Yrkesbonden

Yrkesbonden gis ut av Polinor Media AS. Polinor Media er et mediehus som gir ut lokalaviser, fag- og bransjeblader i tillegg til å bistå næringsforeninger, organisasjoner og bedrifter med egne utgivelser.

Publications