPhtvjJ ßhS~J y~KjÇ fJÅrJ @rS @PV ßgPT F KmwP~ k≠KfVf k´Kâ~J~ FKVP~PZjÇ fJrA iJrJmJKyTfJ~ @hJuPf @Pmhj TrJ yP~PZÇ Fr xPñ Ijq ßTJPjJ ßpJVxJ\v ßjAÇ mJ˜mJ~j TLnJPm: mJÄuJPhv kMKuPvr kPã

A≤JrPkJPur xPñ xÄPpJV rãJTJrL h¬Prr xyTJrL oyJkKrhvtT (F@AK\) oJyJmMmMr ryoJj nNÅA~J k´go @PuJPT mPuj, @hJuf ßgPT KjPhtvjJ kMKuv xhr h¬Pr @xPmÇ KjPhtvjJ IjMpJ~L khPãk KjPf ßxnJPm A≤JrPkJuPT \JjJPjJ y~Ç fPm TotkKâ~J TL yPm, fJ ßmJ^J pJPm @hJuPfr SA KjPhtvjJ @xJr krÇ KfKj mPuj, A≤JrPkJu yPò KmKnjú ßhPvr kMKuv xÄ˙Jr oPiq ÊiM xojõ~TJrL xÄVbjÇ FT\j @xJKoPT ßTJPjJ ßhv ßgPT KlKrP~ @jJr kMPrJ k´Kâ~JaJ xŒjú y~ TNaQjKfT xNP©Ç ßxUJPj kMKuPvr nNKoTJ xJoJjqÇ xÄKväÓ TotTftJrJ mPuj, A≤JrPkJPur ßTJPjJ xhxqrJPÓs kJKuP~ gJTJ @xJKo ßVs¬JPrr \jq A≤JrPkJu xhr h¬Prr xyJ~fJ YJAPf kJPr ßpPTJPjJ xhxqrJÓsÇ A≤JrPkJu xyJ~fJ TrPf xÿf yPu SA @xJKor IkrJPir irj S èÀfô IjMpJ~L fJÅPT iKrP~ KhPf FTKa mJftJ (Prc ßjJKav) ZKzP~ ßhS~J y~ 190Ka xhxqrJPÓsr kMKuPvr oPiqÇ A≤JrPkJPur SP~mxJAPaS ßxA @xJKor jJo, ZKm S IkrJPir irjxy mJftJ k´TJv TrJ y~Ç IPjT ßãP© xÄKväÓ ßhPvr IjMPrJPi A≤JrPjPa IkrJiLr fgq k´TJv TrJ y~ jJÇ ßTJPjJ ßhPvr kMKuv SA @xJKor Im˙Jj vjJÜ TrPu TNaQjKfT k´Kâ~J~ fJÅPT KlKrP~ @jJr KÆkãL~ CPhqJV ßjS~J y~Ç fPm A≤JrPkJu ßTJPjJ @xJKoPT ßVs¬Jr TrPf xrJxKr ßTJPjJ IKnpJj mJ ßVJP~ªJ j\rhJKr TPr jJÇ

fJÅr KmÀP≠ pf oJouJ IgtkJYJr oJouJ ZJzJS KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ @PrJ TP~TKa oJouJ KmYJrJiLjÇ fJÅr KmÀP≠ 2004 xJPur 21 @Vˆ mñmºM FKnKjCPf @S~JoL uLPVr xoJPmPv ßVsPjc yJouJr WajJ~ hJP~r TrJ yfqJ S KmP°JrT hsmq @APjr hMKa oJouJ dJTJr hs∆f KmYJr asJAmMqjJu1-F KmYJrJiLjÇ FUj F oJouJèPuJr xJãqVsye YuPZÇ mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr ßVsPjc yJouJ oJouJKar IKiTfr fh∂ y~Ç kMKuPvr IkrJiL fh∂ xÄ˙J fh∂ TPr fJPrT ryoJPjr xŒíÜfJ kJS~J~ F oJouJ~ IKnPpJVkP© fJÅPT I∂ntMÜ TrJ y~Ç IKnPpJV rP~PZ, ßvU yJKxjJPT yfqJr CP¨Pvq KjKw≠ ßWJKwf yrTJfMu K\yJh (ÉK\)

dJTJ, 27 ßo - \JoJ~JPf AxuJoLr @Kor oKfCr ryoJj Kj\JoLr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ Vf ßrJmmJr \mJjmKª KhP~PZj rJÓskPãr jmo xJãL ßoJ. @AjMu yTÇ \mJjmKªPf KfKj mPuPZj, FTJ•Pr Kj\JoL vJK∂ TKoKa VbPjr KmwP~ TgJ muPf fJÅr KmhqJuP~r k´iJj KvãPTr TJPZ pJjÇ KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLPrr ßjfíPfô Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-1F @AjMPur \mJjmKª ßjj rJÓskPãr ßTRÅxMKu ßoJyJÿh @uLÇ F xo~ Kj\JoL @xJKor TJbVzJ~ yJK\r KZPujÇ \mJjmKªPf @AjMu yT (71) mPuj, fJÅr mJKz kJmjJr xJÅKg~J gJjJr mJCvVJzL VsJPoÇ KfKj FTJ•Pr ˙JjL~ „kxL k´JgKoT KmhqJuP~ KvãTfJ TrPfj, FUj ImxPr @PZjÇ FuJTJr ßuJT\j fJÅPT KmKmKx mPu cJPTÇ TJre, KfKj ßZJaPmuJ ßgPT Kj~Kof kK©TJ kzPfj S KmKmKx

ÊjPfj FmÄ xmJA fJÅr TJPZ Umr \JjPf YJAfÇ 1970-71 xJPu KfKj UmPrr TJV\ kPz \JjPf kJPrj, Kj\JoL kJKT˜Jj AxuJoL ZJ© xÄPWr (\JoJ~JPfr f“TJuLj ZJ©xÄVbj) xnJkKfÇ rJÓskPãr FA xJãL mPuj, FTJ•Prr 10 ßo KfKj KmhqJuP~ KVP~ ßhPUj, 10-12 \j ßuJT k´iJj KvãPTr xJoPj mPx @PZjÇ k´iJj KvãT \JjJj, fJÅPhr oPiq FT\j Kj\JoLÇ fJÅrJ vJK∂ TKoKa VbPjr KmwP~ TgJ muPZjÇ SA ßuJTPhr oPiq KfKj hJuJu @xJhPT ßhPUjÇ kJKT˜JKj ßxjJPhr hJuJKu TrPfj mPu @xJhPT SA jJPo cJTJ yPfJÇ @AjMu yT mPuj, FTJ•Prr 13 ßo KfKj ßcorJyJPa KVP~ ßvJPjj, krKhj kJKT˜JKj ßxjJrJ fJÅPhr FuJTJ~ pJPmÇ krKhj l\Prr jJoJP\r kr fJÅr oJoJ fJÅPT \JjJj, kJKT˜JKj ßxjJrJ ßcorJ, „kxL, mJCvVJzL YJrKhT ßgPT KWPr ßlPuPZÇ Frkr KfKj mJKz ßZPz YPu pJjÇ hMkMr 12aJr KhPT

FA ßVsPjc yJouJ YJuJ~Ç fJPrT ryoJj yJS~J nmPj mPx ßvU yJKxjJPT yfqJr kKrT·jJ TPrjÇ Frkr fJÅr KmÀP≠ ßxJjJuL mqJÄPTr Ee ßUuJPkr hJP~ FTKa oJouJ y~Ç F ZJzJ K\~J IrlJPj\ asJPˆr Igt @®xJPfr oJouJKa dJTJr FTKa KmPvw \\ @hJuPf KmYJrJiLjÇ FKa mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr hJP~r TrJ y~Ç F KjP~ mftoJj xrTJPrr @oPu fJÅr KmÀP≠ ßoJa kJÅYKa oJouJ y~Ç 2007 xJPur 11 \JjM~JKr f•ôJmiJ~T xrTJr hJK~fô ßjS~Jr kr hMjtLKfKmPrJiL IKnpJPj fJPrT ryoJjPT SA mZPrr 7 oJYt ßVs¬Jr TrJ y~Ç KmKnjú k´KfÔJPjr TJZ ßgPT YJÅhJ ßjS~Jr IKnPpJPV fJPrT ryoJj, fJÅr mºM KV~Jx CK¨j @u oJoMPjr KmÀP≠ 12Ka oJouJ y~Ç F ZJzJ WMw VsyPer IKnPpJPVS FTKa oJouJ y~Ç Fxm oJouJr TJptâo Có @hJuPfr KjPhtPv ˙KVf rP~PZÇ FTKa oJouJ xrTJr k´fqJyJr TPr KjP~PZÇ IQmi CkJP~ 20 ßTJKa 41 uJU 25 yJ\Jr 841 aJTJr IQmi xŒh I\tj S fgq ßVJkPjr IKnPpJPV fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ 2007 xJPur 26 ßxP¡’r TJlÀu gJjJ~ @PrTKa oJouJ TPr hMhTÇ F oJouJ~ fJPrPTr ˘L ß\JmJ~hJ ryoJjPTS @xJKo TrJ y~Ç F oJouJKaS yJAPTJPatr @PhPv ˙KVf rP~PZÇ F ZJzJ Tr lJÅKT ßhS~Jr IKnPpJPV 2008 xJPur 4 @Vˆ dJTJr KmPvw @hJuPf fJÅr KmÀP≠ FTKa oJouJ TPr FjKm@rÇ F oJouJKa FUj ˙KVf rP~PZÇ

Mortgage Match

oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJr: \mJjmKªPf rJÓskPãr xJãL vJK∂ TKoKa VbPjr KmwP~ Kj\JoL TgJ muPf pJj FTKa ßyKuT¡Jr pJS~Jr kr mqJkT èKumwte ÊÀ y~Ç KfKj mJKzWPr @èPjr KvUJ S ßiJÅ~J ßhPUjÇ krKhj xTJu j~aJr KhPT KfKj VsJPo KlPr ßhPUj, fJÅr oJoJ @xVr @uL k´JoJKeT, UJuJPfJ nJA F ßT Fo lKTr, lMkJPfJ nJA @Pyh lKTr, @KZu lKTr, \JoJuCK¨j k´JoJKeTxy IPjT ßuJT oJrJ ßVPZjÇ KyªMoMxuoJj KoKuP~ 300-350 \Pjr orPhy kPz KZuÇ kPr mJCvVJzLr SA \J~VJPT miqnNKo ßWJweJ TrJ y~Ç KfKj \JjPf kJPrj, hJuJu @xJh kJKT˜JKj ßxjJPhr kgWJa KYKjP~ KjP~ FPxKZPujÇ @xJh \JoJ~Jf TrPfjÇ \mJjmKªr ßvw kptJP~ @xJKor TJbVzJ~ mxJ Kj\JoLPT vjJÜ TPrj @AjMuÇ kPr @xJKokPãr @PmhPjr kKrPk´KãPf ß\rJ @\ ßxJomJr kpt∂ oMufKm TrJ y~Ç xJTJ ßYRiMrLr KmÀP≠ oJouJ~ fh∂ TotTftJr \mJjmKª ÊÀ: FTA asJAmMqjJPu VfTJu KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq S xJÄxh xJuJCK¨j TJPhr (xJTJ) ßYRiMrLr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJr fh∂ TotTftJ S rJÓskPãr ßvw xJãL xyTJrL kMKuv xMkJr ßoJ. jMÀu AxuJPor \mJjmKª ÊÀ yP~PZÇ @xJKor TJbVzJ~ xJTJ ßYRiMrLr CkK˙KfPf rJÓskPãr ßTRÅxMKu xMufJj oJ¯Mh fh∂ TotTftJr \mJjmKª ßjjÇ KTZMãe \mJjmKªr kr FA oJouJr TJptâo 28 ßo (oñumJr) kpt∂ oMufKm TPrj asJAmMqjJuÇ

UmrJUmr 13

LOANS l

Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

361 Eastern Avenue, Ilford, Essex IG2 6NE

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.


14 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

\JKu~JKfPf lfMr ßxJjJuL mqJÄT @PrJ aJTJ YJ~!

dJTJ, 23 ßo - ßhPvr @KgtT UJPfr mz mz \JKu~JKfPf \KzP~ FUj lfMr yS~Jr kPg rJÓsL~ UJPfr ÊiM j~, ßhPvr xmPYP~ mz mqJÄT- ßxJjJuL mqJÄTÇ @KgtT ßTPuïJKr @r uMakJPa KTZM mqKÜr kPTa nJrL yPuS Yro hMrm˙J~ kPzPZ mqJÄTKaÇ Kj~o ßoPj YuJr oPfJ IgtS ßjA FUj mqJÄTKarÇ KjP\rJA KuKUf nJwq KhP~ muPZ, mqJÄTKa FUj âJK∂TJu IKfâo TrPZÇ F Im˙J ßgPT mJÅYJr \jq rJAa ßv~JPrr KmkrLPf xrTJPrr TJPZ Kfj yJ\Jr 375 ßTJKa aJTJ ßYP~ @Pmhj TPrPZ mqJÄTKaÇ ßxJjJuL mqJÄPTr hJKm ßoPj xrTJr F kKroJe Igt KhPuS mqJÄTKar oNuij WJaKf gJTPm 229 ßTJKa aJTJÇ KmPvwùPhr of, ÊiM FnJPm aJTJ KhP~ ßxJjJuL mqJÄTPT mJÅYJPjJ pJPm jJÇ @PV hrTJr hMjtLKf-\JKu~JKfr xMrJyJ @r ßUuJKk Ee @hJP~r CPhqJVÇ FA IPgtr kKroJe ßxJjJuL mqJÄPTr ÊiM „kxL mJÄuJ ßyJPau vJUJ (xJPmT ßvrJaj) ßgPT yuoJTtxy @PrJ kJÅYKa k´KfÔJPjr jJPo Ee @TJPr uMa yS~J IPgtr ßYP~ 200 ßTJKa aJTJ ToÇ F Z~Ka k´KfÔJj S mqJÄPTr IxJiM TotTftJPhr ßpJVxJ\Pvr oJiqPo „kxL mJÄuJ vJUJ ßgPT xJPz Kfj yJ\Jr ßTJKa aJTJ \JKu~JKfr oJiqPo uMakJa yP~PZÇ @PrJ IPjT @KgtT ßTPuïJKrr xPñ xŒíÜfJ rP~PZ ßxJjJuL mqJÄPTrÇ KmPvwùrJ ßxJjJuL mqJÄPTr KmhqoJj jJ\MT Im˙Jr \jq mqJÄTKar TotTftJPhr \Ju\JKu~JKfPf \KzP~ kzJPT hJ~L TPrPZjÇ fJÅrJ mPuPZj, FnJPm ßxJjJuL mqJÄTPT @r Tf aJTJ ßhPm xrTJr? mJrmJr Igt oπeJu~ ßgPT oNuij xyJ~fJ mJmh Igt ßhS~J yPòÇ Fr ßmKvr nJVA uMakJa yPòÇ @mJrS jfMj TPr Kfj yJ\Jr 375 ßTJKa aJTJ KhPu fJS uMakJa yS~Jr @vïJA ßgPT pJ~Ç fPm oJKuT KyPxPm xrTJr mqJÄTKaPT mJÅKYP~ rJUPf YJAPu Fr mqm˙JkjJ~ @PV kKrmftj @jPf yPmÇ @r yuoJTtxy KmKnjú ßUuJKkr TJPZ kJSjJ Igt @hJP~r mqm˙J TrPf yPmÇ fJ jJ yPu ÊiM aJTJ KhP~ ßxJjJuL mqJÄPTr Im˙Jr CjúKf TrJ pJPm jJÇ PxJjJuL mqJÄPTr xÄKväÓ TotTftJrJ \JjJj,

mqJÄPTr @KgtT hMrm˙J TJaJPf xrTJPrr TJPZ rJAa ßv~JPrr KmkrLPf aJTJ ßYP~ Vf 19 ßo mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJPVr xKYm c. Fo @xuJo @uPor TJPZ KYKb kJbJPjJ yP~PZÇ SA KYKbPf muJ yP~PZ, mftoJPj mqJÄTKar kKrPvJKif oNuij oJ© FT yJ\Jr 125 ßTJKa aJTJ @r oNuij WJaKfr kKroJe Kfj yJ\Jr 604 ßTJKa aJTJÇ lPu mJÄuJPhv mqJÄPTr KmKim≠ oNuij xÄrãe IjMkJf ßpUJPj vfTrJ 10 aJTJ rJUJr TgJ, ßxUJPj ßxJjJuL mqJÄT rJUPZ oJ© 9 k~xJ yJPrÇ PxJjJuL mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) S k´iJj KjmtJyL TotTftJ (KxAS) k´hLk TMoJr h• ˝JãKrf KYKbPf muJ yP~PZ, ÈxrTJPrr TJPZ rJAa ßv~JPrr KmkrLPf @PrJ Kfj yJ\Jr 375 ßTJKa aJTJ (1:3 IjMkJPf) oNuij xrmrJPyr \jq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ F oNuij kJS~J ßVPu ßoJa kKrPvJKif oNuij yPm xJPz YJr yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ xrTJPrr IjMTNPu AxMq TrJ k´KfKa 100 aJTJ oNuqoJPjr ßv~JPrr xÄUqJ hJÅzJPm 45 ßTJKaÇ Fr krS oNuij WJaKf gJTPm 229 ßTJKa aJTJ, pJ 2013 xJPur oMjJlJ ÆJrJ kNre TrJ x÷m yPmÇ lPu 2013 xJPu ßTJPjJ oNuij WJaKf gJTPm jJ FmÄ oNuij xÄrãPer IjMkJf 10.69 vfJÄPv CjúLf yPmÇ' Igt oπeJuP~r TJPZ ßhS~J KyxJPm ßxJjJuL mqJÄT mPuPZ, xrTJr Kfj yJ\Jr 375 ßTJKa aJTJ oNuij xrmrJy TrPu mqJÄPTr Kr\Jnt yPm 658 ßTJKa aJTJ, KrPaAjc @KjtÄx yPm hMA yJ\Jr 465 ßTJKa aJTJ FmÄ TqJKkaJu Kr\Jnt S xJiJre KjrJk•J xKûKfxy (P\jJPru k´Knvj) IjqJjq oNuiPjr kKroJe hJÅzJPm FT yJ\Jr 387 ßTJKa aJTJÇ PxJjJuL mqJÄPTr FT\j TotTftJ \JjJj, \JKu~JKfr oJiqPo Kmfre TrJ KmkMu kKroJe EPer Igt ßUuJKk yP~ pJS~J~ F Im˙J~ kPzPZ ßxJjJuL mqJÄTÇ Vf oJYt kpt∂ F mqJÄPTr ßUuJKk EPer kKroJe hJÅzJ~ 11 yJ\Jr 747 ßTJKa aJTJÇ FKa ßxJjJuL mqJÄPTr ßoJa Kmfre TrJ EPer k´J~ 35 vfJÄvÇ KmkMu IPïr FA ßUuJKk EPer KmkrLPf ßp KjrJk•J xKûKf rJUJ hrTJr, ßxUJPjS YJr yJ\Jr 229 ßTJKa aJTJ WJaKf rP~PZÇ xJoKrT mJKyjLr ßkjvj UJPf xrTJPrr TJPZ ßxJjJuL mqJÄPTr kJSjJ rP~PZ 760 ßTJKa aJTJÇ SA Igt ßYP~ xŒ´Kf Igt oπeJuP~ KYKb kJKbP~PZj mqJÄTKar FoKc k´hLk TMoJr h•Ç KYKbPf muJ yP~PZ, ÈmftoJPj I© mqJÄT âJK∂TJu IKfâo TrPZÇ mftoJPjr FA âJK∂TJPu mqJÄPTr mPT~J k´JK¬ xÄTa TJaJPf èÀfôkNet nNKoTJ rJUPmÇ' PxJjJuL mqJÄPTr KmhqoJj mqm˙JkjJ myJu ßrPU jfMj TPr Igt KhP~S ßTJPjJ uJn yPm jJ mPu oPj TPrj f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ c. F Km KoötJ @K\\Mu

AxuJoÇ KfKj mPuj, ÈPxJjJuL mqJÄPTr vfnJV ßv~JPrr oJKuTJjJ xrTJPrrÇ fJA jfMj TPr xrTJrPT rJAa ßv~Jr ßhS~J jJPhS~Jr Kmw~Ka oMUq j~Ç èÀfôkNet yPuJ, xrTJPrr TJZ ßgPT mqJÄTKa @mJrS Kfj yJ\Jr 375 ßTJKa aJTJ ßjPmÇ FA Igt KjPuS mftoJj mqm˙JkjJ~ mqJÄTKar UMm FTaJ WMPr hJÅzJPjJr xMPpJV ßjAÇ mqJÄTKa ßpnJPm YuPZ, FTAnJPm YuPf gJTPu xrTJPrr ßTJPjJ uJn yPm jJÇ ÊiM aJTJèPuJA pJPmÇ' mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT Vnjtr c. xJPuy CK¨j @yPoh mPuj, mqJÄTèPuJPT xrTJr mÉ aJTJ KhP~PZÇ FmJrS ßxJjJuL mqJÄTPT FA Igt ßhS~J yPu fJ @PVr oPfJA uMakJa yP~ pJPmÇ @r FnJPm aJTJ ßhS~Jr oiq KhP~ mqJÄTKar @PVr jJjJ \JKu~JKf YJkJ kPz pJPmÇ KfKj k´vú fMPu mPuj, ÈxrTJr ßxJjJuL mqJÄTPT mJÅYJPf @r Tf aJTJ ßhPm? Fr ßYP~ ßUuJKkPhr TJZ ßgPT mqJÄT kJSjJ @hJ~ TPr KjP\rJA YuJr ßYÓJ TÀTÇ ßxJjJuL mqJÄTPT rJAa ßv~Jr AxMqr jJPo mJ Ijq ßTJPjJ jJPo Igt ßhS~Jr ßTJPjJ ßpRKÜTfJ @Ko ßhUKZ jJÇ' fPm dJTJ KmvõKmhqJuP~r KljqJ¿ KmnJPVr IiqJkT c. SxoJj AoJo mPuj, oNuf yuoJTt ßTPuïJKrr TJrPeA ßxJjJuL mqJÄPTr F Im˙Jr xíKÓ yP~PZÇ FUj mqJÄTKar ßp Im˙J fJPf xrTJPrr TJZ ßgPT jVh aJTJ kJS~J ZJzJ Fr mJÅYJr @r ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ TJre, FTaJ mqJÄT iPx kzPu SA mqJÄPTr TotTftJ-TotYJrLPhr pfaJ jJ ãKf yPm, fJr ßYP~S mÉèe ãKf yPm ßhPvr xJoKV´T IgtjLKf S mqmxJmJKeP\qrÇ fPm oNuij xrmrJy TrJr @PV mqJÄTKar mqm˙JkjJ~S kKrmftj @jJ hrTJrÇ FTA xPñ yuoJTtxy KmKnjú \JKu~JKfPf mqJÄPTr ßp Igt ßuJkJa yP~PZ, fJ xojõ~ TPr @hJP~r mqm˙J TrPf yPmÇ PxJjJuL mqJÄPTr FoKc k´hLk TMoJr h• mPuj, ÈC•rJKiTJr xNP© kJS~J ßxJjJuL mqJÄPTr KmKnjú xoxqJ hNr TrJr ßYÓJ @Ko TrKZÇ mftoJPj mqJÄTKar k´Knvj WJaKfxy oNuij WJaKf rP~PZÇ Fxm WJaKf hNr TPr mqJuJ¿ Kva o\mMf TrJr \jqA rJAa ßv~JPrr IjMTNPu xrTJPrr TJPZ Kfj yJ\Jr 375 ßTJKa aJTJ YJS~J yP~PZÇ ßpPyfM xrTJr F mqJÄPTr vfnJV ßv~JPrr oJKuT, fJA rJAa ßv~Jr AxMqr Kmw~Ka ffaJ èÀfôkNet j~Ç fPm SA kKroJe Igt ßkPu mqJÄTKa FTaJ vÜ KnK• kJPmÇ' k´hLk TMoJr mPuj, ÈPxJjJuL mqJÄPTr @PmhPjr KnK•Pf oπeJu~ AKfoPiq TP~TKa ‰mbT TPrPZÇ @vJ TKr, xrTJPrr TJZ ßgPT AKfmJYT xJzJ kJmÇ' fPm mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJPVr xÄKväÓ FT\j TotTftJ mPuj, YuKf IgtmZPr ßxJjJuL mqJÄTPT oNuij xrmrJy TrJ jJ-S yPf kJPrÇ fPm jfMj IgtmZPr mqJÄTKaPT rãJ~ KTZM FTaJ CPhqJV ßjS~J yPmÇ

n~Jmy mjqJr kNmtJnJx dJTJ, 24 ßo - YuKf mwtJ ßoRxMPo ßhPv ßoJa mOKÓkJPfr kKroJe Vf ßoRxMPor ßYP~ ßmPzPZ TP~T èeÇ ßxA xPñ mJÄuJPhPv C\JPj ImK˙f YLPj YuKf oJPxA mjqJ yP~PZ hM'mJrÇ k´mu mOKÓkJf FmÄ ˝· xoP~ C\JPj FTJKiT mjqJr lPu F mZr mJÄuJPhPvS n~Jmy mjqJr @vÄTJ TrPZj @myJS~J KmPvwùrJÇ @myJS~J IKihlfr, mjqJ xfTtLTre S kNmtJnJx ßTPª´r fgq-CkJ• FmÄ C\JPjr ßhvèPuJr jhL kKrK˙Kf KmPväwe TPr \JjJ pJ~, mJÄuJPhv, nJrf, ßjkJu S YLPj IKfmwte, @VJo mjqJ, Wj Wj KjoúYJk, WNKet^z S @myJS~Jr fJrfPoqr TJrPe FmJr @VJo mjqJ n~JjT „k iJre TrPf kPrÇ FT x¬Jy @PV mJÄuJPhPv @WJf TrJ WNKet^z oyJPxPjr k´PTJPk xOÓ mjqJ~ AKfoPiq

fKuP~ ßVPZ CkTëPur KmKnjú ß\uJÇ ßo oJPxr KÆfL~ x¬JPy C\JPjr ßhv YLPjr KxYá~Jj k´PhPv FThlJ mjqJ yP~PZÇ ms¯kM© ImmJKyTJ~ I˝JnJKmT kJKj mOK≠r lPu F mjqJ y~Ç mOy¸KfmJr mJftJ xÄ˙J KxjÉ~J @mJr YLPj mjqJr Umr KhP~PZÇ ßhvKar fJA~Mj k´PhPv m\ kJPfr lPu mOy¸KfmJr ßgPT @mJrS mjqJ ßhUJ KhP~PZÇ FZJzJ nJrPfr ßTª´L~ kJKj TKovPjr Kj~πeJiLj mjqJ xfTtLTre ßTª´S IKiT mOKÓkJPfr TJrPe ßhvKar ßmv KTZá FuJTJ~ mjqJr kNmtJnJx KhP~ ßrPUPZÇ kNmtJnJPx YuKf mwtJ ßoRxMPo VñJ ImmJKyTJ~ FTJKiT mjqJr vÄTJ rP~PZ mPu CPuäU TrJ yP~PZÇ xmKoKuP~ FmJr ßhPv n~Jmy mjqJr @vÄTJ TrPZj xÄKväÓrJÇ mOy¸KfmJr mjqJ xfTtLTre S

kNmtJnJx ßTª´ ßhPvr 73Ka kP~P≤r kJKjk´mJy KmPväwe TPr 29KaPf kJKjk´mJy mOK≠r uãe ßhUPf kJ~Ç ßTPª´r TotTftJrJ \JKjP~PZj, xJVr C•Ju gJTJ~ jhLr kJKj jJoPf kJrPZ jJÇ ßp TJrPeA oNuf mjqJr @vÄTJ TrJ yPòÇ ßTPª´r xJm-KcKnvjJu KcCKa IKlxJr ßoJ” xJöJh ßyJPxj mPuPZj, ßhPvr KmKnjú FuJTJ~ Vf mZPrr fáujJ~ FmJr mOKÓkJPfr kKroJe IPjTaJA ßmKvÇ lPu C\Jj ßgPT ßjPo @xJ kJKj FmÄ mOKÓr kJKj xmKoPu ßhPvr jhjhLèPuJr kJKj mJzPZ @vÄTJ\jTnJPmÇ mZPrr kr mZr kKu kPz nrJa yP~ pJS~J jhjhLèPuJ FA kJKj iJre TrPf kJrPZ jJÇ FPf TPr kJKjr ˝JnJKmT mOK≠S mjqJr TJre yP~ ßhUJ KhPf kJPrÇ

oJ© kJÅY v aJTJr \jq

dJTJ, 24 ßo - TMKouäJr mMKzYÄP~r yfhKrhs rJPvh Ko~Jr ˘L rJPvhJ ßmVo (25)Ç hMKa ßZPu gJTPuS ßoP~r oMU ßhUJr @vJ~ @mJrS oJ yPuj KfKjÇ FmJr fJÅr ßTJu @PuJ TPr \jì Kju lMalMPa FT ßoP~Ç oJ-mJmJr UMKv ßhPU ßT! ßoP~PT KjP~ mJKz KlrPmj fJÅrJÇ KT∂á fJÅPhr kg @VPu hJÅzJPuj KTîKjPTr oJKuTÇ KTîKjPTr mPT~J 500 aJTJ jJ KhPu ßrPU ßpPf yPm ßoP~PTÇ fJrkr YJPkr oMPU FTKa ˆqJPŒ xA KhP~ ßoP~ ßrPU ßmr yP~ @xPf mJiq yj FA hŒKfÇ KT∂á aJTJ ß\JVJz TPr KVP~ ßhPUj ffãPe KmKâ yP~ ßVPZ fJÅPhr mMPTr ij! oJ© 500 aJTJr \jq Foj mmtr TJ§ WKaP~PZj TMKouäJr mMKzYÄ CkP\uJr o~jJoKfr ßoxJxt jJZKrj ßoKcTqJu yu jJPor FTKa KTîKjPTr oJKuT @lPrJ\J jJZKrjÇ xPhqJ\Jf KvÊKaPT KmKâ TPr KhP~PZj FT k´mJxLr ˘Lr TJPZÇ WajJ \JjJ\JKj yP~ ßVPu ˙JjL~ \jk´KfKjKiPhr YJPk hMA Khj kr KvÊKaPT KlKrP~ ßhj jJZKrjÇ KvÊKa FUj mMKzYÄ CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé KYKT“xJiLjÇ F WajJ~ ßoP~Kar mJmJ rJPvh Ko~Jr hJP~r TrJ oJouJ~ KTîKjT oJKuT jJZKrjPT jJrL S KvÊ KjptJfj hoj @APj ßV´¬Jr TPr @hJuPf kJKbP~PZ mMKzYÄ gJjJr kMKuvÇ \JjJ ßVPZ, Vf rKmmJr TMKouäJr mMKzYÄ CkP\uJr o~jJoKf ACKj~Pjr ^MoMr V´JPor ßoJyJÿh rJPvh Ko~Jr ˘L rJPvhJ ßmVPor k´xm pπeJ ÊÀ y~Ç hMA yJ\Jr aJTJ~ ßcKunJKr TrJPjJr YMKÜPf fJÅPT nKft TrJ y~ CkP\uJr FTA ACKj~Pjr xJPyPmr mJ\Jr FuJTJ~ ßoxJxt jJZKrj ßoKcTqJu yPuÇ ßxJomJr xTJu 9aJr KhPT FTKa TjqJKvÊr \jì ßhj rJPvhJÇ Vf oñumJr KmPTu 4aJr KhPT rJPvh Ko~J iJr-PhjJ TPr ßhz yJ\Jr aJTJ KjP~ KTîKjT oJKuT jJZKrPjr yJPf ßhjÇ fJÅr kPã @r aJTJ ßhS~J x÷m j~ mPu ˘L-x∂JjPT KjP~ pJS~Jr \jq ZJzk© ßhS~Jr IjMPrJi TPrjÇ 500 aJTJ To ßhPU jJZKrj ßUPk KVP~ SA aJTJ @jPf mPu jm\JfT KvÊKaPT ßrPU rJPvh S fJÅr ˘LPT KTîKjT ßgPT ßmr TPr ßhjÇ aJTJ @jPf ßhKr yPu 11 yJ\Jr aJTJ KhPf yPm mPu \JKjP~ ßhjÇ F xo~ jJZKrPjr ˝JoL oKvCr ryoJj (45) rJPvPhr TJZ ßgPT FTKa UJKu ˆqJPŒ ß\Jr TPr ˝Jãr ßjjÇ kPr rJPvh S fJÅr ˘L aJTJ ß\JVJz TPr KTîKjPT KVP~ ßhPUj jJZKrj fJÅPhr ßoP~PT Ijq© KmKâ TPr KhP~PZjÇ F WajJr kr KjÀkJ~ yP~ SA hŒKf ZMPa pJj ˙JjL~ ACKk ßY~JroqJj uJuj yJ~hJrxy ˙JjL~ VeqoJjq mqKÜPhr TJPZÇ fJÅrJ fJ“ãKeTnJPm jJZKrjPT jm\JfTPT ßlrf ßhS~Jr \jq YJk ßhjÇ YJPkr oMPU ImPvPw Vf mMimJr rJPf ßY~JroqJj uJuj yJ~hJPrr TJPZ KvÊKaPT KlKrP~ ßhj jJZKrjÇ F xo~ mMKzYÄ gJjJr kMKuv ßxUJj ßgPT fJÅPT @aT TPrÇ rJPvPhr TJZ ßgPT xA ßjS~J UJKu ˆqJŒKaS F xo~ C≠Jr TrJ y~Ç mMKzYÄ gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) ßhmJKvx ßYRiMrL \JjJj, jm\JfT KvÊKaPT mMKzYÄ CkP\uJr xhr ACKj~Pjr ijM~JPUJuJ V´JPor \QjT k´mJxLr ˘L ÀjJ @ÜJPrr TJPZ 11 yJ\Jr aJTJ~ KmKâ TrJ yP~KZuÇ mMKzYÄ gJjJr SKx oKjÀu AxuJo \JjJj, ÈjJZKrj ßoKcTqJu yu @xPu jJooJ© FTKa KTîKjTÇ ßxUJPj FTKa \ÀKr vpqJ ßkPf jJZKrj KjP\A ßrJVLPhr KYKT“xJ ßhjÇ mJóJ ßcKunJKrS TrJjÇ KfKj KjP\PT KcPkäJoJ cJÜJr kKrY~ ßhjÇ fJÅr cJÜJKr FmÄ KTîKjPTr ‰mi TJV\k© @PZ KT jJ, @orJ fJ UKfP~ ßhUmÇ'

fJPrPTr @AKj ßjJKav FmJr @Aj k´KfoπLPT

dJTJ, 29 ßo - @AKj ßjJKav FmJr @Aj k´KfoπLPTÇ KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj FmJr @Aj k´KfoπL TJoÀu AxuJoPT @AKj ßjJKav kJKbP~PZjÇ È@kK•Tr' o∂mq TrJr IKnPpJPV fJPrT ryoJPjr kPã fJr @Aj\LmL TJ~xJr TJoJu F ßjJKav kJbJjÇ FT xÄmJh xPÿuPj VfTJu oñumJr xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKf nmPj ImK˙f Èu' KrPkJatJxt ßlJrJPor TJptJuP~ TJ~xJr TJoJu \JjJj, ßrK\Kˆs cJTPpJPV S FTKa TáKr~Jr xJKntPxr oJiqPo F ßjJKav kJbJPjJ y~Ç @AKj ßjJKaPv muJ y~, @Aj k´KfoπL TJoÀu AxuJo xŒ´Kf fJPrT ryoJj xŒPTt mÜmq KhP~PZjÇ 25 S 26 ßo ‰hKjT ÈxoTJu' S ÈAP•lJT' kK©TJ~ SA mÜmq ZJkJ y~Ç ÈxoTJu'-F k´TJKvf k´KfPmhPj muJ y~, ÈfJPrT ryoJj KmPhPv mPx xrTJr C“UJPfr wzpπ TrPZj”Ç' ÈAP•lJT'-F k´TJKvf k´KfPmhPj muJ y~, ÈfJPrT ryoJj kqJPrJu KjP~ KmPhPv ßVPZjÇ ßxA kqJPrJu @r ßjAÇ' @AKj ßjJKav kJS~Jr 2 x¬JPyr oPiq KmmJhLPT fJr SA mÜmq k´fqJyJr S fJPrT ryoJPjr TJPZ ãoJ YJAPf muJ yP~PZÇ IjqgJ~ KmmJhLr KmÀP≠ ßhS~JKj S ßlR\hJKr @AjVf mqm˙J ßjS~Jr TgJ muJ yP~PZÇ @AKj ßjJKaPv @rS hJKm TrJ y~, fJPrT ryoJj VefPπ KmvõJx TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj TJ~xJr TJoJu hJKm TPrj∏ fJPrT ryoJj xŒPTt @Aj k´KfoπLr SA mÜmq KogqJ, Ixfq, IkoJj\jT S oJjyJKjTrÇ SA mÜPmqr oJiqPo rJ\QjKfT S xJoJK\TnJPm fJPrT ryoJjPT ßy~ TrJ yP~PZÇ fJPrT ryoJPjr Im˙Jj xŒPTt xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm TJ~xJr TJoJu hJKm TPrj, KfKj (fJPrT) xMKk´o ßTJPatr @PhPv \JKoPj KYKT“xJr \jq KmPhPv rP~PZjÇ k´xñf, Fr @PV Vf ßxJomJr kKrPmv S mjoπL yJZJj oJyoMhPT @AKj ßjJKav kJbJj KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjÇ fJPT ÈcJTJPfr' xPñ fáujJ TPr oJjyJKjTr S @kK•Tr o∂mq TrJ~ fJr kPã @Aj\LmL TJ~xJr TJoJu ßrK\Kˆs cJT S TáKr~Jr xJKntPxr oJiqPo F @AKj ßjJKav kJbJjÇ ßjJKav kJS~Jr 2 x¬JPyr oPiq yJZJj oJyoMhPT SA IKnPpJV k´oJe TrPf, jfámJ mÜPmqr \jq \jxoPã S fJPrT ryoJPjr TJPZ ãoJ YJAPf muJ yP~PZÇ IjqgJ~ @AjVf mqm˙J ßjS~J yPm mPu ßjJKaPv \JjJPjJ y~Ç


UmrJUmr 15

SURMA m 31 May - 6 June 2013

kPh ßgPT KjmtJYj TrPmj FoKkrJ FT @xPj FoKk yPmj hM'\j

dJTJ, 24 ßo - KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJKYf ßo~rrJ khfqJV TPr KjmtJYj TrPuS xÄxh xhxqrJ KjmtJYj TrPmj kPh ßgPTAÇ ÊiM fJA j~ KjmtJYPj krJK\f yPuS xÄxPhr ßo~Jh ßvw jJ yS~J kpt∂ fJrJ xÄxh xhxq KyPxPm myJu gJTPmjÇ lPu FTA xJPg hM'\j xÄxh xhxqPT ßhUJ pJPmÇ FPhr FT\j jmKjmtJKYf, Ijq\j KmhJ~LÇ jmKjmtJKYfrJ KmhJ~L xÄxh xhPxqr ßo~Jh ßvw jJ yS~J kpt∂ vkPgr \jq IPkãJ TrPf yPmÇ FKa mftoJj xÄKmiJPjrA KmiJjÇ xŒ´Kf KxKa TrPkJPrvPjr YJr\j ßo~r khfqJV TPr ßo~r KjmtJYPj IÄv KjP~PZjÇ ˙JjL~ xrTJr (KxKa TrPkJPrvj) @Aj-2009 Fr 9 (2) iJrJr (X) CkiJrJ~ muJ @PZ, k´\JfPπr TPot ßTJj uJn\jT kPh IKiKÔf mqKÜ ßo~r KjmtJYPj IÄv V´yPe IPpJVq yPmjÇ xMKk´o ßTJat FT rJP~ ßo~r khPT uJn\jT kh KyPxPm ßWJweJ TPrPZÇ ßp TJrPe KjmtJKYf ßo~rPhrPT khfqJV TPr KjmtJYPj IÄv KjPf yPòÇ FKhPT kûhv xÄKmiJj xÄPvJij @Aj IjMpJ~L xÄxh xhxqrJ fJPhr kPh ßgPT KjmtJYPj IÄv KjPmjÇ xÄKmiJPjr 123 (3) IjMPòPh (T) CkIjMPòPh muJ y~, "xÄxh xhxqPhr xJiJre KjmtJYj IjMKÔf yAPm-Po~Jh ImxJPjr TJrPe xÄxh nJKñ~J pJAmJr ßãP© nJKñ~J pJAmJr kNmtmftL 90 KhPjr oPiqÇ" SA KmiJPjr TJrPe xÄxh myJu ßrPUA KjmtJYj TKovjPT @PrTKa xÄxh KjmtJYj @P~J\j TrPf yPmÇ KjmtJYjTJuLj xoP~ xÄxh xhxqrJ fJPhr hJK~Pfô gJTPmjÇ FojKT YuKf xÄxPhr ßo~Jh ßvw jJ yS~J kpt∂ jfMj xÄxPhr KjmtJKYfPhr vkg V´yPer \jq IPkãJ TrPf yPmÇ F k´xPñ xÄKmiJPjr

123 (3) IjMPòPhr vftJÄPv muJ yP~PZ, "fPm vft gJPT ßp (T) Ck-hlJ IjMpJ~L IjMKÔf xJiJre KjmtJYPj KjmtJKYf mqKÜVe, CÜ Ck-hlJ~ CPuäKUf ßo~Jh xoJ¬ jJ yS~J kpt∂ xÄxh xhxq„Pk TJptnJr V´ye TKrPmj jJÇ" lPu ßTJj ßTJj @xPj hM'\j xÄxh xhxqPT ßhUJ pJPmÇ FPhr FT\j kKrKYf yPmj jmKjmtJKYf xÄxh„Pk, Ijq\j KmhJ~L xhxq KyPxPmÇ @Aj KmPvwùrJ oPj TPrj, KxKa ßo~rrJ ßpUJPj khfqJV TPr KjmtJYj TrPZj ßxUJPj xÄxh xhxqrJ ˝kPh ßgPT KjmtJYj TrPmjÇ FKa xÄKmiJPj xofJr jLKfr uÄWjÇ fJZJzJ xÄxh xhPxqr kh uJn\jT kh KTjJ F KjP~ KmfTt ßhUJ ßhPmÇ ßpPyfM xÄxh KmuM¬ mJ mJKfPur kr \JfL~ xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yPfJ ßx\jq FA KmfTtKa Fr @PV TUPjJ CPbKjÇ k´xñf, xÄKmiJPjr 66 (3) IjMPòPh ßTJj ßTJj kh uJn\jT kh mPu Veq yPm jJ fJr FTKa fJKuTJ rP~PZÇ SA fJKuTJ~ xÄxh xhxqPhr khKa ßjAÇ SA IjMPòPh muJ yP~PZ, "PTJj mqKÜ ßTmu rJÓskKf, k´iJjoπL, K¸TJr, ßckMKa K¸TJr, oπL, k´KfoπL mJ CkoπL yAmJr TJrPe k´\JfPπr TPot ßTJj uJn\jT kPh IKiKÔf mKu~J Veq yAPmj jJÇ" lPu Kmw~Ka KjP~ xJÄKmiJKjT KmfTt xíKÓ yPf kJPrÇ pKhS k´iJjoπL mPuPZj, KjmtJYPjr flKxu ßWJweJr kr KfKj xÄxh KmuM¬ TrJr \jq rJÓskKfPT IjMPrJi TrPmjÇ KT∂á @oJPhr xÄKmiJj IjMpJ~L FToJ© xÄxPhr xÄUqJVKrÔ xhxqPhr xogtj yJrJPuA ßTmu k´iJjoπL rJÓskKfPT xÄxh ßnPñ KhPf muPf kJPrjÇ FA Kmw~Ka ZJzJ xÄKmiJj k´iJjoπLPT xÄxh nJñJr @r ßTJj ãofJ ßh~KjÇ xÄKmiJPjr 57 (2) IjMPòPh F

k´xPñ CPuäU rP~PZ, "xÄxPhr xÄUqJVKrÔ xhxqPhr xogtj yJrJAPu k´iJjoπL khfqJV TKrPmj KTÄmJ xÄxh nJKñ~J KhmJr \jq KuKUfnJPm rJÓskKfPT krJovthJj TKrPmj FmÄ KfKj IjM„k krJovthJj TKrPu rJÓskKf, Ijq ßTJj xÄxh xhxq xÄxPhr xÄUqJVKrÔ xhxqPhr @˙JnJ\j jPyj FA oPot x∂áÓM yAPu, xÄxh ßnPñ KhPmjÇ" lPu mftoJj k´iJjoπL xÄxh nJKñ~J KhmJr TgJ muPuA rJÓskKf xÄxh nJKñ~J KhPf kJPrj jJÇ pfKhj xÄxPhr ßo~Jh @PZ ffKhPjr \jq Ijq ßTJj xÄxh xhPxqr k´Kf xÄUqJVKrÔ xhPxqr xogtj @PZ KTjJ fJ KfKj UKfP~ ßhUPmjÇ mftoJj ßãP© y~f k´iJjoπL ßvU yJKxjJ pJ YJAPmj xÄxh xhxqrJ fJPf xogtj ßhPmjÇ KT∂á oPj rJUPf yPm xÄKmiJPjr FA KmiJj xTu xoP~r \jqÇ lPu nKmwqPf F KjP~ \KaufJ yPm jJ fJ KjKÁf TPr muJ pJ~ jJÇ F TJrPe xÄKmiJj KmPvwùrJ oPj TPrj, xÄxh myJu ßrPU xÄxh KjmtJYPjr KmiJjKa xÄKmiJj ßgPT mJh ßh~J CKYfÇ FKhPT xÄxh KjmtJYPj rJ\QjKfT hu S k´JgtLr @Yre KmKioJuJ 2008 Fr 14 iJrJ~ CPuäU rP~PZ, "(1) xÄxPhr ßTJj vNjq @xPj Ck-KjmtJYj IjMKÔf yAmJr ßãP© xrTJPrr ßTJj oπL, k´KfoπL, Ck-oπL KTÄmJ CÜ oπLPhr khoptJhJ xŒjú xrTJKr xMKmiJPnJVL ßTJj mqKÜ xÄKväÓ KjmtJYjL FuJTJ~ KjmtJYj-kNmt xoP~r oPiq ßTJj xlr mJ KjmtJYjL k´YJreJ~ pJAPf kJKrPmj jJ; fPm vft gJPT ßp, xÄKväÓ mqKÜ CÜ KjmtJYjL FuJTJr ßnJaJr yAPu KfKj ßTmu ßnJa k´hJPjr \jq CÜ FuJTJ~ pJAPf kJKrPmjÇ" F KmiJjKa TrJ yP~KZu xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr @PVÇ IgtJ“ kûhv xÄPvJijLr @PV xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yPfJ xÄxPhr ßo~Jh ßvPw IgmJ xÄxh KmuM¬ yS~Jr krÇ lPu xÄxh KjmtJYPj IÄvV´yeTJrL TJPrJA ßTJj khoptJhJ KZu jJÇ mftoJPj xÄxh myJu gJTPu FmÄ oπL S FoKkrJ KjmtJYPj IÄv KjPf AòMT yPu @AjVf \KaufJ FmÄ xÄKmiJPjr xofJr jLKf uÄKWf yPmÇ k´xñf xÄKmiJPjr 27 IjMPòPh CPuäU rP~PZ, "xTu jJVKrT @APjr híKÓPf xoJj FmÄ @APjr xoJj @v´~ uJPnr IKiTJrLÇ" xÄKmiJPjr 123 IjMPòPhr TJrPe ßTC ãofJ~ ßgPT FmÄ TJCPT ãofJr mJAPr ßgPT KjmtJYPj IÄv KjPf yPmÇ xÄxhL~ VefPπr xNKfTJVJr míPaj FmÄ xÄxhL~ VefPπr míy•o ßhv nJrPf xÄxh mJKfPur kr xJiJre KjmtJYj IjMKÔf y~Ç

fJPrTPT KlKrP~ @jMj UJPuhJ K\~JPT 75Ka xJÄVbKjT ß\uJ TKoKar KYKb dJTJ, 24 ßo - KmFjKkr 75 Ka xJÄVbKjT ß\uJ TKoKar ßjfJrJ KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjPT hs∆f ßhPv KlKrP~ FPj fJPT xKâ~ TrJr ß\Jr fJKVh KhP~ KYKb KhP~PZj ßmVo UJPuhJ K\~JPTÇ KYKbPf fJrJ @VJoL KjmtJYPjr k´˜MKf FmÄ hPur fíeoNu vKÜPT YJñJ TrPf fJPrPTr IkKryJptfJr TgJ fMPu iPrPZjÇ muJ yP~PZ, xJoPj KjmtJYj, hPur oJPbr xJÄVbKjT Im˙J @vJjM„k j~Ç KmFjKkr KjntrPpJVq xN© \JKjP~PZ, oJb kptJ~ ßgPT KmFjKk ßY~JrkJxtPjr hlfPr k´KfKhj mÉ KuKUf IKnPpJVk© @xPZÇ Fxm kP©S fJPrT ryoJjPT ßhPv @jJr fJKVh ßh~J yPòÇ IPjT KYKbPf k´J~ IKnjú nJwJ~ pJ muJ yPò; fJ yPuJ, ÈhPur xm kptJP~ yPò kPTa TKoKaÇ TKoKa TrPf YuPZ F∂Jr

IPgtr ßujPhjÇ ßTJPjJ kptJP~r TKoKaPf ßjA ví⁄uJÇ ßjA ßTJj ÈPYAj Im ToJ¥'Ç ßY~JrkJrxj ßgPT nJrk´J¬ oyJxKYm TJrS KjPhtvA ßTC oJPj jJÇ KjmtJYPjr oJiqPo ßTJPjJ kptJP~A TKoKa VbPjr khPãk ßjAÇ FPuJPoPuJ Im˙JÇ fJPrT ryoJj hLWtKhj rJ\jLKfr mJAPr gJTJ~ fíeoNu KmFjKk IPjTaJ TJ§JKryLj yP~ kPzPZ fJPrT ryoJjPT @mJr rJ\jLKfPf xKâ~ TrPf UJPuhJ K\~Jr Skr ßjfJ-TotLPhr YJk mJzPf gJTJ~ KfKj u¥Pj KYKT“xJiLj kMP©r xPñ TgJ mPuPZjÇ KfKj oJb ßjfJPhr fJKVPhr TgJ mPuPZjÇ fíeoNu ßgPT ßTPªsr ßjfJPhr xPñ Vf TP~TKhj FA KmwP~ @uJk TPr \JjJ ßVPZ, mftoJj xÄTakNet rJ\QjKfT hívqkPa hPur ßY~JrkJrxjPT mq˜ gJTPf yPò 18 hu

@r ßTªs KjP~Ç xo~ xMPpJV ßkPuA VexÄPpJPV pJPòj dJTJr mJAPrÇ FZJzJ k´JfqKyT huL~ KjWtµ @PZAÇ fJA ß\uJCkP\uJ ßjfJrJ AòJ TrPuA ßY~JrkJrxPjr xPñ ßhUJ TrPf kJPrj jJÇ F KmwP~ hPur ˙J~L TKoKar xhxq c.UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, ßhPvr k´KfKa ßjfJ-TotL IiLr IPkãJ~ k´yr èePZj fJPrT ryoJPjr \jqÇ fJr KlPr @xJr \jq hPur ßnfr YJk mJzPZ KhPj KhPjÇ KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr rKlTMu AxuJo Ko~J mPuj, fJPrT ryoJj KYKT“xJ ßvPw ßhPv KlPr @xPmjÇ ßxKhj ßmKv hNPr j~Ç ˙J~L TKoKar xhxq VP~võr Yªs rJ~ mPuj, fJPrT ryoJj ßhPv KlrPmj fJr \jq ßY~JrkJrxPjr Skr hPur xm ˜r ßgPT YJk @PZÇ

KmoJPjr YJr ßTJKa aJTJ VóJ!

dJTJ, 24 ßo - xlaS~Jr KTPj fJ mqmyJr jJ TrJ~ KmoJj mJÄuJPhv F~JruJAP¿r YJr ßTJKa aJTJ VòJ ßVPZÇ rJˆsL~ F xÄ˙Jr TTKka S ßTKmj âMPhr hJK~fô m≤Pjr TJ\ ˝~ÄKâ~ TrJr \jq @∂\tJKfT UqJKfxŒjú k´KfÔJj FAox&'r TJZ ßgPT k´J~ FT pMV @PV FA xlaS~Jr ßTPj KmoJjÇ Fr \jq KmoJjPT YJr ßTJKa aJTJ ßvJi TrPf y~Ç KT∂á FA ˝~ÄKâ~ mqm˙J IhqJmKi mqmyJr ßfJ hNPrr TgJ TKŒCaJrJA\c FA k≠Kf YJuMS TrJ y~KjÇ âMPhr hJK~fô m≤Pjr TJ\ IhqJmKi xjJfj (oqJjM~Ju) k≠KfPfA TrJ yPòÇ F KjP~ jJjJ IKj~o S hMjtLKfr IKnPpJV rP~PZÇ KmoJPjr FT\j hJK~fôvLu TotTftJ \JjJj, kíKgmLr xm F~JruJA¿ @iMKjT k´pMKÜr xJyJPpq âMxy xTu TotTftJ-TotYJrLr hJK~fô m≤j TPr gJPTÇ xlaS~JPrr xJyJPpq âMPhr hJK~fô m≤Pjr TJ\ TrPu ßTJj TJrYMKkr xMPpJV gJPT jJÇ KT∂á KmoJPjr xÄKväÓ FTPv´Ker TotTftJ-TotYJrLr YJPk ˝~ÄKâ~ mqm˙J YJuM TrJ y~KjÇ hLWtKhj YJuM jJ TPr IpP∂ ßlPu rJUJ~ ßx xo~ ßTjJ xlaS~JrKa AKfoPiq IPTP\J yP~ ßVPZÇ KmoJPjr CókptJP~r xJŒ´KfT rhmhPur kr jfMj mqm˙JkjJ Tftíkã mftoJj KcK\aJu mqm˙Jr pMPV KmoJPjr hJK~fô m≤jxy KmKnjú TJ\ xŒJhPj xjJfj k≠Kf IjMxre TrJ~ ãM…Ç AKfoPiq jfMj TPr IfqJiMKjT xlaS~Jr ßTjJr k´Kâ~J ÊÀ yP~PZÇ kíKgmLr 15Ka k´KfÔJj KmoJPjr TJPZ xlaS~Jr KmKâr \jq @V´y ßhKUP~PZÇ F KjP~ mftoJPj TJKrVKr S @KgtT oNuqJ~j YuPZÇ

AxuJoL mqJÄPTr ßv~Jr KmKâ TrPm jJ TMP~f dJTJ, 24 ßo - mJÄuJPhv KmKjP~JPVr \jq C•o \J~VJÇ @r ßxaJ pKh y~ AxuJoL mqJÄT fJyPu fJ IPjT nJu KmKjP~JPVr ßã©Ç AxuJoL mqJÄPTr ßv~Jr KmKâ TPr ßh~Jr KmwP~ ßp è\m ZKzP~PZ fJ KbT j~Ç AxuJoL mqJÄT Ifq∂ uJn\jT k´KfÔJj CPuäU TPr mqJÄTKar TMP~Kf kKrYJuT ßoJyJPÿh @»MuäJy& @u \JuJyoJ Vf míy¸KfmJr Fxm TgJ mPuPZjÇ KfKj mPuj, AxuJoL mqJÄT mJÄuJPhPvr ßv~Jr KmKâ TrJr k´vúA @Px jJÇ AxuJoL mqJÄPTr ßTªsL~ TJptJuP~ xJÄmJKhTPhr xPñ @uJkTJPu TMP~Pfr KoKjKˆs Im @STJl F¥ AxuJKoT IqJPl~JPxtr F CkxKYm mPuj, ßv~Jr KmKâ KmwP~ nMu mM^JmMK^ ‰fKr yP~PZÇ F KmwP~ KTZM KoKc~JS nMu k´KfPmhj TPrPZÇ @Ko TMP~Pfr xmèPuJ KmKjP~JVTJrL k´KfÔJPjr xPñ TgJ mPuKZÇ fJrJ KmKâ TrJr ßTJj kKrT·jJr TgJ \JjJjKjÇ mrÄ fJrJ @rS ßmKv ßv~Jr KTjPZjÇ TJre FUJj ßgPT fJrJ ßp kKroJe oMjJlJ kJj fJ kíKgmLr Ijq ßTJgJS KmKjP~JV TPr kJj jJÇ KfKj \JjJj, TMP~Pfr KfjKa oπeJu~xy YJrKa k´KfÔJj AxuJoL mqJÄPTr ßv~JrPyJJrÇ k´KfÔJjèPuJ yPò, TMP~f lJAjqJ¿ yJC\, KoKjKˆs Im @STJl F¥ AxuJKoT IqJPl~Jxt (mftoJPj TMP~f @STJl& kJmKuT lJCP¥vj), KoKjKˆs Im \JKˆx-KckJatPo≤ Im oJAjr IqJPl~Jxt S kJmKuT A¿KaKaCvj lr ßxJvqJu KxKTCKrKaÇ AxuJoL mqJÄPT FPhr xKÿKuf ßv~Jr k´J~ 18 vfJÄvÇ FroPiq KckJatPo≤ Im oJAjr IqJPl~JPxtr ßv~Jr oJ© vNjq hvKoT 8 vfJÄvÇ F k´KfÔJjKa ßv~Jr y˜J∂Prr k´Kâ~J \JjPf ßYP~ mJÄuJPhv mqJÄPTr TJPZ KYKb KuPUKZu mPu \JjJj \JuJyoJÇ fPm fJrJ ßv~Jr y˜J∂Prr mqJkJPr FUPjJ ßTJj Kx≠J∂ ßj~KjÇ pKh ßTJj TJrPe fJrJ ßv~Jr y˜J∂r TPrj fPm fJ ßTJj TMP~Kf k´KfÔJPjr TJPZA TrPmj mPu \JjJj KfKjÇ fJA TMP~Pfr ßTJj ßv~Jr ToJr ßTJj xMPpJV ßjAÇ mrÄ KhjKhj TMP~Pfr KmKjP~JV mJzJPjJ yPm mPu @võJx ßhj FA kKrYJuTÇ

KmFjKk ßylJ\fPT xJyJpq TPrKj, @kqJ~j TPrPZ oJ© : yJjúJj vJy dJTJ, 24 ßo - xrTJr KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙Jr kKrmPft I∂mtftL xrTJPrr k´˜Jm TPrPZÇ KmFjKk xrTJPrr F k´˜JPm rJK\ @PZÇ fPm ßx xrTJr yPf yPm KjhtuL~ S KjrPkã mPu o∂mq TPrPZj KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq KmsPVKc~Jr (Im) yJjúJj vJyÇ KfKj mPuj, ßylJ\Pf AxuJPor xPñ KmFjKkr ßTJj xŒTt ßjAÇ ßylJ\fPT ßTJj k´TJr xJyJpq TrJ y~KjÇ KmFjKk fJPhr @kqJ~j TPrPZ oJ©Ç KfKj mPuj, SAKhj pJrJ ±Äxpù YJKuP~PZ fJrJ xmJA pMmuLV, ZJ©uLV S xrTJPrr huL~ ßuJTÇ F xŒKTtf KnKcS lMPa\ KmFjKkr TJPZ rP~PZÇ ßxA lMPaP\ xrTJrhuL~ TqJcJr mJKyjLr CkK˙Kf ßhUJ ßVPZÇ míy¸KfmJr hMkMPr \JfL~ ßk´xTîJPm mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL nNKoyLj hu @P~JK\f K\~JCr ryoJPjr 32fo vJyJhJf mJKwtTL CkuPã mÉhuL~ Vefπ S vyLh K\~J vLwtT FT @PuJYjJxnJ~ KfKj F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, ßylJ\Pf AxuJo 5 ßo xJrJPhPv IPmJri TotxMKY kJuj ßvPw oKfK^Pu xoJPmPvr cJT ßh~Ç xrTJr fJPhr hJKmr k´Kf xJzJ KhP~ 10 KoKja xoJPmv TrJr IjMoKf KhP~KZuÇ IgY KmPrJiL hu TP~T x¬Jy WMPrS ßTJj xoJPmPvr IjMoKf kJPò jJÇ


16 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

mqgtPhr TgJ ßTj ÊjPmJ?

dJTJ, 24 ßo - f•ôJmiJ~T xrTJr KjP~ ÈùJjVnt' mÜmqhJjTJrL mqKÜPhr fLms xoJPuJYjJ TPrPZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ mPuPZj, pJrJ 2007-08 xJPu f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ KZPuj Ff ùJjLèeL ßuJT, Ff CóoJPVtr ßuJT fJrJ ßTj mqgt yPuj? @\PT pUj oJP^ oPiq fJPhr ßmv nJu nJu mÜmq ÊKj, fJPhr ùJjVnt mÜmq ÊKj fUj fJPhr FTKa k´vú TrJr AòJ \JPV @kjJPhr IPjPTA ßfJ hJK~Pfô KZPujÇ ßTC f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ KZPuj, @kjJrJ FTKa KjmtJYj TrPf mqgt yP~ YPu ßVPujÇ FUj @mJr KjmtJYj KTnJPm yPm ßx mqJkJPr xmT ßhjÇ FA xo˜ mqgt ßuJTPhr xmT @orJ ÊjPmJ ßTj? ßhv KTnJPm FKVP~ KjPf yPm fJ @oJPhr \JjJ @PZÇ mqgt ßuJTPhr CkPhv KjP~ YuPu ßhv FPVJPm

jJ, Vefπ xMxÄyf yPm jJÇ Vf mOy¸KfmJr rJ\iJjLPf FT @PuJYjJ xnJ~ k´iJjoπL Fxm TgJ mPujÇ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr \MKuS TMKr vJK∂khT kJS~Jr 40 mZr kNKft CkuPã mJÄuJPhv vJK∂ kKrwh SxoJjL ˛íKf KoujJ~fPj F IjMÔJPjr @P~J\j TPrÇ VefπPT \jVPer IKiTJr KyPxPm CPuäU TPr ßvU yJKxjJ mPuj, È75-Fr kr FA xMPpJV S IKiTJr KoKuaJKr KcTPaarrJ mJr mJr KZKjP~ KjP~PZÇ KTZM KvKãf ùJjLèeL S xMvLurJ fJPhr xogtj KhP~PZÇ FUjS ßhPv ßx irPjr nJm kKruKãf yPòÇ xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr oJiqPo f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J KmuM¬ TrJ~ mftoJj xrTJPrr IiLPjA @VJoL xJiJre KjmtJYj yPm mPu CPuäU TPrjÇ IjMÔJPj k´iJjoπL mPuj, @oJPhr IPjT YqJPu† ßoJTJKmuJ TrPf yP~PZÇ KT∂á ßxjJ xoKgtf f•ôJmiJ~T xrTJrPT ßTJj YqJPu† ßoJTJKmuJ TrPf y~KjÇ fUj ßTJj rJ\jLKf KZu jJÇ KfKj ß\Jr KhP~ mPuj, VefπPT KTnJPm ImqJyf rJUPf y~- fJ @orJ \JKjÇ @orJ ßhPv vJK∂ YJAÇ xÄWJPfr oiq KhP~ ßpPf YJA jJÇ k´iJjoπL fJr mÜífJ~ 1997 xJPur kJmtfq vJK∂YMKÜ FmÄ 1996 xJPu nJrPfr xPñ hLWtPo~JKh VñJ kJKj YMKÜ ˝JãPrr TgJ CPuäU TPrj FmÄ @∂\tJKfT @hJuPfr oJiqPo Ko~JjoJPrr xPñ xoMhsxLoJ KjP~ KmPrJPir oLoJÄxJr TgJ oPj TKrP~ ßhjÇ KfKj mPuj, @Ko KmvõJx TKr, k´KfPmvL ßhPvr xPñ @PuJYjJr oJiqPo ßp ßTJj xoxqJr vJK∂kNet xoJiJj TrJ x÷mÇ mñmºMr vJK∂r @hvtPfA kJmtfq Y¢V´Jo vJK∂YMKÜ y~ mPu CPuäU TPrj k´iJjoπLÇ xnJ~ mJÄuJPhv vJK∂ kKrwPhr ßk´KxPc≤ ßoJ\Jl&?lr ßyJPxj kMr xnJkKfPfô IjqPhr oPiq Kmvõ vJK∂ kKrwPhr FKéKTCKan ßxPâaJKr ArJTKux xJnhJKrKhx, nJrPfr xJPmT oπL S Iu AK¥~J Kkx IqJ¥ xKucJKrKa IVtJjJAP\vPjr nJAx ßk´KxPc≤ k´PoJh Yªs KxjyJ FmÄ ßjkJu Kkx IqJ¥ xKucJKrKa TJCK¿Pur xhxq ùJPjªs mJyJhMr ßv´ÔJ F xnJ~ mÜmq ßhjÇ

jfMj mPu kMrPjJ ßUuJ 18 huL~ ß\Ja @oJPhr ßTJj aJTJ ßh~Kj- @uäJoJ vlL

dJTJ, 24 ßo - YKr©Ka kMrPjJÇ Kfj hvPTr ßmKv xo~ iPrA @PuJKYf-xoJPuJKYfÇ kJKT˜Jj KâPTPar oPfJA ryxqo~ KfKjÇ IjjMPo~ YKrP©r TJrPe ßp KâPTa KaoPT muJ y~ @jPk´KcPÖmuÇ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPfS ßfoKj FT YKr© FAY Fo FrvJhÇ Ff KTZMr krS oñumJr \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xnJ~ ßp „Pk yJK\r yPuj KfKj fJPf ImJT jJ yP~ kJrJ pJ~KjÇ ˛re TPr ßhUMj FA ßxA FrvJh KpKj 5A FKk´u ßylJ\Pf AxuJPor dJTJ~ IKnPwPTr KhPj rJ\kPg ÈjJrJP~ fJTKmr' ßxäJVJj KhP~KZPujÇ mJrmJr muKZPuj, ßhv FUj hM' nJPV KmnÜÇ FT nJPV jJK˜TrJ @PrT nJPV oMxuoJjÇ vJymJVPT xogtj ßh~J~ xrTJPrrS xoJPuJYjJ TPrKZPujÇ IgY ßx FrvJhA ßylJ\Pfr TotxNKYPf ßpJV ßh~Jr \jq FUj huL~ ßjfJ-TotLPhr fLms nJwJ~ KfrÛJr TrPZjÇ ßvJT\S TrJ yP~PZ TJCPT TJCPTÇ xmKTZMA WPaPZ hMA oJx xoP~r oPiqÇ F ßpj jfMj mPu kMrPjJ ßUuJA ßUuPZj KfKjÇ xmKhT ßgPT xMKmiJ @hJP~r F jLKfA Imvq mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf FfKhj krS fJPT FfaJ èÀfôkNet TPr ßrPUPZÇ Fr ÊÀ @xPu mÉ @PVÇ k´~Jf ßo\r ß\jJPru oAjMu ßyJPxj ßYRiMrL fJr ßuUJ ÈFT ß\jJPrPur jLrm xJãq' V´P∫ FrvJh k´xPñ KuPUPZj, FT\j hã, ßYRTx S KmYãe ßxjJ TotTftJ KyPxPm pKhS fJr xMjJo KZu jJ, KT∂á YfMr xJoJK\T ßpJVJPpJPVr ßãP© fJr k´YMr hãfJ KZuÇ ßxA mAP~r fgqoPfA FrvJh mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLPf ßpJV KhP~KZPuj 1973 xJPuÇ Frkr oJ© xJf mZPr KfKj ßu. TPjtu ßgPT fr fr TPr ßu. ß\jJPru S ßxjJmJKyjL k´iJj yP~ pJjÇ @r @a mZPrr oJgJ~ KfKj xJoKrT mJKyjLr xmtJKijJ~T S mJÄuJPhPvr ßk´KxPc≤ yP~ pJjÇ KmPrJiL ß\JPar ßpRg @PªJuj @r ßxjJmJKyjLr xogtj k´fqJyJPr 9 mZr ãofJ~ gJTJr kr fJr kfj yP~KZuÇ TJrJVJPrS KVP~KZPuj KfKjÇ KT∂á FrvJhA oPj y~, kíKgmLr AKfyJPx FToJ© ‰˝rvJxT kfPjr krS KpKj @mJr oPû @KmntNf yjÇ k´iJj hM'Ka hu Km˜r aJjJaJKj TPrPZ fJPT KjP~Ç TUjS KfKj ^MÅPTPZj @S~JoL uLPVr KhPT, TUjS KmFjKkr KhPTÇ pKhS xmxo~ fJr YNzJ∂ xŒTt @S~JoL uLPVr xPñA yP~PZÇ xmtPvw IrJ\QjKfT xÄVbj ßylJ\Pf AxuJPor TJZ ßgPTS xMKmiJ @hJP~r ßYÓJ TrPuj FrvJhÇ F ßpj ÈhMPir IV´, ßWJPur ßvw, TKY kJÅbJ, mí≠ ßow' xmA ßUPf YJS~JÇ fPm jfMj ßUuJ ÊÀ yPuS kMrPjJ k´vúKa rP~A pJPmÇ FrvJPhr V∂mq ßTJgJ~? FA oMyNPft FA k´Pvúr \mJm ßh~JA xmPYP~ TKbjÇ

dJTJ, 23 ßo - @hJuPf ßylJ\Pf AxuJPor oyJxKYm \MjJP~h mJmMjVrLr \mJjmKª KjP~ KjP\r Im˙Jj mqJUqJ TPrPZj huKar k´iJj @oLr @uäJoJ @yoh vlLÇ Vf mMimJr ßhPvr KmKnjú VeoJiqPo TJrJVJPr @aT oyJxKYm \MjJP~h mJmMjVrLr @hJuPf 164 iJrJ~ ßh~J \mJjmKª C≠íf TPr xÄmJh k´TJv TrJ yP~PZÇ mOy¸KfmJr FT KmmíKfPf @uäJoJ vKl mPuPZj, Vf 5A ßo ßylJ\f TotLrJ xrTJPrr kfj WaJPf dJTJ~ pJjKjÇ AxuJo rãJ~ 13 hlJ hJKm mJ˜mJ~j TrPfA xmJA vJkuJ YfôPr KoKuf yP~KZPujÇ IgY xrTJr KjrJkrJi @PuoPhr Skr rJPfr @ÅiJPr mmtr KjptJfj YJKuP~PZÇ èKu TPr oJjMw ßoPrPZÇ KmmíKfPf KfKj CPuäU TPrj, ßylJ\Pf AxuJo ßTJj rJ\QjKfT hu mJ ßVJÔLr FP\¥J mJ˜mJ~j mJ TJCPT ãofJ ßgPT jJoJPjJ mJ mxJPjJr \jq dJTJ ImPrJi TPrKjÇ TJre, ßylJ\Pf AxuJo BoJj@TôLhJ KnK•T xŒNet IrJ\QjKfT xÄVbjÇ vJK∂kNet CkJP~ 13 hlJ hJKm @hJ~A YuoJj @PªJuPj @oJPhr FToJ© uãqÇ xrTJr kfPjr @vJ TrJr IKnPpJV ßoJPaS xKbT j~Ç KfKj mPuj, ˝L~ BoJj-@TôLhJr fJKVPhA ßhPvr @Puo xoJ\ S ßfRKyhL \jfJ ˝ ˝ CPhqJPVA ßylJ\Pf AxuJPor TotxNKYPf vKrT yP~ gJPTjÇ xMfrJÄ 18 huL~ ß\Ja mJ Ijq ßTJj hu ßgPT Igt ßpJVJj ßj~Jr hJKmS KnK•yLjÇ KmmíKfPf KhKj @rS CPuäU TPrj, 5A ßo dJTJ ImPrJi TotxNKY mJ˜mJ~Pjr @PV ßylJ\Pf AxuJPor ßTªsL~ TKoKar YNzJ∂ ‰mbPT ImPrJi- krmftL oyJxoJPmv FTA Khj KjitJKrf xoP~ ßvw TrJr Kmw~aJS KbT TrJ KZuÇ KT∂á 5A ßo hMkMr 2aJr kr ßgPT ßylJ\f TotLrJ rJ\iJjLPf xπJxL yJouJr S yfJyPfr KvTJr yS~Jr kr ßp nLKfTr kKrK˙Kfr xíKÓ yP~KZu, fJPf ßx Khj @oJr kPã oyJxoJPmPv vKrT yS~Jr kPã Yro KjrJk•JyLj kKrK˙Kfr xíKÓ yP~KZuÇ CØNf kKrK˙KfPf @oJr kã ßgPT mJrmJrA k´vJxjPT \JjJPjJ yP~PZ, rJPfr ßmuJ~ Yro KjrJk•JyLj FA kKrK˙KfPf FfèPuJ oJjMwPT ßZPz ßh~J pJ~ jJÇ ßnJPrA xoJPmv ˙Pu KVP~ ßoJjJ\JPfr oJiqPo xoJK¬ ßWJweJ TrJ yPmÇ xMfrJÄ krKhj ßylJ\Pfr Im˙JjTJrL ßjfJ-TotLPhr KmFjKk ßjfJ S dJTJr xJPmT ßo~r xJPhT ßyJPxj ßUJTJr UJmJr xrmrJy TrJr TgJ KZu mPu pJ muJ yPò fJ FPTmJPrA IoNuTÇ fJZJzJ 5A ßo dJTJ~ nJXYMr, IKVúxÄPpJV S uMakJPar xPñ TJrJ \Kzf KZu fJr xKY© k´KfPmhj KmKnjú \JfL~ kK©TJ~ FTJKiT mJr k´TJKvf yP~PZÇ TJrJ FxPmr xPñ \Kzf fJ \JKf nJunJPmA ImVf @PZjÇ @uäJoJ vJy @yoh vlL @rS mPuj, ßylJ\Pf AxuJPor ßTJj ßjfJTotLA @oJr Kj~πPer mJAPr KZPuj jJÇ @oJPT ImKyf TrJ ZJzJ ßTJj TotxNKY KjitJre S mJ˜mJ~Pjr ãofJS TJCPT ßh~J y~KjÇ @uäJoJ \MjJP~h mJmMjVrLr TJZ ßgPT KroJP¥ ß\Jr TPrA KmÃJK∂oNuT ˝LTJPrJKÜ @hJ~ TrJ yP~PZÇ KfKj xrTJPrr k´Kf hoj-kLzj S \mrhK˜oNuT f“krfJ mº TPr CuJoJP~ ßTrJPor KmÀP≠ n~nLKf k´hvtj S yJouJ-oJouJ mº TPr ßylJ\Pf AxuJPor C™JKkf 13 hlJ hJKm mJ˜mJ~Pjr @øJj \JjJjÇ

@oJPT KjP~ T·TJKyjL k´YJr TrJ yPò - xJPhT ßyJPxj ßUJTJ dJTJ, 24 ßo - KmFjKkr dJTJ oyJjVrLr @ymJ~T xJPmT ßo~r xJPhT ßyJPxj ßUJTJ ßylJ\Pf AxuJPor @aT oyJxKYm oJSuJjJ \MjJP~h mJmMjVrLr \mJjmKªr mrJf KhP~ k´TJKvf k´KfPmhPj KmFjKk, 18 huL~ ß\Ja S fJr jJo \KzP~ ßp IKnPpJV C™Jkj TrJ yP~PZ fJr k´KfmJh \JKjP~PZjÇ Vf mOy¸KfmJr FT KmmíKfPf KfKj mPuj, ÈPylJ\Pfr xJPg @oJPT \KzP~ ßp T·TJKyjL k´YJr TrJ yPò fJ xPfqr IkuJk oJ©Ç' xJPhT ßyJPxj ßUJTJ mPuj, TMYâLoyPu @kK•Tr k´YJreJr oJiqPo xÄUqJVKrÔ oJjMPwr iotL~ IjMnNKfPT @yf TrJr KmÀP≠ ßylJ\Pf AxuJPor k´KfmJhPT IjqJjq rJ\QjKfT hPur oPfJ @orJS k´TJPvqA xogtj \JKjP~KZÇ fJPhr vJK∂kNet k´KfmJh xoJPmPvr IKiTJPrr Skr xrTJr S xrTJKr hPur y˜PãPkr KmÀP≠S @orJ k´TJPvqA ßxJóJr ßgPTKZÇ ßTjjJ @orJ mÉhuL~ Vefπ S of k´TJPvr ˝JiLjfJ~ KmvõJxLÇ Fr @PV dJTJ~ ßylJ\Pf AxuJPor xoJPmPvr xo~ KmFjKkr ßjfJ-TotLrJ oJjKmT TJrPe ßWJweJ KhP~A dJTJ~ @Vf ßoyoJjPhr kJKj S UJmJr xJiqoPfJ xrmrJy TPrPZÇ xrTJPrr I∂ntMÜ oyJP\JPar vKrT huèPuJr ßjfJ-TotLrJS FTA irPjr xyJ~fJ KhP~PZÇ FmJr Vf 5 ßo ÈdJTJ ImPrJi' TotxNKY KZuÇ TotxNKY ßvPw fJPhr dJTJ~ FPx xoJPmv TrJr TotxNKYr IjMoKf KZu jJÇ TJP\A F mqJkJPr xyJ~fJr ßTJPjJ kNmtk´˜MKf @oJPhr KZu jJÇ xJPhT ßyJPxj ßUJTJ mPuj, ˝rJÓsoπLr k´vJxKjT mqgtfJr TJrPeA ßxKhj ßxA xÄWwt vyro~ ZKzP~ kPzÇ xºqJr kPr @orJ Umr kJA ßp, yJouJ S ÉoKTr k´KfmJPh ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJ-TotLrJ vJkuJ YfôPr vJK∂kNet Im˙JPjr TotxNKY ßWJweJ TPrPZÇ Frkr KmFjKk @PVr oPfJA dJTJr ßoyoJjPhr kJKj S UJhq xrmrJPyr oJiqPo fJPhr kJPv hJÅzJmJr \jq hPur ßjfJ-TotL S jVrmJxLr k´Kf @ymJj \JjJ~Ç xrTJr KoKc~JPT Kj~πe TPr FmÄ KmPrJiL hPur Skr hojjLKf YJKuP~ FTfrlJ KogqJ k´YJreJ ÊÀ TPrPZÇ fJrA IÄv KyxJPm mJmMjVrLr \mJjmKªr jJPo xrTJrA KoKc~JPT mqmyJr TPr yJxqTr TJKyjL rKaP~PZÇ @orJ \JKj 164 iJrJ~ ßh~J \mJjmKª V´yPer xo~ oqJK\Pˆsa ZJzJ @r TJPrJ CkK˙f gJTJr TgJ j~Ç fJyPu \mJjmKªr jJPo xÄmJh-oJiqPo KmFjKk, 18 huL~ ß\Ja S @oJPT \KzP~ FA T·TJKyjL ßT xrmrJy TrPuJ ßxaJ FT KmrJa k´vúÇ KfKj mPuj, \jJm mJmMjVrLr xPñ @oJr mqKÜVf kKrY~ ßjAÇ @Ko KmKnjú VeoJiqPo fJr ßYyJrJ ßhPUKZ oJ©Ç Fr mJAPr fJr xPñ ßTJjKhj ßTJj @uJkS y~KjÇ KmFjKkr kã ßgPT @oJPT mJ Ijq TJCPT ßylJ\Pfr xJPg xojõP~r hJK~fô ßh~Jr ßTJj k´P~J\jA ßjAÇ TJre fJPhr xJPg @oJPhr xJÄVbKjT mJ @hKvtT ßfoj ßTJj ßpJVJPpJVS ßjAÇ xrTJr C“UJPfr fgJTKgf wzpπ FmÄ xKyÄx TotTJP§ KmFjKk, Fr ßTJj Iñ S xyPpJVL xÄVbj mJ @oJr \Kzf gJTJr T·TJKyjL xrTJr rKYf FmÄ @orJ FA Ikk´YJPrr fLms k´KfmJh \JjJKòÇ

oShMh @yPoh irJ ßUP~PZj : xMrK†f

dJTJ, 24 ßo - @S~JoL uLPVr CkPhÓJo¥uLr xhxq hlfrKmyLj oπL xMrK†f ßxjè¬ mPuPZj, CKTu, mqJKrˆJrrJ xJiJref irJ UJj jJÇ KT∂á KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr oShMh @yPoh irJ ßUP~PZjÇ ßxA xPñ hPur k´KfÔJfJPTS KfKj irJ UJAP~PZjÇ Vf míy¸KfmJr rJ\iJjLr oMKÜpM≠ \JhMWr KoujJ~fPj mñmºM FTJPcKo dJTJ ß\uJ vJUJ @P~JK\f ÈKmPrJiL hPur xÄxPh ßpJVhJj S xhxqkh rãJ FmÄ KyÄxJ®T rJ\jLKf' vLwtT @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj F xm TgJ mPujÇ xMrK†f ßxjè¬ TPjtu fJPyPrr KmYJr xÄâJ∂ oShMh @yPoPhr mAP~r mÜmq k´xPñ @PrJ mPuj, oShMh @yPoh fJr mAP~ KuPUPZj K\~JCr ryoJj ßTJPjJ KmPvw asJAmMqjJu jJ TPrA ßpjPfjnJPm TPjtu fJPyrPT h§ ßh~Jr KY∂J TPrPZjÇ mAP~ ßuUJ fJr F mÜmq xfq TL-jJ? @hJuf fJr TJPZ FTJKiTmJr F KmwP~ \JjPf YJAPu KfKj k´KfmJrA yqJÅ mPuPZjÇ xMrK†f mPuj, UJPuhJ K\~JPT FUjA Kx≠J∂ KjPf yPm KfKj oShMh @yPohPT hPu rJUPmj jJKT K\~JCr ryoJPjr @hvt iPr rJUPmjÇ oShMh @r K\~Jr @hvt FT xPñ YuPf kJPr jJÇ mñmºM FTJPcKor CkPhÓJ yJ\L ßoJyJÿh ßxKuPor xnJkKfPfô xnJ~ @PrJ mÜmq rJPUj dJTJ oyJjVr @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf lP~\ CK¨j Ko~J, \Jxh dJTJ oyJjVr xnJkKf oLr ßyJxJAj @ÜJr, xJoqmJhL hPur dJTJ oyJjVPrr xJiJre xŒJhT yJÀj ßYRiMrL, xÄVbPjr oyJxKYm ÉoJ~Mj TKmr KoK\ k´oMUÇ


SURMA m 31 May - 6 June 2013

xJnJr asqJP\Kcr FT oJx gJPoKj ˝\jyJrJPhr TJjúJ

dJTJ, 24 ßo - xJnJPr rJjJ käJ\J iPxr KjPUJÅ\ mqKÜPhr \jq FUPjJ IPkãJ~ rP~PZj ˝\PjrJÇ fJÅPhr TJjúJ FUPjJ gJPoKjÇ @PVr KhjA nmjKaPf lJau ßhUJ pJ~Ç F \jq v´KoPTrJ kPrr Khj TJP\ ßpJV KhPf YJjKjÇ Fr krS TP~T yJ\Jr TotLPT ßcPT ßjS~J y~ TJP\Ç ßTJPjJ KTZM mMP^ SbJr @PVA xJf-xTJPu nmjKa iPx kPzÇ k´Je pJ~ xyxsJKiT oJjMPwrÇ Vf 24 FKk´u xTJu j~aJr KhPT xJnJPr rJjJ käJ\J iPx kPzÇ ßhPvr AKfyJPx xmPYP~ n~Jmy FA nmjiPxr WajJr @\ FT oJx kNet yPuJÇ SA WajJ~ KjPUJÅ\ mqKÜPhr \jq FUPjJ IPkãJ~ rP~PZj ˝\PjrJÇ fJÅPhr TJjúJ FUPjJ gJPoKjÇ ßTC jLrPm-KjníPf ßluPZj ßYJPUr \uÇ ßTCmJ TJÅhPZj KmuJk TPrÇ xJnJr CkP\uJ k´vJxj ßgPT \JjJ ßVPZ, rJjJ käJ\Jr nmjiPxr kr \LKmf S oíf Im˙J~ C≠Jr TrJ y~ Kfj yJ\Jr 553 \jPTÇ Fr oPiq oíf Im˙J~ C≠Jr TrJ y~ FT yJ\Jr 115 \jPTÇ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ oJrJ pJj @rS 12 \jÇ ˝\jPhr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~PZ 836Ka uJvÇ ImKvÓ 291Ka uJv vjJÜ jJ yS~J~ IùJf mqKÜ KyPxPm hJlj TrJ y~ \MrJAj Tmr˙JPjÇ nmjiPxr WajJ~ KjPUJÅ\ mqKÜPhr ˝\PjrJ FUPjJ xJnJr ZJPzjKjÇ KjPUJÅ\ mqKÜPhr fgq \JjPf fJÅrJ WajJ˙uxy xJnJr CkP\uJ kKrwPh FPx Knz TrPZjÇ KjPUJÅ\ mqKÜPhr xºJj ßkPf IPjPT xJnJr oPcu gJjJ~ KVP~ xJiJre cJP~KrS (K\Kc) TrPZjÇ C≠Jr IKnpJj ßvPw 14 ßo IirYªs

CóKmhqJu~ ßgPT Kj~πeTã èKaP~ ßluJ y~Ç Frkr ßgPT CkP\uJ kKrwPh KVP~ Knz TrPZj xmJAÇ ˝\jPhr hJKmr oMPU CkP\uJ k´vJxj ßgPT jfMj TPr KjPUJÅ\ mqKÜPhr fJKuTJ ‰fKrr TJ\ ÊÀ TrJ y~Ç xJnJr CkP\uJ k´vJxj Vf oñumJr kpt∂ 316 \j KjPUJÅ\ mqKÜr fJKuTJ ‰fKr TPrPZÇ FA xÄUqJ âov mJzPZÇ Vf mMimJr rJf ßxJ~J j~aJ kpt∂ K\Kc yP~PZ 87KaÇ uJv YJj ˝\PjrJ Kjyf mqKÜPhr @®Jr oJVKlrJf S IxM˙ mqKÜPhr xM˙fJ TJojJ~ KmPvw ßoJjJ\JPfr oJiqPo 14 ßo ßvw TrJ y~ xJnJPr iPx kzJ rJjJ käJ\Jr C≠Jr IKnpJjÇ fPm SA ßhJ~J IjMÔJPjS ˝\jyJrJ mqKÜrJ Kk´~\Pjr uJv ßYP~ ßãJn k´TJv TPrPZjÇ lJÅKx hJKm TPrPZj nmPjr Ijqfo oJKuT ßxJPyu rJjJrÇ PoJjJ\Jf ßvw yS~Jr kr kr C≠Jr IKnpJj kKrYJujJTJrL ßxjJmJKyjLr xhxqrJ FuJTJKa ßZPz pJjÇ lJ~Jr xJKntPxr ßpxm xhxq KZPuj, fJÅrJS YPu pJj pJÅr pJÅr ACKjPaÇ Frkr ÊÀ y~ ˝\jyJrJPhr KmuJkÇ IPjPT Kk´~\Pjr \jq yJCoJC TPr TJjúJ ÊÀ TPrjÇ FTkptJP~ kMKuv FPx fJÅPhr xKrP~ KhPuS ˙Jj fqJV TrPf YJjKj IPjPTÇ KjPUJÅ\ Kk´~\Pjr ZKm S KbTJjJxÄmKuf ßkJˆJr yJPf ßãJn k´TJv TPrj IPjPTÇ ßhJ~J IjMÔJj ÊÀr @PV FTAnJPm dJTJ-@KrYJ oyJxzPT hJÅKzP~ 200 ßgPT 300 ˝\jyJrJ mqKÜ Kk´~\Pjr ZKm yJPf KmPãJn TPrjÇ IPjPT ßxJPyu rJjJr lJÅKxr hJKmPf ßxäJVJjS ßhjÇ dJTJ ß\uJ k´vJxT ßvU ACxMl yJÀj KmãM… mqKÜPhr CP¨Pv mPuj, oPVt gJTJ FmÄ \MrJAPj hJlj TrJ KoPu k´J~ 300 \Pjr

uJPvr kKrY~ KjKÁf TrJ pJ~KjÇ KcFjF joMjJ ßrPU ßhS~J yP~PZÇ TmrèPuJS KmPvw j’r KhP~ KYK¤f TPr rJUJ yP~PZÇ ßpxm ˝\j FUPjJ KcFjFr joMjJ ßhjKj, fJÅPhr hs∆f fJ ßhS~Jr IjMPrJi \JjJj KfKjÇ nmjKaPf TL KZu rJjJ käJ\J FPTmJPr xJnJr mJxˆqJP¥, dJTJ@KrYJ oyJxzPTr kNmt kJv ßWÅPw ImK˙fÇ jmo fuJ nmjKar fífL~ ßgPT IÓo fuJ kpt∂ KZu ßkJvJT TJrUJjJÇ jmo fuJ KjotJeJiLjÇ KjYfuJ~ KZu TP~T v TJkPzr ßhJTJjÇ KÆfL~ fuJ~ APuTasKjT xJoV´Lr ßhJTJj, msqJT mqJÄPTr vJUJ, KxKaPxPur TJˆoJr ßT~Jr ßx≤Jrxy ßmv KTZM k´KfÔJPjr TJptJu~Ç nmPjr fífL~ fuJ~ KZu KjC SP~n maox KuKoPac FmÄ x¬o S IÓo fuJ~ KZu KjC SP~n ˆJAu KuKoPacÇ wÔ S YfMgt fuJ~ AgJrPaé FmÄ kûo fuJ~ KZu lqJ≤o IqJkJPruxÇ kJÅYKa ßkJvJT TJrUJjJr oPiq KjC SP~n maox S KjC SP~n ˆJAPur oJKuT yPòj m\uMx xJoJh @hjJj, oJymMmMr ryoJj fJkx S ßhPuJ~Jr ßyJPxjÇ lqJ≤o IqJkJPrux S lqJ≤o aqJPTr oJKuT yPòj @KojMu AxuJo, \Jlr @yPoh S ߸Pjr ßcKnc ßo~rÇ AgJrPaPér oJKuT @KjxMr ryoJjÇ k´nJmvJuL nmjoJKuT rJjJ käJ\Jr oJKuT pMmuLPVr ßjfJ ßxJPyu rJjJÇ xJnJr @S~JoL uLV S Fr xyPpJVL xÄVbPjr FTJKiT ßjfJ \JKjP~PZj, ˙JjL~ @S~JoL uLPVr xJÄxh oMrJh \ÄP~r kPã yrfJuKmPrJiL KoKZu S xoJPmv rJjJr ßjfíPfôA yPfJÇ rJjJ käJ\J iPx kzJr KhjS KoKZPur k´˜MKf YuKZuÇ @S~JoL uLPVr ˙JjL~ FTJKiT ßjfJ \JjJj, rJjJPT ßkRr pMmuLPVr pMVì @øJ~T TPrj oMrJh \ÄÇ xJnJr ßkRrxnJ xN© \JKjP~PZ, rJjJ käJ\Jr KjotJe ÊÀ y~ 2007 xJPuÇ Fr @PV \J~VJKa KZu kKrfqÜÇ ßkZPjr KhPT KZu \uJv~Ç nmj KjotJe TrJr @PV mJuM ßlPu nrJa TrJ y~Ç rJjJ käJ\Jr CPÆJij y~ 2010 xJPuÇ IKnPpJV rP~PZ, nmPjr ßkZPjr IÄv hUu TPrKZPuj rJjJÇ xJnJr kKrPmv Cjú~j kKrwPhr xyxnJkKf rKlTMu AxuJo ßoJuäJ mPuj, rJjJ käJ\Jr ßkZPjr IÄv xrTJKr UJu KyPxPmA ßhPUPZj KfKjÇ pJr jJo KZu xJiJkMr UJuÇ ßxKa hUu TPr nmj KjotJe TPrj rJjJÇ rJjJ ßV´¬Jr PmjJPkJu KhP~ nJrPf kJKuP~ pJS~Jr k´˜MKfTJPu Vf 28 FKk´u rJjJPT ßV´¬Jr TPr rqJmÇ pPvJPrr ßmjJPkJu ßgPT fJÅPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç fJÅr KmÀP≠ yfqJ, AoJrrf KjotJe, oJhT S I˘ @APj oJouJ yP~PZÇ KmKnjú oJouJ~ FUj KroJP¥ @PZj rJjJÇ oJouJ kMKuv \JjJ~, nmjiPxr WajJ~ rJjJxy Z~\Pjr KmÀP≠ hMKa oJouJ yP~PZ xJnJr gJjJ~Ç FTKa oJouJ TPrPZ rJ\iJjL Cjú~j Tftíkã (rJ\CT), IjqKa xJnJr gJjJr kMKuvÇ F WajJ~ AKfoPiq xÄKväÓ ßkJvJT TJrUJjJr oJKuT S ßkRrxnJr k´PTRvuLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ K\FxKk KjP~ jfMj k´vú xJnJPr nmjiPxr KmP~JVJ∂ WajJ pMÜrJPÓs mJÄuJPhPvr kPeqr IV´JKiTJroNuT mJ\JrxMKmiJ (K\FxKk) ImqJyf rJUJr Kx≠J∂PT k´nJKmf TrPm mPu dJTJ S S~JKvÄaPjr TNaQjKfT xN©èPuJ oPj TrPZÇ xJnJPrr WajJ mJÄuJPhPvr K\FxKk-nJVq KjitJreL k´Kâ~J~ k´nJm ßluPm KT jJ, fJ oJKTtj rJÓshNPfr TJPZ \JjPf YJS~J yP~KZuÇ cqJj o\LjJ mPuj, ÈFKa TotkKrPmPvr KjrJk•J KjP~ k´vú fMuPmÇ @Ko KjKÁf, F WajJ ImvqA k´nJm ßluPmÇ'

UmrJUmr 17

Ê‹ S ßTJaJoMÜ xMKmiJ mJKfPur ÉoKT AACr

dJTJ, 24 ßo - ‰fKr ßkJvJTKvP· v´o IKiTJPrr èÀfr S k≠KfVf u–Wj YuPf gJTPu ACPrJPkr mJ\JPr mJÄuJPhPvr kPeqr Ê‹ S ßTJaJoMÜ xMKmiJ k´fqJyJr TrJ yPf kJPr mPu ÉoKT KhP~PZ ACPrJkL~ ACKj~j (AAC)Ç Vf míy¸KfmJr AAC kJutJPoP≤r KkäjJKr IKiPmvPjr @PuJYjJ ßvPw VíyLf k´˜JPm F khPãk ßjS~Jr TgJ muJ yP~PZÇ SA k´˜JPm fJ\rLj lqJvjPxr IKVúTJ§ @r xJnJPr nmjiPx ãKfV´˜ mqKÜPhr jqJ~KmYJr KjKÁf TrJ FmÄ nKmwqPf F irPjr hMWtajJ FzJPf AACPT khPãk KjPf muJ yP~PZÇ \JjPf YJAPu KmK\FoAFr xnJkKf @KfTMu AxuJo mPuj, ÈmJÄuJPhPvr ßkJvJT r¬JKjr xmPYP~ mz mJ\Jr ACPrJPk @orJ Ê‹ S ßTJaJoMÜ xMKmiJ kJAÇ F kKrK˙KfPf AAC kJutJPoP≤r k´˜JmKa @oJPhr \jq CPÆPVrÇ FUj kKrK˙Kf Cjú~Pjr ˝JPgt xrTJr, oJKuT, v´KoTxy xÄKväÓ xmJAPT xoKjõfnJPm TJptTr S hJK~fôvLu khPãk ßjS~J ZJzJ KmT· ßjAÇ' mJÄuJPhPv ‰fKr ßkJvJPTr k´J~ 60 vfJÄv ACPrJPkr mJ\JPr r¬JKj y~Ç xJnJPr nmjiPxr kKrPk´KãPf v´ooJPjr KmwP~ mJÄuJPhPvr Im˙Jj xŒPTt \JjJPf krrJÓsoπL hLkM oKjr 28 ßgPT 30 ßo msJPxuPx AAC TotTftJPhr xPñ ‰mbT TrJr TgJ rP~PZÇ AAC kJutJPoP≤r SP~mxJAPa muJ yP~PZ, fJ\rLj lqJvjPxr IKVúTJ§ S xJnJPr rJjJ käJ\J iPxr kKrPk´KãPf mJÄuJPhPvr ‰fKr ßkJvJT TJrUJjJr v´ooJj, v´KoTPhr ˝J˙q S KjrJk•J-kKrK˙Kf KjP~ kJutJPoP≤ @PuJYjJ y~Ç k´J~ xJPz Kfj WµJr @PuJYjJr kr ßnJaJnMKar oJiqPo mJÄuJPhv-xÄâJ∂ k´˜JmKa VíyLf y~Ç AAC kJutJPo≤ xhxqrJ YJj, Kmvõ\MPz mqmxJ~ \Kzf AAC xhxqPhPvr k´KfÔJjèPuJ hJK~fôvLufJr xPñ fJPhr TJptâo kKrYJujJ TÀTÇ KmPvw TPr, oJjmJKiTJr, v´ooJj S TotkKrPmPvr ßãP© ßpxm @AKj mJiqmJiTfJ rP~PZ, fJ TPbJrnJPm IjMxrPer oJiqPo ßpj k´KfÔJjèPuJ mqmxJ kKrYJujJ TPrÇ AAC kJutJPoP≤r xhxqrJ fJÅPhr k´˜JPm mPuPZj, oJjmJKiTJrxÄâJ∂ KmKnjú xjPh ßpxm @hvt xoMjúf rJUJr mJiqmJiTfJ rP~PZ, fJ ÈèÀfr S k≠KfVfnJPm' u–Wj yPf gJTPu ACPrJPkr mJ\JPr mJÄuJPhPvr kPeqr Ê‹ S ßTJaJoMÜ xMKmiJ k´fqJyJr TrJ yPf kJPrÇ F ßãP© mJÄuJPhv xÄKväÓ xjhèPuJ u–Wj TrPu, TKovPjr fJ UKfP~ ßhUJ CKYfÇ k´˜JPm muJ yP~PZ, rJjJ käJ\J ix, fJ\rLj lqJvjPxr IKVúTJ§ KTÄmJ Ijq ßTJgJS IKVúTJP§r WajJ~ \Kzf mqKÜPhr @hJuPfr TJbVzJ~ hJÅz TrJPjJ CKYfÇ F KmYJr-k´Kâ~J~ ãKfV´˜ mqKÜPhr IÄv ßjS~Jr xMPpJV rJUJr kJvJkJKv fJÅPhr @KgtT ãKfkNre KjKÁf TrPf FTKa kKrT·jJ KjPf yPmÇ PkJvJT TJrUJjJr IKVúKjmtJke S nmPjr KjrJk•J KjKÁf TrPf xŒ´Kf ßasc ACKj~j, ßmxrTJKr xÄ˙J S 40Ka KmPhKv ßaéaJAu ßâfJ k´KfÔJPjr oPiq xŒJKhf YMKÜPT ˝JVf \JKjP~PZj ACPrJkL~ kJutJPoP≤r xhxqrJÇ fJÅrJ SA YMKÜ mJ˜mJ~Pjr k´Kâ~J~ xyJ~fJr \jq KmKnjú msqJP¥r k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ AAC kJutJPoP≤r xhxqPhr oPf, mJÄuJPhPvr v´o @Aj xÄPvJiPjr uPãq YuKf oJPxr ÊÀPf ßjS~J TotkKrT·jJKa IKnjªjPpJVq khPãkÇ fPm KjP\Phr UrY ToJPf nNKor oJKuT S hMjtLKfmJ\ TotTftJPhr ßpJVxJ\Pv nmj KjotJexÄâJ∂ \JfL~ jLKfoJuJ mJ˜mJ~j yPò jJ mPu IKnPpJV rP~PZÇ F Im˙J~ ACPrJkL~ kJutJPoP≤r xhxqrJ YJj, xrTJr FmÄ xÄKväÓ @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙J IKnPpJVKa UKfP~ ßhUMTÇ mJKe\q oπeJuP~r FT ß\qÔ TotTftJ mPuj, ACPrJPkr kJutJPoP≤r F k´˜JmKa fJ“kptkNetÇ TJre, FUJPj mJÄuJPhPvr kKrK˙Kf UKfP~ ßhUPf muJ yP~PZÇ AAC fh∂ ÊÀ TrPu mJÄuJPhvPT fJPhr CPÆPVr xP∂Jw\jT C•r KhPf yPmÇ F kKrK˙Kf K\FxKk (IV´JKiTJroNuT mJ\JrxMKmiJ) KjP~ pMÜrJPÓsr TJPZ ÊjJKjr ßYP~ ßoJPaA xy\ yPm jJÇ fJ ZJzJ AACr K\FxKkr vftJmKuPf v´ooJj KjP~ x∂áKÓ jJ gJTPu F xMKmiJ mJKfPur TgJ muJ yP~PZÇ F ßãP© vftJjMpJ~L, Kfj hlJ~ 18 oJPxr oPiq v´ooJj kKrK˙Kfr CjúKf WaJPjJr TgJ muJ yP~PZÇ F vft kNrPe mqgt yPu K\FxKk mJKfPur TgJ muJ yP~PZÇ

fJPrTPT ßhPv FPj @APj ßxJkht TrJ ßyJT : 14 hu

dJTJ, 24 ßo - @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq ßoJyJÿh jJKxo mPuPZj, xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~Jr ßZPu fJPrT ryoJj KmPhPv mPx mJÄuJPhvPT xπJxLr \jkh mPu CPuäU TPrPZjÇ KfKj KmrJoyLj S uJVJoyLjnJPm KogqJYJr TrPZj mPu IKnPpJV TPrj KfKjÇ Vf mOy¸KfmJr KmPTPu iJjoK§Pf @S~JoL uLV xnJkKfr rJ\QjKfT TJptJuP~ IjMKÔf 14 hPur ‰mbPTr kr xÄmJh xPÿuPj ßoJyJÿh jJKxo Fxm TgJ mPujÇ KfKj @rS mPuj, xrTJPrr k´Kf IjMPrJi \JjJm, fJPT (fJPrT ryoJj) ßhPv FPj @APj ßxJkht TrJ ßyJTÇ xÄmJh xPÿuj kNmt 14 hPur ‰mbPT xnJkKffô TPrj @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrPwPhr xhxq xMrK†f ßxjè¬Ç \JjJ ßVPZ, ‰mbPT KmFjKk ßjfífôJiLj 18 hPur TotTJP§r fLms xoJPuJYjJ TPrPZj 14 hPur ßjfJrJÇ fJrJ mPuj, @orJ FUPjJ oPj TKr ßp FToJ© xÄuJkA kJPr rJ\QjKfT xÄTPar Kjrxj TrPfÇ fPm mftoJj xÄKmiJj IjMpJ~L KjmtJYPjr @PV I∂mtftLTJuLj xrTJr yPmÇ 14 hu oPj TPr, FaJA xÄTa KjrxPjr xmPYP~ nJPuJ kgÇ ‰mbPT @rS CPuäU TrJ y~, fJPrT ryoJj u¥Pj mPx ßhPvr KmÀP≠ wzpπ TrPZjÇ


18 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

rJoMr ßmR≠kKuäPf yJouJr 8 oJx oNu ßyJfJ vjJÜA y~Kj

dJTJ, 23 ßo - rJoMr ßmR≠kKuäPf yJouJr kr k´J~ @a oJx ßkKrP~ ßVPuS fh∂ ßvw yS~J ßfJ hNPrr TgJ, oNu kKrT·jJTJrLPhr vjJÜA TrPf kJPrKj kMKuvÇ F WajJ~ pJÅPhr ßV´¬Jr TrJ yP~KZu, fJÅPhr IPjPTA \JKoPj ßmKrP~ ßVPZjÇ kKrT·jJTJrLPhr vjJÜ jJ TrJr Kmw~Ka kMKuv ˝LTJr TPrPZÇ \JjPf YJAPu TémJ\JPrr IKfKrÜ kMKuv xMkJr mJmMu @ÜJr mPuj, fJÅPhr iJreJ, ßmR≠KmyJPr IKVúxÄPpJPVr kKrT·jJ~ KZPuj ßrJKyñJ ßjfJ (@rFxS) \Kñ ZJuJof CuäJy S AmsJKyoÇ fJÅrJ irJ kzPu oNu kKrT·jJTJrLPhr vjJÜ TrJ ßpfÇ fJ ZJzJ pJÅr ßlxmMPT kKm© ßTJr@j ImoJjjJr ZKm xÄpMÜ (aqJV) TrJ yP~KZu, ßxA C•o TMoJr mzM~JPTS kJS~J pJPò jJÇ kMKuv xN© \JjJ~, Vf mZPrr 29 ßxP¡’r rJPf ßlxmMPT ßTJr@j vKrl ImoJjjJTr ZKm k´hvtj KjP~ rJoMr 12Ka k´JYLj ßmR≠KmyJr S 30Ka mxfmJKzPf yJouJ y~Ç krKhj CKU~J S ßaTjJPl @rS xJfKa oKªr S 11Ka mxKf nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç F WajJ~ 19Ka oJouJ~ 375 \jxy IùJfjJoJ 15 yJ\Jr 182 \jPT @xJKo TPr oJouJ TPr kMKuvÇ P\uJ kMKuv xN© \JjJ~, yJouJr WajJ~ kMKuv F kpt∂ 524 \jPT ßV´¬Jr TrPuS \JKoPj ßmKrP~ ßVPZj 110 \jÇ @r 19 oJouJr FTKarS fh∂ ßvw y~KjÇ fPm IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßoJ. mJmMu @TfJr \JKjP~PZj, @VJoL oJPxr oPiq rJoMr @aKa oJouJr IKnPpJVk© hJKUu TrJ yPf kJPrÇ TémJ\Jr @hJuPfr ßTJat kKrhvtT ßoJ. \JyJñLr @uo mPuj, \JKoPj

oMKÜ kJS~J 110 \Pjr IKiTJÄvPT xPªynJ\j KyPxPm @aT TrJ yP~KZuÇ FA fJKuTJ~ ßlxmMT mqmyJrTJrL C•o mzM~Jr oJ @hM mzM~J S fJÅr ßmJj oJiM mzM~JS @PZjÇ mftoJPj TJrJVJPr @PZj CKU~J CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj S \JoJ~Jf ßjfJ vJy\JuJu ßYRiMrL, \JoJ~JPfr @PrT ßjfJ vyLhMu AxuJo (KnKk mJyJhMr), KmFjKk-xogtT Ko\JjMr ryoJj (Ko\Jj ßo’Jr), TKŒCaJr ßhJTJPjr oJKuT lJÀT, CKU~Jr k´nJfL pMm xÄPWr xnJkKf vJy\JhJxy 414 \jÇ yJouJTJrLrJ WMPr ßmzJPòj: yJouJr WajJ fhP∂r \jq Y¢V´JPor IKfKrÜ KmnJVL~ TKovjJrPT k´iJj TPr VKbf Kfj xhPxqr TKoKa Vf ßlmsM~JKr oJPx xrTJPrr TJPZ fh∂ k´KfPmhj hJKUu TPrÇ FPf rJoM yJouJr \jq 205 \jPT IKnpMÜ TrJ y~Ç F ZJzJ Y¢V´JPor hJ~rJ \\ @mhMu TM¨Mx Ko~Jr ßjfíPfô VKbf KmYJr KmnJVL~ TKoKar k´KfPmhPj 298 \jPT IKnpMÜ TrJ y~Ç KmYJr KmnJVL~ TKoKar k´KfPmhj yJAPTJPat \oJ ßhS~J y~ 16 ßoÇ hMA TKoKar KYK¤f yJouJTJrLPhr oPiq oJ© 54 \jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ IjqrJ FuJTJ~ k´TJPvqA WMPr ßmzJPòj mPu k´fqãhvtLrJ \JKjP~PZjÇ TKoKar fh∂ k´KfPmhPj Imvq 205 \Pjr fJKuTJr 1 j’r IKnpMÜ KyPxPm C•o mzM~Jr jJo rP~PZÇ WajJr Khj ßgPT KfKj KjPUJÅ\Ç 2 j’r IKnpMÜ jMÀu AxuJo (PxKuo) @S~JoL uLPVr xogtT S rJoM ßk´xTîJPmr xnJkKfÇ WajJr Khj ßgPT KfKj FuJTJ~ k´TJPvqA YuJPlrJ TrPZjÇ \JjPf YJAPu jMÀu AxuJo mPuj, È@Ko ßfJ ßmR≠KmyJr nJXPf pJAKjÇ

@Ko KVP~KZuJo ßuJT\jPT gJoJPfÇ FUj yJouJTJrLr fJKuTJ~ @oJr jJoKa dMKTP~ KhP~ xJoJK\TnJPm ßy~ TrJ yPòÇ' uMK£f mM≠oNKft C≠Jr y~Kj: rJoMr ßYrJÄWJaJ rJUJAj mz TqJÄ oKªr oJPb oKªr kKrYJujJ TKoKar xJiJre xŒJhT C ßgJ~JA KYÄ mPuj, Vf mZPrr 29 ßxP¡’r rJPf hMmtí•rJ FA k´JYLj oKªPr yJouJ YJKuP~ TP~T ßTJKa aJTJ hJPor FTKa ˝et, hMKa TKÓkJgPrr mM≠oNKftxy 64Ka oNuqmJj mM≠oNKft uMa TPrÇ WajJr k´J~ @a oJx IKfâJ∂ yPuS FTKa oNKftS C≠Jr y~KjÇ mJÄuJPhv mMK`ˆ ßlcJPrvj TémJ\Jr vJUJr xJiJre xŒJhT mKïo mzM~J mPuj, yJouJr xo~ 12Ka oKªr ßgPT Kfj vfJKiT mM≠oNKft uMa y~Ç ßZJa @TíKfr 12Ka oNKft C≠Jr yPuS oNuqmJj IjqJjq oNKftr Umr ßjAÇ FPf ßmR≠xŒ´hJP~r oJjMw yfJvÇ 300 mZPrr kMPrJPjJ ÈuJuKYÄ' ßmR≠KmyJPrr KnãM SP~PZTJ ZJrJ oyJPgr mPuj, ÈyJouJr @a oJPxS KyxJm ßouJPf kJrKZ jJÇ ßVRfo mMP≠r oNKft, oKªr ±Äx TPr TJr uJn yPuJ?'

IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJPur mJKwtT k´KfPmhj

KmjJ KmYJPr 30 \j yfqJ, 10 èoxy jJjJ IKnPpJV

dJTJ, 23 ßo - u¥jKnK•T oJjmJKiTJr xÄVbj IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJu fJr mJKwtT k´KfPmhPj mPuPZ, oJjmJKiTJr KmwP~ ‰mKvõT KjK‘~fJr TJrPe vreJgtL S IKnmJxLPhr \jq Kmvõ @rS KmköjT yP~ CbPZÇ @r mJÄuJPhv k´xPñ IqJoPjKˆ k´iJjoπLr 2012-Fr \JjM~JKrr FTKa o∂mq ÈPhPv ßTJPjJ oJjmJKiTJr u–Wj y~Kj' C≠íf TrJr kJvJkJKv mZr\MPz WaJ KmKnjú irPjr èÀfr oJjmJKiTJr u–WPjr TP~T c\j WajJr Kmmre fMPu iPrPZÇ Vf míy¸KfmJr u¥Pj IqJoPjKˆr mJKwtT k´KfPmhj-2013 k´TJv TrJ y~Ç FPf KmPvõr 159Ka ßhPvr Vf mZPrr (2012) xJoKV´T oJjmJKiTJr kKrK˙Kf kptJPuJYjJ TrJ yP~PZÇ IqJoPjKˆ k´KfmZrA KmPvõr KmKnjú ßhPvr oJjmJKiTJr kKrK˙Kfr Km˜JKrf kptJPuJYjJ k´TJv TPr gJPTÇ k´KfPmhPj mJÄuJPhv kKrK˙Kfr KmmrPe KmjJ KmYJPr 30 \jPT yfqJ, 10 \Pjr èo FmÄ IPjTèPuJ KjptJfPjr WajJ~ rJÓsL~ KjrJk•J mJKyjLèPuJr KmÀP≠ IKnPpJV @jJ y~Ç rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ oífMq, jJrLPhr KmÀP≠ KmKnjú irPjr KjptJfj, mJXJKu mxKf ˙JkjTJrLPhr yJouJ ßgPT @KhmJxLPhr rãJ~ mqgtfJ, TJrUJjJ~ IKVúTJP§ oífMq, xÄUqJuWMPhr k´JgtjJu~, WrmJKz S mqmxJPTPªs yJouJr KmKnjú WajJr Kmmre fMPu irJ y~ k´KfPmhPjÇ fPm ‰mKvõT oJjmJKiTJr kKrK˙Kfr kptJPuJYjJ~ xÄ˙JKa FmJPrr

k´KfPmhPj oNuf IKnmJxL S vreJgtLPhr ßnJVJK∂ FmÄ fJPhr oJjmJKiTJr u–WPjr WajJ míK≠ kJS~Jr k´mefJr TgJ muJ y~Ç Frkr kíÔJ 2 TuJo 2 xÄ˙JKa muPZ, KmvõmqJkL xÄWJf ßgPT mJÅYPf IgmJ TotxÄ˙JPjr @vJ~ ßhvJ∂Kr yS~J uJU uJU CÆJ˜M S IKnmJxL oJjmJKiTJr u–WPjr KvTJr yPòjÇ KmvõmqJkL xrTJrèPuJ fJPhr jJVKrT IgmJ CÆJ˜M S vreJgtLPhr IKiTJr rãJr ßYP~ ßmKv @V´yL xLoJ∂ rãJ~Ç IqJoPjKˆr oyJxKYm xKuu ßvKb mPuPZj, IKnmJxj Kj~πPer jJPo IPjT ßmKvxÄUqT xrTJr oJjmJKiTJr u–WPj Ku¬ yPò, pJ xLoJ∂ Kj~πPer ‰mi xLoJPT ZJKzP~ pJPòÇ IqJoPjKˆr k´KfPmhPj FKv~J S k´vJ∂ oyJxJVrL~ FuJTJr ßhvèPuJPf rJ\kg FmÄ IjuJAj-Cn~ ßãP© of k´TJPvr ˝JiLjfJr Skr ÈrJPÓsr Kjoto @âoe'PT FTKa IKnjú k´mefJ KyPxPm KYK¤f TrJ yP~PZÇ mJÄuJPhv kKrK˙Kf kptJPuJYjJ~ Vf mZPrr KcPx’r oJx ßgPT rJ\QjKfT xKyÄxfJ ßmPz pJS~Jr Kmw~Ka CPuäU TrJ y~Ç @VJoL KjmtJYj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj @P~J\Pjr \jq KmPrJiL hu KmFjKkr hJKm FmÄ pM≠JkrJPir IKnPpJPV KmYJrJiLj \JoJ~JPf AxuJoLr ßjfJPhr oMKÜr hJKmPf yrfJu TJptTr TrJ FmÄ KmPrJiLPhr xoJPmPv xrTJr-xogtTPhr yJouJr híÓJ∂ FPf fMPu irJ y~Ç KmjJ KmYJPr yfqJr WajJ~ TokPã 30 \Pjr Kjyf yS~Jr TgJ CPuäU TPr muJ y~, fJÅrJ mªMTpMP≠ Kjyf yP~PZj mPu kMKuv hJKm TPrPZÇ @r KjyfPhr kKrmJrèPuJ mPuPZ, ßmxJoKrT ßkJvJT kKrKyf ßuJT\j rqJm mJ kMKuPvr kKrY~ KhP~ fJÅPhr ßV´¬Jr TPr KjP~ pJS~Jr kr ßoPr ßluJ yP~PZÇ Fxm WajJr ßTJPjJ KmYJr y~KjÇ ChJyre KyPxPm Vf mZPrr 12 ßxP¡’r TMKÓ~J ß\uJr FT\j TíwT @Kf~Jr ryoJj SrPl ßfJlJ ßoJuäJr Kjyf yS~Jr WajJKa CPuäU TrJ y~Ç rqJPmr hJKm, KfKj âxlJ~JPr oJrJ ßVPZjÇ @r fJÅr kKrmJr S IjqJjq k´fqãhvtL mPuPZj, rqJm fJÅPT @PVr Khj xºqJ~ mJxJ ßgPT ßV´¬Jr TPr KjP~ pJ~Ç fJÅr oífPhPy KfjKa èKur KY¤ kJS~J ßVPZ, ßpèPuJr oPiq hMPaJ KZu ßkZj KhPTÇ KjptJfj FmÄ hMmqtmyJr mqJkTnJPm k´YKuf CPuäU TPr k´KfPmhPj muJ y~, Fxm WajJr ßãP© kMKuv, rqJm S ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJr ßTJPjJ \mJmKhKy ßjAÇ KjptJfPjr ßãP© ßpxm k≠Kf k´P~JV TrJ y~, ßxèPuJr oPiq oJrir TrJ, uJKg oJrJ, ZJh ßgPT ^MKuP~ rJUJ, UJmJr S WMo ßgPT mKûf TrJ FmÄ ‰mhMqKfT vT ßhS~Jr TgJ CPuäU TrJ

y~Ç Vf mZPr ßoJa 10 \j èo yP~PZj CPuäU TPr IqJoPjKˆ mPuPZ, IKiTJÄv ßãP©A yfnJVq mqKÜPhr ßTJPjJ xºJj ßoPuKjÇ @r pJÅPhr oífPhy kJS~J ßVPZ, fJÅPhr ßhPy oJrir S @WJPfr KY¤ KZuÇ híÓJ∂ KyPxPm F ßãP© Vf mZPrr 17 FKk´u KjPUJÅ\ yS~J KmFjKkr ßjfJ AKu~Jx @uLr TgJ fMPu irJ yP~PZÇ jJrL FmÄ ßoP~KvÊPhr Skr KjptJfPjr KmwP~ IqJKxc KjPãk, ßpRfMT KhPf jJ kJrJ~ yfqJ, iotL~ KmKi u–WPjr IKnPpJPV xJKuPxr oJiqPo ßhJrrJ oJrJ, kJKrmJKrT xKyÄxfJ FmÄ ßpRj xKyÄxfJr TgJ k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~Ç FPf híÓJ∂ KyPxPm TMKÓ~J ß\uJr ßUJTxJ gJjJ~ Vf mZPrr 9 ßxP¡’r @Pu~J ßmVo FmÄ fJÅr ßoP~PT ßV´¬Jr TPr KjptJfj TrJr IKnPpJPVr TgJ muJ y~Ç fJÅPhr hMA Khj ßUJTxJ gJjJ~ @aT rJUJr kr TMKÓ~J xhr gJjJ~ KjP~ FTKa IºTJr WPr @aPT rJUJ y~Ç Frkr TPu\kzM~J ßoP~KaPT oJP~r TJZ ßgPT @uJhJ TPr Ijq FTKa TPã KjP~ kMKuv ßpRj KjkLzj YJuJ~Ç 18 ßxP¡’r @hJuPf yJK\r TrJr kr fJÅrJ ZJzJ ßkP~ xÄmJhoJiqPor TJPZ Fxm IKnPpJV \JjJPu kMKuv 26 ßxP¡’r @mJr fJÅPhr ßV´¬Jr TPrÇ @PVr mZrèPuJr oPfJA Vf mZrS xrTJr @KhmJxLPhr nNKo IKiTJPrr hJKm KjK• TrPf mqgt yP~PZ CPuäU TPr IqJoPjKˆ mPuPZ, FA \jPVJÔLr Skr mxKf ˙JkjTJrL mJXJKuPhr yJouJ ImqJyf rP~PZ FmÄ KjrJk•J mJKyjL fJPhr xMrãJ KhPf kJPrKjÇ ßkJvJTKvP·r v´KoTPhr o\MKr míK≠ FmÄ TJP\r kKrPmv Cjú~Pjr hJKm xogtj TPrPZj ßpxm v´KoTPjfJ, fJÅPhr y~rJKj TrJ FmÄ n~nLKf ßhUJPjJ yP~PZ \JKjP~ IqJoPjKˆ Vf mZPrr 4 FKk´u v´KoTPjfJ @KojMu AxuJPor KjPUJÅ\ yS~J FmÄ kPr WJaJAPu fJÅr uJv kJS~Jr Kmw~Ka CPuäU TPrÇ kKrmJr fJÅr ßhPy @WJPfr KY¤ ßhUPf ßkP~PZÇ kKrmJr mPuPZ, KjrJk•J mJKyjL fJÅPT fMPu KjP~ KVP~KZuÇ F ZJzJ Vf jPn’Pr xJnJPrr fJ\rLj lqJvjPx IKVúTJP§ 111 \Pjr k´JeyJKjr WajJ fMPu iPr muJ y~, TJrUJjJr TotTftJrJ hMWtajJr xo~ v´KoTPhr ßxUJj ßgPT ßmr yS~Jr \jq ßVa UMPu KhPf I˝LTíKf \JKjP~KZPujÇ iotL~ xÄUqJuWMPhr KmÀP≠ xKyÄxfJ Vf ßxP¡’Pr FT jfMj oJ©J uJn TPr mPu o∂mq TPr IqJoPjKˆ mPuPZ, ßlxmMPT ßTJr@j vKrPlr KmTíf ZKm k´TJPvr k´KfmJPh Y¢V´JPor kKa~J S TémJ\JPrr rJoMPf yJ\Jr yJ\Jr ßuJT 20Ka ßmR≠oKªr S @v´o, FTKa KyªM oKªr FmÄ mÉ mJKzWr S ßhJTJPj @èj uJKVP~ ßh~Ç

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

We are open on Sundays

Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

T: 020 7377 5767, F: 020 7377 5768

Email: info@aerospacetravel.co.uk

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ

Mon-Fri: 9.30am to 6.00pm Sat & Sun: 10.00am to 1.00pm

Appointed Agent


UmrJUmr 19

SURMA m­ 31 May - 6 June 2013

irJ kzPuS mJÄuJPhKv, CzJu KhPuS mJÄuJPhKv dJTJ, 24 ßo - Ko~JjoJr ßgPT @xJ ßrJKyñJ jJVKrTPhr mJÄuJPhKv ßxP\ KmKnjú ßhPv pJS~Jr ßYÓJ xŒ´Kf UMm ßmPz ßVPZÇ YuKf mZPrr kJÅY oJPx rJ\iJjLr vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr \Ju kJxPkJatxy 77 \j ßrJKyñJ irJ kPzPZjÇ KmoJjmªr @otc kMKuv mqJaJKu~Pjr (FFKk) xhxqrJ fJÅPhr @aT TrPuS @APjr lJÅT VPu fJÅrJ \JKoPj ZJzJ ßkP~ pJPòjÇ kPr @mJr mJÄuJPhKv jJVKrT mPj FTA ßYÓJ YJuJPòjÇ F TJrPe xoxqJr ßTJPjJ xoJiJj yPò jJ, mrÄ fJ âPo \Kau yP~ CbPZÇ FFKk xNP© \JjJ pJ~, 2012 xJPu KmPhv VoPj Chqf 50 \Pjr ßmKv ßrJKyñJPT KmoJjmªPr @aT TPr fJrJÇ F mZr YuKf oJPxA F irPjr 42 \j ßrJKyñJPT @aT TrJ y~Ç Fxm ßrJKyñJPT KmPhv pJS~Jr ßYÓJ~ xyPpJKVfJ TPr FTPv´eLr hJuJuÇ PrJKyñJrJ irJ kzJr xo~ ßmKvr nJV ßãP© hJuJu kJKuP~ pJ~Ç kPr fJrJ ßrJKyñJPhr oMÜ TrJr ßYÓJ YJuJ~Ç fJPhr xyPpJKVfJ~ @aT ßrJKyñJrJ @APjr lJÅTPlJTr VPu I·KhPjr oPiq \JKoPj oMKÜ ßkP~ ßmr yP~ @mJr mJÄuJPhKv mPj pJjÇ dJTJr kJxPkJat IKlx, @hJufkJzJ, TémJ\JPrr KmKnjú ACKj~j kKrwh, oiqk´JYq, oJuP~Kv~J, KxñJkMPrr oPfJ ßhPv rP~PZ FA hJuJuPhr f“krfJÇ KmPhv pJS~Jr k´Kâ~J KmoJjmªr gJjJ~ TrJ oJouJ S kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJV (Kx@AKc) xNP© \JjJ pJ~, mJÄuJPhPvr oJKaPf j~, Ko~JjoJPr ßgPTA mJÄuJPhKv kKrYP~ KmPhv pJS~Jr k´Kâ~J ÊÀ TPr ßrJKyñJrJÇ fJPhr oNu @mJx Ko~JjoJPrr rJUJAj k´PhPvÇ mJÄuJPhv xLoJ∂ ßgPT oJ© 16 KTPuJKoaJr hNPr gJTJ~ ßrJKyñJPhr nJwJ mJÄuJPhPvr TémJ\JPrr mJKxªJPhr oPfJÇ ßYyJrJ S vJrLKrT Vzj FTA @hPurÇ xMPpJVKa TJP\ uJVJ~ hJuJu YâÇ mJÄuJPhv ßgPT fMujJoNuTnJPm To IPgt xyP\ pJS~Jr oPfJ v´omJ\Jr rP~PZ oJuP~Kv~J, KxñJkMr, ßxRKh @rm, @rm @KorJfxy oiqk´JPYqr TP~TKa ßhPvÇ Fxm mJ\JPr ßrJKyñJPhr kJKbP~ lJ~hJ ßuJaJr \jq oJPb jJPo hJuJPurJÇ KmoJjmªr @otc kMKuv yJPf @aT yS~Jr kr k´JgKoT K\ùJxJmJPh ßVJP~ªJ kMKuPvr TJPZ ßrJKyñJrJ Fxm fgq KhP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ rJUJAj k´PhPv IgtQjKfT hMrm˙J, Ko~JjoJr xrTJPrr TJZ ßgPT jJVKrT KyPxPm ˝LTíKf jJ kJS~J~ KmPhv pJS~Jr Kx≠J∂ KjP~ gJPT ßrJKyñJrJÇ ßx ßãP© oJiqo KyPxPm fJrJ mJÄuJPhvPT ßmPZ ßj~Ç hJuJuPhr ßhRrJ®q ßhPv-KmPhPv xÄKväÓ xN© \JjJ~, ßrJKyñJPhr IQminJPm KmPhv kJbJPf

ÊiM Ko~JjoJr mJ mJÄuJPhv j~, oJuP~Kv~J, KxñJkMrxy oiqk´JPYqr xm ßhPvA @PZ hJuJuPhr vKÜvJuL ßpJVJPpJVmqm˙JÇ FA hJuJPurJ KmPhv VoPjòMT ßrJKyñJPhr \jq \Ju kJxPkJat xÄV´y TPr ßh~Ç Fxm kJxPkJat mJÄuJPhv ßgPT ßTjJ y~Ç @mJr ßpxm ßhPv kJbJPjJ yPm, ßxUJj ßgPTS ßTJPjJ jJ ßTJPjJ mJÄuJPhKvr TJZ ßgPT xÄV´y TrJ y~Ç mJÄuJPhPvr oMhsJ~ FPTTKa kJxPkJat 15 ßgPT 20 yJ\Jr aJTJ~ ßTjJ y~Ç KpKj kJxPkJPatr @xu mJyT, KfKj ÈyJKrP~ ßVPZ' CPuäU TPr xÄKväÓ ßhPvr mJÄuJPhv hNfJmJx ßgPT Ijq FTKa kJxPkJat fMPu ßjjÇ kJxPkJat ßkP~ ßxUJPj ZKm kKrmftj TrJPjJ y~Ç hJuJPurJ F ßãP© FfaJA hã ßp, ßoKvj KrPcmu kJxPkJPatr ZKmS mhPu ßluPZ UMm xyP\Ç @aT ßrJKyñJPhr KmÀP≠ TrJ F\JyJr S dJTJ~ kJxPkJat IKlx xN© ßgPT Fxm fgq ßmKrP~ FPxPZÇ KmPhvVJoL ßrJKyñJPhr TJZ ßgPT hMA ßgPT Kfj uJU aJTJ yJKfP~ ßj~ hJuJPurJÇ aJTJ S \Ju kJxPkJat xÄV´Pyr kr k´go Y¢V´Jo vyPr, Frkr rJ\iJjL dJTJ~ ßjS~J y~ Fxm ßrJKyñJPTÇ xJiJref 18 ßgPT 40 mZr m~xL jJrL-kMÀw kPzj KmPhv pJS~Jr lJÅPhÇ dJTJ~ lKTrJkMu, @rJomJV, oVmJ\JPrr ßZJa ßZJa ßyJPaPu rJUJ y~ fJÅPhrÇ Fxm k´Kâ~J~ FT oJx mJ fJrS ßmKv xo~ ßuPV pJ~Ç F xo~ ßrJKyñJPhr nJwJ, KmoJjmªPr K\ùJxJmJPhr KmwP~ x÷Jmq k´vú, C•rxy KmKnjú KmwP~ fJKuo ßhS~J y~Ç KmoJj KaKTa ßTjJr kr irJ jJ kzPu fJÅrJ KmPhPv YPu pJjÇ @KgtT ß\JVJjKa KmPhPv Im˙Jjrf ˝\jPhr TJZ ßgPT ßkP~ gJPTjÇ ÉK¥r oJiqPo aJTJ „kJ∂r TPr hJuJuPhr kJSjJ ßoaJPjJ y~ mPu \JjJj KmoJjmªr @otc kMKuPvr ToJK¥Ä IKlxJr ßoJ. @mhMuäJy @PrlÇ KfKj mPuj, ÈKmPhPv YPu ßVPu kJxPkJat mhPu FA ßrJKyñJrJ

pJrJ jJvTfJ TPr fJPhr \jq xoJPmv KjKw≠ : ˝rJÓs k´KfoπL dJTJ, 24 ßo - ˝rJÓs k´KfoπL IqJcPnJPTa vJoxMu yT aáTá mPuPZj, ßhPv xnJ-xoJPmv KjKw≠ ßjAÇ KjrJk•Jr TJrPeA xoJPmv kMKuv TKovjJPrr IjMoKf KjP~ TrPf y~Ç fPm xnJ-xoJPmv KjKw≠ fJPhr \jqA, pJrJ jJvTfJoNuT TotTJ§ TrPf YJ~ S jJvTfJ~ Inq˜Ç mOy¸KfmJr KmTJPu kJmjJ ß\uJ @S~JoL uLPVr mKitf xnJ ßvPw xJKTta yJCPx xJÄmJKhTPhr KfKj FTgJ

mPujÇ KfKj @rS mPuj, KmFjKk-\JoJ~Jf vJK∂kNet xnJxoJPmPvr jJPo rJ\kPg ‰jrJ\q xOKÓ TPr ßhvPT mqgt rJPÓs kKref TrJr wzpPπ Ku¬ rP~PZÇ oyJP\Ja xrTJr \jVePT xPñ KjP~ xTu wzpπ k´Kfyf TrPmÇ Fr @PV ß\uJ @S~JoL uLV TJptJuP~ hPur mKitf xnJ~ KfKj k´iJj IKfKgr mÜmq ßhjÇ

mJÄuJPhPvr jJVKrT yP~ pJ~Ç FrJA ßxxm ßhPv jJjJ irPjr IkrJi TPr gJPTÇ mhjJo y~ mJÄuJPhKvrÇ' PhPv irJ kzPuS yP~ pJ~ mJÄuJPhKv KmoJjmªPr irJ kzJr kr xÄKväÓ gJjJ~ y˜J∂r TPr @otc kMKuvÇ TUPjJ gJjJr CkkKrhvtT, TUPjJ mJ Kx@AKc mJhL yP~ @aT yS~J ßrJKyñJPhr KmÀP≠ oJouJ TPrÇ Frkr ßrJKyñJPhr kJKbP~ ßhS~J y~ @hJuPfÇ TP~T Khj ß\uyJ\Pf gJTJr kr TémJ\JPrr ßTJPjJ jJ ßTJPjJ ACKj~j mJ CkP\uJ kKrwh ßgPT ßfJuJ jJVKrTPfôr xjh ßhKUP~ mJ \JKojhJPrr oJiqPo ZJzJ ßkP~ pJ~ ßrJKyñJrJÇ @Ajví⁄uJ mJKyjLr TJPZ ßrJKyñJ kKrY~ KhPuS @hJuPf KjP\Phr fJrJ mJÄuJPhKv KyPxPm hJKm TPrÇ F ßãP© 1973 xJPur kJxPkJat @PhvPT TJP\ uJKVP~ ßmr yP~ @Px ßrJKyñJrJÇ 40 mZr @PVr kJxPkJat @PhPv \Ju kJxPkJatxy @aT yPu xPmtJó vJK˜ 500 aJTJ \KroJjJ mJ hMA oJPxr TJrJh§JPhPvr KmiJj rP~PZÇ PrJKyñJPhr TJrPe KmPvõ v´omJ\JPrS k´nJm kzPZ-Foj o∂mq TPrPZj KmoJjmªr @otc kMKuPvr ToJK¥Ä IKlxJr ßoJ. @mhMuäJy @PrlÇ KfKj mPuj, ßrJKyñJrJ KmPhPv yfqJ-UMj, oJhT mqmxJr oPfJ n~ÄTr IkrJi TrPZÇ IgY kKrY~ kJPò fJrJ mJÄuJPhPvr jJVKrT KyPxPmÇ FPf mJÄuJPhPvr mhjJo ßfJ yPòA, v´omJ\JPrS Km„k k´nJm kzPZÇ F KmwP~ KmPvw aJÛPlJxt Vbj TrJ k´P~J\j \JKjP~ @mhMuäJy @Prl mPuj, Fxm ßrJKyñJr KmÀP≠ \Kñ f“krfJ~ \Kzf gJTJr k´oJe kJS~J ßVPZÇ fJA fJPhr Skr j\rhJKr hrTJrÇ PoKvj KrPcmu kJxPkJat \Ju 18 ßo vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr \Ju ßoKvj KrPcmu kJxPkJatxy @otc kMKuPvr TJPZ irJ kPzKZPuj ßoJ. fJyJöMh (38) jJPor aJñJAPur FT mqKÜÇ FKc 9163486 j’Pr ßoKvj KrPcmu FA kJxPkJPat ZKm mhu TPr oJuP~Kv~J pJmJr TgJ KZu fJyJöMPhrÇ fJÅr xPñ kJxPkJPatr @xu mJyT oJhJrLkMPrr @Tmr lKTrÇ oJuP~Kv~J~ mJÄuJPhv hNfJmJx ßgPT 2012 xJPur 8 @Vˆ kJxPkJatKa V´ye TPrKZPuj @Tmr lKTrÇ Frkr FA kJxPkJat YPu pJ~ hJuJuPhr TJPZÇ fJA iJreJ TrJ yPò, ßoKvj KrPcmu kJxPkJPatr FA xMPpJVKa ßrJKyñJrJ KjPf kJPrÇ

KmhMqPfr ßZÅzJ fJPr k´Je ßVu hM\Pjr

dJTJ, 24 ßo - \uJm≠ rJ˜J~ KmhMqPfr ßZÅzJ fJPr KmhMqfJK~f yP~ hMA mqKÜr k´Je ßVuÇ Vf míy¸KfmJr kMrJj dJTJr AÄKuv ßrJcxÄuVú oJKuPaJuJ ßuj FuJTJ~ F WajJ WPaÇ

oíf mqKÜrJ yPuj mñmJ\Jr yTJxt oJPTtPar mqmxJ~L @SuJh ßyJPxj (30) S oJKuPaJuJ ßuPjr \MfJr @bJ ‰fKrr TJrUJjJr xJVr fJuMThJr (25)Ç k´fqãhvtL S kMKuv xN© \JjJ~, ßnJr ßgPT ÊÀ yS~J

k´mu mwtPe AÄKuv ßrJc S oJKuPaJuJ ßuPj yJÅaMkJKj \PoÇ oJKuPaJuJ ßuPjr ‰mhMqKfT UMÅKa ßgPT FTKa fJr KZÅPz ˙JjL~ rJjJ Kˆu jJPor FTKa ßhJTJj ßWÅPw kJKjPf kPzÇ xTJu xJPz 10aJr KhPT oJKuPaJuJ ßuj KhP~ ßyÅPa pJS~Jr xo~ @SuJh ßyJPxj S xJVr KmhMqfJK~f yjÇ fJÅPhr KY“TJPr @vkJPvr ßuJT\j FKVP~ pJ~Ç WajJ˙Pur kJv KhP~ pJKòPuj mÄvJu gJjJr kKrhvtT (fh∂) @mMu yJxJjÇ KfKj hs∆f KmhMq“ xrmrJy mPºr mqm˙J TPrjÇ kPr xÄùJyLj Im˙J~ hM\jPT KoaPlJct yJxkJfJPu ßjS~J yPu KYKT“xT fJÅPhr oíf ßWJweJ TPrjÇ oJKuPaJuJ ßuPjr mJKxªJ @SuJPhr mñmJ\Jr yTJxt oJPTPa K\o IqJ¥ \JjúJf lqJvj jJPor FTKa ßhJTJj @PZÇ xTJPu KfKj mJxJ ßgPT mñmJ\JPr fJÅr mqmxJk´KfÔJPj pJKòPujÇ xJVr oJKuPaJuJ ßuPjr rJKæ oqJaJKr~Ju jJPor ßhJTJPjr TotLÇ mÄvJu gJjJr kKrhvtT (fh∂) @mMu yJxJj mPuj, rJ˜J ßgPT kJKj xPr pJS~Jr kr KmhMq“ KmnJPVr TotTftJrJ kMKuvPT \JKjP~PZj, KmhMqPfr k´iJj uJAPjr xPñ ßuPV gJTJ FTKa fJr \uJm≠ rJ˜J~ kPzÇ fJÅPhr hJKm, fJrKaPf KZhs gJTJ~ kJKjS KmhMqfJK~f yP~ pJ~Ç

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Umrah 2013

Book your ticket now to get the best fare Subject to availability Terms & Conditions apply

xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


20 UmrJUmr

31 May - 6 June 2013 m SURMA

oyJP\Ja xrTJPrr YJr mZPr xv˘ mJKyjL - YJTKr yJKrP~PZj 197, ßZPzPZj 161 \j

dJTJ, 26 ßo - xv˘ mJKyjL (PxjJ, ßjR S KmoJj) ßgPT Vf YJr mZPr 197 \j TotTftJ YJTKr yJKrP~PZjÇ ß˝òJ~ YJTKr ßZPzPZj @rS 161 \jÇ F hMA irPjr k´Kâ~J~ TotYMqf yS~J TotTftJr fJKuTJ~ ßulPajqJ≤ ßgPT ÊÀ TPr ßulPajqJ≤ ß\jJPru khoptJhJr TotTftJ @PZjÇ YJr mZPr k´TJKvf xrTJKr ßVP\a ßgPT F fgq kJS~J ßVPZÇ KmFjKkr ßjfífôJiLj KmVf YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr @oPu 116 \j ßxjJ TotTftJPT YJTKrYMqf TrJ y~Ç ßjR S KmoJjmJKyjLr IPjT TotTftJr FTA hvJ y~ ßx xo~Ç PhPvr xv˘ mJKyjL xŒPTt ßUJÅ\Umr rJPUj Foj mqKÜrJ muPZj, ßhPv rJ\QjKfT kJuJmhPur xPñ xPñ xv˘ mJKyjLPf @fï ßhUJ ßh~Ç FA rJ\QjKfT hNwPe mJKyjLr ßkvJhJKr jÓ y~ FmÄ hLWt ßo~JPh Fr kKreJo nJPuJ y~ jJÇ xJPmT ßxjJk´iJj ßT Fo xKlCuäJy F k´xPñ mPuj, xv˘ mJKyjLr k´PfqT xhxq ßhPvr \jq \Lmj ßhS~Jr vkg KjP~ gJPTjÇ fJÅPhr TJrS KmÀP≠ pKh ßTJPjJ IjqJpq KTZM TrJ y~, fJr k´nJm kPz kMPrJ mJKyjLPfÇ KfKj mPuj, FA mJKyjL ßpoj Kj~oTJjMPjr oPiq YPu, ßfoKj xmKTZM yS~J CKYf Kj~o ßoPjAÇ oyJP\Ja xrTJPrr xo~: mftoJj xrTJPrr @oPu YJTKr yJrJPjJ TotTftJPhr mrUJ˜, mJiqfJoNuT Imxr, ITJuLj Imxr mJ m~xxLoJr @PV Imxr ßhS~J yP~PZÇ @mJr IPjPT ß˝òJ~ YJTKr ßZPzPZjÇ ß˝òJ~ YJTKr ZJzJ TotTftJPhr oPiq ßmv TP~T\j jJrL TotTftJ @PZjÇ fPm xŒ´Kf FnJPm YJTKr pJS~Jr k´mefJ TPo ßVPZ mPu \JjJ ßVPZÇ 2009 xJPur \JjM~JKr ßgPT 2012 xJPur 30 KcPx’r kpt∂ k´TJKvf xrTJKr ßVP\Pa ßhUJ ßVPZ, YJr mZPr ÊiM ßxjJmJKyjL ßgPT 160 \j TotTftJ YJTKr yJKrP~PZjÇ fJÅPhr oPiq 25 \jPT mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~ 12 \jPTÇ ITJuLj Imxr ßhS~J y~ 123 \jPTÇ Fr mJAPr 128 \j ß˝òJ~ Imxr KjP~PZjÇ PjRmJKyjL ßgPT F xo~ 20 \j TotTftJ YJTKr yJKrP~PZjÇ fJÅPhr oPiq 11 \jPT mJiqfJoNuT S hM\jPT ITJuLj Imxr ßhS~J yP~PZÇ mrUJ˜ TrJ yP~PZ xJf\jPTÇ Fr mJAPr 12 \j ß˝òJ~ YJTKr ßZPzPZjÇ KmoJjmJKyjL ßgPT 13 \jPT mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J yP~PZÇ mrUJ˜ TrJ yP~PZ YJr\jPTÇ ß˝òJ~ YJTKr ßZPzPZj 21 \jÇ PxjJ TotTftJPhr mrUJ˜, mJiqfJoNuT Imxr, ß˝òJ~ FmÄ ITJuLj Imxr ßhS~Jr mqJkJPr fgq ßYP~ Èfgq IKiTJr @Aj' IjMxre TPr Vf 25 oJYt @∂”mJKyjL \jxÄPpJV kKrh¬Pr (@AFxKk@r) KuKUf @Pmhj \JjJPjJ y~Ç fPm VfTJu 25 ßo kpt∂ @AFxKk@r F mqJkJPr KTZMA \JjJ~KjÇ mJiqfJoNuT Imxr: mftoJj xrTJPrr @oPu Kfj mJKyjL ßgPT 36 \j TotTftJPT mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~Ç Fr oPiq ßxjJmJKyjL ßgPT 12 \j, ßjRmJKyjL ßgPT 11 S KmoJjmJKyjL ßgPT 13 \jÇ F fJKuTJ~ @PZj FT\j ßu. ß\jJPru, Kfj\j ßo\r ß\jJPru mJ xooJPjr, Kfj\j KmsPVKc~Jr ß\jJPru, hM\j TPjtuxy KmKnjú kPhr TotTftJÇ Pu. ß\jJPru @KojMu TKroPT 2009 xJPur 12 oJYt mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~Ç ImxPrr @PV KfKj rJÓskKfr xJoKrT xKYm KZPujÇ PjRmJKyjLr Kr~Jr IqJcKorJu ßoJ˜JKl\Mr ryoJjPT mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~ Vf mZPrr 30 KcPx’rÇ KmoJjmJKyjLr F~Jr nJAx oJvtJu ßoJyJÿh ßhPuJ~Jr ßyJPxjPT mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~ 2009 xJPur 4 \MjÇ mJiqfJoNuT ImxPr pJS~J ßxjJmJKyjLr FT\j TotTftJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJr kr KmP°JrT KmPvwù hPur xPñ KfKjS KZPujÇ KT∂á mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr fJÅPT mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~Ç ßTj Imxr ßhS~J yPuJ, fJ KfKj \JPjj jJÇ mrUJ˜: Vf YJr mZPr Kfj mJKyjL ßgPT 36 \j TotTftJPT KmKnjú IKnPpJPV mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ fJÅPhr hM\j ZJzJ mJKT xmJA oiqo ßv´eLr TotTftJÇ 2009 xJPu KmKc@r KmPhsJPyr kr FT\j jJrL

TotTftJxy Z~ TotTftJPT mrUJP˜r WajJ ßmv @PuJKYf y~Ç 2009 xJPur 7 \Mj FT xrTJKr k´ùJkPj ßu. TPjtu vJoxMu AxuJo (@KatuJKr), ßu. TPjtu oJyJhL jxÀuäJy vJyLr, ßu. TPjtu vKlCu yT ßYRiMrL, ßo\r oyKxjMu TKro, TqJP¡j yJKmmJ AxuJo FmÄ TqJP¡j F ßT Fo @júMr ßyJPxjPT ßxjJmJKyjLr YJTKr ßgPT mrUJ˜ TrJ y~Ç Fxm TotTftJr KmÀP≠ IKnPpJV KZu, KmKc@Prr KmPhsJPyr WajJr kr fJÅrJ ßxjJk´iJPjr hrmJPr xoJPuJYjJ TPrKZPujÇ xJPmT ßxjJk´iJj ß\jJPru oAj C @yPoh SA mZPrr 15 \Mj ßxjJk´iJPjr kh ßgPT KmhJ~ ßjjÇ ßxjJk´iJPjr kh ßgPT KmhJ~ ßjS~Jr @VoMyNPft KfKj SA Z~ TotTftJr mrUJP˜r @PhPv xA TPrjÇ FT-FVJPrJ-krmftL xoP~ hMjtLKf, ãofJr IkmqmyJr S ví⁄uJKmPrJiL TotTJP§r IKnPpJPV @rS Z~-xJf\j TotTftJPT mrUJ˜ TrJ y~Ç SA xoP~r @PuJKYf hMA ßxjJ TotTftJ F Ka Fo @Koj S ßYRiMrL l\uMu mJrLPT mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~Ç FPhr KmÀP≠ F ZJzJ Y¢V´JPo hrmJPr uMPar WajJ~ mrUJ˜ yj ßu. TPjtu \MuKlTJr @uL o\MohJrÇ P˝òJ Imxr: xJPz Kfj mZPr ßxjJmJKyjL ßgPT 122 \j, ßjRmJKyjL ßgPT 12 \j FmÄ KmoJjmJKyjL ßgPT 20 \j ß˝òJ~ Imxr KjP~PZjÇ fJÅrJ ßmKvr nJVA TPjtu ßgPT ÊÀ TPr KjPYr kPhr TotTftJÇ fJÅPhr oPiq ßxjJmJKyjL ßgPT 14 \j FmÄ KmoJjmJKyjL ßgPT kJÅY\j jJrL TotTftJ YJTKr ßZPzPZjÇ P˝òJ~ YJTKr ZJzJr @PmhPjr kr Kj~o IjMxJPr fJÅPhr TJrS TJrS ßkjvPjr IÄv ßTPa ßjS~J yP~PZÇ TJCPT IKfKrÜ Igt \oJ KhPf muJ yP~PZÇ P˝òJ ImxPr pJS~J KmoJjmJKyjLr FT\j TotTftJ mPuj, f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu KfKj k´KfrãJ ßVJP~ªJ oyJkKrh¬Pr Totrf KZPujÇ @S~JoL uLV xrTJr @xJr kr jJjJnJPm mJKyjLr ßnfPr oJjKxT Kmz’jJr KvTJr yjÇ FTkptJP~ oj”TPÓ YJTKr ßZPz ßhjÇ Ijq FT\j TotTftJ mPuj, xJŒ´KfT xoP~ kPhJjúKf KjP~ ßãJPnr TJrPe IPjT TotTftJ YJTKr ßZPz KhP~PZjÇ ITJuLj Imxr: ßxjJ @APjr 18 IiqJP~r 12(1) iJrJ FmÄ ßxjJ k´KmKmiJPjr 261 iJrJ IjMxJPr ßxjJ xhPrr k´˜JPm ßp TJrS mftoJj khKmPf YJTKrxLoJ ßvPw mJ m~xxLoJ ßvw yS~Jr @PV mJ Ijq ßpPTJPjJ TJrPe ITJuLj Imxr ßhS~J pJ~Ç FA @APjr @SfJ~ YJr mZPr ßxjJmJKyjL ßgPT 112 \jPT ITJuLj Imxr ßhS~J yP~PZÇ ßjRmJKyjL ßgPT Imxr ßhS~J yP~PZ oJ© hM\jPTÇ KmoJjmJKyjL ßgPT FnJPm TJCPT Imxr ßhS~J y~KjÇ Imxr ßhS~J TotTftJPhr ßmKvr nJVA ßo\r S ßu. TPjtu khoptJhJrÇ F ZJzJ FT\j ßu. ß\jJPru, hM\j ßo\r ß\jJPru S xJf\j KmsPVKc~Jr ß\jJPru @PZjÇ xJPmT ßxjJk´iJj ßu. ß\jJPru (Im.) oJymMmMr ryoJj F k´xPñ mPuj, xrTJr mhu yPuA Ijq mJKyjLr oPfJ xv˘ mJKyjLr ßnfPrA @fï ÊÀ y~Ç KTZM TotTftJ ITJrPe ^Pr kPzjÇ F xÄÛíKf nJPuJ j~Ç xv˘ mJKyjLr ßnfPr rJ\jLKfr IjMk´Pmv WaPu fJr luJlu Ên y~ jJ, @PVS

xv˘ mJKyjLPT Fr ßUxJrf KhPf yP~PZÇ YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr @oPu pJ yP~KZu: k´KfrãJ oπeJu~ xN© \JKjP~PZ, YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr @oPu IgtJ“ 2001 ßgPT 2006 xJPur 26 IPÖJmr kpt∂ xoP~ ßxjJmJKyjL ßgPT 116 \j TotTftJPT mrUJ˜ S mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~Ç FA TotTftJPhr oPiq ßo\r ß\jJPru kPhr TotTftJ YJr\j, KmsPVKc~Jr ß\jJPru kPhr Kfj\j, j~\j TPjtu, 11 \j ßu. TPjtu, 68 \j ßo\r, 14 \j TqJP¡j S xJf\j ßulPajqJ≤ kPhr TotTftJ KZPujÇ SA @oPu ßjRmJKyjL S KmoJjmJKyjLr Tf \j TotTftJ khYMqf yP~KZPuj, fJr xKbT xÄUqJ \JjJ x÷m y~KjÇ fPm F xÄUqJ IitvfJKiT mPu \JjJ ßVPZÇ IjqKhPT mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr ßxjJmJKyjLr YJTKrYMqf TotTftJPhr 46 \Pjr YJTKr kMjmtyJu TPr fJÅPhr ˝JnJKmT Imxr

ßhS~J y~Ç ImxPr pJS~J 16 \jPT nNfJPkãJ kPhJjúKfS ßhS~J y~Ç F fJKuTJ~ @PZj k´iJjoπLr k´KfrãJKmw~T CkPhÓJ fJPrT @yPÿh KxK¨T, FjFx@AP~r oyJkKrYJuT oj\Mr @yPoh, KmKa@rKxr k´~Jf ßY~JroqJj K\~J @yPoh, ‰x~h xJlJ~JfMu AxuJo, ßoJyJÿh @uL KvThJrÇ FnJPm nNfJPkãJ kPhJjúKf ßhS~Jr Kmw~KaPT TLnJPm ßhPUj? \JjPf YJAPu asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj mPuj, F irPjr k´mefJ VefJKπT YYtJr \jq xMUTr j~Ç FUJPj @PV-kPr pJ yP~PZ, xmA rJ\QjKfT k´nJPmr TJrPeA yP~PZÇ FPf mJKyjLr ßkvJhJKrr IPjT ãKf y~Ç F irPjr mJKyjLPT ImvqA rJ\jLKfr DP±t rJUJ CKYfÇ FTA xoP~ ßjRmJKyjL ßgPT mJiqfJoNuT ImxPr pJS~J 27 \Pjr YJTKr kMjmtyJu TPr fJÅPhr ˝JnJKmT Imxr ßhS~J y~Ç Fr oPiq 23 TotTftJPT kPhJjúKfS ßhS~J y~Ç fJÅPhr kPhJjúKf KhPf KVP~ YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr @oPu \JKr TrJ 21Ka @Phv mJKfu TrJ y~Ç KmoJjmJKyjL ßgPT mJiqfJoNuT ImxPr pJS~J 13 \j Cókh˙ TotTftJr YJTKr kMjmtyJu TPr fJÅPhr ˝JnJKmT Imxr ßhS~J y~Ç fJÅrJ xmJA nNfJPkãJ kPhJjúKf ßkP~PZjÇ 2009 xJPur 23 KcPx’r FxÄâJ∂ ßVP\a k´TJKvf y~Ç dJTJ KmvõKmhqJuP~r @∂\tJKfT xŒTt KmnJPVr KvãT AoKf~J\ @yPoh mPuj, xrTJr IPjT ãofJvJuL, fJrJ YJAPu fJPhr IkZPªr ßTJPjJ TotTftJPT mhKu TrPf kJPr, SFxKc mJ xKrP~ KhPf kJPrÇ KT∂á Fr lPu ßpKa y~, ßxKa @ouJfPπ ßyJT mJ xJoKrT mJKyjLPfA ßyJT, fJPhr ßkvJhJKr jÓ y~Ç FPf TPr pUj ßp ãofJ~ gJPT, TotTftJrJ fUj fJPT x∂áÓ TrJr ßYÓJ TPrjÇ @r pJÅrJ ãKfV´˜ yj, fJÅrJ ãM… gJPTjÇ ßvw kpt∂ Fr ßUxJrf rJÓsPTA KhPf y~Ç

kMKuPv YJr mZPr YJr\j YJTKrYMqf, SFxKc 20 dJTJ, 27 ßo - kMKuv mJKyjLPf Vf YJr mZPr YJr\j TotTftJPT YJTKrYMqf TrJ yP~PZÇ fPm TJCPTA mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~KjÇ @r KmPvw nJrk´J¬ TotTftJ (SFxKc) TrJ yP~PZ 20 \jPTÇ mftoJPj SFxKc @PZj 11 \jÇ FKhPT KmFjKkr @oPu mJiqfJoNuT ImxPr pJS~J kMKuPvr 16 TotTftJ FA xrTJPrr xoP~ @hJuPfr @PhPv nNfJPkã kPhJjúKf ßkP~ oyJkKrhvtT (@AK\Kk) yP~PZjÇ kMKuv xhr h¬r xN© \JjJ~, mftoJj xrTJPrr @oPu YJTKrYMqf YJr TotTftJ yPuj CkoyJkKrhvtT (Kc@AK\) UJj xJBh yJxJj S lJÀT @yPoh, kMKuv xMkJr ßTJKyjMr Ko~J S xyTJrL kMKuv xMkJr KV~Jx CK¨jÇ UJj xJBh 21 @Vˆ ßVsPjc yJouJ oJouJr @xJKoÇ KV~Jx CK¨j KmPhPv KVP~ @r KlPr @PxjKjÇ ßTJKyjMr Ko~J S lJÀT @yPoh yJS~J nmPjr WKjÔ mPu kKrKYfÇ kMKuv xhr h¬r ßgPT kJS~J fJKuTJ~ ßhUJ ßVPZ, mftoJPj SFxKc gJTJ TotTftJPhr oPiq IKfKrÜ @AK\Kk F ßT Fo oJylM\Mu yT, Kc@AK\ oJP\hMu yT, IKfKrÜ Kc@AK\ @Tmr @uL, kMKuv xMkJr SmJ~hMr ryoJj UJj CPuäUPpJVqÇ oJylM\Mu yT @S~JoL uLPVr ßjfJ F Fx Fo KTmKr~J yfqJxÄâJ∂ fh∂ TKoKar k´iJj KZPujÇ SA TKoKar k´KfPmhPj WajJKa Knjú UJPf ßjS~Jr ßYÓJ TrJ y~ mPu IKnPpJV KZuÇ xmtPvw SFxKc yj F@AK\ \KyÀu yT nNÅA~J S rUlJr xMufJjJ UJjoÇ \JfL~ xÄxPhr IkrJi-xÄâJ∂ fgq ßhS~Jr WajJ KjP~ fJÅPhr SFxKc TrJ y~ mPu ˝rJÓs oπeJu~ xN© \JKjP~PZÇ F ZJzJ xJPmT @AK\Kk ßUJhJ mUx ßYRiMrL, IKfKrÜ @AK\Kk m\uMr ryoJj, Ko\JjMr ryoJj S Kc@AK\ @KjxMr ryoJj SFxKc gJTJ Im˙J~ ˝JnJKmT ImxPr pJjÇ kMKuv xhr h¬r xN© \JjJ~, YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr @oPu Kfj hlJ~ kMKuPvr ßoJa 162 \j xhxqPT mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J yP~KZuÇ 2001 ßgPT 2005 xJPur oPiq KmKnjú

xoP~ FÅPhr YJTKrYMqf TrJ y~Ç YJTKr yJrJPjJ kMKuv xhxqPhr oPiq ÊiM TotTftJ KZPuj 62 \jÇ xrTJr mhPur kr Fxm TotTftJr IPjPT YJTKr KlPr kJS~Jr \jq @hJuPf oJouJ TPrjÇ Fr oPiq 33 \j FA xrTJPrr @oPu nNfJPkã kPhJjúKf kJjÇ FA fJKuTJ~ 16 \j @AK\Kk ZJzJS 11 \j IKfKrÜ @AK\ S Z~\j Kc@AK\ KyPxPm nNfJPkã kPhJjúKf kJjÇ \JjPf YJAPu @AK\Kk yJxJj oJyoMh UªTJr k´go @PuJPT mPuj, FUJPj @APjr mJAPr ßTJPjJ KTZMA y~KjÇ ßTJPjJ TotTftJr KmÀP≠ IjqJ~ mJ \MuMo TrJ y~KjÇ @AK\Kk KyPxPm kPhJjúKf kJS~J CPuäUPpJVq TotTftJrJ yPuj F Ka Fo @yPohMu yT ßYRiMrL, @SuJh ßyJPxj Ko~J, jMÀu @PjJ~Jr, FjJP~fMuäJy ßhS~Jj, @mhMr rCl S ßoJyJÿh @mhMu yJjúJjÇ @mhMu yJjúJj k´go @PuJPT mPuj, dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr CkTKovjJr gJTJr xo~ 2002 xJPu fJÅPT mJiqfJoNuT Imxr ßhS~J y~Ç F KjP~ KfKj oJouJ TrPu @hJuf xrTJPrr Imxr @Phv IQmi ßWJweJ TPr fJÅPT YJTKrPf kMjmtyJuxy mPT~J ßmfj-nJfJ k´hJPjr @Phv ßhjÇ FTAnJPm fJÅr oPfJ @rS 15 \j @hJuPfr @PhPv nNfJPkã kPhJjúKf kJjÇ


UmrJUmr 21

SURMA m­ 31 May - 6 June 2013

xÄuJPkr @P~J\j TrPf xrTJrPT @øJj KmFjKkr dJTJ, 24 ßo - KjmtJYjTJuLj KjhtuL~ xrTJr oJjPf xrTJrPT 48 WµJr xo~ ßmÅPi ßhS~Jr 19 Khj kr FmJr xÄuJk @P~J\Pjr \jq xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZ k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr xnJkKfPfôPf Vf mMimJr rJPf IjMKÔf hPur xPmtJó jLKfKjitJreL ßlJrJo \JfL~ ˙J~L TKoKar xnJ~ VíyLf k´˜JPm F @øJj \JjJPjJ y~Ç Vf míy¸KfmJr fJ @jMÔJKjTnJPm VeoJiqPo \JjJPjJ y~Ç hPur kã ßgPT \JjJPjJ y~, KjhtuL~, KjrPkã xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr KmwP~ ÈGTofq VbPj' KmPrJiL hPur xPñ xÄuJk @P~J\Pjr \jq xrTJPrr k´Kf KmFjKkr ˙J~L TKoKa @øJj \JKjP~PZÇ FTA xPñ huKar IKnPpJV, xrTJr KmPrJiL huPT @PuJYjJ~ mxJr ÈyJS~JA' @øJj \JjJPòÇ @PuJYjJr TgJ mPu xrTJrA @PuJYjJr xm kg À≠ TrPZÇ xÄuJPkr \jq ˝JnJKmT kKrPmv KlKrP~ @jPf xrTJrPT ÈrJÓsL~ xπJx, xKyÄxfJ, yJjJyJKj, UMj, KjkLzj FmÄ @âoeJ®T S IväLu KogqJ k´YJreJ' mº TrJr @øJj \JKjP~PZ huKaÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKa oPj TPr, KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr hJKm oJjPf UJPuhJ K\~Jr ßmÅPi ßhS~J 48 WµJr oPiq @PuJYjJ~ mxJr @øJPj xJzJ jJ KhP~ xrTJr ÈxoP^JfJr èÀfôkNet xMPpJV yJfZJzJ' TPrPZÇ 4 ßo oKfK^Pur vJkuJ YfôPr 18 hPur xoJPmv ßgPT f•ôJmiJ~PTr hJKm oJjPf xrTJrPT 48 WµJ xo~ KhP~KZPuj KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ IjqgJ~ uJVJfJr Im˙JPjr oPfJ TKbj TotxNKYPf pJS~Jr AKñf KhP~KZPuj KfKjÇ KT∂á FUj kpt∂ xrTJr fJPhr hJKmr k´Kf TetkJf TPrKjÇ KmFjKkS @r ßTJPjJ TotxNKY ßh~KjÇ j~JkPj xoJPmv TrPf hMA hlJ ßYÓJ TPrS kMKuPvr IjMoKf kJ~KjÇ PylJ\Pf AxuJPor TotxNKY KWPr xrTJr C“UJPfr wzpπ yP~KZu mPu KmFjKkr KmÀP≠ xrTJPrr ßp IKnPpJV, fJr \mJmS KhP~PZ ˙J~L TKoKaÇ KmFjKk mPuPZ, ÈKmFjKk ßTJPjJ xπJxL TJptâo KTÄmJ xrTJr C“UJPfr wzpPπ TUPjJ KmvõJx TPr jJÇ FèPuJ @S~JoL uLPVrA oöJVf InqJxÇ fJrJA xrTJr C“UJPfr \jq ÍasJŒTJct wzpπ" TPrKZuÇ fJrJA KmVf KhPj uKV-QmbJ xπJPxr oJiqPo fJPhr Í@PªJuPjr lxu" mPu FTKa IxJÄKmiJKjT xrTJrPT ãofJ~ mKxP~KZuÇ' KmFjKkr ˙J~L TKoKa mPuPZ, ÈPylJ\Pf AxuJPor 5 ßor Im˙Jj TotxNKY xTJu kpt∂ ImqJyf gJTPu xrTJr C“UJf yP~ ßpf-FA

yJxqTr I\MyJPf fJPhr Skr VnLr rJPf jívÄx IKnpJj kKrYJujJPT \JfL~ ˙J~L TKoKa ßTJPjJnJPmA xogtj TrPf kJPr jJÇ' huKar IKnPpJV, vJkuJ YfôPr Im˙Jjrf ßylJ\Pf AxuJPor TotLPhr yaJPf @PuJ KjKnP~ VnLr rJPf rÜã~L IKnpJj YuJPjJ yP~PZÇ Frkr ßhPv-KmPhPv xrTJr ßp n~ÄTr ßYyJrJ~ @KmntNf yP~PZ, fJ @zJu TrPf k´iJjoπL ßgPT ÊÀ TPr vJxT hPur KmKnjú ßjfJ KmPrJiL hu, KmPvw TPr KmFjKk FmÄ UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ FT ÈWíeq k´YJrJKnpJj' ÊÀ TPrPZÇ xÄuJPkr @øJj \JjJPjJr kJvJkJKv xnJ-xoJPmPvr Skr KjPwiJùJ FmÄ VeoJiqo S ofk´TJPvr ˝JiLjfJPT Èví⁄Kuf' TrJr ßYÓJ, KmPrJiLhuL~ ßjfJ-TotLPhr ßV´¬JPrr fLms xoJPuJYjJ TPrPZ KmFjKkÇ AxuJoL S KhV∂ KaKnr xŒ´YJr mº TrJ, @oJr ßhv kK©TJr ZJkJUJjJ~ fJuJ ßhS~J S nJrk´J¬ xŒJhTPT ßV´¬JPrr k´KfmJh TrJ~ \JfL~ ‰hKjT kK©TJr 15 \j xŒJhTPT ÉoKT, ‰hKjT pMVJ∂Prr Skr YJk xíKÓr CP¨Pvq oJKuTJjJr xPñ pMÜ mqKÜPhr KmÀP≠ oJouJ, ßaKuKnvPjr aT ßvJPf xrTJPrr xoJPuJYTPhr KmÀP≠ nLKf k´hvtjoNuT mÜmq, 90 vfJÄv jJVKrT f•ôJmiJ~T xrTJPrr kPã-FA \jof \Krk k´TJPvr hJP~ kK©TJr xŒJhPTr KmÀP≠ ÈKmPwJ VJPrr' fLms KjªJ \JKjP~PZ KmFjKkr ˙J~L TKoKaÇ huKar hJKm, FnJPm ßTJPjJ ‰˝rJYJr hLWt˙J~L yPf kJPr jJÇ FUj @∂\tJKfT xÄmJhoJiqPo k´iJjoπL, fJÅr kKrmJr S xrTJPrr jJjJ IkTLKft S hMjtLKfr Umr k´TJv yP~ kzPZÇ KmKnjú xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPor Skr j\rhJKr S Kj~πPe xrTJKr Kx≠JP∂rS KjªJ \JKjP~PZ KmFjKkÇ TPjtu fJPyr yfqJr rJP~r KhPT AKñf TPr xnJr k´˜JPm muJ y~, vJxT hPur AvPfyJPrr k´KfluPj KmfKTtf ßTJPjJ KmYJrPTr kptJPuJYjJ, lroJP~Kv ßuUTPhr AKfyJPxr KmTíKf S xrTJKr ˙Nu Ikk´YJreJ~ oJjMPwr Âh~ ßgPT K\~JCr ryoJjPT ßoJZJ pJPm jJÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKa mPuPZ, ÈVeyfqJTJrL xrTJr FUj xπJx, ±Äx S yfqJr kg ßZPz KmPrJiL huPT @PuJYjJ mxJr ÍyJS~JA" @øJj \JjJPòÇ FTA xPñ fJrJ muPZ, xÄKmiJj mhu TPr ãofJ~ ßgPT KjmtJYj TrJr ßp Ix“ S VeKmPrJiL khPãk fJrJ KjP~PZ, fJ myJu gJTPm FmÄ ßvU yJKxjJr IiLPjA KjmtJYj yPmÇ IgtJ“ @PuJYjJr TgJ mPu @PuJYjJr xm kg fJrJA À≠ TrPZÇ' fJPhr IKnPpJV, hPur ßTªsL~ TJptJu~ ßmKvr nJV xoP~ kMKuv-rqJm KhP~ TJptf ImPrJi TPr

rJUJ yPòÇ hPur kã ßgPT ßp ßjfJA VeoJiqPo TgJ muPZj, fJÅPTA KogqJ oJouJ KhP~ ßV´¬Jr TPr KjP~ pJPòÇ KmPrJiL hPur k´KfKa TotxNKYPfA xv˘nJPm mJiJ ßhS~J yPò, yJouJ YJuJPjJ yPòÇ FnJPm KmPrJiL hPur ˝JnJKmT TJptâo kKrYJujJ TJptf Ix÷m TPr ßfJuJ yPò mPu huKa hJKm TPrPZÇ ˙J~L TKoKar xnJ~ ßhPvr YuoJj rJ\QjKfT, xJoJK\T, IgtQjKfT S @Ajví⁄uJ kKrK˙Kf kptJPuJYjJ TPr VnLr CPÆV k´TJv TrJ y~Ç xnJr k´˜JPm muJ y~, xrTJPrr xLoJyLj mqgtfJ, IkvJxj, hM”vJxj, TMvJxj, hMjtLKf, xπJx, ‰jrJ\q, xojõ~yLjfJ FmÄ hJK~fôvLuPhr TJ§ùJjyLj, CxTJKjoNuT mÜmq S yaTJrL @Yre ßhvPT ‰jrJ\qTr kKrK˙KfPf ßbPu KhP~PZÇ xmtV´JxL xÄTPa \JKf @\ yJmMcMmM UJPòÇ Foj xÄWJfkNet IKjKÁf kKrPmv mJÄuJPhPv Fr @PV @r TUPjJ xíKÓ y~KjÇ Foj Èmmtr ‰kvJKYT rJÓsL~ xπJPxr' ßTJPjJ IKnùfJ ˝JiLjfJr kr mJÄuJPhPvr oJjMPwr @r TUPjJ y~KjÇ KmFjKkr IKnPpJV, ÈxrTJr ßhPv IPWJKwf FThuL~ mJTvJu k≠Kf k´mftj TPr VefPπr jJo-KjvJjJ oMPZ KhPf YJ~Ç FA Ix“ CP¨vq yJKxPur \jq fJrJ FT I¸Ó S ßm@AKj KjPhtPv IKjKhtÓTJPur \jq xnJ-xoJPmv TrJr VefJKπT IKiTJr yre TPrPZÇ'

xÄmJh xPÿuPj o\LjJ xÄuJPkr k´Kâ~J UMm iLr, FT kã Ijq kãPT mM^PZ jJ

dJTJ, 23 ßo - mJÄuJPhPv YuoJj rJ\QjKfT xÄTa KjrxPj k´iJj hMA hPur xÄuJPkr k´Kâ~J UMm iLPr FPVJPòÇ TJre, FT kã Ijq kPãr Im˙Jj KbT mMP^ CbPf kJrPZ jJÇ Foj kKrK˙Kf xy\ j~, mrÄ \KauÇ Vf mMimJr xTJPu @PoKrTJj ßx≤JPr @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj dJTJ~ KjpMÜ oJKTtj rJÓshNf cqJj cKmäC o\LjJ Fxm o∂mq TPrjÇ 26 S 27 ßo dJTJ~ IjMPÔ~ mJÄuJPhv-pMÜrJÓs IÄvLhJKr xÄuJPkr KmwP~ F xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TrJ y~Ç xÄuJPkr k´Kâ~J iLrVKfr yPuS Fr nKmwq“ KjP~ @vJmJhL vLwt FA oJKTtj TNajLKfTÇ KfKj FaJS oPj TPrj, 2006-07 xJPur fMujJ~ FmJPrr kKrK˙Kf FPTmJPr @uJhJ yPuS xÄuJk KjP~ rJ\QjKfT huèPuJr oPiq oiq˙fJ~ KmPhKvPhr k´P~J\j ßjAÇ mJÄuJPhPvr oJjMwA xoJiJPjr kg UMÅP\ ßjPmÇ k´J~ FT WµJr F xÄmJh xPÿuPj KjmtJYjPT ßTªs TPr KmPrJiL hPur xÄuJk S KmPhKvPhr oiq˙fJ, pMÜrJPÓsr xPñ mJKe\q KmKjP~JV xMrãJ YMKÜ xA (KaTlJ), pMÜrJPÓs mJÄuJPhPvr IV´JKiTJroNuT mJ\JrxMKmiJr (K\FxKk) nKmwq“ Fxm Kmw~ KjP~ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr C•r ßhj o\LjJÇ k´xñf, 26 S 27 ßo IjMPÔ~ mJÄuJPhv-pMÜrJÓs IÄvLhJKr xÄuJPk mJÄuJPhPvr ßjfífô ßhPmj

krrJÓsxKYm ßoJ. vyLhMu yTÇ @PuJYjJ~ pMÜrJPÓsr ßjfífô ßhPmj oJKTtj krrJÓs h¬Prr rJ\jLKfKmw~T @¥Jr ßxPâaJKr SP~K¥ vJrPojÇ Vf mZPrr ßxP¡’Pr S~JKvÄaPj k´go xÄuJkKa IjMKÔf y~Ç VfmJPrr iJrJmJKyTfJ~ FmJrTJr IÄvLhJKr xÄuJPk Cjú~j xyPpJKVfJ S xMvJxj, mJKe\q S KmKjP~JV, KjrJk•J xyPpJKVfJ FmÄ @ûKuT xŒíÜfJr KmwP~ @PuJYjJ yPmÇ F ZJzJ FmJr k´gomJPrr oPfJ xrTJKr kptJP~r @PuJYjJr kJvJkJKv oJKTtj ßmxrTJKr UJPfr k´KfKjKihu F ßhPvr xÄKväÓ mqKÜPhr xPñ Kfj Khj @PuJYjJ TrPmÇ xÄuJk S oiq˙fJ: @xjú IÄvLhJKr xÄuJPk rJ\QjKfT xKyÄxfJ S KjmtJYPjr Kmw~ KjP~ @PuJYjJ yPm mPu \JjJj cqJj o\LjJÇ KfKj mPuj, È@orJ mºM @r mºMrJ FPT IPjqr xPñ @PuJYjJ TPr @xjú xÄuJPk ImqJyf rJ\QjKfT IYuJm˙Jr \jq TfaJ oNuq KhPf yPò, ßxKa fMumÇ F oMyNPft mJÄuJPhPv KmKjP~JV @xJ CKYfÇ TJre, YLj ßgPT KmKjP~JV Ijq V∂Pmq YPu pJPòÇ fPm F oMyNPft fJ mJÄuJPhPv @xPZ jJÇ rJ\QjKfT IK˙KfvLufJr hÀj FUJPj KmPhKv KmKjP~JV hM„y yP~ kPzPZÇ F Kmw~Ka KjP~ @PuJYjJ yPmÇ' KfKj mPuj, È@Ko KjKÁf TPrA muPf kJKr, rJ\QjKfT xKyÄxfJ ßTJPjJnJPmA V´yePpJVq j~Ç F Kmw~KaPf fJrJ (oJKTtj k´KfKjKihu) èÀfô ßhPmÇ rJ\QjKfT k´Kâ~J~ xÄKväÓ xm kPãrA fJPhr of k´TJPvr IKiTJr rP~PZÇ fPm F of k´TJvaJ vJK∂kNet yPf yPmÇ @Ko KmvõJx TKr, KmPrJiL huPT vJK∂kNetnJPm of k´TJPvr xMPpJV TPr ßhS~JaJ xrTJPrr hJK~fôÇ @r KmPrJiL hPur hJK~fô yPò vJK∂kNetnJPm of k´TJv TrJÇ' xÄuJPkr xJlPuqr mqJkJPr @vJmJh mqÜ TPr oJKTtj rJÓshNf mPuj, ÈrJ\jLKfKmPhrJ FPT IPjqr xPñ TgJ muPZjÇ fJÅrJ FPT IPjqr TJPZ ßkRÅZJPjJr ßYÓJ TrPZjÇ khPãkèPuJ ßZJa yPuS k´Kâ~JKa xKbT kPgA FPVJPòÇ xoJiJjaJ UMm xy\ j~Ç fPm @Ko @vJ TKr, pf hs∆f xoJiJPj ßkRÅZJPjJ pJPm ff hs∆f ImJi, xMÔM S KmvõJxPpJVq KjmtJYPjr kKrPmv ‰fKr yPmÇ' rJ\QjKfT IYuJm˙J TJaJPf pMÜrJÓs oiq˙fJ TrPm KT jJ, \JjPf YJAPu o\LjJ mPuj, Èxo~aJ FUj 2013Ç 2006 KTÄmJ 2007 xJu j~Ç fJA kKrK˙KfS KnjúÇ IKnùfJ ßgPTA oJjMw KvãJ ßj~Ç mJÄuJPhv hJK~fôvLu FTKa ßhvÇ fJPhr @oJr

k´P~J\j ßjA, pMÜrJPÓsr k´P~J\j ßjAÇ xÄuJPkr k´Kâ~J~ mJAPrr TJCPT fJPhr k´P~J\j ßjAÇ @oJr KmPmYjJ~ ImJi, xMÔM S KmvõJxPpJVq KjmtJYPjr kKrPmv xíKÓr \jq mJÄuJPhKvrJ KjP\rJ xoJiJPjr kg UMÅP\ ßkPu pMÜrJÓs S \JKfxÄW FmÄ mJAPrr Ijq mºMrJ xyPpJKVfJ~ FKVP~ @xPmÇ AKfoPiqA @orJ xyPpJKVfJ TrKZÇ fPm xoJiJPjr kgaJ mJÄuJPhvPTA UMÅ\Pf yPmÇ' xÄuJk KjP~ o\LjJ Foj FTxo~ @vJ k´TJv TrPZj, pUj hMA kãA KjP\Phr Im˙JPj Ijz rP~PZÇ F k´Pvúr C•Pr o\LjJ mPuj, È@Ko oPj TKr, xÄuJk KjP~ k´JgKoT k´Kâ~J ÊÀ yP~PZÇ fPm F k´Kâ~J UMm vägÇ FT kã pUj Ijq kãPT mM^Pf kJPr jJ, Foj FT kKrK˙KfPf xÄuJk @P~J\jaJ \KauÇ TJP\A FaJ xyP\ yPm jJÇ UMm hs∆f yPm jJÇ @Ko ÊiM FaMTMA @vJ Trm, FnJPmA k´Kâ~JKa FKVP~ pJPm FmÄ VKf kJPmÇ @Ko oPj TKr, C•rPer \jq xÄuJk xmPYP~ nJPuJ kgÇ' K\FxKk S KaTlJ: mJÄuJPhPvr K\FxKkr nKmwq“ \JjPf YJAPu o\LjJ mPuj, FUj F KjP~ oNuqJ~j-

k´Kâ~J YuPZÇ xŒ´Kf S~JKvÄaj xlPrr xo~ krrJÓsoπL hLkM oKj S krrJÓsxKYm ßoJ. vyLhMu yT mJÄuJPhPvr Im˙Jj oJKTtj TotTftJPhr TJPZ fMPu iPrPZjÇ K\FxKkr xPñ KaTlJr ßTJPjJ xŒPTt @PZ KT jJ, \JjPf YJAPu oJKTtj rJÓshNf mPuj, KaTlJ KaTlJAÇ Fr xPñ FTKa Kmw~A \KzfÇ fJ yPò hMA ßhPvr mJKe\q S KmKjP~JV xŒ´xJreÇ pMÜrJÓs nJrf, ßjkJuxy 40Kar ßmKv ßhPvr xPñ F YMKÜ TPrPZÇ FKa mJÄuJPhPvr \jq nJPuJ yPu mJÄuJPhv xA TrPmÇ nJPuJ jJ yPu xA TrJ CKYf yPm jJÇ PylJ\f S @lVJKj˜Jj: ßylJ\Pf AxuJPor xJŒ´KfT xKyÄxfJr kKrPk´KãPf mJÄuJPhPv iotL~ ßoRumJPhr C™Jj KjP~ ßTJPjJ ßTJPjJ oyPur @vïJ rP~PZÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu o\LjJ mPuj, FT hvT @PV, KmPvw TPr 2005 xJPu mJÄuJPhv\MPz ßmJoJ yJouJr kr F ßhvPT krmftL @lVJKj˜Jj yPf kJPr mPu @vïJ k´TJv TrJ yPfJÇ fPm FUj @r ßTC ßfojaJ oPj TPrj jJÇ TJre, xπJxmJh hoPj mJÄuJPhPvr xJogqt ßmPzPZÇ

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


22

Surma

31 May - 6 June 2013

KmFoIJrIJA’r CPhqJPV ‘oMxKuo yqJKrPa\ Im ßmñu’ k´TJKvf

‘V´∫Ka yPm ßoRKuT VPmweJTPotr Ijjq oJiqo’

u¥j, 28 ßo - mKyKmtPvõr AÄPr\L nJwJnJwL mJXJuL fr∆e k´P\jìPT PmñPur oMxuoJjPhr AKfyJx S GKfyq xŒPTt \JjJPf ‘hq oMxKuo yqJKrPa\ Im ßmñu’ jJPo FTKa VPmweJ V´∫ k´TJKvf yP~PZÇ ßmñPur 42\j KmKvÓ oKjwLr ßVRrmVJÅgJ \Lmj TJKyjL KjP~ 412kOÔJ~ ksTJKvf F V´∫Ka k´TJPvr kr APfJoPiq fr∆e k´\Pjìr kJbTPhr oPiq mqJkT xJzJ \JKVP~PZÇ 8v mZPrr AKfyJx xÍKuf FA mAKaPT k´UqJf GKfyJKxT S VPmwTrJ APfJoPiqA ßoRKuT VPmweJTPotr Ijjq oJiqo KyxJPm CPuäU TPrPZjÇ u¥j KnK•T VPmweJ k´KfÔJj ßmñu oMxKuo KrYJxt A¿KaKaCPar (KmFoIJrIJA) CPhqJPV k´TJKvf F V´∫Kar mÉu k´YJPrr uPãq Vf 28 ßo oñumJr kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJPku ßrJPcr FTKa ßrˆáPrP≤ IJP~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj Fxm fgq \JjJPjJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj KmFoIJrIJAr kKrYJuT c. TJor∆u yJxJjÇ KmKnjú KmwP~ mÜmq rJPUj V´P∫r ßuUT o\uMo UJj, KmFoIJrIJAr ßY~JroqJj c. IJUfJr∆öJoJj S cJAPrÖr c. ßoJvJKyh IJuLÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq \JjJPjJ y~, mAKar mÉu k´YJPrr \jq hMAKa k´TJvjJ IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ k´go k´TJvjJ IjMÔJjKa IJVJoL 1 \Mj, vKjmJr PmuJ 6aJ~ kNmt u¥Pjr AmsJKyo TPu\ yPu

IjMKÔf yPmÇ KÆfL~ IjMÔJj yPm KmFoIJrIJAr CPhqJPV 15 \Mj, vKjmJr KmPTu 6aJ~ u¥j oMxKuo ßx≤JPrr PxKojJr yPuÇ KuKUf mÜPmq c. TJor∆u yJxJj oMxKuo yqJKrPa\ Im ßmñu-V´∫Ka k´TJPvr Pk´ãJka fáPu iPr mPuj, kOKgmLPf mJÄuJ nJwJnJwL oMxuoJjPhr xÄUqJ k´J~ 20 ßTJKar PmvLÇ xÄUqJr KhT ßgPT @rmPhr kPrA oMxuoJjPhr Im˙JjÇ mJÄuJPhv S kKÁomPñ mxmJxTJrL FA KmvJu \jPVJÔLr rP~PZ k´J~ 1 yJ\Jr mZPrr ßVRrmo~ AKfyJxÇ Cjúf KvãJ, xÄÛíKf S GKfPyqr iJrT mJyT mJÄuJr oMxuoJjrJ KmKnjú ßãP© ßp ImhJj ßrPU ßVPZj mftoJj k´\Pjìr \jq fJ kgKjPhtvPTr náKoTJ kJuj TrPZÇ AxuJPor xNYjJuVú ßgPTA nJrPfr CkTNumfLt IûuèKuPf @rm mKeT S AxuJo k´YJrT IPjT oKjwLr @Voj WPaÇ FPhr IPjPTA PmñPur KmKnjú IûPu FPx AxuJo k´YJr ÊÀ TPrjÇ lPu PmñPur CPuäUPpJVq xÄUqT oJjMw AxuJo iot V´ye TPrjÇ nJrf CkoyJPhPvr @gtxJoJK\T, KvãJ, xÄÛíKfxy IjqJjq ßãP© fJrJ CPuäUPpJVq ImhJj rJPUjÇ 13v vfPTr k´go KhPT AUKf~Jr C¨Lj oMyJÿh mUKf~Jr AmPj KUu\Lr mJÄuJ Km\P~r kr ßgPT Kmv vfPTr ßVJzJr KhPT oMxKuo uLV k´KfÔJr @PªJuPj PmñPur oMxuoJjrJ IV´eL nNKoTJ kJuj TPrjÇ 1400

vfPT PmñPu @Vf iotkY´ JrT AmPj mfáfJr metjJ ßgPT ßpxm fgq kJS~J pJ~ fJPf @oJPhr kNmk t À M wPhr mqJkJPr Vmt TrJr IPjT KTZáA rP~PZÇ KT∂á hNnJt PVqr Kmw~ yPuJ, @oJPhr oJP^ IPjPTA Fxm PVRrmVJÅgJ AKfyJx xŒPTt S~JPTmyJu jjÇ IJr fJA Fxm oMxKuo oKjwLr \Lmj TJKyjL mOPaj fgJ KmPvõr KmKnjú ßhPv mxmJxrf fr∆e k´\jìPT \JjJPf u¥j KnK•T VPmweJ xÄ˙J ßmñu oMxKuo KrYJxt A¿KaKaCa FTKa xoO≠ VPmweJ V´∫ k´TJPvr CPhqJV V´yj TPrÇ PpPyfá mKyKmtPvõr AÄPr\L nJwJnJwL k´P\jìPT CP¨vq TPr FA V´∫ rYjJr CPhqJV- fJA k´gPoA mAKa ßuUJr \jq mOPaPj AÄPrK\ KvãJ~ KvKãf FT\j mJXJuL PuUPTr IjMxºJj Êr∆ TrJ y~Ç IjMxºJPj FT\j PuUTPT kJS~J pJ~, KpKj mOPaPjr TPu\ S ACKjnJKxtKa ßgPT Cófr KcV´L ßj~J FT\j IJPuJzj xOKÓTJrL ßuUTÇ APfJoPiq fJr KmKnjú V´∫ kJbTPhr oPiq Pmv xJzJ \JKVP~PZÇ KfKj yPóZj o\uMo UJjÇ KfKj mAKa KuUPf rJK\ yPu ßmñPur oMxuoJjPhr AKfyJx GKfyq KjP~ VPmweJ TJ\ Êr∆ y~Ç fgq S CkJ•ô xÄV´y TPr fÅJr TJPZ xrmrJy TrJ y~ FmÄ KfKj kJ¥áKuKk KuUPf gJPTjÇ APfJoPiq V´∫Ka k´TJPvr hJK~fô ßj~ mOPaPjr oMuiJrJr k´nJmvJuL k´TJvjJ k´KfÔJj KTCm kJmKuKvÄÇ hLWt Kfj mZr TJ\ TrJr kr V´∫Ka k´TJv yP~ yJPf IJPxÇ xMPuUT o\uMo UJj V´∫KaPf kNmk t À M wPhr ImhJj S fJPhr ßVRrmo~ IfLPfr TgJ kJbT xoJP\r TJPZ xMªrnJPm fáPu iPrPZjÇ KmKvÓ mqKÜPhr \Lmj S TPotr Km˜JKrf KmmrPer oJiqPo xoJ\ S rJKÓs~ \LmPj oMxuoJjPhr ImhJPjr FT kKrÏJr KY© láPa CPbPZ FA V´P∫Ç yprf vJy\JuJu, ‰x~h @uJSu, yJ\L vrL~fáuJä y, jmJm l~\MPjúxJ, xqJr @yxJjMuJä y, oLr ßoJvJr&rl ßyJPxj, ‰x~h @oLr @uL, oMjvL ßoPyÀuäJy, xqJr @»Mr ryLo, oJSuJjJ oMyJÿh @TrJo UJj FmÄ jmJm xqJr xKuoMuJä y&r of GKfyJKxT mqKÜPhr \Lmj S TPotr Kmmre FA V´P∫ ˙Jj ßkP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

rJeLr TJPZ mJÄuJPhPvr yJATKovjJPrr kKrY~k© k´hJj

pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr ßoJyJÿh Ko\Jr∆u TJP~x KmsPaPjr rJeL KÆfL~ FKu\JPmPgr TJPZ fJr kKrY~k© ßkv TPrPZjÇ Vf 15 ßo yJATKovjJr mJKTÄyJo kqJPuPx yJK\r yP~ rJeLr xJPg xJãJf TPr fJr kKrY~k© ßkv TPrjÇ CPuäUq, ßoJyJÿh Ko\Jr∆u TJP~x 2012 xJPur 3 KcPx’r KmsPaPj mJÄuJPhPvr yJATKovjJr KyPxPm ßpJV ßhjÇ TëajLKfT KyPxm u¥j KovPjr hJK~fô uJPnr IJPV KfKj krrJÓs oπeJuP~r xKYm KyPxPm hãfJr xJPg hLWtKhj hJK~fô kJuj TPrjÇ yJntJPct CóKvãJ ßvPw ßoJyJÿh Ko\Jr∆u TJP~x mJÄuJPhPvr krrJÓs KmnJPV ßpJV ßhjÇ YJTáKr\LmPj KfKj rJKv~Jxy KmKnjú ßhPvr mJÄuJPhv KovPj xJlPuqr xJPg ßjfífô KhP~PZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

IJVJoL 2 \Mj KmKxF’r xJPr KrK\CjJu TKoKar KjmtJYj

IJVJoL 2 \Mj, ßrJmmJr KmKxF’r xJPr KrK\CjJu TKoKar (xJCg Aˆ KrK\Cj 4) KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ FPf ßnjMq KjitJre TrJ yP~PZ The Shahin, 29 Woodbridge Hill, Guildford, Surrey, GU2 9AA. xo~ hMkrM 12aJ 30 KoKja ßgPT Êr∆ yPmÇ KjmtJYj YuJTJuLj hMkrM 2aJ~ UJmJr kKrPmvj TrJ yPmÇ KjmtJYPj ßpJVhJj TrJr \jq TjPnjJr vJy F oJKuT IJ\Jh S \P~≤ TjPnjJr ‰x~h yJxJj IJyoh xTu xhxqPT IjMPrJi \JKjP~PZjÇ Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV jJÍJr : 07734 887 949, 07957 374 512Ç - ßk´x KmùK¬Ç

S~J\JrJfMu IJSTJl TáP~f’r CPhqJPV AxuJoL xPÿuj IjMKÔf

yKmV† ß\uJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj TftOT IJAjL krJovt ßxu Vbj yKmV† ß\uJ ßgPT IJVf pMÜrJP\qr KmKnjú TPuP\ Iiq~jrf ZJ©ZJ©L S mqKÜmVt AKoPV´vj xÄâJ∂ xoxqJ ßoJTJPmuJ TrPZjÇ fJPhrPT AKoPV´vj xÄâJ∂ k´P~J\jL~ IJAjL krJovt hJPjr \jq yKmV† ß\uJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT FTKa IJAjL krJovt ßxu Vbj TPrPZÇ ßp

xTu ZJ©ZJ©L S mqKÜmVt CÜ xyPpJKVfJ mJ krJovt V´yPe IJV´yL fJPhrPT xÄVbPjr KjoúKuKUf xhxq, IJAj\LKm, KjmtJyL TKoKar xhxqPhr xJPg ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ mqJKrˆJr FjJoMu yT 07508 846 084, xKuKxar oJyoMhMu yT 07886 409 198Ç F KmwP~ Km˜JKrf

\JjJr \jq ßpJVJPpJPVr jJÍJr yPóZ pgJâPo FcPnJPTa ßYRiMrL l~\Mr ryoJj ßoJ˜JT 07538 733 940 FmÄ ßhS~Jj ‰x~h IJmMr rm 07960 999 764Ç CPuäUq, k´JgKoT krJovt KmjJ kJKrv´KoPT yKmV† ß\uJmJxLPhrPT k´hJj TrJ yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJP\q IJfìk´TJv TrPuJ FPxJKxP~vj Im ˆáPc≤ xJPktJa ACPT xÄVbj

Vf 18 ßo kNmut ¥Pjr TqJPl Aˆ u¥Pj PrK\ˆJct ˆáPc≤ TjxJuPa¿L FP\¿LèPuJr KcPrÖrPhr CPhqJPV FT xnJr IJP~J\j TrJ y~Ç CÜ xnJ~ mJÄuJPhv fgJ xJCg FKv~J ßgPT mOPaPj IJVf ˆáPc≤Phr KmKnjú xoxqJ xŒPTt Km˜JKrf IJuJk IJPuJYjJ y~Ç CÜ xnJ~ ˆáPc≤Phr xJKmtT TuqJPer \jq FTKa TJptTr S

luk´xM xÄVbj VPz ßfJuJr \jq xnJ~ CkK˙f xmJA ofJof mqÜ TPrjÇ xnJ~ mÜJVj xoxqJ~ \\tKrf ZJ©ZJ©LPhr KTnJPm xJyJPpq TrJ pJ~ pgJâPo fJPhr xKbT kzJÊjJ, gJTJ UJS~J, KTnJPm pMÜrJ\q xrTJr S ßuJTJu IVtJAP\vJj èPuJr xJPg FT xJPg TJ\ TrJ pJ~ ßx mqJkJPr Km˜JKrf IJPuJYjJ TrJ y~Ç

IjMÔJPjr oMu xojõ~T xJPmT ZJ©PjfJ FcPnJPTa ‰x~h fJjK\r IJu S~JyJm Ck˙JkjJ~ xmtxÿKfâPo dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ©PjfJ S KmKvÓ xÄVbT PfJlJP~u IJyPoh náA~J ßT IJymJ~T KjmtJKYf TrJ y~ FmÄ IJVJoLPf FTKa xMªr S kKróZjú TKoKa TrJr uPãq hJK~fô k´hJj TrJ y~Ç F xnJ~ IJPrJ mÜmq rJPUj

mqmxJ~L S pMVì IJymJ~T PoJ: yJxJj IJmhMuJä y, \JKTr ßyJPxj, ßuJToJj lJr∆T ßyJPxj, ßoJ: uKflár ryoJj, ßoJ: KmuäJu ßyJPxj, ßoJ: \JyJñLr ßyJPxj k´oUN Ç jmKjmtJYf IJymJ~T ßfJlJP~u IJyPoh nëA~J fJr mÜPmq xTPur ßhJ~J TJojJ TPr jmVKbf F xÄVbjPT FTKa mJ˜mKnK•T xÄVPj r‡k hJPjr IJymJj \JjJjÇ xoP~r ˝·fJr \jq pJPhrPT \JjJPjJ pJ~Kj fJPhr TJPZ IJ∂KrT hM:U k´TJv TPrjÇ ßo’JrvLk lro S Km˜JKrf \JjJr \jq xÄVbPjr I˙J~L TJptJu~ (KuÄTj u FPxJKxP~ax 93-101, V´LKl ßrJc lJˆ PlîJr, Aˆ u¥j Km\Pjx ßx≤Jr, u¥j E1 1EJ) PlJj 07984 552 245 jJÍJPr ßpJVJPpJV TrJ pJPmÇ - ßk´j KmùK¬Ç

S~J\JrJfMu @STJl TMP~f'r CPhqJPV Vf 17 ßo TáP~f˙ K\Kum @u xMP~U oxK\h jJPxr @u yJoJPh IjMKÔf yP~PZ AxuJoL xPÿujÇ xnJkKffô TPrj mJÄuJPhv AxuJoL GTq xÄ˙J TáP~f vJUJr xnJkKf oJSuJjJ FohJh CuäJ PmuJuLÇ ksiJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q oJrTJ\Mu CuMo oJhsJxJr Iiqã S \Ko~Pf CuJoJ ACPrJPkr ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ßvJ~JAm @yPÿhÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj oJSuJjJ jMÀu AxuJo, oJSuJjJ yJxJj, oJSuJjJ @»Mu oJPuT, oJSuJjJ SpJP~r, oJSuJjJ K\~JCu yT, oJSuJjJ \Jlr @yoh, oJSuJjJ fJPrT @yoh, oJSuJjJ \MmJP~r @yPÿh, oJSuJjJ @»Mu oJjúJj, oJSuJjJ xJKær @yoh, oJSuJjJ yJKmmMr ryoJjÇ IjMÔJPj TP~T yJ\Jr TMP~f ksmJxL mJÄuJPhvL CkK˙f KZPujÇ @PuJYjJ PvPw xJrJ KmPvõr oMxuoJjPhrPT KjptJfj PgPT rãJ S mJÄuJPhPv xŒ´Kf xJnJr asJP\cL FmÄ oKfK^Pu VjyfqJ~ KjyfPhr ÀPyr oJVPlrJf S @yfPhr hs∆f xM˙qfJr \jq PhJ~J TrJ y~Ç oyJjmL [xJ”]-PT KjP~ TaáKÜTJrL mVäJrPhr vJK˜r hJKm, AxuJoLT KaKn, KhV∂ KaKn S @oJrPhv kK©TJ mPºr ksKfmJh FmÄ oKfK^Pu VnLrrJPf KmhqM“ mº TPr KhP~ Vj yfqJr ksKfmJPh TMP~Pf FT ksKfmJh xnJ~ mÜJrJ mPuj Kjr˘ @PuoPhrPT yfqJr hJP~ FTKhj @S~JoLuLPVr TKbj KmYJPrr xÿMULj yPf yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç


Surma

For Local News : news@surmanews.com

31 May - 6 June 2013

\JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACPTr KjCPkJat vJUJr TKoKa Vbj

yqJTjL mJÄuJPhvL TqJuYJrJu FPxJKxP~vPjr IJPuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMNÔJj

mJÄuJ jmmwt 1420 xJuPT ˝JVf \JKjP~ KmsKav mJÄuJPhvL oKyuJPhr xÄVbj yqJTjL mJÄuJPhvL TqJuYJrJu FPxJKxP~vj @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÓJPjr @P~J\j TPrÇ Vf 25 ßo KmPTPu AÓu¥Pjr KâPx≤ ßrJPcr oKjtÄxJAc TKoCKjKa ßx≤JPr xÄVbPjr KcPrÖr @j\MoJj @rJ I†Mr xnJkKfPfô FmÄ \JoJu @yPoh UJj S jJKxoJ TJ\Pur ßpRg Ck˙JkjJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj u¥j xlrrf FqJcPnJPTa jNÀu oK\h oJyoMh ÉoJ~Mj FoKk, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr pMVì xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL, xJÄmJKhT @KojMu yT mJhvJÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq jNÀu oK\h oJyoMh ÉoJ~Mj FoKk mPuj @oJPhr nJwJ S xÄÛíKfr KmTJPv KmKasv mJXJKurJ ImhJj rJUPZj ßmvLÇ KmPvw TPr CV´mJPhr @V´Jxj ßgPT @oJPhr x∂JjPhr rãJ TrPf yPu ßmvL ßmvL TPr xÄÛíKf YYtJr k´P~J\j rP~PZÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj oJjmJKiTJr TotL @jxJr @yPoh CuäJy, ACPT @S~JoLuLPVr xJPmT ßxPâaJrL IiqJkT @mMu yJPvo, Tj\JrPnKan huL~ FoKk k´JgtL KojJ ryoJj, TJCK¿uJr @P~vJ ßYRiMrL, TJCK¿uJr rKyoJ ryoJj k´oMUÇ xñLf kKrPmvj TPrj mJÄuJPhv ßgPT @Vf KvK· xJVKrTJ \JoJuL, c. yJKuoJ UJfáj, rJK\~J ryoJj, jJKxoJ TJ\u, ßjJP~u TJhrL, jOfq kKrPmvj TPrj jJKy~Jf TJhrL S oMoMÇ \JhM kKrPmvj TPrj oJKjTár ryoJj VjLÇ IjMÔJj YPu KmPTu KfjaJ ßgPT xPºq xJfaJ kpt∂Ç - ßk´x KmùK¬Ç

oqJjPYˆJr KxKa IJS~JoL uLPVr KouJh oJyKlu

oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT orÉo @»Mx xJoJh @\JPhr IÓo oífMq mJKwtTL CkuPã oqJjPYˆJr KxKa @S~JKo uLV @P~J\j TPrKZu FT KouJh S PhJ~J oJyKlPurÇ xÄVbPjr xy-xnJkKf IP~Z TJoJuLr oJKuTJjJhLj 36 daisy bank road, (Victoria park, mcr) nmPj IjMKÔf KouJh oJyKlPu ksiJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj xJoJh @\JPhr ßZPu @S~JKo uLV PjfJ @K\\Mx xJoJh @\Jh (cj)Ç oJyKlPur ÊÀPf mÜJrJ xJoJh @\JPhr \LmjLr KmKnjú KhT KjP~ @uJk @PuJYjJ TPr mPuj, rJ\QjKfT \LmPjr ÊÀ ßgPT ßvw oMyNft kpt∂ FT metJdq IiqJ~ kJKz KhP~ ˙JjL~ rJ\jLKf PgPT ÊÀ TPr \JfL~ kptJP~ Pp ImhJj PrPU PVPZjÇ fJr iJrJmJKyTfJ m\J~ rJUPf @VJoL \JfL~ KjmtJYPj xMjJoV†-3 @xj PgPT @K\\Mx xJoJh @\JhPT oPjJj~j kshJj TrJr \jq huL~ yJAToJP¥r ksKf IjMPrJi \JjJjÇ TJrL oJSuJjJ Ku~JTf @uLr kKrYJujJ~ IjMKÔf oJyKlPu IjjqJPhr oPiq CkK˙f KZPuj xJöJh UJj, xMrJmMr rJyoJj, VKj @yoh PYRiMrL, vJy Fx Fo oMKjo, IP~Z TJoJuL, ÀÉu @Koj ÀPyu, VCx Ko~J, rJjJ Ko~J, @jxJr UJj, @»Mu yJjúJj, \Jlr @yoh, uMflMr rJyoJj, Qx~h xJPhT @yoh, @mMu TJPvo, @KojMu yT IP~Z, lA\Mu yT \MP~u, PxmMu TJoJKu, \JyJñLr ÉPxj, jMÀu AxuJo, xJPyh @yoh, PxKuo TJoJuL, oMfJKöu UJj, vJy\Jj ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oKyuJ yJCx KTkJr IJmvqT x¬JPy kJÅYKhj yJCx KTKkÄ-Fr \jq oKyuJ k´P~J\jÇ 3 Khj KmTJu S 2 Khj rJf kpt∂ gJTPf yPmÇ ßpJVJPpJV : 07786 311 211

pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJmLPf TqJPŒAjrf xÄVbj \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACPT KjCPkJat vJUJr TKoKa VbPjr uPãq Vf 19 Po PrJmmJr KjCPkJat'r ˙JjL~ ßrˆáPrP≤ FT xoJPmPvr @P~J\j TrJ y~Ç KjCPkJat @S~JoLuLPVr xnJkKf ßvU ßoJ” fJKyr CuäJr xnJkKfPfô S \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj AC'PTr Ijqfo xÄVbT vKl TJKhPrr kKrYJujJ~ IjMKÔf xPÿuPj k´iJj IKfKg KZPuj \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACAPTr TjPnjJr pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr ßTªsL~ xhxq xJPmT ZJ©PjfJ ojxMr @yoh oKTxÇ k´iJj mÜJ KZPuj \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACPTr ßckMKa TjPnjJr 71 Fr mLr oMKÜPpJ≠J oM˜JKl\Mr ryoJj oJKjTÇ KmPvw IKfKg KZPuj KjCPkJat @S~JoLuLPVr ßxPâaJrL xJPmT ZJ©PjfJ @»Mu yJjúJj, SP~ux @S~JoLuLV KucJr yJÀj fJuMThJr, ßxJ~JjxL @S~JoLuLV xnJkKf ßoJ” rKTm Ko~J, xy-xnJkKf yJKmmMr ryoJj oTmMuÇ xPÿuPj IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj KjCPkJat pMmuLPVr xnJkKf oMKymMr ryoJj oMKym S xJiJre xŒJhT lUÀu AxuJo, ßxJ~JjxL pMmuLPVr PxPâaJrL ßlrPhRx ryJoj, k´\jì 71 KjCPkJat Fr xnJkKf ßmuJP~f ßyJPxj UJj, k´mLj oMræL yJ\L @»Mu yT, ojxMr Ko~J, yJ\L oTKuZ Ko~J, pMmPjfJ @jyJr Ko~J, ÀÉu @Koj, KxfJm @uL, KV~Jx CK¨j, rJPvh @yoh, vJyLj @yoh k´oUM Ç KÆfL~ kPmt pM≠JkrJiLPhr xPmtJó vJKór hJmLPf xoV´ mOPaj \MPz @PªJujPT FKVP~ ßjS~J S Kmvõ\jof VbPjr uPãq 71 Fr mLr oMKÜPpJ≠J @»Mu ojúJlPT TjPnjJr @uyJ\ô ojxMr Ko~J S j\Àu AxuJoPT ßckMKa TjPnjJr, pMmPjfJ Fo.F rClPT ßo’JrvLk ßxPâaJrL S ßoRuJjJ vJyLj @yohPT IVtJjJAK\Ä ßxPâaJrL TPr 31xhxq KmKvÓ \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACAPT KjCPkJat vJUJr TKoKar jJo xÄVbPjr ßTªsL~ TjPnjJr ojxMr @yoh oKTx ßWJweJ TPrjÇ CkK˙f xmJA ßoJÉtPoJy TrfJKur oJiqPo kJv TrJr kr KjmtJKYfPhr vkg mJTq kJb TrJPjJ y~Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjJxJAc 1971 Aj ACAPTr TjPnjJr xJPmT ZJ©PjfJ ojxMr @yoh oKTx jfáj TKoKaPT IKnªj \JKjP~ mPuj, pM≠JkrJiLPhr mÅJYJPf ßhPv S k´mJPx ˝JiLjfJ KmPrJiLrJ mftoJj xrTJr S asJAmMqjJPur KmÀP≠ jJjJ Ikk´YJr S wzpπ YJuJPòÇ FPhr k´Kfyf TrPf KjCPkJat Fr jfáj TKoKa @rS IV´jL nNKoTJ rJUPf yPm FmÄ TqJPŒAj YJKuP~ ßpPf yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

