Brancherapport Rekruttering 2016

Page 1

Supana™ Creating transparency and trust

BRANCHERAPPORT

REKRUTTERING 2016 Copyright © 2016 Supana™ All rights reserved


INDHOLD 4 Forord

Toplisten

Analysen af rekrutteringsvirksomheder skaber øget gennemsigtighed på markedet

Danmarks bedste rekrutteringsvirksomhed er...

8

DISRUPTION

– Er vi nysgerrige nok på nyeste teknologi, og tager vi den alvorligt? Comentor sætter fokus på gamle og nye arbejdprocesser

5 Fakta om branchen

Branchens karakteristika

Vokser branchen? Hvem er størst? Hvem har den største profit?

Sløret bliver løftet for, hvilke styrker og svagheder rekrutteringsbranchen har

Loyalitet og NPS®

Value For Money

Loyal over for din rekruttør? Se hvilke leverandører som har mange kritiske kunder

Giver din leverandør dig det optimale udbytte? Se om du får værdi for pengene

12

22

Bedst til min virksomhed?

28

Top 10 - Store virksomheder Top 10 - Mellemstore virksomheder Top 10 - Små virksomheder

18

25

Forstå undersøgelsen Læs om undersøgelsens videnskabelige grundlag og få indblik i hvordan de 808 respondenter fordeler sig på brancher, regioner m.v.

67

Profitmagere & tabere Rekrutteringsbranchens overskud stiger markant. Find de mest profitable i branchen samt dem som kører med underskud

17

Den gode jobannonce Hvad er vigtigt for forskellige ansøgere. 5.500 respondenters svar analyseres i Jobindex’ artikel.

26

Detaljeret rapportering Hammer Andersen Comentor A/S Speedrecruiters ApS Active Search 1998 A/S Jobindex A/S Sales Management ApS People & Performance A/S Hansen Toft A/S Curia Management ApS Compass HR Group A/S Frontpeople A/S Totem Search & Selection Peeq ApS Karsberg ApS Selectors P/S Konsulenthuset Ballisager Mercuri Urval A/S Humantrust A/S Beirholm Search & Selection Nordic Search Group ApS Moment Professionals A/S Adecco A/S Hartmanns A/S

33 35 37 39 41 43 44 45 47 49 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 64 66


Thomas International Global leverandør af erhvervspsykogiske persontest og udviklingsværktøjer. Hver dag støtter vores testværktøjer tusinder af beslutningstagere med at rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere. Resultatet er øget performance hos medarbejdere, ledere og teams samt færre fejlrekrutteringer. Rekruttering Thomas Internationals brede persontestprogram giver et hurtigt og sikkert grundlag for rekrutteringsansvarlige - til at vurdere en ansøgeres match mod jobkrav. Øger sikkerheden i rekrutteringsbeslutninger og reducerer fejl.

Om Thomas Est.

1981

35 års erfaring

60 lande

56 sprog

Udvikling & Fastholdelse Vores værktøjer giver ledere indsigt omkring deres medarbejdere - hvad der motiverer dem, deres kernestyrker og begrænsninger - og deres potentiale. De hjælper dig med at rekruttere og udvikle dygtige medarbejdere, ledere, forbedre team præstationerne og få det bedste ud af alle medarbejdere

32.000 kunder

Vores assessmentspakker hjælper organisationer med at optimere team og individuelle præstationer for at opnå maksimal succes.

1,5 mil assessments gennemføres hvert år

Videnskaben Hos Thomas International er det vigtigt for os, at vores værktøjer er dokumenterede. Videnskabelig validitet er kernen i alt vi foretager os. Vores kunder skal være sikre på, at værktøjerne er både robuste, valide og reliable.Alle vores psykometriske testkonstruktioner er attesteret af det Britiske Psykologforbunds persontestafdeling. Et cer tifikat fra BPS attesterer, at testen opfylder de psykometriske krav for anvendelse i rekruttering. Næste skridt Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af, hvordan I kan øge sikkerheden i alle rekrutterings, ledelses- og HR relaterede spørgsmål

For yderligere information t +45 4449 1017 e info@thomasint.dk

www.thomasinternational.net

Komplet testleverandør Vi leverer løsninger til rekruttering, fastholdelse, ledelse og udvikling


FORORD Rekruttering 2016 er Supana’s anden branche rapporten af rekrutteringsbranchen. Rapporten er udvidet betydeligt og omfatter i alt 23 rekrutteringsvirksomheder og 15 boblere1. Analysen er baseret på 808 kundevurderinger. Rapporten giver dig indblik i branchens rekrutteringsvirksomheder fra store til små. Formålet er at

1 Boblerne er leverandører som vi forventer kommer på toplisten indenfor de næste 12 mdr.

opdatere og inspirere dig inden for rekrutteringsområdet. Vi håber, at du som vores mange læsere vil benytte rapporten som et opslagsværk og et overblik over nye og eksisterende samarbejdspartnere. Foruden selve brancheanalysen, som findes på siderne 8-30, har vi to faglige input fra rekrutteringsbranchen.

TRENDS – FAGLIGE INPUT FRA BRANCHEN Den første artikel omhandler ”Disruption af rekrutteringsbranchen”. Hvordan har branchen været til at tage de sociale medier og virtuelle databaser ind i deres arbejdsprocesser? Alt peger på, at branchen mere eller mindre bevidst holder fast i forældede processer og forretningsgange.

I artiklen ”Ram din målgruppe med jobannoncen” (s. 26) fokuseres på hvad en god jobannonce skal indeholde. Artiklen er baseret på 5.500 respondenter og giver et unikt indblik i, hvad forskellige fagligheder, aldersgrupper og køn lægger vægt på, når de surfer job på nettet.

GENNEMSIGTIGHED I BRANCHEN ER NØDVENDIG! Brancherapporten er Supana’s initiativ for at gøre markedet mere gennemskueligt og sætte kundeoplevelsen i fokus. Trenden er, at kunderne vil have indsigt i leverandørernes kvalitet og rådgivning. Rapporten er et stort skridt i denne retning. Via rapporten øger Supana gennemsigtigheden i rekrutteringsbran-

chen, og når tilstrækkeligt mange personer bidrager, bliver resultatet større gennemsigtighed, mere viden, stigende konkurrence og bedre kvalitet. Ved at fokusere på kundeoplevelsen i målinger, benchmark og online vurderinger vil udviklingen for alvor accelerere.

KOMMERCIEL BRUG AF RAPPORTEN Rapportens indhold er copyright beskyttet og tilhører Supana. Alle former for markedsføring, distribution og henvisninger af Supana’s brancheanalyser uden forudgående skriftlig aftale er i strid med ophavsretsloven. Det er ikke tilladt at videreformidle tekst eller figurer til kommercielt brug uden forudgående aftale med Supana.

4

Supana

Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed og tillid på markedet for konsulentydelser.

Kontakt Supana Email contact@supana.com Tlf +45 25 13 00 84 Web supana.com


DISRUPTION DISRUPTION DISRUPTION I REKRUTTERINGSBRANCHEN?

ER VI NYSGERRIGE NOK PÅ NYESTE TEKNOLOGI – OG TAGER VI DEN ALVORLIGT? Har headhunterbranchen udviklet sig nævneværdigt de seneste mange år? Efter vores opfattelse ikke i den grad, den burde. Sociale medier og virtuelle databaser giver mange nye muligheder, som skal kombineres med et svært håndværk. Noget som flere har taget fat på, men der er et stykke vej, til der former sig nye måder at rekruttere på. Branchen medvirker bevidst eller ubevidst til at ankre de traditionelle måder at håndtere kunder og kandidater på – en situation som arbejdsmarkedet ganske enkelt ikke er tjent med. Af Jakob Møller Hansen, adm. direktør, Comentor A/S Akvarium fyldt med guppyer De går i det samme tøj, siger det samme, kører i de samme biler og er klædt i standarduniformen – habit, blå/hvid skjorte og nypudsede sko. Småhøjtidelige og med skæg og blå briller-attitude. Et billede som jo er noget karikeret, men ikke desto mindre den oplevelse en del mennesker har af branchen både som kunde og kandidat, og der er sandt for dyden mange historier ude i bybilledet om oplevelserne med headhunteren. Search, selection, headhunting, rekruttering, vikar og interim, ja i vanlig stil vrimler det med begreber i konsulentbranchen, og som så ofte med stor grad af begrebs- og

metodeforvirring. Det resulterer ofte i, at laveste fællesnævner bliver den leverandør, man vælger, ganske enkelt fordi det er forholdsvis svært at orientere sig i forhold til de mere en 1.300 virksomheder, som på nuværende tidspunkt tegner det meget brogede danske rekrutteringsmarked. Måske branchen skulle begynde at udarbejde metode-, vare- og produktdeklarationer på lige fod med andre brancher? Kunderne har ofte svært ved at skelne imellem, hvad de får, hvilken metode der er den rette for opgaven og hvorfor prisen er, som den er. Hvad vurderer du på? Vi kan endnu engang kun slå et slag for at anvende Supanas brancheanalyse, når du går med overvejelser om at lægge en opgave 5


uden for huset. Det er faktisk ikke så meget anderledes, end når du bestiller bord på en restaurant, bestiller en rejse etc., hvor man ofte læser anmeldelserne inden – Supana giver dig samme mulighed! Måske er det værd at bruge nogle minutter på det næste gang – vi tror, det kan svare sig for dig. Det er muligt, at alle seks vurderingsparametre ikke er lige relevante for dig, men alligevel, outsourcing af denne karakter er for mange, og med god grund, et tillidsanliggende af de lidt større. Derfor oplever vi, at relevansen af ratingen ikke er uvæsentlig i forhold til at udfordre rekrutteringsfirmaet næste gang, eller måske tage en snak med dem, du anvender lige nu. Det er rent faktisk mange penge, du måske allerede nu investerer, og måske de kunne anvendes endnu bedre?

Jakob Møller Hansen, adm. direktør, Comentor A/S

Leverandør vs. partner Valg af outsourcing partner er for nogle et valg af en leverandør, som ”bare” skal medvirke til at løse en udfordring med at finde en ny medarbejder her og nu. Indgåelse af et partnerskab er for os i langt højere grad rettet mod et mere langsigtet samarbejde, som rækker længere ud end ”blot” at finde den næste medarbejder. Det er kendetegnet ved sparring og rådgivning omkring personalemæssige og organisatoriske spørgsmål, som er nødvendige at få konkretiseret og besvaret forud for igangsætning af en eventuel ny rekrutteringsopgave. Vi oplever i stigende grad udviklingen fra leverandør til partner hos vores kunder, men er naturligvis meget bevidste om, at vi i mange virksomheders øjne fortsat blot er én leverandør af mange. Det at kunne levere fleksible og tilpassede løsninger til virksomhederne er blevet endnu mere afgørende, hvorfor de ikke længere finder headhunternes end-to-end pakkeløsninger attraktive, men ønsker, at man støtter præcist i det omfang, der er nødvendigt, og forventer vi kan dække det behov. Headhunterhåndværket kalder på talent At finde den rette medarbejder er et håndværk og for mange et af de lidt sværere, da det jo handler om mennesker – den der mærkelige støbning, som det kan være så svært at afkode, men hvor svært kan det egentlig være? ”Nu har jeg været leder i mange år og ansat en del mennesker i min tid…” er et udsagn, vi bliver mødt med mange gange. Der er for os stor forskel på at have ansat fx 10 medarbejdere om året til at ansætte måske 100. Forskellen er konsulentens særlige evne til at afdække den fuldstændige adfærdsprofil, og det stiller krav til kundskaber og ikke mindst mange års erfaring, hvorfor vi er af den overbevisning, at det at være leder på højt niveau ikke

6

Supana

nødvendigvis gør dig til en dygtig håndværker. I øjeblikket peger tendensen lidt i den retning i vores branche, da relativt mange starter op som ”Headhunter” – det lyder også godt, vil nogle synes, men rekruttering som håndværk tager tid at lære og er ikke et spørgsmål udelukkende om netværk. Kravene til search-ressourcer er stærkt stigende og kalder på særdeles specifikke og stærke kræfter, og er for os forskellen på, om opgaverne bliver løst succesfuldt eller ej. Derfor virker det også en anelse absurd, at en del virksomheder i udpræget grad alene benytter studentermedhjælpere til denne meget svære og missionskritiske funktion. Honoraret er en %-sats af årsgagen… – sikke noget vrøvl Branchens prissætning har ikke ændret sig i væsentlig grad de sidste 30-40 år. Mange opgaver prissættes fortsat efter en %-sats af årsgagen, en model vi på ingen måde kan identificere os med. Vi er af den klare opfattelse, at prisen skal afspejle rekrutteringsmetoden og dermed timerne, som anvendes til opløsningen, alt andet virker jo tåbeligt. Det kan i princippet være langt vanskeligere at finde en stærkt specialiseret tekniker i forhold til en adm. direktør, så hvorfor skal lønnen være afgørende for prisen? Vi driver en timeforretning på lige fod med revisorer og advokater, og de arbejder os bekendt ikke med en %-sats for at udarbejde en årsrapport eksempelvis. Disruption…Tror vi på, det kommer? Vi tror på, at der er flere som os, der sidder lidt afventende og vurderer, hvorledes headhunterbranchen vil opleve disruption. Vores nysgerrighed retter sig meget mod, hvorledes teknologi og massivt fokus på SOME vil medvirke aktivt til at afdække mulige kandidater og herunder definere og beskrive, hvorledes personers adfærd på de sociale medier kan bringes i spil i relation til at få ”prikket” til de rette kandidater og således også medvirke til, at time to market bliver kortere. En problematik vi i stigende grad har oplevet de seneste 12 måneder. Det er for os blevet langt sværere at få de relevante kandidater i spil tidsnok, og arbejdsmarkedet gør naturligvis sit til det. Der er ualmindeligt mange muligheder for de dygtige kandidater. Heldigvis fornemmer vi, at kunderne er bevidste om dette og indstillet på, at tiden fra opstart af opgaven til afslutning har rykket sig i negativ retning. I den sammenhæng er det derfor også glædeligt at opleve, at mange virksomheder igangsætter processen lidt hurtigere end tidligere, hvorfor partnerskabet med kunden igen viser sit værd. 


e-stimate international Skadinavisk desgin & schweizisk præcision. Konsulenter i hele Europa, Asien, Australien og USA.

