Page 1

kJKT˜JPjr asJ¿P\§Jr xÄmJhkJbT oJrKn~J oJKuT Km˜JKrf kòj 22 kOÔJ~

SURMA 40th Year, Issue 2073, 30 March - 05 April 2018, 13 - 19 r\m 1439 Ky\rL, 15 - 21 ‰Y© 1424 mJÄuJ, 50p

k´KfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

IJ∂\tJKfT ˝LTíKf S \rLPk mJÄuJPhv

mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ KhmPx vyLhPhr k´Kf v´≠J ùJkj xMroJ KrPkJat u§j, 29 oJYt - pgJpg optJhJ~ mJÄuJPhPvr kJvJkJKv kOKgmLr IjqJjq ßhPvS ˝JiLjfJ Khmx ChpJKkf yP~PZÇ mOPaPjr ßl∑§x Im ßumJr kJKatr CPhqJPV Kmjos v´≠J~ 71-Fr oMKÜpMP≠ vyLhPhr ˛re TrJ y~Ç 25 oJYt, oiqrJPf IJufJm IJuL kJPTtr vyLh KojJPr KmKnjú xÄVbPjr kã ßgPT kM k´hJj TrJ y~Ç 2 kOÔJ~

xMroJr xJPg FTJ∂ xJãJ&TJPr vKlT ßYRiMrL

IJoJr xoP~ KxPua-2 F xmPY ßmvL Cjú~j yP~PZ

Cjú~jvLu mjJo ‰˝rfPπr fToJ

❚ Cjú~jvLu ßhPvr ßpJVqfJ I\tj ❚ KmPvõr kJÅY ‰˝rfJKπT ßhPvr fJKuTJ~ mJÄuJPhv

u§j, 29 oJYt - KmPuPfr kKrKYf oMU, TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜfô vKlTár ryoJj ßYRiMrLÇ KmvõjJg mJuJV† SxoJjL jVr KxPua-2 IJxPjr xJPmT FoKkÇ hLWtKhj k´mJx \Lmj ßvPw FUj mJÄuJPhPv ˙J~LnJPm mxmJx TrPZjÇ mOPaPj mJXJKu TKoCKjKar IKnnJmT kptJP~r kKrmJr ßgPT vKlTár ryoJj ßYRiMrLr ßmPz SbJÇ KfKj FT\j 29 kOÔJ~

xMroJ ßcÛ u§j, 29 oJYt - \JKfxÄPWr ˝LTíf Cjú~jvLu ßhvèPuJr optJhJ~ CbJr vft kNrPe xão yP~PZ mJÄuJPhvÇ IkrKhPT, Khj-hMP~PTr oPiqA IJPrTKa IJ∂\tJKfT xÄ˙Jr VPmweJ~ kJÅYKa ‰˝rfJKπT rJPÓsr FTKa KyPxPm I∂ntNKÜr TJfJPr ßjPo FPxPZÇ FTA xoP~ Cjú~jvLu mjJo ‰˝rfPπr fToJ kJS~J KjP~ YuPZ jJjJoMUL KmPväweÇ mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJrL hu k´J¬ Cjú~jvLu ˝LTíKfPT x¬JymqJkL TotxNYL ßWJweJ TPr WaJ TPr ChpJkj TrPuS ‰˝rfJKπT fToJPT BwtJTJrLPhr TJ§ mPuA CKzP~ KhPòÇ Ikr kPã ‰˝rfπL rJPÓsr I∂nttNKÜPT uöJPmJi TPrPZ KmPrJiLhu KmFjKkÇ huKar oyJxKYm Ko\tJ lUr∆u AxuJo IJuoVLr mPuPZj, IJorJ FPfJKhj iPr pJ mPuKZuJo, IJ\PT fJ KmPvõ ˝LTíf yP~PZÇ IJr IgtQjKfT KmPvõwTrJ nJmPZj 2 kOÔJ~

u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr FK\Fo S ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj ßo~r k´JgtL rJKmjJ UJPjr KjmtJYjL AvPfyJr ßWJweJ

KmPuPf oMKÜpMP≠r 5 xÄVbTPT xÿJjjJ mÉ\JKfT FA mJrJr \LmjoJj Cjú~Pj xJKmtT k´PYÓJr k´Kfv´∆Kf K\uäMu yT

xMufJj Fo vrLl

vJoxMu IJuo ßYRiMrL

xMroJ KrPkJat u§j, 29 oJYt - FTA KhPj mJKwtT xnJ S KmPuPf oMKÜpMP≠r Ijqfo 5 xÄVbTPT xÿJjjJ \JjJPjJr oiqKhP~ ˝JiLjfJ Khmx kJuj TPrPZ u§j mJÄuJ ßk´xTîJmÇ Vf 27 oJYt, oñumJr kNmt u§Pjr APŒsvj ßnjMqPf k´gPo Êr∆ y~ xJiJre xnJÇ KÆfL~ kPmt xJiJre xhPxqr kJvJkJKv \Lmj xhxq S TKoCKjKar KmKvÓ\jPhr CkK˙KfPf Êr∆ y~ ˝JiLjfJ KhmPxr IjMÔJjÇ FPf KmPuPf oMKÜpMP≠r

ßlrPhRx ryoJj

cJ. ßoJ˜JKl\Mr ryoJj

kJÅY xÄVbT pgJâPo IJuyJ\ô K\uäu M yT, xMufJj oJyoMh vrLl, vJoxMu IJuo ßYRiMrL, ßlrPhRx ryoJj S cJ. ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ˝JiLjfJ I\tPj \jof Vbj S oMKÜPpJ≠JPhr KmKnjúnJPm xyJ~fJ TrJr TJP\ fJPhr v´o S ˛OKfYJre fáPu iPr mÜmq rJPUjÇ Fxo~ CkK˙f KmKvÓ\jPhr xJPg KjP~ fJPhr yJPf TîJPmr kã ßgPT xÿJjjJ ˛JrT KyPxPm ß∠fáPu ßhS~J y~Ç FA kmtKa KZPuJ ÊiMoJ© SA KmKvÓ 5 èeL 3 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u§j, 29 oJYt - yJCK\Ä, FcáPTvj, ˝J˙qxy KmKnjú ßãP© IV´JKiTJr KhP~ Kkkux FuJ~q¿ lr aJS~Jr yqJoPuax-Fr ßo~r k´JgtL TJCK¿uJr rJKmjJ UJj KjmtJYjL AvPfyJr ßWJweJ TPrPZjÇ Vf 26 oJYt, ßxJomJr kNmt u§Pjr IqJKas~Jo yPu

@P~JK\f KmkMu oJjMPwr IÄvV´yPe IjMKÔf \jxnJ~ KfKj KjmtJKYf yPu mJKxªJPhr xJKmtT TuqJexy mÉ\JKfT FA mJrJr \LmjoJj Cjú~Pj fJÅr kKrT·jJ fáPu irJr kJvJkJKv yJCK\Ä xoxqJ xoJiJPj ßoJa 4 kOÔJ~


2 UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

IJ∂\tJKfT KmPväwPe Cjú~jvLufJr fToJ~ mJÄuJPhPvr TL uJn yPm? mrÄ fJPhr oPf, ˝P·Jjúf ßgPT Cjú~jvLu ßhPvr optJhJ kJS~J~ mJÄuJPhPvr xJoPj ßpoj jfMj x÷JmjJ S xMPpJV ‰frL yPm ßfoKj jfáj irPjr YqJPuP†r xÿMULj yPf yPmÇ fPm ÈfuJKmyLj ^MKz' ßgPT Cjú~vLu ßhPv CjúLf yS~JPT IPjPT AKfmJYT S xMUTr ˝LTíKf KyPxPm KmPmYjJ TrPZjÇ CPuäUq, ˝P·Jjúf ßhv ßgPT Cjú~jvLu ßhPvr TJfJPr CbPf ßp vft hrTJr, fJ kNre TrJ~ @Pmhj TrJr ßpJVq KyPxPm mJÄuJPhvPT ˝LTíKf KhP~PZ \JKfxÄWÇ Fr oiq KhP~ Cjú~jvLu ßhv KyPxPm mJÄuJPhPvr ˝LTíKf @hJP~r kPg @jMÔJKjT pJ©J ÊÀ yuÇ fPm IJjMÔJKjT ˝LTíKfr \Pjq mJÄuJPhvPT @VJoL 2024 xJu kpt∂ IPkãJ TrPf yPmÇ Cjú~jvLu ßhPvr ßpJVqfJ I\tj: \JKfxÄPWr SP~mxJAPa mJÄuJhPvr ßk´JlJAPu FUj muJ @PZ, Cjú~jvLu ßhPvr TJfJPr SbJr ßpJVqfJ FA oJPYtA I\tj TPrPZ mJÄuJPhvÇ 1975 xJu ßgPT \JKfxÄPWr ˝P·Jjúf ßhPvr (FuKcKx) fJKuTJ~ rP~PZ mJÄuJPhvÇ FuKcKx ßgPT C•rPer \jq @~, oJjm xŒh xNYT S IgtQjKfT ^áÅKT xNYT (AKn@A) FA Kfj vft kNre TrPf y~, pJ mJÄuJPhPvr ßãP© kNre yP~PZÇ oJgJKkZá \JfL~ @~ 1 yJ\Jr 25 cuJPrr KjPY gJTPu ßx ßhv FuKcKxnáÜ y~, FA @~ 1230 cuJr IKfâo TrPu iJk Cjú~Pjr ßpJVqfJ I\tj y~Ç mJÄuJPhPvr FUj 1 yJ\Jr 274 cuJrÇ oJjm xŒh xNYPT mJÄuJPhPvr kP~≤ FUj 72Ç FPãP© 62 kpt∂ ßhvèPuJ FuKcKxnáÜ, 64 ZJzJPu Cjú~jvLu ßhv yS~Jr ßpJVqfJ IK\tf y~Ç IgtQjKfT ^áÅKTr ßãP© mJÄuJPhPvr kP~≤ FUj 25 hvKoT 2Ç FA kP~≤ 36 Fr ßmKv yPu FuKcKxnáÜ y~, 32 F @jJr kr Cjú~jvLu ßhPv ßpJVqfJ I\tj y~Ç IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfxy xrTJPrr TftJmqKÜrJ @vJmJhL, FnJPm YuPu 2024 xJPu @jMÔJKjTnJPm mJÄuJPhPvr Cjú~jvLu ßhPv C•rPe ßTJPjJ xoxqJ yPm jJÇ Cjú~j ßhPvr TJfJPr CbPu jJjJ hrTwJTKwPf mJÄuJPhPvr Im˙Jj o\mMf yPuS FUj kJS~Jr mJKeK\qT jJjJ xMKmiJ yJrJPf yPmÇ IgtjLKfKmhrJ muPZj, pgJpg kKrT·jJ k´e~j S fJr TJptTr

mJómJ~j yPu Fxm YqJPu† ßoJTJPmuJ TrJ x÷mÇ mJÄuJPhv 2015 xJPur \MuJA oJPx Kj∆ @P~r ßhv ßgPT Kj∆oiqo @P~r ßhPv CjúLf y~Ç oJgJKkZá @P~r KmPmYjJ~ F ßvseLTre TPr Kmvõ mqJÄTÇ \JKfxÄW ßhvèPuJPT ˝P·Jjúf (FuKcKx), Cjú~jvLu FmÄ Cjúf- F Kfj kptJP~ KmPmYjJ TPrÇ (KmKc KjC\) KmPvõr jfáj kJÅY ‰˝rfJKπT ßhPvr fJKuTJ~ mJÄuJPhv: mJÄuJPhv FUj ‰˝rvJxPjr IiLj FmÄ ßxUJPj FUj VefPπr jMqjfo oJjh§ kpt∂ oJjJ yPò jJ mPu o∂mq TPrPZ FTKa \JotJj VPmweJ k´KfÔJjÇ KmPvõr 129 Ka ßhPv Vefπ, mJ\Jr IgtjLKf FmÄ xMvJxPjr Im˙J KjP~ FT xoLãJr kr \JotJj k´KfÔJj ëPmrPauxoqJj KˆlaáÄí fJPhr KrPkJPat FA o∂mq TPrÇ KrPkJatKa ÊâmJr k´TJv TrJ yP~PZÇ KrPkJPat 129 Ka ßhPvr oPiq 58 Ka ßhv FUj ‰˝rvJxPjr IiLj FmÄ 71 Ka ßhvPT VefJKπT mPu metjJ TrJ yP~PZÇ 2016 xJPu fJPhr @PVr KrPkJPat muJ yP~KZu, KmPvõr 74Ka ßhPv VefJKπT FmÄ 55Ka ßhPv ‰˝rfJKπT vJxj YuPZÇ FTPvJ CjK©vKa ßhPvr VefPπr Im˙J KjP~ ßp xNYT FA xoLãJr KnK•Pf ‰fKr TrJ yP~PZ, fJPf mJÄuJPhPvr Im˙Jj 80 j’PrÇ FTA Im˙JPj @PZ rJKv~JÇ CÀèP~, FP˜JKj~J FmÄ fJAS~Jj @PZ FA xNYPTr vLPwtÇ @r FPTmJPr fuJ~ rP~PZ ßxJoJKu~J, AP~Poj FmÄ KxKr~JÇ hKãe FKv~Jr ßhvèPuJr oPiq kJKT˜JPjr Im˙Jj Imvq mJÄuJPhPvr jLPY 98 j’PrÇ Ko~JjoJPrr Im˙Jj 104 j’PrÇ IjqKhPT nJrf @PZ ßmv CkPrr KhPT 24 j’PrÇ vsLuÄTJr Im˙Jj 41 j’PrÇ ßmrPauxoqJj KˆlaáÄ 2006 xJu ßgPT Kj~KofnJPm F irPer KrPkJat k´TJv TPr @xPZÇ fPm fJPhr FA xoLãJ~ C•r @PoKrTJ, ACPrJk, \JkJj, IPˆsKu~J xy kKref VefPπr ßhvèKu I∂ntáÜ TrJ y~Kj mPu k´KfÔJjKa \JKjP~PZÇ KrPkJPat muJ yP~PZ, ÍKmPvõ Vf 12 mZPrr oPiq Vefπ FmÄ xMvJxPjr Im˙J xmtKj∆ kptJP~ ßjPo FPxPZÇ FT xo~ KmPvõr ßpxm ßhvPT oMÜ mPu nJmJ yPfJ, ßxxm ßhPvr xrTJrS âov TftífôkrJ~j yP~ CbPZÇ" KrPkJPat muJ y~, ÍKmPvõ ßp ‰˝rfJKπT ßhPvr xÄUqJ xJoJjq ßmPzPZ, ßxaJr YJAPf ßmKv CPÆPVr Kmw~ yPò VefJKπT ßhÊèKuPfS FUj jJVKrT IKiTJr âov Umt TrJ yPò FmÄ @APjr vJxj náuMK£f yPòÇ msJK\u, ßkJuqJ¥ FmÄ fárPÛr

Zaman Brothers CASH & CARRY

oPfJ ßhv, pJPhrPT VefπJ~Pjr @PuJTmKftTJ KyPxPm ßhUJ yKòu, fJPhrA xmPYP~ ßmKv ImjKf WPaPZÇ" FA KrPkJPat KmPvwnJPm CPuäU TrJ yP~PZ fárPÛr TgJÇ FPf muJ yP~PZ, 2016 xJPu fJPhr xmtPvw KrPkJPatr kr fárPÛA VefPπr xmPYP~ ßmKv IPiJVKf ßhUJ ßVPZÇ ßk´KxPc≤ ßrPYk fJAK~k FrPhJ~Jj ßxUJPj FT mqgt InMq™JPjr kr of k´TJv FmÄ VeoJiqPor ˝JiLjfJ S xnJ-xoJPmv TrJr IKiTJr mqJkTnJPm Umt TPrPZj mPu o∂mq TrJ y~Ç mJÄuJPhv @r VefJKπT j~: 2015 xJPur ßlms∆~JKr ßgPT 2017 xJPur \JjM~JKr kpt∂ xoP~ FA xoLãJ YJuJPjJ y~ ßpxm ßhPvr Skr, fJr oPiq KmPvwnJPm CPuäU TrJ yP~PZ kJÅYKa ßhPvr TgJ ∏ mJÄuJPhv, ßumJjj, ßoJ\JK’T, KjTJrJè~J FmÄ CVJ¥JÇ KrPkJPat muJ yPò, FA kJÅYKa ßhv FUj @r VefPπr jqNjfo oJjh§ kpt∂ oJjPZ jJÇ Fxm ßhPv mÉ mZr iPrA VefπPT ãájú TrJ yKòuÇ Fxm ßhPvr ©∆KakNet KjmtJYjL mqm˙Jr TJrPeA FaJ WPaPZ mPu o∂mq TrJ y~ KrPkJPatÇ ©∆KakNet KjmtJYjL mqm˙Jr TJrPeA mJÄuJPhvPT ëQ˝rfπí mPu KYKyúf TrJ yP~PZÇ ÍFA kJÅYKa jfáj ‰˝rfJKπT ßhv Foj FTaJ kptJ~ IKfâo TPrPZ, ßpKhPT pJPò @rS KTZá ©∆KakNet VefPπr ßhv y¥árJx, yJPñKr, ouPcJnJ, Kj\Jr, KlKukJAj FmÄ fárÛÇ" fPm KrPkJPat KTZá KTZá ßhPv VefJKπT IV´VKfr k´vÄxJ TrJ yP~PZÇ Fxm ßhPvr oPiq rP~PZ @P\tK≤jJ, oKrvJx FmÄ CÀèP~Ç 2016 xJPur KrPkJPat mJKTtjJ lJPxJ FmÄ vsLuÄTJPT oiqo oJ©Jr ‰˝rfπ mPu metjJ TrJ yP~KZuÇ FA hMKa ßhvPT FmJPrr KrPkJPat ©∆KakNet Vefπ muJ yP~PZÇ (KmKmKx mJÄuJ)

mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ FZJzJ, mJÄuJPhPv 25 oJPYtr TJPuJrJPf VeyfqJ~ vyLhPhr ˛rPe FT KoKja mäqJTIJCa TotxNYL kJuj TrJ y~ \JfL~nJPmÇ mOPaPj mJÄuJPhv IJS~JoL uLV k´J~ Iitvf mOKav FoKkPhr KjP~ mOKav kJutJPoPµ ChpJkj TPr mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ KhmxÇ FmJr 25 oJPYtr VeyfqJ~ vyLhPhr ˛rPe mJÄuJPhPvr k´KfKa ß\uJ~ mäqJTIJCa TotxNYL kJuj TrJ y~Ç

Prosperity Finance

UK Ltd

From standard to the most complex mortgages, people with bad credit we can help

RESIDENTIAL MORTGAGE BUY TO LET / LET TO BUY MORTGAGE

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.49 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

COMMERCIAL MORTGAGES SECURE LOAN BRIDGING & DEVELOPMENT FINANCE

DEFAULT & CCJ ACCEPTED For further information contact us on:

Mob: 0798 4131 376 0794 0275 088 / 0208 0048 499

Email: muhammad.prosperityfinance@gmail.com

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

Prosperity Finance UK Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England & Wales- 9856131. Registered Office: 14 Nicola Close, South Croydon, Surrey CR2 6NB, FCA No. 734849. Corresponding Address: Wellesley House, 98-102 Cranbrook Road, Ilford, IG1 4NH


UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr mqKÜPT ßTªs TPrÇ fJPhr k´Kf kNet v´≠J \JjJPf FmÄ fJPhr TgJ ÊjPfA Ijq TJPrJ mÜífJr xMPpJV rJUJ y~KjÇ fJrJ fJPhr ˛OKfYJrPe mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ I\tPj ßxxo~TJr KmPuPfr k´mJxLrJ jJrL-kMr∆wrJ k´JfqKyT KoKZu-KoKaÄP~r kJvJkJKv IJKgtT xyJ~fJr \jq lJ§ xÄV´yxy jJjJnJPm ßp TPbJr kKrv´o TPrPZj ßxxPmr ˛OKfYJre CkK˙f xmJA ojPpJV xyTJPr ßvJPjjÇ fJPhr Iv´∆KxÜ S IJPmVWj ˛OKfYre IPjTPT IJkäMf TPr ßfJPuÇ xÿJjjJ k´J¬ mqKÜPhr k´KfKâ~J~ fJPhr KjP~ Foj IJP~J\j TrJ~ fJrJ u§j mJÄuJ ßk´xTîJmPT ijqmJh \JjJjÇ k´mJPx oMKÜpMP≠r xÄVbT FA mqKÜPhr UMÅP\ KjP~ FPx xÿJj \JjJPjJr Kmw~Ka TîJm xmJr TJPZ k´vÄKxf y~Ç hMA kPmtr IjMÔJPj k´go kPmtr mJKwtT xJiJre xnJ~ xnJkKffô TPrj TîJPmr xnJkKf ‰x~h jJyJx kJvJÇ TîJPmr xJiJre xŒJhT oMyJÿh \MmJP~r FK\FPor xJKmtT kKrYJujJr kJvJkJKv mJKwtT KrPkJat ßkv TPrj FmÄ IJKgtT KrPkJat ßkv TîJPmr ßas\JrJr IJ x o oJxMoÇ Frkr TîJPmr Ck˙JKkf mJKwtT KrPkJat FmÄ APfJoPiq KjmtJyL TKoKar ßj~J KmKnjú Kx≠J∂ S xJKmtT TotTJP§r Ckr CkK˙f xhxqPhr ßTC IJPuJYjJ~ IÄv ßjjÇ fJrJ IJPuJYjJ~ IÄv KjP~ kMPrJ mZr TîJPmr xKâ~fJ~ k´vÄxJ TrJr kJvJkJKv KmKnjú KmwP~ k´˜JmjJ C™Jkj S krJovt k´hJj TPrjÇ kMPrJ KjmtJyL TKoKar CkK˙KfPf xJiJre xhxqPhr TrJ KmKnjú k´Pvúr C•r k´hJj TPrj xnJkKf S xJiJre xŒJhTÇ IKf To xoP~r mqJK¬ KjP~ FTKa TîJPmr mJKwtT xnJr IJP~J\j IPjPTr oj”kNf jJ yPuS xJKmtT mqm˙JkjJ S C™JKkf k´vúxoNPyr IKiTJÄPvr ßoJaJoMKa x∂áw\jT mqJUqJ~ xMªr FTKa yJKhtT kKrPmPvr oiqKhP~A xoJ¬ y~ u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr FK\Fo kmtÇ IJPuJYjJ~ TîJPmr IKlPxr Kmw~Ka IV´JKiTJr kJ~Ç F kPmt @PuJYjJ~ IÄv ßjj TîJPmr xJPmT xnJkKf jmJm CK¨j ,xJPmT xnJkKf ßmuJu @yoh, xJPmT ßxPâaJrL FohJhMu yT ßYRiMrL, TîJm xhxq vJoxMu @uo Kuaj, ‰x~h @jJx kJvJ, yJKoh ßoJyJÿh, @»Mu ßoJKjo \JPyhL TqJru, oKfCr ryoJj ßYRiMrL, fJAKxr oJyoMh, TJA~No @»MuäJy, \JKTr ßyJPxj TP~Z, ßjJoJj rJ\J, ßxfá ßYRiMrL, oKTx ojxMr @yoh, oKyCK¨j IJl\Ju, @»Mu TJKhr oMrJh, @KooMu @yxJj fJKjo, KUK\r yJ~Jf TJSxJr, ßylJ\Mu TKro rJKTm, @\yJr nÅëA~J, TJ~xJÀu AxuJo xMoj k´oMUÇ rJf 9aJ~ ÊÀ y~ mJÄuJPhPvr oyJj ˝JiLjfJ Khmx CkuPã mOPaPj oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT 5 èeL mqKÜPT xÿJjjJ k´hJj S xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ Êr∆PfA xKÿKuf TP£ kKrPmKvf y~ \JfL~ xñLfÇ xÿJjjJ k´J¬ mqKÜPhr ß∠k´hJj S fJPhr ˛OKfmYJrPer IÄvKa kKYJKujJ TPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT oMyJÿh \MmJP~rÇ xJÄÛíKfT kmt kKrYJujJ TPrj KaKn ßk´P\≤Jr CKot oJ\yJrÇ F kPmt TîJPmr xJPmT ßxPâaJrL Fo F xJ•Jr, TîJPmr KjmJytL xhxq ÀKk @Koj, KvK· l\uMu ryoJj mJmM, uJmjL mzá~J S kKu ryoJPjr kKrPmvjJ~ oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJPj ßhvJfìPmJiTxy jJjJ irPjr VJj S VLKf TKmfJ kKrPmKvf y~ÇIjMÔJPjr ßvw kptJP~ xmJAPT ijqmJh \JKjP~ mÜmq rJPUj ßk´xTîJPmr xy-

xnJkKf oJymMm ryoJjÇ ‰jvPnJP\r krS YPu xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ k´J~ oiqrJPf xoJK¬ WPa kMPrJ IJP~J\PjrÇ

UJPuhJ K\~Jr IxM˙fJ IjqKhPT TJrJVJPr gJTJ UJPuhJ K\~Jr IxM˙fJ ßVJkj TrJ yP~PZ mPu IKnPpJV TPr fJr @Aj\LmLrJÇ UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmL xJjJCuäJy Ko~J mPuj, @\ (mMimJr) oJouJr fJKrU iJpt KZuÇ UJPuhJ K\~JPT @hJuPf @jJ y~KjÇ KT∂á KfKj IxM˙ gJTJ~ TJrJ Tftíkã yJK\r TPrjKjÇ KfKj mPuj, @orJ ßhPUKZ TJˆKcPf ßuUJ @PZ KfKj IxM˙ yS~J~ fJPT @hJuPf @jJ yPò jJÇ @hJuPfr kPrJ~JjJr KlrKf TJV\ (TJˆKc kPrJ~JjJ) ßhPUPZj CPuäU TPr xJjJCuäJy Ko~J mPuj, @orJ ßhPUKZ UJPuhJ K\~J IxM˙Ç ßxUJPj muJ yP~PZ vJrLKrT IxM˙fJr TJrPe fJPT @hJuPf @jJ y~KjÇ ßpPyfM KfKj IxM˙, @orJ UMmA KYK∂fÇ TJre, @orJ \JjPf kJrKZ jJÇ CjJrJS kKrÏJr TPr KTZMA mPujKjÇ KfKj mPuj, UJPuhJ K\~J TL ßrJPV nMVPZj, KfKj ßTj fJPT @hJuPf @jJ yPuJ jJ- xrTJPrr kã ßgPT, rJÓskã ßgPT Km˜JKrf KTZM \JjJPjJ y~KjÇ ÊiM ßuUJ @PZ, UJPuhJ K\~J ß\Pu IxM˙Ç FA oJouJr @VJoL fJKrU iJpt TPrPZ 5 FKk´uÇ UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmL kqJPjPur @PrT xhxq @KojMu AxuJo mPuj, @orJ xJPz j~aJ~ @hJuPf FPxKZÇ hMkMr ßkRPj 12aJ kpt∂ rJÓskã ßgPT KmKnjú \J~VJ~ ßlJjJuJk TrPf @orJ ßhUuJoÇ fJPhr oPiq @orJ KmKnjú ßhRz^JÅk ßhPUKZÇ mJr mJr KoKaÄ TrPf ßhPUKZÇ @orJ mM^Pf kJrKZuJo jJ TL TJrPe UJPuhJ K\~JPT yJK\r TrJ yPò jJÇ ImPvPw @orJ ßpaJ hUuJo, TJˆKc kPrJ~JjJ ß\uUJjJ ßgPT FPxPZÇ ßxUJPj @orJ \JjuJo, KfKj IxM˙Ç KfKj mPuj, @orJ KYK∂fÇ @orJ vKïfÇ UJPuhJ K\~Jr xMKYKT“xJr k´P~J\jÇ @orJ @PVr \JKoPj ßp TgJèPuJ mPuKZuo ßp UJPuhJ K\~J IxM˙ FmÄ mP~Jmí≠Ç FKaA @\PT TJrJ TftíkPãr kJbJPjJ kP© k´oJKef yP~PZÇ F KmwP~ hMhPTr @Aj\LmL ßoJvJrrl ßyJPxj TJ\u mPuj, FA oJouJ~ pMKÜfPTtr Khj iJpt KZPuJ mMimJrÇ TJrJ Tftíkã fJPT yJK\r TPrjKjÇ CKj (UJPuhJ K\~J) ß\u TJˆKcPf @PZjÇ fJPT yJK\r TrJr hJK~fô TJrJ TftíkPãrÇ ßpPyfM fJPT yJK\r TrJ y~Kj fJA @orJ @VtMPo≤ TrPf kJKrKjÇ 5 FKk´u krmftL Khj iJpt @PZÇ @vJ TKr ßxKhj fJPT yJK\r TrJ yPmÇ ßTj yJK\r TPrKj mJ TL mqJUqJ TJrJ Tftíkã KhP~PZ, \JjPf YJAPu TJ\u mPuj, ßxaJ @hJuf S TJrJ TftíkPãr Kmw~Ç @Ko k´KxKTCvj, @xJKoPT @jJ yPu @Ko @oJr TJ\ TrPmJÇ FaJ @oJr Kmw~ j~Ç KfKj mPuj, TJrJ Tftíkã yJK\r jJ TrJr TJre IPjT rTo gJTPf kJPrÇ @orJ Vf fJKrPUS fJÅPT kJAKjÇ CKj ß\u TJˆKcPf @PZjÇ TJˆKcPf gJTJTJPu fJÅr ßhUnJu TrJr hJK~fô TJrJ TftíkPãrÇ TJrJ Tftíkã pKh yJK\r jJ TPr, FUJPj ßfJ @oJPhr muJr KTZM ßjAÇ @hJufPT TJrJ Tftíkã TL \JKjP~PZ- F k´Pvúr \mJPm hMhPTr FA @Aj\LmL mPuj, TJrJ Tftíkã TL mqJUqJ KhP~PZ @Ko \JKj jJÇ

3

@PZjÇ UJPuhJ K\~JPT @hJuPf yJK\r TrJ TJrJ TftíkPãr Kmw~Ç KT∂á ßTj yJK\r TrJ y~Kj fJ muPf kJrKZ jJÇ fJA @orJ iPrA KjKò CjJPT mMimJr yJK\r TrJ yPmjJÇ Frkr UJPuhJ K\~Jr kPã fJr @Aj\LmL xJjJCuäJy Ko~J F oJouJ~ UJPuhJ K\~Jr \JKoPjr ßo~Jh míKÆr @Pmhj TPrjÇ fPm hMhPTr @Aj\LmL ßoJvJrrl ßyJPxj TJ\u mPuj, ßpPyfM KfKj (UJPuhJ K\~J) TJrJVJPr rP~PZj, fJA fJr \JKoj mKitf TrJr k´P~J\j ßjAÇ Frkr UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmL xJjJCuäJy Ko~J FA oJouJ~ UJPuhJ K\~Jr \JKoj mJzJPjJr @Pmhj TPrjÇ fUj ßoJvJrrl ßyJPxj Fr KmPrJKifJ TPr mPuj, UJPuhJ K\~J Ijq FTKa oJouJ~ TJrJVJPr @PZjÇ TJrJVJPr gJTJr TJrPe fJÅr \JKoPjr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ fUj xJjJCuäJy Ko~J mPuj, \JKoPjr xPñ TJrJVJPr gJTJ mJ jJ gJTJr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ KmYJrT UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmLPhr @Pmhj o†Mr TPr 5 FKk´u krmftL ÊjJKjr fJKrU iJpt TPr SA xo~ kpt∂ UJPuhJr \JKoj mKitf TPrjÇ @hJuPf UJPuhJ K\~Jr kPã @Aj\LmL KyPxPm KZPuj @mhMr ßr\JT UJj, oJxMh @yPoh fJuMThJr S @KojMu AxuJo k´oMUÇ Fr @PV Vf 13 oJYt K\~J YqJKrPamu asJˆ oJouJ~ UJPuhJ K\~JPT @hJuPf yJK\r TrPf k´JcJTvj S~JPr≤ (KkcKmäC) mJ yJK\rJ kPrJ~JjJ AxMq TPrj @hJufÇ 28 S 29 oJYt F oJouJ~ pMKÜfTt Ck˙JkPjr fJKrU iJpt TPr SA hMKhj fJPT @hJuPf yJK\r TrPf TJrJ TftíkãPT @Phv ßh~J y~Ç K\~J YqJKrPamu asJˆ oJouJ~ Vf 1 ßlms∆~JKr @xJKo K\~JCu yT oMjúJr kPã pMKÜfTt ÊjJKj ÊÀ y~Ç UJPuhJ K\~Jr kPã FUPjJ F oJouJr pMKÜ Ck˙Jkj ÊÀ y~KjÇ Vf 8 ßlms∆~JKr ßmVo UJPuhJ K\~JPT K\~J IrlJPj\ asJˆ oJouJ~ kJÅY mZPrr TJrJh§ ßh~J y~Ç dJTJr 5 j’r KmPvw \\ @hJuf F rJ~ ßWJweJ TPrjÇ rJ~ ßWJweJr krkrA ßmVo UJPuhJ K\~JPT @hJuf ßgPT ßV´lfJr TPr kMrJj dJTJr xJPmT ßTªsL~ TJrJVJPr KjP~ pJS~J y~Ç KfKj FUj TJrJVJPr @PZjÇ

F KhPT Vf 27 oJYt, oñumJr UJPuhJ K\~JPT TJrJVJr ßgPT @hJuPf @jJ yPò∏ Foj UmPr mTvLmJ\JPrr KmPvw @hJuf S TJrJVJr FuJTJr KjrJk•J mqm˙J ß\JrhJr TrJ y~Ç @hJuPfr mJAPrr KmKnjú xzPT ßoJfJP~j TrJ y~ KmkMu xÄUqT kMKuv S rqJm xhxqPhrÇ @Aj\LmL S VeoJiqoTotLPhr kKrY~ KjKÁf yP~ fuäJKv TPr fJPhr @hJuf k´JñPe k´Pmv TrPf ßh~J y~Ç ßmuJ 11aJr KhPT dJTJ oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfr k´iJj ßTRvKu (KkKk) @mhMuäJy @mM mPuj, IxM˙fJr TJrPj UJPuhJ K\~JPT @hJuPf @jJ yPò jJ mPu \JjPf ßkPrKZÇ fPm, hMhPTr @Aj\LmL ßoJvJrrl ßyJPxj TJ\u F KmwP~ ¸Ó TPr KTZM muPf kJPrj KjÇ @r UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmL xJjJCuäJy Ko~J S ßoJ. @KojMu AxuJo \JjJj, fJrJ \JjPf ßkPrPZj, IxM˙fJr TJrPj UJPuhJ K\~JPT mMimJr @hJuPf yJK\r TrJ yPò jJÇ @hJuPfr TJptâo ÊÀ yPu hMhPTr @Aj\LmL ßoJvJrrl ßyJPxj TJ\u @hJuPfr CP¨Pvq mPuj, mMimJr FA oJouJ~ pMKÜfPTtr ÊjJKjr \jq iJpt @PZÇ @hJuPf hM\j @xJKo CkK˙f

-


4 UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

ßo~r k´JgtL rJKmjJ 5 yJ\Jr Wr KjotJPer k´Kfv´∆Kf ßhjÇ FuJTJr Cjú~Pj APfJoPiq mº yP~ pJS~J ßxmJoNuT jJjJ TotxNYL @mJPrJ YJuM TrJr kKrT·jJ mqÜ TPrj KfKjÇ IjMÔJPj mÜífJTJPu rJKmjJ UJj 20 yJ\Jr \m S FPk´jKaKvk ‰frLr @vJmJh mqÜ TPrjÇ jJAl âJAo hoPj @mJPrJ 50 \j kMKuv KlKrP~ @jJr TgJ \JjJjÇ rJKmjJ UJPjr IJjMÔJKjT KjmtJYjL AvPfyJr ßWJweJ~ fJPT xogtj KhPf TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜfôxy FuJTJr xJiJrj \jVj CkK˙f KZPujÇ Fxo~ KmKvÓ\j mÜífJ~ IÄv KjP~ rJKmjJ UJPjr ßWJKwf KjmtJYjL AvPfyJPrr TuqJeoMUL KmKnjú KhPTr Ckr IJPuJTkJf TrJr kJvJkJKv mftoJj xlu TJCK¿uJr KyxJPm xKâ~ nëKoTJ FmÄ TJCK¿Pur Kuc ßo’JPrr èr∆fôkNet hJK~fô kJujTJuLj xoP~ fJÅr jJjJoMUL \jTuqJe CPhqJV S TotTJP§r k´vÄxJ TPrPZj fJrJÇ IjMÔJPj KkkuFuJ~q¿ lr aJS~JryqJoPuax hPur 36 \j TJCK¿uJr k´JgtLr jJo ßWJweJ TPr fJPhr kKrY~ TKrP~ ßhS~J y~Ç TJCK¿uJr @mhMu @xJPhr xnJkKfPfô KmKnjú kptJP~r ßjfímOª mÜífJ TPrjÇ IÄv ßjj KmKnjú S~JPct Kkkux FuJP~P¿r k´JgtLrJÇ F xo~ ßxj Kasˆ kJKatr KucJr ßcAKmc mJrTJr rJKmjJ UJjPT xogtj \JKjP~ mÜmq rJPUjÇ @PrJ mÜmq rJPUj xJPmT TJC¿uJr S ßckMKa KucJr rJ\j CK¨j \JuJu, TKoCKjKa KucJr @KfT Ko~J, Ko\mJy UJj, ßoJ. uKfl, k´Plxr @yPoh ßr\J, ‰x~h jJPxr \JoJj, UuJ Ko~J, ßoJ. vJoxMu yT, KoKT FoPmsJx, KT ßmuJct, @»Mu oMKTf, ßV´ ßrKcj, KrPYu KnjPY≤, TJ\L vJyJjJrJ ßmVo k´oMUÇ

mJÄuJPhPv xyJ~fJ S yJouJr kr kNmt-kKrTK·f S TJbJPoJm≠ xKyÄxfJ ß\JrJPuJ TPr Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjLÇ yfqJiwtexy KmKnjú iJrJr xKyÄxfJ S KjkLzj ßgPT mJÅYPf mJÄuJPhPv kJKuP~ FPxPZ ßrJKyñJ \jPVJÔLr k´J~ 7 uJU oJjMwÇ TémJ\JPrr

vreJgtL KvKmPr @vs~ KjP~PZ fJrJÇ \JjM~JKrPf xŒJKhf dJTJ-PjKkPhJ k´fqJmJxj YáKÜ IjMpJ~L mJÄuJPhPv @Kvsf ßrJKyñJPhr rJUJAPj KlKrP~ ßjS~J ÊÀ yS~Jr TgJ gJTPuS mJÄuJPhPvr kJbJPjJ k´go 8 yJ\Jr ßrJKyñJr fJKuTJ KjP~A ÊÀ yP~PZ @ouJfJKπT \KaufJÇ xÄxhL~ TKoKar ‰mbPT F xÄâJ∂ FT k´Pvúr \mJPm k´iJjoπL ßrJKyñJ \jPVJÔLr xyJ~fJ~ FKVP~ @xJ mJÄuJPhvPT ImqJyfnJPm xogtj pMKVP~ pJPmÇ Ko~JjoJrPT kMrPjJ KmsKav CkKjPmPvr mJotJ xP’Jij TPr KfKj mPuj, xÄTPar xoJiJj ßTmu mJotJ xrTJPrr yJPfA rP~PZÇ ßgPrxJ ßo k´Kfvs∆Kf KhP~PZj, ßrJKyñJ AxqMPT @∂\tJKfT xŒ´hJP~r j\Prr oPiq rJUPf TJ\ TPr pJPm fJr ßhvÇ rJUJAPjr KmKnjú V´JPo ßxjJmJKyjL TftíT mMuPcJ\Jr YJKuP~ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir @uJof jÓ, xJoKrT WJÅKa KjotJexy KmKnjú ImTJbJPoJ Cjú~j FmÄ ë@hvt ßmR≠ V´Joí KjotJe YuoJj gJTJ xP•ôS FUjS Ko~JjoJr mPu pJPò ßrJKyñJPhr KlKrP~ KjPf k´P~J\jL~ f“krfJ YuoJj rP~PZÇ oJjmJKiTJr xÄ˙J, @∂\tJKfT xŒ´hJ~ FmÄ KmPväwTPhr @vïJ, ßrJKyñJPhr FTJÄvPT KlKrP~ KjPuS Ko~JjoJr rJUJAPj fJPhr ˙J~L @mJx KjKÁf TrPm jJÇ jfáj TPr KjKotf @vs~KvKmrèPuJA yPm fJPhr KYr˙J~L @mJxÇ fPm oÄcá ß\uJr k´vJxKjT TotTftJ AP~ yaáa xJÄmJKhTPhr mPuPZj, ßrJKyñJPhr SAxm KvKmPr ëKYrfPrí gJTPf yPm jJÇ fJPhr oNu V´Jo KTÄmJ TJZJTJKZ FuJTJ~ kMjmtJxPjr mqm˙J TrJ yPò mPu hJKm TPrj F TotTftJÇ oNu V´JPor TJZJTJKZ KjotJeJiLj ßfoj FTKa kMjmtJxj ßTªs xPr\Koj kKrhvtjTJPu lrJKx mJftJ xÄ˙J FFlKk xŒ´Kf ßhPUPZ, TJP\r VKf UMm iLrÇ ßxUJjTJr TotTftJrJ mPuPZj, FèPuJ ßrJKyñJPhr \jq mJjJPjJ yPò jJÇ FFlKk oJPYtr fífL~ x¬JPy k´TJKvf FT k´KfPmhPj Ko~JoJr TftíkPãr FA nëKoTJPT ßrJKyñJ k´fqJmJxjk´˜MKfr ëPnÅkM mJ\JPjJí mPu @UqJ KhP~PZÇ xÄxPhr @∂\tJKfT Cjú~j TKoKar k´iJj KˆPnj KgPVJr FT k´Pvúr \mJPm ßo @rS mPuj, @orJ \JKfxÄWxy KmKnjú @∂\tJKfT xÄVbPj ßrJKyñJ AxqMKa xm xo~ @PuJYjJ TrPmJÇ pJPf KmPvõr ßYJU ßrJKyñJ AxqM ßgPT hNPr xPr jJ pJ~, ßx \jq @orJ xPmtJó ßYÓJ YJKuP~ pJmÇ @∂\tJKfT Cjú~j TKoKar k´iJj KgV IKnPpJV TPrj, ßrJKyñJ

AxqMKa kptPmãe TrPf KfKj Vf oJPx u¥Pj Ko~JjoJr hNfJmJPx KnxJ ßYP~ vNjq yJPf KlrPf yP~PZÇ xÄxhL~ TKoKaPT KfKj \JjJj, KnxJ jJ kJS~J~ KmsKav @∂\tJKfT TKoKar ßxA Ãoe mJKfu yP~ ßVPZÇ @r F WajJ fJPT yfJv TPrPZÇ k´iJjoπL ßo mPuj, Ko~JjoJr xrTJrPT fJPhr k´KfKa jJVKrPTr TgJ ÊjPf yPmÇ fJPhr jJVKrT IKiTJr KjKÁf TrPf yPmÇ

KxPuPa ZáKrTJWJPf ZáKrTJWJPfr WajJ WPaÇ yJxkJfJPu ßjS~Jr oJyKh oOfáqr ßTJPu dPu kPzjÇ CPuäUq, vJy\JuJu KmvõKmhqJuP~r ßoiJmL ZJ© oJyKh IJu xJuJo jVrLr oKhjJ oJPTtPar mJKxªJÇ fJÅr mJmJ k´~Jf FcPnJPTa IJ»Mx xJuJo KZPuj KxPuPar ß\uJ IJS~JoL uLPVr ßjfJ S KxPua mJPrr KxKj~r IJAj\LmLÇ oJ FcPnJPTa IJPojJ xJuJo mftoJPj IxM˙Ç YJr nJA-PmJPjr oPiq KfKj KZPuj xmJr ßZJaÇ fÿPiq FT ßmJj IJlxJjJ xJuJo vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~r AÄPr\L KmnJPVr KvãTÇ KfKj FUj ÛuJrvLk KjP~ mOPaPj Im˙Jj TrPZj FmÄ ßxUJj mJÄuJPhvL TKoCKjKar xJÄÛíKfT IjMÔJPj ßmv xKâ~Ç Ikr ßmJj cJ. lJryJjJ xJuJo mñmºá ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~r (KkK\) KYKT“xT FmÄ nJA xJBKh xJuJo u§j k´mJxLÇ 28 oJYt, mMimJr KmPTPu KxPua oyJjVr yJKTo 1o @hJuPfr oJoMjMr rKvh KxK¨TLr F\uJPx h§KmKir 164 iJrJ~ \mJjmKªPf YJûuqTr F fgq \JjJ~ TáUqJf KZjfJATJrL FTJKiT oJouJr @xJKo Ko\tJ @KfTÇ F WajJ~ Ko\tJ @KfT @hJuPf ˝LTJPrJKÜ KhPuS Krkj ˝LTJr jJ TrJ~ fJr 7 KhPjr KroJ§ @Pmhj TrJ y~Ç ÊjJKj ßvPw KmYJrT fJr 3 KhPjr KroJ¥ o†ár TPrjÇ @hJuPf @KfPTr ßh~J \mJjmKªr mrJf KhP~ hKãe xMroJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) UJ~Àu l\u mPuj, Vf ßrJmmJr (25 oJYt) rJPf @KfT, fJP~l ßoJyJÿh Krkjxy YJr KZjfJATJrL KTjKmsP\r hKãe k´JP∂ ImK˙f lá~Jh ßrˆáPrP≤ mPxKZuÇ Foj xo~ KrTvJPpJPV FTKa ßZPuPT ßoJmJAPu TgJ mPu @xPf ßhPU fJrJÇ hMA ßoJarxJAPTPu fJrJ YJr\j KZjfJATJrL

KrTvJr VKfPrJi TPrÇ KZjfJATJPu mJiJ ßh~J~ oJKyPhr CÀPf ZáKrTJWJf TPr ßoJmJAu S oJKjmqJV KjP~ kJKuP~ pJ~ fJrJÇ yfqJTJP§r kr 26 oJYt (PxJomJr) KxKxKaKnr láPa\ ßhPU YJr KZjfJATJrLPT vjJÜ TPr kMKuvÇ Vf oñumJr (27 oJYt) oiqrJPf yfqJTJP§r WajJ~ KjyPfr YJYJ KxPua oyJjVr @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT FKaFo yJxJj ß\mMu mJhL yP~ @KfT Krkjxy YJr\Pjr jJPoJPuäU TPr oJouJ TPrjÇ kPr mMimJr ßnJPr IKnpJj YJKuP~ Ko\tJ @KfT S fJP~l @yoh KrkjPT ßV´lfJr TPr kMKuvÇ Ko\tJ @KfT KxPuPar hKãe xMroJr nJftUuJ 61 j’r mJxJr Ko\tJ oTmMPur ßZPuÇ fJP~l ßoJyJÿh Krkj msJ¯emJKz~J ß\uJr TxmJ V´JPor mJKxªJ ACjMx @uLr ßZPuÇ mftoJPj ßx jVPrr TJK\rmJ\Jr kMKuv ˆJl ßTJ~JatJPr gJPTjÇ ßV´lfJPrr kr kMKuPvr TJPZ fJrJ KZjfJA TrPf KVP~ oJKyhPT yfqJr metjJ ßh~Ç SKx UJ~Àu l\u @rS mPuj, F WajJ~ \Kzf Ikr hMA KZjfJATJrLr jJo mPuPZ Ko\tJ @KfTÇ fJPhr ßV´lfJr S KZjfJA TJP\ mqmÂf ZáKr FmÄ ßoJarxJAPTu C≠JPrr ßYÓJ YuPZÇ

KxKnT FS~Jctx UJjPT aJS~Jr yqJoPua mJrJr xPmtJó kMrÛJr KxKnT FS~Jctx k´hJj TrJ y~Ç \JoJu @yPoh UJPjr yJPf xJKatKlPTa fáPu ßhj aJS~Jr yqJoPuax mJrJr ßo~r \j KmVx FmÄ FS~Jctx fáPu ßhj KkTJr TJCK¿ur xJKmjJ @TfJrÇ IjMÔJPj @rS CkK˙f KZPuj CAu aJTPu~, CPjìv ßhvJA k´oMUÇ CPuäUq KmVf 22 mZr iPr TKoCKjKar \jKk´~ oMU \JoJu @yPoh UJj mJñJuL TKoCKjKar \jq KjruvnJPm TJ\ TPr pJPòjÇFS~Jctx k´JK¬Pf fJÅr IKnmqKÜ \JjPf YJS~J yPu KfKj mPuj, FS~Jctx k´JK¬ ßpoj @jPªr ßfoKj TJ\ TrJr hJK~fô IPjT ßmPr ßVPuJÇ @oJr hLWt KmPuf \LmPj @Ko xmxo~ mJñJuL TKoCKjKar \jq, mJÄuJ Kv·, xÄÛíKf, IAKfP^qr k´YJr k´xJPr TJ\ TPrKZÇ FUj oPj yPò hJK~fô, C“xJy IPjTèj ßmPr ßVPuJÇ @kjJPhr ßhJ~J FmÄ xyPpJKVfJ gJTPu AjvJ @uäJy TKoCKjKar \jq @rS nJu TJ\ TPr ßpPf kJrPmJÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Carry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

30 March - 05 Arpil 2018

pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj TPr pMÜrJ\q @S~JoL uLVÇ mÜPmq KmsKav FoKkrJ mJÄuJPhvPT Ifq∂ WKjÔ mºMrJÓs KyPxPm @UqJK~f TPrj, fJrJ KmKnjú \JfL~ S @∂\tJKfT AxMqPf mJÄuJPhPvr AKfmJYT nëKoTJr TgJ TPrj FmÄ ßhPvr mftoJj xrTJPrr k´vÄxJ TPrjÇ KmKasv FoKkrJ mJÄuJPhPvr Cjú~j IV´pJ©J~ kJPv gJTJr ßWJweJ ßhjÇ FA @P~J\Pjr ÊÀPf ˝JVf \JKjP~ mÜmq rJPUj IjMÔJPjr ßyJˆ K\o Kl\PkKasT FoKkÇ KfKj IjMÔJPj CkK˙f xmJAPT ÊPnòJ \JKjP~ mPuj, ˝JiLjfJ KhmPxr IjMÔJPj ßp xÄUqT FoKk yJK\r yP~PZj Ijq ßTJPjJ IjMÔJPjr ßãP© FojKa @r WPaKjÇ ßumJrhuL~ FA FoKk @PrJ mPuj, ˝JiLjfJr xNYjJ ßgPT mJÄuJPhv KmsPaPjr WKjÔ mºMÇ pMÜrJ\q @S~JoL uLV @P~JK\f ˝JiLjfJr 47fo mJKwtTLr FA @P~J\Pj mJÄuJPhPvr Cjú~j S IV´pJ©Jr TgJ fáPu iPrj mJÄuJPhv xrTJPrr krrJÓs k´KfoπL vJyKr~Jr @uo FoKk, pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr jJ\oMu TJSjJAj, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl FmÄ xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀTÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhPvr xJoKV´T IV´pJ©Jr TgJ fáPu iPrj mÜJrJÇ xŒ´Kf mJÄuJPhv FTKa Cjú~jvLu ßhv KyPxPm ˝LTíKf kJS~Jr k´xñ CPuäU TPr fJÅrJ mJÄuJPhPvr Cjú~Pjr kPã KmsKav FoKkPhr xogtj ImqJyf rJUJr @ymJj \JjJjÇ IjMÔJPj KmsKav krrJÓs k´KfoπL oJTt Klfl FoKk mPuj, mJÄuJPhv FTKa oJjKmT rJÓsÇ mJXJKur oJjKmTfJ @\ KmvõmqJKk xoJhOfÇ ßrJKyñJPhr oJjKmT hMPptJPV mJÄuJPhPvr kJPv hJÅzJPjJr k´vÄxJ TPr KoKjÓJr oJTt Klfl mPuj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr hNrhvtL ßjfífô KmvõxnJ~ mJÄuJPhvPT xÿJKjf TPrPZÇ KfKj mPuj, TémJ\JPrr oPfJ FTKa \jmÉu FuJTJr oJjMw KjP\Phr TÓ IV´Jyq TPr uã, uã ßrJKyñJ vreJgtLPT @vs~ KhP~ k´oJe TPrPZ mJÄuJPhv FTKa oJjKmT S ChJr rJÓsÇ FA nëUP§r oJjMw oJjKmT ßYfjJ~ xoO≠Ç mJXJKu \JKfr \jT

mñmºMr ßjfíPfô ßp rJPÓsr \jì fJ @\ Kmvõ xnJ~ xoJhOf FmÄ 47 mZPr mJÄuJPhv IPjT FKVP~PZÇ xñLfJ @yPoh S ‰x~hJ xJ~oJ @yoPhr ßpRg kKrYJujJ~ mJÄuJPhv xrTJPrr krrJÓs k´KfoπL vJyKr~Jr @uo FoKk, fJr mÜífJ~ \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj FTJ•r xJPu kJKTóJPjr TJrJVJr ßgPT oMÜ yP~ u¥Pj @xJr TgJ CPuäU TPrjÇ ßxA xoP~r k´iJjoπL FcS~Jct KyPgr nëKoTJS ˛re TPrj vJyKr~Jr @uo FoKkÇ mJÄuJPhPvr mºM KyxJPm kKrYf Fj ßoAj FoKk mPuj, xmJA mJÄuJPhPvr k´vÄxJ TrPZj, pJ jJ muPuA j~Ç mJÄuJPhPvr Cjú~Pjr k´vÄxJ TPr mPuj oJ© 47 mZPr ßp Cjú~j yP~PZ, fJ xfqA IT·jL~Ç ßvU yJKxjJr nëKoTJr ˝LTíKf ßh~J @kjJPhr xTPur CKYfÇ xJrJ KmvõPT mJÄuJPhPvr oJjMw ßhKUP~ KhP~PZ fJPhr xãofJf FKcÄmJr xJCg Aˆ Fr FoKk ß\JP~jJ YqJKr KmsPaPj mJÄuJPhKvPhr AKoPV´vj \KaufJr TgJ CPuäU TPr mPuj, @kjJrJ @\ ˝JiLjfJr 47 mZr ChpJkj TrPZj, @Ko @vJmJhL ÛauqJ¥ FTKhj ˝JiLjfJ I\tj TrPmÇ ßrJKyñJ AxqMPf mJÄuJPhPvr \jVe S xrTJPrr oJjKmT náKoTJr S k´xÄvJ TPrj KˆPnj KˆÄx FoKkÇ kJvJkJKv mJÄuJPhPvr \jVe S xrTJPrr k´vÄxJ TPrjÇ KfKj mJÄuJPhPvr KvãJPãP© InJmjL~ xlufJr CPuäU TPrjÇ mOPaPj KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr jJ\oMu TJSjJAj mPuj, ßp ßTJj ßhPv \JfL~ Khmx ChpJkj ImvqA ßVRrPmrÇ ßhv FUj \JKfr \jPTr TjqJr ßjfíPfô FKVP~ YuPZÇ FA IV´pJ©J~ KmsPaPjr xJPg @oJPhr xŒTt @rS ß\JrhJr yPmÇ Kux oqJTJKj\ FoKk mJÄuJPhPvr oJjMPwr @KfPg~fJr k´vÄxJ TPr mPuj, ßrJKyñJ AxqMPf ßxaJ @mJr k´oJe TPrPZ mJÄuJPhPvr oJjMwÇ pMÜrJP\qr xrTJrL hu Tj\JrPnKan, KmPrJiL hu ßumJr kJKat, KumJPru ßcPoJTqtJax S ÛKav jqJvjJKuˆ kJKatr FoKkxy k´J~ Iit-vfJKiT KmsKav FoKk F IjMÔJPj ßpJV ßhjÇ KmsKav FoKkPhr oPiq 63 \j @jMÔJKjTnJPm ˝JiLjfJ KhmPxr IjMÔJPj KjP\Phr CkK˙Kf ˝Jãr mAP~