23

mJÄuJPhv pMmuLPVr âLzJ Kmw~T xŒJhT oMvKlTMr ryoJj ßoJyPjr xJPg pMÜrJ\q pMmuLPVr ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf

u¥j xlrrf mJÄuJPhv pMmuLPVr âLzJ Kmw~T xŒJhT, oMvKlTMr ryoJj PoJyPjr xJPg pMÜrJ\q @S~JoL pMmuLPVr FT ofKmKjo~ xnJ Vf 19 Po, rKmmJr kNmt u¥Pjr FTKa Px≤JPr IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q pMmuLPVr xnJkKf lUÀu AxuJo oiMr xnJkKfPfô xJiJre xŒJhT PxKuo @yPoh UJPjr kKrYJujJ~ ksiJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv pMmuLPVr âLzJ Kmw~T xŒJhT, oMvKlTMr ryoJj PoJyj, ksiJj mÜJ KyxJPm CkK˙f KZPuj

pM Ü rJ\q pM m uLPVr xJPmT xnJkKf S pM Ü rJ\q @S~JoLuLPVr pM V ì xJiJre xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrLÇ ksiJj IKfKg oMvKlTMr ryoJj ßoJyj mPuj, ksmJPx pM Ü rJ\q pM m uLV xM x ÄVKbf nJPm ksiJjoπL PvU yJKxjJr KcK\aJu mJÄuJPhv VzPf PpnJPm Kjrux nJPm TJ\ TPr pJPò fJPf KfKj pM Ü rJ\q pMmuLVPT ijqmJh \JjJjÇ ks i Jj mÜJ @PjJ~JÀöJoJj PYRiMrL mPuj, ksiJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhv @\ KmPvõr hrmJPr Pp xÿJPj nMKwf yP~PZ PxA xÿJj iPr rJUPf

@VJoL KjmtJYPj PvU yJKxjJPT @mJrS ãofJ~ @jPf yPu pM Ü rJ\q pM m uLVPT xTu PnhJPnh nMPu hí|fJr xJPg TJ\ TrJr KjPhtv ßhjÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj pMmuLV PjfJ \~jJu @PmKhj,PoJ KlÀ\,jJ\oM u AxuJo, ‰x~h @K\\Mr ryoJj vJoLo, vKlT Ko~J, Qx~h FyxJjM u yT, @\yJÀu AxuJo KvkJr, ßyuJu PYRiMrL ßxKuo, \JoJu @yPoh UJj, ßhPuJ~Jr ÉPxj Kuaj, l~xJu ÉPxj xM o j,yJKl\M r ryoJj PxKuo,KhuJu @yPoh, oJyoMh @uL,xJAlM u AxuJo @mM u PuAZ, ßoJ. @~JZ, xJAlMu AxuJo oyKxj, ßoJ. oJxMo Ko~J fJuM T hJr,TKmÀu AxuJo, IK\f uJu hJx, hMhM Ko~J, ßxKuo @yPoh uMhM, \MPmr @yPoh PxKuo, ZJ©uLV PjfJ fJKoo @yPoh, x\Lm nMA~J, xMoj @yPoh, TKmr ÉPxj UJj, xMPym @yPoh,vJyJhf ÉPxj, FjJoMu yT, UJPuh @yPoh vJyLj, lUÀu TJoJu \MP~u, jMÀu @Koj, K\~JCr ryoJj ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßmcPlJct vJ~Jr KmFjKkr ksKfmJh xnJ

KmFjKkr KxKj~r xy xnJkKf ßhv jJ~T fJrPjqr ksKfT fJPrT ryoJPjr KmÀP¨ KogqJ oJouJ S @S~JoLuLPVr Ixfq TáÀKYkNjt mÜPmqr ksKfmJPh PmcPlJct vJ~Jr KmFjKkr xnJkKf yJ\L o~jJ Ko~Jr

xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT vyLhMu yPTr kKrYJujJ~ FT ksKfmJh xnJ ˙JjL~ ÀmLoqJrL ßrÓMPrP≤ IjMKÔf y~Ç FPf mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT pMVìxŒJhT FoFrClÇ FoF jMr Tor C¨Lj, FuJZ

Ko~J, @KrZ @uL, xJÄVbKjT xŒJhT rJ\M @yPoh, pMVìxŒJhT j\Àu AxuJo, ßmuJu @yPoh, PoJZJP¨T PyJPxj, xMoj Ko~J, @mMu UJP~r Kuaj, SxoJj VKjxy @PrJ IPjPTÇ mÜJrJ xmJA @S~JoLuLVPT KyÄxJr rJ\jLKf PZPz xM˙q rJ\jLKfPf KlPr @xJr @ymJj \JjJjÇxJPg xJPg \jJm fJPrT ryoJPjr xjìPª o∂mq TrJr @PV KY∂J nJmjJTPr o∂mq TrJr \jq muJ y~Ç mJÄuJPhPvr oJjMw @\ mJTvJuLPhr yJPf K\KÿÇfJA FUj PgPTA FA mJTvJuL xrTJPrr KmÀP¨ hNmtJr @PªJuPjr \jq xmJAPT GTqmhq yS~Jr @ymJj \JjJj y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ßvU yJKxjJr ˝Phv k´fqJmftj Khmx CkuPãq SP~ux IJS~JoL uLPVr xnJ IjMKÔf GKfyqmJyL mJÄuJPhv @S~JoLuLPVr ßTªsL~ xnJPj©L k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ˝Phv k´fqJmftj Khmx CkuPãq Vf 17 ßo pMÜrJ\q @S~JoLuLV SP~ux vJUJr CPhqJPV TJKctPlr ˙JjL~ ßrˆáPrP≤ FT ßxKojJPrr @P~J\j TrJ y~Ç pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr ßTªsL~ xhxq SP~ux @S~JoLuLPVr nJrk´J¬ xnJkKf xJPmT ZJ©PjfJ ojxMr @yoh oKTPxr xnJkKfPfô FmÄ SP~ux @S~JoLuLPVr ßxPâaJrL k´JÜj ZJ©PjfJ FoF oJKuPTr kKrYJujJ~ IjMKÔf mÜmq rJPUj xJAláu AxuJo j\Àu, Fx.F ryoJj oiM, ßVJuJo oftM\J, @uyJ\ô Ku~JTf @uL, oKuäT ßoJxJP¨T @yoh, yJÀj

fJuMThJr, ßvU @PjJ~Jr, yJ\L @xJh Ko~J, jNÀu @uo YájM, yJ\L ZJKuT Ko~J, ßxKuo @yoh, mhr CK¨j ßYRiMrL mJmr, rKTmMr ryoJj, ßjJoJj ßYRiMrL, FKm ÀPmu, @mMu TJuJo oMKoj, \Kyr CK¨j @uL, @uoVLr @uo, mJyJCK¨j kJku,@»Mu TJuJo, ßvU

xJuJo, \MP~u Ko~J, ßoJKoj ßYRiMrL, \MP~u Ko~J, mhÀu yT S ßxmMu Ko~J k´oMUÇ SP~ux @S~JoLuLPVr ßxPâaJrL FoF oJKuT k´iJjoπLr yJfPT vKÜvJuL TrPf xmtoyPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


24

Surma

31 May - 6 June 2013

ßlAg S TKoCKjKa ßjfímOPªr \r∆Kr ‰mbPT xmtJm˙J~ vJK∂ m\J~ rJUJr IJymJj

aJS~Jr yqJoPuax Fr kJvõmftL mJrJ KV´jCAY FuJTJ~ CV´mJhL hMA xπJxLr yJPf FT\j ‰xjq Kjyf yS~Jr WajJ~ VnLr CPÆV S C&T≥J k´TJv TPrPZj KjmtJyL ßo~r uMl & rá ryoJj FmÄ TKoCKjKa S iotL~ ßjfímª O Ç mJrJmJxLr kã ßgPT fJÅrJ KjyPfr kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ \JjJjÇ jOvÄx S ootJK∂T FA yfqJTJP¥r kr krA ßo~r uM“lár ryoJj FA WajJr ß\r iPr pJPf mJrJr ßTJgJS vJK∂ vO–UuJ KmKWúf jJ y~, ßx\jq hs∆f S TJptTr CPhqJV V´ye TPrjÇ FT ßpRg KmmOKfPf KjmtJyL ßo~r FmÄ TKoCKjKa S iotL~ Pjfímª O mPuj, mMimJr k´KfPmKv KV´jCAY mJrJ~ xÄWKaf jOvÄx yfqJTJP¥r Pk´KãPf IJorJ mOy¸KfmJr xTJPu mJrJ kMKuv ToJ¥Jr S kMKuv IKlxJrmOª, Cókh˙ ßuJPTu IPgJKrKa ˆJl FmÄ TKoCKjKa PjfímPO ªr xJPg IJPuJYjJ TKr FmÄ IJoJPhr mJrJ~ GTqm≠nJPm xJoJK\T xyJm˙Jj m\J~ rJUJr \Pjq TJ\ TPr pJS~Jr TgJ kMemtqÜ TKrÇ fÅJrJ mPuj, CAuCAY mqJrJPTr TJPZ xÄWKaf IJâoj IJoJPhr xTuPT mqKgf TPrPZ FmÄ IJorJ IJvJ TKr IJr TUjA FPhPv F irPjr jOvÄx WajJr k´fãqhvtL IJoJPhr yPf yPm jJÇ

F irPjr WajJPT kNK\ Å TPr CV´ cJjkK∫ mjtmJhL xÄVbj- AÄKuv KcPl¿ uLV (AKcFu) lJ~hJ ßj~Jr ßYÔJ TrPf kJPr CPuäU TPr KmmOKfPf muJ y~, AKcFu TftT O metmJhL CP•\jJ xOKÓr ßYÓJ KjP~ IJorJ xmJA CKÆVúÇ F mqJkJPr Po~r uM“lár ryoJj ßyJo ßxPâaJrL FmÄ PoPasJkKuaJj kMKuPvr k´iJjPT FrA oPiq KYKb KuPU TKoCKjKar CPÆV fáPu iPrPZjÇ KYKbPf ßo~r fJÅPhr FaJS ˛re TKrP~ ßhj ßp, IJoJPhr FA mJrJ~ AKcFu Fr xmtPvw KoKZu TotxKN Y mJKfPu fJrJ TJptTr nëKoTJ ßrPUKZPujÇ vJK∂kNet xyJm˙JPj KmvõJxL IJoJPhr TKoCKjKa fJPhr TJZ ßgPT ßfoj hO| khPãk xm xo~ k´fqJvJ TPrÇ CAuCAY-Fr jOvÄx WajJr I\MyJPf Ijq ßTJgJS ßTC ßpj V¥PVJu xOKÓ jJ TPr, ßx mqJkJPr xTuPT x\JV S hJK~fôvLu nëKoTJ kJuPjr \jq ßo~r S TKoCKjKa ßjfímª O IjMPrJi \JKjP~ mPuj, kMKuv FA \Weq WajJr xJPg \Kzf mqKÜPhr IJaT TPrPZ FmÄ FUj Kmw~Ka fh∂JiLj rP~PZÇ KmmOKfhJfJPhr oPiq rP~PZj, KjmtJyL ßo~r uMl & rá ryoJj, A≤Jr ßlAg ßlJrJPor ßY~Jr lJhJr FqJPuj V´Le, TJCK¿u Im oÛ Fr ßY~Jr oJSuJjJ vJoxMu yT, kMKuPvr nJrk´J¬ mJrJ ToJ¥Jr ßvJj Kc xN\J msJKc, u¥j

KxKaP\j - Fr KcPrÖr jLu \qJoxj, ACjJAPac Aˆ F¥ - Fr KVäj rKmjx, Aˆ u¥j ßx≤sJu KxjJVV - Fr Pk´KxPc≤ \MAv TKoCKjKa ßjfJ Ku~j KxunJr, u¥j oMxKuo ßx≤JPrr KcPrÖr KhuS~Jr UJj, PrAjPmJ yqJoPuax' Fr ßY~Jr \qJT KVumJatÇ FKhPT mMimJPrr yfqJTJP¥r kr krA aJS~Jr yqJoPuax Fr KjmtJyL ßo~r uM&lár ryoJj mOy¸KfmJr kNmKt jitJKrf xTu TotxKN Y ˙KVf S mJKfu TPr ßhj FmÄ xÄKväÓ xTu oyPur xJPg IJPuJYjJ TPrjÇ kMKuPvr mrJ ToJ¥Jr fÅJPT \JKjP~PZj, mJrJr èr∆fôkNet S ¸vtTJfr ˙JkjJr IJPvkJPv KjrJk•J ß\JrhJr TrJxy xJKmtT kKrK˙Kfr Skr TPbJr j\rhJKr rJUJ yP~PZÇ KmTJPu KfKj TKoCKjKa, ACKj~j, rJ\QjKfT, xJoJK\T S iotL~ ßjfímPO ªr xJPg \r∆rL KoKaÄ TPrjÇ xnJ~ KfKj CAuCAY WajJPT ßTªs TPr pJPf ßTJj IÊn Yâ IJoJPhr \jkPhr vJK∂kNet xyJm˙JjPT xÄWJfo~ TPr fáuPf jJ kJPr, ßxmqJkJPr x\JV gJTJr \jq fJPhr k´Kf IjMPrJi \JjJjÇ xTuPT xJPg KjP~ vJK∂kNet xyJm˙JPjr xMoyJj ßYfjJPT fáPu irPf KfKj xTu ˜Prr PjfímPO ªr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ xnJ~ Pjfímª O FA jOvÄx yfqJTJP¥r ß\r iPr mJrJr iotL~ CkJxjJu~èPuJ CV´mJhLPhr aJPVtPa kKref yPf kJPr mPu IJvÄTJ k´TJv TPrj FmÄ FmqJkJPr k´P~J\jL~ xTu mqm˙J V´yPer \jq TJCK¿u S kMKuPvr k´Kf IJøJj \JjJjÇ fÅJrJ xTu TKoCKjKar oiqTJr ßxRyJhtqkNet xŒTt m\J~ rJUPf xKÿKufnJPm TJ\ TPr pJS~Jr IKñTJr TPr mPuj, aJS~Jr yqJoPuax Fr ßp ßYfjJPT iJrj TPr IJorJ xmJA FT xJPg kJvJkJKv vJK∂kNen t JPm mxmJx TrKZ, fJ ImqJyf rJUPf ßp ßTJj Ikf“krfJ IJorJ xKÿKufnJPm r∆UPmJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\JotJjLr yJomMVt vyPr IJP~mJr KÆfL~ xnJ IjMKÔf

Vf 20 ßo, vKjmJr \JotJjLr yJomMPVt IjMKÔf IJP~mJr TJptKjmtJyL TKoKar KÆfL~ xnJ~ FA IJymJj \JjJPjJ y~Ç xÄVbPjr xnJkKf, V´LPxr mJÄuJPhvL TKoCKjKa KucJr AK†jL~Jr c. \~jMu IJPmhLPjr xnJkKfPfô FmÄ oyJxKYm l∑JP¿r mqmxJ~L ßjfJ TJ\L FjJP~f CuäJyr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJr Êr∆Pf IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj \JotJj˙ mJÄuJPhv hNfJmJPxr YJ\t hqJ FqJPl~Jxt j\r∆u AxuJoÇ kKm© ßTJrIJj ßfuJS~Jf S \JfL~ xñLPfr oJiqPo Êr∆ y~ KjmtJyL TKoKar xnJÇ ßTJrIJj PfuJS~Jf TPrj IJP~mJ'r Pas\JrJr, u¥Pj mJÄuJPhv ßx≤JPrr nJAx ßk´KxPc≤ oMKymMr ryoJj oMKymÇ FA xnJr ßyJˆ KyPxPm Êr∆Pf yJomMPVt xTuPT ˝JVf \JKjP~ mÜmq rJPUj, yJomMPVtr mqmxJ~L, IJP~mJr PxJvqJu SP~uPl~Jr ßxPâaJrL vrláK¨j IJyoh \MP~uÇ xnJ~ xŒsKf mJÄuJPhPv xJnJr ßasP\KcPf yfJyfPhr k´Kf ßvJT S xoPmhjJ \JKjP~ FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç xnJ~ IJP~mJr Vbjfπ KjP~ Km˜JKrf IJPuJYjJ TPr TP~TKa iJrJ-CkiJrJ xÄPpJ\j KmP~J\j TPr fJ IjMPoJhj TrJ

y~Ç FZJzJ xÄVbjPT IJPrJ VKfvLu TrPf kqJKrx xnJr Kx≠JP∂r IJPuJPT VKbf Ck TKoKaèPuJr k´KfPmhj KjP~S xnJ~ Km˜JKrf IJPuJYjJ y~Ç IJP~mJr oyJxKYm TJ\L FjJP~f CuäJy V´LPx xŒsKf mJÄuJPhvL vsKoTPhr Skr oJKuT kPãr KjptJfPjr Kmr∆P≠ IJP~mJr në K oTJ FmÄ KmKnjú ßlJrJPo ImqJyf TqJPŒAPjr lPu ßpxm IV´VKf yP~PZ, fJ fá P u iPrj FmÄ FnJPm k´mJxL mJÄuJPhvLPhr ßp ßTJj k´P~J\Pj fJPhr kJPv ßgPT TJ\ TPr ßpPf IJP~mJPT IJPrJ vKÜvJuL TrJr Skr ß\Jr ßhjÇ xÄVbPjr Pas\JrJr oMKymMr ryoJj oMKym dJTJr IhNPr xJnJPrr rJjJ käJ\J ±Px kPz Kjyf S IJyoh VJPot≤x v´KoTPhr xJyJpqJPgt fÅJr CPhqJPV kKrYJKuf fyKmu xÄV´y TJptâPor Km˜JKrf fáPu iPrjÇ KfKj FA fyKmPu xJiqof Igt xyJ~fJ k´hJPjr \jq IJP~mJr xTu ßjfímOªPT IjMPrJi \JjJjÇ xnJkKfr mÜPmq c. \~jMu IJPmhLj mPuj, IJP~mJ m~Px jmLj yPuS FrA oPiq ßVJaJ ACPrJPkr mJÄuJPhvLPhr oPiq IJvJr IJPuJ \ôJKuP~PZÇ V´LPx mJÄuJPhvL

v´KoTPhr Skr KjptJfPjr WajJr k´KfmJPh IJP~mJr nëKoTJr TJrPe jqJ~ KmYJr KjKÁf yPóZÇ KjptJfPjr KvTJrrJ ‰mifJ kJPóZj FmÄ IjqPhr mqJkJPrS AKfmJYT hOKÓnKñ rP~PZ V´Lx xrTJPrrÇ xnJ~ xÄVbPjr nJAx ßk´KxPc≤ IJPjJ~Jr∆u TKmr (\JotJjL), lUr∆u IJTo ßxKuo (lsJ¿), ßVJuJo PoJ˜lJ (AÄuqJ¥) S xMufJj ßyJPxj (P¸j), \P~≤ ßxPâaJrL ß\jJPru vKyhMu IJuo oJKjT (l∑J¿) S vJoxMu IJuo Kuaj (ACPT), \P~≤ ßas\JrJr vJyLjMu AxuJo fJuMThJr (V´Lx), IPVtjJAK\Ä ßxPâaJrL oJAjMu AxuJo jJKxo (AfJKu), \P~≤ IPVtjJAK\Ä ßxPâaJrL oKjr IJyoh (l∑J¿), Kj\Jo CK¨j (kftMVJu) S ßoJyJÿh Krkj lKTr (V´Lx), IKlx ßxPâaJrL vSTf ßyJPxj KmkM (l∑J¿), TJuYJrJu FqJPl~Jxt ßxPâaJrL FohJhMu yT ˝kj (l∑J¿), ßk´x F¥ kJmKuKxKa ßxPâaJrL Fo F rm Ko≤á (AfJKu) \P~≤ ßk´x F¥ kJmKuKxKa ßxPâaJrL ATmJu ßlrPhRx (ACPT), AjlrPovj ßaTPjJPuJ\L FqJPl~Jxt ßxPâaJrL oKjr IJyoh (ACPT), Km\Pjx F¥ ATPjJKoT FqJPl~Jxt ßxPâaJrL ßyjM Ko~J (l∑J¿), FcáPTvj FqJPl~Jxt ßxPâaJrL jMr∆u TKro (ACPT), AKoPV´vj FqJPl~Jxt ßxPâaJrL jMr∆u IJKoj (AfJKu), FjnJ~rjPo≤ FqJPl~Jxt ßxPâaJrL r∆Éu IJKoj TJ\u (PcjoJTt), KjmtJyL xhxq TJoJu Ko~J (l∑J¿), jMr∆u S~JKyh (l∑J¿) xy IjqJjq PjfímOª mÜmq rJPUj FmÄ KmKnjú AxNqPf fJPhr IKnof fáPu iPrjÇ rJPf vrláK¨j IJyPoh \MP~Pur mäqJT FqJjVJx ߈AT yJCPx IJP~mJr ßjfOmOPªr xÿJPj FT KcjJPrr IJP~J\j TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

Kunx Aj u¥j 2012 mA-Fr ksTJvjJ

oJ© 12 mZr m~Px ksTJKvf yPuJ KmsKav mJÄuJPhvL mJuT fJxKj UJj Fr VP·r mAÇ 19 ßo, rKmmJr TqJoPcPjr ACPrJ fJªMrLPf IjMKÔf y~ ÍKunx Aj u¥j 2012'' PoJzT CPjìJYj IjMÔJjÇ EKw oJcuJKjr kKrYJujJ~ FA PoJzT CPjìJYj IjMÔJPj Ck˙Kf KZPuj ˙JjL~ Fo Kk lJTt cmxj, TqJocPj TJCK¿uJr oP~ \JjTqJj KxŒj, TJCK¿uJr xJrJy yJS~tJc, TJCK¿uJr jJKxo @uL, PrJ\ kuxy mAP~r PuUPTr oJ TJCK¿uJr xofJ UJfMjxy ˙JjL~ VjqoJjq rJ\QjKfT S xJoJK\T Pjfímª í Ck˙Kf KZPujÇ fJxKj UJPjr FA IxJiJrj TíKffô ÊiM Px S fJr oJ mJmJPTA VKmtf TPrKjÇ TqJocPj TJCK¿Pur \jq fJxKj VPmtr ksfLT Ç @oJPhr KvÊMPhr TJPZ FT PksPrjJr jJo fJxKj UJj mPu mÜJVe CPuäU TPrjÇ FA mA KmKâ PgPT ksJ¬ Itg KvÊPhr KjP~ TJ\ TrJ xÄVbj KÛj F¥ ßyJ~Jct F hJj TrJ yPm mPu \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

xπJxL yJouJr WajJ~ Aˆ u¥j oxK\Phr KjªJ

CuCAPY xπJxL yJouJr WajJ~ fLms KjªJ S ßãJn k´TJv TPrPZ Aˆ u¥j oxK\h S u¥j oMxKuo ßx≤JrÇ Vf 22 ßo, mMimJr xÄmJhkP© k´h• FT KmmOKfPf AÓ u¥j oxK\Phr ßY~Jr c. oMyJÿh IJ»Mu mJrL mPuj, FnJPm k´TJvq KhmJPuJPT jOvÄxnJPm FT\j ‰xKjTPT yfqJr WajJ~ IJorJ KmK˛f S ooJtyfÇ F irPer TJP\r ßTJPjJ KnK• ßjAÇ UMjL S hMÛíKfTJrL PTJPjJ TKoCKjKa S iPotr I∂nëtÜ j~Ç PpPTJPjJ irPjr xπJx S KmPÆwoMuT TotTJP¥r Kmr∆P≠ IJoJPhr Yro WOeJÇ KjyPfr kKrmJPrr \jq IJoJPhr VnLr xoPmhjJÇ F irPjr WajJ k´KfPrJPi xTu TKoCKjKaPT GTqm≠ nMKoTJ kJuj TrPf yPmÇ ßlAg PlJrJo lr u¥j-Fr ßjfímOª Ikr FT KmmOKfPf CuAPY xπJxL yJouJr WajJ~ IjMr‡k ßãJn S KjªJ k´TJv TPrPZjÇ 20KarS ßmvL ioLt~ xÄVbj S k´KfÔJPjr ßjfOfôhJjTJrL ßlJrJPor ßjfímOª FT KmmOKfPf mPuj, F irPjr \Weq WajJr KjªJ \JjJPjJr nJwJ ßjAÇ IJorJ ÆqJgtyLj nJwJ~ muPf YJA, mÉ\JKfT S mÉxJÄÛíKfT mOPaPj xπJPjr ßTJPjJ ˙Jj ßjAÇ IJorJ KjyPfr kKrmJr kKr\Pjr k´Kf VnLr xoPmhjJ ùJkj TrKZÇ kJvJkJKv F irPjr xπJxL TotTJ¥ GTqm≠nJPm ßoJTJPmuJ TrPf u¥jmJxLr k´Kf IJymJj \JjJKòÇ IJorJ vJK∂ k´KfÔJ~ KjPmKhfnJPm TJ\ TrJr IñLTJr mqÜ TrKZÇ KmmOKfhJfJrJ yPòj, ßlAg ßlJrJo lr u¥j Fr ßTJ-PY~Jr TJjj VJA CAuKTjxj KxKmA, PTJ-PY~Jr KuSKj uMAx, nJAx ßY~Jr ßhuS~Jr ßyJPxAj UJj, nJAx ßY~Jr c. jJaánJA vJy FoKmA S nJAx ßY~Jr KvuJ√J A~JPVJ rJ\JÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q oKyuJ IJS~JoL uLPVr CPhqJPV ßvU yJKxjJr ˝Phv k´fqJmftj Khmx kJKuf

k´iJjoπL PvU yJKxjJr ˝Phv k´fqJmftj Khmx CkuPã Vf 19 ßo kNmtu¥Pjr ˙JjL~ FTKa TPu\ yPu pMÜrJ\q oKyuJ IJS~JoLuLPVr CPhqJPV FT xnJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf UJPuhJ ßoJ˜JT ßTJPrvLr xnJkKfPfô S xÄVbPjr ßxPâaJrL oMxKuoJ vJox mKjr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj cJ. yJKrx IJuLÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xÄVbPjr CkPhÓJ rKyoJ IJÜJr, ßoPyr KjVJr ßYRiMrL, nJAx ßk´KxPc≤ ÉxPj IJrJ oKfj, IJ†MoJj IJrJ, ßTJwJiqã jJ\oJ ÉxJAj, h¬r xŒJhT jJ\oJ ßYRiMrL jJ\M, kKrPmv xŒJhT rJPyuJ ßvU, xJÄVbKjT xŒJhT \~J ßoJ˜JT ßTJPrvL, ßxJjJ rJ~, WJfT hJuo KjoNu TKoKar ßY~JroqJj IJjZJr IJyPoh CuqJy k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


Surma

For Local News : news@surmanews.com

31 May - 6 June 2013

25

pMÜrJP\q KxPuPar hMA xJÄmJKhT xÄmKitf

KmPuPfr xJPg KxPuPar ßxfá mºj Iaáa rJUPf VeoJiqo ToLtrJA oNUq nNKoTJ kJuj TrPZj u¥j, 24 ßo - KmPuPf mxmJxTJrL mOKav mJÄuJPhvLrJ KoKc~Jr ßYJPU mJÄuJPhvPT ßhPUjÇ jJzLr mºj @uVJ jJ yS~J~ mOKav mJÄuJPhvLPhr k´mu @V´y mJÄuJPhvPT KWPrÇ KmPuPfr vKÜvJuL mJÄuJ VeoJiqo mJÄuJPhvPT ßpnJPm Ck˙Jkj TPr ∏ ßx nJPmA mJÄuJPhvPT ßhPUj pMÜrJ\qmJxLÇ @r F TJrPe hMA ßhPvr VeoJiqo ToLtrJA KmPuf S KxPuPar ßxfá mºj Iaáa rJUPf oNUq nNKoTJ kJuj TrPZjÇ pMÜrJ\q xlrrf KxPuPar KmKvÓ xJÄmJKhPTr xÄmitjJ IjMÔJPj mÜJrJ Fxm TgJ mPujÇ u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr CPhqJPV Aˆ u¥j S'uJrL Û~Jr˙ xJ¬JKyT kK©TJ IKlPx Vf 18 ßo, vKjmJr xºqJ~ FA xÄmitjJ IjMKÔf y~Ç u¥j xlrrf ‰hKjT KxPuPar cJT-Fr ßckMKa YLl KrPkJatJr S xJ¬JKyT kK©TJr KxPua k´KfKjKi FcPnJPTa ßoJyJÿh fJ\ CK¨j S yKmV† ßk´xTîJPmr xnJkKf l\uMr ryoJPjr xÿJPj @P~JK\f FA xÄmitjJ IjMÔJj xûJujJ TPrj

xJ¬JKyT kK©TJr xŒJhT FohJhMu yT ßYRiMrLÇ IjMÔJPj xJÄmJKhT fJ\ CK¨Pjr xJPmT S mftoJj xyToLtrJ VeoJiqPo fJr TJptâPor nN~vL k´vÄxJ TPrjÇ fJrJ KmPuPf Im˙Jjrf mOKav mJÄuJPhvLPhS xoxqJ S x÷JmjJr TgJèPuJ KxPua fgJ mJÄuJPhPv oNu iJrJr VeoJiqoèPuJPf @PrJ èÀfô KhP~ fáPu irJr \jq xÄmKitf IKfKgPhr k´Kf @ymJj \JjJjÇ F xo~ KmPuPfr xJÄmJKhTrJ 2016 xJPu KmPuPf mJÄuJ VeoJiqPor vfmwt kNKft mJÄuJPhPvr VeoJiqPor ßpRg CPhqJPV mqJkTnJPm ChpJkPjr ßWJweJ ßhj S FA IjMÔJj xlPu KxPuPar xJÄmJKhTPhr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr k´KfÔJfJ xnJkKf oKym ßYRiMrL, k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT j\Àu AxuJo mJxj, u¥j mJÄuJ xŒJhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, xJ¬JKyT kK©TJr k´iJj xŒJhT PmuJu @yoh, KmKvÓ k´JmKºT xJyJm CK¨j ßmuJu, oJKxT hktj

xŒJhT ryof @uL, mJÄuJ Korr xŒJhT @»Mu TKro VKe, YqJPju Fx KjCP\r YLl KrPkJatJr oMyJÿh \MmJP~r, ‰hKjT @oJr ßhPvr pMÜrJ\q k´KfKjKi mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrL, \jfJ FéPk´x xŒJhT l\uMr ryoJj, FjFjKmr pMÜrJ\q k´KfKjKi vKlTáu AxuJo, jfáj KhPjr KjmtJyL xŒJhT fJAKxr oJyoMh, YqJPju Fx-Fr ßckMKa ßyc Im Pk´JV´Jo lJryJj oJxMh UJj, mJÄuJ KaKnr YLl KrPkJatJr AmsJKyo UKuu, mJÄuJ KaKnr KmPvw k´KfKjKi @»Mu TJA~Mo, xMroJr KxKj~r KrPkJatJr @yoh oP~\, mJÄuJ ßkJPˆr ˆJl KrPkJatJr TKm @»Mu TJA~Mo, mJÄuJ KorPrr ˆJl KrPkJatJr,

ßxKuo ryoJj, ZzJTJr vJy ßxJPyu @yoh, xJ¬JKyT kK©TJr ˆJl KrPkJatJr oJxMo Ko~J, YqJPju jJAPjr ˆJl KrPkJatJr vJKyj @yoh, mJÄuJ KaKnr KxKj~r KrPkJatJr ßr\JCu TKro oOiJ, FjKaKnr ˆJl KrPkJatJr Y~j yJxJj, xJ¬JKyT kK©TJr ˆJl KrPkJatJr xJPrJ~Jr TKmr, IjMÔJPj xJÄmJKhT fJ\ CK¨j KmPuPf mJÄuJ VeoJiqPor TJptâPor nN~vL k´vÄxJ TPr mPuj, mOKav mJÄuJPhvLPhr xoxqJ x÷JmjJ fáPu iPr S FPhPv mJÄuJPhPvr AKfmJYT nJmoNKft VPz fMuPf KmPuPfr mJÄuJ VeoJiqo ToLtrJ GKfyJKxT nNKoTJ kJuj TrPZjÇ

KfukJrJ ACKj~j FcáPTvj F¥ SP~uPl~Jr asJPˆr KÆ-mJKwtT xnJ IjMKÔf xJPz 4 KoKu~j kJC¥ mqP~ S~JaKj xnJkKf oJoMj rKvh, ßxPâaJrL lryJh ßyJPxj KakM, ßas\JrJr vKlT CK¨j

KfukJrJ ACKj~j FcáPTvj F¥ SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr KÆmJKwtT xnJ Vf 19 Po kNmut ¥Pjr KˆPlJct ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf yJ\L vJoZáu yPTr xnJkKfPfô S uMflár ryoJj ZJ~JPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuaPxr K¸TJr rJK\m IJyPoh, Km~JjL mJ\Jr CkP\uJr nJAx ßY~Jr IJmMu TJPvo kuämÇ xnJ~ mÜJrJ KfukJrJ ACKj~Pjr KvãJ, Cjú~j, TJKrVKr KvãJ S ßpJVJPpJV mqm˙Jr Cjú~Pj KmPvw nëKoTJ rJUPm mPu \JjJjÇ mÜJrJ CÜ TKoKaPT xmtJfìT xyPpJKVfJr IJvõJx ßhjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj oKymMr ryoJj, Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfJPur FoKc vJm CK¨j, \JfL~ kJKatr pMVì oyJxKYm ßxKuo IJyoh, ACPT \JfL~kJKatr xnJkKf S mJÄuJPhv ßx≤JPrr xJiJre xŒJhT oK\mMr ryoJj, jfáj Khj ßY~JroqJj IJuyJ\ô oJKjT Ko~J, TJCK¿uJr ßVJuJo rmmJjL, asJPˆr ßxPâaJrL ßhPuJ~Jr ßyJPxj, gJjJ \jTuqJe xKoKfr xnJkKf IJ»Mu xKlT, gJjJ \jTuqJe xKoKfr xJiJre xŒJhT jJK\o CK¨j S \jTuqJe xKoKfr xJiJre xŒJhT ßyJPxj IJyoh, k´VKf asJˆ ACPT ßk´KxPc≤ IJ»Mu Tá¨xM ßYRiMrL, ßxPâaJrL ryoJj o~jJ, FuKcKkr xnJkKf oj\Mr IJuL, ßVJuJkV† FcáPTvj asJPˆr xJiJre xŒJhT oJxMT IJyoh, \JfL~ kJKatr u¥j oyJjVPrr xnJkKf vJoZáu yT, ACPT \JfL~ kJKatr xyxnJkKf Kj\Jo CK¨j S PTJwJiqã \~jJu CK¨j, xJPmT TJCK¿uJr vJyJm CK¨j, mJÄuJ KaKnr KrPkJatJr S ßk´P\≤Jr IJ»Mu TJKhr oMrJh, oJKgCrJ Cjú~j asJPˆr ßxPâaJrL KhuJu IJyPoh k´oUN Ç xnJ~ xÄVbjPT 1 uJU aJTJ hJj TPrj Km~JjL mJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfJPur FoKc vJm CK¨jÇ mÜmq rJPUj Km~JjLmJ\Jr mJftJr FKcar mhr∆u yT, oJKg\MrJ FcáPTvj ßcPnuJkPo≤ SP~uPl~Jr asJPˆr xnJkKf FUuJx CK¨j \JuJu, vJoZáu yT A~JKy~J, Ko\tJ lJr∆T IJyPoh, yJr∆j Ko~J, mJÄuJPhv SP~uPl~Jr xJPmT ßxPâaJrL ZJjM Ko~J, IJjZJr IJuL Ko~J, oJoMj rKvh, IJ»Mu yJKTo yJKh, xJKuT IJyoh, oMK\mMr ryoJj r∆jM, IJTrJo IJuL FoJh, vJKoo ßjyJr, ZJAhMr ryoJj, IJfJCr ryoJj, IJ»Mr rKvh, TKmr ßyJPxj S lryJh ßyJPxj KakM k´oUN Ç

xnJ~ oJoMj rvLhPT xnJkKf, lryJh ßyJPxjPT xJiJre xŒJhT S cJ. xKlT CK¨jPT ßTJwJiqã TPr IJVJoL hMA mZPrr \jq FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç FPf KjmtJYj TKovjJr KyPxPm KjpMÜ KZPuj yJ\L vJoZáu yT, ßxJyJm CK¨j S uMflár ryoJj ZJP~hÇ TKoKar IjqrJ yPuj xyxnJkKf IJTrJo IJuL FoJh, IJ»Mr ryoJj IJuL, IJKor CK¨j S ßoJyJÿh ZJh CK¨j, xyxJiJre xŒJhT xJoZáu yT FKy~J, TKro ßyJPxj S IJ»Mr rvLh, xyPas\JrJr IJ»Mu yJKTo yJhL, xJÄVbKjT xŒJhT ßoJyJÿh \JyJñLr KxK¨TL, k´YJr xŒJhT IJfJCr ryoJj IJmM, h¬r xŒJhT xJAhMr ryoJj, k´mJx Kmw~T xŒJhT IJ»Mx ÊTár, pMm S Kâ~J Kmw~T xŒJhT Kj\Jo CK¨j, KvãJ S xJÄÛíKfT xŒJhT yJKmmMr ryoJj, KjmtJyL xhxq pgJâPo oAjMu AxuJo, vJKoo yJxJj, jJKxr CK¨j IJyPoh l~xu, IJKfTár ryoJj IJKfT, \JoJu CK¨j, vJAjMu AxuJo, ßyuJu CK¨j S IJ»Mr rKvh IJmMuÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oJPTtPa jfáj IJAKc~J ߈Jr CPÆJij TPrPZj ßo~r

aJS~Jr yqJoPuaPx kKrPmvmJºm IJAKc~J ߈Jr CPÆJij TPrPZj ßo~r uM“lár ryoJjÇ S~JaKj oJPTtPar FA IJiMKjT IJAKc~J ߈JrKar IgtJ~j TPrPZ KmV uaJKr lJ¥ S Fr Kc\JAj TPrPZj ˙kKf KmPxa FcJoÇ FA jfáj nmj KjotJPe TJCK¿u S KmV uaJKr lJ¥ xJPz 4 KoKu~j kJC¥ mq~ TPrPZÇ FA jfáj nmPjr KmPvwfô yu ZJPh mOKÓr kJKj iPr rJUJ yPm, gJTPm xmM\ mOPãr IJóZJhj ßpUJPj TLa kfñ IJr kJKUr mJx˙Jj yPmÇ xTu m~Pxr jJKr, kMr∆w S KvÊPhr \Pjq IJAKc~J ߈JPr rP~PZ ßuUJkzJ ßvUJr xMKmiJKh, IJAKa lqJKxKuKa AfqJKhÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uMflár ryoJj mPuPZj, IJAKc~J ߈JPrr jfáj nmjKaPf ÊiM uJAPmsKrr xMKmiJKhA gJTPZ jJ mrÄ mJKxªJPhr \Pjq FKa xJoJK\T S xJÄÛíKfT ßTªs KyxJPm KmKnjú xMKmiJ k´hJj TrPmÇ

S~Jj ˆPk mJKxªJrJ TJCK¿Pur KmKnjú ßxmJ V´yj TrPf kJrPmjÇ CPÆJijL KhPjA S~Jjˆk vk k´J~ 3vKa asJ¿\qJTvj TPrPZÇ TJuYJr Kmw~T uLc ßoÍJr TJCK¿ur rJKj~J UJj fJr o∂Pmq mPuPZj, IJoJPhr IJAKc~J ߈JPrr mqJkJPr IJKo UMmA Vmt IjMnm TKr, mJKxªJPhr xJoJK\T S xJÄÛíKfT YJKyhJ kNrPe kJbJnqJx VbPjr uPãq IJAKc~J ߈JrèPuJ FTA ZJPhr

jLPY KmKnjú ßxmJ TJptâo kKrYJujJ TPr pJPóZÇ KmV uaJKr lJP¥r k´KfKjKi cqJKj KxunJr ߈Jj mPuPZj Aˆ u¥jmJKxr \Pjq FKa FTKa ˛reL~ Khj FA KhPj IJAKc~J ߈JPrr ÆJr CjìMÜ TPr KhPf ßkPrKZÇ F mqJkJPr Km˜JKrf \JjJr \Pjq www.ideastore.co.uk FA SP~mxJAa KnK\a TrJr \Pjq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

nP~x Im AxuJPor k´KfmJh xnJ IjMKÔf Vf 13 ßo nP~x Im AxuJPor CPhqJPV uMaPjr ˙JjL~ FTKa yPu o†Mr IJyoh vJyjJP\r kKrYJujJ~ IjMKÔf k´KfmJh xnJ~ kKm© ßTJrIJj ßgPT IJmM xJAh \JyJñr Fr ßfuJS~JPfr oJiqPo xnJr TJ\ ÊÀ y~Ç FPf k´iJj IKfKgr mÜPmq IJPuPoÆLj IJ†MoJPj ßylJ\Pf AxuJo ACPTr xnJkKf oJSuJjJ ßvU jMPr IJuo yJKoKh ßhPv Im˙Jj TJPu fJr Ckr kMKuKv KjptJfßjr TgJ Ck˙Jkj TPrjÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq xhq ßhv ßgPT IJVf ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhPvr ßTKªs~ pMVì oyJxKYm oJSuJjJ \MPjh IJu-yJKmmL k´fqã hvLt KyxJPm 6 ßo TJu rJPfr WajJ muPf KVP~ mPuj, FaJ yPò AKfyJPxr Tuïo~ IiqJP~r jK\r KmyLj WajJÇ IPjT IJKuo CuJoJxy ßfRKyhL \jfJPT yfqJ TrJ yP~PZÇ mÜJrJ ßhPvr IJKuo CuJoJxy xJiJre oJjMPwr Ckr kMKuPvr KjptJfPjr KjªJ ùJkj TPr IKnuP’ fÅJPhrPT oMKÜ ßh~Jr \jq

hJKm \JjJj FmÄ kMKuvKhP~ xJiJre oJjMwPT Pp KjotonJPm yfqJ TrJ yPò Fr k´KfmJh \JKjP~ fJ mPºrS hJKm \JjJj fJrJÇ FPf IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj IJu \JuJu \JPo oxK\Phr UKfm oMlKf IJ»Mr rCl, oJSuJj IJmM UJPuh KxrJK\ S IJ\Jh UJj k´oMUÇ kKrPvPw xÄVbPjr IJKor VJ\L mTáu Ko~J

xmJAPT ijqmJh KhP~ ßhJ~J TJojJ TPrj FmÄ mqKrkJTt \JPo oxK\Phr UKfm oMlKf IJ»Mu yJjúJj xJmJrxy 5 S 6 ßo yfqJTJP§ KjyfPhr IJ®Jr oJVKlrJf S IJyfPhr IJPrJVq TJojJ TPr ßhJ~Jr oJiqPo xnJr xoJK¬ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


26

Surma

31 May - 6 June 2013

Aˆ u¥j oxK\Phr oJKr~Jo ßx≤JPrr \jq ßmgjJuV´LPj KojJrnJ uJûj TîJPmr CPÆJij 1 KoKu~j 21 yJ\Jr kJCP¥r k´Kfv´∆Kf uJn aJS~Jr yqJoPuaPx 8v yJ\Jr kJC¥ mqP~ kKrYJKuf yPóZ 40Ka TîJm

Aˆ u¥j oxK\Phr KÆfL~ k´P\Ö oJKr~Jo Px≤JPrr KjotJe mq~ ßoaJPf YqJPju Fx-F IjMKÔf KmPvw lJ¥PrAK\Ä IqJKkPu 1 KoKu~j, 21 yJ\Jr, 847 kJCP¥r k´Kfv´∆Kf kJS~J ßVPZÇ Aˆ u¥j oxK\Phr ßY~JroqJj c. oMyJÿh IJ»Mu mJrL S ßxPâaJrL IJA~Mm UJj FT KmmOKfPf 17 ßo rJPf YqJPju Fx lJ¥PrAK\Ä IqJKkPu pJrJ

xJyJPpqr yJf mJKzP~ FPxPZj fJPhr ksKf TífùfJ k´TJv TPrPZjÇ ßjfímª O mPuj, Aˆ u¥j oxK\Phr oqJPj\Po≤ oJjMPwr IJ˜J S KmvõJx I\tPj Pp xão yP~PZ fJrA k´oJe FA FT KoKu~j kJCP¥r TôrP\ yJxJjJ S ßcJPjvjÇ KmmOKfPf ßjfímOª IJVJoLPfS TKoCKjKar oJjMPwr xJyJpq ImqJyf gJTPm mPu IJvJmJh mqÜ TPrjÇ

CPuäUq, ro\JPjr IJPV KjotJe TJ\ ßvw TrPf KVP~ TôrP\ yJxJjJ (xMhoMÜ ßuJj) xÄV´y TPr KmøJPrr Igt kKrPvJi TrPf yPóZÇ FUPjJ KmøJPrr ßoJaJ IÄPTr kJSjJ IkKrPvJKif rP~ ßVPZÇ TôrP\ yJxJjJ IqJKkPu k´Kfv´∆f xJyJpq yJPf FPu KmøJPrr ßhjJ kKrPvJi TrJ yPmÇ xJPz 9 KoKu~j kJC¥ mqP~ KjotJeJiLj oJKr~Jo ßx≤JPrr \jq Vf 4 mZPr 5KoKu~j, 5v 41 yJ\Jr, 2v 68 kJCP¥r k´Kfv´∆Kf kJS~J ßVPZÇ F kpt∂ yJPf FPxPZ 4 KoKu~j, 8yJ\Jr 5v 80 kJC¥Ç 1 KoKu~j, 5v 32 yJ\Jr 6v 88 kJC¥ FUjS IkKrPvJKif rP~ ßVPZÇ KjotJe mq~ ßoaJPf FUPjJ IJPrJ 3 KoKu~j, 9v 58 yJ\Jr, 7v 32 kJC¥ k´P~J\jÇ - ßk´x KmùK¬Ç

aJS~Jr yqJoPuaPxr 20Ka S~JPct k´J~ 40Ka uJûj TîJm rP~PZÇ FPf ksJ~ 8v yJ\Jr kJC¥ mq~ y~ FmÄ FA TîJPm oNuf m~ÛrJ x¬JPy FT mJ hMKhj KoKuf yj FmÄ hMkMPrr UJmJPr ßpJVPhjÇ Vf 16 ßo mOy¸KfmJr hMkMPr ˙JjL~ PmgjJu V´LPj ßx≤ KkaJxt PmñuL FPxJKxP~vPjr @P~J\Pj KojJrnJ uJûj TîJm CPÆJijTJPu CkPrJÜ fgq ßhj KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJjÇ KfKj \JjJj, Fxm uJûj TîJm TrJ yP~PZ xTu \JKfr mP~JmO≠ oJjMPwr \jqÇ fJrJ FUJPj KoKuf yP~ @jPª

FTKa Khj TJaJjÇ @mJr IPjPTA mqKÜVf \LmPj FTJKTPfô rP~PZj, fJrJS uJûj TîJmPT CkPnJV TPr gJPTjÇ Px≤ KkaJxt ßmñuL FPxJKxP~vPjr ßk´KxPc≤ IJuyJ\ô @KfT Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ PTJ IKctPjar @jxJr k´JoJKePTr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj Kuc TJCK¿uJr @mhMu @xJh, Kox TqJKg, xJPmT TJCK¿uJr @m\u Ko~J, TKoCKjKa ßjfJ @UfJÀöJoJjxy KmKvÓ\jrJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

‰hKjT IJoJrPhv kK©TJPT 1 uJU aJTJ hJj TrPuJ pMÜrJ\q IJAj\LmL ßlJrJo Km~JjL mJ\Jr \jTuqJe xKoKf ACPTr CPhqJPV IJmMu TJPvo kuäm S oMKÜPpJ≠J xJAl CK¨j vKlTPT xÄmitjJ k´hJj

QhKjT IJoJr ßhv Fr hMKhtPj mJuJPhv \JfL~fJmJhL IJAj\LmL ßlJrJo pMÜrJ\q vJUJ kK©TJKar kJPv hJKzP~PZÇ FrA IÄv KyPxPm pMÜrJ\q IJAj\LmL ßlJrJPor I˙J~L TJptJuP~ Vf 21 ßo xºqJ~ FT ‰mbT IjMKÔf y~Ç IJAj\LmL ßlJrJPor KxKj~r xyxnJkKf mqJKrˆJr IJmMu ojxMr vJy\JyJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr fKo\ CK¨Pjr Ck˙JkjJ~ IjMKÔf xÄK㬠xnJ~ mÜmq rJPUj ßlJrJPor xyxnJkKf mqJKrˆJr TJor∆öJoJj, xJÄVbKjT xŒJhT mqJKrˆJr yJKohMu yT IJKlKª Kuaj, xyxJiJre xŒJhT mqJKrˆJr IJuLoMu yT Kuaj, xyxnJkKf mqJKrˆJr ATmJu ßyJxJAj k´oNUÇ QmbPT mÜJrJ \JKfr hMKhtPj xrTJPrr rÜYãá CPkãJ TPr xfq k´TJPv Ijz

gJTJ~ IJoJrPhv kKrmJPrr xTuPT ijqmJh S IKnjªj \JjJjÇ mÜJrJ IJoJrPhv Fr nJrk´J¬ xŒJhT oJyoMhMr ryoJPjr Ckr IoJjKmT KjptJfPjr fLms KjªJ \JjJj S IKYPrA fJr oMKÜ TJojJ TPrjÇ F xo~ IJAj\LmL ßlJrJo pMÜrJ\q KjP\Phr oiq ßgPT CP•JKuf mJÄuJPhvL oMhJs r xooJPjr FT uã aJTJr FTKa ßYT IJoJr ßhv ßT ÊPnòJr Kjhvtj ˝r‡k pMÜrJ\q Im˙Jrf IJoJr ßhPvr KxKj~r xJÄmJKhT IKuCuäJy ßjJoJPjr KjTa y˜J∂r TPrjÇ xnJ~ CkK˙f KZPuj ßvU KjC\ Fr xŒJhT ßvU oKyCK¨j IJyPoh, mqJKrˆJr F FAY IJu oJoMj, mqJKrˆJr \JyJñLr IJuo, FcPnJPTa jJxKrj IJÜJr S FcPnJPTa rKj ksoUN Ç - ßk´x KmùK¬Ç

˝JiLjfJr oJPx v´LrJovLPf mqKfâoiotL IjMÔJj

FTJ•r xJPur kJT yJjJhJr mJKyjL S fJPhr ßhJxrrJ xMjJoV† ß\uJr \VjúJgkMr CkP\uJr v´LrJovL V´JPo VeyfqJ S miqnëKo xOKÓ TPrKZuÇ ˝JiLjfJr F oJPx IKf xŒsKf ßxA xm vyLhPhr ˛rPe, Kv´rJovL vyLh ˛OKf xÄxh Iit KhmxmqJKk FTKa mqKfâo iotL IjMÔJPjr IJP~J\j TPrÇ IjMÔJPj

IJPuJYjJ ZJzJS FTJ•r xJPur oJjmfJ KmPrJiL IkrJPi \KzfPhr xPmtJó h¥ lÅJKx mJ˜mJ~Pj k´KfTL lJÅKxr oû ‰fKr TPr ßVJuJo IJ\o, Kj\JoL, TJoröJoJj, xJBhLxy xTu pM≠JkrJiLPhr lÅJKxPf ^MKuP~ oOfáqh¥ mJ˜mJ~j TrJ y~Ç v´LrJovL vyLh ˛OKf xÄxPhr xnkKf mJmMu Ko~Jr xnJkKfPfô

Ve\JVre oû TfítT pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJmLr k´Kf xogtj \JKjP~ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf yroM\ IJuL, k´mJx ßgPT vJymJV Ve\JVre oPûr k´Kf FTJfìfJ ßWJwjJ TPr xMhMr KmsPaj ßgPT IJxJ pMÜrJ\q IJS~JoL ß˝óJPxmT uLPVr xJiJre xŒJhT ZJjM Ko~J, \VjúJgkMr CkP\uJ ßY~JroqJj IJTou ßyJPxj, v´LrJovL Có KmhqJuP~r k´iJj KvãT yJP\r IJuL, PoRuJjJ oKyCK¨j ForJj, ßoRuJjJ ßr\mL IJyoh, IJ»Mu TJA~Mo ovJKyh, ovr∆h IJuL, IJmMu ßyJPxj uJuj, IJ»Mu TJKhr KvThJr, IJymJm ßyJPxj k´oMUÇ IjMÔJPjr xûuT KZPuj oJymMm ßyJPxjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q xlrrf Km~JjL mJ\Jr CkP\uJ kKrwPhr nJAx ßY~JroqJj IJmMu TJPvo kuäm mPuPZj, FuJTJr Cjú~Pj k´mJxLPhr xyPpJKVfJ YJAÇ IfLPfS FuJTJr Cjú~Pj pMÜrJ\q k´mJxLrJ xmtPãP© èÀfôkeN t ImhJj ßrPUPZjÇ fJA FuJTJr Cjú~Pj k´mJxLPhr xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJr \jq KfKj IJvJmJh mqÜ TPrjÇ Vf 20 ßo, ßxJomJr KmPTPu kNmt u¥Pjr mäM oMj KoKc~J ßx≤JPr pMÜrJP\qr k´JYLj xJoJK\T xÄVbj Km~JjL mJ\Jr \jTuqJe xKoKf ACPTr CPhqJPV fJPT FmÄ dJTJ˙ Km~JjL mJ\Jr \jTuqJe xKoKfr ßTJwJiqã mLr oMKÜPpJ≠J xJAl CK¨j xKlT Fr xÿJPj ßh~J FT x’itjJ xoJPmPv CkPrJKuäKUf TgJ mPujÇ xÄVbPjr xnJkKf yJK\ IJ»Mu xKlPTr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT ßyJPxj IJyoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj

mJÄuJPhv \JfL~ kJKatr pMVì xŒJhT PxKuo CK¨j, xÄVbPjr CkPhÔJ kKrwPhr xhxq IJuyJ\ô oJKjT Ko~J SrPl ßxJjJ Ko~J, ojKör IJuL, IJlJ\ CK¨j, Fo. xJyJm CK¨j, oK\mMr ryoJj FUuJZ, xMPyu IJyoh UJj, IJ»Mr rKvh cJKuo, xy xnJkKf IJuJ CK¨j, \JyJKñr ßyJPxj UKuu, xJyJm CK¨j, xoZMu yT, mJmMu ßyJPxj, j\Àu AxuJo (TKm), IJmMu ßyJPxj ShMh, xrS~Jr IJyoh, ATmJu ßyJPxj mMumMu, oJymMm IJyPoh, rKyo

CK¨j, xy xJiJre xŒJhT IJfJCr ryoJj IJfJ, ßTJwJiqã lryJh ßyJPxj KakM, ßlJ~Jh IJyoh lryJh, xJÄVbKjT xŒJhT IJPjJ~Jr ßyJPxj, SKyhMr ryoJj ßYRiMrL, xJyJm CK¨j UJj, ZJ©PjfJ fJKoo IJyoh, rJP\u IJyoh ßYRiMrL, oJKymMr ryoJj UJj oJymMm, xMroJj UJj, ZJAhMr ryoJj, IJfJCr ryoJj rJÉu, IJmM mÑr, ßhuS~Jr ßyJPxj, IJKfTár ryoJj, UJPuh IJyoh \~ k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

Km~JjL mJ\Jr CkP\uJr nJAx ßY~JroqJj kuäm-Fr oJSuJjJ oLr yJKmmMr aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur FS~Jct uJn ryoJj u¥j IJxPZj

Vf 20 ßo, ßxJomJr hMkPM r u¥Pjr aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur oJumJrL ßkäAPx KxPua ß\uJr Km~JjL mJ\Jr CkP\uJ kKrwPhr nJAx ßY~JroqJj IJmMu TJPvo kuäm mftoJj k´\Pjìr k´KfKjKi KyPxPm oJjmPxmJr ˝LTíKf ˝„k TJCK¿Pur kã ßgPT ¸LTJr rJK\m IJyPoPhr KjTa ßgPT KxKnT FS~Jct V´ye TPrjÇ Fxo~ fJr xJPg CkK˙f KZPuj Km~JjL mJ\Jr \jTuqJe xKoKfr ACPTr xJiJre xŒJhT ßyJPxj IJyPoh S xÄVbPjr ßTJwJiqã lryJh ßyJPxj KakMxy k´oUM mqKÜmVtÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oJSuJjJ oLr yJKmmMr ryoJj pMKÜmJhL FT xÄK㬠xlPr IJVJoL 20 \Mj u¥Pj IJxPZjÇ KfKj hM'x¬Jy u¥Pj Im˙Jj TrPmjÇ u¥Pj Im˙JjTJPu KfKj pMÜrJP\qr KmKnjú vyPr S~J\ oJyKlPu IÄv ßjPmjÇ fJr xJPg ßpJVJPpJPVr \jq IJV´yL mqKÜrJ IJuyJ\ô jNÀu IJoLPjr xJPg ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ fJr ßlJj jJ’Jr - 07507 637 239Ç - ßk´x KmùK¬Ç


27

Surma

31 May - 6 June 2013

aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatr jfáj KucJr KxrJ\Mu AxuJoPT IKnjªj TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatr jfáj KucJr KjmtJKYf yS~J~ KmvõjJg ACKj~j SP~uPl~Jr asJPÓr kPã IKnjªj S Cöu nKmwq“ xJluq TJojJ TPrPZj xÄVbPjr ßjfímOªÇ FT KmmOKfPf ßjfímOª IJvJ TPrj fJr ßjfíPfô aJS~Jr yqJoPuaPxr KmPvw TPr k´mJxL mJÄuJPhvLrJ IfLPf ßpnJPm ßumJr kJKat ßgPT KmKnjú ßãP© xMPpJV xMKmiJ ßkP~KZu nKmwqPfS IJPrJ kJPmjÇ ßjfímOª oPj TPrj ÀvjJrJ IJuL S KxrJ\Mu AxuJPor of IJPrJ IKiT xÄUqT KmsKav mJÄuJPhvLrJ ßoAjKˆo rJ\jLKfPf xŒOÜ yPmjÇ fJPf TPr k´mJxLPhr KmKnjú ßãP© xMPpJV xMKmiJ mOK≠ kJPmÇ KmvõjJg ACKj~j SP~uPl~Jr asJPÓr kPã IKnjªj \JKjP~PZj xnJkKf IJuyJ\ô ‰foMZ IJuL, xJiJre xŒJhT IJ»Mu yJjúJj, asJKÓ Fo F oJjúJj, yJ\L omKvõr IJuL, oJKjT Ko~J, yJ\L rAZ IJuL, ßvU fJKyr CuäJ, ßoJ: KoZmJy CK¨j, IJ»Mu S~JKyh, oKjr CK¨j mKvr, yJ\L ZJPhT IJuL, ofKZr UJÅj, IJ»Mu ShMh xJPyu, j\rìu AxuJo, ohKrZ IJuL mJhvJ, IJ»Mu mJKZf mJhvJ, \~jJu IJPmKhj, \Kxo CK¨j ßxKuo, oBj CK¨j, KxrJ\Mu AxuJo, IJuJ CK¨j mJmMu, l\uMr ryoJj, IJ»Mu UJKuT, vJoZMu yT, TKmr Ko~J, xMPyu IJyoh ßYRiMrL, hMuJu IJyoh, ohKrZ IJuL olöMu, aájM Ko~J, SmJ~hMr ryoJj ßYRiMrL, vJoLo Ko~J, ßoJyJÿh o\jM, jMÀu AxuJo, oKjr IJyohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

orÉo IJufJlár ryoJj ˛rPe k´mJxL mJuJV† SxoJjL jVr FcMPTvj asJPˆr ßvJT xnJ IjMKÔf Vf 19 ßo rKmmJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr k´mJxL mJuJV† SxoJjL jVr FcMPTvj asJPÓr CPhqJPV asJPÓr asJKˆ mJuJV† SxoJjL jVPrr KmKvÓ oMrKæ orÉo IJuyJ\ô IJufJlár ryoJPjr ˛rPj ßvJT xnJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~& FcMPTvj asJPÓr ßY~JrkJxtj IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ÀÉu IJKoj ßhJuj Fr kKrYJujJ~ xnJr vMÀPf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xKoKfr xJPmT xnJkKf IiqJkT oJxMh IJyohÇ KmkMu xÄUqT asJKÓ S k´mJxLPhr CkK˙KfPf ßY~JrkJxtj Fr ˝JVKfT mÜPmqr kr CÜ xnJ~ mÜmq rJPUj IJuyJ\ô IJ»Mu oMfKum, CxoJjkMr \jTuqJj asJPÓr CkPhÓJ IJ»Mr rJöJT S IJuyJ\ô UKuZ Ko~J, IJhvt CkP\uJ xKoKfr xnJkKf jMÀu yT jMr IJuL, xKoKfr xJPmT xnJkKf IJ»Mu Vlár, IJ\Jh mTf ßYRiMrL, FcMPTvj asJPÓr

pMÜrJ\q pMmhPur xÄmJh xPÿuj

fJPrT ryoJjPT KjP~ KogqJ Ikk´YJr YJuJPu IJAjVf mqm˙J ßj~J yPm

xJPmT xnJkKf ßoJ: jMÀu AxuJo, ßoJ: ßVJuJo KTmKr~J, IJ»Mu ßoJKoj, CorkMr ACKj~j SP~uPl~Jr asJPÓr xnJkKf yJÀj rKvh ßYRiMrL, KmKvÓ KvãJKmh SxoJj VKj, FcMPTvj asJPÓr xJPmT xJiJre xŒJhT ‰x~h fJK\r C¨Lj oJjúJj, asJPÓr xJPmT xy xnJkKf vKlT CuäJy KoxuM, IJhvt CkP\uJ xKoKfr xJiJre xŒJhT rJKvh IJyoh, xKoKfr ßTJwJiqã oJxMT Ko~J, FcMPTvj asJPÓr xJPmT ßTJwJiqã IJ»Mu IJuLo, asJPÓr xJPmT ßTJwJiqã IJ»Mr „k, asJPÓr mftoJj ßTJwJiqã AorJj IJyoh, xKoKfr xJPmT xy xnJkKf fJPum IJuL, xJPmT ßTJwJiqã ZMrf IJuL, asJPÓr xJPmT ßTJwJiqã ßfJlJP~u IJyoh, asJPÓr xy xnJkKf IJjZJr Ko~J, xy xnJkKf l\u C¨Lj, KmKvÓ xoJ\ ßxmT asJKÓ IJjyJr

C¨Lj, PoJ: ZMKl Ko~J, mMÀñJ ACKj~j-Fr xJPmT ßY~JroqJj UKuu IJyoh, pMÜrJ\q IJS~JoL uLV Fr pMVì xŒJhT IJPjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL, CorkMr ßcPnuJkPo≤ asJPÓr xJiJre xŒJhT IJ»Mu TJA~Mo, CorkMr ACKj~j asJPÓr xy xnJkKf IJPjJ~Jr Ko~J, xKoKfr xJPmT xy xJiJre xŒJhT l\uM Ko~JÇ CÜ xnJ~ IJPrJ CkK˙f KZPuj, KjmtJYj TKovjJr yJK\ Ku~JTf IJuL, IJ\o IJuL, pMmPjfJ IJl\u ÉPxj, ‰x~h lJrìT TJoJu ZMrT, ßoJ: oTmMu IJyoh, IJmMu TJPxo, xJr\j UJÅj, fárj Ko~J, vJoZMu IJuo, ‰x~h mKvr C¨Lj,IJ\o IJuL, IJPjJ~Jr ßyJPxj, IJ»Mr ryoJj, jÀu yT (IJho IJuL), IJ»Mv vKyh, oKfCr ryoJj, IJZJm CK¨j, oPjJlr IJuL, ßuJToJj IJuL, IJfJCr ryoJj, KxrJ\

Ko~J k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ orÉPor ˛OKfYJrj TPr mÜmq rJPUjÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, orÉo IJufJlár ryoJj FT KvãJjMrJVL, xoJ\ xÄVbT, jqJ~ krJ~j mqKÜ KZPujÇ fJr CPhqJPV Ûáu, TPu\, oJhsJxxy IPjT KvãJ k´KfÔJj S mÉ xoJK\T xÄVbj VPz CPbPZÇ xoJP\r KmKnjú âJK∂ uPVú orÉo IJufJlár ryoJPjr k´vÄxjL~ nëKoTJr TgJ KmKnjú mÜJrJ vs≠Jr xJPg ˛rj TPrjÇ xnJ~ orÉPor ßvJT x∂¬ kKrmJrmPVtr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JjJPjJ y~ FmÄ fJÅr KmPhyL IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj ßoJ: oMKymMr ryoJj ßhJuJÇ k´mJxL mJuJV† SxoJjL jVr FcMPTvj asJPÓr ßY~JrkJxtj IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrLr xoJkKj mÜPmqr oJiqPo ßvJT xnJr xoJK¬ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

hOKÓ IJTwte pMÜrJP\qr KmKnjú KrK\SPjr ßjfJToLtPhr xPñ xŒsKf ofKmKjo~ xnJ~ fJPrT ryoJj mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr hMjLtKf, hM:vJxj FmÄ VeyfqJr TgJ fáPu irJ~ fJr KmÀP≠ Ikk´YJPrr IÄv KyPxPm pMÜrJ\q pMmuLV xÄmJh xPÿuj TPr KogqJ fgq-KmÃJa TPrPZ Foj IKnPpJV FPj Vf 22 ßo, mMimJr xÄmJh xPÿuj TPrPZ \JfL~fJmJhL pMmhu pMÜrJ\q vJUJÇ pMÜrJ\q pMmhu xJiJre xŒJhT IJ»Mu mJKZf mJhvJr kKrYJujJ~ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj xnJkKf jJKxo IJyoh PYRiMrLÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT mqJKrÓJr Fo F xJuJo, xJPmT xy xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL T¨Mx, vJy IJÜJr ßyJPxj aáaáu, IJuyJ\ô ‰foMZ IJuL, xJPmT pMVì xŒJhT vKrláöJoJj ßYRiMrL fkj, pMmhPur xy IJ∂t\JKfT Kmw~T xŒJhT FjJoMu yT Kuaj, pMÜrJ\q pMmhPur KxKj~r xy xnJkKf o†Mr IJvrJl UJÅj, xJÄVbKjT xŒJhT ßvU IJuL IJyoh, KmFjKk ßjfJ IJ»Mu TJKhr, ßVJuJo rJæJjL, pMÜrJ\q pMmhPur xy xnJkKf IJxJm IJuL, pMVì xŒJhT IJl\Ju ßyJPxj, S~JKxo CK¨j oJKjT, F ß\ Kuoj, ßoJ: IJ»Mx vKyh, ßoJ: vJoLo fJuMThJr, k´YJr xŒJhT mJmr ßYRiMrL, aJS~Jr yqJoPuax pMmhPur xnJkKf ßoJ: xJAl CK¨j, pMVì xJiJre xŒJhT ßoJ:

rJPxu IJuL, xJoZMu ßYRiMrL Kvkj, xy xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ: KUK\r IJyoh, FjJ~JPf ÉPxj mJmM, pMmhu ßjfJ oJTxMh ßYRiMrL, fJKrT rJjJ, oJÑá Ko~J, IJuoVLr ÉPxj k´oMUÇ xÄmJh xPÿuPj KjKUf mÜPmq muJ y~, fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ Vf k´J~ FTpMV iPr IJS~JoL uLV Ikk´YJr YJuJPò KT∂á IJ\ kpt∂ fJr KmÀP≠ ßTJj IKj~o hMjLtKf k´oJe TrPf kJPrKjÇ FojKT ßvU yJKxjJ ãofJ~ ßgPT fh∂ TPrS ßTJj IKj~o kJ~KjÇ fJrkrS fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ ßvU yJKxjJ FmÄ fJr mJKyjL Ikk´YJr S KogqJYJPr Ku¬Ç TJre ßvU yJKxjJ \JPjj IJVJoL KhPjr rJ\jLKfPf ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr kr PhvjJ~T fJPrT ryoJjA mz YqJPu†Ç fJrJ mPuj, ßhvjJ~T fJPrT ryoJj pMÜrJP\qr ßjfJToLtPhr xPñ xŒsKf ofKmKjo~ TPrPZjÇ SA xnJ~ fJPrT ryoJj mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr hMjLtKf hM:vJxj FmÄ VjyfqJr TgJ fáPu iPrjÇ KT∂á FA xfq TgJ IJS~JoL uLPVr xyq y~KjÇ fJrJ fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ IJmJPrJ KogqJYJr TPrPZÇ fJrJ mPuj, IKmuP’ fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ Ikk´YJr mº jJ TrJ yPu pMÜrJ\q pMmhu TPbJr TotxNKY KhPf mJiq yPm FmÄ IJAjVf mqm˙J ßj~J yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr A-Pou : news@surmanews.com

xJ¬JKyT xMroJ~ mqKÜVf, ˙JjL~ KTÄmJ \JfL~ ßTJPjJ k´KfÔJj FmÄ FPxJKxP~vPjr ßk´x KmùK¬ k´TJPvr \jq 35 kJCP¥r FTKa Kl k´hJj TrPf yPmÇ FA Igt ßk´x KmùK¬r IjMmJh, xÄPvJij, ZKmr ÛqJKjÄ FmÄ Kc\JAPjr UrY mJmh iJpt TrJ yP~PZÇ mz IJTJPrr ßk´x KmùK¬ IgmJ FPTr IKiT ZKm k´TJPvr ßãP© IKfKrÜ Kl k´hJj TrPf yPmÇ FA Kl ßâKca TJct, ßcKma TJct, mqJÄT asJ¿lJr IgmJ jVh KTÄmJ ßYPTr oJiqPo IJVJo kKrPvJi TrPf yPmÇ ßk´x KmùK¬ k´TJKvf jJ yPu ßTJPjJ Kl ßj~J yPm jJ FmÄ ßã©KmPvPw k´h• Kl ßlrf ßh~J yPmÇ xÄmJh xÄ˙Jr oJiqPo kJbJPjJ xÄmJPhr ßãP©S FA Kl k´PpJ\q yPmÇ fPm ßp ßTJPjJ YqJKrKa xÄ˙Jr kJbJPjJ ßk´x KmùK¬ F Kl-Fr IJSfJoMÜ gJTPmÇ xJ¬JKyT xMroJ FKcaKr~Ju ßmJct ßp ßTJPjJ xÄmJh, ßk´x KmùK¬ k´TJv TrJ mJ jJ TrJ FmÄ xÄPvJiPjr FTT IKiTJr xÄrãe TrPmÇ

SURMA NOTICE

There will be a minimum charge of £35 admin fee per press release, this will be used to cover the cost of any editing, translation or and correction, also includes scanning and design of one picture. Fee may increase for larger press releases and additional pictures. Fee applies to all local and national private organisations or associations, excludes charities. Fee must be paid in advance by Credit or Debit card, bank transfer or cheques.

FEE IS STILL CHARGED EVEN IF PRESS RELEASE IS THROUGH A BANGLA PRESS CLUB, A BANGLA PRESS ASSOCIATION OR P.R AGENCY

Surma reserves the right to edit any press release as it feels suitable and also reserves the right not to publish any articles which it feels will be libelous or not in the interest of it’s readers. No fee will be charged if article is not published.

Surma News Group, Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ T: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717


31 May - 6 June 2013

28-29 SURMA

kÅJ Y Ko vJ uL

nz k´hvtjL nz

YJKYtu-ˆqJKuPjr luk´xN @`J

hMutn pf oMhsJ

KmKjo~ k´gJ oJjmxnqfJr AKfyJPx IPjT kMPrJPjJÇ k´JQVKfyJKxT TJu ßgPT oJjMw FT kPeqr xPñ @PrT keq KmKjo~ TPr @xPZÇ KmKjo~mqm˙Jr KmKnjú IxMKmiJ hNr TrJr \jq oMhsJr k´Yuj WPaÇ oMhsJ KyPxPm iJfMr mqmyJr ÊÀ TPr mftoJj fMrPÛ ImK˙f @jJPfJuL~ xnqfJr uJAKc~Jr \jVe @jMoJKjT KUsÓkNmt kJÅY yJ\Jr IP»Ç IjqKhPT KmKjo~oJiqo KyPxPm TJVP\r KmPur mqmyJr ÊÀ TPr YLjJrJ, @jMoJKjT KUsÓkNmt x¬o IP»Ç oMhsJxÄâJ∂ KmhqJPT muJ y~ ÈKjCKoxoqJKaT'Ç oMhsJ, khT, k´fLTL CkyJr, ÉK¥ FojKT IgtKmw~T k´JYLj hKuPur xÄrãe S VPmweJ FA KmhqJr I∂ntMÜÇ mftoJPj oMhsJ xÄrãe, oMhsJr ZKm ßfJuJ, fJKuTJ ‰fKr TrJS KjCKoxoqJKaTPxr @SfJ~ kPzÇ oMhsJr mqmyJPr xPYfjfJ FmÄ AKfyJPxr k´JoJeq hKuu KyPxPm oMhsJr èÀfô fMPu irPf mJÄuJPhv KjCKoxoqJKaT TJPuÖrx ßxJxJAKa Vf míy¸KfmJr ßgPT K\KkSr k´hvtjLTPã Kfj KhjmqJkL FT oMhsJ k´hvtjLr @P~J\j TPrPZÇ Fr CPÆJij TPrj fgqoπL yJxJjMu yT AjMÇ CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv cJT KmnJPVr oyJkKrYJuT jJP~m ßhPuJ~Jr ßyJPxjÇ k´hvtjLPf 24 \j oMhsJ xÄV´JyPTr xÄV´y TrJ KmKnjú xoP~r S ßhPvr iJfm oMhsJ S TJèP\ ßjJa rP~PZÇ oMhsJr oPiq @PZ k´JYLj S oiqpMPVr oMhsJ, yKrPTu \jkPhr oMhsJ, kíKgmLr xmPYP~ ãMhs oMhsJ, KmsKav @oPur ßxJjJ, ÀkJ S fJoJr oMhsJ, KhKuär xMufJKj S ßoJVu @oPur oMhsJ, mJÄuJr xMufJKj @oPur oMhsJÇ F ZJzJ KmKnjú xoP~ ZJkJ nMu mqJÄT ßjJa, mftoJPj IK˜fô ßjA Foj xm ßhPvr oMhsJ, mJÄuJPhv S pMÜrJPÓsr KmKnjú ˛JrT oMhsJ CPuäUPpJVqÇ k´hvtjLKa @VJoL vKjmJr kpt∂ YuPmÇ oJjMPwr vPUr oPiq k´JYLjfo FTKa yPò oMhsJ xÄV´yÇ

Fr AKfyJx k´J~ hMA yJ\Jr mZPrr kMPrJPjJÇ ßrJoJj xosJa \MKu~Jx Kx\JrPT k´go oMhsJ xÄV´JyT KyPxPm irJ y~Ç oMhsJ xÄV´Pyr Kj~Kof iJrJKa ÊÀ y~ ßrPjxJÅ pMPVÇ YfMhtv vfPTr AfJKu~Jj TKm ßk©JPTtr xÄV´Py KZu jJjJ rTPor oMhsJÇ ßrPjxJÅTJPu ijL S CóPv´eLr ßuJT\j oMhsJ xÄV´y Trf mPu FPT rJ\Jr vU KyPxPmS IKnKyf TrJ y~Ç KmsKav KoCK\~Jo ßgPT 1873 xJu ßgPT KmKnjú xoP~ kJS~J oMhsJr fJKuTJ ßmr yPf gJPTÇ pMÜrJÓs S pMÜrJP\q rP~PZ kMPrJPjJ oMhsJ ßTjJPmYJr KmvJu mJ\JrÇ KjuJPo IPjT aJTJ~ kMPrJPjJ oMhsJ ßmYJPTjJ y~Ç ßp oMhsJ pf kMPrJPjJ S GKfyJKxT WajJmÉu xoP~r, fJr hJo ff ßmKvÇ mftoJj kíKgmLr xmPYP~ mz aJÅTvJu rP~PZ pMÜrJPÓsr KluJPcuKl~J~Ç FA aJÅTvJPu k´KfmZr FT yJ\Jr 200 ßTJKa aJTJr iJfm oMhsJ ‰fKr y~Ç kJKT˜JKj oMhsJr kKrmPft mJÄuJPhPvr oMhsJ KyPxPm aJTJr k´Yuj ÊÀ y~ 4 oJYt 1972 xJPuÇ mJÄuJPhv xrTJrPT k´KfmZr k´YMr aJTJ UrY TPr oMhsJ ‰fKr TrPf y~Ç mftoJPj k´YKuf hMA aJTJr ßjJa ‰fKr TrPf 10 aJTJ S 10 aJTJr FTKa ßjJa ‰fKr TrPf UrY y~ 24 aJTJÇ xJiJref xrTJPrr uãq gJPT, FTKa TJVP\r ßjJa mJ\JPr ßpj kJÅY mZr KaPT gJPTÇ fPm ßmKvr nJV ßãP©A ßhUJ pJ~, Kfj mZr kJr yPuA IKiTJÄv ßjJa mqmyJPrr IPpJVq yP~ kPzÇ Fr IPjT TJrPer oPiq CPuäUPpJVq yPuJ mqJÄT TftíkPãr KZhs TPr aJTJr mJK¥u ‰fKr TrJÇ oMhsJ xÄV´y vU yPuS Fr èÀfô IPjTÇ AKfyJx xÄrãPer kJvJkJKv Fr oJiqPo AKfyJPxr yJKrP~ pJS~J IPjT èÀfôkNet fgq C WJaj TrJ pJ~Ç xJrJ KmPvõ VPmwT S AKfyJxKmhPhr TJPZ kMPrJPjJ oMhsJr èÀfô IPjTÇ

KÆfL~ KmvõpM≠ YuPZÇ KmsKav k´iJjoπL CA¿aj YJKYtu S rJKv~Jr ßjfJ ß\JPxl ˆqJKuj mJrmJr @PuJYjJ~ mxPZjÇ fPm ÊiM TgJA yPò, KTZMA FPVJPò jJÇ FnJPm TP~T Khj YuJr kr FT rJPf vuJkrJovt Yuu ßnJr KfjaJ kpt∂Ç fJr krA @PuJYjJ luk´xN yPf ÊÀ TPrÇ \JjJ ßVPZ, rJf \JVJ ßxA ‰mbPT @uJk YJXJ ßrPUKZu jJjJ YmtPYJwqPuyq FmÄ ßk~! pMÜrJP\qr krrJÓs h¬Prr jfMj k´TJKvf jKgk© ßgPT SA @`Jr fgq kJS~J ßVPZÇ KmsKav xrTJPrr k´J~ 600 kMPrJPjJ jKgk© xŒ´Kf ImoMÜ TrJ y~Ç KÆfL~ KmvõpMP≠r xo~ ßgPT ˚J~MpMP≠r k´go KhTTJr jKgèPuJ ImoMÜ TPrPZ \JfL~ xÄV´yvJuJÇ Fr oPiq rP~PZ f“TJuLj KmsKav krrJÓs h¬Prr ˙J~L @¥Jr ßxPâaJKr xqJr @PuéJ¥Jr TqJPcJVJPjr FTKa KYKbÇ fJPf KfKj 1942 xJPur ßvPwr KhPT YJKYtPur oPÛJ xlPrr

jJjJ WajJr ˛íKfYJre TPrPZjÇ @PuéJ¥Jr KuPUPZj, KcPx’r oJPx ˆqJKuPjr xPñ IjMKÔf k´go ‰mbT ÈkMuKTf' TPr YJKYtuPTÇ fPm KÆfL~ ‰mbPT rJKv~Jr ßjfJ ßp Kmw~Kar ImfJreJ TPrj, fJ KZu pJrkrjJA Ik´LKfTr S k´KfTNuÇ F TJrPe @PuJYjJ~ ßp ‰jrJPvqr ßoW WjLnNf y~, fJ kPrr rJPfr nMKrPnJP\S hNr y~KjÇ fPm fJr krKhj xºqJ~ jfMj TPr ÊÀ yS~J ‰mbPT mrl VuPf ÊÀ TPrÇ jKgPf muJ yP~PZ, ‰mbT ÊÀ y~ xºqJ xJfaJ~Ç aJjJ Z~ WµJ kr rJf FTaJr xo~ ÈPâoKuPj ˆqJKuPjr TPã IKfxfôr yJK\r yS~Jr cJT kPz' xqJr @PuéJ¥JPrrÇ @PuéJ¥Jr KuPUPZj, ßxUJPj KfKj YJKYtu S ˆqJKuPjr oJP^ rJKv~Jr krrJÓs o πL oPuJanPT (KpKj kPr ßpJV KhP~KZPuj) mxJ ßhUPf kJjÇ fJÅPhr xJoPj xJ\JPjJ KZu Èxm irPjr UJmJr... FmÄ ßmv KTZM ßmJfu'Ç

IuxfJ TJaJPjJr 10 CkJ~

KfKj @rS KuPUPZj, ȈqJKuj @oJPT ßp oh kJj TrPf KhP~KZPuj, fJ rLKfoPfJ Km˝Jh ßuPVKZuÇ' @PuéJ¥Jr KuPUPZj, ÈKjKÁfnJPmA YJKYtu oMê yP~KZPujÇ @r @Ko oPj TKr, ßxA IjMnNKfaJ KZu kJr¸KrT @hJj-k´hJPjr CkPpJVLÇ @PuJYjJr Kmw~m˜M ßhJnJwLPhr oJiqPo ÉmÉ ßmJ^J TKbj KZuÇ' fPm FTKa KmwP~ YJKYtPur mÜPmqr \mJPm ˆqJKuj mPuj, È@Ko FaJr xPñ FTof jAÇ fPm Fr ßkZPj ßp IKnk´J~ rP~PZ, fJPT @Ko kZª TKrÇ' SA KYKbPf @PuéJ¥Jr \JKjP~PZj, rJf KfjaJ kJr yS~Jr krkrA ‰mbT ßvw TrPf y~Ç ßTjjJ, ‰mbT ßvw TPr fJÅPhr ßyJPaPu KlPr xmKTZM èKZP~ KjP~ KmoJj irPf yP~KZuÇ KlrKf lîJAaKa KZu ßnJr ßxJ~J YJraJ~Ç

hJŒPfq ßmKv IjMPpJV jJrLr hJŒfq \LmPj kMÀwPhr ßYP~ jJrLrJ IKnPpJV TPrj ßmKvÇ xŒ´Kf FT VPmweJ ßgPT \JjJ ßVPZ, IKiTJÄv xo~ jJrLrJ IKnPpJV TPrj, fJÅPhr kMÀw xñLrJ Ijq TJrS ßk´Po kPzPZjÇ

ÈPcAKu ßoAu'-Fr FT k´KfPmhPj VfTJu ßxJomJr muJ yP~PZ, VPmwTPhr oPf, IxMUL hŒKfrJ ßmKvr nJV xo~ FaJ ßnPm kJr TPrj ßp

C~JjyÄPT KhPj KfjmJr UJmJr ßhS~J y~Ç ouoNP©r k´P~J\j yPu ßhS~J y~ kqJjÇ S~JÄ oMK\~JÄ mPuj, Èk´KfmJrA @Ko UJmJr KhAÇ ßZPur UJÅYJr kJPv mPx gJKT @r TJÅKhÇ' hã KYKT“xT @r IPgtr InJPm YLPjr IPjT oJjKxT ßrJVL, KmPvw TPr k´fq∂ IûPur oJjMw xMÔM KYKT“xJ ßgPT mKûfÇ

fJÅrJ Tf ßmKv rJVL S yfJvÇ IgY xMUL hŒKfrJ ßmKvr nJV xo~ fJÅPhr KY∂Jr xojõ~ TrPf mq~ TPrjÇ ßhUJ ßVPZ, FTKa xMUL hŒKfr FT\j ßmKv @PmVL yP~ kzPu, @PrT\j ßxKaPT xJoJu ßhjÇ PaéJx KmvõKmhqJuP~r ßpJVJPpJV KmnJPVr IiqJkT S VPmwT hPur k´iJj c. IKjfJ nqJjP\KuxKa mPuj, ÈxMUL hŒKfPhr FT\j pUj Ix∂áÓ gJPTj mJ rJV TPrj, fUj Ikr\j nJPmj fJÅr xñL TL YJj mJ TLnJPm xoxqJr xoJiJj TrJ pJ~Ç' c. IKjfJ mPuj, VPmweJ ßgPT fJÅrJ \JjPf ßkPrPZj FTKa xJÄWKwtT

11 mZr iPr UJÅYJ~ mªL

oJjKxTnJPm IxM˙ C C~JjyÄ (42)Ç 2001 xJPu FTKa KvÊPT KkKaP~ yfqJ TPrKZPuj KfKjÇ ßxA ßgPT fJÅrÅ kKrmJrS TPbJrÇ ßlr F irPjr hMWat jJ pJPf jJ WPa, ßx \jq C~JjyÄPT UJÅYJ~ mªL TPr rJPU fJÅr kKrmJPrr ßuJT\jÇ k´J~ FT pMV iPr ßZJ¢ FTKa UJÅYJPfA C~JjyÄP~r mxmJxÇ fJÅr kJ KvTu KhP~ mJÅiJÇ

VJP~ ÊiM FTKa Ka-vJat S I∂mtJxÇ 15 mZr m~PxA C~JjyÄP~r oJjKxT ßrJV irJ kPzÇ 2001 xJPu 13 mZPrr FTKa KvÊPT KkKaP~ yfqJ TPrj KfKjÇ F yfqJTJP§r TJrPe fJÅr xJ\JS y~Ç KT∂á xùJPj yfqJ jJ TrJr Kmw~Ka k´oJKef yS~J~ Tftk í ã FT mZr krA fJÅPT ßZPz ßh~Ç Fr krA fJÅPT KvTu kKrP~

WrmªL TrJ y~Ç KT∂á KfKj FTKhj ßxA KvTu KZÅPz kJKuP~ pJjÇ fJÅPT ßhPU V´JomJxL @fKïf yP~ kPzÇ kPr fJÅr oJ S~JÄ oMK\~JÄ ßZPuPT UJÅYJ~ mªL TPrjÇ KT∂á ßxA UJÅYJS ßnPX kJKuP~ pJj KfKjÇ kPr kKrmJPrr ßuJT\j mJiq yP~ ßuJyJr vÜ UJÅYJ ‰fKr TPr ßxUJPj mªL TPr C~JjyÄPTÇ S~JÄ oMK\~JÄ mPuj, È@oJr ßZPu kJVu yPf kJPr, TJCPT KkKaP~ yfqJ TrPf kJPr, KT∂á ßx ßfJ @oJr x∂JjÇ fJPT UJÅYJ~ mªL ßhUJaJ UMmA TPÓr, ßpj ZMKr KhP~ @WJf TrJr oPfJ!' C~JjyÄPT KhPj KfjmJr UJmJr ßhS~J y~Ç ouoNP©r k´P~J\j yPu ßhS~J y~ kqJjÇ S~JÄ oMK\~JÄ mPuj, Èk´KfmJrA @Ko UJmJr KhAÇ ßZPur UJÅYJr kJPv mPx gJKT @r TJÅKhÇ' hã KYKT“xT @r IPgtr InJPm YLPjr IPjT oJjKxT ßrJVL, KmPvw TPr k´fq∂ IûPur oJjMw xMÔM KYKT“xJ ßgPT mKûfÇ

KjP\PT xM˙ rJUJr \jq @orJ Tf k´PYÓJA jJ YJuJAÇ fPm mqKfâoS kJS~J pJ~Ç pJrJ IuxfJr TJrPe ˝J˙qTr \LmjpJ©J ßgPT mKûf yjÇ SA IuxfJ TJaJPjJr \jqA 10 CkJ~ UMÅP\ ßmr TPrPZj VPmwPTrJ, pJ KjPoú fMPu irJ yPuJÇ

oJ© 15 vfJÄv KmPvõ \JotJKjr k´nJmPT oNuf ßjKfmJYT mPu KmPmYjJ TPrjÇ

ßrKaÄP~ FPTmJPr oJKa ZMÅP~PZ ArJj S kJKT˜Jj : fJPhr kK\Kan ßrKaÄ 15 vfJÄv ZJzJ~Kj, pJ KTjJ C•r ßTJKr~Jr YJAPfS ToÇ FojKT C•r ßTJKr~Jr kK\Kan ßrKaÄ yu 19 vfJÄvÇ

\JotJKjr èeoMê? FmÄ ßxaJ ÊiM r¬JKjPf \JotJKjr hãfJr TJrPeA j~? IgtQjKfT xÄTPa ACPrJ FuJTJr FTJKiT ßhPvr ßmAu@CPa \JotJKj oNu nJr myj TPrPZ? Kmvõ rJ\jLKfPf \JotJKj dJTPdJu jJ KkKaP~A fJr hJK~fô S nëKoTJ V´ye TPrPZ? Foj FTKa ßhvPT ßnJa jJ ßh~JaJA y~PfJ C•rhJfJPhr kPã I˝JnJKmT yPfJ?

