Page 1

‘ß\ox m§’ yPmj Kk´¿ CAKu~Jo Km˜JKrf kzMj 31 kOÔJ~ k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ. mKvr IJyoh

Est: May 1978. SURMA 42 Years, Issue 2123, 12 - 18 April 2019, 7 - 13 vJmJj 1440 Ky\rL, 28 ‰Y© 1425 - 4 ‰mvJU 1426 mJÄuJ, 50p

\MKu ßmVo S fJr hMA x∂Jj yfqJ

IJxJoLPT nJrf ßgPT KlKrP~ IJjPuJ KmsPaj Kjyf \MKu ßmVo (lJAu ZKm)

Kjyf hMA x∂Jj fJjyJ S IJKjTJ (lJAu ZKm)

KjCK\uqJP§r I˘ IJAj xÄÛJPrr kPã kJutJPoP≤r rJ~

u§j 11 FKk´u - KjCK\uqJP¥r xm irPjr @iJ-˝~ÄKâ~ I˘ S IqJxfi rJAPlu KjKw≠ TrJr kPã ßnJa KhP~PZj ßhvKar @Ajk´PefJrJÇ Vf 2 kOÔJ~

❚ xMroJ k´KfPmhj ❚ u§j, 11 FKk´u - hLWt 12 mZr kr \MKu ßmVo FmÄ fJr hMA KvÊ TjqJ x∂Jj yfqJr KmYJr Êr∆ yP~PZÇ yfqJTJP§r kr nJrPf kJKuP~ pJS~J \MKu ßmVPor xPªynJ\j WJfT ˝JoLPT KlKrP~ IJjPf xão yP~PZ KmsKav kMKuvÇ 2006 xJPur KcPx’Pr kNmt u§j, ßyJ~JAaYqJPkPur ßjuxj KˆsPar xÄWKaf ßuJoywtT FA yfqJTJ§ kMPrJ mJXJKu TKoCKjKaPT

xmJAPT TJÅKhP~ YPu ßVPuj jMxrJf, xmt© k´KfmJh, hs∆f KmYJr hJmL

jJKzP~ KhP~KZPuJÇ KT∂á yfqJ TPrS ßvw rãJ yAKj WJfT ˝JoL S kJwJ§ KkfJ IJ»Mx vJTáPrrÇ nJrPf kJKuP~ pJmJr kr IQmi IjMk´PmvTJrL KyPxPm AKoPV´vj IJAj nPñr hJP~ 2012 xJPu vJTár ßxUJPj ßV´lfJr yjÇ 2013 xJu ßgPT fJPT mOPaPj KlKrP~ IJjJr k´Kâ~J Êr∆ y~Ç ßoa kMKuPvr hLWt k´PYÓJr kr xŒsKf fJPT u§Pj KjP~ IJxJ y~Ç IJjJr krA fJPT \MKu ßmVo FmÄ hMA KvÊ TjqJr yfqJr hJP~ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV Vbj TrJ yP~PZÇ Vf 6 FKk´u, vKjmJr @»Mx ÊTárPT u§Pj KjP~ @xJ yP~PZÇ krKhj ßrJmmJr fJPT \MKu ßmVo FmÄ hM KvÊ TjqJ x∂Jj yfqJr IKnPpJPV IKnpMÜ TrJ y~Ç ßxJomJr fJPT yJK\r TrJ y~ mJKTtÄxJAc oqJK\PˆsAa ßTJPatÇ 10 FKk´u, mMimJr 45 mZr m~xL @»Mx ÊTárPT Sø ßmAKu ßTJPat yJK\r TPr fJr Kmr∆P≠ ˘L S KvÊ x∂JjPhr yfqJr IKnPpJV Vbj TrJ yP~PZÇ SAKhj hMkMPr Sø ßmAKu ßTJPat oJouJr ÊjJKj IjMKÔf y~Ç FPf KnKcS TPur oJiqPo vJTárPT ßk≤Knu TJrJVJr ßgPT xÄpMÜ TrJ y~Ç 2 kOÔJ~

oJhsJxJ~ mmtrfJr KvTJr

kJ†JKm, rojJ FT xMPr yJxPZ, TJPZ hNPr xæJA UMm nJPuJmJxPZÇ uJu ßkPz vJKz kPr ‰mvJU FPuJ G, TJÅTj @r KjÑPe kPz ßVPZ ‰y ‰YÇ ‰mvJU ‰mvJU pf hNr ßYJU pJ~ maoNu ßyPx SPb kJ∂J @r AKuvJ~Ç ßbJÅaTJKb, mOKÓPf ßmJPvPUr Èkvt', @\ xJrJ mJXuJ~ Ên jmmwtÇ - ‰x~h ÀÿJj

\JoJ~Jf jJo kKrmftPjr kPg dJTJ, 11 FKk´u - \JoJ~JPf AxuJoLr jfáj rJ\QjKfT xÄVbj VbPjr ßãP© AxuJo v» mJh KhP~ jJoTrPer KmwP~ huKaPf @PuJYjJ rP~PZÇ mJÄuJPhPv IK˜fô rãJr xÄTPa kzJ \JoJ~JPf AxuJoL IfLPfr C•rJKiTJr ßgPT ßmKrP~ @xPf xÄÛJPrr ßp TgJ mPuKZu, fJ ßgPT fJrJ KkKZP~ FPxPZ mPu \JjJ ßVPZÇ rJ\QjKfT KmPväwTrJ muPZj, 1971 xJPu mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠ KmfKTtf nëKoTJr \jq huKa FUjS nKmwq“ KjitJrPe xoxqJ~ kzPZÇ 2 kOÔJ~

aJS~Jr yqJoPuaPx ßTC ßmvL kJ~ ACKjnJPxtu ßâKca ßTC To! u§j, 11 FKk´u - aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pu ACKjnJPxtu ßâKca k´hJPjr PãP© ßoJa 5v 39Ka PTPx Vuh IJKmÏíf yP~PZÇ FTKa ßTPx xÄKväÓ TJCK¿u ˆJl ßhUPf kJj ßp, FT\j mJKxªJPT 8 yJ\Jr kJC¥ To ßh~J yP~PZ pJ x¬JPy k´J~ 154 kJC¥Ç IJmJr ßTJj ßTJj mJKxªJPT fJr k´JPkqr ßYP~S ßmvL ßkPo≤ ßh~J yP~PZÇ Foj FTKa ßTPx ßhUJ pJ~, TJCK¿u ßgPT PoJa 7 mJr ßjJKav ßh~Jr kr FT\j 4 kOÔJ~

‘TqJPŒAj lr TKoCKjKa uqJX'èP~\Pxx Aj ßoAjKˆso Ûáux’ IJP~JK\f ßxKojJPr mÜJrJ

KmPuPf oNuiJrJ~ mJÄuJ nJwJ KvãJ YJuMr \jq k´iJj KvãTPT YJk KhPf yPm

u§j, 11 FKk´u - KmPuPf mJÄuJ nJwJ KaKTP~ rJUPf mJXJKu IKnnJmTrJ mz irPjr nëKoTJ rJUPf kJPrjÇ oNuiJrJr ÛMPu mJÄuJ nJwJ KvãJr xMPpJV xOKÓr ksxJPr IJPªJuj YJKuP~ pJmJr kJvJkJKv Kj\ x∂JjPhr oJfínJwJr k´Kf IJV´yL TPr fáPu fJPhrPT F hJK~fô kJuj TrPf yPmÇ fJ jJyPu IK˜fô xïPa kzJ mJÄuJ nJwJ FUJPj y~PfJ gJTPm jJÇ lPu mJXJKu jfáj k´\jì IJfì-kKrY~ yJrJPjJr ^ÅMKTPf kzPm FmÄ ßvTz KmKòjú yP~ pJPmÇ FZJzJ KvãJ~ IV´VKf xJiPj oJfínJwJ ßvUJr nëKoTJ IkKrxLoÇ fJA 3 kOÔJ~

kyf bel©

xPmtJó ßV´c k´J¬ 86 mOKav mJÄuJPhvL KvãJgtLPT yJATKovPjr FS~Jct k´hJj dJTJ, 11 FKk´u - ßljLr ßxJjJVJ\Lr IKVúhê oJhsJxJZJ©L jMxrJf \JyJj rJKl oJrJ ßVPZjÇ 10 FKk´u, mMimJr rJf xJPz j~aJr KhPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ (dJPoT) 4 kOÔJ~

u§j, 11 FKk´u - evsjv‡`k nvB Kwgkb, j§b 86 Rb evsjv‡`wkweªwUk QvÎ-QvÎx‡K hy³iv‡R¨i wRwmGmB I G-†j‡fj cixÿvq m‡e©v”P †MÖW cvIqvi Rb¨ mJÄuJPhv yJATKovj IJCaˆqJK§Ä FcáPTvj FKYnPoµ FS~Jct 2018 cÖ`vb K‡i‡Q| hy³iv‡R¨ wbhy³ evsjv‡`‡ki nvBKwgkbvi mvB`v gybv Zvmbx‡gi 54 kOÔJ~


2 UmrJUmr

12 - 18 April 2019

\MKu ßmVo S fJr hMA ÊjJKj ßvPw KmYJrT oJTt KTCKx IJVJoL 2 IPÖJmr krmftL ÊjJKj Khj iJpt TPrPZjÇ 2006 xJPur KcPx’Prr ßvw x¬JPy kMmt u§Pjr KjCyJo aJCj yPur ßkZPj ßjuxj KˆsPar Kj\ WPr hMA TjqJ x∂Jjxy yfqJTJP§r KvTJr yj 26 mZr m~xL \MKu ßmVo FmÄ 6 S 5 mZPrr hMA TjqJ x∂Jj gJjyJ S IJKjTJÇ yfqJr kr fJPhr oOfPhy ßmcr∆Po ßrPU WPrr hr\J mº TPr kJKuP~KZPuJ WJfTÇ k´J~ FT oJx kr kMKuv fJPhr fJPhr oOyPhy C≠Jr TPrÇ x¬Jy IPjT iPr \MKu ßmVoPhr ßTJPjJ ßhUJ-xJãJ“ ßkP~ IJfìL~rJA kMKuvPT Kmw~Ka ImKyf TPrKZPujÇ yfqJr kr ßgPTA kuJfT KZPuj \MKu S fJr x∂JjPhr xPªynJ\j WJfT ˝JoL @»Mx ÊTárÇ fJPT yjq yP~ UMÅP\ ßmzJKòu ßoa kMKuvÇ hLWt 12 mZr kr ˘L FmÄ x∂Jj yfqJr IKnPpJV kuJfT ˝JoLPT nJrf ßgPT KlKrP~ FPj @hJuPf yJK\r TPrPZ kMKuvÇ PcAKu ßoAuPT ßoa kMKuPvr FT oMUkJ© \JKjP~PZj, ˘L S hMA TjqJPT yfqJr hJP~ vJTáPrr Kmr∆P≠ oJouJ yP~PZÇ yfqJr KfjKa kOgT IKnPpJV IJjJ yP~PZ fJr Kmr∆P≠Ç FKhPT, kMPrJ kKrmJrPT yfqJr oPfJ Kjoto WajJ~ VnLr CPÆV k´TJv TPr yfqJTJrLr CkpMÜ vJK˜ kJS~J CKY“ mPu o∂mq TPrPZj KjCyJPor TJCK¿uJr rKyoJ ßmVoÇ xMroJr xJPg IJuJkTJPu KfKj mPuj, Kjyf \MKu ßmVPor ßmJPjr xJPg fJÅr kKrY~ KZPuJ FmÄ ßxA ßmJPjr TJPZA FA Âh~KmhJrT WajJ \JjPf kJPrjÇ FZJzJ mJXJKu TKoCKjKaPf Khj Khj FirPjr WajJ mOK≠PfS KfKj CPÆV k´TJv TPrjÇ CPuäUq, Kjyf \MKu ßmVPor mJÄuJPhPvr mJKz KxPuPar xMjJoVP† mPu \JjJ ßVPZÇ

\JoJ~Jf jJo KmKmKx kKrPmKvf FT k´KfPmhPj F fgq k´TJKvf yP~PZÇ Vf ßlms∆~JKr oJPx \JoJ~JPfr FT\j ßTªsL~ ßjfJr khfqJPVr kr 71 xJPur nëKoTJr \jq ãoJ YJS~Jr k´vúxy KmKnjú KmwP~ huKaPf xÄÛJr @jJr TgJ muJ yP~KZuÇ KT∂á FUj \JoJ~JPfr KmKnjú xN© muPZ, xÄÛJr j~, ÊiM huKar jJo kKrmftPjr KmwP~A

hPur KnfPr @PuJYjJ YuPZÇ fPm Fxm oJjPf rJK\ jj huKar ßxPâaJKr ß\jJPru cJ: vKlTár ryoJjÇ KfKj KmKmKxPT mPuPZj, xm Kmw~ KjP~A fJPhr hPu @PuJYjJ rP~PZÇ \JoJ~JPf AxuJoLr xJPmT xrTJKr ßxPâaJKr ß\jJPru mqJKrˆJr @»Mr rJöJT Vf ßlms∆~JKr oJPx pUj khfqJV TPrj, fUj KfKj Ijqfo TJre KyPxPm 1971 xJPu oMKÜpMP≠r xo~ KmfKTtf nëKoTJr \jq huKar ãoJ jJ YJS~Jr Kmw~PT fáPu iPrKZPujÇ fJÅr khfqJV FmÄ xÄÛJPrr kPã ßUJuJPouJ mÜmq huKar KmKnjú ˜Pr ßmv jJzJ KhP~KZuÇ mqJKrˆJr rJöJPTr khfqJPVr TP~T WµJr oPiqA xÄÛJrk∫L KyPxPm kKrKYf \JoJ~JPfr FT\j ßTªsL~ ßjfJ oK\mMr ryoJj o†áPT mKyÏJr TrJ yP~KZuÇ \JoJ~JPf xÄÛJPrr hJKm pJPf oJgJ YJzJ KhPf jJ kJPr, ßx xo~ hPur ßTªsL~ ßjfíPfôr ßxA ßYÓJA KZu mPu xN©èPuJ muPZÇ huKaPf xÄÛJPrr xMkJKrv ‰fKrr \jq FTKa TKoKa VbPjr TgJS muJ yP~KZuÇ KT∂á \JoJ~JPfr xN©èPuJ muPZ,71 Fr nëKoTJr \jq ãoJ YJS~J mJ hPur IfLf ßgPT ßmKrP~ @xJr k´Pvú xÄÛJPrr KY∂J ßgPT huKar ßjfífô KkKZP~ FPxPZÇ \JoJ~JPfr ßljL ß\uJr @oLr F ßT Fo vJoxMK¨j muKZPuj, ßTJPjJ xÄÛJr j~, fJPhr TKoKa TJ\ TrPZ hPur jJo kKrmftPjr \jqÇ ßTJPjJ xÄÛJPrr Kmw~ @oJPhr hPu ßjAÇ hPur jJo kKrmftPjr k´˜JJm FPxKZu, ßx mqJkJPrA xmJr ofJof ßj~Jr kr FTaJ TKoKa TrJ yP~PZÇ FA TKoKa jJo KjP~ TJ\ TrPZÇ" xÄÛJPrr k´vú fáPu \JoJ~JPfr oJb kptJP~S TP~T\j ßjfJ hu ßZPzKZPuj Vf ßlms∆~JKr oJPxÇ fJPhr FT\j jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuPZj, huKaPf KmKnjú xo~A xÄÛJPrr hJKm CPbPZÇ pUjA Foj k´vú CPbPZ, fUjA ßxA kKrK˙Kf xJoJu KhPf TKoKa Vbj mJ xÄÛJPrr xMkJKrv ‰fKr TrJ AfqJKh KmKnjú TgJ muJ yP~PZÇ KT∂á TUjA TJptTr KTZá y~KjÇ \JoJ~JPfr xN©èPuJ muPZ, FmJrS xÄÛJr k´Pvú hPur KnfPrr xÄTa xJouJPjJ x÷m yP~PZ mPu ßjfífô nJmPZÇ fPm \JoJ~JPfr ßxPâaJKr ß\jJPru cJ: vKlTár ryoJj mPuPZj, fJPhr hPu xÄÛJr FTaJ YuoJj k´Kâ~JÇ ÈÈ71 xJPur oMKÜpMP≠r k´Kf xÿJj ßhKUP~ \JoJ~JPfr kã ßgPT KmKnjú xo~ mÜmq ßh~J yP~PZÇ nKmwqPfS ßh~J yPmÇ" CPuäUq, ãoJ YJS~Jr k´vú FPuA \JoJ~JPfr kã ßgPT Foj mÜmqA fáPu irJ y~Ç

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

KjCK\uqJP§r I˘ IJAj 11 FKk´u mMimJr kJutJPoP≤ YëzJ∂ kptJPuJYjJr kr 119-1 ßnJPa I˘ @Aj xÄÛJr KmuKa kJx y~Ç FUj Vnjtr ß\jJPrPur TJZ ßgPT xÿKf kJS~Jr krA KmuKa @APj kKref yPmÇ Umr KmKmKxÇ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, mMimJr kJutJPoP≤ mÜmq ßhS~Jr xo~ KjCK\uqJP¥r k´iJjoπL mPuj, yJouJ~ yfJyf S fJPhr kKrmJPrr TJrPeA @\ fJrJ F Kx≠JP∂ V´ye TPrPZjÇ @yfPhr ßhUPf yJxkJfJPu pJS~Jr KhjèPuJPT ˛re TPrj KfKjÇ @yfPhr xmJr VJP~ FTJKiT èKur KY€ ßhUPf ßkP~KZPuj mPu \JjJj KfKjÇ @Ajk´PefJPhr CP¨Pvq KfKj mPuj, oJjMwPT yfqJ S kñM TPr ßluPf F xTu I˘ ‰fKr yP~PZÇ @r 15 oJYt FèPuJ mqmyJr TPrPZ \ñLrJÇ ßpxm I˘ KjKw≠ yPò fJPhr oJKuTrJ ßpj mJA-mqJT KÛPor @SfJ~ KjP\Phr TJPZ gJTJ I˘èPuJ ßlrf KhPf kJPrj fJ KjKÁf TrPf xJiJre ãoJ ßWJweJ TrJ yP~PZÇ ß\Kx¥J @PrJ \JKjP~PZj, mJA-mqJT KÛPor @SfJ~ fJr ßhPvr 20 ßTJKa cuJr ãKf yPf kJPrÇ fPm ßhPvr \jVPer KjrJk•J KjKÁf TrJr ˝JPgt F Igt UrY \ÀKr mPu oPj TrPZj KfKjÇ CPuäUq, Vf 15 oJYt 28 mZr m~xL IPˆsuL~ xπJxL KjCK\uqJP¥r âJAˆYJPYtr hMAKa oxK\Ph yJouJ YJuJ~Ç vyPrr yJVKu kJTtoMUL xzT Kcjx FKnKjCP~r @u jMr oxK\hxy KujCPcr @PrTKa oxK\Ph fJr fJ∏Pmr mKu y~ Iitvf oJjMwÇ yJouJ YJuJPf FTKa F @r-15 xy TP~TKa @iJ-˝~ÄKâ~ rJAPlu mqmyJr TrJ yP~KZuÇ F WajJr kr KjCK\uqJP¥ @iJ ˝~ÄKâ~ I˘ S IqJxfi rJAPlu KjKw≠ TrJr ßWJweJ ßhj k´iJjoπL ß\Kx¥J @rcJjtÇ Ijq I˘PT @iJ ˝~ÄKâ~ IP˘ kKref TrPf ßpxm pπ mqmyJr TrJ y~ ßxèPuJS KjKw≠ TrJ yPm mPu \JjJj KfKjÇ ßWJweJ ßhj KmhqoJj I˘ @Aj kKrmftPjrÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ mMimJr KjC K\uqJP¥r kJutJPoP≤ kJx yPuJ I˘ xÄÛJr KmuÇ

ßrJKyñJ AxMq KjP~ IéPlJct \jq \JKˆx lr ßrJKyñJ ACPTr CPhqJPV Vf 9A FKk´u kNmt u¥Pjr IJAKc~J ߈JPr c. ßvU rJo\Lr xnJkKfPfô FT k´˜áKf xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ mÜmq rJPUj ßT Fo IJmMfJPyr ßYRiMrL, oJSuJjJ IJ»Mu TJPhr xJPuy, lryJh ßyJPxj, rKmj kJu S xJuoJ ßmVoÇ


UmrJUmr

12 - 18 April 2019

rSvjJrJ IJuL FoKk ßmgjJu V´Lj S ßmJ

ßVJuJo oftM\J xJPmT KxKnT ßo~r

TqJPŒAj lr TKoCKjKa jfáj k´\Pjìr \jq oNuiJrJr ÛáuèPuJPf mJÄuJ nJwJ KvãJr xMPpJV IJmJr YJuMr \jq xÄKväÓ ÛáuèPuJr ksiJj KvãTPT YJk KhPf yPmÇ u¥Pj IjMKÔf ÈTqJPŒAj lr TKoCKjKa uqJX&èP~\Pxx Aj PoAjKˆso ÛMux' IJPªJuPjr mqJjJPr IJP~JK\f FT ßxKojJPr mÜJrJ Fxm IKnof mqÜ TPrjÇ aJS~Jr yqJoPuax kqJPr≤ ßx≤JPrr CPhqJPV Vf 7 FKksu IJP~JK\f CÜ ßxKojJPr xnJkKffô TPrj aJS~Jr yqJoPuaPxr xJPmT KxKnT Po~r ßoJyJÿh t JÇ IjMÔJPjr ksiJj IKfKg KyPxPm ßVJuJo ofM\ CkK˙f KZPuj ßmgjJu V´Lj S ßmJ-Fr PumJr huL~ FoKk ÀvjJrJ @uLÇ KmPvw IKfKg KZPuj oMKÜPpJ≠J S mJÄuJPhPvr xJPmT xJÄxh xMKmh @uL KakM FmÄ FjKaKnr ACPrJPkr KxAS xJmKrjJ PyJPxjÇ ßxKojJPr oNu mÜmq Ck˙Jkj TPrj VPmwT S aJS~Jr yqJoPuax ßkPr≤x ßx≤JPrr kKrYJuT c. Fo F yJjúJjÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ˝JVf mÜPmq ßoJyJÿh ßVJuJo oft\ M J mPuj, @Kvr hvPT @oJPhr TKoCKjKa FUjTJr ßYP~ PZJa KZu S KvKãf ßuJT To KZuÇ KT∂á fUjA TJ\ yP~PZ PmvLÇ FUj TKoCKjKa IPjT mz yP~PZ S KvKãf PuJT PmPzPZ, KT∂á TJP\r TJ\ @PVr fMujJ~ KTZMA yPòjJÇ FUj @oJPhr TKoCKjKa ÊiN ßxKuPmsvj KjP~ mq˜Ç kNmt u§Pjr msJKc @at ßx≤JPr IjMKÔf È@oJPhr ßZPuPoP~Phr KvãJr IVsVKfPf mJÄuJ nJwJr nNKoTJ' vLwtT FA ßxKojJPr kqJPju @PuJYjJ~ IÄv ßjj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ksJÜj

ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL TKoCKjKa ßjfJ S xJÄmJKhT

KucJr ßyuJu @æJx, u§j mJÄuJ ßksxTîJPmr xnJkKf ßoJyJÿh FohJhMu yT ßYRiMrL S KvãJKmh F ßT Fo A~JKy~JÇ FZJzJ mÜmq rJPUj KvãT fJxJCr @uL, KvãT S KoKc~J TotL Qx~h @lxJr CK¨j, TJCK¿uJr xJh ßYRiMrL, TJCK¿uJr fJPrT UJj, TJCK¿uJr vJy xMPyu @Koj, TKoCKjKa xÄVbT KxrJ\Mu yT KxrJ\ S xJÄmJKhT ‰x~h \ÉÀu yT FmÄ TKoCKjKa xÄVbT @X&èr @uLÇ KmKvÓ KoKc~J S xÄÛíKfTotL jJ\oMu ßyJPxPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf ßxKojJPr TKoCKjKa, KvãT S IKnnJmTPhr kã ßgPT mÜmq fáPu iPrj TKoCKjKa xÄVbT S xJÄmJKhT @mM fJPyr ßYRiMrL, TJCK¿uJr @»Mu oMKTf YMj,Mú TKoCKjKa xÄVbT oJSuJjJ rKlT @yPoh S PoJyJÿh xJjM Ko~J, TKm S KvãT oMK\mMu yT oKj, ÛMu Vnjtr ^jtJ yJxJj PYRiMrL FmÄ oKyuJ xÄVbT xJK~hJ jJKxoJÇ oNu mÜJxy IjqJjq mÜJVe oJfínJwJ mJÄuJ KvãJr Ckr èÀfô @PrJk TPr Fr ksxJPr mJiJèPuJ KYK¤f TPr TreL~ KjP~ KmKnjú @PuJYjJ fMPu iPrjÇ fJÅrJ oJfínJwJ mJÄuJr kbj S kJbj Pp èÀfôkeN t fJ IjMiJmj TrPf IKnnJmTPhr IjMPrJi \JKjP~ fJÅPhr xJyJpq TJojJ TPrjÇ xPYfj oyu pJPf ÛMPur ksiJj KvãPTr Ckr mJÄuJ YJuMr \jq YJk ksP~JV ImqJyf rJUJr @øJj \JjJj Ç ksiJj IKfKg ÀvjJrJ @uL FoKk mJÄuJnJwJ YYtJ K˜Kof jJ yP~ mrÄ Fr ksxJPrr @vJmJh mqÜ TPr F mqJkJPr fÅJr kPã x÷Jmq xTu xyPpJKVfJ k´hJPjr IJvõJx ßhjÇ fPm PTªsL~ xrTJPrr âoJVf mJP\a TftPjr TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, Fr lPu aJS~Jr yqJoPuaPxS KmKnjú

TJptâPo mqJWJf WaPf kJPrÇ KmPvw IKfKg oMKÜPpJ≠J S mJÄuJPhPvr xJPmT xJÄxh xMKmh @uL KakM fJÅr KmPvw IKfKgr mÜPmq IKnnJmTPhr xPYfj yS~Jr kJvJkJKv mJÄuJPhv xrTJPrr hOKÓ @Twte TPrjÇ mJÄuJPhv hNfJmJPxr oJiqPo KmsPaPj KfKj mJÄuJnJwJ KvãJ S ksxJPr KmKnjú TJptâo ÊÀr IjMPrJi TPrjÇ FjKaKnr KxAS xJmKrjJ PyJPxj oJfínJwJ mJÄuJPT mJÅKYP~ rJUJr \jq KoKc~JèPuJPT FKVP~ @xJr \jq IjMPrJi TPrjÇ goJx mJéaj ÛMPur VnKjtÄ mKctr ßY~JrkJxtj xJPmT TJCK¿uJr xJöJh Ko~Jr mÜPmqr oJiqPo PxKojJPrr xoJK¬ PWJweJ TrJ y~Ç

mJÄuJPhv xlr ßvPw KmsKav ßxR\jq xJãJf S VeoJiqo TotLPhr xJPg ofKmKjo~ TPrjÇ FZJzJ KfKj rJ\iJjLr FT ßyJPaPu ÈxMvJxj S Cjú~j' Kmw~T ßxKojJPr mÜmq rJPUjÇ mÜPmq oJTt Klfl k´iJjoπLr rJ\QjKfT CkPhÓJ FAY Ka AoJo S IgtQjKfT CkPhÓJ c. oKvCr ryoJPjr CkK˙KfPf mJÄuJPhPvr KmVf \JfL~ KjmtJYPj IKj~Por TPbJr xoJPuJYjJ TPrjÇ u¥j ßgPT ßh~J KmmíKfPf KmsKav k´KfoπL mPuj, mJÄuJPhv mqJkT IV´VKf I\tj TPrPZÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xJPg xJãJPf @Ko hMA ßhPvr VnLr xŒTtPT KTnJPm @PrJ vKÜvJuL TrJ pJ~ fJr

CkJ~ KjP~ @PuJYjJ TPrKZÇ TojSP~uPgr @SfJ~ @orJ \umJ~M kKrmftj ßgPT mJKeK\qT ßãP© xypJKVfJr AxMqxoNy FmÄ KÆkãL~ xŒPTtr @SfJ~ \jVPjr oPiq xŒíÜfJ mJzJPjJ FmÄ oJjmkJYJrPrJPi FTxJPg TJ\ TrKZÇ oJTt Klfl mPuj, mJÄuJPhPvr k´Tf í mºM KyxJPm @orJ VefJKπT vJxj S \mJmKhKyfJ AxMqPf TJ\ M rP~KZÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr KmTJv S TrPf k´˜f xMPpJPVr kNet xÆqmyJPr F xm AxMqPf mJÄuJPhv xrTJPrr ImvqA @PrJ IPjT KTZM TrPf yPmÇ PrJKyñJ xïa ßoJTJPmuJ~ mJÄuJPhv xrTJPrr nNKoTJr \jq k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT ijqmJh \JKjP~PZj oJTt KlflÇ ßrJKyñJ k´fqJmJxj ÊÀr \jq Ko~JjoJPrr xJPg @PuJYjJr x÷JmjJ KjP~ KfKj @uJk TPrjÇ xŒJhTPhr xJPg ofKmKjoP~ KmsKav k´KfoπL mJÄuJPhPv VeoJiqPor ˝JiLjfJ KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ F xo~ KcK\aJu KjrJk•J @Aj KjP~ xJÄmJKhTrJ fJPhr CPÆPVr TgJ \JjJjÇ oJTt Klfl oiq @P~r ßhPv C•rPe mJÄuJPhPvr pJ©J FmÄ ImqJyf IgtQjKfT IV´VKfr k´vÄxJ TPrjÇ KfKj mPuj, KÆfL~ xPmtJó KmPhvL KmKjP~JVTJrL S xyJ~fJ TotxKN YèPuJr oJiqPo KmsPaj mJÄuJPhPvr IgtQjKfT Cjú~Pj ßjfí˙JjL~ nNKoTJ kJuj TrPZÇ dJTJ xlrTJPu oJTt Klfl KmsKav TJCK¿Pu FTKa ßVJuPaKmu ‰mbPT IÄv ßjjÇ F xo~ KfKj mJÄuJPhPv KmsKav KmvõKmhqJu~èPuJr vJUJ TqJŒJx ˙Jkj KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ

SIGN MAKER Established over 20 Y ears Years

SIGNS Shop Signs PVC Banners Light Boxes Menu Signs 3D Lettering Metal ys Tra t lT ay Pa veme av ent Signs gns LED Sig Window Frosting Vinyl Lettering e ehicle Signs Vehicle V Email: signlink@yahoo.com

3

G PRINTIN e Aw Tak ke ayy Menu way In Menu Bill Books/NCR Leaflets / Posters Business Cards PFC Posters / Menu T--Shirts Ca C arrier Bags / T Franes / Pictures Arts / Fr

Web:: www.ssignlinklondo on.co.uk

ob: 07951 69 97797 T: 020 7377 7513 Mo 2A London E1 A Heneage Street, (Brick Lane) L E 5LJ

12th


4 UmrJUmr

12 - 18 April 2019

oJhsJxJ~ mmtrfJr KvTJr yJxkJfJPur mJjt ACKjPa KfKj oJrJ pJjÇ fJÅr oOfMqr Kmw~Ka xJÄmJKhTPhr KjKÁf TPrj dJPoT mJjt S käJKˆT xJ\tJKr ACKjPar KYKT“xT IiqJkT rJ~yJjJ @S~JuÇ jMxrJPfr oOfáqr xÄmJh ZKzP~ kzJr xPñ xPñ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo ZKzP~ kPzPZ k´KfmJPhr ^zÇ FTA xJPñ FA Kjoto yfqJr KmYJr ßpj hs∆f KjKÁf TrJ pJ~ ßxKa oKjaKrÄP~r IñLTJr KjP~ yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ FA hJmLPf FTJKiT k´KfmJh xoJPmPvr ßWJweJ FPxPZ KmKnjú oyu ßgPTÇ jMxrJfPT uJAl xJPkJPat rJUJ yP~KZuÇ fJÅr vrLPrr 75 vfJÄv @èPj kMPz pJ~ mPu \JKjP~KZPuj KYKT“xPTrJÇ jMxrJPfr láxláxPT xKâ~ TrPf oñumJr KxñJkMPrr KYKT“xTPhr krJoPvt IP˘JkYJr TrJ y~Ç mMimJr hMkMr kpt∂ jMxrJPfr Im˙J K˙KfvLu KZuÇ rJf xJPz @aaJr KhPT jMxrJPfr nJA oJyoMhMu yJxJj xÄmJh oJiqoPT \JKj~ZPuj, fJÅr ßmJPjr Im˙J IkKrmKftf rP~PZÇ mJjt IqJ¥ käJKˆT xJ\tJKr AjKˆKaCPar \JfL~

xojõ~T xJo∂ uJu ßxj \JjJj, oOfMqr TJre rÜ S láxláPxr oJrJfìT xÄâoe ßgPT TJKctS ßrxKkPraKr ßlAKu~r (“pPπ Kâ~J mº) y~Ç FPfA oOfqM y~ fJÅrÇ Vf 27 oJYt Iiqã KxrJ\ Ch ßhRuJr KmÀP≠ ßpRj KjkLzPjr IKnPpJPV oJouJ TPrj ßoP~Kar oJÇ ZJ©Lr ˝\jPhr IKnPpJV, oJouJ k´fqJyJPr rJK\ jJ yS~J~ IiqPãr kPãr ßuJT\j ZJ©LKar VJP~ @èj iKrP~ ßh~Ç Vf vKjmJr èÀfr @yf Im˙J~ SA oJhsJxJZJ©LPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur mJjt IqJ¥ käJKˆT xJ\tJKr AjKˆKaCPa nKft TrJ y~Ç pJS~Jr @PV Vf ßrJmmJr IKVúhê SA ZJ©L KYKT“xTPhr TJPZ \mJjmKª ßhjÇ KfKj mPuj, ßjTJm, ßmJrTJ S yJfPoJ\J kKryf YJr\j fJÅr VJP~ @èj iKrP~ ßhjÇ SA YJr\Pjr FT\Pjr jJo KZu vŒJÇ kMKuPvr Y¢V´Jo ßrP†r CkoyJkKrhvtT (Kc@AK\) UªTJr ßVJuJo lJÀT oñumJr ßxJjJVJ\LPf xJÄmJKhTPhr mPuj, vŒJ jJPor ßp yJouJTJrLr TgJ IKVúhê oJhsJxJZJ©L mPuPZj, ßxA vŒJPT kMKuv oñumJr xTJPu ßxJjJVJ\Lr oñuTJKª ACKj~Pjr uçLkMr ßgPT ßV´¬Jr TPrPZÇ fPm ßxJjJVJ\L gJjJr

kMKuv muPZ, ßV´¬Jr TrJ jJrLr jJo CPÿ xMufJjJ SrPl kKkÇ oñumJr oJhsJxJZJ©LKar kKrmJr mPuPZ, ˙JjL~ kMKuv k´vJxPjr k´Kf fJrJ @˙J rJUPf kJrPZ jJÇ yJf-kJ ßmÅPi ßTPrJKxj ßdPu ßoP~KaPT kMKzP~ yfqJPYÓJr WajJPT kMKuv Knjú UJPf ßjS~Jr ßYÓJ TrPZÇ FojKT oJouJr F\JyJr KjP~S kMKuv TëaYJu ßYPuPZÇ kKrmJPrr Foj IKnPpJPVr kr ßxJjJVJ\L gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJ. ßoJ~JPöo ßyJPxjPT k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ Fr kJvJkJKv CkP\uJr oJhsJxJZJ©LPT yfqJPYÓJr oJouJKa kMKuv mqMPrJ Im AjPnKˆPVvPj (KkKm@A) y˜J∂r TrJ yP~PZÇ FKhPT, mMimJr IKnpMÜ Iiqã KxrJ\ Ch ßhRuJr xJf KhPjr KroJ¥ o†ár TPrPZj ßljLr ß\qÔ KmYJKrT yJKTo xrJlCK¨jÇ SA oJhsJxJr k´nJwT @lxJr CK¨j S ZJ© @KrPlr kJÅY Khj TPr KroJ¥ o†ár TPrj FTA @hJufÇ

aJS~Jr yqJoPuaPx ACKjnJPxtu mJKxªJr ßkPo≤ xÄPvJij TrJ yP~PZÇ KT∂á Fr oPiq CÜ mJKxªJPT 18 yJ\Jr ßmvL ßkPo≤ KhP~ ßh~J y~Ç FZJzJ IJPrTKa ßTPx IJPrTKa kKrmJrPT 25 yJ\Jr ßmvL ßh~J yP~PZÇ IgY FA VuhKa KckJatPo≤ lr S~JTt F¥ ßkjvj Fr Kj\˝ KxPˆPoA irJ krJr TgJ KZPuJÇ aJS~Jr yqJoPuaPx ßp 5v 39Ka PTPx Vuh IJKmÏíf yP~PZ FPf xÄKvÓ mJKxªJPhr ßoJa 1v 50 yJ\Jr kJC¥ To ßmKjKla ßh~J yP~PZÇ TJCK¿u ˆJlrJ mftoJPj xmèPuJ ßTxA KckJatPo≤ lr S~JTt F¥ ßkjvj Fr TJPZ KrKnCr \jq kJKbP~PZjÇ kKrxÄUqJPj ßhUJ ßVPZ aJS~Jr yqJoPuax ßyJoPxr k´Kf 6 \j mJKxªJr oPiq 1 \j mJKxªJ xo~oPfJ ACKjnJPxtu PâKca kJjKjÇ

aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßmKjKla ˆJlrJ \JKjP~PZj Fxm Vuh irJ kPzPZ fJPhr Kj\˝ r∆Kaj ßYPTr oJiqPoÇ mJ˜Pm Fxm irJ kzJr TgJ KZPuJ KckJatPo≤ lr S~JTt F¥ ßkjvjx Fr TJPZÇ Ckr∂á TJCK¿Pur TJPZ Fxm Vuh irJ kzPuS Kj~oJjMpJ~L fJrJ xrJxKr Fxm ßTAx KjP~ TJ\ TrPf kJPrjJÇ F\jq ßmKjKla V´yLfJPhr kJrKovPjr k´P~J\j y~Ç Ijq FT KrPktJa oPf kMPrJ oPcuKa FojnJPm xJ\JPjJ yP~PZ pJPf hvtPTr nNKoTJ ZJzJ TJCK¿Pur kPã KTZáA TrjL~ ßjAÇ FmqJkJPr aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx fJr k´KfKâ~J~ mPuj, ACKjnJPxtu ßâKcPar lJCP§vj ßyÅ~JuL FmÄ náPu nrJÇ IJkJff FPT ßaTKjTqJu náu mPu YJKuP~ ßh~Jr ßYÓJ yPuS TJPrJ TJPrJ \jq FKa \Lmj orj AxMqÇ pJrJ ßmKjKlPar Ckr KjntrvLu To Igt ßkPu fJPhr \Lmj ßpoj TPÓr yPm ßfoKj TÓ yPm IKfKrÜ Igt UrPYr kr KlKrP~ KhPfÇ FT TgJ~ ACKjnJPxtu ßâKca KxPˆo IJoJPhr ßmKjKla KxPˆPor xJPg ßoJPaA oJjJjxA j~Ç IJr F\jq TJCK¿u ˆJlPhr ÆJrJ IJKmÏíf náuèPuJ KmPmYjJ~ KjP~ xrTJPr CKY& yPm FA mqgt KxPˆoPT KmPmYjJ TrJÇ ßckMKa ßo~r FmÄ aqJPTKuÄ ßkJnJKat F¥ SP~uPl~Jr Krlot Kmw~T ßTKmPja ßoÍJr TJCK¿uJr rqJPYu mäqJT mPuj, ACKjnJPxtu ßâKca FPTmJPr ßuP\PVJmPr Im˙J~Ç pJrJ ßmKjKlPar Ckr KjntrvLu fJPhr \jq xKfqTJr IPgtA FKa PmhjJhJ~TÇ KfKj mPuj, TJCK¿Pur kã ßgPT IJorJ IJoJPhr xJiqoPfJ ßYÓJ YKuP~ pJKóZ mJKxªJPhr xyPpJKVfJ TrJr \jqÇ IJr F\jq IJorJ k´KfÓJ TPrKZ oJKæ KoKu~j kJCP¥r aqJPTKuÄ ßkJnJKat lJ¥Ç IJorJ 1 KoKu~j kJC¥ mrJ¨ TPrKZ ACKjnJPxtu KxPˆPor TJrPj náÜPnJVL mJKxªJPhr krJovt FmÄ xJPkJat mJmhÇ IJorJ YJAø ßkJnJKat FTvj V´∆Pkr xJPgS TJ\ TrKZ Fr k´KfKâ~J \JjJr \jqÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr

12 - 18 April 2019

xPmtJó ßV´c k´J¬ 86 mOKav Avgš¿‡Y ßmvgevi †m›Uªvj j§‡b GK we‡kl Abyôv‡b Zv‡`i GB m¤§vbbv †`qv nq| G‡Z cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii A_©gš¿x Av n g †gv¯Ívdv Kvgvj, Ggwc| Abyôv‡b cÖavb AwZw_i e³…Zvq A_©gš¿x evsjv‡`‡ki 8.13 kZvsk cÖew„ × AR©‡bi K_v D‡jøL K‡i e‡jb gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ evsjv‡`k AvMvgx †`o `k‡Ki g‡a¨ we‡k¦i Ab¨Zg kxl© A_©bxwZi †`‡k cwiYZ n‡e| wZwb evsjv‡`k I hy³iv‡R¨i m~`xN© mym¤ú‡K©i †ÿ‡Î hy³iv‡R¨ emevmiZ evsjv‡`kx-weªwUk KwgDwbwUi we‡kl f~wgKvi cÖksmv K‡i e‡jb GB ZiæY †gavexiv evsjv‡`k I hy³iv‡R¨i m¤úK© Av‡iv Mfxi I my`p„ Ki‡e| Abyôv‡b ¯^vMZ e³‡e¨ mvB`v gybv Zvmgxb e‡jb cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi miKvi wkÿv‡K w¯’wZkxj Dbœqb, bvixi AMÖMwZ Ges Z_¨cÖhwy ³‡Z `ÿ ZiæY gvbe m¤ú` ‰Zwii cÖavb gva¨g wn‡m‡e wb‡q‡Qb| evsjv‡`wk-weªwUk K…wZ QvÎ-QvÎx‡`i ÔÔhy³ivR¨ I evsjv‡`‡ki Bqs G¨v¤^v‡mWiÔÔ wn‡m‡e D‡jøL K‡i wZwb Zv‡`i `yÔ‡`‡ki A_©bxwZ, e¨emv, HwZn¨ I ms¯‹w… Zi †ÿ‡Î my`p„ I †mŠnv`¨c~Y© m¤úK© M‡o Zzj‡Z D‡`¨vMx nIqvi Avnevb Rvbvb| G‡ÿ‡Î nvB Kwgk‡bi m‡e©v”P mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi Avk¦vm w`‡q wZwb e‡jb Z…Zxq cÖR‡¤§i G K…wZ wkÿv_©xiv hv‡Z evsjv‡`‡ki cÖhwy ³-

wbf©i Dbœqb I e¨emv evwY‡R¨ m¤ú„³ n‡Z cv‡i †m Rb¨ we‡kl cÖKí †bqv n‡e| A_©gš¿x Av n g †gv¯Ídv Kvgvj I nvBKwgkbvi mvB`v gybv Zvmbxg wewkó AwZw_‡`i wb‡q K…wZ QvÎ-QvÎx‡`i nv‡Z c`K I mb`cÎ Zz‡j †`b| Abyôv‡bi Ab¨Zg AvKl©Y wQj weªwUk-evsjv‡`kx KwgDwbwUi wkíx‡`i ewY©j bvP I Mvb| G Abyôv‡b weªwUk mvsm`, hy³ivR¨ miKv‡ii D”P c`¯’ Kg©KZ©v, evsjv‡`wk-e„wUk KwgDwbwUi wewkó e¨w³eM©, K…wZ QvÎ-QvÎx‡`i AwfeveK I wkÿKmn cÖvq 600 AwZw_ Dcw¯’Z wQ‡jb| Zviv G my›`i AbyôvbwU cÖvYf‡i Dc‡fvM K‡ib Ges G Abyôvb Av‡qvR‡bi Rb¨ evsjv‡`k nvB Kwgk‡bi f~qmx cÖksmv K‡ib|

oMxKuo KmPÆPwr hJP~ yP~PZÇ Fr oPiq \J~zJ KmKnjú xoJPmPv AxuJo xŒPTt WOeJ ZzJPjJr CP¨Pvq IKf CV´ KTZá mÜmq KhP~PZjÇ C•r @~JruqJP¥r ßmulJˆ vyPrr @P~JK\f FT IjMÔJPj KfKj AxuJPor KmÀP≠ KmPwhJVJr TPrPZjÇ FTA xJPg huKar k´go xJKrr ßjfJ ku ßVJKøÄ, \j mqJïx FmÄ ku Kro AxuJPor KmÀP≠ KmKnjú Tá“xJoNuT mÜmq KhP~ APfJoPiq mqJkT xoJPuJYjJr oMPUJoMKU yP~PZjÇ @r AxuJo xŒPTt KmPwhJVJr oNuT mÜmq ßh~Jr \jq huKar xJPmT ßckMKa ßjfJ 33 mZr m~xL \J~JcJ l∑JjPxjPT @hJuPfr TJbVzJ~

hJÅzJPf yP~PZÇ @hJuPfr KmYJrT \J~JcJ l∑JjPxjPT IKnpMÜ TPr mPuj, fJr mÜmq xJiJrenJPm FTKa KjKhtÓ iotL~ ßVJÔLr Ckr k´Y§ @âoPer xJKouÇ FTA xJPg fJPT C•r @~JruqJP¥r ßmulJˆ vyPrr oqJK\PˆsPar xJoPj CkK˙f yPf muJ yP~PZ FmÄ ßxUJPj fJPT y~f vJK˜r @SfJ~ @jJ yPmÇ \J~JcJ l∑JjPxj xy CkPr CPuäKUf Kfj ßjfJ hMmZr kNPmt C•r @~JruqJP¥r ßmulJPˆ @P~JK\f FT IjMÔJPj AxuJPor KmÀP≠ KmPwhJVJr ZzJPjJr \jq fJPhr KmÀP≠ IKnPpJPV @jJ yP~PZÇ fJPhr xTuPT AxuJPor KmÀP≠ ÉoKT, CkyJxoNuT mÜmq ßh~Jr oJiqPo WOeJ ZzJPjJr IKnPpJPV IKnpMÜ TrJ yP~PZÇ @hJuPf IKnpMÜPhr kPã KjP~JK\f @Aj\LmL pMKÜ KhP~ mPuj, IKnpMÜPhr mÜmq pfA @âoeJfìT ßyJT jJ ßTj fJrJ fJPhr of k´TJPvr ˝JiLjfJr YYtJ TPrKZPuj oJ©Ç \J~JcJ l∑JjPxj fJr AxuJo KmPrJiL mÜPmq mPuKZPuj, AxuJPor oPiq ßTJPjJ oiqk∫J ßjAÇ @oJPhr rÜ KjP~ ßUuJ TrPf oMxKuorJ FUJPj FPxPZÇ KfKj @PrJ mPuKZPuj, @\ FUJPj @kjJPhr of ßpxTu xMªr oJjMw\j CkK˙f yP~PZj AxuJo fJPhrPT yfqJ TrJr KjPhtv KhP~PZÇ fJr TgJ ÊPj CkK˙f \jfJ KY“TJr KhP~ mPuKZu, @oJPhr xTPur xJiJre v©∆PT ÀPU hJÅzJPjJr FUjA xo~Ç @hJuPfr KmYJrT F xŒPTt o∂mq TPr mPuj, F xo˜ v» AxuJPor KmÀP≠ WOeJ S nLKf ZzJPjJr \jq pPgÓÇ KmYJr YuJTJPu @hJuf \J~JcJ l∑JjPxPjr ßWJweJ ßh~J AxuJKo Tre pMÜrJ\qPT hMnJPV mnÜ TrPm Foj o∂mq vsme TPrjÇ \J~JcJ l∑JjPxj hJmL TPrj, Aë xuJPor lPu pMÜrJ\q FTKa VOy pMP≠r KhPT iJKmf yPòí FmÄ KfKj FPT ÀPU ßh~Jr \jq @øJj \JKjP~ mPuj, KmPvõr xmPYP~ mz ÉoKTr KmÀP≠ ÀPU hJÅzJPjJr FUjA xo~Ç \J~JcJ l∑JjPxPjr Fxm mÜmq vsme TPr @hJuf o∂mq TPrj, fJr Fxm mÜmq k´TKí fVf nJPmA nLKfTr FmÄ Fxm v» ÆJrJ ßx @xPuA IkrJi TPrPZ mPu k´oJKef yPòÇ FKhPT, ku ßVJKøÄ u§Pjr FTKa oxK\Phr KhPT AKñf KhP~ mPuj, oxK\hKa pMÜrJP\qr xoJP\ AxuJoL-Tre TrPZÇ KfKj fJr mÜPmq hJmL TPrj, @orJ ÊiMoJ© FTKa iot KjP~A xoxqJr oPiq @KZ @r fJ yu AxuJoÇ IjqKhPT, ku Kro KunJrkMu vyPr ßh~J FT mÜífJ~ mPuj, oMxKuorJ pMÜrJ\qPT fJPhr TPuJKjPf „kJ∂Krf TrPZÇ 56 mZr m~xL FA ßjfJ @PrJ mPuj, AxuJPor @V´JxPjr KmÀP≠ @oJPhr xmJAPT xfTt gJTPf yPmÇ fPm KfKj @hJuPf hJmL TPrj, fJr Fxm mÜPmqr oJiqPo KfKj oNuf nJPuJmJxJ FmÄ mºMPfôr @øJj \JKjP~KZPujÇ xN©: KmKmKxÇ

IJjªiJrJ IJatx-Fr kKrPmvjJ~

Aiƒc †Zvgvi evYx ACPrJPkr KmKnjú vyPr rmLªsjJg bJTár rKYf VJjKnK•T xñLfJPuUqÇ gJTPZ VJj, jOfq S iJrJmetjJÇ

:uVnu

Bharatiya Vidya Bhavan nJmjJ S V´∫jJ: Ch~ vïr hJv 4a Castletown Road xñLf KjPhtvjJ: cJ. AoKf~J\ IJyPoh London W14 9HE

SPONSORS

Sinthia Das Solicitor

3893

MEDIA PARTNERS

5

Nearest tube: West Kensington Saturday, 20th April, 2019 at 6:30pm Tickets £20, £15, £10