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oMKyhMr ryoJjÇ KmPãJn xoJPmPv mÜJrJ mPuj, mJÄuJPhPvr 3 mJPrr k´iJjoπL, xJPmT k´iJj KmPrJiL huL~ ßjfJ S KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr Skr rJ\QjKfT CP¨vqk´PeJKhf S KogqJ rJP~r KmÀP≠ ACPT KmFjKk k´KfmJh TrPZÇ IQmi ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhv xrTJr Vefπ S ßnJPar IKiTJr ±Äx TPrPZÇ @VJoL KjmtJYPj IPpJVq ßWJweJr \jq xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~JPT xrTJPrr @ùJmy Tftíkã TJrJVJPr kJKbP~PZÇ mJÄuJPhPv @hJuPfr Ckr oJjMPwr FUj IJr KmvõJx ßjAÇ FUj @hJuf ßgPT oJjMw @r xMKmYJr kJ~ jJÇ ßhPvr xPmtJó @hJufPTS huL~ Trj TrJ yP~PZÇ xrTJPrr k´fqã ohPh @hJufPT mqmyJr TPr xŒNet IjqJ~nJPm ßmVo UJPuhJ K\~JPT mºL TPr rJUJ yP~PZ mPu mÜJrJ IKnPpJV TPrjÇ xnJ~ mÜJrJ IKmuP’ ßmVo UJPuhJ K\~Jr oMKÜ KhP~ xMÔá KjmtJYPjr kg CPjìJYj TrPf Kmvõ ßjfímOPªr k´Kf @ymJj \JjJjÇ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT CkPhÓJ oMK\mMr ryoJj oMK\m, @uyJ\ô ‰foMZ @uL, xJPmT xy xnJkKf @»Mu yJKoh ßYRiMrL, @mMu TJuJo @\Jh, ßVJuJo rJæJjL, ßVJuJo rJæJjL xMPyu, xJPmT pMVì xŒJhT vyLhMu AxuJo oJoMj, TJoJu CK¨j, mqJKrˆJr oShMh @yoh, jJKxo @yoh ßYRiMrL k´oMUÇ xoJPmPv IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj xJPmT ZJ©PjfJ S oJjmJKiTJr xÄVbT FcPnJPTa ßvU fKrTáu AxuJo, xJPmT ZJ© ßjfJ oJZChMu yJxJj, ZJ©hu ßjfJ oJyoMh CuäJy yJjúJj, pMmhu ßjfJ @»Mu @uLo, xJPmT ZJ©PjfJ rJKTm yJxJj, Fx Fo Sor kJrPn\, rJPxu ßyJxJAj, ßoJyJÿh @»Mu VKj, ßoJyJÿh \JKyh yJxJj, oJyoMhMu yJxJj ÀPmu, ZJ©hu ßjfJ ßoJ. @»Mx xJoJh, ßoJ. jJBo, ßoJ. Ko\JjMr ryoJj (@mMu ßyJPxj), ßoJ. oJZáo KmuäJy, ßoJ. oKyj CK¨j, fJPrT @yPoh, ß˝òJPxmT huPjfJ @uoVLr ßvU, vJy ßoJ” vJKyjMr rm, fJjmLj @yPoh, pMmhu ßjfJ Kj\Jo CK¨j ßhJhj, ZJ©hu ßjfJ ßoJ” ßmuJu ßyJxJAj kJvJ,kJrPn\ @yPoh, ZJ©KvKmr ßjfJ jCKvj ßoJ˜JrL k´oNUÇ

ßrTctnáÜ TPrjÇ IjMÔJPj mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠ S k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhPvr Cjú~j IV´pJ©J KjP~ hMKa k´oJeqKY© k´hvtj TrJ y~Ç mñmºMr 7A oJPYtr nJweS k´hvtj TrJ y~Ç FZJzJ ßhvJfôPmJiT VJPjr xJPg jOfq kKrPmKvf y~Ç pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr kã ßgPT KmsKav FoKkPhr yJPf mñmºMr @fì\LmjL S TJrJVJPrr ßrJ\jJoYJr AÄPrK\ xÄÛrjxy mJÄuJPhPvr Cjú~Pjr KmKnjú kKrxÄUqJj x’Kuf fgq KmsKav FoKkPhr yJPf fáPu ßh~J y~Ç IjMÔJPj IjqJjq KmsKav FoKkPhr oPiq mÜmq rJPUj- mOKav KoKc~J, ßuTYJr S âLzJ k´KfoπL oJAPTu FKux FoKk, vqJPcJ ßxPâaJKr Il ߈a ßcKn @msJyJo, vqJPcJ KucJr Im hqJ yJC\ Il To¿ nqJPurL nJ\ FoKk, vqJPcJ ßxPâaJKr Im ߈a \jgj @vS~Jgt FoKk, vqJPcJ FxFjKk ßkJTkJxtj ß\J~JjúJ ßYrL FoKk, vqJPcJ KoKjÓJr \MKuP~ TákJr FoKk, vqJPcJ KoKjÓJr lqJKm~Jj yqJKofij FoKk, vqJPcJ YqJP¿uJr Im FéPYTJr \j oqJTcjJu FoKk, KmPrªs votJ FoKk, ß\l ˛Lg FoKk, jJ\ vJy FoKk, ß\x KlKukx FoKk, ß\KxTJ ocJjt FoKk, xqJK¥ oJKatj FoKk, \jJgj krAjucx FoKk, CAu TáA¿ FoKk, ßgPrxJ ßnKu FoKk, KˆPlj Kaox FoKk, xJrJy ß\Jjx FoKk, uct rJPxu o~Ku FoKk k´oMUÇ IjMÔJPj pMÜrJ\q @S~JoL uLV ßjfímOPªr oPiq CkK˙f KZPuj \JuJu CK¨j, ‰x~h ßoJ\JPÿu @uL, oJÀl @yoh ßYRiMrL, @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL, xJöJh Ko~J, @»Mu @yJh ßYRiMrL, vJy vJoLo @yoh, oJxMT AmPj @Kjx, rKmj kJu, xJrm @uL, @xo KoxmJy, ßoPyr KjVJr ßYRiMrL S KxPua ß\uJ @S~JoJL uLPVr xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj ßYRiMrL k´oMUÇ

pMÜrJ\q KmFjKk'r TPrS ßkäTJct k´hvtj TrPf ßhUJ ßVPZÇ KmPãJn k´hvtj ßvPw pMÜrJ\q KmFjKk'r xnJkKf Fo F oJPuPTr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT T~xr Fo @yPoPhr Fr kKrYJujJ~ k´KfmJh xoJPmv IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm

SHOELANECHAMBERS.COM

DIRECT ACCESS

BARRISTER No need for costly solicitors

xKuKxaJr j~,I· UrPY xrJxKr mqJKrˆJPrr xJPg TgJ muMj Biman Approved

79162

Omar Faruk Barrister

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ

Fixed fee service or fixed hourly rate, with all costs agreed upfront.

oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

xMKjitJKrf Kl CPuäUxy ßxmJ k´hJj xm irPer KuVqJu KmwP~ yJAPTJPatr hã FcPnJPTa ÆJrJ krJovt

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

Hillside Travels

Experienced High Court advocates in a range of legal fields. Based next to Chancery Lane Tube Station. Accessible and affordable legal representation across the country.

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

Family Law

Public Law

Divorce

Judicial Review

Contract Law

Driving Offences

Commercial Law

Licensing

Civil Law

Landlord and Tenant

Property Law

Private Criminal Defence

020 8981 4859 info@shoelanechambers.com Shoe Lane Chambers, 16 High Holborn, London WC1V 6BX


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

30 March - 05 Arpil 2018

ßhPv rJ\jLKf S Vefπ gJTMT mJ jJ gJTMT, KjmtJYPjr ßfJzP\Jz @PZA, pKhS FUPjJ KjmtJYPjr ßkRPj FT mZr ßhKrÇ kK©TJ~ k´TJ§ Umr ßmKrP~PZ; pJr KvPrJjJo ÈKxKkKm-mJxh-mJo ßoJYtJ uzPm 300 @xPjA'Ç kK©TJr KrPkJatJr rKxT mPa! mJoPhr 300 @xPj ÈuzJA' TrJr TgJ ÊPj @®KmvõJxL @S~JoL uLV FmÄ Kmkjú KmFjKkr WMo yJrJo yP~ pJS~Jr ß\J yPuS oJjMw oPj TrPZ xÄKmiJPj ßWJKwf Ijqfo oNujLKf ÈxoJ\fπ' FmJr k´KfÔJr kJuJÇ

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury

SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)

85 Myrdle Street, London E1 1HL Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787 www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

aJS~Jr yqJoPuaPx KmKnjú hPur KjmtJYjL AvPfyJr

rJ\QjKfT ˝Jgt yJKxPur \jq jJKT \jVPer TuqJPer \jq?

rJ\QjKfT huèPuJ \jVPer ßhJyJA KhP~ KjP\Phr AòJ-IKjòJ YJKkP~ ßhS~Jr ßrS~J\ IPjT kMPrJPjJÇ xTu hJmL ßp IPyfáT fJ muPmJ jJ, IPjT hJmL mJ FP\§J rJ\QjKfT lJ~hJ yJKxPur \jq TrJ yP~ gJPTÇ TuqJeTr rJPÓsr oNu uãq, \jVPer \jq pJ oñu fJ mJ˜mJ~j TrJÇ KjmtJYj CkuPã ßpxm AvPfyJr k´hJj TrJ y~ fJ Kj”xPªPy IPjT èr∆fôkNet Kmw~Ç csJV, yJCK\Ä, KvãJ, kKrPmv FxmPT mz mz hJPV xTu huA KjP\Phr oNu Kmw~ KyPxPm CPuäU TPrPZjÇ KmPvw TPr yJCK\Ä-Fr Kmw~Ka KmVf KhjèPuJPf ßpoj IPjT ßmvL ßmvL CPuäKUf yP~PZÇ FmJrS fJ oNu Kmw~ KyPxPm ˙Jj ßkP~PZÇ yÅqJ, oJjMPwr mJx˙JPjr mqm˙JTre rJÓsL~ hJK~fôÇ ˙JjL~ xrTJrèPuJS ßxKhPTA j\r ßhPm FaJA ˝JnJKmTÇ FmJr F KmwP~ IgtJ“ yJCK\Ä KmwP~ KTZá TgJ IJorJ CPuäU TrPf YJAÇ IJorJ mJ˜mfJr KjKrPU fJ ßhUJr ßYÓJ TrPmJÇ FTKa WjmxKf FuJTJ~ ßnJPar rJ\jLKf TrPf KVP~ aJS~Jr yqJoPuaxPT Khj Khj xmM\-vNjq TPr ßluJ yPòÇ FuJTJPT Foj KWK† TPr ßfJuJr oPiq ßnJa mqJÄT mJzPf kJPr KT∂á ˙JjKa oJjMPwr \jq xy\ S ˝JnJKmT mJxPpJVq yPf kJPr jJÇ ßp ßTC Ijq mJrJ ßgPT aJS~Jr yqJoPuax FPx k´Pmv TrPuA FaJ ßar kJjÇ oJjMw ßTmu KvãJV´ye TrPuA nhs y~ jJÇ fJr YJrkJPvr ˝JnJKmT mJx˙Jj jJ gJTPu VJhJVJKhr oJiqPo ßp kKrPmv S mqKÜ oJjMPwr InqJx ‰frL y~ fJ xnq IJYJr-IJYre mKy”nëtf InqJPx kKref yP~ pJ~Ç VJP~ VJP~ ßuPV gJTPu ßhUJ pJ~, FPT IjqPT iJÑJ ßoPr YPu pJS~JPT IJr InhsfJ kptJP~ irPf YJ~ jJÇ KT∂á IJoJPhr rJ\jLKfKmhrJ ßnJPar rJ\jLKfPf FxmPT IJoPu jJ KhP~ k´KfKhj TPfJ WjmxKf TrJ pJ~ ßxnJPmA fJrJ YYtJ TrPZjÇ IPjPT y~PfJ oPj TrPmj, mJXJKu FuJTJ~ mJKz-Wr KjotJPer KmPrJKifJ TrJ yPòÇ yÅqJ, I˝JnJKmT mJx˙JPjr ßãP© KmPrJKifJ ßfJ UJKjTaJ TrPfA yPmÇ F KmPrJKifJPT IJorJ TuqJeTr KmPrJKifJ KyPxPm ßhUPf YJAÇ IJPV \Lmj oJjPT ßmJ^J hrTJrÇ WjmxKf mPuA IJPrJ IJPrJ ßZJa ßZJa Ûáu VPz CbPZ kJzJ~ kJzJ~Ç ßTj xTu mJXJKuPT FTKa \J~VJ~ ßV¢á yP~, VJhJVJKh yP~ mJx TrPf yPm? Fr oPiq k´JK¬aJ ßTJgJ~? KYKT“xJr ßãP©S FTA mqm˙JÇ pPfJ Khj pJPò KYKT“xJ ßxmJ TPo IJxPZÇ oJjMwPT FUj KjP\ KjP\ KYKT“xT yP~ SbPf yPmÇ ÈßVJPVJu cJÜJr' APfJoPiq ßmv \jKk´~ yP~ SPbPZÇ IPjPTr TJPZA FUj FaJ FTKa ßYjJ Kmw~Ç mJÄuJPhPv ßpnJPm xTu SwMi mqmxJ~LA cJÜJPrr IJYre TPr gJPTj ∏ oPj yPò IJVJoLPf mOPaPjS ßxnJPm YJuM yP~ pJPmÇ yÅqJ, FjFAYFx'r kptJ¬ mJP\a jJ gJTJ~ To cJÜJr KhP~ ßmvL \jVePT ßxmJ k´hJj TrJ yPòÇ F Im˙J Imvq xoV´ mOPaj \MPzA YJuM rP~PZÇ KT∂á aJS~Jr yqJoPuaPxr oPfJ WjxKf ˙JPj FA mqm˙J IJPrJ TPfJ k´Ta yP~ SbPf kJPr ßx TgJ KT ßTC ßnPm ßhPUPZj? Fxm KmPmYjJ~ aJS~Jr yqJoPuaPxr rJ\QjKfT huèPuJr k´Kf IJoJPhr IJPmhj gJTPm, IJkjJrJ WjmxKfr xMPpJPV oJjMPwr TJZ ßgPT ßnJPar lJ~hJ KjP~ fJPhr nKmwq“ IºTJr TrPmj jJÇ mrÄ xMmqm˙Jr oJiqPo ßxmJ k´hJj Tr∆jÇ

Vefπ, KjmtJYj S xrTJr Vbj ‰x~h @mMu oTxMh AÄPr\ @oPu FA CkoyJPhPv rJ\jLKf KZu, Vefπ KZu jJ FmÄ k´go kptJP~ KjmtJYj S KjmtJKYf xrTJr KZu jJÇ xqJr xKuoMuäJy ßyJj mJ ßjfJK\ xMnJw mxM ßyJj-rJ\jLKf TPrPZj, KjmtJYj KjP~ nJPmjKjÇ ßvPrmJÄuJ l\uMu yT mJ ßyJPxj vyLh ßxJyrJS~JhtL IPjT mZr rJ\jLKf TPrPZj, KjmtJYj TPr xrTJr Vbj TPrPZj IPjT kPrÇ KjmtJYPjr oJiqPo \jk´KfKjKiPhr ÆJrJ xrTJr Vbj rJ\jLKfr FPTmJPr ßvw iJkÇ KT∂á mJÄuJPhPv xrTJr VbPjr KY∂J @PVÇ fJr \jq pfaMTM k´P~J\j, ßpPTJPjJ CkJP~ ffaMTM KjmtJYj TrJr Kmw~aJA oMUqÇ mJÄuJPhPv rJ\jLKf jJ gJTPuS, VefPπr WJaKf gJTPuS, KjmtJYj KjP~ mqJTMu yS~Jr oPfJ rJ\jLKfPTr ˝•fJ ßjAÇ hMKhj @PV rJ\iJjLPf xTJu ßgPTA dMTPf uJVu mz mz mJxÇ IKlxVJoL oJjMPwr pJ©LmJyL mJx j~; käqJTJct myjTJrL @PrJyLPhr Kj\˝ mJxÇ fJPhr V∂mq ßxJyrJS~JhtL ChqJjÇ ßxUJj ßgPT ±Kjf yPm xrTJr VbPjr k´fq~Ç xoJPmPvr k´iJj mÜJ kKuämºM @VJoL KjmtJYPjr kr xrTJr VbPjr @vJ mqÜ TPr mPuPZj, È@orJ AKfoPiq KjmtJYjTJuLj xrTJPrr „kPrUJ KhP~KZÇ xÄxPh k´KfKjKifôTJrL hu KjP~ KjmtJYjTJuLj xrTJr Vbj TrPf yPmÇ' KfKj @rS mPuPZj, ÈoJjMw @oJr TJPZ @\ FTKa mJftJ YJ~Ç k´go mJftJ yPò, @orJ AKfyJx xíKÓ TrmÇ @VJoL KjmtJYPj \~L yP~ xrTJr Vbj TrmÇ F @oJr mJftJÇ @orJ k´˜MfÇ ßhv k´˜MfÇ ßhPvr oJjMwS k´˜MfÇ xmt© uMakJa YuPZÇ @orJ ãofJ~ FPu uMParJPhr ß\Pu ßdJTJmÇ' \jfJPT K\Pùx TPrj, ÈCA @r ßrKc Ir ja?' \jfJr xmJA AÄPrK\ ßmJP^jKj, fJA KjÀ•r gJPTj, fUj KjP\A \mJm ßhj, ÈCA @r ßrKcÇ' ZK©v mZr @PVr TgJÇ FT xMPmy xJPhPTr I• @PV k´fqã ßnJPa KjmtJKYf rJÓskKf @mhMx xJ•JrPT xKrP~ KhP~ KfKj \JKfr xmto~ Tftífô V´ye TPrjÇ KjP\r TJÅPi ßhvmJxLr hJK~fô V´yPer TP~T x¬Jy kPr KfKj YKªsoJ ChqJPj KVP~ xJPmT rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr TmPr xJoKrT TJ~hJ~ xqJuMa KhP~ vs≠J KjPmhj TPrjÇ mñmºMr xoJKi k∞Jr SkJPr yS~J~ If hNPr KfKj ßVPuj jJÇ SA xo~ @Ko FT ßuUJ~ KuPUKZuJo, TJ\aJ ßToj yPuJ? mñmºMr xoJKiPf jJ KVP~ @PV K\~Jr xoJKiPfÇ IPjPTA ImJT y~Ç pJÅr hPur xrTJrPT ßlPu KhP~ KfKj ãofJ~ FPuj, fJÅrA TmPr @PV ßVPujÇ k´~Jf ßjfJr k´Kf fJÅr IkJr nKÜÇ ßxJ\J-xru oJjMPwrJ KyxJm ßouJPf jJ ßkPr KyoKvo ßUPujÇ ßTC oPj TrPuj, KfKj Tífù oJjMPwr oPfJA TJ\ TPrPZjÇ K\~J Kjyf jJ yPu KfKj rJÓsãofJ~ IKiKÔf yPf kJrPfj jJÇ fJA ÊTKr~J \JjJPf S TífùfJ k´TJv TrPfA YKªsoJ~ pJS~JÇ fPm IKiTJÄv oJjMwA ßpPyfM fJÅr oPfJ mMK≠oJj jj, fJA ßmTMm mPj ßVPuj: KfKj @xPu

ßTJj KhPT? @S~JoL uLPVr KhPT, jJ KmFjKkr KhPT? mñmºMr TmPr jJ KVP~ K\~Jr TmPr pJS~J~ 51 vfJÄPvr ßmKv oJjMw oPj TrPuj KfKj K\~Jk∫L FmÄ fJÅr KTZM xoP~r \jq K\~Jk∫L yS~Jr k´P~J\j KZuÇ VefJKπT ßjfJPhr TJ\ rJ\jLKf TPr VefJKπT IKiTJr k´KfÔJ TrJ FmÄ ßxA IKiTJr k´KfKÔf yPu ˝JnJKmT Kj~PoA KjmtJYj yPm FmÄ KjmtJKYf k´KfKjKiPhr KjP~ xrTJr VKbf yPmÇ x•Prr KjmtJYPjr @PV mJÄuJPhPvr FTKa mJuTS \Jjf ßp x•Prr KjmtJYPjr kPr mñmºMr ßjfíPfô @S~JoL uLV xrTJr Vbj TrPmÇ KT∂á mñmºM ßTJPjJ FTKa xnJ~ FTmJrS KjP\ mPujKj ßp @Ko xrTJr Vbj TrPf pJKòÇ KfKj Vefπ S oJjMPwr IKiTJr k´KfÔJr TgJ mPuPZjÇ 1991,1996 S 2008-F Km\P~r x÷JmjJ hívqoJj gJTJ xP•ôS @S~JoL uLV xnJkKf ßvU yJKxjJ TUPjJ mPujKj ßp KfKj nKmwqPf xrTJr Vbj TrPmjÇ xrTJr VbPjr k´vú CbPu fJr xPñ ÈpKh' v»Ka ßpJV TrPfjÇ FUj ImqJyf xrTJr VbPjr ßWJweJA ÊiM j~, TL rTo FTKa ÈxyJ~T' xrTJPrr IiLPj KjmtJYj yPm, ßx „kPrUJS QfKrÇ FUjTJr oPfJ nKmwqPfS ßp xrTJPr gJTJr x÷JmjJ ßwJPuJ @jJA @PZ, fJ ßmJ^J ßVu oPû ßjfJPhr ßTJrJx ßgPTÇ ÈjfMj mJÄuJPhv Vzm ßoJrJ' ßpnJPm fJPu fJPu ßjfJrJ VJAPuj, fJPf ßmJ^J ßVu xmKTZM KbTbJT @PZÇ IPjT ßjfJr VuJA ßmv xMPruJÇ ßyo∂ oMPUJkJiqJP~r oPfJ ßmv nrJaÇ ßhPv rJ\jLKf S Vefπ gJTMT mJ jJ gJTMT, KjmtJYPjr ßfJzP\Jz @PZA, pKhS FUPjJ KjmtJYPjr ßkRPj FT mZr ßhKrÇ kK©TJ~ k´TJ§ Umr ßmKrP~PZ; pJr KvPrJjJo ÈKxKkKmmJxh-mJo ßoJYtJ uzPm 300 @xPjA'Ç kK©TJr KrPkJatJr rKxT mPa! mJoPhr 300 @xPj ÈuzJA' TrJr TgJ ÊPj @®KmvõJxL @S~JoL uLV FmÄ Kmkjú KmFjKkr WMo yJrJo yP~ pJS~Jr ß\J yPuS oJjMw oPj TrPZ xÄKmiJPj ßWJKwf Ijqfo oNujLKf ÈxoJ\fπ' FmJr k´KfÔJr kJuJÇ @mJr Kv•-TuTJrUJjJ rJÓsJ~• y~ KT jJ, ßx @vïJ~ Kv• oJKuTPhr @fKïf yS~Jr Im˙JÇ vsLuïJ~ mJPorJ xm xo~ @PZj, ßjkJPu fJÅrJ k´mu krJâJ∂, nJrPf fJÅrJ fífL~ vKÜ, FmJr mJÄuJPhPv mJoPhr C™Jj WaPf pJPòÇ IhíPÓr @PrT jJo KmKiÇ fJA pJr IhíÓ Ik´xjú, ßx mPu @oJr KmKi mJoÇ mJÄuJPhPvr mJoPhr KmKi mJo KZu FfTJu, FmJr KjmtJYPjr @PV ßmJi y~ k´xjú yPf pJPòÇ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, È300 @xPj KjmtJYPjr k´˜MKf KjPò KxKkKm-mJxh S VefJKπT mJo ßoJYtJ ß\JaÇ F uPãq ß\Jam≠ KjmtJYPjr x÷JmjJ KjP~ ßnfPr-PnfPr k´JgKoT @PuJYjJ ÊÀ TPrPZj ßjfJrJÇ @S~JoL uLV S KmFjKkr ßjfífôJiLj ß\JPar mJAPr KmT• vKÜ xoJPmv VPz fMuPf Ijq mJo k´VKfvLu hPur xPñ ßpJVJPpJV TrJr TgJS \JKjP~PZj ß\Ja ßjfJrJÇ' k´KfPmhPj @rS CPuäU TrJ yP~PZ, ÈVf mZPrr 1 @Vˆ @S~JoL uLV S KmFjKk KÆhuL~ iJrJr mJAPr KmT• vKÜ VPz ßfJuJr

@øJPjr oiq KhP~ hMA ß\JPar xojõP~ KxKkKm-mJxh-VefJKπT mJo ßoJYtJr @®k´TJv WPaÇ' 35 mZr pJm“ ÈfífL~ iJrJ'r TgJ ÊjPf ÊjPf oJjMPwr TJj ^JuJkJuJ yP~ ßVPZÇ @S~JoL uLV S KmFjKkr k´go S KÆfL~ iJrJ pKh yP~ gJPT k∞J S ms¯kMP©r oPfJ C•Ju iJrJ, fJyPu mJo KmT• fífL~ iJrJ ßTJj jhLr xPñ fMujL~, ßx iJreJ oJjMPwr ßjAÇ kJmtfq FuJTJr K^Kr mJ ZzJèPuJS FT FTKa iJrJÇ xÄmJhk© ßUJuJxJ TPr muPZ, ÈF k´Kâ~Jr IÄv KyPxPm ß\JanMÜ huèPuJ @uJhJnJPm huL~ k´JgtLr fJKuTJ QfKrr TJP\ mq˜ rP~PZÇ' ßp nNUP§ xMÔM rJ\jLKfr jJoVº ßjA, ßxUJPj ßjfJrJ Èk´JgtLr fJKuTJ QfKrr' TgJ ÊiM nJmPZj jJ, ßxA TJP\ Èmq˜' yP~ kPzPZj, ßxaJ ßTJPjJ ßpoj-Pfoj Umr j~Ç k´KfPmhPj @rS muJ yP~PZ, ÈF fJKuTJ QfKrr ßãP© ßTJj @xPj vKrT ßTJj hPur k´JgtLr Im˙Jj nJPuJ, ßTJgJ~ TJPT ZJz ßhS~Jr x÷JmjJ rP~PZ AfqJKh Kmw~S KmPmYjJ TrJ yPòÇ k´JgtLr fJKuTJ YNzJ∂ yPu @xjVf xoP^JfJr ß\JPa @PuJYjJ TrJ yPmÇ mJo ß\JPar FA KjmtJYjL xoLTrPe KxKkKm-mJxh-PoJYtJ k´JgKoTnJPm 200 @xPj k´JgtL ßhS~Jr TgJ \JKjP~PZÇ F ZJzJ vfJKiT @xPj k´JKgtfJr k´˜MKf rP~PZ VefJKπT mJo ßoJYtJr vKrT huèPuJrÇ' fífL~ KmT•iJrJr ßjfJrJ ÊiM @vJmJhL jj, hNrhvtL mPaÇ KjmtJYPj k´KfÆKªôfJr @PVA fJÅrJ \JoJjPfr mqJkJrKa KjP~ ßnPmPZjÇ fJÅrJ xJl \JKjP~ KhP~PZj, ÈKjmtJYj TKovj ßgPT \JoJjf mJmh 50 yJ\Jr aJTJ \oJ ßhS~Jr KmiJj YJuMr kKrT•jJ mJ˜mJK~f yPu fJÅrJ KjmtJYPj IÄv ßjPmj KT jJ, ßnPm ßhUPmjÇ' \JoJjf K\KjxKa ßlrfPpJVq, fPm xm k´JgtLr \JoJjf ßlrfPpJVq j~Ç 5 vfJÄPvr To ßnJa ßkPu fJÅr \JoJjf oJPb oJrJ pJPmÇ fJPf rJPÓsr uJnÇ fPm mñL~ VefPπ k´go S KÆfL~ iJrJr k´JgtLPhr \JoJjf 50 yJ\Jr j~, 50 uJU ßgPT 5 ßTJKaS pKh y~ fJPf TMY-kPrJ~J ßjAÇ mJo ßjfJrJ \JoJjPfr Iï KjP~ nJKmf yPuS ßp Kmw~Ka nJmJr ImTJv kJjKj fJ yPuJ, xÄxh myJu ßrPU KjmtJYj TrPu FoKkoπL oPyJh~rJ KVP~ CbPmj xJKTta yJCPxÇ fJÅrJ ßmKÓf gJTPmj KcKx-FxKkPhr ÆJrJÇ IjqKhPT fífL~ iJrJr k´JgtLrJ xJKTta yJCPxr xJoPjr VJZfuJ~ oJPWr vLPf hJÅKzP~ gJTPmjÇ Fxm Kmw~ l~xJuJ jJ TPr @PVA k´JgtL mJZJA KjP~ Èmq˜' yP~ kzJ xMmKM ≠r TJ\ j~Ç IPjT fqJPVr KmKjoP~ IK\tf ßwJPuJ ßTJKa oJjMPwr rJÓs ßTJPjJ ßUuJWr j~Ç oJjMPwr nJVq KjP~ ßUuJrS xMPpJV ßjAÇ IfLPfr ßjfJrJ rJÓs k´KfÔJ TPr ßVPZj, mftoJPjr ßjfJPhr hJK~fô fJPT xMxÄyf TPr Vefπ k´KfÔJ TrJÇ fJA rJ\jLKf S VefJKπT IKiTJr @PV-KjmtJYj S xrTJr Vbj kPrr mqJkJrÇ ßuUT: VPmwT

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

KcK\aJu KjrJk•J @Aj KjP~ TëajLKfTPhr CPÆV

\JfL~fJmJhL @Aj\LmL GTq ÈjLu' kqJPju KjrïMv \~ kJ~

dJTJ, 26 oJYt - KcK\aJu KjrJk•J @APjr KfjKa iJrJ KjP~ CPÆV k´TJv TPrPZj dJTJ~ KjpMÜ KmPhvL TNajLKfTrJÇ fJrJ @AjKar Fxm iJrJ xÄPvJiPjr KmwP~ @AjoπLr híKÓ @Twte TPrPZjÇ VfTJu xKYmJuP~ @AjoπL @KjxMu yPTr xJPg ‰mbTTJPu 11Ka ßhPvr rJÓshNf S k´KfKjKirJ F CPÆPVr TgJ \JjJjÇ ‰mbPT ACPrJkL~ ACKj~j, xMAPcj, pMÜrJÓs, ßcjoJTt, l∑J¿, TJjJcJ, pMÜrJ\q, ߸j, jrSP~ S xMA\JruqJP¥r rJÓshNf S k´KfKjKi CkK˙f KZPujÇ k´KfKjKihPur ßjfífô ßhj \JotJj rJÓshNf c. goJx Kk´¿Ç QmbT ßvPw c. goJx Kk´¿ xJÄmJKhTPhr mPuj, @AjoπLr xJPg ßhUJ TPr fJrJ KcK\aJu KxKTCKrKa IqJPÖr iJrJ 21, 25 S 28 KjP~ CPÆV k´TJv TPrPZjÇ KfKj mPuj, KcK\aJu KxKTCKrKa IqJPÖr F iJrJèPuJ \jVPer oMÜ mJÅT ˝JiLjfJ~ y˜Pãk TrPmÇ F @APjr vJK˜, \JKoj IPpJVq iJrJ FmÄ @APjr IkmqmyJr F KfjKa Kmw~ KjP~ @orJ CKÆVúÇ fJA @oJPhr CPÆPVr TgJ \JKjP~KZÇ ‰mbT ßvPw @AjoπL xJÄmJKhTPhr mPuj, 11Ka ßhPvr rJÓshNfrJ KcK\aJu KjrJk•J @APjr 21, 28 S 25 iJrJ KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ F KfjKa iJrJ KjP~ @orJ @PuJYjJ TPrKZÇ' Fr mJAPr @r ßTJPjJ Kmw~ KjP~ @PuJYjJ y~KjÇ KfKj mPuj, @Ko fJPhr mÜmq ÊPjKZÇ @oJPhr kã ßgPTS mÜmq ßkv TPrKZÇ FèPuJ @Ko fgq S ßpJVJPpJV k´pMKÜ oπeJuP~r TJPZ ßkRÅPZ ßhPmJÇ @orJ fJPhr mÜmqèPuJ ßhUm, KmPmYjJ Trm FmÄ KTZMKhPjr oPiq @mJr @PuJYjJ~ mxmÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr KmPhvL @Aj\LmL KjP~JV KjP~ xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm @KjxMu yT mPuj, CKjPfJ @Aj\LmL KjP~JV TrPfA kJPrjÇ F ßãP© xrTJPrr KTZM TrJr ßjAÇ fPm @Ko ÊPjKZ, ßp @Aj\LmLPT KjP~JV TrJ yP~PZ, ßxA uct TJutJAu jJKT pM≠JkrJiLPhr oJouJ~ fJPhr kã KjP~KZPujÇ ßp hu pM≠JkrJiLPhr \jq ßhJ~J TrPf kJPr ßxA hu F TJutJAPur oPfJ @Aj\LmL KjP~JV ßhPm FaJA ßfJ ˝JnJKmTÇ FPf @Ápt yS~Jr KTZM ßjAÇ fPm Kmw~Ka hM”U\jTÇ KmFjKk mJÄuJPhvPT KmvõJx TPr jJ FaJA k´oJKef yP~PZÇ

mñmºM @S~JoL @Aj\LmL kKrwh ßgPT fJkPxr khfqJV dJTJ, 26 oJYt - mñmºM @S~JoL @Aj\LmL kKrwPhr xhxqxKYPmr kh ßgPT ImqJyKf ßYP~ khfqJVk© \oJ KhP~PZj mqJKrˆJr ßvU l\Pu jNr fJkxÇ Vf vKjmJr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr S mñmºM @S~JoL @Aj\LmL kKrwPhr @øJ~T IqJcPnJPTa ACxMl ßyJPxj ÉoJ~MPjr TJPZ FA khfqJVk© \oJ ßh~J yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ xMKk´o ßTJat mJr IqJPxJKxP~vPjr 2018-19 ßxvPjr KjmtJYPj xrTJr xogtT mñmºM @S~JoL @Aj\LmL kKrwPhr krJ\P~r TJrPeA fJr FA Kx≠J∂ mPu fJPhr xogtT FTJKiT @Aj\LmL \JKjP~PZjÇ \JjJ ßVPZ, xJÄVbKjTnJPm oPjJjLf k´JgtLrJ \~pMÜ jJ yS~J~ mqgtfJr hJ~ KjP\r oPj TPr xÄVbPjr kh ßgPT ImqJyKf ßYP~ KfKj khfqJVk© \oJ KhP~PZjÇ F KmwP~ mñmºM @S~JoL @Aj\LmL kKrwh ßgPT xMKk´o ßTJat mJPrr xŒJhT k´JgtL ßvU ßoJyJÿh ßoJrPvh xJÄmJKhTPhr mPuj, CKj (l\Pu jNr fJkx) khfqJV TPrKZPujÇ @orJ @Aj\LmLrJ mPuKZ khfqJV TrJ pJPm jJÇ F khfqJV ßlrf YJAÇ @orJ SjJr xJPg ‰mbT TPrKZÇ KxKj~rrJS ‰mbT TPrPZjÇ F ZJzJ @oJPhr hPur xJiJre xŒJhPTr xJPgS TgJ mPuKZÇ xJiJre xŒJhTS mPuPZj, khfqJVk© VíyLf yPm jJÇ xMKk´o ßTJat mJr IqJPxJKxP~vPjr 2018-19 xJPur KjmtJYPj KmFjKk S \JoJ~Jf xogtT \JfL~fJmJhL @Aj\LmL GTq ÈjLu' kqJPju KjrïMv \~ kJ~Ç F kqJPju ßgPT xnJkKf,

IMRAN TRAVELS 79159

7

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

xŒJhT, hM'Ka xyxnJkKf, FTKa xyxŒJhTxy 14Ka kPhr oPiq 10KaPfA fJrJ \~L y~Ç FA KjmtJYPj fJPhr k´iJj k´KfƪôL KZu @S~JoL uLV xoKgtf @Aj\LmLPhr xJhJ kqJPjuÇ xJhJ kqJPju FTKa xyxŒJhT S KfjKa xhxq kPh \~L y~Ç jLu kqJPju ßgPT xnJkKf KjmtJKYf yj KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj \~jMu @PmhLjÇ KfKj 2369 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZjÇ fJr KjTafo k´KfƪôL KZPuj xJhJ kqJPjPur @S~JoL uLPVr CkPhÓJ o§uLr xhxq ACxMl ßyJPxj ÉoJ~MjÇ KfKj ßkP~PZj 2315 ßnJaÇ xŒJhT KjmtJKYf yP~PZj jLu kqJPju ßgPT KmFjKkr pMVì oyJxKYm mqJKrˆJr F Fo oJymMmCK¨j ßUJTjÇ k´KfƪôL k´JgtLr ßYP~ 441 ßnJa ßmKv ßkP~ aJjJ wÔmJPrr oPfJ KfKj xMKk´o ßTJat mJPrr xŒJhT KjmtJKYf

yP~PZjÇ oJymMmCK¨j ßUJTj hMA yJ\Jr 616 ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ fJr KjTafo k´KfƪôL xrTJr xogtT xJhJ kqJPjPur k´JgtL ßvU ßoJyJÿh ßoJrPvh ßkP~PZj 2 yJ\Jr 175 ßnJaÇ KmFjKk S \JoJ~Jf xoKgtf jLu kqJPju ßgPT KjmtJKYf IjqrJ yPuj∏ xyxnJkKf Fo ßVJuJo ßoJ˜lJ S c. ßoJ: ßVJuJo ryoJj nNÅA~J, ßTJwJiqã jJxKrj @ÜJr, xyxŒJhT TJ\L \~jMu @PmhLj FmÄ xhxq kPh oJylM\ Kmj ACxMl, xKlCu @uo oJyoMh, ßoJ: @yxJj CuäJy S ßoJyJÿh ßoPyhL yJxJjÇ Ijq KhPT xrTJr xoKgtf xJhJ kqJPju ßgPT KjmtJKYfrJ yPuj, xyxŒJhT kPh ßoJ: @mhMr rJöJT rJ\M FmÄ xhxq kPh @vrJlMu yJhL, vJyJjJ kJrnLj S ßvU ßoJyJÿh oJ\M Ko~JÇ

k´vúlJÅx ßrJPir KjÁ~fJ ßh~J x÷m j~ : KvãJ xKYm

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

dJTJ, 26 oJYt - 2 FKk´u ÊÀ yPò FAYFxKx S xooJPjr krLãJÇ F krLãJ~ k´vúlJÅx ßrJPi xm mqm˙J ßj~J yP~PZÇ fPm fJrkrS ßTJPjJ k´vúk© lJÅx yPm jJ, fJr vfnJV KjÁ~fJ ßh~J x÷m j~Ç FAYFxKx S xooJj krLãJ CkuPã VfTJu xKYmJuP~ \JfL~ oKjaKrÄ S @Ajví⁄uJ xÄâJ∂ TKoKar xnJ~ F TgJ mPuj KvãJ oπeJuP~r oJiqKoT S CóKvãJ KmnJPVr xKYm ßoJ: ßxJyrJm ßyJxJAjÇ KfKj mPuj, krLãJr @V oMyNPft k´vúkP©r xm ßxa KjrJk•J ßoJzPT ßTPªs kJbJPjJ yPmÇ krLãJ ÊÀr 25 KoKja @PV dJTJ~ ßTªsL~nJPm uaJKr TPr ßTJj ßxPa krLãJ yPm fJ xÄKväÓ mqKÜPhr \JKjP~ ßh~J yPmÇ xnJ~ KvãJoπL mPuj, k´vúlJÅx mJ lJÅPxr è\m ßhPU k´fL~oJe y~, xrTJr, KvãJ oπeJu~ S mftoJj mqm˙JPT KmfKTtf TrJA Fr k´iJj uãqÇ Fr oPiq kKrTK•f CP¨vq rP~PZÇ

KfKj mPuj, xm KvãJgtLPT krLãJ ÊÀr @iJ WµJ @PV ImvqA fJPhr Kj\ Kj\ @xPj mxPf yPmÇ IKjmJpt TJrPe ßTC ßhKrPf @xPu ßrK\ˆJPr fJr jJo-KbTJjJ, ßrJu j’r Kjmºj TPr krLãJ ßTPªs dMTPf yPmÇ xnJ~ \JjJPjJ y~, @VJoL 2 FKk´u krLãJ ÊÀ yP~ 14 ßo kpt∂ krLãJ YuPmÇ 30 Khj krLãJ IjMKÔf yPm FmÄ Fr mqJK¬TJu 43 KhjÇ xTu ßmJPct IKnjú k´vúkP© krLãJ IjMKÔf yPmÇ 8Ka oJiqKoT S CóoJiqKoT KvãJ ßmJct, FTKa TJKrVKr KvãJ ßmJct S FTKa oJhrJxJ KvãJ ßmJPctr oJiqPo krLãJ kKrYJKuf yPmÇ xnJ~ oJiqKoT S CóKvãJ KmnJPVr xKYm ZJzJS TJKrVKr S oJhrJxJ KvãJ KmnJPVr xKYm ßoJ: @uoVLr, oJiqKoT S CóKvãJ IKihlfPrr oyJkKrYJuT k´Plxr oJyJmMmMr ryoJj, KmKnjú ßmJPctr ßY~JroqJj, KvãJ S ˝rJÓs oπeJu~, ßTKmPja KcKnvj, KmKa@rKx FmÄ @Ajví⁄uJ mJKyjLr D±tfj TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ


8

UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

'71: ßiJTJ KhP~ kJKT˜JPjr Igt xÄV´y

dJTJ, 26 oJYt - FTJ•Pr KjKmtYJPr VeyfqJ, mMK≠\LmL Kjij, uJU uJU jJrL iwtPer Kmw~ @zJPu ßrPU iPotr ßhJyJA KhP~ KmùJkPjr oJiqPo fyKmu xÄV´Py ßjPoKZu kJKT˜JjÇ oMKÜpMP≠ Km\~ I\tPjr ÆJrk´JP∂ pUj mJÄuJPhv, fUj oreTJoz KhPf oKr~J kJKT˜Jj Kj\ ßhPv \JfL~ k´KfrãJ fyKmPur \jq Igt xÄV´Py kK©TJèPuJPf KmùJkj ßhS~J ÊÀ TPrÇ kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr kPã ßxxm KmùJkj ßh~ KmKnjú keq k´˜MfTJrT k´KfÔJj S mqJÄTÇ k´J~ k´KfKa KmùJkPj oMKÜpM≠PT v©Mr KmÀP≠ K\yJh CPuäU TPr iotPT ßaPj @jJ y~Ç k´PfqT ßvsKer oJjMwPT fJPhr xŒPhr TokPã 10 vfJÄv hJj TrJr @øJj \JKjP~ KmùJkjèPuJPf muJ y~, ßmKv hJj TrPu @uäJy kMrÛJr ßhPmjÇ IfLPfr iotL~ pMP≠ AxuJPor UKulJPhr xŒh hJPjr ChJyreS aJjJ y~ SA xm KmùJkPjÇ kJKT˜JPjr UqJfjJoJ AÄPrK\ kK©TJ cj caTPor @TtJAn ßgPT F fgq kJS~J ßVPZÇ 1971 xJPur 14 ßgPT 18 KcPx’r kpt∂ cj kK©TJ~ FA KmùJkjèPuJ k´YJr TrJ y~Ç kJKT˜JPjr krJ\P~r KhjPT xJoPj ßrPU 2014 xJPur 16 KcPx’r cj caTo @TtJAPn xÄrKãf FA KmùJkjèPuJ k´TJv TPrÇ kPrr mZr 2015 xJPur 16 KcPx’r fJPf @rS fgq pMÜ TPr yJujJVJh TrJ y~Ç FaJPT ÈIºTJr xo~' CPuäU TPr cj caTPo muJ y~, xÄmJhkP© k´YJKrf KmùJkPj CPb FPxPZ IfLPfr IºTJr xoP~r FT ^uTÇ KTZM KmùJkPj ßTJKa ßTJKa ÀKk hJj TrJr Kmw~Ka CPuäU TrJ KZuÇ fPm Fxm KmùJkj ß˝òJ~ jJKT, kJKT˜JKj vJxT mJiq TPrKZu, fJ pJYJA TrJ pJ~KjÇ Fxm AÄPrK\ KmùJkPjr mJAPr ChtM nJwJ~ IjqJjq ˙JjL~ kK©TJ~ F irPjr Tf KmùJkj k´TJv TrJ yP~KZu, ßx fgqS KjKÁf TrJ pJ~KjÇ cj caTo k´YJKrf KmùJkj-xÄâJ∂ F fPgqr KjPY vf vf kJbT k´KfKâ~J \JKjP~PZjÇ FPf ßTC ßTC kJKT˜JPjr IU§fJ jJ gJTJ~ hM”U k´TJv TPrPZjÇ pMP≠ iPotr ßhJyJA ßhS~J~ Kovs k´KfKâ~J ßhUJ ßVPZÇ ßTC @PmV k´TJv TPrPZj, ßTC KjªJ \JKjP~PZjÇ IPjPT SA xoP~ mJÄuJPhPv kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr KjKmtYJPr VeyfqJr Kmw~Ka fMPu FPjPZjÇ kJbT k´KfKâ~J~ mJÄuJPhPvr kã ßgPTS pMP≠r xo~TJr k´Tíf kKrK˙Kf fMPu iPrPZj IPjPTÇ oMKÜpM≠ \JhMWPrr asJKˆ xJrS~Jr @uL mPuj, ÈkJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr \jq TUPjJ rxh WJaKf kPzKjÇ fPm KmvõmqJÄTxy KmKnjú hJfJ xÄ˙Jr xNP© @orJ ß\PjKZuJo, fUj kJKT˜JPjr xJiJre IgtQjKfT Im˙J ßnPX kPzKZuÇ' xJrS~Jr @uL @rS mPuj, mJÄuJPhPv mmtr VeyfqJ, iwte, uMPar KmwP~ kJKT˜JPjr vJxTPVJÔL ßxA ßhPvr xJiJre jJVKrTPhr IPVJYPr ßrPUKZuÇ èKaTP~T xPYfj mqKÜ ZJzJ kJKT˜JPjr TJCPT TUPjJ F KjP~ k´KfmJh TrPf ßhUJ pJ~KjÇ ßxUJPj k´YJr TrJ yP~KZu, nJrf kNmt kJKT˜JjPT KmKòjú TrJr ßYÓJ TrPZÇ nJrPfr KmÀP≠ iotpM≠ YuPZ∏Foj iJreJ~ k´nJKmf yP~KZu xJiJre jJVKrPTrJÇ WJfT hJuJu KjotNu TKoKar nJrk´J¬ xnJkKf vJyKr~Jr TKmr mPuj, SA xo~ kJKT˜JPjr oNu mJ\Jr KZu kNmt kJKT˜JjÇ fJrJ FUJj ßgPT kJPar @~ KjP~ ßpfÇ @r FUJPj mJ\Jr\Jf Trf KjoúoJPjr keqÇ pMP≠r TJrPe FA mJ\Jr jÓ yP~ pJS~J~ kJKT˜Jj IgtQjKfT xÄTPar oPiq kPzÇ KmùJkPjr oJiqPo Igt xÄV´Pyr Kmw~Ka fJrA k´nJmÇ vJyKr~Jr TKmr @rS mPuj, pMP≠r ÊÀ ßgPTA IU§fJr jJPo, iPotr jJPo kJKT˜Jj VeyfqJ YJKuP~PZÇ fJPhr ßhPvr VeoJiqPo fJ KjP~ ßTJPjJ k´YJr KZu jJÇ nJrf YâJ∂ TPr KjP\Phr ßuJT\jPT uMKñ kKrP~ mJÄuJPhPv pM≠ YJuJPò FmÄ kJKT˜JPjr ßxjJPhr yfqJ TrPZ, ßx KY©A k´TJv TrfÇ Fr mJAPr kJKT˜JPjr KTZM mMK≠\LmL KmKmKx, nP~x Im @PoKrTJ, @TJvmJeL ÊPj pMP≠r k´Tíf KY© \JjPf ßkPr k´KfmJh TPrKZPujÇ Fr kKreJPo fJÅPhr

