Page 1

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

1 • 2011 Februar


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og ud­kommer medio februar, april, juni, september, november. Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober. Redaktion Ansvarshavende redaktør og annoncering Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ, tlf. 9814 7880, ole@karetmager.dk www.karetmager.dk Meddelelser fra selskaber Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup, 9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, lhartmann@pc.dk Hanne Hedegaard, Københovedvej 51A, 6630 Rødding, tlf. 4015 8309, hanne@t-ks.dk Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3, 9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797 Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2, 8370 Hadsten, tlf. 8698 1439, hgtang@privat.dk DKF’s tilknyttede selskaber Bornholms Køre Selskab, BKS Dansk Køre Selskab, DKS Fyens Køre-Selskab, FKS Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR Midtjysk Køre Selskab, MKS Sjællandske Sportskuske, SSK Slesvigske Køre Selskab, SKS Thy Køre Selskab, ThKS Trekantens Køre Selskab, TKS Vendsyssel Køreforening, VK Vestjysk Køre Selskab, VKS Østjysk Køre Selskab, ØKS

DKF’s ledelse Præsident: Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup Tlf. 5682 2052, fax 5616 8341, jens@bettegaarden.dk Formand: Per Ole Rothmann, Stendisvej 51, 7830 Vinderup Tel. 9695 4040, 5151 0239, per@rothmanns.dk Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming, Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577, 2342 4475, holst.irming@mail.dk Brugskørselsudvalg Lis Laumann, Nr. Feldingvej 9, 7500 Holstebro tlf. 9748 5165, lis.niels@hotmail.com Juniorudvalg Ole Kristiansen, Sejerupvej 34, 7323 Give tlf. 7573 6610, 6161 0039, ok@aohorse.dk Kulturhistorisk udvalg Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7, 8300 Odder, tlf. 8655 8744, art@ib-moeller.dk Køreudvalg Kim Andreasen, Brændekildevej 6, 2770 Kastrup tlf. 4020 6898, kimandreasen@mail.dk Pløjeudvalg Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro tlf. 9741 3256, e.larsen@dlgpost.dk Forside: De kongelige heste trænes dagligt - også i snevejr. Foto: Jesper Clausen.

Hjemmeside: www.koereforbund.dk Pris 47,- kr. inkl. moms   Oplag 1.500 stk. ISSN 1600-261X

“Denne tryksag er svanemærket. Novagraf A/S – licensnr. 541 444.”

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Indhold Rejse til Schweiz 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Årets DKF'er 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Årets Hest 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 TKS gennem 35 år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sidste chance for hestepas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MKS' sommerferie 16.-23. juli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Brugskørsel, hvorfor nu det?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Begravelser - kørsel med hest og vogn. . . . . . . . . . . . . 13 Adresseliste for sjællandske foreninger. . . . . . . . . . . . 14 Æresmedlem Poul Bildsøe Hansen er død. . . . . . . . . 15 Niels C. Nielsen in memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Christian Høgild Pedersen in memoriam. . . . . . . . . . 17 Fra formanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Referat fra hovedbestyrelsesmøde i DKF . . . . . . . . . . 20 Nyt fra Brugskørselsudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nyt fra Køreudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nyt fra Pløjeudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Bornholms Køre Selskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Dansk Køre Selskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Fyens Køre-Selskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Himmerlands Køre- og Rideforening. . . . . . . . . . . . . . 29 Midtjysk Køre Selskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Slesvigske Køre Selskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sjællandske Sportskuske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Thy Køre Selskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Trekantens Køre Selskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Vendsyssel Køreforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Vestjydsk Køre Selskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Østjysk Køre Selskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Aktivitetskalender 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Køb-Salg-Bytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Køresporten 1·2011

3


Endnu et blad fra den "gamle" redaktion På Dansk Køre Forbunds hovedbestyrelsesmøde i november 2010 takkede Lisbeth Hartmann og undertegnede af som henholdsvis bladudvalgsmedlem og redaktør. I skrivende stund er der imidlertid ikke fundet afløsere, så den "gamle" redaktion, der også omfatter Hanne Hedegaard, Hans Tang og Poul Nørgaard, har indvilget i at lave endnu et blad. Desværre har Hanne Hedegaard, TKS efterfølgende også valgt at trække sig, så der skal etableres en ny redaktion. Der bliver i denne tid arbejdet på at finde en ny redaktør, og herefter skal den nye redaktion sammensættes. Hovedbestyrelsen gav forretningsudvalget bemyndigelse til at arbejde videre med sagen.

koereforbund.dk og de lokale køreselskabers hjemmesider. Et ganske særligt arrangement løber af stablen allerede den 19. marts i Hammelev, hvor Isla og Henrik Høper gentager deres succes fra sidste år med en salgsdag for køreheste. I år udvides dagen dog med en spændende international konkurrence med deltagelse af blandt andre den regerende verdensmester for 1-spand hest Thorsten Zarembowicz og sølvmedaljevinder Bartolomiej Kwiatek. Der er lagt op til en interessant dag, hvor der også vil være mulighed for at gøre en god handel hos udstillerne.

Mange aktivitetstilbud

Selv om det er min helt egen beslutning, og jeg glæder mig, så er det også en smule vemodigt at takke af som redaktør af dette blad. Jobbet har fyldt meget i min fritid gennem snart mange år, men det har været både sjovt og givende. En stor tak skal her lyde til redaktionsmedlemmer, bogtrykker, annoncører, køreselskaber og forbund for et godt samarbejde gennem årene. Den største tak skal dog rettes til Lene, som altid har bakket op og givet plads til denne ofte tidskrævende "hobby".

Den samlede aktivitetskalender for 2011, som bringes til slut i dette blad, byder på et væld af aktiviteter for medlemmerne, og der er spændende tilbud for enhver smag og interesse. Hold godt øje med, hvad der foregår i dit lokalområde, og husk at melde til rettidigt, så arrangørerne kan planlægge deres arbejde. Aktivitetskalenderen kan desuden følges både på Dansk Køre Forbunds hjemmeside www.

Tak

Frede Svendsens omnibus-ekvipage ved Hubertusjagten i Dyrehaven 2010.

4

Køresporten 1·2011

Privatfoto


Rejse til Schweiz 2011 Kulturhistorisk Udvalg (KHU) indbyder til en spændende rejse til seværdige samlinger og museer i Schweiz 4.-9. september. Med succes har KHU arrangeret tilsvarende rejser til Norge, Holland, Tyskland, Sverige og England, som det løbende er beskrevet i Køresporten. Det foreløbige program omfatter besøg på landets fineste samlinger fx hos Robert Sallmann, forfatter til "Kutschen Leksikon", Toni Meier: www.toni-meierag.com, Kurt Meyers amerikanske samling: www.weternmuseum.ch, Jacque Butz i Basel og Reinhold Trapp i Hegenheim, Frankrig. Derudover de anerkendte offentlige ’BSM Geshirr und Wagen Museum’ i Bern og ’Carriage Museum’ i Basel: www.hmb.ch. Endelig besøges landets fineste sadelmager "Sattlerei Niederberger" i Gossau. Afrejse Kastrup søndag den 4. kl. 19.55 (checkin senest 19.10) og retur i Kastrup fredag den 9. kl. 19.15.

Udgift er beregnet til kr. 6.970 pr. person og omfatter fly Kastrup-Zürich tur-retur med Swiss, bustransport, fem overnatninger i dobbeltværelse med bad og toilet på 3-stjernede hoteller i Zürich, St. Gallen, Bern og Basel, morgenmad, skatter og afgifter, rejsegarantifondsbidrag samt ansvarsrisikoforsikring iht. EU lov, men eksklusiv ferierejseforsikring (kan tegnes for 120 kr. pr person). Ønskes enkeltværelse beregnes ekstra 830 kr. Maksimalt 24 deltagere og efter princippet om "først til mølle". Foreløbig tilmelding inden den 1. marts til Knud Fink Isaksen, tlf. 7352 0707 eller knis@ museum-sonderjylland.dk. Efter bekræftelse bindende tilmelding inklusiv a conto betaling inden den 1. maj. Ib Møller Formand for KHU

På studierejsen til England i 2009 var der mulighed for en enestående tur med en original omnibus.

Foto: Ole Jespersen

Køresporten 1·2011

5


Årets DKF'er 2010 Efter indstilling fra Vendsyssel Køreforening blev Anne Grethe Nørgård valgt som Årets DKF´er 2010. Anne Grethe er og har i mange år været en ildsjæl i dansk køresport. Blandt aktiviteter kan nævnes: • var allerede i år 2000 sekretær ved DM i Dronninglund, og til DM år 2008 på Holtegård var hun en af de bærende kræfter. • har gennem årene gjort et fantastisk arbejde som kontaktperson til pressen og lavet masser af PR for køresporten. • er medlem af bestyrelsen i VK og formand for køreudvalget, hvilket i sig selv er en stor opgave med tilrettelæggelse af stævner, træningssamlinger med danske og udenlandske instruktører og så videre. • har været en af igangsætterne for Top-Cup vest og deltager selv med stor iver.

Anne Grethe Nørgaard blev Årets DKF'er 2010.

6

Køresporten 1·2011

• har med stor succes i 2010 startet otte ugers kurser for nybegynderkuske. Der er foreløbig afviklet to kurser med 10 deltagere på hvert kursus, hvor alle bestod den afsluttende prøve og fik kursusbevis. Dette initiativ har givet mange nye medlemmer til VK. Ud over alt dette har hun fra at være familie- og skovturskusk udviklet sig til at være konkurrencekusk på højt niveau med sin gamle frederiksborger, som fra næste sæson bliver udskiftet med en ny oldenborger, som Anne Grethe også har haft tid til at tilkøre og uddanne. Anne Grethe er et positivt, imødekommende og altid hjælpsomt menneske, derfor mener Vendsyssel Køreforening, hun må være en oplagt kandidat til årets DKF’er 2010.

Foto: Ole Jespersen.


Årets Hest 2010 Peter Christian Jespersens Vojumgårds Fighter blev valgt til årets hest i 2010. Han er født på Vojumgård hos Marie og Peter Christian Jespersen i 1991. Fighter begyndte sin karriere som ride- og kørehest i en alder af tre år. Et helt nyt 2-spand blev startet, da Fighter blev kørt til sammen med sin et år ældre halvsøster. Han deltog i sit første træningsstævne i en alder af fire år, og siden er det blevet til utallige nationale og internationale stævner samt VM i Ungarn 1999, Tyskland 2001, Frankrig 2003, Østrig 2005 og Polen 2007. I 2002 var Fighter med til at vinde det danske mesterskab i Herning. Trods den store stævneerfaring har Fighter en svaghed i forbindelse med præmieoverrækkelser. Uden bestikkelse med æbler har han svært ved at holde alle fire ben på jorden. Fighter lever til fulde op til sit navn, for han er en rigtig fighter, og han giver aldrig op.

Hans gå-på-mod og stabilitet har betydet, at han siden sin debut faktisk har været en fast del af Peter Christians 2-spand. Ligeledes udmærker Fighter sig ved, at han også kan fungere såvel som 1- og 4-spandshest. Som 1-spands hest har han været lærehest for helt nye kuske med stor succes. Gennem årene er mange nye heste blevet kørt til ved Fighters side. Men Fighter er meget mere end kørehest. Han er også en flittigt anvendt hest i rideskolen hos Revsø og Omegns Rideklub. Her er han elevhest for ryttere, der spænder fra 12-års alderen til motionsryttere på over 70 år. Men ikke nok med det, Fighter anvendes også til handicapridning i ny og næ. Gennem hele sit liv har Fighter vist, at han er en utrolig alsidig hest, der kan bruges til alle mulige formål.

Vojumgårds Fighter blev Årets hest i 2010.

Fotos: Ole Jespersen Køresporten 1·2011

7


TKS gennem 35 år Af Hanne Hedegaard Ved TKS’s generalforsamling havde vi den fornøjelse, at Herluf Holst underholdt os med historier og anekdoter fra de 35 år, som TKS har eksisteret. Herluf fortalte bl.a. om en tur gennem Danmark, som var arrangeret af DKF i anledning af DKF’s 10 års jubilæum. Jeg vil her gengive lidt af fortællingen. Coachturen i 1983 ved 10-året for oprettelse af Dansk Køre Forbund I 1983 var det 10 år siden, at DKF blev oprettet. I den anledning ønskede de forskellige selskaber at skabe lidt interesse omkring køresporten. Det blev besluttet at sende en stafet igennem hele landet. På Sparresholm på Sjælland var der en vognsamling, og i den vognsamling var der en Coach, som oprindelig kom fra England. Vognen er beregnet til 4-spand og ejes af familien Haubro. Denne vogn skulle igennem Danmark ved hjælp af de enkelte selskaber, som så skulle stille heste og kuske til rådighed i eget område. Carls-

berg sponsorerede transporten af vognen fra Sparresholm til Nr. Vosborg, hvor turen blev indledt. John Fjeldal spændte fire heste for og startede turen med et stort følge. Turen gik over Holstebro og videre til Hjerl Hede. På et tidspunkt overtager Frans vognen og spænder fire Frederiksborgere for. Turen fortsætter til Randers og ned over Østkysten. Herluf ved ikke, hvor Frans bliver afløst, men TKS overtager vognen på havnen i Vejle. Her kom Jørgen Wolf og Knud Erik Mikkelsen med følge. De spændte to Oldenborgere for vognen. Herluf havde på det tidspunkt tre ”børn” hjemme og fire køreheste, så der blev spændt for, og turen gik til rådhuset, hvor der blev hilst på borgmesteren. Pressen var mødt frem, og det havde også tiltrukket en del publikum. Turen gik videre til Højen Kro, derfra over Klattrup til Håstrup, hvor Børkops borgmester Bang Hansen blev aflagt visit. På et tidspunkt var der 15 mennesker på vognen. Ole Mathiesen (tidligere gardehusar) blæste i posthornet, når de nærmede sig byerne, så der blev gjort opmærksom på ekvipagen. Knud Andersen var med i vognen og modtog postkort

Herluf Holst kører Henrik Haubroes Coach gennem TKS' område.

8

Køresporten 1·2011

Privatfotos


med specielt frimærke og stempel. Turen sluttede for Herluf i Bramdrup Skov, hvor Mads Bro med følge overtog, hvorefter turen gik til den gamle grænsekro ved Taps. I Taps overtog SKS vognen, hvorefter turen gik til Als, hvor vognen blev sendt med færgen til Fyn, hvor FKS overtog og sendte den videre med færge til Sjælland. Her overtog sjællænderne og sluttede turen på Christiansborg.

Denne tur gav rigtig meget omtale af køresporten i diverse aviser. Da jeg synes, at denne fortælling var spændende for os, der ikke var med tilbage i 1983, hører jeg gerne fra andre, der enten har kørt eller været med, så vi kunne stykke historier sammen fra hele turen. Hanne Hedegaard

Køresporten 1·2011

9


Sidste chance for hestepas De nul til fireårige heste skulle have pas med medicinsider inden udgangen af 2010. Det er lovpåbudt fra 1. januar 2011. Nul til fireårige heste, der allerede har et pas, skulle have dette opdateret med medicinsider før nytår. Alle oplysninger kan ses på hjemmesiden www.hestepas.dk. For ældre heste findes en overgangsordning, således at fem- til otteårige heste skal have deres pas før 1. juli 2011 og ældre heste før 31. december 2011. Der skal gøres opmærksom på, at medicinsider til FEI-pas ikke gælder til de nye nationale pas

Jens Svenningsen ved Hubertusjagten i Dyrehaven 2010.

