Page 1

ßTJKyjMr KjP~ KmsKav rJ\jLKfr jJjJ TgJ Km˜JKrf 31 kOÔJ~ k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ. mKvr IJyoh

xJÄmJKhT \JoJu UJPxJKV yfqJTJ§

TJbVzJ~ ßxRKh IJrm

asJPŒr AC-aJjt, AxrJAPur xJlJA

xMroJ ßcÛ u§j, 18 IPÖJmr - ß˝òJ~ KjmtJKxf KmKvÓ ßxRKh xJÄmJKhT \JoJu UJPvJKV KjPUJÅP\r

xÄmJPh Kmvõ\MPz YuPZ ßfJukJzÇ A˜J’MPur ßxRKh hNfJmJPx ßdJTJr xJPg xJPg VJP~m If”kr KmvõKoKc~J~ fJÅr Kjoto yfqJTJP§r xÄmJh kMPrJ KmvõPT jJKzP~ ßVPZÇ ßTJPjJ ßTJPjJ KoKc~J~ fJPT \LKmfJm˙J~ aáTPrJ aáTPrJ TPr yfqJr ßuJoywtT xÄmJh xmt© ßfJukJz xOKÓ TPrPZÇ IJr FA ‰kvJKYT yfqJr \jq IPjPTA ßxRKh IJrmPT hJ~L TrPZjÇ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPoS ßxRKh rJ\kKrmJPrr mAPZ k´Kf KjªJr ^zÇ TJre xJÄmJKhT 3 kOÔJ~

mñmºáPT KxPâa cTáPoPµr k´TJvjJ~ VJllJr ßYRiMrL

k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mñmºáPT jfáj TPr UMÅP\ ßmr TPrPZj

Est: May 1978. SURMA 41st Year, Issue 2100, 19 - 25 October 2018, 10 - 16 xlr 1440 Ky\rL, 01 - 07 TJK•tT 1425 mJÄuJ, 50p

ßyJo IKlPxr fgq: 52% IkrJPir TJre iotKmPÆw

oMxuoJjrJ ßmvL IJâJ∂

xMroJ KrPkJat u§j, 18 IPÖJmr - mOPaPj iotL~ KmPÆw\Kjf IkrJi fgJ TJrS iotL~ KmvõJPxr \jq fJPT @âoPer uãqm˜M TrJr k´mefJ mOK≠ ßkP~PZÇ ßxAxPñ ßmPzPZ oMxKuoKmPÆwL IkrJPir yJrSÇ ßoJa xÄWKaf IkrJPir 52 vfJÄvA KZu iotL~KmPÆw\Kjf IkrJi, pJr ßmKvrnJVA oMxKuoPhr uãq TPr YJuJPjJ yP~PZÇ Vf 16 IPÖJmr, oñumJr ßyJo IKlPxr k´TJKvf kKrxÄUqJj ßgPT Fxm TgJ \JjJ ßVPZÇ SA kKrxÄUqJj IjMpJ~L FmZr FirPer IkrJi 40 vfJÄv mOK≠ ßkP~PZÇ FPf ßhUJPjJ yP~PZ∏ 2016 ßgPT 17 xJPu FirPer IkrJi 2 kOÔJ~

FK≤PxKoKaT aJS~Jr yqJoPuaPxr 3 jJxtJKr rãJ~ TJCK¿uJrPhr CPhqJV ßkJPˆr hJP~ TJCK¿uJr kJ√M mKyÛíf mJXJKu IiMqKwf aJS~Jr

Kx≠J∂ ßo~Prr KmPmYjJiLj

xMroJ KrPkJat u§j, 18 IPÖJmr - IJoJr \jq FKa IJjPªr KhjÇ fJPT \JVKfTnJPm yfqJ TrJ yPuS KfKj mJr mJr KlPr IJxPZjÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ y∂JrTPhr \jq vJK˜r mqm˜J TPr fJ 2 kOÔJ~

Yrok∫L @jP\o ßYRiMrL oMÜ gJTPZ TPbJr j\rhJrL

xMroJ KrPkJat u§j, 18 IPÖJmr - Yrok∫J xogtj FmÄ Yrok∫Jr k´Kf oJjMwPT CÆM≠ TrJr hJP~ @aTTíf mOKav jJVKrT

@jP\o ßYRiMrL F x¬JPy oMKÜ ßkP~PZj mPu mOKav KoKc~J Umr k´TJv TPrPZÇ fPm oMKÜ ßh~Jr @PV xrTJr fJr xTu xŒK• \» TPr ßrPUPZÇ mOPaPjr ‰hKjT AK¥PkjPc≤ ßyJo IKlPxr xNP© F Umr k´TJv TPrPZÇ 2016 xJPu @AKxKx'r xJPg xŒOÜfJr TJrPe fÅJPT kÅJY mZr Z~ oJPxr ß\u h§ k´hJj TPr mOPaPjr @hJufÇ fJr KmÀP≠ IKnPpJV KZu, KfKj @AKxxPT xogtj TPrj FmÄ IjqPhr @AKxx-F ßpJV ßh~Jr \Pjq IjqPhr @ymJj \JjJjÇ 2 kOÔJ~

u§j, 18 IPÖJmr - aJS~Jr yqJoPua mJrJr mäqJTS~Ju F¥ KTCKma aJCj ßgPT KjmtJKYf ßumJr kJKatr TJCK¿uJr ßoJyJÿh kJ√M fJr ßlAxmMT S~JPu AxrJAu KmPrJiL FTKa ßkJˆ ßv~Jr TrJ~ ßumJr kJKat ßgPT 4 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u§j, 18 IPÖJmr - xŒsKf

xrTJr S TJCK¿Pur mq~ xÄPTJYj jLKfr KvTJr yP~

yqJoPuaPxr KfjKa ßc-jJxtJKr rãJ~ FmJr mJrJr 5 TJCK¿uJr oJPb ßjPoPZjÇ ßxAn IJS~Jr jJxtJKr\ Fr TqPŒAPjr xJPg xyof ßkJwe TPr jJxtJKrèPuJ mPºr Kx≠JP∂r k´KfmJh \JKjP~ fJrJ TJCK¿Pur SnJrKnC F§ ÙMaáKjr TJPZ Kmw~Ka KjP~ IJmJr IJPuJYjJ S kMjKmtPmYjJr 2 kOÔJ~

metJdq @P~J\Pj kK©TJr 21fo k´KfÔJmJKwtTL ChpJkj Kk´≤KoKc~Jr k´Kf oJjMPwr nJPuJmJxJ Iaáa

u¥j, 18 IPÖJmr - KmvJu @P~J\Pj xJ¬JKyT kK©TJr 21fo mwtkNKf ChpJkj KZPuJ FT xJgtT KoujPouJÇ @r Fr oiqKhP~ KmPuPf mJÄuJ VeoJiqPor pJ©JkPg

FT GKfyJKxT WajJrA xÄpMKÜ WaPuJÇ KmPuPf k´go ßTJPjJ mJÄuJ xÄmJh oJiqo KyPxPm xJ¬JKyT kK©TJA TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMwPT KjP~ metJdq @P~J\Pj

k´KfÔJmJKwtT ChpJkPjr TíKffô ßhUJPuJÇ Vf 14 IPÖJmr ßrJmmJr kNmt u¥Pjr xMKmvJu oqJPl~Jr ßnjMqPf IjMKÔf y~ 4 kOÔJ~


2 UmrJUmr

19 - 25 October 2018

ßyJo IKlPxr fgq xÄWKaf yP~PZ 5,949Ka IJr 2017 ßgPT 18 ßf fJ mOK≠ ßkP~ hJÅzJ~ 8,336KaPfÇ oñumJr ßyJo IKlx k´TJKvf KmmOKfPf muJ y~, iotL~ xŒ´hJP~r KmÀP≠ xÄWKaf metKmPÆwL IkrJi KmPväwe TPr ßhUJ ßVPZ, Ijq xŒ´hJP~r fáujJ~ k´J¬m~Û oMxKuoPhrPT ßmKv metKmPÆwL @âoPer KvTJr yPf y~Ç Fxm KmPÆwoNuT yJouJr KvTJr yS~Jr KhT ßgPT oMxKuoPhr krkrA rP~PZ AÉKh xŒ´hJP~r oJjMwÇ pMÜrJP\q mxmJxrf AÉKhPhr 12 vfJÄvPT KmPÆwL yJouJr KvTJr yPf yPòÇ ßyJo IKlx \JKjP~PZ, 2017-2018 xJPu AÄuqJ§ S SP~uPxr kMKuv 94 yJ\Jr 98Ka KmPÆwoNuT IkrJPir WajJ ßrTct TPrPZ, @PVr mZPrr ßYP~ pJ 17 vfJÄv ßmKvÇ iotL~ KmPÆwoNuT IkrJPir yJr ßmPz pJS~J~ fJ ßoJa KmPÆwoNuT IkrJPir xÄUqJ~ k´nJm ßlPuPZÇ 2017-18 xJPu 8 yJ\Jr 336Ka KmPÆwoNuT IkrJPir WajJ ßrTct TrJ yP~PZ pJ xÄUqJ~ @PVr mZPrr ßYP~ 5 yJ\Jr 949Ka ßmKvÇ KmPÆwoNuT IkrJi yPuJ Kj\˝ met, iot, Kuñ, IãofJr \jq TJCPT v©∆ oPj TPr fJPT @âoe TrJÇ PyJo IKlPxr KmPväwPe muJ y~, kMKuv ßrTKctÄ-Fr CjúKf yS~Jr TJrPe F irPjr IkrJPir TgJ ßmKv TPr xJoPj FPxPZ mPu oPj TrJ yPòÇ fPm AAC VePnJa S 2017 xJPur xπJxL yJouJr oPfJ WajJèPuJS KmPÆwoNuT IkrJPir yJr mJzJr ßkZPj nëKoTJ ßrPUPZÇ Vf mZr mOPaPj metKmPÆwL IkrJPir yJr 14 vfJÄv ßmPzKZuÇ KmPÆwoNuT yJouJ ßbTJPjJ S F irPjr yJouJr KvTJr mqKÜPhr kJPv hJÅzJPjJr uãq KjP~ TotkKrT·jJ yJPf KjP~PZ KmsKav xrTJrÇ ßyJo ßxPâaJKr xJK\h \JKnh mPuPZj, KmPÆwoNuT IkrJi xrJxKr pMÜrJP\qr hLWtKhPjr FTfJ, xKyÌáfJ S kJrkKrT vs≠JPmJi\Kjf oNuqPmJPir KmÀP≠ pJ~Ç F irPjr IxM˙ @Yre ÀUPf @Ko IñLTJrm≠Ç @oJPhr jfáj TotkKrT·jJ~ KbT TrJ yP~PZ KTnJPm @orJ KmPÆw S metmJPhr oNu TJreèPuJPT ßoJTJKmuJ

Trm, KmPÆwoNuT IkrJPir KvTJr mqKÜPhr xogtj ßhm FmÄ @âoeTJrLPhrPT kMPrJkMKr @APjr oMPUJoMKU TrmÇ FKhPT, ßyJo IqJPl~Jxt KxPuÖ TKoKar ßY~Jr APna ßTJkJr xrTJPrr k´TJKvf asqJPaK\PT ˝JVf \JjJPuS fJ ßrJPi xrTJPrr kã ßgPT IJPrJ ßmvL TJptTr khPãk ßjS~Jr hJmL \JKjP~PZj, KmPvw TPr IjuJAPj xÄWKaf IkrJixoNyÇ

@jP\o ßYRiMrLr \JKfxÄW @PrJKkf Kj~πe @PhPvr @PuJPT fÅJr xm irPer @~-C“kJhPjr C“x xrTJrL Kj~πPe gJTPmÇ ßV´lfJPrr @PV KfKj mPuKZPuj, fJPT PV´lfJr TrJ yPu ß\uUJjJ ßgPTS KfKj fJr f“krfJ ImqJyf rJUPmjÇ F TJrPe ßc†JrJx ßaPrJKrˆ KyPxPm fJPT KYK¤f TrJ y~Ç k´TJKvf UmPr muJ y~, @jP\o ßYRiMrL oMKÜ ßkPuS fÅJr ‰hjKªj UrYkJKf YJuJPjJr \Pjq fÅJr xŒK• ßgPT ßTJj IPgtr k´P~J\j yPu fJ kJS~Jr \Pjq xÄKväÓ TftOkPãr KjTa @Pmhj TrPf yPmÇ KfKj xπJxmJh kKrfqJV TPrPZj F rTo ßTJj mÜmq fÅJr TJZ ßgPT @PxKj mPu fÅJr k´Kf F rTo TzJTKz @PrJk TrJ yP~PZ mPu \JjJ pJ~Ç fJPT oMKÜ KhPuS mJAPr gJTJ Im˙J~ fÅJPT 25Ka TPbJr Kj~o ßoPj YuPf yPm FmÄ fJr f“krfJ TPbJr KjrJk•J j\rhJKrPf rJUJ yPm ßp \Pjq xrTJPrr mZPr 2 KoKu~j kJCP¥r ßmvL UrY yPmÇ

3 jJxtJKr rãJ~ @Pmhj \JjJjÇ SnJrKnC F§ ÙáaáKj TKoKaPf VOyLf Kmw~Ka IJmJr ßo~Prr Kx≠JP∂r kMjKmtPmYjJr \jq kJbJPjJ yP~PZÇ ßxAn IJS~Jr jJxtJKr\ TqJPŒAPjr kPã 5 \j xJyxL TJCK¿ur

Zaman Brothers CASH & CARRY

pgJâPo vJy ßxJPyu @Koj, kMÀ Ko~, fJPrT UJj, ÀÉu @Koj S VJnKr~JuJ KxunJ ßoTTKuj FA IJPmhj TPrjÇ jJxtJKrèPuJr oPiq S~JAaYqJku S~JPc 2Ka ßorL xJoPmsJT S \j ˛Lf IjqKa ßmJ FuJTJr SnJruqJ§, pJ ßcl mJ mKir mJóJPhr \jq KmPvw xMPpJV xMKmiJ S k´Kvãe k´J¬ ÆJrJ kKrYJKufÇ KoKaÄP~r ÊÀPfA S~JAaYqJku S~JPctr TCK¿uJr vJy ßxJPyu @Koj fJr mÜPmq mPuj, ßorL xJoPmsJT mº TrJr KxºJP∂r @PV ßgPTA mJóJPhr nKft TrJ mº TPr KhP~PZÇ KfKj Km˜JKrf metjJ KhP~ mPuj, FA jJxtJKrèPuJ FuJTJr Cjú~Pj IPjT \ÀrLÇ KoKaÄP~ TJCK¿ur kMÀ Ko~J FmÄ TJCK¿ur VJnKr~JuJ mÜmq k´hJj TPrjÇ fJrJS Fxm jJxtJKrr èr∆fô fáPu iPr mº jJ TrJr hJmL \JjJjÇ 11 \Pjr kqJPju Fr oPiq 10 \j TJC¿uJrA ßo~Prr Kx≠JP∂r kMetKmPmYjJr kPã ßnJa ßhj FmÄ FT\j ßumJr TJCK¿ur Fr KmkPã ßnJa ßhjÇ CPuäUq, TP~T x¬Jy IJPV xJ¬JKyT xMroJr k´go kJfJr vLwt xÄmJh KZPuJ FA KfjKa jJxtJKr mPºr Kmw~ KjP~Ç FPf jJxtJKr mPºr k´KfmJhTJrL ßxAn IJS~Jr jJxtJKr\ TqJPŒAj V´∆Pkr mÜmq S IKnnJmTPhr CPÆPVr Kmw~Ka fáPu irJ y~Ç

mñmºáPT KxPâa TJptTr TPrPZjÇ mJTLPhr mqJkJPr KfKj FUPjJ xrmÇ ÈKxPâa cTáPoµ Im APµKuP\¿ msJû Ij lJhJr Im Kh ßjvj mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj (nKuCo-1) 1948-1950'-Fr k´TJvjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜífJTJPu mKwt~Jj xJÄmJKhT IJmhMu VJllJr ßYRiMrL F TgJèPuJ mPujÇ mMimJr KmsTPuAPjr FTKa ßrÓMPrPµ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr IJP~J\Pj xÄVbPjr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLPlr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJr∆PTr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKgr mÜJ~ IJmhMu VllJr ßYRiMrL IJPrJ mPuj, mñmºá ÊiM jfájnJPm KlPr

IJPxjKj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJ fJPT ˙J~LnJPm \JKfr xJoPj fJPT k´KfKÔf TPrPZjÇ KfKj ÊiM oMPU oMPUA fJPT fáPu iPrjKjÇ cTáPo≤, IJfì\LmjLoNuT cJP~rL, KxPâa APµKuP\¿ msJûFr jKgk© ßgPT mñmºáPT kMj” C≠Jr TPrPZjÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT xJK\hMr ryoJj lJr∆T k´gPo V´∫ xŒPTt fJr KuKUf mÜmq fáPu iPrjÇ ßxUJPj KfKj CPuäU TPrj, k´iJjoπL \jP©L ßvU yJKxjJr xŒJhjJ~ cTáPoPµr ßoJa 14Ka U§ k´TJKvf yPmÇ FKa k´go U§Ç mJTLèPuJr TJ\ YuPZÇ k´TJvjJ IjMÔJPj u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf S xJ¬JKyT \joPfr k´iJj xŒJhT ‰x~h jJyJx kJvJ mPuj, FKa Ifq∂ èr∆f’kNet S TÓxJiq TJ\Ç IJVJoL k´\jì mJÄuJPhPvr AKfyJx KjP~ ßTJPjJ irPer KmÃJK∂r KvTJr yPm jJÇ IjMÔJPjr ßvPw xnJkKfr mÜPmq xMufJj oJyoMh vrLl mPuj, FUJPj VJllJr nJAPT ˝Jãr ßrPU muKZ∏ FA cTáPoPµ Foj TP~Tv oJjMPwr jJo IJPZ pJPhrPT IJorJ yJKrP~ ßlPuKZÇ AKfyJx fJPhr FUj jfájnJPm oNuqJ~j TrPmÇ fJPhr jJPor xJPg IJorJ kKrKYfÇ 48-50 Fr KhPT fJPhr jJo UMm ÊjJ ßpPfJÇ FUj AKfyJx fJPhr UMÅP\ ßmr TPrPZÇ CPuäUq, IjMÔJPjr Êr∆Pf ÈKxPâa cTáPoµ Im AP≤KuP\¿ msJû Ij lJhJr Im Kh ßjvj mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj' V´∫Ka IJjMÔJKjTnJPm KmKnjú KoKc~J yJCPxr mqKÜPhr yJPf fáPu ßh~J y~Ç cTáPoµKa AÄPrK\Pf k´TJv TPrPZ dJTJr yÑJjL k´TJvjLÇ

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj 020 7377 9787

MORTGAGE SPECIALIST • RESIDENTIAL MORTGAGE

• BUY TO LET / LET TO BUY MORTGAGE

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

• COMMERCIAL MORTGAGES • SECURED LOAN • BRIDGING & DEVELOPMENT FINANCE • ISLAMIC BUY TO LET MORTGAGE CCJ, DEFAULT, POOR CREDIT, REFUSED-ANYWAY NO-PROBLEM FOR FURTHER INFORMATION CONTACT US ON:

PROSPERITY FINANCE UK LTD

Mob: 0798 4131 376 Email: amcmahi@yahoo.co.uk

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

0794 0275 088 / 0208 0048 499 Prosperity Finance UK Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England & Wales- 9856131. Registered Office: 14 Nicola Close, South Croydon, Surrey CR2 6NB, FCA No. 734849. Corresponding Address: Wellesley House, 98-102 Cranbrook Road, Ilford, IG1 4NH


UmrJUmr

19 - 25 October 2018

xJÄmJKhT \JoJu \JoJu UJPvJKV Êr∆ mftoJj ßxRKh rJ\kKrmJr vJxj KmPvw TPr pMmrJ\ xJuoJPjr KmKnjú KmfKTtf xÄÛJPrr TzJ xoJPuJYjJ TPr IJxKZPuj FmÄ fJÅr \Lmj KjrJkh j~ ßnPm ß˝òJ~ KjmtJKxf yP~KZPujÇ fPm ßxRKh rJ\kKrmJr F xŒPTt KTZáA muPZ jJÇ pMmrJ\ xJuoJjS muPZj FmqkJPr KfKj KTZáA \JPjj jJÇ ßxRKhr pMmrJ\ ßoJyJÿh Kmj xJuoJPjr TzJ xoJPuJYT KyPxPm kKrKYf \JoJu UJPvJKV Vf 2 IPÖJmr KjPUJÅ\ yS~Jr kr ßoJyJÿh Kmj xJuoJPjr nëKoTJ KjP~ jJjJ xPªy ‰frL y~Ç Kmw~Ka xŒPTt Êr∆Pf ‰xJKh IJrPmr WKjÓ Ko© ßcJjJø asJŒS muPf mJiq yP~KZPuj ßp, \JoJu UJPvJKV KjPUJÅP\r xJPg ßxRKh IJrm xrTJr \Kzf k´oJe kJS~J ßVPu fJPhr TzJ vJK˜ ßkPf yPmÇ \mJPm ßxRKh Kk´¿S mPuKZPuj, fJrJS Fr kJæJ \mJm KhPf k´˜áfÇ KT∂á FUj ybJ“ TPr asJŒ AC-aJjt ßoPrPZjÇ fJÅr kNPmtr mÜmq ßgPT ßxPr FPx mPuPZj, ßxRKh xJÄmJKhT KjPUJÅP\r KmwP~ kMPrJkMKr jJ \JjJ kpt∂ ßhvKar ßjfJPhr F KjP~ ßhJwJr‡k TrJ CKYf j~ KmvõmJxLrÇ AxrJAuS ßxRKh rJ\kKrmJPrr kPã xJlJA ßVP~ YPuPZÇ pKhS ßTJPjJ ßTJPjJ ßhv ßxRKh IJrPmr Kmr∆P≠ KjPwiJùJ IJPrJPkr TgJ muPZÇ fPm fárÛ Kmw~Ka èr∆Pfôr xJPg ßhUPZ S fh∂ ImqJyf ßrPUPZÇ fJPhr fhP∂ yfqJTJ§ k´oJKef yPu ßxRKh-fárPÛr xŒPTt aJjPkJPzjPfJ yPmA CkPrJ∂M oMxuoJjPhr kJvJkJKv kMPrJ KmPvõ ßxRKh rJ\kKrmJPrr V´yePpJVqfJ oJrJfìTnJPm k´vúKm≠ yPm, pJ mftoJj ßxRKh rJ\fPπr xJoPj mz YqJPu† yP~ hJÅzJPm mPu oPj TPrPZj KmPvõr rJ\QjKfT KmPväwTrJÇ UJPxJKV yfqJ K\ùJxJmJPhr xo~! iJreJ TrJ yPò ßp, ßxRKh xJÄmJKhT \JoJu UJPxJKVPT K\ùJxJmJPhr xo~ yfqJ TrJ yP~PZÇ UJPxJKVPT yfqJ Kmw~Ka KZu náu ∏ ßxRKh @rm FojaJ ˝LTJr TrPf kJPr mPu pMÜrJÓsKnK•T VeoJiqoèPuJ Foj Umr k´TJv TPrPZÇ pMÜrJPÓsr VeoJiqo KxFjFj hMKa xNP©r mrJf KhP~ UmPr mPuPZ, ßxRKh ßp k´KfPmhj ‰fKr TrPZ, fJPf CPuäU TrJ yP~PZ, IkyrPer kr K\ùJxJmJPhr xo~ KfKj oJrJ ßVPZjÇ ßhvKar @PrTKa VeoJiqo S~JuKˆsaáFr UmPr muJ yP~PZ, K\ùJxJmJPhr xo~ hMmtí•rJ UJPxJKVPT yfqJ TPrPZjÇ fárÛ pUj Fr @PV mPuKZu, UJPxJKVPT yfqJ TrJ yP~PZÇ fUj Foj IKnPpJV I˝LTJr TPrKZu ßxRKh @rmÇ xJÄmJKhT UJPxJKV KmP~r KmKnjú jKgk© xÄV´Pyr \jq fárPÛr ßxRKh TjxqMPuPa KVP~KZPuj 2 IPÖJmrÇ Frkr @r fJÅPT ßhUJ pJ~KjÇ KxFjFPjr FTKa xN© xfTt TPr mPuPZ, F k´KfPmhjKa ‰fKr TrJ yPòÇ FKa kKrmftjS yPf kJPrÇ fPm @PrTKa xN© mPuPZ, FaJ ‰fKrr TJ\ ßoJaJoMKa ßvwÇ SA WajJ~ pJÅrJ \Kzf, fJÅPhr @aT TrJ yPmÇ FKhPT KjCA~Tt aJAox Fr UmPr muJ yP~PZ,

ßxRKhr pMmrJ\ ßoJyJÿh Kmj xJuoJj SA K\ùJxJmJh S IkyrPer IjMPoJhj ßhjÇ fPm ßxRKh xrTJr F KjP~ ßTJPjJ o∂mq TPrKjÇ iJreJ TrJ yPò, xJuoJj FA WajJr \jq ßxRKhr FT ßVJP~ªJ TotTftJPT hJ~L TrPmjÇ FA xJÄmJKhT KjPUJÅP\r WajJ~ ßxRKh @rPmr xPñ kKÁoJ Ko©Phr xŒPTt aJjJPkJPzj ßhUJ KhP~PZÇ F KjP~ xŒsKf ßk´KxPc≤ asJŒ ßxRKh @rPmr mJhvJ xJuoJPjr xPñ ßaKuPlJPj TgJ mPuPZjÇ mftoJj Im˙JPT n~JjT mPuS IKnKyf TPrPZj asJŒÇ fárPÛr fuäJKv ßvw: TP~T Khj IJPV ßxRKh TjxqMPuPa ßp fuäJKv IKnpJj ÊÀ TPrKZu fárPÛr kMKuv, fJ ßvw yP~PZÇ @a WµJ iPr FA fuäJKv IKnpJj YJuJ~ fJrJÇ SA fuäJKv ßvPwr kr fJrJ ßxUJj ßgPT joMjJ KyPxPm TjxqMPuPar mJVJPjr oJKaxy KmKnjú @uJof xÄV´y TPr KjP~ ßVPZÇ fárPÛr krrJÓs oπeJuP~r FTKa xN© mPuPZ, SA TjxqMPuPar TotTftJPhr mJKzPf FmÄ @mJrS TjxqMPuPa fuäJKv YJuJPjJ yPf kJPrÇ SA fuäJKv k´xPñ fárPÛr ßk´KxPc≤ KrPxk fJAP~k FrPhJ~Jj mPuPZj, iJreJ TrJ yPò SA TjxqMPuPar FTKa IÄv jfáj TPr ßkA≤ TrJ yP~PZÇ fhP∂ KmKnjú KmwJÜ hsPmqr xºJj kJS~J ßVPZ KT∂á jfáj FA ßkAK≤ÄP~r TJrPe ßxèPuJ oMPZ ßpPf ÊÀ TPrPZÇ KjPUJÅ\ ßxRKh xJÄmJKhT \JoJu UJPxJKV mªL, KjptJfj S ëyfqJír WajJ KjP\A ßrTct TPrKZPujÇ 2 IPÖJmr AóJ’MPu ßxRKh TjxqMPuPa ßdJTJr @PV KfKj KjP\r IqJku S~JPY ßrTKctÄ YJuM TPrjÇ kPr TjxqMPua nmPj k´PmPvr kr fJPT @aT, K\ùJxJmJh, KjptJfj S xmPvPw ëyfqJír WajJ xmA SA IqJku S~JPY ßrTct y~Ç kPr ßxèPuJ fJr mqmÂf @APlJj S fgq xÄrãPer IjuJAj ߈JPr\ @ATîJCPc \oJ y~Ç ßxRKh pMmrJP\r ßoJyJÿh Kmj xJuoJPjr TzJ xoJPuJYT ßxRKh xJÄmJKhT UJPxJKV ßV´¬Jr @fPï FT mZr @PV ßhv ßZPz pMÜrJPÓs ß˝òJKjmtJxPj KZPujÇ KfKj S~JKvÄaj ßkJPˆ TuJo KuUPfjÇ mqKÜVf TJV\kP©r k´P~J\Pj 2 IPÖJmr ßxRKh TjxqMPua nmPj KfKj k´Pmv TPrj FmÄ ßxUJj ßgPT @r ßmKrP~ @PxjKjÇ muJ yPò, ßxRKh ßgPT hMKa mqKÜVf KmoJPj @xJ 15 xhPxqr FTKa ßÛJ~Jc TjxqMPua nmPjr ßnfr UJPxJKV yfqJ~ IÄv ßj~Ç yfqJr kr SA ßÛJ~Jc hs∆f fárÛ fqJV TPrÇ fárPÛr ˙JjL~ ‰hKjTèPuJ~ SA 15 \Pjr ZKm S kKrY~ k´TJv TrJ yP~PZÇ Fr oPiq Kfj mqKÜ ßxRKh pMmrJ\ ßoJyJÿh Kmj xJuoJjPT KjrJk•J ßhS~Jr hJK~Pfô KjP~JK\f KmPvw ACKjPar xhxqÇ FPhr FT\j ßxRKh KjrJk•J mJKyjLr lPrjKxT KmnJPVr k´iJjÇ FTKa xN© \JKjP~PZ, UJPxJKVPT oJriPrr v» ßvJjJ ßVPZÇ ßrTKctÄ ßgPT ßmJ^J ßVPZ, UJPxJKVPT yfqJr kr ßTPa aáTPrJ aáTPrJ TrJ yP~PZÇ @PrTKa xN© S~JKvÄaj ßkJˆPT \JKjP~PZ, UJPxJKV FmÄ @rKm nJwJ~ TgJ muJ ßmv TP~T\j oJjMPwr @S~J\ kJS~J ßVPZÇ UJPxJKVPT k´Pvúr kr k´vú TrJ yP~PZ, KjptJfj TrJ yP~PZ FmÄ yfqJ TrJ yP~PZÇ

IKnù KvãPTr TJPZ mJÄuJ~ Tár@Pjr nJwJ KvUMjÇ 20 x¬JPy TárIJPjr 50% v» ß\Pj KjjÇ ßTJj Kl uJVPm jJ ÊiM fJKuTJnáÜ yPf yPmÇ IJxj xÄUqJ xLKofÇ IJV´yLrJ KjPYr jJ’JPr ßlJj TPr Km˜JKrf ß\Pj Kjj: ßoJ\JPÿu ßyJPxj : 07792 245 993 AorJj ßYRiMrL : 07961 244 078 fJPrT ryoJj : 07727 043 490

ßxRKh TjxJu CiJS: fárPÛr AJ’MPu KjpMÜ ßxRKh @rPmr TjxJu ß\jJPru 16 IPÖJmr, oñumJr Kr~JPhr CP¨Pv fárÛ ßZPzPZjÇ fáKTt VeoJiqPor mrJPf mJftJ xÄ˙J r~aJxt FA fgq \JjJ~Ç ßxRKhr TjxJu ß\jJPru ßoJyJÿh @u-SfJKm Kr~JhVJoL FTKa mJKeK\qT lîJAPa fárÛ ZJPzjÇ ßxRKh xJÄmJKhT \JoJu UJPxJKV KjPUJÅ\ yS~Jr WajJ~ ßoJyJÿh @u-SfJKmr mJxnmPj fáKTt kMKuPvr x÷Jmq fuäJKvr TP~T WµJ @PV ßhv ZJPzj KfKjÇ ßoJyJÿh @u-SfJKmr mJxnmPj fuäJKv YJuJPjJ yPm mPu ßWJweJ KhP~PZ fárPÛr TftíkãÇ AKfoPiq fJÅr mJxnmPjr mJAPr mqJKrPTc KhP~PZ fárPÛr KjrJk•J mJKyjLÇ KmKmKx IjuJAPjr UmPr \JjJPjJ y~, ßxRKhr TjxJu ß\jJPrPur mJxnmPj oñumJr fuäJKv YJuJPjJr TgJ gJTPuS FPf Kmu’ WaPZÇ fáKTt TotTftJrJ \JjJj, ßpRg IjMxºJPjr IÄv KyPxPm ßxRKh @rPmr TotTftJPhr TjxJu ß\jJPrPur mJxnmPj CkK˙f gJTJr TgJ KZuÇ ßxUJPj TJCPT kJS~J pJ~KjÇ

vKl @yoh xJPuÇ FT\j oJKTtj TKm \qJKo KTÄ TKmfJr Ckr @PuJTkJf TPr fJÅr o∂Pmq KuPUj, ÈSy @oJr Vc, @kjJr k´TJPvr nJmnKñ S kOyJ FTJ∂ IKmKovs KmÊ≠ UJÅKa FmÄ v»èPuJ IoKuj ˝ò pJ k´mJKyf yPf gJPTÇ F kpt∂ @oJr ßhUJ VnLrfo ßuUJèPuJr oPiq FaJ IjqfoÇ @Ko FA TJmqTotKa ßhPU BwtJKjõf yP~ kPzKZÇ FaJ xKfqA FTKa Km˛~Tr rYjJÇ' IjqJjq nJwqTJrPhr oPiq FT\j ßumJjPjr TKm ÉPxj ßhToJT mPuj, È˝òPª k´mKyf FA xMªr TKmfJ~ @kKj @kjJr ßhPvr AKfyJx, ˝JiLjfJ, iot, S k´TíKfPT Ifq∂ mJTkaáfJr xJPg fáPu iPrPZjÇ FaJ FTKa oyJj TKmfJÇ IKnjªjÇ'

3

yqJPuJ TKmfJ, pJ k´Kf oJPx FT KoKu~PjrS ßmKv kJbTPT @Twte TPr FmÄ kOKgmLr KmKnjú ßhPvr TKmVe FPf fJÅPhr ßxrJ TKmfJ k´TJv TPrjÇ FA TJmq xJAaKa mÉu k´YJKrf S \jKk´~Ç èVu TrPu ßhUJ pJPm PTRfáyuL ßuJPTrJ FaJPf ßpJVhJPjr \jq ßjfí˙JjL~ k´PvúJ•r xJAPa KjPhtKvTJ ßYP~ gJPTjÇ fPm xJAPar xhxqkh ÊiMoJ© @oπe KnK•TÇ @kKj pKh FA xJAPa k´Pmv TPr FTaá fKuP~ ßhPUjÇ ßhUJ pJPm FPf ßVu oJKTtj KjmtJYPj ßcJjJfl asJo mJ KyuJKr KTîjajPT KjP~ mÉ TKmfJ KuUJ yP~PZ pJ KjC A~TtJrPrr oPfJ ßjfí˙JjL~ xÄmJhk©èKur oPjJPpJV @Twte TPrPZÇ F KjP~ k©-kK©TJ~ ßuUJ yP~PZÇ KT∂á FTaá uãq TrPu PhUJ pJ~ xO \ jvLu Px xm rYjJ ßTJjKarA kJbT xÄUqJ TP~T yJ\JPr C•Let yPf kJPrKjÇ fPm TKmfJr \jq FaJA ˝JnJKmTÇ FTKa vLwt˙JjL~ \jKk´~ TKmfJr UqJKf yPf kJPr @TJv Yë’L pUj AyJr k´Tíf kJbT xÄUqJr mqJ¬L @aPT gJPT oJ© yJPfPVJjJ TP~T yJ\JPrr ßTJaJ~Ç ChJyre ˝„k muJ pJ~, @oJPhr ßhPvr \JfL~ TKm TJ\L j\Àu AxuJPor ÈYu& Yu& Yu&' TKmfJr kKrKYKf xJrJ ßhvmqJkLÇ IgY FA TKmfJ FTKa ßxrJ IjuJAj mJÄuJ TKmfJ xJAa mJÄuJ-TKmfJ ca TPo oJ© xJf yJ\JPrr ßYP~ KTZá ßmKv xÄUqT mJr kKbf yP~PZÇ CPuäUq FKv~J, ACPrJk, @Kl∑TJ S @PoKrTJ ßgPT IPjT k´KfnJmJj ßuUTrJ yqJPuJ TKmfJPf fJÅPhr mJZJATíf ßuUJ k´TJv TPr gJPTjÇ KT∂á UMm I· xÄUqT ßuUTA FTKa TKmfJ KuPU 12 yJ\Jr kJbT ß\JVJz TrPf kJPrjÇ TJmq \VPf FaJA ˝JnJKmTÇ fPm ßpoj mJÅinJXJ Kmvõ ßxrJ @oJPhr oyJj mJÄuJ oJfínJwJ @PªJuj ßfoKj fJ KjP~ ßuUJ @iMKjT TKmfJS Kmvõ k´JñPj jKªf xJiJre VK¥ IKfâo TPr @kj oKyoJ~ C•Let yuÇ CkjLf yu mJÅi KmyLj jfáj KvUPrÇ CPuäUq, 2017 xJPu FT\j oJKTtj KgP~aJr IKnPj©L TKmfJKa @mOKf TPrj FmÄ KmsPaPjr vLwt˙JjL~ mJÄuJPhvL KaKn YqJPju Fx, FA k´hvtjLKa ‰fKr TPrPZjÇ


4 UmrJUmr

19 - 25 October 2018

kK©TJr 21fo xJ¬JKyT kK©TJr k´KfÔJmJKwtT ChpJkj @P~J\jÇ CPuäUq, 1997 xJPu pJ©J ÊÀ TrJ xJ¬JKyT kK©TJ Vf 28 ßo Fr pJ©Jr 21 mZr kNet TPrÇ TKoCKjKar KmKvÓ\j, mqmxJ~L, PuUT, xÄÛíKfToLt, rJ\jLKfT, KvãJKmh S VeoJiqoTotLxy KmkMuxÄUqT oJjMPwr k´Jem∂ CkK˙Kf \JjJj Khu ZJkJ xÄmJhkP©r k´Kf kJbTPhr nJumJxJ FUjS @PZÇ kK©TJr FA ChpJkPjr oNu ßväJVJj KZu ÈxJyxL kg YuJr FTáv'Ç mÜJPhr TP£S CPb Fu xJyx KjP~ kK©TJr FKVP~ YuJr TgJÇ kK©TJ xŒJhPTr mÜPmqr kr kK©TJr ÊÀ S hLWt FTMv mZPrr kgYuJ KjP~ ksYJKrf y~ FTKa ksJoJeq KY©Ç IjMÔJPjr k´iJj IKfKg ßckMKa FaKjt ß\jJPru rmJat mJTuqJ§ KmsPaPj mJÄuJPhKv TKoCKjKar jJjJ ImhJPjr TgJ fáPu iPrjÇ KfKj mPuj, FTKa \JKfr xPYfjfJr kJvJkJKv ãofJmJjPhr \mJmKhKyfJr \jq VeoJiqPor nNKoTJ IkKrxLoÇ @r FTKa TKoCKjKa xÄmJhk© mJzKf hJK~fô KyPxPm TKoCKjKar xMU, hM”U, @TJ⁄J FmÄ IKiTJPrr TgJ fáPu iPr èÀfôkNet nNKoTJ ßrPU YPuÇ FoKk rmJat P\ox mJTPu¥ KTCKx KmsPaPj mJÄuJ xÄmJhkP©r 1v mZPrrS PmKv xoP~r AKfyJPxr TgJ ß\Pj KmÚ~ ksTJv TPrjÇ FTKa xoí≠ TKoCKjKa KyPxPm KmsPaPjr KmKnjú PxÖPr KmsKav-mJÄuJPhvLPhr Cöu Im˙JPjr ksvÄxJ TPr rmJat mJTPu¥ mPuj, KvTz xÄÛíKf PgPT pJrJ IjMPksreJ Pj~, KmvõxnJ~ Im˙Jj QfrLPf fJPhr PmV PkPf y~jJÇ k´go @PuJr Kj~Kof TuJo ßuUT xJÄmJKhT TJoJu @yoh VeoJiqPo mftoJj xÄTa S x÷mjJr TgJ fáPu iPr mÜmq rJPUjÇ KfKj mPuj, TKoCKjKar k´P~J\Pj xÄmJhk© KaKTP~ rJUPf yPmÇ xÄmJhk©PT mqmxJK~T k´KfÔJj KyPxPm hJz jJ TrPu, TíK©onJPm ßmKv Khj KaKTP~ rJUJ pJPm jJÇ kK©TJr k´KfÔJfJ @yPoh Cx xJoJh ßYRiMrL kK©TJr xNYjJuPVúr TgJ fáPu iPr mÜmq rJPUjÇ KfKj mPuj, KmPuPf mJÄuJ xÄmJhk© \VPf ‰mKY© @jJr uPãqA KfKj kK©TJr xNYjJ TPrKZPujÇ FT xo~ Kj~KofnJPm kK©TJ mJÄuJPhPv ßpPfJ ßxUJjTJr kJbTPhr TJPZÇ KfKj mPuj, mftoJPj mJÄuJ xÄmJhkP©r âJK∂TJu YuPZÇ fPm xTPur xyJ~fJ gJTPu mJÄuJ xÄmJhk© @rS hLWtTJu KaPT gJTPmÇ mqJPrJPjx kuJ oK†uJ CK¨j oNuiJrJr rJ\jLKfPf KmsKavmJÄuJPhvLPhr C™JjkPmt mJÄuJ xÄmJhkP©r Kjrux nNKoTJ TífùfJr xJPg ˛re TPrj fJÅr mÜífJ~Ç KfKj mPuj, KvTz xÄÛíKfr xJPg xŒKTtf PrPU @oJPhr ks\Pjìr kPrr ks\jìS pJPf KmsKav oNuiJrJ~ pJr pJr kZPªr ßãP© KjP\Phr Im˙Jj TPr KjPf kJPr, Px PYÓJS TPr pJPò mJÄuJ xÄmJhk©èPuJÇ

KmPuPfr mJÄuJ xÄmJhkP©r xJPg kNmtks\Pjìr xŒPTtr TgJ ˛re TPr KmsKav kJutJPoP≤r ksgo mJÄuJPhvL mÄPvJØNf FoKk PrJvjJrJ @uL fÅJr mÜífJ~ mPuj, mJÄuJ xÄmJhkP©r xJPg rP~PZ @oJPhr Kkfíks\Pjìr @PmVL xŒTtÇ FPf @orJ @oJPhr mJmJPhr ¸vt kJAÇ KmsKav kJutJPoP≤ ksgo mJÄuJPhvL mÄPvJØNf FoKk KyPxPm fJÅr ksPmPv KmsPaPjr mJÄuJ xÄmJhkP©r nNKoTJr TgJ ˛re TPr PrJvjJrJ mPuj, KmsKav kJutJPoP≤ KjP\Phr TKoCKjKar FT\j ksKfKjKi PksrPe kK©TJxy mJÄuJ xÄmJhk©èPuJ Pp èÀfôkNet nNKoTJ PrPUPZ fJ ImvqA TKoCKjKa AKfyJPxr èÀfôkNet IÄvÇ mÜífJ~ xmJAPT kK©TJr V´JyT ymJr @ymJj \JKjP~ @PjJ~Jr ßYRiMrL KjP\ FUj ßgPT KfKj KjP\ kK©TJr V´JyT ymJr ßWJweJ ßhjÇ IjMÔJPjr Ijqfo @Twte KZu ßuˆJr KxKar láamuJr yJo\J ßYRiMrLr CkK˙KfÇ ^ÅJTzJ YáPur FA ChL~oJj láamu fJrTJr kMPrJ jJo ßhS~Jj yJo\J ßYRiMrLÇ mJmJ-oJ, ˘Lxy kKrmJPrr IjqJjq xhxqPT xPñ KjP~A KfKj kK©TJr IjMÔJPj @PxjÇ oPû KxPuPar @ûKuT nJwJ~ TgJ mPu KfKj hvtTPhr oJf TPr ßhjÇ yJo\J PhS~Jj PYRiMrL mPuj, mJÄuJPhPvr oPiq xmPYP~ nJPuJ uJPV fJÅr PhvKar oJjMwPTÇ mJÄuJPhPvr oJjMw IPjqr ksKf pfúvLu S Ifq∂ ojPUJuJ o∂mq TPr KmsKav oNuiJrJr mJÄuJPhvL mÄPvJØNf fJrTJ lMamuJr yJo\J PYRiMrL KxPuKaPf mPuj, È@Ko TfmJr PVKZ mJÄuJPhPvJ', FrkrS mJr mJr pJAfJo YJA'Ç YqJPju Fx-Fr k´KcCxJr S \jKk´~ Ck˙JkT lJryJj oJxMh UJPjr Ck˙JkjJ~ IjMÔJPj mÜmq rJPUj u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr k´KfÔJfJ ßk´KxPc≤ oMKym ßYRiMrLÇ FZJzJ mÜmq rJPUj u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ, xL-oJTt V´∆Pkr ßY~JroqJj ATmJu @yoh SKmA, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßo~r \j KmVx k´oMUÇ fÅJrJ kK©TJr k´KfÔJmJKwtPT ÊPnòJ \JjJPjJr kJvJkJKv TKoCKjKar ßxmJ~ kK©TJr jJjJ ImhJPjr k´vÄxJ TPrjÇ kK©TJr xŒJhT ßoJyJÿh FohJhMu yT ßYRiMrL @Vf IKfKgPhr ˝JVf \JKjP~ mÜmq rJPUjÇ KfKj kK©TJr kJbT, KmùJkjhJfJ, ÊnJjMiqJ~L xTuPT ijqmJh \JjJjÇ KfKj mJÄuJ KoKc~JPT TKoCKjKar A¿MqPr¿ IKnKyf TPr mPuj, FA KoKc~J ßmÅPY gJTPu Fr Im˙Jj vKÜvJuL yPu TKoCKjKar KmkPh-@kPh FmÄ k´P~J\Pj ßxJóJr nNKoTJ kJuPj TrPf kJrPmÇ fJA TKoCKjKar KoKc~Jr xyJ~fJ~ xTuPT FKVP~ @xPf yPmÇ KfKj @PrJ mPuj, xTPur nJumJxJ S xogtj KjP~ kK©TJ @rS mÉhNr kJKz ßh~Jr ˝kú ßhPUÇ IjMÔJPj KZPuJ @TwteL~ kMrÏJPrr rqJluÇ rqJlPur Igt ßgPT FTKa IÄv ATmJu @yoh lJCP¥vPjr ßhS~J yPm FmÄ fJ mJÄuJPhPv @v´~ ßj~J ßrJKyñJ \jPVJÔLr TuqJPe mq~ yPmÇ rqJlu cs'P~r @TwteL~ k´JA\èPuJr oPiq KZu IKn\Jf msJ§ u¥j

asqJKcvPjr ßxR\Pjq kZªof cJlu ßTJat mJKjP~ ßj~Jr xMPpJV, KyuxJAc asJPnuPxr ßxR\Pjq u¥j aá mJÄuJPhv KraJjt F~JrKaKTa, ßcnra-Fr ßxR\Pjq APkJx KxPˆo, KaucJr ßxR\Pjq FTKa kKrmJPrr kMPrJ mZPrr \jq 210 ßTK\ YJu, xMjúJ oJPÛr ßxR\Pjq kJrKlCo ßxa FmÄ u¥j Ka FTPYP†r ßxR\Pjq YJr \Pjr AKnKjÄ Ka-Fr kJvJkJKv @rS hMKa IKn\Jf YJ-Fr méÇ IjMÔJPjr xÄVLf kKrPmvj TPrj UqJfjJoJ j\Àu xÄVLf Kv·L uMKx ryoJj FmÄ rmLªsxÄVLf kKrPmvj TPrj ˝kj kJuÇ IjMÔJPj IKfKgPhr mÜífJr lJÅPT kK©TJr hLWt FTMv mZPrr kgYuJ KjP~ k´YJKrf y~ TKoCKjKa ßjfímOPªr ÊPnòJ S o∂mqÇ FZJzJ IKfKgPhr yJPf fáPu ßhS~J y~ kK©TJr KmPvw oqJVJK\jÇ xJ¬JKyT kK©TJr k´iJj xŒJhT ßoJyJÿh ßmuJu @yoh xoJkjL mÜPmq CkK˙f xTPur k´Kf TífùfJ \JjJjÇ IjMÔJPjr k´iJj ¸¿r KZu YJPur \jKk´~ msJ§ KaucJÇ xyPpJVL KyPxPm KZu TqJjJKr S~Jlt V´∆k, hq ATmJu ßmsJx, AmPTJ msJ§, xJKo ˆáKcS, u¥j Ka FTPY†, hq r~qJu KrP\K¿, k´JAc Im FKv~J, xMjúJ oJÛ, KlrjJx F~JrSP~\, oqJPl~Jr ßnjMq, P\FoK\, FKv~JKrT, u¥j asqJKcvj, KyuxJAc asJPnux, F IqJ¥ Kx, ßvl IjuJAj FmÄ 403 yqJPrJ KuKoPacÇ

kJ√M mKyÛíf mKyÛíf yPujÇ ßp ßkJPˆ 9/11 Fr ßmJoJ yJouJ S kqJKrPx xπJxL yJouJr \jq AxrJAuPT hJ~L TrJ yP~KZuÇ TJCK¿uJr ßoJyJÿh kJ√M aJS~Jr yJoPua TJCK¿Pu SnJrKnC F¥ ÙMKajL TKoKar ßo’Jr, V´J≤ ÙMKajL xJm TKoKar nJAx ßY~JroqJj S ßmsKéa TKovPjr xhxq KZPujÇ KfKj Fxm kh khmL ßgPT ImqJyKf KjP~PZjÇ ßumJr kJKat fJPT mKyÛJr TrJ~ KfKj FUj ˝fπ TJCK¿uJr KyPxPm Veq yPmjÇ Kmw~Ka KjP~ fh∂ ImqJyf rP~PZÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

