Page 1

mJÄuJPhPvr kJakJfJ YJ Kmvõ\P~r kPg Km˜JKrf 8 kOÔJ~ Est: May 1978. SURMA 42 Years, Issue 2131, 21 - 27 June 2019, 18 - 24 vJS~Ju 1440 Ky\rL, 5 - 11 IJwJ| 1426 mJÄuJ, 50p

k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ. mKvr IJyoh

‰˝rJYJPrr UJÅYJ~ oMrKxPT yfqJr IKnPpJV

‘IJrm VefPπr oOfáq’ ❚ KjrPkã S ˝ò fh∂ ßYP~PZ \JKfxÄW S IqJoPjKˆ ❚ oMrKxr oOfáqPT ÈvyLh' mPu @UqJK~f TPrPZ fárÛ ❚ oMrKxr oOfMqPf YJPkr oMPU Koxr ❚ k´PTRvuL ßgPT \jKk´~ ßk´KxPc≤ ❚ mOPajxy kOKgmLr KmKnjú k´JP∂ VJP~mL \JjJ\J Km˜JKrf 22 kOÔJ~ xJjrJA\ aáPcr 11 mZr kNKft:

6 KoKc~J mqKÜfôPT xÿJjjJ FS~Jct k´hJj

lrLh IJyoh ßr\J xŒJhT: xJ¬JKyT xMroJ

AxyJT TJ\u kKuKaTqJu FKcar: xJ¬JKyT \jof

u§j, 20 \Mj - metJdq IJP~J\j S KmKnjú ßkvJr KmkMuxÄUqT oJjMPwr xoJVPo kgYuJr jmo mwtkNftL ChpJkj TPrPZ mOPaPjr mJÄuJ IjuJAj xÄmJhkP©r k´go IqJkxxy kNetJñ IjuJAj hqJ xJjrJA\ aáPc caToÇ FA KmPvw CkuPã mOPaPjr mJÄuJ KoKc~J~ KmPvw ImhJj rJUJr ˝LTíKf˝r‡k 6 KmKvÓ mqKÜPT xÿJjjJ FS~Jct k´hJj TrJ y~Ç jmo mwtkNKft S xJÄmJKhT xÿJjjJ Vf 18 \Mj, oñumJr kNmt u§Pjr ßo-Pl~Jr ßnjMqPf IjMKÔf y~Ç F mZr xJÄmJKhTfJ~ KmPvw ImhJPjr ˝LTíKf KyPxPm hJ xJjrJA\ aáPc uJAlaJAo FKYnPo≤ IqJS~Jct k´hJj TrJ y~ xJ¬JKyT xMroJr xŒJhT TKm S TuJKoˆ lrLh @yoh ßr\JPTÇ FZJzJ xJÄmJKhTfJr KmKnjú ßãP© ImhJPjr ˝LTíKf˝„k k´mLe xJÄmJKhT S VPmwT AxyJT TJ\u, u¥j-mJÄuJ ßk´xTîJPmr

oKym ßYRiMrL xŒJhT: xJ¬JKyT jfáj Khj

‰x~h IJlxJr C¨Lj KxKj~r xÄmJh kJbT: YqJPju Fx

k´TJKvf xÄmJh k´xPñ IJu UJP~r lJCP§vPjr mÜmq

mKrxPT ÈßrAKxˆ' S k´iJjoπLPfôr \jq ÈIjMkpMÜ' hJmL FxFjKk ßjfJr

oMyJÿh FohJhMu yT ßYRiMrL xŒJhT: xJ¬JKyT kK©TJ

xJPhT AoJo ßvU k´PlxJr: VKu§r ACKjnJKxtKa

k´KfÔJfJ ßk´KxPc≤ oKym ßYRiMrL, xJ¬JKyT kK©TJ xŒJhT S u¥j-mJÄuJ ßk´xTîJPmr mftoJj ßk´KxPc≤ FohJhMu yT ßYRiMrL, YqJPju Fx ßaKuKnvPjr KxKj~r KjC\ ßk´P\≤Jr ‰x~h 3 kOÔJ~

u§j, 20 \Mj - oMxKuo YqJKrKar IJ~-mqP~r UKf~Jj xŒPTt ÈhJPjr IPgtr IKiT mq~ ßmfjnJfJ~' KvPrJjJPo Vf 23 ßo k´TJKvf xJ¬JKyT xMroJr k´iJj xÄmJhKar k´Kf hOKÓ IJTwte TPr CÜ xÄmJPh fJPhrPT xKbTnJPm Ck˙Jkj TrJ y~Kj mPu hJmL TPrPZ YqJKrKa xÄ˙J IJu UJP~r lJCP§vjÇ FT KuKUf KmmOKfPf IJu UJP~r lJCP§vPjr TJ\ IjqJjq 2 kOÔJ~

xMroJ k´KfPmhj u§j, 20 \Mj - KmsKav k´iJjoπL yS~Jr ßhRÅPz ãofJxLj Tj\JrPnKan kJKatr ßjfJ S mKrx \jxj mz mqmiJPj FKVP~ rP~PZjÇ 19 \Mj, mMimJr IjMKÔf huL~ FoKkPhr fífL~ hlJ ßnJPa KÆfL~ hlJr ßYP~S 10 ßnJa ßmvL ßkP~PZj KfKjÇ IJr KÆfL~ Im˙JPj IJPZj lPrj ßxPâaJKr ß\PrKo yJ≤Ç F hlJ~ KZaPT 2 kOÔJ~


2 UmrJUmr

21 - 27 June 2019

IJu UJP~r YqJKrKa xÄ˙J ßgPT IJuhJ S ˝· UrPY YuJ YqJKrKa hJmL TPr muJ y~, Vf 23 ßo @kjJPhr kK©TJ~ ACPT YqJPrKa TKovPjr ßp k´KfPmhjKar k´TJKvf yP~PZ FPf @u UJP~r lJCP¥vjPT xKbT nJPm Ck˙Jkj TrJ y~KjÇ @u UJP~r lJCP¥vPjr @~ xŒPTt ßp fgq YqJKrKa TKovPjr mrJf KhP~ @kjJrJ KhP~PZj FaJ xKbT j~Ç muJ yP~PZ @u UJP~r lJCP§vPjr mJ“xKrT AjTJo 14 KoKu~j FmÄ 3 KoKu~j xqJuJrL, KT∂á FA fgq xKbT j~! @u UJP~r lJCP¥vPjr k´Tíf AjTJo yPò 23 KoKu~j 7 uã 36 yJ\Jr 58 kJC¥Ç @u UJP~r lJCP§vj IjqJjq YqJKrKa xÄ˙J ßgPT @uJhJÇ TJrj @u UJP~r lJCP§vPjr oMu TotTJ¥ yPò 3KaÇ 1. YqJKrKa, 2.@u UJP~r Ûáu (u§j FmÄ mJKotÄyJo KoKuP~ 3Ka Ûáu, pJPhr @~ FmÄ mqJ~ Kj\˝ mqm˙JkjJ~ YPuÇ) 3. ATôrJ KaKn (FKar @~ S mqJ~ ˝fπnJPm YPu)Ç 3 KoKu~j xqJuJrL KyxJPm ßpKa muJ yP~PZ ßxKa yPò FA KfjKa k´KfÔJj KoKuP~Ç @u UJP~r lJCP§vPjr ÛáPur AjTJo mZPr 1 KoKu~j 7v 17 yJ\Jr 5 vf 45 kJC¥ FmÄ Fr UrY 1 KoKu~j 6vf 31 yJ\Jr 2vf 2 kJC¥Ç xMfrJÄ ÛMPur ÓJlPhr Pmfjxy ßTJj UrYA YqJKrKa xÄ˙J ßgPT myj TrJ y~jJÇ @u UJP~r lJCP¥vj Kj\˝ KaKn yPò ATôrJ KaKn pJPhr Vf Igt mZPrr @~ yPò 2 KoKu~j 11 yJ\Jr 9vf 12aJTJÇ ATôrJ KaKn'r xTu UrY FA @~ ßgPTA TrJ y~Ç @oJPhr YqJKrKa xÄ˙Jr TJ\ IjqJjq YqJKrKa ßgPT @uJhJÇ k´gof @oJPhr lJ§ ßrAK\Ä UrY oJ© 2 ßgPT 3 vfJÄv! @u UJP~r lJCP¥vPjr YqJKrKa k´P\Ö ßcKunJrLS IjqJjq k´KfÔJj ßgPT @uJhJÇ ßpoj, IjqJjq YqJKrKa lJ¥ ßrA\ FmÄ KVla FAc ßTîAo TrJr kr IjqJjq xÄ˙JPT KhP~ k´P\Ö ßcKunJrL TPr, ßxA gJct kJKat IVtJjJAP\vPjr FTKa FcKoj UrY @PZÇ KT∂á @u UJP~r lJCP¥vj xm xo~A k´P\Ö ßcKunJrL Kj\˝ Kao ßo’Jr KhP~ TPrÇ FPf xMKmiJ yPò, kMPrJ ßcKunJKr k´Kâ~JKa IPjT ˝ò, @oJPhr Kj~πPj gJPT FmÄ FPf fífL~ KmPvõ ˙JjL~nJPm TotxÄ˙JPjr xMPpJV TPr KhPòÇ VJ\J, KxKr~J, AP~Poj, oiqk´JYq, ArJT, mJotJ, mJÄuJPhv, kJKT˙Jj, nJrf, @Kl∑TJxy kOKgmLr ßpUJPjA @oJPhr hLWt ßo~JhL k´P\Ö rP~PZ xmJA @oJPhr Kj\˝ ÓJlÇ FrJA xPmtJó oJj KjKÁf TPr xffJr xJPg k´P\Ö ßcKunJKr TPrÇ @u UJP~r lJCP§vPjr @~ FmÄ mqJ~ xÄâJ∂ xTu KrPkJat YqJKrKa TKovPjr SP~mxJAPa ßh~J @PZÇ ßxUJPj KVP~ KrPkJatKa

cJCjPuJc TrPuA ßhUPf kJPmj Vf 28 oJYt ßh~J KrPkJPat CPuäU rP~PZ 2018 Igt mZPr @u UJP~r lJCP§vPjr @~ yPò 23 KoKu~j 7 uã 36 yJ\Jr 58 kJC§Ç KrPkJatKa cJCjPuJc TrPu 44 j’r kJfJ~ ßhUPf kJPmj ßcJPjvj ßgPT @~ 19 KoKu~j 9vf 98 yJ\Jr 6vf 61 kJC§Ç IgY @kjJrJ KuPUPZj 14 KoKu~j kJC¥ AjTJo ßpKa xKbT j~Ç FZJzJ Ûáu FmÄ ATôrJ KaKnr @~ pMÜ TrPu ßaJaJu @~ hJzJ~ 23 KoKu~j 7 uã 36 yJ\Jr 58 kJC§Ç Fr KbT KjPYA ßhUPmj UrPYr KyxJm ßh~J @PZ pJr oPiq ÊiM oJ© lJCP¥vPjr ßcJPjvj ßgPT @~ 19 KoKu~j 9vf 98 yJ\Jr 6vf 61 kJC¥ ßrA\ TrPf KVP~ UrY yP~PZ 7vf 22 yJ\Jr kJC§ pJ kMPrJ IVtJjJAP\vPjr ÓJl xqJuJrL, Tu ßx≤Jr ÓJl, ßcJjJPrr xJPg xTu ßpJVJPpJV AfqJKh xyÇ 60 kJfJr FA KrPkJPat xTu k´P\PÖr KcPaAux S UrY ßh~J @PZÇ @orJ hO| TP£ muPf kJKr @u UJP~r lJCP¥vj Ijqfo ˝· UrPY YuJ YqJKrKar oPiq IjqfoÇ CPuäUq, mOPaPjr YqJPrKa TKoKvPjr cJaJ ßmAP\ xÄrKãf KmKnjú oMxKuo YqJPrKar IJ~-mqP~r UKf~Jj fáPu irJ y~Ç IPjT YqJPrKar oPiq IJu-UJP~r lJCP§vPjr jJoS I∂ntNÜ KZPuJÇ

mKrxPT ÈßrAKxˆ' kPzPZj KÆfL~ hlJ~ ybJ“ TPr FKVP~ pJS~J k´JgtL ßrJKr ˆM~JatÇ FZJzJ APfJoPiq huL~ ßjfJ yS~Jr ßhRz ßgPT KZaPT ßVPZj ßmsKéa ßxPâaJKr cKoKjT rJmSÇ fPm fífL~ hlJr ßvw YJPr FUPjJ KaPT IJPZj ßyJo ßxPâaJKr xJK\h \JPnhÇ kJKatr ßjfJ KjmtJYPj Tj\JrPnKan kJKatr 313 \j @Ajk´PefJA ßnJa k´hJj TPrPZj \JKjP~ luJlu ßWJweJ TPrj 1922 TKoKar nJrk´J¬ pMVì ßY~Jr YJutx S~JTJrÇ FA ßnJPar lu k´TJv y~ xºqJ 6aJ~Ç FA hlJ~ xmPYP~ To ßnJa kJS~J k´JgtLr mJh kzJr TgJ KZuÇ fPm KmsKav k´iJjoπL yS~Jr ßhRPz gJTJ kJÅY k´JgtLr oPiq ybJ“ TPr IJPuJYjJ~ YPu IJxJ @∂\tJKfT Kmw~T oπL ßrJKr ˆá~JatÇ KfKj ßnJa ßkP~PZj 27KaÇ FUj k´KfPpJKVfJ~ KaPT rAPuj mKrx \jxj, ß\PrKo yJ≤, oJAPTu ßVJn S ˝rJÓsoπL xJK\h \JKnhÇ mMiTJr IjMKÔf fífL~ hlJ ßnJPa xJPmT lPrj ßxPâaJKr S u§Pjr xJPmT ßo~r mKrx ßkP~PZj 143 ßnJaÇ k´go hlJ S KÆfL~ hlJr ßnJPa KfKj ßkP~KZPuj pgJâPo 114 S 126 ßnJaÇ FKhPT fífL~ hlJr ßnJPa KaPT pJS~J k´JgtLPhr oPiq 54 ßnJa ßkP~ KÆfL~

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

Im˙JPj rP~PZj ß\PrKo yJ≤Ç KÆfL~ hlJ~ 46 ßnJa ßkP~ KfKj KÆfL~ Im˙JPjA KZPujÇ F ZJzJ FmJPrr ßnJPa oJAPTu ßVJn S xJK\h \JKnPhrS xogtj ßmPzPZÇ KÆfL~ hlJr ßnJPa fJÅrJ pgJâPo 41Ka S 33Ka ßnJa ßkP~KZPujÇ CPuäUq, Vf 13 \Mj huL~ ßjfJ KjmtJYPj ßaJKr FoKkPhr k´go hlJ~ ßnJa IjMKÔf y~Ç fUj k´JgtL KZPuj ßoJa 10 \jÇ k´go iJÑJ~A yJC\ Im ToP¿r xJPmT KucJr FjKcs Kuc\oxy Kfj\jÇ KÆfL~ hlJ~ FPx KZaPT kPzj xJPmT ßmsKéa ßxPâaJKr cKoKjT rJmÇ IJr fífL~ hlJ~ FPx KZaPT kzPuj InJmjL~nJPm FKVP~ IJxJ ßrJKr ˆá~JatÇ FKhPT, KmsKav k´iJjoπL yS~Jr ßhRÅPz xmPYP~ FKVP~ gJTJ mKrx \jxjPT ÈßrKxˆ' mJ metmJhL mPu IKnKyf TPrPZj ÛKax jqJvjJu kJKatr (FxFjKk) SP~ˆKojˆJr KucJr AP~j mäJTPlJct FoKkÇ KfKj mMimJr kJutJPoP≤ k´iJjoπLr k´PvúJ•r kPmt IÄv KjP~ mKrx \jxjPT FA ßuPmu ßhjÇ mäJT ßlJct mPuj, Tj\JrPnKan kJKatr l∑≤rJjJr k´iJjoπL yS~Jr \jq ÈIjMkpMÜ'Ç mKrx \jxj ߸TPaar kK©TJr xŒJhT gJTJTJPu ßxA kK©TJ~ k´TJKvf FTKa TKmfJr CPuäU TPr KfKj k´iJjoπL ßaKr\J ßo-PT CP¨vq TPr mPuj, KfKj KT FTof yPmj ßp, ÛKax ßuJT\j FTKa ãKfTr \JKf, pJrJ ±Äx yS~J CKY“Ç

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj 020 7377 9787


UmrJUmr

21 - 27 June 2019

xJjrJA\ aáPcr 11 mZr kNKft @lxJr CK¨jPT IqJS~Jct k´hJj TrJ y~Ç FZJzJS @AKa FcáPTvj ßxÖPr ImhJj rJUJ~ KmsKav @AKa A¥JKˆsr ak @S~ct Km\~L KmsKav-mJÄuJPhvL k´Plxr xJPhT AoJo ßvU ßT @AKa IqJS~Jct k´hJj TrJ y~Ç CPuäUq, k´Plxr xJPhT AoJo k´go mJÄuJPhvL KpKj KmsKav @AKa A¥JKasPf ßkvJKuˆ KyPxPm APfJoPiq xÿJjjJ uJn TPrjÇ KmsPaPjr lJAjqJK¿P~u ßTJŒJKj TqJjJrL S~Jlt V´∆Pkr KcPrÖr \JKTr UJPjr k´Jem∂ Ck˙JkjJ~ IjMÔJPj mÜJrJ mPuj, oJjmfJ Ve©π FmÄ xPfqr kPã IjuJAj VeoJiqo xJyxL nëKoTJ rJUPf kJPr KmsPaPj mJÄuJ xÄmJhkP©r k´go kNetJñ IjuJAj (mJÄuJAÄKuv) hJ xJjrJA\ aáPcÇ 2011 xJPu pJ©J ÊÀ TPr jmo mZPr khJkte ÊÀ TPrPZÇ kgYuJr j~ mZPrr oPiq hJ xJjrJA\ aáPc xm xoP~A IjuJAj \VPf mqKfâoL iJrJr xNYjJ TrJr ßYÓJ YJKuP~PZÇ ëhJ xJjrJA\ aáPcí IjuJAj xÄmJhkP© FmJr jfáj xÄPpJ\j ßoJmJAu IqJKkäPTvj KxPˆo (IqJkx)Ç xÄmJh kJbT fJÅr ßp ßTJPjJ ˛JatPlJPjr IqJkx ߈JPr KVP~ hJ xJjrJA\ aáPcí Fr IqJkx KmjJoNPuq cJCjPuJc TPr xyP\A xÄmJh kJb TrJr kJvJkJKv xJmtãKeT ßjJKaKlPTvj Fr oJiqPo xÄmJh KuÄT kJPmjÇ mJÄuJ IjuJAj xÄmJhkP© hJ xJjrJA\ aáPc-r F mqKfâoL pJ©J Kj”xPªPy KmsPaPjr mJÄuJ xÄmJhk© \VPfr \jq jm IJvJr xûJrTÇ IjMÔJPj KmsPaPjr mJÄuJ KoKc~Jr KmkMuxÄUqT xJÄmJKhT, ßuUT, TKoCKjKa ßjfímOª, @Aj\LmL, mqmxJ~L, rJ\jLKfKmhxy xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ yJKl\ TJrL jSvJh oJyláP\r ßfuJS~JPfr kr \JfL~ xÄVLPfr

oJiqPo ÊÀ y~ IjMÔJjÇ nJP~JKuPj xMr fáPu \JfL~ xñLf Ck˙Jkj TPrj F§sM yJmJctÇ nJP~JKuPjr xMPrr oNZtjJr kJvJkJKv KcK\aJu KÙPj mJÄuJPhPvr hOKÓjªj KmKnjú KYP©r hOPvqr Ck˙Jkj CkK˙f xNiLmOPªr j\r TJPzÇ xñLf kKrPmvj TPrj cJ. vŒJ ßhS~JjÇ IKfKgPhr mJXJKuPhr Kk´~ UJmJr ßmr∆j nJf S oJPZr xM˝JhM kKrPmvjJ~ IJkqJK~f TrJ y~Ç IjMÔJPj mÜmq rJPUj âP~cj TJCK¿Pur ßo~r ÉoJ~Mj TKmr, KjCyJo TJCK¿Pur ßckMKa ßY~Jr mqJKrˆJr jJK\r @yPoh, aJS~Jr ßyoPuax TJCK¿Pur K¸TJr KnÖKr~J IPn\, KvãJKmh cÖr yJxjJf ßyJxJAj FoKmA, KmKxFr ßk´KxPc≤ AK†Kj~Jr TJoJu A~JTám, u§j-mJÄuJ ßk´xTîJPmr ßxPâaJrL oMyJÿh \MmJP~r, xJjrJA\ aáPcr ßY~JroqJj S TqJaJrJr ßxKuo IJyoh FmÄ mJÄuJPhv ßgPT @Vf KxPuPar \jKk´~ ‰hKjT \JuJuJmJPhr YLl KrPkJatJr @ymJm oM˜lJ UJj FmÄ IjMÔJPjr YqJKrKa kJatjJr ßVäJmJu FAPcr KxAS IJvrJl oJyoMhÇ FZJzJ IKfKgPhr ˝JVf \JKjP~ mÜmq rJPUj hJ xJjrJA\ aáPcr xŒJhT FjJo ßYRiMrL S ßY~JroqJj S~JK\h yJxJj ßxKuoÇ IjMÔJPj KmKvÓ\jPhr oPiq CkK˙f KZPuj mJÄuJPhPvr rJÓskKfr xJPmT CkPhÓJ xJÄmJKhT-oMUPuxMr ryoJj ßYRiMrL, u§j-mJÄuJ ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf S TojSP~ug \JjtJKuˆ FPxJKxP~vPjr nJAx-Pk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ, k´mLe xJÄmJKhT S TKoCKjKa FKÖKnˆ ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, KmsKav-mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJxt F¥ A¥JKˆsr nJrk´J¬ ßk´KxPc≤ k´Plxr vJyVLr mUf lJÀT, YqJPju Fx-Fr KxKj~r xÄmJh Ck˙JkT cJ. \qJKT ßr\S~JjJ IJPjJ~Jr, KaKn Ck˙JkT CKot oJ\yJr, xJ¬JKyT ßhv xŒJhT fJAKxr oJyoMh, xJ¬JKyT \joPfr FKxPˆ≤ FKcar oMxPuy C¨Lj, xfqJmJeLr k´iJj xŒJhT ‰x~h IJjJx kJvJ, xJÄmJKhT KoxmJy

\JoJu, KxKj~r xJÄmJKhT oM˜JT mJmMu, TJCK¿uJr ‰x~hJ xJ~oJ IJyoh, KmKxFr ßk´x S k´TJvjJ ßxPâaJKr lryJh ßyJPxj KakM S KmKxFr k´YJr xŒJhT IJKjx ßYRiMrL, xJ¬JKyT ACPrJ-mJÄuJr xJPmT FKcar @»Mu oMKjo \JPyhL ßTru, xJ¬JKyT xMroJr xJPmT xŒJhT TKm @yPoh oP~\, ßk´xTîJPmr xy-xnJkKf S mJÄuJPkJˆ xŒJhT mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrL, YqJPju Fx Fr ßyc Im KjC\ TJoJu ßoPyhL, xJÄmJKhT mJKfr∆u yT xrhJr, ßcPnukPo≤ TJCK¿u lr mJÄuJPhKvx Aj ACPTr ßY~JroqJj oMyJÿh oKjr ßyJxJAj, aJS~JryqJoPuax Fr TJCK¿ur rJKmjJ UJj, FuKm aáP~K≤ ßlJr KaKnr ßY~JroqJj vJy ACxMl, oqJPjK\Ä KcPrÖr Ko\JjMr ryoJj, xJÄmJKhT @»Mu TJKhr oMrJh, S~Jj mJÄuJr xŒJhT \JKTr ßyJPxj TP~x, jJrL FKv~Jj oqJVJK\Pjr xŒJhT TKm vJyjJ\ xMufJjJ, KmPvw k´KfKjKi @uJCr ryoJj UJj vJyLj, xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT TKm TJA~Mo @»MuäJy, ACPT KmKc aJAox Fr xŒJhT Fo F TJA~Mo, xJÄmJKhT S @Aj\LmL xKuKxar jJKmuJ rKlT, YqJPju Fx Fr KxKj~r TqJPorJ kJxtj ßr\JCu TKro oOiJ, FuKm aáP~K≤PlJr KaKnr KxKj~r KrPkJatJr \MmJP~r @yoh, KaKn ßk´P\≤Jr ßoWjJ C¨Lj, TKm yJlxJ AxuJo, u§j IKuKŒT 2012 Fr F’JPxcr Fo Fl F \JoJj, oJPTtKaÄ FKéKTCKan l\uM Ko~J k´oMUÇ mÜJrJ hJ xJjrJA\ aáPcr xÄmJh k´TJPvr k´vÄxJ TPr mPuj, xÄmJPhr ‰mKY©, jfájPfôr mqmyJr KmsPaPjr mJÄuJ xÄmJhoJiqoPT @PrJ \jKk´~ FmÄ xoO≠ TrPm FaJ @oJPhr KmvõJx xÄmJhk© KjP~ xo~ mq~ TrJ IPjT mz FTKa Kmw~Ç hJ xJjrJA\ aáPc KmsPaPj mJÄuJ xÄmJhkP© IqJkx KxPˆo YJuM TPr VeoJiqoPT ÊiM xoOP≠r kPg FKVP~ KjP~ pJ~Kj, xÄmJh oJiqPor vf mZPrr AKfyJPx FTKa ˙Jj TPr KjP~PZÇ hJ xJjrJA\ aáPcr xŒJhT FjJo ßYRiMrL mPuj, xJÄmJKhTrJ ˝JiLj jJ gJTPu xÄmJhkP© \JKfr @vJ @TJ⁄Jr k´Kfluj y~ jJÇ KfKj KoxPrr AKfyJPxr k´go KjmtJKYf ßk´KxPc≤ cÖr oMrKxr AP∂TJPu ßvJT k´TJv TPr mPuj, cÖr oMrKxPT yfqJ TrJ yP~PZ xMkJKrTK·fnJPmÇ KfKj KmKnjú ßhPvr rJ\QjKfT FmÄ VefJKπT FmÄ xÄmJh oJiqPor YuoJj kKrK˙Kfr TgJ CPuäU TPr mPuj, xJÄmJKhTPhr @Aj KhP~, kMKuv KhP~ KTÄmJ ÉoTL KhP~ ßpUJPj gJoJPjJr ßYÓJ TrJ y~ ßxUJPj @APjr vJxj gJPT jJÇ VefPπr kNetJñ KmTJv FmÄ @iMKjTnJPm YYtJ TrPf yPu ˝JiLjnJPm xJÄmJKhTPhr TJ\ TrJr xMPpJV KhPf yPmÇ KfKj hJ xJjrJA\ aáPcr nKmwq“ kg YuJ~ xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ hJ xJjrJA\ aáPcr ßY~JroqJj S~JK\h yJxJj ßxKuo mPuj, jfáj k´\jìPT nJPuJ KTZá ßh~J FmÄ TKoCKjKar k´Kf hJ~m≠fJ ßgPT xJjrJA\ TPrKZuJo, @\ mM^Pf kJrKZ @oJr ßYÓJ TJP\ ßuPVPZÇ @Ko k´fqJvJ TrPmJ-@oJPhr jfáj k´\jì pJrJ @PZ fJPhrPT Foj KTZá TrJr xMPpJV KhPf yPm pJPf fJrJ KmkhVJoL jJ y~Ç

From 1st June we will be moving to 46 Brick Lane London E1 6RH

1 \Mj ßgPT 46 KmsTPuAj u§j A1 6IJrPyAY

3893

3

12th


4 UmrJUmr

21 - 27 June 2019

KmvõjJPg yJxkJfJu S~Jj kJC§ yxKkaJu ACPTÇ @r F\jq míPaPj mxmJxTJrL KmvõjJgmJxLxy xm TKoCKjKa fgJ xmtóPrr Âh~mJj oJjMwPT FKVP~ @xJr IjMPrJi \JKjP~PZj xÄKväÓrJÇ Kmw~Ka FPfJKhj ˝kú-T·jJ S @uJk-@PuJYjJr oPiq xLKof gJTJPuS FUj fJ mJóPm „k PhmJr CPhqJV S kKrT·jJ yJPf PjS~J yP~PZÇ ÈS~Jj kJC¥ P\jJPru yxKkaJu' jJPor FA yJxkJfJu KjotJPer ksJgKoT iJPk xmJr \jq pJfJ~Jf CkPpJVL KmvõjJg gJjJ xhPrr TJZJTJKZ PTJgJS nNKo PUJÅ\J yPòÇ yJxkJfJuKa ksKfÔJr uPãq ksgo IjMKÔf krJovt xnJ~ CkK˙f u¥Pj mxmJxTJrL KmvõjJgmJxLPhr kã PgPT mqJkT xJzJ kJS~J PVPZÇ pJ CPhqJÜJPhr UMmA @vJKjõf TPrPZÇ @kJff nNKo âP~r \jq 1v' yJ\Jr kJCP¥r uãqoJ© KjP~ IjMKÔf ksgo xJiJre xnJ~ CkK˙f xNiL\Pjr TJZ PgPT 72 yJ\Jr kJCP¥r ksKfvsMKf kJS~J PVPZÇ CkK˙f xmJA ˝J˙qPxmJr oPfJ FTKa \ÀrL S PoRKuT YJKyhJ kMrPe yJxkJfJu ksKfÔJr oyKf CPhqJPVr ksvÄxJ TPr fJ mJ˜mJ~Pj míPaPj mxmJxTJrL KmvõjJgmJxLxy xmt˜Prr oJjMwPT xJKmtT

xyPpJKVfJr yJf mJKzP~ FKVP~ @xJr IjMPrJi \JjJjÇ Vf 9 \Mj PrJmmJr KmPTu 5 WKaTJ~ FT xJiJre xnJ S~Jj kJC¥ yxKkaJu ACPT YqJKrKar lJAjJ¿ cJAPrÖr, ˝jJoijq FTJC≤qJ≤ S aJS~Jr yqJoPuaPxr xJPmT K¸TJr TJCK¿ur PoJyJÿh @~Jx Ko~Jr kNmtu¥j˙ IKlPx IjMKÔf y~Ç CÜ YqJKrKa xÄ˙Jr CkPhÓJ S KmvõjJPgr ksJYLjfo KmhqJkLb rJoxMªr oPcu Có KmhqJuP~r xJPmT KvãT Fo @mMu yJKvPor xnJkKfPfô FmÄ xÄ˙Jr u¥j PTJ-IKctPjar TJCK¿ur vJy xMPyu @Koj S oJSuJjJ KxrJ\Mu AxuJo xJ'Phr PpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJr ÊÀPf S~Jj kJC¥ yxKkaJPur ˝kúhsÓJ S CÜ YqJKrKar KxAS cJ. PoJ. vJjMr @uL oJoMj fJÅr TLPjJa mÜPmq yJxkJfJu ksKfÔJr ksP~J\jL~fJ, CP¨vq S TJptJmuLr metjJ kshJj TPrjÇ Vf TP~T mZr iPr FuJTJr oJjMPwr ˝J˙qPxmJ KjKÁf TrPf S~Jj kJC¥ yxKkaJu ksKfÔJr ˝kú PhUJr kJvJkJKv Fr mJóm „kJ~Pjr \jq KmKnjú xÄ˙J FmÄ Kmù\jPhr krJovt S xyPpJKVfJ \jq fJÅr PZJaJZMKar xÄK㬠TJKyjLS fMPu iPrj KfKjÇ CkK˙f xmJr @Vsy S xyPpJKVfJr @võJx PkP~ xmJr TífùfJ \JKjP~ KfKj mq~mÉu FA

k´T· S~Jj kJC¥ P\jJPru yxKkaJu ksKfÔJ~ huof KjKmtPvPw FKVP~ @xJr @Pmhj xKmj~ @Pmhj \JjJjÇ YqJKrKa xÄ˙Jr PxPâaJKr P\jJPru S cJAPrÖr Im lJAjJ¿ TJCK¿uJr @~Jx Ko~J mPuj, VrLm S IxyJ~ PrJVLPhr KYKTf&xJ PxmJ~ KmvõjJPg FTaJ yJxkJfJu IfLm \ÀrL FmÄ FUj xoP~r hJmLÇ pJ PgPT ÊiM KmvõjJg j~ KxPuaxy kMPrJ mJÄuJPhPvr VrLm PrJVLrJ Fr xMKmiJ PnJV TrPf kJrPmÇ KmvõjJgxy KxPuPar IPjT hJjvLu oJjMw\j @PZj pJrJ FKVP~ @xPu FaJ mJ˜mJ~j PoJPaA Ix÷m j~Ç KfKj @PrJ \JjJj, yJxkJfJu ˙JkPjr \jq KmvõjJg rKvhkMr xzPTr kJPvt Ifq∂ xMªr uPTvPj ksJ~ FTvf vfT \KoS kJS~J KVP~PZÇ Vf xnJr Kx≠J∂ PoJfJPmT \Ko âP~r TgJmJftJS YuPZÇ F\jq @oJPhr ksP~J\j FT vf yJ\Jr kJC¥Ç Pp PTC FTTnJPm IgmJ xoKÓVfnJPm FA \Kor hJfJ yPf kJPrjÇ F\jq xoJP\r hJjvLu mqJKÜmVt FKVP~ @xJr IjMPrJi TPrj KfKjÇ xÄ˙Jr cJAPrÖr Im oJKTtKaÄ, AKoPVsvj FcnJA\Jr @jxJr yJKmm mPuj, IKlKxP~Ku FmÄ mJóPm FA YqJKrKa xÄ˙J IPjT hNr FKVP~ @PZÇ KmsKav YqJKrKa TKovj TftíT PrK\ÓJrc

xÄ˙JKa Vf TP~T mZr PgPT xlufJr xJPg Kl∑ l∑JAPc KTîKjT S Kl∑ PoKcTqu TqJPŒr oJiqPo KmvõjJPg KmjJoMPuq IxyJ~ PrJVLPhr PxmJ KhP~ @xPZÇ FA PxmJ ksKf x¬JPy ImqJyf rJUJr kJvJkJKv ˙J~L FTKa yJxkJfJu ksKfÔJr \jq xmJr TJPZ xJyJPpqr @Pmhj \JKjP~ KfKj mPuj, KmvõjJPg IPjT YqJKraqJmu xÄx&yJ TJ\ TrPuS, ˝Jx&yq PxmJ~ FaJA ksgo FmÄ mqKfâoiotLÇ xnJ~ CkK˙f ksJ~ xmJA UMKvoPj 1 yJ\Jr kJC¥ kshJj TPr lJC¥Jr Po’Jr KyPxPm KjP\Phr yJxkJfJu ksKfÔJ~ xŒíÜ TPrjÇ fÿPiq IPjPT KjP\ FT\j lJC¥Jr Po’Jr yS~Jr xJPg xJPg @®L~˝\j S mºMmJºmPhr IjMksJKef TPr @rS I∂f hv\j TPr lJC¥Jr Po’Jr TrJr ksKfvsMKf kshJj TPrjÇ xnJr xnJkKf oJˆJr Fo F yJKvo mPuj, Kj”xPªPy FaJ FT oyKf CPhqJV FmÄ ZhTJP~ \JKr~Jr Kj~Pf oMÜ yPó hJj U~rJf kshJPjr FT pgJpg käJalroÇ @Ko @jKªf @kjJPhr 72 \j AKfoPiq lJC¥Jr Po’Jr KyxJPm ksKfvsMKf kshJj TPrPZjÇ @kjJPhr ksgo FTvf \Pjr jJo nNKo hJfJ KyxJPm yJxkJfJPur ÈS~Jj Im SjJr' F Ij∂TJu PuUJ gJTPm CPuäU TPr KfKj huof KjKmtPvPw yJxkJfJu ksKfÔJ~ FKVP~ @xJr IjMPrJi \JjJjÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj TKoCKjKa PjfJ vJy lJÀT @yoh, oJˆJr KxrJ\Mu AxuJo, míPaj xlrrf yJ\L oKl\ @uL VJutx ÛMPur xJPmT KvãT oJˆJr FoJh CK¨j, TKoCKjKa PjfJ PoJ. lJÀT Ko~J, KmvõjJg ksmJxL FcMPTvj asJPˆr xJPmT xJiJre xŒJhT KoxmJy CK¨j, S~Jj kJC¥ yxKkaJPur lJ¥ rJAK\Ä cJAPrÖr PvU yJÀj rvLh, u¥j PTJ-IKctPjar PoJ. vJyLj PoJ˜lJ, xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT TJA~Mo @mhMuäJy, ksmJxL IuÄTJrL ACKj~j F¥ PcPnukPo≤ asJˆ ACPTr PTJwJiãq Fo F xJuJo, PoJ. oAjMu PyJPxj. PoJ. S~JKyh @uL, PoJ. lJÀT Ko~J, PoJ. TJoJu CK¨j xJmuM, Fo Fo @A UJPuh, PoJ. \JyJÄVLr @uo vJyJj, PoJ. xJKmr CK¨j, PoJ. ACxMl UJj, @mM xJhJf, PoJ. xMPyu, PoJ. l\uMr ryoJj, PoJ. yJKmmMr ryoJj ksoMUÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr

21 - 27 June 2019

5

vfmwtL hMA Ky\u VJZ dJTJ, 19 \Mj : Ky\Pur ßhv mJÄuJPhvÇ mJÄuJPhPvr @jJYTJjJPY Ky\uVJZ ZKzP~ rP~PZ KvTz-mJTPzr oPfJÇ leLojxJr ß^JPk vKamPj fJyJPhr ZJ~J kKz~JPZ! oiMTr KcXJ ßgPT jJ \JKj ßx TPm YJÅh YŒJr TJPZ FojA Ky\u∏ma∏foJPur jLu ZJ~J mJÄuJr Ik„k „k ...

„kxL mJÄuJr TKm \LmjJjª hJPvr TKmfJ~ Ky\u @PZ FnJPmÇ FÅPTPmÅPT mP~ ßVPZ KY©JÇ C•r ßgPT hKãeoMUL jhLKa @YoTJ mJÅT KjP~ kNmtoMUL yP~PZÇ KTZMhNr FKVP~ kMjrJ~ mJÅT KjP~ jhLKa @mJr C•roMULÇ mJÅT ßjS~Jr \J~VJr jJo jJKrPTumJKz~JÇ pPvJPrr mJWJrkJzJ CkP\uJr FA jJKrPTumJKz~J~ KY©J jhLr kJPz kJvJkJKv bJ~ hJÅKzP~ @PZ hMKa Ky\uVJZÇ VJZ hMKar k´Tíf m~x Tf, fJ KjKÁfnJPm \JjJ jJ ßVPuS FuJTJ~ SA Ky\uVJZ hMKa ÈvfmwtL Ky\u' jJPoA kKrKYfÇ pPvJr vyr ßgPT mJWJrkJzJ CkP\uJr jJKrPTumJKz~Jr hNrfô 28 KTPuJKoaJrÇ jJKrPTumJKz~J-Pã©kJuJ xzPTr kJPv KY©J jhLr fLPr jJKrPTumJKz~J oyJvìvJjÇ FA oyJvìvJPj mÉ WajJr jLrm xJãL yP~ hJÅKzP~ @PZ vfmwtL Ky\uVJZ hMKaÇ KjxVtKmPhrJ \JKjP~PZj, Ky\Pur @Kh KjmJx IPˆsKu~J, oJuP~Kv~J S mJÄuJ-nJrfÇ ÈKy\u' v»Ka mJÄuJÇ Fr xÄÛíf jJo ÈKjYMu'Ç F ZJzJ È\u∂', ÈjhLâJ∂'∏Fxm jJPoS Ky\uVJZ kKrKYfÇ AÄPrK\

jJo AK¥~Jj STÇ ‰mùJKjT jJo barringtonia acutangulaÇ PZJaPmuJ~ KY©J jhLPf ßjRTJr oJK^ KZPuj jJKrPTumJKz~J V´JPor IvLKfkr KxuJof oJK^Ç KfKj mPuj, ÈPZJaPmuJ~ Ky\uVJZ hMKa ßhUPf ßpoj KZu, @\S ßfoKj @PZÇ UMm FTaJ kKrmftj y~KjÇ'

pPvJr KmnJVL~ mj TotTftJ ßoJ. xJrS~Jr @uo mPuj, Ky\uVJZ hMKa vfmwtLÇ VJZ hMKa FuJTJr kKrPmv rãJr kJvJkJKv kJKUPhr @vs~˙u KyPxPm ImhJj rJPUZÇ VJZ hMKa xÄrãPe UMm KvVKVr k´P~J\jL~ mqm˙J ßjS~J yPmÇ

KmFjKkr IñxÄVbjèPuJr yJu ZJ©hu ßjfífôyLj IjqèPuJ \rJV´˜ dJTJ, 18 \Mj - Vf mZPrr 30 KcPx’r FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kr hu ßVJZJPjJr CPhqJV ßj~ KmFjKkÇ fíeoNu ßgPT ßTªs kpt∂ xÄVbj ßdPu xJ\JPjJr uPãq IitvfJKiT xJÄVbKjT ß\uJ vJUJ FmÄ TP~TKa IñxÄVbPjr TKoKa kMjVtbj TrJ yPuS ßx k´Kâ~J ßmKv hNr FPVJ~KjÇ FUPjJ ßmv TP~TKa xJÄVbKjT ß\uJ~ TKoKa ßWJweJ TrJ y~KjÇ KmFjKkr IñxÄVbj 11KaÇ Fr oPiq jfMj TKoKa mJ kMjVtbj TrJ yP~PZ kJÅYKarÇ xŒ´Kf 45 KhPjr oPiq TJCK¿Pur uPãq ZJ©hPur ßTªsL~ TKoKa mJKfu TrJ yP~PZÇ jfMj TKoKa Vbj KjP~ ‰fKr yP~PZ \KaufJÇ lPu xÄVbjKa FUj ßjfífôyLjÇ @r mJKT xÄVbjèPuJS jJjJ TJrPe \rJV´˜Ç KmFjKkr IñxÄVbjèPuJr KhPT fJTJPu huKar xJÄVbKjT nñMr Im˙Jr KY©A lMPa SPbÇ Imvq KmFjKkr FTJKiT KxKj~r ßjfJr hJKm 2014 xJPu \JfL~ KjmtJYPjr kr hu ßVJZJPjJr CPhqJV jJjJ TJrPe xŒjú y~KjÇ IPitPTrS ßmKv xJÄVbKjT ß\uJ~ TKoKa ßh~J yPuS fJ ©MKaoMÜ KZu jJÇ TP~TKa IñxÄVbPjr @ÄKvT jfMj TKoKa yP~PZÇ KT∂á ßo~Jh ßvw yS~Jr Ckâo yPuS Fxm TKoKar ßTJPjJKaA kNetJñ y~KjÇ KmFjKkr IñxÄVbjèPuJ yPuJ \JfL~fJmJhL oMKÜPpJ≠J hu, ZJ©hu, pMmhu, vsKoT hu, oKyuJ hu, \JfL~fJmJhL xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄ˙J (\JxJx), TíwT hu, ß˝òJPxmT hu, fJÅfL hu, SuJoJ hu FmÄ o“xq\LmL huÇ ZJ©hu : ZJ©huPT muJ y~ KmFjKkr k´PmvÆJrÇ ZJ©\Lmj ßgPT rJ\jLKf ÊÀ TPrÇ krmftLkptJP~ fJrJ IjqJjq IñxÄVbj mJ KmFjKkr oNu rJ\jLKfr xJPg xŒíÜ yjÇ KT∂á hMA mZr ßo~JKh TKoKar m~x kJÅY mZr yPuS jfMj TKoKa Vbj y~KjÇ lPu k´J~ oMUgMmPz kPzPZ xÄVbPjr TJptâoÇ FrA oPiq Vf 3 \Mj BPhr @PVr Khj rJPf ZJ©hPur ßo~JPhJ•Let TKoKa mJKfu TrJ y~Ç m~xxLoJ KjitJrexy ßmv KTZM vft \MPz ßh~J~ mJKfu yS~J TKoKar ßjfJrJ @PªJuj TrPZjÇ fJrJ m~xxLoJ fMPu KhP~ jmLj-k´mLPer xojõP~ ZJ©hPur TKoKa VbPjr hJKmPf Im˙Jj TotxNKY TPrPZjÇ j~J kfiPj hPur ßTªsL~ TJptJuP~r xJoPj VfTJu ßxJomJr ßmuJ 11aJ ßgPT 1aJ kpt∂ FA TotxNKY kJKuf y~Ç ZJ©hPur mJKfu yS~J TKoKar xyxnJkKf F\ou ßyJPxj kJAua S pMVì xJiJre

xŒJhT @xJhMöJoJj @xJPhr ßjfíPfô ßhz vfJKiT ßjfJTotL FPf IÄv ßj~Ç KmãM…rJ ÈKxP¥PTa hJuJurJ ÉÅKv~Jr xJmiJj', ÈWJkKa oJrJ hJuJuPhr TJPuJ yJf, èÅKzP~ hJS ßnPX hJS', È@oJPhr xÄV´Jo, @oJPhr fqJV mígJ ßpPf ßhPmJ jJ', ÈUJPuhJ K\~J pUj ß\Pu ßVu, KxK¥PTa ßTJgJ~ KZu' AfqJKh ßxäJVJj KhP~ xrm TPr rJPUjÇ @xJhMöJoJj @xJh xJÄmJKhTPhr mPuj, @orJ @oJPhr hJKmr xogtPj vJK∂kNet TotxNKY TrKZÇ hJKm kNre jJ yS~J kpt∂ TotxNKY YJKuP~ pJPmJÇ @VJoL 45 KhPjr oPiq TJCK¿Pur oJiqPo jfMj TKoKa VbPjr TgJ muJ y~Ç TJCK¿Pu KjmtJYPj IÄv ßj~Jr mqJkJPr 2000 xJPu FxFxKx krLãJ~ C•Let yS~Jr jqNjfo ßpJVqfJr vftJPrJk TrJ y~Ç k´KfmJPh Vf 10 \Mj ZJ©hPur KmãM… rJ KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~ fJuJ ^MKuP~ ßhjÇ KmFjKkr KxKj~r pMVì oyJxKYm IxM˙ ÀÉu TKmr Kr\nLPTS fJrJ ImÀ≠ TPr rJPUÇ SA Khj xJPmT ZJ©hu ßjfJ S KmãM…Phr èuvJj TJptJuP~ ßcPT KjP~ KmFjKkr nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJj u¥j ßgPT TgJ mPujÇ kPr rJf 10aJ~ KmãM…rJ j~J kfiPj hPur ßTªsL~ TJptJuP~r fJuJ UMPu ßh~Ç Frkr Vf ßrJmmJr ßgPT KmãM…rJ hJKm @hJ~ jJ yS~J kpt∂ k´KfKhj hMA WµJ Im˙Jj TotxNKYr Kx≠J∂ ßj~Ç VfTJuS KmFjKkr TJptJuP~r xJoPj fJrJ KmPãJn TPrjÇ TJptJuP~ k´PmPvr xoP~ hPur ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ @mhMx xJuJo S pMVì oyJxKYm UJ~Àu TKmr ßUJTjPTS KmãM…rJ KWPr

iPr fJPhr hJKmr TgJ \JjJ~Ç kPr ZJ©hPur KmãM… ßjfJ AUKf~Jr ryoJj TKmr \JjJj, fJrJ KmFjKkr pMVì oyJxKYm UJ~Àu TKmr ßUJTPjr xJPg TgJ mPuPZjÇ ßUJTj KmãM… ZJ©PjfJPhr @võ˜ TPrj ßp, @\ oñumJPrr oPiq ZJ©hPur KmwP~ YNzJ∂ Kx≠J∂ yPmÇ ßx \jq fJrJ Im˙Jj TotxNKY ˙KVf TPrPZjÇ hJKm kNre jJ yPu @mJPrJ TJu mMimJr ßgPT fJPhr @PªJuj ÊÀ yPmÇ @zJA mZPrS IkNetJñ pMmhu : KmFjKkr IñxÄVbjèPuJr oPiq Ijqfo èÀfôkNet \JfL~fJmJhL pMmhuÇ KT∂á hJK~fôvLu ßjfJrJ @zJA mZPrS kNetJñ TKoKa ßWJweJr k´Kâ~J ÊÀ TrPf kJPrjKjÇ 2017 xJPur 16 \JjM~JKr pMmhPur ßTªsL~, dJTJ oyJjVr C•r S oyJjVr hKãPer @ÄKvT TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç FT oJPxr oPiq kNetJñ TKoKa TrJr KjPhtv gJTPuS fJ y~KjÇ F KjP~ fíeoNu ßjfJPhr oPiq ßãJn KmrJ\ TrPZÇ pMmhPur xJiJre xŒJhT xMufJj xJuJCK¨j aMTM FT mZPrr ßmKv xo~ iPr TJrJVJPr rP~PZjÇ xJf ßjfJ KhP~A YuPZ ß˝òJPxmT hu : 2016 xJPur 27 IPÖJmr KmFjKk ßY~JrkJrxPjr KjPhtvâPo vKlCu mJrL mJmMPT xnJkKf FmÄ @mhMu TJKhr nNÅA~J \MP~uPT xJiJre xŒJhT TPr ß˝òJPxmT hPur xJf xhxqKmKvÓ @ÄKvT TKoKa IjMPoJhj ßhj KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrÇ kJvJkJKv dJTJ oyJjVr C•r S hKãPer TKoKa TrJ y~Ç KjPhtvjJ KZu FT oJPxr oPiq kNetJñ TKoKa