DANMARKS

BEDSTE TESTUDBYDER TESTUDBYDER

e-stimate udvikler og leverer professionelle personlighedstest, teamprofiler og HR analyse - en bred palet af værktøjer. Vort kendetegn er forståelige værktøjer med stor faglig dybte. Med et serviceniveau, der er markant højere end prisnuveauet. Vore kunder: Konsulenthuse, HR konsulenter, HR afdelinger, Universiteter, vikarbureauer, rekrutteringsvirksomheder mv.

interpersonal

Forskningsbaseret afsæt - solid validitet og reliabilitet. Hurtig og let at anvende - enkel og forståelig rapport. Særligt setup til rekruttering: - Jobprofiler - kan laves uden omkostninger. - Kandidater kan besvare uden omkostninger. - Let sortering og match af kandidater ift. jobprofiler. - Hurtig og effektiv - minimerer tidsforbrug og udgifter til test.

fivefactor

Dybdegående personlighedstest - baseret på IPIP-NEO. Viser 30 personlighedstræk - opdelt i fem hovedfaktorer. Udviklet af internationale forskere: Johnson, Hogan, Goldberg m.fl. Robusthed - Tendens til Depressiv, aggressiv og impulsiv. Succes faktorer - Målrettethed, vedholdenhed og selvdisciplin. De 16 vigtigste personlighedstræk - vist enkelt og overskueligt.

IQ

Nonverbal test - Spearmans G-faktor (Generel intelligens). Gennemføres på 15 minutter - online besvarelse. Afdækker abstrakt og spatial ræsonnement. Abstrakt ræsonnement Abstrakt ræsonnement indebærer evaluering af processer repræsenteret via abstrakte begreber, forståelse af logiske regler og evne til at identificere årsagssammenhænge. Abstrakt ræsonnement anvendes, hvor evne til kompleksitet og til tolkning af ny information kræves, fremfor beslutninger baseret på tillært viden og erfaringer. Spatial ræsonnement Spatial ræsonnement forudsiger evne til at arbejde med kompleksitet. Samt evne til arbejde med todimensionale repræsentationer. TIME TO CHANCE...

Attraktive løsninger på test skift. Kontakt os for mere info - eller demo. e-stimate Aps l Tlf. +45 70 20 17 06 l www.e-stimate.dk


TOPLISTEN Stort tillykke til Hammer Andersen som er Danmarks bedste rekrutteringsvirksomhed 2016. Hammer Andersen har specialiseret sig i salgsstillinger. Ifølge kunderne kan specialisering betale sig, da de placerer mange af de specialiserede rekrutteringsvirksomheder i toppen af liste. Nordjyske Comentor er undtagelsen, som bekræfter reglen. De kommer ind på en fornem 2. plads – en stigning på hele 7. positioner. Årets højdespringer (12 positioner) er Jobindex, som med en 5. plads virkelig

udfordrer rekrutteringsbranchens grundlæggende forretningsmodel. I modsætning til resten af branchen gennemfører Jobindex ikke interviews, men overlader denne del af processen til de ansættende virksomheder. Dette er øjensynligt noget, specielt de mellemstore og store virksomheder sætter pris på (se toplisterne for store og mellemstore kunder på s. 28 og 30). På listen finder vi også nogle af de store brands, hvor både Compass, People & Performance og Hansen Toft ligger i top 10.

BOBLERE

1

Som noget nyt i 2016 rapporten viser vi også boblere og deres nuværende score på toplisten. Karakteristisk ved boblerne er at de alle har mindre end 9 kundevurderinger og datastyrken derfor ikke tilstrækkelig til at placere dem på toplisten endnu. Blandt boblerne ligger Experis, som er Manpowers rekrutterings- og search-virksomhed og Brinch & Partnere. En del af boblerne er vikarbureauer, som fylder mere og mere på rekrutteringsområdet og derfor vil udfordre rekrutteringsbranchen og få indflydelse på toplisten i 2017. Resultaterne i toplisten er dannet ud fra de spørgsmål, som rekrutteringsvirksom-

Datastyrken viser gyldighed og præcision i målingen. Den afhænger af antallet af vurderinger og hvor mange forskellige kunder, der har vurderet testudbyderen.

0%

Lav performance i branchen

30%

Gennemsnitlig performance i branchen

Figuren illustrerer, hvordan vi i Supana opdeler rekrutteringsvirksomhederne efter deres performance i branchen. Antallet af stjerner angiver leverandørens absolutte kvalitetsniveau, dvs. evnen til at levere høj kvalitet og professionel rådgivning. Den samlede score udtrykker leverandørens samlede relative styrke i branchen. Scorer en virksomhed 30% betyder det, at kunderne opfatter virksomheden lige så god eller bedre end 30% af virksomhederne i bran8

Supana

hedernes kunder har besvaret samt anden offentlig information om rekrutteringsvirksomhederne. Rekrutteringsvirksomhederne er blevet vurderet via en spørgeramme om deres rådgivning, leveringsevne og kvalitet. Spredning i resultaterne gør det muligt at rangordne alle leverandørernes præstationer på en skala, som den enkelte leverandørs resultater efterfølgende kan sammenholdes med. Den samlede score afhænger af kundernes svar samt datastyrken1. For at sikre en fair og pålidelig topliste vil rekrutteringsvirksomheder med en stor datastyrke ligge højere på listen end rekrutteringsvirksomheder med en lav datastyrke.

70%

Høj performance i branchen

chen. En score på 80% betyder, at rekrutteringsvirksomheden er bedre end 80% af branchen og dermed, er der kun 20%, som er bedre end denne. Toplisten kan bruges, hvis du vil kende kundernes opfattelse af rekrutteringsvirksomhedernes absolutte og relative styrke i branchen. Den garanterer ikke, at rekrutteringsvirksomheden er god til din virksomhed, hvorfor den ikke må erstatte din kritiske sans.

100%


Leverandør 1 2

Hammer Andersen Comentor A/S

3

Speedrecruiters ApS

4

Active Search 1998 A/S

5 6

Jobindex A/S Sales Management ApS

7

People & Performance A/S

8

Hansen Toft A/S

9 10

Curia Management inkl. Ålborg Compass Human Resources Group A/S

11

Frontpeople A/S

12

Totem Search & Selection

13 14

Peeq ApS Karsberg ApS

15

Selectors P/S

16

Konsulenthuset Ballisager A/S

17 18

Mercuri Urval A/S Humantrust A/S

19

Beirholm Search & Selection

20

Nordic Search Group ApS

21 22

Moment Professionals A/S Adecco A/S

23

Hartmanns A/S

Aktivpersonale A/S

 

Experis A/S Hudson Global Resources A/S

Brinch & Partners ApS

Genitor ApS

 

Randstad A/S Pointer A/S

Hays Specialist Recruitment A/S

Sam Executive Search A/S

 

Temp Team A/S Jks A/S

Jobteam A/S

Bloom ApS

Basico A/S

QA

Leverandør performance

Data styrke

Samlet Score

NPS®

Års erfaring

Økonomisk aktivitet —

                                                                                                                               

8.7

 23  34

100

76

10

8.5

 20  30

99

87

14

7.251.532 DKK

8.7

 20  23

98

65

4

3.126.922 DKK

8.3

 26  31

97

58

7

3.176.000 DKK

7.5

 60  82

96

35

17

188.665.000 DKK

8.7

 15  21

95

76

8

915.419 DKK

8.1

 21  29

95

55

11

32.413.282 DKK

8.3

 19  25

94

48

15

21.410.928 DKK

8.3

 18  23

93

65

32

8.335.717 DKK

8.2

 19  24

92

58

14

25.444.082 DKK

8.4

 14  21

91

81

9

3.013.275 DKK

8.8

 12  13

90

85

14

8.2

 15  19

90

74

4

3.658.735 DKK

7.6

 15  17

89

63

7

1.360.980 DKK

7.7

 14  17

88

35

3

601.197 DKK

7.9

 11  15

87

53

8

31.035.622 DKK

7.8

 8  23

86

61

41

102.312.928 DKK

8.5

 7  13

85

77

3

4.206.164 DKK

8.0

 9  12

85

50

9

7.2

 6  11

82

36

2

1.056.947 DKK

6.4

 7  11

80

-18

12

14.706.000 DKK

6.5

 5  12

77

-17

27

883.747.000 DKK

6.3

 4  9

66

-11

19

296.120.000 DKK

                                                                     

7.6

 3  5

16

92.414.116 DKK

7.4

 6  6

15

114.714.971 DKK

7.2

 4  5

16

12.836.237 DKK

7.1

 6  6

7

4.084.607 DKK

7.0

 6  6

2

9.089.238 DKK

7.0

 3  6

29

35.673.472 DKK

6.9

 5  5

8

9.460.977 DKK

6.9

 3  6

8

3.880.586 DKK

6.8

 5  7

3

21.849.002 DKK

6.8

 5  5

37

208.126.337 DKK

6.8

 5  5

19

878.688.525 DKK

6.7

 5  6

32

82.235.102 DKK

6.7

 5  6

12

2.469.944 DKK

6.7

 4  6

12

7.660.928 DKK

Kvalitetssikring: Leverandøren har, for at sikre et objektivt grundlag, inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

9


ÆNDRINGER 2015 - 2016 Bemærkelsesværdigt nyt i brancheanalysen er først og fremmest de seks nye rekrutteringsvirksomheder og 15 boblere, som gør, at analysen 2016 tegner et meget bedre billede af rekrutteringsbranchen i Danmark. Der er sket en del ændringer i toplisten og

kun Speedrecruiters har holdt fast i sin placering fra 2015. Helt ny i den øverste del af listen er Active Search, som kommer ind på en flot 4. plads. Højdespringeren på listen er Jobindex, som har flyttet sig fra 17. plads til en 5. plads.

2015

2016

1. Totem Search & Selection

1. Hammer Andersen

2. Sales Management ApS

2. Comentor A/S

3. Speedrecruiters ApS

3. Speedrecruiters ApS

4. HumanTrust A/S

4. Active Search 1998 A/S

5. Peeq ApS

5. Jobindex A/S

6. Compass Human Resources Group

6. Sales Management ApS

7. Frontpeople A/S

7. People & Performance A/S

8. Hammer Andersen

8. Hansen Toft A/S

9. Comentor A/S

9. Curia Management

10. Hansen Toft A/S

10. Compass Human Resources Group

11. Curia Management ApS

11. Frontpeople A/S

12. People & Performance A/S

12. Totem Search & Selection

13. Konsulenthuset Ballisager A/S

13. Peeq ApS

14. Mercuri Urval A/S

14. Karsberg ApS

15. Karsberg ApS

15. Selectors P/S

16. Nordic Search Group ApS

16. Konsulenthuset Ballisager A/S

17. Jobindex A/S

17. Mercuri Urval A/S

NY

NY

18. Humantrust A/S 19. Beirholm Search & Selection

NY

20. Nordic Search Group ApS

10

Supana

21. Moment Professionals A/S

NY

22. Adecco A/S

NY

23. Hartmanns A/S

NY


Trænger du til et nyt syn på en kompleks hverdag? - Bliv coach og skab fornyede resultater

– – – – – –

Konstante forandringer Nye strategier Varslede besparelser Højere tempo Større kompleksitet Flere krav

Dit job ændrer dig, og det gør din kollegas også. Det kræver energi og fokus at få mange nye samarbejdsrelationer. Ved at blive coach styrker du dig selv og andre i at nå deres mål. Vores coaching-uddannelse er internationalt akkrediteret, og underviserne er enten erhvervspsykologer eller erfarne coaches med ledelsesmæssig baggrund. www.as3transition.dk/coachinguddannelse

AS3 er en rådgivningsvirksomhed inden for HR, der siden 1989 har støttet virksomheder og mennesker gennem jobmæssige forandringer. Læs mere på www.as3transition.dk


FAKTA OM REKRUTTERINGSBRANCHEN BRANCHEN EKSPLODERER OG FORBLØDER PÅ EN GANG! Bemandingsbranchens salg er vokset med 25,9% fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2016 og fastholder samme gode vækstrate fra sidste brancherapport. Desværre er det ikke rekrutteringsvirksomhederne, som oplever denne vækst, faktisk dokumenterer data fra de 120 største rekrutteringsvirksomheder, at branchen stille og roligt forbløder. Rekrutteringsbranchens salg falder således cirka 1 %, hvilket står i klart kontrast til at hele bemandingsbranchen, som de sidste 4 kvartaler solgte ydelser for 15,3 mia. kr. Bemandingsbranchen kan bryste sig af en årlig stigning på næsten 11% i forhold til de 4 foregående kvartaler. Bemandingsbranchen er med andre ord en branche i stærk vækst, mens der i den

del af branchen som arbejder med rekruttering, er stagnation og stigende konkurrence. I hele bemandingsbranchen er der 19.965 fuldtidsansatte der arbejder med alt fra at finde vikarer til ufaglærte jobs, sourcing af IT-freelancere, headhunting af specialister og ledere samt executive search af adm. dir. til børsnoterede virksomheder. Trods den stigende beskæftigelse og de begyndende flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked, og det heraf afledte rekrutteringsbehov, så synes kunderne at vælge at købe deres ydelser udenfor den klassiske rekrutteringsbranche. Den historiske udvikling indikerer ellers, at vækst i samfundet og flaskehalsproble-

Rekrutteringsbranchen forbløder - Bemandingsbranchens kvartalsvise salg overfor de 120 største rekrutteringsvirksomheders omsætning 4500 4000 3500 3000 2500

2000 1500 1000

Kilde: Danmark Statistik, 2016

500 0

2012K1

2012K3

2013K1

Bemandingsbranchen i alt, mio. kr

12

Supana

2013K3

2014K1

2014K3

Rekrutteringsbranchen, mio. kr.