IPjTPT ß\u UJaPf yP~KZu, ßTC ßTC vJxTPVJÔLr KjptJfj FzJPf @®PVJkj TPrKZPujÇ uJPyJPrr mJok∫L ChtMnJwL FTKa kK©TJ ÊiM ßxA ßhPvr 147 \j mMK≠\LmLr FTKa k´KfmJh KmmíKf k´TJPvr xJyx ßhKUP~KZuÇ KmùJkPj pMP≠r xkPã iotL~ IjMnNKfr mqmyJr K\yJh KvPrJjJPo yJKmm mqJÄPTr KmùJkPj muJ y~, ÈpUj oMxKuorJ K\yJh kKrK˙KfPf gJPTj, fUj xŒNet xÄyKf k´TJPvr xo~ yP~ pJ~Ç @xMj, @orJ k´PfqPT ßxA TJ\ TKr...Ç yJKmm mqJÄT \JfL~ k´KfrãJ fyKmPu 2 ßTJKa 46 uJU ÀKk KhP~PZÇ yJKmm mqJÄPTr TotLrJ ÊiM fJPhr ßmfj ßgPTA Igt ßhjKj, mrÄ fJrJ mJAPr ßgPTS fyKmPur \jq Igt xÄV´y TrPZÇ yJKmm mqJÄPTr xm vJUJ~ hJj ßjS~J yPòÇ' xJmJj k´˜MfTJrT k´KfÔJj cJrmJr ßxJk S~JTtx KuKoPaPcr KmùJkPj f“TJuLj ßk´KxPc≤ ß\jJPru A~JKy~J UJPjr mÜmq k´YJr TPr muJ y~, ÈxmtvKÜoJj @uäJyr IñLTJr ˛re TÀj ßp jqJ~KmYJPrr kPg @kKj pKh Iau yj, fPm @uäJy @kjJPT YNzJ∂ Km\~ hJj TrPmjÇ @uäJy @Tmr mPu FKVP~ pJj, v©Mr Skr ^JÅKkP~ kzMjÇ @uäJy @oJPhr xPñ @PZjÇ' kJTasqJT (TrJKY, uJPyJr S dJTJ) mqJjJPr k´YJKrf @PrTKa KmùJkPjr nJwJ KZu Foj, v©MPT kMPrJ ±Äx TÀjÇ \JfL~ k´KfrãJ fyKmPu oM\JKyPhr oPfJ hJj TÀjÇ Kr\Kn msJhJxt KuKoPaPcr @PrTKa KmùJkPj muJ y~, AxuJPor GKfyq IjMxJPr xKfqTJPrr ßpJ≠Jr oPfJ @oJPhr KjntLT ßxjJrJ kJKT˜JPjr kKm© nNKo rãJr \jq uzJA TrPZÇ FTA k´KfÔJPjr kígT KmùJkPj muJ y~, È@oJPhr xJyxL ßpJ≠JrJ v©MPT KjotNu TrPZ, kMPrJ \JKf fJPhr kJPv hJÅKzP~PZ kmtPfr oPfJÇ xmtvKÜoJj @uäJyr xyJ~fJ~ TJkMÀw v©MPT YNet TPr @orJ krJK\f Trm AjvJ @uäJyÇ' iPotr ßhJyJA KhP~ FT KmùJkPj xm ßvsKe-PkvJr oJjMPwr TJPZ Igt ßYP~ @Pmhj \JjJPjJ y~Ç Èk´PfqT kJKT˜JKjr TJPZ @Pmhj' KvPrJjJPor SA KmùJkPj muJ y~, ÈjmLK\r xoP~ pUj K\yJPhr \jq fyKmu xÄV´y TrJ y~, fUj y\rf @mM mTr (rJ.) fJÅr xmKTZMA hJj TPr ßhj FmÄ y\rf Cor (rJ.) fJÅr xŒPhr IPitT hJj TPrjÇ @\ @orJ ijL, VKrm, mqmxJ~L, nN˝JoL k´PfqT kJKT˜JKjr TJPZ @Pmhj \JjJKò, fJrJ ßpj fJPhr xŒPhr TokPã 10 vfJÄv hJj TPrjÇ pJÅrJ ßmKv hJj TrPmj, fJÅrJ oyJj xíKÓTftJr TJZ ßgPT kMrÛJr kJPmjÇ @\ @oJPhr KjntLT ßxjJrJ @oJPhr xMrãJr \jq, oJfínNKor \jq \Lmj hJj TrPZjÇ ‰xKjTPhr yJfPT vKÜvJuL TrPf @orJ ImvqA hJj Trm FmÄ ChJrnJPm hJj Trm k´KfrãJ fyKmPuÇ' P\jJPru A~JKy~J UJPjr ZKm S pM≠rf ‰xKjTPhr ZKm mqmyJr TPr oMxKuo ToJKvt~Ju mqJÄT KmùJkj k´YJPrÇ SA KmùJkPj A~JKy~Jr mJeL k´YJr TPr muJ y~, ÈKhj S rJPfr k´PfqT xoP~, @kjJr ImvqA KjP\PT FTKa k´vú TrJ CKYf: \JfL~ pMP≠ @Ko TL ImhJj rJUKZ?' fyKmPu Igt hJj TrJr @Pmhj \JKjP~ ACjJAPac mqJÄT KmùJkPj \JjJ~, fJrJ 1 ßTJKa 32 uJU ÀKk hJj TPrPZÇ KmùJkjKar nJwJ KZu Foj, ÈFA pMP≠ @oJPhr k´PfqPTr IÄv ßjS~J hJK~fôÇ @oJPhr VJK\rJ oJfínNKoPT rãJ TrPZ, fJPhr xlufJr \jq @oJPhr ImhJj rJUPf yPmÇ' fyKmPu Igt ßhS~Jr @Pmhj \JKjP~ ˆqJ¥Jct mqJÄPTr KmùJkPjr KvPrJjJo KZu ÈKxunJr mMPua'Ç KmùJkPj muJ y~, 1946 xJPur KjmtJYPj TJP~h-A-@\o (PoJyJÿh @uL K\júJyPT kJKT˜JPjr \JKfr KkfJ TJP~h-A-@\o muJ y~) mPuKZPuj, È@oJPT KxunJr mMPua hJS FmÄ @Ko ßfJoJPhr kJKT˜Jj ßhmÇ' kKm© nNKor xÿJj S IU§fJ rãJr \jq ÀkJKu mMPuPar @mJrS k´P~J\j @\Ç FTA mqJÄPTr @PrT KmùJkPj TJP~h-A-@\Por mJeL

fMPu irJ y~, ÈoMxKuorJ TUPjJ ±Äx yPf kJPrj jJÇ Vf FT yJ\Jr mZPrS ßTJPjJ vKÜ fJPhr ±Äx TrPf kJPrKjÇ FaJ ˝kú S IuLT nJmjJÇ ß^Pz ßluMj fJ...@oJPhr iot, @oJPhr xÄÛíKf FmÄ @oJPhr AxuJKo @hvt @oJPhr kKrYJujJTJrL vKÜ...Ç' TrJKYr FT ßkJvJT KmKâr k´KfÔJj @lfJm vKlT Sor vKlT IqJ¥ msJhJxt ßkJvJT ßTjJr oJiqPo fyKmPu Igt hJj TPr jJrLPhrS K\yJPhr IÄv yS~Jr @Pmhj \JKjP~ KmùJkj k´YJr TPrÇ 1971 xJPu KcPx’Pr cj kK©TJ~ \JfL~ k´KfrãJ fyKmPu 1 ßTJKa 32 uJU ÀKk hJj TrJr fgq \JKjP~ FmÄ IjqPhrS hJj TrJr @øJj \JKjP~ KmùJkj k´YJr TPr ACjJAPac mqJÄTÇ ZKm: xÄVíyLf1971 xJPu KcPx’Pr cj kK©TJ~ \JfL~ k´KfrãJ fyKmPu 1 ßTJKa 32 uJU ÀKk hJj TrJr fgq \JKjP~ FmÄ IjqPhrS hJj TrJr @øJj \JKjP~ KmùJkj k´YJr TPr ACjJAPac mqJÄTÇ ZKm: xÄVíyLf kJbT k´KfKâ~J cj caTPor k´TJKvf F fPgq k´KfKâ~J \JKjP~ cJ. @mhMu oJjúJj jJPor FT\j o∂mq TPrPZj, ÈK\yJh v»KaPT h~J TPr UJPaJ TrPmj jJÇ K\yJh jJPo cJTJ jJ yPuS pUjA kJKT˜Jj ßxjJmJKyjL @øJj \JjJPm @orJ ImvqA xJzJ ßhmÇ @Ko @oJr ßhvPT nJPuJmJKxÇ' xJAl jJPo Ikr FT kJbT hM”U k´TJv TPr KuPUPZj, ÈSaJ KZu FTKa IºTJr xo~Ç TJre, nJrf @oJPhr @âoe TPrKZuÇ pMP≠r xo~ ßTJPjJ FT\jPT ßuJT\jPT FT© TrJr CPhqJV KjPf y~Ç @r FA KmùJkjèPuJ KZu fJAÇ' S~JKxo jJPo FT kJbT k´KfKâ~J \JjJj FA mPu, ÈFTJ•r xJPu mJÄuJPhPvr VeyfqJPT @kjJrJ ÍK\yJh" nJmPZj? xKfq! kJKT˜Jj ßxjJmJKyjL 71-F mJÄuJPhPv TL TPrKZu, fJ jJ ß\Pj pKh FUPjJ @®fíK¬ ßkP~ gJPTj, fJyPu h~J TPr èVu TÀj, @kjJrJ IPjT KTZM UMÅP\ kJPmj! Fr oMPUJoMKU yj, FA KmnKÜr \jq kKÁo kJKT˜JPjr ßxjJmJKyjL hJ~LÇ 1971 xJPur 26 oJYt pKh fJrJ VeyfqJ ÊÀ jJ Trf, fJyPu FUPjJ FaJ FT ßhvA gJTfÇ' Kmj~L jJPo FT kJbT o∂mq TPrPZj, iot yS~J CKYf FTho mqKÜVfÇ ßhv vJxPj iotPT TUPjJ ßovJPjJ KbT jJÇ kJKT˜JPjr ßãP© ÊÀ ßgPTA fJ TrJ yP~PZÇ Kr\S~Jj jJPor FT\j KmùJkjèPuJ k´TJPvr \jq cjPT ijqmJh KhP~ mPuPZj, ÈkJKT˜JPjr xJiJre oJjMPwr ßYJU UMPu ßhS~Jr \jq ijqmJhÇ F ßgPT @oJPhr xmJr KvãJ ßjS~J CKYfÇ' ß\l KuPUPZj, ÈdJTJ krJ\~ ßgPT @orJ KTZMA KvKUKjÇ mJuMY S KxºMPf FTA TJ\ TrKZÇ' rJ\ KuPUPZj, @\ kJKT˜Jj KaKaKk \KñPhr TJZ ßgPT K\yJPhr IKnùfJ uJn TrPZ, fJA j~ KT? Kr\S~Jj KuPUPZj, È@oJPhr \JfL~ IU§fJr KmwP~ KhjKa TPÓrÇ ImJT uJPV, ßTj mJXJKu nJAP~rJ @uJhJ yPf ßYP~KZuÇ' Cor lJÀT KuPUPZj, FA pMP≠ nJrf uJKlP~ kPzKZuÇ FaJ KZu K\yJhÇ CxoJj UJKuh KuPUPZj, ÈxPfqr oMPUJoMKU yS~J CKYfÇ @S~JoL uLV KjmtJYPj \~L y~Ç A~JKy~J @r nMP¢J fJ KhPf I˝LTíKf TrJ~ FaJ WPaÇ @oJPhr mJKyjL KjptJfj TPrKZu mJÄuJPhPvÇ' @Kvx KuPUPZj, kJKT˜Jj ßxjJmJKyjL ßxUJPj VeyfqJ YJKuP~KZuÇ KT∂á kJKT˜JPjr xJiJre ßuJT\j KZu ßx mqJkJPr IºÇ Sor rJjJ k´YJKrf KmùJkjPT KuPUPZj, x˜J k´YJreJ, hM”U\jT S IxM˙ rJ\jLKfTPhr IxM˙fJÇ oMyJÿh xMoJr KuPUPZj, ÈfUj FmÄ FUj @orJ ÊiM iPotr oPiqA @aPT @KZÇ @orJ kJKT˜Jj xOKÓ TPrKZ iPotr jJPoÇ @mJr kJKT˜JjPT ±ÄxS TrKZ iPotr jJPoÇ'


UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

9

@S~JoL uLPVr ÈPTRvu' KmFjKkr ÈxPªy' dJTJ, 27 oJYt - hMjtLKfr hJP~ KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J ß\Pu @PZj Vf 8 ßlms∆~JKr ßgPTÇ UJPuhJ K\~Jr xJ\Jr rJ~ ßWJweJr kr ßgPTA KmFjKk nJXJ KjP~ KmKnjú irPjr mÜmq KhPòj ãofJxLj @S~JoL uLV ßjfJrJÇ 16 oJYt @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhPrr frl ßgPT @xJ mÜmq KmFjKkr ßnfPr KTZMaJ xPªPyr xíKÓ TPrÇ KmFjKkr ßjfJrJ @S~JoL uLPVr Foj mÜmqPT KmFjKkr oPiq ÈxPªy-IKmvõJx' ßdJTJPjJr IkPTRvu mPu k´go ßgPTA CKzP~ KhP~PZjÇ Vf 26 oJYt, ßxJomJr 26 oJYt KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLPrr mÜPmqr kr hPur oPiq jfMj TPr ÈxPªy' ‰fKr yP~PZÇ oñumJr KmFjKkr ˙J~L TKoKar hM\j xhxq mPuj, oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJPor TgJ IjMpJ~L ÈmzrJ' hu ZJzPu KjPYr KhTS xJoJu ßhS~J TKbj yPm? fPm fJÅrJ F-S mPuj, KTZM ßjfJrJ y~PfJ hu ZJzPf kJPrj, KT∂á nJXPm jJÇ IfLPf hu ßZPz KVP~ jfMj hu TPr ßTCA xlu yPf kJPrjKjÇ fJA hu ßnPX @uJhJ hu TrJr oPfJ Im˙J KmFjKkr ßTJPjJ ßjfJr FA oMyNPft ßjAÇ @S~JoL uLV ßjfJrJS muPZj, KmFjKk nJXPm FojaJ muJr oPfJ kKrK˙Kf ‰fKr y~KjÇ ßTC ßTC hu kKrmftj TrPf kJPrjÇ @mJr ßTC y~PfJ KjK‘~ yPf kJPrjÇ KjmtJYj xJoPjÇ huKar KTZM ßjfJ y~PfJ ˝fπ KjmtJYj TrPf kJPrj mJ ßTJPjJ hu ßgPT k´JgtL yPf kJPrjÇ hu nJXJ KjP~ @S~JoL uLPVr ßjfJPhr mÜmqPT huKar ßjfJrJA muPZj, FaJ rJ\jLKfr oJPb FTaJ ÈrJ\QjKfT ßTRvu'Ç oNuf KmFjKkPT YJPk rJUJr FTKa ßYÓJÇ 16 oJYt @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr FT IjMÔJPj mPuPZj, È@orJ FUPjJ xÿKf KhKò jJÇ xJrJ mJÄuJ~ @oJPhr ßjfJrJ, \jk´KfKjKirJ \JjJPòj ßp IoMT \J~VJ~ KmFjKkr ßjfJ-TotLrJ ßpJV KhPf YJjÇ @\PT KmFjKkr yJ\Jr yJ\Jr TotL @S~JoL uLPV ßpJV

ßhS~Jr IPkãJ~ @PZjÇ ßj©Lr (k´iJjoπL ßvU yJKxjJ) TJPZ ßgPT @orJ KV´j KxVjqJu kJAKj, ßx TJrPe @orJ ßxA ßpJVhJPj FUPjJ xÿf yPf kJrKZ jJÇ KmFjKkr ß\J~JPrr Khj ßvw, FUj nJaJr aJjÇ' TJPhPrr F mÜmq KjP~ pUj @PuJYjJ YuPZ, KbT ßxA xo~ Vf 26 oJYt, KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu mPuPZj, ÈpfA FKhT-SKhT ßgPT aJjJaJKj TrJ ßyJT jJ ßTj, KmFjKkr xJiJre ßjfJ-TotLrJ TUPjJ hu ßZPz pJ~ jJÇ mzrJ ßTC ßTC hu ßZPz ßpPf kJPr, ßjfJ-TotLrJ ßTC pJ~ jJÇ' @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr FT ßjfJ xTJPu mPuj, UJPuhJr K\~Jr TJrJmJx hLWt yPu KmFjKkr oPiq KTZM xoxqJ yPmÇ fPm KmFjKkPT mz ßp xÄTa ßoJTJKmuJ TrPf yPm, ßxaJ KjmtJYPj pJS~J jJápJS~Jr Kmw~Ç UJPuhJr IjMkK˙Kf S KmFjKk KjmtJYj jJ ßVPu hPur oPiq xÄTa mJzPmÇ ßx ßãP© hufqJPVr WajJ WaPm mPu @S~JoL uLPVr IPjPTA oPj TrPZÇ hPur ßjfJPhr mÜPmqr KmwP~ @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq kLpNw TJK∂ n¢JYJpt mPuj, È@oJPhr KjPhtv ßhS~J @PZ ßp KmFjKk\JoJ~JPfr pJrJ xπJx mJ \KñmJPhr xPñ \Kzf, FPhr TJCPT hPu jJ ßdJTJPjJr \jqÇ' KfKj

VÀ YMKrr IKnPpJPV ACKk xhxq S pMmuLV ßjfJ ßV´¬Jr dJTJ, 27 oJYt - VÀ YMKrr IKnPpJPV kaM~JUJuLr mJClu CkP\uJr YªsÆLk ACKj~j kKrwPhr (ACKk) Z~ j’r S~JPctr ACKk xhxq (Po’r) S FTA ACKj~j pMmuLPVr xnJkKfPT ˙JjL~ ßuJT\j @aT TPr kMKuPv ßxJkht TPrPZÇ @\ oñumJr fJÅPhr hM\jPT @hJuPfr oJiqPo TJrJVJPr kJbJPjJ yP~PZÇ SA ACKk xhPxqr jJo ßoJ. vJyJmMK¨j mqJkJrL (37)Ç ACKj~j pMmuLPVr xnJkKfr jJo ßoJ. @mM \Jlr (40)Ç fJÅrJ hM\jA FTKa VÀ YMKr oJouJr @xJKo FmÄ YrJûPur ßYJrYPâr k´iJj hMA ßyJfJ mPu mJClu gJjJr kMKuv \JKjP~PZÇ fJÅrJ hM\jA kuJfT KZPujÇ ˙JjL~ ßuJT\j S kMKuv xNP© \JjJ ßVPZ, Vf vKjmJr rJPf YªsÆLk ACKj~Pjr Kc~JrJ TYM~J V´JPor ACjMY ß\JoJ¨JPrr (48) ßVJ~JuWr ßgPT FTKa VÀ YMKr TPr KjP~ pJS~Jr xo~ ßoJ. ACjMY (45) jJPor FT mqKÜPT ˙JjL~ ßuJT\j iPr ßlPuÇ SA xo~ ACKk xhxq vJyJmMK¨j S pMmuLV ßjfJ @mM \Jlr kJKuP~ ßpPf xão yjÇ kJKuP~ pJS~Jr xo~ vJyJmMK¨Pjr mqmÂf oMPbJPlJjKa kPz pJ~, pJ ßkP~ pJ~ ˙JjL~ ßuJT\jÇ ACjMYPT @aPTr kPr fJÅr ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L @rS Z~Ka ßYJrJA VÀ C≠Jr TrJ y~Ç kPr Fxm VÀxy @aT ACjMYPT SA rJPfA ACKkr ßY~JroqJPjr TJPZ ßxJkht TrJ y~Ç Umr ßkP~ ßrJmmJr hMkMPr ACjMYPT mJClu gJjJr kMKuv KjP~ @Px FmÄ C≠Jr yS~J Z~Ka VÀ 6 j’r S~JPctr V´Jo-kMKuv ßoJ. yJKmmMr ryoJPjr K\ÿJ~ ßrPU pJ~Ç WajJr kr kuJfT KZPuj vJyJmMK¨j S @mM \JlrÇ VfTJu ßxJomJr rJPf ACKkr ßY~JroqJj @uTJY ßoJuäJr KjPhtPv ˙JjL~ ßuJT\j k´gPo vJyJmMK¨j FmÄ kPr @mM \JlrPT kígT hMA ˝\Pjr mJKz ßgPT @aT TPr FmÄ @\ xTJPu kMKuPv ßxJkht TPrÇ WajJr xfqfJ KjKÁf TPr mJClu gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJ. TKmr ßyJPxj mPuj, ÈFrJ (vJyJmMK¨j S @mM \Jlr) YrJûPur ßYJrYPâr k´iJj hMA ßyJfJÇ fJPhr xñL IjqJjq ßYJr S C≠Jr TrJ Z~ VÀr oJKuT vjJÜ TrPf K\ùJxJmJPh fJÅPhr KroJP¥ ßjS~Jr @Pmhj \JjJPjJ yPmÇ' Vf ßrJmmJr k´go @PuJr IjuJAPj ÈVÀ YMKrPf ACKk xhxq!' KvPrJjJPo FTKa k´KfPmhj k´TJKvf yP~PZÇ

mPuj, ÈhPur xJiJre xŒJhT ßpPyfM hPur xnJPj©L S k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ TgJ mPuPZj, FKa fJÅPhr oPiq TgJ yP~PZÇ ßx KmwP~ @Ko KTZM muPf kJKr jJÇ' @S~JoL uLPVr ßTªsL~ ßjfJrJ muPZj, UJPuhJ K\~J ß\Pu, fJÅr mz ßZPu hPur nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJj ÈkuJfT' Im˙J~ KmPhPv Im˙Jj TrPZjÇ F Im˙J~ hu kKrYJujJr \jq ßjfJPhr ßmV ßkPf yPòÇ F ZJzJ huKar TP~T yJ\Jr ßjfJ-TotLr KmÀP≠ oJouJ gJTJ~ ßjfJ-TotLPhr oPjJmuS UMm ßmKv YJXJ gJTJr CkJ~ ßjAÇ F Im˙J~ KmFjKkPf nJXj mJ IKmvõJx dMPT ßVPu huKa @rS ßmKv YqJPuP†r oMPUJoMKU yPmÇ FTKa rJ\QjKfT hu KyPxPm @S~JoL uLV ßTj, ßpPTJPjJ huA ÈPTRvuVfnJPm' FA xMPpJV KjPf kJPrÇ KmFjKkr FT\j nJAx ßY~JroqJj mPuj, UJPuhJ K\~Jr TJrJmJx hLWtJK~f yPu KmFjKk nJXJr \jq @S~JoL uLPVr ÈIkPTRvu' TJP\ uJPV KT jJ, ßxKa xo~A mPu ßhPmÇ fPm oJbkptJP~ huPT xMxÄVKbf TrPf jJjJoMUL khPãk ßjS~J yPòÇ F KmwP~ KmFjKkr ˙J~L TKoKar @PrT xhxq @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL mPuj, È@S~JoL uLPVr oPfJ FTKa cMm∂ ßjRTJ~ oJjMw ßTj ßpJV ßhPm? FTKa hu rJ\QjKfTnJPm Kj”Pvw yP~

ßVPZ, ßxA hPu ßTC ßpJV ßhPm∏PxaJ KmFjKk ßfJ hNPrr TgJ, xJiJre oJjMwS KY∂J TrPZ FA hu xŒNetnJPm ßhCKu~J yP~ ßVPZÇ' KfKj mPuj, @S~JoL uLV FUj rJÓspπ mqmyJr TPr ãofJ~ KaPT gJTJr \jq KmKnjú irPjr IkPTRvu YJuJPòÇ K\~J IrlJPj\ asJˆ hMjtLKf oJouJ~ Vf 8 ßlms∆~JKr ßgPT KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J TJrJmªL rP~PZjÇ rJP~r kr ßgPT jJK\oCK¨j ßrJPcr TJrJVJPr @PZj UJPuhJ K\~JÇ UJPuhJr \JKoPjr KmwP~ @VJoL 8 ßo @Kku ÊjJKjr \jq Khj ßrPUPZj @Kku KmnJVÇ 8 ßo UJPuhJ K\~Jr TJrJmJPxr Kfj oJx kNet yPmÇ FA oJouJ~ UJPuhJ K\~J \JKoj ßkPuS @rS I∂f kJÅYKa oJouJ~ fJÅr \JKoj jJ gJTJ~ UJPuhJr oMKÜ hLWtJK~f yPm mPuA oPj TrPZj fJÅr @Aj\LmLrJÇ KmFjKkr ßjfJrJ muPZj, @S~JoL uLV Vf 2014 xJPur oPfJ KjmtJYj TrJr \jq FKVP~ pJPòÇ F \jq huKar xJiJre xŒJhT mPuPZj, KjmtJYj FUj @jMÔJKjTfJ oJ©Ç F mÜmq ßgPT FaJ ¸Ó ßp xrTJr \jVePT @r KyxJPmr oPiq rJUPZ jJÇ UJPuhJ K\~J ß\Pu gJTJ~ pUj ßhPvr ßTJgJS ßTJPjJ KmFjKkr ßjfJ-TotL hu ZJPzjKj, xJoPjr KhPjS fJÅrJ hu ZJzPmj jJÇ F ZJzJ ßjRTJ ÈKjoöoJj' yS~J~ FUj @S~JoL uLPVr ßjfJrJ KhPvyJrJ yP~ kPzPZjÇ F TJrPe huKa jJjJ TgJ ZzJPòÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, ÈKmFjKk nJXJr Kmw~Ka @S~JoL uLPVr KhmJ˝kúÇ KfKj mPuj, È@S~JoL uLPVr F TgJPT ßTJPjJ rTPoA kJ•J KhKò jJÇ FaJ fJPhr KhmJ˝kúÇ fJPhr @rS IPjT KhmJ˝kú KZuÇ UJPuhJ K\~JPT ß\Pu ßhS~Jr kr UJPuhJ K\~Jr nJmoNKft jÓ yPm, hPu nJXj yPm, GTq gJTPm jJ∏Fxm TgJ ßfJ IPjT mPuPZ @S~JoL uLVÇ KT∂á mJ˜mfJ yPuJ KmFjKk @PVr ßYP~ FUj IPjT vKÜvJuL-GTqm≠ FmÄ UJPuhJ K\~Jr nJmoNKft @PVr ßYP~ ßmPzPZÇ'

87 nJV mqJÄTEe @hJ~ IPpJVq dJTJ, 27 oJYt - oª EPer TmPu kPz ßVPZ ßhPvr mqJÄKTÄ UJfÇ xJiJre oJjMPwr @oJjPfr Igt Ee KyPxPm Kmfre TrJ yPòÇ KT∂á SA Ee TJK–ãf yJPr @hJ~ yPò jJÇ lPu ßmPz pJPò ßUuJKk EeÇ @mJr ßUuJKk Ee @hJP~r yJrS IPjT ToÇ ßmKvr nJV ßUuJKk Ee @hJ~ IPpJVq mJ TMEPe kKref yPòÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xmtPvw kKrxÄUqJj oPf, Vf KcPx’r k´JK∂PT @hJ~ IPpJVq Ee ßmPz hJÅKzP~PZ ßoJa ßUuJKk EPer 87 vfJÄvÇ Fr oPiq xrTJKr oJKuTJjJiLj mqJÄTèPuJrA Ee k´J~ 91 vfJÄvÇ @hJ~ IPpJVq Ee ßmPz pJS~J~ mqJÄTèPuJr xŒPhr èeVf oJj TPo pJPòÇ TPo pJPò mqJÄTèPuJr KmKjP~JV xãofJÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJj KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~, Vf KcPx’r oJx ßvPw Z~ xrTJKr mqJÄPTr ßUuJKk Ee ßmPz yP~PZ 37 yJ\Jr 326 ßTJKa aJTJÇ Fr oPiq oª EeA 33 yJ\Jr 821 ßTJKa aJTJ; pJ ßoJa ßUuJKk EPer k´J~ 91 vfJÄvÇ KcPx’r ßvPw 39Ka ßmxrTJKr mJKeK\qT mqJÄPTr ßUuJKk Ee ßmPz yP~PZ 29 yJ\Jr 396 ßTJKa aJTJÇ Fr oPiq oª EeA 24 yJ\Jr 430 ßTJKa aJTJ; pJ ßoJa ßUuJKk EPer k´J~ 83 vfJÄvÇ vfTrJ yJPr xmPYP~ ßmKv oª Ee 9 KmPhvL mqJÄPTrÇ KcPx’r ßvPw mqJÄTèPuJr ßUuJKk Ee ßmPz yP~PZ hMA yJ\Jr 154 ßTJKa aJTJÇ Fr oPiq oª EeA hMA yJ\Jr @a ßTJKa aJTJ, pJ fJPhr ßoJa ßUuJKk EPer k´J~ 93 hvKoT 22 vfJÄvÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr jLKfoJuJ IjMpJ~L, ßTJPjJ EPer KTK˜ krkr Kfj oJx @hJ~

jJ yPu SA EePT KjoúoJPjr Ee muJ y~Ç @mJr ßTJPjJ Ee krkr Z~ oJx @hJ~ jJ yPu fJPT xPªy\jPT Ee muJ y~Ç xPªy\jT Ee yPuA V´JyPTr KmÀP≠ mqm˙J V´ye TrPf y~Ç @mJr SA Ee 9 oJx IKfâJ∂ yPu fJPT oª Ee muJ y~Ç oª Ee yPuA aJTJ @hJP~r \jq oJouJxy xmirPjr khPãk KjPf y~Ç KT∂á ßmKvr nJV ßãP©A Fxm Ee @hJ~ yPò jJÇ ßxJjJuL mqJÄPTr FTKa hJK~fôvLu xN© \JKjP~PZ, hLWt Khj oJouJr WJKj aJjPf yPòÇ KT∂á oJouJ KjK• yPò jJÇ F KhPT jfMj TPr @mJr ßUuJKk Ee ßmPz pJPòÇ ßxA xJPg mJzPZ oª Ee S oJouJr \aÇ mqJÄTS oJouJ kKrYJujJ TrPf Igt mq~ TPrÇ FnJPm ßTJPjJ Ee kJÅY mZr IKfâJ∂ yPu SA Ee ßUuJKk EPer KyxJm ßgPT @uJhJ KyxJPm rJUJ y~, pJPT mqJÄKTÄ nJwJ~ Ee ImPuJkj muJ y~Ç mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKväÓ xN© \JjJ~, ßmKvr nJV ßãP© Fxm Ee @hJ~ y~ jJÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, rJÓsJ~• mqJÄPT IKj~o, hMjtLKf ßmPz ßVPZÇ xJoJK\T hJ~m≠fJr jJPo Igt mq~, rJ\QjKfT KmPmYjJ~ Ee Kmfre FmÄ

ßuJTmu KjP~JV TPr mqJÄPTr mq~ mJKzP~ ßluJ yP~PZÇ F kKrK˙KfPf @hJ~ IPpJVq Ee ßmPz pJS~J~ mqJÄTèPuJ @PrJ ßmKv ^MÅKTPf kPzPZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, @PV xrTJKr mqJÄTèPuJPfA oª EPer kKroJe ßmKv KZuÇ ßxA fMujJ~ ßmxrTJKr mJKeK\qT mqJÄTèPuJPf FA irPjr Ee To KZuÇ KT∂á FUj xrTJKr mqJÄTèPuJr kJvJkJKv ßmxrTJKr mqJÄTèPuJPfS oª Ee ßmPz pJPòÇ IgtJ“ ßp Ee FTmJr ßUuJKk yPò SA Ee @r xyP\A @hJ~ yPò jJÇ lPu fJPhr oª Ee mJ @hJ~ IPpJVq Ee ßmPz pJPòÇ oª Ee ßmPz pJS~J~ mqJÄTèPuJr @~ TPo pJPòÇ TJre oª EPer KmkrLPf vfnJV k´Knvj xÄrãe TrPf y~Ç @r k´Knvj xÄrãe TrJ y~ mqJÄTèPuJr @~ UJPfr Igt ßgPTÇ FTA xJPg TPo pJPò KmKjP~JV xãofJÇ TJre, @oJjPfr Igt Ee KyPxPm Kmfre TrJ y~Ç To oMjJlJ~ @oJjf KjP~ ßmKv oMjJlJ~ Ee Kmfre TrJ y~Ç Ee @hJ~ jJ yPuS vft IjMpJ~L KjitJKrf ßo~Jh ßvPw xMPh @xPu @oJjfTJrLPT aJTJ kKrPvJi TrPf y~Ç FUj IPjT ßãP©A Ee @hJ~ jJ yS~J~ jfMj @oJjPfr Igt ßgPT ßo~JhkNKftr @oJjf kKrPvJi TrPf yPòÇ Ee @hJ~ yPu ßpUJPj mqJÄTèPuJ ßmKv yJPr KmKjP~JV TrPf kJrf ßxUJPj kKrK˙Kf Knjú yS~J~ mqJÄTèPuJr KmKjP~JV xãofJ TPo pJPòÇ ßxA xJPg ToPZ mqJÄTèPuJr k´Tíf oMjJlJÇ mqJÄTJrrJ \JjJj, mftoJj kKrK˙Kf YuPf gJTPu xJoPj mqJÄTèPuJPT TKbj oNuq KhPf yPmÇ


10

UmrJUmr

VeyfqJ~ vyLhPhr ˛rPe FT KoKja mäqJT@Ca TotxNKY kJuj dJTJ, 26 oJYt - 1971 xJPur 25 oJYt TJurJPf kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjLr VeyfqJr ˛rPe rJf 9aJ ßgPT 9aJ FT KoKja kpt∂ rJ\iJjL dJTJxy xJrJ ßhPvr yJ\Jr yJ\Jr oJjMw @PuJyLj (mäqJT@Ca) TotxNKY kJuj TPrPZÇ rJ\iJjLr vqJouLr mJKxªJ \JKyh ßyJPxj mJxxPT \JjJj, yJ\Jr yJ\Jr oJjMw rJf 9aJ~ fJPhr KmhMqPfr mJKfr xMAY mº TPr FT KoKja @PuJyLj TotxNKYPf IÄv ßjjÇ

30 March - 05 Arpil 2018

KfKj \JjJj, ˝JiLjfJ ßWJweJr @V oMyNPft 25 oJYt oiqrJPf kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjLr mmtr yJouJ~ vyLhPhr k´TífnJPm mJÄuJPhv ˛re TPrPZÇ KfKj \JjJj, mäqJT@Ca TotxNKY kJuPjr xo~ xJrJ ßhPv KmhMq“ xrmrJy ˝JnJKmT gJTPuS ßmKvr nJV oJjMw fJPhr KmhMqPfr xMAY Il TPr 1971 xJPur 25 oJYt TJurJPf kJKT˜Jj yJjJhJr mJKyjLr yJPf vyLhPhr ˛re TPrjÇ Fr @PV 2017 xJPu \JfL~ xÄxPhr 14fo IKiPmvPj 25 oJYtPT VeyfqJ Khmx KyPxPm ßWJweJ TPr xmtxÿKfâPo Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç KmKnjú rJ\QjKfT hu, xJoJK\T-xJÄÛíKfT xÄVbj 25 oJPYtr vyLhPhr k´Kf vs≠J \JjJPf mäqJT@Ca TotxNKY kJuj TPrÇ F KhPT Vf 11 oJYt 25 oJYt TJPuJrJPf KjyfPhr ˛rPe rJf 9aJ

ßgPT 9aJ 1 KoKja kpt∂ xJrJ ßhPv FT KoKja xm irPjr mJKf mº rJUJr TotxNKY V´ye TPr xrTJrÇ VeyfqJ KhmPx FT KoKja KmhMq“xÄPpJV KmKòjú rJUJxy xrTJPrr KmKnjú TotxNKY mJ˜mJ~Pjr \jq xm oπeJu~ S KmnJPV KYKb kJbJ~ oMKÜpM≠Kmw~T oπeJu~Ç KYKbPf \JjJPjJ y~, oKπkKrwh KmnJV, \jKjrJk•J KmnJV, KmhMq“ KmnJV, fgq oπeJu~, VePpJVJPpJV IKihlfr FmÄ xm ß\uJ k´vJxT (KcKx) S CkP\uJ KjmtJyL TotTftJPhr (ACFjS) oJiqPo VeyfqJ KhmPx FT KoKja mäqJT@Ca TotxNKY kJuj TrPf yPmÇ mJXJKur oMKÜr @PªJuj jxqJ“ TrPf 1971 xJPur 25 oJYt rJPf F ßhPvr Kjr˘ oJjMPwr Skr ^JÅKkP~ kPz kJKT˜JKj ßxjJmJKyjLÇ ÈIkJPrvj xJYtuJAa' jJPo ßxA IKnpJPj TJPuJrJPfr k´go k´yPr dJTJ~ YJuJPjJ y~ KmPvõr AKfyJPxr mmtrfo VeyfqJÇ

Full Time Van Driver and Full Time Van Helper Wanted Bangla Speaking priority


30 March - 05 Arpil 2018

oñuV´Py mJKzr jTvJ

Kmu jJ KhPu UJmJr Kl∑!

oñu V´Py mJx TrPf ßVPu WrmJKz ßToj yPf yPm, fJ KjP~ IjMKÔf k´KfPpJKVfJ~ Km\~L yP~PZ oqJxJYMPxax AjKˆKaCa Im ßaTPjJuK\r (Fo@AKa) FTKa huÇ fJrJ nKmwqPf oñu V´Py KaPT gJTPf ßaTxA vyr ‰fKrr jTvJ KhP~PZÇ ÈPrcCc lPrˆ' jJPo SA jTvJ~ V’M\ mJ VJPZr mJx˙Jj ‰fKrr Kmw~Ka fMPu irJ yP~PZ, pJr FTKa mJKzPf 50 \j oJjMw gJTPf kJrPmÇ FPf mqKÜVf YuJPlrJr \J~VJr kJvJkJKv @PrT\Pjr WPr pJS~J S ßpJVJPpJPVr xMPpJV gJTPmÇ FnJPm 10 yJ\Jr oJjMPwr FTKa vyr VPz ßfJuJ x÷mÇ k´KfPpJKVfJ~ Fo@AKar VPmwT nqJPujKajJ xMKoKj S xyTJrL IiqJkT TqJaKuj oMuJPrr ßjfíPfô KmKnjú KmnJPVr 9 \j KvãJgtL IÄv ßjjÇ VPmwT xMKoKj mPuj, ÈoñPu @oJPhr jTvJ~ ‰fKr vyrKa @ãKrT IPgt FTKa mPjr oPfJ TJ\ TrPmÇ oñu V´Pyr mrl, kJKj, oJKa, xNPptr @PuJ \LmjiJrPe xJyJpq TrPmÇ oñPur oJKaPf FTKa mPjr jTvJ TrJr Igt Fr kíPÔ k´JTíKfTnJPm k´TíKfPT ZKzP~ ßh~Jr x÷JmjJ lMKaP~ ßfJuJÇ' A≤JrPjaÇ

ßru TqJaJKrÄ xÄ˙JèPuJr KmÀP≠ UJmJPrr Kmu jJ ßh~Jr IKnPpJPVr KnK•Pf TzJ khPãk KjP~PZ nJrPfr ßru oπeJu~Ç @r fJ yPuJ hNrkJuäJr ßasPjr UJmJPrr xJPg Kmu jJ ßh~J yPu ßxA UJmJPrr \jq ßTJPjJ hJo KhPf yPm jJ pJ©LPhrÇ 31 oJYt ßgPT FA jfMj Kj~o TJptTr yPmÇ kJvJkJKv KaKTa mMKTÄ ßkJatJPuS FxÄâJ∂ fgq ßh~J gJTPmÇ 2017 xJPur FKk´Pu F-xÄâJ∂ k´J~ xJf yJ\Jr IKnPpJV \oJ kPz ßru oπeJuP~Ç fJr kPrA jPz YPz mPx TftíkãÇ FrA oPiq UJmJPrr kJP© hJo jJ ßuUJ~ hMA\j TqJaJrJPrr uJAPx¿S mJKfu TrJ yP~PZÇ

xmPYP~ hJKo VJKz jJPor oPfJ S\PjS ßmv nJKr TJutoj KTÄÇ Z~ aj S\Pjr F VJKz ßp ßTC KTjPf kJrPmj jJÇ oJ© 12Ka Foj VJKz mJKjP~PZ KjotJfJ xÄ˙JÇ lPu oJ© 12 \jA KTjPf kJrPmj VJKzKaÇ k´P~J\j oPfJ xŒNet TJˆoJA\ TrJPjJ pJPm F VJKzÇ xJoPjr ßgPT ßmv vÜPkJÜ oPj y~ F VJKzPTÇ ßnfPr rP~PZ YJr\Pjr mxJr \J~VJÇ l∑≤ KV´Pu rP~PZ ßTJŒJKjr ßuJPVJÇ mJAPrr oPfJ VJKzr ßnfrS ßmv YoThJrÇ VJKzr ßnfPr rP~PZ @rJohJ~T Kxa, yJAlJA xJC¥, k´JAPna ßxl, ßlJj S ßrKl∑\JPrarÇ rP~PZ TKl ßoKvj S ßkäPˆvj 4Ç xŒNet mMPuak´Ml F FxACKn 200 KcKV´ ßxuKx~Jx fJkoJ©JPfS xYu gJPTÇ ßlJct Fl 500 oPcPur Skr VJKzKa TJˆoJA\ TPrPZ FTKa YLjJ ßTJŒJKjÇ F FxACKnPf rP~PZ 6 hvKoT 8 KuaJr Kn ßaj AK†jÇ Fr ßgPT 400 yxtkJS~Jr ãofJ ßoPuÇ xPmtJó 140 KTPuJKoaJr ßmPV ZMaPf kJPr F VJKzÇ mJÄuJPhvL oMhsJ~ VJKzKar oNuq k´J~ 16 ßTJKa aJTJÇ A≤JrPjaÇ

cJ~JPmKax vjJÜ ˛JatWKzPf cJ~JPmKaPxr k´JgKoT uãe vjJÜ TrPf kJPr ˛JatWKz IqJku S~JYÇ TJKctSV´Jo jJPor k´KfÔJj fJPhr FTKa xlaS~qJr mqmyJr TPr IqJku S~JPYr xJyJPpq “¸ªPjr yJr xÄV´y TPr FTKa krLãJ YJKuP~PZÇ krLãJ~ pJPhr cJ~JPmKax @PZ FmÄ pJPhr ßjA∏ kJgtTq TrJr ßãP© 85 vfJÄv xlu yP~PZ IqJku S~JYÇ IÄvV´yeTJrLrJ fJPhr IqJku S~JY mJ IqJ¥sP~Pcr S~qJr pPπr xJPg TJKctSV´Jo IqJkKa mqmyJr TPrPZj; pJ KhP~ “¸ªPjr yJr, YuJPlrJr \jq Tf Tho ßluJ yP~PZ FmÄ k´JxKñT KTZM fPgqr xojõP~ YNzJ∂ lu KjitJre TrJ yP~PZÇ cJ~JPmKaPxr k´JgKoT Im˙J ßmKvr nJV xo~A ßmJ^J S Kjet~ TrJ pJ~ jJÇ TJre k´YKuf k≠KfPf vjJÜ TrJr ßãP© vTtrJ KjetP~r pπ k´P~J\jÇ TJKctSV´JPor KckyJPatr oPfJ IqJku S~JY S TíK©o mMK≠o•JKnK•T IqJuVKrho mqmyJr TPr mqmyJrTJrLPhr xfTtxPïf \JjJPjJr x÷JmjJ rP~PZ ßp ˝J˙qxÄâJ∂ ßTJPjJ xoxqJ rP~PZÇ lPu mqmyJrTJrL k´P~J\jL~ khPãk KjPf kJrPmÇ PpPyfM “KkP§r xJPg ˚J~MfPπr oJiqPo IVúqJv~pMÜ gJPT, fJA “¸ªPjr I˝JnJKmTfJ ßgPT cJ~JPmKaPxr uãe vjJÜ TrJ x÷mÇ lPu IqJku S~JPYr oPfJ kKrPi~ pPπr ßx¿Prr oJiqPo CórÜYJk, KjhsJyLjfJ S “Kk§\Kjf ßrJV Kjet~ TrJr pPgÓ x÷JmjJ rP~PZÇ

oJjMPwr oPfJ yJÅaPZ VKruJ oJjMPwr xJPg ßp k´JeLr Kou xmPYP~ ßmKv fJr oPiq VKruJ IjqfoÇ oJKaPf nr KhP~ VKruJ YuJPlrJ TPrÇ fPm oJP^ oPiq VKruJPhr hMA kJP~ nr KhP~ yJÅaPf ßhUJ pJ~Ç fPm pMÜrJPÓsr KluJPcuKl~J KYKz~JUJjJ VKruJr @Yre mhPu KVP~PZÇ KmPvw TPr F VKruJr yJPf pUj UJmJr gJPTÇ fUj fJPT hMA kJP~ YuPf ßhUJ pJ~Ç xŒ´Kf VKruJr F yJÅaJ KnKcS TPr aMAaJr S ßlxmMPT ßv~Jr TrJ y~Ç ßuJT\j ßhPUj IKmTu oJjMPwr oPfJA yJÅaPZ VKruJKaÇ 18 mZr m~xL F VKruJKa KluJPcuKl~J KYKz~JUJjJr xmJr @TwteÇ KnKcS ßhUJr kr IPjPT KmvõJxA TrPf YJjKj FaJ VKruJr yJÅaJÇ IPjPT mPuj, FaJ VKruJr ßkJvJT kPr oJjMw yJÅaPZÇ Z~ lMa u’J F k´JAPoPar mftoJj S\j 200 KTPuJV´Jo, 1999 xJPur ßo oJPx \jìÇ KoPxRKrr ßx≤ uMAx KYKz~JUJjJ~ \jìÇ 2004 xJPu FPT KluJPcuKl~Jr KYKz~JUJjJ~ @jJ y~Ç A≤JrPjaÇ

rJjSP~\MPz ßxJjJr mJr rJKv~Jr A~JTM“xT KmoJjmªPr ßhUJ Kouu IØMf F hívqÇ ßxUJPj rJjSP~\MPz ZKzP~ @PZ ßxJjJr mJrÇ \JjJ pJ~, VfTJu FTKa KmoJj ßaT IPlr xo~ WajJKa WPaÇ ˝JnJKmTnJPmA ßxJvqJu KoKc~J~ nJArJu yP~PZ ßxA ZKm S KnKcSÇ \JjJ ßVPZ, k´J~ xJPz 9 aj ßxJjJ FmÄ IjqJjq oNuqmJj iJfM KjP~ rJKv~Jr FT vyr ßgPT Ijq vyPr KjP~ pJKòu FTKa TJPVtJ KmoJjÇ rJjSP~ ßgPT @TJPv SbJr kr ybJ“ TPr UMPu pJ~ KmoJjKar FTKa hr\JÇ ÉzoMKzP~ kzPf gJPT KmvJu KmvJu ßxJjJr mJrÇ kJAua S âMrJ mM^Pf kJrJr @PVA oJKaPf kPz pJ~ 172Ka ßxJjJr mJrÇ FèPuJr FPTTKar S\j 20 ßTK\ mPu \JKjP~PZ rJKv~JÇ F WajJ fhP∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ Fxm ßxJjJr ßoJa oNuq yPm I∂f 380 KoKu~j oJKTtj cuJrÇ xm ßxJjJA C≠Jr TrJ yP~PZÇ kPr KmoJjKa xlunJPm Imfre TPrÇ A≤JrPjaÇ

xoJKi UMuPfA ßTJKa aJTJr ijrfú! oiq YLPjr ßyjJj k´PhPv FTKa KjotL~oJe mJKzr oJKar KjY ßgPT Kouu I∂f TP~T yJ\Jr mZr @PVr ßmv TP~TKa xoJKiÇ ßoJa 21Ka xoJKi KoPuPZ mJKzKar KjY ßgPTÇ xoJKièPuJr ßnfr ßgPT ßmv TP~T mJé ßxJjJxy mÉ oNuqmJj xJoV´L C≠Jr yP~PZÇ Fxm C≠JPrr fgq \JKjP~PZ ßx ßhvKar k´fúfJK•ôT KmnJVÇ xm KoKuP~ C≠Jr yS~J ij-xŒhèPuJr mftoJj mJ\JPr oNuq TP~T ßTJKa aJTJÇ YLPjr k´fúfJK•ôT KmnJPVr frl ßgPT \JjJPjJ yP~PZ, VPmwPTrJ FA xoJKièPuJ krLJ TPr \JKjP~PZj, ßxJjJxy mÉoNuq rfúèPuJ 475 ßgPT 221 KUsÓkNmtJP»r oPiq QfKr yP~PZÇ C≠Jr yS~J FA ij-xŒPhr oPiq rP~PZ ßxJjJ, ßmsJ†xy @PrJ oNuqmJj iJfMr xJoV´LÇ FA xŒh xŒPTt @PrJ Km˜JKrf \JjPf oNuqmJj iJfMèPuJPT VPmweJr \jq kJbJPjJ yP~PZÇ A≤JrPjaÇ

UmrQmKY©

11


Surma

12

30 March - 05 Arpil 2018

KxPuar KaKnPf jfáj aTPvJ ÈYªsKmªM'

˝Pkúr ßhv AÄuq¥ @r pJKπT vyr u¥jÇ ßpUJPj ˝kúèPuJ mJ˜mfJ~ kJUJ ßouJr @PV ßnPñ pJ~ ITJfPrÇ @mJr KTZá ˝kúmJ\ @PZj pJrJ TPbJr xJijJr oJiqPo nJmjJr YJhr ˝kúPT mJ˜Pm Àk ßhjÇ pKhS fJPhr xÄUqJ èKa TP~TÇ fmMS oJjMw ˝kú ßhPU, ˝kú ßhPU mÅJYPf YJ~Ç KT∂á FA ˝kú \P~r KkZPj WMrPf KVP~ IPjT oJjMw KjP\r KkfínëKo jJzLr Vº náPu pJ~ I\JP∂Ç ßxA xTu krmJxLPhr \Pjq oJfínJwJ S KxPuKa xÄÛíKf KmPvõr hrmJPr fáPu irPf KxPuPar KaKnPf @~J\j TrJ yP~PZ ÈYªsKmªM' IjMÔJjÇ FA IjMÔJPjr oJiqPo KxPuKa xÄÛíKf jfáj k´\Pjìr TJPZ fáPu irJ yPmÇ u¥j ßgPT k´YJKrf u¥Pjr \jKk´~ IjuJAj KnK•T KaKn FuKmaáP~K≤PlJPrr

Iñk´KfÔJj KxPuPar KaKnPf FUj ßgPT k´Kf mOy¸KfmJr xºqJ 7aJ~ YªsKmªs uJAn aTPvJKa k´YJKrf yPmÇ pJ KmPvõr ßp ßTJj k´J∫ ßgPT IjuJAPj ßhUJ pJPmÇ IjMÔJj xŒPTt CP¨qJÜJ xJÄmJKhT S Ck˙JkT l~xu oJyoMh mPuj, hLWt KhPjr xJÄmJKhTfJ ßgPT ßpaJ mMP^KZ pKh KmPjJhPjr oJiqPo ßTJj KTZáJ ßhS~J y~ ßxaJ KnC~JxtrJ V´ye TPrjÇ @oJPhr ßYÓJ gJTPm yJKx @jPªr KoPvPu KxPuKa TíKÓ TJuYJr KmPvõr hrmJPm fáPu irJrÇ KYrJYKrf KaKn aT ßvJr mJAPr FA IjMÔJjKar ßVa @k ßgPT ßk´P\P≤vj xmKTZá mqKfâoÇ IjMÔJjKaPf l~xu oJyoMh ZJzJS Ck˙JkjJ~ rP~PZj KmPuPfr KoKc~J mqKÜfô S xJÄmJKhT @»Mu TJKhr oMrJh S

ßrJTvJjJ ÀKmÇ @»Mu TJKhr oMrJh mPuj, @orJ ßp lroJu aT ßvJ ßhPU gJKT fJ ßgPT xŒMjt @uJhJÇ ÊÀ ßgPT ßvw kpt∂ ÊiM KmPjJhj @r KmPjJhjÇ FuKmaáP~K≤PlJr KaKnr KxS S xJÄmJKhT vJy ACxMl mPuj, IjMÔJPjr nJwJ ßgPT ÊÀ TPr kMPrJ aT ßvJKaPf UJKa KxPuKa@jJ hvtTrJ ßhUPf kJPmjÇ IjMÔJPjr IPjT nJmjJ hvtTPhr oJP^ xJzJ ßluPmÇ FuKmaáP~K≤PlJr KaKnr FoKc S ßyc Im ßk´JV´Jo Ko\JjMr ryoJj mPuj, k´go FKkPxJPa ßvJ'Ka Ff hvT \jKk´~fJ kJPm nJKmKjÇ IjMÔJjKa hvtTrJ ßlAxmMT SP~mxJAa ACKaCm ZJzJS @oJPhr Kj\˝ IqJkPx ßhUPf kJPmj KmjJ k~xJ~Ç - ßk´x KmùK¬

KxKr~Jr o\uMo oMxuoJjPhr \jq mJKotÄyJo @u AxuJy'r KmPvw ßhJ~J oJyKlu

@j\MoJPj @u AxuJy ACPT mJKotÄyJo vJUJr CPhqJPV Vf 12 oJYt, ßxJomJr @ˆj ATmJu mqJïáP~KaÄ xMqPa KxKr~Jr KjptJKff oMxuoJjPhr \jq FmÄ vJUJr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ ßoJ” ÉxJo CK¨j @u ÉoJ~hLr kKm© SorJ Voj CkuPã FT KmPvw ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç mJKtotÄyJo vJUJr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ ßoJ” ÉxJo CK¨j @u ÉoJ~hLr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJKr oJSuJjJ ßoJ” @»Mu oMKjPor xûJujJ~ IjMKÔf ßhJ~J oJyKlPu k´iJj IKfKg KyPxPm

CkK˙f KZPuj @j\MoJPj @u AxuJy ACPT'r \P~≤ ßxPâaJKr S KocuqJ¥x @u AxuJy'r ßk´KxPc≤ oJSuJjJ Fo F TJKhr @u yJxJj, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj uKfKl~J láufuL ToPkäPér Ijqfo asJKˆ S TKoCKjKa ßjfJ @uyJ\ jJKZr @yoh, ACPT @u AxuJy'r xJPmT ßxPâaJKr ßoJ” FohJh ßyJxJAj FmÄ xqJ¥SP~u @u AxuJy'r ßk´KxPc≤ oJSuJjJ rKlT @yohÇ ßhJ~J oJyKlPu @rS CkK˙f KZPuj vJUJr nJAx

ßk´KxPc≤ yJ\L yJxj @uL ßyuJu, IrPVjJAK\Ä ßxPâaJKr yJKl\ CxoJj UJj vJKoo, ßk´x F¥ kJmKuPTvj ßxPâaJKr oJSuJjJ FyxJjMu yT, FcáPTvj F¥ Fok¯~Po≤ ßxPâaJKr yJKl\ rÊPou @yoh, SP~uPl~Jr ßxPâaJKr yJ\L oM¨KZr @uL, yJ\L fJrJ Ko~J, xKlT Ko~J ßYRiMrL, yJ\L xJjMr Ko~J, yJ\L @»Mu ßoJKoj S yJ\L ßVRZ @yohÇ xnJ~ ßjkJPu KmoJj hMWtajJ~ KjyfPhr \jq KmPvw oMjJ\Jf TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

oqJjPYˆJPr ßYfjJ ACPT'r @mOK• xºqJ ❚ lJÀT ßpJvL ❚ oqJjPYÓJPrr ˙JjL~ ÀvPlJct kJTt xÄuVú FTKa yPu ÈßYfjJ ACPT'r @P~J\Pj IjMKÔf y~ FT @mOK• xºqJÇ ßYfjJ ACPT'r xnJkKf ‰x~h oJyoMhMr ryoJj FPf ˝JVKfT mÜmq rJPUjÇ @KojMu yT SP~Z, xJKmjJ A~JZKoj vJkuJ S Kxfá ßYRiMrLr PpRg kKrYJujJ~ F IjMÔJPj TKmfJ FmÄ TKmfJ @mOK• KjP~ @PuJTkJf kJPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT xJÄmJKhT-TuJKoˆ lJÀT ßpJvLÇ pM≠KhPjr TgJ KjP~ @PuJYjJ TPrj oMKÜPpJ≠J cJ. j\Àu AxuJoÇ

@mOK• xºqJ~ ßhsJy-PãJn @r nJPuJmJxJr TKmfJ @mOK• TPrj jJ\oJ A~JxKoj, fJZJ¨MT ßyJPxj mJyJr , oLr ßVJuJo ßoJ˜lJ, jJKxr UJj ßxJP~m, PoJyJÿh l\u, oJyL oJZáo, K\uäMr ryoJj, \JPnh ATmJu, xJPuy fJuMThJr xMoj, \JyJj @uo, ÀÉu @Koj ßYRiMrL, ßrJTxJjJ kJrKnj, KxK¨TJ @yPoh, jMÀu AxuJo ßxJyJV, \JPmh @yoh, vJoLo fJuNThJr, ‰x~h oJyoMhMr ryoJj, cJ” j\Àu AxuJo, Kxfá ßYRiMrL, xJKmjJ A~JxKoj, @KojMu yT SP~Z, lJÀT ßpJvL k´oNUÇ fJrkr TJ\L j\Àu AxuJo, @mM \Jlr SmJ~hMuäJy, KjotPuªM