VbPjr; KT∂á hLWt @zJA mZPrS kNetJñ TKoKa TrPf kJPrKj ß˝òJPxmT hPur mftoJj ßjfJrJÇ Kfj mZr iPr ßo~JPhJ•Let vsKoT hu \JfL~fJmJhL vsKoT hu 2014 xJPur 19 S 20 FKk´u hMA KhjmqJkL xPÿuPjr Kfj Khj kr @PjJ~Jr ßyJxJAjPT xnJkKf, jNÀu AxuJo UJj jJKxoPT xJiJre xŒJhT S \JKTr ßyJPxjPT xJÄVbKjT xŒJhT TPr 35 xhPxqr ßTªsL~ TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç k´J~ Kfj mZr iPr vsKoT hPur TKoKa ßo~JPhJ•LetÇ F ZJzJ dJTJ oyJjVr C•r S hKãPer TKoKaS ßo~JPhJ•LetÇ TKoKar ßo~Jh ßvw yS~J~ VsMKkÄ S ßTJªu ßmPzPZÇ KmFjKkr KhmxPTKªsT IjMÔJj ZJzJ hPur TJptâo ßjA muPuA YPuÇ \JxJx : 2017 xJPur 19 \JjM~JKr 30 xhxqKmKvÓ \JxJPxr jfMj @ÄKvT TKoKa Vbj TrJ y~Ç mftoJj TKoKar xnJkKf IiqJkT oJoMj @yPoh S xJiJre xŒJhT KY©jJ~T ßyuJu UJjÇ FA TKoKa VbPjr kr KmPãJn ÊÀ y~Ç KmFjKkr @PªJuPj \JxJx FT xo~ @PuJYjJr ßTªsKmªMPf gJTfÇ ßxA \JxJx FUj FPTmJPrA jLrmÇ ßjfJTotLPhr oPiq ofKmPrJi S VsMKkÄ YuPZÇ TJptâo xLKofÇ fPm mftoJj TKoKar ßjfJrJ KmKnjú ß\uJ~ jfMj TPr TKoKa KhPòj mPu \JjJ ßVPZÇ oMKÜPpJ≠J hu : VsMKkÄ S ßTJªPu IPTP\J yP~ kPzPZ \JfL~fJmJhL oMKÜPpJ≠J huÇ F xÄVbPjr ßjfífô KjP~ jJjJoMUL ßoÀTre YuPZÇ FTKa IÄv hPur xnJkKf AvKf~JT @K\\ CulJ“PT ßoPj YuPZÇ Ijq IÄv hPur xJiJre xŒJhT xJPhT @yPoh UJPjr IjMxJrLÇ FA TKoKaS ßo~JPhJ•Let yP~ kPzPZÇ k´xñf YuKf mZPrr 3 ßlmsM~JKr KmFjKkk∫L ßkvJ\LmL xÄVbj cÖrx IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhPvr (cqJm) @øJ~T TKoKa ßWJweJr oiq KhP~ xÄVbj ßVJZJPjJr k´Kâ~J ÊÀ TPr KmFjKkÇ fJrkr @a mZr kr 6 ßlmsM~JKr \JfL~fJmJhL o“xq\LmL hu, mJAv mZr kr 27 ßlmsM~JKr 153 xhxqKmKvÓ TíwThu, 3 FKk´u oKyuJ hPur 265 xhxqKmKvÓ kNetJñ TKoKar fJKuTJ k´TJv TrJ y~Ç 5 FKk´u SuJoJ hPur 171 xhxqKmKvÓ FmÄ FT pMPVr ßmKv xo~ kr Vf 6 FKk´u \JfL~fJmJhL fJÅfL hPur 128 xhxqKmKvÓ kNetJñ @øJ~T TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

21 - 27 June 2019

oMrKxr oOfáq ßTj IKjmJpt KZu? oJÀl oKuäT

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Farid Ahmed Reza

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

LITERARY EDITOR : Syed Rumman

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman Akbar Hussain Shamsul Islam

KoxPrr k´go KjmtJKYf ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh oMrKx (1951-2019) ZKm ● r~aJxt-Fr ßxRP\jq

MANAGING EDITOR: Nafe Anam MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

oMrKxr oOfáq S @oJPhr VefPπr kPg IKnpJ©J oMyJÿh oMrKx KZPuj ßlrJCPjr ßhv KyPxPm kKrKYf KovPrr AKfyJPx \jVe TftOT KjmtJKYf k´go ßk´KxPcµÇ fÅJPT mªMPTr ß\JPr ãofJYáqf TPr ãofJ hUu TPrj KovPrr mftoJj xJoKrT vJxT @»Mu lJ•Jy KxKxÇ FTKa xJ\JPjJ oJouJ~ KmYJr YuJTJuLj Im˙J~ @hJuPfA KfKj AP∂TJu TPrjÇ @orJ fÅJr oJVKlrJf TJojJ TrKZÇ @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙J KyCoqJj rJAax S~JY oMrKxr oOfMqr \jq KovPrr xJoKrT xrTJrPT hJ~L TPr mPuPZ, TJrJVJPr xJPmT ßk´KxPc≤ oMrKxr KYKT“xJr \jq k´P~J\jL~ mqm˙J xrTJPrr kã ßgPT ßj~J y~KjÇ oMrKxr oOfáqPf oMxKuo KmPvõr \jVe Ifq∂ mqKgf S ãá…Ç fJPhr KmvõJx, oMrKxPT KjptJfj TPr FmÄ CkpMÜ KYKT“xJ jJ KhP~ KfPu KfPu fÅJPT yfqJ TrJ yP~PZÇ fPm oMxKuo vJxTPVJÔL FmÄ fgJTKgf vJ~U-xŒshJ~ F mqJkJPr @Ápt\jT KjrmfJ kJuj TrPZÇ KovPrr F vJ~U-xŒshJ~ ÈpPgÓ AxuJoL j~' I\MyJf fáPu oMrKxr KmÀP≠ Ifq∂ xrm nNKoTJ PrPUKZuÇ fJrJ pJPhr ßkPasJcuJPr uJKuf, oMrKxPT C“UJf TrJr \Pjq ßx vKÜ KovPrr xJoKrT xrTJrPT KmkMu kKroJe Igt k´hJj TPrPZ mPu ßvJjJ pJ~Ç SkrKhPT pJrJ KmvõmqJkL Vefπ S oJjmJKiTJr ßlKr TPr ßmzJ~ fJrJS oMrKxr mqJkJPr xŒNet Kjrm rP~PZÇ KovPrr TJrJVJPr KmPrJiL hPur yJ\Jr yJ\Jr oJjMw @aT rP~PZj FmÄ @aT Im˙J~ fJPhr IPjTPT APfJoPiq lÅJKx ßh~J yP~PZÇ oPj yPò F Cn~ ßVJÔLr hOKÓPf @mMu lJ•Jy KxKx Vefπ S oJjmJKiTJPrr mrkM© FmÄ AxuJPor FTKjÔ UJPhoÇ VeoJjMPwr rJP~r KmÀP≠ xJoKrT mJKyjLr khPãk oMxKuo KmPvõr \Pjq jfáj WajJ j~Ç KovPrr ßlrJCj ßx ßhPvr jJrLPhr mJh KhP~ ÊiM kMÀw S ßZPux∂JjPhr yfqJ TrPfJÇ PlrJCPjr ßk´fJ®J KxKx'r vJxjJoPu PxUJjTJr jJrLrJS KjrJkh j~Ç KmvõmqJkL ‰˝rvJxTrJ FTA iJrJ~ k´yxPjr KmYJPrr oJiqPo KmPrJiLofPT hoj TrPZÇ KmPvõr ˝PWJKwf fgJTKgf oJjmfJmJhLrJ o\uMoPhr kPã jJ hÅJKzP~ ‰˝rvJxjPT jJjJnJPm xyPpJKVfJ TrPZÇ ßlrJCj jLujPh cáPm orPuS @oJPhr \Pjq hOÓJ∂ ˝„k fÅJr TïJu FUPjJ Iãf rP~PZÇ xJ\JPjJ oJouJr rJ~ IjMxJPr xPâKax KmwkJPj \Lmj KhPuS KfKj AKfyJPx Iorfô uJn TPrPZjÇ ßyJPxjPT yfqJ TPr FK\h Km\~L yPuS PT~Jof kpt∂ FK\Phr Ckr oJjMPwr IKnvJk mKwtf yPmÇ KjyPfr \Pjq âªj FmÄ yfqJTJrLr KmÀP≠ IKnvJk mwte TPr @orJ xJoK~T ˝K˜ ßkPuS Fr oJiqPo ßTJj xoxqJr xoJiJj y~ jJÇ HkKjPmKvT vJxj ßgPT oMKÜr kr VefPπr kPg IKnpJ©J~ oMxKuo Kmvõ ßTJgJS FUPjJ ßfoj xJluq I\tj TrPf kJPrKjÇ oMxKuo KmPvõr mqgtfJr hJ~ wzpπ f• S KmvõPoJzuPhr WJPz YJkPjJr FTaJ k´mefJ ßxUJPj k´TanJPm hOvqoJjÇ KT∂á YNzJ∂ KmYJPr fJ oMxKuo KmPvõrA mqgtfJÇ TJre k´vú rP~PZ, FTKa xoO≠ S VKfvLu rJÓs VbPjr \Pjq ßp k´Kâ~J~ ßpPf y~ @orJ fJ TfaáTá IjMxre TrKZ? ÈjJYPf jJ \JjPu CPbJj mÅJTJ' k´mJhKa @oJPhr \JjJ @PZÇ mÅJTJ CPbJj @kjJPhrA ßxJ\J TrPf yPm, ßTJgJS @xoJj ßgPT ßlPrvfJ FPx fJ TPr ßh~Kj FmÄ KhPmS jJÇ

VefJKπTnJPm KjmtJKYf ßk´KxPc≤ KyPxPm ßoJyJÿh oMrKxPT AKfyJx ˛rPe rJUPmÇ oMrKxr oOfqá IPjT Igt myj TPrÇ ßTC YJAPu xJhJoJaJnJPm ßhUPf kJPrjÇ oMrKx IxM˙ KZPujÇ oJrJ ßVPZjÇ KT∂á oMrKxr oOfqM Ijq IgtS myj TPrÇ ßpoj mrJat KlÛ mPuPZj, oMrKxr oOfqá r xPñ xPñ KoxrL~ VefPπrS oOfqM yP~PZÇ ßTC ßTC Imvq muPZj, ßVJaJ @rPmr VefPπrA oOfqá yPuJÇ oMrKx IPjPTr \jqA KvãJÇ ßTC pKh KoxPr VefPπr TgJ mPuj, AxrJP~Ku ˝JPgtr KmÀP≠ pJj, fPm oMrKxr oPfJA kKreKf KjKÁfÇ @rPmr IjqJjq ßhPvr \jqS FaJ k´PpJ\qÇ AxrJP~Pur ˝JPgtr KmÀP≠ pJS~J oJPjA oMrKxr oPfJ oOfqá Ç @rm mxP∂r ßdCP~ oMrKx rJ\jLKfr o~hJPj xJoPj YPu FPxKZPujÇ rJ\QjKfT ßjfJ KyPxPm oMrKxPT xJrJ Kmvõ ßfoj KYjf jJÇ yPf kJPr msJhJrÉPcr xPñ xŒKTtf rJ\QjKfT hPur ßjfJ-TotLrJ fJÅPT \JjPfjÇ 2012 xJPu ßk´KxPc≤ k´JgtL yS~Jr krkrA oMrKx @PuJYjJ~ @Pxj FmÄ ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yS~Jr xPñ xPñA KmÀ≠kPãr mqJkT xoJPuJYjJr KvTJr yPf gJPTjÇ oMrKx KoxrPT ArJPjr iJÅPY AxuJKoT KrkJmKuPT kKref TrPmjÇ vKr~Jy @Aj YJuM TrPmjÇ jJrLr IKiTJr gJTPm jJÇ VeoJiqPor IKiTJr gJTPm jJÇ oMrKx KmYJrmqm˙JPT Kj~πe TrJr ßYÓJ TrPZjÇ AfqJTJr IKnPpJV fáPu oMrKxr KmÀP≠ kKÁoJ VeoJiqoèPuJPf mqJkT k´YJreJ ÊÀ y~Ç xPñ ßpJV ßhj KoxPrr k´VKfvLu mqKÜrJÇ ßoJ¨JTgJ, kKÁoJ k´VKfvLufJr KjKÜPf oMrKx C•Let yPf kJPrjKjÇ kKrYJujJ TrPf kJPrjKjÇ KjrJk•J mqm˙J~ ©∆Ka KZuÇ FPTr kr FT TkKaT KâKÁ~JjPhr KV\tJ~ yJouJ yP~PZÇ Imvq ßTC ßTC mPu gJPTj, oMrKxr KmÀP≠ \jxJiJrePT ßUKkP~ fáuPf ßxRKhr Igt S AxrJP~Pur f•ôJmiJPj Fxm yJouJ yP~PZÇ FPf KoxrL~ ßVJP~ªJ xÄ˙Jr FTJÄvS \Kzf KZuÇ oMrKxr mqgtfJ yPò, KV\tJ~ yJouJ mº TrPf kJPrjKjÇ IKnPpJV rP~PZ, oMrKx KmYJr KmnJPV msJhJrÉPcr ßuJT\j dáKTP~ hUPur ßYÓJ TrKZPujÇ rJPÓsr èÀfôkeN t khèPuJPfS msJhJrÉPcr ßuJT\jPT KjP~JV KhKòPujÇ fPm KoxPrr IPjPTA oPj TPrj, oMrKxr @oPu Vefπ, mJé˝JiLjfJ, VeoJiqPor ˝JiLjfJ S IgtQjKfT kKrK˙Kf mftoJPjr ßgPT IPjT IPjT nJPuJ KZuÇ oMrKx xm ßgPT ßmKv xoJPuJKYf yP~PZj FT xJÄmJKhTPT @hJuPf fáPuÇ SA xJÄmJKhT KaKn IjMÔJPj oMrKxPT KjP~ mqñ TPrKZPujÇ k´VKfvLurJ IKnPpJV TPrj, oMrKx ArJPjr ßUJPoKjr oPfJA Kmkäm KZjfJA TPrPZjÇ

KT∂á ArJPjr oPfJA k´VKfvLPurJ KY∂J TPrj jJ, ßTj fJÅrJ ßnJaJrPhr TJPZ \jKk´~ yPf kJrPZj jJÇ ßnJPar oJPb kJruJo jJ, @orJ ãofJ~ ßpPf jJ kJrPu msJhJrÉcPT ãofJ~ gJTPf ßhm jJ, IPjTaJ Foj oPjJnJm KjP~A k´VKfvLPurJ oJPb jJPojÇ IKnPpJV rP~PZ, KoxPrr k´VKfvLPurJ AxrJP~u-oJKTtj-PxRKh xyJ~fJ~ Fxm KmPãJPnr @P~J\j TPrjÇ oMrKx ßfJ oPrA ßVPZjÇ msJhJrÉcS @r KoxPrr ãofJ~ ßjAÇ KT∂á KoxPrr ßxA xm k´VKfvLurJ FUj TL TrPZj? pJÅrJ fJyKrr Û~JPr xoPmf yP~ oMrKxr KmÀP≠ xJoKrT InqM™JjPT CxPT KhP~KZPujÇ ß\jJPru @mPhu lJ•Jy KxKxr @oPu FUj oMrKxr xo~ ßgPT ßmKv xJÄmJKhT ß\PuÇ KoxPr ß\uUJjJèPuJ FUj @xJKoPf aAaá’MrÇ KmÀ≠oPfr xmJAPTA ß\Pu ßkJrJ yPòÇ èo ßxUJPj Kjfq WajJÇ KaKn YqJPju mº TPr ßhS~J yPòÇ KxKxr KmÀP≠ mqñ ßfJ hNPrr TgJ, xJiJre xoJPuJYjJ TrJrS xMPpJV TJrS ßjAÇ msJhJrÉcPT ßbTJPf KVP~ KoxPrr k´VKfvLPurJ FUj AxrJP~Pur TJPZ mvLnëfÇ k´VKfvLuPhr jzJYzJ UMm ßmKv ßYJPU kzPZ jJ KoxPrÇ oMrKxr vJxjTJu KmPväwe TrPu ßhUJ pJPm, oOfqá IKjmJpt KZu oMrKxr \jqÇ oMrKx KlKuK˜j KmPvw TPr VJ\JmJxLPhr k´Kf xyJjMnKë fvLu KZPujÇ yJoJPxr xPñ fJr xUq KZu, oJKTtjAxrJP~u-PxRKh ß\JPar TJPZ pJ KmrJa IkrJiÇ yJoJPxr xPñ @ÅfJf TPr KoxPr \JfL~ KjrJk•J KmKWúf TrJr IKnPpJPV KmYJr YuJTJPuA oMrKx @hJuPf oOfqMr ßTJPu dPu kPzjÇ yJoJPxr k´Kf xyJjMnKë fvLu ßTC KoxPrr ãofJ~ gJTPf kJrPm jJÇ TJre, KoxPrr ßnRPVJKuT Im˙Jj AxrJP~Pur \jq ßTRvuVfnJPm Ifq∂ èÀfôkeN Çt KoxrPT mJPV rJUPf kJrPu VJ\J kMPrJaJA AxrJP~u hUu TrPf kJPrÇ I∂f yJoJxPT hMmu t TPr ßhS~J pJPm, VJ\Jr Skr ImPrJi ImqJyf rJUJ pJPmÇ ßTjjJ Koxr xLoJ∂ mº jJ TrPu AxrJP~Pur VJ\J ImPrJi mqgt y~Ç IgY ßk´KxPc≤ yS~Jr krkrA oMrKx KoxPrr xPñ VJ\Jr rJlJy xLoJ∂ UMPu ßhjÇ FA rJlJy xLoJ∂ KhP~A yJoJx ßjfJ UJPuh ßovJu TP~T hvT kr VJ\J xlr TPrj, pJÅPT TP~TmJr yfqJr ßYÓJ TPr AxrJP~u Kmlu yP~PZÇ F ZJzJ KoxPr AxrJP~u hNfJmJPxS Kmãá… \jfJ yJouJ TPrÇ FaJ AxrJP~u ßTJPjJnJPmA ßoPj KjPf kJPrKjÇ Fxm WajJ oMrKxr ãofJYáqKf S oOfqá PT fôrJKjõf TPrPZÇ 1979 xJPu Koxr-AxrJP~u vJK∂YáKÜ IjMxJPr Koxr VJ\Jr rJlJy xLoJ∂ mº TPr ßh~Ç SA YáKÜPf Koxr S AxrJP~Pur xŒPTt vJK∂ ˙JKkf yPuS VJ\JmJxLr \LmPj ßjPo @Px Yro IvJK∂Ç rJlJy xLoJ∂ CjìMÜ yPu VJ\JmJxL Kjfqk´P~J\jL~ keq Koxr ßgPT xyP\A

k´VKfvLurJ IKnPpJV TPrj, oMrKx ArJPjr ßUJPoKjr oPfJA Kmkäm KZjfJA TPrPZjÇ KT∂á ArJPjr oPfJA k´VKfvLPurJ KY∂J TPrj jJ, ßTj fJÅrJ ßnJaJrPhr TJPZ \jKk´~ yPf kJrPZj jJÇ ßnJPar oJPb kJruJo jJ, @orJ ãofJ~ ßpPf jJ kJrPu msJhJrÉcPT ãofJ~ gJTPf ßhm jJ, IPjTaJ Foj oPjJnJm KjP~A k´VKfvLPurJ oJPb jJPojÇ IKnPpJV rP~PZ, KoxPrr k´VKfvLPurJ AxrJP~uoJKTtj-PxRKh xyJ~fJ~ Fxm KmPãJPnr @P~J\j TPrjÇ @ohJKj TrPf kJPrÇ IjqgJ~ VJ\JAxrJP~u xLoJP∂r ßTPro xJyuo xLoJ∂ KhP~ @ohJKj TrPf y~Ç TJptf FA xLoJ∂ AxrJP~u mºA rJPUÇ AxrJP~Pur uãq, ImPrJi @PrJk TPr VJ\JmJxLPT Kj”Pvw TPr ßhS~JÇ rJlJy xLoJ∂ mº TPr KhPu AxrJP~Pur AòJr ßwJPuJTuJ kNet y~Ç hLWt xo~ iPr AxrJP~Pur xPñ yJf KoKuP~ KoxPrr vJxPTrJ FA TJ\KaA TrKZPujÇ KT∂á oMrKx ãofJ~ FPx rJlJy xLoJ∂ KmwP~ mJVzJ KhP~ mPxjÇ F KmwP~ oJKTtjAxrJP~Pur kã ßgPT 1979 xJPur YáKÜr TgJ ˛re TKrP~ ßhS~J yPuS oMrKx TgJ ßvJPjjKjÇ 1972 xJPur @rm-AxrJP~u pMP≠r kr ßgPT oJKTtj S AxrJP~Pur kMfu á vJxPTrJA KoxPrr ãofJ~ KZPujÇ KmkrLf ßxsJf ßgPT oMrKx @xJ~ fJÅPT yaJPf oJKTtj-AxrJP~u ß\Ja xKâ~ yP~ pJ~Ç FPhr xPñ ßpJV ßh~ ßxRKh @rmÇ ßxRKh oNuf hMKa TJrPe oMrKxr KmkPãÇ k´gof, oMrKx TJfJr, ArJj S fárPÛr xojõP~ jfáj FT @ûKuT rJ\QjKfT mu~ xOKÓr \jq xKâ~ KZPujÇ KÆfL~f, @vïJ KZu ArJj, fárÛ S Koxr KoPu ßxRKhr VefJKπT @PªJuj CxPT KhPf kJPrÇ oNuf oMrKxr KmÀP≠ oJKTtj, AxrJP~u, ßxRKh @rm, k´VKfvLu, jJrLmJhL xm kã Kj\ Kj\ ˝JPgtr \J~VJ ßgPT FT yP~ KVP~KZuÇ xmJA KoPu oMrKxPT yKaP~ KhP~PZÇ FTA xPñ @rm ßgPT VefπPTS KjmtJxPj kJKbP~PZjÇ AxrJP~uPT KaKTP~ rJUJr Ijqfo TJ\ yPò @rPm VefπPT ó… TPr ßhS~JÇ FaJ KjKÁf, @rPmr IKiTJÄv ßhPv Vefπ k´KfÔJ yPu AxrJP~Pur KaPT gJTJ oMvKTu yPmÇ fJA oMrKxPT ãofJYqMf TPr IPjT kJKU oJrJ yPuJÇ TUPjJA VefPπr \jq @PªJuj TrJ pJPm jJÇ AxrJP~Pur ˝JPgtr KmÀP≠ pJS~J pJPm jJÇ pKh ßTC pJj, fJÅr oOfqM KjKÁfÇ KoxPrr oPfJ ßhv yPu fJ IKjmJptÇ KmPvw TPr pUj ßTJPjJ ßhPvr VeoJiqo, k´VKfvLu xoJ\, KvKãf ßvsKe \JfL~ ˝JPgtr ßYP~ Kj\ Kj\ ofJhvt S ˝JgtPT mz TPrÇ oMrKx kkMuJr ßnJPa \~L yP~KZPujÇ \jKk´~ KZPujÇ KT∂á FrkrS oMrKx rJ\QjKfT ÈyfqJrA' KvTJr yPujÇ uUT: c. oJÀl oKuäT, KnK\KaÄ KrxJYtßlPuJ, AjKˆKaCa Im IKrP~≤ IqJ§ FKv~Jj ÓJKc\, ACKjnJKxtKa Im mjÇ

KmKnjúUmr S kḿº-Kjmº kT́JPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT kǵo IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr kḰf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

21 - 27 June 2019

7

KcKxKx@Ar xJPg KmsKav mqmxJ~L hPur ‰mbT ßmsKéa krmftLPf AÄuqJP§ rlfJKj x÷JmjJ ßmPzPZ u§j, 18 \Mj - dJTJ xlrrf KmsKav mqmxJ~L k´KfKjKi hPur ßjfJrJ \JKjP~PZj, ßmsKéa krmftL xoP~ KmsPaPj KmKjP~JV S mJKe\q xŒ´xJrPer mqJkT xMPpJV xíKÓ yP~PZÇ ßx ßhPv mftoJPj 12 yJ\Jr ßrˆMPr≤ rP~PZ \JKjP~ fJrJ mPuj, FèPuJ~ k´Kf mZr 5 KmKu~j kJCP¥r ßujPhj y~Ç Fxm ßrˆMPrP≤ mJÄuJPhPv C“kJKhf oxuJ S TíKw kPeqr mqJkT YJKyhJ rP~PZ \JKjP~ x÷JmjJ TJP\ uJVJPf mJÄuJPhKv CPhqJÜJPhr FKVP~ @xJr @øJj \JjJj fJrJÇ Vf 17 \Mj dJTJ ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆs (KcKxKx@A) ßjfJPhr xJPg ofKmKjo~ xnJ~ F @øJj \JjJj fJrJÇ KcKxKx@A xnJkKf SxJoJ fJxLPrr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ ACPT mJÄuJPhPv TqJaJKuˆx Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsr ßY~JroqJj ATmJu @yPoh SKmA KcKmF, xnJkKf m\uMr rKvh FoKmA, KcKxKx@Ar D±tfj xyxnJkKf S~JTJr @yPoh ßYRiMrL k´oUM mÜmq rJPUjÇ IjMÔJPj mJÄuJPhv S pMÜrJP\qr oiqTJr KÆkãL~ mJKe\q x÷JmjJr Skr FTKa fgqKY© Ck˙Jkj TPrj dJTJ ßY’JPrr kKrYJuT S TJK≤s TKŒKaKanPjx ˆqJK¥Ä TKoKar xojõ~TJrL kKrYJuT AK†Kj~Jr @Tmr yJKToÇ ˝JVf mÜPmq dJTJ ßY’JPrr xnJkKf SxJoJ fJxLr mPuj, mJÄuJPhv S pMÜrJP\qr oiqTJr Vf 47 mZPrr KÆkãL~ mJKe\q xŒTt KmhqoJj rP~PZ FmÄ 2018 xJPu hMA ßhPvr KÆkãL~ mJKeP\qr kKroJe KZu 4377.52 KoKu~j oJKTtj cuJr, pJr oPiq mJÄuJPhv k´J~ 3989 KoKu~j oJKTtj cuJPrr keq rlfJKj TPrPZ FmÄ Fr KmkrLPf @ohJKjr kKroJe KZu k´J~ 388 KoKu~j oJKTtj cuJrÇ KfKj \JjJj, 2018 xJPu mJÄuJPhPv pMÜrJP\qr xrJxKr ‰mPhKvT KmKjP~JPVr kKroJe KZu 371 KoKu~j oJKTtj cuJr, pJ mJÄuJPhPv ‰mPhKvT KmKjP~JPVr oPiq fífL~ xPmtJóÇ KcKxKx@A xnJkKf mPuj, F oMyPN ft mJÄuJPhPv k´J~ 200Kar oPfJ KmsKav ßTJŒJKj mqJÄKTÄ, \ôJuJKj, ImTJbJPoJ, TjxJuaqJK¿, KvãJ k´nKí f UJPf KmKjP~JV TPrPZÇ

KfKj KmsPaPjr CPhqJÜJPhr mJÄuJPhPv ‰frL ßkJvJT, \JyJ\ KjotJe, Hwi Kv•, TíKw S TíKw\Jf keq, YJozJ\Jf keq, fgq-k´pKM Ü, kMKÅ \mJ\Jr k´nKí f UJPf KmKjP~JPVr @øJj \JjJjÇ KÆkãL~ mJKe\q x÷JmjJr Skr fgqKY© Ck˙Jkj TPr AK†Kj~Jr @Tmr yJKTo mPuj, xrTJr ßhv-KmPhKv KmKjP~JV @Twte TrJr \jq 100Ka KmPvw IgtQjKfT Iûu ˙Jkj TrJr kJvJkJKv Tr xMKmiJr kJvJkJKv S~Jj ˆk xJKntx k´hJj TrPZ FmÄ F xMPpJV V´ye TPr pMÜrJP\qr CPhqJÜJPhr mJÄuJPhPv @PrJ ßmKv yJPr KmKjP~JPVr @øJj \JjJjÇ ACPT mJÄuJPhPv TqJaJKuˆx Il ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsr ßY~JroqJj ATmJu @yPoh mPuj, hMPhPvr KÆkãL~ mJKe\q mftoJPj mJÄuJPhPvr IjMTPN u rP~PZÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr CPhqJÜJrJ Ifq∂ kKrvsoL S ChqoLÇ KfKj mJÄuJPhPvr CPhqJÜJPhr KmsPaPj KmKjP~JPVr @øJj \JjJjÇ KfKj \JjJj, mJÄuJPhPv C“kJKhf TíKw\Jf keq, luoNu k´nKí fr KmsPaPjr k´YrM YJKyhJ rP~PZÇ ACPT mJÄuJPhPv TqJaJKuˆx Il ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsr xnJkKf xnJkKf m\uMr rKvh mPuj, mftoJPj k´J~ 240Ka KmsKav ßTJŒJKj mJÄuJPhPv KmKjP~JV TPrPZ FmÄ mJÄuJPhv mÄPvJØNf fÀe KmsKav jJVKrTrJ mJÄuJPhPv KmKjP~JPV Ifq∂ @V´yL, pJ UMmA @vJmq†T FTKa Kmw~Ç KfKj mPuj, hMA ßhPvr oiqTJr mJKe\q xŒTt @PrJ míK≠r \jq dJTJ ßY’JPrr xJPg FTPpJPV TJ\ TrPf @V´yLÇ m\uMr rKvh mPuj, ßmsKéa krmftL xoP~ KmsPaPj KmKjP~JV S mJKe\q xŒ´xJrPer xMPpJV xíKÓ x÷JmjJ rP~PZ FmÄ F xMPpJPV mJÄuJPhvL CPhqJÜJPhr KmsPaPj KmKjP~JPVr @øJj \JjJj KfKjÇ KfKj mPuj, mftoJPj KmsPaPj 12 yJ\Jr ßrˆMPr≤ rP~PZ, ßpUJPj k´Kf mZr 5 KmKu~j kJCP¥r ßujPhj yP~ gJPT FmÄ F ßrˆMPr≤èPuJPf mJÄuJPhPv C“kJKhf oxuJr S TíKw kPeq rlfJKjr k´YrM xMPpJV rP~PZÇ

ßyJPau yKuPc Aj dJTJ KxKa ßxµJr-Fr K\Fo KyPxPm ßpJV KhPuj \JotJj jJVKrT cqJKjP~u uMcCAT

KxPua Kv·TuJ FTJPcKor xÿJjjJ ßkPuj KxPuPar 15 xÄÛíf\j u§j, 10 \Mj : KxPua ß\uJ Kv·TuJ FTJPcKor xÿJjjJ khT k´hJj TrJ yP~PZÇ xŒ´Kf KxPua ß\uJ Kv·TuJ FTJPcoL k´JñPj F IjMÔJj y~Ç IjMÔJPj èeL mqKÜPhr yJPf khT fáPu ßhj IjMÔJPjr k´iJj IKfKg krrJÓsoπL c. F. ßT. @»Mu ßoJPojÇ mJÄuJPhv ßmfJPrr Ck˙JkT KrlJf @rJ FmÄ @mM mTr ßoJ. @u @KoPjr ßpRg Ck˙JkjJ~ xnJkKffô TPrj KxPuPar ß\uJ k´vJxT Fo. TJ\L FoJhMu AxuJoÇ ß\uJ Kv·TuJ FTJPcoL xÿJjjJ khT 2016-Fr KjmtJKYf èeL\jrJ yPuj∏ T£ xñLPf \JoJu

CK¨j yJxJj mJjúJ, pπ Kv·L KãfLv hJx, lPaJV´JKl @fJCr ryoJj @fJ, YuKóP© vJTár oK\h, ßuJTxÄÛíKfPf IiqJkT c. @mMu lPfy lJ•JyÇ 2017-Fr KjmtJKYf èeL\jrJ yPuj, T£ xñLPf rJeJ TáoJr KxjyJ, pπKv·LPf ßoJ. oiM UJj, jJaqTuJ~ TJ\L @P~vJ ßmVo, @mOK•Pf vJoLoJ ßYRiMrL, @ûKuT xO\jvLu xÄVbPj jOfQvuLÇ 2018-Fr KjmtJKYf èeL\jrJ yPuj ßuJTxÄÛíKfPf ÊPnªM AoJo, T£ xñLPf oJufL kJu, pπ Kv·L KmvõK\“ ßh IjM, jJaqTuJ~ xMKjotu TáoJr ßhm oLj S @mOK•Pf ßoJTJP¨x mJmMuÇ

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

u§j, 18 \Mj : F mZPrr ßvw jJVJh @∂\JKftT ßyJPau l∑JûYJA\ ßyJPau yKuPc APjr FTKa vJUJ mJÄuJPhPv YJuM yPòÇ rJ\iJjL dJTJ~ ßyJPauKar jJo yPm ßyJPau yKuPc Aj dJTJ KxKa ßx≤JrÇ ßf\VJÅSP~r 23 vyLh fJ\ CK¨j ßrJPc FrA oPiq ßyJPauKar KjotJe TJ\ ßvw yP~PZÇ ßrJmmJr ßyJPauKar ß\jJPru oqJPj\Jr (K\Fo) KyPxPm ßpJV ßhj \JotJKjr jJVKrT cqJKjP~u uMcCATÇ KfKj mJKutj S @PoKrTJ ßgPT ßyJPau oqJPj\Po≤ KmwP~ Cófr KcKV´ uJn TPrjÇ FZJzJ ßyJPau ßoJPau YJuJPjJr mqJkJPr fJr hLWtKhPjr IKnùfJ rP~PZÇ APfJoPiq ßyJPauKar 70 nJV KjotJe TJ\ xŒjú yP~PZ hJKm TPr ßyJPau Tftk í ã \JKjP~PZ F mZPrr KcPx’r oJPx YJuM yPò yKuPc APjr mJÄuJPhv vJUJÇ ßyJPauKar xJKmtT mqm˙JkjJ~ rP~PZ @PrT @∂\JKftT ßyJPau \J~J≤

A≤JrTK≤Pj≤Ju ßyJPau V´∆k(@AFAYK\) S mJÄuJPhPvr oKr~o V´∆kÇ KmvõoJPjr IKfKg ßxmJ KjKÁf TrPf ßyJPauKaPf mxJPjJ yP~PZ j~jJKnrJo xMAKoÄkMuÇ FZJzJS gJTPZ kqJ ßx≤Jr, K\o, mOy“ lácPTJat, muÀo, APn≤ Ào S cJAKjÄ Ào S yqJKukqJcÇ FZJzJ xTu ßvsjLPkvJr oJjMPwr \jq YJKyhJr TgJ oJgJ~ KjP~ rP~PZ IPjT xMPpJV-xMKmiJÇ 17 fuJ KmKvÓ ßyJPauKaPf ßZJa-mz KoKuP~ 250 Kar Ckr Tã @PZÇ k´KfKa TPãr @TJr 40-47 Û~Jr KoaJr kpt∂ rP~PZÇ @r cJAKjÄ F FTA xJPg UJmJr CkPnJV TrPf kJrPmj 1 yJ\JPrrS ßmvL IKfKgÇ xMKmvJu Kula S kptJ¬ VJKzr kJKTtÄP~r mqm˙J rP~PZ YJr fJrTJ FA ßyJPauKaPfÇ CPuäUq, 1952 xJPu @PoKrTJr jqJvnJAPu yKuPc APjr k´go vJUJ YJuM y~Ç mftoJPj kOKgmLr KmKnjú ßhPv ßyJPauKar 1173 vJUJ rP~PZÇ

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com


8

UmrJUmr

21 - 27 June 2019

mJÄuJPhPvr kJakJfJr YJ FUj \JotJKjPf

AµJrPasJPk kT́· mqm˙JkjJ krJovtT Ko\JjMr ryoJ

kqJPTa\JPfJ ß\Ja Ka

dJTJ, 18 \Mj - A≤JrPasJPkr k´T· mqm˙JkjJ krJovtT Ko\JjMr ryoJjA≤JrPasJPkr k´T· mqm˙JkjJ krJovtT Ko\JjMr ryoJj TJTPnJPr WMo ßnPX dMPuJ dMPuJ ßYJPU IKlPx dMPT, Iux hMkPM r mJ KmPTPur @`J~ FT TJk YJ ßpj k´JehJK~jLÇ YJPk´KoT ßvRKUj oJjMPwr \jq YJ k´˜f M TJrL ßTJŒJKjèPuJr ßYÓJrS ßvw ßjAÇ lu, lMu mJ oKrPYr ˝Jh∏TL ßjA ßlînJPrr jJPo! fPm FmJr ßlînJr j~, FPxPZ kJakJfJr YJÇ Vro nJPf kJavJPTr ˝JPhr ßpoj fMujJ ßjA, F kJfJr èeJèPerS ßvw ßjAÇ PhvL~ mJ\JPr kJakJfJr YJ mÉu k´YKuf jJ yPuS FA YJ ßkRÅPZ ßVPZ ACPrJPkr mJ\JPrÇ \JotJKjKnK•T FTKa ˆJat@k ÈA≤JrPasJk' xŒ´Kf mJÄuJPhv ßgPT hMA aj kJakJfJr YJ KjP~PZÇ \JotJKjk´mJxL mJÄuJPhKv CPhqJÜJ Ko\JjMr ryoJj hM\j \JotJPjr xPñ KoPu VPz fMPuPZj k´KfÔJjKaÇ kJa oπeJuP~r IiLPj mJÄuJPhv kJaTu TrPkJPrvPjr xyPpJKVfJ~ S CPhqJPV ÈA≤JrPasJk' \JotJKjPf YJ ßjS~Jr FA k´Kâ~J ÊÀ TPrPZÇ Fr IÄv KyPxPm oJKjTVP†r ßuoMmJKzPf xJPz xJf ßyÖr \KoPf AKfoPiq YJw TrJ yP~PZ IrVJKjT kJaÇ Pnw\ èPe xoí≠ kJPar YJP~ @PZ UKj\ FmÄ jJjJj kPhr KnaJKoPjr xoJyJrÇ FPf rP~PZ k´YrM kKroJPe kaJKv~Jo, TqJuKx~Jo, SPoVJ-3áxy IPjT CkJhJj, pJ oJjmPhPyr \jq nLwe CkTJrLÇ cJ~PmKax, Có rÜYJk S Âh&?PrJV ßbTJPf CkTJrL FA kJjL~Ç TgJ yKòu A≤JrPasJPkr CPhqJÜJPhr FT\j

Ko\JjMr ryoJPjr xPñÇ FT xJãJ“TJPr KfKj fJÅr k´KfÔJj FmÄ kJPar YJ r¬JKjr CPhqJV KjP~ TgJ mPujÇ rÄkMPrr ßZPu Ko\JjMr mJÄuJPhv TíKw KmvõKmhqJuP~r ZJ©Ç \JotJKjr ßyJPyjPyAo KmvõKmhqJuP~ pJj ˚JfPTJ•r KcKV´ KjPfÇ ÈYJAPuA KmvõKmhqJu~ ßvw TPr ßoJaJ oJAPjr YJTKr TrPf kJrfJoÇ KT∂á KjP\r KTZM FTaJ TrJr APòaJ KZu k´mu,' yJKxoMPU mPuj Ko\JjMrÇ Ko\JjMPrr TgJ~, ÊÀaJ yP~KZu FT xºqJ~ @PrT xyk´KfÔJfJ \MKu~Jj ßmJrjJPrr xPñ @`J~Ç fJrkr ßhUJ ßoPu \MKu~Jj ßTJluJPrrÇ Kfj\Pj Kx≠J∂ ßjj KjP\Phr oPfJ TPr KTZM TrJrÇ rJfJrJKf Kmu ßVax mPj pJPmj, Foj ßTJPjJ CóJvJ KZu jJ fJÅPhrÇ ˝kú KZu FTaM @uJhJ KTZM TrJr, pJPf @KgtT xòufJ ZJzJS TuqJeoNuT KTZMS gJPTÇ FKv~J S @Kl∑TJr asKkTqJu ßhvèPuJr Kj\˝ keq ACPrJPkr mJ\JPr ZKzP~ ßhS~Jr k´JgKoT kKrT·jJ KjP~ ÊÀ y~ ÈA≤JrPasJk'Ç mJÄuJPhKv KyPxPm kJPar TgJA k´gPo oJgJ~ @Px Ko\JjMPrrÇ kJPbr mqJV S IjqJjq kJa\Jf keq KhP~ pJ©J ÊÀ y~Ç VP·r ZPu muPuj, È2015 xJPu @Ko @r \MKu~Jj FTmJr mJÄuJPhPv @KxÇ ßx xo~ VJ\LkMPr kJa\Jf kPeqr ßUJÅP\ pJA @orJÇ hMkPM rr UJmJPrr ßojMq KZu IKf xJiJre mJXJKu UJmJr∏cJu, nJf @r kJavJTÇ kJakJfJ xmK\ KyPxPm UJS~J pJ~ ßhPU ßmv IKnnNf yj \MKu~JjÇ' Frkr k´˜Jm @Px \MKu~JPj kã ßgPTÇ fJÅr nJwJ~, \JotJjrJ y~PfJ xmK\ KyPxPm kJakJfJ

UJPm jJ; fPm Ijq ßTJPjJ CkJP~ UJS~J ßVPu oª yPm jJÇ KbT ßxmJrA dJTJ~ kJa C“xPm ßhUJ y~ AxoJAu ßyJPxj UJPjr xPñÇ fJÅr xPñ kJakJfJr YJ KjP~ @PuJYjJ y~Ç KfKj fUj mJÄuJPhPv kJakJfJr YJ mJ\Jr\JfTrPe TJ\ TrPZjÇ mqx! ßxA ßgPT ÊÀÇ k´xñf, AxoJAu ßyJPxj UJj mftoJPj mJÄuJPhv xrTJPrr IiLPj kJakJfJr YJ k´TP·r CkPhÓJÇ Fr Kfj oJx kr AxoJAu UJj A≤JrPasJPkr IjMPrJPi 16 ßTK\ joMjJ YJákJfJ kJbJj \JotJKjPfÇ k´P~J\jL~ krLãJKjrLãJ ßvPw pJ©J ÊÀ TPr È\Ma-Ka'Ç \JotJKjr mJ\JPr F rTo FTKa kPeqr pJ©J xy\ KZu KT jJ∏Foj k´Pvúr \mJPm Ko\JjMr mPuj, ÈFPTmJPr oxíe ßp KZu jJ, fJ muJA mJÉuqÇ ACPrJPkr mJ\JPr jfMj ßTJPjJ UJhqkeq YJuM TrPf UrY y~ 20 yJ\Jr ACPrJÇ ßxRnJVqmvf, @orJ \JjPf kJKr 1996 xJPur @PV KV´Px kJakJfJr mqmyJr yP~PZÇ @r TL uJPV! @orJ SA ßrlJPr¿ mqmyJr TPr \JotJj TíKw oπeJu~ ßgPT ZJz TKrP~ KjuJo kJakJfJr YJP~rÇ' A≤JrPasJk k´JgKoTnJPm kJakJfJr YJ SwMPir ßhJTJjèPuJ~ KmKâ TrJr CPhqJV KjP~PZÇ ßnw\ YJP~r ßmv Thr gJTJ~ \JotJKjr mJ\Jr KjP~ ßmv @vJmJhL Fr xyk´KfÔJfJ S A≤JrPasJPkr k´T· mqm˙JkjJ krJovtT Ko\JjMr ryoJjÇ kJPar FA YJP~r irPjS rP~PZ IPjT ‰mKYfsqÇ kJÅYKa @uJhJ ˝JPh È\Ma-Ka' mJ\Jr\Jf TPrPZ fJrJÇ \JotJKjr KmvJu mJ\JPr I∂f vNjq hvKoT 5 vfJÄv \J~VJ TPr ßjS~Jr k´JgKoT kKrT·jJ KjP~

