Page 1

June – July 2010 – Issue 81

www.cxonet.be

Rik Vanpeteghem (Deloitte): “We willen ons bedrijf in een betere vorm doorgeven aan de volgende generatie” – p. 9

CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, June – July 2010 – Issue 81, afgiftekantoor Leuven X – P106 176, toelating gesloten verpakking; PB-België – B-7, Prijs lidmaatschap € 110,00 (excl. BTW)

Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executives

Ondernemen vereist “innovatief” leiderschap – p. 10

Management Human Resources

Christian Leysen, voorzitter raad van bestuur UAMS

ICT Logistics De Kust: een verrassende eventen congreslocatie. Alles wat u moet weten om uw event aan zee te organiseren – p. 39

Manufacturing Sales Marketing Finance

Priorité à la conformité – p. 62 Pierre Schaubroeck, président de l’Institut de Juristes d’Entreprise

Partners:


"My clothing brand is following the sun… the future looks bright because I know I can rely on the expertise of my relationship manager."

Publ. : Elodie Dufrane, Fortis Bank SA/nv, Montagne du Parc/Warandeberg 3, 1000 Brussels.

Laurence Everard CEO "Mais il est où le soleil ?"

Jean-Jacques Gabriel Business Centre Manager

‘Mais il est où le soleil’ can turn to us when they want to do business anywhere in the world. They regularly use our letters of credit and hedges against interest rate and foreign exchange risks, and we finance their import activities securely. Does your company also import and export ? Thanks to our strong international network and solid expertise in foreign trade, we can support and secure your business around the world. Talk to your relationship manager or visit www.cpb.bnpparibasfortis.be.


Editoriaal / Editorial Dirk Vermant

uitgever / éditeur & directeur

Waar ligt de limiet van onze capaciteit om informatie te verwerken?

Jusqu’où va notre capacité de traiter l’information?

We verwerken vandaag tien keer zo veel informatie dan in 1990. We denken dat IT dit probleem oplost, maar niets is minder waar. Als wij de knopjes niet bedienen, gebeurt er niets. Als we de e-mails niet lezen, niet beantwoorden en niet correct bewaren, dan wordt de informatie niet verwerkt. De technologie doet dat niet in onze plaats. Toch verwerken we tien keer zoveel informatie dan twintig jaar geleden.

Aujourd’hui, nous traitons dix fois plus d’informations qu’en 1990. Nous sommes convaincus que les outils IT nous aident à maîtriser la situation, mais rien n’est moins vrai. Si nous omettons d’actionner les boutons et d’appuyer sur les touches, rien ne se passe. Si on ne se donne pas la peine de lire ses e-mails, d’y répondre et de les conserver correctement, on ne peut pas dire que l’information soit traitée. Et la technologie ne s’en charge pas à notre place. Toujours est-il que nous traitons dix fois plus d’informations qu’il y a vingt ans.

Zijn we dan op twintig jaar tijd veranderd in supermensen? Of hadden we vroeger veel tijd op overschot? Waar ligt onze grens? Kunnen we binnen tien jaar nog eens de helft meer informatie verwerken? Is er een limiet op onze informatieverwerkingscapaciteit? Niemand stelt zich die vraag. In tegendeel iedereen is bezig met: hoe kunnen we vandaag efficiënter informatie – lees lean administratie – verwerken. Bestaat er een tool om te berekenen hoeveel informatie je per dag verwerkt? Wanneer zit je in de rode zone? Als je een glas te veel op hebt en je passeert een alcoholcontrole dan weet je onmiddellijk hoe laat het is. Wat met een e-mail te veel op? Zoals bij elke verslaving stel je het pas vast als je al verslaafd bent. Hoeveel managers nemen hun BlackBerry vandaag mee op reis? Zouden ze verslaafd zijn? Stel dat Outlook je zou waarschuwen als je te veel e-mails verwerkt. “U verwerkt te veel e-mails vandaag. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid.” Als we op een autosnelweg te snel rijden, krijgen we een boete. We brengen het leven van anderen en van onszelf in gevaar. Als we roken krijgen we de boodschap dat het schadelijk is voor onze gezondheid. Ik wil hier niet de moraalridder uithangen. Maar wat als je morgen te veel informatie verwerkt? Wat als je getroffen wordt door een burn-out of een depressie? Wat is het gevolg voor je eigen gezondheid? En voor je gezin? Wie waarschuwt je daarvoor? En wat is de kost voor onze volksgezondheid? Uit onderzoek blijkt dat ‘information overload’ een van de belangrijkste oorzaken is van het snel stijgende absenteïsme. Dit was voor mij de moeite om even blijven bij stil te staan.

Editie Edition 81 82 83 84 85 86 87 88

Medium Média

Verschijningsdatum Date de parution

CxO Magazine CxO Webzine CxO Magazine CxO Webzine CxO Magazine CxO Webzine CxO Magazine CxO Webzine

31-05-2010 30-06-2010 30-07-2010 31-08-2010 30-09-2010 29-10-2010 30-11-2010 31-12-2010

Sommes-nous devenus des surhommes en l’espace de deux décennies? Ou avions-nous naguère beaucoup de temps en réserve? Où se situe notre limite? Sommes-nous capables dans les dix années à venir de traiter encore la moitié d’information en plus? Y a-t-il une limite à notre capacité de traiter l’information? Personne ne semble se poser la question. En revanche, tout le monde se préoccupe de savoir comment traiter plus efficacement l’information – lisez “l’administration lean”. Existe-t-il un outil permettant de déterminer combien d’information vous traitez par jour? Quand entrez-vous dans la zone rouge? Lorsque vous avez bu un verre de trop et qu’on vous fait passer un alcotest, vous savez tout de suite où vous en êtes. Qu’en est-il lorsque vous avez traité un mail de trop? Comme dans de nombreux cas d’addiction, on constate le problème quand le mal est fait. Combien de managers emportent leur BlackBerry quand ils partent en vacances. Seraient-ils intoxiqués? Imaginez Outlook vous avertissant que vous traitez trop d’e-mails. “Vous traitez un trop grand nombre de courriels aujourd’hui. Cela peut nuire gravement à votre santé.” En cas d’excès de vitesse sur la route, nous risquons une amende. Nous mettons notre vie et celle des autres en danger. Les fumeurs sont avertis des nuisances du tabac. Il n’entre toutefois pas dans mes intentions de jouer au moralisateur. Mais que risque-t-on si demain nous traitons trop d’information? Se pourrait-il que nous soyons en proie au burn-out ou à la dépression? Quelles sont les conséquences pour votre santé? Et pour votre famille? Qui va vous prévenir du danger ? Et qu’est-ce que cela va coûter à la santé publique? Les études montrent que “l’excès d’information” est l’une des principales causes de l’absentéisme grandissant. Voilà déjà selon moi une raison suffisante pour qu’on s’attarde sur le sujet..

Adverteerderslijst Accord Accord (advertorial) Atradius BMW BPN Paribas Fortis Brugge Business School Conba CxO Delsey Dexia Edding Legamaster

1, 27 33 13 25 2 67 78 30 55 59 19

Electrabel 72 emailGarage 78 Hudson 19 Iptor 37 PwC 84 Radisson Blu Palace Hotel 67 SAS (advertorial) 47 Securex 11 Phi Data 30 UAMS 12, 31, 49 Westtoer (advertorial) 39-46

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

3


inhoud General

|8|

|8| Bi-Monthly Headlines |9| Corporate social responsibility geen lege doos bij Deloitte Corporate social responsibility (CSR) is bij Deloitte prominent aanwezig. Het bedrijf heeft een CSR Director in dienst en neemt verschillende initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen

|10| Een LAT-relatie die schreeuwt om een huwelijk Databeheer en documentbeheer |12| Lean vindt zijn weg in dienstverlening Het eerste en belangrijkste principe van lean is te begrijpen wat waardevol is voor de klant

Human Resources

Sales & Marketing

ICT

|16| Expert Group HR: Atlas Copco hanteert lange termijnstrategie voor employer Branding Altas Copco heeft een strategisch employer branding plan ontwikkeld. Er is nagegaan welke profielen er nodig zijn, waar het bedrijf voor staat en waar de vraag en het aanbod elkaar ontmoeten. Zij zijn er namelijk van overtuigd dat iedere persoon andere ambities heeft en tegen een verschillende snelheid deze ambitie wil realiseren. Hierin verschillen zij van bijvoorbeeld sommige Angelsaksische bedrijven |18| Bi-Monthly Headlines |20| Thema-artikel: Interim management In crisissituaties moet alles in het werk gesteld worden om op korte termijn het bedrijf te herstructureren en het vertrouwen van de aandeelhouders en de medewerkers terug te winnen.

|22| Gemakkelijker internationaliseren door ‘destination branding’ Deel 21: Merkenstrategie |24| Bi-Monthly Headlines |26| Expert Group Sales & Marketing: DHL investeert bewust veel in opleidingen |28| Bedrijven moeten over hun reputatie waken Eén ogenblik van onachtzaamheid kan volstaan om een reputatie weer kwijt te raken |29| Guerrillamarketing: succes tegen lage kosten In een zeer korte tijd veel media-aandacht of aandacht van het publiek te hebben |31| Slecht nieuws Slecht nieuws brengen aan uw medewerkers is geen makkelijke taak |32| Het nut van Facebook voor bedrijven Doordachte social media strategie betekent meerwaarde |35| Doeltreffend schrijven begint met een scherpe focus Meer impact bij de lezer, tijdwinst voor de schrijver

|35| e-CAR: a new dimension in traffic solutions New challenges are imposed by the ever-growing traffic density, as well as the need for more flexible and economic traffic solutions |36| Bi-Monthly Headlines |38| Multimedia Handige of leuke hich tech spullen |48| Social media analytics legt tendensen en gevoelens bloot 2010 is het jaar van social network analytics – het uitspitten van het gedrag en de houding van individuen tegenover bedrijven en organisaties op sociale netwerken om daaruit conclusies te trekken voor het sturen van acties |50| Expert Group ICT: IT-investeringen blijven controverses uitlokken Kloof tussen IT en de business nog al te vaak groot |52| Snelheid en kwaliteit gaan samen CIOnet Profile: Daniel Lebeau

New strategy

|20|

Interim manager brengt soelaas

4

|35|

Doeltreffend schrijven

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

|52|

Snelheid en kwaliteit


innovation, leadership, strategy and vision Management |14| Vertrouwen herstellen tussen “stakeholders” Ondanks de eerste tekenen van economisch herstel kampen nog veel bedrijven met de gevolgen van een rampzalig 2009 |15| Whatever: vers une gestion des connaissances en ligne

Logistics & Manufacturing |53| Combinant wil 150.000 vrachtwagens per jaar van de weg halen Eerste terminal met Open Access Concept in ruime regio geopend |54| Expert Group Logistics & Manufacturing: Logistiek Eternit afgestemd op klantgericht handelen en denken |56| Bi-Monthly Headlines |57| |58| ‘Magic Black Box’ tegen files in de laadzone Voor de ‘Magic Black Box’ is het dagelijkse kost om bijna 2.000 pallets te verdelen over tientallen kanalen op meerdere niveaus, ze vervolgens gereed te zetten en uit te leveren voor verzending

Lean in dienstverlening Finance & Legal

Extra

|60| Thema-artikel: Business Banking onder de loep Verschillende bronnen zowel binnen als buiten de sector gaven nogal wat verschillende betekenissen aan de term ‘Business Banking’ |62| Priorité à la conformité L’Institut des Juristes d’Entreprise (IJE) met l’accent sur le corporate governance |63| Bi-Monthly Headlines |64| Expert Group Finance: IT-budget moet meer zijn dan louter opsomming vankostenposten Veel beter is te definiëren wat IT doet voor de business, een kostenplaatje per dienst zodat iedereen weet welke dienst hoeveel kost en wat de componenten zijn |66| Nieuwe wet over marktpraktijken en consumentenbescherming Enkele kernbegrippen opnieuw gedefinieerd om ze in lijn te brengen met de vigerende rechtspraak

|64| Thema-artikel: Enorm aanbod binnen Belgische MICE-industrie Overheidsdiensten coördineren en informeren |70| Boekbesprekingen De Conversation Manager Inkoop: een nieuw paradigma |71| Alternatieven voor PowerPoint presentaties De elevator talk als presentatie |73| Thema-artikel: Groene energie voor bedrijven is geen utopie meer Overheden steunen zoektocht naar hernieuwbare bronnen |75| Wat betekent politiek leiderschap nu nog? Newsletter Junior Chamber International |76| Autorubriek: Nieuwe modellen in autoland Volvo V70, Citroën C3, Mercedes R-klasse en Nissan Cube doorgelicht |78| Snel je eigen netwerk opbouwen LinkedIn: krachtige tool om potentiële klanten, medewerkers, leveranciers, partners, experten of een nieuwe baan te vinden |80| Executive summaries

|58|

Automatisch opslagsysteem

|12|

Créée en 2007, Whatever est une startup belge basée à Louvain-La-Neuve qui a mis au point Knowledge Plaza, une solution collaborative de gestion des connaissances

|62|

Corporate governance

|71|

Elevator talk CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

5


CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise

Koen Allaert Eddy Bruyninckx gedelegeerd bestuurder afgevaardigd bestuurder Flanders Investment Havenbedrijf Antwerpen & Trade

Antoon De Proft voorzitter raad van bestuur IMEC

Ondernemers Grote ondernemingen

Henri Renmans gedelegeerd bestuurder Renmans Quality Meat

Erelid

Erelid

Bestuurders Communities

Dirk Fransaer Ingrid Lieten afgevaardigd bestuurder Viceminister-president Vito van de Vlaamse Regering

Philippe Naert Decaan UAMS

Vincent Van Quickenborne Minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging

Ondernemers KMO’s

Gabriël Fehervari CEO Alfacam & Euro1080

Inge Geerdens CEO CV Warehouse

Nicolas Saverys gedelegeerd bestuurder Exmar

Wouter De Geest gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen

Algemene directie Communities

Cathy Berx gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte gouverneur Provincie Vlaams-Brabant

Lutgart Van den Berghe executive director GUBERNA

Patrick Beselaere managing director ING Commercial Finance Belux

Eddy Bonne Directeur Gosselin Group

Johan Bosschaerts managing director Northgate Arinso

Christophe Cherry country director Atradius Belux

Hadelin D’Hoop afgevaardigd bestuurder AC Brussels

Kris Cloots country manager ISS

Vincent de Clippele CEO Nestlé

Eddy de Mûelenaere managing director Vandemoortele

Luc Deflem CEO Securex

Jean-Claude Delen general manager DHL Global Forwarding

Alexander Dewulf managing director Cebeo

Expert Group Sales & Marketing

Expert Group HR

Expert Group ICT

Prof dr. Peggy De Prins Docente en academisch verantwoordelijke HRM UAMS

Astrid De Lathauwer HRD Belgacom

Lieven Beyl marketing manager Athlon Car Lease Belgium

Tim Claessens marketing director DHL Express Belux

Michel De Bolle marketing manager Citibank Belgium

Peter Bal CIO Wabco Vehicle Control Systems

Els Blaton CIO Axa Belgium

Koen Descheemaeker HR manager Gosselin Group

Koenraad D’Helft chief human resources Hansen Transmissions Groep

Els Druyts HR manager Shell Belgium

Piet De Grauwe marketing manager Cofely Services

Dirk Hendrickx Vice President EMEA Barco

Gert Jacobs marketing en trade marketing manager Cadbury Belgium

Geert Christiaens Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Christiaan De Backer CIO Tom Tom Groep

Denise Laros HR senior manager Isabel

Patrick Muylle Directeur personeel en organisatie Campina België

Wim Roef HR Director Benelux Tech Data

Ursula Quadpeers marketing manager Mazda Motors Belux

Johan Vanden Bergh marketing manager KIA Motors Belgium

Patrick Van der Avert manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Alain Grijseels ICT manager RIZIV

Catherine Hellebaut EMEA IT, Lead Lean Six Sigma Black Belt 3M Europe

Kristian Vandenhoudt HR manager Atlas Copco

Michel Vandermeulen HR-directeur IWT

Marc Van Hoecke HR director KPMG

Anne Van Gils marketing manager Gosselin Group

Joris Vanholme marketing manager Attentia

Ward Van Rijckeghem communication manager Volvo Cars Belgium

Guy Lodewijks IT Manager Lyfra

Christiaan Peeters IT Manager Johnson Controls

Geert Sinnaeve IT Manager Thomas Cook Belgium

Prof. dr. Bart Sijnave ICT manager UZ Gent

Recent toegetreden lid

fotografe Annabel Boon

Georges Anthoon HR manager Axa Belgium

Herman Reynders gouverneur Provincie Limburg

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

Paul Vermeylen Commercieel Manager Marsh

Sven Verresen Jan Vroemans Alfacam Group marketing manager Corporate Communications Jaguar Land Rover Belux & Media Relations


CxO’s Raad der Wijzen – Conseil des Sages – Board of the Wise voorzitter Voka

Bestuurders KMO’s

Koert Damveld gedelegeerd bestuurder Fiege

Luc De Bruyckere gedelegeerd bestuurder Ter Beke

Serge Fautré afgevaardigd bestuurder Cofinimmo

Norbert Verkimpe voorzitter raad van bestuur WDM Belgium

Bestuurders Grote ondernemingen

Noë Denecker bestuurder Honda Europe

Jannie Haek gedelegeerd bestuurder NMBS

Marc Haelemeersch gedelegeerd bestuurder Centea

Roger Heijens voorzitter PwC

Marc Lambotte gedelegeerd bestuurder Unisys

Emmanuel Mottrie gedelegeerd bestuurder Altran

Karel Plasman gedelegeerd bestuurder Acerta

Luc Van den Bossche Eric Verrept gedelegeerd bestuurder Administrateur-generaal BAC Vlaamse Gemeenschapscommissie

Algemene directie KMO’s

Jan Heiremans managing director StepStone

Jukka Tiitu general manager Nokia Belgium

Peter Ryckaert CEO DigiPoint

Pascale Van Damme general manager Dell

Bart Van Coppenolle ondernemer

Phillip Vandervoort general manager Microsoft BeLux

Danny Vanden Herrewegen managing director Dun & Bradstreet

Saskia Van Uffelen CEO Bull

Mathieu Verwilghen algemeen directeur Century 21 Benelux

Rudy Hulsman algemeen directeur Quick Belux

Ronnie Leten president & CEO Atlas Copco

Eduard Schaepman algemeen directeur Regus Benelux

Stéphane Thiery directeur TEC

erevoorzitter Voka

Recent toegetreden lid

Recent toegetreden lid

Algemene directie Grote ondernemingen

Jean-Paul Van Avermaet CEO Autogrill Belux

Pol Vanbiervliet general manager Cisco

Expert Group Logistics

Urbain Vandeurzen voorzitter en ged. bestuurder LMS International

Jo Van Onsem general manager Xerox Belux en Nederland

Rik Vanpeteghem CEO Deloitte België

Recent toegetreden lid

Expert Group Finance

Jan Buys IT Manager Accor Hotels-Belgium

Erik Chabot Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Oliver Corluy President PICS Belgium

Suzy Costers Director SC2 Supply Chain Square

Johan Blauwblomme Credit Control, Risk and Tax Manager Balta Industries

Ann Cools Finance & Administration Director G4S Security Services

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Prof. dr. Steven De Haes Director Knowledge & Research UAMS

Jan Dobbenie CIO Nuon

Isabelle Dero Logistiek manager Hubo België

Nik Delmeire Nationaal voorzitter O.T.M.

