Page 1

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

5 • 2009 November


Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og ud­kommer medio februar, april, juni, september, november. Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

DKF’s ledelse Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7, 8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744, art@ib-moeller.dk

Redaktion Ansvarshavende redaktør og annoncering Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ, tlf. 9814 7880, fax 9814 7820, ole@karetmager.dk

Formand: Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341, jens@bettegaarden.dk

Redaktionelt stof Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 9825 7282, tla-teknik@aalborg.dk

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming, Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577, 2342 4475, holst.irming@mail.dk

Meddelelser fra selskaber Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup, 9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034, lhartmann@pc.dk Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3, 9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797 Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2, 8370 Hadsten, tlf. 8698 1439, hgtang@privat.dk DKF’s tilknyttede selskaber Bornholms Køre Selskab, BKS Dansk Køre Selskab, DKS Fyens Køre-Selskab, FKS Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR Midtjysk Køre Selskab, MKS Slesvigske Køre Selskab, SKS Thy Køre Selskab, ThKS Trekantens Køre Selskab, TKS Vendsyssel Køreforening, VK Vestjysk Køre Selskab, VKS Østjysk Køre Selskab, ØKS Hjemmeside: www.koereforbund.dk Pris 45,- kr. inkl. moms  –  Oplag 1.500 stk. ISSN 1600-261X

Brugskørselsudvalg Lis Laumann, Nr. Feldingvej 9, 7500 Holstebro tlf. 9748 5165, lis.niels@hotmail.com Juniorudvalg Poul Bloch, V. Marupvej 8, 6900 Skjern tlf. 9735 2883, mobil 2255 5775 Kulturhistorisk udvalg Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7, 8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744, art@ib-moeller.dk Køreudvalg Kim Andreasen, Brændekildevej 6, 2770 Kastrup tlf. 3252 9431, 4020 6898, kimandreasen@mail.dk Pløjeudvalg Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro tlf. 9741 3256, e.larsen@dlgpost.dk Uddannelsesudvalg Pia Skar, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup, tlf. 5682 2052, pia@bettegaarden.dk Forside: Chris Thompson fra frilandsmuseet Beamish i England kører den danske gruppe rundt i museet i en gammel Londonomnibus. Foto Ole Jespersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Indhold Lis Laumann vandt DM og NM i pløjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resultater for DM i pløjning 1978-2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 år er da ingen alder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unge kuske imponerede ved TopCup finalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den kongelige Stald indviet efter restaurering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studie- og kulturrejse til England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Strauss in memoriam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om at være køredommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk trafik i København – også i 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra formanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra Brugskørselsudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra Kulturhistorisk Udvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra Pløjeudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra Uddannelsesudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internationalt CAI-A stævne på Dorthealyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køreselskaberne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køb-Salg-Bytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oplysninger om Jensens Vognfabrik, Højer efterlyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 7 8 10 13 16 22 26 28 30 31 33 35 36 36 37 66 66

Kjeld Jensen fra Vendsyssel Køreforening modtog Hestens Værns vandrepræmie for "Good Horsemanship" ved DM i pløjning 2009.

Foto: Ole Jespersen Køresporten 5·2009

3


Lis Laumann vandt både DM og NM i pløjning 28 pløjere fra Danmark, Sverige og Norge havde 17. oktober sat hinanden stævne på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup ved Auning, hvor Østjysk Køre Selskab var arrangør af DM og NM i pløjning.

Det første danske pløjemesterskab i Dansk Køre Forbunds regi blev afholdt i 1978, og DM 2009 var det 17. i rækken. Nordisk mesterskab blev i år afholdt for 14. gang. Lis Laumann vandt sit 3. DM og 4. NM

Af Ole Jespersen At pløje jorden har siden oldtiden været regnet for det vigtigste arbejde i landbruget. Det var med ploven, man forberedte såbedet for det kommende års høst, så pløjningen var en afgørende faktor for en vellykket høst. En god pløjning kunne betyde forskel på et godt år med masser af føde eller hungersnød. En god pløjning kunne også i sidste ende være medbestemmende til, om man kunne betale sine regninger eller om man gik fallit. Derfor har det at kunne udføre en god pløjning altid været et adelsmærke for danske landmænd. Pløjekonkurrencer har man kendt til i mange år, for allerede i 1770 blev der afholdt en dyst mellem nye udenlandske plove og de gamle danske hjulplove af træ. Egentlige pløjekonkurrencer har været afholdt siden 1820’erne.

For Lis Laumann fra Midtjysk Køre Selskab var dette år ganske særligt, for det lykkedes hende at pløje sig til sejr i både dansk og nordisk mesterskab, der blev afholdt 17. oktober på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. I 2007 løb Niels Schelde Petersen med guldet, men denne gang generobrede Lis førstepladsen i begge mesterskaber, og det var for tredje gang i DM og fjerde gang i NM. Der var ellers kamp til stregen lige til det sidste, for både Lis Laumann og Tage Schelde Petersen fra Trekantens Køre Selskab sluttede med 181,5 point, men pløjereglementet fortæller, at den pløjer, der har fået flest point i karakteren "furens dybde" er vinder. Dermed satte Lis Laumann sig på førstepladsen og Tage Schelde Petersen på andenpladsen. Nr. tre blev Jan Hansen fra Dansk Køre Selskab. Efter formiddagens pløjning

Lis Laumann fra Midtjysk Køre Selskab vandt sit tredje danmarksmesterskab og andet nordiske mesterskab med 181,5 point.

4

Køresporten 5·2009

Foto Ole Jespersen.


Tage Schelde Petersen fra Trekantens Køre Selskab fik sølv-

Bronzemedaljen i det danske mesterskab gik til Jan Hansen

medalje i det danske mesterskab. Han fik 181,5 point som Lis

fra Dansk Køre Selskab med 180,6 point.

Laumann, men med lavere karakter i furens dybde blev det til en andenplads.

af stubjord lå Jan Hansen på en tredjeplads, men avancerede efter frokost til andenpladsen i grønjordspløjningen. Sammenlagt blev det dog til en tredjeplads med 180,6 points, kun 0,9 point efter vindernes 181,5. Jan, der deltog i sit fjerde danmarksmesterskab, fortæller, at han pløjer med to unge Frederiksborgere, hvor den ene først er sat for ploven i år. Det bliver spændende at følge ekvipagen de kommende år, når resultaterne allerede er så lovende. I det nordiske mesterskab blev vinderen som nævnt Lis Laumann med 181,5 point. Sølvmedaljen gik til Carl Ejner Jonasen fra Thy Køre Selskab med 178,9 point, mens bronzemedaljen måtte til Sverige om halsen på Göran Olsson, der opnåede 175,1 point.

TV fra mesterskabet

Calle Jonasen fra Thy Køre Selskab fik 178,9 point, blev nr.

Svenske Göran Olsson blev nr. tre i det nordiske mesterskab

fem i DM og vandt sølvmedalje i NM.

med 175,1 point.

TV2 Østjylland bragte et kort indslag fra pløjemesterskabet og viste blandt andet klip med Niels Jørn Ramsdal, der havde problemer med at få sine store jyder Walther og Carlo til at makke ret. Museumsinspektør Jens Aage Søndergaard fra Gl. Estrup fortalte i udsendelsen om, hvordan pløjning med heste kan være anvendelig i forbindelse med naturgenopretning. TV2 Nordjylland fulgte den 75-årige verdensmester Kjeld Jensen fra Vendsyssel Køreforening, der gjorde comeback efter 10 års pause fra sin sport. Kjeld Jensen sluttede på en 10. plads i DM og modtog Hestens Værns vandrepræmie for ”Good Horsemanship”.

Fotos Ole Jespersen. Køresporten 5·2009

5


Dansk og Nordisk Mesterskab i pløjning 2009 Dansk Mesterskab Nr.

Pløjerens navn

Selskab

Stubjord

Plac

Grønjord

Plac

Samlet p.

Plac DM

8

Lis Laumann

MKS

92,6

1

88,9

5

181,5

1

3

Tage Schelde Pedersen

TKS

88,4

6

93,1

1

181,5

2

16

Jan Hansen

DKS

90,1

3

90,5

2

180,6

3

20

Søren Rasmussen

FKS

91,6

2

88,4

7

180,0

4

1

Carl Ejner Jonasen

ThKS

89,9

4

89,0

4

178,9

5

7

Hans Peter Hejn

SKS

89,2

5

87,9

9

177,1

6

4

Peter Sandal

SKS

86,8

7

88,7

6

175,5

7

15

Jørgen Andersen

DKS

85,9

8

86,6

12

172,5

8

22

Ejner Hansen

FKS

84,0

11

87,2

11

171,2

9

23

Kjeld Jensen

VK

81,5

15

89,6

3

171,1

10

14

Birger Hansen

DKS

85,8

9

85,1

15

170,9

11

13

Bjarne Wisler

DKS

81,6

14

87,2

10

168,8

12

6

Henry Nissen

SKS

80,8

16

88,0

8

168,8

13

12

Kurt Hansen

DKS

83,0

12

84,2

16

167,2

14

2

Erik Helleberg

ThKS

84,8

10

81,6

18

166,4

15

11

Jonny Jensen

BKS

79,9

17

85,6

14

165,5

16

17

Kjeld Anholm

DKS

82,1

13

82,3

17

164,4

17

21

Birgit Hansen

FKS

77,2

20

86,4

13

163,6

18

10

Bent Nielsen

BKS

78,1

18

81,0

20

159,1

19

18

Jørgen A. Jensen

DKS

77,4

19

81,5

19

158,9

20

5

Kaj Nielsen

SKS

75,9

21

77,9

21

153,8

21

19

Henrik Mikkelsen

DKS

73,7

22

77,4

22

151,1

22

9

Verner Bruun

MKS

71,3

24

71,1

23

142,4

23

24

Niels Jørgen Ramsdal

ØKS

71,7

23

67,7

24

139,4

Udg.

Nordisk Mesterskab Nr.

6

Pløjerens navn

Selskab

Stubjord

Plac

Grønjord

Plac

Samlet p.

Plac NM

8

Lis Laumann

MKS

92,6

1

88,9

2

181,5

1

1

Carl Ejner Jonasen

ThKS

89,9

2

89,0

1

178,9

2

26

Göran Olsson

Sverige

86,6

3

88,5

3

175,1

3

25

Tobias Sandahl

Sverige

82,9

4

86,7

4

169,6

4

28

Rune Myrseth

Norge

77,6

5

80,7

5

158,3

5

27

Kjeld Roa Hansen

Norge

68,0

6

67,5

6

135,5

6

Køresporten 5·2009


Resultater for DM i pløjning 1978-2009 1978 – DKS, Øm 1. Jørn Wolff Madsen, ØKS 2. Svend Ove Jensen, ØKS

1999 – TKS, Ladelund Landbrugsskole 1. Niels Schelde Petersen, TKS 2. Arne Hansen, SKS

1979 – ØKS, Gl. Dæmning, Grenå 1. Richard Nielsen, DKS 2. Jens Åge Bertelsen, ØKS

2001 – BKS, Bornholm 1. Niels Schelde Petersen, TKS 2. Arne Hansen, SKS

1981 – FKS, Kjærsgård, Brenderup 1. Vagn Axel, TKS 2. Svend Ove Jensen, ØKS

2003 – HKR, Nørbæk Efterskole 1. Lis Laumann, MKS 2. Niels Schelde Petersen, TKS

1983 – DKS, Benzonsdal, Torslunde 1. Jørn Wolff Madsen, ØKS 2. Vagn Axel, TKS

2005 – MKS, Lægård Landbrugsskole 1. Lis Laumann, MKS 2. Niels Schelde Petersen, TKS

1985 – VKS, Herning 1. Svend Ove Jensen, ØKS 2. Vagn Axel, TKS

2007 – ThKS, gdr. Mads Agerholt, Thisted 1. Niels Schelde Petersen, TKS 2. Lis Laumann, MKS

1987 – BKS, Bornholm 1. Svend Ove Jensen, ØKS 2. Arne Hansen, SKS

2009 – ØKS, Gl. Estrup, Auning 1. Lis Laumann, MKS 2. Tage Schelde Petersen, TKS

1989 – VKS, Nørre Vosborg 1. Arne Hansen, SKS 2. Tage Schelde Petersen, TKS 1991 – SKS, Gråsten Landbrugsskole 1. Kjeld Jensen, VK 2. Arne Hansen, SKS 1993 – DKS, Lyngby Landbrugsskole 1. Arne Hansen, SKS 2. Niels Schelde Petersen, TKS 1995 – ØKS, Bygholm Landbrugsskole 1. Arne Hansen, SKS 2. Jørn Wolff Madsen, ØKS 1997 – VK, Try Landbrugsskole 1. Arne Hansen, SKS 2. Niels Schelde Petersen, TKS Med tre førstepladser og fire andenpladser ved DM har Niels Schelde Petersen, TKS gjort sig bemærket i dansk pløjning.

Foto Ole Jespersen. Køresporten 5·2009

7


77 år er da ingen alder

I pløjesæsonen kører Tage Schelde Petersen næsten dagligt over til sønnen Niels for at træne pløjning.

77 år er da ingen alder. I hvert fald ikke, når det handler om at pløje med Fjordheste. Således har 77-årige Tage Schelde Petersen fra Trekantens Køre Selskab i år deltaget i flere pløjestævner, og han har gjort det rigtig godt. Af Hanne Hedegaard. Fotos Jan Hedegaard Jeg har fornøjelsen af at være tæt på Tage Schelde Petersen i hverdagen, så de seneste uger har jeg kunnet se, hvordan der er blevet trænet næsten hver dag for at være stævneklar. De to Fjordheste Archibald og Baldrian er begge et par ældre herrer, men det kan man ikke se på dem, når der står pløjning på programmet. Egentlig er ponyerne sønnen Niels Schelde Petersens, men de går nu og nyder deres otium på gården ved Tage. Nyder og nyder er dog så meget sagt, for når efteråret kommer, og pløjesæsonen begynder, trækker det vist både i Tage og ponyerne. 8

Køresporten 5·2009

Da Tage ikke selv har jord til pløjning, går turen først for vogn hen til Niels, (de bor på samme vej), og der bliver de spændt for ploven, og så bliver der trænet og målt bredde og dybde, og alt hvad der hører til. Træner er jo ingen mindre end verdensmesteren i pløjning Niels, så der er måske også et par fif, der bliver diskuteret. Det er jo sådan, at det er Tage, der har trænet Niels til at nå det, han kan, så det er nok ligeså meget udveksling af erfaringer og gode tips. Når pløjningen så er slut, går turen tilbage til gårdspladsen, hvor ploven igen bliver spændt fra, og så er det igen for vogn tilbage til fold eller stald. Det ser ud til, at alle nyder det, så selvom ponyerne nu er 23 år, er der bestemt ingen tvivl om, at de ved, hvad de skal, når de bliver spændt for. Nogle gange er de endda så ivrige, at Tage gerne lige ville have haft en stop-knap monteret, men det er jo herligt at se, at selvom en pony kommer op i årene, er det ikke nødvendigvis slut med at lave noget.


77-årige Tage Schelde Petersen deltager i DM 2009 på

Tage gør de to Fjordheste Archibald og Baldrian klar til

Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup.

dagens pløjetræning.

DM-deltager

lige med 181,5 point. Derefter handler det så om furens dybde, og der lå Lis lige et point foran Tage. Men det vil alligevel sige, at den ældste pløjer i feltet løb af med en sølvmedalje, hvilket er ret godt gået, da der bestemt ikke blev givet noget ved dørene fra nogen af deltagerne. Tage har faktisk deltaget i 10 af de 17 DM’er, der har været afholdt, og han har to gange fået sølvmedalje. Med denne artikel vil jeg bare sige, at man aldrig bliver for gammel til at arbejde med heste. Der skal også lyde et stort tillykke til både Lis Laumann og Tage Schelde Petersen med de flotte resultater.

Som afslutning på pløjesæsonen blev der lørdag den 17. oktober afholdt DM og NM i pløjning. Så var det tid at få pakket grejet og komme til Gl. Estrup. Fredagen viste sig bestemt ikke fra sin pæne side med hensyn til vejret, men det kan jo ikke stoppe en pløjer. Lørdag skinnede solen fra en skyfri himmel, og så var det bare med at komme i gang. Der var 28 pløjere tilmeldt, så konkurrencen var hård. Efter formiddagens pløjning var Lis Laumann fra Midtjysk Køre Selskab på førstepladsen, og Tage nede på 5. pladsen. Dette skulle dog ikke tage humøret fra Tage, som glad gav sig i kast med grønjorden, hvilket han gjorde utrolig godt. Efter grønjorden stod Lis og Tage

Køresporten 5·2009

9


Unge kuske imponerede ved TopCup finalen Trekantens Køre Selskab var vært ved østvest finalen i TopCup søndag den 27. september. Blandt de 28 startende ekvipager var fem unge finalister, som med deres Shetlændere tog for sig af rosetterne: Kersti, ØKS og Richard, MKS overfor sjællænderne Sara, der er medlem af SOK og Ida og Rikke fra KEKF.

Ønskede sig et føl, men blev kusk

Af Gyda Andersen

Rikke og Ida Holm Espersen ved finalen på Dorthealyst. Rikke blev nr. 2 og Ida nr. 3 med samme ekvipage, Birkehøjs Hera og Birkehøjs Athene, halvsøstre på 5 år. Foto Gyda Andersen

Kersti Fey Jessen fra ØKS ved øst-vest finalen i TopCup.

Foto Jan Hedegaard.

12-årige Kersti Fey Jessen fra ØKS var eneste juniorkusk i finalen og en af de få juniorer, der kører TopCup. Står det til Kersti, må der meget gerne komme flere juniorkuske til. Selv begyndte hun at ride som 4-årig, men da det begyndte at blive kedeligt, spændte Kersti ponyen for vogn og har kørt siden hun var otte år. Nu gælder det om at vinde nogle stævner med Shetlænderen Musse og ellers at ”ha’ det sjovt”. Den bedste oplevelse var at køre TopCup sidste år på Christiansborg Ridebane og så selvfølgelig at blive danmarksmester i år. Ambitioner mangler heller ikke. Målet er at køre landsstævner og måske komme til DM for pony. Fritiden bruges ud over ponykørsel på korsang, svømning og spejder.