19 - 25 October 2018

KcK\aJu KjrJk•J @APjr KmfKTtf j~Ka iJrJ xÄPvJiPjr hJKmPf dJTJ~ xŒJhT kKrwPhr oJjmmºj KmjJ Kl'Pf @AKj xyJ~fJ ßhS~Jr k´˜Jm xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKfr dJTJ, 18 IPÖJmr - KcK\aJu KjrJk•J @APjr KmfKTtf j~Ka iJrJ xÄPvJiPjr hJKmPf dJTJ~ \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj oJjmmºj TPrPZ xŒJhT kKrwhÇ mMimJr xTJu ßxJ~J 11aJr KhPT \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj xŒJhT kKrwPhr oJjmmºj ÊÀ y~Ç FPf 16Ka \JfL~ ‰hKjPTr xŒJhTrJ IÄvV´ye TPrjÇ xŒJhT kKrwPhr xJiJre xŒJhT S hq ßcAKu ˆJPrr xŒJhT S k´TJvT oJylá\ @jJo oJjmmºPj fJPhr hJKmr TgJ fáPu iPrjÇ KfKj mPuj, xrTJPrr oπLrJ muPZj, @PuJYjJ mº y~KjÇ FPT AKfmJYT CPuäU TPr KfKj mPuj, @PuJYjJr jJPo ßpj k´yxj jJ y~Ç KfKj @rS mPuj, xŒJhT kKrwh KcK\aJu KjrJk•J @APjr KmPrJiL j~Ç kKrwh @APjr KmPvw TfèPuJ iJrJ xÄPvJiPjr hJKm TrPZÇ mftoJj @AjKa ÊiM xJAmJr \V“ j~, ˝JiLj VeoJiqPorS T£PrJi TrPmÇ xŒJhT kKrwh YJ~, @VJoL xÄxh IKiPmvPj FA @Aj xÄPvJiPjr oJiqPo VeoJiqPor ˝JiLjfJ S ˝JiLj xJÄmJKhTfJ KjKÁf TrJ yPmÇ oJjmmºPj oJylá\ @jJo xŒJhT kKrwPhr xJf hlJ hJKm fáPu iPrjÇ hJKmèPuJ yPuJ: 1. xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ S mJéôJiLjfJ xMrãJr uPãq KcK\aJu KjrJk•J @APjr 8, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 43 S 53 iJrJèPuJ ImvqA pgJpgnJPm xÄPvJij TrPf yPm; 2. Fxm xÄPvJijL mftoJj xÄxPhr ßvw IKiPmvPjA @jPf yPm; 3. kMKuv

mJ Ijq ßTJPjJ xÄ˙Jr oJiqPo ßTJPjJ xÄmJhoJiqo k´KfÔJPj fuäJKv YJuJPjJr ßãP© fJPhr ÊiM KjKhtÓ Kmw~m˜M @aPT ßhS~Jr IjMoKf ßhS~J ßpPf kJPr, fPm ßTJPjJ TKŒCaJr mqm˙J mº TrJr IjMoKf ßhS~J pJPm jJÇ ÊiM fUjA k´TJPvr Kmw~m˜M @aTJPf kJrPm, pUj xÄKväÓ xÄmJh k´KfÔJPjr xPñ @PuJYjJ TPr ßTj SA Kmw~m˜M @aPT ßhS~J CKYf, ßxA KmwP~ ßpRKÜTfJ k´oJe TrPf kJrPm;4. ßTJPjJ xÄmJhoJiqPor ßTJPjJ TKŒCaJr mqm˙J @aPT ßhS~J mJ \» TrJr ßãP© ImvqA @hJuPfr @VJo KjPhtv KjPf yPm;5. xÄmJhoJiqPor ßkvJ\LmLPhr xJÄmJKhTfJ hJK~Pfôr xPñ xÄKväÓ IkrJPir ßãP© k´gPoA @hJuPf yJK\r yS~Jr \jq fJÅPhr KmÀP≠ xoj \JKr TrPf yPmÇ FmÄ xÄmJhoJiqPor ßkvJ\LmLPhr ßTJPjJ Im˙JPfA kPrJ~JjJ ZJzJ S pgJpg @AKj k´Kâ~J IjMxre ZJzJ @aT mJ ßV´¬Jr TrJ pJPm jJ;6. xÄmJhoJiqPor ßkvJ\LmLr ÆJrJ xÄVKbf IkrJPir ßãP© fJr KmÀP≠S oJouJ hJP~Prr V´yePpJVqfJ @PZ KT jJ, fJr k´JgKoT fh∂ ßk´x TJCK¿Pur oJiqPo TrPf yPmÇ SA uPãq ßk´x TJCK¿uPT pgJpgnJPm vKÜvJuL TrJ ßpPf kPr FmÄ 7. FA xrTJPrr kJx TrJ fgq IKiTJr @Aj ÆqgtyLjnJPm KcK\aJu KjrJk•J @APjr Skr k´JiJjq ßhS~J CKYfÇ FA @APj jJVKrT S xÄmJhoJiqPor \jq ßpxm ˝JiLjfJ S IKiTJr KjKÁf TrJ yP~PZ, ßxèPuJr xMrãJ IfqJmvqTnJPm TrPf yPmÇ xŒJhT kKrwPhr kã ßgPT KcK\aJu KjrJk•J @APjr KmfKTtf iJrJèPuJ KjP~ CPÆV k´TJv TPr Vf vKjmJr oJjmmºj TotxNKY ßWJweJ TPrÇ fJrJ muPZj, @AjKar FA iJrJèPuJ ˝JiLj xJÄmJKhTfJ S of k´TJPvr ˝JiLjfJPT nLwenJPm ãKfV´˜ TrPmÇ& KmjJ Kl'Pf @AKj xyJ~fJ ßhS~Jr k´˜Jm xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKfr: KcK\aJu KjrJk•J @APjr KjmftjoNuT iJrJèPuJ YqJPu† TPr xŒJhT kKrwh yJAPTJPat FPu fJPhrPT KmjJ Kl'Pf @AKj xyJ~fJ ßhS~J yPm mPu \JKjP~PZj xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKfr xnJkKf IqJcPnJPTa \~jMu @PmhLjÇ Vf 16 IPÖJmr, oñumJr xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKf KoujJ~fPj @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj FT k´Pvúr \mJPm KfKj F TgJ mPujÇ KcK\aJu KjrJk•J @Aj k´e~j k´xPñ mJÄuJPhv xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKf F xPÿuPjr @P~J\j TPrÇ xPÿuPj \~jMu @PmhLj mPuj, xhq kJx

yS~J KcK\aJu KjrJk•J @APjr 8, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 43 S 53 iJrJèPuJxy ßhv S Vefπ, xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ FmÄ oJjMPwr xJÄKmiJKjT IKiTJr rãJr uPãq FA @APjr KjmftjoNuT iJrJ IjKfKmuP’ mJKfPur ß\Jr hJKm \JjJKòÇ @AjKar KmwP~ CPÆV k´TJv TPr \~jMu @PmhLj mPuj, FA @Aj ÆJrJ ÊiM xJÄmJKhT xoJ\A j~, @Aj\LmL xy IjqJjq ßvseLPkvJ FmÄ xJiJre oJjMwxy k´J~ xTPuA FA @APjr mqJkJPr ßãJn S CPÆV k´TJv TPrPZjÇ fJA @orJ ßhv S Vefπ, xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ FmÄ oJjMPwr xJÄKmiJKjT IKiTJr rãJr uPãq FA @APjr Kjmftj oNuT iJrJ IjKfKmuP’ mJKfPur ß\Jr hJmL TrKZÇ xŒJhT kKrwPhr 7Ka hJKmr xPñ FTJ•fJ ßWJweJ TPr xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKfr FA xnJkKf mPuj, mftoJPj kJv yS~J KcK\aJu KjrJk•J @Aj kNPmtr 57 iJrJr ßYP~S CPÆV\jTÇ mftoJj @APj @Aj-vOÄUuJ mJKyjLPT ãofJ ßhS~J yP~PZ IkKrxLoÇ yre TrJ yP~PZ xÄKmiJj k´h• IjMPòh 39(1) FmÄ 39(2) Fr xTu IKiTJrÇ fJA @orJ xŒJhT

kKrwh TftíT k´h• 7 hlJ hJmLèPuJr k´Kf xogtj TrKZÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhv xMk´Lo ßTJat @Aj\LmL xKoKf IfLPf ßhPv @APjr vJxj, Vefπ, oJjmJKiTJr S KmYJr mqm˙J xoMjúf rJUJ~ nëKoTJ ßrPU @xPZ FmÄ nKmwqPfS rJUPmÇ IKf xŒ´Kf KmKnjú oyPur mqJkT @kK• S ofJof CPkãJ TPr kJv yS~J KcK\aJu KjrJk•J @Aj KjP~ fLms ßãJn S IxP∂Jw KmrJ\ TrPZÇ FA @Aj KjP~ \joPj @fPïr xOÓ yP~PZÇ Khj Khj xTu oyPur oPiq CPÆV-C“T£J ßhUJ KhP~PZÇ \JfL~ xÄxPh xhq kJx yS~J KcK\aJu KjrJk•J @AjKa xÄmJh oJiqPor ˝JiLjfJr k´Kf mJóm ÉoKT mPuS oPj TPrj KfKjÇ xKoKfr xŒJhT mqJKrˆJr FFo oJymMm CK¨j ßUJTPjr xûJujJ~ xÄmJh xPÿuPj @rS CkK˙f KZPuj xKoKfr xy-xnJkKf ßVJuJo ßoJ˜lJ, ßVJuJo ryoJj nëÅA~J,PTJwJiqã jJxKrj @ÜJr,KxKj~r xy xŒJhT TJ\L ßoJ.\~jMu @PmhLj, xhxq oJylá\ Kmj ACxMl,mqJKrˆJr vKlCu @uo oJymMm,@yxJj CuäJy,PoPyhL yJxJj, mqJKrˆJr F ßT Fo FyxJjMr ryoJj xy KmFjKk xoKgtf @Aj\LmLrJÇ


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

19 - 25 October 2018

k´JgtLPhr pJ \JjJ \ÀKr mKhCu @uo o\MohJr

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Farid Ahmed Reza

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman Akbar Hussain

MANAGING EDITOR: Nafe Anam MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

aJS~Jr yqJoPuaPxr \jVe YJ~, KfjKa jJxtJKr mPºr Kx≠J∂ k´fqJyJr TrJ ßyJT aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u fJPhr KfjKa jJxtJKr - \j K˛g, oqJKr xJoms∆T FmÄ SnJruqJ¥ - mº TPr ßh~Jr Kx≠J∂ KjP~PZÇ IkrKhPT oJ-mJmJ FmÄ TqJPŒAj V´∆k FèPuJ YJuM rJUJr hJKm \JKjP~ @xPZÇ TqJPŒAj V´∆k hJKm TrPZ, yJ\Jr yJ\Jr ˙JjL~ IKnnJmT h˜Uf KhP~ fJPhr hJKmr k´Kf xogtj KhP~PZjÇ fJrJ fJPhr hJKmr ßpRKÜTfJ FKéKTCKan ßo~r \j KmVx, KjmtJKYf TJCK¿uJr FmÄ TJCK¿Pur xÄKväÓ TotTftJPhr TJPZ KmKnjúnJPm fáPu iPrPZjÇ KT∂á FUj kpt∂ F mqJkJPr @vJmq†T ßTJj IV´VKf ßhUJ pJPò jJÇ jJxtJKrèPuJPT mOKav KvãJmqm˙J~ \MP~u Im hqJ âJCj mPu oPj TrJ y~Ç KvÊPhr KvãJk´hJj FmÄ fJPhr oJjx VbPj jJxtJKr KvãJ TJptâo Ifq∂ èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrÇ TJCK¿u kKrYJKuf jJxtJKrPf mJzKf IPjT xMKmiJ gJPTÇ FUJPj hã S IKnùfJ xŒjú KvãT gJPTjÇ ßp xTu KvÊ KmKnjú irPjr uJKjtÄ KcKlTJKfir oPiq rP~PZ fJPhr pgJpgnJPm KvãJ ßh~Jr \Pjq CkpMÜ kptJ¬ KvãT FmÄ KvãJ-CkTrPer mqm˙J F xTu jJxtJKrPf rP~PZÇ IKiT∂á ßp KfjKa jJxtJKr mº TPr ßh~Jr Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ ßxèPuJPf mKir mJ ßcl KvÊPhr KvãJVf k´P~J\j kNrPer KmPvw xMKmiJ rP~PZÇ TJCK¿Pur f•ôJmiJPjr mJAPr ßgPT kKrYJKuf jJxtJKrèPuJPf FTKhPT KvÊPhr k´P~J\jL~ KvãJ-CkTrPer InJm rP~PZ FmÄ SkrKhPT ßxèPuJr Kl IPjT ßmKvÇ aJS~Jr yqJoPuax FuJTJr k´Kf 2 \j KvÊr FT\j hJKrhsxLoJr oPiq mJx TPrÇ FuJTJr KvÊ S IKnnJmTPhr k´P~J\Pj F xTu jJxtJKr rãJ TrJ UMmA k´P~J\jÇ Totrf oJ-mJmJr \Pjq FèPuJ rãJ TrJ @PrJ ßmKv k´P~J\jÇ k´JAPna jJxtJKrPf mJóJPhr kJbJPjJr oPfJ xJogtq xLKof @P~r oJ-mJmJr ßjAÇ F KfjKa jJxtJKr mº yP~ ßVPu, TqJPŒAj V´∆Pkr hJKm IjMpJ~L, k´J~ 100 \j KvÊr oJ-mJmJ IxMMKmiJ~ kzPmjÇ F KvÊPhr IPjPTrA KmKnjú rTo KcPxKmKuKa rP~PZÇ KmPvw rTPor k´KfmºLPhr k´P~J\j kNrPer xogtq IjqJjq jJxtJKrr ßjAÇ FèPuJ mº yP~ ßVPu IPjT oJ-mJmJ mJóJPhr KvãJ KjP~ KmkPh kPz pJPmjÇ ˝· @P~r KTZá oJ-mJmJPT y~PfJ YJTKr ßZPz KhP~ ßZPuPoP~PT ßhUJPvJjJ TrPf yPmÇ TJCK¿u kKrYJKuf KfjKa jJxtJKr mº TrJr Kx≠J∂ ßj~Jr @PV aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u F xTu KhT TfaáTá KmPmYjJ TPrPZ fJ @oJPhr \JjJ ßjAÇ TJCK¿Pur mÜmq yPò, @KgtT TJrPe TJCK¿uPT F xTu jJxtJKr mº TPr KhPf yPòÇ mJP\a TJPar lPuA fJPhr FojKa TrPf yPòÇ mJP\a-TJPar TJrPe mÉ ßxÖPr TJ\ mqJyf yPò, FPf ßTJj xPªy ßjAÇ fPm mJP\a TJPar I\MyJPf Foj ßTJj Kx≠J∂ ßj~J V´yePpJVq j~ ßp Kx≠J∂ KvãJUJPf Kmkpt~ xOKÓ TrPmÇ mJP\a TJPar TJrPe @oJPhr ßmfj mJ FuJC¿mOK≠ mº y~KjÇ mOy•r k´P~J\j KmPmYjJ TPr jfáj jfáj UJPf aqJéhJfJPhr Igt mrJ¨ mº y~KjÇ KvÊ S k´KfmºLPhr k´P~J\jPT IV´JKiTJr ßh~Jr oJjKxTfJ gJTPu jJxtJKr kKrYJujJ UJPf WJaKf kNrPer ßYÓJ @orJ TrPmJ FmÄ ßxaJ TrJ ßTJj TKbj mqJkJr j~Ç @orJ @vJ TKr 3Ka jJxtJKr mPºr Kx≠J∂ k´fqJyJr TPr aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u ÊnmMK≠r kKrY~ KhPmÇ

FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj @xjúÇ iJreJ TrJ yPò, jPn’Prr k´go x¬JPy KjmtJYjL flKxu ßWJweJ TrJ yPmÇ KjmtJYjL TotTJ§ @VJoL TP~T x¬JPyr oPiq ÊÀ yS~Jr KjÁ~fJ gJTPuS KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPf YJj∏Foj IPjT mqKÜA KjmtJYjL KmKiKmiJj xŒPTt ¸Ó iJreJ rJPUj jJÇ x÷Jmq k´JgtLPhr ImVKfr \jq KjmtJYjxÄâJ∂ TfèPuJ èÀfôkNet KmKiKmiJj KjPY fMPu irJ yPuJÇ xÄxh KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPf yPu x÷Jmq k´JgtLPT mJÄuJPhPvr ßpPTJPjJ KjmtJYjL FuJTJr ßnJaJr yPf yPm, KT∂á ßp FuJTJ ßgPT k´KfÆKªôfJ TrPmj, ßxA FuJTJr ßnJaJr yS~J fJÅr \jq mJiqfJoNuT j~Ç fPm oPjJj~jkP© k´˜JmTJrL S xogtjTJrLPT ImvqA SA KjmtJYjL FuJTJr ßnJaJr yPf yPmÇ k´KfKa oPjJj~jk© k´JgtL mJ fJÅr k´˜JmTJrL mJ xogtjTJrL KraJKjtÄ IKlxJr mJ xyTJrL KraJKjtÄ IKlxJPrr TJPZ hJKUu TrPmj, KpKj fJKrU S xo~ CPuäU TPr k´JK¬˝LTJr TrPmjÇ FUj kpt∂ IjuJAPj oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr KmiJj Vek´KfKjKifô @Phv, 1972 (@rKkS)-Pf ßjA, pKhS KjmtJYj TKovj F mqJkJPr @Aj xÄPvJiPjr k´˜Jm TPrPZ mPu ÊPjKZÇ k´JgtLPT oPjJj~jkP©r xPñ FTKa yuljJoJ, KjmtJYPj x÷Jmq mqP~r C“x S xmtPvw mZPrr @~Tr KmmreLr TKk \oJ KhPf yPmÇ IfLPf IPjPT ÊiM @~Tr KmmreL \oJ ßhS~Jr FjKm@r TftíT k´h• k´fq~jk© oPjJj~jkP©r xPñ hJKUu TPrPZj, pJ @APjr xPñ xÄVKfkNet j~Ç oPjJj~jkP©r xPñ @rS \oJ KhPf yPm \JoJjf KyPxPm 20 yJ\Jr aJTJÇ fPm oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr xo~ ßTJPjJ KoKZu S oyzJ TrJ pJPm jJÇ IxŒNet S ©MKaxŒjú oPjJj~jk© mJZJAP~r xoP~ mJKfu yPf kJPrÇ fJ“ãKeTnJPm xÄPvJijPpJVq nMPur \jq xJiJref oPjJj~jk© mJKfu TrJ y~ jJÇ fPm yuljJoJ~ CPuäU TrJ ßTJPjJ fgq oPjJj~jk© mJZJAP~r xo~ kKrmftj mJ xÄPvJij TrJ pJPm jJÇ @oJPhr ßhPv oPjJj~jk© \oJ KhPf mJiJ ßhS~Jr KTZM KmKòjú-KmK㬠híÓJ∂ @PZÇ fPm Vf ßkRrxnJ mJ ACKj~j kKrwh KjmtJYPj, KmPvw TPr ßljLPf FKa jVúnJPm mqmyJr TrJ yP~PZÇ ChJyre˝„k, 2015 xJPur ßkRrxnJ KjmtJYPj ßljL, hJVjnN_J S krÊrJo CkP\uJ~ oPjJj~jk© \oJhJPj mJiJr TJrPe ßoJa 51Ka kPhr KmkrLPf hMA ßo~rxy 47 \jA KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yjÇ fJA @VJoL KjmtJYPj KmPvw k´JgtLPhr oPjJj~jk© \oJ KhPf mJiJ k´hJPjr @vïJ FPTmJPr CKzP~ ßhS~J pJ~ jJÇ yuljJoJ~ @a irPjr fgq \oJ KhPf y~: k´JgtLr KvãJVf ßpJVqfJ, mftoJj S IfLPfr ßlR\hJKr oJouJr Kmmre, ßkvJ, @P~r C“x, KjP\r FmÄ KjntrvLuPhr xŒh S hJ~PhjJr Kmmre FmÄ IfLPf xÄxh xhxq yPu ßnJaJrPhr TJPZ k´h• k´KfvsMKf S fJ mJ˜mJ~Pjr KmmreÇ yuljJoJ~ KogqJ fgq KhPu KTÄmJ fgq ßVJkj TrPu oPjJj~jk© mJKfu, FojKT krmftL xoP~ KjmtJYjS mJKfu yPf kJPrÇ fJA yuljJoJ k´˜MPfr mqJkJPr pfúmJj yPf yPm, TJre nKmwqPf KjmtJYj TKovj yuljJoJ pJYJA-mJZJA TrJr Kx≠J∂ KjPf kJPrÇ F mqJkJPr KmPvw TPr pfúmJj yS~Jr @rS TJre yPuJ ßp yul TPr KogqJ fgq ßhS~J ßlR\hJKr h§KmKir 181 iJrJr IiLPj FTKa h§jL~ IkrJiÇ F ZJzJ ßpPTJPjJ mqKÜ FT\j k´JgtLr yuljJoJ YqJPu† TPr ÈKmÀ≠ yuljJoJ' hJKUu TrPf kJrPmjÇ Ee S KmuPUuJKkrJ xÄxh KjmtJYPj k´KfÆKªôfJr IPpJVqÇ @rS IPpJVq KmPhKv xJyJpqkMÓ ßmxrTJKr xÄ˙Jr KjmtJyL, pJÅr khfqJV mJ ImxPrr kr Kfj mZr IKfmJKyf y~KjÇ FTA irPjr KmiJj

uljJoJ~ @a irPjr fgq \oJ KhPf y~: k´JgtLr KvãJVf ßpJVqfJ, mftoJj S IfLPfr ßlR\hJKr oJouJr Kmmre, ßkvJ, @P~r C“x, KjP\r FmÄ KjntrvLuPhr xŒh S hJ~PhjJr Kmmre FmÄ IfLPf xÄxh xhxq yPu ßnJaJrPhr TJPZ k´h• k´KfvsMKf S fJ mJ˜mJ~Pjr KmmreÇ yuljJoJ~ KogqJ fgq KhPu KTÄmJ fgq ßVJkj TrPu oPjJj~jk© mJKfu, FojKT krmftL xoP~ KjmtJYjS mJKfu yPf kJPrÇ fJA yuljJoJ k´˜MPfr mqJkJPr pfúmJj yPf yPm, TJre nKmwqPf KjmtJYj TKovj yuljJoJ pJYJA-mJZJA TrJr Kx≠J∂ KjPf kJPrÇ

xrTJKr TotTftJ FmÄ xJoKrT TotTftJPhr ßãP©S k´PpJ\qÇ F ZJzJ IPpJVq ‰jKfT ıuj\Kjf ßlR\hJKr IkrJPi IjqNj hMA mZr TJrJhP§ hK§f mqKÜ, pJÅr oMKÜuJPnr kr kJÅY mZr IKfmJKyf y~KjÇ fPm ‰jKfT ıuj\Kjf IkrJPi hK§f mqKÜ TUj ßgPT∏KmYJKrT @hJuf TftíT k´go h§k´JK¬r Khj ßgPT jJ @Kku k´Kâ~J Kj”PvKwf yS~Jr kr∏fJ @oJPhr Có @hJuf FUPjJ xMrJyJ TPrjKjÇ ÉPxAj oMyÿh FrvJh mjJo @mhMu oMÜJKhr ßYRiMrL [26 KmFuKc 261 (2002)] oJouJr rJP~ KmYJrkKf ßoJ. \~jMu @PmhLj S KmYJrkKf F Km Fo UJ~Àu yT h§k´J¬ IkrJiL KyPxPm FrvJPhr TUj ßgPT xÄxh KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ~ IPpJVqfJ ÊÀ yPm, ßx mqJkJPr KÆof ßkJwe TPrjÇ KmYJrkKf \~jMu @PmhLj rJ~ ßhj ßp @Kkuák´Kâ~J YNzJ∂ yS~Jr kNmt kpt∂ h§k´J¬ mqKÜ KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPf kJrPmjÇ kãJ∂Pr KmYJrkKf UJ~Àu yPTr oPf, h§ ßWJweJr Khj ßgPTA h§k´J¬ mqKÜ KjmtJYPj k´KfÆKªôfJr IPpJVq yPmjÇ krmftLTJPu @Kku KmnJV F Kmw~Ka xMrJyJ TPrjKjÇ FojKT c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr mjJo KjmtJYj TKovj [62 KcFu@r (FKc) 2010] oJouJ~S yJAPTJat S @Kku KmnJV Kmw~Ka FKzP~ pJjÇ fPm ÉPxAj oMyÿh FrvJh mjJo @mhMu oMÜJKhr ßYRiMrL, c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr mjJo mJÄuJPhv FmÄ ßoJ. oJoMj mjJo S~JKuh yJxJj mjJo rJÓs (KâKojqJu KoKxPuKj~Jx ßTx, 10009/2007) oJouJr rJ~ ßgPT FKa xM¸Ó ßp Có @hJuf hK§f IkrJiLr h§ S TjKnTvj ˙KVf TrPu KfKj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ßpJVqfJ I\tj TrPmjÇ FT\j mqKÜ hMAnJPm xÄxh KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPf kJPrj: ˝fπ k´JgtL KTÄmJ rJ\QjKfT hu TftT í oPjJjLf k´JgtL KyPxPmÇ FT\j ˝fπ k´JgtLPT, KpKj IfLPf TUPjJ xÄxh xhxq KZPuj jJ, KjmtJYjL FuJTJr 1 vfJÄv ßnJaJPrr xogtjxNYT ˝JãrxÄmKuf FTKa fJKuTJ oPjJj~jkP©r xPñ \oJ KhPf yPmÇ IfLPf xÄxh xhxq KZPuj Foj mqKÜr ßãP© FA KmiJj k´PpJ\q j~Ç 1 vfJÄv ßnJaJPrr fJKuTJ xŒPTt KmPvw xJmiJjfJ Imu’j TrPf yPmÇ TJre, FA fJKuTJ~ I∂ntMÜ ßTC fJÅr ˝Jãr \Ju mPu hJKm TrPu oPjJj~jk© mJKfu yPf kJPrÇ

KjmKºf rJ\QjKfT hPur k´JgtLPhr ßãP© oPjJj~jkP©r xPñ hPur xJiJre xŒJhT, xnJkKf mJ xokptJP~r khJKiTJrL mqKÜPT FTKa k´fq~jk© hJKUu TrPf yPm ßp fJÅPT hPur kã ßgPT oPjJj~j k´hJj TrJ yP~PZÇ hu FTJKiT mqKÜPT F irPjr k´fq~jk© KhPf kJPrÇ KjmKºf hPur oPjJj~j KjitJrPer uPãq k´KfKa KjmtJYjL FuJTJr \jq huL~ ßjfJTotLPhr ßnJPa FTKa kqJPju ‰fKr TrJ mJiqfJoNuTÇ Vf f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu IiqJPhPvr oJiqPo @rKkS xÄPvJij TPr huL~ oPjJj~j ßmJct TftíT fíeoNPur ‰fKr F kqJPju ßgPT oPjJj~j ßhS~Jr KmiJj TrJ y~Ç fPm IiqJPhvKa 2009 xJPu xÄxPh IjMPoJhPjr xo~ F KmiJjKa KvKgu TPr ÊiM kqJPjuKa KmPmYjJ~ ßjS~Jr KmiJj TrJ y~, pJr lPu huL~ oPjJj~Pj fíeoNPur ßjfJ-TotLPhr nNKoTJ KjZT @jMÔJKjTfJr oPiq xLKof yP~ kPzÇ oPjJj~jk© k´fqJyJPrr KmiJjKa x÷Jmq k´JgtLPhr, KmPvwf huL~nJPm oPjJjLf k´JgtLPhr \jq èÀfôkNetÇ ˝fπ k´JgtLrJ fJÅr ˝JãrpMÜ FTKa KuKUf ßjJKav, k´fqJyJPrr KhPj mJ fJr @PV, KraJKjtÄ IKlxJPrr TJPZ KjP\ mJ k´KfKjKi oJrlf hJKUu TPr fJÅr k´JKgtfJ k´fqJyJr TrPf kJrPmjÇ huL~nJPm oPjJjLf k´JgtLPhr ßãP© ßTJPjJ @xPj hPur kã ßgPT FTJKiT k´JgtLPT oPjJj~j ßhS~J yPu oPjJj~jk© k´fqJyJPrr xo~xLoJr oPiq hPur xJiJre xŒJhT, xnJkKf mJ xokptJP~r khJKiTJrL mqKÜPT hPur YNzJ∂nJPm oPjJj~jk´J¬ mqKÜr jJo KuKUfnJPm KjP\ mJ k´KfKjKi oJrlf KraJKjtÄ TotTftJPT ImKyf TrPf yPmÇ hPur kã ßgPT k´KfKa @xPjr \jq FT\jPT oPjJj~Pjr Kx≠J∂ KraJKjtÄ TotTftJPT ImKyf TrPu, k´KfKa @xPj hPur k´JgKoTnJPm oPjJj~jk´J¬ IjqPhr oPjJj~jk© @kjJ ßgPTA mJKfu yP~ pJPm; IgtJ“ hu ßgPT ßTC oPjJj~j YJAPu, hPur k´fq~jk© KjP~ KfKj oPjJj~jk© \oJ KhPu FmÄ KfKj hPur YNzJ∂ oPjJj~j jJ ßkPu fJÅr kPã KmPhsJyL mJ ˝fπ k´JgtL yS~Jr xMPpJV gJTPm jJÇ fJA ßTJPjJ k´JgtL pKh oPj TPrj ßp KfKj hu ßgPT oPjJj~j kJPmj jJ, KT∂á KfKj k´JgtL yPf YJj, fJyPu fJÅr \jq hPur oPjJj~j YJS~J yPm @®WJfLÇ ßuUT : xMvJxPjr \jq jJVKrT (xM\j)-Fr xŒJhT

KmKnjúUmr S kḿº-Kjmº kT́JPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT kǵo IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr kḰf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

19 - 25 October 2018

7

mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT FmJr fgq YáKr dJTJ, 17 IPÖJmr - mJÄuJPhv mqJÄPTr Kr\Jnt ßgPT 10 ßTJKa 10 uJU cuJr YMKrr ßrv jJ TJaPf @mJPrJ mqJÄTKar fgq YMKrr WajJ WPaPZÇ FmJr nM~J @PmhPj xJzJ KhP~ ßTªsL~ mqJÄPTr TotTftJrJ k´P~J\jL~ fgq fMPu KhP~PZj k´fJrT YPâr yJPfÇ k´fJrT YâKa ßTªsL~ mqJÄPTr fgq ßkPf krrJÓs oπeJu~PT yJKf~Jr KyPxPm mqmyJr TPrPZÇ Kmw~Ka irJ kzPfA hs∆f mqm˙J KjPf ßTªsL~ mqJÄPTr Vnjtr l\Pu TKmPrr TJPZ FTKa KYKb kJKbP~PZj krrJÓs xKYm ßoJ: vyLhMu yTÇ xÄKväÓ xNP© FA fgq \JjJ ßVPZÇ mJÄuJ KasKmCjÇ Vf 9 IPÖJmr krrJÓs xKYPmr kJbJPjJ KYKbPf muJ yP~PZ, ßTªsL~ mqJÄPTr fgq YMKrr KmwP~ hs∆f mqm˙J KjPf VnjtrPT IjMPrJi TPrPZj krrJÓsoπL @mMu yJxJj oJyoMh @uLÇ Imvq l\Pu TKmr ßhPvr mJAPr gJTJ~ KYKb kJS~Jr KhjA (10 IPÖJmr) hs∆f mqm˙J KjPf xÄKväÓ KmnJPVr TotTftJPhr KjPhtv KhP~PZj ßckMKa Vnjtr @yPoh \JoJuÇ F k´xPñ mJÄuJPhv mqJÄPTr oMUkJ© KxrJ\Mu AxuJo mPuj, FA irPjr WajJr FTKa Kmw~ @Ko ÊPjKZÇ ßTªsL~ mqJÄT TL mqm˙J KjP~PZ Foj k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, xÄKväÓPhr xJPg @PuJYjJ TPr \JjJPf kJrmÇ \JjJ ßVPZ, Vf ßxP¡’r oJPx krrJÓs oπeJuP~r kKrYJuT (ACFj mJ \JKfx–W IjMKmnJV) kKrY~ KhP~ jJKxr @yPoh ßhPvr xm flKxKu mqJÄT kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj S mqm˙JkjJ kKrYJuPTr (FoKc) fJKuTJ ßYP~ mJÄuJPhv mqJÄTPT KYKb kJbJ~Ç SA KYKb kJS~Jr kr ßTªsL~ mqJÄPTr TotTftJrJ jJKxr @yPohPT flKxKu mqJÄT kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj S mqm˙JkjJ kKrYJuPTr fJKuTJ KhP~ ßhjÇ mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT jJKxr @yPohPT fJKuTJ ßh~Jr kr Vf 17 ßxP¡’r Kmw~Ka krrJÓs oπeJu~PT \JjJPjJ

y~Ç Fr krA FA \JKu~JKfr WajJ irJ kPzÇ TJre jJKxr @yPoh jJPo krrJÓs oπeJuP~ ßTJPjJ kKrYJuT ßjAÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr mrJmr kJbJPjJ krrJÓs xKYm vyLhMu yT ˝JKrf KYKbPf muJ y~, ÈVf 17 ßxP¡’r mJÄuJPhv mqJÄPTr mqJÄKTÄ k´KmKi S jLKf KmnJV ßgPT @orJ FTKa k© kJAÇ pJr oJiqPo fgJTKgf jJKxr @yPoh, kKrYJuPTr (ACFj) híKÓ @Twte Trf, ßhPvr xm flKxKu mqJÄT kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj S mqm˙JkjJ kKrYJuPTr fJKuTJ ßh~J yP~PZÇ KYKbPf muJ yP~PZ, krrJÓs oπeJuP~ jJKxr @yPoh jJPo ßTJPjJ kKrYJuT Totrf ßjAÇ \JKfx–W

IMRAN TRAVELS 79159

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

IjMKmnJPVS (ACFj) FA jJPo ßTJPjJ TotTftJ mJ TotYJrL Totrf ßjAÇ F TJrPeA k© kJS~J oJ© @orJ mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKväÓ vJUJ~ ßpJVJPpJV TKrÇ \JjPf kJKr, krrJÓs oπeJuP~r kKrYJuT (ACFj) kKrY~ KhP~ \QjT jJKxr @yPoh xm flKxKu mqJÄT kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj S mqm˙JkjJ kKrYJuPTr fJKuTJ ßYP~ mJÄuJPhv mqJÄPTr mqJÄKTÄ k´KmKi S jLKf KmnJPVr TJPZ \Ju KYKb kJKbP~PZjÇ pJr kKrPk&PKrf SA mqKÜPT fJKuTJ kJbJPjJ yP~PZÇ @orJ SA KmnJV ßgPT @PrJ \JjPf ßkPrKZ, mqJÄKTÄ k´KmKi S jLKf KmnJV ßgPT \JKu~JfTJrL jJKxr @yPohPT SA fJKuTJr xla TKk A-PoAPur

dJTJ, 17 IPÖJmr - mèzJr vJ\JyJjkMr CkP\uJ KmFjKkr @øJ~T @mMu mJvJrxy KmFjKk S pMmhPur xJf ßjfJTtotLPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ 10 KhPjr KroJ¥ @Pmhjxy VfTJu KmPTPu ßV´lfJrTífPhr @hJuPf ßk´re TrJ yP~PZÇ ßV´lfJrTífrJ yPuj∏ CkP\uJ pMmhPur KxKj~r xyxnJkKf @\ou ÉhJ vKyh, xJiJre xŒJhT xMufJj @yPÿh, xJÄVbKjT xŒJhT @mM mÑr KxK¨T Krkj, pMmhu ßjfJ @mMu TJPvo, oM†MÀu AxuJo FmÄ o\jM Ko~JÇ CPuäUq, Vf 10 IPÖJmr 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJ oJouJr rJ~ ßWJweJr KhPj vJ\JyJjkMPr dJTJ-mèzJ oyJxzPTr xJ\JkMr FuJTJ~ dJTJVJoL FTKa pJ©LmJyL mJPx ßkasuPmJoJ yJouJr WajJ WPaÇ F WajJ~ F\JyJr jJoL~ 10 \jxy IùJf 20-25 \Pjr KmÀP≠ oJouJ TrJ y~Ç F Im˙J~ dJTJr oKfK^u gJjJ kMKuv FmÄ KcKm kMKuPvr ßpRghu Vf ßxJomJr rJPf dJTJr oKfK^u gJjJ FuJTJ~ IKnpJj YJKuP~ mJvJrxy xJf ßjfJTotLPT ßV´lfJr TPrÇ ßV´lfJrTífPhr oPiq CkP\uJ KmFjKkr @øJ~T @mMu mJvJr F oJouJr F\JyJr jJoL~ @xJKo jjÇ ßV´lfJPrr kr fJPT IùJf @xJKor oPiq ßV´lfJr ßhKUP~ @hJuPf ßk´re TrJ y~Ç vJ\JyJjkMr gJjJr SKx K\~J uKflMu AxuJo \JKjP~PZj,

oJiqPoS kJbJPjJ yP~PZÇ' KYKbPf krrJÓs xKYm CPuäU TPrj, krrJÓsoπL F KmwP~ hs∆f mqm˙J KjPf IjMPrJi \JKjP~PZjÇ k´xñf, 2016 xJPur 4 ßlmsM~JKr pMÜrJPÓsr ßlcJPru Kr\Jnt mqJÄT Im KjC A~PTt (Plc) rKf mJÄuJPhv mqJÄPTr KyxJm ßgPT 10 ßTJKa 10 uJU cuJr YMKr y~Ç kJÅYKa xMAla mJftJr oJiqPo YMKr yS~J FA IPgtr oPiq vsLuïJ~ pJS~J hMA ßTJKa cuJr ßlrf @PxÇ fPm KlKukJAPj pJS~J @a ßTJKa 10 uJU cuJr ßmv TP~TKa \M~Jr ßaKmu WMPr yJfmhu y~Ç Fr oPiq ßhz ßTJKa cuJr ßlrf FPuS mJKT Igt C≠JPr FUPjJ ßfoj ßTJPjJ IV´VKf ßjAÇ

mèzJ~ KmFjKk ßjfJxy ßV´lfJr 7 KxPuPa 44 \Pjr KmÀP≠ oJouJ ßV´lfJrTífrJ SA ßkasuPmJoJ yJouJ oJouJr @xJKo FmÄ 10 KhPjr KroJ¥ @Pmhjxy fJPhr @hJuPf ßk´re TrJ yP~PZÇ Ikr KhPT, ßV´lfJrTíf ßjfJTotLPhr ˝\PjrJ hJKm TPrPZj, y~rJKjr CP¨Pvq wzpπoNuT oJouJ~ xJf ßjfJTotLPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ F KhPT, ßV´lfJrTífPhr oMKÜ hJKm TPr KmmíKf KhP~PZj mèzJ ß\uJ KmFjKkr xnJkKf KnKk xJAlMu AxuJo S xJiJre xŒJhT \~jJu @PmhLj YJÅjxy Ijq ßjfJrJÇ KxPua mMqPrJ \JjJ~, KxPua jVrLr mªrmJ\Jr FuJTJ~ Vf ßxJomJr xÄWPwtr WajJ~ ß˝òJPxmT hPur 44 ßjfJTotLr jJPo KmPvw ãofJ @APj oJouJ TrJ yP~PZÇ ßxJomJr oiqrJPf ßTJPfJ~JKu gJjJr CkkKrhvtT @»Mu oJjúJj mJKh yP~ oJouJKa

TPrjÇ ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx oMyJÿh ßxKuo Ko~J oJouJr xfqfJ KjKÁf TPrPZjÇ KfKj \JjJj, oJouJ~ 44 \Pjr jJo CPuäUxy @PrJ IPjTPT @xJKo TrJ yP~PZÇ SKx ßxKuo Ko~J @PrJ \JjJj, VfTJu @aT ß˝òJPxmT hu ßjfJ oShMhMu yTPT ßV´lfJr ßhUJPjJ yP~PZÇ F\JyJr jJoL~Phr ßV´lfJPr IKnpJj YJuJPjJ yPm mPu \JjJj KfKjÇ oJimhL xÄmJhhJfJ \JjJj, jrKxÄhL xhr gJjJ KmFjKk xJiJre xŒJhT ßoJ: jMÀu AxuJoPT Y¢V´Jo ßgPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ VfTJu xTJPu fJPT Y¢V´Jo ßgPT jJvTfJr oJouJ~ ßV´lfJr ßhKUP~ jrKxÄhL oPcu gJjJ~ @jJ y~Ç F WajJ~ KmFjKkr pMVìoyJxKYm, xJPmT FoKk, jrKxÄhL ß\uJ KmFjKkr xnJkKf UJ~Àu TKmr ßUJTj fLms KjªJ ùJkj TPrPZjÇ


8

UmrJUmr

dJTJ, 17 IPÖJmr - ãofJxLj @S~JoL uLV xrTJPrr KmÀP≠ @PªJuPjr \jq jfMj TPr ß\Ja TPrPZ KmFjKkÇ FA ß\Ja KjP~ KmKnjú \J~VJ~ @PuJYjJ-xoJPuJYjJ YuJr oPiq KmFjKk ßjfífôJiLj 20-huL~ ß\Ja ßgPT ßmKrP~ ßVPZ hMKa vKrT huÇ ß\Ja fqJVL hu hMKa KmFjKkr KmÀP≠ FTT Tftífô YYtJ S vKrT huèPuJPT IºTJPr rJUJr IKnPpJV fMPuPZÇ pKhS Kmw~KaPT rJ\jLKfr IÄv KyPxPm ßhUPZ KmFjKk FmÄ FPf mz irPjr ßTJPjJ xoxqJ ßhUPZ jJÇ KmFjKkr KmÀP≠ ß\JPar Ijq vKrT huèPuJPT IºTJPr rJUJr IKnPpJV FPj @\ oñumJr KmPTPu 20-huL~ ß\Ja ßgPT ßmKrP~ ßVPZ mJÄuJPhv jqJvjJu @S~JoL kJKat (jqJk) S jqJvjJu ßcPoJPâKaT kJKat (FjKcKk)Ç hu hMKa muPZ, fJrJ 20-huL~ ß\JPar xPñ xŒTt KZjú TPrPZÇ hu hMKa oPj TrPZ, \JfL~ GTql∑P≤r jJPo È1/11-Fr TMvLum S oJAjJx aM lotMuJ mJ˜mJ~jTJrLrJ' GTqm≠ yPòÇ F TJrPe KmFjKk fJr xm ‰jKfT Im˙Jj ßgPT KmYMqf yP~PZÇ 2016 xJPur \JjM~JKr oJPx KmFjKk ßjfífôJiLj 20-huL~ ß\Ja ßgPT ßmKrP~ KVP~KZu AxuJoL GTqP\JaÇ fJr @PVS FA ß\JPa nJXj FPxKZuÇ 2015 xJPur ßxP¡’Pr ßvU vSTf ßyJPxPjr ßjfífôJiLj jqJvjJu Kkkux kJKat (FjKkKk) FA ß\Ja ßgPT ßmKrP~ pJ~Ç fUj huKa IKnPpJV TPrKZu, 20 hPur ß\JPa KmFjKk\JoJ~Jf xm Kx≠J∂ YJKkP~ ßh~, IjqPhr TgJ muJr xMPpJV ßh~ jJÇ F TJrPe fJrJ ß\JPa gJPTKjÇ P\JPar KmwP~ KmFjKkr ˙J~L TKoKar FT xhxq jJo k´TJv jJ TrJr vPft k´go @PuJPT mPuj, ßTJPjJ hu ß\JPa jJ gJTPf YJAPu ß\Jr TrJr KTZM ßjAÇ KjmtJYj xJoPj gJTJ~ y~PfJ ßTJPjJ k´PuJnPjr TJrPe fJrJ (jqJk-FjKcKk) ß\Ja ßZPzPZÇ rJ\jLKfPf

19 - 25 October 2018

KmFjKk jfáj ß\JPa, nJXj kMPrJPjJPf ß\Ja VzJ, ß\Ja nJXJ FKa FTKa ˝JnJKmT k´Kâ~JÇ FKa KjP~ UMm ßmKv nJmJr KTZM ßjAÇ Vf vKjmJr VePlJrJPor xnJkKf c. TJoJu ßyJPxPjr ßjfíPfô \JfL~ GTql∑P≤r @jMÔJKjT pJ©J ÊÀ yP~PZÇ FA l∑P≤r ßWJweJ~ KjmtJYPjr @PV xrTJPrr khfqJV, xÄxh ßnPX KhP~ xmthuL~ V´yePpJVq xrTJr Vbj FmÄ UJPuhJ K\~Jxy xm rJ\mªLr oMKÜr hJKm TrJ yP~PZÇ pKhS vft jJ oJjJr TJre ßhKUP~ \JfL~

GTql∑P≤ ßpJV ßh~Kj KmT·iJrJ mJÄuJPhvÇ \JfL~ GPTqr k´Pvú KmT·iJrJ k´go ßgPTA KTZM vft KhP~ @xKZuÇ Fxm vPftr TJrPe mJrmJr GTqk´Kâ~J VbPjr TJ\ KkKZP~ pJKòuÇ kPr KmT·iJrJPT mJh ßrPUA \JfL~ GTql∑≤ VKbf y~Ç KmFjKkr \JfL~ GTql∑P≤ ßpJV ßhS~Jr KmwP~ IKnPpJV TPr @\PTr xÄmJh xPÿuPj jqJPkr ßY~JroqJj ß\Pmu ryoJj VJKe mPuj, GTql∑≤ Vbj KjP~ pJÅPhr IV´eL nNKoTJ ßhUJ pJPò, fJÅPhr k´J~ xmJA 1/11-Fr IrJ\QjKfT xrTJr k´KfÔJ~ èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrKZPujÇ fJÅPhr IPjPTA ÈoJAjJx aM lotMuJ' mJ˜mJ~Pjr xPñ \Kzf KZPujÇ FojKT KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J FUj ßp oJouJ~ TJrJVJPr rP~PZj, ßx oJouJ hJP~Prr ßjkgq jJ~PTrJ KmFjKkr kJPvÇ F KmwP~ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj k´go @PuJPT mPuj, 20-huL~ ß\JPa KmFjKk vKrT huèPuJPT IºTJPr ßrPUPZ, F Kmw~Ka xKbT j~Ç TJre ß\JPar ‰mbT y~ xm huPT xPñ KjP~Ç ß\JPar KmKnjú Kx≠J∂S vKrTPhr ofJof KjP~ V´ye TrJ y~Ç KfKj @rS mPuj, jqJk-FjKcKk YPu pJS~J~ \JfL~ GTql∑P≤r k´Kâ~J~ ßTJPjJ irPjr mqJWJf mJ mJiJr xíKÓ yPm jJÇ KmFjKkr FTKa xN© muPZ, KmFjKk jfMj ß\JPar KhPT FUj ßmKv oPjJPpJV KhPf YJPòÇ ßp TJrPe 23 IPÖJmr KxPua ßgPT \JfL~ GTql∑P≤r TotxNKY ÊÀ yPmÇ Frkr ßhPvr xm KmnJV S oyJjVrLPf TotxNKY kJuj TrPm GTql∑≤Ç jfMj FA ß\JPa KmFjKkr hLWtKhPjr ß\JaxñL \JoJ~JPf AxuJoL ßjAÇ F ZJzJ 20huL~ ß\JPar @rS TP~TKa hu \JfL~ GTql∑P≤r KmwP~ fJPhr ofJof \JjJ~KjÇ FrkrS KmFjKk @PVr ß\JaPT xPñ KjP~A jfMj ß\Ja KjP~ xrTJr kfPjr @PªJuj FKVP~ KjPf YJ~Ç

kJyJPz ^MÅKTkNet mxKf: ˙J~L xoJiJPjr CPhqJV ßjA

dJTJ, 17 IPÖJmr - Y¢V´JPo k´KfmZr kJyJziPx k´JeyJKj WaPZÇ fJrkrS kJyJPz ^MÅKTkNet mxKf Khj Khj mJzPZÇ ^MÅKTkNet mxKf ßrJPi k´vJxj oJAPT xfTt TPr FmÄ ßxmJáxÄPpJV KmKòjú TPrA hJK~fô xJPrÇ 2007 xJPu IQmi hUuhJrPhr ˙J~LnJPm CPòPhr Kx≠J∂ yPuS fJr ßTJPjJ mJ˜mJ~j y~KjÇ xmPvw Vf vKjmJr rJPf nJrL mwtPer xo~ jVPrr kNmt KlPrJ\vJy TPuJKjr 1 j’r K^u mKrvJuPWJjJ FuJTJ~ kJyJziPx FTA kKrmJPrr Kfj\Pjr oífMq y~Ç Foj oífMqS mJKxªJPhr oPiq n~ irJPf kJPrKjÇ FTA FuJTJ~ KjKmtPW&j mxmJx TrPZ @rS IPjPTÇ VfTJu jVPrr @TmrvJy ßruSP~ kJyJz, KlPrJ\vJy TPuJKj, oKf^rjJ FmÄ mJaJKu Kyu FuJTJ WMPr ^MÅKTkNet mxKf ßhUJ ßVPZÇ Fxm FuJTJr ßpUJPj @PV kJyJziPx k´JeyJKj WPaPZ, ßxUJPjA jfMj TPr mxKf VPz CPbPZÇ Y¢V´JPo 30Ka kJyJPz k´J~ 10 yJ\Jr oJjMw IKf^MÅKT KjP~ mxmJx TrPZ mPu k´vJxj xNP© \JjJ ßVPZÇ Y¢V´JPor ß\uJ k´vJxT ßoJyJÿh AKu~Jx ßyJPxj F KmwP~ k´go @PuJPT mPuj, Èk´KfmZr @orJ SA mJKxªJPhr mJÅYJPf TJ\ TPr pJKòÇ KT∂á fJPhr oPiq xPYfjfJ ßjAÇ' kNmt KlPrJ\vJy mKrvJuPWJjJ FuJTJ~ xŒsKf ßhUJ pJ~, jNr ßoJyJÿPhr Km±˜ WrKar KnaJr Skr mPx @PZ Kjyf jMr\JyJj