Sonja De Wolf Logistiek Manager Eternit

Luc D’Hoine Finance Director Belgium Fujitsu Technology Solutions

Werner De Laet CFO Mobistar

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Jan Heylen ICT Manager Sanoma Magazines Belgium

Jos Kayaerts IT Manager Siemens

Rudi De Winter CFO Van Laere

Joost Gietelink CFO - Randstad Group Belgium & Luxemburg

Johan Maes CFO Aquafin

Joost Rommelaere IT Manager Tessenderlo Group

Wim Schollaert ICT Manager Gates Europe

Kalman Tiboldi CIO TVH Forklift Parts

Freddy Van den Wyngaert CIO Agfa-Gevaert group

Recent toegetreden lid

Chris Borremans General Manager, European IT Komatsu Europe

Luc Peeters Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Rik Ruts Logistiek directeur ECU-Line

Alex Van Breedam Geert Swinnen Business Services Manager Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen Chevron Phillips Chemical Company

Nico Vandaele Prof. dr. KU Leuven

Recent toegetreden lid

Paul Masschelein Procurement Director Asco Industries

Johan Vandenbroeck Supply Chain Manager Tessenderlo Group

Nathalie Vierset Manager logistiek Tiense Suikerraffinaderij

Jean-Luc Van Doninck Dave Vander Heyde Financieel Manager Head of Data & Development Ondernemingen Jan Fortis Investment Management De Nul

Jean Volders CFO Topcom


General Management Erwin De Weerdt

Bi-Monthly Headlines

News from the European Union Europe switches to gas A relatively abundant, cheap and clean source of energy, natural gas is becoming an increasingly essential part of Europe’s energy mix, winning supporters for a variety of uses ranging from power generation, household heating and transport to fertiliser, plastics, and other manufacturing products. The European Union wants to achieve high living standards and environmentally-friendly economic development. To achieve this goal, securing supplies of energy at affordable prices is a top priority. The EU is putting in place an ambitious energy policy in a bid to spark a new industrial revolution that will deliver a lowcarbon economy while making energy consumption more secure, competitive and sustainable. In this context, Europe is increasingly relying on gas. The advantages of gas are numerous. Natural gas is not just an energy source: it is also a raw material. Biogas, the production of which is on the rise, is renewable. Unlike electricity, natural gas can be stored, making the logistics of gas production and distribution slightly easier than for electrical power. As Russia remains a major supplier to the European Union, security of supply remains an issue of primary importance. The EU is gradually moving towards a wider diversity of sup-

ply thanks to an expanding pipeline network and the development of Liquefied Natural Gas (LNG) terminals. According to the International Energy Agency, global gas reserves are sufficient to satisfy demand for the foreseeable future.

Corporate social responsibility: back on the EU agenda? The financial and economic crises have prompted companies to move away from ‘business as usual’ social models in an effort to behave more responsibly. The question now is whether the new European Commission will revive the debate on Corporate Social Responsibility (CSR) after a period of stagnation. For years the debate has been held up by issues like whether measures should be voluntary or mandatory and how much civil society should be involved. CSR is a concept whereby companies and financial institutions not only consider their profitability and growth, but also the interests of society and the environment by taking responsibility for the impact of their activities on stakeholders, employees, shareholders, customers, suppliers, and civil society represented by NGOs. Industry stressed that CSR on a voluntary basis would allow individual companies to find the methods suitable for their own

Herman Van Rompuy, European Council President, called for more rigorous implementation and monitoring procedures for the new strategy for sustainable growth and jobs.

8

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

cultures and needs. NGOs, on the other hand, accused the Commission of failing to ensure that the European Union would address the real issue of companies’ misbehaving inside and outside the EU. They claimed that social reporting, auditing and labeling were inefficient and lacked credibility without standardized methods or independent monitoring. Experts note that CSR broadly stems from the concept of sustainable development, defined as development that meets present needs without compromising the ability of future generations to meet their own.

‘Europe 2020’: Green growth and jobs? The EU’s new strategy for sustainable growth and jobs, called ‘Europe 2020’ comes in the midst of the worst economic crisis for decades. It puts innovation and green growth at the heart of its blueprint for competitiveness, but will have to include tighter monitoring if it is to succeed where the Lisbon Agenda failed. During a recent summit, EU leaders broadly endorsed a paper by European Council President Herman Van Rompuy, who called for more rigorous implementation and monitoring procedures for the new strategy. Van Rompuy suggests that EU countries submit their public debt management plans alongside national reform programmes next autumn. In his invitation letter to heads of state and government, Van Rompuy said the new strategy “requires ownership and commitment at the highest level”. “The new strategy needs to become our joint responsibility”, he stressed, suggesting that EU summits should become the place for European economic governance. Instead of sanctions, Van Rompuy proposed to reward governments with extra EU funding if they meet their targets under the strategy. This could come from the European Investment Bank (EIB) or the EU”s regional and research budgets. However, the European Commission did not include this in its proposal. Would you like to react? we.listen@cxonet.be


General Management Stijn Dom

Corporate social responsibility geen lege doos bij Deloitte

“Onze medewerkers appreciëren onze aanpak enorm” Wat betekent het begrip ‘Corporate Social Responsibility’ voor u? “CSR heeft voor ons te maken met duurzaamheid binnen onze bedrijfsvoering. Daarnaast heeft het ook te maken met wat wij ‘stewardship’ noemen. Dat komt erop neer dat we het bedrijf in een betere vorm doorgeven aan de volgende generatie dan we het zelf van de vorige generatie overgenomen hebben.” Hoe komt CSR concreet aan bod? “Om te beginnen hebben we een ecologisch beleid. We hebben een programma uitgewerkt om onze CO2-uitstoot met 25% over vier jaar tijd te verminderen. Die termijn loopt af in 2012. Ons wagenpark (zo’n 1.500 auto’s) wordt regelmatig gescreend; twee jaar geleden hebben we alle SUV’s geweerd om zo de CO2-uitstoot te beperken. Bovendien hebben we het aantal vliegmijlen geëvalueerd. Sindsdien doen we meer video conferencing. Ons energieverbruik proberen we in te perken en we printen zo veel mogelijk recto verso. We gebruiken glazen in plaats van drinkbekers. Het gaat om een heel pakket maatregelen. Die groene ‘agenda’ wordt door de medewerkers erg gewaardeerd.”

Innovatie en entrepreneurship stimuleren Wat zijn de overige initiatieven? “Ons social responsibility programma is vrij uitgebreid en daarvoor hebben we een CSR Director in dienst. We trekken daar ook een aanzienlijk budget voor uit en dat is niet ingekrompen door de crisis. Ons programma draait rond educatie. We willen minder bedeelden helpen om ze aan het werk te krijgen door innovatie en entrepreneurship te stimuleren. En dat sluit goed aan bij de core competentie van Deloitte als organisatie, namelijk coaching & learning.” Met welke organisaties werken jullie samen? “We hebben een aantal structurele partners. En daarnaast lopen er een aantal ad hoc projecten. We steunen de initiatieven zowel in cash als met dienstverlening. Onze structurele partners zijn Vlajo en zijn Franstalige tegenhanger ‘Les Jeunes Entre-

Corporate social responsibility (CSR) is bij Deloitte prominent aanwezig. Het bedrijf heeft een CSR Director in dienst en neemt verschillende initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen. Verder engageert Deloitte zich om een aantal maatschappelijke projecten te ondersteunen. Dat blijkt uit een gesprek dat we hadden met Rik Vanpeteghem, CEO van Deloitte België.

prises’, NFTE, Close the Gap en SOS Kinderdorpen. Met Close the Gap (organisatie die de digitale kloof wil verkleinen) is er zowel steun voor hun projecten in ontwikkelingslanden als steun voor vzw’s in België die geen toereikend budget hebben voor IT (dit gaat via PC Solidarity). Van ondernemingen die grote pc users zijn, maakt Close the Gap de afgeschreven pc’s volledig clean en ze verdelen die onder minder bedeelden. NFTE (een internationale organisatie) richt zich tot kinderen die tussen wal en schip vallen in ons onderwijssysteem. Per jaar lanceert NFTE tientallen trainingen waardoor er een heel aantal jongeren weer op ‘het rechte pad’ komen. Sommige beginnen zelfs een eigen zaak en zijn heel succesvol. Vlajo wil jongeren tussen 6 en 25 jaar vertrouwd maken met en aanzetten tot ondernemen. SOS kinderdorpen vindt dat elk kind het recht heeft om op te groeien omringd door liefde en respect. De organisatie geeft kinderen in nood (in België en in het buitenland) een familie en helpt hen een eigen toekomst op te bouwen.”

Maatschappelijk engagement Hoe pakken jullie de samenwerking aan? “Als we projecten ondersteunen is het belangrijk dat we er full ownership over krijgen. We ondersteunen bijvoorbeeld een project in Isaan (een arme streek tussen Cambodja en Thailand) en hebben daar een school mee helpen heropbouwen. Via Close the Gap hebben we daar computerklassen geïnstalleerd. Op dit ogenblik zijn we bezig om het lerarenkorps bij te scho-

Rik Vanpeteghem, CEO van Deloitte België: “We willen het bedrijf in een betere vorm doorgeven aan de volgende generatie dan we het zelf van de vorige generatie overgenomen hebben.” len. En dat doen onze medewerkers zelf door ter plekke taalcursussen Engels te geven. Zulke initiatieven slaan bijzonder aan bij onze medewerkers. Ze merken dat Deloitte een bedrijf is dat iets aan de maatschappij wil teruggeven. Eind juni gaan we in het Koning Boudewijn stadion een fund raising doen ten voordele van SOS Kinderdorpen. Al onze medewerkers (2.500) lopen zo veel mogelijk kilometers die dan gesponsord worden. Het doel is om samen 500 km te lopen voor een goed doel. Deloitte doet dan achteraf vanuit het bedrijf een opleg. We noemen dat een ‘impact day’.” U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

9


General Management Herman Van den Keybus

Databeheer en documentbeheer

Een LAT-relatie die schreeuwt om een huwelijk In hun drang naar efficiëntie geven bedrijven veel geld uit aan ‘veelbelovende’ software voor data- en documentbeheer. Maar wordt er nu ook efficiënt gewerkt? Gemeten aan het aantal ‘knelpuntberoepen’ in administratie is het antwoord negatief. Specifiek onderzoek doet bovendien concluderen dat er in administratie eerder moet gesproken worden van ‘knelpuntwerkmethoden’.

Over het algemeen wordt een relatieve vorm van efficiëntie bereikt in databeheer. Dat databeheer geen aansluiting meer heeft met documentbeheer is een verschijnsel dat louter ontstaan is met de ingebruikname van de computer. Daarbovenop vertoont documentbeheer op zich een flagrante en structurele inefficiëntie. Digitale en papieren documenten leiden immers elk een eigen bestaan en vormen geen dossier meer. Documenten die toebehoren aan het publieke domein van de onderneming belanden in mailboxen en persoonlijke digitale mappen van medewerkers waar ze, in het beste geval, een eigen kenniscentrum van deze medewerker vormen en onbereikbaar zijn voor de overige medewerkers. Documenten gaan ook dikwijls verloren, zodat stress, ergernis, gigantische zoekacties, en een verlies aan efficiëntie het nefaste gevolg zijn.

structurele oplossingen die een duurzame efficiëntie met zich meebrengen. Met de principes van ‘lean’ worden uw administratieve werkprocessen drastisch ingekort en vindt uw documentbeheer terug aansluiting bij uw databeheer. Uw administratie wordt zichtbaar en meetbaar afgeslankt, maar tegelijkertijd toch sterker, flexibeler en efficiënter gemaakt. De meest verregaande vorm van lean administration is de paperless office, die een efficiëntiewinst tot 35% veroorzaakt. De medewerkers die hierdoor vrijkomen worden niet verwijderd uit de organisatie. Ze krijgen integendeel de gelegenheid om activiteiten met hoge toegevoegde waarde uit te voeren. Het zijn activiteiten die de

Lean administratie elimineert ‘zoeken’ De lean werkorganisatiemethode spoort handelingen zonder toegevoegde waarde op, pakt ze structureel aan en verwijdert ze blijvend uit uw administratie. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan administratief werk dat te omslachtig uitgevoerd wordt, of dat moet worden overgedaan omdat het niet van de eerste keer het gewenste resultaat geeft. Door de lean benadering krijgen administratieve medewerkers terug inzicht in en vat op hun werkomgeving, geraken ze terug betrokken en implementeren ze

10

Christian Leysen is voorzitter van de raad van bestuur van UAMS: “Werkprocessen zijn heel dikwijls niet meer dan een aaneenrijging van ‘instant’ oplossingen die gegeven worden aan problemen die zich opeenvolgend voordoen.”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

relatie met klanten en leveranciers verdiepen en verbreden en daardoor de onderneming duurzaam ondersteunen. Elke boekhouding is een belangrijke bron van ongebruikte niet-financiële informatie, die knelpunten en activiteiten zonder toegevoegde waarde in zowel de administratie als de operationele werking in beeld brengt. Door ‘gespotte’ problemen niet louter operationeel op te lossen, maar door ze in verbetertrajecten te steken, en ze daardoor fundamenteel en structureel aan te pakken, ontstaat een belangrijke en duurzame efficiëntiewinst. Boekhouding en administratie zijn daardoor niet langer een kostenpost, maar krijgen, omwille van de gerealiseerde efficiëntiewinst zelf de status van een profitcenter. Dit nieuwe inzicht vereist echter een behoorlijke portie ‘innovatief’ leiderschap, waarbij de drang aanwezig moet zijn om lean werkmethoden in de organisatie te implementeren.

Ondernemen vereist “innovatief” leiderschap Christian Leysen is voorzitter van de raad van bestuur van UAMS. Onlangs heeft de managemantschool de ‘André Leysen Leadership Chair’ opgericht. UAMS biedt een leerprogramma ‘Lean service en administration’ aan waarin de begrippen ‘proactief’ en ‘innovatief leiderschap’ in de schijnwerpers staan. Leysen: “Werkprocessen zijn heel dikwijls niet meer dan een aaneenrijging van ‘instant’ oplossingen die gegeven worden aan problemen die zich opeenvolgend voordoen. Elk nieuw brandje veroorzaakt een verlengstuk aan een bestaand werkproces. Met innovatief leiderschap wordt afgestapt van deze louter reactieve benadering. Tijdens de lessenreeks confronteren de docenten de deelnemers met een nieuwe werkorganisatiemethode en reiken ze hulpmiddelen en inzichten aan waarmee een organisatie het verschil maakt. Het programma levert verbetertrajecten en methodieken waarmee een belangrijke efficiëntiewinst gerealiseerd wordt, zowel in de administratieve als in de operationele werking.” U wilt reageren? we.listen@cxonet.be


JWT Group

HR CONSULTING

Avec la vision “in-through-out” de Securex, tirez votre entreprise et vos collaborateurs vers le haut. La véritable richesse d’une entreprise, c’est évidemment son capital humain. En tant que manager, vous souhaitez le développer de la meilleure façon. Les conseils de nos experts vous feront progresser dans la bonne direction. Nous accompagnons votre entreprise de A à Z, depuis le recrutement jusqu’au départ de vos collaborateurs. Entre les deux, nous n’avons de cesse de développer toutes leurs compétences. Ainsi, ce n’est pas seulement votre personnel qui y gagne mais toute votre entreprise. Plus d’infos sur www.securex.be

HR SERVICES HEALTH & SAFETY HR INSURANCE HR CONSULTING SOCIAL ADMIN HR RESEARCH


General Management Luc Chalmet academic director Operations & Supply Chain Excellence UAMS

Begin met goed begrijpen wat waardevol is voor je klant

Lean vindt zijn weg in dienstverlening

Het eerste en belangrijkste principe van lean is te begrijpen wat waardevol is voor de klant. Dit definiëren van waarde in de ogen van de klant is cruciaal en wordt soms omschreven als ‘alles wat je doet waarvoor de klant bereid is om voor te betalen’. Maar wie is die klant?

Elk bedrijfsproces is een aaneenschakeling van leveranciers-klantrelaties, zowel intern als extern. De consument (de eindklant) is de referentie. Voor dienstverlenende bedrijven ligt dat wat gemakkelijker omdat die meestal direct te maken hebben met eindklanten. Een dienstverlenend call-center van een telefoonoperator bijvoorbeeld heeft het voordeel van deze directe contacten. Dat is dan ook een ideale plaats om te achterhalen wat waarde betekent voor de klant.