- Det bedste var at køre TopCup sidste år på Christiansborg Ridebane og så selvfølgelig at blive dan(Kersti) marksmester i år. 10

Køresporten 5·2009

To af finalisterne kom fra Kalundborgegnens Køreforening, nemlig søstrene Ida og Rikke Holm Espersen på 16 og 18 år. De benytter sig af, at man i TopCup kan starte den samme ekvipage og gerne i den samme klasse. Ida fortæller, at hun ønskede sig en Shetlænder for at få et føl, men den kunne jo lige så godt bruges til noget – nemlig kørsel. Det med føl er foreløbig ikke blevet til noget, men kørsel er der masser af! For tre år siden blev det til to sorte Shetlændere på to år, siden sulkyer, seler og hvad der ellers hører til. Træningen af to forskellige ponyer gik i gang med hjælp fra erfarne kuske og for halvandet år siden blev sulkyen skiftet ud med en to-spands vogn. Rikke startede TopCup i år med Ida som groom. Det var da nemt. Så ved næste stævne startede de begge! De er enige om, at TopCup’en har været fyldt med gode oplevelser og vellykkede gennemkørsler. ”Vi har ikke et konkret mål. Det vigtigste er at få ponyerne spændt for hver gang og få en vellykket køretur”, fortæller pigerne, som går henholdsvis i 1.g og 3.g på gymnasiet i Holbæk. I fritiden arbejder de som undervisere i Ågerupgård Sportsrideklub, hvor de i sin tid selv begyndte at ride. Ud over kørsel med heste har Ida også håndbold som interesse.


- Vi ved ikke rigtig, om det er en fordel at starte først eller sidst i samme klasse (Ida)

For gammel til ridning

- TopCup er en god måde at kombinere træning og konkurrence samt et godt socialt tiltag, da man mødes med kørefolk fra andre foreninger. (Sara) Skifter nok snart Shetlænderne ud

18-årige Sara W. Pedersen har deltaget i samtlige syv TopCup stævner i år.

Foto Jan Hedegaard.

18-årige Sara W. Pedersen trænede sin mors Shetlænderhingst til materialeprøve og senere med henblik på kåring. Da Sara blev for gammel til at ride ham, blev det træning for lange liner. Og så er der ikke langt til at spænde for en vogn og køre. Som mange andre har Sara redet, næsten før hun kunne gå, både dressur og lidt spring. Sara fortæller, at hun har kørt med Shetlænderen Mikkel i halvandet år, og sammen har de vundet U21 i Slangerup og Omegns Køreforening og TopCup øst og øst-vest finale i 2008 (klasse C) og også i 2009 (klasse B). ”Mit mål med at køre er hele tiden at forbedre mig og hesten, og selvfølgelig at ha’ det sjovt”, fortæller Sara, som heller ikke lægger skjul på, at målet inden for de kommende år er DM. Sara går til daglig i 3.g på Frederiksborg Gymnasium, arbejder i en rideudstyrsbutik og bruger ellers fritiden på heste, venner og familie. Når der ikke køres indendørsstævner, klubstævne eller TopCup, hvor Sara har startet i samtlige syv stævner i år, så rider hun konkurrence med sine to Islændere!

Richard Pedersen har med sit tospand kørt nulrunder i alle TopCup kørsler.

Foto Jan Hedegaard.

”Der skal træning til, hvis man vil nå langt” siger 17-årige Richard Pedersen, der kører tospand pony og med nulrunder i alle TopCup kørsler. Samtidig er Richard ved at uddanne sig til elektriker. Han arbejder også ved siden af på en minkfarm, og hygger sig ellers med sine venner og andre hestekræfter! Richard, der har kørt fra han var syv år, fortæller, at hans far kører, og så bliver man bidt af det. TopCup 2009 har været den bedste oplevelse og også Richards bedste resultater. Desuden var det også en stor oplevelse at køre opvisning med andre juniorer ved Pony-VM på Dorthealyst i 2007. Richards mål er at køre DM engang. Men tilføjer beskedent ”nu må vi se, hvor langt vi kommer!” – Mon det ikke lykkes en dag, med det engagement den unge kusk lægger for dagen. Køresporten 5·2009

11


FAKTA TopCup Vest 5 klasser 52 startende ekvipager 21 gns. starter pr. stævne 19 kvalificerede sig til finalen 17 kørte finalen 17 startede i øst-vest finalen

FAKTA

TopCup Øst 5 klasser 84 startende ekvipager 35 gns. starter pr. stævne 41 kvalificerede sig til finalen 35 kørte finale 11 startede i øst-vest finalen

Bedste TopCup resultater Kersti nr. 1 i ponyklassen ved øst-vest finale Sara nr. 1 i øst og øst-vest finalerne klasse B Richard nr. 1 i alle kørsler i klasse ABC2 Ida nr. 3 i øst-vest finale, klasse C Rikke nr. 2 i øst finalen, klasse C.

-hverdagsliv med hest og vogn

SLESVIGSKE VOGNSA MLING

FAKTA

12

vognsamlingen@museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk

Stort vognmuseum i den tidligere Schaumanns Klædefabrik i Haderslev. Udstillingen er opbygget i »levende« miljøer, der viser bredden i datidens hestetrukne køretøjer. Køresporten 5·2009

MUSEUM

SØNDER JYLLAND

Åben: Juni-August: Tirsdag-Fredag 10-16 Lørdag-Søndag 13-16 September, Oktober, Marts-Maj: Tirsdag-Søndag 13-16 Mandage lukket

Simmerstedvej 1 DK 6100 Haderslev Tel.(+45)73520707

- Jeg skulle starte i sidste gruppe med to sjællændere og kunne se, at jeg skulle vinde på tiden. Men det var ikke en rar fornemmelse, da vognen efter port 12 kom op på 2 hjul og var ved at (RICHARD) vælte!


Den kongelige Stald indviet efter restaurering Efter en omfattende restaurering blev Den kongelige Stald indviet 18. september med deltagelse af den kongelige familie og indbudte gæster. Af Ole Jespersen H.M. Dronningen, D.K.H. Kronprinseparret og H.K.H. Prinsesse Benedikte var æresgæster, da Slots- og Ejendomsstyrelsen fredag den 18. september fejrede færdiggørelsen af Den kongelige Stald ved Christiansborg, der har været gennem en omfattende restaurering. Det er Slots- og Ejendomsstyrelsen, der har stået for det store arbejde, og finansminister Claus Hjort Frederiksen overdrog de nyrestaurerede stalde til Hendes Majestæt Dronningen ved et arrangement med indbudte gæster i Runde Stald. Restaurering varede mere end to år Restaureringen af staldene begyndte i 2006 og har blandt andet medført, at alle ikke-bærende konstruktioner blev fjernet. Marmorsøjlerne,

som hver bærer på over 40 tons, er der ikke rørt ved. Man udgravede 1,5 meter af gulvet, da det flere steder var sunket med store huller til følge. Det mest bemærkelsesværdige ved opgravningen af gulvet var, at der på trods af hesteopstaldning i mere end 250 år ikke blev fundet nævneværdig nedsivning af urin fra hestene. Man kunne kun ane en millimetertynd misfarvning af sandet, der lå under brostenene, som udgør gulvet i spiltove og bokse. Der er ingen afløb under hestene, så al urin er kommet ud med møg og halm ved den daglige udmugning. Alt inventar i stalden er skiftet ud. Spiltovene i Høje Stald er blevet ombygget til bokse, og der er samtidig skabt plads til flere bokse ved at inddrage garagen i den vestlige del af Runde Stald. Spiltovene er bevaret i Runde Stald, hvor blandt andre Gardehusarregimentets heste står, når de er i København i forbindelse med officielle begivenheder. Den nye hestelov tillader, at man i forbindelse med arrangementer som stævne og dyrskue kan opstalde heste i spiltov, når de er under opsyn.

Fredag den 18. september blev Den kongelige Stald ved Christiansborg indviet med deltagelse af den kongelige familie og indbudte gæster.

Foto Thomas Rahbek, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Køresporten 5·2009

13


Nænsom restaurering

Tegnet af Eigtved og ejet af staten

Flere af gæsterne, som var inviteret til indvielsen, bemærkede at man faktisk ikke lægger mærke til, at stalden er bygget om. Så nænsomt er det gjort. Naturligvis kan man ved nærmere eftersyn se, at træet er nyt og gulvet lagt om, men den store forskel er der ikke ved første øjekast. Men hvis man svinger en kost i stalden, vil man hurtig opdage, at det er meget nemmere at feje, at gulvet er rettet op og at kanter er forsvundet. Den store hældning, som de gamle spiltove havde, er også forsvundet, og der er kommet 18 nye bokse. Nu kan alle de kongelige heste stå i en stald, der opfylder kravene i den nye hestelov.

Christiansborg Ridebane er ejet af staten ved Slots- og Ejendomsstyrelsen og stilles til rådighed for Hoffet og Folketinget. Ridebaneanlægget er oprindelig tegnet af arkitekt og hofbygmester Nicolai Eigtved (1701-1754), og det er i dag det eneste bevarede fra det første Christiansborg Slot, som nedbrændte i 1794. Den nyrestaurerede stald og karetmuseet er i vinterhalvåret åben for offentligheden lørdage og søndage kl. 14.00-16.00. Adressen er Christiansborg Ridebane 12, 1218 København K. Se også www.kongehuset.dk.

Hestene er rykket ind i den nyrestaurerede stald på Christiansborg.

14

Køresporten 5·2009

Foto Thomas Rahbek, Slots- og Ejendomsstyrelsen.


Fotos Jens Markus Lindhe, Slots- og Ejendomsstyrelsen.

15


Studie- og kulturrejse til England Kulturhistorisk Udvalgs studietur i 2009 gik til området Derbyshire i England. Udvalget har tidligere arrangeret egentlige vognhistoriske studieture til Norge i 2002, Tyskland i 2005, Holland i 2006 og Sverige i 2008, men i år var der lagt op til en kombineret studie- og kulturrejse. Tekst og foto af Ole Jespersen Mandag den 14. september 2009 mødtes 30 forventningsfulde rejsedeltagere i Billund lufthavn for at sætte kursen mod Birmingham. Dansk Køre Forbunds kulturhistoriske udvalg havde nemlig planlagt, at årets studietur skulle gå til Derbyshire, der vel nok hører til den smukkeste del af England. Jane og Keld Siegfredsen havde indvilget i at planlægge turen, og de gjorde det med vejledning fra Caroline Dale-Leech, der er sekretær i den engelske organisation Carriage Foundation, som gæstede Danmark med en gruppe i 2008. Det var ikke uden sværdslag, at alle kom ombord på flyet fra Ryan Air, for flere havde problemer med overvægt. Men efter en behage-

lig flyvetur til Birmingham, steg vi på bussen fra Andrew’s, der sammen med en hyggelig chauffør ventede på os i lufthavnen. Efter et par timers kørsel ankom vi til The Rutland Arms Hotel i Bakewell, der er en typisk engelsk landsby tæt på Sheffield. Hotellet blev grundlagt i 1804 af hertugen af Rutland og var oprindeligt en landevejskro, hvor coachene skiftede heste. Over for hotellet ligger endnu den gamle staldgård, hvor der i dag er hotelværelser og antikvitetshandel. Oprindeligt var her plads til 12 coaches og 30 heste. Hotelværten samler på gamle ure i alle afskygninger, så rundt omkring i hotellet kunne man se vægure, standure, stempelure, tårnure og mange andre typer. Mere end 50 var udstillet, men den venlige receptionist fortalte, at værten havde mange flere i sit hjem! Red House Stables og Chatsworth House Tirsdag gik turen med bus den korte vej til Red House Stables i Darley Dale ved Matlock. Stedet er ejet af Caroline Dale-Leech, der driver en slags arbejdende vognmuseum. I samlingen har Caroli-

Caroline Dale-Leech kører en del af den danske gruppe gennem den private park ved Chatsworth House.

16

Køresporten 5·2009


Ved Chatsworth House skiftede passagerne vogn.

ne generelt kun ting, der kan anvendes – og vogne, seletøjer, uniformer mv. bliver flittigt brugt i vidt forskellige sammenhænge som filmoptagelser, turistkørsel, bryllupskørsel mv. Der er naturligvis ingen regel uden udtagelser, og på stedet så vi blandt andet en interessant urestaureret rejsevogn fra ca. 1790 og vitriner med ældre seletøj, uniformsdele, rejsenessesaire mv. Spændende ting, der trods alt ikke anvendes. Caroline Dale-Leech overtog stedet fra sin far, og oprindeligt blev der også drevet rideskole. I staldene har hun og hendes mand Peter nu syv heste og en pony samt nogle få privatheste i pension. Der købes ikke nye heste, for Caroline vil trappe ned.

kørte med hestevognene retur til Red House Stables, så alle fik hestevognstur. Køreturen gik gennem små landsbyer og et stort stykke af den private park, der normalt ikke er åben for offentligheden. Det var en storslået oplevelse med smuk udsigt, og man følte sig hensat til en anden tid. Chatsworth House er et af Englands fineste herresæder med en enestående samling, men desværre var der ikke tid nok til at kigge nærmere på den åbne del. Slottet er hjem for hertugen og hertuginden af Devonshire, men en stor del af slottet er åbent som museum og rummer fine samlinger af blandt andet møbler og malerier. Den gamle herskabsstald er restaureret og indrettet som butik med brugskunst, haveartikler og souvenir. Andre dele af det oprindelige staldkompleks rummer nu cafeteria og toiletter. Calke Abbey Onsdag var der planlagt besøg på Calke Abbey nær Derby. Slottet er ejet af den velgørende organisation National Trust og ligger i et 240 hektar stort naturreservat. Hovedbygningen i barokstil rummer en stor samling af kuriositeter, lige fra et krokodillekranium over flere montrer med strandskaller i alle afskygninger til store mængder af udstoppede fugle og fisk. Alt dette har en excentrisk tidligere ejer proppet ind i de smukke sale med enestående møbler, malerier og tæpper samt en fantastisk 1800-tals kinesisk silkeseng, der aldrig har været anvendt. I det tidligere staldanlæg findes stedets vognsamling. Spændende ting som miniaturevogne, små sportsvogne og en enkelt ligvogn stod

Den originale hestestald er bevaret på Calke Abbey.

I den alsidige vognsamling er der to coaches, og Caroline havde planlagt at køre den danske gruppe en tur i den ene. Hun spændte sine fire skimlede Geldere for coachen, og Peter spændte sine to brune Geldere for en træningsvogn, og så gik turen mod Chatsworth House. Der var ca. halvanden times kørsel, og da vognene kun kunne rumme halvdelen af gruppen, måtte bussen køre resten direkte til Chatsworth. Buspassagererne

Invalidevogn i vognsamlingen på Calke Abbey. Køresporten 5·2009

17


i lukkede og uoplyste rum, hvor de var svære at se, men efter aftale blev der lukket op til et større rum, hvor vi så fine vogne fra blandt andre vognfabrikant Holmes of Derby, der var en af de bedste vognbyggere udenfor London. De fleste af vognene er stedets oprindelige, og vi så eksempelvis Landauer, Mylord, Coupe og en Stanhope phaeton, der alle var bevaret i original stand. En lille, men seværdig samling. Shugborough Estate Den bedste vognsamling på turen så vi på Shugborough Estate, der ligger tæt ved Stafford. Stedet er ligeledes ejet af National Trust og viser en smuk hovedbygning, park, landbrug anno 1805 og en typisk ”walled garden”. En stor del er levendegjort, så man kan se, hvordan dagligdagen udformede sig på et stort sted som Shugborough. Og stedet ér stort, så der kørte små gratis shuttlebusser rundt mellem afdelingerne.

Vognsamlingen på Shugborough Estate er ikke typisk for et herresæde som Shugborough, men resultatet af hertugens interesse for kørsel og vogne. Hertugen var selv aktiv kusk. I samlingen så vi flere enestående vogne, men den mest interessante, efter forfatterens mening, var en dormeuse, der blev bygget til lord Lichfield af Adams and Co, Haymarket, London i 1829. Vognen blev kørt a la d’Aumont og rummer to personer i kabinen samt tjenere og en stor mængde bagage. Vognen er en rejsevogn, hvor herskabet kan ligge ned for at sove undervejs. Det fortælles, at lord Lichfield anvendte vognen på en otte år lang rundrejse i Europa, der begyndte i 1841. I 1991 blev vognen konserveret og er nu udstillet i smuk oprindelig finish. På Shugborough havde vi en yderst kompetent guide, der fortalte om vognenes historie og om National Trusts arbejde med at bevare og konservere organisationens hestekøretøjer. Efterfølgende har undertegnede været i forbindelse med Shugborough, der velvilligt har stillet materiale om konservering og bevaring til rådighed. Dette materiale kan danne grundlag for en senere artikel om bevaring og konservering af vogne. Beamish open air museum

Den enestående dormeuse på Shugborough Estate er bygget af Adams, London i 1829 og blev fra 1841 anvendt af lord Lichfield på en otteårig rundrejse i Europa.

Shugboroughs coach-house eller vognport menes at være bygget omkring 1760-1770, og omkring 1780 blev der udvidet med en ny staldbygning. Vognporten rummer i dag ca. 20 vogne fra de bedste fabrikanter, og alle køretøjerne har tilhørt den 20. hertug af Shrewsbury og Talbot (1860-1921). Vognene blev købt af museet i 1964, hvor de tilhørte hertugens barnebarn. Hertugen af Shrewsbury var ven af kong Edward VII og anerkendt sports- og forretningsmand. Han drev hyrevognsfirma i London og havde 210 Hansom Cabs og 365 heste i drift. 18

Køresporten 5·2009

Fredag gik turen langt nordpå til det verdensberømte frilandsmuseum Beamish, der ligger i et naturskønt område nær Darlington. Museet dækker et stort areal på ca. 122 hektar og fortæller historien om Nordøst-England i 1825 og 1913. Man oplever en 1913-by med bil- og motorcykelforretning, bank, blikkenslager, manu-

Indgangen til frilandsmuseet Beamish giver et indtryk af det enorme museumsområde.


En spændende char-a-banc (bænkevogn) i vognsamlingen på Beamish.

fakturforretning, tesalon, pub, købmand, boghandel, isenkræmmer mv. Et landbrug er flyttet til stedet og viser, hvordan livet på landet formede sig i 1913. Der er marker, som drives tidstypisk. Beamish viser også en lille herregård, togstation og mineby, og et større område viser forskellig industri.

I seletøjssamlingen på Beamish så vi denne ”tingest”. Hvad er det? Redaktøren hører gerne nærmere.

I Beamish var der landbrugsfestival med fremvisning af arbejdsheste. Denne er typisk dekoreret med horse-brasses og kunstige blomster.