2015K1 Trend

2015K3

2016K1 Trend


mer kraftigt vil øge antallet af virksomheder i branchen. Derfor bliver det interessant, at se om rekrutteringsbranchen igen vil vokse,

eller om vi nu for alvor ser en markant brancheglidning fra rekrutteringsbranchen til andre dele af bemandingsbranchen.

SAMFUNDSMÆSSIGE BIDRAG Hvis vi ser på de 120 rekrutteringsvirksomheder, som Supana har kundedata fra, så er det de direkte samfundsmæssige bidrag i form af betalt selskabsskat langt fra imponerende. Kun cirka 1% af nettoomsætningen betales i selskabsskat. Denne faktor har været stort set uændret de seneste år. Trods flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked og det heraf afledte rekrutteringsbehov er branchens samfundsmæssige bidrag uændret. Vi forven-

ter dog en stigning når 2016 regnskaberne offentliggøres, da hovedparten af rekrutteringsvirksomhederne rapporterer om øgede aktiviteter. Rekruttering, search og headhunting udgør kun 13,1 % af omsætningen i branchen, selv om den kommunikationsmæssigt og brandingmæssigt fylder langt mere. Heraf udgør rekruttering cirka 2/3 dele af omsætningen og Search & headhuntning står for

5000 4000

3000 2000 1000

0

2012

2013

2014

Nettoomsætning i rekrutteringsbranchen

den sidste 1/3. Sidstnævnet fremstår langt mest prestigefyldt. Vikarbranchen fylder således markant mest og udgør 87% af branchen. Mere end halvdelen af omsætningen i branchen henrører midlertidige ansættelser indenfor ’Produktion og bygge/anlæg’ samt sundheds- og plejeområdet. Denne kategorisering er dog baseret på rekrutteringsbranchens egne indberetninger, og da der i branchen er mange af

2015

40 35 30 25 20 15 10 5 0

Millioner

Millioner

Nettoomsætning og selskabsskat i rekrutteringsbranchen

Selskabsskat i rekrutteringsbranchen

aktørerne der ”snopper opad”, må andelene tages med forsigtighed. I undersøgelsen har vi derfor valgt, at det er kunderne, som angiver, hvilken ydelse de har købt og kategoriseret leverandørerne herefter. Metodisk er der dog det problem, at kunderne ikke altid er i stand til at skelne mellem rekruttering, search og headhunting og i praksis handler forskellen dog også blot om metoden til at finde kandidater.

Rekruttering af ledere og mellemledere 11%

9% 4% 6%

1%

Formidling af fast arbejde undtagen rekruttering af ledere og mellemledere IT, telekommunikation og andet kontorpersonale Handelsbranchen Produktion og bygge/anlæg

28%

Transport, lager og logistik 27%

2%

12%

Hotel- og restaurationsbranchen Læger, sygeplejesker og øvrigt personale indenfor sygepleje og sundhed Øvrigt 13


UDSKILDNINGSLØBET ER BEGYNDT Den økonomiske aktivitet blandt rekrutteringsvirksomhederne har været svagt faldende (-1%), hvilket vidner om at trods en stor vækst i branchen generelt, så er det andre forretningsområder end den klassiske rekruttering som vokser. Blandt de 10 største leverandører af rekruttering i Danmark er det vanskeligt at afgøre, hvor stor andel af deres aktiviteter der hidrører fra andet end rekruttering. Trods en bemærkelsesværdig tilbagegang på 8% er Mercuri Urval stadig markedsleder indenfor

Økonomisk aktivitet

År på markedet

1 Adecco A/S

883.747.000 DKK

27

2 Jks A/S

878.688.525 DKK

19

3 Prodata Consult A/S

435.654.081 DKK

14

4 Hartmanns A/S

296.120.000 DKK

19

5 Temp Team A/S

208.126.377 DKK

37

6 Jobindex A/S

188.665.000 DKK

17

24.734.000 EUR

12

8 Experis A/S

114.826.000 DKK

15

9 Assistance Hr Partners A/S

104.714.971 DKK

15

10 Mercuri Urval A/S

102.312.928 DKK

41

11 Aktivpersonale A/S

92.414.116 DKK

16

12 Jobteam A/S

82.235.102 DKK

32

13 Accountor Denmark A/S

44.013.247 DKK

9

14 Flensby & Partners A/S

37.565.631 DKK

1

15 Randstad A/S

35.673.472 DKK

29

16 People & Performance A/S

32.413.282 DKK

11

17 Konsulenthuset Ballisager A/S

31.035.622 DKK

8

18 Hr-Industries A/S

30.732.629 DKK

11

19 Teknik Bureauet ApS

26.424.555 DKK

11

20 Compass Human Resources Group A/S

25.444.082 DKK

14

21 Sam Executive Search A/S

21.849.002 DKK

3

22 Hansen Toft A/S

21.410.928 DKK

15

23 Scanpeople ApS

17.265.908 DKK

6

24 Gml-Hr A/S

14.763.266 DKK

6

25 Moment Professionals A/S

14.706.000 DKK

12

26 Expuri ApS

13.693.408 DKK

4

27 Hudson Global Resources A/S

12.836.237 DKK

16

28 Nigel Wright Consultancy Denmark ApS

12.693.073 DKK

8

29 Kjerulf & Partnere A/S

11.599.478 DKK

14

30 Rex og Lindeborgh A/S

7 Manpower Europe Holdings ApS

14

Supana

rekruttering. Men med en markedsandel på få procent kan vi forvente, at de vil blive udfordret på dette. De 9 andres aktiviteter kommer primært fra vikarydelser, tidsbegrænsede stillinger, karriererådgivning og outplacement. Adecco og Manpower, som har en førende position i Danmark, er også to af de største virksomheder globalt set indenfor bemandingsområdet. Men trods størrelsen har det været vanskeligt at holde fast i markedsandelen. Adecco’s aktivitetsniveau er faldet 12% og Manpowers hele 30%.

10.068.150 DKK

17

31 Proselection ApS

9.848.643 DKK

7

32 Pointer A/S

9.460.977 DKK

8

33 Genitor ApS

9.089.238 DKK

2

34 Curia Management inkl. Ålborg

8.335.717 DKK

32

35 Basico A/S

7.660.141 DKK

12

36 Comentor A/S

7.251.532 DKK

4


9 ud af 10 kommer videre i det rigtige job

OUTPLACEMENT HOS LEDERNES KOMPETENCECENTER Kom videre i din lederkarriere

P Vi tilbyder et individuelt forløb med egen personlig rådgiver, som har ledelsesbaggrund P Vi afklarer dine kompetencer og laver en handlingsplan i et tæt samarbejde P Vi giver dig rådgivning i at bruge dit netværk og få kontakt til virksomheder P Vi klæder dig på til at gennemføre den gode jobsamtale P Vi hjælper dig med at lande det rigtige job

Book et gratis og uforpligtende møde på tlf. 3283 3610

lederkompetence.dk/outplacement 15


VÆKSTKOMETER OG FUSERE

1 Stanton Chase Denmark A/S

Supana

Vækst

Økonomisk aktivitet 2015

Økonomisk aktivitet 2014

27904%

1.390.223 DKK

-5.000 DKK

2 People Intelligence ApS

121%

1.527.837 DKK

692.000 DKK

3 GML-HR A/S

102%

14.763.266 DKK

7.317.472 DKK

4 Bloom ApS

80%

2.469.944 DKK

1.369.000 DKK

5 Nyberg Group A/S

70%

1.788.512 DKK

1.050.000 DKK

6 Basico A/S

67%

7.660.141 DKK

4.586.394 DKK

7 Imc Business Consulting A/S

50%

3.715.906 DKK

2.477.000 DKK

8 Hudson Global Resources A/S

49%

12.836.237 DKK

8.587.958 DKK

9 Speedrecruiters ApS

49%

3.126.922 DKK

2.095.681 DKK

10 Nova 100 ApS

49%

2.646.134 DKK

1.778.000 DKK

11 Genitor ApS

44%

9.089.238 DKK

6.306.991 DKK

12 Frontpeople A/S

42%

3.013.275 DKK

2.119.050 DKK

13 Coresearch Vision A/S

39%

4.248.733 DKK

3.045.981 DKK

14 Active Search 1998 A/S

35%

3.176.000 DKK

2.347.215 DKK

15 Skandinavisk Computer Rekruttering A/S

34%

4.175.243 DKK

3.126.707 DKK

16 Lisberg Executive Search A/S

33%

6.578.818 DKK

4.944.006 DKK

17 Dahl & Kjærgaard Human Resources ApS

26%

5.850.280 DKK

4.636.136 DKK

18 Compass Human Resources Group A/S

26%

25.444.082 DKK

20.209.525 DKK

19 Proselection ApS

23%

9.848.643 DKK

7.993.129 DKK

20 Comentor A/S

23%

7.251.532 DKK

5.910.751 DKK

107 Adecco A/S

-12%

883.747.000 DKK

1.009.517.000 DKK

108 Proffice A/S

-15%

15.753.529 DKK

18.540.709 DKK

109 Moment Professionals A/S

-15%

14.706.000 DKK

17.375.000 DKK

110 Globesearch Management A/S

-17%

4.834.414 DKK

5.822.727 DKK

111 Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S

-20%

3.880.586 DKK

4.852.000 DKK

112 Sabroe Selection A/S

-22%

2.071.314 DKK

2.649.960 DKK

113 Scanpeople ApS

-28%

17.265.908 DKK

23.924.000 DKK

114 Kromann Connect ApS

-29%

1.329.267 DKK

1.862.617 DKK

115 Promando A/S

-29%

3.857.919 DKK

5.459.000 DKK

116 Manpower Europe Holdings ApS

-30%

24.734.000 EUR

35.322.000 EUR

117 Lars Rüger Hr A/S

-32%

2.694.799 DKK

3.961.492 DKK

118 Korn/Ferry International A/S

-44%

2.773.679 DKK

4.912.006 DKK

119 Peeq ApS

-55%

3.658.735 DKK

8.139.161 DKK

120 Embedded People ApS

-72%

1.761.566 DKK

6.282.649 DKK

Blandt fuserne finder vi en række af de største bemandingsvirksomheder, hvor eksempelvis Adecco og Manpower taber markedsandelse, men også specialiserede rekrutteringsvirksomheder som Globesearch, Hays og internationale Korn/Ferry går markant tilbage. 16

end fordoblet aktiviteterne. Blandt vækstkometerne finder vi også nogle af branchens største rekrutteringsvirksomheder, eksempelvis Compass, der har slået sig fast som en signifikant leverandør.

Undersøgelsen viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem antal ansatte og bruttofortjenesten, hvorfor vi må forvente en signifikant vækst i antallet af medarbejdere hos vækstkometerne.

Kilde: Erhvervsstyrelsen, 2016 og Supana.com

At branchen er under forandring ses tydeligt ved, at nogle virksomheder vokser markant i et stagnerende marked. Eksempelvis har 6 virksomheder øget deres aktivitetsniveau med mere end 60%. GML-HR er blandt branchens mellemstore aktører og har mere


Sammenhæng mellem antalantal ansatte og bruttofortjeneste Sammenhæng mellem ansatte og bruttofortjeneste kr. 60.000.000 kr. 50.000.000

kr. 40.000.000 kr. 30.000.000 kr. 20.000.000

kr. 10.000.000 kr. 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PROFITMAGERE & TABERE afkastningsgrad på 18%. Konklusion: Det er en lukrativ forretning at drive rekrutteringsvirksomhed. De 20 dygtigste profitmagere er listet i nedenstående tabel. Afkastningsgrad

Årets resultat (seneste år)

Ændring i resultat

1 Gml-Hr A/S

73

4.975.632 DKK

182%

2 Skandinavisk Computer Rekruttering A/S

64

1.551.426 DKK

157%

3 Bloom ApS

64

4.993 DKK

-99%

4 Teknik Bureauet ApS

54

1.814.321 DKK

-18%

5 Cadesign Mind A/S

53

466.233 DKK

1192%

6 Brinch & Partners ApS

48

1.232.515 DKK

13%

7 Jobindex A/S

46

54.280.000 DKK

36%

8 Basico A/S

46

5.766.017 DKK

79%

9 Genitor ApS

46

1.248.727 DKK

40%

10 Peoplelink ApS

45

1.070.361 DKK

23%

11 Profilpartners ApS

43

1.723.911 DKK

2285%

12 Hudson Global Resources A/S

42

2.751.673 DKK

740%

13 Coresearch Vision A/S

40

943.783 DKK

170%

14 Lars Rüger Hr A/S

39

769.443 DKK

-15%

15 Active Search 1998 A/S

37

1.404.996 DKK

438%

16 Nyberg Group A/S

37

1.307.461 DKK

39%

17 Capax Recruitment ApS

34

628.006 DKK

165%

18 Frontpeople A/S

34

776.607 DKK

1005%

19 Aktivpersonale A/S

32

2.911.270 DKK

29%

113 Stanton Chase Denmark A/S

-5

-4.619 DKK

-166%

114 Jobteam A/S

-12

-1.424.247 DKK

-155%

115 Experis A/S

-16

-4.545.000 DKK

-1859%

116 Humantrust A/S

-17

-436.116 DKK

-47%

117 Kromann Connect ApS

-29

-234.747 DKK

-266%

118 Promando A/S

-35

-631.679 DKK

-210%

119 Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S

-59

-3.129.526 DKK

16%

120 Korn/Ferry International A/S

-68

-6.651.835 DKK

-27286%

Afkastningsgrad: Afkastningsgraden er det mest centrale af de regnskabsmæssige nøgletal. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder med, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og kapitalgrundlag (forholdet mellem gæld og egenkapital).

Kilde: Erhvervsstyrelsen, 2016 og Supana.com

Afkastningsgraden er steget betydeligt fra 2014 til 2015, hvilket giver et billede af en branche, som er blevet markant bedre til at skabe overskud. Trods stagnationen i branchen, så opnår branchen en gennemsnitlig

17


forretning) og Korn/Ferry, som tilhører de største internationale leverandører i bemandingsbranchen.