Wie bepaalt waarde van de klant? Ervaring en onderzoek leert dat marketing en verkoop zelden een goed uitgangspunt zijn. Er bestaat een groot verschil tussen de perceptie van een verkoper in vergelijking met de werkelijke waarde-ervaring van de klant. De verkoper baseert zich op succesvolle verkopen, promoties, ervarin-

Door te luisteren naar de klant kunnen bedrijven ècht te weten komen wat waardevol is. Een call-center is daar een uitermate geschikt medium voor.

12

gen met klanten, maar is sterk beïnvloed door de eigen organisatie, processen, bedrijfscultuur en waarderingsnormen.

“Een ‘FOUT-vraag’ is verspilling in het lean denken en het ontstaan ervan moet daarom maximaal bestreden worden.” Vragen naar waarde bij de klant (rechtstreeks bij de klanten of via de verkopers) is niet meteen de beste methode om een goed beeld te krijgen van wat waardevol is voor klanten. Maar waarde is wel het uitgangspunt van ‘Lean’, wat is dan het alternatief?

LUISTEREN naar de klant De enige juiste manier om ècht waarde af te tappen van de klanten is door te LUISTEREN naar de klant wanneer die klant in contact komt met de onderneming. Een call-center is daar een uitermate geschikt medium voor. Het gaat hem hier echter over het verbatum registreren en analyseren van de vragen van klanten. Het maximaliseren van het aantal behandelde oproepen per uur kan een goede prestatie-indicator lijken voor een onderneming, maar een klant is veel meer gebaat bij het maximaliseren van het aantal opgeloste problemen per uur.

‘WAARDE-vraag’ en ‘FOUTvraag’ Bij aandachtig luisteren naar de klant kan je twee vraagsoorten onderscheiden:

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

• ‘WAARDE-vraag’ is een vraag van een klant die in het verlengde ligt van waar de dienstverlening over gaat, bv. een bestelling plaatsen. • ‘FOUT-vraag’ is een vraag van een klant die het gevolg is van het nalaten iets te doen of iets niet van de eerste keer juist te doen. Voorbeeld: Het lanceren van de nieuwe iPad op de markt geeft aanleiding tot bestellingen, en dat zijn ‘WAARDE-vragen’. Maar als de leverancier niet in staat is om snel te leveren, dan resulteert dit in een hele reeks ‘FOUT-vragen’: vragen naar de status van het order, wanneer het toestel dan wel beschikbaar zal zijn,… Deze FOUT-vragen vereisen aandacht, tijd en verbruiken resources. Er is wetenschappelijk vastgesteld dat FOUT-vragen tussen tot zelfs 75% van de totale vragen kunnen vertegenwoordigen. • LEAN reduceert de ‘FOUT-vraag’ Een ‘FOUT-vraag’ is verspilling in het lean denken en het ontstaan ervan (fouten maken, beloftes niet nakomen, onjuiste leveringen, onduidelijke handleidingen, etc.) moet daarom maximaal bestreden worden. Dit gebeurt door de dienstverlenende processen zo te stroomlijnen dat er geen ‘FOUT-vragen’ kunnen optreden omdat het proces tijdig en correct oplevert wat ervan verwacht wordt! • De ‘WAARDE-vraag’ is de basis van waaruit het waardecreatieproces moet lean gemaakt worden. De ‘FOUT-vraag’ is eigenlijk een vervelende stoorzender in het streven naar lean en moet zoveel mogelijk uitgeschakeld worden zodat enkel nog ‘WAARDE-vragen’ worden geregistreerd. UAMS organiseert een 6-daags executive programma ‘Lean Service & Administration’. De volgende editie van dit programma gaat door in het najaar. www.uams.be U wilt reageren? we.listen@cxonet.be


Vertrouwen. De ultieme verzekering. Waar gehandeld wordt tref je Atradius. Wij helpen voorkomen dat bedrijven ten onder gaan aan vorderingen die te laat of niet worden betaald, wereldwijd. Door onze jarenlange ervaring en kennis van de markt kunnen onze klanten met vertrouwen de toekomst tegemoet zien – zelfbewust, veerkrachtig en vooruitstrevend. Een perfecte balans tussen risicobeheersing en het bevorderen van handeldrijven, tussen zekerheid en vrijheid, tussen veiligheid en vertrouwen. Grijp uw kans en ontdek meer. Tel: 070 661 705 Mail: belgium@atradius.com Bezoek: www.atradius.be

Kredietverzekering | Incasso | Bedrijfsinformatie


General Management Philippe Fimmers Senior Manager Deals – Business Recovery Services PricewaterhouseCoopers

Problematiek tijdig en juist aanpakken

Vertrouwen herstellen tussen “stakeholders” Een lening niet kunnen terugbetalen door cashflowproblemen is – zeker gezien de huidige economische toestand – niet ongewoon. Maar als men deze problematiek niet tijdig en op de juiste manier aanpakt, kunnen de gevolgen voor de onderneming, aandeelhouder en alle andere stakeholders belangrijk zijn.

Ondanks de eerste tekenen van economisch herstel kampen nog veel bedrijven met de gevolgen van een rampzalig 2009. Vele bedrijven zagen hun omzet sterk dalen door een combinatie van lagere volumes en lagere verkoopsprijzen die onder druk kwamen te staan omdat ook hun klanten in slechte financiële papieren zaten. Dat heeft natuurlijk nadelige gevolgen voor de operationele cashflows en het nodige werkkapitaal. Meestal zijn de cashflows van deze ondernemingen onvoldoende om hun leningen af te lossen of zelfs interesten te betalen. Vaak gaat het om aanzienlijke bedragen omdat er voorname acquisities en of andere groei-investeringen werden gefinancierd op basis van mooie economische vooruitzichten die niet meer realistisch worden geacht.

Sancties en boetes van banken Het bijzondere aan de huidige economische situatie is de financiële crisis die voorafging en die financiële instellingen zwaar heeft

Naarmate de tijd verstrijkt, zijn er steeds minder mogelijkheden om het probleem tussen de onderneming en de bank op te lossen

14

getroffen. Als gevolg daarvan zijn banken veel voorzichtiger en kritischer geworden tegenover bedrijven die een financiering vragen of om uitstel van betaling verzoeken. Bovendien hebben zij te kampen met bijkomende vereisten van de verschillende regulatoren. In deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat bedrijven die moei-

“Als het bedrijf de gemaakte afspraken van de leenovereenkomst niet nakomt, kan de bank namelijk sancties en boetes opleggen. In bepaalde extreme gevallen kan de bank zelfs de controle over het bedrijf verwerven.” lijkheden ondervinden om hun leningen terug te betalen onderworpen worden aan een zeer kritische analyse door hun bank. Daarbij wordt steeds vaker gekeken naar de zogenaamde schuldcovenanten – afspraken (zowel financiële als niet financiële) die deel uitmaken van een financieringsovereenkomst en waaraan de klant zich strikt moet houden. Veel bedrijven onderschatten het belang en – erger nog – de gevolgen van inbreuken op deze covenanten. Als het bedrijf de gemaakte afspraken van de leenovereenkomst niet nakomt, kan de bank namelijk sancties en boetes opleggen. In bepaalde extreme gevallen kan de bank zelfs de controle over het bedrijf verwerven.

Behoefte aan een onafhankelijke partner Het is dus aangewezen om het niet zover te laten komen. Naarmate men langer wacht om er iets aan te doen, neemt het aantal

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

mogelijke oplossingen zienderogen af. En de overblijvende maatregelen worden ook steeds minder aantrekkelijk. Belangrijk is te beseffen dat terugbetalingsproblemen of een ‘breach’ van de covenanten meestal aanleiding geeft tot een vertrouwensbreuk met de bank waardoor die bank zich vragen zal stellen over de strategische, operationele en financiële positie van de onderneming en haar toekomst. Tijdig met de banken rond de tafel gaan zitten, bij voorkeur met een voldoende onderbouwd business plan alsook herstructureringsplan onder de arm, is de beste aanpak. Onafhankelijke partijen met erkende herstructureringsexperten terzake zijn bovendien aangewezen om de haalbaarheid en de doeltreffendheid van de plannen te valoriseren. Strookt de vooropgestelde strategie met de visie van onafhankelijke sector experts? Brengen de voorgestelde besparingen op de vaste kostenstructuur de operationele werking van de onderneming niet in gevaar? Is men niet te optimistisch geweest bij het opstellen van het plan? Met andere woorden: een onafhankelijke partner is nodig om de geloofwaardigheid van de plannen te verzekeren. In de Angelsaksische financiële wereld is het bovendien zeer normaal dat banken onafhankelijke adviseurs aanduiden om hen bij te staan bij de analyse van deze plannen en een mening te geven over de haalbaarheid en de vastgestelde financiële structuur. Deze adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen bij het vormen van één gezamenlijk informatieplatform naar de banken en alle stakeholders toe. Zo’n gemeenschappelijk platform dat op een volledige onafhankelijke manier is getest laat toe om een dialoog te openen waar structurele oplossingen – waaronder bijvoorbeeld herfinancieringsopties met inbegrip van covenantaanpassingen - vorm kunnen gegeven worden. Deze aanpak geeft veel meer mogelijkheden en waarde aan alle stakeholders en kan een algemene vertrouwenscrisis deels vermijden. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be


General Management Jean-Luc Manise

Entrepreneurs wallons

Whatever: vers une gestion des connaissances en ligne Tout a commencé par la mise au point d’un prototype à l’intention d’une grande entreprise de consultance mondiale. Une première augmentation de capital a été réalisée en 2008 afin de pouvoir procéder à des tests ‘d’utilisabilité’ auprès de la KULeuven. A partir de 2009, Whatever a entamé la commercialisation de Knowledge Plaza qui a séduit une quinzaine de grandes entreprises, belges et françaises. Parmi celles-ci, on trouve des noms tels que L’Oréal, La Lyonnaise des Eaux ou encore Pfizer. Olivier Verbeke, co-fondateur: “Avec Knowledge Plaza Enterprise, nous disposons aujourd’hui d’une version mature. Aucun de nos clients n’a fait marche arrière. Son utilisation est basée sur le concept de mosaïc. On crée une mosaïque autour d’un sujet et l’on peut y adosser des photos, des courriers électroniques, des documents, des liens internet tout en ayant un suivi de ce projet. C’est un espace où l’on organise et partage ses informations: tout le travail effectué alimente les connaissances de tous.”

Logique 2.0 Knowledge Plaza est basée sur une logique ‘2.0’ avec des possibilités de partage de favoris, d’utilisation de tags, de rédaction collaborative et d’échanges de commentaires. Le tout de manière intuitive. Par exemple, les courriels et leurs pièces jointes sont simplement transférés à l’adresse électronique de la plate-forme. Quant à l’ajout de favoris, il se fait grâce à un bouton de commande ajouté au navigateur.

Mosaïc Knowledge Plaza permet de sauver, organiser et partager des sources web, des fichiers, des courriels et des contacts. Les fonctions de surveillance et d’alertes diffusent l’information selon ses profils d’intérêt. Knowledge Plaza décloisonne les silos

Créée en 2007, Whatever est une start-up belge basée à Louvain-La-Neuve qui a mis au point Knowledge Plaza, une solution collaborative de gestion des connaissances. Celle-ci se situe à l’intersection de l’utilisation de sources externes (Internet, base de données externes), de sources internes (Intranet, documents partagés) et du capital intellectuel de l’entreprise. Aujourd’hui, elle s’apprête à lancer une version SaaS de sa solution à l’intention des PME et des indépendants.

de son réseau de collaborateurs et même, effectuer une recherche dans les favoris d’un autre membre, transformant celui-ci en moteur de recherche vertical.

Version SaaS Antoine Perdaens et Olivier Verbeke: “Vers une nouvelle augmentation de capital pour assurer la promotion de la version SaaS de notre plate-forme.” d’informations en offrant un point d’accès unique, se positionnant en aval des outils de recherche classiques, un peu entre la navigation et la recherche. Cette recherche peut être effectuée grâce aux tags ou en texte intégral dans le contenu de Knowledge Plaza ou encore, étendue aux sites Web partagés. Une fois l’information rassemblée, elle peut être utilisée à des fins de rédaction, de gestion de projets, de publication, voire même d’édition collaborative.

Localisation des expertises Knowledge Plaza valorise également les réseaux sociaux, puisque qu’elle permet localiser des expertises, de suivre les activités

UAMS

■ Master Classes en Executive Programma’s

Knowledge connects people since 1960

Vous souhaitez réagir? we.listen@cxonet.be

infosessie op 10 juni

Kom kennismaken met ons aanbod: Ko K

- General Management - Financial Management & Accounting - Operations & Supply Chain Management - Human Resources Management - Marketing & Sales Management - ICT Management - Safety & Environment

A côté de cette version entreprise, la société s’apprête à lancer une version Software as a Service à l’intention des petites et moyennes entreprises et des indépendants.Olivier Verbeke: “Avec Knowledge Plaza SaaS, on peut pouvoir proposer un outil professionnel, très simple d’utilisation et très bon marché, aux PME et aux indépendants. On pourra s’y abonner très facilement, simplement en payant par carte de crédit. Dans ce contexte, nous envisageons une nouvelle augmentation de capital pour fin de cette année, début de l’année prochaine afin de pouvoir ‘inonder le monde’ de notre solution en mettant en place le marketing nécessaire pour qu’un maximum d’entreprises découvre notre solution de gestion et de partage de connaissance. Antoine Perdaens, le co-fondateur part aux Etats-Unis du 15 mai au 15 juin afin de présenter cette nouvelle version.”

■ Parttime Executive Master Programma’s - Executive MBA - Master in Enterprise IT Architecture - Master in IT Governance & Assurance - Master in Real Estate Management - Master in Personal Financial Planning - Master in Publiek Management

van 19 tot 21u Mediapartner:

Special Sectors: Creative Industries - Public sector

Meer info en registratie op www.uams.be | Sint-Jacobsmarkt 9-13, BE-2000 Antwerpen

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

15


Expert Group HR Human Resources CxO Redactie

fotografe: Annabel Boon

Georges Anthoon HR manager Axa Belgium

Prof dr. Peggy De Prins Docente en academisch

Astrid De Lathauwer HRD verantwoordelijke HRM UAMS Belgacom

Koen Descheemaeker HR manager Gosselin Group

Els Druyts Koenraad D’Helft HR manager chief human resources Hansen Transmissions Groep Shell Belgium

Patrick Muylle Directeur personeel en organisatie Campina België

Wim Roef HR Director Benelux Tech Data

Michel Vandermeulen HR-directeur IWT

Marc Van Hoecke HR director KPMG

Kristian Vandenhoudt HR manager Atlas Copco

Denise Laros HR senior manager Isabel

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

Atlas Copco hanteert lange termijnstrategie voor employer branding

“Potentiële werknemers moeten weten waar we voor staan” “Via employer branding brengen we potentiële kandidaten (zoals ingenieurs elektromechanica) met Atlas Copco in contact”, zegt Kristian Vandenhoudt, HR Manager bij Atlas Copco. “Als we ons bedrijf op een aantrekkelijke manier profileren, volgen de aanwervingen automatisch. Maar die zijn een gevolg en geen doel op zich. Onze visie is ‘First in Mind, First in Choice’.”

Atlas Copco is een Zweeds bedrijf met drie grote business afdelingen: Construction and Mining Technique, industrial technique (beide hoofdzetel in Stockholm) en Compressor Technique (hoofdzetel in Wilrijk). Compressoren maken ongeveer de helft van de business uit. In Wilrijk werken op dit ogenblik 2.400 mensen waarvan bijna de helft bedienden en ongeveer een vierde ingenieurs. Uit marktonderzoek blijkt dat vele men-

16

sen niet duidelijk weten wat Altas Copco eigenlijk doet. “De naam klinkt bekend in de oren, maar de verschillende activiteiten niet”, aldus Kristian Vandenhoudt. “Om die reden is het belangrijk dat we consequent ons verhaal doen zodat potentiële werknemers weten waar Atlas Copco voor staat.” Altas Copco heeft een strategisch employer branding plan ontwikkeld. Er is nagegaan welke profielen er nodig zijn, waar het bedrijf voor staat en waar de

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

vraag en het aanbod elkaar ontmoeten. “Ons bedrijf verschilt erg van andere bedrijven, vooral op het gebied van bedrijfscultuur”, vertelt Vandenhoudt. “We zijn een globale en innovatieve onderneming met een focus op het individu die we veel ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden bieden. De organisatie bepaalt niet op voorhand het carrièrepad, maar laat dat aan de medewerker over. We zijn er namelijk van overtuigd dat iedere persoon andere ambities heeft en tegen een verschillende snelheid deze ambitie wil realiseren. Hierin verschillen we van bijvoorbeeld sommige Angelsaksische bedrijven.”

Focus op huidige en toekomstige medewerkers Employer branding moet de focus op de lange termijn leggen. Als dat goed zit, zullen vacatures sneller ingevuld worden. Jaarlijks organiseert Atlas Copco een marketing event om de doelgroepen


met de onderneming te laten kennismaken. “Op zo’n event nodigen we laatstejaars ingenieurs uit”, gaat Vandenhoudt verder. “We nodigen ook andere belangrijke doelgroepen uit zoals leraars, docenten en professors. Onze focus ligt heel sterk op de brug tussen industrie en onderwijs. Het onderwijs heeft dikwijls nood aan praktijkvoorbeelden en wij kunnen daar op inspelen door onze kennis te delen.” In de hoofdzetel in Zweden worden enkel de principles en guidelines voor employer branding bepaald. En die worden dan op de lokale markt afgestemd. Autonomie is daarbij cruciaal. Vandenhoudt: “We werken veel met good practices. Onze strategie is om de juiste profielen aan te trekken, ze de mogelijkheid te geven om te groeien en ze zo te behouden. De manier waarop mensen worden aangetrokken, wordt lokaal ingevuld. Bij employer branding moet je niet alleen focussen op toekomstige medewerkers, maar ook op de huidige. Zo hou je je verloop laag.” Er zit een duidelijke strategie achter de acties van Atlas Copco. “Extern gaan we niet verkondigen dat we innovatief zijn”, verduidelijkt Vandenhoudt. “We communiceren over bijvoorbeeld patenten die aantonen dat we kenmerk x of y bezitten. Als iemand die verhalen leest of hoort, krijgt die persoon automatisch het gevoel dat we een innovatieve onderneming zijn. Dat is een heel andere en geloofwaardige manier van communiceren.”