Da frilandsmuseet er fysisk stort, er der lagt sporveje gennem området, og en del af museumsaktiviteterne er at vise historisk transport. Forskellige historiske sporvogne og busser kører rundt, og man kan gratis springe på og lade sig transportere mellem museumsafdelingerne. Da den danske gruppe ankom til Beamish, blev vi dog hentet ved hovedindgangen af museets heste- og vognkyndige Chris Thompson, der kørte os en skøn tur i den gamle toetagers London Knife-board omnibus. Det gav et godt indtryk af det store museumsområde, og efterfølgende var

der frit slag til at gå eller køre rund for at opleve museets mange seværdigheder. (Se forsidefoto). I 1913-byen er der indrettet et fint lille vognmuseum, hvor vognene desværre står lidt for tæt pakket. Men man kunne dog få gode indtryk af flere, blandt andet brandvæsenets gamle dampsprøjte og en særpræget, men smuk udflugtsvogn med bænkerækker. Beamish har også en fin udstilling af seletøj, og en lille gammel stald huser museets heste, der alle er repræsentanter for gamle engelske arbejdsracer. Mens vi besøgte museet, var der landbrugsfestival. Det gav anledning til at opleve gammeldags tærskning, præsentation af jagtfalke og ugler, bygning af de typiske engelske markdiger, præsentation af britiske arbejdshesteracer fra den lille shetlandske minepony til den store Shirehest - typisk dekoreret med alt i horse-brass og kunstige blomster. Beamish kan anbefales, men sæt god tid af, for der er meget at se. Køresporten 5·2009

19


Sudbury Hall Lørdag var turens sidste dag, og på vej mod lufthavnen i Birmingham gjorde vi holdt ved Sudbury Hall. Det er et dejligt landsted under National Trust, og på stedet drives et fint museum om ”Barndom gennem tiderne”. Sudbury Hall er kendt fra TV-serien ”Stolthed og Fordom”. Der er ingen vogne på Sudbury Hall, men den gamle staldbygning og vognporten vidner om et tidligere aktivt liv med heste. Bygningerne er nu indrettet som kiosk og cafeteria, men elementer fra hestestalden er bevaret. Fra Sudbury Hall gik turen til lufthavnen og retur til Billund, hvor selv Carsten Brix’ store og nyindkøbte læderkuffert kom sikkert frem.

Det er på tale, at næste studietur i efteråret 2010 kan gå til Schweiz, og vi arbejder allerede på at skabe kontakter og finde besøgsmål. Tak til Jane og Keld Siegfredsen for, at I ville påtage jer det store arbejde med at sammensætte og planlægge turen til England.

Fakta – National Trust National Trust er en velgørende organisation, der er uafhængig fra den engelske stat. National Trust beskytter mere end 300 historiske huse og haver samt 49 industribygninger og møller.

Konklusion Vi havde rigtig mange gode oplevelser i det smukke Derbyshire, og turen var socialt en stor succes. Vi fik desværre ikke set så mange og væsentlige vogne som på tidligere rejser, men der var fra begyndelsen lagt op til en anderledes kulturrejse, hvor der også ville være slotte og haver for ”pigerne”. Det blev der levet op til, men fremover vil Kulturhistorisk Udvalg vende tilbage til de traditionelle vognhistoriske studieture. Som en af de kvindelige deltagere sagde til slut: ”I skal lave de sædvanlige nørdeture”, og det gør vi så.

Den danske gruppe på hovedtrappen til Calke Abbey.

20

Køresporten 5·2009

Organisationen drives ved medlemskontingenter, donationer, legater samt overskud fra forskellige aktiviteter. National Trust har 3,5 millioner medlemmer og 52.000 frivillige. Mere end 12 millioner betaler hvert år entre til organisationens slotte, museer mv. Anslået besøger mere end 50 millioner mennesker hvert år National Trusts udendørs ejendomme som skove og parker.


Sjov i England

K酶resporten 5路2009

21


Peter Strauss in memoriam Grundlæggeren af Vognsamlingen på Sparresholm, tidligere hovmester, restaurationschef og salgsdirektør Peter Strauss er død 85 år gammel. Af Ole Jespersen Torsdag den 1. oktober 2009 døde Peter Strauss efter længere tids sygdom, og dermed sluttede et langt liv for dansk vognsamlings grand old man. Peter Strauss var født i Horsens den 2. juni 1924. Moderen døde tidligt, og barndommen var præget af små kår. Efter syv år i skolen blev Peter tjenerelev og siden gik turen til en række af landets førende hoteller, men det var mødet med den initiativrige og jævnaldrende skibsreder Jørgen Jensen omkring 1950, der gav ham nye muligheder. Hurtigt blev Peter chef for restauranten på én af Jørgen Jensens Øresundsfærger, og senere blev han restaurantchef for alle rederiets færger. Scarlett-bådene (opkaldt efter Scarlett O´Hara) mellem Tuborg Havn og

Landskrona var Peters faste arbejdsplads som hovmester, indtil ruten blev nedlagt i begyndelsen af 1980’erne. Herefter arbejdede han indtil pensioneringen i 1993 som salgsdirektør for den svenske statsejede virksomhed Vin & Spritcentralen. Svanekærsamlingen Tidligt havde Peter Strauss interesse for både heste og vogne. Han var medstifter af Dansk Hippologisk Selskab, kom ind i Dansk Welsh Mountain Forenings avlsarbejde og kørte med sine Welsh Mountain ponyer. Da Peter en dag kørte firspand og havde sin gode bekendte grev Scheel fra Ryegaard med på bukken, spurte greven: ”Kan De vende her?” Det mente Peter nok, at han kunne – og gjorde det – på en skovvej ved godset. ”Mit kompliment”, svarede greven kort, der selv indtil sin død dagligt lod sit eget tospand spænde for og kørte den fastlagte rute i omegnen omkring Ryegaard.

Peter Strauss viste gerne vognene frem på Sparresholm og demonstrerer her i april 2002, hvordan en mælkevogn fungerede med forskellige aftapningshaner.

22

Køresporten 5·2009

Foto Ole Jespersen.


Peter Strauss var en af pionererne indenfor vognsamling. Han var med til at bevare vigtige køretøjer, som etablerede museer ofte takkede nej til. Her ankommer en brødvogn i 1970 til samlingen.

rede. Målsætningen var desuden at udbrede kendskabet til den danske hestevognskultur. Den første vogn kom til i 1964. Det var en jagtvogn fra Tranekær på Langeland, men den fik ikke lov at stå alene ret længe. I 1967 flyttede Peter Strauss fra Kattinge til stuehuset på gården Svanekær i Snesere. I fællesskab med Allan lejede han laden, så vognsamlingen kunne vokse. Gården gav navn til vognsamlingen ”Svanekærsamlingen”, men allerede i 1970 kunne den ikke længere huses på Svanekær. 27-28 vogne stod på gården, men i Snesere by blev en lade stillet til rådighed, så de resterende kunne komme under tag.

Privatfoto.

Vognsamlingen på Sparresholm I begyndelsen af 1960’erne begyndte Peter Strauss at samle hestevogne og kaner af interesse for de historiske køretøjer og for at redde dem fra ophugning eller triste skæbner som blomsterkasser i villahaver. Sammen med sønnen Allan havde han visioner om at oprette et museum, hvor køretøjerne kunne bevares og vises frem for interesse-

En dag i maj 1971 læste Peter og Allan Strauss i den lokale avis, at godsejer Preben Garth-Grüner holdt loppemarked med salg fra godset Sparresholms gemmer i den tidligere kostald. Haka Vaskemaskiner havde benyttet kostalden som lager, men var flyttet ud efter konkurs. Peter og Allan Strauss henvendte sig til godsejeren og

Ved kørestævnet på Sparresholm i 1972 viste Peter Strauss en Hansom Cab, som han havde lånt til museet af P.-J. van Tienhoven i Tyskland. Vognen er bygget omkring 1850 af Forder & Co, Wolverhampton og nu en del af vognsamlingen på Gottorp Slot i Schlesvig.

Privatfoto. Køresporten 5·2009

23


indgik lejeaftale. Ideen var at flytte vognsamlingen til Sparresholm og åbne museum i den gamle kostald. Det gik lynhurtigt, for 3. juli 1971 åbnede museet under navnet ”Vognsamlingen på Sparresholm”. Museet var en stor succes, og allerede det første halve år blev det besøgt af 4.000-5.000 gæster. Flere vogne kom til sammen med seletøj, vognlygter, andet tilbehør, værktøj mv. De fleste køretøjer blev anskaffet for ret små penge, omkring 500 kr. i gennemsnit, anslog Peter Strauss i 1972. Enkelte køretøjer var dog dyrere, op mod 5.000 kr. for en coupé fra Henry Fife. Karetmager Oluf Larsen fra Sdr. Mern skænkede sit komplette karetmagerværksted til museet, så det kunne bevares for eftertiden, og et sadelmagerværksted blev deponeret fra Dorthealyst. Flere herregårde deponerede herskabs- og sportsvogne, virksomheder donerede eller deponerede erhvervsvogne, og resultatet blev en enestående samling med skiftende særudstil-

linger. Det var af stor betydning, at Dansk Køre Selskab hvert år havde kørestævner på stedet, så der blev skabt et aktivt køresports- og hestevognmiljø. Det største år kom der 25.000 besøgende i museet. Peter Strauss havde en stor viden om vognhistorie, og jeg havde flere gange fornøjelsen af at følge ham på rundvisninger i museet. Peter fordybede sig gerne i køretøjernes finurlige detaljer og lagde stor vægt på korrekt forspænding, påklædning og det rette tilbehør til vognene. Allan Strauss trak sig ud af samarbejdet i 1972, og senere også Peter Strauss. Garth-Grüner lejede da vognsamlingen af Strauss, men efter få år lukkede den på grund af vigende besøgstal. Brudefærd i mesterdetektivens ekvipage Som en af de sikkert meget få danskere oplevede Peter Strauss at køre en Hansom Cab, og han fortalte gerne om den store oplevelse.

16. april 2002 blev de første vogne flyttet fra Sparresholm til Andelslandsbyen Nyvang. Peter sikrede sig, at hvert enkelt køretøj blev læsset og surret forsvarligt. 10 dage senere blev vognmuseet indviet på Nyvang.

24

Køresporten 5·2009

Foto Ole Jespersen.


Når mesterdetektiven Sherlock Holmes med lup og sin elementære dr. Watson kørte i Londons tågede gader, foregik det i den traditionelle London-hyrevogn Hansom Cab, der som følge heraf er særdeles kendt fra Sherlock Holmes film på TV. Der findes ingen vogne af denne type i Danmark, men i 1972 udlånte godsejer P. J. van Tienhoven fra Eutin i Tyskland sin Hansom Cab til Vognsamlingen på Sparresholm. Peter Strauss fremviste vognen forspændt ved årets kørestævne på Sparresholm, og mens den specielle vogn var i Danmark, blev den anvendt ved et bryllup i Vedbæk, hvor Kirsten Borch-Madsen blev viet til Niels Wendelboe-Jensen. Peter Strauss kørte brudeparret fra Vedbæk Kirke til Søllerød kro. Siden har der så vidt vides ikke været en Hansom Cab i Danmark. Genåbner vognmuseet som pensionist I 1974 var Peter Strauss flyttet til Basnæs Nygård ved Gavnø, hvor Inger snart rykkede ind. De havde mødt hinanden i toget og blev gift i 1975 i Vejlø Kirke ved Næstved. Inger og Peter kørte mange ture med bil rundt til vognsamlinger i indog udland. Peter var kendt og respekteret hos de store udenlandske vognsamlere og blev ofte inviteret til vognhistoriske arrangementer. Da Peter blev pensioneret i 1993, flyttede han og Inger til Toksværd nær Næstved for at komme tættere til Vognsamlingen på Sparresholm, der fortsat optog ham. Peter genåbnede museet og hyggede sig med at passe samlingen og åbne museet i weekender i sommerhalvåret. Det hele var frivilligt og ulønnet, men med Garth-Grüner delte han de få billetindtægter, som museet indbragte. Samlingen flyttes til Andelslandsbyen Nyvang Da Sparresholm Gods skulle generationsskiftes og den tidligere kostald bruges til andet formål, opstod der et massivt problem med opbevaring af samlingen. Skæbnen ville, at Peter Strauss blev opsøgt af lokalradioen i Næstved, som ville lave et interview om vognsamlingens fremtid. Udsendelsen blev hørt af Kristian Nielsen fra Foreningen Plan-Danmark, der i sin bil kørte rundt i radioens

dækningsområde. Han forelagde problemstillingen for sine kolleger i fonden, som efter ansøgning forbavsende hurtigt bevilgede penge til såvel halbyggeri i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk som flytning af vognsamlingen. Inden nedpakning i begyndelsen af april 2002 blev samlingen registreret af Per Ole Schovsbo, og Linie TV fra Næstved optog en film med Peter Strauss’ fortælling om vognene. Dermed er også en stor del af vognenes historie bevaret. 26. april 2002 åbnede Vognsamlingen fra Sparresholm i en nybygget hal på Nyvang ved Holbæk. Kulturminister Brian Mikkelsen klippede den røde snor, og åbningen blev et stort tilløbsstykke med optog gennem Holbæk og Holbæk Garden i spidsen. Det var en tydeligt rørt og glad Peter Strauss, der i sin åbningstale kunne konstatere, at hans livsværk nu blev bevaret samlet og sikret for eftertiden. I begyndelsen kom Peter jævnligt på Nyvang i weekenderne for at tage vagter i vognsamlingen og give guidede rundvisninger. Omkring sin 80års fødselsdag trappede han ned og kontakten til Nyvang forblev sporadisk. Det halve liv arbejdede Peter Strauss for at samle og bevare hestekøretøjer i Danmark. Som pioner etablerede han landets første egentlige hestevognsmuseum, der endte med blandt andet at rumme Skandinaviens største samling af erhvervsvogne. Sammen med boghandler Nielsen i Haderslev, der etablerede Slesvigske Vognsamling, reddede Peter Strauss en væsentlig del af den danske kulturarv, som etablerede museer ofte takkede nej til. Gennem alle årene havde Peter Strauss en særlig interesse for vognfabrikant Gløy i København, og det lykkedes ham at registrere mere end 100 bevarede vogne fra Gløy. En enkelt landauer er fundet så langt væk som i Australien. Denne registrering er vigtig og vil gøre det muligt senere at dykke dybere ned i historien om en af landets store og anerkendte vognfabrikker. Peter Strauss blev bisat i stilhed fra Vejlø Kirke onsdag den 7. oktober, og bisættelsen blev forrettet af pastor emeritus Bjørn Ohl, mangeårigt medlem af Dansk Køre Selskab og kusk for pressen ved åbningen af Vognsamlingen på Sparresholm i 1971. Æret være Peter Strauss’ minde. Køresporten 5·2009

25


Om at være køredommer Selv om der er mange positive oplevelser ved jobbet, er det ikke altid let og smertefrit at fungere som dommer ved et kørestævne. Af Pia Skar Der er mange reglementsmæssige ting at holde rede på som køredommer, hvilket kræver en konstant arbejdsindsats, fordi vi som mennesker ikke kan huske alt udenad, blot fordi vi én gang har læst paragrafferne. Der er mange forhold, man i samarbejdet med organisationen, dommergruppen, banebygger og teknisk delegeret helst skal kunne forudse og dermed være i stand til at forhindre unødige hestevelfærds- og sportsmæssige problemer samt sikkerhedsrisici. Der kan være specielle bund- eller ruteforhold, der gør, at man er nødt til at ændre i maraton på etapelængder, hastigheder eller fejlfri tider i overensstemmelse med erfaringer fra internationale stævner. På trods af det, kan der ske uforudsete ting, man er nødt til at tage stilling til undervejs, og ikke alle beslutninger er lige velkomne, men hensynet til hestene bør gå forud for alt andet.

Der er altid nerver på under dressurbedømmelserne, fordi der udefra er et stort fokus på, hvordan dommerne har dømt i forhold til hinanden. Jeg har tidligere skrevet om dette med opfordring til den meget klogere øvrighed om også at skele til de forhold, der gør sig gældende, når man som dommer i løbet af kort tid skal træffe 25 meget hurtige beslutninger fra forskellige positioner i løbet af ofte kun 7-8 minutter. Vi ser også forhold omkring optømning og hovedtøj, ubetænksomme anbringelser af næsebånd, der begrænser luftvejene eller skyklapper, der sidder for tæt på hestens øjne. Disse forhold har vi pligt til at gribe ind overfor og advare imod, og det bliver ikke altid modtaget lige godt. Jeg håber, at det skyldes uvidenhed og ubetænksomhed i stedet for bevidst udnyttelse af eksempelvis, at hesten så ikke har lige så meget modstandskraft som ellers. Under maraton kan vi ikke være alle steder og observere alt, og der har vi forhindringsobservatørerne, som mange steder er meget erfarne observatører, der samarbejder om opgaven med stor ildhu. Det er ikke altid, at tegningerne over kuskens rute gennem en forhindring er det smukkeste kunst-

Pia Skar dømmer dressur ved DM 2008. Jakob Bendtsen er sekretær.

