Page 1

Fly Borgerforenings Medlemsblad 2012-2013

36


Fly Borgerforening blev stiftet d. 8. marts 1950 med det formål at samle borgerne om fælles interesser til gavn og oplysning for by og omegn.

Bestyrelsen 2011/2012 Formand:

Flemming Møller

40 70 23 93

Flemming@flybyg.dk Næstformand & sekretær: Kristian Arentz

51 24 15 50

ka@aakjaerel.dk Kasserer:

Jørn Pedersen

97 54 55 01

j.plys@mail.dk Legeplads ansvarlig: Søren Laustsen

97 54 52 76

splaustsen@mail.dk Bestyrelses medlemmer: Heidi & Kenneth Hvid

27 51 58 85

Karen Dåsbjerg & Stig Poulsen

97 56 05 15

Karen Margrethe & Bent Visby

97 54 53 51

Heidi Frandsen

97 54 55 96

Lotte Arentz

97 54 52 28

Dorte Kreiler

97 54 55 01

Pia Laustsen

97 54 52 76

Borgerforeningen takker Borgerforeningen takker alle forretninger og virksomheder, der har støttet foreningen, og vil opfordre alle medlemmer til at handle i de forretninger, der har annonceret i vores blad. 2

35


Fly Sangforening indbyder til sangaften i Fly Kirke Mandag den 12. november kl. 19.00. Der er gratis adgang og vi sørger for kaffen i en pause kl. ca. 19.30. Vi slutter med at synge kl. ca. 21.00. Fly Sangforening har nu eksisteret i 4 år, og vi har efterhånden arbejdet os igennem et repertoire, som spænder vidt.

Året der gik

Året der gik! Igen i det forgangne år har der været stor tilslutning til vores arrangementer Tak for det.

Andespil Årets første arrangement var andespil, hvor vi fik fordelt

Kom og hør på, og deltag i hyggeligt samvær.

mange ænder og andet godt. Rigtig hyggelig aften med man-

Venlig hilsen

ge deltagere.

FLY SANGFORENING Quiz Igen var det et hyggeligt arrangement med en god og koncentreret stemning. I år er fyret blevet renoveret, så vi satser på at der er er varme på alle aftner .

Fastelavnsfest Igen i år var der mødt mange glade og flot udklædte børn op klar til at slå katten af tønden. Alle drømte de om at blive enten kattekonge eller dronning. Da kattekonge og dronning var blevet kåret, var der kakao og boller til alle.. 34

3


4

33


Udlejning af borde og stole Hvis du/i skal holde fest derhjemme, er der mulighed for at leje borde og stole til ca. 70 personer på favorable vilkår.

Inventaret står til dagligt opmagasineret ved Kirsten, Lærkenborgvej 2

Fremgangsmåde og betingelser for leje er som følger:

Året der gik….(fortsat) Forårsrengøring af huset Vi fik gjort rent i & omkring huset og vi lavede en ny sti fra sportsplads til huset så det er nemmere at komme op og ned med barnevogne o.s.v. Der var kaffe og rundstykker til alle der var frem mødt. Alt i alt en god dag Pigeaften

Man er selvfølgelig medlem af Fly Borgerforening

Man ringer til Kirsten, Lærkenborgvej 2, på tlf.97 54 50 63 for reservering.

Man afregner med Kirsten, der betales forud!

havde en hyggelig aften. Aftenens menu var rødvin og

Prisen er 150,-kr. pr. gang

snacks. Samt et formidabelt ostebord sponsoreret af An-

Man afhenter borde og stole på Lærkenborgvej 2 .

ders Jensen

32

I år havde vi en aften som faldt sammen med et skolearrangement, det mundede ud i at der kun var 14 deltagere som

5


TLF. 97514331 Egeris Torv

6

31


Året der gik….(fortsat)

Bysang for Fly og omegn. Byfesten Melodi: Du må få min sofacykel når jeg dør. Tag og kør en tur igennem vores by. Ingen steder er det skønnere en Fly. Ned til åen, op på bakken,- det er bare på med frakken, der er ingen steder kønnere end Fly. Gå en tur igennem ”Aakjærs” gamle land. Ned til Karup åens klare, blanke vand. Giv dig tid til at fundere, så vil du se meget mere, åens vand vil gi´ dig ekstra liv på ny.