10

Køresporten 1·2011

(årsagen er, at medicinsider i FEI-pas bruges som dokumentation i forbindelse med doping, mens medicinsider i de nationale pas skal dokumentere fødevaresikkerheden). Tidsfristerne i overgangsordningen gælder ikke for heste, der skal slagtes, eksporteres eller sælges på markeder. Disse heste skulle uanset alder have de nye pas før 1. januar 2011. Med venlig hilsen Jens Svenningsen


MKS' sommerferie 16.-23. juli - uge 29 Efter opfordring fra sidste års deltagere om at vise min hjemegn frem, går sommerferien med hest og vogn 2011 derfor til Thy. Lejren får base på Sårupvej 45, Sårup, 7730 Hanstholm, hvor min søster og svoger har stillet arealer til rådighed for campingplads til både mennesker og dyr. Det ligger syv km. fra Hanstholm ved den nordlige ende af Nationalpark Thy. Vi vil køre nogle pragtfulde ture langs Vesterhavet mellem bunkerne og klitterne, men også ind i Tved Plantage, som er på ca. 1.200 ha. og som grænser op til Hanstholm Vildtreservat på næsten 40 km2, med

mange store søer. Det bliver flot, enestående og varieret natur, vi vil få at se i denne uge. På campingpladsen vil der være strøm, toiletvogne og badefaciliteter. Hver familie laver selv fold til egne heste, inde i den store indhegning. Der vil være mulighed for at købe hø. Alle er velkomne, og vi deles om udgifterne. Er der spørgsmål til ovenstående, er man selvfølgelig velkommen til at ringe. Seneste tilmelding er 27. juni, men gerne før til: Claus Dybdahl 9744 8127, 2396 8127 eller mail: dybdahl@postkasse.com.

Køresporten 1·2011

11


Brugskørsel, hvorfor nu det? Det var ved et tilfælde, at jeg kom til at deltage i et brugskørselsstævne med min frederiksborgerhoppe Heidi på 14 år. Men heldigt var det, for nu kan vi sammen mange flere ting, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Kan du og din hest lave øvelserne i brugskørsel, så kan I også meget lettere gøre andre ting. En af de meget vigtige øvelser er at kunne rykke og gøre det, selvom der kan være ret meget modstand fx op ad bakke. Det er noget, de fleste heste ikke er gode til. Det kan man jo bare se, når der er dressurstævner. Det tager tid at lære hesten det, og i begyndelsen må det i hvert fald ikke være besværligt eller forbundet med ubehag. Så helst ned ad en bakke, så der ingen modstand er. Men så er det dejligt nu at kunne rykke alle steder, gøre det med bitte små ryk eller med stor kraft, og finde ud af, hvor forsigtig man skal være med tømmen, og hvor vigtigt det er at understøtte med stemmen. Og det med stemmen er vigtigt i alle øvelser. Når man roser hesten, kan man ligefrem se den bryster sig af stolthed. De rigtig dygtige kan styre hesten til siden ved at sige højre eller venstre. Ligesom hesten også lytter efter, om det skal være et lille ryk, eller

det skal være mere glidende. En af øvelserne er lydighedsøvelsen, hvor hesten skal kunne passere forskellige ting, der blafrer, støjer eller lugter. De første gange jeg øvede, fór Heidi forskrækket til side, men nu har den lært at stole på mig, når jeg siger, den skal gå. Det gør det meget lettere, i hverdagen, når vi kører ”for det er vel blot en almindelig øvelse”, tænker Heidi. Ligesom det at passere en vandgrav ikke volder besvær mere. At stå, gå eller vente til der gives besked, er en selvfølge, skulle man mene, men alt for ofte er man som kusk ikke konsekvent nok. Men det nytter ikke i brugskørsel. Der skal hesten vente til der gives signal, og det er en god ting i hverdagen. Man kan også køre øvelserne med 2-spand, så får man lidt mere plads, men det grundlæggende er det samme. Jeg kan kun opfordre mange flere til at deltage i stævner. Man skal kun komme med hesten, vognen er der. Og man kan få al den hjælp, man ønsker. Alle øvelser kan man øve hjemme, man behøver ikke engang at spænde for en vogn til de fleste øvelser. Så god arbejdslyst her i de stille vintermåneder.

Ingerlise Thaysen ved DM i brugskørsel på Vilhelmsborg i 2008.

12

Køresporten 1·2011

Ingerlise Thaysen

Foto: Ole Jespersen


Begravelser - kørsel med hest og vogn Ib Møller, tidligere formand og præsident for Dansk Køre Forbund, nuværende formand for DKF`s Kulturhistoriske udvalg og desuden æresmedlem af Forbundet og Ole Jespersen, tidligere mangeårig redaktør for Køresporten og stadig medlem af Kulturhistorisk Udvalg har sammen begået endnu et skrift i den serie af skrifter, Kulturhistorisk Udvalg påtænker at udsende som et led i bevarelsen af vor kulturhistoriske arv. Dette skrift handler om begravelser og skal opfattes som råd og vejledning til de, der påtænker at fortsætte traditionen med at anvende hestetrukket rustvogn. Efter gennemlæsning af bladet sidder læseren med den overbevisning, at vejledningen kommer fra meget kompetent side, og at alt er logisk og veldokumenteret. Samtidig er skriftet letlæseligt, krydret med små anekdoter og overraskende historiske oplysninger og gennemillustreret med et billedmateriale af meget høj kvalitet. Det er lykkedes forfatterne at forene respekten for døden, at beskrive døden som en naturlig følge til livet og at give en kulturarv videre på en for læseren oplysende og letfængelig måde. Skriftet starter med et historisk tilbageblik, der bl.a. viser, at man også i tidligere tider har ledt efter egnede beskatningsemner. Således skulle der betales 12 rigsdaler i afgift, hvis rustvognen blev trukket af seks heste; 8 rigsdaler, hvis den blev trukket af fire heste, og for almindelige mennesker, der blev kørt på en rustvogn trukket af to heste, slap boet med 5 rigsdaler. I kapitlet om Forberedelser findes en kort beskrivelse af ”De sorte ekvipager”. En forening fra 2001 af køreinteresserede, der ville skabe interesse for kørsel til begravelser og bisættelser med hestetrukken rustvogn. Det var denne forening, der året efter blev optaget af Dansk Køre Forbund som et Kulturhistorisk Udvalg for også at kunne varetage og formidle andre dele af vores kulturarv. I kapitlet om heste og vogne stikker æstetikeren Ib Møller sit hoved frem i afsnittet ”En omhyggelig soignering skal være udført for såvel heste som for hele ekvipagen. Intet uskønt må forstyrre den højtidelige begivenhed.”

Ib Møller og Ole Jespersen

B E G R AV E L S E R Kørsel med hest og vogn Råd og vejledning

Skrift nr. 2 • 2010 Kulturhistorisk Udvalg

Hele dette kapitel harmonerer meget smukt med og trækker mange paralleller til skrift nr. 1 om Præsentation. Det samme gør næste kapital om seletøj, hvor nøgleordene er enkelthed og stilhed i respekt for døden, den afdøde og de sørgende. Kapitlerne om faner, kørslen og færdselsloven er instruktive og beskriver både hvad god etik er, og hvorledes regler og love er skruet sammen. Skriftet slutter af med et historisk tilbageblik på liglaug. Endelig er der en udførlig litteraturliste, der smukt dokumenterer skriftets indhold. Der er ingen tvivl om, at forfatterne ved udgivelse af dette skrift har offentliggjort et arbejde af meget stor kulturhistorisk betydning og samtidig på en lettilgængelig måde har skubbet til udviklingen i retning af at bevare den stigende interesse for begravelser og bisættelser med hestetrukken rustvogn på en etisk korrekt måde. Vi venter spændt på skrift nr. 3 fra Kulturhistorisk Udvalg. Jens Svenningsen Præsident, Dansk Køre Forbund 86067 Begravelser # 2.indd 1

01/12/10 08.55

Køresporten 1·2011

13


Adresseliste for sjællandske foreninger Oplysning og tilmelding til aktuelle arrangementer henvises til de enkelte foreningers kontaktperson, som fremgår af nedenstående adresseliste: Bromme Køreforening (BKF) Jesper Jacobsen Kildevej 5, Fårdrup, 4200 Slagelse, tlf. 29 66 64 52, info@brecon.dk. Læs mere på www.brommekoereforening.dk. Dansk Køre Selskab (DKS) Jørgen Ahrendt-Jensen Hornbækvej 992, 3100 Hornbæk, tlf. 4970 1064 / 2086 0175, enrum@mail.dk. Gertrud Sørensen Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle. Tlf. 5965 4366 / 4011 9434, gertrud.dks@mail.dk. Læs mere på www.dansk-koere-selskab.dk. Faxe kuske Kurt Thuesen Husmandsvejen 7B, 4600 Køge. Tlf. 5665 6261 / 6091 1624, thuesen@vennen.dk. Gyda Andersen tlf. 5671 0188 / 3013 1826, gyda_andersen@mail.tele.dk. Læs mere på www.f-kr.dk. Gundsø Ride- og Køreforening (Gundsø) Kun pløjning. Tom Simoni, Østrupvej 169, Gundsømagle, 3670 Veksø Sj. Tlf. 4676 9116. Haslev Køre- og Rideforening (HKR) Jens Frederik Jensen, Ringstedvej 129, 4690 Haslev. Tlf. 5638 0131 / 2884 4183. Kalundborgegnens Køreforening (KEKF) Jens Peter Johansen, Tlf. 2968 1525, gumse@os.dk. Læs mere på www.kekf-koere.dk. 14

Køresporten 1·2011

Lolland Falster Køreforening (LFK) Egon Larsen, Krårupvej 36, 4990 Sakskøbing. Tlf. 5478 2720, el@l-f-k.dk. Læs mere på www.l-f-k.dk. Midtsjællands Køreforening (Midtsj.) Sten Rasmussen, Fagerholtvej 10, Ferslev, 4050 Skibby. Tlf. 2217 6274, sten.rasmussen1@mail.dk. Niels A. Jensen Tlf. 2212 8092, naj@besked.com. Læs mere på www.midtsjealand-koere.dk. Slangerup og Omegns Køreforening (SOK) Arnild Arp-Hansen Nørre Herlevvej 4, 3540 Lynge, tlf. 4818 9098 / 5152 0620, mail@dyrelund.eu. Lotte Støvlbæk Tlf. 2926 3261, lost@alleroed.dk Læs mere på www.sok-koere.dk. Sjællandske Sportskuske (SSK) Henrik Koier Slimmingevej 28, 4100 Ringsted. Tlf. 4076 5650, mail@koier.com Læs mere på www.sportskuske.dk. Ullerup Køre- og Rideforening (UKR) Ane Wieder Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde. Tlf. 4615 2324 / 4097 3268, anewieder@gmail.com. Læs mere på www.ullerup-koere.dk. Anmeldelsesfristen til stævner er to uger. Betaling skal ske samtidig med tilmelding. Betalingsmåde vil fremgå af propositionerne til de enkelte stævner. Hvis der er venteliste til stævnet, går pladsen videre, såfremt betaling ikke foreligger, når anmeldelsesfristen udløber.


Æresmedlem Poul Bildsøe Hansen er død Kun to måneder før sin 97-års fødselsdag døde Poul Bildsøe Hansen, der var født den 24. april 1914. Mere end nogen kendte han betydningen af pløjning. Som den første blev han udnævnt som æresmedlem af Dansk Køre Forbund på grund af sit livslange arbejde med at fastholde en kulturtradition som pløjning med heste. Selv om vi har kendt til pløjekonkurrencer helt tilbage til 1770’erne, var det først i 1947, at internationale konkurrencer opstod i Sverige med pløjere fra de nordiske lande. I 1952 oprettedes Verdens Pløje Organisationen WPO, og Danmarks officielle repræsentant i bestyrelsen blev naturligt nok Bildsøe. Som agronom underviste han i maskinlære på Teknisk Institut, Bygholm og Vejlby Landbrugsskoler. Han var flittig skribent med lærebøger blandt andet om pløjning. I 1953 var han leder af det første hold traktorpløjere i udlandet, nemlig i Canada. I 1954 var hestene blevet afløst af traktorer. Bildsøe var gardehusar og elskede heste. I 1976 hjalp han med at arrangere et pløjestævne med heste i Ølsted. Det blev en succes, og snart begyndte andre køreselskaber med lignende stævner. Det første DM blev afholdt ved Roskilde i 1978, og vinderne deltog i det engelske mesterskab året efter. Han udarbejdede regler for pløjning, beskrev pløjningens historie og betydning, gav råd og vejledning om plovtyper, forspænding, kørsel og pløjning. Det blev til "Haandbog for hestepløjere" i 1982, og reglerne er næsten de samme i dag. Bildsøe skrev, "at det solide, jævne og seje træk under pløjningen styrker hestene på en særdeles gavnlig måde. De får på en rolig måde udviklet deres evne til at trække. Pløjningen kan bringe ro over en temperamentsfuld hest. Det jævne, stilfærdige slid med ploven kan for resten have nøjagtig samme beroligende virkning på en vel temperamentsfuld kusk. Og det er i grunden ikke så galt." I Dansk Køre Forbunds medlemsblad Køresporten skrev han i 1991: ’’I stedet for så megen anden hjælp til ulande burde vi nok sende dem i tusindvis af gode hesteplove. Dem vil de hurtigt

kunne lære at bruge, i modsætning til meget af det avancerede isenkram, vi ellers dynger dem til med." DKF og lokale køreselskaber har siden 1978 afholdt DM og NM hvert andet år. Danske pløjere har markeret sig flot internationalt og med flere verdens- og nordiske mestre. Alt sammen som følge af Bildsøes imponerende og banebrydende indsats. Bildsøe skrev let og gerne artikler, lærebøger og sange, og han akkompagnerede selv med guitar – og sit smittende humør. Også i lokalsamfundet var han initiativtager og ivrig deltager i festlige og kulturelle sammenhænge som skribent, viceskriver, i kunsten, aviser og radio. En stor kulturpersonlighed er ikke mere. Æret være hans minde. Ib Møller Formand for Kulturhistorisk Udvalg

Dansk Køre Forbunds æresmedlem Poul Bildsøe Hansen

er død 97 år gammel. Her ses han med Jørn Wulff Madsen (t.v.)

Foto Gunhild Wulff Madsen. Køresporten 1·2011

15


Niels C. Nielsen in memoriam

Lars Dau og Peter Chr. Jespersen kørte

den sidste tur med Niels C. Nielsen.