Intense samenwerking met onderwijs Atlas Copco heeft een studie uitgevoerd om na te gaan wat de meest succesvolle kanalen zijn om nieuwe medewerkers. 10% van de arbeiders komt via de website in contact met Atlas Copco. Bijna de helft kent het bedrijf via iemand die er werkt. Daarnaast zijn ook bedrijfsbezoeken en jobbeurzen succesvol voor de instroom van bedienden. Het Zweedse bedrijf is bekommerd om het imago van de industrie op de arbeidsmarkt. “Twee jaar geleden hebben we, samen met een aantal grote bedrijven in Antwerpen, de Waagnatie afgehuurd en technologie en industrie in de spotlights geplaatst”, aldus nog Vandenhoudt. “Minder en minder jongeren

kiezen voor een technische opleiding. We werken veel samen met hogescholen en universiteiten om opleidingen interessanter te maken en er op die manier meer studenten warm voor te maken. Onze medewerkers geven ook heel wat gastcolleges en participeren in examencommissies. Verder hebben we een Atlas Copco chair aan de KU Leuven. En er zijn ook leraars die hier stage komen doen.” Gender diversity staat ook op de agenda van Atlas Copco. “We streven ernaar om onze organisatie een spiegel te laten zijn van de maatschappij”, verduidelijkt Vandenhoudt. “Gender diversity komt altijd terug in employer branding. Het

“Atlas Copco klinkt bekend in de oren, maar de verschillende activiteiten niet. Om die reden is het belangrijk dat we consequent ons verhaal doen zodat potentiële werknemers weten waar we voor staan.”

soort van database verzameld. De studenten kregen via de Atlas Copco-radio een beeld van de muzieksmaak van onze werknemers. En dat geeft een indruk van wie we als bedrijf zijn. Uit de resultaten bleek dat 28% de boodschap heeft gelezen en maar liefst 50% daarvan heeft doorgeklikt naar de Atlas Copco radio op Last FM.” Er is ook een (Belgische) website speciaal ontwikkeld voor employer branding (www.meetatlascopco.be). Met getuigenissen en met video’s, onder meer de Business Area President Compressor Technique komt aan het woord. “We zijn de campagne gestart via interne communicatie. Employer referral is belangrijk en de beste reclame voor een bedrijf. Sindsdien zien we een spectaculaire stijging van de bezoekers.” U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

probleem is dat er heel weinig vrouwelijke ingenieurs afstuderen. 10% van de ingenieurs die afstuderen zijn vrouwen en bij ons werken zo’n 14% vrouwelijke ingenieurs. Wat dat betreft doen we het dus heel goed.”

Website met getuigenissen Atlas Copco werkt ook met ambassadeurs die over hun ervaringen binnen het bedrijf vertellen. Ook over problemen of hindernissen waarmee ze geconfronteerd worden. “We kunnen vanuit HR wel vertellen dat je bij Atlas Copco een perfecte work-life balance hebt, maar dat is weinig geloofwaardig. We laten liever onze medewerkers aan het woord. Zoals een dame van 35 die bij ons team leader is en toelicht hoe ze haar job met haar gezin combineert. En de potentiële kandidaat moet dan afwegen of hij/zij zich daarin herkent.” Voor studenten worden er speciale acties gedaan. “We hebben ooit een mailing naar studenten gestuurd tijdens de blok om hen veel succes toe te wensen met de examens. Via e-mail werden de studenten toen doorgelinkt tijdens de blok naar een Atlas Copco-radio. De muziek die onze werknemers via hun pc afspeelden, werd via ‘scrobbling’ in een

Kristian Vandenhoudt, HR Manager bij Atlas Copco: “We kunnen vanuit HR wel vertellen dat je bij Atlas Copco een perfecte work-life balance hebt, maar dat is weinig geloofwaardig. We laten liever onze medewerkers aan het woord.”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

17


Human Resources Bruno Koninckx

Bi-Monthly Headlines

Human Resources Meeste KMO bedrijfsleiders willen 50-plussers houden tot hun 65

Crisis sterke invloed op jobmarkt en mentaliteit werknemer

Bijna 83% van de Belgische kmo-bedrijfsleiders is best bereid om werknemers tot hun 65ste in dienst te houden. Wel verbindt meer dan de helft van de voorstanders voorwaarden aan die tewerkstelling: oudere werknemers moeten gezond en gemotiveerd blijven en het werkritme aankunnen. Als dat lukt, bieden hun ervaring, hun werkattitude en hun mentaliteit het bedrijf een significante meerwaarde. Dat blijkt uit een bevraging in opdracht van SD Worx. Wie geen voorstander is van tewerkstelling tot 65 jaar, en dat is toch ook bijna 20%, geeft als voornaamste redenen de hoge werkdruk, gebrek aan motivatie en gebrek aan efficiëntie op. Loonkost is veel minder een bezwaar. Die loonkost is voornamelijk voor jongere zaakvoerders (< 35 jaar) een struikelblok. Maar kmo-werkgevers denken dat slechts 22% van de mannen onvoorwaardelijk tot hun 65ste willen werken. Als arbeidsduur, werkritme en/ of jobinhoud worden aangepast stijgt dat percentage aanzienlijk. Over vrouwelijke medewerkers denken de kmo’s dat slechts 7% van hen onvoorwaardelijk tot 65 jaar wil werken.

De economische crisis heeft niet alleen de visie van de Belgische werknemers op hun werk en bedrijfsleiding grondig veranderd, ze versnelde ook de wijziging die het sociaal contract waarop de Belgische werkgelegenheid steunt, op dit ogenblik ondergaat. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het consultancybedrijf Towers Watson. De resultaten tonen dat Belgische werknemers vandaag opteren voor een verrassend traditionele visie op hun loopbaanplanning. De Global Workforce Study 2010 van Towers Watson is een wereldwijde enquête naar trends op de jobmarkt. De attitudes van meer dan 20.000 werknemers uit 22 landen, waaronder België, werden onderzocht. In tegenstelling tot eerdere studies tonen de resultaten voor 2010 dat werknemers hun loopbaanverwachtingen sterk hebben teruggeschroefd. Werkzekerheid en stabiliteit gaan voor op carrière maken. Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste Belgische werknemers gemotiveerd zijn om mee te werken aan het succes van hun bedrijven, maar dat ze hun bedrijfsleiders niet volledig vertrouwen. Bovendien zijn ze zich nog niet helemaal bewust van de impact van de zogenaamde ‘new employment deal’ die er weldra aankomt. “Bij deze ‘new deal’ verschuiven kosten, risico’s en verantwoordelijkheid voor ondermeer financiële zekerheid, welzijn en loopbaanontwikkeling steeds meer op naar het individu,” legt David De Neve, Consultant bij Towers Watson, uit. “De studie toont dat de meeste werknemers deze verandering op rationeel vlak begrijpen, maar volgens hen bezitten ze niet de middelen om hierop te reageren.”

Sollicitanten krijgen zelden vragen over informatie op sociale netwerksites Het idee dat rekruteerders bij een sollicitatie een kandidaat uitgebreid gaan googlen, blijkt toch niet zo waarheidsgetrouw te zijn. Ten minste: de sollicitanten krijgen er zelden een vraag over. Dat is toch de conclusie van een internationale bevraging door StepStone. Meer dan 90% van de Belgen is tijdens een sollicitatiegesprek nog nooit geconfronteerd met persoonlijke gegevens die te lezen zijn op hun profiel op social me-

18

Jan Heiremans, managing director, StepStone: “Vooral voor het aanwerven van managers en specialisten, zullen ze nog altijd de klassieke methodes gebruiken.” dia. 6% daarentegen heeft wel al vragen gekregen over persoonlijke informatie over hen die op het internet te vinden is. 3% is er niet zeker van, maar kreeg toch verdacht veel vragen over hun privéleven tijdens een eerste gesprek. “Blijkbaar gaan rekruteerders toch minder informatie zoeken op social media dan gedacht. Uit ons onderzoek blijkt dat ze kandidaten niet vaak rechtstreeks zullen confronteren met persoonlijke informatie die ze vonden op social media. Vooral voor het aanwerven van managers en specialisten, zullen ze nog altijd de klassieke methodes gebruiken en tijdens gesprekken en testen zoveel mogelijk te weten proberen te komen over de persoonlijkheid van sollicitanten”, zegt Jan Heiremans van StepStone België. De situatie is in alle landen vergelijkbaar. De cijfers zijn in alle landen in Europa bijna dezelfde. In Zweden worden social media het minst gebruikt bij rekruteringen en in Noorwegen het meest. Niet minder dan 10% werd hier al eens geconfronteerd met informatie van op hun profiel tijdens een jobinterview. www.stepstone.be/facebook

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

U wilt reageren? we.listen@cxonet.be


Legamaster e-Board FLEX: Stel zelf tel zel lf uw ideale bord samen!

verstelbaar kolommenbord

wandmontage, in hoogte verstelbaar met groene zijpanelen

verrijdbaar, in hoogte verstelbaar zijpanelen met rasterindeling

NIE UW ! U kiest zelf: • het gewenste formaat • standaard of breedbeeld (4:3 of 16:10) • korte of lange afleggoot • wandbevestiging of mobiel • vast of in hoogte verstelbaar • met of zonder zijpanelen • zijpanelen: wit, groen of raster • uitgebreide keuze uit projectoren en beugels

www.e-le www.e-legamaster.nl

ctieve Intera gen in oploss af al van

,-

9 € 1.29TW excl. B

Recruitment & Selection Leadership Development Competency Management Assessment & Development Centers Compensation & Benefits

Design and implement innovative and legitimate Top Executive compensation programs. We offer you high-quality and in-depth information on current trends and practices, based on the largest and most representative database for executive and non-executive top management compensation in Belgium. For more information: www.belgium.hudson.com.

Organisation Development Function Classification

www.belgium.hudson.com www.jobs.hudson.com

Career Guidance Interim Management ANTWERP | BRUSSELS | GHENT | COURTRAI | HASSELT | LOUVAIN-LA-NEUVE | LUXEMBOURG

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

19


Human Resources Stijn Dom

In crisistijd hebben bedrijven nood aan tijdelijke, externe specialisten

thema-artikel

Veranderingsmanagement komt volop in de picture

Crisissen vormen een enorme uitdaging voor het management van vrijwel iedere onderneming. Bedrijven worden geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden die op korte termijn ingrijpende veranderingen vereisen. Zo’n onvoorziene situatie kan de belangen van de organisatie en de aandeelhouders, en zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar te brengen. Een interim manager kan hier soelaas brengen.

In crisissituaties moet alles in het werk gesteld worden om op korte termijn het bedrijf te herstructureren en het vertrouwen van de aandeelhouders en de medewerkers terug te winnen. In een aantal gevallen beschikt de onderneming niet over de expertise die nodig is om een crisissituatie aan te pakken. Omdat er in dergelijke situaties dringend actie ondernomen moet worden, is het snel inbrengen van externe competentie soms de enige oplossing. “Vanuit de markt merken we dat er meer en meer flexibele oplossingen worden gevraagd”, zegt Geert Hendrickx, Associate Director bij Hudson. “De bedrijfswereld is voortdurend onderhevig aan veranderingen, zeker sinds de crisis is uitgebroken. Bedrijven moeten soms kort op de bal kunnen spelen en hebben dikwijls ‘on the spot’ het juiste profiel nodig. Interim management speelt daarop in.”

Crisis voedt vraag naar veranderingsmanagers Interim managers kunnen in verschillende situaties en om verschillende redenen worden ingezet, al heeft de gewijzigde conjunctuur een grote invloed gehad op de inhoud van de interim managementopdrachten. De klemtoon is verschoven van innovatie- naar verbeterings - of veranderingsmanagement. Doet de economie het goed, dan wor-

20

den in bedrijven veel nieuwe projecten opgestart. Dit soort opdrachten is nu vrijwel allemaal ‘on hold’ gezet. “Wij merken toch dat er vrij veel bedrijven nood hebben aan interim managers”, aldus Hendrickx. “Het logische gevolg is dat de opdrachten zouden moeten toenemen. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Binnen bedrijven blijven de beslissingsprocessen op dit ogenblik moeilijk waardoor ook de finale stap om een interim manager in te schakelen dikwijls veel tijd vergt. Het projectmatige karakter van interim management past in een groei- en expansiestrategie van heel wat bedrijven. Bovendien hebben veel organisaties de afgelopen twee jaar fel gesnoeid, ook in het management.”

Terughoudendheid vanuit de markt Bij veel mensen leeft ten onrechte het beeld dat een interim manager een crisis manager is. Crisis management is maar een klein onderdeel van interim management. Project management komt veel meer aan bod. Maar dat soort opdrachten is tijdens de crisis sterk terugvallen. Veel bedrijven onderkennen dat ze nood hebben aan externe versterking, maar nemen om budgettaire redenen niet de beslissing om een interim manager aan te nemen. Tijdens de recessie is de vraag naar crisis mana-

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

gers logischerwijs vrij hoog gebleven. Hendrickx: “Tijdens de crisis is er een aanzienlijke terugval van zo’n 30% te noteren in de vraag. Op dit ogenblik is er vanuit de markt nog een duidelijke terughoudendheid en hoe de situatie zal evolueren, is moeilijk in te schatten. Vast staat dat de sector na de crisis opnieuw zal aanknopen met de structurele groei.”

Accord Group werkt met BIOSS gecertificeerde professionals Accord werkt op basis van een methodologie die ontwikkeld is door BIOSS. BIOSS biedt klanten een andere invalshoek om problemen aan te pakken door overtollige beleidslijnen & bedrijfsprocessen overboord te gooien en te vervangen door geïntegreerde methodes die gericht zijn op waardecreatie. BIOSS gaat uit van het wetenschappelijke principe dat mensen en organisaties, onder de juiste omstandigheden, zelfregulerend zijn. Om management opdrachten succesvol in te vullen, worden de volgende principes hoog in het vaandel gedragen: -Het belang van de klant voorop stellen om zo een effectieve en tijdige oplevering van de vooropgestelde doelstellingen te garanderen; -Vertrouwelijk omgaan met klanteninformatie; - Focussen op het succes van de klant zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen; - Onafhankelijk blijven: ze eigenen zich het recht toe om out-of-the-box te denken en te verschillen van mening. Dit is een voorwaarde om de juiste praktische aanbevelingen te kunnen voorstellen, en deze vervolgens (indien gewenst) te implementeren.


Functionele ervaring en persoonlijkheid Om het profiel van de gemiddelde interim manager op te stellen, zijn er twee criteria van belang: functionele ervaring en persoonlijkheid. De eerste factor omvat de kennis en ervaring in een sector of vakgebied, nationale of internationale ervaring en de omstandigheden waarin de persoon in kwestie heeft gewerkt. De tweede factor die meespeelt is persoonlijkheid. “Een interim manager moet een ondernemer zijn die kan functioneren in de B2B context van de markt van interim management. Hij/ zij moet met tijdelijkheid kunnen omgaan; de opdracht beslaat altijd een afgebakende periode. De kandidaat moet zich snel kunnen inwerken, het vertrouwen kunnen winnen van de omgeving waarin hij/zij terecht komt en duidelijk op targets kunnen focussen.” Interim managers hebben de reputatie duur te zijn. Hudson draait de redenering om en maakt aan de klant duidelijk wat de ROI is. “De kostprijs is de ‘total cost of employment’. Als een bedrijf

De 3D-dimensie van talent management Competentiemanagement gaat er nog altijd in als zoete koek omdat het past in het traditionele top-down management-denken. Sommige mensen uit het bedrijfsleven hebben het moeilijk om op een andere manier naar de realiteit te kijken en zitten vastgeroest in het traditionele denken. Pas als bedrijfsleiders daarvan los komen, zal talent management volop benut kunnen worden. Het verschil tussen competentiemanagement en talentmanagement zit hem vooral in het perspectief. Competentiemanagement vertrekt vanuit het volgende standpunt: welke competenties hebben we nodig om succesvol te zijn en welke dragen bij tot het succesvol functioneren in een job. De missie, de visie en de strategie van het bedrijf worden als uitgangspunt genomen. Talentmanagement vertrekt vanuit het perspectief van de medewerker. Waar is hij goed in en waar loopt hij warm voor? Competenties en talenten moeten op

Geert Hendrickx, Associate Director bij Hudson: “Bedrijven moeten soms kort op de bal kunnen spelen en hebben dikwijls ‘on the spot’ het juiste profiel nodig. Interim management speelt daarop in.” een manager in dienstverband aanneemt, komen er extra kosten bij zoals een bedrijfswagen, een groepsverzekering, een exitregeling… Dat heb je bij

elkaar afgestemd worden en elkaar op een bepaald moment ‘ontmoeten’. “Wij gebruiken de metafoor van de 3Dbril”, vertelt Lou Van Beirendonck van Quintessence Consulting. “Aan de ene kant heb je het perspectief van de organisatie en wat die nodig heeft. Aan de andere kant het perspectief van de medewerker met z’n sterktes en interesses. Als je die twee combineert, ontstaat er een nieuwe realiteit, een soort derde dimensie.” Uitgaan van sterktes “Wij adviseren bedrijven om competentie- en talentmanagement te integreren in de bestaande werking van het bedrijf”, aldus Van Beirendonck. “Het gaat om een visie en manier waarop je naar mensen en de werkelijkheid kijkt. Wat betekent ontwikkeling? Het wegwerken van zwakheden? Of ga je uit van de sterke eigenschappen en hoe die sterktes geoptimaliseerd kunnen worden?” Ondernemingen hangen in hun dienstverlening sterk af van goeie relaties met hun medewerkers, klanten, partners en aandeelhouders. Dienstverlening hangt

een interim manager niet.” U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

heel sterk af van kwaliteit van mensen en van competenties, maar ook van retentie. Van Beirendonck: “Wij voeren eigenlijk een pleidooi om mensen langdurig en tevreden tewerk te stellen. Je kan als werknemer perfect aan je eigen ontwikkeling werken en er tegelijkertijd voor zorgen dat de organisatie er beter van wordt.” Een ander soort evaluatiegesprek In vele ondernemingen is het evaluatiegesprek een soort examen waar de medewerker lijdzaam naartoe gaat om te horen wat de chef van hem vindt. Hij krijgt dan een score, een verdict en al dan niet een loonsverhoging. “Je kan dat ook anders aanpakken”, zegt Van Beirendonck. “Het is een moment van aandacht voor groei, ontwikkeling en de prestaties van de betrokken medewerker. Investeren in de sterktes zal de opleidingskost sterk beperken. Als sterktes optimaal tot hun recht komen, komt dat de organisatie altijd ten goede. En de resultaten volgen dan vanzelf.”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

21


Sales & Marketing Geert Vanhees

Stereotiepen brengen competitief voordeel met zich mee

Gemakkelijker internationaliseren door ‘destination branding’ Zowel Brand stretching (zie vorig artikel) als Destination branding gebruiken dezelfde oude marketingregel: “Tab into something that already exists”. Bij brand stretching werkt men verder op bestaande merkassociaties. Bij destination branding associëert men zich met reeds bestaande stereotiepen over landen (of steden).