FPVJPò A≤JrPasJk, \JjJPuj Ko\JjMrÇ hLWtPo~JKh kKrT·jJ KjP~ FPVJPu FA k´TP·r IkJr x÷JmjJr TgJ CPuäU TPr Ko\JjMr mPuj, ÊiM xrTJKrnJPm YJ r¬JKj j~, FA k´TP·r oJiqPo ßhPv TotxÄ˙JPjr ßãP© jfMj oJ©J ßpJV yPf kJPrÇ FPT ßTªs TPr VPz CbPf kJPr jJjJ irPjr ßZJa S mz k´KfÔJjÇ ßpoj: C“kJhj, kqJPTK\Ä, kKrmyjxy IPjT KTZMÇ @r Fxm x÷JmjJ TJP\ uJVJPf IrVJKjT kJa C“kJhj, VPmweJ S Cjú~Pjr \jq @rS xrTJKr xyJ~fJ k´P~J\j mPu of fJÅrÇ È@®k´YJPrr AòJ ToÇ fJA VeoJiqPo To FPxKZÇ @Ko UMKv KjP\r oPfJ KTZM TrPf ßkPrÇ @r Í\Ma-Ka"-Fr kqJPTPa pUj ÍPoAc Aj mJÄuJPhv" ßuUJ ßhKU, nLwe VmtPmJi TKr,' fí¬ IgY ˝kúoJUJ ßYJU KjP~ @uJk ßvw TrPuj Ko\JjMr ryoJjÇ


UmrJUmr

21 - 27 June 2019

9

mqJÄPT aJTJ @PZ, fPm uMPa UJS~Jr oPfJ ßjA : xÄxPh k´iJjoπL dJTJ, 18 \Mj - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, TgJ FPxPZ mqJÄPT aJTJ ßjAÇ mqJÄPT aJTJ gJTPm jJ ßTj? ImvqA aJTJ @PZÇ fPm uMPa UJS~Jr aJTJ ßjAÇ @r pJrJ uMPa KjP~PZ fJPhrPT @orJ KYKjÇ KfKj mPuj, mJP\a KjP~ IpgJ KTZM KTZM TgJ mPu xJiJre oJjMwPT KmÃJ∂ jJ TrJA nJPuJÇ mJP\a pKh xKbTA jJ gJPT, oJ© 10 mZPrr oPiq mJÄuJPhv Ff CjúKf Tru KTnJPm? xÄxPh Vf 17 \Mj xŒNrT mJP\Par Skr @PuJYjJ~ IÄv KjP~ k´iJjoπL mJP\a KjP~ xÄxPh S mJAPr KmKnjú oyPur xoJPuJYjJr \mJm KhPf KVP~ F TgJ mPujÇ PmuJ 3aJ~ K¸TJr c. KvrLj vJrKoj ßYRiMrLr xnJkKfPfô xÄxPhr ‰mbT ÊÀ yPu k´iJjoπL xŒNrT mJP\Par Skr xoJkjL mÜmq ßhjÇ Vf míy¸KfmJr xÄxPh @VJoL 2019-20 IgtmZPrr mJP\a Ck˙JkPjr kr ßrJmmJr ßgPT 2018-19 xJPur xŒNrT mJP\Par Skr @PuJYjJ ÊÀ yP~ VfTJu ßvw y~ FmÄ xŒNrT mJP\a kJx y~Ç xŒNrT mJP\a kJx S o†MKr mrJ¨xy kJx yS~Jr @PV @PuJYjJ~ IÄv KjP~ k´iJjoπL mPuj, k´˜JKmf mJP\a S xÄPvJKif mJP\a KjP~ IPjT @PuJYjJ, IPjT TgJ mJAPrS yPò, FUJPjS yPòÇ ßTC ßTC muPZj, FA mJP\a KTZMA jJÇ pJrJ F irPjr oJjKxTfJ KjP~ TgJ muPZj fJPhr TJPZ @oJr FaJA k´vú, mJP\a pKh xKbTA jJ gJPT oJ© 10 mZPrr oPiq mJÄuJPhv Ff CjúKf Tru KTnJPm? ßvU yJKxjJ mPuj, ßTC muPZj mJP\a KhP~PZj mJ˜mJ~j TrPf kJPrjKjÇ mJP\a mJ˜mJ~j FTaJ Kmw~ @PZÇ @orJ mJP\a Ck˙Jkj TrKZ \Mj oJPxÇ FT mZr kr @mJr mJP\a ßhPmJÇ FT mZPr @oJPhr ßp mJP\a KmPvw TPr Cjú~j mJP\a pJ @orJ m˜mJ~j TKrÇ @oJPhr FTaJ Kj~o @PZ oJ^JoJK^ xo~ FTaJ KyxJm KjAÇ kKroJ\tj xÄPvJij TPr gJKT pJPf IgtaJ pgJpgnJPm TJP\ uJPVÇ ßxaJA xŒNrT KyPxPm kKrmKftf Ck˙Jkj TPr gJKTÇ k´iJjoπL mPuj, muJ yPò mJP\a mJ˜mJ~j TrPf kJKr jJ, ßxaJ pKh mPu, fJ yPu 61 yJ\Jr ßTJKa aJTJr mJP\a ßkP~KZuJo 2008 xJPuÇ @\PT ßxUJPj 5 uJU aJTJr SkPr YPu ßVPZ mJP\PaÇ FaJ fJ yPu @orJ TruJo KTnJPm pKh @oJPhr mJ˜mJ~Pjr hãfJA jJ gJPTÇ TJP\A @Ko mum Cjú~Pjr xMPpJVaJ xmJA KjPòÇ KmhMq“ KjP~ IPjPT TgJ mPuPZj, ßp KmhMq“ Ff C“kJhj yPuJ fJ yPu vfnJV kJ~ jJ ßTjÇ KmhMq“ k´T•èPuJ xmxo~ YJuM gJPT jJÇ k´PfqT KmhMq“PTªs xÄÛJr TrPf y~, mº gJPTÇ @\ 93 nJV oJjMw KT∂á KmhMq“ kJPòÇ V´JPo-VP† KmhMq“ ßkRÅPZ ßVPZÇ KcK\aJu mJÄuJPhvS yP~ ßVPZÇ dJTJ, 18 \Mj - Khj TP~T @PVA vsLuïJr xJPmT KâPTaJr xj“ \~xNptPT aMAaJPr KmmíKf KhP~ \JjJPf yP~PZ, KfKj ßmÅPY @PZjÇ TJre VJKzr iJÑJ~ TJjJcJr yJxkJfJPu fJr oífMqM yP~PZFoj Umr ZKzP~ kPzKZu kMPrJ A≤JrPja hMKj~J~Ç Foj yJ\JPrJ nM~J UmPrr rJ\fô A≤JrPjPaÇ xŒ´Kf 25Ka ßhPvr 25 yJ\Jr oJjMwPT KjP~ xoLãJ YJKuP~PZ TJjJcJr @∂\tJKfT FTKa \Krk xÄ˙JÇ xoLãJ~ CPb FPxPZ, xJrJ KmPvõr A≤JrPja mqmyJrTJrLPhr oPiq 86 vfJÄv oJjMwA nM~J UmPrr KvTJr yP~ YPuPZjÇ Fxm UmPrr IKiTJÄvA ZzJPò ßlxmMPTÇ F ZJzJ ACKaCm, aMAaJr FmÄ mäPVS nM~J UmPrr roroJÇ Px≤Jr lr A≤JrjqJvjJu VnPjt¿ APjJPnvj (Kx@AK\@A) jJPor xÄ˙Jr TrJ FA xoLãJ muPZ, ßmKvr nJV nM~J Umr ZKzP~ kzPZ oJKTtj pMÜrJÓs ßgPTÇ fJrkPrA rP~PZ rJKv~J S YLjÇ nM~J UmPr k´fJKrf yPf yPf A≤JrPjPar SkPr

ßvU yJKxjJ mPuj, @PrTaJ TgJ FPxPZ ßp, mqJÄPT aJTJ ßjAÇ mqJÄPT aJTJ gJTPm jJ ßTjÇ ImvqA aJTJ @PZÇ uMPa UJS~Jr aJTJ ßjAÇ @r pJrJ uMPa KjP~PZ fJPhrPT @orJ KYKjÇ ßTC ßhvJ∂r yP~ kPz @PZ IgmJ hMjtLKfr hJP~ TJrJVJPr mªLÇ IPjPTA mqJÄT ßgPT k´YMr aJTJ KjP~ @r ßTJPjJ Khj ßh~KjÇ F rTo mÉ WajJ @PZÇ xo~ FPu F mqJkJPr @orJ @PrJ @PuJYjJ TrPf kJrmÇ k´iJjoπL mPuj, mJÄuJPhv FUj pPgÓ hãfJr kKrY~ KhP~PZ mPuA @\PT Có k´míK≠ I\tPj @orJ IPjT Cjúf ßhPvr xJPg fJu KoKuP~ YuPf kJrKZ, pJ ßhPU Kmvõ ImJT yPòÇ mJÄuJPhv @\ KmPvõr TJPZ Cjú~Pjr Km˛~Ç ßpUJPj pJA ßxA ThraJ kJA, ßhvmJxL ßxA xÿJjaJ kJ~Ç IpgJ KTZM KTZM TgJ mPu xJiJre oJjMwPT KmÃJ∂ jJ TrJA nJPuJÇ @orJ pKh TJ\A jJ TrfJo hJKrPhsqr yJr 40 nJV ßgPT TPo 21 nJPV ßjPo @xf jJÇ 21 nJV ßgPT @PrJ jJoJmÇ k´iJjoπL mJP\aPT CóJKnuJwL @UqJK~f TPr xoJPuJYjJr \mJm KhPf KVP~ mPuj, ßTJPjJ oJjMPwr pKh CóJKnuJw jJ gJPT ßx ßTJPjJ I\tj TrPf kJPr jJÇ CóJKnuJw jJ gJTPu Fxm I\tj ßTJPjJnJPmA x÷m yPfJ jJÇ fPm KmVf mZrèPuJ~ mJP\a mJ˜mJ~j, kKrxÄUqJj FaJA k´oJe TPr @oJPhr uãqèPuJ xmxo~ mJ˜mKnK•T KZuÇ

KfKj mPuj, mJ˜mfJ yPuJ mJP\Pa KTZMaJ xÄPvJij, xÄPpJ\j FmÄ kKroJ\tPjr k´P~J\j y~ FmÄ @orJ k´Kf mZrA fJ TPr gJKTÇ FaJ @oJPhr ßhPv mPu j~, kíKgmLr xm ßhPv mJP\Pa k´˜JmjJ ßh~Ç ßpoj @Ko F mZr ßp k´˜JmjJ KjP~ @xKZ 2019-20 IgtmZPrr \jqÇ ßxUJPj @orJ FTaJ iJreJ TKr ßp @orJ Tf rJ\˝ @~ TrmÇ ßxA xJPg Cjú~Pjr mJP\aaJ @orJ KbT TKrÇ ßTJj uPãq kKrYJKuf yPm ßxaJ xMKjKhtÓ TKrÇ 2018-19 IgtmZPr @orJ ßp mJP\a KhP~KZuJo, ßxaJPfA kKrmftj kKroJ\tj TPr xÄPvJijL mJP\Par k´˜Jm @jJ yP~PZÇ k´iJjoπL KmKnjú kKrxÄUqJj fMPu iPr mPuj, 2018-19 IgtmZPrr xÄPvJKif mJP\Pa V´x mrJ¨ 5 uJU 49 yJ\Jr 652 ßTJKa aJTJ FmÄ Kja mrJ¨ 4 uJU 42 yJ\Jr 541 ßTJKa aJTJ KjitJre TrJ yP~PZÇ oNu mJP\Pa 62Ka oπeJu~ IjqJjq KmnJV S k´KfÔJPjr IjMTNPu Kja 4 uJU 64 yJ\Jr 573 ßTJKa aJTJ mrJ¨ KZuÇ xÄPvJKif mJP\Pa 37Ka oπeJuP~ IgmJ KmnJPVr V´x mrJ¨ 15 yJ\Jr 166 ßTJKa aJTJ míK≠ ßkP~PZÇ 25Ka oπeJu~ S KmnJPVr V´x mrJ¨ 36 yJ\Jr 348 ßTJKa aJTJ ysJx ßkP~PZÇ xJKmtTnJPm Kja 22 yJ\Jr 33 ßTJKa aJTJ ysJx ßkP~ xÄPvJKif mrJ¨ hJÅKzP~PZ Kja 4 uJU 42 yJ\Jr 528 ßTJKa aJTJÇ 37Ka oπeJu~ mJ KmnJPVr KmkrLPf xŒNrT o†MKr S mrJP¨r hJKm 15 yJ\Jr 166 ßTJKa aJTJÇ fjìPiq hJ~pMÜ mq~ 1 yJ\Jr 119 ßTJKa aJTJ FmÄ

ná~J UmPrr KvTJr 86 vfJÄv A≤JrPja mqmyJrTJrL

IjqJjq mq~ 14 yJ\Jr 47 ßTJKa aJTJÇ KfKj o†MKr hJKmèPuJ ßpj kJx TPr ßh~J y~ ßx \jq K¸TJPrr k´Kf @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, pJ UrY yP~ ßVPZ ßxaJr KTZMA TrJr ßjAÇ fJ ßpj kJx TPr ßhjÇ @orJ FKVP~ pJKò FKVP~ pJPmJÇ PTJPjJ hMjtLKfr k´oJe @oJr KmÀP≠ ßTC TrPf kJPrKj : kJmjJr „kkMr kJroJeKmT KmhMq“PTPªs hMjtLKfr xJPg \Kzf TotTftJ ZJ©hu TrPfj mPu \JKjP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuj, FT\j mJKuvf•ô KjP~ FPxPZjÇ kroJeM KmhMq“PTPªsr SA WajJ~ KpKj hJK~Pfô KZPuj, fJr KTZM kKrY~ @orJ ßkP~KZÇ FT xo~ KfKj mMP~Pa ZJ©hPur KjmtJKYf KnKkS jJKT KZPujÇ fJPT ßxUJj ßgPT xrJPjJS yP~PZÇ pUjA fgq ßkP~KZ, xJPg xJPg fJr KmÀP≠ mqm˙J KjP~KZÇ xÄxPh YuKf (2018-19) IgtmZPrr xŒNrT mJP\Pa kJPxr xo~ ZJÅaJA k´˜JPmr \mJm KhPf KVP~ VíyJ~j S VekNftoπL v o ßr\JCu TKrPor kPã mÜmq KhPf KVP~ KfKj Fxm TgJ mPujÇ xŒNrT mJP\a kJPxr @PV \JfL~ kJKat S KmFjKkr xhxqrJ ZJÅaJA k´˜JPmr @PuJYjJ~ IÄv ßjj FmÄ FTKa ZJÅaJA k´˜JPmr \mJm ßhj k´iJjoπLÇ k´iJjoπL mPuj, FUJPj (KmFjKkPf) Foj Foj ßuJT rP~ ßVPZj, \jì ßgPTA fJPhr YKr© hMjtLKfrÇ fJr TJreS @PZÇ FA huKa (KmFjKk) KpKj TPrKZPuj, KfKj ßxjJk´iJj gJTJ Im˙J~ xÄKmiJj S xJoKrT @Aj u–Wj TPr kÅYJ•Prr 15 @Vˆ UªTJr ßoJvfJPTr xJPg yJf KoKuP~ \JKfr KkfJPT xkKrmJPr yfqJr xJPg \Kzf KZPujÇ mñmºMPT yfqJr kr UMKjPhr AjPcoKjKa IctJrKaPT ßnJaJrKmyLj kJutJPoP≤ @Aj KyPxPm kJx TKrP~ KhP~KZPujÇ IP˘r oMPU xJP~o xJPymPT ãofJ ßgPT yKaP~ KjP\PT rJÓskKf ßWJweJ TPr ãofJ~ FPxKZPuj K\~JÇ ãofJ hUu TrJr kr fJPhr yJPf ßp hu VPz SPb, fJPhr YKr©aJ \JjJ CKYfÇ fJPhr C“xqaJA yPò hMjtLKfÇ hMjtLKfr oiq ßgPT CPb @xJÇ PvU yJKxjJ mPuj, ÈkÅYJ•Prr kr ßgPT hMjtLKfPT jLKf KyPxPm V´ye TPr pJrJ hLWtKhj rJÓs kKrYJujJ TPrPZ, xm \J~VJ~ FA ^ƒJa ZKzP~KZKaP~ ßrPU ßVPZÇ kroJeM KmhMq“PTPªsr hMjtLKfr mqJkJPr KfKj mPuj, mJKuvf•ô KjP~ @oJrS FTKa k´vú @PZÇ kroJeM KmhMq“PTªs ßxUJPj VPz CbPZ, ßxUJPj @r KTZM jJ ßkP~ ßku mJKuv! FaJ ßTJj mJKuv? TL mJKuv, ßxaJS k´vú? FaJ KT fMuJr mJKuv? ßTJj fMuJ? TJktJx fMuJ jJ KvoMu fMuJ jJKT KxjPgKaT fMuJ, jJKT \MPar fMuJÇ @r mJKuv KjP~ rJ˜J~ @PªJuj TrPf ßhUuJoÇ Ff oJjMw, Ff mJKuv FTKhPj KTPj ßluu KTnJPm? FA mJKuv ßTjJr aJTJr ß\JVJjhJr ßT fJ @r muPf YJA jJÇ âov @˙J yJKrP~ ßluPZj xJiJre oJjMwÇ fJr k´nJm kzPZ IgtjLKf S rJ\QjKfT YYtJ~Ç fJA nM~J Umr ÀUPf IKmuP’ xrTJr S xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoèPuJr xKâ~ yS~J k´P~J\j mPu IKnof KhP~PZ xÄ˙JKaÇ Vf mZPrr 21 KcPx’r ßgPT FA mZPrr 10 ßlmsM~JKr kpt∂ YJuJPjJ FA xoLãJKa xrJxKr S IjuJAPj xJãJ“TJPrr oJiqPo TrJ yP~PZÇ xoLãJr lu muPZ, nM~J UmPr xmPYP~ xyP\ k´nJKmf yPò KoxPrr oJjMwÇ @r xmPYP~ ßmKv xPªyV´˜ kJKT˜JKjrJÇ KT∂á mqKÜVf \LmPj xJoJK\T oJiqoèPuJr j\rhJKr FmÄ A≤JrPja \MPz IKmvõJPxr \Ju mÉ hNr ZKzP~ kPzPZÇ xÄ˙JKar kã ßgPT ßlj IxuJr yqJŒxj mPuj, F mZPrr xoLãJKa ÊiM A≤JrPja TfaJ hMmtu, ßxA k´vúaJA fMPu iPrKj kJvJkJKv ßhUJ ßVPZ, xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqoèPuJ jJVKrTPhr ‰hjKªj mqKÜ \LmPj ßpnJPm Tftífô luJPò fJ KjP~ k´mu I˝K˜Pf xJiJre oJjMwÇ


10

UmrJUmr

21 - 27 June 2019

VefPπr ßj©L TJrJ∂rJPu, ßhv YuPZ FTjJ~TfPπ : lUÀu

dJTJ, 18 \Mj - Ko\tJ lUÀu AxuJo mPuj, @S~JoL uLV \jKmKòjú hu yP~ kPzPZÇ xrJxKr FThuL~ vJxj TJP~o jJ TPr xÄxhPT mqmyJr TPr FThuL~ mqm˙J YJuJPòÇ TgJ~ TgJ~ muJ y~ jqJ~KmYJr KT∂á ßTJgJ~ jqJ~KmYJr, ßhPv @\ IrJ\TfJ, xoJP\ Kmví⁄uJ, UMj, iwte @r ©JPxr rJ\fô TJP~o yP~PZÇ mªMT @r mMPar KjPwe KhP~ ßhv vJxj TrJ pJ~ jJÇ fJA KmFjKk @PªJuj TPr KjrPkã, f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj @mJPrJ KjmtJYj @hJ~ TPr ßjPmÇ ßxJomJr xTJu xJPz 11aJ~ bJTMrVJÅS ß\uJr yKrkMr CkP\uJ KmFjKk @P~JK\f ˙JjL~ KmFjKkr TKotxnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq Fxm TgJ mPujÇ KfKj @PrJ mPuj, @kjJrJ \JPjj VefPπr ßj©L @\ TJrJ∂rLeÇ ßhv YuPZ '75-Fr mJTvJuL TJ~hJ~ FTjJ~TfPπÇ xo~ FPxPZ @mJPrJ VefπPT C≠JPrr \jq @PªJuj xÄV´JPorÇ mftoJj xÄxh IQmi xÄxh, \jVPer ßnJPa KjmtJKYf y~Kj, \jVPer ßnJa cJTJKf TrJ yP~PZÇ hMntJVq @oJPhr ßp, @orJ \jVPer IKiTJr rãJ TrPf kJKrKjÇ F xrTJr ßhPvr rJÓspπPT mqmyJr TPr ãofJPT TMKãVf TPr ßrPUPZÇ @orJ mqJuPa KmvõJx TKr mPu

kJKrkJKvõtT Im˙J KmYJr TPr ßnJPa IÄv KjP~KZuJoÇ FmJPrr TJrYMKkr KjmtJYPj @S~JuLV K\PfPZ KT∂á Vefπ krJK\f yP~PZÇ xnJ~ ßoJ: @xVr @uLr xnJkKfPfô Ko\tJ lUÀu AxuJo mPuj, FmJr yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ Ee KjP~ mJP\a k´e~j TrJ yP~PZÇ Fxm aJTJ uMParJPhr kPTPa pJPmÇ iKj @PrJ iKj yPmÇ FmJPrr mJP\Par @P~r ßmKvr nJV Igt pJPò xrTJPrr TotTftJ-TotYJrLPhr TJPZÇ fJPhr VJKz, IjMhJjxy xMPpJV-xMKmiJ mJzJPjJ yP~PZÇ KT∂á TíwTPhr TgJ nJmJ y~KjÇ fJA xJiJre oJjMPwr oMPU yJKx ßjAÇ TJre mzPuJTPhr \jq ßp mJP\a, fJPf fJrJ Ee TPr @PrJ mzPuJT yPmÇ F ßgPT oJjMwPT oMÜ TrPf yPmÇ oJjMwPT xm IjqJ~-IKmYJr ßgPT rãJ TrPf yPmÇ TotLPhr mKu, yfJv yPu YuPm jJÇ @PªJuPj K\fJr \jq oJP^ oJP^ KkKZP~ @xPf y~Ç AjvJ @uäJy, @orJ fíeoNPur rJ\jLKf @PrJ ß\JrhJr TrmÇ @oJPhr ZJ©hu, pMmhu, TíwThuxy xm IñxÄVbPjr TotLPhr KjP~ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~JPT @APjr oJiqPo oMÜ TPr @jmÇ ßnJa, mqJua ZJzJ @oJPhr ßTJPjJ I˘ ßjAÇ @orJ Kj~ofJKπT @PªJuPj KmvõJxLÇ fJA IKmuP’ KjrPkã KjmtJYj KhPf

c. ACjNPxr „kT• KjP~ TJaátj mA ßmr TrPmj käJjaá dJTJ, 18 \Mj - \JotJKjr CAxmJPcPj Vf 18 ßo IjMKÔf ÈPl∑¥x Im ßxJvqJu Km\Pjx' ßlJrJPo ßjJPmu uKrP~a k´Plxr oMyJÿh ACjNx l∑JP¿r k´UqJf ßu ßoJh kK©TJr TJatKM jˆ käJjaMr xJPg ‰mbT TPrjÇ Fr @PV F mZPrr 24 oJYt uMPéomJPVtr VsqJ¥ cJPYx @P~JK\f FTKa oiq¤PnJP\ k´Plxr ACjNPxr xJPg @uJkTJPu käJjaM xJoJK\T mqmxJr iJreJr k´Kf VnLr @V´y ßhUJjÇ FrA kKrPk´KãPf käJjaM \JotJKjr FA ßlJrJPo k´Plxr ACjNxPT ÈvqJPcJ' TrPf l∑J¿

yPmÇ @oJPhr hJKm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj KhPf yPmÇ IjMKÔf ßpRg TKotxnJ~ mÜmq rJPUj, ß\uJ KmFjKkr xnJkKf ‰foMr ryoJj, Iiqã jMÀu AxuJo, @PjJ~JÀu yT, AxoJAu ßyJPxj, ßr\M~JjMu yT KmvõJx, CkP\uJ ZJ©hPur xnJkKf ßoJ: TJP~x, pMmhPur xnJkKf ßoJfJP~r ßyJPxj, oKyuJ hu xnJPj©L jJ\oJ kJrnLj, ZJ©hu xŒJhT Kr~Jh ßyJPxj S KmFjKkr CkP\uJ xJÄVbKjT xŒJhT vKlTMu AxuJo, @»MuäJ @u oJoMj, xMufJjMu ßlrPhRx js, @jZJÀu AxuJo, vKrl @yPoh k´oMUÇ F xo~ CkK˙f KZPuj, ß\uJpMmhu xJiJre xŒJhT oJymMmMr ryoJj fMKyj, yKrkMr CkP\uJr ZJ©hu, pMmhu, TíwThPur KmKnjú ˜Prr vf vf ßjfJrJÇ @S~JoL uLV xrTJr VefπPT yfqJ TPrPZ rJeLvÄQTu (bJTMrVJÅS) xÄmJhhJfJ \JjJj, CkP\uJ S ßkRr KmFjKk @P~J\Pj rJeLvÄQTu KcKV´ TPu\ yu ÀPo TotL xoJPmPv KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuj, mftoJj @S~JoL uLV xrTJr VefπPT yfqJ TPrPZÇ ãofJr IkmqmyJr TPr mªMPTr ju ßhKUP~ \jVePT bKTP~PZ FA xrTJrÇ FPf KmFjKk bPTKj mrÄ yfqJ TrJ yP~PZ VefπPTÇ

mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ FPxKZu hLWt rÜã~L xÄV´JPor oiq KhP~Ç fJA xÄV´JPor oJiqPo VefπPT CöLKmf TrPf yPmÇ fJA @xMj Vefπ C≠JPrr xÄV´JPo ^JÅKkP~ kKz ßhvPT TuMKwfoMÜ TKrÇ F xrTJPrr kfj WKaP~ \JKfPT oMÜ TKrÇ ßxJomJr KmPTPu TotL xoJPmPv KmFjKkr oyJxKYm F TgJèPuJ mPujÇ F xo~ TKotxnJ~ @PrJ mÜmq rJPUj∏ ß\uJ KmFjKkr xnJkKf ‰f~oMr ryoJj, xy-xnJkKf js ßYRiMrL, ß\uJ TíwT hPur xnJkKf @PjJÀu yT, yKrkMr CkP\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT @uyJ\ AxoJBu ßyJPxj, ß\uJ KmFjKkr xhxq ACKj~j KmFjKkr xnJkKf ßr\M~JjMu yT KmvõJx, ß\uJ ZJ©hPur xnJkKf ßoJ: TJP~x, ß\uJ pMmhPur xnJkKf @mjMr ßYRiMrL, CkP\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT @fJCr ryoJj, pMmhPur xnJkKf ßoJ: oKjÀöJoJj oKj S pMmhPur xyxnJkKf oJyoMhMj jmL kJjúJ, oKyuJ hPur xnJPj©L jJ\oJ kJrnLj, CkP\uJ ZJ©hPur xJiJre xŒJhT @SuJh ßyJPxj k´oMUÇ ßpRg TKotxnJ Ck˙Jkj TPrj CkP\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT yprf @uLÇ CkP\uJ ßkRr KmFjKkr xnJkKf xJyJ\Jj @uL IjMÔJPj xnJkKffô TPrjÇ

ßgPT @PxjÇ fJPhr \JotJKjPf Im˙JjTJPu käJjaM xnqfJr k´Kf KTZM èÀfr ÉoKT ßpoj xŒh ßTªsLTre, \umJ~M kKrmftj, rJ\QjKfT Yrok∫J AfqJKh KmwP~ k´Plxr ACjNPxr híKÓnKñ FmÄ jfMj xnqfJ ‰fKrPf xJoJK\T mqmxJ S ãMhE s e TL nNKoTJ kJuj TrPf kJPr ßx KmwP~ fJr TP~TKa xJãJ“TJr V´ye TPrjÇ Fxm xJãJ“TJPrr lu KyPxPm KfKj k´Plxr ACjNPxr TJP\r Skr FTaJ TJatjM mA ßmr TrJr kKrT•jJ TrPZj mPu \JjJjÇ käJjaMr TJP\r kKrKi S k´nJm mÉ @PVA l∑J¿ ZJKzP~ kíKgmLr mÉ ßhPv Km˜ífÇ KfKj fJr k´KfÔJj ÈTJatKM jÄ lr Kkx'-Fr oJiqPo KmPvõr k´UqJf IPjT TJatKM jˆPT xJPg KjP~ vJK∂kNet kíKgmL k´KfÔJ~ TJ\ TPr pJPòjÇ k´Plxr ACjNPxr xJãJ“TJrèPuJ V´yPer xo~ KfKj IPjT TJatjM KjotJe TPrjÇ


UmrQmKY©

21 - 27 June 2019

mOy¸Kfr YJÅPh Kouu jMj UJmJr jMjS FmJr Kouu ßxRro§Pur Ijq ßTJPjJ V´PyÇ WajJKa FA k´goÇ @r fJ KoPuPZ ßxRro§Pur xmPYP~ mz V´y míy¸Kfr IPjTèPuJ YJÅPhr FTKa-ACPrJkJ~Ç fJr lPu, KmùJjLrJ @PrJ KjKÁf yP~PZj, kíKgmLr oPfJA umeJÜ fru \Pur KmvJu KmvJu xJVr, oyJxJVr rP~PZ míy¸Kfr SA YJÅPhÇ ßnPx pJPò ACPrJkJ @oJPhr oPfJA xoMPhsr \PuÇ P\qJKfKmtùJjLrJ @PVA @ÅY TrPf ßkPrKZPuj, ACPrJkJ IPjTaJ fJuvJÅPxr oPfJÇ fJr ßnfPr rP~PZ KmvJu KmvJu xJVr, oyJxJVrÇ KT∂á ßxèPuJ KTPx nrJ, fJ KjP~ xÄv~ KZu KmùJjLPhrÇ TJrS iJreJ, ßxA xJVr, oyJxJVrèPuJ nrJ fru \PuÇ TJrS-mJ iJreJ, ßxèPuJ nrJ KoPgj mJ APgPjr oPfJ fru yJAPcsJTJmtPjÇ KT∂á UJmJr jMj mJ ßxJKc~Jo ßTîJrJAPcr yKhx ßouJ~ FmJr IPjT ßmKv KjKÁf yS~J ßVu, míy¸Kfr FTKa YJÅh ACPrJkJr KkPbr (xJrPlx) fuJ~ ßp KmvJu KmvJu xJVr S oyJxJVrèPuJ rP~PZ, ßxèPuJ nrJ rP~PZ kJKjPfAÇ ßxUJjTJr xJVr, oyJxJVrèPuJS @oJPhr kíKgmLr oPfJAÇ TJre @oJPhr xJoMKhsT umPeS pPgÓ kKroJPe gJPT ßxJKc~Jo ßTîJrJAcÇ A≤JrPjaÇ

xoMPhs cámJPjJ yPò KmoJj xJVPrr KjPY KmPvõr xm mz Kgo kJTt QfKr TrPZ mJyrJAjÇ @r ßxKar \jq @˜ FTKa KmoJjPT KjP~ pJS~J yPò kJKjr KjPYÇ xŒ´Kf KmvJu FA KmoJj KjP~ pJS~Jr FTKa KnKcS k´TJKvf yP~PZÇ k´J~ FT uJU mVtKoaJr FuJTJ\MPz QfKr yPò FA Kgo kJTtÇ @r SA Kgo kJTt xJ\JPjJr \jq FTKa 70 KoaJr u’J ßmJK~Ä 747 KmoJjPT cMmJPjJ yPò xoMPhsr fuJ~Ç Vf ßxJomJr FT xÄmJh xÄPÿuPj FA ßWJweJ TrJ y~Ç FA KmoJjKaA Kgo kJPTtr Ijqfo @Twte yPm mPu hJKm TrJ yP~PZ SA xÄmJh xPÿuPjÇ Kgo kJTtKa @VPˆA UMPu ßh~J yPm kptaT S C“xMT \jVPer \jqÇ TP~T oJx iPrA Fr k´˜MKf YuPZÇ APfJoPiqA xJoJjq ©MKapMÜ FTKa KmoJjPT xJVPrr kJKjr Skr KhP~ xrJxKr nJKxP~ KjP~ pJS~J yP~PZÇ FA KmvJu TJP\r FTKa KnKcS k´TJv ßkP~PZÇ KmoJjKaPT kJKjr fuJ~ KjP~ pJS~Jr @PV fJPf KTZM kKrmftj TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg jfMj TPr rX TrJ yP~PZÇ A≤JrPjaÇ

hJmJr WMÅKar hJo 7 ßTJKa aJTJ! k´J~ 55 mZr iPr mJKzPf kPzA KZu hJmJr WMÅKaKaÇ FTKa k´yrLr ßZJ¢ oNKftr oPfJ WMÅKa, pJr oJgJ~ ßyuPoa, yJPf fPuJ~JrÇ CófJ 8.8 ßxK≤KoaJrÇ KT∂á FA FTaJ hJmJr WMÅKar hJo ßp Ff yPf kJPr fJ T•jJS TPrjKj SA kKrmJPrr ßTCÇ @VJoL \MuJA oJPx KjuJPo CbPZ FA WMÅKaKaÇ KjuJPo FA WMÅKar hr k´J~ 1 KoKu~j kJC¥ kpt∂ yPf kJPr mPu oPj TrJ yPòÇ IgtJ“ aJTJr KyPxPm pJ k´J~ 7 ßTJKa aJTJr xoJjÇ 1964 xJPu ÛauqJP¥r FT IqJK≤T K\KjPxr KmPâfJ Ijq FT KmPâfJr TJZ ßgPT 5 kJCP¥r KmKjoP~ KTPjKZPuj FA hJmJr WMÅKaÇ SA KmPâfJr oífMqr kr ßgPT fJr ßoP~ FKa pfú TPr ßrPU KhP~KZPuj mJKzr @xmJPmr cs~JPrÇ FTKhj IqJK≤T xÄV´y ßhUPf FUJPj FPx FA WMÅKar KhPT j\r kPz k´fúf•ôKmh @PuT\J¥Jr TqJcJPrrÇ fJrkr aJjJ Z~ oJx VPmweJ YJKuP~ KfKj FKar GKfyJKxT èÀfô xŒPTt KjKÁf yjÇ KfKj \JjJj, 1831 xJPu ÛauqJP¥r uMAx @APur FT mJuMr ˜Nk ßgPT C≠Jr TrJ y~ ÈS~JurJx aJÛ S~JKr~r ßYxoqJj'r hJmJr ßxaÇ KmPvwùPhr oPf, ©P~Jhv vfJ»Lr k´goJPit KxºMWaPTr hJÅf KhP~

FKa jrSP~Pf ‰fKr yP~KZu ßxUJjTJr ßpJ≠JPhr IjMTrPeÇ FA hJmJr ßxPar xJPg ßoJa 93Ka WMÅKa C≠Jr y~, pJr 82Ka WMÅKa KmsKav KoCK\~JPo @r mJKT 11Ka ÛauqJP¥r jqJvjJu KoCK\~JPo xÄrKãf rP~PZÇ FA hJmJr ßxPar KmPvwfô yPuJ FKar ßoJa WMÅKar xÄUqJ 98KaÇ Fr oPiq 93Ka WMÅKa C≠Jr yP~PZ FmÄ FTKa ßpJ≠J S YJrKa k´yrLr ßUJÅ\ ßoPuKjÇ @VJoL 2 \MuJA u¥Pjr xhKmr ÈSfl oJˆJr ÛJukYJr IqJ¥ S~JTt Im @at'-F KjuJPo CbPm FA hMsJkq hJmJr WMÅKaKaÇ A≤JrPjaÇ

lu ßhKUP~ mqJÄT cJTJKf

THE ULTIMATE EVENT PLANNING & CATERING COMPANY

GETTING MARRIED? CONGRATULATIONS!

xMªr S xM˝JhM lu jJvkJKfÇ kMKÓèexoí≠ F lu k´JYLj KV´Px KYKT“xJr TJP\ mqmyJr TrJ yPfJÇ KT∂á Ff CkTJrL lu mqmyJr TPr n~Jmy WajJ WKaP~PZj AxrJAPur FT mqKÜÇ KmPvõ Ff mqJÄT cJTJKfr WajJ WaPZ ßp, mqJkJrKa KjP~ TotTftJPhr oPiq FTaJ @fï TJ\ TPrÇ fJA ßTJPjJ KTZM yJPf iPr ßxaJPT pKh I˘ muJ y~, fJyPu xyP\A nzPT pJj fJrJÇ KbT Foj TJ\Ka TPr hMA mqJÄPT cJTJKf TPrPZj 47 mZr m~xL SA mqKÜÇ fPm fJr ßTRvuaJ KnjúÇ jJvkJKf \JPfr FT lPu TJPuJ rX TPr ßxaJPT ßV´Pjc mPu n~ ßhKUP~ hMA mqJÄPTr TotTftJPhr TJZ ßgPT Igt @hJ~ TPrj KfKjÇ TJPuJ rX TrJ jJvkJKf yJPf ßhvKar KmrPxmJ vyPrr ßkJˆJu mqJÄPT dMPTj KfKjÇ fJrkr TotTftJPhr mPuj, fJPT pKh aJTJ ßh~J jJ y~ fJyPu ßV´Pjc KmP°Jre WaJPmjÇ FPf TotTftJrJ n~ ßkP~ fJr TgJ oPfJ TJ\ TPrjÇ aJAox Im AxrJAPur k´KfPmhPj muJ yP~PZ, F WajJr kJÅY Khj kr SA mqKÜ @PrTKa mqJÄPT KVP~ FTA TJ\ TPrjÇ fPm Ff YJuJKTr krS kMKuPvr yJPf irJ kPzPZj KfKjÇ A≤JrPjaÇ

yKhx Kouu ßmsJ† pMPVr \ñu ßmsJ† pMPV mjqJ~ cMPm KVP~KZu @˜ FTaJ \ñuÇ YJr yJ\Jr mZPrr ßmKv xo~ iPr oJKar KjPY YJkJ KZu ßxKaÇ xoMPhsr ßjJjJ \u, mJuM FmÄ WJPxr KjPY k´J~ yJKrP~A KVP~KZuÇ KT∂á FTaJ oJ© WNKet^zA xmKTZM kJPfi KhPuJÇ oJKa lMÅPz CPb FPuJ ßmsJ† pMPVr ßxA \ñuÇ hKãekKÁo KmsPaPjr SP~uPx xŒ´Kf FA WajJ WPaPZÇ Vf 22 ßo ßxUJPj @ZPz kPz WNKet^z yqJjJÇ fJr krA xoMhs fLrmftL mgt FmÄ @KjäJx V´JPor oiqmftL Kfj-YJr KTPuJKoaJr FuJTJ\MPz SA \ñPur yKhx ßoPuÇ ybJ“ oJKa lMÅPz ßmKrP~ @xJ SA \ñu KjP~ yAYA kPz KVP~PZ YJKrKhPTÇ KmKnjú xÄmJhoJiqo FmÄ ßxJvqJu KoKc~J~ APfJoPiqA SA \ñPur ZKm ZKzP~ kPzPZÇ fJPf KvTzmJTzxPof mÉ VJPZr ImKvÓ IÄvPT oJgJ fMPu hJÅKzP~ gJTPf ßhUJ KVP~PZÇ ßTJPjJ ßTJPjJ VJPZr Skr @mJr WJPxr @˜reS ßYJPU kPzPZÇ ybJ“ TPr xJoPj @xJ FA \ñu KjP~ oJjMPwr oPiqS ßTRfNyu ßhUJ KhP~PZÇ ßTC ßTC FA \ñPur xJPg KmuM¬ yP~ pJS~J FT xnqfJr ßpJVS UMÅP\ ßkP~PZjÇ fJPhr TgJ~, SA FuJTJ~ \jmxKfS KZuÇ mjqJ @aTJPf YJKrKhPT o\mMf mJÅiS KjotJe TPrKZPuj ßxUJjTJr oJjMwÇ \jvsMKf, ßoPrKcc jJPor FT oKyuJ kMPrJKyf TftPmq ImPyuJ TrPu fJr fhJrKTr hJK~Pfô gJTJ FTKa TMP~Jr \u CkPY kPzÇ fJPfA xm KTZM cMPm pJ~Ç cMPm pJS~J SA \ñPu kJAj, ST, mJPYtr oPfJ VJZ KZu mPu iJreJÇ xoMPhsr \u˜r míK≠ ßkPu ßxèKu ßjJjJ \Pur KjPY fKuP~ pJ~ mPu \JKjP~PZ KmsPaPjr ßoPasJ xÄmJhk©Ç ˙JjL~ mJKxªJrJ \JKjP~PZj, Fr @PVS SA FuJTJ~ KTZM VJPZr ImKvÓ IÄv ßYJPU kPzPZÇ oJjMPwr \LmJvì FmÄ kÊkJKUPhr kJP~r ZJkS UMÅP\ ßkP~PZj k´fúf•ôKmhrJÇ fPm Km˜íf FuJTJ \MPz \ñPur yKhx FA k´goÇ A≤JrPjaÇ

11

VENUES • CATERING • DÉCOR AND EVERYTHING IN-BETWEEN The ALL IN ONE Wedding Company Unit 10, Abbey Trading Point, Canning Road Stratford, London E15 3NW Tel: 0208 522 4528 Mob: 07545 881 924 / 07956 237 128 info@sultancaterers.co.uk

www.sultancaterers.co.uk 1

1


12

Surma 21 - 27 June 2019

Kmvõ \Ko~f ßjfímOPªr IÄvV´yPe 15 \MuJA u§Pj ÍvfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj" xlu TrJr IJymJj ACPT \Ko~Pfr u§Pj @VJoL 15 \MuJAP~ IjMKÔfmq \Ko~Pfr vfmJKwtTL xPÿuj xmtJfìT xlu TrPf Vf 6 \Mj mOy¸KfmJr oJrTJ\Mu CuMo u§Pj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr \ÀKr hJK~fôvLu ‰mbT S vJ~UMu yJhLx @uäJoJ KvyJm C¨Lj ry”-Fr ˛rPe ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoPhr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoh-Fr kKrYJujJ~ hJK~fôvLu ‰mbPT \Ko~f ßjfímª O mPuPZj, oMxKuo CÿJyr mOy•o xÄVbj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo fJr ßVRrPmJöu vf mZr kNet TrPf pJPòÇ vfJ»Lr ßVRrmo~ GKfPyqr C•rJKiTJr myjTJrL F GKfyJKxT xÄVbPjr

vfmZr kNKft CkuPã xoP~r xmPY mz hJKm yPuJ Kmvõ\jLj F ßvsÔ TJPluJr TtLKfVJÅgJ Kmvõo~ ZKzP~ ßh~JÇ pJPf CÿJy fJr yJrJPjJ ßVRrm kMjÀ≠JPr xKbT ßrJcoqJPkr xºJj uJPn xão y~Ç \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPT @VJoL 15 \MuJA, ßxJomJr u§Pjr rP~u KrP\¿L yPu ÍvfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj" TrPf pJPòÇ F GKfyJKxT IjMÔJPj KmKnjú ßhv ßgPT @Vf Kmvõ \Ko~f ßjfímª O èÀfôkeN t mÜmq k´hJj TrPmjÇ FPf k´iJj IKfKgr mÜmq k´hJj TrPmj \Ko~Pf CuJoJ KyPªr ßk´KxPc≤ Kmvõ mreq @Puo @uäJoJ ‰x~h @rvJh oJhJjLÇ KmPvw IKfKgr mÜmq k´hJj TrPmj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo mJÄuJPhPvr KxKj~r xy xnJkKf

vJ~UMu yJhLx @uäJoJ fJlJöáu yT yKmV†L, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo kJKT˜JPjr xnJkKf mwtL~Jj rJ\jLKfKmh oJSuJjJ l\uMr ryoJj, \Ko~Pf CuJoJ KyPªr ßxPâaJKr ß\jJPru ˝jJoijq AxuJoL ÛuJr oJSuJjJ oJyoMh oJhJjL, \Ko~Pf CuJoJ xJC“ @Kl∑TJr ßxPâaJKr ß\jJPru mreq AxuJoL ÛuJr oMlKf AmsJKyo mJoÇ ACPT \Ko~f ßjfímª O @VJoL 15 \MuJA IjMKÔfmq ÍvfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj" xmtJfìT xlu TrJr \jq xTPur k´Kf èÀfôkeN t nëKoTJ rJUJr ChJ• @øJj \JjJjÇ hJK~fôvLu ‰mbPT CkK˙f KZPuj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xy-xnJkKf oJSuJjJ @»Mu oK\h, ßas\JrJr yJKl\ ÉxJAj @yoh