èj, Àhs ßoJyJÿh vyLhMuäJy'r ßhsJPyr TKmfJ~ ßlJPa CPb @mOK•TJrPhr ßãJn @r KmPhsJPyr CóJreÇ rmLªsjJg bJTáPrr TKmfJr FTaJ AÄPr\L IjMmJh @r vJoxMr rJyoJj, @u oJyoMPhr TKmfJr ^ÄTJr k´Kf±Kef y~ ˙JjL~ @mOK• Kv·LPhr TP£Ç ˝rKYf TKmfJ kJb TPrj IPjPTAÇ jgt SP~Ó AÄuqJP¥ k´gomJPrr oPfJ @P~JK\f F @mOK• xºqJ~ KunJrkMu, SflyqJo, msJcPlJct, yJAc vyr ßgPT TKmfJPk´oL mJÄVJKurJ IÄv ßjjÇ \JfL~ xñLPfr oiqKhP~ ÊÀ yS~J IjMÔJj ßvw y~ ßhv @r oJKar VJj KhP~Ç

KnP~jJ~ mñmºár \jìKhj ChpJKkf

mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr 98fo \jì mJKwtTL S \JfL~ KvÊ Khmx CkuPã 17 oJYt, vKjmJr KmPTPu IKÓs~Jr rJ\iJjL KnP~jJr KxKa ßVAa yPu Èmñmºár \jìKhj' vLwtT FT @PuJYjJ xnJ S KvÊKTPvJrPhr KY©JÄTj k´KfPpJKVfJ IjMKÔf y~Ç IKÓs~J @S~JoL uLPVr CPhqJPV @P~JK\f SA xnJ~ xnJkKffô TPrj, xÄVbPjr xnJkKf UªTJr yJKl\Mr ryoJj jJKxoÇ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT

xJAláu AxuJo TKmrÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj, xmt ACPrJKk~Jj @S~JoL uLPVr pMVì-xJiJre xŒJhT, IKÓs~J k´mJxL oJjmJKiTJr TotL, xJÄmJKhT Fo. j\Àu AxuJo, oMKÜPpJ≠J xÄxh IKÓs~J ACKja ToJP¥r ToJ¥Jr oMKÜPpJ≠J mJP~K\h oLr, IKÓs~J @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf @TfJr ßyJPxj, xJAláu AxuJo TKmr , FPTFo xSTf @uL, ÀyL hJx xJyJ, vKlTáu AxuJo, oMKÜPpJ≠J KxrJ\ ßYRiMrL, xJÄVbKjT

xŒJhT j~j ßyJPxj, uM“lr ryoJj xM\j, \KyÀu AxuJo k´oMUÇ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr k´KfTíKfPf láu KhP~ v´≠J \JjJPjJr oiq KhP~ IjMÔJj ÊÀ yPu k´gPo \jìKhPjr ßTT TJaJ y~Ç IjMÔJPj KvÊKTPvJrPhr KY©JÄTPj Ck\Lmq Kmw~ KZu Èmñmºá S mJÄuJPhvÇ' IjMÔJPj mñmºár @®Jr oJVPlrJf FmÄ \JKfr ImqJyf xoOK≠ S oñu TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr KjmtJyL ‰mbT IjMKÔf mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr KjmtJyL kKrwPhr ‰mbT Vf 8 oJYt mJKotÄyJPor ˙JjL~ FTKa TKoCKjKa yPu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr ßTªsL~ xoJ\ TuqJe xŒJhT S pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf vJ~UMu yJhLx Kk´K¿kJu oSuJjJ ßr\JCu yPTr xnJkKfPfô S ßTªsL~ @∂t\JKfT Kmw~T xŒJhT S pMÜrJ\q xJiJrj xŒJhT vJP~U oJSuJjJ lP~\ @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf F ‰mbPT k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xÄVbPjr pMÜrJ\q vJUJr k´iJj CkPhÓJ, mOPaPjr Ijqfo vLwt @Puo vJP~U oJSuJjJ @»Mu @K\\Ç IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q vJUJr CkPhÓJ kKrwh xhxq oJSuJjJ

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787 oMyJÿh xJoZá¨Lj, xyxnJkKf vJP~U yJKl\ oJSuJjJ ATmJu ßyJxJAj, @uyJ\ô oJSuJjJ @fJCr ryoJj, xyxJiJre xŒJhT mqJKrÓJr oJSuJjJ mhÀu yT, mJ~fáuoJu xŒJhT

oJSuJjJ l\uMu yT TJoJuL, xyk´YJr xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ oMKymMr ryoJj oJxMo, xyxJÄVbKjT xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ‰x~h KvyJm CK¨j k´oMUÇ ‰mbPT ßTôJr@j KfuJS~Jf, KrPkJat

ßkv S kptJPuJYjJ, kKrT·jJ V´ye, ßyhJP~fL mÜmq, FyPfxJm, xnJkKfr mÜmq, hM@ S ßoJjJ\Jf TotxNKYr I∂nMtÜ KZuÇ - ßk´x KmùK¬


Surma

13

30 March - 05 Arpil 2018

mJÄuJ ßoAPur @P~J\Pj oyJj ˝JiLjfJ Khmx CkuPã KY©Jïj k´KfPpJKVfJ xŒjú

mJKotÄyJo TojSP~ug ßVoPxr ßnjMq yS~J~ 23 oJYt mJÄuJPhv oJKfikJrkJx ßx≤JPr @jª C“xm 48fo oyJj ˝JiLjfJ Khmx CkuPã mJKotÄyJo vyPr Vf mZPrr oPfJ FmJrS ÈmJÄuJ ßoAu' kK©TJr @P~J\Pj FT KY©Jïj k´KfPpJKVfJr @P~J\j TrJ y~Ç ˛uKyPgr ˙JjL~ jmJm APŒKr~Ju yPu KY©Jïj k´KfPpJKVfJ ÊÀ y~Ç Kfj V´∆Pk nJV TPr ZKm @TJr Kmw~ KjitJre TrJ y~, T V´∆Pk @oJPhr uJu xmM\ kfJTJ @r U V´∆Pk \JfL~ ˛OKfPxRi S V V´∆Pk mJÄuJPhPvr oJjKY© IïPjr oJiqPo @oJPhr jfáj k´\jìPT C»M≠ TrPf F CPhqJV k´vÄxJr hJKm rJPUÇ CkK˙f xJÄmJKhT, rJ\QjKfT, xJÄÛíKfT S TKoCKjKa ßjfímº O S KvÊPhr IKnmJmTrJ mJÄuJ

ßoAPur FA @P~J\Pjr në~xL k´vÄxJ TPrÇ k´KfPpJKVfJ~ T V´∆Pk k´go yP~PZ xJK\~J, KÆfL~ yP~PZ @KrvJ ßyJxJAj S fífL~ yP~PZ xMptÇ U V´∆Pk k´go yP~PZ KxorJj hJx, KÆfL~ yP~PZ @KjfJ S fífL~ yP~PZ KulmJ FmÄ V V´∆Pk k´go yP~PZ jJKmyJ @ÜJr, KÆfL~ yP~PZ xJKo~J @ÜJr S fífL~ yP~PZ hMA \j, oJKyj UJj S vJKyhJ ßmVoÇ k´KfPpJKVfJ~ KmYJrPTr ÆJK~fô kJuj TPrj lJPfoJ yJKoh, TKmr CK¨j, \JPyh Kuaj, TKmr @yoh, xMKo Kuaj @r kMrÛJr @r xÄK㬠@PuJYjJ kmt kKrYJujJ TPrj mJÄuJ ßoAu

xŒJhT ‰x~h jJKxr @yPohÇ k´KfPpJKVfJ~ Km\~L FmÄ IÄvV´yeTJrLPhr yJPf xJ∂jJ kMrÛJr fáPu ßhj ToPrc oxMh @yoh, TJoÀu yJxJj YájM, TKmr CK¨j, KoPxx lJKfoJ yJKoh, ßoJ˜lJ TJoJu mJmuM, \MÿJ @yoh Kuaá, TJoJu @yoh, ryof @Ku, TKmr CK¨j k´oMUÇ @PrJ CkK˙f KZPuj mJÄuJPoAu KjC\ FKcar @KfTár rJyoJj, FKaFj mJÄuJr \~jJu AxuJo, KaKn S~JPjr @KoÀu AxuJo ßmuJu, mJÄuJPoAu YLl KrPkJaJr xJKyhMr rJyoJj xMPyu, YqJPju FPxr rJ\M @yoh, mJÄuJ TJVP\r k´KfKjKi @yoh TKmr k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

KxPuPar mrATJKªr @ulá Ko~J ßY~JroqJPjr mJzLPf xπJxL yJouJr k´KfmJPh mJKotÄyJPo xnJ xŒsKf KxPuPar mrATJKªr hMKWrkJzJr TJ\L @ulá Ko~J ßY~JroqJPjr mJzLPf xπJxL yJouJ S mJzLr xJoPjr KmKnjú mqmxJ k´KfÔJPj nJÄYár S uMakJPar k´KfmJPh pMÜrJP\qr mJKotÄyJPo FT k´KfmJh xnJ IjMKÔf yP~PZÇ pMÜrJP\qr KmKnjú vyPr mxmJxrf mrATJKªr hMKWrkJzJ FuJTJr KmkMu xÄUqJT k´mJxLr CkK˙KfPf Vf 11 oJYt mJKotÄyJPor mJÄuJPhv oJKfikJrkJx ßx≤JPr FA k´KfmJh xnJ IjMKÔf y~Ç k´KfmJh xnJ~ mÜJrJ xπJxL yJouJTJrLPhr ÆJrJ IPjT IxyJ~ oJjMw jJjJnJPm KjptJKff yPò CPuäU TPr IKmuP’ xπJxLPhrPT PV´lfJr TrJr \jq @AjvO⁄uJ mJKyjLr k´Kf IjMPrJi \JjJjÇ mrATJKªr hMKWrkJzJ FuJTJr k´mLe TKoCKjKa ßjfJ TJ\L huJ Ko~Jr xnJkKfPfô, TJ\L mJmr CK¨j mJmMu S @K\\Mr ryoJj oKfr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf FA k´KfmJh xnJ~ IjqJjqPhr oPiq

mÜmq rJPUj TJ\L fJ\Mu AxuJo TP~Z, TJ\L l~\Mr ryoJj kJrPn\, Kj\Jo CK¨j, TJ\L ßoJUPuZár ryoJj, TJ\L Àkj, TJ\L Ko\JjMr ryoJj Ko≤á, TJ\L @»Mu TJA~Mo, TJ\L TJorJj ßyJPxj, TJ\L @KTm CK¨j, UuTá Ko~J, vyLh Ko~J, TJ\L @»Mu Tá¨MZ, Kj\Jo CK¨j, TJ\L @uJCK¨j, @Kor ßyJPxj, TJ\L ßoJfJyJr ßyJPxj, TJ\L vJyJm CK¨j, TJ\L TmLr, TJ\L ÀPmu, TJ\L kJrPn\, TJ\L j\Àu AxuJo, ßoJyJÿh rJKyo, @KojMr ryoJj, TP~Z @yPoh, ATmJu @yPoh, @fJCr ryoJj @PuJ, ßoJfJuLm TJ\L, TJ\L AlPfUJr vyLh, oJ\yJr TJ\L @Krl, TJ\L @K\\, TJ\L oK\h, TJ\L vJyLj, ÉoJ~Mj TmLr, TJ\L mhÀu AxuJo xJPrJ~Jr, @PjJ~Jr Ko~J, TJ\L @KoÀöJoJj, xMKoj, oMKTf, ßoJyJÿh \Kor, UJPuh Ko~J, TJ\L rKyo, TJ\L oK\r CK¨j, TJ\L uJP~T CK¨j, ßoJmJKvõr @yPoh k´oNUÇ k´KfmJh xnJ

ßgPT xπJxL yJouJ~ @yfPhr KYKT“xJ S xJyJPpqr \jq FTKa fyKmuS Vbj TrJ y~Ç FZJzJ Kmw~Ka KjP~ k´vJxPjr Có oyPur y˜Pãk TJojJ~ @P~J\TrJ mJÄuJPhPvr ˝rJÓsoπL mrJmPr ˛JrTKuKk k´hJj TrJrS Kx≠J∂ V´ye TPrjÇ CPuäUq, yJouJTJrL xπJxL YâKa FA WbjJr kr FTKa k´nJmvJuL oyPur ohPh KogqJ oJouJ hJP~r TPr ˙JjL~ KjrLy oJjMwPT y~rJKj TrJr IkPYÓJ~ Ku¬ rP~PZÇ xJiJre \Lmj pJ©J mqJyf yS~J ZJzJS y~rJKjr nP~ FuJTJ kMÀwvNjq yP~ kPzPZ FmÄ @fÄKTf oJjMw\j nP~ oxK\Ph KVP~ jJoJ\ kzJ FojKT IxM˙ KTÄmJ mP~J”mO≠Phr KYKT“xJr \jqS Wr ßgPT ßmÀPò jJÇ KvÊ KTPvJrPhr ÛáPu pJS~J @xJr kgS mqJyf yPòÇ Kmw~Ka KjP~ vLWsA k´vJxPjr Có oyPur y˜Pãk TJojJ TrJ CKYf mPu xÄKväÓrJ oPj TrPZjÇ - ßk´x KmùK¬

@VJoL 2022 xJPu IjMKÔfmq TojSP~ug ßVoPxr \jq pMÜrJP\qr mJKotÄyJo ßnjMq KyPxPm oPjJjLf yS~J~ xÄUqJuWMxy ˙JjL~ TKoCKjKar xTuPT KjP~ FT @jª C“xPmr @P~J\j TrPZ mJKotÄyJPor mJÄuJPhv oJKfikJrkJx ßx≤JrÇ Vf 19 oJYt mJKotÄyJPor mJÄuJPhv oJKfikJrkJx ßx≤JPrr TjlJPr¿ yPu FT xÄmJh xPÿuj FA @jª C“xm @P~J\Pjr ßWJweJ

ßhS~J y~Ç mJÄuJPhv oJKfikJrkJx ßx≤JPrr ßY~JroqJj @uyJ\ô jJKxr @yPoPhr xnJkKfPfô IjMKÔf FA xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj nJAx ßY~JroqJj @uyJ\ô TJoÀu yJxJj YájMÇ mJÄuJPhvL TKoCKjKar KmKnjú ßjfímOPªr CkK˙KfPf IjMKÔf FA xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, 2022 xJPu IjMKÔfmq TojSP~ug ßVox xlu TrPf TKoCKjKar xTPur xyPpJKVfJr

uPãq SP~Ó KocuqJ¥Pxr ßo~r FK¥s ÓLaxy TojSP~ug ßVox @P~J\Pjr xÄKväÓ jJjJ C±tfj TotTftJPhr CkK˙KfPf @VJoL 23 oJYt mJÄuJPhv oJKfikJrkJx ßx≤JPr FA @jª C“xm IjMKÔf yPmÇ FPf IjqJjq TKoCKjKar ßjfímOª ZJzJS mJÄuJPhvL KmKnjú xÄVbPjr ßjfímOªxy xTu mJÄuJPhvLPT CkK˙f yS~Jr \jq xÄmJh xPÿuPj IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

mJKotÄyJPo KxPua ߸KatÄ TîJPmr ßTôrJf k´KfPpJKVfJ mJKotÄyJo ZJzJS pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT @xJ k´J~ Kfj vfJKiT KvÊ KTPvJrPhr IÄvV´yPe mJKotÄyJPo KxPua ߸KaÄ TîJPmr CPhqJPV IjMKÔf yP~PZ PTôrJf k´KfPpJKVfJ2018Ç k´mJPx ßmPz CbJ jfáj k´\Pjìr mJXJuL oMxuLoPhr oPiq AxuJKo KvãJr KmwP~ @V´yL TPr fáuPf mqJkT kKrxPr Vf 18 oJYt mJKotÄyJPor mJÄuJPhv oJKfikJrkJx ßx≤JPrr ATmJu mJjTáP~KaÄ yPu IjMKÔf y~ FA PTôrJf k´KfPpJKVfJ-2018Ç k´KfTNu @myJS~Jr oPiqS 350 \j k´KfPpJVL hMA V´∆Pk FA k´KfPpJKVfJ~ IÄv ßjjÇ

KhjmqJKk IjMKÔf FA k´KfPpJKVfJ~ KvÊ KTPvJrPhr xJPg fJPhr IKnnJmTxy TKoCKjKar KmKnjú xJoJK\T xJÄÛíKfT rJ\QjKfT xÄVbPjr ßjfímOª S IPjT mJXJuL CkK˙f KZPujÇ k´KfPpJKVfJ ßvPw IjMKÔf y~ kMrÛJr KmfreLÇ KxPua ߸JKatÄ TîJPmr xnJkKf oJxMT Ko~Jr xnJkKfPfô, uKfKl~J láufuL ToPkäPésr ßY~JroqJj oJSuJjJ TJKhr @u yJxJj S KxPua ߸JKatÄ TîJPmr ßTJwJiqã yJKl\ @yPoh TôJKmPrr kKrYJujJ~ IjMKÔf kMrÛJr KmfreL IjMÔJPj k´iJj IKfKg

KyPxPm CkK˙f KZPuj mJKotÄyJPor mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJr ßoJyJÿh \MuTJr jJAjÇ KmPvw IKfKg KZPuj mJÄuJ TJVP\r ßY~JroqJj @\Jh @mMu TJuJoÇ FZJzJ kMrÛJr KmfreLPf IÄv ßjj KmKvwÇa KvãJjMrJVL Fo F \JKTr ßyJPxj, mqmxJ~L @»Mu ßYRiMrL xMoj, fJ\ CK¨j, @»Mu UJKuT, PoJxJP¨T @yPoh vqJou k´oNU S KxPua ߸JKatÄ TîJPmr PjfímOªÇ kMPrJ IjMÔJPjr xJKmTt f•ôJmiJPj KZPuj KxPua ߸JKatÄ TîJPmr xJiJre xŒJhT Fo @»Mr rmÇ - ßk´x KmùK¬

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


Surma

14

30 March - 05 Arpil 2018

u§j ߸JKatPlr xJiJre xnJ IjMKÔf: ßUPuJ~JrPhr oJP^ TîJPmr @AKc TJct Kmfre

KmsPaPjr opJthJkNjt WPrJ~J KâPTa uLV TJCK≤Pf PUuPf YJ~ u§j ߸JKatlÇ PrJmmJr TîJPmr k´go xJiJre xnJ~ ßUPuJ~JrrJ FA k´fq~ mqÜ TPrjÇ Aˆ u¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj TîJPmr ßk´KxPc≤ xJÄmJKhT AmsJKyo UKuuÇ P\jJPru ßxPâaJrL oMKymMu @uPor kKrYJujJ~ FPf @VJoL KfjKa uLPV TîJPmr IÄvV´yPjr kKrT·jJ fáPu iPrj Kfj TqJP¡j, pgJâPo FjKxFu TqJP¡Aj \JKTr UKuu, KocuPxé uLPVr

TqJP¡Aj ÊP~m @yoh S ßxaJrPc uLPVr TqJP¡Aj TJKuo CK¨jÇ TîJPmr ßUPuJ~JrrPhr CP¨vq ßasKjÄ KjP~ mÜmq rJPUj ßTJY l~xu @yPohÇ kPr TîJPmr kã ßgPT xTu ßUPuJ~JrPhr yJPf jfáj @AKc TJct fáPu ßhS~J y~Ç TîJPmr xJKmtT CjúKf S KmKnjú kKrT·jJ~ KjP\Phr ofJof fáPu iPrj ßUPuJ~JrrJÇ F xo~ xÄK㬠mÜmq rJPUj TîJPmr ßas\JrJr xJKær AxuJo, ßckMKa ßas\JrJr xJPyh UJj, ßckMKa oqJPj\Jr oMvJP~Tár ryoJj, SP~uPl~Jr ßxPâaJrL \JPyhMr

ryoJj, APn≤ ßxPâaJrL @\yJÀu AxuJo @hjJj, ßUPuJ~Jr aJPju Ko~J,FUuJZár ryoJj kJÑá, lryJh CK¨j, oMKy KoThJh, vJKyjMr ryoJj Krkj, oMKymMr ryoJj \Kj, jMÀu AxuJo, vJKoo @yoh, @Krl @yoh, oJymMm ßyJPxj S oMyJÿhÇ xnJ~ TîJm TotTfJtrJ @VJoL KfjKa uLPV ßUPuJ~JrPhr nJPuJ kJrlPo¿ @vJ TPrjÇ Kj~Kof ßasKjÄP~ IÄvV´ye FmÄ TîJm kKrYJujJ~ xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬

mOÓPu vKlTár ryoJj ßYRiMrLr xJPg mJuJV† S SxoJjLjVr k´mJxLPhr ofKmKjo~ pMÜrJ\q xlrrf KxPua ß\uJ @S~JoLuLPVr xJiJrj xŒJhT S xJPmT FoKk @uyJ\ô vKlTár ryoJPjr xJPg mOÓPu mJuJV† S SxoJjLjVr k´mJxLPhr CPhqJPV FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf yP~PZÇ ˙JjL~ mJÄuJPhv yJCP\ IjMKÔf xnJ~ TKoCKjKa ßjfJ yJKmmMr ryoJPjr xnJkKfPfô mhÀu AxuJo S AorJj KvThJr Fr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLV xy-xnJkKf vJy @K\\, @uyJ\ kÄKT UJj, @»Mu Vlár UJKuZhJr, vJy vJoLo @yoh

k´oMUÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj KmKvÓ mqmxJ~L @KfTár ryoJj @KfT, TJCK¿ur xMufJj UJj, AxuJo CK¨j, @»Mu S~JyJm FoKmA k´oMUÇ @S~JoL uLV ßjfJ xor @uL, ZoÀu yT, oxMh @uL, mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Fr ßas\JrJr ‰x~h @mM xJK~h, pMmuLV ßjfJ @mMu @ÑJZ @jxJrL ßoJ˜JT, \MPju @yoh, Qx~h @UuJTáu @K’~J rJPmu, xJyJm C¨Lj, YoT @uL, fJPyr @yoh, @»Mu yJKoh k´oMUÇ mÜJrJ fJPhr mÜPmq @VJoL \JfL~ xÄxh KjmtJYPj @uyJ\ô

vKlTár ryoJjPT mJÄuJPhv @S~JoL uLV (PjRTJr k´JgtL KyPxPm) ßgPT oPjJ~j k´hJPjr \jq oJjjL~ k´iJj oπL S @S~JoL uLPVr jKoPjvj KxPuTvj ßmJPctr KjTa @øJj \JjJjÇ vKlTár ryoJj fJr mÜPmq mPuj ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhv @\ oiq @P~r ßhPv CjúLf yP~PZÇ ßhPvr Cjú~j S k´mJxLPhr xTu hJmL kMrPjr \jq @S~JoL uLVPT @mJr KjmtJKYf TrPf xTuPT xyPpJVLfJr @øJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬

40 \j VOyyLPjr xJyJpqJPgt Kofij KTÄx mJÄuJPhvL FPxJP~vj

Kofij KTÄx mJÄuJPhvL FPxJP~vPjr CPhqJPV, ßyJoPux FoPT Fr 40 \j VOyyLj oJjMPwr xJyJPpq 21 oJYt, mMimJr Kofij KTÄPxr ˙JjL~ FTKa yPu VOyyLjPhr \jq FT ßmuJ UJmJPr mqm˙J TrJ y~Ç Fxo~ CkK˙f mJÄuJPhvL TKoCKjKar ßjfímOª xy KmKnjú ßvseL ßkvJr S xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímPO ªr CkK˙fPf VOyyLj oJjMPwr oPiq UJhq xrmrJy TrJ y~Ç IjMÔJPj CkK˙f KZPuj xÄVbPjr xnJkKf @»Mu

yJA, xJiJre xŒJhj ßoJ” jJKZr x•Jr, TJCK¿uJr ßoJ” ßhPuJ~Jr UJj, TJC¿uJr KrYJx, yJ\L xJöJh @uL, yJ\L xJoZár ryoJj, xMªr @uL, oJSuJjJ @x\Jh, TJ\L oTmMu @uL, oMyJÿh jMÀu yT, xMPyu @uL, oM\JPÿu ßYRiMrL KakM, ßoJ” @rxJh @uL, vJy\JyJj @uL, ßfrJm @uL, \JKyr Ko~J mJmMu, ßvU @yoh, oJSuJjJ TJoJu CK¨j, @PjJ~Jr TJKZo xy CkK˙f TKoCKjKar ßj©LmOªÇ - ßk´x KmùK¬

pMÜrJ\q k´mJxL TJjJAWJamJxLr xJPg oJoMj rvLh oJoMPjr ofKmKjo~

TJjJAWJa SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT ofKmKjo~ TPrPZ pMÜrJ\q xlrrf TJjJAWJPar rJ\jLKfKmh, xoJP\PxmT oJoMj rvLPhr xJPgÇ 4 oJYt kNmt u¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf TíKwKmh Kj\Jo C¨Lj @yoh ßYRiMrLÇ TJjJAWJa SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr pMVì xŒJhT roLh @yoPhr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj FTJCP≤≤ lJÀT @yoh, xÄVbPjr xy xnJkKf ßoJ˜lJ \JoJu, lJÀT @yoh, pMVì xŒJhT FPTFo vJoxMöJoJj mJyJr, k´PlxJr TJoJu C¨Lj, Kr~J\ @yoh, ßas\JrJr @»Mr ryoJj mMumMuS

oJSuJjJ @mMu yJxjJf ßYRiMrL k´oNUÇ xnJ~ TJjJAWJPar Cjú~j, IV´VKf KjP~ @PuJYjJ y~Ç mÜJrJ mPuj, TJjJAWJa SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj k´mJxL TJjJAWJamJxLr xMU-hM”PUr xñLÇ FA xÄVbj pMÜrJP\q FmÄ ßhPv xJiJre VrLm oJjMPwr IxyJ~ oJjMwPr xyPpJVLfJ SCjú~Pj TJ\ TrPZÇ xÄVbT, rJ\jLKfKmh oJoMj rvLh oJoMj mPuj, IjMjúf IûPur xJiJre oJjMPwr xJyJPpqr \jq k´mJxLPhr FKVP~ @xJ k´P~J\jÇ KfKj TJjJAWJa SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr KmKnjú TJptâPor në~xL k´vÄxJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬

\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr TJptTrL TKoKar hJK~fôvLu KmPvw xnJ IjMKÔf \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr TJptTrL TKoKar hJK~fôvLu KmPvw xnJ 17 oJYt, vKjmJr u¥Pjr oJrTJ\Mu CuMo KoujJ~fPj IjMKÔf y~Ç ACPT \Ko~Pfr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoPhr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜJrJ mJÄuJPhv fgJ CkoyJPhv xy KmPvõr KmKnjú ßhPv \Ko~Pfr @vJmq†T S VbjoNuT TJptâPor k´xÄvJ TPr mPuj, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo @TJKmr S @xuJPl'r IxJiJre fqJPVr oKyoJ~ nJ˝r ßvsÔfo AxuJoL xÄVbjÇ F \jq \Ko~Pfr TJptâo pf ßmVmJj TrJ yPm Fr xJzJ ff ßmKv xmt© kKruKãf yPmÇ xnJ~ ACPT \Ko~Pfr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoh S KxKj~r xy xnJkKf oMlKf @»Mu oMjfJKTo

Fr xŒ´Kf mJÄuJPhPvr xlr S KmKnjú k´KfKjKifôvLu xoJPmPv IÄv V´yPjr AKfmJYT k´nJm xŒPTt @PuJYjJ TrJ y~ FmÄ muJ y~ F xlPrr xMhNrk´xJrL xJÄVbKjT xMlu AjvJ@uäJy k´KflKuf yPmÇ xnJ~ mftoJj \Ko~Pfr xJÄVbKjT TJptâo xŒPTt muJ y~ ßp CuJoJP~ ßTrJo S ZJ© \jfJr FA vKÜPT xKbT UJPf k´mJKyf TrPf kJrPu rJ\jLKfr ßxsJf kJPfi ßh~J xoP~r mqJkJrÇ AxuJoL Ve\JVre xOKÓr ßãP© FA xÄVbj fJr vKÜPT TJP\ uJKVP~ ßp GKfyJKxT ImhJj rJUPf kJrPm fJ Ijq TJPrJ kPã IPjT hM„yÇ ACPT \Ko~Pfr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoh S KxKj~r xy xnJkKf oMlKf @»Mu oMjfJKTo xJPym xhq mJÄuJPhv xlPrr IKnùfJ xŒPTt KmPvwnJPm @PuJYjJ TPrjÇ xnJ~

IjqJjqPhr oPiq @PuJYjJ~ IÄv V´yj TPrj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xyxnJkKf oJSuJjJ @»Mu oK\h, ACPT \Ko~Pfr ßas\JrJr yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgL, ACPT \Ko~Pfr \P~≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ vJoZáu @uo KT~JokMrL, mJÄuJPhv ßgPT @Vf oJSuJjJ TJoJuM¨Lj xJPuy, ACPT \Ko~Pfr xyTJrL ßas\JrJr oMlKf oMfJKyr KxKÆT, @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ AKu~Jx, fJlKxÀu ßTJr@j Kmw~T xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ oMvfJT @yoh, xy xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ßvU @»Mx xJoJh, xy xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ @UfJÀöJoJj, k´Kvãe xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ‰x~h ßyJxJAj @yoh, KjmtJyL xhxq \jJm @KvT @uL k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


Surma

15

30 March - 05 Arpil 2018

\JuJuJmJh k´mJxL TuqJe kKrwPhr xÄmitjJ xnJ S ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj

ZJfT FcáPTvj asJPˆr asJKˆPhr KjP~ k´go xnJ jfáj asJKˆ yS~Jr @ymJj pMÜrJ\q xlrrf \JuJuJmJh k´mJxL TuqJe kKrwh mJÄuJPhv Fr ßY~JrkJxtj FcPnJPTa @»Mr ryoJj ßYRiMrLPT xÄmtijJ k´hJj S mJÄuJPhPvr 47fo ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj TPrPZ \JuJuJmJh k´mJxL TuqJe kKrwh ACPTÇ Vf 26 oJYt, ßxJomJr kNmt u§Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr pMÜrJ\q vJUJr ßY~JrkJxtj @KvTár ryoJjÇ ß\jJPru ßxPâaJrL oBj CK¨j @jZJr Fr kKrYJuJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJKjTár

ryoJj VKjÇ mÜmq rJPUj @»Mu yJKuo ßYRiMrL, vJy oMKoj, \JKTr ßyJPxj, l~\Mr ryoJj, jLu oKj KxÄ, ßoJ\JPÿu @uL, xJKær @yoh ßYRiMrL, l~xu @uo, \~jJu UJj, SmJ~hMr ryoJj, \JoJu CK¨j, @fJCr ryoJj, KxrJ\ Ko~J, TJ\L mJmr, SxoJj VKj, oMlKf ‰x~h oJyoMh @uL, \JKTr ßyJPxj TP~Z k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mJÄuJPhPv k´mJxLPhr KmKnjú xoxqJ S hJmL fáPu iPr mÜmq rJPUjÇ KmPvw TPr KmoJjmªr xoNPy y~rJjL, \J~VJ \Ko @®xJfxy k´mJxLPhr KmÀP≠ y~rJjLoNuT

KogqJ oJouJ KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ xnJ~ mJÄuJPhv vJUJr ßk´KxPc≤ \JuJuJmJh k´mJxL TuqJj kKrwh TfítT KmKnjú PxmJ xoNy fáPu mÜmq rJPUjÇ KfKj mPuj, F xÄVbj oiqk´JYq ßgPT hKrhs k´mJxLPhr uJv @jJ, PhPv k´mJxLPhr y~rJjLoNuT oJouJ S PmyJf yS~J \J~VJ \Ko KlKrP~ KhPf xyJ~fJ TPr pJPòÇ KfKj ßhPvr Cjú~Pj k´mJxLPhr KmKnjú TotTJP¥r k´vÄxJ TPrj FmÄ \JuJuJmJh k´mJxL TuqJj kKrwh ACPT'r Cjú~Pj xTu FKVP~ @xJr @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬

ÈßoRunLmJ\JPr hs∆f xrTJrL ßoKcPTu TPu\ mJ˜mJ~j' vLwtT FT xÄmJh xoJPmv

ÈKvãJ xŒsxJreA @oJPhr IñLTJr' ßxäJVJj KjP~ ZJfT CkP\uJr hJKrhs KvãJgtL xyJ~fJ k´hJj FmÄ FuJTJ~ KvãJr @PuJ ZKzP~ ßh~Jr uãq KjP~ FuJTJr pÜrJP\q mxmJxrf k´mJxLPhr KjP~ VKbf yP~PZ ZJfT FcáPTvj asJˆÇ asJPˆr Cjú~j S nKmwqf kKrT·jJ KjP~ asJKˆPhr xJPg FT xnJ 19 oJYt, ßxJomJr kNmt u¥Pjr TotJKv~Ju KˆsPar FTKa yPu IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT k´J~ xTu asJKˆA CkK˙f KZPujÇ xnJ~ xnJkKffô TrJr \jq asJKˆ \JoJu CK¨j oU¨MZPT asJKˆ @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh k´˜Jm TrPu fJ xogtj TPrj asJKˆ PVJuJo K\uJjL oJymMm, asJKˆ ojZm @uL ß\Kk, asJKˆ vJTár @uLÇ kPr xnJkKfr KjPhPvtjJ~ xnJ kKrYJujJ TPrj asJKˆ @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyhÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj asJKˆ @fJCr ryoJjÇ

xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj xnJr xnJkKf \JoJu CK¨j oU¨MZÇ xnJr @PuJYjJ xoNy KuKkm≠ TPrj asJKˆ vJy KoZmJCr ryoJjÇ Fxo~ asJPˆr Cjú~j KjP~ asJKˆmOPªr oPiq krJovtoNuT mÜmq rJPUj ojZm @uL ß\Kk, ßoJ: l\u CK¨j, xJjJ~Jr @uL TP~Z, jNÀu AxuJo FoKmA, V~JZár ryoJj V~Jx, @mJm Ko~J, rKlT yJ~hJr, @»Mu oJKuT TáKa, @ymJm Ko~J SKx, @TfJr ßyJPxj, PVJuJo K\uJjL oJymMm, @roJj @uL, vJTár @uL, KcF ßyJPxj, oJyoMh jNr (FoFKmFx), @~J\Mr ryoJj, ovJKyh @uL oJˆJr, Koaá ßYRiMrL, \JKyr @uL, @mÀZ @uL, Fo A yT, Fo oJ\yJr @uL V~JZ, fJKyÀu AxuJo, \JyJñLr yJ~hJr, oMK\mMr ryoJj, @uoJZ @uL, F F oJKuT, lP~\ @yoh TJ\L, PoJ: jK\r CK¨j, @»Mu TKro, @fJCr ryoJj @jZJr, PoJ: yJKTo @uL, Fo

@Kor CK¨j, mvr (KjCTqJxu), ßoJ: lJÀT @yoh, @»Mu TJKhr, \JKTr TJPmKr, jJjM Ko~J, \JKTr ßyJPxj ßxKuo, @ufJlár ryoJj oJxMT, jNr CK¨j, ßyJPxj @yoh, rKvh @yoh, láu Ko~J, @»Mu yJjúJj, xJAláu @uo xMKl~Jj, oMKym CK¨j, oJymMm @uo oJoMj, fJ\ CK¨j, lJÀT Ko~J, vJy @uo, ßoJ: \MmJP~r CK¨j, @»Mr r\JT k´oMUÇ FKhPT, 19 oJPYtr xnJ~ asJPˆr xÄKmiJj k´e~Pjr \jq FTKa TKoKa S xo˙ ACPT \MPz ZJfT k´mJxLPhr xJPg ßpJVJPpJPVr \jq @PrTKa Ku~JP\J TKoKa Vbj TrJ y~ FmÄ xÄVbPjr asJKˆxLk @mJPrJ SPkj TPr ßh~J y~Ç xnJ~ \JjJPjJ y~ xTPur GTqoPfqr KnK•Pf @VJoLPf xÄVbPjr FTKa xMªr TKoKa Vbj TrJ yPmÇ FPf xTPur xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

rJ\jVr SP~uPl~Jr ßxJxJAKa ACPTr ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj

Vf 19 oJYt ßoRunLmJ\JPr hs∆f xrTJrL ßoKcPTu mJ˜mJ~j ëvLwtT FT xÄmJh xoJPmv u¥Pjr xMroJ TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç TKoCKjKa ßjfJ @uyJ\ô Fx Fo @uJCK¨j @yPoPhr xnJkKfPfô S @mhMu @yJh ßYRiMrL, @yoh @yxJj, oJKuT @yoh S vJyJ\JyJj Ko~Jr ßpRg kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xJPmT \JfL~ xÄxh xhxq YLl ÉAk ßoJyJÿh @mhMx vKyh FoKkÇ KfKj mPuj @kjJPhr hJmLr xJPg @Ko FTJfìfJ ßWJweJ TrKZ FmÄ @Ko IKYPrA @kjJPhr k´JPer FA hJmLKa k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TJPZ C™Jkj TrPmJÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq u¥j˙ mJÄuJPhv hNfJmJPxr rJÓshNf ßoJyJÿh jJ\oMu TJSjJAj mPuj, k´iJjoπL AKfoPiq mJÄuJPhPvr xm ß\uJ~ FTKa TPr ßoKcPTu TPu\ TrJr ßp Kx≠J∂ KjP~PZj ßxA KyPxPm ßnRVKuT S xJÄÛíKfT hOKÓPf @kjJPhr Im˙Jj IPjT CkPr fJA @kjJPhr FA hJmL IKYPrA ßpPjJ mJ˜mJ~j TrJ pJ~ ßxA uPãq yJA TKovPjr kã ßgPT

ßoRunLmJ\JPr ßoKcPTu TPu\ mJ˜mJ~Pj @kjJPhr FA hJmL @orJ pgJpg TftíkPãr TJPZ ßkRÅZJPjJr mqm˙J TrPmJÇ xoJPmPv mÜmq rJPUj u¥j mrJ Im aJS~Jr yqJoPuax K¸TJr TJCK¿uJr xJKmjJ @ÜJr, @uyJ\ô \JuJu CK¨j, KxfJm ßYRiMrL, YqJPju Fx' r k´KfÔJfJ ßY~JroqJj oJyL \Kuu, xJPmT ßToPcj ßo~r, TJCK¿uJr jJKh~J vJy, xJPmT ßo~r TJCK¿ur @»Mu TJPhr, xJÄmJKhT yJÀjMr rKvh, TJCK¿ur @»Mu yJA, TJCK¿ur rKyoJ ryoJj, oJxMh @yoh, xJKmmr TKro, ÀÉu @Koj, TJCK¿ur KrfJ ßmVo, KmKmKxKx@A Fr KcK\ xJKyhNr ryoJj ßrjM, UJPuh ßYRiMrL, oKfj ßTJrrL, ßoJ” \Kyr, xJyJjMr UJj, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ k´mJxL xKoKfr nJAx ßY~JroqJj ßoJ” omKvõr @uL, oMKyf ryoJj, oMK\mMr ryoJj, TJoJu Ko~J, k´nJxT xJKyhNr ryoJj, xJAláu @uo S IhMh @uo xy TKoCKjKar IjqJjq ßjfímOªÇ xoJPmv ßgPT yJATKovjJPrr oJiqPo k´iJjoπL mrJmPr ˛JrTKuKk k´hJj TrJ y~Ç F

ZJzJS \JfL~ xÄxPhr xJPmT YLl ÉAk c. ßoJyJÿh @mhMx vKyh FoKkr TJPZS ˛JrTKuKk k´hJj TrJ y~Ç xnJ~ @rS mÜmq rJPgj, ßoJ” \MmJP~r, ßVJuo ßoJfát\J, vJy ryoJj oiM Ko~J, oJoMj @yoh, ßVJuJo @mM xJPuy, @uyJ\ô \MP~u Ko~J, ßyjJ ßmVo, oJyoMhrM ryoJj, TKmr Ko~J, ßvU rKlT CuäJy, Ku~JTf Ko~J, j\Àu AxuJo, ßvU xJuJof, @” rJKTm, F ßTJrvL, vJyLj @TJª, @»Mr rm, rJKTm @yoh, xJAláu AxuJo KxkM, @»Mu yJjúJj frlhJr, lTÀu AxuJo, k´oNUÇ FZJzJS xyPpJKVfJ TPrj, xMroJ ßx≤JPrr ßY~JroqJj @»Mx xJoJh, ßV´aJr KxPua TJC¿Pur ßoJKym ßYRiMrLÇ xoJPmv ßgPT xmJr xmtxÿKfPf ßoRunLmJ\JPr hs∆f ßoKcPTu TPu\ mJ˜mJ~j kKrwPhr oJiqPo xmJAPT GTqm≠nJPm TKoCKjKa ßjfJ @uyJ\ô Fx Fo @uJCK¨Pjr ßjfíPfô k´PfqPT pJr pJr Im˙Jj ßgPT ß\uJmJxLr k´JPer FA hJmLKa IKYPrA mJ˜mJ~Pjr \jq @ymJj \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬

rJ\jVr SP~uPl~Jr PxJxJAKa ACPTr CPhqJPV oyJj ˝JiLjfJ KhmPxr @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT xºqJ IjMKÔf yP~PZ Vf 25 oJYt rKmmJr rJPf KrKcÄ Fr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤Ç FPf xÄVbPjr Pjfímíª pMÜrJP\qr KmKnjú vyr PgPT IÄv ßjjÇ xÄVbPjr xnJkKf S KmsKav mJÄuJPhvL ßY’Jr Im TotJPxr oqJPjK\Ä cJAPrÖr xJAhMr ryoJj PrjMr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT oJKTjMr rKvh Fr kKrYJujJ~ xnJ~ ˝JiLjfJ KhmPxr kanNKo S vyLh oMKÜPpJ≠JPhr ksKf vs≠J ùJkj TPr mÜmq rJPUj TKoCKjKa

ßjfJ @fJCr ryoJj TMKa, @»Mu yJjúJj frlhJr oxMh, oAjMu AxuJo, fJrJCu AxuJo, @»Mu oMKTf lJÀT, ÀÉu AxuJo, @»Mx xJuJo, vJoLo @yoh, U~Àu AxuJo, ßhuS~Jr ßyJPxj, @»Mu oJKuT vyLhMr ryoJj, @mM KxK¨T, oKfj mTx, @yoh yJxJj, xJyJ\JyJj Ko~J, @uTJx Ko~J, @»Mu oMKyf @m\u, vJoLo @yoh xoJrPxa, oxMh mTx j\oMuÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, 1971 xJPu mJXJuL \JKf ˝JiLjfJr \jq Pp I®fqJV TPrKZu fJ AKfyJPx Kmru VbjJÇ oJ© 9 oJPxr pMP≠

FTKa vKÜvJuL @Kotr KmÀP≠ pM≠ TPr ßhvPT ˝JiLj TPrKZu mJXJuL \JKfÇ FPf 30 uJU oJjMPwr \Lmj S 2 uJU oJPmJPjr Aöôf KhPf yP~PZÇ mÜJrJ oyJj ˝JiLjfJ pMP≠ IÄvVsye TJrL xTu oMKÜPpJ≠JPhr ksKf VnLr vs≠J \JjJj FmÄ pJrJ vyLh yP~PZj fJPhr @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ xnJr ßvw kptJP~ o~jJ Ko~Jr xûJujJ~ ˝JiLjfJ Khmx CkuPã xJÄÛíKfT IjMÔJj kKrYJKuf y~Ç FPf KmPuPfr \jKk´~ xÄVLf Kv·LrJ xÄVLf kKrPmvj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


16 - 17

30 March - 05 Arpil 2018

TjqJ-\J~J-\jjL S KmPjJhj KmnJV

Èuãq Iaáa ßrPU FKVP~ ßpPf yPm'

KjP\r uãq x’Pº UMm ˝ò iJreJ gJTJ @r ßxA uãq IjMpJ~L TJ\ TrJ UMm \ÀrLÇ @r ßpPTJPjJ kKrK˙KfPf AKfmJYT gJTJS èÀfôkNetÇ ßTJPjJ TJP\ mqgt yPu @vJyf jJ yP~ mrÄ nMu ßgPT KvãJ ßjS~J \ÀKr KuPUPZj K\uláu oMrJh mJÄuJPhPv FUjS IPjT jJrL @PZ pJPhr KmP~r kr xÄxJr xJouJPf KVP~ KjP\r TqJKr~JPrr k´Kf IaMa gJTJ x÷mkr yP~ SPb jJÇ AòJ~ ßyJT @r IKjòJ~, xÄxJr

iot kJuj TrPf KVP~ kMPrJ xo~Kar xJPg KjP\PT @PÓkíPÔ \KzP~ rJUPf y~Ç fPm, pKh uãq IaMa gJPT, oPjJmu hí| y~ FmÄ k´fq~ S k´fqJvJr vKÜvJuL mºj gJPT fJyPu FKVP~ pJS~J xMKjKÁfÇ ßfojA FT\j FKVP~ pJS~J jJrL BKvfJ vJrKojÇ KfKj mftoJPj mJÄuJPhPvr xmPYP~ mz oJPTtaPkäx Kmâ~ ca To-Fr oJPTtKaÄ F¥ IqJc ßxu&x KcPrÖr KyPxPm Totrf @PZjÇ k´PTRvuL mJmJ FmÄ VíyT©tL oJP~r Kfj ßoP~r oPiq BKvfJ KÆfL~Ç mJmJr YJTrLr xMmJPh k´go ßgPT wÔ ßvsKe kpt∂ Z~Ka Knjú ß\uJr ÛMPu kzJr xMPpJV yP~PZ fJrÇ Fr lPu Knjú ß\uJr oJjMPwr \LmjpJ©J, UJhqJnqJx @r xÄÛíKfr xJPg ßpoj kKrY~ yP~PZ, ßfoKj yP~PZ k´Kf mZr jfMj jfMj mºMÇ wÔ ßvsKePf yKuâx ÛMPu nKft yP~ ßxUJj ßgPTA oJiqKoT S CóoJiqKoT xŒjú TPrj KfKjÇ fJrkr jgtxJCg KmvõKmhqJu~ ßgPT oJPTtKaÄ FmÄ FAY@r-F KmKmF ßvw TPrjÇ BKvfJr mJmJ-oJ hM\PjA fJPhr nJAPmJPjr oPiq xmJr mzÇ ßx TJrPe oJoJYJYJ, lMlM-UJuJ, hJhL k´J~ xo~ fJPhr mJxJPfA gJTPfjÇ fJPhr oPiq BKvfJ fJr hJhLr xJPg xmPYP~ ßmKv WKjÔ KZPujÇ hJhL KZPuj FT\j Ifq∂ hí|PYfJ jJrL FmÄ fJr ÆJrJ nLwenJPm k´nJKmf yP~PZj BKvfJ vJrKojÇ BKvfJr kJKrmJPrr xmJA YJAPfj KfKj ßpj k´PTRvuL yjÇ KT∂á mqKÜVfnJPm KfKj mJKeP\qr KmKnjú Kmw~ KjP~ KY∂J TrPfjÇ

fqJV pJPhr xLoJyLj jJKZoJ UJfáj È@Ko ßfJoJKr oJKar TjqJ, \jjL mxMºrJÇ fPm @oJr oJjm\jì ßTj mKûf TrJ..'Ç kKm© \JKj ßp fMKo, kKm© \jìnNKo, oJjmTjqJ @Ko ßp ijqJ, k´JPer kNPeq nrJ..Ç FojA FT oiMr TgJoJuJ @r xMPrr KovsPe xíÓ kKrPmPvr oiq KhP~ ÊÀ y~ jJrLkPãr È71 Fr mLrJñjJPhr KjP~ Kk´fLxKÿuj' @P~J\jÇ È@∂\tJKfT jJrLKhmx' CkuPã rJ\iJjLr iJjoK¥r jJxrLj yT KoujJ~fPj @P~JK\f FA xKÿuPjr ßxäJVJj KZu È71 Fr ßp jJrLPhr nMPuKZ'Ç IjMÔJPj kPjr \j mLrJñjJ FmÄ jJrLkã'r TotxNKYPf IjMhJj k´hJjTJrLxy jJrLkã'r mºM-

\Lmj \P~r CòôJx @r ßx TJrPeA IPjTaJ kKrmJPrr xmJr AòJr KmÀP≠ KfKj mJKe\q KmnJPV kzJPvJjJ TPrjÇ fPm, KfKj mftoJPjr FA ßkvJ~ jJ FPu KmùJkj KjotJfJ yPfjÇ \LmPjr FA kptJP~ @xPf TL irPjr YqJPuP†r oMPUJoMUL yP~PZj? C•Pr BKvfJ \JjJj, hLWt TotWµJ jJrLr \jq FTaJ Ijqfo mz YqJPu†Ç FTKa xMwo Tot\Lmj mqJPu¿ UMÅP\ ßjS~J k´J~ xo~A ßmv TKbjÇ KmP~r kPr FT kptJP~ YJTrL ßZPz @Ko ßhPvr mJAPr KVP~KZuJoÇ ßpaJ KT-jJ yPf kJrf @oJr TqJKr~JPrr ßvwÇ KT∂á ßxUJj ßgPT @Ko jfMj YJTrL UMÅP\ ßjA Kmâ~ ca To-FÇ pJ krmftLPf @oJr TqJKr~JrPT @PrJ xoí≠ TPrPZÇ Kmâ~ ca To Yo“TJr kKrPmv FmÄ Tot ßãP© jJrL-kMÀPwr xoJj IKiTJr KjKÁf TPrÇ \LPmj pJrJ mz yS~Jr ˝kú ßhPUj fJPhr CP¨vq KfKj mPuj, @Ko oPj TKr KjP\r uãq x’Pº UMm ˝ò iJreJ gJTJ @r ßxA uãq IjMpJ~L TJ\ TrJ UMm \ÀrLÇ @r ßpPTJPjJ kKrK˙KfPf AKfmJYT gJTJS èÀfôkNetÇ ßTJPjJ TJP\ mqJgt yPu @vJyf jJ yP~ mrÄ nMu ßgPT KvãJ ßjS~J \ÀKrÇ BKvfJ vJrKoj nKmwqPf xMPpJV ßkPu jJrLr TotxÄ˙JPjr mqkJPr èÀfôkNet ImhJj rJUPf YJjÇ pJr oJiqPo k´JK∂T mJ Kjoú-oiqo @P~r jJrLrJ ˝Jmu’L yPf kJPrÇ fJr Kmâ~-F TJ\ TrJr ßkZPj FKaS FTKa TJreÇ ImxPr KmKnjú jfMj \J~VJ WMrPf @r Kjfq-jfMj UJmJr asJA TrPf nJPuJmJPxj BKvfJ vJrKojÇ

ÊnJjMiqJ~L S xhxq-TotLVe CkK˙f KZPujÇ mLrJñjJrJ yPuj∏ KrK\~J ßmVo, ßoJj~JrJ ßmVo, lMunJjM, oPjJ~JrJ ßmVo, yJP\rJ ßmVo, \JKojJ ßmVo, Z~fMj ßjZJ, @PjJ~JrJ ßmVo, \JyJjJrJ ßmS~J, \KrjJ ßmS~J, ßrJPTjJ ßmS~J, xMrJA~J ßmVo, oJPyuJ ßmVo, rJPyuJ ßmVo S mJjM KmKmÇ jJrLkPãr xhxq KlrPhRxL @\LPor xûJueJ~ IjMÔJPjr ÊÀPfA k´~Jf oMKÜPpJ≠J Kk´~nJKwjL S jJrLkPãr nJfJV´yeTJrL kJÅY\j k´~Jf mLrJñjJr \jq FT KoKja jLrmfJ kJue TrJ y~Ç kPr KjuLoJ AmsJyLo rKYf È@Ko mLrJñjJ muKZ' kJb TPrj ßryJjJ xJohJjLÇ Fr kPrA kPjr \j oMKÜPpJ≠Jr yJPf CkyJr KyPxPm vJKz S ßkJÓJr fMPu ßhjÇ fJrkr ÊÀ y~ ˛íKfYJrPer kJuJÇ Fxo~ FT @PmVWj xºqJ~ CkK˙f xTPur xPñ mLrJñjJPhr FT ßoumºj ‰fKr y~Ç IjMÔJPjr ßvw kptJP~ @\Jh kKrYJKuf È˝JiLjfJ' fgqKY©Ka k´hKvtf y~Ç kaM~JUJuLr TPu\PrJPcr mLrJñjJ @PjJ~JrJ ßmVo \JjJj,

oJ© 3,000 aJTJ~ rJ\iJjLr AxuJokMPrr lMakJfèPuJ ßgPT \JoJTJkz KTPj ßZJ¢ kKrxPr KjP\r ßlKmsé mqmxJ ÊÀ TPrjÇ Frkr @r ßkZj KlPr fJTJjKj ÈPvJTPT vKÜPf „kJ∂r TPr \LmPjr ßhRPz FKVP~ pJS'- \LmPjr hM”xoP~ ßk´reJ ßpJVJPjJ TgJèPuJr oPiq FKa Ijqfo FTKaÇ KT∂á TUjS TUjS ßvJPTr vKÜ FfaJA fLms gJPT ßp, fJ xyq TrPf jJ ßkPr IPjPTA \LmPjr TJPZ yJr ßoPj ßj~Ç @r ßxA ßvJT pKh y~ KjP\r xmPYP~ @kj oJjMw yJrJPjJr, fUj TLPx xJ∂jJ UMÅP\ kJS~J pJ~! fPm @\PTr VP•r jJK~TJ vJKyhJ ßmVo FA mJeLKar mJ˜m ChJyre; ßp KjP\r UMm TJPZr, UMm @hPrr S nJPuJmJxJr x∂JjPT yJrJPjJr ßvJTPT vKÜPf „k KhP~PZjÇ KpKj \LmPjr xmPYP~ TKbj xo~aJPfA WMPr hJÅKzP~PZj, \LmjPT \~ TPrPZjÇ nJVq vJKyhJr k´Kf UMm FTaJ fMÓ KZu jJ TUPjJA, fJA \LmPj hM”U-TPÓr InJm y~Kj ßfojÇ 2006 xJPur oJYt oJPx \LmPjr xmPYP~ TKbj „kaJr oMPUJoMKU yPf yP~KZu fJPTÇ SA mZr fJr TKjÔ TjqJ @âJ∂ y~ FT hMrJPrJVq mqJKiPfÇ KjP\r xû~ muPf pJ KZu; @hPrr ßZJ¢, KjwkJk TjqJKaPT mJÅYJPf fJr xmaMTM C\Jz TPr KhP~KZPuj vJKyhJÇ fJPfS ßvw rãJ y~Kj, ITJPuA kíKgmL ßgPT KmhJ~ KjPf yP~KZu KvÊKaPTÇ kptJ¬ IPgtr InJPm ßoP~r k´P~J\jL~ KYKTf&xJ TrJPjJ x÷m y~ KjÇ kKrmJPrr FToJ© \LKmTJ CkJ\tjTJrL mqKÜKar (vJKyhJr ˝JoL) ßpaMTM @~ fJPf x∂JPjr KYKTf&xJ mq~ YJKuP~ pJS~J KZu Ix÷mÇ x∂Jj yJrJPjJr ßvJPT pUj FPTmJPr ßnPñ kzJr