26

Køresporten 5·2009

Foto: Ole Jespersen.


værk, men hvis observatørerne alle har set, at en kusk har begået en fejl, så er det trist, hvis kusken ikke bagefter overvejer en ekstra gang, hvorvidt det nok er mest sandsynligt, at observatørerne har ret i, at de som kuske har begået den fejl, der er noteret – uanset tegningernes kvalitet. Vi må som dommere fortsat vurdere hvert tilfælde og afhøre parterne, men det kan indimellem være en belastning at træffe de nødvendige og ofte ubehagelige beslutninger. Det kan også være nødvendigt under en maraton at bede en kusk stoppe og køre hjem, fordi hest eller pony er for træt til at fortsætte. Heldigvis har jeg ikke oplevet nogen større konflikter i den forbindelse i år, hverken herhjemme eller i udlandet. Vi har som dommere og/eller teknisk delegerede ansvaret for, at resultaterne beregnes korrekt i overensstemmelse med gældende reglement. Der er ofte kuske, der resultatmæssigt ligger meget tæt på hinanden, nogle gange med kun få hundrededele, der adskiller. Det er derfor vigtigt, at man kan stole 100 % på de programmer, der anvendes til beregningerne. Dansk Køre Forbund betaler hvert år en licens for det program, der anvendes næsten overalt i verden, Philip Lienarts program. Dette program ændres løbende i henhold til de gældende regler og er testet hele vejen, så det kræver ikke nogen vedligeholdelse fra vores side. Heldigvis bruger de fleste dette system i dag, og vi har i forbundet efterhånden mange erfarne brugere, der er behjælpelige og kan kaldes, hvis der opstår problemer under et stævne. Der har tidligere været afholdt kursus i anvendelsen af dette program, og Dansk Køre Forbund er meget villig til at afholde flere kurser allerede inden næste stævnesæson, hvilket jeg gerne vil opfordre selskaberne rundt omkring til at gøre brug af. På den måde kan vi gøre resultatberegning og oversigter mm. mere pålidelige, ensartede og lettere at overskue. I dette system er det også muligt at trække andre interessante eller nødvendige oplysninger ud vedrørende bedømmelser, detaljer, lister over tilkendte strafpoints mm., som hurtigt gør det muligt at overskue eventuelle fejl i indtastninger eller tilkendte strafpoints. Når alt dette er sagt, vil jeg gerne pointere, at jeg fortsat synes, det er sjovt at komme ud

og være dommer, både i ind- og udland, på alle niveauer og med de udfordringer, der er forbundet hermed. Det er sjovt at være sammen med alle de involverede i et kørestævne, fælles om den sport vi alle brænder for, og det sammenhold vi har. Der er trods alt mange flere glædelige oplevelser end det modsatte, men det kræver ind i mellem utrolig meget mod og mandshjerte, når man både skal være retfærdig, diplomatisk, pædagogisk og indimellem meget kontant i formidling af de budskaber, der er nødvendige. Ved et tilbageblik over de oplevelser jeg de sidste år har haft rundt omkring ved nationale og internationale stævner i andre lande, spændende fra Ungarn, Holland og England til et internationalt stævne i Canada med nationale klasser, har det slået mig, at niveauet i bredden i disse lande med store køretraditioner ikke er så forskelligt fra det niveau, vi har i Danmark. Det kan godt være, at nogle af disse lande har et par rigtige verdensklassekuske, der langt overstiger vore kuskes formåen, men bredden kan vi sagtens måle os med, og det har jeg været både stolt af og glædeligt overrasket over. Jeg har dog i udlandet bemærket en større ydmyghed overfor hensynet til nye uerfarne heste, end jeg oplever hjemme, for så vidt at de startes i mindre svære klasser, hvor danske rutinerede kuske uden videre omtanke blot kaster næsten nytilkørte heste eller ponyer ud i de sværeste klasser med det samme. Vi gør det ikke så dårligt her i landet, og Danmark er også kendt for meget positivt rundt om i køreverdenen, så det er en fornøjelse at komme fra lille Danmark og blive taget alvorligt, når man drøfter erfaringer med kørefolk fra de øvrige lande. Specielt er der vist stor interesse for vores mange forskellige tiltag med konkurrenceformer på lokalt plan for at skabe nye kuske. Med håb om fortsat god udvikling i vores køresport, såvel i bredde som i elite, vil jeg se frem til en masse nye glædelige oplevelser fremover og opfordre dommerkollegaer, kandidater og andre involverede officials til, på trods af de små modstande vi møder at fortsætte arbejdet med den positive udvikling, samtidig med at vi skal kunne have det rart sammen i vores fælles interesse. Køresporten 5·2009

27


Stærk trafik i København – også i 1897 Stærk trafik i København er ikke nyt, for allerede i 1897 passerede flere tusinde heste, vogne, ryttere og cyklister hver dag forbi Rundetårn. Af Ole Jespersen En del af persontransporten i hovedstaden foregik i begyndelsen af 1700-tallet med bærestole, for det var umuligt for ”pæne” mennesker at komme frem til fods. Gaderne flød med skrald, og rendestenene var uhumske. Fra 1728 havde man hyrevogne, normalt lukkede vogne, og efter 1780 benyttede man, især til trafik udenfor bymurene, kapervogne. I 1841 blev den første hesteomnibuslinje oprettet i København. Den gik fra havnen ved St. Annæ Plads til Frederiksberg Runddel. I 1845 blev endnu en linje oprettet, og den gik fra Købmagergades Postkontor til Trianglen på Østerbro. Der blev kørt én gang i timen, og prisen var 1 mark svarende til en sjettedel rigsdaler.

Sammenlignet med andre lande var København forholdsvis længe om at indføre hesteomnibus. I Paris begyndte man allerede i 1828 og i London i 1829. Derimod var vi hurtigere med sporvognene. New York var ganske vist begyndt i 1852 og Genève i 1862, men året efter i 1863 begyndte Copenhagen Railway Company sit virke. Hesteomnibuslinjerne blev omlagt til hestesporveje, startende med linje 1 fra Trommesalen til Frederiksberg, der blev indviet 22. oktober 1863. Omnibusser med tospand kunne kun medtage få passagerer, men en løsning med firspand var dyrere og vanskeligere at styre i de Københavnske gader. Ved at indføre skinner opnåede man, at den kraft, der skulle til at trække køretøjerne, blev formindsket. Det sænkede prisen og gav bedre komfort, for hjulene blev automatisk styret af sporet, og støjen blev mindsket i forhold til kørsel på brolægningen. Turen fra Frederiksberg til Hellerup tog 65-75 minutter med tospandsvognene, der var bygget hos

Trafikken var allerede i 1892 intens på Strandvejen i København. Beværtningen ”Tuborg Øl-Pavillon” i baggrunden havde god søgning. Xylografi af Alfred Schmidt, 1893.

28

Køresporten 5·2009


Larsen og Rowan (det senere Scandia i Randers) byggede vogne til hestesporvejene i København. Trafikken øges

Hestedriften sluttede definitivt i 1917, hvor omnibuskørslen på den korte strækning fra Søtorvet til Højbro ophørte. Her kører den sidste hesteomnibus ud på sidste tur gennem Købmagergade. Hestene blev pensioneret, da elektrificeringen og motorkraften vandt frem.

Foto Scanpix Danmark.

Birkenhead i Liverpool. Det var toetagers vogne med åben tagetage og plads til 20-30 passagerer. Også vognfabrikanter som Lemming, Elof Jensen, Fra kl. til kl.

Passagerantallet steg i perioden 1863 til 1878 fra 1 til 10 millioner. I 1868 var passagerantallet pr. dag oppe på 6.000. Der var faste ruter, men ingen faste stoppesteder. Det kan være svært at forestille sig, hvilket kaos, der har været i København med fodgængere, vogne, omnibusser, sporvogne, ryttere og cyklister, især i de snævre gader i bycentrum. 3. april 1897 foretog politiet en trafiktælling i snævringen mellem Rundetårn og Regensen. I løbet af 16 timer passerede ikke mindre end 4.161 hestekøretøjer, 59.431 personer og 1.666 ryttere og cyklister. Flere tusinde heste har altså passeret Rundetårns fod i løbet af de 16 timer. Tænk blot på mængden af hestemøg i gaderne – stærk trafik og forurening er ikke nye fænomener!

Personer

Vogne

Omnibusser

Ryttere og cyklister

6-7

1.240

123

-

68

7-8

2.476

294

18

90

8-9

2.900

229

50

92

9-10

3.243

407

48

97

10-11

2.600

306

52

110

11-12

3.115

260

52

82

12-13

4.200

232

49

115

13-14

4.860

212

49

173

14-15

4.526

217

48

126

15-16

3.990

250

49

119

16-17

4.062

253

47

112

17-18

3.950

227

53

103

18-19

4.606

181

51

121

19-20

6.153

132

50

117

20-21

4.950

76

51

89

21-22

2.560

46

49

52

I alt

59.431

3.445

716

1.666 Køresporten 5·2009

29


Dansk Køre Forbund Formand: Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, 4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341, e-mail jens@bettegaarden.dk

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming, Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577, holst.irming@mail.dk

Fra formanden Udendørssæsonen lakker endnu engang mod enden. Ja, i skrivende stund resterer faktisk kun de danske og de nordiske mesterskaber i pløjning på Gl. Estrup, arrangeret af ØKS. Det er derfor tid at evaluere lidt på den forgangne sæson. Hvis vi kigger på pløjning og brugskørsel, har deltagerantallet været nogenlunde status qvo. Kigger vi derimod på kørsel, er deltagerantallet stigende, men med en geografisk skævdeling, således, at der i Jylland tilsyneladende ikke er kommet flere kuske, mens der på Fyn og på Sjælland har været rigtig mange kuske, især nye kuske, der har fået skærpet deres konkurrencegen via TopCup og indendørsstævner. Dette er min sidste "fra formanden klumme", så der er måske grund til at evaluere en lille smule på de sidste fire år. Da jeg startede i 2005, satte vi os i hovedbestyrelsen nogle delmål, og jeg synes egentlig, det er gået ganske godt med at opfylde dem. • Vi skal være et forbund med mange meninger, men ingen blivende tvistigheder. Der har selvfølgelig gennem årene været uoverensstemmelser og meningsforskelle, ellers havde der jo ikke været liv i os. Men efter min bedste overbevisning efterlades ingen blivende tvistigheder. • Vi skal have en sund økonomi. Økonomien er takket været en dygtig kasserer og et mådeholdent forbrug blevet stabiliseret. • Vi skal have en stadig medlemstilgang. Medlemsskaren har de første tre år været stigende og ser nu ud til at være stabiliseret omkring 1.300.

30

Køresporten 5·2009

Det kunne lyde, som om alle mine ambitioner dermed er opfyldte. Det er mange af dem også, men der resterer stadig meget, før den kommende formand kan læne sig tilbage med hænderne foldet på maven og sige: "Det var det!". Mange skibe er sat i vandet, og de fleste har flydt. Men nogle er også kuldsejlet undervejs. Her skal nævnes forsøget på at stable et breddeudvalg på benene, forsøget på at få rigtig mange medlemmer involveret i en strukturdebat og forsøget på at få nedsat et sponsorudvalg. Men målet har aldrig været ude af sigte: at få så mange som muligt til at beskæftige sig med vores fælles interesse under så gode forhold som muligt. På det personlige plan har det været nogle utroligt givende år for mig. Jeg har ikke i andre perioder af mit liv mødt så mange mennesker, som jeg holder af og beundrer for deres kærlighed til heste, naturen og andre mennesker. Og jeg vil gerne takke for den, føler jeg da, store opbakning, jeg har fået fra forretningsudvalg, hovedbestyrelse og øvrige medlemmer. Det, at I har opført jer ordentligt, og jeg har forsøgt på det, har gjort det nemt og rart at være jeres formand i en periode. Med venlig hilsen Jens Svenningsen


Nyt fra Brugskørselsudvalget CUP sæsonen er slut, og stævnet i Rude var arrangeret af ØKS. Det blev lige så spændende, som det var forudset. Med både grise og høns meget tæt på lydighed, en vending på snæver plads af de svære og fire kuske udelukket på tid, må det nok betragtes som et stævne med stor sværhedsgrad, men det var måske medvirkende til, at Verner Bruun slog sine nærmeste konkurrenter i ponyklassen med mere end 100 point. Og i hesteklassen vendte Kirsten Donslund tilbage med sin ”gamle” hest, og det gav resultat. Hun vandt de to sidste stævner, men Cuppen var afgjort, for Lis Laumann vandt de tre første afdelinger. På det efterfølgende kuskemøde var der fuld opbakning til udvalget, og der havde været en god stemning ved alle CUP stævner. Der var forskellige forslag til nogle ændringer i afviklingen af CUP stævnerne, uden at det kræver ændringer af reglementet.

2. John Sørensen, MKS 3. Kis Grønkjær, MKS. I hesteklassen: 1. Lis Laumann, MKS 2. Kirsten Donslund, ØKS 3. Kis Grønkjær, MKS. Der har ved CUP stævnerne i 2009 været mellem 9 og 13 starter og 55 i alt, det er fuldt på højde med sidste år, men vi sporer en lille fremgang til 2010. Danmark skal være værter ved NM i 2010, og det afholdes fra den 30. juli til den 1. august med afvikling af brugskørsel lørdag 31. juli. Det er planlagt, at det afholdes i MKS på Rideskolen Birken. Brugskørselsudvalget siger tak for opbakningen og på gensyn i 2010.

CUP vinder og DM 2009

På vegne af BKU Kjeld Kryger

I ponyklassen: 1. Verner Bruun, MKS

Cup vindere 2009. Lis Laumann vandt hesteklassen og Verner Bruun ponyklassen. Begge er fra MKS.

Foto: Kjeld Kryger

Køresporten 5·2009

31


Køreselskab

Klasse

MKS 25-04-2009

HKR 17-05-2009

SKS 07-06-2009

FKS 11-07-2009

ØKS 05-09-2009

 laceringspoint i alt fra de 3 P bedste åbne stævner

Placering i CUP 2009

Placering i brugskørsels CUP 2009

Verner Bruun

MKS

1P

9

6

12

16

16

44

1

John Sørensen

MKS

1P

16

16

9

9

7

41

2

Kis Grønkjær

MKS

1P

12

9

16

12

12

40

3

Kurt Hansen

HKR

1P

7

12

7

7

U

26

4

Anja Sørensen

MKS

1P

3

5

5

U

13

5

Jens Peter Sørensen

MKS

1P

5

11

6

Bodil Sørensen

ØKS

1P

9

9

7

Bent Rosenberg

HKR

1P

U

7

8

Erling Larsen

MKS

1P

6

9

Gorm Østergård

ØKS

1P

5

10

Kurt Petersen

MKS

1P

4

4

11

Lis Laumann

MKS

1H

16

48

1

Kirsten Donslund

ØKS

1H

7

Kis Grønkjær

MKS

1H

9

Ingerlise Thaysen

ØKS

1H

Jens Dall Rasmussen

FKS

1H

6

Torben Lützhøt

MKS

1H

12

Niels E. Nielsen

FKS

1H

Peter Sandahl

SKS

1H

Placeringspoint

Navn

32

Køresporten 5·2009

6

7 6 5

16

12

16

12

9

7 16

16

39

2

9

9

33

3

U

12

21

4

12

U

18

5

12

6

6

7

6 U


Nyt fra Kulturhistorisk Udvalg Referat af 15. møde i Kulturhistorisk Udvalg den 17. oktober på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup i forbindelse med DM og NM i pløjning. Deltagere: Thor Lund Kure, Ole Jespersen, Frede Hellerøe Petersen, Jørn Autrup, Ib Møller, Knud Isaksen og som gæster Jens Svenningsen og Pia Skar. Dagsorden Evt. bemærkninger til referat af 14. møde og Bakewell mødet. Ingen bemærkninger Siden sidst Ib: Har takket Jane og Keld for arbejdet med Englandsturen. Korresponderer med Kalundborgegnens Køreforening om misbrug af Dansk Køre Forbunds logo. Korrespondance med Scheidel i Tyskland om fotos fra samlingen.

Årsberetning er afleveret til DKF. Selskaber glemmer at kontakte KHU om tryksager som programmer. Thor: Har modtaget flotte og interessante tegninger fra en lokal bornholmsk karetmager. Ole: Peter Strauss døde den 1. okt. 2009. Har lånt en del materialer til mindeord og artikel. Nyt fra en 92-årig karetmager og karosseribygger i Aalborg. Har aftalt møde med Rosemine Jensen, datter af karetmager Jensen, Højer. Arbejder pt. med karetmager-forlægstegninger. Knud: Restaurerer lige nu på en firehjulet jumbe fremstillet af Esbensen og Christensen, Stevning på Als. Bliver færdig med bloksaven ved museet om ganske kort tid. Kanonlavetterne til Historiecenter Dybbøl Banke og Dannevirke Museet stadig undervejs. Har fået tilbudt en stor samling bid.

BEVARINGSCENTER NORDJYLLAND

Karetmageri Møbler & Træ Maleri Papir & Bøger Foto Tekstil Glas & Porcelæn Metal Læder & Skind Arkæologiske fund

www.bcnord.dk

PONYVOGN EFTER konservering

Bevaring & Restaurering

Storemosevej 8 · 9310 Vodskov · tlf. 9829 2455

Køresporten 5·2009

33


Konstituering af udvalget Formand: Ib Møller Sekretær: Knud Isaksen Næstformand: Frede Hellerøe Petersen Fremtidig strategi Ib gjorde status. Var ikke selv tilfreds med de opnåede resultater. Knud beder Frede Svendsen følge op på foranstaltninger til bevarelsen af Sparresholm samlingen. Seminarer med henblik på bevaring og konservering/restaurering af hestevogne skal prioriteres højt. Slesvigske Vognsamling kan eventuelt danne base for seminarerne, der bør starte i efteråret 2010. Vedr. planlagte skrifter: Er der ikke penge til udgivelse, kan det lægges på nettet eller i ”bidder” i Køresporten. Status over skrifterne: - Præsentation – er færdiggjort og udsendt til alle medlemmer af DKF - Begravelsesskikke – er stort set færdig - Industriudstillingen 1888 – undervejs - Råd og vejledning – Ole har bidraget med nogle emner i Køresporten - Forspænding – endnu ikke påbegyndt Jens Svenningsen har kontakt med en velgører, der har givet tilsagn om ca. 15.000 kr. Resterende beløb til tryk af Begravelsesskikke tages af nuværende overskud. IM retter ny henvendelse til Hippologisk Selskab Vilhelmsborg.

Jens Svenningsen udtrykte bekymring for kørekulturens fremtid, såfremt Ole stopper som redaktør for Køresporten. Ole tager fremover et år ad gangen! Bladets fremtid drøftet. Det har en god form og en fornuftig ”bredde”. En tanke fra Jens: ”Nyheder på nettet, artikler i bladet”. Evaluering af Englandsturen - For få vogne. - For kort tid visse steder. - Alle muligheder blev ikke udnyttet, eksempelvis magasiner. - Forholdene på hotellet var ikke handicapvenlige. Belgien, Schweiz og Polen blev bl.a. drøftet som rejsemål for 2010. Vi enedes om Schweiz. Jørn og Ole researcher og drager nytte af bl.a. Thomas Bullinger, Sallmann og Caroline Dale Leech. Ib kontakter Andres Furger. Ole skaffer Carriage Foundations rejseplan til Schweiz. Knud modtager betaling og tilmelding. Overskuddet fra Holland, Sverige og England samles på én konto. Næste møde Hos Ole på Bevaringscenter Nordjylland den 23. januar 2010, kl. 10.00. Den 19.oktober 2009 Knud Isaksen

LARS MICHEELSEN Gerdingvej 30 - 9520 Skørping Tlf. +45 98396097 Fax. +45 98396044 www.lmvogne.dk

• • • • • 34

Restaurering og nybygning af vogne Alle typer træhjul restaureres 15-70 mm vogngummi monteres Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m. Vognlygter og beslag i messing / nikkel Køresporten 5·2009


Nyt fra Pløjeudvalget NM og DM 2009 Vi vil fra pløjeudvalget gerne sende en stor tak til Østjysk Køre Selskab for et pløjestævne, og hvilket stævne. Vi ankommer om fredagen i det mest forfærdelige regnvejr og hvilket humør folk var i, det var ved at ligne vejret. Der manglede strøm fordi vandet gik i stikkene, og enkelte campingvogne var uden varme. Men det blev ordnet, vi fik noget at spise og humøret steg omgående mange takter. Dagen efter stod vi op til rigtig flot vejr og alle lignede en stor glad smiley i hovedet. Som dagen gik, blev vi alle klar over, at det ville blive rigtig flot pløjearbejde der blev præsenteret, særlig i grønjorden. Dagen sluttede med en fest, hvor der blev spist, skålet og festet som om vi havde vundet alle sammen. Resultatet kan læses andetsteds i bladet, men jeg vil gerne gratulere alle med deres placeringer, og særligt tillykke til Lis Laumann og Tage Schelde Petersen med første og andenpladsen i DM og igen til Lis Laumann med førstepladsen og Calle Jonassen med andenpladsen i NM. Vi vil også gerne takke Henny Hove fra Hestens Værn og sige, at vi er helt enige i, at Keld Jensen fra VK er en absolut værdig vinder af Hestens Værns vandrepokal. Keld Jensen er heldigvis begyndt at pløje igen. Der var også to debutanter; Jørgen Ahrendt-Jensen, DKS og Verner Brun, MKS. Kom bare igen, nu ved I, hvad det drejer sig om. Til kuskene fra Norge og Sverige vil vi gerne sige mange tak, fordi I ville komme den lange vej. Det er altid et flot syn, når I kommer med jeres kraftige heste, store seler og andre typer plove og viser et flot stykke pløjearbejde.

af forskellige årsager. Til de lokale stævner virker det nu. Til det store DM er der en del ting der skal ses til. Pløjeudvalget vil derfor gerne invitere til pløjer/ dommermøde på Kærsgård, på Fyn, den 30. januar 2010. Her vil der blive mulighed for en form for kursus i brugen af EDB-programmet, hvis det ønskes. Er der andre ting omkring pløjning, vil vi gerne have det skriftligt inden 4. december 2009, hvor vi forventer at holde møde i udvalget. Dagsorden for mødet på Fyn vil blive lagt ud på nettet. Pløjeudvalget har også været en tur i Sverige til møde i det nordiske udvalg, og de emner, der er i forslag derfra, vil også blive fremlagt til mødet den 30. januar. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage og diskutere, hvordan tingene skal foregå det kommende år, og helst lidt længere frem i tiden. Pløjeudvalget

Pløjeudvalget Invitation til møde 30. januar 2010 Når dette læses vil alle pløjestævner landet over være overstået, og alle vindere og tabere være fundet. Det har ikke været uden problemer, særligt på EDB-siden har det skabt en del forvirring

Pløjedommer Herluf Holst bedømmer furens retning ved DM. Foto: Ole Jespersen. Køresporten 5·2009

35


Nyt fra Uddannelsesudvalget Dommerkonference i kørsel 28. marts 2010 Traditionen tro afholder vi dommerkonference for dommere og dommerkandidater i kørsel på Fyn i orangeriet hos Grethe og Henri Hage, Kærsgaard, Fyn. Konferencen finder sted palmesøndag den 28. marts 2010 fra kl. 10.00 til ca. 16.00.