Niels C. Nielsen sov stille ind den 22. november og fik fred. Han skulle hjem til mor og Peter, som han sagde. Bedstefar blev 89 år, men kæmpede de sidst år med vand i lungerne og sukkersyge. Niels var æresmedlem i SKS, hvilket betød rigtig meget for ham. En stor tak skal lyde til både SKS og Revsø og Omegns Rideklub for fanebæring ved begravelsen. Kørsel betød rigtig meget for Bedstefar. Det var ham meget magtpåliggende, at den gamle tradition kørsel med hest og vogn bliver ført videre. Han har gennem tiden hjulpet mange kuske i gang. Til DM i Horsens i 1982 måtte Peter Chr. køre hans 2-spand hest, da han selv havde været indlagt på hospitalet kort forinden og derfor ikke selv kunne køre. Herefter gik han hjem og startede et nyt pony 2-spand op, så Peter Chr. kunne blive ved med at køre med de store heste. Bedstefar har været til et utal af stævner og alle DM’er enten som kusk eller som tilskuer, på nær de sidst to år, hvor helbredet ikke tillod det. De sidste år ventede han tålmodigt på, at vi skulle ringe og fortælle om, hvordan det var gået – helst efter hver disciplin. Han var en af de kuske, som satte stor pris på dressuren, og han holdt fast i, at maraton godt kunne køres i dressurvognen – da det ikke var muligt mere, stoppede han med at køre konkurrencekørsel. Bedstefars eneste flyvetur var da Peter Chr. skulle deltage i sit første VM i Ungarn i 1999. Det var altafgørende, at han kom med, men den lange køretur kunne han ikke holde til. Moster Kanne påtog sig opgaven med at få bedstefar til 16

Køresporten 1·2011

Ungarn. Da de endelig var kommet frem til lufthavnen i København med toget, var de nær ikke kommet om bord på flyet, for Bedstefar havde naturligvis sin lommekniv i lommen – en saddelmager kan jo ikke komme til kørestævne uden sin kniv. Da Peter Chr. skulle til VM i Riesenbeck i 2001, tog moster Grethe med på busturen, så Bedstefar endnu en gang kunne komme med ud til nye oplevelser. Det var også Bedstefars fortjeneste, at jeg begyndte at køre med shetlænderne. Elsebeth og Svend Åge havde taget initiativ til at afholde et shetlænderstævne på Vojumgård. Det kunne naturligvis ikke afvikles uden, at vi skulle deltage, når vi nu havde nogle shetlændere gående, som vi brugte i rideskolen. Han kom med nogle gamle seler, som vi kunne starte træning med, og så syede han et helt nyt sæt, som vi kunne bruge til stævner. Han var meget stolt, da vi i 2002 blev danmarksmester med shetterne. Bedstefar havde selv planlagt sin sidste køretur, som skulle være i hans hjemmebyggede turvogn. Da vi kom for at sige farvel til ham, kaldte han Lars hen til sin seng og begyndte at forklare ham, hvor han kunne finde de forskellige ting, der skulle bruges til at bygge turvognen om til ligvogn, men tilføjede dog ”nå ja det finder I selvfølgelig ud af”. Æret være Niels C. Nielsens minde. På familiens vegne Anne-Mette Jespersen


Christian Høgild Pedersen in memoriam 3. oktober 2010 døde Christian Høgild Pedersen 61 år gammel efter en lang sygdomsperiode. Christian var ligesom sin far, og nu også hans søn Carsten, skorstensfejer, og blev derfor blandt kørevenner kaldt fejeren. Et liv med heste er nu slut. Med baggrund som rytter og gardehusar var det naturligt, at Christian også fik interesse for hesteavl og køresport. Mange har haft gavn af Christians store viden og kunnen indenfor kørsel, som specielt indenfor dressur var velkendt. Til træningssamlinger og kurser i klubregi var Christian altid klar til at hjælpe og undervise. Klubmæssigt var Christian også meget aktiv. I kraft af arbejdet som skorstensfejer havde han et stort lokalkendskab, som bl.a. var til stor hjælp, når de skulle skaffe lodsejertilladelser eller steder at afholde stævner. Organisatorisk har Christian sat sit store præg på køresporten. Han var formand for ØKS i peri-

oden, hvor DM blev afholdt i Horsens i 1998, og derudover var han medlem af køreudvalget i DKF. Som konkurrencekusk deltog Christian i adskillige DM'er og landsstævner, de sidste år gerne med døtrene Maria eller Kathrine eller begge som grooms, hvilket var noget, han nød meget. Her opnåede Christian flere gode resultater oftest med heste af egen avl og tilkørt af ham selv og hustruen, Anna som også er køre- og rideinteresseret. Christian Høgild Pedersen blev begravet fra Uldum kirke, med stor deltagelse af kørevenner. Vore tanker går til familien. Æret være Christians minde. Carl Bjarne Pedersen, ØKS

Christian Høgild Pedersen, ØKS døde i oktober. Køresporten 1·2011

17


Dansk Køre Forbund www.koereforbund.dk

Formand: Per Ole Rothmann, Stendisvej 51, 7830 Vinderup, Tel. 9695 4040, 5151 0239, per@rothmanns.dk

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming, Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577, holst.irming@mail.dk

Fra formanden Et nyt år er skudt i gang, og jeg ser med spænding frem til mange gode køreoplevelser. Året sluttede med et godt hovedbestyrelsesmøde i november, hvor nogle gode gamle kræfter takkede af og nogle nye kræfter kom på banen.

Ole Jespersen modtager tak og blomster for sit mangeårige arbejde med Køresporten.

Foto: Flemming Nielsen

Jeg kan ikke takke alle jer, der gør et stykke frivilligt arbejde, nok – og det er en fornøjelse at arbejde i en organisation, hvor alle trækker på samme hammel. Køresporten står over for en udfordring, da en stor del af redaktionen har valgt at takke af. Uden af forklejne alle andre, bliver jeg nødt til at fremhæve Ole Jespersens fantastiske arbejde med at udvikle bladet igennem 14 år, fra håndskrevne bidrag til et faglig solidt og meget flot blad, som mange andre organisationer er misundelige på. Da der ikke var nogle kandidater til efterfølgelse af Ole, blev forretningsudvalget pålagt at finde en løsning. I skrivende stund er afløseren endnu ikke fundet, men det er helt sikkert, at Kørespor18

Køresporten 1·2011

ten fortsætter med at udkomme som et selvstændigt blad, og jeg bliver igen nødt til at takke Ole og hans redaktion for at vi kan sidde med dette nummer i hånden. Hvad vil forbundet i 2011? En anden ny ting, som blev gennemført på bestyrelsesmødet, var, at forretningsudvalget skulle arbejde med, hvad Dansk Køre Forbund vil satse på i 2011 og dermed også, hvorledes vort budget skal se ud. Forretningsudvalget har arbejdet med emnet og er kommet frem til, at vi i år vil fremme vort formål ved blandt andet at styrke uddannelse på alle niveauer og indenfor alle grene af vor sport. Specielt blev det store uddannelsesarbejde ved VK fremhævet, og for at støtte op omkring det at få flere nye kuske i gang, besluttede forretningsudvalget at afsætte et opstartsbeløb til udarbejdelse af undervisningsmateriale for ”begynderkusken”. Jeg skal hermed opfordre alle foreninger/selskaber til at tage tråden op og sætte gang i uddannelsen af både gamle og nye kuske. Budgettet vil blive gennemgået mere detaljeret, når forretningsudvalget har lagt sidste hånd på værket. Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen skal i arbejdstøjet Som formand har jeg et ønske om at medinddrage både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen mere i arbejdet i 2011. Forretningsudvalget er udpeget af hovedbestyrelsen til at varetage Forbundets ledelse, og derfor vil vi i det kommende år mødes med jævne mellemrum for at udstikke den rigtige retning. Hovedbestyrelsen vil også blive indkaldt mere end blot én gang i 2011, for nu kan det ikke


nøjes med at blive ved snakken om en ny struktur. Målet er, at vi til november kan have forslag klar til vedtagelse – og så kan det egentlige strukturarbejde gå i gang. Jeg ser meget frem til møderne og ikke mindst til diskussionerne om, hvordan vi skal organisere os i fremtiden. DM i kørsel 2012 I år arbejdes der også på et andet nyt projekt. DM i kørsel har hvert andet år gået på skift mellem forskellige selskaber/foreninger. Efterhånden er niveauet for stævnet kommet op på et så højt niveau, at mange selskaber/foreninger ikke tør binde an med opgaven. Da der endnu ikke er nogle selskaber, som har meldt sig til at afholde DM i 2012, så har formanden for Juniorudvalget, Ole Kristiansen, taget initiativ til, at DM kan afholdes på Danmarks Nationale Hestesportscenter på Vilhelmsborg. Et sådant stævne kan kun blive en realitet, såfremt de jyske foreninger forener kræfterne og sammen står bag idéen. Der er nedsat en styregruppe, som arbejder videre med projektet, og jeg ser frem til at følge udviklingen frem mod et DM i 2012. Kørestier i Danmark Jeg har flere gange opfordret medlemmer og selskaber til at tage initiativer. Denne gang vil jeg opfordre nogle af vore sel-

skaber, som jeg kan se er specielt gode til at arrangere og gennemføre køreudflugter, weekendture og sommerferier, til at samle kræfterne og få sat den sociale hyggeturskørsel på dagsordenen. Rigtig mange nye medlemmer er kommet til selskaberne igennem denne form for kørsel, og jeg tror vi derigennem kan trække endnu flere til vore selskaber. Man kunne forstærke deltagelsen på tværs af selskaberne, så vi også kan få lov til at se andre områder i Danmark end de vante, eller man kunne lave kort med gode og flotte køreture, som kunne være tilgængelige igennem vor hjemmeside. Det kunne også være en liste over steder, hvor man kunne overnatte med hest og vogn – både private og offentlige steder. Dette er blot nogle få idéer, som jeg har suget til mig ude i landet, og jeg håber, at der er nogle ildsjæle som vil tage tråden op. Til slut kan jeg selvfølgelig ikke lade være med at nævne et interessant arrangement her i foråret. Henrik og Isla Høper har stablet et brag af en salgsdag på benene. Ikke nok med, at de igen samler mange gode salgsheste, men de har i år formået at samle nogle af verdens bedste 1-spands kuske og dermed er der lagt op til en VM revanche – jeg glæder mig! Til slut endnu en tak til redaktionen for, at vi kan sidde med dette nummer af Køresporten, og jeg ser frem til, hvorledes den nye redaktion har valgt at gå til opgaven. Per O. Rothmann

Køresporten 1·2011

19


Referat fra hovedbestyrelsesmøde i DKF Referat fra Dansk Køre Forbunds hovedbestyrelsesmøde på Fjeldsted Skov Kro, lørdag den 20. november 2010.

4.2 Kvalifikationskrav til Danmarks Mesterskabet, VK, forslaget er forkastet. 4.3 Datoer for landsstævner, VK, vedtaget

1. Velkomst og valg 1.1 Valg af dirigent. FU foreslår Anette Kristiansen, vedtaget 1.2 Præsentation af medlemmer 1.3 Valg af stemmetællere, blev Pia Skar og Isla Høper 1.4 Bemærkninger til dagsorden.

5. Budget og kontingent

2. Aflæggelse af beretninger 2.1 Præsidenten, taget til efterretning 2.2 Bladudvalget, taget til efterretning 2.3 Juniorudvalget, taget til efterretning 2.4 Køreudvalget, taget til efterretning 2.5 Pløjeudvalget, taget til efterretning 2.6 Brugskørselsudvalget, taget til efterretning 2.7 Kulturhistorisk udvalg, taget til efterretning 2.8 Formandens beretning, taget til efterretning

6. Nationale aktiviteter 6.1 Samlet oversigt, - se Køresporten nr. 1-11 6.2 DM 2011 i pløjning DKS, NM 2012 TKS 6.3 DM 2012 i kørsel – arrangør, Ole Kristiansen forelagde muligheder for at afvikle DM på Vilhelmsborg. 6.4 DM 2013 i Brugskørsel

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 3.1 Regnskab 2010, regnskabet blev godkendt 4. Indkomne forslag 4.1 Vedtægtsændringer, vedtaget

20

Køresporten 1·2011

5.1 Vedtagelse af budget for 2011, budgettet vil blive lavet på FU møde i januar. HB pålægger FU, at lave budgettet. 5.2 Kontingent for 2012, uændret

Årets Hest Valg af årets hest blev Peter Christian Jespersens Fighter, som fik overrakt dækken skænket af Klindts Rideudstyr samt en skål med gulerødder. Årets DKF'er Valg af årets DKF’er blev Anne Grete Nørgaard, VK. Anne Grete fik overrakt vase med blomster.


Årets championatsvindere 7. Valg af officials 7.1 Valg af præsident: Jens Svenningsen DKS, villig til genvalg, genvalgt. 7.2 Valg af formand: Per Rothman MKS, ikke på valg i år. 7.3 Valg af næstformand: Jørgen Ahrendt-Jensen DKS, villig til genvalg for 1 år, genvalgt. 7.4 Valg af sekretær: Anette Holst Irming TKS, villig til genvalg for 1 år, genvalgt. 7.5 Valg af kasserer: Anette Holst Irming TKS, villig til genvalg for 1 år, genvalgt. 7.6 Valg af revisor: Hans Jørgen Christensen, villig til genvalg for 1 år, genvalgt. 7.7 Valg af revisorsuppleant: Niels Christensen ØKS, villig til genvalg for 1 år, genvalgt. 7.8 Valg af distributionsansvarlig for Køresporten: Vibeke og Hans Tang ØKS, villige til genvalg for 1 år, genvalgt. 7.9 Valg til forretningsudvalg: Niels Schelde Petersen TKS, villig til genvalg, genvalgt. Flemming Nielsen VK, villig til genvalg, genvalgt. Svend Erik Ravn SKS, villig til genvalg, genvalgt. Niels Chr. Simonsen MKS villig til genvalg, genvalgt. 8. Valg til udvalg 8.1 Køreudvalg: Ib Hansen SKS, ønsker ikke genvalg. Pia Skar DKS, villig til genvalg, gen-

valgt. MKS indstiller Annette Ruhoff, blev valgt. 8.2 Pløjeudvalg: Agnete Christensen, DKS villig til genvalg, genvalgt. Bent Nielsen BKS, villig til genvalg, genvalgt. 8.3 Bladudvalg: Lisbeth Hartmann, ønsker ikke genvalg. Ole Jespersen, ønsker ikke genvalg, HB giver mandat til, at FU arbejder videre med at besætte posten, foreløbig er der to muligheder. 8.4 Kulturhistorisk Udvalg: Ole Jespersen, villig til genvalg, genvalgt. Jørn Autrup, villig til genvalg, genvalgt. Frede Hellerøe Petersen, villig til genvalg, genvalgt. 8.5 Brugskørselsudvalget: Lis Laumann MKS, villig til genvalg, genvalgt. 8.6 Juniorudvalget: Kim Andreasen DKS, villig til genvalg, genvalgt. 9. Eventuelt Der blev diskuteret muligheder for at afholde DM på Vilhelmsborg af de jyske selskaber. Børkop, den 10. december 2010 Anette Holst Irming, sekretær Per Rothmann, formand

Køresporten 1·2011

21


Nyt fra Brugskørselsudvalget Brugskørselsudvalget har konstitueret sig, og det er uændret således: Formand Lis Laumann Næstformand Kirsten Donslund Sekretær Kjeld Kryger.

Sæson 2011 ser foreløbig således ud: MKS 21. april HKR 14. maj SKS 18. juni FKS 16. juli .

Efter et par måneders frost, sne og kuldegrader, i perioder på den anden side af 15 minusgrader, er det helt rart med lidt tøvejr, så der måske kan blive spændt for igen, for de mange, der ikke har mulighed for at køre indendørs. Ingrid og Hardi, ØKS har meddelt, at de ikke ser sig i stand til at afholde brugskørselsstævne i 2011, så BKU håber, der er et andet køreselskab, der vil tage over i efteråret, således at der bliver fem CUP-stævner i 2011.

Og der vil blive forsøgt med en debutantklasse for nye kuske eller kuske med nye og urutinerede heste/ ponyer, her vil sværhedsgraden være noget mindre. Vedrørende NM i Norge som afholdes omkring Stavanger. Det er kommet os for øre, og det er ganske vist, at det afholdes 6.-7. august, men vi har ikke modtaget en officiel indbydelse endnu, og så må vi se, om der må komme to eller tre med i hver klasse, den tid den glæde. BKU

NYHED! Sulkier til heste og ponier fra 2.200,Seletøjs-stativ til 4 spand kun 1.750,-

Stort udvalg i kvalitetsseler Saletsele, komplet med quick release og rustfri stål spænder 4.400,Kumteseler, komplet tospand 7.500,Ponyseler, komplet tospand 2.800,Ponysele, justerbar enspænder 750,Omgangstøj 350,Kørehovedtøj 550,-

22

Køresporten 1·2011

Gl. Horsensvej 337, Gjesing 8660 Skanderborg • Tlf: 86 53 10 11

www.moldrup-rideudstyr.dk


Nyt fra Køreudvalget Kursus i anvendelse af Driving-programmet På opfordring fra medlemmer af flere køreselskaber tilrettelægges igen i denne vinter kursus i anvendelse af Driving-programmet. Med den meget aktive stævnekalender, der ser ud til at komme for 2011, vil behovet for flere hjælpere af ”superbruger-typen” være stigende. Fra Køreudvalget vil vi derfor opfordre selskaberne/klubberne i de forskellige landsdele til sammen at finde én fra nærområdet, der er interesseret i og har et godt kendskab til edb og som kan uddannes til ”superbruger”. De pågældende vil herefter være tæt på de lokale køreselskaber og deres behov for assistance. Samtidig vil vi opfordre deltagerne fra kurset i 2010 til at komme igen på et af de to kurser i 2011. Mange har nu prøvet at arbejde med programmet og har derfor i sagens natur oplevet et og andet, det nok kunne være godt at få snakket om og gennemgået igen.