KmvjJgL, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoh, xyTJrL ßas\JrJr oMlKf oMfJKyr Kx¨LT, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr CkPhÓJ @uyJ\ô UJKux Ko~J, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr fJlKxÀu ßTJr@j Kmw~T xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ßoJ˜JT @yoh, pMm Kmw~T xŒJhT oMlKf ‰x~h Kr~J\ @yoh, xyTJrL k´YJr xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ rvLh @yoh, KjmtJyL xhxq yJKl\ oJSuJjJ UJPuh @yoh, yJKl\ xJKhTáu AxuJo, @KvT @uL k´oUM Ç xnJ~ yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgLPT @øJ~T S ‰x~h jJBo @yohPT xhxq xKYm TPr vfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj mJ˜mJ~j TKoKa Vbj TrJ y~Ç hJK~fôvLu ‰mbPT oyJj @uäJyr hrmJPr vJ~UMu yJhLx @uäJoJ KvyJm C¨Lj ry”-Fr oJVKlrJf S \JjúJPf CÅYá oJTJPor \jq ßhJ~J kKrYJujJ TPrj ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhPvr jJP~Pm @Kor oJSuJjJ uMToJj yJKToÇ - ßk´x KmùK¬Ç

vfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj mJ˜mJ~j TKoKa Vbj KrxJATu, lác S VJPctj SP~ˆ xÄV´Pyr yJKl\ ÉxJAj @øJ~T, ‰x~h jJBo xhxq xKYm fJKrPU kKrmftj FPjPZ TJCK¿u AxuJo ACPTr CkPhÓJ @uyJ\ô UJKux Ko~J,\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr fJlKxÀu ßTJr@j Kmw~T xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ßoJóJT @yoh, pMm Kmw~T xŒJhT oMlKf ‰x~h Kr~J\ @yoh, xyTJrL k´YJr xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ rvLh @yoh, KjmtJyL xhxq yJKl\ oJSuJjJ UJPuh @yoh,yJKl\ xJKhTáu AxuJo, @KvT @uL k´oMUÇ u§Pj @VJoL 15 \MuJAP~ IjMKÔfmq \Ko~Pfr vfmJKwtTL xPÿuj xmtJfìT xlu TrPf Vf 6 \Mj, mOy¸KfmJr oJrTJ\Mu CuMo u§Pj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr \ÀKr hJK~fôvLu ‰mbPT \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoPhr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoh-Fr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç CPuäUq \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo AC.PT @VJoL 15 \MuJA, ßxJomJr u§Pjr rP~u KrP\¿L yu F ÍvfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj" TrPf pJPòÇ

xnJ~ @VJoL 15 \MuJA IjMKÔfmq ÍvfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj" xmtJfìTnJPm xlu TrJr \jq yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgLPT @øJ~T S ‰x~h jJBo @yohPT xhxq xKYm TPr vfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj mJómJ~j TKoKa Vbj TrJ y~Ç hJK~fôvLu ‰mbPT CkK˙f KZPuj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xy xnJkKf oJSuJjJ @»Mu oK\h, ßas\JrJr yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvjJgL,xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoh, xyTJrL ßas\JrJr oMlKf oMfJKyr Kx¨LT,\Ko~Pf CuJoJP~

vfmJKwtTL \Ko~f xPÿuj mJ˜mJ~j TKoKa: @øJ~T yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgL, pMVì @øJ~T oJSuJjJ @vlJTár ryoJj, oJSuJjJ vJoxMu @uo KT~JokMrLÇ xhxq xKYm oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoh, pMVìxKYm yJKl\ oJSuJjJ oMvfJT, yJKl\ oJSuJjJ ‰x~h ÉxJAj @yohÇ k´YJr xKYm oMlKf ‰x~h Kr~J\ @yoh, pMVì k´YJr xKYm oJSuJjJ jJ\oMu yJxJj, yJKl\ rKvh @yohÇ xhxq yJKl\ K\~J CK¨j, yJKl\ oJSuJjJ UJKuh @yoh, ‰x~h Ê~JAm @yoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KrxJATu mJ kNe”mqmyJr CkPpJVL kKrfqÜ xJoV´L, CKòÓ UJhqhsmq S mJVJPjr IJm\tjJ xÄV´Pyr KhjèPuJPf kKrmftj FPjPZ TJCK¿uÇ IJm\tjJ xÄV´y TJptâo, KrxJAKTîÄ mJ kNe”mqmyJrPpJVqTre S rJ˜J kKrÛJr kKròjú TJptâoPT IJPrJ Cjúf TrJr k´go khPãk KyPxPm FA kKrmftj IJjJ yP~PZÇ CPuäUq, IJVJoL 10 mZPr mJrJr \jxÄUqJ k´J~ 60 yJ\Jr ßmPz 3 uJU 70 yJ\JPr CjúLf yPf kJPr mPu iJrjJ TrJ yPòZ, pJ u§Pjr Vz yJPrr fáujJ~ KÆèjÇ 2028 xJPur oPiq mJrJ~ 30 yJ\Jr kKrmJr mJ VOy˙JKur xÄUqJ ßpJV yPm, pJ TJCK¿Pur KrxJAKTîÄ S IJm\tjJ IkxJre TJptâPor Skr IKfKrÜ YJk ßluPmÇ TJCK¿Pur jfáj SP~qˆ ˆsqJPaK\ mJ TotkKrT•jJr IÄv KyPxPm FA xJKntPx xJoKV´T kKrmftj IJjJ yPóZÇ k´J~ 2 yJ\Jr mJKxªJ S mqmxJ~LPhr TJZ PgPT kJS~J IKnoPfr KnK•Pf FA TotPTRvu k´e~j TrJ yP~PZÇ IJm\tjJ IkxJre jLKfoJuJ xÄâJ∂ TjxJuPavPjr IÄv KyPxPm FA xJKntxPT IJPrJ Cjúf TrPf FA ßxmJUJPfr Skr mOy•r jojL~fJ S IKiTfr Kj~πe IJPrJk FmÄ KrxJAKTîÄP~r kKroJe mJzJPjJr uPãq ßo~r fJr uãq KjitJre TPrjÇ KrxJATu TrJ pJ~jJ, Foj käJKˆT xJoV´Lr mqJkJPr mqmxJK~PhrPT IJPrJ hJK~fôvLu khPãk KjPf CÆM≠ TrJ yPóZÇ F k´xPñ ßo~r \j KmVx mPuj, Cjúffr KrxJAKTîÄ xJKntx KjKÁf TrPf TJCK¿Pur FA CPhqJV UMmA èr∆fôkNet FTKa khPãkÇ mJrJr

xTu rJ˜J S láakJfPT kKròjú rJUPf, KrxJAKTîÄP~r kKroJe IJPrJ mJzJPf FmÄ mJrJPT IKiTfr kKròjú S xmM\Jn TPr fáuPf IJKo k´KfùJm≠Ç ßTKmPja ßo’Jr lr FjnJ~rjPo≤, TJCK¿ur ßcKnc FcVJr mPuj, KrxJAKTîÄ, lác FmÄ VJPctj SP~qˆ TJPuTvj mJ xÄV´Pyr KhPj kKrmftj IJjJr Kmw~Ka IJorJ mJKxªJPhr ImKyf TrKZÇ FZJzJ KrxJAPur kKroJe mJzJPfS IJorJ TJ\ TPr pJPmJ, Fr lPu aJS~Jr yqJoPuax' ßpoj IJPrJ kKróZjú S xmM\ \jkPh kKref yPm, ßfoKj FA V´Py ãKfTr k´nJm y∑JPxS IJorJ nëKoTJ rJUPf kJrPmJÇ KrxJATu mJ kNeÎmqmyJr CkPpJVL kKrfqÜ xJoV´L, PlPu ßh~J UJhqhsmq S mJVJPjr IJm\tjJ FTKhPj xÄV´y TrJ yPmÇ PpxTu mJKxªJr WPrr xÿMU hPrJ\Jr xJoPj ßgPT xJ¬JKyT KnK•Pf IJm\tjJ xÄV´y TrJ y~, fJrJ jfáj TJPuTvj ßc mJ xÄV´Pyr jfáj Khmx xÄâJ∂ ImKyfTre KYKb kJPmjÇ PpKhj Fxm IJm\tjJ xÄV´y TrJ yPm, ßxKhj xTJu 7aJr IJPVA fJ xJoPjr hPrJ\Jr mJAPr rJUPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ xJiJre IJm\tjJ (pJ TJPuJ mqJPV ßluJ y~) xÄV´Pyr KhPj ßTJj kKrmftj IJjJ yPò jJÇ kKrfqÜ xJoV´L S IJm\tjJ xÄâJ∂ ßp ßTJj fPgqr \jq 027 364 5000 jJ’JPr ßlJj TrPf IgmJ streetline@towerhamlets.gov.uk ∏ FA APoAPu ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


13

Surma 21 - 27 June 2019

mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr Bh k´LKf xoJPmv IjMKÔf mOPaPj vLwt @Puo CuJoJ, KmKnjú rJ\QjKfT hPur k´KfKjKi S TKoCKjKa ßjfímPO ªr xrm CkK˙KfPf mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr Bh k´LKf xoJPmv VfTJu 15 \Mj vKjmJr kNmt u¥Pjr ßxJjJrVJÅS ßrˆáPr≤ Fr TjlJPr¿ yPu IjMKÔf y~Ç Bh k´LKf xoJPmPv k´go IKiPmvPj xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q vJUJr xy xnJkKf @uyJ\ô oJSuJjJ oMyJÿh vJyjMr Ko~J FmÄ KÆfL~ IKiPmvPj xnJkKfPfô TPrj ßTªsL~ xoJ\TuqJe xŒJhT S pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf vJ~UMu yJhLx Kk´K¿kJu oJSuJjJ ßr\JCu yPTrÇxJiJrj xŒJhT oMlKf ZJPuy @yoh S xy xJiJre xŒJhT oJSuJjJ oMxPuy C¨LPjr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf Bh k´LKf xoJPmPv k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj mOPaPjr k´mLe vLwt @Puo vJ~U oJSuJjJ @ZVr ßyJxJAj, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj k´mLe @Puo oJ\JKyÀu CuMo oJAuqJ¥ oxK\Phr ßY~JroqJj vJ~U oJSuJjJ \oPvh @uL, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u Fr ßckMKa KkTJr TJCK¿ur @ymJm ßyJxJAj, xJPmT ßckMKa ßo~r S TJCK¿ur S~JKyh

@yPoh,mJÄuJPhv ßUuJlf o\KuPxr ßTªsL~ @∂\tJKfT xŒJhT S pMÜrJ\q vJUJr KxKj~r xy xnJkKf vJ~U oJSuJjJ lP~\ @yoh, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo AC ßT Fr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoh,oJ\JKyÀu CuMo u¥j Fr Kk´K¿kJu vJ~U oJSuJjJ AohJhMr ryoJj @u oJhJjL, mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr xy xnJkKf vJ~U oJSuJjJ ATmJu ßyJxJAj, xy xnJkKf KmKvÓ KoKc~J mqKÜfô vJ~U oJSuJjJ ZJPuy @yoh yJKohL, xy-xnJkKf @uyJ\ô oJSuJjJ @fJCr ryoJj, ACPT KmFjKk'r xJPmT nJAx ßk´KxPc≤ @»Mu yJKoh ßYRiMrL, ßuUT S xJÄmJKhT @mM xMKl~Jj ßYRiMrL, KmKvÓ TKoCKjKa mqJKÜfô kLr @yoh Táfmá ,\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo AC ßT Fr ßxPâaJKr oJSuJjJ ‰x~h fJKoo @yoh,TKoCKjKa mqJKÜfô @uyJ\ô jMr mé, @uyJ\ô ‰x~h K\uäu M yT, Qx~h rKlTáu yTÇ Bh k´LKf xoJPmPv AxuJoL xñLf kKrPmvj TPrj KmKvÓ AxuJoL xñLf Kv•L oJSuJjJ xJAhMr ryoJj, BPhr ZzJ kJb TPrj KmKvÓ ßuUT S xJÄmJKhT TKm KvyJmMöJoJj TJoJu, @uyJ\ô ‰x~h rKlTáu

ßfu YJKuf VJzL KmKâ KjKwP≠r xo~xLoJ FKVP~ IJjJr hJmL \JjJPuj ßo~r KmVx

aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx k´iJjoπL mrJmPr ßuUJ FT KYKbPf KcP\u FmÄ ßkPasJu YJKuf VJzL KmKâ KjitJKrf xoP~r IJPVA KjKwP≠r hJmL \JKjP~PZjÇ kJvJkJKv pJrJ YJTárL FmÄ lqJKoKu fgJ KmKnjú TJrPe VJzLr Ckr KjntrvLu fJPhrPT kKrPmvmJºm VJzL ßTjJr \jq KmPvw IJKgtT xyJ~fJr ßh~Jr IjMPrJi TPrPZjÇ FZJzJ jqJvjJu KcP\u ÙqJPk\ KÛPo IJPrJ Igt mrJP¨rS hJmL \JKjP~PZjÇ CPuäUq ßp, xrTJr 2040 xJPur kr ßgPT KmsPaPj KcP\u FmÄ ßkPasJu YJKuf VJzL KmKâ KjKw≠ ßWJwjJ TPrPZÇ kJvJkJKv 2050 xJPur kr Pfu YJKuf ßTJj VJzLA FPhPv YJuJPjJ pJPmjJ mPuS

ßWJwjJ KhP~PZÇ k´iJjoπLr TJPZ ßuUJ KYKbPf ßo~r KmVx KcP\u FmÄ ßkPasJu YJKuf VJzL KmKâ KjKw≠ TrJr xo~PT FKVP~ FPj 2030 TrJr hJmL \JKjP~PZjÇ FZJzJ ßo~r APuKÖsT VJzL PTjJr \jq ßh~J V´qJ≤x 1 yJ\Jr kJC§ TKoP~ 3 yJ\Jr 5v kJC§ TrJ~ xrTJPrr xoJPuJYjJS TPrPZjÇ KYKbPf ßo~r KTÄx TPuP\r KrYJxt Fr ChJyre ßaPj mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPxr KvÊPhr láxláPxr Im˙J \JfL~ VPzr ßYP~ 10% UJrJkÇ 2019 xJPur oJYt oJPx aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u TîJAPoé AoJP\tK¿ ßWJwjJ TPr 2025 xJPur oPiq K\PrJ TJmtj TJCK¿u KyxJPm IJfìk´TJPvr uãq KjitJre TPrPZÇ F uPãq TJCK¿u mqJkT CPhqJV V´ye TPrPZÇ FxPmr oPiq rP~PZ, ÛáPur IJPv kJPv VJzL KjKw≠, láakJf FmÄ mJAT YJuJPjJr \jq rJ˜J WJPar Cjú~j, kJmKuT asJ¿PkJPatr k´xJr, mJrJ\MPz 3v APuKÖsT VJzL YJK\tÄ kP~≤ mxJPjJ AfqJKhÇ FmqJkJPr ßo~r mPuj, IJorJ TîJAPoa AoJP\tK¿ ßoJTJPmuJ TrKZ IJr F\jq IJoJPhr hrTJr \r∆rL CPhqJVÇ IJr F\jq KcP\u FmÄ PkPasJu YJKuf VJzL KmKâ KjKwP≠r xo~xLoJ 2040 xJPur kKrmPft 2030 TrJr hJmL \JjJKòÇ KT∂á FTA xJPg pJrJ VJzLr Ckr KjntrvLu fJPhrPT kKrPmvmJºm VJzL âP~ xJyJpq TrJrS hJmL \JjJKòÇ ßckMKa ßo~r FmÄ F~Jr ßTJ~JKuKa Kmw~T ßTKmPja ßo’Jr TJCK¿uJr rqJPYu mäqJT mPuPZj, kKrPmv mÅJYJPf \JfL~ FmÄ IJ∂\tJKfTnJPm IJoJPhr KmKnjú CPhqJV hrTJrÇ FTA xJPg ˙JjL~nJPmS IJoJPhr hJK~fô rP~PZÇ IJr F\jq kKrPmPvr Cjú~Pj IJorJ KmKnjú CPhqJV KjP~KZÇ - xÄmJh KmùK¬Ç

yTÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr xy-xJiJre xŒJhT oJSuJjJ jJK\o CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ KoZmJÉöJoJj ßyuJuL, mJ~fáuoJu xŒJhT oJSuJjJ l\uMu yT TJoJuL, KjmtJyL xhxq oJSuJjJ @mMu TJuJo @\Jh, u§j oyJjVrL vJUJr xy xnJkKf oJSuJjJ @roJj @uL, yJKl\ vyLr CK¨j, xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @K\\Mr ryoJj, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ßjJoJj @yoh yJKohL,mJ~fáuoJu xŒJhT @uyJ\ô oMyJÿh @uL fJuMThJr,aJS~Jr yqJoPuax vJUJr xnJkKf yJKl\ o\MÀu yT, xy xnJkKf oJSuJjJ oMKy CK¨j, xJiJre xŒJhT oJSuJjJ @u @oLj, u§j oyJjVrLr k´YJr xŒJhT oJSuJjJ @yxJjMöJoJj, xoJ\TuqJe xŒJhT oMyJÿh vJy\JyJj KxrJ\, xy xJÄVbKjT xŒJhT @uyJ\ô

mhÀu yT, oJSuJjJ @lxJr CK¨j k´oUM Ç FZJzJS @PrJ CkK˙f KZPuj ßTªsL~ \Ko~f ßjfJ yJKl\ ßyJxJAj @yoh KmvõjJgL,KvãJKmh oJÓJr KoZmJy CK¨j @yoh,@uL ßyJxJAjÇ Bh k´LKf xoJPmv ßjfímª O mPuPZj, k´mJPx vf Totmq˜fJr KnfPr Bh k´LKf xoJPmv IjMÔJj xKfqA @jPªrÇ BPhr k´Tf í @jª S UMKv ßxA Khj k´PfqT oMxuoJjrJ kJPm ßpA Khj @uäJyr \KoPj @uäJyr ßUuJlf k´KfÔJ yPmÇ ßUuJlf mqm˙J k´KfÔJr \jq @oJPhr xTuPT GTqm≠nJPm TJ\ YJKuP~ ßpPf yPmÇ @\ jfáj ßk´reJ KjP~ oMxKuo CÿJyPT GTqm≠nJPm KmvõmqJkL fJèfL vKÜr xTu wzpPπr ßoJTJPmuJ TrPf yPmÇ BPhr ßYfjJ~ CÆM≠ yP~ KyÄxJ KmPÆw ßZPz kJrkKrT ÃJfíPfôr xŒTt ßT @PrJ o\mMf S xÄyf TrPf yPmÇ - xÄmJh KmùK¬Ç


14

Surma 21 - 27 June 2019

mJP\a TJa xP•ôS aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u @AACKmPf ßrJKyñJ Kmw~T ßxKojJr IKfKrÜ 315 \j ߸vJu Kjcx KvÊPT ßxmJ KhP~PZ S @PuJTKY© k´hvtjL

mqJkT lJK¥Ä TJa xP•ôS aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u IKfKrÜ 315 \j ߸vJu Kjcx KvÊPT PxmJ KhP~PZÇ xrTJPrr xmtPvw FcáPTvj, ßyug FmÄ ßT~Jr (EHC) kKrxÄUqJPj FA fgq CPb FPxPZÇ FcáPTvj, ßyug FmÄ ßT~Jr (EHC) käqJj yPò KvÊ ßgPT xPmtJóY 25 mZr kpt∂ m~xL vJrLKrTnJPm IãoPhr \jq KmKnjú ßxmJÇ TJCK¿Pur KyxJm oPf FA xJKntx kJmJr m~xxLoJ mJKzP~ 16 ßgPT 25 TrJr kr Fr YJKyhJ mOK≠ ßkPuS xrTJr Fr \jq IJjMkJKfT yJPr IKfKrÜ PTJj mrJ¨ ßh~KjÇ Vf 5 mZPr IgtJ& 2014 xJu ßgPT aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pu FA UJPf PxmJ ßjmJr k´mefJ 57% mOK≠ ßkP~PZÇ 2014 xJPu FA xÄUqJ KZPuJ 1,805Ç 2019 xJPu FPx FA xÄUqJ hÅJKzP~PZ 2,842 ßfÇ Foj FT xo~ FA YJKyhJ mOK≠ ßkP~PZ pUj aJS~qJr yqJoPuax TJCK¿Pur lJK§Ä jJaTL~nJPm

ToJPjJ yP~PZÇ 2010 xJPur kr aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur PTJr lJK§Ä 148 KoKu~j kJC¥ IgtJ“ 64% ToJPjJ yP~PZÇ PuJTJu VntjPo≤ FPxJKxP~vj Fr kKrxÄUqJj oPf 2021 xJPur oPiq xJrJ ßhPv FA UJPf lJK¥Ä VqJk KVP~ hÅJzJPm 1.6 KmKu~j kJC§Ç mZPrr k´go KhPT k´TJKvf jqJvjJu FcáPTvj ACKj~Pjr kKrxÄUqJj oPf aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u 7.7 KoKu~j kJC¥ xrTJrPrr TJZ ßgPT To ßkP~PZÇ YJKyhJr xJPg mqP~r xJo†xq jJ gJTJr TJrPj FA WJaKf xOKÓ yP~PZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx FmqJkJPr fJr k´KfKâ~J~ mPuj, xJrJ ßhPv ߸vJu Kjcx mJP\a xÄTPar oPiq rP~PZÇ FA UJPf YJKyhJ mJzPuS xrTJr mJP\a mJzJPóZ jJÇ Foj FTKa èr∆fôkNjt UJPf mJP\a jJ mJzJPjJr TJrPj ˙JjL~ xrTJrèPuJ mqJkT YJPkr oPiq rP~PZÇ pUj xmJA IˆJKrKa KTÄmJ mJP\a TJPar TgJ mPuj fUj FPT UMmA aqJTKjTqJu oPj y~Ç KT∂á mJP\a TJPar TJrPj TL k´KfKâ~J y~ fJ \JjJr \jq FKa FTKa mJ˜m ChJyrjÇ IJr F\jq xrTJPrr TJPZ FA UJPf YJKyhJ ßoJfJPmT mJP\a mrJ¨ mJzJPjJr hJmL \JKjP~PZj ßo~rÇ PTKmPja ßo’Jr lr KYuP¥sj, Ûáu FmÄ A~Ä Kkku TJCK¿uJr cqJKj yqJPxu mPuj, ߸vJu Kjcx UJPf ßaJrLPhr mrJP¨r kKroJj IJxPuA uöJ\jTÇ k´KfmZrA ߸vJu Kjcx KvÊPhr mJP\a TJaJ yPóZÇ FKa FTKa \JfL~ èr∆fôkNjt AxMq, fJA xrTJPrr CKY“ FUJPf mrJ¨ mJzJPjJÇ - xÄmJh KmùK¬Ç

ßT~JrJxt FPxJKxP~vPjr xJPg ‰mbPT ßo~r KmVx

24 W≤J TJP\r FKV´Po≤ KmPmYjJr hJmL rJPU

aJS~Jr yqJoPuax F ßT~Jr ßxÖPr jMjqfo 24 TotW≤Jr FKV´Po≤, @iJ W≤J S FT W≤Jr uV Aj S uV @Ca Fr kKrmPft KvlKaÄ mqm˙J YJuMr ßT~JrJxt FPxJKxP~vPjr hJmLr ßpRKÜTfJ IjMiJmj TPr hJmLèPuJ KmPmYjJr @võJx k´hJj TPrPZj u§j mJrJ Im aJS~Jr yqJoPuax-Fr KjmtJyL ßo~r \j KmVxÇ FZJzJ ßT~JrJxt S xJPkJat S~JTtJrPhr ßpRKÜT hJmL xoMPyr IV´VKf kptJPuJYjJ ‰mbT @P~J\Pjr TgJS mPujÇ Vf 6 \Mj mOy¸KfmJr aJS~Jr yqJoPuax ßT~JrJxt FPxJKxP~vPjr k´KfKjKi hPur xJPg kNmt KjitJKrf FT xnJ~ ßT~JrJxt FPxJKxP~vPjr KmKnjú hJmL hJS~J C™JkPjr \mJPm ßo~r \j KmVx Fxm TgJ mPujÇ xºqJ 6 aJ~ oJumJKr

ßkäPxr ßo~r IKlPxr KoKaÄ ÀPo F ‰mbT IjMKÔf y~Ç Fxo~ ßo~r \j KmVPxr xJPg CkK˙f KZPuj xJPmT ¸LTJr TJCK¿uJr @~Jx Ko~J S ßckMKa ¸LTJr TJCK¿uJr ßoJyJÿh @ymJm ßyJPxjÇ IkrKhPT, ßT~JrJxt FPxJKxP~vPjr ßk´KxPc≤ @mMu ßyJPxPjr ßjfíPfô k´KfKjKi hPu IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj ß\jJPru ßxPâaJrL TJoJu ßyJPxj, ßas\JrJr @yoh xJPhT fJPrT, FKxˆqJ≤ ßxPâaJrL ß\jJPru Fo @xJhMöJoJj UJÅj, nJAx ßk´KxPc≤ jJ\oJ xMufJjJ, TJuYJrJu ßxPâaJrL jMr @yoh, Kk´P¿x FéJKm S ßyJxJAmJy k´oMUÇ - xÄmJh KmùK¬Ç

@AACKmr Ûáu Il Km\Pjx KmnJPVr CPhqJPV S ßrJKyñJ xKucJPrKa ßjaS~JPTtr xyPpJKVfJ~ ßrJKyñJ Kmw~T ßxKojJr FmÄ lPaJ xJÄmJKhT ßlJK\f ßvU mJmMr hMA KhjmqJkL @PuJTKY© k´hvtjL ÊÀ yP~PZÇ 12 \Mj mMimJr hMkMr 2.30-F @AACKmr Ûáu Il Km\Pjx KmnJPVr 3002 j’r ÀPo hMA KhjmqJkL FA ßxKojJr S @PuJTKY© k´hvtjL ÊÀ y~Ç @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TJjJKc~Jj rJÓshNf ßmjS~J ßk´lP≤jÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, @AACKmr KnKx k´Plxr KouJj kJVj, TJjJcJr uJCPr≤K~Jj ACKjnJKxtKar IgtjLKf KmnJPVr k´Plxr F¥ ßY~Jr c. xJPhTáu

AxuJo, @AACKmr Ûáu Il Km\Pjx KmnJPVr Kcj k´Plxr c. ßoJ” @KojMu TKro, xJPmT krrJÓs xKYm ßfRKyh ßyJxJAj, k´Plxr c. AoKf~J\ F ßyJxJAj, xJPmT KmhMq“ xKYm c. l~\Mu TKmr UJj, hMPptJV mqm˙JkjJ S ©Je oπeJuP~r IKfKrÜ xKYm ßoJyJÿh @mMu TJuJo (FjKcKx) xy IjqJjq IKfKgrJÇ @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ ßrJKyñJPhr mqJkJPr xJrJ KmPvõr jLrm nNKoTJr xoJPuJYjJ TPrj FmÄ xJoPjr KhPT xJrJ KmvõPT ßrJKyñJ xoxqJ xoJiJPj FKVP~ @xJr @øJj \JjJjÇ mÜJrJ mPuj, KmPvõr ßoJzu ßhvèPuJ ßrJKyñJ xoxqJ xoJiJPj FKVP~ @xPZ jJÇ pJr lPu hLWtKhj kJr yS~Jr krS ßrJKyñJ

xoxqJ xoJiJj yPò jJÇ fJA FUKj xo~ KmvõPT x\JV TrJrÇ ßxA xJPg ßrJKyñJPhr mqJkJPr FA irPer CPhqJPVrS k´vÄxJ TPrj fJrJÇ @PuJYjJ xnJ ßvPw hMA KhjmqJkL @PuJTKY© k´hvtjLr KlfJ ßTPa CPÆJij TrJ y~Ç kPr IKfKgrJ @PuJTKY© k´hvtjL WMPr ßhPUjÇ FA @PuJTKY© k´hvtjLPf lPaJ xJÄmJKhT ßlJK\f ßvU mJmMr 37Ka ZKm ˙Jj TPr ßj~Ç k´hvtjLr oJiqPo ßlJK\f ßvU mJmM KmvõmJxLr TJPZ hs∆f ßrJKyñJ xoxqJ xoJiJPjr hJKm \JjJjÇ FZJzJS IjMÔJPj @PrJ CkK˙f KZPuj, TJjJKc~Jj rJÓshNPfr CkPhÓJ xJKmjJ A~JxKoj KxK¨Txy IPjTAÇ - xÄmJh KmùK¬Ç

PRIVATE TUITION

FOR A LEVEL, SECONDARY AND PRIMARY STUDENTS My Specialty:

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

❚ ❚ ❚ ❚

Highly effective learning method Highly experienced and qualified teacher Flexible tuition schedule Small groups or one to one

SECONDARY – ALL SCIENCE SUBJECTS INCLUDING MATHEMATICS AND ENGLISH GCSE - CHEMISTRY, PHYSICS, BIOLOGY, MATHEMATICS, ENGLISH

ßkJÓJr ÇÇ mqJjJr ÇÇ oqJVJK\j ÇÇ mMTPua KulPua ÇÇ KnK\KaÄ TJct Kc\JAj S Kk´µ TrJ y~ 020 7041 9494 / 07951 478 557

A LEVEL CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGY

PRIMARY – ALL SUBJECTS Please contact: Dr Reduwan Billah (PhD in Chemistry, HeriotWatt University, Scotland, UK), PGCE Trainee in Secondary Education in Science (University of East London). Please contact: 07934076781 (mobile) or e-mail: reduwan.billah@gmail.com


15

Surma 21 - 27 June 2019

UJPuh ßyJPxPjr TqJPorJ~ xJjrJA\ aáPcr 11fo k´KfÔJmJKwtTL S \JjtJKuÓ FS~Jct


16 - 17

21 - 27 June 2019

TjqJ-\J~J-\jjL S KmPjJhj KmnJV

KmrJPar CP¨Pv u§Pj CzJu KhPuj @jMvTJ

14 \Mj - @PVA \JjJ ßVPZ, KmvõTJk KâPTPar xo~S KmrJa ßTJyKuPT ßYJPUr @zJu TrPf YJj jJ @jMvTJ votJÇ VfTJu míy¸KfmJr fJA CzJu KhPujÇ I\JjJr CP¨Pvq j~, CP¨vq u¥j, ßpUJPj ßUuPZ fJÅr oPjr oJjMwÇ vf mq˜fJr oPiqS @jMvTJPT @mJrS ßhUJ pJPm ߈Kc~JPo ßTJyKur \jq KY“TJr TrPf, fJKu KhPfÇ muJ pJ~ jJ, AKfyJPxr kMjrJmíK• yP~ KmrJaPTS @mJr ßhUJ ßpPf kJPr mqJPa YMoM FÅPT ßxaJ VqJuJKrPf hJÅzJPjJ @jMvTJr KhPT CKzP~ KhPfÇ u¥j @r msJPxuPx @jMvTJr krkr hMKa KmùJkPjr ÊKaÄ rP~PZÇ KT∂á @jMvTJ mqKÜVf @r ßkvJ\LmPjr mqJuJ¿ TrPf TfaJ kaM, fJ ßfJ @r \JjPf mJKT ßjA TJrSÇKmrJa ßTJyKu S @jMvTJ votJ@jMvTJr TJPZr FTKa xN© mPuPZ, u¥j S msJPxuPxr FA xlPr @jMvTJr mqKÜVf S ßkvJ\Lmj hMKaA k´JiJjq kJPmÇ msqJP¥r hMKa ÊKaÄ FmÄ Frkr TqJPŒAPj mq˜ gJTPmj @jMvTJÇ ÊKaÄ ßvw yPf @rS Z~ ßgPT xJf Khj uJVPmÇ Frkr KfKj KmrJaPT xo~ ßhPmjÇ KmKxKx@AP~r (PmJct Im TjPasJu lr KâPTa AK¥~J) Kj~o IjMpJ~L KmvõTJk YuJTJuLj ßTJPjJ ßUPuJ~JPzr xPñ xPmtJó 15 Khj gJTPf kJrPmj fJÅr ˘LÇ @jMvTJ @r KmrJa FA Kj~o ßoPjA FTxPñ gJTPmjÇ KmvõTJk KâPTPa FmJr AÄuqJP¥r oJPb rKYf yPf pJPò mKuCc @r nJrfL~ KâPTPar ßk´oTJmqÇ

pMÜrJPÓs k´mJxL fJrTJPhr \Lmj 13 \Mj - IKnj~ S VJPjr IPjT fJrTJA pUj Kj\ Kj\ ßãP© \jKk´~fJr fMPñ, fUjA ßTC ßTC kJKz KhP~KZPuj pMÜrJPÓsÇ oPû KTÄmJ ÊKaÄ ßlîJPr mq˜ xo~ TJaJPjJ ßxA fJrTJPhr TP~T\j FUj kMPrJh˜Mr VíKyeLÇ ßTCmJ \LmjpJkPjr \jq k´mJPx 9aJá5aJ YJTKr TrPZjÇ xm KoKuP~ ßToj TJaPZ fJÅPhr k´mJx\Lmj? pMÜrJPÓs k´mJxL TP~T\j fJrTJr xPñ ßpJVJPpJV TPr fJÅPhr mftoJj xo~ S k´mJx\Lmj KjP~ \JjJr ßYÓJ TPrPZj oj\Mr TJPhrÇ hMA hvT @PVS KxPjoJ~ vJmJjJr Im˙Jj KZu ßmv CöôuÇ fUjA Éa TPr ˝JoLr xPñ x∂JjPhr KjP~ pMÜrJPÓs kJKz \oJj KfKjÇ Vf hMA hvPT FA fJKuTJ @rS u’J yPf gJPTÇ FUj ßfJ IPjT fJrTJA pMÜrJPÓs ˙J~LnJPm mxmJx ÊÀ TPrPZjÇ ßTC @mJr @Pmhj TPr IPkãJ TrPZj k´mJxL yS~JrÇ ßTj fJÅrJ ßxUJPj KVP~KZPuj, ßToj @PZj FmÄ TLnJPm TJaPZ fJÅPhr \Lmj∏dJTJ ßgPT jJjJ oJiqPo fJÅPhr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yP~PZ, \JjJ ßVPZ fJÅPhr k´mJx\LmPjr TgJÇ x∂JjPhr \jq oj oJjKZu jJ: KY©jJK~TJ vJmJjJ ˝JoL, hMA ßoP~ S FT ßZPuPT KjP~ KY©jJK~TJ vJmJjJr xJ\JPjJ xÄxJrÇ F ßuPnu ßvPw mz ßoP~ xMoL ATmJuPT CóKvãJr \jq pMÜrJPÓs kJbJPjJ y~Ç Fr FT mZr kr pMÜrJPÓsr AP~u ACKjnJKxtKaPf nKft y~ ßZJa ßoP~ DKotÇ vJmJjJ mPuj, Èx∂JPjrJ @oJPT Kox TrKZuÇ ßhPv SrJ

@oJr ßYJPUr xJoPjA KZu, TJP\r lJÅPT ßhUJPvJjJ TrPf kJrfJoÇ pMÜrJPÓs pJS~Jr kr fJ x÷m yKòu jJÇ oJ KyPxPm KTZM hJK~fô-Tftmq ßfJ @oJr @PZÇ fJA ßZPu jJKyjPT KjP~ @Ko @r S~JKyh xJKhT pMÜrJPÓs YPu @KxÇ IKnj~ ßfJ IPjT TruJoÇ FUj x∂JjPhr xo~ ßhS~J hrTJrÇ KxPjoJr \V“aJS @oJr FTaJ kKrmJr KZuÇ rJf-Khj KmrJoyLj TJ\ TPrKZÇ oJjMPwr \LmPj FTaJ xo~ @Px, pUj @r ßTJPjJ CkJ~ gJPT jJÇ x∂JjPhr TgJ ßnPm Kx≠J∂ KjPf y~Ç SA xo~ x∂JjPhr TgJ ßnPm pMÜrJPÓs @xJaJA xKbT Kx≠J∂ oPj yP~PZÇ' ˝JoL S~JKyh xJKhT S x∂JjPhr KjP~ vJmJjJ pMÜrJPÓsr KjC\JKxtPf gJPTjÇ ßxUJPj vJmJjJr ˝JoL @mJxj mqmxJr xPñ \KzfÇ mJÄuJPhPv KfKj ZKm k´PpJ\jJ TrPfjÇ S~JKyh xJKhT mPuj, ÈpMÜrJPÓs gJTPuS ojk´Je xmA mJÄuJPhPv kPz gJPTÇ mJKzWr ßTjJPmYJ TKrÇ @PV KxPjoJ KjP~ gJTfJo, FUj FUJPj AaámJuMKá xPo≤ KjP~ gJKT, FA @rKTÇ' \Lmj ßfJ FTaJA: aKj cJP~x jJaPT IKnjP~r KhT KhP~ xoxJoK~TPhr fMujJ~ aKj cJP~Pxr Im˙Jj ßmv FKVP~ KZuÇ \jKk´~fJ gJTJr krS jJaT @r YuKóP© IKnj~ KjP~ x∂áÓ yPf kJrKZPuj jJÇ ßhPv gJTJ Im˙J~S aKj cJP~x IKnjP~r kJvJkJKv mJK~Ä yJCPxr mqmxJr xPñ pMÜ KZPujÇ FTaJ xo~ Kx≠J∂ KjPuj mJÄuJPhv ßgPT pMÜrJPÓs pJS~JrÇ Kfj hvT iPr fJÅr oJ pMÜrJPÓs gJPTjÇ oJoJáYJYJrJ @rS @PV ßgPTA ßxUJPjÇ kPr aKj cJP~xS fJÅPhr aJPj ˘L Kk´~J cJP~x S FToJ© TjqJ IyjJPT KjP~ kJKz \oJj oJKTtj oMuPM TÇ mftoJPj KjCA~PTtr uÄ @AuqJP¥ gJPTj KfKjÇ

pMÜrJPÓs ˙J~L yS~Jr TJre \JjJPf KVP~ aKj cJP~x mPuj, ÈÊiM @oJr KhPTr @®L~rJ jj, Kk´~Jr KhPTr xmJAS pMÜrJPÓs gJPTjÇ @Ko @oJr jJaPT IKnj~ KjP~ x∂áÓ KZuJo jJÇ ßZJaPmuJ ßgPT @Ko ßhPU @xKZuJo, @oJPhr KxKj~r Kv•LrJ ßvw m~Px TÀeJr kJ© yjÇ pKhS IKnj~ @oJr ßkvJ KZu jJÇ VJPot≤x, mJK~Ä∏FxPmr kJvJkJKv IKnj~ TrfJoÇ 2003 S 2004 xJPur KhPT oPj oPj nJmPf gJTuJo, @oJr ßhPvr jJaT, KxPjoJáVJj KjP~ ßhPvr mJAPr FéPkäJr TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ ßTC ßxnJPm nJPmSKjÇ fJA Foj IKjÁ~fJ KjP~ kPz gJTJr ßTJPjJ TJre ßhUKZuJo jJÇ hMA ßjRTJ~ kJ KhP~ ßfJ \Lmj YPu jJÇ \Lmj FTaJAÇ fJA FPT xo~ gJTPf TJP\ uJVJPf yPmÇ' aKj cJP~x pMÜrJPÓs KyuxJAc ßyJ¥Jr ßxux oqJPj\JrÇ muPuj, ÈÊÀPf FA k´KfÔJPj ßxuxoqJj KZuJoÇ FUj ßfJ ßmv nJPuJA @KZÇ' KxPñu oJhJr: AkKvfJ vmjo vsJm∂L jJaT S KmùJkjKYP© IKnj~ TPr @PuJYjJ~ @Pxj AkKvfJ vmjo vsJm∂LÇ yJKx @r IKnj~ KhP~ ßx xo~ fÀePhr ÈâJv' yP~ CPbKZPujÇ rÄ jJ’Jr jJPor FTKa YuKóP© IKnj~ TPrS mqJkT \jKk´~fJ kJjÇ KT∂á KmP~r kr TJ\ TKoP~ ßhjÇ FTaJ xo~ ßhPvr mJAPr pJS~Jr kKrT•jJ YNzJ∂ TPrjÇ nJmPf nJmPf pMÜrJÓsA k´JiJjq kJ~Ç FUj hMA x∂Jj KjP~ KjCA~PTtr TMAP¿ gJPTj vsJm∂LÇ muPuj, ÈFTaJ xo~ pJS~Já@xJr oPiq KZuJoÇ kPr nJmuJo, x∂JjPhr xMªr S KjKÁf nKmwqPfr \jq pMÜrJÓs @oJr \jq C•o \J~VJÇ @Ko ßpPyfM KxPñu oJhJr, FTJ yJPf x∂JjPhr mz TrPf yPò, fJA FUJPj xMPpJVáxKM miJèPuJ @oJr x∂JjPhr

xoJPuJYPTr k´vÄxJ ÊPj @fKïf xJuoJj!