KaPTa KTÄmJ Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV Tr∆j: Ch~ vïr hJv: 07935 532 000 cJ. AoKf~J\ IJyPoh: 07545 382 679 IiLr hJv: 07960 103 750

\jof: 020 7377 6032 xMroJ: 020 7377 9787 kK©TJ: 020 7423 9270

Broadcasting Partner

Channel S


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

12 - 18 April 2019

FKmFo oNxJ: FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Farid Ahmed Reza

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

LITERARY EDITOR : Syed Rumman

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman Akbar Hussain Shamsul Islam

MANAGING EDITOR: Nafe Anam MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

ßrJKyñJ xoxqJr xoJiJj ßTJj& kPg? ßrJKyñJPhr Ckr KjptJfj ßTJPjJ jfáj WajJ j~Ç @Kvr hvT ßgPT oJ~JjoJPr PrJKyñJ KjptJfj YuPZÇ ßx xo~ mJÄuJPhv xrTJr yJ\Jr yJ\Jr ßrJKyñJPT @v´~ KhP~PZÇ xJCKh @rmS fUj IPjT ßrJKyñJ jJVKrTPT V´ye TPrPZÇ xJŒsKfTTJPu @PrJ hv uJU ßrJKyñJPT mJÄuJPhv xrTJr @v´~ KhP~PZÇ KT∂á TfKhj fJrJ mJÄuJPhPv gJTPm, F k´Pvúr ßTJj \mJm TJPrJ \JjJ ßjAÇ PrJKyñJrJ KjP\r ßhPv ImJKüfÇ k´KfPmvL ßhvèPuJr oPiq FToJ© mJÄuJPhvA fJPhr @vs~ KhP~PZÇ KT∂á fJPhr IKjKhtÓTJu rãeJPmãe TrJr oPfJ xŒh TL mJÄuJPhPvr @PZ? ßrJKyñJ xoxqJr hMKa KhT rP~PZÇ fJPhr \JjoJPur KjrJk•Jr FmÄ oJ~JjoJPrr jJVKrT KyPxPm fJPhr ˝LTíKfÇ oJ~JjoJPrr mftoJj xrTJr fJPhr Ckr xLoJyLj KjptJfj YJuJPò, F mqkJPr KmPvõr ßZJamz ßTJj vKÜ-A KÆof ßkJwe TPr jJÇ @r mJÄuJPhPv @v´~ ßj~J ßrJKyñJPhr Kj\ ßhPv KlKrP~ ßj~Jr mqJkJPr oJ~JjoJr xrTJPrr ßTJj IñLTJr ßjAÇ xrTJr ßrJKyñJPhr jJVKrTfô mJKfu TPr KhP~PZÇ F mqJkJPr @∂\tJKfTnJPm YJk gJTPuS ßhPvr xrTJr FmÄ \jVe PrJKyñJPhr KlKrP~ ßj~Jr KmkPãÇ PhvKar k´J~ x•r nJV ßuJT mJotJr xŒshJP~rÇ fJrJ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr ßx ßhPvr jJVKrT KyPxPm ˝LTJr TPr jJÇ oJ~JjoJPrr k´iJj rJ\QjKfT ßjfJ xM KYÇ fJÅr xoTã ßTJPjJ rJ\QjKfT ßjfJ mJ fÅJr hPur oPfJ vKÜvJuL ßTJPjJ hu oJ~JjoJPr ßjAÇ xJoKrT mJKyjLr KmÀP≠ FToJ© KfKjA hÅJzJPf kJPrjÇ KT∂á KfKj ßxaJ TrPmj jJÇ Kj\ ßhPvr mOy•r xŒshJP~r KmÀP≠ hÅJKzP~ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr kPã xM KY TgJ muPmj, ßx x÷JmjJ vNeqÇ xM KY'r uãq ãofJ~ KaPT gJTJ, KjP\r rJ\QjKfT hu jqJvjJu KuV lr ßcPoJPâKxPT ãofJxLj TrJÇ KfKj ßp PTJPjJ oNPuq KjP\r ãofJ KjKÁf TrPf YJjÇ fJA mJotJr xŒ´hJP~r oPfr KmkPã mJ ßxjJmJKyjLr KmkPã KfKj pJPmj jJÇ jLKf mJ @hvt j~, ãofJA fJr uãqÇ FofJm˙J~ @∂\tJKfTnJPm YJk k´P~JPVr mJAPr ßrJKyñJ xoxqJ xoJiJPjr @r PTJj kg ßUJuJ ßjAÇ @r ßx TJ\ TrJr \Pjq mJÄuJPhvPTA ßjfífô KhPf yPmÇ F TJ\ ÊiM oJjmfJr TJrPe j~, KjP\r VrP\A mJÄuJPhvPT TrPf yPmÇ hv uJU vreJgLtr nJr hLWtKhj myj TrJ mJÄuJPvr kPã x÷m j~Ç oJ~JjoJPr \Jj-oJPur KjrJk•J jJ ßkPu vreJgLtPhr ßTC ßxUJPj KlPr pJPm jJÇ oJ~JjoJr xrTJr ßrJKyñJPhr Ckr KjptJfjS mº TrPm jJÇ xMfrJÄ ßrJKyñJ vreJgLtPhr mJÄuJPhPv @Voj mº yPm jJÇ F mqJkJPr @∂\tJKfTnJPm ßjfOfô k´hJj mJ ßx TJP\ KmPvõr vKÜvJuL ßhvèPuJr xyPpJKVfJ I\tj ßTJj xy\ TJ\ j~Ç rJKv~J, YLj FmÄ nJrPfr KjTa ßgPT mJÄuJPhv F mqJkJPr ßTJj xyPpJKVfJ kJPm jJÇ YLj FmÄ nJrf ßUJuJPouJnJPm oJ~JjoJr xrTJPrr kJPv hÅJKzP~ @PZÇ rJKv~Jr @kK•r TJrPe \JKfxÄW PrJKyñJPhr kPã ßTJj Kx≠J∂ KjPf kJPrKjÇ fJA oMxKuo Kmvõ FmÄ oJKTtj pMÜrJÓs F hMKa vKÜr xyPpJKVfJ KjP~ mJÄuJPhvPT FPVJPf yPmÇ TJ\aJ TKbj yPuS mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT ßjfíPfôr xJoPj Fr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ

kKrPmv xJÄmJKhTfJr FT kKgTí“ TJoÀu AxuJo ßYRiMrL KTÄmhK∂ xJÄmJKhT FKmFo oNxJr kûo oífqM mJKwtTL 10 FKk´u, mMimJrÇ 2014 xJPur FA KhPj 83 mZr m~Px KfKj YPu pJj jJ ßlrJr ßhPvÇ I∂Prr VyLj IKuª ßgPT \JjJA Ifu vs≠JÇ ßpUJPjA gJTMj, k´~Jf oNxJ nJA xoMöu ô gJTMj @TJPvr SA fJrJr xJPg, KYr xmM\ xPf\ gJTMjÇ ÈoNxJ ßToj @PZ'- mqJÄTT F~JrPkJPat ßhUJ yPfA K\Pùx TrPuj nJrPfr k´nJmvJuL AÄPrK\ ‰hKjT ߈axoqJj xŒJhT Yûu xrTJr Ç Yûu FKv~J-kqJKxKlT kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJPor (@Pl\) k´KfÔJfJ @øJ~T KZPuj, Vf vfJ»Lr @Kvr hvPTr oJ^JoJK^Ç @PlP\r k´go ßY~JroqJj rJAK\Ä ßjkJu xŒJhT @Khfq oJjPvsÔ ßhUJ yPuA ßUJÅ\ KjPfj @oJPhr Kk´~ oNxJ nJAP~rÇ @PlP\r @PrT ßY~JroqJj oJuP~Kv~Jr ߈a aJAox xŒJhT KlKuk oqJgMx KZPuj fJÅr WKjÔ mºMÇ ßaTxA Cjú~Pjr FT KhTkJu vsLuÄTJr aJrK\ KnaJKYxy kMPrJ FKv~J-k´vJ∂ oyJxJVr IûPur ßhPv ßhPv ZKzP~ rP~PZj oNxJ nJAP~r IPjT mºM, xyTotLÇ mJÄuJPhv kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJo (FlAP\Km) xJiJre xŒJhT S ßY~JroqJj KyPxPm @oJr ßTPaPZ 27 mZrÇ @Pl\ oyJxKYm @r ßY~JroqJj KyPxPm kJr TPrKZ 21 mZrÇ F xo~ ßp ßhPvA KVP~KZ, oNxJ nJAP~r IVKef mºM-xyTotLr xJKjúiq ßkP~KZÇ mJzKf @KfPg~fJ oofJ ßkP~KZ FKmFo oNxJr IjM\ xyTotL KyPxPm Ç TJre oNxJ nJA KZPuj mJÄuJPhPv kKrPmv xJÄmJKhTfJr kKgTí“Ç IPjPT y~PfJ \JPjj jJ- mJÄuJPhv kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJPor KfKj KZPuj k´KfÔJfJ ßY~JroqJjÇ KZPuj @PlP\r k´KfÔJfJPhr IjqfoÇ IPjPT \JPjj jJ 1978 xJPu \JKfxÄPWr kKrPmv TotxKN Yr @ûKuT fgq TotTftJ KyPxPm KfKj ßpJV ßhj mqJÄTPTÇ FUJPj KTÄmhK∂ xJÄmJKhT FKmFo oNxJr ßTPaPZ ßmv T'mZr Ç @oJPhr xmJr Kk´~ oNxJ nJA ßaTxA Cjú~j, kKrPmv KjP~ ßx\jq xm xo~ KZPuj ßxJóJrÇ KjofuLr IKVúTJ¥ fJPT ßmhjJyf TrPfJ Ç KjofuL asqJP\Kc'r kr VKbf TKoKar 17 hlJ xMkJKrv mJ˜mJ~Pj ãofJmJjPhr IjLyJ fJPT kLKzf TrPfJ Ç xmJA fJÅPT ßYPjj FT KhTkJu xJÄmJKhT KyPxPmÇ xMhLWt 60 mZPrr ßmKv xo~ \MPz KfKj xKâ~ xJÄmJKhTfJ~ pMÜ KZPujÇ 1950 xJPu TPu\ ZJ© gJTJTJPu ÊÀ TPrj xJÄmJKhTfJÇ ßYRoMyjL ßgPT k´TJKvf xJ¬JKyT ‰TKl~f kK©TJr xŒJhT KyPxPm yJPfUKz fJÅr metJdq xJÄmJKhT \LmPjrÇ Frkr ßpJV ßhj ‰hKjT AjxJPlÇ kPr kJKT˜Jj Im\JrnJPr fJÅr xJÄmJKhTfJr kKrkNet KmTJv WPaÇ fhJjL∂j TJPu FA AÄPrK\ ‰hKjPTr k´fJkvJuL mJftJ xŒJhT KyPxPm FPhPv xJÄmJKhTfJr KmTJPv FKmFo oNxJ ßrPUPZj Ijjq xJiJre ImhJjÇ TojSP~ug ßk´x AjKˆKaCa u¥j ßgPT wJPar hvPT KfKj xJÄmJKhTfJ~ KcPkäJoJ KcKV´ ßhjÇ TJ\ TPrj KmKmKx-xJjPc aJAoPxÇ xJÄmJKhTfJr jJjJ KmnJPV KmKY© xm TJ\ TPrPZj @oJPhr Kk´~ oNxJ nJAÇ Cjú~j xJÄmJKhTfJ, kKrPmv xJÄmJKhTfJ, âLzJ xJÄmJKhTfJ ZJKzP~ ZJKkP~ KfKj rJ\QjKfT xJÄmJKhT, TuJo ßuUT, KaKn aT ßvJ'r fLç KfptT \jKk´~ @PuJYT KyPxPm ßhvmqJkL ßmKv kKrKYKf ßkP~PZj Ç KT∂á mJÄuJPhPvr xLoJjJr mJAPr FUPjJ KmPvõr jJjJj ßhPv oNxJ nJA ßaTxA Cjú~j xJÄmJKhTfJ, kKrPmv xJÄmJKhT KyPxPmA xMkKrKYfÇ KjCA~PTt \JKfxÄW xhr h¬r muMj, mqJÄTPT ACFj FxTJk muMj KTÄmJ jJAPrJKmPf \JKfxÄW kKrPmv TotxKN Yr xhr h¬Pr KVP~ FUPjJ @Ko fJÅr mºM xyTotLr

xJKjúiq kJKòÇ TgJ KZu mJÄuJPhv kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJPor (FlAP\Km) 32fo k´KfÔJmJKwtTLPf @orJ oNxJ nJAP~r \LKmf xm KmPhKv Cjú~j xJÄmJKhT mºMPhr KjP~ FT KoujPouJr @P~J\j TrPmJ dJTJ~Ç oNxJ nJA ßx\jq fJzJ KhKòPuj @oJPTÇ KT∂á fUj mMK^Kj KfKj ßTj IPfJ fJzJ KhKòPujÇ @\ mJÄuJPhv kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJPor 36fo k´KfÔJmJKwtTLÇ KT∂á ßjA oNxJ nJA @oJPhr oJP^Ç \JfL~ ßk´x TîJm uJC†, TqJK≤j TPfJ \J~VJ~ oNxJ nJAP~r xPñ @`J~ mPxKZÇ KfKj ßxxm @`J~-YJP~r ßaKmPu xJÄmJKhTfJr jJjJ k´xPñ fJÅr \LmjPWÅwJ nJmjJ xy\ xru TPr Yo“TJrnJPm fMPu irPfjÇ ImvqA yJxq ßTRfMT gJTPfJÇ ßyJöJr V• gJTPfJÇ oSuJjJ ÀKor ßTJPavj gJTPfJÇ KjxVt, k´TKí f, k´JeQmKYfsq AfqJKh k´xñ ImiJKrfnJPm @xPfJÇ jh-jhL hUu, mj-mJhJz-UJu Kmu C\Jz KjP~ TgJ yPfJÇ kKrPmv @PªJuPjr nMuÃJK∂ KfKj ßYJPU @XMu KhP~ ßhKUP~ KhPfjÇ kKrPmv S Cjú~j k´KfPmhPj ‰fKr TrJ pJ~, ßx xMkrJovt KhPf TUPjJ TJkteq TrPfj jJ KfKjÇ Cjú~j xJÄmJKhTfJr xÄùJ KjP~, kKrPmv xJÄmJKhTfJr mqJK¬ KjP~ oNxJ nJAP~r xPñ KmfTt TrJ ßpPfJÇ KÆof ßkJwe TrJ ßpPfJÇ pMKÜr TJPZ KfKj yJr oJjPf TMK£f yPfj jJÇ IjM\k´KfoPhr nMu ÊiPr KhPfj, KjP\r nMu @orJ iKrP~ KhPu TJmJm, KoKÓ, YJ UJS~JPfjÇ xmM\ KmkäPmr xMlu-TMlu, ClvL mL\, xJrTLajJvPTr oJ©JKfKrÜ mqmyJr, ßhvL~ iJPjr jJjJ \JPfr yJKrP~ pJS~J KjP~ fJÅr KZu VnLr C“T£JÇ hNwe @r kJyJz TJaJ KjP~ KZPuj nLwe CKÆVúÇ ‰hKjT xÄmJh-Fr @Kvr hvPTr ßvPwr KhPT KfKj CkPhÓJ xŒJhT KZPujÇ @Ko KZuJo IgtQjKfT xŒJhT S KxKj~r KrPkJatJrÇ ßx xo~ KfKj FmÄ xÄmJh xŒJhT k´~Jf @yohMu TKmr S m\uMr ryoJj @oJPT ßaTxA Cjú~j S kKrPmv Kmw~T jJjJ k´KfPmhj ßuUJ~ C“xJy ß\JVJPfj ITíkenJPmÇ kKÁoJ dPX kKrPmv xJÄmJKhTfJ FPhPv IYuÇ @oJPhr kKrPmv k´KfPmv KnjúÇ Cjú~Pjr ßhRPz @orJ IPjT ßkZPjÇ KT∂á kKrPmv, \umJ~M, ßaTxA Cjú~j k´KfPmhj ‰fKrPf @orJ ßTj KkKZP~ gJTPmJ? @orJS ßfJ kJKr FPãP© FKVP~ ßpPfÇ fJÅPT mufJo xJÄmJKhTfJ yPò Ya\uKh xJKyfqÇ kKrPmv S Cjú~j xJÄmJKhTfJr ßmuJ~ fJ @PrJ ßmKv k´PpJ\qÇ kKrPmv S Cjú~j Kmw~T k´KfPmhj ßuUJr xo~ fJA xJKyPfqr @vs~ KjPf y~Ç TKmfJr oPfJ k´KfPmhjPT Ê≠ TPr fMuPf y~ Ç kKrPmv S Cjú~j xJÄmJKhPTr ßYJPU TKmr fLç KfptT híKÓ gJTPf y~ Ç KfKj TUPjJ TUPjJ k´vú TrPfj, ÈfMA iNxr Kmmet hNwPe rX kJKm ‰T? mMKzVñJr kJKj ßfJ ßkKuTqJj TJKur YJAPfS TJPuJ Ç GUJPj rX oJUKm ßToPj? oNxJ nJAPT kJfiJ

mufJo, ÈPTj ßkKuTqJPjr TJKuS ßfJ rX Ç yJ\JKrmJPVr aqJjJKrr m\qt, VJPot≤Pxr TJkPzr rXS ßfJ mMKzVñJ~ kPz? FojfPrJ jJjJ @PuJYjJ @orJ TPrKZ TPfJmJr, TPfJ xo~- Vf TP~T hvPT oNxJ nJAPpr xPñÇ nJPuJ KrPkJat TrPu KfKj k´vÄxJ TrPfj, UJS~JPfjÇ ßTJPjJ KrPkJPat lJÅKT KhPu, nMu yPu KfKj mTJmKT TrPf ZJzPfj jJÇ IPjT TJZ ßgPT ßhPUKZ k´mJhk´Kfo KTÄmhK∂ xJÄmJKhT k´~Jf FjJP~fMuJä y UJj, FxFo @uL @r vyLhMu yT TPfJ xoLy TrPfj oNxJ nJAPTÇ ßhPUKZ ACFj FxTJPkr xJPmT KjmtJyL kKrYJuT FmÄ xJPmT IgtoπL k´~Jf vJy FxFoFx KTmKr~J FmÄ c. ßT Fl \JuJuxy \JKfxÄPWr kh˙ TotTftJrJ KTnJPm oNxJ nJAPT xÿJj TrPfjÇ ACFj FxTJk nmPj oNxJ nJAP~r KhjèPuJ KZu mKetuÇ Cjú~j @r kKrPmv Kmw~T k´KfPmhj kKrxÄUqJPj nJrJâJ∂ ßyJT, fJ oNxJ nJA TUPjJ YJAPfj jJÇ KrPkJPat KfKj @oJPhrPT fPgqr xPñ kKrxÄUqJj ßpJV TPr KhPf muPfjÇ KT∂á Ik´P~J\jL~nJPm IKfKrÜ kKrxÄUqJj m\tj kZª TrPfjÇ mJÄuJPhPv ßaTxA Cjú~j @r kKrPmv @PªJuj ßmv ß\JrhJr yP~PZ Vf TP~T hvPTÇ @Kvr hvPT FA @PªJuPjr xNYjJuPVú mJÄuJPhv kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJPor (FlAP\Km) k´KfÔJfJ ßY~JroqJj KyPxPm oNxJ nJA KZPuj xÿMU TJfJPrÇ UqJKfoJj xJÄmJKhT ßfJ~Jm UJj, fJyKojJ xJBh, ‰x~h TJoJuCK¨j, @yPoh jNPr @uo, ßvyJmCK¨j jJlJ, VJ\LCr ryoJj, vJoxMK¨j ßk~JrJ, mKhCu @uo, KYjì~ oM“xM¨L, Yªj xrTJr, l\uMr mJrL, oPjJ~Jr ßyJPxjxy IPjPT KoPu ßVJzJk•j TPrj FlAP\KmrÇ fJÅPhr xTPur TJPZ @orJ EeLÇ \JfL~ ßk´x TîJPm xTJu-xºqJ FPuA @oJr oPj kPz fJÅr ßxA xhJ yJPxqJöôu Kk´~ oMUÇ @oJr mftoJj Tot˙u mJÄuJPhv xÄmJh xÄ˙J~ dMTPuA ˛íKfPf ßnPx SPb IV´\ kKgTí“ kKrPmv xJÄmJKhT FKmFo oNxJr jJjJ TLKftÇ fJÅr TJPZ @oJr IPvw EeÇ ßTJPjJTJPu ßx Ee ßvJi ymJr j~Ç oífqM r oJ© T'Khj @PVS @oJr TJPZ fJÅr ßvw IjMPrJi KZu kKrPmv @AjKmh ‰x~hJ Kr\S~JjJ yJxJjPT oqJVxJAxJA kMrÛJr kJS~J CkuPã ßpj mJÄuJPhv kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJPor kã ßgPT @orJ xÄmitjJ ßhA Ç ßxUJPj KfKjS CkK˙f gJTPmjÇ KT∂á KfKj IxM˙ yP~ kzJ~ ßx @P~J\j TrJ @r x÷m y~KjÇ ßnPmKZuJo, fJÅPTS @orJ @\Lmj xÿJjjJ ßhmÇ KT∂á fJr @PVA KfKj YPu ßVPuj jJ ßlrJr ßhPvÇ fJÅr Ior ˛íKfr k´Kf @orJ Kmjos vs≠ \JjJAÇ ßuUT: mJÄuJPhv kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJo S FKv~J-kqJKxKlT kKrPmv xJÄmJKhT ßlJrJPor ßY~JroqJj FmÄ \JfL~ ßk´x TîJPmr xJPmT xJiJre xŒJhTÇ

KmKnjúUmr S kḿº-Kjmº kT́JPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT kǵo IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr kḰf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

12 - 18 April 2019

7

@PuJYjJ xnJ~ jVr kKrT·jJKmhPhr IKnof

jTvJr mqfq~ TPr nmj KjotJe IKVúhMWtajJr k´iJj TJre dJTJ, 8 FKk´u - KmhqoJj @APjr xMÔM k´P~JPVr InJm, p©f© mJKeK\qT nmj KjotJe, mqKÜ mJ ßVJÔL˝JPgt nNKo mqmyJPrr KjKmtYJr kKrmftj, IjMPoJKhf AoJrf jTvJr mqfq~ TPr nmj KjotJe xŒ´Kf WPa pJS~J IKVúhMWtajJèPuJr k´iJj TJre KyPxPm oPj TPr jVr kKrT·jJKmhPhr \JfL~ ßkvJ\LmL xÄVbj mJÄuJPhv AjKˆKaCa Im käqJjJxt (Km@AKk)Ç xÄVbPjr Kj\˝ TJptJuP~ @P~JK\f ÈIKVúhMWtajJ S nmj KjrJk•J' vLwtT FT @PuJYjJ xnJ~ jVr kKrT·jJKmhrJ F of ßhjÇ Km@AKkr xnJkKf kKrT·jJKmh IiqJkT c. F ßT Fo @mMu TJuJPor xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT kKrT·jJKmh c. @Khu oMyJÿh UJPjr xûJujJ~ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜífJ TPrj, kKrT·jJKmh xJuoJ F vKl, kKrT·jJKmh UªTJr Kj~J\ ryoJj, kKrT·jJKmh @u @Koj, KcPaAu FKr~J käqJPjr (cqJk) k´T· kKrYJuT kKrT·jJKmh ßoJ: @vrJlMu AxuJo, Km@AKkr xy-xnJkKf kKrT·jJKmh ßoJyJÿh l\Pu ßr\J xMoj, pMVì xŒJhT kKrT·jJKmh oMyJÿh oJ\yJÀu AxuJo k´oMUÇ c. F ßT Fo @mMu TJuJo mPuj, kMrJfj dJTJr IjM„k jfMj dJTJS n~Jmy IKVúhMWtajJr ^MÅKTr oPiq rP~PZÇ Fr k´iJj TJre KyPxPm xÄKväÓ TftíkPãr hJK~fôyLjfJr Kmw~Ka CPuäU TPr KfKj mPuj, xrTJKr S ßmxrTJKr kptJP~ k´JKfÔJKjT hJK~fô kJuPj pPgÓ ImPyuJ uã TrJ pJ~Ç

mJÄuJPhPv @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙J S k´KfÔJjèPuJr @Aj k´P~JV S j\rhJKrPf VJKluKfr KmwP~ KfKj VnLr CPÆV k´TJv TPrjÇ xJuoJ F vKl mPuj, ßpPTJPjJ nmj KjotJPer xo~ nNKo mqmyJr ZJzk© k´hJPjr ßãP© oKjaKrÄP~r InJm rP~PZÇ ÊiM kKrT·jJ IjMPoJhPjr ˜PrA kKrT·jJKmhPhr hJK~fô xLoJm≠ j~ mrÄ ßpPTJPjJ kKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr xm iJPk kKrT·jJKmhPhr I∂ntMKÜTrPer Skr KfKj èÀfôJPrJk TPrjÇ ßpPTJPjJ irPjr kKrT·jJ mKyntNf TJptâPor KmÀP≠ kKrT·jJKmhPhr ßxJóJr yPf yPm, F ßãP© kKrT·jJ xÄKväÓ oJjh§ xyJ~T KyPxPm TJP\ KhPf kJPr mPu KfKj o∂mq TPrjÇ UªTJr Kj~J\ ryoJj mPuj, ˙JjL~ xrTJPrr ãofJ~Pjr oJiqPo ßpPTJPjJ irPjr Cjú~j TotTJ§ kKrYJujJ TrPf yPmÇ F ßãP© kKrT·jJ mJ˜mJ~j xÄKväÓ xm KjmtJyL ãofJ KxKa TrPkJPrvj S ßkRrxnJ ßo~Prr IiLPj gJTJ @mvqT mPu KfKj of k´TJv TPrjÇ kKrT·jJKmh @u @Koj fJr mÜPmq nNKor Kovs mqmyJrPT KjÀ“xJKyf TPrjÇ F ßãP© KfKj KjKhtÓ ß\JKjÄ IiqJPhv S FuJTJKnK·T ßlîJr FKr~J ßrKvS (FlF@r) k´e~Pjr TgJ CPuäU TPrPZjÇ @vrJlMu AxuJo mPuj, nmPjr IKVúKjrJk·J xÄKväÓ KmwP~ rJ\CPTr f“krfJ KmhqoJj rP~PZÇ KvVKVrA rJ\iJjLr ^MÅKTkNet nmPjr

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

fJKuTJ k´TJv TrJ yPm FmÄ ßx IjMxJPr hs∆f pgJpg mqm˙J V´ye TrJ yPmÇ c. @Khu oMyJÿh UJj mPuj, hs∆f mitjvLu ßoVJKxKa dJTJ IkKrTK·f Cjú~Pjr luvsMKfPf IKVúhMPptJVxy jJjJ irPjr KjrJk·J ^MÅKTPf rP~PZÇ IKVúk´KfPrJi S KjmtJkPer @Aj IoJjq TPr ˙JkjJ ‰fKr, IkKrTK·f S p©f© mJx˙Jj KjotJe, IkKrTK·fnJPm mJKeK\qT nmj S Kv·TJrUJjJ ˙Jkj oNuf FxmA IKVúTJP§r n~JmyfJr \jq hJ~LÇ IKVúk´KfPrJi @APj muJ @PZ k´KfmJr ITMPkK¿ mJ nJzJPa mhu yPu jfMj TPr yJujJVJh TrJ @APjr IiLPj ZJzk© KjPf yPm pJ ßmKvrnJV nmj KjotJeTJrL IoJjq TrPZÇ FTKa hMWtajJr kr KmKnjú fh∂ TKoKa IjMxºJj TPr KTZM xMkJKrv ßh~ KT∂á xMkJKrvèPuJr ßTJPjJ mJ˜mJ~j y~ jJ CPuäU TPr KfKj mPuj, rJ\CT, KxKa TrPkJPrvj mJ KmKnjú TKoKa @PZ- fJPhr CKYf xMkJKrvèPuJ KjP~ hs∆f IqJTvj käqJj ‰fKr TrJÇ IqJTvj käqJj Tf KhPjr oPiq mJ˜mJ~j TrJ yPm, ßx KmwP~S k´P~J\jL~ KhTKjPhtvjJ gJTJ @mvqTÇ xMkJKrvèPuJ mJ˜mJ~j TrPf FTKa lJAjqJK¿~Ju käqJjS TrJ k´P~J\jÇ IPjT xo~ nmPjr IKiT uJPnr @vJ~ ßlîJr ߸x mJzJPjJr \jq Toj ߸xèPuJ TKoP~ ßluJ y~ \JKjP~ KfKj mPuj, Toj ߸x nNKoTŒ S IKVúTJP§r xo~ UMmA TJP\ uJPVÇ F ZJzJS nmjèPuJr Inq∂rLe S~qJKrÄ xoxqJ ßgPT ‰mhMqKfT vat-xJKTtaS IKVúTJP§r WajJ WPa gJPT

CPuäU TPr xMCó AoJrfèPuJr APuKasTqJu IKca k´P~J\j mPu KfKj of ßhjÇ @PuJYjJ xnJ~ CkK˙f kKrT·jJKmhrJ nmj KjotJPer ßãP© KmflÄ ßTJc xŒNetrNPk ßoPj YuJ, k´P~J\jL~ lJ~Jr TokJatPoP≤vPjr mqm˙J TrJ, F ZJzJS nmj KjotJPer ßãP© IKVúk´KfPrJiT CkTre mqmyJPrr Skr èÀfôJPrJk TPrPZjÇ lJ~Jr Kcsu, lJ~Jr yJAPcs≤, K¸sÄTuJr, lJ~Jr ßcJr FmÄ IKVúTJP§r lPu xíÓ ßiJÅ~J ßmr yS~Jr \jq kígT KjVtoj kPgr mqm˙J gJTPf yPm mPuS kKrT·jJKmhrJ of ßhjÇ

UJPuhJ K\~JPT oMKÜ ßhPm \jfJr @hJuf

KmFjKkr 6 WµJr Ve-Ijvj, @PªJuPjr ÉoKT ßjfJPhr dJTJ, 8 FKk´u - ßmVo UJPuhJ K\~Jr xMKYKT“xJ S Kj”vft oMKÜr hJKmPf Z~ WµJ Ve-Ijvj TotxNKY kJuj TPrPZ KmFjKkÇ FPf KmFjKk S GTql∑P≤r vLwt ßjfJrJ mPuPZj, xrTJr ß\Jr TPr ßmVo K\~JPT TJrJVJPr @aPT ßrPUPZÇ FUj fJr oMKÜ oJPjA VefPπr oMKÜÇ \jfJr @hJufA fJPT oMKÜ ßhPmÇ F\jq xmJAPT GTqm≠ yP~ rJ\kPg TPbJr @PªJuj VPz fMuPf yPmÇ VfTJu rojJr AK†Kj~Jxt AjKˆKaCvj KoujJ~fPjr oPû oJhMr KmKZP~ KmFjKk oyJxKYPmr ßjfíPfô hPur ˙J~L TKoKar xhxqxy TP~T yJ\Jr ßjfJTotL xTJu xJPz 10aJ ßgPT KmPTu xJPz 4aJ kpt∂ FA IjvPj IÄv ßjjÇ TotxNKYPf oyJjVr KmFjKk, pMmhu, ß˝òJPxmT hu, oKyuJ hu, ZJ©huxy KmKnjú xÄVbPjr ßjfJTotLrJ UJPuhJ K\~Jr oMKÜr hJKmPf oMÉotMÉ ßxäJVJj ßh~Ç PWJweJ IjMpJ~L xTJu 10aJ~ AjKˆKaCvPjr KoujJ~fPjr mJAPr FA IjMÔJPjr TgJ gJTPuS TftíkPãr IjMoKf jJ kJS~J~ KoujJ~fPjA TotxNKY ÊÀ y~ xTJu xJPz 10aJ~Ç KmPTu xJPz 4aJ~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT KnKx IiqJkT FoJ\C¨Lj @yoh FPx oyJxKYmxy ßjfJPhr kJKj kJj TKrP~ Ijvj nñ TrJjÇ KmFjKk oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr fJr mÜPmq mPuj, ßTJPjJ kqJPrJu j~, UJPuhJ K\~JPT Kj”vft oMKÜ KhPf yPmÇ @orJ ßTJPjJ kqJPrJPur TgJ mKuKjÇ @orJ UMm kKrÏJrnJPm muKZ, \JKoj kJS~J fJr IKiTJrÇ ßp KogqJ oJouJ~ fJPT ß\Jr TPr xJ\J ßh~J yP~PZ, ßxA oJouJ~ Ijq mqKÜrJ xmJA \JKoPj rP~PZjÇ KfKj mPuj, @Ko ¸Ó muPf YJA, ßpPTJPjJ oNPuqA ßmVo UJPuhJ K\~JPT oMÜ TrPf yPmÇ ßxA oMKÜr @PªJuj @oJPhr IKmuP’ ÊÀ TrPf yPmÇ FA ßhvPT mJÅYJPf yPu, oJjMwPT mJÅYJPf yPu, nKmwq“ k´\jìPT mJÅYJPf yPu ßhvPj©LPT mJAPr KjP~ FPx fJr ßjfíPfô Vefπ kMjÀ≠Jr TPr KjP~ @xPf yPm∏ FaJA yPò @oJPhr uãqÇ @xMj, @orJ xmJA FA uPãq GTqm≠ yA FmÄ \jVePT GTqm≠ TKr ßhvPj©Lr oMKÜr \jqÇ KmFjKk oyJxKYm IKnPpJV TPr mPuj, ßhvPj©Lr ßTJPjJ KYKT“xJ yPò jJÇ KfKj ßpaJ YJPòj fJPT KmPvwJK~f yJxkJfJPu KYKT“xJ TrJÇ ßxUJPj jJ TPr @mJr ßxA KkK\Pf (mñmºM ßvU oMK\m ßoKcTqJu KmvõKmhqJu~) KjP~ @xJ yP~PZÇ KkK\ yJxkJfJPur KmÀP≠ @orJ mKuKjÇ @orJ muPf ßYP~KZ ßp, KkK\ yJxkJfJu xrTJKr yJxkJfJu, xrTJKr Kj~πe gJTPm xmxo~ FmÄ xrTJr ßxA Kj~πe mqmyJr TPr fJr KYKT“xJPTS kKrYJujJ TrPf YJ~Ç ßx\jq @orJ mPuKZ, xMKYKT“xJr \jq fJr kZªoPfJ KmPvwJK~f yJxkJfJPu pJS~Jr xMPpJVKa ßh~J ßyJTÇ hPur ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, UJPuhJ K\~JPT mftoJPj VJP~r ß\JPrr xrTJr n~ kJ~, KmFjKkPT n~ kJ~, vyLh K\~JCr ryoJjPT n~ kJ~, fJPrT ryoJjPT n~ kJ~Ç ßx\jqA ßmVo UJPuhJ K\~J TJrJVJPrÇ ßp oJouJ~ TJrJVJPr KVP~PZ ßxA oJouJr xJPg fJr xŒíÜfJ KZu jJÇ xŒNet rJ\QjKfT SA oJouJÇ @\PT k´oJe yP~PZ, F ßhPv Vefπ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr oPfJA FA xrTJPrr mJPé mªL, TJrJVJPr mªLÇ fJA VefπPT oMÜ TrPf yPu VefPπr oJPT @PV oMÜ TrPf yPm FmÄ ßhvPj©Lr ßjfíPfôA Vefπ kMjÀ≠Jr yPmÇ UJPuhJ K\~Jr oJouJr Im˙J fMPu iPr ˙J~L TKoKar xhxq oShMh @yoh mPuj, 13 oJx pJm“ KfKj TJrJVJPr @PZjÇ ßp KogqJ oJouJ~ fJPT (UJPuhJ K\~J) xJ\J ßh~J yP~PZ fJrkrS VfJjMVKfTnJPm Ijq ßpPTJPjJ jJVKrPTr oPfJ pKh @Aj k´P~JV yPfJ fJyPu 7-10 KhPjr oPiq fJr \JKoPj oMÜ yP~ pJS~Jr TgJ KZuÇ kJKr jJA FA TJrPe ßp, @hJuPfr k´Kâ~Jr oPiq xrTJPrr k´nJPmr TJrPeA ßmVo UJPuhJ K\~Jr \JKoj FUPjJ IK\tf y~KjÇ @Ko @Aj\LmL KyPxPm muKZ, @AKj k´Kâ~J~ UJPuhJ K\~JPT hs∆f oMÜ TrJ x÷m yPm jJÇ @PªJuj ZJzJ Fr Ijq ßTJPjJ KmT· jJAÇ


8

UmrJUmr

12 - 18 April 2019

ßrJKyñJPhr ßlrf KjPf Ko~JjoJPrr Skr ‰mKvõT YJk ImqJyf rJUJr @øJj k´iJjoπLr dJTJ, 8 FKk´u - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ pMÜrJ\qxy xm @∂\tJKfT xŒ´hJ~PT Ko~JjoJPrr ßrJKyñJ jJVKrTPhr fJPhr Kj\ ßhPv ßlrf KjP~ pJS~Jr \jq Ko~JjoJPrr Skr ß\JrJPuJ ‰mKvõT YJk ImqJyf rJUJr @ymJj \JKjP~PZjÇ KmsPaPjr ‰mPhKvT hlfr FmÄ TojSP~ug TJptJuP~r FKv~J S k´vJ∂ oyJxJVrL~ IûuKmw~T k´KfoπL oJTt Klfl FoKk VfTJu xTJPu k´iJjoπLr xJPg fJr ßf\VJÅSP~r TJptJuP~ ßxR\jq xJãJPf FPu ßvU yJKxjJ FA @ymJj \JjJjÇ k´iJjoπLr ßk´xxKYm AyxJjMu TKro ‰mbPTr kPr xJÄmJKhTPhr Kmsl TPrjÇ PrJKyñJPhr oPiq KmPvw TPr ßrJKyñJ fÀePhr oPiq TJ\Tot jJ gJTJ FmÄ fJPhr KlPr pJS~Jr KmwP~ IKjÁ~fJ gJTJ~ yfJvJ ZKzP~ kzJr @vïJ mqÜ TPr k´iJjoπL mPuj, FaJ SA FuJTJ~ FTKa KmrJa xoxqJr xíKÓ TPrPZ ßTjjJ xÄUqJ~ fJrJ ˙JjL~ \jxJiJrePT ZJKzP~ ßVPZÇ ÈTJP\A ˝JgtJPjõwL oyu fJPhr oPiq KmhqoJj yfJvJPT UJrJk CP¨PvqS mqmyJr TrPf kJPr', ßpJV TPrj KfKjÇ ßvU yJKxjJ mPuj, ÈmwtJTJPu ßrJKyñJPhr Im˙J @PrJ UJrJk yPf kJPrÇ Imvq xrTJr fJPhr I˙J~L @mJxPjr \jq FTKa ÆLkPT Cjúf TPr VPz fMuPZÇ' xlrrf pMÜrJPÓsr oπL Ff KmkMu xÄUqT ßrJKyñJPT @vs~ ßh~J mJÄuJPhPvr \jq FT KmrJa ßmJ^J @UqJK~f TPr fJPhr mftoJj Im˙J xŒPTt xrTJPrr TJPZ \JjPf YJjÇ F ßhPv Vefπ kMj”k´KfÔJr \jq KfKj xJrJ\Lmj xÄV´Jo TPrPZj mPuS CPuäU TPrj ßvU yJKxjJÇ F xo~ pMÜrJP\qr oπL 2018 xJPur KjmtJYPj KmkMu Km\~ I\tPjr \jq ßvU yJKxjJPT IKnjªj \JjJjÇ PvU yJKxjJ hMA ßhPvr kJr¸KrT uJPnr ˝JPgtA

mJÄuJPhPv @PrJ KmsKav KmKjP~JV k´fqJvJ TPrjÇ KfKj F xo~ KmsKav CPhqJÜJPhr @PrJ ßmKv ßmKv mJÄuJPhPv KmKjP~JPVr @ymJj \JjJjÇ oJTt Klfl mJÄuJPhPvr Cjú~Pj KmPvw TPr IgtQjKfT FmÄ xJoJK\T Cjú~Pj KmsPaPjr IÄvLhJKrPfôr TgJ kMjmqtÜ TPrjÇ mJÄuJPhPv KmsPaPjr xyPpJKVfJ KmPvw TPr \umJ~M kKrmftj\Kjf AxMqr ßãP© xyPpJKVfJr TgJ CPuäU TPr k´iJjoπL mPuj, mJÄuJPhv APfJoPiqA F ßãP© Kj\˝ IgtJ~Pj asJˆ lJ¥ Vbj TPrPZÇ \umJ~M kKrmftj\Kjf xoxqJr Kmw~Ka oJgJ~ ßrPUA ßhPvr xoMhs fLrmftL IûPu ßmv KTZM k´T· V´ye TPrPZÇ k´iJjoπL F xo~ fJr xrTJPrr ßhPv ßmxrTJKr UJfPT CjìMÜ TPr ßh~Jr Kmw~Ka ImKyf TPr ßmxrTJKr oJKuTJjJiLj ßmv KTZM KaKn YqJPju

IjMPoJhj k´hJPjr TgJS \JjJjÇ KfKj mPuj, ÈmJÄuJPhPv VeoJiqo FUj xPmtJó ˝JiLjfJ ßnJV TrPZÇ' mJÄuJPhPvr xJPg pMÜrJP\qr GKfyJKxTnJPmA WKjÔ xŒTt KmhqoJj rP~PZ CPuäU TPr ßvU yJKxjJ mJÄuJPhPvr KmKnjú UJPf fJPhr xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJr @øJj \JjJjÇ QmbPT pMÜrJP\qr oπL mJÄuJPhPvr Cjú~Pj KmsPaPjr @PrJ xyPpJKVfJ k´hJPjrS @võJx ßhjÇ ‰mbPT CnP~ hMA ßhPvr ˝JgtxÄKväÓ KmwP~ xŒTt @PrJ ß\JrhJr TrJr @vJmJh mqÜ TPrjÇ k´iJjoπLr oMUqxKYm ßoJ: jK\mMr ryoJj FmÄ dJTJ~ pMÜrJP\qr yJATKovjJr YqJaJraj KcTxj F xo~ CkK˙f KZPujÇ YJozJ UJPfr Cjú~Pj AfJKur xyPpJKVfJ YJAPuj k´iJjoπL

k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßhPvr YJozJ UJPfr Cjú~Pj AfJKur xyPpJKVfJ TJojJ TPrPZjÇ KfKj mPuj, È@orJ YJozJ UJPf @kjJPhr xyPpJKVfJ YJA ßpPyfM @kjJPhr YJozJ\Jf keq èPe S oJPj ßxrJÇ' mJÄuJPhPv AfJKur jmKjpMÜ rJÓshNf FjKrPTJ jMjK\~JfJ Vf 7 FKk´u ßmuJ 11aJ~ k´iJjoπLr xJPg fJr ßf\VJÅSP~r TJptJuP~ ßxR\jq xJãJPf FPu ßvU yJKxjJ F TgJ mPujÇ ‰mbPTr kPr k´iJjoπLr ßk´xxKYm AyxJjMu TKro xJÄmJKhTPhr Kmsl TPrjÇ k´iJjoπL ‰mbPT AfJKur xJPg mqmxJK~T xŒTt Cjú~Pjr KmwP~ KmPvw èÀfôJPrJk TPrjÇ KfKj jmKjpMÜ rJÓshNfPT fJr hJK~fô kJujTJPu xrTJPrr frl ßgPT xmrTo xyPpJKVfJr @võJx ßhjÇ mJÄuJPhvPT KfKj KjP\A fJr TJP\r ßã© KyPxPm kZª TPrPZj CPuäU TPr AfJKur rJÓshNf FrKrPTJ jMjK\~JfJ mPuj, KfKj hMA ßhPvr KÆkãL~ xŒPTtr Cjú~Pj FmÄ IgtQjKfT xyPpKVfJ xŒ´xJrPe TJ\ TrPmjÇ hMA ßhPvr ßY’Jr Im ToJxtèPuJr oPiq xŒTt Cjú~Pjr IKnof mqÜ TPr rJÓshNf mPuj, ÈIgtjLKfr KmKnjú ßãP© xŒTt Cjú~Pjr mqJkT xMPpJV rP~PZ, xyPpJKVfJr FA ßã©èPuJPT TJP\ uJVJPf yPmÇ' AfJKu APfJoPiqA mJÄuJPhPvr xJPg xŒTt FmÄ xyPpJKVfJr Cjú~Pj FTKa xÄxhL~ hu Vbj TPrPZ, mPuj rJÓshNfÇ KfKj F xo~ mJÄuJPhPv m˘ FmÄ IjqJjq k´pMKÜr k´Kvãe ßTªs ˙JkPj fJr ßhPvr @V´Pyr TgJ mqÜ TPrjÇ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr k´Kf vs≠J \JKjP~ AfJuL~ hNf mPuj, KfKj kíKgmLr mÉ ßhPvr ßk´reJr C“xÇ k´iJjoπLr oMUqxKYm ßoJ: jK\mMr ryoJj F xo~ CkK˙f KZPujÇ

ßx≤oJKatPj KmK\Km ßoJfJP~j

dJTJ, 8 FKk´u - @mJPrJ Ko~JjoJr xLoJ∂mftL ÆLk ßx≤oJKatPj kJyJrJr \jq nJrL I˘xy KmK\Km xhxq ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ 1997 xJu krmftL k´J~ 22 mZr kr ßx≤oJKatj ÆLk FuJTJ~ KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yPuJÇ ßrJmmJr ßgPT nJrL I˘xy ßx≤oJKatPj @mJr KmK\Km xhxqrJ ayu ßh~J ÊÀ TPrPZjÇ KmK\Km ßaTjJl mqJaJKu~j IKijJ~T ßu. TPjtu xrTJr ßoJ: ßoJ˜JKl\Mr ryoJj F fgq KjKÁf TPr \JjJj, ÈxrTJKr KjPhtv ßoJfJPmT ßrJmmJr ßgPT ßhPvr xmt hKãe xLoJ∂ ßx≤oJKatPj nJrL I˘xy @mJr KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ' KmK\Km IKijJ~T @PrJ \JjJj, 1997 xJu kpt∂ SA FuJTJ~ KmKc@r ßoJfJP~j KZuÇ xrTJr ßlr YJAPZ ßxUJPj IjqJjq mJKyjLr oPfJ KmK\KmS KjrJk•J~ KjP~JK\f gJTÇ xrTJKr KjPhtvjJr kKrPk´KãPf ßx≤oJKatj FuJTJ~ KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ Px≤oJKatj ACKkr xhxq yJKmm UJj \JjJj, ßaTjJl gJjJr FTKa lJÅKz rP~PZ ßx≤oJKatPjÇ fPm xrTJr oPj TrPZ, ßx≤oJKatPjr KjrJk•J~ KmK\Km ßoJfJP~j hrTJrÇ fJA KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ k´xñf, ßrJKyñJ AxMqxy ßmv KTZM Kmw~ KjP~ k´KfPmvL Ko~JjoJPrr xJPg mJÄuJPhPvr xŒPTt aJjJkPzj YuPZÇ Ko~JjoJr ßmv TP~TmJr fJPhr oJjKYP© ßx≤oJKatjPT KjP\Phr IÄv KyPxPm hJKm TPrÇ kPr Imvq mJÄuJPhPvr fLms k´KfmJPhr oMPU ßxA hJKm ßgPT fJrJ xPr @xPf mJiq y~Ç \JjJ pJ~, KmK\Kmr \jxÄPpJV TotTftJ @PrJ mPuPZj, ÈPx≤oJKatj ßgPT KmKnjú xo~ ßrJKyñJ @aT TPrPZ ßTJˆVJct, kMKuv, rqJm S KmK\KmÇ KmKnjú xo~ SA FuJTJ~ hxMqfJr WajJS WPaÇ Fxm

Kj~πPe ßaTjJl gJjJr FTKa kMKuv lJÅKzS rP~PZ ßx≤oJKatPjÇ fPm mftoJj xrTJr oPj TrPZ, ßx≤oJKatPjr KjrJk•J~ KmK\Km ßoJfJP~j hrTJrÇ fJA KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ' 2018 xJPur IPÖJmPr k´JTíKfT ßxRªPptr uLuJnNKo ßx≤oJKatjPT KjP\Phr IÄv mPu hJKm TPrKZu Ko~JjoJrÇ Ko~JjoJr xrTJPrr \jxÄUqJ Kmw~T KmnJPVr SP~mxJAa xŒ´Kf fJPhr ßhPvr ßp oJjKY© k´TJv TPrPZ, fJPf ßx≤oJKatjPT fJPhr nNUP§r IÄv ßhUJPjJ y~Ç 6 IPÖJmr mJÄuJPhPvr krrJÓs oπeJu~ Ko~JjoJPrr f“TJuLj rJÓshNf C uMAj S'PT fum TPr Fr k´KfmJh \JjJ~Ç Frkr Ko~JjoJr oJjKY© ßgPT ßxKa kKrmftj TPrÇ TémJ\Jr xÄuVú k´mJu ÆLk ßx≤oJKatj xíKÓ ßgPT mJÄuJPhPvr nNUP§r I∂VtfÇ KmsKav vJxjJiLj 1937 xJPu pUj mJotJ S nJrf nJV y~ fUj ßx≤oJKatj nJrPf kPzKZuÇ 1947 xJPu nJrf nJPVr xo~ ßx≤oJKatj kJKT˜JPjr I∂ntMÜ y~Ç 1971 xJPu mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr kr ßgPT FKa mJÄuJPhPvr I∂VtfÇ 1974 xJPu ßx≤oJKatjPT mJÄuJPhPvr iPr KjP~A Ko~JjoJPrr xJPg xoMhsxLoJ YMKÜ y~Ç Px≤oJKatjPT Ko~JjoJPrr hJKmr Kmw~Ka @oJPhr oJgJ~ @PZ :