Vi begynder med morgenkaffe og brød, og der serveres ligeledes frokost samt eftermiddagskaffe med kage. Nærmere omkring det faglige program følger senere. På Uddannelsesudvalgets vegne Pia Skar

Internationalt CAI-A kørestævne på Dorthealyst Golden Wheel Cup for 1-spand FEI Top Driver Award for 1-, 2- og 4-spand Traditionen tro afholdes der internationalt kørestævne på Dorthealyst i bededagene næste år. Det bliver 29. april – 2. maj 2010. Som noget helt nyt afholdes stævnet som et CAI-A stævne i stedet for det traditionelle CAI-B stævne. Den største forskel umiddelbart er, at det er obligatorisk med pengepræmier, men samtidig er der også en prestigemæssig forskel, idet et CAIA stævne tæller med i FEI’s Top Driver Award, som er et internationalt championat, hvor der kan optjenes points for placeringerne ved de forskellige CAI-A stævner i løbet af sæsonen. I skrivende stund er det endnu ikke helt afklaret om stævnet også kan godkendes af FEI, som kvalifikation for 4-spand til næste års indendørs World Cup finaler i vinteren 2010/2011. På baggrund af Henrik Høpers internationale succes i 2009, som sluttede med en flot samlet 3. plads i endnu en prestigefyldt international turnering Golden Wheel Cup, er Danmark blevet tilbudt partnerskab i denne turnering, hvorfor stævnet på Dorthealyst også tæller med i Golden Wheel Cup for 1-spand. Denne turnering er forholdsvis ny, men er startet for nogle år siden, med blandt andre brødrene Konrad og Joseph Leibetseder fra Østrig, som entusiastiske bagmænd. Baggrunden for at gå et skridt videre i udviklingen af det internationale stævne er håbet om 36

Køresporten 5·2009

at kunne tiltrække flere forskellige udenlandske kuske og dermed hæve niveauet, så vore kuske får mere kvalificeret konkurrence. Hvis vi dermed måske også kan få mere mediebevågenhed, vil det være en stor gevinst oven i. På spændende gensyn i bededagene 2010. Læs mere om Golden Wheel Cup på hjemmesiden www.thegoldenwheel.eu. Pia Skar


Bornholms Køre Selskab Formand: Axel Hansen, Sosevejen 2, 3720 Åkirkeby, tlf. 5697 2646, 2029 2646 birteaxel@mail.tele.dk

Sekretær: Jørn-Ole Klausen Strandvejen 41, 3700 Rønne Tlf. 5695 1379, 2118 3911, joklbyg@tdcadsl.dk

Siden sidst 30-års jubilæumsdag 22. august Dårligt var indbydelsen til 30 års jubilæumsstævnet/hestelegedag kommet i bladet, før vi skyndte os at melde til, for det lød til at være rigtigt sjovt og spændende. Torben ringede til os med adressen, Røvej nr. 16 i Humledal - langt hjemmefra, men med hestetrailer og trailer til at transportere maratonvognen på var afstanden jo ikke noget problem. Vi skulle mødes på stævnepladsen kl. 9.00, et herligt stort stykke nyhøstet stubmark med skov hele vejen rundt og i det skønneste solskinsvejr. Vi startede med at gå terrænbanen rundt, da alle var kommet. Og det var ikke nogen skovtur, men en terræntur med ophængte minestrimler som vejviser. På turen var der små skrænter, træstubbe, store sten, en "lille" tørlagt grøft og masser af træer, man skulle imellem og rundt om. Det hele rigtigt spændende, og så skulle turen køres på tid. Så kom dagen i gang. Olsen var den strenge dressurdommer. Jeg havde dagen før printet dres-

surprogrammet ud fra DKF hjemmeside, for dressurprogrammet skulle man jo helst kunne udenad. Det sværeste var nok at skulle køre med pisken i hånden, da den ellers kun sidder som pynt på vognen, men det gik ok. Så kom turen til terrænkørsel. Her havde jeg fået gæster med, Klaus og deres plejedreng Lincy, der fik besked på at holde godt fast og Bent Ole, som skulle være "sandsæk". Men jøsses hvor var det sjovt, hestene var så ivrige, det var noget andet, end de ellers var vant til, op over sten og træstubbe, og her var Lincy til stor hjælp med at finde rundt, men vel tilbage fra terrænturen sagde Lincy, at det var bedre at sidde i en bil med sikkerhedssele. Men jeg må indrømme, at jeg ikke turde køre lige så stærkt som Stine - Lotte og Axel, jeg tror, at de lukkede øjnene. Så var der middagspause, hvor vi spiste vores medbragte mad eller købte pølser med tilbehør hos kokken i campingvognen (Alice). Så var det på tide at komme i gang med de 2 sidste discipliner, ringkørsel og gymkana. Ringkørsel

Johnny Jensen pløjer grønjord ved DM 2009.

Foto: Ole Jespersen Køresporten 5·2009

37


så let ud, men der var mest plads uden om ringen. Så videre til sidste disciplin, gymkana. Her skulle vi tage en bold på en tønde, køre op og kaste den i en spand, slalom til næste tønde osv. i alt 3 gange, så skulle man køre i garage og rykke ud igen, videre ned for enden af banen, hvor man skulle holde, stige ned fra vognen og skænke sig et glas gul Gajol, men her havde Torben glemt at løsne proppen, den gled bare rundt og sekunderne, de løb af sted. Så op på vognen videre med glas og indhold hen til en plade med en tegnet dartskive på. Der skulle man parkere vognen hen over pladen, så en bolt, som var hængt bag på vognen, helst skulle pege ned mod den røde plet – centrum. Ramte man den, ville der blive trukket 30 sekunder fra ens sluttid. Da det hele var vel overstået, kørte vi hjemad med heste og vogn, for så at mødes hos Connie og Sten Åge i maskinlængen på Lundsminde. Her startede aftenen med en velkomstdrink og Axel bød velkommen til alle, som var mødt for at fejre BKS´s 30 års jubilæum. Under spisningen fik BKS overrakt "Molla " fra Johnny og Cai, så kuskene kunne øve sig i at holde på tømmen. Vi fik den skønneste menu, kold laks med rejer samt tilbehør. Skinke med sprød svær, flødekartofler, sovs og salat. Desserten var frugtstænger med cremefraiche. Efter spisningen overrakte Torben præmier og rosetter til de 3 bedste i hver disciplin. Jeg tror nok, at alle havde en dejlig dag og aften. En stor tak til Torben og hans hjælpere for et stort stykke arbejde og et herligt arrangement. Håber at du gentager det næste år. Også en stor tak til Connie og Olsen for en dejlig aften i den pyntede

maskinlænge på Lundsminde. Vi vil gerne sætte kryds i kalenderen igen til næste år. Mange kærlige hilsner fra Ida og Bent Ole Pløjning 19. september og 3. oktober BKS afholdt 1. og 2. afdeling af Bornholmsmesterskabet i hestepløjning. Der var tilmeldt seks pløjere. 1. afdeling blev afviklet hos Edgar Andersen og gav et resultat som følger: 1. Johnny Jensen 2. Bent Nielsen 3. Bent Hansen. 2. afdeling blev afholdt hos Torben Ipsen og gav følgende resultat: 1. Johnny Jensen 2. Bent Nielsen 3. Sten Aage Olsen. Samlet blev Johnny Jensen Bornholmsmester. Dette var tredje gang i træk, og han vandt således pokalen til evigt eje. I skrivende stund er Johnny Jensen og Bent Nielsen næsten på vej til Jylland for at forsvare de bornholmske farver ved DM. Vi ønsker dem alt muligt held og lykke. Undervisning 10.-11. oktober I weekenden var Tea Giversen igen på øen for at undervise i dressur. Denne gang var der tilmeldt otte kuske. Igen var det en rigtig god og lærerig weekend. Stor tak til Tea.

Specialforretning for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517 Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.  Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

38

Køresporten 5·2009


Bornholmsmesterskab i pløjning 2009

Pløjerens navn

Agernummer

Point

Placering

Agernummer

Point

Placering

Samlet point

Samlet placering

Samlet

Selskab

stubjord 2

Deltager nr.

Stubjord 1

1

Johnny Jensen

BKS

2

90.88

1

2

90.44

1

181.32

1

2

Bent Nielsen

BKS

5

78.19

2

4

75.84

2

154.03

2

3

Bent Hansen

BKS

4

77.28

3

1

75.50

3

152.78

3

4

Axel Hansen

BKS

1

58.50

5

5

61.81

4

120.31

4

5

Thomas Hørringsen

BKS

3

58.63

4

58.63

2. Pløjning

1

Johnny Jensen

BKS

4

85.03

85.03

1

2

Bent Nielsen

BKS

3

76.00

76.00

2

6

Steen Åge Olsen

BKS

2

75.88

75.88

3

4

Axel Hansen

BKS

5

61.60

61.60

4

5

Thomas Hørringsen

BKS

6

51.80

51.80

5

3

Bent Hansen

BKS

1

Bornholmsmesterskab

UDG 1. pløjning

2. pløjning

I alt

Johnny Jensen

BKS

181.31

266.34

1

Bent Nielsen

BKS

154.03

76.00

230.03

2

Axel Hansen

BKS

120.31

61.60

181.91

3

Bent Hansen

BKS

152.78

UDG

152.78

UDG

Thomas Hørringsen

BKS

58.63

51.80

110.43

UDG

Steen Åge Olsen

BKS

AFBUD

75.88

75.88

UDG

UDG

Hvad nu Dressur og unghestekørsel

Læderholdet 29. oktober

Om mandagen er der tilkørsel af ungheste og dressurtræning i Vestermarie Ridehal. Vi har været så heldige at få lov til at leje begge haller. Dette fortsætter hele vinteren. Efter jul er det det næste hold ungheste, og de der har lyst fra 1. hold, kan så fortsætte med at køre dressur. Der er så godt som booket op på holdene, men ring til Axel og hør nærmere. Vi starter kl. 19.00 og Birte har kaffe på kanden, så kom og kig.

Så er der igen mulighed for at komme til lædersyning hos Klaus og Hanne på Krækketsvej 6, Østerlars. Der er ingen tilmelding, men det er en betingelse, at man er medlem af BKS. Der vil være et lager af de mest nødvendige ting til billige klubpriser.

Køresporten 5·2009

39


KLINDT seletøj Vi har designet vores egen serie af seletøj. Der er 5 forskellige pris og kvalitetsgru pper fra 1.900 kr. til 14.800 kr. Altid over 100 seler på lager. Se mere i forretningen eller på www.klindt.net

KØREDÆKKEN Køredækkener i lækker sort uld med gråt kantebånd. Vores eget design med karabinhager til fastgørelse i rygnøglerne, samt velco til fastgørelse i gjorden og hintertøj/skagler. 4 størrelser.

Model ”START”

SHETLAND (60 cm*) PONY (80 cm*)

259,-

COB (100 cm*) Andet tilbehør til kørsel: FULL (120 cm*) 299,Nummer til seletøj i læder 99,Nummer til vogne i læder 250,- *- målt fra rygstykke til hale. Stopur til maraton 599,Sikkerhedsvest 799,Supergrip handsker i kunststof fra 99,Kørehandsker i læder fra 259,KLINDT RIDEUDSTYR Køreforklæde i uld fra 199,Stevns Landevej 85 Køreforklæde i kunstlæder fra 299,4660 St. Heddinge Bogart hat i blå, brun eller sort 349,Australsk hat i læder 499,Tophat, grå 1.399,Hatte taske, beskytter den fine hat 199,Jodphurs støvler fra 299,Kørepiske fra 119,Kørekegler: 1 sæt (2 kegler + 2 bolde) 599,5 sæt 2.500,Hverdage 12-18 Beskyttere til ryg og bringe fra 199,Lørdag 10-13 Liner i Køresporten kunststof5·2009 eller læder fra 299,40 Seletøjstaske 360,-

56 50 41 08

www.klindt.net


Dansk Køre Selskab Formand: Jørgen Ahrendt-Jensen Hornbækvej 992, Horneby, 3100 Hornbæk tlf. 4970 1064, 2086 0175

Sekretær: Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St, tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Siden sidst Løvfaldsturen ved Slagelse Turen forløb fantastisk med godt vejr og en frisk vind. Under turen blev der fundet et dejligt skovbryn med sol og læ, hvor der blev serveret en bitter. Længden på turen var 10,8 km. Efter turen samledes alle over en platte og en hyggelig snak i forsamlingshuset, hvor 69 personer deltog, og alle gav udtryk for, at de var klar igen til næste år. Det var Christian Eisensøe, der havde tilrettelagt turen, og det blev lovet, at der også bliver en tur til næste år. Sjællandsmesterskabet i pløjning

Stubjorden var en drøm at pløje, men da vi nåede til grønjorden om eftermiddagen, var det knap så godt. Den havde manglet regn, så det var meget hårdt. Efter lidt votering frem og tilbage i dommerpanelet blev det besluttet at stoppe pløjningen af hensyn til de heste, der skulle videre til DM. Det var der lidt delte meninger om blandt pløjerne, så en del af dem valgte at pløje færdig for træningens skyld. Resultatet efter stubjorden blev 1. Jan Hansen 2. Kurt Hansen 3. Jørgen Andersen.

I år var vi oppe på 12 pløjere til Sjællandsmesterskabet, hvoraf de otte går videre til DM.

Hvad nu Generalforsamlingen 20. november Den årlige generalforsamling foregår igen i klubhuset på Dorthealyst, og igen i år vil der være mulighed for at købe stegt flæsk ”ad libitum” med persillesovs og kartofler. Vil du/I deltage i spisningen inden generalforsamlingen, skal du/I tilmelde til spisningen senest 16. november til Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434, fax. 5962 2359 eller mail gertrud.dks@mail.dk. Tilmeldingen er bindende. Vi spiser kl. 18.00, og kuvertprisen er 100,00 kr. iberegnet kaffen. Er du ikke interesseret i at spise med, kan der under generalforsamlingen købes kaffe med kage samt øl og sodavand. Generalforsamlingen begynder kl. 19.30

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelse Jørgen Ahrendt-Jensen, modtager genvalg. Niels Giversen, modtager genvalg. Gertrud Sørensen, modtager genvalg. Kim Andreasen, modtager genvalg. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisor og suppleant 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil der under kaffen blive vist video fra året, der er gået.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. Køresporten 5·2009

41


Fyens Køre-Selskab Formand: Henrik Jensen, Mosevej 29, Kassemose, 5400 Bogense Tlf. 6481 2810

Sekretær: Kis Christensen Krogsgårdsvej 30, 5672 Broby Tlf. 6012 9754, kabbi@ofir.dk

Siden sidst Ferieugen på Egeskov Der var tilmeldt 23 familier i år. Inden ferieuge startede, var der en lille flok på fem personer Susanne, Peter, Jørgen, Jens Erik og Anders, der satte sig ned og lavede planlægningen for ferieugen, så alt ansvaret ikke skulle ligge på én person. Torsdag aften inden ferieugen starter, er der tradition for, at alle, der har mulighed for det, kommer ned og hjælper med at lave de indledende øvelser til ferieugen. Morten B. Ottendal ankom med lastvognen med alt det, vi skulle bruge i ugens løb. Der var mødt rigtig mange op for at hjælpe med at sætte det store telt op og lave folde. Bjerne Frederiksen havde taget sin minigraver med, så vi ikke skulle have lange arme af at slå

42

Køresporten 5·2009

pæle i til foldene. Det var en dejlig oplevelse at se den iver, der blev lagt for dagen, og det lykkedes også at få rejst teltet og lavet halvdelen af foldene færdig. Inden vi kørte hjem igen denne aften, lavede Webermor pølser til os alle på sin gasgrill. Fredag og lørdag var der nogle, der fik lavet de sidste folde færdige, samt lavet vand til folde og toiletvogn og sat strøm op til hele pladsen. Så da alle ankom søndag, var alt det arbejde, som kunne give sved på panden, afsluttet. Søndag aften begynder ferieugen med et fællesmøde, hvor vi sammen beslutter, hvad det er for aktiviteter, der skal være hen over ugen. Aktiviteter som løb af stabelen hen over ugen var: Mandag topkørsel og topridning, tirsdag dressurundervisning ved Karina Kjeldsen, onsdag dressurkonkurrence, torsdag maraton, fredag ori-


Fra løvfaldsturen i FKS.