Byfesten strakte sig over to dage med åbning fredag aften med Traktortræk og besøg af Fjends brandvæsen som slukkede en brændende bil. Der var gang i den hele lørdagen, som startende med gratis kaffe og rundstykker, Bagagerumssalg, Oste og silde bord, Gigant Bordfodbold, og da der var landskamp havde vi lavet storskærm. Årets tema var 80èrne og der var en fornøjelse at se hvor mange der mødte op, flot udklædte, årets menu stod på helstegt gris, Der var stor tilslutning både Fredag og Lørdag Tak for det !!

Fra Dåsbjerg bakke er der udsigt over alt. I min barndom, fik jeg ofte det fortalt: Man med øjet kunne skue, tretten kirketårne ude, - hvis på himlen, der ej var en lille sky. Heden ligger som det store flade land. Når det blæser vil du se det rene sand. Her kan lyngen holde længe, men det giver ingen penge, - så jeg tror, at lyngen må fra heden fly. Når en gang imellem vi ta´r ud på tur. Vore tanker bliver væltet som på kur. Turen ned ad Dåsbjerg bakke, jeg vorherre gerne takke, atter hjemme i vor egen lille by.

Forfatter: Peder Pedersen, Fly.

30

7


Året der gik….(fortsat) Generalforsamling På generalforsamlingen Gert & Ann Iversen gået ud af bestyrelsen. Stort tak til jer to og velkommen til Heidi & Kenneth Hvid samt Karen Margrete & Bent Visby

Siden Sidst: Flagkomite fortsætter som hidtil, tusind tak til komitéens gode arbejde.

Buket fra borgerforeningen til nye flyboere I det forgangne år har vi afleveret 3 buketter Vi ønsker endnu engang velkommen til: 1 familie på Solgårdsvej 7 1 familie på Dåsbjergvej 68

1 familie på Åkjærvej 14 Igen i år vil vi opfordre alle til at give et praj, hvis de er vidende om nyankomne flyboere. Vi takker på forhånd , og håber at traditionen kan leve videre !!

!! Græsslåning på sportspladsen !! Da kommunen ikke længere vil slå græs på sportspladsen, er det op til Flys borgere at få det arrangeret. 8

29


28

9


10

27


Flagkomite Tre af Flys borgere har meldt sig som flagkomite, til på byens vegne at forestå flagning ved byens tre indfaldsveje. For at dette kan virke er det nødvendigt, at alle flyboere fortæller komiteen om naboer/venner/pårørende, der bør hædres med flagning, idet hverken borgerforeningen eller komiteen kan have styr på alle anledninger. Kontakt en i komiteen via telefon. Hvis man ikke ønsker sin ”dag” markeret med flagning, vil dette naturligvis blive respekteret, blot man underretter flagkomiteen herom. Der tilstræbes flaget i følgende anledninger: - Flyborgeres rundefødselsdage, 50, 60,70,75,osv. - Flyborgeres dåb, konfirmation, bryllup, sølv-guld osv. - begravelser/bisættelser fra Fly kirke af personer med tilknytning til byen. - Dimission - Byfesten i Fly Flagkomiteen består af:

- Kirsten Dam

97 54 52 11

- Vagn Kuchartik

97 54 52 36

- Ole Hansen

97 54 54 86

Sangforening Fly Sangforening øver hver mandag kl. 19.00 til kl. 20.30 i Fly Kirke. Vi er en flok sangglade fra Fly og omegn, vi synger både nye og gamle danske sange og nogle få engelske sange og alle kan være med - og vi har plads til mange flere ! Vores korledere Allan Karlsen og Palle Frederiksen styrer slagets gang. Mød op og se, om det er noget for dig - vi betaler et halvårligt kontingent på kr. 150,-. Yderligere oplysninger hos korlederne 26

11


12

25


År 2. Vestfjends Vinlaug. Årets gang i vinmarken 2012 Året startede med at vinlaugets medlemmer byggede vineri i værkstedet på Solgårdsvej 23. Der blev sat gipsvæge op, isoleret, monteret glasvæv, malet væge og loft. Der blev lavet hylder til glas ballonerne, så den forventede vin kan stå og gære og modne i fred og ro. I marts måned var tre af vores medlemmer på kursus i Ringkøbing hvor vi lærte at beskære vinplanterne optimalt, og 1. april var det så de tre medlemmer der ledede beskæringen af vores vinmark på Oldagervej. Foråret og sommeren igennem voksede vinen rigtig godt, men der var dog et lille hul i marken som ikke så godt ud og nogle. Det viste sig i en jordprøve, at jorden manglede stort set alt fra kalk til diverse gødninger og mineraler så det blev tilført sidst på året. Huller er sandsynlig vis et af de steder hvor der før i tiden har været Sant Hans Bål. Druerne blev midt på sommeren klippet af så hele væksten blev koncentreret i rodnettet, stammerne og i løvet. Dog fik druerne på vinplanterne på den yderste række ved hegnet lov at blive siddende, og vi fik da også nogle flotte billeder af dem inden fuglene tog dem efterhånden som de blev modne.