ßmVPor hMA KvÊ TjqJ FmÄ ßmJj vJKyjMr ßmVoÇ kJPv mxJ yJKx ßmVo jJPo FT WroJKuT muPuj, È@oJPhr FUJPj ßTJPjJ xo~ kJyJzix yPm jJÇ' 2011 xJPur 1 \MuJA k´mu míKÓr oPiq mJaJKu KyPur k´KfPrJi ßh~Juxy nNKoiPx 17 \j oJrJ pJ~Ç SA ßh~JPur kJPv FUPjJ ^MÅKT KjP~ mxmJx TrPZ I∂f 20Ka kKrmJrÇ ßoJ. ßxKuo jJPo FT mJKxªJ mPuj, ßh~JuKa vÜnJPm KjotJe TrJ yP~PZÇ FUj @r n~ ßjAÇ 2012 xJPur 26 \Mj Y¢V´JPor @TmrvJy oJ\Jr FuJTJ~ kJyJziPx 28 \j Kjyf y~Ç xŒsKf SA FuJTJ~ KVP~ ßhUJ pJ~, kJyJPzr UJÅP\ jfMj TPr k´J~ Iitvf mxKf VPz CPbPZÇ WrèPuJr xJoPjr xJKrPf rP~PZ xJKrm≠ ßhJTJjÇ 2008 xJPu oKf^rjJ~ oJrJ pJ~ 14 \jÇ ßxUJPjS FUj vf vf ^MÅKTkNet mxKfÇ vKÜvJuL kJyJz mqm˙JkjJ TKoKar xhxqxKYm \JjPf YJAPu IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT (FKcKx) ßoJyJÿh ßhPuJ~Jr ßyJPxj k´go @PuJPT mPuj, kJyJPzr mJKxªJPhr FTKhPT xKrP~ KjPu IjqKhPT KVP~ @mJr mxKf VPzÇ FmJrS oJAKTÄ TrJ yP~PZÇ Kx≠J∂ mJ˜mJ~j y~ jJ mwtJ FPu CPòPhr ßfJzP\Jz ÊÀ y~Ç ßxmJáxÄPpJV KmKòjú TPr mJKxªJPhr ^MÅKTPf mxmJPx KjÀ“xJKyf TrJ y~Ç k´KfmZr FA

CPhqJV ßjS~J y~Ç FmJrS kJyJKz FuJTJ~ oJAKTÄ TrJ y~Ç VqJx, KmhMq“ S kJKjr xÄPpJV KmKòjú TrJ y~Ç 2007 xJPu kJyJziPx 127 \j Kjyf yS~Jr kr VKbf kJyJz mqm˙JkjJ TKoKar KmKnjú xnJ~ ^MÅKTkNetnJPm mxmJxTJrLPhr ˙J~L S I˙J~L kMjmtJxPjr Kx≠J∂ y~Ç KT∂á Fxm Kx≠J∂ @PuJr oMU ßhPUKjÇ Fr oPiq ˙J~LnJPm CPòh TPr kJyJPz mjJ~j TrJr Kx≠J∂ KZu IjqfoÇ PruSP~, S~JxJxy KmKnjú xrTJKr xÄ˙Jr kJyJzèPuJ hUu TPrPZ KZjúoNu oJjMw\jÇ kNmt KlPrJ\vJy 1 j’r K^u FuJTJ~ k´J~ 500 kKrmJr mxKf VPz fMPuPZÇ FA kJyJzKa ßruSP~r oJKuTJjJiLjÇ kJyJzKa FTKa ßmxrTJKr k´KfÔJjPT A\JrJ ßhS~J y~Ç FA kJyJPzr IQmi mJKxªJrJ 1 j’r K^u mÉoMUL xomJ~ xKoKf jJPo FTKa xÄVbj TPrPZÇ SA xKoKfr xJiJre xŒJhT KyPxPm xJAjPmJPct jJo ßuUJ ˙JjL~ @S~JoL uLVhuL~ TJCK¿ur \KyÀu @uo \KxoÇ \Kxo mPuj, È@Ko @PV xJiJre xŒJhT KZuJoÇ FUj ßjAÇ @oJr ßTJPjJ \J~VJS ßjA SUJPjÇ' P\uJ k´vJxT AKu~Jx ßyJPxj mPuj, FKa mz irPjr xoxqJÇ F xoxqJr xPñ KxKcF, KxKa TrPkJPrvj, kMKuv∏xmJA \KzfÇ xmJr xKÿKuf CPhqJPV pKh FTKa TsqJv ßk´JV´Jo ßjS~J pJ~ fJyPu x÷mÇ pJPf kJyJPz ßTJPjJ ßuJT gJTPf kJrPm jJÇ


UmrJUmr

19 - 25 October 2018

9

Ko© mJzPf kJPr @S~JoL uLPVr dJTJ, 17 IPÖJmr - \JfL~ xÄxh KjmtJYj xJoPj ßrPU @S~JoL uLV jfMj TPr KoP©r xºJPj ßjPoPZÇ CPhqJV ßjS~J yP~PZ KjmtJYjL oyJP\JPar TPumr míK≠rÇ \JfL~ GTql∑≤PT xPñ KjP~ KmFjKk KjmtJYPj @xPZ∏FojaJ iPr KjP~A k´˜MKf ÊÀ yP~PZ ãofJxLj oyPuÇ fJrJ @vJ TrPZ, fJPhr KjmtJYjL oyJP\JPa TP~TKa hu ßpJV ßhPmÇ jfMj huèPuJr xPñ @PuJYjJ YuPZÇ fPm oyJP\JaVfnJPm KjmtJYj, jJKT @S~JoL uLV FTTnJPm oJPb jJoPm, ßx Kmw~Ka Kjntr TrPZ KjmtJYPjr flKxu ßWJweJr kr KmFjKkr Kx≠JP∂r SkrÇ KmFjKk KjmtJYPj FPu oyJP\JaVfnJPm KjmtJYPjr ßWJweJ ßhPm ãofJxLj @S~JoL uLVÇ @S~JoL uLPVr xÄKväÓ xN© TJPur T£PT F fgq \JKjP~PZÇ oyJP\JPar TPumr míK≠ TrJr ßYÓJr Kmw~Ka ˝LTJr TPr @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq, 14 hPur oMUkJ© S ˝J˙qoπL ßoJyJÿh jJKxo VfTJu oñumJr TJPur T£PT mPuj, ÈjfMj huèPuJr xPñ @PuJYjJ ImqJyf rP~PZÇ fPm Kmw~Ka kMPrJkMKr Kjntr TrPZ rJ\QjKfT ßoÀTrPer SkrÇ' KfKj mPuj, ÈKmFjKk KjmtJYPj FPu FT irPjr KY∂J, jJ FPu Knjú KY∂J rP~PZÇ KmFjKk FPu oyJP\JaVfnJPmA KjmtJYPj pJS~Jr Kx≠J∂ @xPf kJPrÇ jfMj TP~TKa hPur xPñ F KjP~ ßpJVJPpJV yPòÇ' @\ mMimJr iJjoK§Pf @S~JoL uLV xnJkKfr rJ\QjKfT TJptJuP~ 14 hPur ‰mbT IjMKÔf yPmÇ ßxUJPjS jfMj Ko©Phr Kmw~Ka @PuJYjJ~ ˙Jj ßkPf kJPrÇ @S~JoL uLPVr CókptJP~r xN© \JKjP~PZ, fJrJ ßYÓJ TrPZ TPjtu (Im.) IKu @yoh FmÄ F KTC Fo mhÀP¨J\J ßYRiMrLr xPñ KjmtJYjL xoP^JfJrÇ @PuJYjJ luk´xN yPu FuKcKk S KmT·iJrJS oyJP\JPa I∂ntMÜ yPf kJPrÇ ßvw kpt∂ pKh fJ jJ y~, fJyPu KjmtJYjL xoP^JfJ yPmÇ IKu @yoh KfjKa @xj YJjÇ Km ßYRiMrL

fJÅr ßZPu oJyL Km ßYRiMrL S ßo\r (Im.) @mhMu oJjúJPjr @xj hMKa YJAPf kJPrj mPu oPj TrPZj @S~JoL uLPVr ßjfJrJÇ Fr mJAPr mñmLr TJPhr KxK¨TLr TíwT vsKoT \jfJ uLPVr xPñ @PuJYjJ YuPZÇ \JPTr kJKatr ßY~JroqJj ßoJ˜lJ @oLr l~xPur xPñ @S~JoL uLV ßjfJrJ TgJ mPuPZj mPu FTKa KjntrPpJVq xN© \JKjP~PZÇ \JPTr kJKatr ßY~JroqJj ßoJ˜lJ @oLr l~xu S KxKj~r nJAx ßY~JroqJj c. xJP~o @oLr l~xu @S~JoL uLV xJiJre xŒJhT FmÄ xzT kKrmyj S ßxfM oπL SmJ~hMu TJPhPrr xPñ ßhUJ TrPf FPu hMA hPur ßjfJPhr oPiq ‰mbT y~Ç AxuJoL huèPuJ ZJzJS @S~JoL uLPVr kã ßgPT KxKkKmxy mJok∫L huèPuJr xPñ ßpJVJPpJV rJUJ yPòÇ KxKkKmxy ßmv TP~TKa mJok∫L hu hvo \JfL~ KjmtJYj m\tj TPrÇ FmJrS KjmtJYPj pJPm KT pJPm jJ ßx mqJkJPr KxKkKm ßjfífôJiLj mJo VefJKπT ß\Ja FUPjJ Kx≠JP∂ ßkRÅZJ~KjÇ @S~JoL uLV YJAPZ KmFjKk m\tj TrPuS fJrJ ßpj KjmtJYPj IÄv ßj~Ç KhuLk mzM~Jr ßjfífôJiLj xJoqmJhL hPur k´KfÔJmJKwtTLr IjMÔJPj mJo ß\Ja KjP~ @S~JoL uLV xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr mPuj, È@\PT FTKa Kmw~ nJPuJ uJVPZ ßp mJok∫LrJ FT xMPr TgJ muPZjÇ ßxKa yPò, xJŒ´hJK~T vKÜr xPñ fJÅrJ ßjAÇ FA CóJre pJÅrJ TPrPZj, @xMj jJ @orJ KoKjoJo kP~P≤ oqJKéoJo ACKjKa VPz ßlKuÇ' FKhPT xJPmT rJÓskKf FAY Fo FrvJPhr xPñS @S~JoL uLPVr Kj~Kof ßpJVJPpJV yPòÇ FAY Fo FrvJPhr ßjfífôJiLj \JfL~ kJKat oyJP\JPar k´iJj vKrTÇ KmFjKk KjmtJYPj FPu \JfL~ kJKat oyJP\JaVfnJPmA KjmtJYj TrPm∏Foj hJKm ãofJxLjPhrÇ fJPhr ßTRvu KjP\Phr GTq xMxÄyf TrJr kJvJkJKv KmFjKkr GPTq nJXj xíKÓÇ FrA oPiq F KmwP~ IPjTaJ xlu yP~PZ ãofJxLjrJÇ

\JfL~ GTql∑P≤r xPñ pJ~Kj KmT·iJrJÇ VfTJu 20 huL~ ß\Ja ßgPT ßmKrP~ @xJr ßWJweJ KhP~PZ mJÄuJPhv jqJvjJu @S~JoL kJKat (mJÄuJPhv jqJk) S jqJvjJu ßcPoJPâKaT kJKat (FjKcKk)Ç \JjPf YJAPu @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT UJKuh oJyoMh ßYRiMrL VfTJu TJPur T£PT mPuj, rJ\QjKfT ßoÀTrPer Skr KjmtJYjL ß\Ja, oyJP\Ja VbPjr Kmw~Ka Kjntr TrPZÇ KmFjKk KjmtJYPj FPu KjÁ~ fJÅrJ ß\JaVfnJPm KjmtJYPj IÄv ßjPmj mPu \JjJjÇ @S~JoL uLV ßmv @PVnJPVA Ko© UMÅP\ ßmr TrPf IPjTèPuJ hPur xPñ @PuJYjJ TPrKZuÇ Vf 18 \MuJA iJjoK§Pf @S~JoL uLV xnJkKfr rJ\QjKfT TJptJuP~ fíeoNu KmFjKk ßY~JroqJj S mJÄuJPhv \JfL~ ß\JPar k´iJj mqJKrˆJr jJ\oMu ÉhJ, jqJvjJu ßcPoJPâKaT IqJuJP~P¿r @uoVLr o\MohJr, xKÿKuf AxuJKoT ß\JPar oJSuJjJ K\~JCu yJxJj, AxuJKoT l∑P≤r ‰x~h mJyJhMr vJy, TíwT vsKoT kJKatr lJryJjJ yT ßYRiMrLxy VefJKπT @PªJuj, \JPVJ hu, FTJof @PªJuj S VefJKπT ß\JPar k´KfKjKiPhr xPñ ‰mbT TPrj @S~JoL uLV S 14 hPur ßjfJrJÇ ‰mbPT KjmtJYjL oyJP\JPa I∂ntMKÜr Kmw~ KjP~ @PuJYjJ y~Ç @S~JoL uLV S 14 hPur kPã SA ‰mbPT CkK˙f KZPuj ßoJyJÿh jJKxo, UJKuh oJyoMh ßYRiMrL, @ l o mJyJCK¨j jJKZo, KhuLk mzM~J, vrLl jNÀu @K’~J, KvrLj @UfJr k´oMUÇ F KmwP~ IV´VKf xŒPTt \JjPf YJAPu fíeoNu KmFjKk S mJÄuJPhv \JfL~ ß\JPar ßY~JroqJj mqJKrˆJr jJ\oMu ÉhJ VfTJu TJPur T£PT \JjJj, FTxPñ KjmtJYj TrJr kKrT·jJ ßgPTA KfKj 25 \j k´JgtLr FTKa jJPor fJKuTJ @S~JoL uLV xnJPj©L S k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TJPZ kJKbP~PZjÇ oyJP\JPa I∂ntMKÜr KmwP~ @PuJYjJ ImqJyf rP~PZ mPuS \JjJj KfKjÇ

mº yPò FPTr kr FT ßkJvJT TJrUJjJ: xÄÛJPrr YJk KmvõmJ\JPr ToPZ YJKyhJ S hr dJTJ, 17 IPÖJmr - oJ© 3 ßTJKa aJTJ KmKjP~JPVr ßZJa TJrUJjJ Kgs Fx A≤JrjqJvjJuÇ KorkMPrr ßxJP~aJr TJrUJjJKa mJK~Ä yJCPxr oJiqPo ßâfJPhr rlfJKj @Phv xrmrJy TrfÇ Kfj mZr @PV krkr hMA hlJ~ hMA ßâfJr rlfJKj @PhPvr ßxJP~aJr xo~oPfJ ßkRÅZJPf jJ ßkPr KmkPh kPz TftíkãÇ C“kJhPj xo~ ßmKv ßuPV pJS~J~ ßâfJr xPñ YMKÜ rãJ TrJ pJ~KjÇ YMKÜr KjitJKrf xoP~ jJ kJS~J~ keq KjPf rJK\ y~Kj ßâfJ k´KfÔJjÇ ßvw kpt∂ ˆTua KyPxPm ˙JjL~ mJ\JPr FT rTo kJKjr hPr KmKâ TPr KhPf y~ ßoJa 50 yJ\Jr Kkx ßxJP~aJrÇ FA hMA ˆTuPaA kPg mPxPZj Kgs Fx A≤JrjqJvjJPur oJKuT xKlTMu AxuJoÇ FKhPT mqJÄT EPer UãÇ TJrUJjJ xÄÛJPrr \jq Igt ß\JVJz TrPf kJPrjKjÇ jfMj TPr Igt KhPf rJK\ y~Kj ßTJPjJ mqJÄTÇ lPu FT mZr IYu gJTJr kr FT kptJP~ TJrUJjJKa mº yP~ pJ~Ç KmK\FoAF ßgPT xhxqkh mJKfu TrJ FT yJ\Jr 163 TJrUJjJr fJKuTJ~ k´go jJoKaA yPuJ Kgs Fx A≤JrjqJvjJuÇ Kgs Fx A≤JrjqJvjJPur oPfJ Vf 4 mZr iPr ßkJvJT UJPfr YuoJj xÄÛJr YJPk C“kJhj ßgPT KZaPT kPzPZ Kfj xyxsJKiT TJrUJjJÇ Fxm TJrUJjJ FUj C“kJhPj ßjAÇ IPjT TJrUJjJA mºÇ Fr oPiq KmK\FoAF ßgPT mJh kPzPZ ßoJa FT yJ\Jr 163Ka TJrUJjJÇ KmPTFoAF ßgPT mJh kzJ FmÄ xÄÛJr YJuJPf rJK\ jJ yS~J- F hMA TJrPe 800 TJrUJjJ FUj @r C“kJhPj ßjAÇ ßkJvJT UJPfr xÄÛJr Kmw~T ACPrJPkr ßâfJP\Ja IqJTct ßgPT mJh kPzPZ 144KaÇ Ikr ßâfJP\Ja C•r @PoKrTJr IqJuJP~¿ ßgPT mJh kPzPZ 157Ka TJrUJjJÇ IgtJ“ xÄÛJPr IV´VKf ßhUJPf mqgt yS~J~ hMA ß\Ja ßgPT mJh

kPzPZ 311Ka TJrUJjJÇ hMA ßâfJP\JPar mJAPr Ijq ßâfJPhr rlfJKj @Phv xrmrJy TrJ y~ F rTo FT yJ\Jr 827Ka TJrUJjJr xÄÛJr YuPZ vso oπeJuP~r IiLj k´KfÔJj TuTJrUJjJ kKrhvtj IKih¬Prr (Kc@AFlA) IiLPjÇ Kc@AKk xNP© \JjJ ßVPZ, k´JgKoT kKrhvtPj mJh kzJ FmÄ xÄÛJPrr mq~ ß\JVJPj mqgtfJxy KTZM TJrPe IPjT TJrUJjJ FUj mºÇ Kc@AFlAr IiLPj TJrUJjJ FUj oJ© 809KaÇ IgtJ“ Kc@AFlAr IiLj TJrUJjJ mº yP~PZ FT yJ\Jr 18KaÇ FA KjP~ ßoJa Kfj yJ\Jr 292Ka TJrUJjJ C“kJhPj ßjAÇ F xÄUqJ @rS mJzPZÇ xÄÛJr YJKuP~ ßpPf mqgtfJr hJP~ 219Ka TJrUJjJr ACKc ßxmJ mº TPr KhPf xŒ´Kf KmK\FoAF FmÄ KmPTFoAFr k´Kf KjPhtvjJ KhP~PZ Kc@AFlAÇ Fxm TJrUJjJr oPiq 134Ka KmK\FoAFr xhxqÇ mJKT 74 TJrUJjJ KmPTFoAFr xhxqÇ KvVKVrA Fxm TJrUJjJS mPºr fJKuTJ~ pMÜ yPf pJPòÇ Ff KmkMu xÄUqT TJrUJjJ C“kJhPj jJ gJTJ~ mJÄuJPhPvr rlfJKj xJogqt IjMpJ~L @~ @xPZ jJÇ fPm rlfJKjPf mz irPjr IV´VKf jJ gJTPuS @~ TPoKj ßxA yJPrÇ ßTj @~ TPoKj- \JjPf YJAPu KmK\FoAFr xyxnJkKf ßoJyJÿh jJKZr xoTJuPT mPuj, ßZJa-oJ^JKr TJrUJjJ mº yPuS mz oJPjr IPjT TJrUJjJr xŒ´xJre yPòÇ ßx TJrPe rlfJKj TPoKj, vsKoTS ßmTJr y~KjÇ TJre @PV ßgPTA 30 vfJÄv vsKoPTr WJaKf KZuÇ KfKj \JjJj, KmK\FoAFr FT yJ\Jr 163 TJrUJjJr fJKuTJ~ jfMj @rS KTZM TJrUJjJ pMÜ yPmÇ F k´xPñ Kc@AFlAr KYKbr TgJ CPuäU TPrj KfKjÇ Fxm TJrUJjJr kPã jfMj TPr C“kJhPj ßlrJr x÷JmjJ ßjA \JKjP~ KfKj mPuj, FTmJr mº yP~

ßVPu C“kJhPj KlPr @xJr TJ\Ka IPjT TKbjÇ mqJÄT Ee KhPf YJ~ jJÇ IPgtr xÄ˙Jj gJTPu mº yPfJ jJ TJrUJjJèPuJÇ fPm jfMj TPr pJPf @r ßTJPjJ TJrUJjJ ^Pr jJ kPz ßx CP¨Pvq KorxrJA ßkJvJT kuäLPf ßZJa-oJ^JKr TJrUJjJPT IV´JKiTJr KhPò KmK\FoAFÇ \JjJ ßVPZ, @~-mqP~r xPñ fJu ßouJPf jJ kJrJA TJrUJjJèPuJ mº yS~Jr k´iJj TJreÇ FTKhPT mJzPZ C“kJhj UrY, IjqKhPT ToPZ ßkJvJPTr hrÇ FTA xPñ KmvõmJ\JPr ToPZ ßkJvJPTr YJKyhJÇ Fr oPiq xÄÛJPrr \jq VPz 5 ßTJKa aJTJ mq~ yPòÇ ßZJa-oJ^JKr oJPjr TJrUJjJèPuJr (FxFoA) xÄÛJPr mq~ VPz 2 ßTJKa aJTJr oPfJÇ Fxm TJrUJjJr oJKuTPhr TJPZ F IïA IPjT mzÇ @mJr F TJrUJjJèPuJPf rlfJKj @PhvS @PVr fMujJ~ ToÇ F TJrPe ßZJa-oJ^JKr oJPjr TJrUJjJA ßmKv mº yP~PZÇ xÄÛJPr Igt xyJ~fJ KyPxPm @AFlKx, \JATJxy TP~TKa Cjú~j xyPpJVL xÄ˙&gJ vNjq hvKoT 5 vfJÄv xMPh EehJPj kígT fyKmu TPrPZÇ CPhqJÜJPhr yJPf @xPf xMh ßmPz 9 ßgPT 10 vfJÄPv hJÅzJ~Ç F TJrPe CPhqJÜJrJ Ee KjPòj jJÇ xÄÛJPr @KgtT xyJ~fJ ßhS~Jr TgJ KZu IqJTct IqJuJP~P¿r kã ßgPTSÇ fPm ßo~JPhr ßvw oMyNPft FPx Vf ßo oJPx oJ© 5 TJrUJjJPT 4 ßTJKa aJTJr Igt xyJ~fJ KhP~PZ IqJTctÇ mº TJrUJjJr vsKoTPhr kJSjJ kKrPvJPi TP~TKa TJrUJjJPT @KgtT xyJ~fJ ßhS~J yP~PZ IqJuJP~P¿r kã ßgPTÇ Fr mJAPr xrJxKr @r ßTJPjJ Igt xyJ~fJ ßh~Kj ßâfJrJÇ KmPTFoAFr xyxnJkKf l\Pu vJoLo FyxJj xoTJuPT mPuj, TJrUJjJ mPº xmPYP~ xÄTPa kPzPZ oJKuTkãÇ IPjT ãMhs CPhqJÜJ EPe \\tKrf yP~ oJjPmfr \Lmj pJkj TrPZjÇ

TJrUJjJ mPºr TJrPe vsKoTrJ TfaJ ãKfV´˜\JjPf YJAPu VJPot≤x IqJ¥ A¥JKˆs~Ju S~JTtJxt ßlcJPrvPjr xnJkKf mJmMu @ÜJr xoTJuPT \JjJj, Tf TJrUJjJ mº yP~PZ, fJr xKbT fgq fJPhr TJPZ ßjAÇ fPm F TJrPe ßTJPjJ vsKoT ßmTJr y~KjÇ Ijq© TJ\ KjP~PZ fJrJÇ FA mÜPmq KÆof @PZ \JfL~ VJPot≤x vsKoT-TotYJrL uLV xnJkKf KxrJ\Mu AxuJPorÇ xoTJuPT KfKj mPuj, vsKoTrJ ßpUJPj gJPT, ßxUJj ßgPT IPjT hNPrr TJrUJjJ~ TJ\ TrPf rJK\ y~Kj IPjPTAÇ F TJrPe TJrUJjJ mº yS~J~ IPjT vsKoT ßmTJr yP~PZÇ IPjPT Knjú ßkJvJ~ ßpJV KhP~PZÇ ãMhs mqmxJ TrPZ ßTC ßTCÇ fJr oPf, ßmKvrnJV TJrUJjJr vsKoTA @Aj IjMpJ~L k´Jkq kJ~KjÇ F KjP~ oJKuTPhr xPñ IPjT @PuJYjJ yP~PZÇ fJrJ muPZj, aJTJ ßjA; fJA TJrUJjJ YJuJPf kJrPZj jJÇ TJ\ jJ TKrP~ vsKoTPhr Igt ßhPmj TLnJPm? IqJuJP~¿nMÜ oJ© hMKa TJrUJjJ Kj~o IjMpJ~L vsKoTPhr Igt kKrPvJi TPrPZ mPu \JjJj KfKjÇ KmK\FoAF xNP© \JjJ ßVPZ, Vf YJr mZPr C“kJhj mq~ ßmPzPZ k´J~ 18 vfJÄvÇ F xo~ k´iJj hMA mJ\Jr ACPrJk S pMÜrJPÓs hr TPoPZ VPz k´J~ 7 vfJÄvÇ @r KmvõmJ\JPr ßkJvJPTr YJKyhJ TPoPZ 8 vfJÄvÇ FA Kfj k´KfTNufJ~ mJKeK\qTnJPm oMjJlJ ToPZ ßkJvJT UJPfÇ Fr k´nJPm ßkJvJPTr rlfJKj k´míK≠ 15 mZPr xmtKjP‚oú ßjPo @Px Vf 2016-17 IgtmZPrÇ Vf IgtmZPr ßmPz yP~PZ 8 hvKoT 76 vfJÄvÇ IgY 2013 xJPur 24 FKk´u rJjJ käJ\J iPxr mZPrS rlfJKjPf k´míK≠ FfaJ To KZu jJÇ SA mZPrr FKk´Pur kr \Mj kpt∂ Kfj oJPxr UJrJk xo~ xP•ôS 2013-14 IgtmZPr rlfJKjPf k´míK≠ KZu 14 vfJÄvÇ


10

UJPuPhr TqJPorJ~ kK©TJr FTáv mZPrr kgYuJr IjMÔJj

19 - 25 October 2018

xJ¬JKyT kK©TJr kKrmJr

rmJat mJTuqJ§ KTCKx

r∆vjJrJ IJuL FoKk

‰x~h jJyJx kJvJ

ATmJu IJyoh SKmA

mqJPrJPjx kuJ CK¨j

ßo~r \j KmVx

IJyPoh Cx xJoJh ßYRiMrL

TJoJu IJyoh

IJPjJ~Jr ßYRiMrL

oKym ßYRiMrL

xJÄmJKhT kLr yJKmPmr xPñ KmPuPfr xJÄmJKhTmOª

r∆vjJrJ IJuL FoKkr xPñ TKoCKjKar ßjfímOª ßhS~Jj yJo\J ßYRiMrL

FohJhMu yT ßYRiMrL

˝kKrmJPr TJCK¿uJr rJKmjJ UJj

˝\j S kKrmJr ßmKÓf lámuJr yJo\J ßYRiMrL CkK˙f IKfKgmOPªr FTJÄv

ZzJTJr KhuM jJPxr S TKm TJA~Mo IJmhMuäJy

xñLf kKrPmvj TrPZj uMKx ryoJj


UmrQmKY©

19 - 25 October 2018

rKmjÉc mqJÄTJr dJTJ, 16 IPÖJmr - xJf mZr iPr rKmjÉPcr oPfJ TJ\ TPr @xKZPuj AfJKur ßlJrKj hq ßxJkrJ vyPrr FT mqJÄT TotTftJÇ SA mqJÄPTr oqJPj\Jr KVumJPftJ mJxKYrJ ijLPhr IqJTJC≤ ßgPT k´J~ hMA KoKu~j oJKTtj cuJr xKrP~ VKrmPhr KhP~PZjÇ FA TJP\r \jq KfKj APfJoPiq ÈrKmjÉc mqJÄTJr' KyPxPm kKrKYKf ßkP~PZjÇ KmKmKxPf k´TJKvf xÄmJPhr oJiqPo \JjJ pJ~, 2009 xJPu Kmvõ oªJr xo~ ßgPTA KVumJPftJ FA TJ\ ÊÀ TPrjÇ TJre SA xoP~ fJr mqJÄPTr IPjT V´JyT KjitJKrf \JoJjPfr InJPm Ee KjPf kJrKZPuj jJÇ InJmL oJjMPwr TÓ nLwe jJzJ ßh~ fJPTÇ lPu KfKj fMujJoNuT ijL V´JyTPhr IqJTJC≤ ßgPT aJTJ xKrP~ @KgtTnJPm Ixòu V´JyTPhr IqJTJCP≤ \oJ TPr KhPfjÇ FPf Ixòu V´JyT mqJÄT ßgPT Ee ßkPf ÊÀ TPrjÇ fPm KfKj V´JyTPhr vft KhP~KZPuj fJrJ @KgtTnJPm xòu yPu aJTJ KlKrP~ KhPf yPmÇ FnJPm KfKj IPjT oJjMwPT xJyJpq TPrPZjÇ ßTC ßTC aJTJ ßlrf KhPuS IPjPTA aJTJ ßlrf jJ KhP~ vyr ßgPT xaPT kPzPZjÇ FnJPm Vf xJf mZr KVumJPftJ ßVJkPj oJjMwPT xJyJpq TrPuS YuKf mZr \JjJ\JKj yP~ pJ~Ç mqJÄT Tftíkã fJr KmÀP≠ @hJuPf IKnPpJV TPrÇ KmYJr ÊÀ y~ KVumJPftJrÇ hMA mZPrr ß\u yP~PZ fJrÇ F ZJzJ KjP\r YJTKr UMAP~PZj, FojKT KjP\r mJKzaJS yJfZJcJ yP~PZ Ee kKrPvJi TrPf KVP~Ç Ff KTZMr krS KjP\PT KjPhtJw hJKm TPrPZj KVumJPftJÇ xÄmJhoJiqPo ßh~J FT xJãJ“TJPr KfKj mPuj, È@Ko FTKa k~xJS KjP\r \jq KjAKjÇ xm xo~ V´JyTPhr @KgtT KjrJk•J KhPf ßYP~KZÇ pJrJ InJmL fJPhr xJyJpq TPrKZÇ' A≤JrPjaÇ

rJ\Jr U~rJKf \Lmj! dJTJ, 15 IPÖJmr - 25Ka VJKz, 30 \j hJxL ßp rJ\Jr ßxmJ~ xmthJ KjP~JK\f KZu ßvw \LmPj ßxA KfKjA ßmÅPY KZPuj h~JhJKãPeqÇ pJr k´go \Lmj TJPa ßnJVKmuJPxÇ ßvw \LmPj nrxJ KZu V´JomJxLr U~rJfÇ SA rJ\Jr jJo ms\rJ\ ã©L~ mLrmr YoMkKf KxÄ oyJkJ©Ç \jì 1921 xJPuÇ KmsKav-nJrPfr SKzvJr ߈a KfKVKr~J~Ç TKuñ ßgPT SKzvJ~ kKrmKftf kPmt KaPT KZu 26Ka Kk´¿Ku ߈aÇ Fr oPiq xm ßgPT ßZJa KfKVKr~JÇ 1245 KUsÓJP» rJ\˙JPjr ßxJo mÄvL~ vJxTPhr FTKa vJUJ FPxKZu SKzvJ~Ç k´KfÔJ TPrKZu aMÄ rJ\mÄvÇ k´gPo kMrLr rJ\Jr IoJfq kPr KfKVKr~J ߈Par vJxT yP~ SPbj fJrJÇ ßxA mÄPvA \jì rJ\J ms\rJP\rÇ nJrfmPwt rJ\fπ ßuJk kJS~Jr @PV KfKVKr~Jr KfKj KZPuj ßvw jíkKfÇ fJr ßxmJ~ IPkãJ Trf 30 \j hJxLÇ hJÅKzP~ gJTf 25Ka KmuJxmÉu VJKzÇ PvJjkMPrr rJ\TjqJ rxo†rL ßhmLPT KmP~ TPrjÇ KT∂á FTxo~ Z~ x∂Jjxy ˘L xmJA FPT FPT ßTPa kPzjÇ KmP~ nJXJr kPr rxo†rL rJ\jLKfPf FPx yj KmiJ~TÇ ms\rJ\PT V´Jx TPr KjhJÀe hJKrhsqÇ nJrf ˝JiLj yPu nrxJ KZu mJKwtT nJfJÇ oJPx FT yJ\JPrrS To aJTJÇ InJPmr fJzjJ~ 1960 xJPu KmKâ TPrj k´JxJhÇ x∂JjPhr KjP~ YPu pJj ˘LÇ 1975 xJPu mº y~ xrTJKr nJfJÇ Frkr ßgPT ßmÅPY KZPuj V´JomJxLr h~JhJKãPeqÇ oJKar mJKzPf IqJxPmˆJxÇ IfLf KhPjr k´\JPhr ßh~J UJmJPr Koaf rJ\Jr ãMKeúmíK•Ç Yro IgtTPÓ ßrJVvpqJ~ ßTPaPZ ßvw TaJ

KhjÇ 2015 xJPur jPn’r oJPx k´~Jf yj rJ\J ßgPT lKTr ms\rJ\Ç fJr oífMqr kr IKnPwT y~ mz ßZPu mLrk´fJk oyJkJP©rÇ vfJ»L k´JYLj rLKf ßoPjA y~ IKnPwTÇ fPm ßTJgJ~ KxÄyJxj @r ßTJgJ~ oMTMa ßTC fJ \JPjj jJÇ ßaKuV´JlÇ

KmKâ mJKzP~ YJTKr ßVu dJTJ, 16 IPÖJmr - xJiJref kPeqr KmKâ mJzJPjJr \jq Kmâ~TotL KjP~JV ßh~J y~Ç ßmKv KmKâ TrPf kJrPu Kmâ~TotL k´vÄxJS kJjÇ ßã©KmPvPw fJPT k´KfÔJj ßgPT jJjJ irPjr xMPpJVxMKmiJ k´hJj TrJ y~Ç KT∂á ßmKv KmKâ TPrA YJTKr yJKrP~PZj KTCmJr FTKa xMkJr vPkr @a Kmâ~TotLÇ rJ\iJjL yJnJjJr KxPoé TrPkJPrvPjr xMkJr vPk Vf x¬JPy FT fÀe @Pxj @Pku âP~r \jqÇ KfKj SA xMkJr vk ßgPT 15 yJ\Jr @Pku ßTjJr IctJr ßhjÇ vPkr Kmâ~TotLrJ ßmKv uJPnr @vJ~ SA fÀPer TJPZ @Pku KmKâ TPrjÇ FPfA YJTKr yJrJPf y~ fJPhrÇ KT∂á ßmKv KmKâ TPr ßTj YJTKr pJPm Kmâ~TotLPhr? FA k´Pvú pJPhr TkJPu nJÅ\ kPzPZ fJPhr KTCmJr IgtjLKf xŒPTt ß\Pj ßj~J FTJ∂ k´P~J\jÇ TqJKrmL~ ÆLkkMP†r ßhv KTCmJr \jxÄUqJ k´J~ FT ßTJKa 10 uJUÇ xoJ\fJKπT iJÅPYr IgtjLKfPf YuJ ßhvKa jJVKrTPhr YJKyhJ kNrPe vxq, hMi, luoNuxy k´J~ xm irPjr UJhqhsmq @ohJKj TPrÇ FA UJhqxïaPT kMÅK\ TPr mqmxJ TrPf xhJ f“kr KTZM IxJiM mqmxJ~LÇ lPu FT mqKÜ mJ k´KfÔJPjr TJPZ FT xJPg Ff ßmKv keq KmKâ TrJ KTCmJ~ rLKfoPfJ rJÓsL~ @Aj u–WPjr vJKouÇ fJA TíK©o UJhqxïa ‰fKrPf SA Kmâ~TotLPhr yJf gJPT fPm ÊiM YJTKr j~, fJPhr ß\u yS~JrS @vïJ rP~PZÇ A≤JrPjaÇ

V´JKlKfPf oMê oJjMw dJTJ, 15 IPÖJmr - AÄuqJP¥r ßx≤Jr mJKotÄyJo ßgPT yJÅaJkPg KTZM hNr FPVJPuA ßYJPU kzPm k´KfKa ßh~JPu @ÅTJ IxJiJre xm KY©TotÇ pJ Kv·Lr fMKur @ÅYPz yP~ CPbPZ mJ–o~Ç ßhUPuA ßYJU \MKzP~ pJ~Ç ÂhP~ ßh~ ßhJuJÇ KhVPmg FuJTJr k´KfKa APar VJP~ rP~PZ jJjJ ßhPvr Kv·Lr @ÅTJ ZKmÇ pJ xKfqA ßoJyo~Ç Kˆsa @KatˆrJ FÅPTPZj FxmÇ FUJjTJr ßp FTaJ xoí≠ xÄÛíKf rP~PZ fJ ßar kJS~J pJ~ k´KfKa Kv·TPotr krPf krPfÇ V´JKlKf @Katˆ caTo jJPo FTaJ SP~mxJAa YJuJj ßcKnc kJ¥J msJCjÇ KfKj mPuj, kJmKuT @at Kv·LPhr FUJPj ßaPj @PjÇ Kˆsa @at FmÄ KhVPmPgr V´JKlKf FUJjTJr “¸ªjÇ FaJ Ff k´Jem∂ ßp, FaJA Fr ßxRªptÇ FaJ FTaJ IxJiJre \J~VJÇ ßcKnc @PrJ \JjJj, KhVPmPg KTZM IjMoKf ßj~J ßh~Ju @PZÇ ßxA TJrPeA Kv·TotèPuJ xKfqA hJÀe y~Ç V´JKlKfr Kj~oaJ yPuJ ßTC pKh nJPuJ KTZM TrPf jJ kJPrj fJyPu FaJ mqmyJr TrPf kJrPmj jJÇ V´JKlKf yPuJ jJo FmÄ aqJPVr Kmw~, mPuj ßcKncÇ KfKj mPuj, KTZM KTZM mqmxJ~L fJPhr ßh~JPu @ÅTPf KhPf rJK\ yP~PZj, fJA IPjT Kv·LS @V´y kJPòj FUJPj @ÅTPfÇ IPˆsKu~J, pMÜrJÓs Fxm ßhv ßgPT IPjPT @xPZj mJKotÄyJPor F APar Ckr @ÅTPfÇ V´JKlKf Kv·LrJ UqJKf kZª TPrjÇ fJA fJrJ FUJPj @Pxj pJPf IjqPhr j\r TJzPf kJPrjÇ 1984 xJPur KhPT KhVPmg KZu FTaJ KmrJj nNKoÇ IgY @\ FKa Kv·TPotr \jq FTKa @TwteL~ \J~VJÇ KmKmKxÇ

11


Surma

12

19 - 25 October 2018

hy³iv‡R¨ eªvþYevwoqv †Rjvevmxi cÖwZev` mfv AbywôZ

evsjv‡`k RvZxqZvev`x `‡ji †K›`ªxq KwgwUi A_©‰bwZK welqK m¤cv`K I eªvþYevwoqv ‡Rjv m`i I weRq bMi 3 msm`xq Avm‡bi †bZv BwÄwbqvi Lv‡j` †nv‡mb gvneye k¨vgj‡K †Rj nvR‡Z ‡cÖi‡Yi cÖwZev‡` Ges gyw³i `vwe‡Z MZ 3 Av‡±vei eyaevi GK cÖwZev` mfv AbywÔZ nq c~e© jÛ‡bi GKwU n‡j| kvn †gvt Beªvwng wgqvi cwiPvjbvq I evsjv‡`k QvÎ`j †K›`ªxq KwgwUi mv‡eK AvšÍR©vwZK welqK m¤cv`K bvmiiæjøvn Lvub RybvB` Gi mfvcwZ‡Z¡ mfvq cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z wQ‡jb hy³ivR¨

weGbwci mfvcwZ Gg G gv‡jK| Gmgq Av‡iv Dcw¯’Z wQ‡jb weGbwci †K›`ªxqmn AvšÍR©vwZK welqK m¤cv`K Av‡bvqvi †nv‡mb †LvKb, BZvwj weGbwci mv‡eK mfvcwZ ZvBdzi ingvb †QvUb, hy³ivR¨ AvBbRxex †dviv‡gi Dc‡`óv GKivgy¾vgvb BKivg, hy³ivR¨ †¯^”Qv‡meK `j mfvcwZ bvwmi Avn‡g` kvwnb, hy³ivR¨ gwnjv`‡ji m`m¨ mwPe AÄbv Avjg, Kzwgjøv G‡mvwm‡qk‡bi mvsMVwbK m¤cv`K Rwniæj nK, Avãyjøvn Avj gywbg, †m”Qv‡meK`‡ji mnmfvcwZ Wvwjqv jvKzwiqv, jÛb gnvbMi webwc

AvšÍR©vwZK m¤cv`K Avey †bvgvb, hy³ivR¨ hye`‡ji `ßi m¤cv`K †gvkvid †nvmvBb, B÷ jÛb †¯^”Qv‡mK `‡ji m`m¨ mwPe byiæj Avwgb mRj, D¾vj kvn, gvneyei ingvb, ivwKe nvmvb ivwKe, bvwn`yj Bmjvg, mvBdzwÏb Rwmg, bvwRd BKevj, mvBdzj Bmjvg, Kvgiæj Bmjvg, Avjg Avn‡g`, †gvt †mv‡nj ivbv, hye‡bZv Avãyj Avwjg, Gbvgyj Kwig Rvwn`, bvwRqv AvKei, †gvt AvjvDwÏb, Rwgi DwÏb, AvKei †nvK kvnxb cÖgyL| - †cÖm weÁwß

wek¦bv_ GBW BD‡Ki c¶ n‡Z AwMœ`» cwievi‡K 70 nvRvi UvKv Aby`vb cÖ`vb

K‡i‡Qb Zviv n‡”Qb, wek¦bv_ GBW BD‡Ki mfvcwZ Avãyi iwng iÄz, mv‡eK mfvcwZ wgmevn DwÏb, Lv‡j` Lvb, eZ©gvb mvaviY m¤cv`K RvwKi †nv‡mb K‡qQ, mv‡eK mvaviY m¤cv`K Avãyj evwQZ iwd, Uªvw÷ mvweŸi Avng`, jvBd †g¤^vi wewkó e¨emvqx gwbi Avng`, nvwdR †nvmvBb Avng`, dviæK wgqv, AvãyQ †Qvenvb, iwdK wgqv, bRiæj Bmjvg, Avãyj gvwjK Ges giûg g`wiQ Avjx ev`kv| Gw`‡K wek¦bv_ GBW BD‡Ki mfvcwZ

Avãyi iwng iÄy I mvaviY m¤cv`K RvwKi †nv‡mb K‡qQ GK wee„wZ‡Z wek¦bv_ GBW BD‡Ki Avnev‡b msMV‡bi †h mKj Uªvóx I jvBd †g¤^vi AwMœ`» `ªwi`ª dviæK wgqvi cwiev‡ii mnvqZvq Aby`vb cÖ`vb K‡i‡Qb Zv‡`i cÖwZ K… ZÁZv I ï‡f”Qv Rvwb‡q‡Qb Ges Avkv cÖKvk K‡ib Gfv‡e fwel¨‡Z wek¦bv‡_i cÖevmxiv wek¦bv_ GBW BD‡Ki Avnev‡b mvov w`‡q AvZ©gvbeZvi †mevq Av‡iv †ekx K‡i GwM‡q Avm‡eb| - †cÖm weÁwß

my`~i hy³iv‡R¨ cÖwZwôZ †mevg~jK msMVb wek¦bv_ GBW BD‡K wek¦bv‡_i MÖv‡g AwMœ`» `ªwi`ª dviæK wgqvi cwievi‡K 70 nvRvi UvKv cÖ`vb K‡i‡Q| 5A‡±vei ïµevi iv‡Z wek¦bv_ GBW BD‡Ki GB Aby`v‡bi UvKv wek¦bv_ †cÖmK¬v‡ei †bZ…e„›` AwMœ`» `ªwi`ª dviæK wgqvi nv‡Z Zvi AvZ¥xq-¯^Rb‡`i Dcw¯’wZ‡Z Zz‡j †`b| Gmgq wek¦bv_ GBW BD‡Ki Uªvóx jÛb-evsjv †cÖmK¬v‡ei m`m¨ †gvt Aveyj Kvjvg, wek¦bv_ †cÖmK¬v‡ei mfvcwZ KvRx gynv¤§` Rvgvj DwÏb, mv‡eK mfvcwZ iwdKzj Bmjvg Ryev‡qi, eZ©gvb mn mfvcwZ ZR¤§yj Avjx ivRy, mvaviY m¤cv`K cÖÄq ˆe`¨ Acy, hyM¥ m¤cv`K Gg`v`yi ingvb wgjv`, m`m¨ AwmZ iÄb †`e, byi DwÏb , Aveyj Kv‡kg, QwndvMÄ Gm.wW gv`ªvmvi mycvi gvIjvbv Avãyi iDd, iwngcyi c~e©cvov MÖv‡gi gyiweŸ Avãyi ikx`, Avãyb byi, †mvbvB wgqv, eveyj wgqv cÖgyL Dcw¯’Z wQ‡jb| wek¦bv_ GBW BD‡Ki Avnev‡b hviv `vb

aJS~Jr yqJoPuaPxr ÛáuèPuJ yPm TJr-Kl∑ ß\Jj IKnnJmTrJ pKh fJPhr x∂JjPhr ˝J˙q KjP~ CKÆVú yj, fJyPu ÛáuèPuJr IJPvkJPvr rJ˜J TP~T W≤Jr \jq VJKz YuJYu mº rJUJr krLãJoNuT CPhqJV Ûáu TftOkã KjPf kJrPmj mPu aJS~Jr yqJoPuaPxr Po~r \j KmVx ßWJwjJ TPrPZjÇ mJ~Nr oJj FmÄ KmÊ≠ Kj”võJx V´ye Cjúf TrPf TJCK¿Pur YuoJj TqJPŒAj mJ k´YrJKnpJPjr IÄv KyPxPm ßp xTu FuJTJ~ YJKyhJ rP~PZ, ßxUJPj x¬JyJP∂ KTZá KTZá rJ˜J pJj YuJYPur \jq mº PrPU ßUuJiNuJr \jq UMPu ßh~Jr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ ßkä Kˆsa jJPor FA CPhqJPVr lPu pJj oMÜ rJ˜J~ mJóYJrJ ßpoj jJjJ irPjr ßUuJiNuJ~ ßoPf SbPf kJrPm, ßfoKj kKrmJPrr IjqJjqrJ k´KfPmKvPhr xJPg IJ`J~ ßoPf SbPf kJrPmjÇ KjmtJyL ßo~r \j KmVx mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPxr mJ~MPT hNweoMÜ TrPf IJKo IKñTJrJm≠Ç mJKxªJrJ IJoJPhr mPuPZj ßp, VJKzr AK†j YJuM PrPU hJKzP~ gJTJ pJjmJyjèPuJ Ik´P~J\Pj hNwe KjVtoj TPr gJPTÇ mJóJPhr Ûáu ßgPT IJjJ ßj~Jr xo~ mJóYJrJ FA xTu VJKzr iN~J~ IJâJ∂ y~, pJ IKnnJmTPhr xKfqTJPrr CPÆPVr TJre yP~ hJKzP~PZÇ Po~r mPuj, mJrJ~ mJ~N hNwe ßrJi TrPfA FmÄ KTnJPm mJ~Nr oJj mJzJPjJr oJiqPo \j˝JP˙qr ^MÅKT y∑Jx TrJ pJ~ ßxxŒPTt \jxPYfjfJ xOKÓr uPãqA IJorJ Kmsh KTîj TqJPŒAj IgtJ& KmÊ≠ mJ~N ßxmj k´YJrJKnpJj TotxNKY V´ye TPrKZÇ PTKmPja ßoÍJr lr KrP\jJPrvj F¥ F~Jr ßTJ~JKuKa, TJCK¿ur rqJPYu mäqJAT mPuj, ÛáuèPuJr YJrJkJPvr rJ˜JèPuJPT TJr∏Kl∑ IgtJ& pJj YuJYu oMÜ rJUJr CPhqJV KjPf ßkPr IJKo x∂áÓÇ mJóYJrJ fJPhr \LmjaJ ßpj xM˙qnJPm Êr∆ TrPf kJPr, fJ KjKÁf TrJ UMmA èr∆fôkNetÇ rJ˜J~ YuJYu VJKzr TJrPj xOÓ hNwPer lPu fJPhr uJÄ mJ láxláPur ãofJ ÂJx kJS~JaJ PoJPaA V´yePpJVq j~Ç IJoJPhr mrJr KTZá KTZá FuJTJr mJ~Mr oJj oJrJfìTnJPm UJrJkÇ IJorJ xTPuA pKh IJoJPhr VJKz ßgPT xOÓ hNwe ToJPf xKÿKufnJPm TJ\ TKr, fJyPu mJrJr mJ~Mr oJj Cjúf TrJ x÷mÇ VJKz YJuTrJ pJPf hÅJzJPjJ Im˙J~ VJKzr AK†j mº rJPUj, fJ KjKÁf TrPf Vf x¬JPy TJCK¿u cqJKj yqJxu, TJCK¿ur ßcKjx ß\Jjx FmÄ TJCK¿Pur IJAj k´P~JVTJrL IKlxJrrJ KmsT ßuPj ayu ßhjÇ Fxo~ fJrJ xTuPT kJP~ ßyÅPa KTÄmJ xJAPTPu pJfJ~Jf TrPfS IjMPrJi \JjJjÇ KmsT ßuj ßlKˆnqJPu mJKxªJrJ pJPf KjKÁP∂ IÄv KjPf kJPrj, ßx\jq 30 ßxP¡Ír KmsT ßuPj pJj YuJYu mº TPr ßh~J y~Ç CPuäUq, aJS~Jr yqJoPuaPxr mJ~M hNwPer ßãP© 50 vfJÄv hJK~ yPò TJr S IjqJjq pJjmJyj ßgPT KjVtf iN~JÇ aJS~Jr yqJoPuaPx 30 mZPrr IKiT m~xLPhr oJrJ pJS~Jr ßãP© 7.4 vfJÄv oOfáqr TJre yPò mJ~N hNweÇ KTÄx TPuP\r FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ ßp, mJ~M hNwPjr TJrPe aJS~Jr yqJoPuaPxr mJóYJPhr láxláPur xãofJ \JfL~ VPzr ßYP~ 10 vfJÄv ToÇ 2018 xJPu u¥j oqJrJgj ßhRPzr xo~ u¥Pjr mz FTaJ IÄv pJj YuJYPur \jq mº rJUJr xo~ oqJrgj r∆Par \jkhèPuJPf mJ~N hNwPer oJ©J 89 vfJÄv TPo KVP~KZPuJÇ aJS~Jr yqJoPuaPx mJ~M hNwe ßrJi TP• Vf oJYt oJx ßgPT Kmsh KTîj TqJPŒAj YJuM TPrPZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ - ßk´x KmùK¬Ç

wmwfK †gqi Rvnv½xi n‡Ki m¤§v‡b gvwë †dB_ †cÖvMÖvg 7 A‡±vei iweevi ¯’vbxq GKwU n‡j mv‡ii †gŠj f¨vwj wWw÷ª± KvDw݇ji wmwfK †gqi mggh©v`vi ‡Pqvig¨vb KvDwÝji Rvnv½xi n‡Ki m¤§v‡b ¯’vbxq mKj ag© wek¦vmx I Awek¦vmx‡`i GK m‡¤§jb AbywôZ nq| m‡¤§j‡b mv‡ii wewfbœ KvDw݇ji 6 Rb †gqi, KvDwÝji, †WcywU †gqi, gmwR‡`i Bgvg, Pv‡P©i cÖavb, wmbvM‡Mi cÖwZwbwa, ag©wek¦vm †_‡K gy³ msMVb wnDg¨vwb÷Õi cÖavb Ges evOvwj KwgDwbwUi †bZ…¯v’ bxq e¨w³eM© Dcw¯’Z wQ‡jb| mKj ag© wek¦vmx I ag©wek¦vm †_‡K gy³ msMV‡bi cÖavbiv kvwšÍ I †bZ…Zc ¡ `Ö vb wel‡q Zv‡`i wek¦v‡mi Dci e³e¨ cÖavb K‡ib| Abyôv‡b Gcmg I BI‡nj BmjvwgK †m›UviÕi Bgvg Rqbvj Avng`Õi cweÎ KziAv‡bi Av‡jv‡K wcm k‡ãi cÖwZUv A¶‡ii AmvaviY eY©bv Abyôv‡b Dcw¯’Z mKj‡K Av‡jvwoZ K‡i| Abyôvb †k‡l †ek K‡qKRb †gqi Bgv‡gi mv‡_ †`Lv K‡i Zvi GB eY©bv Zv‡`i eø‡M Zz‡j aivi e¨vcv‡i AvMÖn cÖKvk K‡ib|