˝rJÓsoπL k´JTíKfT ßxRªPptr uLuJnNKo TémJ\JPrr ßx≤oJKatjPT Ko~JjoJr fJPhr nNU§ KyPxPm ßp hJKm TPrKZu ßx Kmw~Ka xrTJPrr oJgJ~ @PZ mPu \JKjP~PZj ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJuÇ krmftL KjPhtv jJ ßh~J kpt∂ ßx≤oJKatPj mctJr VJct mJÄuJPhPvr (KmK\Km) xhxqrJ ßoJfJP~j gJTPm mPu KfKj \JKjP~PZjÇ Vf 7 FKk´u, ßrJmmJr xºqJ~ KfKj F TgJ mPujÇ ˝rJÓsoπL mPuj, ÈPx≤oJKatj @oJPhr ßvw xLoJjJ, ßxUJPj @PVS KmK\Km ßoJfJP~j KZuÇ @orJ @mJr oPj TPrKZ, ßxUJPj KmK\Km ßoJfJP~j TrJ hrTJrÇ fJA ßxUJPj KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ' Ko~JjoJr krkr hMAmJr ßx≤oJKatjPT KjP\Phr xLoJjJ hJKm TrJ~ KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZ KT jJ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ÈjJ, ßfoj KTZM jJÇ fPm ßxA Kmw~Ka @oJPhr oJgJ~ rP~PZÇ ßxaJ @kjJrJS \JPjjÇ @oJPhr FuJTJ~ @orJ KmK\Km ßoJfJP~j TrPfA kJKrÇ' ˝rJÓsoπL mPuj, È@orJ ßx≤oJKatPjr KjrJk•Jr \jqA ßxUJPjA KmK\Km ßoJfJP~j TPrKZÇ xm KTZMA @oJPhr oJgJ~ rP~PZÇ'


UmrJUmr

12 - 18 April 2019

9

YJozJ S kJPar r¬JKj ToPZA dJTJ, 9 FKk´u - ‰fKr ßkJvJT S TíKw\Jf keq r¬JKjPf nJPuJ k´mKí ≠ gJTPuS YJozJ, kJa S ßyJo ßaéaJAu UJf WMPr hJÅzJPf kJrPZ jJÇ F Kfj mz UJPfr r¬JKj iJrJmJKyTnJPm ToPZÇ lPu YuKf IgtmZPrr k´go 9 oJx ßvPw keq r¬JKjPf k´mKí ≠ TPo 12 hvKoT 57 vfJÄPv ßjPoPZÇ IgY 6 oJx ßvPw k´mKí ≠ KZu 15 hvKoT 65 vfJÄvÇ xm KoKuP~ YuKf 2018-19 IgtmZPrr \MuJA ßgPT oJYt kpt∂ 9 oJPx 3 yJ\Jr 90 ßTJKa cuJPrr keq r¬JKj yP~PZÇ Vf IgtmZPrr k´go 9 oJPx r¬JKj yP~KZu 2 yJ\Jr 745 ßTJKa cuJPrr keqÇ YuKf IgtmZr 3 yJ\Jr 900 ßTJKa cuJPrr keq r¬JKj @P~r uãq KbT TPrPZ mJKe\q oπeJu~Ç ßx uãq I\tPj ßvw 3 oJPx 810 ßTJKa cuJPrr keq r¬JKj TrPf yPmÇ Vf 9 oJPxr iJrJ m\J~ gJTPu uãqoJ©Jr ßYP~ ßmKv keq r¬JKj yPmÇ FUj kpt∂ k´Kf oJPx VPz 300 ßTJKa cuJPrr

keq r¬JKj yP~PZÇ Vf oJx, IgtJ“ oJPYt 334 ßTJKa cuJPrr keq r¬JKj yP~PZ, pJ Vf mZPrr oJPYtr ßYP~ 9 hvKoT 35 vfJÄv ßmKvÇ r¬JKj Cjú~j mMqPrJ (AKkKm) VfTJu ßrJmmJr keq r¬JKj @P~r yJujJVJh kKrxÄUqJj k´TJv TPrPZÇ FPf ßhUJ pJ~, vLwt xJf kPeqr oPiq YJozJ S YJozJ\Jf keq, kJa S kJa\Jf keq FmÄ ßyJo ßaéaJAu r¬JKj TPo ßVPZÇ KmkrLPf TíKw\Jf kPeq xPmtJó 53 vfJÄv k´mKí ≠ yP~PZÇ vLwt r¬JKj UJf ‰fKr ßkJvJPTr r¬JKj @~ ßmPzPZ 13 hvKoT 65 vfJÄvÇ AKkKmr fgqJjMpJ~L YuKf IgtmZr 3 yJ\Jr 268 ßTJKa cuJPrr ‰fKr ßkJvJT r¬JKj uãqoJ©J rP~PZÇ 9 oJPx 2 yJ\Jr 595 ßTJKa cuJPrr ßkJvJT r¬JKj yP~PZÇ fJr oPiq Kja ßkJvJT r¬JKjPf 1 yJ\Jr 280 FmÄ SPnj ßkJvJT r¬JKjPf 1 yJ\Jr 315 ßTJKa cuJr @~ yP~PZÇ Kja ßkJvJT r¬JKj ßmPzPZ 13 hvKoT 07 FmÄ SPnj ßkJvJT r¬JKj ßmPzPZ 14 hvKoT 22

vfJÄvÇ ßkJvJTKv· oJKuTPhr xÄVbj KmK\FoAFr xyxnJkKf ßoJyJÿh jJKZr mPuj, ßkJvJT r¬JKjPf k´mKí ≠ pJ yPò, ßxKa xP∂Jw\jTÇ fPm k´KfKj~f ßkJvJPTr hJo ToPZÇ jfMj o\MKrTJbJPoJ mJ˜mJ~Pjr kr kKrK˙Kf @rS UJrJk yP~PZÇ Vf x¬JPyS YJrKa TJrUJjJ mº yP~ ßVPZÇ KfKj mPuj, kKrK˙Kf ßgPT C•rPer \jq KfjKa TJ\ TrPf yPmÇ FT. C“kJhjvLufJ mJzJPf yPmÇ hMA. ßkJvJPTr hJo mJzJPf ßâfJPhr CPhqJVL yPf yPmÇ Kfj. xrTJrPT KmKnjú irPjr xyJ~fJ KhPf yPmÇ FKhPT YuKf IgtmZPrr k´go 9 oJPx 77 ßTJKa cuJPrr YJozJ S YJozJ\Jf keq r¬JKj yP~PZÇ FA @~ Vf IgtmZPrr FTA xoP~r ßYP~ 9 vfJÄv ToÇ mJÄuJPhv KlKjvc ßuhJr, ßuhJrècx IqJ¥ lMaS~qJr FéPkJatJxt IqJPxJKxP~vPjr (KmFlFuFuFlAF) ßY~JroqJj oKyCK¨j @yPoh mPuj, YJozJr @∂\tJKfT

mJ\JPr FUj oªJnJm YuPZÇ oJjMw mq~ ToJPf Å PZÇ F ZJzJ YLj S YJozJr KmT· kPeqr KhPT ^MT pMÜrJPÓsr oiqTJr mJKe\qpMP≠r TJrPeS â~JPhv TPo ßVPZÇ mJÄuJPhv ßgPT ßTJKr~J~ KmkMu kKroJe YJozJ r¬JKj yPuS ßxKa mftoJPj mºÇ KfKj mPuj, ÈxJnJPrr YJozJKv· jVrLr TotkKrPmv xP∂Jw\jT jJ yS~J~ @orJ ACPrJkKnK•T ß\Ja ßuhJr S~JKTtÄ VsPM kr (FucKmäCK\) xhxq yPf kJrKZ jJÇ F \jq r¬JKjTJrPTrJ YJozJr mJzKf oNuqS kJPò jJÇ xm KoKuP~ r¬JKj ToPZÇ' FKhPT YuKf IgtmZPr k´go 9 oJPx 62 ßTJKa cuJPrr kJa S kJa\Jf keq r¬JKj yP~PZÇ FA @~ Vf IgtmZPrr FTA xoP~r ßYP~ 23 hvKoT 23 vfJÄv ToÇ F ZJzJ 64 ßTJKa cuJPrr ßyJo ßaéaJAu r¬JKj yP~PZ, pJ Vf IgtmZPrr FTA xoP~r ßYP~ 3 hvKoT 36 vfJÄv ToÇ IjqKhPT 72 ßTJKa cuJPrr TíKw\Jf keq r¬JKj yP~PZÇ F ßãP© k´mKí ≠ yP~PZ 53 vfJÄvÇ

IKVú KjrJk•J KjKÁPf xrTJr krJovt YJAPu KmjJ KlPf ßhPmJ : c. TJoJu

ßnJaJrrJ kKrmftj @jPf Knjú kg ßmPZ KjPf kJPr : KmsKav krrJÓs k´KfoπL

dJTJ, 8 FKk´u - \JfL~ GTql∑P≤r Ijqfo vLwt ßjfJ S VePlJrJo xnJkKf c. TJoJu ßyJPxj mPuPZj, IKVúTJP§ @r ßTJPjJ k´JeyJKjr WajJ pJPf jJ WPa, ßx\jq xmJAPT KjP~ xoJiJPjr kg UMÅ\Pf yPmÇ IKVú KjrJk•J KjKÁPf xrTJr ßTJPjJ xyPpJKVfJ mJ krJovt YJAPu KmjJ KlPf krJovt KhPf FT kJP~ hJÅKzP~ @PZj mPu o∂mq TPrj KfKjÇ VfTJu xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKf KoujJ~fPj ÈCKÆVú jJVKrT xoJ\' Fr mqJjJPr @P~JK\f ßxKojJPr xnJkKfr mÜPmq c. TJoJu F TgJ mPujÇ xŒ´Kf IKVúTJP§r mz ßp hM'Ka WajJ WPaPZ, ßx k´xñ ßaPj c. TJoJu ßyJPxj mPuj, ßTj, TJr ImPyuJ~ IKVúTJ§ Wau fJr TJre UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ c. TJoJu mPuj, FTKa \LmPjr oNuqS ßfJ To j~Ç ßxUJPj @orJ 100KarS ßmKv oJjMw yJKrP~KZÇ vfJKiT \LmPjr KmKjoP~ @orJ ßx KvãJ I\tj TPrKZ fJ TJP\ uJKVP~ ßpj @orJ @oJPhr hJK~fô mMP^ ßjAÇ F xo~ xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~ c. TJoJu mPuj, xoJiJPjr kg ßpj @orJ xmJA KoPu UMÅK\Ç KmfTt ‰fKrr ßYÓJ ßpj jJ TKrÇ c. TJoJu ßyJPxj mPuj, xoJP\r k´PfqT oJjMPwrA Kj\ Kj\ \J~VJ ßgPT KTZM jJ KTZM TrJr @PZÇ fPm pJrJ xrTJPr @PZj fJPhr hJK~fô ßmKvÇ xoxqJ @PZ, fPm ßxA xoxqJr xoJiJjS @PZÇ xoJiJPjr ßxA kgaJ ßpj @orJ xmJA KoPu UMÅK\Ç ßTJPjJ KmfTt ‰fKrr ßYÓJ jJ TKrÇ FPhPv @èPj kMPz @r FT\j jJVKrTS ßpj oJrJ jJ pJ~, ßxA CkuK… ßpj @oJPhr oPiq ‰fKr y~Ç ßxKojJPr oNu k´mº kJb TPrj k´PTRvuL yJxojMöJoJjÇ mÜmq rJPUj VePlJrJPor ßjfJ IqJcPnJPTa xMmsf ßYRiMrL, IqJcPnJPTa oyxLj rvLh, IqJcPnJPTa \VuMu yJ~hJr @Kl∑T S IqJcPnJPTa ‰x~hJ Kr\S~JjJ yJxJj k´oMUÇ

dJTJ, 8 FKk´u - mJÄuJPhPvr KmVf \JfL~ KjmtJYj xMÔM KZu jJ CPuäU TPr KmsKav krrJÓs k´KfoπL oJTt Klfl mPuPZj, FPf ßnJaJrrJ fJPhr kZPªr k´JgtLPT KjmtJKYf TrPf kJPrKjÇ KjmtJYjxÄâJ∂ IKnPpJVèPuJ kNet KmvõJxPpJVq S ˝ò fh∂ yS~J k´P~J\jÇ KfKj mPuj, FTKa xM˙ VefPπ kZPªr k´JgtLPT KjmtJKYf TrPf kJrJaJ UMmA èÀfôkNetÇ IjqgJ~ ßnJaJrrJ fJPhr TKuäf kKrmftj @jPf Knjú ßTJPjJ kg ßmPZ KjPf kJPrÇ VefJKπT CkJP~ \jVe of k´TJPvr xMPpJV jJ ßkPu fJ K˙KfvLufJr \jq mz ÉoKT yP~ hJÅzJ~Ç VfTJu rJ\iJjLr FT ßyJPaPu ÈxMvJxj S Cjú~j∏ mJÄuJPhPvr FKVP~ YuJr kg' Kmw~T FT ßxKojJPr iJreJk© C™Jkj TPr oJTt Klfl Fxm TgJ mPujÇ FPf k´iJj IKfKg KZPuj k´iJjoπLr rJ\QjKfT CkPhÓJ FAY Ka AoJoÇ KmPvw IKfKg KZPuj k´iJjoπLr IgtQjKfT CkPhÓJ c. oKvCr ryoJjÇ kKuKx KrxJYt AjKˆKaCa (Kk@r@A) FA ßxKojJPrr @P~J\j TPrÇ Kk@r@AP~r KjmtJyL kKrYJuT c. @yxJj ojxMr FPf ˝JVf mÜmq ßhjÇ Knjúof k´TJPv mJÄuJPhPvr oJjMPwr GKfyqPT xoMjúf rJUJr @øJj \JKjP~ oJTt Klfl mPuj, ãofJirPhr \mJmKhKyfJr @SfJ~ @jPf VeoJiqPor nNKoTJ gJTJ

k´P~J\jÇ FKa k´KfÔJjèPuJr ˝òfJ S KmvõJxPpJVqfJ FmÄ hMjtLKf hoPjr \jq UMmA èÀfôkNetÇ Vefπ, IgtjLKf S KmKjP~JVTJrLPhr \jq Fxm k´KfÔJjPT \mJmKhKyfJr @SfJ~ FPj vKÜvJuL TrJ xKfqA hrTJrÇ KmsKav oπL mPuj, jJVKrT xoJ\PT xKâ~ gJTJr xMPpJV ßh~J k´P~J\jÇ Fr oJiqPo \jVe, KmPvw TPr fÀerJ @APjr @SfJ~ fJPhr ßãJn mJ yfJvJ k´TJv TrPf kJPrÇ oiq @P~r ßhPv C•Let yS~Jr kPg mJÄuJPhv VefJKπT oNuqJPmJPir k´Kf vs≠JvLu gJTPm mPu KfKj @vJ k´TJv TPrjÇ KjmtJYj KjP~ KmsKav oπLr o∂mqPT ÈmºMfôkNet' KyxJPm @UqJK~f TPr FAY Ka AoJo mPuj, KjmtJYjPT xMÔM, ImJi, ˝ò S KmvõoJPjr V´yePpJVq TrPf @orJ pgJxJiq ßYÓJ TPrKZÇ fPm KjmtJYPjr @P~J\jKa ßmv \Kau KZuÇ KjmtJYj TKovj KjP~ @oJPhr oiq ßTC ßTC ßmv xoJPuJYjJoMUr KZPujÇ KjmtJYj TKovPjr \jq kKrK˙Kf ßmv TKbj KZuÇ KfKj mPuj, xMvJxj m\J~ ßrPU hs∆f IgtQjKfT Cjú~j @oJPhr \jq k´iJj YqJPu†Ç xMvJxj muPf ßTmuoJ© @Ajví⁄uJ rãJPT ßmJ^J~ jJ, Fr xJPg \KñmJh hoj S oJhThsmq Kj~πPe K\PrJ

auJPr¿ jLKf IjMxreS \KzfÇ @S~JoL uLPVr KjmtJYjL AvPfyJPrr Skr @PuJTkJf TPr FAY Ka AoJo mPuj, xJiJre oJjMPwr \LmjoJj Cjú~Pj @orJ ßYÓJ YJKuP~ pJKòÇ mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJr KmsKav kJutJPo≤ S ßhvKar rJ\QjKfT huèPuJr xJPg @jMÔJKjT-IjJjMÔJKjTnJPm ß\JrJPuJ xŒTt m\J~ rJPU mPu \JjJj k´iJjoπLr CkPhÓJÇ KfKj @S~JoL uLPVr KjmtJYjL AvPfyJPrr FTKa TKk KmsKav oπLPT ßhjÇ oKvCr ryoJj mPuj, VefJKπT iotKjrPkã xrTJr S rJ\QjKfT mqm˙J FmÄ vKr~JKnK•T ß\yJKh vKÜ∏ mJÄuJPhvPT hM'Kar FTKa ßmPZ KjPf yPmÇ Km\P~r oJiqPo @S~JoL uLV nJPuJ KhTKaA ßmPZ KjP~PZÇ


10

UmrJUmr

KmvõmqJÄPTr k´iJjA KmvõJ~jKmPrJiL dJTJ, 9 FKk´u - KmvõmqJÄPTr jfMj ßk´KxPc≤ KyPxPm KjpMÜ yP~PZj oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJPŒr IjMVf S hLWtKhPjr KrkJmKuTJj xogtT ßcKnc oqJukJxÇ 2016 xJPur oJKTtj ßk´KxPc≤ KjmtJYjL k´YJreJ~ KfKj asJPŒr ß\qÔ IgtQjKfT CkPhÓJ KZPujÇ KmKmKx xNP© F Umr kJS~J ßVPZÇ oqJukJPxr KjP~JV KjP~ AKfoPiq KmfTt xíKÓ yP~PZÇ IPjPT muPZj, oqJukJx ßpPyfM @PV ßgPTA KmvõmqJÄPTr xoJPuJYT KZPuj, ßxPyfM KfKj KmvõmqJÄPTr nNKoTJ xÄTMKYf TrPf kJPrjÇ ßxA xPñ asJPŒr oPfJ KmvõJ~j-KmPrJKifJr AKfyJx fJÅrS @PZÇ IjqKhPT ßcKnc oqJukJx mPuPZj, FA KjP~JV ßkP~ KfKj ÈxÿJKjf' ßmJi TrPZjÇ KmKmKxPT KfKj mPuPZj, ÈYro hJKrhsq ysJx FmÄ IKnjú xoíK≠ I\tPjr ßp KÆoMUL uãq KjP~ KmvõmqJÄT TJ\ TPr, fJ @PVr ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ FUj ßmKv k´JxKñTÇ' pKhS Fr @PV KfKj KmvõmqJÄT S @∂\tJKfT oMhsJ fyKmPur oPfJ mÉkãL~ k´KfÔJjèPuJPT ÈIjJyNf k´PmvTJrL' @UqJ KhP~ xoJPuJYjJ TPrPZjÇ YuKf mZPrr ßlmsM~JKr oJPx oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ mPuKZPuj, ßcKnc oqJukJxPT pMÜrJÓs KmvõmqJÄPTr krmftL ßk´KxPc≤ kPhr \jq oPjJjLf TrPmÇ KmvõmqJÄPTr 25 xhPxqr KjmtJyL kwtPh pMÜrJPÓs ßnJa 16 vfJÄvÇ muJ mJÉuq, KmvõmqJÄPT pMÜrJÓs oPjJjLf mqKÜrJA ßk´KxPc≤ yPmj∏FA rLKf IPjT Khj iPrA YPu @xPZÇ pMÜrJPÓsr kr KmvõmqJÄPTr KÆfL~ xPmtJó ßv~JriJrL yPò \JkJj FmÄ fífL~ xPmtJó ßv~JriJrL ßhv yPò YLjÇ PcKnc oqJukJxPT KjP\r V´yePpJVqfJ ‰fKr TrPf yPmÇ KT∂á IfLPfr KTZM o∂Pmqr TJrPe fJÅr nNKoTJ KjP~ xoJPuJYTPhr @V´y ‰fKr yP~PZÇ IfLPf KfKj KmvõmqJÄTPT IPjT mz k´KfÔJj @UqJ KhP~KZPujÇ KfKj YLPjr oPfJ oiqo @P~r ßhvèPuJPT ßmKv Ee ßhS~Jr kãkJfL jjÇ fJÅr oPf, YLj FoKjPfA pPgÓ vKÜvJuLÇ KfKj Kmvõmqm˙JPTS YqJPu† TPrPZjÇ 2017 xJPu TJCK¿u Ij lPrj KrPuvjPxr FT IjMÔJPj KfKj mPuKZPuj, ÈmÉkãL~ mqm˙J IPjT hNr IV´xr yP~PZÇ mqJkJraJ Foj kptJP~ YPu ßVPZ ßp fJ pMÜrJÓsxy xJrJ KmPvõr k´míK≠ mqJyf TrPZÇ' oqJukJPxr ßjfíPfô KmvõmqJÄT hKrhsfo ßhvèPuJPT Ee KhPf ßmKv @V´yL yPf kJPrÇ mJÄuJPhPvr oPfJ ßhPvr Skr Fr k´nJm kzPm KT jJ∏Foj k´Pvúr \mJPm kKuKx KrxJYt AjKˆKaCPar (Kk@r@A) KjmtJyL kKrYJuT @yxJj FAY ojxMr mPuj, FPf mJÄuJPhPvr Skr èÀfr k´nJm kzPm jJÇ TJre, KmvõmqJÄTPT Ee k´hJj TJptâo YJKuP~ ßpPf yPmÇ IjqKhPT KmvõmqJÄPTr jLKf rJfJrJKf kJfiJPjJ pJPm jJÇ Fr \jq xo~ S xmJr xogtj uJVPmÇ fPm YLj S nJrPfr oPfJ ßhPvr Ee k´JK¬ KTZMaJ ToPf kJPrÇ fPm YLj ßfJ @r FA EPer Skr KjntrvLu j~Ç @r mJÄuJPhPvr CKYf k´J¬ EPer xÆqmyJr TrJÇ

@zJA mZPrr KvÊPT iwte! dJTJ, 9 FKk´u - lKrhkMPr @zJA mZPrr FT KvÊ iwtPer KvTJr yP~PZ mPu IKnPpJV CPbPZÇ Vf 10 FKk´u, ßxJomJr KmPTu xJPz YJraJr KhPT lKrhkMr xhPr F WajJ WPaÇ èÀfr IxM˙ Im˙J~ KvÊKaPT C≠Jr TPr lKrhkMr ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur oKyuJ S~JPct nKft TrJ yP~PZÇ KrTvJYJuT mJmJr Kfj ßoP~r oPiq KvÊKa ßo\Ç KvÊKar kKrmJr S FuJTJmJxL xNP© \JjJ pJ~, VfTJu KmPTPu KvÊKa mJKzr kJPvr FTKa oJPb ßUuKZuÇ SA xo~ Ko≤M ßvU (19) jJPor FT fÀe KvÊKaPT kJPvr FTKa mJÅv^JPz KjP~ iwte TPrjÇ KvÊKar KY“TJPr FuJTJr ßuJT\j FKVP~ FPu Ko≤M kJKuP~ pJjÇ kPr FuJTJmJxLr xyJ~fJ~ KvÊKaPT C≠Jr TPr xºqJ~ lKrhkMr ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç yJxkJfJPur S~Jct oJˆJr xJUJS~Jf ßoJ˜lJ mPuj, KYKT“xT krLãJ TrJr kr KvÊKaPT S~Jj ˆk âJAKxx ßx≤JPr (SKxKx) ˙JjJ∂r TrJ yPmÇ WajJr xfqfJ KjKÁf TPr ˙JjL~ ßY~JroqJj mPuj, Ko≤Mr KmÀP≠ @AjVf mqm˙J ßjS~Jr \jq KvÊKar kKrmJPrr xhxqPhr krJovt ßhS~J yP~PZÇ fPm ˙JjL~ ßuJT\Pjr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, FuJTJr FTKa oyu Ko≤MPT kJVu mPu k´YJr TPr iwtPer WajJPT Knjú UJPf ßjS~Jr kJÅ~fJrJ TrPZÇ fJÅrJ mPuj, Ko≤M kJVu jjÇ KfKj ßkvJ~ AK\mJATYJuTÇ oJjKxTnJPm xM˙ yPuS Ko≤M mUJPa k´TíKfr ßZPu mPu hJKm TPrj fJÅrJÇ lKrhkMr ßTJPfJ~JKu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) F Fl Fo jJKxo mPuj, F WajJ~ @\ oñumJr hMkMr kpt∂ gJjJ~ ßTC ßTJPjJ IKnPpJV TPrKjÇ KvÊKaPT SKxKxPf ˙JjJ∂r TrJ yPu SKxKx Tftíkã F mqJkJPr @AjVf mqm˙J ßjPmÇ

12 - 18 April 2019

KYKT“xJiLj UJPuhJ K\~JPT @hJuPf ßjS~J y~Kj dJTJ, 9 FKk´u - mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJu~ (KmFxFoFoAC) yJxkJfJPu KYKT“xJiLj KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JPT mzkMTMKr~J T~uJUKj-xÄâJ∂ hMjtLKfr oJouJ~ @hJuPf yJK\r TrJ y~KjÇ @VJo 2 ßo oJouJr IKnPpJV VbPjr ÊjJKjr jfMj fJKrU KbT TPrPZj @hJufÇ @\ oñumJr dJTJr KmPvw \\ @hJuf-2 Fr KmYJrT F Fx Fo ÀÉu AorJj FA Khj KbT TPrjÇ kMrJj dJTJr @uL~J oJhsJxJ oJPb ˙JKkf dJTJr KmPvw \\ @hJuPf FA oJouJr ÊjJKj YPu @xPZÇ @hJuf xN© muPZ, UJPuhJ K\~JPT @hJuPf yJK\r TrJ x÷m yPm KT jJ, fJ \JjJPjJr \jq Vf 8 FKk´u KmFxFoFoAC TftíkãPT KYKb ßhj ßTrJjLVP† ImK˙f ßTªsL~ TJrJVJPrr ß\qÔ f•ôJmiJ~T ATmJu TKmr ßYRiMrLÇ \mJPm KmFxFoFoAC'r IKfKrÜ kKrYJuT KYKT“xT jJ\oMu TKro @\ oñumJr TJrJ TftíkãPT \JjJj, UJPuhJ K\~Jr KYKT“xJ YuoJj gJTJ~ fJÅPT @hJuPf kJbJPjJ x÷m yPò jJÇ hMhPTr @Aj\LmL ßoJvJrrl ßyJPxj TJ\u mPuj, UJPuhJ K\~JPT @hJuPf yJK\r TrJ y~KjÇ KfKj FUj mñmºM ßoKcPTPu KYKT“xJiLjÇ UJPuhJr @Aj\LmL oJxMh @yPoh fJuMThJr mPuj, UJPuhJ K\~JPT @hJuPf yJK\r jJ TrJ~ IKnPpJV VbPjr ÊjJKjr jfMj Khj KbT TPrPZj @hJufÇ Vf 1 FKk´u UJPuhJ K\~JPT KmFxFoFoACPf ßjS~J y~Ç oJouJr Ikr @xJKo KmFjKk ßjfJ xJPmT oπL @KojMu yT @hJuPf yJK\r yjKjÇ fJÅr @Aj\LmL KuKUfnJPm @hJufPT \JjJj, @KojMu yT TqJjxJPr @âJ∂ yP~ ACjJAPac yJxkJfJPu KYKT“xJiLjÇ mftoJPj KfKj IPYfjÇ oJouJr @xJKo KmFjKk ßjfJ UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj

FmÄ @ufJl ßyJPxj ßYRiMrL @hJuPf yJK\r KZPujÇ @hJuPf yJK\r KZPuj xJPmT k´KfoπL ßT Fo ßoJvJrrl ßyJPxj, ßyJxJl VsMPkr ßY~JroqJj ßoJ~JPöo ßyJPxj, @xJKo xJPmT xKYm j\Àu AxuJo S ßkPasJmJÄuJr xJPmT kKrYJuT oBjMu @yxJjÇ kuJfT @PZj mz kMTMKr~J ßTJu oJAKjÄ ßTJŒJKjr xJPmT mqm˙JkjJ kKrYJuT @xJKo KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrLÇ Vf 27 ßlmsM~JKr UJPuhJ K\~JPT @hJuPf yJK\r TrJr \jq KjPhtv ßhjÇ ßxKhjA UJPuhJ K\~JPT yJK\r TrJr kPrJ~JjJ \JKr TrJ y~Ç hMjtLKfr kígT hMjtLKfr oJouJ~ hK§f UJPuhJ K\~JPT kMrJj dJTJr jJK\o CK¨j ßrJPcr kKrfqÜ TJrJVJPr rJUJ yPòÇ Vf mZPrr 8 ßlmsM~JKr ßgPT KfKj TJrJVJPr @PZjÇ @hJuf xN© muPZ, mzkMTMKr~J T~uJUKjxÄâJ∂ hMjtLKfr oJouJr @xJKo KmFjKk ßjfJ @KojMu yPTr @Pmhj Vf 26 ßlmsM~JKr UJKr\ TPr ßhj yJAPTJatÇ FTA xPñ oJouJKa Z~ oJPxr oPiq KjK• TrJr KjPhtv ßhS~J y~Ç oJouJKa FUj IKnPpJV VbPjr ÊjJKjr kptJP~ @PZÇ oJouJr xÄK㬠KmmrPe \JjJ pJ~, oJouJr

16 @xJKor oPiq oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ \JoJ~Jf ßjfJ @uL @yxJj oMyJÿh oM\JKyh S oKfCr ryoJj Kj\JoLr oífMqh§ TJptTr yP~PZÇ xJPmT IgtoπL xJAlMr ryoJj S KmFjKkr xJPmT oyJxKYm @mhMu oJjúJj, KmFjKk ßjfJ Fo ßT @PjJ~Jr S Fo vJoxMu AxuJo oJrJ pJS~J~ oJouJr hJ~ ßgPT fJÅPhr ImqJyKf ßhS~J yP~PZÇ UJPuhJ K\~Jxy j~\j FUj oJouJr @xJKoÇ 2015 xJPur 18 ßxP¡’r mzkMTMKr~J T~uJUKj-xÄâJ∂ hMjtLKfr oJouJ mJKfu ßYP~ KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr TrJ @Pmhj UJKr\ TPrj yJAPTJatÇ 2016 xJPur 25 ßo mzkMTMKr~J T~uJUKjPf hMjtLKfr IKnPpJPV TrJ oJouJ~ yJAPTJPatr kNetJñ rJ~ k´TJKvf y~Ç mzkMTMKr~J T~uJUKjPf C“kJhj, mqm˙JkjJ S rãeJPmãPer \jq KbTJhJr KjP~JPV hMjtLKfr IKnPpJPV 2008 xJPur 26 ßlmsM~JKr UJPuhJ K\~Jxy 16 \Pjr KmÀP≠ vJymJV gJjJ~ hMhT oJouJKa TPrÇ fh∂ ßvPw 2008 xJPur 5 IPÖJmr hMhPTr CkkKrYJuT @mMu TJPxo lKTr FA oJouJr IKnPpJVk© @hJuPf \oJ ßhjÇ IKnPpJVkP© muJ y~, kr¸r ßpJVxJ\Pv @xJKorJ ãofJr IkmqmyJPrr oJiqPo mz kMTMKr~J ßTJu oJAKjÄ ßTJŒJKjr C“kJhj, mqm˙JkjJ S rãeJPmãe TJP\ ßkasmJÄuJr k´˜Jm IjMpJ~L kMjrJ~ hrkP©r Kx≠J∂ jJ KhP~ KkKk@r 2003 u–Wj TPr vqJ¥Ä uMKhr IPpRKÜT hrmíK≠r k´˜Jmxy IjqJjq vftJKh KjP~ vqJ¥Ä uMKhr xPñ @PuJYjJr jJPo TJuPãke TrJ y~Ç xoP~r ˝·fJr I\MyJPf xPmtJó hrhJfJ KxFoKxPT TJ\a KhP~ xrTJPrr 158 ßTJKa 71 uJU 26 yJ\Jr 343 aJTJ ãKfxJiPjr oJiqPo @®xJ“ TrJ y~Ç pJ h§KmKi FmÄ 1947 xJPur hMjtLKf k´KfPrJi @APjr 5(2) iJrJr IkrJiÇ

30 mZr kr ArJT ßgPT @xPZ aJTJ dJTJ, 9 FKk´u - 1991 xJPur CkxJVrL~ pMP≠ ArJPTr FT mqJÄPT @aTJ kPz mJÄuJPhPvr vsKoTPhr aJTJÇ @mJr SA xoP~ mJÄuJPhv ßgPT ßp kJakeq r¬JKj y~, fJr IgtS ßlrf @PxKjÇ lPu ßhvKaPf FUPjJ rP~ ßVPZ KmKnjú mqJÄPTr ßmv KTZM aJTJÇ Fr oPiq ßxJjJuL mqJÄT ßhvKa ßgPT 2 uJU 57 yJ\Jr cuJr ßlrJPf ArJPTr FTKa mqJÄPTr xPñ YMKÜ TPrPZÇ lPu Kfj hvT kr KlrPf ÊÀ TrPZ ßhvKaPf @aPT gJTJ F ßhPvr vsKoPTr aJTJÇ ßxJjJuL mqJÄT FT KmùK¬Pf F fgq \JKjP~PZÇ KmùK¬Pf muJ yP~PZ, ArJPTr FTKa xrTJKr mqJÄPTr TJPZ gJTJ 2 ßTJKa 18 uJU aJTJ @hJ~ TPrPZ ßxJjJuL mqJÄTÇ F aJTJ ßlrf @jPf xŒ´Kf mJVhJPhr rJKlPhAj mqJÄPTr k´iJj TJptJuP~ mqJÄTKar ßY~JroqJj UJSuJ fJKum \æJPrr xPñ xoP^JfJ YMKÜ TPr ßxJjJuL mqJÄPTr ßY~JroqJj ßoJ. @vrJlMu oTmMuÇ YMKÜ IjMpJ~L KvVKVrA ßhvKar mqJÄT F aJTJ ßlrf kJbJPmÇ YMKÜ ˝JãrTJPu ßxJjJuL mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYJuT ßoJ. SmJP~h CuäJy @u oJxMh S lPrj ßrKoaqJ¿ oqJPj\Po≤ KcKnvPjr CkoyJmqm˙JkT ßoJ. @mhMu S~JyJm CkK˙f KZPujÇ ArJPT mJÄuJPhv hNfJmJPxr rJÓshNf @mM oJTxMh ßoJ. lryJPhr TNaQjKfT k´PYÓJ~ F Igt kMjÀ≠Jr x÷m yP~PZ mPu \JKjP~PZ

mqJÄTKaÇ hNfJmJx TotTftJ @mM xJPuy& ßoJyJÿJh AorJj \JjJj, ArJPT xJKmtT kKrK˙Kf Cjúf yS~J~ FmÄ rJ\QjKfT K˙KfvLufJ @xJ~ Igt @hJ~ x÷m yP~PZÇ mJÄuJPhPvr xPñ ArJPTr mqmxJ-mJKe\q jfMj TPr ÊÀr x÷JmjJ ‰fKr yP~PZÇ k´mJxL mJÄuJPhKvPhr Igt ßhPv @jPf rJKlPhAj mqJÄPTr xPñ ßxJjJuL mqJÄPTr YMKÜ ˝JãPrr uPãq xoP^JfJ yP~PZÇ

\JjJ ßVPZ, ßxJjJuL mqJÄPTr oPfJ @rS TP~TKa mqJÄPTr aJTJ ßhvKaPf rP~ ßVPZÇ TJre, SA xoP~ ßxRKh @rPmr krA ArJPT ßmKv vsKoT, KYKT“xT, k´PTRvuL Totrf KZPujÇ pM≠ ÊÀ yPu ßmKvr nJV vsKoT ßhPv KlPr @PxjÇ IPjPT Ijq ßhPv YPu pJjÇ @mJr ßp keq r¬JKj yP~KZu, ßxA r¬JKj @~S ßhPv @PxKjÇ fPm ßhPv Igt ßvJi TPr KhP~PZ ßxJjJuL mqJÄTÇ


UmrQmKY©

12 - 18 April 2019

mMPg @jPf ßfPu ZJz ÊiM @XMPu ßnJPar TJKur hJVÇ mqx, fJ ßhUJPuA xJrJ ßhPv ßp FuJTJ~ ßp Khj ßnJa, ßx Khj ßxUJPj KuaJPr 50 k~xJ To èjPf yPm ßkasu, KcP\PuÇ Iu AK¥~J ßkPasJKu~Jo KcuJxt IqJPxJKxP~vPjr xyxnJkKf ùJj @VrS~JPur TgJ~, È@orJ Kx≠J∂ KjP~KZ ßnJPar Khj FuJTJ~ KuaJPr 50 k~xJ TPr To hJo ßj~J yPm ßkasu S KcP\PurÇ' fPm vft yPuJ, @XMPu gJTPf yPm ßnJa ßh~Jr TJKur ZJkÇ ßnJaJr TJct KTÄmJ Ijq ßTJPjJ k´oJek© F \jq uJVPm jJÇ Fr ßkZPj ßTJPjJ rJ\QjKfT CP¨vq ßjA hJKm TPr ùJjmJmM mPuj, ÈpJrJ VefJKπT IKiTJr k´P~JV TrPmj, fJPhr xÿJj \JjJPfA xÄVbPjr FA Kx≠J∂Ç' fPm ßnJa ßh~Jr xMPpJV FTmJr mPu ßfPur hJPo ZJz FT mJr j~Ç SA Khj ßâfJ fJ ßkPf kJPrj ßfu KTjPf kJPŒ pfmJr pJPmj, ffmJrAÇ ùJjmJmMr TgJ~, ÈPT Tf mJr KTjPf @xPZj ßxaJ ßfJ Kj~πe TrJ oMvKTuÇ' IqJPxJKxP~vj xNP© Umr, xJrJ ßhPv k´J~ 50 yJ\Jr kJPŒ KouPm SA xMKmiJÇ SA Khj ßkasu, KcP\Pur pJ hr gJTPm, KhPf yPm fJr ßgPT 50 k~xJ ToÇ F rJP\q ßkPasJKu~Jo KcuJxt IqJPxJKxP~vPjr xnJkKf fMwJr ßxj mPuj, È50 k~xJ ÊjPf ToÇ KT∂á V´JyPTrJ UMKvA yPmjÇ @oJPhrS KmKâ mJzPmÇ' KfKj \JjJj, Vf ÊâmJrA rJP\qr xm kJŒPT Kmw~Ka \JjJPjJ yP~PZÇ lPu 11 FKk´u ßgPT FUJjTJr xJf hlJr ßnJPar KhjèPuJPfS xÄKväÓ FuJTJ~ ZJz KouPmÇ A≤JrPjaÇ

ßarJPTJaJ ßxjJr ryxqPnh KbT ßpj @uJhJ FTaJ xJosJ\q, KmvJu fJr ßxjJmJKyjLÇ hMVt @VPu ßpj kJyJrJ KhP~ pJPò KhmJrJ©, mZPrr kr mZrÇ ßp mJKyjLr ßmKvr nJVaJA oJKar mJ ßmsJP†rÇ KmvõPT Km˛P~r oPiq ßlPu KhP~KZu YLPjr K\ÄS~Jr FA ßarJPTJaJ @KotÇ @\ ßgPT 45 mZr @PV oJKar KjPY @PrJ FTmJr È\Lm∂' yP~ CPbKZu FA ßarJPTJaJ ßxjJrJÇ ÊiM FA ßUJÅ\A KmùJjLPhr ImJT TPrKZu fJ j~, Km˛P~r @PrJ FTaJ TJre rP~PZÇ mZPrr kr mZr oJKar KjPY dJTJ kPz ßarJPTJaJ ßxjJr IKmTíf Vbj yfmJT TPrKZuÇ xŒ´Kf xÄrãPer ßxA ryxqA xoJiJj TrPuj fJrJÇ Vf míy¸KfmJr \JjtJu ßjYJPr fJ k´TJKvf yP~PZÇ YLPjr ßarJPTJaJ ßxjJ k´go @KmÏJr TPr K\ÄS~Jr FT TíwT kKrmJrÇ 1974 xJPuÇ mJKzr TJPZA kJfTMP~Jr \jq Vft TrKZPuj S~JÄ kJK^ jJPo FT mqKÜÇ oJKa ßgPT hMA KoaJr KjPY IjqrTo oJKa ßYJPU kPz fJrÇ IPkãJTíf vÜ FmÄ uJu rPXr ßxA oJKaÇ ßxUJj ßgPTA ßarJPTJaJ ßxjJr KTZM aMTPrJ FmÄ ßmsJP†r I˘ KfKj mJr TPr @PjjÇ Umr ßkP~ SA V´JPo nNf•ôKmhPhr FTKa hu ßkRÅZJ~Ç k´J~ 20 yJ\Jr mVtKoaJr FuJTJ \MPz Ujj TPrj fJrJÇ ßxUJj ßgPT @a yJ\Jr ßxjJ, 130Ka rg, 520Ka ßWJzJ FmÄ 150 ßWJzxS~Jr ßxjJr oNKft ßoPuÇ FA ßarJPTJaJ ßxjJ KjP~ jJjJ of rP~PZÇ FT k´fú•ôKmPhr oPf, Kfj yJ\Jr mZr @PV YLPjr oJjMw oífMq krmftL \LmPj KmvõJx TrfÇ ßTJPjJ oy“ oJjMPwr oífMqr kr fJPT xoJKi ßh~Jr xo~ xJPg fJr Kmvõ˜ TotYJrLPTS xoJKi ßh~J yPfJÇ KT∂á Ff mZr iPr k´J~ Iãf Im˙J~ oJKar KjPY KTnJPm rP~PZ FA oNKftèPuJ? KmùJjLPhr iJreJ KZu oKrYJ irPm jJ Foj KTZM mqmyJr TrJ yP~KZuÇ KT∂á krmftLTJPu VPmweJ~ @PrJ ImJT TrJ fgq CPb FPxPZÇ KmùJjLrJ \JjJPòj, @xPu @uJhJ TPr ßTJPjJ rJxJ~KjT j~, K\~JÄ S fJr @vkJPvr oJKaA FèPuJPT xÄrãe TPr @xPZ mZPrr kr mZr iPrÇ ßpUJPj ßaJrJPTJaJ ßxjJPhr

11

rJUJ yP~KZu fJr YJrkJPvr oJKaPf ‰\m khJPgtr CkK˙Kf UMmA ToÇ oJKar ãJrTfJS oJ^JKr kKroJPeÇ KmùJjLrJ krLãJ TPr ßhPUPZj, ßarJPTJaJ ßxjJ Ijq \J~VJ~ oJKar KjPY ßrPU KhPu YJr oJPxr oPiqA ã~ yPf ÊÀ TPrPZÇ K\~JÄP~r oJKaPf pJ y~ jJÇ A≤JrPjaÇ

ßasjJPrr TJÅPi KxÄPyr TJoz ACPâPj xJTtJx YuJTJuLj KmrÜ yP~ ßasjJPrr SkrA ^JÅKkP~ kzu KxÄyÇ TJoz mxJu fJr TJÅPiÇ ßhvKar uMVJÄÛ vyPr xŒ´Kf FA WajJ WPaPZ mPu \JKjP~PZ KmsPaPjr xÄmJhoJiqo ßcAKu ßoAuÇ fJrJ \JKjP~PZ, KyÄxs \∂áPhr mPv @jJ~ jJocJT rP~PZ yJoJhJ ßTJfJrÇ xJTtJPx ßUuJ ßhKUP~ ßmzJj KfKjÇ xŒ´Kf uMVJÄPÛ ßUuJ ßhUJPf KVP~KZPujÇ FT xJPg kJÅY KxÄyPT KjP~ ßUuJ ßhUJKòPuj KfKjÇ KT∂á FTKa KxÄy fJr KjPhtv jJ oJjPu, ßUuJr oJ^kPg KmkK• WPaÇ @YoTJA yJoJhJ ßTJfJr Skr ^JÅKkP~ kPz SA KxÄyKaÇ fJr TJÅPi TJoz mxJ~Ç nJr xJouJPf jJ ßkPr oJKaPf kPz pJj yJoJhJÇ ßmv KTZMãe i˜JiK˜r kr ßTJPjJ rTPo iJÑJ KhP~ KxÄyKaPT xKrP~ KhPf xão yj KfKjÇ fPm yJouJr krS ßUuJ ßhUJPjJ gJoJjKj yJoJhJÇ rÜJÜ Im˙J~A ßlr CPb hJÅzJj KfKjÇ ÊiM fJA j~, @fKïf hvtTPhrS vJ∂ yPf KjPhtv ßhj KfKj, pJPf KY“TJr-PYÅYJPoKYPf n~ ßkP~ ßlr ßTJPjJ IWaj jJ WKaP~ ßlPu SA KxÄyKaÇ kPr yJoJhJ \JjJj, jfMj \J~VJ~ ˝JnJKmT yPf FTaM xo~ uJPV kÊPhrÇ xJTtJx YuJTJuLj If ßuJT ßhPU WJmPz KVP~KZu KxÄyKaÇ fJA @oJr Skr ^JÅKkP~ kPzÇ fPm @Ko KYK∂f KZuJo xJTtJx ßhUPf @xJ KvÊPhr KjP~Ç SPhr vJ∂ TrPfA rÜJÜ Im˙J~ CPb hJÅKzP~KZuJoÇ A≤JrPjaÇ

THE ULTIMATE EVENT PLANNING & CATERING COMPANY

GETTING MARRIED? CONGRATULATIONS!

yJPf mA! KaKTa ZJzJA Ãoe ßasPj YPz ßpUJPjA pJj jJ ßTj, KaKTa uJVPm jJÇ ßTJPjJ T•TJKyjL j~, FojaJA mJ˜Pm WaPZÇ fPm F ßhPv j~, xMhNr ßjhJruqJ¥PxÇ Vf 28 oJYt ßgPT kMPrJ FT x¬Jy F xMKmiJ ßkPuj ßx ßhPvr ßasjpJ©LrJÇ KT∂á ßTj? mA kzJ~ C“xJy KhPf ßxA 1932 xJu ßgPTA ßjhJruqJ¥Px ÊÀ yP~KZu x¬JymqJkL C“xm ÈPmJPTj CAT'Ç cJY v» ÈPmJPTj' Fr Igt mAÇ k´Kf mZr F C“xPmr Iñ KyPxPm ßhv\MPzA YPu jJjJ irPjr xJKyfq C“xmÇ FojKT Kk´~ mAP~r kJfJ~ ßuUPTr ˝JãrS ßkP~ pJj xJKyfqPk´oLrJÇ ÈPmJPTj CAT' F jJjJ xMPpJV-xMKmiJS kJS~J pJ~Ç iÀj @kKj ßTJPjJ uJAPmsKrr xhxq yPuj, fJ yPu KmjJoNPuq FTaJ mA ßkP~ pJPmjÇ ÈPmJPTj CAT' Fr TgJ oJgJ~ ßrPUA KmUqJf ßTJPjJ ßuUT FTaJ KmPvw CkjqJx ßuPUjÇ ßxA mAaJA F xo~ jJjJnJPm KmjJoNPuqS Kmfre TrJ y~ ßjhJruqJ¥Pxr mJKxªJPhrÇ F mZPr ßjhJruqJ¥Pxr KmUqJf ßuUT A~Jj KxPmKuXPTr CkjqJx A~Jx nqJj ßmulf ßhPvr k´KfKa ßasPjA Kmfre TrJ yP~PZÇ ßTJPjJ pJ©L pKh SA mAaJ ßYTJrPT ßhUJj fPm fJr @r ßasPjr KaKTa uJPVKjÇ IgtJ“ FPTmJPr KmjJ nJzJ~ ßasPjr xlrÇ FA mJKwtT C“xPmr ¸jxr KyPxPm FKVP~ FPxKZu cJY ߈a ßruSP~ ßTJŒJKjÇ ÊiM KT mA Kmfre, ßasPjr oPiqA A~Jj KxPmKuXPTr mMT KrKcÄP~r mqm˙JS TPrKZu ßru TftíkãÇ ÊiM ßasPjA j~, ßjhJruqJ¥Pxr ßpPTJPjJ mAP~r ßhJTJj ßgPT xJPz 12 ACPrJPf (nJrfL~ oMhsJ~ k´J~ 866) mA KTjPuA A~Jx nqJj ßmulf KmjJoNPuq kJS~J KVP~PZÇ PVJaJ KmwP~ CòôKxf ßuUT A~Jj KxPmKuXTÇ ßasPj YPz mMT KrKcÄP~r IKnùfJ k´xPñ KfKj mPuj, pJ©LPhr yJKxUMKv ImJT TrJ ßYyJrJèPuJ ßhPU ßp TL nJPuJ uJPV! Vf 18 mZr iPrA F irPjr CPhqJV KjP~ YPuPZ cJY ßru xÄ˙JKaÇ A≤JrPjaÇ

VENUES • CATERING • DÉCOR AND EVERYTHING IN-BETWEEN The ALL IN ONE Wedding Company Unit 10, Abbey Trading Point, Canning Road Stratford, London E15 3NW Tel: 0208 522 4528 Mob: 07545 881 924 / 07956 237 128 info@sultancaterers.co.uk

www.sultancaterers.co.uk 1

1


12

Surma 12 - 18 April 2019

TKm ßhPuJ~Jr ßyJPxj o†áPT KjP~ ˛re xºqJ IjMKÔf

xJKyhMr ryoJj ❚ xMPyu mJKotÄyJo ßgPT ßl∑§x Im TKm o†á'r @P~J\Pj mJÄuJ nëUP§r mJAPr fífL~ mJÄuJ UqJf pMÜrJP\qr mJKotÄyJPo k´~Jf TKm ßhPuJ~Jr ßyJPxj o†á ˛rPe Vf 7 FKk´u rKmmJr xºqJ 7 aJ~ ˙JjL~ Km~J uJCP† FT ˛re xºqJ IjMKÔf y~Ç YuKó©TJr oTmMu ßYRiMrLr Ck˙JkjJ~ FmÄ TKmr hLWtKhPjr xyYJPpqt gJTJ xJÄmJKhT TJ~xJÀu AxuJo xMoj

˛OKfKfYJre TPr TKmr FTKa TKmfJ kJb TPrjÇ IjMÔJPj oTmMu ßYRiMrLr V´∫jJ S kKrT·jJ~ k´~Jf TKmr FTKa cTáPo≤JrL k´hvtj TrJ y~! CÜ ˛re xºqJ~ Ijqfo IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TKm Ka Fo TJ~xJr, l~\Mr ryoJj ßYRiMrL FoKmA, ToPrc oxMh @yoh, pMÜrJ\q @S~JoL uLV ßjfJ KoxmJCr ryoJj, TJoJu @yPoh, FuJyL yT ßxuM, \MjJP~h @Pªs k´oMUÇ IjMÔJPjr FPTmJPr ßvwkptJP~ TKm ßhPuJ~Jr

oMyJÿJh vrLláöJoJPjr xJPg mJuJV† CkP\uJ ßk´xTîJPmr ofKmKjo~

IjuJAj KjC\ ßkJatJu mJuJV† k´KfKhj ca To Fr xŒJhT, pMÜrJ\q k´mJxL xJÄmJKhT mJuJVP†r TíKf x∂Jj TKm oMyJÿJh vrLláöJoJj Fr xJPg mJuJV† CkP\uJ ßk´xTîJPmr FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf yP~PZÇ mOykKfmJr (4 FKk´u) KmPTPu mJuJV† CkP\uJ ßk´xTîJPmr I˙J~L TJptJuP~ F xnJ IjMKÔf y~Ç ofKmKjo~ xnJ~ oMyJÿJh vrLláöJoJj mPuj∏ @Ko k´mJPx gJTPuS @oJr oj xm xo~ kPz gJPT Kk´~ mJÄuJPhPv, Kk´~ mJuJVP†Ç ImPyKuf FA mJuJVP†r Cjú~Pj @orJ k´mJxLrJ xm xo~ TJ\ TPr pJKòÇ KfKj @PrJ mPuj∏ mJuJV† CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj @S~JoLuLV oPjJjLf ßY~JroqJj k´JgtL ßoJóJTár ryoJj olár KjmtJKYf yP~PZjÇ @orJ