Blandt taberne har alle virksomheder, undtagen Hays, oplevet en markant nedgang i overskuddet. Blandt branchens tabere hører både Experis (Manpower’s rekrutterings-

REKRUTTERING ER IKKE EN SKALERBAR FORRETNING Overraskende nok så synes rekrutteringsvirksomhederne ikke at opnå stordriftsfordele ved at blive større. Faktisk er der en svag negativ sammenhæng mellem antallet af ansatte og evnen til at skabe overskud. Dette kan måske forklare at branchen stadig trods mange dommedags profetier, stadig rummer et stort antal leverandører. Der er simpelthen ikke fordele nok ved at blive

store i branchen, til at der kommer bølger af konsolideringer. Overordnet set må vi forvente, at branchen over de næste par år forandres markant, og at vinderne vil være at finde blandt vækstkommeterne og profitmagerne. Disse virksomheder har tilsyneladende fundet nøglen til at drive en sund og skalerbar forretning.

Sammenhængmellem mellemantal antalansatte ansatteog og rentabilitet rentabilitet Sammenhæng 150 100 50 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-50 -100

BRANCHENS KARAKTERISTIKA KUNDERNE ØNSKER! Når næsten 1000 kunder spørges om hvilken adfærd der er vigtigst, så tegnes et ganske bestemt billede af den ideelle rekrutteringsvirksomhed. Kunderne opfatter den ideelle rekrutteringsvirksomhed som en samarbejdspartner, hvor den daglige mundtlige kommunikation er klar og utve-

• Samarbejde • Mundtlig kommunikation • Resultat og kundetilfredshed

tydig samtidig med, at der er et mærkbart fokus på kundetilfredshed og levering af resultater.

PROCES VS. FORRETNING Omvendt må det være skræmmende for branchen, at kunderne langt fra ser den som en forretningsfokuseret, innovativ værdiskaber. Overalt leder danske virksomheder

 18

Supana

• Forretningsfokus • Værdi • Innovation

efter konkurrenceevne, produktivitetsforbedringer og innovation, men kunderne opfatter ikke rekrutteringsbranchen som en løftestang til dette. Kundernes manglende forventninger til forretningsfokus, værdiskabelse og innovation efterlader et billede af, at branchen endnu ikke for alvor har strategisk betydning for mange virksomheder.


BRANCHENS STYRKER Rekrutteringsvirksomhederne i branchen opleves i høj grad som troværdige og ansvarlige. Mere end 9 ud af 10 kunder oplever, at deres leverandører overholder budgetter, tidsplaner og andre aftaler. Undersøgelsen gør således branchens dårlige rygte til skamme. Sammenholdt med

2015 undersøgelsen er der næsten 100 flere nye leverandører med i 2016. Det er vigtigt at bemærke, at selv om der i brancherapporten indgår 120 af de mest benyttede rekrutteringsvirksomheder, så er det på ingen måde en garanti for, at der ikke findes dårlige og useriøse leverandører i branchen.

BRANCHENS STØRSTE STYRKER 0%

10%

Overholder aftaler mv. (5)

3% 6%

Troværdighed (3)

2% 7%

Formidling (4)

2% 6%

Integritet (1)

1%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

34%

80%

90%

100%

57%

37%

55%

43%

9%

50%

41%

49%

meget uenig el. uenig

neutral

enig

meget enig

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at leverandøren udviser adfærden. Parentesen angiver placering i 2015.

Trods kundernes positive oplevelse er det muligt at måle en svag stigning i antallet af utilfredse kunder i de seneste 12 mdr. En del af forklaringen kan måske findes i den næsten eksplosionsagtige udvikling, der har været i antallet af rekrutteringsvirksomhe-

der. Mange af disse virksomheder er dog endnu ikke blevet vurdereret af kunderne, hvorfor vi må forvente effekten af de mange nye leverandører i branchen først slår igennem de kommende 12 mdr.

REKRUTTERINGSBRANCHENS UDFORDRINGER Innovation, nytænkning og fornyelse er som i sidste undersøgelse stadig branchens største udfordring. Selv om rekrutteringsprocessen af mange opfattes som veldokumenteret og en særdeles triviel proces, er det tankevækkende, at udviklingen af sociale teknologier, platforme og kommunikationskanaler ikke for alvor har påvirket

branchen. Det er derfor skræmmende, at kun 50% af kunderne oplever, at deres leverandør bidrager med produkter, koncepter eller design. Samtidig er det stadig kun knap halvdelen af kunderne som oplever, at ydelsen bliver forankret i organisationens strategi.

BRANCHENS STØRSTE UDFORDRINGER 0%

10%

20%

Strategisk forankring (2)

8%

12%

Ny viden og indsigt (5)

8%

11%

Produkt- og konceptudvikling (1)

5%

Effektivitet og produktivitet (4)

5%

40%

50%

25%

60%

meget uenig

38% 46%

uenig

neutral

80%

90%

enig

100%

23%

34%

25% 16%

70%

32%

31%

10% 7%

30%

16% 22% 27%

meget enig

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at leverandøren udviser adfærden. Parentesen angiver placering i 2015.

19


Opfordring til branchen

Sørg for at uddanne jeres konsulenter i at opstille og udvikle mål for, hvorledes ydelserne strategisk forankres i organisationen og forretningen. Herigennem kan branchen sikre sig, at rekrutteringsydelserne får bedre forankring hos kunderne, og at bidraget til deres forretning bliver større.

EMPLOYER BRANDING Den stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft i Danmark betyder, at din virksomheds evne til at tiltrække, udvælge, ansætte og fastholde dine kernemedarbejdere er afgørende for din virksomheds succes i fremtiden. Derfor er employer branding en aktiv del af rekrutteringsstrategien. Ved du om din rekrutteringsvirksomhed er i stand til at understøtte virksomhedens

brand og tiltrækker de rigtige kandidater? Nordsjællandske Hammer Andersen og nordjyske Comentor ligger helt i top på dette spørgsmål i kundernes optik. Hvorimod danmarks største vikarbureauer Hartmanns og Adecco ligger i bunden af listen. Måske netop derfor har Adecco valgt at lægge en del af sin rekrutteringsforretning i et selvstændigt selskab i 2016.

Leverandøren er en god repræsentant matchersom organisations Leverandøren er en god som repræsentant matcher organisationens employer brandemployer brand 6

7

8

9

Hammer Andersen Comentor A/S Curia Management ApS Speedrecruiters ApS Beirholm Search & Selection Active Search 1998 A/S Hansen Toft A/S Mercuri Urval A/S Sales Management ApS People & Performance A/S Selectors P/S Gennemsnit Frontpeople A/S Moment Professionals A/S Compass Human Resources Group A/S Konsulenthuset Ballisager A/S Peeq ApS Nordic Search Group ApS Jobindex A/S Humantrust A/S Karsberg ApS Hartmanns A/S Adecco A/S

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at rekrutteringsvirksomheden er en god repræsentant som matcher organisationens employer brand.

20

Supana

10


ANSÆT DEN RIGTIGE KANDIDAT Men det er jo ikke nok at tiltrække de rigtige kandidater, rekrutteringsvirksomheden skal også sikre, at de kandidater som ansættes er succesfulde. Her er Comentor og Hammer Andersen igen i top af listen. Overraskende nok ligger Mercuri Urval, rekrutteringsbran-

chens største aktør under gennemsnittet, hvilket understøtter undersøgelsens påstand om, at leverandørens erfaring i branchen ikke sikrer kvalitet i ansættelserne.

Ansatte kandidater indfrier fulde forventningerne Ansatte kandidater indfrier til fuldetilforventningerne 6

7

8

9

10

Comentor A/S Hammer Andersen Speedrecruiters ApS Active Search 1998 A/S Frontpeople A/S Hansen Toft A/S Curia Management ApS Sales Management ApS People & Performance A/S Beirholm Search & Selection Gennemsnit Selectors P/S Mercuri Urval A/S Compass Human Resources Group A/S Konsulenthuset Ballisager A/S Nordic Search Group ApS Moment Professionals A/S Jobindex A/S Humantrust A/S Peeq ApS Karsberg ApS Adecco A/S Hartmanns A/S

Figuren viser, i hvilken udstrækning kunderne oplever, at ansatte kandidater indfrier forventningerne.

I bunden af listen ligger igen de store vikarbureauer Adecco og Hartmanns. Placeringen rejser spørgsmålet om vikarbranchen besidder de rette kompetencer og knowhow til at rekruttere kandidater succesfuldt. I takt med at Supana får flere og flere

kundevurderinger, vil vi naturligvis afdække dette. Men på nuværende tidspunkt er det dog konstaterbart, at nogle af de største vikarbureauer i Danmark har vanskeligt ved at levere på dette afgørende spørgsmål.

21


LOYALITET OG NPS

Leverandørernes NPS fremgår af toplisten på side 8 1

Er det relevant for dig, om din leverandør har loyale kunder – altså en høj Net Promoter Score? Vi har valgt at se nærmere på, hvad loyalitet og NPS betyder for kunderne. Start med at stille dig spørgsmålet: Vil du anbefale en rekrutteringsvirksomhed til andre, som du er utilfreds med? NEJ, det vil du helt sikkert ikke. Hvis du er villig til at være ambassadør for en rekrutteringsvirksomhed, er det fordi du opfatter denne som en fremtidig samarbejdspartner. I nedenstående er billedet meget klart. Comentor er den rekrutteringsvirksomhed, som kunderne er mest tilbøjelig til at anbefale. I den anden ende af skalaen ligger de store vikar- og rekrutteringsbureauer, hvor mellem 12-27% af kunderne er så kritiske, at de

sandsynligvis vil tale dårligt om leverandøren til andre. Generelt ligger NPS dog på et meget højt niveau i hovedparten af branchen1. Loyalitet handler om, at kunden føler sig tryg, samt at denne også i fremtiden er villig til at bruge rekrutteringsvirksomheden. Vi måler dette via dimensionen partnerskabspotentiale.

NetScore Promoter Score Net Promoter Comentor A/S Totem Search & Selection Frontpeople A/S Humantrust A/S Hammer Andersen Sales Management ApS Peeq ApS Curia Management ApS Speedrecruiters ApS Karsberg ApS Mercuri Urval A/S Compass Human Resources Group A/S Active Search 1998 A/S People & Performance A/S Konsulenthuset Ballisager A/S Beirholm Search & Selection Hansen Toft A/S Nordic Search Group ApS Jobindex A/S Selectors P/S Hartmanns A/S Adecco A/S Moment Professionals A/S 0%

10%

20%

Kritiske kunder

30%

40%

Passive kunder

I 2003 blev NPS introduceret som målestandard for kundeloyalitet ved at stille spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale leverandøren til en ven eller kollega?”. Kunderne besvarer spørgsmålet på en 0-10 skala, og de inddeles i tre grupper.

22

Supana

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ambassadører

Kritiker

0

1

Passiv

2

3

4

5

6

7

Ambassadør

8

9

10


KVALITET OG NPS Kritikere af NPS argumenterer ofte for, at NPS ikke siger noget om kvaliteten hos en leverandør, og det er bedre at måle kundens oplevelse af kvaliteten. I Supana måler vi både kvalitet og NPS, da vi mener begge er vigtige for at skabe gennemsigtighed i branchen. Analysen viser stærk statistisk sammenhæng mellem NPS og rekrutteringsvirksomhedernes kvalitet2. Konklusionen er,

at rekrutteringsvirksomheder som leverer god kvalitet i deres rådgivning og løsninger, også bliver anbefalet af kunderne. Så selv om kvalitet ikke kan forudsiges af NPS, så er det tydeligt, at god kvalitet og kundeservice afspejler sig i NPS-scoren.

Korrelationskoefficienten er på 0,88

2

PRØV NOGET NYT! Der argumenteres ofte for at det altid er en fordel at vælge en rekrutteringsvirksomhed, som har været længe på markedet, og som derfor har bedre forståelse af markedet, bedre kontakt til kandidaterne og et stærkere brand! Men er det nu også helt rigtigt. Svaret er NEJ!

er svagt negativ (korrelationskoefficient -0,22). Det vil sige, at rekrutteringsvirksomhederne har færre loyale kunder, jo længere de har været på markedet. Blot fordi en leverandør har været længe på markedet, er det altså ikke en garanti for, at kunderne vil anbefale dig i fremtiden, tværtimod.

Interessant nok viser brancheanalysen, at den statistiske sammenhæng mellem rekrutteringsvirksomhedens alder og performance

Sammenhængmellem mellem NPS NPS og Sammenhæng og antal antalårårpå påmarkedet markedet 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -30%

-10%

0

10%

30%

En oplagt forklaring er, at flere af de gamle og veletablerede rekrutteringsvirksomheder er gået i stå og ikke har formået at udvikle deres ydelser, rådgivning og service i takt med at kundernes behov har udviklet sig. Dette gælder naturligvis ikke alle rekrutteringsvirksomheder fx har både Comentor, Hammer Andersen, Active Search og People & Performance bedre NPS score end

50%

70%

90%

deres alder tilsiger. En oplagt forklaring er, at nogle af rekrutteringsvirksomhederne er bedre i stand til at forny sig og herigennem sikre sig loyale kunder. Samarbejder du med en af de ældre rekrutteringsvirksomheder, bør du vurdere nøje om deres alder har modnet ydelserne eller om de er blevet forældet.

23


LOYALITET ER EN GOD FORRETNING Der er en markant og en meget stærk statistisk sammenhæng mellem en kundes anbefaling af en rekrutteringsvirksomhed, og om vedkommende vil købe igen. Med andre ord det kan betale sig at have loyale kunder. For at sikre sig flere loyale kunder er den mundtlige kommunikation helt afgørende. For rekrutteringsvirksomhederne handler

det om at kunne præsentere og formidle sine budskaber på en klar og troværdig måde, hvis man vil sikre sig, at kunderne forbliver loyale og vil optræde som gode ambassadører.

FOKUS PÅ KVALITET OG EMPLOYER BRANDING

Korrelation: Korrelationskoefficienten r beskriver den statistiske sammenhæng mellem to faktorer. Jo tættere r er på 1 desto større statistisk sammenhæng. r = 0,7 beskrives ofte som en stærk korrelation. F.eks. er vægt og højde korreleret r = 0,70, idet højere personer ofte er tungere end lave personer. Der er naturligvis undtagelser eksempelvis lave tunge personer og høje tynde personer. Forklaringskraft: Koefficientens varians. En forklaringskraft på 50% betyder f.eks., at halvdelen af en persons vægt kan forklares som følge af højden.