Der tilbydes to kurser med samme indhold: Søndag den 6. februar på Kærsgård, Fyn Søndag den 6. marts hos Arnild ved Hillerød, Sjælland. Vi tilstræber max 12 deltagere på hvert kursus. Efter disse to kurser aftales det med de fremtidige ”superbrugere” hvilken yderligere uddannelse, de har behov for. Bærbar computer med strømforsyning skal medbringes af alle deltagere. Tilmelding til Arnild Arp-Hansen på mail@ dyrelund.eu med oplysning om navn, adresse, e-mail og køreselskab/klub senest mandag den 24. januar for kurset på Kærsgård og senest mandag den 21. februar for kurset på Sjælland. Venligst gør opmærksom på, hvem der er fremtidig ”superbruger”. Deltagergebyr 350 kr pro. pers. som indbetales til Dansk Køre Forbunds konto i Den Danske Bank: Reg. nr. 3440, konto nr. 9130 435367 samtidig med tilmelding til kurset. Venlig hilsen Køreudvalget

Køresporten 1·2011

23


Nyt fra Pløjeudvalget Der var to på valg til Pløjeudvalget på Hovedbestyrelsesmødet: Agnethe Cristensen fra Sjælland og Bent Nielsen fra Bornholm, og de blev begge genvalgt. Tillykke med det. Pløjeudvalget har ikke holdt et møde endnu på grund af vinteren, for jeg ved, at Bent fra Bornholm har været totalt lukket inde af sne. Det, jeg ser som et lille problem i fremtiden, er at finde et sted, hvor vi kan få lov at afholde pløjestævner på grund af de skrappe krav til jordbehandling ifølge miljølovgivningen, så jeg vil opfordre til, at man undersøger i de enkelte klubber, om det er lovligt i hvert tilfælde, særligt omkring datoer: Hvornår man må gøre hvad i forhold til jordbehandling? Ellers kan det godt blive en dyr sag for lodsejeren, og det skulle vi jo gerne undgå. Det bedste er, at der bliver sået vintersæd bagefter. Men undersøg det selv for en sikkerheds skyld. Vi vil fra pløjeudvalget opfordre til, at man deltager i de træningsstævner, der er i foråret. Vi kan jo kun blive bedre, det er risikoen.

Stævnet bliver afholdt på Ventedgårds jorde ved Knabstrup tæt ved Dansk Køre Selskabs faciliteter på Dorthealyst. Knabstruphallen vil danne rammen om stævnet, og her vil være mulighed for at leje værelser/ campere samt købe mad og drikke. Af dyrevelfærdshensyn vil hestene blive opstaldet i opstillede stævnebokse ved Knabstruphallen, og stævneledelsen gør opmærksom på, at deltagende heste skal være vaccineret iflg. gældende nationale regler. Yderligere oplysninger og proportioner for stævnet kommer senere. Pløjeudvalget

Venlig hilsen Erling Larsen, Pløjeudvalget DM pløjning 2011 Dansk Køre Selskab inviterer til DM i pløjning med hest lørdag den 22. oktober 2011.

Specialforretning for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517 Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler. H Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

24

Køresporten 1·2011


Bornholms Køre Selskab www.bornholmskoereselskab.dk

Formand: Axel Hansen, Sosevejen 2, 3720 Åkirkeby, tlf. 5697 2646, 2029 2646 birteaxel@mail.tele.dk

Sekretær: Jørn-Ole Klausen Strandvejen 41, 3700 Rønne Tlf. 5695 1379, 2118 3911, joklbyg@tdcadsl.dk

Siden sidst Generalforsamling 24. november Der var et flot fremmøde på 22 medlemmer til generalforsamlingen. Hans Åge Steenberg ønskede ikke genvalg. I stedet er Connie Olsen valgt ind i bestyrelsen. Konstitueringsmøde 9. december Bestyrelsen konstituerede sig og ser herefter således ud: Formand Axel Hansen Næstformand Torben Ipsen Kasserer Bent Hansen Sekretær Pernille Kjær Hansen Bestyrelsesmedlem Connie Olsen Torkil Petersen er valgt til suppleant.

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på 20 kr. for både aktive og passive medlemmer, dette kommer til at gælde fra året 2011/2012. Valg af revisor og suppleant: Bent Nielsen, Søren Koch, Lotte Holm Petersen, alle genvalgt. Valg af fanebærer og suppleant: Johnny Jensen og Leon Skovgård, blev begge genvalgt. Juleafslutning 13. december Vi holdt juleafslutning med risengrødsspisning. Der var stor tilslutning til arrangementet med ca. 25 spisende og efterfølgende amerikansk lotteri. En rigtig hyggelig aften, som nok er en tradition, der er kommet for at blive.

Hvad nu Vintertræning Vi er i fuld gang med indendørstræningen og tilkørselsholdet. Vi har dog været hårdt ramt af aflysninger pga. sne med deraf ufremkommelighed. Vi håber, vejret vil vise sig fra den mildere side i det nye år, så vi kan få gang i noget kørsel.

Vi har det meste på lager. Læderholdet bestiller varer gennem ”Læderiet” i Århus. Der er bl.a. blevet lavet nye bringeparter, samt reparation af bringeparter, betrukket stavseler, grimer, hammelreb og meget mere. Også her har vi dog været ramt af snemasserne, så vi håber, at det bliver nemmere at komme frem i 2011.

Læderholdet

Medlemsmøde 19. januar

Læderholdet er i fuld gang og har åbent i vintertiden. Det er et gratis tilbud for BKS-medlemmer. Det er Klaus, som står for læderholdet og vejleder i syning og reparation af seletøj samt udveksling af erfaringer fra øvrige medlemmer. Der er også salg af læder og div. småting.

Der afholdes medlemsmøde for Bornholms Køre Selskab. Referat og aktivitetskalender derfra kommer i næste nummer af Køresporten.

Køresporten 1·2011

25


Dansk Køre Selskab www.dansk-koere-selskab.dk

Formand: Jørgen Ahrendt-Jensen Hornbækvej 992, Horneby, 3100 Hornbæk tlf. 4970 1064, 2086 0175, enrum@mail.dk

Sekretær: Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St, tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Siden sidst

-hverdagsliv med hest og vogn

SLESVIGSKE VOGNSA MLING

Der deltog 115 medlemmer til generalforsamlingen i klublokalet på Dorthealyst, hvoraf de 100 deltog i spisningen før generalforsamlingen. Det var en hyggelig aften, hvor man hyggede sig med billeder og film fra året, der er gået. Referatet fra generalforsamlingen kan læses på Dansk Køre Selskabs hjemmeside www.dansk-koere-selskab.dk.

26

Ved et bestyrelsesmøde senere har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde. Formand Jørgen Ahrendt-Jensen, næstformand Niels Giversen, kasserer Anne Jensen, sekretær Gertrud Sørensen, materielforvalter Gert Frid og Niels Jensen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Charlotte Monk, Bjarne Thor Christensen og Kim Andreasen.

vognsamlingen@museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk

Stort vognmuseum i den tidligere Schaumanns Klædefabrik i Haderslev. Udstillingen er opbygget i »levende« miljøer, der viser bredden i datidens hestetrukne køretøjer. Køresporten 1·2011

MUSEUM

SØNDER JYLLAND

Åben: Juni-August: Tirsdag-Fredag 10-16 Lørdag-Søndag 13-16 September, Oktober, Marts-Maj: Tirsdag-Søndag 13-16 Mandage lukket

Simmerstedvej 1 DK 6100 Haderslev Tel.(+45)73520707

Generalforsamlingen 19. november


Hvad nu Indendørsstævne 27. februar Indendørsstævnet holdes på Nygården ved Vig, og det er Peter Koux, der står for det. Når dette blad udkommer er tilmeldingsfristen sikkert udløbet, men I har forhåbentlig set propositionerne på vores hjemmeside, så de, der ønsker at deltage er tilmeldt, ellers ring til Peter, tlf. 2032 6468 og spørg, om der er flere ledige pladser. Træningsmaraton på Dorthealyst 9. april Igen i år prøver vi at holde en træningsmaraton så, så mange som muligt får chancen for at træne og få kendskab til forhindringerne på Dorthealyst. Vi starter kl. 9.00 i klubhuset, hvor der vil være mulighed for at købe kaffe/te og en ostemad, derefter vil der være en briefing, inden vi går ud og ser på forhindringerne og lærer den rigtige måde at køre dem på. Derefter spændes der for, så vi kan komme ud og køre de 4–5 forhindringer. Det er tænkt som en dag, hvor man kan øve sig i forhindringerne og har mulighed for at køre dem igennem flere gange. Der vil blive taget tid, så man bagefter kan se, hvilken måde forhindringen kan køres med den bedste tid. Der vil ikke blive udsendt en startliste, men ved briefingen udleveres en liste med rækkefølgen, der skal køres forhindringer i. Stævnegebyr 100,00 kr. Der vil i løbet af dagen være mulighed for at købe lidt at spise og drikke i klubhusets cafeteria. Tilmelding senest 28. marts til Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434 mail gertrud. dks@mail.dk.

Stemningsfuld kanefart.

Internationalt CAI-B–CAIP-B/nationalt stævne på Dorthealyst 18.-22. maj I år går vi igen tilbage til CAI-B/CAIP-B stævne i bededagene, hvor der er tradition for, at en del lande deltager, samtidig prøver vi også sideløbende at holde nationalt stævne. Der kan tilmeldes i klasserne 1-, 2- og 4-spand hest og pony. Max antal deltagere fra Danmark er 40. Ved for mange tilmeldinger vil køreudvalget, efter bedste evne, udtage de kuske med den største stævneerfaring. Ligeledes kan køreudvalget henstille til meget uerfarne kuske om i stedet at deltage i den nationale klasse. Kravet til det internationale stævne er, at man skal have gennemført mindst et landsstævne i svær klasse med tilfredsstillende resultat. Alle danske kuske skal have tilmeldt og betalt senest 20. april, idet evt. overskydende pladser overgives til udlandet. Max antal kuske i alt 90. Propositioner og tilmelding kan sendes til Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434 eller på mail gertrud.dks@mail.dk, downloades på www.danskkoere-selskab eller www.koereforbund.dk. Ved dette stævne skal der igen bruges mange hjælpere, så har du mod på at give en hjælpende hånd, hører vi meget gerne fra dig. Som forhindringsdommer eller skriver for dommer er det til Gertrud Sørensen (se tlf. og mail ovenover). Som hjælper i Cafeteriet kan du ringe eller skrive til Mette Giversen, tlf. 5780 3929 eller mail hestemand@mail.dk.

Foto: Peter Giersing Køresporten 1·2011

27


Fyens Køre-Selskab www.123hjemmeside.dk/fyenskoereselskab Formand: Henrik Jensen, Mosevej 29, Kassemose, 5400 Bogense Tlf. 6481 2810, bitten-hansen@hotmail.com

Sekretær: Karen Frederiksen Mellemgade 12, 5800 Nyborg Tlf. 2888 0684, stellanyhoj@hotmail.com

Siden sidst Bestyrelsen

Sekretær Karen Frederiksen Medlem Henri Hage Medlem Anders Gertsen Medlem Kaj Larsen Suppleanter Dennis Holm og Morten Birkely Ottendal

Den nye bestyrelse: Formand Henrik Jensen Næstformand Jørgen Neerholt Kasserer Arne Jensen

Hvad nu Seletøjssyning/hyggeaftener januar–april Seks onsdage fordelt i januar, februar og marts måned. Flere erfarne deltagere på holdet vil instruere og lære fra sig efter bedste evne. Medbring meget gerne selv værktøj og reparationsopgaver. Ingen tilmelding, bare mød op kl. 19-22 19. januar, 2. februar, 16. februar, 2. marts, 16. marts og 30. marts på Urupvej 108, Urup, 5550 Langeskov. Kontaktperson Søren Rasmussen, tlf. 6539 1656. Klubaften 16. februar Aftenens gæst er Ib Møller. Han var DKF’s første formand, redaktør af Køresporten og præsident. Nu æresmedlem samt formand for DKF’s Kulturhistorisk Udvalg. Har bl.a. skrevet om Vilhelmsborg, Hestevogne i Danmark, Heste i Danmark, om Præsentation og sidst om Begravelser med hest og vogn. Han vil fortælle om et langt liv med mennesker, heste og vogne. "Formålet var at hjælpe hinanden og have det godt sammen". Derudover byder aftenen på hyggeligt samvær kørefolk imellem. Øl og vand kan købes. Nr. Lyndelse Selskabslokaler, Albanivej 22, Årslev. kl. 19.00. Kontaktperson Arne Jensen, tlf. 2179 9142. Træningsaften i Bovense 4. marts Træningsaften dagen før stævnet 5. marts. Tidspunktet afhængig af deltagerantal. Tilmelding til stævnet senest 25. februar. Afholdes hos Morten 28

Køresporten 1·2011

Birkely Ottendal, Baunemosevej 1, 5800 Nyborg. Kontaktperson Morten Birkely Ottendal, tlf. 6536 1916 eller 2216 0218. Træningsstævne i Bovense 5. marts Der arrangeres et indendørs træningsstævne. Der stilles kun sikkerhedskrav til forspænding og vogn. Vognens alder og art er underordnet. Klasser for både øvede og begyndere. Alle er velkomne til at deltage i stævnet, selvom man ikke har været med til aftentræningen 4. marts. Tilmelding til stævnet senest 25. februar. Klokkeslæt afhænger af deltagerantal. Sted Morten Birkely Ottendal, Baunemosevej 1, 5800 Nyborg. Kontaktperson Morten Birkely Ottendal, tlf. 6536 1916 eller 2216 0218. National Juniordag 3. april Sted og tid er ikke nærmere bestemt. Kontaktperson Jens Erik Nielsen, tlf. 2031 1649. Rengøring i vognmuseet på Egeskov 16. april Mange plejer at møde op på denne dag i foråret for at svinge klud og støvsuger på museet, inden dørene slås op til en ny sæson. FKS sørger for kaffe og rundstykker til de fremmødte kl. 9, hvorefter kampen mod nullermændene blæses i gang. Når vi over middag er færdige med dagens arbejde, spises de medbragte madpakker. Kontaktperson Jørgen Neerholt, tlf. 6447 2406/3064 4640.


Himmerlands Køre- og Rideforening www.hkr-koereforening.dk

Formand: Thorkild Aagaard Nielsen Under Bakken 17, Sødring, 8970 Havndal Tlf. 8647 2220, 2251 3099

Sekretær: Bjarne Kristensen, Stationsvej 34, 9670 Løgstør, tlf. 8968 3800, him.k.r@hotmail.com

Siden sidst Generalforsamling 11. november Der blev afholdt generalforsamling på Testrup Gl. Skole ved Aalestrup. Bestyrelsen er blevet konstitueret således: Formand Thorkild Aagaard Nielsen Næstformand Ove Thrysøe Kasserer Poul Søren Poulsen Sekretær Bjarne Kristensen Medlem Randi Stub Pedersen Suppleanter Helge Olesen, Børge Simonsen Materielforvalter Kurt Hansen Stævneudvalg Sten Jensen, Mette Hansen.

Årets vandrepokal gik til Hans Kristensen. Han tildeles den bl.a. for at stille arealer til rådighed for træning. Hans er ivrig deltager i foreningens arrangementer. Tillykke med pokalen. Nytårskur i Rold Skov 8. januar Turen i Rold Skov blev aflyst på grund af vejret. Træning hos Team La Træning hos Team La i Solbjerg er startet op igen.