\JKj, KfKj FT\j x“, KjPutJn S @hvtmJj oJjMwÇ KfKj KjmtJKYf yS~J~ FmÄ fJr hu mJÄuJPhv @S~JoLuLV rJˆsãofJ~ gJTJ~ @orJ @vJ TKr mJuJVP† mqJkT Cjú~j yPmÇ Fxo~ ßk´xTîJm ßjfímOª mJuJVP†r Cjú~Pj k´mJxLPhr xJKmtT xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f KZPuj- mJuJV† CkP\uJ ßk´xTîJPmr xnJkKf r\f Yªs hJx náuj, xy-xnJkKf ÉxJAj @yoh, xJiJre xŒJhT ßoJ” K\uäMr ryoJj K\uM, pMVì-xJiJre xŒJhT Fo F TJKhr, Igt xŒJhT Fx Fo ßyuJu, xhxq @mMu TJPvo IKlT, xhxq fJPrT @yoh, VJÄKYu xJKyfq xÄÛíKf kKrwh KxPua ß\uJ vJUJr xnJkKf ßoJ. @»Mu S~JKyhÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u§j mJrP\x Kyu aJSj TJCK¿u KjmtJYj @VJoL 2 ßo

ßyJPxj o†ár kKrmJrPT oP† FPj kKrY~ TKrP~ ßh~J y~Ç TKm kfúL CkK˙f xmJAPT ijqmJh \JKjP~ mÜPmq fJPhr hJŒfq \LmPjr IPjT ˛OKfYJre TPrjÇ xm ßvPw KfKj @P~J\TPhr ijqmJh \JKjP~ CkK˙f xmJAPT TKm ßhPuJ~Jr ßyJPxj o†ár ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TrJr \jq IjMPrJi TPrjÇ TKm KaFo TJ~xJr TKmr ˛OKf Km\Kzf IPjT metjJ fáPu iPrjÇ KfKj fJr @PuJYjJ~ TKm ßhPuJ~Jr ßyJPxj

o†áPT FT oJjmfJr TKm, IxJŒ´hJK~T TKm, oMKÜpMP≠r ßYfjJr TKm, xmJr nJPuJmJxJr TKm, ßk´reJr TKm mPu IUqJK~f TPrjÇ xnJ~ mÜJrJ @vJ k´TJv TPr mPuj, mJÄuJ xJKyPfqr ITJu k´~Jf Ijq IPjT k´KfnJr oPfJ FA k´KfnJr \jqS hLWtKhj @yJ\JKr TrPm xJKyfq xoJ\Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ACPT \Ko~Pfr vfmJKwtTL xPÿuj \MuJA

\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPT @P~JK\f KjCK\uqJP¥r oxK\Ph \MoJr jJoJ\ @hJ~rf oMxuoJjPhr Ckr mmtPrJKYf xπJxL yJouJ krmftL Kmvõ kKrK˙Kf S @oJPhr TrjL~ vLwtT @PuJYjJ xnJ S o\KuPx @PouJ Vf 30 oJYt 2019AÄ oJrTJ\Mu CuNo u¥Pj IjMKÔf y~Ç \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJoACPTr xnJkKf oJSuJjJ ßvJ~JAm @yoPhr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJKr oJSuJjJ ‰x~h fJKoo @yoPhr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr k´iJj CkPhÓJ oJSuJjJ vJ~U @xVr ßyJxJAj, KxKj~r xy xnJkKf oJSuJjJ oMlKf @»Mu oMjfJKTo, xy xnJkKf oJSuJjJ @»Mu oK\h, ßas\JrJr yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgL, xy ßxPâaJKr oJSuJjJ vJoxMu @uo KTô~JokNrL, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoh, xyTJrL ßas\JrJr oMlKf oMfJKyr KxKÆT, xy xJÄVbKjT xŒJhT

yJlL\ K\~JC¨Lj, xyTJrL k´YJr xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ rvLh @yoh, fJlKxÀu ßTJr@j Kmw~T xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ oMvfJT @yoh, pMm Kmw~T xŒJhT oMlKf ‰x~h Kr~J\ @yoh, k´Kvãj xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ‰x~h ßyJxJAj @yoh, KoKc~J ßxPâaJKr oJSuJjJ UJPuh, IKlx xŒJhT oJSuJjJ lUÀK¨j KmvjJgL, CkPhÓJ @uyJ\ UJKux Ko~J k´oMUÇ xnJ~ èÀfôkNet TP~TKa Kx≠J∂ VOyLf y~Ç Kx≠J∂èPuJ yPò∏ @VJoL \MuJA oJPx u§Pj \Ko~Pfr vfmJKwtTL xPÿuj @P~J\jÇ @VJoL 27 FKk´u vKjmJr KmPTu 7 WKaTJ~ kNmt u¥Pjr ßlJct Û~Jr oxK\Ph ÈroÆJPjr fJ“kpt' vLwtT @PuJYjJ xnJÇ xnJ~ vJAUMu AxuJo oMlKf fJKT CxoJjLr Ckr xπJxL yJouJr KjªJ \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

TJjJcJr k´iJjoπLPT IKnjªj msJAaj, u§j mJrP\x Kyu aJSj TJCK¿u KjmtJYj IjMKÔf yPm @VJoL ßo oJPxr 2 fJKrUÇ F KjmtJYPj ßxA≤\¿ S~JPctr Tj\JPntKan kJKat ßgPT TJCK¿ur KyxJPm oPjJj~j ßkP~PZj mJÄuJPhvL mÄPvJØëf ˙JjL~ mJKxªJ ßoJ˜JT Ko~JÇ F CkuPã xŒsKf Koc xJPxé mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr IqJPxJKxP~vPjr CPhqJPV ˙JjL~ FT ßrˆáPrP≤ @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç xÄbPjr xnJkKf xJKhT CuäJr xnJkKfPfô FPf k´iJj mÜJ KyxJPm CkK˙f KZPuj mJrP\x Kyu aJSj TJCK¿Pur Tj\JPntKan KucJr k´∆ ßoRrÇ KfKj fJr mÜPmq mPuj, ßoJ˜JT FT\j fÀe rJ\jLKfKmhÇ fJr KY∂J ßYfjJ~ rP~PZ FuJTJr Cjú~jÇ huof

KjKmtPvPw fJPT xyPpJKVfJ TrJ k´P~J\jÇ ßx KjmtJKYf yPu mJrP\x Kyu aJSj TJCK¿Pur ÊiM k´go mJÄuJPhvL j~ k´go mJPrr oPfJ FT\j FKv~Jj KjmtJKYf yPmÇ FPf @PrJ mÜmq rJPUj TKoCKjKa KucJr l\uMr ryoJj, oMK\mMr ryoJj, @uJCK¨j UJj, @Koj AxuJo k´oUM Ç ßoJ˜JT Ko~J fJr mÜPmq mPuj, pKh KfKj KjmtJKYf yj fPm S~JPctr Cjú~Pj TJ\ TrPmjÇ CPuäUq KjmtJYPj Tj\JPntKan k´JgtLxy KunJPru ßcPoJPâKaT, ßumJr kJKat, ACKTk ßgPT ßoJa YJr\j k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhvL TJjJKc~JjPhr k´KfKÔf TJjJcJr FTKa @∂\tJKfT xÄ˙J kã ßgPT KjCK\uqP¥r k´iJjoπLPT fJr xJŒ´KfT ChJr oJjmL~ TotTJP§r \jq IKnjªj \JKjP~PZÇ xŒ´Kf CÜ @∂\tJKfT ßxòJPxmL xÄ˙Jr kKrYJuT o§Kur kPã KjmtJyL kKrYJuT FmÄ TJjJcJr Vnjtr ß\jJPru FS~Jct k´J¬ xoJ\PxmL TP~x @yPoh aPrJP≤J˙ KjCK\uJP¥r IjJrJKr T¿Ju ß\jJPrPur xJPg fJr hlfPr xJãJ“ TPr F xÄâJ∂ FTaJ oJjk© y˜J∂r TPrjÇ oJjkP© KjCK\uJP¥r k´iJjìπLPT oJjmfJr Ijjq FT\j hNf mPu @UqJK~f TrJ y~Ç aPrJ≤r KjCK\uJ¥ T¿MPuPa @P~JK\f CÜ IjMÔJPj xÄK㬠mÜPmq T¿Ju ß\jJPru xÄ˙JKar FA oyJj ChJrfJr \Pjq fJPhPr ijqmJh ùJkj TPrjÇ T¿Ju ß\jJPru pgJvLWs x÷m oJKjk©Ka fJPhr k´iJjoπLr hlfPr KcPkäJoqJKaT ßoAPu kJKbP~ KhPmj mPu TgJ ßhjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


13

Surma 12 - 18 April 2019

fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr \JKxt Kmfre S ‰jvPnJ\

u§Pjr \jKk´~ mqJcKoµj TîJm fJTS~Jr ß\jJPru ßxPâaJKr S rJAaPuj ßk´JkJKat Ku” ACPT oqJPjK\Ä cJAPrÖr lJÀT lá~Jh ßYRiMrL xŒ´Kf KxPuPar ßYRTw mqJcKo≤j IqJTJPcKor ßUPuJ~JzPhr YKævKa mqJcKo≤j \JKxt S IjqJjq ßUuJr xJoV´L CkyJr KhP~PZjÇ Fx~ KfKj ßUPuJ~JzPhr oJj Cjú~Pjr \jq k´P~J\jL~ k´Kvãe S fJPhr C“xJy ßpJVJPjr \jq xTu k´TJr ßUuJr xJoV´L k´hJPjr k´Kfvs∆Kf ßhjÇ KmPvw TPr pJrJ hMmtu FmÄ hKrhs, fJPhr nKmwqPfr CjúKfr oPjJPpJV ßh~Jr TgJ mPujÇ fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr ßY~JroqJj S xJÄmJKhT ßoJyJÿh @»Mu oMKjo \JPyhL TqJru S FcnJA\Jr xJPmT TJCK¿ur @»Mu @xJh Fr oPfJ IKnù mqJKÜmVtPhr ßjfíPfô @oJPhr TîJmKa xMªr S xMxO⁄unJPm YJKuP~ pJS~Jr FT Kmru hOÓJ∂ xOKÓ TrPZ mPu CPuäU TPrjÇ FKhPT Vf 3 FKk´u, mMimJr kNmt u§Pjr FTKa KV´u yJCPx fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr CPhqJPV TîJPmr xTu xhxqPhr KjP~ kJrkKrT xŒTt mOK≠r uPã FT ‰jv ßnJ\

S KmPjJhPjr @P~J\j TrJ y~Ç u§Pjr \jKk´~ mqJcKo≤j TîJm ÍfJTS~Jr" ßY~JroqJj S KmKvÓq TKoKjKa mqJKÜfô ßoJyJÿh @»Mu oMKjo \JPyhL TqJru Fr ˝JVf mÜPmqr oJiqPo ÊÀPf kKm© @u Tár@j ßgPT mqJUqJ xy xMªr xMPruJ TP£ ßfuJS~Jf TPrj V´xPnPjJr yPur UKfm TJKr yJPl\ vJy oMxJP¨T @uLÇ F xo~ @PrJ CkK˙f KZPuj fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr nJAx ßY~JroqJj @»Mu TJyJr, ßxPâaJKr lJÀT lá~Jh ßYRiMrL, oqJPj\Jr xJPuy @yPoh, FKxPˆ≤ ßxPâaJKr Fx \MPjh @yPoh, ßas\JrJr, oMyJPöo @yPoh KrmM, IqJKxˆqJ≤ ßas\JrJr @ufJl ßyJxJAj, IqJKxˆqJ≤ ßkJatx ßxPâaJKr, vJy oMyJÿh oMxJK¨T @uL, ßo’JrKvk ßxPâaJKr, ßoJyJÿh l~xu AxuJo, ßk´x F§ kJmKuKxKa ßxPâaJKrKjmtJyL, ojxMr @uL fJ\, KjmtJyL xhxq, ßoJyJÿh j\Àu AxuJo, ßoJyJÿh oMjúJ Ko~J, \JKor CK¨j k´oMUÇ fJTS~J mqJcKoµj TîJm Fr ßY~JroqJj ßoJyJÿh @»Mu oMKjo \JPyhL TqJru TîJPmr xTu xhPxqr CP¨Pv fJr ˝JVf mÜPmq

mPuj I•KhPjr mqJmiJPj xJrJ KmsPaj \MPz fJTS~J TîJPmr mqJkT xMjJo ZKzP~ ßVPZ, fJ FToJ© x÷m yP~PZ TîJPmr xhxqPhr @∂KrTfJ S GPTqr TJrPeÇ AKfoPiq k´J~ k´KfKa k´KfPpJKVfJ~ fJTS~J TîJPmr xhxqrJ Km\~ KjKòf TPr asKk yJPf fáPu TîJPmr xÿJj S optJhJ Iãájú ßrPUPZ. IKfKgr xTu IKnùfJ TJP\ uJKVP~ @VJoLPf @PrJ nJPuJ k´KfPpJKVfJr \jq Cjúf k´KvãPer kJvJkJKv @VJoL oJx ßgPT FTKa uLV ßUuJ~ IÄv V´ye TrPm fJTS~J mqJcKoµj TîJm-Fr xhxqrJÇ ßUuJr oJj @PrJ Cjúf S VKfvLu TrJr \jq Kj~Kof k´Kvãe ßj~Jr \jq TîJPmr xhxPhrPT @ymJj \JjJj y~Ç fJTS~J mqJcKo≤j TîJm Fr ß\jJPru ßxPâaJKr S rJAaPuj ßk´JkJKat Ku” ACPT oqJPjK\Ä cJAPrÖr lJÀT lá~Jh ßYRiMrL xŒ´Kf KxPuPar ßYRTáw mqJcKo≤j IqJTJPcKor ßUPuJ~JzPhrPT ßUuJr xJoV´L CkyJr KhP~ TîJmPT @PuJKTf TPrPZj. fJTS~J TîJPmr kã ßgPT lJÀT lá~Jh ßYRiMrLPT IKnjªj \JjJj y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KxPua ß\uJ âLzJ xÄ˙Jr kã ßgPT xJKyhMr ryoJj xMPyuPT KmPvw xÿJjjJ k´hJj

KmVf TP~T mZr iPr KmsPaj FmÄ mJÄuJPhPvr oPiq âLzJr oJiqPo FT mºMPfôr ßxfá-mºj ‰frL TPr ßYPuPZj pMÜrJ\q k´mJxL xJKyhMr ryoJj xMPyuÇ ßhPv gJTJ Im˙J~ FT\j âLzJ mqKÜfô, âLzJ xÄVbT, xJÄmJKhT FmÄ xÄÛíKf TotL KyPxPm FuJTJ~ ßmv xMjJo I\tj TPrPZj xJKyhMr ryoJj xMPyuÇ k´mJxL yP~ fJr F IV´pJ©J ßgPo gJPTKj, mrÄ oJ-oJKar aJPj KmPuPfr jfáj k´\jìPT ßvTPzr xºJj KhPf VPz fáPuj "mJÄuJPhv âLzJ kKrwh AC ßT" xÄVbjÇ FA xÄVbjKar oJiqPo xTu mJÄuJPhvL k´mJxLPT KjP~ ßx xo~ mKûf KxPuamJxLr kPã KxPua KmnJVL~ ߈Kc~JoPT @∂\tJKfT TrPe mJKotÄyJomJxLxy pMÜrJP\qr k´mJxLPhr KjP~ @PªJuPjr oJiqPo hJKm mJ˜mJ~j TPrjÇ KmPvw TPr mJÄuJPhv âLzJ kKrwh ACPT, mJÄuJPhPvr mJAPr pMÜrJP\qr oPfJ \J~VJ~ AKfoPiq fífL~ mJPrr oPfJ mJÄuJPhvL âLzJ C“xm xlu xoJK¬Pf ßhv-KmPhPv xmJr j\r ßTPzPZÇ âLzJ C“xm oNuf” mJÄuJPhPvr kMPrJPjJ KhPjr ßUuJiMuJ S xÄÛíKfT TotTJ§ ˝’Kuf @myoJj mJÄuJr GKfyq, jJjJ irPer ßhvL~ láKft-@PoJh S KmPjJhPjr @P~J\j KjP~ mJXJKu IiMqKwf vyr mJKotÄyJPo F C“xm @P~J\j yP~ gJPT! F C“xPm mJÄuJr yJKrP~ pJS~J GKfyqmJyL ßUuJ-iMuJ TJmJKc, TJjJoJKZ, ßoJrPVr uzJA, KmxTáa ßhRÅz, xMA-xMfJ ßhRÅz,

yJKz nJXJ, ßY~Jr ßhRz, ßVJuäJ Záa, mJKuv ßhRÅz, oJPntu ßhRÅz, uMcá, hKz lJu k´níKf ßUuJPT k´mJxLPhr oJiqPo kMj”\JVre \JVre FmÄ jfáj k´\jìr TJPZ kKrY~ TKrP~ KhPf KfKj FmÄ fJr kKrwh TJ\ TPr pJPòÇ xŒ´Kf xJKyhMr ryoJj xMPyu mJÄuJPhv xlPr ßVPu Vf 16 oJYt KxPua ß\uJ xÄ˙J fÅJr FA IxJoJjq ImhJj ˝„k FTKa IjJrJKr ß∠fáPu ßhj ß\uJ âLzJ xÄ˙Jr ßxPâaJKr oJKy CK¨j ßxKuoÇ F ß∠k´hJjTJPu @PrJ CkK˙f KZPuj KxPua ß\uJ âLzJ xÄ˙Jr ßTJwJiqã ßoJyJÿh KxrJ\ CK¨j, ßVJuJo \JKmr ßYRiMrL \JmM xnJkKf IKjmtJj âLzJ Yâ, TíÌkh ßh xŒJhT k´go KmnJV nKumu uLV TKoKa, F Ka Fo FTrJo xŒJhT k´go KmnJV KâPTauLVÇ ß∠k´hJj TJPu oJKy CK¨j ßxKuo mPuj, ßhPvr k´Kf hJ~m≠fJ KjP~ âLzJ C“xPmr oJiqPo ßxUJPj k´KfmZr @PrTKa ÈmJÄuJPhv' C“xPm oMUKrf y~ fJr \jq xKfq @Ko VKmtfÇ yJKrP~ pJS~J kMPrJPjJ KhPjr ßUuJ-iMuJ KmPuPfr oJKaPf kMj”\JVrPe xMPyu FmÄ fJr âLzJ kKrwPhr ßYÓJ xKfq k´vÄxJr hJKm rJPUÇ @VJoL ßTJPjJ âLzJ C“xPm ßpJVhJPjr AòJ k´TJv TPr mPuj, IhNr mKmwqPf mJÄuJPhPv F C“xm TrPf YJAPu ß\uJ âLzJ xÄ˙J xmtJfìT xyPpJKVfJ TrPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

yqJ¥x ACjJAPac SP~uPl~Jr lJCP§vPjr @jMÔJKjT CPÆJij Vf 8 FKk´u ßxJomJr jfáj ß˝òJPxmL S YqJKrPamu xÄVbj yqJ¥x ACjJAPac SP~uPl~Jr lJCP¥vj ACPTr @jMÔJKjT CPÆJij CkuPã kMmt u¥Pjr ßyJ~JAa YqJPju ßrJcy FTKa ßrˆáPrP≤ FT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç xÄVbPjr xnJkKf ovJKyhMr ryoJPjr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL ‰x~h vKlCu @uPor kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ xJÄmJKhT S TKoCKjKa ßjfJ ßT Fo @mMfJPyr ßYRiMrLÇ xnJ~ mÜmq rJPUj, xyxnJkKf @»Mu oJKuT, \P~≤ ßxPâaJrL ‰x~h lryJh @yoh, ßas\JrJr @mM xMKl~Jj frlhJr,AoJo, c” vJoLo SxoJjL,UJj \JoJu jMÀu AxuJo S @lxr CK¨jÇ jfáj F YqJKrKaPT ˝JVf \JKjP~ @PrJ mÜmq rJPUj, ‰x~h vJæLr @yoh, ‰x~h vyLh @uL, ßoJ” rKlT @uL, @»Mr rm, fJKyh UJj, ÀPmu Ko~J, @mM yJo\J, ßUJTj ßYRiMrL k´oMUÇ xnJ~ ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj, ‰x~h \JTJKr~JÇ mÜJrJ xÄVbPjr rJoJhJj @kLPu xmtJfúT xyPpJVLfJr @võJx ßhjÇ IjMÔJPj 7 \j xÄVbPjr @\Lmj xhxq yjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


14

Surma 12 - 18 April 2019

9 \Mj ACPTr mJKotÄyJPor ßoRunLmJ\Jr \jTuqJe TJCK¿Pur 67 mZr kNKft IjMÔJj

IjMÔJj xlu TrPf ßxJ~JjxL vyPr ßrJc ßvJ IjMKÔf

xnJkKf: fKo\Mr ryoJj r†M

xJiJre xŒJhT: IJUfJr ßyJPxj

ßTJwJiqã: oJxMh IJyoh

ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ§x ACPT'r I∂mtftLTJuLj TKoKa kMjVtbj @VJoL 9 \Mj, ßrJmmJr mJKotÄyJPo IjMKÔf yPf pJPò ßoRunLmJ\Jr \jTuqJe TJCK¿Pur 67 mZr kNKft IjMÔJjÇ IjMÔJjPT xlu TPr fáuJr \jq @P~J\jTJrLrJ mOPaPj ßoRunLmJ\JPrr k´mJxL IiMqKwf FuJTJ xoNPy ßpJVJPpJV TrJ yPòÇ F CkuPã Vf 7 FKk´u mOPaPjr SP~uPxr ßxJ~JjxL vyPrr FTKa ßrÓáPrP≤ ßrJc ßvJ IjMÔJj S KcjJrkJKatr @P~J\j TrJ y~Ç ACPT SP~ux TqJaJrJx FPxJKxP~vPjr ßk´KxPc≤ S FTJaájJ ACKj~j lJCP¥vPjr asJKÓ KmKvÓ Kv·kKf @»Mu uKfl T~xrFr xnJkKfPfô FmÄ ßoRunLmJ\JPr xrTJKr ßoKcPTu TPu\ YJA S~Jfl S~JAc TqJPŒAj V´∆Pkr FcKoj ßoRunLmJ\Jr ß\uJr xJPmT ZJ©PjfJ S mOPaPjr TKoCKjKa KucJr ßoJyJÿh oKTx ojxMr-Fr kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj

ßoRunLmJ\Jr ß\uJ \jTuqJe TJCK¿u KocuqJ¥-Fr xnJkKf KmKvÓ mqJmxJ~L @uyJ\ô yJKmmMr ryoJj S KmPvw IKfKg KZPuj ßoRunLmJ\Jr ß\uJ \jTuqJe TJCK¿u KocuqJ¥-Fr xJiJre xŒJhT TKoDKjKa KucJr ßoJ˜lJ TJoJu mJmuMÇ xJPmT ßxPâaJKr ßoJ” ßoJ˜JKTo ßYRiMrL, xy-xnJkKf @»Mu TJPhr @mMu, ßxJ~JjxLr KmKvÓ mqJmxJ~L ßVJuJo @mM xJPuy xMP~m, ßV´aJr KxPua TJCK¿u Aj ACPTr xJCg SP~uPxr ßxPâaJKr vJy vJKl TJKhr, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ \jTuqJe TJCK¿Pur pMVì xJiJre xŒJhT xJÄmJKhT \~jJu AxuJo, xy xnJkKf ßoJ. vJyJmM¨Lj, xy xnJkKf ßoJ. oJxMh @yPoh, xJÄVbKjT xŒJhT xJjJS~Jr @yPoh hMÀh, xJÄÛíKfT xŒJhT lUÀu AxuJo Krkj, iot Kmw~T xŒJhT lKrh @yPoh, k´mLe oMræL

@uyJ\ô rKTm Ko~J, ACPT SP~ux TqJaJrJx FPxJKxP~vPjr ßxPâaJKr @yPoh @uL, @uyJ\ô ZJKuTár ryoJj, @yPohMr ryoJj kJrPn\, xJPmT ZJ©PjfJ @»Mu S~JKyh mJmMu, SP~Jux TáuJCzJ ßxJxJAKar xnJkKf @uyJ\ô KlÀ\ @uL, xJiJre xŒJhT mhr CK¨j ßYRiMrL mJmr, ATmJu @yoh, @»Mu ßoJ•JKum, @mMu TJuJo, @»Mu ßoJ•JKum ÉoJ~Mj S oMlKf Ko~J xy ßxJ~JjxL ZJzJS SP~uPxr KmKnjú vyr ßgPT @Vf k´oUM ßjfímª O mÜmq rJPUjÇ xnJ~ xTPur ofJoPfr KnK•Pf mOPaPjr TKoCKjKa KucJr S ßoRunLmJ\JPrr xJPmT ZJ©PjfJ ßoJyJÿh oKTx ojxMrPT ßoRunLmJ\Jr \jTuqJe TJCK¿Pur 67 mZr kNKftr IjMÔJPjr SP~ux FP÷Pxcr KjpMÜ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

u§j ߸JKatl ßmcKo≤j TîJPmr \JKxt CPÆJij

u§j ߸JKatl ßmcKo≤j TîJPmr jfáj \JKxt CPÆJij TrJ yP~PZÇ TîJPmr ßyJo KkY KjCyJo ßuA\Jr ßx≤JPrr AjPcJr ßmcKo≤j V´JCP¥ ßxJomJr F CkuPã FT

IjJz’r IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç FPf TîJPmr ßUPuJ~Jr S TotTfJtrJ IÄv ßjjÇ u¥j ߸JKatPlr ßas\JrJr S ßmcKo≤j TîJPmr ßTJIKctPjar oMyJÿh xJKær

kJ©L IJmvqT u¥Pj 13 mZr iPr Im˙Jjrf S KmsPaPjr TPu\ kzM~J kJP©r \jq kJ©L IJmvqTÇ kJ© jJoJ\L, nhs S x“Ç kJ©LPT jos, nhs S iJotLT yPf yPmÇ kJP©r m~x: 27, CófJ: 5 láa 8 AKûÇ ßpJVJPpJV: 07828 496 794

AxuJo ßYRiMrLr kKrYJujJ~ FPf ÊÀPf ˝JVf mÜmq rJPUj TîJm ßk´KxPc≤ AmsJKyo UKuuÇ KfKj mPuj, vrLr S oj nJPuJ rJUJr Ijqfo FTKa oJiqo yPò ßUuJiMuJÇ ßUuJiMuJr oJiqPo KjP\ ˝J˙q xPYfj yS~Jr kJvJkJKv TKoCKjKar TuqJPjS TJ\ TrJ pJ~Ç u¥j ߸JKatl ÊiMoJ© ßUuJiMuJ j~ mrÄ FTKa GTqm≠ k´~JPxr oJiqPo xoJ\ S TKoCKjKar ßxmJ TrPf YJ~Ç KfKj F ßãP© xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ kPr TîJm TotTfJtrJ ßUPuJ~JrPhr yJPf jfáj \JKxt fáPu ßhjÇ F xo~ CkK˙f KZPuj YqJKrKa xÄ˙J uJPŒr ßY~JroqJj @uL @yoh, u¥j

߸JKatPlr nJAx ßk´KxPc≤ \JKTr UKuu, PxPâaJrL oMKymMu @uo, TKoCKjPTvj ßxPâaJrL ÊP~m @yoh, ßmcKo≤j TîJPmr oqJPj\Jr oMKy KoThJh, ßTJY @KfTár ryoJj S ßckMKa oqJPj\Jr KojyJ\ UJjÇ TîJPmr ßUPuJ~JrPhr oPiq CkK˙f KZPuj oMyJÿh \JKyh @uL, @lá Ko~J, oJxMo \JTJKr~J, vJKTu @yoh, xMoj KvThJr, @mM fJuyJ, oMyJÿh \Kyr, Kuoj @yPoh, @yPoh rJKl, oJxMo @yPoh, ßyJxJAj @yPoh, oM\JKÑr UJj, Ko\Jj @yPoh, vKrl @yPoh, Ku~JTf UJj, oJyjMr PyJxJAj, mJK√, @oÀ, yJKl\xy @PrJ IPjPTÇ - ßk´x KmùK¬Ç

u§j, 8 FKk´u - pMÜrJ\q mxmJxrf ßVJuJkV†mJxLr 2~ mOy“ xÄVbj ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ§x ACPT'r KmPvw xJiJre xnJ~ xTPur IÄvV´yPer oJiqPo xMªr KjmtJYj IjMÔJPjr uPãq xmtxÿKfâPo FTKa I∂mtftLTJuLj TKoKa kMjVtbj TrJ y~Ç xÄVbPjr xnJkKf fKo\Mr ryoJjr†áPT xnJkKf, @TfJr ßyJPxj xJiJre xŒJhT S oJxMh @yPoh ß\J~JrhJrPT ßTJwJiqã TPr 27 xhxq KmKvÓ TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar IjqJjq xhxqrJ yPuj xy xnJkKf pgJâPo jJKyj oJyoMh, ßoJ” xJuJy CK¨j, ßoJ. KhuS~Jr ßyJPxj, oJÀl @yoh, xy xJiJre xŒJhT KoZmJÉu yT oJZáo, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mx ÊÑár, xy xJÄVbKjT xŒJhT xJ\j @yPoh, xy ßTJwJiqã ßyuJu CK¨j, ßo’JrKvk ßxPâaJKr KxK¨Tár ryoJj, xy ßo’JrKvk ßxPâaJKr @mMu TJKyr jJjM, ßk´x F¥ kJmKuKxKa ßxPâaJKr TJSxJr @yPoh \VuM, KvãJ xŒJhT fJSKlT @yPoh Kaaá, âLzJ xŒJhT TJoJu CK¨j, KjmtJyL xhxq xJ~Jh @yPoh xJh, @KojMu AxuJo rJPmu, @»Mu oMKjo \JPyhL TqJru, @Krl o†ár ßYRiMrL Kobá, jJjM ßoJyJÿh ßvU, @mM fJPyr, lJÀT Ko~, FjJo CK¨j, @»Mu mJKZr, fJjyJr @yPoh fáKyj, \JKTr ßyJPxj, @»Mj jNr, KxKær @yPohÇ CPuäUq ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ§x ACPT'r xJÄKmiJKjT xÄTa ßgPT C•rPe KmkMu xÄUqT xhxqmOPªr KuKUf @PmhPjr ßk´KãPf xÄVbPjr xnJkKf fKo\Mr ryoJj r†ár xnJkKfPfô Vf 25 oJYt kNmt u¥Pjr ßT~Jr yJCP\ FT xJiJre xnJ IjMKÔf y~Ç KmPvw xJiJre xnJ~ k´J~ hMA vfJKiT xhxq CkK˙f ßgPT Kjoú KuKUf k´˜JmjJ xmtxÿKfâPo VOyLf y~Ç k´˜JmjJ yPò∏ 01. AKx IxJÄKmiJKjTnJPm xnJkKfPT ImqJyKf k´hJj xmtxÿKfâPo mJKfu TrJ y~ FmÄ krmftL KjmtJYj kpt∂ xnJkKf KyxJPm hJK~fô kJuj TrJr k´˜Jm VOyLf y~Ç 02. xnJkKfTftíT KjmtJYj TKovjJrPhr ImqJyKf k´hJj, KjmtJYj TKovj mJKfu S @VJoL 7 FKk´Pur KjmtJYj ˙KVf TrJ y~Ç 03. xÄVbPjr xJiJre xŒJhT kh ßgPT FjJoMu yT KuaujPT ImqJyKf k´hJj S ˙J~L xhxq kh ˙KVf TrJ y~Ç 04. xÄVbPjr ßTJwJiqã K\~JCu yT (vJoLo)-ßT ImqJyKf k´hJj TrJÇ 05. T'I¡ xhxq ßlrPhRx @uoPT ˙J~LnJPm mKyÏJr TrJ y~ FmÄ xÄVbPjr k´JgKoT xhxqkh mJKfu TrJ y~Ç 06. ßp xTu TJptTrL TKoKar xhxqmOª xÄVbPjr ßTJc Im T≤sJÖ nñ TPrPZj fJPhrPT ImqJyKf k´hJj TrJ y~Ç 07. xnJkKfPT xyPpJKVfJ TrJr \jq ImqJyKf Tíf xhxqPhr ˙Pu xÄVbPjr KjPmKhf k´Je xhxqPhr KhP~ TKoKa kMjVtbj TrJ y~Ç 08. ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ§x AC ßT'r jJPo pMÜrJ\q S mJÄuJPhPv pfKa mqJÄT FTJC≤ @PZ, CÜ FTJCP≤ kMjVtKbf TKoKar xnJkKf, xJiJre xŒJhT S ßTJwJiqã ÆJrJ YJuJPjJr k´˜Jm VOyLf y~Ç 09. mftoJj kMjVtKbf TKoKar oJiqPo FTKa xMKmiJ\jT xoP~, xTPur IÄvV´yPer oJiqPo FTKa xMªr KjmtJYPjr kKrPmv xOKÓ TPr KjmtJYj IjMÔJj TrJÇ 10. KmPvw xJiJre xnJ~ xTu xhxqPhr kã ßgPT 11 xhxq KmKvÓ FTKa xJKuKv TKoKa Vbj TrJ y~Ç 11. xnJkKfr TJP\ y˜Pãk TrJr TJrPe mftoJj TKoKar T'I¡ xhxqPhr ImqJyKf k´hJj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


‰mvJUL xÄUqJ ÇÇ AxMq 2123 ÇÇ kOÔJ 15 12 - 18 April 2019

ZKmr jJo Èxo~'Ç FPÅTPZj FxFo IJxJhÇ mJÄuJ jmmPwtr k´òhkPa FA xo~PT iJre TrJr ßYÓJ TrJ yP~PZÇ Kv·Lr fáKuPf xoP~r mqJK¬ IPjT k´v˜Ç IJxJh fÅJr ZKmr TqJjnJPx CPuäU TPrj, È˝kúo~ FT IJPuJr KhPT IJoJPhr k´JeJ∂ IKnpJ©JÇ xo~ TUPjJ IJoJPhr ˝kúPT mªL TPrÇ IJmJr TUPjJ k´\JkKf yP~ IJoJPhr \LmPj irJ ßh~Ç' FA IJiMKjT \LmPj TqJPu§JPrr oJkP\JPT IJorJ xo~PT TfaáTá iJre TrPf ßkPrKZ ∏ ßxS FT k´vú mPaÇ xo~ muPf TL mM^J~? Fr k´Tíf vJPjjM\Mu KT? fJ Kv·Lr hOKÓPf FT Km˛~S mPaÇ xoP~r mJÄuJ jfáj mZrPT \JjJKò ˝JVfÇ mJÄuJ jmmwt xmJr \LmPj KjP~ IJxMT IJVojL mJftJÇ xŒJhT: xMroJ xJKyfq xJoK~TL

❞ xJ A lá u A x uJ o

mJXJKu oMxuoJPjr kPyuJ ‰mvJU @VJoL ßrJmmJr kPyuJ ‰mvJU, 14 FKk´uÇ mJÄuJ jmmPwtr k´go KhjÇ ßhPv ßhPv mwtmre ÊÀr xKbT AKfyJx \JjJ jJ ßVPuS KmKnjú \JKf ßp yJ\Jr mZr iPr jfáj mZPrr k´go KhjPT C“xmChpJkPjr oiq KhP~ kJuj TrPZ, fJ xmt\jKmKhfÇ ßpoj YLPjr Yáj K\, AÄPrK\ gJKatlJˆt jJAa, ArJPjr jSPrJ\, @rmPhr Ky\Kr jmmwt mrPer AKfyJx-GKfyq rP~PZÇ FZJzJ kOKgmLr KmKnjú ßZJa \JKfrS rP~PZ KjP\Phr mwtmrPer jJjJ AKfyJxÇ Vf FT vfJ»L ßgPT mwtmre CkuPã xrTJKr ZáKaPT ßTªs TPr mwtmre IjqrTo oJ©J ßkP~PZÇ pfKhj pJPò ff kPyuJ ‰mvJU fgJ mwtmrPe Foj KTZá ßrS~J\\MPz pJPò pJ oMxuoJPjr oNu K¸sPar xPñ pJ~ jJÇ k´vú CbPf kJPr, k´J~ 90 vfJÄv oMxuoJPjr ßhPv mwtmre IjMÔJj ßTj AxuJPor K¸sPar KmPrJiL yPmÇ Fr \mJm UMÅ\Pf yPu kPyuJ ‰mvJPUr C“kK•,

mJÄuJr V´JoLe xoJP\ k´JYLjTJu ßgPT mwtmrPer KhPT j\r KhPf yPmÇ mñ, @xJo fgJ k´JYLjTJu ßgPT mftoJj mJÄuJPhv, nJrPfr kKÁomñ, @xJo, oKekMr AfqJKh IûPu mwtmrPer @jMÔJKjT k´Yuj KZuÇ TíKw TJ\, lxu ßfJuJ, mJKeK\qT ßujPhj, yJuUJfJ AfqJKhPTKªsT KZu ßx IjMÔJjèPuJÇ nJrPf oMWu vJxj k´KfÔJr kr vJxTrJ UJ\jJ AfqJKh Ky\Kr fJKrU IjMpJ~LA fáuPfjÇ KT∂á YªsKjntr Ky\Kr xPjr xPñ FUJjTJr ßoRxMKo lxu SbJr kJgtTq gJTJ~ vJxTPhr UJ\jJ ßfJuJ S mJKwtT KyxJm-KjTJPv xoxqJ ‰fKr y~Ç lPu oMWu xosJa @Tmr UJ\jJ @hJP~r xMÔá jLKf k´e~Pjr uPãq mwtkK†Pf xÄÛJr @jJr @Phv ßhjÇ ßx ßoJfJPmT f“TJuLj ß\qJKfKmtùJjL lPfyCuäJy KxrJ\L Ky\Kr xjPT KnK• iPr ßxRr xPjr xPñ KoKuP~ mJÄuJ xj YJuM TPrjÇ FnJPm 1584 KUsˆJP»r 10 KTÄmJ 11 oJYt ßgPT mJÄuJ xj VejJ ÊÀ y~Ç fPm xosJa @TmPrr

KxÄyJxPj @PrJyPer Khj- 5 jPn’r 1556 ßgPT TJptTr TrJ y~ mJÄuJ xj VejJ k≠KfÇ ßpojKa Sor (rJ.) Ky\Kr xj VejJ ÊÀ TPrj, fPm ßxKa TJptTr TPrj oyJjmL (xJ.)-Fr Ky\rPfr Khj ßgPTÇ ßTj kPyuJ ‰mvJUPT @orJ oMxuoJPjr C“xm mumÇ k´gof, F xj VejJr @PhvhJfJ oMxuoJj, Kj~ojLKf KpKj KbT TPrPZj KfKjS FT\j oMxuoJj, FojKT jmL (xJ.)-Fr Ky\rPfr xPñ xJo†xq ßrPU Ky\Kr mZrPT oNu iPr ‰fKr TrJ yP~PZ mJÄuJ kK†TJ mwtÇ F pUj mJ˜mfJ fUj kPyuJ ‰mvJUPT oMxuoJPjr C“xm muPu KT UMm mJzJmJKz yPm? KT∂á mJ˜mfJ mPu Ijq TgJÇ kPyuJ ‰mvJU mwtmrPer C“xPm mftoJPj pJ KTZá yPò fJPT ßfJ oMxKuo xÄÛíKfr oJjhP§ ßTJPjJnJPmA ßluJ pJPm jJÇ xKfq TgJ muPf TL, nJrfmPwtr @\JKh @PªJuPj @Puo xoJ\ S oMxuoJj mLrPhr @fìfqJPVr AKfyJx ßpoj yJA\qJT yP~ ßVPZ,

ßpoj ßp ßTJPjJ irPjr ßUuJiMuJ ßgPT fJrJ KjÀ“xJKyf TrPZj oJjMwPTÇ @VkJZ jJ ßnPm ÈyJrJo' mPu KhPf KkZkJ yPòj jJÇ F ßãP© Knjú ßhPvr \VKÆUqJf @PuoPhr CkPhvPTS ßgJzJA ßT~Jr TrPZjÇ ßpoj∏ mJÄuJ nJwJPT @ÅTPz irJr krJovt xJAP~qh @mMu yJxJj @uL jhmL (ry.) mÉ @PV KhPuS FUjS mJÄuJPhPv k´JKfÔJKjTnJPm ßxKa TJptTr TrJ x÷m y~KjÇ ßfojA oMxuoJjPhr mJjJPjJ mwtmrPer \J~VJ hUu TPr KjP~PZ @\èKm TfèPuJ YYtJ-k´gJÇ F hJ~nJr TJr? ßhPvr ßmKvrnJV oJjMw FUjS xMU-hM”U nJVJnJKV TPr ßj~Jr \jq KjKitÆJ~ yJK\r y~ oxK\Phr AoJo-oM~JKöj S @Puo xoJP\r TJPZÇ 18 kOÔJ~


16 - 17

12 - 18 April 2019

xMroJ xJKyfq xJoK~TL TJoÀj jJyJr ÀjMr ¸PQKweZv xTJu xºqJPmuJ~ oj KnP\ pJ~, fjM KnP\ pJ~ nJmKZ mPx FA KjrJuJ~...Ç

ßwJzvL mOKÓ mOKÓr ßZJÅ~J~ \ôu\ôu TPr SPb mOPãr VJ! oMyNPft vJoMTL vrLPr TJj ßkPf ÊKj TKYkJfJr è†jÇ

F ^z jJ gJoMT fJPf KT mOKÓ ßn\J k´yr v» mMjPmA ...

jhLrJ Ijñ vrLr \MPz mP~ ßmzJ~ roeL~ WsJe! mOKÓ FPuA y~ xMyJKxjL ßpRmjJ vP»rJ nLz TPr \Pur nJÅP\ nJÅP\Ç

C“x @r V∂mq kOKgmLr ßvwk´JP∂ FTrJv Kmwe¶fJ oMU nJr TPr mPu, ßUuJPvw ßfJr ßouJ ßvwÇ FmJr rPÜr Ee TJKaP~ \JVKfT oNUtfJ ßlPu ßh~, hKãeJ mJfJx ßZPz KjKw≠ võJxTJaJ WPr ßYJUcáKmP~ k´JÜj xoP~r KyxJm mMP^ ßj~Ç mMK^ ßYJU mº yPu ˝kúrJ KjÀP¨v, @r ßTJj ˛OKf j~, j~ ßoJyjL~ ˝Jh, jhLPf aVmV xMPr ßjA TJojJfJKzf YûufJ, FA xm KhjrJK©r ßWJrTJKaP~ kOgT xÄxJPr ßgPTS C“x @r V∂mq KoPu pJ~ FTA ZJ~JkPgÇ

fáKo ZjúZJzJ mOKÓ yP~ oPjr CPbJj Kn\JS @jJY-TJjJY ufJ~-kJfJ~ \u ßZJÅP~ hJS, v» ZzJSÇ mOKÓ FPx iMP~ KhPf YJ~ \JjJuJr mMT ßZJÅ~J ßfJoJrA @XáPur hJV mMPTr ßnfPr ßp UK§f nLÀ v»JmuL fJ TL TPr oMPZ KhPm mPuJ? aJkMr aákMr mOKÓ jJPo

„kxL mJÄuJ KkfJoPyr kJPv oJKaPf KoPv @PZ, oJfJ-KkfJr Tmr ßx @oJr IK∂o nJPuJmJxJ, FT aáTPrJ KmvõJx! SPVJ „kxL mJÄuJ, ßfJPTA nJPuJmJKx∏ mMPTPf ßfJr ßZJÅ~J, @oJrA ÂhKk§, @Ko ßTmu võJx!

ßfJr „k-rx-Vº ßoPU; TJPur VnLPr rToJKr Efár oPfJ mP~ pJ~ \Lmj @ouTL VJPZr lJÅPT ßrJh YáoM KhP~ pJ~ @zPoJzJ nJXJ KTPvJrLr ßaJukzJ VJPu, fJA yuMh vxqPãPf mJfJPxr ßhJuJ~ ßhJPu k´\JkKf mJÅPvr @KñjJ~ xNpt FPx mPu∏ FA ßfJrJ TA? xTJu yPuJ ÊÀ! TJÅbJKuYJÅkJ~ uJCP~r cVJ CÅKT KhP~ \zJ~, mPu nJPuJmJKx∏ yKrfTLr ZJP~ KfjKa vJKuT fJTJ~ FKhT-PxKhT, TPr TJjJTJKj, fáA-A @oJr „kxLó ßfJPTA nJPuJmJKx ∏ ßpPjJ, krJPVr ßbJÅPa ÃoPrr yJKx! ßpPjJ, WJPxr vrLPr KvKvPrr @uPfJ ßZJÅ~J! ßpPjJ, ßmflPur oPfJ °Lf \Pur ßdCP~ TYáKrkJjJr ZJP~ ßwJzvL ßhJP~Pur kMò jJYJPjJ YJyjL! ßpPjJ ßk´KoPTr k´oo~ mªjJ!