Abyôv‡b mv‡i KvDw›Ui nvB †kwid †R †Møvevi, mv‡i KvDw›U KvDw݇ji †Pqvig¨vb KvDwÝji wcUvi gvwU©b, ivwb †gW KvDw݇ji †gqi Wjwm K¬vK©, Gjvg weªR KvDw݇ji ‡gqi †mZv KvcvwWqv, Gcmg I BI‡qj KvDw݇ji †gqi †bBj Wv‡jb, †¯cj_b© KvDw݇ji ‡gqi wRb KvU©b, ivB‡MU I evb‡÷W KvDw݇ji †WcywU †gqi Rywjqvb BjvKU, Gcmg I BI‡nj gmwR‡`i Bgvg Rqbvj Avng`, Bûw` cÖwZwbwa i¨vevB Kv_, wn›`y cÖwZwbwa wgZv †hvkx,

wµóvb Pv‡P©i cÖwZwbwa gvwU©b †Wv‡bvevb, ag©wek¦vm †_‡K gy³ msMVb wnDg¨vwb÷ mv‡iÕi cÖavb †WwfW m¨v‡fR Dcw¯’Z wQ‡jb| evsjv‡`kx KwgDwbwUi wewkó e¨w³i g‡a¨ weªwUk Kvwi GIqv‡W©i cÖwZôvZv Gbvg Avjx GgweB, evsjv‡`k K¨vUvwis G‡mvwm‡qk‡bi †cÖwm‡W›U Kvgvj BqvKze, ¯’vbxq cÖexY e¨w³Z¡ ˆmq` gwRi DwÏb mn GjvKvi Mb¨gvb¨ e¨w³eM© Dcw¯’Z wQ‡jb| - †cÖm weÁwß


Surma

13

19 - 25 October 2018

wRGmwm BD‡KÕi mv‡_ kwd †PŠayixi gZwewbgq IJKut ßy· xJKntx YJuM TrPuJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u

†MÖUvi wm‡jU †W‡fvjvc‡g›U BD‡Ki †Uªwbs Bb cvU©bvikxc DB_ K‡jR cÖ‡R‡±i mv‡_ †gwWcÖ‡¯c±v‡ii wmBI kwd †PŠayixi gZwewbgq MZ 3 A‡±vei eyaevi msMV‡bi †K›`ªxq Kvh©vj‡q AbywôZ nq| msMV‡bi †Pqvicvm©b evwióvi AvZvDi ingv‡bi mfvcwZ‡Z¡ Ges †K›`ªxq mn mvavib m¤cv`K I mvD_ Bó wiwRI‡bi †m‡µUvix dRjyi Kwig †PŠayixi mÂvjbvq wecyj msL¨K m`m¨ I †bZ…e„‡›`i Dcw¯’wZ‡Z AbywôZ nq| kwd †PŠayix Zuvi Av‡jvPbvq eZ©gvb hy‡Mi weKí wk¶v Ges G‡c‡›Ukxc †cÖvMÖv‡gi gva¨‡g Kg© `¶Zv I D”P wk¶v jv‡fi mnR c×wZ eY©bv K‡ib| wZwb eZ©gvb Ges fwel¨Z PvKix evRvi Ges Gi cÖ‡qvRbxq cÖhyw³MZ wk¶vi Dci ¸iæZ¡v‡ivc K‡ib| wZwb e‡jb, fwel¨r PvKzixi Rb¨ eZ©gvb gv›`vZvi Avg‡ji wk¶v e¨e¯’v m¤cyb© †egvbvb| wZwb AvwU©wdwkqvj B‡›U‡j‡RwÝ, WvUv mvBÝ&, wWwRUvj †UK‡bvjwR, mvBevi wmwKDwiU& , AvBwU, mdU Iqvi BwÄwbqvwis Ges †nj‡_i Dci GWfvÝ G‡cÖw›Ukxc †cÖvMÖv‡gi ¸iæZ¡ eY©bv K‡ib| wZwb eZ©gvb gv‡K©‡U wU‡K _vKvi Rb¨ wcZv gvZv Ges mšÍvb‡`i mwVK Z_¨vw` m¤c‡K© AeMZ nIqv Ges mwVK GWfvBm I mwVK wm×všÍ MÖnb Kiv AZ¨šÍ cÖ‡qvRb e‡j gšÍe¨ K‡ib| wg: †PŠayix Av‡iv e‡jb mgq Avm‡Z‡Q Qv·`i‡K wk¶vcÖwZôv‡b Avi †Kvb wUDkb wd w`‡Z n‡e bv| ei cÖwZôvb ¸‡jv D‡ëv UvKv w`‡e †Uªwbs MÖnb Kivi Rb¨| wZwb eZ©gvb hy‡Mi

QvÎQvÎx`i‡K cÖ¯‘Z nIqvi Avnevb Rvbvb| wZwb e‡jb, cÖ‡qvR‡b GB †MÖUvi wm‡j‡Ui †nW Awd‡m mevi †Q‡j †g‡q Ges wcZv gvZv‡`i wb‡q Avmvi Rb¨| wZwb Zv`i‡K civgk© w`‡eb eZ©gvb hy‡M †Kvb wk¶vcÖwZóvb Ges †Uªwbs `vZviv Zv‡`i †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ Dc‡hvMx, mn‡R KvR cvIqvi Rb¨| wZwb AviI e‡jb cÖ‡qvR‡b wZwb †MÖUvi wm‡jU †Wfjvc‡g‡›Ui 12wU wiwRI‡b civgk© †`qvi Rb¨ †h‡Z ivRx Av‡Qb| mfvq e³e¨ iv‡Lb wm‡jU †P¤^vim GÛ Kgvm© GÛ BÛvw÷ªi †Pqvcvm©b L›`Kvi wmcvi Avng`, wRGmwm mvD_ B÷ wiwRI‡bi †Pqvcvm©b †gvnv¤§` BQevn DwÏb, msMV‡bi †cUªb †K Gg Avey Zv‡ni †PŠayix, †K›`ªxq fvBm †Pqvig¨vb Gg G AvwRR I e¨wi÷vi gvmy` †PŠayix, wgwW cÖm‡c‡±i dv‡Zgv †nv‡mb, KvDwÝji †R¨vr¯œv Bmjvg, KvDwÝji mvgQzj Bmjvg, mvD_ B÷ wiwRI‡bi †UªRvivi mydx my‡nj Avng`, †K›`ªxq KvjPvivj †m‡µUvix †n‡jb Bmjvg, B÷ jÛb kvLvi mfvcwZ Gg G Mdzi, mvaviY m¤cv`K Avãyj gvwjK KzwU, mvD_ B÷ wiwRI‡bi R‡q›U †m‡µUvix gywne DwÏb †PŠayix, R‡q›U †UªRvivi †gvt Aveyj wgqv, †g¤^vikxc †m‡µUvix AvLjvKzi ingvb, BwÄwbqvi mvRy Avng`, Qwgi DwÏb, Kwe bRiæj Bmjvg, Gg G gywKZ, byiæ¾vgvb, RM¤^i Avjx, nvRx †gvnv¤§` Bidvb Avjx, ‡Kv¤cvbxMÄ I‡qj‡dqv‡ii †UªRvivi Rq‡`e †kLi ivq, mv‡jn Avng`, Avwid DwÏb, ZvR DwÏb cÖgyL| - ßk´x KmùK¬Ç

kKrmJr ßnPñ pJS~J, IJmJxj mJ mJKz-WPrr xoxqJ, IgtQjKfT xÄTa KTÄmJ oJjKxT S QhKjT ˝J˙q xŒKTtf AxNqr oMPUJoMKU yPóZj pJrJ, fJPhrPT xyJ~fJ TrPf aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u jfáj FTKa xJKntx Êr∆ TPrPZÇ PmgjJu V´LPer msJKc IJatx ßx≤JPr IJKut Py· xJKntxKa IJjMÔJKjTnJPm CPÆJij TPrj KjmtJyL ßo~r \j KmVxÇ FA xJKntPxr oNu uãq yPò, ßpPTJj AxNq èr∆fr r‡k ßj~Jr IJPVA k´JgKoT kptJP~ k´P~J\jL~ mqm˙J V´ye TrJ, pJPf TPr hLWtPo~JKh ßTJj xyJ~fJoNuT ßxmJr k´P~J\j FzJPjJ x÷m y~Ç TKbj kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yS~J KvÊ KTÄmJ IxyJ~ kKrmJrèPuJPT, KTÄmJ \jìkNmt kptJP~ FmÄ pJPhr KvãJVf KmPvw xyPpJKVfJr hrTJr KTÄmJ KcP\KmKuKa rP~PZ Foj 25 mZr m~xLPhr \jq FA IJKut ßy· xJKntxKa Kc\JAj TrJ yP~PZÇ kJKrmJKrT xKyÄxfJ KTÄmJ VOyyJrJ yS~Jr oPfJ KmKnjú irPjr xoxqJr oMPUJoMKU yS~J kKrmJrèPuJPT Vf mZr TJCK¿u ßp xyJ~fJoNuT ßxmJ KhP~PZ, fJ VnLrnJPm kptJPuJYjJ TrJ yP~PZÇ FrA ßk´KãPf TJCK¿u FA IJVJo xJyJpqTre jLKfoJuJ V´ye TPrPZ FmÄ IJKut ßy· yJm Fr \jq jfáj FTKa ˙JK~ Kao Vbj TPrPZÇ 020 7364 5006 jJÍJPr ßlJj TPr FA IJKut ßy· yJm Fr xJPg ßpJVJPpJV TrJ pJPmÇ

TKbj kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yS~J kKrmJrèPuJPT Êr∆PfA ßxrJ oJPjr xyJ~fJ KhPf IJKut ßy· Kao ßVJaJ kKrmJPrr xJPg TJ\ TPrÇ kKrmJrèPuJPT pgJpg xJyJpq TrPf k´P~J\jL~ hãfJ I\tPj TJCK¿u ˆJlPhr \jq k´Kvãe TotxNKY yJPf ßj~J yP~PZÇ xJKntxKa IJjMÔJKjTnJPm YJuM TPr ßo~r \j KmVx mPuj, IJoJPhr xmPYP~ IxyJ~ kKrmJrèPuJPT xJyJpq TrPf hs∆f khPãk ßj~Jr xMluèPuJPT IJoJPhr IJKut ßy· jLKfoJuJ~ KYK¤f TrJ yP~PZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr xmPYP~ IxyJ~ KvÊ S kKrmJrèPuJ pJPf fJPhr k´P~J\j IjMpJK~ xyJ~fJ ßkPf xão y~, fJ KjKÁf TrPfA IJKut ßy· xJKntxKa msJKc ßx≤JPr YJuM TrJ yP~PZÇ F k´xPñ KYuPcsj, Ûáux F¥ A~JÄ Kkku Kmw~T ßTKmPja ßoÍJr, TJCK¿ur cqJKj yqJxu mPuj, fgq CkJ• KmPväwj TPr ßhUJ ßVPZ ßp, k´JgKoT kptJP~A kKrmJPrr xJPg TJ\ Êr∆ TrPu, fJr luJlu xP∂Jw\jT y~ FmÄ IjqJjq xJKntxèPuJr xyPpJKVfJ~ fJPhr AxNqèPuJr xoJiJj TrJ xy\ y~Ç IJKut ßy· yJm FmÄ IJKut ßy· xJKntx lr lqJKoKu\ Fr oJiqPo FA xyJ~fJoNuT ßxmJ k´hJj TrPf ßkPr IJKo IJjKªfÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


Surma

14

19 - 25 October 2018

u§Pj ÈTqJKkaJu KTcx KâPTa'r k´JAoJrL ÛMu aájtJPoP≤r CPÆJij u§Pj ÈdJTJ KmvõKmhqJu~ \jq KmPvw xMPpJV, fJrJ PUuPf kJrPm, mºMfô, PjfíPfôr èjmuL ßvJT Khmx' kJKuf

u¥Pjr ÛMu KvãJgtLPhr KâPTPar ksKf @PrJ PmKv @Tíˆ TrPf KmvJu kKrxPr ÊÀ yPò 5 oJx mqJkL AÄuqJP¥r míy•o ksJAoJrL ÛMu KâPTa uLVÇ u¥j KnK•T YqJPrKa xÄVbj TqJKkaJu KTcx KâPTa (KxPTKx) Fr CPhqJPV ksJAoJrL ÛMPur ZJ©ZJ©LPhr KjP~ AÄuqJP¥r FA míy•o KâPTa aMjJt PoP≤r CPÆJij yP~PZ Vf 12 IPÖJmr ÊâmJr GKfyJKxT uctx KâPTa VsJCP¥r FoKxKx KâPTa FTJPcKoPf Ç CPÆJijL KhPj KjCyJo mJrJr FoyJrˆ ksJAoJrL ÛMu FmÄ SP~ˆKojˆJPrr FPxj¥JAj ksJAoJrL ÛMPur ZJ©-ZJ©LrJ IÄvPjjÇ Fxo~ fJPhrPT

KâPTPar ksJgKoT Kj~oTJjMjxy nJPuJ KâPTa PUPuJ~Jz yS~Jr krJovt kshJj TrJ y~Ç @P~J\TrJ \JKjP~PZj aMjtJPo≤Ka @PoKrTJj Kuau PmAxmu lrPoPa yPmÇ kJÅY oJx mqJkL IjMKÔf FA aMjtJPoP≤ u¥Pjr 150Ka ÛMu IÄv KjPmÇ FPf 250Kar PmKv oqJY IjMKÔf yPmÇ lJAjJu yPm @VJoL 28 oJYt 2019Ç Km\~L ÛMuPT Ph~J yPm CAKu~Jo VsLnx asKkÇ CAKu~Jo VsLnx yPòj PuUT S xJÄmJKhTÇ KfKj 30 mZr @PV YqJKrKa ksKfÔJj TPrjÇ Fr oJiqPo ÛMPur ksJ~ 200,000 PZPu S PoP~rJ PUuJr xMPpJV kJ~Ç u¥Pjr kJvJkJKv ksKfPmvL

Phv xoNPyr PpxTu PZPu-PoP~r KâPTa PUuJr xMPpJV mKûf, fJPhrPT PUuPf xMPpJV Ph~J y~Ç míy•o FA aMjtJPoP≤ ¸¿r TPrPZ @PoKrTJr TqJKuPlJKj~Jr @AKa PTJŒJjL oVx¡Ç pJr KmsKav lJC¥Jr F¥ KxAS Kku Ka FT\j KâPTa PksKoÇ KfKj PZJa PmuJ PgPTA KâPTa kZª TPrjÇ fJr TuqJPj vf vf KvÊ KâPTa PUuJ~ IjMksJKjf yP~PZÇ KxPTKxÈr PY~JroqJj PyAPcj atJjJr mPuj, ACPT-oJKTtj kJatjJrvLPk IjMKÔf FA aMjJt PoP≤ vf vf KvÊPhr PUuJr xMPpJV TPr KhP~PZÇ FKa fJPhr

I\tj TrPf kJrPm, KmPvõr xmPYP~ mz ksJAoJrL ÛMu KâPTa uLV PgPTÇ KxPTKx'r KxAS vyLhMu @uo rfj mPuj, FA aMjJt Po≤ KvÊPhr \jq mJzKf xMPpJV xíKˆ TPrPZ Kj~Kof KâPTa PUuJr \jqÇ fJrJ uctPxr of KâPTa VsJCP¥ PUPu IjMksJKjf yPmÇ KfKj FA aMjtJPoP≤ ¸¿r TrJr \jq oVx¡Po ijqmJhÇ KfKj @PrJ mPuj, FA aMjtJPoP≤r KTZM KTZM PUuJ uJAn PhUJPjJ yPm xMvqJu KoKc~Jr oJiqPoÇ Fr lPu fJPhr ÛMu S IKnnJmTrJ WPr KTÄmJ 7ÛMPu mPx PUuJ PhUPf kJrPmÇ KfKj \JjJj TqJKkaJu KâPTa u¥Pjr mJrJèKuPf KâPTa Pkä~Jr xíKÓPf TJ\ TPr pJPò, 1989 xJPu ksKfÔJr kr PgPT ˙JjL~ ÛMu, TKoCKjKa FmÄ TîJmèKuPT xyJ~fJ KhPòÇ FA aMjJt PoP≤r QmKvˆ yPòÇ FKa FAa F xJAc, pJr oPiq Kfj\j PoP~ KvÊ gJTPmÇ @VJoL jPn’r PgPT mJrJ rJC¥ ÊÀ yP~ Pvw yPm \JjM~JrLPfÇ PxKolJAjJu rJCP¥ 4Ka P\JjJu(Aˆ, SP~ˆ, jgt FmÄ xJCg) KjP~ Pvw yPm PlmsM~JrLPfÇ @r VsJ¥ lJAjJPu 8Ka hu IÄvKjPmÇ lJAjJu yPm 28 oJYt 2019Ç - ßk´x KmùK¬

1985 xJPur 15 IPÖJmr rJPf GKfyqmJyL dJTJ KmvõKmhqJuP~r È\VjúJg yu' nmj iPx KjyfPhr ˛rPe ÈdJTJ KmvõKmhqJu~ ßvJT Khmx' kJuj TPrPZ pMÜrJP\q mxmJxrf \VjúJg yPur xJPmT ZJ©Phr xÄVbj \VjúJg yu FuJojJA FPxJKxP~vjÇ Vf 15 IPÖJmr PxJomJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr F ßvJT xnJr @P~J\j TrJ y~Ç Fr @PV KhmxKa CkuPã pMÜrJP\q˙ ßTªsL~ vyLh KojJPr xºqJ~ kMómT Ikte S jLrmfJ kJuj TrJ y~Ç TJPuJ mqJ\ iJre FmÄ TJPuJ kfJTJ CP•Juj TrJ y~Ç kPr oK≤KlCKr ßx≤JPr FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç mqJKrˆJr I\~ rJ~ Fr xnJkKfPfô S KmiJj ßVJ˝JoL Fr kKrYJujJ~ F @PuJYjJ xnJ~ \VjúJg yu S dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ©rJ IÄvVsyj TPrjÇ fkj kK¥f, ksvJ∂ kMrTJ~˙, kN ßhm, ßVRfo xJyJ, kshLk o\MohJr, ßVRfo KxThJr, KmTJv o¥u, KjKUu Yªs xJyJ, TjT ß\qJKf motJ, c. ßhmmsf ßYRiMrL, fJjnLr @yPoh, Qx~h yJKohMu yT ksoMU mÜmq rJPUjÇ c. v~Jou ßYRiMrL xÄVLf IjMÔJj kKrYJujJ TPrj Ç - ßk´x KmùK¬

\VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcMPTvj asJPˆr Cjú~Pj 90 uJU aJTJr k´Kfv´∆Kf \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcMPTvj asJPˆr TJptKjmJyL TKoKar xnJ Vf 9 IPÖJmr oñumJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa PrˆMPrP≤ IjMKÔf yP~PZÇ FPf asJˆPT @PrJ VKfvLu S Cjú~Pjr ˝JPgt xÄKmiJPjr TP~TKa iJrJ kKrmftPjr Kx≠J∂ y~Ç FPf pJrJ xJPz 5uJU aJTJ TPr KhPmj fPhr PT nNKo hJfJ FmÄ pJrJ 10 uJU aJTJ KhPf fJPhrPT hJjmLr KyPxPm xÿJjjJ ˝LTíKf Ph~J yPmÇ xnJ~ \JjJPjJ y~ F kpt∂ ksJ~ 90 uJU aJTJr ksKfvsMKf KhP~PZj xÄVbPjr asJKˆrJÇ FKhPT mJÄuJPhPv asJPˆr nmj KjotJPjr KnK• ks˜r TrPf FThu asJKˆ PhPv pJPmj mPu ksKfvsMKf KhP~PZjÇ xnJ~ \JjJPjJ y~ \VjúJgkMr vyPrr TJPZA ksJ~ xJPz Kfj PTJKa aJTJ mqP~ 14 KcKxKou \J~VJr Ckr KfjfuJ KmKvˆ nmPjr ksgo fuJr TJZ ÊÀ yPò vLWsAÇ FPf mq~ yPm Phz PTJKa aJTJÇ @r FPf mJÄuJPhv xrTJr 1 PTJKa 20

u§Pj \Kor @yoh ÛáPur KvãJgtLPhr ofKmKjo~ IjMKÔf uJU aJTJr IjMhJj KhP~PZÇ mJTL aJTJ asJKˆmíª KhPmj mPu \JjJPVPZÇ xÄVbPjr xnJkKf @KvT PYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT oMKym PYRiMrLr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© PTJr@j PgPT PfuJS~Jf TPrj asJKˆ oJSuJjJ @»Mu mKZr TP~ZÇ mÜmq rJPUj Pas\JrJr @ulJ\Mr ryoJj \JKTr, KxKj~r xy xnJkKf ATmJu Fo PyJPxj,

KxKj~r asJKˆ Fo @yJh, jNÀu yT uJuJ Ko~J, @»Mu @uL rCl, Fo Fo jNr, xJöJh Ko~J, yJ\L PoJ AKu~JZ, FTuJZMr ryoJj, UJj \~jJu @PmhLj, oMK\mMr ryoJj, oKuäT vJTMr S~JhMh, @XMr @uL, vKlCu @uo mJmM, yJxjJf @yoh YMjúM, c&Ör xJPjJ~Jr PYRiMrL, PoRuJjJ @»Mu mKZr TP~Z, @PjJ~Jr @uL, @\o UJj, fJPyr TJoJuL, vJy PTRPrvL Kvkj,

mJhvJy Ko~J, flöMu PyJPxj, @»Ju Ko~JÇ xnJr Pvw kptJP~ FKxxPa≤ Pas\JrJr @»Mu yT \KoPr oJ S aJKˆs uuMZ Ko~Jr mJmJr oífqMPf asJPˆr kã PgPT PvJT ksTJv TrJ y~Ç xnJ~ \JjJPjJ y~ @VJoL 11 jPn’r kNmt u¥Pj xÄVbPjr CPhqJPV ZJ©-ZJ©LPhr FKxnoqJ≤ FS~Jct Ph~J yPmÇ - ßk´x KmùK¬

nJPhvõr jJKZr CK¨j yJA ÛMu S TPuP\r vfmwt ChpJkj CkuPãq ofKmKjo~

ßVJuJkV† CkP\uJr GKfyqmJyL nJPhvõr jJKZr CK¨j yJA ÛMu S TPuP\r vfmwt

ChpJkj CkuPãq CÜ KmhqJuP~r ksJÜj ZJ© ZJ©LPhr KjP~ FT ofKmKjo~ xnJ Vf 8A

IPÖJmr PxJomJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrÓMPrP≤ IjMKÔf y~Ç F KTC PYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ PoJPvth @uo PYRiMrL rJyL S UJKuh @yoh oj&\Mr Fr PpRg kKrYJujJ~ IjMKÓf xnJ~ xmtxÿKfâPo F KTC PYRiMrLPT @ymJ~T, @uL @yohPT ksgo pMVú @ymJ~T, @mMu oyKxj PYRiMrLPT xhxq xKYm FmÄ PoJPvth @uo PYRiMrL rJyLPT PTJwJiqã TPr 41 xhxq KmKvÓ nJPhvõr jJKZr CK¨j yJAÛMPur vfmwt ChpJkj TKoKa Vbj TrJ y~ÇxnJ~ \JjJPjJ y~ FA TKoKar oJiqPo ÛáPur Cjú~Pj lJ¥ TJPuTvj TPr fJ kJbJPjJ yPmÇ FPf xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

KmvõjJg CkP\uJr xhr ACKj~j S SxoJjLjVr CkP\uJr h~JoLr ACKj~Pjr xLoJ∂mftL j~JmJ\Jr˙ \Kor @yoh mÉoMUL Có KmhqJuP~r k´JÜj ZJ©-ZJ©LPhr KjP~ kMjtKoujL S 50 mZr kNKft IjMÔJj @P~J\Pjr uPãq FT ofKmKjo~ xnJ 15 IPÖJmr ßxJomJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf yP~PZÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT ÛáPur ZJ©rJ IÄvPjjÇ Qx~h @lPrJ\ Ko~Jr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ ÛáPur k´JÜj ZJ© xJBhMu @uo ßYRiMrL S l~\Mr ryoJj lP~P\r ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÓf y~Ç xnJ~ hs∆ffo xoP~r oPiq ÛáPur xTu ZJ©-ZJ©LPhr KjP~ kNjKotujL IjMÓJj @P~J\Pjr Kx≠J∂ y~ FmÄ ÛáPur Cjú~Pj nëKoTJ rJUPf xTPur k´Kf @ymJj \JjJj mÜJrJÇ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj xJÄmJKhT UJPuh j\Àu AxuJo, mÜmq rJPUj KhuS~Jr ßyJPxj, oyKxj @yoh, @\ou ßyJPxj, kÄKT Ko~J, KhuvJh ßyJPxAj, ßxJPyu ßYRiMrL, @»Mu @K\\ @uLo, YJª @uL, vJoLo @yoh, oMÜJr @uL, xJmrJj @uL, ßoJ: vJyLj ß\rJ, vJoxMu AxuJo, @P~Z Ko~J, xKlCr ryoJj hKmr, lUÀu AxuJo FohJh, l\uMu ÉhJ, @UfJr @uL, @»Mx vKyh, vJyLj @yoh, @mMu TJuJo, ßfJlJP~u ßYRiMrL, \KyhMr ryoJj Kuaj, Ku\M, ZJP~h Ko~J, ßyrJu @yoh, ß\JmJP~r @yoh, jMÀu AxuJo, xMoj @yoh, KxrJ\Mu AxuJo, ZJjJSr @yoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


Surma

15

19 - 25 October 2018

evsjv‡`k kÖwgK †RvU, BD‡Ki cÖwZev` mfvq

Lv‡j`v wRqv I 20 `jxq †Rv‡Ui †bZv‡`i gyw³ `vex mv‡eK cÖavbgš¿x †eMg Lv‡j`v wRqv Ges evsjv‡`k Rvgvqv‡Z Bmjvgxmn 20 `jxq †Rv‡Ui Kvive›`x mKj †bZv‡`i gyw³ I wbi‡c¶ miKv‡ii Aax‡b wbe©vP‡bi `vex‡Z evsjv‡`k kÖwgK †RvU, BD‡K cÖwZev` I Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb K‡i MZ 3 A‡±vei eyaevi| c~e© jÛ‡b AbywôZ msMV‡bi AvnŸvqK mv‡eK Qv·bZv †gvt Rwniæj Bmjv‡gi mfvcwZ‡Z¡ I hyM¥ AvnŸvqK knx` Avng` I jv‡qK Avn‡g‡`i †hŠ_ cwiPvjbvq Abyôv‡b we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb UvIqvi n¨vg‡jU‡mi mv‡eK †WcywU †gqi Awn` Avng`, Bmjvgx HK¨‡RvU BD‡Ki †Pqvig¨vb kvgQywÏb Avng`, mvsevw`K gvneye Avjx Lvbk~i, mv‡eK kÖwgK †bZv Avãyjøvn Avj gywbg, KwgDwbwU †bZv mvB‡q` Rvgvj Avng`, byi e•, w``vi Avng`| AwZw_iv †eMg wRqvi gyw³ I Rvgvqv‡Z Bmjvgx mn 20 `jxq †bZ…e„‡›`i Dci nvgjv gvgjv eÜ K‡i Kvive›`x †bZv‡`i

wbtkZ© gyw³ `vex K‡ib| Abyôv‡b mv‡eK Qv·bZv‡`i c¶ n‡Z e³e¨ iv‡Lb wewkó AbjvBb Gw±wf÷ gy ZwiKyj Bmjvg, Avãyj Avjx, RvwKi †nv‡mb wgjøvZ, Avãyj Avjxg gymv, Wjvi wek¦vm, Rqbyj Av‡e`xb, Kvgvj †nv‡mb, †ejvj †gvjøv, gvmy`yj nvmvb, Aveyj Kv‡kg, †di‡`Šm Avjg,AvRgj †nv‡mb †PŠayix Rv‡e`, jÛb gnvbMi weGbwci AvBb welqK m¤úv`K GW‡fv‡KU †kL ZvwiKyj Bmjvg, weGbwc †bZv mvBd Djøvn, †¯^”Qv‡meK `‡ji mn-mvaviY m¤úv`K †gvt ivwKe nvmvb, Gm Gg Igi cvi‡fR, Avãyi iwng, †gvt gwnb DwÏb, †gvnv¤§v` mvw`K, Rvnv½xi Avjg gRyg`vi, †gvt Avãym mvgv`, †gvnv¤§` Avãyj Mwb, wgR©v myRb wgqv, Kj‡Póvi weGbwc †bZv Avwid gBbyj †nvmvBb, B÷ jÛb weGbwc †bZv †gvt nvmbvBb, gwbi DwÏb, mv‡eK Qv·bZv Av‡bvqvi cvi‡fR

ZvjyK`vi, Qv·bZv gvQD`yj nvmvb, hye`j †bZv Avãyj Avjxg, †gvnv¤§` Igi dviæK, RvwKi †nv‡mb, †gvt nvmbvBb, †gvt b~‡i Avjg †mv‡nj, mv‡eK Qv·bZv †gvt gvKmy`yi ingvb, PÆMvg wek¦we`¨vj‡qi mv‡eK Qv·bZv kixd †gvnv¤§` Kwig , XvKv K‡j‡Ri mv‡eK Qv·bZv mvBdyj Bmjvg, RMbœv_ wek¦we`¨vj‡qi mv‡eK Qv·bZv †gvnv¤§` kvgxg cvi‡fR Ry‡qj I †gvt wgjb , †gvt gviæd †nvmvBb, †gvt †`‡jvqvi †nvmvBb, †gvnv‡¤§` Avwid †nvmvBb, ivRy Avn‡g`, iæ‡ej Avn‡g`, ZvbwRj Bmjvg, Zvbexb Avn‡g`, †gvt mvjvn DwÏb, AvmdvK †nvmvBb Zv‡iK ,‡gvt †ejvj †nvmvBb cvkv, mv‡eK QvÎ`j †bZv †gvt mvjvn DwÏb, Zvbfxi †PŠayix mygb, †gvt AvmdvK †nv‡mb Zv‡iK, ivBmyj Avjg wiqv`, QvÎwkwei †bZv Gm Gg gvneyeyi ingvb, bDwkb †gv¯Ívix wgqv mv‡ne, mv‡eK wkwei †bZv †gvnv¤§` Avjv DwÏb, Avjvwgb, †gvt myqvBeyi ingvb, †gv. kvwKj wgbnvR cÖg~L| Abyóv‡bi mvwe©K mn‡hvwMZvq wQ‡jb KwgDwbwU †bZv I †jLK gy mvBdyi ingvb cvi‡fR| †`vqv cwiPvjbv K‡ib mv‡eK Qv·bZv wewkó Av‡j‡g Øxb gvIjvbv kvgxgyj nK|

wmswUk k´avbgš¿xi evmfeb 10 WvDwbs w÷«‡Ui AvMvgx 16 A‡±vei †MÖUvi wm‡jU Gi GwRGg mvg‡b hy³ivR¨ weGbwci gvbe eÜb

‡eMg Lv‡j`v wRqvi mywPwKrmv I wbtkZ© gyw³ Ges †`kbvqK Zv‡iK ingv‡bi wei“‡× wg_¨v gvgjvi ivq c«Z¨vnv‡ii `vex‡Z MZ 3 A‡±vei eyaevi we«wUk c«avbgš¿x †Z‡imv †g Ggwc miKvwi evmfeb 10 WvDwbs w÷«‡Ui mvg‡b gvbe eÜb K‡i‡Q hy³ivR¨ weGbwc| hy³ivR¨ weGbwci mfvcwZ Gg G gvwj‡Ki mfvcwZ‡Z¡ Ges mvaviY m¤úv`K KqQi Gg Avn‡g‡`i cwiPvjbvq AbywôZ gvbe eÜb Kg©m~wP‡Z hy³iv‡R¨i wewfbœ kni †_‡K weGbwci †bZ…e…›`, †Rvbvj KwgwUi †bZ…e…›`, A½ I mn‡hvMx msMV‡bi kZ kZ †bZvKg©xmn we«wUk evsjv‡`kx KwgDwbwUi †bZ…e…›`MY wewfbœ †cv÷vi, e¨vbvi I †d÷yb nv‡Z wb‡q †`k‡bÎx †eMg Lv‡j`v wRqvi wbtkZ© gyw³ `vex K‡i| hy³ivR¨ weGbwci mfvcwZ Gg G gvwjK Zvi e³‡e †eMg Lv‡j`v wRqvi wbtkZ© gyw³ `vwe K‡i e‡jb, A‰ea AvIqvgx evKkvwj miKvi †`‡ki gvby‡li mKj †gŠwjK AwaKvi niY Kivi cvkvcvwk †`‡ki mKj m¤ú` jy›Ub K‡i A‰ea m¤ú‡`i cvnvo M‡o Zy‡j‡Q| GB A‰ea miKvi †Rj-Ryjyg I wbh©vZb K‡i ¶gZv wPi¯’vqx Ki‡Z cvi‡e bv| †`k‡bÎx †eMg Lv‡j`v wRqv wKQy

n‡j Zvi `vq`vwqZ¡ miKvi‡K enb Ki‡Z n‡e| MYZ‡š¿i AZš¿ c«nix gv †`k‡bÎx †eMg wRh Kviv gy³ bv nqv ch©š— Avgv‡`i c«wZev` Kg©m~wP Ae¨vnZ _vK‡e| wZwb Awej‡¤^ †`k‡bÎx †eMg Lv‡j`v wRqvi wPwKrmv I gyw³i †Rvi `vex K‡ib| mvaviY m¤úv`K KqQi Gg Avn‡g` e‡jb, ‰¯^ivPvix nvwmbv miKvi Zv‡`i ¶gZv wPi¯’vqx Ki‡Z †`k‡bÎx †eMg Lv‡j`v wRqv‡K ew›` K‡i †i‡L‡Q| †eMg wRqvi wKQy n‡j Gi `vq GB A‰ea miKvi‡K wb‡Z n‡e| A‰ea miKv‡ii c«wZ †`‡ki me©¯—‡ii gvby‡li Abv¯’v AvR cwi¯‹vi DVvq Zviv †`k †Q‡o cvjvevi c_ Ly‡R cv‡”Q bv| miKvi m¤ú~Y© Mv‡qi †Rv‡i †`k‡bÎx †eMg Lv‡j` wRqv‡K ew›` K‡i †i‡L‡Q| weGbwci Rbwc«qZvq miKvi w`‡knviv n‡q c‡o‡Q| †`‡k AvR mKj †ckv †k«Yxi gvbyl miKv‡ii Ab¨vq AZ¨vPv‡ii wei“‡× i“‡L `vuwo‡q‡Q| wZwb e‡jb, AvIqvgxjx‡Mi mKj lohš¿ †gvKv‡ejv K‡i †`‡ki RbMY †`k‡bÎx gv †eMg Lv‡j`v wRqv‡K gy³ K‡i RbM‡bi g‡a¨ wdwi‡q Avb‡e| - †cÖm weÁwß|

†MÖUvi wm‡jU GÛ I‡qj‡dqvi KvDwÝj b_© wiwRI‡bi D‡Ï¨v‡M MZ †mvgevi eªvW‡dv‡W©i ebdzj †ióz‡i‡›U wRGmwm mfvcwZ dqRyj Bmjvg †PŠayixi mfvcwZ‡Z¡ †m‡µUvix KvDwÝji †bQvi Avjxi cwiPvjbvq Kvh©wbe©vnx KwgwUi GK Ri“ix mfv AbywôZ nq| nvRx ˆZgyQ Avjxi cweÎ Avj †KviAvb †_‡K †ZjvIqv‡Zi ci D³ mfvq cÖavb AwZw_ wn‡m‡e e³e¨ iv‡Lb †MÖUvi wm‡jU KvDwÝj Bb BD‡Ki mv‡eK fvicÖvß †m‡µUvix I mvD_ I‡qjm Gi cÖv³b mfvcwZ KwgDwbwU wjWvi †gvt gwKm gbmyi| wZwb Zvi e³‡e¨ D‡jL K‡ib, †MÖUvi wm‡jU KvDwÝj 1993 mv‡j Rb‡mev I mgvR‡mevi gnvb eªZ wb‡q cÖwZwôZ n‡qwQj| cv cv K‡i AvR G msMVbwU 25 eQ‡i c`vc©b Ki‡Z hv‡”Q| G msMVb‡K hviv cÖwZôv K‡iwQ‡jb Zv‡`i A‡b‡KB AvR c„w_ex‡Z †bB| Avwg Zv‡`i we‡`nx AvÍvi gvM‡divZ Kvgbv KiwQ| wZwb AviI e‡jb, GwU Ggb GKwU msMVb †hLv‡b `j gZ wbwe©‡k‡l mKj gvby‡li HK¨e×fv‡e Rb‡mev

Ges mgvR‡mevi my‡hvM i‡q‡Q| bZzb cÖR‡b¥i mKj‡K GB msMV‡b msNe× K‡i Zv‡`i gva¨‡g fwel¨r †bZ…Z¡‡K AviI †eMevb I kw³kvjx Ki‡Z n‡e| mfvq Ab¨v‡b¨i g‡a¨ e³e¨ iv‡Lb mn-mfvcwZ dqRyj Bmjvg, †UªRvivi Avãym mvjvg, mvsMVwbK m¤cv`K mviIqvi †nv‡mBb, mn-mfvcwZ Av‡bvqvi †nv‡mb, nvRx Kwei DwÏb, Avãyj nvbœvb †PŠayix, Avãyi ie, b~‡i Avjg ieŸvbx, Avwgbyj Bmjvg, Bg`v`yj nK, Avãyj KzÏyQ mn cÖgyL| mfvq AvMvgx 16B A‡±vei g½jevi, eªvW‡dvW© weIqvBI nj-G ‡MÖUvi wm‡jU KvDwÝj b_© Gi GwRGg Gi ZvwiL I ¯’vb wba©vib Kiv nq| D³ mfvq cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z _vK‡eb Rbve †gvt gbme Avjx †Rwc, mv‡eK †m›Uªvj †Pqvig¨vb, P¨vwiwU Awdmvi| Avmbœ GwRGg‡K mdj I mv_©K K‡i Zzjvi Rb¨ KwgDwbwUi me©¯’‡ii Rbmvavib‡K Avgš¿b K‡i wba©wiZ mg‡q Dcw¯’Z nIqvi Rb¨ we‡klfv‡e Aby‡iva Rvbv‡bv nq| - †cÖm weÁwß|

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


16 - 17

19 - 25 October 2018

KmPjJhj

mJÄuJPhvk´KfKhj: FqJumJo

F ßyAY Fo ßoJ˜lJ TJoJu mJÄuJPhPhv xrTJPrr kKrT·jJ oπL

\j KmVx ßo~r aJS~Jr yqJoPuax mJrJ

ZKm: UJPuh

\MuTJr jJAj ßckMKa yJATKovjJr

IJmhMu VJllJr ßYRiMrL k´mLj xJÄmJKhT

jBo Kj\Jo xŒJhT mJÄuJPhv k´KfKhj

IJyPoh IJTmr ßxJmyJj ßY~JroqJj mxMªrJ

KmâPor KmÀP≠ IKjòJTíf UMPjr ßp IKnPpJV @jJ yP~PZ, fJr ßTJPjJ KnK• ßjAÇ KT∂á Fr KmPrJKifJ TPr xrTJKr @Aj\LmL jmTáoJr ßWJw k´oJe TPrj Kmâo YP¢JkJiqJ~ ßxKhj ßmkPrJ~JnJPm VJKz YJuJKòPujÇ

oMP’ Kluì A§JKˆsr ßpRj KjkLzPjr IJPuJKYf WajJ

j~jLPT ßyJPauTPã ßcPTKZPuj KmTJv

TJbVzJ~ IKnPjfJ Kmâo!