Hvad nu Træning hos Team La

Jubilæum

Der vil blive holdt træning hos Team La. De følgende datoer 20. februar, 6. marts og 20. marts. Der er ingen tilmelding. Der vil også komme en udendørs træning. Dato, tid samt sted vil komme på hjemmesiden. Spørgsmål henvendelse til Thorkild Aagaard Nielsen, tlf. 8647 2220/2251 3099.

Husk at det er i år, at Himmerlands Køre- Rideforening har 40-års jubilæum. Der vil komme mere i næste nr. af Køresporten og på hjemmesiden

Juniordag 3. april Juniordag vil igen i år blive afholdt i Tisted Sports Rideklub, Tistedvej 3-5, 9510 Arden Vi starter med kaffe kl. 9.00-10.00, derefter starter vi med at køre på banen. Der holdes middag kl. 12.30-13.00, og der køres til 15.30, hvor der sluttes af med kaffe og hygge. Tilmelding til Mette Hansen, tlf. 6176 3534 eller mail mette-jeppe@hotmail.com senest 1. april.

Nye medlemmer Vi byder velkommen til Vagn og Tina Jensen, 8586 Ørumdjurs, Agnethe og Kim Jensen, 8960 Randers SØ, Heidi og Karina W. Mortensen, 8960 Randers SØ, Klaus Selch, 9575 Terndrup, Anne-Christine Kristensen, 9670 Løgstør, Peter Smed, 8970 Havndal, Jørgen Rasmussen, 8970 Havndal. Indlæg til Køresporten Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes til Bjarne Kristensen senest 5. marts på mail, him.k.r@hotmail.com.

Køresporten 1·2011

29


Midtjysk Køre Selskab www.midtjysk-koereselskab.dk

Formand: Niels Chr. Simonsen, Herredsvejen 18, Skringstrup, 8832 Skals, Tlf. 8669 4517, 4063 4517, simonsen-sadelmageri@mail.tele.dk

Sekretær: Gitte Andersen Søndergade 51a st, 9632 Møldrup Tlf. 2170 3721, g.andersen.84@gmail.com

Siden sidst Nytårshilsen til alle medlemmer af MKS Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle i MKS et godt nytår. Det er måske ikke så godt for alle os med heste, når vi ser på det ”vidunderlige” vejr, som allerede har gjort livet besværligt for os hestefolk, men vi må håbe, at vejrguderne bliver mildere her i det nye år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores hjælpere, som altid stiller op til vores arrangementer. Især vil jeg nævne afholdelsen af DM i brugskørsel, hvor der virkelig var mange i gang. Tusind tak for jeres gode humør.

2011 vil byde på lidt af hvert, startende med brugskørsel og træning i de første tre måneder. Der er også lidt foredrag og udflugter. Fra tidlig forår og henover sommeren vil der være træning med Finn Qvist. Der er to træningsstævner, et forår og et efterår. Første weekend i august afholdes landsstævne. Efteråret afsluttes som altid med pløjning. Følg med i Køresporten og på vores hjemmeside om alle vore arrangementer. Jeg vil gerne ønske jer alle et godt køreår. Niels Chr. Simonsen

Hvad nu Skiveegnens Hestecentrum får besøg fra Dyrenes Beskyttelse 8. februar Arrangementet løber af stabelen kl. 19.00 i rytterstuen på Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive. Denne aften kommer Jens Svenningsen, dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse, og fortæller om hesteloven, hvilken betydning har den, og hvorfor er det nødvendig med sådan en lov. Samme aften er der også besøg af Inger Lund Overgaard, dyreværnsinspektør hos Dyrenes Beskyttelse. Hun vil fortælle om regler for transport af heste. Hvem skal have kompetencebevis, og hvem må køre en tur uden at have uddannelse. Indendørs brugskørselstræning MKS indbyder til indendørs brugskørselstræning 16. januar, 29. januar og 19. februar hos Kis og Jørn Grønkjær, Jegbjergvej 14, 7560 Hjerm. Der er kaffe fra kl. 9.00. Kuskene skal selv sørge for madpakke til middag. Deltagergebyr på 50.00 kr. pr. stævne. Alle er velkomne. Tilmelding til Kis og Jørn en lille uge før hvert stævne, tlf. 9746 4571 eller 2182 7914. 30

Køresporten 1·2011

Udflugt 26. marts MKS og VKS indbyder til stald og veterantraktorplove, med ca. 100 traktorplove og ca. 70 hesteplove, vandring og meget andet alt sammen i meget fin stand. Datoen er ændret på grund af Hest og Rytter i Herning. Dagen begynder i Videbæk hos Net-op, Brogårdsvej 10, 6920 Videbæk kl. 9.00 med kaffe og rundstykker, måske en lille handel, hvem ved. Kl. 11.30 skal vi være hos Bent Rosenlund Cristensen, Vildbjergvej 22, 7480 Vildbjerg. Bent vil vise os rundt i sin store samling i ca. halvanden til to timer. Til slut kører vi til Susanne og Charles Madsen, Bormosevej 8, 7480 Vildbjerg. Der skal vi spise gule ærter og Charles vil vise os, hvordan han håndterer de store belgierheste i boks i forbindelse med beskæring og skoning. Tilmelding senest 20. marts til Erling Larsen, tlf. 2183 8123, Charles Madsen, tlf. 9713 2564 eller 2263 6245. Pris pr. deltager 100,00 kr. Vel mødt.


Juniordag/kom og prøv dag 3. april

Løvspringstur 7. maj

MKS afholder en kom og prøv dag. Det vil sige, at interesserede kan komme og prøve at køre med et spand heste, som er godt kørevante. Vi har både fjordheste og welshponyer at køre med. Vi vil også gerne se jer med egne heste, så man er velkommen til at medbringe sin/sine egne heste, hvis de er kørevante. Vi vil være behjælpelige med at tilpasse seletøjet, så det sidder rigtigt og give gode råd og tips til de forskellige ting, man skal bruge. Man kan låne en vogn eller medbringe det hele selv. Vi opfordrer til, at man bruger hjelm og evt. sikkerhedsvest i hvert fald til maratonkørsel. Som noget nyt vil vi lave en forhindringsbane med forskellige opgaver indlagt, hvor kusken f.eks. skal flytte bolde fra en spand til en anden, eller vende på en snæver plads. Der vil også være ringridningskørsel, hvor banen køres på tid. Vi håber, at alle, der går med drømmen om at blive kusk, kommer op af sofaen og ud og prøve det, de har drømt om. Der vil være noget for enhver smag, både luntetur ud af vejen, maratonforhindringer og joker-toppebane. Sidst på dagen vil der blive en konkurrence i jokerkørsel blandt deltagerne, både for dem med egne heste og med låneheste. Der vil blive vist film fra forskellige ting, vi har deltaget i. Dette foregår fra kl. 10.00 til 15.00 på Uglkærvej 4, Tvis, 7500 Holstebro. Mere information hos Kurt Pedersen, tlf. 9743 5342 eller 2064 0453.

Vi har i år fået lov til at køre rundt i skovene på Tjele Gods, og jeg vil opfordre jer til at komme med jeres gamle hestevogne, men det er ingen betingelse. alle er velkomne med de heste og vogne, I har. Der er afgang kl. 10.00 fra Tjele Gods, og der køres ca. to timer rundt i skovene, hvorefter vi må spise vores frokost på Marie Grubbe eller i Tjeles vognport, som vil være åben, så vi kan se på Tjeles gamle hestevogne. Hvis man vil have en længere dag, er der også mulighed for at mødes hos Kjeld Siegfredsen, tlf. 8669 0160. Andre spørgsmål stilles til Niels Chr. Simonsen, tlf. 8669 4517 eller 4063 4517. Vel mødt på Tjele kl. 10.00.

Brugskørsels cup 21. april Der afholdes cupstævne i brugskørsel torsdag den 21. april, kl. 9.00 (morgenkaffe fra kl. 8.00 i garagen) hos Lis og Niels Laumann, Nr. Feldingvej 9, Idom, 7500 Holstebro. Som noget nyt vil vi prøve at starte en debutantklasse efter selve cuppen, hvor banen vil blive noget lettere, både med 1- og 2-spand. Stævnegebyr 200 kr. Tilmelding senest 10. april til Lis, tlf. 9748 5165 eller mail lis.niels@hotmail.com.

TopCup MKS/VKS 28. maj TopCup afholdes hos Grethe og Kurt Pedersen, Uglkærvej 4, Tvis, 7500 Holstebro. Dommer og banebygger er Poul Wetterling. Der køres efter gældende propositioner. Der kan opstaldes enkelte heste efter aftale. Der er mulighed for at købe morgenkaffe og eftermiddagskaffe. De arrangerende foreninger MKS og VKS påtager sig intet ansvar for skader på personer, heste og forskelligt materiel. Der vil være banegennemgang fra kl. 8.00 og igen i middagspausen. Vi prøver i år noget nyt og bygger en joker toppebane med forskellige forhindringer f.eks. at flytte bolde fra en spand til en anden, vinkelret kørsel, slalom og ringridningskørsel. Banen køres på tid. Vi håber på et vellykket stævne. Tilmelding senest 15. maj til Kurt Pedersen, tlf. 9743 5342/2064 0453 eller fjordheste@pedersen. mail.dk. Startgebyr er 150,- kr., som betales ved tilmelding på kontonr. 7500-700812-3. Husk at skrive TopCup, navn, vognbredde og klasse. Startliste og program foreligger efter tilmelding.

Køresporten 1·2011

31


Slesvigske Køre Selskab www.slesvigskekoreselskab.dk

Formand: Svend Erik Raun, Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro, tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Sekretær: Annalise Petersen Vestervej 3, 6560 Sommersted tlf. 2044 5485, sekreter.sks@gmail.com

Siden sidst Vores æresmedlem Niels Nielsen er død Mandag 22. november fik vi den triste besked, at vores æresmedlem Niels Nielsen, Revsø, var afgået ved døden i en alder af 89 år. Niels var mangeårigt medlem af vores selskab, og de senere år var han udnævnt til æresmedlem. Vi vil altid mindes Niels som mangeårig aktiv kusk, særligt med sine to ponyer Skjold og Viggo, som han deltog med i såvel kørekonkurrencer som danmarksmesterskaber. Niels var også med til at stifte Revsø Rideklub og var mangeårigt højt respekteret medlem af denne. De sidste år, hvor alder og helbred satte begrænsninger, var Niels altid en flittig tilskuer til vore arrangementer og havde altid en god bemærkning til mange ting. Det var ham også en stor glæde, at så mange af selskabets aktiviteter var henlagt til Revsø. Æret være Niels Nielsens minde. Generalforsamling 12. november Cirka 40 medlemmer deltog i vores årlige generalforsamling på SI-centeret. Mange ting blev drøftet og vendt. Den nye bestyrelsessammensætning vil fremgå af det nye program, som vi alle modtager her først i det nye år. Dog var vores nyvalgte bestyrelsesmedlem Isla Høper, Kirke-

stræde 6, Hammelev, 6500 Vojens, tlf. 6174 5641 desværre faldet ud, hvilket vi beklager og hermed retter. Indendørsstævne i Hammelev 14. november Blev afholdt på Hammelev Rideskole. Oprindelig med ikke færre end 30 deltagere tilmeldt, men med diverse frameldinger mv. blev vi ialt 22 deltagere. Poul Bloch var dommer, og med så mange havde han nok at se til. Placeringerne blev: Klasse B middelsvær 1-spand 1. Henrik Høper 2. Linn S. Nielsen 3. Henrik Høper Klasse B middelsvær 2-spand 1. Annette Holst Irming 2. Niels Schelde Petersen 3. Mathias Birkely Klasse C let 1. Mads Kristiansen 2. Tamara Post Resultaterne fremgår af køreselskabets hjemmeside. En stor tak til familien Høper, dommer Poul Bloch og de øvrige hjælpere for et godt stævne.

Hvad nu Indendørsstævne Hammelev 12. februar

Medlemsmøde 16. februar

Der køres dressur samt kombineret maraton og toppekørsel. Tilmelding snarest og senest 29. januar til Annalise, tlf. 2044 5485 eller sekreter. sks.@gmail.com. Vore tre indendørsstævner køres som en Cup, bedst af to stævner.

Vi har formået vores medlem Henrik Høper til at komme og fortælle om sit liv med heste og ikke mindst alle aspekter af kørsel. Mød op til en interessant aften, hvor der også bliver god lejlighed til at få svar på evt. spørgsmål og få en hestesnak mv. over kaffen.

32

Køresporten 1·2011


Indendørsstævne i Revsø 6. marts Der køres dressur samt kombineret maraton og toppekørsel. Tilmelding snarest og senest 23. februar til Annalise, tlf. 2044 5485 eller sekreter.

sks@gmail.com. Deltagergebyr kr. 200,00 indbetales på konto 9731 5729998 - husk navn. Har du spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at ringe til formand eller sekretær.

Reparationer, ændringer, tilretning, af dine seler - vi taler om dine ideer, erfaringer og problemer for at finde den optimale løsning.

Alt i seletøj, stav-, bringe-, salet-seler og bagtøj liner og stærke lækre grimer, hovedtøj efter mål eller særlige ønsker. Fremstiller og reparerer udstyr til dine heste, hunde, jagt - og andet udstyr i læder. Specialudstyr til specialracer, fremvisning, show, cirkus, handicapridning og voltige. Ring eller mail og lad os finde en løsning på dine specialopgaver.

Ser på alle opgaver; nyt efter mål, nyt efter gamle originaler, særlige behov eller nyt efter eget design.

Lykkely

Vær god ved din hest - vælg det der er bedst

Sadelmagerværksted

Gennemført håndværk efter gamle traditioner, topkvalitet i materiale valg. v/Annette Larsen, Brentebjergvej 18, Haraldsted, 4100 Ringsted, Tlf 57 60 01 24, Mobil 21 20 05 07 Lykkely@vip.cybercity.dk, www.Lykkely-Sadelmager.dk

Køresporten 1·2011

33


Sjællandske Sportskuske www.sportskuske.dk

Formand: Henrik Køier Andersen Slimmingevej 28, 4100 Ringsted Tlf. 4076 5650, mail@koier.com

Sekretær: Helle Heebøll Bregnetvedvej 39A, 4320 Lejre Tlf. 2978 7788, hellehee@adslhome.dk

Siden sidst Vi håber, I alle er kommet godt ind i 2011. Netop nu i skrivende stund er det blevet tøvejr, sne og is smelter, så det er en fornøjelse. Nu kan vi også komme ud med hestene, og ikke kun nøjes med indendørs arrangementer.

I ”Tutten” på Skovbo Travbane i Bjæverskov. Vi startede med spisning, hvor 22 medlemmer var samlet. Kl. 19.00 gik generalforsamlingen i gang, og her myldrede det igen ind ad døren, så vi nåede op på 40 medlemmer ved årets generalforsamling. Det var en stor andel af foreningens medlemmer, og det er dejligt at mærke opbakningen, til det vi laver. Henrik Køier Andersen

indledte med at aflægge formandens beretning. Henrik gennemgik årets arrangementer og lagde vægt på, at vores arrangementer skal være for alle uanset niveau. Herefter fortalte Henrik om vores planer for det kommende år. Han fortalte selvfølgelig en del om planen om at holde landsstævne på Juellund 30. april–1. maj. Vi vil også holde Concours de Tradition og Power-horsestævne i 2011 foruden DressurCup og vores afdeling af TopCup. Herefter gennemgik Charlotte Slebo årets regnskab. Vi kom ud af 2010 med et lille underskud, men det skyldes, at vi har købt en pavillon, som skal være vores klubhus. Bestyrelsen havde forslået en kontingentforhøjelse i 2012 på 50,- kr. – det blev vedtaget. Et for-

Onse Pontoppidan gennem vandforhindringen.