24

Supana

Kvalitetskrav er også en meget betydelig faktor for andelen af ambassadørkunder. I forhold til sidste brancheanalyse er der et stærkt stigende fokus på kvalitet i kunde-/ leverandørforholdet. Der synes, at være et mere udtalt kundebehov for løbende kvalitetsopfølgning og evaluering. En sidste meget interessant parameter i forhold til ambassadørkunderne er leverandørens evne til at præsentere og matche kundens employer brand. Rekrutteringsvirksomheder, hvor kunden ikke oplever dette

match, har signifikant færre loyale kunder. Dette harmonerer fint med billedet af, at rekrutteringsvirksomhederne er en forlængelse af kundens brand, hvorfor kunden kun er interesseret i at være ambassadør, hvis rekrutteringsvirksomheden matcher kundens employer brand. I nedenstående tabel fremgår de vigtigste faktorer, som hænger sammen med kundens anbefaling af ydelser fra en rekrutteringsvirksomhed.

Vigtighed for loyalitet (ambassadørkunder)

Korrelation (r) Forklaringskraft

Kunden vil købe ydelser fra leverandøren igen

0,91

83%

Leverandøren fremstår troværdig

0,78

62%

Leverandøren udtrykker og formidler synspunkter, præsentationer og væsentlig information på en klar og letforståelig måde

0,78

62%

Leverandøren opstiller og overholder høje standarder for kvalitet og kvantitet

0,73

54%

Leverandøren er en god repræsentant som matcher organisationens employer brand

0,73

53%


VALUE FOR MONEY Kandidaternes kompetencer er ikke det vigtigste! Analysen viser overraskende nok, at det IKKE er kandidaternes kompetencer og erfaring, der er vigtigst for kundens oplevelse af at få value for money (værdi for pengene). Kandidaternes kompetencer er blot det 4. vigtigste for, at kunderne oplever værdi for pengene i samarbejdet med rekrutteringsvirksomheder. I nedenstående tabel fremgår de fire

vigtigste faktorer, som er knyttet til kundens oplevelse af value for money. Den stærkeste forklaring på hvorfor kunderne oplever value for money, handler om den købte ydelse havde effekt på virksomhedens produktivitet og profitabilitet. At demonstrere målbare effekter af rekrutteringsarbejdet er således helt afgørende for kundens oplevede værdi.

Vigtighed for ydelsen giver value for money

Korrelation (r) Forklaringskraft

Ydelsen muliggør øget effektivitet, produktivitet og profitabilitet i organisationen

0,70

49%

Leverandøren er en god repræsentant som matcher organisationens employer brand

0,69

47%

Leverandøren opstiller og overholder høje standarder for kvalitet og kvantitet

0,68

46%

Præsenterede kandidater har relevante erfaringer og kompetencer

0,67

45%

HVEM GIVER VALUE FOR MONEY? Når fokus rettes mod hvilke rekrutteringsvirksomheder, som kunderne oplever giver mest value for money, er det primært mindre rekrutteringsvirksomheder, som ligger i top. Value for money handler oftest om 3 parametre. 1. Optimalt udbytte – oplever kunden, at denne har opnået den optimale ydelse, under hensyntagen til de begrænsninger som leverandøren initialt har fortalt? 2. Ressourceforbrug – omfanget af forbrugte ressourcer i form af omkostninger, tid og personer, som kunden har dedikeret til ydelsen.

3. Resultater – hvilke resultater og effekter som kunden kan identificere på kort og længere sigt i sin organisation. Fx omkostninger, produktivitet, tilfredshed etc. Specielt de mindre rekrutteringsvirksomheder synes, at levere på disse tre parametre, hvilket måske kan forklares af en tættere relation og kontakt til kunderne.

25


NY UNDERSØGELSE

RAM DIN MÅLGRUPPE MED JOBANNONCEN

Jobindex har spurgt 5.500 danskere om, hvad en god jobannonce skal indeholde. Det giver et unikt indblik i, hvad forskellige fagligheder, aldersgrupper og køn lægger vægt på, når de surfer job på nettet. Lær blandt andet mere om, hvad IT-profiler, ingeniører og kvinder vil have i jobannoncerne. Af Martin Ellermann, Senior tekstforfatter og journalist, Jobindex

Martin Ellermann, Senior tekstforfatter og journalist, Jobindex

Jobannoncen er en undervurderet kommunikationsdisciplin. Ofte har virksomheder så travlt med at skyde en rekrutteringsproces i gang, at de ikke lægger nok kræfter i den tekst, som er potentielle ansøgeres første møde med jobbet. De ledere og HR-kræfter, der mangler den nye ressource, prioriterer hyppigt at få en jobannonce på hurtigst muligt i stedet for at gennemarbejde indholdet. I den forbindelse har tidligere Jobindex-undersøgelser vist, at virksomheder ofte helt glemmer at beskrive jobindholdet, de specifikke opgaver, samt hvad de har at tilbyde en kommende kollega. Hovedfokus er krav til ansøgeres kompetencer, men det flytter næppe de bedste profiler fra deres nuværende stillinger. For at blive klogere på jobannoncegenren, og hvad forskellige målgrupper efterspørger, har Jobindex i marts 2016 gennemført en større undersøgelse, hvor mere end 5.500 danskere er blevet spurgt til deres vurdering af og ønsker til jobannoncer. De adspurgte dækker stort set alle brancher, uddannelsesbaggrunde og aldersgrupper, og ifølge Helle Elizabeth Skovbæk, som er analyseansvarlig hos Jobindex, giver det mulighed for at dykke ned og se, hvad specifikke medarbejdergrupper efterspørger i stillingsopslag. Ram IT-profilerne En af de væsentligste tendenser, der fremgår af undersøgelsen, er, at mennesker kan have meget forskellige præferencer, selvom de arbejder indenfor samme fagområde. For eksempel er en IT-profil ikke bare en IT-profil, og der er forskel på, hvad en IT-leder vil vide om en ny karrieremulighed i forhold til en administrator eller udvikler. ”Arbejder man med IT-ledelse, har man meget fokus på jobtitlen. Hele 94 procent vægter dette højt, og det er noget mere end de andre grupper. Årsagen kan være,

26

Supana

at det er vigtigt for lederne at vide, hvilken indflydelse de har i organisationen. Så vage eller intetsigende rollebeskrivelser fungerer dårligt, hvis du skal tiltrække denne gruppe”, forklarer Helle Elizabeth Skovbæk. Til gengæld er IT-ledere ikke så interesserede i at høre om arbejdstider og work-life-balance i jobannoncen. Og ifølge Jobindex’ analyseansvarlige skyldes det sandsynligvis, at de har et klart billede af, hvad der kræves af dem på dette niveau. ”Mange IT-ledere ønsker også en levende og nærværende jobannonce. Det kunne hænge sammen med, at det er vigtigt for dem at kende ’tone of voice’ eller jargongen i virksomheden, de bliver en del af. De skal jo formidle en ofte kompliceret viden til både medarbejdere og kollegaer og indgå i projekter på tværs af organisationen”, fortæller Helle Elizabeth Skovbæk. Hun uddyber, at lederne gerne vil have overblikket, der gør dem i stand til at løfte medarbejdergruppen. Derfor må jobannoncen meget gerne komme ind på virksomhedens mission, strategi og visioner. Opgaverne skal sælge jobbet til udviklere Samlet set handler det om, at ledere ønsker at forstå arbejdspladsen, da de jo skal være med til at lede stedet. Men der er også andre detaljer, som denne gruppe efterspørger i jobannoncen. ”IT-ledere skal ofte slå et slag for deres projekter i ledergruppen, så derfor vil de gerne have klarhed over, hvordan ledelsen er, og hvem deres nærmeste leder bliver. Hvem man refererer til er vigtigt for dem, da IT ofte er i krydspres mellem ledere og andre afdelinger. Så hvor IT er placeret i organisationen kan fortælle ansøgeren noget om, hvordan kampen bliver”, forklarer Jobindex’ analyseansvarlige. Ledelseskampe er dog ikke relevante for alle IT-profiler, og af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at de der arbejder indenfor drift, support og administration i højere grad ønsker en kort og præcis annonce. ”Disse IT-profiler vægter dette højere


end andre. Det kan skyldes, at de i forhold til for eksempel ledere og udviklere har andre opgaver, der er mere afgrænsede og specifikke. Derfor er forventningen, at jobbet er mere veldefineret og kan beskrives kort og kontant”, siger Helle Elizabeth Skovbæk. IT-udviklere har derimod størst fokus på opgavebeskrivelsen i annoncen. Virksomhedens omsætning, antal ansatte og regnskaber interesserer dem mindre, og ifølge Helle Skovbæk handler det om, hvad der driver denne type profil. ”Det, der betyder noget, er, om de har et innovativt miljø, hvor de kan få lov til at bruge deres kompetencer. Derfor betyder virksomhedens visioner og strategi også en del for udviklerne”, forklarer hun. Ingen genveje til ingeniørerne Mens IT-ledere generelt skilte sig ud blandt IT-profilerne, tegner der sig et helt andet billede blandt ingeniører. Ligesom IT-folket er denne gruppe også en eftertragtet mangelvare på det danske marked, og det ville derfor være yderst brugbart at kunne skræddersy jobannoncer efter deres præferencer. ”I forhold til andre har ingeniører ikke en klar profil. De skiller sig ikke for alvor ud i deres ønsker til jobannoncer, og de matcher i store træk gruppen af højtuddannede inden for alle fagligheder”, fortæller Helle Elizabeth Skovbæk. Men selvom de ikke er anderledes end mange andre typer profiler, er det stadig afgørende at få de rigtige elementer med i jobannoncen. ”Ingeniører går samlet set meget op i, hvad firmaet kan tilbyde dem. De ved, de er i høj kurs, så virksomhederne skal i jobannoncen skrue op for de spændende opgaver, gode vilkår og udviklingsmuligheder, hvis en ingeniør skal flyttes”, forklarer Jobindex’ analyseansvarlige. Samtidig er de mindst interesserede i at høre om konkrete karrieremuligheder, og hvem deres nærmeste leder bliver. Ifølge Helle Skovbæk er grunden til det, at de er meget opgaveorienterede og har fokus på selve jobbet.

bannoncer, og den viden vil stadig være god at have i baghovedet, når du skriver teksten. ”Blandt andet vil kvinder mellem 30 og 49 år i højere grad gerne have arbejdstiden udspecificeret i jobannoncen end mænd i samme aldersgruppe. Kulturen og arbejdsmiljøet betyder også mere for kvinder, og det vil derfor være oplagt at have et afsnit med om disse, hvis du vil have flere kvindelige medarbejdere i virksomheden”, forklarer Helle Elizabeth Skovbæk. Hun understreger samtidig, at kvinder i højere grad ønsker en personlig, nærværende og levende jobannonce, hvorimod gruppen af mænd ikke ser det som et vigtigt element i et opslag. Helt konkret arbejder Jobindex’ 12 tekstforfattere med at implementere resultaterne fra undersøgelsen, så de fremadrettet kan blive endnu skarpere til at ramme de rigtige profiler og målgrupper – hvad end det er kvinder, ingeniører, IT-folk, skorstensfejere eller noget helt femte, som virksomhederne efterspørger. 

De rigtige ord til kvinderne Udover at ville tiltrække dygtige ingeniører og IT-profiler er en anden tendens – blandt især større virksomheder – et ønske om at få flere kvinder med ombord. Det er naturligvis en meget bred og kompleks gruppe, og det kan nemt blive opfattet som fortegnet, karikeret og provokerende, hvis en jobannonce vinkler for skarpt på (stereotype) kvindelige værdier. Når det så er sagt, er der rent faktisk forskelle på mænd og kvinders ønsker til jo27


STØRRELSEN HAR BETYDNING 10 ELLER 10.000 ANSATTE! Det gør naturligvis en forskel om din virksomhed har 10 eller 10.000 ansatte. Dit rekrutteringsbehov er forskelligt. Men hvilke leverandører er egentligt bedst til at servicere store eller små virksomheder? For overskuelighedens skyld har vi opdelt ana-

Rekruttering til store virksomheder (100+ ansatte). Ser man på de helt store virksomheder, er der et overraskende fravær af de største og mest internationalt udbredte rekrutteringsvirksomheder på top 10-listen. Imponerende nok toppes listen af Jobindex, som for alvor har fået hul igennem til de største danske virksomheder. Listen rummer også de mere veletablerede leverandører som Compass, People & Performance samt Hansen Toft.

lysen i 3 hovedgrupper: Store, mellemstore og små virksomheder. Ønsker du en mere detaljeret opdeling, så brug filtrene ”Kundens størrelse”, ”Kundens branche” eller ”Kundens lokation” på online toplisterne.

L Rekruttering til mellemstore virksomheder (20-99 ansatte). I toppen af listen for mellemstore virksomheder ligger nordjyske Comentor, som det seneste regnskabsår har øget bruttofortjeneste med hele 23%. Top 10-listen omfatter 4 af undersøgelsens vækstkometer: Speedrecruiters, Compass, Active Search og Frontpeople, hvorfor man må konkludere, at der er kamp om opgaverne hos denne gruppe.

M Rekruttering til små virksomheder (1-19 ansatte). To meget forskellige rekrutteringsvirksomheder topper listen. Jobindex, som har en unik løsning til markedet, og Hammer Andersen, som er specialiseret i at finde salgschefer og sælgere. Active Search ligger på tredjepladsen og er endnu en specialiseret rekrutteringsvirksomhed, som har fokus på økonomifolk.