@oJr „kxL vrf FPu∏ ßfJPT nJPuJPmPx, jf\JjM y~ KvCKur ^rJ kJuT mwtJ~ láPa Tho, ßnJPrr kJKUrJ InqgtjJ \JjJ~ @Vf xo~PT; mxP∂ VJ~ ßTJKTu, ßxJjJr @PuJ~ nP~ CPb TíwJeLr oMU ßfJr mMPT oJgJ ßrPU KvKU k´go iJrJkJf, FTKhj ßfJrA oJP^ KoPv pJA, ßpoj KoPv @PZj IV´\! ßfJPT KWPr Iïár \Pjì, ßh~ jfájPfôr yJfZJKj ßfJr oJP^ UMÅK\ jhL-oJb-kPgr xºJj, ßfJr oJP^ kJA kOKgmLr vf oJ~J! oJjMPwr vrLr ßx-PfJ ßiJÅ~Jr vrLr \jPo KTÄmJ orPe, ÊiM fáA ßmÅPY @KZx pMPV pMPV ßfJr @kj Kj~PoÇ

lJ À T @ y o h

YJrenëKo ‰x~hkMr: FTKa kJbk´KfKâ~J YJrenëKo ‰x~hkMr

‰x~hkMr pMmTuqJe kKrwPhr FTKa k´TJvjJÇ 5 oJYt 2018 u§jÇ

‰x~hkMr pMmTuqJe kKrwh ! 1

Syedpur Jubo kallyan Parishad, London. Est: 3 March 2015

ChJyre KyPxPm muPf YJA oqJVJK\jKaPf IiqJkT lrLh @yoh ßr\Jr FTKa mz S fgqmÉu k´mº rP~PZÇ KT∂á KfKjS IùJf TJrPe ‰x~h vJoxMK¨j xŒKTtf GKfyJKxT fgq IPjTaJ ßTRvPu FKzP~ KVP~ fJPT yprf vJy \JuJPur xñL KyPxPm CPuäU TPrPZjÇ KbT FTAnJPm, Qx~h oMyJK¨x @yohS fJr k´mPº IPjT Kmw~ fáPu @jPuS \VjúJgkMPr AxuJo k´YJr xŒPTt KuUPf KVP~ IPjTaJ k´YKuf TJKyjLr @v´~ KjP~PZjÇ KmuJPf ‰x~hkMPrr oJjMPwr vÜ Im˙Jj rP~PZ FUJjTJr oNuiJrJr rJ\jLKf, ßhvL~ rJ\jLKf, xJÄmJKhTfJ S xJKyfq\VPfÇ FPãP© ÈxJÄmJKhTfJ~ ‰x~hkMr' KvPrJjJPo ‰x~h xM\Jf @uLr xoO≠ ßuUJKa ZJzJ F irPer @r ßTJPjJ ßuUJ ßjAÇ

ÍßjzJ TJKa r~ iJj xJfv' msJ¯e @fá~J\JjÇ" FKa KxPua IûPur FTKa k´JYLj k´mJhÇ k´mJh AKfyJx j~Ç KT∂á k´mJh, ˛OKf, v´∆Kf FèPuJ AKfyJxPT iPr rJPU fJr Kj\˝ k≠KfPfÇ Fxm @mreèPuJr ßnfPr k´Pmv TrPu AKfyJx kJS~J pJ~Ç CKuäKUf k´mJhKa @oJPhrPT \JjJj KhPò ßp, k´JYLjTJPu krVeJKnK•T vJxjmqm˙J~ @fá~Jj krVeJ KZu IKn\Jf ßuJTPhr YJrenëKoÇ FojKT KmsKav vJxjJoPuS FA krVeJr @~fj KZu 35,552 FTr IgmJ 55.55 mVt oJAuÇ hvxjJ mPªJmP˜r xo~ 453Ka fJuMPT KmnÜ krVeJr UJ\jJ KZu 327 kJC§Ç1 FA krVeJr FTKa mKitÌá kJzJ V´Jo TíÌkMrÇ KmKnjú kJzJ~ KmnÜ FA TíÌkMPrr Im˙Jj krVeJr IjqJjq V´JPor fáujJ~ KTZMaJ nJKaPfÇ KyªM IiMqKxf V´JoèPuJr YKr© KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~ FTA FuJTJr fáujJoNuTnJPm CYá ˙JPj IKn\Jf FmÄ FPTmJPr nJKaPf k´JK∂T-xŒshJP~r oJjMPwrJ mxmJx TPrPfjÇ oJèrJ jhL mJ UJPur kJPz VPz SbJ TíÌkMr V´JPor KmKnjú kJzJr k´JYLj jJoèPuJA k´oJe TPr ßp, FA V´JPo ßxTJPu ßUPaUJS~J oJjMPwr @mJxj KZuÇ kJzJèPuJ yPò, @èj ßTJeJ, BwJe ßTJeJ, kKÁokJzJ, yJÅKzPTJeJ, ßoJTJokJzJ S oKuäTkJzJÇ TJuâPo FA V´JPor xPñ ßpJV y~∏ ßVJ~Ju VÅJS, yLrjkMr, V~Vz, FTJTJo uãL FmÄ G~JrKx ßoR\JÇ mftoJPj F V´JPor @~fj k´J~ 3.50 mVtoJAuÇ FT xo~ ßfWKr~J ‰x~hkMPrr FTKa kJzJ KyPxPm Veq yPfJÇ ßxKa FUj IJuJhJ V´Jo KyPxPm krKYfÇ AKfyJx muPZ, xMKl-hrPmvrJ xJiJre k´JK∂T ßUPaUJS~J oJjMwPhr TJPZ k´gPo AxuJo iPotr oyJj xJPoqr mJeL KjP~ yJK\r yP~KZPujÇ FaJ IPjTaJ TKmèÀr nJwJ~, ÈßpgJ~ gJPT

xmJr Iio hLPjr Iio hLj/ ßxAUJPj ßp Yre ßfJoJr mJP\∏/ xmJr KkPZ, xmJr jLPY, xm yJrJPhr oJP^'Ç TíÌkMPrS fJr mqKfâo KZu jJÇ Fr k´oJe kJS~J pJ~, @rS IPjT kPr FA V´JPo FPx mxfTJrL kLr S oroL TKm ‰x~h vJy jNPrr VJPj, ÈvJy jNr gJTAj YJzJukJzJ', IgmJ ÍQx~h vJy jNPr TAj YJzJu kJzJ mA~J' AfqJKh VJjèPuJÇ ÈKfuT' ßgPT ÈKfuT vJyJrkJzJ' 1303 xJPu KxTªr VJ\L, yprf vJy\JuJu (r.) FmÄ fÅJr xñLPhr oJiqPo KxPua oMxuoJj vJxjJiLPj @PxÇ Fr kPr vJy \JuJPur KjPhtPv fJr xñLVe AxuJo k´YJPrr ßmKrP~ kPzjÇ fUj FA TíÌkMPrr IjKfhNPrr FTKa V´Jo KZu KfuTÇ vJy TJoJu jJoT FT\j hrPmv FA KfuPT FPx mxKf ˙Jkj TPrKZPujÇ ˙JjL~ ßuJPTrJ fJPT yprf vJy \JuJu (r.)-Fr Ijqfo xñL mPuA oPj TrPfj, FUPjJ TPrjÇ KT∂á AKfyJx muPZ Knjú TgJÇ oMlKf @\yJrCK¨j @yoh KxK¨TL fÅJr v´LyP¢ AxuJo ß\qJKf, V´P∫ KuPUPZj, ÍvJy TJoJu k´Tf í kPã UJ\J mMryJj CK¨j TJ•Ju jJoT \QjT hrPmv, KpKj vJy \JuJPur xPñ v´LyP¢ @Kx~JKZPuj fJyJrA mÄvirÇ fJyJr KkfJr jJo \JuJu CK¨jÇ" KfuT V´JPo mxKf ˙JkPjr krmfLtTJPu ßTJPjJ FT xo~ ßgPT FA V´JPor xPñ vJy TJoJPur ÈvJy' v»PpJPV V´JoKar jJoTre yP~ pJ~ ÈKfuT vJyJrkJzJ'Ç TíÌkMr ßgPT ‰x~hkMr oMlKf @\yJrCK¨j @yoh KxK¨TL, ‰x~h vJo&x CK¨j xŒPTt v´LyP¢ AxuJo ß\qJKf V´P∫ IJrS KuPUPZj, ͉x~h vJo&x CK¨j vJyJr kJzJr vJy TJoJPur nJKVjJ KZPujÇ

@SrñkMr krVeJr ‰x~hkMr yAPf fgJ~ (‰x~hkMPr) YKu~J pJjÇ KfKj ‰x~h mJyJCK¨Pjr mÄvirÇ ßTy ßTy @SrñkMPrr vJy fJ\ CK¨Pjr ÃJfJ mKu~J gJPTjÇ KfKj vJy \JuJPur xñL~ hrPmv ‰x~h @uJCK¨Pjr mÄvir yAPmjÇ"2 ßoJaTgJ, KfKj vJy \JuJu (r.)-Fr xñL ßTC jj, ßTJPjJ FT xñLr mÄvir mKu~J GKfyJKxTPhr iJreJÇ ˙JjL~ AKfyJx ßgPT \JjJ pJ~ ‰x~h vJo&x CK¨j TíÌkMr V´JPo pJmJr kPr FA V´JPorA ßiJkJ-xŒshJP~r FT ßoP~ oJuKf fÅJr TJPZ AxuJoiot V´ye TPrjÇ KfKj oJuKfr jJo rJPUj oJPuTJÇ ßvw kpt∂ FA oJPuTJPT KmP~ TPrA KfKj TíÌkMr V´JPo ˙J~LnJPm mxmJx ÊÀ TPrjÇ KbT FTA irPer KTÄmhK∂ ßvJjJ pJ~ hJChkMPrr yprf hJCh ßTJPrvL, FojKT @rS IPjT kLr@CKu~JPhr ßmuJ~Ç nJrfL~ CkoyJPhPvr AxuJPor AKfyJx k´oJe TPr ßp, FA CkoyJPhPv AxuJPor k´YJr S k´xJPr k´iJj nëKoTJ kJuj TPrj xMKl-hrPmvrJÇ FrJ KZPuj IxJŒshJK~T WrJeJr oJjMwÇ ‰x~h vJo&x CK¨j TíÌkMPr mxmJPxr krmfLtTJPu AxuJo iPotr IjMxJKr, FmÄ KjP\r mÄvir mJzPf gJTPu fJr jJPor xPñ pMÜ ÈQx~h' CkJKiPpJPV mxf kJzJKar jJo yP~ pJ~ ‰x~hkMrÇ @®L~fJrxNP© FTJTJr yP~ pJj xmJAÇ mqKfâo KZu ÈoKuäT kKrmJr' FmÄ ÈßvU kKrmJr'xy @rS hM'FTKa kKrmJrÇ @orJ \JKj ßp, oKuäT v»Ka @rKm oJKuT v» ßgPT FPxPZÇ oMxuoJj vJxjJoPu FKa KZu FTKa CkJKiÇ KyªM-oMxuoJj Cn~ xŒshJP~r oJjMw pJrJ rJ\hrmJPr TJ\ TrPfj fJPhrPT FKa ßh~J yfÇ ßx\jq KyªM-xŒshJP~r msJ¯e, TJ~˙, FojKT ‰mvq xŒshJP~r oPiqS CkJKiKar k´Yuj ßhUJ pJ~Ç ChJyre yPòj, ˝JiLj mJÄuJPhPvr k´go cJT KaKTPar „kTJr u§jmJxL KmoJjYJÅh oKuäTÇ FTAnJPm ßvU v»Ka FPxPZ @rKm vJPU~ v» ßgPTÇ IgtJ“ FrJS ßvw kpt∂ ‰x~h ßVJÔLr xPñ FPT FPT @®L~fJr mºPj @m≠ yj S yPòjÇ FA V´JPo rAKfyJx WaPu oPj y~ FKa ßpj TKmèÀ rmLªsjJg bJTáPrr ÈnJrffLgt' TKmfJr kanëKor FTKa ãáhs xÄÛre: ÈßTy jJKy \JPj TJr @ymJPj Tf oJjMPwr iJrJ/ hMmJt r ßxsJf Fu ßTJgJ yPf, xoMPhs yu yJrJÇ ßygJ~ @pt, ßygJ IjJpt, ßygJ~ hsJKmz YLj ∏/vT-Éj-hu kJbJj ßoJWu FT ßhPy yu uLjÇ'3 FTAnJPm FPT FPT k´PfqTKa kJzJr jJo TJPur VymPr yJKrP~ KVP~ mJAPrr ßuJPTr TJPZ ‰x~hkMr jJoKaA k´iJj yP~ SPbÇ kLr @PuoPhr @PuoPhr V´Jo ‰x~h vJo&x CK¨Pjr mÄvirPhr yJf iPr FA V´Po 1903 xJPu VPz SPb ÈQx~hkMr ‰x~hL~J vJoKx~J KxKjSr @uL~J oJhsJxJ'Ç fJrkPr, ßUuJlf @PªJuPjr xoP~ oSuJjJ ßyJxJAj @yoh ohjLr jJoJjMxJPr VPz SPb ÈQx~hkMr ßyJxJAKj~J yJKlK\~J hJÀu yJKhx aJAPau oJhsJxJ'Ç ßx\jq Kmv vfPTr KÆfL~

TJ A ~N o IJ m hM uäJ y

†`‡ki wPwV

IPkãJ IPkãJ jJKT oOfMqr ßYP~S TKbj IgY FA @oJr TJPZ IPkãJ TPfJ oiMr! ßvw ßasPj fMKo @xPZJßxA k´fLãJr k´uK’f k´yr TPfJAjJ oiMr KZPuJ k´go ßuUJ k´TJv, ßxA xJKyfqk© TUj @xPm mMTˆPu KTÄmJ kZPªr jfMj mA, fJr \Pjq TL IiLr IPkãJ ... FUj ßTC @r TJPrJ IPkãJ TPr jJ mrÄ IPkãJr IkoOfMq yPò Iyry ryxqo~ mäJT mé UMPu KhP~PZ xm hr\J Kj”xñ j~ ßTC; xoP~r vJKef vJxPj mºárJ xm ßoPWr ßoyoJj ßTCA @r gJPT jJ TJPrJ IPkãJ~!

k´PfqT vyPrr FTKa Kj\˝ Vº gJPTÇ ßhPvr VºÇ ßYJU mMÅP\ F Vº ßkPf y~Ç @r vyr ßZPz FPu võJx nPr mP~ @jPf y~ ßxA VºÇ ßkJˆmPér ^JÅKk nPr FmJr fJA ßhPvr KYKb xMroJr kJfJ \MPz ßhUMj ßfJ Kj\ vyPrr Vº UMÅP\ kJj KT jJ ...

ßuKc Fj F ßYRiMrL (ÂKh)

FKcar ßkJˆmé KmnJV, xMroJ V´∆k pMÜrJ\q

ÈdJTJ KmvõJKmhqJu~ FmÄ ‰x~hkMr' KvPrJjJPo ßuUJ k´mºKaPf ‰x~h vJy ßxKuo @yoh KuPUPZj, Í60-70-Fr hvPT ‰x~hkMPrr TíKfx∂Jj, KmUqJf \KohJr orÉo ‰x~h @mMu mvPrr ßZPu orÉo ‰x~h vJy \JoJu ßYRiMrL FA dJTJ KmvõKmhqJuP~r TíKf ZJ© KyPxPm oMKÜpMP≠ ßjfífô KhP~KZPuj (kO.39)Ç" mJTqKa ßpoj hMmtu S hMPmtJiq, ßfoKj fgqKaS xKbT mPu oPj y~ jJÇ TJre, oMKÜpM≠ ÊÀ yP~KZu 1971 xJPur 25 oJPYtr KhmJVf oiqrJPfr kr ßgPTÇ fJrkr ßgPTAPfJ KfKj KjPUÅJ\Ç fJ yPu oMKÜpMP≠ ßjfífô ßhmj TLnJPm? oJÊT AmPj @Kjx FT\j vKÜoJj TKm S ßuUTÇ KT∂á fJr ßuUJKaS UK§fÇ @oJr hOKÓPf oqJVJK\jKar @PrTKa hMmtu KhT yPò∏ IoMPTr mJeLfoMPTr mJeL KhP~ ijq ymJr k´PYÓJÇ \JKj jJ, @orJ TUPjJ FA ˙Nu ßrS~J\ ßgPT IJPhR ßmKrP~ @xPf kJrPmJ KT jJ? hvT ßgPT ßUuJlKf-KmkämL oSuJjJ KTÄmJ AoJo muPf IPjPTA iPr KjPfj ßp AKj y~ ‰x~hkMrL, jAPu TJjJAWJKa oSuJjJA yPmjÇ FA oJhsJxJèPuJr FPfJA k´nJm KZu ßp, hM'FTKa mqKfâo ZJzJ FA V´JPor k´J~ xmJAPT kJbvJuJr kJPvr kPrA oJhsJxJ~ KVP~ nKft yS~J IPjTaJ ßrS~JP\ kKref yP~KZuÇ Kmv vfPTr YKuäPvr hvPT ‰x~hkMPrr KvãJhLãJ ßToj KZu? F xŒPTt mftoJj IgtoπL @mMu oJ'u @»Mu oMKyf KuPUPZj, ÈQx~hkMPr ßuUJkzJr YYtJ KZu UMm xJoJjqÇ ßTJj CóKmhqJu~ ßjA, fPm oJhsJxJ @PZÇ KvKãf ßuJPTr xÄUqJ p“xJoJjq, y~PfJ mZr KmPvT @PV k´go V´J\MP~a ßmKrP~ FPxPZjÇ KT∂á xLKof oyPuA kJbqJnqJPxr YYtJ @PZÇ @oJr \LmPjr ßVRrmo~ ˛OKf yPuJ ‰x~hkMPrr FT kJbJVJPr @oJr kMrÛJrk´J¬ mA k´hJjÇ 1979 xPj pUj @Ko ‰x~hkMPr pJA Umr KjP~ \JKj ßp, kJbJVJr fUjS myJu KZu FmÄ fJr kKrYJujJ~ mq˜ KZPuj fJr k´KfÔJfJ vJKær @yohÇ4 fPm xJPmT IgtoπL IJmMu oJ'u IJmhMu oMKyf xJPyPmr F mÜmq IPjTaJ KmÃJK∂oNuTÇ TJre, F IûPur KvKãf \jPVJÔL mOKav pMPVr xo~ ßgPT rJÓs S xoJP\ KmKnjú ImhJj ßrPU IJxPZj Foj fgq S k´oJe kJS~J pJ~Ç ‰x~hkMPrr kKÁokJzJ KjmJxL ‰x~h oMjKxl IJuL mOKav nJrPfr xo~ CóKvãJ V´ye TPrKZPuj FmÄ krmftLPf YJTrL xNP© KfKj IJxJPo ˙J~LnJPm mxmJx TPr \Lmj TJaJjÇ fJZJzJ 50-Fr hvPT ßV´\PM ~vj TrJ ‰x~h KxK¨T xJPym hLWtKhj 18 kOÔJ~

uL jJ ßYR iM rL Y¢uJr KYrTáa

oiMr ˝kú, FUj VnLr rJf! ßYJPU WMo ßjA! oJP^ oJP^ Foj WMoyLj rJf TJPaÇ kJ KaPk KaPk @Ko mJrJªJ~ @KxÇ KmvJu mJrJªJaJ ZJPhr ßZJa\j! @hMPr ßYyJrJ!mªPrr FA mJxJaJ KmP~r kr ßgPT TqJoj @kjÇPpj kNmt kKrKYf! @oJr KhPT fJKTP~ KoaKoa TPr yJxPZ x¬Kwto§u! ˛OKfr xJf Khj!

YJrkJPv mTáu mTáu xMrKn! AK\ ßY~JPr ßhJu ßUPf gJKT! @r nJxPf gJKT ßWJr uJVJ KhjèPuJr ßdCP~ ßdCP~Ç fáKo FPxKZPu iMoPTfár oPfJ! oJ muPuj, fJr mJºmLr k´mJxL ßZPu kJyJz xoMhs ßhUPf FPxPZÇxJfKhj @oJPT xo~ KhPf yPm! k´go ßhUJPfA @Ko YoPT CPbKZÇ @Pr! FPfJ ßhKU, @oJr ˝kú ßhUJ rJ\Jr TáoJr! ˝PkúA YPu pJPmÇ mJVh•J IPkãoJj! KmP~ kmt YáKTP~ KlPr pJPm KbTJjJ~ÇKk´~foJPT krLãJr xo~ KmrÜ TrPmjJ mPu ZáPa FPxPZ kJyJz, jhL @r xoMPhsr yJfZJKjPf! oJS ßpoj! mJºmLr xMPU cVoV! 'KjKrKmKu pJ~VJ ßmPZ pJKmÇS Kj\tjfJ nJPuJmJPxÇ' VJAc KjP~ @Ko k´go Khj YPu ßVuJo @PjJ~JrJr kJrKTr YPrÇ 15jÄ WJa ßgPT ßjRPTJ KjP~ oJK^PT 100 aJTJr FTaJ TzTPz ßjJa iKrP~ KhP~ FT ˝Pkúr ßhPv kJ rJKUÇ jhL KjP\PT xÅPk KhPò xJVPrr ßoJyjJ~Ç xñLr oMê ßYJU TqJPorJ~Ç ZKm fáuPf fáuPfA ijqmJh ZáÅPz ßh~Ç Av! FA ßmrKxT oJjMwaJr xJPg Foj námj ßnJuJPjJ pJ~VJ~ @oJPTA @xPf yPuJÇ S~JS! FPfJ ßhKU KoKj TémJ\Jr!' CòJPx k´Je UMÅP\ ßkuJo jJ! xJrJKhj oMêfJr jMKz TáKzP~ kPrr KhPjr \jq ‰fKr yuJoÇ oJjMwaJ TgJ mPu ßoPk ßoPk! ßnJPrr @PuJ láaPfA @orJ pJKò nJKa~JKrÇ xJjPxa kP~≤Ç ßYJPU @rJo ßjPo @Px YJrKhPTr xJ\JPjJ k´TíKf ßhPUÇ TqJPl 24-F oMPUJoMKU mKxÇ oJr Skr fLms IKnoJj y~Ç oJP~r kZª TrJ kJ©PT \LmjxñL TrKZ jJ mPu y~PfJ vJK˜ KhPòÇ \LmPj KT yJrJuJo pJPf yJPz yJPz mMP^ KjAÇ @\ @Ko yJuTJ ßxP\KZÇ \JKj oJjMwaJ kJyJz, jhLPTA ßhPUÇ @oJr ßYJU mJ YáPu yJS~Jr CPzJCKz ßhUPmjJ! xrJxKr @oJr ßYJPUr KhPT fJKTP~ ybJ“ mPu, @VJoL Khj ßTJgJ~ pJPmJ? @Ko muuJo, TJu @oJr \ÀKr TîJxÇ KmPTPu In~Ko© WJPa KjP~ pJPmJÇ @\ @r ZKm ßfJPujJÇ ßZJ¢ ßjJamMT UMPu KTxm KuUPZÇ ßUJÅkJ~ xMVKº láu èÅP\KZuJoÇ @oJPhr hJÅKzP~ gJTJr hNrfô ßhPU ßWPw mxJ pMVurJ TL nJmPZ \JKj jJÇ @oJr UMm rJV y~, TL nJPm KjP\PT! IjMnáKfyLj TJbPUJ¢J oJjMwaJr jJKT nJPuJmJxJr oJjMwS @PZÇ TA! FTmJrS

Fx Fo

ßlJj TrPfS ßhUuJo jJ! @r oJ? ßTJj KmvõJPx ßoP~PT ßlPrvfJr xJPg WMrPf kJbJ~! fPm láPur oPfJ kKm© YKr©aJ rJPf UMm \ôJuJ~Ç oPjr hr\J~ ßaJTJ ßh~Ç ˝Pkú yJfaJ iPrA yJÅKaÇ ßmv uJPV! ˆLu Kou, TJbVzJ ßgPT IPaJPf kPfñJ pJKòuJoÇ mJyj KjP~S @KhPUqfJr ßvw ßjA! FT FTKhj FT FT mJyPj YzPmjÇ SjJr xm APò kNrPer xñLaJPT CPkãJ TPr ImPyuJ TPr @jª ßj~J yPòÇ TPfJ xMU kPTa nKft yPuJ ßT \JPj! @\ xJVPrr ßdC-Fr KhPT fJKTP~ FTaJ TKbj Kx≠J∂ KjuJoÇ TetláKur 18jÄ WJPa mPx \LmPjr mJÅT mhu TruJoÇ ßlrJr kPg mJPx kJvJkJKv KxaÇ ImJiq Yáu @PrT\Pjr xJhJ ßkJvJPTÇ YáuèPuJ kJrPu ßTPa ßlKu! @òJ, @oJr FPfJ rJV yPò ßTj? ßTj? hM'FTaJ nJPuJmJxJr oPfJ CóJre, WKjÔfJ nKmwqPf Kmkh ßcPT @jPfA kJPr? @Ko TL YJA? oJr TL CP¨vq! Vro oJgJ~ FTaJ ßlJj TKrÇ KmPvw FT\jPTÇ ßp @oJr k´fLãJ~ mPx @PZ, fJPTÇ muuJo, @kjJr APò kNre TÀjÇ @VJoL ÊâmJPrÇ oJPT ÊâmJr xTJPu muPmj @r TJ\L KjP~ YPu @xPmj! KhjèPuJ xJAPTPur oPfJ xJÅA xJÅA TPr kJr yPòÇ lP~\ ßuPT kJyJz, \u TuTPu xL S~JPfl pJS~Jr xo~ YvoJr @zJPu TL ßpj YoTJPuJÇ ßTÅPk SbJ @Ko FTho K˙rÇ FTaáS oYTJPmJ jJÇ fJrkr, vJy @oJjf msL\, kJyJzfKu ßruSP~ \JhMWr, KoKj mJÄuJPhv ßhUJPf KjP~ ßVuJoÇ FA oJjMwaJ kJyJz, jhL xJVPrr TJPZ pJmJr ßpJVqfJ rJPU jJÇ oJ muPuj, Kk´~ @\ xºqJ~ YPu pJPm! fáA jJKT kJyJz, xJVr ßhUJPjJ mJh KhP~KZx? fJA FTJA TémJ\Jr pJPm! pJT! fLms IKnoJPj, rJPV hM”PU xm oyPur jJPTr cVJ~ k´vúPmJiT ^áKuP~ @ThaJ ßxPr ßlKuÇ oJ ßTÅPh ßTPa ß\hL ßoP~r ß\h kNre TPr! ßrJmmJPrr cJPT jLu UJo CPz @Px! FPfJ jJaT TPr nJPuJmJxJ k´TJv TrPf y~ jJ! TJr vJK˜ yPuJ \JKjjJ! kJyJz xoJj ß\Phr TJPZ FT xoMhs nJPuJmJxJrJ ßnPx ßVPuJ! ßp jJPo xP’Jij TPrKZPu, fJ KhP~A AKf aJKj! nJPuJ ßgPTJ fáKo! ßfJoJPT UMÅP\ KjPmJ, kJyJzL ^rjJ~, hMr∂ xoMPhsr ßdCP~ ßdCP~! @r WMoyJrJ rJPfr Kj\tPj! - oJ~JmL TjqJ!

IJ xJ h

rXfáKur TîJv irj S VKfk´TíKf xŒPTt KfKj ‰ÆmmJeL ksJ¬ yPfj pJ KfKj ßkAK≤ÄP~ láKaP~ fáPuPZjÇ KfKj oPj TrPfj ßp rX FmÄ TJbJPoJ KhP~ @®Jr VKf ksTíKf ‰frL TrJ x÷mÇ fJÅr ksJ¬ ‰ÆmmJeL KjP~ IPjT fTt gJTPf kJPr KT∂á FaJPT muJ ßpPf kJPr ßo≤Ju ksP\TvjÇ oJjKxT nJrxJoq jJ yJKrP~ FrTo ßo≤Ju ksP\TvPjr oJiqPo ZKm @ÅTJaJ IPjT mz

Wassily Kandinsky- black arch

Spiritual in Art rYjJ TPrjÇ TqJK§jKÛ ZKm @ÅTPfj

@PV ßgPT KY∂J jJ TPrÇ ßTJPjJ FTaJ ZKm Êr∆ TrPfj FmÄ krmftLPf fáKu ßpKhPT fJPT KjP~ ßpf KfKj fJA @ÅTPfjÇ KfKj oPj TrPfj ZKm xñLPfr ofÇ fÅJr oPf, rX yPò TLPmJct, ßYJU FmÄ @®J yPò oNu vrLrÇ Kv·L TLPmJPctr FT FT WJPa YJk ßhj IJr @®Jr “TŒj @ÅPTjÇ Kk~JPjJr krmftLPf ßTJj ßTJcaJ yPm fJ @PVr ßTJPcr irj-Fr Ckr Kjntr TPrÇ FT\j Kv·L KbT FA Kj~PoA ZKm @ÅPTjÇ

ÊPj ImJT yPmj ßp F KmoNft ZKm ÊÀ yP~KZu iotL~ YYtJr oJiqPoÇ Helena Blavatsky (1831-1891) iot YYtJr FTKa jfáj k≠Kf ChnJmj TPrj pJ Theosophy jJPo kKrKYfÇ KfKj oPj TrPfj @iqJK®T xJijJr oJiqPo xsÓJr xŒPTt \JjJ x÷mÇ Hilma af Klint(1862-1944) KpKj k´go KmoNft ZKm @ÅPTjÇ

@orJ FmxasJÖ ßkAK≤Ä mJ KmoNft ZKmr ire S fJr VKf ksTíKf KjP~ FTKa xÄK㬠@PuJYjJ TrmÇ ZKmr ßnfPr Foj KTZM Kj~o TJjMj @PZ fJ ßmJ^Jr ßYÓJ TrmÇ k´gPoA mKu ZKmPT mM^Pf ßVPu @oJPhr F irPer ßYJU ‰frL TrPf yPmÇ pUj ßZJ¢ FTaJ KvÊ ßTJPjJ KTZM mPu xJPg xJPg @orJ fJ mMK^ jJ, KT∂á @orJ fJr nJwJPT ßmJ^Jr ßYÓJ TKr ∏ KTZM KhPjr oPiqA @orJ fJÅPhr nJwJ mMP^ ßlKu, ßfoKj ZKmPT mM^Pf ßVPu @oJPhr SA nJwJPT ßmJ^Jr ßYÓJ TrPf yPmÇ @orJ xmJA mJ˜m uqJ§PÛPkr ZKm kZª TKr pJ 17 vfPTr KhPT ÀPm¿ @ÅTPfjÇ krmftLPf CKjv vfPTr ßx\Jj mJ˜m ZKm @ÅTPuj kqJaJjt FmÄ TJbJPoJ KhP~ FmÄ Kmv vfPTr mJrJT fJÅr mJ˜m ZKm @ÅTPuj lîqJa kKrxPrr oJiqPoÇ krmftLPf KTCKmT ßkA≤JrrJ mJ˜m ZKm @ÅTPuj uJAj FmÄ TJbJPoJ KhP~ pJ mftoJj KmoNft ZKmr IÄvÇ

mqJkJrÇ

ÊPj ImJT yPmj ßp F KmoNft ZKm ÊÀ yP~KZu iotL~ YYtJr oJiqPoÇ Helena Blavatsky (1831-1891) iot YYtJr FTKa jfáj k≠Kf ChnJmj TPrj pJ Theosophy jJPo kKrKYfÇ KfKj oPj TrPfj @iqJK®T xJijJr oJiqPo xsÓJr xŒPTt \JjJ x÷mÇ Hilma af Klint(1862-1944) KpKj k´go KmoNft ZKmr @ÅPTjÇ KfKj hJmL TPrj ßp @fìJr

rJxJj @KatÓ Wassily Kandinsky1866-1944)-ßT KmoNft ZKmr \jT muJ y~Ç KfKj muPfj KmoNft ZKm @ÅTPf @oJr ksTíKfr TJPZ pJS~Jr hrTJr ßjA, Kv·Lr oPjr oPiqA k´TíKfr rX S TJbJPoJ uMKTP~ @PZÇ ßTJPjJ Kv·L pUj ZKm @ÅPTj fUj KfKj fJr kNPmtr IKnùfJA fáPu iPrjÇ KfKj KmoNft ZKm KjP~ FTKa mA Concerning the

Hilma af Klint (Painting for the future)


18

xMroJ xJKyfq xJoK~TL

12 - 18 April 2019

mJXJKu oMxuoJPjr kPyuJ ‰mvJU KmkPh-@kPh fJPhr krJovtPTA k´JiJjq ßh~Ç IgY ßx oJjMwA KTjJ TL KmsKav, TL kJKT˜Jj∏ CnP~r TJZ ßgPT ˝JiLjfJ @PªJuPj F @PuoPhr ImhJPjr TgJ \JPj jJÇ mwtmre S KmKnjú C“xm @P~J\Pjr ßãP© @Puo xoJ\ pfA muMT \Jf ßVPZ, KvrKT-KmiotL xÄÛíKfPf pMmxoJ\ cáPm ßVPZ, fUj fJrJ TetkJf TrPZ jJÇ Fr ßkZPj ßp @Puo xoJ\A hJ~LÇ k´gof, @Puo xoJ\ oJjMPwr pMPVJkPpJVL YJKyhJr KmwP~ TetkJf jJ TPr, mZPrr kr mZr oNuiJrJ ßgPT KmKòjú ßgPT AyTJuLj \LmPjS ßp fJPhr KTZá muJr @PZ, IkKryJpt KTZá xfq fáPu irJr @PZ, ßx Im˙Jj yJKrP~ ßlPuPZjÇ ßpoj ßp ßTJPjJ irPjr ßUuJiMuJ ßgPT fJrJ KjÀ“xJKyf TrPZj oJjMwPTÇ @VkJZ jJ ßnPm ÈyJrJo' mPu KhPf KkZkJ yPòj jJÇ F ßãP© Knjú ßhPvr \VKÆUqJf @PuoPhr CkPhvPTS ßgJzJA ßT~Jr TrPZjÇ ßpoj∏ mJÄuJ nJwJPT @ÅTPz irJr krJovt xJAP~qh @mMu yJxJj @uL jhmL (ry.) mÉ @PV KhPuS FUjS mJÄuJPhPv k´JKfÔJKjTnJPm ßxKa TJptTr TrJ x÷m y~KjÇ mwtmre KT AxuJPo jJ\JP~\? rJxNuMuäJy (xJ.) mPuPZj, yJuJu ¸Ó FmÄ yJrJoS ¸Ó (ßmJUJKr S oMxKuo)Ç yJKhPx @rS FPxPZ k´KfKa \JKfr Kj\˝ C“xm @PZÇ ßTJPjJ \JKf AxuJo V´ye TrPu fJr xm xÄÛíKf ßZPz KhPf yPm, Foj ßTJPjJ KjPhtvjJ ßjAÇ @orJ ßhKU, @rm xÄÛíKfPf ßTmu ãKfTr, @uäJy FmÄ mJªJr yT KmWúTJrL C“xmèPuJPTA KjKw≠ TrJ yP~PZÇ IväLu S xLoJu–WjTJrL ßmkPrJ~J @jª-C“xPmr TJrPe FT\j xJyJKmr (rJ.) k´JeyJKjr WajJ~ oh-\M~Jr oPfJ Kmw~PT KjKw≠ TrJ yP~PZ xNrJ oJP~hJr 90 S 91 jÄ @~JPfÇ KT∂á ßpxm K\Kjx ãKfTr j~, AxuJo fJ KjKw≠ TPr jJÇ FTmJr @ÿJ\Jj @P~vJ (rJ.)-Fr xPñ yJmKvPhr rePTRvPur ßUuJ ßhPU rJxNu (xJ.) k´vÄxJ TPr mPuPZj, Tf xMªr F @jªÇ F ßgPT ßmJ^J pJ~ pKh AxuJoKmPrJiL jJ y~, mJªJ S @uäJyr yPTr ãKfr TJre jJ y~, fPm ßp ßTJPjJ irPjr @jª C“xm \JP~\Ç kPyuJ ‰mvJPU ßp oñu ßvJnJpJ©J ßmr y~ fJPf FT irPjr kN\Jr TgJ mPu fJ ßTJPjJnJPmA TrJ pJPm jJ mPuj @Puo xoJ\Ç kN\J mJ @rJijJr \jq xKy Kj~f TrPf y~Ç F ßãP© fJ yPò KTjJ ßhUJ hrTJrÇ Fr mJAPr IväLu jJYVJj iPot ImvqA KjKw≠Ç FUjS V´JoJûPu ßpnJPm ‰mvJPU nJPuJ UJmJPrr @P~J\j, yJuUJfJ, jfáj lxPur rJjúJ S IjqJjq KmPjJhj rP~PZ, ßxaJA yJ\Jr mZPrr mwtmrPer xÄÛíKfÇ pKh dJuJSnJPm jJ\JP~P\r lPfJ~J jJ KhP~ @Puo xoJ\A jmmwt kJuPj FKVP~ @xPfj, FTKa mZr \Lmj ßgPT YPu pS~Jr ßãP© TreL~ TL, TL TrJ pJPm, TL TrJ pJPm jJ fJr mJ˜m joMjJ fáPu irPfj, Ky\Kr xPjr xPñ mJÄuJ xPjr xŒTt, mJÄuJ xj V´yPer ßk´ãJka KjP~ @PuJYjJ TrPfj, fPm kKrK˙Kf FrTo yPfJ jJÇ ßp ßhPvr oJjMw KjP\Phr FTKa ßhJTJj YJuM TrJr xo~S ßTJr@j ßfuJS~Jf TrJPf kZª TPr, fJrJ ßTJr@j ßfuJS~Jf KhP~ mwtmre ÊÀ S ßoJjJ\Jf KhP~ ßvw Trf fJyPuÇ IkxÄÛíKf hNr TrPf yPu Fr kJvJkJKv xM˙ xÄÛíKf YJuM TrPf yPm fPmA IkYYtJ hNr yPmÇ @uäJy @oJPhr ßfRKlT KhjÇ ßuUT: xJÄmJKhTÇ

YJrenëKo ‰x~hkMr: FTKa kJbk´KfKâ~J KxPuPa YJ-mJVJPjr oqJPj\Jr KZPujÇ KfKj ‰x~hkMPrr TíKfx∂Jj ‰x~h yJKl\ IJuL oJˆJPrr x∂Jj KZPujÇ IjqKhPT, kJKT˜Jj xoP~ ‰hKjT IJ\Jh kK©TJr xŒJhT KZPuj ‰x~h vJyJhJ“ ßyJPxjÇ ‰x~h vJyJhJ“ ßyJPxjS AKfyJPxr kJhkLb ‰x~hkMPrrA x∂JjÇ KfKj FT\j TgJxJKyKfqTS KZPujÇ ßx xoP~ mÉu kKbf fÅJr ßuUJ ÈxJP\r oJ~J' CPuäUPpJVq FTKa CkjqJxÇ IJPrJ IPjPTr TgJ y~PfJ IJorJ F oMyPN ft fáPu irPf kJrKZ jJÇ ßoJaTgJ, V´JPo ioLt~

KvãJr kJvJkJKv CóKvãJr yJrS KZPuJ mOKav pMV ßgPTAÇ IJmMu oJ'u IJmhMu oMKyPfr jJjJr ßhv ‰x~hkMrÇ ßx KyPxPm KfKj F Iûu xŒPTt UMm FTaJ \JPjj mPu oPj y~ jJÇ @PuoPhr ioLt~ KvãJr kJvJkJKv xMKl WrJeJS ßmv ^JÅKTP~ mPxKZu F IûPuÇ @PVA mPuKZ kLr S oroL TKm ‰x~h vJy jNPrr TgJÇ fJÅr VJj oMê yP~ ÊPjjKj Foj xñLfPmJ≠J ßhPv fUj ßpoj Kmru KZu, FUPjJ ßfojA KmruÇ FTAnJPm oroL TKm ‰x~h @vTr @uL ßYRiMrL, oroL TKm kLr oK\r CK¨j FmÄ fJr ßZPu kLr ojlr C¨Lj (FuJTJ~ vKmmr Ko~J kLr xJPym mPu kKrKYf, pJr V´∫JVJPr IJmMu oJ'u IJmhMu oMKyf KTZá V´∫ hJj TPrKZPuj mPu fJr ˛OKfTgJ~ CPuäU TPrPZj) k´oPM Ur @iqJfì xJijJ~ S oroL~J VJPj xMjJoV†-KTPvJrV†-ßj©PTJeJr nJKa IûuPT oJKfP~ rJUPfJÇ FojKT @\S nJKar ßhPvr oJjMPwr oMPU CóJKrf yPf ÊKj∏ ÈßhUPmKj x\jL ßfJrJ T£oJuJ yJr/ ‰x~hkMPr rfúoJuJ ˝et IuïJrÇ' ‰x~hkMrr @uJ\JuJ ... k´JYLj TJu ßgPT KxPua IûPu ‰x~hkMr KjP~ FTKa KmUqJf k´mJh k´YKuf @PZÇ k´mJhKa yu, ÈQx~hkMrr @uJ\JuJ, FT nJA'r oJoJ yCr (võÊz) @rT (Ijq) nJAP~r yJuJ (vJuJ)'Ç TgJKa Vf vfPTr @Par hvT kpt∂ IPjTaJ ßmh mJPTqr oPfJ KZuÇ fJrJ V´JPor mJAPr KVP~ TUPjJ KmP~ TrPfj jJ, ßoP~Phr KmP~S ‰x~hkMPrr mJAPr KhPfj jJÇ Foj KT FUPjJ FTJ∂ mJiq jJ yPu kJrfkPã fJrJ ßxA GKfPyqr mJAPr pJj jJÇ KT∂á V´JPor oPiq xŒTtKnK•T FPfJ mr-TPj kJPmj ßTJgJ~? ßx\jq fJrJ ˙JjL~ rLKf-ßrS~JP\r CP±t SPb, ioLt~ KmiJjPT IjMxre TPr KjP\Phr oPiq KmP~-vJKh TrPfj, TrJPfjÇ ßx\jq xŒPTtr FA y-p-m-r-u Im˙J FmÄ fJr KnK•oNPu FA k´mJPhr \jìÇ KT∂á FA IØáh rLKfr TJre FUjS IùJfÇ yPf kJPr Qx~h vJo&x CK¨j fJr TJPZ AxuJoiPot hLKãfPhr xPñ @®L~fJr mºj hO| TrPfA FA ßrS~J\ YJuM TPrKZPuj, FmÄ fJ FUPjJ ImqJyf @PZÇ yPf kJPr Ijq KTZáSÇ oiqpMPVr vKÜoJj TKm ‰x~h vJyjMPrr FTKa VJPj CóJKrf yP~PZ∏ ÈIJPV KZuJ oJoJ vÊz KkPZ yAuJ nJA/ KvUJA~J mM^JA~J mPº mJjJAuJ ßmS~A'Ç VJPjr nJPmr Knjú Igt yPuS mJAPrr ßUJuPxr xPñ ‰x~hkMPrr oJjMPwr IJfìL~fJr xPñ pPgÓ Kou rP~PZÇ CbPuJPr u§Pjr \ôr ... ÈCbPuJPr u§Pjr \ôr \JVJ-\Ko KmKâ Tr, fJzJfJKz kJxPkJat Tr KhjPfJ VA~J pJ~'Ç FKa KfuT vJyJrkJzJr vJy TJoJPur mÄvir TKm~Ju ßfRKrx Ko~J TJoJKur Kmv vfPTr ZP~r hvPT ßuUJ FTKa KmUqJf VJjÇ IqJŒuP~Po≤ nJCYJPr fUj KxPuaLPhr u§Pj @xJr iMo ßuPVPZÇ 11Ka CkP\uJ KjP~ VKbf mftoJj xMjJoV† ß\uJr k´mJxL-k´iJj gJjJ yPò \VjúJgkMr S ZJfTÇ 8Ka ACKj~j KjP~ VKbf \VjúJgkMr CkP\uJ ßgPT KmuJPf @Pxj oNuf” ∏ 3jÄ KorkMr ACKj~j, FmÄ ÈoJoJ-nJVjJr ACKj~j' KyPxPm UqJf 7jÄ ‰x~hkMr-vJyJrkJzJ ACKj~Pjr ßuJT\jÇ FrJ fUj ßgPT @ÄKvTnJPm kNmt u§j FmÄ mqJkTnJPm xJ§JruqJ§ mxmJx TPrjÇ mftoJPj uMaj, xJCgJŒaj, oqJjPYˆJr, KjCTqJxu, xJCgKvflxy IjqJjq vyPrS Fr Km˜íKf WPaPZÇ krmfLtTJPu FPhPvr AKoPV´vj @APj mJr mJr kKrmftj @xJr TJrPe KmuJPf ˙J~LnJPm @mJxj VzJr xy\ CkJ~ KZu KmP~ TrJÇ lPu ‰x~hkMr ßgPT @xJ ‰x~hVe kPzj KmkJPTÇ fJrJ fUj mJiq yP~A ÊiM ‰x~hkMPrr mJAPrA j~, IgtJ“ ‰x~h vJo&x CK¨Pjr oPfJ ‰x~hPhr mJAPrS KVP~ KmP~ TPr KmuJPf @mJxj VPzjÇ Kmv vfPTr wJPar hvPT FmÄ fJrS @PV uÛr KyPxPm pJrJ FPxKZPuj fJrJ KZPuj ßUPa-UJS~J oJjMwÇ KT∂á Kmv vfPTr ßvw, FmÄ FTMv vfPTr k´go KhPT pJrJ @Pxj fJrJ k´J~ xTPuA CóKvKãfÇ F fJKuTJr oPiq TKm, xJÄmJKhT, xJKyKfqT, rJ\jLKfKmhxy IjqJjq ßkvJ\LmLS KZPujÇ FPhr IPjPT ßhPv gJTPfA UqJKfr IKiTJrL KZPujÇ FA xTu @PuJKTf fÀe KoPu 2015 xJPu Vbj TPrj, ÈQx~hkMr pMmTuqJe kKrwh'Ç FA kKrwPhr FTKa k´TJvjJr jJo ÈYJrenëKo ‰x~hkMr'Ç Vf TP~T Khj @PV xJ¬JKyT xMroJ IKlPx FA hOKÓjªj oqJVJK\jKa @oJr ßYJPU kPz, FmÄ IPjTaJ ßYP~ kzJr \jq KjP~ @KxÇ TJre, @oJr ‰x~hkMrL mºá-mJºmPhr xÄUqJ k´J~ IVeLfÇ fJr Skr oqJVJK\Pjr k´òhKaPf rP~PZ @oJPhr \JfL~ ˛OKfPxRPir k´KfTL TJbJPoJÇ @orJ

07951 478 557

xJiJref” xÄW-xKoKfèPuJr oqJVJK\j ßpnJPm ßhPU @xKZ fJ ßgPT FKa IPjTaJ KnjúÇ oqJVJK\jKaPf rP~PZ FTKa Yo“TJr xŒJhTL~Ç xmPvPw xNKYk© ßhPU oPj yP~PZ FKa ÊiM kzJr, FmÄ \JjJr \jqA j~, mrÄ TJP\ uJVJPjJr oPfJ pPgÓ oJu-oxuJS @PZÇ ÊiM fJ'A j~ oqJVJK\jKaPf @PZ ‰x~hkMr V´JoPTKªsT 14Ka ßZJamz k´mº, ˛OKfTgJ, fgqTgJÇ @PZ TKmfJ, V· S ZzJÇ k´mº, ˛OKfTgJ S fgqTgJèPuJ KuPUPZj ∏ lrLh @yoh ßr\J, ‰x~h jJyJx kJvJ, ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, ‰x~h oMyJK¨x @yoh, IiqJkT ßoJ. xJPuy @yoh, ‰x~h @mMu TJPvo, oKuäT vJTár S~JhMh, ‰x~h xM\Jf @uL, xM\J CuäJy fJuyJ, ‰x~h vJy ßxKuo @yPoh, oJÊT AmPj @Kjx, ‰x~h ßr\S~Jj @yPoh, ßoJ. xJK\hMr ryoJj FmÄ ‰x~h oJoMj @yohÇ FèPuJ kzPu ImvqA ‰x~hkMrPT k´J~ \JjJ yP~ pJ~Ç KT∂á IPjT KTZáA \JjJ y~ jJÇ ßpoj ‰x~h vJoxMK¨j @xPu ßT? F xŒPTt oqJVJK\jKaPf k´oJeq ßTJPjJ fgq ßjAÇ ChJyre KyPxPm muPf YJA oqJVJK\jKaPf IiqJkT lrLh @yoh ßr\Jr FTKa mz S fgqmÉu k´mº rP~PZÇ KT∂á KfKjS IùJf TJrPe ‰x~h vJoxMK¨j xŒKTtf GKfyJKxT fgq IPjTaJ ßTRvPu FKzP~ KVP~ fJPT yprf vJy \JuJPur xñL KyPxPm CPuäU TPrPZjÇ KbT FTAnJPm, Qx~h oMyJK¨x @yohS fJr k´mPº IPjT Kmw~ fáPu @jPuS \VjúJgkMPr AxuJo k´YJr xŒPTt KuUPf KVP~ IPjTaJ k´YKuf TJKyjLr @v´~ KjP~PZjÇ KmuJPf ‰x~hkMPrr oJjMPwr vÜ Im˙Jj rP~PZ FUJjTJr oNuiJrJr rJ\jLKf, ßhvL~ rJ\jLKf, xJÄmJKhTfJ S xJKyfq\VPfÇ FPãP© ÈxJÄmJKhTfJ~ ‰x~hkMr' KvPrJjJPo ‰x~h xM\Jf @uLr xoO≠ ßuUJKa ZJzJ F irPer @r ßTJPjJ ßuUJ ßjAÇ ÈdJTJ KmvõJKmhqJu~ FmÄ ‰x~hkMr' KvPrJjJPo ßuUJ k´mºKaPf ‰x~h vJy ßxKuo @yoh KuPUPZj, Í6070-Fr hvPT ‰x~hkMPrr TíKfx∂Jj, KmUqJf \KohJr orÉo ‰x~h @mMu mvPrr ßZPu orÉo ‰x~h vJy \JoJu ßYRiMrL FA dJTJ KmvõKmhqJuP~r TíKf ZJ© KyPxPm oMKÜpMP≠ ßjfífô KhP~KZPuj (kO.39)Ç" mJTqKa ßpoj hMmu t S hMPmtJiq, ßfoKj fgqKaS xKbT mPu oPj y~ jJÇ TJre, oMKÜpM≠ ÊÀ yP~KZu 1971 xJPur 25 oJPYtr KhmJVf oiqrJPfr kr ßgPTÇ fJrkr ßgPTAPfJ KfKj KjPUÅJ\Ç fJ yPu oMKÜpMP≠ ßjfífô ßhmj TLnJPm? oJÊT AmPj @Kjx FT\j vKÜoJj TKm S ßuUTÇ KT∂á fJr ßuUJKaS UK§fÇ oqJVJK\jKaPf IJPrJ rP~PZ ‰x~h vJyLPjr TKmfJ, KhuM jJPxrr ZzJ S IJyoh oP~P\r V·Ç @oJr hOKÓPf oqJVJK\jKar @PrTKa hMmu t KhT yPò∏ IoMPTr mJeLfoMPTr mJeL KhP~ ijq ymJr k´PYÓJÇ \JKj jJ, @orJ TUPjJ FA ˙Nu ßrS~J\ ßgPT IJPhR ßmKrP~ @xPf kJrPmJ KT jJ? fPm yqJÅ, FA xTu xMiL\j pKh @KgtTnJPm IgmJ Ijq ßTJPjJ irPer xJyJpq KhP~ gJPTj fJ yPu Knjú TgJÇ Yo“TJr k´òPhr ßYRrJKv kOÔJr ^T^PT ZJkJ hOKÓjªj F oqJVJK\jKaPf oMhes k´oJh UMmA ToÇ oqJVJK\jKaPf ßmv KTZá CPuäUPpJVq ZKm mqmyJr TrJ yP~PZ ∏ ßpoj ‰x~hkMr ‰x~hL~J vJoKx~J @Kuo oJhsJxJ, oJèrJ jhL, ‰x~hkMr ßyJxJAKj~J yJKlK\~J hJÀu yJKhx aJAPau oJhsJxJ, yprf vJy ‰x~h vJoxMK¨j (r.)-Fr hrVJy \JPo oxK\h, ‰x~hkMr kJAua CóKmhqJu~, oroL TKm kLr oK\rCK¨j @yoPhr Kj\ yJPf jJVKr yrPl ßuUJ kÅKM g, ÈvJyJhJPf mM\VM Jt j' AfqJKh AfqJKhÇ FT\j kJbT ßuUJèPuJr xPñ xPñ ZKmr kg iPr IjJ~JPx ‰x~hkMr WMPr @xPf kJrPmjÇ oqJVJK\jKar xŒJhT: K\~JCu AxuJo ‰x~h S oMyJÿh TJoÀu AxuJoÇ xŒJhTo§uLr CkPhÓJ: ‰x~h xJPhT @yohÇ kKrT·jJ: @yoh oP~\Ç k´òh: jJPl @jJo, FmÄ Kc\JAj: yr√JÇ kKrPvPw muPmJ, xJKmtT KmPmYjJ~ KmuJf ßgPT APfJkNPmt k´TJKvf oqJVJK\jèPuJr fáujJ~ FKa FTKa KnjúoJ©Jr, FmÄ Kj”xPªPy k´go xJKrr oqJVJK\jÇ FnJPm k´PfqT V´JPor AKfyJx S GKyfqKnK•T oqJVJK\j pfA ßmr yPm, @oJPhr xKbT AKfyJx KjotJe ffA xy\ yPmÇ AKfyJPxr k´P~J\Pj FKa xÄrãe TrJr oPfJ FTKa TJV\Ç fgqxN©:

1. Hunter, W W (1879). A Statistical Account of Assam, Vol. 2, Trubner & Co., London, p.331.

2. @uL, ‰x~h oMfJt \JÇ 1988Ç yprf vJy \JuJu S KxPuPar AKfyJxÇ ACKjnJKxtKa ßk´x KuKoPac, ßrcâx KmKflÄ, 114 oKfK^u, dJTJ-1000, kO.-26Ç 3. bJTár, mrLªsjJgÇ1389Ç xûK~fJÇ KmvõnJrfL V´∫jKmnJV, TKuTJfJÇ kO.-5067Ç 4. KnPu\ cJAP\ˆÇ 1999Ç ßxP¡’r/IPÖJr xÄUqJÇ 130 KvruqJ¥ ßrJc, u¥j, cKmäC9Ç kO.-142Ç ßuUT: VPmwTÇ