ßx fáujJ~ \KrPk KÆfL~ ˙Jj IKiTJr TPrPZ TJjJcJ S KmsPaj : fJPhr kK\Kan ßrKaÄ 55 vfJÄv, pKhS hMKa ßhPvr ßjPVKan ßrKaÄP~r oPiq lJrJT @PZÇ TJjJcJr ßjPVKan ßrKaÄ yu 13 vfJÄvÇ ßxPãP© KmsPaPjr ßjPVKan ßrKaÄ yu 18 vfJÄvÇ VfmJPrr \KrPk KmPvõr \jKk´~ ßhv \JkJj FmJr ßjPo Yfágt ˙JPj FPx hÅJKzP~PZÇ fJPhr kK\Kan S

KmKmKxr S~Jøt xJKntPxr FA \KrPk 2011 xJPuS \JotJKj KZu \jKk´~fJr vLPwt : C•rJhJfJPhr 60 vfJÄv \JotJKjr AKfmJYT oNuqJ~j TPrjÇ 2012'~ fJ TPo hÅJzJ~ 56 vfJÄPvÇ hM'hMKa KmvõpMP≠r TJrPeA KTjJ ßT \JPj, \JotJjrJ @\S oPj TPr, mKyKmtPvõ fJPhr ßTC kZª TPr jJÇ TJP\A \KrPkr F irPjr luJlPu fJrJ k´KfmJrA @Ápt y~Ç IgY mJ˜m FA ßp, KmsPaj S l∑JP¿r oPfJ k´JÜj ‰mrL rJÓsS @\

YLj S nJrf : KmKmKxr \KrPkr luJlPur @PrTKa uãqeL~ KhT yu∏ YLj S nJrf hOvqf fJPhr xJPmT \jKk´~fJr IPjTaJA UMAP~ mPx @PZÇ YLj FUj jmo ˙JPj, 2005 xJPu k´go FA \Krk yS~J pJm“ pJ KTjJ YLPjr kPã xmtKjÕÇ IkrKhPT kJKT˜Jj KT nJrPfr oPfJ ßhPv \JotJKjr \jKk´~fJ FTA rTo rP~PZÇ kJKT˜JPj 29 vfJÄv ßfJ nJrPf 27 vfJÄvÇ

\ j Kk´ ~ fJ r vL Pwt \J otJ Kj KmKmKxr \KrPkr luJlPur @PrTKa uãqeL~ KhT yu∏ YLj S nJrf hOvqf fJPhr xJPmT \jKk´~fJr IPjTaJA UMAP~ mPx @PZÇ

25Ka ßhPv 26 yJ\Jr oJjMwPT k´vú TrJ yP~KZu KmKmKxr \KrPkÇ ßxA \KrPkr luJlu k´TJKvf yP~PZ 59 vfJÄv C•rhJfJ mPuPZj, KmPvõr Skr \JotJKjr k´nJm AKfmJYT mPu fJrJ oPj TPrjÇ \KrPkr jJo yu∏ ÈTJK≤s ßrKaÄx ßkJu', IgtJ“ KmKnjú ßhPvr oNuqJ~Pjr \KrkÇ KmKmKxr lroJP~v TrJ FA \KrPk 16Ka ßhv S ACPrJkL~ ACKj~j xŒPTt k´vú TrJ y~, C•rhJfJrJ KmPvõ Fxm ßhv IgmJ AAC'r k´nJmPT ÈoNuf AKfmJYT' jJ ÈoNuf ßjKfmJYT' mPu oPj TPrjÇ \KrPk \JotJKjr kK\Kan ßrKaÄ hÅJzJ~ 59 vfJÄvÇ C•rhJfJPhr

kKrK˙KfPf mqKÜ TL TPrj FmÄ xŒTt KmwP~ fJÅPhr x∂áKÓ TL oJ©J~ gJPTÇ mqKÜr xMU fJÅr xñLPT TfaMTM k´nJKmf TPr, fJS F VPmweJ ßgPT \JjJ ßVPZÇ c. IKjfJ S fJÅr VPmwT hu 71Ka fÀe IKmmJKyf hŒKfr SkPr VPmweJ YJKuP~PZÇ fJÅrJ TokPã Kfj mZr iPr FTxPñ \Lmj pJkj TrPZjÇ VPmweJr xo~ jJrL S kMÀwKaPT kígT TPã mKxP~ xJãJ“TJr ßjS~J y~Ç F xo~ k´PfqPTr xPñ FT\j TPr VPmwTS gJTPfjÇ fPm hŒKfrJ A≤JrPja mJ ßlJPj ßTJPjJ FTKa KmwP~ KjP\Phr ofKmPrJi KjP~ @PuJYjJ TrPfjÇ VPmwT fJÅPhr @PuJYjJ ÊPj Kx≠J∂ KjPfjÇ PhUJ ßVPZ, IKiTJÄv xo~ hŒKfrJ Igt, IfLPfr ßk´Por xŒTt, ohkJj mJ @®L~xöjPhr KjP~ fTt TPrjÇ IxMUL hŒKfr oPiq pJÅrJ IPjqr ofJof ÊjPf YJj jJ, fJÅrJ xJiJref mJrmJr @PuJYjJr Kmw~ KbT mhuJPf kZª TPrjÇ @PuJYjJr xo~ fJÅrJ nJPmj, fJÅPhr hM\Pjr oPiq TJr ãofJ Tf ßmKvÇ c. IKjfJ mPuj, jJrL S kMÀPwr KY∂JVf kJgtPTqr ßp k´YKuf of, F VPmweJr lu ßgPT fJ k´vúKm≠ yP~PZÇ TJre, VPmweJr xo~ IKiTJÄv xo~ jJrL S kMÀPwrJ FTA irPjr KY∂J TPrPZjÇ VPmweJk©Ka I· TP~T KhPjr oPiq IjuJAj xJoK~TL ÈTKoCKjPTvj oPjJV´JPl' k´TJKvf yPmÇ

VPmweJ ßgPT fJÅrJ \JjPf ßkPrPZj FTKa xJÄWKwtT kKrK˙KfPf mqKÜ TL TPrj FmÄ xŒTt KmwP~ fJÅPhr x∂áKÓ TL oJ©J~ gJPTÇ mqKÜr xMU fJÅr xñLPT TfaMTM k´nJKmf TPr, fJS F VPmweJ ßgPT \JjJ ßVPZÇ c. IKjfJ S fJÅr VPmwT hu 71Ka fÀe IKmmJKyf hŒKfr SkPr VPmweJ YJKuP~PZÇ fJÅrJ TokPã Kfj mZr iPr FTxPñ \Lmj pJkj TrPZjÇ VPmweJr xo~ jJrL S kMÀwKaPT kígT TPã mKxP~ xJãJ“TJr ßjS~J y~Ç F xo~ k´PfqPTr xPñ FT\j TPr VPmwTS gJTPfjÇ fPm hŒKfrJ A≤JrPja mJ ßlJPj ßTJPjJ FTKa KmwP~ KjP\Phr ofKmPrJi KjP~ @PuJYjJ TrPfjÇ VPmwT fJÅPhr @PuJYjJ ÊPj Kx≠J∂ KjPfjÇ

ßjPVKan ßrKaÄ yu pgJâPo 51 vfJÄv S 27 vfJÄvÇ

1. KjfqKhPjr TotPT mqJ~JPo kKref TrJ : pJrJ K\Po mJ mqJ~JoJVJPr ßpPf kJPrj jJ, fJPhr k´KfKhPjr TJ\PTA mqJ~JPo kKref TrJr krJovt KhP~PZj VPmwPTrJÇ ßpoj∏ WPrr aMKTaJKT TJ\ KjP\r yJPf TrJ, KulPar kKrmPft KxÅKz mqmyJr TrJ, ßhJTJPj ßyÅPa pJS~J AfqJKhÇ 2. KjP\r UJmJr KjP\A ‰fKr TrJ : pfaJ x÷m mJKzr UJmJr ßUPf yPmÇ UJmJraJ KjP\PTA ‰fKr TrJr krJovt VPmwTPhrÇ FPf UJmJPrr Skr ßgPT ChJxLj nJmaJ YPu pJPmÇ 3. kÊkJuj : kÊr oJKuTPhr rÜYJk Kj~πPe gJPT, k´KfTNu kKrPmPv oJKjP~ ßj~Jr ãofJ mJPz FmÄ vrLKrT S oJjKxT ˝JP˙qr CjúKf WPaÇ 4. KaKn ßhUJr xo~ mqJ~o : hLWt xo~ KaKn ßhUJ ãKfTrÇ fPm ßTRvu Imu’j TrPu fJ ˝JP˙qr \jq CkTJrLÇ F ßãP© KmùJkPjr lÅJPT WPrr oPiq KTZMãe yÅJaJyÅJKa TrPf yPmÇ FPf oj ßgPT yfJvJ hNr y~ FmÄ ˚J~MKmT YJk TPoÇ 5. IK˙rfJ hNr TrJ : TL TrJ pJ~ FA KY∂J~ IPjTPT IK˙r yPf ßhUJ pJ~, pJ oJjKxT ˝JP˙qr Skr k´nJm ßlPuÇ F ßãP© KY∂JvLu TJP\ KjP\PT xŒíÜ rJUPf yPmÇ ßpoj∏ vP»r iÅJiJ, xMPcJT FmÄ SA xÄâJ∂ mA IK˙rfJ ToJPf xyJ~fJ TPrÇ 6 mq˜yLj UJmJr V´ye : iLPr UJmJr V´ye vrLPrr \jq CkTJrLÇ fPm IuxfJr TJrPe pUj ßTJPjJ Kj~o KbT rJUJ y~ jJ fUj Fr ßjKfmJYT k´nJm kPz vrLPrÇ fJA 20 KoKjPar oPiq UJmJr ßvw TrJ nJPuJÇ 7. IctJKr UJmJr ToJPjJ : xo~ mÅJYJPjJr \jq IctJr KhP~ KmKnjú luoNu mJ\Jr ßgPT KjP~ @xJr k´mefJ IPjPTrA @PZÇ FaJ kKryJr TJrJr krJovt VPmwTPhrÇ 8. jJYJr InqJx : jJPYr InqJx vrLPrr ˝JnJKmTfJ KbT rJPUÇ 9. kMKÓTr UJhqfJKuTJ : xM˝JP˙qr \jq UJhqfJKuTJ~ kMKÓTr UJhq rJUPf yPmÇ FPf vrLPr k´P~J\jL~ KnaJKoPjr InJm kNre y~Ç 10. WMo ToJPf yPm : Iux k´TíKfr oJjMPwr WMo ßmKv, fJA fJPhr WMo ToJPf yPmÇ TJre IKfKrÜ WMo vrLPrr S\j mJzJ~Ç

ßoJmJAu mJKz @Ko @oJr ßoJmJAu mJKzaJ ßpUJPj rJKU ßxaJA @oJr mJKz yP~ SPbÇ TgJKa ÊjPf kJVPur k´uJk oPj yPf kJPrÇ fPm, mJ˜Pm ßoJmJAu mJKz xPñ TPr 270 oJAu kJKz KhP~ KmUqJf yP~ CPbPZj YLjJ jJVKrT KuC KuÄVYJSÇ F ßoJmJAu mJKz fJr xJmtãKeT xñLÇ hKãekKÁo YLPjr CAms∆ k´Phv vyr ßgPT KuC^á vyPr ßkÅRPZPZj KuCÇ fJr F mJKzKa mÅJPvr UMÅKar, kKuKgj @r käJKˆPTr @˜Prr KoPvPu ‰fKrÇ 38 mZr m~xL KjkJa F nhsPuJT mJKzKar nr TÅJPi myj TPr oJAu ßT oJAu kJKz \KoP~PZjÇ pJ©JkPg TáKzP~ kJS~J käJKˆT ßmJfu KmKâr oJiqo ßx fJr \LKmTJ KjmtJy TrPZÇ xmPYP~ o\Jr Kmw~ yu, ßx F irPjr ßoJmJAu mJKz ‰fKrPf Kx≠y˜Ç FKa fJr fífL~ ßoJmJAu mJKzÇ

kJKU ßTj FTJTL jJPY IJorJ xJrx kJKUPT kptPmãe TPr pJ ßhPUKZ, fJ IJ Ápt\jTÇ kJKUKa pUj YJkoMÜ S xM˙ gJPT, fUj oPjr IJjPª ßUPu IJr jJPY kJKUr jJY KTZMaJ xPÿJyjL, @mJr KTZMaJ ryxqo~SÇ hu ßmÅPi kJKU jJYJjJKY, SzJCKz TPr; KT∂á FTuJ gJTJ kJKU ßTj jJPY! kJKUKmvJrhrJ muPZj, ßpRmPjr CòufJ ßgPT ÊÀ TPr oPjr @jPª ßUuPf ßUuPfS kJKU jJYPf kJPrÇ ßxA kJgrpMV ßgPT oJjmxoJP\ mJ jJjJ xÄÛíKfPf hum≠nJPm jJY-VJj TrJr rLKf ßhUJ pJ~Ç Kmw~Ka k´JKeTMu, KmPvw TPr kJKUr oPiqS uãeL~Ç irJ pJT, FTKa xJrPxr TgJÇ xJrx kJKU ßp ßTJPjJ m~Px xJrJ mZrA jJPYÇ Kh A≤JrjqJvjJu \JjtJu Im FKn~Jj xJP~¿ FT KjmPº \JjJ~, xJrx ßmKvrnJV xo~ jJPY, ßx pUj Kj^tƒJa @r oPjr @jPª gJPTÇ fJZJzJ xJrx pUj ßpRmjk´J¬ y~, fUj ß\JzJ mJÅiJr @vJ~S ßjPY gJPTÇ KjmPºr ßuUT pMÜrJPÓsr uMAK\~JjJ ߈a ACKjnJKxtKar k´Plxr c. näJKhKor KcPjax KmKmKx ßjYJrPT mPuj, È@orJ xJrx kJKUPT kptPmãe TPr pJ ßhPUKZ, fJ @Ápt\jTÇ kJKUKa pUj YJkoMÜ S xM˙ gJPT, fUj oPjr @jPª ßUPu @r jJPYÇ' KfKj @rS mPuj, kJKUKa pUj kNetm~Û y~, fUj ß\JzJ mJÅiJr @vJ~ KTÄmJ ßoP~ kJKUPT @TíÓ TrPfS ßjPY ßmzJ~Ç


30 ßUuJiMuJ

31 May - 6 June 2013 m SURMA

mJ~JPjtr kûo 'ACPrJk \~'

dJTJ, 27 ßo - FmJr @r Vf hMmJPrr oPfJ hM”˝kú xñL yu jJ mJ~Jjt KoCKjPUrÇ IqJKrP~j ßrJPmPjr ßvw oMyNPftr ßVJPu AKfyJPxr k´go 'Iu \JotJj' lJAjJPu mÀKv~J catoM¥PT 2-1 ßVJPu yJKrP~ kûomJPrr oPfJ CP~lJ YqJKŒ~¿ KuV KvPrJkJ K\fPuJ \JotJj YqJKŒ~jrJÇ mMPªxKuVJ~ hMhtJ∂ FT ßoRxMo TJaJPjJr kr fJPhr ACPrJk ßxrJr F ˝LTíKf FTA xPñ ACPrJKk~Jj lMamPu '\JotJj @Kikfq' ÊÀrS AKñf KhuÇ F lJAjJuPT ßTC y~PfJ muPmj \JotJj lMamPur @KikPfqr ÊÀÇ y~PfJ mÉ mZr kPr muJ yPm,

ACPrJKk~Jj lMamPu mMPªxKuVJ @KikPfqr ÊÀ yP~KZu F lJAjJPur oiq KhP~Ç fPm ßxaJ pKh jJS y~, KuxmPj @VJoL mZPrr lJAjJPu pKh FTKa \JotJj TîJmS jJ gJPT; fmMS F lJAjJuKaPT lMamuPk´oLrJ oPj rJUPmj jJjJ TJrPeÇ SP~’Kur Vf vKjmJr rJPfr kKrPmvaJ ßp ßTJj KmYJPrA KZu lMamPur \jq @hvtÇ hMA TîJPmr lMamu GKfyq, KmvJu xogtT ßVJÔL, \JhMTrL KTZM oMyNft, @PmV-IjMnNKfr fLms k´TJvnKñ @r ß\fJr \jq hMA hPur oreke uzJA F oqJYaJPT KhP~KZu KmPvw FT oJ©JÇ @r Vf YJr mZPrr oPiq

fífL~mJPrr oPfJ lJAjJu ßUuJ mJ~Jjt ˚J~Mã~L ßxA uzJAP~ \~ fMPu KjP~ ßoJYj TrPuJ fJPhr FT pMPVr YqJKŒ~¿ KuV KvPrJkJr mºqJfôÇ \JotJj lMamPur KYrJYKrf hvtPjr TgJ KY∂J TrPu ßmJ^JA pJKòu, oJPb hMA hPur uzJAaJ yPm UMm ßmKv vJrLKrTÇ ßvw kpt∂ yP~PZS fJAÇ fPm fJPf lJAjJPur oNu @Twte ãMe&j y~KjÇ SP~’Kur 86,268 \j hvtPTr xJoPj oqJPYr k´go @âoeaJ rYjJ TPr catoM¥AÇ ßxKolJAjJPu Kr~Ju oJKhsPhr KmÀP≠ YJr ßVJu TrJ catoM¥ ˆsJATJr rmJat ßunJjcKÛr 25 KoaJr hNr ßgPT ßj~J va ßbKTP~ ßhj mJ~Jjt ßVJurãT oqJjMP~u j~qJrÇ Fr KoKja UJPjT kPrA oqJPYr Ijqfo ßxrJ ßxnKa TPrj j~qJrÇ\qJTMm mäJKxPTJP~JnKÛr cJj kJP~r va hJÀenJPm mJo kJ KhP~ ßbKTP~ ßhj KfKjÇ KjP\Phr xmtPvw mMPªxKuVJ oqJPYr IkKrmftLf hu KjP~ oJPb jJoJ catoM¥ k´go hv KoKjPaA YJuJ~ YJrKa @âoeÇ IjqKhPT catoMP¥r @âoe ßbTJPf mq˜ mJnJKr~Jj \J~J≤rJ fJPhr k´go @âoe ßgPTA ßVJu k´J~ ßkP~A pJKòuÇ KrPmKrr hMhtJ∂ FT âx catoM¥ KcPl¥JrPhr KnPz UMÅP\ ßj~ oJKrS oJ¥\MKTPYr oJgJÇ fPm fJr IxJiJre ßycKa IKmvõJxqnJPm ßbKTP~ ßhj catoM¥ IKijJ~T FmÄ ßVJurãT ßrJoJj SP~APcjPluJrÇ Fr KTZMãe kPr oJ¥\MKTPYr @PrTKa ßyc YPu pJ~ mJr CÅKYP~Ç @âoe-kJJ @âoPe kKrkNet k´goJit ßvw y~ ßVJuvNjqnJPmÇ k´goJPit fMujJoNuT rãeJ®T ßUuPf gJTJ mJ~Jjt KÆfL~JPit ßmKzP~ @Px ßUJux ßZPzÇ ßrJPmjKrPmKr-PvJP~jPˆAVJPrr TuqJPe FPTr kr FT @âoe rYjJ TrPf gJPT fJrJÇ luS ßkP~ pJ~ fJrJÇ oqJPYr wJa KoKjPa KrPmKrr hJÀe FT kJx ßgPT lJÅTJ~ mu ßkP~ pJj ßrJPmjÇ ßVJurãPTr kJx ßgPT fJr mJzJPjJ muPT @uPfJ ßaJTJ~ \JPu

\KzP~ ߈Kc~JPor uJu xoMPhs ßdC ßfJPuj oJ¥\MKTYÇ fPm KTZMãe mJPhA xofJ~ ßlPr catoM¥Ç mJ~JPjtr ßVJuxLoJjJ~ KcPl¥Jr hJP∂ k´Kfkã KocKl Jr K\CxPT oJrJ®T lJCu TrPu ßkjJK kJ~ catoM¥Ç bJ∏J oJgJ~ ßVJu TPrj AuPT VJjPcJVJjÇ \~xNYT ßVJPur \jq oKr~J mJ~Jjt Frkr FPTr kr FT @âoe YJuJPuS TJKX&ãf uPãq ßkRÅZPf kJrKZu jJÇ pUj oPj yKòu oqJY VzJPò IKfKrÜ xoP~r KhPT fUjA ßrJPmPjr ßxA ßVJuÇ KrPmKrr mqJT kJx ßgPT kJS~J muPT bJ∏J oJgJ~ \JPu ßkRÅPZ KhP~ @PVr mZPrr nMPur k´J~KÁ• TPrj F cJYÇ oqJY ßvPw ßrJPmPjr TP£ @jPªr kJvJkJKv ˝K˜r xMraJS UMm ßmKv TPrA ßar kJS~J pJKòuÇ Vf @xPrr lJAjJPu ßYuKxr KmÀP≠ ßkjJK Kox TrJ F fJrTJ mPuj, 'krJK\f mqKÜr xJAjPmJct ßTC uJVJPf YJ~ jJÇ @kKjS YJAPmj jJÇ FaJ ˝kú xKfq ymJr oPfJA mqJkJrÇ' mJ~Jjt xJlPuqr Ijqfo TJKrVr mJK˜~Jj ßvJP~jPˆAVJPrr TJPZS FaJ KZu ˝Pkúr FT rJfÇ mÉ mZPrr xJijJr kr kûo KvPrJkJ yJPf kJS~Jr @jPª @®yJrJ F fJrTJ mPuj, 'F hPur xJPg asKlaJ \~ TrJ ˝kú xKfq ymJr oPfJ mqJkJrÇ @oJPhr ÊÀaJ nJu y~KjÇ fPm @orJ KlPr @xPf ßkPrKZÇ' IjqKhPT catoM¥ IKijJ~T SP~APcjPluJPrr TP£ KZu TJPZ FPxS jJ kJS~Jr yfJvJÇ fPm k´Tíf IKijJ~PTr oPfJA yJPrr kPrS hPur Ckr @˙JA rJUPuj KfKj, ÈoqJPYr k´KfKa khPãPk mJ~JPjtr xJPg kJuäJ KhPf ßkPr @Ko VKmtfÇ FaJ KZu hMhtJ∂ FTaJ kJrlroqJ¿, fJrkPrS @orJ oqJPYr luPT KjP\Phr kPã KjPf kJKrKjÇ FaJ @xPuA yfJvJ\jT TJre YqJKŒ~¿ KuPV F ßoRxMPo @oJPhr kJrlroqJ¿ KZu xKfq hJÀeÇ fPm @oJPhr FaJ ßoPj KjP~A xJoPj FPVJPf yPmÇ @orJ kPrr ßoRxMPo @mJPrJ ßYÓJ TrPmJÇ'

mJÄuJPhPvr V´JomJÄuJr 36 ßUuJ KjP~ u¥Pj VPmweJ dJTJ, 24 ßo - FÑJPhJÑJ, AKYÄKmKYÄ, TJjJoJKZ ßnÅJ ßnÅJ'r oPfJ mJÄuJPhPvr V´JomJÄuJr 36Ka ßuJT\ S GKfyqmJyL ßUuJ KjP~ VPmweJ yP~PZ pMÜrJP\qÇ VPmwTrJ ßhKUP~PZj, Fxm ßUuJ ‰mùJKjT, oPjJQhKyT xM˙fJr \jq AKfmJYT, ˝J˙qxÿf FmÄ KjrJkhÇ Fxm ßUuJr luJlu S @jMwKñT Kmw~JKh KjP~ ‰fKr TrJ oqJjM~Ju oñumJr @jMÔJKjTnJPm k´TJKvf yP~PZ, pJ ßhPvr oJiqKoT ˜Prr xm Ûáu S oJhsJxJ~ Kmfre TrJ yPmÇ 2012 u¥j IKuKŒTPT xJoPj ßrPU KmsKav TJCK¿u, ACKjPxl S pMÜrJ\q ߸JPatr Kfj mZr ßo~JKh ÈA≤JrjqJvjJu A¿Kkrj' TotxNKY VOyLf y~Ç SA TotxNKYr @SfJ~ mJÄuJPhPvr ßUuJèPuJ KjP~ VPmweJ S TJptâo kKrYJKuf y~Ç kPr KmsKav TJCK¿u FmÄ ˆqJ¥Jct YJatJct mqJÄT ßpRgnJPm Fr Skr FTKa oqJjM~Ju ‰fKr TPr, pJr jJo ßh~J y~∏ ÈßUuPf ßUuPf ßvUJ' (ßTPTFx) vLwtT TJctÇ F CkuPã rJ\iJjLr FTKa kÅJY fJrJ ßyJPaPu IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç k´iJj IKfKg KZPuj KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyhÇ IjMÔJPj oJiqKoT kptJP~r Ûáu S oJhsJxJr \jq 35 yJ\Jr TKk TJct mJ ßUuJr oqJjM~Ju KvãJoπLr TJPZ y˜J∂r TrJ y~Ç IjMÔJPj KmvõUqJf mJÄuJPhvL IurJC¥Jr xJKTm @u yJxJj CkK˙f KZPujÇ FZJzJ mJÄuJPhPv KjpMÜ nJrk´J¬ KmsKav yJATKovjJr KjT ßuJ, ˆqJ¥Jct YJatJct mqJÄPTr k´iJj KjmtJyL TotTftJ K\o oqJTTqJPm, KmsKav TJCK¿Pur kKrYJuT ßrJ\PoKr @rja FmÄ KmsKav TJCK¿Pur kJatjJrKvk S ßk´JV´Jox kKrYJuT rKmj ßcKnx mÜmq rJPUjÇ IjMÔJPj rJ\iJjLr KmKnjú KvãJ k´KfÔJPjr ZJ©ZJ©LrJ ßpJV ßh~Ç xJKTm @u yJxJPjr CkK˙Kf fJPhr @PªJKuf TPrÇ IjMÔJj ßvPw IPjPTA fJPT KWPr iPr S ZKm ßfJPuÇ KvãJoπLr xPñS IPjPT ZKm ßfJPuÇ IjMÔJPj KvãJoπL V´JomJÄuJr GKfyqmJyL ßUuJèPuJr mqJkT YYtJ S V´JomJÄuJr ßUuJr yJrJPjJ GKfyq kMjÀ≠JPr xÄKväÓ xmJr k´Kf @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, k´PfqT ßhPvr Kj\˝ KTZM GKfyqmJyL ßUuJiMuJ rP~PZ, pJ ßxA ßhPvr @myJS~J, kKrPmv, ßuJT\ xÄÛíKf S IgtQjKfT kKrK˙Kfr KmPmYjJ~ Cjú~j S Km˜Jr WPaÇ Fxm ßUuJ oNuf ßxA ßhPvr \JfL~ ˝J˙q xMrãJ TPrÇ oπL mPuj, È@oJPhr V´JomJÄuJr ßUuJèPuJ IPjT ßãP© xJv´~LÇ Fr \jq xJoV´L ßfoj KTjPf y~ jJÇ' KfKj oqJjM~Ju ‰fKrr \jq

KmsKav TJCK¿u S ˆqJ¥Jct YJatJct mqJÄTPT ijqmJh \JjJjÇ 78 kOÔJr oqJjM~JuKaPf ßp 36Ka ßUuJ rP~PZ ßxèPuJ yPò∏ S~JKotÄ @k, yÅJaJ, uJl S Imfre, ßhRz, ßgsJK~Ä, TqJKYÄ, ßrJKuÄ, KTKTÄ, IqJgPuKaT IqJTKaKnKa rJKjÄ, IqJgPuKaT IqJTKaKnKa \JKŒÄ, IqJgPuKaT IqJTKaKnKa ßgsJK~Ä, K¸´ÄP~r YJKm IÅJaJ, aáTJaáKT, FÑJPhJÑJ, AKYÄKmKYÄ, Kfj kJP~r ßhRz, AÅhMr-KmzJu, TJjJoJKZ ßnÅJ ßnÅJ, \Ju S oJZ, oJTz oJTz, ßoJrV uzJA, xJf YJzJ, xJfTJyj, xKbT kPg YuJ, kP~≤ kP~≤, KrPu ßVAo, ˝etuãJ \~, kJfJ ^áo^áo, ßmRKZ, cxmu, ßYAj ßVAo, ßVJuäJZMa, l∑V lJAa, yJ-cá-cá, hÅJKz~JmJºJ S ßUJ ßUJÇÇ KmsKav TJCK¿Pur VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, Fxm ßUuJ mqKÜVf S kJKrkJKvõtT kKròjúfJr oJiqPo ˝J˙qTr \LmjpJkPjr InqJx VzJ, kKrPmv Cjú~Pj @V´yL TrJ, vJrLKrT S oJjKxT KmTJv, Zªo~ mqJ~Jo S jJPYr oJiqPo KvÊPhr KY•KmPjJhj, T·jJvKÜ, xO\jvLufJ S mOK≠r KmTJv, vOÄUuJPmJi, ßjfJr k´Kf v´≠JPmJi, @Phv ßoPj YuJ, xyjvLufJ S ßjfífôhJPjr èeJmKu I\tj, k´JgKoT KYKT“xJ xŒPTt iJreJ uJn AfqJKh yP~ gJPTÇ KmsKav TJCK¿u muPZ, kKrKof ßUuJiMuJ, Kmv´Jo S WMPor oJiqPo xM˙ ßhy S xMªr oj VPz ßfJuJ, ßhy Vbj S ˝J˙qrãJ~ UJPhqr èÀfô xŒPTt \JjJ, KjrJkh \LmjpJkPjr uPãq ‰hjKªj \LmPj hMWtajJ FzJPjJr xfTtfJoNuT mqm˙J \JjJ, ßhvPk´o S \JfL~fJPmJPi CöLKmf TrJxy xPmtJkKr KmhqJuP~r mJKwtT âLzJ k´KfPpJKVfJr @P~J\j S IÄvV´yPer oJiqPo hJK~fôPmJi S k´KfPpJKVfJr oPjJnJm ‰fKr TrJA k´iJj uãq S CP¨vqÇ KmsKav yJATKovjJr mPuj, vrLrYYtJ S ßUuJiMuJr oJiqPo KvÊPhr vJrLKrT ßpJVqfJ S xM˙fJ ‰fKr y~Ç FA TJct mJÄuJPhPvr KvãJgLtPhr ßãP© nëKoTJ rJUPm mPu KfKj k´fqJvJ TPrjÇ KmsKav TJCK¿Pur kKrYJuT mPuj, oqJjM~JuKa oNuf vJrLKrT KvãJr FTKa xoKjõf KvãJ-xyJ~T CkJhJjÇ FKa k´˜Mf TrPf ßkPr fJrJ @jKªfÇ Fr Skr KnK• TPr ÛáuèPuJ vrLrYYtJ k´Yuj TrPm mPu KfKj @vJ TPrjÇ xJKTm @u yJxJj mPuj, mJÄuJPhPvr âLzJr \jq @ãKrT IPgtA vKÜ \MKVP~ pJPm FA TJctÇ K\o oqJTTqJPm mPuj, fJrJ xoJP\r k´Kf hJ~m≠Ç mAKaPf k´hKvtf ßUuJèPuJ KvÊPhr oJjKxT S vJrLKrT vKÜr Cjú~j WaJPmÇ

KvPrJkJ KjP~A @AKkFuPT KmhJ~ muPuj vKYj 28 ßo - @PVA ßWJweJ KhP~ ßrPUKZPuj, fJA KmhJP~r oû k´˜MfA KZuÇ @r AK¥~Jj Kk´Ko~Jr KuPVr (@AKkFu) lJAjJu \P~r kPr FA KmhJ~aJS yu C“xmoMUrÇ ßYJPar \jq lJAjJPu ßUuPf jJ kJrPuS hu oM’JA AK¥~J¿ k´gomJPrr oPfJ @AKkFPur KvPrJkJ K\fPuJÇ @r FA KvPrJkJ KhP~A @AKkFuPT KmhJ~ \JjJPuj vKYj ßa¥MuTJr Ç @AKkFPu vYLj ßvw mu ßUPuPZj kãTJu @PVÇ xJjrJA\Jxt yJ~hrJmJPhr KmkPã ßxA oqJPY KfKj ßvw ßp muKa ßUPuj ßxKa uÄ-Ij KhP~ Z~ ßoPrKZPujÇ Z~ oJrPf KVP~ ßYJa kJjÇ Frkr @r

oM’JAP~r yP~ ßTJj oqJY ßUuJ y~Kj fJrÇ ßrJmmJr rJPf TuTJfJr APcPj oM’JAP~r \P~r kr vYLj FT KaKn xJãJ“TJPr mPuj, ÈFaJA @oJr ßvw @AKkFuÇ Yo“TJr ßoRxMo TJauÇ @Ko oPj TKr, FaJA @KkFu ßgPT Imxr ßj~Jr xKbT xo~Ç FUj @oJr m~x 40Ç FaJ ßoPj KjPf yPmÇ @PVA KbT TPr ßrPUKZuJo ßp, FaJA yPm @AKkFPu @oJr ßvw ßoRxMoÇ' F Khj lJAjJPu oM’JA AK¥~J¿ 23 rJPj ßYjúJA xMkJr KTÄxPT yJKrP~ k´gomJPrr oPfJ @AKkFPu YqJKŒ~j y~Ç vYLj oJPbr mJAPr ßgPT xJrJãe C“xJKyf TPrPZj xfLgtPhrÇ

ßUuJ ßhUPf oJPb KZPuj vYLjkfúL I†Ku FmÄ ßoP~ xJrJÇ oqJY ßvPw asKl yJPf @jPª CPÆu vYLPjr xPñ ßpJV ßhj fJrJÇ @AKkFPu 78Ka oqJY ßUPuPZj vYLjÇ 34.83 VPz rJj TPrPZj 2,334Ç ˆsJAT ßra 119.81Ç FTKa ßxûáKr S 13Ka yJlPxûáKrÇ KfKj mPuj, ÈFaJA xm xogtT FmÄ xMy‡hPhr ijqmJh \JjJPjJr ßoJão xo~Ç' Vf mZr FTKhPjr @∂\tJKfT KâPTa ßgPT Imxr KjP~PZjÇ @AKkFu ßgPTS xPr hÅJzJPujÇ k´go ßv´eLr mJAPr FUj ÊiM YqJKŒ~¿ uLVA ImKvÓ rAu fJr \jqÇ ßaˆ KâPTa pgJrLKf YJKuP~ pJPmjÇ


KmPjJhj 31

kMrÛJr

SURMA m 31 May - 6 June 2013

66fo TJj YuKó© C“xm Ijq rTo ßk´Por ZKmr \~

YuKó©PmJ≠J, xJÄmJKhTxy xÄKväÓ mqKÜPhr è†j xKfq TPr mäM A\ hq S~JPotˆ TJuJrA K\fu l∑JP¿r TJj YuKó© C“xPmr ßv´Ô ZKmr kMrÛJrÇ TJPjr ßxrJ ZKmr ßUfJm kJo'hr (AÄPrK\Pf ÈPVJPj kJo') K\PfPZ KfCKjxL~ mÄPvJØNf lrJKx kKrYJuT @mPhuuKfl ßTKvPvr FA @PuJKYf ZKmÇ UMm Kmvh ßpRj híPvqr \jq C“xPm mqJkT @PuJKYf yP~PZ mäM A\ hq S~JPotˆ TJuJrÇ hMA Ixom~xL jJrLr ßk´o Fr Ck\LmqÇ KmPvõr Ijqfo jJoTrJ FA YuKó© C“xPmr FmJPrr KmYJrTo§uLr xnJkKf KZPuj yKuCPcr UqJKfoJj kKrYJuT KˆPnj K¸umJVtÇ C“xPmr ßvw Khj Vf ßrJmmJr KˆPnj K¸umJVt mPuj, KmYJrPTrJ xmtxÿKfâPoA mäM A\ hq S~JPotˆ TJuJrPT ßxrJ ZKm KyPxPm ßmPZ KjP~PZjÇ C“xPmr k´KfPpJKVfJ kPmt IÄv ßj~ 20Ka ZKmÇ KˆPnj K¸umJVt ßxrJ kMrÛJPrr \jq kKrYJuT @mPhuuKfl ßTKvPvr kJvJkJKv KjmtJKYf TPrPZj ZKmr hMA fJrTJ @PhPu FéJrPvJkMPuJx S Ku~J ßxhMPTSÇ FaJ FT mqKfâoL WajJÇ @PhPu S Ku~J kMrÛJr KjPf

oPû CbPu hvtTxJKr ßgPT mqJkT ÈvJmJv' ±Kj SPbÇ KfCKjKx~Jr rJ\iJjL KfCKjPx \jìV´ye TPrj @mPhuuKfl ßTKvvÇ kMrÛJrPT KfKj C“xVt TPrj l∑JP¿r fÀe S @rm mxP∂r KmkämLPhr \jqÇ ßTKvv 2003 S 2007 xJPu l∑JP¿r IÛJrUqJf ÈKx\Jr' kMrÛJr K\PfKZPujÇ Pv´Ô ZKmr kMrÛJr ßWJweJ TPr KˆPnj K¸umJVt mPuj, È@oJr TJPZ FKa FTKa Yo“TJr ßk´oTJKyKjÇ...ZKmKar fÀe IKnPj©LPhr IxJiJre TJP\ @orJ FPTmJPrA KmPoJKyfÇ ZKmKa ßhPU @orJ Kmmsf ßmJi TKrKjÇ @r FKa FTKa IxJiJre ßk´Por V· mPuA @orJ fJ ßhUPf FPx Kmmsf ßmJi TKrKj, mrÄ FKa ßhUPf @oKπf yS~J~ VKmtf ßmJi TPrKZÇ' \MKu oJPrJr lrJKx CkjqJx ßuJ mäM F ACj ßTJPuJU ßvJh Imu’Pj KjKotf yP~PZ mäM A\ hq S~JPotˆ TJuJr YuKó©KaÇ TJj C“xPmr 12 Khj iPrA hvtT-xoJPuJYTPhr oPiq @PuJYjJ YPu FKa KjP~Ç fPm YuKó© xoJPuJYTPhr oPiq Fr nJPuJ-oª KjP~ hMA irPjr of ßhUJ ßVPZÇ kJvJkJKv kptPmãPTrJ CPuäU TrPf ßnJPujKj, WajJYâ pJ-A ßyJT, xoTJoLPhr IKiTJr

@PªJuPjr FTKa CPuäUPpJVq mZPr kMrÛíf yPuJ mäM A\ hq S~JPotˆ TJuJrÇ ˝JVKfT l∑J¿ xŒ´Kf KmPvõr 14fo ßhv KyPxPm FTA KuPñr oJjMPwr KmP~r @Aj kJx TPrPZÇ ßx @APjr KmÀP≠ kqJKrPx FTKa mz KmPãJPnr KhjA 900 KTPuJKoaJr hNPr nNoiqxJVPrr Wj jLu CkTNPu F kMrÛJPrr ßWJweJ FuÇ fPm KT mäM A\ hq S~JPotˆ TJuJr FTKa xPYfj rJ\QjKfT mJftJ KhPò? ZKmr 19 mZr m~xL IKnPj©L FéJrPvJkMPuJx mPuj, Èk´gof FmÄ oNuf nJPuJmJxJA F ZKmr oNu Kmw~Ç fPm FKa pKh xyjvLufJr èeVJPj kKref y~, fJyPu @rS nJPuJÇ' KÆfL~ kMrÛJr V´JÅ Kk´Å K\PfPZ hMA nJA ß\JP~u S AgJj ßTJP~Pjr AjxJAc ßuCAj ßcKnx ZKmKaÇ 1960-Fr hvPTr KjCA~PTt FT hMntJVJ ßuJTxÄVLfKv·Lr xÄV´JPor TJKyKj FKaÇ Fr jJonNKoTJ~ IKnj~ TPrPZj jmJVf IÛJr @A\qJTÇ Ijq oNu IKnPjfJrJ yPòj TqJKr oJKuVJj S \JKˆj Ka’JrPuTÇ ßTJP~j\MKar YuKó© mJraj KlÄT 1991 xJPu TJj C“xPmr ßv´Ô kMrÛJr K\PfKZuÇ PoKéPTJr KjotJfJ @oJf FxTJPuP∂ C“xPm

TJj C“xPm \~J 66fo TJj YuKó© C“xPm ßpJV KhPf l∑JP¿r TJPj rP~PZj IKnPj©L \~J @yxJjÇ TJj ßgPT \~J \JjJj, UMm mq˜fJr oPiq xo~ TJaPZ, 22 ßo Iu A\ uˆ ZKmr Kk´Ko~JPr KVP~KZÇ ZKmr IKnPjfJ rmJat ßrcPlJPctr xPñ ßhUJ yP~PZÇ IÛJr Km\~L FA IKnPjfJr ZKmKaS nJPuJ ßuPVPZÇ @vkJPv YuKó©\VPfr KmUqJf xm oJjMPwr Knz ßhUKZÇ IPjPTA @oJPT nJrfL~ mPu nMu TrPZjÇ fJÅPhr mJrmJr muPf yPò, @oJr ßhv mJÄuJPhvÇ' míy¸KfmJr hMkMPr oMPbJPlJPj TJj ßgPT xrJxKr muPuj \~J @yxJjÇ TJj YuKó© C“xPmr @P~J\TPhr kã ßgPT FT\j ÈmÉoJK©T IKnPj©L' KyPxPm \~J @yxJjPT FmJPrr C“xPm @oπe \JjJPjJ y~Ç FKa KmPvõr Ijqfo optJhJkNet FA YuKó© C“xmÇ

FPxKZPuj fJÅr ßhPvr rÜã~L oJhTPTKªsT xKyÄxfJr ZKm ßyKu KjP~Ç KfKj K\PfPZj ßxrJ kKrYJuPTr KvPrJkJÇ lrJKx IKnPj©L ßmPrKjx ßmP\J yP~PZj FmJPrr ßxrJ IKnPj©LÇ ArJKj kKrYJuT @xVr lJryJKhr kJKrmJKrT csJoJ hq kJˆ-F kqJKrxmJxL FT Kmkpt˜ oJP~r YKrP© IKnj~ TPr F xÿJj K\PfPZj ßmP\JÇ @r ßxrJ IKnPjfJr oMTMa K\PfPZj yKuCPcr x•r hvPTr ÈPxJjJKu pMPVr' Ijqfo jJoL fJrTJ msMx cJjtÇ oªJ pMPVr TJKyKj KjP~ @PuéJ¥Jr ßkAPjr ZKm ßjmsJÛJ~ FT oJhTJxÜ mJmJr YKrP© IKnj~ TPrPZj 76 mZr m~xL cJjtÇ F aJY Im Kxj YuKóP©r \jq ßv´Ô KY©jJPaqr kMrÛJr K\PfPZj YLPjr K\~J ^JÄPTÇ FPf @\PTr YLPj YuoJj mqJkT hMjtLKf S ßvJwPer KhT fMPu iPrPZj ^JÄPTÇ \MKr k´JA\ K\PfPZ @PmVWj \JkJKj TJKyKjKY© uJAT lJhJr uJAT xJjÇ \Pjìr xo~A Ihumhu yP~ pJS~J mJuTPhr KjP~ ZKmKa mJKjP~PZj KyPrJTJ\M ßTJKrhJÇ \MKrPmJPct KˆPnj K¸umJPVtr xPñ @rS KZPuj KjPTJu KTcoqJj, KâPˆJl S~Jua\, KmhqJ mJuJj S IqJÄ KuÇ

FTKa è\Pmr ITJu oOfáq!

ÈTJVP\r lMu' mJjJPmj TqJgKrj k´~Jf KjotJfJ fJPrT oJxMPhr xPñ ÈoMKÜr VJj', ÈoMKÜr TgJ', ÈjrxMªr' S mÉu @PuJKYf ZKm ÈI∂ptJ©J' ßpRgnJPm kKrYJujJ TPrKZPuj ˘L TqJgKrj oJxMhÇ KT∂á KfKj FTTnJPm FUPjJ ßTJPjJ ZKm KTÄmJ k´JoJeq KY© kKrYJujJ TPrjKjÇ 2011 xJPur 13 @Vˆ fJPrT oJxMh jJ ßlrJr ßhPv YPu pJjÇ jfMj ZKm ÈTJVP\r lMu'r ßuJPTvj ßhPU ßlrJr kPgA xzT hMWtajJ~ oífMqmre TPrKZPuj KfKjÇ ßx TJrPe Vf ßhz mZr iPr F ZKmr TJ\ ˙KVf rP~PZÇ fJrA iJrJmJKyTfJ~ FmJr ÈTJVP\r lMu' FTTnJPm kKrYJujJr Kx≠J∂ KjP~PZj TqJgKrj oJxMhÇ xŒ´Kf F ZKmKa xrTJKr IjMhJPjr \jq KjmtJKYf yP~PZÇ fJA @VJoL \MuJAP~r oPiqA F ZKmr TJ\ ÊÀ TrJr Kx≠J∂ KjP~PZj TqJgKrj oJxMhÇ mftoJPj KfKj @PoKrTJ~ rP~PZjÇ @VJoL oJPx dJTJ~ KlrPmjÇ Frkr IjMhJj kJS~Jr xm k´Kâ~J ßvw TPr ZKmr TJP\ ßjPo kzPmjÇ F KmwP~ TqJgKrj oJxMPhr mqKÜVf xyTJrL xJKh~J ßhJyJ mPuj, 20 ßo @orJ xrTJPrr fgq oπeJu~ ßgPT FxÄâJ∂ FTKa KYKb ßkP~KZÇ

KYKbPf ÈTJVP\r lMu'-Fr KY©jJaq IjMhJPjr \jq mJZJA TrJ yP~PZ mPu \JjJPjJ yP~PZÇ @Ko APfJoPiqA Kmw~Ka TqJgKrj oJxMhPT ImVf TPrKZÇ ZKmKa xrTJKr IjMhJPjr \jq KjmtJKYf yS~J~ KfKj hJÀe UMKv yP~PZjÇ xJKh~J @PrJ \JjJj, fJPrT oJxMPhr IKiTJÄv ZKmr FKcKaÄ TPrPZj TqJgKrj oJxMhÇ fJZJzJ ßkJˆ-Pk´JcJTvjxy pJmfL~ TJ\A fJr yJf KhP~ yP~PZÇ fJA KfKj ZKmKa xlunJPm KjotJPer mqJkJPr hJÀe @vJmJhLÇ TqJgKrj oJxMh oPj TPrj, TJVP\r lMPur oJiqPo fJPrT pJ ßmJ^JPf ßYÓJ TrKZPuj, KfKj fJ vfnJV lMKaP~ fMuPf xão yPmjÇ \JjJ ßVPZ, TJVP\r lMPur Kk´-Pk´JcJTvPjr TJ\ ßvw yPuS Kv·L KjmtJYj k´Kâ~J FUPjJ ÊÀ y~KjÇ fPm F ZKmPf jfMj oMUPTA xmPYP~ ßmKv k´JiJjq ßh~J yPmÇ ZKmKa TqJgKrj oJxMPhr YuKó© k´PpJ\jJ k´KfÔJj IKcS KnvPjr mqJjJPr KjKotf yPmÇ FKa KjotJPer \jq fgq oπeJuP~r jVh FmÄ FlKcKxr xMPpJV-xMKmiJxy k´J~ 35 uJU aJTJ IjMhJj ßh~Jr TgJ rP~PZÇ

ßmv KTZáKhj iPr FTaJ è\m ßmv fJzJ TPr ßmzJKòu mKuCc fJrTJ xJuoJj UJjPTÇ KfKj jJKT KmP~ TrPZjÇ Gvõpt-TqJaKrjJ TPr ßfJ @r To ßhUJ yu jJÇ m~xS yP~PZ ßdrÇ KT∂á jJ, ßxA è\Pmr láuKTPT kMPrJ kJKj ßdPu KhPuj xJuoJPjr mJmJ k´KgfpvJ KY©jJaqTJr ßxKuo UJjÇ Fr oPiq xJuoJPjr KmP~r è\mPT kMPrJhPo KnK•yLj mPu o∂mq TrPujÇ ßrJoJjL~ ßaKuKnvj fJrTJ uMKu~J nqJûJr jJKT KjfJ∂A xJuoJPjr mºáKmPvwÇ fPm FA mºáPfôr oJP^ Ijq KTZár IK˜fô ßjAÇ pKhS è¬ IjMxºJPj k´TJv, ßVu hM'mZr iPr xJuoJPjr xPñ mºáPfôr ßYP~S FTaá ßmKvA oJPUJ oJPUJ xŒTt uMKu~JrÇ mJmJ ßxKuo UJPjr o∂Pmq kMPrJ è\Pmr ITJu oOfáq WauÇ KT∂á uMKu~Jr nJrf xlPr uMKTP~-YáKrP~ ßyJPau xMqPa è¬ xJãJ“aJPTA mJ TLnJPm ßjPm xmJAÇ KmPvw TPr TqJaKrjJr xPñ hNrPfôr krkrA ßp uMKu~Jr @Voj @r kJTôJ hM'mZr iPr vJK∂kNet xŒTt∏ ßxUJPj KmP~r è\maJS TL IPjTaJA ßpRKÜT j~!


32 ˝J˙q

31 May - 6 June 2013 m SURMA

kPrJã iNokJPj KvÊ IxJoJK\T y~ KvÊPhr xJoPj iNokJj TrJ ßgPT xJmiJjÇ FKa KvÊPhr nKmwq“ \LmPjr Skr ãKfTr k´nJm ßlPuÇ xJŒ´KfT FT VPmweJ~ kPrJã iNokJPjr k´KfKâ~J~ KvÊPhr vJrLKrT S oJjKxT ãKfr KY© irJ kPzÇ IPjPT KvÊPhr xJoPjA iNokJj TPrjÇ IPjPT VntmfL jJrLr xJoPjS iNokJj TPrjÇ Kmw~Ka ßp ãKfTr k´nJm ßluPf kJPr F xŒPTt fJrJ xŒNet ChJxLj gJPTjÇ iNokJ~Lr KmwJÜ ßiJ~J Kj”võJPxr xPñ V´ye TPr @vkJPvr ßuJT\jÇ lPu fJrJS xoJj ãKfr KvTJr y~Ç FnJPm KvÊPhr xJoPj iNokJj TrPu fJrJS kPrJãnJPm ãKfr KvTJr y~Ç VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, kPrJã iNokJPjr TJrPe KvÊKa vJrLKrTnJPm CV´ S IxJoJK\T yP~ ßmPz SPbÇ TJjJcJr oK≤su KmvõKmhqJuP~r VPmwTrJ F KmwP~ VPmweJ TPrjÇ FPf ßhUJ pJ~, KvÊPhr CV´ mqmyJPrr xPñ kPrJã iNokJPjr ßpJVxN© rP~PZÇ VPmwTrJ mPuj, KjP\ iNokJj TrJr ßYP~ kPrJã iNokJj ßmKv ãKfTrÇ Kmvõ\MPz 4 vfJÄv KvÊ kPrJã iNokJPjr KvTJr y~Ç

käJKˆPTr kJ© rÜYJk mJzJ~

ybJ“ TPr KmPvwnJPm rJPf ßvJ~Jr kr kJP~r oJÄxPkKvPf aJj ßuPV IPjPT mqgJ~ TÅKTP~ SPbjÇ ßTJPjJnJPmA fUj @r @rJo kJS~J pJ~ jJÇ Foj kKrK˙Kfr xMKjKhtÓ TJre FUPjJ \JjJ pJ~KjÇ fPm VPmwPTrJ muPZj ßp kJKjvNjqfJ, umevNjqfJ, kJP~r ßkKvr hLWt xo~ iPr IKfKrÜ mqmyJr, FTKa nKñPf hLWt xo~ iPr mPx mJ hJÅKzP~ gJTJ AfqJKh TJrPeA ßmKvr nJV ßãP© Foj xoxqJ yPf kJPrÇ iNokJ~LPhr kJP~ rÜ YuJYu TPo pJ~ mPu xJoJjq yJÅaJyJÅKaPfA kJP~ aJj uJPVÇ FTA TJrPe cJ~JPmKaT S ßTJPuPˆrPur ßrJVLPhrS kJP~ mqgJ y~Ç kaJKv~Jo, TqJuKx~Jo S oqJVPjKv~JPor WJaKf kJP~ aJj uJVJr \jq hJ~LÇ VntJm˙J~ KmKnjú ˚J~MPf YJk kPz mPu kJP~ k´J~A aJj uJPVÇ kJP~ aJj uJVPu xy\ S xJiJre KTZM TJ~hJ TPr UJKjTaJ @rJo kJS~J pJPmÇ ßp ßkKvPf aJj ßuPVPZ fJ ߈sY TÀj mJ aJjaJj TPr fJr Skr @P˜ @P˜ yJf KhP~ oJKuv TÀjÇ TJl ßkKvPf aJj uJVPu kJ FTaM nJÅ\ TPr kJP~r Skr FTaJ yJuTJ S\j KhjÇ IPjT xo~ kJP~ aJj mJ K^ÅK^ iPrÇ fUj FTaJ ßY~JPr mJ ßoP^Pf mPx kJ hMPaJPT xJoPj ßxJ\J TPr KhjÇ fJrkr kJP~r kJfJ yJPfr oMPbJ~ ßYPk iPr KjP\r KhPT aJjMjÇ k´P~J\Pj KYKT“xPTr krJovt KjjÇ

Víy˙JKu TJP\ FUj käJKˆPTr kJ© FKzP~ pJS~Jr xMPpJV ßjA muPuA YPuÇ xJoJjq luoNu KTÄmJ kJKj ßgPT ÊÀ TPr ßp ßTJPjJ UJmJr rJUPf käJKˆPTr kJP©r mqmyJr ßmPz ßVPZÇ fPm KmùJjLrJ muPZj, käJKˆPTr rJxJ~KjT CkJhJj UJmJPrr xPñ KoPv @oJPhr rÜYJkPT mJKzP~ KhPòÇ @r Có rÜYJk oJPj ÂhPrJVxy n~JjT xm ßrJPVr TJreÇ @PoKrTJr KYKT“xJKmùJjLrJ jfMj FT VPmweJ ßvPw käJKˆPTr kJ© KjP~ F ÉÅKv~JKr \JjJjÇ KjCA~Tt KmvõKmhqJuP~r uqJñj ßoKcPTu ßx≤Jr, S~JKvÄaj ACKjnJKxtKa S ßkj ߈a ACKjnJKxtKa ßoKcPTu ÛMPur VPmwTrJ 13 ßgPT 19 mZr m~xL Kfj yJ\Jr KvÊ-KTPvJPrr Skr FTKa \Krk YJuJjÇ fJrJ k´gomJPrr oPfJ käJKˆPTr kJP© rJUJ UJmJr V´ye S Fr xPñ rÜYJPkr xŒTt krLãJ TPr ßhPUjÇ VPmwTrJ \JjJj, UJmJr S kJjL~ kqJPTa mJ ßmJfu\Jf TrPf ßpxm käJKˆT mqmyJr TrJ y~, ßxxm käJKˆPTr oNu CkJhJj gqJPua mJ cJA-FKgPyKéukgqJPuaÇ ßhUJ ßVPZ, UJmJPrr xPñ KoPv KVP~ SA cJA-FKgPyKéukgqJPua KvÊPhr rÜYJk mJKzP~ ßh~Ç KvÊPhr oN© krLãJ TPr gqJPuPar kKroJe Kj„ke TrJ y~Ç F KjP~ \JjtJu Im ßkKc~JKasPT k´TJKvf VPmweJ k´mPº VPmwT hPur Ijqfo KjCA~Tt KmvõKmhqJuP~r uqJñj ßoKcPTu ßx≤JPrr KYKT“xJKmùJjL KuSjJPhtJ asJxJPª mPuj, gqJPua ÂhPTJPwr TJptâo mJiJV´˜ TPr FmÄ IKéPcKan YJk mJKzP~ ßh~Ç fPm KbT TL TJrPe gqJPua rÜYJkPT mJKzP~ KhPò, fJ FUjS Kj„ke TrPf kJPrjKj fJrJÇ

yuMPhr pf èe

pçJ xJrJPm KnaJKoj Kx pçJr mÉ \LmJeM AKfoPiq SwMi k´KfPrJiL yP~ CPbPZÇ IgtJ“ SwMPiS WJP~u y~ jJ Fxm \LmJeMÇ fJA FPhr ±Äx TrJr xy\ CkJ~ KjP~ VPmweJ YJKuP~ xlu yP~PZj KmùJjLrJÇ fJÅrJ muPZj, SwMi k´KfPrJiL pçJr \LmJeM ±Äx TrPf kJPr ßxsl KnaJKoj KxÇ VPmweJu… F fgq FA xÄâoPer KYKT“xJ~ jfMj kPgr xºJj KhPf kJPr mPu oPj TrPZj pMÜrJPÓsr AP~KvnJ ACKjnJKxtKar VPmwTrJÇ KmùJjKmw~T xJoK~TL jqJYJr TKoCKjPTvjPx F KmwP~ FTKa k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç

mftoJPj Kmvõ\MPz I∂f xJPz Z~ uJU ßuJT SwMi k´KfPrJiL pçJ~ @âJ∂Ç VPmwTrJ FUj krLãJ TPr ßhUPZj oJjmPhPy pçJr SwMi KyPxPm KnaJKoj Kx TfaJ TJptTr yPf kJPrÇ VPmweJVJPrr krLãJ~ ßhUJ pJ~, KnaJKoj Kx ÈysJxTJrL FP\≤' KyPxPm TJ\ TPrÇ ßp TJrPe xKâ~ IXPK&\j C“kjú y~Ç FèPuJ Kl∑ ßrKcTqJux KyPxPm kKrKYfÇ FA Kl∑ ßrKcTqJuxA KaCmJrPTJPuJKxx (KaKm) mJ pçJr \LmJeMPT yfqJ FojKT SwMi k´KfPrJiL VbjPT ßnPX KhPf kJPrÇ FA VbPjr TJrPeA vrLPr k´YKuf IqJK≤mJP~JKaTèPuJ

TJ\ TPr jJÇ VPmweJr ßjfífôhJjTJrL AP~KvnJ ACKjnJKxtKar @umJat @AjˆJAj TPuP\r IeM\Lm S ßrJV k´KfPrJi KmùJj KmnJPVr IiqJkT cJ. CAKu~Jo \qJTmx mPuj, ÈPaˆKaCm krLãJ~ Kmw~Ka k´oJKef yP~PZÇ fPm oJjMw S k´JeLr oPiq FKa TJptTr yPm KT jJ fJ @orJ \JKj jJÇ' KfKj mPuj, ÈKnaJKoj Kx x˜J, xy\unq FmÄ Fr mqmyJrS KjrJkhÇ xmPYP~ mz TgJ, FA VPmweJ ßgPT @orJ \JjPf ßkPrKZ, FA k≠Kf mqmyJr TPr KaKmr KmÀP≠ uzPf kJrm @orJÇ'

jLu-xJhJ @PuJ~ IKjhsJ IPjPTr WMo @Px jJ mPu rJf ß\PV ßaKuKnvj ßhPU, TKŒCaJPr TJ\ TPrÇ FnJPm ßaKuKnvj KTÄmJ TKŒCaJPrr xJoPj mPx gJTJaJ fJPhr rJf \JVJ @PrJ mJKzP~ ßh~Ç KmùJjLPhr hJKm, ‰mhMqKfT @PuJ, KmPvwf KaKn @r TKŒCaJPrr khtJ~ mqmÂf xJhJ @r jLu @PuJA WMo ßTPz ßjS~Jr \jq hJ~LÇ pMÜrJPÓsr yJntJct ACKjnJKxtKar Kxäk ßoKcKxj KmnJPVr IiqJkT YJutx ßxAxuJr mPuj, ÈKhj-rJPfr @PuJr kJgtTq KjetP~r oJiqPo ßYJU @oJPhr ßhyWKzPT xÄPTf ßh~, TUj ß\PV gJTJr xo~, @r TUj WMoJPjJr xo~Ç KT∂á xºqJr kr ßpPTJPjJ TíK©o @PuJr

kJP~r oJÄxPkKvPf ybJ“ aJj?

CkK˙KfPf ßYJU @oJPhr oK˜PÏ nMu xÄPTf kJbJ~ FmÄ WMPor \jq xyJ~T ßouJPaJKjj yrPoJj Kj”xrPe mJiJ ßh~Ç fJr Skr WMo jJ @xJr TJrPe ßxA xo~ @orJ pKh KaKn mJ TKŒCaJPrr xJoPj mKx, fUj khtJ~ jLu rPXr CkK˙Kf ßYJUPT Knjú xÄPTf ßh~Ç TJre @oJPhr ßYJU jLu @PuJr k´Kf xmPYP~ xÄPmhjvLuÇ lPu WMPo @PrJ mqJWJf WPaÇ' jqJYJr xJoK~TLr k´KfPmhPj IiqJkT YJutx mPuj, xNptJP˜r kr jLuxJhJ @PuJr kKrmPft uJu IgmJ TouJ @PuJr mqmyJr ßhyWKzr Zª m\J~ rJUPf xyJ~fJ TrPf kJPrÇ

TKl kJj KunJr ßrJPVr ^MÅKT ToJ~ Kj~Kof TJKl kJj KunJr ßrJPV @âJ∂ yS~Jr ^MÅKT ToJ~Ç xŒ´Kf pMÜrJPÓsr FThu VPmwT F fgq \JKjP~PZjÇ VPmwT hPur k´iJj c. ßâA\ ßuoJat \JjJj, KunJPrr ßrJV yPò Kk•jJuLr FT irPjr k´hJy\Kjf xÄâoeÇ F k´hJy\Kjf xoxqJ kPr KunJPr IÅJPvr xíKÓ TPr, pJ ßgPT KunJr TqJ¿Jr y~Ç FPf KunJr KmTu yP~ pJ~ S Kk•gKuPf TqJ¿Jr xíKÓ y~Ç FA VPmweJ~ k´JAoJKr ßxPuJPrJKxÄ ßTJuJj\JAKax FmÄ k´JAoJKr KmKu~JKr KxPrJKxx ßrJVxy KmKnjú irPjr ßrJVLr Skr VPmweJ YJuJPjJ y~Ç VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, Kj~Kof TKl kJj TrPu k´JAoJKr ßxPuJPrJKxÄ ßTJuJj\JAKax ßrJPVr ^MÅKT To y~ fPm k´JAoJKr KmKu~JKr KxPrJKxx ßrJPVr ^MÅKT TPo jJÇ k´JAoJKr ßxPuJPrJKxÄ ßTJuJj\JAKax ßrJVLrJ ˝J˙qmJj ßrJVLPhr ßYP~ To TKl V´ye TPrjÇ FA VPmweJ~ @PrJ ßhUJ ßVPZ, FA ßrJVLrJ ˝J˙qmJj ßrJVLPhr ßYP~ TKl kJPjr \jq Kmv vfJÄPvrS To xo~ mq~ TPrjÇ

ÊiM rJjúJ~ j~, k´xJiPjr fJKuTJ~S èÀfôkNet CkJhJj yPò yuMhÇ ßoP~Phr fôPTr CöôufJ~ rJ~ yuMh ßmv CkTJrLÇ fPm ÊiM oxuJ KTÄmJ k´xJiPj j~, KmKnjú ßrJPVr KYKT“xJPfS yuMPhr mqmyJr uãeL~Ç ßnw\KmPhr oPf, yuMh xy\unqÇ pJPhr k´x´JPmr xJPg ßlÅJaJ ßlÅJaJ kMÅ\ kPz, fJrJ pKh TÅJYJ yuMPhr rx xJoJjq ume, FTaM oiM mJ KYKj KoKvP~ FT YJoPYr oPfJ ßUP~ ßjj fJyPu fJPhr mqgJ ßxPr pJPmÇ yuMPhr @PrT jJo yPò ÈTíKojJvT'Ç pJPhr ßkPa TíKo @PZ fJPhr \jq yuMh FTKa @hvt SwMiÇ TÅJYJ yuMPhr 15-20 ßlÅJaJ rx xJoJjq ume KoKvP~ xTJPu UJKu ßkPa ßUPu TíKo jJv y~Ç pJPhr KunJPr xoxqJ @PZ fJPhr mqm˙JkP©S yuMh KhP~ gJPTj TKmrJ\rJÇ fJPhr oPf, kJ§M ßrJPV oMPU lqJTJPx rX irPu yuMh hrTJrÇ F ßrJVLPT yuMPhr rx 5-10 ßlÅJaJ ßgPT @r÷ TPr FT YJ YJoY kpt∂ FTaM KYKj mJ oiM KoKvP~ UJS~JPu ßmv CkTJr kJS~J pJ~Ç yuMh yJo \ôPr ßmv TJ\ ßh~Ç TÅJYJ yuMh ÊKTP~ èÅzJ TPr TruJ kJfJr rx S I· oiM KoKvP~ yJPor ßrJVLPT ßUPf KhPu ßmv CkTJr yPmÇ VÀr ßVJvf, KYÄKz oJZ Fxm ßUPu pJPhr vrLPr YJTJ YJTJ yP~ lMPa SPb, YMuTJ~, fJPhr \jqS yuMh oPyRwiÇ

yfJv jJrLr ߈sJPTr ^MÅKT KÆèe 40 ßgPT 60 mZr m~xL ßTJPjJ jJrL yfJvJV´˜ yPu fJr ßãP© ߈sJPTr ^MÅKT IjqPhr fMujJ~ KÆèeÇ jfMj FT VPmweJ~ FKa \JjJ ßVPZÇ IPˆsKu~J~ 47 ßgPT 52 mZr m~xL 10 yJ\Jr 500 jJrLr Skr F VPmweJ YJuJPjJ y~ 12 mZr iPrÇ jJrL˝JP˙qr ßãP© yfJvJ S ߈sJPTr oPiq xŒTt KjÀkPe FKa FTKa mz VPmweJÇ IPˆsKu~Jr TMA¿uqJ¥ KmvõKmhqJuP~r KYKT“xT S VPmwT hPur ßjfJ cJ. TqJPrJuJAj \qJTxj mPuPZj, fJPhr F VPmweJu… krJovt oNuf ߈sJT k´KfPrJPir \jqÇ KYKT“xTPhr yfJvJV´˜ jJrLr oJjKxT ˝JP˙qr Kmw~Ka èÀfôxyTJPr KmPmYjJ~ KjPf yPm FmÄ F irPjr xoxqJ hLWtPo~JPh TL irPjr k´nJm ßlPu, fJS KmPväwe TrPf yPmÇ F ßãP© @oJPhr @rS xM¸Ó uãq KjP~ FPVJPf yPm FmÄ jJrLr yfJvJ hNr TrJr KmwP~ @rS èÀfô KhPf yPmÇ @PoKrTJ FmÄ ACPrJPk F irPjr VPmweJ~ FTArTo lu @xPm mPu oPj TPrj VPmwTrJÇ


AxuJo iot 33

SURMA m 31 May - 6 June 2013

ÊiM TárIJj j~ ßpPTJPjJ iotV´∫ ßkJzJPjJr xPmtJó vJK˜r KmiJj YJuM TrJ ßyJT

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL

oMyJÿJh \JuJuM¨Lj TJuJÀTL

2013 xJPur 5 ßo ßrJmmJrÇ dJTJ~ ßylJ\Pf AxuJo Fr dJTJ ImPrJiTJPu KmKnjú rTPor xKyÄx TotTJP§r xJPg n~Jmy IKVúTJP§r WajJS WPaKZuÇ FPf KmkMu kKroJe xŒPhr xJPg mA-KTfJPmr ßhJTJPj gJTJ kKm© TárIJj vrLlS kMPzKZuÇ WajJr kr Fr k´KfmJPh KmKnjú oyu ßgPT jJjJ irPjr o∂mq IJxPf gJPTÇ FTkptJP~ xrTJr huL~ FT vLwt ßjfJ TfíT t TárIJj vrLPl IJèPjr WajJ~ xÄKväÓ TJP\ ßhJwL mqKÜr oOfqá h§ hJKm TrJ y~Ç mJÄuJPhPv mxmJxTJrL IjqJjq iotJmu’LPhrS iotV∫ ´ rP~PZ, pJr IJxu optJhJ ˝ ˝ iotkJ´ e oJjMPwr TJPZ KmhqoJjÇ fJA rJÓskã pKh TárIJj ßkJzJPjJr IkrJPi xÄKväÓ mqKÜr xPmtJó vJK˜ KyPxPm oOfqá h§ YJuM TPrj fJyPu ÍÊiM TárIJj j~ ßpPTJPjJ iotV∫ ´ ßkJzJPjJr xPmtJó vJK˜r KmiJj YJuM TrJ ßyJT" FaJ xTPur k´JPer hJKmÇ KjPÕ F k´xPñ Km˜JKrf IJPuJYjJ fáPu irJ yPuJÇ

IJu IJTxJ oxK\h

31 ßo, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-55 01-02 06-31 09-12 10-22

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

01 \Mj, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-53 01-02 06-31 09-13 10-23

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

02 \Mj, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-52 01-03 06-32 09-14 10-23

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

03 \Mj, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-50 01-03 06-32 09-15 10-24

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

04 \Mj, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-49 01-03 06-33 09-16 10-24

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

05 \Mj, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-47 01-03 06-34 09-17 10-25

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

06 \Mj, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-46 01-03 06-34 09-18 10-25

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

xÄmJhkP© k´TJKvf Umr S kJb k´KfKâ~J kKm© ßTJrIJj ßkJzJPjJ~ IJyoh vlLr KmÀP≠ mqm˙J ßYP~ Kra xÄmJhxN© : xJ¬JKyT xMroJ- u¥j, 10 ßo 2013, kOÔJ- 8Ç ÍdJTJ, 7 ßo- kKm© IJuPTJrIJj ßkJzJPjJr IKnPpJPV ßylJ\Pf AxuJPor IJKor vJy IJyoh vlLr KmÀP≠ IJAKj mqm˙J V´yPer KmwP~ KjPhtvjJ ßYP~ Kra IJPmhj TrJ yP~PZÇ ßxJomJr KmPTPu Fo IJKojMr rKvh jJPor FT IJAj\LmL IJPmhjKa TPrjÇ KmYJrkKf jJBoJ yJ~hJr S KmYJrkKf \Jlr IJyPoPhr ßmPû IJ\ Kra IJPmhjKar Skr ÊjJKj yS~Jr TgJÇ Kra IJPmhjTJrLr IJAj\LmL ßoJ. UmLr C¨Lj nëÅA~J mPuj, ÈPylJ\Pf AxuJPor AxuJPor IJKor vJy IJyoh vlLr KjPhtPv ßrJmmJr ImPrJi TrJ y~Ç SA Khj ßylJ\Pfr ToLtrJ kKm© ßTJrIJj S yJKhx KmKâr ãáhs ßhJTJPj IJèj iKrP~ KhPu ßTJrIJj vrLl nKÚnëf y~Ç F TJrPe FT\j oMxuoJj KyPxPm xÄãá… yP~ IJPmhjTJrL KraKa TPrjÇ Kmw~Ka IJ\ SA IJhJuPfr TJptfJKuTJ~ vLPwt gJTPmÇ' IJAj\LmLr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, F KmwP~ mqJUqJ \JjJPf IJyoh vlLPT ßTj IJhJuPf CkK˙f TrJr KjPhtv ßhS~J yPm jJ FmÄ mqgt yPu fÅJr KmÀP≠ IJAKj mqm˙J KjPf ßTj KjPhtv ßhS~J yPm jJ, F oPot Àu YJS~J yP~PZ KrPaÇ ˝rJÓsxKYm, kMKuPvr oyJkKrhvtT S IJyoh vlLPT KmmJhL TrJ yP~PZÇ" k´KfKâ~J : IJorJ pfaáTá \JKj ßp, k´YKuf IJAPj UMj yPu kMKuv mJhL yP~ oJouJ TrJr KmiJj rP~PZ pKh UMj yS~J mqKÜr ßTC jJ gJPT mJ oJouJ jJ TPrÇ Fo IJKojMr rKvh jJPor FT IJAj\LmLr oPfJ FT\j TárIJj ßk´KoT gJTJr TJrPeA IJorJ TárIJj ßkJzJPjJr WajJ~ IJAKj mqm˙J V´yPer KmwP~ KjPhtvjJ ßYP~ Kra IJPmhPjr Umr ßkuJoÇ KfKj oKfK^Pur vJkuJ Y•Pr ImPrJi YuJTJuLj IKVúTJP§ mJ TárIJj ßkJzJPjJr KmwP~ ßylJ\Pf AxuJPor IJoLr IJuäJoJ IJyoh vlLPT hJ~L TrJ CKYf fJ mM^Pf ßkPrPZjÇ xJiJre KmPmT mPu oJjMw KlKrvfJ j~ KT∂á KTZM KTZM IkrJPir \jq KmPmPTr TJPZS yJr oJjPf y~Ç IJuäJoJ IJyoh vlL oJjMw KyPxPm fÅJr ßhJw gJTPfA kJPr KT˜á Fo IJKojMr rKvh xJPym IJyoh vlLPT TárIJj ßkJzJPjJr IKnPpJPV IKnpMÜ TPr TL k´oJe TrPf YJAPZj fJ ¸Ó j~Ç IJorJ \JKj ßp, oJjMw Foj FT \Jf, ßp v~fJPjr ßiÅJTJ~ kPz k´KfkãPT WJP~u TrJr \jq IJhJuPf KmYJr hJP~Prr IJuJof KyPxPm KjP\r x∂JjPT yfqJ TrPf KÆiJPmJi TPr jJÇ fPm fÅJPT xJiMmJh \JjJA KfKj ßp FT\j TárIJjPk´oLPTr kKrY~ KhP~PZjÇ ßTJrIJj vrLPl IJèPjr WajJ~ (xrTJr huL~ vLwt ßjfJ TfíT t ) oOfqá h§ hJKm xÄmJhxN© : xJ¬JKyT xMroJ- u¥j, 10 ßo 2013, kOÔJ- 14Ç ÍdJTJ, 7 ßo- IJS~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oJymMm-Cu IJuo yJKjl mPuPZj- ßrJmmJr rJPf ßylJ\Pf AxuJoPT ßpnJPm KmfJKzf TrJ yP~PZ, KbT ßxnJPm xm \J~VJ~ fJPhr k´Kfyf TrJ yPmÇ FPhr ‰jrJ\q IJr xyq TrJ yPm jJÇ ßxJomJr (6 ßo 2013) mñmºá FKnKjCP~ IJS~JoL uLPVr ßTªsL~ TJptJuP~ FT \ÀrL xÄmJh xPÿuPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ k´iJjoπLr

KmPvw xyTJrL (oJymMm-Cu IJuo) yJKjl ßTJrIJj vrLl S ßTJrIJj yJKhPxr mA ßkJzJPjJr \jq ßylJ\f ßjfJTotLPhr xPmtJó vJK˜ oOfqá h§ hJKm TPrjÇ ßTJPjJ iotL~ hu iPotr ßhJyJA KhP~ kKm© ßTJrIJj vrLl S AxuJoL mA ßkJzJPm; FaJ ßTJPjJ oMxuoJj KmvõJx TrPf kJPr jJÇ UJPuhJ K\~Jr rJ\jLKf k´xPñ oJymMm-Cu IJuo yJKjl mPuj- ßylJ\Pf AxuJo pUj ‰jrJ\q TrPZ, fUj UJPuhJ K\~J fJr ßjfJTotLPT ßylJ\Pfr kJPv hÅJzJPjJr IJymJj \JjJPjJr oJiqPo xπJxL TotTJ§PT IJPrJ CPÛ KhP~PZjÇ FaJ \JKfr \jq uöJTrÇ fJrJ ˝Petr ßhJTJj uMakJa TPrPZ, ßTJrIJj vKrl kMKzP~PZ, KmKnjú ˙JkjJ~ IKVúxÄPpJV TPrPZÇ ßTJPjJ oMxuoJj FA TJ\ TrPf kJPr, FaJ oMxuoJjrJ KmvõJx TrPf kJPr jJÇ ßylJ\Pf AxuJo \JoJPfr ÈKm' Kao KyPxPm TJ\ TrPZ CPuäU TPr yJKjl mPuj, UJPuhJ K\~Jr IJKPoaJo S ßylJ\Pfr TotxNKY kKrTK·fÇ fJ jJ yPu ßylJ\f Foj ±Äxpù TrJr xJyx ßkPfJ jJÇ k´iJjoπLr KmPvx xyTJrL yJKjl mPuj- pUj mJ~fáu ßoJTJrrPor ˝Petr ßhJTJj uMakJa yPò, yJCx KmKÄxy kjxy kj, èKu˜JPjr láakJPfr ßhJTJjèPuJ ßkJzJPjJ yPYò, KbT ßxA oMyPë ft UJPuhJ K\~J huL~ ßjfJToLtPT ãKfV´˜ mqKÜPhr kJPv hÅJzJPf jJ mPu ßylJ\Pfr kJPv hÅJzJPf mPuPZjÇ KfKj mPujßylJ\Pfr dJTJ ImPrJi S UJPuhJ K\~Jr 48 W≤Jr IJKPoaJo xmèPuJA kKrTK·fÇ KmFjKkr k´v~s jJ ßkPu ßylJ\f TUPjJ FnJPm xJrJ ßhPv ±Äxpù YJuJPf kJrf jJÇ xMfrJÄ F xKyÄxfJr hJ~ KmPrJiLhuL~ ßjfJ TUPjJ FzJPf kJPrj jJÇ" k´KfKâ~J : hM”U\jT yPuS xfq ßp, k´TJKvf xÄmJPh TárIJj ßkJzJPjJr WajJ~ IJrmL ßuUJ ßhPU mM^J ßVPZ fJ ßkJzJPjJ TárIJjÇ IJorJ IJrmL nJwJ pfaáTAá mM^Pf kJKr fJPf kPz ßhPUKZ ZKmKa ßkJzJPjJ TJrIJPjr j~ mrÄ FaJ Ijq KTZM pJ IJrmLPf ßuUJÇ xÄmJhkP©r hJK~fôvLuPhr oPiq ßTJjKa TárIJj FmÄ ßTJjKa TárIJj j~ fJ mM^Jr oPfJ ßuJPTr hrTJr IgmJ IKnù TJCPT ßhUJPuA y~Ç TárIJj ßkJzJPjJ yPf kJPr mJ yP~PZS oPj TKr KT∂á pJ TárIJj j~ ÊiM IJrmL ßuUJ ßhPUA TárIJj ßnPm fJ k´TJv TrJ CKYf j~Ç k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL FT\j oMxuoJj KyPxPm fÅJr ÂhP~ TárIJj ßkJzJPjJ~ IJWJf FPxPZÇ ÊiM fÅJr ßTPjJ xoV´ KmvõmJxLr ÂhP~ IJWJf FPxPZÇ IJorJ fÅJr xJPg FTJ®fJ ßWJweJ TPr muPf YJA ÊiM TárIJj j~ mrÄ xTu k´TJr iotV∫ ´ ßkJzJPjJr TJrPe xPmtJó vJK˜r KmiJj mJÄuJPhPv YJuM TrJ ßyJTÇ ßTJrIJj ßkJzJPjJr IKnPpJV k´fqJUqJj TPrPZ ßylJ\f xÄmJhxN© : xJ¬JKyT xMroJ- u¥j, 17 ßo 2013, kOÔJ- 15Ç ÍdJTJ, 10 ßo- ßylJ\Pf AxuJPor IJoLr IJuäJoJ vJy IJyoh vlL rKmmJPrr yrfJu ˙KVPfr ßWJweJ KhP~PZj mPu mOy¸KfmJr ßylJ\Pf AxuJPor FT KmmOKfPf CPuäU TrJ y~Ç KmmOKfPf muJ y~, FTKa KYK¤f oyu kKm© TárIJj ßkJzJPjJr of \Wjq KjªjL~ S IoJ\tjL~ IkrJi KjP\rJ WKaP~ fJr hJ~nJr ßylJ\Pf AxuJPor Ckr YJkJPjJr WOeqfo IkPYÓJ YJKuP~ pJPòÇ FA Ikk´YJrTJrLrJ FfaáTS á nJmu jJ ßp, pJrJ IJuäJy, rJxNu (xJ.) kKm© TárIJPjr ImoJjjJr KmÀP≠ FmÄ AxuJPor Aöf rãJ~ xmt˝ fqJV TPr k´KfmJh TotxKN Y YJKuP~ IJxPZ, fJPhr ÆJrJ Foj \Wjq TJP\r T· jJaT \jVe TUPjJ KmvõJx TrPm jJÇ ßylJ\Pf AxuJo F„k Ikk´YJPrr fLms KjªJ k´TJv TrPZ FmÄ FPyj jqJÑJr\jT WajJr xJPg ßp mJ pJrJA xŒOÜ gJTáT jJ ßTj, xMÔá fh∂kNmT t ßhJwL mqKÜPhr pgJpg vJK˜r hJKm TrPZÇ k´KfKâ~J : ßylJ\Pf AxuJo fÅJPhr Ckr IJPrJKkf TárIJj ßkJzJPjJr IKnPpJV k´fqJUqJj TPr mPuPZ ßp, ÍFTKa KYK¤f oyu kKm© TárIJj ßkJzJPjJr of \Wjq KjªjL~ S IoJ\tjL~ IkrJi KjP\rJ WKaP~ fJr hJ~nJr ßylJ\Pf AxuJPor Ckr YJkJPjJr WOeqfo IkPYÓJ YJKuP~ pJPòÇ" FTgJ~ mM^J pJ~ fÅJrJS xMKjKhtÓ TJPrJ jJo CPuäU TPr ÈFTKa KYK¤f oyu' mPu CPuäU TPrPZjÇ IJoJPhr KmPmT mPu ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJ-ToLtrJ pfA IkrJi TÀT KT∂á fJPhr ÆJrJ TárIJj ßkJzJPjJr IKnPpJV ßoJPaA KmPmTxÿf j~Ç yqÅJ pKh xrTJr k´oJe TrPf kJPr fJyPu IJorJ

mM^PmJ F IKnPpJV xKbT KZuÇ ÈkPj kMPzPZ k´J~ 600 ßTJrIJj vKrl' xÄmJhxN© : xJ¬JKyT xMroJ- u¥j, 17 ßo 2013, kOÔJ- 10Ç k´KfKâ~J : TárIJj kMPzPZ FaJA hM”PUr TgJÇ FPf TL kKroJe TKk kMPzPZ ßxaJ oNu Kmw~ j~Ç AxuJoL GTqP\Ja (FTJÄv) ßY~JroqJj KoZmJÉr ryoJj ßYRiMrL hJKm TPrPZj 5 ßo'r ßylJ\Pfr dJTJ ImPrJPir xo~ xKyÄxfJ~ 600 ßTJrIJj vrLl kMKzP~PZ ÈKYK¤f xπJxLrJ'Ç k´TJKvf xÄmJPhr FT IÄPv KfKj IKnPpJV TPr mPuPZj- ÍPylJ\Pf AxuJPor IJoLr IJuäJoJ vJy IJyoh vlLr ˝ò nJmoNKft KjP~ mqmxJ TPrPZ KmFjKk S \JoJ~JPf AxuJoLÇ" AxuJoL GTqP\Ja ßjfJ 10 ßo '13 ÊâmJr mJ~fáu ßoJTJrro \JfL~ oxK\Phr fífL~ fuJ~ oJPTtPar mqmxJ~L xKoKfr TJptJuP~ ÈoMxKuä TKoKa'r xÄmJh xPÿuPj F IKnPpJV TPrjÇ fJA ÍoKfK^Pu ßylJ\Pf AxuJPor xoJPmPvr xo~ kMrJjJ kPj ßTJrIJj ßkJzJPjJr \jq \JoJ~JfPT hJ~L TPr oMxuäL TKoKaÇ" Ff ßmKv ßTJrIJj ßkJzJPjJr jK\r ßTJgJ~S ßjA- k´iJjoπL xÄmJhxN© : xJ¬JKyT xMroJ- u¥j, 17 ßo 2013, kOÔJ- 4Ç k´KfKâ~J : ßmKv TárIJj ßkJzJPjJr jK\r kOKgmLr AKfyJPx rP~PZÇ fPm IJxu TgJ yPuJ IJorJ YJA xrTJr pKh iotV´∫ ßkJzJPjJr xPmtJó vJK˜r KmiJj mJ˜Pm YJuM TrPf kJPr fJyPu nKmwqPfr hMÏKí fTJrLPhr \jq Yro KvãJ yPmÇ ßTJrIJj ßkJzJPjJr WajJ~ UJPuhJ K\~J ÉTáPor IJxJoL- k´iJjoπL xÄmJhxN© : xJ¬JKyT xMroJ- u¥j, 17 ßo 2013, kOÔJ- 17Ç k´KfKâ~J : FaJ k´iJjoπLr Kj\˝ CKÜ jJ oJouJr F\JyJPr mKetf TgJ ßxaJ IJoJPhr \JjJ ßjAÇ fPm KmPrJiLhuL~ ßjfJPT ÉTáPor IJxJoL TrJ ßpPf kJPr pKh xKfqA fÅJr xÄKväÓfJ gJPTÇ fJ jJ yPu mM^J pJPm FaJ TárIJPjr hrPh j~ mrÄ KmPrJiLfJr UJKfPr xMPpJPV x“ mqmyJrÇ fJA pKh xMPpJPV x“ mqmyJr y~ fJyPu ßxaJ yPm iotV∫ ´ KjP~ x˜J rJ\jLKfÇ IJorJ YJA xrTJPrr TftJmqKÜmPVtr IKnPpJV mJ o∂mq IjqJjqPhr YJAPf ˝ò S jqJ~ xÄñf yS~JÇ TárIJj ßkJzJPuJ TJrJ F KjP~ FTJKiT IKnPpJV 5 ßo dJTJ~ ßylJ\Pf AxuJPor ImPrJi YuJTJPu xÄWKaf IKVúTJP§ TárIJj ßkJzJPjJr IKnPpJV KjP~S ßhvmJxL KÆiJ-xPªPyr DPit CbPf kJrPZj jJÇ TJre xrTJr huL~ ßjfJ FmÄ oMxuäL TKoKar TgJ kr¸r KmPrJiLÇ IJmJr KmPrJiL huL~ FT vLwt ßjfJr (Fo ßT IJjS~Jr) kã ßgPTS ßhmJvLw jJPor FT IoMxKuPor Ckr IKVúTJ§ WaJPjJr IKnPpJV FPxPZÇ fJ IJmJr xrTJr kã ßgPT jJTY TrJ yP~PZÇ xMfrJÄ xrTJrL hu mJ KmPrJiL hu FojKT oMxuäL TKoKa j~ mrÄ ßhvmJxLr xJoPj ßUJh xrTJPrr kã ßgPTA ¸Ó KrPkJat ßkv TrPf yPm, ßT mJ TJrJ IKVúTJ§ WaJPuJ FmÄ kKm© TárIJj ßkJzJPuJÇ TárIJj ßkJzJPjJr IKnPpJV KjP~ kr¸r KmPrJiL FTJKiT TgJ KjPÕ ßkv TrJ yPuJÇ (T) ÍKra IJPmhjTJrLr IJAj\LmL ßoJ. UmLr C¨Lj nëAÅ ~J mPuj, PylJ\Pf AxuJPor IJKor vJy IJyoh vlLr KjPhtPv ßrJmmJr dJTJ ImPrJi TrJ y~Ç SA Khj ÈßylJ\Pfr ToLtrJ' kKm© ßTJrIJj S yJKhx KmKâr ãáhs ßhJTJPj IJèj iKrP~ KhPu ßTJrIJj vrLl nKÚnëf y~Ç" (U) k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL oJymMm-Cu IJuo yJKjl ßTJrIJj vrLl S ßTJrIJj yJKhPxr mA ßkJzJPjJr \jq ÈßylJ\f ßjfJTotLPhr' xPmtJó vJK˜ oOfáqh§ hJKm TPrjÇ" (V) ÍoMxKuä TKoKar F xPÿuPj TárIJj ßkJzJPjJr mqJkJPr ¸Ó IKnPpJV TrJ y~ ßp, oKfK^Pu ßylJ\Pf AxuJPor xoJPmPvr xo~ kMrJjJ kPj ßTJrIJj ßkJzJPjJr \jq È\JoJ~JfPT' hJ~L TPr oMxuäL TKoKaÇ" IKnPpJV pJA ßyJT IJkJf hOKÓPf oPj yPò rJ\QjKfT lJ~hJ yJKxPur oPjJmJxjJ k´muÇ fPm IJorJ ßhUPmJ xrTJr TL TPrjÇ S~JoJ- IJuJAjJ- AuäJu mJuJ-V ßuUT : xJPmT xMkJr, TJuJÀTJ uKfKl~J AxuJKo~J hJKUu oJhrJxJÇ ZJfT, xMjJoV†


34 IJ∂\tJKfT

31 May - 6 June 2013 m SURMA

KxKr~J~ ßxjJ IKnpJPj 68% oJKTtKjr ÈjJ'

24 ßo - pMÜrJPÓsr 68 vfJÄv ßnJaJr KxKr~J~ oJKTtj ßxjJ IKnpJPjr KmPrJiL mPu jfáj FT ofJof \KrPk CPb FPxPZÇ oJKTtj ßaKuKnvj YqJPju lé KjC\ 18 ßgPT 20 ßo kpt∂ F ofJof \Krk YJKuP~PZÇ ofJof \KrPk IÄvV´yeTJrLPhr

oPiq 68 vfJÄv KxKr~J~ oJKTtj ßxjJ IKnpJPjr KmPrJKifJ TPrPZjÇ fJrJ mPuPZj, KxKr~Jr Inq∂rLe KmwP~ @PoKrTJr @r ßmKv \Kzf yS~J CKYf yPm jJÇ \KrPk IÄvV´yeTJrLrJ @rS mPuPZj,

PlJmtx oqJVJK\Pjr KjmtJYj ãofJir jJrLr fJKuTJ~ ßxJKj~J VJºL 9o ˙JPj 24 ßo - k´nJmvJuL ßlJmtx oqJVJK\j 2013 xJPur xmPYP~ ãofJir jJrLPhr fJKuTJ ßWJweJ TPrPZÇ FPf vLPwt rP~PZj \JotJKjr YqJP¿ur @PñuJ ßorPTuÇ FKv~Jr oPiq nJrPfr TÄPV´x xnJPj©L ßxJKj~J VJºL rP~PZj 9 j’PrÇ fJKuTJr k´go 10 \Pjr Im˙Jj KjPY ßhS~J yPuJ1. @PñuJ ßorPTu (\JotJKjr YqJP¿ur) 2. KhuoJ ÀPxl (msJK\Pur ßk´KxPc≤) 3. ßoKu¥J ßVax (oJKTtj xoJ\PxmL) 4. KoPvu SmJoJ (oJKTtj lJˆt ßuKc) 5. KyuJKr KTîjaj (xJPmT oJKTtj krrJÓsoπL) 6. ßvKru xqJ¥mJVt (k´iJj kKrYJuj TotTftJ, ßlxmMT) 7. KâKˆj uJVJPht (@AFoFPlr mqm˙JkjJ kKrYJuT) 8. \qJPja jJPkJKuaJPjJ (pMÜrJPÓsr ßyJouqJ¥ KxKTCKrKa oπL) 9. ßxJKj~J VJºL (nJrPfr TÄPV´x hPur xnJPj©L) 10. Aªs jMK~ (PkkKxPTJ pMÜrJPÓsr nJrfL~ mÄPvJØNf k´iJj KjmtJyL TotTftJ)Ç

KxKr~Jr KmPhKv ohhkMÓ xv˘ ßVJÔLPT xyJ~fJ TPr S~JKvÄaj y~f oJKTtjKmPrJiL CV´mJhL ßVJÔLèPuJPTA ohh pMKVP~ YPuPZÇ KxKr~J~ oJKTtj y˜PãPkr KmPrJKifJTJrLPhr oPiq 70 vfJÄv KrkJmKuTJj, 69 vfJÄv ßcPoJâqJax hPur xogtTÇ FZJzJ, 65 vfJÄv oJjMw ˝fπ mPu ßhUJ ßVPZÇ F ofJof \KrPk IÄvV´yeTJrLPhr oPiq oJ© 23 vfJÄv KxKr~Jr oJKTtj ßxjJ IKnpJPjr k´Kf xogtj \JKjP~PZÇ FKhPT, KxKr~Jr xÄWJf FmJr kJvõtmftL ßhv ßumJjPj ZKzP~ kPzPZÇ ßumJjPjr K©PkJKuPf KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u-@xJPhr xogtT FmÄ k´KfkPãr oPiq xÄWPwt 6 \j Kjyf yP~PZÇ KmKnjú @∂\tJKfT xÄmJh oJiqo ßgPT k´J¬ fgq IjMxJPr, ßrJmmJr ßgPT ÊÀ yS~J FA xÄWPwt F kpt∂ ßoJa 16 \j Kjyf FmÄ 156 \PjrS ßmKv @yf yP~PZÇ xÄWPwt Ku¬ huèPuJr FTKa mJm-@u-KfæJPjPyr xMKjú IiMqKwf FuJTJr IKimJxL @r IkrKa @uJS~JAfx IiMqKwf kJvõtmftL \JmJu ßoJyPxj FuJTJr IKimJxLÇ

IKnmJxL-vreJgLtr \jq kOKgmL KmköjT

24 ßo - u¥jKnK•T @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄVbj IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJu Kmvõ\MPz gJTJ vreJgtL S IKnmJxLPhr \jq VnLr CPÆV k´TJv TPrPZÇ vreJgtL S IKnmJxLPhr \jq âPoA kíKgmL KmköjT ˙JPj kKref yPò mPu mJKwtT k´KfPmhPj CPuäU TPrPZ oJjmJKiTJr xÄVbjKaÇ IqJoPjKˆ mPuPZ, KmPvõr KmKnjú ßhPvr xrTJrèPuJ IKnmJxLPhr IKiTJPrr fáujJ~ KjP\Phr xLoJ∂ xMrKãf rJUPfA ßmKv @V´yLÇ KxKr~J~ ßp yfqJpù xÄWKaf yPò, fJ mº TrPf @∂\tJKfT xŒ´hJ~ Yro mqgtfJr kKrY~ KhP~PZ mPuS IKnPpJV FPjPZ IqJoPjKˆÇ SA KrPkJPat muJ y~, KxKr~J~ YuoJj xKyÄxfJ~ F kpt∂ ßhvKar ßoJa \jxÄUqJr FT-YfágtJÄv oJjMw ˙Jj mJ mJ˜MYMqf yP~PZjÇ Fr oPiq 45 uJU KxrL~ ßhPvr Inq∂Pr S 15 uJU KxrL~ ßhPvr mJAPr KmKnjú vreJgtL KvKmr S @v´~PTª´èPuJPf Im˙Jj KjP~PZjÇ KT∂á oJjPmfr kKrK˙KfPf TJaPZ fJPhr KhjÇ

FmJPrr mMTJr\~L oJKTtj ßZJaV·TJr KuKc~J ßcKnx 24 ßo - UqJfjJoJ oJKTtj ßZJaV· ßuKUTJ KuKc~J ßcKnx F mZPrr oqJjmMTJr kMrÛJPr nNKwf yP~PZjÇ KmvõxJKyPfqr Ijqfo optJhJkNet xJKyfq kMrÛJr oqJjmMTJPrr YNzJ∂ k´KfPpJKVfJ~ KmPvõr KmKnjú ßhPvr 9 \j ßZJaV· ßuUTPT yJKrP~ KfKj F ßVRrm I\tj TPrjÇ mMimJr u¥Pjr KnPÖJKr~J IqJ¥ IqJumJat KoCK\~JPo @P~JK\f FT IjMÔJPj k´nJmvJuL F @PoKrTJj ßuKUTJPT kMrÛJPrr IgtoNuq 60 yJ\Jr kJC¥ ßhS~J y~Ç ßcKnx nJrPfr AC @r Ij∂ oNKft, YLPjr A~Jj Ku~JjKT S rJKv~Jr n&uJKhKor xPrJKTPjr oPfJ ßZJaV·TJrPhr yJKrP~ F kMrÛJr K\fPujÇ KuKc~J ßcKnx ACKjnJKxtKa Im @uPmKjr KâP~Kan rJAKaÄPxr IiqJkTÇ KfKj 1947 xJPur 15 \MuJA jgtyqJŒaPj \jìV´ye TPrjÇ UqJKfoJj lrJKx HkjqJKxT, xoJPuJYT, k´JmKºT oJPvtu kMP˜r rYjJQvuLPf IjMk´JKef KuKc~J mMimJr u¥Pj 60 yJ\Jr kJC¥ oNuqoJPj mMTJr kMrÛJr V´yPer kr mPuj, È@xPu @Ko pUj kMP˜r ßuUJ IjMmJh TKr, fUj nJmKZuJo, FTKa ßZJaV· Tf ßZJa yPf kJPrÇ nJmKZuJo, Tf I·TgJ~ TJptTr nJPm muJ pJ~Ç' KuKc~Jr V·èPuJ hMA-Kfj ßgPT ÊÀ TPr 9 kíÔJ kpt∂ rP~PZÇ F kpt∂ FTKaoJ© CkjqJx KuPUPZj KfKjÇ mMTJPrr @∂\tJKfT KmYJrT kqJPjPur ßY~JroqJj KâPˆJlJr KrTx mPuj, È65 mZr m~xL F ßuUPTr V·èPuJ xJKyPfqr IPjT TJbJPoJ S VbjQvuLPT ßnPX KhP~PZÇ F \jq fJr xJKyfqTotPT ßTJPjJ xLKof FTT IKniJ~ KjP~ @xJ TKbjÇ' KrTx mPuj, È@oJPhr KT CKYf yPm FèPuJPT k´JKfÔJKjTnJPm V· IKniJ KhP~ FTKa xru CkxÄyJPr YPu @xJ'? KuKc~Jr FToJ© CkjqJxKar jJo Èhq F¥ Im hq ߈JKr'Ç fJr xJfKa V·V´∫ k´TJKvf yP~PZÇ FèPuJr oPiq ÈPmsT Aa cJCj', ÈIuPoJˆ ßjJ ßoPoJKr', ÈxqJoMP~u \jxj A\ AjKcVPj≤' FmÄ ÈnqJrJAKax Im

KcxaJPmt¿' CPuäUPpJVqÇ 2014 xJPu fJr jfMj V·V´∫ ÈTJ≤ IqJ¥ S≤' pMÜrJÓs ßgPT k´TJKvf yS~Jr TgJ rP~PZÇ KfKj pMÜrJPÓsr ßmv TP~TKa optJhJkNet xJKyfq kMrÛJrS ßkP~PZjÇ pJr oPiq rP~PZ oqJT@gtJr ßlPuJKvkÇ k´Kf hMA mZr I∂r pMÜrJP\qr jj Foj \LKmf ßTJPjJ ßuUPTr xoV´ xJKyfqTLKftr Skr KnK• TPr Èhq oqJjmMTJr @∂\tJKfT kMrÛJr' ßhS~J y~Ç fPm F ßãP© ßuUPTr AÄPrK\ nJwJ~ k´TJKvf mJ AÄPrK\ IjMmJPh k´TJKvf xJKyfqTotA KmPmYjJ TrJ y~Ç Fr @PV FA optJhJkNet kMrÛJr K\Pfj 2011 xJPu KlKuk Àg, 2009 xJPu FKux oMjPrJ, 2007 xJPu KYoM~J @PYPm, 2005 xJPu AxoJAu TJPhsÇ

KmsKav KnxJ kJPòj 600 @lVJj ßhJnJwL 23 ßo - 600 @lVJj ßhJnJwLPT pMÜrJP\q kMjmtJxPjr kKrT·jJ TrPZ KmsKav xrTJrÇ fJPumJj S Ijq \KñPhr TJZ ßgPT ÉoKT kJS~Jr kKrPk´KãPf ßhJnJwLPhr kMjmtJxPjr khPãk KjP~PZ fJrJÇ Vf mMimJr KmsKav xrTJPrr FT xN© Kmw~Ka KjKÁf TPrPZÇ ßhJnJwL kMjmtJxPjr kKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr @PV fJPf oKπxnJr IjMPoJhj uJVPmÇ Ppxm ßhJnJwL @lVJKj˜JPj Im˙Jjrf KmsKav ßxjJPhr xPñ FT mZr KTÄmJ fJr ßmKv xo~ TJ\ TrPZj, fJÅrJA F xMPpJV kJPmjÇ k´JgKoTnJPm ßhJnJwLPhr kJÅY mZr KmsPaPj gJTJr KnxJ ßhS~J yPmÇ F xo~ fJÅPhr TJP\rS mqm˙J TrJ yPmÇ fPm ßhJnJwLrJ fJÅPhr xPñ kKrmJPrr T~\j xhxq KjPf kJrPmj, fJ KbT TrPm xLoJ∂ rãJTJrL xÄ˙JÇ kMjmtJxPjr xMPpJV kJS~J ßhJnJwLr xÄUqJ ßoJa @lVJj ßhJnJwLr IPitTÇ Fr @PV @lVJj ßhJnJwLrJ \JjJj, KmsKav ßxjJPhr xPñ TJ\ TrJ~ âoJVfnJPm fJPumJj S Ijq \Kñ huèPuJ fJÅPhr ÉoKT KhPòÇ IPjPT FrA oPiq KmsPaPjr CP¨Pv kJKz \KoP~PZj FmÄ rJ\QjKfT @v´~ ßYP~PZjÇ Fr @PV ArJKT ßhJnJwLPhr kMjmtxJPjr mqm˙J TPrKZu KmsPajÇ k´iJjoπLr TJptJuP~r SA xN© \JjJ~, ßpxm ßhJnJwL ßhPv gJTPmj fJÅPhr KmsKav xrTJPrr IgtJ~Pj kJÅY mZr ßo~JKh KvãJ S k´Kvãe ßhS~J yPmÇ pJPf TPr fJÅrJ ßhv kMjVtbPjr TJ\ TrPf kJPrjÇ F ZJzJ ßhJnJwLrJ FUj ßp ßmfj kJPòj ßxA FTA ßmfPj @PrJ ßhz mZr KmsKav ßxjJPhr xPñ TJP\r k´˜Jm ßhS~J yP~PZ fJÅPhrÇ SA xN© @PrJ \JjJ~, ßhJnJwLPhr kMjmtJxPj k´goKhPT k´iJjoπL ßcKnc TqJPorPjr of KZu jJÇ kPr KfKj F k´˜JPm xÿKf KhP~PZjÇ SA xN© \JjJ~, È\Lmj mJK\ ßrPU ßhJnJwLrJ @oJPhr ßxjJPhr uãq I\tPj xJyJpq TPrPZ, fJÅPhr KhT ßgPT @orJ oMU KlKrP~ KjPf kJKr jJÇ k´iJjoπLr TJPZS F Kmw~Ka ¸ÓÇ' PhJnJwL ZJzJ ßpxm @lVJj jJVKrT KmsKav ßxjJPhr rJjúJ, KjrJk•Jxy IjqJjq TJ\ TPrPZj fJÅPhrS k´Kvãe, KvãJ mJ TJ\ TrJr k´˜Jm ßhS~J yP~PZÇ

@AFAFr CPÆV ArJPjr kroJeM TotxNKYPf mz IV´VKf yP~PZ

24 ßo - ArJPjr kroJeM TotxNKY xŒ´xJrPe mz irPjr IV´VKf yPò mPu CPÆV k´TJv TPrPZ \JKfxÄPWr @∂\tJKfT kroJeM vKÜ xÄ˙J (@AFAF)Ç fPm ArJj hJKm TrPZ, fJPhr TotxNKY vJK∂kNet FmÄ @AFAFr k´KfPmhPj @xPu ßxA fgqA k´TJKvf yP~PZÇ @AFAF Vf mMimJr k´TJKvf FT k´KfPmhPj \JjJ~, ArJPjr oiqJûuL~ jJfJj\ kroJeM k´TP· ACPrKj~Jo xoí≠ TrJr CkTrPer (@A@raMFo ßxK≤sKlC\) o\Mf mJzJPjJ yP~PZ FmÄ ßxUJPj kJroJeKmT ßmJoJ ‰fKrr uPãq x÷Jmq KÆfL~ iJk ÊÀ yPf pJPòÇ ßxUJPj @A@raMFo ßxK≤sKlCP\r xÄUqJ FUj k´J~ 700, pJ Vf ßlmsM~JKrPf KZu 180Ç Imvq jfMj ßxK≤sKlC\èPuJr mqmyJr FUPjJ ÊÀ y~KjÇ ArJPjr kroJeM TotxNKYr Èx÷Jmq xJoKrT oJ©J~' jfMj TPr CPÆV k´TJv TPr @AFAF \JjJ~, SA TotxNKYr @SfJ~ ACPrKj~Jo xoí≠TrPer oJ©J 20 vfJÄv ZJKzP~ pJS~Jr oPfJ kKrK˙Kf FUPjJ ‰fKr y~KjÇ kJroJeKmT I˘ ‰fKrr \jq ACPrKj~JoPT 90 vfJÄv kpt∂ xoí≠ TrJr k´P~J\j y~Ç ArJj FUj kpt∂ 324 KTPuJV´Jo ACPrKj~Jo (20 vfJÄv xoí≠) C“kJhj TPrPZÇ Kfj oJx @PV C“kJKhf ACPrKj~JPor kKroJe KZu 44 KTPuJV´JPor ToÇ fPm ßoJa ACPrKj~Jo ßgPT 111 KTPuJV´Jo TJP\ uJVJPjJ yP~PZ \ôJuJKj C“kJhPjÇ IKˆs~Jr rJ\iJjL KnP~jJ~ ImK˙f @AFAFr xhr h¬Pr ArJKj hNf @Ku @xVr xMufJKjP~y mPuj, ArJPjr kroJeM TotxNKYPf ÈTJKrVKr S ‰mùJKjT xJluq' FPxPZÇ @AFAFr k´KfPmhj FaJA k´oJe TPrÇ FPf @rS ßhUJPjJ yP~PZ, SA TotxNKYr ßTJPjJ xJoKrT CP¨vq ßjAÇ ArJPjr ACPrKj~Jo xoí≠Tre TotxNKY xŒNet ßmxJoKrT FmÄ vJK∂kNet mPu ßfyrJPjr kã ßgPT mrJmrA hJKm TrJ yPuS @∂\tJKfT xŒ´hJP~r xPªy, ßhvKa kJroJeKmT I˘ ‰fKrr xJogqt I\tPjr kPg IV´xr yPòÇ \JKfxÄW FUj kpt∂ YJr hlJ~ ArJPjr Skr ImPrJi @PrJk TPrPZÇ ßhvKaPf ACPrKj~Jo xoí≠Tre k´T· mº TPr ßhS~Jr \jq \JKfxÄW KjrJk•J kKrwh FTJKiTmJr @øJj \JKjP~PZÇ fJ ZJzJ SA k´T· mº jJ TrPu ßxUJPj KmoJj yJouJr ÉoKT KhP~PZ ArJPjr hLWtKhPjr v©∆ AxrJP~uÇ


IJ∂\tJKfT 35

SURMA m 31 May - 6 June 2013

x÷JmjJr vfÆJr @Kl∑TJ

26 ßo - @Kl∑TJj ACKj~j (FAC) 50 mZr kNKft CkuPã xMmet\~∂L kJuj TruÇ 25 ßo 1963 xJPu k´KfKÔf y~ @Kl∑TJ oyJPhPvr F ß\Ja uÄWjKaÇ ßhUPf ßhUPf kûJv kJrÇ ßxA @Kl∑TJ @r FA @Kl∑TJ KbT ßpj YÅJPhr FKkb-SKkbÇ FTKkPb IºTJr @r IjqKkPb @PuJÇ xKfqA ÈIºTJr oyJPhv' ßUfJm oMPZ ßlPu È@PuJKTf oyJPhv' yPf YPuPZ @Kl∑TJÇ @r F \jq xmPYP~ ßmKv k´vÄxJr hJKmhJr FACÇ @Kl∑TJr ßhvèPuJr oPiq ‰o©Lr xÅJPTJ ‰fKr TrPf ßkPrPZ xÄVbjKaÇ Kmvõ Cjú~Pjr IÄvLhJr yP~ CPbPZ @Kl∑TJÇ x÷JmjJr vfÆJr ßpj F oyJPhvKaÇ x÷JmjJ TJP\ uJKVP~ nJPVqJjú~Pjr ßhRPz vJKou @Kl∑TJr ßjfJrJ vKjmJr KoKuf yP~PZj

AKgSKk~Jr rJ\iJjL @K¨x @mJmJ~Ç fJPhr xPñ ßpJV KhP~PZj l∑JP¿r ßk´KxPc≤ l∑ÅJPxJ~J SuJª, oJKTtj krrJÓsoπLxy @rS IPjPTÇ muPf ßVPu 50 mZr rJ\QjKfT GTq ChpJkj TrPZ @Kl∑TJÇ ßxA xPñ rP~PZ Có IgtQjKfT k´mOK≠, Có KmPhvL KmKjP~JVÇ @Kl∑TJPT @\ FT KmkMu x÷JmjJr FuJTJ mPu oPj TrJ yPòÇ KT∂á xmJA ßp FA k´VKf ßgPT uJnmJj yPò, Foj j~Ç @Kl∑TJr k´Kf Kfj\j mJKxªJr oPiq hM'\Pjr TJPZ @\ ßxuPlJj mJ ˛JatPlJj kJS~J pJPmÇ ßuJPTr â~ãofJ mJzPZ, kPeqr mJ\JPrr xŒ´xJre WaPZÇ @Kl∑TJ~ KmKu~Pj~JrPhr xÄUqJS ßmPz YPuPZÇ FKv~Jr ÈaJAVJr' rJÓsèPuJr kr FmJr @Kl∑TJr ÈKxÄyPhr' kJuJ! rJ\jLKfT,

IgtjLKfKmh mJ xJÄmJKhT, xmJr oMPUA ßxA xJlPuqr TJKyjLÇ \jìxNP© ßTKj~Jr oJjMw @jnJr nJKxt u¥Pjr @Kl∑TJj Km\Pjx oqJVJK\Pjr k´TJvTÇ fJr oPf @Kl∑TJ @VJoL 50 mZPr KmPvõr xmPYP~ k´mOK≠vJuL mJ\Jr yP~ CbPm, ßTjjJ oyJPhvKaPf ßpoj k´JTíKfT xŒh, ßfoKj ßuJTmu, hMA-A rP~PZÇ ÈÈKmKjP~JPVr \jq @Kl∑TJA FUj xmPYP~ @TwteL~Ç YLjJrJ ßxaJ hv, kPjPrJ mZr @PVA mM^Pf ßkPrPZÇ FmJr \JotJj Kv·xÄ˙J FmÄ xJiJrenJPm ACPrJkL~Phr ßxaJ CkuK… TrJ CKYf,' mPuj nJKxtÇ KmvõmqJÄPTr nKmwqÆJeL, 2013 ßgPT 2015 ImKi xJm-xJyJrJj @Kl∑TJr k´mOK≠ WaPm VPz kÅJY vfJÄv TPr SA FTA xo~TJPu Kmvõ IgtjLKf mJzJPm Kfj vfJÄv TPrÇ xJmxJyJrJj @Kl∑TJr TP~TKa IgtjLKf mJzPZ ßrTct yJPr, ßpoj KxP~rJ KuSj-Fr IgtjLKf (11 vfJÄv) KTÄmJ VJK’~Jr IgtjLKf (10 vfJÄPvr ßmKv)Ç ßoJ\JK’T @r TPñJ VefJKπT k´\JfPπr IgtjLKf mJzPZ @a vfJÄv yJPrÇ oMvKTu FA ßp, F k´mOK≠r FTaJ mz IÄv @xPZ KmvõmqJkL TÅJYJoJPur hJo mJzJr lPu, ÊiM UKj\JfA j~, TíKw\Jf TÅJYJoJuS mPaÇ IgtJ“ @Kl∑TJr k´mOK≠r ßkZPj oNu vKÜ yu âomitoJj rlfJKjÇ @Kl∑TJ ßp ‰mPhKvT mJKeP\qr Skr KjntrvLu, ßx mqJkJPr @∂\tJKfT Igt fyKmu S KmvõmqJÄT, CnP~A xJmiJj TPr KhP~PZÇ SA TÅJYJoJu KjP~ mqmxJPf ßZP~ @PZ hMjtLKf S Tr lÅJKT ßh~J, \JKfxÄPWr oyJxKYm mJj KT oMj ˝~Ä ßTkaJCPj xJŒ´KfT Kmvõ IgtQjKfT ßlJ

Ko~JjoJPr ßrJKyñJPhr Skr hMA x∂Jj jLKf @PrJk 27 ßo - ßrJKyñJ oMxKuorJ hMKar ßmKv x∂Jj KjPf kJrPm jJ, FA oPot FTKa KmKi-KjPwi @PrJk TPrPZ Ko~JjoJr xrTJrÇ ßhvKar kKÁoJûuL~ rJUJAj rJP\qr hMKa Ck-vyPr FA KjPwiJùJ \JKr TrJ yP~PZÇ fPm SA rJP\q mxmJxrf ßmR≠ iotJmu’LrJ FA KjPwiJùJr @SfJ~ kzPm jJÇ Umr @u\JK\rJ'rÇ Ko~JjoJr xrTJr Foj FTaJ xo~ FA KmKi-KjPwi @PrJk Tru pUj I· KTZMKhj @PVA ßhvKaPf (KmPvw TPr oMxKuo IiMqKwf rJUJAj rJP\q) oJrJÕT \JKfVf hJñJr WajJ WPaPZÇ ˙JjL~ TotTftJrJ vKjmJr \JKjP~PZj, hMA x∂Jj jLKf ÊiM rJUJAj rJP\qr \jqA k´PpJ\qÇ KmPvw TPr mJÄuJPhv xLoJ∂ IûPu FKa ßmKv xKâ~ gJTPmÇ rJUJAj rJP\q ßmR≠ S oJjhJS \JKfr mxmJx gJTPuS oMxKuoPhr yJr 95 vfJÄvÇ Ko~JjoJrA KmPvõr k´go ßhv pJrJ FTKa xMKjKhtÓ iotL~ ßVJÔLr Skr FA rTo KmKi-KjPwi @PrJk TruÇ mftoJPj xJrJ hMKj~J~ KmfTt yPò ßp, ßmR≠ xÄUqJ VKrÔ Ko~JjoJPr oMxKuo iotJmu’LrJ KjptJKff

yPòjÇ FA @Aj ßxA KmfPTtr @èPj @rS \ôJuJKj ßpJVJPm mPuA iJreJ KmPväwTPhrÇ FT x∂Jj jLKf V´ye TPrPZ Ko~JjoJPrr k´KfPmvL ßhv YLjSÇ fPm ßxaJ ßTJj FT mJ hMKa iotL~ ßVJÔLr Skr jJÇ 1970 xJPur KhPT \jxÄUqJr Skr ßgPT YJk ToJPf nJrf xrTJrS FA rTo FTKa jLKf V´ye TPrKZuÇ KT∂á \jVPer YJPkr oMPU ßxA jLKf mJ˜mfJr oMU ßhUJr @PVA mº yP~ pJ~Ç xrTJPrr kã ßgPT \JjJPjJ yP~PZ, \jxÄUqJr YJk ToJPfA FA khPãkÇ rJUJAj rJP\qr xrTJKr oMUkJ© CAj oJK~Ä mPuj, ÈoMxKuo IiMqKwf FuJTJ~ hs∆f \jxÄUqJ míK≠ ßrJPiA FA jfáj jLKf V´ye TrJ yP~PZÇ mJzKf \jxÄUqJA SA IûPu \JKfVf hJñJr oNu TJre mPu oPj TPr TftíkãÇ' rJUJAPjr ßp hMKa \J~VJ~ FA KjPwiJùJ \JKr TrJ yP~PZ, ßxUJPjr oMxKuorJ xÄUqJ VKrÔÇ fPm Ko~JjoJPrr ßoJa \jxÄUqJr (6 ßTJKa) oJ© 4 vfJÄvÇ fPm oMxKuo \jxÄUqJ ToJPjJA FA jLKfr oNu CP¨vq fJPf ßTJj xPªy ßjAÇ