1971 xJPu mJKzr CPbJj ßgPT kJT yJjJhJr mJKyjL fJPT iPr KjP~ pJ~Ç fJr m~x fUj 13 mZrÇ aJjJ 17Khj SA TqJPŒ KjptJfPjr KvTJr yjÇ fJrkr @r fJ ßTJjS Év KZu jJÇ oíf ßnPm fJPT mJAPr ßlPu ßrPU pJ~ yJjJhJr mJKyjLÇ fUj @jZJr jJPo FT\j fJPT C≠Jr TPr mKrvJu yJxkJfJPu KjP~ pJjÇ KYKTf&xJ~ xyPpJKVfJ TPrjÇ jJrLkã 2011 xJu ßgPT '71 Fr ßp jJrLPhr nMPuKZ' TotxNKY kKrYJujJ TPr @xPZÇ FA TotxNKYr uãq 1971 xJPu mJÄuJPhPv oMKÜpM≠ YuJTJPu iwte S ßpRjKjptJfPjr KvTJr jJrLr xÿJj, optJhJ FmÄ ßmÅPY gJTJr kNet IKiTJr k´KfÔJ TrJÇ FA uãq I\tPjr CP¨Pvq jJrLkã KxrJ\V†, TMKouäJ, UJVzJZKz, kaM~JUJuL, dJTJ, rJ\vJyL S YJÅkJAjmJmV† ß\uJr k´J~ 37 \j mLrJñjJPT oJKxT nJfJ FmÄ KYKTf&xJ ßxmJ k´hJj TPrPZÇ jJrLkã'r xhxq S mºMPhr mqKÜVf IjMhJPjr oJiqPo FA nJfJ k´hJj TrJ yPòÇ APfJoPiq jJrLkã FA TotxNKYr @SfJ~ oMKÜpM≠ pJhMWr FmÄ

TgJ KZu, KbT ßxA xo~aJPf vJKyhJ fJr \LmPjr xKbT Kx≠J∂Ka KjP~ KjPujÇ KbT TrPuj FT\Pjr @P~r Skr KjntrvLufJ @r j~, FUj ßgPT KjP\S TJ\ TrPmjÇ ßxA Kx≠JP∂ Iau ßgPT k´JgKoT kMÅK\ oJ© 3,000 aJTJ~ rJ\iJjLr AxuJokMPrr lMfkJfèPuJ ßgPT \JoJ-TJkz KTPj ßZJ¢ kKrxPr KjP\r ßlKmsé mqmxJ ÊÀ TPrjÇ Frkr @r ßkZj KlPr fJTJjKjÇ FA mqmxJ ßgPT fJr ‰hKjT @~ KZu 500 ßgPT 1,000 aJTJÇ vJKyhJ @rS nJPuJ KTZM TrJr TgJ nJmPujÇ ßxA uPãq mqmxJr kMÅK\ mJzJPf FTKa xomJ~ xKoKf ßgPT KfKj Ee ßjj, ßx EPer mPhRuPf fJPT TzJ xMh èePf yPfJÇ fJ ˝P•ôS mqmxJ k´xJKrf yS~J~ fJr kMÅK\ ßmPz hJÅzJ~ k´J~ @zJA ßgPT Kfj uJU aJTJÇ Frkr KfKj mqmxJr kMÅK\ @rS mJzJPjJr KhPT oPjJKjPmv TrPujÇ KT∂á ßp xomJ~ xKoKf ßgPT KfKj @PV Ee KjP~KZPuj, fJr xMPhr yJr IPjT ßmKv yS~J~ ßxUJj ßgPT @r Ee ßj~JS x÷m yPò jJÇ fJA KfKj KbT TrPuj, FmJr ˝• xMPh Ee ßh~ Foj ßTJPjJ FTaJ mqJÄT ßgPTA Ee KjPmjÇ KT∂á Foj mqJÄPTr TgJ fJr \JjJ KZu jJÇ FTKhj ßx fJr FT kKrKYf\Pjr TJPZ @AKkKcKx xokPTt \JjPf kJruÇ 2017 xJPu FPx vJKyhJ ßmVo @AKkKcKx lJAjqJ¿ KuKoPac ßgPT xJf uJU aJTJ Ee ßjjÇ ßxA EPer aJTJ~ KfKj FUj rJ\iJjLr uJumJPV VPz fMPuPZj fJr Kj\˝ ßvJÀo ÈvJKyhJ ßlKmsé'Ç ˝kú yJPf oMPbJ~ FPx irJ KhP~PZÇ 2006 xJPur IgtQjKfTnJPm \\tKrf, ßvJTJfMr vJKyhJ; @\PT FT\j Ijqfo CPhqJÜJ, KpKj @rS IPjT jJrL CPhqJÜJPhr \jq ßk´reJ yP~ gJTPmjÇ vJKyhJr oPfJ jJrLPhr kJPv hJÅzJPf @AKkKcKx ˝• xMPh KmKnjú Ee xMKmiJ KhP~ gJPTÇ ßfojA FTaJ kqJPT\ yPuJ È\~L', ßpKa jJrL CPhqJÜJPhr \jq FTKa KmPvw kqJPT\Ç - @TKuoJ \JjúJf @r\M

IjMÔJPj kPjr \j mLrJñjJ FmÄ jJrLkã'r TotxNKYPf IjMhJj k´hJjTJrLxy jJrLkã'r mºMÊnJjMiqJ~L S xhxq-TotLVe CkK˙f KZPujÇ mLrJñjJrJ yPuj∏ KrK\~J ßmVo, ßoJj~JrJ ßmVo, lMunJjM, oPjJ~JrJ ßmVo, yJP\rJ ßmVo, \JKojJ ßmVo, Z~fMj ßjZJ, @PjJ~JrJ ßmVo, \JyJjJrJ ßmS~J, \KrjJ ßmS~J, ßrJPTjJ ßmS~J, xMrJA~J ßmVo, oJPyuJ ßmVo, rJPyuJ ßmVo S mJjM KmKmÇ oMKÜpM≠ Kmw~T oπeJuP~r hKuukP©r xºJj FmÄ ‰hKjT kK©TJ S KmKnjú k´JxKñT ßuUJ IjMxºJj S xÄrãe TPrPZÇ Fr oiq KhP~ FUj kpt∂ 137 \j mLrJñjJr fJKuTJ rP~PZ, pJÅPhr oPiq 64 \j xrTJrL fJKuTJnMÜ yP~PZjÇ ßp mLrJñjJrJ FUjS xrTJKr fJKuTJnMÜ yjKj fJÅPhrPT jJrLkã FA TotxNKYr @SfJ~ FPj KmKnjú FuJTJr xyPpJVL xÄVbj mJ mqKÜr oJiqPo xrTJKr fJKuTJnMÜ TrJ FmÄ fJÅPhr oJKxT nJfJ k´hJj KjKÁf TrPf xPYÓ @PZÇ 1971 xJPu jJrLr Ckr pM≠TJuLe iwte S ßpRj @âoPer @UqJj ‰frLr kKrT•jJ rP~PZÇ I∂f 20 \j mLrJñjJr \Lmj @PuUq KjP~ fgqKY© ‰frLrS kKrT•jJ rP~PZÇ

IqJTvj jJ~PTr ßpRj y~rJjLr ÈIqJTvj' 21 oJYt - FmJr ßpRj y~rJKj S iwtPer hJP~ IKnpMÜ ÈasM \JKˆx' ZKmr fJrTJ KˆPnj KxVqJuÇ IqJTvjiotL ZKmr FA oJKTtj IKnPjfJr KmÀP≠ hMA jJrL IKnPpJV FPjPZjÇ KxVqJPur jJPo pMÜrJPÓsr ux IqJP†PuPxr kMKuv KmnJPV @Aj\LmL KuxJ mäMo FTKa oJouJS TPrPZjÇ KˆPnj KxVqJPur jJPo k´go ßpRj y~rJKjr IKnPpJV SPb F mZPrr \JjM~JKrPfÇ ßrK\jJ xJAojx S ßlnJP~JuJ ßcKcx Èr?qJk' jJPor FTKa xJoK~TLPf k´go KxVqJPur ßpRj KjkLzPjr WajJ k´TJv TPrjÇ xŒ´Kf @Aj\LmL KuxJxy FTKa xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TPrj nMÜPnJVL hMA jJrLÇ ßxUJPj ßrK\jJ mPuj, ÈKxVqJPur xPñ pUj @oJr kKrY~ y~, fUj @Ko xPm ‰TPvJr ßkKrP~KZÇ FKa 1994 xJPur WajJÇ fJÅr ÍIj ßccKu V´JC¥" ZKmr \jq YMKÜm≠ yAÇ KxVqJu FTKhj @oJPT fJÅr mJKzr kJKatPf hJS~Jf TPrjÇ ßxUJPj KVP~ ßhUPf kJA ßTJPjJ kJKat ßjAÇ mJKz xŒNet lJÅTJÇ' FA IKnPpJVTJrL @rS mPuj, ÈmJKzr FTaJ WPr @oJPT KjP~ pJ~ KxVqJuÇ oPj yKòu ßxaJ TJrS ßvJ~Jr WrÇ KxVqJu @oJPT ÀPo dMKTP~ hr\J @aPT ßh~Ç @r @oJPT YMoM ßUPf ßUPf @oJr VJP~r ßkJvJT UMuPf gJPTÇ' PrK\jJ mPuj, KxVqJu m~x S CófJ~ fJÅr k´J~ KÆèeÇ KxVqJPur Foj @YrPe SA xo~ ˜… yP~ pJj KfKjÇ fJÅPT YMk gJTJr \jq Igt ßhS~Jr k´˜Jm ßhj KxVqJuÇ mPuj, È@Ko FPTmJPrA xKâ~ KZuJo jJÇ oPj yKòu ßpj IxJz yP~ ßVKZÇ' Frkr ßgPT KfKj KˆPnj KxVqJPur xPñ TgJ

muJ mº TPr ßhjÇ @PrT IKnPpJVTJrL ßlnJP~JuJ ßcKcPxr IKnùfJS To n~ÄTr j~Ç 2002 xJPu KxVqJu FTKa ZKmr IKcvj KhPf KVP~KZPuj ßlnJP~JuJ ßcKcxÇ FTKa ßyJPaPu mqKÜVf IKcvPjr mqm˙J TrJ yP~KZuÇ ßxUJPj KˆPnj KxVqJu S fJÅr ßhyrãL ZJzJ @r ßTC CkK˙f KZPuj jJÇ IKcvPj ßcKcxPT KmKTKj kPr yJÅaPf muJ y~Ç ßcKcx FPf I˝LTíKf \JjJPu ßTJPjJ ÃMPãk jJ TPr KxVqJu fJÅr vrLPrr ¸vtTJfr \J~VJ~ yJf mMuJPf gJPTjÇ ßcKcx ßx xo~ TJÅhPf TJÅhPf ßyJPau Wr ßgPT ßmKrP~ pJjÇ Frkr TP~T mZr KfKj asoJ~ KZPujÇ \Wjq F IKnùfJr TgJ KTZMPfA oj ßgPT oMPZ ßluPf kJrKZPuj jJÇ ßpRj ßyj˜Jr kr Ff mZr fJÅrJ KjÁMk KZPujÇ TJre, ãofJir

FA mqKÜr KmÀP≠ IKnPpJV TrJr ßTJPjJ xJyx kJjKjÇ ÈaJAox @k' @PªJujPT ijqmJh \JKjP~ fJÅrJ mPuj, ßpRj y~rJKjr KmÀP≠ fJrTJPhr xÄyKfoNuT FA khPãk fJÅPhr xJoPj @xPf xJyx \MKVP~PZÇ IKnPpJVTJrLPhr YJS~J KxVqJu fJÅr nMu ˝LTJr TPr hM”U k´TJv TÀTÇ FKhPT 56 mZr m~xL F IKnPjfJ S k´PpJ\T KjP\PT KjPhtJw hJKm TrPZjÇ fJÅr mÜmq, ÈhMA jJrL KogqJ muPZjÇ @oJr KmÀP≠ KogqJ muPf ßTC KjÁ~A fJÅPhr Igt KhP~PZÇ F \jq fJÅrJ @oJr KmÀP≠ Foj KnK•-k´oJeyLj IKnPpJV TrPZjÇ' KfKj @rS mPuj, ÈÊiM @oJPT j~, kíKgmL\MPz Foj @rS IPjT KjPhtJw oJjMPwr KmÀP≠ F irPjr IKnPpJV @jJ yPòÇ Fr 40 vfJÄvA KogqJÇ' A~JÉ KjC\

xJuoJPjr ZKm oMKÜr @PVA ÈPTJKakKf'!

IKofJPnr ZKmr \jq mJKz KmKâ TrPf YJj kKrYJuT! 26 oJYt - k´PpJ\TPhr ÆPªô @aPT @PZ IKofJn mój IKnjLf ZKm ÈvMqmJAa'Ç ZKmKa oMKÜ ßhS~Jr \jq IKofJn mój KjP\A FT aMAa mJftJ~ IjMPrJi TPrPZj k´PpJ\jJ k´KfÔJj ACKaKn @r Kc\KjPTÇ FKhPT ZKmr kKrYJuT xMK\f xrTJr AK¥~Jj FéPk´xPT mPuPZj, KfKj FA ZKmr oMKÜr \jq k´P~J\Pj KjP\r mJKz KmKâ TrPf k´˜Mf @PZjÇ ÈvMqmJAa' xMK\f xrTJPrr KÆfL~ ZKmÇ KfKj mPuj, ÈKc\Kj ACKaKn @r lé @PV @uJhJ hMKa k´KfÔJj KZuÇ FUj fJrJ FT ZJPhr KjPY FPxPZÇ fJA fJPhr CKYf ÍvMqmJAa" ZKmKa oMKÜ ßhS~JÇ' ÈvMqmJAa' ZKmPf IKofJn mój FT míP≠r nNKoTJ~ IKnj~ TPrPZjÇ FT aMAa mJftJ~ KfKj KuPUPZj, ÈZKmr k´PpJ\jJ k´KfÔJj ACKaKn S Kc\KjPT IjMPrJi, h~J TPr ZKmKa @r @aPT jJ ßrPU oMKÜ KhjÇ FPf IPjPTr kKrvso rP~PZÇ xí\jvLufJPT yfqJ TrPmj jJÇ' aMAPar xPñ IKofJn mój ZKmr hMKa ßkJˆJr ßkJˆ TPrPZjÇ PVJzJPf ÈvMqmJAa' ZKmKa k´PpJ\jJ TPrKZu kJrPx¡ KkTYJr ßTJŒJKjÇ fUj ZKmr jJo KZu È\Kj S~JTJr'Ç kPr KTZM xoxqJr TJrPe ZKmKa k´PpJ\jJ TPr ACKaKn ßoJvj KkTYJrÇ ZKmr jJo mhPu y~ ÈvMqmJAa'Ç @r Frkr hMA k´PpJ\jJ k´KfÔJPjr @AKj uzJAP~r TJrPe ZKmr oMKÜ @aPT pJ~Ç ÈvMqmJAa' ZKmPf IKnj~ TPrPZj IKofJn mój, xJKrTJ, Kh~J Ko\tJ, K\Kÿ ßvrKVu, jS~J\CK¨j KxK¨KT k´oMU fJrTJrJÇ

25 oJYt - mé IKlPxr ßhRPz xJuoJj UJPjr ÈPrx Kgs' ZKm oMKÜr @PVA FKVP~ @PZÇ FmJr BPh mKuCPcr nJA\Jj fJÅr nÜPhr CkyJr KhPòj ÈPrx' KxKrP\r FA jfMj ZKmÇ ‰fKr TrPZ xJuoJPjr Kj\˝ k´PpJ\jJ k´KfÔJjÇ ZKmKa oMKÜr @PVA ßTJKa ÀKk @~ TPrPZÇ mKuCPcr mJKe\q KmPväwTPhr iJreJ, ÈPrx' lsqJûJAK\r fífL~ FA ZKm mZPrr xmPYP~ mqmxJxlu ZKm yPf YPuPZÇ ßvJjJ ßVPZ, xJuoJPjr FA jfMj ZKmr xqJPauJAa ˝fô 150 ßTJKa ÀKkPf KmKâ yP~PZÇ xJuoJPjr ZKm mPuA xqJPauJAa Tftíkã KmkMu IPgtr KmKjoP~ Fr ˝fô KTPjPZÇ IPjPTrA iJreJ, BPh xJuoJj UJPjr ZKm oJPjA KyaÇ @rS ßvJjJ ßVPZ, xJuäM Ko~Jr FA ZKmr \jq k´gPo 75 ßTJKa ÀKkr k´˜Jm ßhS~J y~Ç KT∂á ßxA k´˜Jm jJTY TPr ßhj FA mKuCc fJrTJÇ FKhPT k´PpJ\T KyPxPm xJuoJj ZKm ßgPT CkJK\tf Igt FmÄ xqJPauJAa @P~r IÄv ßjPmj mPu @PVA K˙r TPrPZjÇ Vf mZr mKuCc xMufJPjr ZKm ÈaJAVJr K\ªJ yqJ~'-Fr xqJPauJAa ˝fô 70 ßTJKa ÀKkPf KmKâ yP~KZuÇ mKuCPcr AKfyJPx Fr @PV ßTJPjJ ZKm Ff ßmKv hJPo xqJPauJAPa KmKâ y~KjÇ FmJr KjP\r @PVr ßrTctPTS ZJKzP~ ßVPuj xJuoJjÇ ßrPoJ Kc xM\J kKrYJKuf ÈPrx Kgs' oMKÜ kJPm @VJoL 15 \MjÇ ZKmPf xJuoJj UJj ZJzJ @rS ßhUJ pJPm mKm ßhSu, IKju TJkMr, \qJTMKuj lJjtJPª\ S ßcAK\ vJyPTÇ

˘Lr \jq IPaJKrTvJYJuT Iã~! 26 oJYt : ZMKar Khj FTaM ßhKr TPr WMo ßgPT jJ CbPu @r KTPxr ZMKa∏Foj iJreJ @oJPhr IPjPTrÇ KT∂á TJ\kJVu oJjMPwr \jq ZMKar KhjS x¬JPyr mJKT Z~ KhPjr xoJjÇ nJrPfr xrTJKr ZMKar Khj ßrJmmJrÇ ZMKar KhPj @P~v TPr jJ WMKoP~ FTho ßnJrPmuJ~ CPb ßVPZj aMAÄPTu UJjúJÇ xTJPu IPjTãe ßuUJPuKU TPrPZjÇ Frkr ˝JoLPT KjP~ ßmr yP~PZj csJAPnÇ KT∂á KjP\Phr mqKÜVf VJKzPf j~; fJÅrJ oM’JA WMPrPZj IPaJKrTvJ~Ç Fr ßYP~S IPaJKrTvJ~ YJuPTr @xPj Iã~ TMoJrÇ TL mM^Puj? ˘Lr \jq ÈKoˆJr KUuJKz' IPaJKrTvJ YJuJPfS k´˜MfÇ aMAÄPTu UJjúJ ßrJmmJr KjP\r AjˆJV´Jo IqJTJCP≤ FTKa ZKm k´TJv TPrPZjÇ ZKmPf ßhUJ pJPò, yJlkqJ≤ krJ Iã~ TMoJr IPaJKrTvJr YJuPTr @xPj mPx @PZjÇ pJ©Lr @xPj FToJ© pJ©L aMAÄPTu UJjúJÇ ZKmr TqJkvPj KfKj KuPUPZj, È@oJr pgJgt ZMKar KhjÇ pKhS IPjPTr TJPZ FKa kJVuJKo oPj yPf kJPrÇ ßnJr YJraJ~ CPbKZÇ Frkr kJÑJ @zJA WµJ ßuUJPuKU TPrKZ∏PTJPjJ rTPor \ôJuJfj ZJzJAÇ Frkr ßkJwJ TMTMrKaPT KjP~ KTZMãe ßhRPz WMrPf ßmKrP~KZ @oJr KTCa csJAnJPrr xPñÇ Fxm TJ\ TPrKZ xTJu j~aJr @PVÇ' Vf mZr Iã~ TMoJr \JfL~ YuKó© kMrÛJr kJS~Jr kr aMAÄPTu fJÅPT o\J TPr mPuKZPuj ÈasKl yJ\mqJ¥'Ç FmJr kJS~J ßVu IãP~r jfMj @PrT kKrY~Ç @r fJ yPuJ ÈKTCa csJAnJr'Ç mKuCc mJmuÇ


18

˝J˙q

30 March - 05 Arpil 2018

Kjoú rÜYJk pUj xoxqJ yJAPkJPajvj mJ Kjoú rÜYJk ßfoj vJrLKrT xoxqJ ‰fKr TPr jJ mPu FPT ßrJV muJ pJ~ jJÇ fPm TJPrJ rÜYJk UMm ßmKv TPo ßVPu oK˜Ï, KTcKj S yKNkP§ xKbTnJPm rÜ k´mJKyf jJ yP~ ßrJVL vPTS YPu ßpPf kJPrÇ Ijq ßrJPVr k´TJv KyPxPmS Kjoú rÜYJk yPf kJPrÇ ßx ßãP© xKbT TJre Kjet~ TPr rÜYJk ˝JnJKmT rJUPu ^MÅKT FzJPjJ pJ~Ç KuPUPZj dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur ÂhPrJV KmnJPVr k´iJj IiqJkT cJ. @»Mu S~JhMh ßYRiMrL ßhPy rPÜr KxxPaJKuT YJk (SkPrraJ) 100 ßgPT 130 @r cJ~JxPaJKuT (KjPYraJ) 60 ßgPT 80 KoKo kJrh gJPTÇ FaJ rPÜr ˝JnJKmT YJkÇ fPm TJPrJ rPÜr KxPˆJKuT YJk pKh 90 KoKo kJrPhr KjPY FmÄ cJ~JˆKuT YJk 60 KoKor KjPY gJPT, ßxKa yJAPkJPajvj mJ Kjoú rÜYJkÇ

uãe

❚ oJgJ ßWJrJ, hMmtu uJVJ, ßYJPU ßWJuJ ßhUJ, TJP\ IoPjJPpJVL yS~JÇ ❚ Wj Wj mJ hs∆f võJx-k´võJx ßjS~J mJ

TKjt~J~ @uxJr @oJPhr ßhPv IºPfôr Ijqfo FTKa TJre TKjt~Jr @uxJr mJ TKjt~J~ WJÇ IgY xKbT xoP~ KYKT“xJ~ FA WJ ßxPr ßVPuS ˙J~LnJPm hJV xíKÓ yPf kJPrÇ fPm xKbT KYKT“xJ jJ yPu Iºfô IKjmJpt kKreKf yP~ hJÅzJ~Ç

TJre

mqJTPaKr~J, nJArJx, Z©JT ÆJrJ TKjt~J~ WJ yP~ gJPTÇ KnaJKoj ÈF'-Fr InJPmS TKjt~J~ WJ yPf kJPrÇ ßYJPU @WJf ßkPu IgmJ ßj©jJKuPf ßrJV gJTPu xyP\A TKjt~J~ @uxJr yPf kJPrÇ ßYJPU @WJf ßkPu IgmJ ßj©jJKuPf

yJf-kJ bJ§J yP~ pJS~JÇ ❚ UMm ßmKv fíÌJ IjMnNf yS~JÇ ❚ jJKz mJ kJuPxr VKf I˝JnJKmT ßmPz pJS~JÇ ❚ mMPT mqgJ, oJgJ mqgJ AfqJKhÇ

TJre

❚ ßhPy rPÜr kKroJe TPo pJS~J mJ rÜ˝·fJÇ ❚ KbToPfJ jJ UJS~J mJ UMm ßmKv CPkJx gJTJÇ ❚ IkptJ¬ fru V´ye, mKo, cJ~Kr~Jxy ßpPTJPjJ TJrPe kJKjvNjqfJÇ ❚ IKfKrÜ kKrvso, hMKÁ∂J, n~ mJ ˚J~Mr hMmtufJÇ ❚ yrPoJPjr fJrfoq (FKcx¿ KcK\x)Ç ❚ IqJuJK\tr TJrPe rÜ myjTJrL KvrJr k´v˜fJ ßmPz pJS~J (FjJlJAPuTKaT vT)Ç ❚ yJat IqJaJT yS~J mJ yJat kJŒ TrPf jJ kJrJÇ ❚ SwMPir kJvõtk´KfKâ~JÇ IgtJ“ ßTC y~PfJ Có rÜYJPkr mJ yJat IqJaJPTr ßrJVLÇ ßx SwMi UJPò; KT∂á ßxA SwMi kKroJPe y~PfJ ßmKv yP~ pJPòÇ fUj fJr FaJ yPf kJPrÇ Fxm TJrPe

ßrJV gJTPu TKjt~J~ @uxJr y~Ç ßYJPU @WJf mJ ßYJPU kJfJr rx mqmyJr TKjt~J~ Z©JT\JfL~ WJP~r Ijqfo TJreÇ

CkxVt

ßYJU KhP~ kJKj kzJ @PuJPf I˝K˜ ßYJU S oJgJ mqgJ ßYJU uJu yP~ pJS~J TKjt~J~ xJhJ ãf yS~J IqJK≤Kr~r ßY’JPr kMÅ\ (yJAPkJKk~Jj) \oJ yS~J ❚ híKÓ˝•fJ ßhUJ ßhS~JÇ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

KYKT“xJ

xÄâJoT \LmJeM Kjet~ TPr CkpMÜ KYKT“xJ TrPf yPmÇ fPm \LmJeM KjetP~r \jq ßYJPUr o~uJ, kMÅ\ krLãJVJPr kJKbP~ CkpMÜ KYKT“xJ KjPf yPmÇ mqJTPaKr~J ÆJrJ

yJAPkJPajvj yPu SwMPir kKroJe ToJPf yPmÇ ßxKa yPu kPr rÜYJk ˝JnJKmT yP~ @PxÇ ❚ yJat ßlAKuSr, oJP~JTJKct~Ju AjlJTtvj, yKNkP§r nJu&n xoxqJ KTÄmJ UMm To yJat ßra (msJKcTJKct~J)Ç

KYKT“xJ KjPf yPm @xu TJrPer

TJPrJ TJPrJ ßãP© ˝JnJKmTnJPm ßk´xJr To gJTPf kJPrÇ F ßãP© KfKj pKh ßTJPjJ IxMKmiJ IjMnm jJ TPrj, fPm FaJ fJÅr \jq ˝JnJKmTÇ Kjoú rÜYJk KjP~ IKfKrÜ KYK∂f yS~Jr KTZM ßjAÇ ßpPyfM FaJ ßTJPjJ ßrJV j~, fJA FPhr ßãP© FPT ßrJV mJjJPjJ KTÄmJ KYKT“xJrS hrTJr ßjAÇ yJAPkJPajvj yPuJ Ijq ßrJPVr k´TJvÇ TJPrJ rÜYJk KjPYr KhPT gJTPu fJr mrÄ TJKct~JT xoxqJ To y~Ç fPm rÜYJk UMm ßmKv TPo KVP~ TJPrJ xoxqJ ‰fKr yPu xoxqJr TJreèPuJ KYK¤f TPr KYKT“xJ KjPf yPmÇ IgtJ“ TJPrJ y~PfJ cJ~Kr~J yP~ vrLPr kJKjvNjqfJ ßhUJ Khu, ßx ßãP© cJ~Kr~Jr KYKT“xJ KhPf yPmÇ TJPrJ y~PfJ IKfKrÜ rÜãre yP~PZ, ßx

xÄâKof TKjt~Jr WJ IqJK≤mJP~JKaT csk mJ ouo ÆJrJ KYKT“xJ TrJ y~Ç TJPuJ YvoJ krPu @PuJPf I˝K˜ yPm jJÇ ßYJPU FPasJKkj csk mJ ouo mqmyJr TrPu ßYJPUr ßnfPrr oJÄxPkKvr KmvsJo y~Ç mqgJ CkvPor \jq kqJrJKxaJou mKz mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ ßYJPUr TJPZ mJ vrLPrr Ijq ßTJgJS xÄâoe gJTPu fJr KYKT“xJ TrPf yPmÇ

xfTtfJ

TKjt~Jr ãPf ߈rP~c-\JfL~ ßTJPjJ SwMi mqmyJr TrJ CKYf j~Ç nMunJPm F SwMi mqmyJPrr lPu @oJPhr ßhPv IPjT ßuJT TKjt~Jr ãf ßgPT Iº yP~ pJ~Ç - IiqJkT ßoJ. @KjxMr ryoJj (@j\Mo)

ßãP© rÜ KhP~ fJ kNre TrPf yPmÇ TJPrJ y~PfJ yrPoJPjr fJrfoq WPaPZ, ßx ßãP© yrPoJPjr KYKT“xJ KhPf yPmÇ ßTC y~PfJ ßmKv IkMKÓPf nMVPZ, ßx ßãP© kMKÓyLjfJr KYKT“xJ KhPf yPmÇ ßoJaTgJ, ßpxm TJrPe Kjoú rÜYJk yP~ xoxqJ ‰fKr yPò, xmtJPV´ fJr TJre Kjet~ TPr KYKT“xJ KjPf yPmÇ

ybJ“ Kjoú rÜYJk yPu TreL~

TJPrJ y~PfJ ybJ“ Kjoú rÜYJk irJ kzu mJ ßk´xJr TPo ßVuÇ ßx ßãP© pf hs∆f x÷m fJr vrLPr kptJ¬ lîMAc k´Pmv TrJPf yPmÇ FKa cJm, xqJuJAj, YJ, kJKj, hMi mJ Ijq pJ KTZMA ßyJT jJ ßTjÇ fJ“ãKeTnJPm xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ yPuJ, fJPT kJjL~ \JfL~ KTZM ßUPf ßhS~J mJ ßpPTJPjJnJPmA ßyJT, vrLPr \uL~ IÄPvr kKroJe mJzJPjJÇ FPf KTZMãe kr ßhUJ pJPm, rÜYJk ˝JnJKmT yP~ @xPZÇ k´KfPrJPi TreL~ ❚ oJP^oPiq yJuTJ UJmJr UJS~JÇ ßmKv xo~ CPkJx mJ UJKu ßkPa jJ gJTJÇ

❚ IPjTãe FTA ˙JPj mxJ mJ ÊP~ gJTJr kr xJmiJPj S iLPr SbJÇ ❚ kMKÓTr UJmJr, KmPvw TPr UJmJPr @uM, Kco, oJZ, oJÄx, ZJjJ, mJhJo, xmM\ vJT Kj~Kof rJUJÇ ❚ UJhqfJKuTJ~ ume ˝JnJKmT rJUJÇ ❚ kptJ¬ kJKj kJj, kptJ¬ KmvsJo, yJuTJ mqJ~Jo TrJÇ ❚ mäJc xMVJr Kj~πPe rJUJÇ ❚ mKo mJ cJ~Kr~J yPu vrLPr kJKjr nJrxJoq pJPf myJu gJPT, ßxKhPT ßU~Ju rJUPf yPmÇ

nMu rÜYJk Kjet~ ßgPT xJmiJj!

@oJPhr ßhPvr mäJc ßk´xJr mJ rÜYJk oJkJr ßoKvjèPuJr ßmKvr nJVA (90 vfJÄv) xKbT KoaJr KrKcÄ ßh~ jJÇ KxxPaJKuT ßk´xJr 20 ßgPT 30 KoKo oJTtJKr To @xPf kJPrÇ cJ~JPˆJKuT ßk´xJr 10 ßgPT 15 KoKo oJTtJKr kpt∂ To ßrTct y~Ç F ßãP© xPªy yPu pgJx÷m xKbT ßoKvPj oJP^oPiq rÜYJk ßoPk ßhUJ \ÀKrÇ xrTJPrrS CKYf ßhPv k´J¬ ßoKvjèPuJr ßTJ~JKuKa IqJxMPrP¿r Kmw~Ka KjKÁf TrJÇ rÜYJk IKfKrÜ To mJ ßmKv yPu ImvqA KmPvwù KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ

KvÊr pfú ◗ TUPjJA IkKrÏJr @XMPur cVJ KvÊr jJxJrPºs k´Pmv TrJPmj jJÇ umeKoKvsf TP~T ßlJÅaJ kJKj KvÊr jJxJrPºs KhP~ jro S kKròjú TJkz KhP~ jm\JfPTr jJT kKrÏJr TÀjÇ k´P~J\Pj jqJP\u IqJxKkKraPrr xJyJpq KjjÇ ◗ ßmKv fMufMPu jro KmZJjJ~ jm\JfT KvÊPT ßvJ~JPjJ CKYf j~Ç FPf CPfi KVP~ fJr jJT-oMU ßYPk kPz võJx-k´võJx mº yP~ ßpPf kJPrÇ fJA KTZMaJ vÜ KmZJjJ S hMA kJPv ßZJa mJKuv mqmyJr TÀjÇ ◗ KvÊPT WMo ßgPT \JVJPf mJ\jJ mJ\JPjJ mJ Cóv» xíKÓ TrJ KbT j~Ç fJPT @uPfJnJPm YM’j, ¸vt, VJP~ xMzxMKz Khj∏Px ß\PV CbPmÇ KkPb mJ vrLPrr Ijq IÄPv ß\JPr gJkz mJ ^JÅTMKj ßhS~J IjMKYfÇ

◗ yJPfr TJPZ pJ kJS~J pJ~, fJ KhP~ KvÊPT vJ∂ TrJ IjMKYfÇ FèPuJr oPiq ßmv KTZM KmköjT hsmqS gJTPf kJPrÇ KvÊPT vJ∂ TrPf mrÄ fJPT TJÅPi KjjÇ @hPrr krPvr yJf KkPb mMKuP~ KhjÇ FPf KvÊr TJjúJ ßgPo pJPmÇ ◗ KvÊPT yJxJPjJr k´Kâ~J~ fJr oMPUr ßnfr @XMu dMKTP~ ßhS~J IjMKYfÇ mrÄ m~x IjMpJ~L rÄPmrPXr kMfMu KjP~ fJr xPñ o\J TÀjÇ


AxuJo

30 March - 05 Arpil 2018

r\m oJx ßgPTA ro\JPjr k´˜áKf oMyJÿh KojyJ\ CK¨j Ky\Kr kK†TJmPwtr x¬o oJx kKm© r\mÇ r\m oJx oMKoPjr hr\J~ kMPeqr oJx ro\JPjr IKV´o @VojL mJftJ ßkRÅZJ~Ç r\m AxuJPo Ifq∂ èÀfômy S fJ“kptkeN t oJxÇ @uäJyfJ~JuJr KmPvw IjMVy´ S IjMTŒJr oJxÇ mZPrr mJPrJ oJPxr oiq ßgPT ßp YJrKa oJxPT ßvsÔfô S oJyJ®q KhP~PZj, ßxèPuJPT '@vÉPr ÉÀo' mJ xÿJKjf oJx ßWJweJ TrJ yP~PZÇ Fr oPiq r\m IjqfoÇ r\m oJPxr xPñ AxuJPor KTZM èÀfôkeN t AKfyJx-GKfPyqr xŒíÜfJ S ßpJVxN© rP~PZÇ r\m oJPx y\rf rJxMu (xJ.) mJAfMu oMTJK¨x ßgPT @TJvkPg ßorJP\ Voj TPrKZPujÇ FKa y\rf rJxMPur (xJ.) jmM~f uJn-krmftL WajJèPuJr oPiq xmPYP~ Km˛~Tr WajJÇ y\rf rJxMPur (xJ.) TJPZ r\m oJPxA k´go SKy @PxÇ kûo Ky\Krr r\m oJPxA 'yJmvJ'r (mftoJj AKrK©~J) CP¨Pvq oMxuoJjrJ k´go Ky\rf TPrjÇ (C~Mju M @Zr, 1/152) jmo Ky\Krr r\m oJPx AxuJPor Ijqfo èÀfôkeN t fJmMT pM≠ xÄWKaf yP~KZu; pJPf oMxuoJjrJ fqJV-KjÔJ S ßTJrmJKjr krJTJÔJ Ck˙Jkj TPrKZPujÇ (KxrJPf AmPj KyvJo, 5/195) rJxMu (xJ.) yJmvJr jLKfmJj mJhvJy S oMxuoJjPhr xyPpJVL jJöJKxr oífqM xÄmJh ßWJweJ TPrKZPuj FmÄ ßxKhj AxuJPor AKfyJPxr FToJ© VJP~Km \JjJ\J kPzKZPujÇ (@u-KmhJ~J S~Jj KjyJ~J, 5/39) 14 Ky\Krr F oJPx KxKr~Jr rJ\iJjL Km\~ oMxuoJjPhr yJPf FmÄ 15 Ky\Krr r\m oJPx A~JroMPTr ootJK∂T pM≠ xÄWKaf y~Ç (@u-KmhJ~J S~Jj KjyJ~J, 4/07) F ZJzJS ßZJaUJPaJ IPjT pM≠KmV´y xÄWKaf yP~KZu FA kKm© oJPxÇ fJlKxPr fJmJKr S mVKnPf @PZ, y\rf jNy (@.) oyJkäJmPjr @vïJ~ r\m oJPxr 10 fJKrPU KTK˜Pf @PrJye TPrKZPujÇ

(oJ@PrlMu ßTJr@j, kíÔJ- 632) Ky\Kr mPwtr IjqJjq oJPxr oPiq r\m oJx IfLm xÿJKjf S optJhJmJj FmÄ mrTfo~Ç @uäJyfJ~JuJ ßTJr@jMu TJKrPo ArvJh TPrj, 'KjÁ~ @xoJj S kíKgmL xíKÓr Khj ßgPTA oyJj @uäJyr KmiJj S VejJ~ oJPxr xÄUqJ mJPrJKaÇ Fr oPiq YJrKa yPò (pM≠-KmV´Pyr \jq KjKw≠) xÿJKjfÇ FaJA xMkK´ fKÔf KmiJjÇ xMfrJÄ Fr oPiq ßfJorJ KjP\Phr k´Kf IfqJYJr TPrJ jJÇ' (xMrJ fJSmJ-36) r\m oJx x’Pº jmL (xJ.) ßgPT y\rf @mM mTr (rJ.) metjJ TPrj ßp, KfKj mPuj- 'mZr yPò mJPrJ oJxÇ Fr oPiq YJr oJx yJrJo (KjKw≠)Ç YJrKar oPiq KfjKa iJrJmJKyT :K\uTh, K\uy\, oyrro S (oMhJr ßVJP©r) r\m oJx; ßp oJxKa \MoJhJu CUrJ S vJmJj oJPxr oiqmftLÇ' (mMUJKr-4662 S oMxKuo1679) '@vÉÀu ÉÀo' mJ xÿJKjf F YJrKa oJPxr ‰mKvÓq xŒPTt KmKnjú metjJ rP~PZÇ r\m xÄâJ∂ FTKa yJKhPx @PZ, r\m oJx @Voj TrPu rJxMu (xJ.) FA ßhJ~J TrPfj'@uäJÉÿJ mJKrT uJjJ Kl rJ\JmJ S~J vJmJjJ S~J mJKuäVjJ rJoJhJjÇ' IgtJ“ ßy @uäJy, r\m S vJmJj oJPx @oJPhr \jq mrTf hJj TÀj @r ro\Jj kpt∂ @oJPhr \LKmf rJUMjÇ (mJ~yJKT Kl Ê~JKmu AoJj- 3534, fJmrJKj Klu @SxJf- 3939, oMxjJPh @yoh2346) ˛ftmq ßp, vKr~Pfr kã ßgPT F oJPxr \jq KmPvw ßTJPjJ jJoJ\, KmPvw ßTJPjJ ßrJ\J IgmJ KmPvw k≠Kfr ßTJPjJ @oPur ÉTMo KjitJKrf ßjAÇ r\m oJPx ßrJ\J rJUJ mJ r\m oJPxr KTZM IÄPv ßrJ\J rJUJr mqJkJPr ßTJPjJ xKyy yJKhxS mKetf y~KjÇ KTZM KTZM oJjMw r\m oJPxr KmPvw lK\uf rP~PZ oPj TPr F oJPxr KmPvw KTZM KhPj ßp ßrJ\J rJPU F irPjr @oPur ßTJPjJ KnK• ßjAÇ fPm 'yJrJo' oJxèPuJPf (r\m Ijqfo) ßrJ\J rJUJ oM˜JyJm oPot jmL (xJ.) ßgPT FTKa yJKhx

˛ftmq ßp, vKr~Pfr kã ßgPT F oJPxr \jq KmPvw ßTJPjJ jJoJ\, KmPvw ßTJPjJ ßrJ\J IgmJ KmPvw k≠Kfr ßTJPjJ @oPur ÉTMo KjitJKrf ßjAÇ r\m oJPx ßrJ\J rJUJ mJ r\m oJPxr KTZM IÄPv ßrJ\J rJUJr mqJkJPr ßTJPjJ xKyy yJKhxS mKetf y~KjÇ KTZM KTZM oJjMw r\m oJPxr KmPvw lK\uf rP~PZ oPj TPr F oJPxr KmPvw KTZM KhPj ßp ßrJ\J rJPU F irPjr @oPur ßTJPjJ KnK• ßjAÇ mKetf @PZÇ rJxMu (xJ.) mPuj, 'yJrJo oJxèPuJPf ßrJ\J rJPUJ FmÄ ßrJ\J nñS TPrJÇ' (@mM hJCh-2424) F yJKhxKa pKh xJmq˜ y~, fJyPu yJrJo oJPx ßrJ\J rJUJ oM˜JyJm k´oJe yPmÇ IfFm, ßp mqKÜ F yJKhPxr KnK•Pf r\m oJPx ßrJ\J rJPU FmÄ Ijq yJrJo oJPxS ßrJ\J rJPU, FPf ßTJPjJ IxMKmiJ ßjAÇ fPm r\m oJxPT KmPvw optJhJ KhP~ mKetf ßrJ\Jr @uJhJ ßTJPjJ k´TJr yJKhx ßjAÇ @xMj, r\m oJx ßgPT kKm© ro\JPjr \jq k´˜KM f V´ye TKrÇ AxuJo ßpxm AmJhfmPªKVPT xogtj KhP~PZ, ßxèPuJ oJjq TKr FmÄ vKr~f-mKyntf N Ijq TJ\Tot ßgPT xmthJ Kmrf gJKTÇ

˝JiLjfJ S ßhvPk´o c. ßoJyJÿh mJyJCK¨j ßhvPk´o AoJPjr Iñ- F IKjmJpt jLKfmJPTqr @SfJ~ @oJPhr k´JeKk´~ oJfínNKo mJÄuJPhPvr yJ\Jr mZPrr AKfyJPx FPhvL~ xnqfJ S xÄÛíKf, GKfyq S AKfyJx FmÄ ˝Jf∂sqPmJi KjotJPe pJrJ ImhJj ßrPUPZj, fJPhr xTPur k´Kf @oJPhr oyJj oMKÜpM≠ @r ˝JiLjfJr FA oJPx Kmjos vs≠J ùJkj TKrÇ AxuJPor oyJj k~V’r y\rf oMyJÿPhr (xJ.) TJPZ fJr \jìnNKor èÀfô S optJhJ KZu IkKrxLoÇ AKfyJPxr KhPT fJTJPu @orJ ßhKU ßp, KfKj pUj @rPmr IKmvõJxLPhr wzpPπr oMPU oÑJ yPf oKhjJ~ Ky\rf TrPf Chqf yPuj, fUj oKhjJ kJPj pJ©Jr k´JÑJPu \jìnNKo oÑJr \jq fJr Âh~ KmVKuf yKòuÇ mJrmJr KfKj @PmVJkäMf yP~ pJKòPuj FmÄ UJjJP~ TJmJr KhPT híKÓkJf TrKZPujÇ oÑJr kJyJz-kmtf @r míãufJr kJPj mJrmJr fJTJKòPujÇ KfKj muKZPuj- ßy TJmJ, fMKo Tf xMªr, fMKo Tf optJhJmJj; SPy oÑJ vyr, ßfJoJ~ @Ko IPjT nJPuJmJKx; KT∂á @oJr \jìnNKor ßuJPTrJ ßfJoJ~ ßZPz ßpPf @oJ~ mJiq TPrPZÇ \jìnNKor \jq ÂhP~r FA aJj KZu rJxMPur (xJ.) ˝nJm\JfÇ FojKT oKhjJ~ pJS~Jr krS TUj mJ TfKhPj KfKj @mJrS Km\~Lr ßmPv oÑJ~ k´fqJmftj TrPmj, ßx \jq xmthJA mqJTMu ßgPTPZjÇ k´Y§ ãofJ yJPf ßkP~S oÑJ Km\P~r kr oJfínNKor TJCPT IfqJYJr TPrjKj, TJCPT TÓ ßhjKj, mJKz ßgPT ßmr TPr ßhjKj FmÄ TJCPT ßTJPjJ vJK˜ ßhjKjÇ FojKT mz mz IkrJiLPTS KfKj ßTJPjJ k´TJr vJK˜r @SfJ~ @PjjKjÇ mrÄ xmJr \jq xJiJre ãoJ ßWJweJ TPrPZjÇ ßVJaJ oÑJ\MPz ßp nLKfTr kKrK˙Kfr xíKÓ yP~KZu, ryoPfr

@ÅiJr jmLr oy•o FT ßWJweJr kKrPk´KãPf vJK∂-˝K˜r xMmJfJx mAPf ÊÀ TPrÇ rJxMu (xJ.) muPuj- '@\ ßfJoJPhr TJrS KmÀP≠A @oJr ßTJPjJ IKnPpJV ßjA, ßãJn ßjA, hM”UPmJi ßjA, ßfJoJPhr xmJAPT oJl TPr KhuJoÇ' oJjmfJr AKfyJPx Foj Kj”vft ãoJr ßWJweJ UMmA KmruÇ FKa x÷m yP~KZu ChJr S krofxKywMÌfJr oNft k´fLT oyJjmLr (xJ.) k´Tíf ßhvPk´o @r oJjMPwr k´Kf IVJi nJPuJmJxJr TJrPeÇ xMfrJÄ ßhv S ßhPvr oJjMPwr k´Kf Foj hJ~m≠fJr KvãJA ßh~ AxuJoÇ AxuJPor kNmtmftL xm jmL-rJxMuA fJPhr Kj\ Kj\ Iûu, FuJTJ, k´KfPmv, xoJ\ @r ßhPvr k´Kf nJPuJmJxJ~ KmoNft KZPujÇ mJÄuJPhv Kmvõ oJjKYP© FTKa ˝JiLj, xJmtPnRo S @®optJhJvLu ßhvÇ k´JeJKiT Kk´~ F ßhvPT @orJ oofJo~L oJP~r xPñ fMujJ TKrÇ oJP~r ˙Jj xmJr DP±tÇ AxuJPo oJP~r optJhJ S Im˙Jj xmJr S xmKTZMr SkPrÇ fJA oJP~r xPñ xPñ oJfínNKo, oJP~r nJwJ S oJP~r ßhPvr xmKTZMr k´Kf ITíK©o nJPuJmJxJ ßkJwe TrJA @oJPhr \jq ImiJKrfÇ oJP~r k´Kf k´KfKa x∂JPjr nJPuJmJxJ ßpoj ˝f”x&œNft KbT, ßfoKj ßhPvr k´KfS k´KfKa jJVKrPTr nJPuJmJxJ yPm ITíK©oÇ pJrJ ßhvPT nJPuJmJxPm, ßhPvr \jq TJ\ TrPm, ßhPvr ˝JiLjfJ-xJmtPnRofô IãMe&e rJUJr k´fqP~ msfL yPm- AxuJPo fJPhr èÀfô IkKrxLoÇ ßhPvr xJoKV´T Cjú~Pj pJrJ KjP\Phr KjP~JK\f rJUPm, fJPhr \jq yJKhPx KmPvw kMrÛJPrr ßWJweJ rP~PZÇ pJrJ ITJfPr ßhPvr \jq \Lmj KmKuP~ ßhPm, AxuJo fJPhr vJyJhPfr optJhJ hJj TPrPZÇ AxuJPo ßhvPk´Por fJ“kpt FTaM Knjú S mqKfâoÇ FUJPj ßhvPk´Por Igt ÊiM ßhvPT

nJPuJmJxJr oPiqA xLoJm≠ j~Ç mrÄ ßhv ßgPT xm IjqJ~, hMjtLKf @r kJkJYJPrr oNPuJ“kJaj TPr FTKa @hvt˙JjL~ ßhPv „kJ∂Prr TJptTr mqm˙J V´yPe pJr pJr \J~VJ ßgPT xJiqoPfJ k´~Jx ImqJyf rJUJÇ ßhPvr Cjú~j, @®optJhJxŒjú \JKf Vbj FmÄ ßhPvr xJoKV´T xoíK≠ S TuqJe k´KfÔJ~ pgJPpJVq nNKoTJ kJuj TrJA FT\j AoJjhJr jJVKrPTr oNu TJ\Ç ßhPvr KmÀP≠ YâJ∂, wzpπ S ßhvPT ßkZPjr KhPT ßbPu ßhS~J ßTJPjJâPoA ßhvPk´KoPTr TJ\ yPf kJPr jJÇ ßhPvr Cjú~j TotTJ§ mqJyf y~ Foj ßTJPjJ khPãkS ßTJPjJ ßhvPk´KoT KjPf kJPr jJÇ Fxm AxuJPor ßoRKuT KvãJr kKrk∫LÇ iPotr jJPo ßhPvr jJVKrTPhr oJP^ KmnJ\Pjr xíKÓ TrJS AxuJPor KvãJ j~Ç mrÄ FTKa ßhPv \JKf, iot, met KjKmtPvPw xoJj jJVKrT IKiTJr S optJhJ KjP~ mxmJx TrPm- FaJA AxuJPor oyJj KvãJÇ xÄUqJVKrÔ mJ xÄUqJuWM KyPxPm j~ mrÄ ßhPvr jJVKrT KyPxPm FmÄ xsÓJr ßvsÔ xíKÓ oJjMw KyPxPm xmJAPT oNuqJ~j TrJA FT\j ßhvPk´KoPTr hJK~fôÇ GTq, xÄyKf, xyjvLufJ, krofxKywMÌfJ, ChJrfJ, jqJ~krJ~efJ, xÄpo, vJK∂TJKofJFèPuJ yPò FT\j ßhvPk´KoT jJVKrPTr IKjmJpt èeÇ ßhPvr âomitoJj CjúKf S xoíK≠r ˝JPgt xmJAPT Fxm èPer iJrT yP~ ßhvoJfíTJr TuqJPe TJ\ TrPf yPmÇ ˝PhPvr k´Kf vJvõf S KYr∂j nJPuJmJxJr KhTKjPhtvjJ rP~PZ kKm© ßTJr@j S yJKhPxÇ oyJj @uäJy mPuj- 'PfJorJ @uäJy S fJÅr rJxMPur @jMVfq TPrJ FmÄ ßfJoJPhr jqJ~krJ~e vJxPTr @PhvJmKu ßoPj YPuJ (xMrJ KjxJ-59)Ç' rJxMu (xJ.) mPuPZj- 'Pp ßYJU ßhPvr xLoJ∂ rãJr \jq \JV´f ßgPT 31 kOÔJ~

19

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

30 March, Friday Fajr 5:05 Sunrise 6:38 Zuhr 1:10 Asr 5:29 Maghrib 7:33 Isha 8:50 31 March, Saturday Fajr 5:03 Sunrise 6:35 Zuhr 1:10 Asr 5:30 Maghrib 7:35 Isha 8:52 01 April, Sunday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

5:01 6:33 1:09 5:31 7:37 8:54

02 April, Monday Fajr 4:59 Sunrise 6:31 Zuhr 1:09 Asr 5:32 Maghrib 7:38 Isha 8:55 03 April, Tuesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:57 6:29 1:09 5:34 7:40 8:56

04 April, Wednesday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:54 6:26 1:09 5:35 7:42 8:58

05 April, Thursday Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha

4:52 6:24 1:08 5:36 7:43 8:59

* u§j S fJr IJPvkJPvr xo~ IjMpJ~L


20

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

30 March - 05 Arpil 2018

Surmanews

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property TAKEAWAY FOR SALE Near Gatwick Airport, with three bedroom flat. High street position. Contact: 07795 384 710 (Call after midnight or day time) 30/03/18

kJ© kJ©L UMÅ\PZj? IJkKj KT ßhPv IgmJ FUJPj KmP~r TgJ nJmPZj? USA, UK, CANADA & BANGLADESH xy xm irPjr kJ©kJ©Lr xºJj ßkPf IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆jÇ palkishaadi.com Guarantee Marriage jJ’JPrÇ USA ßlJj: +1 347 400 8801 27/04/18

Takeaway for Sale St Mary Cray (Orpington) Indian Takeaway for sale it is located by St Mary Cray station, corner shop, lower Level kitchen and upper level one room built and prayer and storage at the moment weekly turn over £5500.00 above, good business selling do to personal circumstance, 10year open lease, 3 year rent review, yearly rent now is £10,000 Call - 07846 630662 06/04/18

v´Loñu vyPr \J~VJxy mJxJ KmKâ v´Loñu vyPrr k´JePTªs TPu\ ßrJPc xJPz hv vfT \J~VJr Ckr KjKotf KfjfuJ KmKflÄ KmKâ yPmÇ ßxUJPj hMA ACKjPa 6Ka lîJa rP~PZÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yLrJ IKfx•ôr ßpJVJPpJV Tr∆j: u§j: 07834 638286 mJÄuJPhv: 0171 2120780 30/03/18

House for Sale Near MC College

8 decimal plot with building for sale in Shamoly Residential Area in Sylhet. Very close to MC College Hostel. The building has 5 and a half storey foundation on 8 decimal plot. One floor with 2 unit has been completed. This newly built building has modern fittings throughout. 3 parkings available. Electricity and Gas supply installed. Genuine buyers only. Call - 07719 176 159 Email: latifa.miah@sky.com 18/05/18

ßyJPaPur \jq \Ko Ku\ IgmJ KmKâ TrJ yPm mJÄuJPhPv KxPuPar mªrmJ\JPr k´JAo ßuJPTvPj IJu oKhjJ ßyJPaPur \Ko Ku\ IgmJ KmKâ TrJ yPmÇ jfáj KmKjP~JVTJrLPhr \jq Ifq∂ IJTwteL~ xMPpJVÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: 07960 644 589 30/03/18

Restaurant for Sale

In Clapham Area 50 Seater. Rent 26,0000 p.a. Open lease Business 4k+ Fully equipped large kitchen. Rent or lease sale. Parking Pay available Modern Decor Fully Licensed Call: 07946 444 475 07722 742 754 18/05/18

Restaurant for sale

Andover in Hampshire £110,000 for 20 year lease. Rent 24,000 p/a. Rates 7,800 p/a Staff living accommodation, 3 rooms and bathroom. 4 parking spaces. Newly refurbished. 46 covers and fully licensed Business has a good reputation in the community and is Number 1 Indian on TripAdvisor. Contact Mrs Uddin 07947 259 299 04/05/18

Restaurant for Sale

Indian Restaurant in Ipswich Suffolk. Prime location, fully air conditioned, fully licensed, 70 seating capacity, 50 Parking spaces, disabled access, 20 year lease, 20,000 p.a, 5* higene rating, very modern decor, massive kitchen, WC, fully equipped, running business. Large space and ample room for customers. 2 bedroom flat with living room, kitchen and bathroom. 100,000 ONO. Mizan: 07951 969 403 Deba: 07872 181 305 Shuba: 07816 152 439 18/05/18

Kc\JAj S Kk´Pµr \jq KjntrPpJVq k´KfÔJj

Cafe For Sale

In London SE1 4TW, Prime Hot Location. 30 seater with potential to add more. 8 years open lease, very good business. Excellent potential to do more as a Restaurant and open longer hours. Weekly taking £2-3k. Price £55,000. Please Call Mr Jay Miah - 0207 272 3121

13/04/18

Classifieds 1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months.