‰x~h jJyJx kJvJ ßk´KxPcµ u§j mJÄuJ ßk´xTîJm

lrLh IJyoh ßr\J xŒJhT xJ¬JKyT xMroJ

IJyPoh Cx xJoJh ßYRiMrL ß\Kk ßY~JroqJj YqJPju Fx

ßoJyJÿh ßmuJu IJyoh k´iJj xŒJhT kK©TJ

jmJm CK¨j xŒJhT xJ¬JKyT \jof

FjJo IJuL FoKmA ßY~JroqJj IJASj KaKn

fJ\ ßYRiMrL KxS YqJPju Fx

‰x~h IJjJx kJvJ k´iJj xŒJhT xfqmJeL

ßr\J IJyoh l~xu ßYRiMrL ÊP~m FoKc YqJPju IJA

ßVJuJo rxMu cJAPrÖr KaKn S~Jj

fJAKxr oJyoMh xŒJhT xJ¬JKyT ßhv

yJxJj yJKl\Mr ryoJj K\Fo ATrJ mJÄuJ

hvtT VqJuJKrr FTJÄv

10 IPÖJmr - nJrPfr kKÁomPñr oPcu xKjTJ KxÄy ßYRyJPjr oífqM r WajJ~ hJP~r TrJ oJouJ~ @VJoL 3 KcPx’r Kmâo YP¢JkJiqJP~r KmÀP≠ YJ\t Vbj yPmÇ FmJr @hJuPfr TJbVzJ~ hJÅzJPf yPm fJÅPTÇ Vf mZPrr 5 \MuJA FA oJouJ~ fJÅPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç Frkr hLWtKhj kMKuKv ßylJ\Pf KZPuj KfKjÇ \JKoPj ZJzJ ßkP~ ßZJa khtJr Ijqfo \jKk´~ FA fJrTJ @mJr KaKn KxKr~JPu IKnj~ ÊÀ TPrjÇ Vf mZPrr 29 FKk´u hKãe TuTJfJ~ rJxKmyJrL ßoJPzr TJPZ ßuT oPur xJoPj ßnJrrJf YJraJr KhPT xzT hMWat jJ~ Kjyf yj xKjTJÇ IKnPjfJ Kmâo YP¢JkJiqJP~r xPñ VJKzPf KZPuj KfKjÇ VJKzKa YJuJKòPuj KmâoÇ Kj~πe yJKrP~ VJKzKa lMakJPf CPb kPzÇ Frkr ßxKa FTKa ßhJTJPj iJÑJ ßoPr KZaPT KVP~ @mJr iJÑJ oJPr xzT KmnJ\PTÇ VJKzKa hMoPzoMYPz pJ~Ç @yf xKjTJPT yJxkJfJPu ßjS~Jr kr KYKT“xPTrJ oíf ßWJweJ TPrjÇ FPf @yf yj KmâoSÇ xKjTJr oífqM Pf ßVJzJ ßgPTA ohqk Im˙J~ VJKz YJKuP~ hMWat jJ WaJPjJr IKnPpJV SPb KmâPor KmÀP≠Ç Vf mZPrr 30 ßo fJÅr jJPo IKjòJTíf UMPjr oJouJ TPr kMKuvÇ Vf 29 ßxP¡’r @Aj\LmL IKjmtJe èybJTMrfJ @KukMr ß\uJ @hJuPfr IKfKrÜ hJ~rJ KmYJrT vJ∂jM Kovsr TJPZ Kmâo YP¢JkJiqJ~PT FA oJouJ ßgPT ImqJyKf ßhS~Jr \jq @Pmhj TPrjÇ @\ oñumJr FA @PmhPjr ÊjJKj IjMKÔf y~Ç FUJPj Kmâo YP¢JkJiqJ~PT KjPhtJw hJKm TPr pMKÜ Ck˙Jkj TPrj fJÅr @Aj\LmLÇ fJÅr oPf, KmâPor KmÀP≠ IKjòJTíf UMPjr ßp IKnPpJV @jJ yP~PZ, fJr ßTJPjJ KnK• ßjAÇ KT∂á Fr KmPrJKifJ TPr xrTJKr @Aj\LmL jmTMoJr ßWJw k´oJe TPrj Kmâo YP¢JkJiqJ~ ßxKhj ßmkPrJ~JnJPm VJKz YJuJKòPujÇ F TJrPeA k´JeWJfL hMWat jJ WPaPZÇ KmYJrT vJ∂jM Kovs oJouJ ßgPT Kmâo YP¢JkJiqJ~PT ImqJyKfr @Pmhj UJKr\ TPr ßhjÇ KfKj @VJoL 3 KcPx’r oJouJr krmftL ÊjJKjr Khj iJpt TPrjÇ ÈlJèj mC' KxKr~JPu IKnj~ TrPZj Kmâo YP¢JkJiqJ~ S GKªsuJ\JjJ ßVPZ, FA oJouJ ßgPT \JKoj ßkP~ @mJrS KxKr~JPur IKnjP~ KlPr @Pxj Kmâo YP¢JkJiqJ~Ç FA mJÄuJ KxKr~JuKar jJo ÈlJèj mC'Ç F mZPrr 19 oJYt ßgPT KxKr~JuKar k´YJr ÊÀ y~Ç I• KhPjA @mJr KjP\r \jKk´~fJ KlPr kJj KmâoÇ ˆJr \uxJr FA KxKr~JuKa hvtPTr kZPªr fJKuTJ~ \J~VJ TPr ßj~Ç ßV´¬Jr yS~Jr xo~ Kmâo ßp KxKr~JuKaPf IKnj~ TrKZPuj, ßxKa KZu ÈAPò jhL'Ç ßxUJPj ßoWuJ @r IjMrJV KZu @PuJKYf \MKaÇ FmJr ÈlJèj mC' KxKr~JPur oiq KhP~ @PuJKYf y~ ßrJ¨Mr @r oÉuÇ FA hMKa YKrP© IKnj~ TrPZj Kmâo @r GKªsuJÇ fJÅrJ \MKa yP~ k´go IKnj~ TPrj K\ mJÄuJr ÈxJf kJPT mJÅiJ' KxKr~JPuÇ ßxUJPjS \jKk´~ KZPuj fJÅrJÇ FmJr ßxA \jKk´~fJPTS ZJKzP~ pJ~ ßrJ¨Mr @r oÉuÇ

10 IPÖJmr - nJÅ\ UMuPf ÊÀ TPrPZ mKuCPcrÇ k´TJKvf yPf ÊÀ TPrPZ KYK¤f xm hMÏífTJrLr jJoÇ fPm KjptJfT mJZPf mKuCc C\Jz yPm, fJ j~Ç ßpRj KjkLzPTr xÄUqJ yJPf ßVJjJ pJPmÇ WMPrKlPr FrJA FfTJu WKaP~ FPxPZ I˝K˜Tr WajJèPuJÇ xŒ´Kf ÈTMAj' ZKmPf TñjJ rPjRPfr xyKv·L j~jL hLKãf \JKjP~PZj, fJÅr KhPTS yJf mJKzP~KZPuj kKrYJuT KmTJv mPyuÇ ÊKaÄP~r xo~ ßyJPauTPã ßpPf mPuj fJÅPTÇ hMntJVqmvf TñjJ rPjRPfr ÈTMAj' ZKmKaS kKrYJujJ TPrKZPuj KmTJv mPyuÇ ßxA ZKmr ßxPa jJK~TJ TñjJr xPñ ßjJÄrJ @Yre TPrj KfKjÇ FUj \JjJ ßVu, ßTmu jJK~TJA jj, ZKmr xyKv·L j~jL hLKãPfr xPñS I˝K˜Tr mqmyJr TPrKZPuj IKnpMÜ KmTJvÇ j~jL mPuPZj, ÈTMAj' ZKmPf TJ\ TrJ KZu fJÅr \LmPjr xmPYP~ mz nMuèPuJr FTKaÇ fUjTJr WajJ ˛re TPr j~jL mPuPZj, ÈKmTJPvr KmÀP≠ ßp ßoP~rJ IKnPpJV TrPZ, ßxèPuJr FTKaS KogqJ j~Ç ßTjjJ, ßx @oJr KhPTS yJf mJKzP~KZuÇ @Ko fJÅPT mPuA mPxKZuJo, @oJr xPñ @mJrS Foj TrPu ßiJuJA ßhmÇ' ÈTMAj' ZKmr híPvq TñjJ rPjRf S j~jL hLKãf WajJr metjJ KhP~ j~jL hLKãf mPuj, ÈSA TgJ muJr krKhj pUj ßxPa ßVuJo, YMPu TL ßpj FTaJ xoxqJ yP~KZu @oJrÇ @Ko K\KjxaJ KjP~ oJgJ WJoJAKj, ßTjjJ YMPur KhPT j\r rJUJ @oJr TJ\ jJÇ KmTJv @oJr

Skr ßUPk ßVu, nLwe mJP\ mqmyJr TruÇ UJrJk mqmyJPrr TJre ßfJ FUj mM^Pf kJrKZÇ ÍYJ¿" KjPf jJ ßkPr UJrJk mqmyJr TPr k´KfPvJi KjP~KZuÇ' WPaKZu TL? j~jL mPuj, ÈPx @oJPhr KjP~ ßrPUKZu FTaJ hMA fJrTJ ßyJPaPuÇ pUj muuJo, ßyJPauaJ nJPuJ uJVPZ jJÇ ßx muu, Í@oJr ÀPo YPu @PxJÇ" T• mz xJyx!' È@orJ pUj Íu¥j gJoJThJ" VJjaJr ÊKaÄ TrKZuJo, @oJPhr ßkJvJPTr hJK~Pfô KZu 21 mZr m~xL KhKuär ˙JjL~ FT ßoP~Ç ßhUfJo KmTJv fJÅPTS ßlJuJPòÇ ßoP~aJ I˝K˜ ßmJi TrKZuÇ kPr ßx-A @oJPT \JjJu, KmTJv ßTj @oJr ßkZPj ßuPVKZuÇ FojKT TñjJS Fxm ßhPU ßUPk KVP~KZuÇ @Ko fUj KTòM mKuKjÇ TJre, @Ko KZuJo FTJÇ lqJ≤o mJ IKnj~Kv·LPhr TJCPT KYjfJo jJÇ xm xo~ oJP~r xPñ ßgPTKZ FmÄ IPkãJ TPrKZ, xo~oPfJ xm lJÅx TrmÇ FUj oPj yPò, xo~ yP~PZÇ' ßxA xo~ KjP~ j~jL @rS mPuj, ÈlqJ≤o Kluìx @oJPT TYá KhP~PZÇ FojnJPm hrTwJTKw Trf ßpj, xmK\ KTjPZÇ KT∂á ßTC FPhr mqJkJPr mJAPr KTZM muf jJÇ fJÅPhr @Yre Foj, ßpj @oJPT TJ\ KhP~ C≠Jr TrPZÇ ßZJ¢ FTaJ VJKzr ßnfPr ßrPUKZu @oJPhrÇ ßoT@k, TKˆCo, Kv·L xm FT \J~VJ~, VJhJVJKh TPr gJTPf yPfJÇ ßTC @oJPT xÿJj Trf jJÇ FTKhj Yáu KbT TrJr xo~ YMu ÊTJPjJr pPπ @oJr Yáu ßVu

ßxA ryxq CPjìJYj TrPuj KfvJ dJTJ, 10 IPÖJmr - KTZMKhj @PV ßhPvr mJAPr ßgPT ßlxmMPT IKnj~Kv·L KfvJr TP~TKa ZKm ßkJˆ TPr KjotJfJ Ijjq oJoMj ßWJweJ TPr ßhj, ÈAªMmJuJ' yPòj IKnPj©L KfvJÇ KT∂á KfvJr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj xrJxKr \JKjP~ ßhj, FxPmr KTZMA \JPjj jJÇ FA kKrYJuPTr FTKa ZKmPf IKnj~ TPrKZPuj mPu IPjT iPrA ßjj, KfvJ mMK^ @mJrS fJÅr ZKmPfA IKnj~ TrPf pJPòjÇ xmJr iJreJPT CKzP~ FmJrS KfvJr C•r, ÈKxPjoJ jJKT SP~m KxKr\, FxPmr KTZMA @Ko \JKj jJÇ @oJPT ÊiM muJ y~, ÍAªMmJuJ" YKrP© IKnj~ TrPf yPm @kjJPTÇ mJKT TgJ ßhPv KlPrA mumÇ' kKrYJuT S IKnj~Kv·Lr Foj TgJ~ ryxq ‰fKr y~, pJ @\ oñumJr KmPTPu k´go @PuJr TJPZ KfvJ KjP\A CPjìJYj TrPujÇ KfvJ \JjJj, ÈAªMmJuJ' jJPor jfMj FTKa SP~m KxKrP\ IKnjP~r \jq YMKÜm≠

yP~PZj KfKjÇ FA KxKr\Ka ßpRgnJPm k´PpJ\jJ TrPm mJÄuJPhPvr uJAn ßaTPjJuK\x S nJrPfr Fx ßT oMKn\Ç FKa yPm KfvJ IKnjLf KÆfL~ SP~m KxKr\Ç Fr @PV ÈIf”kr \~J' jJPor FTKa SP~m KxKrP\r ÊKaÄ ßvw TPrj KfvJÇ FKa FUj @AKlîPé k´YJPrr IPkãJ~ @PZÇ ÈAªMmJuJ'~ IKnj~Kv·Lr oPiq @PZj fJKrT @jJo UJj, F Km Fo xMoj, vyLhMöJoJj ßxKuo, @ÅYuÇ xmKTZM KbTbJT gJTPu @VJoL 15 IPÖJmr ßgPT ÈAªMmJuJ'r ÊKaÄ ÊÀ yPmÇ mJÄuJPhv S nJrPfr KmKnjú ßuJPTvPj FA ÊKaÄ TrJ yPm \JjJj KfvJÇ xoJ\ \†JPu nPr ßVPZÇ YJrKhPT ÊiM IjqJ~ @r hMjtLKfÇ Fxm ßgPT xJiJre oJjMwPT oMÜ TrPf yPmÇ FT\j FKVP~ FPxPZjÇ KfKj AªMmJuJÇ k´KfmJhL FT\j jJrLÇ KT∂á KyÄxJ KTÄmJ xKyÄxfJ KhP~ j~Ç nJPuJmJxJr kro oofJ~ xoJ\ ßgPT IjqJ~ hNr TrPf hí|k´KfùÇ FojA FTaM V· KjP~A

FmJr ‰fKr yPò SP~m KxKr\ ÈAªMmJuJ'Ç KxKr\Ka kKrYJujJ TrPZj Ijjq oJoMjÇ FPf ÈAªMmJuJ' YKrP© IKnj~ TrPZj jMxrJf AoPrJ\ KfvJÇ F KxKrP\r oJiqPo ÈIK˜fô' ZKmr kr kKrYJuPTr xPñ @mJrS TJ\ TrPf pJPòj KfvJÇ KfvJ mPuj, ÈFaJ FTaM Ijq irPjr V·Ç @Ko ßfJ xm xo~A KnjúiotL VP· TJ\ TPr @jª UMÅK\, fJA FA KxKr\KaPf IKnj~ TrPf xÿf yP~KZÇ @P˜ @P˜ SP~m KxKrP\ Kj~Kof yPf YJAÇ' SP~m KxKr\ ÈAªMmJuJ'~ KfvJr mJmJr YKrP© ßhUJ pJPm fJKrT @jJo UJjPTÇ VclJhJr YKrP© vyLhMöJoJj ßxKuo FmÄ kMKuv TotTftJr YKrP© IKnj~ TrPmj KY©jJK~TJ @ÅYuÇ F KxKrP\r oJiqPo hLWtKhj kr @mJrS IKnjP~ KlrPZj FA jJK~TJÇ \JjJ ßVPZ, 2019 xJPur ÊÀr KhT ßgPT ÈAªMmJuJ' KxKr\Kar k´YJr ÊÀ yS~Jr x÷JmjJ rP~PZÇ

WPaKZu TL? j~jL mPuj, ÈPx @oJPhr KjP~ ßrPUKZu FTaJ hMA fJrTJ ßyJPaPuÇ pUj muuJo, ßyJPauaJ nJPuJ uJVPZ jJÇ ßx muu, Í@oJr ÀPo YPu @PxJÇ" T• mz xJyx!' @aPTÇ ßx YMuaMTM fJrJ ßTPa ßluuÇ \J~VJaJ Ff ßZJa ßp, jzPuA FUJPj-SUJPj iJÑJ uJPVÇ FTmJr FTaJ mJPuõ @oJr yJf ßuPV kMPz ßVuÇ KY“TJr TPr muuJo SwMi KhPfÇ ßTC kJ•JA Khu jJÇ ßTmu FTaJ ßZPu FTaJ ßTJuPVa aMgPkˆ FPj muu, ÍPkJzJ \J~VJ~ uJVJSÇ" mqx ßvwÇ ßxKhj KmTJv Ff UJrJk mqmyJr TPrKZu ßp KhKuäPf ßyJPaPu KlPr ßTÅPhKZ @r ßnPmKZ TPm ÊKaÄ ßvw yPmÇ' UJmJr KjP~ muPuj, ÈPyJPaPur ÀPo UJrJk uJVPu @Ko mºMr TJPZ YPu ßpfJoÇ fJPfS fJPhr @kK•Ç fJrJ @oJr \jq ßyJPau mMT TPrKZuÇ oJ© hMA KTPuJKoaJr hNPr mºMr mJKz ßgPT @oJPT KjP~ @xPf kJrPm jJÇ IgY aJTJ xm mq~ Trf kJÅY fJrTJ ßyJPaPu kJKat TrJr ßkZPj, ßpUJPj fJrJ gJTfÇ @oJPhr UJS~Jf oxuJ~ nrJ UJmJrÇ KTZM muPuA jJKuv TPr KhfÇ k´cJTvPjr ßuJPTPhr TJPZ rJPf YJ YJAPu muf, ÍkPTPar aJTJ KhP~ ßUPf yPm!" j~jL hLKãf KjP\r kJSjJ KjP~ muPuj, È@oJr kJSjJ aJTJèPuJ KhPfA YJAKZu jJÇ ÍTMAj" ZKmr oMKÜr @a oJx kr mJKT aJTJèPuJ KhP~PZÇ oJ© @a yJ\Jr ÀKkr \jq @oJPT rLKfoPfJ ^VzJ TrPf yP~PZ fJPhr xPñÇ k´KfùJ TPrKZuJo, KmTJv mPyu mJ lqJ≤Por xPñ @r TJ\A Trm jJÇ' j~jL ßãJn ßYPk mPuj, ÈKmTJPvr ZKm mJjJPjJr ßTJPjJ ùJj ßjAÇ fJr TkJu nJPuJ ßp nJPuJ FTaJ Kao KZu fJrÇ k´iJj xyTJrL kKrYJuT ßoP~aJA KZu xmÇ ßx-A xm TPrPZ @r ßâKca, \JfL~ kMrÛJr KjP~PZ KmTJvÇ' lqJ≤o Kluìx mº yP~PZÇ IjMrJV TJvqk, KmâoJKhfq oJfS~JKj, KmTJv mPyu S oiM oJP∂jJrJ ßp pJr kPg kJ mJKzP~PZjÇ ßxUJPjS jJKT rP~PZ FT wzpπÇ


18

IJkjJr ˝J˙q

19 - 25 October 2018

KmKnjú kptPmãPe ßhUJ pJPò xmM\ YJP~r ßnfPr rPÜr ãKfTJrT ßTJPuPˆru ToJPjJr CkJhJj rP~PZÇ KmKnjú kptPmãPe k´oJKef yP~PZ ßp mJhJo ßUPu rPÜr ßTJPuPˆru TPoÇ KmPvwf TJbmJhJo FmÄ TJ\MmJhJo CkTJrLÇ

ßTJPuPˆru Kj~πPe rJUMj @kKj pKh kJÅY mZr @PV rPÜr ßTJPuPˆrPur oJ©J ßhPU gJPTj FmÄ fJr kKroJe ˝JnJKmT KZu mPu @jKªf yj; fJyPu KT∂á nMu yPmÇ m~x mJzJr xPñ xPñ rPÜr ßTJPuPˆrPur oJ©J ßmPz pJ~Ç KYKT“xTrJ mPuj, pJPhr m~x TMKz mZr KTÄmJ fJr ßYP~ ßmKv fJPhr rÜ k´Kf kJÅY mZPr I∂f FTmJr krLãJ TPr ßhUJ CKYfÇ TJrS rPÜr ßTJPuPˆrPur oJ©J pKh 200 KoKuV´Jo/ ßcKxKuaJPrr ßmKv y~ KTÄmJ To WjPfôr KuPkJPk´JKaj ßTJPuPˆrPur (ãKfTr ßTJPuPˆru) oJ©J 100 KoKuV´Jo/ ßcKxKuaJPrr ßmKv y~ fJyPu FèPuJr kKroJe ToJPjJ CKYfÇ xJiJref \LmjJYre k≠Kf kKrmftj TPr FmÄ k´P~J\j yPu SwMi ßxmj TPr Z~ x¬JPyr oPiq FèPuJr kKroJe ˝JnJKmT Im˙J~ jJKoP~ @jJ pJ~Ç k´gPo ßTJPuPˆrPur TJKX&ãf oJ©J KbT TÀj @kjJPT ImvqA \JjPf yPm @kjJr vrLPr ßTJPuPˆrPur oJ©J Tf FmÄ @kKj TfaáTá ToJPf YJjÇ FaJ IPjT CkJhJPjr Skr Kjntr TPr; ßpoj-kKrmJPrr mJmJ-oJP~r ÂhPrJPVr AKfyJx @PZ KT-jJ FmÄ @kjJr ÂhPrJV yS~Jr oPfJ ^MÅKT rP~PZ KT-jJ; ßpoj- Có rÜYJk, cJ~JPmKax, iNokJPjr InqJx, IKfKrÜ ßoh-nMÅKz AfqJKhÇ pJPhr ^MÅKT xmPYP~ ßmKv fJPhr To WjPfôr ßTJPuPˆru mJ ãKfTJrT ßTJPuPˆrPur oJ©J 70 KoKuV´Jo/PcKxKuaJPrr KjPY gJTJ CKYfÇ @r pJPhr ÂhPrJPVr ßTJPjJ

^MÅKT CkJhJj ßjA fJPhr 160 KoKuV´Jo/PcKxKuaJPrr KjPY rJUJ ßpPf kJPrÇ @\TJu pJPhr ÂhPrJPVr ^MÅKT rP~PZ fJPhr ãKfTJrT ßTJPuPˆru pf KvVKVrA ToJPjJ pJ~ ffA oñu\jT mPu oPj TrJ y~Ç

oJgJ ßWJrJr pπeJ

WJo KhPf kJPrÇ ßYJPUr jzJYzJS ßmv IxÄuVú yPf kJPrÇ

Pmv TP~T Khj iPrA k´Y§ oJgJ ßWJrJr xoxqJ~ kPzPZj @ToJj ßyJPxjÇ mqJÄPTr Cókh˙ TotTftJ KfKjÇ Ff ßmKv oJgJ ßWJPr ßp, IKlPxA ßpPf kJrPZj jJÇ FKhPT IKlPxS fJr \jq @aPT @PZ IPjT TJ\Ç Vf mZrS FojaJA yP~KZu fJrÇ KYKT“xPTr krJovt oPfJ nJPuJA KZPuj KfKjÇ F mZr @mJr Foj xoxqJ ßhUJ KhP~PZÇ F KY© yryJPovJA ßhUJ pJ~Ç FTaM m~x yPuA oJgJ ßWJrJr xoxqJ~ ßnJPVj IPjPTÇ oJgJ ßWJrJ mJ nJraJAPVJ yPuJ Foj FT Im˙J, ßpUJPj oPj y~ @âJ∂ mqKÜ KjP\A WMrPZj mJ fJr YJrkJv WMrPZÇ oJgJ fMuPfA kJPrj jJ IPjPTÇ xPñ gJPT mKo mKo nJm S mKoÇ IPjPTr ßãP©

TJre: oJgJ ßWJrJr IPjT TJre @PZ ❚ KmjJAj kqJPrJKéxoJu kK\vjJu nJraJAPVJ (KmKkKkKn)Ç FKa UMm oJrJ®T j~Ç KYKT“xJ~ FKa kMPrJkMKr nJPuJ yP~ pJ~Ç FPãP© @âJ∂ mqKÜ ybJ“ TPr oJgJ ßTJPjJ FT KhPT ßlrJPu mJ oJgJ ÊiM FTKa KjKhtÓ KhPT ßlrJPu oJgJ ßWJrJ ÊÀ yP~ pJ~Ç ❚ I∂”TPetr k´hJy, xJiJref nJArJx mJ mqJTPaKr~Jr I∂”TPet xÄâoPer lPu oJgJ ßWJrJ ßhUJ KhPf kJPrÇ FPf ybJ“ TPrA oJgJ ßWJrJ ÊÀ y~Ç Fr kJvJkJKv vsmevKÜ ysJx ßkPf kJPrÇ ❚ ßoKj~Jxt KcK\\, FKaS TJPjr FTKa ßrJVÇ

k´P~J\Pj SwMi ßxmj TrPf yPm pJPhr ßTJPuPˆrPur oJ©J ßmKv fJPhr ImvqA \LmjJYre k≠Kf kKrmftj TrPf yPmÇ KT∂á pKh ÂhPrJPVr joMjJ gJPT fJ yPu ßTJPuPˆru ToJPjJr SwMi ßxmj TrPf yPmÇ \LmjJYre k≠Kfr kJvJkJKv ßTJPuPˆru ToJPjJr SwMi ßxmj TrPu rPÜ ßTJPuPˆrPur oJ©J hs∆f ˝JnJKmT yP~ @PxÇ KYKT“xTrJ ßTJPuPˆru ToJPjJr \jq jJjJ rTo SwMi mqmyJr TPr gJPTjÇ ßpoj- Kj~JKxj, lJAPmsax, ˆqJKajx AfqJKhÇ mftoJj xoP~ ˆqJKaj \JfL~ SwMi ßmKv \jKk´~Ç FrJ rPÜr ãKfTJrT ßTJPuPˆru 20-50 vfJÄv ToJPf kJPrÇ yJÅaáj FmÄ mqJ~Jo TÀj vJrLKrT kKrvso FmÄ mqJ~Jo ÊiM rPÜr ãKfTJrT ßTJPuPˆrPur kKroJe ToJ~ fJA j~, CkTJrL ßTJPuPˆrPur (PmKv WjPfôr KuPkJPk´JKaj ßTJPuPˆru) kKroJe 10 vfJÄv mJzJ~Ç oJ^JKr kKroJe mqJ~Jo KTÄmJ ß\JPr ß\JPr yJÅaPuS Foj CkTJr kJS~J pJ~Ç F\jq xm KYKT“xPTr krJovt ‰jvPnJP\r kPr

TokPã 45 KoKja yJÅaMjÇ ßTC pKh IKlPx YJTKr TPrj, fJr CKYf I∂f k´Kf WµJ~ kJÅY KoKja yJÅaJ YuJPlrJ TrJÇ @kKj ßp irPjr mqJ~Jo TPrj jJ ßTj, fJ Kj~Kof TrPf yPmÇ YKmt \JfL~ UJmJr kKryJr TÀj PTJPuPˆru ToJPjJr FTKa xy\ CkJ~ yPò KcPor TMxMo FmÄ IjqJjq ßmKv ßTJPuPˆrupMÜ UJmJr kKryJr TrJÇ ßp xm UJmJPr xŒíÜ YKmtr kKroJe ßmKv ßx xm UJmJrA rPÜ ßTJPuPˆrPur oJ©J mJzJ~Ç F\jq xŒíÜ YKmtpMÜ UJmJr ßpojoJUj, YKmtpMÜ VÀ S UJKxr oJÄx AfqJKhr kKrmPft IxŒíÜ YKmtpMÜ UJmJr ßpoj- x~JKmj ßfu, xNptoMUL ßfu, \ukJAP~r ßfu, xJoMKhsT oJZ AfqJKh ßmKv UJS~J CKYfÇ @ÅvpMÜ UJmJr ßmKv TPr UJj Pp ßTJPjJ irPjr xmK\ FmÄ luoNu vrLPrr \jq CkTJrLÇ FrJ rPÜ ßTJPuPˆruS ToJ~Ç KmPvwf hsmeL~ @Åv kKrkJT jJKu ßgPT ¸P†r oPfJ ßTJPuPˆru ÊPw ßj~Ç Kvo, mJKut, Sa AfqJKh \JfL~ UJmJPr k´YMr @Åv gJPTÇ ßmKv TPr oJZ UJj oJZ S oJPZr ßfu ßTJPuPˆru ToJPf kJPrÇ Fr ßnfr SPoVJ-3 lqJKa FKxc gJPTÇ FaJ UMm xyP\ rÜ ßgPT ßTJPuPˆru FmÄ IjqJjq ãKfTr YKmt TKoP~ ßlPuÇ k´PfqPTrA x¬JPy KfjKa CkxVt gJPT FT xPñÇ oJgJ ßWJrJ, TJPjr oPiq ßnJÅ ßnJÅ v» TrJ S vsmevKÜ TPo pJS~JÇ F ßrJPV @âJ∂rJ KTZM Khj kMPrJkMKr xM˙ gJPTjÇ ❚ IqJPTJP~KˆT KjCPrJoJ, FKa ˚J~Mr KaCoJrÇ F ZJzJS ßxPrPmuJr rÜãre, oJKfiku ßx&TîPrJKxx, oJgJ~ @WJf, oJAPV´PjS yPf kJPr oJgJ ßWJrJÇ ❚ KYKT“xPTr k´P~J\j pUj, ßmKvrnJV oJgJ ßWJrJA oJrJ®T j~Ç pKhS oJgJ ßWJrJr TJrPe ˝JnJKmT TJ\TPot oJrJ®T mqJWJf WPaÇ fJrkrS oJgJ ßWJrJ ßhUJ KhPu xPñ xPñ KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ TJre oJgJ ßWJrJr ßkZPj KT∂á oJrJ®T KTZM TJreS @PZÇ KYKT“xT krLãJ TPr ßhUPmj TL TJrPe oJgJ ßWJrJr xoxqJ ßhUJ KhP~PZÇ oJgJ ßWJrJr xPñ

I∂f hMA ßgPT KfjmJr oJZ UJS~J CKYfÇ IKiTJÄv oJPZA SPoVJ-3 lqJKa IqJKxc gJPTÇ KmKnjú CKØh\Jf UJmJPrS SPoVJ-3 lqJKa FKxc kJS~J pJ~Ç ßpoj∏ x~JKmj ßfu, TJb mJhJPor ßfu AfqJKhÇ KV´j Ka ßxmj TÀj KmKnjú kptPmãPe ßhUJ pJPò xmM\ YJP~r ßnfPr rPÜr ãKfTJrT ßTJPuPˆru ToJPjJr CkJhJj rP~PZÇ mJhJo UJj KmKnjú kptPmãPe k´oJKef yP~PZ ßp mJhJo ßUPu rPÜr ßTJPuPˆru TPoÇ KmPvwf TJbmJhJo FmÄ TJ\MmJhJo CkTJrLÇ iNokJj kKryJr TÀj iNokJj TrPu rPÜ CkTJrL ßTJPuPˆru mJ ßmKv WjPfôr ßTJPuPˆrPur kKroJe TPo pJ~Ç cJ~JPmKax Kj~πPe rJUMj IKj~Kπf cJ~JPmKax rPÜ ßTJPuPˆrPur kKroJe mJKzP~ ßh~Ç F\jq KYKT“xPTr krJovt pgJpgnJPm ßoPj YuPf yPmÇ CkPrr ßTRvuèPuJ ßoPj YuPu @orJ rPÜr ßTJPuPˆru Kj~πPe rJUPf kJrmÇ k´P~J\Pj @kjJr KYKT“xPTr krJovt KjjÇ - F@rFo xJAlMK¨j FTrJo fLms oJgJmqgJ, FTKa K\Kjx hMKa ßhUJ, yJÅaPf xoxqJ yS~J, TgJ \zJPjJ mJ ¸Ó jJ yS~J, vJrLKrT hMmtufJ ßhUJ KhPu ßhKr jJ TPr xPñ xPñ yJxkJfJPu KjPf yPmÇ oJgJ ßWJrJr KYKT“xJ xy\unqÇ KmjJAj kqJPrJKéxoJu kK\vjJu nJraJAPVJ yPu xJiJref SwMPir k´P~J\j kPz jJÇ oJgJ ßWJrJ ÊÀ yPu Fxm SwMi ßxmj jJ TPr hs∆f KYKT“xPTr vreJkjú yS~JA nJPuJÇ TJre FPf TPr KYKT“xPTr kPã ßrJV Kjet~ TrJ xy\ y~Ç SwMi ßxmj TPr KYKT“xPTr TJPZ ßVPu @xu ßrJV Kjet~ TrPf xo~ uJPVÇ KmKkKkKn @âJ∂Phr \jq KTZM KlK\SPgrJKk @PZÇ - cJ. ÉoJ~Mj TmLr KyoM


AxuJo

19 - 25 October 2018

oJjm xOKÓr CP¨vq c. ßoJyJÿh mJyJCK¨j oyJj @uäJy xMmyJjJÉ S~J fJ~JuJ ßTJr@jMu TJKrPor k´go xMrJ~ fJÅr kKrY~ KhPf KVP~ mPuPZj- '@uyJohM KuuäJKy rJKæu @uJKoj' IgtJ“ xm k´vÄxJ ßxA oyJj rPmr, KpKj \VPfr kJuj TftJÇ oyJj @uäJy FA xMªr kíKgmLxy IkrJkr xm \V“ S xíKÓr FTT xsÓJÇ xMrJ AUuJPx fJÅr èe S ‰mKvÓq metjJ~ mPuj- 'TMu É~JuäJÉ @yJh, @uäJÉx&? xJoJh, uJo ~JKuh S~JuJo ~MuJh, S~JuJo~J TMuäJÉ TMlM@j @yJh' IgtJ“ oyJj @uäJy FT S FTT, KfKj ˝~ÄxŒNNet, KfKj TJCPT \jì ßhjKj @r fJÅPTS ßTC \jì ßh~Kj, @TJv @r \KoPj fJÅr xoTã ßTC ßjAÇ FTfômJPhr oyJj KvãJ rP~PZ Fxm mJeLPf; pKhS oyJj xsÓJPT KjP~ jJjJ iPotr IjMxJrLrJ KmKnjú ÃJ∂-iJreJr mvmftL yP~ fJÅr fJSKyPhr optJhJ S Im˙JjPT TuMKwf TrJr Ikk´~Jx ßkP~PZ; KT∂á @hPf ßxèPuJ xPfqr oJjhP§ C•Let yPf kJPrKjÇ mrÄ oyJj xsÓJ pUj pJ AòJ TPrj ÊiM mPuj, yP~ pJS @r fJ xPñ xPñA yP~ pJ~Ç IkKrxLo ãofJr IKiTJrL k´nM FA kíKgmLPf @kj AòJ~ IxÄUq oJUuMT xíKÓ TPrPZjÇ kKrxÄUqJPjr \KaufJ gJTPuS ToPmKv 18 yJ\Jr mJ TJrS oPf, ßxA oJUuMPTr xÄUqJ 40 yJ\JrÇ KT∂á @vrJlMu oJUuMTJf fgJ xíKÓr ßvsÔ \Lm ßp oJjMw ßx KmwP~ ßTJPjJ ofPnh mJ \KaufJ TJrS TJPZA ßjA, mrÄ F oJjMwA IxÄUq xíKÓTMPu oyJj xsÓJr k´KfKjKiPfôr optJhJ uJPn xogt yP~PZÇ @r ßTJPjJ xíKÓA KfKj IjgtT TPrjKj, k´KfKa xíKÓr ßkZPjA rP~PZ Knjú Knjú oJyJ®q, rP~PZ oJTxMPh yJxJjJ fgJ xMªrfo CP¨vqÇ oJjm xíKÓr ßkZPjS oyJj rPmr xMKjKhtÓ CP¨vq S ryxq rP~PZ- @orJ FUJPj ßx Kmw~KaA KmPvúwPer k´~Jx kJmÇ oyJj @uäJy ßlPrvfJVPer xPñ krJoPvtr xMPr muPuj- 'AKjú \JK~uMj Klu @rPh UJKulJy' IgtJ“ @Ko kíKgmLPf @oJr k´KfKjKi KyPxPm oJjMw xíKÓ TrPf YJAÇ ßlPrvfJVe FTmJPTq ßjKfmJYT o∂mq Tru- fJÅrJ muu, @kKj KT Foj FT xŒ´hJ~ xíKÓ TrPmj, pJrJ xmt©A Kmkpt~ xíKÓ TrPm FmÄ rÜJrKÜPf ImfLet yPm? mrÄ @orJA ßfJ @kjJr k´vÄxJ, èeVJj TrKZ @r @kjJr kKm©fJ metjJ~ KjP~JK\f @KZÇ fJyPu @r oJjMw xíKÓ TrJr TL hrTJr? oyJj @uäJy mPuj- 'AKjú @uJoM oJuJ fJuJoMj' IgtJ“ @Ko pJ \JKj ßfJorJ fJ \JPjJ jJÇ FA yPuJ oJjMPwr k´Kf oyJj rPmr hrh S hJ~m≠fJ, xíKÓ ryPxqr xm KmwP~ ImVf ßpA oyJj x•J, KfKjA oJjm xíKÓr YqJPu† KjPuj FmÄ fJPT ßvsÔPfôr optJhJ~ IKnKwÜ TrJr Kx≠J∂ V´ye TrPujÇ kíKgmLr xm xíKÓ fJÅr fJ“ãKeT KjPhtPvr kKrPk´KãPf xŒjú yPuS oJjm xíKÓPf KfKj xŒNet Knjú S mqKfâoL k≠Kfr k´P~JV

TrPujÇ @r fJ yPuJ, oyJj xsÓJ fJÅr ßvsÔ xíKÓPT kro oofJ~ ˝L~ TMhrKf yJPfr ¸PvtA xí\j-k´Kâ~J xŒjú TrPujÇ @r fJPf Ày lMÅPT KhPuj FmÄ fJPT \Lm∂ TrPujÇ ‰hKyT TJbJPoJVf KhT ßgPT xPmtJ•o Im~m k´hJj TrPuj FmÄ fJPf xÄpMÜ TPr KhPuj C•o xm èe S ‰mKvÓqÇ @Kn\Jfq @r optJhJPmJPir xm CkTre oJjPmr oJP^ xÄPpJ\Pjr kPrS KfKj xfTt TPr KhP~PZj- 'xMÿJ rJhJhjJÉ @xlJuJ xJPlKuj' IgtJ“ TotèPe ßxA Cjúf Im˙Jj iPr rJUPf mqgt yPu hMntJVq\jT kKreKfPf IxÿJj S IoptJhJr xmtKjoú ˜Pr KjPãKkf yPf yPmÇ oyJj xsÓJr ßWJweJ- 'S~JuJTJh TtJ?rJojJ mJKj @hJo' IgtJ“ @Ko ImvqA xPmtJó optJhJr IKiTJrL TPrKZ @ho x∂JjPT (oJjMw) @r fJ ßTmu F\jq ßp, 'oJ UJuJTfMu K\júJ S~Ju Aj&?xJ AuäJ Ku~JmMhMj' IgtJ“ oJjm @r hJjm xmJr xíKÓr oNPu @oJr ßp CP¨vq fJ yPuJ, @oJr AmJhf TrJÇ FToJ© oyJj rPmr CkJxjJr \jqA oJjPmr oPfJ ßvsÔ oJUuMT xíKÓ TrJ yP~PZÇ oyJj @uäJyr ßp mzfô, ßvsÔfô FmÄ fJÅr FTfômJPhr ßp oKyoJ fJr ˝LTíKf S èeTLftj ßTmu xmtPvsÔ xíKÓr kPãA ßvJnJ kJ~- FUJPjA oJjm xíKÓr ßkZPj oyJj rPmr k´Tíf uãq \KzP~ @PZÇ oyJj @uäJy TftíT oJjm xíKÓ TPr xíKÓr ßvsÔ mJKjP~ ßlPrvfJPhr SkPr k´JiJjq KhP~ fJPT xÿJj \JjJPf muJ yPuJÇ KT∂á xíKÓr k´gPoA @KikfqmJPhr TJPuJ gJmJ KyPxPm ßp Wíeq CkTre pMÜ yPuJ, fJr jJo IyïJrÇ xoPmf xm ßlPrvfJ oyJj rPmr KjPhtPv Imjf o˜PT KmjJ vPft ßoPj KjPuS FT\j fJ oJjPf kJPrKjÇ mrÄ ßx xhP÷ ßWJweJ Tru'@jJ UJAÀo KojÉ, UJuJTfJKj KojúJr S~J UJuJTfJÉ KojKfj' IgtJ“ @Ko fJr ßYP~ ßvsÔ, @oJPT xíKÓ TrJ yP~PZ @èj ßgPT @r fJPT xíKÓ TrJ yPuJ oíK•TJ ßgPTÇ oíK•TJ @r IKVúr FA ßp IoNuT ßvsÔPfôr mJyJhMKr, fJA fJPT Kj”Pvw TPr KYr IKnv¬ AmKuv v~fJPj „kJ∂Krf TPr KhuÇ '@mJ S~JxfJTmJrJ S~JTJjJ KojJu TJPlKrj' ßx KjP\PT IyÄPmJPir ßjvJ~ @míf TPr Kju @r KYrKhPjr fPr ITífPùr TJfJPr KjP\PT vJKou TruÇ ßxA xPñ kíKgmLr k´u~ ImKi ßxA oJjPmr ImiJKrf hMvoj KyPxPm KjP\PT KjP~JK\f ßrPU xm irPjr TMoπeJ @r KmÃJK∂r IjPu oJjMwPT n˛LnNf TrJrS KbTJhJKr ßkP~ ßVuÇ KT∂á oyJj h~Jo~ k´nM oJjMwPT \JKjP~ KhPuj- 'lJoJj fJKm@ ÉhJ~J lJuJ UJClMj @uJAKyo S~JuJÉo ~JypJjMj', pJrJ @oJr ßhS~J ßyhJP~f fgJ KjPhtvjJr IjMxre TrPm, fJPhr ßTJPjJ n~ ßjA @r fJPhr hMKÁ∂JrS ßTJPjJ ImTJv ßjAÇ k´TífkPã oJjMwrJ ãKfr oMPUJoMKU yPm; KT∂á pJrJ oyJxPfq hí| KmvõJx ˙Jkj TrPm,

F x¬JPyr

oyJj @uäJy TftíT oJjm xíKÓ TPr xíKÓr ßvsÔ mJKjP~ ßlPrvfJPhr SkPr k´JiJjq KhP~ fJPT xÿJj \JjJPf muJ yPuJÇ KT∂á xíKÓr k´gPoA @KikfqmJPhr TJPuJ gJmJ KyPxPm ßp Wíeq CkTre pMÜ yPuJ, fJr jJo IyïJrÇ xoPmf xm ßlPrvfJ oyJj rPmr KjPhtPv Imjf o˜PT KmjJ vPft ßoPj KjPuS FT\j fJ oJjPf kJPrKjÇ mrÄ ßx xhP÷ ßWJweJ Tru- È@jJ UJAÀo KojÉ, UJuJTfJKj KojúJr S~J UJuJTfJÉ KojKfj' IgtJ“ @Ko fJr ßYP~ ßvsÔ, @oJPT xíKÓ TrJ yP~PZ @èj ßgPT @r fJPT xíKÓ TrJ yPuJ oíK•TJ ßgPTÇ x“TotvLu yPm, xPfqr kPg IKmYu gJTPm FmÄ KmkPh-@kPh, hM”PU-oMKxmPf Yro ‰iPptr krJTJÔJ myj TrPm, fJrJA yPm xluTJoÇ \jìVf xPmtJó optJhJr oJUuMT yS~J xP•ôS oJjMwPT \Lmj-oífMq ßhS~J yP~PZ ÊiM fJPT FKa krLãJ TrJr \jq ßp, @ou fgJ x“Tot xŒJhPjr KhT ßgPT fJPhr oPiq ßT xPmtJ•oÇ oyJj xsÓJr CP¨vq yPuJ, oJjMw fJr ßoiJojj, I∂”Tre @r ßUJhJ-k´h• xíKÓvLu nJmjJ KhP~ kro rPmr xíKÓ ryxq CPjìJYj TrPm, kíKgmLr TuqJeTr K\Kjx ˝L~ YPã k´fqã TPr fJ ßgPT \LmPjr kJPg~ xÄV´y TrPm @r xíKÓr xm Kmw~ ˝L~ TJPj vsMKfPVJYr TrPm FmÄ fJ ßgPT IKnùfJ I\tPjr kKrPk´KãPf KjP\r S xíKÓr TuqJPe TJP\ uJVJPmÇ pJrJ F oy“ TJptJmKu xŒjúTrPe xlu yPm jJ, fJPhrA oyJj @uäJyr KfrÛJr S n“txjJr kJ© yPf yPm; kKreJPo AyTJuLj hMPntJV @r kJrPuRKTT Ij∂ \LmPjr mqgtfJr UKf~Jj ßhPU ßhPUA pπeJhê yPf yPmÇ fJA oJjm xíKÓr ßkZPj oyJj xsÓJr k´Tíf uãqPT èÀfô KhP~ xíKÓr ßvsÔPfôr optJhJPT xMrãJr hJK~fô @vrJlMu oJUuMTJf KyPxPm @oJPhrA KjPf yPmÇ ßTjjJ, @orJ xmJA hJK~fôvLu @r xmJAPT fJr hJK~fô x’Pº K\Pùx TrJ yPm FmÄ k´P~J\jL~ \mJmKhKyr @SfJ~ @jJ yPmÇ

KyÄxJ ßjT @ou ±Äx TPr TJ\L xMufJjMu @PrKlj @oJPhr oPiq IPjPTA @PZj pJrJ IkPrr nJPuJ KTZM xyq TrPf kJPrj jJÇ IkPrr nJPuJ ßhUPu oPj oPj UJrJk uJPVÇ FA UJrJk uJVJaJA yPò KyÄxJÇ ßTC ßTC @mJr fJr KjP\r ßYP~ Ijq TJrS nJPuJ gJTJ mJ xMPU gJTJ ßoPj KjPf kJPrj jJÇ oPj oPj KyÄxJ TPrjÇ KT∂á Foj KyÄxJ TrJ oNuf FT irPjr kJk S n~JjT mqJKiÇ KyÄxJ oJjMwPT \ôJKuP~-kMKzP~ ZJrUJr TPr ßh~Ç FA KyÄxJr KmÀP≠ kKm© ßTJr@Pjr vÜ Im˙Jj xMrJ 'lJuJT'- '@r KyÄxMPTr IKjÓ ßgPT kJjJy YJA, pUj ßx KyÄxJ TPrÇ' (xMrJ lJuJT :5) KyÄxMPTr yJf ßgPT kKr©Je YJS~J yP~PZ FA xMrJr oJiqPoÇ xPªyyLjnJPm muJ pJ~, ßp KyÄxJ TPr ßx KjTíÓ ßTC FmÄ @uäJy fJPT

kZª TPrj jJÇ KyÄxJ oJjMPwr FTKa \Wjq ßhJwÇ FA KyÄxJ oJjMPwr k´Kf oJjMPwr oJ~JoofJ TKoP~ ßh~Ç TJre oJjMw pUj IkrPT KyÄxJ TrJ ÊÀ TPr, fUj fJPT @r oj ßgPT nJPuJ YJ~ jJÇ FTxo~ oPj oPj fJr Ioñu mJ ãKf TJojJ TPrÇ fJA AxuJPo KyÄxJ mJ KmPÆw ßkJweTJrLPT UMmA KjTíÓ ßYJPU ßhUJ yP~PZÇ KyÄxJ oJjMwPT ÊiM jLYM TPr jJ, mrÄ KyÄxMPTr \Lmj TUPjJA xMPUr y~ jJÇ ßTjjJ, ßx xmxo~ xm nJPuJ KTZM ÊiM KjP\r TPr ßkPf YJ~Ç fJr xmthJ FA ßYÓJA gJPT, IPjqr TJPZ pJ @PZ fJr ßYP~ fJr K\KjxaJ nJPuJ yS~J YJAÇ ßx @rS @vJ TPr, Ijq ßTC ßpj fJr ßYP~ nJPuJ jJ gJPT mJ nJPuJ KTZMr IKiTJrL yPf jJ kJPrÇ ßx pUj mM^Pf kJPr Ikr ßTC fJr ßYP~ nJPuJ KTZM ßkP~ ßVPZ, fUj ßx ßnfPr

19

ßnfPr KyÄxJr @èPj \ôuPf gJPTÇ IxÄUq yJKhPx F mqJkJPr CÿfPT xfTt TrJ yP~PZÇ ßpoj @mM ÉrJ~rJ (rJ.) ßgPT mKetf FT yJKhPx oyJjmL (xJ.) mPuj, 'PfJorJ kr¸Prr k´Kf yJxJh TPrJ jJ, FPT IPjqr ßkZPj kPzJ jJÇ @r ßfJorJ kr¸r nJA KyPxPm @uäJyr mJªJ yP~ pJSÇ' @mM ÉrJ~rJ (rJ.) ßgPT mKetf Ikr FT yJKhPx oyJjmL (xJ.) mPuj, 'PfJorJ KyÄxJ TrJ ßgPT ßmÅPY gJPTJÇ ßTjjJ, KyÄxJ ßjT @ouPT ßxnJPm ßUP~ ßlPu, ßpnJPm @èj TJbPT ßUP~ ßlPuÇ' SkPrr yJKhx ßgPT FaJ k´oJKef yPòKyÄxMPTr ßTJPjJ ßjT @ou gJTPu fJ ÊiM KyÄxJ TrJr TJrPe jÓ yP~ pJPmÇ KyÄxJ KjP\r Wr mJ xoJP\ IvJK∂ mP~ @Pj31 kOÔJ~

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

19 October, Friday Fajr 5:55 Sunrise 7:28 Zuhr 12:50 Asr 4:08 Maghrib 6:02 Isha 7:25 20 October, Saturday Fajr 5:57 Sunrise 7:30 Zuhr 12:50 Asr 4:06 Maghrib 6:00 Isha 7:23 21 October, Sunday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:58 7:32 12:50 4:05 5:58 7:23

22 October, Monday Fajr 5:59 Sunrise 7:33 Zuhr 12:50 Asr 4:03 Maghrib 5:56 Isha 7:21 23 October, Tuesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

6:00 7:35 12:50 4:01 5:54 7:19

24 October, Wednesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

6:02 7:37 12:50 3:59 5:52 7:17

25 October, Thursday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

6:03 7:38 12:50 3:57 5:50 7:17

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Surmanews

19 - 25 October 2018

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Restaurant For Sale 35 seater located in Essex. Rent & rate 16k, Weekly takings approx 3k. 2 bedroom flat above included, rented £800 per month. Secure protected open lease. Selling due to management issues. 25k or nearest offer. Call Mr Ahmed 07946363160 / 07984471226 06/12/18

Bangladeshi and Indian Takeway for sale

Cinnamon Bangladeshi and Indian Takeaway for sale in Chesterton, Cambridge. 180, High Street, Cambridge, CB4 1NS. Asking price £65,000. Average takings £5,000+ 11 years of open lease remaining. 2 bed accommodation available above - a single room and a large double room with kitchenette and a bathroom £1375 rent per month, no business rate If interested call Shahin Miah on 07753 316 832 09/11/18

Classifieds

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com

Takeway for sale

Takeaway for sale

FREEHOLD OR LEASE For sale Indian Takeaway with flat in Newcastle upon Tyne area. Busy takeaway on busy high street, Free hold £ 125,000,Lease £40,000. Genuine retirement sale no time wasters please. For more information: Call 01914990805, after 6pm 07901640975, after 2pm 07914941356, after 2pm

Very good location, located in Bromley, Kent. 19 Year open lease. Very low rent. No rate. Very good business excellent potential to do more. Selling due to illness. No time wasters please. Price is negotiable. Rent Review every 5 years Contact Mr Ahmad (07951417646).

18/10/18

18/10/18

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

Newspapers, Magazines, Books

020 7041 9494 IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ


19 - 25 October 2018

Surmanews

WWW.