ZK•vVPz TÄPV´x xPÿuPj oJSmJhL yJouJ : Kjyf 29 27 ßo - ZK•vVPzr m˜Jr ß\uJr hrnJWJPa TÄPV´x ßjfJPhr VJKzmyPr yJouJ YJuJPuJ oJSmJhLrJÇ ˙uPmJoJ, mªMT KjP~ 400 ßgPT 500 \Pjr FTKa hu yJouJ YJuJ~Ç Kjyf yP~PZj TÄPV´x ßjfJ oPyª´ TotJÇ oOfqá yP~PZ rJP\qr @rS hMA TÄPV´x ßjfJrÇ èKuKm≠ yP~PZj xJPmT ßTª´L~ oπL KmhqJYre ÊTîJÇ C≠Jr yP~PZ m˜Jr ß\uJr TÄPV´x xnJkKf jªTáoJr kqJPau S fJr ßZPur oífPhyÇ FUjS kpt∂ 29 \Pjr oOfqM r Umr kJS~J ßVPZÇ @yf yP~PZj TokPã 28 \jÇ F mZPrr ßvPwr KhPT ZK•vVPz KmiJjxnJ KjmtJYjÇ FUj ßgPTA k´YJr ÊÀ TPr KhP~PZ ãofJxLj KmP\Kk S KmPrJiL TÄPV´xÇ KmP\Kk ÊÀ TPrPZ KmTJv pJ©JÇ kJJ kKrmftj pJ©J~ ßjPoPZ TÄPV´xÇ vKjmJr KmTJPu FA kKrmftj pJ©J ßxPrA KlrKZPuj TÄPV´x ßjfJrJÇ m˜JPrr ß\uJ xhr \VhukMr ßgPT KfKrv KTPuJKoaJr hNPr \ñu ßWrJ hrnJWJa FuJTJ~ \JfL~ xzPTr Skr fJPhr TjnP~ yJouJ YJuJ~ oJSmJhLrJÇ uqJ¥oJAj KmP°Jre WaJPjJ y~Ç YJrv' ßgPT kÅJYv' xPªynJ\j oJSmJhLr hu KjKmtYJPr èKu YJuJ~Ç WajJ˙PuA oJrJ pJj TÄPV´x ßjfJ oPyª´ TotJ S Ch~ oMhJKu~rÇ yJxkJfJPu oOfMq y~ rJP\qr @PrT TÄPV´x ßjfJ ßVJkL S~JhmJKjrÇ jTvJu yJouJ~ \JKf nLf j~-rJÓskKf : ZK•vVPz yJouJ~ VnLr ßvJT k´TJv TPr nJrPfr ßk´KxPc≤ k´em oMUJK\t mPuj, ÈnJrf ßTJj irPjr yJouJ n~ kJ~ jJÇ' @Ko mmtPrJKYf F yJouJr fLms k´KfmJh \JjJKòÇ ßk´KxPc≤ FT KmmOKfPf mPuj, TÄPV´x

ßjfJPhr VJKz myPr yJouJ~ oOf kKrmJPrr ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ \JjJKòÇ ojPoJyj KxÄ : ZK•vVPz TÄPV´x ßjfJTotLPhr Skr oJSmJhL yJouJr fLms KjªJ TPrPZj ojPoJyj KxÄÇ FA WajJ VefPπr Skr @WJf mPu o∂mq TPrPZj KfKjÇ ZK•vVz xrTJr fJPhr \jq kptJ¬ KjrJk•Jr mqm˙J TPrKj mPu IKnPpJV TPrPZ TÄPV´xÇ ßxJKj~J VJKº : vKjmJr FA WajJPT ÈßvJTJmy' CPuäU TPr TÄPV´x k´iJj ßxJKj~J VJºL Fr fLms KjªJ \JKjP~ mPuj, hu Fr ßjfJPhr Skr yJouJr WajJ~ VnLrnJPm hM”KUfÇ k´iJjoπL ojPoJyj KxÄP~r xPñ FT \ÀKr ‰mbT ßvPw KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, È˝JnJKmTnJPmA @orJ FA WajJ~ KmYKufÇ FaJ Ifq∂ WOeq WajJ ßp rJ\QjKfT TotxKN YPf IÄv ßj~J xJiJre oJjMwS fJPhr yJouJr KvTJr yPòÇ' rJÉu VJKº : TÄPV´x xy-xnJkKf rJÉu VJºL ZK•vVPz ßkÅRPZ mPuPZj, Foj FTKa WajJr kr kJKat KjK‘~ gJTPf kJPr jJÇ @orJ F mqJkJPr TPbJr khPãk ßjmÇ KfKj mPuj, ÈFaJ ÊiM TÄPV´Pxr SkPrA yJouJ j~Ç FaJ VefPπr SkPrA yJouJÇ fPm @orJ F irPjr yJouJ~ nLf jAÇ @orJ fJPhr hoPj KkZkJ yPmJ jJÇ' rJ\jJg KxÄ : KmP\Kk ˝nJrfL~ xnJkKf rJ\jJg KxÄ F WajJr KjªJ TrJr kJvJkJKv huof KjKmtPvPw FA xÄTa ßoJTJPmuJ TrJ CKYf mPu o∂mq TPrPZj KfKjÇ CPuäUq, Vf vKjmJr rJPfA m˜Jr ß\uJ~ TÄPV´Pxr huL~ TotxKN Y ßvw yS~Jr KTZM @PVA @WJf yJPj

oJSmJhLrJÇ ßmjK\r FA yJouJ~ 10 KjrJk•JrãLxy oOfqá y~ 27 \PjrÇ xTJu ßgPTA oOPfr xÄUqJ mJzPf gJPTÇ oJSmJhL yJouJr yJuKY© nJrPfr oJSmJhL TKoCKjˆ kJKatr vf vf CV´k∫L ToLt hKãe KmyJPrr ß\jJjJmJh ß\uJr kMKuv uJAPj yJouJ YJuJ~Ç 9 ßlms∆~JKr, 2006 : \JfL~ UKj Cjú~j TPktJPrvPj KmPhsJyLPhr @TK˛T @âoPe @a\j ßTª´L~ mJKe\q KjrJk•J ToLt Kjyf yjÇ 7 ßxP¡’r, 2007 : Iºs k´PhPvr KjPuJr ß\uJr oJSmJhLPhr @âoPe k´PhvKar xJPmT oMUqoπL \jJitj ßmKû, fJr ˘L rJ\uçL ßmÅPY ßVPuS Kfj\j TÄPV´x ToLt jOvÄxnJPm UMj y~Ç 5 oJYt, 2007 : ^JzUP¥r oMKÜ ßoJYtJr ßuJTxnJr xhxq xMjLu TáoJr oJyJPfJ oJSmJhLPhr èKuPf Kjyf yjÇ 26 ßxP¡’r, 2009 : nJrfL~ \jfJ kJKat (KmP\Kk) FoKk mJKurJo ßTvqJkPT KmPhsJyLrJ èKu TPrÇ ZK©vVz k´PhPvr ß\uJ xhPrr yJxkJfJPu ßj~Jr xo~ KfKj oOfqá mre TPrjÇ 6 FKk´u, 2010 : ZK©vVPzr hJP¥S~JhJ ß\uJ~ ˛reTJPur xmPYP~ mz S rÜã~L jOvÄx yJouJ YJuJ~ oJSmJhLrJÇ F yJouJ~ ßTª´L~ Kr\Jnt ‰xPjqr 75 \j Kjyf yjÇ \ Å u M JA, 2010 : hJP¥S~JhJ ß\uJr TÄPV´x ßjfJ InPhv ßVRfPor vqJuTPT jOvÄxnJPm yfqJ TPr oJSmJhLrJÇ

mJVhJPh ßmJoJ yJouJ~ Kjyf 70

28 ßo - ArJPTr rJ\iJjL mJVhJh\MPz Kv~J FuJTJr mJ\JrèPuJPf TP~T hlJ ßmJoJ yJouJ~ VfTJu ßxJomJr 70 \PjrS ßmKv oJjMw Kjyf yP~PZÇ yJouJr hJ~ ßTC ˝LTJr jJ TrPuS ßhvKaPf xMKjú oMxKuo \Kñ FmÄ @u-TJP~hJr ßmJoJ yJouJ xŒ´Kf ßmPz pJS~J~ fJrJA F yJouJ YJKuP~PZ mPu iJreJ TrJ yPòÇ xhr KxKaPf ß\JzJ ßmJoJ yJouJxy mJVhJh\MPz KmKnjú mJ\Jr FmÄ KmkKePTªsèPuJPf TP~T c\j ßmJoJ yJouJ yP~PZÇ xhr KxKaPf I∂f 13 \j Kjyf yP~PZ mPu \JKjP~PZ kMKuv FmÄ yJxkJfJPur TotTftJrJÇ mJVhJPhr ßTªs˙Pu xJPhJj Kˆsa, TJPZr @PrTKa \J~VJ @u oJKul S yJKmKm~J~S ßmJoJ yJouJ yP~PZ FmÄ Fxm \J~VJ~ 18 \PjrS ßmKv oJjMw Kjyf yP~PZÇ pMÜrJPÓsr ßxjJrJ 2011 xJPu ArJT fqJPVr kr ßhvKaPf xÄUqJVKrÔ Kv~J xŒ´hJ~ S xMKjú oMxKuoPhr oPiq KmPrJi oJgJYJzJ KhP~ CPbPZÇ kJPvr ßhv KxKr~J~ YuoJj VíypM≠ FA KmPrJiPT @rS C•¬ TPr ßfJPuÇ \JKfxÄPWr KyxJmoPf, ÊiM Vf FKk´u oJPxA ßhvKaPf xKyÄxfJ~ vf vf oJjMw k´Je yJKrP~PZÇ YuKf ßo oJPxS yJouJ S KmP°JrPe TokPã 300 oJjMw Kjyf yP~PZÇ 2003 xJPu ßhvKaPf oJKTtj @V´JxPj hLWtKhPjr ‰˝rvJxT xJ¨Jo ßyJPxPjr kfPjr kr ãofJ~ @Px oJKuKT xrTJrÇ Vf KcPx’r oJPx ßhvKar xÄUqJuWM xMKjúrJ fJPhr KmÀP≠ hoj-kLzj YJuJPjJr IKnPpJV FPj k´iJjoπL jMKr @u oJKuKTr KmÀP≠ KmPãJn ÊÀ TPrÇ Vf FKk´u oJPx yJK~\J vyPr xMKjúPhr FTKa KmPãJn KvKmPr ßhvKar ßxjJmJKyjL IKnpJj YJuJPu xKyÄxfJ~ jfMj oJ©J ßpJV y~Ç

IjuJAPj VJKct~JPjr IPˆsKu~J xÄÛre

28 ßo - pMÜrJP\qr VJKct~Jj kK©TJ IjuJAPj fJPhr IPˆsKu~J xÄÛre YJuM TPrPZÇ VfTJu ßrJmmJr YJuM yS~J FA oJiqPo KjrPkã Umr S mÉoJK©T k´pMKÜr xMKmiJ ßhS~Jr k´Kfv´MKf KhP~PZ kK©TJKar TftíkãÇ kJbTxÄUqJr KhT KhP~ VJKct~Jj-Fr SP~mxJAa KmPvõ 3 j’PrÇ IjuJAPj Fr IPˆsKu~J xÄÛreKa YJuM yP~PZ IPˆsKu~Jr k´iJjoπL \MKu~J KVuJPctr FTKa xJãJ“TJr k´TJPvr oJiqPoÇ IPˆsKu~Jr k´iJj hMKa xÄmJh k´KfÔJj ßl~JrlqJé S KjC\ KuKoPacÇ IjuJAj UmPrr \jq k´KfÔJj hMKa KhPj KhPj kJbPTr TJZ ßgPT ßmKv Igt hJKm TrPZÇ F Im˙J~ VJKct~Jj muPZ, fJrJ ßTJPjJ Igt ßjPm jJÇ VJKct~Jj-Fr IPˆsKu~J xÄÛrPer k´iJj xŒJhT TqJPgKrj KnjJr mPuj, ÈIPˆsKu~JjrJ Foj ßTJPjJ KmT· xÄmJh k´KfÔJj YJ~, pJ UmPrr ßãP© ‰mKvõT S ˙JjL~nJPm yPm KjrPkãÇ FTA xPñ hJK~fôvLu Umr FmÄ k´Jem∂ KmPväwe kJS~J pJPmÇ'

KjmtJYPj KÆfL~ xPmtJó ßnJa ßkP~PZ AorJPjr hu

28 ßo - kJKT˜JPjr xhq xoJ¬ xJiJre KjmtJYPj AorJj UJPjr hu KÆfL~ xPmtJó ßnJa ßkP~PZÇ pKhS huKa @xj kJS~Jr KhT ßgPT fífL~ ˙Jj uJn TPrÇ ßxJomJr k´TJKvf CkJP• F fgq \JjJ ßVPZÇ AorJj UJPjr kJKT˜Jj ßfyKrT-A-AjxJl (KkKa@A) Vf 11 ßor KjmtJYPj ßnJa ßkP~PZ 77 uJUÇ huKa \JfL~ kKrwPh @xj ßkP~PZ 28KaÇ fPm 32Ka @xPj \~ ßkPuS xJPmT ãofJxLj hu kJKT˜Jj Kkkux kJKatr (KkKkKk) k´J¬ ßnJPar xÄUqJ 69 uJUÇ KjmtJYPj Km\~L hu jS~J\ vKrPlr kJKT˜Jj oMxKuo KuV (KkFoFu-Fj) 126Ka @xj uJPnr KmkrLPf ßnJa ßkP~PZ FT ßTJKa 49 uJUÇ KjmtJYj TKovj mPuPZ, KjmtJYPj 55 vfJÄv ßnJa kPzPZÇ 2008 xJPu IjMKÔf KjmtJYPjr ßYP~ F yJr IPjTaJA ßmKvÇ ßxmJr FA yJr KZu 44 vfJÄvÇ FmJrA k´gomJPrr oPfJ ßTJPjJ VefJKπT xrTJr fJr kNet kJÅY mZPrr ßo~Jh ßvw TPrPZÇ F ßo~Jh ßvPw GKfyJKxT KjmtJYjKa IjMKÔf yPuJÇ

KlKuK˜jPT pMÜrJPÓsr 4v' ßTJKa cuJr xyJ~fJ ßWJweJ

28 ßo - KlKuK˜Pjr IgtjLKfPT ß\JrhJr TrJr \jq 400 ßTJKa cuJPrr FTKa kKrT·jJr TgJ ßWJweJ TPrPZj pMÜrJPÓsr krrJÓsoπL \j ßTKrÇ Umr KmKmKxrÇ \ctJPj S~Jt APTJPjJKoT ßlJrJPor xPÿuj ßvPw FT mÜPmq KfKj FTgJ \JjJjÇ ßTKr mPuj, FA kKrT·jJr lPu KlKuK˜Kj IgtjLKf @VJoL Kfj mZPr 50 vfJÄv míK≠ ßkPf kJPrÇ FPf kptaj, KjotJeKv· FmÄ C“kJhjvLu UJPf xMPpJV xOKÓr lPu ßmTJrfô ToPm mPu KfKj CPuäU TPrjÇ KfKj @rS mPuj, F k´˜JmKar oPfJ „kJ∂rvLu FmÄ KnjúiotL ßTJj kKrT·jJ Fr @PV TUPjJA y~KjÇ FA kKrT·jJKaPf AxrJAu FmÄ KlKuK˜Pjr ßjfJrJS xogtj KhP~PZj mPu KfKj CPuäU TPrPZjÇ


36 IJ∂\tJKfT

31 May - 6 June 2013 m SURMA

KyoJu~ \P~r ˝kú ßpj oOfáqlÅJh

29 ßo - KyoJu~ \P~r ˝kú ßpj oOfáqlÅJPh kKref yP~PZÇ xŒ´Kf ßmv TP~T\j @PrJyL KyoJuP~r YëÅzJ~ \P~r ßTfj SzJPf KVP~ uJv yP~PZjÇ KyoJu~ \P~r IKnpJ©JTJPu 1953-2010 jJVJh kKrxÄUqJj ßoJfJPmT 206 \j kmtfJPrJyLr

oOfáq yP~PZÇ oñumJr @rS Kfj IKnpJ©Lr oOfáq yP~PZÇ FT\j \JkJKj jJrL Kv\MTJ (67), ߸Pjr É~JjP\J VJrJ S ßjkJKu VJAc iJmJ ßvrkJ ÊâmJr ‰iuKVKr kmtPf SbJr xo~ KjPUÅJ\ yS~Jr kr oñumJr fJPhr oOfáq Umr

KxKr~J ßgPT I˘ KjPwiJùJ k´fqJyJr AAC'r 29 ßo - KxKr~Jr Skr @PrJKkf ACPrJkL~ ACKj~Pjr I˘ KjPwiJùJ k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ KmKmKx \JjJ~, KmsKav krrJÓsoπL CAKu~Jo ßyV FT aáAaJr mJftJ~ FA Umr KjKÁf TPrPZjÇ msJPxuPx ACPrJkL~ ACKj~jnáÜ IjqJjq ßhPvr krrJÓsoπLPhr xPñ hLWt @PuJYjJ ßvPw FA Umr KjKÁf TPrj CAKu~Jo ßyVÇ KfKj mPuj, ÈoñumJr rJPf AAC xKbT Kx≠J∂ KjP~PZÇ KxKr~J~ KmPhsJyLPhr \jq I˘ KjPwiJùJr AKf WPaPZÇ fPm I˘ kJbJPjJ yPm KTjJ ßx mqJkJPr ßTJj Kx≠J∂ @PxKjÇ FZJzJ IjqJjq KjPwiJùJ mum“ gJTPmÇ' KmsPaj S l∑J¿ Imvq KxKr~Jj KmPhsJyLPhr I˘ xyJ~fJ TrJr \jq IjqJjq AAC xhxqPhr YJk KhP~ pJPòÇ KT∂á xKyÄxfJ @rS mJzJr @vÄTJ~ IjqJjq xhxq FA khPãPkr KmÀP≠ Im˙Jj ßj~Ç KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJh xrTJrPT IfqJiMKjT ßãkeJ˘ k´KfrãJ mqm˙J Fx-300 xrmrJy TrJr Kx≠J∂ KjP~PZ rJKv~JÇ FA xorJ˘ KxKr~J~ KmPhvL y˜Pãk k´Kfyf TrPf xão yPm mPu \JKjP~PZ ßhvKaÇiÀv Ck-krrJÓsoπL ßxPVtA Kr~JnTn oñumJr mPuPZj, FA ßãkeJ˘ mqm˙J KxKr~J~ ÈK˙KfvLufJ k´KfÔJr Kj~JoT vKÜ' KyPxPm TJ\ TrPmÇ KxKr~Jr KmPhsJyLPhr Skr ßgPT I˘ KjPwiJùJ fáPu ßj~Jr ACPrJkL~ Kx≠JP∂rS TzJ xoJPuJYjJ TPrPZ rJKv~JÇ

KjKÁf TPrPZ ßjkJKu k´vJxjÇ TJrS uJv kJS~J pJ~ @mJr TJrS mJ kJS~J pJ~ jJÇ Fr oPiq rP~PZj mJÄuJPhPvr FT\j, x\u UJPuhÇ hM”xJyKxT jJ yPu KyoJu~ \P~r ˝kú ßhUJ x÷m j~Ç F ßpoj xfq, ßfoKj ßxKaPf @PrJyPer

\jq k´P~J\j kptJ¬ k´Kvãe, krJovt S vJrLKrT kNet xJogtq∏ fJS KT∂á FKzP~ pJS~Jr j~Ç fPm mftoJPj FnJPrˆ \P~r ßp k´mefJ ßhUJ pJPò fJ ßoJPaA xogtj ßpJVq j~Ç FnJPrˆ @PrJye k´KfÔJjèPuJ ßuJnjL~ k´˜Jm KhP~ kptaT S xJiJre oJjMPwr TJPZ irjJ KhPòÇ @mJu-mO≠-mKjfJ xmJAPT F k´KfÔJjèPuJ KyoJu~ \P~r \jq ˝kú ßhUJPòÇ fJPhr k´˜JPm xJzJ KhP~ ^ÅJPT ^ÅJPT oJjMw ZMaPZ FnJPrˆ \P~r \jqÇ lPu IPpJVq Ik´KvKãf oJjMw uJv yPòÇ Fr \jq IPjT kptaj KmvJrh @PrJye ßTJŒJKjèPuJr IKiT oMjJlJ uJPnr UJP~vPT hJ~L TPrPZjÇ FZJzJ KyoJu~ \~ TrPu ßTC ßp rJfJrJKf fJr nJVq kJP ßluPZj fJ j~Ç mrÄ Fxm @PrJyLrJ \LmPjr FTaJ xo~ yfJv yP~ kPzjÇ TJre FnJPrˆ @PrJye mq~mÉuÇ xJrJ \LmPjr xû~ UMÅAP~ FnJPrˆ \~ TrJ oJjMwèPuJPT @kPxJx TrPf ßhUJ pJ~Ç

C•Prr xÄuJk k´˜Jm hKãPer k´fqJUqJj 29 ßo - C•r ßTJKr~Jr ÈxÄuJk' k´˜Jm k´fqJUqJj TPrPZ hKãe ßTJKr~JÇ FfKhj hKãPer xm k´˜Jm k´fqJUqJj TPr @xKZu C•rÇ FmJr fJr ßvJi Kju KxCuÇ kroJeM Kjr˘LTre xÄâJ∂ xÄuJk @mJr ÊÀr KmwP~ C•r ßTJKr~J @V´yL mPu Umr k´TJKvf yS~Jr kr hKãe ßTJKr~Jr krrJÓsoπL ACj Km~MÄPx ßxJomJr mPuPZj, xÄuJPk mxJr @PV @orJ F KmwP~ C•r ßTJKr~Jr @∂KrTfJr k´oJe ßhUPf YJAÇ IfLPfr k´Kfv´∆KfèPuJ mJ˜mJ~Pjr oJiqPo C•r ßTJKr~J fJr @∂KrTfJr k´oJe KhPf kJPr mPu o∂mq TPrj KfKjÇ C•r ßTJKr~Jr FTKa k´KfKjKi hPur YLj xlPrr kr kroJeM Kjr˘LTrPer KmwP~ ßhvKa Z~ \JKfr xPñ @PuJYjJ~ mxPf xÿf @PZÇ FZJzJ YLPjr ßk´KxPc≤ Kv K\jKkÄP~r TJPZ C•r ßTJKr~Jr ßjfJ KTo \Ä CPjr ßuUJ FT KYKbPf xÄuJk ÊÀr KmwP~ @V´Pyr TgJ rP~PZ mPu YLjJ VeoJiqo \JKjP~PZÇ fífL~ kJroJeM I˘ krLãJ fgJ kroJeM TotxNKY KjP~ YLPjr ÉÅKv~JKrPT èÀfô jJ ßh~J~ Kk~ÄA~Ä-ßmAK\Ä xŒPTt aJjJkPzj xOKÓ yS~J~ YLPj rJÓsL~ k´KfKjKi hu kJbJ~ KTo \ÄCjÇ

FmJr l∑JP¿ ßxjJ xhPxqr Skr yJouJ

27 ßo - u¥Pj ZMKrTJWJPf FT ßxjJxhxq Kjyf yS~Jr TP~T Khj kr l∑JP¿ k´J~ FTA irPjr yJouJ~ @yf yPuj FT ßxjJxhxqÇ ßZJrJ mJ F irPjr ßTJPjJ iJrJPuJ I˘ KhP~ fJÅr WJPz @WJf TPrA kJKuP~ pJ~ yJouJTJrLÇ Vf vKjmJr l∑JP¿r rJ\iJjL kqJKrPxr vyrfuLPf WaJ F yJouJPT lrJKx Tftíkã xπJxmJhL yJouJ KyPxPm ßhUPZÇ PxKhsT TyKhP~ jJPor SA ßxjJxhxqPT yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ mftoJPj fJÅr Im˙J K˙KfvLuÇ xπJxKmPrJiL mJKyjLr xhxq TyKhP~ fJÅr hMA xyTotLr xPñ ayu KhKòPujÇ F xo~ ßkZj ßgPT yJouJ YJuJPjJ y~Ç kMKuv mPuPZ, WajJr KnKcS lMPaP\ ßhUJ pJ~, yJouJTJrL hLWtPhyL FmÄ fJÅr oMPU hJKz KZuÇ @jMoJKjT 35 mZr m~xL ßuJTKa ß\JæJ kKrKyfÇ AKgSKk~J~ xlrrf lrJKx ßk´KxPc≤ l∑JÅPxJ~J SuJÅh mPuj, kMKuv SA yJouJTJrLPT UMÅ\PZÇ l∑JP¿r xrTJKr TotTftJrJ \JKjP~PZj, xπJxKmPrJiL KmnJV FA yJouJr Kmw~Ka fh∂ TrPZÇ

xMAPcPj hJñJ 26 ßo - xMAPcPjr rJ\iJjL ˆTPyJPor mJAPr hJñJ ZKzP~ kPzPZÇ IKfKrÜ kMKuv ßoJfJP~j TrJr kPrS aJjJ Z~ KhPjr oPfJ hJñJ YuPZÇ IKnmJxL IiMqKwf CkvyrèPuJPf VJKzPf @èj ßh~Jr WajJ WPaPZÇ fPm kNÀmftL KhjèPuJr oPfJ n~Jmy KZu jJ vKjmJPrr hJñJÇ hoTu mJKyjL \JKjP~PZ, 70Ka IKVúTJP§r WajJ WPaPZÇ mOy¸KfmJr F xÄUqJ KZu 90Ç @uoJKy\Ç ÊâmJr k´gomJPrr oPfJ hJñJ rJ\iJjL ßgPT mJAPr ZKzP~ kPzÇ rJ\iJjLr mJAPr ãá… pMmTrJ pJjmJyPj @èj \ôJKuP~PZ, hMKa vyPrr ßmv TP~TKa nmj @èj iKrP~ KhP~PZÇ FTKa @∂\tJKfTxÄmJh oJiqPor FT xÄmJhhJfJ \JKjP~PZ, hJñJ TmKuf FuJTJèPuJ ‰mwPoqr KvTJr FmÄ ßxxm FuJTJ~ ßmKv ßmTJrfôÇ xMAPcPj FT xoP~ ßp xJPoqr TgJ muJ yPfJ-fJr xPñ mJ˜Pmr Km˜r lJrJTÇ pMÜrJÓs S pMÜrJ\q AKfoPiq hJñJ YuoJj FuJTJèPuJ FKzP~ YuJr krJovt ßh~J yP~PZÇ pMÜrJPÓsr krrJÓs oπeJu~ ßgPT ˆTPyJPor yJxmJA, yJVoJ©J, ßrVxPnc, ßÛJVqJPV xoJPmv ßgPT hNPr gJTPf muJ yP~PZÇ ßrJmmJr yJxmJAPf xrTJrKmPrJiL KmPãJn ÊÀ y~Ç F ßgPTA xN©kJf WPa xKyÄxfJrÇ rJ\iJjLr C•r-kKÁPor IKnmJxL IiMqKwf yJxmJA xrTJKr xMPpJV-xMKmiJ ßgPT IPjTaJ mKûfÇ FT x¬Jy @PV kMKuPvr èKuPf FT mO≠ oJrJ pJS~Jr kPrA xKyÄxfJ ÊÀ y~Ç kMKuPvr hJKm, SA mqKÜ YJkJKf KhP~ fJPhr UMj TrPf ßYP~KZuÇ hJñJ Kj~πPe ÊâmJr ˆTPyJPor kMKuv vKÜ mJzJPjJ y~Ç xJiJre kMKuPvr xPñ ßpJV KhP~ ßVJPgjmJVt S oJuPoJ vyr ßgPT KmPvw k´KvKãf kMKuv xhx rJ rJ\iJjLPf FPxPZÇ AKfoPiq hJñJ Kj~πPe @jPf IKnnJmT S TKoCKjKa ßjfJPhr xPñ \ÀKr ‰mbT TPrPZj k´iJjoπL ßl∑PcKrT ßmAjPlÇ KT∂á fJrkrS hJñJ ZKzP~ kzPZÇ

kJKT˜JPjr asJP\Kc! : kroJeM ßmJoJ @PZ, KmhMq“ ßjA kJKT˜JPj ÛMumJPx @èj

29 ßo - kJKT˜JPjr nJKm k´iJjoπL jS~J\ vKrl mPuPZj, kJKT˜JPjr \jq FaJ FTaJ ÈasqJP\Kc' ßp kJKT˜Jj kroJeM IP˘r IKiTJrL yPuS I∂yLj KmhMq“ xÄTPa \\tKrfÇ oñumJr uJPyJPr IjMKÔf kJKT˜JPjr xlu kJroJeKmT ßmJoJ KmP°Jre krLãJr 15 mwtkKN ft CkuPã @P~JK\f IjMÔJPj F TgJ mPuj jS~J\Ç hq cjÇ kJKT˜JPjr KmhMq“ UJPf mÉ mZr iPr Imqm˙JkjJ, KmKjP~JVyLjfJ S hMjtLKf ImqJyf @PZÇ ßhvKaPf V´LÚTJPu fJkoJ©J pUj 50 KcKV´ ßxuKx~JPx ßkRÅZJ~, fUj ßhvKar IKiTJÄv FuJTJ k´KfKhj VPz 20 WµJ KmhMq“yLj gJPTÇ KmhMq“ xoxqJr xoJiJPj jS~J\ jfáj KmhMq“PTª´ ˙JkPjr ßWJweJ KhP~PZjÇ fPm KfKj xJmiJj TPr KhP~PZj, F xoxqJr ßTJj fJ“ãKeT xoJiJj ßjAÇ kJKT˜JPjr kJroJeKmT ßmJoJ krLãJr 15 mZr kNKft CkuPã uJPyJPr @P~JK\f FT IjMÔJPj jS~J\ mPuj, ÈFaJ uöJr mqJkJr ßp, ßhPvr oJjMwPT ßTmu mJKf \ôJKuP~ rJUJr \jq xÄV´Jo TrPf yPòÇ' A¸Jf mqmxJ~L jS~J\ @rS ßWJweJ TPrPZj, ãofJ~ KVP~ KfKj ßhPvr \uxŒhPT xÆqmyJPrr \jq k´P~J\jL~ mÅJi KjotJe TrPmj FmÄ k´P~J\Pj YLj S fárPÛr xyPpJKVfJ KjP~ T~uJKnK•T KmhMq“PTª´

˙Jkj TrPmjÇ jS~J\ vKrPlr xPñ ojPoJyj hNPfr xJãJ“ : nJrPfr k´iJjoπL ojPoJyj KxÄP~r KmPvw hNf xfLªr uJ’Jy @\ kJKT˜Jj oMxKuo uLV ßjfJ jS~J\ vKrPlr xPñ xJãJ“ TPrPZjÇ F xo~ fJrJ hM'PhPvr oiqTJr xm CPÆPVr Kmw~ xoJiJPj xÄuJk k´Kâ~J FKVP~ ßj~Jr CkJ~ KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ kJKT˜JPjr xJiJre KjmtJYPj jS~J\ vKrPlr hu Km\~L yS~J~ ojPoJyj KxÄ 12 ßo vKrlPT IKnjªj \JjJPjJr kr uJ’Jy uJPyJr xlPr pJjÇ k´iJjoπLr TJptJu~ \JjJ~, F xo~ fJrJ hM'PhPvr oPiq CPÆPVr xm Kmw~ xoJiJPj xÄuJk k´Kâ~J FKVP~ ßj~Jr CkJ~ FmÄ hKãe FKv~Jr k´KfPmvL hM'PhPvr oPiq vJK∂, mºáfô S xyPpJKVfJr Kmw~ KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ uJ’Jy jS~J\ vKrlPT nJrfL~ k´iJjoπLr ÊPnòJ ßkÅRPZ \JjJj, KfKj kJKT˜JPjr k´iJjoπL KyPxPm fJr ßo~JPh oñu TJojJ TPrjÇ F xo~ jS~J\ vKrl k´iJjoπL ojPoJyj KxÄP~r ÊPnòJ mJftJr në~xL k´vÄxJ TPrjÇ 12 ßo KxÄ nJrf-kJKT˜Jj xŒPTtr ßãP© vKrPlr xPñ jfáj TPr TJ\ ÊÀ TrJr @V´y mqÜ TPrjÇ KxÄ kJr¸JKrT xMKmiJ\jT ßTJj FT xoP~ vKrlPT nJrf xlPrr @oπe \JjJjÇ IjqKhPT kJKT˜Jj \JfL~ kKrwPhr k´go IKiPmvj @VJoL 1 \Mj ÊÀ yPmÇ

\JfL~ kKrwPhr @xjú F IKiPmvPj ßpJV KhPòj jJ KkKa@A hPur k´iJj AorJj UJjÇ ßk´KxPc≤ @Kxl @uL \JrhJKrr IjMPoJhj KjP~ F fJKrU ßWJweJ TrJ yP~PZÇ ßk´KxPcP≤r mrJf KhP~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJjoπL oLr yJ\Jr UJj ßUJPxJ F TgJ \JKjP~PZjÇ KkKa@A'r vLwt kptJP~r ßjfJ @xJh Sor \JjJj, AorJPjr cJÜJr fJPT @rS FT x¬Jy Kmv´Jo KjPf mPuPZjÇ YuKf oJPxr k´goKhPT FT KjmtJYjL \jxnJ~ mÜífJ KhPf KVP~ AorJj UJj FTKa ßUJuJ Kula ßgPT kPz oJgJ~ oJrJÕT @WJf kJjÇ ßxA ßgPT KfKj yJxkJfJPu KYKT“xJ KjPòj FmÄ FUj Kmv´JPo @PZjÇ @xJh Sor \JjJj, AorJj UJj kMPrJkMKr xM˙ yS~Jr kr KfKj vkg ßjPmjÇ oLr yJ\Jr UJj ßUJPxJ \JjJj, 3 \Mj \JfL~ kKrwPhr K¸TJr S ßckMKa K¸TJr KjmtJYj TrJ yPmÇ kPrr Khj k´iJjoπL kPhr oPjJj~j IjMPoJhj ßh~J yPmÇ 5 \Mj \JfL~ kKrwPh KjmtJKYf yPmj jfáj k´iJjoπLÇ FmJPrr KjmtJYPj Km\~L hu oMxKuo uLV-Fj'r k´iJj jS~J\ vrLlPT FrA oPiq hPur kã ßgPT k´iJjoπL kPh oPjJj~j ßh~J yP~PZÇ IjqKhPT, AorJj UJPjr hu kJKT˜Jj ßfyKrT-A AjxJl (KkKa@A) ßgPT oPjJj~j ßkP~PZj oJUhMo \JPnh yJvKoÇ

17 KvÊr oífMq

26 ßo - kJKT˜JPjr kNmtJûuL~ è\rJa vyPr ÛMumJPx IKVúhê yP~ 17 KvÊ S FT\j KvãPTr oífMq yP~PZÇ VfTJu vKjmJPrr F WajJ~ @rS 10 KvÊ @yf yP~PZÇ KmP°Jre ßgPT mJxKaPf @èj iPr pJ~Ç kMKuv TotTftJrJ \JjJj, yfJyf KvÊPhr m~x kJÅY ßgPT 15 mZPrr oPiqÇ WajJr krkrA C≠JrTotLrJ WajJ˙Pu ßkRÅZJjÇ fJÅrJ yfJyf KvÊPhr C≠Jr TPr kJPvr FTKa yJxkJfJPu KjP~ pJjÇ @yf KvÊPhr oPiq I∂f kJÅY\Pjr Im˙J xÄTaJkjúÇ fJPhr Cjúf KYKT“xJr \jq 70 oJAu hNPr ImK˙f uJPyJPr ˙JjJ∂r TrJ yP~PZÇ k´JgKoTnJPm muJ yKòu, mJxKar VqJx KxKu¥JPr KmP°JrPer TJrPe @èPjr WajJ WPaÇ Imvq kPr ßhUJ pJ~, VqJx KxKu¥JrKa Iãf rP~PZÇ ˙JjL~ kMKuvk´iJj hJr @uL UJaJT \JjJj, WajJr KvTJr mJxKa ˙JjL~ FTKa ßmxrTJKr ÛMPurÇ ÛMuKar TJZJTJKZ ßkRÅZJPjJr kr ßxKaPf @èj iPr pJ~Ç @kJfhíKÓPf oPj yP~PZ, hMA irPjr \ôJuJKjPf YuJ mJxKa YuJr xo~ VqJx ßgPT ßkasPu kKrmftj TrPf ßVPu @èj uJPVÇ fPm VqJx KxKu¥JrKa Iãf rP~PZÇ IKVúhê yP~ FT\j KvãTS Kjyf yP~PZjÇ @PrT kMKuv TotTftJ @Kmh UJj \JjJj, WajJr kr mJxKar YJuT kJKuP~ ßVPZjÇ è\rJPar yJxkJfJPur Tftíkã \JKjP~PZ, ÛMumJxKa ßgPT C≠Jr TrJ uJvèPuJr ßYjJr oPfJ Im˙J~ ßjAÇ fJPhr IKnnJmPTrJ uJvèPuJr KcFjF krLãJ TrJPjJr hJKm \JKjP~PZjÇ


KxPua 37

SURMA m 31 May - 6 June 2013

KxPuPa ZJ©uLPVr I˘iJrL TqJcJrrJ ßmkPrJ~J KxPua, 24 ßo - KxPuPa FPTr kr FT xπJxL TotTJP§r krS irJPZÅJ~Jr mJAPr gJTPZ ZJ©uLPVr I˘iJrL xπJxLrJÇ ßTª´L~, ß\uJ S oyJjVr @S~JoL uLPVr vLwt ßjfJPhr Z©ZJ~J~ gJTJr TJrPe fJPhr ßV´lfJrS TrPf kJrPZ jJ @Aj-vO⁄uJ mJKyjLÇ ãofJxLjPhr hJkPar TJPZ IPjTaJ KjKmtTJr k´vJxjÇ mftoJj xrTJr ãofJ V´yPer kr ßgPT ˙JjL~ ZJ©uLPVr TqJcJrrJ ßmkPrJ~J yP~ SPbÇ yfqJ, \J~VJ hUu, ßa¥JrmJK\, uMakJa, nJÄYár S xJÄmJKhT uJüjJr IKnPpJV rP~PZ ZJ©uLV TqJcJrPhr KmÀP≠Ç FZJzJS KmKnjú TqJŒJPx @Kikfq Km˜Jr KjP~ Inq∂rLe ßTJªPu hlJ~ hlJ~ mªMTpMP≠ Ku¬ y~ fJrJÇ Fxm TqJŒJPxr KvãJgtLPhr kJbhJj mqJyf yPòÇ xŒ´´Kf jVrLr vfmPwtr GKfyqmJyL FoKx TPuP\ TP~T hlJ IP˘r oyzJ~ CKÆVú yP~ kPz xJiJre KvãJgtLrJÇ TP~TKhj @PV IKfÔ xJiJre KvãJgttLrJ fJPhr KvãJ\Lmj ±ÄPxr kPg ßbPu ßh~Jr \jq xÄmJh xPÿuj TPr ZJ©uLPVr KYK¤f xπJxLPhr hJ~L TPrPZjÇ IxyJ~ KvãJgtLPhr @øJPj TetkJf TPrjKj ãofJxLj hPur @S~JoL uLPVr ˙JjL~ vLwt ßjfJrJÇ TqJŒJPx KvãJr xMÔá kKrPmv KlKrP~ @jPf ßjjKj ßTJj CPhqJVÇ xJiJre KvãJgtLPhr @PmhjKa Ireq ßrJhPj kKref y~Ç Fr TP~T Khj kPrA @mJr ZJ©uLV xπJxLPhr mªMTpMP≠ ßTÅPk SPb TqJŒJxÇ xmtPvw ßrJmmJr FoKx TPuP\ ZJ©uLPVr hM'V´∆Pkr mªMTpM≠ y~Ç FA WajJKa ßhvmqJkL @PuJYjJr ^z fáuPuS I˘iJrLPhr ßV´lfJr TrPf ßhjKj ãofJxLj hPur vLwt ßjfJrJÇ mOy¸KfmJr FT xnJ~ FA WajJ~ \Kzf Cn~ V´∆Pkr ßjfJPhr xPñ @PuJYjJ TPr xoP^JfJ TPr ßh~J y~Ç xnJ~ CkK˙f KZPuj ßTª´L~ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\, ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf ß\uJ kKrwPhr k´vJxT @mhM\ \Kyr ßYRiMrL xMKl~Jj, xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj ßYRiMrL FoKk, oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf KxKa KjmtJYPj ßo~r k´JgtL mhrC¨Lj @yoh TJorJj S xJiJre xŒJhT @xJh CK¨j @yohÇ xoP^JfJr jJPo FnJPm I˘iJrLPhr KjrJkh rJUJr IKnPpJV CPbPZ @S~JoL uLV ßjfJPhr KmÀP≠Ç FA Im˙J~ @xjú KxKa KjmtJYj xMÔánJPm xŒjú yPm KTjJ F KjP~ vÄTJ~ rP~PZj

k´JgtLxy jVrmJxLÇ pKhS ßxJomJr rJPf kMKuPvr TJZ ßgPT ß\JrkNmtT @PuJKYf ZJ©uLV TqJcJr rJ\jPT KZKjP~ ßj~Jr WajJ~ vJykrJj gJjJ~ oJouJ hJP~r TrJ y~Ç oJouJ~ @xJKo TrJ yP~PZ I˘iJrL xπJxL rJ\j, ßo\rKauJr yJjúJj, KauJVPzr TjT, @TJv, oJKjT Ko~J, TJjj, ßhPuJ~Jr ßyJPxj S @mM fJPyr KvkMPTÇ FZJzJS TP~T\j IùJfjJoJ @xJKo rP~PZjÇ FA WajJ~ \Kzf gJTJ I˘iJrL TqJcJrPhr FTKa fJKuTJ ‰fKr TPr kMKuvÇ kMKuv pJPf FPhr ßV´lfJr jJ TPr xoP^JfJr jJPo ßxA kg À≠ TPr ßhj @S~JoL uLV ßjfJrJÇ Foj IKnPpJV jVrmJxLrÇ xŒ´Kf ZJ©uLV TqJcJrPhr TP~T hlJ fJ§Pm jVrLr KauJVz FuJTJmJxLr oPiq @fÄT KmrJ\ TrPZÇ rqJm-9 Fr ßycPTJ~JatJPrr @vkJv FuJTJ~ ZJ©uLV TqJcJrPhr k´TJvq IP˘r oyzJ~ vÄKTf jVrmJxLÇ fJrJ oPj TPrj, KjmtJYPjr @PV Fxm IQmi I˘iJrL xπJxLPhr ßV´lfJr S I˘ C≠Jr jJ TrPu @xjú KxKa KjmtJYPj Fr Km„k k´nJm kzPf kJPrÇ FZJzJS yfqJTJ§ ßgPT jJjJ IkTot xÄWKaf TrPZ ZJ©uLPVr xπJxLrJÇ Vf mZPrr 8 \MuJA KvKmPrr xPñ xÄWPwtr ß\r iPr GKfyqmJyL FoKx TPu\ ZJ©JmJPx @èj FmÄ KauJVz ßoJPz èKumwtPer WajJ~ @\ kpt∂ TJCPT ßV´lfJr TPrKj k´vJxjÇ FoKx TPuP\r ZJ©JmJPx IKVúxÄPpJV S xÄWPwtr WajJr hM'Khj kPr ohj ßoJyj TPuP\ ZJ©uLPVr hM'kPãr xÄWwt S nJÄYáPrr WajJ WPaÇ 22 ßlms∆~JKr jVrLPf y\rf oMyJÿhPT (xJ.) KjP~ TaëKÜTJrL mäVJrPhr ßV´lfJr S hOÓJ∂oNuT vJK˜r hJKmPf ßfRKyKh \jfJr KoKZu ßgPT vyLh KojJr nJÄYár, kMKuPvr VJKzPf IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç Fr k´KfmJPh k´TJPvq I˘ KjP~ jVr\MPz fJ§m YJuJ~ ZJ©uLV TqJcJrrJÇ nJÄYár S uMakJa TrJ y~ mqJÄT, mqmxJ k´KfÔJj, oJPTta S yJxkJfJPuÇ IKVúxÄPpJV TrJ y~ xJÄmJKhTPhr ßoJarxJAPTPuÇ ßx xo~ xJPmT ZJ©uLV TqJcJr kLpNPwr ßjfíPfô k´TJPvq IP˘r oyzJ ßh~J y~Ç Fxm I˘iJrLr ZKm fáuPf KVP~ fJPhr yJPf uJKüf yj TP~T\j xJÄmJKhTÇ Fr @PV vyrfuLr ZJKu~J~ \Ko hUu TrPf KVP~ \jfJr yJPf @PVú~J˘xy @aT yj ZJ©uLPVr kLpNw V´∆Pkr ßmvKTZá TotLÇ F WajJ~ TJuJ lJÀT S kLpNwxy ZJ©uLV TqJcJrPhr KmÀP≠ I˘ @APj oJouJ

hJP~r TPr kMKuvÇ ZJ©uLPVr KauJVz V´∆Pkr TqJcJrPhr KmÀP≠ IKnPpJV ßhPmJ•r xŒK• ßVJkJuKauJr nëKo hUPurÇ 2010 xJPur 19 \MuJA Inq∂rLe ßTJªPu UMj yj ZJ©uLV TotL Ch~ KxÄy kuJvÇ F WajJ~ oJouJ yPuS ßTJj @xJKor vJK˜ y~KjÇ FUjA ZJ©uLPVr Fxm IkTot Kj~πe TrPf jJ kJrPu @VJoL \JfL~ KjmtJYPj Fr Km„k k´nJm kzPm mPu oPj TPrj ãofJxLj hPur IPjT ßjfJTotLÇ

KxPua KxKa KjmtJYj : PnJapMP≠ xMroJfLPrr ßxRªpt

KxPua, 24 ßo - KxPua jVPrr mMT KYPr k´myoJj xMroJ jhLÇ KmVf YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr @oPu jhLr KTjKmsP\r C•r fLr xÄrãe TPr ßxRªptmitj TPr jVrmJxLr k´vÄxJ ßkP~KZu KxKa TrPkJPrvjÇ KT∂á krmftLTJPu fJ xMÔMnJPm rãeJPmãe TrJ y~KjÇ mftoJj xrTJPrr @oPuS FTA irPjr TJ\ ÊÀ yP~PZÇ KT∂á TJ\ FUPjJ ßvw y~KjÇ Fr oPiq mwtJ FPx kzJ~ IxoJ¬ IÄPv ^MÅKTPf kPzPZ xMroJfLrÇ FA Im˙J~ KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj ÈxMroJfLPrr ßxRªtpmitj' TJptâoPT Ijqfo AxMq KyPxPm TJP\ uJVJPf YJAPZj k´iJj hMA ßo~r khk´JgtLÇ KmFjKk-xoKgtf k´JgtL hPur ßTªsL~ TKoKar xhxq @KrlMu yT ßYRiMrLr hJKm, YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr xo~ TJ\ yP~KZu fJÅr IiLPjAÇ

KT∂á @PVr xrTJPrr TJ\ yS~J~ kPrr oyJP\Ja xrTJPrr xo~ KxKa TrPkJPrvj fJ rãeJPmãPe j\r ßh~Kj mPu IKnPpJV TPrj KfKjÇ @r @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtL KxPua oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf xhq KmhJ~L ßo~r mhrCK¨j @yoh TJorJPjr hJKm, KxPua vyrPT FTKa @iMKjT jVr KyPxPm VPz fMuPf xMroJ fLr xÄrãe S ßxRªptmitjxy mqJkT Cjú~j TotTJ§ yJPf ßjS~J yP~PZÇ 2006 xJPur TJ\: xMroJ jhLr KTjKms\ FuJTJr C•r S hKãe xMroJ IÄPvr k´J~ hMA KTPuJKoaJr FuJTJxy jVPrr KmKnjú ˙JPj k´J~ 25 ßTJKa aJTJ mqP~ ÈPxRªptmitj' k´T· mJ˜mJK~f yP~KZu 2006 xJPuÇ jhLfLPr vJjmJÅiJPjJ WJa S ‰mhMqKfT UMÅKa ˙Jkj, jhLfLPr mäT ßlPu dJuJA, ßlJ~JrJ KjotJe FmÄ míã ßrJke TrJ yP~KZuÇ KT∂á ßxA

Cjú~jTJ\ pgJpgnJPm rãeJPmãe y~KjÇ xPr\KoPj ßhUJ ßVPZ, jhLfLPr ˙JKkf 157Ka xzTmJKfr oPiq oJ© èKa TP~T mJKf FUj \ôPuÇ Ikr mJKfèPuJ hLWtKhj iPr KmTu yP~ gJTJ~ xºqJr kr kMPrJ FuJTJ WMaWMPa IºTJPr KjoKöf gJPTÇ KxPuPar jJVKrT xÄVbj ÈjJVKrT ‰o©L'r @øJ~T xorKm\~ xL ßvUr mPuj, GKfyqmJyL KTjKms\, @uL @o\Pr WKz S xMroJ~ YJÅhjLWJPar KxÅKz jJVKrTPhr \jq èÀfôkNet ˙Jj yP~ CPbPZÇ KT∂á FuJTJr Cjú~jTJ\èPuJ rãeJPmãPe KxKa TrPkJPrvPjr ßfoj ßTJPjJ j\r ßjAÇ fPm KxKa TrPkJPrvPjr nJrk´J¬ k´iJj k´PTRvuL jNr @K\\Mr ryoJj mPuj, ßuJTmu xÄTPar TJrPe ßxRªptmitj k´T·èPuJ pgJpgnJPm rãeJPmãe TrJ x÷m yPò jJÇ mftoJj xrTJPrr CPhqJV: KmVf xrTJr @oPur ßxRªptmitj TJ\ jVrmJxLr TJPZ xoJhíf yS~J~ mftoJj xrTJr @oPu KxKa TrPkJPrvj Tftíkã FTA @hPu ÈKmCKaKlPTvj S jhLfLr xÄrãe' k´T· ÊÀ TPrÇ xJf ßTJKa aJTJr FA k´TP·r @SfJ~ KTjKmsP\r hKãe KhT ßgPT xMroJ fLPrr ßfJkUJjJ, ^JPuJkJzJ S oJKZokMr FuJTJ~ kJAKuÄP~r oJiqPo dJuJA TPr jhLfLr xÄrãPer kJvJkJKv jVrmJxLr yJÅaJr \jq rJ˜J KjotJe FmÄ fLPrr xJKmtT ßxRªpt mitj TrJ yPòÇ k´TP·r TJ\ ÊÀ y~ Vf ßlmsM~JKr oJPxÇ ßvw yS~Jr TgJ KZu @VJoL \Mj oJPxÇ F TJ\ ßvPw kígT @PrTKa k´T· V´ye TPr ßxUJPj VJZ ßrJke S xzTmJKf ˙JkPjr kKrT·jJ rP~PZÇ KT∂á TJ\ ÊÀr krkrA xMroJ jhLPf kJKj ßmPz pJS~J~ k´T· mJ˜mJ~Pjr ßo~Jh mJKzP~ TJ\ ˙KVf TrJ yP~PZÇ xPr\KoPj ßhUJ ßVPZ, jhLfLr UMÅPz k´JYLr KjotJeTJ\ k´J~ IxŒNet Im˙J~ ßlPu rJUJ~ oJKZokMr ßgPT ÊÀ TPr ^JPuJkJzJ kpt∂ xMroJ fLPrr k´J~ hMA KTPuJKoaJr rJ˜J nJXPjr oMPU kPzPZÇ FuJTJr mJKxªJPhr @vïJ, TJ\ FA

Im˙J~ ßluJPjJ gJTPu @xjú mwtJ~ I∂f FT KTPuJKoaJr rJ˜Jxy vfJKiT mxfmJKz xMroJ~ KmuLj yP~ ßpPf kJPrÇ KxKa TrPkJPrvPjr nJrk´J¬ k´iJj k´PTRvuL @K\\Mr ryoJj mPuj, kJAKuÄP~r TJ\ k´J~ ßvw yP~PZÇ fPm KTZMKhj @PV jhLPf kJKj YPu @xJ~ TJ\ @kJff mº rP~PZÇ mwtJ ßoRxMo yS~J xP•ôS xMPpJV ßkPuA TJ\ YuPmÇ jhLfLr nJXPjr @vïJ xŒPTt KfKj mPuj, ÈF KmwP~ KxKa TrPkJPrvj j\r rJUPmÇ' hMA k´JgtLr kJJkJK mÜmq: @KrlMu yPTr KjmtJYjL k´YJreJ~ luJSnJPm fMPu irJ yPò KmVf xrTJPrr @oPur ßxRªptmitj TJP\r TgJÇ KfKj SA xo~ KxKa TrPkJPrvPjr 18 j’r S~JPctr TJCK¿ur KZPujÇ KZPuj KxKa TrPkJPrvPjr ÈjVr Cjú~j TKoKa'r ßY~JroqJjSÇ fUPjJ ßo~r KZPuj mhrCK¨j @yohÇ @KrlMu yT mPuj, ÈKTjKmsP\r KjPY KZu IºTJr kKuäÇ ßxRªptmitj k´TP·r @SfJ~ ßxA KY© @oNu mhPu pJS~J~ jVrmJxL fUj ˝K˜r Kj”võJx ßlPuKZuÇ KT∂á TJ\Ka @oJr IiLPj yS~J~ xhqKmhJ~L ßo~r (mhrCK¨j) fJ pgJpgnJPm rãeJPmãe TPrjKjÇ jhLfLPrr ßlJ~JrJ mº TPr ßhS~J yP~PZÇ xm uJAa KmTu yP~ ßVPZÇ xJKr xJKr VJZS oPr CiJSÇ' fPm mhrCK¨j @yoh mPuj, ÈjVPrr ßpxm Cjú~j KfKj (@KrlMu yT) TPrKZPuj mPu FUj ßnJPar xo~ hJKm TrPZj, fJ KZu ßuJT ßhUJPjJÇ fUj uMakJaS yP~PZÇ k´T· mJ˜mJ~Pjr kr rãeJPmãPer ßTJPjJ KjPhtvjJS KZu jJÇ lPu KxKa TrPkJPrvPjr f•ôJmiJj TrJr hJK~fô gJTJr TgJ j~Ç' KjP\r TJ\ xŒPTt mhrCK¨j mPuj, ÈmftoJj xrTJPrr @oPu jVPr 110 ßTJKa aJTJ mqP~ kJKj ßvJijJVJr k´T·, Z~fuJKmKvÓ KmPjJKhjL yJxkJfJu k´KfÔJ, xMhívq jVr nmj KjotJe, jhLfLPrr ßxRªpmitj k´T·xy jJjJoMUL Cjú~jTJ\ yP~PZÇ'


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

FREEHOLD RESTAURANT FOR SALE

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant To Let With fixtures, fittings

In Dagenham, east London, with one bedroom flat above with a rental income of £600 per month, no parking restrictions, good takings, price negotiable, for details call: 07738 365 868 or

RESTAURANT FORSALE Large Modern Restaurant For Sale, in Formby, Liverpool, very high class location, 120 seater, beautiful decoration, 20 years lease, rent £4,000 per month, 7 bedroom living accommodation above, weekly taking £8,000 can easily do more with advertising, business in Dubai forces sale, price only: £69,950. Call: Mr Burhan on 07854425587

and air conditioning, 4 bedroom living accommodation above. New 20 years lease, rent £14,000 p.a., based at 2 Sackville Road, Bexhill On Sea, East Sussex TN39 3JA. For viewings Genuine buyers only. call: 01424 215 736 or 07852 258 695

05/07/13

Takeaway For Sale

Takeaway Restaurant For Sale 28/06/13

In the heart of Central London on Caledonian Road (off Kingscross), 14 years lease. Very cheap rent & rates. Currently doing £2000 - £2200 sales/week. Genuine reason for selling as going concern. Decorated in excellent condition. * A3 premise: Can be turn into restaurent. 1st floor: * reception, kitchen & toilet, * eat-in facillities (8seat) and 2 sofa for collection waiting seats. Ground Floor: * 2 storage room and garden. Price £40,000.00 o.n.o. ( including all equipment's) Ideal for ambitious Individual or a family.Contact Ali on 07903811093

Takeaway For Sale In Aldershot near 21/06/13

Guildford only 35 miles from London.We serve Indian-Chinese - Thai fried chicken and dona kabab everything halal from one shop the business is very good and if you include pizza then inshalla you'll do even more.Has two bedrooms upstairs and the rent is £16500 per year with 20 years lease. Please call me on 07415630501 or email

In Dorset, over 10 years open lease, rent £12,000 per year, no rates, 70 seater, good takings, no competition around for 10 miles, 3 bedroom living accommodation above restaurant. T: 01258 473 857 after 5:00pm or contact Shayek or Kayum on: 07540 186 869 or 07545 862 294

mahmudrashid88@yahoo.co.uk

PRICE £120,000 negotiable. 14/06/13

21/06/13

28/06/13

Subscribe to.........

1859 KUsˆJ» ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh SURM A k´KfÔJ

k´KfÔJ : 1859 KUsˆJ»

SURMA 35th Year, Issue 1814

h

ksKfÔJfJ

Year, J»

9 KUsˆ

h A 35t

k´KfÔJ

SURM

: 185

Issue

22 - 28

1812

3

ry 201

Februa

J\ cJ”

IJuy : orÉo

ww

yo mKvr IJ

ws.com

ane w.surm

4 Ky\rL

12 - 18

143 rKmCx xJKj

4 KUsˆ

kOÔJ 8 - 14 MarchJ 56 2013 k´KfÔJ

10 - 16

: 187

9 mJÄu

lJ›Mj 141

50p

:

35th

Yea

ßVJuJo IJ T ‰jrJP\qrJor∆öJoJPpjor FrJm~Ä ßvwßp ßTJPjJ Khj 19 - 25

April

2013

14

KjmtJYj 20

~r gtL JKatr k´J ßumJr kYJj 7 \j yPf

rPjJ ßUuJ,

mJr ßxA kM

iot KjP~ IJ

x

oJ FKk´u sPaPj Km Kc~J~ mOKav KoJPVr ßgPT áj aqJé vJym J~Jr jf o Pˆ P\ Kx Ve

IJTJPvr

ßTJgJ~? KbTJjJ~ KYKb

Ikk´YJPrr

Kmr∆P≠

ßumJPrr vatKuPˆc k´JgtLPhr k´YJreJ Êr∆

Yfôr Ihoq k´\jì

9 - 15

\oJKhCx

xJKj 143

KmoJPjr

4 Ky\rL

5 - 11

k´KfÔJ

‰mvJU 142

: 187

0 mJÄuJ

4 KUsˆ

lîJAa CØa Kj~o 80 nJVmJKfu TrPu nJzJ T ftj

aJS~Jr yqJo 40 yJ\Jr kPuaPx 4 yJ\Jrxy KrmJr ^MÅKTPf

pJPm Jr TrJ frS KmY~Jr vïJ~ 3 yS  \JoJP Kx≠J∂ oπL  KjKw≠ 6Ka ßTJk ßh~ oJÄPx j\r∆u, IJoJj, xJuJo èKuKm≠ PT P~ ßhmJr : IJAj(12), Zj ßg(8), ßkVJAmJºJ kJr xJfãLrJ mqJKk ZKz mèzJ (13), Y¢V´Jo (6), rÄkMr (6), \~kMryJa (6), bJTárVJÅS (4), T mqJ v LmP r ßh J rJ\ Kjyf 75,Tr xrTJrL J xoP~ WJf e oû Tr(4), ßjJ~JuL rJ\vJyL (3), KxrJV† (3), TémJ\Jr (2), YÅJkJAjmJmV† (2), jLulJoJrL (1), VrßoJa KjKw≠  Ve\JoJf KyPxPm kMKuv \J Kjyf oJf7  PT 67, KxPua (1), dJTJ (1), ßoRunLmJ\Jr (1), jJPaJr (1), KhjJ\kMr (1)  \J KjP~ nJmPZ KmT·

Kmowt, KYK∂f, YMkYJk xJBhL

KxPuPar kJbJjaáuJr v´JmjLPf ßoAj ßrJPcr xJPg xJPz 7 ßcKxPoPur FTKa \J~VJ KmKâ yPmÇ \J~VJKa xŒMet Ph~Ju ßWrJ FmÄ 4 ßmcr∆Por FT fuJ KmKvÓ FTKa KmKÄ IJPZÇ FZJzJS VqJx, kJKj S KmhMqPfr xÄPpJV ßh~J IJPZÇ \J~VJKa xŒMet ^JPouJoMÜ FmÄ xKbT xm TJV\k© IJPZÇ Km˜JKrf \JjPf IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j:  Mr. Ali 07721 014101 02/08/13

\r∆rL KnK•Pf \J~VJ KmKâ  5 (kÅJY) vfT ßrKc käa FUjA mJxJ mJjJPjJr CkPpJVL KxPua CkvyPrr hKãPe, Fl mäPTr kJPv FTKa käa FmÄ 8 (IJa) vfT \J~VJ ßxJjJrVJS IJmJKxT FuJTJ~ FUjA mJxJ mJjJPjJr CkPpJVL (xŒNet KjPnt\Ju) KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ  07930 664433 31/05/13

Restaurant for sale 31/05/13

- Very established licensed restaurant and takeaway on high street near train station in essex area, at busy location with other restaurants pubs and shops nearby. - 75 seating - Large kitchen with separate storeroom - Spacious upstairs with staff area - 4 bedrooms for staff inc toilet and shower - Free parking after 6pm - 11 yrs open lease with rent & rate inc council tax only £13600 After 30 years selling due to retirement exceptional rare opportunity please call Manik 07581078244 weekdays only serious interest please 10/05/13

RESTAURANT SALE

56 kOÔJ

50p

ZJ©hPu ßjA, I ZJ© KmsPaP JPZ j mJmJrJ j mJzPZ IJmJPrJ ßmTJrf ô

ßmKjKla TqJ

Pkr pJ©J ÊrkMKuPvr xPñ dJTJ~ KmFjKkr xÄWwt ∆ rJKk~ ACK IJmJr yrfJu,ßWACPFmJr 1j~Pjr VPmwjJ JzJr Kc rP~P FjF ß\u yf hlJ hJmLPf IJPªJuj qJ : vfJÄv Z 5

gqJYJrPT

\J~VJ KmKâ 

17/05/13

In Sutton, Surrey,very good location. 10 years open lease. Business weekly taking £3,000 £3,500. Rent £10,000 No Rate. Asking Price £45,000. Contact: 07572845849

ksKfÔJfJ

: orÉo mwtL~Jj wwßjfJ IJuyJ\ w.surm cJ” mKv anews. IJmhMu \Kuu r IJyo com h IJr ßjA

dJTJ, 17 FKk TPrPZ ´u ßTJj pJ©LmJÄuJPhv KmoJVf 1 FKk´u ßTPa rJUJ pJ©J mJKf jÇ ßTJj TJrßgPT jfáj xMroJdJTJ KrPkJat FT u TrP Pe r Kx≠ , 17 J∂ ßj~ u jfáj Kj~olîJAa ZJzJ CØa Kj~o u¥j, xyJ~ 6 fJT oJYt -FKk´u J yP~P r 24 YJuM - FTJ IjMp JrL ZÇ oNu WµJ @PV aJS~Jr@pyqJoPuax Por KmÀ KyPxPm pJr •Pr mJXJ nJzJr J~L KaKTPar Ku 80 vfJ jJo P≠ pM≠ 80 mJrJ~ askrmft JAmqMj L ßo~r Äv ßTPa nJV JkrJPir xmJr SkPyfqJ~ kJKT oJjmßyuJu kJKT˜JKjJuÇ KjmtJYPjr k´JgtLfJ ˜JKj mJKy ßj~ fJKm IJm±Jx oJou\j KmVx r CPb 53 kOÔ J KjP~5 irPj xrm ßxj yP~ JPhr xJyJPrJiL Ikr J rJP~r \jq @Px, PxA jLPT J~ r JPir PVJu IKn PVJu˙JjL~ Jo PpJV rP~P pq TrJ FmÄ CPbPZ ßumJr kKrT IPkãoJ Jo yfqJ-Kjp ·jJ, wzp e PrPUPZ Z \Jo Por mMiÇmJr @pIJVJoL kJKat J~JPf @∂\t KmÀP≠Ç tJfPj mJiJ π, CÛJKj, Axu mÜP J KjmtJYPj ßT KfT yPf Ikr JoLr oM mqr kJæ dJTJ, KÜpM≠TJujJ PhS~Jr pMKÜ FmÄ Ji asJAmMqj kJPrj mftoJj Jßo~r Lj @Ko IjMpJ~L 17 FKk´u JPu F ksKuxKT xM r r ks 55 kOÔJ~ KxrJ\M oJ \Jf AxuJo rqJPYu xqJ¥Jxt u¥j K xKT CvPjr KrPk L~fJmJh Vbjfπ ßTªsL~ , xoJkjL CarrJ @x ßmTJr 17 FKk´u Jat JKok yS~Jr TKoKar L ZJ©hPur mÜmq xhxqxÄU Ck˙Jkj Pãr IJmPrJ mJ TotyLj oJjMP- KmsPaPj ßnPX TgJ 101Ç KT∂ mzPf wr xÄU 291 xhP Êr∆ á Vbj qJ KcPxÍr 51 kOÔ TKoKa ßgPT TPrPZ Ç qJ J~ TrJ yP~P xqr ßp KmvJfπ kpt∂ Z, ßxU u oJjMP Kfj oJPx ßlms∆~JKr Vf oJx JPj KmsPaPj wr dJTJ, 6 oJYt - IKjÁ~fJ, CPÆV @r @fï V´Jx TPrPZ xJiJre oJjMwPTÇ xmJr ßo~r ßmPz ßoJaxÄUqJ k´J~ r ßmTJr 50 kOÔ KjmtJyL yP~ k´vú∏ \JoJf-KvKmPrr FA ‰jrJP\qr ßvw ßTJgJ~? xrTJr KT TrPZ? ßhvAmJ pJPò Jat J~ ~ IJxjú ßmTJrf 70 yJ\Jr xMroJ KrPk PuaPxr fqJvLrJ xKâ jJo ô hJKzP~PZ ßTJjKhPT? FKT ßTJPjJ kakKrmftPjr kNmtuãe? jJKT FTKa VOypM≠A @oJPhr Jr yqJo J~j k´ r k´JgtLr J~ IKjmJpt kKreKf? Vf TP~T KhPjr WajJmuLr ßk´ãJkPa xJiJre oJjMPwr oPj Foj 51 kOÔ - aJS~ kJKatr oPj ßo~ 20 kOÔ ~JKr J~ ∆ s JjLf Jr jJjJ @vïJA WMrkJT UJPòÇ fPm xrTJr muPZ, kKrK˙Kf fJPhr Kj~πPe @PZ FmÄ 20 ßlm j ßrPU ßum FA kJKatr oPj u¥j, 46 kOÔJ~ xJoP FKk´u u¥j, KjmtJYjPTÇ IJVJoL 6 xM 17 r JKjÇ u¥j, xMroJ KrPk oMPU TJp FKk´u - oJ KrPkJat CPbPZj ~ ßhPU 17 FKk mqJk Jat ACKj~j 28 ßlms∆~JrL ßgPT 4 oJYt Vf 15 tTr TrJ yP~P j,T ßfJo KmfTtrJ Km\ KfKrv uJU ´u \JoJfdJTJ, 6 oJYt - dJTJ~ KmFjKk S rJ\vJyLPf - ACP ná IJr Ü fPm JPò x∂J yS~ Z rJKk FKk xoJP ßhv xÄWwt ~ ßmz krLãJoN ßmKjZÇ TJp KvKmPrr ßjfJTotLPhr xPñ kMJ KuPvr mqJkT r ´ußv´ÔßgPT~ yP~P WMPruJYj Kla TqJk uÈ\JKf Jr rJ ßms tTr TrJ oJÄP k´Kâ~J\Jf xoNPy KmKâ TnJPm @P\J k≠K @o q Km\ u¥P yP~PZÇ xÄWPwt FPTr kJS kr xFTßWJz TTPau KmP°Jre, yP~PZÇ JoKu, fPm JPhPvjr n~ ßjA, ßmKj 5 vfJ á xKf fÇ Jr J mJÄu mJrJèPu Äv k´hJPjr Fxm yqJKr \JKj jJÇKjÁ~A KT∂ hr ßTjKla JPhr 4Ka mJrJ jF'r èKu, TrJ ~Jy~ÇßVPZ FPf ÈKcF xJiJre ßfJo J~ mJrJ Pñ FmÄ J Ka~JrPvu KjPãk hvKo IK˜ vyLP J @Ko jfáj fáKo T 51 Ç Ijq51 46~ kOÔx¬JPy r mJKxªJr FjKløÇ jfáj yu- â~c KhPTkOÔJ~ fô yP~KZPu @jKªfÇ Jr ßZPurJ vTáPjr huÇß\PV SPbKZÇ F Kj~o vfJ 5v kJC J j, ßWJz A J TÓ jì P¥r ßmKvFUj ßgPT Kj~o IjMpJ~L ßlKj Jr mqJg Äv oJÄPx rP~PvNjq , Tfa fáKo IPjTaJ@oJPhr ßxJj xJrJ Kmvõ jfáj k´\ kJPmj ßmKjKla mJmh CkK umMaJP\J JjJvT KmwJ Z f kJò @\ hJKmPf Ç fáKo j mJ KmCa kJò, jJÇ FTT Ko ÊjP ˙Kf Ü ÈFqJA fá lÅJKx yPmÇ ßhUPf iLPhr lÅJKxr @oJPhr yPmA IgmJ HwPir uJKVP~ Ç Vr∆r oJÄP ∆s ~JKr Jat @KZ'Ç KyoJ xr Ç Km\~ 51 kOÔ KmYJr yPmÇ iPr ßhPv pM≠JkrJ 20 ßlm - KmsPaPjr J~ KyPxPm k´KfKjK~f oJÄx mJ k´Puk dJTJ xMroJ KrPk u¥j, yfqJTJrLPhr ßwJuKhj ArJ pUj TÅJKkP~ fáPuPZ @orJ ß\PV s∆~JKr , 17 ~f Fxm mJVtJr ßfJoJr hJKmPf VfYuPZÇ TxJ JPmnJPm vJK∂Pf WMoJSÇ 20 ßlmoJP^ mz irPeFA KmÀP≠ FKk´u - \Jf , u¥j rr jfáj ´u @r FA \Pjìr pM≠ vrLr, jOvÄxnKkvJYrJ, PrPUPZ rJÓskPãr @Kk L~ YJr Pjf 53 kOÔ yPòÇ FKk k´ x•r mZP J yfq @Kku J~ KZPuJ ßfJoJr Krlot TJptTr yPm Fo jfáj KmnJV u ÊjJKj ßvPw J oJouJ~ aqJé UJKòu yfqJ TPr o J FAY ß\uyfq yJA ßTJP UMmPu pUj aqJé KxPˆÇ mqmxJK~rxÄâJ∂ KYKb J~ wzp @VJoL 30 at ßfJoJPT πTJrLPh FKksu rJP~r rJP~r oJx ßgPT ßgPT F Ç FKk´u r xPm tJó h§ r Khj u¥j, ßrKnKjCÊÀ TPrPZj 20 kOÔJ~ Jat YJ~ 17 - mMimJr ßkPf xMroJ KrPk gqJYJrPT FKk´u - ÈPuR 50 kOÔ s∆~JKr vJymJPV xM r oJ KrPkJat yoJj vs ßlm J~ ≠ \JKj J-nJ mL'UqJf 20 PZ PuJmJxJ u¥j, Khj kJr TPr 32 kOÔJ~ j mOPajm u¥j, 6 oJYt - xJ¬JKyT P~PZ xMroJxy mOPaPjr KmKnjú mJÄuJ ks VeoJiqo 17 FKk ~Jf xJPm S @z JxLÇßWrJS ´uS-ß\uJ ’rkpMÜrJ\q˙ T dJTJ, 6 oJYt - mèzJr kJÅYvKÜ CkP\uJ vyPr rKmmJr FTPpJPV 16fo IKlPx ßaKuPlJPj ÉoTL ßh~Jr kJvJkJKv Vf ksTPrPZ pMÜrJPÓ vJuL ßmJo J~ Iit Net PvwTíPfqr ksiJjoπL oJVtJ sr ßmJˆ yJouJr ZTKa \JoJ~Jf-KvKmPrr FTAnJPm fJrJ \j Kjyf kNmtkJ KrTK·fÇ dJTJ, 6 oJYt - dJTJ ßTªsL~ \JoJf KvKmr TotLrJÇ fPm mOPaPjr mJÄuJ ßaKuKnvj YqJPjuèPuJr oPiq KhP~ Pra KmP°JrPe Pj hMKa yP~PZjÇxJiJre 141Jo S TémJ\JPr oJjMwPT rJ˜J~ oJYt ~ - mJÄuJPhPvr rJ\vJyL, \~kMryJa, Y¢V´ Tok TJrJVJPrr TjPco ßxPu Kmowt k´KfA fJPhr FA IJPâJPvr kKroJe ßmKv uã TrJ pJPóZÇ k´J~ u¥j, 6 KmhJ \jÇ Pã 3 @y 17 oqJr f Waj jJKoP~PZÇ oxK\Phr oJAPT KogqJ è\m ZKzP~ fJrJ xJiJre iot k ´ J e JgPj xÄWJfo~ kKrK˙KfPf VnLr FKk´u xmèPuJ mJÄuJ YqJPjPur Kmr∆P≠A IlTPo Kj~KofnJPm fJrJ \JoJ~JPfr jJP~Pm @oLr ßxJomJr r k´J∂xLoJ JKa WPa yP~PZj 49 kOÔ TÄPV kOÔJ~ 55svjJu kOÔJ~ pMÜrJÓs TÄPV 54 kOÔJ~ 52 kOÔJ~ ßmJˆ51 J~ oqJrJgPj KmPvõr xmPmJ KlKjv uJAP j PVJø PoPc sPxr YP~ kM jÇ u Vsye mqmiJPj oJ© r KjyfPhr hMKa vKÜ kPjr ßxPTPjJ F 50 kOÔ J~ P¥r oPiq 8 vJuL ßmJo mZr m~x J yJouJ~ L FT 49 kOÔ J~

oPuax ßo

31/05/13

In Ebbw Vale, Blaenau Gwent, south Wales. Prime location near to the town centre 6 bedroom accommodation, 46 seater 25 years open lease for £35,000/00rent £13,,200/00 per anum Rate & council tax £2,000 per anum Establish for 9 years. Taking £3000- £3500/00 per week Contact: 07944337122

Takeaway For Sale

k´KfÔJ : 1874 KUsˆJ»

0

aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r KjmtJYj 2014

Jat hq xMroJ KrPks∆~JKr Pk´JnJKat 20 ßlm u¥j, j aá YJAø luJlu TqJPŒA f \KrPkr yqJoPuax kKrYJKu aJS~Jr \Pjr oJP^ IjMpJ~L k´Kf 10 LoJr jLPY x TJCK¿Pu KvÊ hJKrhs j IjMpJ~L mJÄuJPhvx 4 \j Ç kKrxÄUqJ L~ s∆~JKr IKl mJx TPrJ KmsPaPjr \Jf 20 kOÔJ~ 19 ßlm lPrj , xt dJTJ mOKav pJ KTj Aj S~JK xlrrf xJAP~hJ ÉPx r YuJ KoKjˆJr k´\jì YfôP 20 kOÔJ~ vJymJPVr

In Turnpike Lane busy location. Fully equipped with shelving and cold room. 16 years lease and rent £14000 pa. Only £5000 premium. Please call Mr Choudhury. 07956 381 490

Indian Restaurant For Sale

r, Issu 26 rKmCx xJKj - 2 \oJKhCu IJS~Ju 1434 Ky\rL 24 - 30 lJ›Mj 1419 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p e 182

www.surmanews.com

dJTJ, 6 oJYt mOy¸KfmJr, 7 oJYt dJTJ, 6 oJYt - @S~JoL mJXJKu \JKfr AKfyJPx FT IKm˛reL~ S uLPVr xJPmT xJiJre fJ“kptkNet KhjÇ 1971 xŒJhT, hPur CkPhÓJ xJPur FA KhPjA ˝JiLj kKrwPhr xhxq S xÄxh xhxq @»Mu \Kuu IJr mJÄuJPhPvr ˙kKf 54 kOÔJ~ 51 kOÔJ~

KvÊ qS pMÜrJ\ Phr 40%hsxLoJr iL pM≠JkrJ YJ~ hJKrLPY mJx KmYJr - S~JKxt j TPr

HALAL GROCERY SHOP TO LET

In Somerset, prime location,2-3 minutes walk to sea front. 80-110 cover restaurant, modern contemporary deco. has high potential further to its 7 bedroom accommodation. Rent £18,000,p.a. quick sale due to family circumstances. contact M.Miah 07961028717 14/06/13 GKfyJKxT 7 oJYt

uax

yqJoP aJS~Jr

aJS~Jr yqJ

31 May 2013 m SURMA

rJ~ 30 F

Kksu

xMroJPf ÉoKT, xJ¬JKyT mJÄuJPhvßvw Km

CiJS, YqJPju IJA ßWrJS, IjqJjqrJ IlTPor KYKbPf mqKfmq˜

‘è\m IP˘’ \JoJ~JPfr fJ§m hJ~ c. ACjMP oJKTtj TÄ xr ßoPcu PVsvjJu ßmJoJ~ rÜJÜ V´ye pMÜrJPÓ sr ßmJˆ j oqJr mJÄuJPhv kKrK˙KfPf Jgj CKÆVú r∆vjJrJ FoKk

3 \j

Kjyf,

IJyf

141

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ

UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

Classifieds

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE.Cheques made payable to: Surma. Send to: Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717 E: sarzahmed@surmanews.com


SURMA m 31 May 2013

WWW.

Restaurant For Sale

In Worcester modern in prime location, 18 years open lease,good taking,rent and rate £23600 per anum. Serious buyers only call Dilwar 07960963523 Husain 07939915398

Restaurant For Sale 26/07/13

28 seater restaurant and takeaway in good location,6000 population, only Indian restaurant in the village in Irchester, Northamptonshire, also another village 2 miles from us there is no Indian restaurant as well also lots of village around for takeaway to deliver. Also full licence for alcohol to serve takeaway and eat in. We haven't use it yet . We used to turnover 5 to 6 thousand a week just on takeaway, lack of management business not running well.Call 07932741860

MHF 16/08/13

Free Estimates

All work guaranteed Established Company for many years

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant For Rent

Takeaway For Sale

With flexible terms heart of Bromley Kent,60 cover very high standard decor with all fixture and fitting. Don't need to touch anythings.Very up market area. Selling due to other commitment. No premium, rent weekly £600, one year rent deposit required.Great protential with serious buyer.Call Mr Sharif; 07960 877810 / 07939 717270 30/08/13

u¥j ßgPT UMm TJPZ Near Guildford GU12 4LP F FTKa PaATSP~ KmKâ yPmÇ CkPr 4 ßmcr∆Por lîJa IJPZÇ ßuJPTvj nJu, kJKTtÄP~r mqm˙J IJPZÇ 15 mZPrr IPkj uL\ FmÄ UMm nJu mqmxJÇ kKrYJujJr IxMKmiJ~ KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: S Ahmed 07908 977112 01252 329974

In Braintree, Essex, excellent location in town centre. Fully licensed. 56 seats. 8 years open lease. Rent: £18000 pa. Rate: £5600. 4 bedrooms on first floor - rental income £8000. Parking at rear and free customer parking nearby. Taking is good but I have problems managing. Please call Mr Rahman on 07852 197 781 for more info.

In Deon, Newton Abbot, great location, rent £10,000 p.a., rates £2,800, 12 years lease, good takings, can increase with right management. Sale due to other business in Bangladesh. Price negotiable, free parking. T: Ali 07723374209 Miah 07776 386 988

Restaurant & Takeaway FOR SALE

31/05/13

Takeaway For Sale 23/08/13

METAL WORK CELiK KAPi

l TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

Takeaway For Sale In Wickford, Essex, 7 years open lease, rent £6,300, no rates, selling due to other business comitments, good takings, can increase business with right management, no time wasters please. Price £50,000 o.n.o. Call: 07951 417 646 or 07903 924 285

Takeaway For Sale Located in West 19/07/13

Drayton and close to Heathrow. Rent £10,000 per annum. No rates. 10 years open lease. Very good business. Has great potential to increase with the right management. Takings £3,000 plus. Price is negotiable. Genuine buyers only. Contact: A. Johir 07908 762068 or 07957 149426

Restaurant For Sale Well established, 23

years reputable fully licensed Indian restaurant & takeaway based in the town centre of Kettering, Northampton. The only Indian restaurant in the dinning quarter of Kettering. Very profitable business. Same owner since opened 23 years. Recently refurbished to high standard, air conditioned, detached building with 70 seats, party/function room, many storage areas available, 3 bedrooms above, in addition converted loft area, own loading/unloading area. New 20 years lease. Rent £27,000, rates £1,431. Premium £150,000 reduced from £175,000, for quick sale. Retirement forces sale. Contact: 07900 320 382

FTKa mJxJ S FTKa mJzL TrJr CkPpJVL \J~VJ KmKâ

C•r mJuMYr k´JAoJrL ÛáPur KjTPa rJ˜Jr iJPr 8 ßcKxPou \J~VJr Ckr hMA fuJ mJzL KmKâ yPmÇ mftoJj nJzJ oJPx 20 yJ\Jr aJTJÇ 1o fuJ~ 4Ka ßmcr∆o, mxJr r∆o, cJ~KjÄ r∆o, ߈Jr r∆o S 3Ka mJgr∆o IJPZÇ 2~ fuJ~ 2Ka lîJa; k´Kf lîJPa 3Ka mz r∆o, 2Ka kOgT rJjúJ Wr, 2Ka kOgT mJg a~Pua IJPZÇ VqJx APuTKasT S kJKjr mqm˙J IJPZÇ KvmV† ‰mvJUL o\MohJr kJzJ~ mJzL QfrLr CkPpJVL ßhS~Ju ßWrJ 7 ßcKxPou \J~VJ KmKâ yPmÇ \J~VJKa rJ˜Jr iJPrÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr Ali: 07947 835989 05/07/13

Rates for Advertising 05/07/13

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *12 weeks - £200 *Six months newspapers free Call: 020 7377 9787

LTD RESTAURANT 26/07/13

05/07/13

FOR SALE

IN THE CITY OF WELLS, SOMERSET DETACHED PREMISES WITH CAR PARK AND GARDENS 17 YEARS OPEN LEASE 70 COVERS WITH POTENTIAL TO EXTEND £25K ANNUAL RENT & RATES, 4 YEARLY REVIEW 7 BED 2 BATHROOM SELF CONTAINED ACCOMODATION DECORATED AND FITTED TO VERY HIGH STANDARDS VIEWING HIGHLY RECOMMENDED ANNUAL TURNOVER £300K + WITH PROFITS OF £40K+

All works carried out for Restaurants & Takeaways

l Canopies l Metal Steps l Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops / restaurants / takeaways and offices!

Mustafa: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 510 9663

07872 496642 / hsmahm@aol.com PLEASE CALL HUSAIN FOR MORE INFO: 30/08/13


40

Jobs, Training & Public Information

31 May 2013 m SURMA

AoJo IJmvqT SP~ˆ xJPxPé ImK˙f FTKa oxK\Phr \jq ßpJVqfJ xŒjú FT\j AoJo \r∆rL KnK•Pf IJmvqTÇ AoJPor mJÄuJ FmÄ hãfJr xJPg AÄPr\L nJwJ~ m~Jj ßh~Jr IKnùfJ ImvqA gJTPf yPmÇ IJV´yL mqKÜPhr KjPoú CPuäKUf ßp ßTJj jJ’JPr ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yPòÇ ßpJVJPpJV: ßoJyJÿh IJmMu mvr - 07809 233863 ßoJ: flöMu ßyJPxj - 07985 527134

IMMIGRATION

Masud & Co.

Legal & Immigration Law Practitioners KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w AKoPV´vj w KxKaP\jvLk w S~JTt kJrKoa w FxJAuJo w FK≤s KTî~JPr¿ w ˆqJaJx kKrmftj w KuVqJu xJKntPxx w ßyJo IKlx w xm irPjr Kccku w jJo kKrmftj

w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj w xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj w ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj w xm irPer ßxJxqJu KxKTCKrKar IJPmhj w ßmAu FKkäPTvj w asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´KaÄ w AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

A quality Service approved by OISC R: F200200067

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons), Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

aJaTJ oJZ, fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx S WPrr Kjfq ksP~J\jL~ K\KjPxr \jq IJu AxuJ FTKa Kmvõ˙ ksKfÔJjÇ

/60+%'3 '#&3

53+/'33

#2&3

034'23

;

5--

0-052

;:

<

'/53

12+/4 0/-8 /#4+0/7+&' &'-+6'28 #6#+-#$-'

" = '$3+4' : +/% 8'#23 *034+/)

0-&'23 #2&3

00,3 #)#9+/' #-'/&#23 '$ &'3+)/ /4'2/'4 0.#+/

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks -£120 4 weeks - £130 T: 0207 377 9787

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ

MR. SHEIKH

Specilaist in Love & Relationships Matters, I can help you solve all your worries regarding bringing back loved ones, if your husband or wife walks out on you. I can help by using the most powerful spells to bring him or her back immediately. I can also help with sexual matters, court cases, business, exams, addiction, anti social behaviour, protection, enemies etc.

20%*52'3

#4#

Rates For Advertising

International Clairvoyant, Spiritual Healer & Advisor

'/53 '#(-'43

'44'2

Real

, based in Tower Hamlets, is looking for: Administration and Support Assistant £15,561 (pro-rata) Operations Manager £36,660 (pro-rata) Information, Advice and Advocacy Coordinator £31,570 Applications close: 10 June 2013 Full information at www.real.org.uk/jobs

&6 #.'

#2,'4+/)

#3*+0/ 42''4 0$+-'

0/&0/

!

Successful, Quick and 100% Guaranteed Work. PAY AFTER RESULTS For more information call Mr SHEIKH on:

0203 305 6168 - 07539 902 845 - 07852 826 372


oMÜKY∂J 41

SURMA m 31 May - 6 June 2013

u¥j yfqJTJrLr xπJx ßjaS~JTt ß\Ko ßcaoJr ßuUT : KmsPaPjr ßcAKu Kmˆ kK©TJ~ k´TJKvf KjmºÇ nJwJ∂r: oyxLj yJKmm

YJkJKf KhP~ KjotonJPm KmsKav ßxjJPT yfqJTJrL hM\j xŒPTt KmsKav ßVJP~ªJrJ S~JKTmyJu KZPujÇ KT∂á ßmJˆPjr ßmJoJ yJouJTJrLPhr oPfJA ßVJP~ªJrJ fJPhr k´Kf hJ~xJrJ irPjr j\r KhP~PZjÇ KmsKav ßVJP~ªJ TotTftJrJ ßmJˆPjr yJouJTJrL ß\JUJr xJrjJP~n S fJoJruqJj xJrjJP~Pnr xPñ fMujJ TPr muPZj, fJrJ y~ kKÁoJ ßhPv \jìV´ye TrJ IgmJ Fxm ßhPv mz yP~ SbJ jfMj k´\Pjìr ß\yJKhÇ KjrJk•J TotTftJPhr oPf, FA jfMj k´\jìPT KYK€f TrJ UMmA oMvKTuÇ TJre fJrJ k´J~A xMPpJV mMP^ yJouJ TrPZ FmÄ Ijq ß\yJKhPhr ohPh fJrJ UMmA xNçnJPm yJouJ YJuJPòÇ KmsKav FT\j ßVJP~ªJ TotTftJ ßcAKu KmˆPT

mPuPZj, "FA YJr\j yJouJTJrLPTA ßhUJ ßVPZ ß\yJPhr hvtj ÆJrJ @âJ∂Ç KT∂á fJrJ ßYJU lJÅKT KhPf ßkPrPZÇ Fr TJre fJPhr KmköjT oPj y~KjÇ fJrJ xrJxKr ßTJPjJ hPur xhxq jJ, KT∂á fJrJ IjMk´JKefÇ FA IjMk´JKefPhr oKjar TrJ xy\ TJ\ j~Ç @kKj TL TPr iJreJ TrPmj ßp ßTC FT\j FoKjPfA Foj TJ\ TrPf kJPr? @orJ @oJPhr j\rhJKrr irj KjP~ jfMj TPr KY∂J Trm, pJPf F irPjr ÈFoKjPfA yfqJTJrL yP~ SbJ' ßuJTPT irPf kJKrÇ" @auJK≤T xJVPrr hMA k´JP∂A FA FoKjPfA yfqJTJrL yP~ SbJPhr KYK€f TrJ FTKa mz YqJPu†Ç fJrJ @âoPer @PVKkPZ ßTJPjJ KY€ rJPU jJÇ ßmJˆPj xJhJoJaJ ßk´xJr TMTJr KhP~ ßmJoJ mJjJPjJ yP~PZ FmÄ u¥Pjr CuCAPYr yJouJ~ mz ßZJrJ S YJkJKf mqmyJr TrJ yP~PZÇ CuCAPYr FA yJouJ FPxPZ xrJxKr @uTJP~hJr xπJxL oπ ßgPTÇ F V´∆Pkr xJPmT k´iJj hMA mZr @PV ßcsJj yJouJ~ Kjyf @PjJ~Jr @u @SuJKT mÉ @PVA xogtTPhr krJovt KhP~KZPuj F irPjr FTT k´PYÓJ~ ßjTPzr oPfJ yJouJ TrPfÇ yfqJr hJP~ iíf hM\j oJAPTu @PhPmJuJP~J S 22 mZr m~xL iotJ∂Krf oJAPTu @PhmJS~JPuPT ßoRumJhL TPr fMPuPZ @u oMyJK\rjÇ FA @u oMyJK\rjPT KmsKav xrTJr 2010 xJPu xπJxL xÄxsPmr hJP~ KjKw≠ TPrÇ @u oM\JKyrj mJ IKnmJxLrJ ßxRKh @rPm k´KfKÔf yP~KZu KxKr~J~ \jìV´yeTJrL mJTKr ßoJyJÿPhr ÆJrJÇ @u oM\JKyrj KmsPaPj vKr~Jy @Aj YJuM TrJr KmwP~ k´YJrJKnpJj YJKuP~PZÇ k´go fJrJ j\Pr @Px 2002 xJPu, pUj fJrJ xPÿuj TPr 9/11-Fr yJouJr mwtkNKft Ch&?pJkj CkuãÇ FA V´∆kKa k´YJreJ FmÄ TotTJ§ YJKuP~PZ KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx FmÄ AÉKhPhr KmÀP≠ ÈPyAa KuaJPrYJr ZKzP~ ßh~, KoKuaqJ≤Phr k´Kvãe

ßhS~Jr k´YJr YJuJ~Ç F ZJzJ CP•\jJ ZKzP~ ßhS~Jr oPfJ nJwe KhPf gJPTj V´∆Pkr k´KfÔJfJ, KpKj FT xo~ vkg KjP~ mPuj, oMxuoJjrJ FPTr kr FT kKÁoJPhr 9/11 CkyJr ßhPmÇ FT xoP~r ßaJPajyJo @~JfMuäJy jJPo kKrKYf ßoRumJhL ßjfJ @∂\tJKfT AxuJKoT l∑P≤r f•ôJmiJj TPrj FmÄ fJÅr KmÀP≠ IKnPpJV @PZ ßp KfKj KmsKav oMxuoJjPhr ßYYKj~J~ S muTJj FuJTJ~ pM≠ TrPf ßk´re TPrjÇ xJPmT @u oM\JKyrj ßjfJ @jP\o ßYRiMrL mPuPZj, 28 mZr m~xL @PhPmJuJP~J fJÅr TJPZ FT\j oM\JKyhLj mJ kKm© ßpJ≠J KyPxPm kKrKYfÇ @PhPmJuJP~J 2003 xJPu AxuJo iot V´ye TPrKZuÇ ßYRiMrL mPuPZj, ßx @oJPhr xnJ~

IÄvV´ye Trf S @oJr nJwe ÊjfÇ fPm ßx ßp fJr V´∆Pkr, ßx TgJ KfKj mPujKjÇ mPuPZj, IPjT ßuJT @Px FmÄ @oJPhr TotTJP§ vKrT y~Ç ßp TJCPT xhxq yPf yPm- Foj ßTJPjJ TgJ ßjAÇ KmsKav k©kK©TJ~ FTKa IxoKgtf Umr k´TJv yP~PZ ßp @PhJPmJuJP~JPT xŒ´Kf ßxJoJKu~J @u-TJP~hJr xPñ xŒíÜ @u vJmJPm ßpJVhJPjr \jq pJS~Jr kPg mJiJ ßhS~J yP~KZu FmÄ x÷mf ßV´¬JrS TrJ yP~KZuÇ KT∂á xrTJPrr kã ßgPT F mqJkJPr ßTJPjJ xhM•r ßhS~J y~KjÇ pKh WajJ xfq yP~ gJPT, fJyPu KmsPaPjr ßVJP~ªJ xÄ˙Jr jfMj kKrYJuT FK¥sC kJTtJrPT KmsKav rJ\jLKfKmhPhr xoJPuJYjJr oMPUJoMKU yPf yPmÇ

TruJoÇ fUj KfKj muPuj, @kKj AòJ TrPu ßTK\ KyPxPm KTjPf kJPrjÇ @Ko muuJo, Tf TPr ßTK\Ç KfKj muPuj, 60 aJTJÇ @Ko muuJo, 50 aJTJ TPr ßTK\ ßhjÇ CKj muPuj, @òJÇ FmJr S\j TPr ßhUJ ßVu, Kfj ßTK\Ç KfKj muPuj, ßhj ßhz v aJTJÇ @Ko ßyPx @PVr KyxJPm 100 aJTJ KhuJoÇ CKj muPuj, jJ, @kKj ßfJ @PVr KyxJPm ßjj jJAÇ S\j TPr KjPf ßYP~PZjÇ @kjJPT ßhz v aJTJA KhPf yPmÇ @Ko ßyPx muuJo, fJyPu ßfJ @Ko ßjm jJÇ KfKj muPuj, @kjJr oPfJ TJPˆJoJPrr TJPZ @Ko ßkÅPk ßmKY jJÇ @Ko ßyPx muuJo, ijqmJhÇ k´J~ 10 mZr @PVr WajJÇ FUPjJ nMuPf kJKr jJÇ oJ^rJPf WMo ßnPX ßVPu oPj y~, ßmaJ @oJPT IkoJj TPr jJA ßfJ? pJ muKZuJo, rJxJ~KjT ZJzJ lu KT FA mJÄuJPhPv ßTC KmKâ TPr? lPur ßoRxMPo @oJPhr rJ˜Jr iJPr TfèPuJ KmPvw ßhJTJj VPz SPbÇ fJPf mz mz mqJjJPr ßuUJ gJPT, ßTKoTqJuoMÜ @Por KmvJu ßouJÇ Fr @PV FTmJr ÃJoqoJe @hJuf Fxm ßouJ~ IKnpJj YJKuP~ ßhPUPZ, ßoJPaS Fxm ßTKoTqJuoMÜ j~Ç FPhr ßYP~ ßfJ @oJr ßxA lu ßhJTJjhJr ßmKv x“, KpKj @oJPT mPuKZPuj fJÅr ßhJTJPj ßTKoTqJuoMÜ ßTJPjJ lu jJAÇ fJÅr TJZ ßgPT lu KTPj @Ko VJj VJAPf VJAPf Klrm, @Ko ß\PjÊPj Kmw TPrKZ kJjÇ @r @kKj pKh ßTKoTqJuoMÜ ßhJTJj ßgPT ßTKoTqJupMÜ lu ßTPjj, fUj @kKj TL muPmj? fUj @kKj @Tmr @Ku UJPjr ßuUJ krJgtkrfJr IgtjLKf V´P∫r ÊP~JPrr mJóJPhr IgtjLKf k´mPºr ßxA TJKyKjaJ oPj TrPf kJPrjÇ ßpUJPj FT\j AÄPr\ TftJPT FT nJrfL~ mPuKZu, @ouJrJ @PZ hMA irPjr, FT irPjr

yPuJ pJrJ WMw UJ~ @r TJ\ TPr, @PrT hu @PZ ÊP~JPrr mJóJ, WMw ßj~, KT∂á TJ\aJ TPr ßh~ jJÇ @o KjP~ kMrJj dJTJr kMPrJPjJ ßTRfMT hMPaJ kr kr mPu KjAÇ @oS~JuJ @Por ^MKz oJgJ~ KjP~ pJPòÇ PâfJ: Ko~J, TL @o? KmPâfJ: uqJÄzJÇ PâfJ: xKfq KT ßfJoJr @o uqJÄzJ? KmPâfJ: @o pKh uqJÄzJA jJ yAm, fJAPu KT @r oJgJ~ TArJ mA~J uA~J pJA? PâfJ muPuj, TL Ko~J, ßfJoJr @o ßfJ ßZJa? KmPâfJ muPuj, @kKj ÊiM @oJr @Por mJAPrraJ ßhUPujÇ ßnfraJ ßhUPmj jJ? @oJr @Por @ÅKa ßZJaÇ Qx~h oM\fmJ @uL mPuKZPuj, FTA ßTRfMPTr KmPhKv xÄÛre yPuJ, ÈTL \j, @kKj jJKT ßrJ\ ßhKr TPr IKlPx @PxjÇ' ÈxqJr, @kKj ÊiM @oJr @xJaJ ßhUPmj, pJS~JaJ ßhUPmj jJ? @Ko ßrJ\ IKlx ßgPT fJzJfJKz YPu pJAÇ' FUj ßfJ rJxJ~KjPTr TJrPe KuYMPf ßkJTJ gJPT jJÇ @PV @o @r KuYMPf UMm ßkJTJ ßhUJ ßpfÇ xJhJ xJhJ ßkJTJÇ ßmv jzJYzJ TrPf kJrfÇ SA xo~ ßkJTJ ßgPT rãJ kJS~Jr CkJ~ KZu rJPfr IºTJPr lu UJS~JÇ fUj @r lPu ßkJTJ gJTf jJÇ rmLªsjJgPT jJKT FTmJr VJºLK\ mPuKZPuj, @kKj ßfPu nJ\J UJPòjÇ @kKj \JPjj, ßfPu nJ\J oJPj Kmw UJS~J? rmLªsjJg fUj ßWJrfr mí≠, ßyPx muPuj, FA Kmw ßUP~A Ff mZr ßmÅPY @KZÇ TJP\A lroJKuj KjP~ ßmKv hMKÁ∂J TPr TL TrPmj? FA lroJKuj ßUP~A ßfJ @orJ Ff mZr ßmÅPY @KZÇ fPm lroJKuj @r rJxJ~KjPT vrLPrr IPjT ãKf y~Ç @\TJu UMm TqJjxJPr @âJ∂ yPò oJjMw\j, Fr xPñ KjÁ~A @oJPhr UJPhqr FTaJ xŒTt @PZÇ TJP\A @oJPhr lu C“kJhTPT mKu, lu kJTJPjJr ßTKoTqJu ßTj ßhj? TJÅYJ lu KTPj @jmÇ IxMKmiJ TL? @r lroJKuj pJÅrJ ßhj, fJÅPhr mKu, ßhPmj jJÇ @r pJÅrJ lPur VJP~ TLajJvT KZaJPòj, fJÅPhr

mKu, TfaJ TLajJvT Tf Khj @PV ßhS~J pJPm, fJr FTaJ KmKiKjPwi @PZ, SaJ ßoPj YuMjÇ Vf mZr KhjJ\kMPr VJPZr KjPY kPz gJTJ KuYM ßUP~ IPjT mJóJ oJrJ pJS~Jr Umr FPxKZu, oPj @PZ? @Ko \JKj, FAxm TgJ ßTC ÊjPm jJÇ lroJKuj ZJzJ @o KTPj asJPT fMPu mJ\JPr @jJr @PVA pKh kPY pJ~, fUj ßuJTxJPjr aJTJaJ ßT ßhPm mqJkJrLPT? TJP\A FA xoxqJr FTaJ ‰mùJKjT xoJiJj @oJPhr UMÅ\Pf yPmÇ Cjúf ßhvèPuJ~ lu TLnJPm @jJ-PjS~J, mJ\Jr\Jf TrJ y~! @orJ ßxaJ ßhPU ßxA k´pMKÜ @oJPhr luluJKh vJTxmK\Pf k´P~JV TrPf kJKrÇ gJTÇ IPjT TgJ yPuJÇ ßTJP™PT ßTJgJ~ YPuS ßVuJoÇ TgJ yKòu Totlu KjP~Ç k´mJh @PZ, ßpoj Tot, ßfoj luÇ ÛMPu ßpoj mJKwtT krLãJr ßvPw FTaJ TPr lu @oJPhr yJPf iKrP~ ßhS~J y~Ç k´PV´x KrPkJatÇ @oJPhr xrTJrèPuJS kJÅY mZr kPr FTaJ TPr k´PV´x KrPkJat yJPf kJ~Ç KjmtJYPjr luÇ KT∂á KjmtJYPjr luPTS k´gPo TLajJvT KhP~ ßkJTJoMÜ TPr TJmtJAc KhP~ kJKTP~ ßvPw lroJKuj KhP~ ˙J~L TrJ pJ~Ç FaJPT APuTvj AK†Kj~JKrÄ mPuÇ ßxaJ 1980Fr hvPT ßhPUKZ, È90-Fr kPr hM-FTaJ CkKjmtJYPj ßhPUKZ, KT∂á \JfL~ KjmtJYPj fJ x÷m y~KjÇ FmJr TL yPm, fJ KjP~A pf TJ§Ç @o @r ZJuJ hMPaJA ßrKc TrJ yPò, ßhUJ pJT, @o S ZJuJr ßTJjaJ ßTJj KhPT pJ~Ç IPjPTA jJKT VJPZ TJÅbJu ßhPU ßVJÅPl ßfu KhPòÇ IPjPTA jJKT muPZ, @r IPjqr oJgJ~ TJÅbJu ßnPX ßUPf ßhS~J yPm jJÇ ßTC ßTC jJKT k´˜Mf yPò, rg ßhUPf KVP~ TuJ ßmPY @xPmÇ @orJ Ff TgJ mum jJÇ KvKãTJ muPuj, mPuJ ßfJ, T @r u @TJPr uJÇ TL y~? ZJ© C•r Khu: UJmÇ @orJ TuJ UJAÇ oPj oPjÇ @r SÅrJ UJj ßVJV´JPxÇ TL rTo UJS~Jr v» yPòÊjPf kJPòj? SÅrJ UJPòjÇ ßVJV´JPx KVuPZjÇ ßxA v» ßvJjJ pJPò-UJA UJA, UJA UJA...