KmPòPhr TJrPe k´mJPx: ßoJjJKuxJ 2012 xJPu pMÜrJPÓsr KjCA~PTt FTKa IjMÔJPj IÄv KjPf KVP~KZPuj oPcu S IKnPj©L ßoJjJKuxJÇ ßxA xlPrr FTkptJP~ kJKrmJKrTnJPm kZª y~ KjCA~Ttkm´ JxL lJA~J\ vrLlPTÇ Frkr hMA kKrmJPrr TP~T\j xhPxqr CkK˙KfPf ßoJjJKuxJ S lJA~JP\r KmP~ y~Ç mJÄuJPhPv KlPr dJTJPfS \oTJPuJ @P~J\Pj KmmJPyJ•r xÄmitjJ y~ ßoJjJKuxJ S lJA~JP\rÇ KT∂á ßxA KmP~ ßmKv Khj ßaPTKjÇ KmPòPhr @jMÔJKjTfJ YNzJ∂ TrPf ßoJjJKuxJPT IPjTaJ xo~ KjCA~PTt gJTPf y~Ç FTaJ xo~ KjCA~PTtr k´Kf nJPuJ uJVJ \jìJ~Ç ßxUJPj jfMj KTZM mºM S ÊnJTJãL ßkP~ pJj KfKjÇ TP~T mZr iPr ˙J~LnJPm KfKj ßxUJPjA @PZjÇ TJ\ ÊÀ TPrj FTKa k´xJij msqJP¥r ß\qÔ ßoT@k @Katˆ KyPxPmÇ ßoJjJKuxJ mPuj, ÈFrkr @Ko KmCKa IqJcnJA\Jr KyPxPm TJ\ ÊÀ TKr FmÄ kJvJkJKv k´Kvãe KhPf ÊÀ TKrÇ FUj TJ\ TrKZ ßxPlJrJ msqJP¥r KmCKa IqJcnJA\Jr KyPxPmÇ FUj KjCA~PTtr TMAP¿r mJKxªJ ßoJjJKuxJ muPuj, pMÜrJÓs Foj FTKa ßhv, IPjT KTZM ßvUJr @PZÇ xMPpJVáxKM miJ S KjrJk•J ßmKvÇ @Ko ßxA xMPpJVaJ KjPf FPxKZÇ Frkr y~PfJ nKmwqPf @oJr \JjJr IKnùfJ KjP\r ßhPvS TJP\ uJVJPf kJrmÇ KjP\r S x∂JjPhr kzJPvJjJ: Aoj xJyJ xÄVLf kKrYJuT Aoj xJyJ FUj xkKrmJPr pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJr mJKxªJÇ hMA ßZPuPT ßxUJjTJr ÛMPu nKft

TKrP~PZjÇ KfKj KjP\S ßxUJPj kzJPvJjJ TPrPZjÇ pMÜrJPÓsr jJVKrTfô fJÅr IPjT @PV ßgPTA KZuÇ fPm kKrmJr ßxUJPj KjP~ pJS~Jr TrJr TJre KyPxPm KfKj muPuj, È@oJr mJóJrJ mz yPò, nJmuJo SPhr kzJPvJjJ FUJPjA ßyJTÇ @oJr KjP\rS xÄVLPfr Skr Cófr KcKV´ ßjS~Jr AòJ KZuÇ ßlîJKrcJr lMu ßxu ACKjnJKxtKaPf F TJrPeA @Pmhj TKr FmÄ míK• ßkP~ pJAÇ KoCK\T k´cJTvPjr Skr CóKvãJ KjKòÇ YuKóP©r @my xÄVLPfr Skr ˚JfPTJ•r FmÄ KkFAYKc TrJr AòJ @PZÇ KoCK\T ßgrJKkr SkrS kzJPvJjJ TrPf YJAÇ' PhPvr mJAPr gJTPuS Kj~Kof mJÄuJPhPv VJPjr TJ\ TrPZj Aoj xJyJÇ FA BPh oMKÜ kJS~J kJxS~Jct KxPjoJr @my xÄVLf fJÅr TrJÇ KfKj mPuj, ÈPpPyfM xÄVLf KmwP~ kzKZ, AòJ @PZ @∂\tJKfT IñPj TJ\ TrJrÇ yKuCPcr KfjáYJraJ k´P\PÖr mqJkJPr k´JgKoTnJPm @uJkS yP~PZÇ ßhKU Tf hNr FPVJPf kJKrÇ yKuCc IPjT mz mJ\Jr, FUJPj ßdJTJ Ix÷m KTZM jJ, fPm TÓxJiqÇ' @rS pJÅrJ: Fu@rKm, ßxJux, oJAux, jVr mJCu, @Tt∏\jKk´~ Fxm VJPjr hPur xPñ kJuäJ KhP~ FKVP~ YuKZu k´KoKgCxÇ IPjT Khj iPr VJPjr huKar ßTJPjJ Umr ßjAÇ TJre, huKar k´iJj Kmkäm FUj KjCA~Ttkm´ JxLÇ ˘L, Kfj x∂Jjxy ßxUJPjA gJTPZjÇ pMÜrJPÓs mJÄuJPhPvr @rS IPjT fJrTJ ˙J~LnJPm mxmJx TrPZj, fJÅPhr oPiq @PZj KouJ ßyJPxj, ßrJoJjJ, KrKY, jJKl\J \JyJj, vvL k´oUM Ç

ÈnJrf' ZKmr hívqpUj xoJPuJYPTrJ UMm nJPuJ KrKnC ßhj, fUj ßToj uJPV? xJuoJj UJj mPuj, ÈfUj UMm n~ kJAÇ TJre pfmJr fJÅrJ nJPuJ ßrKaÄ KhP~PZj, k´J~ ffmJrA @oJr ZKm mé IKlPx oMU gMmPz kPzPZÇ'

Ij∂r ZKmPf lJrKx nJwJ~ VJAPuj ßmuJu 13 \Mj - @PuJKYf KY©jJ~T Ij∂ \KuPur jfMj KxPjoJ ÈKhj: hq ßc'Pf lJrKx nJwJ~ FTKa VJPj T£ KhPuj ßmuJu UJjÇ VJjKaPf @rS T£ KhP~PZj ArJPjr IKnj~Kv•L S VJ~T ßoJyJÿh ßr\J ßyhJP~KfÇ xŒ´Kf rJ\iJjLr KjPTfj S oVmJ\JPrr ˆMKcSPf VJjKar T£ iJrPer TJ\ ßvw y~Ç lJrKx nJwJr ßTJPjJ VJPj T£ ßhS~Jr IKnùfJ FmJrA k´go ßmuJPurÇ 2014 xJPu ÈPjTJæPrr oyJk´~Je' KxPjoJr ÈKjKvkãL' VJPjr \jq xMrTJr KyPxPm \JfL~ YuKó© kMrÛJr kJj ßmuJu UJjÇ ÈkJVu ßfJr \jq ßr' VJjKa KhP~ mqJkT kKrKYKf kJjÇ IKcS oJiqPor kJvJkJKv YuKóP©r VJPjS KfKj T£ KhPòjÇ PmuJu UJj mPuj, È@oJr \jq FKa FPTmJPr Ijq rTo IKnùfJÇ KnjPhKv nJwJr ßTJPjJ VJj FmJrA k´go VJS~Jr xMPpJV yP~PZÇ ÊPjKZ, ZKmKa ArJPj oMKÜ kJPmÇ ßxUJPj hvtT @oJr TP£ lJrKx nJwJr VJj ÊjPmj, nJmPfA nJPuJ uJVPZÇ VJjKaPf xyKv•L KyPxPm ßkP~KZ ArJPjr ßoJyJÿh ßr\J ßyhJP~KfPTÇ xmKTZM KoKuP~ oPj yPò, xÄVLfJñPj @oJr kgYuJ~ VJjKa FTKa oJAuPˆJj yPmÇ' lJrKx nJwJ~ k´go VJAPuj, nJwJ xoxqJ yP~PZ? ßmuJu UJj mPuj, È@PV ßpPyfM FA nJwJ~ VJj VJS~Jr IKnùfJ y~Kj, fJA TÓ KTZMaJ yP~PZÇ Kfj Khj VJS~Jr kr oPj yP~PZ, VJjaJ KbTnJPm VJAPf ßkPrKZÇ' ÈKhj: hq ßc' ZKmPf lJrKx nJwJr kJvJkJKv VJjKa mJÄuJ~S ßVP~PZj ßmuJu UJjÇ lJrKx nJwJ~ VJjKar KvPrJjJo ÈPY ßTJjJo' @r mJÄuJ~ ÈTL Trm'Ç FA VJPjr xÄVLf kKrYJujJ TPrPZj @xVJr rJPyoLÇ

nKmwq“ KjrJkh TrPmÇ FUJjTJr xrTJr Fxm mqm˙J TPr ßrPUPZÇ'

ßYJa ßkP~PZj Kk´~JïJ 14 \Mj - KpKj pf mz fJrTJ, KfKj ffaJA k´KfvsMKfvLuÇ @r Kk´~JïJ ßYJkzJ Tf mz fJrTJ, ßxaJ ßfJ @r mPu ßhS~Jr IPkãJA rJPU jJÇ IPkãJr kJuJ ßvw TPr F mZr 11 IPÖJmr mKuCc mz khtJ~ ßhUJ pJPm @∂\tJKfT fJrTJr ßoJzPT KYrPYjJ ÈPhKv VJut' Kk´~JïJ ßYJkzJPTÇ 11 oJYt ßvw yP~PZ ÊKaÄÇ KT∂á mJKT KZu Kk´~JïJr FTKa VJPjr ÊKaÄÇ xlr ßvPw Kx\Jr V†JPuPxr ßTJKrSV´JKlPf FTaJ VJPjr ÊKaÄP~r xo~ WPaPZ KmkK•, kJP~ ßYJa ßkPuj Kk´~JïJÇ KT∂á @kx TPrjKjÇ @yf kJ KjP~A ßvw TPrPZj ÊKaÄÇ Èhq ÛJA A\ KkÄT' jJPor FA ZKmr ÊKaÄ ßvPwr kJKatPfS ßpJV ßhj Kk´~JïJÇ @r ßxUJPjA ßhUJ Kouu mqJP¥\ mJÅiJ kJP~r Kk´~JïJ ßYJkzJPTÇ FA ZKmr ÊKaÄ ßvw TPr pMÜrJPÓsr KjCA~PTt ßoa VJuJ @r l∑JP¿ TJj @∂\tJKfT YuKó© C“xPm ßpJV ßhj KfKjÇ Frkr ZMPa ßVPZj AKgSKk~Jr rJ\iJjL @K¨x @mJmJPfÇ fJrkr u¥PjÇ ßxUJj ßgPT KlPr mJKT gJTJ FA VJPjr ÊKaÄ ßvw TrPujÇ Kx≠Jgt rJ~ TJkMPrr xPñ Kk´~JïJ ßYJkzJ FA ZKmr FT\j k´PpJ\TSÇ PcTJj âKjTu ßgPT \JjJ ßVPZ, FA ZKmr xPñ xÄKväÓ FT xN© mPuPZ, Kk´~JïJ ßYJkzJ xlPr KZPujÇ xŒ´Kf ßx FA VJPjr ÊKaÄP~r \jq ßhPv KlPrPZjÇ VJjKar ßTJKrSV´JlJr Kx\Jr V†JPuxÇ èu\Jr xJPyPmr ßuUJ VJjKar xMr S xÄVLfJP~J\j TPrPZj Kk´foÇ VJjaJ oNuf FTaJ KmP~r hívqJ~Pj mqmyJr TrJ yPmÇ aJjJ Kfj Khj iPr VJjKar ÊKaÄ yP~PZÇ FA ÊKaÄP~ kJP~ @WJf kJj Kk´~JïJÇ KT∂á kJP~r @WJfPT kJ•J jJ KhP~ ÊKaÄ ßvw TPrPZj KfKjÇ Fr oiq KhP~ kKrT•jJ IjMpJ~L ßxJjJKu ßmJPxr kKrYJujJ~ ÊKaÄ ßvw yP~PZ ZKmKarÇ Kk´~JïJ ßYJkzJ xŒ´Kf ACKjPxPlr ÊPnòJhNf yP~ AKgSKk~Jr rJ\iJjL @K¨x @mJmJ xlr TPrjKk´~JïJ ßYJkzJ kJP~ ßYJa ßkP~PZj @r ßxKhj kJKatPf ßxJjJKu ßmJx fJÅr Kyu ßnPX kPz pJKòPujÇ fUj ZKmr FT\j IKnPjfJ fJÅPT iPr ßlPujÇ ßxA pJ©J~ rãJ kJj KfKjÇ Èhq ÛJA A\ KkÄT' ZKmKa oNuf IjMPk´reJhJ~T mÜJ @P~vJ ßYRiMrLr SkrÇ KfKj \LmPjr FTaJ mz xo~ hMrJPrJVq S Kmru kJuPoJjJKr lJAPmsJKxPx @âJ∂ KZPujÇ FA ßrJPV lMxlMPx WJ y~ FmÄ võJxk´võJPx IPjT \KaufJr QfKr y~Ç FA @P~vJ ßYRiMrLr nNKoTJ~ IKnj~ TrPZj 18 mZr m~xL \JfL~ YuKó© kMrÛJr kJS~J IKnPj©L \JArJ S~JKxoÇ Fr @PV KfKj Èhñu' (2016) FmÄ ÈKxPâa xMkJrˆJr' (2017) KhP~ hvtTPhr oj \~ TPrjÇ @P~vJ ßYRiMrLr oJP~r nNKoTJ~ IKnj~ TrPZj Kk´~JïJ ßYJkzJÇ @r mz khtJ~ Kk´~JïJr ˝JoL IgtJ“ @P~vJ ßYRiMrLr mJmJ yPmj lJryJj @UfJrÇ Vf mZrS ÈPTJ~JK≤PTJ' KxKrP\r xo~ KkZPu kPz kJ oYPTKZPuj Kk´~JïJ ßYJkzJÇ FKhPT ÈcqJKj TqJP~ KyCoqJKjPaKr~Jj IqJS~Jct' kJPòj Kk´~JïJ ßYJkzJÇ @VJoL KcPx’Pr ß˚JPlîT mPu ACKjPxPlr @PoKrTJj YqJ¡JPrr kã ßgPT fJÅPT FA xÿJjjJ ßhS~J yPmÇ IKnPjfJ S xoJ\PxmL cqJKj TJP~r jJPo FA kMrÛJr ßhS~J y~Ç cqJKj TJP~ KZPuj ACKjPxPlr k´go ÊPnòJhNfÇ Vf mMimJr aMAaJPr Kk´~JïJ ßYJkzJ KjP\A FA Umr \JKjP~PZjÇ kJvJkJKv xÄKväÓ TftíkãPTS KfKj TífùfJ \JKjP~PZjÇ ACKjPxPlr ÊPnòJhNf KyPxPm Kk´~JïJ ßYJkzJ ßoP~Phr KvãJ, ˝J˙q @r KjrJk•J KmwP~ xPYfjfJ VPz ßfJuJr \jq IPjT Khj iPrA TJ\ TrPZjÇ

ßk´o TrPf ACPrJk pJPòj fJÅrJ

14 \Mj : @a Khj @PV xJuoJj UJPjr ZKm ÈnJrf' oMKÜ ßkP~PZÇ 100 ßTJKa ÀKk UrY TPr mJjJPjJ 2 WµJ 35 KoKjPar FA ZKm Vf 13 \Mj, míy¸KfmJr kpt∂ fMPuPZ 256 ßTJKa ÀKkÇ Kj”xPªPy ZKmKa KyaÇ xoP~r xPñ FA Iï kJuäJ KhP~ mJzPZÇ pKhS xoJPuJYPTrJ UMm nJPuJ KrKnC ßhjKjÇ xoJPuJYTPhr TJZ ßgPT ÈnJrf' VPz kJÅPYr oPiq ßkP~PZ hMAÇ fPm xoJPuJYPTrJ TL muPuj @r T~aJ ˆJr KhPuj, fJPf jJKT KTZMA @Px-pJ~ jJ nJA\JPjrÇ mrÄ

xoJPuJYPTrJ nJPuJ TgJ muPuA nzPT pJj KfKjÇ ßcTJj âKjTPur FT k´KfPmhj ßgPT ßfojaJA \JjJ ßVPZÇ FT xJãJ“TJPr xJuoJj UJj mPuj, È@oJr ZKm nJPuJ yPuJ jJ UJrJk yPuJ, fJ @Ko mé IKlx ßhPUA ß\Pj pJAÇ hvtT ZKmKa V´ye TPrPZj jJ TPrjKj, ßxaJ mPu ßhPm mé IKlxÇ @r ßxaJA @oJr TJPZ èÀfôkeN Çt ßT TL muPuj, ˆJr KhP~ nKrP~ ßluPuj jJKT \Wjq muPuj, fJPf KTZMA @PxápJ~ jJÇ'

F xo~ xJuoJj UJj fJÅr rxPmJPir k´P~JV TPr o\J TrPfS ZJPzjKjÇ muPuj, ÈxoJPuJYjJ TrJ xoJPuJYPTrJ ÍPmsc IqJ¥ mJaJr"Ç FaJ fJÅPhr TJ\Ç' xJuoJj UJj @rS mPuj, ÈPhJ~J TrKZ, xíKÓTftJ ßpj fJÅPhr WPr ßmKv ßmKv ÍPmsc IqJ¥ mJaJr" ßhjÇ' ÈnJrf' ZKmr hívqpUj xoJPuJYPTrJ UMm nJPuJ KrKnC ßhj, fUj ßToj uJPV? xJuoJj UJj mPuj, ÈfUj UMm n~ kJAÇ TJre pfmJr fJÅrJ nJPuJ ßrKaÄ KhP~PZj, k´J~ ffmJrA @oJr ZKm

mé IKlPx oMU gMmPz kPzPZÇ' hvtTPhr xPñ jJKT xoJPuJYTPhr ofJof ßoPu jJÇ fJA xoJPuJYPTrJ pUj ßTJPjJ ZKmPT nJPuJ mPuj, fUj ßajvPj kPz pJj FA IKnPjfJÇ TJre, UMm ToA hvtT xoJPuJYTPhr xPñ FTof yPf ßkPrPZjÇ xJuoJj UJj YJj, hvtT ßpj KxPjoJ yPu dMPT @r xm nMPu cMm KhPf kJPrj ZKmPfÇ KTZMãPer \jq yPuS KjP\r \LmPjr xm hM”U, TÓ, pπeJ nMPu ZKmaJ CkPnJV TrPf kJPrjÇ

@r FT\j nJPuJ oJjMw yP~ SbJr C¨LkjJ KjP~ yu ßgPT ßmr yPf kJPrjÇ FmJr BPh xJuoJj UJj xmPYP~ nJPuJ CkyJr TL ßkP~PZj? xJuoJj UJj mPuj, ÈhvtT ÉoKz ßUP~ @oJr ÍnJrf" ZKm ßhUPZjÇ FmJr BPh FaJ @oJr xmPYP~ mz CkyJrÇ ßp IjMnKN f KjP~ @Ko FA ZKmPf ÍnJrf" yP~ CPbKZ, hvtT fJ IjMnm TrPf ßkPrPZjÇ FUJPjA @Ko xluÇ' xJuoJj UJj \JjJPuj, Foj IPjT KY©jJaq

ßuUJ yP~PZ, pJ kPz, IKnj~ TPr mJ mz khtJ~ ßhPU KfKj ßxA YKr© IjMnm TrPf kJPrjKjÇ KT∂á ÈnJrf' KbT fJr CPfiJÇ k´Kf oMyPN ft KfKj KjP\r KvrJ~ ÈnJrf' yS~Jr IjMnKN f IjMnm TPrPZjÇ muPuj, È@Ko IKofJn mój mJ KhuLk TMoJPrr oPfJ vKÜvJuL IKnPjfJ jAÇ fJÅrJ ßp YKrP© IKnj~ TPrj, khtJ~ fJ KmvõJxPpJVq yP~ SPbÇ KT∂á ÍnJrf"yP~ CbPf @oJPT IPjT kKrvso TrPf yP~PZÇ @r fJr lu ßfJ \ôu\ôu TrPZ mé IKlPxÇ'

14 \Mj : è†j @PZ, vs≠J TJkMPrr ßk´o mKuCPcr @PuJTKY©L ßrJyJj ßvsÔr xPñÇ KT∂á xŒ´Kf ßhUJ ßVu, KfKj ACPrJk ÃoPer k´˜MKf KjPòj @PrT\Pjr xPñÇ ßxA È@PrT\j' yPuj hKãe nJrPfr Ijqfo \jKk´~ IKnPjfJ k´nJxÇ \JjJ ßVPZ, ACPrJPkr ßmv TP~TKa ßhPv vs≠J @r k´nJx pJPòj ßk´o TrPf! FaMTM ß\PjA pJÅrJ CòôJPx ßlPa kzPf pJKòPuj, fJÅPhr \jq FTaM YoT @PZÇ ßxaJ yPuJ, FA ßk´o mJPjJ~JaÇ oJPj vs≠J S k´nJx fJÅPhr oMKÜ k´fLKãf ZKm xJPyJr ßrJoJK≤T híPvq IKnjP~r \jq ACPrJPk pJPòjÇ ßxUJPj KVP~ FTKa ßk´Por VJPjr ÊKaÄ TrPmj FA \MKaÇ ÊÀaJ yPm IKˆs~J KhP~Ç Frkr FPT FPT ACPrJPkr @rS TP~TKa ßhPv yPm ÊKaÄÇ VfTJu xJPyJ ZKmr jfMj Ka\Jr FPxPZ ACKaCPmÇ ZKmKa oMKÜ kJPm @VPˆr oJ^JoJK^Ç FTA xo~ Iã~ TMoJr IKnjLf Kovj oñu S \j @msJyJPor mJauJ yJCx ZKm hMKa oMKÜr TgJ KZuÇ KT∂á xJPyJr TJrPe FTKa ZKm oMKÜr fJKrU FKVP~ FPjPZ, IjqKa KkKZP~PZÇ xJPyJ yPm xJP~¿-KlTvj KgsuJrÇ ZKmPf k´nJx S vs≠Jr xPñ èÀfôkNet FTKa YKrP© Kju KjKfj oMPTvPTS ßhUJ pJPmÇ mKuCc yJñJoJ


18

AxuJoL \V“

21 - 27 June 2019

ßoJyrJjJ KmP~r xo~ mJ KmP~r kPrS ˝JoL TftíT kKrPvJi TrJ ßpPf kJPrÇ pKh ˝JoL ßoJyrJjJ kKrPvJi jJ TPrA oJrJ pJ~ ßxPãP© ßoJyrJjJ kKrPvJPir kr ImKvÓ xŒK•r m≤j xŒjú TrPf yPmÇ @mJr KmmJy KmPòPhr lPu pUj ˘L ßoJyrJjJ hJKm TPrj fUj ˝JoL xŒNet ßoJyrJjJ ˘LPT KhPf mJiq gJTPmÇ

ßoJyrJjJ:

oJyoMhMu ßyJPxj oMjúJ oMxKuo KmmJPyr FTKa IkKryJpt IÄv ßoJyrJjJÇ @orJ k´J~vA FTaJ k´Pvúr xÿMKUj yA ßp KmP~r ßoJyrJjJ Tf? mJ @xPu Tf yS~J CKYf KmP~r ßoJyrJjJ? ßoJyr mJ ßoJyrJjJ yPuJ KmP~r xo~ ˝JoL TftíT ˘LPT vs≠Jr Kjhvtj KyPxPm ßh~J CkyJrÇ fPm AxuJo ßoJyrJjJPT ˝JoLr Ckr lr\ TPr KhP~PZ S ˘LPhr IKiTJr mPu metjJ TPrPZÇ kKm© ßTJr@Pj xNrJ KjxJr 24 jÄ @~JPf muJ yP~PZ, ÈIf”kr ßfJorJ ßp hJŒfq \Lmj CkPnJV TPrJ fJPhr ÆJrJ, fJr KmKjoP~ fJPhr KjitJKrf ßoJyrJjJ kKrPvJi TPrJÇ' PoJyrJjJr KjKhtÓ ßTJPjJ kKroJj vKr~Jy ßoJfJPmT ßmÅPi ßh~J y~ KjÇ TJre, ßoJyrJjJ

KjitJrPer mqJkJPr oJjMPwr @V´y,C“xJy S HhJpt k´TJPvr oJj kKrmJr, xoJ\, ßhv S xo~ ßnPh Km˜r kJgtTq yPf kJPrÇ fPm ßoJyrJjJr kKroJj yPf yPm xÄVf pJ ˝JoL, ˘L CnP~r oPjr Skr Ên k´nJm Km˜Jr TrPf xão y~Ç PoJyrJjJ ßTmu TJV\ TuPo gJTJr Kmw~ j~, FaJ kKrPvJi TrJ ˝JoLr TftmqÇ ˘Lr IgtQjKfT KjrJk•J KyPxPm TJ\ TPr FA ßoJyrJjJÇ ßoJyrJjJr kKroJj pf ßmKvA ßyJTjJ ßTj fJ @hJ~ TrJ ˝JoLr TftmqÇ fPm ˘L pKh ßoJyPrr KTZM IÄv ßZPz ßh~ ßxaJ ˝JoL ßnJV TrPf kJrPmÇF xŒPTt kKm© ßTJr@Pj xNrJ KjxJr 4jÄ @~JPf muJ yP~PZ, ÈfJrJ (jJrLrJ)

ßoJyPrr KTZM IÄv ßZPz KhPu ßfJorJ fJ ˝JòPª CkPnJV TrPf kJPrJÇ' fJA ÊiM @Kn\JPfq k´hvtPjr \jq ßoJyrJjJr kKroJj KjP~ hMAkPãr hrTwJTKw ßTJPjJnJPmA xogtjPpJVq j~Ç ßoJyrJjJ KmP~r xo~ mJ KmP~r kPrS ˝JoL TftíT kKrPvJi TrJ ßpPf kJPrÇ pKh ˝JoL ßoJyrJjJ kKrPvJi jJ TPrA oJrJ pJ~ ßxPãP© ßoJyrJjJ kKrPvJPir kr ImKvÓ xŒK•r m≤j xŒjú TrPf yPmÇ @mJr KmmJy KmPòPhr lPu pUj ˘L ßoJyrJjJ hJKm TPrj fUj ˝JoL xŒNet ßoJyrJjJ ˘LPT KhPf mJiq gJTPmÇ @r pKh KmP~r xo~ ßoJyrJjJ KjKhtÓ TrJ jJ y~ ßxPãP© @hJuf

oJjmfJr iot AxuJo ßoPyKh yJxJj xJKTl 'kPrr TJrPe ˝Jgt Kh~J mKu F \Lmj oj xTKu hJS/fJr oPfJ xMU ßTJgJS KT @PZ @kjJr TgJ nMKu~J pJSÇ' IPjqr mqgJ~ mqKgf yS~J S kPrr KmkPh xyPpJKVfJr yJf k´xJKrf TrJ FTKa oy“ èeÇ FTKa ßjKTr TJ\S mPaÇ FTJKiT frTJKr ZJzJ @oJPhr UJmJr ßrJPY jJÇ mJKzr ßkJwJ TMTMrPT hMA ßmuJ vJKy UJmJr UJS~JAÇ vqJŒM ZJzJ fJr ßVJxu y~ jJÇ IgY Tf oJjMPwr IjJyJPr-IitJyJPr Khj TJPaÇ AxuJo kíKgmLr FToJ© oJjmfJr TuqJeTJoL ßvsÔ iotÇ hMKj~JPf AxuJo mqfLf Foj ßTJPjJ iot @PZ, ßpUJPj oJjmfJr TuqJe xJij TrJPT FfaJ èÀPfôr xPñ KmPmYjJ TrJ yP~PZÇ @u›Jy mPuj, ßfJorJ ßvsÔ Cÿf oJjm\JKfr TuqJPer \jq ßfJoJPhr CØm WaJPjJ yP~PZ (xMrJ @u AorJj, 110)Ç \jo hM”ULr TPÓr nJVLhJr yPf oyJj @u›Jy ro\JPjr Kx~Jo lr\ TPrPZjÇ hM”ULr TÓ uJWPm lr\ \JTJf S xJhJTJfMu KlfPrr KmiJj S~JK\m TPrPZjÇ FTA CP¨vq F Kx~JPor KlKh~J ßu@Pjr KmiJj FmÄ TxPor TJllJrJr KmiJj k´mftj TPrPZjÇ @u›Jy mPuj, pJrJ KjP\Phr ij-xŒh @u›Jy&?r kPg mq~ TPr, fJPhr CkoJ FTKa mLP\r oPfJ, pJ xJfKa vLw C“kJhj TPr, k´PfqT vLPw FTv' vxqhJjJÇ @r @u›Jy&? pJPT AòJ mÉèPe míK≠ TPr ßhjÇ @u›Jy&? xmtmqJkL-k´JYMpto~, xmtù (xMrJ mJTJrJ, 261)Ç @u›Jy mPuj, @r fJPhr ij-xŒPh rP~PZ KnãMT S mKûPfr yT (xMrJ pJKr~Jf, 19)Ç @oJPhr Kk´~ jmL (xJ.) KZPuj h~J S oyJjMnmfJr oNft k´fLTÇ wÔ Ky\KrPf UJ~mJr KmK\f y~Ç jmo Ky\KrPf pUj @rm CkÆLk oMxKuoPhr IjMVf KmvJu rJP\qr

IKikKf, YJrKhT ßgPT pUj KmkMu xŒh ßk´Krf y~, xmA KfKj ITJfPr KmKuP~ ßVPZjÇ y\rf @~vJr (rJ.) nJwqoPf, jmL (xJ.) FojnJPm AyTJu kKrfqJV TPrPZj ßp, fJr kKrmJr uJVJfJr hM'Khj ßkanPr pPmr ÀKa ßUPf kJPrjKjÇ @u›Jyr ryof, mrTf S xS~Jm I\tPjr xmPYP~ xy\ S xÄK㬠kg @u›Jyr xíKÓr k´Kf, KmPvwf oJjMPwr k´Kf TuqJe S CkTJPrr yJf mJKzP~ ßhS~JÇ xm irPjr oJjmPxmJoNuT TJP\r \jq IT•jL~ xS~Jm S optJhJr TgJ IVKef yJKhPx mKetf yP~PZÇ rJxMuMu›Jy (xJ.) mPuPZj, pfãe FT\j oJjMw Ijq ßTJPjJ oJjMPwr TuqJPe KjP~JK\f gJTPm, ffãe @u›Jy fJr TuqJPe rf gJTPmjÇ @u›Jyr TJPZ xmPYP~ Kk´~ mJªJ ßp oJjMPwr xmPYP~ ßmKv CkTJr TPrÇ @u›Jyr TJPZ xmPYP~ Kk´~ ßjT @ou ßTJPjJ oMxKuPor ÂhP~ @jª k´Pmv TrJj IgmJ fJr Kmkh, TÓ mJ C“T£J hNr TrJ IgmJ fJr Ee @hJ~ TPr ßhS~J IgmJ fJr ãMiJ hNr TrJÇ @oJr ßTJPjJ nJAP~r TJP\ fJr xPñ FTaM ßyÅPa pJS~J, @oJr KjTa oxK\Ph FT oJx APfTJl TrJr ßYP~S ßmKv Kk´~Ç ßp mqKÜ fJr ßTJPjJ nJAP~r xPñ KVP~ fJr k´P~J\j KoKaP~ ßhPm, KT~JoPfr TKbj KhPj ßpKhj xmJr kJ KkZPu pJPm, ßxKhj @u›Jy fJr kJ xMhí| rJUPmj (oMjK\Kr, @f-fJrKVm, 3/346-351, oJ\oJCp pJS~JAh 8/191)Ç Ijq yJKhPx mPuPZj, @mhMu›Jy AmjM CoJr (rJ.) ßgPT mKetfKfKj mPuj, rJxMuMu›Jy (xJ.) mPuPZj, oMxKuo oMxKuPor nJAÇ ßTJPjJ oMxKuo ßTJPjJ oMxKuPor Skr \MuMo TrPm jJ, fJPT ±ÄPxr KhPT ßbPu ßhPm jJÇ ßp mqKÜ ßTJPjJ oMxKuo nJAP~r InJm ßoJYPj xJyJpq TrPm, @u›JyfJ~JuJ fJr InJm ßoJYj

˘Lr KkfJr xJoJK\T Im˙Jj, ˘Lr KkfíTNPur TjqJPhr ßhjPoJyr, ˘Lr Kj\˝ ßpJVqfJ, ˘Lr m~x, ßxRªpt, iJKotTfJ, mMK≠o•J k´níKf Kmw~ uãq ßrPU ßoJyrJjJ KjitJre TrPmjÇ mJÄuJPhPvr ÈoMxKuo kJKrmJKrT @Aj IiqJPhv, 1961' Fr 10jÄ iJrJ~ muJ yP~PZ ˝JoL pKh ßhjPoJyr @hJ~ jJ TPr fPm ˘L fJr xJPg mxmJx TrPf I˝LTJr TrPf kJPr mJ ßoJyr @hJP~r \jq oJouJ TrPf kJPr mJ fJuJT KhPf kJPrÇ fPm mJÄuJPhPvr mftoJj @gtxJoJK\T ßk´ãJkPa ßoJyrJjJr ßoRKuT mqJkJrKa ÊnïPrr lJÅKTPf kKref yP~PZÇ TUPjJ ˝JoLr ßãP© @hJP~r IKjòJ @mJr TUPjJ ˘Lr mJmJr ßmÅPi ßhS~J KmvJu ßhjPoJyPrr TJrPe ˝JoLr kKrPvJPir ãofJ gJPT jJ, @mJr jJrLPhr IKiTJr xPYfjyLjfJ~ ßhjPoJyr kKrPvJi TrJ y~ jJ IPjT xo~Ç Foj kKrK˙Kf ßgPT CP•JrPer xmPYP~ nJPuJ CkJ~ yPuJ ˝JoL ˘L KjP\Phr oiq @PuJYjJr oJiqPo ßhjPoJyr KjitJre TrJ pJ fJPhr oj S fJPhr hJŒfq \LmPj Ên k´nJm Km˜Jr TrPf xão FmÄ ßoJyrJjJ ßp jJrLPhr FTaJ IKiTJr fJ xŒPTt xPYfjfJ xíKÓ TrJÇ

AxuJoL \V“

21 - 27 June 2019

oJjMwPT TÓ ßhS~Jr kKreJo n~Jmy oMyJÿh vKlTár ryoJj

19

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

mJKz KjotJe yPòÇ rJ˜Jr Skr Aa, mJuM, xMrKT ßlPu rJUJ yP~PZÇ oJjMw YuJPlrJ TrPf nLwe TÓÇ k´nJmvJuLÇ fJA ßTC KTZM muPZ jJÇ muPuS KfKj TJPjA ßjj jJÇ kJKjr ßoJar ßZPz rJUJ yP~PZÇ kJKjPf ßnPx pJPò rJ˜JÇ ßuJT\Pjr YuJYPu hJÀe TÓÇ o~uJ ßluJr \jq cJˆKmj @PZÇ KjitJKrf ˙Jj @PZÇ FThu oJjMw rJ˜Jr Skr o~uJ ßlPuÇ hNKwf yP~ kPr kKrPmvÇ jJPT ÀoJu ßYPk kgYJrLPhr YuPf y~Ç IPyfMT ßfJ mPaAÇ ßjyJfA KjmtMK≠fJr TJrPe FnJPm oMxuoJjPhr TÓ ßhS~J y~Ç KpKj mJ pJrJ ßhj, fJrJS oMxKuoÇ oMxuoJj oMxuoJPjr ãKfS TrPZÇ IgY AxuJPo FaJ xŒNet KjPwiÇ oMxKuo oMxKuo nJA nJAÇ @uäJy mPuj, pJrJ KmjJ IkrJPi oMKoj kMÀw S oMKoj jJrLPhr TÓ ßh~, fJrJ KogqJ IkmJh S k´TJPvq kJPkr ßmJ^J myj TPr (xMrJ @ypJm, 58)Ç ßp mqKÜ IPyfMT IpgJ oJjMwPT TÓ ßh~, fJr ßYP~ KjTíÓ @r ßTC ßjAÇ rJxMu (xJ.) mPuPZj, ßxA mqKÜA yPò k´Tíf oMxuoJj, pJr yJf S oMU ßgPT oMxuoJj KjrJkh gJPT (PmJUJKr-10, @yoh6515,jJxJK~-4910)Ç oMxuoJjPhr TÓ ßhS~J~ ßfJ oMxuoJKjfôA UJKr\ yP~ pJPòÇ oJjMPwr Skr pJrJ \MuMomJK\ TrPm, IfqJYJr

TrPm, fJPhr @uäJy @\JPmr xMxÄmJh KhP~PZjÇ @uäJy mPuj, If”kr ßfJorJ pJ mPuJ fJrJ fJ KogqJ mPuPZÇ IfFm, ßfJorJ @\Jm ßlrJPf kJrPm jJ FmÄ ßTJPjJ xJyJpqS TrPf kJrPm jJÇ @r ßfJoJPhr oPiq ßp \MuMo TrPm, fJPT @Ko oyJ@\Jm @˝Jhj TrJm (xMrJ @u lMrTJj, @~Jf-19)Ç hMKj~J S @PUrJf xmt©A \JKuorJ Ikh˙, IkoJKjf yPmÇ \JKuoPhr oífMq yPm pπeJhJ~TÇ @uäJy mPuj, @r pKh fMKo ßhUPf, pUj \JKuorJ oífMq TPÓ gJPT, FofJm˙J~ ßlPrvfJrJ fJPhr yJf k´xJKrf TPr @PZ (fJrJ mPu), ßfJoJPhr \Jj ßmr TPrJÇ @\ ßfJoJPhr k´KfhJj ßhS~J yPm uJüjJr @\JmÇ TJre ßfJorJ @uäJyr Skr Ixfq muPf FmÄ fJr @~JfèPuJ xŒPTt IyïJr TrPf (xMrJ @u @j@o, @~Jf93)Ç hívqf \JKuorJ KjP\Phr uJnmJj oPj TPrÇ m˜Mf fJrJ ãKfV´˜, IxluÇ @uäJy mPuj, KjÁ~ \JKuo xluTJo y~ jJ (xMrJ @j@o, @~Jf-21)Ç oMKoPjr \jq hMKj~J ßfJ TJrJVJr˝„kÇ TUPjJA fJrJ hMKj~JPT k´JiJjq ßhPm jJÇ IjqPT TÓ ßhS~Jr TgJ ßfJ nJmJA pJ~ jJÇ fJA @orJ pJ KTZMA TKr jJ ßTj, FTaM ßnPm ßjA jJ ßTj, ßpj Ijq nJAP~r ßTJPjJ TÓ jJ

oMxuoJj ßfJ mPaAÇ ITJrPe Ijq iPotr ßuJTPhr TÓ ßhS~J AxuJo xogtj TPr jJÇ rJxMu (xJ.) ßTJou, jos @YrPer IKiTJrL KZPujÇ CÿfPhrS KfKj ßTJou, jos, oiMr mqmyJPrr KvãJ KhP~PZjÇ KfKj oJjMwPT xJmiJj TPr mPuPZj, ßp mqKÜ jos S Kmj~L y~, @uäJy fJPT CóJxPj @xLj TPrj @r ßp IyïJrL y~, @uäJy fJPT Ikh˙ TPrj (KovTJf)Ç y~Ç oMxuoJj ßfJ mPaAÇ ITJrPe Ijq iPotr ßuJTPhr TÓ ßhS~J AxuJo xogtj TPr jJÇ rJxMu (xJ.) ßTJou, jos @YrPer IKiTJrL KZPujÇ CÿfPhrS KfKj ßTJou, jos, oiMr mqmyJPrr KvãJ KhP~PZjÇ KfKj oJjMwPT xJmiJj TPr mPuPZj, ßp mqKÜ jos S Kmj~L y~, @uäJy fJPT CóJxPj @xLj TPrj @r ßp IyïJrL y~, @uäJy fJPT Ikh˙ TPrj (KovTJf)Ç jmLr (xJ.) mqmyJr xŒPTt y\rf @~vJ (rJ.) mPuj, jmL (xJ.) TPbJr nJwL KZPuj jJÇ FojKT k´P~J\PjS KfKj TPbJr nJwJ k´P~JV TrPfj jJÇ jmL (xJ.) ßp KvãJ ßrPU ßVPZj, ßTmu fJA V´ye TrPu @oJPhr \jq TuqJeTrÇ

TrPmjÇ ßp mqKÜ ßTJPjJ oMxKuo nJAP~r hM”U-TÓ uJWm TrPm, @u›JyfJ~JuJ KT~JoPfr Khj fJr hM”U-TÓ uJWm TrPmjÇ ßp mqKÜ fJr ßTJPjJ oMxKuo nJAP~r ßhJw-©MKa ßVJkj rJUPm, @u›JyfJ~JuJ KT~JoPfr Khj fJr ßhJw-©MKa ßVJkj rJUPmj (xKyy : mMUJKr 2442, KfrKoK\ 1526, KxuKxuJfMx&? xKyyJy&? 504)Ç yJKhxKa oJjmJKiTJr rãJ~ FTKa oJAuluTÇ yJKhPxr k´go IÄPv ßp FT oMxKuoPT @PrT oMxKuo nJA KyPxPm @UqJ ßhS~J yP~PZ, FaJ yPuJ CUMS~JfMu AxuJo mJ AxuJoL ÃJfífôÇ IgtJ“ FT oMxKuo @PrT oMxKuPor nJAÇ CPu›Uq, nJA TUjS nJAP~r Skr \MuMo TrPm jJ IgtJ“ oMxKuo nJA oMxKuo nJAP~r Skr \MuMo TrJ yJrJoÇ fJPT TÓS ßhPm jJ mrÄ fJPT xyPpJKVfJ TrPm, xJyJpq TrPm FmÄ fJr kã yP~ xm irPjr KmkhJkPh fJr xyPpJVL yPmÇ FA xyPpJVL yS~JaJ oJP^oPiq mJiqfJoNuT yP~ pJ~, oJP^oPiq fJ TJKX&ãf yP~ gJPTÇ AoJo fmJrJjL xJKuo ßgPT metjJ TPrPZj, FT\j oMxKuo @PrT\j oMxKuoPT KmkhV´˜ ßhPU YPu pJPm jJ, mrÄ fJr xyPpJVL yPmÇ AoJo oMxKuo @mM ÉrJ~rJ (rJ.) ßgPT metjJ TPrPZj, FT\j oMxKuo @PrT\j oMxKuoPT ãMhs ùJj TrPm jJÇ yJKhPxr @PrT IÄv yPuJ, @u›Jy rJæMu @uJKoj fUj mJªJPT xJyJpq TPrj, pUj ßx fJr nJAPT xJyJpq TPrÇ @r ßp ßTJPjJ oMxKuo nJAP~r hMKj~J S @KUrJPfr ßTJPjJ KmkPh xJyJpq TrPm @u›Jy fJPT xJyJpq TrPmjÇ Ijq yJKhPx oMxKuo nJAP~r ßhJw ßVJkj TrPf muJ yP~PZ, FKa FTKa vftxJPkã Kmw~Ç fJ pKh k´TJv TrJr ßYP~ ßVJkj TrJ C•o yP~ gJPT, fJyPu ßVJkj @r pKh k´TJv TrJ C•o y~, fJyPu k´TJv TrPmÇ F ßãP© @orJ ßhKU AoJorJ ßp rJKmPhr xoJPuJYjJ TPrPZj, FaJ yJrJo KVmPfr oPiq vJKou j~Ç TJre FUJPj fJr ßhJw jJ muPu xo˜ oMxKuo FT Yro ãKfr oPiq kPz pJPm (lJfÉu mJKr, 5o U§, yJ. 4958)Ç kKm© ßTJr@Pjr IxÄUq @~JPf @u›JyfJ~JuJ oJjmPxmJ S xoJ\ TuqJPer KjPhtvjJ KhP~PZjÇ FojKT jmL (xJ.)S ˝L~ mJeL S TPot FTA @hvt \Lmjnr k´YJr S k´xJr WKaP~PZjÇ ÊiM KjP\ k´YJr TPrA ãJ∂ yjKjÇ Kj\ TPotS Fr k´Kfluj WKaP~PZjÇ Ff ãMhs kKrxPr Fr Km˜íf @PuJYjJ x÷m j~Ç xMfrJÄ k´KfKa oMKoPjr CKYf, kKm© ßTJr@j S xKyy yJKhPxr mJeLPT ÂhP~ uJuj TPr AyTJuLj S krTJuLj TuqJPer KjKoP• oJjmTuqJPe @®KjP~JV TrJÇ

Friday, 21 June Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:37 4:39 01:06 6:40 9:27 10:32

Saturday, 22 June Fajr 2:37 Sunrise 4:39 Zuhr 01:07 Asr 6:40 Maghrib 9:27 Isha 10:32 Sunday, 23 June Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:37 4:40 01:07 6:41 9:27 10:32

Monday, 24 June Fajr 2:38 Sunrise 4:40 Zuhr 01:07 Asr 6:41 Maghrib 9:27 Isha 10:32 Tuesday, 25 June Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:38 4:40 01:07 6:41 9:27 10:32

Wednesday, 26 June Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:39 4:41 01:07 6:41 9:27 10:32

Thursday, 27 June Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

2:40 4:41 01:08 6:41 9:27 10:32

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Surmanews

21 - 27 June 2019

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

Newspapers, Magazines, Books

020 7041 9494 IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ


21 - 27 June 2019

WWW.

Surmanews

CLASSIFIED SECTION

21

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A

lîJa KmKâ yPm KxPuPar yJCK\Ä FPˆPa FTKa lîJa KmKâ yPmÇ 6F KV´j ßyJo, 50 ÊPnòJ, yJCK\Ä FPˆaÇ lîJaKa oxK\h xÄuVúÇ oNuq 80 uã aJTJÇ IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Fo yJxJj : 07949 860787

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ksKfÔJfJ

r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ T yPuj F

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr ßmKv pgJpg L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx aJKr r k´KfPrJP ßrPU IJPrJ ßoP~ KmiJj Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo ßxPâ KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

J~T ‘f•ôJmi

ßhv ’ YÑPr

KjmtJYj

17,

F 19 ßp jJPoA ßyJT KmFjKk KmKx mtyJPur TgJ muPfS JaJr ßn J∂ hJKm @hJP~ Ijz &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL uLVYNz ßoJ\Jl e KmKi

at TqJaJrJxt KmPrJiL hu KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa pKh ksiJjoπLr kZª jJ

y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

‘f• i J~T’ Y jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ ÑPr ßh v dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~ KrPkJat

xMroJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £35.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Indian Takeaway for Sale

Indian Takeaway for sale. Prime location, on main road Biggin Hill, Kent TN16. Very good business & very busy area. 3 bed Apartment with kitchen, bathroom & living room. Monthly £1000 rent comes from apartment. For Takeaway & 3 bed apartment yearly rent is £16,000. No Business rates. 16 years open lease, 5 years rent review, weekly takings £3000 - £3500, premium £45,000. Please contact for details. Mohammed Uddin: 07415 401 088

05/07/19

Restaurant for Sale

A fully licensed Indian restaurant is for sale in a village of Kent, it’s only restaurant in the village. half an hour driving distance from London. It has 60 seats. New well equipped cooker fitted with new tandoori. Fully air conditioned. Good turnover £4.5k to £5k per week. 17 years lease remaining. Rent and lates 20,000. Three bed accommodation on top of the restaurant is included in the rent. Separate access for the flats round the back. Price negotiable. Only interested buyers call for further information please. Contact: Ifty on 07711 837 418 12/07/19

Post Code:___________________Telephone:____________________________

Classifieds

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787


22

UmrJUmr

21 - 27 June 2019

‰˝rJYJPrr UJÅYJ~ oMrKxPT yfqJr IKnPpJV

● 2011 xJPur IJrm mxP∂ KovxPrr fJyKrr Û~JPr Ve\JVrPer FTKa hOvqÇ FA Ve\JrPer oJiqPoA oMrKx ãofJ~ IJPxjÇ

xMroJ ßcÛ u§j, 20 \Mj - KovPrr rJ\iJjL TJ~PrJr FTKa IJhJuPfr TJÅPYr UJÅYJ~ mºL Im˙J~ oOfqá mre TPrPZj ßhvKar AKfyJPx k´go VefJKπTnJPm KjmtJKYf ßk´KxPc≤ c. oMyJÿh oMrKxÇ fJÅr oOfqá PT ßhvKar ßxjJ xoKgtf xrTJr ˝JnJKmT muPuS kKrmJr S Kmvõ ßjfímPO ªxy IPjPTA fJ oJjPf jJrJ\Ç fJrJ oMrKxr oOfqá r \jq ßx ßhPvr ‰˝rvJxTPT hJ~L TPrPZjÇ FTA xJPg oJjmJKiTJr u–WPjr IKnPpJV fáPuPZ oJjmJKiTJr xÄ˙JèPuJÇ \JKfxÄWxy KmKnjú oJjmJKiTJr xÄ˙J kã ßgPT F WajJ~ KjrPkã, ˝JiLj S ˝ò fh∂ hJmL TrJ yP~PZÇ Vf 17 \Mj, ßxJomJr @hJuf TPãr FTKa oJouJr KmYJr YuJr xo~ xÄùJ yJrJPjJr kr KfKj oJrJ pJjÇ krKhj 18 \Mj, oñumJr ßnJPr fJÅPT TJ~PrJPf UMm TzJTKzr oPiq \JjJ\J ßvPw fJPT hJlj TrJ yP~PZÇ kKrmJPrr hJmL IjMpJ~L k´TJPvq \JjJ\J TrJrS IjMoKf ßh~Kj KovPrr ‰˝rvJxTÇ \JjJ\J~ ÊiMoJ© kKmJPrr xhxq S oMrKxr hMA IJAj\LmL ZJzJ IJr TJCPTA IÄv KjPf IjMoKf ßh~J y~KjÇ fPm Kovr, fárÛxy kOKgmLr KmKnjú ßhPv VJP~mJjJ \JjJ\J~ IÄv oMrKx nÜ S VefπTJoL yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ oMrKxr oOfqá PT ˝JnJKmT mPu KoxPrr rJÓsL~ ßaKuKnvj UmPr hJmL TrJ yPuS FA oOfqM PT yfqJ mPu IKnPpJV fáPuPZj oMrKxr kKrmJrxy KmvõPjfímPO ªr IPjPTÇ IKnPpJV SPbPZ ßp, TJrJVJPr Yro ImPyuJ, pgJpg KYKT“xJ S kKrmJPrr xhxqPhr xJPg ßhUJ TrPf jJ ßh~J FojKT oJrJ pJmJr Khj IJhJuf TPã IxM˙ yP~ oJKaPf kPz pJmJr krS hs∆f k´JgKoT KYKT“xJ ßhS~J y~KjÇ IJr FPf TPrA fJÅr oOfqá yP~PZ mPu IKnPpJV SPbPZÇ TJfJrxy KmKnjú

ßhv oMrKxr oOfqá Pf VnLr hM”U k´TJv TPrPZÇ @r fMrÛ oMrKxr oífqM Pf KoxPrr vJxTPhr hJ~L TPr fJÅPT ÈvyLh' mPu @UqJK~f TPrPZÇ Ifq∂ TzJTKzr oPiq hJlj xŒjú ßvPw FT aáAa mJftJ~ ßk´KxPc≤ oMyJÿh oMrKxPT vyLh mPu IJUqJ ßhj fJÅr ˘L jJVuJ oJyoMhSÇ FKhPT, TJrJr∆≠ Im˙J~ KovPrr k´go KjmtJKYf ßk´KxPcP≤r oOfqá KjP~ YuPZ jJjJ KmPväweÇ Fxm KmPväwTPhr oPf, oMrKxr oOfqM Ijq IgtS myj TPrÇ ßpoj mrJat KlÛ mPuPZj, oMrKxr oOfqMr xPñ xPñ KoxrL~ VefPπrS oOfqM yP~PZÇ ßTC ßTC Imvq muPZj, ßVJaJ @rPmr VefPπrA oOfqM yPuJÇ fJPhr oPf, oMrKx IPjPTr \jqA KvãJÇ ßTC pKh KoxPr VefPπr TgJ mPuj, AxrJP~Ku ˝JPgtr KmÀP≠ pJj, fPm oMrKxr oPfJA kKreKf KjKÁfÇ @rPmr IjqJjq ßhPvr \jqS FaJ k´PpJ\qÇ AxrJP~Pur ˝JPgtr KmÀP≠ pJS~J oJPjA oMrKxr oPfJ oOfqM Ç CPuäUq, KoxPrr È@rm mx∂' jJPo UqJf xrTJrKmPrJiL KmPãJPnr kr 2012 xJPu ßp KjmtJYj yP~KZu fJPf ßoJyJÿh oMrKx ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yjÇ KfKj KZPuj oMxKuo msJhJrÉPcr ßjfJ FmÄ KoxPr VefJKπTnJPm KjmtJKYf k´go ßk´KxPc≤Ç KT∂á jJjJ wzpPπ FT mZr krA fJÅr KmÀP≠ KmPãJn ÊÀ y~ FmÄ ßxjJmJKyjL InMq™JPj ãofJ hUu TPrÇ fUj ßgPTA KfKj TJrJmªL KZPujÇ oMrKx ãofJYMqf yS~Jr kr fJr xogtT FmÄ oMxKuo msJhJrÉPcr KmÀP≠ Koxr xrTJr mqJkT irkJTz ÊÀ TPrÇ fJPT ãofJYMqf TPr ßxjJk´iJj @mhMu lJ•Jy @u KxKx ãofJ hUu TPrj FmÄ kPr k´yxPjr KjmtJYPj KoxPrr ßk´KxPc≤ yjÇ FUPjJ KfKj ßk´KxPc≤ kPh IKiKÔf @PZjÇ