Foto: Ernst Christensen

Generalforsamlingen 13. januar

34

Køresporten 1·2011


slag om, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er kontingentfri i valgperioden blev ligeledes vedtaget. Herefter var der valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Hanne Støvlbæk og Lis Petersen havde ønsket at stoppe. Nyvalgte blev Kirsten Jørgensen og Mona Nehrman. Peter Giersing ville gerne fortsætte som revisor, og ny suppleant for ham er Gitte Pedersen. Vi havde besluttet at indstifte tre vandrepokaler, som for fremtiden vil blive overrakt på den ordinære generalforsamling. De blev overrakt til: Årets Kusk, Per Stokholm Årets Groom, Britta Marcher Årets Hjælper, Jørgen Pedersen I år var det bestyrelsen, der egenrådigt besluttede, hvem der skulle have æren, men fra næste år vil alle medlemmer kunne komme med forslag.

Indendørsstævne 23. januar Stævnet holder vi på Ågerupgård i Vipperød. Der er i skrivende stund tilmeldt 23 ekvipager. Deltagerne har fået tilsendt program og information. Dejligt, at det er blevet tøvejr, så vi kan få trænet lidt forinden. Temaaften 28. januar Vi har temaaften om transportreglerne og lov om heste. Hvordan er det lige, man transporterer sine heste, uden at få bøder? En gennemgang af lovgivning og regler om transport af heste v/ Inger Lund Overgaard dyrlæge, dyreværnsinspektør i Dyrenes Beskyttelse. Hvad siger lov om hold af heste, og hvad skal vi have ændret, når den skal revideres i 2012? v/Jens Svenningsen, præsident i Dansk Køre Forbund, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

Hvad nu Dressur og dressurbedømmelse 18. februar

Landsstævnet 29. april-1. maj

Vi inviterer til temaaften med Jørgen Konge, som vil give os et kig ind i dommerhuset. Hvad sker der, derinde i dommerhuset? Hvilke overvejelser har dommeren, inden han/hun skriver 5 eller 9. Hvad skal der til for at få 8–9 eller sågar 10 for en øvelse. Vi vil se video af forskellige kuske, der kører dressur, og Jørgen vil bedømme kørslen. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. Begge disse arrangementer finder også sted i Tutten på Skovbo Travbane.

Den nye bestyrelse holder konstituerende møde allerede 19. januar, og vi vil straks tage fat på planlægningen af Landsstævnet. Det er jo en stor udfordring for os som ret nystartet forening, men vi har allerede allieret os med erfarne kræfter på de vigtigste poster. Vi har desuden indgået en god aftale med travbanen, så vi kan leje bokse, campere og holde fælles spisning på travbanen. Det betyder så også, at maratonen vil udgå fra travbanen. Dressur, forhindringskørsel og maratonens E-etape vil foregå på Juellund. Men selvom det er et landsstævne, vil der være plads til kuske på alle niveauer. Der vil være både let, middel og svær klasse. Vi vil snarest vende tilbage med flere informationer.

Temadag 26. marts Vi holder temadag om maraton på Juellund ved Anders Hansen. Vi har ikke programmet helt i detaljer, men der bliver både tale om teori og praktik.

Køresporten 1·2011

35


Thy Køre Selskab www.thykoereselskab.dk

Formand: Bjarne Kær Gl. Feggesundvej 39, 7742 Vesløs tlf. 9799 3305, 4037 2156

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen, Sundbyvej 50, 7950 Erslev, tlf. 9774 6310, noblaest@mvb.net

Siden sidst Generalforsamling 8. november Årets ordinære generalforsamling blev afholdt i Sundby Fælled med 36 fremmødte. Beretningen blev aflagt af formanden Bjarne Kær, og han rundede mange forskellige ting. Der var seletøjssyning m.m. hos Poul og Magna i 1. kvartal. Spiseaften hos Lise og Knud. Tilkørsel af heste i Sjørring - 5 stk. Bustur til Sjælland med 50 personer. Besøg hos Køier, De kgl. Stalde og gardehusarerne. Turen godt tilrettelagt af Peter, tak for det Peter. Opstart på Skinnerupbanen 25. april, 35 var mødt op. Forårsturen 22. maj tilrettelagt af Leif og Sita. Start med kaffe og rundstykker kl. 10 og så tur omkring Stenbjerg og afslutning med kaffe. Tak til Leif og Sita. Dyrskuer i Hurup og Fjerritslev, ThKS repræsenteret begge steder. 12. og 13. juni fælles kørestævne med VK. 2-dagesturen i Frøstrup og omegn havde deltagelse af 9 vogne og 40 deltagere. 2. august afslutning på vor lokal-cup. Fest uden hest fandt sted i Vorupør 6. august med deltagelse af 14 personer. Ministævne 29. august aflyst. Løvfaldsturen 19. september i Thorsted havde deltagelse af 8 vogne, 12 ryttere og ca. 40 deltagere. Tak til Poul og Magna for en god tur. Til sidst sagde Bjarne tak for god tilslutning til de arrangementer, der blev gennemført og rettede en tak til alle de, som har været behjælpelige ved de forskellige aktiviteter, og tak til bestyrelsen og udvalg for godt samarbejde. En særlig tak til Peter for ca. 10 år i bestyrelsen. Calle berettede angående pløjning. Marts: Pløjemøde i Odder, hvor Erik, Ejvind Martin og Calle deltog. April: Forårsdag i marken hos Torben og Ruth med deltagelse af 6 spand og en del tilskuere. En rigtig god dag, som vi gentager første lørdag i april. Juli: Brugskørsel hos Torben, 5 ekvipager, 3 fra MKS og 2 fra ThKS. Godt tilrettelagt dag med gode ”forhin36

Køresporten 1·2011

dringer”. 21. juli, Torben med familie til DM i brugskørsel i MKS med en flot 3. plads som resultat – tillykke. 4. september pløjetræning hos Arne med 7 plovspand fra ThKS, flot. 11. september Calle til pløjestævne i VKS, Vildbjerg. 19. september Calle i Uddevalla som pløjeinstruktør, god tur. 25. september fælles pløjestævne hos Sejersbøl I/S, hvor vi samtidig var vært ved JM i pløjning. 11 tilmeldte. Stort, flot stævne og tak til Sparekassen Thy og Thisted Kommune for sponsorstøtte og tak til alle hjælpere. Samme dag blev Martin Jonasen færdiguddannet som pløjedommer, tillykke. 2. oktober Calle til NM og SM i Sverige som holdleder og dommer. 16. oktober Erik H. og Jørgen J. til pløjedag på Skarregaard. 24. oktober Torben i Skrimstrup, MKS og pløje, Calle med som dommer. 30. oktober DM i traktorpløjning i Vendsyssel, hvor Calle var med for at pløje med heste. Der er sket en hel del inden for brugskørsel og pløjning i det forløbne år. Det er glædeligt, at vi i ThKS også viser os i andre selskaber. Tak. Begge beretninger godkendt. Regnskabet blev fremlagt af Lise og viste et pænt overskud. Regnskabet godkendt. Kontingentsatsen uforandret. Vedtaget. Til bestyrelsen blev Bjarne Kær og Inge Karstensen genvalgt, Kaj Thomsen nyvalgt. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Bjarne Kær, formand. Inge Karstensen, næstformand. Lise Hove, kasserer og webmaster. Ejvind Engelbrecht, sekretær. Kaj Thomsen, menig. Revisorer: Knud Hove, genvalgt og John Christensen, suppleant Torben Lützhøft. Vore 2 vandrepokaler gik denne gang til Torben Lützhøft, kørsel og Ingrid og Kaj, ærespokal. Under evt. var der virkelig god debat, hvor mange gode ting blev diskuteret.


Hvad nu Hul på en ny sæson Dagene bliver lysere og længere, og vi gør klar til at tage hul på en ny sæson, og gør det med friskt mod. Aktivitetsplan er lavet og sendt ud, og det bliver som regel lidt af en gentagelse, så er der nogen, der går rundt med gode ideer, så lad os høre fra jer, vi lytter med glæde. Bjarne Hyggeaften, Sundby Fælled 1. marts Hyggeaften med foredrag og lysbilleder af Gurli Korgaard under titlen ”Mine 14 somre som sæterpige i de norske fjelde” kl. 19.30 Det har godt nok ikke noget med heste at gøre, men vi kan vel også godt tåle at høre om andre ting en gang imellem. Det skulle være et meget interessant foredrag. Der serveres kaffe med tilbehør. Entre 50 kr. Man må godt tage gæster, som ikke er med i foreningen, med. Tilmelding senest 14. februar til Lise, tlf. 9618 8084–2343 1433. Bjarne Kør-selv tur 19. marts Der arrangeres ”kør-selv tur” til stutteri Katrinelund, Hesteøroddevej 107, Øster Assels, hvor Ib vil servere en kop kaffe og fortælle om stutteriet. Derefter besøg i Legind Rideklub, evt. besøg hos Bisgaard med de gule hingste. Mødested Katrinelund kl. 10.30. Tilmelding til Bjarne, tlf. 9799 3305, som også arrangerer samkørsel, senest 10. marts. Efter besøg de forskellige steder kan man tilmelde sig en gang ål eller evt. anden ret på Øst Vildsund gl. Færgekro. Tilmelding samtidig med turen. Husk madpakke til frokost. Bjarne Tilkørsel af heste Vi starter 26. marts kl. 9.00 og efterfølgende lørdage – efter behov. Pris pr. gang udregnes efter udgifter forbundet med leje af hal og andet. Til-

melding senest 20. marts til Inge, tlf. 9774 2014– 2869 3661 Bjarne Forårsdag i marken 2. april Vi følger op på succesen fra de sidste år, og det foregår igen hos Ruth og Torben Lützhøft, Ginnerupvej 15, 7760 Hurup Thy, tlf. 9795 9159. Vi starter kl. 9.00 med rundstykker og kaffe, derefter går vi i marken indtil middag, hvor vi spiser vor medbragte madpakke. Så skal vi i marken igen. Det står dig helt frit for, hvad du vil. Der er mulighed for at pløje, harve eller køre tur med vogn, en rigtig god chance for at lære hestene at trække. Kom og vær med, med eller uden heste. Mangler du redskaber, så kan de lånes. Naboforeninger er meget velkomne. Tilmelding senest 25. marts til Torben, tlf. 9795 9159 eller Calle, tlf. 9792 3048. Calle Opstart på Skinnerupbanen 17. april Vi starter med rundstykker og kaffe kl. 10.00, mod mindre betaling til dækning af udgifter hertil. Medens vi drikker kaffe, vil vi snakke om sæsonens aktiviteter, derfor mød op og kom med gode ideer, som vil blive modtaget med tak. Tilmelding nødvendig, hvis man ønsker kaffe og rundstykker. Tilmelding til opstart Leif, tlf. 9799 3305–2177 8208 senest 10. april. Bjarne Forårsturen 7. maj Husk vores forårstur, som i år foregår på Mors. Meget gerne deltagere fra andre foreninger. Mere herom i Køresporten nr. 2. Nyt medlem Vi byder velkommen til Per Abildhauge, Koldby. Køresporten 1·2011

37


Trekantens Køre Selskab www.trekantenskoereselskab.dk Formand: Niels Schelde Petersen, Husmandsvej 2, 6621 Gesten, tlf. 2536 5742, nspetersen@jubii.dk

Sekretær: Hanne Hedegaard Københovedvej 51 A, 6630 Rødding tlf. 4015 8309, hanne@t-ks.dk

Siden sidst Godt nytår Bestyrelsen i TKS vil gerne benytte dette første blad til at ønske alle vore medlemmer et rigtig godt nytår. Vi glæder os til at se jer alle til vore aktiviteter i 2011. Julesammenkomst 11. december Som sædvanlig afholdt vi julehygge på Husmandsvej 2.

Denne gang havde Lene og Niels imidlertid lagt stue til, da kuskestuen var meget kold. Der var pyntet hyggeligt op, og med æbleskiver, klejner og bankospil kunne det jo kun blive en god eftermiddag. Der var jo som sædvanligt nogle, der tog flere pakker med hjem end andre, men det har vi jo en god tradition for, og heldigvis er det jo ikke de samme hvert år.

Hvad nu Medlemsmøde 20. januar

Klubstævne 9. april

Er afholdt når Køresporten udkommer. Referat i næste blad.

Vi afholder årets første klubstævne hos Lene og Niels Schelde Petersen, Husmandsvej 2, 6621 Gesten. Først køres dressur, direkte derefter køres der forhindringskørsel, som gennemkøres to gange. Efter middagspausen køres der maraton, som vil være ca. 10 km. Der er indlagt tre forhindringer, som også gennemkøres to gange. Start kl. 9.30, pris 200,- kr. Der vil være mulighed for at bestille suppe til 25,- kr. pr. person. Det vil blive serveret i pausen. Bestilling ved tilmelding. Tilmelding til Hanne Hedegaard, tlf. 4015 8309 eller hanne@t-ks.dk, senest 1. april.

Udflugt til Net-op 12. februar Er afholdt når Køresporten udkommer. Referat i næste blad. Indendørsstævne 12. marts Der vil igen i 2011 blive afholdt et indendørs stævne. Stævnet finder sted på Egtved Rideskole, Egtvedvej 14, 6040 Egtved. Der køres som sædvanligt dressur efterfulgt af kombineret maraton/ forhindringskørsel. Tilmelding til Hanne Hedegaard, tlf. 4015 8309 eller hanne@t-ks.dk senest 4. marts.

38

Køresporten 1·2011

Hjemmesiden Husk at tjekke TKS´s hjemmeside for nyheder www.t-ks.dk.


Vendsyssel Køreforening www.vendsysselkoreforening.dk

Formand: Flemming Nielsen, Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev, tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Sekretær: Mette Nørgaard Aalborgvej 237, 9362 Gandrup tlf. 9825 0057, mettenorgaard@hotmail.com

Siden sidst Generalforsamling 11. november Atter kunne kuskestuen fyldes med engagerede medlemmer til generalforsamlingen, der blev holdt i vanlig god tone. Flemming Nielsen og Mette Nørgaard blev genvalgt til bestyrelsen, som efterfølgende har konstitueret sig således: Flemming Nielsen, formand, Pia Berg Steffensen, kasserer og Mette Nørgaard, sekretær. Formænd for udvalgene blev som følger. Køreudvalg, Anne Grethe Nørgaard. Pløje- og brugskørselsudvalg, Bjarne Bertelsen. Areal- og materialeudvalg, Richard Hansen. Breddeudvalg, Klaus Johansen. Cafeteriaudvalg, Aase Bak. PR/ sponsorudvalg, Mona Andersen. Referatet kan læses på VKs hjemmeside www. vendelsysselkoreforening.dk. Rejsebeskrivelse Tversted efterår 2010 I vores efterårsferie kørte vi sammen med familien Matthiesen fra Hallig Süderoog (en lillebitte ø midt i Vadehavet) til Tversted – Skagen. Vi er: Bente og Ove Lück med børnene Solveig (11 år) og Kjeld (9 år). Vi havde fire slesvigske

heste med, to røde og to af de sjældne sorte. Vi havde i sommer været hos Ole Riis i Tversted med vores Trecktour (se Køresporten nr. 4/2010). Flemming Nielsen fra Vendsyssel Køreforening havde organiseret et sommerhus og hestene kunne være hos Ole Riis sammen med islænderne. Vores datter Solveig fik i ferieugen en islænder at ride på. Vi var hver dag af sted med hestene. Selv vores pludselige indfald at køre firspand blev med hjælp fra Hans Bak fra Holtegaard hurtigt ført ud i livet, så vi kunne afprøve om hestene nu også kunne gå i firspand sammen. Desværre holdt materialet, vi havde lånt fra islænderne, ikke til de knap fire tons slesvigske heste. Så det blev desværre en kort, men meget vellykket tur. Islænderen blev efter ferieugen også købt, så den lærer for tiden tysk her hos os. Vi har været utrolig glade for det dejlige område omkring Tversted. Der er strand og skov, hvor der kan rides og køres med hestevogn. Vi har mødt megen gæstfrihed og hjælpsomhed, og kan meget anbefale området til hestefolk. Vi kommer igen. Bente Lück, Sydslesvig Julefrokost 4. december

Is - is.