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A

MAC

Solicitors

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

rJ KmFjKk uJr lÅJPh KhvJyJ oPiq rJ~?

oJo Jr oJouJ~ 9 @VPˆr ßjf PyKn~qJr 33 Km Ju Jv x FK≤ ß Pl∑¥PT UMj

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

ßoP~r m~ P~ IKnpMÜ TrJr hJ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr ßmKv pgJpg L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx aJKr r k´KfPrJP ßrPU IJPrJ ßoP~ KmiJj Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo ßxPâ KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx mtyJPur TgJ jJPoA ßyJT KmFjKk Ja muPfS ßn J∂ßp hJKm &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL Ki uLVYNz @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e Km at TqJaJrJxt KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô pKh ksiJjoπLr kZª jJ IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•

iJ~T’ jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ YÑPr

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £30.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

IJ∂\tJKfT

19 - 25 October 2018

Kmvõ IgtjLKfr TfaJ ãKf TrPf kJPr ßxRKh @rm 16 IPÖJmr - nNrJ\QjKfT S IgtQjKfT Cn~ KhT ßgPT ßxRKh @rm xmxo~A Im˙JjVf FTKa KmPvw xMKmiJ ßnJV TPr gJPTÇ lPu pMÜrJÓs S kKÁoJ ßhvèPuJr xJPg CP•\jJ míK≠ ßkPu vKÜvJuL Im˙JPjA gJTPm ßhvKaÇ Vf ßrJmmJr kKÁoJ ßhvèPuJr kã ßgPT ßp ÉoKT ßh~J yP~PZ fJr \mJPm ßxRKh @rm ßp k´KfKâ~J \JKjP~PZ, ßxPãP©S FTA TgJ k´PpJ\qÇ PxRKhr xmPYP~ CPuäUPpJVq xMKmiJ yPuJßfPur KmvJu o\MhÇ ßhvKar hJKm IjMpJ~L, FUPjJ fJPhr TJPZ 26 yJ\Jr ßTJKa mqJPru ßfu o\Mh rP~PZÇ Kj”xPªPy F Kmw~Ka ßhvKaPT IjqrTo xMKmiJ FPj KhP~PZÇ Kr~Jh mftoJPj k´KfKhj 70 uJU mqJPru ßfu CP•Juj S rlfJKj TPr gJPTÇ ßfPur F KmvJu mJ\Jr Kj~πPer TJrPe fJrJ APò TrPuA ßfPur hJo Kj~πe TrPf kJPrÇ @r F Kmw~Ka Kr~JhPT Kmvõ IgtjLKfPT k´nJKmf TrJr KmrJa ãofJ FPj KhP~PZÇ PxRKh mJftJ xÄ˙J @u @rJKm~Jr oqJPj\Jr fMKTt @uhJKUu IqJrJm KjCP\r FT xŒJhTL~Pf F KmwP~ KTZMaJ AKñf KhP~PZjÇ KfKj mPuj, pKh fMKTt TjxMqPuPa KjPUJÅ\ xJÄmJKhT \JoJu UJPvJKV AxMqPf pMÜrJÓs ßxRKh @rPmr Skr ImPrJi mJ KjPwiJùJ @PrJk TPr fJyPu Kr~Jh pMÜrJÓsPT YJPk ßluPf 30 irPjr khPãk KjPf kJPrÇ Fr Ijqfo yPò, ßxRKh @rm ßfu C“kJhj mº TPr KhPf kJPrÇ pKh fJA TrJ y~, fJyPu 80 cuJPrr ßfPur mqJPrPur hJo 400 cuJPr KVP~ ßkRÅZPf kJPr, pJ ßpPTJPjJ xoP~r xPmtJó hJo ßgPT

KÆèPerS ßmKvÇ 2008 xJPu ßfPur hJo xPmtJó 147 hvKoT 27 cuJPr ßkRÅPZKZuÇ ßxRKhr F khPãPkr k´nJm yPm KmvõmqJkLÇ TJre ÊiM ßkasu kJŒ ßgPT ßfu ßj~J VJKzr ßãP©A j~, mrÄ Fr k´nJm kzPm rJ˜J~ YuJ xm kPeqr SkrAÇ IjqKhPT nJrPfr kr ßxRKh @rmA KmPvõr xmPYP~ mz I˘ ßâfJ ßhvÇ ßxRKhr IP˘r 61 vfJÄvA @Px pMÜrJÓs ßgPTÇ Vf mZrS Kr~Jh fJPhr TJZ ßgPT FT yJ\Jr 750 ßTJKa cuJPrr I˘ ßTPjÇ Fr @PV ßcJjJfl asJPŒr xJPg ßxRKh @rm 11 yJ\Jr ßTJKa cuJPrr k´KfrãJ YMKÜPf xA TPrÇ ßxRKhr xJPg pMÜrJPÓsr Fxm mJKe\q xŒPTtr lPu pMÜrJPÓsr CPuäUPpJVq ßTJŒJKj uTKyc oJKatj, ßmJK~Ä, ß\jJPru APuTKasT, FéjoKmuxy yJ\Jr yJ\Jr oJjMPwr TotxÄ˙JPjr xíKÓ yP~PZÇ Fxm ßTJŒJKj APfJoPiqA hMA ßhPvr vLfu xŒPTtr mqJkJPr ßcJjJfl asJPŒr TJPZ fJPhr CPÆV k´TJv TPrPZÇ FPãP© fJPhr @vïJ yPò, S~JKvÄaPjr ÉoKTr TJrPe ßxRKh fJPhr I˘ ßTjJr \jq pMÜrJÓsPT ßZPz rJKv~J S YLPjr oPfJ ßhPvr KhPT j\r KhPf kJPrÇ F ZJzJ Vf mZr @rm xlPrr xo~ asJŒ ßxRKh @rPmr kJmKuT AjPnˆPo≤ lJP¥r mqJkJPrS FTKa YMKÜ TPrKZPujÇ KmrJa IPïr F YMKÜPf pMÜrJPÓsr ImTJbJPoJVf ßãP© KmKjP~JV TrJ mqm˙J rP~PZÇ asJPŒr ÉoKTr lPu ßxRKh F YMKÜ ßgPTS xPr @xPf kJPrÇ Af”kNPmt ßxRKh @rm ßhKUP~PZ Ijjq rJ\QjKfT S IgtQjKfT Im˙JPjr TJrPe fJrJ KjP\Phr CP¨vq

xJiPj ßpPTJPjJ khPãk KjPf nLf y~ jJÇ 2006 xJPu aKj ßmä~JPrr xrTJr FTmJr KmsKav k´KfrãJ xÄ˙J KmFA KxPˆPor xJPg ßhvKar WMPwr FTKa IKnPpJPVr mqJkJPr fh∂ TPrÇ FPf Kr~Jh K㬠yP~ ßVJP~ªJ TJptâPo xyPpJKVfJ mPºr ÉoKT ßh~, pJr lPu KmsPaj xπJxL yJouJr mz irPjr ^MKÅ Tr oMPU kPz pJ~Ç pMÜrJÓsKnK•T oiqk´JYqKmw~T KmPväwT ßvb lsqJ≤\oqJj mPuj, CkxJVrL~ IûPu oJKTtj ßTRvuVf TJrPeA ßxRKh @rPmr èÀfô IPjTÇ KmPvw TPr ArJPjr KmÀP≠ k´JYLr KyPxPm TJ\ TrPZ ßhvKaÇ F Kmw~èPuJ Kr~JhPT mz irPjr xMKmiJ KhPòÇ KfKj mPuj, fJrJ oJKTtj-PxRKh-@KorJf ß\JPar xhxqÇ KmPvw TPr mftoJj oJKTtj k´vJxj ArJPjr Skr IPjT ßmKv UzVy˜Ç FPãP© ßxRKh @rPmr nNKoTJ~ pMÜrJÓs @PVr mZrèPuJr fMujJ~ ßhvKar k´Kf IPjT ßmKv TífùÇ fPm ßxRKh @rmS F xïPa FPTmJPr ãKfvNjq gJTPm, fJ j~Ç mrÄ fJPTS FPãP© KTZMaJ ãKfr KvTJr yPf yPm, ßpoj ßfPur Skr ßgPT \JfL~ IgtjLKfr KjntrfJ Ijq© xKrP~ KjPf ßp ‰mPhKvT oMhJs k´P~J\j fJPf xïa ßhUJ ßhPmÇ F ZJzJ ßhvKar 13 vfJÄv ßmTJrfôS FTKa YuoJj xoxqJÇ IjqKhPT vJK˜ @PrJPkr oJKTtj ÉoKTPf ßxRKhr ßv~JrmJ\JPr 7 vfJÄv hrkfj yP~PZÇ APfJoPiqA @∂\tJKfT KTZM KmKjP~JVTJrL oMU KlKrP~ KjP~PZ FmÄ F oJPxr ßvw KhPT IjMKÔfmq KmKjP~JVKmw~T @∂\tJKfT xPÿuPjS IPjPT ßpJV jJ ßh~Jr ÉoKT KhP~PZÇ

ÈEe ßkPf vJrLKrT xŒTt TrPf yPm' 17 IPÖJmr - Ee ßkPf yPu vJrLKrT xŒTt TrPf yPmÇ FT jJrLPT mqJÄT mqm˙JkT Foj k´˜Jm KhP~PZj mPu IKnPpJVÇ k´KfmJPh SA jJrL k´TJPvq \MfJPkaJ TPrj SA TotTftJPTÇ Fr FTKa KnKcS xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ZKzP~ kPzPZÇ FjKcKaKnr k´KfPmhj muJ y~, VfTJu ßxJomJr nJrPfr TetJaT rJP\qr hJS~JjVr vyPr FA WajJ WPaÇ mJftJ xÄ˙J FFj@APT SA jJrL

\JKjP~PZj, KfKj ßxUJjTJr FTKa mqJÄPT 15 uJU ÀKk EPer \jq @Pmhj TPrjÇ KT∂á mqJÄPTr mqm˙JkT Ee kJAP~ KhPf fJÅr xPñ vJrLKrT xŒPTtr k´˜Jm ßhjÇ Foj k´˜JPmr \jq KfKj rJ˜J~ SA mqJÄT mqm˙JkTPT \MfJPkaJ TPrjÇ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ZKzP~ kzJ SA KnKcSPf ßhUJ pJ~, xJPuJ~Jr-TJKo\ krJ oiqm~xL FT jJrL vJat-kqJ≤ krJ FT ßuJPTr TuJr iPr

aJjPZj @r uJKb KhP~ oJrPZjÇ F xo~ SA jJrL ßuJTaJPT kMKuv lJÅKzPf pJS~Jr \jq muPZjÇ 50 ßxPTP¥r SA KnKcS KTîPk ßhUJ pJ~, uJKb KhP~ oJrJr kJvJkJKv SA jJrL ßuJTaJPT kJ KhP~ @WJf TrPZjÇ FTkptJP~ YKa KhP~S ßkaJjÇ k´KfPmhPj muJ y~, KnKcSKa ßv~Jr yS~Jr kr oJ© FT WµJr oJgJ~ 25 yJ\Jr oJjMw fJ ßhPUj FmÄ IPjPTA fJPf o∂mq TPrjÇ o∂mqTJrLPhr

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßmKvr nJVA SA jJrLPT k´Tíf jJ~T mPu ImKyf TPrjÇ @mJr TP~T\jPT KuUPf ßhUJ pJ~, ÈFaJ yPuJ @xu Ko aM'Ç

kJKT˜Jj xLoJP∂ 14 ArJKj xLoJ∂rãL IkÂf 17 IPÖJmr - kJKT˜Jj xLoJP∂ 14 ArJKj xLoJ∂rãLPT Ikyre TrJ yP~PZ mPu \JKjP~PZj ArJPjr FT TotTftJÇ oñumJr SA rãLPhr Ikyre TrJ y~ mPu \JKjP~PZj KfKjÇ ArJPjr rJÓsL~ mJftJ xÄ˙J ArjJ F Umr \JKjP~PZÇ SA TotTftJr C≠íKf KhP~ ArjJ F Umr \JjJPuS fJr jJo CPuäU TPrKjÇ SA TotTftJ mPuPZj, ÈuMuJThJj xLoJ∂ FuJTJ~ ßnJr 4aJ-5aJr KhPT FA 14 \jPT Ikyre TrJ y~' IkyreTJrLrJ FTKa xπJxL ßVJÔLr xhxq mPu \JKjP~PZj KfKj, fPm Km˜JKrf @r KTZM \JjJjKjÇ uMuJThJj ArJPjr Kx˜Jj S kJKT˜JPjr ßmuMKY˜Jj k´PhPvr oiqmftL @∂\tJKfT xLoJP∂r FTKa FuJTJÇ

@AKxKxr k´Kf ÈPmR≠ uJPhj': Ko~JjoJPr FPu yJPf I˘ ßjm 16 IPÖJmr - ßpKhj @∂\tJKfT IkrJi @hJuf (@AKxKx) Ko~JjoJPr k´Pmv TrPm, ßxKhjA I˘ yJPf fMPu ßjPmj mPu ÉoKT KhP~PZj ÈPmR≠ Kmj uJPhj' jJPo kKrKYf ßhvKar CV´ \JfL~fJmJhL xjúqJxL CArJgMÇ Vf ßrJmmJr KfKj Ko~JjoJPrr A~JñMPj ßxjJ-xoKgtf xoJPmPv ßhS~J FT nJwPe F ÉoKT ßhjÇ KfKj ßrJKyñJPhr kJPv hJÅzJPjJ~ @∂\tJKfT xŒ´hJP~r TPbJr xoJPuJYjJS TPrjÇ Fr @PV mJrmJr iot KjP~ WíeJkNet S IpJKYf mÜmq KhP~ iotL~ xJŒ´hJK~TfJ CxPT ßhS~Jr IKnPpJPV CArJgMPT ßTJPjJ \jxnJ~ mÜmq ßhS~J KjKw≠ TPrKZu Ko~JjoJPrr xjúqJxLPhr FTKa TJCK¿uÇ fPm Vf oJPYt ßxA KjPwiJùJ CPb pJ~Ç FrkrA FA k´go ßTJPjJ \jxnJ~ mÜmq KhPuj CArJgMÇ ßrJKyñJ xÄTPar TJrPe Ko~JjoJPrr ßxjJk´iJjxy Z~\j vLwt TotTftJr KmYJPrr @øJPjr \jq KfKj @∂\tJKfT xŒ´hJP~r xoJPuJYjJS TPrjÇ Fr @PV WíeJ S CxTJKj KhP~ xKyÄxfJ ZzJPjJr IKnPpJPV xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqo ßlxmMPT CArJgMPT KjKw≠ TrJ y~Ç PrJKyñJPhr ÈmJXJKu' CPuäU TPr CArJgM mPuj, FA ÈmJXJKurJ' KmPvõr TJPZ KogqJ mPu Ko~JjoJPrr ˙J~L mJKxªJ yPf YJPòÇ CAgJÀ mPuj, È@∂\tJKfT IkrJi @hJuf ßpKhj Ko~JjoJPr @xPm, ßxKhjA @Ko yJPf mªMT fMPu ßjmÇ' \JKfxÄPW Ko~JjoJPrr KmÀP≠ TPbJr khPãk ßjS~J ßbTJPjJr \jq CV´ \JfL~fJmJhL xjúqJxL CArJgM YLj S rJKv~Jr k´vÄxJ TPrjÇ KfKj ßhv hMKaPT ÈxPfqr kPã hJÅzJPjJ \JfL~fJmJhL hJjm' KyPxPm metjJ TPrPZjÇ CAgJÀ mPuj, ÈmJXJKuPhr ßrJKyñJ mPu KmPvõr TJPZ KogqJ muPmj jJÇ TJre @kjJrJ Ko~JjoJPr AxuJoLTre TrPf YJjÇ FTKa nM~J V´∆k ‰fKr TPr @oJPhr ßhvPT ±Äx TrPmj jJÇ' KfKj Ko~JjoJPrr ßxjJk´iJPjr kJPv hJÅzJPjJr \jq xmJr k´Kf @øJj \JjJjÇ CPuäUq, Vf mZPrr 25 @Vˆ Ko~JjoJPrr rJUJAPj ßhvKar ßxjJmJKyjL IKnpJj ÊÀ TrPu uJPU uJPU ßrJKyñJ \Lmj mJÅYJPf kJKuP~ mJÄuJPhPv @PxÇ SA xo~ Ko~JjoJPrr rJUJAj k´PhPv Veiwte, IKVúxÄPpJV S mqJkT oJ©J~ yfqJr WajJ WPaPZ mPu \JKjP~PZ KmKnjú @∂\tJKfT xÄ˙Jr fh∂ huÇ \JKfxÄPWr FTKa lqJÖ lJAK¥Ä KovPjr k´KfPmhPj muJ y~, Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjL VeyfqJr CP¨Pvq rJUJAPj ßrJKyñJPhr KmÀP≠ KjKmtYJPr yfqJ, iwtPer oPfJ WajJ WKaP~PZÇ F \jq Ko~JjoJPrr TP~T\j ß\jJPrPur xJ\Jr TgJ mPuPZ fh∂ huèPuJÇ fgqxN©: KjC ߈sAax aJAox S FFlKkÇ

A˜J’Mu xPÿuPj oMxKuo KmPvõr xoxqJ KjP~ @PuJYjJ 16 IPÖJmr - fMrPÛr A˜J’MPu Vf ßxJomJr Èhq oMxKuo CÿJy' vLwtT Kfj KhjmqJkL xPÿuj ÊÀ yP~PZÇ oMxKuo KmPvõr xoxqJèPuJ KYK€f TPr fJr xoJiJj ßmr TrPf KmPvõr AxuJoL KY∂JKmhrJ SA xPÿuPj IÄv KjP~PZjÇ A˜J’MPur xJmJyJKfj \JAo ACKjnJKxtKar ßx≤Jr lr AxuJo IqJ¥ ßVäJmJu IqJPl~Jxt F xPÿuj @P~J\j TPrPZÇ @VJoLTJu mMimJr F xPÿuj ßvw yPmÇ CPÆJij IKiPmvPj ßx≤JrKar kKrYJuT xJKo @u @Kr~Jj mPuj, oMxKuo KmPvõ ßpxm xoxqJ ßhUJ pJPò F xPÿuPjr oJiqPo ßxèPuJ KYK€f TrJ yPòÇ mftoJPj oMxKuo KmPvõr YJrKa oNu xoxqJ ßoJTJPmuJ TrPZ fJ KjP~ F xPÿuPj @PuJYjJ TrJ yPòÇ FèPuJ yPuJ xJŒ´hJK~TfJ, iotKjrPkãfJ, \JfL~fJmJh S CkKjPmvmJhÇ KmvõKmhqJuP~r ßrÖr ßoJyJÿh mMuMf mPuj, F AxMqèPuJ Kmvõ\MPz oMxuoJjPhr \Lmj S @YrPe IKmvõJxq YJk S k´nJm Km˜Jr TPr gJPTÇ KfKj @PrJ mPuj, F ßãP© ßTmu FKaA IkKryJpt j~, @orJ mÉoMUL F xoxqJèPuJ ßmJ^m, k´TJv Trm FmÄ fJr „kPrUJ ‰fKr TrmÇ mrÄ F xoxqJèPuJ xoJiJPjr x÷Jmq kg ßmr TrJ KY∂JKmh, VPmwT, KvãJKmhxy xmJrA hJK~fô, pJPf kMPrJ KmPvõr oMxuoJPjrJ Fr ÆJrJ @VJo xoJiJPjr kPg IV´xr yPf kJPrÇ TJre oMxuoJj KyPxPm @orJ ßpxm xoxqJr oMPUJoMKU yKò, fJ FTJr kPã @PuJYjJ TrJ xy\ j~Ç @r xoJiJj ßfJ @PrJ IPjT TKbjÇ @vJ S @vJmJh: TJfJPrr yJoJh Kmj UJKulJ ACKjnJKxtKar TPu\ Im AxuJKoT ˆqJKcP\ Iiq~jrf uJCP~ xJKl mPuj, oMxuoJPjrJ @\ ßpxm xoxqJr oMPUJoMKU yPò, fJ kKroJPe IPjT ßmKv FmÄ hvT iPr Kmw~èPuJr \KaufJS mqJkT yJPr mJzPZÇ @oJPhr hJK~fô Fxm xoxqJr k´Kf j\r ßh~J FmÄ Kmw~Ka kKrÏJr TPr ßfJuJÇ fJPf Kmw~Ka xŒPTt nJPuJnJPm ßmJ^J pJPm, pJ nKmwqPfr KhPT oPjJKjPmv FmÄ FKVP~ pJS~Jr kPã èÀfôkNet khPãk KyPxPm KmPmKYf yPmÇ


ßUuJiMuJ

19 - 25 October 2018

FmJr fJKoPor nëKoTJ~ Kuaj

dJTJ, 17 IPÖJmr - fJKoo ATmJu ßjA K\’JmMP~ KxKrP\Ç hPur IKnù SPkjJr KyPxPm fJÅPT FfKhj ßp nNKoTJaJ kJuj TrPf yPfJ, FmJr y~PfJ ßxKaA TrPf yPm Kuaj hJxPTÇ fÀe F SPkjJr kJrPmj YqJPu†aJ CfPr ßpPf? hMVJt kN\Jr x¬oL @\Ç iotL~ FA C“xPmr KhPj Kuaj hJPxr nLwe mq˜fJ KâPTa KjP~Ç kKrmJr-kKr\j, @®L~-˝\j xmJA KjÁ~A C“xmoMUr xo~aJ nLwe CkPnJV TrPZÇ KuajPT fUj nJmPf yPò K\’JmMP~ KxKr\ KjP~Ç C“xPmr nJmjJ mJh KhP~ KâPTa KjP~ kPz gJTPf ßToj uJVPZ KuaPjr? ÈFKéPu≤, UMm nJPuJ'∏fÀe SPkjJPrr yJKxaJ ZKzP~ kPz xmJr oPiqÇ krãPeA KxKr~Jx nKñPf Kuaj \JKjP~ ßhj, ßkvJhJr KâPTaJPrr TJPZ KâPTaaJA xmJr @PVÇ mqKÜVf, kJKrmJKrT, xJoJK\T KTÄmJ C“xPmr ßYP~ fJÅPT hPur hPur k´P~J\jaJA

@PV ßhUPf y~Ç fPm FTaJ AKfmJYT KhT yPò, KfKj ßhPv @PZjÇ mJKz KhjJ\kMPr y~PfJ pJS~J yPm jJ, fPm YJAPu dJTJ~ ßTJPjJ oKªPr dMÅ oJrPf kJPrjÇ kN\Jr nJmjJ ZJKkP~ FUj KuaPjr KY∂J~ K\’JmMP~ KxKr\Ç FKv~J TJPk nJPuJ ßUPuPZjÇ ßxKar iJrJmJKyTfJ iPr rJUJr YqJPu† fJÅr xJoPjÇ KuaPjr YqJPu†aJ FmJr @rS mz, mz FTaJ hJK~fô ßp mftJPm fJÅr TJÅPi! Ff Khj ßp YqJPu†aJ KjPf yPfJ fJKoo ATmJuPTÇ SPkKjÄ \MKaPf xm xo~A ÈKxKj~r'r KyPxPm IV´eL nNKoTJ kJuj TrPf yP~PZ fJKooPTÇ I˝K˜ mJ ˚J~MYJPk ßnJVJ KTÄmJ IjKnù IjM\ xfLgtPT FKVP~ ßjS~Jr TJ\Ka fJÅPTA TrPf yP~PZÇ ßxKa KfKj TPrPZj TgJ KhP~ KTÄmJ hMhJt ∂ mqJKaÄP~Ç FmJr fJKoo ßjAÇ F TJ\Ka y~PfJ KuajPTA TrPf yPmÇ Imvq KfKj ßxKa TPrPZjS, FKv~J TJPkÇ FmJr KuajPT ßxKa @rS nJPuJnJPm TrPf yPmÇ

Kuaj Imvq fJKoPor nNKoTJ j~, KjP\r nNKoTJ KjP~ KYK∂f, È@Ko ßp hPu Kj~Kof KZuJo, fJ jJÇ fJKoo nJA Kj~KofÇ fJÅr xPñ xmJA pJS~J-@xJr oPiq KZuÇ @oJr Kj~Kof yS~Jr xMPpJV KZu jJÇ FmJr @oJr ßp xñL (SPkKjÄP~) yPm, ßxS jfMj yPmÇ @KoS jfMjÇ yqJÅ, @®KmvõJPxr \J~VJ ßgPT FTaM nJPuJ \J~VJ~ @KZ y~PfJÇ @PVS mPuKZ, k´KfaJ oqJY Kjntr TPr ßxA Khj ßToj ÊÀ TrKZ ßxKar SkPrÇ yPf kJPr kPrr oqJPY vNjq rJPj @Ca yPf kJKrÇ @TJvPZJÅ~J @®KmvõJxL yP~ uJn ßjAÇ' fPm FaJ KbT, @∂\tJKfT KâPTPa nJPuJ TrPu @®KmvõJPxr kJrhaJ IPjT CÅYPM fA gJPTÇ ßxA @®KmvõJx ßgPT Kuaj FKv~J TJPkr kr \JfL~ KuPV hMhJt ∂ FTaJ cJmu ßxûMKr TPrPZjÇ iJrJmJKyT Zª iPr rJUJr ryxq muPf KVP~ Kuaj oj˜JK•ôT Kmw~Ka mz TPr fMuPuj, ÈKâPTa xŒNet oj˜JK•ôT ßUuJÇ oJjMw mPu, oj pf kKrÏJr gJTPm ff nJPuJ ßUuPmjÇ ßpPyfM @PV nJPuJ ßUKuKjÇ oPj KjP\r xJogqt KjP~ FTaM k´vú gJPTAÇ @r nJPuJ TrJr kr oJjKxTnJPm FTaM YJk oMÜ yS~J pJ~Ç FA \jq y~PfJ nJPuJ ßUuKZÇ' nJPuJ ßUuPu Kuaj Èoj kKrÏJPr'r TgJ muPZjÇ KT∂á Fr KmkrLf KhTS ßfJ @PZÇ fJÅr k´Kf KmkMu k´fqJvJ ‰fKr yS~JÇ ßxA YJPk @mJr ßnPX kzPmj jJ ßfJ Kuaj? mJÄuJPhv hPur fÀe CAPTaKTkJr mqJaxoqJPjr nJPuJ \JjJ, FA YJk TLnJPm xJouJPf yPm, ÈfJ ßfJ ImvqAÇ KTZM ßkPf yPu KTZM KhPfS yPmÇ \JKj ßp @oJPT rJj TrPf yPmÇ hu YJAPm, ßpPyfM @Ko nJPuJ ßUPuKZ, ßxaJ ßpj iPr rJKUÇ YJkaJ hMA KhT KhP~A gJTPmÇ'

23

nPÜr ÈYMPoJ' KjP~ ßrJKyPfr ˘Lr xrx \mJm dJTJ, 17 IPÖJmr - nPÜr YMPoJr KvTJr yP~PZj ßrJKyf votJÇ ßxA YMPoJ KjP~ pM\Pmªs YJyJu @r ßrJKyPfr ˘Lr rKxTfJ! KTZMKhj @PV nPÜr Foj @Yre ßTJPjJoPf FKzP~KZPuj KmrJa ßTJyKu nJrPf KâPTPar oJPb nÜhvtTPhr dMPT kzJ KjP~ KYK∂f yP~ kzJaJ UMmA ˝JnJKmTÇ Vf TP~T KhPjr mqmiJPj nJrfL~ KâPTa hPur hMA vLwt fJrTJ nÜPhr nJPuJmJxJr ÈKvTJr' yP~PZjÇ k´gPo KmrJa ßTJyKu @r kPr ßrJKyf votJÇ ßTJyKu nPÜr ßxuKlr hJKm KoKaP~ ÈYMPoJ'r yJf ßgPT ßTJPjJoPf KjP\PT FzJPuS nPÜr YMPoJ FzJPf kJPrjKj ßrJKyfÇ SP~ˆ AK¥P\r KmkPã yJ~hrJmJh ßaˆ YuJr xo~ FT nÜ KjP\r nJPuJmJxJr k´TJv WaJPf oJPb dMPT kPzKZPujÇ ßTJyKuPT IKnmJhj \JjJPjJr FTkptJP~ nJrfL~ IKijJ~TPT \KzP~ iPr YMPoJ ßUPf ßYP~KZPuj KfKjÇ KT∂á ßTJyKu ßTJPjJoPf KjP\PT xJouJjÇ KT∂á ßrJKyf votJr VJPu YMPoJ KhP~A fPm ßZPzPZj oM’JAP~r FT nÜÇ ßaˆ ßÛJ~JPc jJ gJTJ ßrJKyf Km\~ yJ\JPr asKlPf oM’JA @r KmyJPrr oiqTJr FTKa S~JjPc oqJY ßUPuKZPujÇ ßxUJPjA WPa F WajJÇ xJoPjA SP~ˆ AK¥P\r KmkPã S~JjPc KxKr\Ç ßx TJrPe KjP\PT ßUuJr oPiqA ßrPUKZPuj ßrJKyfÇ KmyJPrr KmkPã Km\~ yJ\JPr asKlr oqJPY fJÅr oM’JA K\PfPZ UMm xyP\AÇ oJ© 69 rJPj Iu@Ca yP~ pJS~J KmyJPrr KmkPã xm TKa CAPTa yJPf ßrPU K\PfPZ oM’JAÇ ßrJKyf TPrj IkrJK\f 33 rJjÇ WPrJ~J KâPTPar FA oqJPY KdPudJuJ KjrJk•J mqm˙Jr xMPpJV KjP~A oJPb dMPT kPzj ßrJKyPfr ßxA nÜÇ PrJKyPfr YMPoJr KvTJr yS~J KjP~ xíKÓ yP~PZ ßmv yJxqrPxrÇ xmPYP~ ßxrJ rKxTfJaJ TPrPZj fJÅr ˘L EKfTJ xJ\PhyÇ xfLgt pM\Pmªs YJyJu kK©TJr kJfJ~ ZJkJ yS~J nPÜr YMPoJr ZKm aMAa TPr EKfTJPT k´vú TPrj, ÈnJmL, Fxm TL yPò?' xPñ xPñ EKfTJr C•r, È@Ko @r fMKo TKbj k´KfÆKªôfJr oPiq kPz ßVuJo ßy!'

ßmˆ YP~x

199 Whitechapel Road, London E1 1DE | 020 3632 9889


24

oMÜKY∂J

19 - 25 October 2018

ßV´Pjc oJouJ: AKfyJPxr hJ~ kNre yP~PZ KT? TJoJu @yPoh ßuUT: xJÄmJKhT

˝JiLj mJÄuJPhPvr xmPYP~ jqÑJr\jT rJ\QjKfT yJouJ 21 @Vˆ oJouJr rJ~ KjP~ ßp rJ\QjKfT KmfTt ÊÀ yP~PZ, KvVKVr fJr ImxJj yPm KT jJ muJ oMvKTuÇ oJouJr Cn~ kãA Có @hJuPf @Kku TrJr AKñf KhP~PZÇ @r xMKk´o ßTJPatr yJAPTJat KmnJPV oífMqhP§r @PhvèPuJr @AjoJKlT kptJPuJYjJ mJ ßcg ßrlJPrP¿rS ÊjJKj yPmÇ xMfrJÄ oJouJKar YNzJ∂ KjK• FUPjJ KTZMaJ xoP~r mqJkJrÇ F oJouJr rJP~r kr IPjPTA mPuPZj, F KmYJPrr oJiqPo AKfyJPxr hJ~ kNre yP~PZÇ fJÅPhr TgJaJ @ÄKvT KbT, ßTjjJ KmYJryLjfJr xÄÛíKf pUj @oJPhr ßkP~ mPxPZ, fUj F irPjr rJ\QjKfT ¸vtTJfr oJouJr KmYJrTJ\ ßvw yS~JaJA FTaJ mz WajJÇ nMÜPnJVLrJ pKh xmJA jqJ~KmYJr ßkP~ gJPTj FmÄ F irPjr jívÄx S Wíeq IkrJPir kMjrJmíK• ßrJPi pKh FA KmYJrKa TJptTr nNKoTJ rJUPf xão y~, fJyPuA muJ pJPm ßp AKfyJPxr hJ~ ßoaJPjJ ßVPZÇ rJP~r kr @S~JoL uLPVr kã ßgPT KmFjKkPT FTKa xπJxL xÄVbj KyPxPm IKnKyf TrJ yP~PZÇ @S~JoL uLPVr ßjfífôJiLj 14áhuL~ ß\JPar kã ßgPT muJ yP~PZ, KmFjKkPT KjKw≠ TrJ CKYfÇ

yJouJr wzpπ, kKrT·jJ S yJouJTJrLPhr xyJ~fJr IKnPpJPV F oJouJ~ pJmöLmj TJrJhP§ hK§f yS~J~ KmFjKkr nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJjPT hPur ßjfífô ßgPT IkxJrPer hJKmS CPbPZÇ ˛re TrJ ßpPf kJPr ßp fJÅPT pUj huKa nJrk´J¬ ßY~JroqJPjr hJK~fô KhP~PZ, fUjA KfKj hMjtLKfr hJP~ h§k´J¬ FmÄ @APjr ßYJPU kuJfTÇ xMfrJÄ @PrTKa h§JPhPvr TJrPe ßp KfKj hPur ßjfífô yJrJPmj mJ ß˝òJ~ fJ ßZPz ßhPmj∏FojaJ KmvõJx TrJ TKbjÇ @S~JoL uLPVr Fxm mÜPmqr \mJPm KmFjKkr hJKm∏KmYJr yP~PZ xrTJPrr lroJP~v IjMpJ~LÇ Ko\tJ lUÀPur hJKm, rJ\QjKfT k´KfKyÄxJ S KmFjKkPT hMmtu TrJr CP¨Pvq F rJ~ ßhS~J yP~PZÇ rJP~r @PV oJouJ~ pMKÜfPTtr xo~ FmÄ rJP~r krS KmFjKkr frPl ßp Kmw~KaPT mz TPr ßhUJPjJr ßYÓJ yPò, fJ yPuJ xŒNrT YJ\tKvPa fJPrT ryoJjPT @xJKo TrJÇ yJouJr oNu kKrT·jJTJrL oMlKf yJjúJPjr @PVr FTJKiT ˝LTJPrJKÜ jJTY TPr mftoJj xrTJPrr @oPur kKrYJKuf fhP∂r xoP~ jfMj TPr ßjS~J ˝LTJPrJKÜr KnK•Pf fJPrT ryoJjPT @xJKo TrJ~ KmFjKk F IKnPpJV fMPuPZÇ xJãqák´oJPer @AjVf KnK• FmÄ pgJgtfJr k´vú Có @hJuPfr KmYJpt Kmw~Ç xMfrJÄ ßxA KmfPTt j\r jJ KhP~ @oJPhr mrÄ CKYf yPm F oJouJr IPkãJTíf To @PuJKYf, KT∂á IfLm èÀfôkNet Ijq KTZM KmwP~r KhPT j\r ßhS~JÇ xÄmJhoJiqPo k´TJKvf Kmmre IjMpJ~L rJP~r kptPmãPe muJ yP~PZ, VefJKπT rJPÓs ãofJ~ ßp huA gJTPm, KmPrJiL hPur k´Kf fJPhr ChJr jLKf k´P~JPVr oJiqPo Vefπ xMk´KfKÔf TrJr k´PYÓJ gJTPf yPmÇ KmPrJiL hPur ßjfímíªPT yfqJ TPr ãofJxLjPhr rJ\QjKfT lJ~hJ I\tj TrJ ßoJPaS VefJKπT KY∂Jr mKy”k´TJv j~Ç rJP~r kptPmãPe @rS muJ yP~PZ, f“TJuLj rJÓspPπr xyJ~fJ~ k´TJvq KhmJPuJPT 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJ YJuJPjJ y~Ç SA yJouJ KZu KmPrJiL huPT ßjfífv ô jN q TrJr IkPYÓJÇ rJP~ @S~JoL uLPVr k´iJj ßvU yJKxjJPT yfqJr

\jq CV´k∫L AxuJKo xÄVbj yrTJfMu K\yJh mJ ÉK\r wzpPπr TgJ @PZÇ fJr xPñ rJÓspPπr xyJ~fJr TgJ @PZÇ yJouJr kKrT·jJ FmÄ fJ TJptTr TrJr IkrJPir oPfJA @PrTKa èÀfôkNet IkrJi yPò, WajJKa iJoJYJkJ ßhS~J mJ fJr pgJpg fh∂ S KmYJr k´Kâ~JPT mJiJV´˜ TrJÇ WajJr xoP~ rJÓs kKrYJujJr hJK~Pfô KZu KmFjKkÇ xMfrJÄ rJÓspPπr hívqoJj mqgtfJr hJ~ fJrJ FzJPf kJPr jJÇ KmPvw TPr, oJouJr fh∂ mJiJV´˜ TrJ KTÄmJ fJPT nMu kPg kKrYJKuf TrJr hJ~ ¸ÓfA fUjTJr rJ\QjKfT TftíkPãrÇ KT∂á rJÓspPπr Ihívq TotTJ§èPuJr Kmw~Ka KT pPgÓ èÀfô KhP~ KmYJr-KmPväwe TrJ yP~PZ? \KñPVJÔL ÉK\r xPñ rJÓsL~ KjrJk•Jr hJK~Pfô KjP~JK\f xÄ˙JèPuJr ßp ßmJ^JkzJ yP~KZu, ßxaJ TLnJPm x÷m yPuJ? Fxm xÄ˙J TLnJPm xrTJPrr mJAPr ãofJr KmT· nrPTªs KyPxPm mÉu KjKªf yJS~J nmPjr ãofJ~j TPrPZ? rJÓsL~ KjrJk•Jr èÀfôkeN t hJK~fô pJPhr, ßx rTo FTJKiT xÄ˙J FmÄ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL KoPuKoPv ßp rJ\QjKfT IkrJPi pMÜ yPuJ, ßxA WajJr KT CkpMÜ kKrxoJK¬ WPaPZ? 21 @VPˆr yJouJr WajJA mJÄuJPhPvr AKfyJPx rJ\QjKfT hPur xoJPmPv k´JeWJfL yJouJr FToJ© WajJ j~Ç 2004 xJPur 21 @VPˆr FA yJouJr KmYJr yP~PZ 14 mZr krÇ KT∂á 2004áFr 24 mZr @PV 1980 xJPur 23 ßo ßUJªTJr ßoJvfJPTr rJ\QjKfT xoJPmPvS k´JeWJfL ßmJoJ yJouJ yP~PZ, pJPf FT\j xJÄmJKhTxy 16 \j Kjyf yP~KZPujÇ @yf yP~KZPuj vfJKiTÇ ßxA yJouJ~ @yf mqKÜPhr IPjPTA ßhPy c\j c\j Kx&kä≤Jr KjP~ Ixyq pπeJr ßmJ^J mP~ ßmzJPòjÇ ßxA WajJr KmYJr KmnJVL~ fhP∂r KrPkJat ßpoj @PuJr oMU ßhPUKj, ßfojA fJr ßTJPjJ KmYJr y~KjÇ 21 @VPˆr WajJ~ ßp \KñPVJÔL yrTJfMu K\yJh \Kzf, ßxA ßVJÔLr f“krfJ KjrJk•J xÄ˙JèPuJr TJPZ I\JjJ KZu∏Kmw~Ka Foj j~Ç 2001 xJPu kfiPj TKoCKjˆ kJKatr \jxnJ~ yJouJr \jqS hJ~L FA ßVJÔLÇ ßxA yJouJ~ I∂f kJÅY\j TotL

KjyfFmÄ @yf yP~PZj @rS IPjPTÇ Fr @PV rojJr maoNPu mJÄuJ mwtmrPer IjMÔJPj yJouJ, pPvJPr ChLYLr IjMÔJPj ßmJoJ yJouJ, ßVJkJuVP† ßvU yJKxjJPT yfqJr CP¨Pvq ßmJoJ ßkPf rJUJr WajJr oPfJ IPjTèPuJ mz FmÄ n~ÄTr yJouJr kKrT·jJTJrL ßp oMlKf yJjúJj, fJÅr xPñ rJÓsL~ KjrJk•J xÄ˙Jr ßpJVxJ\v, ßpRg wzpπ @oJPhr rJÓsTJbJPoJ S xrTJrmqm˙Jr n~Jmy hMmu t fJr xJãq myj TPrÇ ßxA hMmtufJ hNr yPm TLnJPm? k´KfrãJ ßVJP~ªJ oyJkKr¬Prr (KcK\Fl@A) xJPmT kKrYJuT ß\jJPru ßröJTMu yJ~hJr ßYRiMrL FmÄ \JfL~ KjrJk•J xÄ˙Jr xJPmT kKrYJuT KmsPVKc~Jr @mhMr rKyPor oífMqh§A KT ßvw TgJ? 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJ oJouJr IKnPpJVkP©r rJ\jLKf FmÄ IkrJPi fJÅPhr \Kzf yS~Jr ßpxm Kmmre kJS~J pJ~, fJ rLKfoPfJ @fï\jTÇ yfqJr ZJzk© mJ uJAPx¿ aM KTu mPu ßp TgJèPuJ Ff Khj @orJ ÊiM AÄPrK\ KxPjoJ KTÄmJ ryxq CkjqJPxA kPz FPxKZ, F oJouJ fJrA xJãq ßh~Ç ACPrJk S @PoKrTJr Cjúf VefPπ KjrJk•J xÄ˙JèPuJ IkKrxLo ãofJ FmÄ xŒPhr IKiTJrLÇ SA xm ßhPv KjrJk•Jr Kmw~Ka @oJPhr ßYP~ IPjT ßmKv ¸vtTJfrÇ KT∂á ßxxm ßhPv KjrJk•J xÄ˙JèPuJ \mJmKhKyr DP±t j~Ç @PoKrTJ~ Kx@AF S KmsPaPj Fo@A lJAPnr k´iJjPhrS Kj~Kof kJutJPo≤JKr TKoKaPf yJK\rJ KhP~ jJjJ KmwP~ \mJmKhKy TrPf y~Ç fJr ßTJPjJaJ y~ À≠ÆJr ÊjJKjPf, ßTJPjJaJ y~ CjìMÜ xnJ~Ç rJ\jLKfPfS fJÅPhr jJT VuJPjJr ßTJPjJ xMPpJV gJPT jJÇ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf F rJP~r fJ“ãKeT k´nJPm ßpaMTM IK˙rfJ ßhUJ pJPò, KmYJKrT k´Kâ~Jr krmftL iJkèPuJ ßvw jJ yS~J kpt∂ fJ pJPf @r jJ mJPz∏PxaJA @oJPhr k´fqJvJÇ fPm Fr xMhNrk´xJrL k´nJm KjP~ rJ\QjKfT @PuJYjJ S k´P~J\jL~ xÄÛJPrr KhPT j\r ßhS~J hrTJrÇ rJ\QjKfT k´KfkãPT ßjfífôvNjq TrJr ßYÓJ ßpoj ßTJPjJ VefPπ TJoq j~, ßfoKj rJ\jLKfPf rJ\jLKfTPhr mJAPr rJÓspPπr Ijq TJrS jJT VuJPjJ V´yePpJVq j~Ç

KjmtJYj xJoPj ßrPU ßoJKhr kJKT˜Jj jLKf vvL gJÀr ßuUT: nJrPfr xJPmT krrJÓs k´KfoπL AÄPrK\ ßgPT IjNKhf

nJrf-kJKT˜JPjr KÆkãL~ xŒTt FoKjPfA hLWtKhj iPr UJrJk Im˙J~ @PZÇ Fr oPiq xŒ´Kf \JKfxÄPW xJiJre kKrwPhr IKiPmvPj hMA ßhPvr krrJÓsoπLrJ ßpnJPm kr¸Prr k´Kf TJhJ ßZJzJZMKz TrPuj, fJ ßxA xŒTtPT @rS fuJKjr KhPT ßbPu KjP~ ßVPZÇ \JKfxÄPWr IKiPmvPjr ImqmKyf @PV pJ WPa ßVPZ, fJ FPTmJPrA IjKnPk´fÇ IKiPmvPjr lJÅPT hMA ßhPvr krrJÓsoπLrJ ‰mbPT mxPmj mPu TgJ KZuÇ KT∂á KjitJKrf ‰mbPTr 24 WµJrS To xo~ @PV nJrf ‰mbTKa mJKfu TPrPZÇ ‰mbTKa mJKfPur TJre KyPxPm fJrJ mPuPZ, kJKT˜Jj uJPVJ~J xLoJP∂ nJrPfr Kfj\j kMKuv TotTftJ Kjyf yP~PZj FmÄ TJvìLPrr Kjyf FT KmKòjúfJmJhL ßjfJr k´Kf vs≠J \JKjP~ kJKT˜Jj cJTKaKTa k´TJv TPrPZÇ nJrf mPuPZ, Fr k´KfmJh KyPxPm fJrJ kJKT˜JPjr xPñ F ‰mbT

mJKfu TPrPZÇ KT∂á TgJ yPuJ, xLoJP∂ yfqJ jfMj KTZM j~Ç F mZPrA ßmv TP~TmJr xLoJP∂ hMA kPãrA ßuJT oJrJ ßVPZÇ @r TJvìLKr xπJxLPT oKyoJKjõf TPr ˛JrT cJTKaKTa k´TJv ImvqA hM”U\jT S KjªjL~ TJ\Ç fPm FA cJTKaKTa k´TJv TrJ yP~PZ AorJj UJj k´iJjoπL yS~JrS FT oJx @PVÇ IgtJ“ hMA kPãr ßp ‰mbT KbT yP~KZu, fJr IPjT @PVA cJTKaKTa k´TJv TrJ yP~KZuÇ nJrPfr krrJÓs oπeJu~ mPuPZ, F hMA WajJr oiq KhP~ kJKT˜JPjr È@xu ßYyJrJ' k´TJKvf yP~ kPzPZÇ KT∂á uãeL~ Kmw~ yPuJ, nJrPfr xJiJre KjmtJYPjr Z~ oJx @PV KhKuär F k´KfKâ~J ßhUJPjJ~ k´TJrJ∂Pr KhKuär fgJ KmP\Kk xrTJPrr @xu ßYyJrJ ßmKrP~ ßVPZÇ @xu TgJ yPuJ, KjmtJYPjr @PV ßoJKhr xrTJr kJKT˜JPjr xPñ WKjÔfJ ßhUJPf YJ~ jJÇ kJKT˜JPjr xPñ xÄxsm rJUJPT fJrJ rJ\QjKfT xÄPmhjvLu AxMq mPu oPj TPrÇ PoJKhr KmP\Kk @xjú KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPf YJ~ T¢r KyªMfômJhL käqJalPotr Skr hJÅKzP~Ç CV´ KyªMfômJhLrJ nJrPf oMxuoJjPhr k´Kf ‰mKrfJ ßkJwPe ßpoj VmtPmJi TPr, FTAnJPm kJKT˜JPjr k´Kf v©MnJmJkjú gJTJaJPTS fJrJ @hvt mPu oPj TPrÇ F TJrPe KjmtJYPjr @PV KjCA~PTt mPx yJKxoMPU kJKT˜JPjr ßjfJPhr xPñ yJf ßouJPu fJPf ßoJKhr uJPnr ßYP~ ßuJTxJj yPfJ ßmKvÇ nJrPfr krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJ\ \JKfxÄPWr mÜífJoûPTS KjmtJYjL mÜífJr ˙u KyPxPm mqmyJr TPrPZjÇ ßxUJPj KfKj k´iJjoπLr kPã nJwe KhPf KVP~ FTaJjJ kJKT˜JPjr xoJPuJYjJ TPr mÜmq KhP~PZjÇ kJKT˜JjS ßp UMm FTaJ xrufJr kKrY~ KhP~PZ, fJ j~Ç ßhvKar krrJÓsoπL vJy ßoyoMh ßTJPrKv

ßoJKhr KmP\Kk @xjú KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrPf YJ~ T¢r KyªMfmô JhL käqJalPotr Skr hJÅKzP~Ç CV´ KyªMfmô JhLrJ nJrPf oMxuoJjPhr k´Kf ‰mKrfJ ßkJwPe ßpoj VmtPmJi TPr, FTAnJPm kJKT˜JPjr k´Kf v©∆nJmJkjú gJTJaJPTS fJrJ @hvt mPu oPj TPrÇ F TJrPe KjmtJYPjr @PV KjCA~PTt mPx yJKxoMPU kJKT˜JPjr ßjfJPhr xPñ yJf ßouJPu fJPf ßoJKhr uJPnr ßYP~ ßuJTxJj yPfJ ßmKvÇ fJÅr mÜífJ~ mPuPZj, nJrPfr xπJxLrJ jJKT kJKT˜JjPT YJrkJv ßgPT ßWrJS TPr ßrPUPZÇ fJÅr F IKnPpJPVr kPã FUj kpt∂ ßTJPjJ @∂\tJKfT kptPmãT mJ KmPväwT of KhP~PZj mPu ßvJjJ pJ~KjÇ ßTJPrKv 2014 xJPu ßkPvJ~JPrr ÛMPu xπJxL yJouJr \jq nJrfPT hJ~L TPrPZjÇ fPm F kpt∂ xm irPjr k´KfPmhPj SA yJouJr ßkZPj kJKT˜JPjr Kj\ nNKoPf ßmPz SbJ xπJxL V´∆k ßfyKrT-A-fJPumJj kJKT˜Jj \Kzf mPu fgq CPb FPxPZÇ kJKT˜Jj xrTJPrr KhT ßgPTS @PV fJPhrA hJ~L TrJ yP~PZÇ nJrf xrTJr kJKT˜Jj xrTJrPT pfaJ WíeJ TPr, fJr ßYP~ IPjT ßmKv WíeJ TPr F xπJxL ßVJÔLÇ fJrJ kJKT˜Jj xrTJrPT C“UJf TPr KjP\rJ ãofJ hUu TrPf YJ~Ç IjqKhPT nJrPf KjmtJYjL C•Jk ÊÀ yP~PZÇ ßoJKhr xrTJr rJ\QjKfT lJ~hJ yJKxPur \jq xJoKrT mJKyjLPTS mqmyJr TrPf TM£JPmJi TrPm

mPu oPj y~ jJÇ ChJyre˝„k muJ pJ~, KmP\Kk âoJVf xLoJ∂ IKfâo TPr kJKT˜Jj S Ko~JjoJPrr xπJxL WJÅKaPf nJrfL~ mJKyjLr yJjJ ßhS~J KjP~ VmtxNYT mÜmq KhP~ gJPTÇ Vf oJPx KmP\Kk TJvìLPrr uJAj Im TP≤sJPu nJrfL~ mJKyjLr IKnpJPjr mJKwtTL kJuj TPrPZ ßmv dJTPdJu KkKaP~Ç pKhS F irPjr IKnpJPj nJrPfr TfaJ uJn yP~PZ, fJ fTtxJPkãÇ KmPväwPTrJ muPZj, FmJPrr KjmtJYPj ßoJKhr Ijqfo IqJP\¥J yPuJ kJKT˜JjKmPrJKifJÇ 2014 xJPu xrTJr VbPjr kr ßxA xo~ kJKT˜JPjr k´iJjoπL jS~J\ vKrlPT KfKj @oπe \JKjP~KZPujÇ ßxA ßoJKhA FUj ßnJPar \jq kJKT˜JPjr YKr© yjPj ßoPfPZjÇ F oMyNPft ßoJKhr krrJÓsjLKf YuPZ ybTJrL jLKf ßoPjÇ kKrTK·f jLKf ßoPj krrJÓsjLKf YuPZ jJÇ KjmtJYj pf WKjP~ @xPm, F ybTJrL jLKf ffaJA k´Ta yP~ CbPmÇ


oMÜKY∂J

19 - 25 October 2018

25

xJÄmJKhT yfqJ: @PrTKa xLoJ u–Wj Tru ßxRKh @rm Kmu u ßuUT: @u-\JK\rJr Kj~Kof TuJKoˆ

VnLr KmwJh KjP~ FA ßuUJ KuUKZÇ fMrPÛr KhT ßgPT muJ yPò, ßxRKh xJÄmJKhT \JoJu UJPxJKVPT fMrPÛ ImK˙f ßxRKh TjxMqPuPar ßnfPrA UMj TrJ yP~PZÇ ßxRKh muPZ, UJPxJKV TjxMqPuPa FPxKZPujÇ fPm ßxUJj ßgPT KfKj ßmKrP~ ßVPZjÇ Frkr ßgPT fJÅr @r ßTJPjJ ßUJÅ\ ßjAÇ UJPxJKV pKh xKfqA UMj yP~ gJPTj, fJyPu @Ko FA ßoiJmL, FTKjÔ S @hvt xJÄmJKhT S ßuUPTr oífMqPf VnLr xoPmhjJ k´TJv TrKZÇ fJÅPT @Ko Foj FT\j x“ xJÄmJKhT KyPxPm \JKj, KpKj fJÅr ßhvPT nJPuJmJxPfj FmÄ oJfínNKor mMPT WPa pJS~J rJÓsL~ IjqJ~áIKmYJPrr pMKÜkNet xoJPuJYjJ TrPfjÇ 15 mZPrr ßmKv xo~ iPr @Ko UJPxJKVPT KYKjÇ 2002 xJPu ß\¨J~ fJÅr xPñ @oJr k´go xJãJ“ y~Ç fUj KfKj CkxJVrL~ FuJTJr ßjfí˙JjL~ kK©TJ @rm KjC\-Fr Ckk´iJj xŒJhTÇ fJÅr xPñ @uJPkr kr @Ko fJÅr YKrP©r hMKa Kmw~