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

oMrKxr oOfqM Pf YJPkr oMPU Koxr: @hJuPf xJPmT ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh oMrKxr oOfqá r WajJ~ @∂\tJKfT YJPkr oMPU kPzPZ KoxrÇ oMrKxr oífqM r WajJ~ \JKfxÄPWr fh∂ hJKm TPrPZ oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJÇ fJrJ F WajJ~ KjrPkã, ˝JiLj S ˝ò fh∂ ßYP~PZÇ TJfJr VnLr hM”U k´TJv TPrPZÇ @r fMrÛ oMrKxr oífqM Pf KoxPrr vJxTPhr hJ~L TPr fJÅPT ÈvyLh' mPu @UqJK~f TPrPZÇ 67 mZr m~xL oMrKx ˙JjL~ xo~ VfTJu ßxJomJr @hJuPf oJrJ pJjÇ Tftk í ã \JKjP~PZ, KfKj Âh&PrJPV @âJ∂ yP~ oJrJ ßVPZjÇ 2013 xJPu oMrKxPT ãofJYMqf TPr TJrJmªL TrJ y~Ç 19 \Mj, oñumJr KmKmKx IjuJAPjr UmPr muJ y~, oMrKxr oOfqá r WajJr ÈKjrPkã, Km˜JKrf S ˝ò fh∂' ßYP~PZ IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJuÇ oiqk´JYq S C•r @Kl∑TJKmw~T KyCoqJj rJAax S~JPYr KjmtJyL kKrYJuT xJrJy Kuy ÉAaxj FT aMAPa mPuPZj, ÈoMrKxr oOfqá n~JjT, fPm fJ IjMPo~ KZuÇ' kPr FT KmmíKfPf KfKj F oífqM r \jq xrTJPrr CPkãJ, hLWt xo~ iPr FTJTL mªL rJUJ, IkptJ¬ KYKT“xJ FmÄ kKrmJPrr ßuJT\j S @Aj\LmLPhr ßhUJ TrPf jJ ßhS~Jr Kmw~èPuJ CPuäU TPrjÇ xÄVbjKa TJrJVJr\MPz mªLPhr mqJkT yJPr CPkãJ TrJxy KoxPr oJjmJKiTJPrr èÀfr u–WPjr WajJ~ \JKfxÄPWr fh∂ ßYP~PZÇ oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ muPZ, k´J~ Z~ mZPrr FTJTL mKª\LmPj oMrKxPT oJ© KfjmJr fJÅr kKrmJPrr xhxqrJ ßhUPf ßpPf ßkPrPZjÇ @Aj\LmL S KYKT“xTPTS fJÅr xPñ ßhUJ TrPf ßhS~J yPfJ jJÇ kKrmJr S xogtPTrJ @aPTr kr ßgPTA oMrKxr vJrLKrT Im˙J FmÄ ßmKvr nJV xo~ FTJTL mªL rJUJr Kmw~Ka KjP~ CPÆV k´TJv TPr @xKZuÇ \JjJ ßVPZ, ˙JjL~ xo~ @\ ßnJPr fJÅPT TJ~PrJr TJPZ xoJKyf TrJ y~Ç ßxA xo~ fJÅr kKrmJPrr TP~T\j xhxq CkK˙f KZPujÇ oMrKxr ßZPu @mhMuJä y ßoJyJPoh oMrKx mJftJ xÄ˙J r~aJxtPT \JjJj, KoxPrr Tftk í ã kKrmJPrr AòJ IjMxJPr oMrKxPT Kj\ vyPr k´TJPvq \JjJ\J TPr xoJKyf TrJr IjMPrJi k´fqJUqJj TPrPZÇ KoxPrr FA vLwt mqKÜfô KjKw≠ AxuJKo Vsk M oMxKuo msJhJrÉPcr ßjfJ KZPujÇ 2012 xJPu ßhvKaPf k´go VefJKπT KjmtJYPj KfKj KjmtJKYf yjÇ fPm vJxPjr FT mZPrr oPiq fJÅr KmÀP≠ VeKmPãJn ÊÀ y~Ç SA xo~ xJoKrT TMqr oJiqPo fJÅPT ãofJYMqf TPr mªL TrJ y~Ç SA xoP~r ßxjJk´iJj @mhMu lJ•Jy @u-KxKx 2014 xJPu ßgPT ãofJ~ rP~PZjÇ oMrKxPT ãofJYMqf TrJr kr fJÅr xogtTxy Knjúof ßkJweTJrLPhr mqJkT irkJTz ÊÀ TPr Tftk í ãÇ F xÄUqJ uJU uJU mPu \JjJ ßVPZÇ oMxKuo msJhJrÉc FmÄ fMrPÛr ßk´KxPc≤ KrPxk

fJAP~k FrPhJ~Jj xJPmT ßk´KxPc≤ oMrKxr oífqM Pf KoxPrr vJxTPhr hJ~L TPrPZjÇ Vf 18 \Mj TJ~PrJr @hJuPf oMrKxPT è¬YrmíK•r IKnPpJPV yJK\r TrJ y~Ç KlKuK˜Pjr yJoJPxr xPñ xPªynJ\j ßpJVJPpJV TrJr IKnPpJV TrJ yP~KZu fJÅr KmÀP≠Ç Tftk í ã mPuPZ, v»KjPrJiT TJPYr FTKa UJÅYJr oPiq Ijq IKnpMÜPhr xPñ fJÅPT @hJuf TPã yJK\r TrJ yP~KZuÇ \MKrPT CP¨v TPr KfKj kJÅY KoKja TgJ mPujÇ Fr TP~T KoKja kr KmYJrk´Kâ~Jr KmrKfr oPiq KfKj IùJj yP~ kPzjÇ KoxPrr rJÓskPãr ßTRÅxKM u FT KmmíKfPf \JjJj, oMrKxPT yJxkJfJPu ßjS~Jr kr KYKT“xT fJÅPT oíf ßWJweJ TPrjÇ Tftk í ã \JKjP~PZ, oMrKxr oífqM r WajJ~ lPrjKxT k´KfPmhj ßhS~Jr KjPhtv ßhS~J y~Ç FPf fJÅr orPhPy @WJPfr ßTJPjJ KY¤ kJS~J pJ~KjÇ Fr @PV rJÓsL~ ßaKuKnvPj k´YJKrf UmPr muJ y~, Âh&?PrJPV @âJ∂ yP~ oMrKxr oífqM yP~PZÇ oMrKxPT Ijq KfjKa oJouJ~ 45 mZPrrS ßmKv TJrJh§ ßhS~J yP~KZuÇ fJÅPT oífqM h§S ßhS~J yP~KZu, fPm kPr fJ mJKfu TrJ y~Ç oMxKuo msJhJrÉPcr rJ\QjKfT Iñ hq Kl∑co IqJ¥ \JKˆx kJKat oMrKxr oífqM PT ÈyfqJ' mPu hJKm TPrPZÇ oMrKxr WKjÔ\j fMrPÛr ßk´KxPc≤ KrPxk fJAP~k FrPhJ~Jj oMrKxr oífqM Pf KoxPrr ÈIfqJYJrL vJxTPhr' hJ~L TPrPZj FmÄ oMrKxPT ÈvyLh' mPu @UqJK~f TPrPZjÇ oMrKxr @rPT Ko© TJfJPrr @Kor ßvU fJKoo Kmj yJoJh @u gJKj F WajJ~ VnLr hM”U k´TJv TPrPZjÇ KmsKav FoKk KâxKkj mäJ≤ F WajJ~ ÈxÿJj\jT ˝JiLj @∂\tJKfT fhP∂r' hJKm TPrPZjÇ KfKj 2018 xJPu mKªhvJ~ oMrKxr Im˙J KjP~ xfTt TPrKZPujÇ PoJyJÿh oMrKx 1951 xJPu Fu-@hS~Jy V´JPo \jì ßjjÇ 1970 xJPu KfKj TJ~PrJ ACKjnJKxtKa ßgPT k´PTRvuKmhqJ~ kzJPvJjJ TPrj FmÄ pMÜrJÓs ßgPT KkFAYKc TPrjÇ KoxPrr kKrmKftf rJ\QjKfT kKrK˙Kfr oPiq 2012 xJPu k´go VefJKπT KjmtJYPj oMxKuo msJhJrÉPcr k´JgtL KyPxPm hJÅz TrJPjJ y~ oMrKxPTÇ oJ© FT mZPrr vJxjJoPu AxuJKo TMq FmÄ ßhPvr jJ\MT IgtQjKfT mqm˙Jr \jq fJÅPT hJ~L TrJ y~Ç fJÅr xrTJPrr KmÀP≠ \jPrJw ßhUJ ßh~Ç 2013 xJPur 30 \Mj fJÅr ãofJ V´yPer FT mZr kNKftr Khj KmPãJnTJrLrJ fJÅr xrTJPrr KmÀP≠ xzPT Im˙Jj ßj~Ç Fr Kfj Khj kr ßxjJmJKyjL ßhvKar xÄKmiJj ˙KVf ßWJweJ TPr jfMj KjmtJYPjr uPãq I∂mtrf & L xrTJr Vbj TPr FmÄ oMrKxPT mªL TPrÇ oMrKx FaJPT xJoKrT TMq mPu o∂mq TPrjÇ 2014 xJPu ßxjJk´iJj @u-KxKx ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yj FmÄ Vf mZr kMjKjtmJt KYf yj; pKhS IJPrJ Km˜JKrf 29 kOÔJ~


31 May - 06 June 2019

KmùJkj

SP~KcÄ xy ßp ßTJj irPer IjMÔJPj k´P~J\jL~ xTu xJKntx ßpoj yu yJ~Jr, TqJaJKrÄ, ߈\ ßcPTJPrKaÄ, lPaJV´JlL, KnKcSV´JlL xy xm KTZáA yPm IJoJPhr f•ôJmiJPjÇ IJoJPhr xJPg IJPZ 30Ka APn≤ ßnjMÇ fJA IJkjJr IJr KY∂J KT? ßxJjJrVÅJ APn≤ láu APn≤ oqJPj\Po≤

23


24

xJãJ“TJr

21 - 27 June 2019

ßoJmJAu xJÄmJKhTfJr nKmwq“ Cöôu

ACxMl Sor KxFjFPj KxKj~r ßxJvqJu KoKc~J KrPkJatJr S KyªM˜Jj aJAox-F ßoJmJAu FKcar

@oJr oPj y~, FUJPj FUPjJ IPjT xÄmJhoJiqo SA oJPj ßkRÅZJPf kJPrKjÇ ßlxmMT, ACKaCm, AjˆJV´JPor KnKcS xŒJhjJ mJ SA \JfL~ TJP\r \jq @uJhJ Kao ‰fKr TrJr \jq @kjJPhr FUPjJ pPgÓ ßuJTmu ‰fKr y~KjÇ ßlxmMPTr xmPYP~ mOy“ ‰mKvõT mJ\Jr pMÜrJÓs j~, nJrPf FA mJ\Jr KÆèe VKfPf míK≠ kJPòÇ mJÄuJPhv, kJKT˜Jj S vsLuïJ~S ßlxmMPTr mJ\Jr hs∆f mJzPZÇ @kKj pKh fÀe hvtT UMÅ\Pf YJj, kKÁPo kJPmj jJÇ hKãe FKv~J~ fÀe k´\Pjìr @TJr KmvJuÇ FA IûPu @Ko ßoJmJAu xJÄmJKhTfJr Cöôu nKmwq“ ßhUPf kJKòÇ nJrfL~ mÄPvJØNf hKãe @Kl∑TJr xJÄmJKhT ACxMl Sor xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqoKnK•T VeoJiqo ÈyqJvaqJV @S~Jr ߈JKr\'-Fr xyPpJVL kḰfÔJfJÇ KxFjFPj KxKj~r ßxJvqJu KoKc~J KrPkJatJr S KyªM˜Jj aJAox-F ßoJmJAu FKcar KyPxPm TJ\ TPrPZjÇ xŒḰf mJÄuJPhv xlr TPrj KfKjÇ fUj KfKj FT xJãJ“TJPr oJmJAu xJÄmJKhTfJ KjP~ TgJ mPujÇ xJãJ“TJr KjP~PZj \JKou UJjÇ kǵo IJPuJr ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr xJoPj fJ fáPu iPr yPuJÇ k´vú : ßoJmJAu xJÄmJKhTfJr iJreJaJ jfMjÇ FA xJÄmJKhTfJr KmPvw ‰mKvÓq TL? ACxMl Sor: xÄPãk muPu, ßTC pKh FTKa xyP\ myjPpJVq KcK\aJu pPπr xJyJPpq ZKm mJ KnKcS iJre TPr fJ xŒJhjJ TPr Umr @TJPr k´TJv TPr, fJPTA ßoJmJAu xJÄmJKhTfJ mPuÇ ßoJmJAu KcnJAxKa yPf kJPr FTKa KcFxFu@r TqJPorJ, ßVJ-Pk´J mJ FTKa ßxuPlJjÇ yPf kJPr FTKa xŒNet @uJhJ k´pMKÜSÇ ßTC ßTC ßoJmJAu xJÄmJKhTfJPT ßxuKl xJÄmJKhTfJS muPZjÇ @oJr TJPZ oMUq Kmw~ yPò KrPkJKatÄ, fJr \jq @kKj ßTJj k´pMKÜ mqmyJr TrPZj, fJ ßVRe Kmw~Ç k´vú : ˛JatPlJj mqmyJr TPr TJ\ TrJr \jq KTZM xMKjKhtÓ TreL~ mJ m\tjL~ Kj~oTJjMj @PZÇ ßxxm KjP~ FTaM muPmj? ACxMl Sor: ßoJmJAu xJÄmJKhPTrJ mz nMu TPrj, pUj ßaKuKnvj xJÄmJKhTfJr k≠Kf jTu TrPf YJjÇ fJÅrJ oPj TPrj, ßaKuKnvPjr

oPfJ TPr TJ\aJ TrPf kJrPu, ßaKuKnvj Ck˙JkPTr oPfJ muPf kJrPu xlu yPmjÇ KT∂á ßoJmJAu xJÄmJKhTfJ fJ j~Ç @xu TgJ yPuJ @kjJPT xí\jvLu yPf yPmÇ k´vú : fgq kJS~Jr ßãP© KnKcS k´JgKoT CkJ~Ç fÀPerJ xm irPjr käqJalPot KnKcSr KhPTA ßmKv ^MÅTPZjÇ @kjJr KT oPj y~ FUj ßpnJPm AjˆJV´Jo, ßlxmMPTr oJiqPo KnKcS TjPa≤ KjotJe S k´TJv TrJ yPò, FaJ KnKcS TjPaP≤r \jq k´JgKoT rJ˜J? ACxMl Sor: yqJÅÇ mftoJPj A≤JrPjPar mz FTaJ IÄvA KnKcSr hUPuÇ 2020 xJPur oPiq 75 vfJÄv A≤JrPja asqJKlT YPu pJPm KnKcSr hUPuÇ ßlxmMT xŒ´Kf ßWJweJ KhP~PZ, F mZPrr oJ^JoJK^ ßlxmMT ߈JKr S nJKatTqJu KnKcSA yPm mqmyJrTJrLPhr TjPa≤ CkPnJPVr k´iJj CkJ~Ç IgtJ“ FA nJKatTqJu KnKcS S ߈JKr\∏FèPuJA Ij˝LTJpt mJ˜mfJÇ k´vú : ßoJmJAu xJÄmJKhTPhr \jq @kjJr ßTJPjJ krJovt @PZ? ACxMl Sor: @orJ xm xo~ pJ mKu, Foj KTZM mJjJPmj jJ, ßpaJ ßhUPf ßaKuKnvPjr oPfJ yP~ pJ~Ç VfJjMVKfTfJ ß^Pz ßlPu jfMj KTZM ‰fKr TÀjÇ ßoJmJAu xJÄmJKhT yPf yPu xMqa-aJA krPf yPm jJ, FojKT asJAkP~c mJ Ijq ßTJPjJ xr†Jo jJ gJTPuS YuPmÇ @kjJr yJPfr TJPZ pJ @PZ, ßxaJ mqmyJr TPrA @kKj UMm nJPuJ TJ\ TrPf kJPrjÇ YJrkJv YPw ßmzJj FmÄ FTKa kMPrJ WajJ UMm xMªr TPr fMPu iÀjÇ

k´vú : ßTj mJÄuJPhPvr xÄmJhoJiqoèPuJr CKY“ fJPhr KjC\ ÀPo ßoJmJAu xJÄmJKhTfJ KjP~ @xJ? ACxMl Sor: TJre, mJÄuJPhPv FUj AC\Jr ß\jJPrPac TjPaP≤r nJ¥Jr ‰fKr yP~PZÇ KjC\ ÀoèPuJ pKh FA KmvJu kKroJe TjPa≤ ßgPT xMKjmtJKYf TjPa≤èPuJ k´TJv TrPf kJPr, fJyPu FTho jfMj FTKa iJrJr xNYjJ yPmÇ @oJr oPj y~, FUJPj FUPjJ IPjT xÄmJhoJiqo SA oJPj ßkRÅZJPf kJPrKjÇ ßlxmMT, ACKaCm, AjˆJV´JPor KnKcS xŒJhjJ mJ SA \JfL~ TJP\r \jq @uJhJ Kao ‰fKr TrJr \jq @kjJPhr FUPjJ pPgÓ ßuJTmu ‰fKr y~KjÇ ßlxmMPTr xmPYP~ mOy“ ‰mKvõT mJ\Jr pMÜrJÓs j~, nJrPf FA mJ\Jr KÆèe VKfPf míK≠ kJPòÇ mJÄuJPhv, kJKT˜Jj S vsLuïJ~S ßlxmMPTr mJ\Jr hs∆f mJzPZÇ @kKj pKh fÀe hvtT UMÅ\Pf YJj, kKÁPo kJPmj jJÇ hKãe FKv~J~ fÀe k´\Pjìr @TJr KmvJuÇ FA IûPu @Ko ßoJmJAu xJÄmJKhTfJr Cöôu nKmwq“ ßhUPf kJKòÇ KT∂á F irPjr xJÄmJKhTfJr \jq KTZM YqJPu† @PZÇ @oJr ßãP© k´go mJiJ KZu A≤JrPja xÄPpJPVr To VKf, @r A≤JrPja kqJPTP\r IKfKrÜ hJoÇ k´vú : @orJ pJrJ oNuiJrJr VeoJiqPo TJ\ TrKZ, YqJPu†aJ oNuf fJPhr \jqÇ F xoxqJèPuJ @orJ TLnJPm xoJiJj TrPf kJKr? ACxMl Sor: oPj rJUPf yPm, mJÄuJPhPvr xm

oJjMwA Có oJPjr TjPa≤ YJAPm jJ, KnKcS TjPa≤ xmJA YJAPm jJÇ fJA Foj TjPa≤ ‰fKr TrPf yPm, pJ xmJr TJPZ ßkRÅZJPjJ pJ~Ç @kjJrJ pKh @kJor \jPVJÔLr oPiq @Pmhj xíKÓ TrPf YJj, fJyPu Foj KTZM TrPf yPm, pJ yPm xmt\jLjÇ xmJA dJTJr mJKxªJ j~Ç IPjPTA TíKwTJP\r xPñ \KzfÇ IPjPT vyr ßgPT IPjT hNPr mJx TPrÇ @kjJPhr Foj TjPa≤ mJjJPf yPm, pJ fJPhr \LmjpJkPjr xPñ xÄKväÓ, k´JxKñTÇ ßxaJ yPf kJPr TíKw KjP~, kJKj KjP~∏oJPj @r pJ pJ @PZ, ßhPvr oJjMPwr TJPZ ßpxm mqJkJr èÀfôkNet, ßxxm KjP~Ç KT∂á FUJjTJr ßmKvr nJV oJjMwA FUPjJ pPgÓ rãevLu @r fJPhr TjPa≤ ßv~JKrÄP~r k´iJj CkJ~ yPò ßxJvqJu KoKc~JÇ lPu FUJPj mqmyJrTJrLPhr xíÓ TjPaP≤r fgq pJYJA AfqJKh KmwP~ k´vú ßgPTA pJ~Ç @r mJÄuJPhPv FUj k´YMr kKroJPe AC\Jr ß\jJPrPac TjPa≤ ‰fKr yPòÇ k´vú : AC\Jr ß\jJPrPac TjPa≤ TLnJPm TJP\ uJVJPjJ pJ~? @kjJr krJovt TL? ACxMl Sor: mJÄuJPhPv FUj FTKa mz xoxqJ yPuJ nM~J fPgqr ZzJZKzÇ ßTJgJS @èj uJVPu oJjMw ZKm mJ KnKcS k´TJv TrPf ÊÀ TPrÇ KT∂á kPr ßhUJ pJ~, ßxèPuJ mZr Kfj-YJPrPTr kMPrJPjJ lMPa\Ç oJjMw oífMq KjP~S è\m ZzJ~Ç @Ko KmvõJx TKr, F xoxqJ xoJiJPjr CkJ~ VeoJiqo KvãJr mqm˙J TrJÇ hvtT-PvsJfJPhr nM~J fgq ßYjJr CkJ~ KmwP~ KvãJ KhPf yPm, pJPf fJÅrJ KjP\rJ nM~J fgq jJ ZzJjÇ

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj 020 7041 9494 07951 478 557

ßkJÓJr ÇÇ ßnjJr ÇÇ oqJVJK\j ÇÇ mMTPua KulPua ÇÇ KnK\KaÄ TJct Kc\JAj S Kk´µ TrJ y~


oMÜKY∂J

21 - 27 June 2019

25

xïa xmt© @uoVLr oKyCK¨j ßuUT: xÄmJh KmPväwTÇ

mqKÜVf, xJoJK\T IgmJ rJÓsL~ \LmPj ßTJgJS ˝JnJKmT xŒPTtr ßhUJ ßouJ nJrÇ ßpoj∏ rJÓsL~ kptJP~ AxrJAu yJoJPxr Skr @âoe, oJKTtj mctJPr IfqJYJKrPfr Skr jfMj IfqJYJr, KxKr~J \ôuPZ, ArJjPT FTWPr rJUJr krJvKÜr TotTJ§, YLPjr IgtQjKfT S xJoKrT vKÜr KmvJu KmTJv AfqJKh FUj xJiJre Kmw~ yP~ hJÅKzP~PZÇ mqJkJrKa Foj, FaJ yS~Jr TgJA FmÄ fJr \jq hJ~L FA TotTJP§r \jq ãKfV´˜rJAÇ FaJ xfq, KmPvõr AKfyJPx pM≠-KmV´y-xÄWPwtr xo~ vJK∂r xoP~r ßYP~ IPjT hLWt FmÄ FaJS xfq, Fr ßkZPj hM'Ka TJreÇ fJ yPuJ∏ ßpPTJPjJ WajJ Ik´fqJKvfnJPm WaPf kJPr, @mJr ßTJPjJ WajJ WPa kKrTK•fnJPmÇ fPm xmt©A ßhUJ ßVPZ,

fPm A≤JrjqJvjJu ßrxKTC TKoKa FA xïaèPuJPT 10 nJPV nJV TPrPZ FmÄ o∂mq TPrPZ∏ FèPuJr Skr j\r rJUJ UMm k´P~J\jÇ FèPuJr k´go yPuJ∏ 1. UJPhqr KjrJk•JÇ TJre KmPvõr \jxÄUqJ yPm 9 KmKu~jÇ UJhq C“kJhj FUj xLKofÇ \JKfx–W 17Ka uãq K˙r TPrPZ 2030 kpt∂ F xoxqJ xoJiJPjr \jq; 2. IgtQjKfT Cjú~j xJmt\jLj yPf yPmÇ TJre mftoJj Cjú~Pjr xJPg xJPg ijLVKrPmr kJgtTq mJzPZ; 3. TotxÄ˙JPjr mqm˙J TrPf yPmÇ F mqm˙J xKbTnJPm TrJr Skr nKmwq“ xJoJK\T vJK∂ Kjntr TrPm; 4. KmPvõr fJkoJ©J âoJjõP~ mJzPZÇ Vf 50 mZPr 01 KcKV´ ßmPzPZÇ KT∂á FUj oJ© 05 KcKV´ mJzPu fJ yPm Vf @a uJU mZPrr oPiq xPmtJóÇ lPu UrJxy jJjJ KmvJu xoxqJ WjLnNf yPm; 5. nKmwq“ Kmvõ IgtjLKf Ifq∂ xïao~ yPm, pKh FUj ßgPTA k´PYÓJ jJ ßj~J y~; 6. xmPYP~ èÀfôkeN t k´vú yPm A≤JrPjaÇ FaJ nKmwqPf \LmjPT ßTojnJPm kKrYJKuf TrPm; 7. FTKa k´vú k´mu yPm, fJ yPuJ∏ Kuñ xofJr Kmw~; 8. Kmvõ mqmxJ S KmKjP~JV; 9. nKmwqPfr \jq k´˜KM fr TotTJ§ FmÄ 10. ßToj TPr Kmvõ ˝J˙q mqm˙J Kmvõ \jVPer \jq TuqJeTr yPmÇ ãofJmJPjrJ mJ ãofJPuJnLrJ F Im˙JPT fJPhr Kj~πPe @jJr ßYÓJ TPrÇ F \jqA ßTJPjJ IjJTJKéãf WajJ WPa pJS~Jr krS fJr ßrv YuPf gJPTÇ IjMxºJjL ßmJ≠J\PjrJ o∂mq TPrPZj, ÈÊiM Iù\PjrJ ßTJPjJ WajJ ybJ“ TPr WPa mPu V´ye TPrÇ KT∂á S~JKTmyJPurJ \JPjj, ßTJPjJ WajJA ybJ“ WPa jJÇ k´KfKa WajJr ßkZPj gJPT kKrT•jJ FmÄ vsoÇ FTKa KmvJu vKÜ FA WajJèPuJ WaJ~Ç' FA vKÜA xmJr IùJPf ßgPT FrJ KxKr~J, oiqk´JYq, \JKfx–Wxy xm Im˙JjPT KjotonJPm Kj~πe TrPZÇ xJoJjqfo k´KfmJh mJ KmPrJKifJ FUJPj ˙Jj kJPò jJÇ @xPu FA vKÜèPuJ FA KjotofJr @vs~ ßj~ ÊiM fJPhr xKfqTJPrr kKrY~ FmÄ ßYyJrJ ßpj \jVPer xJoPj

k´TJv jJ kJ~Ç Kmvõ xoxqJr ßTJPjJ ßZh jJ yS~Jr ßkZPjr k´iJj TJre FA Kmvõ ßUPuJ~JzrJ TUPjJ xoxqJr xKfqTJPrr xoJiJj YJj jJÇ FojKT hLWtPo~JKh ßTJPjJ vJK∂S j~Ç F \jqA FPTr kr FT pM≠-x–WJf ßuPVA @PZÇ FA Ihívq vKÜ TJrJ? jJjJnJPm fJPhr metjJ TrJ yP~PZÇ fPm @iMKjT xoP~ fJPhr FT KmrJa IÄv TrPkJPrvj mJ TrPkJPra vKÜ mPu kKrKYfÇ \JKfxP–Wr xíKÓ yP~KZu k´iJjf FA Ihívq vKÜPT Kj~πe mJ k´Kfyf TPr xm rJPÓsr xoJj IKiTJr k´KfÔJr \jqÇ KT∂á TUPjJA FA IKiTJr xKfqTJrnJPm k´KfKÔf y~KjÇ KbT FTAnJPm KmYJr KmnJVPT ˝JiLjfJ ßh~Jr hJKmPTS jJjJnJPm jJjJ KhPT YJujJ TPr \jVPer \jq ßp IKiTJr k´KfÔJ TrJr TgJ, fJ xŒNet j~Ç

nJrPf IPjTèPuJ KmYJKrT hMjtLKfr kKrPk´KãPf xMKk´o ßTJPatr YJr\j KmYJrT FT KmmíKfPf ÈKmYJr mqm˙J FUj xïPa' mPu mPuj, pKh FA k´KfÔJjPT fJr Skr \jVPer @˙JPT rãJ TrPf YJ~ fPm Fr IU§fJPT rãJ TrPf yPmÇ \jVPer híKÓ xm xo~ KmYJrmqm˙Jr Skr gJPTÇ mJrmJr F mqm˙J jJjJ k´KfTNufJr xJoPj kPzPZÇ KmPvw TPr rJÓs FmÄ ãofJxLPjrJ Fr Im˙JjPT jzmPz TrPf xhJ xPYÓ mPu jJjJ xoLãJ~ FPxPZÇ ßx\jqA xïa C•rPer \jq KmYJrTPhr x\JV gJTJr hJKm FPxPZÇ @xPu KmYJrmqm˙J fUjA xïPa kPz pUj rJÓsãofJ IQminJPm y˜J∂Krf y~ IgmJ âMr ãofJ fJ hUu TPrÇ 31 kOÔJ~


26

oMÜKY∂J

21 - 27 June 2019

h~J hJKãPeqr oJfJoJKf fJyKojJ ßyJPxj ßuUT: KvKãTJ

ßaKuKnvPjr khtJ~ KmùJkj KmrKfr ßmKv xo~ iPrA YPu KmKnjú xJyJpq xÄ˙Jr @Táu @PmhjÇ @r F @Pmhj To ßmKv xJrJ mZr\MPzAÇ hJj hJKãeq xŒPTt k´YKuf AÄPrK\ k´mJhKa yPò, YqJKrKa KmKVjx& FqJa ßyJoÇ mJÄuJ f\toJ hÅJzJ~, KjP\r Wr ßgPTA hJj ÊÀ yS~J CKYfÇ F k´xPñ @PrJ FT k´YKuf k´mYj yu, ßy· A~rPxul& lJˆt, ßhj ßy· @hJrx&Ç IgtJ“ @PV Wr, fPmPfJ krÇ @mJr IPjPTr oPf, ßpPyfá ß˝òJ~ mJ ˝f”°Nfn t JPm ßTJj nJu TJP\r CP¨Pvq KTZá hJj ßxPyfá ÂhP~r I∂”˙u ßgPT C“xJPyr CPhsT yS~J CKY“Ç ßTJj ß\Jr\mrhK˜ j~Ç F kJKgtm \LmPj TJr ßjA xoxqJ, hM”UPmhjJ, TÓ hMhtvJ? oPjJKmùJjLPhr oPf, IPjqr k´Kf xyoKotfJ, oJ~J oofJ, nJumJxJ ùJkj mJ xJyJPpqr yJf mJKzP~ ßh~J oJjm\JfLr xy\Jf iotÇ ˝L~ mqgJ ßmhjJ uJWm TrJr CP¨Pvq oJjMw IPjT xo~ IPjqr mqgJ ßmhjJ CkvPo FKVP~ pJ~Ç IxyJ~ hM”˙Phr ßUhoPf ß˝òJ~ xJyJPpqr yJf mJKzP~ ßh~JA hJj U~rJPfr oMUq CP¨vqÇ F FT kro oyfL ßuJTKyfTr TJ\Ç

YqJKrKar AKfyJx WJaPu \JjJ pJ~, @PoKrTJr uMK\~JjJ rJP\qr lrJxL CkKjPmv KjCIrKuF¿ mJKxªJ FT lrJxL jJKmT oOfqá TJPu fJr xo˜ xŒK• vyPr FT yJxkJfJu KjotJe CP¨Pvq hJj TPr pJ~Ç 1732 xJPu KjKotf ÈYqJKrKa yxKkaJuÈ oNuf” KjCIrKuF¿ vyPr mxmJxrf VrLm oJjMwPhr ßxmJ k´hJPj KjP~JK\f KZuÇ ßxTJPu 1,000 ßmc CkPpJVL yJxkJfJuKa hMKj~Jr oPiq xmPYP~ mz yJxkJfJu jJPo UqJKf I\tj TPrKZuÇ 1866 xJPu mOKav YqJKrKa mJrjJrPcJ\ ˙JKkf y~Ç KvÊPhr ßhUJPvJjJ TrJr \jq aoJx \j mJrjJrPcJ\ F k´KfÔJj ˙Jkj TPrKZPujÇ krmKftTJPu, mOKav KvÊPhr hJxmqmxJ~ KmPhPv kJYJr Tuï IKnPpJPV \KzP~ kPzKZuÇ 1942 xJPu ˙JKkf YqJKrKa IélJo 20 ˝fπ xÄ˙J KjP~ VKbfÇ KmvômqJkL hKrhsfJhNrLTre F xÄ˙JèPuJr oMUq CP¨vqÇ pMÜrJP\q IéPlJPct k´iJj TJptJu~Ç k´YKuf ßmhmJTq yPò∏ xmJr Ckr oJjMw xfqÇ oJjm TuqJPe FKVP~ @xJr @øJj k´Kf iPotA k´JiJjq ßkP~ gJPTÇ hJj-U~rJPfr pgJgt fJ“kpt Ij˝LTJpt @r F hJj xmxo~ FToMPUJÇ KhP~A vJK∂Ç KmKjoP~ KTZá kJS~Jr ßjAÇ AxuJo iPot kJÅY ˜÷Ç fífL~ ˜÷ È\JTJf' (ZJhJTJ) IgtJ“ ß˝òJ~ hJjÇ InJmL oJjMw KTÄmJ ßTJj iotL~ TJP\ F hJPjr KmiJj lr\Ç Kj\˝ KTÄmJ @Ajf” k´JK¬ xŒK•r iJptTíf KjhOÓ IÄv KmKuP~ ßh~JÇ FToJ© @uäJy&r x∂áKÓ I\tj S fJÅr ‰jTaquJnA oNu CP¨vqÇ Yfágt ˜÷ ßrJ\JÇ @rKm kK†TJ~ ro\Jj oJx yu, Kx~Jo xJiPjr oJxÇ xJrJ hMKj~Jr iotk´Je oMxKuo xŒshJ~ F oJPx kro TÀeJo~ @uäJykJPTr CP¨Pvq ßrJ\J kJuj TPr gJPTjÇ F oyJj xÿJKjf oJPx @xoJjL KTfJm kKm© ßTJrJj vrLl jJP\u yP~KZuÇ AxuJo iPot ijL VKrm jJrL kMÀw∏ xTu ßv´eLr oJjMwPT xohOKÓr xÿJj ßh~Jr KmiJj @PrJk TrJ @PZÇ F ßk´ãJkPa, ijL mqKÜPhr xKûf iPjr KTZá IÄv hJj-U~rJPf mq~ mJiqfJoNuTÇ CPuäUq, k´Kf mZPrr of FmJrS mOPaPj oMxKuo

07951 478 557

láPa\èPuJPf ßnPx CbKZu Kj\ Kj\ xÄ˙Jr uqJ§, ßoJmJAu ßaKuPlJj j’rxy kM⁄JjMkM⁄ mqJï KyxJm KmmreÇ ßTJj UJPf Tf kKroJe Igt hJj hrTJr ßxTgJS CPuäU KZuÇ xrJxKr xŒsYJrPe ßaKuPlJj uJAjèPuJ IjVtu mq˜Ç hJj U~rJPfr k´KfPpJKVfJ~ oJjMPwr uJAjÇ khtJ~ CkKmÓ Ck˙JkTPhr ÈoJryJmJ, oJryJmJ'Ç @uäJy @kjJr hJj TmMu TÀj∏ AfqJKh ±KjPf xJrJãe IjMÔJj oMUKrf yP~ CbKZuÇ

YqJKrKa xÄ˙JèPuJ mJÄuJ ßaKuKnvj xm YqJPjPu uJAn ßk´JV´Jo ßmv ß\JPrPxJPr @PmhjoMUr yP~ CPbKZuÇ hJj @Pmhj IjMÔJj YPu kMPrJ ro\Jj oJx ÊÀ ßgPT ßvw kpt∂Ç rJfKhj YKæv W≤J k´KfKa YqJPju ßgPT xŒsYJKrf yKòu hJPjr @TáKf KojKfÇ \JjJj KhPò, @uäJy&r S~JP˜ hJj TrPu xrJxKr ßmPyv&fÇ K\ùJxJ \JPV, xÿJKjf Ck˙JkTPhr ßTCA Kj\ hJPjr TgJ CPuäU TPrj jJ ßTj? láPa\èPuJPf ßnPx CbKZu Kj\ Kj\ xÄ˙Jr uqJ§, ßoJmJAu ßaKuPlJj j’rxy kM⁄JjMk⁄ M mqJï KyxJm KmmreÇ ßTJj UJPf Tf kKroJe Igt hJj hrTJr ßxTgJS CPuäU KZuÇ xrJxKr xŒsYJrPe ßaKuPlJj uJAjèPuJ IjVtu mq˜Ç hJj U~rJPfr k´KfPpJKVfJ~ oJjMPwr uJAjÇ khtJ~ CkKmÓ Ck˙JkTPhr ÈoJryJmJ, oJryJmJ'Ç @uäJy @kjJr hJj TmMu TÀj∏ AfqJKh ±KjPf xJrJãe IjMÔJj oMUKrf yP~ CbKZuÇ TUjS kKm© ßTJrJj vKrPl mKetf KjhOÓt xMrJr @~Jf ßgPT ßrJ\PT~JoPf ßhJ\PUr ßuKuyJj KvUJ~ kJkLPhr hê yS~Jr TgJS CPuäU KZuÇ CPb FPxKZu IºTJr TmPr ÀPyr KmKnKwTJo~ @pJPmr n~ïr metjJÇ oMyNPft ojPT @fïV´˜ TPr fáPuÇ k´vú \JPV, @uäJykJPTr x∂áKÓ uJPn mJªJ ˝f”°Nft yP~ hJj-U~rJPf yJf FKVP~ ßh~, ßxUJPj n~nLKfr oJiqPo hJj @hJ~ TrJ KT xMªr ßhUJ~ mJ fJ TPfJaáTá vKr~fxÿf? AÄKuv YqJKrKa @Pmhj S KTZá TgJ: @PVA mPuKZ, AKfyJPx KuKkm≠ oMKÓPo~ AÄKuv YqJKrKa xÄ˙J xNYjJ TJu ßgPT iJrJmJKyTnJPm YJuM yP~ @xPZÇ UsLÓJj iPotr mz C“xm BˆJr, UsLÓoJx kJuPjr xo~ Ka Kn YqJPjuèPuJ xrJxKr YqJKrKa @PmhPj mq˜ oMUKrf yP~ CPb jJÇ Vf vfJK»r @Kvr hvPT (1985) pMÜrJP\q YJuM yS~J Èßrc ßjJ\' TKoT KrKul' Ifq∂ \jKk´~ FT YqJKrKa jJoÇ IélJo YqJKrKa ßhJTJPj, xMkJroJPTtPa, KaCm ߈vPj aTaPT uJu rÄP~r käJKˆT jJT KmKâr KyKzT kPz pJ~Ç oJjMw xJoJjq k~xJ KhP~ KTjPZÇ ÛáPuS KmKâ yPòÇ ßZPuPoP~rJ jJPT uJKVP~ KhKæ WMPr ßmzJPòÇ KjP\ o\J kJPòÇ IjqPTS o\J kJS~JPòÇ KvãJ k´KfÔJPj YqJKrKa xPYfjJ~ ß\JrJPuJ C“xJy ß\JVJj F hJj k´TP·r Ijqfo uãqÇ WaJTPr FT KjitJKrf xºqJ~ KmvJu \oTJPuJ @P~J\Pj Ka Kn khtJ~ @jªWj kKrPmPv lJ§ ßrAK\Ä IjMÔJj ÊÀ y~Ç UqJKfoJj KmKvÓ fJrTJPhr Ck˙JkjJ~ YPu yJxJyJKxr oJfJoJKfÇ KcK\aJu hÅJKzkJuäJ~ xJÅ xJÅ TPr ˝AòJ~ k´h• \jxJiJrPer IjMhJPjr IPgtr kKroJj C±toUM L yPf gJPTÇ ßYJPUr xJoPj ßnPx CPb Tf KoKu~j kJC§ hJjUJPf \oJ yP~ ßVuÇ fgqxNP© \JjJ pJ~, oJYt 2019 F IjMKÔf TKoT KrKuPl ßfJuJ hJPjr Iï KZu 65 KoKu~j kJC§Ç CPuäUq, pMÜrJ\q, @Kl∑TJxy KmPvôr KmKnjú ßhPv InJKm ßZPuPoP~Phr xJKmtT TuqJeTr ßxmJTJP\ mq~ TrJ y~Ç irJ pJT, kKÁoJPhv ijLr ßhvÇ hJj TrJ FPhr \jìVf ˝nJmÇ xJogtq IjMpJ~L hJj TrPf KÆiJPmJi TPr jJÇ fPm, FrJS ÈßiJ~J fáuxL kJfJ' j~Ç AhJKjÄ

oJ^ xTJPu KmKmKx S~Jj YqJPjPu xŒsYJKrf IjMÔJjKar jJo, ÈmOPaj KxPâa YqJKrKa YLax' CPb @Px TfA jJ IKnjm TJ~hJ~ hJPjr Igt khtJr @zJPu uMakJa yP~ pJPòÇ Ck˙JkT muPZj, ÈIkrJiLrJ @oJPhr ßYP~ ßmKv YJuJT'Ç ßVJP~ªJ KmnJV f“kr yP~ SPbÇ jJKohJKo k´KfÔJPjr C±tfj TotTftJrJ irJS UJ~Ç KlPr @Kx oMxKuo YqJKrKa xÄ˙J fyKmu k´xPñ: pMÜrJ\q YqJKrKa TKovj @SfJnáÜ ˙JKkf xmèPuJ YqJKrKa xÄ˙J TKovj mrJmr mJKwtT KyxJm KjTJv hJKUu TrPf @Ajf” mJiqÇ xŒsKf xÄmJhkP© (xMroJ, 24-30 ßo 2019) k´go kOÔJ~ k´TJKvf mz KvPrJjJoKa KZu: oMxKuo YqJKrKar @~-mqP~r UKf~JjÇ k´KfPmhPj CPb @Px KmKnjú xÄ˙Jr jJoxy UMÅKajJKa KyxJm jKgk©Ç k´TJKvf TP~TKa xÄ˙J KmuJPf mJXJKu TKoCKjKaPf AKfoPiq ßmv xMjJo TáKzP~PZÇ kMPrJ ro\Jj iPr KaKn khtJ~ xTJu xºqJ~ ßhUJPjJ yKòu ßhPvr k´fq∂ V´JoJûPu hM”˙ Kj”˝ kKrmJPrr TÀe hOvqÇ xÿJKjf ßv´JfJ, hvtT hJfJrJ ChJr yP˜ TÓJK\tf Igt hJj TPr pJPòjÇ @vJ S m≠oNu iJreJ, F hJj xrJxKr F InJKm kKrmJPr YPu pJPòÇ fJPhr oMPU yJKx ßlJaJPòÇ hM”U\jT yPuS xfq, mJ˜m KY© xŒNet KnjúÇ YqJKrKa TKovj lr AÄuqJ§ F§ SP~ux hJKUuTíf \oJUrY KyxJPm SPb FPxPZ @~ ßgPT mqP~r Iï ßmKvÇ IgtJ“ hJÅKzkJuäJ~ @P~r ßgPT mqP~r nJr IPjT CkPrÇ FPpj, ÈUJ\JjJ ßgPT mJ\jJÈA ßmKvÇ CPb FPxPZ KjªjL~ IxJiM hJfJ xÄ˙JèPuJr jJoSÇ ßaKuKnvPjr khtJ~ rJfKhj hJPjr oKyoJ ßVP~ k´JK¬ IPgtr KxÄynJV kPTa˜ TrPZ @Pmhj kKrYJujJ, f•ôJmiJ~j S k´YJr TJP\ Ku¬ TotYJKrmOPªrJÇ IjqKhPT, KmPmPTr fJzjJ~ xJiJre oJjMw ßpjPfj k´TrPe hJj TrPf C“xJyL yP~ kzPZÇ xo~ xo~ ßaKuPlJPjr Ikr k´J∂ ßgPT ßZJa ßZJa ßZPuPoP~Phr ßTJou KoKÓ T£S ßnPx @PxÇ @jª C“láuä yP~ \oJTíf p“xJoJjq kPTa oJKjS hJj TPr KhPòÇ InJKm hM”˙ oJjMPwr xJPg BPhr @jª nJVJnJKV TrPf kJrPZ ∏ FojaJA fJPhr iJreJ S k´fqJvJÇ xMroJ kK©TJ~ k´TJKvf xMUmrKa yu ∏ ro\JPj mOKav oMxuoJjPhr hJj xmtoyPu ksvÄKxf yP~ @xPZÇ YqJKrKa TKovPjr fgq IjMpJ~L ro\Jj oJPx mOKav oMxuoJjPhr hJPjr IPgt k´KfmZr FKv~J, ACPrJk, @Kl∑TJ, C•r @PoKrTJ ZJzJS KmPvôr uJPUJ oJjMw CkTíf yP~ @xPZÇ ryoPfr oJx, mrTPfr oJx ro\JjÇ FT oJx Kx~Jo ßvPw Vf oñumJr, 4 \Mj, 2019 AÄuqJ§xy, ACPrJk, @rm, oiqk´JPYq S kKÁo oMxKuo \JyJPj kKm© BhMu-Klfr ChpJKkf yP~ ßVuÇ ijL VKrm ßv´eL KmPnh náPu uJU uJU oMxKuo CÿJrJ BPhr jJoJP\ FT TJfJPr xJKou yP~PZÇ F FT InNfkNmt GvôKrT kKrPmvÇ BPhr I∂KjtKyf oJyJP®q xJrJ oMxKuo \JyJj CÆM≠ ßyJTÇ \Mj 2019Ç


oMÜKY∂J

21 - 27 June 2019

27

ßmsKéa: AÄPrP\r IyKoTJ rãJr oKr~J ßYÓJ! oM\fJKyh lJÀTL ßuUT: xÄmJh KmPväwTÇ

ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) ßgPT KmsPaPjr ßmKrP~ @xJr k´Kâ~J ÈPmsKéa'Ç TP~T mZr iPrA Kmw~Ka KjP~ KmsPaPj ßfJukJz YuPZÇ xJŒ´KfT xoP~ FKa KmPvõr Ijqfo k´iJj @PuJYq Kmw~Ç F AxMqPf IjMKÔf VePnJPa UMm I• mqmiJPj AAC ßgPT ßmKrP~ @xJr kPã Kx≠J∂ y~Ç KT∂á 48 vfJÄv oJjMw KZPuj ßmsKéPar KmPrJiLÇ FUj jfMj TPr VePnJPar hJKm CPbPZÇ IPjPTA muPZj, @mJr VePnJa yPu ßmsKéPar KmÀP≠ IgtJ“ AACPf ßgPT pJS~Jr kPãA VerJ~ @xPmÇ FA AxMq KjP~ ßhvKar hMA\j k´iJjoπL khfqJPV mJiq yP~PZj FmÄ vJxT hPur jfMj ßjfJ fgJ k´iJjoπL KjmtJYPjr k´Kâ~J YuPZÇ ßmJ^J pJPò, ßmsKéa AxMqPf ßmv vÜ VqJÅzJTPu kPzPZ FT xo~ ZPumPu-PTRvPu KmPvõr FT-YfMgtJÄv FuJTJ vJxjTJrL AÄPr\ \JKfÇ xJoJjq AKfmí• F k´xPñ @PuJYjJ TPr KjPu pJPhr Kmw~Ka xŒPTt ¸Ó iJreJ ßjA fJPhr mM^Pf xMKmiJ yPmÇ