Sinds het eerste onderzoek in 1965 is geweten dat gelijke producten die enkel verschillen door hun afkomst, hun country-of-origin (COO), door consumenten anders worden geëvalueerd. Kijken we niet positiever naar Belgisch bier, Japanse rijst, Noorse zalm, Egyptisch katoen, Duitse wagens...? De stereotiepen bestaan, ze zijn gratis en ze kunnen effectief worden gebruikt als competitief voordeel in internationale branding.

Country-of-origin effecten bij Ikea en Belgian Beer Cafés De shops van Ikea en het logo dragen de Zweedse kleuren: blauw en geel. De productnamen verwijzen naar traditionele Zweedse namen en op het menu staan Zweedse specialiteiten. Maar ook AB Inbev tapt uit het vaatje van countryof origin effecten door onlangs 50 Belgian Beer Cafés te lanceren over de hele wereld. De oude, authentieke Belgische cultuur en traditie wordt er gepresenteerd door zowel AB Inbev bieren als heel wat andere Belgische bieren zoals Duvel en Orval. Sommige merken gaan zover om het land van oorsprong in de eigen merknaam te verwerken zoals Air France en American Express.

De Europese consument wil de afkomst kennen Het gebruik van ‘made in’ labels gaat terug tot de oude Grieken die hun producten stempelden met een indicatie van

22

hun Griekse afkomst. Tegenwoordig zijn country-of-origin labels voor bijna elk product verplicht in US, Canada en Japan. In Europa is dat momenteel enkel verplicht voor enkele landbouwproducten zoals vlees, vis, wijn, vers fruit en groenten, honing, olijfolie en kippevlees. Het Europese beleid staat in schril contrast met de consumentenverwachting. In de US wil 74% van de consumenten weten waar hun producten vandaag komen, zelfs 85% wenst de oorsprong van voedsel te kennen. De Europese consument toont dezelfde verwachtingen. 87% van de Fransen, 83% van de Duitsers, 81% van de Engelsen en 72% van de Italianen willen de oorsprong van alle producten kennen.

Eigen producten eerst: ‘food nationalism’ Om de diverse lidstaten te overtuigen om een ‘Made in EU’ label te accepteren, toonde Europa met een brede studie aan dat de doorsnee consument COO gevoelig is en dit vooral bij de aankoop van nieuwe producten, bij dure producten, bij producten die met gezondheid (voeding) te maken hebben, bij producten die veilig moeten zijn omdat ze in contact komen met het lichaam, zoals cosmetica, en bij producten die worden vermeden wegens milieuzorg of gekozen wegens ethische principes. COO matters! Maar een ‘Made in EU’ label is geen antwoord op de behoefte van consumenten om de voorkeur te geven aan eigen nationale/lokale producten

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

omdat men de plaatselijke economie wil ondersteunen. Zelfs als vreemde producten een betere kwaliteit hebben of heel wat goedkoper zijn, kiest een groot percentage van de consumenten voor eigen producten. Bij voeding is deze trend nog sterker. Daarom garandeert McDonald bijvoorbeeld dat alle ingrediënten lokaal zijn. De menu’s worden ook aan de plaatselijke smaak aangepast. Tot besluit: de country-of-origin is voor de consument belangrijk, maar van alle ‘origin’ krijgt de eigen afkomst wel voorkeur. De basis van ‘countryof-origin’ effecten zijn dan ook de nationale reputaties, niet die van Europa. Een ‘Made in EU’ label heeft zonder de uitbouw van een Europese reputatie en identificatie, hier geen antwoord op.

De basis van COO effecten: nationale reputatie Eind jaren negentig ontwikkelde Simon Anholt het concept van ‘nation brand’ en ‘place brand’. Hij onderzoekt jaarlijks ongeveer 20.000 mensen in 20 landen over hun perceptie op 50 landen. Op basis daarvan wordt een ranking gemaakt van nationale reputaties. Alle informatie over de ranking en de perceptie van landen over elkaar kan je vinden op www.simonanholt.com/ research/research-introduction.aspx. Sinds President Obama aan het roer staat, steeg de Unites States van de zevende naar de eerste plaats, een nooit geziene evolutie in country reputatie. Frankrijk heeft de tweede meest gegeerde reputatie, gevolgd door Duitsland, UK en Japan. Daarna volgen in volgorde Italië, Canada, Zwitserland, Australië en gezamenlijk op de 10de plaats, Spanje en Zweden. België maakt deel uit van het peloton. Ander onderzoek, dat van Usunier & Cestre, toont ook voor welke producten welke landen als hoogst relevant worden gezien. Zo komen we te weten welke producten van COO branding kunnen profiteren. België scoort zeer hoog op chocolade


(in Japan worden Belgische pralines per stuk verkocht, als juweeltjes) en sterk op bier. Chocolade en bier zijn dus producten die bij export voordeel halen uit COO branding. Frankrijk scoort hoog op wijn, kaas en bronwater. Duitsland scoort heel hoog op wagens, maar ook hoger dan België op bier, enzovoort. In een internationale context genieten sommige producten dus veel meer van de land-associatie dan andere.

Het gebruik van COO in internationale merkstrategie Het effect van country-of-origin wordt dus bepaald door 1) de reputatie van het land en door 2) de productcategorie. Door de combinatie van een zwak of sterk merk (brand equity) enerzijds, met een land dat een lage of hoge reputatie voor een bepaald product heeft (country equity) anderzijds, zijn er drie relevante scenario’s mogelijk. Dat wordt in de Country–Brand matrix verduidelijkt.

Combinatie van een sterk merkimago met een sterk country imago voor het product Internationale brand managers kunnen in dit geval gebruik maken van zowel het internationaal bekende merk als de sterke reputatie van het land van herkomst voor de productcategorie. Het hoger genoemde onderzoek van Usunier & Cestre toont aan voor welke productcategorieën landen een hoge reputatie hebben. In dit scenario bestaat er een tweezijdige endorsement tussen merkimago en het imago van het land. Het merk maakt het imago van het land nog meer waar en de reputatie van het land bevestigt de reputatie van het merk.

Combinatie van een onbekend merk met een sterk country imago voor het product Een merk dat internationaal onbekend is maar een sterke associatie heeft met het imago van het land, kan zijn merkimago internationaal versterken door vooral de nadruk te leggen op de sterke reputatie van het land voor haar product. Zo draaide het bedrijf Castel zijn naam om tot ‘Lestac’ en benoemde

Geert Vanhees: “Europese landen ranken zichzelf altijd als eerste in de country reputation index’. Zij kiezen ook in de eerste plaats voor eigen lokale producten.” het haar wijn ‘Baron De Lestac’, gelinkt aan de Franse reputatie ‘Bordeaux wine’. Castel gebruikte hier, als onbekend merk, succesvol COO effecten van Frankrijk voor wijnen. Het succes van ‘Baron De Lestac’ is fenomenaal.

Combinatie van een sterk merk met weinig passend country imago Als het merk sterk is maar de match met het land-imago niet aanwezig is, zijn twee COO strategieën mogelijk, afhankelijk van interne of externe markt. In het land van oorsprong zijn consumenten bereid om sneller te kiezen en meer te betalen voor eigen lokale producten. ‘De bank van hier’, ‘Het bier van hier’, ‘Our country, our truck’, zijn allemaal campagnes die gebruik maken van de grotere voorkeur voor eigen lokale merken. In andere landen daarentegen kunnen concurrenten worden aangevallen op hun stereotype landassociaties. Zo bewees Renault in een tv-campagne haar superieure crashtesten op haar wagens door alle country stereotypen (sushi, worst, ... en een baguette) te onderwerpen aan een crash test. Alleen de baguette overleefde de crashtest: ‘The

most secure autos come from France’. Een andere mogelijkheid voor een merk zonder een geschikte COO, is een associatie realiseren met een sterke COO van een ander land. Zo krijgen mode en cosmetische producten vaak een Italiaans klinkende naam. De producten van deze ‘foreign branding’ worden niet geproduceerd in het land waarnaar wordt verwezen, vaak worden ze er zelfs niet verkocht.

Destination branding: een kernstrategie COO effecten realiseren is een belangrijke strategie in internationaal brand management. Dat er de laatste 40 jaar meer dan 1.000 publicaties zijn verschenen over dit thema, bewijst het belang ervan. Geert Vanhees, groeistrategie en positionering 4Growth, (www.4growth.be) Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek van Prof. Dr. Katharina ZeugnerRoth, Vlerick. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

23


Sales & Marketing Karel De Decker

Bi-Monthly Headlines

Sales & Marketing Seulement 27% des vendeurs ont le sentiment de parfaitement maîtriser leur job Une enquête de Krauthammer révèle que les vendeurs estiment qu’ils ne maîtrisent que moyennement les aptitudes de base. Krauthammer, en étroite collaboration avec le Dr. Pascal Brassier du Groupe ESC Clermont Graduate School of Management (France), a réalisé une enquête sur la manière dont les vendeurs jugent leurs propres compétences. Vingt-six aptitudes ont été associées à cinq domaines principaux du processus de vente: “prospecter”, “diagnostiquer”, “convaincre”, “négocier” et “conclure”. Les résultats montrent que dans l’ensemble pas plus de 27% des vendeurs estiment maîtriser entièrement leur travail, la prospection étant la phase la moins bien maîtrisée dans le processus de vente: seulement 23% des personnes interrogées regardent avec confiance cet aspect de leur activité. “ La vente consiste à aider les clients à prendre les décisions qui conduisent au succès. Cette symbiose fait du client potentiel l’un des principaux alliés du vendeur. Il apparaît cependant que les vendeurs passent à côté d’opportunités de concrétiser cette collaboration “win-win”. Au cours des négociations de groupe, 15% seulement des vendeurs estiment être en mesure de faire exprimer

Kathleen Cassiers et Pam Ferket, responsables de Zonzoo Belux.

24

toutes les opinions et d’en ressortir avec des alliés s’appuyant sur des arguments fédérateurs. Dans la phase de conclusion, seuls 13% sont assurés que le client va le ou la mettre en contact avec ses relations. Il s’agit clairement de deux possibilités de faire en sorte que les vendeurs et leurs clients se sentent en confiance et passent à l’action”, explique Steffi Gande du Krauthammer Research Department.

MediaSpecs accompagne les marketeers dans le paysage complexe des médias MediaSpecs (www.mediaspecs.be), leader belge de la livraison d’information média aux professionnels du marketing et des médias, vient récemment de lancer une toute nouvelle version de sa base de données en ligne relative aux médias. Cette banque de données reprenant des informations up-to-date sur la publicité et la rédaction de 4.800 médias belges et luxembourgeois (presse écrite, internet, supports outdoor, radio et télé) offre aux utilisateurs plusieurs fonctionnalités de recherche nouvelles et améliorées. Les clients MediaSpecs peuvent désormais affiner davantage leur recherche. Ainsi, les médias d’intérêt général ou spécialisés peuvent être sélectionnés entre autres à partir de plus de 200 thèmes différents et en fonction de 300 groupes cibles et métiers différents. Le nouveau moteur de recherche comprend des répertoires pratiques reprenant tous les critères. En outre, partant de chaque résultat de recherche, il est possible de cliquer vers d’autres liens pertinents. A la demande des utilisateurs, MediaSpec 2.0 y ajoute aussi des descriptions sommaires quant au contenu de chaque titre ou média. Ces précisions sont laissées au soin des régies publicitaires, qui ont ainsi la possibilité

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

de bien profiler leurs médias respectifs. Votre CxO Magazine fait également partie de ce package. “Nos clients utilisent la base de données MediaSpecs pour s’orienter dans l’univers toujours plus complexe des médias. Les spécialistes veulent être informés et inspirés lorsqu’ils établissent leur plan média ou leur listing presse.” ajoute encore Bart Kuypers, Managing Director.

Zonzoo Belgique a déjà payé plus de 230.000 euro aux consommateurs pour leur ancien portable Juste avant Noël, zonzoo.be lança en Belgique une campagne télévisée incitant le consommateur à vendre son ancien gsm contre de l’argent cash. Aujourd’hui, le total du montant accordé aux consommateurs pour leur ancien portable s’élève déjà à 230.000 euro, chacun recevant en moyenne et jusqu’à il y a peu 20 euro par appareil rétrocédé par le biais de zonzoo.be. Aujourd’hui la cote moyenne est de 15 euro. Zonzoo Belgique fait partie de la famille européenne de Zonzoo, un groupe environnemental fondé par un entrepreneur écossais actif dans plusieurs domaines écologiques et touchant à l’économie verte. L’entreprise rachète aux consommateurs les téléphones portables qui restent inutilisés au fond de tiroirs. Elle les rassemble en Allemagne, dans une usine de transformation certifiée ISO, où les appareils en état de marche entament une deuxième vie commerciale dans des pays à croissance économique et où les téléphones inutilisables sont démontés pour en récupérer les matières premières. On estime qu’en Belgique, 25 à 30 millions de portables traînent inutilisés dans des tiroirs. Vous souhaitez réagir? we.listen@cxonet.be


#.84©SJF #FSMJOF

XXXCNXCF

-FQMBJTJS EFDPOEVJSF

70:"(&"6#065%&-"#&"65Â&#x2030; $S©FSMBNFJMMFVSFCFSMJOFKBNBJTDPO§VF ©RVJMJCSFJE©BMFOUSFQFSGPSNBODFFU©M©HBODF$ѳFTUDFDIBMMFOHFRVFMFTDPODFQUFVSTEFMBOPVWFMMF #.84©SJFPOUSFMFW©-FS©TVMUBUTFUSBEVJUEBOTVOFMJHOFUFOEVFNBJT©RVJMJCS©F UBOEJTRVFEBOTMѳIBCJUBDMF Mѳ©M©HBODFTFNBSJF VO DPOGPSUFUVOFFSHPOPNJFFYDFQUJPOOFMMF-FTNPUPSJTBUJPOTQVJTTBOUFTFUTPCSFT RVJC©O©è¶&#x2018;DJFOUEFTUFDIOPMPHJFT#.8&Gè¶&#x2018;DJFOU%ZOBNJDT MFTQMVTBWBOD©FT DPOè¶&#x2018;SNFOUMBOPVWFMMF#.84©SJF#FSMJOFDPNNFMBOPVWFMMFS©G©SFODFEFTBDBU©HPSJF1PVSWPVTFODPOWBJODSFDPODS¨UFNFOU  FOWPZF[VOFNBJM DPSQPSBUFTBMFT!CNXCF

-"/067&--&#.84Â&#x2030;3*&#&3-*/& #.8&Gê&#x2014;&#x2026;DJFOU%ZOBNJDT .PJOTEѳ©NJTTJPOT1MVTEFQMBJTJS

*OGPSNBUJPOTFOWJSPOOFNFOUBMFT "3 XXXCNXCF

   

$POTPNNBUJPONPZFOOF MLN ©NJTTJPO$0 HLN 


Expert Group Sales & Marketing Sales & Marketing CxO Redactie

Lieven Beyl marketing manager Athlon Car Lease Belgium

Tim Claessens marketing director DHL Express Belux

Michel De Bolle marketing manager Citibank Belgium

Piet De Grauwe marketing manager Cofely Services

Ursula Quadpeers marketing manager Mazda Motors Belux

Johan Vanden Bergh marketing manager KIA Motors Belgium

Patrick Van der Avert Anne Van Gils manager Corporate marketing manager Communications & Gosselin Group Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Ludovic Gilles Manager of Marketing IBM Belux

Dirk Hendrickx Vice President EMEA Barco

Gert Jacobs marketing en trade marketing manager Cadbury Belgium

Joris Vanholme marketing manager Attentia

Paul Vermeylen Ward Van Rijckeghem communication manager Commercieel Manager Marsh Volvo Cars Belgium

Jan Vroemans marketing manager Jaguar Land Rover Belux

Kennis vergaren en persoonlijke ontwikkeling zijn speerpunten

DHL investeert bewust veel in opleidingen Voor zijn opleidingen hanteert DHL Express het principe van een piramide die opgedeeld is in drie blokken. 70% is training on the job. 20% komt overeen met coaching en formele training neemt 10% in beslag. Het gaat om een mix van on the job learning, e-learning, maar ook externe opleidingen.