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj


AxuJo

12 - 18 April 2019

TáÀKYkNet KnKcS S kPetJV´JKl ßoJyJÿh @mMu ßyJxJAj UJj (ßvw IÄv) ßVJkj Im˙J~ rJæPT n~ TrJ: @uäJy fJ'uJPT jJ ßhPU KmvõJx TrJr @PrTKa mz Igt yPuJ, @kKj pUj FTJ gJPTj fUj fJÅPT n~ TrJ F TgJ oPj TPr ßp, KfKj @oJr xTu ßVJkj FmÄ SPkj ffkrfJ kptPmãj TrPZj, F \jq @oJPT TKbj \mJmPhKyfJr xÿMULj yPf yPm, F n~A yPuJ @xu n~Ç KpKj fJÅPT FTJTL gJTJm˙J~ n~ TrPmjÇ mJxJ~ FTJ, mJgÀPoFTJ, ßmcÀPo FTJ pUj gJPTj G xo~ KT n~ TPr @uäyPT oJPjj, jJKT G xo~ fJÅPT lJÅKT ßhj? F n~ \JV´f TrJr CP¨Pvq KfKj mPuPZj ÍPp mJ pJrJ ßVJkPj gJTJm˙J~ fJÅPhr rJæPT n~ TPr YuPm, fJPhr \jq rP~PZ kKrkNet ãoJ S KmrJa KmKjo~ kJmJr ßWJwjJ" (oNuT: 12)Ç TJuJPo yJKTPor xNrJ mJTôJrJr 2 jÄ @~JPf @uäJy muPZj, FKa Gxm oM•JTLjPhr \Pjq FTho KmÊ≠ ßyhJP~Pfr KTfJm, pJrJ @uäJyPT jJ ßhPU VJP~mLnJPm KmvõJx TPrPZ, jJoJ\ TJP~o TPrPZ, @r fJPhrPT pJKTZá ßhS~J yP~PZ fJ ßgPT fJrJ UrY TPrPZ; fJrJAk´TífKyhJP~Pfr Ckr KbPT @PZ FmÄ fJrJA yPò k´Tíf xlu oMKojÇ ßYJPUr ßU~JjPfr mqJkJPr K\ùJxJmJh: KfKjPYJPUr ßU~JjPfr mqJkJPr K\ùJxJmJh TrPmj mPuS ÉKv~Jr TPrPZj, KfKj \JPjj ßYJPUr YáKr FmÄ I∂Prr FTJ∂PVJkj Kmw~SÇ (VJKlr: 19) @uäJy pJ AòJ KoKaP~ ßhj FmÄ pJ AòJ myJu rJPUj FmÄ oNuV´∫ fJÅr TJPZA rP~PZÇ (rJ'h: 39) fJZJzJ @uäJy Ijq© mPuPZj, Py @oJPhr kJujTftJ, @kKj ßfJ \JPjj @orJ pJ KTZá ßVJkPj TKr FmÄ pJ KTZá k´TJPvq TKrÇ@uäJyr TJPZ kOKgmLPf S @TJPv ßTJj KTZáA ßVJkj j~ (xNrJ AmsJyLo: 38), xmKTZáA fJÅr ßVJkj TqJPorJ~ irJ kPz pJPm ?PxKhjÇ rJ˜Jr ßVJkj TqJPorJ~ pKh Kkc ßoPk csJAnJrPT kP~≤ KhPf oJjMPwr KcK\aJu mqm˙J gJTPf kJPr, fJyPu KpKj KcK\aJPur xOKÓ TftJ, fJÅr \jq ßfJ xLoJ u–WjTJrLPT kJTzJS TrJ FTho xy\Ç ?PYJPUr xJoPj Tíf TPotr KnKcS iKrP~ KhPu I˝LTJr TrJ KT

x÷m yPm ßxKhjÇ ßxKhj fJr KmYJr TJpqt ßTC FzJPf kJrPm jJ: @uäJy fJuJ TárIPjr KmKnjú \J~VJ~ mPuj, ßpKhj k´TJv TPr ßhPm fJPhr K\ymJ, fJPhr yJf S fJPhr kJ, pJ KTZá fJrJ Trf (xNrJ jNr:24)Ç @uäJy fJuJ @PrJ mPuj, ßpKhj @uäJyr v©∆PhrPT IKVúTáP§r KhPT ßbPu ßjS~J yPmÇ FmÄ SPhr Kmjqó TrJ yPm KmKnjú hPuÇ fJrJ pUj \JyJjúJPor TJPZ ßkRÅZJPm, fUj fJPhr TJj, Yãá S fôT fJPhr Tot xŒPTt xJãq ßhPmÇ fJrJ fJPhr fôTPT muPm, ßfJorJ @oJPhr KmkPã xJãq KhPu ßTj? fJrJ muPm, ßp @uäJy @\xm KTZáPT mJTvKÜ KhP~PZj, KfKj @oJPhrPTS @\mJTvKÜ KhP~PZjÇ KfKjA ßfJoJPhrPT k´gomJr xOKÓ TPrPZj FmÄ ßfJorJ fJÅrA KhPT k´fqJmKftf yPmÇ ßfJoJPhr TJj, Yãá FmÄ fôT ßfJoJPhr KmkPã xJãq ßhPmjJ iJreJr mvmftL yP~, PfJorJ fJPhr TJPZ KTZá ßVJkj TrPf jJÇ fPm ßfJoJPhr iJreJ KZu ßp, ßfJorJ pJ Tr fJr IPjT KTZáA @uäJy \JPjj jJÇPfJoJPhr kJujTftJ x’Pº ßfJoJPhr F iJreJA ßfJoJPhrPT ±Äx TPrPZÇ lPu ?PfJorJ ãKfV´óPhr I∂ntáÜ yP~ ßVZÇIf”kr pKh fJrJ xmr TPrS, fmMS \JyJjúJoA fJPhr @mJx˙uÇ @r pKh fJrJ SprUJyL TPr, fPm fJPhr Spr TmMu TrJ yPm jJ (xNrJyJ-oLo@xxJ\hJy: 19-24)Ç @orJ xmJA ßmJi y~ xNrJ mMÀP\r F @~JfKa \JKj ëíAjúJ mJfxJ rJKæTJ uJvJhLh...IgtJ“ë@uäJy fJ'uJr kJTzJS UMmA TKbj, ßxKhj fJr kJTzJS ßgPT kJKuP~ pJmJr kg gJTPmjJÇKfKj @PrJ mPuj,@\ @Ko fJPhr oMPU ßoJyr FÅPa ßhm fJPhr yJf @oJr xJPg TgJ muPm FmÄ fJPhr kJ fJPhr TífTPotr xJãq ßhPm (xNrJA~JxLj: 65)Ç yJhLPxr nJwq: xJyu Kmj xJíh ßgPT mKetf∏ rJxNu (x:) mPujPp mqKÜ @oJPT fJr ßhPyr hMhJÅKz S hMkJP~r oJpUJPjr Iñ (K\øJS uöJ ˙Jj) ÆP~r ßylJ\Pfr hJK~fô ßjmJr S~JhJ ßhPm, @Ko jmL (xJ:) xrJxKr fJr \JjúJPfr hJK~fô ßjm

(mMUJrL: 6109, KTfJmMr KrTôJTô)Ç @mM ÉrJ~rJ ßgPT mKetf rJxNu (xJ:) @PrJ mPuj, ÍBoJPjr x•PrrS IKiT vJUJ rP~PZ, uöJ-vro yPuJ fJr Ijqfo Iñ (mMUJrL S oMxKuo)Ç mMUJrL S oMxKuPor Ikr FT metjJ~ rP~PZ∏ xJyJmL AorJj Kmj ÉxJAj ßgPT mKetf, \QjT xJyJmL fJr nJAPT uöJr mqJkJPr m` KfrÛJr TrKZu, FojKT muKZu ßp, ßfJoJr IKf uöJ IPjT ßãP© ITuqJe mP~ @jPZÇ Foj xo~ rJxNu (xJ:) kJv KhP~ IKfâo TrKZPuj FmÄ fJPhr TPgJkTgj ÊPj muPuj, ÍfJPT ßZPz hJS, ßTj jJ uöJ ßfJ BoJPjrA Iñ" IgtJ“ uöJ gJTJ nJuÇ xJyJmL @jJx (rJ:) metjJ TPrPZj, rJxNu (xJ:) mPuPZj, k´PfqT (jmLr) ÆLPjr oPiq C•o YKr© KZu, @r AxuJPor C•o YKr© yPò yJ~J mJ uöJ-vroÇ (AmPj oJ\Jy: yJxJj yJhLx)Ç Ikr ßr~JS~JPf rP~PZ, xJyJmL AorJj Kmj ÉxJAj (rJ:) ßgPT mKetf, rJxNu (xJ:) mPuPZj, uöJ-vro TuqJe ZJzJ Ijq KTZá mP~ @Pj jJ (mMUJrL-oMxKuo)Ç rJxNu (xJ:) ßgPT @PrT metjJ~ kJS~J pJ~ ßp, yJ~J-Fr kMPrJaJA yPò TuqJe (oMxKuo)Ç KjrJvJr oPiq @vJr @PuJ/mJÅYJr kg: IfFm oJjMPwr oPiq @uäJyr mqJkJPr vrouöJ gJTJ ßTmu nJuA j~, mrÄ \JjúJPf pJS~Jr \jq fJr ßmvL @TJ⁄J gJTJ CKYf ßTj jJ, @uäJy fJ'uJ mPuPZj, ßTC \JPj jJ fJr nJu TífTPotr \Pjq KT KT j~j-\MzJPjJ k´KfhJj uMÑJK~f rP~PZ (\JjúJPf), oMKoj mqKÜ KT lJPxPTr IjM„k yPf kJPr? jJy, fJrJ CnP~ xoJj j~Ç pJrJ BoJj @Pj S x“Tot TPr, fJPhr \Pjq IPkãJ~ rP~PZ fJPhr TífTPotr lu˝„k KYrKjmJx \JjúJf (xNrJ xJ\hJy: 17-19)Ç xMfrJÄ pJrJ FTJTL Im˙J~S @uäJyPT VJP~mLnJPm n~ TPr S krTJPu kMrÛíf yS~Jr k´Y§ @vJ ßkJwj TPr, fJPhr \jq TKfk~ krJovt ßrPU @oJr mãoJj F KuUJKar AKf aJjPf YJAÇ krJovt: pJrJ oj ßgPT KmvõJx TPrj ßp, rJæ fJPhrPT 31 kOÔJ~

vPmPorJ\ S fJr KvãJ ßoJ. vJoxMu AxuJo xJKhT oJjm\JKfr IjMko @hvt rJxMPur (xJ.) Ijqfo ßoJP\\Jr oPiq ßorJP\r WajJ CPuäUPpJVqÇ kKm© r\m oJPxr 26 fJKrU rJPf @u›JyfJ~JuJ y\rf rJxMPur (xJ.) xPñ xJãJPfr \jq KmPvw mqm˙JkjJ TPrjÇ GKfyJKxT ßxA xlrPTA kKm© uJAuJfMu ßorJ\ muJ y~Ç ßorJ\ v»Ka @rKmÇ vJK»T Igt D±tVoj, @TJvkPg Ãoe TrJ AfqJKhÇ kKm© r\m oJPxr 26 fJKrU rJPf rJxMPur (xJ.) CPÿ yJKjr (rJ.) Wr ßgPT kKm© jVrL oÑJ vKrPlr oJxK\hMu yJrJo ßgPT ß\À\JPuPor oJxK\hMu @TxJ yP~ \JV´f Im˙J~ @rPv @K\Po ßkRÅPZ @u›Jyr KhhJr uJn TrJA kKm© ßorJ\Ç FA ßorJ\ rJxMPur (xJ.) Ijqfo ßvsÔ ßoJP\\JÇ @u›JyfJ~JuJr ryPxqr I∂ ßjAÇ rJxMPur (xJ.) oJiqPo KTKû“oJ© CPjìw TPr oJjm\JKfPT ßhUJjÇ ßTJr@Pj xMrJ mKj AxrJAPu @u›JyfJ~JuJ ArvJh TPrj- KfKj kro kKm© oKyoJo~ x•J, KfKj ˝L~ mJªJPT fJr KjhvtjèPuJ ßhUJPjJr \jq rJK©TJPu Ãoe TKrP~PZj oxK\Ph yJrJo ßgPT oxK\Ph @TxJ kpt∂Ç pJr YJrKhPT @Ko mrTf hJj TPrKZ, pJPf @Ko fJPT TMhrPfr KTZM Kjhvtj ßhKUP~ KhAÇ KjÁ~ KfKj kro vsmeTJrL S hvtjvLuÇ yJKhx vKrPlr metjJ IjMpJ~L kKm© ßorJP\r

rJPf rJxMu (xJ.) CPÿ yJKj KmjPf @mM fJKuPmr (rJ.) WPr WMKoP~KZPujÇ ybJ“ y\rf K\mrJAu (@.) @Voj TPrj FmÄ rJxMuPT (xJ.) oxK\Ph yJrJPo KjP~ pJjÇ ßxUJPj fJÅr kKm© mMT ßoJmJrT KmhLet TPr \o\o TNPkr kJKj KhP~ KxjJ ßoJmJrT iMP~ kKrÛJr S vKÜvJuL TrJ y~Ç rJxMuPT (xJ.) Fr kNPmt I∂f KfjmJr FojaJ TrJ yP~KZuÇ If”kr ßxUJj ßgPT KfKj 'PmJrJT' jJoT FT GvL mJyPj YPz mJ~fMu ßoJTJ¨JPx CkK˙f yP~ xm jmLPT KjP~ KfKj AoJoKfr oJiqPo hMA rJTJf jJoJ\ @hJ~ TPrjÇ fJrkr ßmJrJPT YPz x¬o @xoJPjr 'KZhrJfMu oMjfJyJ' kpt∂ D±tVoj TrPf gJPTjÇ FPTT @xoJj IKfâo TPr FPTT jmLr xPñ xJãJ“ TPrj FmÄ ßxUJPj rJxMuPT (xJ.) mJ˜Pm rJPæ TJKro \JjúJf S \JyJjúJo ImPuJTj TrJjÇ mJ~fMu oJoMr kpt∂ y\rf K\mrJAu (@.) rJxMPur (xJ.) xlrxñL KZPujÇ fJrkr rJxMu (xJ.) fJPT ßrPU 'rlrl' jJoT @PrTKa @xoJKj mJyPj YPz fJoJo \JyJPjr xíKÓTftJ oyJj @u›Jyr hrmJPr yJK\r yjÇ PorJP\r rJPfA rJxMPur (xJ.) CÿPfr Skr @u›JyfJ~JuJ 50 S~JÜ jJoJ\ lr\ TPr ßhjÇ krmftLTJPu rJxMu (xJ.) mJrmJr @PmhPjr kKrPk´KãPf @oJPhr \jq ‰hKjT kJÅY S~JÜ jJoJ\ lr\ TPr ßhjÇ @r FA jJoJ\ AxuJPor kJÅYKa ßrJTPjr Ijqfo FTKa ßrJTjÇ kKm© ßorJP\r rJPf mJªJr \jq jJoJP\r KjPhtv rP~PZÇ FZJzJ vPmPorJP\ 14

hlJ ßWJweJ TrJ yP~PZ, pJ ßTJPjJ mqKÜ oJjPu ßx xMUL yPm; kKrmJr oJjPu fJrJ xMUL yPm; xoJ\ oJjPu ßx xoJ\ xMUL yPm; rJÓs oJjPu xMU-xoíK≠ @xPmÇ pJr k´goKa yPuJ- @u›Jyr xPñ TJCPT vKrT TPrJ jJ, fJyPu fMKo KjKªf S IxyJ~ yP~ kzPmÇ @r ßfJorJ ßTmu @u›JyrA mPªKV TPrJ (xMrJ mKj AxrJAu, 22)Ç KÆfL~ hlJ- mJmJ-oJr xPñ nJPuJ mqmyJr TPrJÇ fJPhr FT\j mJ CnP~ mí≠ Im˙J~ pKh ßfJoJPhr xJoPj CkjLf y~, fJyPu fJPhr xPñ Cy&? v»Ka kpt∂ TPrJ jJÇ fJPhr ioPTr xMPr \mJm KhS jJ; mrÄ fJPhr xPñ optJhJ xyTJPr TgJ mPuJÇ fJPhr xJoPj Kmj~L ßgPTJ @r ßhJ~J TrPf gJPTJ∏ 'Py @oJr k´KfkJuT, fJPhrPT ßfoKjnJPm uJujkJuj TPrJ, ßpoKj fJrJ ‰vvPm @oJPhr uJujkJuj TPrPZj' (xMrJ mKj AxrJAu, 23-24)Ç fífL~ hlJ- ßfJoJPhr TífTPotr \jq @u›Jyr TJPZ fSmJ TPrJ, fJyPu @u›Jy ßfJoJPhr IkrJi ãoJ TPr ßhPmjÇ KjÁ~A @u›Jy ßfJoJPhr oPjr Umr \JPjj (xMrJ mKj AxrJAu, 25)Ç YfMgt hlJ@®L~-˝\jPT fJPhr IKiTJr hJS @r oMxJKlrPhr yT @hJ~ TPrJ (xMrJ mKj AxrJAu, 26)Ç kûo hlJ- Ikmq~ TPrJ jJ, KjÁ~A Ikmq~TJrL v~fJPjr nJA @r v~fJj ˝L~ k´KfkJuPTr k´Kf ITífù (xMrJ mKj AxrJAu, 27)Ç FnJPm 14Ka Kmw~ xMrJ mKj AxrJAPu Km˜JKrf FPxPZÇ fJ ß\Pj @orJ @ou TKrÇ fJPfA xlu yPm vPmPorJ\Ç

19

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

Friday, 12 April Fajr 4:50 Sunrise 6:08 Zuhr 01:06 Asr 5:44 Maghrib 7:57 Isha 9:19 Saturday, 13 April Fajr 4:48 Sunrise 6:06 Zuhr 01:05 Asr 5:45 Maghrib 7:58 Isha 9:21 Sunday, 14 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:45 6:04 01:05 5:46 8:00 9:23

Monday, 15 April Fajr 4:43 Sunrise 6:02 Zuhr 01:05 Asr 5:48 Maghrib 8:02 Isha 9:25 Tuesday, 16 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:40 6:00 01:05 5:49 8:03 9:27

Wednesday, 17 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:38 5:58 01:04 5:50 8:05 9:30

Thursday, 18 April Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:35 5:55 01:04 5:51 8:07 9:32

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

12 - 18 April 2019

Surmanews

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Restaurant for Sale

Takeaway for Sale

A fully licensed Indian restaurant is for sale in a village of Kent, it’s only restaurant in the village. half an hour driving distance from London. It has 60 seats. New well equipped cooker fitted with new tandoori. Fully air conditioned. Good turnover £4.5k to £5k per week. 17 years lease remaining. Rent and lates 20,000. Three bed accommodation on top of the restaurant is included in the rent. Separate access for the flats round the back. Price £50k (O N O) Only interested buyers call for further information please. Contact: Ifty on 07711 837 418 24/04/19

Weelky Takings £5,500. Annual Rent & Rates £9,000. Renewable lease. Good Location - Clapton, London. Contact: Mr. Habibur Rahman: 07539 649 020 Mr. Mohibul Hassan: 07921 104 553

Indian Takeaway for Sale

Indian Takeaway for Sale

12/04/19

Large Indian Takeaway with ample kitchen space, storage rooms, shed, rest room & secure back yard. 23 year lease includes 2 bedroom flat with rental income £9000. Shop income £3,500. Just £12000 Annually rent to pay, big shop front with room to expand and two garages and free car park. First to see will buy £50,000 location Vigo Village, Meopham 07931 549 397

A thirty two years old running Indian Takeaway in Lewisham area is for sale. It has an open lease for 12 years; yearly rent is £12360.00 only, no rates. Weekly turnover £2,000 - £2,200. Food hygiene rating is five (5). Good business, price is negotiable. A3 permission including basement. Only interested buyers please contact: Abdul Baten: 07506 844 481 Ariful Islam: 07577 417 014 29/04/19

Restaurant For Sale

Restaurant For Sale

12/04/19

35 Seater Indian Restaurant for sale, in Benfleet, Essex. Rent & rate 16k. Weekly takings approx 3k. 2 bed flat included, rented £800 per month. Secure 18 year lease. Selling due to management issues. £35k ono Contact after 6pm Mr. Uddin 07533 583 402

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

31/05/19

Fully refurbished a running Indian Restaurant for long lease Situated in High Street, Droitwich, Worcestershire Two bedroom flat with separate entrance 21 years lease 3 years rent review For more information please ring : 07711 878 764 22/04/19

Indian Takeaway For Sale

Indian Takeaway for sale in Brentwood area Essex. Rent £15,000, No Rate. Turnover- minimum £3,500, no online business. Rent review every 5 years. Open lease, 5 years remaining. Can be justified before buying. Price £75,000 Contact: 07886505288

12/04/19

Indian Takeaway For Sale

Newspapers, Magazines, Books

020 7041 9494 IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ

Indian Takeaway located in very busy residential area New Ash Green Longfield Kent off A2 before M25 junction. Taking £3,000+p/w rent £8,000p/a 8 years open lease. Quick sale. For more information please contact Raju: 07984 369 812 Noyon: 07478 888 559 Shah: 07939 466 148 31/05/19

Classifieds

❚ 1 week - £50 2 weeks - £80 ❚ 3 weeks - £120 4 weeks - £130 ❚ 6 WEEKS @ £150 + 6 months ❚ newspapers FREE. ❚ 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com


12 - 18 April 2019

Surmanews

WWW.

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A

MAC

Solicitors

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

rJ KmFjKk uJr lÅJPh KhvJyJ oPiq rJ~?

oJo Jr oJouJ~ 9 @VPˆr ßjf PyKn~qJr 33 Km Ju Jv x FK≤ ß Pl∑¥PT UMj

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

ßoP~r m~ P~ IKnpMÜ TrJr hJ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr ßmKv pgJpg L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx aJKr r k´KfPrJP ßrPU IJPrJ ßoP~ KmiJj Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo ßxPâ KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx mtyJPur TgJ jJPoA ßyJT KmFjKk Ja muPfS ßn J∂ßp hJKm &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL Ki uLVYNz @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e Km at TqJaJrJxt KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô pKh ksiJjoπLr kZª jJ IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•

iJ~T’ jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ YÑPr

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £35.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

IJ∂\tJKfT

12 - 18 April 2019

KuKm~Jr xÄWPwt FmJr KmoJj yJouJ 8 FKk´u - KuKm~Jr rJ\iJjL K©PkJKur hKãeJÄPv KmoJj yJouJ YJKuP~PZ KuKm~Jr kNmtJûPur ßxjJmJKyjLÇ VfTJu ßrJmmJr FA yJouJ YJuJPjJ y~Ç ˙JjL~ mJKxªJPhr mrJf KhP~ mJftJ xÄ˙J r~aJPxtr FT k´KfPmhPj F fgq \JjJPjJ y~Ç ˙JjL~ FT mqKÜ \JjJj, FTKa KmoJjPT yJouJ YJuJPf ßhPUPZj KfKjÇ FuFjFr oMUkJ© @yPoh KoxoJKr mPuj, xJoKrT IKnpJPj k´gomJPrr oPfJ KmoJjmJKyjL IÄv KjP~PZÇ K©PkJKur ßTPªs KmoJjmªr xzT KjrJkh TrPf UMmA xlu IKnpJj kKrYJujJ TPrPZÇ KuKm~Jr kNmtJûPur UKulJ yJlfJPrr KuKm~Jj jqJvjJu @Kot mJKyjL (FuFjF) kNPmtr k´vJxjPT xogtj TrPZÇ fJrJ @∂\tJKfTnJPm ˝LTíf KuKm~Jr xrTJPrr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZÇ Vf x¬Jy ßgPT kKÁPo K©PkJKur KhPT IV´xr yPò fJrJÇ 2011 xJPu oM~JÿJr VJ¨JKlPT ãofJYMqf TPr yfqJr kr ßhvKar mJKxªJrJ xrTJr S xrTJPrr xoJ∂rJunJPm YuJ kNmtKnK•T FuFjF mJKyjLr oPiq ãofJ hUPur uzJA ßhPU @xPZÇ Vf ÊâmJr K©PkJKur @PVr @∂\tJKfT KmoJjmªPr xÄWPwtr WajJ WPaÇ yJlfJPrr FuFjF SA Khj ßvw rJPfr KhPT ßxUJPjr Kj~πe ßj~Ç FuFjFr oMUkJ© S ßxUJjTJr mJKxªJrJ F fgq \JjJjÇ xrTJKr mJKyjLr hJKm, @PVr SA KmoJjmªr fJrJ @mJr hUPu KjP~PZÇ \JKfxÄWáxoKgtf KuKm~Jr ßk´KxPcK¿ TJCK¿Pur ßY~JroqJj S ßhvKar k´iJjoπL lJP~\ oM˜lJ @u ßxrJ\ (59) S yJlfJPrr oPiq xoP^JfJ ßYÓJ TPrKZu \JKfxÄWxy kKÁoJ ßhvèPuJÇ fJÅrJ hM\j Vf oJPx hMmJAP~ FT ‰mbPT ãofJ nJVJnJKV KjP~ @PuJYjJ TPrKZPujÇ yJlfJPrr k´Kf Koxr S xÄpMÜ @rm @KorJPfr

xogtj rP~PZÇ \JKfxÄPWr fgq IjMxJPr, ßhv hMKa ßgPT xJoKrT xyJ~fJ ßkP~ gJPTj yJlfJrÇ xmtPvw kKrK˙Kf KjP~ kKÁoJ ßhvèPuJr xPñ xÄpMÜ @rm @KorJfS CPÆV k´TJv TPrPZÇ rJKv~J \JKjP~PZ, fJrJ yJlfJPrr

kKÁomPñ fíeoNPur @xj ToPZ?

9 FKk´u - nJrPfr ßuJTxnJ KjmtJYj @VJoL míy¸KfmJr ßgPT ÊÀ yPòÇ FA KjmtJYjPT xJoPj ßrPU ßhvKar KmKnjú xÄ˙J \jof xoLãJ TPrPZÇ xÄ˙JèPuJ mPuPZ, FmJr kKÁomPñ vJxT hu fíeoNPur @xj ToPZÇ FA rJP\q KmP\Kkr @xj mJzPZÇ pKhS fíeoNu ßj©L mJrmJr ßWJweJ KhP~PZj, FA rJP\qr 42 @xPjA fJÅrJ FTTnJPm K\fPf YPuPZjÇ Vf 8 FKk´u, ßxJomJr rJPf aJAox jJC S KnFo@r-Fr ßpRg xoLãJ k´KfPmhPj muJ y~, kKÁomPñ fíeoNPur @xj ToPZÇ mJzPZ KmP\Kkr @xjÇ

mJo hu ßTJPjJ @xj kJPò jJÇ xJrJ ßhPv TrJ xoLãJ~ muJ yP~PZ, FmJrS ßTPªs ßoJKh xrTJr VzPmÇ aJAox jJC S KnFo@r mPuPZ, kKÁomPñr 42Ka @xPjr oPiq FmJr fíeoNu ßkPf kJPr 31Ka @xjÇ KmP\Kk ßkPf kJPr 9Ka @xjÇ TÄPV´x ßkPf kJPr 2Ka @xjÇ IjqKhPT fJÅrJ F TgJS mPuPZ, ßVJaJ ßhPv KmP\Kkr ßjfífJô iLj FjKcF ßkPf kJPr 279 @xjÇ xrTJr VzPf k´P~J\j 272Ka @xjÇ nJrPfr ßuJTxnJ~ rP~PZ 543Ka @xjÇ FA xoLãJ~ @rS muJ yP~PZ, TÄPV´Pxr ßjfífJô iLj ACKkF ßkPf kJPr 149Ka

@xj @r IjqrJ ßkPf kJPr 115Ka @xjÇ FPf ßoJKhrA ßlr xrTJr VzJr x÷JmjJ ßmKvÇ aJAox jJC-KnFo@r FA xoLãJ YJuJ~ Vf 22 oJYt ßgPT 4 FKk´Pur oPiqÇ 14 yJ\Jr 300 ßnJaJPrr oPiqÇ KjP~uxPjr @PrT xoLãJ~ Vf ßrJmmJr muJ yP~PZ, FmJr kKÁomPñ KmP\Kkr @xj mJzPZÇ kJvJkJKv ßTPªs @xj ToPZ KmP\KkrÇ fPm ßTªsL~ xrTJr VzJr x÷JmjJ ßmKv KmP\Kkr ßjfífJô iLj FjKcF mJ \JfL~ VefJKπT ß\JParÇ kKÁomPñr 42Ka @xPjr xoLãJ TPrPZ @rS hMKa xÄ˙JÇ Kx-PnJaJr FmÄ KjP~uxjÇ KxPnJaJr ßhvmqJkL 45 yJ\Jr 134 \j ßnJaJPrr oPiq xoLãJ YJuJ~Ç xoLãJ YPu Vf 24 oJYt ßgPT 29 oJYt kpt∂Ç @mJr KjP~uxj kKÁomPñr 10 yJ\Jr 699 \j ßnJaJPrr oPiq xoLãJ YJuJ~Ç KjP~uxj xoLãJ k´KfPmhPj muJ y~, kKÁomPñr 42Ka @xPjr oPiq FmJr fíeoNu K\fPf kJPr 31Ka @xPjÇ TÄPV´x K\fPf

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

kJPr 4Ka @xPjÇ 7KaPf \P~r x÷JmjJ KmP\KkrÇ mJo hu FmJr ßTJPjJ @xj jJS ßkPf kJPrÇ Vf KjmtJYPj fíeoNu ßkP~KZu 34Ka @xj, TÄPV´x 4Ka FmÄ KmP\Kk S mJo hu 2Ka TPr @xjÇ FmJr KmP\Kkr \P~r fJKuTJ~ rP~PZ ßTJYKmyJr, @KukMrhM~Jr, mqJrJTkMr, mJuMWJa, TíÌjVr FmÄ VfmJr \~L hJK\tKuÄ S @xJjPxJu @xjÇ Kx-PnJaJr ßhvmqJkL kKrYJKuf fJPhr xoLãJ k´KfPmhPj muJ y~, ßhPvr 543Ka @xPjr oPiq 267Ka @xPj K\fPf kJPr KmP\Kkr ßjfífJô iLj FjKcF mJ \JfL~ VefJKπT ß\JaÇ TÄPV´Pxr ßjfífJô iLj k´VKfvLu VefJKπT ß\Ja mJ ACKkF ßkPf kJPr 142Ka @xjÇ @r fíeoNu, mJo hu, FxKk, KmFxKk, @o @hKo kJKat Fxm hu KoPu ßkPf kJPr 134Ka @xjÇ nJrPf rP~PZ ßuJTxnJr 543Ka @xjÇ xrTJr VzPf k´P~J\j 272Ka @xjÇ lPu FmJr KmP\Kkr ßjfífJô iLj FjKcFrS FTTnJPm xrTJr VzJr x÷JmjJ ToÇ fJPhr xrTJr VzPf yPu xJyJpq KjPf yPm Ijq hPurÇ 2014 xJPur KjmtJYPj KmP\Kk FTJA ßkP~KZu 282Ka @xjÇ FmJr ßxA xÄUqJ ßgPT 60Ka TPo hJÅzJPf kJPr 222KaPfÇ @r FjKcFr vKrT hu ßkPf kJPr 45Ka @xjÇ Vf KjmtJYPj TÄPV´x 44Ka @xj ßkPuS FmJr ßxA xÄUqJ ßmPz 91Ka yPf kJPrÇ @r TÄPV´Pxr vKrT hu ßkPf kJPr 51Ka @xjÇ kKÁomPñr KrPkJPat Kx-PnJaJr mPuPZ, kKÁomPñ 42Ka @xPjr oPiq fíeoNu ßkPf kJPr 35Ka @xjÇ KmP\Kk ßkPf kJPr 6Ka @xjÇ @r TÄPV´x ßkPf kJPr oJ© 1Ka @xjÇ fPm @xj kJPm jJ mJo huÇ

mJyjLPT xJyJpq TrPZ jJ FmÄ SA IûPu jfMj rÜkJf FzJPf FTKa rJ\QjKfT xoP^JfJr k´Kf xogtj rP~PZ fJPhrÇ jfMj xÄWJPfr WajJ~ KuKm~Jr xPñ xLoJ∂\MPz TzJ KjrJk•J mqm˙J KjP~PZ KfCKjKx~JÇ

C\Jj @xJo hUPu oKr~J TÄPV´x-KmP\Kk 9 FKk´u - @xJo ÊiM k´JTíKfT xŒPh nrkMr j~, F rJP\qr rJ\jLKf S xÄÛíKf nJrPfr \jq xm xo~A oMUq nNKoTJ kJuj TPr @xPZÇ k´~Jf xÄVLfKv·L nNPkj yJ\JKrTJr \jì˙Jj FA C\Jj @xJPoAÇ mftoJj oMUqoπL xmtJjª ßxJPjJ~Ju FmÄ fJÅr @PV aJjJ 15 mZr TÄPV´Kx oMUqoπL fÀe VQVP~r rJ\QjKfT C™Jj FA C\Jj @xJPoAÇ \Kñ xÄVbj CulJ, ZJ©xÄVbj @xM, @ûKuT hu Ixo VekKrwPhrS @ÅfMzWr FA C\Jj @xJoAÇ @r k´go hlJ~ 11 FKk´u FA C\Jj @xJPorA kJÅY @xj KhP~ ÊÀ yPò @xJPor ßuJTxnJ ßnJaÇ k´go hlJr xrm ßnJa k´YJr ßvw @\ mMimJrÇ xm huA k´YJPr hPur vLwt ßjfífôPT KjP~ FPxPZÇ kJÅYKa @xPjr oPiq VfmJr TÄPV´x ßkP~KZu oJ© FTKaÇ TKu~JPmJr @xPj K\PfKZPuj xJPmT oMUqoπL fÀe VQVP~r ßZPu ßVRrmÇ mJKT YJrKa @xjA KZu KmP\Kkr hUPuÇ FmJr KmP\Kk-IVk ß\Ja yP~PZÇ KmP\Kk YJrKa @xPjA uzPZÇ FTKaPf IVkÇ 2014 xJPur ßuJTxnJ ßnJPa FUJjTJr uKUokMr @xj ßgPT K\Pf nJrPfr âLzJoπL yP~KZPuj mftoJj oMUqoπL xmtJjª ßxJPjJ~JuÇ kPr Imvq @xjKa ßZPz KhP~ KmiJjxnJ ßnJPa K\Pf oMUqoπL yjÇ rJP\qr 2 ßTJKa 17 uJU 60 yJ\Jr 604 \j ßnJaJPrr oPiq C\Jj @xJPo ßnJaJr rP~PZj 75 uJU 16 yJ\Jr 284 \jÇ ms¯kM© YLj ßgPT IÀeJYu k´Phv yP~ FA C\Jj @xJo KhP~A rJP\q dMTPZÇ Kl mZr mjqJ FUJjTJr KjfqxñLÇ KmP\Kk Imvq 2014 xJPu ßuJTxnJ FmÄ 2016 xJPu KmiJjxnJ ßnJPa k´KfvsMKf KhP~KZu mjqJ kKrK˙Kfr xJKmtT CjúKf yPmÇ KT∂á y~KjÇ muPuj ßf\kMPrr „kT votJÇ ˙JjL~ mqmxJ~LÇ „kPTr TgJ, È@xJPor mjqJ KjP~ rJ\jLKfA y~Ç TJP\r TJ\ KTZM y~ jJÇ ßnJa @Px, ßnJa pJ~Ç @orJ gJKT xoxqJPfAÇ' fPm ßpJVJPpJVmqm˙Jr CjúKf yP~PZÇ hMKa KmvJuJTJr ßxfM yP~PZÇ C\Jj @xJPoA ZMPa @xPZ hNrkJuäJr ßasjÇ @r FA Cjú~j KjP~ rP~PZ TÄPV´x S KmP\Kkr kJfiJkJKfi hJKmÇ @kJfvJ∂ ms¯kMP©r mwtJ~ n~ÄTr „k KjP~ KY∂J ToPZ jJ @xJomJxLrÇ ZKm: k´go @PuJ@xJo IÀeJYu xzPT ßhRuJxKh~J~ CPÆJij yP~PZ 9 hvKoT 15 KTPuJKoaJr u’J nNPkj yJ\JKrTJ ßxfMÇ xKh~J nNPkj yJ\JKrTJr \jìnNKoÇ ßioJK\ @r KcmsMVz ß\uJr oPiq ßru S xzT ßpJVJPpJPVr \jq CPÆJij 4 KTPuJKoaJPrr ßru-xzT ßxfMÇ hMKarA CPÆJij TPrj k´iJjoπL jPrªs ßoJKhÇ fJA KmP\Kk-P\JavJKxf rJP\qr oMUqoπL xmtJjPªr hJKm, È@xJo mJ C•r-kNmtJûPur \jq ßoJKh xrTJrA xmPYP~ ßmKv nJmPZÇ fJA fJÅr @oPuA kNre yP~PZ xmPYP~ ßmKv ˝kúÇ fJA YJA @PTRmJr (Plr @mJr), ßoJKh xrTJr'Ç oJjPf jJrJ\ TÄPV´xÇ xJPmT oMUqoπL fÀe VQVP~r hJKm, TÄPV´Pxr @oPuA hMKa ßxfMr TJ\ ßvw y~Ç KfKj mPuj, ÈPoJKh @À xmtJ~ ÊiM KoZJ TgJ oJPfÇ Ikk´YJr @À Ikk´YJrÇ yYJ jy~Ç (PoJKh-xmtJjª ÊiM KogqJ TgJA mPujÇ Ikk´YJr, kMPrJaJA Ikk´YJrÇ xKfq TgJ j~Ç' @r TÄPV´x FUJPj ßnJa k´YJPr ÈKoZJ TgJ'PTA ßnJa k´YJPr yJKf~Jr TPrPZ KmP\KkPT WJP~u TrPfÇ fPm xmKTZMPT ZJKkP~ ßVPZ KxFKm (jJVKrTfô xÄPvJijL Kmu)Ç


ßUuJiMuJ

12 - 18 April 2019

KmvõTJPk huèPuJr nJVq VPz KhPf kJPr ßp kJÅYKa Kmw~ dJTJ, 10 FKk´u : AÄuqJP¥ KmvõTJk KâPTa ÊÀ yPò 30 ßo ßgPTÇ \oTJPuJ FA aMjtJPoP≤ xm huA FPVJPm Kj\ Kj\ vKÜo•J oJgJ~ ßrPUÇ fPm ßvw kpt∂ KmvõTJPk huèPuJr nJVq KjitJre TPr KhPf kJPr ßmv KTZM Kmw~ KmvõTJPkr mJKT oJ© oJx ßhPzTÇ huèPuJ mq˜ x÷Jmq ßxrJ ßÛJ~Jc mJZJAP~, KjCK\uqJ¥ ßfJ FrA oPiq YNzJ∂ huS ßWJweJ TPr KhP~PZÇ xm huA FPVJPm Kj\ Kj\ vKÜo•JPT oJgJ~ ßrPU, fPm ßvw kpt∂ KmvõTJPk huèPuJr nJVq KjitJre TPr KhPf kJPr ßmv KTZM Kmw~: AÄKuv TK¥vj @AKxKx APnP≤ mqJKaÄmJºm KkPY mJjJPjJ y~, Foj FTKa xJiJre iJreJ k´YKuf @PZÇ fPm FmJPrr KmvõTJkaJ AÄuqJP¥ mPuA KT jJ, yJA ßÛJKrÄ-oqJYA yPm, ßxA KjÁ~fJ KbT ßhS~J pJPò jJÇ AÄKuv TK¥vj ßp mrJmrA mqJaxoqJjPhr krLãJ KjPf nJPuJmJPx! CAPTa pfA mqJKaÄmJºm ßyJT, @TJPv ßoW gJTPu jfMj mPu ßmJuJrrJ KjKÁfnJPmA xMAÄ kJPmjÇ @r bJ¥J @myJS~J~ xMAÄ ßmJKuÄP~r xJoPj mqJaxoqJjPhr IxyJ~fô jfMj KTZM j~Ç ßx ßãP© rJmJhJ-PmJ Phr oPfJ xMAÄ ßmJuJrPhr xJoPj UJKm ßUPf yPf kJPr vLwt kptJP~r mqJaxoqJjPhrSÇ fPm AÄuqJP¥ IjMPÔ~ xmPvw @AKxKx APnP≤r kKrxÄUqJj muPZ, jfMj mPur ßfJk xJoPu KjPf kJrPu FA TK¥vPjS rJjmjqJ ßZJaJPf kJPrj mqJaxoqJjrJÇ AÄuqJP¥ 2017 @AKxKx YqJKŒ~jx asKlPf 15 oqJPY 7 mJr 300 ZJzJPjJ AKjÄx ßUPuKZu huèPuJÇ IgY fJr YJr mZr @PV, 2013 xJPu FA AÄuqJP¥r oJKaPfA

❏ 300 to 1000 Seating Capacity ❏ Over 100 Car Park ❏ Catering & Decor ❏ Affordable Cost ❏ Video & Photography ❏ Limo Hire

YqJKŒ~jx asKlPf 15 oqJPY 300 ZJzJPjJ ßÛJr yP~KZu oJ© 2 mJr! aMjtJPoP≤r lroqJa FA KmvõTJPkr Ijqfo @PuJKYf Kmw~ yP~ CbPf kJPr lroqJaÇ FmJr KmvõTJPk ßjA ßTJPjJ VsMKkÄÇ IgtJ“, jT@CPa kPmt pJS~Jr @PV k´KfKa huA FPT IPjqr oMPUJoMKU yPm FTmJr TPrÇ 9Ka TPr oqJY ßvPwA KjitJKrf yPm ßTJj YJr hu kJPm ßxKolJAjJPur KaKTaÇ @r FA xNKYr TJrPeA YoT CkyJr KhPf kJPr FmJPrr KmvõTJkÇ 9 oqJY iPr Zª iPr rJUJ ßoJPaS xy\ TJ\ j~Ç ßp TJrPe nJPuJ ÊÀ TPrS ßvPwr mqgtfJ~ ßpoj TkJu kMzPf kJPr, ßfoKj ÊÀaJ nJPuJ jJ yPuS krkr TP~T oqJY K\Pf ßxKolJAjJPu SbJr uzJAP~ KlPr @xJr xMPpJV gJTPZÇ kKrmKftf FA xNKYPf Aj\MKrr Kmw~KaS hJÀe èÀfôkNet yP~ CbPf kJPrÇ lMamPur ßãP© ßpojaJ ßhUJ pJ~, hLWt uLV ßvw TrPf TrPf IPjT èÀfôkNet ßUPuJ~JzA Aj\MKrPf kPz pJ~Ç FmJr KmvõTJPkS ßfoj kKrK˙Kfr CPhsT yPu ImJT yS~Jr KTZM gJTPm jJÇ ßUPuJ~JzPhr KlaPjPxr mqJkJraJS fJA Khj ßvPw huèPuJr nJVq KbT TPr KhPf kJPrÇ xmPvw FA xNKYPf ßUuJ yP~KZu 1992 KmvõTJPkÇ ßxmJr KmhJP~r ßhJrPVJzJ~ hJÅKzP~ ßgPTS ßvw kpt∂ YqJKŒ~j yP~KZu kJKT˜JjÇ FmJrS ßx rTo YoT\JVJKj~J KTZM yP~ pJS~Jr x÷JmjJ CKzP~ ßhS~J pJPò jJ ßoJPaSÇ CkoyJPhPvr hvtT

PUuJ pKhS yPm AÄuqJP¥, KT∂á CkoyJPhPvr huèPuJr oPj yPuS yPf kJPr, fJrJ KjP\Phr WPrr oJPbA ßUuPZÇ oPj yPm jJ-AmJ ßTj, pMÜrJP\q CkoyJPhPvr huèPuJ TL mqJkT xogtj kJ~, ßx TgJ ßfJ @r TJPrJr I\JjJ j~! CkoyJPhPvr k´YMr ßuJT mJx TPrj pMÜrJP\q, oJPb fJA hvtT xogtPjr InJm y~ jJ mJÄuJPhv, nJrf, vsLuïJr oPfJ huèPuJrÇ hvtT xogtPjr Kmw~Ka fJA mJzKf xMKmiJ FPj KhPf kJPr CkoyJPhPvr YJr huPTÇ @V´JxL mqJKaÄ 2015 KmvõTJPk mJÄuJPhPvr TJPZ ßyPr VsMk kmt ßgPTA mJh KVP~KZu AÄuqJ¥Ç Frkr ßgPT ßpj S~JjPc KâPTPa KmkäPmr KovPj ßjPoPZ AÄKuvrJ! S~JjPc mqJKaÄ ßUJujuPY kJP KhP~PZ huKaÇ ÊÀPf ßhPU ßUPu ßvPw ßoPr ßUuJr ßp ÈIKuKUf Kj~o' KZu S~JjPcPf, ßxKa ßnPX KhP~PZ AÄuqJ¥Ç pJr k´oJe KouPm kKrxÄUqJPjSÇ 2015 KmvõTJPkr kr ßgPT 34 mJr 300 ZJzJPjJ AKjÄx ßUPuPZ AÄuqJ¥! Ijq ßpPTJPjJ hPur fMujJ~ pJ IPjT ßmKvÇ S~JjPcPf huL~ xPmtJó AKjÄPxr ßrTctKaS jfMj TPr KuPUPZ huKaÇ FToJ© hu KyPxPm Vf YJr mZPr YJrmJr 400-r ßmKv ßÛJr TPrPZ AÄuqJ¥Ç YJr mZr @PVr fMujJ~ mqJKaÄ ßp FUj IPjT ßmKv @V´JxL, fJr xmPYP~ mz k´oJe FA AÄuqJ¥AÇ ÊiM AÄuqJ¥ j~, @V´JxL mqJKaÄP~ Ijq huèPuJS KT∂á KkKZP~ ßjAÇ 300 ZJzJPjJ AKjÄPx AÄuqJP¥r xmPYP~ TJZJTJKZ @PZ nJrfÇ Vf KmvõTJPkr kr ßgPT ßoJa 21 mJr 300-Fr ßmKv ßÛJr TPrPZ fJrJÇ F ZJzJ IPˆsKu~J S hKãe @Kl∑TJ 18 mJr TPr S KjCK\uqJ¥S 15 mJr 300-Fr ßmKv ßÛJr TPrPZÇ mqJaxoqJjPhr FA @V´JxL yP~ SbJr ßkZPj Ka-PaJP~K≤ KâPTPar ImhJjS To j~Ç pf ßmKv Ka-PaJP~K≤ ßUuPZj mqJaxoqJjrJ, ff jfMj jfMj ßTRvu r¬ TrPZj hs∆f rJj ßfJuJrÇ @PV fJA KâP\ FPxA va ßUuJ TKbj yPuS FUj kKrK˙Kfr TJrPe mJiq yP~A CAPTPa @xJoJ©A yJf UMuPf yPò mqJaxoqJjPhrÇ Ka-PaJP~K≤ KâPTPar FA KhTKa k´nJm ßlPuPZ S~JjPcPfSÇ huèPuJr @V´JxL mqJKaÄ fJA WMKrP~ KhPf kJPr ßpPTJPjJ oqJPYr ßoJzÇ PuV K¸jJrPhr ryxq mqJaxoqJjPhr @V´JxL mqJKaÄ gJoJPf IKijJ~TPhr xmPYP~ mz I˘ yPf kJPrj ßuV K¸jJrrJÇ KmvõTJkPT xJoPj ßrPU k´J~ k´KfKa huA fJA I∂f FT\j TPr ßuV K¸jJr ‰fKr TPr ßrPUPZ, mqKfâo ßTmu mJÄuJPhvÇ xJŒ´KfT xoP~ ßuV K¸jJrPhr xJluqS ßYJPU kzJr oPfJÇ fJA IPjT jJoL mqJaxoqJjPhr KnPz pKh rKvh UJj, AorJj fJKyr, TMuhLk pJhm, IqJcJo \JŒJ mJ Av ßxJKir oPfJ ßuV K¸jJr aMjtJPoP≤r jJ~T yP~ CbPu ImJT yS~Jr KTZM ßjAÇ

FULL EVENT ANY PARTY BOOKING WEDDING MANAGEMENT OUTDOOR CATERING SERVICE HALL HIRING PHOTOGRAPHY VIDEOGRAPHY

We do Outdoor Catering

020 3632 9889 07846 769 079 INFO@SONARGAONUK.COM WWW.SONARGAONUK.COM SONARGAON RESTAURANT 199 WHITECHAPEL ROAD LONDON E1 1DE

23

IJoJPhr xTu V´JyT ÊnJjMiqJ~LPhr \JjJA Km\~ KhmPxr ÊPnóZJ


24

xJãJ“TJr

12 - 18 April 2019

FUj mJ\Jr mhPu ßVPZ, @oJPhrS mhuJPf yPm

ÀmJjJ yT ßkJvJTKvP·r oJKuTPhr xÄVbj KmK\FoAFr k´go jJrL xnJkKf yPòj ßoJyJÿhL V´∆Pkr mqm˙JkjJ kKrYJuT

ßkJvJTKvP·r oJKuTPhr xÄVbj KmK\FoAFr k´go jJrL xnJkKf yPòj ßoJyJÿhL VsMPkr mqm˙JkjJ kKrYJuT ÀmJjJ yTÇ 7 FKk´u fÅJr ßhS~J xJãJ“TJPr CPb FPxPZ ßkJvJTKvP·r oJKuT-vsKoT xŒTt, xÄTa S x÷JmjJr TgJÇ fJÅr oPf, FUj mJ\Jr mhPu ßVPZÇ KjP\PhrS mhuJPf yPmÇ xJãJ“TJrKa KjP~PZj k´iJj mJftJ xŒJhT vSTf ßyJPxjÇ k´go IJPuJr ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr xJoPj xJãJ“TJrKa fáPu irJ yPuJÇ k´vú : ÊÀPf @kjJPT IKnjªjÇ \JjPf YJA, F kpt∂ @xJr ßãP© @kjJr pJ©JaJ ßToj KZu? ÀmJjJ yT: ßpPTJPjJ irPjr k´JK¬PT KbT UMm mz KTZM FUj @r oPj y~ jJÇ TJre FTaJA, mqKÜVf \LmPj Ff ^z^JkaJ ßVPZ ßp k´KfKa KhjPTA oPj y~ FaJ @PrTaJ TJP\r KhjÇ xMfrJÄ TJ\ TrPf yPmÇ @Ko ßp UMm ˝kú ßhKU, fJ jJÇ fPm TuqJPer ˝kú ßhKUÇ @xPu \LmPj Foj FTaJ xo~ FPxPZ, FUj UJS~JhJS~Jr TgJ nJmPf y~ jJ, UMm YJKyhJS ßjAÇ xmA ßfJ FUj @PZÇ mJKz @PZ, ßZPuPoP~S mz yP~ ßVPZÇ fJA FUj k´KfKhjA k´vú TKr, @r Tf? @r ßpPyfM KTZM YJS~Jr ßjA, fJyPu FmJr ßhS~Jr xo~Ç KT∂á KhPf yPu ßfJ FTaJ kg ßmPZ KjPf y~Ç @Ko oPj TKr, ‰fKr ßkJvJT UJfA @oJr \jq ßx kgÇ FUJPj FTaJ nJPuJ TJ\ pKh TKr, FTaJ nJPuJ Kx≠J∂ pKh KjA, fJyPu mÉ\Pjr nJVq mhPu pJPmÇ @Ko fJÅPhr xMPUr \jq ßpoj hJ~m≠ ym, fJÅPhr TPÓr \jqS ymÇ xMfrJÄ UMm xJmiJPj FPVJPf yPmÇ @oJPT TJ\ TrPf yPm, @Ko TJ\ TrmÇ k´vú : @kjJr TJP\r \J~VJKa oNuf jJrL vsKoTk´iJj FTKa UJPfÇ FA ßp KmkMuxÄUqT jJrL ßkJvJTKvP· TJ\ TPrj, @kKj KmK\FoAFr ßk´KxPc≤ yPòj, FA xÄmJPh fJÅrJ ßTj UMKv yPmj? ÀmJjJ yT: fJÅrJ fUjA UMKv yPmj pUj fJÅrJ IjMnm TrPmj xyoKotfJr \J~VJaJ~ FT\j jJrL FPxPZjÇ jJrL ßfJ oJP~r \JfÇ @oJPhr FTaJ IyÄTJr @PZ ßp @orJ ßmJi y~ Ijq hvaJ kMÀPwr ßYP~ ßmKv mMK^Ç TJre, @oJPhr IPjT oJKjP~ YuPf y~Ç xMfrJÄ @oJr jJrL vsKoPTrJ pUj ÊjPmj @oJr TgJ, @oJPT fJÅrJ mM^PfS kJrPmjÇ @Ko ßfJ oPj TKr @Ko oJjMwaJ UJrJk jJÇ @®rãJoNuT jJÇ oPj yPò @˙Jr \J~VJaJ~ KjP~ @orJ @rS KTZM TJ\ TrPf kJrmÇ @Ko @oJr I∂Prr I∂˜u ßgPT KmvõJx TKr, oJKuTvsKoT xŒTtaJ xMªr yS~J CKYfÇ k´vú : KT∂á ßkJvJT oJKuT, ßkJvJT UJf, KmK\FoAF KjP~ FT irPjr ßjKfmJYT nJmoNKft @PZÇ FaJ TLnJPm xJouJPmj? ÀmJjJ yT: @Ko oPj TKr @oJPhr IPjT nJPuJ