T + uJ = UJm @KjxMu yT ßuUT : xJKyKfqT S xJÄmJKhT

oJ lPuwM ThJYjÇ lu jJKT xm xo~ kJS~J pJ~ jJÇ lPur @vJ jJ TPrA fJA TJ\ TPr ßpPf y~Ç KT∂á V´LÚTJPu lPur @vJ KT @orJ UJKjTaJ TrPf kJKr jJ? @o, \Jo, KuYM, TJÅbJu, @jJrx, TuJr FAaJA ßfJ ßoRxMoÇ lu mJ\JPr kJS~J pJPm, aJTJ gJTPu ßhKv-KmPhKv ßpPTJPjJ luA mJ\Jr ßgPT KTPj @jJ pJ~, FojKT oJW oJPxS kJS~J pJ~ @o! FaJ ßpoj xfq, ßfoKj xfq mJ\JPr lroJKuj ZJzJ lu @PhR kJS~J pJPm KT jJ, FA xPªy @oJPhr pJPm jJ! @Ko FTmJr lu KTjPf KVP~ KmPâfJPT muuJo, nJA, @oJPT ßTKoTqJu ZJzJ lu ßhjÇ KfKj muPuj, ßTKoTqJu ZJzJ ßTJPjJ lu @oJr ßhJTJPj jJAÇ lu KTjPf KVP~ KmPâfJPhr TJZ ßgPT jJjJ rTo IkoJjTr TgJ @Ko mÉmJr y\o TPrKZ, ßTJPjJ \mJm ßhS~Jr ßYÓJ TKrKjÇ FTmJr yPuJ KT, yJKfrkMu mJ\JPr ßkÅPk KTjPf ßVKZÇ ßkÅPk FTaJ mJZuJo, muuJo, Tf hJoÇ ßhJTJKj \JjJPuj, 130 aJTJÇ @Ko 100 aJTJ~ rlJ


42 oMÜKY∂J

31 May - 6 June 2013 m SURMA

ßT FA fJPrT K\~J? fJyKojJ ßyJPxj ßuUT : KvãT, TuJo ßuUT

ÈPZÅzJ ßVK†, nJñJ xMaPTx'- F TgJ mJÄuJPhv rJ\jLKf AKfyJPx FTaJ k´mJh mJTq KyxJPm kKrKYKf ßkP~PZÇ mJÄuJPhv \JfL~fJ mJhL hu (Km Fj Kk) k´KfÔJfJ orÉo ßo\r K\~JCr ryoJj (1979-1981 rJÓs k´iJj) CP¨Pvq muJ yP~ gJPTÇ k´~Jf ßo\r K\~JCr ryoJPjr ‰\qÔ kM© fJPrT ryoJjÇ rJ\jLKf IñPj ÈfJPrT K\~J' jJPo ßmvL kKrKYfÇ kJKrmJKrT jJPor xM© iPr, oJ, UJPuhJ K\~J, ‰\qÔ kM©, fJPrT K\~J @r TKjÔ kMP©r jJo yS~J CKYf KZu, @rJlJf mJ ßTJPTJ K\~J KT∂á AKj ÊiM ÈßTJPTJ' jJPo ßmvL ˝Jòª ßmJi TPrjÇ ßxjJ ZJCKj ßgPT Vj TJfJPr xJKou yPf ßo\r K\~JPT IPjTaJ xKñj kg kJKz KhPf yP~KZuÇ KjKËhs KjrJk•J ßmKÓf mqJrJPT ßZJaUJPaJ IPjT ßxjJ InMq™JjPT IÄTáPrA TPbJr yPò KmjÓ TPr KhP~KZPujÇ ßjfífô k´hJjhJrLPhr fKzWKz TPr ^áKuP~ KZPuj lÅJKxr hKzPfÇ KYrJYKrf \JfL~ KjmtJYj k≠Kf j~, FT IKnjm TJ~hJ~, ÈyÅJ, jJ' ßnJPar oJiqPo FTò© ãofJ kJTJPkJÜ TPrKZPuj mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL kJKatr \jT ßo\r K\~JÇ kJutJPoP≤ ÈAjPcoKjKa' (vJK˜ ßgPT ImqJyKf) @Aj kJv TKrP~ \JKfr \jT mñmºá yfqJ oJouJr hr\J KYrfPr mº TPr KhPujÇ ß\umªL \JfL~ YJr ßjfJ ÈyfqJ fh∂ TKovj' mJKfu TPr KhP~ yfqJTJrLPhr KmYJKrT @SfJ ßgPT oMÜ TPr

PhjÇ kMrÛJr ˝„k KmPhPv rJÓshNf kPh nNKwf TPrjÇ 1981 xJPu Y¢V´JPo FThu ßxjJ YâJ∂TJrLPhr yJPf ootJK∂T oOfáq WPa mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hPur k´mftT ßo\r K\~JrÇ rJPfr IºTJPr KTZM mMP^ CbJr @PVA FT^ÅJT èKu oMyNPft fÅJr Phy ^ÅJ^rJ TPr Ph~Ç ZKzP~ KZKaP~ kPz KZjú KmKòjú ßhyJmPvwÇ KkfJr xMUxñ ßmvL Khj kJjKj x∂JjÆ~Ç xMrKãf FuJTJ~ xrTJr mrJ¨Tíf CkßxjJk´iJPjr mJKz 6 j’r vyLh oAjMu PrJcÇ rJÓskKf K\~J, kKrmJr kKr\j KjP~ F KbTJjJ~ mJx TPr ßVPZj oOfáqr @PVr Khj kpt∂Ç ßhPvr hOKÓPf 6 j’r vyLh oAjMu ßrJc : xhq KmimJ PmVo UJPuhJ K\~J jJmJuT hMA kM© x∂Jj KjP~ 6 oAjMu ßrJc F myJu fKm~Pf rP~ ßVPuj k´J~ Kfj hvT iPrÇ xJoKrT k´iJj ˝JoL ßo\r K\~Jr \LKmfTJPu Im˙Jj ZJzJS ßmVo K\~J hu ßjfJ KyxJPm S krmKftTJPu ßhPvr KjmtJKYf xrTJr k´iJj yP~S 6 j’r oAjMu ßrJc oJKuTJjJr oJ~J ZJPzj KjÇ pKhS ˝JoLr ImftoJPj S krmKftTJPu, hPur ßjfJ S ßhPvr k´iJjoπL kPh gJTJTJuLj CkPrJÜ KbTJjJ~ fÅJr mxmJx ßTJjnJPmA ‰mi KZu jJÇ @Kvr hvPT ßk´KxPc≤ FrvJPhr mPhRuPf ßmVo K\~J 99 mZr A\JrJ~ 6 j’r oAjMu PrJPc ˙J~LnJPm mxmJPxr IjMoKf ßkP~ ßVPujÇ k´vú \JPV, \jJm FrvJh, ßk´KxPc≤ KZPuj mPa KT∂á PhPvr xŒK• fÅJr ßTJj QkfíT xŒK• j~Ç ßTJj @AjmPu KfKj fÅJr vJxjJoPu PmVo K\~JPT PxjJKjmJPx @\Lmj gJTJr IKiTJr KhP~KZPuj? CkKr ßmJjJx KyxJPm f“TJuLj ßk´KxPcP≤r Z©ZJ~J~ èuvJPj jJooJ© hJPo @PrJ FT @KuvJj mJzLr oJKuT mPj pJj KfKjÇ mftoJj nNKomJ\JPr oNuq TP~T ßTJKa aJTJÇ jJmJuT FKfo hMA kMP©r pJmfL~ mq~nJrS xrTJr myj TPrKZuÇ \jv´∆Kf @PZ, ˝JoL rJÓsk´iJj ßo\r K\~Jr yfqJTJP¥r PjkPgqr jJ~T KZPuj ßo\r ß\jJPru ßoJyJÿh ßyJxJAj FrvJhÇ FfKhPj jJmJuT kM©Æ~ xJmJuT yP~ PVPZÇ C•rJKiTJrxMP© kJS~J mJmJr ÈPZÅzJ ßVK†, nJñJ xMaPTx' y~fmJ ˙Jj TPr KjP~PZ mJÄuJPhv \JfL~ pJhMWPrÇ KmFjKk hu ßjfJ ßmVo K\~J fÅJr rJ\QjKfT pJmfL~ TotTJ¥ YáKaP~ YJKuP~ pJKòPuj TPbJr KjrJk•J muP~ gJTJ F KbTJjJ ßgPTÇ hMA kM©, fJPrT S ßTJPTJr TJPuJ aJTJ mJjJPjJr @ÅUzJ yP~ CPb ßxjJKjmJx FuJTJ~ ImK˙f FA oAjMu ßrJcÇ PWJr ßm-@AjL hUuTíf mJx˙Jj 6 j’r vyLh oAjMu ßrJcÇ Fr IQmi oJKuTJjJ KjP~ mJÄuJr ßwJu ßTJKa oJjMPwr aá v»Ka TrJr xJyx ßjAÇ fPm @APjr CP≠t j~ PTCA j~Ç 13 jPn’r 2010 yJAPTJat \JKrTíf @PhPv ßmVo K\~JPT

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ ˝PhvL UJmJPrr ksTíf ˝Jh KjPf VsJo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ KmP~, VJP~ yuMh, \jìKhj, ßxKojJr, ßksxTjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ

6 oAjMu ßrJc ßgPT YPu ßpPf y~Ç yJS~J nmj ßhRrJ® : 2001 KjmtJYj Km\P~r kr ÈyJS~J nmj' rJ\jLKf IñPj mÉu @PuJKYf ˙JkjJ KyxJPm kKrKYKf kJ~Ç FT kptJP~ nmjKa k´iJjoπL TJptJu~ ßgPTS k´nJmvJuL yP~ CPbÇ PhPvr vKÜ ßTªsKmªMr ˙Jj hUu TPrÇ f“TJuLj k´iJj oπLr ‰\qÔ kM©, mJÄuJPhv \JfL~fJmJh hPur pMVì xŒJhT \jJm fJPrT K\~Jr yJPfr AvJrJ~ nmjKar YJKmTJKb WMrfÇ F xMmJPh ãofJxLj @ouJPhr Kj~Kof pJfJ~Jf KZu F nmjKaPfÇ \jJm fJPrT KZPuj FÅPhr IKf @hPrr ÈnJA~J'Ç k´vJxKjT kKrYJujJ mqm˙J ßpoj, kPhJjúKf, TotKjP~JV, mrUJ˜, mhKu fhKmr FT TgJ~, Vjk´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr xoJ∂rJPu pJmfL~ vJxjmqm˙J F yJS~J nmj ßgPT kKrYJKuf yf ÈfJPrT nJA~J'r IñMKu ßyuPjÇ KÆfL~ KmvõpMP≠ \JotJj jJ“Kx è¬ kMKuKv TJ~hJ~ vJKxf \JotJKjr xJPg F IQjKfT mqm˙JkjJ fáujL~Ç ÈfJPrT-yJS~J' mOP•r mJAPr KTZM TrJ KZu FPTmJPrA Ix÷m mqJkJrÇ ßZPur uJVJoyLj PhJht¥ k´fJPkr TJPZ f“TJuLj k´iJjoπL UJPuhJ K\~J oJ yP~S KZPuj KjKmtTJrÇ xm KTZM ß\PjS jJ-\JjJr nJj TrPf mJiq yP~KZPujÇ hMjLtKfPf xŒOÜfJ : 2001 KjmtJYPj mJÄuJr oJjMw ßhUPZ: KmFjKk hPur \~Ç oJ k´iJj oπL ßmVo UJPuhJ K\~J KÆfL~ hlJ~ ãofJr VKhPf @xLjÇ rJ\jLKf IñPj mz kM© fJPrT K\~Jr xKâ~ IÄv V´yjÇ xMKmiJmJhL ßYuJYJoM¥M ßoRoJKZPhr nLzÇ FPhrA FT\j KZPuj mqmxJK~T IÄvLhJr KV~JxC¨Lj @u oJoMjÇ muJmJÉuq, ßmVo UJPuhJ K\~Jr vJxjJoPu hMjtLKf Kmvõ\KrPk mJÄuJPhv kr kr YJrmJr hMjtLKfr vLwt˙Jj hUu TPrÇ IKnPpJV rP~PZ, oJP~r k´iJjoπLfôTJPu fJPrT K\~J KmPhPv ßTJKa ßTJKa aJTJ kJYJPrr CP¨Pvq 15/20 mJr oJPuJKv~J~ pJfJ~Jf TPrKZPujÇ KmVf f•ôJmiJ~T xrTJr @oPu 2007 F (7 oJYt) hMjLtKfr \JPu @aPT kPz pJj KmFjKkr FA oyJ k´fJkvJuL fJPrT K\~JÇ oAjMu ßrJc (TqJ≤jPo≤) KbTJjJ ßgPTA fÅJPT @aT TrJ y~Ç hLWt 18 oJx TJrJmªL fJPrT K\~J IxM˙ Im˙J~ oMKÜ kJj 2008 F (3 ßxP¡’r)Ç k´vú \JPV, kMPrJ kKrmJr kKr\j KjP~ \jJm fJPrT mZPrr kr mZr iPr KmuJPfr mMPT mxmJx TrPZj, xPñ YuPZ jJoLhJoL yJxkJfJPu KYKT“xJÇ F KmkMu mq~nJßrr C“x ßTJgJ~? TgJ~ mPu, mPx ßUPu rJ\Jr nJ¥JrS C\Jr yP~ pJ~Ç xMroJ xÄmJPh k´TJv, (4-10\JjM~JrL 2013) fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ 20 ßTJKa aJTJ kJYJPrr IKnPpJPV FTaJ oJouJ YuPZÇ F oJouJ~

J~ V´Jo mJÄu mJÄuJr .. ˝Jh Kjj.

pMÜrJPÓsr ßVJP~ªJ xÄ˙J xyPpJKVfJ TrPZÇ xÄmJhkP© k´TJKvf xN© ßgPT @PrJ \JjJpJ~, Vf oJPYt KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj S fÅJr mºá KV~JxCK¨j oJoMPjr KmÀP≠ Igt kJYJPrr oJouJr ÊjJKj y~Ç KjotJj TjÓsJTvj ßTJŒJKj KuKoPaPcr oJKuT UJKh\J AxuJPor TJZ ßgPT KV~JxCK¨j oJoMj 20 PTJKa 41 uJU 25 yJ\Jr 843 aJTJ ßjjÇ KxñJkMPr FA aJTJ ßujPhj y~Ç FA aJTJr oPiq fJPrT ryoJj Kfj ßTJKa 78 uJU aJTJ UrY TPrjÇ 5-11 FKk´u, xMroJr k´go kJfJ~ ZKmxy KvPrJjJo KZu: fJPrT ryoJPjr ßxRKh-@rm xlr IrJ\QjKfT S mqKÜVfÇ KYKT“xJr \jq hLWtKhj PgPT krmJxL S @kj\jyLj kKrPmv ßgPT FA k´gomJr ßmr yPuj KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjÇ kKm© SorJy kJuPj KfKj mftoJPj Im˙Jj TrPZj ßxRKh @rPmÇ ÈpM≠ jJKT kKrvso, Kx≠J∂ ßjS~Jr xo~ FPxPZ'xÄmJhkP© k´TJKvf KvPrJjJo xN© PgPT \JjJpJ~, P\¨Jr FT ßyJPaPu @P~JK\f xnJ~ fJPrT ryoJj ßjfJTotLPhr CP¨Pvq mPuj- Vf 5-6 mZr iPr @oJr S K\~J kKrmJPrr Skr ßp KjptJJfj yP~PZ, ßhv S oJjMPwr ˝JPgt fJ mMPTr VnLPr ßYPk ßrPUKZÇ PhPvr hMjtLKf xŒPTt fÅJr o∂mq FojaJA KZu˝JiLjfJr kr @\ kpt∂ ßTJPjJ @∂\tJKfT xÄ˙J xrTJPrr Cókh˙ ßuJT hMjtLKfr xPñ \Kzf FojaJ mPuKjÇ KT∂á F xrTJPrr xoP~ KmvõmqJÄT k´oJj TPr KhP~PZ k∞J ßxfár hMjLtKfPf xrTJPrr CókptJP~r ßuJT \Kzf Ç F ßpj,È YJuMKj mPu, xNÅY ßfJr kJZJ~ láPaJ ßTj? oJYt 8-14 S oJYt 22-28 xMroJ kK©TJ~ pgJâPo k´TJKvf y~ xJÄmJKhT KV~Jx CK¨j KroPjr ßuUJ ÈKogqJYJr KjptJfPj hPo pJjKj fJPrT ryoJj S ßuUT c” oMK\mMr ryoJPjr ßuUJ ÈPhv jJ~T fJPrT ryoJj FT @® k´fq~L ßjfJ'Ç @APjr ßYJPU FA È@® k´fq~L ßjfJ': 5 ßlms∆~JrL kK©TJ xÄmJh KvPrJjJo (kOÔJ 3) ÈfJPrT-PTJPTJr PUÅJP\ KmùK¬ k´TJPvr KjPhtv'Ç Ee ßUuJPkr oJouJ~ fJPrT ryoJj S @rJlJf ryoJj ßTJPTJxy 11 @xJKo xoPjr \mJm jJ ßh~J~ kK©TJ~ KmùK¬ k´TJPvr KjPhtv KhP~PZj @hJufÇ 10 ßo 2013-r kK©TJ~ muJ y~, dJTJ~ KmPvw \\ @hJuf 3-F KmFjKkr ßY~JrkJxtj UJPuhJ K\~Jr mz ßZPu fJPrT ryoJj S fÅJr mqmxJK~T IÄvLhJr KV~JxCK¨j @u oJoMPjr KmÀP≠ KmPhPv Igt ßujPhj oJouJr xJãq V´yj YuPZÇ k´vú \JPV, hLWt kÅJY mZr kr FT @®k´fq~L ßjfJr ˜MKf mJTq CóJrPe ybJ“ ßuUTÆP~r Tuo Ff muL~Jj yP~ Cbu ßTj?

ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßksx TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ

68 Brick Lane, London E1 6RL | Tel: 020 7377 6116


oMÜKY∂J 43

SURMA m 31 May - 6 June 2013

kJKT˜Jj ßgPT KTZM KT ßvUJr @PZ? oKvCu @uo

ßuUT : xJÄmJKhT

@VJoL xÄxh KjmtJYjTJPu TL irPjr xrTJr ßhv kKrYJujJ TrPm∏ FA KjP~ ßp rJ\QjKfT xÄTa WKjP~ @xPZ, fJ ßgPT C•rPer hMntJmjJ xrTJPrr oPiq @PZ mPu oPj yPò jJÇ hMntJmjJ gJTf, pKh xrTJr oPj Trf ßp FaJ FTaJ xÄTaÇ ßylJ\Pf AxuJPor dJTJ ImPrJiPT ßTªs TPr xrTJPrr \jq ßp rJ\QjKfT Kmkh WKjP~ CPbKZu, fJ ßTPa pJS~Jr kr FUj xrTJr vÜnJPm mMK^P~ KhPò, KmPrJiL ß\JPar TJKX&ãf f•ôJmiJ~T xrTJr @r yPm jJÇ KmFjKk\JoJ~Jfxy kMPrJ KmPrJiL ß\JaPT xmKhT ßgPT ßTJebJxJ TPr xrTJr FUj hívqf ßmkPrJ~JÇ fJA mMK^ ßuJT\jPT muPf ßvJjJ pJPò: FA xrTJr KmPrJiL hPur ßfJ~JÑJ TPr jJÇ ßx ßpnJPm YJAPm @VJoL KjmtJYj ßxnJPmA yPmÇ fJPf mJh xJiJr ãofJ TJPrJrA ßjAÇ KT∂á xrTJr ßpnJPm YJAPm KmPrJiL ß\Ja ßxnJPm KjmtJYPj IÄv ßjPm jJÇ fJrJ ßp f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J AKfoPiq mJKfu TPr KhP~PZ, KmPrJiL ß\JPar hJKm IjMpJ~L fJ pKh KlKrP~ @jJ x÷m jJ-S y~, FTaJ KjhtuL~ xrTJr KmPrJiL hu YJ~, pJr IiLPj KjmtJYj ImJi, xMÔM S KjrPkã yPm mPu KmPrJiL hPur oPj yPmÇ KmFjKk FUj @r Èf•ôJmiJ~T' xrTJPrr hJKm TrPZ jJ, ÈKjhtuL~KjrPkã' v»pMVuA fJPhr oMPU CóJKrf yPò

ßmKvÇ KT∂á fJPhr FA hJKmS xrTJr ÃMPãk TrPm jJ, pfãe kpt∂ jJ fJrJ xrTJrPT mJiq TrPf kJrPZÇ KT∂á ßhPvr IKiTJÄv oJjMw KjmtJYjTJPu Foj FTKa xrTJrmqm˙J YJ~, pJr IiLPj KjmtJYPj IÄvVsyeTJrL xm hPur \jq ßuPnu ßkäK~Ä Kl mJ xMPpJPVr xoJj ßã© QfKr yPmÇ xJiJre oJjMw FUPjJ FaJPT f•ôJmiJ~T xrTJrA muPZ; FaJPTA fJrJ xoJiJj KyPxPm ßhUPZÇ KT∂á ãofJxLj hPur FPf @kK•r TJre TL? FA k´vú K\ùJxJ TPr uJn ßjAÇ xrTJr oMU lMPa muPm jJ @VJoL KjmtJYPj ßx KjP\r Km\~ KjKÁf TrPf YJ~Ç f•ôJmiJ~T xrTJPrr mqJkJPr fJPhr CóJKrf @kK•: KmFjKk FA mqm˙JPT jÓ TPr ßlPuPZ, f•ôJmiJ~T xrTJPrr TJrPeA 2007 xJPu FT-FVJPrJr oPfJ WajJ WPaKZuÇ ßp mqm˙Jr TJrPe ßhPv IVefJKπT vKÜr Kj~πe k´KfKÔf yP~KZu, k´J~-xJoKrT vJxj \JKr yP~KZu, ßhvPT ßxA mqm˙J~ KlKrP~ KjPf ãofJxLj hu rJK\ j~Ç KT∂á ãofJxLj hu, KmPvwf ãofJxLj k´iJjoπL KT xKfqA YJj ßp FA ßhPvr rJ\QjKfT k´Kâ~J~ @mJr xJoKrT y˜Pãk jJ WaMT? 2007 xJPur ÊÀPf KmPhKv TNajLKfPTrJ fJÅPT xJmiJj TPr KhP~ mPuKZPuj, hMA ßj©L xoP^JfJ~ jJ ßkRÅZJPu ßhPv xJoKrT y˜Pãk WaPmÇ fJÅrJ xJmiJjmJeL ÊKjP~KZPuj Ikr ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~JPTSÇ fJÅrJ Cn~ ßj©LPT mPuKZPuj, fJÅPhr Kj\ Kj\ hPur ßuJT\jA TNajLKfTPhr TJPZ irjJ KhP~ mPuKZPuj, fJÅrJ hMA ßj©Lr yJf ßgPT oMKÜ YJj, xJoKrT yJf FPx ßxA oMKÜ WKaP~ KhTÇ ßx xo~ ßvU yJKxjJ TNajLKfTPhr mPuKZPuj, ãofJ KmFjKkr yJPf pJS~Jr ßYP~ xJoKrT mJKyjLr yJPf ßVPuA KfKj UMKv yPmjÇ @r UJPuhJ K\~J TNajLKfTPhr xJmiJjmJeL jJTY TPr KhP~ mPuKZPuj, fJÅr ßxjJmJKyjL ßTJPjJnJPmA fJÅr ImJiq yPm jJÇ @\PT ßvU yJKxjJ ßpnJPm ãofJ~ k´fqJmftPjr TgJ nJmPZj, ßxKhj UJPuhJ K\~JS ßxA FTAnJPm ãofJ~ ßlrJr TgJ ßnPmKZPujÇ UJPuhJ K\~J xfqA f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J jÓ TPrPZj: A~J\CK¨j @yPÿPhr f•ôJmiJ~T xrTJPrr xo~ UJPuhJ K\~Jr TgJmJftJ S nJmnKñ KZu ãofJxLj k´iJjoπLr oPfJAÇ KT∂á hMA ßj©Lr Ijz QmKrfJr kKreKf fJÅPhr \jq TL ootJK∂T yP~KZu, F ßhPvr VefJKπT iJrJmJKyTfJr kPã fJ TfaJ ãKfTr yP~PZ, ßxaJ @r jfMj TPr muJr IPkãJ rJPU jJÇ FUj mJÄuJPhv @mJrS IPjTaJ ßxA kKrK˙Kfr oMPUJoMKUÇ pKhS xJoKrT y˜PãPkr x÷JmjJr è†j ßfoj ßjA, fmM f•ôJmiJ~T xrTJPrr TgJ CbPuA ãofJxLj hu ßx TgJ ˛re TKrP~ KhPòÇ xJoKrT

xÄuJk S (6 kOÔJr kr) xrTJKr kã ßgPT ImqJyfnJPm muJ yPò, xÄPvJKif xÄKmiJj IjMpJ~L mftoJj xrTJPrr IiLPjA KjmtJYj yPmÇ xrTJPrr oMUkJ© ßoJyJÿh jJKxo muPZj, k´J~ k´KfKhj, Èk´iJjoπL ßvU yJKxjJr I∂mtftL xrTJrk´iJj gJTJr k´Pvú ßTJPjJ @kx ßjAÇ' fJA pKh y~, fJyPu KÆfL~ kã TL TPr mPu-YPuj, @kjJPhr xPñ @kx TrPf xÄuJPk mKxÇ KjmtJYPj pKh @orJ 35Ka @xj kJA, fJ yPm kro kJS~JÇ VfmJPrr fMujJ~ ßVJaJ kJÅPYT ßmKvÇ KmKY© jJoL~ xÄVbj k´KfKhj @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrPZÇ ßTJPjJ xÄVbj xrTJrkãL~ S ßYfjJk∫LÇ ßTJPjJ xÄVbj KmPrJiLkãL~-fJrJ oiqk´JYqk∫LÇ ßTJPjJKa k´JT&-oiqpMVk∫LÇ ßYfjJk∫L @PuJYjJ xnJ~ oyJP\JPar TP~T\j ßjfJ ImiJKrfnJPm mÜJ gJTPZjÇ ßjfJrJ muPZj, IjqJjq VefJKπT ßhPv ßpnJPm KjmtJYj y~, ßxnJPmA @VJoL KjmtJYj yPmÇ mftoJj k´iJjoπLr IiLPjA KjmtJYj yPmÇ TUPjJ TUPjJ fJÅPhr mÜPmq ßmJ^J pJPò FA xÄxhA gJTPm, k´iJjoπLS gJTPmj FmÄ KbT xoP~ KjmtJYj yPmÇ fJPf xJiJre oJjMw mM^Pf kJrPZ, ßpKhj KjmtJYPjr luJlu ßWJKwf yPm, ßxKhj @PVr 350 FmÄ jfMj 300 ßoJa @oJPhr xJÄxh yPm 650Ç Imvq fJ I· xoP~r \jqÇ Fxm TgJr TgJÇ ßjfJPhr TgJr TJrPeA Fxm TgJ CbPZÇ TP~T Khj ßaKuKnvPjr khtJ~ ßvJjJ ßVu, mJÄuJPhv SP~ˆKojˆJr ˆJAu IgtJ“ KmsKav kJutJPo≤JKr mqm˙Jr oPfJ YuPmÇ Fr oPiq iPotr ßylJ\fTJrLrJ K\yJPhr cJT KhPujÇ xo~xLoJS ßmÅPi KhPujÇ YfMKhtPT @TJv-mJfJx oMUKrf yPuJ ÉÄTJPrÇ ßpxm IoNuq hlJ fJÅrJ ßWJweJ TrPuj fJr pMPVJkPpJKVfJ xŒPTt k´vú TPr Foj hMPaJ oJgJ TJr WJPzr SkPr @PZ? KT∂á fJÅrJ nMu TrPuj IgmJ fJÅPhr mMK≠\LmLrJ S hlJ rYK~fJrJ nMu TrPuj xÄUqJr mqJkJPrÇ KTPrJ mPuPZj, 13 xÄUqJKa @juJKTÇ FKhPT xrTJr oPj Tru, y~PfJ

y˜Pãk ßbTJPfA fJrJ jJKT f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J mJKfu TPrPZ FmÄ FA mqm˙J~ fJrJ @r TãPjJ KlrPm jJÇ KT∂á rJ\jLKfTPhr K\WJÄxJ, kr¸rPT xoNPu ±Äx TrJr ChVs k´~Jx S @®WJfL IKmoívqTJKrfJr lPu ßhPv pKh Foj kKrK˙Kf xíKÓ y~ pUj xJoKrT y˜Pãk IKjmJpt yP~ CbPm, fJyPu fJ WaPf f•ôJmiJ~T ßTj, ßTJPjJ mqm˙JrA k´P~J\j yPm jJÇ @oJPhr rJ\jLKfPTrJ pKh ßxaJ jJ YJj, KmPvwf k´iJjoπL ßvU yJKxjJ pKh xKfqA xJoKrT y˜PãPkr kg KYrfPr mº TrPf YJj, fJyPu kJKT˜JPjr KhPT FTmJr fJTJPf mKuÇ xJoKrT vJxPj \\tKrf kJKT˜Jj ßTJPjJ IjMxreL~ rJÓs j~Ç ßhvKar 66 mZPrr AKfyJPxr KxÄynJVA xJoKrT mJKyjLr hUPuÇ fmM kJKT˜JPjr KhPT fJTJPjJ hrTJr, TJre ßhvKaPf Foj KTZM WaPZ, pJ ßgPT @oJPhr rJ\jLKfPTrJ KvãJ KjPf kJPrjÇ kJKT˜JPjr xJPz Z~ hvPTr AKfyJPx FA k´go FTKa KjmtJKYf xrTJr kNet ßo~Jh ßvw TrPf ßkPrPZÇ KmPrJiL huèPuJ ßx xrTJrPT ßo~Jh ßvw yS~Jr @PVA C“UJf TrPf ßTJor ßmÅPi jJPoKj mPu FaJ x÷m yP~PZÇ fJrkr, ßo~Jh ßvPw KkKkKk xrTJr KjP\A ãofJ~ ßgPT KjmtJYj IjMÔJj TPr @mJr ãofJ~ ßlrJr \jq ßVJÅ iPrKjÇ KmPrJiL huèPuJPT xPñ KjP~ fJrJ ßTPªs S YJr k´PhPv I∂mtr&fLTJuLj f•ôJmiJ~T xrTJr Vbj TPrPZÇ @oJPhr A~J\CK¨j-oJTtJ FTPkPv f•ôJmiJ~T xrTJr j~, xKfqTJPrr KjhtuL~ KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJr, pJr k´Kf xm hu @˙J k´TJv TPrPZÇ KjmtJYjL ßUuJr ßrlJKr KyPxPm xm hu ßoPj KjP~PZ KjmtJYj TKovjPT∏ ßTJPjJ hu mPuKj ßp KjmtJYj TKovjPT fJrJ kãkJfhMÓ oPj TPrÇ FnJPm, I∂mtr&fLTJuLj f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´vJxKjT xyPpJKVfJ~ KjmtJYj TKovj 11 ßo ßp KjmtJYj IjMÔJj TPr, ßxA KjmtJYPj xhq KmhJ~L vJxT hu kJKT˜Jj Kkkux kJKatr nrJcMKm WPaÇ KT∂á @oJPhr @S~JoL uLV-KmFjKkr oPfJ KjmtJYPjr lu ßWJweJoJ© fJrJ mPuKj ßp FA lu fJrJ oJPj jJÇ KjmtJYPj IKj~o yP~PZ, F rTo IKnPpJV TPrS KkKkKk lu ßoPj KjP~PZ FmÄ mPuPZ ßp fJrJ VefPπr ˝JPgt KjP\Phr krJ\~ ßoPj KjPòÇ Ijq k´KfÆj&ÆL huèPuJS KjmtJYPjr lu ßoPj KjP~PZÇ TJre kJKT˜JPjr rJ\jLKfPTrJ VefJKπT iJrJmJKyTfJ rãJPT fJÅPhr FT j’r IVsJKiTJr KyPxPm K˙r TPrPZjÇ FA KjmtJYjPT fJÅrJ muPZj fJÅPhr rJ\QjKfT AKfyJPxr FT KmrJa oJAuluTÇ fJÅrJ Fr oiq KhP~ xNYjJ WaJPf YJj Foj FT rJ\QjKfT kPmtr, ßpUJPj xJoKrT y˜PãPkr ßTJPjJ xMPpJVA @r gJTPm jJÇ

ßylJ\Pfr \jq 13 xÄUqJKa uJKTÇ fJÅrJ xJl \JKjP~ KhPujmJÄuJPhv oMxuoJjPhr ȘJj' xm oJjMPwr ÈPhv' j~-xMfrJÄ fJ YuPm ÈoKhjJ xjh' IjMpJ~LÇ yPf kJPr TgJaJ TgJr TgJ! KT∂á oyJP\JPar xJŒ´hJK~TfJ k´KfPrJiTJrL mJo hPur ßjfJPhr ßTC k´KfmJh TrPuj jJÇ mJo ßjfJPhr Im˙J FUj IPjTaJ @S~JoL ßjfJPhr ßk~JhJr oPfJÇ fJÅPhr ßnJa jJ gJTPuS fJÅPhr ßp vÜ rJ\QjKfT @hvt KZu, ßx \jq oJjMw fJÅPhr v´≠Jr ßYJPU ßhUf, ßx TgJ fJÅrJ nMPu ßVPZjÇ FT\j oJjMPwr \LmPj ãofJr rJ\jLKfA xm j~Ç fJ ßp j~ fJr \jq oyJ®J VJºL, \~k´TJv jJrJ~e mJ oSuJjJ nJxJjLr híÓJP∂r k´P~J\j ßjAÇ FA nJrfmPwt IVKef @hvtmJj rJ\jLKfT @PV ßfJ KZPujA-@\S @PZj IPjPTÇ pJÅPhr TJPZ oKπfô mJ FoKkfô IKf fMòÇ mJoPhrS ßhJw KhP~ uJn ßjAÇ fJPhr xJÄVbKjT vKÜ xLKofÇ fJA fJPhr TJPZ kMPrJPjJ ÆJKªôT m˜MmJhL fP•ôr ßYP~ xoP~JkPpJVL @oZJuJf•ô ßmKv V´yePpJVqÇ KT∂á mz hPur ßjfJPhr TL Im˙J? pUj k´KfKhj @PuJYjJ xnJ~ KmPrJiLhuL~ ßjfJPT VJuJVJu TPrj fUj fJÅrJ oyJmLr @PuT\J¥JrÇ V\tj TPrj KxÄPyr oPfJÇ pUj fJÅrJ KjP\r hPur ßTªsL~ TKoKar xnJ~ ßpJV ßhj, huL~ ßjfJr xJoPj UrPVJPvr ßYP~ uJ\MT S vJ∂Ç hPur ˝JPgt, xrTJPrr ˝JPgt, ßhPvr ˝JPgt xKbT TgJKa muJPT huL~ ví⁄uJnñ mPu jJÇ FUj mrÄ KmvõJx y~, C¨LjL~ k´vJxPjr xo~ fJÅrJ Foj KTZM TPrPZj ßvU yJKxjJr KmÀP≠, pJr \jq FUj ßUJvJoMKh TrJ ZJzJ oMU ßUJuJr xJyx ßjAÇ FTA Im˙J KmFjKkr ßjfJPhrSÇ KmFjKk mMÅh yP~ @PZ ãofJ~ pJS~Jr ßjvJ~Ç UJPuhJ K\~J @uKaPoaJo KhPujÇ KfKj xo~ ßmÅPi KhPuj 48 WµJÇ FTaJ mJKz mhu TrPfS FT x¬Jy xo~ uJPVÇ ßvU yJKxjJ ãofJaJ ßp ßylJ\KfPhr yJPf fMPu ßhPmj fJr FTaJ ßVJZVJZ TrPfS 1015 Khj xo~ k´P~J\jÇ 48 Khj xo~ KhPuS kJrPfjÇ 5 ßo dJTJ~ @xJ ÈoMxJKlr S ßoyoJjPhr UJhq-kJjL~ KhP~ xyJ~fJr \jq fJÅPhr kJPv' gJTPf dJTJmJxLPT @øJj \JjJPujÇ dJTJmJxLr

rJ\QjKfT @hvt S híKÓnKñr kJgtTq-KmPrJi pfA fLms ßyJT, xm rJ\QjKfT hu pKh CkuK… TPr ßp rJ\QjKfT k´Kâ~J xYu rJUJ \ÀKr, fJyPu rJ\jLKfr mJAPrr vKÜr rJ\jLKfPf y˜Pãk TrJr hr\J mº yP~ pJ~Ç jS~J\ vKrPlr hu kJKT˜Jj oMxKuo KuV (KkFoFu-Fj) FTT xÄUqJVKrÔfJ kJ~Kj mPu xrTJr VbPjr \jq k´P~J\jL~ @xPjr \jq fJPhr Ijq ßTJPjJ hPur xPñ ß\Ja mJÅiPf yPmÇ ßx k´Kâ~J pUj YuPZ, fUj k´iJj KmPrJiL hu KyPxPm KkKkKk jfMj \JfL~ kKrwPh fJPhr ßjfJ KyPxPm oPjJjLf TPrPZ Qx~h UMrKvh @yPoh vJyPTÇ fJÅr oPjJj~Pjr UmrKa kJKT˜JPjr xÄmJhoJiqPo pf èÀPfôr xPñ k´TJKvf yP~PZ, fJr ßYP~ ßmKv k´YJr ßkP~PZ k´iJj KmPrJiLhuL~ ßjfJ KyPxPm fJÅr ßhS~J k´go mÜmqÇ TrJKYr AÄPrK\ QhKjT cj 26 ßo KuPUPZ, Qx~h UMrKvh mPuPZj fJÅr hu YJ~ jS~J\ vKrPlr jfMj KkFoFu xrTJr ßpj fJr kJÅY mZPrr ßo~Jh kNet TrPf kJPrÇ KfKj KmvõJx TPrj, Fr oiq KhP~ kJKT˜JPj xJoKrT Q˝rfPπr hr\J KYrfPr mº yP~ pJPmÇ KfKj mPuj, KkFoFu-Fj xrTJr pKh ßo~Jh kNet TrPf kJPr, fJyPu ßTJPjJ vKÜA @r VefπPT uJAjYMqf TrJr TgJ nJmPfS kJrPm jJÇ \JfL~ kKrwPhr jfMj k´iJj KmPrJiLhuL~ ßjfJ Qx~h UMrKvh @rS mPuj, KmPrJiL hu jfMj xrTJPrr xm VeoMUL jLKfPT xogtj ß\JVJPm, xrTJPrr \jq ßTJPjJ ^JPouJ xíKÓ TrPm jJ, pfãe kpt∂ jJ xrTJr \j˝JgtKmPrJiL KTZM TrPZÇ FojKT KkFoFu-Fj xrTJr pKh \JfL~ ˝JPgt xÄKmiJjS xÄPvJij TrPf YJ~, KmPrJiL hu KkKkKk fJPf xogtj ß\JVJPmÇ @VJoL kJÅY mZr kJKT˜JjPT IPjT èÀfr YqJPuP†r oMPUJoMKU yPf yPm∏ F TgJ CPuäU TPr Qx~h UMrKvh @rS mPuj, KmPrJiL hu xrTJrPT xyPpJKVfJ TrPf YJ~ ßpj ßhPvr xJoPj YqJPu†èPuJ ßoJTJKmuJ~ xrTJr xão y~Ç kJKT˜JPjr jfMj k´iJj KmPrJiL hu jfMj xrTJPrr xPñ xKfqA TfaJ xyPpJKVfJoNuT @Yre TPr fJ xJoPj @orJ ßhUPf kJmÇ FUj FaMTM I∂f ßmJ^J pJ~ ßp KmPrJiLhuL~ ßjfJr Fxm mÜPmqr hNrmftL ßvsJfJ ßhvKar xJoKrT mJKyjL, pJrJ GKfyqVfnJPm kJKT˜JKj rJ\jLKfr Ijqfo ßUPuJ~JzÇ ßUuJr oJb ßgPT fJPhr KYrfPr ßmr TPr ßhS~J KjÁ~A xMTKbj yPmÇ fmM ßxA TKbj TJ\aJ~ yJf uJVJPf rJ\jLKfTPhr oPiq FmJr FTaJ IPWJKwf oQfTq yP~PZ mPu oPj yPòÇ mJÄuJPhPvr Im˙J pKhS ßx rTo j~, fmM FUJPj xJoKrT mJKyjLr \M\M ßhKUP~ rJ\jLKfKmPhrJ KjP\Phr ˝JPgt pJ TPrj, fJPf ßvw kpt∂ ßTJPjJ TNuA rãJ kJ~ jJÇ

oPiq KTZM ßp @S~JoL uLV S 14 hPur xogtTS @PZj fJ KfKj \JPjjÇ 6 ßo ßnJrrJPf dJTJmJxL ßfJ hNPrr TgJ, j~JkfiPjr TotLrJS fJÅPhr kJPv hJÅzJPuj jJÇ mrÄ ßxKhj xMmPy xJKhPTr xo~ j~JkfiPjr IKlPxr mJKxªJrJ \JfL~ TKmr V\u ßVP~PZjÇ Yfôr ßgPT oMxJKlrrJ WPr SrPl oJhsJxJ~ KlPr pJKòPuj ßYJPU kJKj KjP~Ç fUj FT yJPf kJKjr ßmJfu S @PrT yJPf UJjJr kqJPTa KjP~ \JoJ~Jf-KmFjKk-\JfL~ kJKatr ßjfJrJ ßVP~KZPuj j\ÀPur V\u: oMxJKlr ßoJZ F @ÅKU-\u KlPr Yu @kjJPr Kj~JÇ fJÅPhr xmJA @kjJPr Kj~J KlPr ßpPf kJPrjKjÇ IPjPTr \J~VJ yPuJ yJxkJfJPur mJrJªJ~Ç KmPrJiL hPur xPñ xÄuJPk xrTJr oJrJ®T @∂KrTÇ ßx TgJ mJj xJPyPmr xMhvtj xyTJrLPT mPu KhP~PZjÇ FUj pKh KmPrJiL hu mPu, xÄuJPk pJoMÇ ßpAUJPj pJAmJr Tj ßxAUJPj mxMo KV~JÇ fPm A≤JrPkJPur ßuJTPhr TA~J ßhj @oJPhr hPur ÈkuJfT' @xJKoPT xÄuJPkr hMA-YJr Khj kPr ßpj iArJ dJTJ~ @PjÇ KmPrJiL huPT xÄuJPk mxJr @øJj @r A≤JrPkJuPT hKz KjP~ FKVP~ @xJr @oπe-hMPaJ FTxPñ ßvJnj j~Ç u¥Pj ÈPVKaxmJVt mÜífJ'r 48 WµJr oPiq hMhPTr TotTftJrJ oJuPTJÅYJ ßoPr jJoPujÇ fJPf hMKa TJ\ yPuJ: hMhPTr ßY~JroqJPjr ßo~Jh @rS FT mZr mJzJr x÷JmjJ FmÄ xÄuJPkr TKlPj ßvw ßkPrT ßbJTJÇ xm ˝JiLj k´KfÔJj xrTJKr hPur ßjfJPhr AòJr TJPZ @®xokte TPrPZÇ VefJKπT xÄÛíKfS ßvw yP~ ßVPZÇ mJÄuJPhPvr oJjMw VKrm, KT∂á fJrJ Vefπ kZª TPrÇ xÄmJhoJiqPor Skr @WJf, xnJ-xoJPmv KjKw≠, yJouJ-oJouJ, A≤JrPkJu KhP~ hPur ßjfJPT kJTzJS TrJr AòJ k´TJv-Fxm oJjMw kZª TPr jJÇ ßp ßhPv \jxÄUqJ ßmKv FmÄ oJjMPwr oJgJ Vro, ßxUJPj xrTJPrr oJgJ bJ¥J jJ yPu mz KmkK• FzJPjJ x÷m j~Ç ßuUT : VPmwT, k´JmKºT S TuJo ßuUT


44 oMÜKY∂J

31 May - 6 June 2013 m SURMA

ÈQTKl~f' j~ ßVJuJo xJrS~Jr

ßuUT : xoTJu xŒJhT

15 xŒJhPTr KmmíKf x÷mf KTKû“ YJûuq xíKÓ TPrPZÇ ßmv KTZM xÄVbj S KmKvÓ\j KmmíKf KhP~, xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo o∂mq k´TJv TPr F mqJkJPr k´KfKâ~J mqÜ TPrPZjÇ TJrS nJwJ jojL~, TJrS ßmv vJKjfÇ oJyoMhMr ryoJj S fJr @oJr ßhv k´xPñ xMvLu xoJP\r híKÓnKñ ¸Ó : F kK©TJKa S fJr xŒJhT xJÄmJKhTfJr ˝JiLjfJr jJPo KhPjr kr Khj ß˝òJYJr TPrPZjÇ fJPhr KmÀP≠ mqm˙J V´ye IKjmJpt KZuÇ È@kJff' mº TPr ßhS~J KaKn YqJPju hMKa ßylJ\Pfr fJ§Pmr KhPj xÄWJf-xÄWwt ZKzP~ KhPf CÛJKjoNuT k´YJreJ YJKuP~PZ∏FPfS xPªy ßjAÇ rLKfoPfJ xÄmJh xPÿuj TPr 15 xŒJhPTr KmmíKfr mqJkJPr ßãJPnr TgJ \JKjP~ fgqoπL mPuPZj, xŒJhTrJ x÷mf ÈjJ ß\PjA' KmmíKfPf ˝Jãr TPrPZjÇ FTA xPñ KfKj oJyoMhMr ryoJPjr mqJkJPr ÈSTJuKf' jJ TrJr xMkrJovtS KhP~PZjÇ ZJPkJwJ 15 xŒJhT fgqoπLr FA KyPfJkPhv èÀPfôr xPñA V´ye TPrPZjÇ Vf mMimJr xyPpJVL ßcAKu ˆJr ÈjJ mMP^A' FTKa xŒJhTL~ KuPU ßlPuPZÇ xŒJhTL~Kar KvPrJjJo : rJAK\Ä AjauJPr¿ :AjlrPovj KoKjˆJxt KuaJrJu S~JKjtÄÇ xŒJhTL~Pf muJ yP~PZ, oπLr mÜmq ÊPj oPj yPò, ßhPvr IKiTJÄv vLwt ‰hKjPTr xŒJhT

Èfgq' jJ ß\PjA ßpRgnJPm FTKa KmmíKfPf ˝Jãr TPrPZjÇ @xu fgq x÷mf ÊiM oπLA \JPjjÇ @oJr IPjT ÊnJgtL oPj TPrj, KmmíKfPf @oJr ˝Jãr jJ TrJA ßv´~ KZuÇ mJrmJr KjP\r TgJ muJ ßp ßvJnjL~ j~, fJ ß\PjS xKmjP~ muPf YJA, xoTJu xŒJhT ßVJuJo xJrS~Jr S mqKÜ ßVJuJo xJrS~JPrr oPiq FTKa KmnJ\j ßrUJ rP~PZÇ ChJr VefJKπT ofJhvt xoTJPur xŒJhTL~ jLKfr oNu ˜÷Ç k´TJvT, xŒJhTxy kMPrJ xoTJu kKrmJr F jLKf IjMxrPe hJ~m≠Ç mqKÜ ßVJuJo xJrS~JPrr hJ~m≠fJr kKrKi FTaM Km˜ífÇ FA hJ~m≠fJ FT\j oMKÜPpJ≠J KyPxPm, mñmºMr @hPvtr IKmYu IjMxJrL KyPxPm, IxJŒ´hJK~T ßYfjJ~ KmvõJxL KyPxPmÇ KmmíKfKaPf ˝Jãr TPrPZ xoTJu xŒJhT∏FUJPj fJr mqKÜkKrY~ KjfJ∂A ßVReÇ xŒ´Kf VnLr rJPf aT ßvJPf IÄvV´ye TKoP~ KhP~KZÇ ÈjJ' ÈjJ' TPrS T°KY“-ThJKY“ hM'FTKa YqJPjPu ßpPf y~Ç ßxKhj Èxo~'-Fr cJPT xJzJ KhuJo F \jq ßp, xŒJhTPhr KmmíKf KjP~ xoJPuJYjJ k´xPñ hM-YJrKa TgJ muJ k´P~J\jÇ xoP~r ÈxŒJhTL~' IjMÔJPj k´mLe rJ\jLKfT S @oJr Kk´~ oJjMw rJPvh UJj ßojj FmÄ ÈKjC\ aMPc' xŒJhT Kr~J\CK¨j @yPohS KZPujÇ ßojj nJA F k´xPñ ßfoj o∂mq TPrjKjÇ @orJ hMA xŒJhT k´J~ IKnjú nJwJ~ FTKa TgJA muJr ßYÓJ TPrKZ∏15 xŒJhPTr Im˙Jj xŒNet ßkvJVfÇ VeoJiqPor ˝JiLjfJr mqJkJPr KYrKhjA @orJ ßkvJhJKrPfôr Skr ß\Jr KhP~KZÇ mJÄuJPhPvr xJÄmJKhTrJ F \jq Vmt TPr @xPZjÇ xŒJhTrJ oPj TPrPZj, @oJr ßhv k´TJPv KmWú xíKÓ S fJr xŒJhTPT ßV´lfJr FmÄ hMKa KaKn YqJPju xJoK~TnJPm mº TrPf ßp k´Kâ~J V´ye TrJ yP~PZ, fJ KmKixÿf y~KjÇ @oJPhr @kK•r oNu \J~VJKa FUJPjAÇ VeoJiqPo k´Je UMPu pJ UMKv muJr, yJf UMPu pJ UMKv ßuUJr IKiTJr KjKÁf TPrPZ mftoJj xrTJrÇ rJPfr aT ßvJ, xTJPur xÄmJhk©A fJr k´oJeÇ fJA ßTJPjJ KoKc~Jr KmÀP≠ IKj~Por @v´P~ khPãk V´ye xrTJPrr xKyÌMfJ KTZMaJ yPuS k´vúKm≠ TPrÇ mJÄuJPhPvr AKfyJPx Km˛~Tr WajJ ÈVe\JVre oPû'r @KmntJmÇ TJPhr ßoJuäJr lJÅKxr hJKmPf

vJymJPV ßp jfMj \Lmj S ßpRmPjr hNfrJ VP\t CPbKZPuj, fJPhr k´Kf k´go Khj ßgPTA xoTJu S xoTJu xŒJhPTr IU§ S ITM£ xogtj rP~PZÇ TJPhr ßoJuäJr pJmöLmj TJrJhP§r k´KfmJh \JKjP~ xoTJPur k´go kJfJ~ mqJjJr KvPrJjJo KZu∏'F rJ~ oJKj jJ'Ç fÀerJ FT xºqJ~ vJymJV Yfôr uJPUJ ßoJPor @PuJ~ CØJKxf TPr TJPhr ßoJuäJr lJÅKxr hJKm fMPuKZPujÇ krKhj xoTJPur k´go kJfJ~ ßoJPor @PuJr ßxA ZKm KZu kMPrJ kíÔJ\MPzÇ TqJkvj KZu : @PuJr kgpJ©LÇ mJÄuJPhPvr AKfyJPx ßTJPjJ xÄmJhk© FnJPm FTKa @PªJuPjr k´Kf F rTo IU§ xogtj mqÜ TPrPZ mPu @oJr \JjJ ßjAÇ xoTJu hLWtKhj pJm“ ÈVe\JVre oû' KjP~ YJr kíÔJr KmPvw xÄUqJ k´TJv TPrPZÇ vJkuJ YfôPr ßylJ\Pfr fJ§Pmr Km˜JKrf xÄmJh, KmPvw TPr VnLr rJPf vJkuJ Yfôr hMmtí•oMÜ TrPf KmPvw IKnpJPjr Kmvh Kmmre S ZKm FToJ© xoTJuA ßZPkPZÇ xoTJu TotLrJ F \jq IŸJj mhPj KmKjhs r\jL TJKaP~PZjÇ @Ko IfLPfr jqJ~ FUjS oPj TKr, È@oJr ßhv' xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJ kMPrJkMKr Kmx\tj KhP~ KhPjr kr Khj xJÄmJKhTfJr jJPo IxJÄmJKhTfJr KjªjL~ kg IjMxre TPrPZÇ KogqJ k´YJPr ßhv\MPz iotL~ CjìJhjJ xíKÓ TPrPZÇ oJyoMhMr ryoJj fJr kK©TJr k´go kíÔJ~ KjP\r ZKmxy ßp ßuUJ k´KfKhjA KuPUPZj, fJPfS xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJ xŒNet u–Wj TrJ yP~PZÇ xPfqr IkuJk TrJ yP~PZÇ TUjS KfKj ßjJÄrJ nJwJS mqmyJr TPrPZjÇ KfKj @oJr KmÀP≠S UJrJk nJwJ~ fJr kK©TJ~ KmPwJ VJr TPrPZjÇ xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ oJPj pPgòJYJr, Ikk´YJr, KogqJ k´YJr j~Ç Fr xPñ hJK~fôvLufJS pMÜÇ ÈybJ“ xŒJhT' oJyoMhMr ryoJPjr xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJ, ˝JiLjfJ, hJ~m≠fJr Kmw~ \JjJr k´P~J\j ßjAÇ KmPvw rJ\QjKfT CP¨PvqA fJr xŒJhT KyPxPm @KmntJmÇ @oJr ßhPvr ÈnJrk´J¬ xŒJhT' KyPxPm KfKj fJr Skr IKktf KovjA kJuj TPrPZjÇ CKuäKUf jJjJ TJrPe @oJr ßhPvr KcTîJPrvj mJKfu TrJ ßpfÇ KmhqoJj @APj xŒJhT, k´TJvPTr KmÀP≠ ßlR\hJKr @APj mqm˙J ßjS~J pJ~Ç k´KfTJPrr \jq ßk´x TJCK¿Pu pJS~J pJ~Ç Fr KTZMA TrJ y~KjÇ @oJPhr @kK•

ßxUJPjAÇ hMKa YqJPjPur mqJkJPr FTA mÜmqÇ fJrJS xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJ Kmx\tj KhP~ Khj-rJf CÛJKjoNuT k´YJreJ YJKuP~PZÇ 5 ßo xrTJPrr FT vLwt ßjfJPT mPuKZuJo, hMKa YqJPjPu Ikk´YJr YuPZÇ KaKn YqJPjPur uJAPx¿ ßjS~Jr xo~ ßp vft fJrJ ßoPj KjP~PZj, fJ fJrJ xM¸ÓnJPm u–Wj TrPZjÇ SPhr xfTt TPr ßhS~J CKYfÇ ßvw rJPf F hMKa YqJPju ßpnJPm mº TrJ yPuJ, fJS KmKixÿf y~KjÇ PTJPjJ ‰TKl~f ßhS~Jr \jq F ßuUJ j~Ç 15 xŒJhPTr KmmíKfr ßk´ãJkPa VeoJiqPor ˝JiLjfJ S hJK~fôPmJPir k´vúKaA C™Jkj TrKZÇ @oJPhr KmmíKfr ßk´ãJkPa F KjP~ èÀfôkNet @PuJYjJr xN©kJf yPf kJPrÇ VeoJiqPor ˝JiLjfJr k´TíKf, Fr xLoJPrUJ FmÄ Fr xPñ hJK~fôPmJPir \ÀKr k´P~J\jL~fJ KjP~ @PuJYjJ yS~J CKYfÇ FT\j xJPmT KmYJrkKfr ßjfíPfô @oJPhr FTKa ßk´x TJCK¿u @PZÇ xÄmJh KTÄmJ o∂mq KjP~ xÄãM… ßp ßTC ßxUJPj ßpPf kJPrjÇ TJCK¿u mzP\Jr xfTt KTÄmJ KfrÛJr TrPf kJPrÇ fJPhr rJP~r kMPrJ Kmmre xÄKväÓ kK©TJ kJfJ\MPz ZJPk (FUj k´go @PuJ ZJkPZ), mqx F kpt∂Ç ßk´x TJCK¿uPT xKfqTJr IPgt jqJ~kJPur nNKoTJ ßhS~J ßpPf kJPr mPu @Ko oPj TKrÇ ßx ßãP© TJCK¿Pur Vbjk´TíKfr mftoJj iJreJKa mhPu KhPf yPmÇ FUj ãofJxLj xrTJPrr @˙JnJ\jrJA F TJCK¿Pur xhxq yjÇ mJÄuJPhPvr mftoJj ßk´ãJkPa F mJ˜mfJ ßoPj KjP~S muJ pJ~, hJK~fôvLu S k´Jù ßuJTPhr oiq ßgPTS È@˙JnJ\j'Phr ßmPZ KjPf kJPr xrTJrÇ Vf TP~TKa TJCK¿Pur KhPT fJTJPu KT @orJ ßx KY© kJA? ˝JiLjfJ ßnJPVr kJvJkJKv VeoJiqo TfaJ hJK~fôvLu nNKoTJ kJuj TrPZ, ßx k´vúS IPjPTA fMPuPZjÇ Fr \mJm KhPf KVP~ @oJPhr Af˜f TrPf y~Ç TL ZJkm, TL ZJkm jJ, TfUJKj ZJkm FmÄ TL xŒ´YJr Trm, TL Trm jJ KTÄmJ TfUJKj Trm∏F KjP~S @PuJYjJ yS~J hrTJrÇ Kmvõ\MPz mz mz xÄmJhkP©r Kj\˝ @YreKmKi rP~PZÇ KmKmKx, KxFjFjxy mz mz xŒ´YJr oJiqoS TPbJrnJPm jLKfoJuJ IjMxre TPrÇ F mqJkJPr @orJ pf hs∆f hJK~fôvLu @PuJYjJ ÊÀ TrPf kJKr, ffA oñuÇ

@PªJuj S \jVPer KjrJk•J hMPaJA èÀfôkNet oMyJÿh \JyJñLr ßuUT : KoKc~J S Cjú~jTotL

PylJ\Pf AxuJo jJPor jfMj FTKa iotL~ ßVJÔL oJgJ YJzJ KhP~ CPbPZÇ ßylJ\f ßTJPjJ rJ\QjKfT hu j~, TSKo oJhsJxJPTKªsT FTKa iotL~ ßVJÔLÇ fJPhr IK˜fô Kfj oJx @PVS F ßhPvr ßTC IjMnm TPrKjÇ fPm fJrJ KZu jLrPm, KjníPfÇ iotL~ S~J\jKxyPfr oPiqA fJPhr f“krfJ xLoJm≠ KZuÇ IPjPT IKnPpJV TPrPZj, \JoJ~JPf AxuJoL ßylJ\Pfr oPiq dMPT FA @PªJuj kKrYJujJ TrPZÇ fPm ßylJ\f \JoJ~JPfr ßTJPjJ hJKm KjP~ @PªJuj TrPZ jJÇ fJPhr 13 hlJ FTJ∂A fJPhr hJKmÇ F rTo CØa hJKm Fr @PV ßTJPjJ hu TPrKjÇ fPm \JoJ~Jf ßjkPgq ßgPT FA @PªJuPjr xMPpJV KjP~ kKrK˙Kf \Kau TrJr ßYÓJ TrPf kJPrÇ ßx rTo @uJof FmÄ mÜmqS kJS~J pJPòÇ PylJ\Pfr TgJmJftJ S TJ\Tot xŒPTt fLms xoJPuJYjJr xo~ FPxPZÇ ßylJ\f ßTJPjJ rJ\QjKfT hu jJ yP~S ßp 13 hlJ hJKm ßkv TPrPZ ßxèPuJ jLKfVf AxMqÇ FèPuJ ßxA xrTJrA mJ˜mJ~j TrPf kJPr, pJPhr KjmtJYjL AvPfyJPr Fxm hJKm gJPT, pJPhr \jVe F rTo hJKm mJ˜mJ~j TrJr \jq oqJP¥a ßh~Ç IjqrJ F rTo hJKm KjP~ fJPhr k´fqJvJr TgJ muPf kJPr ÊiMÇ KT∂á fJ kNrPe Ijq hPur xrTJrPT IKfKrÜ YJk KhPf mJ mJiq TrPf kJPr jJÇ xrTJr, jJrL xoJ\ S jJVKrT xoJP\r FTKa IÄv

13 hlJ hJKmr KmÀP≠ k´KfmJPh ßxJóJrÇ FA k´KfmJPhr oJiqPo fJrJ 13 hlJ S ßylJ\fPT IfqKiT èÀfô KhP~PZ, pJ ßylJ\f k´fqJvJ TrPf kJPr jJÇ ßylJ\f ßTJPjJ rJ\QjKfT hu j~Ç fJrJ TUPjJ xrTJr Vbj TrPf kJrPm jJÇ fJPhr hJKm FTJ∂A oMPUr mMKuÇ ßylJ\Pfr 13 hlJ hJKmr k´Kf TetkJf TrJA KbT y~KjÇ AKfyJPxr S VefPπr kgkKrâoJ~ IPjT ßZJa ßZJa hu, IPjT ßVJÔL, IPjT mqKÜ CjìJPhr oPfJ IPjT TgJ mPujÇ fJÅPhr xm TgJPT èÀfô KhP~ KmfTt TrPu @xu TJ\ mqJyf y~Ç k´uJkPT k´uJPkr oPfJA ßhUJ CKYfÇ ßylJ\f pKh FTKa rJ\QjKfT hu yPfJ, fJyPuS UMm ßmKv èÀfô ßhS~Jr hrTJr yPfJ jJÇ FTKa oJhsJxJPTKªsT ßVJÔL, pJPhr xJoKV´T k´nJm UMmA I·, oJhsJxJr mJAPr pJPhr xogtT UMÅP\ kJS~J oMvKTu, mÉ AxuJoiotL~ xÄVbjA pJPhr KmPrJKifJ TrPZ, fJPhr 13 hlJ hJKm KjP~ yAYA TrJ xoP~r IkY~ mPuA oPj y~Ç ßylJ\Pfr 13 hlJ hJKm xŒPTt xrTJr ÊiM FTKa KmmíKf KhP~ muPf kJrf, È@orJ IjqJpq hJKm kNre TrJr \jq ãofJ~ @KxKjÇ ßylJ\f pKh oPj TPr fJPhr hJKm UMmA \jKk´~, fJyPu fJr KnK•Pf fJrJ @VJoL KjmtJYPj IÄv KjP~ ãofJ~ FPx hJKmèPuJ mJ˜mJ~j TrPf kJPrÇ ßhPvr \jVe fJPhr hJKmr kPã ßnJa KhPu @oJPhr muJr KTZM ßjAÇ' KmFjKk 5 ßo ßylJ\Pfr ImPrJi S oyJxoJPmPvr k´Kf xyoKotfJ k´TJv TPrKZuÇ KT∂á ßylJ\Pfr 13 hlJ hJKmr k´Kf KmFjKkr Im˙Jj TL, fJ FUPjJ ¸Ó TPrKjÇ @orJ @vJ Trm, KmFjKk 13 hlJ xŒPTt fJPhr Im˙Jj ¸Ó TrPmÇ pKh 13 hlJ fJPhr kZª y~, fJyPu @VJoL KjmtJYPj fJrJ FA hJKmèPuJ KjP~ ßnJaJrPhr TJPZ ßpPf kJPrÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmPT hNPr xKrP~ ßrPU ßylJ\Pfr kPã rJ\jLKf TrPf KVP~ KmFjKk KjP\Phr ãKf TrPZ jJ uJn TrPZ, fJ KvVKVrA fJrJ IjMnm TrPf kJrPm mPu oPj y~Ç KmFjKkr CKYf FUj @VJoL KjmtJYj k´Pvú xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mPx f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmKa @hJP~r ßYÓJ TrJÇ FmÄ FA @PuJYjJr \jq ßTJPjJ kNmtvft @PrJk jJ TrJÇ @PuJYjJr oJiqPoA fJPhr hJKm @hJP~r ßYÓJ TrPf yPmÇ KmFjKkr IPjPTr

iJreJ, @PªJuPjr (yrfJu) oJiqPo ßhv IYu TPr KhP~ fJrJ hJKm @hJ~ TrPf kJrPmÇ y~PfJ kJrPmÇ y~PfJ kJrPm jJÇ rJ\QjKfT @PªJuj KyPxPm ImPrJi mJ Im˙Jj TotxNKYPT ßylJ\f FPTmJPr kKYP~ KhP~PZÇ FA hMA I˘ @r @PªJuPj TJP\ uJVPm mPu oPj y~ jJÇ fJ ZJzJ dJTJr mqmxJPTªsPmKÓf oKfK^Pu @r rJ\QjKfT TotxNKYr IjMoKf ßhS~J yPò jJÇ \jxnJ mJ Im˙Jj TotxNKYr \jq FUj ßgPT ßTJPjJ o~hJj mJ oJKjT Ko~J IqJKnKjCPf xrTJr IjMoKf KhPu \jVPer ˝K˜ yPmÇ mñmºM IqJKnKjC, vJkuJ Yfôr S j~JkPj @r ßTJPjJ rJ\QjKfT TotxNKYr IjMoKf KhPu xrTJr UMmA KjKªf yPmÇ ßhJTJj, IKlx, mqJÄTPmKÓf ßTJPjJ \jmÉu FuJTJ~ @r rJ\QjKfT TotxNKY TrPf ßhS~J CKYf yPm jJÇ Vefπ ÊiM rJ\QjKfT hPur \jq j~; ßhJTJjhJr, mqmxJ~L, kgYJrL, ßâfJ-KmPâfJ-xmJr \jq Vefπ KjKÁf TrPf yPmÇ mftoJj xrTJr ÊiM KmKnjú hu S ßylJ\Pfr Vefπ rãJ KjP~ KYK∂f, fJ KbT j~Ç \jVPer \Lmj KmKWúf TrJr ßTJPjJ IKiTJr ßTJPjJ hu, ßVJÔL S xrTJPrr ßjAÇ \jVPer KjKmtWú \LmjPT xmJr SkPr ˙Jj KhPf yPmÇ Vf 5 S 6 ßo dJTJr mMPT ßylJ\f S fJPhr Z©òJ~J~ @rS IPjT xπJxL ßVJÔL ßp fJ§m YJKuP~PZ, fJPhr KmYJPrr oJiqPo vJK˜ k´hJj TrJ CKYfÇ fJrJ vJK˜ jJ ßkPu nKmwqPf F rTo fJ§m @rS yPf kJPrÇ kMrJjJ kfij FuJTJr ãKfV´˜ ãMhs mqmxJ~LPhr \jq ßylJ\Pfr TJZ ßgPT ãKfkNre @hJ~ TrJ CKYfÇ ßylJ\fPTA FA ãKfkNre KhPf yPmÇ TJre, fJPhr TotxNKYPfA FA fJ§m WPaPZÇ fJrJ FA hJ~ I˝LTJr TrPf kJPr jJÇ mKyrJVf ßTC fJ§m YJuJPu fJPhrS vJK˜ kJS~J CKYfÇ KjP\Phr TotxNKYr Skr pKh ßylJ\Pfr Kj~πe jJ gJPT, fJyPu fJr hJ~ fJPhrA KjPf yPmÇ 6 ßo ßnJrrJPf vJkuJ YfôPr ßpRg IkJPrvPj mÉ ßuJT yfJyf yP~PZ mPu ßylJ\f S KmFjKk hJKm TPrPZÇ xrTJr mPuPZ, ßfoj yfJyf y~KjÇ IPjPTr iJreJ, Ff mz IkJPrvPj KjÁ~ ßmv KTZM oJjMw oJrJ ßVPZÇ F mqJkJPr ßpPyfM KmfTt xíKÓ yP~PZ, xrTJr FA KmwP~ FTKa KmYJr KmnJVL~ mJ xÄxhL~ fh∂ TKovj Vbj TrPf kJPrÇ TKovj

k´fqãhvtL S xm kPãr mÜmq S k´oJe ßhPU FTaJ ßvõfk© k´TJv TrPmÇ FaJ ZJzJ yfJyPfr xÄUqJ KjP~ KmfTt S rJ\jLKfr ImxJj yPm jJÇ FA fh∂ TKovj hs∆f Vbj \ÀKrÇ PylJ\f fJPhr 13 hlJ hJKm KjP~ dJTJ~ FTaJ vJK∂kNet xoJPmv TrPfA kJPrÇ FKk´u oJPxS fJrJ fJ TPrPZÇ KT∂á ÈImPrJi TotxNKYPT' @orJ VefJKπT TotxNKY muPf kJKr jJÇ FaJ \jVPer KmÀP≠ Im˙JjÇ \jVe ßfJ FUJPj ßTJPjJ kã j~Ç ßylJ\f fJPhr hJKm \JjJPò xrTJPrr k´KfÇ ßxA hJKm \JjJPf KVP~ ßylJ\f dJTJr ßhz ßTJKa ßuJTPT FTKa kMPrJ Khj ImÀ≠ TPr ßrPUPZÇ FaJ Vefπ yPf kJPr jJÇ FaJ hJKm @hJP~r VefJKπT kgS yPf kJPr jJÇ xrTJr TL TPr F irPjr xπJxL TotxNKYPT IjMoKf KhP~PZ, fJ ßnPm ImJT yAÇ ßpPTJPjJ xoJPmPvr \jqS xo~xLoJ KjKhtÓ TPr ßhS~J CKYfÇ ßpPyfM o~hJj mJ \jKmru rJ\kg \jVePTS mqmyJr TrJr xMPpJV KhPf yPm, ßxPyfM k´TJvq ˙JPj 12 WµJr ßmKv ßTJPjJ xoJPmPvr \jq ßTJPjJ hu mJ ßVJÔLPT IjMoKf ßhS~J CKYf yPm jJÇ ßpPTJPjJ xoJPmv ßTJPjJ KaKn YqJPju uJAn k´YJr TrPf kJrPmÇ FaJ KcK\aJu pMVÇ FA xMPpJPV mJiJ ßhS~J pJPm jJÇ KjKhtÓ xoP~r oPiq xoJPmv˙u fqJV TrPf yPm, FA vPft IjMoKf KhPf yPmÇ k´P~J\j yPu F \jq 50 uJU aJTJ \JoJjf KyPxPm \oJ rJUJ ßpPf kJPrÇ KjKhtÓ xoP~ oJb jJ ZJzPu F aJTJ mJP\~J¬ yP~ pJPmÇ dJTJ mJ ßpPTJPjJ vyPrr o~hJPj mJ rJ\kPg IKjKhtÓTJPur \jq ÈIm˙Jj TotxNKYr' IjMoKf ßhS~J CKYf j~Ç FaJ kJKT˜Jj @ou j~Ç kJKT˜Jj @oPur oPfJ ˝JiLj VefJKπT mJÄuJPhPv FTA ˆJAPu @PªJuj yPf kJPr jJÇ 5 S 6 ßo fJ§Pmr \jq ßhJwL mqKÜPhr vJK˜ KhP~ FmÄ fJPhr TJZ ßgPT ãKfkNre @hJ~ TPr híÓJ∂ ˙Jkj TrPf yPmÇ rJ\QjKfT TotxNKYr jJPo \jVPer xŒh ±ÄPx fJ§m YuPf kJPr jJÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmPf 18-huL~ ß\Ja ßhPv FTKa vJK∂kNet @PªJuj TrPfA kJPrÇ kJvJkJKv fJPhr xÄuJPk mxJr \jqS ßYÓJ TrPf yPmÇ f•ôJmiJ~T xrTJr AxMqaJ UMm èÀfôkNetÇ fJr ßYP~S èÀfôkNet \jVPer KjrJk•J S \joPj vJK∂Ç @oJPhr hMPaJA ßhUPf yPmÇ


oMÜKY∂J 45

SURMA m 31 May - 6 June 2013

oJhsJxJ KvãJr rJ\QjKfT IgtjLKf FoFo @TJv ßuUT : IiqJkT, IgtjLKf KmnJV dJTJ KmvõKmhqJu~

oJhsJxJ KvãJ yPò FT KmPvw irPjr iotL~ KvãJÇ ÈoJhsJxJ' @rKm v», pJr Igt ÈKmhqJu~'Ç nJrfmPwt AÄPr\ vJxT S~JPrj ßyKˆÄPxr KjPhtPv TuTJfJ~ 1866 xJPu k´go k´KfKÔf y~ TuTJfJ oJhsJxJ' FmÄ FaJA k´go xMxÄVKbf oJhsJxJÇ 1947 xJPu TuTJfJr oJhsJxJr @rKm vJUJKa dJTJ~ ˙JjJ∂Krf y~Ç k´KfÔJ TrJ y~ xrTJKr @Ku~J oJhsJxJÇ 1949 xJPu k´KfKÔf y~ ÈoJhsJxJ KvãJ ßmJct'Ç kPr Fr f•ôJmiJPj 1957 xJu jJVJh 726Ka @Ku~J oJhsJxJ kNmt kJKT˜JPj VPz SPbÇ iJreJ TrJ y~, 1971 xJu kpt∂ F ßhPv @Ku~J oJhsJxJ KZu FT yJ\JrÇ 2008 xJPu FA @Ku~J oJhsJxJr ßoJa xÄUqJ hJÅKzP~PZ 14 yJ\Jr 518KaÇ xrTJKr CPhqJPV VKbf FmÄ k´fqã mJ kPrJã xyJ~fJ~ KmTKvf @Ku~J oJhsJxJ ZJzJS xoJP\r rãevLu oMxuoJjPhr CPhqJPV ßmxrTJKr CPhqJPV VKbf yP~PZ ÈTSKo' oJhsJxJÇ FèPuJ k´iJjf VPz CPbPZ oxK\h, oJ\Jr FmÄ iotL~ S~JT&l xŒK•PT ßTªs TPrÇ fJPhr @Kh @hvt yPò ßhSmPª k´KfKÔf ÈhJÀu CuMo ßhSmª' oJhsJxJÇ fJPhr xŒPTt fgq UMmA Ik´fMu FmÄ xm KTZMA IjMoJjKnK•TÇ ÊÀ ßgPTA fJrJ ßhPvr oNuiJrJr KvãJ mJ rJPÓsr xPñ KmKòjú ßgPT IV´xr yP~PZjÇ pKhS oiqk´JYq S IjqJjq AxuJoL ßhPvr xPñ fJPhr WKjÔ xŒTt KmhqoJjÇ FA xŒTt ÊiM @hvtVf j~, @KgtTS mPaÇ ßkPasJcuJPrr CØm S KmTJPvr xPñ fJPhr CØm S KmTJv WKjÔnJPm \KzfÇ TSKo oJhsJxJ~ mJÄuJ, AÄPrK\, AKfyJx S KmùJPjr kJbhJj KjKw≠Ç mqmyJKrT \LmPj fJrJ ßpPyfM krmftL xoP~ V´JoJûPu xYrJYr AoJo, ßoJ~JKöj, KvãTfJ (iotL~), vKr~J KmYJrT, lPfJ~J k´hJjTJrL AfqJKh ßkvJ~ KjP~JK\f gJPTjÇ xoJP\r ßTJPjJ IÄvA ßpoj xoJ\Phy ßgPT KmKòjú yP~ mJx TrPf kJPr jJ ßfoKj TSKo oJhsJxJS KjÁ~A @iMKjT xoJP\r jJjJ WJfk´KfWJPf \\tKrf yPò FmÄ KTZM KTZM kKrmftj S xÄÛJrS KjÁ~ ßxUJPj yPòÇ TSKo oJhsJxJr KY©T· UMm nJPuJnJPm fMPu iPrPZj YuKó©TJr fJPrT oJxMh fJr ÈrJjSP~' ZKmPfÇ TSKo oJhsJxJr jJrLKmPrJKifJ, KvÊoPjr Skr fJr k´mu oj˜JK•ôT YJk, \Kñ @xKÜ, mJÅYPu VJ\L, orPu ßmPyvf∏F \JfL~ IºKmvõJx AfqJKh Kmw~ xKbTnJPmA FA YuKó©KaPf CPb FPxPZ mPu @oJr iJreJÇ Imvq FA TSKo iJrJrA IjMwñL yPò ßlJrTJKj~J oJhsJxJÇ FKa @rS xÄTLetÇ FUJPj ÊiM È@rKm metoJuJ' S ÈPTJr@j kJb' ßvUJPjJ y~Ç F ZJzJ @PZ Kyl\Mu ßTJr@j mJ yJPlK\~J oJhsJxJÇ

FUJPjS mÉ mZr kKrv´o TPr Igt \JjJ ZJzJA ÊiM ßTJr@Pjr oMU˙ @míK• ßvUJPjJ y~Ç F ZJzJ rãevLu FKua ßVJÅzJ oMxuoJjrJ KjP\Phr \jq vyrèPuJPf VPz fMPuPZj FT irPjr \VJKUYMKz oJhsJxJ mqm˙JÇ FèPuJr rP~PZ KmKnjú jJoÇ TUjS TUjS FPhr ÈTqJPca' oJhsJxJ jJPo IKnKyf TrJ y~Ç oiqk´JPYqr rJ\J-mJhvJPhr jJPoS FèPuJr jJoTre TrJ yP~PZÇ Fxm k´KfÔJPj TUjS TUjS AÄPrK\ nJwJ~ KvãJ ßhS~J y~Ç ùJj-KmùJPjr IjqJjq vJUJ~S @iMKjT kJbhJj TrJ y~Ç fJPhr ßkJvJT-@vJT @iMKjTÇ TSKo oJhsJxJr oPfJ FUJPj vJat-kqJ≤ KjKw≠ j~Ç FUJPj xyKvãJ YJuM @PZ FmÄ ßoP~Phr @uJhJ WPr @m≠ TPr KvãJ ßhS~J y~ jJÇ ßoP~rJ FUJPj CQó”˝Pr yJxPf kJPr, TgJS muPf kJPrÇ kg KhP~ YuPf ßVPu kMÀw ßhUPu CPJ KhPT oMU WMKrP~ hJÅzJPjJr IjMvJxjS FUJPj ßjAÇ KaKn-TKŒCaJr-jJaT-jífq-P¸Jatx-ZKm @ÅTJ FèPuJr ßTJPjJKaA FUJPj iotKmPrJiL mPu Veq y~ jJÇ UJKu FTKa Kmw~A fJrJ uãq rJPUj, ßxaJ yPò ÈAxuJPor kMjÀöLmj' FmÄ xoJP\, IgtjLKfPf, rJ\jLKfPf @hvtVfnJPm AxuJPor @Kikfq k´KfKÔf TrJÇ AxuJo fJPhr TJPZ FTKa ßoRumJhL KmvõJxÇ ßp \jq ßp ßTJPjJ k∫J fJrJ Imu’j TrPf kJPrjÇ ßx KhT ßgPT FA iJrJKaPT È@iMKjT rJ\QjKfT AxuJo' KyPxPm IKnKyf TrJ pJ~Ç FA k´xPñ c. @mMu mJrTJPfr kKrYJKuf \KrPkr FTKa ßTRfNyPuJ¨LkT fgq C≠íf TrJr ßuJn xÄmre TrPf kJrKZ jJÇ xJrJPhv ßgPT ‰hmY~Pjr KnK•Pf KjitJKrf 60Ka @Ku~J oJhsJxJ FmÄ 60Ka TSKo oJhsJxJ IgtJ“ ßoJa 120Ka oJhsJxJr VnKjtÄ ßmJPctr xhxqPhr rJ\QjKfT xÄKväÓfJ \Krk TPr KfKj KjPoúJÜ âKoT èÀfôKa ßkP~KZPuj : k´go∏\JoJ~JPf AxuJo xÄKväÓfJ 29.1 FmÄ KmFjKk k´J~ 26.6 vfJÄvÇ fífL~ ˙JPj @S~JoL uLV k´J~ 21.9 vfJÄvÇ YfMgt∏AxuJoL vJxjfπ @PªJuj FmÄ ßUuJlf o\Kux, k´J~ 10.7 vfJÄvÇ kûo∏\JfL~ kJKat k´J~ 2.7 vfJÄvÇ IjqJjq k´J~ 8.7 vfJÄvÇ C≠íf kKrxÄUqJj ßgPT xM¸Ó ßmJ^J pJ~, @iMKjT rJ\QjKfT AxuJokK∫rJA fJPhr Ko©Phr xPñ KjP~ mftoJPj IKiTJÄv oJhsJxJr kKrYJujJ kKrwPh ßjfífô k´hJj TrPZjÇ fPm FTKa xMUmr yPò FA ßp, FA ßoRumJhL S @iMKjT AxuJokK∫Phr x∂JjrJ ßTCA xJiJre TSKo mJ @Ku~J oJhsJxJ~ kJbV´ye TPrj jJÇ @orJ @mMu mJrTJPfr fgqnJ§JPrr vreJkjú yPu @rS ßhUPf kJm : 1. @Ku~J S TSKo oJhsJxJr pgJâPo 76 vfJÄv FmÄ 84 vfJÄv KvãPTrA k´iJj IKnPpJV ßmfPjr Kjoú yJrÇ c. mJrTJPfr oPf, FUJPj xmtKjoú ßmfj yPò oJKxT 4600 FmÄ xPmtJó oJKxT 11000 aJTJÇ IjqKhPT TSKo oJhsJxJr ßpPyfM ßTJPjJ KmKiKmiJj ßjA, ßxUJPj ßmfPjr Kmw~Ka UMmA jojL~Ç pUj ßpoj xÄV´y, fUj ßfoj ßmfj FA KnK•Pf FA k´KfÔJjèPuJ YPu gJPTÇ c. mJrTJPfr fgq IjMpJ~L fJPhr xmtKjoú @~ oJKxT 1450 FmÄ xPmtJó 4500 aJTJÇ uãeL~ ßp, c. mJrTJf TSKo oJhsJxJr KvãTPhr @P~r ßp KyxJm KhP~PZj ßx IjMpJ~L KjKÁfnJPm muJ pJ~ ßp, fJrJ k´J~ xmJA hJKrhsqxLoJr KjPY mxmJx TPrjÇ 2. FaJS @oJPhr ßU~Ju rJUPf yPm ßp, FA oJhsJxJ KvãTrJ KvãTfJ ZJzJS IjqJjq ßkvJ~ \Kzf FmÄ ßxUJj ßgPTS fJPhr kKrkNrT @~ y~Ç fgq ßgPT ßhUJ pJPò, @Ku~J oJhsJxJr KvãTPhr ßoJa @P~r 57 vfJÄv KvãTfJ ßgPT FPuS 23 vfJÄv @~ @Px TíKw ßgPTÇ kãJ∂Pr TSKo KvãTPhr ßoJa @P~r oJ© 45 vfJÄv @Px KvãTfJ ßgPTÇ 9 vfJÄv @~ @Px AoJoKf TPrÇ TíKw ßgPT @Px 20 vfJÄvÇ ßrKoaqJ¿ ßgPT @Px 4 vfJÄvÇ IgtJ“ oJhsJxJ KvãTPhr mÉoMUL \LmjpJ©J S @P~r C“x rP~PZÇ 3. pKhS oJhsJxJr FA KvãT ßVJÔL @~ KmPmYjJ~ hKrhs mJ Kjoú oiqKmP•r kX&KÜnMÜ; KT∂á fJrJ KjP\rJ KjP\Phr oPj TPrj xJoJK\TnJPm oiqKm• ˜Prr I∂ntMÜÇ KjP\Phr oiqKm• mPu KmPmYjJ TPrj F rTo KvãPTr xÄUqJ @Ku~J oJhsJxJ~ 60 vfJÄv S TSKo oJhsJxJ~ 48 vfJÄvÇ kãJ∂Pr KjP\rJA KjP\Phr Kjoú oiqKm• oPj TPrj F rTo

KvãPTr xÄUqJ @Ku~J oJhsJxJ~ 35 vfJÄv FmÄ TSKo oJhsJxJ~ k´J~ 36 vfJÄvÇ F ßgPT ßmJ^J pJ~ ßp, @~ To yPuS xJoJK\T optJhJr KxÅKzPf fJPhr Im˙Jj IfaJ KjYMPf j~Ç I∂f ßx„kA fJPhr @®KmvõJxÇ FA fgqKa UMmA èÀPfôr xPñ k´VKfvLuPhr KmPmYjJ~ KjPf yPmÇ fJrJ ßpPyfM KvãT FmÄ hKrhs ßxPyfM fJrJA yPmj V´JoKvr nJwJ~ ÈV´JoLe IñJKñnJPm pMÜ mMK≠\LmL' Rural Organic Intellectual xMfrJÄ, V´JoLe rJ\jLKfPf fJPhr KmPvw k´nJm gJTPmÇ mftoJPj FA xJoJK\T vKÜPT k´KfKâ~JvLurJ mqmyJr TrPZÇ FmJr @orJ FTaM oJhsJxJr ZJ©Phr KhPT fJTJmÇ ßhUJ pJT c. mJrTJPfr fgq TL mPu : 1. k´gof, FA oJhsJxJ ZJ©Phr ßoJa xÄUqJ 2008 xJPu KZu 98 uJU 27 yJ\Jr 742 \jÇ fJPhr oPiq V´JPor oJhsJxJ~ kPzj 85 vfJÄvÇ vyPr oJ© 15 vfJÄvÇ 2. fJPhr oPiq @Ku~J oJhsJxJ~ kPzj k´J~ 46 uJU, @r TSKo oJhsJxJ~ k´J~ 53 uJUÇ IgtJ“ IKiTJÄv oJhsJxJr ZJ©A FPx \oJ yP~PZj ÈUJKrK\ oJhsJxJ'~Ç 3. @Ku~J oJhsJxJr 71 vfJÄv ZJ©A ßZPuÇ ZJ©L 29 vfJÄvÇ TSKo oJhsJxJ~ 91 vfJÄv ZJ©, 9 vfJÄv ZJ©LÇ 4. TSKo oJhsJxJ~ 85 vfJÄv ZJ©A oJhsJxJr ßmJKctÄP~ ßgPT ßuUJkzJ TPrjÇ oJ© 15 vfJÄv ZJ© mJAPr ßgPT FPx kPzjÇ kãJ∂Pr @Ku~J oJhsJxJ~ 89 vfJÄv ZJ© mJAPr ßgPT FPx kPzjÇ 11 vfJÄv ßyJPˆPu ßgPT kPzjÇ 5. oJhsJxJr ZJ©ZJ©LPhr KjP\Phr KmYJPr fJPhr k´J~ 51 vfJÄv hKrhs ßv´eLr I∂ntMÜÇ 44 vfJÄv KjP\Phr oPj TPrj oiqKm•Ç xMfrJÄ, ßhUJ pJPò KvãTPhr oPfJ ZJ©Phr @PkKãT @~ S xJoJK\T kKrY~ yPò∏hKrhs S Kjoú oiqKm•Ç KmKnjú irPjr oJhsJxJ ZJ©PT K\Pùx TrJ yP~KZu, ßT ßT nKmwqPf oJhsJxJ KvãJ ßvPw KmvõKmhqJu~ KvãJ mJ Cófr KvãJ I\tPj @V´yL? hMA ßãP©A oJhsJxJPnPh S ß\¥Jr ßnPh C•rhJfJPhr C•Pr fJrfoq ßhUJ pJ~Ç @Ku~J oJhsJxJr ZJ©Phr 98 vfJÄv \JjJj, fJrJ Cófr KvãJ uJPn @V´yL, @r 59 vfJÄv ZJ© KmPvwnJPm \JjJj ßp, fJrJ KmvõKmhqJu~ KvãJ ßkPf YJjÇ @Ku~J oJhsJxJr ZJ©LPhr oPiq FA yJr pgJâPo 96 FmÄ 72 vfJÄvÇ ßhUJ pJPò, @Ku~J oJhsJxJ~ ZJ©LrJ KmvõKmhqJuP~ kzJr @V´Pyr ßãP© ZJ©Phr ßYP~ FKVP~Ç KT∂á TSKo oJhsJxJr ßãP© Cn~PãP©A @V´Pyr WJaKf uãq TrJ pJ~Ç TSKo ZJ©Phr 80 FmÄ TSKo ZJ©LPhr 52 vfJÄv Cófr Iiq~Pj AòMTÇ KmvõKmhqJuP~ ßpPf AòMT F rTo TSKo ZJ© yPò 7 vfJÄv; @r ZJ©L 2 vfJÄvÇ @Ku~J S TSKo : kJgtTq S xoJiJj :@Ku~J S TSKo oJhsJxJr ZJ©ZJ©LPhr KvãT-KvKãTJr @gtxJoJK\T kJgtTqèPuJ KmYJPr KjP~ xJiJrenJPm muPf kJKr, k´goKa oNuf xrTJKr kíÔPkJwTfJKjntr FmÄ kJbqxNKYr ßãP©S KTZMaJ xrTJKr Kj~o-TJjMPjr oPiq ßgPTA YuPf y~Ç KÆfL~Ka xŒNet ˝JiLj FmÄ ßmxrTJKr ßhKv-KmPhKv Igt xJyJPpqA YPu; lPu fJPhr kJbqxNKYPf iotKnK•T ßVJÅzJKo ßmKvÇ hMKa KaKkTqJu joMjJ KjP~ fMujJ TPr c. mJrTJf ßhKUP~PZj, FTKa @Ku~J oJhsJxJr ßoJa mJKwtT @P~r (VPz k´J~ 29 uJU aJTJ) 60 vfJÄvA @Px xrTJKr IjMhJj ßgPTÇ kãJ∂Pr fMujL~ FTKa TSKo oJhsJxJr ßoJa mJKwtT @P~r (VPz k´J~ 16 uJU aJTJ) 67 vfJÄvA @Px mqKÜVf IjMhJj ßgPTÇ @Ku~J oJhsJxJr ßoJa mJKwtT mqP~r 82 vfJÄv mq~ TrJ y~ KvãTTotYJrLPhr ßmfj mJmhÇ VKrm S FKfo ZJ©Phr ÈKuuäJy' mJmh mq~ y~ ßoJa mqP~r 5 vfJÄvÇ kãJ∂Pr TSKo oJhsJxJr ßoJa mqP~r 27 vfJÄv mq~ y~ KvãT S TotYJrLPhr ßmfj mJmhÇ @r VKrm S FKfo ZJ©, pJrJ ßmJKctÄP~ ßgPTA oNuf ßuUJkzJ TPrj, fJPhr \jq mq~ y~ ßoJa mqP~r 36 vfJÄv FmÄ ßxaJS KuuäJy KyPxPm mq~ y~Ç FA @~-mqP~r kqJaJjt ßgPT FTKa Kmw~ xM¸ÓÇ @Ku~J oJhsJxJr @iMKjT xÄPpJV, Kj~πe, @hvtVf k´mefJ AfqJKh ßmKv KT∂á fJPhr xPñ Yro hKrPhsr ßpJVJPpJV ToÇ Yro hKrhsrJ FPx Knz TPrPZ TSKo oJhsJxJ~ FmÄ ßxUJPj @iMKjTfJr ßZJÅ~J ßpoj To, @KgtT @~-mqP~r ßãP© ˝òfJr InJmS ßfoKj ßmKvÇ

F TgJS @orJ \JKj, TSKo oJhsJxJr ßjfJrJ KjP\rJA xrTJKr xJyJpq k´fqJUqJj TPrPZj; TJre fJrJ oPj TPrj ßp, xrTJKr xJyJpq V´ye TrPu xrTJKr Kj~πeS ßoPj YuPf yPmÇ F TgJS xfq ßp, Fxm TSKo oJhsJxJ iotL~ KvãJ~ FTJ∂ oPjJPpJV KhP~ hKrhsPhr FojnJPm KvKãf TPrPZ ßp, kJx TrJr kr xoJP\ fJPhr YJTKr mJ TJP\r kg KmPvw FTaJ gJPT jJÇ fUj mJiq yP~A fJPhr AoJo KyPxPm oxK\Ph IgmJ oJhsJxJPfA KvãT KyPxPm TJ\ TrPf y~Ç FPf y~PfJ KTZMaJ xJoJK\T optJhJ kJS~J pJ~; KT∂á IgtQjKfT ˝Jòªq ßoJPaS @Px jJÇ âPo fJPhr oPiq pJrJ CóJTJ–ãL fÀe fJPhr oPj ˝JnJKmTnJPmA IxP∂Jw \oPf gJPTÇ FA xJoJK\T IxP∂JwA yPò \KñmJPhr xmPYP~ Cmtr k´\jj ßã©Ç FA Ix∂áÓ xJoJK\T vKÜPT \KñmJhL xÄVbjèPuJ xyP\A TJP\ uJVJPf xão y~Ç KT∂á FA FTA uK\T C≠íf TPr muJ ßpPf kJPr ßp, mqKÜVf \LmPj ÈIgtQjKfT mqgtfJr' TJrPeA fJPhr oPiq ‰fKr yPm Cófr @iMKjT KvãJr k´Kf @V´yÇ ‰fKr yPm KmvõKmhqJu~ KvãJr k´Kf aJjÇ \KrPk ßxaJS KTZMaJ ßhUJ ßVPZÇ xMfrJÄ, hKrhs oJhsJxJr ZJ©rJ pKh CkpMÜ xMPpJV S xrmrJy xMKmiJ kJj fJyPu KjÁ~A fJrJ TSKo oJhsJxJ fqJV TPr @Ku~J oJhsJxJ~ @xPmj FmÄ @Ku~J oJhsJxJ~ pKh @iMKjT KvãJr mqm˙J TrJ pJ~ fJyPu ßxUJj ßgPTS ßmr yP~ fJrJ KmvõKmhqJu~èPuJPf nKft yPmj FmÄ FnJPm ßoRumJPhr Kmkh ßgPT y~PfJ @orJ rãJ kJmÇ FA iJrJ~ KTZMaJ TJ\S mJÄuJPhPv AKfoPiqA yP~PZÇ ß\jJPru FrvJh hJKUu S @Kuo krLãJPT oJiqKoT S Có oJiqKoT KcKV´r optJhJ KhP~KZPujÇ kPr @Ku~J oJhsJxJr FA KcKV´iJrLrJ KTZM kKroJPe KmvõKmhqJuP~ nKftS yPf ÊÀ TPrPZjÇ KT∂á TSKo oJhsJxJ ßgPT KmvõKmhqJuP~ @xJr AòJ S yJr hMKaA ToÇ IjqKhPT ijL ßv´eLr ßTC ßTC FA TSKo oJhsJxJPfA mqKÜVf k~xJ ßdPuPZjÇ fJA FA ˆsqJPaK\r IPjT KmkPhr KhT rP~PZÇ fPm msqJPTr KvãJ VPmwT xoLr TMoJr jJgPT oJhsJxJ KmwP~ @Ko KlPr IKnùfJ K\Pùx TPrKZuJoÇ KfKj @oJPT KTZMaJ @vJr @PuJ ßhUJPf xão yP~PZjÇ KfKj muPuj, ßhPv 6 ßgPT 14 mZr m~xL ßZPuPoP~r xÄUqJ ßoJaJoMKa \jxÄUqJr YJr nJPVr FT nJV IgtJ“ k´J~ 3 ßTJKa 75 uJUÇ fJPhr k´J~ xmJr mftoJPj oNuiJrJr k´JAoJKr ÛMPu nKft yS~Jr mJ˜m xMPpJV gJTJ~ 95 vfJÄvA ßxUJPj nKft yPòÇ oJ© 5 ßgPT 6 vfJÄv jJjJ TJrPe oJhsJxJr AmPfhJK~ vJUJ~ nKft y~Ç jmo-hvo-FTJhv-ÆJhv ßv´eL IgtJ“ oJiqKoT FmÄ Có oJiqKoT kptJP~ mftoJPj oNuiJrJr KmhqJu~ S TPuP\r xÄUqJ Ik´fMuÇ KÆfL~f, FUJPj oNuiJrJr k´KfÔJPj kzJPvJjJ IPkãJTíf mq~mÉuS mPaÇ fífL~f, FUJPj oNuiJrJr KmhqJuP~ kzJPvJjJ TrJ S mJKzPf aMTaJT TJ\ hMKa FTxPñ TrJ x÷m y~ jJÇ pKh fJ TrPfA y~ fJyPu KvãJ k´KfÔJjPT I∂f mJKzr TJPZA ImK˙f yPf yPmÇ hNPr ImK˙f yPu pJfJ~Jf mJ gJTJr xoxqJr CØm y~Ç Fxm KmYJPr FUj ßhUJ pJ~ hKrhs kKrmJrèPuJr x∂JjPhr FTKa mz IÄv YPu pJ~ oJhsJxJr oJiqKoT (hJKUu), Có oJiqKoT (@Kuo) KvãJâPoÇ ßxUJPj FA xMKmiJèPuJ fMujJoNuTnJPm ßmKvÇ IgtJ“ ßhUJ pJPò, mJÄuJPhPvr jJVKrTPhr YJKyhJ rJÓs kNrPe Ião mPuA jJVKrTrJ oJhsJxJ~ ^MÅTPf mJiq yPòjÇ @r YJKyhJ pUj kNre yPò fUj @kjJ ßgPTA fJrJ @iMKjT oNuiJrJr KvãJr KhPT ^MÅTPZjÇ F ZJzJ @PV @orJ ßhPUKZ oJhsJxJ KvãJr k´mÜJ Km•mJj S ãofJmJjrJ KT∂á KjP\Phr x∂JjPhr oJhsJxJ~ kzPf KhPòj jJÇ fJrkrS ßhUJ pJ~, oJhsJxJr vfTrJ 25 nJV ZJ©ZJ©L hJKUu mJ @Kuo ˜r kJr yS~Jr kr ß˝òJ~ @r oJhsJxJ KvãJ~ jJ ßgPT oNuiJrJ~ YPu @PxjÇ CóKvãJ~ mJ TJKrVKr KvãJ~ @rS ßmKv xMPpJV gJTPu @rS IPjPTA ßp FKhPTA ^MÅTPmj fJ Kj”xPªPy muJ pJ~Ç fJA oJhsJxJ KvãJ~ ßp hKrhs \jVe mftoJPj ßTªsLnNf yP~PZ, fJ SA hKrhs \jVPer mqgtfJ j~; mqgtfJaJ @oJPhr rJPÓsrÇ FKa vJxT ßv´eLr IãofJr xoxqJ, @orJ @iMKjT oNuiJrJr KvãJr IKiTJr S xMPpJVPT FUjS xmt\jLj TrPf kJKrKjÇ


46 UmrJUmr

fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ ßV´lfJrL kPrJ~JjJr KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZj IiqJkT c. xJAláu

KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr Ckr ßV´lfJKr kPrJ~JjJ \JKrr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZj YasVsJo KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ© PjfJ, PoRunL mJ\Jr P\uJ KmFjKkr xJPmT pMVì xJiJre xŒJhT, TMuJCzJ CkP\uJ KmFjKkr xJPmT xJiJrj xŒJhT, FPxé KmFjKkr xJiJre xŒJhT S pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ c. xJAlMu @uo PYRiMrLÇ KfKj mPuj, fJPrT ryoJj PTJKa PTJKa oJjMPwr ÂhP~r ¸ªj" hMjtLKfmJ\rJ fJPrT PT n~ kJ~ mPu @PmJu fJPmJu muPZ, fJPrT ryoJjPT KjP~ @fPï rP~PZ @S~JoL uLVÇ' KfKj mPuj, IPjT wzpπ S IkksYJPrr krS fJPrT ryoJPjr \jKks~fJ \jVj S ksmJxLPhr TJPZ míK≠ kJPòÇ KfKj PhPv KlrPu PjfJ-TotL-xogtTPhr oPiq ksJPer xûJr yPmÇ FaJ PnPm @S~JoL uLV S fJr xrTJr @fÄKTf yP~ FUj jJjJ IkksYJr TrPZÇ KfKj @rS mPuj, fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ oJouJ xŒNet rJ\QjKfT CP¨vq ksPeJKhfÇ PhPvr xmPYP~ \jKks~ FA PjfJPT KogqJ oJouJ~ TuKïf TrJ yP~PZÇ fJPrT ryoJPjr jJPo PVslfJrL kPrJ~JjJ \JKr TPr xrTJr ksoJe TrPuJ Pp fJrJ fJPrT ryoJPjr nP~ @fÄKTfÇ xrTJr FA Kx≠J∂ xŒNet IQminJPm KjP~PZÇ KfKj mPuj, fJPrT ryoJj Vf f•ômiJ~T xrTJPrr xo~ kqJPrJPu oMKÜ KjP~ KYKT“xJr \jq u¥j @PxjÇ xrTJr kqJPrJPur ßo~Jh mOK≠ jJ TrJ~ mftoJPj KfKj rJ\QjKfT @vsP~ PgPT KYKT“xJ ImqJyf rJUPZjÇ KYKT“xPTr IjMoKf ßkPu KfKj PhPv KlrPmj FUJPj fÅJr KmÀP≠ ßV´lfJrL kPrJ~JjJ \JKrr ßTJj ßpRKÜTfJ mJ @AjVf KnK• ßjAÇ xrTJr fJPrT ryoJPjr \jKk´~fJ~ nLf yP~ Foj kJVuJoL @Yre TrPZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ KfKj fJPrT ryoJj xŒPTt xJPmT ˝rJÓsoπL PoJyJÿh jJKxPor IKnPpJV xŒNet KogqJ S rJ\QjKfT CP¨vqksPeJKhf mPu CPuäU TPr fJ ksfqJyJPrr hJKm \JjJj KfKjÇ A≤JrPkJPur xyJ~fJ~ fJPrT ryoJjPT PhPv Pj~Jr mÜmqPT rJ\QjKfT mÜmq @UqJK~f TPr IiqJkT xJAlMu mPuj, @APjr xPñ F mÜPmqr PTJPjJ Kou PjAÇ fJPrT ryoJPjr PTJPjJ oJouJ FUjS ksoJKef y~KjÇ ksoJe yS~Jr @PV fJPT PhJwL muJ pJ~ jJ; KfKj KjPhtJwÇ @r PhJwL ksoJPer oPfJ PTJPjJ IjqJ~ fJPrT ryoJj TPrjKjÇ A≤JrPkJPur xyJ~fJ~ fJPrT ryoJjPT PhPv Pj~Jr mÜmqPT rJ\QjKfT mÜmq @UqJK~f TPr IiqJkT xJAlMu mPuj, @APjr xPñ F mÜPmqr PTJPjJ Kou PjAÇ fJPrT ryoJPjr PTJPjJ oJouJ FUjS ksoJKef y~KjÇ ksoJe yS~Jr @PV fJPT PhJwL muJ pJ~ jJ; KfKj KjPhtJwÇ @r PhJwL ksoJPer oPfJ PTJPjJ IjqJ~ fJPrT ryoJj TPrjKjÇ Phv S \JKfPT rãJ TrPf xTu \JfL~fJmJhL vKÜ S ßhvPk´KoT \jVePT GTqm≠ ymJr @øJj \JjJj IiqJkT xJAlMuÇ -Pkx KmùK¬

31 May - 6 June 2013 m SURMA

yrfJPu hMhT TJptJuP~ TTPau KjPãk KmKnjú ˙JPj èKu, xÄWwt dJTJ, 29 ßo - KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JPar cJTJ Vf mMimJPrr yrfJPu rJ\iJjLr KmKnjú FuJTJ~ KoKZu, TTPau KmP°Jre, lÅJTJ èKu, xÄWwt S iJS~J-kJfiJ iJS~Jr WajJ WPaÇ rJ\iJjLr ßxèjmJKVYJ~ hMhT TJptJuP~ hMKa TTPaPur KmP°Jre WPaÇ KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ oJouJ k´fqJyJPrr hJKmPf KmFjKkr ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\Ja VfTJu xJrJ ßhPv xTJu-xºqJ yrfJu kJuj TPrÇ VfTJu xTJPu rJ\iJjLr ßxèjmJKVYJ, Km\~ jVr S KV´j ßrJPc ZJ©hPur xPñ kMKuPvr xÄWwt yP~PZÇ yrfJuxogtTPhr Z©nñ TrPf kMKuv F xo~ lÅJTJ èKu ßZJPzÇ ßnJr 6aJr KhPT ßf\VÅJSP~ KmK\ ßk´Pxr xJoPj ZJ©hu FTKa KoKZu ßmr TPrÇ KoKZu ßgPT kÅJYKa TTPaPur KmP°Jre WaJPjJ y~Ç xTJPu xoTJu kK©TJ TJptJuP~r xJoPj ßgPT ZJ©hPur ßjfJTotLrJ @PrTKa KoKZu ßmr TrJr ßYÓJ YJuJ~Ç F xo~ iJS~J KhP~ KoKZu Z©nñ TPr ßh~ kMKuvÇ ßxUJj ßgPT FT\jPT @aT TrJ y~Ç kMKuPvr ßf\VÅJS ß\JPjr CkTKovjJr Kmkäm TáoJr xrTJr F Umr KjKÁf TPrPZjÇ @K\okMPr xTJPu yrfJPur xogtPj KoKZu TPr \JoJf-