“Voor marketing gaan we vooral trainen in het specifieke vakgebied (zoals pricing of analyse), terwijl we voor sales meer naar een curriculum gaan”, zegt Tim Claessens, marketing director bij DHL Express Belux. “We hebben een sales academy opgericht waarbij de eerste stap productenkennis is. Bij een transportfirma als de onze zijn er toch een aantal zaken die niet evident zijn in ons dienstenaanbod.

26

En daarvan moeten onze sales medewerkers op de hoogte zijn. De tools moet je ook kennen. De belangrijkste is het CRMsysteem. Dan volgen de basic selling skills en daarna volgen de geavanceerde selling skills.”

en communicatie. En daar vallen een aantal bevoegdheden onder: pricing (prijsbepaling en prijsanalyse), productmanagement (ontwikkelen en optimaliseren van producten), marketing en externe communicatie, market research management (marktanalyse), marketing database development & analysis (optimaliseren en up to date houden van de database) en corporate communicatie (mediarelaties + interne communicatie). In totaal werken we met ongeveer 20 mensen op de marketingafdeling. Vanuit Diegem bedienen we België en Luxemburg, maar in Luxemburg werken nog twee mensen die zich met marketing bezighouden.”

Development framework Hoe ziet jullie marketing departement er precies uit? “Ik ben verantwoordelijk voor marketing

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Hoe ziet jullie opleidingsbeleid eruit? “Niet alleen voor marketing & sales, maar voor de hele organisatie zijn opleidingen


belangrijk. We beschikken over een development framework en we stellen dat voor als een piramide met drie blokken: 70-20-10. 70% is training on the job. Zo hebben we een programma dat Oscar (on the job stretch assignment card) heet. De medewerker neemt extra activiteiten op die hem/haar op een volgende rol voorbereiden. Zo kan een terminal manager die het logistieke departement leidt, ook het financiële luik erbij nemen. Verder hebben we het programma RAPID (role advancing program to internal development) ontwikkeld. Tijdens een periode van 6 weken tot 3 maanden draaien mensen in een ander departement mee. Zo kunnen potentials groeien en zich verder ontwikkelen. Soms zijn het de omstandigheden die ons ertoe dwingen om onvoorziene afwezigheden op te vangen en zo mensen opportuniteiten bieden. Als er iemand op zwangerschapsverlof gaat, kan iemand uit een ander departement die rol opvangen. We geven mensen ook soms een project in een andere afdeling. 20% is gericht op het coachen. Daarin kadert ook peter- en meterschap voor een nieuwe medewerker. We zorgen ook voor een 360° feedbackronde. En 10% is formele training. Die kan intern of extern plaatsvinden. Externe trainingen zijn bestemd voor medewerkers uit alle lagen van de organisatie.” Hebben jullie een vaste partner voor externe opleidingen? “Nee, eigenlijk niet. We werken vooral samen met trainers en zijn niet zozeer aan instituten gebonden. Ze kennen DHL van binnen uit en voelen de gevoeligheden goed aan. We hebben immers een heel specifieke business. Die kennis van de business vinden we uiteraard terug bij Logos, het vormingsfonds van het paritaire comité nr. 226, waar veel medewerkers training volgen.”

de betrokken persoon om te kunnen optimaliseren. Sommige trainingen zijn ook verplicht voor alle medewerkers van een bepaald niveau (zoals leidinggevenden).”

Voortdurend bijsturen

Tim Claessens, marketing director bij DHL Express Belux: “Niet alleen voor marketing & sales, maar voor de hele organisatie zijn opleidingen belangrijk.” Het is een meerdaagse training waarbij op het eind een certificaat wordt uitgereikt.” Heeft de medewerker zelf ook inspraak? “Tijdens elk evaluatiegesprek wordt samen met de medewerker een development plan besproken. We beschikken ook over een e-learning database met meer dan 300 trainingen. De onderwerpen zijn erg uiteenlopend. Er worden bijvoorbeeld ook taaltrainingen aangeboden. Uiteraard moet dat besproken worden met de leidinggevende om te bekijken wanneer er ruimte voor vrijgemaakt kan worden. Soms wordt er tijdens de uren tijd voor vrijgemaakt, maar het kan ook dat er – in samenspraak met HR en de manager – ’s avonds of tijdens het weekend aan wordt gewerkt. Zo kan je het tempo zelf bepalen en pauzeren wanneer je wil. Dikwijls wordt er op het eind ook een test afgenomen. De thema’s zijn heel uiteenlopend. We houden bij wie welke opleiding heeft gevolgd en vragen ook altijd feedback van

Volgens sommigen zijn opleidingen vooral tijdverdrijf en leveren ze weinig op. Gaat u akkoord met die stelling? “Er zijn altijd trainingen die weinig toegevoegde waarde hebben. Maar als organisatie moet je dat vermijden en leren uit je ervaringen. Wij berekenen geen traditionele ROI, maar we vragen wel aan de medewerker en de leidinggevende om aan te geven of de gevolgde opleiding effectief gebruikt wordt en of die op de juiste manier wordt gebruikt. Dat gebeurt meteen na de opleiding maar ook enkele maanden later. Zo kunnen we voortdurend bijsturen en opleidingen uit het programma halen en of toevoegen.” Zijn er voor het management aparte opleidingen voorzien? “Voor managers zijn er zeker opleidingen voorzien. En ook daar dekken we een uitgebreid gamma: leiderschap gaande van een basistraject voor beginnende managers tot een doorgedreven Europees programma voor ervaren en getalenteerde managers die een internationale carrière willen uitbouwen, maar ook financieel management (bv. voor niet-financiële leidinggevenden), communicatie of project management. Het gaat om een breed pakket. Ook dat kadert in het globale development plan. Opleidingen moeten medewerkers sterker maken in zijn/haar functie, maar ook de mogelijkheid geven om zich als individu te ontplooien.” U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

E-learning met meer dan 300 opleidingen Komen alle medewerkers in aanmerking voor opleidingen? “Absoluut. Alle medewerkers worden geevalueerd op jaarbasis of zelfs meerdere keren per jaar. Per individu wordt er een development plan opgesteld. Enerzijds om zich in de job te versterken en anderzijds om zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Dit jaar hebben we CIS (certified international specialist) gelanceerd. Dat is een trainingsprogramma waar alle medewerkers wereldwijd door moeten. Affiniteit met de business is daarbij cruciaal om op die manier optimale service naar de business te kunnen garanderen.

Executive Search | Bioss Professionals* Leadership & Organization Development Board & Management Review | Compensation Consulting *Bioss certified interim managers

+32 (0)9 221 53 10 |

+32 (0)2 655 96 63 |

www.accordgroup.be

BIOSS PREFERRED PARTNER

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

27


Sales & Marketing Karel De Decker

Bedrijven moeten over hun reputatie waken

“In de eeuwige concurrentiestrijd maakt je reputatie vaak het verschil” “In de toenemende dominantie van de beeldcultuur wordt de rol van de woordvoerder steeds belangrijker”, aldus Peter Frans Anthonissen. Hij adviseert tal van ondernemingen inzake communicatiestrategie en reputatiemanagement.

De woordvoerder zit geklemd tussen twee ratio’s en twee tempo’s: de lange termijn van zijn eigen organisatie, die een imago wil vestigen en een reputatie wil verdedigen en die bereid is daar bepaalde investeringen voor te doen, en de korte termijn en de vluchtigheid van de media. Peter Frans Anthonissen: “Een reputatie is het hoogste goed dat je kunt bereiken en dat moet je koesteren. Want een goede reputatie is van onschatbare waarde: mensen doen liever zaken met je, ze vertrouwen je waardevolle diensten toe, ze kopen je producten. Een onderneming met een sterke reputatie kan makkelijker goede en gemotiveerde werknemers aantrekken. Bankiers zullen je sneller en betere kredietvoorwaarden toekennen. In de eeuwige concurrentiestraat maakt je reputatie vaak het verschil.” Een reputatie opbouwen kost jaren. En één stommiteit, één ogenblik van onachtzaamheid kan volstaan om ze weer kwijt te raken. De woordvoerder is de hoeder van de reputatie. Hij is de verpersoonlijking van de onderneming of de organisatie, in goede, maar ook in kwade tijden.

Woordvoerders zijn geen BV’s Piet Van Speybroeck, woordvoerder van De Post, vindt dat de woordvoerder zich moet hoeden voor een vedettenrol. “Hij of zij moet woordvoerder zijn van de onderneming, niet van zichzelf. Vanzelfsprekend moet je vermijden om te opdringerig te zijn en mag je niet altijd en overal willen scoren.” De tijd dat organisaties die regelmatig persaandacht krijgen, kunnen functioneren zonder professionele persdienst en woordvoerder, is definitief voorbij. Een goede communicatiedienst is voor elk bedrijf en elke organisatie met enig maat-

28

schappelijk belang tegenwoordig geen overbodige luxe. De sterrenrol is dus weggelegd voor de journalist. Piet Van Speybroeck: “De woordvoerder is de ambassadeur van zijn/ haar onderneming bij de media en de pleitbezorger van de media bij het management van de onderneming. Hij/zij kent het bedrijf, heeft toegang tot alle informatie en tot het topmanagement, beschikt over een goede parate kennis van zijn organisatie en voelt de specifieke behoeften aan van de media en van elk medium afzonderlijk. Hij/zij is geloofwaardig, liegt dus nooit, en is altijd en overal beschikbaar.”

Maar er zijn situaties denkbaar waarin een organisatie het boegbeeld bewust uit beeld houdt, bijvoorbeeld wanneer die zelf wordt gelieerd aan een probleem en het dus juridisch niet slim is dat hij namens de onderneming met de pers communiceert. In dat geval neemt de vaste woordvoerder het woord, of wordt een ad-hoc woordvoerder aangewezen. Bij een rechtszaak is dat dikwijls een advocaat, bij een bedrijfsongeval een externe bedrijfsarts. Wel moeten de neuzen altijd in dezelfde richting wijzen. In vrijwilligersorganisaties en binnen politieke partijen loopt het vaak anders: de strijd tussen de ego’s leidt tot geruzie en stuk gereden reputaties. “Maar als zoiets in het bedrijfsleven zou gebeuren, zijn de gevolgen niet te overzien. Bedrijfscommunicatie die verstoord verloopt, dat leidt tot afschuwelijke taferelen”, besluit Anthonissen. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Crisissen zijn uitdagingen Woordvoerders zijn niet bang voor de camera of om duidelijke en scherpe uitspraken te doen in de pers. Dikwijls is de woordvoerder de verpersoonlijking, het visitekaartje van de organisatie. Michel Vandenbosch is GAIA, Ivo Michels is TestAankoop, en Jos Colpin is het gezicht van de Brusselse rechtbank. De eerste komt in beeld als het om dierenrechten gaat, de tweede als het onderwerp consumentenzaken is, de derde bij belangrijk nieuws over gerechtelijke aangelegenheden in de hoofdstad. Bij een crisis komt in eerste instantie een woordvoerder in beeld. Er is immers maar één aanspreekpunt. De woordvoerder vangt altijd de eerste schokken op en houdt de top van het bedrijf uit de wind. Escaleert de crisis dan moet de woordvoerder, volgens Peter Frans Anthonissen, inschatten wanneer het moment is aangebroken om de CEO zelf op te voeren. Op dat moment moeten de woordvoerder en het boegbeeld (CEO) de communicatie perfect op elkaar afstemmen.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Peter Frans Anthonissen, CEO Anthonissen & Associates: “Een reputatie opbouwen kost jaren. En één ogenblik van onachtzaamheid kan volstaan om ze weer kwijt te raken.”


Sales & Marketing Karel De Decker

Guerrillamarketing: succes tegen lage kosten

Het marketingcommunicatieplan en internet Guerrillamarketing is erop gericht om in een zeer korte tijd veel media-aandacht of aandacht van het publiek te hebben. En deze kosten zijn fracties van dure campagnes. Om aan de vraag van ludieke campagnes te voldoen zijn er de laatste jaren veel bureaus bijgekomen, gespecialiseerd in guerrillamarketing. In de traditionele AIDA-formule (Attention, Interest, Desire, Action) focust guerrillamarkting op de eerste stap: Attention of Awareness. Guerrillamarketing is niet gebonden aan internet. Alleen biedt internet wel nieuwe kansen. Het doel is duidelijk: maximale aandacht tegen meestal lage kosten. Vandaag onderscheidt men drie categorieën: klassieke guerrillamarketing, online en mobiele guerrillamarketing en strategische guerrillamarketing. - Bij de klassieke marketingtools werken we met sponsoring, public relations, reclame in de openbare ruimte e.d. De guerrillamarketing varianten hiervan hebben namen als ambush marketing, sensation marketing en guerrilla p.r. De creativiteit bepaalt de grens. - De online marketing krijgt alle kansen op internet. Het speelterrein van de marketing pioniers op het web zoals zoekmachine optimalisatie (search engine optimization, SEO). Dit betreft steeds wisselende technieken en strategieën om hoog te scoren in de zoekresultatenlijstjes van zoekmachines. Soms op

Wanneer we Wikipedia consulteren, leren we dat guerrillamarketing een marketingtechniek is die poogt met beperkte middelen een mooi resultaat te bereiken. En het zijn niet alleen de mindere bedrijfsgoden die uit budgetoverwegingen ten strijde trekken. Meer en meer grote bedrijven en organisaties maken er gebruik van. Voor hen blijken deze campagnes efficiënter te zijn dan dure marketingcampagnes.

een onethische manier, maar meestal als een ernstige poging om gevonden te worden. Verder nog multilevel marketing/affiliate programs; dat zijn marketing tools waarbij derden in ruil voor

“Guerrillamarketing is niet gebonden aan internet. Alleen biedt internet wel nieuwe kansen. Het doel is duidelijk: maximale aandacht tegen meestal lage kosten.” een provisie jouw product of dienst promoten; aanwezigheid op internetfora, nieuwsgroepen en chatkanalen; buzzmarketing/viral marketing (de online variant van de mond-tot-mond reclame), e-mail marketing (van een geniale digital card tot het opzetten en toesturen van een creatief en bruikbaar e-zine of e-website) en ten slotte mobile guerrilla communicatie, dat net van de grond begint te komen (sms-marketing is een eerste symptoom hiervan). - Strategische guerrilla marketing: deze beweegt zich op het terrein van de niet-communicatie-onderdelen van de marketing-mix. Dus productstrategie, de prijsstrategie, distributie. Maar ook hier draait het om de eenvoud en de geniale inval.

De hamvragen

Guerrillamarketing is erop gericht om in een zeer korte tijd veel media-aandacht of aandacht van het publiek te hebben.

Er zijn enkele basisvoorwaarden vereist voor een geslaagde guerrillamarketing campagne. - Is de guerrilla-actie origineel, zowel qua inhoud als qua vorm?

- Is de guerrilla-actie onverwacht en onvoorspelbaar, kortom, is het een soort overval? - Wordt er met guerrillamarketing voldoende bereik gecreëerd? Kan dit bereik worden vergroot door middel van buzz of redactionele aandacht? En is het mogelijk om beelden te maken van de guerrilla-actie? - Is de guerrilla-actie relevant? Sluit de actie aan op de kernwaarden van het product of het merk, en is die een vertaling daarvan naar de doelgroep? - Heeft de actie plaats op het juiste moment? Speelt die in op de actualiteit, productlancering of gebeurtenis, op de juiste plek en op het juiste moment? - Wekt de guerrilla-actie sympathie op (cfr. de emo-samenleving en de emogedragen-media)?

Voorzichtig mee omspringen Uit contacten met communicatiebureaus leren we dat er naast de ontegensprekelijke voordelen, te weten het onbetwistbare kostenvoordeel en de snelheid van de campagne (de aanlooptijd van de klassieke campagnes valt weg), er ook nadelen zijn. Het ontwerpen van guerrillamarketingcampagnes is lastig en vereist specifieke vaardigheden; wat in het verleden werkte, doet dat doorgaans in het heden al niet meer. En ten slotte: guerrillamarketing is een agressieve marketingtechniek die gebruik kan maken van wettelijk verboden acties. Indien een campagne verkeerd uitpakt, kan het imago worden geschaad. En de reputatie van het bedrijf is en blijft het kostbaarste bezit. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

29


EACxO

Advertorial

H

D TI

G RI

Phi Data maakt pay per use mogelijk

BY

B

Dutch Bicycle Group (DBG) is een fietsenfabrikant die ook fietsen verhuurt en werkt daarvoor samen met toeristische locatie zoals hotels en leisure parcs. Waar vroeger een vaste prijs diende te worden betaald voor het aantal fietsen in concessie, wilde DBG een ‘pay for use’ model introduceren. De verhuurder betaalt alleen de effectief verhuurde fietsen. Dit kon alleen als ze zicht hadden op de beweging van de fiets, en als de kost van deze infrastructuur binnen het business model past. Ze kozen dan ook voor een RFID-oplossing van Phi Data.

Innovatief en baanbrekend, en toch eenvoudig en kostengunstig concept

Call For Papers CxO Leadership Forum 2010 Stimulating an international Mindset 27 & 28 October 2010 Brussels Committee of the Regions of the EU

Elke fiets wordt nu continu ‘gemonitord’. Een wireless controller op de parking communiceert met de fietsen die in de stalling staan. Om de twee minuten stuurt de fiets een signaal uit dat door de controller wordt opgevangen. Wanneer een fiets van de stelplaats (parking) gaat, hoort de controller het unieke signaal van deze fiets niet meer. Zo wordt de verhuur van de fiets geregistreerd. De logica zegt dat als de fiets niet in de stalling staat, hij verhuurd is. En vanaf dan begint de verhuurtijd te lopen. Die stopt als de fiets terug op de stalling terechtkomt en weer contact maakt met de controller. Alle data die door de controller wordt geregistreert, gaat via een GPRS-netwerk naar een centrale server waar in realtime de status van alle fietsen kan worden opgevolgd. Gedurende de volledige leefduur van de fiets zal die met de tag verbonden zijn en blijft de unieke identificatie functioneren.