TJ\ @PZÇ @Ko Fxm nJPuJ VP·r FTaJ ßxu mJ ßTªs TPr ßhmÇ @oJPhr IPjPTA IPjT nJPuJ TJ\ TPrjÇ KT∂á VeoJiqoPT k´PmvJKiTJr KhPf YJj jJ, n~ kJjÇ KT-jJ-KT ßuPU ßluPm, ßxA n~Ç FA \J~VJaJ KjP~ TJ\ TrPf YJAÇ KpKj pJ nJPuJ TJ\ TrPZj, ßxaJA ßpj k´YJr kJ~Ç @Ko oPj TKr mJÄuJPhPvr k´KfKa nJPuJ V· k´YJr yS~J CKYfÇ ßTjjJ @oJPhr ßkJvJT UJPf pf KmYMqKf @PZ, fJr ßYP~ IPjT ßmKv AKfmJYT V· @PZÇ SA hJK~Pfôr \J~VJaJ pKh @Ko KjP~ KjA, pKh mKu KoKc~JPT dMTPf ßhj, fJyPu KT∂á V·aJ mhPu pJPmÇ kJr¸KrT @˙Jr \J~VJaJ ‰fKr TrPf yPmÇ k´vú : KT∂á @orJ ßfJ ßhKU Knjú WajJÇ @PªJuj yPu, fJ hoj TrPf ßV´¬Jr, YJTKrYMqKf, kMKuv KhP~ hoj, FojKT èo-yfqJr IKnPpJVS @PZÇ F Im˙J~ @kKj @˙Jr \J~VJaJ ßlrJPmj TLnJPm? ÀmJjJ yT: IPjT xo~ @xPu @orJ xÄTaPT mz yPf KhAÇ IPjT xo~ @oJPhr k´P~J\jL~fJaJPT mJzJAÇ FaJ @xPu IjqJ~Ç IPjT xo~ ßhUJ pJ~ xKhòJ gJTPu ßpPTJPjJ WajJ hs∆f k´vKof TrJ pJ~Ç @oJr nMu yPf kJPr, KT∂á ßTj ßpj oPj y~, FTaJ Èèc IqJ’JxqJcJrKvk'-Fr WJaKf @PZ ßkJvJT UJPfÇ @oJr oPj y~ vsKoTPhr xPñ @Ko nJPuJnJPm TgJ mPu, oofJ KhP~ mMK^P~ IPjT xoxqJr xoJiJj TrJ x÷m yPmÇ fJ ZJzJ, ßp ßhPv xmPYP~ ßmKv TokäJP~¿ TJrUJjJ @PZ, xmPYP~ ßmKv ÈKV´j lqJÖKr' @PZ, ßp UJf jJrLr nJVq mhPu KhP~PZ, ßxA ßhPv ßTj @orJ nJPuJ V·aJ mum jJÇ ßTj @orJ IgtQjKfT-TNajLKfPT FKVP~ KjPf kJrm jJÇ @Ko FTaJ k´˜Jm KhPf YJAÇ ßkJvJPTr ßuPnPu mJrPTJc KhP~ vsKoPTr nJPuJ V·èPuJ KhP~ KhPf kJKrÇ fUj xmJA ÛqJj TPr \JjPf kJrPm @orJ TL TrKZÇ FPf 10 ßx≤S mJzKf UrY yPm jJÇ ßâfJrJ jJ KhT, KmK\FoAFr ßfJ fyKmuS @PZÇ ßxUJj ßgPT @orJA FaJ TrPf kJKrÇ @oJr F rTo ßZJa ßZJa nJmjJ @PZ, @oJr oPj y~ FaJ nJPuJ lu ßhPmÇ k´vú : vsKoT IKiTJr KjP~ IPjT TgJ muJ yPòÇ KT∂á IKnPpJV yPò, FA IKiTJr @kjJrJ KhPf YJj jJÇ

ÀmJjJ yT: vsKoT ACKj~j KjP~ @oJPhr KTZM UJrJk IKnùfJ @PZÇ ßasc ACKj~j ÊjPu @orJ ßp ßTC n~ kJAÇ fPm S~JTtJxt kJKatKxPkaKr TKoKa KT∂á TrKZ @orJÇ @orJ iJPk iJPk FPVJKòÇ FA TKoKa nJPuJ TJ\S TrPZÇ fPm ßâfJPhr YJKyhJ IjMpJ~L vsKoT ACKj~j IjMxre TrPf yPu fJ iLPr iLPr FmÄ @˙Jr \J~VJ~ KjP~ ßpPf yPmÇ KT∂á @oJr TgJ yPò, @oJPhr pKh iPrPmÅPi vsKoT ACKj~j mqm˙J oJjJPfA y~, fPm @orJ ßpj fJ @oJPhr oPfJ TPr èZJAÇ k´vú : @oJPhr oPfJ TPr∏Fr mqJUqJ TL? ÀmJjJ yT: @oJr FTaJ kKrT·jJ @PZÇ vso @APj pKh FTaJ xÄPvJij @jPf kJrfJo ßp ß\¥JrKnK•T ACKj~j ‰fKr TrJ yPmÇ ßpoj ßp TJrUJjJ~ 80 vfJÄv jJrL @PZj, ßxUJPj ßjfífô ßhPmj FT\j jJrLÇ fJyPu KT∂á FPf ßYyJrJ mhPu pJPmÇ IPjT KTZMA xy\ yP~ pJPmÇ k´vú : ßhUJ ßVPZ, @orJ pJ KTZM ßoPj KjA xm mJAPrr YJPkÇ rJjJ käJ\Jr kr ßpoj ßâfJPhr YJPk IPjT KTZM TPrKZÇ KmK\FoAF KjP\rJ ßTj TUPjJ mM^Pf kJPr jJ fJPhr @xPu TL hrTJr? ÀmJjJ yT: @xPu @orJ ßUJuJ oj KjP~ ßTJPjJ TJ\ TrPf kJKr jJÇ @oJPhr mPjr mJPW UJ~ jJ, oPjr mJPW UJ~Ç FA ßpoj ACPrJk S @PoKrTJr ßâfJPhr ß\Ja IqJTct-IqJuJP~P¿r TgJA iKrÇ k´vú : @oJr kPrr k´vú FaJ KjP~A KZuÇ ÀmJjJ yT: @KoA C•raJ KhP~ KhKòÇ FA ßp IqJTct, fJPhr xm k´PTRvuL KT∂á mJÄuJPhKvÇ @orJ pKh fJÅPhr KjP~ KjPf kJrfJo, fJyPu KT∂á @orJ kJfiJ FTaJ k´KfÔJj VPz fMuPf kJrfJoÇ @orJ kJKrKjÇ @orJ ßfJ IPjT iJÑJ ßUP~KZ, fJA pUjA k´go ßTJPjJ k´˜Jm @Px, k´go k´KfKâ~JA y~, FaJ TrJr hrTJr TLÇ Fxm KjP~ @xPu TJ\ TrPf yPmÇ FUj @Ko pKh Kj\˝ oKjaKrÄP~r Kmw~Ka xJoPj KjP~ @xPf kJKr, @oJPhr xÿJPjr \J~VJaJ ‰fKr TrPf kJKr, fJyPu ßxaJA yPm xmPYP~ nJPuJÇ TJre @orJ @r mJAPrr ßk´xKâkvj ÊjPf rJK\ jJÇ @oJPhr xÿJPjr \J~VJaJ @oJPhrA KbT rJUJ CKYfÇ

k´vú : To oNuq kJS~Jr IKnPpJV TPrj ßâfJPhr KmÀP≠Ç KT∂á @kjJrJA ßfJ hr-TwJTKw TrPf kJPrj jJÇ FT\j FTKa hJo muPu Ijq FT oJKuT FPx To hJPo ßkJvJT KhP~ ßhjÇ Fr xoJiJj TL? ÀmJjJ yT: @oJPhr FT\j kKrYJuT KT∂á FA xoxqJr xoJiJj TPrPZjÇ fJÅrJ YJraJ ßTJŒJKj KoPu FTaJ ßTJŒJKj TPrPZjÇ FUj fJÅrJ FTP\Ja yP~ hr-TwJTKw TPrjÇ FPf fJÅrJ uJnmJjS yP~PZjÇ @Ko fJÅPhr mPuKZ, fJÅPhr FA oPcu xmJAPT muPfÇ @r @Ko oPj TKr KmK\FoAFPf ßâfJr xPñ hr-TwJTKwr \jq FTaJ ßxu TPr ßhS~J CKYfÇ @oJPhr vfTrJ 80 nJV mqmxJ mJK~Ä yJCPxr oJiqPoÇ TJre @orJ FA \J~VJaJ mMK^ jJÇ FUj @orJ fJÅPhr F ßãP© xJyJpq TrPf kJKrÇ fJÅPhr pKh muPf kJKr TgJ muJr xo~ @oJPhr xPñ KjP~ ßjj, fJyPu y~PfJ IPjTaJ TJ\ yPmÇ FUj KT∂á mJ\Jr mhPu ßVPZÇ @PVr oPfJ ßjAÇ @oJPhrS mhuJPf yPmÇ @oJPhr mJ\Jr ßmr TrPf yPm, Kovj-Knvj kJfiJPf yPm, uKmˆ KjP~JV TrPf yPm, mJ\Jr xŒ´xJrPer KhT UMm nJPuJ nJPm ßhUPf yPm∏FnJPm jJ FPVJPu @orJ kPrr iJPk ßpPf kJrm jJÇ k´vú : FTaJ oJjKmT KmK\FoAF VzPf @kKj TL TrPmj? KmK\FoAF oJjKmT, FaJ IPjPTA oPj TPrj jJÇ ÀmJjJ yT: @xPu jJjJ TJrPe @oJPhr xŒPTt FTaJ ßjKfmJYT iJreJ gJTPf kJPrÇ xmKTZMr ßkZPjA ßp TJre @PZ, fJ jJ-S yPf kJPrÇ @orJ xm UJrJk TJ\ TKr, fJ ßfJ jJÇ y~PfJ FTaJ-hMPaJ mJP\ ChJyrPer \jq @oJPhr kMPrJ UJf Fr lu ßnJV TPrÇ @xPu FTaJ oJjKmT KmK\FoAF ßTmu vsKoPTr \jq jJ, CPhqJÜJr \jqS yPf yPmÇ FojKT KoKc~Jr \jqSÇ fJÅrJS ßpj FUJPj FPx ßTJPjJ nMu fgq jJ kJjÇ xmJAPT pJPf ßmJ^JPf kJKr, F rTo FTaJ k´KfÔJj @orJ ‰fKr TrPf YJAÇ @PV pJÅrJ KZPuj, fJÅrJ IPjT KjÔJr xPñ F KjP~ TJ\ TPrPZjÇ KT∂á ßpPyfM FT\j jJrL xnJkKf yP~ @xKZ, @oJr oPj y~ @vJ \JVJPjJr xo~ FUjÇ @Ko @k´Je ßYÓJ Trm, pJPf @Ko oJjMPwr KmvõJx S nJPuJmJxJ @hJ~ TrPf kJKrÇ @oJr KmvõJx, FaJ @Ko kJrmÇ FA ßYÓJaJ @Ko TPr pJmÇ

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj 020 7041 9494 07951 478 557

ßkJÓJr ÇÇ ßnjJr ÇÇ oqJVJK\j ÇÇ mMTPua KulPua ÇÇ KnK\KaÄ TJct Kc\JAj S Kk´µ TrJ y~


oMÜKY∂J

12 - 18 April 2019

25

oMKÜPpJ≠J xjh: IKmPmYjJk´xNf Kx≠JP∂r kKreKf IÊn ‰x~h @mMu oTxMh ßuUT: VPmwT

ßhvPk´o TJrS VJP~ ßuUJ gJPT jJÇ ßhvPhsJyL yP~S ßTC \jìV´ye TPrj jJÇ k´KfKhj oJjMPwr ßhvPk´Por k´TJv WPa jJÇ \JKfr xÄTaTJPu FT\Pjr Kj”˝Jgt TPot k´TJv kJ~ fJÅr ßhvPk´oÇ pJÅrJ KjP\r \Lmj FmÄ kKrmJr-kKr\Pjr KjrJk•Jr TgJ KY∂J jJ TPr kJKT˜JKj hUuhJr mJKyjLr Tmu ßgPT mJÄuJPhvPT oMÜ TrPf FTJ•Pr uzJA TPrPZj, fJÅrJ \JjPfj jJ ßp fJÅPhr ˝LTíKfr ßTJPjJ k´P~J\j rP~PZÇ pM≠ pUj y~ fUj FTaJ k´Kfkã gJPTAÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr v©Mkã KZu kJKT˜JKj xrTJr, fJPhr ßxjJmJKyjL FmÄ fJPhr FPhvL~ xyPpJVLrJÇ fJPhr KmÀP≠ uzJA TrJr oPiqA k´TJv ßkP~KZu TJrS xPmtJó ßhvPk´PorÇ ßp Im˙Jj ßgPTA pJÅrJ ßpnJPm fJ TPrKZPuj, fJÅrJ xmJA oMKÜPpJ≠JÇ FTJ•Prr oMKÜpM≠ KZu \jpM≠∏FT ßhPvr xPñ @PrT ßhPvr ßxjJmJKyjLr k´gJVf pM≠ j~Ç k´gJVf ‰xKjPTrJ ßmfj-nJfJ, khT-kMrÛJr, k´nKí f

kJjÇ fJ fJÅPhr k´Jk?Ç KT∂á \jpMP≠r oMKÜPxjJPhr ßTC ßmfPjr ßÛPur CPuäU TPr ßTJPjJ KjP~JVk© ßhj jJ, AjKâPoP≤r CPuäU gJPT jJ, nJfJr mJuJA ßjA, k´PoJvPjr k´vú SPb jJÇ fJÅrJ ˝KjP~JK\f FmÄ Kj\ hJK~Pfô ßhvoJfíTJr optJhJ rãJ TPrjÇ v©Mr KmÀP≠ pM≠ TrPf KVP~ oJrJ pJPmj KT jJ, ßx KY∂J TrJr ImTJv fJÅPhr gJPT jJÇ KY∂J fJÅPhr FTaJA: v©Mr Tmu ßgPT ßhPvr oMKÜÇ FTJ•Prr oMKÜpM≠ KZu fJáAÇ kJKT˜JPjr xv˘ mJKyjL ßgPT ßmKrP~ FPx pJÅrJ oMKÜpMP≠ \jVPer xPñ ßpJV ßhj, fJÅrJ oMKÜpMP≠ ßpJV TPrj jfMj oJ©JÇ fJÅPhr ßgPT ßmxJoKrT oMKÜPpJ≠JrJ k´Kvãe ßkP~PZjÇ fJÅPhr mJAPr ßmxJoKrT oMKÜPpJ≠JrJ nJrPfr TotTftJPhr ßgPT ßasKjÄ S I˘ ßkP~PZjÇ ˝JiLjfJr krkrA vyLh oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ TrJr CPhqJV ßjS~J y~Ç fJr UMm k´P~J\j KZu, TJre IPjT vyLh kKrmJPrr Im˙J KZu UMm UJrJkÇ fJPhr xJyJPpqr \jq xrTJrPT mqm˙J KjPf yP~KZuÇ KTZMKhj kPr mLrfôkeN t ImhJPjr \jq vyLh S \LKmf oMKÜPpJ≠JPhr ßUfJm ßhS~Jr Kx≠J∂ y~Ç fJÅPhr ßx ˝LTíKfS k´Jkq KZuÇ xJiJre oMKÜPpJ≠JPhr IKiTJÄvA KZPuj KjoúoiqKm• kKrmJPrr To KvKãf fÀe, fJÅPhr YJTKr ßhS~JS rJPÓsr Tftmq KZuÇ oMKÜPpJ≠JPhr oPiq pJÅrJ CkpMÜ∏kMKuv, KmKc@r, ßxjJmJKyjL S xrTJKr h¬Pr fJÅPhr KjP~JPVr CPhqJV ßjS~J y~Ç ßx \jq oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ TrJr k´P~J\j kPzÇ ßxA fJKuTJ TrJr xo~ YJTKrmJTKr ßTJPjJ KTZMr hrTJr ßjA∏Foj IPjT oMKÜPpJ≠J KjP\Phr oMKÜPpJ≠Jr xjh ßjS~Jr k´P~J\j ßmJi TPrjKjÇ fPm xrTJKr TotTftJ-TotYJrL pJÅrJ oMKÜpMP≠ IÄvV´ye TPrKZPuj, xrTJr pUj fJÅPhr hMPaJ AjKâPo≤ ßhS~Jr ßWJweJ ßh~, fUj IPjPT xjh KjPf @V´yL yjÇ fJr kPrS IPjPT ßjjKjÇ ßhPvr \jq TJ\ TPr rJÓs ßgPT fJr KmKjoP~ KTZM

oMKÜPpJ≠JPhr nJfJ S xMPpJV-xMKmiJ pfA mJzPf gJPT, oMKÜPpJ≠Jr xÄUqJS ffA mJzPf gJPTÇ IPjTaJ ßpj \jxÄUqJr xPñ xPñ oMKÜPpJ≠Jr xÄUqJS ßmPz pJ~Ç mJrmJr oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ TrPf y~Ç F kpt∂ Z~mJr fJKuTJ TrPf yP~PZÇ fJPfS ßvw y~KjÇ FUj @mJr jfMj fJKuTJr @P~J\j YuPZÇ FUj ßT @xu @r ßT nM~J, fJ Kjet~ TrJ Ix÷m yP~ kPzPZÇ KmPvw TPr pUj YJTKrmJTKrr ßãP© mÄvJjMâKoT xMKmiJr mqm˙J yP~PZ, xMfrJÄ nM~JPf ßp @xPurJ @zJPu kPz pJPmj, fJPf xPªPyr ImTJv ßjAÇ KjPf fJÅPhr oj YJ~KjÇ oMKÜpMP≠r oiq KhP~ IK\tf FTKa rJPÓs I· KTZMxÄUqT xrTJKr TotTftJ-TotYJrLPT mJzKf xMKmiJ N Kx≠J∂Ç oMKÜpMP≠ ßhS~J KZu FTKa IKmPmYjJk´xf IÄvV´ye TPrKZPuj uJU uJU TíwT-vsKoT-xJiJre oJjMPwr x∂JjÇ fJÅrJ KTZM ßkPuj jJÇ rJÓsA xoJP\ ‰mwPoqr xíKÓ TruÇ oMKÜPpJ≠JPhr nJfJ S xMPpJV-xMKmiJ pfA mJzPf gJPT, oMKÜPpJ≠Jr xÄUqJS ffA mJzPf gJPTÇ IPjTaJ ßpj \jxÄUqJr xPñ xPñ oMKÜPpJ≠Jr xÄUqJS ßmPz pJ~Ç mJrmJr oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ TrPf y~Ç F kpt∂ Z~mJr fJKuTJ TrPf yP~PZÇ fJPfS ßvw y~KjÇ FUj @mJr jfMj fJKuTJr @P~J\j YuPZÇ FUj ßT @xu @r ßT nM~J, fJ Kjet~ TrJ Ix÷m yP~ kPzPZÇ KmPvw TPr pUj YJTKrmJTKrr ßãP© mÄvJjMâKoT xMKmiJr mqm˙J yP~PZ, xMfrJÄ nM~JPf ßp @xPurJ @zJPu kPz pJPmj, fJPf xPªPyr ImTJv ßjAÇ \JfL~ \LmPjr oy•o GKfyJKxT WajJr xPñ

KjP\PT pMÜ gJTJr ßVRrm ßgPT ßTCA mKûf yPf YJj jJÇ KT∂á ßxA GKfyJKxT WajJ~ pJÅr ßuvoJ© nNKoTJ ßjA, ßxA mqKÜ pUj mqKÜ˝JPgt KogqJr @vs~ KjP~ rJÓs ßgPT xMKmiJ ßjj, fUj fJ ÊiM k´fJreJ j~, oMKÜpMP≠r oPfJ oy•o Kmw~PT IxÿJj TrJ y~Ç oMKÜpM≠ xŒPTt Km„k o∂mq TrPu fJ vJK˜PpJVq IkrJi, KogqJ fgq KhP~ KjP\PT oMKÜPpJ≠J muJ @rS mz IkrJiÇ nM~J kMKuv TotTftJ, nM~J ßxjJ TotTftJ k´níKf irJ kzPu ß\uyJ\f y~, nM~J oMKÜPpJ≠Jr vJK˜ @rS TPbJr yS~J k´P~J\jÇ nM~J oMKÜPpJ≠JPhr xŒPTt Ijmrf ßuUJ y~Ç ßTJPjJ \JKfr \jq F ßp Tf mz VäJKj! ÈKogqJ fPgq oMKÜPpJ≠Jr k´fq~j/mJKfu yPò 102 xjh' vLwtT FT k´KfPmhPj muJ yP~PZ: ÈKogqJ fgq KhP~ oMKÜPpJ≠J xjh (k´fq~jk©) ßjS~J~ 102 oMKÜPpJ≠Jr (?) xjh S FáxÄâJ∂ ßVP\a mJKfu TrJ yPòÇ Fr oPiq 59 \jA k´\JfPπr TotYJrLÇ mJKT 43 \j KmKnjú ßkvJ~ KjP~JK\fÇ FTKa ßVJP~ªJ 31 kOÔJ~


26

oMÜKY∂J

12 - 18 April 2019

ßrJKyñJ: kOKgmLr Kj”xñfo CÆJ˜á yJxJj ßlrPhRx ßuUT: pMÜrJÓs k´mJxL xJÄmJKhT S xÄmJh KmPväwT

KmPvõr oJjMw FUj @r ßrJKyñJPhr KjP~ oJgJ WJoJ~ jJKmPvõr oJjMw FUj @r ßrJKyñJPhr KjP~ oJgJ WJoJ~ jJfJrJ KjP\r ßhPv ImJKüfÇ fJrJ KcKXPf ßYPk xJVr kJKz KhP~ Ijq ßhPv KVP~ @vs~ KnãJ TPrPZÇ kMKuKv k´yrJ FKzP~, Wj Ireqkg IKfâo TPr k´KfPmvL ßhPv @vsP~r ßYÓJ TPrPZÇ ßxUJPjS fJPhr KlKrP~ ßhS~J yP~PZÇ y~ fJPhr ßbPu ßlrf kJbJPjJ yP~PZ, j~PfJ ßdJTJPjJ yP~PZ ß\uUJjJ~Ç FToJ© mqKfâo mJÄuJPhv, FToJ© ßxUJPjA fJrJ @vs~ ßkP~PZÇ KT∂á ßxUJPjS fJPhr nKmwq“ IKjKÁfÇ 10 uJU ßrJKyñJ AKfoPiq mJÄuJPhPv @vs~ KjP~PZ, KT∂á fJPhr IKjKhtÓTJu rãeJPmãe TrJr oPfJ xŒh ßhvKar ßjAÇ oJAPTu TMPVuoJPjr TgJ~, ßrJKyñJrJ yPuJ KmPvõr Kmwe&jfo oJjMwÇ fJPhr TgJ FUj @orJ nMuPf mPxKZÇ Vf x¬JPy S~JKvÄaPjr CPcsJ CAuxj ßx≤JPr TMPVuoJPjr xnJkKfPfô FTKa @PuJYjJ IjMÔJPjr @P~J\j TrJ yP~KZu, ßxUJPjA KfKj FA o∂mq TPrjÇ KfKj FA ßTPªsr CkkKrYJuT,

ßrJKyñJPhr KmwP~ ßVJzJ ßgPTA KuPU YPuPZj, ßrJKyñJPhr mqJkJPr @∂\tJKfT ßVJÔLr nNKoTJr TPbJr xoJPuJYT KfKjÇ ßrJKyñJPhr nKmwq“ TL, FA KmwP~ TgJ muJr \jq @oKπf yP~ FPxKZPuj nJrPfr K\ªJu KmvõKmhqJuP~r ßx≤Jr lr xJCg Aˆ FKv~J ˆJKcP\r kKrYJuT ßjyK\jkJS KTkP\jÇ KfKjS muPuj, UMm KvVKVr ßp FA xm CÆJ˜M KjP\r ßhPv KlPr pJPm, fJr x÷JmjJ ToÇ @VJoL 10-20 mZPrS y~PfJ FA xoxqJr xoJiJj yPm jJÇ PrJKyñJ xoxqJr hMKa KhTÇ FTKhPT fJPhr KjrJk•Jr k´vú, IjqKhPT Ko~JjoJPrr jJVKrT KyPxPm fJPhr ˝LTíKfÇ oMPU pf TgJA muMT Ko~JjoJPrr mftoJj xrTJr, KmPvwf fJr KjrJk•J mJKyjL, fJrJ FA hMAP~r FTKaS kJuj TrPm jJÇ @PuJYjJ~ ßjyK\jkJS KTkP\j fJr TJre mqJUqJ TPr muPuj, ßhPvr ßnfr IKiTJÄv oJjMw ßrJKyñJPhr KlKrP~ @jJr KmkPãÇ @∂\tJKfT YJPkr lPu 2 ßgPT 10 yJ\Jr ßuJTPT pKhmJ KlKrP~ @jJ y~, IKiTJÄv ßrJKyñJ CÆJ˜Mr KlPr pJS~Jr x÷JmjJ TJptf vNjqÇ fJrJ pf Khj KjrJk•Jr KjÁ~fJ jJ kJPò, ff Khj KjP\rJA KlPr pJPm jJÇ @orJ xmJA ßx ßhPvr ßj©L IÄ xJj xM KYPT ßhJw KhKò, KT∂á fJÅr TrJr ßfoj KTZM ßjAÇ xJoKrT mJKyjLr rÜYãM FKzP~ xJoJjq TMPaJ xrJPjJr ãofJS fJÅr ßjAÇ fJr ßYP~S mz TgJ, IgtkNet KTZM TrJr AòJS fJÅr ßjAÇ TJreaJ ßnPX muPuj KTkP\jÇ xM KY FT\j rJ\jLKfTÇ KfKj YJj ãofJ~ KaPT gJTPf, fJÅr KjP\r rJ\QjKfT hu jqJvjJu KuV lr ßcPoJPâKx @mJr ãofJ~ KlPr @xMT, F oMyNPft FaJA fJÅr k´iJj IV´JKiTJrÇ Ko~JjoJPrr IKiTJÄv oJjMPwr oPfJ KfKjS FT\j mJotJr xŒ´hJP~r xhxqÇ fJÅr hPur IKiTJÄv xhxq S xogtT FA xŒ´hJ~nMÜÇ jLKf mJ @hvt j~, xM KY ßpPTJPjJ oNPuq KjP\r hu S xŒ´hJP~r ãofJ KjKÁf TrPf YJjÇ lPu KfKj

TJreaJ ßnPX muPuj KTkP\jÇ xM KY FT\j rJ\jLKfTÇ KfKj YJj ãofJ~ KaPT gJTPf, fJÅr KjP\r rJ\QjKfT hu jqJvjJu KuV lr ßcPoJPâKx @mJr ãofJ~ KlPr @xMT, F oMyPN ft FaJA fJÅr k´iJj IV´JKiTJrÇ Ko~JjoJPrr IKiTJÄv oJjMPwr oPfJ KfKjS FT\j mJotJr xŒ´hJP~r xhxqÇ fJÅr hPur IKiTJÄv xhxq S xogtT FA xŒ´hJ~nMÜÇ jLKf mJ @hvt j~, xM KY ßpPTJPjJ oNPuq KjP\r hu S xŒ´hJP~r ãofJ KjKÁf TrPf YJjÇ lPu KfKj jJ kJrPmj mJotJr xŒ´hJP~r oPfr KmkPã ßpPf, jJ kJrPmj ßxjJTftJPhr KjPhtv IoJjq TrPfÇ jJ kJrPmj mJotJr xŒ´hJP~r oPfr KmkPã ßpPf, jJ kJrPmj ßxjJTftJPhr KjPhtv IoJjq TrPfÇ KTkP\Pjr mqJUqJ IÄvf KbTÇ kíKgmLr ßTJPjJ ßhPvA xÄUqJuWMPhr k´Kf ChJrfJr ChJyre ßjAÇ pfaMTM IKiTJr fJrJ ßkP~PZ, fJ I\tj TrPf yP~PZ S yPò uzJA TPrÇ Ko~JjoJPrr xoxqJ KmPvwnJPm \Kau, TJre ßxUJPj ßp 135Kar oPfJ \JKfPVJÔL mJ xŒ´hJ~ rP~PZ, k´iJj xŒ´hJ~ mJoJPrr fMujJ~ fJrJ xÄUqJ~ jVeqÇ ßpoj ßrJKyñJPhr xÄUqJ uJU KmPvT yPmÇ ãMhs \JKfPVJÔLèPuJ ßpRgnJPm IKiTJr @hJP~r uzJA TrPm, ßx \jq ßp rJ\QjKfT ßjfífô hrTJr, fJ ßjAÇ xM KYr mJmJ ß\jJPru IÄ xJj, pJÅPT Ko~JjoJPrr \JKfr \jT nJmJ y~, KfKj KmmhoJj xŒ´hJ~èPuJr oPiq vJK∂ k´KfÔJr FTKa CPhqJV KjP~KZPuj, ßxA IkrJPi fJÅPT \Lmj KhPf yP~KZuÇ FUPjJ ßZJa-mz 25Kar oPfJ xŒ´hJ~ Ko~JjoJPrr ßTªsL~ xrTJPrr KmÀP≠ pM≠ YJKuP~ pJPòÇ 2015 xJPu ßxjJ ßjfífô fJPhr xPñ xÄuJPkr FTKa CPhqJV KjP~KZPuj, KT∂á ßxA xÄuJPk ßTJPjJ IV´VKf ßjAÇ oNu TJre, ãofJxLj mJoJrrJ KTZMPfA KjP\Phr rJ\QjKfT S IgtQjKfT Kj~πe KmªMoJ© KvKgu TrPf rJK\ j~Ç xM KY k´go KhPT \JKfVf KmPnh S xÄWwt gJoJPjJr CPhqJV KjP~KZPujÇ FT\j oMxKuoPT KjP\r Ijqfo k´iJj krJovthJfJ KyPxPmS oPjJj~j KhP~KZPujÇ KT∂á hPur ßnfPr S mJAPr F \jq fJÅPT xoJPuJYjJr KvTJr yPf y~Ç ßTJPjJ ßTJPjJ ßmR≠ ßjfJ fJÅPT ÈoMxKuoPhr ßmvqJ' jJPo cJTPfS KÆiJ TPrjKjÇ FA xoJPuJYjJr nP~A xM KY Vf KjmtJYPj FT\j oMxKuoPTS KjP\Phr hPur KmiJ~T kPh oPjJj~j ßhjKjÇ FKa mJ˜mfJÇ KT∂á F TgJS ßfJ KbT ßp xM KY FUPjJ Ko~JjoJPrr k´iJj rJ\QjKfT ßjfJÇ fJÅr TgJ IoJjq TPr Foj rJ\QjKfT xJyx TJrS ßjAÇ xJoKrT mJKyjLPT Kj~πPe @jPf kJrJr ãofJ FToJ© fJÅrA rP~PZÇ ßhPvr xŒ´hJ~Vf KmPnh, KmPvwf ßrJKyñJPhr IKiTJPrr ˝LTíKf KhPf yPu fJÅPT KjP\r ÈrJ\QjKfT kMÅK\' mq~ TrPf yPmÇ KT∂á ßx TJP\ KfKj jJrJ\Ç ãofJ iPr rJUJPfA fJÅr @V´y, míy•r \JfL~ ˝JPgt ãofJ mqmyJPr j~Ç ßjfJ KyPxPm FUJPjA fJÅr mqgtfJÇ mJoJr xŒ´hJP~r ßrJKyñJáKmPrJKifJ S ßrJKyñJPhr

k´Kf ßTJPjJ ZJz KhPf ßxjJmJKyjLr @kK•∏FA hMA Inq∂rLe rJ\QjKfT mJ˜mfJ YuKf xÄTaPT \Kau TPr ßlPuPZÇ ßrJKyñJPhr \jq FToJ© nrxJ @∂\tJKfT xogtjÇ KT∂á ßxUJPjS ßhUJ pJPò, @∂\tJKfT ßVJÔL âPo K^KoP~ kzPZÇ 2 KoKu~j ßgPT 10 KoKu~j cuJr ©Je ßhS~Jr mJAPr TJptTr ßTJPjJ y˜PãPkr ßTJPjJ AòJA fJPhr ßjAÇ Fr xmPYP~ mz k´oJe @\ kpt∂ \JKfxÄPWr xJiJre kKrwh ßrJKyñJ k´Pvú ßTJPjJ k´˜Jm V´ye TrPf kJPrKjÇ @r kJPrKj ßp fJr k´iJj TJre YLj S rJKv~Jr IjJV´yÇ YLj ßUJuJPouJnJPmA Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjLr kJPv hJÅKzP~Ç hLWtTJu ßgPTA fJrJ FA ßhv S fJr k´Tíf vJxTPhr xPñ uJn\jT xŒTt KjotJe TPrPZÇ YLj Ko~JjoJPrr rJ\jLKfPf KjP\r \jq xMKmiJ\jT Im˙J KjKÁf TrPf hLWtKhj ßgPT ßhvKar hMKa k´iJj KmPhsJyL VsMPkr xPñ WKjÔ xŒTt m\J~ ßrPUPZÇ fJPhr FTKa ßTJTJÄ jqJvjJu ßcPoJPâKaT IqJuJP~¿ ßUJuJPouJnJPmA YLjJ I˘ mqmyJr TPr @xPZÇ FA VsMPkr xhxqrJ k´J~ xmJA oJªJKrj mJ YLjJ nJwJ~ TgJ mPujÇ rJUJAj rJP\q, ßpUJPj ßrJKyñJPhr mJx, fJr mqJkJPr YLPjr KmPvw @V´y rP~PZÇ YLj ßxUJPj ßfu S VqJx @yrPe mq˜Ç YLj Ko~JjoJr ßgPT xrJxKr ßfu-VqJx @ohJKj TrJr \jq rJUJAj rJP\q kJAkuJAj KjotJe TPrPZÇ FTA uPãq mPñJkxJVPr xoMhsmªrS KjotJe TrPZÇ FA TJP\ YLPjr KjTaáIÄvLhJr Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjLÇ YLj oMPU pJáA muMT, ßx Foj KTZMA TrPm jJ, pJPf FA uJn\jT mqmxJ ßTJPjJnJPm KmKW&jf y~Ç FA pUj mJ˜mfJ, fUj ßrJKyñJPhr nKmwq“ TL? IiqJkT KTkP\Pjr TJPZ xrJxKr FA k´vú K\ùJxJ TrJ yPu KfKj ¸ÓnJPm muPuj, KjTaánKmwqPf Im˙J kKrmftPjr ßTJPjJ @vJ KfKj ßhUPf kJPòj jJÇ FTA TgJ muPuj oJAPTu TMPVuoJjSÇ KfKj ßrJKyñJ k´Pvú pÜrJPÓsr xMkKrKYf nJwqTJrÇ fJÅr iJreJ, kíKgmLr oJjMw FUj @r ßrJKyñJPhr KjP~ oJgJ WJoJ~ jJÇ mJAPmPu jrT S ˝PVtr oJ^UJPj ßp \J~VJaMT,M fJr jJo ßhS~J yP~PZ KuP’JÇ ßrJKyñJPhr Im˙J FUj FA KuP’JPf ^MPu gJTJr oPfJÇ KjP\r ßhPv fJPhr \J~VJ ßjA, ßhPvr mJAPrS fJPhr nKmwq“ IKjKÁfÇ fJPhr \jq @vJr @PuJ ßTJgJ~?

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787 07951 478 557


oMÜKY∂J

12 - 18 April 2019

27

KvãJk´KfÔJPj F ßTJj mmtrfJ ßxKujJ ßyJPxj ßuUT: TgJxJKyKfqT S ßY~JroqJj, mJÄuJPhv KvÊ FTJPcKo

ßljLr ßxJjJVJ\LPf 6 FKk´u xTJPu oJhsJxJ~ VJP~ @èj iKrP~ KhP~ FT ZJ©LPT yfqJPYÓJr ‰kvJKYT CuäJPxr WajJKa k´vú hJÅz TKrP~PZ- xmM\-vqJou @oJPhr rÜ˚Jf FA mJÄuJPhPvr xoJ\PT F ßTJj Imã~ V´Jx TPrPZ? jMxrJf \JyJj rJKl jJPor KvãJgtL 6 FKk´u xTJPu krLãJ ÊÀr @PV FA mmtPrJKYf WajJr KvTJr y~Ç VeoJiqPo k´TJKvf-k´YJKrf UmPr \JjJ pJ~, SA oJhsJxJ IiqPãr KmÀP≠ oJouJ k´fqJyJPrr \jq rJKlPT YJk ßhS~J yKòuÇ ßx fJPf rJK\ jJ yS~J~ fJPT krLãJ ßTPªsr ZJPh ßcPT KjP~ KVP~ ßmJrTJ kKrKyf T'\j fJr VJP~ @èj iKrP~ ßh~Ç @orJ IPjPTA oPj TKr, oJhsJxJ oNuf iotL~ KvãJk´KfÔJjÇ Foj k´KfÔJPj pJrJ Totrf S KvãJ uJPnr \jq pJj, fJrJ y~PfJ iotL~ oNuqPmJPi IKiTfr kMÓÇ KT∂á FUj y~PfJ IPjPTrA FA iJreJ kJPfi ßpPf mJiqÇ VeoJiqPor TuqJPe ß\PjKZ- rJKlPT muJ y~, SA k´KfÔJPjr k´vJxKjT nmPjr ZJPh fJr mJºmLPT

oJrir TrJ yPòÇ ˝nJmfA Foj UmPr ßx CKÆVú jJ yP~ kJPr jJÇ KmPmT S mºMPfôr aJPj fJA y~PfJ rJKl ZMPa KVP~KZu ßxUJPjÇ KT∂á ßxUJPj pJS~Jr krA fJPT KWPr iPr ßmJrTJ-oMPUJv krJ T'\jÇ fJrJ fJPT vJxJPf gJPT IiqPãr KmÀP≠ vúLufJyJKjr IKnPpJV @jJr \jqÇ \mJPm rJKl jJKT \JKjP~KZu, fJr @jLf IKnPpJV xfq FmÄ ßvw Kj”võJx kpt∂ ßx fJr k´KfmJh TrPmÇ FrkrA fJr Skr yJoPu kPz oJjMw jJoiJrL yJP~jJrJÇ SA KvãJk´KfÔJPjr Iiqã TJrJmKªÇ KT∂á fJr kJKuf hJjmrJ ßfJ oMÜÇ pJrJ rJKlr Skr yJoPu kPz ‰kvJKYTfJ-mmtrfJr ßZJmu mKxP~PZ IgtJ“ SA YJr ßmJrTJ krJPT FUjS KYK€f TrJ pJ~Kj (xoTJu, 8 FKk´u)Ç KT∂á FTA Khj xoTJPu k´TJKvf Knjú FTKa k´KfPmhPj ßljLr ßxJjJVJ\L AxuJKo~J KxKj~r lJK\u oJhsJxJr Iiqã KxrJ\Ch-PhRuJr IkTPotr hLWt UKf~Jj k´TJKvf yP~PZÇ ÊiM rJKlA j~, YuKf mZr FTA oJhsJxJr @PrT ZJ©L fJr KmÀP≠ èÀfr IKnPpJV @PjÇ IiqPãr KmÀP≠ @jLf ßTJPjJ IKnPpJPVrA k´KfTJr y~KjÇ F rTo IPjT WajJ KmYJryLjfJr IkxÄÛíKfr TJrPe YJkJ kPz ßVPuS @APjr @SfJ~ FPxPZ Foj WajJr xÄUqJS To j~Ç F rTo IKnPpJPVr ß\r iPr Foj mmtPrJKYf WajJr jK\r @PZ mPu @oJr \JjJ ßjAÇ Iiqã KxrJ\Ch-PhRuJ FTKa x–Wm≠ IkrJiL YPâr ßp oNu ßyJfJ F @r muJr IPkãJ rJPU jJÇ Fr @PV fJr KmÀP≠ IQjKfT TotTJP§r ßpxm IKnPpJV CPbKZu, ßxèPuJr pgJpg k´KfTJr yPu y~PfJ @\ rJKl Foj KjotofJ-KjÔMrfJr KvTJr yPfJ jJÇ \Lmj-oífMqr xKºãPe rP~PZ rJKlÇ fJPT mJÅYJPjJ pJPm KT-jJ F KjP~ vïJ rP~PZÇ rJKlPT kMKzP~ oJrJr ßp CjìJhjJr mKy”k´TJv Wau, fJ oiqpMVL~ mmtrfJPTS ßpj yJr oJjJ~Ç pJrJ rJKlPT fJr IKnPpJV k´fqJyJPrr \jq YJk KhKòu, fJrJS IkrJiLÇ Foj mumJjrJ xoJP\r jJjJ ˜Pr oMPUJv kPr KmYre TrPZ KmiJ~A mmtrfJr UKf~Jj hLWt

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

fJrJ IPjT xo~A IPjT KTZM xyq TPr pJ~Ç KT∂á rJKlr y~PfJ xPyqr xLoJ ZJKzP~ KVP~KZu mPuA ßx @AKj k´KfTJr ßYP~KZuÇ KjTa IfLPf TP~T oJPxr mqmiJPj ßjJ~JUJuLr xMmetYPr iwtPer hMKa WajJ WPaPZ, ßp Kmw~KaPT ßTªs TPr fJPf muJ pJ~, ßoP~Phr \LmjpJ©J~ ^MÅKT FUjS IPjT ßãP©A KmhqoJjÇ KvãJk´KfÔJj KvãJgtLPhr \jq xmPYP~ KjrJkh \J~VJ yS~Jr TgJÇ KT∂á FTaJ KvãJk´KfÔJj k´iJPjr KmÀP≠A pUj ßpRj KjkLzPjr IKnPpJV SPb, fUj xyP\A IjMoJj TrJ pJ~ kKrK˙Kf TfaJ ‰mrLÇ yPòÇ krLãJ ßTPªs ßTPrJKxj KTÄmJ hJyq khJgt KjP~ rJUJ, rJKlPT KogqJ mPu ZJPh ßjS~Jr WajJ k´oJe TPr Foj jívÄxfJr IiqJ~ rYjJr ßk´ãJka ‰fKr TrJ yP~PZ kKrT·jJr KnK•PfAÇ FS IKnPpJV @PZ ßp, vúLufJyJKjr IKnPpJPV ßV´lfJr yS~J oJhsJxJ IiqPãr oMKÜ ßYP~ \jk´KfKjKixy ˙JjL~ KTZM xÄUqT mqKÜ KmPãJnS TPrPZjÇ FPf FS k´oJKef y~, FT\j ‰jKfT Imã~TJrLr kíÔPkJwPTr xÄUqJS To j~Ç SA IiqPãr kã ßjS~J YâKa ßp pPgÓ mumJj, WajJKa FrS ßpj xfqfJA fMPu iPrÇ xoJ\PT TuMwfJr ZJ~J~ pJrJ ßdPT KhPò KTÄmJ F ßãP© xyJ~fJ TrPZ, fJrJ I¸Kvtf gJTPf kJPr jJÇ k´iJjoπL SA ZJ©Lr xJKmtT hJK~fô KjP~PZj FmÄ F WajJ~ \KzfPhr hs∆f ßV´lfJPr xÄKvúÓPhr KjPhtvjJ KhP~PZjÇ k´iJjoπLr FA khPãk ˝K˜ \MKVP~PZ; KT∂á hMmtí•Phr pJPf híÓJ∂PpJVq h§ y~ FA k´Kâ~JaJ YJuJPf yPm k´vJxPjr xÄKvúÓ hJK~fôvLuPhrÇ KvãJk´KfÔJPj ßoP~ KvãJgtLPhr ßpRj y~rJKj, vúLufJyJKj S jJjJrTo IkPTRvPu KjkLzPjr KvTJr yS~J jfMj ßTJPjJ WajJ j~Ç ßljLr ßxJjJVJ\Lr WajJKaPT ßTmu ootJK∂T muPu ßmJiTKr To muJ y~Ç KTZM KTZM KjTíÓ WajJ @PZ, ßxèPuJ xŒPTt pf To muJ pJ~ ffA nJPuJÇ KT∂á rJKlr WajJ~ To muJr ImTJv ßjAÇ IPjPTr oPfJ @KoS FA WajJ~ ÊiM ootJyfA jA, Yro ãM…SÇ pJrJ oJhsJxJ~ kzJPvJjJ TPr, KmPvw TPr oJhsJxJ~ kzN~J ßoP~rJ y~ IKiTfr iotnLÀÇ fJrJ IPjT xo~A IPjT KTZM xyq TPr pJ~Ç KT∂á rJKlr y~PfJ xPyqr xLoJ ZJKzP~ KVP~KZu mPuA ßx @AKj k´KfTJr ßYP~KZuÇ KjTa IfLPf TP~T oJPxr mqmiJPj ßjJ~JUJuLr xMmetYPr iwtPer hMKa WajJ WPaPZ, ßp Kmw~KaPT ßTªs TPr fJPf muJ pJ~, ßoP~Phr \LmjpJ©J~ ^MÅKT FUjS IPjT ßãP©A KmhqoJjÇ KvãJk´KfÔJj KvãJgtLPhr \jq xmPYP~ KjrJkh \J~VJ yS~Jr TgJÇ KT∂á FTaJ KvãJk´KfÔJj k´iJPjr KmÀP≠A pUj ßpRj KjkLzPjr IKnPpJV SPb, fUj xyP\A IjMoJj TrJ pJ~ kKrK˙Kf TfaJ ‰mrLÇ PljLPf xÄWKaf WajJr kKrPk´KãPf muPf yPò,

Foj mmtrfJ @oJPhr VeoJjMPwr ßnfPr TL TPr gJTPZ,˝JiLj mJÄuJPhPv ˝kú ßxRPir \J~VJ ßgPT FaJ KY∂J TrJ TKbjÇ FA \Wjqfo mmtrfJ oNuqPmJPir ImãP~r FT YNzJ∂ híÓJ∂Ç @orJ Cjú~Pjr kPg FPVJKòÇ mJÄuJPhv IPjT KTZM I\tj TPrPZ FmÄ @rS I\tPjr kg rYjJ TrPZÇ KmPvõ FUj mJÄuJPhv IPjT ßãP©A ßrJu oPcuÇ fJrkrS FA xLoJyLj mmtrfJ @oJPhr ÊiM ootJyfA TPr jJ, oJjKmT ßYfjJPmJiPTS Kmkpt˜ TPrÇ nJmPf TÓ y~, @orJ KT ßxA xoJP\r oJjMw, pJrJ mñmºMr ßjfíPfô FTKa ˝JiLj xJmtPnRo mJÄuJPhPvr \jq \LmjhJjTJrL \jxoJP\r IKimJxL? APuTasKjT, Kk´≤ S ßxJvqJu KoKc~Jr ßp KmTJv F xoP~ @orJ ßhUPf kJA, fJPf FA WajJKa ÊiM mJÄuJPhPvr oPiqA xLoJm≠ gJTPm jJÇ fJ ßkRÅPZ pJPm KmPvõr IPjT ßhPvr oJjMPwr TJPZÇ @orJ FA xoxqJ TLnJPm IKfâo Trm, ßxaJS @oJPhr xJoPj KmhqoJj mJ˜mfJr ßk´ãJkPa mz k´vú yP~ ßhUJ KhP~PZÇ oNuqPmJPir FA Imã~ ÊiM @Aj-@hJuf KhP~ ßbTJPjJ pJPm jJÇ mqKÜr ‰jKfT ßmJi-KmPmT xûJf ßYfjJ pKh KmuM¬ yP~ ßpPf gJPT, fJyPu Foj ootJK∂T mmtrfJr CuäJxKY© @oJPhr xJoPj mJrmJrA KlPr @xPmÇ @orJ FA mmtrfJr ImxJj YJAÇ KmYJryLjfJr IkxÄÛíKf ßpj @oJPhr @r V´Jx TPr jJ ßlPu, FUj ßxKhTaJ~ IKiTfr oPjJPpJV ßhS~JA xoP~r oMUq hJKmÇ @orJ xrTJr ßgPT, KmYJr mqm˙J ßgPT, mqKÜr oNuqPmJPir \J~VJ ßgPT pgJpg xyPpJKVfJ ßkP~ KjP\Phr kKrvLKuf TrJr IV´pJ©J~ KmrJoyLj YuPf YJAÇ @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr hJK~fôvLurJ ßpj fJPhr xmaMTM xJiq KhP~ Foj WajJr oMPUJoMKU yP~ xPYfjnJPm rJv ßaPj iPrj oJjMPwr xM˙ \Lmj kKrYptJr kPãÇ xrTJPrr TJZ @Pmhj, híÓJ∂oNuT vJK˜r mqm˙J TPr ßhUJPf yPm IkrJiLPhr ZJz kJS~Jr kg À≠Ç kMÀwfJKπT xoJ\ mqm˙J~ jJrLr k´Kf KjptJfPjr ßp KY©èPuJ @orJ yJ\Jr mZr iPr ßhPUKZ FTKmÄv vfJ»Lr F xoP~ fJr kMjrJmíK• yPm, FaJ nJmJ TKbjÇ xoJP\r IV´VKf oJjKmTfJr \jq, 31 kOÔJ~