KvKmPrr TotLrJÇ F xo~ TP~TKa TTPaPur KmP°Jre WPaÇ xTJu 7aJr KhPT KorkMr KYKz~JUJjJ ßrJc FuJTJ~ KoKZu TPr ZJ©huÇ kMKuv iJS~J KhPu KoKZuTJrLrJ TP~TKa TTPaPur KmP°Jre WaJ~Ç F xo~ lÅJTJ èKu ßZJPz kMKuvÇ xTJu @aaJr KhPT j~Jkfij FuJTJ~ ZJ©hPur ßjfJTotLrJ ^KaTJ KoKZu ßmr TPrÇ F xo~ kMKuv lÅJTJ èKu ßZJPzÇ KoKZuTJrLrJS kMKuvPT uãq TPr AakJaPTu ßZJPzÇ xTJu 8aJr KhPT \VjúJg KmvõKmhqJu~ ZJ©hPur ßjfJTotLrJ uçLmJ\Jr FuJTJ~ KoKZu S KkPTKaÄ TPrÇ kMKuv WajJ˙Pu ßVPu fJrJ kJKuP~ pJ~Ç xTJPu vJy\JyJjkMPrr AxuJoL mqJÄT yJxkJfJPur xJoPj ßgPT kÅJYKa TTPauxy ˝kj @yPoh (22) jJPor FT\jPT @aT TPr kMKuvÇ ˝kjPT FT mZPrr TJrJh∏ KhP~PZj ÃJoqoJe @hJufÇ vJy\JyJjkMr gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) @mM xJAh ßYRiMrL mPuj, AxuJoL mqJÄT yJxkJfJPur xJoPj xTJu 9aJr KhPT FTKa KrTvJ~ kMKuv fuäJKv YJKuP~ kÅJYKa TTPauxy ˝kjPT @aT TPrÇ xTJu ßkRPj 10aJr KhPT rJ\iJjLr ßxèjmJKVYJ~ hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) TJptJuP~r ßnfPr hMKa TTPau KmP°JKrf y~Ç fPm FPf ßTC

ßT yPmj (6 kOÔJr kr) xrTJPr'r lotMuJ TJ\ TrPm jJÇ FUJPj FTaJ GToPfq ßkÅRZJ hrTJrÇ Ka@AKm FTKa lotMuJ KhP~PZÇ pKhS Ka@AKmr lotMuJ~ ßmv ©∆Ka rP~PZÇ Ka@AKm IPjTaJ hJ~xJrJ ßVJPZr KrPkJat KhP~PZÇ FUj xrTJr ßp kPg FPVJPò IgtJ“ ßvU yJKxjJPT k´iJjoπL KyPxPm ßrPU FTKa KjmtJYjTJuLj xrTJPrr mqJkJPr GTofq k´KfÔJ TrJÇ ‰x~h @vrJl FTKa xÄuJPk KjmtJYjTJuLj xrTJrk´iJPjr Kmw~Ka @PuJKYf yPf kJPr mPu IKnof KhPuS KfKj KT∂á mPujKj ßvU yJKxjJ gJTPmj jJÇ FA Kmw~Ka KjKÁf jJ yPu KmFjKk ÊiM KoKc~Jr \jq ßTJPjJ xÄuJPk pJPm jJÇ FA mJ˜mfJ ßoPjA xrTJr FTJ kPg yJÅaPZÇ KfKj 14 hPur xogtj kJPmjÇ KT∂á oNu TgJ yPò, xrTJr pKh fJr FTT Kx≠JP∂ FTTnJPm KjmtJYj TPr ßxaJS fJr \jq xMPUr yPm jJÇ @oJPhr ßhPv FTTnJPm KjmtJYj TrJr ßTJPjJ xMUTr IKnùfJ ßjAÇ FrvJhL~

hPur ßjfJTotLPhr CkK˙Kf KZu jJ muPuA YPuÇ yrfJPu rJ\iJjLr KmKnjú èÀfôkNet ˙JPj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ xfTt Im˙J~ KZPujÇ k´iJj k´iJj xzPT kMKuv S rqJm xhxqrJ xv˘ Im˙J~ KZPujÇ k´iJj xzTèPuJPf YuJYu TPrPZ KmkMuxÄUqT KrTvJ, KxFjK\YJKuf IPaJKrTvJÇ KTZM mqKÜVf VJKzxy Km@rKaKxr mJx S VekKrmyjS YuJYu TPrPZÇ ßmuJ mJzJr xPñ xPñ xzTèPuJPf Tot\LmL oJjMw S pJjmJyPjr xÄUqJ mJzPf gJPTÇ dJTJr @∂”P\uJ mJx aJKotjJu xJP~hJmJh, VJmfuL S oyJUJuL ßgPT hNrkJuäJr ßTJPjJ mJx ßZPz pJ~KjÇ

xnJ ßvPw kKrT·jJoπL F ßT UªTJr xJÄmJKhTPhr mPuj, k∞J ßxfM S dJTJ-Y¢VsJo oyJxzTPT YJr ßuPj CjúLfTrexy ßpJVJPpJVmqm˙Jr Cjú~Pj @VJoL mZPrr FKcKkPf kKrmyj UJfPT xPmtJó èÀfô ßhS~J yP~PZÇ F ZJzJ xJrJ ßhPv KmhMq“ xÄPpJV S xÄÛJr, jfMj uJAj KjotJe S Kmfre FmÄ xŒ´xJrPe KmhMq“ UJPf KÆfL~ xPmtJó Igt rJUJ yP~PZÇ fífL~ xPmtJó mrJ¨ KvãJ S iot UJPfÇ FjAKx xnJ~ oMKÜpM≠Kmw~T k´KfoπL, pMm S âLzJ k´KfoπL, o“xq S k´JKexŒhoπL, xoJ\TuqJeoπL, kJmtfq Y¢VsJoKmw~T k´KfoπL FmÄ ßpJVJPpJVxKYm fJÅPhr oπeJuP~ mJzKf Igt mrJP¨r hJKm \JjJjÇ F

xo~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuj, FmJr pPgÓ Igt mrJ¨ ßhS~J yP~PZÇ Fr ßmKv ßhS~J pJPm jJÇ F xo~ KfKj xoJ\TuqJeoπLPT mPuj, mí≠ S m~Û nJfJ mJzJPjJ pJPm jJÇ mí≠ S m~Û nJfJ ßpj xmJA xoJjnJPm kJ~, ßxKhPT TPbJr j\rhJKr YJuJPf yPmÇ IgtoπL mPuj, 'YJKyhJr ßvw ßjAÇ @oJPhr xLKof mJP\a KhP~ YuPf yPmÇ' PkPasJmJÄuJ, rJ\CT, Km@AcJKmäCKaF, \JfL~ VíyJ~e Tftíkãxy KmKnjú ˝J~•vJKxf k´KfÔJj Kj\˝ IgtJ~Pj ßpxm Cjú~jTJ\ mJ˜mJ~j TrPZ, @xPZ mJP\Pa ßxxm Igt FKcKkPf ßpJV TPr ßhUJPjJr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZ FjAKx xnJ~; pKhS @PVr mJP\aèPuJPf SA xm Cjú~jTJ\ FKcKkr mJAPr gJTfÇ @VJoL mJP\Pa xÄ˙JèPuJr Kj\˝ IgtJ~Pj @a yJ\Jr 114 ßTJKa aJTJ mrJ¨ rJUJ yP~PZÇ 130Ka YuoJj k´TP·r KmkrLPf F Igt rJUJ yP~PZÇ kKrT·jJoπL xJÄmJKhTPhr \JjJj, ˝J~•vJKxf xÄ˙Jr Igt ßpJV yS~J~ @VJoL mZPrr FKcKkr @TJr hJÅKzP~PZ 73 yJ\Jr 984 ßTJKa aJTJÇ Fr oPiq xrTJPrr Kj\˝ fyKmu ßgPT UrY yPm 41 yJ\Jr 307 ßTJKa FmÄ QmPhKvT EemJmh UrY yPm 24 yJ\Jr 563 ßTJKa aJTJÇ mJKT @a yJ\Jr 114 ßTJKa aJTJ ˝J~•vJKxf xÄ˙JèPuJr Kj\˝ IgtJ~j ßgPT mq~ yPmÇ

\oJjJ~ 1986 S 1988 xJPu hMKa KjmtJYj yP~KZuÇ 1986 xJPur fífL~ xÄxh KjmtJYPj @S~JoL uLV S \JoJ~Jf IÄv KjPuS ÊiM KmFjKkr IÄv jJ ßjS~Jr TJrPe ßxA xÄxh kJÅY mZr ˙J~L y~KjÇ FTA WajJr kMjrJmíK• WPaKZu 1988 S 1996 xJPuÇ 1988 xJPu @S~JoL uLV S KmFjKk @r 1996 xJPu @S~JoL uLV IÄv jJ ßjS~J~ YfMgt S wÔ xÄxPhr ßTJPjJ V´yePpJVqfJ KZu jJÇ 2013 xJPu FPx mJÄuJPhPv kMjrJ~ FTA WajJ k´fqã TrPf pJKò KT-jJ, ßxaJA ßhUJr Kmw~ FUjÇ fPm muPfA yPm, xrTJPrr hJ~hJK~fô FUJPj IPjT ßmKvÇ ÊiM xÄKmiJPjr ßhJyJA KhP~ xrTJr pKh ÈPVJÅ' iPr gJPT, fJPf ßTJPjJ nJPuJ lu mP~ @jPm jJÇ FUj rJ\jLKfr ˝JPgtA KmPrJiL hPur xPñ FTaJ xoP^JfJ~ ßpPf yPmÇ xÄuJkPT V´yePpJVq TrPf xrTJr KjP\S FTaJ k´˜Jm V´ye TrPf kJPrÇ mftoJj xÄxPhr xmJA huL~nJPm KjmtJKYfÇ fJPhr TJCPT KjmtJYjTJuLj xrTJrk´iJj TrPu KfKj huL~ rJ\jLKf S oJjKxTfJr DP±t ßpPf kJrPmj jJÇ FPf KjrPkãfJ KmKWúf yPmÇ KmPrJiL hu xÄxPh pJPòÇ fJrJ KjP\rJS FTKa k´˜Jm xÄxPh KhPf kJPrÇ FPf TPr xÄxPhr ßnfPrA @PuJYjJ yPf kJPrÇ F ßãP©

xrTJr S KmPrJiL hu TfèPuJ Kmw~ KmPmYjJ~ rJUPf kJPr : 1. xÄxPhr mJAPr FT KmKvÓ mqKÜr mqJkJPr GTofq k´KfÔJ, KpKj CkKjmtJYPj Km\~L yP~ xÄxPhr KjmtJKYf mqKÜ KyPxPm KjmtJYjTJuLj xrTJPrr k´iJj yPmj; 2. hv\j CkPhÓJ gJTPmj, pJrJ Cn~ ß\Ja ßgPT KjmtJKYfÇ fPm fJrJ KjrPkãfJr ˝JPgt hvo xÄxh KjmtJYPj k´JgtL yPmj jJ; 3. KmT· KyPxPm xÄKmiJPjr @SfJ~ vkgV´yeTJrL mqKÜPhr xojõP~ FTKa CkPhÓJ kKrwh, pJrJ KjmtJYjTJuLj xoP~ xrTJrk´iJjPT xyPpJKVfJ TrPmj; 4. xJPmT 3 \j IgmJ 4 \j k´iJj KmYJrkKfr xojõP~ FTKa ÈFucJxt TJCK¿u,' pJrJ xoKjõfnJPm KjmtJYjTJuLj xrTJr kKrYJujJ TrPmj; 5. jmo \JfL~ xÄxPh FToJ© ˝fπ xhxqPT KjmtJYjTJuLj xrTJrk´iJPjr hJK~fôKa ßhS~J pJ~Ç KfKj 10 \j xhxqPT KjP~ 3 oJPxr \jq FTKa TKoKa Vbj TrPmj, pJrJ ßTCA @VJoL KjmtJYPj k´JgtL yPmj jJÇ @xPu \aKa ßUJuJ hrTJr @oJPhr xmJr ˝JPgtÇ F ßãP© pKh FTJKiT lotMuJ gJPT, fJyPu oNu ߈TPyJflJrrJ @PuJYjJ~ C“xJyL yPmjÇ ßuUT : IiqJkT \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~

k∞J ßxfMPf 6852 ßTJKa aJTJ mrJ¨ dJTJ, 29 ßo - mftoJj ßo~JPhA k∞J ßxfMr TJ\ ßvw TrJ KZu oyJP\Ja xrTJPrr KjmtJYjL IñLTJrÇ KT∂á hMjtLKfr IKnPpJPV Vf YJr mZPr ßxfMr oNu TJ\A ÊÀ TrJ pJ~KjÇ KmvõmqJÄPTr Igt jJ ßjS~Jr ßWJweJ KhP~ Kj\˝ IgtJ~Pj ßxfM mJ˜mJ~Pjr Kx≠J∂ y~ IPjT @PVAÇ ãofJr ImKvÓ ßo~JPh ßxfMr TJ\ ÊÀ TrPf F k´TP· Z~ yJ\Jr 852 ßTJKa aJTJ mrJ¨ ßrPU VfTJu oñumJr @VJoL IgtmZPrr mJKwtT Cjú~j TotxNKY (FKcKk) IjMPoJhj KhP~PZ xrTJrÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xnJkKfPfô IjMKÔf \JfL~ IgtQjKfT kKrwPhr xnJ~ F IjMPoJhj ßhS~J y~Ç rJ\iJjLr ßvPr mJÄuJjVPrr FjAKx xPÿuj TPã F xnJ y~Ç

yfJyf y~KjÇ k´fqãhvtLrJ \JjJ~, hMhT TJptJuP~r xJoPjr xzT ßgPT ßT mJ TJrJ hMKa TTPau ZMPz kJKuP~ pJ~Ç k´iJj laPTr ßnfPr KmP°JKrf y~ TTPau hMKaÇ kMKuv WajJ˙Pu KVP~ TJCPT @aT TrPf kJPrKjÇ yrfJPur xogtPj VfTJu xTJPu rJ\iJjLr vqJokMr, pJ©JmJzL, \MrJAj, vJy\JyJjkMr, mjv´Lxy KmKnjú FuJTJ~ KoKZu yP~PZÇ TP~TKa FuJTJ~ kMKuPvr xPñ yrfJuTJrLPhr iJS~J-kJfiJ iJS~Jr WajJS WPaÇ KmKnjú FuJTJ~ ^KaTJ KoKZuS TPrPZ yrfJu-xogtTrJÇ j~JkfiPj KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~r mJAPr KmkMuxÄUqT kMKuv ßoJfJP~j KZuÇ ßxUJPj


SURMA m 31 May - 6 June 2013

\JKoPj oMÜ mJmMjVrL

dJTJ, 29 ßo - 23 Khj TJrJVJPr gJTJr kr \JKoPj oMKÜ ßkP~PZj ßylJ\Pf AxuJPor oyJxKYm \MjJAh mJmMjVrLÇ KfjKa oJouJ~ VfTJu mMimJr hMkMPr dJTJr @hJuf fJPT \JKoj ßh~Ç mJrPco yJxkJfJPu KYKT“xJiLj yJayJ\JrL oJhsJxJr FA KvãT VfTJuA KmTJPu oMKÜ kJjÇ TJrJ CkoyJkKrhvtT ßVJuJo yJ~hJr mPuj, \JKoPjr TJV\k© @xJr kr yJxkJfJu ßgPT fJr kJyJrJ fáPu ßj~J yP~PZÇ IgtJ“ ßylJ\Pfr oyJxKYm FUj oMÜÇ fPm KfKj FUPjJ yJxkJfJPuA rP~PZjÇ VfTJu hMkMPr mJrPcPo KVP~ \JjJ pJ~, ßylJ\f oyJxKYm KjKmz kKrYptJ ßTPªs rP~PZjÇ fPm fJr KYKT“xJr KmwP~ ßTC oMU UMuPf YJjKj, ßxUJPj fUj TzJ kJyJrJ KZuÇ TJrJ TottfJrJ Fr @PV \JKjP~KZPuj, mJmMjVrLr cJ~JPmKax rP~PZÇ ßx \jq yJxkJfJPu kJbJPjJ yP~PZÇ Fr mJAPr KTZM muPf fJrJS rJK\ yjKjÇ VfTJu hMkMPr dJTJr oMUq oyJjVr yJKTo vJyKr~Jr oJyoMh @hjJj ßylJ\Pf ßjfJr \JKoPjr @Phv ßhjÇ dJTJ oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfr KkKk @»MuäJy @mM mPuj, IxM˙fJr TJrPe mJmMjVrLr \JKoj @Pmhj o†Mr y~Ç kMKuv yfqJ, VJKz nJXYMrxy KfjKa oJouJ~ \JKoj ßkP~PZj mJmMjVrLÇ FA KfjKa oJouJA oKfK^u gJjJr mPu \JjJj SA @hJuPfr xJiJre Kjmºj TotTftJ @»Mu VJllJrÇ Vf 5 ßo rJPf oKfK^u ßgPT ßylJ\fTotLPhr fMPu ßh~Jr krKhj ßV´¬Jr yj mJmMjVrLÇ fJPT KroJP¥ KjP~ K\ùJxJmJh TPr kMKuvÇ K\ùJxJmJPh mJmMjVrL ßylJ\Pfr oKfK^Pu Im˙Jj KjP~ KmKnjú fgq ßhj mPu kMKuv APfJkNPmt \JKjP~KZuÇ xrTJr mPu @xPZ, ßxKhj xrTJr C“UJPfr wzpπ KZu FmÄ fJPf KmPrJiL hPur Aºj KZu mJmMjVrL @hJuPf ßh~J \mJjmKªPfS SA wzpPπr ˝LTJPrJKÜ KhP~PZj mPu KmKnjú xÄmJhkP© k´TJKvf k´KfPmhPj muJ y~Ç fPm mJmMjVrLr \mJjmKªPf C≠íf TPr k´TJKvf KmKnjú Umr jJTY TPrPZj ßylJ\Pfr @Kor vJy @oh vlL S KmPrJiL hPur ßjfJrJÇ

vft ßoPj xnJ xoJPmv TrJ pJPm

- ˝rJÓsoπL

dJTJ, 29 ßo - ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuPZj, vft ßoPj xnJ-xoJPmv TrJ pJPmÇ FaJ VefJKπT IKiTJr, fJA mPu IrJ\TfJ xOKÓ TrJ pJPm jJÇ ‰jrJ\q-xKyÄxfJ yPm jJ FojKa KjKÁf TrJr k´Kfv´∆Kf KhP~ xnJxoJPmPvr IjMoKf KjPf yPmÇ VfTJu mMimJr \JfL~ xÄxPh ˝rJÓs oπeJu~ xŒKTtf ˙J~L TKoKar ‰mbPT \JfL~ kJKatr xÄxh xhxq oMK\mMu yT YájúM xnJ-xoJPmv KjKwP≠r KmwP~ k´vú fáuPu ˝rJÓsoπL F TgJ \JjJjÇ ‰mbPT oπL mPuj, xoJPmPvr jJPo ‰jrJ\q xOKÓ TPr IKVúxÄPpJV, nJXYár, TrJf KhP~ VJZ TJaJ, Tár@j vKrl ßkJzJPjJ yPm jJ∏ Foj KjÁ~fJ KhPuA xoJPmPvr IjMoKf ßh~J yPmÇ ‰mbPT Vf 5 ßo oKfK^Pu xoJPmPvr jJPo ßylJ\Pf AxuJPor xÄWKbf KmKnjú ±ÄxJ®T TotTJ∏ KjP~ Km˜JKrf @PuJYjJ y~Ç ßylJ\Pfr wzpπ rÜkJfyLjnJPm ßoJTJPmuJ FmÄ xJnJPr rJjJ käJ\J iPxr IjJTJKãf kKrK˙Kf xlunJPm ßoJTJPmuJ TrJ~ @AjvO⁄uJ mJKyjLr k´Kf xP∂Jw k´TJv TrJ yP~PZÇ TKoKar xnJkKf ßoJyJÿh ZJP~hMu yPTr xnJkKfPfô TKoKar xhxq ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr, ÉAk Ko\tJ @\o, ßoJ” oMK\mMu yT, ßoJ” jNÀu AxuJo xM\j, xJjK\hJ UJjo S ßoJ” xKlTáu AxuJo ‰mbPT IÄv ßjjÇ ‰mbPT ˝rJÓs oπeJuP~r KxKj~r xKYm Kx KTC ßT oMxfJT @yoh, kMKuPvr @AK\Kk yJxJj oJyoMh UªTJr, rqJm oyJkKrYJuT ßoJ” ßoJUPuZMr ryoJjxy ˝rJÓs oπeJuP~r xÄKväÓ TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ

UmrJUmr 47

ßxRKhPf ‰mifJ S IJTJoJ kKrmftPjr xMKmiJ ßkPf f&kr mJÄuJPhv

dJTJ, 29 ßo - ßxRKh xrTJr ßWJKwf IKnmJxL TotLPhr ‰miTre S @TJoJ kKrmftPjr xMKmiJKa mJÄuJPhvLrJ pJPf xPmtJó @hJ~ TrPf kJPr ßx mqJkJPr f“kr rP~PZ krrJÓs oπeJu~xy xÄKväÓ oπeJu~ S KmnJVèPuJÇ krrJÓs oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, mJÄuJPhPvr mOy“ v´omJ\Jr ßxRKhPf Im˙Jjrf TokPã 3 uJU mJÄuJPhvL TotL ßpj FA ‰mifJ S @TJoJ kKrmftPjr xMKmhJ kJ~ ßx uPãq ßx ßhPvr v´o oπeJuP~r xPñ ßpJVJPpJV S f“krfJ mJzJPf \jmu mJzJPjJr Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ F Kx≠J∂ IjMxJPr, mJÄuJPhvL TotLPhr ‰mifJ S @TJoJ kKrmftPjr TJ\ xMYJÀnJPm xŒjú TrPf KvVKVrA 48 xrTJKr TotTftJPT ßxRKh @rPm kJbJPjJ yPmÇ Fr oPiq krrJÓs oπeJu~ @vkJPvr Kovj ßgPT Kr~Jh S ß\¨J KovPj FT\j ˆJl ßo’Jrxy 32 \j TotTftJPT kJbJPjJ yPmÇ @r FA f“krfJr IÄv KyPxPm ßpxm TotLr F oMyëPft TJ\ ßjA fJPhr ßxmJ~ hNfJmJPxr ßjJKav ßmJPctS YJTKrr fgq ßh~J yPò pJPf fJrJ jfáj KjP~JVTftJ UMPÅ\ KjP~ ßxRKh xrTJPrr YuoJj xMKmiJKa KjPf kJPrjÇ xN© \JKjP~PZ, FUj kpt∂ 72 yJ\Jr mJÄuJPhvL TotLr kJxPkJat ßxRKh v´o oπeJuP~ AxMq TrJ yP~PZÇ @r F kpt∂ 90 yJ\Jr TotLPT TjxMquJr xJKntx ßh~J yP~PZÇ mJÄuJPhPvr uãq, xPmtJó xÄUqT TotL ‰mifJ S @TJoJ kKrmftPjr xMKmiJ @hJ~Ç ßx ßãP© ßxRKh v´o oπeJuP~r xPñ xJmtãKeT ßpJVJPpJV mOK≠ uKmÄP~r oPfJ TJ\ TrPm mPu oPj TrPZ mJÄuJPhv xrTJrÇ FKhPT xrTJKr mJ ßmxrTJKr ßTJPjJ KyxJm jJ gJTPuS iJreJ TrJ y~, ßxRKh @rPm 6 uJU IQmi mJÄuJPhvL rP~PZÇ k´xñf, Vf 4-5 ßo krrJÓsoπL cJ. hLkM oKjr ßxRKh @rm xlPrr kÅJYKhj kr Vf 10 ßo ßxRKh xrTJr @TJoJ kKrmftj (S~JTt kJrKoa, YáKÜm≠ oJKuPTr xPñ TJ\ jJ TPr Ijq oJKuPTr xPñ TJ\ TrJ S mxmJPxr IjMoKf, ßxPãP© @PVr oPfJ kMPrJPjJ oJKuPTr IjMoKfr k´P~J\j yPm jJ) S IQmi v´KoTPhr \jq xJiJre ãoJ ßWJweJ TPrÇ YuKf mZPrr 3 \MuJA kpt∂ TotLrJ F xMPpJV kJPmjÇ 4 \MuJA ßgPT ßxRKh xrTJr IQmiPhr irkJTPz TPbJr IKnpJj YJuJPmÇ ßx xo~ IQmi TJCPT kJS~J ßVPu 2 mZPrr ß\u FmÄ mJÄuJPhvL oMhsJ~ k´J~ 24 uJU aJTJ \KroJjJ KhPf yPmÇ ßxRKh xrTJPrr xJiJre ãoJr ßWJweJ IjMxJPr, pJPhr S~JTt kJrKoa mJ @TJoJr ßo~Jh YuKf mZPrr 6 FKk´Pur @PV ßvw yP~ ßVPZ, fJrJ ßTJPjJ rTo vJK˜ FmÄ \KroJjJ ZJzJ @PVr KjP~JVTftJr TJPZ ßlrf ßpPf kJrPmj IgmJ jfáj KjP~JVTftJr TJPZ mhKu yPf kJrPmjÇ pJrJ fJPhr @PVr KjP~JVTftJr TJZ ßgPT kJKuP~ ßVPZj, fJrJ xoP^JfJr oJiqPo kMPrJPjJ KjP~JVTftJr TJPZ KlPr ßpPf kJrPmj mJ jfáj KjP~JVTftJr TJPZ mhKu yPf kJrPmjÇ VOyTotLrJ AKoPV´vj KmnJV FmÄ ßTJŒJKjr TotLrJ v´o

IJS~JoL uLV \JfL~ TKoKar xhxq IJjo vKlT pMÜrJ\q xlPr FPxPZj mJÄuJPhv IJS~JoL uLV \JfL~ TKoKar xhxq S KxPua ß\uJ IJS~JoL uLPVr xJPmT xnJkKf S xJiJre xŒJhT IJjo vKlT FT xÄKT¬ xlPr pMÜrJ\q FPxPZj pMÜrJP\q Im˙Jj TJPu KfKj pMÜrJ\q IJS~JoL uLV, pMmuLV ZJ©uLuxy KmKnjú xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄVbPjr ßjfímPO ªr xJPg ofKmKjo~ TrPmj fJr xJPg ßpJVJPpJPVr jJÍJr 07852 959 749Ç - ßk´x KmùK¬Ç

IKlPxr oJiqPo FA mhKu yPf kJrPmjÇ pJPhr KjP~JVTfttJ ßjA, fJrJS FTA k≠Kf IjMxre TPr jfáj KjP~JVTftJr TJPZ TJ\ KjP~ Kj~Kof yPf kJrPmj IgmJ FKéa KnxJ KjP~ ßhPv KlPr ßpPf kJrPmjÇ FA ßWJweJ~ @PrJ muJ y~, 2008 xJPur 3 \MuJAP~r @V kpt∂ pJrJ y\ S SorJy& kJuj TrPf KVP~ @r ßhPv KlPr @PxjKj ßx xm IQmi mJÄuJPhvLrJS F xMPpJV kJPmjÇ fPm xÄKväÓ KmKnjú xNP© \JjJ ßVPZ, y\ mJ SorJy kJuPj KVP~ ßlrf @PxjKj Foj TotLr xÄUqJ 20 ßgPT 30 yJ\JPrr ßmKv yPm jJÇ fJrJ ‰mifJr Kj~o ßoPj ßx ßhPv TJ\ TrJr xMPpJV kJPmjÇ @r xTuPTA v´o h¬r xÄKväÓ TJP\ KjP~JPVr CkpMÜfJ pJYJA TPr KjP~JPVr IjMoKf ßh~J yPmÇ FZJzJ xLoJ∂ KhP~ mJ ná~J kJxPkJat S KnxJ KhP~ ßxRKh @rPm pJrJ k´Pmv TPrPZj ßxxm IQmi TotLrJ xJiJre ãoJr xMPpJVKa ßTJPjJnJPmA kJPmj jJÇ fPm FPhr xÄUqJ FPTmJPrA jVeq mPu \JjJ ßVPZÇ krrJÓs oπeJuP~r FT D±tfj TotTfJt \JjJj, ‰mPhKvT oMhsJ I\tPjr ßãP© ßxRKh k´mJxL TotLPhr IPjT ßmKv èÀfô S ImhJj rP~PZÇ fJA IQmi v´KoTPhr ßhPv KlPr @xJ KjP~ fJPhr kKrmJr˝\jxy KmKnjú oyu FojKT xrTJrS CPÆPVr oPiq rP~PZjÇ Fxm Kmw~ KmPmYjJ~ ßrPU Kmw~Ka xPmtJó èÀfô KhPò xrTJrÇ FPf FTxPñ TJ\ TrPZ krrJÓs oπeJu~, ˝rJÓs oπeJu~ FmÄ k´mJxL TuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπeJu~Ç KfKj \JjJj, krrJÓs oπeJu~ FmÄ KjTa˙ Kovj ßgPT Kr~Jh KovPj 16 \j TotTftJ FmÄ ß\¨J KovPj 15 \j TotTftJ FmÄ 1 \j ˆJl ßo’Jr kJbJPjJ yPòÇ KovjPT k´P~J\j IjMpJ~L, I˙J~L ˙JjL~KnK•T ˆJl ßo’Jr KjP~JPVr IjMoKf ßh~J

yP~PZÇ ˝rJÓs oπeJu~, Igt KmnJV FmÄ k´mJxL TuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπeJu~PT Kr~Jh S ß\¨JPf IKfKrÜ TjxMquJr ßxmJ ßh~Jr \jq \jmu kJbJPjJr IjMPrJi TPrPZ krrJÓs oπeJu~Ç \JjJ ßVPZ, Vf 13 ßo krrJÓs oπeJu~ IKfKrÜ \jmu kJbJPjJr ßãP© (Kj\ oπeJu~ ßgPT 12 \j TotTftJ) ˝rJÓs oπeJu~ ßgPT 4 \j FmÄ k´mJxL TuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπeJu~ ßgPT 4 \j TotTftJ kJbJPjJr \jq IjMPrJik© kJbJ~Ç Vf 15 ßo F KmwP~ krrJÓs oπeJuP~ FTKa \ÀKr @∂”oπeJu~ ‰mbT IjMKÔf y~Ç ˝rJÓs oπeJu~ \jmu kJbJPjJr k´Kâ~J APfJoPiq ÊÀ TPrPZÇ fPm k´mJxL TuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπeJu~ \JKjP~PZ, \jmu xÄTa gJTJ~ fJrJ F oMyëPft ßxRKh @rPm ßTJPjJ TotTftJ kJbJPf kJrPZ jJÇ @PrJ \JjJ ßVPZ, krrJÓs oπeJu~ Kr~Jh S ß\¨J KovPjr \jq k´P~J\jL~ @KgtT o†MKrr mqm˙J TrJr uPãq Igt KmnJPVr xPñ ßpJVJPpJV rJUPZÇ mJÄuJPhv hNfJmJx Kr~Jh FT uJU FmÄ TjMxPua ß\jJPru, ß\¨J FT uJU asJPnu kJrKoa lro xrmrJPyr \jq IjMPrJi TPrPZÇ APfJoPiq ßhz uJU asJPnu kJrKoa lro kJxPkJat IKih¬r xrmrJy TPrPZ, pJ TëaQjKfT mqJV KovPj kJbJPjJ yPòÇ kJxPkJat IKih¬r TftOT @PrJ 50 yJ\Jr asJPnu kJrKoa lro xrmrJPyr Kmw~Ka k´Kâ~JiLjÇ FZJzJ Kr~Jh Kovj 1 uJU FmÄ ß\¨J Kovj 1 uJU ßoJa 2 uJU oqJjM~Ju kJxPkJat mA xrmrJPyr IjMPrJi TPrPZÇ APfJoPiq KovPj 1 uJU 15 yJ\Jr kJxPkJat kJbJPjJ yP~PZÇ FZJzJS hNfJmJx 1 yJ\Jr 5v oJKj KrKx¡ mA xrmrJPyr IjMPrJi TPrPZÇ Fr oPiq 5v oJKj KrKx¡ mA xrmrJy TrJ yP~PZÇ

P v‡ qi K v‡ c P gz K y †`evi A v‡ MB UvK v †cŠ‡ Q hv‡ e A vcb vi wcqÖR ‡ b i e¨ªvK e¨vs K G¨vK vD ‡ › U

e¨ªvK m vR vb G·‡ P Ä †_ ‡ K cvV v‡ b v UvK v g vÎ 1 0 wg wb ‡ U †cŠu‡ Q hv‡ e A vcb vi A _ ev A vcb vi wcqÖR ‡ b i e¨ªvK e¨vs K G¨vKvD‡›U| 2,000 GiI †ewk c‡q›U †_‡K UvKv †Zvjv hvq| wb ivc`, wb f i©‡ hvM¨ I wb wð Z m vwf m© |


48 UmrJUmr

ßylJ\Pfr 13 xKyÄxfJ hoPj FTKa xmt\jLj @Aj ‰fKrr @øJj \JKjP~PZj KfKjÇ rJ\iJjLr FTKa ßyJPaPu ACFjKcKk @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm KfKj F TgJ mPujÇ kJvJkJKv KfKj jJrLr k´Kf xKyÄxfJ k´KfPrJPi mJÄuJPhv xrTJPrr KmKnjú khPãPkr k´vÄxJS TPrjÇ ßylJ\Pfr hJKm KmwP~ k´Pvúr \mJPm rJKvhJ oj\M mPuj, ßylJ\Pfr 13 hlJ~ jJrL IKiTJr KmPrJiL ßpxm hJKm @PZ, ßxèPuJ kKryJr TPr jJrLr IKiTJr xMrãJ TrJ xrTJPrr hJK~fôÇ \JKfxÄPWr rqJPkJKat~Jr mPuj, ßylJ\Pf AxuJPor 13 hlJ hJKm @Ko ßhPUKZÇ ßxèPuJr FTKaPf muJ @PZ, jJrLrJ mJAPr YuJPlrJ TrPf kJrPm jJÇ ßp ßTJPjJ irPjr hJKm TrJ fJPhr VefJKπT IKiTJrÇ fPm FA irPjr hJKm ßoJTJPmuJ TPr jJrLr IV´pJ©J KjKÁf TrJ rJPÓsr hJK~fôÇ xm jJrLrA xoJjnJPm mJAPr @xJr IKiTJr @PZ∏ CPuäU TPr KfKj xrTJrPT FA hJKmr k´Kf jKf ˝LTJr jJ TrJr @øJj \JjJjÇ \JKfxÄPWr FA KmPvw rqJPkJKa~Jr mJÄuJPhPv KmP~ S fJuJTxy kJKrmJKrT Kj~Por ßãP© KmKnjú iot S \JKfPVJÔLr \Pjq kOgT @Aj gJTJr xoJPuJYjJ TPrjÇ KfKj mPuj, KmmJy KmPòhxy mJÄuJPhPvr kJKrmJKrT @AjèPuJ k´gJVf @Aj S iPotr Skr KjntrvLu; pJ FPTT iPot FPTT rToÇ Fxm @APj jJrLPhr oJjmJKiTJr xMrãJr CkJhJj ßjAÇ mrÄ Fxm @APj jJrLr KmÀP≠ ‰mwoq S xKyÄxfJ YYtJ @PZÇ KmmJy S fJuJT xÄâJ∂ KmwP~ Fxm @Aj kMÀwPT ßmKv ãofJmJj TPrPZÇ Fxm TJrPe xÄuJPkr oJiqPo Foj FTKa xmt\jLj kJKrmJKrT @Aj ‰fKrr hJKm \JjJj rJKvhJ oj\MÇ KfKj mPuj, Foj @Aj ‰fKr TrPf yPm, pJ KhP~ xm iot, met S xŒshJP~r jJrLPhr oJjmJKiTJr rãJ kJ~Ç KmhqoJj @APjr ßTJj ßTJj KhPT jJrLrJ FUj xoxqJr oMPUJoMKU yPò, fJ KYK¤f TrJr k´Kf èÀfô ßhj KfKjÇ fPm Fr \jq iotL~ KmiJjèPuJ KmuM¬ TrJr k´P~J\j ßjA mPuS @PrT k´Pvúr C•Pr \JjJj KfKjÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPv jJrLr k´Kf xKyÄxfJ ßrJPi xJoJK\T rLKfjLKf, kMÀwfJKπT oPjJnJm, KjrãrfJ, IxPYfjfJ, TáxÄÛJr, iotL~ KmvõJx, ßVÅJzJKo, hNrhvtL jJrL Cjú~j jLKfr InJm, xŒPh jJrLr Kj~πeyLjfJ, rJ\jLKf S k´vJxPj jJrLr xLKof IÄvV´ye, jJrL ˝J˙q xÄKväÓ @APjr InJm @PZÇ xJrJ ßhPv AnKaK\ÄP~r k´mefJ @PZ CPuäU TPr rJKvhJ oj\M mPuj, ßpRfáPTr TJrPe FUPjJ IPjT ßoP~ KjptJfPjr KvTJr y~Ç vyPr FUPjJ IPjT mJxJ~ VOyTotL KjptJKff y~Ç KfKj mPuj, kMÀwfJKπT oj-oJjKxTfJr kKrmftj jJ yPu F ßhPv jJrLr k´Kf xKyÄxfJ ToPm jJÇ jJrLr ãofJ~j jJrLr k´Kf xKyÄxfJ ßrJPinëKoTJ rJUPmÇ rJKvhJ mPuj, ßTJj xoP~r oPiq mJÄuJPhv jJrLr k´Kf xKyÄxfJ hoPj xão yPm, ßx KmwP~ @Ko KTZM muPf YJA jJÇ KT∂á, @Ko oPj TKr, xrTJPrr kJvJkJKv F KmwP~ @∂\tJKfT mJiqmJiTfJr KhPT uãq

31 May - 6 June 2013 m SURMA

ßrPU xMvLu xoJ\ xrTJrPT krJovt ßhPmÇ Fxm krJovt jJrLr k´Kf xKyÄxfJ hoPj xJyJpq TrPmÇ jJrLr k´Kf xKyÄxfJ KmPuJPk mJÄuJPhv xrTJrPT KxKcS YáKÜr mJ˜mJ~Pjr @øJj \JjJj KfKjÇ mJÄuJPhv xrTJPrr @oπPe 10 KhPjr mJÄuJPhv xlPrr ßvw KhPj KfKj xJÄmJKhTPhr TJPZ fJr IKnùfJ fáPu iPrjÇ F xlPr KfKj dJTJ, Y¢V´Jo, rJñJoJKa, UMujJ FmÄ pPvJr Iûu kKrhvtj TPrPZj mPu \JjJjÇ F xlPr mJÄuJPhPvr jJrLPhr k´Kf xKyÄxfJr KmwP~ KfKj xrTJr, xMvLu xoJP\r k´KfÔJj FmÄ

K\~JCr ryoJPjr vJyJhf mJKwtTL dJTJ, 29 ßo - KmFjKkr ksKfÔJfJ xJPmT PksKxPc≤ K\~JCr ryoJPjr 32fo vJyJhf mJKwtTL mOy¸KfmJrÇ 1981 xJPur FA KhPj FThu KmkgVJoL PxjJr yJPf Y¢VsJo xJKTta yJCP\ KfKj Kjyf yjÇ F CkuPã 14 KhPjr TotxNKY kJuj TrPZ KmFjKkÇ hPur xTu Iñ xÄVbj xJrJ PhPv jJjJ TotxNKYr oiq KhP~ ˛re TrPZ oMKÜpMP≠r P\c PlJPxrs IKijJ~T S Ijqfo PxÖr ToJ¥Jr Po\r P\jJPru K\~JCr ryoJjPTÇ PTªsL~ TotxNKYr IÄv KyPxPm @\ xTJPu orÉPor oJ\JPr kMÀoJuq Ikte, lJPfyJ kJb, rJ\iJjLr KmKnjú S~JPct hKrhsPhr oPiq TJXJKu PnJ\, KouJh oJyKlu, rÜhJj TotxNKYr @P~J\j TrJ yP~PZÇ hPur PY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jxy PTªsL~ PjfJrJ FPf CkK˙f gJTPmjÇ vyLh PksKxPc≤ K\~JCr ryoJPjr \jì 1936 xJPur 19Pv \JjM~JKr mèzJr VJmfuL CkP\uJr mJVmJKz VsJPoÇ fJr QvvmTJPur KTZMKhj TJPa mèzJ S TuTJfJ~Ç nJrf KmnJPVr kr rxJ~jKmh KkfJr mhKur xMmJPh KfKj TrJKY pJjÇ TrJKYr FTJPcoL ÛMu PgPT 1952 xJPu oJiqKoT krLãJ~ kJx TPrjÇ 1953 xJPu IKlxJr TqJPca KyPxPm PpJV Phj TJTMu KoKuaJKr FTJPcoLPfÇ 1955 xJPu KfKj PxPT¥ PulPajqJ≤ kh uJn TPrjÇ 1965 xJPu kJT-nJrf pMP≠ uJPyJr xLoJP∂r PUoTJrJj PxÖPr TqJP¡j K\~JCr ryoJPjr

\JKfxÄPWr KmKnjú xÄ˙Jr xPñ @PuJYjJ TPrjÇ 10 KhPjr xlPr rJKvhJ oj\MPT TémJ\JPrr ßrJKyñJ KvKmPr k´PmPvr IjMoKf jJ ßh~J~ xÄmJh xPÿuPj ßãJn k´TJv TPrj KfKjÇ k´xñf, \JKfxÄW rqJPkJKa~JrrJ xJiJref xrTJr KTÄmJ xÄ˙Jr ßTJPjJ k´nJm ZJzJ ˝JiLjnJPm TJ\ TPr gJPTjÇ \JKfxÄW oJjmJKiTJr TJCK¿u jJrLr KmÀP≠ xKyÄxfJ, fJr TJre FmÄ kKreKf KmwP~ 2009 xJPu hKãe @Kl∑TJr ßTkaJCj KmvõKmhqJuP~r IiqJkT rJKvhJ oj\MPT KmPvw rqJPkJKa~Jr KjpMÜ TPrÇ

PjfíPfô ksgo AˆPmñu PrK\Po≤ nJrPfr @âoe PbKTP~ Ph~Ç mLrPfôr ˝LTíKf˝„k fJPT Ph~J y~ kJKTóJPjr KÆfL~ xPmtJó xJoKrT CkJKiÇ 1971 xJPur 26Pv oJYt rJf S 27Pv oJYt oiqmftL xoP~ fJr PjfíPfô IÓo AˆPmñu PrK\Po≤ oMKÜpM≠ ÊÀ TPr yJjJhJr kJKTóJKj mJKyjLr KmÀP≠Ç F xo~ KfKj PjfíPfô Phj P\c PlJPxrsÇ oMKÜpMP≠ ImhJPjr \jq ˝LTíKf˝„k KÆfL~ xPmtJó PUfJm mLrC•o CkJKiPf nNKwf TrJ y~ fJPTÇ 1975 xJPur 25Pv @Vˆ KfKj KjpMÜ yj KYl Im @Kot ˆJl kPhÇ f“TJuLj PksKxPc≤ KmYJrkKf xJP~o khfqJV TrPu 1977 xJPur 21 FKksu KfKj PksKxPc≤ kPh IKiKÔf yjÇ Frkr 1978 xJPur 1uJ PxP¡’r Vbj TPrj mJÄuJPhv jqJvjJKuˆ kJKat-KmFjKkÇ FKhPT KmFjKkr ksKfÔJfJ vyLh PksKxPc≤ K\~JCr ryoJPjr vJyJhJf mJKwtTL CkuPã FT mJeLPf hPur PY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJj hMhM mPuPZj, \JfL~ \LmPjr YuoJj xÄTa KjrxPj vyLh K\~Jr kshKvtf kg S @hvtPT iJre TrJr oJiqPo xJoPj FKVP~ pJmJr hí| IñLTJr mqÜ TPr \JfL~ ˝Jgt, Vefπ FmÄ \jVPer IKiTJr xMrãJ~ A¸JfTKbj VeGTq VPz PfJuJr @ymJj \JjJKòÇ vyLh K\~Jr KmÀP≠ Vefπ S \JfL~ ˝JgtKmPrJiL vKÜr âoJVf KmPÆwkNet @âoPjr kanNKoPf fJr IŸJj ˛íKfPT mMPT iJre TPr FmJr 30Pv Po oyJj PjfJr vJyJh“mJKwtTL xmtóPr mqJkTnJPm pgJpg optJhJ~ ChpJkPjr \jq hu, Iñ S xyPpJVL xÄVbj xoNy FmÄ PjfJ-TotL, xogtT, ÊnJjMiqJ~Lxy xTu óPrr \jVPer ksKf @Ko ChJ• @ymJj \JjJKòÇ FKhPT

xTJu 10aJ~ PvPrmJÄuJ jVr˙ vyLh K\~Jr oJ\JPr PjfJTotLPhr KjP~ kMÀJWt Ikte TrPmj KmFjKk PY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ oJ\Jr ksJñPe cqJm-Fr CPhqJPV P˝òJ~ rÜhJj TotxNKY FmÄ SuJoJ hPur CPhqJPV KouJh S PhJ~J oJyKlu IjMKÔf yPmÇ oJ\Jr ksJñe PgPT PmVo K\~J rJ\iJjLr KmKnjú kP~P≤ VKrm S hM˙Phr oJP^ UJmJr Kmfre TrPmjÇ FZJzJ vyLh K\~Jr vJyJhJ“ mJKwtTL CkuPã j~Jkfij˙ KmFjKk PTªsL~ TJptJuP~r xJoPj cÖrx FPxJKxP~vj Im mJÄuJPhv-cqJm Fr CPhqJPV xTJu PgPT KmjJoNPuq KYKT“xJ PxmJ kshJj TrJ yPmÇ KYKT“xJ PxmJ TotxNKYPfS PhvPj©L PmVo UJPuhJ K\~J CkK˙f gJTPmjÇ vyLh PksKxPc≤ K\~JCr ryoJPjr 32fo vJyJhfmJKwtTL CkuPã P\uJ S oyJjVrLxy KmFjKk'r xTu ACKjPar TJptJuP~ 30Pv Po PnJr 6aJ~ huL~ kfJTJ IitjKofTre S TJPuJ kfJTJ CP•Juj FmÄ Kj\ Kj\ FuJTJr xMKmiJ IjMpJ~L @PuJYjJ xnJ, PhJ~J oJyKlu S fmJrT Kmfre IjMKÔf yPmÇ

ONLY ONE NOORANI QURANI TABEEZ CAN SOLVE EVERY PROBLEM EXCEPT DEATH

If you have wasted your pKh IJkjJr xoxqJ xoJiJPjr \jq IPjT xo~ S Igt money and time for solumq~ TPr gJPTj, pKh Fr xoJiJj UÅM\Pf KVP~ IJkKj tions of your problems.If yfJv yP~ gJPTj FmÄ KmKnjú irPjr TKmrJK\ S Hwi you are very disoppointed mqmyJr TPrS lu jJ ßkP~ gJPTj, fJyPu IJkjJr \jq and dishearten with every Ên xÄmJh IJPZ amil and spiritual healer then good news for you this jNrL ßTJrIJjL fJKm\ yPóZ FojA FT fJKm\ pJ NOORI QURANI TABEEZ IJkjJr k´ná k´h• kMrÛJr ˝r‡kÇ FA fJKmP\ xOEMet is god gifted with many IPuRKTT èeJèe KjKyf IJPZ pJ IJkjJr kJKrmJKrT ßp wonder full miracles which ßTJj xoxqJ, mäqJT oqJK\T, ImJiq x∂Jj IgmJ ˘L, can solve your every most difficult problems nJumJxJ, KmmJy, IJKgtT, mqmxJK~T IgmJ Ijq ßp ßTJj like domestic problems, black magic, disnJu TJP\ mqmyJrPpJVqÇ 72 W≤Jr oPiq VqJrJK≤c obediant children or wife, love, marriage luJluÇ financial. Business, etc guaranteed solution within 72 hours. If you need this NOORI FA fJKm\ ßkPf IJoJr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆jÇ IJkjJr QURANI TABEEZ call me, tell me your xoxqJr TgJ UMPu muMj FmÄ KmjJoNPuq FA fJKm\ V´ye problem and get it free cost and then pray Tr∆jÇ KmKjoP~ IJKo ÊiM IJkjJPhr ßhJ~J YJAÇ for me whole life. Please note we keep IJkjJr ßh~J xTu fgq ßVJkj rJUJ yPmÇ every information confidential.

AMIL SAYED NAQVI, Phone : 0208 144 1990


SURMA m 31 May - 6 June 2013

oMBjM¨Lj S F-xÄâJ∂ @PhPv asJAmMqjJu mPuj, ßYRiMrL oJBjM¨Lj S @vrJlMöJoJj UJjPT CkK˙f yS~Jr \jq AKfoPiq kK©TJ~ KmùK¬ k´TJKvf yP~PZÇ KmùK¬ k´TJPvr 10 KhPjr oPiq @®kã xogtj TrPf muJ yP~KZuÇ KT∂á fJÅrJ hM\j SA xoP~r oPiq CkK˙f yjKjÇ kMKuPvr ßhS~J k´KfPmhPjS fJÅrJ hM\j kuJfTÇ asJAmMqjJu oPj TrPZj, @∂\tJKfT (asJAmMqjJux) @Aj 1973 IjMpJ~L fJÅPhr IjMkK˙KfPfA KmYJrTJ\ ÊÀr KjPhtv ßhS~J pJ~Ç asJAmMqjJu mPuj, ßYRiMrL oJBjM¨Lj S @vrJlMöJoJj UJPjr kPã @AKj uzJA YJuJPjJr \jq rJÓsKjpMÜ xMKk´o ßTJPatr hM\j @Aj\LmLPT KjP~JV ßhS~J yPuJÇ FA hM\j yPuj @mhMx ÊTMr UJj S xJuoJ yJA aMKjÇ @PhPv asJAmMqjJu @rS mPuj, ßYRiMrL oJBjM¨Lj S @vrJlMöJoJj UJPjr KmÀP≠ @jJ IKnPpJVxy IjqJjq jKgk© rJÓsKjpMÜ SA hM\j @Aj\LmLPT 4 \MPjr oPiq ßrK\ˆsJPrr oJiqPo xrmrJy TrJr KjPhtv ßhS~J y~Ç SA KhjA F oJouJr mqJkJPr krmftL KjPhtv ßhPmj asJAmMqjJuÇ Fr @PV ßYRiMrL oJBjM¨Lj S @vrJlMöJoJj UJPjr KmÀP≠ ßVs¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TrJ y~Ç fJÅrJ yJK\r jJ yS~J~ kK©TJ~ KmùK¬ ßhS~J y~Ç KT∂á FPfS fJÅrJ hM\j yJK\r jJ yS~J~ ßVs¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TrJ y~Ç FA asJAmMqjJPu Fr @PV kuJfT gJTJ Im˙J~ FTA IKnPpJPV @mMu TJuJo @pJPhr KmÀP≠ oJouJr TJptâo YPuÇ rJP~ fJÅr oífMqh¥ y~Ç rJÓskã Vf 25 FKk´u asJAmMqjJPur ßrK\ˆsJPrr TJPZ oJBjM¨Lj S @vrJlMöJoJPjr KmÀP≠ @jMÔJKjT IKnPpJV hJKUu TPrÇ ßrK\ˆsJPrr TJptJu~ @jMÔJKjT SA IKnPpJV asJAmMqjJu-2-F kJbJ~Ç SA Khj rJÓskã mPu, ßpPyfM fJÅrJ hM\j ßpRgnJPm FTA IkrJi TPrPZj, fJA fJÅPhr KmÀP≠ @uJhJ TPr IKnPpJV jJ FPj FTxPñ 16Ka IKnPpJV @jJ yP~PZÇ ßrK\ˆsJPrr TJptJu~ SA @jMÔJKjT IKnPpJV asJAmMqjJu-2-F kJbJ~Ç oJjmfJKmPrJiL IkrJi fh∂ xÄ˙J 2011 xJPur

25 ßxP¡’r oJBjM¨Lj S @vrJlMöJoJPjr KmÀP≠ fh∂ ÊÀ TPrÇ Vf mZPrr 9 IPÖJmr fJÅPhr KmÀP≠ fh∂ ßvw y~Ç fhP∂ oMKÜpM≠TJPu 18 \j mMK≠\LmLPT yfqJr xPñ fJÅPhr xÄKväÓfJ kJS~J pJ~Ç fh∂ xÄ˙J 10 IPÖJmr fh∂ k´KfPmhj, xJãLPhr \mJjmKª S xÄKväÓ jKgk© rJÓskPãr k´iJj ßTRÅxMKur TJptJuP~ \oJ ßh~Ç fh∂ xÄ˙J xN© \JjJ~, FTJ•Prr 10 ßgPT 15 KcPx’r kpt∂ mMK≠\LmL KjiPjr ßp jLujTvJ yP~KZu, WJfT @umhr mJKyjL fJ mJ˜mJ~j TPrÇ oJBjM¨Lj KZPuj @umhr mJKyjLr ÈIkJPrvj AjYJ\t', @r @vrJlMöJoJj KZPuj ÈKYl FKéKTCar'Ç FKhPT, mOPaPj mxmJxrf ßYRiMrL oJBjM¨Lj mrJmrA fJr Kmr∆P≠ IJjLf IKnPpJV I˝LTJr TPr IJxPZjÇ

yrfJPur TJrPe UJPuhJ KmFjKkr ßjfJrJ mPuPZj, 26 ßo ßrJmmJPrr cJTJ yrfJu KmFjKkr \jq ÈmMPorJÄ' yP~PZÇ huKa ßYP~KZu yrfJu KhP~ xnJ-xoJPmv KjKw≠, f•ôJmiJ~T xrTJr S KmPrJiL ßjfJ-TotLPhr @aT TPr rJUJr oPfJ Kmw~èPuJ pMÜrJPÓsr TJPZ fMPu irPfÇ KT∂á fJPhr ßxA CP¨vq kNre y~KjÇ fJ ZJzJ 18 hPur vKrTPhr xPñ TgJ jJ mPuA ßrJmmJr yrfJu ßhS~Jr ßTj Ff k´P~J\j kzu, fJ KjP~S ß\JPa k´vú CPbPZÇ yrfJu ßhS~Jr Foj kKreJPor krS KmFjKk @mJr mMimJr xJrJ ßhPv xTJu-xºqJ yrfJu ßcPTPZÇ KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\Ja fJPrT ryoJPjr oJouJ k´fqJyJPrr hJKmPf FA yrfJu KhP~PZÇ \JjJ ßVPZ, @VJoL ßrJmmJr FTA hJKmPf yrfJu ßhS~Jr FTKa k´JgKoT Kx≠J∂ yP~ @PZÇ oñumJr @rS yrfJPur AKñf KhP~ KmFjKkr oMUkJ© vJoxMöJoJj mPuPZj, fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ oJouJ k´fqJyJr jJ yPu @rS yrfJu ßhS~J yPmÇ KmFjKk, \JoJ~JPf AxuJoL ZJzJS iotKnK•T TP~TKa hu FmÄ xJÄÛíKfT S jJVKrT xÄVbjèPuJ F mZPrr \JjM~JKr ßgPT @\ kpt∂ ßhvmqJkL 32 Khj yrfJu KhP~PZÇ FA xoP~ ˙JjL~nJPmS 29 Khj yrfJu y~Ç KmFjKkr hJK~fôvLu xN©èPuJ \JKjP~PZ, I∂f hMKa

KmwP~ pMÜrJPÓsr Im˙JPjr xPñ fJPhr hPur Im˙JjVf kJgtTq @PZÇ FTKa yPuJ UJPuhJ K\~Jr mz ßZPu fJPrT ryoJjPT KjP~Ç IjqKa ßylJ\Pf AxuJo S \JoJ~JPf AxuJoLr TotTJP∏ KmFjKkr xogtjÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq oJymMmMr ryoJj mPuj, yrfJu yPu QmbT yPm jJ, FojaJ fJÅrJ nJPmjKjÇ FTKa nMu ßmJ^JmMK^r TJrPe QmbT y~KjÇ FaJ hM”U\jTÇ KmFjKk F irPjr WajJr \jq k´˜Mf KZu jJÇ KfKj mPuj, pMÜrJPÓsr xPñ fJÅPhr hPur VnLr xŒTt @PZÇ nKmwqPf F xŒTt @rS Cjú~Pjr ßYÓJ ImqJyf gJTPmÇ vJrPoPjr xPñ QmbPTr @PV mJÄuJPhPv KjpMÜ pMÜrJPÓsr rJÓshNf cqJj cKmäC o\LjJr xPñ UJPuhJ K\~Jr FA xlr KjP~ TgJ yP~KZuÇ F ZJzJ @PV KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr, ˙J~L TKoKar xhxq oShMh @yoh S nJAx ßY~JroqJj voPxr oKmj ßYRiMrLr xPñS xJŒ´KfT rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ huL~ xNP© \JjJ ßVPZ, hPur KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmFjKkr nKmwq“ k´iJj yS~Jr mqJkJPr pMÜrJPÓsr FTKa ßjKfmJYT Im˙Jj @PZÇ hPur krmftL ßjfJ KyPxPm fJPrT hJK~fônJr ßjPmj mPuS xŒ´Kf FTKa QmbPT UJPuhJ K\~J o\LjJPT \JKjP~PZjÇ F ZJzJ fJPrT ßhPv ßlrJr kr xrTJr ßpj fJÅPT ßTJPjJ irPjr y~rJKj jJ TPr, ßx mqJkJPr xrTJrPT IjMPrJi TrPf UJPuhJ K\~J xŒ´Kf \JotJKj S TJjJcJr k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZjÇ KT∂á pMÜrJÓs oPj TPr, mJÄuJPhPv \Kñ C™JPjr \jq fJPrT IPjTJÄPv hJ~LÇ KÆfL~f, ßylJ\Pf AxuJPor TotxNKYPf xogtj ßhS~Jr TJre KyPxPm KmFjKkr mqJUqJ~ x∂áÓ yPf kJPrKj pMÜrJÓsÇ \JoJ~JPfr xKyÄxfJ~ xogtj ßhS~JPT FTAnJPm ßhUPZ pMÜrJÓsÇ ßylJ\Pfr hJKmr mqJkJPr xogtj jJ gJTPuS fJPhr ±ÄxJ®T TotTJP§ TL TJrPe xogtj gJTPf kJPr, KmFjKkr mqJUqJ~ pMÜrJÓs fJ mM^Pf kJPrKjÇ pMÜrJÓs ßylJ\fPT FTirPjr \Kñ C™Jj mPu oPj TrPZ mPu KmFjKkr FT ßjfJ \JKjP~PZjÇ KmFjKkr FT\j CkPhÓJ mPuPZj, fJPrPTr mqJkJPr pMÜrJPÓsr ßjKfmJYT oPjJnJm FUPjJ KmhqoJjÇ Fr ßkZPj fJPrPTr ÈhMjtLKf' S È\KñPhr

UmrJUmr 49

ohh' ßhS~Jr IKnPpJVPTA hJ~L TPr pMÜrJÓsÇ KfKj hJKm TPrPZj, fJPrT hPur k´iJj yPu KmFjKkr xPñ pMÜrJPÓsr TNaQjKfT xŒTt nJPuJ jJ yS~JaJ FUj hPur hJK~fôvLu oyPur TJPZ kKrÏJrÇ KT∂á hPur yJu irPf fJPrPTr KmT· ßTC ßjA mPu KmFjKkr kPã Im˙Jj kKrmftj TrJ x÷m j~ mPu KmPhKv TNajLKfTPhr \JKjP~PZj fJÅrJÇ FKhPT, vJrPoj xJãJ“ jJ TrJr Kmw~Ka hPur oPiq mqJkT @PuJYjJr \jì KhP~PZÇ KmFjKkr ßjfífôJiLj 18 hPur vKrPTrJ nMVPZj KÆiJÆPj&ÆÇ ß\JPar ßjfJrJ oPj TrPZj, F WajJr k´nJm fJÅPhr \jq nJPuJ yPm jJÇ k´KfPmvL nJrPfr xPñ UJrJk xŒPTtr kr pMÜrJÓs KmFjKk ßgPT oMU KlKrP~ KjPu xrTJr kfPjr @PªJuPj ßjKfmJYT k´nJm kzPmÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar TP~T\j xhxq S TNajLKfTPhr xPñ ßpJVJPpJV rJPUj Foj TP~T\j ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuPZj, vJrPoPjr xlrTJPu yrfJu mJ F irPjr xKyÄx TotxNKY jJ ßhS~Jr mqJkJPr pMÜrJÓs hNfJmJx ßgPT IjMPrJi \JjJPjJ yP~KZuÇ Fr @PV pMÜrJPÓsr xJPmT krrJÓsoπL KyuJKr KTîjaPjr xlrTJPu FTA IjMPrJi \JKjP~KZu hNfJmJxÇ ßx xo~ KmFjKk fJ ßoPjS ßj~Ç KT∂á FmJr KmFjKk vJrPoPjr dJTJ~ @xJr Khj yrfJu KhP~PZÇ pMÜrJÓs fJPhr IjMPrJi jJ rJUJPT ÈIPxR\jqoNuT' oPj TPrPZÇ KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj voPxr oKmj ßYRiMrL mPuPZj, Fr lPu KmFjKk S pMÜrJPÓsr xŒPTt ßTJPjJ k´nJm ßluPm jJÇ vJrPoPjr xPñ QmbT jJ yS~J~ KmFjKk S ß\JPa YuPZ ßhJwJPrJk-kJæJ ßhJwJPrJPkr WajJÇ TNajLKfTPhr xPñ ßpxm ßjfJ ßpJVJPpJV rJPUj, fJÅPhr SkrA hPur FTKa IÄPvr ßjfJPhr ßãJnÇ j~JkæPj KmFjKkr FT ßjfJ mPuj, È@orJ ß\u UJKaÇ @r fJrJ èuvJPj FKx ÀPo gJPTÇ fJr krS xm ßpJVJPpJV rJUPf kJPr jJÇ' fPm @∂\tJKfT xŒTt rãJ TPrj Foj ßjfJrJ Imvq 2003 xJPu pMÜrJPÓsr krrJÓsoπL TKuj kJSP~u ßvU yJKxjJr xPñ xJãJ“ jJ TrJr ChJyre ßaPj @®fíK¬ uJPnr ßYÓJ TrPZjÇ


50 UmrJUmr

fJPrTPT KlKrP~ KjPf fJPrT ryoJPjr KjrJk•Jr KmwP~ x∂áÓ y~Ç fPm fJPrT ryoJj KjP\ YJAPu ßp ßTJPjJ xo~ ßhPv KlPr ßpPf kJrPmjÇ k´xñf, Ijq ßhPvr @xJKoPT KmsPaj ßgPT xÄKväÓ ßhPv ßlrf kJbJPjJr Kmw~Ka xŒNet KmsPaPjr @hJuPfr Kx≠JP∂r mqJkJrÇ F ßãP© KmsKav ˝rJÓsoπLr KmPmYjJ èÀfôkeN t yPuS YNzJ∂ Kx≠J∂ ßh~ @hJufÇ mJÄuJPhPvr xJPg KmsPaPjr F KmwP~ ßTJPjJ KmPvw KasKa mJ YMKÜ jJ gJTJ~ ˝JnJKmT k´Kâ~J~ mJÄuJPhvPT @xJKo y˜J∂Prr \jq @Pmhj TrPf yPmÇ Vf oñumJr KmsPaPjr ˝rJÓs oπeJuP~r xÄKväÓ h¬Prr FT\j TotTftJ Fxm TgJ mPujÇ PaKuPlJPj SA TotTftJ xMroJ k´KfKjKiPT \JjJj, mJÄuJPhPvr frl ßgPT ßTJPjJ @xJKoPT ßlrf kJbJPjJr KmwP~ KmsKav xrTJrr oñumJr kpt∂ ßTJPjJ @Pmhj kJ~KjÇ KfKj \JjJj, 'IqJéasJKcvj IqJÖ 2003' FmÄ 'KyCoqJj rJAax IqJÖ 1998' KmPmYjJ TPr @hJufA ßTJPjJ mqKÜPT y˜J∂Prr YNzJ∂ Kx≠J∂ KhP~ gJPTÇ F ßãP© A≤JrPkJu ßTJPjJ nNKoTJ kJuj TrPf kJPr KTjJ \JjPf YJAPu xrJxKr \mJm jJ KhP~ KfKj mPuj, TJCPT KmsPaj ßgPT KlKrP~ ßj~Jr \jq KmsKav ˝rJÓsoπL mrJmr @Pmhj TrPf yPm FmÄ xMKjKhtÓ k´Kâ~J~ @hJuf F KmwP~ Kx≠J∂ ßhPmÇ IqJéasJKcvj IqJPÖ ßp KmiJj ßh~J @PZ : KmsPaPj 2004 xJu ßgPT TJptTr yS~J IqJéasJKcvj IqJÖ 2003∏ F ßhUJ pJ~, KmsPaj ßgPT ßTJPjJ mqKÜPT KmYJPrr \jq Ijq ßTJPjJ ßhPv ßlrf ßh~Jr ßãP© hMAKa iJrJ rP~PZÇ Fr FTKa ÈkJat-1' pJ ACPrJkL~ ACKj~jnMÜ ßhvèPuJr \jq, IjqKa ÈkJat-2' pJ mJÄuJPhvxy 102Ka ßhPvr \jq k´PpJ\qÇ ÈkJat-2' IÄPv muJ yP~PZ, ßTJPjJ ßhPv IKnpMÜ mJ @hJuf TftT í xJ\Jk´J¬ mqKÜPT xÄKväÓ ßhv ßlrf KjPf YJAPu KmsPaPjr ˝rJÓsoπL mrJmr @Pmhj TrPf yPmÇ xÄKväÓ ßhPvr hNfJmJx mJ xrTJPrr KmPvw k´KfKjKir oJiqPo F @Pmhj TrPf y~Ç @PmhPjr xJPg xÄKväÓ mqKÜr KmÀP≠ @jLf IKnPpJV KTÄmJ xJ\Jk´J¬ yPu KmYJrPTr rJP~r kNeJt ñ TKk FmÄ KmsPaPj ßVslfJKr kPrJ~JjJ \JKrr CkpMÜ fgqxy @hJuPfr KjPhtPvr Km˜JKrf \oJ KhPf y~Ç ßxA xJPg FaJ KjKÁf TrPf y~ ßp, ßlrf kJbJPjJr kr CKuäKUf mqKÜ oífqM hP§ hK§f yPmj jJ, fJPT @jLf IKnPpJV mqfLf Ijq ßTJPjJ jfMj oJouJ~ xJ\J ßh~J yPm jJ FmÄ KmYJr k´Kâ~J~ IKnpMÜ mqKÜr @®kã xogtPjr xPmtJó xMPpJV gJTPmÇ Fxm KmwP~ KjKÁf yS~Jr kr ˝rJÓsoπL @Pmhj @oPu KjP~ FTKa xJKatKlPTa AxMq TrPmj FmÄ @PmhjKa KmPmYjJr \jq oqJK\Pˆsa @hJuPf kJbJPmjÇ F kptJP~ IKnpMÜ mqKÜPT @aT TPr ‘âJCj ßTJPat' yJK\r TrJ y~Ç F xo~ FTKa k´JgKoT ÊjJKjr kr @hJuf IqJéasJKcvj Ky~JKrÄ (mKyÏJPrr ÊjJKj) Fr Khj iJpt TPrÇ IqJéasJKcvj ÊjJKjPf @hJuf hJP~rTíf fgq-CkJP•r KnK•Pf ÈIqJéasJKcvj IqJÖ 2003' FmÄ 'ACPrJkL~ KyCoqJj rJAax IqJÖ 1998' KmPmYjJ~ KjP~ Kx≠J∂ ßh~Ç fPm F Kx≠J∂ @xJKor KmkPã ßVPu KfKj KmsPaPjr yJAPTJPat FmÄ krmftL xoP~ xMKk´o ßTJPat @Kku TrJr xMPpJV kJjÇ ßTJPjJ KjKhtÓ xoP~r oPiq F KmYJrTJ\ ßvw TrJr mJiqmJiTfJ ßjAÇ

YJñJ yPóZ kKrmJPrr oJouJ : CPuäUq, fJPrT ryoJj rJ\QjKfT @vs~ KjP~ u¥Pj mxmJx TrPZjÇ 2008 xJPur 3 ßxP¡’r KfKj KYKT“xJr \jq u¥Pj @PxjÇ SA KnxJ ßvw yPu KfKj mJÄuJPhPv \LmPjr KjrJk•J ÉoKTr oMPU- Foj pMKÜPf rJ\QjKfT @vs~ (IqJxJAuJo) k´JgtjJ TPrjÇ 5-6 oJx @PV fJr ßxA @Pmhj xlu yP~PZ mPu fJPrT ryoJPjr WKjÔ TP~TKa xN© KjKÁf TPrPZÇ xN© \JjJ~, fJPrT ryoJj FUPjJ Kj~Kof KlK\SPgrJKkPˆr TJPZ pJPòjÇ KfKj FUPjJ kMPrJkMKr xM˙ jjÇ KmPrJiLhuL~ ßjfJ S KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J FmÄ fJÅr hMA ßZPu fJPrT ryoJj S @rJlJf ryoJj ßTJPTJr KmÀP≠ hJP~r TrJ ßpxm oJouJ ˙KVf rP~PZ, ßxèPuJ xYu TrJr CPhqJV ßjS~J yPòÇ hMjLt Kf hoj TKovj (hMhT) S @hJuPfr KmKnjú xNP© \JjJ ßVPZ, SA xm oJouJr ˙KVfJPhv k´fqJyJPrr \jq KvVKVrA rJÓskã ßgPT @Pmhj TrJ yPmÇ IKnPpJV CPbPZ, rJ\QjKfT CP¨PvqA xrTJr ßo~Jh ßvPw FPx KjmtJYj xJoPj ßrPU KmPrJiLhuL~ ßjfJPT ©˜-mq˜ rJUJr \jqA Fxm oJouJ YJñJ TrJr ßTRvu KjPòÇ fPm xÄKväÓ mqKÜrJ F IKnPpJV ˝LTJr TPr mPuPZj, @APjr Kj\˝ VKfPfA Fxm oJouJr KmwP~ xrTJPrr xÄKväÓ h¬rèPuJ khPãk ßjPmÇ ßTJPjJ rJ\QjKfT CP¨vq F ßãP© TJ\ TrPm jJÇ Fr \mJPm hMhT ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj Vf ßxJomJr xJÄmJKhTPhr mPuj, xm oJouJ~A @Aj\LmLrJ khPãk KjP~ gJPTjÇ KjmtJYj xJoPj ßrPU ßTJPjJ khPãk ßjS~J yPò jJÇ fPm KfKj ˝LTJr TPrj, @Aj\LmLrJ pPgÓ ßhKr TPrPZjÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu hMhT TKovjJr ßoJ. xJyJmMK¨j YM√M mPuj, ‘fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ ßVs¬JKr kPrJ~JjJr KmwP~ hMhT ßTJPjJ irPjr y˜Pãk TPrKjÇ ßxaJ oJouJr @Aj\LmLPhr Kmw~Ç fJÅrJ pJ oPj TPrPZj fJA TPrPZjÇ' yJAPTJPat ˙KVfJPhv ßhS~J oJouJèPuJ xYu TrJ yPò KT jJ \JjPf YJAPu KfKj \mJm FKzP~ pJjÇ KfKj mPuj, @APjr Kj\˝ VKfPf @Aj\LmLPhr krJoPvt pJ k´P~J\j fJA TrJ yPmÇ fPm jJo k´TJPv IKjòMT hMhPTr FT TotTftJ mPuj, ÊiM fJPrT ryoJPjr oJouJA j~, UJPuhJ K\~J S ßTJPTJr KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJèPuJS xYu TrJ yPòÇ ßpxm oJouJ yJAPTJPatr @PhPv ˙KVf rP~PZ, ßxxm oJouJ~ @xJKoPhr @Pmhj KjÀK• TrJr mqm˙J ßjS~J yPmÇ KvVKVrA K\~J kKrmJPrr ßmKvr nJV oJouJ xYu yPm mPu KfKj \JjJjÇ FT\j @Aj\LmL jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, ßTJPjJ oJouJA KhPjr kr Khj ˙KVf Im˙J~ gJTPf kJPr jJÇ TJP\A xrTJr mJ hMhPTr kã ßgPT ßfJ khPãk KjPfA yPmÇ hMhPTr @Aj\LmL ßoJ. UMrKvh @uo UJj mPuj, UJPuhJ K\~J S fJÅr ßZPuPhr KmÀP≠ hJP~r TrJ ßpxm oJouJr TJptâo yJAPTJPatr @PhPv ˙KVf rP~PZ, ßxèPuJ hs∆f KjÀK•r CPhqJV ßjS~J yPòÇ @xJKokPãr @PmhPj Fxm oJouJ ˙KVf rP~PZÇ SA @Pmhj KjÀK• yPu oJouJ @mJr xYu yPf kJPr IgmJ oJouJr TJptâo

31 May - 6 June 2013 m SURMA

mJKfu (PTJ~Jv) yPf kJPrÇ KvVKVrA ÊjJKjr fJKuTJ~ oJouJèPuJ ßhUJ pJPmÇ xJPmT @AjoπL S KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr oShMh @yoh TJPur T£PT mPuj, KjmtJYjPT xJoPj ßrPU UJPuhJ K\~J S fJÅr ßZPuPhr KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJèPuJr oPiq ßpxm oJouJ ˙KVf rP~PZ fJ xYu TrJr CPhqJV fJÅPhr KjmtJYj ßgPT hNPr rJUJr \jqAÇ xrTJr FnJPm ßhvPT xÄWJPfr KhPT ßbPu KhPòÇ @S~JoL uLV oMPU xÄuJPkr TgJ muPuS fJrJ KjP\rJ fJ KmvõJx TPr jJÇ KmFjKkr ßTªsL~ TKoKar iotKmw~T xŒJhT S K\~J kKrmJPrr kPã oJouJ kKrYJujJTJrL IqJcPnJPTa oJxMh @yPoh fJuMThJr mPuj, mftoJj xrTJr jJjJ rTo hMjLt Kf S ãofJr IkmqmyJr TPr FUj \jKmKòjúÇ @VJoL KjmtJYPj nrJcMKm yPm- FaJ IjMoJj TrPf kJrPZ @S~JoL uLVÇ FA TJrPe UJPuhJ K\~J S fJÅr ßZPurJ FUj xrTJPrr oJgJmqgJr TJreÇ fJÅPhr KjmtJYj ßgPT hNPr xKrP~ rJUPf wzpPπr \Ju mMjPZ xrTJrÇ FA wzpPπr IÄvA yPò K\~J kKrmJPrr oJouJèPuJ xYu TrJr CPhqJVÇ fPm ßTJPjJ wzpπA xlu yPm jJÇ fJPrT ryoJj ßhPv KlrPZj ∏ Foj @PuJYjJr TP~T KhPjr oPiqA jfMj TPr AÄPrK\ nJwJ~ fJÅr KmÀP≠ ßVs¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr @Pmhj TrJ yP~PZÇ A≤JrPkJPur oJiqPo FA kPrJ~JjJ kJbJPm xrTJPrr xÄKväÓ KmnJVÇ K\~J kKrmJPrr xhxqPhr KmÀP≠ ßmKvr nJV oJouJA Vf f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu hJP~r TrJÇ F oJouJèPuJr TJptâo ˙KVf rP~PZÇ mftoJj xrTJPrr @oPu hJP~r TrJ oJouJèPuJr ßmKvr nJVA YuoJjÇ fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ mqmxJ~L oLr \JKyr ßyJPxj S @mhMu ßoJPoj KuKoPaPcr mqm˙JkjJ kKrYJuT UJ~Àu mJxJPrr hJP~r TrJ hMKa YJÅhJmJK\r oJouJ 2008 xJPur 29 FKk´u ˙KVf TPrj yJAPTJatÇ FTA mZPrr 8 FKk´u fJPrT S fJÅr ˘L ß\JmJ~hJ ryoJPjr KmÀP≠ IQmi xŒh I\tPjr IKnPpJPV hJP~r TrJ oJouJr TJptâo ˙KVf TPrj yJAPTJatÇ UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ VqJaPTJ hMjLt Kfr oJouJ ˙KVf y~ SA mZPrr 15 \MuJAÇ fJr @PV 9 \MuJA jJAPTJ hMjLt Kfr oJouJ ˙KVf TrJ y~Ç K\~J kKrmJPrr KmÀP≠ hJP~r TrJ IKiTJÄv oJouJr TJptâo ˙KVf TrJ y~ f•ôJmiJ~T xrTJr @oPuAÇ IKnpMÜPhr kPã oJouJ mJKfPur @PmhPjr kKrPk´KãPf oJouJèPuJ ˙KVf TrJ y~Ç xrTJr ãofJ VsyPer xJPz YJr mZPrr oPiqS Fxm ˙KVf oJouJ ÊjJKjr mqm˙J TrPf kJPrKj rJÓskãÇ FUj ßvw xoP~ ÊjJKjr CPhqJV Vsye TrJ~ fJA k´vú CPbPZÇ F k´xPñ KmKvÓ @Aj\LmL c. vJyhLj oJKuT mPuj, KjmtJYPjr @PV KmPrJiLhuL~ ßj©L S fJÅr kKrmJPrr KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJ VKfvLu TrJr ßYÓJ~ \joPj KjÁ~A iJreJ yPf kJPr rJ\QjKfT CP¨Pvq TrJ yPòÇ pKhS @AjVf KhT KbT ßrPUA TrJ yPò, fmM F oMyPN ft FA k´Kâ~JaJ KbT j~Ç F mqJkJPr IKfKrÜ IqJaKjt ß\jJPru Fo ßT ryoJPjr TJPZ \JjPf YJS~J yPu TKfKj mPuj, ‘SA ˙KVf oJouJèPuJr yJAPTJPat ÊjJKjr Kmw~Ka k´Kâ~JiLjÇ Fxm oJouJ f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu hJP~r TrJ, mftoJj xrTJPrr @oPu j~Ç TJP\A KjmtJYjPT xJoPj ßrPU oJouJ xYu TrJr ßYÓJ yPò- FA IKnPpJV KogqJ S lJufMÇ @APjr Kj\˝ VKfPfA ÊjJKj YuPmÇ FUJPj k´nJKmf yS~Jr KTZM ßjAÇ' @hJuPfr jKgk© ßWÅPa ßhUJ pJ~, UJPuhJ K\~J kJÅYKa, fJÅr mz ßZPu fJPrT ryoJj 20Ka FmÄ ßZJa ßZPu ßTJPTJ xJfKa oJouJr @xJKoÇ Fxm oJouJr oPiq hMKaPf UJPuhJ K\~Jr xPñ fJÅr hMA ßZPuPT FmÄ FTKaPf fJPrT S ßTJPTJPT @xJKo TrJ yP~PZÇ F KyxJPm K\~J kKrmJPrr KmÀP≠ oJouJ rP~PZ ßoJa 31KaÇ UJPuhJr KmÀP≠ kJÅY oJouJ : K\~J YqJKrPamu asJPˆr jJPo IQminJPm Igt ßujPhPjr IKnPpJV FPj UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ 2010 xJPur 8 @Vˆ ßf\VJÅS gJjJ~ FTKa oJouJ TPr hMhTÇ 2011 xJPur 16 \JjM~JKr UJPuhJ K\~Jxy YJr\Pjr KmÀP≠ IKnPpJVk© ßh~ hMhTÇ F oJouJr KmYJrTJ\ YuPZÇ Fr @PV FKfoPhr xyJ~fJ TrJr CP¨Pv K\~J IrlJPj\ asJPˆr jJPo FTKa KmPhKv mqJÄT ßgPT @xJ hMA ßTJKa 10 uJU 71 yJ\Jr 671 aJTJ @®xJPfr IKnPpJPV f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu 2008 xJPur 3 \MuJA rojJ gJjJ~ oJouJ TPr hMhTÇ F oJouJ~ UJPuhJ K\~J, fJPrT ryoJjxy Z~\jPT @xJKo TPr 2010 xJPur 5 @Vˆ YJ\tKva ßhS~J y~Ç dJTJr KmPvw \\ @hJuf-3-F oJouJKa KmYJrJiLjÇ F ZJzJ mzkMTKM r~J T~uJUKjr KbTJhJKr TJP\ ãofJr IkmqmyJr S @KgtT hMjLt Kfr IKnPpJPV UJPuhJxy 16 \jPT @xJKo TPr 2008 xJPur 26 ßlms~M JKr vJymJV gJjJ~ oJouJ TPr hMhTÇ fJr @PV rJ\iJjLr ßf\VJÅS gJjJ~ 2007 xJPur 2 ßxP¡’r VqJaPTJxÄâJ∂ hMjLt Kf oJouJ FmÄ FTA mZPrr 9 KcPx’r jJAPTJxÄâJ∂ hMjLt Kf oJouJ TPr hMhTÇ F KfjKa oJouJr TJptâo Có @hJuPfr KjPhtPv ˙KVf rP~PZÇ

WMw VsyPer IKnPpJPVS FTKa oJouJ y~Ç Fxm oJouJr TJptâo Có @hJuPfr KjPhtPv ˙KVf rP~PZÇ FTKa oJouJ xrTJr k´fqJyJr TPr KjP~PZÇ IQmi CkJP~ 20 ßTJKa 41 uJU 25 yJ\Jr 841 aJTJr IQmi xŒh I\tj S fgq ßVJkPjr IKnPpJPV fJPrPTr KmÀP≠ 2007 xJPur 26 ßxP¡’r TJlÀu gJjJ~ @PrTKa oJouJ TPr hMhTÇ F oJouJ~ fJPrPTr ˘L ß\JmJ~hJ ryoJjPTS @xJKo TrJ y~Ç F oJouJS yJAPTJPatr @PhPv ˙KVf rP~PZÇ F ZJzJ Tr lJÅKTr IKnPpJPV 2008 xJPur 4 @Vˆ dJTJr KmPvw @hJuPf fJÅr KmÀP≠ FTKa oJouJ TPr FjKm@rÇ FKaS ˙KVf rP~PZÇ 2007 xJPur 8 oJYt fJPrT ryoJj S fJÅr FTJ∂ xyTJrL Ko~J jNrCK¨j IkMPT @xJKo TPr èuvJPjr Ch~ aJS~JPrr oJKuT S KbTJhJr @oLj @yPoh nMAÅ ~J FT ßTJKa aJTJ YJÅhJmJK\r IKnPpJV FPj oJouJ TPrjÇ oJouJKa hs∆f KmYJr @APj èuvJj gJjJ~ fJKuTJnMÜ y~Ç oJouJr WajJ, oJouJ hJP~Prr xo~ IjMpJ~L YJÅhJmJK\r oJouJ KyPxPm h∏KmKiPf jJ KjP~ hs∆f KmYJr @APj fJKuTJnMÜ TrJ~ oJouJKa yJAPTJPatr @PhPv SA mZrA ˙KVf yP~ pJ~Ç @Kku KmnJVS ˙KVfJPhv myJu rJPUjÇ èuvJPjr mqmxJ~L S ßr\J TjˆsJTvPjr mqm˙JkjJ kKrYJuT @lfJm CK¨j mJhL yP~ 2007 xJPur 27 oJYt KV~JxCK¨j @u oJoMjxy IjqPhr KmÀP≠ YJÅhJmJK\r oJouJ TPrjÇ oJouJ~ FT ßTJKa 32 uJU aJTJ YJÅhJmJK\r IKnPpJV TrJ y~Ç F oJouJ~ oJoMj @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~ \JjJj, fJPrT ryoJPjr KjPhtPvA KfKj SA YJÅhJmJK\ TPrPZjÇ Fr kr fJPrTPT F oJouJ~ ßVs¬Jr ßhUJPjJ y~Ç KbTJhJKr k´KfÔJj @u @Koj TjˆsJTvPjr TotTftJ Qx~h @mM vJPyh ßxJPyu SA mZr 4 ßo èuvJj gJjJ~ FTKa oJouJ TPrjÇ oJouJ~ oJoMj S fJÅr xyPpJVLrJ YJr uJU 89 yJ\Jr aJTJ YJÅhJ KjP~PZj mPu IKnPpJV TrJ y~Ç F oJouJ~S oJoMj ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~ fJPrPTr jJo mPujÇ 1 FKk´u mqmxJ~L oLr \JKyr ßyJPxj iJjoK∏ gJjJ~ oJoMj S fJÅr Z~ xyPpJVLr KmÀP≠ kJÅY ßTJKa aJTJ YJÅhJmJK\r oJouJ TPrjÇ 9 FKk´u vJymJV gJjJ~ @mhMu ßoJPoj KuKoPaPcr oyJmqm˙JkT UJ~Àu mJxJr mqmxJ~L oJoMjxy xJf\Pjr KmÀP≠ 10 ßTJKa 30 uJU aJTJ YJÅhJmJK\r oJouJ TPrjÇ oJoMPjr ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L fJPrT ryoJjPT F oJouJ~S ßVs¬Jr ßhUJPjJ y~Ç Pr\J TjˆsJTvPjr FoKc TJlÀu gJjJ~ 16 uJU aJTJ YJÅhJmJK\r IKnPpJPV oJoMj S fJÅr xyPpJVLPhr KmÀP≠ @PrTKa oJouJ TPrjÇ F oJouJ~S oJoMPjr ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L fJPrTPT @xJKo TrJ y~Ç èuvJj gJjJ~ kûVPzr \J\ KcKˆuJKrr ˝fôJKiTJrL yJÀj ßlrPhRxL 27 oJYt fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ YJÅhJmJK\r IKnPpJV FPj oJouJ TPrjÇ KbTJhJr oLr \JKyr ßyJPxj iJjoK∏ gJjJ~ oJoMPjr KmÀP≠ @PrJ FTKa oJouJ TPrjÇ oJoMPjr ˝LTJPrJKÜr kr fJPrTPT F oJouJ~S ßVs¬Jr ßhUJPjJ y~Ç \JkJj-mJÄuJPhv VsPM kr ßY~JroqJj ßxKuo k´iJPjr TJZ ßgPT ßpRgnJPm TŒJKj VzJr jJPo @a ßTJKa 40 uJU aJTJ KjP~ fJ @®xJ“ TPrj oJoMjÇ FA IKnPpJPV Vf 5 \Mj vJymJV gJjJ~ oJoMPjr KmÀP≠ k´fJreJr oJouJ TrJ y~Ç F WajJ~S fJPrPTr Aºj rP~PZ mPu @hJuPf ˝LTJr TPrj oJoMj, fJA fJPrTPT ßVs¬Jr ßhUJPjJ y~Ç YLPjr yJrKmj kJS~Jr TŒJKjr ˙JjL~ k´T· k´KfKjKi UJKh\J A~JxKoj kJÅY ßTJKa aJTJ YJÅhJmJK\r IKnPpJV FPj oJoMPjr KmÀP≠ vJymJV gJjJ~ oJouJ TPrjÇ oJoMj ˝LTJPrJKÜPf mPuj, fJPrPTr yP~ KfKj YJÅhJ ßYP~KZPujÇ F ZJzJ ßTrJjLV† gJjJr FT VÀ mqmxJ~Lr TJZ ßgPT YJÅhJ hJKmr IKnPpJPV fJPrT S oJoMPjr KmÀP≠ @PrTKa oJouJ y~Ç

fJPrPTr pf oJouJ : IgtkJYJr oJouJ ZJzJS KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ @PrJ TP~TKa oJouJ KmYJrJiLjÇ fJÅr KmÀP≠ 2004 xJPur 21 @Vˆ mñmºM FKnKjCP~ @S~JoL uLPVr xoJPmPv ßVsPjc yJouJr WajJ~ hJP~r TrJ yfqJ S KmP°JrT hsmq @APjr hMKa oJouJ dJTJr hs∆f KmYJr asJAmMqjJu-1-F KmYJrJiLjÇ FUj F oJouJèPuJr xJãqVsye YuPZÇ mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr ßVsPjc yJouJ oJouJKar IKiTfr fh∂ y~Ç kMKuPvr IkrJi fh∂ xÄ˙J fh∂ TPr fJPrT ryoJPjr xŒíÜfJ kJS~J~ YJ\tKvPa fJÅPT I∂ntÜ M TrJ y~Ç IKnPpJV rP~PZ, ßvU yJKxjJPT yfqJr CP¨Pvq KjKw≠ ßWJKwf yrTJfMu K\yJh (ÉK\) FA ßVsPjc yJouJ YJuJ~Ç fJPrT ryoJj yJS~J nmPj mPx ßvU yJKxjJPT yfqJr kKrT·jJ TPrjÇ Frkr fJÅr KmÀP≠ ßxJjJuL mqJÄPTr Ee ßUuJPkr hJP~ FTKa oJouJ y~Ç F ZJzJ K\~J IrlJPj\ asJPˆr Igt @®xJPfr oJouJKa dJTJr FTKa KmPvw \\ @hJuPf KmYJrJiLjÇ FKa mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr hJP~r TrJ y~Ç F KjP~ mftoJj xrTJPrr @oPu fJÅr KmÀP≠ ßoJa kJÅYKa oJouJ y~Ç 2007 xJPur 11 \JjM~JKr f•ôJmiJ~T xrTJr hJK~fô ßjS~Jr kr hMjLt KfKmPrJiL IKnpJPj fJPrT ryoJjPT SA mZPrr 7 oJYt ßVs¬Jr TrJ y~Ç KmKnjú k´KfÔJPjr TJZ ßgPT YJÅhJ ßjS~Jr IKnPpJPV fJPrT, fJÅr mºM KV~JxCK¨j @u oJoMPjr KmÀP≠ 12Ka oJouJ y~Ç F ZJzJ

fJPrTPT KjP~ fJrmJftJ~ pJ mPuKZPuj oKr~JKat : SP~mxJAa CAKTKuTx mJÄuJPhvxy KmPvõr KmKnjú ßhPvr TP~T uJU ßVJkj fJrmJftJ k´TJv TPr IPjT @PuJYjJ-xoJPuJYjJr \jì KhP~PZÇ mJÄuJPhPvr KmKnjú ßVJkj Umr lÅJPxr IÄv KyPxPm 2011 xJPur 30 @Vˆ fJPrT ryoJjPT KjP~S KTZM fJrmJftJr fgq lÅJx TrJ y~Ç FTA mZr ßmv TP~TKa \JfL~ ‰hKjPT Kmw~Ka luJS TPr k´TJKvf y~Ç 2011 xJPur 9 ßxP¡’r AÄPrK\ ‰hKjT ßcAKu ˆJPrS fJPrT ryoJjPT KjP~ F xÄâJ∂ FTKa Umr k´TJKvf y~Ç FUJPj CAKTKuTPxr lÅJx TrJ fgq x’Kuf SA UmrKa IjMmJh TPr k´TJv TrJ yPuJ∏ CAKTKuTPxr lÅJx TrJ fPgq muJ y~, 2008 xJPur 3 jPn’r mJÄuJPhPv KjpMÜ oJKTtj rJÓshf N ß\ox Fl oKr~JKatr S~JKvÄaPj kJbJPjJ FT fJrmJftJ~ fJPrT ryoJj xŒPTt mPuj, KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj n~ïr rJ\jLKfT FmÄ hMjLt Kf S YáKrr oJjKxTfJxŒjú xrTJPrr k´fLTÇ KfKj mJÄuJPhPv oJKTtj ˝JPgtr k´Kf ÉoKTÇ fJA KfKj pJPf ßTJPjJnJPmA pMÜrJPÓs k´Pmv TrPf jJ kJPrj, ßxA mqm˙JA TrJ CKYfÇ CAKTKuTPxr lÅJx TrJ fPgq muJ y~ oKr~JKatr kJbJPjJ fJrmJftJ~ CPuäU TrJ yP~KZu, oJKTtj hNfJmJx oPj TPr, rJ\QjKfT hMjLt Kfr IKnPpJPV fJPrT pMÜrJPÓsr ˝JPgtr \jqS n~ïr ãKfTr mqKÜÇ pMÜrJPÓsr KmKnjú VefJKπT k´KfÔJj FmÄ ‰mPhKvT xyJ~fJr 51 kOÔJ~

PTJPTJr KmÀP≠ xJf oJouJ : KxñJkMPr 20 ßTJKa aJTJr ßmKv IPgtr IQmi ßujPhPjr IKnPpJPV 2009 xJPur 17 oJYt TJlÀu gJjJ~ @rJlJf ryoJj ßTJPTJr KmÀP≠ oJouJ TPr hMhTÇ 2011 xJPur 23 \Mj F oJouJr rJ~ y~Ç fJPf kuJfT ßhKUP~ ßTJPTJPT Z~ mZPrr xvso TJrJh∏JPhv ßhj @hJufÇ FTA xPñ xJPz 19 ßTJKa aJTJ \KroJjJ TrJ y~Ç FrA oPiq KxñJkMr ßgPT kJYJr TrJ Igt ßhPv KlKrP~ @jJ yP~PZÇ PTJPTJ f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu \JKoj KjP~ KYKT“xJr \jq mqJïPT pJjÇ ßTJPTJr KmÀP≠ @~Tr lJÅKTr IKnPpJPV 2010 xJPur 1 oJYt FjKm@r FTKa oJouJ TPrÇ Vf f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu ßTJPTJr KmÀP≠ èuvJj gJjJ~ hMKa YJÅhJmJK\r oJouJ FmÄ IQmi xŒh I\tPjr IKnPpJPV hMhT FTKa oJouJ TPrÇ @r ßxJjJuL mqJÄPTr EePUuJKk oJouJ~ nJAP~r xPñ FmÄ VqJaPTJ hMjLt Kf oJouJ~ oJP~r xPñ ßTJPTJS @xJKoÇ


UmrJUmr 51

SURMA m 31 May - 6 June 2013

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 Fax : 0208 552 7538 www.hilsidetravels.com

Our new branch 245 Whitechapel Road (Opp. Royal London Hospital) London E1 1DB

0207 377 2832 Our another new branch World Travel Service (Hillside Travels) 394A Green Street

(Next to Upton Park Station)