Een waaier aan toepassingsmogelijkheden RFID komt vooral voor in logistieke omgevingen. Het gaat om een oplossing die je in heel wat omstandigheden kan toepassen. Het verhuur van alle materialen zoals gereedschap, machines en ladders komt ervoor in aanmerking. Je kan ook automatisch registreren wanneer bijvoorbeeld een container van een vrachtwagen gaat en wanneer hij weer wordt opgeladen, of in de supply chain waar door zo’n toepassing volledige visibility mogelijk wordt van goederen in de flow.

ROI gaat de hoogte in DBG speelt een pioniersrol in de markt en door het gebruik van RFID-tags is het marktaandeel van DBG aanzienlijk de hoogte in gegaan. Nieuwe toepassingen op hetzelfde platform worden al verder onderzocht. PHI DATA NV Heide 11, 1780 Wemmel, Belgium tel: +32 (0)2 4569 195 www.phidata.be BE 0421.715.616

Do you have ideas for interesting lectures about: ICT - Logistics - Finance - Marketing - Human Resources For more information contact: Stijn Dom, programme manager Stijn.dom@cxonet.be or call +32 3 889 52 59 An initiative of CxO Magazine

Stimulating An International Mindset

CxO Leadership Forum 2010

www.cxonet.be


Sales & Marketing Wim Vandenberghe Copywriter en schrijftrainer Wimberg.be

Denk na over de vragen die uw medewerkers u kunnen stellen

Slecht nieuws Interne communicatie, allemaal goed en wel. Maar wat moet je je collega’s gaan vertellen? Zoals ik in een vorige bijdrage al schreef: vertel ze gewoon alles. Zeker voor delicate en minder aangename berichten is het belangrijk om Radio Couloir vóór te zijn. Uw personeel snel en eerlijk inlichten kan de motivatie en het vertrouwen alleen maar ten goede komen.

Geen verkoopcijfers deze maand Een prangende vraag daarbij is: hoe verpak je slecht nieuws? Een vraag die helaas alleen de dappere bedrijven stellen die hun personeel ook het minder leuke nieuws melden. Vorige maand nog vertelde een klant me dat hij maandelijks zijn verkoopcijfers met zijn medewerkers deelt. Tenzij in slechte maanden. Don’t. Uw personeel heeft het recht om te weten hoe uw firma – hún firma – draait. Hoe kunnen ze anders mee nadenken over verbetering? Remember: de mensen op de werkvloer weten het best hoe je de cijfers van hun afdeling kunt opkrikken. Leg ze uit dat er tijdelijk een stagnering of een dalende trend is. Leg ze uit wat daarvan volgens u aan de basis ligt. Vraag ze wat zij ervan denken. Welke processen volgens hen beter kunnen. In een ver verleden mochten mijn collega’s en ik onze maandelijkse factuur alleen inleveren als we er een “macroidee” bij stopten: een mogelijk verbeterpunt voor het over-all beleid van het bedrijf. Veel macro-ideeën belandden in de prullenmand. Maar even veel ideeën zorgden voor kleinere en grotere efficientieverbeteringen.

Slecht nieuws brengen aan uw medewerkers is geen makkelijke taak. Toch is het van belang om ze in te lichten: dat creëert vertrouwen en motivatie. Enkele tips om slecht nieuws goed te verpakken. Advocatentaal Volgens de CEO van de NMBS kun je crisissen en incidenten als communicatieuitdagingen zien. Maar als je een communicatie-inspanning alleen maar vanuit een Er zijn ook moeilijker beslissingen om mee te delen dan een tegenvallende verkoop. Een reorganisatie, een besparingsmaatregel, een verhuis van de firma. Zulke communicatie bereidt u maar beter goed voor. Een communicatieplan is geen overbodige luxe. Splits uw communicatie op in hapklare brokken die u gefaseerd en via verschillende communicatiekanalen meedeelt. Aan gevoelige berichten laat u ook best uw advocaten meeschrijven. Maar let op de ‘mee’ in het werkwoord: als juristen de pen hanteren is het eindresultaat gegarandeerd onleesbaar, qua stijl én qua inhoud. Vraag uw juristen vooraf welke informatie u moet geven, schrijf de boodschap zelf (in mensentaal) en laat dan de juristen nog eens checken of uw teksten geen inhoudelijke fouten bevat. Overtuig ze – geen makkelijke taak, dat verzeker ik u – dat ze aan de stijl niet mogen sleutelen.

En de vakbond? Die is vaak nog moeilijker te overtuigen dan de advocaat. Maar gewoonlijk stellen vakbondsmensen de juiste vragen en zijn daardoor vaak een goede maatstaf voor de perceptie bij het personeel. Be-

UAMS ■ Masterclass B2C Marketing:

Consumenten, merken en communicatie

Knowledge connects people since 1960

E 10-daagse opleiding die zich toespitst op Een Ee business-to-consumer marketing in de brede bu b betekenis van het woord: van fast moving be b consumer goods, over durables en diensten, cco tot to o social-profit. Start: 14 okt. 2010

Een reorganisatie, een besparingsmaatregel, een verhuis van de firma communiceren: u bereidt het maar beter goed voor. trek ze dus vooraf bij uw communicatie. Zelfs al kunt u niet de antwoorden geven die de vakbond liefst zou horen, luister naar hun reacties en probeer ze op voorhand te verwerken in uw boodschap.

Crisis Tot slot – deze pagina is te beperkt voor een exhaustief advies: maak in uw communicatieplan ook ruimte voor crisiscommunicatie. Denk grondig na over alle mogelijke lastige vragen die uw medewerkers kunnen stellen en voorzie alvast de mogelijke antwoorden. Met wat geluk – en vooral met empathische interne communicatie vanuit het standpunt van de lezer – hebt u ze misschien niet eens nodig. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

partner in management ■ Strategische competenties

in B2B Marketing Executive opleiding met topdocenten en specialisten in B2B. Start: 20 okt. 2010 Meer informatiie: www.uams.be/marketing Marc Logman, Academic Director Marketing marc.logman@ua.ac.be Sint-Jacobsmarkt 9-13 | BE-2000 Antwerpen

Mediapartner:

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

31


Sales & Marketing Eddy Maerschalck Association of Internet Marketing Internet Marketing: deel 5

Doordachte social media strategie betekent meerwaarde

Het nut van Facebook voor bedrijven Heel wat bedrijven hebben inmiddels de eerste stappen gezet op de vertrouwde social networking sites zoals Facebook en LinkedIn. Toch staan de meeste Vlaamse kmo’s nog steeds niet ‘en masse’ te springen als het gaat over een eigen social media marketingaanpak.

ges Insights is het mogelijk een volledige segmentatie van uw fans te verkrijgen op vlak van bezoekgedrag, demografie, interesse, regio,... Op die manier kunnen de prestaties van de fanpagina worden verhoogd door bijvoorbeeld na te gaan wanneer u het best berichten post.

Adverteren in Facebook

Een goed doordachte social media strategie betekent nochtans een echte meerwaarde binnen uw algemene marketingen bedrijfsdoelstellingen. Met als focus: het creëren van lange termijn relaties met uw belangengroepen door het verspreiden van kwalitatieve content en het teweegbrengen van interactie.

Waarom Facebook? Met meer dan 400 miljoen actieve leden wereldwijd en meer dan 2,9 miljoen gebruikers (voornamelijk 20 tot 40-jarigen) in België is Facebook vandaag een van de meest bezochte social networking sites. Daarmee kan Facebook zich sinds maart 2010 officieel de populairste noemen en neemt daarbij een voorsprong op de zoekmachinegigant Google. Bovendien biedt Facebook heel wat instrumenten aan die makkelijk bruik-

baar zijn: het delen van info en nieuws, wedstrijden, adverteren naar specifieke doelgroepen, converseren, meedelen van evenementen,... Belangrijk daarbij is wel dat er steeds afgewogen wordt of de social media activiteiten in lijn liggen met de marketingdoelstellingen: feedback van klanten, meer trafiek naar uw website, online reputation management, branding, etc.

Een Facebook-groep of fanpagina? Binnen Facebook kunnen zowel groepen als fanpagina’s worden aangemaakt. Een groep wordt meestal rond een bepaald thema gecreëerd zodat de nodige interactie en discussie kan ontstaan (community). Bovendien is het mogelijk om alle leden van de groep van tijd tot tijd een berichtje te sturen naar hun inbox. Keerzijde van de medaille: updates van groepen komen niet in het nieuwsoverzicht van de leden terecht. Terwijl dit bij fanpagina’s wel het geval is. Fanpagina’s zijn dynamischer en bieden meer voordelen voor bedrijven dan de groepen. Eerst en vooral kan een fanpagina onder de naam van uw bedrijf, product of dienst aangemaakt worden (belangrijk voor het virale aspect) en kan er vanuit die naam berichten worden gepost.

Facebook mag zich sinds maart 2010 officieel de populairste site noemen en neemt daarbij een voorsprong op de zoekmachinegigant Google.

32

Daarnaast worden fanpagina’s ook geïndexeerd door Google: een extra kans om aan een positieve online reputatie te werken. Bij de fanpagina’s bestaat ook geen limiet voor het aantal fans, terwijl dit er bij een normaal profiel ‘slechts’ 5.000 zijn. En last but nog least: via Facebook Pa-

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Facebook advertising is een dienst van Facebook waarbij u reclame heel specifiek kan afstemmen op Facebook gebruikers. U kan er uw advertenties promoten bij uw doelgroep en afbakenen naar leeftijd, geslacht, studieniveau, regio, interesses, sleutelwoorden,... Facebook advertenties genereren heel veel vertoningen en betekenen dan ook een boost voor de naamsbekendheid van uw onderneming. Met de nodige relevante kliks naar uw website als gevolg. Deze manier van adverteren werkt net zoals Google AdWords via het pay-perklik systeem: u betaalt slechts wanneer een surfer effectief op uw advertentie doorklikt. Mogelijkheden genoeg dus om op een relatief goedkope manier uw bedrijf, product of dienst in the picture te zetten op deze populaire social networking site. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Facebook-tips: • Integreer Facebook in uw huidige online marketingstrategie. Zorg ervoor dat de verschillende kanalen elkaar aanvullen door linken te leggen van uw fanpagina naar uw website of blog. • Rust niet op uw lauweren nadat u content op uw social media heeft gepost. Het is belangrijk om in te spelen op de reacties die u krijgt van uw fans of bezoekers. U kan daarbij de echt actieve fans belonen met een eervolle vermelding of met een incentive. Want dit zijn echte ambassadeurs van uw bedrijf of merk.


Advertorial

Ontwikkeling van de organisatie wordt zichtbaar voor de bedrijfsleider

Van een ‘Fair Salaris’ naar de voorspellende waarde van bedrijfssucces Ruim 45 jaar geleden werd dit onderwerp al onder de loep genomen door Prof. Elliott Jaques, practice leader aan het Brunel Institute for Organizational and Social Studies, een universiteit nabij Londen. Jaques’ bevindingen kunnen als volgt worden samengevat: Salaris is de vergoeding die ‘verdiend wordt’ voor het nemen van de juiste beslissingen ten aanzien van een context met een bepaalde complexiteit. En hoe complexer deze ‘realiteit’, des te hoger het salaris ‘mag’ zijn. De hamvraag was dus: zijn organisaties een verzameling van diverse complexiteitslagen die ieder op zich een significante bijdrage leveren aan het succes van de organisatie in zijn totaliteit? Het

“Wij zijn in staat om te bepalen op welk complexiteitsniveau personen het best kunnen functioneren, maar ook na te gaan waar zich hun huidige job precies situeert en dus een evenwicht na te streven tussen beide. Het individu en de organisatie varen hier wel bij.” antwoord laat zich raden: ja! Wat van essentieel belang is, is het vermogen om een situatie zo breed mogelijk in te schatten, ze te vertalen naar de essentie en van daaruit de juiste beslissing te nemen. Weliswaar zal de ene persoon sneller evolueren dan de andere. Zo zullen sommige personen quasi niet evolueren en anderen, enkelingen, buiten proporties groeien en Nobelprijswinnaar worden. Maar universeel gesproken ‘groeien’ wij allemaal in ons oordeelsvermogen.

Balans tussen uitdaging en capability Pech dus voor diegenen die denken dat het leven dient te eindigen zo om en rond

Een ‘fair salaris’ is één van de meest brandende onderwerpen van de voorbije 18 maanden. Zelfs president Obama heeft er zijn slaap voor gelaten. Vooral de bankiers dienden het te ontgelden. Volgens velen lagen zij immers aan de basis van de niet te overziene problemen. Maar sinds nu ook bepaalde landen voor de bijl dreigen te gaan, zijn de politici en zelfs de ganse bevolking kop van jut. En dichter bij huis worden dan weer hoge ontslagpremies, gegarandeerd oud worden en niet meer hoeven te werken (brugpensioen) als ‘not done’ betiteld.

de vijftig, integendeel, wij mensen ontsnappen er niet aan, hoe langer wij actief werkzaam zijn, hoe beter ons oordeelsvermogen wordt binnen de context die wij dienen en wensen te beheersen. Concreet wil dit zeggen dat succes in de huidige baan niet automatisch leidt tot succes in een job met een hogere complexiteit. Succes in de huidige job is eerder een vertaling van de balans tussen uitdaging (complexiteit) en capability (oordeelsvermogen), wat leidt tot juiste beslissingen. Wat echter baanbrekend is in dit verhaal, is dat we vandaag in staat zijn om te bepalen op welk complexiteitsniveau personen het best kunnen functioneren, maar ook na te gaan waar zich hun huidige job precies situeert en dus een evenwicht na te streven tussen beide. Het individu en de organisatie varen hier wel bij.

Medewerkers worden piloten Inderdaad, mensen die ‘op hun niveau’ kunnen functioneren, voelen zich vrij comfortabel in hun beslissingen, niet omdat deze dan plots ‘gemakkelijk’ zouden worden, maar omdat ze in evenwicht zijn met hun ‘kunnen’. Deze toestand noemen wij ‘in flow’. Het is tevens mogelijk om zeer significante voorspellingen te formuleren over hoe het oordeelsvermogen (capability)

zal evolueren in de nabije maar ook in de verre toekomst. We zijn met andere woorden vandaag via een wetenschappelijke onderbouw in staat om een succession planning op te stellen, de lacunes in de organisatie te spotten, de development planning degelijk te onderbouwen en investeringen op dit terrein te verantwoorden. Voor de eerste keer in de geschiedenis krijgt dus organisatie-ontwikkeling vorm, wordt ze zichtbaar voor de bedrijfsleider en kan ze op een verantwoorde wijze worden bijgestuurd. Aan de andere kant worden medewerkers zelf de piloten van hun loopbaan. De vele getuigenissen onderlijnen dit. Mensen die op de hoogte zijn van de groei van hun capability voelen zich niet enkel ‘erkend’ door hun organisatie maar krijgen er bovendien een soort professionele roadmap gratis bij. Willy Vochten Partner Accord Group Belgium Voor meer info: willy.vochten@accordgroup.be Bezoek onze website: www.accordgroup.be

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

33


ICT Erwin De Weerdt

ICT challenges for smarter mobility

e-CAR: a new dimension in traffic solutions New challenges are imposed by the ever-growing traffic density, as well as the need for more flexible and economic traffic solutions. Intelligent Transport Systems should result into safer, more efficient and more environmentally friendly mobility. Telematics offer an opportunity for new promising information services.

During a symposium in Ghent, different stakeholders (the car industry, telecom network operators, service providers, the traffic management organizations and the technology enabling industry) tried to provide an answer to the question of how ICT can contribute to smarter mobility. Prof. Dr. Chris Blondia, University of Antwerp–IBBT: “While in 1990, the World Health Organization identified traffic injuries as the 9th most important health problem, it will take the 3rd place by 2020. Each year 40.000 are killed in road accidents, 2 million are injured at a cost of € 160 billion. At the same time, traffic congestion and air pollution by traffic have become serious problems for the environment and public health. At an European level, a number of coordinated initiatives have

been taken to deal with these problems, such as the e-Safety initiative, the Keep Europe Moving initiative,…”

Connect up the dots For Paul Kompfner, Ertico, e-Car should connect up the dots. With each new model motor cars are becoming more ‘e’ (electronic, ecological, energy efficient, …) with ever increasing connectivity. Ertico believes that new kinds of partnership are needed to have one day all vehicles equipped with a harmonized on-board unit for vehicleinfrastructure communication and to make sure that all roadside systems and back-office services are interoperable and can talk with any type of vehicle on the road. Marnix Lannoije, R&D Manager, Flanders’ Drive: “In order to reduce the development cost of cars and still comply with the European goals and regulations regarding efficiency and safety, it is likely that intelligence will more and more shift from the vehicle to the infrastructure.”

tives on the ATOP telematics platform in the Netherlands, a road-pricing trial under the umbrella of ‘Proeftuin In-Car’ of the Region Zuid-Oost Brabant during 2009, with 50 users. The On Board Unit uses ATOP to implement a GPS/GSM based road pricing scheme. Daalderop explained how such OBU can cooperate with other systems in the car to provide additional Value Added Services. Dr. Steven Logghe, Chief Traffic Be-Mobile/Touring Mobilis, stated that traffic information can also be obtained by means of floating car data and therefore result in smarter mobility. Special telematics-equipped cars act as sensors in the actual traffic flows, enabling to measure the travel-time on 60.000 km of roads. Together with other relevant sources, this leads to a new generation of traffic information, which is the input for intelligent navigation-systems.

The Government’s view The Traffic Centre Flanders (TCF) is part of the Ministry of Mobility and Public Works. ir. Sven Geerts, Director Vlaams Verkeerscentrum, said TCF aims at improving traffic safety and travel reliability by providing (multimodal) traffic information and traffic. A policy document captures the scene for the further development of Dynamic Traffic Management (DTM) on the highway network. ir. Filip Boelaert, Chief of Cabinet of Minister Crevits, Flemish Minister for Mobility and Public Works, concluded the symposium with the vision of the Flemish Government which boils down to: “We need to make our roads safer and more comfortable”.

Telecom operators

During a symposium in Ghent, different stakeholders tried to provide an answer to the question of how ICT can contribute to smarter mobility.