Foto: Ulla Nielsen.

enteringskørsel. Derudover lavede Susanne Bommelund ponygames. Onkel Henrik og onkel Thomas lavede hver dag børneleg om eftermiddagen. Der blev dystet på livet løst med mange interne konkurrencer. Her vil vi blot nævne, at Morten B. Ottendal blev slået i dressuren af sin søn og svigerdatter Nethe, og at Bjerne Frederiksen kørte sig ud af D-klassen (disket), der var ellers en del nye aspiranter til denne klasse. Men som vanen tro blev der uddelt mange rosetter til vinderne torsdag aften under fællesspisningen, ingen nævnt ingen glemt. Torsdag aften havde vi fællesspisning, derefter spillede Andy op til dans. Børnene lagde ud med at svinge lidt rundt, indtil Andy lavede en konkurrence. Han havde fået sponsoreret nogle hatte af Momse, hvor der stod Egeskov 2009. Ja så er der limbodans siger Andy, men kun for børn og kosten kommer frem på gulvet, vi voksne sider og kikker lidt på de unge menneskers kunnen. De var gode til det. Efter de var færdige og havde fået deres præmie, blev det os voksne, der stod for tur med limbodansen. Vi var nogle, der havde trænet lidt i løbet af vinteren, men efter hård konkurrence og et par splinter fra kosten havde bidt sig fast i maveskindet, på et par stykker af os, blev der også her fundet en vinder. Aftenen fortsatte til langt efter kl. 12, hvor lejrchefen var gået i seng. Lørdag regnede det, men som vi plejer, skulle vi på fælles tur ned at hilse af med greven og grevinden og sige tak for i år. Derefter kørte vi en

rundtur, hvor Peter Poulsen viste vej. Efter den var afsluttet til middag, begyndte det at klare op og solen kom frem på himlen igen, som den havde været det meste af ugen. Søndag morgen kl. 9.00 samledes vi til fælles morgenbord, hvor vi også gav ris/ros om ugen, der var gået. Der blev genvalg til alle, som havde stået for ferieugen og valgt to mere ind i udvalget Sandi og Naja, som skal være aktivitetsansvarlige. Håber, at vi alle mødes igen til næste år. Tak for en kanon ferieuge. Mathias B. Ottendal og Onkel A Slutresultater Svær 1-spand pony 1 Amanda Justesen, DKS 2 Kristina Klindt, DKS 3 Helle Graves, MKS Svær 1-spand hest 1 Liselotte Watson, DKS 2 Anneli Blomberg, SWE 3 Monika Køier Andersen, DKS Middel 1-spand pony 1 og hest 1 Arnild Arp-Hansen, DKS 2 Camilla Thor Christensen, DKS 3 Udo Buchwald, DKS Middel 2-spand pony og 4 pony 1 Bjarne Wisler, DKS Køresporten 5·2009

43


Junior 1 Mads Kristiansen, MKS 2 Stine Bloch, VKS Svær 2-spand pony 1 Lars Dau, SKS 2 Ewa Kolmodin Weijmar, SWE 3 Gunlög Frost, SWE Svær 2-spand hest 1 Hans-Henrik M. Nielsen, DKS 2 Anders Hansen, DKS 3 Peter Chr. Jespersen, SKS Svær 4-spand hest 1 Henrik Jensen, MKS 2 Morten Birkely Ottendal, FKS Oplevelser for nogle nybegyndere Ja! Jeg er jo ca. 1 år bagud, idet jeg egentlig havde lovet at skrive et indlæg allerede sidste år omkring vores oplevelser i ferieugen sammen med medlemmerne fra FKS. Vi havde fået en shetlænder, Fie foræret 1. december 2007. Hun skulle være tilredet, indsprunget og have haft føl. Men kors hvor er hun da stædig og uopdragen og ganske umulig at håndtere for en 7-årig pige. Vi fik ad omveje at vide, at ”Fimsen” var tilkørt. Via internettet fik vi købt en lille gig, road cart og købt nyt seletøj gennem gul og gratis. Seletøjet blev justeret, efter hvad jeg nu lige syntes passede, og Fie blev spændt for. Kan kun sige, at vores første tur var på ca. 200 m og bestemt ingen succes. Vognen blev stillet hen i hjørnet og seletøjet smurt og hængt på plads. Der hang/stod det så et par måneder. Jeg indså, at vi havde brug for hjælp udefra på trods af, at det kun var en shetter, det drejede sig om. Hmmm, 20 år med heste og skal have hjælp! Så vi valgte at melde os ind i FKS i forsommeren 2008. På den måde kom vi i kontakt med nogle af medlemmerne i lokalområdet. Vi lavede aftaler, men fik dem ikke ført ud i livet. Så da ferieugen 2008 nærmede sig, var vi ikke kommet længere. Jo, ferieugen blev til noget. Vi mødte op til en plads med en hel del campingvogne og ikke ret mange mennesker. Nå, jamen de er til stævne i Jylland og dukker op senere. Du slår dig bare ned og sætter hesten i snor! Øh jo – min forvirring er 44

Køresporten 5·2009

total. Folk dukkede op, og der blev lavet folde til hestene. De skulle ikke stå i snor hele ugen. Om aftenen var der så fællesmøde med planlægning af ugens aktiviteter, og hvem der ville stå for de forskellige ting. Camilla og jeg havde ingen anelse om, hvad de forskellige ting gik ud på. I ugens løb var medlemmerne så venlige at lade os være med i deres vogne under diverse aktiviteter. Vi kørte maraton sammen med Niels Peter, orienteringskørsel i æseltrukket vogn sammen med Karen og Heidi. Susanne havde os med i skoven med Fie ved siden. Hyggeture sammen med Karin og Co. Køreaften for slottets gæster. Vi fik lært en masse omkring kørselsdiscipliner. Vigtigst af alt, seletøjet blev tilpasset og vognen fik konstruktionen rettet, så den er mere optimal at køre med. I den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til Karin for hendes hjælp. Efter et par dages morskab for selskabet, hvor man kunne se en forpustet person (mig) rende efter en brun pony på dressurbanen, blev Fie endelig til en kørepony, der var styrbar. Den store ”sejr” var, da vi trykkede hånd med greven og fællesturen bagefter. Mette var så venlig, at lade Camilla køre med på sin vogn. Her også en tak til familien Neerholt for deres måde at trække nye medlemmer ind i fællesskabet på. B1og B2 havde sørget for, at de unge hver eftermiddag kunne more sig sammen. Sækkevæddeløb, støvlekast, mega-fodbold, rundbold mv. En udklædningskonkurrence var der sørme også. Hurtigt, hurtigt finde på – indianerpige på dekoreret pony. Søndag var det hele så slut. Camilla siger: ” Mor, det her vil jeg gerne igen til næste år!” I årets løb har vi så hjulpet til ved diverse arrangementer, og lige pludselig er det sommer igen og tid for ferieugen. Vi var imponeret sidste år. I år var bare endnu bedre. Sikke det var organiseret. Mathias og Andres har skrevet en artikel, så den vil jeg ikke kopiere! Vi var stadig med på andres vogne, men vi fik kørt en masse med ”den lille fede”. Maraton har hun hverken hove eller kondi til, men det kan der da gøres noget ved. Keglekørsel er sjovt synes hun, og orienteringskørsel er vores vogn for lille til. 2 personers vogn i jordhøjde!


Jens D. Rasmussen med sine flotte Shireheste ved Fynsmesterskabet i pløjning.

I ferieugen 2008 følte jeg, at der var en lidt negativ stemning mod, at man red. Dog valgte jeg at tage mit ridedyr med i år, om han så skulle stå i folden en hel uge uden at blive brugt. Stemningen var dog en helt anden i år. Der blev stillet springmateriale op, lavet kegleridning, og Karina underviste både vogne og ryttere i dressur. Camilla og jeg fik redet nogle rigtig gode ture sammen. De oplevelser, Kabbi har haft på denne uge, har været guld værd. Nu er der en hel del ting, der ikke er så farlige længere. Snakkende folk bag hækken, blafrende markeringsbånd, diverse vogne, biler og lastbiler, orange kegler hopper ikke op og spiser ”lille” Kabbi. Kanonen og fyrværkeriet er nok stadig farligt. Tak til Søren for lån af tøjreplads. I har fået hund siden sidste års ferieuge. Beate lavede en slags agility for hundene og deres ejere en eftermiddag. Også stor succes. Bliver der kaninhop næste år, deltager vi også i det! Desværre skulle vejrguderne ikke være med os lørdag formiddag. I år fik vi ikke trykket hånd med greveparret, og sagt tak fordi vi må komme og bruge arealerne en hel uge. Camilla har brugt legepladsen flittigt.

Foto: Ulla Nielsen.

Til sidst en afskrift fra tekst-tv: ”Ferieplanlægningen stiger nogle forældre til hovedet, fordi de ikke tror, at deres ferie er god eller spændende nok for deres børn. Blandt nogle forældre er der en opfattelse af, at man skal have et stort program til hele ferien. Men det er altså ikke nødvendigvis børnenes behov, når det er sommerferie. Derimod handler det for børnene om at opleve den nære kontakt med mor og far. Samtidig er det ikke vigtigt om ferien er i Thailand eller Danmark”, siger familieterapeuten Lene Bagger. Ferieugen i FKS-regi byder på samvær 24 timer i døgnet. Masser af oplevelser for både mennesker og dyr. Intet savn af internet eller tv. Camilla og jeg anbefaler, at man melder sig ind i FKS og får en uges planlagt familieferie ganske billigt. I 2007 deltog 12 familier, 2009 deltog 23 familier. Bliver vi 50 familier i 2011 og 100 i 2015? Der skal ikke kun lyde en tak til alle fra ferieugen, men til alle medlemmerne i FKS. Vi ses i 2010. Camilla og Kis Køresporten 5·2009

45


Pløjer Fyns køreselskab har en rigtig dygtig pløjer i Birgit C. Hansen. 11. oktober blev hun nr. 2 i TKS med henholdsvis 94 og 95 point. 3. oktober blev hun nr. 1 i SKS – hun kan kun tillade sig at være tilfreds! 4. oktober dog kun nr. 5 i MKS. 26. september gik det ud over Thy, hvor hun ikke lige troede, at det var grønjord hun skulle vinde på. 19.-20. september pløjede hun til 92 og 95 point i Sønderjylland. Fra foreningen skal der lyde et stort tillykke til Birgit for hendes fine præstationer! Vi regner med, at Birgit kommer hjem med en fin placering fra Danmarksmesterskabet. Hjemmeside Fyns Køreselskab har fået ny hjemmeside. www.123hjemmeside.dk/fyenskoereselskab. Den er under opbygning. Så har du materiale du gerne vil have med, kontakt da administrator. Den gamle hjemmeside virker endnu. Pløjning 27. september Efter en fin dag i Vittinge, hvor vi atter fik jord stillet til rådighed, blev resultaterne som følger:

1 Søren, FKS, 183,63 point 2 Ejner, FKS, 180,60 3 Birgit, FKS, 175,75. Oplevelsesdag Lørdag den 10. oktober var der oplevelsesdag på Dalum landbrugsskole afd. Korinth, med forskellige aktiviteter. En af aktiviteterne var hestepløjning, hvor man om formiddagen som publikum kunne prøve at pløje på gammeldags maner. Om eftermiddagen var der en lille konkurrence mellem de fem pløjere. 1 Søren Rasmussen 2 Jens Dall 3 Niels-Erik Nielsen 4 Andy Larsen 5 John Skaaning. Der var også hestevognsture samt en lille opvisning i ridehallen. Det var Karin Nielsen, Bjerke Nielsen og Henrik Jensen som sørgede for disse indslag. Alt i alt en rigtig hyggelig dag, som os fra FKS ser frem til næste år, hvor vi håber at kunne vise flere hesteindslag. Henrik Jensen

46

Køresporten 5·2009


Himmerlands Køre- og Rideforening Formand: Anders Overgaard Andersen, Glerupvej 7, 9560 Hadsund, tlf. 9857 4533, mobil 2614 4533, aoa@c.dk

Sekretær: Bjarne Kristensen, Stationsvej 34, 9670 Løgstør, tlf. 8968 3800, him.k.r@hotmail.com

Siden sidst Mols Bjerge Naturpark 29. august 29. august var fem af HKR’s kuske nede for at åbne Mols Bjerge Naturpark, og Thorkild Ågård Nielsen var så heldig, at få lov til at køre med HM Dronning Margrethe, og resten af kuskene kørte kaperkørsel. Det var en oplevelse, at få lov til at gøre. Tove F. Hansen Wiffertsholmstævne 19.-20. september Wiffertsholmstævnet startede om lørdagen med orienteringsridning og pløjning. Men det med pløjning er desværre ved at ebbe ud, og der var

kun fire pløjere. Da pløjning er det, Wiffertsholmstævnet oprindelig startede med, vil familien Lindegård gerne, at det bibeholdes. Derfor er der nogle, som trofast melder til pløjning. Om søndagen var der orienteringskørsel for hestekøretøjerne, forhindringskørsel og jagtridning. For de, der kun ville skridte, var der også en tur, og i år havde vi godsejer Flemming Lindegård med til fods, da datteren er begyndt at ride. Det må være et meget populært stævne, for vi havde gæster med helt fra Fyn. De havde taget et weekendophold på Terndrup Kro, bare for at se Wiffertsholmstævnet, så dem kom jeg til at snakke med om lørdagen. Jeg spurgte dem, om de ikke kunne tænke sig at komme med på orienterings-

Dronning Margrethe, skovridder Uffe Laursen, miljøminister Troels Lund Poulsen og økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen på rundtur i hestevogn ved åbningen af Nationalpark Mols Bjerge lørdag den 29. august. På bukken ses Thorkild Ågård Nielsen, næstformand i HKR.

Foto Keld Navntoft/Scanpix. Køresporten 5·2009

47


tur søndag? De takkede ja med det samme, ingen tøven. De tog ikke hjem til Fyn før hele stævnet var færdig. Jeg håber, at de fik noget ud af deres ophold, for det gjorde vi. Meget flinke mennesker, Bente og Tage. I orienteringskørsel blev vinderne Kurt Hansen, Hans Christensen og Martin Thorhauge. I forhindringskørsel blev vinderne Thorkild Ågård Nielsen, Hans Christensen og Børge Simonsen. Som noget nyt havde de lavet to klasser, hvor Finn og Anne Grethe Qvist deltog, og hvem af de to der blev nr.1 og 2 ved jeg ikke. Tove F. Hansen Løvfaldstur 27. september Børge Simonsen havde lavet en dejlig skovtur igennem Wiffersholm Skov op omkring Bælum Mølle og ned til Bælum Sdr. Skov pavillon, hvor vi spiste vores medbragte mad. Vi var syv vogne. Dernæst gik turen hjemad til Lissys dejlige kaffebord, med varm kringle og lagkage. Fra os, som var med på turen, vil vi endnu engang sige jer tak for den store gæstfrihed. Tove F. Hansen

Pløjedag på Ulbjerg Traktormuseum 4. oktober For tredje år var vi til pløjedag ved Ulbjerg Traktormuseum. Der deltog 28 veterantraktorer med forskellige gamle plove, samt 15 hestepløjere fordelt således, at der var 11 konkurrencepløjere, tre showpløjere fra HKR og én fra MKS. Det var Helge Olesen, Ove Thrysøe, Bjarne Kristensen og Ole Vistrup. I konkurrence deltog Kurt Hansen. Det hele startede fredag eftermiddag, hvor Helge og jeg spulede og rengjorde toiletvogn, efter tre timer var den så flot som ny. Lørdag morgen startede vi hjemmefra klokken halv ni med toiletvognen på slæb. Erling Larsen fra MKS kom med rundstykker og kaffe, derefter gik vi i gang med opmålingen, som vi var færdige med ca. kl. 14, da hver pløjer skulle have to parceller at pløje på. Vi kørte derefter hjem og samlede kræfter til dagen efter. Søndag morgen startede kl. 7.00 med at læsse heste og plov, hvorefter vi kørte til Ulbjerg og fik morgenkaffe kl. 9.00. Derefter blev der trukket numre, hvor man skulle pløje og så gik man i gang. Kl.12.00 var der middagspause. Om eftermiddag var der præsentation af traktor og plove, og Ole Wistrup præsenterede hestepløjerne, mens de pløjede. Det var en dejlig dag i Ulbjerg, det eneste der manglede var nok lidt flere tilskuere, hvilket nok skyldtes det dårlige vejr. Jeg håber, vi kan komme igen næste år. Resultater for dagen: Veterantraktor med bugseret plov 1. Ib Brochholm, 82,3 point Enkeltfuret plov 1. Thomas Bertam, 81,1 point Flerfuret plov 1. Bent Bitz, 83,5 point Heste pløjning 1. Lis Lauman, MKS, 179,2 point 2. Calle Jonassen, ThKS, 177,1 point 3. Ejner Hansen, FKS, 177 point. Show pløjning 1. Bjarne Kristensen Ove Thrysøe

Løvfaldsturen gik omkring Bælum Mølle.

48

Foto Bjarne Kristensen. Køresporten 5·2009


Hvad nu Generalforsamling 11. november

Jul og nytår

Husk generalforsamlingen.

HKRs bestyrelse ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår.

Nytårskur 10. januar Bestyrelsen i HKR Nytårskuren vil foregå i Rold Skov, kl.11.00. Der er tilmelding til Randi Stub Petersen, tlf. 9839 2905, senest en uge før turen.

Indlæg til Køresporten Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes til Bjarne Kristensen senest 5. januar på mail: him.k.r@hotmail.com.

NYHED! Sulkier til heste og ponier fra 2.200,Seletøjs-stativ til 4 spand kun 1.750,-

Stort udvalg i kvalitetsseler Saletsele, komplet med quick release og rustfri stål spænder 4.400,Kumteseler, komplet tospand 7.500,Ponyseler, komplet tospand 2.800,Ponysele, justerbar enspænder 750,Omgangstøj 350,Kørehovedtøj 550,-

Gl. Horsensvej 337, Gjesing 8660 Skanderborg • Tlf: 86 53 10 11

www.moldrup-rideudstyr.dk Køresporten 5·2009

49


Midtjysk Køre Selskab Formand: Bente Søndergaard Rosenbjerg 6, 7600 Struer, tlf. 9786 1280, mobil 2342 1780, bs.mks@fritid.tele.dk

Sekretær: Maja Nielsen Allestrupvej 3, 9500 Hobro tlf: 2830 8297, maja-albrecht@hotmail.com

Siden sidst TopCup 22. august

Arbejdsdag 23. august

TopCuppen blev holdt hos familien Pedersen i Tvis, og det var en dag, der var blevet brugt utroligt mange kræfter på. Næsten et år før havde Kurt Pedersen lavet en skriftlig aftale med Holstebro Kommune om lån af dyrskuepladsen ved rideskolen i Holstebro. Men dette gik i vasken, da Holstebro Kommune lejede pladsen ud til en koncert. Koncerten blev aflyst, men det gjorde TopCuppen ikke. Den blev flyttet ud til Richard, Grethe og Kurt Pedersens private adresse. Her mødte 15 kuske op og havde en rigtig dejlig dag. Familien havde lavet alle forberedelser med hjælp fra nogle lokale hjælpere. Flot arbejde. Vi havde lidt EDBproblemer, men stævnet blev afviklet i en god ånd. Tak til familien Pedersen. Resultaterne kan læses på TopCup Vest.