Cheques made payable to: Surma. Send to: SURMAThe Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com

Newspapers, Magazines, Books

020 7041 9494 IJoJPhr TjPxka: IJat F§ Kc\JAjÇ mJÄuJ V´∫, oqJVJK\j, ßkJˆJr, KulPua, mqJjJr, mJÄuJ S AÄPrK\ ßaéa FKcKaÄ ZJzJS mJÄuJ S AÄPrK\ IjMmJh ∏ Fxm KjP~ IJoJPhr IKnù Kao TJ\ TrPZ k´KfKhjÇ yrkkJ~ IJxMj IJVJoLr xPñ gJTájÇ


30 March - 05 Arpil 2018

Surmanews

WWW.

CLASSIFIED SECTION

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Subscribe to.........

S U R M A 11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ksKfÔJfJ

r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ^MÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J J~ rJÓsk @APj IPjT 57 kOÔ xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ ßkJzJ mJx

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ T yPuj F

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj oJK\T rÇ F xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJ Kmr∆P≠ dJTJ, 23 ßo - KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, TPr r ßoP~ IJWJf KmPyKn ßTJ~JKuvj xrTJ 5v fJrxrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ mZr m~Px ßxJvJu JmiJ~T 2 yJ\Jr pJPóZ PT oJgJ~ jrf•ôhJP~ xJij xPmtJóY ßo - FK≤ KhPfxrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl m~Pl∑¥ FmÄ FA UMPßTJPjJ k KjPf ~ huL~ u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr xJ ßo Sø TPrPZj Ckr YJKkPmPu ßfPr L ßvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßoP~r Ç hLWt ÊjJj Im ToP¿ ßyJo KmKmPTyPf @PuJYjJ \jq kMKuvPT \KroJjJr J~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU yJC\ ßYP~KZPuj kOÔkJPrÇ oñumJr f ßVhM Im˙JPj60IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu ~qJr yP~PZ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx mtyJPur TgJ jJPoA ßyJT KmFjKk Ja muPfS ßn J∂ßp hJKm &lr kMjjJrJ\ ßoJa@S~JoL Ki uLVYNz @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e Km at TqJaJrJxt KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa KrPkJYJkJYJKk IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr xMroJpfA mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr TÀT, f•ô pKh ksiJjoπLr kZª jJ IJxjú xrTJr Yá - JmiJ~T 23 ßo T KjmtJYPj KjmtJYPj @yo 23 ksPvú ßoIjojL~e ãofJxLj y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl YjJ~ ß\Ja \JKjP xPñ @PuJ @S~JoL uLV ßx KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr ãofJxLj TrJ pJ~ PUJoMKU ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM FA oM Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP A kPãr hNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPjTUPjJA j~Ç hM JS xM dJTJ, 23 KjmtJY Im˙JjÇ xrTJ kr x÷Jmj tLTJuLj J xÄuJk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtfvft \MPz ßhS~ e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz hu KfT ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJrA ksiJj rJ\Qj mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr hM yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr jJ YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, u¥j, h IiqJk ßxA xJPg 59 kOÔJ~ Pjr xJiJr @S~JoL uLVÇ F ÇmqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á yP~PZ IgtjLKfKmr @yoh @r FPxJKxP~v l TJv TrJ rJPf rTPor ZJzJ k´ßhPm jJ fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjßoJ\Jl& oñumJrßTJPjJ fJKuT xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo ßjAÇ JjLrKjrPkã KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kOÔJ~hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~? dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj MA mJ oJouJr 34th oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT Year, Issue 1773, xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 25 - 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ r

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•

iJ~T’ jfáj IKlPxôJmIJkJPx∫ YÑPr

oJouJr lÅ

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPi jKk q rJ~?

50p

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr fLms KmPrJK @APj IPjTTrJr KhPT ifJr KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo 33 ßjfJr xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTC ∂ yP~ CbPZÇ vj mJ PjJr oJou hr xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~ IKnpMÜ mJXJKu oJ

57 kOÔ J~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr ãofJ k´ u¥j, 23 xMroJ KrPkJ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJrÇ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 KmKm m~Û FT yJ\Jr 5vF hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr C™Jkj mJXJKu jJPor TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr xJij jfáj IJAPj aJKr t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr ßp ßTJPj yJC\ ßfPrxJ ßo r ßoP~ fJr Im ToP¿ J irPer m~Pl∑¥ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf u KmPyKn r ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj 59 kOÔJ~ ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr Ç hLWt ÊjJj ~ KhPf ßmAKu IJhJu f ßVhM L ßvPw Sø KmKmPT

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj xMKmPrJi xrTJPrr roJ KrPkJat mPu LhuL~ ß\Ja ksKfvs∆Kf ßo @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL IiLPj KjmtJYu¥j, - uJKjt Ä~ \JKjP Pj IÄv 23 ßkPu ßjS~ \PjqfJrJßjfí xrTJ KcxFmøPhr ˙JjL~ KhP~PZ, Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂áhu YJAPu I∂mtf IKjÁ úA SPb jJÇPrr xPñ @PuJßp jJPoA cJTJ tLTJuLj Jr ksvIJkJPx∫-Fr YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTß˝óZJPxmL xrTJ KT∂á ãof YjJ~ mxPf ßyJT, r vft \M xÄVbj IiLPj KTnJP ßTmu jfá xo~PTA Pz ßhS~ Prr ks˜ JxLj j IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S J xÄuJk ßTmu ks Ç yfJv m KjmtJY @S~JoL uLV MfÇ J mJzPZ yJm-Fr IJjMTUPj ÔJKjT uK’f TKoCKjKa j xMÔM TrJ xJl xJiJre JA TrPZ oJjMPw CPÆJijßhPvr CkuPã KhjmqJKk FT j~Ç hMA kPãr pJ~ ßx rÇ xÄuJP hMA hMi’Jj FA oMPUJoMKU kr x÷Jmj rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kskJKuf JS KfT PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßohPur FA IjzxMhNrkrJyfÇ Im˙JjÇ 56 kO Ô J~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr

60 kOÔJ~

@r ßj kMjmtyJPu A ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT KlPx I J∂ jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr Ç TÀT, kJPr jL~ ãof Pr KkÇ yPf yPm ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJmJiq yPmÇ yPm ZJz ßhPm JKjT ßWJweJrxÄuJPk TL Jr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor ãof oJjPuS FTx xPñ f ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr jJ AxMqP hJKm FA KjrPkã hu KmFjKk xrT TrPuS @S~JoL KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC U JP ßY TqJPorJr

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ßTJPjJ Jr jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrTJr pKh 32-33 kO ÔJ~ks jJ fJrJÇ mqJkJPr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ hu KmFj Kjhtu y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJY ßãP© jJ jJPoA j vPft JPrr xPñ ßTJPjJ @Pu ksTJv F mqJkJ yPf yPm Kjhtu fJ yPf kJPrßpPTJPjJ JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TL Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr Ç KT∂á AxMqP S rJK\ yPm j~ @S~ f ãof ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJoL hJKm Jr hJkPa JPrr @Pu 61 kOÔJ~ jJ oJjPu xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrjJo S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPurÇ mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

KmKxF KjmtJYj

dJTJ, 23 IgtjLKfKm ßo - KmKvÓ ßoJ\Jl& h IiqJkT lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf 23 ßo xMroJ KrPkJat JjLr FPxJKxP~v - IJxj ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJY Phv TqJaJrJxt Pj Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJr ßYJPU m JÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

Solicitors

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £30.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Post Code:___________________Telephone:____________________________

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

☛ Immigration and Aylum Appeal ☛ Judicial Review ☛ Entry Clearance

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

MAC

âJAo (Crime)

☛ Citizenship ☛ Asylum ☛ ßmAu FKkäPTvj (Bail) ☛ Detention

☛ Road Traffic Offence ☛ Minicab Offence / Touting ☛ KâKojJu ßcPo\ ☛ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

lqJKoKu u (Family Law)

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

☛ Buying and Selling Business Lease ☛ Trust Deeds ☛ Landlord and Tenant Disputes ☛ Civil Penalty

☛ Human Rights ☛ Name Change ☛ kJS~Jr Im FaKjt ☛ ¸¿rvLk KcTîJPrvj

☛ KcPnJxt (Divorce) ☛ cPoKˆT nJP~JPu¿ ☛ Child Arrangement Order ☛ Non Molestation Order ☛ Occupation Order

☛ mqJÄT âJK≈ ☛ Debt Recovery ☛ Partnership deed & Disputes ☛ Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787

21


22

IJ∂\tJKfT

30 March - 05 Arpil 2018

ßoJKhr IqJk ßTPuïJKr kJKT˜JPjr asJ¿P\§Jr xÄmJhkJbT oJrKn~J 27 oJYt - kJKT˜JPj ßTJKyjNr jJPo ßmxrTJKr FTKa xÄmJh YqJPjPu k´gomJPrr oPfJ asJ¿P\§Jr FT\jPT xÄmJhkJbT KyPxPm KjP~JV ßhS~J yP~PZÇ fJÅr jJo oJrKn~J oJKuTÇ KfKj xJÄmJKhTfJ~ ˚JfTÇ TJ\ TrPfj oPcu KyPxPmÇ KmKmKxPT k´KfKâ~J \JjJPf KVP~ oJrKn~J mPuj, YJTKrr k´˜Jm kJS~Jr kr KfKj ßTÅPh ßlPuKZPujÇ Kfj oJx iPr k´Kvãe ßjS~Jr kr Vf ÊâmJr mqKÜoJKuTJjJiLj xŒ´YJroJiqo ßTJKyjNPr k´go ßvJ TPrj oJrKn~J oJKuTÇ kJKT˜JPj asJ¿P\¥JrrJ ‰mwPoqr KvTJr yjÇ YJTKr ßkPf fJÅPhr k´KfTNu kKrPmv ßoJTJKmuJ TrPf y~Ç YJTKr jJ ßkP~ IPjT asJ¿P\¥Jr mJiq yj KnãJ TrPfÇ IPjPT @mJr ßpRjTotLr TJ\ TPrjÇ YJTKr ßkP~ ßTmu KjP\r \jqA UMKv jj oJrKn~JÇ fJÅr @vJ, FPf kJKT˜JPjr asJ¿P\¥Jr xŒ´hJP~r \LmjpJ©Jr oJj Cjúf yPmÇ oJrKn~J oJKuT mPuj, È@oJPhr xŒ´hJP~r k´Kf ßTJPjJ Qmwoq gJTJ KbT jJÇ Ijq jJVKrTPhr oPfJA @oJPhr xoIKiTJr KhPf yPmÇ fífL~ ßvsKer jJVKrT KyPxPm KmPmYjJ TrJ pJPm jJÇ' KfKj mPuj, È@oJr kKrmJr \JPj, @Ko oPcKuÄ TKrÇ fJrJ FaJS \JPj, FUj @Ko xÄmJhkJbT KyPxPm TJ\ TrKZÇ FrkrS fJrJ @oJr kKrY~ KhPf YJ~ jJÇ' PTJKyjNr xÄmJh YqJPjPur ˝fôJKiTJrL \MuJA @jxJKr nP~x Im @PoKrTJPT mPuj, oJrKn~J oJKuTPT ßoiJr KnK•Pf KjP~JV ßhS~J yP~PZÇ FA oJPxr ÊÀPf kJKT˜JPjr KxPja asJ¿P\¥JrPhr IKiTJr rãJKmw~T FTKa KmPu xogtj ßh~Ç Vf mZPrr \Mj oJPx KYKT“xJ~ ßhKrr TJrPe 23

mZPrr FT\j asJ¿P\¥Jr oJrJ pJjÇ @KuxJ jJPor SA asJ¿P\¥Jr èKuKm≠ yP~KZPujÇ fJÅPT @amJr èKu TrJ yP~KZuÇ @vïJ\jT Im˙J~ fJÅPT yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç fPm yJxkJfJPur TotLrJ fJÅPT jJrL jJ kMÀw S~JPct ßjPmj, ßx Kx≠J∂ KjPf kJrKZPuj jJÇ @KuxJr mºMPhr IKnPpJV, F TJrPeA fJÅr KYKT“xJ~ ßhKr y~Ç

27 oJYt - nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr ßoJmJAu IqJKkäPTvj mJ IqJk KjP~ xoJPuJYjJr ^z CPbPZÇ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo F KjP~ yAYA ÊÀ yP~PZÇ IKnPpJV, ßoJKhr SA IqJk mqmyJrTJrLr mqKÜVf fgq fífL~ kPãr yJPf fMPu KhPò, fJS @mJr IqJk mqmyJrTJrLr IjMoKf ZJzJAÇ KT∂á IKnPpJV I˝LTJr TPrPZ ßoJKhr ãofJxLj nJrfL~ \jfJ kJKat-KmP\KkÇ PoJKhr IqJkKa ÊiM IqJ¥sP~PcA cJCjPuJc yP~PZ 50 uJPUr ßmKvmJrÇ FA IqJk KjP~ IKnPpJPVr xfqfJ ßkP~PZ FjKcKaKnÇKjrJk•JKmw~T FT VPmwT aMAPa ßuPUj, ßoJKhr IqJkKa mqmyJrTJrLr mqKÜVf fgqJmKu fífL~ kPãr ßcJPoAPj KhP~ KhPòÇ IKnPpJV k´xPñ KmP\Kk mPuPZ, fgq mqmyJr TrJ yP~PZ fgq KmPväwPer TJP\Ç CP¨vq KZu, xm V´JyT mJ mqmyJrTJrLPT ÈxmPYP~ k´JxKñT Kmw~m˜M' ßhS~Jr \jq fJPhr mqKÜVf fgq KmPväwe TrJÇ FKu~a @flJrxj Z∞jJPor aMAaJr IqJTJC≤

kKÁomPñ rJojmKoPf KmP\Kkr I˘ KoKZu : xÄWPwt FT oMxKuo Kjyf 27 oJYt - nJrPfr kKÁomPñ rJojmKor I˘ KoKZuPT ßTªs TPr xÄWPwt FT\j Kjyf S @PrJ YJr\Pjr @yf yS~Jr WajJr KjªJ \JKjP~PZ xJrJ mJÄuJ xÄUqJuWM pMm ßlcJPrvjÇ fJrJ iotL~ IjMÔJPjr jJPo IP˘r ^j^jJKjr oJiqPo xÄUqJuWMPhr nLKf k´hvtPjr \jq KyªMfômJhL ßVJÔLèPuJr xoJPuJYjJ TPrPZÇ nJrPfr kKÁomPñr kMÀKu~J~ rJojmKor KoKZuPT ßTªs TPr xÄWPwt ßvU vJ\JyJj (50) jJPo FT mqKÜ Kjyf yP~PZjÇ SA WajJ~ Tho @uL jJPo ˙JjL~ FT mJKxªJ S kMKuPvr KcFxKk xMmsf kJuxy Kfj kMKuv @yf yP~PZjÇ @yfPhr yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ ßrJmmJr KyªMfômJhL m\rÄ hPur kã ßgPT iJrJPuJ I˘xy KoKZu TrJPT ßTªs TPr kMÀKu~J ß\uJr @rxJ gJjJ FuJTJr ßmuKh nMrxJ V´JPo ˙JjL~ mJKxªJ S m\rÄ hPur xhxqPhr oPiq mYxJ S kPr xÄWPwt SA yfJyPfr WajJ WPaÇ SA WajJ~ FTKa ßhJTJj S TP~TKa ßoJarmJAPT hMmtí•rJ @èj iKrP~

ßh~Ç kMKuv mJKyjL ßVJuPpJV gJoJPf ßVPu fJrJS @âJ∂ y~Ç mftoJPj kKrK˙Kf Kj~πPe gJTPuS YJkJ CP•\jJ gJTJ~ WajJ˙Pu kMKuv KkPTa mxJPjJ yP~PZÇ F mqJkJPr xJrJ mJÄuJ xÄUqJuWM pMm ßlcJPrvPjr xJiJre xŒJhT, oMyJÿh TJoÀöJoJj mPuj, ÈiotL~ IjMÔJj KyPxPm KYK¤f yPuS rJojmKor C“xm kJuj TrPf KVP~ kMÀKu~J ß\uJr ßvU vJ\JyJj jJPo FT\jPT yfqJ TrJ yPuJ FmÄ @PrJ FT\j @yf Im˙J~ yJxkJfJPu nKft @PZjÇ k´TífIPgt rJojmKo iotL~ IjMÔJj yPuS ßpnJPm KmKnjú ßVJÔL m\rÄ hu, KmP\Kk, @rFxFx FmÄ x–W kKrmJPrr ohhkMÓ xÄVbjèPuJ IP˘r ^j^jJKjr oiqKhP~ xÄUqJuWM FmÄ Ijq xJiJre oJjMwPT nLfxπ˜ Tru fJ Ifq∂ hMntJVq\jT!' KfKj mPuj, È@oJPhr rJP\qr oMUqoπL rJ\qmJxLPT @võ˜ TPrKZPuj, rJojmKor KoKZu yPm KT∂á I˘ KjP~ vKÜ k´hvtjPT KfKj mrhJ˜ TrPmj jJÇ kMKuv k´vJxj TPbJr yJPf Fr

ßgPT SA VPmwT Vf vKjmJr FPTr kr FT aMAa TPrjÇ ßxUJPjA ßoJKhr IqJk mqmyJrTJrLr fgq fífL~ kPãr TJPZ YPu pJS~Jr Kmw~Ka xJoPj @PxÇ k´KfKâ~J~ KmPrJiL hu TÄPV´Pxr xnJkKf rJÉu VJºL aMAPa ßoJKhPT TaJã TPr ßuPUj, È@oJr jJo jPrªs ßoJKhÇ @Ko nJrPfr k´iJjoπLÇ @kjJrJ pUj @oJr IqJPk Kjmºj TrPmj, @Ko @kjJPhr xm fgq @oJr mºM @PoKrTJj ßTJŒJKjèPuJPT KhP~ ßhPmÇ' kJvJkJKv rJÉu oNuiJrJr VeoJiqoPT ijqmJh \JjJj F irPjr k´KfPmhj xJoPj KjP~ @xJr \jqÇ rJÉPur aMAPar k´KfKâ~J~ KmP\Kk KuPUPZ, oPjJPpJV Knjú UJPf KjPf ßYÓJ YJuJPòj rJÉu VJºLÇ TJre, Vf x¬JPyA nJrPfr @Aj S @AKa-Kmw~T oπL rKm vÄTr k´xJh mPuj, fgq KmPväweTJrL KmfKTtf k´KfÔJj ßToKms\ IqJjJuJAKaTJr xPñ TÄPV´Pxr ßpJVxJ\Pvr IKnPpJV rP~PZÇ KmPrJiL hu FA IKnPpJV I˝LTJr TPrPZÇ KmÀP≠ khPãk ßjPmÇ KT∂á ßhUJ ßVu KmP\Kkr \jk´KfKjKi S fJPhr rJ\q xnJkKf KhKuk ßWJw ßgPT ÊÀ TPr KmP\Kkr FTJKiT ßjfJPj©L kMKuv S k´vJxPjr xJoPj ßm@AKj I˘ k´hvtj TPr KoKZu TPrPZjÇ Fr lPu @oJPhr rJP\qr vJK∂rãT kMKuvS @âJ∂ yP~PZÇ fJrkPrS SA IÊn vKÜr KmÀP≠ xrTJr S kMKuv k´vJxj TPbJr khPãk KjPf kJPrKjÇ F irPjr WajJ YuPf gJTPu @VJoLKhPj xÄUqJuWMPhr ÊiM ãKf yPm jJ, iotKjrPkã nJrPfr APo\S jÓ yPmÇ ßx\jq @oJPhr hJKm∏ IKmuP’ SA IÊn vKÜPT hoj TrJr \jq rJojmKor jJPo pJrJ k´TJPvq I˘ KjP~ KoKZu TPrPZ kMKuv fJPhr KmÀP≠ TPbJr @AKj khPãk V´ye TÀTÇ @APjr vJxj k´KfKÔf ßyJT FmÄ pJrJ IkrJiL fJrJ ßpj @VJoLKhj ßpj F irPjr IkrJi TrJr ßTJPjJ hM”xJyx jJ ßhUJ~Ç' ßrJmmJr rJojmKo C“xm kJujPT ßTªs TPr rJP\qr KmKnjú˙JPj KmP\Kkxy KyªMfômJhL jJjJ xÄVbPjr kã ßgPT fPuJ~Jr, TMbJr, mz TJaJKr, VhJ, K©ÊPur oPfJ I˘ KjP~ KoKZu TrJ y~Ç ßTJPjJ ßTJPjJ \J~VJ~ xJŒ´hJK~T CxTJKjxy ÈKyªM˜JjPo rPyjJ ßyJVJ, \~vsLrJo TPyjJ ßyJVJ' (nJrPf gJPT ßVPu \~vsLrJo muPf yPm) ßxäJVJj ßh~J y~Ç

TJPutJx kMP\oj @aT

26 oJYt - ߸Pjr TJfJPuJKj~Jr ÈãofJYMqf' S xJPmT KmKòjúfJmJhL ßjfJ TJPutJx kMP\ojPT \JotJKjPf @aT TrJ yP~PZÇ ßcjoJTt ßgPT xLoJ∂ kJr yS~Jr kr \JotJKjr kMKuv fJÅPT @aT TPrÇ PrJmmJr TJPutJx kMP\oPjr @Aj\LmL \Mo @PuJjPxJ FT aMAa mJftJ~ @aPTr Kmw~Ka KjKÁf TPrPZj mPu KxFjFPjr UmPr muJ yP~PZÇ @PuJjPxJ aMAPa ßuPUj, \JotJKjr kMKuv ߈vPj kMP\ojPT @aT TrJ y~Ç KfKj KljuqJ¥ ßgPT ßmuK\~JPo pJKòPujÇ F WajJ~ Imvq \JotJj kMKuv ßTJPjJ o∂mq TrPf I˝LTíKf \JKjP~PZÇ Vf mZPrr IPÖJmr ßgPT kMP\oj KljuqJP¥ ß˝òJ~ KjmtJKxf yP~PZjÇ ß¸Pjr ˝J~•vJKxf Iûu TJfJPuJKj~JÇ Vf mZr TJPutJx kMP\oPjr ßjfíPfô ߸j ßgPT TJfJPuJKj~J @uhJ S ˝JiLj yS~Jr kPã VePnJa IjMKÔf y~Ç FPf VePnJPar kPã rJ~ FPu ߸j Tftk í ã kMP\oPjr KmÀP≠ KmPhsJy, rJÓsPhsJy FmÄ Igt @®xJPfr IKnPpJV ßfJPuÇ FTA xPñ ßhvKar xMKk´o ßTJat SA VePnJaPT IQmi mPu ßWJweJ TPrjÇ F WajJ~ ߸j S TJfJPuJKj~Jr oPiq fMou M rJ\QjKfT xÄTa ‰fKrÇ FTkptJP~ TJfJPuJKj~JmJxL ˝JiLjfJ kPã KmPãJn-KoKZuS TPrÇ @r kKrK˙Kf IjMTPN u jJ gJTJ~ Kj\ ßhv ßZPz KljuqJP¥ KjmtJKxf yj TJPutJx kMP\ojÇ FKhPT rJ\QjKfT xÄTa ßoJTJKmuJ~ oJKhsh TJfJPuJKj~Jr Skr xrJxKr vJxj \JKr TPrÇ

khfqJV TrPZj xM KY!

27 oJYt - Ko~JjoJPrr rJÓsL~ CkPhÓJ S ßhvKar ãofJxLj rJ\QjKfT hu jqJvjJu uLV lr ßcPoJTsqJKxr (FjFuKc) ßj©L IÄ xJj xM KY ßpPTJPjJ oMyNPft ImxPr ßpPf kJPrj mPu è†j ZKzP~ kPzPZÇ huKar TJptKjmtJyL TKoKar FT QmbPT xM KY x÷m yPu KjP\PT xKrP~ KjPf YJj mPu \JjJPjJr kr F è†j @PrJ ß\JrJPuJ yP~PZÇ fPm ßrJmmJr FjFuKcr FT oMUkJ© xM KYr khfqJPVr è†j

CKzP~ KhP~PZjÇ oMUkJ© AC KoS KjC∂ mPuPZj, ÈUmr ßmKrP~PZ ßp IÄ xJj xM KY ImxPr pJPmjÇ @Ko muuJo, jJÇ fPm hPur TotLrJ pKh TPbJr kKrvso TPrj, fPmA KfKj ImxPr pJPmjÇ FaJ KfKj (xM KY) xm xo~A mPujÇ KT∂á fJr oJPj FA j~ ßp, KfKj KvVKVrA ImxPr pJPmjÇ' vKjmJr FjFuKcr ßTªsL~ TJptKjmtJyL TKoKar QmbPT xM KY mPuj, x÷m yPu KfKj khfqJV TrPf YJjÇ Fr @PV vKjmJr

ßhvKar ãofJxLj rJ\QjKfT hu FjFuKcr ßTªsL~ TJptKjmtJyL TKoKar (KxAKx) xhxqPhr FT QmbPT xM KY mPuj, x÷m yPu KfKj khfqJV TrPf YJjÇ FjFuKc k´iJj xM KYr F o∂Pmqr kr ßhvKar VeoJiqPo fJr khfqJPVr mqJkJPr Umr k´TJKvf y~Ç FjFuKcr oMUkJ© AC KoS KjC∂ vKjmJPrr SA QmbPTr mqJkJPr mPuj, ÈPjAKkPcJPf ßp QmbT yP~PZ ßxKa KZu ÊiM xJoJK\T

xoJPmvÇ QmbPT rJ\QjKfT ßTJPjJ KmwP~ @PuJYjJ y~KjÇ' KfKj mPuj, ÈFKa KZu IKj~Kof FTKa @PuJYjJÇ KxAKxr xhxqPhr xJPg hLWt xo~ iPr F QmbT yP~PZÇ ßk´KxPc≤ khfqJV TrJ~ nJAx ßk´KxPc≤ AC CAj Ko∂ ßhPvr vLwt F kPhr hJK~fô kJuj TrPZjÇ @orJ TJptKjmtJyL TKoKar kMrPjJ S jfMj xhxqPhr xJPg xJoJK\T @`J KhP~KZÇ' FjFuKcr FA oMUkJ© mPuj, 2008 xJPu Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjL ßhvKar xÄKmiJPj xÄPvJijL @PjÇ FPf xrTJKr TotTftJrJ huL~ rJ\jLKfPf IÄv KjPf kJrPmj jJ mPu KmiJj TrJ y~Ç ßp TJrPe xJoJK\T xoJPmv IQmi j~Ç FjFuKcr xÄxh xhxq AC jqJ KoS fMj mPuj, ÈQipt S k´nJm KmPmYjJ~ ImvqA KfKj (xM KY) ßhPvr k´iJj gJTPmjÇ fJr (m~x S TJP\r YJk KmPmYjJ~) k´Kf @oJPhr xyJjMnNKf ßjA; Kmw~Ka ßfoj j~Ç KfKj pf Khj ßmÅPY gJTPmj ff Khj ßhPvr \jq èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TrPmjÇ @Ko KmvõJx TKr, KfKj FPf KÆof TrPmj jJÇ' huKar FA xÄxh xhxq mPuj, ÈKfKj mPuPZj fJr m~x ßmPzPZÇ TotLPhr TPbJr kKrvsPo C“xJy KhPfA KfKj ImxPr ßpPf YJj mPu \JKjP~PZjÇ'


ßUuJiMuJ

30 March - 05 Arpil 2018

23

uJSPxr KmkPã Èjfáj mJÄuJPhv' dJTJ, 27 oJYt - 17 oJPxr k´fLãJ ßvw yPf YPuPZÇ 2016 xJPur IPÖJmPrr kr FA k´go mJÄuJPhv \JfL~ lMamu hu oJPb jJoPZ @∂\tJKfT oqJPYÇ KnP~jKfP~Pj @\ mJÄuJPhv xo~ KmPTu kJÅYaJ~ oJPb jJoPm uJSPxr KmkPãÇ mJÄuJPhv \JfL~ lMamu huPT KjP~ ßpPTJPjJ @PuJYjJPfA k´xñâPo YPu @Px nMaJj-KmkptP~r TgJÇ k´xñaJ KTîPv yP~ ßVPuS 2016 xJPur IPÖJmPr nMaJPjr KmkPã KgŒMPf 3-1 ßVJPu ßyPr pJS~Jr kr ßgPTA ß˝òJ KjmtJxPj KZu mJÄuJPhv \JfL~ lMamu huÇ IPˆsuL~ ßTJY IqJ¥sM SctPT KjP~JV KhP~ YuPZ nMaJjKmkptP~r hM”˝kú ßkZPj ßlPu ÈjfMj' FTKa \JfL~ hu VPz ßfJuJr ßYÓJÇ TJfJPr TqJŒ yP~PZÇ k´˜MKf oqJY yP~PZ gJAuqJP¥SÇ @\ uJSPxr KmkPã y~PfJ \JfL~ hPur ÈjfMj ßYyJrJ'A ßhUPf pJPòj

mJÄuJPhPvr lMamuPk´oLrJÇ jfMj ßYyJrJr FA hPu UMm x÷mf mJh kzPf pJPòj \JfL~ hPur xmPvw IKijJ~T oJoMjMu AxuJoÇ gJAuqJP¥r k´˜MKf oqJPY IKijJ~Tfô kKrmftPjr AKñf KoPuKZuÇ @otmqJ¥ kPz oJPb ßjPoKZPuj \JoJu nNÅA~JÇ KT∂á @\ uJSPxr KmkPã oqJPY FTJhv ßgPTA jJKT mJh kPz pJPòj aJjJ IPjT Khj \JfL~ huPT ßjfífô ßhS~J FA KocKlflJrÇ uJSPxr KmkPã oqJPY @\ jfMj oMPUr ZzJZKz ßhUJ ßpPf kJPrÇ KxKj~r \JfL~ hPur \JKxtPf @\ IKnPwT yPf kJPr Y¢V´Jo @mJyjLPf ßUuJ IjN±t 19 hPur CAñJr \Jlr ATmJu S FTA TîJPmr KocKlflJr oJxMT Ko~J \KjrÇ F ZJzJ @mJyjL KuKoPaPcr KcPl¥Jr aMaMu ßyJPxj mJhvJrS \JfL~ hPu @\ IKnPwT KjKÁf

k´J~Ç Fr @PV fJrJ KmKnjú xo~ \JfL~ hPur ßÛJ~JPc gJTPuS oJPb jJoJr ßxRnJVq y~KjÇ FTA mqJkJr WaPf pJPò lPrJ~Jct ßfRKyhMu @uPor ßmuJ~Ç mqJÄTPT ßvw k´˜MKf oqJPY gJAuqJP¥r Kk´Ko~Jr KuPVr TîJm mqJÄTT VäJx FlKxr KmkPã 4-3 ßVJPur \~L oqJPY yqJaKasT TPrKZPuj ßfRKyhÇ uJSPxr KmkPã 2003 xJPu xmPvw oMPUJoMKU yP~KZu mJÄuJPhvÇ FKv~Jj TJk mJZJAP~r ßx oqJPY mJÄuJPhv ßyPrKZu 2-1 ßVJPuÇ mJÄuJPhPvr x÷Jmq FTJhv: @vrJlMu rJjJ (PVJurãT), S~JKu l~xJu, fkM mote, aMaMu ßyJPxj mJhvJ, oJoMj Ko~J, \JoJu nNÅA~J, oJxMT Ko~J \Kj, @mhMuäJy, \Jlr ATmJu, ßfRKyhMu @uo, jJKmm ßjS~J\Ç

IPˆsKu~J~ Sua-kJua YuPZA dJTJ, 27 oJYt - mu KmTíKfr WajJ~ ßfJukJz YuPZ IPˆsuL~ KâPTPaÇ IKijJ~PTr kh ßgPT xPr hJÅzJPf yP~PZ IPˆsuL~ KâPTa hPur Kˆn K˛gPTÇ KfKj FUj IPkãJ~ KâPTa IPˆsKu~Jr ÈhíÓJ∂oNuT vJK˜'rÇ FmJr KmsKav kK©TJ hq ßaKuV´Jl \JKjP~PZ, khfqJV TrPf yPm ßTJY cqJPrj ßuoqJjPTSÇ KfKj hKãe @Kl∑TJr KmkPã YfMgt ßaPˆr @PVA khfqJV TrPmjÇ FKhPT IPˆsuL~ KâPTa hPur mu KmTíKfr WajJ fhP∂ KâPTa IPˆsKu~Jr FTKa k´KfKjKihu AKfoPiqA hKãe @Kl∑TJ~ ßkRÅPZPZÇ @\ oñumJPrr oPiqA FA k´KfKjKihPur k´KfPmhj \oJ ßhS~Jr TgJÇ Vf vKjmJr IPˆsKu~J S hKãe @Kl∑TJr oiqTJr ßTkaJCj ßaPˆ mu KmTíKfr WajJ WPaÇ ßaKuKnvj lMPaP\ ßhUJ pJ~, IPˆsuL~ KâPTaJr TqJPorj mqJjâla kPTa ßgPT yuMh rPXr ßak-\JfL~ KTZM ßmr TPr fJ mPu WwPZjÇ kPr IKijJ~T K˛g xÄmJh xPÿuPj mu KmTíKfr WajJ ˝LTJr TPr mPuj, hPur KxKj~r KâPTaJrrJ FA kKrT•jJr xPñ \KzfÇ KfKj Imvq ßxKhjA \JKjP~KZPuj, ßTJY ßuoqJj S Ijq ßTJKYÄ ˆJlrJ mqJkJrKar KTZMA \JjPfj jJÇ 2013 xJPu IPˆsuL~ KâPTa hPur ßTJPYr hJK~fô KjP~KZPuj ßuoqJjÇ fJÅr xoP~ pPgÓ xJluqA ßkP~PZ huÇ 2015 xJPu IPˆsKu~Jr S~JjPc KmvõTJk \~ fJÅr xmPYP~ mz xJluqÇ ßTJY KyPxPm hPur oPiq fMujJoNuT KjntJr kKrPmvA KjKÁf TPrKZPuj IPˆsKu~Jr FA xJPmT mqJaxoqJjÇ Pvw kpt∂ khfqJV TrPf yPu ßvwaJ AKfmJYT yP~ gJTPm jJ ßuoqJPjr \jqÇ

hKãe FvL~ @YtJKrPf mJÄuJPhPvr 5 ßxJjJ dJTJ, 27 oJYt - KmPTFxKk ßgPT hJÀe xMUmr KhP~PZj mJÄuJPhPvr @YtJrrJÇ hKãe FvL~ @YtJKrPf @\ huL~ S mqKÜVf APn≤ KoKuP~ ßhPvr \jq kJÅYKa ßxJjJr khT K\PfPZj fJÅrJÇ xTJPu IjMKÔf yP~PZ @aKa APn≤Ç KrTJnt kMÀw APnP≤ ßxJjJ K\PfPZj mJÄuJPhPvr AmsJKyo ßvU ßr\S~JjÇ oNu uzJAaJ yP~PZ fJÅr mJÄuJPhPvrA k´KfPpJVL ßrJoJj xJjJr xPñÇ ßvw kpt∂ ßvsÔfô ßr\S~JPjrAÇ jJrLPhr TŒJC¥ APnP≤S k´KfPpJKVfJ yP~PZ mJÄuJPhPvr hMA k´KfPpJVL ßrJTxJjJ @TfJr S xMK˛fJ mKePTr oPiqÇ ßxJjJ K\PfPZj ßrJTxJjJÇ

PoP~Phr KrTJnt APnP≤ jJxKrj @TfJr ßyPr ßVPZj nJrPfr KyoJKj oJKuPTr KmkPãÇ fPm KrTJnt KoPvs nJrPfr k´KfPpJVLPT yJKrP~A ßxJjJ KjKÁf TPrPZj mJÄuJPhPvr jJxKrj @TfJr S ßrJoJj xJjJÇ hKãe FvL~ @YtJKrPf IÄvV´yeTJrL mJÄuJPhPvr hMA @YtJrÇ ZKm: k´go @PuJhuVf Kovs TŒJCP¥ ßxJjJ K\PfPZj mJÄuJPhPvr IxLo TMoJr S mjqJ @TfJrÇ fJÅrJ yJKrP~PZj nJrPfr k´KfPpJVLPhrÇ kMÀwPhr huVf TŒJC¥ APnP≤S ßxJjJ mJÄuJPhPvrÇ FA hPu KZPuj F ßT Fo oJoMj, IxLo TMoJr S @KvTMöJoJj Ij~Ç

NOTICE Gram Bangla Restaurant is closed temporarily for refurbishment work. KrlJrKmvPo≤ TJP\r \jq V´Jo mJÄuJ ßrˆáPr≤ xJoK~TnJPm mº rJUJ yP~PZÇ

Gram Bangla Restaurant 68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116


24

oMÜKY∂J

30 March - 05 Arpil 2018

yJKh~Jr xJyKxTfJ oJxMo oMrJhJmJhL ßuUT : nJrPfr k´UqJf xJÄmJKhT S TuJKoˆ oM’JA ßgPT k´TJKvf QhKjT ChtM aJAox 11 oJYt, 2018 ßgPT nJwJ∂r TPrPZj AoKf~J\ Kmj oJyfJm

24 mZr m~xL FT jSoMxKuo fÀeL fJr BoJjL xJyKxTfJ KhP~ ßp pM≠ \~ TrPu, fJ AKfyJPx ˝etJãPr KuPU rJUJr ßpJVqÇ KjP\r AòJ S @V´Py AxuJo V´ye TrJ FmÄ FT oMxuoJj pMmTPT KjP\r \LmjxJgL mJjJPjJr kgkKrâoJ~ yJKh~JPT ßpxm \KaufJ, k´KfTNufJ S hM”U-TÓ IKfâo TrPf yP~PZ, pKh fJr \J~VJ~ Ijq ßTC yPfJ, jJ \JKj, TPmA krJ\~ mre TPr oMUgMmPz mPx kzfÇ KT∂á yJKh~J ˝JoLr TJZ ßgPT KmKòjú yP~ gJTJ ßpoj ßoPj ßjjKj, KbT ßfoKj AxuJo fqJV TrJr YJkPTS V´Jyq TPrjKjÇ FojKT fJPT TMUqJf @∂\tJKfT FT ÈxπJxL V´∆Pkr xJPg xŒíÜ' ßhKUP~ ßyj˜J TrJrS ßYÓJ YJuJPjJ y~, KT∂á KfKj BoJjL xJyKxTfJ KhP~ SA xm fJèKf vKÜPT khhKuf TPrPZj, pJrJ fJPT yJÅaMPVPz mxPf mJiq TrPf YJAKZuÇ yJKh~J nJrPfr xPmtJó @hJuf ßgPT fJr QmmJKyT IKiTJPrr pM≠A ÊiM ß\PfjKj, mrÄ Foj FT pMP≠r o~hJj IKfâo TPrPZj, pJ AKfyJPx

mÉ Khj kpt∂ ˛rPe rJUJ yPmÇ yJKh~Jr xlufJ SA vKÜèPuJr oMPU vÜ YPkaJWJPfr vJKou, pJrJ FT\j k´J¬m~Û jJrLPT ßoRKuT oJjmJKiTJr ßgPT mKûf TrPf YJKòu FmÄ fJPT IkrJiL mJKjP~ xoJP\ ßy~ TrPf YJKòuÇ Tf IKnPpJVA jJ TrJ yPuJ, yJKh~J S fJr ˝JoL vJKlj \JyJPjr KmÀP≠Ç Tf wzpπA jJ TrJ yPuJ fJPhr BoJjL xJyx hMmtu TrJr \jqÇ KT∂á F hM'\j fJPhr Im˙JPj Iau ßgPTPZj FmÄ mJKfu vKÜèPuJr xJPg uzJA TPr ßVPZjÇ yJKh~J ßvw kpt∂ F TgJA mPuPZj, KfKj Kj\ AòJPfA AxuJo V´ye TPrPZjÇ oífqM kpt∂ Fr Skr KfKj KaPT gJTPf YJjÇ mJyqf FaJ BoJPjr Foj FT C¨LkjJ, pJ ßgPT @orJ \jìVf oMxuoJPjrJ mKûfÇ mrÄ @orJ xJoJjq m˜Mr \jq KjP\Phr BoJPjr KmKTKTKj TrKZÇ yJKh~J SA xm oMxuoJPjr \jq @PuJTmKftTJ, pJrJ TJPuoJ kJbTJrL yS~J xP•ôS @uäJyr xJyJPpqr Skr KmvõJx TPrj jJÇ @r iLPr iLPr kgÃÓfJ~ Ku¬ yP~ KjP\Phr BoJj jÓ TPr ßluPZjÇ xMKk´o ßTJat nJrPfr ßTrJuJ yJAPTJPatr SA KjPhtvPT k´fqJUqJj TPrPZj, ßpUJPj vJKlj \JyJPjr xJPg yJKh~Jr KmP~ rKyf TrJr rJ~ ßvJjJPjJ yP~KZuÇ F KmP~PT ÈuJn K\yJh'-Fr FT n~JjT „k KyPxPm @UqJK~f TPr ßTrJuJ yJAPTJat \JfL~ fh∂ xÄ˙JPT (Fj@AF) fhP∂r hJK~fô Ikte TPrKZuÇ IgY F KmP~ CnP~r xÿKfPf @Aj ßoJfJPmTA xŒJKhf yP~PZÇ nJrPfr @Aj hM'\j k´J¬m~Û jJrL-kMÀwPT KjP\Phr AòJ~ KmP~ TrJr IjMoKf ßh~Ç @r F mqJkJPr iot, \Jf, met S mÄPvr ßTJPjJ„k vft ßjAÇ SA @Aj IjMxre TrJr krS ßTrJuJ yJAPTJat yJKh~Jr KkfJr @PmhPjr kKrPk´KãPf Foj FT rJ~ k´TJv TPrPZj, KmYJrmqm˙Jr AKfyJPx pJr ßTJPjJ jK\r kJS~J pJ~ jJÇ yJAPTJat F mPu yJKh~Jr KmP~ rKyf TPr KhP~PZ, ÈPx nJPuJ oª ßmJ^Jr Im˙J~ ßjAÇ

fJr ßmsjS~Jv TrJ yP~PZÇ' F ßãP© kMKuv Èk´oJe' KhP~PZ ßp, ÈyJKh~Jr oPfJ ßoP~Phr iot kKrmftPjr kPr KxKr~J kJbJPjJ yPò FmÄ yJKh~JS KxKr~J KVP~ ßnzJ kJuPjr TgJ mPuKZuÇ' CPuäUq, ßTrJuJ yJAPTJat yJKh~Jr KmP~ rKyf TrJr xo~ fJr ImM^ yS~Jr ßp TgJ muJ yP~KZu, fJ kMPrJaJA nMuÇ ßTjjJ yJKh~J KmP~r xo~ ÊiM k´J¬m~ÛA KZPuj jJ, mrÄ KvKãf yS~Jr TJrPe KjP\r nJPuJ-oª kMPrJkMKr ßmJ^Jr ßpJVqfJ rJUPfjÇ yJKh~J ÊÀ ßgPTA F TgJ muPZj, KfKj ßnPmKYP∂ AxuJo V´ye TPrPZj FmÄ Frkr vJKlj \JyJjPT KmP~ TPrPZj; fJr Skr ßTJPjJ YJk KZu jJÇ ßTJPjJ xπJxL V´∆Pkr xJPgS fJr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ' Km˛~Tr mqJkJr yPò, Có @hJuf yJKh~Jr xJPg TgJ jJ mPuA Foj FT luJlu K˙r TPrPZj, pJ fJr oJouJ hMmtu TPr KhP~PZÇ Có @hJuf KjP\r ˝JiLjfJr xLoJ IKfâo TPr KjKÁfnJPm ßm@AKj FTKa rJ~ k´TJv TPrPZjÇ F

TJrPeA nJrfL~ xMKk´o ßTJat ßTrJuJ yJAPTJPatr rJ~PT k´fqJUqJj TPr mPuPZj, yJAPTJPatr xLoJyLj ˝JiLjfJ rP~PZÇ fPm fJ TJPrJ KmP~ rKyf TrJr \jq j~Ç mrÄ ßx ˝JiLjfJ @AjPT rãJr \jqÇ' yJKh~J ˝LTJr TPrPZj, KfKj ß˝òJ~ AxuJo V´ye TPrPZj FmÄ vJKlj \JyJjPT KmP~ TPrPZjÇ xMKk´o ßTJat ÈuJn K\yJh' k´xPñ kptJPuJYjJ TrPf KVP~ mPuj, Fj@AF-Fr KrPkJPat KTZM xÄVbPjr oJiqPo iot kKrmftPjr Kmw~Ka xJoPj FPxPZÇ fPm FPf F TgJ k´oJKef y~ jJ ßp, FA KmP~ ßm@AKjÇ xMKk´o ßTJat mPuPZj, ÈyJKh~Jr KkfJS Foj ßTJPjJ k´oJe Ck˙Jkj TrPf kJPrjKj, pJr ÆJrJ SPhr KmP~ IQmi k´oJKef y~Ç' KY∂Jr Kmw~, xMKk´o ßTJPatr Ff ¸Ó KjPhtv xP•ôS yJKh~Jr KkfJ IPvJTJj FUPjJ KjP\r Im˙JPj Ijz FmÄ KfKj FTA TgJ mJrmJr muPZjÇ fJr mÜmq, ÈKjP\r TjqJPT FT\j xπJxLr TJPZ kJbJPjJ ßpPTJPjJ 31 kOÔJ~

ArJT @V´Jxj S oiqk´JPYqr VKf-k´TíKf ßkKk FxPTJmJr ßuUT : msJK\uL~ xJÄmJKhT, FKv~J aJAoPxr Kj~Kof TuJKoˆ xN© : FKv~J aJAox IjuJAj nJwJ∂r : xJAlMr ryoJj fJKrT

15 mZr @PV mJVhJPh ÈYJÅKa ßoPr KvãJhJPjr IKnpJj' (vT IqJ¥ I) YJuJPjJ yP~KZu ßmJoJ ßoPr ßoPxJkPaKo~J~ ÈVefπ' k´mftPjr ÈoyJj' uPãqÇ krmftL xoP~ F WajJ ÈjfMj' oiqk´JPYqr Èk´xmPmhjJ' @UqJ ßkP~PZÇ pMÜrJPÓsr SA @V´JxPjr lu I\xs oífMq S IT•jL~ ±ÄxpùÇ 2003 xJPuA FKv~J aJAoPxr \jq FTKa k´KfPmhPj @Ko SA @V´JxPjr ßjkPgqr nN-rJ\QjKfT ZPTr KmwP~ Kmvh KuPUKZuJoÇ Imvq oífqM S ±Äx @PrJ @PVA ArJPTr Kj~Kf yP~ hJÅKzP~KZuÇ AKuj~ KmvõKmhqJuP~r @∂\tJKfT @Aj KmwP~r IiqJkT l∑JK¿x mP~Pur KyxJm IjMpJ~L pMÜrJPÓsr S fJr ßhJxr pMÜrJP\qr IgtQjKfT ImPrJi mJ IQmi pMP≠r TJrPe 1990 ßgPT 2012 xJu kpt∂ TokPã 33 uJU ArJKTr oífMq yP~PZ, fJPhr oPiq xJPz xJf uJU KvÊÇ k´xñf, 1991 xJPu ßk´KxPc≤ FAY cJKmäC mMPvr (KxKj~r mMv) KmÀP≠ \JKfxÄPW jJKuv (k´KfKjKi KyPxPm) TPrKZPuj KfKjÇ

2012 xJPu TM~JuJuJokMPr pM≠-@âJ∂ KvÊPhr KmwP~ FTKa @∂\tJKfT xPÿuPj KfKj KyxJmKa KhP~KZPujÇ F KyxJm IjMpJ~L, k´go CkxJVrL~ pMP≠r TJrPe hMA uJU, 2003 xJPur @V´JxPjr TJrPe 14 uJU FmÄ IgtQjKfT ImPrJPir KvTJr yP~ @PrJ 17 uJU∏PoJa 33 uJU ArJKTr oífMq WPaÇ Fr @PV 2006 xJPu hq uqJjPxPa Èhq KyCoqJj Tˆ Im hq S~Jr Ij ArJT' KvPrJjJPo FTKa VPmweJ k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç hMKj~J\MPz FA xoLãJ-k´KfPmhj pgJpg S k´JoJKeT hKuPur ˝LTíKf kJ~Ç KT∂á S~JKvÄaj S u¥j fJ ˝LTJr TrPf jJrJ\, fJrJ mrÄ F xoLãJr pgJgtfJ KjP~ k´vú fMPuPZ FmÄ mJrmJr Fr Ik´JoJKeTfJ k´oJPer ßYÓJ TPrPZÇ \jx ykKT¿ KmvõKmhqJuP~r mäMomJVt ÛMu Im kJmKuT ßyug S mJVhJPhr @u oM˜JjKxKr~J KmvõKmhqJuP~r VPmwTrJ xoLãJKa YJKuP~KZPujÇ fJÅPhr KyxJPm 2006 xJu kpt∂ (2003 xJPu IKnpJj YJuJPjJr kr ßgPT∏Km.x.) pM≠\Kjf TJrPe Z~ uJU 54 yJ\Jr ArJKTr oífMq yP~PZÇ FTKmÄv vfPT ßTJPjJ pMP≠ fUj kpt∂ xmPYP~ ßmKv ã~ãKfr KyxJm FKaÇ Fr kPrS ArJT pMP≠r luJlPur KyxJm @kPca TrJ yP~PZÇ KmsKav FjK\S ÈArJT mKc TJC≤'-Fr KyxJPm 2003 xJPur @V´JxPjr lPu 15 mZPr k´fqã-kPrJã oífMqr xÄUqJ k´J~ 24 uJUÇ FA KmkMu oífMq S ±Äx KTPxr \jq? FPf TJr uJn? 2007 xJPur IPÖJmPr (@jmJr k´PhPv fUPjJ ßkasJCPxr hoj IKnpJj YuPZ) Imxrk´J¬ ß\jJPru S jqJPaJr xJPmT xMKk´o IqJuJP~c ToJ¥Jr SP~xKu TîJTt xJjl∑JK¿xPTJPf FTKa mMTk´PoJvj IjMÔJPj mPuj, 9/11 S ArJT IKnpJPjr oPiq ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ 9/11-Fr TP~T Khj kr ßk≤JVPj hMKa xnJ~ IÄvV´yPer k´xñ ßaPj KfKj mPuj, ÍZ~ x¬Jy kr @Ko @mJr ßk≤JVPj ßVuJoÇ SA FTA TotTftJr xPñ @oJr ßhUJ yPuJ; fJÅPT K\Pùx TruJo, @orJ ßTj ArJT @âoe TKrKj? KfKj muPuj, ÈxqJr, @PrJ n~Jmy WajJ WaPf pJPòÇ' KfKj fJÅr