S

Top 10, rekruttering til store virksomheder (100+ ansatte) Leverandør performance

Leverandør 1 2

Jobindex A/S People & Performance A/S

3

Speedrecruiters ApS

4

Hansen Toft A/S

5 6

Sales Management ApS Curia Management inkl. Ålborg

7

Compass Human Resources Group A/S

8

Comentor A/S

9 10

28

Active Search 1998 A/S Karsberg ApS

Supana

                                                       

Data styrke

Samlet Score

NPS®

Års erfaring

Økonomisk aktivitet

7.6

 21  33

99

42

17

188.665.000 DKK

8.4

 11  14

98

64

11

32.413.282 DKK

8.9

 8  9

97

67

4

3.126.922 DKK

8.0

 11  14

96

36

15

21.410.928 DKK

9.4

 5  9

95

100

8

915.419 DKK

8.8

 6  7

94

71

32

8.335.717 DKK

8.3

 7  9

93

67

14

25.444.082 DKK

8.4

 5  7

92

86

14

7.251.532 DKK

7.6

 7  8

91

25

7

3.176.000 DKK

7.7

 6  8

90

75

7

1.360.980 DKK


A&D Resources

adresources.com

HOGAN ASSESSMENTS We Predict Performance Hogan Assessments måler i tre seperate tests både den normale dag-til-dag personlighed, personlighed under pres (Derailment) og den enkeltes kerneværdier.

A&D Resources er distributør af Hogan Assessments i Danmark.

Med mere end 30 års validitetsstudier og research er Hogan Assessments en førende udbyder af assessments til erhvervslivet. Hogan Assessments hjælper dig til at rekruttere og udvælge de bedste kandidater, udvikle dine talentfulde medarbejdere, øge effektiviteten af dine ledere, og derved opnå målbare resultater.

info@adresources.com +45 45 85 15 15

Med test af mere end 3,5 millioner erhvervsaktive voksne har Hogan dokumenterbare bundlinjeresultater, fra forbedret performance til reduceret medarbejderomsætning samt mærkbart lavere rekrutteringsudgifter.

For at høre mere, kontakt os på:


Top 10, rekruttering til mellemstore virksomheder (20-99 ansatte) Leverandør performance

Leverandør 1 2

Comentor A/S Hammer Andersen

3

Jobindex A/S

4

Speedrecruiters ApS

5 6

Compass Human Resources Group A/S Curia Management inkl. Ålborg

7

Active Search 1998 A/S

8

Hansen Toft A/S

9 10

Konsulenthuset Ballisager A/S Frontpeople A/S

                                                         

Data styrke

Samlet Score

NPS®

Års erfaring

Økonomisk aktivitet

8.6

 20  30

100

85

14

8.8

 23  34

99

79

10

7.2

 60  82

98

33

17

188.665.000 DKK

8.8

 20  23

97

67

4

3.126.922 DKK

8.4

 19  24

96

55

14

25.444.082 DKK

8.1

 18  23

95

54

32

8.335.717 DKK

8.0

 26  31

94

55

7

3.176.000 DKK

8.5

 19  25

93

78

15

21.410.928 DKK

8.4

 11  15

92

67

8

31.035.622 DKK

8.5

 14  21

91

78

9

3.013.275 DKK

7.251.532 DKK

Top 10, rekruttering til små virksomheder (1-19 ansatte) Leverandør performance

Leverandør 1 2

Hammer Andersen Jobindex A/S

3

Active Search 1998 A/S

4

Sales Management ApS

5 6

Speedrecruiters ApS Peeq ApS

7

Frontpeople A/S

8

Totem Search & Selection

9 10

Selectors P/S Humantrust A/S

                                                         

Data styrke

Supana

NPS®

Års erfaring

Økonomisk aktivitet

8.8

 11  16

98

81

10

7.7

 13  19

94

37

17

188.665.000 DKK

8.9

 6  7

90

86

7

3.176.000 DKK

8.3

 5  7

86

71

8

915.419 DKK

8.3

 5  5

82

60

4

3.126.922 DKK

8.3

 5  5

78

100

4

3.658.735 DKK

8.3

 5  5

74

80

9

3.013.275 DKK

9.0

 4  4

70

100

14

7.9

 4  4

66

75

3

601.197 DKK

8.6

 3  3

62

100

3

4.206.164 DKK

Løsningen er altså ikke blot at vælge den største leverandør, hvis du ønsker opnå den bedst mulige udbytte af samarbej-

30

Samlet Score

det. Du bør vælge den leverandør som bedst matcher netop din virksomhed.


DETALJERET RAPPORTERING AF DANSKE REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDER


Vi rekrutterer sælgere, salgschefer og salgsdirektører! Det siges, at direktørens lederskab opgøres, som summen af de mennesker man har i sin organisation. Kompetente ledere og medarbejdere skaber vindervirksomheder, der øger markedsandele og skaber sunde forretninger. Man kan have markedets bedste produkter, men det nytter kun, hvis man kan afsætte dem. Derfor er det en tvingende nødvendighed at sikre en stærk og veldrevet salgs- og marketingorganisation. En salgsdirektør kan være forskellen mellem fiasko og succes. En dygtig salgsdirektør ansætter de rette salgstalenter til at tiltrække, udvikle og fastholde kunderne, og kan dermed gøre salgsafdelingen til en af virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Det hjælper vi med. Se mere på www.hammerandersen.com


Meget god performance

HAMMER ANDERSEN

    

Hammer Andersen’s leverandør performance er 8.7 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

8.7 af 10

Datastyrke  23 kunder  34 vurderinger

Branche benchmark – 100% Hammer Andersen’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 100% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,9 9,1 8,8 8,1 8,6 9,3

Nr. 1 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

’’

Hammer Andersen

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Hammer Andersen har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Det er en fornøjelse at samarbejde med Hammer Andersen, de kommer hurtigt med feedback og løsninger på de enkelte udfordringer.

ERFARING 10 år

BRUTTOFORTJENESTE —

Transportvirksomhed i Region Hovedstaden med 200-499 ansatte

NPS® 76

3% Kritiske kunder 18% Passive kunder

79% Ambassadører

33


VI VIL VÆRE EN DEL AF DIT RESULTAT + Forstår forretningen og har fokus på opgaven + Udfordrende, ærlige og proaktive i vores dialog + Fleksible, effektive og kvalitetsbevidste

www.comentor.dk


Meget god performance

COMENTOR A/S

    

Comentor A/S’s leverandør performance er 8.5 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

8.5 af 10

Datastyrke  20 kunder  30 vurderinger

Branche benchmark – 99% Comentor A/S’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 99% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

9,0 8,8 8,6 7,4 8,6 9,3

Nr. 2 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

’’

Comentor A/S

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Comentor A/S har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Pålidelig, kompetent, troværdig og ambitiøs

ERFARING 14 år

BRUTTOFORTJENESTE 7.251.532 DKK

Transportvirksomhed i Region Syddanmark med 500999 ansatte

NPS® 87

0% Kritiske kunder 13% Passive kunder

87% Ambassadører

35Meget god performance

SPEEDRECRUITERS APS

    

Speedrecruiters ApS’s leverandør performance er 8.7 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

8.7 af 10

Datastyrke  20 kunder  23 vurderinger

Branche benchmark – 98% Speedrecruiters ApS’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 98% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

9,0 9,1 8,3 8,5 8,5 9,2

Nr. 3 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

’’

Speedrecruiters ApS

Kundeudtalelse Super tilfreds Forsyningsvirksomhed i Region Hovedstaden med 500-999 ansatte

ERFARING 4 år

BRUTTOFORTJENESTE 3.126.922 DKK

NPS® 65

13% Kritiske kunder 9% Passive kunder

78% Ambassadører

37


Danmarks største specialist inden for rekruttering af medarbejdere til regnskab og økonomi Brug Active Search til jeres næste rekruttering af regnskabs- og økonomimedarbejdere – I sparer tid og omkostninger, og I undgår dyre fejlansættelser. Vi har Danmarks største database af regnskabs- og økonomimedarbejdere med kandidater på alle niveauer – fra bogholder til økonomichef. Kun specialister kan rekruttere specialister. Find flere fordele på www.activesearch.dk

Nr. 1 inden for rekruttering Active Search ligger nr. 1 på Supanas topliste inden for rekruttering – se supana.com

8,3 /10 – Rigtig god performance Kunderne oplever leverandørens performance som rigtig god


Meget god performance

ACTIVE SEARCH 1998 A/S

     8.3 af 10

Active Search 1998 A/S’s leverandør performance er 8.3 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  26 kunder  31 vurderinger

Branche benchmark – 97% Active Search 1998 A/S’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 97% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,6 8,7 8,2 7,6 8,3 8,8

Nr. 4 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

Active Search 1998 A/S

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Active Search 1998 A/S har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Vi fik en rigtig god løsning på kort tid i et marked der ellers er lidt vanskeligt :-)

ERFARING 7 år

BRUTTOFORTJENESTE 3.176.000 DKK

’’

Revisionsvirksomhed i Region Nordjylland med 200499 ansatte

NPS® 58

3% Kritiske kunder 35% Passive kunder 61% Ambassadører

39


Helt rigtige forbindelser til din branche VÆLG JOBINDEX SOM DIN REKRUTTERINGSPARTNER, og lad os hjælpe de bedst kvalificerede kandidater frem til din virksomhed. Det kan vi, fordi vi har udviklet det helt rette miks af rekrutteringsydelser og branchekendskab. Det eneste, du skal gøre, er at afgøre, om kemien med kandidaten er god. MED 200.000 CV’ER OG OVER 500.000 BRUGERE hver måned har vi et reach ingen andre i Danmark kan præstere. Derudover arbejder vores mere end 25 rekrutteringskonsulenter brancheopdelt og er løbende i tæt kontakt med kandidaterne. Så vi har de helt rigtige forbindelser til at give dig høj kvalitet i rekrutteringen.

Jobindex A/S

Holger Danskes Vej 91 2TV

2000 Frederiksberg

Tlf. 3832 3355

info@jobindex.dk

www.jobindex.dk


God performance

JOBINDEX A/S



Jobindex A/S’s leverandør performance er 7.5 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  60 kunder  82 vurderinger

Branche benchmark – 96% Jobindex A/S’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 96% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,1 8,2 6,9 6,7 7,2 8,2

7.5 af 10

Nr. 5 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

Jobindex A/S

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Jobindex A/S har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

God oplevelse - Leverandøren havde fokus på opgaven

ERFARING 17 år

BRUTTOFORTJENESTE 188.665.000 DKK

’’

Fremstillignsvirksomhed i Region Midtjylland med +1000 ansatte

NPS® 35

11% Kritiske kunder 43% Passive kunder 46% Ambassadører

41


REKRUTTERING & SEARCH AF KOMMERCIELLE SPECIALISTER & LEDERE

Sales Management er specialiseret i at rekruttere sælgere, salgschefer og salgsdirektører mv. som kan skabe resultater og udvikling. Kontakt Lars Schrøder på tlf. 2720 5397 for at høre, hvordan I kan få ansat markedets bedste kommercielle nøglemedarbejdere.

www.sales-management.dk


Meget god performance

SALES MANAGEMENT APS

     8.7 af 10

Sales Management ApS’s leverandør performance er 8.7 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  15 kunder  21 vurderinger

Branche benchmark – 95% Sales Management ApS’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 95% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

9,0 9,2 8,4 7,8 8,6 9,3

Nr. 6 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

’’

Sales Management ApS

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Sales Management ApS har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Indlevende og troværdig sparringspartner i ansætttelses forløb

ERFARING 8 år

BRUTTOFORTJENESTE 915.419 DKK

Detailhandelsvirksomhed i Region Midtjylland med 200-499 ansatte

NPS® 76

0% Kritiske kunder 24% Passive kunder

76% Ambassadører

43


Meget god performance

 PEOPLE & PERFORMANCE A/S  8.1 af 10

Datastyrke  21 kunder  29 vurderinger

Nr. 7 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

People & Performance A/S’s leverandør performance er 8.1 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance

Branche benchmark – 95%

Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

People & Performance A/S’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 95% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,4 8,6 8,2 7,1 8,1 8,6

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

People & Performance A/S

Kundeudtalelse Arbejder meget professionelt på rekrutterings området, som er det område jeg har anvendt dem til. Fremstillignsvirksomhed i Region Sydjylland med +1000 ansatte

44

ERFARING 11 år

BRUTTOFORTJENESTE 32.413.282 DKK

NPS® 55

3% Kritiske kunder 38% Passive kunder 59% Ambassadører

’’


Meget god performance

HANSEN TOFT A/S

     8.3 af 10

Hansen Toft A/S’s leverandør performance er 8.3 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  19 kunder  25 vurderinger

Branche benchmark – 94% Hansen Toft A/S’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 94% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,6 8,8 8,3 7,5 8,3 8,7

Nr. 8 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

ERFARING 15 år

BRUTTOFORTJENESTE 21.410.928 DKK

Hansen Toft A/S

NPS® 48

12% Kritiske kunder 28% Passive kunder 60% Ambassadører

45


DEL DIN VIDEN OM OUTPLACEMENT

Deltag i undersøgelsen og få unik indsigt i branchen

supana.com


Meget god performance

CURIA MANAGEMENT APS

     8.3 af 10

Curia Management ApS’s leverandør performance er 8.3 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  18 kunder  23 vurderinger

Branche benchmark – 93% Curia Management ApS’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 93% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,7 8,9 8,3 7,2 8,3 8,9

Nr. 9 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

Curia Management ApS

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Curia Management ApS har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Super godt samarbejde, stor forståelse af vores behov, godt markeds-kendskab og god til at sammensætte en økonomisk løsning vi kan bruge.

’’

Transportvirksomhed i Region Nordjylland med 200499 ansatte

ERFARING 32 år

BRUTTOFORTJENESTE 8.335.717 DKK

NPS® 65

4% Kritiske kunder 26% Passive kunder 70% Ambassadører

47


Building Winning Businesses More than 450 hirings a year throughout Europe

Industrial

Energy

Consumer Products

ICT

Life Sciences Financial

To succeed in our business - We strive to understand yours

Aarhus

Copenhagen

London

Stockholm

www.compasshrg.com +45 70 20 12 75

Oslo

Helsinki


Meget god performance

COMPASS HR GROUP A/S

     8.2 af 10

Compass Human Resources Group A/S’s leverandør performance er 8.2 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  19 kunder  24 vurderinger

Branche benchmark – 92% Compass Human Resources Group A/S’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 92% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,5 8,7 8,1 7,4 8,2 8,7

Nr. 10 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

Compass Human Resources Group A/S

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Compass Human Resources Group A/S har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

God forståelse for mine behov. God kontakt. Ingen ubehagelige overraskelser. Meget flot kandidatfelt.