Foto: Ole Riis

Kuskestuen blev igen i år fyldt med glade medlemmer i julestemning. Det var rigtig dejligt at se nye medlemmer også. Igen blev terningerne kastet til pakkespillet efter maverne var blevet fyldt med lækker julemad. Der var især rift om en stor rød pakke, der gik bordene rundt indtil flere gange. Ved spillets slutning viste det sig, der lå en stor flot nyskudt fasankok deri. Den har Aase og Hans Bak forhåbentlig glædet sig over at få i gryden. Og hvem andre end Richard Hansen kunne få den gode idé. En rigtig hyggelig og dejlig aften i vanlig afslappet atmosfære. Køresporten 1·2011

39


UDSALG

Udsalgsstart 6. marts kl. 10 masser af nedsatte varer se www.klindt.net

lørdag d. 6. marts og søndag d. 7. marts

20 % RABAT på alle ikke nedsatte lagervarer.

KLINDT RIDEUDSTYR På Stevns – værd at køre efter

Stevns Landevej 85 4660 St. Heddinge

www.klindt.net 56 50 41 08 Hverdage 12-18, Lørdage 10-13 40

Køresporten 1·2011

Hvad nu Forkursus start 27. marts Går du med en kuskedrøm i maven og har brug for at få hjælp til at få din hest skolet til at gå for vogn, er det dette kursus, du skal på. Kurset er en kombination af teori om bl.a. seletøj, færdselsregler, førstehjælp og praktiske øvelser med sin hest, som forberedelse til at gå for vogn. Kurset skulle gerne ende med, at du får en hest, som vil gå for vogn. Det er en forudsætning, når vi arbejder med hesten, at du har seletøj og mindst én hjælper med, som også skal hjælpe, når I øver derhjemme. Når vi vurderer, at din hest er klar til at blive spændt for vogn, stiller VK vogne til rådighed. Kurset løber over otte søndage, som kan ændres, hvis der er stemning for det på holdet. Programmet er ikke fastlagt, da det tilpasses de enkelte deltagere. Har du spørgsmål, eller vil du tilmelde dig, kan du kontakte Flemming E. Nielsen, tlf. 4044 7843. Se også hjemmesiden www. vendelsysselkoreforening.dk. Pløjedag 2. april Igen i år åbner Birthe og Aage Thomsen deres hjem til pløjedagen. Meld dig til senest 20. marts til Mette, tlf. 2094 0057 eller mail mettenorgaard@hotmail.com. Åbent hus/juniordag 3. april Kl. 10-16 er det igen tid for en sjov dag med hestene. Børn, unge og barnlige sjæle er velkommen til en dag, hvor alle kan prøve, hvordan det er selv at sidde med tømmerne i hånden. Der vil være mulighed for at se, hvad VK’s medlemmer også bruger deres heste til, f.eks. brugskørsel, brugstræk, pløjning m.m. Indtil nu har juniordagene været utrolig godt besøgt, så skriv eller ring til Mette, tlf. 2094 0057 eller mail mettenorgaard@hotmail.com så vi er sikre på at have heste og vogne nok.


Træningssæsonen starter 3. april Så er det atter tid til at starte træningen på Holtegaard op. Træningen starter kl. 10.00, og der vil være forskellige undervisere igennem sæsonen. Så hold øje med hjemmesiden, hvis du vil vide mere. Træningssamling 9. april Sidste års store succes med, at kuskene fik mulighed for at komme dagen før vores klubstævne og træne på VK’s område og i forhindringerne fortsætter i år. Det eneste krav er, at kuskene selv reparerer forhindringer og lignende, hvis der ved uheld sker skade på materialet. Tilmelding senest 19. marts til Poul Nørgaard på mail pono@hjallerup.dk. Klubstævne 10. april VK afholder stævne for alle kategorier, såvel øvede som nybegyndere. Se mere på www.vendsysselkoreforening.dk og find tilmeldingsblanketten der. Ingen telefonisk tilmelding, der kan tilmeldes via mail til pono@hjallerup.dk.

Ølrunde.

Træningssamling, brugskørsel og brugstræk 16. april Kom og prøv brugskørsel og noget nyt, brugstræk. Brugstræk er noget nyt inden for køresporten, og det kan f.eks. være en 6 meter lang træstamme, der skal trækkes ind og rundt mellem nogle kegler. Det kan også være en 3 meter lang træstamme, lagt på tværs, der skal trækkes gennem samme bane af kegler. Kom og prøv det. Det ser nemt ud, men er det bestemt ikke – en udfordring der er værd at tage op. Tilmelding senest 5. april til Mette, tlf. 2094 0057 eller mail mettenorgaard@hotmail.com. Velkommen til nye medlemmer Anders Overgaard Andersen, Hadsund, Helene Amter Christensen, Jerup, Randi Hansen, Hjørring, Ulla Haugaard, Vrå, Arne Wynne Jensen, Hjørring, Charlotte Mortensen og Michael Larsen, Aars, Poul Nørgaard, Hjallerup, Klaus Rogild, Vodskov.

Foto: Bente Olenhof. Køresporten 1·2011

41


Flemming Nielsen lykønsker "Årets hjælper" Ove Larsen th. Foto: Mette Nørgaard.

• hjælper ved de nye kurser og giver deltagerne stor hjælp og øser gerne af sin store viden omkring kørsel • de sidste år har slået græsset, så der kan holdes kurser og stævner. Det er et tidskrævende arbejde, som også kræver stor omhu. • sidst men ikke mindst hans altid gode og smittende humør. Stort tillykke til Ove med den flotte og velfortjente titel.

Årets hjælper 2010

Årets Foto

Årets hjælper 2010 blev Ove Larsen og begrundelsen for udnævnelse var bl.a. at Ove: • altid har været villig til at hjælpe med mange forskellige ting, både til stævner, hvor han selv skulle deltage og i det daglige arbejde i foreningen, • står altid klar med en hjælpende hånd og et godt råd, • har gjort meget på Holtegaard bl.a. slået græs. Til DM så man ham køre op og ned og op og ned af alle banerne, både nat og dag,

Dommeren ved Årets foto var sidste års vinder Camilla Andersen. Hun havde mange billeder at vælge imellem. Det er skønt, når medlemmerne sender ind til konkurrencen. Årets foto var taget af Mark Flensted Stetkær og motivet er Elisabeth med sin lille pony i vandgraven. Og der er nok mange heste før den, der har haft samme lyst til at tage en tår. Tillykke til Mark og tak til Camilla for dommertjansen.

Sidste års fotovinder (2009) Camilla Andersen overrækker

"Vandgrav" var årets foto 2010,

her præmie til "årets foto 2010" vinder Mark Stetkær.

42

Foto Peter Andersen.

Køresporten 1·2011

Fotograf: Mark Stetkær.


Vestjydsk Køre Selskab

www.vestjyskkoreselskab.dk

Formand: Charles Madsen Bormosevej 8, 7480 Vildbjerg Tlf. 9713 2564, stald-bormose@privat.dk

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8, 7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245 stald-bormose@privat.dk

Siden sidst Generalforsamling 11. november

Julebanko 2. december

Den årlige generalforsamling i VKS blev igen holdt på Højgårdsskolen i Lind, hvor ca. 25 medlemmer mødte op. Bestyrelsen havde foreslået Per Pagh Christensen som dirigent. Formanden kunne berette, at året startede skævt, hvad aktiviteter angår. Udover vinterkøretræningen skulle vi helt frem til staldvandringen 10. april, før aktiviteterne kom i gang, men vi havde som altid en god staldvandring. Udover en aflysning af løvspringsturen blev de øvrige annoncerede aktiviteter afviklet med større eller mindre tilslutning, og VKS var i 2010 vært ved finalen i Top Cup vest, som blev holdt hos Birthe og Niels Jørn Munkholm i Lilleby ved Videbæk på bedste vis med 13 konkurrencekuske. Den afgående formand takkede værterne gennem året og bestyrelsen for et godt samarbejde. Af valg til bestyrelsen blev Charles Madsen, og Jørn Ole Jørgensen genvalgt. Niels Jørgen Jensen og Poul Erik Fløe blev valgt til bestyrelsen. Peter Jørgensen blev valgt til 1. suppleant og Johannes K. Nielsen blev valgt til 2. suppleant.

Årets Julebanko blev en rigtig succes med 40 deltagere, der var i et rigtigt godt julehumør. Der var som sædvanligt 12 fine gevinster til bankospillet og mange lækre sponsorgaver til amerikansk lotteri skænket af vore altid gavmilde sponsorer. Det er dem, der gør det muligt at afvikle sådan en gaveregn, som det amerikanske lotteri er kendt for. Dette giver et pænt overskud til foreningen, og det er vi taknemmelige for. Så tænk over det, når du handler og støt vore sponsorer. Også en stor tak til de medlemmer, der samlede effekter ind. I pausen mellem bankospillet og lotteriet blev der nydt gløgg og æbleskiver.

Seletøjsaften i VKS med Jens Chr. Andersen som instruktør.

Fotos: Charles Madsen

Seletøjsaften 13. januar Som et nyt tiltag har vi i år startet nogle seletøjsaftener op. Dette foregår på Fyrstenborgvej 2 i Skjern, og instruktør i reparation og syning af seletøj er Jens Chr. Andersen fra Spjald. Den første aften er som sagt overstået, og det blev en hyggelig aften med 14 deltagere, der bl.a. fik lært at splejse reb og forberede syning af læder. Der blev derudover snakket en del om løst og fast. De øvrige aftener foregår 27. januar, 10. februar, 24. februar og 7. april.

Køresporten 1·2011

43


Hvad nu Vinterkøretræning 15. februar

Staldvandring 2. april

Der er igen i år startet vinterkøretræning på Fyrstenborgvej 2 i Skjern. Dette foregår fra 18. januar kl. 18.00 og hver tirsdag i de ulige uger frem til og med 12. april. Instruktør er som vanligt Niels Jørgen Jensen. Tilmelding to dage før på tlf. 4052 0950.

Staldvandring med start ved Aage Jensen, Holmgårdvej 5, Skjern kl. 10.00. Dagen starter med et morgentraktement til en pris af 25,- kr. pr. person. Herefter skal vi se Aages oldenborgere samt hans fine vogne. Turen går derefter videre til Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2 6900 Skjern. Her bliver der mulighed for at spise sin medbragte mad, og så skal vi se hans store stald med sportsponyer og den meget velkendte ridehal. Sluttelig kører vi til Niels Jørgen Jensen, Sønderbykjærvej 1, 6900 Skjern og ser hans heste og den nybyggede stald. Tilmelding senest 29. marts til Aage Jensen, tlf. 9736 1666 eller 2012 3204.

Brugskørselstræning 26. februar Der holdes brugskørselstræning på Fyrstenborgvej 2 i Skjern kl. 10.00. Der vil som start være et morgentraktement til en pris af 25,- kr. pr. person. Tilmelding senest 18. februar til Charles Madsen, tlf. 9713 2564. Filmaften 24. marts Filmaften på Højgårdsskolen, Ingridsvej 2, Lind, 7400 Herning kl. 19.00. Fremvisning af diverse filmoplevelser fra tidligere mesterskabe/stævner m.v. Foreningen er vært ved kaffe og brød. Vinterudflugt 26. marts MKS og VKS arrangerer vinterudflugt med start hos A/S Net-op, Brogårdsvej 10, 6920 Videbæk kl. 9.00. Dagen starter med morgenkaffe og rundstykker. Herefter ser vi fabrikken og vognene samt udstillingen af diverse udstyr, seler mv. Kl. 11.00 er der afgang til Bent Christensen, Vildbjergvej 22, 7480 Vildbjerg. Bent er efter mange års samlearbejde blevet indehaver af utrolig mange traktorer og maskiner samt hesteredskaber. Sluttelig kører vi til Charles Madsen, Bormosevej 8, 7480 Vildbjerg, hvor der serveres gule ærter med tilbehør. Efter middagen vil Charles beskære en belgierhest i boks, hvor man kan kigge med og stille eventuelle spørgsmål. Pris for dagens forplejning er 100,- kr. pr. person plus drikkevarer. Man skal selv medbringe service til middagsmaden. Af hensyn til forplejningen er der tilmelding senest 15. marts til Erling Larsen, MKS, tlf. 9741 5256 eller Charles Madsen VKS, tlf. 9713 2564. 44

Køresporten 1·2011

Bagagerumsmarked 17. april Vanen tro afholdes det lille hyggelige formiddags-bagagerumsmarked hos Per Pagh Christensen, Herningvej 57, 6920 Videbæk kl. 10.00, hvor der er mulighed for, at forskellige hesterekvisitter skifter ejer, og at man får en god hestesnak. Medbring evt. selv bord mv. til dine salgsting. Pløjedag 30. april Pløjedag hos Leo Hald Vestergård, Kildevej 4, 7490 Aulum kl. 9.30. Dagen starter med et morgentraktement til en pris af 25,- kr. pr. person. Herefter vil der hen over dagen blive arbejdet i marken med forskellige spand heste for plove, harver, såmaskine og tromle, kun afbrudt af en middagspause til medbragt mad. Tilmelding til Leo Hald Vestergård, tlf. 9747 3098 senest 23. april. Nye medlemmer Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer Alfred Andersen, Knivsbækvej 11, 6920 Videbæk, Jens Chr. Andersen, Vestergade 3, 6971 Spjald, Holger Hansen, Landtingvej 6, 6900 Skjern samt Pia Nygaard, Voulundgårdvej 2, Kølkær, 7400 Herning og håber de må få nogle hyggelige timer sammen med andre hesteinteresserede i foreningen.


Østjysk Køre Selskab www.oeks.dk

Formand: Mia Hedegaard Hansen Nørresnedevej 106, 8762 Flemming tlf. 7690 0019, 6045 8569, mjhansen@vip.cybercity.dk

Sekretær: Carl Bjarne Pedersen Vestermarksvej 9, 7130 Juelsminde, tlf. 6178 1189, cb7568@skylinemail.dk

Siden sidst Medlemsmøde

Julestævne

Dyrlæge Peder Elbek fra Hedensted holdt et meget spændende foredrag om fårefangst på Island. Det foregår med islandske heste i det meget bjergrige terræn, hvor man rider i mange timer og driver fårene sammen. Foredraget blev krydret med mange flotte billeder, så vi fik et indblik i den utrolig flotte og spændende natur, der er på Island. Tak til Peder Elbek. Herefter blev dagsordnen til det kommende HB-møde gennemgået, hvilket ikke gav anledning til den store debat.

Julestævnet tegnede igen i år til at blive en succes, og alle 28 pladser var igen i år optaget, til trods for, at det var almindelig arbejdsdag for manges vedkommende. Desværre havde kong vinter fået så godt fat i Østjylland, at mange meldte fra enten pga. ufremkommelige veje eller, fordi man ikke syntes, at man havde fået trænet hestene nok i snevejret, enkelte fordi de skulle blive hjemme og tø vandrør op. Der mødte dog alligevel 12 ekvipager op (22 kørte forhindringerne to gange minimum) så noget fik de, der mødte op, dog ud af dagen Finn Sandkvist forsvarede den gyldne nissehue på fornemste vis, hvilket gav ham ret til at bære den et år mere. Imponerende, at man kan køre taktisk efter den midterste placering. Maja Bloch og Mathias Birkely tog hver en sidegevinst. Maja Bloch var dagens hurtigste kusk, mens Mogens Ruhoff tog tiden, som dagens hurtigste groom. Sidst og mindst var det Kersti Jessen (og far), der tog prisen for bedste udklædning, efter en tæt publikumsafstemning mellem "De små grå mus" og Lilleper i pyjamas med elefanten Bodil som groom. Med hensyn til vejret så gør vi et forsøg igen til næste år. Det skulle da være mærkeligt, om der er hvid jul tre år i træk, så julestævne i 2011 bliver onsdag 28. december med første tilmelding 26. oktober.