Vi vil gerne sige tak til de godt 30 personer, som mødte op på Birken til vores arbejdsdag. Det er utrolig let at arrangere stævner mv., når man har nogle gode hjælpere. Håber, I havde en hyggelig dag – trods arbejdet. Bente Søndergaard, formand Landsstævne på Birken 29.-30. august

Bente Søndergaard, formand

Da vi kun havde 19 tilmeldinger, besluttede bestyrelsen at afholde det, som et 2-dags stævne. Det var en god beslutning. Vi afviklede præsentation og dressur om lørdagen. Lørdag aften holdt vi en jubilæums middag i ridehuset med dejlig mad og drikke. Festen sluttede kl. 24.00, så alle kunne være friske og klar til søndag. Om søndagen blev der kørt maraton om formiddagen

Fra arbejdsdagen på Birken.

Foto: Bente Søndergaard.

50

Køresporten 5·2009


og topper om eftermiddagen. Der var også lidt at køre efter på maraton, da Horses and Hunt havde sponsoreret en præmie, til den der i hver klasse kørte hurtigst i vandgraven. Vi vil samtidig gerne sige tak til alle sponsorer ved vores landsstævne i år: A/S Netop v/Bjarne Kristiansen, Møldrup Rideudstyr, Horses and Hunt samt Hvidbjerg Bank A/S. Det hele forløb som det skulle, takket være de gode hjælpere, vi havde. Mange tak til dem. Vi havde fornemmelsen af, at kuske og hjælper mv. havde et rigtigt godt stævne på Birken. Samlet resultat: Klasse 1 1-spand pony I og II 1. Helle Graves, MKS 2. Ove Larsen, VK 3. Mia Hansen, ØKS Klasse 2 2-spand pony 1. Niels Schelde Pedersen, TKS 2. Kurt Larsen, VK Klasse 3 2- og 4-spand hest 1. Jens Tang Sørensen, ØKS Klasse 4 program 6 og 7 2. Carl Bjarne Pedersen, ØKS 3. Mona Andersen, VK. Træningsstævne 20. september Det var igen et super stævne på Birken Der var 15 deltagere, som var fordelt i to klasser. Klasse 1 kørte en lille maraton dvs. de tre forhindringer en gang, og klasse 2 kørte forhindringerne to gange. Alle kørte dressur. Nogle sprang topper eller maraton over. Der var nemlig helt frit valg, om hvad man vil køre. Den eneste forskel var, at man ikke kunne vinde samlet. Vi fik også sat vores nye dommerkandidat i gang, Poul Wetterling. Det er jo dejligt, når der kommer nye dommere. Vi kunne godt bruge nogle flere kandidater. Det samlede resultat blev. Klasse 1 1. Siw Graves, MKS 2. Helle Sørensen, MKS 3. Jan Gamskær, MKS Klasse 2 1. Birgitte Jensen, MKS

2. Sidsel Egelund, MKS 3. Jens Høgh, MKS Pløjestævne på Ulbjerg Traktormuseum 4. oktober Vi var 14 deltagere, hvoraf de 10 deltog i konkurrencen. Vejret var bestemt ikke med os, men vi gennemførte det trods alt. Vinderen blev Lis Laumann, MKS, nr. 2 Calle Jonassen, THKS, og nr. 3 blev Ejner Hansen, FKS. En særlig tak til Helle fra ØKS, som stod for EDB’en, selvom hun frøs, og det virkede. Vi skal huske at takke hjælperne, de møder trofast op år efter år. Vi pløjer igen næste år, helt sikkert. Erling Larsen Medlemsmøde 7. oktober Ved generalforsamlingen i 2008 blev der udtrykt ønske om, at der blev planlagt et medlemsmøde omkring hovedbestyrelsesmødet. Det forsøgte vi så, og formand Jens Svenningsen og sekretær Anette Irming fra Dansk Køre Forbund havde sørget for, at vi modtog dagsordenen og de ting, som var kommet til deres kendskab på det her tidlige tidspunkt. Der var mødt 22 op til denne aften, og hele dagsordenen blev gennemgået. Efterfølgende har vi indstillet Niels Chr. Simonsen, Skals Sadelmageri, til hovedbestyrelsen. Så må vi jo afvente Hovedbestyrelsesmødet 14. november, og se om vi er så heldige, at han bliver valgt ind. Efter mødet gik vi i ridehuset, hvor Tina Bundgaard skulle fortælle og vise os, hvad hun kan gøre ved vores heste. Tina er uddannet equiterapeut. Jens Høgh tog en af sine ponyer ind i ridehuset. Tina begyndte at fortælle, hvad hun gør for at finde de ting, der er skyld i, at ponyen har været lidt svær at ride på. Den vil ikke dreje hovedet til højere. Hun fortalte, trykkede og rykkede lidt i den, og efter ca. 45 min kunne ponyen dreje hovedet helt over på halsen både til højre og venstre. Vi vil gerne sige tak til Tina Bundgaard for en meget interessant oplevelse. Vi siger tak til Jens Høgh for lån af pony. Køresporten 5·2009

51


Tillykke til følgende medlemmer

Nr. 1 – TopCup Vest klasse ABC2 Richard Pedersen, MKS Nr. 3 – TopCup Vest klasse ABC2 Kurt Pedersen, MKS Nr. 2 – Top Cup Vest klasse A Birgitte Jensen, MKS

Nr. 1 – Brugskørsel Cup 2009 klasse pony Verner Brun, MKS Nr. 2 – Brugskørsel Cup 2009 klasse pony John Sørensen, MKS Nr. 3 – Brugskørsel Cup 2009 klasse pony Kis Grønkjær, MKS Nr. 1 – Brugskørsel Cup 2009 klasse Hest Lis Laumann, MKS Nr. 3 – Brugskørsel Cup 2009 klasse Hest Kis Grønkjær, MKS

På vegne af Midtjysk Køreselskabs bestyrelse vil jeg gerne sige tillykke med de fine resultater. Bente Søndergaard, formand

Hvad nu Julegåtur 6. december Hos Bente Søndergaard, Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer. Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 10.00. Herefter går vi en tur i området omkring Toftum Bjerge og langs Limfjorden. Turen sluttes af med æbleskiver og gløgg. Deltagergebyr kr. 50,- for voksne og 25,- for børn. Tilmelding til Bente Søndergaard, tlf. 9786 1280 eller 2342 1780 senest 2. december.

koster 50.00 kr. pr. spand pr. gang. Kis og Jørn giver formiddags- og eftermiddagskaffen, men ellers er det egen madpakke. Tilmelding til Kis og Jørn en uge før hvert stævne på tlf. 9746 4571. Erling Larsen Nye medlemmer Karen Rørbye, Tukærvej 7, Hjorthede, 8850 Bjerringbro ønskes velkommen til MKS

Indendørs brugskørsel 2010 MKS afholder de årlige indendørs brugskørselstræningsstævner hos Kis og Jørn Grønkjær, Jegbjergvej 14, 7560 Hjerm. Følgende datoer: Lørdag 16. januar, søndag 31. januar, lørdag 20. februar. Alle dage, kl. 10.00. Der er kaffe fra kl. 9.30. Det

52

Køresporten 5·2009

På vegne af Midtjysk Køre Selskabs bestyrelse, vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår - køreår. Bente Søndergaard, Formand


Slesvigske Køre Selskab Formand: Svend Erik Raun, Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro, tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Sekretær: Kjeld Kryger Sørensen, Haderslevvej 51, Jels, 6630 Rødding, tlf. 7455 2604, mobil 6174 0407, mail kjeldkryger@dlgmail.dk.

Siden sidst Klubstævnet 6. september Klubstævnet hos Bente og Ib Hansen i Nr. Hostrup blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Er det en tendens i tiden, eller er det på det forkerte tidspunkt af året? Det er ellers et godt tidspunkt for afprøvning af nye heste, eller er det måske nye ideer, der mangler? Bestyrelsen er lydhør for nye ideer. Pløjetræning 19. september Pløjetræningen blev afholdt i Mårbæk ved Bedsted sammen med Sydjysk Veteran traktor klub. Det er ved at være en tradition, og arrangementet kan samle en del tilskuere. Der var 10 hestepløjere og godt 20 traktorpløjere. Det var skønt septembervejr, når det er bedst, så er det ingen sag at afholde pløjestævne.

dagspausen styrtede regnen ned, og blæsten tog til. Nu meldte de storm i løbet af eftermiddagen. Stemningen blev loddet, og pløjerne blev enige om at stoppe af hensyn til sikkerheden. Men pløjeudvalgets koner havde bagt lagkager - 8-9 stykker. Det er mange at lægge i fryseren, så der blev tidlig kaffe og lagkage til alle. Herfra skal lyde en stor tak til Elin og Gitte for lagkager. Der deltog 11 ekvipager heraf to fra Slesvig Holsten. Måske kunne vi tage den anden vej til næste år. Det blev følgende resultat: 1. Birgit C. Hansen, FKS, 95,0 2. Ejner Hansen, FKS, 93,4 3. Henry Nissen, SKS, 92,2 4. Hans Peter Hejn, SKS, 92,0 Sønderjysk Mester blev Henry Nissen.

Resultatet blev: 1. Lis Laumann, MKS, 195,0 2. Henry Nissen, SKS, 189,6 3. Birgit C. Hansen, FKS, 188,6 4. Hans Peter Hejn, SKS, 185,3. Sønderjysk Mesterskab i pløjning 3. oktober Stævnet blev afholdt i Toftlund, men her var vejret ikke med os. Natten mellem fredag og lørdag kom der 25 mm. regn. Det var nogenlunde vejr til midt på formiddagen, men så var det også slut. I mid-

Peter Sandal pløjer med Danmarks måske roligste pløjeheste.

Foto: Kjeld Kryger

Hvad nu Generalforsamling 13. november Der er generalforsamling i SI-Centeret i Nr. Hostrup kl. 19.30. Medlemmerne får skriftlig indbydelse ifølge vedtægterne. Køresporten 5·2009

53


Thy Køre Selskab Formand: Bjarne Kær Gl. Feggesundvej 39, 7742 Vesløs tlf. 9799 3305, 4037 2156

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen, Sundbyvej 50, 7950 Erslev, tlf. 9774 6310, noblaest@mvb.net

Siden sidst Løvfaldstur 20. september Løvfaldsturen havde rigtig god tilslutning og rimeligt vejr. 12 vogne med henholdsvis 1- og 2-spand, heraf var vi beæret med besøg af VK’s formand Flemming med frue, der kom med et 2-spand, og I skal have tak fordi I kom og deltog sammen med os. Der var 18 ryttere fra islænderforeningen, så i alt har vi været ca. 80 personer, imponerende. Turen blev kørt i Vandet Plantage, og vi startede kl. 10.00. Kl. ca. 12.30 fortærede vi vores medbragte klemmer på vor sædvanlige plads. Pausen varede ca. 1½ time med masser af hygge og god snak. Efter pausen forsatte turen til spejderhytten ved Vandet sø, hvor vi drak eftermiddagskaffe. Derefter gik turen tilbage til startområdet, og der blev spændt fra og læsset heste og vogne, og så var det tid til at tage afsked med hinanden og drage hjemad. Tak til Poul og Magna for den gode tilrettelæggelse af turen. Vi ses forhåbentlig igen til næste år.

Stubjord 1. Ejnar Hansen, FKS 2. Calle Jonasen, ThKS 3. Tina Laumann, MKS Grønjord 1. Birgit Hansen, FKS 2. Arne Studsgaard, ThKS 3. Calle Jonasen, ThKS Samlet resultat 1. Birgit Hansen, FKS 2. Calle Jonasen, ThKS 3. Arne Studsgaard, ThKS Der var pløjere med fra FKS, MKS, ØKS og ThKS, tak til jer, fordi I kom og deltog. Tak til ”Søgaard” fordi I lagde arealer og bygninger til. Calle

Bjarne Åbent pløjestævne 26. september Et rigtigt godt arrangement på Søgaard Mark, hvor vi igen i år havde slået os sammen med 4H, Landboungdom og ”Veteranerne”, og tak til alle for godt samarbejde. Der blev pløjet til den store guldmedalje af både heste, nye traktorer og veterantraktorer, og der var også mange udstillere og diverse aktiviteter, så der var rigtig meget at se på og deltage i. Hestepløjningen gik fint, dog med et par kedelige uheld, men heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Resultaterne af hestepløjningen blev følgende:

Erik Helleberg sluttede med 166,4 point og en 15. plads ved DM i pløjning 2009.

54

Køresporten 5·2009

Foto: Ole Jespersen


Hvad nu Syaftener

Skinnerupbanen

Syaftenerne begynder mandag 4. januar og derefter hver anden mandag. Det foregår hos Poul og Magna, som igen vil lægge lokaler til og mange tak for det. Der er gode muligheder for at sy nyt eller reparere det gamle, eller bare hygge sig og få en god hestesnak. Vel mødt.

Aktiviteterne på Skinnerupbanen vil vi gøre alt for at følge op på i sæsonen 2010, og vi er meget glade for, at der er kommet så mange nye, der gerne vil køre. Der skal rettes en tak til Lise, som har været god til at finde nye medlemmer. Bjarne

Bjarne Nye medlemmer Eventuel bustur Vinteren står for døren, og det hele ligger lidt i dvale efter en sommer med ret god aktivitet. Vi vil prøve at lave en bustur sidst i februar, men derom mere i vor kommende aktivitetsplan for 2010. Vi håber på ligeså god tilslutning i det kommende år.

Vi byder velkommen til Katja Gregersen, Nors. Søren Anton Dahl, Thisted. Kurt Christensen, Thisted. Hans Bak, Snedsted. Joachim Schade, Klitmøller. John Christensen, Frøstrup.

Bjarne

Reparationer, ændringer, tilretning, af dine seler - vi taler om dine ideer, erfaringer og problemer for at finde den optimale løsning.

Alt i seletøj, stav-, bringe-, salet-seler og bagtøj liner og stærke lækre grimer, hovedtøj efter mål eller særlige ønsker. Fremstiller og reparerer udstyr til dine heste, hunde, jagt - og andet udstyr i læder. Specialudstyr til specialracer, fremvisning, show, cirkus, handicapridning og voltige. Ring eller mail og lad os finde en løsning på dine specialopgaver.

Ser på alle opgaver; nyt efter mål, nyt efter gamle originaler, særlige behov eller nyt efter eget design.

Lykkely

Vær god ved din hest - vælg det der er bedst

Sadelmagerværksted

Gennemført håndværk efter gamle traditioner, topkvalitet i materiale valg. v/Annette Larsen, Brentebjergvej 18, Haraldsted, 4100 Ringsted, Tlf 57 60 01 24, Mobil 21 20 05 07 Lykkely@vip.cybercity.dk, www.Lykkely-Sadelmager.dk

Køresporten 5·2009

55


Trekantens Køre Selskab Formand: Niels Schelde Petersen, Husmandsvej 2, 6621 Gesten, tlf. 7555 5742, nspetersen@jubii.dk

Sekretær: Hanne Hedegaard Københovedvej 51 A, 6630 Rødding tlf. 7484 7309, mail@barsoes-britter.dk

Siden sidst Tak for 2009 og på gensyn i 2010 Selvom det føles, som om der er rigtig lang tid til jul, nu hvor jeg skriver dette, så er vi alligevel tæt på, når dette blad udkommer. Derfor vil TKS’s bestyrelse benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi glæder os til at se jer alle til vore arrangementer i 2010. Så snart vores aktivitetskalender er klar, vil den blive lagt på vores hjemmeside.

blev samlet 2., når man så tænker på, det er første gang, kan man jo kun sige: Hvad kan det ikke blive til? Vi synes, vi havde et rigtigt fint stævne uden uheld, dog måtte Kent Mortensen udgå med defekt vogn, men hverken heste eller personer kom heldigvis noget til. De 3 vindere i klasserne var: 1 Niels Schelde Petersen, 132,73 strafpoint, 2 Carl Bjarne Pedersen, 103,95 strafpoint 3 Peter Christian Jespersen, 130,50 strafpoint.

Klubstævne 20. september TopCup Vest finale 27. september 12 kuske havde meldt deres ankomst til klubstævnet. Vi havde rimelig pænt vejr, dog måtte enkelte køre i regnvejr, men det har vi desværre ikke kontrol over. Vi havde fra TKS en ny kusk med Peter Bruun, som ikke desto mindre tog 1. pladsen i dressuren. Stort tillykke skal der lyde herfra. Peter Bruun

Vinder af juniorklassen ved TopCup-Stævnet blev Kersti Jessen.

56

Køresporten 5·2009

TKS havde sat alle sejl til for at arrangere en god dag for de 28 deltagende. Første start gik kl. 10.30, og så gik det ellers løs i de forskellige klasser. Der blev kørt både stærkt og flot, og alle gjorde deres bedste. Vi var begunstiget med nogenlunde vejr. Det var koldt, men tørt. De fleste varmede

Foto: Jan Hedegaard


sig i middagspausen i kuskestuen med en tallerken suppe. Vi har heldigvis fået flere tilbagemeldinger, med tak for en god dag, så vi vil gerne her sige tak til alle hjælpere og sponsorer. Uden dem var der ikke blevet noget stævne. Tillykke til mestrene Kersti Jessen, Lars Nielsen, Sara W. Pedersen, Richard Pedersen og Benny Petersen De øvrige resultater kan ses på TopCups hjemmeside.

Alligevel lykkedes det ham, at "løbe fra" alle de andre. Det var virkeligt godt gjort. Med 3,4 point ned til næste Birgit Hansen og derfra kun 0,1 til Hans Peter Hein. Resultatliste kan ses på TKS’s hjemmeside. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle, men ikke mindst til Tage, som trods sine 77 år gjorde det rigtig flot. Generalforsamling 22. oktober Generalforsamlingen er afholdt i kuskestuen, Husmandsvej 2, Gesten, når bladet udkommer.

Pløjestævne 10. oktober Der var syv tilmeldte pløjere fra TKS, FKS og SKS. TKS havde kun en enkelt pløjer med, men hvilken? Tage Schelde Petersen. Jeg tror nok, jeg kan sige, at det er foreningens ældste aktive pløjer.

Hvad nu Julehygge 13. december

Hjemmesiden

Afholdes på Husmandsvej 2 hos Lene og Niels Schelde Petersen kl. 13.30. Der er mulighed for at fælde årets juletræ. Pakker medbringes til julebanko. Pris pr. person for gløgg og æbleskiver 50 kr. Børn, børne- og oldebørn er meget velkomne (gratis). Sidste tilmelding til Hanne mail@barsoesbritter.dk eller tlf. 4015 8309 den 7. december.