ERFARING 14 år

BRUTTOFORTJENESTE 25.444.082 DKK

’’

Finansielvirksomhed i Region Hovedstaden med +1000 ansatte

NPS® 58

8% Kritiske kunder 25% Passive kunder 67% Ambassadører

49


Search & Selection Search & Selection - Det rigtige hold er forudsætningen for succes

Search & Selection

Search & Selection - Executive Search - Det rigtige hold er forudsætningen for succes

- Det rigtige hold er forudsætningen for succes

- Det rigtige hold er forudsætningen for succes

Organisations- & Lederudviklin Organisations& Lederudvikling Organisations& Lederudvikling - Styrk fokus, motivation og ledelseskraft - Styrk fokus, motivation og ledelseskraft

Organisations- & Lederudvikling

- Styrk fokus, motivation og ledelseskraft

- Styrk fokus, motivation og ledelseskraft

Carl Hansen Carl og Carl Hansen Hansen & & Søn Søn A/S A/S er er en en virksomhed virksomhed ii rivende rivende udvikling, udvikling, og & Søn A/S er en virksomhed i rivende udvikling FRONTPEOPLE FRONTPEOPLE A/S har været en fantastisk god samarbejdsp FRONTPEOPLE A/S A/S har har været været en en fantastisk fantastisk god god samarbejdspartner samarbejdspartner for for os i mange år Supana for os os ii mange mange år år

Frontpeople A/S

Knud Erik Hansen, Ejer og Adm. Direktør, Carl Hansen & Søn A/S Knud Erik Hansen, Ejer og Adm. Direktør, Carl Hansen & Søn A/S

Creating transparency and trust

Knud Erik Hansen, Ejer og Adm. Direktør, Carl Hansen & Søn A/S

     8.6 /10 Rigtig god performance

Kunderne oplever leverandørens performance som rigtig god

Kontakt FRONTPEOPLE A/S er din professionelle samarbejdspartner, når der skal findes, Kontakt os os FRONTPEOPLE A/S er din professionelle samarbejdspartner, FRONTPEOPLE når der skal findes, A/S er din professionelle samarbejdspartner, når der skal fi Hjulmagervej 8D - DK-7100 Vejle ansættes og udvikles dygtige medarbejdere, eller når du vurderer, at det er tid til at Hjulmagervej 8D - DK-7100 Vejle ansættes og udvikles dygtige medarbejdere, eller når du vurderer, at det er tid til at ansættes og udvikles dygtige medarbejdere, når vurderer, at det er Tel: eller +45 75 19du 19 38 øge organisationens evne til at skabe resultater Tel: +45 75 19 19 38 øge organisationens evne til at skabe resultater organisationens evne til at skabe resultater www.frontpeople.dk - i daglig tale kalder vi det MENNESKER & VIRKSOMHEDER Iøge FRONT www.frontpeople.dk - i daglig tale kalder vi det MENNESKER & VIRKSOMHEDER I FRONT - i daglig tale kalder vi det MENNESKER & VIRKSOMHEDER I FRONT


Meget god performance

FRONTPEOPLE A/S

     8.4 af 10

Frontpeople A/S’s leverandør performance er 8.4 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  14 kunder  21 vurderinger

Branche benchmark – 91% Frontpeople A/S’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 91% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,9 9,0 8,4 7,1 8,1 9,2

Nr. 11 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

ng

Employer branding

g, og partner

Kandidat performance Benchmark

QA

’’

Frontpeople A/S

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Frontpeople A/S har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

God professionel samarbejdspartner der har lavet en god search af markedet Finansielvirksomhed i Region Syddanmark med +1000 ansatte

Kontakt os

findes, tid til at

Kvalificerede kandidater

6

ERFARING 9 år

Hjulmagervej 8D - DK-7100 Vejle Tel:BRUTTOFORTJENESTE +45 75 19 19 38

3.013.275 DKK

www.frontpeople.dk

NPS® 81

0% Kritiske kunder 19% Passive kunder

81% Ambassadører

51


Meget god performance

 TOTEM SEARCH & SELECTION  8.8 af 10

Datastyrke  12 kunder  13 vurderinger

Nr. 12 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

Totem Search & Selection’s leverandør performance er 8.8 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance

Branche benchmark – 90%

Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Totem Search & Selection’s benchmark vurdering ligger langt over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 90% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med meget stor værdi til organisationen.

8,8 9,1 8,8 8,2 8,8 9,5

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

’’

Totem Search & Selection

Kundeudtalelse Professionel, tillidsskabende og god værdi for pengene. Vores foretrukne rekrutteringspartner. Erhvervsdrivende fond Region Hovedstaden med 2-4 ansatte

52

ERFARING 14 år

BRUTTOFORTJENESTE —

NPS® 85

8% Kritiske kunder 0% Passive kunder

92% Ambassadører


Meget god performance

PEEQ APS

     8.2 af 10

Peeq ApS’s leverandør performance er 8.2 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  15 kunder  19 vurderinger

Branche benchmark – 90% Peeq ApS’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 90% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

8,5 8,5 8,1 7,3 8,3 9,0

Nr. 13 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

Peeq ApS

Kundeudtalelse

’’

God og relevant dialog omkring problemløsning, stærk I forståelse af vilkårerne for de pågældende medarbejdere Fremstillingsvirksomhed i Region Sjælland med 5-9 ansatte

ERFARING 4 år

BRUTTOFORTJENESTE 3.658.735 DKK

NPS® 74

0% Kritiske kunder 26% Passive kunder 74% Ambassadører

53


God performance

     KARSBERG APS 7.6 af 10

Datastyrke  15 kunder  17 vurderinger

Nr. 14 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

Karsberg ApS’s leverandør performance er 7.6 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance

Branche benchmark – 89%

Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Karsberg ApS’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 89% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

7,8 8,1 7,5 6,4 8,0 8,9

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

Karsberg ApS

Kundeudtalelse Super engageret og en meget vel gennemført proces Transportvirksomhed i Region Midtjylland med 2049 ansatte

54

ERFARING 7 år

BRUTTOFORTJENESTE 1.360.980 DKK

NPS® 63

5% Kritiske kunder 26% Passive kunder 68% Ambassadører

’’


God performance

SELECTORS P/S



Selectors P/S’s leverandør performance er 7.7 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

7.7 af 10

Datastyrke  14 kunder  17 vurderinger

Branche benchmark – 88% Selectors P/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 88% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

7,9 8,1 7,6 6,9 7,6 8,3

Nr. 15 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

Selectors P/S

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Selectors P/S har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Professionelt og kompetent overfor både os og kandidaterne

ERFARING 3 år

BRUTTOFORTJENESTE 601.197 DKK

’’

Erhvervsdrivende fond Region Syddanmark med 20-49 ansatte

NPS® 35

12% Kritiske kunder 41% Passive kunder 47% Ambassadører

55


DEL DIN VIDEN OM VIKARBRANCHEN

Deltag i undersøgelsen og få unik indsigt i branchen

supana.com


God performance

KONSULENTHUSET BALLISAGER      7.9 af 10

Konsulenthuset Ballisager A/S’s leverandør performance er 7.9 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  11 kunder  15 vurderinger

Branche benchmark – 87% Konsulenthuset Ballisager A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 87% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

8,1 8,0 8,0 7,4 7,9 8,3

Nr. 16 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

Konsulenthuset Ballisager A/S

Kundeudtalelse

’’

Yderst kompetent og vi fik en velegnet kandidat. Transportvirksomhed i Region Midtjylland med 2049 ansatte

ERFARING 8 år

BRUTTOFORTJENESTE 31.035.622 DKK

NPS® 53

7% Kritiske kunder 33% Passive kunder 60% Ambassadører

57


God performance

     MERCURI URVAL A/S 7.8 af 10

Datastyrke  8 kunder  23 vurderinger

Nr. 17 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

Mercuri Urval A/S’s leverandør performance er 7.8 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance

Branche benchmark – 86%

Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Mercuri Urval A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 86% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

8,1 8,1 7,7 7,1 7,7 8,7

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

Mercuri Urval A/S

Kundeudtalelse Kompetent, nærværende og integritet Kommune i Region Sjælland

58

ERFARING 41 år

BRUTTOFORTJENESTE 102.312.928 DKK

NPS® 61

0% Kritiske kunder 39% Passive kunder 61% Ambassadører

’’


Meget god performance

HUMANTRUST A/S

     8.5 af 10

Humantrust A/S’s leverandør performance er 8.5 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som meget god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  7 kunder  13 vurderinger

Branche benchmark – 85% Humantrust A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 85% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

8,5 8,8 8,7 7,8 8,3 9,0

Nr. 18 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

’’

Humantrust A/S

Kundeudtalelse Engageret, God indsigt i behov, kultur og organisation, der giver mulighed for at finde den rigtige kandidat Transportvirksomhed i Region Midtjylland med 100199 ansatte

ERFARING 3 år

BRUTTOFORTJENESTE 4.206.164 DKK

NPS® 77

0% Kritiske kunder 23% Passive kunder

77% Ambassadører

59


God performance

     BEIRHOLM SEARCH & SELECTION 8.0 af 10

Datastyrke  9 kunder  12 vurderinger

Nr. 19 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

Beirholm Search & Selection’s leverandør performance er 8.0 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance

Branche benchmark – 85%

Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Beirholm Search & Selection’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 85% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

8,3 8,5 7,7 6,9 8,1 8,7

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

QA

60

Beirholm Search & Selection

Kvalitetsikring

Kundeudtalelse

Beirholm Search & Selection har for at sikre et objektivt grundlag inviteret alle sine kunder til at vurdere kvaliteten og værdien af leverancerne.

Positiv oplevelse. Arbejder med stor integritet og med fokus på kvalitet.

ERFARING 9 år

BRUTTOFORTJENESTE —

Fremstillingsvirksomhed i Region Hovedstaden med 200-499 ansatte

NPS® 50

8% Kritiske kunder 33% Passive kunder 58% Ambassadører

’’


God performance

NORDIC SEARCH GROUP APS



Nordic Search Group ApS’s leverandør performance er 7.2 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  6 kunder  11 vurderinger

Branche benchmark – 82% Nordic Search Group ApS’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 82% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

7,7 8,2 6,6 5,6 7,9 7,8

7.2 af 10

Nr. 22 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

Nordic Search Group ApS

Kundeudtalelse

’’

Kompetent, serviceminded, ordholden og fokus på kundeforståelse og opgaveeksekvering. Erhvervsdrivende fond i Region Hovedstaden med 5-9 ansatte

ERFARING 2 år

BRUTTOFORTJENESTE 1.056.947 DKK

NPS® 36

9% Kritiske kunder 45% Passive kunder 45% Ambassadører

61


Er din næste medarbejder high performer? Moment Professionals er eksperter i at finde leder- og specialister inden for • • •

Life Science IT & Engineering Finance

Vi har et High Performer netværk og samarbejder på tværs af grænser med henblik på at finde de bedste kandidater. Vi driver processen fra A-Z og sørger for, at kandidaten bliver onboardet i jeres virksomhed, sådan at time to performance bliver så kort som muligt. Vi er repræsenteret i Skandinavien og samarbejder med andre internationale researchers. Skal vi også hjælpe jer? Kontakt Managing Partner Maiken Schack, msc@moment.dk, Tlf.: 3343 3620

Rekruttering af ledere og specialister


God performance

MOMENT PROFESSIONALS A/S

     6.4 af 10

Moment Professionals A/S’s leverandør performance er 6.4 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Datastyrke  7 kunder  11 vurderinger

Branche benchmark – 80% Moment Professionals A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 80% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

6,9 6,6 6,3 5,9 6,9 6,8

Nr. 23 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

Moment Professionals A/S

Kundeudtalelse

’’

Professionelt, indlevende, innovativt og effektivt. Fremstillingsvirksomhed i Region Hovedstaden med 50-99 ansatte

ERFARING 12 år

BRUTTOFORTJENESTE 14.706.000 DKK

NPS® -18

27% Kritiske kunder 64% Passive kunder 9% Ambassadører

63


God performance

  ADECCO A/S  6.5 af 10

Datastyrke  5 kunder  12 vurderinger

Nr. 29 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

Adecco A/S’s leverandør performance er 6.5 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance

Branche benchmark – 77%

Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Adecco A/S’s benchmark vurdering ligger over gennemsnittet. Leverandørens resultat er bedre end 77% af leverandørerne i sammenligningsgruppen. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med større værdi end gennemsnittet til organisationen.

6,5 6,7 6,2 6,3 6,5 6,8

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

64

ERFARING 27 år

BRUTTOFORTJENESTE 883.747.000 DKK

Adecco A/S

NPS® -17

17% Kritiske kunder 0% Ambassadører

83% Passive kunder


65


God performance

  HARTMANNS A/S  6.3 af 10

Datastyrke  4 kunder  9 vurderinger

Nr. 42 af 120

På online toplisten for Rekruttering af medarbejdere, specialister og ledere

Hartmanns A/S’s leverandør performance er 6.3 hvilket betyder at kunderne oplever deres performance som god. Professionel performance

Branche benchmark – 66%

Kommunikation Metode & Analyse Fokus & Resultat Innovation & Værdi Etik & Samarbejde Partnerskabs potentiale

Hartmanns A/S’s benchmark vurdering er gennemsnitlig. Leverandørens resultat er bedre end 66% af leverandørerne i denne gruppe. Dette tyder på, at leverandøren vil bidrage med lige så stor værdi som andre leverandører til organisationen.