Ivan Bak Generalforsamling 17. november Generalforsamlingen blev afholdt på Vestbirk Rideskole. I den forbindelse sagde vi farvel til Ivan Bak i bestyrelsen og goddag til Lisbeth Høegh-Nissen, som nu er ny kasserer. Derudover har vores medlemsansvarlige gennem flere år valgt at trække sig. Tak til Bjarne Johansen for dit arbejde gennem de sidste år og velkommen til Anders Horsbøl Nielsen, som blev ny medlemsansvarlig. I den forbindelse minder vi om, at det er blevet endnu dyrere at sende breve o.l. med posten, så sørg for at oplyse jeres mailadresse til Anders på musah@horsens.dk, og vær med til at spare penge til foreningen. Som en lille bonus modtager I også 8-10 nyhedsmail i løbet af året. Læs formandens beretning fra generalforsamlingen og andre nyheder på www.oeks.dk.

Køresporten 1·2011

45


Hvad nu Multistævnet

Juniordag/klubdag 3. april

I 2011 sætter vi et nyt projekt i søen, nemlig multistævnet i september. Det er vores mål at samle flere grene af køresporten på samme stævneplads, hvorved vi håber at skabe en synergieffekt, så ud over landsstævnet, som er et almindelig tredagsstævne, har vi bl.a. planlagt topcup finale og dressurcupfinale til søndag 11. september, og der er plads til flere tiltag denne weekend, så meld gerne tilbage, hvad I har af ideer. En weekend som denne kræver dog en masse hænder, så afsæt allerede nu den weekend til hestevognskørsel, pløjning, brugskørsel, vogngames o.l. Godt nytår.

Der er juniordag i alle køreforeninger. Vi har planer om at lave det om til et lille klubstævne, da vi jo ikke har ret mange juniorer. Men mere om det senere, se hjemmesiden. Der vil være mulighed for at øve toppekørsel, så vi kan blive klar til topcup om 14 dage.

Medlemsmøde 19. februar Medlemsmødet i år er besøg på fire welsh stutterier, som ligger mellem Nørre Snede og Tørring. Kl. 10.00 starter vi hos Stutteri Bjerregård, Viborgvej 145, 8766 Nørre Snede. Kl. 11.30 går turen til Stutteri Kroggaarden, v/Mette og Mogens Knudsen, Ølholm Bygade 43, 7160, Tørring, hvor vi vil spise vores medbragte mad. Kl. 14.00 kører vi til Gitte Martinusen, Rejsenhusvej 3, 7160 Tørring. Turen går videre til Ruth og Finn Sandkvist, hvor der bydes på en kop eftermiddagskaffe, og man kan se de ca. 20 welshponyer sec B og D.

Topcup/dressurcup 17. april Så skal vi i gang med en ny sæson topcup. Vi lægger igen i år ud på dyrskuepladsen i Horsens. Læs venligst propositioner på www.topcupvest. dk og overhold venligst tilmeldingsfristen, da vi i år vil forsøge at få en dressurcup op at stå, så der vil blive noget mere arbejde med at koordinere tiderne. Tilmelding til Lisbeth på www.hoeghnissen@skylinemail.dk. Dressurcup. Der kan køres i DM klasserne. Propositioner er på vej, Se mere på www.topcupvest.dk eller www.oeks.dk. Tilmelding til Lisbeth på www.hoegh-nissen@ skylinemail.dk. Langfredagstur i Sundby Så køres den årlige langfredagstur i Sundby. Kontakt Jens Carl Grouleff, tlf. 8639 2047.

LARS MICHEELSEN Gerdingvej 30 - 9520 Skørping Tlf. +45 98396097 Fax. +45 98396044 www.lmvogne.dk

• • • • • 46

Restaurering og nybygning af vogne Alle typer træhjul restaureres 15-70 mm vogngummi monteres Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m. Vognlygter og beslag i messing / nikkel Køresporten 1·2011


Aktivitetskalender 2011 Februar

12.

Sidste vinterkøretræning

24.

Seletøjsaften, VKS

12.

Toppetræning syd, ØKS

26.

Optakt til tilkørsel, ThKS

13.

Onsdagstræning, MKS

26.

Brugskørselstræning, VKS

16.

Rengøring i vognmuseet, Egeskov, FKS

27.

Indendørs stævne Vig, DKS

16.

Træningssamling, VK

27.

Indendørsstævne, ØKS

17.

Opstart på Skinnerupbanen, ThKS

17.

Bagagerumsmarked, VKS

17.

TopCup og dressur, ØKS

Marts 1.

Foredrag m/ Gurli Korgaard, ThKS

20.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

1.

Vinterkøretræning, VKS

21.

Påskestævne, dressurstævne, BKS

4.-5.

Træningsaften i Bovense, FKS

21.

Brugskørselscup, MKS

5.

Tema maraton, Juellund, SSK

22.

Langfredagstur, ØKS

12.

Indendørsstævne, TKS

26.

Træning syd, ØKS

12.-13.

Kurt Klindt i ridehallen, BKS

27.

Onsdagstræning, MKS

15.

Vinterkøretræning, VKS

30.

Løvspringstur, MKS

19.

Tema maraton, Juellund, SSK

30.

Kørekursus v/ Tea Giversen, TKS

19.

Kør selv tur, ThKS

30.

Løvspringstur, VK

24.

Filmaften, Lind, VKS

30.

Pløjedag, VKS

26.

Udflugt, MKS

30.-1/5

Landsstævne, Juellund, SSK

26.

Tilkørsel af heste, ThKS

26.

VKS og MKS udflugt

Maj

27.

Start forkursus, VK

1.

Forårstur i Langesøskoven, FKS

29.

Vinterkøretræning, VKS

4.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

7.

Klubstævne, MKS

April

7.

Forårstur, ThKS

2.

En forårsdag i marken, ThKS

8.

Præcisionskørsel på Egeskov, FKS

2.

Pløjedag, VK

8.

Løvspringstur, VKS

2.

Staldvandring, VKS

10.

Sommerkøretræning, VKS

3.

Juniordag, FKS

10.

Træning syd, ØKS

3.

Juniordag, HKR

11.

Onsdagstræning, MKS

3.

Juniordag, MKS

14.

Åbent brugskørselsstævne, HKR

3.

Juniordag/åbent hus, VK

14.

Dressur Cup, Juellund, SSK

3.

Træningssæson begynder, VK

14.

Arbejdsdag, VK

3.

Juniordag/klubdag, ØKS

14.

Brugskørselstræning, VKS

6.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

15.

Løvspringstur, BKS

7.

Sidste seletøjsaften, VKS

15.

TopCup, Juellund, SSK

9.

Træningsmaraton, DKS

15.

Forårstur, ØKS

9.

Klubstævne, TKS

16.

Opstart af kørsel på Strøbybanen, BKS

9.

Træningssamling, VK

18.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

10.

Klubstævne, VK

18.-22.

CAI-B/CAIP-B stævne/nationalt, DKS Køresporten 1·2011

47


21.

Lokal Cup, ThKS

18.-24.

Ferieuge, VK

24.

Sommerkøretræning, VKS

Uge 29

Ferieuge på Egeskov, FKS

24.

Træning, Horsens, ØKS

Uge 29

Sommerferie, MKS

25.

Onsdagstræning, MKS

19.

Træning, Horsens, ØKS

28.

TopCup, MKS

23.

Grillaften hos Axel og Birte, BKS

28.

TopCup sammen med MKS, VKS

23.

Grillaften, VK

29.

Køretur, HKR

27.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

30.

Sommerskovtur og Grillaften, HKR

Juni 1.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

August

2.

Orienteringskørsel i Hornsherred, DKS

2.

Træning, Horsens, ØKS

2.

Køresamling i Vejle Ådal, TKS

4.-7.

Tur Mariager Fjord rundt, VK

4.

Undervisning i Bovense, FKS

5.-7.

Landsstævne, MKS

5.

Træningsstævne i Bovense, FKS

9.

Sommerkøretræning, VKS

5.

Træf, Søbyhus, VKS

10.

Onsdagstræning, MKS

7.

Sommerkøretræning, VKS

10.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

7.

Træning. Horsens, ØKS

14.

Melstedgårdtur, BKS

8.

Onsdagstræning, MKS

14.

Åben dressur-Top Cup stævne, FKS

8.

Åbent hus v/ Bjarne Bertelsen, VK

14.

Klubmester toppe, ØKS

11.-12.

Hyggetur ved Vilsted Sø, HKR

17.

Træning, Horsens, ØKS

13.

Concours de Tradition Dyrehaven,SSK

20.

Power Horse stævne, Juellund, SSK

13.

Pinsetur, VK

20.

Lokal Cup, ThKS

15.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

20.

Klubstævne, TKS

17.-18.

Hjørring Dyrskue, VK

21.

Dressur Cup, Juellund, SSK

18.

TopCup Vest, HKR

23.

Sommerkøretræning

18.

Orienteringskørsel, VKS

24.

Onsdagstræning, MKS

19.

Kørestævne, BM, BKS

24.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

21.

Træning, Horsens, ØKS

27.-28.

Klubmesterskab i kørsel, FKS

22.

Onsdagstræning, MKS

28.

Start forkursus, VK

25.

Lokal Cup, ThKS

30.

Træning. Horsens, ØKS

29.

Træning, Gl. Estrup, ØKS September

Juli

2.

Høstfest, VKS

1.-3.

Dyrskue, BKS

3.

Pløjetræningsstævne, ThKS

1.-3.

Åbent kørestævne på Kærsgaard, FKS

3.

Træningssamling, VK

5.

Træning, Horsens, ØKS

4.

Pløjning med instruktør, FKS

6.

Aftenkaffe hos Karen og Johannes, BKS

4.

Klubstævne, VK

8.-10.

2-dagstur, ThKS

6.

Sommerkøretræning, VKS

9.

Kør selv tur til Hjerl Hede, TKS

7.

Onsdagstræning, MKS

13.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

7.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

16.

Brugskørselsstævne hos Jens Dahl, FKS

8.

Skærpning af plovskær, BKS

16.-17.

Landsstævne, Holtegaard, VK

9.-11.

Landsstævne og træningsstævne, DKS

48

Køresporten 1·2011


9.-11.

Multistævne, ØKS

26.

Generalforsamling, FKS

10.

Hyggepløjning hos Jørgen Holm, FKS

26.

Medlemsmøde, ØKS

10.

Åbent pløjestævne, VKS

11.

TopCup finale, ØKS

November

13.

Træning syd, ØKS

3.

Opstart af lædersyning, BKS

16.

National Juniordag, FKS

7.

Generalforsamling, ThKS

17.

Løvfaldstur, VK

9.

Generalforsamling, HKR

17.-18.

Wiffertsholmstævne, HKR

10.

Generalforsamling, VK

18.

Løvfaldstur, ThKS

16.

Generalforsamling, MKS

20.

Sidste sommerkøretræning, VKS

17.

Generalforsamling, ØKS

21.

Onsdagstræning, MKS

18.

Generalforsamling, DKS

21.

Træning, Gl. Estrup, ØKS

26.

Julefrokost, MKS

24.

Hyggepløjning hos Jens Dahl, FKS

24.

Træningsstævne, MKS

December

24.

Dressur Cup finale, Juellund, SSK

1.

Julebanko, VKS

24.

Pløjedag og brugstræk, VK

3.

Julefrokost, VK

24.

Løvfaldstur, VKS

10.

Julehygge, TKS

25.

TopCup finale, Dorthealyst

23.

Generalforsamling i VNKR, BKS

25.

Fyensmesterskab i pløjning, FKS

28.

Julestævne, ØKS

25.

Løvfaldstur, HKR

25.

Løvfaldstur, ØKS

27.

Træning syd, ØKS

Oktober 1.

Pløjestævne, BKS

1.

Åbent pløjestævne, ThKS

1.

Start kuskemærkekursus, VK

2.

Løvfaldstur ved Slagelse, DKS

2.

Pløjestævne, HKR

2.

Træningssæson slutter, VK

5.

Onsdagstræning, MKS

8.

Pløjestævne, TKS

10.

Generalforsamling, VKS

12.

Medlemsmøde, MKS

15.

Sjællandsmesterskab i pløjning, DKS

15.

Skovtur i Rold Skov, HKR

15.

Pløjestævne

16.

Løvfaldstur, BKS

16.

Juniordag/åbent hus, VK

16.

Juniordag/klubdag, ØKS

20.

Generalforsamling, TKS

22.

DM i pløjning, DKS Køresporten 1·2011

49


Tilkørsel af heste v/ Birthe og Niels Jørn Munkholm

Lillebyvej 9 · 6920 Videbæk · lillebyfjordhest@tv.dk Tlf. 2173 5274 eller 6111 0697

www.hestevognskorsel.dk

Køb-Salg-Bytte Naturtræsvogn (Køier vogn) sælges, wagonette, brugt få gange, er til hest på 140-160 cm. 1-, 2-spand. ca. 23.000 kr. Tlf. 8668 6217 eller 4143 6217, gerne sms.

Kørehest/ridehest sælges, kørt 2-spand, 7 år, 160 i stangmål. Halv quarter/frederiksborg. Rød med hvide sokker. ca. 18.000 kr. Tlf. 8668 6217 eller 4143 6217, gerne sms.

Diverse plove og enkeltrensere sælges. Kom med et bud. Tlf. 8668 6217 eller 4143 6217, gerne sms.

Køb-Salg-Bytte Køb-Salg-Bytte annoncer vedlagt betaling kr. 50,pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup, 9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034, e-mail lhartmann@pc.dk 50

Køresporten 1·2011

Annoncepriser 1/1 side 1/2 side 1/3 side 1/4 side 1/8 side

kr. 990,kr. 550,kr. 440,kr. 385,kr. 220,-

Alle priser er ekskl. moms

Tilbud gives på opsætning af annoncer.


Salg af hestevogne Alt i restaurering af vogne Se vores store udvalg p책 internettet www.1hk.dk Svend Aage Lauridsen Knudmosevej 26 7400 Herning Tlf. 9712 8532/mobil 2012 8532 post@1hk.dk


Salgsdag for Køreheste ved Henrik Høper Lørdag den 19. marts 2011, kl. 10.30 butikker & stald åben fra kl. 9.30

Kom og få nogle hyggelige timer sammen med andre hestefolk. International konkurrence hvoriblandt deltagerne er den regerende Verdensmester Thorsten Zarembowicz og den regerende Sølvmedaljevinder og flere gange sejrende Top Driver, Bartolemiej Kwiatek. Kom og gør en god handel hos udstillere såsom A/S Net-Op, Koier, Vedsted Mølle, Klindt Rideudstyr og Søndergård Hegn/Pavo. Fremvisning og besigtigelse af køreheste til alle formål. Fra fornøjelses– og skovtursheste til konkurrenceheste og ponyer af forskellige typer og racer. Eventuel handel foregår i dialog med sælger. Entré kr. 20

børn u/14 år gratis

Cafeteriet holder åben med forfriskninger.

Begrænset antal borde m/kuvert kan bestilles, senest d. 11. marts. Pris 150 kr. inkl. entré, frokost, kaffe og kage. Tilmelding af heste til Henrik på tlf. 61 75 87 29 senest 1. marts

hoper@privat.dk

Salgsliste på www.hoeper.dk Hammelev Ridecenter, Kirkestræde 6, Hammelev, 6500 Vojens

Koeresporten_1_2011  

Medlemsblad for Dansk Køreforbund

Koeresporten_1_2011  

Medlemsblad for Dansk Køreforbund

Advertisement