ßhPU UMmA Yo“Tíf yP~KZÇ FTKa yPuJ @oJPhr YJrkJPvr WajJèPuJPT KfKj Foj yJxqrxJ®TnJPm Ck˙Jkj TrPfj, pJ FTTgJ~ Km˛~TrÇ KÆfL~ Kmw~Ka yPuJ KfKj Kj\ ßhv ßxRKh @rPmr rJÓs S xoJ\TJbJPoJ~ kKrmftj @jJr KmwP~ k´KfvsMKfvLu nNKoTJ~ KZPujÇ KfKj oPj TrPfj, ßxRKh xrTJPrr xoJPuJYPTrJ ßhvKar \jq ÉoKT jjÇ KfKj oPj TrPfj, FToJ© VbjoNuT xoJPuJYjJr oiq KhP~A ßxRKh xoJP\ AKfmJYT kKrmftj @jJ x÷mÇ PxRKh vJxj S xoJ\mqm˙J~ kKrmftj @jJr oJjx ßgPTA KfKj ßx ßhPvr vJxTPVJÔL S rãevLu iotL~ ßjfJPhr nMu©MKa oJP^oPiq pf hNr x÷m fMPu irPfjÇ F TJrPe xŒJhTL~ Im˙Jj ßgPT KfKj ßmv TP~TmJr mrUJ˜S yP~KZPujÇ KfKj Èèo yS~Jr' @V kpt∂ KjP\r FA uãqPT xKbT mPu oPj TPr ßVPZjÇ 2 IPÖJmr \JoJu UJPxJKV A˜J’MPu ßxRKh TjxMqPuPa dMPTKZPuj FmÄ fUj ßgPTA fJÅr ßTJPjJ ßUJÅ\ ßjAÇ ßxRKh xrTJr hJKm TPrPZ, UJPxJKV KjP\r TJ\ ßxPr TjxMqPua fqJV TPrPZjÇ fPm fMrÛ FA TgJ I˝LTJr TPrPZÇ fMrPÛr TotTftJPhr nJwq ßgPT xmJA ßpKa iJreJ TrPZ, ßxKa yPuJ UJPxJKV TjxMqPuPar oPiq ßdJTJr krkrA fJÅPT ßoPr ßluJ y~ FmÄ TNaQjKfT ßkäaxÄmKuf FTKa VJKzPf TPr fJÅr uJv mJAPr KjP~ èo TPr ßluJ y~Ç pKh xKfq fJáA yP~ gJPT, fJyPu muPf yPm ßxRKh @rm xnqfJánmqfJ S @AjTJjMPjr @PrTKa xLoJ u–Wj TPrPZÇ ßxRKh xrTJPrr Ikyre TrJ FmÄ vJxT kKrmJPrr xhxqPhr Ijq ßhPv kJKuP~ pJS~Jr kr fJÅPhr ß\Jr TPr iPr @jJr ßrTct @PZÇ ßxRKhr AKfyJPx rãevLu mJ ChJr∏Pp xrTJrA gJTMT jJ ßTj, fJPhr k´J~ xmJA xoJPuJYTPhr ß\uUJjJ~ dMKTP~PZÇ KT∂á Knjú FTKa ßhPv KjP\Phr TjxMqPua nmjPT yfqJr

asJŒ fJÅr xoJPuJYT xJÄmJKhTPhr È\jVPer v©M' @UqJK~f TPrKZPujÇ ßxRKhr âJCj Kk´¿ ßoJyJÿh Kmj xJuoJj (KpKj 2030 xJPur oPiq ßxRKhPf FTKa ChJr xoJ\ VbPjr k´KfvsMKf KhP~PZj) KT∂á \JoJu UJPxJKVPT \jVPer v©M KyPxPm oPj TPrjKjÇ KfKj fJÅPT mqKÜVf v©M KyPxPmA iPr KjP~PZjÇ UJPxJKV @xPu ßnfPr-PnfPr FA TftífômJhL xrTJPrr \jq KmrJa ÉoKT yP~ CPbKZPujÇ ßxRKh xrTJr F TJrPe oPj TPrPZ fJÅPT xKrP~ ßhS~J hrTJrÇ fPm ßxRKh @rPmr rJv FUjA ßaPj irJ hrTJrÇ \JoJu UJPxJKVPT ˛rPe rJUJ hrTJrÇ \J~VJ KyPxPm ßmPZ ßjS~Jr WajJ Fr @PV ßhUJ pJ~KjÇ UMm ßmKv Khj y~Kj, pUj ßTJPjJ TftífômJhL xrTJr xJÄmJKhTPhr Skr Wíeq yJouJ YJuJPu pMÜrJ\q xrTJr fJr fLms k´KfmJh Trf FmÄ F irPjr yJouJ ßrJPi ßhvKa fJr k´nJm UJaJPjJr ßYÓJ TrfÇ \JoJu UJPxJKV KjPUJÅ\ yS~Jr krA F KjP~ pMÜrJP\qr ßxJóJr yS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á Ifq∂ uöJ\jTnJPm @oJr ßhv pMÜrJ\q oMPU TMuMk FÅPa @PZÇ ßvw kpt∂ pKh FA WajJr k´KfmJh TPrS, fUj IPjT ßhKr yP~ pJPmÇ PcJjJfl asJPŒr ßyJ~JAa yJCx \JoJu UJPxJKVr kPã KTZM muPm Foj @vJ Imvq @oJr KZu jJÇ Vf mZPrr ßxP¡’Pr pUj ßxRKh @rPm mqJkTnJPm irkJTz IKnpJj YuPZ, fUj UJPxJKV pMÜrJPÓs FTrTo kJKuP~ YPu @Pxj FmÄ S~JKvÄaj ßkJˆ kK©TJ~ TuJo KuUPf ÊÀ TPrjÇ keq KmkejTJrL k´KfÔJj @oJ\Pjr

oJKuT ß\l ßmP\JPxr oJKuTJjJiLj kK©TJKa asJPŒr TzJ xoJPuJYPTr nNKoTJ~ ßgPTPZ FmÄ kK©TJKar IPjT UmrPT asJŒ ÈPlT KjC\' mPu @UqJK~f TPrPZjÇ ßxKhT ßgPT asJPŒr UJPxJKVr k´Kf @V´y gJTJr TgJ j~Ç asJŒ fJÅr xoJPuJYT xJÄmJKhTPhr È\jVPer v©M' @UqJK~f TPrKZPujÇ ßxRKhr âJCj Kk´¿ ßoJyJÿh Kmj xJuoJj (KpKj 2030 xJPur oPiq ßxRKhPf FTKa ChJr xoJ\ VbPjr k´KfvsMKf KhP~PZj) KT∂á \JoJu UJPxJKVPT \jVPer v©M KyPxPm oPj TPrjKjÇ KfKj fJÅPT mqKÜVf v©M KyPxPmA iPr KjP~PZjÇ UJPxJKV @xPu ßnfPr-PnfPr FA TftífômJhL xrTJPrr \jq KmrJa ÉoKT yP~ CPbKZPujÇ ßxRKh xrTJr F TJrPe oPj TPrPZ fJÅPT xKrP~ ßhS~J hrTJrÇ fPm ßxRKh @rPmr rJv FUjA ßaPj irJ hrTJrÇ \JoJu UJPxJKVPT ˛rPe rJUJ hrTJrÇ


26

oMÜKY∂J

19 - 25 October 2018

21 @Vˆ WajJr mÉoJK©TfJ Qx~h @mMu oTxMh ßuUT: VPmwT S TuJKoˆ

yJ\Jr yJ\Jr mZr iPr hMKj~JPf pf jJvTfJoNuT TJ\ yP~PZ, fJr ßTJPjJKarA kMPrJ ryxq CPjìJYj TrJ x÷m y~KjÇ ßpxm jJvTfJoNuT TJ\ rJPÓsr ßTJPjJ jJ ßTJPjJ ßVJP©r ohPh IgmJ xyPpJKVfJ~ WPaPZ, ßx ryxq IjM WJKaf gJTPm ßrJ\ KT~Jof kpt∂Ç ßTJPjJ FTKhj y~PfJ fJr @ÄKvT xfq C WJKaf y~, kNet xfq kíKgmLr oJjMw \JjPm jJ FmÄ ßxA IxŒNet xfqaMTMS pUj \JjJ pJ~, fUj fJ \JjJ @r jJ \JjJ xoJjÇ wJa S x•Prr hvPT @PoKrTJr TP~TKa xMkJr oJPTtPa ßmJoJ KmP°JrPe mÉ oJjMw yfJyf y~Ç ßxxm xπJxmJhLPhr TJ\ mPu k´YJKrf yPuS FTxo~ \JjJ pJ~, ßxxm KZu Kx@AF IgmJ @PoKrTJr ßVJP~ªJ xÄ˙Jr kKrTK·f S xÄWKaf jJvTfJÇ xJŒ´KfT TJPur hMKj~J TJÅkJPjJ jJAjAPuPnPjr jJrTL~fJr ryxq xrTJKrnJPm CPjìJYj TrJ x÷m y~KjÇ yPmS jJÇ ßmxrTJKr IjMxºJj ßgPT jJjJ rTo KmPväwe fgq-CkJ•xy k´TJv ßkP~PZ, KT∂á fJPf xPfqr kKroJe Tf nJV, fJ muJ x÷m j~Ç KT∂á xmPYP~ Km˛P~r mqJkJr, ßp

oJKTtj ßVJP~ªJrJ KmPvõr ßTJgJ~ TJr WPr TUj AÅhrM dMTPZ, fJ \JjPf kJPrj, fJÅrJ KjP\r WPrr KhjhMkMPrr If mz WajJr ryxq CPjìJYPj mqgtÇ TUPjJ ßTJPjJ ßTJPjJ k´Pvúr \mJm KhPf rJPÓsr mqgt yS~Jr k´P~J\j y~Ç xfq FTKaA∏fJ pUj iJoJYJkJ ßhS~J y~, fUj KogqJ vJUJk´vJUJ Km˜Jr TPrÇ xmPYP~ ßmKv Km˜JKrf y~ IjMoJjk´xNf T·TgJÇ fPm hMKj~J Foj FT @\m \J~VJ, ßpUJPj T·TJKyKjr oPiqS uMKTP~ gJPT xfqÇ hLWt xo~ mÉ WJf-k´KfWJf ßkKrP~ 21 @VPˆr ßV´Pjc oJouJr rJ~ yP~PZÇ WajJKa KZu \JKfr AKfyJPx FT n~ÄTr jJrTL~fJÇ WajJKa WaJr WµJ hMA kr @Ko mñmºM IqJKnKjCr ITM˙Pur TJZJTJKZ KVP~ ßhPUKZ FT IKmvõJxq hívq: rJ˜Jr oPiq rÜ FmÄ vf vf xqJP¥uÇ fJrkr ßxUJj ßgPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu S TP~TKa k´JAPna yJxkJfJPu KVP~ ßhPUKZ S ÊPjKZ @yf mqKÜPhr @ftjJhÇ @S~JoL uLV S ZJ©uLPVr @oJr WKjÔ TP~T\j ßjfJS oJrJ®T \Uo yP~KZPujÇ WajJKa huof-KjKmtPvPw xm oJjMPwr oPiq TÀeJ S ßãJPnr xíKÓ TPrÇ KT∂á xrTJPrr FTKa ßVJP©r oPiq KmPvw nJmJPmV kKruKãf y~KjÇ ˝rJÓs k´KfoπLr oJgJ UJrJk yS~J CKYf KZu, KT∂á ßhUJ ßVu KfKj nJmPuvyLjÇ fJrkr xKfqA fJÅr oJgJ UJrJPkr uãe k´TJv ßku pUj KfKj ‰kvJKYT WajJKa xŒPTt mJÄuJ-AÄPrK\ KoKvP~ Foj m~Jj KhPuj, pJ ÊPj mÉ oJjMPwrS oJgJ UJrJk yS~Jr CkâoÇ KfKj fJÅr Tftmq S hJK~fô kJuj jJ TPr IkrJiLPhr mJÅYJPf Ijq rTo èÀhJK~fô TJÅPi fMPu KjPujÇ nJmmJhL hJvtKjT S orKo @Cu-mJCPurJ mPuPZj, F \V“ ryxqo~, oJjMPwr ßmJiyLj xPfqr xºJj x÷m j~Ç Imvq fJÅrJ oyJ\JVKfT ryPxqr TgJ mPuPZj, mñL~ rJ\jLKfr ryPxqr TgJ mPujKjÇ pKh mJÄuJr rJ\jLKfr ryxq KjP~ nJmPfj, fJyPu ßhUPf ßkPfj, oyJ\JVKfT ryPxqr ßYP~ mJÄuJr oJKaPf xÄWKaf KmKY© WajJr ryxq @rS IPù~Ç 21 @VPˆr WajJr kr xrTJr FT\j ß\qÔ

KmYJrkKfPT KhP~ FTKa fh∂ TKovj Vbj TPrKZuÇ fJÅr KrPkJat k´TJPvr kr @Ko fJ kK©TJ~ kJb TPr @oJr TuJPo KuPUKZuJo, F ßfJ ßhUKZ jLyJrr†j è¬PT yJr oJKjP~ ZJzPmjÇ fJÅPT KhP~ fh∂ jJ TKrP~ Kl∑co kJKatr ßTJPjJ ßjfJPT KhP~ fh∂ TKovj Vbj TrPuS FTA rTo KrPkJat kJS~J ßpfÇ @oJr oPfJ xJiJre oJjMPwr oJgJ~ ßdJPTKj ßp Kmw~Ka fJ yPuJ, ßxA xrTJPrr kPã xMÔM fh∂ S IkrJiLPhr KjrPkã KmYJPrr @SfJ~ @jPf IxMKmiJ KZu ßTJgJ~? SA WajJ oKπxnJr ‰mbPTr Kx≠J∂ IjMpJ~L WaJPjJ y~Kj∏xrTJPrr ßTC ßTC \Kzf gJTPf kJPrjÇ SA WajJ xrTJKr hPur ßTªsL~ KjmtJyL TKoKar xnJr Kx≠J∂oPfJ WaJPjJ y~Kj∏hPur ßTJPjJ ßTJPjJ mqKÜ \Kzf gJTPf kJPrjÇ xMfrJÄ xrTJPrr ßnfPr pJrJ \Kzf FmÄ hPur pJrJ \Kzf, fJPhr KmYJr yPu xrTJPrr S xrTJKr hPur UMm ßmKv ãKf yS~Jr @vïJ KZu jJÇ KmPvw TPr \\-mqJKrˆJrPhr KhP~ jJaT xJK\P~ xrTJPrr nJmoNKftr ßp ãKf yP~PZ, xMÔM KmYJr TrPu ãKf fJr ßYP~ IPjT To yPfJÇ oJouJ Có @hJuPf pJPm, Kjoú @hJuPfr rJP~ k´oJKef yP~PZ, FA WajJr xPñ xrTJPrr CókptJP~r ßuJT, xrTJKr hPur ãofJmJj mqKÜ, AxuJKo \Kñ xÄVbPjr ßjfJ, kMKuv FmÄ xJoKrTPmxJoKrT ßVJP~ªJ xÄ˙Jr vLwt mqKÜPhr IPjPT \KzfÇ FTKa rJPÓsr Inq∂rLe hMmtufJr híÓJ∂ KyPxPm 21 @Vˆ FTKa TîqJKxT WajJÇ 1998-99 ßgPT KmPvõr TP~TKa k´nJmvJuL xJoK~TL S k´YJroJiqo mz mz k´KfPmhj TrKZu ßp mJÄuJPhPv AxuJKo \Kñr C™Jj WaPf pJPòÇ 2005 xJPu 63 ß\uJ~ ßmJoJ KmP°Jre WaJ~ k´oJKef y~ ßp xKfq mJÄuJPhPv \KñmJPhr C™Jj WPaPZÇ pKhS ßxA WajJr ryxqS C WJKaf yP~PZ mPu oJjMw oPj TPr jJÇ 21 @VPˆr WajJ~ k´oJKef yPuJ, mJÄuJPhv \KñPhr TJrPe FTKa KmköjT nNU§Ç rJPÓsr KjrJk•Jr hJK~fô pJPhr Skr, ßxA xm mJKyjLr TotTftJrJ xrTJPrr IQjKfT @Phv ÊjPf mJiq jjÇ mqKÜVf ˝JPgt ßTC ßTC fJ KYrTJuA TPrjÇ ßpxm vLwt xJoKrT-PmxJoKrT TotTftJr xPmtJó xJ\J yP~PZ, fJPf mqKÜVfnJPm fJÅPhr

mhjJo yPuJ, fJ-A j~, fJÅrJ fJÅPhr k´KfÔJjPT ßy~k´Kfkjú TrPujÇ F TgJ oPj TrJr TJre ßjA ßp SA xm èÀfôkNet k´KfÔJPj ÊiM fJÅPhr oPfJA TP~T\j jÓ TotTftJ KZPuj, @r ßTC ßjAÇ xm xo~A fJÅPhr oPfJ IxJiM S xMKmiJmJhL gJTPf kJPrjÇ Kmw~Ka SA xm k´KfÔJPjr TotTftJPhr nJmJ k´P~J\jÇ fJ jJ yPu oJjMPwr oPiq SA xm k´KfÔJj xŒPTt ßjKfmJYT iJreJ ßgPT pJPmÇ rJP~ KmYJrT KTZM kptPmãe KhP~PZjÇ KfKj mPuPZj, rJ\jLKf oJPj KmPrJiL hPur Skr ‰kvJKYT @âoe yPf kJPr jJÇ F rJ\jLKf ßhPvr \jVe YJ~ jJÇ xrTJKr S KmPrJiL hPur oPiq vf KmPrJi gJTPmÇ fJA mPu ßjfífv ô jN q TrJr ßYÓJ yPf kJPr jJÇ FaJ yPu oJjMw rJ\jLKfKmoMU yP~ kzPmÇ @hJuf mPuPZj, VefJKπT rJPÓs ãofJ~ ßp huA gJTPm, KmPrJiL hPur k´Kf fJPhr ChJrjLKf k´P~JPVr oJiqPo Vefπ xMk´KfKÔf TrJr k´PYÓJ gJTPf yPmÇ KmPrJiL hPur ßjfJPhr yfqJ TPr ãofJxLjPhr rJ\QjKfT lJ~hJ I\tj TrJ ßoJPaA VefJKπT KY∂Jr mKy”k´TJv j~Ç FA kptPmãe fUjTJr xrTJr xŒPTt muJ yPuS xm xrTJPrr \jqA k´PpJ\q∏mftoJj S nKmwqPfr xrTJPrr ßãP©S k´PpJ\qÇ KmPrJiL huPT rJ\QjKfTnJPm ßoJTJKmuJ TrJ nJPuJ, Kj”Pvw TrJr IkPYÓJ VefPπr Yro kKrk∫LÇ 21 @VPˆr WajJKa ßTJPjJ xJiJre xπJxL WajJ j~, FTKa ßlR\hJKr IkrJi j~, FTKa ãoJyLj rJÓsPhsJyoNuT IkrJiÇ SA WajJ~ 24 \j Kjyf yP~PZj KT∂á ßxKhj pKh KmPrJiLhuL~ ßjfJ ßvU yJKxjJPT yfqJ TrJ yPfJ, fJr Km„k k´nJm yPfJ mÉoJK©T S xMhrN k´xJrLÇ iotL~ \KñmJh ßkPf kJrf FTKa Knjú oJ©JÇ SA xrTJPrrS kfj WaPf kJrf FmÄ mJÄuJPhPvr IxJŒ´hJK~T iotKjrPkã YKr© mhPu ßpfÇ fPm SA WajJr FTKa CPuäUPpJVq KhT yPuJ, xrTJPrr Ixfq m~JjPT k©kK©TJ k´vs~ ßh~KjÇ @hJuf FTKa ßlR\hJKr oJouJr rJ~ KhP~PZjÇ WajJKar rJ\QjKfT KhT KmYJr @hJuPfr TJ\ j~Ç xrTJPrr CKYf yPm F xŒPTt FTKa ßvõfk© k´TJv TrJÇ fPm ßxA ßvõfk© pKh m˜MKjÔ jJ y~, fJPf k´TJv WPa huL~ híKÓnKñr, fJyPu fJ yPm KmFjKk xrTJPrr fhP∂r oPfJA oNuqyLjÇ

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J

19 - 25 October 2018

nwj‡W Avivg e¨vivg Zvnwgbv †nv‡mb ßuUT: KvãT

eZ©gvb hy‡M nwj‡W giïg Av‡gR †hb mviv eQiRy‡oB| Z‡e FZzP‡µ GKUz Mig nvIqvi ‡Quvqv‡ZB †Zvo‡Rvo ïiæ nq| Bs‡iR Rv‡ZiÔZ K_vB †bB| GKUv nwj‡W †_‡K wd‡i G‡mB AvMvgx ågb cwiKíbv Gu‡U †d‡j| bZzb Ab¨ †Kv_vI| †nvK bv †Kb cwievi cwiRb wb‡q ev eÜyevÜe‡`i mv‡_ c„w_exi GK cÖvšÍ †_‡K Ab¨ cÖv‡šÍ GK Pµ Ny‡i Avmv| wWwRUvj hy‡M jÛ‡b emevmiZ evOvwj m¤úª`vq nwj‡W gv‡Zvqviv `‡j mvwgj n‡q‡Q| 2018-i GwcÖj †_‡K ci ci K‡qKUv cÖ†gv`åg†b hvIqvi ‡mŠfvM¨ n‡qwQj| Ifvi wdd&wU Kvøe cwiPvwjZ evwl©K ågb| 9 w`‡bi hvÎv ZvwiL wQj 29 †m‡Þ¤^i 2018| Avb‡Kviv b¨vkbvj †KvP| mvg‡b †jLv eyWv‡c÷ cÖvM GÛ wf‡qbv| 39 m`m¨ cwiev‡ii 9 w`‡bi Pjgvb evm¯’vb G cwienb| ågb weei‡Y ‡jLv wba©vwiZ ¯’vb DËi jÛ‡b IKDW AvÛviMÖvDÛ †ók‡bi KvQvKvwQ eo iv¯Ívi cv‡k ev·c¨vUiv wb‡q ågbKvix‡`i wfo| kwbevi mKvj 10Uv| †Kv‡Pi PvKv Ny‡i †Mj BD‡ivc gnv‡`‡ki wZb ivRavbx kni

`k©‡b| gvB‡K cweÎ †Kvivb †_‡K myiv †ZjIqvZ I wbivc` hvÎvi Rb¨ †`vqv Ki‡jb Lvb fvB| †KvP QzU‡Q †Wvfvi DcKzj Awfgy‡L| gvS `yc‡y i ‡jvbv cvwb‡Z `yj‡Z `yj‡Z †dwi wfoj d«vÝ mxgvšÍ K¨v‡j‡Z| d«v‡Ýi iv¯Ívq muv mvu ‡KvP Pj‡Q| wfZ‡i Lvbv Mvbvi aygavov°v| wcQb wm‡U e‡m‡Q nvmvnvwmi AvÇv| ÿ‡Y ÿ‡Y nvwmi jni mviv †KvP‡K miMig K‡i Zzj‡Q| GK Abvwej Avb‡›` †K‡U hv‡”Q j¤^v Pjvi c‡_ GK‡N‡qwg| d«vÝ mxgvbv †cwi‡q ‡ejwRqvg †Nu‡l †KvP Xz‡K coj Rvg©vbx‡Z| cošÍ weKvj| cw_g‡a¨ MšÍe¨¯’vb Wv‡mjWd© kn‡i ‡nv‡Uj †gUg¨vb| GKiv‡Zi Ae¯’vb| AwZ †fv‡i SUcU evnvwi bv¯Ív †m‡i Avev‡iv Pjv| †KvP avB‡Q DËi c~‡e© Aew¯’Z †`k ‡P‡Kv‡¯øv‡fwKqvi ivRavbx cÖvM Awfgy‡L| Avb›` ågb cwiKíbvi cÖ_g `k©b| mܨv QuBy QuBy | †KvP wfoj †nv‡U‡ji †`vi †Mvovq| bvg Aw·‡W›Uvj cÖvnv| `yÔiv‡Zi Ae¯’vb| mvZ mKv‡j ivRKxq bv¯Ív †m‡i †Kv‡P Av‡ivnb| gvBK nv‡Z gwnjv MvBW mswÿß cwiwPwZ †ck K‡i h_vixwZ avivweeibx w`‡q Pjø| `vwbq~e b`x eªx‡Ri Icv‡i cvnv‡oi Mv‡q gv_v DuwP‡q cÖvM K¨v‡mj| nvRvi eQ‡ii †ekx cyivZb `ywbqvi g‡a¨ me‡P‡q eo cÖvPxb `yM|© ga¨hyMxq auv‡P wbwg©Z G `yMw© U eZ©gvb Kv‡j †`‡ki †cÖwm‡W‡›Ui wbe©vPb †K›`ª I ch©UK AvKlY©xq RvqMv| GKUv †QvULvU kni Zzj¨| cv‡q †nu‡U MvBW wb‡q Pjø cyivZb kni PZ¡‡i| miæ iv¯Ívi `yÔcv‡k Bû`x‡`i K‡qKwU Dcvmbvjq| MvB‡Wi avivweeiYx‡Z Rvbv‡Mj, GKUv‡Z GLbI wbqwgZ Dcmbv P‡j| evKx¸‡jv wgDwRqv‡g cwibZ n‡q‡Q| cv_‡ii ˆZwi wekvj DuPz UvIqv‡ii Mv‡q ‡Lv`vBKiv UvDb nj Nwo| MvB‡Wi gy‡L Rvbv‡Mj, 1410 mv‡j ¯’vwcZ cÖvM †R¨vwZwe©`¨v msµvšÍ Nwo bv‡g mycwiwPZ Nwo wZb As‡k wef³| †R¨vwZwe©`¨v Wvqv‡j AvKv‡k m~h© P›`ª-Gi Ae¯’vb †`Lvq| N›Uvi KvUvq D‡V Av‡m ag©¸iæ‡`i cÖwZg~wZ©| el© cwÄKv Wvqv‡j †f‡m D‡V gv‡mi bvg| ‡nb AmvaviY wbgv©b †KŠkj wWwRUvj

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

hy‡M `k©bv_©x‡`i ÿwY‡Ki Z‡i ¯Íw¤¢Z K‡i †`q ‰ewK! Øv`k kZvwã‡Z ¯’vwcZ eû HwZnvwmK NUbvi mvÿ¨ enbKvix cyiZvb kni PZ¡iwU eZ©gvb Kv‡j ev`¨hš¿ m½xZvbyôv‡b e¨eüZ nq- GgbwU Rvbv‡jv gwnjv MvBW| mKvj †_‡KB AvenvIqv‡`ex gyL †Mvgiv K‡i e‡m Av‡Q| †gNjv AvKvk ‡_‡K bvg‡Q ¸wo ¸wo e„wó| eB‡Q g„`gy ›` VvÛv evZvm| fi `yc‡y i ïiæ nj †gvUv †gvUv e„wó| MvBW wb‡q P‡j‡Q `vwbq~e b`x Zx‡i| N›Uv Lv‡b‡Ki ‡bŠKv ågb| KvK‡fRv n‡q †bŠKvq Av‡ivnY| ‡`v`yj¨gvb †bŠKvq `yc‡y ii Mig Mig LvIqv †ek Dc‡fvM¨| b`xi cvwb‡Z wUcwUc e„wó S‡iB Pj‡Q| `yÔcv‡k meyR ebebvbxi cÖvK…wZK `„‡k¨i m‡½ cvjøv w`‡q P‡j‡Q gbyl¨ wbwg©Z Mv`vMvw` Avwjkvb ¯’vcbv| ågb ZvwjKvq wjwce× cwiKíbvi PZz_© I cÂg w`b ïiæ| ivRavbx cÖvM‡K we`vq w`‡q †KvP QzU‡Q `wÿYc~‡e© †m›Uªvj BD‡iv‡ci Av‡iv GKwU †`k nv½vixi D‡Ï‡k¨| MšÍe¨¯’vb ivRavbx eyWv‡có| mKvj `yciy Mwo‡q †KvP †cŠu‡Q †Mj †nv‡Uj cvK© Bb †iwW‡m‡bi `iRvq| SUcU †Mvmj †m‡i, evnvwi †cvkvK ci‡b cyiæl gwnjv‡`i KjKvKwj‡Z miMg WvBwbs nj| my¯v^ `y Lvev‡i †kl nj fzwi‡fvRb| eivÏK…Z jv‡Mvqv Kvgivq ïiæ nj mܨv AvÇv| Mvb evRbv ‡KŠZz‡Ki Szwj Ly‡j e‡m‡Q mevB| ‡m GK Af~Zc~e© cÖvbešÍ ù~wZ©e¨ÄK cwi‡ek| mvZ mKv‡j bv¯ÍvcvU PzwK‡q †Kv‡P Av‡ivnY| MvB‡Wi avivweeibx‡Z D‡V Gj, ivRavbx eyWv‡có Ô¯úv UvDbÔ bv‡g mycwiwPZ| kn‡ii gvS w`‡q e‡q wM‡q‡Q 2,800 wKtwgt j¤^v BD‡ivc gnv‡`‡ki wØZxq eo b`x `vwbq~e| ‡`kxq fvlvq bvg,Ô`ybvÔ| b`xi Dci ‰Zwi n‡q‡Q my›`i cyj| Ggwb GK cy‡ji bvg †KgeªxR cyj| jÛbx Kvq`vq ˆZwi| Rvbv‡Mj, †`kwU‡Z †Kvb cyj wQj bv| e„wUk ¯’cwZ wbwg©Z ‡KgeªxR cyj mܨvq Av‡jvwKZ Kiv nq| b`x Zx‡i ¯’vwcZ †`‡ki cvj©v‡g›U nvDR e„wUk cvj©v‡g›U nvD‡Ri K_v g‡b Kwi‡q w`j| ivRavbxi †K›`ªwe›`y‡Z bR‡i coj Ô†U‡¯‹vÔ, Ô¯úviÔmn †ek K‡qKwU Bswjk mycvigv‡K©‡Ui bvg| MvBW Rvbv‡jv, 1873 mv‡j ÔeyWv‡cóÔ ivRavbx kn‡i cwiYZ nq| `vwqb~e b`xi Gcvi Icv‡i Aew¯’Z ÔeyWvÔ I Ô‡cóÔ-`yB RgR kni wb‡q ivRavbx eyWv‡có bvgKib n‡q‡Q| cvnv‡oi P~ovq ˆZwi HwZnvwmK ¯§„wZweRwoZ eyWv `yM© GKKv‡ji nv½vwiqvb ivRv ev`kvn‡`i ivRcÖvmv`| eZ©gv‡b ch©UK RbwcÖq RvqMv| ch©U‡Ki X‡j AvgivI mvwgj n‡q †Mjvg| av‡c av‡c PIov wmuwo †e‡q G‡Kev‡i P~ovq| 1265 mv‡j (Z_¨m~‡Î) ¯’vwcZ wekvj PUK`vi ivRcÖvmv‡`i mvg‡b `uvwo‡q wb‡R‡K AZ¨šÍ fvM¨evb g‡b nj| ‡`qv‡j ‡Lv`vBKiv Z_¨ †_‡K Rvbv‡Mj,A›`i gn‡j i‡q‡Q RuvKRgK Pviæwkí wPÎvw` cÖ`wk©Z nv½vwiqvb RvZxq w_‡qUvi Kÿ I eyWv‡có HwZnvwmK Rv`yNi| ‡Lvjv‡gjv cÖKvÛ evwni AvwObvq Pj‡Q AZ¨vaywbK wWwRUvj Kvq`vq Qwe †Zvjvi †Zvjcvo| ‡Kgb wQj †kl kni `k©b? ‡m›Uªvj BD‡iv‡ci `yB `yBUv ivRavbx kni ågb †k‡l ïiæ nj me©‡kl ivRavbx kni wf‡qbv cwi`k©b| c~e© w`‡K ‡P‡Kv‡¯øv‡fwKqv I nv½vwi mxgvšÍ †Nu‡l Awóªqvi Ab¨Zg me‡P‡q eo kni ivRavbx| ‡nv‡Uj DB‡q›Uvj - G `yÔivZ hvcb| meyR MvQMvQovq †Niv wQgQvg N‡ivqv cwi‡ek| eomo †nv‡Uj Kvgiv| GK cv‡k Uz-wmUvi †mvdv †mU| †kvbv‡Mj, Kviæi fv‡M¨ Ry‡UwQj mvDbv ev_ (Mig cvwbi ev‡®ú Nvg Siv‡bv

27

†Mvmj) e¨e¯’v| h_vixwZ mKv‡ji bv¯ÍvcvU PzwK‡q Avev‡iv PjšÍ ‡Kv‡P| ZK&Z‡K iv¯ÍvNvU| Mvox PjvPj iv¯Ívi `yÔav‡i mvwi mvwi MvQ| MvQMvQvjxi Av”Qv`b †hb kni‡K Av‡ówc‡ó AvM‡j †i‡L‡Q| b`x †_‡K KvUv Lvj kn‡ii gvS w`‡q e‡q P‡j‡Q| ZiZi K‡i ‡QvU ‡QvU †bŠKv †f‡m hv‡”Q| bqb Ryov‡bv Ac~e© `„k¨! MvB‡Wi wb‡`©kbvq eo iv¯Ívi av‡i †KvP weiwZ Uvb‡jv| KvZv‡i KvZv‡i gvbyl nuvU‡Q ivRvivbxi MÖx®§Kvjxb evm¯’vb `k©‡b| ivR dUK †cwi‡qB bRiKvov bvbvb evnvwi dz‡jj AvwObv| gv‡S gv‡S UjU‡j cvwbi wSj| wKbviv †Nu‡l UmU‡m meyR Nv‡mi weQvbv| †Kv_vI Si‡Q Da©gLy x cvwbi Sibv| wKbvivq Mvov mv`v cv_‡ii g~wZ©| nqÔZ ev ivRv ivbx ev BwZnvmL¨vZ †`kx †Kvb e¨w³‡Z¡i| GK cÖvšÍ AvwObv ‡cwi‡q Av‡iK cÖvšÍ AvwObv| `~‡i `uvwo‡q Avnv-gwi wekvj ivRcÖvmv` ¯’vcbv| Z_¨m~‡Î Rvbvhvq, 1,441 Kÿwewkó ivRcÖvmv` ‡`‡ki Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© ¯’vcZ¨wkí, mvs¯‹…wZK I HwZnvwmK ¯§„wZ‡mŠa wb`k©b| we¯Í…Y© evMvbmn ivRcÖvmv` BwZnvm 300 eQ‡iiI †ewk| Av‡iv Rvbvhvq, 1950-i gvSvgvwS ‡_‡K cÖavb ch©UK AvKl©Y ¯’vb mybvg Kzwo‡q Avm‡Q| avivweeibx‡Z D‡V Gj, ivRavbx wf‡qbv, m½xZ RM‡Zi ivRavbx bv‡g L¨vwZ AR©b K‡i‡Q| we‡k^i L¨vwZgvb m½xZwer I myiKvi‡`i Kg©¯j’ G kni| kn‡ii wewfbœ RvqMvq M‡o D‡V‡Q m½xZ ¯‹jz , K‡jR I wek^we`¨vjq| c„w_exi `~i cÖvšÍ †_‡K gvbyl Qz‡U Av‡m m½xZ wel‡q Zvwjg wb‡Z| we‡k^i^ m½xZ ivRavbx wf‡qbv‡K we`vq Rvbvb w`‡q BwZ nj wZb ivRavbx kni cÖ‡gv`ågb| `xN© 9 w`‡b my‡hvM n‡qwQj 8 †nv‡Uj Ae¯’vb wewPÎ AwfÁZv AR©b| PvjK؇qi wnmv‡e Rvbv‡Mj, †Kv‡Pi PvKv Ny‡i G‡m‡Q 2,500 gvBj| evox †divi Avb‡›` we‡fvi cy‡iv †KvP cwievi| Ifvi wddw&U K¬ve cwiPvwjZ evwl©K cÖ‡gv`ågb BwZ Uvb‡jv| ïiæ nj AvMvgx eQi A‡cÿvi cvjv| evש‡K¨i ZvwjKvq hy³ n‡Z hv‡”Q Av‡iv GKwU eQi| Køv‡ei AwaKvsk m`m¨B lv‡Uvש| †KDev mˇivש| cÖ‡gv`ågb ïiæi gvm `yB AvM †_‡KB B‡gBj I †Uwj‡dvb gva¨‡g nwj‡W †Kv-AwW‡bUi ågbKvix‡`i KZ¸‡jv ¸iæZ¡cY~ © wel‡q evievi mZK© evZ©v cvwV‡qwQ‡jb| cvm‡cvU©, †nj_ BÝy‡iÝ, cÖ‡qvRbxq Jla, Bb‡R·b, †`kxq gy`vª c‡K‡U ev nv‡Zi e¨v‡M ivLv AZ¨šÍ Riæix| wKš‘ bv| gvS iv¯Ívq PjšÍ †Kv‡P gvBK nv‡Z AvPg&Kv †Nvlbv| †K GKRb Jla m‡½ Avb‡Z fz‡j †M‡Qb| ZvrÿwYK aviKR© K‡i mgm¨v †gUv‡bv †Mj| ‡nv‡U‡j GK iv‡Z R‰bK gwnjv Amy¯’ n‡q co‡jb| m¤¢eZt Wv³viI WvK‡Z n‡qwQj| 39 m`‡m¨i j¤^v Kv‡djvq `j QzU n‡ZB cv‡i| A‡cÿqgvb †Kv‡Pi wVKvbv VvIi Ki‡Z bv cviv †h wK Sw° Avi weeªZKi, Zv GKgvÎ fz³‡fvMxivB Rv‡b! ‡gvÏv K_v, G eq‡m ÔcÖ‡gv‡` Xvwj‡q w`by gbÔ gbgvbwmKZv wb‡q cÖ‡gv`ågb G‡Kev‡iB ev¯ÍeZv bq| Ômva Av‡Q, mva¨ †bBÔ G ch©v‡q †cuŠ‡Q †M‡Q A‡b‡KB| mKvj mܨv Vvmv ågbcwiKíbvi m‡½ Zvj wgwj‡q Pjv PvwÆLvwb K_v bq| Kv‡b wdUKiv hš¿, nv‡Z jvwV n‡q‡Q †`vmi| Lvuov wmuwo fv½‡Z eyK `yiæ `yiæ K‡i| m½x mv_x‡`i mv‡_ `ªæZ Pj‡Z nuvmduvm Ae¯’v| w`‡bi †k‡l kixi gnvkq e‡j D‡V, ÔAvi bvÔ,ÔAvi bvÔ| ZeyI gb gv‡b bv|


28

oMÜKY∂J

19 - 25 October 2018

\JfL~ GTql∑P≤ rJ\jLKfr uJn-ãKf c. fJPrT vJoxMr ßryoJj ßuUT: IiqJkT S rJ\QjKfT KmPvúwT

mJÄuJPhPvr mftoJj rJ\QjKfT kKrPk´KãPf \JfL~ GTql∑P≤r @®k´TJv FT fJ“kptkNet WajJÇ vKjmJr \JfL~ ßk´x TîJPm KmFjKk, VePlJrJo, ß\FxKc S jJVKrT GPTqr xojõP~ F l∑≠P≤r pJ©J ÊÀ y~Ç KmhqoJj rJ\QjKfT mJ˜mfJ~ FKa CPuäUPpJVq IV´VKf F TJrPe ßp, KmFjKk 20 hPur mJAPr TP~TKa mqKÜKjntr huPT FTP\JPa KjP~ FPxPZÇ F \JfL~ GTql∑≤ ßvw kpt∂ KjmtJYjL GTq yPm KT-jJ, ßxKa Knjú k´vúÇ Fr oPiq @mJr KmT·iJrJ ßmKrP~ ßVPZÇ pKhS KmT·iJrJr GTql∑P≤r mJAPr gJTJ~ ßTJPjJ ãKf yPm jJ mPuA @oJr oPj y~Ç TJre FTKhPT fJPhr ßx IPgt xJÄVbKjT KnK• ßjAÇ @mJr KmFjKkr xPñS ßp hLWtPo~JPh fJPhr GTq yPm- ßxaJS muJ pJ~ jJÇ FoKjPfA \JfL~ GTq VzJr ÊÀ ßgPT k´J~ k´KfKa ‰mbPTA Ijq huèPuJr xPñ KmT·iJrJr ofkJgtPTqr TgJ xÄmJhoJiqPor frPl @orJ

ß\PjKZÇ KmT·iJrJr jJjJ vftS GTq k´Kâ~Jr CPhqJVL ßjfJPhr kPã kNre TrJ TKbj yP~ kPzÇ FnJPmA YuPf gJPT aJjJkPzjÇ xmtPvw ÊâmJr pMÜl∑P≤r vKrT ß\FxKcr xnJkKf @ x o @mhMr rPmr C•rJr mJxnmPjr ‰mbPTS mJTKmf§Jr Umr @orJ \JKjÇ ßvw kpt∂ Ijq vKrTPhr GToPfq Km. ßYRiMrLPT mJh KhPf mJiq yj c. TJoJu ßyJPxjÇ KmT·iJrJr hMKa hJKmPf Ijz gJTJ~ muJ YPu fJPhr F GTql∑P≤r mJAPr Im˙JjÇ k´gof, \KaufJ ßhUJ ßh~ ˝JiLjfJKmPrJiL v» KjP~Ç KÆfL~f, KmT·iJrJ \JfL~ xÄxPhr 'ãofJr nJrxJoq'r \jq GTq VPz ßfJuJr @PV '@xj mµPj'r KjÁ~fJ ßYP~KZuÇ xJPmT rJÓskKf IiqJkT mhÀP¨J\J ßYRiMrLr huKa KmFjKkPT ßhzv' @xj KhP~ pMÜl∑≤ S \JfL~ GTq k´Kâ~JPT ßhzv' @xj ßhS~Jr hJKm ßfJPuÇ Fr oJiqPo fJrJ oNuf KmFjKkr FTT k´nJm ßhUPf YJ~ jJÇ FKa Imvq KmT·iJrJr Km. ßYRiMrLr mJKriJrJr mJxnmPj vKjmJPrr xÄmJh xPÿuPjr mÜPmqS ¸ÓÇ KfKj mPuPZj, ãofJr nJrxJPoqr rJ\jLKfr vft ßoPj KjPf yPmÇ \JfL~ GPTqr jJPo KmFjKkPT FTTnJPm ãofJ~ mxJPjJr 'YâJP∂'r xPñ KmT·iJrJ ßjAÇ xñf TJrPeA KmT·iJrJr xPñ hNrPfôr TJre ¸Ó TgJ yPuJ, \JfL~ GTql∑≤ @PhR rJ\QjKfT ßTJPjJ kKrmftj @jPf kJrPm KT-jJ- ßx mqJkJPr @Ko KjKÁf jAÇ fPm FaJ KbT, Kmw~Ka KoKc~J~ ßpnJPm TJnJPr\ kJPò, F mqJkJPr oJjMPwr oiq ßp mqJkT @V´y ßhUJ pJPò, fJPf KjKÁfA ßTJPjJ AKfmJYT kKrmftj @xPf kJPrÇ KmPvw TPr, KmFjKk FUj UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJPjr mJAPr FTKa kg UMPÅ \ ßkuÇ c. TJoJu ßyJPxjPT fJrJ xJoPj ßkuÇ muJ YPu, Fr oJiqPo KmFjKk UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJj-xÄTa TJaJPf kJrPZÇ pKhS FUJPj

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

F hM'\j oJAjJx yP~ ßVPujÇ KmT·iJrJPT mJh KhP~ \JfL~ GTql∑P≤r xKÿKuf F pJ©J k´TJrJ∂Pr FaJ ßmJ^JPò ßp, fJrJ \JoJ~JPf AxuJoLPTS ßoPj KjuÇ ßpPyfM \JoJ~JPfr Kjmºj mJKfu yP~ ßVPZ, fJrJ KjP\Phr k´fLT KjP~ KjmtJYj TrPf kJrPm jJÇ fPm \JoJ~Jf ˝fπnJPm KTÄmJ Ijq hPur k´fLT KjP~ KjmtJYj TrPf kJrPmÇ ˙JjL~ jJjJ KjmtJYPj fJPhr ßxnJPm KjmtJYj TrPf @orJ ßhPUKZSÇ FUj \JfL~ KjmtJYPjS y~PfJ fJrJ ˝fπnJPm KjmtJYj TrPmÇ ˝fπnJPm KjmtJYj TrPuS fJrJ ßp KmFjKk ß\JaPTA xogtj ßhPm, fJ muJ mJÉuqÇ fJyPu KmT·iJrJr KmT· TL? 14 hu ZJzJ fJPhr ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ @oJr oPj y~, fJrJ 14 hPur xPñA FUj ß\Ja mJÅiPmÇ Fr mJ˜m TJre rP~PZÇ TJre oJyL Km ßYRiMrL 14 huL~ ß\JPar ßjfJPhr xPñ mqmxJ TPrj; @mJr ßo\r (Im.) oJjúJj 14 hPur xPñA ß\Ja TrPf YJAPmjÇ \JfL~ GTql∑≤ pKh KjmtJYjL ß\Ja y~; VePlJrJo xnJkKf c. TJoJu ßyJPxj, ß\FxKcr xnJkKf @ x o @mhMr rm S jJVKrT GPTqr @øJ~T oJyoMhMr ryoJj oJjúJr Im˙Jj vKÜvJuL yPm mPuA oPj TKrÇ KmPvw TPr ßnJPar rJ\jLKfPf fJrJ mqJkT uJnmJj yPmÇ Fr oJiqPo \JfL~ xÄxPh pJS~J fJPhr \jq xy\ yPmÇ KjmtJYPjr @PV xrTJPrr khfqJV, xÄxh ßnPX KhP~ xmthuL~ V´yePpJVq xrTJr Vbj, UJPuhJ K\~Jxy xm rJ\mKªr oMKÜxy xJf hlJ hJKm FmÄ xÄxh S xrTJPr rJÓskKf S k´iJjoπLr oPiq ãofJr nJrxJoq @jJ, k´vJxj KmPTªsLTre, xÄKmiJPjr 70 IjMPòh xÄPvJij, KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ KjKÁfxy 11 hlJ uPãqr TgJS ßWJweJ TPr \JfL~ GTql∑≤Ç 7 hlJr k´go hlJ~ ßp KjmtJYjTJuLj KjhtuL~-KjrPkã xrTJr VbPjr TgJ muJ yP~PZ; xÄKmiJPjr KjKrPU fJ ßhUPf yPmÇ

KÆfL~ hlJ~ V´yePpJVq mqKÜPhr xojõP~ KjmtJYj TKovj kMjVtbj, KjmtJYPj AKnFo mqmyJr jJ TrJr KjÁ~fJ k´hJPjr hJKm \JjJPjJ yP~PZÇ Fxm mqJkJPr xrTJr TfaJ @∂KrT yPm, ßxKa ßhUJr Kmw~Ç fPm xrTJr KjÁ~ KTZM hJKm ßoPj KjPf kJPrÇ ßpoj mJT, mqKÜ, xÄmJhk©, ßaKuKnvj, xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqo S xm rJ\QjKfT hPur xnJ-xoJPmPvr ˝JiLjfJ FmÄ KjmtJYPj ßuPnu ßkäK~Ä Klfl KjKÁf TrJÇ Fr xPñ xm rJ\QjKfT oJouJ k´fqJyJPrr hJKm ßoPj ßjS~JS TKbj j~Ç @Ko ßfJ oPj TKr, mrÄ \JfL~ GTql∑≤ VbPj xrTJPrrA uJn yPuJÇ Fr oJiqPo KmFjKkr KjmtJYPj @xJr kg CjìMÜ yPuJÇ ßp IÄvV´yeoNuT KjmtJYPjr TgJ xmJA mPu @xPZ, Fr oJiqPo @orJ fJr @vJ ßhUPf kJKòÇ F \jq xrTJrPTA xmtJPV´ FKVP~ @xJ hrTJrÇ F l∑≤PT xJiMmJh \JKjP~ fJPhr hJKm-hJS~Jr mqJkJPr @∂KrT yS~J k´P~J\jÇ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf FA oMyNft @˙Jr xÄTa YuPZÇ mz hMA hPur oPiq @˙JyLjfJr TJrPe rJ\jLKfPf IYuJm˙Jr xíKÓ yP~PZÇ FA @˙JyLjfJ hNr jJ yPu Vefπ oMU gMmPz kzPmÇ @˙JyLjfJ hNr TrPf @S~JoL uLV S KmFjKkPTKªsT ß\JPar oPiq @PuJYjJr KmT· ßjAÇ lPu @orJ \JfL~ GTql∑P≤r pJ©J AKfmJYT KyPxPmA ßhUKZÇ 14 huL~ ß\Ja S FA l∑P≤r oPiq xoP^JfJ Ix÷m j~Ç FUJPj xrTJPrr hJK~fôA ßmKvÇ xrTJrPT ßmKv ßmKv xoJPuJYjJ jJ TPr mrÄ TLnJPm @˙Jr kKrPmv xíKÓ TrJ pJ~, ßx \jq xPYÓ yPf yPmÇ KjmtJYj TJPZ YPu @xPZÇ oJjMw FTKa ImJi, xMÔM S KjrPkã KjmtJYPjr \jq oMKUP~ @PZÇ ßx xMªr KjmtJYj CkyJr ßhS~Jr hJK~fô xrTJPrrÇ ßx Kmw~ oJgJ~ ßrPUA xrTJPrr CKYf yPm \JfL~ GTql∑≤PT xJiMmJh \JjJPjJÇ