9/11-Fr TP~T Khj kr ßk≤JVPj hMKa xnJ~ IÄvV´yPer k´xñ ßaPj KfKj mPuj, ÍZ~ x¬Jy kr @Ko @mJr ßk≤JVPj ßVuJoÇ SA FTA TotTftJr xPñ @oJr ßhUJ yPuJ; fJÅPT K\Pùx TruJo, @orJ ßTj ArJT @âoe TKrKj? KfKj muPuj, ÈxqJr, @PrJ n~Jmy WajJ WaPf pJPòÇ' KfKj fJÅr ßcÛ ßgPT FTKa TJV\ yJPf KjP~ muPuj, Èk´KfrãJoπLr h¬r ßgPT FA ßoPoJ FPxPZÇ FPf CPuäU TrJ yP~PZ, @VJoL kJÅY mZPr @orJ xJfKa ßhPvr xrTJrPT ±Äx TrPf pJKòÇ ÊÀ yPm ArJT ßgPT; Frkr KxKr~J, ßumJjj, KuKm~J, ßxJoJKu~J, xMhJj S ArJjÇ' kJÅY mZPr xJfKa ßhv! @Ko fJÅPT muuJo, FaJ KT ßVJkjL~ ßoPoJ? KfKj muPuj, ÈAP~x, xqJrÇ' ßcÛ ßgPT FTKa TJV\ yJPf KjP~ muPuj, Èk´KfrãJoπLr h¬r ßgPT FA ßoPoJ FPxPZÇ FPf CPuäU TrJ yP~PZ, @VJoL kJÅY mZPr @orJ xJfKa ßhPvr xrTJrPT ±Äx TrPf pJKòÇ ÊÀ yPm ArJT ßgPT; Frkr KxKr~J, ßumJjj, KuKm~J, ßxJoJKu~J, xMhJj S ArJjÇ' kJÅY mZPr xJfKa ßhv! @Ko fJÅPT muuJo, FaJ KT ßVJkjL~ ßoPoJ? KfKj muPuj, ÈAP~x, xqJrÇ' Vf KcPx’Pr ArJPTr k´iJjoπL yJ~hJr @u @mJKh ßWJweJ TPrj, oxMu xŒNet oMÜÇ FTA xPñ KfKj oxMPu @AFPxr KmÀP≠ pMP≠r xoJK¬ ßWJweJ TPrjÇ KT∂á ßxUJPj @AFPxr ^KaTJ yJouJr WajJ FUPjJ WaPZÇ kJÅz rãevLuPhr ßrJcoqJk ITJptTr yP~ kPzKj, FUPjJ fJ Kâ~JvLuÇ fJrJ FUj ÈoJjKmT xJosJ\qmJPhr' ßnT iJre TPrPZÇ KuKm~JPT \KñPhr, ãMhs ãMhs xv˘ hPur YJrenNKoPf kKref TrJ yP~PZ; ACPrJPk IQmi IKnmJxPjr ßTPªs kKref TrJ yP~PZÇ ßumJjj fJPhr CPhqJV mJjYJu

TPr KhP~PZ, KxKr~JS fJ-A TPrPZÇ KxKr~Jr Z∞pMP≠ (k´Ké S~Jr) È4+1' KaPor (rJKv~J, KxKr~J, ArJj, ArJT+Ky\mMuäJy) \~ yP~PZÇ mJVhJPh F KaPor ßVJP~ªJ xhr h¬r rP~PZÇ mftoJPj KjÁJ~T pM≠Ka YuPZ hJPoPÛr hKãe-kNPmt kNmt ßVRfJ~Ç ßumP∂ (míy•r KxKr~J, ßumJjj, KlKuK˜j, \htJj S ArJT) S~JKvÄaj S oPÛJr ƪô KT„k iJre TrPm, fJ Kjntr TrPZ kNmt ßVRfJr pMP≠r SkrÇ Vf mZPrr ßvPwr KhPT ArJPT KVP~KZuJoÇ KmkptP~r KY€èPuJ ˝YPã ßhPUKZÇ @mJr FA k´go @vJKjõf yS~Jr oPfJ Kmw~S @oJr j\Pr kzuÇ FTKa ˝K˜r mJfJmre QfKr yP~PZ ßxUJPjÇ ArJKTrJ KjP\r nJVq KjP\rJA VPz ßjS~Jr CPhqJV KjP~PZÇ fPm FaJS ˛rPe rJUPf yPm, \qJ∂orJ (hq S~JKTÄ ßcc) kJÅz rãevLurJ FUPjJ yJu ZJPzKjÇ ArJjpJ©Jr ZTKa FUPjJ fJrJ @VPu ßrPUPZÇ FUPjJ fJrJ @vJ TrPZ, ZTKa hJÀe TJP\ uJVPm!


oMÜKY∂J

30 March - 05 Arpil 2018

25

xmJA KTnJPm náu v» KvUu F Fo Fo vSTf @uL ßuUT : f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ

18 oJYt rqJPmr FT\j vLwt˙JjL~ TotTftJr mJKyjL xŒKTtf FT xJãJ“TJPr IPjT KmwP~r oPiq FTKa èÀfôkNet Kmw~ KjP~ Foj KTZM TgJ mPuPZj, pJ ßhPU IPjT kJbT ˜K÷f yP~PZjÇ ßx Kmw~Ka yPuJ ÈKmYJrmKyntNf yfqJTJ§' FTKa nMu v»Ç 20 oJYt xJãJ“TJPr k´h• IKnof xŒPTt KTZM k´KfKâ~JS kJS~J pJ~Ç k´KfKâ~J mqÜ TPrPZj xMKk´o ßTJPatr FT KxKj~r @Aj\LmLÇ KmKnjú k´JxKñT ChJyre CPuäU TPr FTTgJ~ KfKj mPu KhP~PZj, \mJmKhKyr k´vú ßpUJPj ˝LTíf j~, ßx ßãP© \mJmKhKy TrJr ßYÓJA nMuÇ KmKnjú ßhPvr oJjmJKiTJr kKrK˙Kf kptJPuJYjJTJrL @∂\tJKfT xÄ˙JèPuJA KmYJrmKyntf N yfqJTJP§r WajJS Kj\ Kj\ k´KfÔJPj k´KflKuf TPrÇ v»Ka ßT k´gPo YJuM Tru fJ oMUq Kmw~ j~Ç v»Ka ßTj Ff mZr iPr YJuM rP~PZ ßx Kmw~KaA oMUqÇ xJãJ“TJr V´yeTJrL xJÄmJKhTS mPuPZj v»Ka KoKc~Jr xíKÓ j~, mrÄ @∂\tJKfTnJPm ˝LTífÇ F ˝LTíKfr ßkZPj rP~PZ rJ\QjKfT mJ˜mfJÇ IgtJ“ ßpPTJPjJ mqKÜr @AjmKyntf N oífqM r WajJA KmYJrmKyntNf yfqJTJ§Ç F irPjr v» ßp nMu, fJ k´oJe TrJr \jq xJãJ“TJr k´hJjTJrL

TotTftJ pMÜrJPÓsr ßk´ãJka CPuäU TPrj, pJ KjfJ∂A Ik´JxKñTÇ TJre FT. pMÜrJPÓsr @Aj S mJÄuJPhPvr @Aj xm ßãP© xo„k j~ FmÄ hMA. @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr TotTJP§ pKh ßTJPjJ jJVKrT oJrJ pJ~ fJr KmÀP≠ jJVKrT xoJP\r fLms k´KfmJhS y~Ç @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr yJPf ßV´¬JrTíf ßTJPjJ jJVKrT KjkLKzf ßyJT fJ KjKw≠ TrJ @PZÇ F irPjr KmiJj kMKuv KmKiPfS rP~PZÇ F ZJzJ F KmwP~ FTKa jfMj @AjS xÄxPh VíyLf yP~PZÇ F ßãP© muJ k´P~J\j KTZM kMKuv TotTftJ F @AjKa rh TrJr kPã IKnofS KhP~PZj, pJ KoKc~J~ k´TJv TrJ y~Ç @AjKa FUPjJ rh TrJ y~KjÇ xJãJ“ k´hJjTJrL TotTftJ pMÜrJPÓsr ßp ChJrye ßaPj FPjPZj fJ @mJr Kmvh mqJUqJr k´P~J\jÇ I∂f FTKa ßãP© @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ÆJrJ ßTJPjJ jJVKrPTr KjkLzj ßrJPi mJÄuJPhPvr xo„k pMÜrJPÓsS @Aj rP~PZÇ @AjKar jJo ACjJAPac ߈ax aYtJr KnTKao k´PaTvj IqJÖÇ F @APjr FT iJrJ~ KmYJrmKyntf N yfqJr xÄùJS ßhS~J @PZÇ F xÄùJ~ KmYJrmKyntNf yfqJPT KmPvwnJPm KY∂JnJmjJ mJ KmYJr-KmPmYjJ jJ TPr FmÄ ßTJPjJ Kj~Kof @hJuPfr KmYJrk´Kâ~Jk´xNf @Phv mqKfPrPT KmYJrmKyntf N yfqJ muJ yP~PZÇ pMÜrJPÓsS F @APjr mPu @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqPhr KmYJr TrJ y~Ç 21 oJYt KmKmKxr xTJPur UmPr F irPjr fgq kJS~J ßVPZÇ \JKˆj cqJojPT èKu TPr oJrJr TJrPe FT kMKuv TotTftJPT jryfqJr hJP~ IKnPpJVk© CkpMÜ @hJuPf ßkv TrJ yP~PZÇ oNuf kíKgmLr xm xnq ßhPvA KmYJrmKyntf N yfqJr Kmw~Ka ßm@AKj KyPxPm ˝LTífÇ F xP•ôS ToPmKv F irPjr ßm@AKj TotTJP§ @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ \KzP~ kPzjÇ ÊiM ßm@AKjA j~, F irPjr TotTJ§ ßxJ\J TgJ~ h§PpJVq IkrJiÇ KmYJrmKyntf N yfqJr WajJ~ kíKgmLr xm ßhPvA jJVKrT xoJ\, oJjmJKiTJr xÄ˙J S KoKc~J k´KfmJh TPrÇ pMÜrJÓsS Fr mqKfâo j~Ç k´KfmJh mJÄuJPhPvS y~ FmÄ nKmwqPfS yPmÇ

F xÄùJ~ KmYJrmKyntNf yfqJPT KmPvwnJPm KY∂JnJmjJ mJ KmYJrKmPmYjJ jJ TPr FmÄ ßTJPjJ Kj~Kof @hJuPfr KmYJrk´Kâ~Jk´xNf @Phv mqKfPrPT KmYJrmKynëtf yfqJ muJ yP~PZÇ pMÜrJPÓsS F @APjr mPu @Aj-vO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqPhr KmYJr TrJ y~Ç 21 oJYt KmKmKxr xTJPur UmPr F irPjr fgq kJS~J ßVPZÇ \JKˆj cqJojPT èKu TPr oJrJr TJrPe FT kMKuv TotTftJPT jryfqJr hJP~ IKnPpJVk© CkpMÜ @hJuPf ßkv TrJ yP~PZÇ hLWtKhj kMKuv mJKyjLPf TJ\ TPrPZj Foj TotTftJrJ F Kmw~Ka KjP~ KYK∂fÇ fJÅPhr I∂f hM\Pjr ßuUJ kPz oPj yP~PZ ßp F irPjr WajJ èÀfr IkrJi kptJP~r FmÄ fJ mº TrJr TJptTr mqm˙J V´ye TrJ k´P~J\jÇ Vf mZr 18 \JjM~JKr FT\j xJPmT @AK\Kk F irPjr WajJr KmKnjú TJre KmPväwe TPr xmPvPw o∂mq TPrPZj, IkrJi hoPjr jJPo Wíeq IkrJi TrJr xÄÛíKf ßgPT kMKuvPT ImvqA ßmKrP~ @xPf yPmÇ KfKj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT KmYJrmKyntNf yfqJ~ \Kzf jJ yS~Jr krJovt KhP~PZjÇ FTKa ‰hKjPT k´TJKvf fJÅr F ßuUJr KvPrJjJo KZu ÈKmYJrmKyntf N yfqJ mº TrJ'Ç Fr \jq KfKj kMKuPvr Skr @hJuPfr Kj~πe ZJzJS kMKuv mJKyjLr Inq∂rLe f•ôJmiJj S Kj~πe @Aj TJptTr TrJr xMkJKrv TPrPZjÇ KmYJrmKyntf N yfqJr ‰mKvõT kptJPuJYjJ~ \JjJ pJ~, nJrPf kMKuv FjTJC≤Jr jJPo ßTJPjJ mqKÜPT yfqJ TrJr WajJ hívqoJjÇ mJÄuJPhPv FjTJC≤Jr v»Ka mqmyJr TrJ y~ jJÇ fPm KoKc~JTKgf mªMTpMP≠ IKnpMÜ mqKÜ mJ mqKÜrJ oJrJ pJS~Jr WajJ ßhUJ pJ~Ç k´gPo F irPjr WajJ KjP~ KoKc~J~ KTZM KmfTt

yPuS iLPr iLPr fJ K˜Kof yP~ ßVPZÇ F irPjr KmfPTt ßp TgJKa muJ y~ jJ fJ yPuJ, @®rãJr IKiTJr @oJPhr IkrJi @APjr IÄvKmPvwÇ F IKiTJr xm jJVKrPTr, ÊiM @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr j~Ç F TJrPeA Fxm mJKyjLr èKuPf ßTC oJrJ ßVPu mJ @yf yPu xÄKväÓ mJKyjLr Inq∂rLe fh∂ ZJzJS oqJK\PˆsPar ßjfíPfô fh∂ TrJr KmKi rP~PZÇ F fhP∂r oNu CP¨vq èKu mqmyJr TrJ xKbT KZu KT jJÇ rqJm xŒKTtf xJãJ“TJPr F k´vKú aS C™JKkf y~Ç xJãJ“hJjTJrLr ßxJ\J C•r KZu Inq∂rLe fh∂ y~ FmÄ KjmtJyL oqJK\Pˆsa Knjúof ßkJwe jJ TrPu WajJr xoJK¬ WPaÇ mftoJPj F irPjr fhP∂r TJptTJKrfJ TfaMTM fJ KjrPkã oNuqJ~Pjr hJKm rJPUÇ IfLPf KjmtJyL oqJK\Pˆsa v»Ka mqmyJr TrJ yPfJ jJÇ fPm èKu\Kjf WajJr fh∂PT KjmtJyL fh∂ muJ yPfJÇ fhP∂r KmwP~ ß\uJ oqJK\PˆsaA @Phv \JKr TrPfjÇ TJre kMKuv KmKi IjMpJ~L F irPjr @Phv ßhS~J mJiqfJoNuTÇ IPjPTr iJreJ, F irPjr KmKixÿf Kj~o FUj KjmtJxPj ßVPZÇ TJre KjmtJyL oqJK\PˆsarJ IPjPTA xÄKväÓ xÄ˙J~ TJ\ TPrjÇ ßpoj∏rJ\CT, KmFxKa@A, Km@rKaF IgmJ rqJmÇ


26

oMÜKY∂J

30 March - 05 Arpil 2018

ßlxmMT KmfPTt mJÄuJPhPvr KjmtJYj TJoJu @yPoh ßuUT: xJÄmJKhT

Khj hPvT @PV u¥Pjr hq VJKct~Jj-Fr xyPpJVL xJ¬JKyT Im\JrnJr-F ßlxmMT mqmyJrTJrLPhr mqKÜVf fPgqr mJKeK\qT S rJ\QjKfT IkmqmyJPrr KmwP~ IjMxºJjL k´KfPmhj k´TJPvr kr ßgPT KmPvõr jJjJ k´JP∂ F KjP~ KmfPTtr ßvw ßjAÇ SA UmPrr oNu TgJ yPò ßToKms\ IqJjJKuKaTJ jJPor FTKa KmsKav ßTJŒJKj ßToKms\ KmvõKmhqJuP~r FT\j oPjJKmPhr TJZ ßgPT ßlxmMPTr kJÅY ßTJKa mqmyJrTJrLr oj˜JK•ôT Vbj k´TíKfr fgq-CkJ• KTPj fJ pMÜrJPÓsr KjmtJYPj ßk´KxPc≤ asJPŒr kPã TJP\ uJKVP~PZÇ ßToKms\ IqJjJKuKaTJ (KxF) IjqJjq ßhPvS KjmtJYjL k´Kâ~J~ FTA irPjr TJP\ pMÜ KZu FmÄ @PZ mPu UmrKaPf muJ y~Ç pMÜrJÓs S pMÜrJP\q ßfJ mPaA, KmfPTt @oJPhr k´KfPmvL nJrfS KkKZP~ ßjAÇ oJuP~Kv~J, APªJPjKv~J, gJAuqJ¥, vsLuïJxy ßpxm ßhPv KxFr TJptâPor TgJ CPbPZ, ßxxm ßhPv KmfTt FUj fMPñÇ fPm mJÄuJPhv yPò F ßãP© mqKfâo-@VJoL KjmtJYPj fJPhr pMÜ yS~Jr x÷JmjJr Umr KjP~ ßTJgJS ßTJPjJ TgJ ßjAÇ

Im\JrnJr-Fr k´go UmrKa k´TJPvr FT Khj kr 19 oJYt nJrfL~ kK©TJ KyªM˜Jj aJAox hKãe FKv~Jr ßhvèPuJPf KxFr f“krfJ KjP~ Umr k´TJv TrPu nJrPfr k´iJj huèPuJ F KmwP~ KmfPTt \KzP~ kPzÇ ãofJxLj KmP\Kkr oMUkJ© S @AjoπL rKmvÄTr k´xJh TÄPV´Pxr KmÀP≠ KxFPT TJP\ uJVJPjJr IKnPpJV TPrjÇ pKhS kPr \JjJ pJ~ ßp TÄPV´x j~, KxFPT TJP\ uJVJPf ßYP~PZ KmP\KkÇ Fr @PV rJ\qkptJP~r KjmtJYPj KmyJPr ãofJxLj \jfJ hu ACjJAPac KxFr xJyJpq KjP~KZuÇ KyªM˜Jj aJAox \JjJ~, KxF S fJr nJrfL~ vKrT SPnuJPjJ Km\Pjx AP≤KuP\¿ (SKm@A) k´JAPna KuKoPac 2019 xJPur KjmtJYPjr KmwP~ KmP\Kk S TÄPV´x CnP~r xPñA TgJ mPuPZÇ k´KfÔJjKar KmwP~ S~JKTmyJu FT\jPT C≠íf TPr fJrJ \JjJ~, k´KfÔJjKa vsLuïJr 2020 xJPur KjmtJYj KjP~ xJPmT ßk´KxPc≤ rJ\JkPãr xPñ FmÄ mJÄuJPhPvr 2019 xJPur KjmtJYj (KjmtJYjKa YuKf mZPrr ßvPwS yPf kJPr) KjP~ ãofJxLj hu @S~JoL uLPVr xPñ TgJmJftJ mPuPZÇ SA mqKÜ @rS \JKjP~PZj ßp ßTJPjJ KTZM FUPjJ YázJ∂ y~Kj, FèPuJ KZu k´JgKoT @PuJYjJÇ KxF fJr SP~mxJAPa mPuPZ ßp nJrPfr KmyJr rJP\qr KjmtJYPj fJrJ pfèPuJ @xj mJZJA TPrKZu, fJr 90 vfJÄPv xlu yP~PZ FmÄ fJPhr V´JyT nëKoix Km\~ ßkP~PZÇ KxF mPuPZ, fJPhr TJ\ KZu of mhuJPf kJPr Foj ßnJaJrPhr KYK€f TrJÇ fJ ZJzJ V´Jo kptJP~ hu xÄVKbf TrJ~ k´YJrPTRvu KbT TrJr hJK~fôS KZu fJPhrÇ KxFr nJrfL~ vKrT SKm@AP~r k´iJj KjmtJyL IoKrv fqJKV nJrfL~ \jfJ hu ACjJAPaPcr ß\qÔ ßjfJ S rJ\qxnJr xJPmT xhxq ßTKx fqJKVr ßZPuÇ IoKrv fqJKV Frkr 2012 xJPu C•r k´PhPv TJ\ TPrPZj KmP\Kkr KjKfj VzTKzr \jqÇ KfKj nJrfL~ mÄPvJØNf @PoKrTJjPhr oPiq asJPŒr kPãS k´YJrTJ\ YJKuP~PZjÇ fPm IoKrv fqJKV nJrPf ßxJvqJu KoKc~J~ ßTJPjJ TJ\ TrJr TgJ

k´vú yPò mJÄuJPhPvr KjmtJYPj ßnJaJrPhr k´nJKmf TrPf kJPr Foj ßTJPjJ nNKoTJ ßTJPjJ KmPhKv k´KfÔJj KjPf kJPr KT jJÇ KjmtJYPj ßxJvqJu KoKc~Jr nNKoTJ TL yPm ßx KmwP~ FUPjJ ßTJPjJ jLKf IgmJ KmKioJuJ ‰fKr y~Kj FmÄ Kmw~KaPf \JfL~ kptJP~ oQfTq k´KfÔJr ßYÓJS uãeL~ j~Ç KjmtJYjL @APj KmPhKv k´YJr KmPvwù KjP~JPV mJiJ jJ gJTPu IfLPf ßx rTo ßTJPjJ WajJ WPaPZ KT jJ, ßxA k´vúS To èÀfôkNet j~Ç @S~JoL uLPVr kã ßgPTS F KmwP~ xÄmJhoJiqPo ßTJPjJ mÜmq @PxKjÇ ßToKms\ IqJjJKuKaTJ Vf YJr KhPjS k´go @PuJr A-PoAPur ßTJPjJ \mJm ßh~KjÇ I˝LTJr TPrPZjÇ k´pMKÜKmw~T nJrfL~ ßkJatJu KmmTo caTo \JKjP~PZ, KxF S fJr nJrfL~ IÄvLhJr KjKÁf TPrPZj ßp ßToKms\ IqJjJKuKaTJ @Aj nJXJr \jq ßhJwL xJmq˜ jJ yS~J kpt∂ nJrfL~ CkoyJPhPv KjmtJYjèPuJPf fJPhr xyPpJKVfJoNuT TJ\ YJKuP~ pJPmÇ SKm@AP~r IoKrv fqJKV KmmToPT mPuPZj ßp xJoJK\T oJiqPor KmwP~ KmKnjú ßhPvr @APj KnjúfJ @PZÇ SKm@A KTÄmJ KxF ZJzJS F irPjr ßTRvuVf ßxmJ @rS IPjT ßTJŒJKjA KhP~ gJPTÇ KxFr IKnnJmT ßTJŒJKj yPò ˆsqJPaK\T TKoCKjPTvjx uqJmPraKr (FxKxFu)Ç Fr KmPvwfô yPò mqKÜ S \jPVJÔLr @YrPer oj˜JK•ôT KmPväwe (KmPyKn~JKrSu xJP~¿) TJP\ uJKVP~ \jof k´nJKmf TrJÇ KmPvwùPhr IPjPTA Fr fgqPT I˘ KyPxPm mqmyJr mJ CAPkJjJAP\vj Im AjlrPovj mPu IKnKyf TPr gJPTjÇ FxKxFPur SP~mxJAPa k´TJKvf fPgq \JjJ pJ~, fJrJ vfJKiT ßhPv jJjJ irPjr KmwP~ \jof xoLãJ, k´YJrPTRvu KbT TrJ FmÄ xrJxKr k´YJrTJ\ kKrYJujJr oPfJ TJ\ TPrPZÇ fJrJ kJÁJPfqr xJoKrT ß\Ja jqJPaJ FmÄ pMÜrJÓs S pMÜrJP\qr k´KfrãJ h¬Prr yP~S KmKnjú k´TP• TJ\ TPr gJPTÇ FxKxFPur CPuäUPpJVq TJP\r oPiq @PZ @lVJKj˜JPjr oPfJ pM≠kLKzf FuJTJ~ \jof xÄVKbf TrJr IKnùfJÇ ßjkJPu oJSmJhL KmPhsJyLPhr @Yre mhuJPjJr ßãP©S fJrJ TJ\ TPrPZ mPu fJPhr SP~mxJAPa muJ yP~PZÇ KjmtJYj k´nJKmf TrJr TJ\Ka fJrJ ßpxm ßhPv TPrPZ, ßxxm \J~VJ~ fJrJ ßp ÊiM fJPhr KjP~JVTJrL hu mJ k´JgtLr mJftJ k´YJr TPrPZ fJ j~, fJrJ \JKfVf KmPrJi TJP\ uJKVP~ KmPrJi fLmsfr TrJ, k´KfkPãr ßnJaJrPhr oPj nLKf ZzJPjJr oPfJ IkTotS TPrPZÇ jJAP\Kr~J~ fJrJ ßk´KxPc≤ \jJgj ècuJPTr kPã KjmtJYjL xoJPmPvr @P~J\j TPrÇ k´KfkPãr xogtTPhr ßnJaPTPªs @xJ KjÀ“xJKyf TrPf KmÃJK∂Tr k´YJreJ YJuJPjJr kPrJã ˝LTJPrJKÜ rP~PZ fJPhrÇ uJaKn~J~ fJrJ \JKfVf CP•\jJPT TJP\ uJKVP~PZÇ FUj KmsKav xÄmJhoJiqPor IjMxºJPj Fxm ßTPuïJKr lJÅx yS~Jr kr ßUJh KmsKav xrTJr

KmmsfTr kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yP~PZÇ FTKhPT KmsKav xrTJr SA xm ßhPv KjmtJYjmqm˙Jr xÄÛJr FmÄ Vefπ vKÜvJuL TrJ~ Igt mq~ TPrPZ, @r IjqKhPT xrTJPrr xPñ xŒTt ßrPUS fJrJ ßxxm ßhPvr KjmtJYj k´Kâ~J~ ßm@AKj k´nJm Km˜Jr TPrPZÇ nJrfxy KmPvõr I∂f mJPrJKa ßhPv fJPhr IKlx rP~PZÇ fPm KjmtJYjKmw~T TJptâo @uJhJnJPm kKrYJujJr uPãqA fJrJ KxFr rJ\QjKfT vJUJ k´KfÔJ TPrPZÇ k´vú yPò mJÄuJPhPvr KjmtJYPj ßnJaJrPhr k´nJKmf TrPf kJPr Foj ßTJPjJ nNKoTJ ßTJPjJ KmPhKv k´KfÔJj KjPf kJPr KT jJÇ KjmtJYPj ßxJvqJu KoKc~Jr nNKoTJ TL yPm ßx KmwP~ FUPjJ ßTJPjJ jLKf IgmJ KmKioJuJ ‰fKr y~Kj FmÄ Kmw~KaPf \JfL~ kptJP~ oQfTq k´KfÔJr ßYÓJS uãeL~ j~Ç KjmtJYjL @APj KmPhKv k´YJr KmPvwù KjP~JPV mJiJ jJ gJTPu IfLPf ßx rTo ßTJPjJ WajJ WPaPZ KT jJ, ßxA k´vúS To èÀfôkNet j~Ç @S~JoL uLPVr kã ßgPTS F KmwP~ xÄmJhoJiqPo ßTJPjJ mÜmq @PxKjÇ ßToKms\ IqJjJKuKaTJ Vf YJr KhPjS k´go @PuJr A-PoAPur ßTJPjJ \mJm ßh~KjÇ mPu rJUJ nJPuJ, YqJPju ßlJPr k´YJKrf ßVJkPj iJreTíf FT @PuJYjJ~ KxFr k´KfKjKirJ \JKjP~KZPuj ßp fJÅrJ ßk´JajPoAu jJPor Foj A-PoAu mqmyJr TPrj, pJ KjKhtÓ xoP~r kr @kjJ-@kKj ±Äx yP~ pJ~Ç lPu APuTasKjT oJiqPo fJÅPhr TJptâPor KcK\aJu ZJk fh∂TJrLrJ TfaJ irPf kJrPmj muJ oMvKTuÇ asJPŒr KjmtJYj FmÄ ßmsKéPar VePnJPa fJÅPhr nNKoTJ xŒPTt ßpxm Kmmre k´TJKvf yP~PZ, ßxèPuJ k´gPo fJÅrJ I˝LTJr TrPuS kPr ˝JiLj fh∂ IjMÔJPjr TgJ mPuPZjÇ F KjP~ @uJhJ FTJKiT fh∂ ÊÀS yP~PZÇ ßlxmMTS TJbVzJ~ FmÄ hM”U k´TJPvr kr \JTJrmJVtPTS Fxm fhP∂ yJK\r yPf yPmÇ mJÄuJPhPv ßlxmMT, aáAaJr FmÄ jfMj jfMj IjuJAj ßkJatJPu rJ\jLKfTPhr kPã-KmkPã k´YJreJ ßp jfMj oJ©J ßkP~PZ, fJ @r jfMj ßTJPjJ Umr j~Ç ßxJvqJu KoKc~J S IjuJAPjr k´YJrpMP≠ xrTJrKmPrJiLrJ ßp mz irPjr YqJPuP†r oMPU kPzPZ, fJr FTJKiT hOÓJP∂r TgJ @PVS 31 kOÔJ~

● IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj ● IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j ● ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ ● ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J

30 March - 05 Arpil 2018

27

KyauJPrr ßhv ßgPT VefPπr KvãJ @ulJ\ @jJo ßuUT : xÄmJh KmPväwT

mJÄuJPhv FUj ‰˝rvJxPjr IiLj FmÄ VefPπr jqNjfo oJjh§ kpt∂ oJjJ yPò jJ mPu o∂mq TPrPZ \JotJKjr FTKa VPmweJ k´KfÔJjÇ Fr k´KfKâ~J~ k´iJjoπLr CkPhÓJ FAY Ka AoJo mPuPZj, ÈVefPπr oJjh§ KT @oJPhr \JotJjPhr TJZ ßgPT KvUPf yPm? KyauJPrr ßhv ßgPT? @orJ @xPu TJr TJZ ßgPT Vefπ KvUm fJ FUj èÀfôkNet KmwP~ kKref yP~PZÇ \JotJjPhr TJZ ßgPT @orJ Vefπ KvUm jJ KoxPrr TJZ ßgPT KvUm fJ @PuJYjJr Kmw~Ç KÆfL~ KmvõpMP≠ KyauJPrr krJ\P~r kr \JotJKjr rJ\jLKfPf jJK\ kJKat ÊiM KjKw≠ y~Kj, ACPrJPk VefJKπT rJ\jLKfr KmTJv S YYtJ~ ßZh kPzKjÇ KÆfL~ KmvõpMP≠r krS @orJ hMKj~Jr mÉ ßhPv CV´ \JfL~fJmJhL FThuL~ vJxPjr „k ßhPUKZ; KT∂á \JotJKj, \JkJj mJ AfJKuPf Foj Im˙J ßhUJ pJ~KjÇ 1949 xJPur kr ßgPT \JotJKjPf VefPπr KmTJv, jJVKrT ˝JiLjfJ, ofk´TJPvr ˝JiLjfJ S IgtQjKfT Cjú~j yP~PZÇ ßmKv Cjú~j KTÄmJ To

VefPπr k´P~J\j ßxUJPj y~KjÇ @mJr KmPrJiL huKmyLj ßnJPar KY© KZu jJÇ KyauJPrr ßhv yP~S ßxUJPj VefPπr YYtJ yP~PZ S yPòÇ KyauJPrr oPfJ vJxPTr @r @KmntJm WPaKjÇ jfMj ßTJPjJ KyauJr \JotJKj vJxj TrPm, \JotJjrJ I∂f fJ T•jJS TPr jJÇ mJÄuJPhPvr ãofJxLj hPur ßjfJrJ \JotJKjr VPmweJ k´KfPmhjKa CP¨vqk´PeJKhf mPu oPj TPrPZjÇ KjmtJYPjr @PV wzpPπr IÄv KT jJ, Foj k´vú fMPuPZjÇ \JotJKjr F k´KfÔJjKa oNuf 9Ka Kmw~PT xJoPj ßrPU KmPvõr KmKnjú ßhPv xoLãJr KnK•Pf VefJKπT xrTJr S ‰˝rvJxPjr FTKa xNYT KjitJre TPrPZÇ FA Kmw~èPuJ KZu rJÓs kKrYJujJmqm˙J, rJ\QjKfT IÄvV´ye, @APjr vJxj, VefJKπT k´KfÔJjèPuJr ˙JK~fô, ˝ò S KjrPkã KjmtJYj, ãofJr FTT mqmyJr, ofk´TJPvr ˝JiLjfJ, ˝JiLj KmYJrmqm˙J S jJVKrT IKiTJrÇ k´KfÔJjKar xoLãJ~ CPb FPxPZ, 129Ka ßhPvr oPiq 58Ka ßhv FUj ‰˝rvJxPjr IiLj FmÄ 71Ka ßhvPT VefJKπT mPu fMPu irJ yP~PZÇ 2016 xJPu fJPhr @PVr KrPkJPat muJ yP~KZu, KmPvõr 74Ka ßhPv VefJKπT FmÄ 55Ka ßhPv ‰˝rfJKπT vJxj YuPZÇ 129Ka ßhPvr VefPπr Im˙J KjP~ ßp xNYT FA xoLãJr KnK•Pf ‰fKr TrJ yP~PZ, fJPf mJÄuJPhPvr Im˙Jj 80 j’PrÇ FTA Im˙JPj @PZ rJKv~JÇ ßhUJ pJPò, rJKv~Jr xJPg mJÄuJPhPvr ßmv Kou @PZÇ oJ© TP~T Khj @PV rJKv~J~ KjmtJYj IjMKÔf yP~PZÇ k´iJj KmPrJiL k´JgtL IqJPuKé jJnJuKjPT KjmtJYPjr mJAPr ßrPUA @PrJ FT ßo~JPhr \jq rJKv~Jr ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yP~PZj näJKhKor kMKfjÇ KjmtJYPjr luJlPuS KZu jJ ImJT TrJr oPfJ ßTJPjJ KTZMÇ iJreJ oPfJA kMKfj K\PfPZj mz mqmiJPjÇ rJKv~J~ ßp kMKfPjr vJxj hLWt˙J~L yPf YPuPZ, ßxKa IPjTaJA KjKÁfÇ 1999 xJPur @VPˆ KfKj rJKv~Jr k´iJjoπL KjpMÜ

ALAMIN TRAVELS Ltd

Tel: 020 7375 2669 74056

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

129Ka ßhPvr VefPπr Im˙J KjP~ ßp xNYT FA xoLãJr KnK•Pf ‰fKr TrJ yP~PZ, fJPf mJÄuJPhPvr Im˙Jj 80 j’PrÇ FTA Im˙JPj @PZ rJKv~JÇ ßhUJ pJPò, rJKv~Jr xJPg mJÄuJPhPvr ßmv Kou @PZÇ oJ© TP~T Khj @PV rJKv~J~ KjmtJYj IjMKÔf yP~PZÇ k´iJj KmPrJiL k´JgtL IqJPuKé jJnJuKjPT KjmtJYPjr mJAPr ßrPUA @PrJ FT ßo~JPhr \jq rJKv~Jr ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yP~PZj näJKhKor kMKfjÇ KjmtJYPjr luJlPuS KZu jJ ImJT TrJr oPfJ ßTJPjJ KTZMÇ iJreJ oPfJA kMKfj K\PfPZj mz mqmiJPjÇ rJKv~J~ ßp kMKfPjr vJxj hLWt˙J~L yPf YPuPZ, ßxKa IPjTaJA KjKÁfÇ yP~KZPujÇ YJr oJx kr KcPx’Pr AP~u“KxPjr khfqJPVr kr nJrk´J¬ ßk´KxPc≤ KyPxPm hJK~fô V´yPer oJiqPo rJKv~J ßlcJPrvPj ßp kMKfj pMPVr xNYjJ y~, fJ YuPZ FUPjJÇ nJrk´J¬ ßk´KxPc≤ kPh ßgPTA 2000 xJPur KjmtJYPj ß\PfjÇ kMjKjtr&mJKYf yj 2004 xJPur \JfL~ KjmtJYPjÇ rJKv~Jr xÄKmiJPjr Kj~o IjMpJ~L, krkr hMA ßo~JPhr ßmKv ßk´KxPc≤ k´JgtL yS~J pJ~ jJÇ fJA KjP\ k´JgtL yPf jJ kJrJ~ 2008 xJPur KjmtJYPj kMKfj fJr kZPªr rJ\jLKfT KhKo© ßohPnPhnPT k´JgtL TPrjÇ ßohPnPhPnr xrTJPr k´iJjoπL KyPxPm ßpJV ßhj KjP\Ç oNuf F xo~KaPfS kMKfjA rJKv~JPT vJxj TPrPZj mPu oPj TrJ y~Ç 2012 xJPur KjmtJYPjr @PV ßk´KxPcP≤r ßo~Jh YJr mZr ßgPT mJKzP~ Z~ mZr TrJ y~Ç @mJr ßk´KxPc≤ k´JgtL yj kMKfjÇ 2017 xJPu ßvw y~ fJr fífL~ ßo~JhÇ FmJPrr KjmtJYPj K\Pf ÊÀ yPf pJPò YfMgt ßo~JPhr kMKfj pMV, pJ YuPm 2024 xJu kpt∂Ç mftoJj Kj~Po 2024 xJPur KjmtJYPj (krkr KfjmJr) k´JgtL yPf kJrPmj jJ kMKfjÇ fPm rJKv~Jr rJ\jLKfPf fJr ßp Im˙Jj, fJPf FA ßo~JPhr oPiqA xÄKmiJj ßgPT ßo~JPhr FA xLoJm≠fJxÄâJ∂ iJrJKa fMPu KhPuS ImJT yS~Jr KTZMA gJTPm jJÇ kMKfPjr ãofJ ˙J~L TrPf rJKv~Jr xÄKmiJj kKrmKftf yPf kJPr IgmJ xÄKmiJj KbT ßrPU Ijq ßTJPjJ KmT• ßTRvPu fJr vJxj hLWtJK~f TrJr mqm˙J yPf kJPrÇ 2008 xJPur KjmtJYPj pJ TrJ yP~KZuÇ rJÓsãofJ~ @PrJyPer kr ßgPT âPoA KjP\r Im˙Jj xMxÄyf TPrPZj xJPmT FA ßTK\Km FP\≤Ç ßxA xJPg KnjúoPfr Skr hoj-kLzPjr IKnPpJVS @PZÇ xoJPuJYPTrJ muPZj, ßhvKaPf oMÜ Vefπ ÊiM j~, kMKfj pMV ÊÀ yS~Jr kr ßgPTA KmKnjúnJPm KmPrJiLPhr rJ\jLKfr oNu Iñj ßgPT hNPr rJUJ yPòÇ pJr mz ChJyre IqJPuKé jJnJuKjÇ rJKv~J~ kMKfjKmPrJiLPhr oPiq xmtJKiT \jKk´~ ßjfJ jJnJuKjÇ hMjtLKfr IKnPpJVxy KmKnjú IKnPpJPV fJPT @aT TrJ yP~KZuÇ FUj k´vú yPuJ, VefJKπT rJPÓsr oJjhP§ mJÄuJPhv ßTj rJKv~Jr xJPg Im˙Jj TrPZÇ @orJ pKh \JotJKjr k´KfÔJjKar oJjhP§r Kmw~èPuJ ßhKU, fJyPu mJÄuJPhPvr Im˙J rJKv~J ßgPT UMm Knjú KTZM j~Ç \JotJKj VPmweJ k´KfÔJjKa 2015 xJPur ßlms∆~JKr ßgPT 2017 xJPur \JjM~JKr kpt∂ ßpxm ßhPvr Skr xoLãJ YJuJ~, ßxxm ßhPvr oPiq kJÅYKar Skr KmPvw èÀfô ßh~J yP~PZÇ F ßhvèPuJ yPò mJÄuJPhv, ßumJjj, ßoJ\JK’T, KjTJrJè~J S CVJ¥JÇ F kJÅYKa ßhv FUj @r VefPπr jqNjfo oJjh§ kpt∂ oJjPZ jJÇ Fxm ßhPv mÉ mZr iPrA VefπPT ãMeú TrJ yKòuÇ Fxm ßhPvr ©MKakNet KjmtJYjL mqm˙Jr TJrPeA FaJ WPaPZ mPu o∂mq TrJ y~ FA k´KfPmhPjÇ mJÄuJPhPv ãofJxLj hu rJÓs kKrYJujJr hJK~fô V´ye TPr 10 mZr @PV 2008 xJPuÇ ßp KjmtJYPj ãofJxLPjrJ Km\~L y~ fJ KjP~ mÉ k´vú @PZÇ f“TJuLj ßxjJxoKgtf xrTJPrr xJPg ãofJxLjPhr ßmJ^JkzJr Kmw~Ka ßVJkj ßTJPjJ Kmw~ j~; ßpUJPj k´KfPmvL ßhPvr KmPvw nNKoTJ KZuÇ ßhvKar xJPmT rJÓskKf S f“TJuLj krrJÓsoπL fJr KjP\r ßuUJ mAP~ Fr Kmmre fMPu iPrPZjÇ FA KjmtJYPjr kJÅY mZr kr 2014 xJPur KjmtJYj KZu VefPπr \jq TuïÇ ßpUJPj 153 \j

xÄxh xhxqPT ßTJPjJ ßnJPa IÄv KjPf y~KjÇ F KjmtJYPjr xJPg ßTmu KoxPrr xJoKrT ‰˝rJYJr @mhMu lJ•Jy @u-KxKxr KjmtJYPjr fMujJ TrJ ßpPf kJPrÇ kMKfPjr aJPVta ßpUJPj 2014 xJu, ßxUJPj mJÄuJPhPvr ãofJxLj hPur aJPVta KT∂á 2041 xJu kpt∂Ç FA hLWt xo~ ãofJ~ gJTJr YJKmTJKbr ryxq ßTmu kMKfj muPf kJPrjÇ @r fJr ßTRvPur oJiqPo mJ˜mJ~j TrJ x÷mÇ mJÄuJPhPv rJ\QjKfT IÄvV´ye, ˝JiLj KmYJrmqm˙J KTÄmJ @APjr vJxj ßTJj Im˙J~ @PZ, fJ xJŒ´KfT WajJmKu ßgPT k´oJe yPòÇ KmPrJiL rJ\QjKfT hPur ofk´TJPvr ˝JiLjfJ xïMKYf yP~ ßk´x TîJPmr @KXjJ KTÄmJ kfiPjr kJKat IKlPxr xJoPjS ˙Jj yPò jJÇ ßhPvr k´iJj KmPrJiL hu xnJ-xoJPmPvr \jq mJrmJr IjMj~ TPr IjMoKf kJPò jJÇ ãofJxLj hPur kJKuf KmPrJiL hu xJz’Pr xnJ-xoJPmv TrPZÇ hMntJVq yPò, xJoKrT ‰˝rJYJr KyPxPm ß\jJPru FrvJPhr khfqJPVr hJKmPf mftoJj ãofJxLj huS @PªJuj TPrKZuÇ FA FrvJh ßhPvr KjmtJKYf rJÓskKfPT CPòh TPr 24 FKk´u 1982-Pf ãofJ hUu TPrKZPujÇ FrvJPhr \jq y~PfJ xMPUr Kmw~ KfKj pUj dJTJ~ xoJPmv TrPZj, fUj fJr KmÀP≠ @PªJuj TrJ hMA ßj©Lr FT\jPT @∂\tJKfT VPmweJ k´KfÔJj ‰˝rvJxT KyPxPm fMPu iPrPZÇ FrvJPhr \jq Fr ßYP~ @jPªr TL yPf kJPr? @\PT ãofJxLj hPur ßhCKu~Jfô ßTJgJ~ KVP~ ßkRÅPZPZ, FTKhPT KyauJPrr ßhv mPu \JotJKjr xoJPuJYjJ TrJ yPò; Fr hMA Khj kr \JotJj rJÓshNPfr ßjfíPfô ACPrJkL~ ßhvèPuJr TNajLKfPTrJ xrTJPrr KcK\aJu KjrJk•J @APjr TP~TKa iJrJ KjP~ CPÆV k´TJv TrPf @AjoπLr xJPg ßhUJ TPrPZjÇ ßxUJPj fJrJ hJKm TPrPZj, F @APjr I∂f KfjKa iJrJ \jVPer mJT˝JiLjfJ~ y˜Pãk TrPmÇ rJ\QjKfT IKiTJr ZJzJS mJÄuJPhPv mJT S mqKÜ˝JiLjfJ KTÄmJ @APjr vJxj ßTJj kptJP~ @PZ, fJ ßhPvr oJjMw ßpoj \JPj, ßfoKj KmPhvLrJS \JPjÇ KjmtJYjmqm˙J ±Äx TPr pUj ßTJPjJ xrTJr ãofJxLj y~, fUj KaPT gJTJr \jq ßpPTJPjJ irPjr mqm˙J fJrJ V´ye TPrjÇ ßxUJPj rJ\QjKfT IKiTJr, @APjr vJxj mJ KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ hMmtu yP~ kPzÇ ãofJxLPjrJ \JPjj, IKiTJr yrPer rJ\jLKfr KmkrLPf FTKa xMÔM ImJi KjmtJYj fJPhrPT TL irPjr KmkptP~r oMPU ßluPf kJPrÇ F TJrPe KjmtJYjmqm˙JS fJrJ KjP\Phr oPfJ TPr xJK\P~ ßlPujÇ lPu xMÔM KjmtJYPjr \jq xrTJr Kj\ ßgPTA jJjJ irPjr mJiJ xíKÓ TPrÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr KmiJj mJKfPur oiq KhP~ mJÄuJPhPvr ãofJxLj hu FTA kPg ßyÅPaPZÇ @VJoL KjmtJYPjr ßãP© xrTJr FTA irPjr k´KfmºTfJ xíKÓ TrPmÇ hMntJVq yPò, mJÄuJPhPvr oJjMw ßhvKa ˝JiLj TPrKZu Vefπ k´KfÔJr \jqÇ FTKa KjmtJYPjr lu ßoPj jJ ßj~JPT ßTªs TPr rÜã~L xÄV´JPor oiq KhP~ F ßhv ˝JiLj yP~KZuÇ ßx ßhPvr oJjMw FUj ßnJPar IKiTJr yJKrP~ ßluPZÇ ßp ßhPvr oJjMw ßnJaPTPªs CkK˙f ZJzJ \jk´KfKjKir jJo \JjPf kJrPZÇ @PrJ hMntJVq, Foj kKrK˙Kf xíKÓ TPrPZ ßx huKa, ßp huKa ˝JiLjfJ @PªJuPj ßjfífô KhP~PZÇ ‰˝rvJxPjr FA fToJ ãofJxLjPhr TJrPe \JKf KyPxPm F ßhPvr oJjMPwr \jq uöJrÇ


28

oMÜKY∂J

30 March - 05 Arpil 2018

hMPU pKh xMU gJPT KTmJ Foj ãKf! \~J lJryJjJ ßuUT: xJKyKfqTÇ

oJgJKkZM @~, xJoJK\T KjrJk•J, xJoJK\T ˝JiLjfJ, \jVPer xM˙ \LmPjr k´fqJvJ FmÄ WMw S hMjtLKfr yJr FA kJÅYKa xNYPTr Skr KnK• TPr 155Ka ßhPv xoLãJ YJKuP~ xMUL ßhPvr fJKuTJ k´TJv TPrPZ \JKfxÄWÇ fJPf ßhUJ pJPò, 155Ka ßhPvr oPiq xMPUr vLPwt @PZ KljuqJ¥ FmÄ xmPYP~ KjPY mMÀK¥Ç TL TJrPe KljuqJ¥ xmPYP~ xMUL FmÄ mMÀK¥ xmPYP~ IxMUL, fJr ßTJPjJ mqJUqJ ßhS~J y~Kj xoLãJ k´KfPmhjKaPfÇ fPm FA xoLãJ @mJr @oJPhr oPj TKrP~ KhP~PZ ßxA xMUL TJbMKr~Jr TgJÇ pMV pMV iPr xMUL oJjMw KyPxPm KpKj FA k´JYq IûPu xMUL KyPxPm KmUqJfÇ FT KZu TJbMKr~JÇ mPj mPj TJb ßTPa ßmzJfÇ xJrJKhj ITîJ∂-kKrvsPo TJb TJafÇ Khj ßvPw ßxA TJb yJPa KmKâ TPr pJ kJS~J ßpf, fJ KhP~ KTjf YJu, cJu, ßfu, jMjÇ xºqJ~ rJjúJmJjúJÇ rJPf VJj VJAPf VJAPf WMPoJPf pJS~JÇ kKrvsJ∂ oJjMPwr k´vJ∂ WMoÇ F FT xru xoP~r xMUL oJjMPwr V•Ç xMPUr xNYT KjitJrPer oJkTJKb Knjú KZu fUjÇ xMUL oJjMPwr VJP~ \JoJ gJTPm jJ- F KZu xMPUr ImiJKrf vftÇ míPãr k´Kf IjMrJV ßgPT j~Ç TJb ßTPa mj ±ÄPxr k´Kf KmrJV ßgPTS j~Ç jJjJoJ©Jr \Kau TJrPe UJKu VJP~r TJbMKr~J FUj @r xMUL oJjMPwr k´fLT j~Ç xMU KjitJrPe ßpxm xNYT IPjT Khj iPr mqmyJr yP~ @xPZ, fJ KjP~ FTaM nJmjJ-KY∂J TrJ hrTJr mPu oPj y~Ç fJ ßx \JKfxÄPWr KjitJre TPr ßhS~J xNYT ßyJT @r @ûKuT xÄPWrA ßyJTÇ F TJrPe muKZ ßp, Fxm xNYT ßmKvrnJV xo~ xMU KjitJrPer xKbT ßYyJrJ fMPu ßfJ @PjA jJ, TUjS TUjS xJÄWKwtTS yP~ SPbÇ xŒ´Kf mJÄuJPhv ˝P•Jjúf ßhv ßgPT Cjú~jvLu ßhv KyPxPm ˝LTíKf ßkP~PZ \JKfxÄPWr TJZ ßgPTÇ @mJr ßxA \JKfxÄPWrA TrJ xoLãJ ßgPT ßhUJ pJPò, xMPUr Im˙JPj mJÄuJPhv kJÅY iJk KkKZP~PZÇ TMKzV´Jo mJÄuJPhPvr xmPYP~ hJKrhsqk´me IûuÇ KT∂á FA hKrhs KhP~ KT TMKzV´Jo IûPur xMU KjitJre TrJ pJPm? hJKrhsq-hMhtvJ KhP~ xMPUr kKroJk TrJ TKbjÇ kíKgmLr VK§ ßkKrP~ jJxJ pUj ߸x ßV´c ßjaS~JPTtr yJctS~qJr ‰fKrr oJiqPo YJÅPh ßlJrK\