Husk at tjekke TKS´s hjemmeside for nyheder www.trekantenskoereselskab.dk. Vil du have informationer direkte, når der sker noget nyt, kan du sende din mailadresse til mail@barsoes-britter. dk, så vil du modtage nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Vinder af klubstævnet blev Niels Schelde Petersen.

Tage Schelde Petersen vandt pløjestævnet.

Fotos: Jan Hedegaard Køresporten 5·2009

57


Vendsyssel Køreforening Formand: Flemming Nielsen, Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev, tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Sekretær: Mette Nørgaard Aalborgvej 237, 9362 Gandrup tlf. 9825 0057, mettenorgaard@hotmail.com

Siden sidst Brugskørsel – klubstævne 23. august

Pløjedag 26. september

Arrangementet blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Vejret var perfekt til pløjning, ikke så meget sol og en god temperatur, så heste og pløjere havde rigtig gode arbejdsbetingelser. Tilskuere var der også flere af, end vi plejer at se til en pløjedag. Godt 50 tilskuere fandt i løbet af dagen vej til pløjedagen. Det var ikke kun deltagerne, der fik prøvet deres evner af. Også tilskuere med lyst til at prøve fik muligheden. Og til udelt begejstring for alle, både store og små. Det er fantastisk at se, når nogen, der aldrig har haft med det gamle håndværk at gøre, udtrykke så stor begejstring for at prøve det. Fra en deltager på pløjedagen: ”Jeg deltog i pløjetræning hos Richard Hansen, hvor der var otte spand heste - meget flot. Og så går de og siger i VK, de ingen pløjere har. Det må jeg nok sige.” Men vi havde en meget god dag med morgenkaffe og til middag gule ærter, som var rigtig gode og så sluttede dagen igen med Jens Peters hjemmebag.

Løvfaldstur 12. september Der var omkring 20 til morgenkaffe til løvfaldsturen. Efter pausen ved Lunken, kørte nogle vogne den lige vej hjem, mens andre tog turen omkring Hellum Bakker. Tak til Tove og Kurt for nedenstående fra turen: Den 12. september var der tur omkring den Jyske Ås. En tur Bjørn Poulsen og Flemming Jensen havde lavet, og vi deltog seks vogne. Det var virkelig en tur med udsigt så langt øjet rakte. Vi startede med rundstykker som Bjørn gav, og det vil vi sige tak for. Så kørte vi ud i naturen og spiste vores medbragte mad og hjem til kaffe, hvor Jens Peter havde bagt kage – også en tak til ham. Tove og Kurt

Kurt og Tove

Unge Christian begynder tidligt med pløjning. Hvad kan det

Det er flot, når otte spand pløjer.

ikke blive til?

58

Køresporten 5·2009

Foto Mette Nørgaard.

Foto Mette Nørgaard.


Juniordag 11. oktober Juniordagen i VK har indtil nu været en stor succes, men denne gang var det, trods regnen midt på dagen, en utrolig stor succes. Knap 150 fandt vej til Holtegaard, hvor der var alt lige fra de små shetlændere til de store jyder. Så der var virkelig mulighed for at prøve alle størrelse heste. Der var også både 1- og 2-spand og Calle Asp kom med sit 4-spand, så det gav gæsterne chancen for at se flere muligheder med hestene.

Camilla og Malene hygger sig med ponyen ved VK’s juniordag.

Der blev kørt forhindringskørsel, og der blev også vist, hvad det vil sige at køre hurtigt gennem en maratonforhindring. Denne dag blev VK’s nye tiltag med kurser også introduceret for gæsterne. Se mere andet sted under VK. Breddeudvalget og cafeteriaudvalget gjorde et stort stykke arbejde, for at alle skulle føle sig velkommen og godt tilpas. Der var en del af VK’s kuske, der kom med heste og vogne. Også tak for hjælpen til dem.

Foto Peter Andersen.

Køresporten 5·2009

59


Hvad nu Julefrokost 5. december

Årets Foto

Så nærmer atter sig den søde juletid, og med den årets julefrokost i VK. Vi mødes som vanligt i kuskestuen på Holtegaard til dejlig julemad, historier, snak og hygge. Tilmelding senest 21. november til Aase, tlf. 2420 8092.

Tiden er også inde til vi skal have kåret Årets Foto 2009. Om det er et billede fra en tur i skoven, kørsel i forhindring, fra forspænding eller noget helt andet, bestemmer du. Så vælger bestyrelsen mellem de indsendte emner, og kåringen vil blive offentliggjort til julefrokosten 5. december. Send dit billede senest 25. november på mail til Mette på mettenorgaard@hotmail.com, med posten til Mette Nørgaard, Aalborgvej 237, 9362 Gandrup eller ring til hende, tlf. 9825 0057 eller 2094 0057.

Kuskekurser Grundlæggende kursus i kørsel med hest og vogn (forkursus til kuskemærke I). I løbet af efteråret starter VK et kursus op for de, der har en hest, de gerne vil have gjort til en kørehest. Kurset starter med teori i efteråret og fortsætter til foråret med hesten og derefter vogn. Det er en forudsætning, når vi skal arbejde med hesten, at deltagerne selv har seletøj samt en hjælper med. Vognen stiller VK til rådighed. Programmet er ikke fastlagt, da det tilpasses efter, hvor mange deltagere der er. Har du spørgsmål, eller vil du tilmelde dig, kan du kontakte Kai Thybo tlf. 2526 6227 eller Klaus Johansen, tlf. 4068 3568. Kurset vil blive offentliggjort på hjemmesiden, så snart de første tilmeldinger er kommet.

Velkommen til nye medlemmer VK byder velkommen til Try Efterskole og Bisnapgård Efterskole.

Kuskemærke I I januar 2010 starter VK’s første kuskemærkekursus op. Det er et forløb på 12 gange, hvor de første seks gange er undervisning i at køre fra jorden og forspænding. De sidste seks gange vil der være undervisning i kørsel med hest og vogn. Der er mulighed for at deltage med egen hest og vogn, egen hest og lånt vogn, eller låne både hest og vogn. Tempo bliver tilpasset den enkelte kusk, og der vil altid være en underviser i nærheden. Tidspunktet er søndag formiddag fra kl.10 - 12. Tilmelding eller spørgsmål til Anne Grethe Nørgaard på mail oleag@vip.cybercity.dk Vil du vide mere om de to kurser, kan du finde mere på vores hjemmeside. Flemming Nielsen kører med besøgende ved juniordagen.

60

Køresporten 5·2009

Foto Peter Andersen.


Vestjydsk Køre Selskab Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2, Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 2295, sportspony@live.dk

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8, 7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245 stald-bormose@privat.dk

Siden sidst Blandet høstdag 16. august Der blev for 2. år i træk holdt blandet høstdag hos Leo Hald Vestergård, Kildevej 4 i Aulum, hvor alle interesserede var velkomne til fra kl. 13.00 at opleve, hvordan man høstede markerne i gamle dage, både med og uden heste. Der blev vist en gammel 6-fods selvkørende mejetærsker med sække i funktion, og et 3-spand bestående af to oldenborgere og en belgierhest foran selvbinderen. To af Leos heste trak med en stiv vogn negene hen til tærskeværket, der også blev vist i funktion. Vejret var knapt så tørt, som man kunne ønske, men ellers en god eftermiddag med en del besøgende.

Hestedag hos Charles Madsen.

Fotos: Pernille Lauritsen

Blandet hestedag 12. september

Høstdag hos Leo Hald Vestergaard.

Foto: Pernille Lauritsen

TopCup 22. august I samarbejde med MKS holdt vi TopCup hos Kurt Pedersen, Uglkærvej 4 i Tvis ved Holstebro. Der deltog 14 kuske, hvor 1. pladsen i 2-spand gik til Richard Pedersen, MKS og 1. pladsen i 1-spand gik til Hans Boysen, SKS. Richard fra MKS vandt endvidere finalen. VKS vil arbejde på selv at holde TopCup næste år.

For 12. gang blev der i år arrangeret hestedag hos Charles Madsen, Bormosevej 8 i Vildbjerg. For år tilbage var det en ren pløjekonkurrence, der blev afviklet, men af en eller anden grund ønskede deltagerne efterhånden at hyggepløje uden dommertilstedeværelse, så derfor valgte vi at lave en blandet hestedag, hvor der f.eks. også er plads til en køretur i hestevogn og en ridetur på en belgier. Dagen startede som vanligt med gratis morgenkaffe kl. 9.00 og varede til kl. ca. 15.00. I marken pløjede fire spand heste, og to belgierheste lagde ryg til rideture i nærheden. Svend Erik Thing fra Jegindø og Charles gav køreture i området. En del tilskuere lagde turen forbi i løbet af dagen. Køresporten 5·2009

61


Løvfaldstur 20. september Løvfaldsturen startede i år med morgenkaffe hos Pia Nygård, Voulundgårdvej 2 i Kølkær kl. 10.00, hvorefter syv hestevogne med ca. 25-30 personer

begav sig ud på en ca. 12 km. lang tur i det smukke område omkring Søby brunkulslejre. Vejret var fra morgenstunden lidt fugtigt, men det blev mere tørt op ad dagen, hvor man da også spiste frokost i det frie undervejs.

Fra løvfaldsturen i Søby.

Foto: Nina Hagelskær.

Palomino-spand til salg Vi har i øjeblikket et fantastisk og unikt palomino kørespand til salg. Spandet består af to hopper på 3 og 5 år. De er helsøskende med Klepholms Gulli (cremello) som mor og El Maras (rød) fuldblodsaraber som far. Begge hopper har samme dybe og smukke palomino farve, højde ca. 155 cm. De er trafiksikre og godt kørevante. Den 5-årige er redet til og kan køres 1-spand. Hun har en fantastisk udstråling.

Vi har også en vallak til salg

En helbror til hopperne. Han er 2 år, godt kørevant og trafiksikker. Alle hestene er passet med smed, vaccinationer, ormekur og tandlæge. Se mere på www.stald-christianshede.dk eller ring for yderligere information.

Thrie Nielsen, Vejlevej 23, 7441 Bording, tlf. 8686 9072. 62

Køresporten 5·2009


Hvad nu Julebanko 3. december Årets sidste arrangement er det traditionelle julebanko med 12 spil om fine kød- og købmandsgevinster. Endvidere er der amerikansk lotteri med mange flotte sponsorgaver som gevinster. Vi er i julehumør og serverer gløgg og æbleskiver. Arrangementet holdes på Højgårdsskolen, Ingridsvej 2 i Lind ved Herning kl. 19.00. Mere udførlig indbydelse udsendes senere.

aften. Tilmelding 2 dage før til Niels Jørgen Jensen, tlf. 4052 0950. Brugskørselstræningsstævne 20. februar Der afholdes brugskørselstræningsstævne hos Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2, Sædding, 6900 Skjern kl. 10.00. Der vil som start blive et morgentraktement til en pris af 25 kr. pr. person. Tilmelding senest 3 dage før til Niels Jørn Munkholm, tlf. 2173 5274.

Vinterkøretræning 5. januar Årets 1. vinterkøretræningsaften er tirsdag 5. januar fra kl. 18.00 og derefter hver 14. dag hos Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2, Sædding, 6900 Skjern. Træningen er for nybegyndere, øvede samt juniorer og med Niels Jørgen Jensen, Stauning som instruktør. Af hensyn til forskellige omkostninger forbundet med ridehallen som f.eks. el, vil der være et gebyr for hver kusk på 50 kr./kusk/

sjældent tilbud Oldenborger 4-spand med reservehest Iskolde og selvgående

Alle er sortbrune med stangmål på 164-167 cm, alder 3 til 12 år, 75 % Oldenborger, hovedsagelig eget opdræt, to hopper og tre vallakker. Alle er kørt 2-spand, 4-spand og 5-spand. Fjermer forløber er 3-åringen, de to nærmer forløbere på billedet har gået for selvbinder, (video forefindes). Alle fem har gået forhindringerne på Kørecenter Holtegård, inkl. vandgraven. Alle er trafikvante.

Henvendelse til Hans H. Bak Tlf. 2361 4028 · Mail hhbak@holtegaard.info. Køresporten 5·2009

63


64

K酶resporten 5路2009


Østjysk Køre Selskab Formand: Ivan Bak, Ryvej 72, 8752 Østbirk, tlf. 7578 2462, 2099 2462 ivan-bak@post3.tele.dk

Sekretær: Carl Bjarne Pedersen Vestermarksvej 9, 7130 Juelsminde, tlf. 7568 5899, 6178 1189, cb7568@skylinemail.dk

Siden sidst Klubmesterskab i toppekørsel

TopCup vest 27. september

Efter en gennemgang af resultaterne i vores toppekørsel fandt vi en fejl i pony 1-spand klassen. Det var ikke CB Pedersen, som løb med 1. pladsen, men Niels Erik Johansen. Et stort tillykke til Niels Erik med klubmesterskabet.

ØKS havde syv kuske med til finalen, som blev kørt hos Lene og Niels Schelde. Kuskene fra ØKS blev godt placeret i alle klasser. Junior nr. 1 Kersti Jessen, klasse C1. nr. 2 Marie Jessen. Klasse B1. nr. 1 Nicky Trap, nr. 2 Finn Sandkvist. Klasse ABC2. nr. 2 Torben Andersen. Klasse A1. nr. 1 CB Pedersen. Ausra Pedersen deltog i ABC2 klassen, men blev ikke placeret. I den samlede stilling Øst - Vest var det dog kørerne fra Øst, som tog sig af de fleste klasser, men i junior vandt Kersti Jessen. I B1. blev Finn Sandkvist nr. 3, og i A1. blev CB Pedersen nr. 2. Så når alt kommer til alt, var det en fin dag for ØKS.

Brugskørsel 5. september Sidste brugskørsel for i år blev afholdt hos Ingrid og Hardi Christiansen i Rude. En våd og blæsende lørdag, hvor 13 deltagere kæmpede og dystede på en flot bane, med både levende høns og grise. Der var tre kuske med fra ØKS. Bodil Sørensen startede første gang i pony 1-spand og blev nr. 3. Flot. I hesteklassen blev Kirsten Donslund nr. 1 og Ingerlise Thaysen nr. 2. Den samlede stilling i Brugskørsels Cup 2009 kan ses på Dansk Køre Forbunds hjemmeside. Som noget nyt var der også kørsel med 2-spand, og her var der tre spand til start, blandt andet et sammensat spand af Kirsten og Ingerlises heste, og det gik også fint. Trods vejret mødte en del tilskuere op for at nyde dagen sammen med kuske og heste. En stor tak til Ingrid og Hardi for at kunne holde arrangementet hos dem med de fine forhold, de har til både stævnet og bespisning af de fremmødte. Også en stor tak til hjælpere ved arrangementet. ØKS-bestyrelsen

Efterårstur 4. oktober På trods af det lidt barske vejr med regnbyger og kraftig vind var ca. 30 personer og 8 ekvipager mødt op til efterårstur, som blev holdt i fællesskab mellem Bakkelandets Kørelaug og ØKS. Vi mødtes hos Hanne Hedegård, hvor den medbragte frokost blev spist. Derefter gik turen ud i det smukke skovområde omkring Gudenåen og til Kloster Mølle, hvor kaffen blev drukket. På grund af meget regn var mange af de små stejle skovveje meget bløde og glatte, og kunne være en udfordring for både heste og kuske. De ca. 15 km. blev dog gennemført uden uheld, og alle var glade for turen i det skønne område. Tak til arrangørerne.

Hvad nu Julestævne 27. december Husk vores stævne på Vestbirk Ridecenter. Vi starter om morgenen og bliver ved til det er mørkt. Se ØKS hjemmeside for flere informationer.

Indendørsstævne på Vestbirk Ridecenter i februar. Se ØKS hjemmesiden for tilmelding. Bliver lagt ud ca. 1. december. Køresporten 5·2009

65


Køb-Salg-Bytte Lokseler eller stavseler købes. Skal passe til store heste, Nordsvenske brugsheste. Evt. finseler har også interesse. Henvendelse Ida Marker, Bornholm. Tlf. 5697 5603 eller 2334 9496. Tospand. To helt ens sortbrogede Irish Cobs hhv. 140 og 141 i stangmål. Begge 4½ år. Tilkørte af Henrik Høper. Tlf. 8639 8601.

Sælges: Ny Hingstegig naturtræ eg, lakerede hjul størrelse ca. 135 cm, kun brugt få gange pris kr. 25,000,-. Polsk 1- og 2 spand maratonvogn inkl. enspænderstang og 2-spand stang, prisidé kr. 12,000,-. Mercedes 1320 godkendt til 6 heste over 8 timer transport, kan laves til 3-4 heste samt 2 vogne inkl. trailertræk, altid stået inde, prisidé 120.000,-. Adrian campingvogn type 542, årgang 2004, 6 sovepladser, toilet og bad, køkken, fortelt, god indretning, prisidé kr . 45,000,-. Henvendelse til Ole Buch tlf. 4097 2324 eller 4615 2324, evt. mail olebuch@hus .dk.

Oplysninger om Jensens Vognfabrik, Højer søges Den sønderjyske by Højer er kendt for sin sluse, Højer pølserne og tidligere også Sønderjysk Tæppefabrik, der betød ligeså meget for byen, som Danfoss for Nordborg. Men tidligere havde Højer også en velrenommeret vognfabrik. I 1877 etablerede Jens H. Jensen en karetmagervirksomhed i Højer, der udviklede sig til en vognfabrik med op mod 30 ansatte. Det lille industri­ eventyr fortsatte, da sønnen Hans Jensen overtog og fulgte med bilerne og karosseribygning. Fabrikken blev især kendt for sine velbyggede cabrioletkarosserier og leverede biler til prominente kunder som kong Christian X og dronning Alexandrine. Ole Jespersen har sat sig for at undersøge fabrikkens historie, og i den anledning efterlyses

oplysninger om hestekøretøjer og biler fra Jensen i Højer. Alle informationer om fabrikken har interesse herunder også brochurer, fotos og tegninger.

Jensens logo år 1919.

Et eksempel på illustration fra J. H. Jensens katalog.

66

Køresporten 5·2009

Henvendelse til: Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ Tlf. 2099 7880, email ole@karetmager.dk.


Salg af hestevogne Alt i restaurering af vogne Se vores store udvalg p책 internettet www.1hk.dk Svend Aage Lauridsen Knudmosevej 26 7400 Herning Tlf. 9712 8532/mobil 2012 8532 post@1hk.dk


KOIER

Skandinaviens største udvalg af hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter og andet udstyr til kørsel Jylland Tonni Christensen Haderslevvej 109 6760 Ribe Tlf. 7541 0203

Sjælland Henrik Køier Andersen Slimmingevej 28-30 4100 Ringsted Tlf. 4076 5650 mail@koier.com

www.koier.com

Køresporten 5 2009  

Medlemsblad DKF

Køresporten 5 2009  

Medlemsblad DKF

Advertisement