ACPrJKk~Jj ACKj~j (AAC) yPò ACPrJPkr 28Ka ßhPvr rJ\QjKfT FmÄ IgtQjKfT ß\JaÇ FA ß\JPar xhxq ßhvèPuJ KjP\Phr oPiq mqmxJmJKe\q TPr gJPT; xm T'Ka ßhPvr jJVKrPTrJ ß\JanMÜ ßpPTJPjJ ßhPv KVP~ gJTPf S TJ\ TrPf kJPrjÇ FT xo~ FA ß\JPar jJo KZu ACPrJKk~Jj APTJjKoT TKoCKjKa (AAKx)Ç 1973 xJPu pMÜrJ\q AAKxPf ßpJV ßh~Ç 40 mZPrr ßmKv xo~ ß\JPar xJPg gJTJr kr AÄPr\ \JKf ß\Ja ßgPT ßmKrP~ @xJr CPhqJV ßj~Ç 2016 xJPur 23 \Mj F KmwP~ VePnJPar @P~J\j TPr ßx ßhPvr xrTJrÇ fUj ßhvmJxLr TJPZ \JjPf YJS~J yP~KZu, fJrJ ACPrJkL~ ACKj~Pjr mJ AACr xJPg gJTPf YJj, jJKT ßmKrP~ @xPf YJjÇ 52 vfJÄv ßnJa kPzKZu AAC ZJzJr kPã, @r gJTJr kPã KZu mJKT 48 vfJÄv ßnJaÇ fPm VePnJPar luJlu kJS~Jr xJPg xJPgA KmsPaj ß\Ja ßZPz ßmKrP~ @xPf kJPrKjÇ F \jq ß\Ja ßjfíPfôr xJPg @PuJYjJ TPr FTJKiT xo~ KjitJre TrJ y~Ç KT∂á KmsKav xrTJr FTJKiTmJrA ßxA xo~aJ KkKZP~ ßh~Jr \jq AACPT IjMPrJi TPrPZÇ FrA oPiq ß\Ja ZJzJr k´Kâ~J KjP~ @PuJYjJ YuPf gJPTÇ TL TL vPft FmÄ ßTJj xoP^JfJr KnK•Pf KmsPaj ß\Ja ßZPz @xPf kJrPm, fJ KjP~ YPu hLWt @PuJYjJÇ @PuJYjJr Kmw~m˜M yPò∏ KbT TL CkJP~ pMÜrJ\q AAC ßgPT ßmr yPmÇ 2018 xJPur jPn’Pr KmsPaj FmÄ AAC FTKa YMKÜPf CkjLf y~Ç Èk´fqJyJr YMKÜ' jJPo kKrKYf FA YMKÜ IjMpJ~L KmsPajPT ß\Ja ßZPz ßmPrJPf yPu AACPT ãKfkNre KyPxPm KhPf yPm KmrJa IPïr IgtÇ ßx IPgtr kKroJe k´J~ 39 KmKu~j cuJrÇ KmsPaPjr ßpxm jJVKrT AACnMÜ KmKnjú ßhPv mxmJx KTÄmJ mqmxJ-mJKe\q mJ TJ\Tot TrPZj fJPhr FmÄ KmsPaPj AACnMÜ KmKnjú ßhPvr ßpxm jJVKrT rP~PZj, fJPhr TL yPm ßxKa YMKÜPf muJ @PZÇ F ZJzJ C•r

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

@~JruqJ¥ (KmsPaPjr IÄv) FmÄ @~JruqJ¥ k´\JfPπr (˝JiLj ßhv) oJ^JoJK^ AAC FmÄ pMÜrJP\qr xLoJjJ KTnJPm KjitJre TrJ yPm, fJ-S rP~PZ YMKÜPfÇ @PuJYjJr KnK•Pf KmsPaj FmÄ AACPT FTKa KjKhtÓ ÈI∂mtr&fLTJuLj xo~' ßh~J yP~PZ, ßpj fJrJ FTKa mJKe\q YMKÜPf ßkRÅZPf kJPrj FmÄ KjP\Phr mqmxJ-mJKe\q mMP^ KjPf kJPrjÇ F ZJzJ hMA kPãr oPiq nKmwq“ xŒTt ßToj yPf kJPr∏ ßx KmwP~ FTKa rJ\QjKfT ßWJweJr CPuäU rP~PZ FA YMKÜPfÇ fPm hMA kãPT ßxxm ßp kMPrJkMKr oJjPf yPm, fJ j~Ç FKa yPuJ nKmwqPf @PuJYjJr xMPpJPVr FTKa ßYÓJÇ Èk´fqJyJr YMKÜ' KmsKav kJutJPo≤ IjMPoJhj TrPuA ßhvKa AAC ßgPT ßmKrP~ @xPf kJPrÇ KT∂á ßxUJPjA ßuPVPZ mz rTPor ÈKVaaM'Ç VePnJPar xo~ ßmsKéPar KmPrJiL KZPuj fhJjL∂j k´iJjoπL ßcKnc TqJPorjÇ Fr kPã ßnJa kzJr TJrPe KfKj khfqJV TPrjÇ @r ßmsKéPar \jq k´P~J\jL~ Èk´fqJyJr YMKÜ' Kfj-KfjmJPrr ßYÓJ~S kJutJPoP≤ kJx TrJPf mqgt yP~ khfqJPVr ßWJweJ KhP~PZj mftoJj k´iJjoπL ßgPrxJ ßoÇ k´fqJyJr YMKÜPf C•r @~JruqJP¥r Im˙Jj KjP~ pJ muJ yP~PZ, fJPf IPjT KmsKav FoKk ãM…Ç fJPhr pMKÜ, KmsPaj AAC ßgPT ßmKrP~ @xJr krS fJr IÄv C•r @~JruqJ¥ AACr @APjr TJbJPoJr oPiqA ßgPT pJPm, FaJ yPf kJPr jJÇ PmsKéa-KmkJT ßgPT KmsPajPT C•rPer kg ßhUJPf mqgt yP~A k´iJjoπL ßgPrxJ ßo khfqJPVr ßWJweJ KhPf mJiq yjÇ Imvq KfKj Kj\ hPur oPiqS IV´yePpJVq mqKÜPf kKref yP~KZPujÇ Vf TP~T mZPrr hJK~fô kJujTJPu Foj FTKa WajJS WPaKj, ßpUJPj k´iJjoπL KyPxPm mqKÜVf TJKrvoJ ßhUJPf ßkPrPZj ßgPrxJÇ FT TgJ~, xJKmtTnJPm mqgt k´iJjoπL KfKjÇ ACPrJkL~ ACKj~j YMKÜKar mqJkT ßTJPjJ rhmhu oJjPm jJ mPu ¸Ó TPr \JKjP~ KhP~PZÇ xMfrJÄ KmsPaPjr ãofJxLj hu Tj\JrPnKan kJKat YJAPuA YMKÜPf mz irPjr ßTJPjJ kKrmftj @jPf kJrPm jJÇ FTKa Kmw~ KjP~ mZPrr kr mZr iPr IYuJm˙Jr TJrPe fqÜ-KmrÜ KmsPaPjr xJiJre oJjMwS FUj ßmsKéPar kPã-KmkPã ßxJóJrÇ k´KfKhj u¥Pj SP~ˆKojˆJr yJCP\r xJoPj KmPãJn yPòÇ IPjPT jfMj TPr VePnJa IjMÔJPjr hJKm TrPZjÇ FojKT VePnJPar kPã 10 uJU ßuJPTr KoKZuS yP~PZÇ ßmsKéPar kPãr ßuJPTrJS ßxJóJrÇ fJPhr TgJ yPò, fqJV fqJVAÇ fqJV xŒPTt 2016 xJPu VePnJPa ßp Kx≠J∂ yP~PZ, ÈfJ TJptTr TrPf yPmÇ' ÈpJrJ jfMj TPr VePnJa YJPòj fJrJ muPZj, 2016 xJPu ßjfJrJ xJiJre oJjMwPT nMu mMK^P~KZPujÇ' @mJr VePnJa yPu x÷mf ACPrJkL~ ACKj~Pjr xJPg gJTJr kPãA \jxJiJre rJ~ ßhPmÇ pJ ßyJT, ßmsKéa AxMq KmsKav rJ\jLKfPf FTKa mz ßfJukJz WKaP~ KhP~PZÇ FUj ßgPrxJ ßor C•rxNKr KjmtJYPjr ßfJzP\Jz YuPZÇ ãofJxLj Tj\JrPnKan hPur ßjfJ S k´iJjoπL yS~Jr ßhRPz mz mqmiJPj FKVP~ @PZj mKrx \jxjÇ huL~ FoKkPhr k´go hlJ ßnJPa xJPmT krrJÓsoπL \jxj ßkP~PZj 114 ßnJaÇ oJ© 43 ßnJa ßkP~

ACPrJkL~ ACKj~j YMKÜKar mqJkT ßTJPjJ rhmhu oJjPm jJ mPu ¸Ó TPr \JKjP~ KhP~PZÇ xMfrJÄ KmsPaPjr ãofJxLj hu Tj\JrPnKan kJKat YJAPuA YMKÜPf mz irPjr ßTJPjJ kKrmftj @jPf kJrPm jJÇ FTKa Kmw~ KjP~ mZPrr kr mZr iPr IYuJm˙Jr TJrPe fqÜKmrÜ KmsPaPjr xJiJre oJjMwS FUj ßmsKéPar kPã-KmkPã ßxJóJrÇ KÆfL~ Im˙JPj @PZj mftoJj krrJÓsoπL ß\PrKo yJ≤Ç fífL~ ˙JPj rP~PZj kKrPmv Kmw~ToπL oJAPTu ßVJn, ßkP~PZj 37 ßnJaÇ PoJa 10 \j k´JgtL ßgPrxJ ßor C•rxNKr yS~Jr uzJAP~ jJPojÇ fJr oPiq k´go hlJ ßnJaJnMKaPfA mJh kPzj FˆJr oqJTKn (9 ßnJa), oJTt yJrkJr (10 ßnJa) S IqJK¥s~J Kucxo (11 ßnJa)Ç fJrJ k´go iJk C•Let yPf k´P~J\jL~, TokPã 17 ßnJa ßkPf mqgt yP~PZjÇ Ijq k´JgtLPhr oPiq xJPmT ßmsKéaKmw~T oπL ßcJKoKjT rJm 27, ˝rJÓsoπL xJK\h \JKnh 23, ˝J˙qoπL oqJa yqJjTT 20 S @∂\tJKfT Cjú~jKmw~T oπL ßrJKr ˆM~Jat 19 ßnJa ßkP~ k´KfPpJKVfJ~ KaPT @PZjÇ 19 \Mj yPò KÆfL~ hlJ ßnJaJnMKaÇ fJr @PV KaPT gJTJ k´JgtLPhr 18 \Mj KmKmKx S~JPj xrJxKr KmfPTt IÄv ßj~Jr TgJÇ Tj\JrPnKan hPur Kj~o IjMpJ~L, k´gPo huKar 313 \j @Ajk´PefJ ßnJaJnMKar oJiqPo k´JgtL xÄUqJ hMAP~ jJKoP~ @jPmjÇ fJrkr hPur FT uJU 60 yJ\Jr fíeoNu xhPxqr ßnJPa SA hMA\j ßgPT FT\j ßjfJ KjmtJKYf yPmjÇ Kj~o IjMpJ~L, jfMj ßjfJA yPmj krmftL k´iJjoπLÇ \MuJA oJPxr ßvPwr KhPT jfMj ßjfJPT YNzJ∂ TrJ yPmÇ fUj ßgPrxJ ßo ßxA ßjfJr TJPZ k´iJjoπLr hJK~fô fMPu KhP~ KmhJ~ ßjPmjÇ FUj k´iJjoπL yS~Jr ßhRPz FKVP~ pJS~Jr \jq k´JgtLrJ ß\Jr k´YJreJ YJuJPòjÇ ßTC ßTC AACr xJPg ßTJPjJ rTo YMKÜ ZJzJA ßmsKéa TJptTr TrJr TgJ muPZjÇ YMKÜ ZJzJ ßmsKéa mJ˜mJ~j TrJ x÷m KT jJ, ßxKaS FTKa k´vúÇ fPm oPj yPò, KmsKav fgJ AÄPr\ \JKf ßpj ßxA WajJr oiq KhP~ fJPhr ßxA FTèÅP~, @KikfqmJhL oJjKxTfJrA k´Kfluj WaJPf pJPòÇ xmJA \JPj, KmsPaj ACPrJkL~ rJÓs yPuS ßhvKa oNu ACPrJk nNUP§r xJPg mqJkT ßTJPjJ TotTJP§ vKrT KZu jJ; mrÄ IPjPTr xJPg mqJkT pM≠-KmV´Py Ku¬ KZu, KmPvw 31 kOÔJ~

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


28

UmrJUmr

21 - 27 June 2019

oMrxLPT ßTj \Lmj KhPf yPuJ? c. IJ»Mx xJuJo IJ\JhL ßuUT: AxuJoL KY∂JKmhÇ

17B Ryb 2019 †mvgevi wKQzÿY Av‡M mviv we‡k¦i cwiwPZ Ges MZ mvZ AvU eQ‡i me‡P‡q Av‡jvwPZ I mgv‡jvwPZ e¨w³Z¡ Wt gynv¤§v` gynv¤§v` gyimx Cmv Avj AvBqvZ KvivšÍixb Ae¯’vq Ges †Kv‡U© Zvi weiæ‡× Avbv iv‡÷ªv‡`ªvn gvgjvi ïbvwb Ae¯’vq B‡šÍKvj K‡i‡Qb| Bbœv wjjøvwn Iqv Bbœv BjvBwn ivwREb| wZwb 8 AvM÷ 1951 mv‡j wgk‡ii AvjkviwK¡q¨vni Avj Av`Iqvn MÖv‡g Rb¥MÖnb K‡ib| AveŸv wQ‡jb K…lK| Av¤§v wQ‡jb mvaviY M„wnbx| `yB †evb Zvi, wZb fvB| wZwb cÖv_wgK, †m‡KÛvix wbR GjvKvq c‡o‡Qb| c‡i Kvq‡iv wek¦we`¨vj‡q BwÄwbqvwis G cÖ_g †kªbx‡Z cÖ_g n‡q e¨v‡Pji wWMÖx †bb| Gi ci 1975-76 G wZwb wgki †mbvevwnbx‡Z KvR K‡ib| 1978 m‡b GKB wek¦we`¨vjq n‡Z BwÄwbqvwis G gv÷vm© †bb| QvÎ Rxe‡b wZwb GZB †gavex I

m¤¢vebvgq wQ‡jb †h wc GBP wWi Rb¨ wZwb mvD_ K¨vwj‡dvwb©qv wek¦we`¨vj‡q †mev‡ii ‡miv ¯‹jviwkc wb‡q fwZ© nb Ges AZ¨šÍ K…wZ‡Z¡i mv‡_ wZwb 1982 mv‡j W±‡iU wWMÖx jvf K‡ib| wZwb Kvq‡iv BDwbfvwm©wU‡Z wk¶KZv w`‡qB Zvi Aa¨vcbv Rxeb ïiæ K‡ib, c‡i mvD_ K¨vwj‡dvwb©qvwek¦we`¨vj‡q wk¶KZv K‡i‡Qb Ges 1982 †_‡K 19985 mvj ch©šÍ Av‡gwiKvi GKvwaK wek¦we`¨vj‡q Aavcbv K‡i‡Qb, GgbwK bvmvi gZ cÖwZôv‡bI wZwb Lye mybv‡gi mv‡_ †¯cm k¨vUj BwÄb Dbœq‡b A‡bK eo f‚wgKv ‡i‡L‡Qb| Gici wbR cÖ‡`‡ki hvK¡vwhK¡ wek¦we`¨vj‡q cÖ‡dmi wn‡m‡e †hvM‡`b Ges BwÄwbqvwis wefv‡Mi ‡Pqvig¨vb wn‡m‡e 1985 †_‡K 2010 mvj ch©šÍ wk¶KZv K‡i‡Qb| wZwb c„w_exi A‡bK ¸‡jv wek¦we`¨vj‡q Aa¨vcbv K‡i‡Qb, Avi Zvi kZ kZ AvwU©‡Kj mviv `ywbqvi bvgKiv weÁvb RvY©v‡j cÖKvwkZ n‡q‡Q| wZwb 1977 mvj †_‡KB BLIqvbyj gymwjgyb G mwµq| 1979 †Z wZwb e¨vcK fv‡e GB Av‡›`vj‡b Rwo‡q c‡ob, Ges m`m¨ c` MÖnb K‡ib 1992 mv‡j| 1995 I 2000 G cvj©v‡g›U wbe©vP‡b BLIqv‡bi c‡¶ j‡ob Ges Ggwc wn‡m‡e BLIqv‡bi cvj©v‡g›Uvwiqvb `‡ji †bZ…Z¡ †`b| wZwb 2005 mv‡j m‡e©v”P †fvU cÖvß Ggwc nb A_P Zvi cwie‡Z© Zvi we‡ivax‡K Rqx †`Lv‡bv nq| wZwb wQ‡jb wgkixq cvj©v‡g‡›Ui GB kZ‡Ki LyeB bvgKiv cvj©v‡g›Uvwiqvb| 2011 mv‡j Avie em‡šÍi av°vq wgki hLb †f‡O c‡o, wZwb ZLb A‡bK eo f‚wgKv cvjb K‡ib| BLIqv‡bi ïiv †g¤^i wQ‡jb wZwb| Zv m‡Z¡I GLIqvb‡K eywS‡q me©`jxq GKUv †gvP©v "d«xWg GÛ Rvw÷m" `j MVb Ki‡Z m¶g nb, Ges Zvi `j‡K weR‡qi gyL †`Lvb| 2012 mv‡ji wbe©vP‡bi Av‡M BLIqvb Zv‡`i †bZv LvqivZ Avkkv‡Zi‡K cÖwm‡W›U c‡`i Rb¨ cÖvw_©Zv †NvlYv K‡i| c‡i Zviv gynv¤§v` gywm©‡KI cÖvw_©

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

nIqvi Rb¨ wb‡`©k †`q, †hb LvqivZ‡K evwZj Kiv n‡j Zv‡K BLIqvb mg_©b w`‡Z cv‡i| BLIqv‡bi fqUvB N‡U hvq wgk‡i| Zviv BLIqv‡bi cÖv_©x‡K evwZj †NvlYv K‡i| wKš‘ BLIqvb gym©x‡K mg_©b w`‡j †Kvb wKQzB Avi Ki‡Z cv‡iwb| wbe©vPb nq, Avngv` kvdxK I Zvi g‡a¨ nvÇvnvwÇ jovB nq, G‡Z `yBR‡bi †KD B 50% †fvU cvqwb| d‡j wØZxq wbe©vPb AbywôZ nq| GB wbe©vP‡bi dj cÖKvk wb‡q nq kZvãxi me‡P‡q eo lohš¿| GK ch©v‡q `yB RbB wgk‡ii me©vwaK †fvU cÖvß †cÖwm‡W›U e‡j `vex K‡ib| Ae‡k‡l mKj loh‡š¿i AM©j †f` K‡i wbe©vPb Kwgkb 2012 mv‡ji 24 Ryb iweevi gyimx‡K †cÖwm‡W›U †NvlYv K‡i| Zvi cÖvß †fvU wQ‡jv 51.7% Zvi wecix‡Z Avngv` kdxK cvb 48.3% GB ‡NvlYvi K‡qK N›Uvi c‡iB wZwb Zvi `j BLIqvb I d«xWg I Rvw÷m cvwU© †_‡K wbqg Abyhvqx c`Z¨vM K‡ib| 2012 mv‡ji 30‡k Ryb wZwb †cÖwm‡W›U wn‡m‡e kc_ †bb| wZwb eû evi ivR‰bwZK mwnsmZvi wkKvi n‡q‡Qb| 2006 Gi 18B †g †Z Zv‡K AvUK K‡i 7 gvm †R‡j ivLv nq| c‡i †mLvb †_‡K wZwb Qvov cvb| 2011 Gi 25 Rvbyqvwii Avie em‡šÍi Av‡›`vj‡bi `v‡q 28 Rvbyqvwi Zv‡K AvUK Kiv nq| Gi ci †_‡K Zvi †Q‡j †g‡q I cwiev‡ii Dci †b‡g Av‡m bvbv ai‡Yi wec` Avc`| wZwb AvR `ycy‡i B‡šÍKvj K‡i‡Qb| wgk‡i ¸ßPie„wËi `v‡q Zvi I Av‡iv 22Rb BLIqvb †bZv‡`i ïbvwb PjwQ‡jv †Kv‡U©| GB †KB‡m Zv‡`i weiæ‡× wgk‡ii g‡a¨ we‡`‡ki mš¿vmx‡`i w`‡q Avµg‡bi loh‡š¿i Awf‡hvM Avbv nq| cÖwmwKDk‡bi c¶ †_‡K ejv nq wZwb I Zvi msMxiv Ab¨ †`‡ki ¸ßPi e¨envi K‡i wgk‡ii Af¨šÍ‡i mš¿vmx nvgjv Kivi Pzw³ K‡i‡Q, wgk‡ii Avf¨šÍixb A‡bK †Mvcbxq bw_cÎ I welq we‡`‡ki †jvK‡`i Kv‡Q wb‡R‡`i ¯^v‡_© n¯ÍvšÍi K‡i‡Qb Ges BLIqvbyj gymwjwg‡bi AvšÍR©vwZK kvLv mg~n‡K kw³kvjx Kivi Rb¨ GKw`‡K †hgb wgk‡ii A_© cvPvi K‡ib, Ab¨ w`‡K wfb‡`wk BLIqvbx‡`i mvgwiK †UªBwbs I †`b| hv wQ‡jv bvwK wgk‡ii mve©‡fŠg‡Z¡i Rb¨ wec¾bK, ¯^vaxbZvi Rb¨ wQ‡jv gvivZ¥K ûgwK, Ges †`‡ki kvwšÍ k„sLjvi wecix‡Z wQ‡jv we‡`ªvn| GB †KBm ¸‡jv meB wQ‡jv †`‡kv‡`ªvwnZvg~jK hvi me©wbgœ kvw¯Í nZ g„Z¨y `Û| ïbvwb Kv‡j wZwb wePvi‡Ki Kv‡Q K_v ejvi mgq Pvb| ZLb wZwb wQ‡jb nv‡m¨v¾¡j| 25 wgwbU GK bvMv‡o K_v e‡j‡Qb wgk‡ii gvwU I gvby‡li Rb¨ Zvi I Zvi `‡ji Ae`vb wb‡q| 25 wgwb‡Ui gv_vq †`Lv †M‡jv wZwb GKUz †_‡g †M‡Qb| Agwb c‡o †M‡jb| Ges GBfv‡eB wZwb we`vq wb‡q‡Qb| Avjøvn Zv‡K ¶gv Kiæb I RvbœvZ `vb Kiæb| gynv¤§v` gyimx 1978 m‡b mvB‡q`vn bvRjv gvng~`‡K we‡q K‡ib| Zv‡`i mywL cwiev‡i Avjøvn 5 Rb mšÍvb `vb K‡i‡Qb| Avngv`, kvqgv, Dmvgvn, Dgvi I Avãyjvø n| wZwb wZb bvwZ-bvwZbI `ywbqvq †`‡L †M‡Qb| gyimx ¶gZvq Avmvi c‡i †h me KvR K‡i‡Qb Zvi Dci GKUv wb‡g©vn ch©v‡jvPbv Avwg Zvi cZ‡bi c‡i K‡iwQjvg| ‡mLvb †_‡K K‡qKwU welq GLv‡b Zz‡j aiwQ| gyiwm wgki‡K DbœZ Kvivi †ek wKQz hyMvšÍKvix wm×všÍ †bb, †h¸‡jv kÎæ‡`i †Pv‡L wQ‡jv gvivZ¥K Aciva| nq‡Zv Gi Rb¨B Zv‡K AvR GBfv‡eB g„Z¨y eiY Ki‡Z n‡jv| †mB c`‡¶c¸‡jv wQ‡jvt 1| ¶gZvq G‡mB gyimx A‡bK¸‡jv †`k ågb K‡iwQ‡jb| GKgvÎ D‡Ï‡k¨ wQj H †`k ¸‡jv wgk‡ii A_©‰bwZK, ivR‰bwZK Ges mvgvwRK Dbœq‡b mvnv‡h¨i nvZ evwo‡q †`‡e| wZwb Pxb w`‡q ïiæ K‡iwQ‡jb, Gic‡i hvb ivwkqvq| Z…Zxqev‡i hvb eªvwRj| Zvici cvwK¯Ívb, `w¶Y Avwd«Kv| †M‡jb †mŠw`, KvZvi, Avie AvwgivZ| wKš‘ fz‡jI wZwb Av‡gwiKvi w`‡K ZvKvbwb, Av‡gwiKvq hvIqvi wbq¨vZI evu‡ab wb| Ggb wK †h Av‡gwiKvi UvKv wgk‡ii †mbvevwnbx‡K Av‡bvqvi mv`v‡Zi mgq †_‡K †cU †gvUv Ki‡Z mvnvh¨ Ki‡jv, †mB Av‡gwiKv‡K D‡cÿv K‡i‡Qb| Av‡gwiKvI Zuv‡K wek¦vm K‡iwb| 2| MZ b‡f¤^i 2012 mv‡j MvRv‡Z BmivBj KZ©… c¶ †Rvi K‡i Awfevm‡bi †Póv K‡i| wdwjw¯Í‡bi Av‡›`vjbKvix †hv×viv nvgv‡mi mv‡_ Kvu‡a Kvua

wgwj‡q Zv cÖwZ‡iva Kivi †Póv K‡i Ges GK Amg hy× ïiæ nq| Gi bvg wQ‡jv ÔwnRvivZzm wmw¾jÕ| hy× ïiæ nIqvi GK mßv‡ni g‡a¨B BmiB‡ji KwjRv Sj‡m hvIqv ïiæ nq gyimxi Kvi‡Y| wms‡ni gZ ûsKvi Qv‡ob gyimx, Ôg‡b †iL wdwjw¯Íbxiv GKv bqÕ| wZwb `ªæZZvi mv‡_ ‡Zjvwee †_‡K wgkixq `~Zvevm cÖZ¨vnvi K‡i †bb| Zvi cÖavb gš¿x wKb`xj‡K MvRv‡Z cvVv‡jb mn‡hvwMZvi wPý ¯^iƒc| whwb nvgv‡mi mv‡_ cÖwZ‡iva hy‡× cwic~Y© HKgZ¨ †NvlYv K‡i Av‡mb| Ly‡j †`b ivdvn myosM| Ges `ªæZ hy× weiwZ‡Z eva¨ K‡ib BmivBj‡K| GB NUbvi ga¨ w`‡q wZwb Avie we‡k¦i Awemsevw`Z †bZvi gh©`vq DbœxZ n‡jb gyimx, Avi Ab¨vb¨ †bZv‡`i g‡b †X‡j w`‡jb wnsmvi Av¸b| Av‡gwiKvi K‡qKwU Rvb©v‡j ZLb gyimx‡K Avi‡ei GKgvÎ Bmjvwg †bZv wn‡m‡e D‡jøL K‡i, UvBgm Zv‡K c„w_exi cÖ_g 100 †bZvi gh©v`vq fzwlZ K‡i| 3| my‡qR Lv‡ji Dbœq‡bi Rb¨ wZwb weivU As‡Ki ev‡RU wba©viY K‡ib| G‡Z A_©bxwZwe`iv g‡b Ki‡jv AvMvwg 2022 mv‡ji g‡a¨B GLvb †_‡K wgk‡ii Avq 100 wewjqb Wjvi Qvwo‡q hv‡e| ZvB hw` nq, wgki c„w_exi DbœZ †`k mg~‡ni KvZv‡i `vuwo‡q hv‡e| Avi GUv n‡j Avie †`k ¸‡jv‡Z Av‡gwiKvi gvZeix‡Z Avm‡e gvivZ¥K evuav| G Qvov BmivB‡ji wmbvB cwiKíbv I †f‡¯Í hv‡e| Av‡gwiKvi L¨vZbvgv eyw×Rxwe †bvqvg Pgw¯‹ Kjw¤^qv BDwbfvwm©wUi GK †mwgbv‡i e‡jb, gyimxi my‡qR Lv‡ji †Wfjc‡g›U cø¨vb ev¯Íevqb n‡j Avie Avwgiv‡Zi A_©bxwZ‡Z, we‡kl K‡i `yevB‡q gvivZ¥K aŸm †b‡g Avm‡e| KviY `yevB I Avey avwei mx‡cvU© ¸‡jv ZLb g~j¨ nvwi‡q †dj‡e| d‡j Av‡gwiKvi A_©bxwZ‡Z `yevB †_‡K Avmv myweav jyß n‡e| UvbvUvwb‡Z co‡e mevB| Kx gvivZ¥K cwiKíbv wQ‡jv gyimxi| 4| wZwb ¶gZvq †h‡Z bv †h‡ZB wmbvB G Dbœqb KvR ïiæ K‡i †`b| wmbvB-G Av‡Q wgk‡ii 31% f‚wg| Gi ‡Kvb Dbœqb GZw`b nqwb| GB f‚LÛ DbœZ n‡j wgk‡ii Avq P‡jhv‡e w`¦¸Y| PvKzwii my‡hvM cv‡e nvRvi nvRvi †eKvi| wZwb Pvi `kwgK Pvi wewjqb Wjvi ev‡RU K‡ib 2013-14 A_© eQ‡i| wgk‡ii †mbv evwnbx‡KI G GjvKvi Dbœq‡b kwiK ivL‡Z `yB `kwgK cvuP wewjqb Wjvi ev‡R‡Ui †NvlYv †`b| ÔdvBiæh wgwjqb wmUxÕ bv‡g GLv‡b emev‡mi mg¯Í my‡hvMmn DbœZ I wekvj kni wbg©v‡Yi KvR ïiæ K‡ib| wmbvBGi DËi I `w¶‡Y `ywU BDwbfvwm©Ux ˆZwi Kivi Rb¨ Awdwmqvj KvR I ïiæ K‡ib wZwb| †NvlYv †`b QvÎ wiµzwUs-Gi Rb¨ `viæb ¯‹jviwk‡ci| GUv wQ‡jv BmivB‡ji wmbvq `Lj cwiKíbvi weiæ‡× GK ai‡Yi hy× †NvlYv| GZ eo KvR Zvi Av‡M AvR ch©šÍ wgk‡i Kivi mvnm †KD †`Lv‡Z cv‡iwb| 5| gyimxi wPšÍv wQj wgk‡i Lv‡`¨ ¯^qs m¤c~Y© nIqv| Kv‡RB ¶gZvq †h‡q †`ix bv K‡iB bZzb Lv`¨ ¸`vg evbv‡bv ïiæ K‡ib wZwb| wZwb K… lK‡`i‡K Pvl Kv‡R DrmvwnZ Kivi Rb¨ eû iKg mn‡hvwMZv I FY `vb Kg©m~wP MÖnb K‡ib| g‡b ivLv `iKvi wgki Avie we‡k¦i me‡P‡q †ekx Lv`¨ Avg`vwbKviK ivóª| 2009 mvj ‡_‡K wgki wkKv‡Mv †_‡K `k wgwjqb †gwUªK Ub Mg Avg`vwb K‡i| Lv`¨ Avg`vwbi mv‡o Pzqvwjøk fvM Av‡gwiKv †_‡K, evBk `kwgK mvZ fvM A‡÷ªwjqv †_‡K, evi `kwgK mvZ fvM BD‡ivc †_‡K, wZb `kwgK Qq fvM KvbvWv †_‡K G‡m _v‡K| GB †`k¸‡jv GK mv‡_B AvBGgGd†K wgk‡i †Kvb ai‡bi A_© w`‡Z wb‡la K‡i| mKj Avie ivóª‡KI wb‡`©k †`qv nq wgki‡K †hb GK cqmvI FY mvnvh¨ bv †`qv nq| Lv‡`¨i e¨vcv‡i gyimxi GZeo c`‡¶c Zviv mn¨ Ki‡Z cv‡iwb| 6| wk¶ve¨e¯’v‡K †X‡j mvRvevi Rb¨ wZwb cÖv_wgK, †m‡KÛvwi Ges nvBqvi †m‡KÛvwi †j‡fj¸‡jv‡Z cvðZ¨ wm‡jevm evwZj Kivi c`‡¶c †bb| ïay ZvB bv, cvð‡Z¨i gv‡bi mv‡_ mvgvÄm¨ †i‡L weKí wk¶v e¨e¯’vi wb‡`©k †`b wZwb, hv‡Z wgk‡ii BwZnvm HwZn¨ Ges ms¯‹w… Zi cÖvavb¨ _v‡K| GUv ev¯Íevqb Ki‡j †`Lv ‡h‡Zv ILv‡b wb‡qvwRZ nvRv‡iv Av‡gwiKvb I cwðgv wk¶K I Dc‡`óv‡`i QvUvB Ki‡Z n‡Zv| GUv gvivZ¥K c`‡¶c we‡`wk †ewbqv‡`i †¶wc‡q †Zv‡j| 7| wmwiqvi e¨cv‡i gyimx wb‡q †d‡jb GK hyMvšÍKvix c`‡¶c| wZwb wgk‡i cÖ‡ek Ki‡Z 31 kOÔJ~


UmrJUmr

21 - 27 June 2019

‰˝rJYJPrr UJÅYJ~ oMrKxPT (22 kOÔJr kr) KmKnjú xÄVbj SA KjmtJYjPT Èk´yxj' mPu CPuäU TPrKZuÇ krmftL xoP~ KmKnjú IKnpJPj vf vf oJjMwPT yfqJ TrJ y~ FmÄ uJU uJU oJjMwPT @aT TrJ y~Ç Prr CPkãJ, hLWt xo~ iPr FTJTL mªL rJUJ, IkptJ¬ KYKT“xJ FmÄ kKrmJPrr ßuJT\j S @Aj\LmLPhr ßhUJ TrPf jJ ßhS~Jr Kmw~èPuJ CPuäU TPrjÇ xÄVbjKa TJrJVJr\MPz mªLPhr mqJkT yJPr CPkãJ TrJxy KoxPr oJjmJKiTJPrr èÀfr u–WPjr WajJ~ \JKfxÄPWr fh∂ ßYP~PZÇ oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ muPZ, k´J~ Z~ mZPrr FTJTL mKª\LmPj oMrKxPT oJ© KfjmJr fJÅr kKrmJPrr xhxqrJ ßhUPf ßpPf ßkPrPZjÇ @Aj\LmL S KYKT“xTPTS fJÅr xPñ ßhUJ TrPf ßhS~J yPfJ jJÇ kKrmJr S xogtPTrJ @aPTr kr ßgPTA oMrKxr vJrLKrT Im˙J FmÄ ßmKvr nJV xo~ FTJTL mªL rJUJr Kmw~Ka KjP~ CPÆV k´TJv TPr @xKZuÇ \JjJ ßVPZ, ˙JjL~ xo~ @\ ßnJPr fJÅPT TJ~PrJr TJPZ xoJKyf TrJ y~Ç ßxA xo~ fJÅr kKrmJPrr TP~T\j xhxq CkK˙f KZPujÇ oMrKxr ßZPu @mhMuäJy ßoJyJPoh oMrKx mJftJ xÄ˙J r~aJxtPT \JjJj, KoxPrr Tftíkã kKrmJPrr AòJ IjMxJPr oMrKxPT Kj\ vyPr k´TJPvq \JjJ\J TPr xoJKyf TrJr IjMPrJi k´fqJUqJj TPrPZÇ KoxPrr FA vLwt mqKÜfô KjKw≠ AxuJKo V´∆k oMxKuo msJhJrÉPcr ßjfJ KZPujÇ 2012 xJPu ßhvKaPf k´go VefJKπT KjmtJYPj KfKj KjmtJKYf yjÇ fPm vJxPjr FT mZPrr oPiq fJÅr KmÀP≠ VeKmPãJn ÊÀ y~Ç SA xo~ xJoKrT TMqr oJiqPo fJÅPT ãofJYqMf TPr mªL TrJ y~Ç SA xoP~r ßxjJk´iJj @mhMu lJ•Jy @u-KxKx 2014 xJPu ßgPT ãofJ~ rP~PZjÇ oMrKxPT ãofJYqMf TrJr kr fJÅr xogtTxy Knjúof ßkJweTJrLPhr mqJkT irkJTz ÊÀ TPr TftíkãÇ F xÄUqJ uJU uJU mPu \JjJ ßVPZÇ oMxKuo msJhJrÉc FmÄ fárPÛr ßk´KxPc≤ KrPxk

fJAP~k FrPhJ~Jj xJPmT ßk´KxPc≤ oMrKxr oOfqMPf KoxPrr vJxTPhr hJ~L TPrPZjÇ VfTJu TJ~PrJr @hJuPf oMrKxPT è¬YrmOK•r IKnPpJPV yJK\r TrJ y~Ç KlKuK˜Pjr yJoJPxr xPñ xPªynJ\j ßpJVJPpJV TrJr IKnPpJV TrJ yP~KZu fJÅr KmÀP≠Ç Tftíkã mPuPZ, v»KjPrJiT TJPYr FTKa UJÅYJr oPiq Ijq IKnpMÜPhr xPñ fJÅPT @hJuf TPã yJK\r TrJ yP~KZuÇ \MKrPT CP¨v TPr KfKj kJÅY KoKja TgJ mPujÇ Fr TP~T KoKja kr KmYJrk´Kâ~Jr KmrKfr oPiq KfKj IùJj yP~ kPzjÇ KoxPrr rJÓskPãr ßTRÅxMKu FT KmmOKfPf \JjJj, oMrKxPT yJxkJfJPu ßjS~Jr kr KYKT“xT fJÅPT oOf ßWJweJ TPrjÇ Tftíkã \JKjP~PZ, oMrKxr oOfqMr WajJ~ lPrjKxT k´KfPmhj ßhS~Jr KjPhtv ßhS~J y~Ç FPf fJÅr orPhPy @WJPfr ßTJPjJ KY¤ kJS~J pJ~KjÇ Fr @PV rJÓsL~ ßaKuKnvPj k´YJKrf UmPr muJ y~, ÂhPrJPV @âJ∂ yP~ oMrKxr oOfáq yP~PZÇ oMrKxPT Ijq KfjKa oJouJ~ 45 mZPrrS ßmKv TJrJh§ ßhS~J yP~KZuÇ fJÅPT oOfqMh§S ßhS~J yP~KZu, fPm kPr fJ mJKfu TrJ y~Ç oMxKuo msJhJrÉPcr rJ\QjKfT Iñ hq Kl∑co IqJ¥ \JKˆx kJKat oMrKxr oOfáqPT yfqJ mPu hJmL TPrPZÇ oMrKxr WKjÔ\j fárPÛr ßk´KxPc≤ KrPxk fJAP~k FrPhJ~Jj oMrKxr oOfqMPf KoxPrr IfqJYJrL vJxTPhr hJ~L TPrPZj FmÄ oMrKxPT vyLh mPu @UqJK~f TPrPZjÇ oMrKxr @rPT Ko© TJfJPrr @Kor ßvU fJKoo Kmj yJoJh @u gJKj F WajJ~ VnLr hM”U k´TJv TPrPZjÇ KmsKav FoKk KâxKkj mäJ≤ F WajJ~ ëxÿJj\jT ˝JiLj @∂\tJKfT fhP∂rí hJKm TPrPZjÇ KfKj 2018 xJPu mKªhvJ~ oMrKxr Im˙J KjP~ xfTt TPrKZPujÇ ßoJyJÿh oMrKx 1951 xJPu Fu-@hS~Jy V´JPo \jì ßjjÇ 1970 xJPu KfKj TJ~PrJ ACKjnJKxtKa ßgPT k´PTRvuKmhqJ~ kzJPvJjJ TPrj FmÄ pMÜrJÓs ßgPT KkFAYKc TPrjÇ KoxPrr kKrmKftf rJ\QjKfT kKrK˙Kfr oPiq 2012

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS

Immigration, Family & Child Contact

lqJKoKu, YJAfl T≤JÖxy ßp ßTJPjJ kJKrmJKrT KmwP~ IJorJ IJAjVf xyJ~fJ TPr gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970 53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT info@kingdomsolicitors.com

xJPu k´go VefJKπT KjmtJYPj oMxKuo msJhJrÉPcr k´JgtL KyPxPm hJÅz TrJPjJ y~ oMrKxPTÇ oJ© FT mZPrr vJxjJoPu AxuJKo TqM FmÄ ßhPvr jJ\MT IgtQjKfT mqm˙Jr \jq fJÅPT hJ~L TrJ y~Ç fJÅr xrTJPrr KmÀP≠ \jPrJw ßhUJ ßh~Ç 2013 xJPur 30 \Mj fJÅr ãofJ V´yPer FT mZr kNKftr Khj KmPãJnTJrLrJ fJÅr xrTJPrr KmÀP≠ xzPT Im˙Jj ßj~Ç Fr Kfj Khj kr ßxjJmJKyjL ßhvKar xÄKmiJj ˙KVf ßWJweJ TPr jfáj KjmtJYPjr uPãq I∂mtftL xrTJr Vbj TPr FmÄ oMrKxPT mªL TPrÇ oMrKx FaJPT xJoKrT TqM mPu o∂mq TPrjÇ 2014 xJPu ßxjJk´iJj @uKxKx ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yj FmÄ Vf mZr kMjKjtmtJKYf yj; pKhS KmKnjú xÄVbj SA KjmtJYjPT ëk´yxjí mPu CPuäU TPrKZuÇ krmftL xoP~ KmKnjú IKnpJPj vf vf oJjMwPT yfqJ TrJ y~ FmÄ uJU uJU oJjMwPT @aT TrJ y~Ç k´PTRvuL ßgPT \jKk´~ ßk´KxPc≤: KoxPrr xJPmT ßk´KxPc≤ c. oMyJÿh oMrKxr kMPrJ jJo ßoJyJÿh oMrKx AxJ @u-@A~JfÇ KfKj 1951 xJPur 20 @Vˆ KoxPrr vJrKT~J k´PhPvr @u-@hS~Jy V´JPo \jìV´ye TPrjÇ fJr mJmJ KZPuj TíwT S oJ KZPuj VOKyjLÇ ˙JjL~ KvãJ k´KfÔJPj KvãJV´ye TrJr kr KjP\r ßoiJr ß\JPr 1975 xJPu ßoJyJÿh oMrKx TJ~PrJ KmvõKmhqJuP~ AK†Kj~JKrÄ (k´PTRvu) KmwP~ ˚JfT kzJ ÊÀ TPrjÇ TJ~PrJ KmvõKmhqJu~ ßgPT AK†Kj~JKrÄP~ k´go ßvseLPf k´go yP~ ˚JfT KcV´L xŒjú TPrj KfKjÇ Frkr 1978 xJPu FTA KmvõKmhqJu~ ßgPT äJfPTJ•r xŒjú TPrj KfKjÇ ZJ©\LmPj KfKj FfA ßoiJmL S x÷JmjJo~ KZPuj ßp KkFAYKc KcV´L I\tPjr \jq KfKj oJKTtj pMÜrJPÓsr xJCg TqJKuPlJKjt~J KmvõKmhqJuP~ f“TJuLj xoP~r xPmtJó ÛuJrKvk KjP~ nKft yj FmÄ Ifq∂ TíKfPfôr xJPg KfKj 1982 xJPu KkFYKc KcV´L uJn TPrjÇ Frkr KfKj TJ~PrJ KmvõKmhqJuP~ KvãT KyPxPm ßpJVhJPjr oiq KhP~ fJr Tot\Lmj ÊÀ TPrjÇ kPr xJCg TqJKuPlJKjt~J KmvõKmhqJu~xy 198285 xJu kpt∂ oJKTtj pMÜrJPÓsr FTJKiT