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


28

UmrJUmr

12 - 18 April 2019

u§Pj ßV´aJr vJyJrkJzJ xÄPWr k´go KxKj~r KxKaP\j FS~Jct k´hJj IjMÔJPj mÜJrJ CkPrJÜ o∂mq TPrjÇ KvãJ S xJoJK\T Cjú~j fgJ @ftoJjmfJr TuqJPe IxJoJjq ImhJPjr ˝LTíKf ˝„k K\FxKkP\Fxír kã ßgPT KmsPaPj mxmJxrf vJyJrkJzJ FuJTJr 5\j k´mLe mqJKÜPT FS~Jct k´hJPjr oJiqPo ßV´aJr vJyJrkJzJ pMm xÄPWr f•ôJmiJPj K\FxKkP\Fx KxKj~r KxKaP\j FS~Jct FmJrA k´go @jMÔJKjTnJPm ÊÀ yPuJÇ FUj ßgPT k´Kf mZr FA FS~Jct k´hJj TrJ yPm mPu CPhqJÜJPhr kã ßgPT \JjJPjJ y~ IjMÔJPjÇ pMÜrJ\q˙ ßV´aJr vJyJrkJzJ pMmxÄPWr xnJkKf @»Mr ryoJPjr xnJkKfPfô xÿJjjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj u¥j mJrJ Im aJS~Jr yqJoPuaxr ¸LTJr TJCK¿ur @~JZ Ko~JÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT, ‰x~hkMr @hvt TPuP\r xJPmT Iiqã xJÄmJKhT oMyJÿh vJPyh rJyoJPjr xûJujJ~ xÿJKjf IKfKg KZPuj uMaj mJrJ TJCK¿Pur xJPmT ßo~r TJCK¿uJr fJKyr UJjÇ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj TJCK¿ur ßoJyJÿh @ymJm ßyJPxAj, TojSP~ug \JjtJKuˆ FPxJKxP~vPjr nJAx ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ, u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr ßxPâaJKr ßoJyJÿh \MmJP~r, xfqmJeLr FKcar-Aj-YLl ‰x~h @jJv kJvJ, cÖr ßrJ~Jm CK¨j, xJÄmJKhT @jxJr @yPoh CuäJy, xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, ACPT mJÄuJ KrPkJatJxt ACKjKar ß\jJPru ßxPâaJKr FKaFo oKjÀöJoJj, TKm @mM xMKl~Jj ßYRiMrL S IiqJkT k´em TJK∂ ßhmÇ

IjMÔJPj ˝JVf mÜmq rJPUj ßV´aJr vJyJrkJzJ pMmxÄPWr xJPmT xnJkKfô ßvU Fo F UJKuT FmÄ ÊPnòJ mÜmq rJPUj pgJâPo pMmxÄPWr xy xnJkKf ßvU lJÀT @yoh, @UfJr TJoJuL S @»Mu @S~Ju TJoJuL ßx\MÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj oPjJyr Ko~J TJoJuL, yJKmmMu yT TJoJuL, IiqJkT xJK\hMr ryoJj, uM“lár ryoJj TJoJuL, rKyo CK¨j, ßrhS~Jj UJj, TKm Kxfá Ko~J TJoJuL, @»Mx xJuJo TJoJuL, ZJjJT TJoJuL, xJKhT TJoJuL, K\fá TJoJuL, oJoMj rvLh TJoJuL, ßxJPyu @yoh, @»Mx ßxJmyJj S xJPuy @yoh k´oMUÇ IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj @»Mx ßxJmyJj TJoJuLÇ K\FxKkP\Fx KxKj~r KxKaP\j FqJS~Jct 2018 k´J¬ k´mLe mqKÜrJ yPuj ßV´aJr vJyJrkJzJ pMmxÄPWr KV~Jx CK¨j TJoJuL, @xJmMr ryoJj, yJÀj rvLh TJoJuL, oaáT Ko~J S xJyJmCK¨j @¬Jm Ko~JÇ IjMÔJPj FqJS~Jct k´J¬Phr oJP^ ßâˆ, xÿJjjJ k© S CkyJr fáPu ßhj k´iJj IKfKg S IjqJjq IKfKgmOªÇ k´mLePhr yJPf @jMÔJKjTnJPm xÿJjjJ fáPu ßh~Jr kr IKfKgrJ KjP\Phr k´KfKâ~J mqÜ TPr mPuj, FTKa mqJKfâoL IjMÔJPjr Ên xNYjJ uPVú Fr VKmtf IÄKvhJr yP~ @orJ @\ @käMfÇ ßp k´mLePhr ITîJ∂ kKrvsPor lPu mftoJj k´\jì @\ ßhPvKmPhPv KmKnjú èÀfôkNet ßxÖPr nëKoTJ rJUPZÇ ßxA k´mLePhr xÿJj \JjJPjJr FA Ên CPhqJV ImvqA k´vÄxJPpJVq S mqKfâoLÇ mÜJrJ Foj FTKa CPhqJV ßj~J~ TífùfJ \JjJj ChqJÜJPhrÇ mÜJrJ mPuj, Cjúf \Lmj pJkPjr @vJp @oJPhr kNmt kMÀwrJ FTKhj xJf xJVr kJKz KhP~ ßp KmsPaPj FPx mxKf ˙Jkj

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

TPrKZPujÇ ßxA KmsPaj FUj @oJPhrS ßhvÇ kNmt k´\Pjìr hLWt fqJV KfKfãJr lPuA FKa x÷m yP~PZ o∂mq TPr mÜJrJ vs≠Jr xJPg ˛re TPrj fJPhrÇ mÜJrJ KmsPaPj mxmJxrf k´mLePhr ëKvTz xÄPpJVí @UqJKUf TPr mPuj, KmsPaPj \jì S ßmPz SbJ mftoJj k´\Pjìr xJPg KvTz oJKar ßxfá mºj KyPxPm TJ\ TrPZj @oJPhr k´mLerJÇ fJPhr IKmrf xÄV´JPor lPuA mJÄuJ nJwJ, xJKyfq-xÄÛíKf, AKfyJx S GKfPyqr xJPg kKrKYf yPò FPhPv ßmPz SbJ @oJPhr k´\jìÇ u¥Pj ßV´aJr vJyJrkJzJ pMmxÄW KxKj~r KxKaP\j FqJS~Jct k´hJj IjMÔJPj mÜJrJ @PrJ mPuj-k´mLePhr TJP\r ˝LTíKf ˝„k u¥Pj ßV´aJr vJyJrkJzJ pMmxÄW KxKj~r KxKaP\j FqJS~Jct k´hJj TPr FTKa jJªKjT oyKf TJP\r xNYjJ TrPuJÇ xnJ~ ßV´aJr vJyJrkJzJ pMmxÄPWr ßjftímOª mPuj - pMÜrJP\q 1987 xJPu u¥Pj FTKa vJK∂o~ TKoCKjKa S xMªr xoJ\ KmKjotJPe xyPpJKV FmÄ mJÄuJPhPv V´JoLe \jkPh KvãJr Cjú~Pjr oJiqPo @PuJKTf \jkh VPz ßfJuJr uPã FA pMmxÄPWr xOKÓ Ç pJrJ FA xOKÓuVú ßgPT @P\J xJoJK\T Cjú~Pj TJ\ TPr pJPòj, ßxAxm k´mLj mqKÜfôPhr xÿJjjJ \JjJPf FA @P~J\j K\FxKkP\Fx KxKj~r KxKaP\j FqJS~Jct xÿJjjJ k´hJj TrJ yPuJ Ç FA iJrJ @VJoLPfS ImqJyf gJTPmÇ @VJoLPf pMÜrJP\q mOy•r vJyJrkJzJr K\KxFxA S TPu\ C•LetPhr xÿJjjJ S KmvõKmhqJu~ C•LetPhr oJP^ AcáPTvj FqJS~Jct FmÄ mJÄuJPhPv \VjúJgkMPr Kj\ FuJTJ~ KvãJgtLPhr IjMPk´reJ ßpJVJPf vJyJrkJzJ pMmxÄW ßoiJmOK• k´hJj TrJr kKrT·jJ @PZ mPu \JjJj pMmxÄPWr ßjfímª \JjJjÇ

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


UmrJUmr

12 - 18 April 2019

K\yJPhr oPfJ kKm© FéKaÄvj-Fr k´TJvjJ IjMÔJPj KfKj TgJ mPujÇ c. IJ»Mu mJrL fJÅr mqKÜ, xoJ\ FmÄ kJKrmJKrT \LmPjr jJjJ WajJr ChJyre ßaPj mPuj, kKm© TárIJPj KjPhtKvf xy\ xru fgJ oiqk∫Jr oPiqA KfKj xmtPãP© xoJiJj UÅMP\jÇ KmPuPfr mJÄuJ Kk´≤ S APuÖsKjT KoKc~Jr xJÄmJKhTPhr IÄvV´yPe 5 FKk´u ÊâmJr xºqJ~ kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJPku ßrJc˙ Klˆ ßrˆáPr≤ FA k´TJvjJ IjMÔJj IjMKÔf y~Ç xJ¬JKyT \jof xŒJhT S u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr xJPmT ßk´KxPc≤ jmJm CK¨Pjr xnJkKfPfô FmÄ xJ¬JKyT ßhv xŒJhT fJAKxr oJyoMh -Fr kKrYJujJ~ IjMÔJPj oNu k´mº Ck˙Jkj TPrj xJÄmJKhT IJTmr ßyJPxjÇ IjMÔJPj KmUqJf KTÄx TPu\ ßgPT KkFAYKc FmÄ TáAj oqJrLxy FTJKiT ACKjnJKxtKa ßgPT IjJrJKr KkFAYKc KcV´L uJnTJrL c. IJ»Mu mJrLr V´∫èPuJ xJoJK\T xPYfjJ~ nëKoTJ rJUPm mPu mÜJrJ IKnoj mqÜ TPrjÇ KuKUf k´mPº c. mJrLPT oNuiJrJr FT\j xlu S ßpJVq oMxKuo uLcJr KyPxPm IJUqJK~f TrJ y~Ç muJ y~, AnKjÄ ˆqJ¥Jct fÅJPT u¥Pjr 1 yJ\Jr k´nJmvJuL mqKÜr fJKuTJ~ PrPUPZ, IJr 2006 xJPu aJAo IJCa oqJVJK\j u¥Pjr oMnJr F¥ ßvATJPrr fJKuTJ~ fJPT 7o ˙JPj rJPUÇ KfKj KZPuj u¥j IKuKŒT IVtJjAK\Ä TKoKar FToJ© IPvõfJñ xhxqÇ Aˆ u¥j oxK\Phr xJPmT ßY~JroqJj c. IJmhMu mJrL ßuJTJu

TJCK¿Pur YJTKr PgPT Imxr KjP~ ßuUJPuKU FmÄ ßjfíPfôr oJiqPo oJjmfJr ßxmJ TrPZjÇ c. IJmhMu mJrL fÅJr ßrJKyñJ Kmw~T V´∫ V´∫ k´xPñ mPuj, FA oyNPftr kOKgmLPf Yro KjptJfPjr mz jK\r yPò ßrJKyñJ \jPVJÔLÇ FTKa \JKfr mz IÄvPT fJPhr ßhv ßgPT fJKzP~ ßh~J yP~PZ mJ uJPUJ uJPUJ oJjMw k´JenP~ kJKuP~ FPxPZjÇ fJPhrPT oJjKmT xyJ~fJ KhPòj IPjPT, mJÄuJPhv kJPv IJPZÇ KT∂á xJoKV´T kKrK˙Kfr CjúKf jJ yPu FmÄ KmPvw TPr jfáj k´\jì KvãJr IJPuJ mKûf yPu kMPrJ \JKfKaA yJKrP~ pJPm mJ kfPjr oMPU kzPmÇ IjMÔJPj xoJkjL mÜmq rJPUj KjCyqJo TJCK¿Pur KckMKa K¸TJr, ßuUT S IJAj\LmL mqJKrˆJr jJK\r IJyohÇ IJPrJ mÜmq rJPUj, u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßk´KxPc≤ S xJ¬JKyT kK©TJ xŒJhT FohJhMu yT ßYRiMrL, xJ¬JKyT \jof Fr k´iJj xŒJhT S u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr xJPmT ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ, ßk´x TîJPmr k´KfÔJfJ ßxPâaJKr xJÄmJKhT j\r∆u AxuJo mJxj, xJ¬JKyT xMroJ xŒJhT TKm lKrh IJyoh ßr\J, YqJPju Fx Fr KxKjK~r KjC\ ßk´P\≤Jr c” \JKT ßr\S~JjJ IJPjJ~Jr, u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ß\jJPru ßxPâJaJKr oMyJÿh \MmJP~r, xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT TKm IJmhMu TJA~Mo, ATôrJ KaKnr ß\jJPru oqJPj\Jr yJxJj yJKl\Mr ryoJj kuTxy IJPrJ IPjPTÇ Qx~h jJyJx kJvJ mPuj, IJoJPhr TKoCKjKaPf AÄPr\L nJwJ~ UMm To mA ßmr∆PòÇ c. mJrL fÅJr mAèPuJ AÄPrK\ nJwJ~ KuPUPZjF\jq fÅJPT ijqmJhÇ fr∆e xoJ\ fÅJr mA kPz CkTíf yPf

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS

Immigration, Family & Child Contact

lqJKoKu, YJAfl T≤JÖxy ßp ßTJPjJ kJKrmJKrT KmwP~ IJorJ IJAjVf xyJ~fJ TPr gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970 53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT info@kingdomsolicitors.com

29

kJrPmÇ fr∆PjrJ AxuJPor náu mqJUqJr mhPu xKbT KjPhtvjJ kJPm FmÄ CV´fJr mhPu oJjmfJr kPãA fJrJ \JV´f yPmÇ FohJhMu yT ßYRiMrL mPuj, pPfJA GTqmº xoJP\r TgJ muJ ßyJT jJ ßTj, PoAjKˆso IPjT ßãP© oMxuoJj mJ FgKjT TKoCKjKaPT hKoP~ rJUJrA PYÓJ TPr, ßx ßãP© c. mJrL ßpnJPm ßoAjKˆsPo TJ\ TrPZj, k´nJm rJUPZj FKa TuqJeTrÇ IJr fÅJr V´∫ ßp oiqk∫Jr oqJPx\ KjP~ FPxPZ, fJr pgJgt k´YJreJ hrTJrÇ c” \JKT ßr\S~JjJ mPuj, kKm© ßTJrIJPjr xKbT KjPhtvjJ IJorJ IPjPTA mMK^ jJÇ KT∂á oJP^ oPiq mÉ jj-oMxKuPor xJPg Fxm KjP~ fTt mJ IJPuJYjJ TrJ pJ~, fJrJ mrÄ pMKÜaJ oJPjÇ c” mJrLr mAèPuJr mz kJbT yPòj IoMxKuo, FaJ nJPuJÇ Fr oJiqPo mOy•r xoJP\ xKbT oqJPx\ PpPf kJPrÇ xnJkKfr mÜPmq jmJm CK¨j mPuj, K\yJh jJo ÊPj KmÃJ∂ yPf kJPrj IPjPTÇ IJKo KjP\A mAP~r jJo ßhPU KÆiJÆPªô KZuJoÇ kPr mAKa kPz mM^uJo KfKj xKfqTJPrr K\yJh IgtJ“ ‰jKfTfJr K\yJPhr TgJ mPuPZjÇ xPfqr kPã gJTJr \jq KjP\r oPjr xJPg Pp pM≠ ßxA K\yJPhr TgJA mPuPZjÇ xoJkjL mÜPmq mqJKrˆJr jJK\r IJyoh mPuj, c” IJ»Mr mJrL ÊiM FT\j ßuUT IJr AxuJKoT ßjfJA jj, KfKj FT\j xJhJoPjr oJjMw KyPxPm IJoJPhr \jq IjMTrjL~ hOÓJ∂Ç xoxqJ-xÄTPa TPUJPjJA pJPT TJPuJoMPU ßhUJ pJ~ jJÇ Foj mqKÜfô kMPrJ TKoCKjKar \jq VPmtrÇ fÅJr 10Ka VsP∫r k´J~ xmèPuJA IJoJPhr kKrmJr, x∂Jj FmÄ xoJP\r xJoKV´T TuqJPe èr∆fôkMet náKoTJ rJUPm mPu oPj TKrÇ

UKAY Fish & Meat Bazar WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

12 - 18 April 2019

ßV´aJr TJoJumJ\Jr ßcPnuJkPo≤ oJjMw FPf IÄv ßjjÇ xnJ~ jm-VKbf FA xÄVbPjr xJŒ´KfT TJptâPor k´vÄxJr kJvJkJKv @VJoLPf FuJTJr hJKrhs KmPoJYjxy @gt-xJoJK\T Cjú~Pj ImhJj rJUJr kJvJkJKv pMÜrJP\q I˙Jjrf FuJTJmJxLr oPiq kJr¸KrT ßxRyJhtkNet xŒTt S ßxfámºPj èÀfôkNet nëKoTJ rJUPm mPu mÜJrJ @vJmJh mqÜ TPrjÇ asJPˆr ßY~JroqJj FohJhMr ryoJj FohJPhr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJrL mUKf~Jr UJj S ßk´x ßxPâaJrL Fx Fo @jxJr @uLr ßpRg kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßoJyJÿh KhPuJ~Jr ßyJPxjÇ ßY~JrkJrxj fJÅr ˝JVf mÜPmq mPuj, IKYPrA mOy•r TJoJu mJ\Jr FuJTJr KmPuPf \jì S ßmPz SbJ jfáj k´\jìPT mJÄuJPhPvr xJPg xŒTt S ßxfámºPj ‰frLr IÄv KyPxPm fJPhrPT KmKnjúnJPm FuJTJmxLr xJPg kKrKYf TrJPjJ, @CaPˆK¥Ä FKYnPo≤ FS~Jct k´hJPjr oJiqPo ßoiJr pgJpg oMuqJ~Pjr TotxNYL V´ye TrJ yPmÇ FZJzJ nKmwqPf ßhPvr CóKvKãf jfáj k´\Pjìr xJPg FUJPj ßmPz SbJ @oJPhr x∂JjPhr IKnùfJ KmKjoP~r mqJm˙J TrJr kJvJkJKv FuJTJr hJKrhs KmPoJYPj luk´xM CPhqJV V´yPer TgJS \JjJjÇ xKÿKuf k´PYÓJr oJiqPo Fxm kKrT·jJ mJ˜mJ~Pj xmJr xyPpJKVfJ TJojJ TPrj KfKjÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KkTJr TJCK¿uJr @~JZ Ko~JÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r \j KmVx, mJÄuJPhv yJA TKovPjr TotJKv~Ju TJCK¿uJr Fx Fo \JTJKr~J yT, kJKT˙Jj˙ KmsKav yJATKovPjr lJˆt ßxPâaJrL ßoJyJÿh @»Mu VllJr, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xJPmT KxKnT ßo~r ßxKuo CuäJy, u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf oMyJÿh FohJhMu yT ßYRiMrL S xJiJre xŒJhT oMyJÿh \MmJP~r, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr pMVì xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL, xJPmT ßo~r S TJCK¿uJr kJrPn\ @yoh, TJCK¿uJr @ymJm ßyJPxj, TJCK¿uJr \Kxo CK¨j, xJPmT TJCK¿ur rKyoJ ßmVo, KmKmKxKx@A Fr KljJ¿ cJAPrÖr oKjr @yoh, cJAPrÖr xJÄmJKhT

xKlTáu AxuJo S cJAPrÖr F,FAY, jMÀöJoJj, oMKÜPpJ≠J ßuJToJj ÉPxj, \JuJuJmJh k´mJxL TuqJe kKrwh ACPTr xnJkKf @KvTár ryoJj S ßxPâaJrL oJBj CK¨j @jxJr, u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf ßmuJu @yoh, xJPmT xJiJre xŒJhT j\Àu AxuJo mJxj, xJ¬JKyT ßhv xŒJhT fJAKxr oJyoMh, hKãe xMroJ xoJ\TuqJj kKrwPhr ßY~JroqJj ßxKuo @yoh, KmvõjJg FAc ACPTr xnJkKf @»Mr rKyo r†á S xJiJre xŒJhT \JKTr ßyJPxj TP~Z, ßhRufkMr FcáPTvj asJPˆr xJiJre xŒJhT ßoJyJæf ßvU, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆr @\o UJj, @UuJTár ryoJj, Thr CK¨j, UJ\JûL \jTuqJj asJPˆr xnJkKf @»Mu mJKZf rKl, TKoCKjKa ßjfJ jJKxr @yoh, mqmxJ~L yJKxjMöJoJj jMÀ, UJ\JûL ACKj~j SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xJÄVbKjT xŒJhT oJyohMr ryoJj oJjúJ S Igt xŒJhT @vrJl @yoh, @ZJm @uL, @»Mu @S~Ju, mJÄuJ Korr xŒJhT @»Mu TKro VKj, xJÄmJKhT kKu ryoJj, ßr\JCu TKro oOhJ, @»Mu yJKoh UJj xMPohÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ßV´aJr TJoJumJ\Jr ßcPnuJkPo≤ asJˆ ACPTr nJAx ßY~JrkJrxj @»Mu mJKZf ßYRiMrL S ßoJyJPÿh @»Mu @yJh , FKxxPaja ßxÖtJrL ßoJ. Tfám C¨Lj UJj, ßas\JrJr @»Mu oMKTf jJjM, xy ßas\JrJr vJPyh @yoh, AKx ßo’Jr ßoJyJPÿh vJKyh FmÄ yJ\L @»Mu vyLh, j\Àu AxuJo k´oMUÇ IjMÔJPj CkK˙f asJKˆPhr oPiq KrTVKjvj xJKatKlPTa Kmfrj TPrj IKfKgrJÇ xnJ~ \JjJPjJ y~ APfJoPiqA asJPˆr kã ßgPT mJÄuJPhPv FTKa IKVúhê kKrmJrPT 60 yJ\Jr aJTJ @KgtT IjMhJj , hKrhs S IxyJ~ ßuJTPhr KYKT“xJ ßxmJ~ @KftT IjMhJj k´hJj, mOy•r FuJTJr 28Ka V´JPor hKrhs kKrmJrPT vLPfr T’u Kmfre, FuJTJr ßUuJiMrJr Cjú~Pj asJPˆr kOÔPkJvTfJ~ ßV´aJr TJoJu mJ\Jr ßkJatx ßcPnuJkPo≤ FPxJKxP~vj jJPo mJÄuJPhPv @PrTKa xÄVbj Vbj TPr Kj~Kof fJPhr k´KvãPer mqm˙J TrJ yP~PZ Ç FZJzJ pMÜrJP\q jfáj k´\jì ßpnJPm KvãJ, YJTárL S xoJ\PxmJ~ IV´eL nëKoTJ kJuj TrPZ fJPhr F IV´pJ©JPT KvTPzr xJPg hO| TrJ, fJPhr @iMKjT KY∂J-ßYfjJPT ßhPvr Cjú~Pj TJP\ uJVJPf TJ\ TPr pJPò FA xÄVbjÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com


UmrJUmr

12 - 18 April 2019

TáÀKYkNet KnKcS S kPetJV´JKl xhJ ßhUPZj mJ kptPmãj TrPZj fJPhr CKYf: T. ßoJmJAu, KkKx, uqJkak AfqJKh mqmyJPrr xo~ F TgJ KmvõJx TrJ ßp, @uäJy fJPT krLãJ TrPZjÇ U. FTJTL ßVJkj/SPkj Im˙Jr krLãJ~ ßlu TrPu, jJ\JfkJS~J TKbj yP~ pJmJr @vÄTJ rP~PZÇ V. hMKj~Jr ßTC fJPT y~f ßhUPZjJ, KT∂áPTC jJ ßhUPuS KpKj ßhPUj KfKj ßfJ fJr xJPgA @PZjÇ W. fJÅr TJPZ ßTJj KTZáA ßpPyfá ßVJkj ßjA, IfFm fJÅPT lJÅKT ßhS~J pJPm jJÇ X. KfKjPfJ ßxKhj ßZJa FmÄ mz ßVJkjL~S k´TJvq xTu @ou k´TJv TPr ßhPmjÇ Y. ßoJmJAPu pfKa KTîT TPr UJrJk ßkJˆ kJbJPòj, oPj rJUPmj F k´KfKa KTîPTr \jq hJ~L ßT? Z. KlñJr aJY TPr ßpxm UJrJk ßkJˆ kJbJA fJr \jq hJK~fô @oJPhrPT KjPf yPmAÇ \. IfFm, k´Kf Kj~fA @oJPhr TJPZ ßp KhjKa @Px @r pJ~ ,fJPT xÿJj TrJ CKYf FmÄ KhjKar fJKuTJ~ ßjT @ou ßpJVJz TPr ßpj IV´Lo kJKbP~ ßhA, m` TJP\ uJVPm ImvqA ^. xMfrJÄ mJÅYPf yPu @xMj, ßoJmJAu ßpj ßTmuyJuJu @APaPo FmÄ kKrKof mqmyJr TrJ KvKUÇ _. jPYf @\ Pp @èu KhP~ KTîT TrKZ, ßx@èuA @kjJr/@oJr KmÀP≠ \mJjmªL ßhPmÇ xMfrJÄ pJrJ Fxm fJTôS~J KmPrJiL FmÄ YKr© Km±ÄxL TáÀKYkNet KnKcS, ket, ACKaCm IgmJ SP~mxJAa ßhPUj fJrJ fJSmJy TPr @uäJy \JuäJy vJjMÉr TJPZ ãoJ KnãJ TrJ CKYfÇ KfKj ImvqA ãoJ TPr ßhPmj mPu S~JhJ TPrPZj xNrJ jNPrr 31jÄ @~JPfÇ ßxUJPj KfKj mPuPZj ÈßyoMKojVe! ßfJorJ xmJA @uäJyr xJoPj fSmJ Tr, @vJ TrJ pJ~ ßp ßfJorJ xluTJo yPm'Ç FT\j oMKoPjr \LmPjr xmPY mz xJijJ mJ k´iJj kJSjJ yPuJ ßp, xoV´ \Lmj mqJkL pf ßYÓJ TrPm fJrKmKjoP~ ßxfJTôS~J yJKxu TrPmÇ @r ßp oMKoPjr F TgJr k´Kf ßU~Ju ßjA fJr \Lmj @xPuA mOgJÇ KfKj xNrJ @v-vJoPxr 9jÄ @~JPf mPuPZj, Èßp mqKÜ fJ\KT~J mJ kKrÊ≠fJr TJ\ TPrPZ ßx @xPuA xluTJo, @r ßp mJ pJrJ fJK\ã~Jy mJ AxuJPyr TJ\ TrPm jJ fJrJ oNuf ãKfV´˙ yPm'Ç

oMKÜPpJ≠J xjh: IKmPmYjJk´xf N Kx≠JP∂r kKreKf IÊn xÄ˙Jr xMkJKrv FmÄ IKnPpJPVr KnK•Pf mqKÜVf ÊjJKjr kr FÅPhr xjh mJKfPur Kx≠J∂ yP~PZÇ uJu oMKÜmJftJ~ jJo @PZ Foj hM\Pjr xjhS mJKfu yPòÇ...FA xjh mqmyJr TPr xÄKväÓrJ ßpxm xMPpJV-xMKmiJ KjP~PZj, ßxèPuJ mJKfu yPm KT jJ, fJ ßVP\a \JKrr kr Kx≠J∂ ßjS~J yPmÇ' [pMVJ∂r, 3 FKk´u 2019 ] mJKfuS~JuJPhr jJo S khKmS ßhS~J yP~PZ SA

k´KfPmhPjÇ fJÅPhr oPiq rP~PZj Èk´\JfPπr xÄ˙Jk´iJj, @~Tr TotTftJ, TíKw TotTftJ, ˝J˙q TotTftJ S KYKT“xT, mqJÄTJr, ßkvTJr' k´nKí fÇ ÈxÄKväÓ TotTftJ-TotYJrLPhr YJTKr\LmPjr mqKÜVf jKg kptJPuJYjJ, FuJTJ~ KVP~ fgq xÄV´y, ˙JjL~ k´Tf í oMKÜPpJ≠JPhr xPñ @PuJYjJr kr 59 \Pjr fJKuTJ ‰fKr y~Ç...YJTKrr ßo~Jh mJzJPf mJ IjqJjq xMPpJV KjPf oMKÜPpJ≠J xjh KjP~KZPuj oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~r xKYmxy I∂f Z~ xKYmÇ 2014 xJPu fJÅPhr xjh mJKfu TrJ yPuS ßTJPjJ @AKj mqm˙J ßjS~J y~KjÇ' F ßhPv uWM IKnPpJPV IgmJ ßTJPjJ IkrJi ZJzJA IPjPT mZPrr kr mZr ß\Pur nJf UJPòjÇ @r Ff mz \JKu~JKf S k´fJreJr ßTJPjJ vJK˜ ßjA! fJyPu FA k´\JfPπ @APjr ßYJPU xm jJVKrT xoJj ßTJgJ~? nM~J oMKÜPpJ≠JPhr mqJkJPr mqm˙J jJ KjP~ FUj ßWJweJ ßhS~J yP~PZ ÈrJ\JTJPrr fJKuTJ' ‰fKr TrPm xrTJrÇ hJuJKur IKnPpJPV '72-F mñmºMr xrTJr pJÅPhr ßV´¬Jr S KmYJPrr oMPUJoMKU TPrKZu, fJÅrJ xmJA rJ\JTJrÇ fJÅPhr oPiq pJÅrJ yfqJ, IKVúxÄPpJV, iwte k´nKí f pM≠JkrJi S ßlR\hJKr IkrJi TPrKZPuj, fJÅPhr ZJzJ IjqPhr ãoJ TPr ßhj KfKjÇ FUj jfMj fJKuTJ ßTj? oMKÜPpJ≠Jr xjh k´JK¬Pf mz rTPor ßujPhPjr IKnPpJV rP~PZÇ rJ\JTJPrr fJKuTJ ‰fKrr CPhqJPV @r FTKa jfMj mJKeP\qr hr\J ßUJuJ yPu mÉ KjrkrJi oJjMw ÊiM ßp Kmkjú yPmj, fJáA j~, fJÅrJ xJoJK\TnJPm pKh ßy~ yj, fJ yPm oJjmfJKmPrJiL TJ\Ç k´J~ 50 mZr @PV pJÅrJ ßhPvr \jq \Lmj mJK\ ßrPUKZPuj FmÄ pJÅrJ v©Mr xPñ yJf KoKuP~KZPuj, fJÅPhr mJPrJ @jJ @\ ßjAÇ xÄKväÓ hJK~fômJj mqKÜ ßoPbJ mÜífJ~ yJffJKu ßkPf rJÓsL~ Kx≠J∂ ßWJweJ KhPu oJjKmT xoJ\ S VefJKπT rJPÓsr YKr© ãMej& y~Ç FTJ•Prr oMKÜpMP≠ ßjfífô KhP~PZ @S~JoL uLVÇ FTJ•rxÄâJ∂ ßpPTJPjJ KmwP~r oLoJÄxJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xrTJr pfaJ xMÔn M JPm S xJyPxr xPñ TrPf kJrPm, Ijq ßTJPjJ xrTJr fJ kJrPm jJÇ oMKÜPpJ≠Jr xjh Kmfre S rJ\JTJPrr fJKuTJr k´Pvú xrTJrPT Foj Kx≠J∂ KjPf yPm, pJ mñmºMr xrTJPrr jLKfr xPñ xJÄWKwtT jJ y~ FmÄ krmftL k´\Pjìr oJjMw ßpj fJ KjP~ ßTJPjJ k´vú fMuPf jJ kJPr, \JfL~ xÄyKfr \jqA fJr KmT· ßjAÇ

ß\ox m§ yPmj Kk´¿ CAKu~Jo

nKmwqPf ßhUJr @vJ TrPZjÇ CAKu~Jo FT KmmíKfPf mPuPZj, È@oJPhr \JfL~ KjrJk•Jr \jq Fo@A6-Fr TotLPhr ImhJj TJPZ ßgPT ßhUJaJ @oJr \jq xKfqA hJÀe IKnùfJÇ' Kk´¿ CAKu~Jo Fr @PV ˚JfT xŒjú TrJr kr pMÜrJP\qr xJoKrT mJKyjLPf xJPz xJf mZr TJ\ TPrPZjÇ KxPâa AjPaKuP\¿ xJKntPx FmJrA k´go TJ\ TrPuj KfKjÇ

dJTJr kgKvÊPhr KjP~ k´P\ÖKa ‰fKr y~Ç TrJAu dJTJr FTKa mOy“ mK˜r jJoÇ Vf mZr jPm’r oJPx pUj F k´P\Ö ‰fKrr k´˜MKf YPu fUj dJTJr TrJAu FuJTJr KvÊPhr Fr xJPg xŒOÜ TrJr CP¨Pvq CPhqJÜJrJ dJTJ~ ßpPf ßYP~KZPujÇ KT∂á mJÄuJPhPvr ßTC fJPhr KjrJk•Jr KjÁ~fJ KhPf kJPrKjÇ F TJrPe mJiq yP~ CPhqJÜJrJ ÛJAPkr oJiqPo TrJAu mK˜r KvÊPhr IÄv V´yPer mqm˙J TPrjÇ IPjTèPuJ TJrPe Èßc~Jr aV Kcso' k´P\Ö KjP~ CPhqJÜJPhr oPiq pMVk“ xLoJyLj C“xJy S C“T£J KZuÇ k´gof” dJTJr FTKa ImPyKuf mK˜ TrJAu FuJTJr kgKvÊPhr Fr xJPg \Kzf TrJ yP~PZÇ KÆfL~f pM≠Km±˜ KxKr~J~ ßmJo yJouJ~ @yf ÈoJAx' jJoT FTKa ßoP~ FPf IÄv ßj~Ç ßmJoJ yJouJr TJrPe ßx kMPrJkMKr mKir yP~ ßVPZÇ fífL~f Fr xJPg CVJ∏Jr TJokJuJ KrKlCK\ TqJPŒr ßoP~ ÈACKjx' ßxUJPj èÀfôkNet nNKoTJ~ IÄv KjP~PZÇ ACKjx hJñJ~ @âJ∂ TPñJ ßgPT kJKuP~ FPx CVJ∏Jr KrKlCK\ TqJPŒ mxmJx TrPZÇ Yfágt FmÄ xmPYP~ mz mqJkJr yPò, F k´P\PÖr oNu Kgo mJ Kmw~m˜M KZu ˝kú, ßc~Jr aá KcsoÇ CPhqJÜJPhr CP¨vq KZu FaJ k´oJKef TrJ ßp yJ\JPrJ mÅJiJ-KmWú FmÄ xLoJyLj IxMKmiJr ßoJTJPmuJ~ KvÊrJ xMªr nKmwqPfr ˝kú ßhUPf kJPr FmÄ xMªr ˝kú mMPT iJre TPr xJoPj FKVP~ ßpPf kJPrÇ IjMÔJj YuJTJPu 18v @xj KmKvÓ rP~u @umJat yu KmKnjú ßhPvr hvtTPhr CkK˙KfPf TJjJ~ TJjJ~ kNet KZuÇ KmKnjú ÛáPur ßwJu v ZJ©ZJ©L, fJPhr IPjPTr KkfJoJfJ S xJiJre hvtT ßxUJPj CkK˙f KZPujÇ xºqJ xJfaJ ßgPT k´J~ Kfj W≤J hLWt IjMÔJPjr oJP^ oJP^ hvtTrJ fáoMu TrfJKur oJiqPo IÄvV´yeTJrLPhr IKnjKªf TPrjÇ

ßoRunLmJ\JPr xrTJrL

8 FKk´u - KmsKav ßuUT A~Jj ßlîKoÄP~r yJPf \jì ß\ox mP¥rÇ Frkr YuKóP©r khtJ~ yJK\r y~ ß\ox m¥ YKr©Ka, hMKj~J\MPz ZKzP~ kPz fJr UqJKfÇ KmsKav KxPâa xJKntPxr FA TotTftJr hMitr&w xm IKnpJPjr V• ßVJP~ªJ T•TJKyKjPk´oL oJjMPwr oMPU oMPU ßlPrÇ FmJr pMÜrJP\qr KxÄyJxPjr C•rxNKr Kk´¿ CAKu~Jo ÈP\ox m¥' yP~PZjÇ TJ\ TPrPZj mP¥r KxPâa AjPaKuP\¿ xJKntPx (Fx@AFx)Ç FA xÄ˙J Fo@AáKxé jJPo kKrKYfÇ fPm Kk´¿ CAKu~Jo ˙J~LnJPm ß\ox m¥ yjKjÇ Fo@AáKxPé KTZMKhj TJ\ TPrPZj oJ©Ç KvPUPZj ßVJP~ªJ S è¬YrmíK•r jJjJ ßTRvuÇ F TJrPeA CAKu~JPor nÜrJ fJÅPT ÈP\ox m¥'„Pk

yKmV† S xMjJoV† xrTJrL ßoKcPTu TPu\ k´KfÔJ TrJ yP~PZÇ IgY ßoRunLmJ\Jr TPu\ ß\uJ vyr FmÄ mKyKmtPvõ mxmJxrf ßoRunLmJ\JrmJxLrJ ßoKcPTu TPu\ k´KfÔJr hJmL mJ˜mJ~Pjr hJmLPf xnJ-xoJPmv, ßVJu ßaKmu ‰mbT, ˝Jãr IKnpJj S xrTJrL PjfímOPªr xJPg Kj~Kof ‰mbTJhL TPr IJxPZjÇ KT∂á mJ˜Pm ßTJj lu kJPòj jJÇ xŒsKf xMjJoVP† TíKw KmvõKmhqJu~ k´KfÔJr ßWJweJ k´hJj TrJ yP~PZÇ FPf IPjPTA oPj TrPZj ßpßoRunLmJ\JrmJxLPhr k´Kf KmoJfJxMun IJYre TrJ yPòÇ kptPmãT oyu F k´KfKjKiPT \JjJj ßp, ßoRunLmJ\JPrr xrTJr huL~ rJ\QjKfT

31

ßjfímOPªr mqgtfJr TJrPeA F hJmL mJ˜mJ~j yPò jJÇ FZJzJ pMÜrJP\q pJrJ F hJmL mJ˜mJ~Pjr kPã TJ\ TrPZj fJPhr oPiqS rP~PZ V´∆KkÄÇ xrTJr huL~ rJ\QjKfT ßjfímOª hMA V´∆Pkr xJPg \Kzf rP~PZjÇ Vf mZr IJS~JoL uLV huL~ KTZá xÄUqT ßjfímOPªr ßjfíPfô u¥Pjr xMroJ ßx≤JPr FT KmrJa xoJPmPvr IJP~J\j TrJ y~Ç ßpUJPj k´JÜj YLl ÉAk CkJiqã IJ»Mx vyLh k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUjÇ Ikr kã kNmt u¥Pjr IKas~Jo yPu IJP~J\j TPr ßVJu PaKmu QmbPTrÇ F V´∆KkÄS hJmL mJ˜mJ~Pjr I∂rJ~ mPu IPjPTr IKnofÇ FTKa IKnPpJPV \JjJ ßVPZ ßp, Vf 9A FKk´u ßyJ~JAaYqJPkPur FTKa ßrÓMPrP≤ ßoRunLmJ\Jr xrTJrL PoKcPTu TPu\ YJA S~JfltS~JAc ßyJ~Jax V´∆Pkr kã PgPT TqJPŒAPjr FT mZrkNKft CkuPã FT ‰mbT IjMKÔf y~Ç F QmbPTS k´mJPx ßoRunLmJ\Jr TKoCKjKar KnjúoPfr IPjT ßjfímOªPT ßpJVhJj TrPf mJiJr xOKÓ TrJ y~Ç IKnPpJPV \JjJ pJ~IJS~JoL uLPVr FT\j ßjfJ jJKT mPuPZj ßp, ßoRunLmJ\Jr TKoCKjKar ßjfímOPªr oPiq IoMT IJxPu KfKj IJxPmj jJÇ F KjP~ ßoRunLmJ\Jr TKoCKjKar ßjfímOPªr oPiq PãJPnr xOKÓ y~Ç IPjPT F ‰mbPT ßpJVhJj TrJ ßgPT Kmrf gJPTjÇ \joPj k´vú SPbPZ ßp, xrTJr huL~ ßjfímOª vJK∂kNet TotxNYLr oJiqPo ßhPv KmPhPv PxJóJr gJTPuS xrTJr FPf ßTJj kJ•Jr KhPò jJÇ FKhPT IJPrTKa xN© \JjJ~ ßp, KmVf oπLxnJr ‰mbPT Kx≠J∂ yP~KZPuJ ßp, k´PfqTKa KmnJPV FTKa xrTJrL KmvõKmhqJu~ ßoKcPTu TPu\ k´KfÔJ TrJ yPmÇ xrTJr ßWJKwf ßx hJmL mJ˜mJ~Pjr uPãq IJVJoL 14A FKk´u u¥Pj FT ‰mbPTr cJT ßh~J yP~PZÇ IKnù oyPur iJreJ∏ xmJA GTqm≠nJPm TJ\ TrPu FmÄ k´P~J\jL~ yrfJu S ImPrJPir oPfJ TotxNYL KhPu hJmL mJ˜mJK~f yPf kJPrÇ

KvãJk´KfÔJPj F ßTJj mmtrfJ xM˙fJr \jq FTKa mz KjotJeÇ FA KjotJPer kPã xmJr Im˙Jj @\PTr mJÄuJPhPv UMmA \ÀKr yP~ kPzPZÇ kK©TJr kíÔJ~ rJKlr mqJP¥\ TrJ ßhPyr ZKm ßhPU KTZMPfA KjP\r ßhPvr oJjMPwr KhPT KlPr fJTJPf ßk´reJ kJKò jJÇ TJre VeoJiqPor Umr ßgPT ß\PjKZ, pJrJ FA mmtrfJr ßyJfJ fJPhr oPiq ßoP~S jJKT KZu! Foj IKnPpJPVr xfqJxfq Kjet~ yPm fhP∂; KT∂á FA k´vúKm≠ \J~VJKa ßgPT @oJPhr CóJre- ojMwqfô ßmJPi CöLKmf ßyJT @oJPhr k´\jìÇ híÓJ∂PpJVq KmYJr ßyJT FA mmtrfJrÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou

news@surmanews.com

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

SURMA 42 Years Issue 2123, Friday

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

12 - 18 April 2019

dJTJr kgKvÊPhr KjP~ rP~u IJumJat yPu KvÊ-IPkrJ ❚ xMroJ k´KfPmhj ❚ u§j 11 FKk´u - dJTJr TrJAu mK˜r KvÊPhr KjP~ Vf 18 oJYt u§Pjr rP~u @umJat yPu IjMKÔf yPuJ mqKfâoioLt KvÊPhr SPkrJ ÈPc~Jr aM KcsoÇ IjMÔJjKar xyJ~fJ~ KZu mOPaPjr KckJatPo≤ Im FcáPTvj FmÄ mOKav @at TJCK¿uÇ kKrYJujJ~ KZu mJKTÄyJovqJ~Jr KoCK\T asJˆ, VJrKxÄaj SPkrJ FmÄ rPxPaJ uJAlÇ mJKTÄyJovqJ~JPrr 30Ka k´JAoJrL ÛáPur KvÊPhr 31 kOÔJ~

ßrJKyñJ AxMq KjP~ IéPlJct ms∆Tx ACKjnJKxtKaPf ßxKojJr

u§j, 11 FKk´u - IJVJoL 29 FKk´u KmTJu xJPz 5aJ~ IéPlJct KmvõKmhqJuP~r ZJ©Phr CPhqJPV \JKˆx lr ßrJKyñJ TqJPŒAPjr IJSfJ~ FT KmvJu ßxKojJPrr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ F ßxKojJrKa IjMKÔf yPm IéPlJct ms∆Tx ACKjnJKxtKar ßyKcÄaj TqJŒJPxr TîJKrKx TjlJPr¿ yPuÇ FTKa xN© \JjJ~∏ F TjlJPrP¿ mJotJr IÄ xJÄ xMKYr cÖPra KcV´L xrJPjJr mqJkJPr k´˜Jm ßfJuJ yPmÇ F xPÿujPT xlu TPr ßfJuJr 2 kOÔJ~

oMxKuo KmPÆPwr hJP~ CV´mJhL mJÄuJPhv xlr ßvPw ßoRunLmJ\JPr xrTJrL ßoKcPTu TPu\ jJ KmsKav krrJÓs k´KfoπL yS~J~ TKoCKjKaPf ßãJn S yfJvJ mOPaj lJPˆtr ßjfJrJ TJbVzJ~ ÈVefπ ZJzJ xMroJ KrPkJat xrTJPrr ˝J˙q oπLxy KmKnjú kptJP~r Có kh˙ IgtQjKfT u§j, 11 FKk´u - ßoRunLmJ\JrmJxLr hLWt KhPjr TotTftJPhr mJr mJr IJvõJx ßh~Jr krS F hJmL ÈßoRunLmJ\Jr ßoKcPTu TPu\' k´KfÔJr hJmL yPò jJÇ IV´VKf ÉoKTPf mJ˜mJ~j jJ yS~J~ ßoRunLmJ\JrmJxLPhr oPiq mJ˜mJ~j FTKa xN© \JjJ~∏ IJPªJuj ZJzJA AKfoPiqA ßãJn S yfJvJ KmrJ\ TrPZÇ mJÄuJPhv 31 kOÔJ~ kzPf kJPr' dJTJ, 11 FKk´u - KmsKav ßV´aJr TJoJumJ\Jr ßcPnuJkPo≤ asJˆ ACPTr IKnPwT xŒjú krrJÓs k´KfoπL oJTt Klfl u§j, 11 FKk´u - CV´-cJjk∫L hu mOPaj lJˆt Fr xJPmT ßckMKa KucJr \J~JcJ l∑JjPxj, k´go xJKrr ßjfJ ku ßVJKøÄ, \j mqïx S ku KrPor Kmr∆P≠ oMxKuo KmPÆPwr hJP~ TJbVzJ~ hJÅzJPf 5 kOÔJ~

ÉÅKv~JKr CóJrj TPr mPuPZj, VefJKπT vJxj S \mJmKhKyfJr \jq khPãk ßj~J jJ yPu mJÄuJPhPvr IgtQjKfT IV´VKf ÉoTLr oMPU kzPf kJPrÇ FA YqJPu† ßoJTJPmuJ~ TJptTr KmPrJiL hu S VeoJiqPor ˝JiLjfJ KjKÁf TrJ k´P~J\jÇ mJÄuJPhv xlr ßvPw mMimJr KmsKav krrJÓs hlfr ßgPT FT KmmíKfPf oJTt Klfl F o∂mq TPrjÇ KfKj Vf vKjmJr S ßrJmmJr dJTJ xlPr FPx k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xJPg 3 kOÔJ~

u§j, 11 FKk´u - KmkMu C“xJy-CK¨kjJ S \JT\oTkNet @P~J\Pj xŒjú yP~ ßVPuJ ßV´aJr TJoJumJ\Jr ßcPnuJkPo≤ asJˆ ACPTr IKnPwTÇ Vf 2 FKk´u, oñumJr kNmt u¥Pjr

APŒ´vj APn≤ ßnjMqPf IjMKÔf IKnPwT IjMÔJPj pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT xÄVbPjr asJKˆ S xhxqmOª ZJzJS TKoCKjKar KmKnjú ßvsjL ßkvJr 30 kOÔJ~

oiqk∫J FmÄ ßrJKyñJ Kmw~T hMPaJ V´P∫r k´TJvjJ IjMÔJPj c. IJmhMu mJrL

K\yJPhr oPfJ kKm© v»PT yJA\qJT TPrPZ FTPv´eLr CV´mJKh u§Pj ßV´aJr vJyJrkJzJ pMm xÄPWr KxKj~r KxKaP\j IqJS~Jct Kmfre xŒjú u§j, 11 FKk´u - mOPaPjr @\PTr xoO≠ mJÄuJPhvL TKoCKjKa k´mLePhr hLWt xÄV´JPorA lxuÇ KjP\Phr @fìfqJPVr KmKjoP~ fJÅrJ TKoCKjKa KnK• VPzKZPuj mPuA mJÄuJPhvL TKoCKjKa @\ KmsKav ßxJxJAKar Ijqfo xoO≠ IÄvÇ Vf 7A FKk´u rKmmJr KmPTPu kNmt u¥Pjr kkuJr TPuJPcj mJÄuJPhvL kqJPr≤x FPxJKxP~vj ßx≤JPr ßV´aJr vJyJrkJzJ pMm 28 kOÔJ~

u§j, 11 FKk´u - K\yJh vP»r Igt k´PYÓJÇ ßTJPjJ TJP\ xlufJr uPãq k´JjJ∂Tr ßYÓJ YJKuP~ pJS~Jr jJoA K\yJhÇ xffJ S jqJ~ jLKfr oPiq \LmjpJkj, KmkrLf ßxsJPfr YJkPT IV´Jyq TPr KjP\r oPjr xJPg pM≠ TPr xJyx FmÄ IJfìKmvõJx KjP~ Ê≠ S nJPuJ KTZáPT IJÅTPz irJr jJo K\yJhÇ KT∂á FA kKm© v»PT yJA\qJT TPrPZ FTPv´jLr CV´mJhLÇ IJr FPf TPr k´Tíf oMxuoJPjrJ ãKfV´˜ yPòjÇ TgJèPuJ mPuPZj IJu-\JK\rJ AÄKuvxy oNuiJrJr KmKnjú KoKc~J~ Kj~Kof TuJo ßuUT, KmKvÓ KvãJKmh, mMK≠\LmL, oMxKuo

TJCK¿u Im mOPaPjr xJPmT ßxPâaJKr ß\jJPru c. ßoJyJÿh IJmhMu mJrL FoKmAÇ xJŒsKf k´TJKvf fÅJr hMPaJ V´∫ 1) F uÄ

K\yJh: oJA ßTJP~ˆ lr KocuSP~ 2) hqJ ßrJKyñJ âJAKxx : F KkkMux ßlAKxÄ 29 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

Profile for sarz ahmed

2123  

2123  

Profile for surmanews
Advertisement