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


UmrJUmr

19 - 25 October 2018

29

KxPua ßY’Jr ßjfímíPªr xJPg nJrfL~ ÈVJP~Km oJouJ'~ CKÆVú xyTJrL yJA TKovjJPrr ofKmKjo~ rJ\QjKfT k´nJmoMÜ kMKuv

ÈmJÄuJPhvPT xmPYP~ WKjÓ mJKyjL YJ~ Ka@AKm k´KfPmvL oPj TPr nJrf' KxPua, 17 IPÖJmr - KxPuPa KjpMÜ nJrfL~ xyTJrL yJA TKovjJr Fu. TíÌoNKft mPuPZj, k´KfPmvL rJÓsèPuJr oPiq mJÄuJPhvPT xmPYP~ WKjÓ S èÀfôkNet ßhv KyPxPm KmPmYjJ TPr nJrfÇ mqmxJ-mJKe\q S @gt-xJoJK\T Cjú~Pj nJrf mJÄuJPhv fgJ KxPuPar xJPg FTxJPg TJ\ TrPf KmPvw CPhqJV KjP~PZÇ FA uPãq KnxJ mqm˙J xy\LTre TrJ yP~PZÇ mqmxJ-mJKe\q S KYKT“xJr \jq F IûPur mqmxJ~Lxy xJiJre oJjMw pJPf ˝• xoP~ S xyP\ KnxJ ßkPf kJPrj ßx Kmw~Ka KmPmYjJ TPr KxPuPa nJrfL~ xyTJrL yJA TKovPjr IKlx ˙Jkj TrJ yP~PZÇ mMimJr KxPua ßY’Jr Im ToJxt F¥ A¥JKˆs'r ßjfímíPªr xJPg ofKmKjo~TJPu KfKj Fxm TgJ mPujÇ KxPua Iûu GKfyqVfnJPm xoí≠vJuL CPuäU TPr KfKj mPuj, nJrPfr C•r-kNmtJûuL~ rJ\qèPuJr xJPg KxPuKaPhr WKjÓ xŒTt rP~PZÇ mqmxJ-mJKeP\q @ohJjL-r¬JjLr k´xJrS WaPZ Fxm IûPuÇ fJoJKmu xLoJ∂xy KmKnjú ˙umªr KhP~ kjq r¬JjLPf KxPuPar mqmxJ~LrJ pJPf ßTJj irPer y~rJKj FmÄ hMPntJPVr KvTJr jJ yj ßx Kmw~Ka KfKj èÀfô xyTJPr ßhUPmj mPu \JjJjÇ xyTJrL yJA TKovjJr KxPuPa hJK~fô kJujTJPu mqmxJ~LPhr xyPpJKVfJ TJojJ TPrj FmÄ mqmxJ~LrJ pJPf xPmtJó xMKmiJ ßkPf kJPrj ßx Kmw~Ka KfKj èÀPfôr xJPg f•ôJmiJPjr @võJx ßhjÇ KxPua ßY’JPrr ßmJct ÀPo IjMKÔf xnJ~

xnJkKfr mÜPmq ßY’Jr xnJkKf UªTJr KxkJr @yoh KxPuPa nJrfL~ xyTJrL yJA TKovj ˙Jkj TrJ~ nJrf xrTJrPT ijqmJh \JjJjÇ KfKj mPuj, KxPua vyPrr Cjú~Pj nJrf xrTJr 22 ßTJKa aJTJ @KgtT xyPpJKVfJ KhPò, pJ Ifq∂ k´vÄxjL~ CPhqJVÇ KfKj CPuäU TPrj, KxPuPar fJoJKmu ˙umªr KhP~ nJrf ßgPT mJÄuJPhPvr ßoJa T~uJr YJKyhJr 80 nJVA @ohJjL yP~ gJPTÇ F\jq KxPuPar @ohJjLTJrTPhr k´J~A nJrPf pJfJ~Jf TrPf y~Ç KfKj Fxm @ohJjLTJrTPhr \jq 5 mZr ßo~JhL oJKfiku KnxJ AxMqr IjMPrJi \JjJjÇ KfKj mPuj, T~uJ @ohJjLPf @ohJjLTJrT KmKnjú rTo kqJrJ aqJKrl, jj-aqJKrl mJiJr xÿMULj yPòjÇ KfKj Fxm mJiJ hNrLTrPer xyTJrL yJA TKovjJPrr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ KfKj xMfJrTJKª FuKx ߈vPj TJKu KhP~ yJPfr ZJk V´yPer mhPu mJP~JPoKasT k≠Kf YJuMr k´˜Jm TPrjÇ FZJzJS KfKj KxPuPa KjotJeJiLj ߸vJu APTJjoKT ß\Jj S yJA-PaT kJPTt KmKjP~JPV nJrfL~ KmKjP~JVTJrLPhr FKVP~ @xJr @ymJj \JjJjÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj S CkK˙f KZPuj nJrfL~ yJA TKovPjr ßxPT¥ ßxPâaJrL KVKrv kM\JrL, KxPua ßY’JPrr xy xnJkKf ßoJ” FohJh ßyJPxj, kKrYJuT K\~JCu yT, Kk≤M YâmftL, ßoJ” S~JKyhMöJoJj (nNP¢J), oMvKlT \J~VLrhJr, @KoÀöJoJj ßYRiMrL, lJuJy CK¨j @uL @yoh, ÉoJ~Mj @yPoh, @uyJ\ô ßoJ” @KfT ßyJPxj, oMK\mMr ryoJj Ko≤M k´oMUÇ

mJKotÄyJPo ß\jJPru SxoJjLr vffo \jìmJKwtTL CkuPã @PuJYjJ xnJS ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf

dJTJ, 17 IPÖJmr - WajJ˙Pu IjMkK˙f, KmPhPv Im˙Jjrf FojKT oíf mqKÜPhr KnK•yLjnJPm ÈVJP~Km oJouJ~' kMKuPvr @xJKo TrJr k´mefJ~ VnLr CPÆV k´TJv TPrPZ asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhv (Ka@AKm)Ç F \JfL~ híÓJ∂ kMKuPvr IhãfJ S hJK~Pfô ImPyuJr kKrYJ~T, CPuäU TPr @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙JPT Foj @®WJfL TJptâo ßgPT Kmrf gJTJr @øJj \JKjP~PZ xÄ˙JKaÇ mMimJr FT KmmíKfPf Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT c. AlPfUJÀöJoJj mPuj, ÈxŒ´Kf VeoJiqPo k´TJKvf xÄmJh IjMpJ~L ßhPvr KmKnjú ˙JPj ÈVJP~Km oJouJ' hJP~Prr WajJ WPaPZÇ oJouJr @xJKo KyPxPm WajJ˙Pu IjMkK˙f, KmPhPv Im˙Jjrf FojKT oíf mqKÜPhr xŒíÜ TrJ yP~PZÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxq KyPxPm kMKuPvr FTJÄPvr FPyj TotTJ§ ßkvJhJrPfôr CPÆV\jT ImãP~r híÓJ∂Ç' Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT mPuj, ÈxrTJr fgJ ãofJxLj hPur k´fqã mJ kPrJã KjPhtvjJ mJ YJPkr lPu @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr FTJÄPvr huL~ k´nJPm k´nJmJKjõf yS~Jr híÓJ∂ jfMj KTZM j~Ç hLWtKhj iPr kMKuv fgJ IjqJjq xrTJKr k´KfÔJjPT rJ\QjKfT CP¨Pvq mqmyJr TrJ IPjTJÄPv @oJPhr rJ\QjKfT xÄÛíKfPf kKref yP~PZÇ fJ xP•ôS kMKuv mJKyjLr FTJÄv TftT í dJuJSnJPm WajJr xPñ ßTJPjJnJPm xŒíÜ yS~Jr xMPpJV ßjA Foj mqKÜPhr oJouJ~ \zJPjJr hJ~ ÊiM rJ\QjKfT k´nJPmr Skr ßhS~J pJPm jJÇ' c. AlPfUJÀöJoJj mPuj, rJ\QjKfTnJPm k´nJKmf yP~ kMKuPvr oPfJ k´KfÔJj khPãk V´yPe mJiq yPuS TL TJrPe oíf S ßhPv mJ WajJ˙Pu IjMkK˙f mqKÜr KmÀP≠ oJouJ TrJ yPm fJ ßhvmJxLr TJPZ mqJUqJ TrJr hJ~ kMKuv

Tftk í PãrÇ k´vú CbPfA kJPr, ÈFKa KT kMKuPvr FTJÄPvr FTJ∂ IhãfJ jJ jVú hJK~fôyLjfJÇ @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr Skr rJ\QjKfT k´nJm FTKhPT ßpoj @APjr vJxPjr kPg Ijqfo k´KfmºT, IjqKhPT kMKuv mJKyjLPf F irPjr ßkvJVf hMmu t fJ S IhãfJ ImqJyf gJTPu @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙J S @APjr vJxPjr k´Kf \jVPer @˙J xŒNet iPx kzPm KmiJ~ @orJ VnLrnJPm CKÆVúÇ' KmmíKfPf @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jxy xm xrTJKr k´KfÔJjPT xm irPjr k´nJm ßgPT oMÜ TrJr TJptTr mqm˙J ßjS~Jr \jq rJ\QjKfT ßjfíPfôr TJPZ @øJj \JjJ~ Ka@AKmÇ FTA xJPg, kMKuv mJKyjLPTS xm irPjr k´nJm ßgPT oMÜ yP~ hJK~fô kJuPj hí|fJ S x“xJyPxr kJvJkJKv \JfL~ Ê≠JYJr ßTRvPur xPñ xJo†xq ßrPU xÄ˙Jr Inq∂rLe Kj~πe S kKrmLãe mqm˙Jr CjúKfr oJiqPo F \JfL~ @®WJfL k´mefJ mPºr @øJj \JKjP~PZ xÄ˙JKaÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

mJKottÄyJo, 18 IPÖJmr oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T mñmLr ß\jJPru oMyÿh @fJCu VKe SxoJjL @\Lmj mJXJKu \JfL~fJmJh S xÄxhL~ VefPπr k´mÜJ KZPujÇ TPbJr Kj~o-vO⁄uJr oPiq \Lmj pJkj TrJA KZu fJr Ijqfo ‰mKvÓqÇ oyJj oMKÜpM≠ krmftL ßTJj xrTJPrr xoP~S fJr xKbT oNuqJ~j y~KjÇ oyJj oMKÜpMP≠ xlu ßjfífô hJjTJrL FA mñmLrPT \JKfr xJoPj xKbT nJPm fáPu irPf yPmÇ Vf 14A IPÖJmr ßrJmmJr mJKotÄyJPor kïUJjJ ßrˆáPrP≤ AKfyJPxr oyJjJ~T mñmLr ß\jJPru oMyÿh @fJCu VKe SxoJjLr \jìvf mJKwtTL CkuPã FT @PuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlPu mÜJrJ fJPhr

mÜPmq CkPrJÜ TgJèPuJ mPujÇ ß\jJPru SxoJjLr Kk´~nJ\j, k´mJPx oMKÜpP≠r Ijqfo pMm xÄVbT,oMKÜpM≠ 71 lJCP¥vj S mñmLr ß\jJPru SxoJjL ˛OKf kKrwh mJKotÄyJo Fr xnJkKf, k´VKfvLu rJ\jLKfKmh vJy @Kmh @uLr xnJkKfPfô S mJyJr CK¨j S \MPmr ßYRiMrLr ßpRg kKrYJujJ~ @PuJYjJ xnJr ÊÀPfA kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ rKvh @yohÇ @PuJTjJ xnJ~ mÜmq rJPUj mLr oMKÜPpJ≠J @»Mu yJKoh, k´mLe TKoCKjKa ßjfJ ß\jJPru SxoJjLr Kk´~nJ\j @uL AxoJAu, \JuJu CK¨j FoKmA, ßvU ßoJyJÿh @»Mu Vlár, ATmJu ßYRiMrL, r†á Ko~J, rJ\M Ko~J, FAY Fo @vrJl, @»Mu

TJKhr @mMu, @jyJr @uL, @»Mu oJKuT xJjM, yJK\ xoZá Ko~J, mJ’Mu Ko~J FoKmA,oMóJKTo ßYRiMrL oMK\mMr ryoJj k´oMUÇ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj vJy \oPvh @uL, xJAhMr ryoJj, \Kyr CK¨j, jMÀu Vlár ßYRiMrL, KoPxx yJKoh, oJSuJjJ j\Àu AxuJo, @»Mu uKfl, ßvU @PjJ~Jr ßyJPxj, jJK\r @uL, @\Jh Ko~J k´oMUÇ xnJkKfr mÜPmq vJy @Kmh @uL mPuj, mJÄuJPhv oJPj ßpoj oMKÜ\M≠ ßfoKj oMKÜpM≠ oJPj SxoJjL, FT ßgPT IjqPT ßTC @uJhJ TrPf kJrPmjJ Ç xnJ~ xmtxÿKfâPo Kx≠J∂ y~ @VJoLPf ÍoMKÜpM≠ S SxoJjL" FmÄ ÍVefπ S SxoJjL" KvPrJjJPo KjP~ hMKa ßxKojJr IjMKÔf yPmÇ

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

19 - 25 October 2018

xÄxh KjmtJYj

oPjJj~jk´fqJvL IJPoKrTJ k´mJxLrJ

IJmhMu ßoJPoj

IJmhMx xJoJh

lJr∆T IJyoh

ßoJ˜lJ TJoJu

kJrPn\ xJöJh

ßxJPuoJj nëÅA~J

❚ rvLh @yoh, KjCA~Tt ßgPT KjCA~Tt, 18 IPÖJmr - mJÄuJPhPv FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj pf WKjP~ @xPZ @S~JoL uLV S KmFjKk ßgPT oPjJj~jk´fqJvL @PoKrTJk´mJxLr xÄUqJ ffA mJzPZÇ oPjJj~j ßkPf Kj\ Kj\ hPur jLKf KjitJreL ßTªsL~ ßjfJPhr Kj~Kof ßpJVJPpJV rJUPZj fJÅrJÇ kJvJkJKv huL~ ßjfJ-TotLPhr xPñ xrJxKr ßpJVJPpJV rãJ TrPf ßhPv KVP~ KjmtJYjL FuJTJ~ ßTC ßTC TJ\ ÊÀ TPrPZjÇ k´mJxLrJ muPZj, fJÅPhr WJo ^rJPjJ IPgt ßhPvr IgtjLKfr YJTJ xYu gJPTÇ ßhPvr k´mOK≠ mOK≠r ßkZPj fJÅPhr ImhJj To j~Ç KT∂á ßhPv k´mJxLPhr ßTJPjJ oNuqJ~j ßjAÇ fJÅPhr ˝JPgt TgJ muJr ßTC ßjAÇ fJA xÄxPh mz hu ßgPT k´mJxLPhr k´KfKjKifô gJTPu xrTJr I∂f fJÅPhr xMU-hM”PUr TgJ ÊjPmÇ pMÜrJÓs vJUJ @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT @mhMx xJoJh @\Jh (\JoJukMr-4), xJÄVbKjT xŒJhT lJÀT @yoh (KxPua-4), \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr xJPmT ˙J~L k´KfKjKi F ßT @mhMu ßoJPoj (KxPua-1) huL~ oPjJj~j ßkPf ß\Jr f“krfJ YJKuP~ pJPòjÇ \JKfxÄPW KjpMÜ mJÄuJPhPvr xJPmT ˙J~L k´KfKjKi F ßT @mhMu ßoJPoj xŒ´Kf ßhPv KVP~ FuJTJ~ VexÄPpJV TrPZjÇ mJÄuJPhPvr xÄxh KjmtJYPj optJhJr @xj KxPua-1Ç FA @xPj pJrJ K\Pfj fJrJA xrTJr Vbj TPrÇ FA @xPjr mftoJj xJÄxh IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ FTJhv xÄxh KjmtJYPj KfKj k´JgtL yPòj jJ mPu @PVA ßWJweJ KhP~PZjÇ FT xo~ fJÅr kKrmPft nJA @mhMu ßoJPoj k´JgtL yPmj mPu ßWJweJS KhP~KZPujÇ KT∂á IgtoπLr ßWJweJr kr ßoJPojxy TP~T\j oJPb jJoPZjÇ fPm @mhMu ßoJPoj @vJmJhL, xmKTZá KmPmYjJ TPr hu optJhJkNet FA @xPj fJÅPTA oPjJj~j ßhPmÇ @mMu TJuJo @\Jh mPuj, 1996 xJu ßgPT @Ko @S~JoL uLPVr oPjJj~j kJS~Jr ßYÓJ TrKZÇ FmJrS ßYÓJ TrKZÇ hu pKh @oJPT nJPuJ oPj TPr oPjJj~j

ßh~, fJyPu ImvqA @Ko KjmtJYPj k´JgtL ymÇ hPur pMÜrJÓs vJUJr xJÄVbKjT xŒJhT lJÀT @yPoh mPuj, @orJ hLWtKhj rJ\jLKf TPr @xKZÇ ßjfJ-TotL S VKrm hM”UL oJjMPwr kJPv xm xo~ kJPv KZuJo FmÄ nKmwqPfS gJTmÇ KfKj @rS mPuj, mOy“ kKrxPr ßhPvr ßxmJ TrPf YJAÇ fJA hu pKh oPjJj~j ßh~, ImvqA @Ko Km\~L ym FmÄ ßhPvr ßxmJ TrmÇ KmFjKk ßgPTS FTJKiT @PoKrTJk´mJxL k´JgtL hu ßgPT oPjJj~j YJAPmjÇ FÅPhr oPiq pMÜrJÓs vJUJ KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT ßoJ˜lJ TJoJu kJvJ mJmMu Y¢V´Jo-3 (xªôLk) ßgPT, fJPrT ryoJj ˝Phv k´fqJmftj kKrwPhr xnJkKf kJrPn\ xJöJh Y¢V´Jo-1 (KorxrJA) ßgPT, pMÜrJÓs vJUJ KmFjKkr xJPmT xyxnJkKf ßxJPuoJj nëÅA~J ßljL-3 (PxJjJVJ\L-hJVjnë_J) ßgPT FmÄ @PrT xJPmT xnJkKf @mhMu uKfl xosJa jzJAu-1 (TJKu~J) @xj ßgPT oPjJj~j YJAPf kJPrjÇ KmFjKk ßgPT oPjJj~jk´fqJvL ßoJ˜lJ mJmMu S kJrPn\ xJöJh mPuj, huL~ ßjfJ-TotLPhr hMKhtPj @orJ kJPv KZuJo, nKmwqPfS gJTmÇ hu KjÁ~A @oJPhr oNuqJ~j TrPmÇ oPjJj~j kJS~Jr mqJkJPr @orJ vfnJV @vJmJhLÇ ßxJPuoJj nëÅA~J mftoJPj ßhPv Im˙Jj TrPZjÇ ßjfJ-TotLPhr KjP~ FuJTJr KmKnjú ˙JPj VexÄPpJV TrPZjÇ @mhMu uKfl KvVKVrA ßhPv pJPmj mPu @vmJh mqÜ TPrPZjÇ @PoKrTJ~ mxmJx TPr huL~ oPjJj~j k´xPñ KmFjKk S @S~JoL uLPVr FTJKiT ßjfJ mPuj, @orJ k´KfmZr ßhPv ßTJKa ßTJKa aJTJ ßrKoaqJ¿ kJbJAÇ @oJPhr xMKmiJ-IxMKmiJr TgJ muJr ßTC ßjAÇ fJA mz hu ßgPT k´mJxLPhr \jq oPjJj~Pjr xMPpJV ßhS~J CKYfÇ fJyPu @oJPhr TgJ xÄxPhr ßnfPr mJAPr @PuJYjJ yPmÇ fPm ßhPv KjmtJYj ßToj yPm F KjP~ rJ\jLKf KjP~ @V´yL mJ ßUJÅ\Umr rJPUj Foj k´mJxLPhr oPiq @PuJYjJr I∂ ßjAÇ IPjPTA oPj TPrj, fJÅrJ ßhPvr \jq TJ\ TrPf YJjÇ k´mJPx ßgPTS fJÅrJ ßhPvr rJ\jLKf TPrjÇ FUj xo~ FPxPZ oJPb jJoJrÇ


UmrJUmr

19 - 25 October 2018

AxMqèPuJ k´iJjq kJ~Ç

ßTJKyjMr KjP~ KmsKav rJ\jLKfr jJjJ TgJ

ßV´jPlu aJS~Jr KjP~

ßTJKyjMr oMTáaPTJKyjMr oMTáanJrf xrTJr 2016 xJPur FKk´Pu xMKk´o ßTJatPT mPuKZu, pMÜrJ\q ßTJKyjMr yLrJ YáKr TPrKj IgmJ ß\Jr TPr ßj~KjÇ f“TJuLj kJ†JPm ãofJ~ gJTJ oyJrJ\J rK†f KxÄPyr C•rJKiTJrLrJ Aˆ AK§~J ßTJŒJKjPT FKa CkyJr KhP~KZPujÇ fPm xrTJPrr FA mÜPmqr xPñ xŒ´Kf KÆof ßkJwe TrPZ @KTtSuK\TqJu xJPnt Im AK§~J (FFx@A)Ç fJrJ muPZ, @xPu AÄuqJP§r rJKj KnPÖJKr~JPT ßTJKyjMr KhPf mJiq yP~KZPuj uJPyJPrr oyJrJ\JÇ xN©, aJAox Im AK¥~JÇ \j˝JPgt TrJ FT oJouJ~ Fr @PV xrTJr mPuKZu, oyJrJ\J rK†f KxÄPyr C•rJKiTJrLrJ IqJÄPuJ-KvU pMP≠r ãKfkNre KyPxPm pMÜrJ\qPT ß˝òJ~ FA ßTJKyjMr KhP~KZPujÇ ßTJj TJrPe ßTJKyjMr nJrf ßgPT pMÜrJP\q ßVu, ßxA Kmw~Ka \JjPf ßYP~ fgq IKiTJr @APj (@rKa@A) ßhvKar xÄKväÓ TftíkPãr TJPZ xŒ´Kf @Pmhj TPrj nJrPfr IKiTJrTotL ßrJKyf xJnJrS~JuÇ ßxA @PmhPjr \mJm ßgPTA ßmKrP~ FPxPZ Foj fgqÇ ßrJKyf mPuj, TJr TJPZ @rKa@A @Pmhj Trm, ßxA mqJkJPr @oJr iJreJ KZu jJÇ @Ko xrJxKr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr h¬r mrJmr kJKbP~KZuJo @PmhjKaÇ k´iJjoπLr h¬r @PmhjKa kJKbP~ ßh~ FFx@A h¬PrÇ xKbT \mJm ßkPf xrTJKr FT h¬r ßgPT @PrT h¬Pr @Pmhj kJbJPjJr IjMoKf ßhS~J @PZ @rKa@A @APjÇ ßrJKyPfr k´vú KZu, nJrPfr Tftíkã ßTJKyjMr yLrJ pMÜrJ\qPT CkyJr KhP~KZu, jJ Fr ßkZPj Ijq TJre KZuÇ \mJPm FFx@A mPuPZ, uct cJuPyRKx S oyJrJ\J hMKuk KxÄPyr oPiq 1849 xJPu uJPyJr YáKÜ y~Ç SA YáKÜ IjMpJ~L uJPyJPrr oyJrJ\J SA ßTJKyjMr yLrJ AÄuqJP¥r rJKjPT KhPf mJiq yjÇ FA YáKÜr xJrootS FFx@AP~r \mJPm fáPu irJ yP~PZÇ fJPf muJ yP~PZ, SA YáKÜ IjMpJ~L ßTJKyjMr yLrJ vJy-xM\J-Cu-oMuPTr TJZ ßgPT ßjPmj oyJrJ\J rK†f KxÄyÇ fJrkr ßxKa AÄuqJP§r rJKj KnPÖJKr~Jr TJPZ KhPf mJiq gJTPmj uJPyJPrr oyJrJ\JÇ FFx@A @rS \JKjP~PZ, SA YáKÜ ßgPT ßhUJ pJPò, hMKuk KxÄy AòJTífnJPm ßTJKyjMr yLrJ pMÜrJ\qPT ßhjKjÇ FFx@AP~r FA mÜmqPT xogtj KhP~PZj oyJrJ\J hMKuk KxÄy ßoPoJKr~Ju asJPˆr ßY~JroqJj S TKm èÀn\j KxÄy KVuÇ èÀn\j mPuPZj, KfKj F TgJaJA hLWtKhj iPr muJr ßYÓJ TrPZjÇ ßrJKyf mPuj, xŒ´Kf @Ko pMÜrJP\qr FT\j jJVKrPTr xPñ xJãJ“ TPrKZuJo, KpKj @oJPT mPuKZPuj, ßTJKyjMr rJKjPT CkyJr ßhS~J yP~PZÇ fUj ßgPT @Ko FA KmwP~ Km˜JKrf \JjJr ßYÓJ TrPf ÊÀ TKrÇ

HkKjPmKvT vJxPjr IQmi IKnmJxLPhr fJKzP~ ßhS~Jr uãqoJ©J KjitJrPer Kmw~Ka kKrKYKf kJ~ ÈCA¥rJv ßTPuïJKr' jJPoÇ P\PrKo TrKmj mPuj, CA¥rJv ßTPuïJKrr ßk´ãJkPa kJbqkM˜PT kKrmftj @jJaJ FUj IPjT ßmKv èÀfôkNetÇ TojSP~unMÜ ßhvèPuJ ßgPT pMÜrJP\q kJKz ßhS~J ßuJT\Pjr KmsKav jJVKrTfô IjqJpqnJPm k´fqJUqJPjr Kmw~KaS CPuäU TPrj ßumJr kJKatr SA vLwt ßjfJÇ KvãJ Kmw~T asJˆ YJuMr kKrT•jJ KjP~S TgJ mPuj ß\PrKo TrKmjÇ fJr kKrT•jJ IjMpJ~L, F mqm˙J~ ÛMu kptJP~r KvãJgtLrJ hJxfô FmÄ hJx mJKe\q ßoJYPjr xÄV´JPor k´nJm xŒPTt \JjPf kJrPmÇ P\PrKo TrKmj mPuj, È@oJPhr xoJP\ KmsKav xJosJ\q, CkKjPmvmJh S hJxPfôr nNKoTJ S C•rJKiTJr IjMiJmPjr ßYP~S FKa (kJbqâPo KmsKav CkKjPmPvr AKfyJx I∂ntMÜ TrJ) @rS ßmKv èÀfôkNetÇ' PumJr kJKatr FA vLwt ßjfJ mPuj, @oJPhr AKfyJPx TJPuJ KmsKavPhr ImhJj rP~PZÇ metQmwoqKmPrJiL uzJAP~S fJPhr ImhJj rP~PZÇ nKmwq“ k´\Pjìr \jq F Kmw~Ka IjMiJmj TrJ èÀfôkNetÇ CPuäUq, \JKfVf kKrY~ FmÄ VJP~r rX-Fr KnK•Pf oJjMPwr oPiq KmnJ\j ‰fKrr ßWJr KmPrJiL ßumJr ßjfJ ß\PrKo TrKmjÇ Vf ßxP¡’Pr huL~ FT IjMÔJPj KfKj ßWJweJ ßhj, ßumJr kJKat ãofJ~ pJS~J oJ©A KlKuK˜jPT ˝LTíKf ßhPm pMÜrJ\qÇ KunJrkMPu huL~ xPÿuPj ßhS~J nJwPe KfKj mPuj, hMA rJÓs KnK•T xoJiJj FTKa mJ˜mfJÇ lPu ßumJr kJKat ãofJV´yPer krkrA pf hs∆f x÷m KlKuK˜jPT ˝LTíKf ßhPmÇ SA xPÿuPj KlKuK˜j AxMq, @mJxj mqm˙J, ÛMu mqm˙J S CA¥rJv k´\Pjìr xMKmYJr xÄâJ∂

oKr~o ßx≤JPr IjMKÔf FT IjMÔJPj FT KrPkJat uKûÄ, nuJK≤~Jxt S KnTKao kKrmJPrr xJPg k´LKfPnJ\ IjMÔJPj F fgq fáPu irJ y~Ç KrPkJPat IJPrJ CPuäU TrJ y~ ßp, ßV´jPlj aJS~Jr IKVúTJP§r xo~ ßp xm kKrmJr ãKfV´˜ yP~PZj fJPhrPT xrTJr ßgPT 20.7 KoKu~j kJC§ IjMhJj ßhS~J yP~PZÇ xoV´ ßV´jPlu ßasP\KcPf 26.8 KoKu~j kJCP§r IjMhJj ßh~J y~Ç F n~Jmy IKVúTJ§ ßgPT ßmÅPY pJj 255 \j mJKxªJÇ 35Ka kKrmJr oJrJfìTnJPm ãKfV´˜ y~Ç APcj ßT~Jr IJP~JK\f F IjMÔJPj ˝JVf mÜmq rJPUj asJKˆ r∆KkjJ ßmVoÇ IJPrJ mÜmq rJPUj asJKˆ IJmM oMKjo, IJKojMr ßYRiMrL, fJoKTj Kr~J\ k´oMUÇ IjMÔJPj ßV´jPlu aJS~JPrr KnTKaoPhr \jq PhJ~J kKrYJujJ TPrj vJP~U IJ»Mu TJACoÇ

ßk´xTîJPmr xhxq kh Kl yPm 80kJC§Ç xŒsKf FA Kl 100 kJC§ TrJr Kx≠J∂ yPuS AKx TKoKar TJPZ xhxqPhr kPã ßgPT IKlKv~Ju IjMPrJPir ßk´KãPf FA KmPmYjJ TrJ yP~PZÇ fPm jfMj xhPxqr @PmhPjr \jq Kl @PVr Kx≠J∂ ßoJfJPmT 100 kJC§A mum“ rP~PZÇ Kj\˝ IKlx FmÄ xJKoV´T xJÄVbKjT mqm˙JkjJ KmPmYjJ TPr FA Kl KjitJre TrJ y~Ç FZJzJ k´fqJUqJf @PmhPjr \jq FcKoj Kl 50 kJC§ ßTPa rJUJrS Kx≠J∂ yP~PZÇ FA Kx≠J∂ jmJ~j mJ jfáj @Pmhj CnP~r ßãP© k´PpJ\q yPmÇ @Pmhjk© S ßo’JrvLk jLKfoJuJ ßk´xTîJPmr SP~m xJAPa kJS~J pJPmÇ @PmhPjr xJPg jLKfoJuJ IjMpJ~L cTáoqJ≤ fgJ xJÄmJKhTfJ mJ KoKc~J xÄKväÓ k´oJeJKh xÄpMÜ TrJr \jq muJ yP~PZÇ KmPvw TPr jmJ~Pjr ßãP© IfLPf ßWJKwf ßkvJhJrL Im˙JPjr mJ KoKc~J yJCPxr kKrmftj yPu fJPhrPT mJiqfJoNuTnJPm xmtPvw KoKc~J~ xŒOÜfJr k´oJeJKh xÄpMÜ TrPf yPm ßpoj, TfíkPãr ßrlJPr¿ FmÄ k´YJKrf/k´TJKvf xÄmJh AfqJKhÇ Kl xÄpMÜ TPr @Pmhjk© ßk´xTîJm Tfíkã mJ I˙J~L IKlPx (xJ¬JKyT \jof) TîJm FcKoPjr (ßVJuJo PoJyJÿh KTjM07961453292) TJPZ \oJ ßh~J pJPmÇ

FPxJKxP~vj Im ßmñKu mqmÂf KxPuKa nJwJKa ßpoKj FTKa kMjtJñ nJwJ KyxJPm ˝LTíf ßfoKj AjKˆKaCa Im YJatJc KuñMK~ˆ (@ASFu) TftíT KmPvõr Ijq xmèPuJ nJwJr oPfJ IjMPoJKhfÇ CPuäUq ßp mOPaPj CkoyJPhPvr KyKª, mJÄuJ, Chtá, fJKou, kJ†JmL, è\JrJKa, KxÄyuL nJwJ xy KmPvõr Ijq nJwJèPuJr of KxPuKa nJwJ~S A≤JrKk´KaÄ S asqJ¿Puvj KmwP~ KcPkäJoJ (KcKkFx@A) S xJKatKlPTa k´hJj TrJ y~Ç mOPaPj mxmJrf mJñJuL \jPVJÔLPT KxPuKa nJwJ~ fJPhr A≤JrKk´KaÄ xJKntx kJS~Jr IKiTJr xŒPTt xPYfjfJ xOKÓ S xoKÓVfnJPm fJ mJ˜mJ~Pjr uPãq Vf TP~T oJx ßgPT FT ^JÅT KxPuaL A≤JrKk´aJr mOPaPj KxPuKa nJwJr AKfyJx S GKfyqPT iPr rJUJr \jq FmÄ fJPhr ßkvJhJrLfôPT @rS ßmVmJj S ßYRTx TrJr fJKVPh mOPaPj ßp xTu KxPuKa ?A≤JrKk´aJr ßxmJ k´hJj TPr @xPZj fJPhr FTK©f TPr FTKa xÄVbj VPz ßfJuJr uPãq TJ\ TPr @xPZjÇ F CP¨Pvq KmVf KhjèPuJPf TP~TKa xnJ IjMKÔf y~ FmÄ FT kptJP~ xÄVbj VzJr uãqPT mJ˜mJ~j TrJr \jq \jJm lryJh @uoPT TjPnjr FmÄ ßoJyJÿh TJor∆u yJxJjPT xhxq xKYm S @mMu @\JhPT Igt xŒJhT TPr 11 xhxq KmKvÓ FTKa @øJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç @øJ~T TKoKar xhPxqr oPiq rP~PZj ßoJ. @Kmh @uL @Pmh, oJxMT @yoh, xJöJhMr ryoJj, fJ\ ßvr, lJ\uMr ryoJj, rSvJj@rJ @yPoh, jLPuªM ßhm FmÄ lKrh @yoh ßr\JÇ xJPg xJPg xÄVbPjr UxzJ xÄKmiJj k´e~Pjr \jq oJxMT @yohPT TjPnjr FmÄ fJ\ ßvr S lJ\uMr ryoJjPT xhxq TPr FTKa xÄKmiJj k´j~j TKoKa Vbj TrJ y~Ç UxzJ xÄKmiJj IjMPoJhPjr CP¨Pvq Vf 14 IPÖJmr, rKmmJr KmTJu 2aJ~ kNmtu§Pjr @oJr VJÅS ßrˆáPrP≤ FT xnJr @P~J\j TrJ y~Ç xnJ~ mOPaPjr

31

KmKnjú k´J∂ ßgPT @Vf ßkvJhJr KxPuaL A≤JrKk´aJrVe ßpJVhJj TPrjÇ lryJh @uo Fr xnJkKfPfô FmÄ TJoÀu yJxJj S oJxMT @yoPhr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj lKrh @yoh ßr\J, @uL @jxJr, KlÀ\ @uL, j\Àu yT, lJ\uMr ryoJj, vJy @K\\, ßoJyJÿh @»Mu yJA, KoPxx rJKm~J UJj, KoPxx jMÀj jJyJr ßYRiMrL, KoPxx ?xJKm~J ßYRiMrL, KoPxx rSvJj@rJ @yPoh, ‰x~h \ÉÀu yT, oJylá\ @uo, @mMu ?@\Jh, TJoÀu AxuJo, TJCK¿ur ÉoJ~Mj TmLr, F Fo @Tª, @»Mu \Kuu, ßoRuJjJ ?lKrh @yoh ßYRiMrL, xJöJhMr ryoJj, F Fo ßVJuJo PoJ˜lJ ßTJPrvL k´oMUÇ mÜJrJ mOPaPjr kJmKuT xJKntPxr CkPpJVL A≤JrKk´aJr xJKntPxr èÀfô KjP~ Kmwh @PuJYjJ TPrjÇ xTPur xÿKfâPo k´˜JKmf xÄVbPjr \Pjq FPxJKxP~vj Im ßmÄVJuL KxPuaL A≤JrKk´aJrx F¥ asqJ¿Puarx jJo IjMPoJhj TrJ y~Ç oJxMT @yoh k´eLf ?UxzJ xÄKmiJj kPz ÊjJj FmÄ Fr KmKnjú k´˜JmjJ Ck˙JkjJ S @PuJYjJr kr xmtxÿKfâPo VOyLf y~Ç oiqUJPj KmrKf KhP~ CkK˙f xmJA @jPªr xJPg QjvPnJ\Pj IÄv ßjjÇ If”kr KmTJu 6 WKaTJr xo~ xnJkKfr ijqmJh ùJkPjr oJiqPo xnJr xoJK¬ ßWJweJ TrJ y~Ç

S~Jj mJÄuJ ßl∑§x ßoJa 9Ka hu 3Ka V´∆Pk KmnÜ yP~ FA aájtJPoP≤ ßUPuÇ IÄvV´yeTJrL hu èPuJ yPuJ - V´∆k F: \jof S~JKr~r, S~Jj mJÄuJ ßl§x ACjJAPac, ACPT KmKc aJAox V´∆kÇ V´∆k Km: YqJPju Fx, xMroJ rJAcJxt, KocuqJ§ mJÄuJ KoKc~J KaoÇ S V´∆k Kx: mJÄuJ ßkJÓ aJAVJr, @mJyj S ßxJjJr mJÄuJ Fl KxÇ ßUuJ ÊÀ y~ hMkMr 1aJ~Ç ßUuJr CPÆJij TPrj u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf ‰x~h jJyJx kJvJ, k´KfÔJfJ xnJkKf oKym ßYRiMrL S xJPmT ßxPâaJKr oMyJÿh @»Mx xJ•Jrxy ¸¿r k´KfÔJPjr ßjfímOªÇ FToJ© oKyuJ oqJPj\Jr KhP~ IJPuJYjJ~ IJPx xJ¬JKyT xMroJr Kao xMroJ rJAcJxtÇ IJr FA KaPor oqJPj\Jr KZPuj jJrL FKv~Jj oqJVJK\Pjr xŒJhT, TKm vJyjJ\ xMufJjJÇ lJAjJu ßUuJ ßvPw IÄvV´yeTJrL xm T~Ka huPT ßoPcu, YqJKŒ~j hu S~JjmJÄuJ ßl∑§x ACjJAPacPT YqJKŒ~j asKl S 500 kJC§ k´JA\oJjL, rJjJxt-@k hu YqJPju Fx ßT asKl S 150 kJC§ k´JA\oJjL ßh~J y~Ç xoJkjL mÜPmq u§j mJÄuJ ßk´x TîJPmr k´KfÔJfJ xnJkKf oKym ßYRiMrL, mftoJj xnJkKf ‰x~h jJyJx kJvJ FmÄ ßxPâaJrL oMyJÿh \MmJP~r mPuPZj @VJoLPf F irPer láamu aájtJPo≤ k´KfPpJKVfJ u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr oJiqPo k´Kf mZrA IjMKÔf yPmÇ CÜ láamu aájtJPo≤ k´KfPpJKVfJr xJKmtT hJK~Pfô KZPuj u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr FKxˆqJ≤ ßxPâaJKr oMyJÿh ßxJmyJj FmÄ @AKa ßxPâaJKr xJPuy @yohÇ

mOPajk´mJxLPhr ßnJaJr xJKmtT xyPpJKVfJ k´hJPj IV´eL nëKoTJ kJujTJrL ACPT k´mJxLPhrPT ßnJaJr fJKuTJ~ I∂ntáKÜr \Pjq ßTj oMuqJ~j TrJ yPò jJ? KfKj IjqJjq ßhPv Im˙Jjrf k´mJxL mJÄuJPhvLPhr of pMÜrJ\q k´mJxLPhr ßnJaJr ßrK\Pˆsvj k´Kâ~J yJATKovPjr oJiqPo hs∆f xŒjú TrJr \jq mJÄuJPhv xrTJPrr k´Kf ß\Jr hJKm \JjJjÇ xÄmJh xPÿuPj xÄVbPjr @Aj CkPhÓJ mqJKrˆJr jJKmuJ rKlT S k´go pMVì xŒJhT @mMu ßyJPxj xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhjÇ Fxo~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj xÄVbPjr ßas\JrJr rKlT @yoh rKlT, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @K\\, xyTJrL ßTJwJiqã @»Mu yJjúJj k´oMUÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou

news@surmanews.com

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 41st Year Issue 2100, Friday 19 - 25 October 2018

HkKjPmKvT vJxPjr AKfyJx kzJPjJr hJmL TrKmPjr u§j, 18 IPÖJmr - k´J~ hMAv mZr nJrfL~ CkoyJPhvxy KmPvõr IPjT ßhv vJxj TPr KmsPajÇ HkKjPmKvT SA vJxPjr AKfyJx kJbqmAP~ pMÜ jJ gJTJ~ KmsPaPjr ßZPu ßoP~rJ ffaJ \JjPf kJrPfJ jJÇ @r F TJrPjA KmsKav kJbqâPo ßhvKar HkKjPmKvT AKfyJx xÄPpJ\Pjr hJKm CPbPZÇ xŒ´Kf Foj hJKm \JKjP~PZj ßhvKar KmPrJiL hu ßumJr kJKatr vLwt ßjfJ ß\PrKo TrKmjÇ ßumJr kJKat KmPrJiL hPu gJTPuS IPjT Khj ãofJ~ KZuÇ metmJhKmPrJiL KyPxPm kKrKYf ßumJr ßjfJ ß\PrKo TrKmj oPj TPrj KmsKav CkKjPmvmJPhr k´nJm xŒPTt ÛMuèPuJPf kzJPjJ CKYfÇ FKa IPjT èÀfôkNet FTKa Kmw~Ç 1940 ßgPT 1970 xJu kpt∂ pMÜrJP\q kJKz ßhS~J IKnmJxLPhr ßhvKaPf CA¥rJv

ß\jJPrvj KyPxPm @UqJK~f TrJ y~Ç 1973 xJPur @PV TojSP~ug jJVKrT KyPxPm mJÄuJPhv ßgPT pMÜrJP\q kJKz

ßhS~J IPjPTS F CA¥rJv ßTPuïJKrr WajJ~ KmkJPT kPzPZjÇ KmsKav xrTJPrr IxJo†xqkNet IKnmJxj jLKfr FPhr IPjPTA ßhvKaPf IQmi KyPxPm KmPmKYf yKòPujÇ xŒ´Kf Foj IQmi IKnmJxLPhr ßhv ßgPT ßmr TPr ßhS~J KjP~ ˝rJÓs oπeJuP~r uãqoJ©J KjitJre KjP~ fLms xoJPuJYjJr oMPU kPzj f“TJuLj ˝rJÓsoπL IqJ’Jr rJcÇ SA uãqoJ©J IjMpJ~L, @VJoL TP~T mZPr 10 vfJÄPvr ßmKv ÈIQmi IKnmJxL'PT pMÜrJ\q ßgPT ßmr TPr ßhS~Jr kKrT•jJ KZuÇ FKa lJÅx yS~Jr ß\Pr mqJkT xoJPuJYjJr oMPU 29 FKk´u rJPf khfqJPV mJiq yj xJPmT ˝rJÓsoπL IqJ’Jr rJcÇ jfMj ˝rJÓsoπL KyPxPm KjP~JV kJj kJKT˜JKj mÄPvJØNf IKnmJxL kKrmJPrr x∂Jj xJK\h \JKnhÇ 31 kOÔJ~

oJfínJwJ Khmx KjP~ vKl @yoh KuKUf TKmfJ FTáv yJ\Jr mJr kKbf xMroJ KrPkJat u§j, 18 IPÖJmr - mJÄuJPhPvr FTKa GKfyJKxT I\tj @∂\tJKfT oJfínJwJ KhmPxr SkPr ßuUJ TKmfJ ÈIj hqJ oJhJr uqJñMP~\ ßc' KmPvõr Ijqfo ßxrJ TKmfJ SP~m xJAa yqJPuJ ßkJP~KasPf FTKa xPmtJó kKbf TKmfJ~ CjúLf yP~PZÇ TKmfJKa FTáv yJ\Jr mJr kKbf yP~PZ FmÄ kJbPTr xÄUqJ âov mOK≠ kJPòÇ FKa AÄPrK\Pf KuPUPZj KmsKav mJÄuJPhvL ßuUT vKl @yPoh FmÄ fJr mA K\PrJ IqJ¥ S~Jj-F TKmfJKa k´TJKvf yP~PZ 2017 3 kOÔJ~

ßV´jPlu aJS~Jr KjP~ KrPkJat uKûÄ u§j mJÄuJ u§j-mJÄuJ ßk´xTîJPmr láamu aájtJPo≤ ßk´xTîJPmr xhxq mJÄuJ ßl∑§x ACjJAPac YqJKŒ~Jj 60 vfJÄv uJv hJlj kh @PmhPjr ßvw xMS~Jj MroJ KrPkJat fJKrU 31 IPÖJmr u§j, 18 IPÖJmr - KmkMu

TPrPZ APcj ßT~Jr

xMroJ KrPkJat u§j, 18 IPÖJmr - kKÁo u§Pjr ßV´jPlu aJS~JPr IKVúTJP§ ootJK∂TnJPm Kjyf 72 \Pjr oPiq vfTrJ 60 nJV uJv hJlj TPrPZ APcj ßT~Jr S oMxKuo mqJKrP~u lJ§Ç APcj ßT~Jr xyPpJVL xÄVbjèPuJr xyPpJKVfJ~ 42 \j oOf mqKÜr hJljTJpt xŒjú TPrÇ fJPhr 65 \j ß˝òJPxmL IKVúTJP§ Kjyf kKrmJrPhr uJv hJlj TrJr kNPmt S kPr xJKmtnJPm xyPpJKVfJ TPrjÇ APcj ßT~Jr fJPhr YqIKrKa xÄ˙J ßgPT KmjJoNPuq F kpt∂ 137 mqKÜr hJljTJpt xŒJhj TPrPZjÇ Vf 13A IPÖJmr, vKjmJr kNmt u§Pjr Aˆ u§j oxK\h xÄuVú 31 kOÔJ~

jmJ~j Kl 80, jfáj @PmhPjr \jq 100 kJC§ u§j, 18 IPÖJmr - 20192020 Tot mZPr u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xhxq kh jmJ~j S jfáj @PmhPjr \jq ßvw fJKrU 31 IPÖJmr KjitJre TrJ yP~PZÇ ßk´xTîJPmr KjmtJyL TKoKar Kx≠J∂ IjMpJ~L FUj ßgPT hMZPrr \jq ßo’JrvLk 31 kOÔJ~

C“xJy-C¨LkjJ IjMKÔf yP~ ßVPuJ u§j-mJÄuJ ßk´xTîJPmr (FuKmKkKx) ßo’JrPhr oiqTJr k´go láamu aájtJPo≤Ç k´KfTëu @myJS~J S èKzèKz mOKÓr oPiqS FuKmKkKx lJAn-FxJAa FA aájtJPoP≤ xmèPuJ Kao IÄvV´ye TPr FmÄ mqJkT hvtT CkK˙Kf WPaÇ Vf 15 IPÖJmr, rKmmJr kNmt u§Pjr oJAuqJ§ ߈Kc~JPo @P~JK\f F láamu aájtJPoP≤ YqJKŒ~j yS~Jr ßVRrm I\tj TPr IjuJAj

xÄmJhk© S~JjmJÄuJKjC\.To Fr mºáPhr KjP~ VzJ hu S~JjmJÄuJ ßl∑§x ACjJAPac

FmÄ rJjJxt-@k y~ YqJPju FxÇ 31 kOÔJ~

FPxJKxP~vj Im ßmñKu KxPuaL mOPajk´mJxLPhr ßnJaJr A≤JrKk´aJxt F¥ asqJ¿PuaPxtr @®k´TJv fJKuTJ~ I∂nëtKÜr hJKm

u§j, 18 IPÖJmr mJÄPuJPhPvr mOy•r KxPua FmÄ nJrPfr mrJT CkfqTJr kPrA mOPaPj KxPua-nJwL \jPVJÔLr

mOy•o mxmJxÇ ßVJaJ mOPaPj mxmJxrf mJXJuL \jPVJÔLr k´J~ 85 nJV oJjMwA KxPuKa nJwJ~ TgJ mPujÇ mOPaPjr

ßTJat, kMKuv, AKoPV´vj, ßyJo IKlx, FjFAYFx, PxJxqJu xJKntx xmt©A mqJkTnJPm 31 kOÔJ~

u§j, 18 IPÖJmr - mOPaPj mxmJxTJrL mJÄuJPhvLPhr IV´JKiTJrKnK•Pf mJÄuJPhPv ßnJaJr fJKuTJ~ I∂ntáÜ TrJr ß\Jr hJKm \JKjP~ Vf 15 IPÖJmr, ßxJomJr KyCoqJj rJAax F§ kLx lr mJÄuJPhv ACPT @P~J\j TPrKZu FT xÄmJh xPÿuPjrÇ ßmuJ 2aJ~ kMmt u§Pjr KmsTPuPjr FTKa ßrˆáPrP≤ KyCoqJj rJAax F§ kLx lr mJÄuJPhv ACPT'r xnJkKf KxKj~r xJÄmJKhT ßoJyJÿh ryof @uL hs∆f ßnJaJr

fJKuTJ~ I∂ntNKÜr hJKm x’Kuf KuKUf mÜmq ßkv TPrjÇ KuKUf mÜPmq ryof @uL k´vú fáPuj, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ

pMP≠r kPã Kmvõ \jof Vbj, KmYJrkKf @mM xJAh ßYRiMrLr ßjfíPfô FTvj TKoKa Vbj TPr 31 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

2100  
2100  
Advertisement