29

KmvõKmhqJuP~ IiqJkjJ TPrjÇ kPr KfKj jJxJ~ TJ\ TrJr xMPpJV kJj FmÄ ßxUJPj KfKj xMjJPor xJPg ßkx vJau AK†j Cjú~Pj èÀfôkNet nëKoTJ kJuj TPrjÇ KT∂á kPr Kj\ ßhPvr oJ~J~ oJKTtr pMÜrJÓs ßZPz 1985 xJPu Kj\ \jìnëKo vJrKT~J k´PhPvr \JVJK\V KmvõKmhqJuP~ IiqJkT KyPxPm ßpJVhJPjr CP¨Pv Koxr KlPr @PxjÇ KfKj KvãTfJr kJvJkJKv 1985 ßgPT 2010 xJu kpt∂ \JVJK\V KmvõKmhqJuP~r AK†Kj~JKrÄ KmnJPVr ßY~JroqJj KyPxPmS hJK~fôkJuj TPrjÇ FroPiq 2000 xJPu k´go xÄxh xhxq KjmtJKYf yj oMrKxÇ ßx xo~ rJ\QjKfTnJPm rJÓs TftíT oMxKuo msJhJrÉc KjKw≠ gJTJ~ ßoJyJÿh oMrKx oMxKuo msJhJrÉPcr xhxq yPuS ˝fπ k´JgtL KyPxPmA KjmtJYPj IÄv ßjj FmÄ KjmtJKYf yjÇ kPr 2011 xJPu oMxKuo msJhJrÉPcr @hPu Kl∑co IqJ¥ \JKˆx kJKat (FlP\Kk) Vbj TPr kJKatr ßY~JroqJj KjmtJKYf yj oMrKxÇ 2012 xJPu KoxPr hMA kPmt ßk´KxPc≤ KjmtJYj IjMKÔf y~Ç Cn~kPmt xmtPoJa 52 vfJÄv ßnJa ßkP~ KoxPrr AKfyJPx k´gomJPrr of VefJK∂TnJPm ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yj c. ßoJyJÿh oMrKxÇ KfKj Kl∑co IqJ¥ \JKˆx kJKat (FlP\Kk) ßgPT ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yPuS KjmtJYj TKovj TftíT ßk´KxPc≤ KjmtJYPj fJPT \~L ßWJweJr kr oMxKuo msJhJrÉc S FlP\Kk ßgPT ßoJyJÿh oMrKxPT ImqJyKf KhP~ KoxPrr xmtóPrr oJjMPwr ßk´KxPc≤ KyPxPm ßWJweJ TrJ y~Ç fPm VefJKπT k´Kâ~J~ \jVPer k´fqã ßnJPa KjmtJKYf yP~ rJÓs ãofJ~ @xJr FTmZPrr oJgJ~ 2013 xJPu IjqJ~nJPm c. ßoJyJÿh oMrKxPT ãofJYqMf TPr KoxPrr ßxjmJKyjLÇ @r FA TJP\ ßjfífô KhP~KZPuj f“TJuLj k´KfrãJoπL S ßxjJk´iJj FmÄ mftoJj ßk´KxPc≤ @mhMu lJ•Jy @u KxKxÇ kKÁoJKmPvõr xyJ~fJ~ ßk´KxPcP≤r kh ãofJYqMf TrJr kr @aT S k´yxjoNuT KmYJPrr oMPUJoMKU TrJ y~ c. ßoJyJÿh oMrKxPTÇ ßxA k´yxPjr KmYJPr oMrKxPT FTkptJP~ oOfqMh§S ßh~J y~Ç krmftLPf fJr oOfáqh§JPhv mJKfu TPr TJrJhP§ hK§f TrJ y~Ç

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

KmKvÓ ßuUT ßVJr˜JPj fJPT hJlj TrJ yP~PZÇ C•r u§Pjr ßVJflJrx V´LPe KfKj mxmJx TrPfjÇ xŒ´Kf KfKj mJÄuJPhPv mJx TrKZPujÇ ˘L, 3 kM© l∑JK¿x Vlár, rmLj Vlár S fkj Vlár S IxÄUq @fìL~-˝\j mºM-mJºm ßrPU ßVPZjÇ kJKrmJKrT xNP© \JjJ ßVPZ, k´~Jf @mhMu VláPrr ˘L KjKu oKr~o ßmVo KfKjS IxM˙Ç FTA yJxkJfJPu KfKj KYKT“xJiLj rP~PZjÇ k´~Jf @mhMu Vlár KmPuf @Pxj 1957 xJPuÇ KfKj pMÜrJ\q˙ k´mJxLPhr ßrˆáPr≤ ßxÖPrr KmKvÓ xÄVbj kJKT˜Jj TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr Ijqfo k´KfÔJfJ xhxqÇ 1960 xJPu FA xÄVbjKa ßrˆáPr≤ mqmxJr jJjJ xoxqJ xoJiJj S TuqJPe VPz fáPuj k´mJxLrJÇ k´mJxLPhr @PªJuj-xÄV´JPo KfKj IV´eL nëKoTJ kJuj TPrjÇ f“TJuLj kNmt kJKT˜Jj ßgPT vsKoT @jJr mqJkJPr fUjTJr k´iJjoπL ßyJPxj vyLh ßxJyrJS~JhtL ßgPT ÊÀ TPr xmtkptJP~r hJK~fôvLu rJÓsL~ TotTfJPhr xJPg @PuJYjJ S hJmLhJS~J C™Jkj FmÄ FTAnJPm pMÜrJ\q xrTJPrr KmKnjú jLKfoJuJ~ k´mJxLPhr xMKmiJ xOKÓr \jq jJjJoMUL TJ\ TPrj KfKjÇ @mhMu Vlár fJÅr metJdq \LmPjr IKnùfJ x’Kuf V´∫ rYjJ TPrPZjÇ V´∫Kar jJo ÈFT KmsKav-mJXJKur @fìTgJ'Ç V´∫Ka 2018 xJPu dJTJr C“x k´TJvjJ xÄ˙J k´TJv TPrÇ fJÅr k´~JPe ßvJT S xoPmhjJ k´TJv TPrPZj Èk´mJxLr TgJ' V´P∫r ßuUT mKwt~Jj TKoCKjKa ßjfJ jMÀu AxuJo, ßuUT lJÀT @yoh, ßuUT yJKoh ßoJyJÿh S TKm ßfRKyh vJTLuÇ

ßrˆáPr≤ ˆJl @jJr mPuj, ßrP˜JrJÅ UJPf TotL xÄTa hNr TrPf fJÅrJ @PªJuj TrPZjÇ IKnmJxj jLKf k´e~Pj xrTJrPT xMkJKrvTJrL oJAPV´vj IqJcnJA\Kr TKoKa (oqJT) xŒ´Kf ßrP˜JrJÅ, TíKw S ˝J˙qPxmJ UJPf KmPhvL TotL KjP~JPVr Kj~o KTZáaJ KvKgu TrJr xMkJKrv TPrPZÇ fPm Fxm xMkJKrv ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) ßgPT pMÜrJP\qr KmPòh krmftL xo~ KmPmYjJ~Ç xrTJr Fxm xMkJKrv V´ye TrPuS fJ 2020 xJPur @PV TJptTr yS~Jr x÷JmjJ ßjAÇ xÄmJh xPÿuPj muJ y~, Vf TP~T Khj pJm“ mJÄuJPhv ßgPT ßuJT\j pMÜrJP\q KjP\Phr kKrKYf\jPhr xPñ ßpJVJPpJV TrPZjÇ KmPvw TPr KxPua IûPu F KjP~ ÉuM˙u M kPz ßVPZÇ IPjPT aJTJ-k~xJr ßujPhj ÊÀ TPr KhP~PZjÇ fJA ßrP˜JrJÅ UJPfr k´KfKjKifôvLu xÄVbj KyPxPm fJÅrJ oJjMwPT KmÃJ∂ jJ yS~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ xÄmJh xPÿuPj @rS muJ y~, fJÅrJ \JjPf ßkPrPZj pMÜrJP\q Tot KnxJr mqm˙J TPr ßhS~Jr TgJ mPu KxPuPa ßmv k´YJreJ YuPZÇ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoxy ßmv KTZá IjuJAPjS Tot KnxJ xy\ TrJ yP~PZ mPu Umr ZKzP~PZÇ KT∂á mJ˜Pm pMÜrJP\q Tot KnxJ xy\ TrJr ßTJPjJ WajJ WPaKjÇ fJÅrJ oJjMwPT k´fJreJr lJÅPh kJ jJ ßhS~Jr @øJj \JjJjÇ KuKUf mÜPmq muJ y~, pMÜrJP\q ßrP˜JrJÅ UJPf mJAPr ßgPT TotL @jJr ßãP© TPbJr Kj~o mum“ rP~PZÇ KmPhv ßgPT ßvl @jPf ßVPu fJÅPT mZPr k´J~ 30 yJ\Jr kJC§ (k´J~ 32 uJU aJTJ) ßmfj KhPf y~, pJ mOPaPjr \JfL~ Vz @P~r ßYP~ IPjT ßmKvÇ F ZJzJ @PZ @rS jJjJ vftÇ TKbj Kj~Por TJrPe ßrPóJrJÅèPuJ KmPhv ßgPT ßuJT @jPf kJrPZ jJÇ ßp TJrPe ßrP˜JrJÅèPuJPf TotLr xÄTa YuPZÇ KmKxF KmPhv ßgPT TotL KjP~JPVr Kj~o KvKgu TrJr \jq hLWtKhj pJm“ @PªJuj ImqJyf ßrPUPZÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj xÄVbjKar k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT lryJh ßyJPxj KakMÇ KmKnjú k´Pvúr \mJm ßhj xÄVbPjr xnJkKf TJoJu A~JTám, xJiJre xŒJhT IKu UJj k´oUM Ç

u§j mJÄuJ ßk´xTîJPm ßk´x TîJPmr @P~J\Pj FTKa pgJgt xoP~ xTu xJÄmJKhPTr CkK˙KfPf k´PvúJ•r IjMÔJPj ßpJV ßh~Jr k´Kfvs∆Kf ßhjÇ

21 - 27 June 2019

CPuäUq, xŒ´Kf FA k´PvúJ•r IjMÔJPjr CPhqJPV ßj~J yPuS kPr ˙KVf TrJ y~Ç ßk´x TîJPmr FA IjMÔJPj ßk´x KoKjˆJr @KvTáj jmL ßYRiMrLS CkK˙f KZPujÇ u§j mJÄuJ ßk´x TîJm ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh FohJhMu yT ßYRiMrLr xnJkKfPfô S ßxPâaJKr oMyJÿh \MmJP~Prr kKrYJujJ~ FPf yJATKovjJr mPuj, KfKj xJoKV´TnJPm KoKc~Jr xJPg TJ\ TrPf YJjÇ ßk´x TîJmPT xJPg KjP~ ßhv S TKoCKjKar TuqJPe nëKoTJ rJUPf YJjÇ IKnjªj-ÊPnòJ KmKjoP~r FA xnJ~ TîJm xnJkKf ß\JrJPuJ nJwJ~, yJATKovPjr xJPg xJÄmJKhTPhr xŒTt, @oπe \JjJPjJr AxqM KjP~S k´vú S hJmL-hJS~J fáPu iPrjÇ fPm yJATKovPjr @YrPe xJÄmJKhTPhr oPiq KmnJ\j xOKÓr ßTJPjJ IKnk´J~ ßjA mPu KjKÁf TPrj yJATKovjJrÇ FPãP© yJATKovjJr S KoKjˆJr ßk´x CnP~A xTu KoKc~J S huof KjKmtPvPw xJÄmJKhTPhr xJPg FTPpJPV TJ\ TrJr k´fq~ mqÜ TPrjÇ yJA TKovjJr mPuj, KfKj xm xJÄmJKhTPT @oπe \JjJPf YJjÇ k´iJjoπL KjP\S Knjúof kPgr xJÄmJKhT-xŒJhTPhr k´Pvúr \mJm ßhjÇ fPm yJATKovj xmxo~ jJjJ mJ˜mfJ @r \J~VJr TJrPeS xmJAPT @oπe \JjJPf kJPr jJÇ yJATKovPjr xJPg KmsPaPj mJÄuJ KoKc~J S Totrf xJÄmJKhTPhr xJPg xMªr xŒTt VPz ßfJuJr \jq xTu xJÄmJKhPTr xJPg xoJj @YrPer èÀfô fáPu iPr ßk´xTîJm xnJkKf mPuj, yJATKovPjr kã ßgPT ßpJVJPpJV S @oπPer ßmuJ~ ßTJj ßTJj xJÄmJKhTPT mJh ßh~J y~Ç FA KmnJ\Pjr YYtJ ImqJyf gJTPu ßk´xTîJPmr kPã yJATKovPjr xMªr xŒTt rãJ TPr TJ\ TrJ hM:xJiq yPmÇ fPm yJATKovPjr @YrPe xJÄmJKhTPhr oPiq KmnJ\j xOKÓr ßTJPjJ IKnk´J~ ßjA mPu KjKÁf TPrj yJATKovjJrÇ FPãP© yJATKovjJr S KoKjˆJr ßk´x CnP~A xTu KoKc~J S hu-of KjKmtPvPw xJÄmJKhTPhr xJPg FTPpJPV TJ\ TrJr k´fq~ mqÜ TPrjÇ xnJ~ @PuJYjJ y~ ßasc-aqMKr\o ßgPT ÊÀ TPr yJATKovPjr xJKntx KjP~Ç IjMÔJPj k´mJPx oMKÜpMP≠ Ijjq nëKoTJ kJujTJrL mqKÜfôPhr rJÓsL~ xÿJj \JjJPjJr TgJS fáPu irJ y~Ç mJÄuJPhPvr oyJj oMKÜpMP≠ KmPufmJxL mJXJKuPhr IxJoJjq ImhJPjr \jq rJÓsL~ ˝LTíKf KhPf yJATKovPjr CPhqJVL nëKoTJ kJuPjr Skr ß\Jr KhP~ xnJkKf mPuj, ˝JiLj mJÄuJPhPvr \jìEe @PZ FA k´mJxLPhr TJZÇ KT∂á k´J~ kûJv mZr ßkKrP~ ßVPuS fJPhr nJPVq rJÓsL~ ˝LTíKf ß\JPaKjÇ IgY FrJ mñmºMPT wzpπ oJouJ ßgPT oMÜ TrJ ßgPT ÊÀ TPr oMKÜTJPu FmÄ Fr @PV kPr ßhPvr \jq mÉ fqJV ˝LTJr TPrPZjÇ FPhrPT rJÓs xÿJj \JjJPu \JKfA xÿJKjf yPmÇ \mJPm yJATKovjJr FTof ßkJwe TPr KuKUfnJPm Kmw~Ka hJKUPur @ymJj \JKjP~ mPuj, yJATKovPjr kã ßgPT F mqJkJPr xMkJKrvKa xrTJPrr Có kptJP~ KmPmYjJr \jq kJbJPjJ yPmÇ xnJ~ yJATKovjJr \JjJj, Vf k´J~ kûJv mZr iPr ßxmJr kKrKi mJzPuS yJATKovPjr \J~VJ mOK≠ kJ~KjÇ xŒ´Kf kJvtmõ ftL nmPjr FTKa lîJa ßTjJ yP~PZ \JKjP~ mPuj, Fr lPu @oJPhr TJptJuP~r kKrxr mJzPmÇ @r ßxmJ k´hJPj jJjJ xLoJm≠fJ gJTPuS xTPur k´Kf xMªr @YrPer WJaKf V´yePpJVq j~ mPu o∂mq TPrj yJATKovjJrÇ FZJzJ FUJjTJr jJjJ TKoCKjKa AxqMPf ßk´xTîJm S xJÄmJKhTPhr xJPg KoPu KmKnjú k´TP·r TJ\ TrJr k´fq~ mqÜ TPr yJATKovjJr \JjJj, mJÄuJPhv nmPjr KmKâr Igt FUPjJ mqJÄPT kPz @PZÇ FA Igt KhP~ u¥Pj jfáj nmj ßTjJr TgJ KmPmYjJ~ rP~PZ hNfJmJPxrÇ FA ßx≤JrKa yPm mJÄuJPhPvr xÄÛíKf, GKfyq rãJ S KmTJPvr ßTªsÇ xnJ~ TîJm nJAx ßk´KxPc≤ mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrLxy IjqJjq ßjfímª O S @PuJYjJ~ IÄv ßjjÇ k´vú S o∂Pmq IÄvV´yTJrLrJ yPuj, FKxxPa≤ ßxPâaJKr oKfCr ryoJj ßYRiMrL, TKoCKjTqJv¿ ßxPâaJKr @mhMu TJA~Mo ßasKjÄ ßxPâaJKr AmsJKyo UKuu, @AKa ßxPâaJKr xJPuy @yoh, APn≤ ßxPâaJKr ßr\JCu TKro oOiJ, KjmtJyL xhxq pgJâPo @mhMu TJA~Mo,kKu ryoJj, vJyjJ\ xMufJjJ S AorJj @yohÇ mMimJPrr ßk´x TîJPmr IjMÔJj ßvPw yJATKovjJr KjmtJyL xhxqPhr KjP~ KmsTPuPjr KmUqJf Ka FTPYAP† YJ YPâ KoKuf yjÇ


UmrJUmr

21 - 27 June 2019

xïa xmt© KmYJrmqm˙J~ xïa xmJAPT @käf M TPr F \jq ßp, xMªr \LmjpJkj FmÄ VefPπr Im˙Jj Fr Skr IPjTJÄPv KjntrvLuÇ pKh FTKa KjrPkã ˝JiLj KmYJrmqm˙J KmrJ\ TPr, fUj \Lmj KjKÁf y~ FmÄ Vefπ vKÜvJuL gJPTÇ muJ y~, ßp rJ\jLKfKmh pf Kx≠y˜ FmÄ vKÜvJuL, KfKj ff xïa KjotJPe kJrñoÇ FrJ xïa KjotJe TPr FmÄ fJ TKbj yP˜ Kj~πe mJ KjotuN TPrÇ xJPg gJPT k´YJrÇ lPu \jVPer @˙J fJPhr Skr jq˜ y~Ç vJK∂r xoP~ FA @˙J KjotJe TrPf yPu ãofJmJj mJ ãofJPuJnLPhr jJjJ k´Pvúr \mJm KhPf y~ FmÄ jJjJ ˜Pr fJPhr YJKrK©T k´Kfluj gJTPf y~Ç ßx\jqA IvJK∂r k´P~J\jÇ KmPvõr AKfyJPx FA jJaT mJrmJr IKnjLf yP~PZÇ FUj FA jJaPTr KY© IPjT \Kau yPuS lu FTA∏ \jVPer pπeJ FmÄ ãofJmJjPhr xMUÇ xŒ´Kf IjMxºJjL ßcKnc ßyfl FT Yo“TJr k´KfPmhPj CPuäU TPrPZj, oJKTtj pMÜrJPÓsr FTò© @Kikfq jJjJ YJPk xïMKYf yP~ pJS~Jr lPu jfMj ãofJr CØm yP~PZÇ Fr k´iJj ßUPuJ~Jz YLj-rJKv~J\JkJjÇ FrJ xoxqJPT TUPjJ \Kau TrPZ, @mJr TUPjJ ßhUJPò @vJr @PuJÇ fPm A≤JrjqJvjJu ßrxKTC TKoKa FA xïaèPuJPT 10 nJPV nJV TPrPZ FmÄ o∂mq TPrPZ∏ FèPuJr Skr j\r rJUJ UMm k´P~J\jÇ FèPuJr k´go yPuJ∏ 1. UJPhqr KjrJk•JÇ TJre KmPvõr \jxÄUqJ yPm 9 KmKu~jÇ UJhq C“kJhj FUj xLKofÇ \JKfx–W 17Ka uãq K˙r TPrPZ 2030 kpt∂ F xoxqJ xoJiJPjr \jq; 2. IgtQjKfT Cjú~j xJmt\jLj yPf yPmÇ TJre mftoJj Cjú~Pjr xJPg xJPg ijL-VKrPmr kJgtTq mJzPZ; 3. TotxÄ˙JPjr mqm˙J TrPf yPmÇ F mqm˙J xKbTnJPm TrJr Skr nKmwq“ xJoJK\T vJK∂ Kjntr TrPm; 4. KmPvõr fJkoJ©J âoJjõP~ mJzPZÇ Vf 50 mZPr 01 KcKV´ ßmPzPZÇ KT∂á FUj oJ© 05 KcKV´ mJzPu fJ yPm Vf @a uJU mZPrr oPiq xPmtJóÇ lPu UrJxy jJjJ KmvJu xoxqJ WjLnNf yPm; 5. nKmwq“ Kmvõ IgtjLKf Ifq∂ xïao~ yPm, pKh FUj ßgPTA k´PYÓJ jJ ßj~J y~; 6. xmPYP~ èÀfôkeN t k´vú yPm A≤JrPjaÇ FaJ nKmwqPf \LmjPT ßTojnJPm kKrYJKuf TrPm; 7. FTKa k´vú k´mu yPm, fJ yPuJ∏ Kuñ xofJr Kmw~; 8. Kmvõ mqmxJ S KmKjP~JV; 9. nKmwqPfr \jq k´˜KM fr TotTJ§ FmÄ 10. ßToj TPr Kmvõ ˝J˙q mqm˙J Kmvõ \jVPer \jq TuqJeTr yPmÇ F ZJzJ mftoJPjr 10 x–WJf-xÄWPwt @míf 10Ka ßhPvr TgJ FPxPZ F @PuJYjJ~Ç F 10Ka ßhv yPuJ∏ ßxJoJKu~J, AKgSKk~J, jJAP\Kr~J, KxKr~J, ßx≤sJu @Kl∑TJj KrkJmKuT, ßnKj\MP~uJ, @lVJKj˜Jj, hKãe xMhJj, ßcPoJTsqJKaT KrkJmKuT Im TPñJ S AP~PojÇ F ßhvèPuJ x–WJf-xJÄWKwtT Im˙Jr xJoJjq ßnfPr dMTPuA ßmJ^J pJ~ FèPuJ kKrYJKuf mJ Kj~Kπf yPò ßhPvr mJAPr ßgPTÇ Fxm @PªJuj mJ xÄWPwt ßTJPjJ ßhPvr \jVeA CkTíf y~Kj mJ fJPhr TJPZ CkTJrèPuJ ßkRÅPZKjÇ Fr TJreS FTÇ FT vKÜvJuL ßVJÔLÇ FrJA KjÔMrnJPm x–WJfo~ ßhvèPuJ ßgPT ˝Jgt C≠Jr TrPZÇ F xoxqJèPuJ ßbTJPf k´iJjf \JKfxP–Wr xíKÓ yP~KZuÇ F vKÜèPuJ ßTRvPu ßxA xÄ˙JPTS xrJxKr mJ ßkZj ßgPT Kj~πe TrPZÇ FT\j IjMxºJjL hJKm TPrPZj, YJrKa TJrPe FèPuJ WaPZÇ fJ yPuJ∏ 1. mÉoJK©TfJ; 2. xoxqJr WjLnNfTre; 3. k´JKfÔJKjT ˙KmrfJ FmÄ 4. k´KfÔJjèPuJ jJjJnJPm nJV yS~JÇ xoxqJèPuJr xoJiJj yPò jJ @PrJ TP~TKa TJrPe, ßpoj∏ @∂\tJKfT xoP^JfJ âPo TKbj yP~ kzPZ, @mJr @∂\tJKfT xoxqJ KmKnjú ßhPvr Inq∂rLe xoxqJ KyPxPm ˙Jj TPr KjPò; \JKfx–W âPo ITJptTr yP~ kzPZ ãofJvJuL ßhvèPuJr \jqÇ mÉ\JKfT mJKe\q xÄ˙J FmÄ k´KfÔJj jJjJ kr¸rKmPrJiL TotTJ§ KjP~ KmKnjú ßhPv xïa xíKÓ TrPZÇ F xoxqJèPuJ C•rPer CkJ~ TL? \mJmaJ xoxqJr oPfJ \Kau j~ FmÄ oJ© FTKa vP»A y~PfJ muJ pJ~Ç fJ yPuJ∏ GTqm≠ yS~JÇ KmPvõr ßhvèPuJ pKh F xoxqJ xoJiJPj GTofq ßkJwe TPr FmÄ FPhr xoJiJPjr k´PYÓJPT xJyJpq S xogtj ßh~, fJyPu FèPuJ IKf xyP\A xoJiJPjr kPg YuPf gJTPmÇ

xmt© xïa @r Foj VnLrnJPm jJzJ ßhPm jJÇ @PVA muJ yP~PZ, vKÜvJuL Ihívq ßVJÔLS xmthJ x\JV FA GTqm≠ yS~Jr KmwP~Ç fmMS k´PYÓJ YJuJPf yPm FmÄ fJr xy\ k≠Kf yPuJ∏ xJiJre oJjMPwr TJPZ fgq ßkRÅPZ KhPf yPm ßpojKa nJrPfr ßoJKh FTKaoJ© v» ßkRÅPZ KhP~ ãofJ hUu TrPujÇ

31

mJKotÄyJo âLzJ ßouJ KjP~ k´˜áKf xnJ IjMKÔf 1 \MuJA TKoCKjKar xJPg ofKmKjo~ xnJ

ßmsKéa: AÄPrP\r IyKoTJ TPr k´KfPmvL lrJKxPhr xJPgÇ k´go Kv• Kmkäm yP~KZu KmsPaPjÇ oj-oJjKxTfJr KhT ßgPT oNu nNUP§r oJjMPwr xJPg KmsPaPjr oJjMPwr GTq To; mrÄ KmsPaPjr oJjMPwr xJPg fJr CkKjPmPvr oJjMPwr GTq KTZM ßmKvÇ ACPrJkL~ ACKj~j pUj fJPhr Kj\˝ oMhsJ ACPrJ YJuM TPr, fUj KmsPaj AACr xJPg @uJk-@PuJYjJ TPr fJPhr Kj\˝ oMhsJ YJuM ßrPUKZuÇ FTaJ xJmtPnRo ßhPvr Kj\˝ oMhsJ jJ gJTJPT KmsPaPjr oJjMw ÈIkoJj' mPu oPj TrfÇ ßhvKa hLWt YJr v' mZr KmPvõr FT-YfMgtJÄv FuJTJ vJxj TPrPZ, ACPrJPkr @r ßTJPjJ \JKfr ßp ÈPxRnJVq' y~KjÇ ACPrJPkr k´KfKa \JKf @iMKjT Kv•-TJrUJjJr fJKuo ßkP~PZ KmsKaPvr yJPfÇ FKa yPò KmPvõr kûo míy•o IgtjLKfr ßhv, pJrJ Cófr @iMKjT xÄxhL~ Vefπ, @iMKjT mqJÄKTÄ, Kv• Kmkäm FmÄ KmvõJ~Pjr xoV´ iJreJ ‰fKr TPrPZÇ Fxm TJrPe oNu nNUP§r oJjMPwr ßYP~ KmsKavrJ KjP\Phr KTZMaJ yPuS ˝fπ oPj TPrÇ FKaPT FT irPjr ßvsÔPfôr ßmJi muPu IfMqKÜ yPm mPu oPj y~ jJÇ mqKÜVfnJPm FA ßuUPTr iJreJ, KmsPaPjr AAC ßgPT ßmKrP~ @xJr ßkZPj UMm xPñJkPj xKâ~ rP~PZ AÄPr\ \JKfr ßvsÔPfôr ßxA oiqpMVL~ mzJAÇ AACPf @Kikfq k´KfÔJ~ mqgt AÄPr\rJ FUj UMm ImPYfPj KjP\PhrPT kPrJPã CkKjPmPvr IiLj mPu oPj TrPf ÊÀ TPrPZÇ @r ßxTJrPeA fJrJ ßmsKéPar oJiqPo KjP\Phr @yf @®-IyKoTJ rãJr k´~JPx oKr~J yP~ CPbPZÇ KTZMaJ Yro nJmJkjú mKrx \jxj pKh ßhvKar k´iJjoπL KjmtJKYf yj, fJyPu muPfA yPm KmPvõ \jfMKÓmJh mJ ßuJTr†jmJPhr C™JPjr ß\J~Jr ßgPT KmsPajS KTZMoJ© oMÜ j~Ç

pM≠, xÄWJPfr kKreJo S xÄyKfÇ fJrJ KmkMu xÄUqT vreJgtLPhr @vs~ KhPòÇ fPm vreJgtLr FA xÄUqJ @PrJ IPjT ßmKv yPmÇ TJre, ßnKj\MP~uJ ßZPz pJS~J oJjMPwr xÄUqJ mJzPZAÇ KmKnjú KyxJPm ßhv ßZPz pJS~J ßnKj\MP~uJmJxLr xÄUqJ k´J~ 40 uJUÇ fJPhrPT ßpxm ßhv @vs~ KhPò fJPhr ßh~J KyxJPmr Skr KnK• TPr F TgJ muJ yP~PZÇ Fr lPu xJŒ´KfT xoP~ KmPvõr xmPYP~ n~Jmy mJ˜MYqMf oJjMwPhr Ijqfo yP~ CPbPZj SA ßhPvr vreJgtLrJÇ mJ˜MYqMf yS~J oJjMwPT KfjKa V´∆Pk nJV TPrPZ ACFjFAYKx@rÇ Fr k´goKa yPuJ, SA xm oJjMw, pJrJ xÄWJf, pM≠ IgmJ KjptJfPjr TJrPe KjP\r ßhv ZJzPf mJiq yP~PZjÇ 2018 xJPu FA ßvsKer mJ˜MYqMf oJjMPwr xÄUqJ hJÅzJ~ hMA ßTJKa 59 uJUÇ 2017 xJPur fáujJ~ FA xÄUqJ 5 uJU ßmKvÇ Fr oPiq rP~PZj 55 uJU KlKuKóKj vreJgtLÇ KÆfL~ V´∆Pk rP~PZj 35 uJU @vs~k´JgtLÇ FrJ yPuj ßxAxm oJjMw, pJrJ fJPhr \jìnëKor mJAPr FmÄ fJrJ @PZj @∂\tJKfT k´PaTvPjÇ fPm fJPhr vreJgtLr optJhJ FUjS VOyLf y~ KjÇ fífL~ V´∆Pk @PZ @nq∂rLenJPm mJ˜MYqMf oJjMw (@AKcKk)Ç Fxm oJjMw KjP\r ßhPvr KnfPrA mJ˜MYqMfÇ fJPhr xÄUqJ Kmvõ\MPz k´J~ 4 uJU 13 yJ\JrÇ Kmvõ\MPz ßoJa ßp kKroJe vreJgtL rP~PZj fJr oPiq TokPã hMA fífL~JÄv KxKr~J, @lVJKj˜Jj, hKãe xMhJj, Ko~JjoJr S ßxJoJKu~JrÇ Ijq ßpPTJPjJ ßhPvr fáujJ~ 2018 xJPu xmPYP~ ßmKv vreJgtL KxKr~JrÇ fJPhr xÄUqJ 67 uJUÇ Fr kPr rP~PZ @lVJKj˜JjÇ ßxUJjTJr vreJgtL 27 uJUÇ 2018 xJPu oJ© 92 yJ\Jr 400 vreJgtLr @vsP~r oLoJÄxJ

mJÄuJPhv âLzJ kKrwh ACPT TftíT @P~JK\f Yfágt âLzJ ßouJ'19 KjP~ 16 \Mj, rKmmJr ßmuJ 1.30 WKaTJ~ ˙JjL~ kû UJjJ ßrˆáPrP≤ FT k´˜MKf xnJ oMKÜPpJ≠J @»Mu yJKoPhr xnJkKfôPf FmÄ xJKyhMr ryoJj xMPyPur kKrYJujJ~ IjMKÓf y~ xnJ~ xmtxÿKfâPo @VJoL 1 \MuJA ßxJomJr ˙JjL~ KoKÓPhPv ßmuJ 1aJ~ âLzJ ßouJ KjP~ mJKotÄyJo TKoCKjKar xmt˙Prr ßjfímOº xy ˙JjL~ xJÄmJKhTPhr KjP~ FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf yPmG CÜ ofKmKjo~ xnJ~ xÄVbPjr kã ßgPT xmJAPT CkK˙f yS~Jr \jq IjMPrJi TrJ xy âLzJ ßouJ KjP~ @PrJ KmKnjú Kmw~ KjP~ @PuJYjJ TPrj \JyJñLr mUf,˝kúJ ßmVo,lJKyoJ rKyo,\JjúJfáu ßYJiMrL fJoJjúJ,Qx~hJ kJrnLj uJnuL, \JPyh @yPoh,vJoLo @yoh,@»Mu rKyo k´oMUÇ CPuäUq ßp, mJÄuJPhv âLzJ kKrwh ACPTr @P~J\Pj YfágtmJPrr oPfJ kMPrJPjJ KhPjr ßUuJiMuJ S xÄÛíKf TotTJ¥ x’Kuf ÈâLzJ ßouJ' mJÄuJPhPvr âLzJ S xÄÛíKfT TotTJP§r IÄv IfLPfr ImuM¬k´J~ S âov” KmuM¬ yJKznJñJ,

yJcácá, ßoJrPVr uzJA, xMA-xMfJ ßhRz, KmÛáa ßhRz, oJPmtu ßhRz, ßY~Jr ßhRz, hKz lJu, uMcá, ßhRz, TJjJoJKZxy GKfPyqr IPjT ßUuJiMuJ S xÄÛíKfT TotTJP¥r kMj”k´Yuj S ßxxPmr k´Kf @V´y \JVrPer CP¨Pvq @P~JK\f y~ F C“xmÇ ßpPTJPjJ m~Pxr ßpPTC KjP\Phr kZªof FT mJ FTJKiT ßUuJ~ IÄv TrPf kJrPmjÇ pMÜrJP\q xmPYP~ mOy“ Foj âLzJ ßouJ F ßhPv kr kr KfjmJr xlufJr kr FmJrS @myoJj mJÄuJr GKfyq, nrkMr jJjJ irPer ßhvL~ láKft@PoJh S KmPjJhPjr Foj @P~J\jÇ KhjmqJkL FA C“xPm xTu mJÄuJPhKvPhr ˝kKrmJPr CkK˙Kf S IÄv V´yPer @ymJj TrJ yP~PZÇ xJÄÛíKfT IjMÓJPj KmPuPfr jJoTrJ Kv•LrJ VJj kKrPmvj TrPmjÇ CPuäUq, Vf KfjmJPrr jqJ~ FmJrS F ßouJ xmJr \jq CjìMÜÇ ßpPTJPjJ irPer fgq S ˆu mMKTÄP~r \jq ßpJVJPpJPVr 07985 256 395 jJ’JPr ßlJj KTÄmJ ßaéa TrJr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ - xÄmJh KmùK¬Ç

yP~PZÇ FUjS Kgfá yPf kJPrj Kj IgmJ FUjS xoJiJPjr IPkãJ~ @PZj ßpxm vreJgtL mJ @vs~k´JgtL F xÄUqJ fJr vfTrJ 7 nJPVrS ToÇ 2009 xJPu Kmvõ\MPz ß\JrkNmtT mJ˜MYqMf oJjMPwr xÄUqJ KZu 4 ßTJKa 33 uJUÇ ßxUJj ßgPT âov FA xÄUqJ mJzPZAÇ KmPvw TPr 2012 ßgPT 2015 xJPur oPiq KxKr~J pMP≠ FA xÄUqJ láPu ßlÅPk SPbÇ F ZJzJ IjqJjq ˙JPj YuoJj pM≠S FPãP© nëKoTJ ßrPUPZÇ ßpoj ArJT S AP~PojÇ F ZJzJ rP~PZ TPñJ, hKãe xMhJPjr xÄWJfÇ

wgk‡ii evRvi ZzwK©i Rb¨ Db¥y³ n‡q hvq Ges ZzwK©i mv‡_ gvjv‡qwkqvi eo eo Bb‡f÷‡g‡›Ui `‡ivRv Ly‡j †h‡Z _v‡K| wgki‡K DbœZ ch©v‡q wb‡Z Zvi GB c`‡¶c Iiv †KD gvb‡Z cv‡iwb| 9| wZwb wgk‡i †ek wKQz cwieZ©b Lye `ªæZZvi mv‡_ Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| †mbv evwnbx‡Z wZwb QuvUvB ïiæ K‡i wQ‡jb| wePvi wefv‡Mi cÖwZ Kov `„wó †i‡LwQ‡jb| cywjk evwnbxi `~Yx© wZ wZwb ivZvivwZ †kl Ki‡Z e¨c„Z n‡q c‡ob| wgwWqvi cÖwZ wQ‡jv Zvi Lye weivM| G mKj cwieZ©‡b wZwb GZ m‡Pó nb †h †mbv evwnbx n¯Í‡¶c bv Ki‡j †`k Uv Ab¨ wKQz‡Z cwiYZ n‡Z hvw”Qj| GB Aciva ¶gv Kivi gZ gb †`k-we‡`‡ki Kv‡iviB wQ‡jv bv| 10| wgk‡i P‡j AvmwQ‡jv wKewZ‡`i ivRv wdivD‡bi kvmb| GB kvmb ïiæ nq Rvgvj bv‡mi †_‡K| lvU mËi eQ‡ii GB kvmb‡K wZwb cÖ_g Qq gv‡mi g‡a¨B cwieZ©b K‡i bZzb GK msweavb cÖbqb K‡ib Ges G‡K ÔkviBq¨vnÕ bvg w`‡q RbM‡bi †fv‡U cvm Kwi‡q †bb| msweavbUv co‡j cvM‡jI eyS‡Z cvi‡e †h IUv wQ‡jv ÔKziAvb I mybvœ nÕi Gi mivmwi cÖwZwe¤^| mwZ¨ ej‡Z wK, GB Aciva ¶gv Ki‡Z wgk‡ii wdivDbx kvmK, †mbv evwnwb, cywjk, wgwWqv ev wePvi wefvM-‡KDB †g‡b wb‡Z cv‡iwb| Av‡iv iƒp mZ¨ n‡jv Zvi GB fzj¸‡jv cÖvP¨ I cvð‡Z¨i †Kvb ivRvgnvivRv wKsev Z_vKw_Z eyw×Rxweiv †g‡b wb‡Z cv‡iwb| Avi cv‡iwb e‡jB BLIqvb‡KK aivc„ô †_‡K mwi‡q w`‡Z †mŠw` †X‡j‡Q A_©, `yevB †X‡j‡Q †mvbv, Avi mviv `ywbqvi eo eo ‡gvo‡jiv ZvKwei aŸwb w`‡q †Rbv‡ij wQwQ‡K K‡i‡Q bvbvwea mvnvh¨| gyimxi GmKj c`‡ÿc wgki, gymwjg wek¦ Ges c„w_exi R‡b¨ Kj¨vYKi wQj bv ÿwZKi wQ‡jv Zv AvMvgx w`‡bi BwZnvm wePvi Ki‡e| G me Kvi‡YB gyimx‡K ÿgZvPz¨Z n‡q Rxeb w`‡Z n‡q‡Q| Avjøvn Avgv‡`i mevB‡K ÿgv Kiæb Ges gyimx‡K RvbœvZzj †di‡`Šm `vb Kiwb|

oMrxLPT ßTj \Lmj wmwiqvb †`i Dci †_‡K wfmv wdm DwV‡q †bb| wZwb †NvlYv K‡ib wmwiqvb QvÎiv wgkixq Qv·`i gZB mKj my‡hvM myweav ‡fvM Ki‡e| wZwb wmwiqvi mv‡_ mKj KzU‰bwZK m¤cK© wQbœ K‡i †`b Ges Zwor fv‡e `v‡g¯‹ †_‡K wgkixq `~Zvevm mwi‡q †bb| eÜ K‡i †`b Kvq‡ivi wmixqvb `~Zvev‡mi mKj Kvh©µg| Av‡iv †h gvivZ¥K KvR K‡ib Zv n‡jv wmwiqv Bmy¨‡Z Av‡gwiKvi †Kvb civgk©B wZwb ïb‡Z Pvbwb| eis Dj‡Uv ÔgyZvgvi Avj-D¤§vn Avj-wgmwiq¨vn wj`vÕwg Avj-mvIivn Avjmywiq¨vnÕ bv‡g mviv we‡k¦i bvgKiv Djvgv, eyw×Rxwe I ivRbxwZwe`‡`i wb‡q GK AvšÍR©vwZK m‡¤§j‡bi Av‡qvRb K‡ib| G‡Z GKw`‡K †hgb Zvi gv_v gymwjg we‡k¦i Dci DuPz n‡q hvq, Aci w`‡K wmwiqvi mgm¨v mgvav‡b gymwjg we‡k¦i n¯Í‡¶c Avmbœ n‡q c‡o| d‡j Av‡gwiKv I BmivB‡ji Av‡iKUv cwiKíbv †f‡¯Í †h‡Z e‡m| †mUv wQ‡jv gyimxi Dci hv‡qvbev`x‡`i †¶cvi Av‡iKUv KviY| 8| wZwb Gi‡`vMv‡bi nv‡Z nvZ †i‡L gymwjg we‡k¦i ÔwR-GBUÕ†K GwM‡q †bqvi †Póv Pvjvb| Gi-B d‡j Z‚wK©i mv‡_ GK Pzw³ m¤cvw`Z nq| G‡Z K‡i

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 42 Years Issue 2131, Friday 21 - 27 June 2019

pM≠, xÄWJPfr kKreJo

KmKvÓ ßuUT S TKoCKjKa ßjfJ IJ»Mu VláPrr AP∂TJu u§j, 20 \Mj - KmKvÓ ßuUT S TKoCKjKa ßjfJ @mhMu Vlár (91) Vf 8 \Mj dJTJr ACjJAPac yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ AP∂TJu TPrPZjÇ \JjJ\J ßvPw ßoRumLmJ\JPrr mzVJS V´JPo kJKrmJKrT 30 kOÔJ~

VfmZr Kmvõ\MPz mJ˜MMYáqf y~ 7 KoKu~PjrS ßmvL oJjMw ßcÛ KrPkJat u§j, 20 \Mj - pM≠, xÄWJPfr Tr∆e kKreJPo KvTJr yPò IxÄUq KjrLy oJjMwÇ Kmvõ\MPz Vf mZr mJ˜MYMqf oJjMPwr xÄUqJ xJf ßTJKa ZJKzP~ ßVPZÇ pM≠, KjptJfj S xÄWJPfr TJrPe Fxm oJjMw mJ˜MYqMf yP~PZjÇ \JKfxÄW vreJgtL Kmw~T xÄ˙J ACFjFAYKx@Prr KyxJPm 70 mZPrr oPiq mJ˜MYqMPfr FA xÄUqJ xPmtJóÇ 2017 xJPur ßvPwr KhPT ßxjJmJKyjLr jOvÄx KjptJfPjr lPu

dPur oPfJ ßrJKyñJrJ FPx @vs~ KjPf gJPT mJÄuJPhPvÇ ACFjFAYKx@r fJr mJKwtT k´KfPmhj ßVäJmJu ßas¥x-F muPZ, VfmZr Kmvõ\MPz mJ˜MYMqf oJjMPwr xÄUqJ KVP~ hJÅzJ~ 7 KoKu~Pjr ßYP~ ßmvLÇ Fr oPiq ß\Jr TPr mJ˜MYMqf TrJ oJjMPwr xÄUqJ @PVr mZPrr fáujJ~ 23 uJU ßmKvÇ 20 mZr @PV ßp ßrTct KZu FPãP© ßxA xÄUqJKa KÆèj yP~PZÇ F Umr KhP~PZ IjuJAj KmKmKxÇ

FPf muJ yP~PZ, k´KfKhj Kmvõ\MPz VPz 37000 oJjMw jfáj TPr mJ˜MYqMf yPòÇ ACFjFAYKx@Prr yJA TKovjJr KlKuPkJ V´JK¥ mPuPZj pM≠, xÄWJf S KjptJfj ßgPT KjrJk•J k´fqJvL oJjMPwr xÄUqJ mOK≠ kJPòÇ FPf hLWtPo~JhL FTKa k´mefJ KjKÁf yPòÇ vreJgtL S IKnmJxLPhr nJwJ @uJhJ yS~J xP•ôS @orJ ßhUPf kJKò @vs~hJfJ xŒ´hJP~r oPiq ChJrfJ 31 kOÔJ~

ßrˆáPr≤ ˆJl @jJr xÄmJh xKbT j~, KmÃJ∂ jJ yS~Jr IJymJj KmKxF ßjfímOPªr

u§j, 20 \Mj - xŒsKf Umr ZKzP~PZ ßp, ßrˆáPr≤ UJPf mJAPr ßgPT ˆJl @jJr jfáj xMPpJV ‰fKr yP~PZÇ F UmrKa xKbT j~ FmÄ FPf KmÃJ∂ jJ yS~Jr IJymJj \JKjP~PZPj mOPaPjr mJÄuJPhvL ßrˆáPr≤ oJKuTPhr xÄVbj ∏ mJÄuJPhv TqJaJrJxt IqJPxJKxP~vj (KmKxF)Fr ßjfímOªÇ Vf 13 \Mj, mOy¸KfmJr u§j mJÄuJ ßk´xTîJPm @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj xÄVbjKar ßjfímOª FA IJymJj \JjJjÇ fJrJ 30 kOÔJ~

u§j mJÄuJ ßk´xTîJPm yJATKovjJr xJAhJ oMjJ fJxKjo

xJoKV´T TuqJPe GTqm≠nJPm TJ\ TrJr k´fq~ u§j, 20 \Mj - mJÄuJPhv S TKoCKjKar xJoKV´T TuqJPe GTqm≠nJPm TJ\ TrJr k´fq~ TPrPZj pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJA TKovjJr xJAhJ oMjJ fJxjLoÇ Vf 12

\Mj, mMimJr kNmt u¥Pjr KmsTPuPj u§j mJÄuJ ßk´xTîJm IKlx kKrhvtPj FPx KfKj F k´fq~ mqÜ TPrjÇ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr xJAhJ oMjJ fJxKjo oNuf

TîJPmr jm KjmtJKYf KjmtJyL TKoKaPT @jMÔJKjTnJPm IKnjªj \JjJPf F ßxR\jq xJãJPf FPxKZPujÇ xnJr ÊÀPfA KfKj 30 kOÔJ~

KmvõjJPg yJxkJfJu ksKfÔJr uPãq k´go xnJ~A 72 yJ\Jr kJCP§r k´Kfv´∆Kf

xMroJ k´KfPmhj u§j, 20 \Mj - hKrhs, IxyJ~ fgJ xoJP\r xMKmiJmKûf oJjMwPT KmjJoNPuq KYKT“xJ kshJPjr kJvJkJKv FuJTJr xmtóPrr oJjMPwr ˝J˙qPxmJ

KjKÁf TrJr uPãq ßmxrTJKrnJPm FTKa yJxkJfJu ksKfÔJr CPhqJV Vsye TrJ yP~PZÇ FA oyKf CPhqJV Vsye TPrPZ KmsKav hJfmq xÄ˙J 4 kOÔJ~

K¨vckb wbDR ● u§j, 20 \Mj - evsjv‡`kx †Q‡j‡`i wb‡q MwVZ ÔUvIqvi n¨vg‡jUm wµ‡KU K¬veÕ (wUGBPwmwm) wmwbqi wUg Ae `¨v Bqvi GIqv‡W©i R‡b¨ kU©wj‡÷W n‡q‡Q| G iKg GKUv m¤§vbbvi R‡b¨ kU©wj‡÷W nIqvi Kvi‡Y K¬v‡ei m`m¨iv Mwe©Z| MZ eQi K¬vewU wgWj‡m· wk‡ivcv AR©‡bi †MŠie AR©b K‡i| G K¬ve 2009 mvj †_‡K UvIqvi n¨vg‡jU‡m wµ‡KU †Ljvi Dbœq‡bi R‡b¨ KvR Ki‡Q|

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com LITERARY EDITOR surmashamoyiki@gmail.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

Profile for sarz ahmed

2131  

2131  

Profile for surmanews
Advertisement