6,4 6,5 6,1 6,1 6,2 6,3

REKRUTTERINGS PERFORMANCE Passende antal kandidater 10

9

8

7

Employer branding

Kvalificerede kandidater

6

Kandidat performance Benchmark

66

ERFARING 19 år

BRUTTOFORTJENESTE 296.120.000 DKK

Hartmanns A/S

NPS® -11

11% Kritiske kunder 0% Ambassadører

89% Passive kunder


FORSTĂ… UNDERSĂ˜GELSEN

Leverandørens evne til effektivt samarbejde og at handle etisk

Supplier Quality Framework

evn Leve e t rand il a ø vÌ inno t pro rens rdi vat fuld ive duce e lø og re sni ng er

Leverandørens evne til at levere brugbare løsninger pü en metodisk og analytisk müde

s ren dø ere e ran t lev ered t e v a Le e til okus valite f k evn ings f høj n ra ret for ltate u res

s g ren mtidi tner dø r ran m fre dspa e v j o s rbe Le a m sa

Le ko vera mm nd ø un ren ike s o e r tro g sk e, p vne vÌ riv rÌ ti og rdig e pü sen l at ko , en en tere rre g a kt mü geret de

e tial ten po

punkter, der kan hjĂŚlpe kunder og leverandører til at fĂĽ det optimale ud af hinanden. Supplier Analytics™ er baseret pĂĽ uafhĂŚngig forskning og er evidensbaseret. Fundamentet er databaserede analyser og forudsigelser pĂĽ baggrund af kunders perception af leverandørernes kritiske adfĂŚrd. Resultaterne i rapporten skal ikke forstĂĽs som rekrutteringsvirksomhedernes virkelige adfĂŚrd, men som kundernes observationer og vurdering af kvalitet og vĂŚrdi i leverancerne. Den aktuelle spørgeamme bliver løbende udviklet og valideret.

Supana’s Supplier Analytics™ gør det muligt at analysere kvalitet og vĂŚrdi hos danske rekrutteringsvirksomheders service og professionelle rĂĽdgivning. Supplier Analytics™ gør det muligt at sammenligne forskellige rekrutteringsvirksomheder baseret pĂĽ kundernes vurdering af kvalitet, vĂŚrdi og potentiale pĂĽ tvĂŚrs af markedet. Supplier Analytics™ er unik fordi vĂŚrktøjet mĂĽler leverandørernes performance pĂĽ en lang rĂŚkke kritiske typer af leverandøradfĂŚrd. Supplier Analytics™ giver ikke kun en forstĂĽelse af markedet, men identificerer ogsĂĽ de vĂŚsentligste opmĂŚrksomheds-

ANALYSENS PĂ…LIDELIGHED OG BEGRÆNSNINGER Rapporten er Supanas 2. undersøgelse af omrĂĽdet. Rapporten 2017 frigives i 3. kvartal 2017. Analysen og benchmark er lavet med Supana’s Supplier Analytics vĂŚrktøj og baseret pĂĽ alt tilgĂŚngeligt materiale fra pĂĽlidelige respondenter. Respondenterne er alle personer, der har vĂŚret kunde hos en vurderet rekrutteringsvirksomhed, og de stammer fra i alt 808 validerede respondenter. Der er samlet set blevet vurderet 120 rekrutteringsvirksomheder i undersøgelsen heraf omhandler rapporten 23. NĂĽr

en rekrutteringsvirksomhed optrÌder i rapporten skal minimum 9 kunder have vurderet denne. Rekrutteringsvirksomhederne har ikke haft indflydelse pü hvilke andre rekrutteringsvirksomheder, som er blevet inddraget i undersøgelsen. Deltagere er blevet inviteret via mail, LinkedIn Groups og personlige netvÌrk. Desuden har vi løbende i undersøgelsen opfordret alle rekrutteringsvirksomhederne til at invitere egne kunder til undersøgelsen for at sikre, at netop de er tilstrÌkkeligt reprÌsenteret.

67


UNDERSØGELSENS STIKPRØVE Hvis du har behov for en statistisk sikker vurdering, altså på et 95 % konfidensinterval, så skal stikprøven fra en leverandør med cirka 5000 kunder være på cirka 250 vurderinger. 1

Optimalt set bør undersøgelsen baseres på vurderinger fra alle kunder i hele Danmark. I praksis er det oftest mellem 10-25 % af alle kunder, der besvarer kundeundersøgelser, hvorfor undersøgelsen er baseret på en stikprøve. En udfordring er, at der er store forskelle i rekrutteringsvirksomhedernes markedsstrategier og kundesegmenter. Der er således nogle leverandører, som har tusindvis af kunder og andre med færre end halvtreds kunder. Når man skal vurdere resultaterne, vil 10 vurderinger i nogle situationer give et tilstrækkeligt billede, hvorimod i andre situationer bør der være mere end 100 vurderinger. Der findes ingen uafhængige kilder af rekrutteringsvirksomhedernes antal af kunder, hvorfor du nøje skal overveje om det antal vurderinger, som rapporten bygger på, giver

dig tilstrækkeligt information1. Supana fraskriver sig alle forpligtelser vedr. respondenternes præcision og repræsentativitet og kan ikke holdes ansvarlig for analysen og fortolkninger heraf. Rekrutteringsvirksomhederne i rapporten har fået mellem 9 og 34 vurderinger. Men er det rimeligt at medtage en leverandør med kun 10 vurderinger? Eller bør vi kræve 20, 30 eller flere vurderinger? Vi ved, at undersøgelsens datastyrke dvs. gyldighed og præcision stiger jo flere vurderinger vi har. I toplister har vi derfor valgt, at den samlede score afhænger af datastyrken, således at der tages hensyn til datakvaliteten i placeringen af listen. I toplisten kan performance score også aflæses, som ikke er justeret for datastyrken.

SVARFORDELING PÅ REGION OG STØRRELSE Der er en mindre overrepræsentation (54%) af virksomheder fra Region Hovedstaden. Det er vanskeligt at vurdere effekten af denne overrepræsentation for analysen. Region Hovedstaden rummer da også hovedparten af danske virksomheder (2/5) og set i lyset

af, at hovedparten af rekrutteringsvirksomhederne har deres danske hovedkontor i Region Hovedstaden, så er det forventeligt, at hovedparten af respondenterne stammer herfra.

Svarfordelingper per.region region Svarfordeling Region Nordjylland Region Midtjylland

Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 0%

10%

20%

30%

Respondenter i Supana's undersøgelse

40%

50%

60%

Fuldtidsansatte i Danmark

Kilde: Danmark Statistik, Generel firmastatistik, 2013 & Supana, 2016

REKRUTTERING ER ET STORBY FÆNOMEN Dårligst repræsenteret i undersøgelsen er Region Sjælland, der sammen med Region Nordjylland er relativt dårligt repræsenteret i undersøgelsen. Dog afspejler svarfordelingen stort set antallet af fuldtidsansatte i regionen, hvorfor dette ikke bør have nævneværdig betydning for analysens konklusioner. Vi så et lignende billede i 2015 analysen, hvorfor man forsigtigt kan fortolke det som om, at brugen af rekrutteringsvirksomheder er relativt mere udbredt i Køben68

Supana

havnsområdet end i resten af landet. 17% af respondenterne i undersøgelsen kommer fra virksomheder med mere end 200 ansatte, altså fra store virksomheder i Danmark. Til sammenligning udgør virksomheder med mere end 200 ansatte mindre end 1% af samtlige danske virksomheder. Samtidig udgør respondenterne fra små virksomheder (1-4 ansatte) kun cirka 2% af svarerne.


Svarfordeling per virksomhedsstørrelse

Svarfordeling per virksomhedsstørrelse >1000 ansatte

7%

200-999 ansatte

10%

50-199 ansatte

39%

5-49 ansatte

38%

1-4 ansatte

2%

Ukendt antal

4% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Respondenter i Supana's undersøgelse

Tydeligvis er brugen af rekrutteringsvirksomheder mest udbredt i virksomheder, som har 5-199 ansatte. Disse virksomheder er store nok til at erkende, at de har behov for rekrutteringskompetencer, men ikke store nok til at have en egen rekrutte-

ringsafdeling, som kan løse deres behov. Vi mener derfor ikke, at undersøgelsens respondenter afviger fra de typiske købere af rekrutterings­ydelser, og derfor må anses som repræsentativ for rekrutteringsmarkedet.

SVARFORDELING PÅ BRANCHE Et andet aspekt af undersøgelsens kvalitet omhandler, hvorledes den afspejler kundernes fordeling på brancher. Der findes ingen officiel statistik over, hvilke brancher der benytter rekrutteringsvirksomheder, hvorfor vi igen sammenholder undersøgelsen

med data fra Danmarks Statistik. En oplagt hypotese er, at brancher med højt specialiseret arbejdskraft har et større forbrug af rekrutteringsvirksomheder, da de er villige til at bruge flere ressourcer på at finde og ansætte de rigtige medarbejdere og ledere.

Svarfordeling per branche 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Industri Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post, IT og tele Finansiering og forretningsservice

Offentlige og personlige tjenester Andre brancher Respondenter i Supana's undersøgelse

Specielt indenfor ”Industri” hvor både den farmaceutiske industri, medico og plast har et stort behov for højtuddannede og specialiserede medarbejdere, synes vores undersøgelse at understøtte hypotesen. Dette kan tillige forklare overrepræsentationen af respondenter indenfor ”Offentlige og personlige tjenester”. Indenfor branchen ”Finansiering og forretningsservice” er undersøgelsen tydeligt underrepræsenteret,

Alle danske virksomheder

hvilket bl.a. kan skyldes de mange omstruktureringer, som specielt den finansielle sektor har undergået, hvor både antallet af ansatte og antallet af virksomheder er faldet markant de seneste 5 år. De relativt få respondenter fra ”Bygge og anlæg”, hænger sammen med, at denne branche i større udstrækning benytter sig af outsourcing og try-and-hire, og derfor ikke har samme rekrutteringsbehov.

69


MAKSIMALT UDBYTTE DU HAR NU TAGET DET FØRSTE VIGTIGT SKRIDT Ved at læse denne rapport har du allerede vist vilje til at optimere værdien af dine leverandører. Så hvad er næste skridt?

1 VURDÉR Denne rapport gav dig indsigt i, hvor-

ledes andre kunder vurderer deres leverandører, men hvordan ser det ud i din organisation? Forståelse af hvorledes leverandørerne performer i din organisation er afgørende for, hvad du dernæst skal gøre. Start med at forstå, hvordan dine kolleger i organisationen opfatter de vigtigste leverandører. Forstå hvilke områder organisationen er godt dækket ind, og hvilke områder der med fordel kan styrkes.

2 BENCHMARK Gennemførelse af en leverandørvur-

dering vil give dig mulighed for at forstå, i hvilken udstrækning dine nuværende leverandører skaber tilstrækkelig værdi. Hvilket syn kolleger og chefer har på leverandørerne. Hvorledes dine leverandører klarer sig i forhold til andre potentielle leverandører. Om der er geografiske eller funktionelle områder af organisationen, som oplever kritiske mangler.

3 UDVIKL Nu da du har analyseret organisa-

tionens leverandører, er det vigtigt, at du prioriterer udvikling af dine leverandører. Del din viden med relevante ledere og kolleger i andre dele af organisationen, så de kan handle velinformeret. Er det på tide at implementere en ny leverandørstrategi? Er det nødvendigt at afslutte samarbejdet med udvalgte leverandører? Etabler et stærkt samarbejde med indkøbsafdelingen og diskutter om det er nødvendigt med nye indkøbsprocesser.

SPAR 25-40% PÅ KONSULENTBUDGETTET Supana’s Supplier Analytics™ hjælper dig med at skabe større gennemsigtighed på markedet for konsulentydelser. Du kan nemt indsamle og analysere organisa­tionens leverandører af konsulentydelser. Vores brugere oplever markante forbedringer i organisationens udbytte, men også omkostningsbesparelser på op til 40%. 70

Supana


NOTER Hammer Andersen Comentor A/S Speedrecruiters ApS Active Search 1998 A/S Jobindex A/S Sales Management ApS People & Performance A/S Hansen Toft A/S Curia Management ApS Compass Human Resources Group A/S Frontpeople A/S Totem Search & Selection Peeq ApS Karsberg ApS Selectors P/S Konsulenthuset Ballisager A/S Mercuri Urval A/S Humantrust A/S Beirholm Search & Selection Nordic Search Group ApS Moment Professionals A/S Adecco A/S Hartmanns A/S


Supana™

DIT BIDRAG BETYDER NOGET

OM

Du kan aktivt vælge at bidrage til at gøre markedet mere gennemsigtigt ved at dele din viden, om egne leverandører med andre. Dette sker anonymt på supana.com og dit udbytte er en opdateret topliste over de bedste leverandører indenfor dette opgaveområde, men du giver også dine kolleger en hjælp til at finde rundt på konsulentmarkedet. Hvis du har spørgsmål til rapporten eller Supana, så hører vi gerne fra dig.

Supana er en dansk startup virksomhed med fokus på Supplier Analytics™ teknologi. Vores teknologi forener købere og leverandører af rådgivnings­ydelser.

HVIS DU ER LEVERANDØR

Supana udfører objektive og unikke analyser af leverandørers kvalitet og værdi via vores Supplier Quality F­ ramework™.

Supana er konstant i gang med at undersøge markedet via egne direkte undersøgelser. Vores kunder benytter Supanas teknologi til at kvalitetssikre egne konsulentydelser. Leverandører laver kunderanalyser for at øge kvaliteten i egne ydelser og Supana har løbende dialog med interesse- og brancheorganisationer. Leverandører som ønsker at øge gennemsigtigheden i markedet samt skabe endnu mere værdi for kunderne opfordres til at deltage i Supana’s Quality Assurrance Program, som muliggør en mere detaljeret rapportering og yderligere services. Se yderligere information på supana.com

Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed og tillid på markedet for konsulentydelser. Supana skaber gennemsigtighed ved at analysere og benchmarke købernes oplevelse af værdi og kvalitet.

FAGLIG ANSVARLIG FOR RAPPORTEN Ulrik Schultz Brix PhD i organisational analysis Adm. direktør i Supana Har arbejdet med assessment, vurdering og kvalitet i mere end 15 år i konsulentbranchen.

KONTAKT SUPANA Email Tlf Web

contact@supana.com +45 25 13 00 84 supana.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.