Nyt fra Fly Forsamlingshus 2012 I det forgangne år har det været muligt at leje forsamlingshuset uden forpagter, og der har været et rimligt antal udlejninger. Grundet snetryksskaden i 2010 har fokus fra bestyrelsen været at få realiseret planerne om en renovering/ombygning af byens samlingssted. Forsamlingshusets bestyrelse fik på borgermødet i foråret 2011 tilkendegivelse og opbakning af en stor del af Fly’s borgere om, at der fortsat var ønske om et fremtidigt møde- og samlingssted for byens borgere. Det sidste års tid kan udadtil se ud til at have været en stille periode for Fly Forsamlingshus, men har for bestyrelsen og den nedsatte arbejdsgruppe betydet megen aktivitet omkring den fremtidige udformning af forsamlingshuset. Det overordnede formål er at skabe et attraktivt og tidssvarende miljø, der - bakket op af et aktivt lokalsamfund - bliver landsbyens foretrukne samlingssted. Arbejdsgruppen forsøgte i starten af 2012 af komme i betragtning til et stort projekt fra Lokale- og Anlægsfonden

I efteråret var der igen to medlemmer på kursus hos Dansk Vinavlerforening, denne gang i selve kunsten og fremstille vin, som vi så håber at vi får glæde af næste år.

(LOA), der havde til formål at tegne fremtidens forsamlings-

Vi har her i efteråret haft en vinaften med vores kollegaer hos Sjørup Vinlaug. Vi startede med en rundvisning hos dem i Sjørup og kørte herefter til Fly og så vores vinmark, og sluttede aftenen af som man skal med ost og rødvin. En rigtig god hyggelig aften.

”nåleøjet” i første omgang. Efterfølgende henvendte LOA sig

Vestfjends Vinlaug

som falder inden for LOA’s ansøgningsrammer. Dette arbejde

hus. Der blev i den anledning udarbejdet en ret omfattende ansøgning fra arbejdsgruppen, men vi kom desværre ikke gennem til arbejdsgruppen, da de fandt projektet interessant, og der blev derefter indgået et samarbejde mellem LOA og Arkitekt Søren Yde med henblik på at udarbejde et konkret projekt, er stadig i gang.

24

Fortsættes på s.16-19 13


Nyt fra Fly Forsamlingshus 2012 fortsat En del af gruppens arbejde har i samarbejde med Arkitekt Søren Yde betydet, at der i dag foreligger et håndfast projekt. Overordnet tegner projekt sig således: Den gamle storsal omdannes til en multisal, der inspirerer til bevægelsesaktiviteter og klassiske forsamlingshusaktiviteter. Den lille sal og eksisterende industrikøkken omdannes til et åbent køkken-alrum, der vil kunne blive lokalsamfundets hyggelige mødested med mange funktioner. Parkringspladsen flyttes, og nuværende udhuse fjernes og omdannes til et attraktivt uderum, der inviterer til samling, afslapning og aktiviteter for unge og gamle. Se tegninger på www.fly-by.dk eller et udsnit andetsteds her bladet.

Tak til Sponsorer At vi i forbindelse med Byfesten har mulighed for at have særlige aktiviteter, målrettet byens børn, er kun muligt fordi vi har så mange velvillige sponsorer, som yder bidrag særligt til disse børneaktiviteter. I 2012 vil vi gerne sige en særlig tak til: Åkjær El Torben Kristensen – tømrer Dansk Varme Service Fly Byg Fly Blik og Ventilation Frands’ Dækservice Lahema Tak fra både den gamle og den nye bestyrelse for Fly Borgerforening.

Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at de faste driftsomkostninger begrænses ved anvendelse af grønne samt energibesparende foranstaltninger. Projektets endelige økonomiske ramme er ikke endeligt afklaret endnu, da de midler, som er mulige at rejse, naturligvis har betydning for, hvad der bliver muligt i praksis. Arbejdsgruppen i arbejder med forskellige scenarier, der spænder fra en renovering af eksisterende storsal med en udgift på 0,5 mio Dkk til en næsten total nybygning med en udgift på 4,5 mio. Dkk. Der pågår søgning af tilskud på flere fronter, og der er ansøgt omkring midler hos LAG-Viborg (Lokale Aktions Gruppe, der er støttet af fødevareministeriet og EU). Fokus hos LAG-viborg har været etablering af vedvarende energi foranstaltninger, og her har arbejdsgruppen modtaget 375.000 kr i tilskud til dette formål. 14

23


Øvrige foreninger i Fly

Nyt fra Fly Forsamlingshus 2012 fortsat

Fly Idrætsforening: Formand:

Allan Karlsen

97 54 51 05

Fly Vandværk: Formand:

Ernst Hedegård

97 54 51 01

Kasserer:

Børge Dam

97 54 52 00

Bestyrelsesmedlem:

Ole Tinggaard

97 54 52 06

Fly Forsamlingshus: Formand:

Mads Frederiksen

60 23 55 07

Kasserer:

Mads Nejsum

20 90 51 17

Bestyrelsesmedlem:

Rasmus E. Pedersen

97 54 56 53

Bestyrelsesmedlem:

Hans Kristensen

22 23 22 80

Bestyrelsesmedlem:

Thomas Thingård

26 81 15 90

Der er hos Viborg Kommune søgt medfinasiering til ”det store projekt”, og der kommer afklaring inden udgangen af 2012, om ansøgningen er med på budget for 2013. Der er i skrivende stund rejst omkring 900.000 Kr. i form af forsikringssum som følge af sneskade, ovenstående tilskud og egenkapital, til omdannelsen af Fly Forsamlingshus til et tidssvarende kulturhus. Det er arbejdsgruppens håb og forventning, at det bliver muligt at øge dette beløb. Det forventes endvidere, at ombygningen af forsamlingshuset påbegyndes i 2013. Se de forskellige ansøgninger og detaljer omkring projektet på www.fly-by.dk.

Fly Aktive kvinder: Formand:

Tina Tinggaard

28 76 96 15

Kasserer:

Lone Jensen

97 54 52 79

Sekretær:

Lis Andersen

97 54 52 42

Bestyrelsesmedlem:

Lisbeth Hedegaard

22 34 08 85

Bestyrelsesmedlem:

Inga Tetens Mørch

97 54 51 87

Menighedsrådet: Turi Roslund

20 42 44 33

Jens Stephansen

21 40 11 63

Leif Frederiksen

29 65 14 53

Ulla Jacobsen

97 54 55 93

Tanja Kristensen

35 12 52 48

Fly Sangforening: Formand:

Ole Hansen

97 54 54 86

Næstformand: Kasserer:

Turi Roslund Margit Veje

97 14 90 60 35 11 57 37

Korleder:

Allan Karlsen

97 54 51 05

Korleder:

Palle Frederiksen

97 54 54 03

22

15


Nyt fra Fly Forsamlingshus 2012 fortsat

16

21


Nyt fra Fly Forsamlingshus 2012 fortsat

20

17


18 19

Fly aktive kvinder i huset

For de kreative. Før nytår Hver anden tirsdag, første gang onsdag d. 25. September efter nytår hver anden onsdag 1.gang d.9. januar.

Øveaften: Hver mandag 19.00-20.30 i Fly Kirke

Fly Sangforening

Arrangør: Høstfestkommitéen

Fredag d. 4. og Lørdag d. 5. oktober Høstfest

Arrangør: Fly Borgerforening

Fredag, Lørdag d. 7.-8 juni Byfest

Arrangør: Fly aktive kvinder

Onsdag d. 7. maj Generalforsamling

Arrangør: Fly Borgerforening

Torsdag d. 19. april Herreaften

Arrangør: Fly Borgerforening & Fly Aktive Kvinder

Lørdag d. 13. april Forårsklargøring ved huset

Arrangør: Fly aktive kvinder

Onsdag d. 7. marts Kom og lav dine egne smykker

Arrangør: Fly Borgerforening

Søndag d. 10. febuar Fastelavnsfest

Arrangør: Fly Borgerforening

5 tirsdage i januar/februar Fly-quiz (først gang tirsdag d. 8 januar)

Arrangør: Menighedsrådet

Søndag d. 2. December Juletræstænding

Arrangør: Fly Aktive Kvinder

Søndag d. 18. november Mini kursus glaskunst for begyndere

Arrangør: Fly Sangforening

Mandag d.12. november Sangaften i Fly kirke

Arrangør: Fly Borgerforening

Torsdag d. 1. november Andespil i Fly forsamlingshus

Borgerforeningen Fly  
Borgerforeningen Fly  

Bogerforeningen medlemsblad

Advertisement