˝P•Jjúf S Cjú~jvLPur xLoJ ZJKzP~ Igt-Km•xŒjú ßhPvr KhPT fJTJAÇ k´YKuf iJreJ~ pJrJ Cjúf ßhv KyPxPm kKrKYfÇ xMUL yS~Jr m˜MVf ßTJPjJ CkJhJj ßjA fJPhr? Foj ßp ßrJVPvJT, @~M pJ IPjTaJ IjJ~J• mPu iPr ßjS~J yPfJ, fJPTS fJrJ T«J TPr ßluPZ k´pMKÜ KhP~Ç ChJyre KhAÇ ßlxaJAo KnKcSPf FT jJrL ßmJPjr xPñ TgJ muPf muPfA ߈sJPT @âJ∂ yjÇ @APlJPjr KnKcS KlYJr 911 j’Pr ßlJj TPr Ijq k´JP∂ mxJ @PrT ßmJj ÛqJj TPr ß\Pj ßjj ߈sJPT @âJ∂ ßmJPjr oK˜PÛ rÜ \oJa ßmÅPi ßVPZÇ IqJkPxr oJiqPo @âJ∂ yS~Jr xPñ xPñ vjJÜ yS~J~ ßmÅPY ßVPZj ßmJjÇ ÊiM KT fJA? xŒ´Kf VPmwTrJ Foj ßoJmJAu IqJk mJKjP~PZj, pJ IKj~Kof rÜ ¸ªj, rÜ \oJa mJÅiJ yJat IqJaJT FmÄ Â“Kk§ xŒTtL~ ßp ßTJPjJ @Kat~Ju KlmKrPuvPjr oJiqPo vjJÜ TrJ x÷mÇ ˛JatPlJPjr oJiqPoA x÷mÇ YáPur rX mJ @WJPfr KY¤ ßhPU 90 ßxPTP¥r oPiq vjJÜ TrJ pJPm fôPTr TqJ¿Jr @PZ KTjJÇ ßjaS~JTt YJuMr mPªJm˜ TrPZ FmÄ lJAnK\r kKrPxmJ pUj krLãJiLj kptJP~, ßxA yJAPaT k´pMKÜr xoP~, YJrkJPv jJjJ IqJkPxr oJiqPo xMUL yS~Jr uJPUJ ßTJKa CkJP~r pMPV ßT TJbMKr~J yP~ xMUL yPf YJAPm! ßTC ßTC muPmj, VJP~ \JoJ jJ gJTJ ßoJPaS xMPUr ßTJPjJ vft yPf kJPr jJÇ VJP~ \JoJ jJ gJTJ oJPj ßkPa nJfS jJ gJTJÇ xmKTZMPT Ff xrJxKr IjMmJh TrPu UJÅKa xMU UMÅP\ kJPmj jJÇ xMUL oJjMPwr VJP~ \JoJ jJ gJTJr vftKa oNuf k´fLTLÇ FA IPgt k´fLTL ßp, xMUL yPf YJAPu ImvqA IP• x∂áÓ yPf yPmÇ FUj FA vPftr xPñ @kKj FTof jJ yPf kJPrjÇ fPm IlMrJj Km•, IlMrJj ‰mnmS ßp xMPUr vft j~, fJr k´oJeS KT∂á mJrmJr KoPuPZÇ ˝P•Jjúf S Cjú~jvLPur xLoJ ZJKzP~ Igt-Km•xŒjú ßhPvr KhPT fJTJAÇ k´YKuf iJreJ~ pJrJ Cjúf ßhv KyPxPm kKrKYfÇ xMUL yS~Jr m˜MVf ßTJPjJ CkJhJj ßjA fJPhr? Foj ßp ßrJVPvJT, @~M pJ IPjTaJ IjJ~J• mPu iPr ßjS~J yPfJ, fJPTS fJrJ T«J TPr ßluPZ k´pMKÜ KhP~Ç ChJyre KhAÇ ßlxaJAo KnKcSPf FT jJrL ßmJPjr xPñ TgJ muPf muPfA ߈sJPT @âJ∂ yjÇ @APlJPjr KnKcS KlYJr 911 j’Pr ßlJj TPr Ijq k´JP∂ mxJ @PrT ßmJj ÛqJj TPr ß\Pj ßjj ߈sJPT @âJ∂ ßmJPjr oK˜PÛ rÜ \oJa ßmÅPi ßVPZÇ IqJkPxr oJiqPo @âJ∂ yS~Jr xPñ xPñ vjJÜ yS~J~ ßmÅPY ßVPZj ßmJjÇ ÊiM KT fJA? xŒ´Kf VPmwTrJ Foj ßoJmJAu IqJk mJKjP~PZj, pJ IKj~Kof rÜ ¸ªj, rÜ \oJa mJÅiJ yJat IqJaJT FmÄ yN“Kk§ xŒTtL~ ßp ßTJPjJ @Kat~Ju KlmKrPuvPjr oJiqPo vjJÜ TrJ x÷mÇ ˛JatPlJPjr oJiqPoA x÷mÇ YMPur rX mJ @WJPfr KY€ ßhPU 90 ßxPTP¥r oPiq vjJÜ TrJ pJPm fôPTr TqJ¿Jr @PZ KTjJÇ jgt SP~ˆJPjtr KmùJjLrJ mJKjP~PZj fJrKmyLj FT ßx¿rÇ ßTC KjmtJT yP~ ßVPu FA KcnJAxKa KjitJre TPr ßhPm ˚J~KmT @WJPfr kKroJeÇ yN“KkP§r Umr \JjJr \jq TÓ TPr KYKT“xPTr TJPZS pJS~Jr hrTJr ßjAÇ FmJr @xMj ßhUJ pJT k´pMKÜr jfMj jfMj KcnJAx FmÄ ßp TíK©o mMK≠o•J KjP~ FTMv vfPTr oJjMPwr

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC§ IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j:

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

Ff VKroJ S Ff xMU, fJ TLnJPm IxMPUrS TJre yP~ CbPZÇ @PoKrTJj TqJ¿Jr ßxJxJAKar SP~mxJAPa ßuUJ @PZ, ßoJmJAu ßlJPjr ßrKcS Kl∑PTJP~K¿r ßuPcr TJrPe ßmsj KaCoJPrr ^MÅKT mJzPZ @vïJ\jT yJPrÇ vrLPr IKfKrÜ oJ©J~ KmKTre ßTJPwr CÌfJ mJKzP~ ßh~Ç IjuJAj S ßoJmJAu ßlJPj ßmKvãe gJTPu vrLPr ßrKcP~vj dMPT ãKfTr oJ©J~Ç ßoJmJAu ßlJPj pf ßmKv TgJ muJ yPm, IjuJAPj pf ßmKv xo~ mq~ yPm, vrLPr ßrKcP~vPjr oJ©J ffA mJzPf gJTPmÇ ßoJmJAu ßlJj mqmyJr TrJr xo~ ßoJmJAPu mxJPjJ IqJP≤jJ ßgPT xrJxKr oJgJr oPiq KmKTre ZzJ~Ç FPf ßoJmJAu ßlJPjr TJZJTJKZ vrLPrr ßpxm ßTJw gJPT, fJPfA xmPYP~ ßmKv KmKTre ZzJ~Ç @APlJPjr KmKTre ZzJPjJr ßrTct xmPYP~ ßmKvÇ FT\j oJjMw fJr vrLPr pfaMTM KmKTre V´ye TrPf kJPr mPu KmùJjLrJ iJreJ TPrj, Fr oJ©J fJr ßYP~S IPjT ßmKvÇ ˝~Ä IqJkPur k´iJj KjmtJyL KaPoJKg ßcJjJfl TMT xŒ´Kf mPuPZj, KcK\aJu pπkJKf FmÄ ßxJvqJu KoKc~Jr xĸPvt @xJ~ KvÊPhr ãKfr TgJÇ FT uJU Kmv yJ\Jr KvÊr Skr YJuJPjJ ACKjPxPlr \KrPk ßhUJ pJPò, ßpxm KvÊ ßxJvqJu KoKc~J~ ßmKv xo~ KhP~PZ, fJrJ xJoJK\T ßpJVJPpJPV IhãfJr kKrY~

KhP~PZÇ @AkqJPcr FmÄ KcK\aJu aqJPmr oPfJ pPπr k´Kf @xKÜr TJrPe KvÊrJ ßkK¿u irPf nMPu ßVPZÇ kJKjPf nJxPZ käJKˆPTr TeJÇ ßp ßTJPjJ xKyÄxfJ FojKT pMP≠r TJrPe ßp kKroJe oJjMw oJrJ pJ~, fJr ßYP~ ßmKv xÄUqT oJjMPwr oífqM y~ kJKjmJKyf ßrJPVr TJrPeÇ KmPvõr hMAv' ßTJKa oJjMw KmÊ≠ kJKj ßgPT mKûfÇ FA pUj Im˙J fUj 27 ßlms∆~JKrr xoTJPu ßhUPf kJKò, mJÄuJPhPvr k´iJjfo UrPxsJfJ jh kKref yP~PZ orJ UJPuÇ vLfTJPu FUj ßxA jh ßyÅPaA kJr yS~J pJ~Ç Kmvõ\MPz KmÊ≠ kJKj yJS~J S oJKar xÄTaÇ k´TíKfPT hNKwf TPr oJjMw TL TPr xMUL yPf YJ~? jJjJ IqJkx @r IfqJiMKjT k´pMKÜr xPrJmPr cMPm @PZ @kjJr @hPrr KvÊ Kj~Kπf vLfJfk kKrPmPvÇ KT∂á fJr YJrkJPv ßUJuJ yJS~J ßjAÇ ßUJuJ oJb ßjAÇ IjqKhPT kPgr kJÅYJKur IkMr TgJA nJmMj jJÇ TMoPzJr ÊTPjJ ßUJuJ KhP~ mJjJPjJ ßjRTJ @r mJfJKm ßumMr ßUJxJ KhP~ mJjJPjJ lMamu KhP~ ßUJuJ oJPb ßUuPZ ßxÇ fJukJfJr YJaJAP~ mPx mJÅPvr UMÅKaPf ßyuJj KhP~ ßUJuJ @TJv ßhUPf kJPò fJr jmLj ßYJU KhP~Ç TJr oMU UJÅKa, IoKuj? hKrhs IkMr oMUAÇ hJKrPhsqr oJP^, hM”PUr oJP^S pKh UJÅKa xMU gJPT, fPm ßxA xMU UMÅP\ KjPf ãKf TLÇ


UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

29

(mJPo) vKlTár ryoJj ßYRiMrLr xJãJ“TJr KjPòj (cJPj) IJyoh oP~\

xMroJ xJPg FTJ∂ xJãJ&TJPr vKlT ßYRiMrL xlu mqmxJ~L, rJ\jLKfKmh, xoJ\TotLÇ pMÜrJP\q mJÄuJPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xJPmT ßY~JroqJj, mftoJPj KxPua ß\uJ IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhTÇ KmvõjJg mJuJV† SxoJjL jVr KxPua-2 IJxPj Ifq∂ \jKk´~ FA k´KfKjKiPT FuJTJr oJjMw FUPjJ fJPhr FoKkr oPfJA ÂhP~ ˙Jj KhP~ pJPmjÇ vKlTár ryoJj ßYRiMrLr rJ\QjKfT \Lmj ZJ©uLPVr ZJ©rJ\jLKf KhP~ Êr∆Ç FT xo~ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT S \P~µ ßxPâaJKrr hJK~Pfô KZPujÇ KmPuPf metmJhKmPrJiL IJPªJuj ZJzJS KmKnjú xJoJK\T IJPªJuPjr xPñ KfKj \KzfÇ vKlTár ryoJj ßYRiMrL xŒsKf pMÜrJ\q xlPr FPxPZjÇ xMroJr xJPg FTJ∂ xJãJ“TJPr KfKj fáPu iPrPZj mftoJj xoP~r KmKnjú Cjú~j S fÅJr Toto~\LmPjr IPjT IiqJ~Ç xJãJ“TJrV´ye TPrPZj xMroJr xŒJhT IJyoh oP~\Ç k´vú: pMÜrJ\q xlr KjP~ KTZá muMj? vKlTár ryoJj ßYRiMrL: ZJ©uLPVr rJ\jLKf KjP~ IJoJr Êr∆ TrPuS IJS~JoL uLPVr rJ\jLKfr xJPg xNYjJ FA pMÜrJ\q ßgPTAÇ FUJPj metmJhLKmPrJiL IJPªJuPjr xo~TJu ßgPT IJ\ ImKi TKoCKjKar KmKnjú TotTJ§ S Cjú~Pjr uPãq xKâ~nJPm TJ\ TPrKZÇ FUPjJ TKoCKjKar xPñ xŒOÜ IJKZÇ FmJrS pMÜrJP\qr KmvKa vyPr IJKo xnJ xoJPmv TPrKZÇ \jPj©L ßvU yJKxjJr Cjú~j S IV´VKfr rJ\jLKf fáPu iPrKZÇ k´mJxLPhr mJÄuJPhPv KmKjP~JPVr IJymJj

xMroJ IKlPx vKlTár ryoJj ßYRiMrLÇ mJo ßgPT xMroJr mJftJ xŒJhT TJA~No IJmhMuäJy, rKmj kJu, vKlTár ryoJj ßYRiMrL, IJyoh oP~\, TKm vJy vJoLo IJyPoh, mJÄuJPkJPˆr ßyc Im k´cJTvj xJPuy IJyohÇ

\JKjP~KZÇ k´mJxLPhr xJoPj mJÄuJPhPvr k´P\Kan KhT fáPu iPrKZ∏ pJPf ßhPv fJrJ kKrmJr KjP~, IJoJPhr krmftL k´\jìPT mJÄuJPhPvr xJPg kKrY~ TKrP~ ßh~Jr xMPpJV kJjÇ IJkjJrJ \JPjj, 21 FKk´u u§Pj k´iJjoπL \jPj©L ßvU yJKxjJPT KjP~ FTKa KmvJu xoJPmv TrPf pJPòÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr yP~ ßxA xoJPmv xlu TrJr \jq xlr TrKZÇ k´vú: IJVJoL KjmtJYPj KxPua-2 IJxPj oPjJj~j kJS~Jr ßãP© IJkKj TfaáTá IJvJmJhL? vKlTár ryoJj ßYRiMrL: 2014 xJPur KjmtJYPj IJS~JoL uLPVr oPjJj~j ßjRTJ k´fLPT IJKo KjmtJYj TrJr xMPpJV ßkP~KZuJoÇ \jjP©L ßvU yJKxjJr ßh~J ßxA oPjJj~j FUPjJ myJu IJPZÇ FmÄ KmvõjJg mJuJV† SxoJjL jVPrr oJjMPwr \jq IJKo KhjrJf TJ\ TPr pJKòÇ \jPj©L ßvU yJKxjJ S mñmºá TeqJ v´P≠~ ßvU ßryJjJ xŒNet ImVf IJPZjÇ IJKo vfnJV IJvJmJhL IfLPf ßpnJPm xπJxLPhr krJK\f TPr \jPj©LPT FA IJxj CkyJr KhP~KZuJo, IJVJoL KjmtJYPj IJKoA jKoPjvj kJPmJ FmÄ \jPj©L ßvU yJKxjJPT FA IJxj CkyJr KhPf xão yPmJ AjvJuäJyÇ

IJoJr FuJTJ~ xmPY ßmvL Cjú~j yP~PZÇ \jPj©L ßvU yJKxjJr Cjú~Pjr iJrJmJKyTfJ~ FA IûPu IJKo Cjú~Pjr FoKk KyPxPm KTZá pMVJ∂TJrL Cjú~j TrPf xão yP~KZ pJ IfLPf ßTC T•jJS TrPf kJPrKjÇ FTaá Km˜JKrf mKuÇ 1v ßTJKa aJTJ mqJP~ VqJPxr asJ¿Kovj uJAPjr TJ\, SxoJjL jVr CkP\uJ mJ˜mJ~j, KmvõjJg 7 ßTJKa aJTJ mqP~ TJuLr Yr Kms\ KjotJe, 1 ßTJKa 50 uã aJTJ mqP~ hvWr CorkMr ACKj~Pjr xÄPpJV ˙JkjTJrL Kms\ KjotJe, mñmºá ߈Kc~Jo KjotJe, TKoCKjKa KTîKjT KjotJe, ACKj~j ToPkäé nmj KjotJe, 7 ßTJKa aJTJ mqP~ SxoJjL jVr gJjJ nmj KjotJe, mJ\Jr Cjú~j, Ûáu TPu\ xrTJrLTre, KmKnjú k´KfÔJPjr kKrKYKf ßVAa KjotJe, 125Ka Ûáu, TPu\, oJhsJxJ nmj KjotJe, jhL-UJu kMj”Ujj, KaIJr ∏ TJKmTJr oJiqPo V´JoLe ImTJbJPoJ Cjú~j, oxK\h-oKªrxy iotL~ k´KfÔJPjr Cjú~j, mMr∆ñJ ACKj~Pjr 10 KT”Ko” rJ˜Jxy 128 KT”Ko” rJ˜J KjotJe, KvãJ k´KfÔJj FoKkS náÜTre, 387 KT”Ko” KmhMqÎ uJAj xÄPpJV, 7Ka jfáj k´JAoJrL Ûáu KjotJe, 2Ka yJAÛáu KjotJe, fJ\kMr aá mJuJV† ßrJc xÄÛJrxy IxÄUq Cjú~j KxPua-2 F yP~PZÇ

k´vú: IKnPpJV IJPZ IJkjJr xoP~ KmvõJjg mJuJV† SxoJjL jVr IJxPj IJvJPjJr‡k Cjú~j y~Kj, F xŒPTt IJkKj TL muPmj? vKlT ßYRiMrL: FaJ yPò KmFjKk-\JoJPfr Ikk´YJrÇ IJoJr xo~

k´vú: IJoJPhrPT xo~ ßh~Jr \jq IJkjJPT IPjT ijqmJhÇ vKlT ßYRiMrL: IJkjJPTS ijqmJhÇ FTA xPñ xMroJr xTu kJbT S ÊnJjMiqJ~Lr k´Kf rAPuJ ÊPnòJ S ÊnTJojJÇ

IJu-Ko\Jj ÛáPur lqJPoKu lJjPcPf jJjJ IJP~J\j KmKnjú˜Prr oJjMPwr khYJreJ~ oMUKrf FuFoKx

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

u§j, 29 oJYt - TKoCKjKar KmKnjú˜Prr KmkMu xÄUqT oJjMPwr IÄvV´yPe IjMKÔf yPuJ IJu-Ko\Jj k´JAoJKr ÛáPur Kl∑ lqJPoKu ßc APn≤Ç IjMÔJjPT ßTªs TPr ßrJmmJr 24 oJYt xJrJKhj jJrL-kMMr∆w S KvÊ KTPvJrPhr kYJreJ~ oMUKrf yP~ SPbKZPuJ u¥j oMxKuo ßx≤JrÇ FuFoKxr V´JC¥ ßlîJPr KZPuJ KvÊPhr ßUuJiNuJr \jq KmKnjú irPjr rJAcÇ IJr CkrfuJ~ KZPuJ rToJrL UJmJPrr ˆuÇ FTKhPT Khjnr YPu ßUuJiNuJ, IJjª CuäJx IJr ‰yQYÇ IjqKhPT ˆuèPuJPf YPu KmKnjú irPjr kPeqr KmKTKTKjÇ UJmJr S IjqJjq K\Kjxk© KmKâ TPr IJu-Ko\Jj ÛáPur \jq lJ¥PrAK\Ä TrJ y~Ç IJu-Ko\Jj ÛáPur ßTJIKctPjar rKyoJ ßmVPor xJKmtT mqm˙JkjJ~ IJP~JK\f FA

lqJPoKu lJjPcPf CkK˙f KZPuj u¥j Aˆ FTJPcoLr k´iJj KvãT ßoJyJÿh IJxTr IJuL, IJu-Ko\Jj k´JAoJKr ÛáPur k´iJj KvãT l\u oJyoMh, KxKj~r fJyKl\ KvãT TJor∆u ßyJxJAj S oMKymMöJoJjxy IjqrJÇ IJu-Ko\Jj ÛáPur ßTJIKctPjar rKyoJ ßmVo \JjJj, k´KfmZrA FA lqJPouL lJjPc IJP~J\j TrJ yP~ gJPTÇ Fr CP¨vq, TKoCKjKar oJjMwPT IJu-Ko\Jj Ûáu xŒPTt \JjJr xMPpJV TPr ßh~J FmÄ ÛáPur \jq lJ¥PrA\ TrJÇ xPmtJkKr oJjMPwr oPiq KvãJ KmwP~ FTKa IqJS~JPjtx xOKÓ TrJÇ KfKj IJPrJ mPuj, KmVf mZrèPuJr oPfJ FmJrS IJorJ FTKa xlu APn≤ IJP~J\Pj xão yP~KZ, ßpUJPj KmKnjú m~Pxr oJjMw ˝fÒáftnJPm IÄvV´ye TPrPZjÇ KhjmqJkL

lqJPoKu lJjPcPf IKnnJmPTrJ fÅJPhr x∂JjPhr KjP~ FPxPZj, IJjª CkPnJV TPrPZjÇ FaJA IJoJPhr mz ˝JgtTfJÇ IJu-Ko\Jj ÛáPur k´iJj KvãT l\u oJyoMh mPuj, IJoJPhr FA IJP~J\Pj TKoCKjKar KmKnjú˜Prr oJjMw ˝f°áft IÄvV´ye TPrPZjÇ FKa k´oJe TPr IJorJ nJPuJTJP\ \oJP~f yPf kJKrÇ IJvJTKr, KvãJ k´xJPr IJu-Ko\Jj lqJPouL lJjPc èr∆fôkMet náKoTJ rJUPmÇ CPuäUq, lqJPouL lJjPc CkuPã FuFoKxr V´JC¥ ßlîJPr PUuJiNuJ xJoKV´r oPiq KZPuJ mJCK¿ TqJPxu, VäJKaP~ar, Pkä ߈vPj láamu ßVAox AfqJKhÇ CkrfuJ~ KZPuJ PTT, KmKr~JjLxy KmKnjú irPjr UJmJr, \MP~uJrL vk, mMT ˆu, ßkJwJT ˆu AfqJKhÇ - ßk´x KmùK¬

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


30

UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

Àv è¬YrPT yfqJPYÓJ

mJÄuJPhPvr xPñ ßpJVJPpJV TPrPZ rJKv~J S pMÜrJ\q dJTJ, 28 oJYt - xJPmT Àv è¬Yr ßxPVtA KÙkJu S fJÅr ßoP~ ACKu~JPT KmwJÜ rJxJ~KjT VqJx k´P~JPV yfqJPYÓJr Kmw~Ka KjP~ mJÄuJPhPvr xPñ @jMÔJKjTnJPm ßpJVJPpJV TPrPZ pMÜrJ\q S rJKv~JÇ rJKv~J Kmw~Ka KjP~ ßx ßhPvr xmtPvw Im˙Jj fMPu iPrPZ, pMÜrJ\q F WajJr fhP∂r Kmw~Ka KjP~ TgJ mPuPZÇ rJKv~Jr xJPmT ßVJP~ªJ TotTftJ ßxPVtA KÙkJu 1990 ßgPT 2000 xJu kpt∂ ‰Æf Yr KyPxPm pMÜrJP\qr ßVJP~ªJ xÄ˙Jr yP~ TJ\ TPrj mPu IKnPpJV rP~PZÇ pMÜrJP\qr xqJKuxmMKrPf 4 oJYt KÙkJu S fJÅr ßoP~ ACKu~JPT KmwJÜ rJxJ~KjT VqJx k´P~JPV yfqJPYÓJr IKnPpJV CPbPZ rJKv~Jr KmÀP≠Ç SA WajJr IKnPpJPV k´J~ 150 Àv TNajLKfTPT mKyÏJr TPrPZ pMÜrJÓs, pMÜrJ\qxy I∂f 24Ka ßhvÇ TNajLKfPTrJ oPj TrPZj, Kmw~Ka KjP~ @∂\tJKfT kKro§Pu mz irPjr ßfJukJPzr kr krrJÓsoπL @mMu yJxJj oJyoMh @uLr @xjú oPÛJ xlPr rJKv~J Kmw~Ka @PuJYjJ~ fMuPmÇ rJKv~Jr krrJÓsoπL ßxPVtA uJnrPnr xPñ @VJoL 2 FKk´u oJyoMh @uLr KÆkãL~ @PuJYjJr TgJ rP~PZÇ mJÄuJPhPvr TNajLKfTPhr xPñ Vf 27 oJYt, oñumJr TgJ mPu \JjJ ßVPZ, 4 oJYt ßxPVtA KÙkJu S fJÅr ßoP~ ACKu~JPT yfqJPYÓJr kr pMÜrJ\q S rJKv~J mJÄuJPhPvr xPñ Kmw~Ka KjP~ TgJ mPuPZÇ Fr oPiq dJTJ~ pMÜrJP\qr yJATKovj 15 oJYt Kmw~Ka mJÄuJPhPvr TJPZ fMPu iPrÇ @r rJKv~J F KmwP~ fJPhr Im˙Jj \JKjP~ mJÄuJPhPvr TJPZ 22 oJYt FTKa TNaQjKfT KYKb KhP~PZÇ TNaQjKfT xN©èPuJ muPZ, pMÜrJ\q kMPrJ WajJ fMPu iPr rJxJ~KjT I˘ KjKw≠TreKmw~T xÄ˙J~ (SKkKxcKmäC) SA WajJr fhP∂ mJÄuJPhPvr KjrPkã nNKoTJ ßYP~PZÇ @r pMÜrJ\q Kmw~Ka mJÄuJPhPvr TJPZ ßfJuJr TJre yPò, F oMyNPft SKkKxcKmäCr KjmtJyL kKrwPhr xnJkKfr hJK~fô kJuj TrPZj ßjhJruqJ¥Px mJÄuJPhPvr rJÓshNf ßvU ßoJyJÿh ßmuJuÇ xJiJref F irPjr rJxJ~KjT VqJPxr mqmyJr KjP~ IKnPpJV FPu SKkKxcKmäC fJ fh∂ TPr gJPTÇ \JjPf YJAPu F oMyNPft SKkKxcKmäCr KjmtJyL kKrwPhr xnJkKf ßvU ßoJyJÿh ßmuJu Vf rJPf oMPbJPlJPj mPuj, pMÜrJP\qr k´iJjoπL ßgPrxJ ßo Kmw~Ka fhP∂r \jq SKkKxcKmäCr oyJkKrYJuTPT 14 oJYt KYKb KuPUPZjÇ fh∂ ßvw yPf TfaJ xo~ uJVPm \JjPf YJAPu KfKj mPuj, Fr KjKhtÓ xo~xLoJ ßjAÇ Kmw~Ka FPTmJPrA TJKrVKr iJÅPYrÇ SA WajJ~ pJ mqmyJr TrJ yP~PZ, fJ rJxJ~KjT I˘ KT jJ, ßxKa fhP∂ ßmr TrJ yPmÇ FPf ßT hJ~L mJ TJr hJ~ ßjA∏FnJPm Kx≠J∂ ßhS~J y~ jJÇ @r kMPrJ k´Kâ~JKaA TJKrVKr mPu Fr oPiq rJ\QjKfT ßTJPjJ Kmw~ gJTPZ jJÇ PvU ßoJyJÿh ßmuJu \JjJj, fh∂ yPm oyJkKrYJuPTr ßjfíPfôÇ fh∂ ßvPw k´KfPmhjKa kKrwPhr TJPZ ßhS~J yPmÇ

FA k´KfPmhj \jxoPã k´TJPvr KmwP~ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, FKa kKrwPhr Kx≠JP∂r Kmw~Ç ßTJPjJ xhxqPhv FKa ßVJkj rJUJr k´˜Jm KhPu fJ k´TJv TrJ yPm jJÇ @mJr kKrwh pKh k´TJPvr Kx≠J∂ ßj~, fPm fJ k´TJv mJiqmJiTfJoNuT yP~ pJPmÇ CPuäUq, pMÜrJ\q, pMÜrJÓs S rJKv~J FA TJCK¿Pur xhxqÇ FKhPT dJTJ~ rJKv~Jr hNfJmJx FT xÄmJh KmùK¬Pf Àv TNajLKfTPhr KmKnjú ßhv ßgPT mKyÏJPrr KjªJ \JKjP~PZÇ ßâoKuPjr oMUkJ© KhKoK© ßkxTn mPuj, È@orJ F Kx≠JP∂r VnLr fLms KjªJ \JjJAÇ fgJTKgf KÙkJPur WajJPT Fr TJre KyPxPm IKnKyf TrJ yPòÇ @orJ Fr oPiqA \JKjP~KZ, F WajJr xPñ rJKv~J pMÜ j~Ç fPm @orJ kJr¸KrT khPãk ßjS~Jr jLKf ÆJrJ kKrYJKuf ymÇ'

oJjmfJKmPrJiL IkrJi

ßoRunLmJ\JPrr 4 @xJKor rJ~ ßpPTJPjJ Khj KxPua, 28 oJYt - FTJ•Pr mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ yfqJ, iwte, KjptJfjxy KmKnjú oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV ßoRunLmJ\JPrr rJ\jVPrr 4 \Pjr KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJr KmYJKrT TJptâo ßvw yP~PZÇ FA YJr @xJKor rJ~ ßpPTJPjJ Khj ßWJweJ TrJ yPm oPot fJ IPkãoJe ßrPUPZj @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJuÇ KmYJrkKf ßoJ. vJKyjMr AxuJPor ßjfíPfô VKbf Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu Vf 27 oJYt F oJouJr pMKÜfTt Ck˙Jkj ßvPw oJouJKa rJP~r \jq IPkãoJe (KxFKn) rJPUjÇ F oJouJr @xJKorJ yPujßoRunLmJ\JPrr rJ\jVPrr @Tou @uL fJuMThJr, @»Mj jNr fJuMThJr SrPl uJu Ko~J, @KjZ Ko~J S @»Mu ßoJZJKær Ko~JÇ @xJKoPhr oPiq @Tou @uL TJrJVJPr rP~PZjÇ mJKTrJ kuJfTÇ FTJ•Pr ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ yfqJ, VeyfqJ, iwte, Ikyre, KjptJfj, IKVúxÄPpJPVr oPfJ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir hMKa WajJ~ \Kzf gJTJr IKnPpJV rP~PZ @xJKoPhr KmÀP≠Ç F oJouJ~ k´KxKTCvPjr kPã pMKÜfTt Ck˙Jkj TPrj k´KxKTCar ‰x~h yJ~hJr @uLÇ xPñ KZPuj ßvU oMvKlT TmLr S xJP~hMu yT xMojÇ @xJKo @ToPur kPã ÊjJKjPf KZPuj @Aj\LmL @mhMx ßxJmyJj frlhJrÇ kuJfT @xJKoPhr kPã ÊjJKj TPrj rJÓsKjpMÜ @Aj\LmL @mMu yJxJjÇ Vf mZPrr 7 ßo IKnPpJV VbPjr oiq KhP~ F oJouJr KmYJrTJ\ ÊÀr KjPhtv ßhj asJAmMqjJuÇ rJÓskPã F oJouJ~ @xJKoPhr KmÀP≠ 13 \j xJãL xJãq ßhjÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com


UmrJUmr

30 March - 05 Arpil 2018

˝JiLjfJ S ßhvPk´o

31

mz irPjr o~uJ IJm\tjJ kKrÏJPrr YJ\t k´fqJyJr

kJyJrJ ßh~ ßx ßYJU \JyJjúJPor IKVú ¸vt TrPm jJÇ' 'PhPvr xMrãJr \jq FTKhj S rJPfr kJyJrJ uJVJfJr FToJx Kx~Jo msf kJuj FmÄ KhmJrJK© FmJhPfr ßYP~S C•oÇ' AxuJPor AKfyJPx iotL~ IjMvJxj kJuj S ˝JiLj ofk´TJPvr \jq ßpoj oKhjJ jJoT ˝JiLj S KjrJkh nNUP§r k´P~J\j KZu, KbT ßfoKj oyJjmLr (xJ.) ßjfíPfô oKhjJr xm IKimJxL KoPu ßxA IûPur xJKmtT Cjú~j S KjrJk•J KmiJjS TPrPZjÇ FTAnJPm oyJj oMKÜpMP≠r oJiqPo IK\tf ˝JiLj-xJmtPnRo mJÄuJPhPvr \jqS k´P~J\j @oJPhr xTPur IÄvV´yPe ßhvKaPT ãMiJ-hJKrhsqoMÜ TPr Cjúf-xoí≠ FmÄ @®optJhJvLu ßhv KyPxPm FPT VPz ßfJuJ; ˝JiLjfJr FA oyJj oJPx FKaA ßyJT @oJPhr hí¬ IñLTJrÇ

aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJPhr 2v 25 yJ\Jr kJC¥ xJv´~

ßlxmMT KmfPTt mJÄuJPhPvr @PuJYjJ TPrKZ (ná~J Umr, ßlxmMT, aáAaJr S KjmtJYj, k´go @PuJ, 15 \JjM~JKr, 2018)Ç KmhqoJj 57 iJrJ IgmJ k´˜JKmf KcK\aJu KjrJk•J @APjr KmiJjèPuJ k´P~JPVr ßãP© kMKuv mJ xÄKväÓ Tftíkã ßp huKjrPkã S ˝JiLjnJPm Kx≠J∂ KjPf kJPr, Foj @uJof FPTmJPrA IjMkK˙fÇ xrTJKr hPur ßjfJPhr KmÀP≠ rJ\QjKfT xoJPuJYjJr ßãP© 57 iJrJr pPgò mqmyJr FmÄ TKgf oJjyJKj oJouJr jK\r nNKr nNKrÇ KmkrLPf KmPrJiL ßjfJ-Pj©LPhr YKr© yjjTJrL nM~J fgq mJ IKnPpJPVr k´KfmJh VeoJiqPo ßpoj pPgÓ èÀfô kJ~ jJ, KbT ßfoKj @hJuf ßgPT fJÅPhr @AjVf k´KfTJr kJS~Jr x÷JmjJS ãLeÇ @oJPhr jJ\MT VefPπ xrTJKr hu S fJr xyPpJVLrJ FT oJPx YJr-kJÅYKa \jxoJPmPvr xMPpJV ßkPuS KmPrJiLPhr IjMPrJi@Pmhj KhPjr kr Khj k´fqJUqJf yS~Jr jK\r xmJrA \JjJÇ FUj k´vú yPò KjmtJYj TKovPjr KjmKºf huèPuJr xmJA KT ßxJvqJu KoKc~J~ xoJj xMPpJV kJPm? @uJofèPuJ Imvq Knjú mJftJ ßh~Ç FTAnJPm KjmtJYjL k´YJrTJP\ xyJ~fJr \jq KmPhKv krJovtT KTÄmJ ˆsqJPaK\ˆ KjP~JPVr nJPuJ-oª S k´P~J\jIk´P~J\Pjr KmwP~S hs∆fA mJ˜mxÿf jLKfoJuJ hrTJrÇ ßxA jLKfoJuJ yPf yPm jqJ~KnK•T S ‰mwoqyLjÇ

yJKh~Jr xJyKxTfJ KkfJr \jq oJrJ®T ßmhjJhJ~TÇ @oJr mqgJ k´TJv TrPf kJrKZ jJÇ F rJP~r KmÀP≠ KrKnC @Kku TrmÇ' CPuäUq, yJKh~Jr KkfJ oNuf TKoCKjˆ @hvt uJujTJrLÇ KT∂á TjqJr AxuJo V´ye TPr oMxuoJj pMmTPT KmP~r kr fJr Skr xJŒ´hJK~T ßVJÔLèPuJr YJk Ff ßmKv vKÜvJuL ßp, KfKj Kj\ ßoiJPT TJP\ uJVJPjJ \ÀKr oPj TPrjKjÇ KfKj F WajJPT ÈuJn K\yJh' @UqJ KhP~ TjqJPT ß\JrkNmtT iot kKrmftj TrJPjJr IKnPpJV hJP~r TPrKZPujÇ fJr @PmhPjr kKrPk´KãPfA ßTrJuJ yJAPTJat @AjKmÀ≠ rJ~ ßWJweJ TPrKZPuj FA AxMqPfÇ ßTrJuJ yJAPTJat Vf mZr 25 ßo KmP~ rKyf TPr yJKh~JPT fJr KkfJr yJSuJ TPr ßhjÇ ßxUJPj KfKj ßmv TÓ IjMnm TrKZPujÇ yJKh~Jr ˝JoL vJKlj \JyJj fJr ˘LPT kJS~Jr \jq xMKk´o ßTJPatr hr\J~ KVP~ TzJ jJPzj FmÄ yJAPTJPatr rJ~PT YqJPu† TPrjÇ xMKk´o ßTJat Vf mZr jPn’Pr yJKh~JPT KkfJ-oJfJr yJSuJ ßgPT oMKÜr KjPhtv KhP~KZPujÇ fUj ßgPT yJKh~J ßYjúJAP~ Kj\ TPuP\r ßyJPˆPu gJTPZÇ yJKh~J F k´xPñ @hJuPf fJr Im˙JjPT @mJPrJ ¸Ó TPr ßhj ßp, KfKj Kj\ AòJ~ KmP~ TPrPZjÇ fJr KkfJ-oJfJ fJPT ß\JrkNmtT @aPT ßrPUPZjÇ Fr kKrPk´KãPf xMKk´o ßTJat mPuPZj, KjP\r nKmwq“ KmwP~ Kx≠J∂ V´yPer IKiTJr yJKh~Jr rP~PZÇ xMKk´o ßTJat ßTrJuJ yJAPTJPatr rJ~ k´fqJUqJj TPr mPuj, ÈhM'\j k´J¬m~Û jJrL-kMÀPwr KjP\Phr AòJ~ xŒJKhf yS~J KmmJPy y˜Pãk TrJr IKiTJr ßTJPjJ @hJuPfr ßjAÇ ßTJPjJ fífL~ kã KmP~Pf k´KfmºTfJ xíKÓ TrPf kJPr jJÇ' KYl \JKˆx hLkT Kovsr ßmû F TgJS mPuPZj, Fj@AF ÈuJn K\yJh' xŒKTtf IkrJPir fh∂ ImqJyf rJUPm FmÄ k´P~J\j ßhUJ KhPu yJKh~Jr ˝JoLPT ßV´lfJrS TrJ ßpPf kJPrÇ k´TJv gJPT, yJAPTJat Vf mZr 16 @Vˆ Fj@AF-PT yJKh~Jr iot kKrmftj S F mqJkJPr ¸Ó IkrJioNuT f“krfJr KmwP~ fhP∂r KjPhtv KhP~KZPujÇ ßTjjJ Fj@AF-Fr hJKm KZu,

mz irPjr o~uJ IJm\tjJ (Bulk waste) kKrÏJPrr \jq KjitJKrf YJ\t k´fqJyJPrr TJrPj aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJPhr k´J~ 2v 25 yJ\Jr kJC¥ xJv´~ yP~PZÇ 2015 xJPur ßxP¡Ír oJPx ßo~r \j KmVx IJPVr ßo~Prr IJoPu YJuM TrJ FA YJ\t k´fqJyJr TPrKZPujÇ FKa fJr KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf KZPuJÇ YJ\t k´fqJyJPrr lPu FTKa kKrmJr mftoJPj mZPr hM’mJr KmjJ UrPY Fxm o~uJ IJm\tjJ (lJKetYJr, oqJaPasx AfqJKh) kKrÏJr TrPf kJPrjÇ AKfkNPmt mJKxªJPhr mz irPjr K\Kjx ßluJr \jq k´KfmJr 15 kJC¥ TPr KhPf yPfJÇ mftoJPj mJKxªJPhr Fxm o~uJ ßluJr \jq TJCK¿Pur KjK¨tÓ jJÍJPr ßlJj TPr ßTmu mMKTÄ KhPf y~Ç k´KfmJr fJrJ 5Ka mz irPjr IJAPao PluPf kJPrjÇ FA YJ\t k´fqJyJPrr kJvJkJKv ßo~r \j

KmVx o~uJ IJm\tjJ kKrÏJPrr \jq IKfKrÜ 2v yJ\Jr kJC¥ mrJ¨S PhjÇ F Igt KhP~ o~uJ kKrÏJPrr \jq IJPrJ VJzL FmÄ ßuJT KjP~JV ßh~J y~Ç FZJzJ KrPl∑x ÛLPo IJPrJ 3 KoKu~j kJC¥ mrJ¨ ßh~J y~Ç CPuäUq ßp, xJPmT ßo~r 2012 xJPur \Mj oJPx o~uJ IJm\tjJ (Bulk waste) kKrÏJPrr \jq 15 kJC¥ YJ\t YJuM TPrKZPujÇ Fr kr ßgPT UrPYr nP~ KTZá xÄUqT mJKxªJ rJPfr ßmuJ p©f© mz mz IJAPao ßlPu rJUPfjÇ KhPjr kr Khj Fxm kPz gJTPfJÇ kMPrJ aJS~Jr yqJoPuax \MPz, KmPvw TPr IJmJKxT FuJTJèPuJPf F hOvq PmvL PYJPU kzPfJÇ FKa aJS~Jr yqJoPuaPxr kKrPmPvr Ckr oJrJfìT k´nJm ßlPuKZPuJÇ FZJzJ mJKxªJPhr \jq FKa FTKa mJzKf UrPYr YJkS KZPuJÇ Fxm KmPmYjJ~ \j KmVx fJr KjmtJYjL

ßTrJuJ~ Foj irPjr k´mefJ uã TrJ ßVPZÇ Fr @PV 23 \JjM~JKr xMKk´o ßTJat mPuKZPuj, Fj@AF ¸Ó ÈuJn K\yJh' KjP~ fh∂ TrPf kJPr; KT∂á fJrJ hM\j k´J¬m~Û jJrL-kMÀPwr KmmJPyr fh∂ KTnJPm TrPf kJPr? FKhPT Fj@AF mPuPZ, fJrJ Có @hJuPfr KjPhtPvA oJouJKar fh∂ ÊÀ TPrKZu, pJ k´J~ ßvPwr KhPTÇ oPj yPò, F oJouJ~ xJŒ´hJK~T ßVJÔLèPuJ KjP\Phr mqgtfJ ßhUPf ßkP~ yJKh~Jr AxuJo V´ye S fJr KmP~PT jJoxmt˝ ÈuJn K\yJh'-Fr KhPT ßoJz WMKrP~ KhP~KZuÇ F TJrPeA yJKh~Jr KkfJ IPvJTJj @hJuPf ÈuJn K\yJh' ßgPT ÊÀ TPr xπJxmJh kpt∂ k´xPñ ß\Jr ßhj FmÄ KfKj FUPjJ F Im˙JPjA IjzÇ yJKh~Jr oJouJ~ k´KfKa KhTA fh∂ TrJ xP•ôS FUj kpt∂ Fj@AF Foj ßTJPjJ xN© kJ~Kj, pJr ÆJrJ k´oJKef y~ ßp, vJKlj \JyJPjr ßTJPjJ xπJxL V´∆Pkr xJPg xŒTt rP~PZ FmÄ SA V´∆Pkr YJPkA KfKj yJKh~JPT KmP~ TPrPZjÇ pKh FojKa yPfJ, fJyPu Fj@AF Ff KhPj vJKlPT ßV´lfJr TPr ßluf FmÄ fJr KmÀP≠ IPjT oJouJ bMPT KhfÇ ˝~Ä yJKh~Jr KkfJ Kj\ IKnPpJPVr kPã ßTJPjJ bMjPTJ k´oJeS CkK˙f TrPf kJPrjKjÇ fJA F KmwP~ hí| @vJ rP~PZ ßp, yJKh~J S fJr ˝JoLr KmP~PT jJoxmt˝ ÈuJn K\yJh' S xπJxmJPhr xJPg xŒíÜ TrJr TJKyjLS oJTzvJr \JPur oPfJ KZjúKnjú yP~ CPz pJPmÇ

FoKx TPu\ Fé IJvrJláu AxuJPor ßpRg kKrYJujJ~ jfáj FTKa xÄVbj TrJr uãq S CP¨vq Ck˙Jkj TrJ y~Ç mOPaPj Im˙Jjrf FoKx TPuP\r ZJ©-ZJ©LPhr xojõP~ VKbf yPm FA xÄVbjÇ xnJr Kx≠J∂ IjMpJ~L jJoTre TrJ y~- FoKx TPu\ Fé ˆáPc≤x ACKj~j ACPTÇ xnJ~ Kx≠J∂ ßj~J y~- ˙J~LnJPm FoKx TPuP\r ZJ©-ZJ©LPhr FTK©f TPr xjJoijq KmhqJKkb FoKx KmvõKmhqJu~ TPu\PT KmvõKmhqJuP~ r‡kJ∂Prr k´˙Jm xy TPuP\r xÿJjmOK≠Pf FmÄ KmKnjú xoxqJ xoJiJj TP· CPuäUPpJVq nëKoTJ rJUPm mPu FmÄ xTuPT GTqm≠nJPm FA xÄVbPjr TJptâoPT FKVP~ KjP~ pJS~Jr IJymJj \JjJPjJ y~Ç xnJ~ mÜmq rJPUj- k´JÜj ZJ© S KvãT Fo F oJKuT, ßyuJu

k´Kfv´∆KfPf mz irPjr IJm\tjJ kKrÏJPrr \jq YJ\t k´fqJyJPrr k´Kfv´∆Kf KhP~KZPujÇ YJ\t k´fqJyJPrr TJrPj mJrJr mJKxªJPhr k´J~ 2v 25 yJ\Jr kJC¥ xJv´~ yS~J k´xPñ ßo~r \j KmVx mPuj, ßaJrL xrTJPrr n~Jmy mJP\a TJPar KmkrLPf Kmw~Kar èr∆fô KmPmYjJ TPr IJorJ FA YJ\t k´fqJyJPrr Kx≠J∂ KjP~KZuJoÇ Fr lPu mJKxªJPhr FA Igt xJv´~ yPuJÇ IJPVr ßo~r Fr èr∆fô mM^Pf kJPrjKjÇ PTKmPja ßoÍJr lr ˆsqJPaK\T ßcPnuJkPo≤ F¥ SP~ˆ TJCK¿uJr rqJPYu mäqJT mPuj, mJrJPT kKrÏJr kKróZjú rJUPf IJorJ k´Kfv´∆Kfm≠Ç IJr F\jq IJorJ FUJPf KmKjP~JV mJKzP~KZÇ FPˆa KrxJAKTîÄ UJPf 2v 50 yJ\Jr kJC¥ KmKjP~JV TrJ yP~PZÇ FZJzJ Kˆsa KTîKjÄP~S ojPpJV ßh~J yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬

ryoJj, oKuäT vJTár S~JhMh,Fo vJyjMr UJj, ÉoJ~Mj TKmr oJKyj, vJy oA\Mr ryoJj vJoLo, oMKymMr ßYRiMrL, IJKfTár ryoJj ßYRiMrL, oTxMh ryoJj, vJy\JyJj IJyoh, IJ\o UJj, ßlrPhRx ßvrKhu, IJ»MuäJy KxK¨T AmPj IJK’~J, IJjS~Jr∆u AxuJo, IJ»Mu TJKhr oMrJh, vJoLo vJyJj, \JoJu IJyoh, jJ\oMu ßYRiMrL, mqJKrˆJr IJ»Mx vKyh, oMxPuy CK¨j IJyoh, IJ»Mu IJyJh xMPyu, IJ»Mr rKTm, IJ»Mr rJöJT, vKlTáu yT, ßoJ~JPöo ßyJPxj, fJ\Mu AxuJo, ˝kj IJyoh, fJ\Mu AxuJo, r∆ÿJj mUf ßYRiMrL, IJ»Mu mJKZf mJhvJ, oMÜJr IJyoh, oM~JPöo ßyJPxj o\jM, IJ»Mu S~JhMh, oShMh IJyoh, l~\Mr ryoJj lP~\, Ko\JjMr ryoJj Kor∆, \JoJjMr ryoJj \JoJj, rSvj \Kxo CK¨j, FcPnJPTa fJKyr ßYRiMrL kJPnu, IJUuJTáu IJK’~J xMKl, Khkãr fJuMThJr, K\~JCu AxuJo, rJ\M KvmuL, IJmhMu IJyJh, \JuJu CK¨j KakM, xJ\M IJyoh, mqJKrˆJr xJAl CK¨j UJPuh, \MmJP~r IJyoh, ‰x~h \JoJjMr ryoJj \JoJj, xMoj IJyoh KxK¨TL, F KTC ßYRiMrL xMoj, vJKyh ATmJu, KmvõKÆk hJx, vJy ßxKuo, FjJoMu UJj, oyKxj IJyoh, IJ»Mu rKTm, Fo ATmJu ßyJPxj, oyKxj ßYRiMrL, Fo Fj Tá¨Mx, l~xu IJyoh, Kj\Jo IJyoh k´oMUÇ

Ko~JjoJPrr jfáj hJÅzJjÇ mMimJr kJutJPoP≤ hMA-fífL~JÄv ßnJPa KfKj ßk´KxPc≤ KyPxPm KjmtJKYf yjÇ Vf x¬JPy KmvsJo ßj~Jr TgJ CPuäU TPr Kfj KY~JS khfqJV TrPu 66 mZr m~xL CAj Ko≤A krmftL ßk´KxPc≤ yPf pJPòj mPu @nJx kJS~J KVP~KZuÇ xM KYr ˝JoL S x∂Jj KmPhKv jJVKrT yS~J~ xJÄKmiJKjTnJPm KfKj Ko~JjoJPrr ßk´KxPc≤ yPf kJrPmj jJÇ 2015 xJu ßgPT KfKj ߈a TJCK¿ur KyPxPm hJK~fô kJuj TPr @xPZjÇ xJÄKmiJKjTnJPm fJr FA kPhr ßTJPjJ nNKoTJ jJ gJTPuS KfKj ßk´KxPcP≤r SkPr ßgPTA hJK~fô kJuj TPr pJPmj mPu \JKjP~PZjÇ F \jqA xM KYr FT\j IjMVf mqKÜPT ßk´KxPc≤ KyPxPm hrTJr KZuÇ ßxjJmJKyjLr xPñ ãofJr ÆPªô pJPf KfKj fJPT Kj~πe TrPf kJPrjÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 40th Year Issue 2073, Friday 30 March - 05 Arpil 2018

KxPuPa ZáKrTJWJPf vJy\JuJu KmvõKmhqJuP~r ZJ© oJKyh UMj

UMPjr hJ~ ˝LTJr iOf hMA KZjfJATJrLr

KxPua, 29 oJYt KZjfJATJrLPhr ZMKrTJWJPf KjotonJPm UMj yP~PZj vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~r ßoiJmL ZJ© oJKyh IJu xJuJoÇ KZjfJATJPu mJiJ ßh~J~ UMj TrJ yP~PZ mPu ˝LTJr TPrPZ ßV´lfJrTíf hMA KZjfJATJrLÇ ZáKrTJWJPfr kr oJKyPhr ßoJmJAu S oJKjmqJV KZjfJA TPr ßjS~Jr TgJS ˝LTJr TPrPZ fJrJÇ Vf 25 oJYt, ßrJmmJr oiqrJPf dJTJr CP¨Pvq mJx aJKotjJPu pJS~Jr kPg KxPuPar \jmÉu TLjKmsP\ FA 4 kOÔJ~

ÈUJPuhJ K\~Jr IxM˙fJ ßVJkj TrJ yP~PZ' dJTJ, 29 oJYt - K\~J YqJKrPamu asJˆ oJouJ~ KmFjKkr ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~JPT @VJoL 5 FKk´u yJK\r TrJr jfMj fJKrU KjitJre TPrPZ @hJufÇ FTAxPñ F xo~ kpt∂ UJPuhJ K\~Jr \JKoPjr ßo~Jh mOK≠ TrJ yP~PZÇ FZJzJ F oJouJr pMKÜfTt Ck˙JkPjr ÊjJKjS FTA fJKrU kpt∂ oMufKm TrJ yP~PZÇ mMimJr rJ\iJjLr mTKvmJ\JPr @Ku~J oJhrJxJ oJPb ˙JKkf dJTJr kûo KmPvw \\ @hJuPfr KmYJrT c. @UfJÀöJoJj F @Phv ßhjÇ 3 kOÔJ~

mJÄuJPhPv xyJ~fJ S Ko~JjoJPrr k´Kf YJk ImqJyf rJUPm pMÜrJ\q

u§j, 29 oJYt - ßrJKyñJ xÄTPa mJÄuJPhPv xm irPjr xyJ~fJ ImqJyf rJUJr ßWJweJ KhP~PZj

pMÜrJP\qr k´iJjoπL ßgPrxJ ßoÇ Fr kJvJkJKv KjkLzPjr KvTJr yS~J ßrJKyñJPhr

k´fqJmJxPj \JKfxÄWxy @∂\tJKfT ßVJÔL S Ko~JjoJr xrTJrPT fJrJ âoJVf YJk

k´P~JV TPr pJPmÇ xÄxhL~ TKoKar FT ‰mbPT k´iJjoπL ßgPrxJ ßo Fxm TgJ mPujÇ fárPÛr mJftJ xÄ˙J @jJhMuM FP\K¿ FA Umr \JKjP~PZÇ Vf mZPrr 25 @Vˆ rJUJAPjr TP~TKa KjrJk•J ßYRKTPf 4 kOÔJ~

yJCx Im ToP¿ pMÜrJ\q IJS~JoL KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj pMÜrJ\q KmFjKk'r uLPVr ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj KmPãJn xoJPmPv UJPuhJ K\~Jr oMKÜ hJmL IitvfJKiT KmsKav FoKkr IÄvV´ye u§j, 29 oJYt - mOPajr yJCx Im ToP¿ KmsKav FoKkPhr KjP~ @z’rkNet mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr 47fo mJKwtTL ChpJkj TrPuJ pMÜrJ\q @S~JoL uLVÇ FA IjMÔJPj

Iit vfJKvT KmsKav FoKk CkK˙f KZPujÇ 27 oJYt, oñumJr yJC\ Im ToP¿r Kh ßaPrx kqJKnKu~Pj mJÄuJPhPvr

KxKnT FS~Jct ßkPuj \JoJu IJyPoh UJj

dJTJ, 29 oJYt - yqJoPuax Fr oJumJKr ßkäPx TKoCKjKaPf KmPvw ImhJPjr ˝LTíKf ˝„k TKoCKjKa mqKÜfô \JoJu @yPoh 4 kOÔJ~

˝JiLjfJ Khmx ChpJkPjr F @P~J\j IjMKÔf y~Ç Fr @PV Vf mZr FTArTonJPm 5 kOÔJ~

u§j, 29 oJYt - TJrJmªL KmFjKkr ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr IKmuP’ Kj”vft oMKÜ S KmFjKkr nJrk´J¬ ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ hJP~r TrJ KogqJ oJouJ xoNPyr rJP~r k´KfmJPh Vf 28 oJYt, mMimJr KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj KmvJu KmPãJn xoJPmv TPrPZ pMÜrJK\q KmFjKkÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT KmFjKk, ß˝òJPxmT hu S IjqJjq IÄV xÄVbPjr ßjfJTotLrJ IÄv ßj~Ç Fxo~

fJPhr yJPf KZu ëPmVo UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJPjr oMKÜ YJA x’Kuf ßkäTJct S ßkJˆJrÇ

FTAnJPm mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr khfqJV hJmL 5 kOÔJ~

Ko~JjoJPrr FoKx TPu\ Fé ˆáPcµx ACKj~j ACPT jfáj ßk´KxPc≤ Vbj CkuPã xnJ IjMKÔf CAj Ko≤ dJTJ, 29 oJYt - Ko~JjoJPrr kJutJPo≤ mMimJr ßhvKar ߈a TJCK¿ur IÄ xJj xM KYr ßVJzJ xogtT CAj Ko≤PT ßk´KxPc≤ KyPxPm KjmtJKYf TPrPZÇ FPf TPr xPmtJókptJP~ Kx≠J∂ V´yPer Kj~πe xM KYr yJPfA gJTPZÇ CAj Ko≤ Vf x¬JPy kJutJPoP≤r KjoúTPãr K¸TJPrr kh ßgPT xPr 31 kOÔJ~

u§j, 29 oJYt - FoKx TPu\ Fé ˆáPc≤x ACKj~~j ACPT Fr CPhqJPV Aˆ u§Pjr

ßyJ~JAYqJPku˙ \J\J ßrˆáPrP≤ FoKx TPuP\r ZJ©-ZJ©LPhr FTKa lîJalot TrJr uPãq FT

ofKmKjo~ xnJr IJP~J\j TrJ y~Ç oKfCr ryoJj rJjJ S 31 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

2070  
2070  
Advertisement