0208 552 9888

Upton Park, London E13 9AP sales@hillsidetravels.com

fJPrTPT KlKrP~ KjPf (50 kOÔJr kr) uãqoJ©Jr ãKfxJij TrPf kJPrj KfKjÇ S~JKvÄaPj kJbJPjJ ßVJkj fJrmJftJ~ rJÓshNf oKr~JKat fJPrT ryoJPjr mz mz hMjtLKfr KTZM ChJyre fáPu iPrjÇ FTA xPñ fJPrT pMÜrJPÓs k´Pmv TrPf xão yPu pMÜrJPÓsr \jq TL TL Km„k k´nJm yPf kJPr ßxaJS fáPu iPr KjP\r CPÆPVr TgJ \JjJj oKr~JKatÇ CAKTKuTx mPuPZ, fJPrTPT pMÜrJPÓs k´Pmv TrPf ßhS~J jJ-ßhS~Jr KmwP~ ßTJPjJ Kx≠J∂ \JjJ pJ~KjÇ fJPrT u¥PjA Im˙Jj TrKZPuj 2008 xJPur ßxP¡’r kpt∂ (Imvq FUPjJ KfKj u¥PjA @PZj)Ç FKhPT oKr~JKatr F xMkJKrPvr 6 oJx kr dJTJ˙ oJKTtj hNfJmJPxr YJ\t hq IqJPl~Jxt VLfJ kJKx fJPrPTr KmwP~ S~JKvÄaPj @PrTKa fJrmJftJ kJbJjÇ FPf muJ y~, ßk´KxPcK¿~Ju ßWJweJr @SfJ~ krrJÓs h¬r fJPrPTr KnxJ mJKfPur Kmw~Ka KmPmYjJ TrPZÇ rJÓshNf oKr~JKat fJr fJrmJftJ~ KuPUj, fJPrT ryoJPjr hMjtLKf pMÜrJPÓsr ˝JPgtr \jq ãKfTrÇ fJr nÅJzJKo xrTJPrr k´Kf \jVPer @˙JPT hMmtu TPrPZ FmÄ VefJKπT k´KfÔJjèPuJr K˙KfvLufJ~ ã~ iKrP~PZÇ oKr~JKat @PrJ KuPUj, @APjr vJxPjr k´Kf fJPrPTr fJKòuq k´hvtPjr TáUqJKf oJKTtj ‰mPhKvT @KgtT xJyJPpqr k´Kf ÉoKT˝„kÇ ßp xJyJpq ßhS~J y~ @Aj xÄÛJr, xMvJxj ß\JrhJr TrJ FmÄ jqJ~KmYJr k´KfÔJr \jqÇ oJKTtj rJÓshNf @PrJ KuPUj, KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr mz ßZPur WMw S Igt @®xJ“ FmÄ hMjtLKf ßTPuïJKr mJÄuJPhPv pMÜrJPÓsr mqmxJ-mJKeP\qr \jq xrJxKr ãKfTr k´nJm xOKÓ TPrPZÇ Fr lPu pMÜrJPÓsr IPjT xMPpJV yJfZJzJ yP~PZÇ oKr~JKatr ßVJkj fJrmJftJ~ @PrJ muJ y~, fJr (fJPrPTr) ßTJKa ßTJKa cuJPrr xrTJKr Igt YáKr FA ocJPra oMxKuo xÄUqJVKrÔ ßhPvr rJ\QjKfT K˙KfvLufJ mqJyf TPrPZÇ pJ ßhvKaPf FTKa K˙KfvLu VefJKπT xrTJr vKÜvJuL TrJr oJKTtj CPhqJVèPuJPTS hMmtu TPrPZÇ fJ ZJzJ fJPrPTr pPgÓ hMjtLKf oJKTtj KovPjr uãqoJ©Jr k´KfS n~Jmy ÉoKT KyPxPm ßhUJ KhP~KZuÇ fJrmJftJ~ muJ y~, mJÄuJPhPv oJKTtj hNfJmJPxr KfjKa oNu IV´JKiTJr TotxNKY rP~PZÇ FèPuJ yPò∏ VefπJ~j, Cjú~j S mJÄuJPhPvr @TJv xπJxmJhLPhr mqmyJr TrPf jJ ßhS~JÇ KT∂á fJPrPTr hMjtLKfoNuT TotTJ§ F KfjKa TotxNKYPTA mqJyf TPrPZÇ rJÓshNf oKr~JKat KuPUj, fJr (fJPrPTr) Igt @®xJ“, YÅJhJmJK\ FmÄ KmYJr k´Kâ~J~ y˜Pãk @APjr vJxj mqJyf TPrPZ FmÄ fJ VefJKπT K˙KfvLu mJÄuJPhv VbPjr oJKTtj uãqoJ©J~ ÉoKT KyPxPm ßhUJ KhP~PZÇ FZJzJ fJPrT ßp hMjtLKfV´˜ mqmxJ S WMPwr xÄÛíKf ‰fKr TPrPZj fJ mÉu k´fqJKvf KmPhKv KmKjP~JV C“xJKyf TPr mJÄuJPhPvr IgtQjKfT Cjú~j fôrJKjõf TrJr oJKTtj CPhqJVPT goPT KhP~PZÇ @r FaJ oJKTtj ßTJŒJKjèPuJr @∂\tJKfT f“krfJPTS \Kau TPr fáPuPZÇ fJrmJftJ~ @PrJ muJ y~, @APjr vJxPjr k´Kf fJPrPTr fJKòuq mJÄuJPhPvr oJKaPf ß\ÅPT mxPf xπJxmJhLPhr C“xJy \MKVP~PZÇ FaJ ßhvKaPf hJKrhsq mOK≠ FmÄ VefJKπT k´KfÔJjèPuJPT hMmtu TPrPZÇ oKr~JKat KuPUj, xÄPãPk mJÄuJPhPv pJ KTZM UJrJk fJr xm hJ~ fJPrT S fJr xyYrPhrÇ oKr~JKat xMkJKrv TPrj, fJPrTPT ßk´KxPcK¿~Ju ßWJweJ 7750-Fr Kmw~m˜M TrJ ßyJTÇ FA iJrJ mPu CPuäKUf TJrPe pMÜrJPÓs ßp TJrS k´Pmv KjKw≠ TrJ pJ~Ç fPm fJrmJftJ~ muJ y~, fJPrPTr ˘L ß\JmJ~hJ ryoJj, fJPhr TjqJ \JAoJ ryoJj FmÄ fJPrPTr oJ UJPuhJ K\~Jr \jq hNfJmJx ßk´KxPcK¿~Ju ßWJweJKa k´PpJ\q TrJr xMkJKrv TrPZ jJÇ fJPrT ryoJjPT xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~Jr hMÓá FmÄ n~ïr kM© IKnKyf TPr oJKTtj rJÓshNf KuPUj, 2007 xJPu hMjtLKfKmPrJiL IKnpJPj fJPrT ßV´¬Jr yjÇ kPrr mZr 3 ßxP¡’r KfKj \JKoPj oMKÜ kJjÇ Frkr 11 ßxP¡’r KfKj KYKT“xJr \jq pMÜrJP\q pJjÇ fJrmJftJ~ muJ y~, xrTJKr â~ FmÄ rJ\QjKfT KjP~JPVr ßãP© fJPrT k´J~A WMw YJAPfjÇ hMjtLKf, YÅJhJmJK\, WMw ßTPuïJKr, Igt @®xJ“ S Tr lÅJKT IPjT oJouJr @xJKo yS~J xP•ôS fJPrT oMKÜ ßkP~PZjÇ oKr~JKat KuPUj, xPmtJó @hJuPfr xPñ VnLr IÅJfJPfr oJiqPo fJPrT KmYJr k´Kâ~J~ TJrxJK\ TrPf FmÄ f•ôJmiJ~T xrTJr fJr \JKoj @aTJPjJr ßp ßYÓJ TPrKZu fJPT \~ TrPf xão yjÇ mJftJ~ muJ y~, È@orJ KmvõJx TKr fJPrPTr ßmv TP~TKa kJxPkJat @PZ∏ pMÜrJ\q ßp kJxPkJPat fJPT KnxJ KhP~PZ ßxKaxyÇ @PrTKa kJxPkJat KZu 5 mZPrr oJK ku FK≤s Km-1/Km-2Ç pJ 2005 xJPur 11 ßo AxMq TrJ y~Ç @oJPhr oPj y~ ßxA kJxPkJat xrTJr \» TPrPZÇ mJÄuJPhPvr hMjtLKf hoj TKovj fJr KmÀP≠ IQmi CkJP~ ßTJKa ßTJKa cuJr I\tPjr hJP~ èÀfr IKnPpJV FPjPZÇ fJr KmÀP≠ TP~TKa YÅJhJmJK\r oJouJS rP~PZÇ ßpèPuJ KmKnjú KmKvÓ mqmxJ~Lr xJPãqr KnK•Pf TrJ yP~PZÇ F kptJP~ fJrmJftJ~ rJÓshNf oKr~JKat oJKTtj ßTJŒJKj KxPoP¿r TJZ ßgPT WMw V´yexy fJPrT ryoJPjr KmÀP≠

hJP~rTíf TP~TKa oJouJr xÄK㬠xJr fáPu iPrjÇ k´fqãhvtLr mrJPf KxPo¿ oJouJr KmmrPe oKr~JKat mPuj, SA k´fqãhvtL fJPrT S fJr nJA ßTJPTJr TJPZ KxPoP¿r TJZ ßgPT ßjS~J WMw ßkÅRPZ ßhjÇ KxPoP¿r YáKÜr TJP\r ßoJa Igt ßgPT k´J~ 2 vfJÄv WMw ßjj fJPrTÇ pJ oJKTtj cuJPr kKrPvJi TrJ y~Ç oJouJKa FUj oJKTtj KmYJr KmnJV FmÄ FlKm@AS ßhUnJu TrPZÇ hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) mrJf KhP~ fJrmJftJ~ oKr~JKat @PrJ KuPUj, Fxm WMw S YÅJhJmJK\r mJAPrS fJPrT mqJkT Igt fZÀPk \Kzf KZPujÇ TP~T\j xyYPrr oJiqPo KfKj K\~J IrlJPj\ asJˆ lJP¥r 3 uJU cuJr @®xJ“ TPrPZjÇ hMhPTr mrJPf oKr~JKat @PrJ mPuj, fJPrT KZPuj SA fyKmPur xy˝JãrhJfJÇ SA lJP¥r Igt KhP~ KfKj Kj\ vyPr FTKa \Ko KTPjPZjÇ FZJzJ SA fyKmPur Igt KfKj 2006 xJPur KjmtJYKj k´YJreJ~ KmFjKkr xhxqPhr oPiqS KmKu TPrPZjÇ yJS~J nmPj ÈZJ~J xrTJr' YJuJPfj fJPrT ryoJj : KmFjKkr ßjfífôJiLj YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr oPiq KZu @PrT ÈZJ~J xrTJr'Ç F xrTJr YJuJPfj UJPuhJ K\~Jr mz ßZPu fJPrT ryoJjÇ fJr xPñ KZPuj hu S ß\JPar CókptJP~r ßmv TP~T ßjfJÇ 2005 xJPur 11 ßo dJTJr oJKTtj hNfJmJx ßgPT S~JKvÄaPj kJbJPjJ yqJKr ßT aoJPxr kJbJPjJ FT fJrmJftJ~ F TgJ CPuäU TrJ yP~PZÇ ZMKa o†MPrr \jq @mJrS @Pmhj TPrPZj ß\JmJ~hJ : KmFjKkr ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr ß\qÔ kM© S KmFjKkr KxKj~r nJAx-ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr ˘L cJ. ß\JmJ~hJ ryoJj ZMKa o†MPrr \jq @mJrS @Pmhj TPrPZjÇ Vf x¬JPy ˝J˙q S kKrmJr TuqJe oπeJuP~ fJr kPã FA @Pmhj \oJ ßhS~J y~ mPu oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZÇ xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, xrTJKr YJTKrr ßãP© IjMoKf KjP~ KTÄmJ KmjJ IjMoKfPf 5 mZPrr ßmKv Tot˙Pu IjMkK˙f gJTPu YJTKrYáqKfr KmiJj rP~PZÇ fPm 5 mZPrr ßmKv ZMKa TJaJPf yPu cJ. ß\JmJ~hJ ryoJjPT rJÓskKfr TJPZ xrJxKr KmPvw ZMKar \jq @Pmhj TrPf yPmÇ k´xñf, YuKf mZPrr ßxP¡’Pr fJr ZMKar ßo~Jh 5 mZPr kJ ßhPmÇ xN© oPf, @VJoL oJPxA cJ. ß\JmJ~hJ ryoJj ßhPv KlrPmjÇ \JjJ ßVPZ, cJ. ß\JmJ~hJ ryoJj 2008 xJPur 12 ßxP¡’r IxM˙ fJPrT ryoJPjr KYKT“xJr \jq fJr xPñ u¥j pJjÇ xkKrmJPr FUPjJ ßxUJPjA rP~PZjÇ ZMKa KjP~ u¥Pj k´J~ 2 mZr Im˙Jj TrJr kr 2010 xJPur \MuJA oJPxr k´go x¬JPy fJPT @PrJ 6 oJPxr ZMKa ßhS~J y~Ç FroPiq ßhPv TJaJPjJ KvãJZMKaS I∂ntMÜ KZuÇ u¥Pj pJS~Jr @PV ˝J˙q IKih¬Prr nJrk´J¬ TotTftJ (SFxKc) KyPxPm \JfL~ y‡hPrJV AjKˆKaCPa FoKc TJKctSuK\ ßTJPxt Iiq~jrf KZPuj KfKjÇ

pMÜrJ\q KmFjKkr pMÜrJ\q KmFjKk’r TKoKa ßWJweJ yP~PZ mPu YJrKhPT Umr ZKzP~ kPzÇ muJmKu y~, pMÜrJ\q KmFjKk’r xJPmT xy xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá'¨Mx jfáj TKoKar xnJkKf FmÄ xJPmT TKoKar xJÄVbKjT xŒJhT T~xr IJyoh xJiJre xŒJhT KyPxPm hJK~fô ßkP~PZjÇ F KjP~ rJ\jLKf xÄKväÓPhr oJP^ YPu fáoMu IJPuJYjJÇ fPm F KmwP~ T~xr IJyoPhr xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj mPuj, F KmwP~ KfKj KTZá \JPjj jJÇ pMÜrJ\q KmFjKk’r jfáj TKoKa KjP~ IKlKx~Ju ßTJPjJ ßWJwjJ IJPxKj mPu \JjJj KfKjÇ KmFjKk’r xJPmT IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT FmÄ pMÜrJ\q KmFjKk’r xJPmT xnJkKf oKyhMr ryoJj mPuj, KfKj pMÜrJ\q KmFjKk’r jfáj TKoKar PTJPjJ khk´JgtL jjÇ fJA F KmwP~ KfKj UMm ßmKvKTZá \JjJr ßYÓJ TPrj jJÇ fPm IKlKx~Ju ßTJPjJ ßWJwjJ IJxPu Kmw~Ka fJr TJPj IJxPfJ mPu hJmL TPrj KfKjÇ pMÜrJ\q KmFjKk’r ˙KVf TKoKar IJy±J~T Fo F oJPuT mPuPZj, è\Pmr Kmw~Ka fJrS TJPj FPxPZ FmÄ KfKj A≤JrPjPa F xŒKTtf FTKa ßuUJ ßhPUPZjÇ ßpPyfá PTªs ßgPT PTJPjJ IKlKx~Ju ßWJweJ IJPxKj fJA KfKj Kmw~KaPT ßxsl è\m KyPxPmA ßhUPZjÇ \JjJ ßVPZ, F è\Pmr xNYjJ KxPuaIJuJk jJPo FTKa SP~m xJAa ßgPTÇ F SP~mxJAPa Vf 28 ßo ‘ACPT KmFjKk’r jfáj TKoKa S IJjª ßmhjJ’ vLwtT FTKa k´KfPmhj ZJkJ y~Ç IJ~JruqJ¥ ßgPT yJKohMu jJKxr jJPo FT\j F k´KfPmhj ßuPUjÇ FA k´KfPmhPj ßT ßTJj kh ßkP~PZj F KmwP~ KTZár CPuäU jJ gJTPuS mKûfPhr ojPmhjJr TgJ fáPu irJ yP~PZÇ IJmJr TJrJ mKûf yP~PZj fJPhr jJoS FA k´KfPmhPj muJ y~KjÇ fPm xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, pMÜrJ\q KmFjKk’r jfáj TKoKa VbPjr uPãq AKfoPiq oPjJj~j YëzJ∂ TPrPZj KmFjKk’r KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjÇ KfKj pMÜrJ\q KmFjKk’r jfáj TKoKar \jq fJr oPjJKjf mqKÜPhr FTKa kNetJñ fJKuTJ mJÄuJPhPv IjMPoJhPjr \jq kJKbP~PZjÇ I· KTZá KhPjr oPiq F TKoKa PWJwjJ TrJ yPm mPu \JjJ ßVPZÇ Fr IJPV Vf 20 ßo pMÜrJ\q KmFjKk’r jfáj TKoKa

VbPjr uPãq fJPrT ryoJj kNmt u¥Pjr kJo Kas ßrˆáPrP≤ FTKa k´KfKjKi xnJ TPrjÇ pMÜrJ\q KmFjKkr 42Ka IJûKuT TKoKar PjfJrJ F xnJ~ IÄv KjP~ fJPhr ofJof fáPu iPrjÇ G xnJ~ fJPrT ryoJj hs∆ffo xoP~r oPiq pMÜrJ\q KmFjKk’r jfáj TKoKar PWJwjJ ßhPmj mPu \JKjP~KZPujÇ

KmsPaPj ˆáPc≤ mZPr KmsPaPj KmPhvL KvãJgtLPhr IJVoj TPoPZ 22 vfJÄvÇ 2010 xJPur KmPmYjJ~ F ˆáPc≤ y∑JPxr yJr 46 vfJÄvÇ KmPvw TPr KmsPaPjr TPu\ FmÄ KmKnjú AÄPr\L nJwJ KvãJ k´KfÔJjèPuJr ßãP© F ˆáPc≤ y∑Jx kJS~Jr WajJ WPaPZÇ k´xñf KmsPaPj AKoV´qJvj Kj~πPe IJjJr IÄv KyPxPm ãofJxLj ßTJ~JKuvj xrTJr ˆáPc≤ KnxJ~ jJjJ TzJTKz IJPrJk TPrÇ ACPrJKk~ ACKj~Pjr mJAPrr ßhvèPuJ ßgPT ˆáPc≤ KnxJ~ IJPmhjTJrLPhr KnxJ k´hJPjr ßãP© ßj~J yP~PZ jJjJ xfTtfJoNuT mqm˙JÇ Fr lPu KmsPaPj IJVoPj AóZáT KvãJgtLPhr xÄUqJ ßpoj FTKhPT TPoPZ IjqKhPT KnxJ k´hJPj xfTtfJoNuT mqm˙J ßj~Jr TJrPj ˆáPc≤ KnxJ k´hJPjr yJrS mqJkTnJPm y∑Jx ßkP~PZÇ IKlx lr jqJvjJu ˆqJKaKˆPTr k´KfPmhPj IJPrJ muJ y~, KmsPaPjr ßja AKoV´qJvj Kj~πPer ßãP© FPxPZ mqJkT xJluqÇ 2012 xJPur ßxP¡Ír kpt∂ FT mZr xoP~ KmsPaPjr ßja AKoV´qJvj TPoPZ k´J~ 90 yJ\JrÇ F xoP~ KmsPaPjr ßja AKoV´qJvj 242 yJ\Jr ßgPT TPo yP~PZ 1v 53 yJ\JrÇ CPuäUq, FTKa KjKhtÓ xoP~ ßp kKroJj ßuJT KmsPaPj k´Pmv TPr FmÄ ßp kKroJj ßuJT KmsPaj fqJV TPr Fr kJgtTqPTA muJ y~ ßja AKoV´qJvjÇ 2015 xJPur oPiq KmsPaPjr ßja AKoV´qJvj 1v yJ\JPrr KjPY jJKoP~ IJjJr S~JhJ rP~PZ mftoJj xrTJPrr k´iJj vKrT Tj\JPntKaPmrÇ ßja AKoVsqJvj y∑JPxr FA WajJPT Tj\JrPnKam hu mz FTKa xJluq KyPxPm ßhUPZÇ fPm xrTJPrr Ijqfo vKrT hu KumPco Fr ßjfJ FmÄ Km\Pjx ßxPâaJKr Kn¿ TqJmu FA xJlPuqr KkZPj KmsPajPT IPjT YzJ oNuq KhPf yPóZ mPu IKnof mqÜ TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, AKoV´qJvj Kj~πPjr jJPo ˆMPc≤Phr mKur kJbJ mJjJPjJ yP~PZÇ KmsPaPj ˆáPc≤Phr IJVoPj Foj nJaJ KmsPaPjr IgtjLKf FmÄ mqJmxJ mJKeP\qr \jq FTKa oJrJfìT ãKfTr mJftJ KyPxPm KfKj oPj TPrjÇ u¥j ßo~r mKrx \jxjS Fr lPu KmsPaPjr IgtjLKf ãKfr KvTJr yPm mPu o∂mq TPrPZjÇ fPm Tj\JrPnKam hPur oPf, ˆáPc≤ KnxJ 46 vfJÄv y∑Jx ßkPuS ACKjnJKxtKaèPuJPf KmPhvL KvãJgtLPhr IJVoj 5 vfJÄv ßmPzPZÇ TPuP\ kò~J KvãJgtLPhr TJP\r IjMoKf jJ ßh~Jr TJrPj FUj PmKvr nJV KvãJgtL ACKjnJKxtKaèPuJPf CóYfr kzJÊjJr \jq IJxPZjÇ fPm xÄKväÓrJ oPj TrPZj, TPu\ FmÄ uqJÄèP~\ ßTJPxt ˆáPc≤ IJVoj TPo pJS~J ACKjnJKxtKaèPuJr \jq FTKa IvKj mJftJÇ ßTjjJ ßmKvr nJV KmPhvL xJiJref IJPV AÄPr\L nJwJ KvãJr \jq F ßhPv IJPxj FmÄ krmKftPf ACKjnJKxtKaPf V´qJ\MP~vj mJ Ijq ßTJPjJ CóYfr ßTJxt TPr fJPhr KvãJ\Lmj ßvw TPrjÇ fJA TPu\ FmÄ uqJÄèP~\PTJxt kKrYJujJTJrL k´KfÔJPj KvãJgtL y∑JPxr WajJ ACKjnJKxtKaèPuJr KvãJgtL y∑JPxS k´nJm ßluPm mPu fJPhr iJreJÇ

FjIJrKm mqJÄPTr mqJÄPTr ßY~JroqJj ATmJu IJyoh SKmAPT KjP~ IJjMÔJKjTnJPm Fr CPÆJij ßWJweJ TPrjÇ IjqJjq IKfKgr oPiq F xo~ CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnetr c. IJKfCr ryoJj, mJÄuJPhPv nJrk´J¬ mOKav yJATKovjJr KjPTJuJx u, mJÄuJPhv FPxJKxP~vPj Im mqJÄTx Fr ßk´KxPc≤ j\r∆u AxuJo o\MohJr, FlKmKxKxIJA Fr ßk´KxPc≤ TJ\L IJTrJo CK¨j IJyoh k´oMUÇ CPuäUq, Vf mZPrr FKk´Pu mJÄuJPhv mqJÄT 3Ka FjIJrKm FmÄ 6Ka ˙JjL~ mqJÄTPT vftxJPkPã mqJÄT k´KfÔJr IjMoKf ßh~Ç fJPhrPT 4v ßTJKa aJTJ KcPkJK\axy IjqJjq vft kMrPjr \jq muJ y~Ç IjqJjq mqJÄPTr oPfJ FjIJrKm mqJÄTS Fxm vft kNre TrJ~ fJPhrPT kNetJñ IkJPrvPjr IjMoKf ßh~J y~Ç oñumJr IJjMÔJKjTnJPm CPÆJiPjr kr FjIJrKm mqJÄPTr ßY~JroqJj ATmJu IJyoh SKmA ßaKuPlJPj xMroJPT k´KfKâ~J~ mPuj, mJÄuJPhPvr IgtjLKf ImhJj rJUJr \jqA FA mqJÄTKa k´KfÔJ TrJ yP~PZÇ Fr oJiqPo k´mJxLrJS jJjJnJPm CkTíf yPmjÇ KfKj \JjJj, FA mqJÄPT mOPajxy 7Ka ßhv ßgPT 46 \j ¸¿r cJAPrÖr ßj~J yP~PZÇ FrJ xmJA k´KfKÔf mqmxJ~LÇ IJkJff xJrJPhPv ßoJa 10Ka msJû ßUJuJ yPm mPu KfKj CPuäU TPrjÇ \JjJj, Fr oPiq 2Ka yPm KxPua IûPuÇ KxPua vyPrr mJAPr Ijq msJûKa yPm fJ\kMPrÇ CPuäUq, FjIJrKm mqJÄPTr ßyc IKlx yPóZ dJTJr èuvJPjr 1 jÍPrÇ


52 UmrJUmr

\MuJA-IJVPˆ TÀj jJ ßTj, ßTJPjJ uJn yPm jJÇ pfA xπJx TrJ ßyJT jJ ßTj, pM≠JkrJiLPhr KmYJr mº yPm jJÇ @VJoL \Mj oJPx pKh @hJuPfr rJ~ myJu gJPT, fJyPu \MuJA-@Vˆ oJPx pM≠JkrJiLPhr xJ\J TJptTr TrJ yPmÇ' mMimJr mñmºM IqJKnKjCP~ \JfL~ xoJ\fJKπT hPur (\Jxh) ßTªsL~ TJptJuP~ dJTJ oyJjVr \JxPhr xojõ~ TKoKar @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq \JxPhr xnJkKf AjM Fxm TgJ mPujÇ yJxJjMu yT AjM mPuj, ÈIPjT xyq TPrKZ, @r jJÇ \JoJ~JfPT KjKw≠ TrPf yPmÇ 14 huPT mum, @r TJuKmu’ jJ TPr \JoJ~JfPT KjKw≠ TÀjÇ pJrJ jJvTfJ TrPZ, fJPhr FTaJ FTaJ TPr TJrJVJPr KjPãk TÀjÇ' KmPrJiL huPT CP¨v TPr \JxPhr xnJkKf mPuj, UJPuhJ K\~J FUj xÄuJk, KjmtJYj KTÄmJ ßhPv vJK∂ YJj jJÇ KfKj rJ\kPg jJvTfJ xíKÓ TPr xrTJr C“UJPfr wzpπ TrPZjÇ asJAmMqjJu mº TPr pM≠JkrJiLPhr mJÅYJPjJA UJPuhJ K\~Jr @xu CP¨vqÇ yrfJu k´xPñ fgqoπL mPuj, ÈFmJr @orJ ßhUuJo, pM≠JkrJiLPhr mJÅYJPjJr kJvJkJKv fJÅrJ FT\j aJTJ kJYJrTJrL S ßYJrPhr mJÅYJPjJr \jq yrfJu ßcPTPZÇ F irPjr yrfJu VefPπr \jq ÉoKT˝„kÇ FaJ ßhvKmPrJiLÇ mJÄuJPhPvr vJxjmqm˙Jr KmPrJiLÇ' KmPrJiLhuL~ ßjfJ S KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JPT CP¨v TPr AjM mPuj, ÈPTJPjJ aJTJ kJYJrTJrLr kPã @kKj Im˙Jj ßjPmj jJÇ aJTJ kJYJrTJrL ßp-A ßyJT, fJPhr @kKj fqJV TÀjÇ' KfKj mPuj, ÈxÄxPh @xMjÇ CjìMÜ @PuJYjJ~ IÄv KjjÇ ßvU yJKxjJ ßTJPjJ vft jJ KhP~ @PuJYjJr @øJj \JKjP~PZjÇ @kKjS vft jJ KhP~ @PuJYjJ~ @xMjÇ @VJoL KhPj TLnJPm xMÔM KjmtJYj TrJ pJ~ fJ KjP~ @PuJYjJ TÀjÇ' pM≠JkrJiL S xπJxL hu KyPxPm \JoJ~Jf S pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr rJ~ hs∆f TJptTPrr hJKmPf @P~JK\f F xnJ~ xnJkKffô TPrj oLr ßyJPxj @UfJrÇ IjqPhr oPiq mÜmq ßhj hPur xJiJre xŒJhT vrLl jNÀu @K’~J, ˙J~L TKoKar xhxq jJ\oMu yT k´iJj, xJÄVbKjT xŒJhT TKro KxThJr k´oMUÇ

u¥Pj ßxjJ yfqJr WajJ~ Vf TP~TKhPj FPxé, ßT≤, KjCTqJxu FmÄ KV´oxKmxy ßmvKTZá vyPr oxK\h FmÄ AxuJKoT ßx≤JPr yJouJ YJKuP~PZ lqJKxˆ nJmiJrJ~ KmvõJxL FA huèPuJÇ FZJzJ rJ˜J~ YuJYPur xo~ CV´k∫L ßvõfJñPhr VJKu KTÄmJ TaáKÜr KvTJr yP~PZj IxÄUq AxuJo KmvõJxL oJjMwÇ Fxm WajJ~ kMKuv AKfoPiq ßmv TP~T\jPT IJaT TPrPZÇ FPhr oPiq hMA\j xJPmT KmsKav ßxjJS rP~PZjÇ KV´o'xKmr oxK\Ph ßkPasJu ßmJoJ ßZJzJr WajJ~ fJPhr IJaT TrJ yP~PZÇ Vf 22 ßo mMimJr u¥Pjr CuCAPY FT\j KmsKav ßxjJ UMj yjÇ hMA

31 May - 6 June 2013 m SURMA

TíÌJñ pMmT ZáKr FmÄ YJkJKf KhP~ TáKkP~ k´TJvq KhmJPuJPT fJPT UMj TPrÇ IJâoeTJrL hM\jPT kMKuv fJ&ãKeTnJPm PV´lfJr TPrÇ F WajJ~ kr xoV´ oMxKuo TKoCKjKar Skr ßãPk CPb CV´ cJjk∫L PvõfJñ huèPuJÇ mMimJr rJPfA KjCTqJxu ßgPT ZáPa IJPxj AÄKuv KcPl¿ uLPVr k´iJj aKo rKmjxjÇ G rJPfA CuCAPY rqJKu TPrj vf vf AKcFu xhxqÇ F xo~ kMKuPvr xJPg hlJ~ hlJ~ xÄWPwtr WajJ WPaÇ krKhj mOy¸KfmJr FPxé vyPrr PmsjKasr hMKa oxK\Ph yJouJ TPr hMmtO•rJÇ yJouJ y~ ßTP≤r KVKuÄyqJPor FTKa oxK\PhSÇ Fxm oxK\Ph kJgr ZMPz oJrJr TJrPe oxK\Phr \JjJuJr TÅJY ßnPñ pJ~Ç Koæj KTP¿r FTKa oxK\Ph ßkPasJu ßmJoJ ZáPz oJrJ y~Ç TJKctl vyPrr FTKa oxK\Ph ÊTPrr oJÄx PlPu pJ~ KTZá hMmOt•Ç fPm xmPYP~ ßmKv n~Jmy yJouJ y~ Vf PrJmmJrÇ FKhj KV´o'xKmr FTKa oxK\Ph IJZPrr jJoJ\ ßvPw QmbT TrKZPuj ˙JjL~ oMxKuo TKoCKjKar xhxqrJÇ F xo~ hMA\j hMmtO• oxK\hKaPf IJèe ßh~Jr ßYÓJ TPrÇ fJrJ oxK\Phr KmKnjú IÄPv krkr KfjKa ßkPasJu ßmJoJ ZáPz oJPrÇ QmbPT gJTJ PuJT\j IJèe ZKzP~ kzJr IJPVA oxK\Ph gJTJ lJ~Jr FqéKaÄèAvJr KhP~ fJ Kjníf TPrjÇ oxK\Phr AoJo ÛJA KjC\PT mPuPZj, FaJ FTKa n~Jmy yJouJr WajJÇ KfKj F WajJPT yfqJr CP¨Pvq yJouJ mPu metjJ TPrPZjÇ KfKj mPuj, xmPYP~ IJvÄTJr mqJkJr yPóZ G xo~ oxK\Ph PmvKTZá KvÊKTPvJr CkK˙f KZuÇ AoJo IJPrJ mPuj, KfKj \JPjj jJ fJPhr Skr ßTj FA yJouJÇ F WajJ~ KxKxKaKm láPa\ ßhPU hMA IJâoeTJrLPT IJaT TPr kMKuvÇ FPhr FT\j ˆá~Jat yJPjtx (33) FmÄ ßVKnj yJKŒsx(37)Ç fJrJ hM\jA KV´oxKmr mJKxªJ FmÄ xJPmT KmsKav ßxjJ mPu KjKÁf TPrPZ kMKuvÇ Fr IJPV KjCTqJxPu hMAKhjmqJKk AxuJo KmPrJiL rqJKu TPrPZ AKcFu xhxqrJÇ F xo~ KmkMu xÄUqT kMKuv fJPhr Kjníf TrJr \jq vyrKaPf CkK˙f KZuÇ xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqo ßlAxmMT, aáAaJrxy KmKnjú oJiqPo ßvõfJñPhr AxuJo KmPrJiL rqJKuPf ßpJV ßh~Jr \jq IJy±Jj \JKjP~ Fxm WajJ WaJPóZ AKcFuÇ AKcFu PjfJ aKo rKmjxj F xo~KaPT IJrm K¸sÄP~r xJPg fáujJ TPr mPuPZj, FaJ yPóZ AÄKuv K¸sÄÇ Fr oJiqPo oMuoJjPhr KmsPaPjr oJKa ßgPT CPóZh TrPf yPmÇ AKcFu ßjfJ xJoPjr xo~èPuJPf IJPrJ KmPãJn IJP~J\Pjr PWJweJ KhP~PZjÇ FKhPT CuCAPYr WajJr kr KmsPaPjr xJiJre PvõfJñPhr oPiqS oMxKuo KmPÆwL oPjJnJm uãq TrJ ßVPZÇ 26 ßo PrJmmJr KmKmKx’r KjC\ jJAa IjMÔJPjr oNu IJPuJYq Kmw~ KZu CAuCAPYr PxjJ yfqJÇ F WajJ~ KmsPaPjr PvõfJñ oJjMwPhr nJmjJ KjP~ k´YJKrf k´KfPmhPj ßhUJ ßVPZ, IPjT ßvfJñ F WajJr \jq kMPrJ AxuJKoT KmvõJxPT hJ~L TrPZjÇ fJrJ Fr xoJiJj KyPxPm xTu oMxKuo oJjMwPT KmsPaj PgPT KmfJzPjr kPã of KhP~PZjÇ IJPrJ IJvÄTJr mqJkJr yPóZ PxjJ yfqJr WajJ krmftL 24 W≤Jr oPiq AKcFPur PlAxmMT Pl∑¥ 60 yJ\Jr ßmPz ßVPZ mPu G IjMÔJPj \JjJPjJ y~Ç xmtPvw Vf 29 ßo mMimJr kpt∂ AKcFPur PlAxmMT ßl∑¥ 1v yJ\Jr ZJKzP~ ßVPZÇ pJ 22 ßo ßxjJ yfqJr WajJr IJPV KZu oJ© 20

yJ\JPrr ofÇ oMxKuoPhr Skr IJâoPjr WajJr \KrkTJrL xÄ˙J ‘ßau oJoJ’ (oKjaKrÄ FK≤ oMxKuo FqJaJT) jJPo FTKa xÄVbj CuCAY yfqJr krmfL 24 W≤J~ 1v 63Ka yJouJr WajJ ßrTct TPrPZ mPu \JKjP~PZÇ oMxKuoPhr Skr F yJouJr WajJ ˝JnJKmPTr fáujJ~ 10 èPerS ßmKv mPu xÄVbjKar IKnofÇ Fxm yJouJr xmPYP~ ßmKv KvTJr yP~PZj, hÅJKz, aáKk kKrKyf KTÄmJ ÛJlt FmÄ PmJrTJ kKrKyf oMxKuo jr-jJrLÇ ßxjJyfqJ S yfqJTJrLPhr kKrY~ : 22 ßo CuCAPY KmTJu YJraJr KhPT ‘ßy· lr KyPrJx’ Ka vJat kKrKyf FT pMmT UMj yjÇ hMA TíÌJñ pMmT ZáKr FmÄ YJkJKf KhP~ TáKkP~ fJPT yfqJ TPr FmÄ SUJPjA hÅJKzP~ gJPTÇ F xo~ fJrJ kgYJKrPhr fJPhr F WajJ KnKcS TrPf mPuÇ F xo~ FT\j oKyuJ fJPhr KnKcS TrJr kJvJkJKv ßmvKTZá xo~ pJmf yfqJTJrLPhr xPñ TgJ mPujÇ yfqJTJrLrJ \JjJj, IJlVJKj˜Jj, ArJTxy KmKnjú ßhPv KmsKav ßxjJrJ oMxuoJjPhr yfqJ TrPZÇ pJr TJrPj fJrJ FA mqKÜPT yfqJ TPrPZÇ k´J~ 20 KoKja kr kMKuv FPx èKu TPr FA hMA xPªynJ\jPT IJyf TrJr kr ßV´lfJr TPrÇ fJ&ãKjTnJPm KjKÁf y~ UMj yS~J mqKÜ FT\j KmsKav ßxjJ FmÄ fJr jJo Ku KrVKmÇ KfKj TP~ToJx IJPV IJlVJKj˙JPj KjP~JK\f KZPujÇ Fr FTKhj kr ßmKrP~ IJPx IJâoeTJrL hMA mqKÜr kKrY~Ç FPhr FT\j 28 mZr m~xL oJAPTu IJPhPmJuJP\J FmÄ Ikr\j 31 mZr m~Û oJAPTu IJPhPmJuJSÇ fJrJ hM\jA jJAP\Kr~Jj mÄPvJØëfÇ FPhr oPiq oJAPTu IJPhPmJuJP\J Pmv TP~T mZr pJmf KmsPaPj KjKw≠ FTKa CV´k∫L AxuJKoT hPur xJPg xŒOÜ KZPujÇ FoIJA lJAPmr j\rhJKrr fJKuTJ~S fJr jJo rP~PZÇ oJAPTu IJPhPmJuJP\Jr FT mºá KmKmKxr FT xJãJ&TJPr hJmL TPrPZj, FoIJAlJAn Ku KrVKmr yfqJTJP¥ IKnpMÜ IJPhPmJuJP\JPT fJPhr \jq TJ\ TrJr k´˜Jm KhP~KZuÇ Fr krkrA kMKuv IJmM jMxJAmJ (31) jJPor IJPhPmJuJP\Jr FA mºáPT KmKmKx TJptJu~ ßgPT IJaT TPrÇ xπJjmJPh CÛJKj ßh~Jr TJrPe fJPT PV´lfJr TrJ yP~PZ mPu \JjJ~ kMKuvÇ xmt˜Prr KjªJ : ßxjJ xhxq yfqJr WajJPT FT mJPTq FTKa TJkMr∆PwJKYf FmÄ jqÑJr\jT mPu KjªJ \JKjP~PZj oMxKuo PjfímOªxy KmKnjú oMxKuo xÄVbjÇ fJrJ mPuPZj, F yfqJTJP¥r xJPg AxuJo KTÄmJ oMxuoJjPhr ßTJPjJ ˝Jgt PjAÇ AxuJo F irPer yfqJTJ¥PT ßTJPjJ nJPmA xogtj TPr jJÇ KmsPaPjr vLwt ˙JjL~ rJ\jLKfKmhrJS F WajJPT FTKa xπJxL yJouJ KyPxPm IJUqJK~f TPr Fr fLms KjªJ \JKjP~PZjÇ fJrJ mPuPZj, Fr oJiqPo KmsKaPjr jJjJ TKoCKjKar GTqm≠ xoJP\ KmPnh xOKÓr PYÓJ TrJ yPóZÇ F KmwP~ xmt˜Prr oJjMwPT GTqm≠ ßgPT xÄpf IJYrPer IjMPrJi \JKjP~PZj fJrJÇ CuCAPYr WajJPT ßTªs TPr AKcFPur WOeq ˝Jgt yJKxPur ßYÓJrS fLms KjªJ \JKjP~PZj fJrJÇ


UmrJUmr 53

SURMA m 31 May - 6 June 2013

rJÓskKf, k´iJjoπL VPz ßfJuJr Skr èÀfôJPrJk TPr ß\Ja ßj©L QmbPT mPuPZj, KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr IiLPj @VJoL KjmtJYj ßhS~Jr hJKmPf KvVKVrA xJrJ ßhPv VexÄPpJV, KmPãJn, xnJ-xoJPmvxy 48 ßgPT 72 WµJr yrfJu-ImPrJPir cJT ßhS~J yPmÇ YNzJ∂ @PªJuj ÊÀ yPm BPhr krÇ TPbJr @PªJuPjr k´˜KM f ßjS~Jr \jq vKrT hPur ßjfJPhr k´Kf @øJj \JKjP~PZj KfKjÇ PxJomJr rJPf èuvJPjr TJptJuP~ UJPuhJ K\~Jr xnJkKfPfô 18 hPur vLwt˙JjL~ ßjfJPhr QmbT rJf ßxJ~J 9aJ~ ÊÀ yP~ ßxJ~J 11aJ kpt∂ YPuÇ QmbPTr kr KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ ßVs¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr k´KfmJPh S fJÅr jJPo TrJ KogqJ oJouJèPuJ k´fqJyJPrr hJKmPf @\ mMimJr xJrJ ßhPv xTJuxºqJ yrfJu kJuPjr TotxKN Y ßWJweJ TrJ y~Ç hMA WµJr QmbPT ßhPvr YuoJj rJ\QjKfT kKrK˙Kf, I∂mtrf & LTJuLj xrTJr Vbj KjP~ xrTJPrr jJjJ TgJ, KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj ßhS~Jr hJKm, fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ ßVs¬JKr kPrJ~JjJ \JKr, ˙J~L TKoKar xhxq Fo ßT @PjJ~Jr S pMVì oyJxKYm mrTfCuäJ mMuPM T ßVs¬Jr TPr ß\Pu kJbJPjJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JjJPjJ y~Ç P\JPar FTKa xN© \JjJ~, @PuJYjJr FT kptJP~r vKrT hPur ßjfJPhr CP¨Pv UJPuhJ K\~J mPuj, ßhPvr 90 vfJÄv oJjMw f•ôJmiJ~T xrTJr YJ~Ç \jVPer hJKm KjP~ @PªJuj VPz fMuPf yPmÇ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj yPf yPmÇ ßTJPjJ huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj yPf ßhS~J yPm jJÇ xrTJr pKh I∂mtrf & L xrTJr Vbj TrPf YJ~ fJyPu SA xrTJPrr k´iJj S xrTJPrr „kPrUJ kMPrJkMKr KjhtuL~ yPf yPmÇ rJÓskKf @mhMu yJKoh, k´iJjoπL ßvU yJKxjJ KTÄmJ xÄxPhr K¸TJr KvrLj vJrKoj ßYRiMrLPT I∂mtrf & L xrTJPrr k´iJj TrJr k´˜Jm FPu fJS ßoPj ßjS~J yPm jJ mPu vKrT ßjfJPhr \JKjP~ KhP~PZj ß\Ja ßj©LÇ P\JPar FT vKrT hPur ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft TJPur T£PT mPuj, ßrJ\Jr @PVA xrTJrKmPrJiL @PªJuj ß\JrhJr TrPf ßjfJPhr KjPhtv KhP~ UJPuhJ K\~J @PrJ mPuPZj, FAYFxKx krLãJ, 'S' FmÄ 'F' ßuPnu krLãJ ßvw yPuA TPbJr @PªJuPjr TotxKN Y ßhS~J yPmÇ @VJoL oJPxr KÆfL~ x¬JPy 'S' FmÄ 'F' ßuPnPur krLãJ ßvw yS~Jr TgJÇ 3 \Mj \JfL~ xÄxPhr mJP\a IKiPmvj mxPZÇ xÄxPhr kJvJkJKv rJ\kgxy xJrJ ßhPv @PªJuj VPz fMuPf yPmÇ UJPuhJ K\~J mPuPZj, ßylJ\Pf AxuJo KjP~ xrTJr jJjJ ßUuJ~ ßoPf CPbPZÇ ßylJ\Pfr ßjfJPT KroJP¥ KjP~ KogqJ fgq ßmr TPr KmPrJiL huPT KmKnjúnJPm y~rJKj-KjptJfj TrPZÇ xrTJPrr wzpπ TKbjnJPm ßoJTJKmuJ TrJr \jq ßjfJPhr k´Kf

@øJj \JKjP~ ß\Ja ßj©L mPuPZj, xrTJPrr wzpPπr FA ßUuJ mº TrPf yPmÇ ßj©L @PrJ \JKjP~PZj, 15 \Mj ßhPvr YJr KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj yPmÇ FA KjmtJYj huL~ jJ yPuS huVfnJPmA ß\Jr KhPf yPmÇ èÀPfôr xPñ KmPmYjJ TPr ß\JPar k´JgtLPT Km\~L TPr @jPf yPmÇ k´JgtLr kPã FuJTJ~ KVP~ ßnJaJrPhr xPñ TJ\ TrJr KjPhtv KhP~PZj ßj©LÇ ß\Ja ßj©Lr mÜPmqr xPñ GTofq ßkJwe TPr ß\Ja ßjfJrJS mÜmq ßhjÇ 18 huL~ ß\JPar QmbPT CkK˙f KZPuj KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq c. @mhMu oBj UJjÇ KfKj TJPur T£PT mPuj, KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr IiLPj ZJzJ Ijq ßTJPjJnJPm KjmtJYj yPu fJ ßhvmJxL ßoPj ßjPm jJÇ F ZJzJ SA KjmtJYj xMÔ,M ImJi S xmJr TJPZ VsyePpJVq yPm jJÇ ßhPvr 90 vfJÄv oJjMw FA k≠Kf YJ~Ç FToJ© mftoJj xrTJr YJ~ jJÇ BPhr kr @PrJ TPbJr @PªJuj TotxKN Y ßWJweJ TrJ yPmÇ ß\JPar QmbPT @PªJuj TotxKN Y KjP~ @PuJYjJ yP~PZ mPu KfKj

\JjJjÇ P\JPar vKrT hu jqJPkr ßY~JroqJj ß\Pmu ryoJj VJKj TJPur T£PT mPuj, ßrJ\Jr oPiqS @PªJuj TotxKN Y gJTPmÇ BPhr kr ÊÀ yPm YNzJ∂ @PªJujÇ fUj uJVJfJr yrfJu-ImPrJi TotxKN Y ßhS~J yPmÇ pf Khj kpt∂ xrTJr hJKm ßoPj jJ ßjPm ff Khj TotxKN Y gJTPmÇ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, I∂mtrf & LTJuLj xrTJr VKbf yPuS SA xrTJrk´iJj KjhtuL~ mqKÜ yPf yPmÇ KumJPru ßcPoJPâKaT kJKatr KxKj~r pMVì oyJxKYm vJyJhJf ßyJPxj ßxKuo mPuj, '@oJPhr FTaJA hJKm- fJ yPò @VJoL KjmtJYj KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr IiLPj yPf yPmÇ FA hJKmPf TPbJr @PªJuj VPz ßfJuJr mqJkJPr 18 huL~ ß\JPar QmbPT YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZÇ ßrJ\Jr oPiqS @PªJuj TotxKN Y ßhS~J yPmÇ BPhr kr IxyPpJV @PªJuj ÊÀ yPmÇ' SA @PªJuPj 48 ßgPT 72 WµJ yrfJu S ImPrJPir oPfJ TotxKN Y ßhS~J yPm mPuS KfKj \JjJjÇ

fJPrT K\~Jr mÜPmqr k´KfmJPh pMÜrJ\q pMmuLPVr xnJ

u¥Pj fJPrT K\~Jr Ph~J mÜPmqr k´KfmJh \JKjP~PZ pMÜrJ\q pMmuLVÇ Vf 28 ßo, oñumJr pMÜrJ\q pMmuLPVr CPhqJPV @P~JK\f k´KfmJh xnJ~ xnJkKffô TPrj @mMu

TJuJo KoxuMÇ pMmuLV ßjfJ @PjJ~JÀu AxuJo S mJmMu UJPjr kKrYJujJ~ k´KfmJh xnJ~ mÜmq rJPUj pMmuLV ßjfJ vJoLo @yoh, oJymMm @yoh, k´\jì 71 pMÜrJP\qr xnJkKf

mJmMu @yoh, pMmuLV ßjfJ ‰x~h fJPrT, @KojMu yT K\uM, @mMu TJPvo, TJoÀu AxuJo, l\uMu yT FjJo, xJPuy @yoh, pMÜrJ\q SuJoJ uLPVr @ymJ~T oJSuJjJ Táfmá CK¨j,

pMmuLV ßjfJ @mMu TJuJo @\Jh, @KTT UJj, xJrhMu AxuJo, xJPhTáöJoJj ßYRiMrL rJP\u, ‰x~h oJrMl, @S~JoL uLV ßjfJ o\MohJr Ko~J, Qx~h ßmuJu, rKlT @yoh S oJP\h ßYRiMrL, @xJh @yoh, jJ\oMu ßyJPxj, @vrJlá\JÿJj k´oUN Ç xnJr ÊrMPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj SuJoJuLPVr pMVì @ymJ~T oJSuJjJ oMKymMr ryoJj KvkjÇ xnJ~ mÜJrJ u¥Pj fJPrT K\~Jr ßhvKmPrJiL PpPTJj TJptâo k´Kfyf TrJr ßWJwjJ ßhjÇ fJrJ mPuj mJÄuJPhPv IgtkJYJPrr oJouJ~ fJPrT K\~J FT\j @xJoLÇ ßhPvr xŒh KmPhPv kJYJr TPr u¥Pj Khj TJaJPóZj KfKjÇ fJr IgtkJYJPrr TgJ mJÄuJPhPvr oJjMw nëPu pJ~KjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


54 UmrJUmr

IJ\Lmj KjKw≠ @vrJláPur jJoÇ mJÄuJPhPvr Kk´Ko~Jr KuPV oqJY VzJPkaJ TrPmj mPu dJTJ VäqJKcP~arx oJKuPTr TJZ ßgPT hv uJU aJTJ KjP~KZPuj mPu IKnPpJVÇ @vrJláPur hMnJt Vq, mqJkJraJ \JjJ\JKj yP~ pJ~ FmÄ @AKxKxr hMjLt Kf KjPrJiT vJUJ FA KjP~ fh∂ ÊÀ TPrÇ @rS hMnJt PVqr, VäqJKcP~arx Tftk í Pãr TJZ ßgPT ßj~J hv uJU aJTJr ßYT mJC¿ TPrÇ FUj pJ kKrK˙Kf, oqJY VzJPkaJ~ irJ kzJr \jq @\Lmj KjmtJKxf yPf kJPrj @vrJláuÇ TJre @AKxKxr hMjLt Kf hoj vJUJr ß\rJr oMPU KjP\r ßhJw ˝LTJr TPr KjP~PZj KfKjÇ ßoPj KjP~PZj, AòJTíf nJPm oqJY yJrJr \jq KfKj aJTJ KjP~KZPujÇ TokPã Kfj mZPrr \jq KjmtJxj fJr mÅJiJ IgY FTaJ xoP~ Kmvõ KâPTPa Ijqfo k´Kfv´∆KfoJj irJ yPfJ fJPTÇ nJrPfr KmÀP≠ ßaˆ ßxûáKr TrJr kr vKYj ßa¥áuTJr kpt∂ fJr k´vÄxJ TPrKZPujÇ @AKxKxr IKlxJrPhr ß\rJr oMPU @vrJláu mPu ßhj, Kk´Ko~Jr KuPVr SA KmPvw oqJPY VzJPkaJr TgJ \JjPfj VäqJKcP~arx ßTJY A~Jj k≤SÇ ßhJw ˝LTJPrr @PV @vrJláuPT \JjJPjJ y~, u¥Pj mPx KjP\r ßhJw ˝LTJr TPr KjP~PZj k≤Ç FmJr KfKj pKh ßhJw ˝LTJr jJ TPrj, TzJ vJK˜ yPmÇ oJ© Kfj mZr vJK˜ yPm k´Kfv´∆Kf ßkP~A ßhJw ˝LTJr TPrj @vrJláu \JjJj, KYaJVÄ KTÄPxr ßTJY UJPuh oJyoMhS Fr xPñ \Kzf KZPujÇ oJyoMh Imvq hJKm TPrPZj, Foj ßTJPjJ WajJr TgJ KfKj \JPjj jJ FmÄ TUjS oqJY VzJPkaJr xPñ \Kzf KZPuj jJÇ F KhPT, WajJr fLms k´KfmJh TPrPZj dJTJ VäqJKcP~arx KaPor oJKuT ßxKuo ßYRiMrLÇ xm IKnPpJV CKzP~ KhP~ mPuPZj, FaJ kMPrJkMKr KnK•yLj FmÄ @Ko F irPjr KTZM FPTmJPrA \JKj jJÇ xPñ fJr kJæJ hJKm, pKh ßYT mJC¿ TPrA gJPT, fJr FTKa TKk KjÁ~A @vrJláPur TJPZ @PZÇ SPT ßxaJ ßhUJPf muJ ßyJTÇ vsLuïJr oPfJ mJÄuJPhPvr WPrJ~J Ka-ßaJP~K≤ KuV KjP~ KmfTt To ßjAÇ k´Yrá oqJY ßxUJPj VzJPkaJ yP~PZ mPu IKnPpJVÇ @AKxKx-r hMjLKft hoj vJUJ oqJYèKur KhPT j\r ßrPUKZu, KT∂á @vrJláPur oPfJ fJrTJ Fr xPñ \KzP~ pJPmj, nJmJ pJ~Kj? fJ-S oJ© hv uJU mJÄuJPhKv aJTJr KmKjoP~! pJ KjP~ mJÄuJPhPvr FT k´JÜj KâPTaJr mPuPZj, @AKxKx pKh fh∂ TPr, ßhUJ pJPm kMPrJ KuVaJA FnJPm YPuPZ fPm @vrJláPur oPfJ jJoL ßTC FA TJ\ TrPm nJmJ pJ~KjÇ @vrJláPur KjmtJxPjr oJ©JaJ TL rTo yPf kJPr, fJ KjP~A FUj \·jJ dJTJr KâPTaoyPuÇ ßTC ßTC muPZj, Kfj mZr KjmtJxj yPf kJPr, @mJr TJrS mÜmq, @AKxKx TftJrJ pJ-A mPu gJTMj, vJK˜r ßo~Jh @rS TzJ yS~Jr x÷JmjJ rP~PZÇ nJrPf @AKkFPu ¸a KlKéÄ irJ kzJr kPr mqJkJraJ KjP~ @rS TzJ yPf YJAPm @AKxKxÇ ßx ßãP© @\Lmj KjmtJxjS yPf kJPr @vrJláPurÇ

IgtoπLr mÜPmqr KnK•Pf VsJoLe mqJÄT KjP~ ßmv KTZM ksxPñr ImfJreJ TPrjÇ IgtoπLr mÜPmqr \mJPm xÄmJhkP© kJbJPjJ FT KmmíKfPf c. ACjNx mPuj, xm xJoJK\T mqmxJA \P~≤ PTJŒJKjr KjmºjTífÇ @r VsJoLePlJj ßgPT unqJÄv ksPlxr ACjNx jj oJKuTJjJ xNP© VsJoLe PaKuTo PkP~PZÇ xÄmJhkP© kJbJPjJ KmmíKfKa Kjoú„k : IgtoπL mPuPZj- PTJj xJoJK\T mJKeK\qT ksKfÔJPjrA ksJKfÔJKjT KnK• PjAÇ Fr \mJPm c. oMyJÿh ACjNx mPuj, xm xJoJK\T mqmxJ~ PTJŒJKjA \P~≤ ˆT PTJŒJKjr PrK\ˆsJPr KjmºjTífÇ oπeJu~, FK\K¿xoNy S Kj~πT xÄ˙J PgPT uJAPx¿ S IjMPoJhj rP~PZÇ xm xJoJK\T mqmxJ~ PTJŒJKj Kj~KofnJPm fJr PmJct KoKaÄ TPr gJPT FmÄ mJKwtT KnK•Pf mJAPrr KmPvwùPhr KhP~ IKca TrJPjJ y~Ç fJrJ xmJA Kj~Kof KnK•Pf aqJé Ph~Ç VsJoLe xJoJK\T mJKeP\qr xm cTMPo≤ VsJoLe AjTM~JKr TKovPj rP~PZÇ fJ xyP\A pJYJA TrJ pJ~Ç IgtoπL mPuPZj- pUj KfKj (ksPlxr ACjNx) Fxm ksKfÔJj PgPT YPu pJPmj fUj Fr KT WaPm @orJ fJ \JKj jJÇ Fr \mJPm c. ACjNx mPuj, xJoJK\T mJKeP\q xm ksKfÔJj ksKfÔJ TPrPZj ksPlxr oMyJÿh ACjNxÇ ksKfKa PTJŒJKjrA rP~PZ @uJhJ mqm˙JkjJ TJbJPoJÇ Fr ksiJj TrJ yP~PZ ksiJj KjmtJyL TotTftJPTÇ fJr xPñ rP~PZj PpJVq ˆJlrJÇ ksKfKa PTJŒJKj nKmwqPf kKrYJKuf yPm PxA @Aj IjMpJ~L, pJr KnK•Pf SA PTJŒJKj VPz PfJuJ yP~PZÇ FUJPj xm PTJŒJKjr \jq FaJ ksPpJ\qÇ IgtoπL mPuPZj, hA KmKâr oJiqPo ksPlxr ACjNx \j˝JP˙qr CjúKf TrPZjÇ Fr oJiqPo KfKj xJoJK\T KmKjP~JV TrPZjÇ KT∂á FèPuJ ksiJjf IuJn\jT CPhqJVÇ fJr F o∂Pmqr \mJPm c. ACjNx mPuj, KvÊPhr oPiq IkMKÓ TKoP~ @jJr \jq VsJoLe cqJjj KjrJkh hA C“kJhj TPr fJ KmKâ TrPZÇ Ijq xJoJK\T mJKeP\qr oPfJ FKaS uJn\jT mJKe\qÇ FPãP© KmKjP~JPVr Igt ZJzJ oJKuT PTJj uJn Pj~ jJÇ fJA FaJ nMu Pp, Fxm mqmxJ oNuf IuJn\jT CPhqJVÇ TJre, F CPhqJVèPuJ uJn\jTÇ FUJPj oJKuTrJ fJPhr KjP\Phr AòJoPfJ uJn Pjj jJÇ xm xJoJK\T PTJŒJKjA uJn TrJr \jq YJKuf y~Ç xJoJK\T mJKeP\q, PTJj KmKjP~JVTJrL/ oJKuT ÊiM ksJgKoT kptJP~ Pp Igt KmKjP~JV TPrj fJA fMPu PjjÇ Fr @PV PTJj uJn Pjj jJÇ F irPjr KmKjP~JPVr CP¨vq gJPT PTJŒJKj kKrYJujJr oJiqPo FT mJ FTJKiT xJoJK\T uãq I\tj TrJÇ FPãP© mqKÜVf xMKmiJ Pj~Jr mJxjJ gJPT jJ KmKjP~JVTJrLrÇ xJoJK\T mJKeP\q FaJA PoRKuT jLKfÇ ksPlxr ACjNx ksgo KhPT Ppxm PTJŒJKj ksKfÔJ TPrPZj fJ TrJ yP~PZ PTJŒJKj iJrJr 28 IjMPòh IjMxJPrÇ FPf PTJj oJKuT PjAÇ ÊiM VqJrJK≤r KnK•Pf KuKoPac Fxm PTJŒJKj TrJ yP~PZÇ PpPyfM Fxm PTJŒJKjr PTJj oJKuT PjA fJA FèPuJ xJoJK\T mJKeP\qr TqJKaVKrPf kPz jJÇ IgtoπL mPuPZj, ksPlxr ACjNx VsJoLePlJPjr xTu unqJÄv xJoJK\T mqmxJ ksKfÔJPj UrY TPrPZjÇ Fr \mJPm c. ACjNx mPuj, VsJoLePlJj PgPT unqJÄv ksPlxr ACjNx jj mrÄ oJKuTJjJ xNP© VsJoLe PaKuTo PkP~PZÇ VsJoLe PaKuTo unqJÄPvr kJS~J Igt hJj TPrPZ VsJoLe PaKuTo asJˆPTÇ asJˆ F IPgrs

31 May - 6 June 2013 m SURMA

KTZM IÄv xJoJK\T mqmxJ ksKfÔJPj KmKjP~JV TPrPZ, fJ UrY j~Ç FA xJoJK\T ksKfÔJjèPuJ VKrm oJjMw KmPvw TPr jJrLPhr KjKhtÓ KTZM xJoJK\T xoxqJ xoJiJPj xJyJpq TPr gJPTÇ IgtoπL mPuPZj- VsJoLePlJj ksKfÔJ TrJr xo~ c. ACjNx mPuKZPuj, ksKfÔJPjr xTu unqJÄv VsJoLe mqJÄPT pJPmÇ KT∂á VsJoLe mqJÄT PTJj xMPpJV xMKmiJ kJ~KjÇ Fr \mJPm ksPlxr ACjNx mPuj, TJCPT IgtxJyJpq TrJr PTJj irPjr YMKÜ xrTJPrr xPñ VsJoLePlJPjr TUjS KZu jJÇ xrTJr VsJoLePlJjPT PaKuPlJj uJAPx¿ KhP~PZ, ksPlxr ACjNxPT j~Ç uJAPxP¿r \jq xrTJPrr pKh PTJj kNmN v t ft Ph~Jr AòJ PgPT gJPT PxaJ uJAPx¿ FKVsPoP≤ CKuäKUf gJTPf yPmÇ YMKÜr PTJj iJrJ u–Wj TrPu xrTJr PTJŒJKjr KmÀP≠ mqm˙J VsyPer ãofJ rJPUÇ @oJPhr \JjJ oPf F irPjr PTJj kNmv t ft TUjS @PuJYjJS y~Kj, ksP~JV TrJ PfJ hNPrr TgJÇ @oJPhr \JjJr mJAPr pKh PTJj kNmv t ft PgPT gJPT, fJyPu xrTJPrr CKYf @Aj u–WPjr IKnPpJV jJ FPj VsJoLePlJPjr KmÀP≠ mqm˙J Pj~JÇ IgtoπL mPuPZj- @oJr \JjJ oPf Vf 20 mZPr VsJoLePlJPjr TJZ PgPT xPmtJó 200 PTJKa aJTJ PkP~PZ VsJoLe mqJÄTÇ mJKTaJ xJoJK\T KmKjP~JV ksTP·r KkZPj mq~ yP~PZÇ ksPlxr ACjNx mPuj, VsJoLePlJPjr PTJj Pv~JPrr oJKuTJjJ PjA VsJoLe mqJÄPTrÇ PpPyfM VsJoLe mqJÄT, VsJoLePlJPjr PTJj Pv~JrPyJflJr j~, fJyPu VsJoLePlJj KT TJrPe VsJoLe mqJÄTPT PTJj aJTJ PhPmÇ 200 PTJKa aJTJ PfJ IPjT hNPrr TgJÇ oJKuTJjJ xNP© VsJoLePlJPjr unqJÄv VsJoLe PaKuTPo pJ~, VsJoLePlJPjr IjMVPs y j~Ç IgtoπL mPuPZj, Fxm PTJŒJKjr AjYJ\tPhr ksPlxr ACjNx KjP\ PmPZ FPj mKxP~PZjÇ Fr \mJPm c. ACjNx mPuj, PTJŒJKj @Aj IjMpJ~L ksKfKa PTJŒJKjr kKrYJujJ PmJct VsJoLe PTJŒJKjr xm ksiJjPT KjP~JV KhP~ gJPTÇ F xmA kKrYJujJ kKrwPhr Kx≠J∂ KyPxPm PrTct rP~PZÇ IgtoπL mPuPZj, @∂\tJKfT oJjh§ IjMxJPr mJÄuJPhPvr VJPot≤ vsKoTPhr Pmfj míK≠r Pp xMkJKrv TPrPZj ksPlxr ACjNx fJ ImJómÇ Fr \mJPm c. ACjNx mPuj, ksPlxr oMyJÿh ACjNx @∂\tJKfT PâfJ, mqKÜVf kptJP~, Vsk M IgmJ xJoKÓTnJPm IgmJ ˝fπ CPhqJPV QfrL PkJvJT r¬JKjTJrT ksKfKa PhPv @∂\tJKfT xmtKjoú Pmfj KjitJrPer ksóJm TPrPZj, pJPf hKrhs vsKoTPhr Skr KjP¸we hNr y~Ç mJÄuJPhPv ksKf WµJ~ 50 Px≤ TPr o\MKr Ph~Jr ks˜Jm TPrPZj KfKjÇ mJÄuJPhPvr \jq FaJ yPm @∂\tJKfT xmtKjoú o\MKrÇ xrTJr mJ Ijq TJrS TJPZ ksPlxr ACjNx FA xmtKjoú Pmfj KjitJrPer \jq YJKkP~ PhjKjÇ PâfJPhr TJPZ @∂\tJKfT xmtKjoú o\MKr KjitJrPer FTKa iJreJ KjP~ KfKj P˝òJ~ ksYJreJ YJKuP~ pJPòjÇ FA iJreJKaPT @∂\tJKfTnJPm ksvÄxJ TrJ yP~PZÇ mqmxJr @∂\tJKfT PãP© Pmfj KjP¸wPer FKa FTKa mJ˜mxÿf xoJiJj mPu o∂mq TrJ yP~PZÇ

k∞J ßxfá hMjLt Kf xJÄmJKhTPhr mPuj, @KjxMu yT ßhPv @xPu xm \JjJ pJPmÇ FKhPT TJjJcJ xrTJPrr xyJ~fJ mqKff oJouJr fhP∂ ßfoj IV´VKf jJ yS~J~ AKfoPiqA fh∂hu I∂mtfLt TJuLj fh∂ k´KfPmhj TKovPj hJKUu TPrPZÇ fPm TJjJcJ ßgPT k∞JPxfM hMjLt Kfr KmwP~ KTZM fgq kJS~J ßVPZ hJKm TPr hMhPTr FT TotTftJ \JKjP~PZj, YuKf x¬JPy @rS KTZM fgq kJS~J pJPm Frkr Fxm fPgqr @PuJPT oJouJ krmftL fh∂PvPw kNeJt ñ fh∂ k´KfPmhj TKovPj ßkv TrJ yPmÇ k∞JPxfM hMjLt Kfr wzpπ oJouJr èÀfôkeN t fgq S @uJof TJjJcJ xrTJPrr TJPZ rP~PZÇ TJjJcJ xrTJPrr xyJ~fJ ßkPf Vf 19 ßo rJPf oJouJr fh∂TJrL TotTftJ Ck-kKrYJuT oL\tJ \JKyhMu @uo FmÄ @Aj CkPhÓJ IqJcPnJPTa @KjxMu yT TJjJcJr CP¨Pv dJTJ fqJV TPrjÇ AKfoPiq KaPor FT xhxq fh∂TJrL TotTftJ CkkKrYJuT oL\tJ \JKyhMu @uo ßhPv FPxPZjÇ ßxUJPj Im˙Jj TrPZj hMhPTr @Aj CkPhÓJÇ KfKj @rS TP~TKhj ßxUJPj ßgPT oJouJr k´oJeJKh xÄV´Pyr ßYÓJ YJuJPmjÇ TJ\PvPw @VJoL míy¸KfmJr @KjxMu yT ßhPv KlrPmj mPu \JjJ ßVPZÇ xN© \JjJ~, FxFjKx uJnJKuj TotTftJ rPov xJyJr WMPwr fJKuTJx’Kuf cJP~Krr IjMKuKk xÄV´y FmÄ SA k´KfÔJPjr Kfj TotTftJPT wzpPπr mqJkJPr K\ùJxJmJhA xlPrr k´iJj CP¨vqÇ fPm TJjJcJ xrTJPrr kã ßgPT FUj kpt∂ ßTJj @võJx mJ k´Kfv´KM f ßh~J yP~PZ KT-jJ ßx mqJkJPr hMhT ßgPT ¸Ó KTZM \JjJPjJ y~KjÇ hMhT ßY~JroqJj mPuPZj, ÈfhP∂r ˝òfJ S KjrPkãfJr ˝JPgt TJCPTA ßTJj k´TJr ZJz ßhPm jJ TKovjÇ' hMhPTr kh˙ FT TotTftJ mPuj, "k∞JPxfM k´TP· TJjJKc~Jj k´KfÔJj FxFjKx-uJnJKujPT krJovtT KyPxPm KjP~JV kJAP~ KhPf uJnJKuj TotTftJ rPoPvr cJP~Krr WMPwr fJKuTJ xÄV´y TrJ KZu KaPor oNu uãqÇ F ßãP© KTZMaJ IV´VKf yP~PZÇ k∞JPxfM k´TP· hMjLt Kfr wzpPπr IKnPpJPV Vf 17 KcPx’r xJf\Pjr KmÀP≠ mjJjL gJjJ~ oJouJ hJP~r TPr hMhTÇ SA oJouJr xJf @xJKo yPuj, ßxfM KmnJPVr xJPmT xKYm ßoJvJrrl ßyJPxj nMAÅ ~J, f•ôJmiJ~T k´PTRvuL TJ\L ßoJ. ßlrPhRx, xzT S \jkg KmnJPVr (xS\) KjmtJyL k´PTRvuL ßoJ. Kr~J\ @yPoh \JPmr, AKkKx'r Ck-mqm˙JkjJ kKrYJuT ßVJuJo ßoJ˜lJ, TJjJcL~ k´PTRvuL k´KfÔJj FxFjKx uJnJKuPjr nJAx- ßk´KxPc≤ ßTKnj S~JPux, @∂\tJKfT k´T· KmnJPVr xJPmT nJAx-Pk´KxPc≤ rPov xJyJ FmÄ xJPmT kKrYJuT ßoJyJÿh AxoJAuÇ

Ch~Pjr ßxA KvKãTJr (oJCKv)Ç KmhqJuP~r Iiqã CPÿ xJPuoJ ßmVo oñumJr mPuj, KvãJgtLPhr \JoJr yJfJ ßTPa ßh~Jr IKnPpJPV kKrYJujJ kwtPhr Kx≠J∂ IjMpJ~L oJøMmJ UJjPor YMKÜr ßo~Jh ˙KVf TPr fJPT TJre hvtJPjJr ßjJKav ßh~J yP~PZÇ Fr \mJm kJS~Jr kr krmftL khPãk ßj~J yPmÇ oJCKvr oyJkKrYJuT IiqJkT lJKyoJ UJfMj F KmwP~ \JjJj, IKnPpJV fhP∂ oJCKvr kKrYJuTPT (TPu\) @øJ~T FmÄ Ck-kKrYJuT (TPu\-2) S xyTJrL kKrYJuTPT (TPu\-4) xhxq TPr fh∂ TKoKa TrJ yP~PZÇ TKoKar k´KfPmhPjr KnK•Pf krmftL mqm˙J ßj~J yPmÇ

FKhPT ZJ©LPhr \JoJr yJfJ ßTPa ßZJa TPr ßh~J~ k´KfmJPh IiqPãr IkxJrPer hJKmPf KmPãJPn C•Ju yP~ SPb Ch~j Có oJiqKoT KmhqJu~Ç VfTJu xTJPu F hJKmPf ÛMPur xJoPj oJjmmºj, Ve˝Jãr TotxKN Yxy jJjJ TotxKN Y kJuj TPrPZj IKnnJmTrJÇ FPf ÛMPur IKnnJmT kKrwPhr ßjfJrJxy TP~T v' IKnnJmT IÄv ßjjÇ F xo~ fJPhr IiqPãr KmÀP≠ jJjJ irPjr ßxäJVJj KhPf ßhUJ pJ~Ç oJjmmºPj IKnnJmTrJ mPuj, ÛMPur ßcsx ßTJc oJjJ ví⁄uJr oPiq kPzÇ KT∂á ßcsx ßTJPcr jJPo ßp WajJ WaJPjJ y~ fJ Ifq∂ jqÑJr\jTÇ FTKa oyuPT UMKv rJUJr \jq ÛMPur TKfk~ KvãT FKa TPrPZj mPu fJrJ o∂mq TPrjÇ fJrJ @rS mPuj, ÛMPur ßcsx ßTJPcr ßTJgJS CPuäU jJ gJTJ xP•ôS IPjT KvãJgtL ÛMPu oJK KoKc~J ßoJmJAu ßlJj mqmyJr TPrjÇ ÊiMoJ© vJuLjfJr \jq kKriJj TPr @xJ Kgs-PTJ~JaJr yJfJ ßTPa ßTj ßZJa TrJ yPuJ fJ \JKf \JjPf YJ~ mPu IKnnJmTrJ KvãTPhr TJPZ k´vú rJPUjÇ IKnnJmTrJ mPuj, ßTJj ßjJKav jJ KhP~ Iiqã, CkJiqãxy KTZM KvãT xŒNet CP¨vqk´PeJKhf yP~ TîJPxr xTPur xJoPj F WajJ WKaP~PZÇ ßx \jq @orJ IiqPãr IkxJre hJKm TrKZÇ IiqãPT IkxJre jJ TrJ yPu TîJx ImPrJixy TPbJr TotxKN Y kJuj TrJr ßWJweJ ßhj fJrJÇ oJjmmºj ßvPw IKnnJmTrJ FTKa Ve˝Jãr TotxKN Yr @P~J\j TPrjÇ fJrJ FA Ve˝Jãr ßvw yPu fJ KjP~ k´iJjoπL S KvãJoπL mrJmr FTKa ˛JrTKuKk ßh~J yPm mPu KjKÁf TPrjÇ fJZJzJ @VJoLTJu IKnnJmT KhmPx IKnnJmTrJ TJPuJ mqJ\ iJre FmÄ oJjmmºj TrPmj mPu \JjJj y~Ç

\mJmaJ IJS~JoL TPrÇ T'Khj kr oJjMw ßmoJuMo nMPu pJ~Ç FA xrTJPrr @oPu Imvq oJjMw K˙r gJTPf kJPr jJ FTKa AxMqr SkrÇ AxMq kKrmftPj FA xrTJr ßrTct VPzPZÇ f•ôJmiJ~T AxMqPf xrTJr IjzÇ k´iJjoπLr xJl TgJ f•ôJmiJ~T @r j~Ç Ijq KmwP~ @PuJYjJ yPf kJPrÇ KmPrJiL ßj©LS jzPmj jJÇ jzPm fJ yPu ßT? \jVe? fJPhr ßp @r jzJr \J~VJ ßjAÇ fJrJ ßfJ KmKnjú nJPm \JKjP~ KhP~PZ KjrPkã ßnJa YJAÇ KTnJPm FA ßnJPar @P~J\j TrPmj fJ ßfJ rJ\jLKfKmhPhr yJPfÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S~Jj-APuPnPjr @PV KT mPuKZPuj? 14 hPur ßjfJPhr Im˙Jj KT KZu? KmYJrkKf ßT Fo yJxJjPT KjP~ KmPrJi ßmÅPiKZuÇ fJrJ mPuKZPuj yJxJj huL~ ßuJT fJA fJr IiLPj ßTJj KjmtJYj yPf kJPr jJÇ TPm TUj yJxJj KmFjKkr rJ\jLKfr xPñ \Kzf KZPuj fJ KjP~A rJ\jLKf C•¬ y~Ç pKhS KmYJrkKf ßT Fo yJxJPjr xffJ S hãfJ KjP~ TUjS ßTJj k´vú SPbKjÇ fJrkrS KfKj \joPfr k´Kf v´≠JvLu yP~ xPr hJÅzJjÇ Fr kPrr WajJ xmJr \JjJÇ fUj KmFjKk khtJr @zJPu ßUuKZuÇ KjmtJYj AK†Kj~JKrÄP~r IKnPpJV KZu fJPhr KmÀP≠Ç FUj @S~JoL uLV muPZ nKmwq“ I∂mtfLt TJuLj xrTJrk´iJj KyPxPm fJrJ k´iJjoπLPTA ßhUPf YJjÇ k´iJjoπL ßfJ c. ojPoJyj KxÄP~r oPfJ jjÇ KfKj hPur k´iJPjr hJK~fô kJuj TPrj jJÇ ßvU yJKxjJ FUJPj huL~ k´iJj FmÄ k´iJjoπLÇ ßT Fo yJxJj huL~- FA IKnPpJPV pKh fJPT V´ye TrJ jJ pJ~ fJyPu FT\j huL~ k´iJjPT KTnJPm IjqrJ V´ye TrPm? f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J k´KfÔJr \jq @S~JoL uLV rJ\kPg uzJA TPrPZÇ 173 Khj yrfJu KhP~PZÇ \jfJr oû yP~PZÇ xÄxh ßgPT khfqJV kpt∂ TPrPZÇ kûhv xÄPvJijLPf FA mqm˙J KmuM¬ TrJ yP~PZÇ pMKÜ yPò @hJuPfr rJ~ FmÄ S~Jj-APuPnPjr KvãJÇ S~JjAPuPnPj KT f•ôJmiJ~T xrTJr KZu? c. lUÀ¨Lj @yoh jJPo f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJj KZPujÇ oNu ãofJ KZu ß\jJPru oBj CK¨j @yPoPhr TJPZÇ @r @hJuf ßTj Fr oPiq dMPT kzPuJ fJ IPjPTA mM^Pf IãoÇ @hJuPfr FTKa rJP~ mJÄuJPhPvr IK˜fô KjP~A aJjJaJKj YuPZÇ ßTJgJ~ KVP~ ßbTPm fJ KT∂á ßTC muPf kJrPZj jJÇ rJ\QjKfT kK§frJ muPZj, mz hM'hPur oPiq xoP^JfJ jJ yPu ßhv oyJxïPa kzPmÇ Vefπ ßfJ ÉoKTr oPiq @PZAÇ rJ\jLKfKmhPhr \jqA mJr mJr FA kKrK˙Kfr xíKÓ yPòÇ \jVe FUJPj IxyJ~Ç ßvU yJKxjJ ßp TJrPe 22 \JjM~JKrr KjmtJYj ßgPT xPr hJÅKzP~KZPuj fJr ßgPT ß\JrJPuJ TJre rP~PZ KmPrJiLPhr pMKÜPfÇ k´vJxj FTho huL~Ç ßuPnu ßkäK~Ä Klø muPf KTZM ßjAÇ fJZJzJ xÄxh myJu ßrPU @PrTKa xÄxh KjmtJYj IjMÔJj TrJ KTnJPm x÷m fJ ßTmu @S~JoL uLVA \JPjÇ ãofJr kJuJmhPu VefπPT ßmPZ KjPf yPu kûhv xÄPvJijL FUJPj oJrJ®T I∂rJ~Ç @S~JoL uLV ßnJPar IKiTJr k´KfÔJr \jq mJr mJr uzJA TPrPZÇ ßjfJrJ mPu gJPTj @S~JoL uLV TUjS ßkZPjr hr\J KhP~ ãofJ~ ßpPf YJ~ jJÇ FmÄ ßTJj Khj pJ~KjÇ FUj ãofJr y˜J∂r k´Kâ~J \Kau FmÄ TKbj TPr KjmtJYj AK†Kj~JKrÄP~r mhjJoaJ ßTj UJKu UJKu @S~JoL uLV KjPf YJAPZ? ßxJ\JkPgA yJÅaJ CKYf fJPhrÇ lu pJ-A ßyJT jJ ßTjÇ \jVe nJu TJP\r oNuqJ~j TPr ßp ßTJj kKrK˙KfPfÇ \jVPer Skr @˙J yJrJPu Vefπ KmhJ~ ßj~ 54 yJ\Jr mVtoJAu FuJTJ ßgPTÇ mJr mJr FA nNUP§ Vefπ ßyJÅYa ßUP~PZÇ FUJjTJr oJjMPwr nJumJxJ TYMkJfJ~ kJKj rJUJr oPfJÇ ybJ“ fJrJ mhPu pJ~Ç SKhPT khtJr @zJPu ßp xÄuJPkr f“krfJ YuKZu fJ mº yP~ ßVPZÇ ßvU yJKxjJr Kmvõ˜ CkPhÓJ c. VSyr Kr\nL KmFjKkr I∂f hM'\j ßjfJr xPñ TgJ mPuPZjÇ KT∂á ßTJj lu y~KjÇ mrÄ, hM'hPur oPiq hNrfô @rS ßmPzPZÇ xrTJr fJr Im˙Jj ßgPT xrPm jJÇ KmPrJiLrJS yrfJu KhPf gJTPmjÇ yrfJu KT Foj ßTJj I˘? ÊiM ÊiM ßhPvr ãKfÇ xrTJr k´vJxj KhP~ ßoJTJKmuJ TPrÇ @r KmPrJiL ßjfJrJ mJKzPf mPx ßoJmJAPu ßUJÅ\-Umr KjP~ hJK~fô xJPrjÇ xºqJ~ KoKc~JPT mPuj yrfJu vfnJV xluÇ ßmVo K\~J pUj ãofJ~ fUj oJKTtj krrJÓsoπL TKuj kJSP~u dJTJ FPujÇ @S~JoL uLV yrfJu ßcPT mxPuJÇ ßhUJ yPuJ jJ TKuPjr xPñ ßvU yJKxjJrÇ FmJrS fJ-A yPuJÇ oJKTtj ߈a KckJatPoP≤r rJ\jLKf Kmw~T @¥Jr ßxPâaJKr SP~jKc ßvroqJPjr xPñ ßmVo K\~Jr xJãJ“ yPuJ jJÇ TJre FTAÇ KfKj ßpKhj dJTJ ßkRÅZPuj ßxKhjA 18 huL~ ß\Ja yrfJu ßcPT KhPuJÇ KmPrJiLrJ mPu gJPTj fJPhr xJoPj @r KmT· KT? xnJ-xoJPmvoJjmmºj ßpUJPj KjKw≠ ßxUJPj yrfJuA @oJPhr FToJ© I˘Ç


SURMA m 31 May - 6 June 2013

mmtrfJ TPrÇ mJóJKar Im˙J FUj nJuÇ YLPjr xrTJKr ßaKuKnvPj F Umr xŒ´YJPrr kr F KjP~ IPjPT ßãJn k´TJv TPrjÇ ßcAKu ßoAu hoTu mJKyjLr TotLrJ mJóJKaPT xMq~JPrP\r kJAk xPof yJxkJfJPu KjP~ pJ~Ç ßxUJPj KYKT“xTrJ UMm xfTtfJr xPñ mJóJKaPT kJAk ßTPa ßmr TPrÇ a~Pua TPoJPc mJóJKaPT ßlPu kJKj lîJv TrJ~ mJóJKa xMq~JPrP\r kJAPk KVP~ @aPT pJ~Ç F UmrKa YLPjr xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoèPuJPf ZKzP~ kzPu IPjPT Kmãá… yP~ SPbjÇ YLPj k´J~v FirPjr kKrfqÜ mJóJ kJS~J C≠JPrr WajJ WPaÇ KajF\ m~x mJ KmP~r @PV \ßKjPrJi xŒPTt xJmiJj jJ yS~J~ jm\Jf KvÊPhr F irPjr kKrK˙Kfr KvTJr yPf y~Ç FZJzJ FT x∂Jj jLKf UMm TPbJrnJPm IjMxrPer lPu IPjPT FTJKiT mJóJPT Foj kKrfqÜ Im˙J~ ßlPu ßhjÇ YLPj C≠JrTíf mJóJKar mJmJ oJ'ßT UÅM\PZ kMKuvÇ WajJKa xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoèPuJ~ mqJkT @PuJKYf yPòÇ mJóJKar IKnnJmTPf TKbj vJK˜ ßh~Jr hJKm \JKjP~PZj IPjPTÇ aáAaJPr FT\j KuPUPZj, mJóJKar mJmJ oJ'r ßYP~ xMq~JPr\ kJAkKar mrÄ I∂r mPu KTZM @PZÇ

YJr KxKa TrPkJPrvj ßaKuKnvj k´fLT hJKm TrPuS kPr KfKj fJ kKrmftPjr ßYÓJ TPrjÇ fPm ßvw kpt∂ fJPT ßaKuKnvj k´fLTA ßhS~J y~Ç ßxJomJr hMkMr ßgPTA k´JgtLPhr kPã oJAKTÄ FmÄ KoKZu-KoKaÄP~ xrVro yP~ CPb rJ\vJyL, mKrvJu, UMujJ S KxPua vyr Ç mKrvJPu @S~JoL uLPVr ßjfífôJiLj 14 huL~ ß\Ja xoKgtf ßo~r k´JgtL IqJcPnJPTa vSTf ßyJPxj Kyrj ßkP~PZj ßaKuKnvj k´fLTÇ fJr k´KfƪôL KmFjKkr ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\Ja xoKgtf k´JgtL @yxJj yJKmm UJj TJoJu ßkP~PZj @jJrxÇ Ikr k´JgtL pMmuLV ßjfJ oJyoMhMu yT UJj oJoMj ßkP~PZj ßhJ~Jf-Tuo k´fLTÇ rJ\vJyLPf 14 huL~ ß\JPar ßo~r k´JgtL FFAYFo UJ~ÀöJoJj Kuaj ßkP~PZj fJuJ k´fLTÇ fJr k´KfƪôL 18 huL~ ß\Ja xoKgtf ßoJxJP¨T ßyJPxj mMumMu ßkP~PZj @jJrx k´fLTÇ Ikr k´JgtL yJKmmMr ryoJj k´fLf KyPxPm ßkP~PZj YvoJÇ UMujJ~ 14 huL~ ß\Ja xoKgtf ßo~r k´JgtL fJuMThJr @mhMu UJPuT ßkP~PZj fJuJ k´fLTÇ 18 huL~ ß\Ja xoKgtf jVr KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT oKjÀöJoJj oKj ßkP~PZj @jJrx k´fLTÇ IjqKhPT \JfL~ kJKat xoKgtf k´JgtL vKlTMu AxuJo oiM ßkP~PZj ßhJ~Jf-Tuo k´fLTÇ KxPuPa 14 huL~ ß\Ja xoKgtf mhr CK¨j @yoh TJorJj ßkP~PZj @jJrx k´fLTÇ 18 huL~ ß\Ja xoKgtf k´JgtL @KrlMu yT ßYRiMrL ßkP~PZj ßaKuKnvj S pMmhu ßjfJ ßoJ. xJuJy CK¨j Kroj ßkP~PZj fJuJ k´fLTÇ @Krl k´gPo ßaKuKnvj k´fLT ßYP~ KjPuS fJr xogtTPhr oPiq F KjP~ ofPnh ßhUJ ßh~Ç \JjJ ßVPZ, \JoJ~JPf AxuJoLxy 18 huL~ ß\JPar vKrT TP~TKa AxuJoL hPur ˙JjL~ ßjfJrJ iotL~ híKÓnKñ ßgPT ßaKuKnvj k´fLT KjP~ @kK• ßfJPujÇ Frkr @Krl ˙JjL~ KjmtJYj TJptJuP~ ZMPa pJj FmÄ k´fLT kKrmftPjr ßYÓJ YJuJjÇ ßvw kpt∂ fJPT SA k´fLT KjP~A ãJ∂ gJTPf y~Ç YJr KxKaPfA ßo~r kPh Kfj\j TPr k´JgtL yS~J~ KhPjr ÊÀPfA k´fLT mrJP¨r @jMÔJKjTfJ ßvw y~Ç @Aj IjMpJ~L hMkMr 2aJr @PV KjmtJYjL k´YJr ÊÀ TrJr Skr KjPwiJùJ gJTJ~ k´JgtLrJ ˙JjL~ oJ\Jr S oxK\Ph KVP~ KmPvw k´JgtjJ~ IÄv ßjS~Jr kPr k´YJr TJ\ ÊÀ TPrjÇ ßTC ßTC @mJr KkfJ-oJfJr Tmr K\~Jrf TPr k´YJr ÊÀ TPrPZjÇ oPjJj~jk© hJKUPur ÊÀPf @S~JoL uLV S KmFjKk xoKgtf hu S ß\JPar FTJKiT k´JgtL gJTPuS ßvw kpt∂ ßo~r kPh xmUJPjA FTT k´JgtL ßhS~J yP~PZÇ Kj\ Kj\ hu S ß\JPar ßTªsL~ y˜PãPk ßmv T'\j k´JgtL ßvw KhPj oPjJj~jk© k´fqJyJr TPr ßjjÇ VfTJu k´fLT mrJP¨r krkrA k´JgtLrJ Fxm ßjfJPhr oJj nJXJPf fJPhr mJKzPf ZMPa pJjÇ FKhPT AKx xKYmJu~ ßgPT \JjJPjJ yP~PZ, KxKa KjmtJYPjr @YreKmKi IjMpJ~L hMkMr 2aJ ßgPT rJf 9aJ kpt∂ oJAPT k´YJr YJuJPjJ pJPmÇ k´JgtLrJ kgxnJ TrPf kJrPuS ßTJPjJ \jxnJ TrPf kJrPmj jJÇ huL~ mqJjJPrS k´YJr YJuJPjJ pJPm

jJÇ F mqJkJPr \JjPf YJAPu KjmtJYj TKovjJr ßoJ. vJyPjS~J\ mPuj, \JfL~ KjmtJYPjr fMujJ~ KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr @YreKmKiPf KTZMaJ kJgtTq rP~PZÇ ˙JjL~ KjmtJYj TotTftJrJ AKfoPiq xÄKväÓ FuJTJr k´JgtL S xogtTPhr F mqJkJPr ImKyf TPrPZjÇ KfKj @rS mPuj, ßp ßTJPjJ oNPuq KjmtJYPjr xMÔM S ImJi kKrPmv KjKÁf TrJ yPmÇ F mqJkJPr KjmtJYjL hJK~Pfô KjP~JK\f TotTftJPhr ßTJPjJ ‰vKguq mrhJvf TrJ yPm jJÇ F ZJzJS k´JgtL S xogtTPhr @YreKmKi TPbJrnJPm oKjar TrJ yPòÇ AKfoPiq KxPuPa FT k´JgtLPT ßjJKav ßhS~J yP~PZÇ 30 ßo dJTJ~ YJr KxKa @Aj-ví⁄uJ kKrK˙Kf KjP~ KjmtJYj TKovj ‰mbPTr @P~J\j TrPf pJPòÇ ßxUJPj èÀfôkNet Kx≠J∂ ßjS~J yPmÇ PxJomJr hMkMPr k´fLT mrJ¨ kJS~Jr krA rJ\vJyLr ßo~r k´JgtL FFAYFo UJ~ÀöJoJj Kuaj jVrLr hrVJkJzJ~ y\rf vJy& oUhMo (ry.)-Fr oJ\Jr K\~JrPfr oiq KhP~ fJr VexÄPpJV TotxNKY ÊÀ TPrjÇ Frkr KfKj jVrLr TJKhrVP† fJr mJmJ \JfL~ ßjfJ vyLh FFAYFo TJoÀöJoJPjr oJ\Jr K\~Jrf TPrjÇ IjqKhPT k´fLT mrJP¨r kr xÄmJh xPÿuj TPr jJVKrT TKoKar k´JgtL mMumMuPT @jMÔJKjT xogtj \JjJ~ ˙JjL~ 18 huL~ ß\JaÇ Fr @PV KfKj y\rf vJy& oUhMo (ry.)-Fr oJ\Jr K\~Jrf TPrjÇ KmPTPu jVrLr KmKnjú FuJTJ~ ßjfTotLPhr KjP~ VexÄPpJV TPrj mMumMuÇ @\ fJr KjmtJYjL AvPfyJr k´TJPvr TgJ rP~PZÇ mKrvJPur ßo~r k´JgtL IqJcPnJPTa vSTf ßyJPxj Kyrj TJK–ãf k´fLT mrJ¨ ßkP~ @uäJyr TJPZ ÊTKr~J @hJ~ TPr mPuj, ßaKuKnvj k´fLT fJr Km\P~r k´fLTÇ F k´fLPTA KfKj 2008 xJPu \~uJn TPrKZPujÇ k´fLT mJr¨ kJS~Jr xPñ xPñ fJr TotL-xogtTrJ CuäJPx ßlPa kPzjÇ fJrJ Km\P~r k´fLT ßaKuKnvj oJTtJ KjP~ ßxäJVJj ßhjÇ KmFjKk k´JgtL @yxJj yJKmm TJoJu fJr TJK–ãf k´fLT @jJrx ßkP~ @jKªfÇ k´fLT mrJP¨r krkrA fJr xogtTrJ mJ\Jr ßgPT KmkMuxÄUqT @jJrx KTPj ßoJarxJAPTPu ßvJnJpJ©J ßmr TPrjÇ Ikr k´JgtL oJyoMhMu yT UJj oJoMj fJr k´fLPTr k´YJPrr \jq jVrLPf ßmv TP~TKa oJAT KhP~ k´YJr TJ\ ÊÀ TPrjÇ UMujJ~ 14 hu xoKgtf ßo~r k´JgtL fJuMThJr @mhMu UJPuT xTJu xJPz 9aJ~ K\~J yu ßgPT ÈfJuJ' k´fLT KjP~ jVrLr r~qJu ßoJPz pJjÇ ßxUJPj KfKj xKÿKuf jJVKrT TKoKar KjmtJYjL TJptJu~ S Kj\ jJPo KjmtJYjL SP~mxJAa CPÆJij TPrjÇ 18 hu xoKgtf ßo~r k´JgtL ßoJ. oKjÀöJoJj oKj xTJu xJPz 9aJ~ kZPªr È@jJrx' k´fLT KjP~ K\~J yu ßgPT ßmr yjÇ kPr xTJu 11aJ~ KfKj jVrLr cJTmJÄuJ ßlKrWJa ßoJz ßgPT @jMÔJKjTnJPm KjmtJYjL k´YJr ÊÀ TPrjÇ IkrKhPT \JfL~ kJKat xoKgtf jJVKrT Cjú~j TKoKar ßo~r k´JgtL vKlTMu AxuJo oiMS xTJu xJPz 9aJ~ kZPªr ÈPhJ~Jf-Tuo' k´fLT KjP~ K\~J yu ßgPT ßmr yP~ xrJxKr mJPVryJPa kLr UJj\JyJj @uLr (rJ.) oJ\Jr K\~JrPfr CP¨Pv rSjJ yjÇ ßxUJPj oJ\Jr K\~Jrf ßvPw KfKj KmPTu 5aJ~ jVrLr 31 j’r S~JPctr UJj\JyJj @uL (r.) ßxfMr KjY ßgPT @jMÔJKjTnJPm KjmtJYjL k´YJr ÊÀ TPrjÇ 73Ka AKnFo : YJr KxKa KjmtJYPjr YJrKa S~JPct AKnFo mqmyJr TrJ yPmÇ rJ\vJyL KxKar 8 j’r S~JPctr 3Ka ßTPªs 20Ka, UMujJr 8 j’r S~JPctr 5Ka ßTPªs 21Ka, mKrvJu KxKar 16 j’r S~JPctr 2Ka ßTPªs 12Ka FmÄ KxPuPar 2 j’r S~JPctr 3Ka ßTPªs 20Ka AKnFo mqmyJr TrJ yPmÇ F YJr KxKar ßoJa 24 yJ\Jr 496 \j AKnFo k≠KfPf ßnJa ßhS~Jr xMPpJV kJPmjÇ F YJr KxKaPf k´gomJPrr oPfJ AKnFo mqmyJr TrJ yPòÇ KjmtJYj TKovj xKYmJuP~r FT kKrkP©r oJiqPo F fgq \JjJPjJ yP~PZÇ KxPuaoJ\Jr K\~Jrf TPr TJorJj S @KrPlr k´YJreJ ÊÀ KxPua jVr\MPz FUj mAPZ KjmtJYjL yJS~JÇ @jMÔJKjTnJPm k´YJrJKnpJj ÊÀr KÆfL~ Khj oñumJr k´iJj hMA ßo~r k´JgtL mq˜ xo~ TJKaP~PZjÇ ßxJomJr xTJPu hMA k´JgtL oJ\Jr K\~Jrf TrJr oiq KhP~ fJÅPhr KhPjr TotxNKY ÊÀ TPrjÇ kPr k´J~ xJrJ KhjA KmKnjú FuJTJ~ VexÄPpJV TPrjÇ F xo~ fJÅrJ jVrmJxLr TJPZ fJÅPhr KjmtJYjL mÜmqxÄmKuf k´YJrk© Kmfre TPrjÇ

mhrCK¨j @yoh TJorJj : k´fLT mrJP¨r krkrA Vf ßxJomJr y\rf vJy\JuJu (ry.)-Fr oJ\Jr K\~JrPfr oiq KhP~ KjmtJYjL k´YJr ÊÀ TPrj 14 hu xoKgtT jJVKrT TKoKar k´JgtL @S~JoL uLV ßjfJ mhrCK¨j @yoh TJorJjÇ @r VfTJu KfKj KhPjr TotxNKY ÊÀ TPrj KxPuPar k´go oMxuoJj ßmJryJj CK¨j (ry.)-Fr oJ\Jr K\~JrPfr oiq KhP~Ç kPr ßmJryJj CK¨j (ry.) oJ\Jr FuJTJ, TMKvWJa, kJ~hJmJ\Jr, aMuKaTr, KorJkJzJ S SxoJjL ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJu FuJTJ~ VexÄPpJV TPrjÇ F xo~ xMkKrTK·fnJPm KxPua jVrLPT IxJok´hJK~T S @iqJK®T kptaj jVrL KyPxPm VPz fMuPf jVrmJxLr TJPZ @jJrx k´fLPT ßnJa YJj TJorJjÇ TJorJj mPuj, '@Ko xm TJP\A jVrmJxLr xyPpJKVfJ ßkP~ @xKZÇ KmVf KjmtJYPj TJrJVJPr gJTJ Im˙J~ jVrmJxL KmvJu mqmiJPj @oJPT Km\~L TPrPZjÇ xmthJ jVrmJxL @oJr k´Kf ßp nJPuJmJxJ ßhKUP~PZj ßx \jq @\Lmj @Ko KxPuamJxLr TJPZ KYrEeLÇ' VexÄPpJVTJPu xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm mhrCK¨j @yoh TJorJj mPuj, 'k´KfÆj&ÆL k´JgtL xŒPTt TM“xJ rajJ TrJ ÀKYr TJ\ j~Ç TJPrJ KTZM muJr gJTPu xJojJxJoKj FPx IKnPpJV TÀjÇ @Ko TUPjJA hMjtLKf TKrKj, jVrLr Cjú~j TPrKZÇ jVrLr IKimJxLrJA @oJr TJP\r oNuqJ~j TrPmjÇ' VexÄPpJVTJPu ßmJryJj CK¨j (ry.) oJ\JPrr ßoJPfJ~JKu @fJCr ryoJj UJPho, mJhvJ Ko~J, Kk´K¿kJu oJSuJjJ jJKxr CK¨j, jNr\JyJj ßmVo, ßoJ. xJjJSr, oMKÜPpJ≠J @mhMu oKfj oKf YJj, @mhMr rm yJ\JrL, oMrJh @yoh oMrj, 14 hu S @S~JoL uLPVr Iñ S xyPpJVL xÄVbPjr ßjfJTotLrJ CkK˙f KZPujÇ @KrlMu yT ßYRiMrL : PxJomJr xTJPu 18 huL~ ß\Ja oPjJjLf jJVKrT ß\JPar k´JgtL KmFjKk ßjfJ @KrlMu yT ßYRiMrLS y\rf vJy\JuJu (ry.)-Fr oJ\Jr K\~JrPfr oJiqPo fJÅr KjmtJYjL k´YJrJKnpJj ÊÀ TPrjÇ F xo~ KfKj vJy\JuJu (ry.)-Fr hrVJy FuJTJ, @’rUJjJ, ßYRyJ¢Jxy TP~TKa FuJTJ~ VexÄPpJV TPrjÇ KfKj @VJoL KjmtJYPj KxPuPa Cjú~Pjr uPãq fJÅPT ßaKuKnvj oJTtJ~ ßnJa KhPf @øJj \JjJj FmÄ xmJr ßhJ~J YJjÇ kPr KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, ‘@Ko kKrTK·f Cjú~Pjr oJiqPo KxPua jVrLPT FTKa @iMKjT jVrL KyPxPm VPz fMuPf YJAÇ KjmtJKYf yP~ jVr nmjPT FTKa xmt\jLj k´KfÔJj KyPxPm VPz ßfJuJA yPm @oJr k´iJj TJ\Ç' F \jq KfKj huof KjKmtPvPw xmJr xmtJ®T xyPpJKVfJ TJojJ

UmrJUmr 55

TPrjÇ @KrlMu yT mPuj, 'IfLPf \jk´KfKjKi gJTJTJPu @Ko @oJr TotTJP∏ jVrmJxLr @vJ@TJX&ãJr k´Kfluj WaJPjJr ßYÓJ TPrKZÇ TfaMTM TrPf xão yP~KZ fJr oNuqJ~j TrPmj jVrmJxLÇ' VexÄPpJVTJPu KmFjKkr ßTªsL~ KjmtJyL TKoKar xyxJÄVbKjT xŒJhT cJ. vJUJS~Jf ßyJPxj \Lmj, 18 huL~ ß\JPar KxPua oyJjVr vJUJr @øJ~T Fo F yT, KmFjKk ßjfJ cJ. vJyKr~Jr ßyJPxj ßYRiMrL, ßTªsL~ KjmtJyL TKoKar xhxq @mMu TJPyr vJoLo, oyJjVr \JoJ~JPfr nJrk´J¬ @Kor cJ. xJP~l @yoh k´oMU fJÅr xPñ CkK˙f KZPujÇ F xo~ \JjJPjJ y~, rJPfr oPiqA jJVKrT ß\JPar kNetJñ TKoKa Vbj TrJ yPmÇ Fr @PV Vf ßxJomJr rJPf 18 huL~ ß\JPar xnJr oJiqPo jVPrr K\ªJmJ\JPr vqJouL TKoCKjKa ßx≤JPr @KrlMu yPTr KjmtJYjL TJptJu~ CPÆJij TrJ y~Ç

aJS~Jr yqJoPuaPx lJ~Jr F FuJTJr \jxÄUqJ mOK≠r lPu ßpUJPj lJ~Jr AK†j mOK≠ TrJ k´P~J\j, ßxUJPj ßo~Prr F Kx≠J∂ \jKjrJk•Jr \jq ÉoKT ˝r‡kÇ F xo~ ˙JjL~ mJKxªJrJ kgxnJr xJPg FTJfôfJ k´TJv TPrjÇ ˙JjL~ mJKxªJ \~jMu @PmhLPjr xûJujJ~ FPf mÜmq rJPUj KrK\SjJu ßY~Jr Im u¥j lJ~Jr KmsPVc ACKj~j Vctj KlKøÄ, ßmgjJuV´Lj S ßmJ ßgPT KjmtJKYf ßumJr FoKk ÀvjJrJ @uL, aJS~Jr yqJoPuax ßumJPrr ßo~r khk´JgtL S K\FuF ßo’Jr \j KmVx, ßumJr ßckMKa uLcJr TJCK¿ur ßrAPYu xqJ¥Jxt, xJPmT ßumJr uLcJr TJCK¿uJr ßyuJu CK¨j @æJx, xJPmT ßckMKa uLcJr TJCK¿uJr oKfjMöJoJj TJCK¿uJr ß\Pjg ryoJj, TJCK¿uJr UJKux CK¨j, ßumJr TotL lJr∆T IJyPoh k´oMUÇ CkK˙f mÜJrJ Fxo~, mftoJj xrTJr huL~ ßo~r mKrx \jxj ˙JjL~ \jxJiJrPer lJ~Jr xÄâJ∂ KjrJk•Jr Kmw~ CPkãJ jJ TrJr @ymJj \JjJjÇ FZJzJ kNmt u¥Pjr ßmJ-lJ~Jr ߈vj mº jJ TrJr \jq ßo~r \jxPjr TJPZ IjMPrJi TPrj CkK˙f ßumJr ßjfJrJÇ FKhPT, ßyJ~JAaYqJPku lJrJ~ ߈vPjr AK†j ToJPjJr Kx≠J∂ jJ ßj~Jr \jq @VJoL 14 \Mj, @ufJm @uL kJTt ßgPT FTKa rqJuL aJS~Jr yqJoPuax ßumJPrr kã ßgPT u¥j KxKayu IKnoMPU pJS~Jr TgJ rP~PZÇ


SURMA Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly SURMA 35th Year, Issue 1826, Friday, 31 May - 6 June 2013

YJr KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj

IJjMÔJKjT k´YJr Êr∆ dJTJ, 29 ßo - k´JgtLPhr k´fLT mrJP¨r oiq KhP~ ßxJomJr ßgPT @jMÔJKjTnJPm ÊÀ yP~PZ YJr KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr k´YJrJKnpJjÇ 12 ßo~r k´JgtLr xmJA fJPhr TJK–ãf k´fLT mrJ¨ ßkP~PZjÇ KxPuPa KmFjKk ßjfJ @KrlMu yT ßYRiMrL k´gPo 55 kOÔJ~

IJ\Lmj KjKw≠ k∞J ßxfM hMjtLKf yPf kJPrj TJjJcJ ßgPT KlPr oMU IJvrJláu UMuPZ jJ hMhT

u¥j, 29 ßo - oqJY KlKéÄ ßTPuïJKrPf F mJr \KzP~ ßVu mJÄuJPhPvr k´JÜj IKijJ~T 54 kOÔJ~

m mt r fJ

dJTJ, 29 ßo - k∞JPxfM hMjtLKf oJouJr fhP∂ TJjJcJ ßgPT TL fgq ßpJVJz TrJ x÷m yP~PZ ßx mqkJPr oMU UMuPZ jJ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç ßxJomJr KmTJPu hMhT KaPor TJjJcJ xlPrr IV´VKf xŒPTt \JjPf YJAPu hMhT ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj 54 kOÔJ~

IgtoπLr mÜPmqr \mJPm c. ACjNx dJTJ, 29 ßo - ßrJmmJr xKYmJuP~ xJÄmJKhTPhr xPñ @uJkTJPu IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf \JfL~ ‰hKjPT ksTJKvf xÄmJPhr 54 kOÔJ~

Ch~Pjr ßxA KvKãTJr KjP~JV ˙KVf, IKnnJmTPhr KmPãJn

29 ßo - jm\Jf FTKa KvÊPT fJr KkfJ oJfJ YJj jJ mPu a~Pua kJAPk ßlPu lîJv TrJr kr fJPT \LKmf C≠Jr TPrPZ hoTu mJKyjLr TotLrJÇ YLPjr C•rJûPur CkTëu

fLrmftL ß^K\~JÄ k´PhPvr IKn\Jf vyr K\jÉ~J vyPrr FTKa IqJkJatPo≤ nmPj Vf vKjmJr KmPTPu F WajJ WPaÇ nmjKar mJKxªJrJ \JjJj fJrJ FTKa mJóJr TJjúJ

ÊjPf ßkPuS ßTJgJ ßgPT ßx @S~J\ @xPZ fJ ßar jJ ßkP~ hoTu mJKyjLr TotLPhr Umr KhPu fJrJ mJóJKaPT C≠Jr 55 kOÔJ~

aJS~Jr yqJoPuaPx lJ~Jr xJKntx y∑JPxr k´KfmJPh ßumJr kJKatr kgxnJ, 14 \Mj IJufJm IJuL kJTt ßgPT rqJKu u¥j, 29 ßo - u¥j ßo~r mKrx \jxj TftOT kNmt u¥Pjr mJXJuL IiMqKwf PyJ~JAa YqJPku lJ~Jr ߈vPjr hMKa lJ~Jr AK†Pjr oPiq FTKa xKzP~ ßluJr CPhqPVr KmPrJiLfJ TPr, kgxnJ TPrPZ aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatÇ 25 ßo, vKjmJr kNmt u¥Pjr TqJjj ˆLa˙ ßyJ~JAa YqJPku lJ~Jr ߈vPjr xJoPj fJrJ F kgxnJ TPrÇ xnJ~ mÜJrJ IKnPpJV TPr mPuj, TJCK¿Pur 55 kOÔJ~

dJTJ, 29 ßo - rJ\iJjLr Ch~j Có oJiqKoT KmhqJuP~r KvãJgtLPhr \JoJr yJfJ ÈPTPa' ßZJa TPr ßh~Jr WajJ~ \Kzf KvKãTJr YMKÜKnK•T KjP~JV ˙KVf TPrPZ TftíkãÇ v´ooπL rJK\CK¨j @yPoh rJ\Mr ˘L S KmhqJuP~r xyTJrL k´iJj KvãT oJøMmJ UJjPor KmÀP≠ F IKnPpJV fhP∂ 3 xhPxqr FTKa TKoKaS Vbj TPrPZ oJiqKoT S Có KvãJ IKih¬r 54 kOÔJ~

rJÓskKf, k´iJjoπL, K¸TJr TJCPT oJjPm jJ 18 hu

dJTJ, 29 ßo - KjmtJYjTJuLj I∂mtr&fL xrTJPrr k´iJj KyPxPm rJÓskKf, k´iJjoπL KTÄmJ K¸TJr TJCPTA ßoPj ßjPm jJ KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JaÇ ß\JPar QmbPT vKrT hPur ßjfJPhr Fxm TgJ

\JKjP~PZj ß\Ja ßj©L KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ QmbPT Foj @PuJYjJS yP~PZ, I∂mtr&fLTJuLj xrTJPrr k´iJj @S~JoL uLPVr TJCPT TrJ yPm @r mJKT xm xhxq KmPrJiL hu ßgPT TrJr k´˜Jm

@Px- ßxA k≠KfS ßoPj ßjPm jJ KmPrJiL huÇ xÄxPhr ßnfPr S mJAPr @PuJYjJr kJvJkJKv xJrJ ßhPv IxyPpJV @PªJuj 53 kOÔJ~

\mJmaJ IJS~JoL uLPVr TJPZA

dJTJ, 29 ßo - nKmwq“ xÄxh KjmtJYj KTnJPm yPm F KjP~ KmfTt YuPZ k´J~ hM'mZr iPrÇ KT∂á ßTJj TNuKTjJrJ yPò jJ FA KmfPTtrÇ mJÄuJPhPvr Cjú~j xyPpJVLrJS F KjP~ xKâ~Ç fJrJ xoP^JfJr ßYÓJ ImqJyf ßrPUPZjÇ oJ^UJPj \JKfxÄWS FKVP~ FPxPZÇ FTKhPT @S~JoL uLV, IjqKhPT KmPrJiL vKÜèPuJ kPã-KmkPã TzJ KmfPTt Ku¬Ç yrfJu-ImPrJi YuPZ xoJPjÇ oJjMw UMPjr WajJ CPuäU jJ TrJA nJuÇ TJre, mJÄuJPhPv oJjMw UMj FUj @r ßTJj WajJA j~Ç xJoK~T YJûuq xíKÓ 54 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd. Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717 info@surmanews.com for commounity news e-mail news@surmanews.com for advertising e-mail : sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Registered as a Newspaper at the Post Office Distributed throughout the E.U.

Surma issue 1826  

bangla news, news

Surma issue 1826  

bangla news, news

Advertisement