34

To Gert Pauwels, M2M Marketing Manager Mobistar & Orange Business Services, International M2M Center, both drivers and passengers have rapidly evolving needs, requiring on board car telecommunications. In this new ecosystem telecom operators are becoming a major player. Dr. G.H.O. Daalderop, Program manager at NXP Automotive Telematics Projects Netherlands, reviewed the NXP initia-

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

In conclusion On the way home we were more than ever convinced that state of the art road infrastructure will be key to the success of e-Car. http://www.fitce.be Would you like to react? we.listen@ cxonet.be


Sales & Marketing Diedert Debusscher Communicatiearchitect Forte – www.forte.eu

Doeltreffend schrijven begint met een scherpe focus

Meer impact bij de lezer, tijdwinst voor de schrijver Misschien stuurt u wel eens een tekst naar uw afdeling Communicatie, met de mededeling: “Herschrijven graag. Maak er een sterke tekst van.” Als uw medewerkers u dan niet prompt overvallen met een waslijst aan vragen, dan is de kans klein dat u een doeltreffende tekst terugkrijgt. Vlot geschreven, dat waarschijnlijk wel, en taalkundig correct. Maar of de tekst ook doel treft, is een andere vraag. Want de redacteurs wisten niet wat u met de tekst wilde bereiken, en bij wie. Die focus bepaalt nochtans alles: welke argumenten nodig zijn, hoe de tekst wordt gestructureerd, en in welke stijl hij wordt geschreven. Een duidelijke focus geeft uw tekst overtuigingskracht. En de auteur (u of uw medewerker) wint er tijd mee tijdens het schrijven.

Eerste focus: wie? Verbazingwekkend hoe vaak we bij het schrijven onze lezer uit het oog verliezen. Als we de lezer persoonlijk kennen, zoals bij een brief of een e-mail, weten we perfect hoe we die moeten aanspreken. Het schrijven gaat dan meestal ook heel vlot. Maar schrijven voor een abstracte ‘doelgroep’ is veel minder evident. Een handig hulpmiddeltje: visualiseer u één of enkele concrete personen uit uw doelgroep. Stel bijvoorbeeld een denkbeeldig LinkedIn-profiel op van uw lezer. Is het een man of een vrouw? Hoe oud? Opleidingsniveau? Functie? Voor marketingteksten zijn ook deze vragen belangrijk: Wat weet de lezer al over mijn bedrijf? Is hij vertrouwd met mijn diensten of producten? Welke invloed heeft hij in het aankoopproces? Welke overtuigingen, bezwaren of vooroordelen leven er? Denk ook even na over de omstandigheden waarin uw lezer de tekst zal lezen. Neemt hij zijn tijd om alles in detail door te nemen, of zit uw tekst tussen de stapel ‘door te nemen in het weekend’? In dat laatste

Veel marketingcommunicatie mist effect omdat ze te weinig focust. Stel uzelf drie vragen, nog voor u begint te schrijven: Wie spreek ik aan? Wat wil ik bij die mensen bereiken? En wat moet mijn kernboodschap zijn? Als u die focus hebt, verhoogt u de impact van uw tekst en wint u tijd tijdens het schrijven.

geval concurreert uw tekst misschien met de kinderen die smeken om buiten te gaan voetballen…

Tweede focus: waarom? U hebt nu een helder beeld van uw lezer. De tweede vraag die u zich moet stellen is: Wat wil ik bij die lezer bereiken? Wil ik zijn kennis bijspijkeren (informeren), zijn denken veranderen (beïnvloeden) of hem tot actie aanzetten (overtuigen)? Houd daarbij rekening met het LinkedIn-profiel dat u zonet hebt opgesteld. Straks, als u gaat schrijven, zal die focus u helpen om sneller de juiste argumenten te selecteren. U kunt irrelevante elementen schrappen, waar u bij het uitschrijven anders nodeloos tijd in had gestoken en die ook voor uw lezer in de weg zouden staan.

Derde focus: wat? Het is geen bemoedigende gedachte, maar de kans is groot dat uw lezer nauwelijks iets onthoudt van wat u op papier hebt gezet. Als u geluk hebt, onthoudt hij één zin, één kerngedachte. Zorg ervoor dat u die kerngedachte zelf helder op papier hebt staan nog vóór u gaat schrijven. Houd uw kernboodschap kort en krachtig. Het lijkt evident, maar u zult versteld staan hoe moeilijk het soms is om uw boodschap in één zin samen te ballen. En als u als schrijver het al niet kunt, hoe zou uw lezer er dan wel toe in staat moeten zijn? De lakmoesproef: verzend uw kernboodschap eens via Twitter. Meer dan

140 tekens? Dan moet u schrappen…

Wat met dubbele focus? “Ja maar, die focus, dat werkt bij ons niet,” hoor ik u denken, “want ons marketingmateriaal heeft meerdere doelgroepen en meerdere doelstellingen.” Juist dan is het belangrijk om elk van die focussen afzonderlijk te bepalen en ervoor te zorgen dat elke focus een plek krijgt in uw communicatie. Anders loopt u het risico dat u gaat schrijven voor gemiddelden. En dat kan alleen maar een gemiddelde tekst opleveren. Dit zijn maar een paar richtlijnen uit de Effectree® methode, die helpt om op een efficiënte manier effectieve B2Bcommunicatiemedia te realiseren. Volgende keer belichten we weer een ander aspect van deze methode. www.effectree.eu U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Lezers onthouden de kernboodschap gemakkelijker als de tekst een duidelijke focus heeft.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

35


ICT Jean-Luc Manise

Bi-Monthly Headlines

ICT Dépenses IT: la reprise se confirme Le Gartner estime que la dépense mondiale en matériels et logiciels informatiques sera de 3.400 milliards de dollars cette année, contre 3.200 milliards en 2009. C’est une croissance de 5,3%, à ramener 1,6% si l’on tient compte de la dépréciation du dollar. C’est le segment du hardware qui devrait le plus bénéficier de ce rebond, lui qui avait été particulièrement touché avec une chute en 2009 de 12,5%. En 2010, la progression à ce niveau devrait être de 5,7%, soit 353 milliards de dollars. On doit voir dans ces chiffres selon le Gartner les résultats de l’engouement pour les portables, et majoritairement les achats domestiques du grand public. Le secteur professionnel devrait lui patienter jusqu’en 2014 pour retrouver des rythmes de ventes semblables à ceux de 2008, à l’exception de deux segments particulièrement porteurs: les serveurs et le stockage. A noter qu’il s’agit là d’une arme à double tranchant car les investissements consentis en matière de virtualisation et de consolidation devrait, à terme, déboucher sur une diminution des dépenses en ce qui concerne les serveurs en tout cas. Les ventes de logiciels devraient elles aussi s’accroître de 5,1% (232 milliards de

dollars), pour 5,7% au niveau des services. Le secteur télécom devrait quant à lui s’appuyer sur les technologies mobiles pour dépasser lui aussi la barre des 5,1% (821 milliards de dollars).

Intel en fanfare Le marché des microprocesseurs est à l’un des indicateurs clé de la bonne santé de l’industrie TIC. Ici aussi, les nouvelles sont bonnes: Le début d’année 2010 démarre fort pour Intel qui a enregistré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars, en hausse de 44% par rapport à l’an dernier et à peine inférieur au trimestre précédent. Le bénéfice net fait également un bond de 288%, à 2,4 milliards de dollars. La société prévoit d’engager un millier d’employés cette année, ce qui ferait passer le nombre total de collaborateurs audessus de la barre des 80.000.

SAS numéro 1 en Business Intelligence Selon le bureau d’étude Pierre Audouin Consultants, SAS occupe la première place du marché de la BI dans le Belux, avec une part de marché de 24,4%, devant SAP (16,4%) et IBM (16,3%). Suivent ensuite Oracle (7,8%) et Microsoft (5,3%). L’étude approche

Société

Revenus 2009 (millions €) Part de marché 2009

SAS

33

24,4%

SAP

22,2

16,4%

IBM

22

16,3%

Oracle

10,5

7,8%

Microsoft

7,2

5,3%

Informatica

6

4,4%

Information Builders

2,5

1,8%

Teradata

2,1

1,6%

Microstrategy

1,6

1,2%

Qliktech

1,1

0,8%

Source : Pierre Audouin Consultants 2010

Le marché belge de la Business Intelligence.

36

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

quatre segments de la BI: l’intégration de données, les applications d’analyse, le reporting et les solutions business. L’entreprise américaine arrive en tête dans les trois premiers domaines avec une pénétration de 25,8 %, 27,0 % et 22,1 %. En 2009, le marché belge de la Business Intelligence a généré selon PAC des revenus de € 135,3 millions, une croissance de 3,3%, à comparer a la régression de 2% de l’ensemble du marché belge des logiciels. Et le bureau d’étude de miser cette année sur une progression de 6,3%, avec objectif d’ici 2013 de € 177 millions. Ce sont les secteurs financiers (près de 30%) et les pouvoirs publics (18%) qui sont les plus gros consommateurs en la matière.

Bientôt une quatrième licence mobile en Belgique LC’est fin de cette année que sera mise aux enchères la quatrième licence mobile, tandis que les licences actuelles de Proximus, Mobistar et Base sont prolongées jusqu’en 2021. L’opération, qui devrait rapporter entre 40 et 70 millions d’euros, pourrait intéresser les câblo-opérateurs Telenet et Voo. Les quatres opérateurs mobiles pourront aussi concourir pour obtenir une licence 4G (technologie 100 Mbit/s LTE). C’est dans ce contexte que Telenet a entamé le test d’un réseau basé sur cette technologie haut débit, prévu pour durer 6 mois. L’entreprise Malinoise a obtenu les licences tests auprès de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications. Telenet y installera trois antennes qui couvriront la ville de Malines et une portion de l’autoroute E19. Côté rentrée, la prolongation des licences auprès des trois opérateurs actuels devrait rapporter € 430 millions. Les nouvelles licences LTE devraient elles générer une recette de € 70 millions. Vous souhaitez réagir? we.listen@cxonet.be


OP WEG NAAR EEN EFFICIËNTE INFORMATION INFRASTRUCTURE In het huidige economische klimaat wordt er van u verwacht dat u meer bereikt met minder. Om dit te kunnen doen, moet u tegemoetkomen aan technologische uitdagingen door gebruik te maken van virtualisatie, de-duplicatie, cloud computing, en vele andere oplossingen. Iptor Belgium is uniek gekwalificeerd om u te helpen bij het beoordelen, implementeren en optimaliseren van een van deze nieuwe IT-oplossingen binnen uw informatie-infrastructuur:

Werken bij Iptor Belgium? IPTOR biedt een boeiende, snel veranderende werkomgeving waar klantfocus en resultaatgerichtheid gecombineerd worden met fun, collegialiteit en openheid. Bent u enthousiast over een sales- of

• • • • •

Servers en virtualisatie Efficiënte storage-oplossingen Efficiënte dataprotectieoplossingen Efficiënte migratie Efficiënte IBM Power Systems

SYSTEM INTEGRATOR

Iptor Belgium

presales-functie bij Iptor Belgium, neemt u dan telefonisch contact op met onze HR-afdeling: +32 2 755 35 11.

SOFTWARE SERVICES

|

T. +32 9 280 2424

|

E. be.info@iptor.com

BUSINESS CONSULTANCY

|

I. www.iptor.be


ICT Bruno Koninckx

Multimedia

Handige of leuke hich tech spullen Wat biedt de nieuwe Office Wie dacht dat Microsoft toch niets fundamenteels meer kon toevoegen aan zijn Office suite, heeft het mis. Microsoft heeft aan de nieuwe 2010 versie toch weer een aantal functionaliteiten toe kunnen voegen die voor intensieve gebruikers en bedrijven die echt mee zijn met de evoluties, best interessant zijn. Maar even goed blijft gelden dat het overgrote deel van de gebruikers slechts een fractie van alle mogelijkheden zal gebruiken. Een geruststelling voor mensen die de sprong van vorige versies naar versie

2007 nog niet was ingevoerd, en nu wel, is het vooral het mailprogramma dat het meest veranderd lijkt. Grootste verandering hier is verder dat er met conversaties gewerkt wordt: je kan alle e-mails die rond hetzelfde onderwerp handelen, in één reeks bekijken. Een belangrijke vernieuwing in Word en Powerpoint is de toename aan grafische hoogstandjes. Het is makkelijker om je werk er grafisch een pak beter uit te doen zien. De grootste vooruitgang voor de hele suite is misschien wel de betere integratie met het Web. In de vorige versie werd daar al een schuchter begin mee gemaakt. Maar nu kan je bijvoorbeeld een presentatie live via het Web geven. En in bedrijven waar men Sharepoint heeft, kunnen mensen nu tegelijkertijd aan documenten werken. Wie geen Sharepoint heeft, kan ook via Office Web App online aan zijn documenten verder werken. Alles bij elkaar lijkt de overstap van versie 2007 naar de nieuwe niet echt noodzakelijk, tenzij je nog beter online wil samenwerken. Voor wie nog met een oudere versie werkt, is de overstap zeker aan te raden. www.microsoft.be

HD in miniformaat

2007 nog niet verteerd hebben: de gebruikersinterface is nu niet fundamenteel veranderd. Je vindt nu in alle Office toepassingen, ook Outlook, het zogenaamde lint terug. Dat neemt wel nogal veel ruimte in beslag, maar je kan het gelukkig makkelijker minimaliseren. Nog beter is dat je het lint nu helemaal volgens je voorkeuren kan instellen door commando’s toe te voegen, te verwijderen of van plaats te wisselen. Alleen de grote bol is verdwenen. De functies die daar achter verscholen zaten, zitten nu onder het File/Bestand menu. Omdat de nieuwe interface in Outlook

38

De HD2 van HTC is wat ons betreft een van de mooiste smartphones die er op de markt zijn. Het grote scherm met hoge definitie resolutie levert een sublieme gebruikservaring op. Het 4,3 inch scherm van de HD2 is wel heel mooi en handig, maar het maakt het toestel op zich ook wel erg groot. Met de HD mini komt HTC alvast aan dit laatste bezwaar tegemoet. Dankzij de hoge definitie krijg je op het 3,2 inch scherm toch nog flink wat informatie te zien. Het toestel gebruikt nog altijd Windows Mobile, maar HTC is er met zijn Sense interface heel goed in geslaagd om een echt gebruiksvriendelijke laag bovenop dit besturingssysteem te leggen. Tegelijk blijf je wel profiteren van de mobiele versies van Microsoft Office toepassingen. Dankzij het kleine formaat en de grotendeels rubberen buitenkant voelt de HD mini

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

heel prettig aan en ligt hij goed in de hand. Hij is ook vrij snel, en heeft mooie specificaties: Bluetooth, 5 megapixel camera, GPS, Wi-Fi, radio, enzovoort. Hoewel het scherm aan de kleine kant is, gaat typen nog redelijk. De HD mini is zeker een aanrader voor wie een compacte smartphone wil die toch sterke prestaties kan neerzetten. www.htc.com

Minimalistisch Bluetooth oortje Er zijn Bluetooth oortjes in alle maten en gewichten. Het Amerikaanse Jawbone heeft met de Icon een van de kleinste en lichtste modellen op de markt. Het model is zo licht dat je denkt dat het niet goed zal blijven zitten, maar dit is absoluut geen probleem. De Icon is verkrijgbaar in zes stijlen. Het belangrijkste is natuurlijk de geluidskwaliteit, maar die is echt heel goed. Vrij bijzonder aan dit toestel is dat er een stem is die zegt hoeveel uur de batterij nog mee kan en welk nummer er opbelt. Uiteraard kan je het oortje met verschillende toestellen gebruiken, maar alleen bij de iPhone komt er een extra icoon bovenaan dat aangeeft hoeveel stroom de Icon nog heeft. http://eu.jawbone.com U wilt reageren? we.listen@cxonet.be


Publi-redactionele bijdrage

De Kust: een verrassende eventen congreslocatie

Congresseren met zicht op zee Tot de verbeelding sprekende locaties Inspiratie voor uw volgende meeting, teambuilding of evenement Budgetvriendelijke formules

www.meetingkust.be


Een ideaal kader voor uw meeting, teambuilding of evenement

De Kust: een verrassende locatie

Zoekt u een geschikte locatie voor uw volgende evenement, meeting of teambuilding? Heeft u al aan de Belgische Kust gedacht? Die heeft een waaier van mogelijkheden waarvan u versteld zal staan. De troeven van de Kust zijn immers legio. Ontdek ze hier en laat u inspireren door de tot de verbeelding sprekende locaties.

Congresseren met zicht op zee Organisatoren van congressen of grote meetings denken niet spontaan aan de Kust als bestemming voor de organisatie van hun evenement. Nochtans biedt de Kust een ruimer aanbod dan je zou vermoeden. Voor grotere meetings of congressen is het vernieuwde Kursaal Oostende zonder meer dé blikvanger in het aanbod. Met iets meer dan 2.000 plaatsen in het auditorium en talrijke break-out rooms is het zeker een aantrekkelijke locatie. Maar ook elders langs de Kust vind je – vaak heel budgetvriendelijke – toppers qua capaciteit en kwaliteit.

capaciteit tot 1.700 personen en beschikt uiteraard over de modernste audiovisuele technieken. Op een steenworp van Oostende, in Bredene, ligt het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys. Die nieuwe en moderne locatie kan in 6 vergaderzalen, een evenementenzaal en een auditorium tot 1.250 personen herbergen. Ook tal van logiesverstrekkers en seminariehotels beschikken over ruime vergadermogelijkheden voor grote groepen. Thermae Palace is letterlijk en figuurlijk een monument aan de Kust. Met 18 vergaderzalen en 159 kamers is Thermae Palace het grootste congreshotel in Oost- en West-Vlaanderen.

Het Kinepolis in Oostende heeft een

Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys Aantal vergaderzalen: 6 max capaciteit: 10 tot 1250 Op zoek naar de geknipte locatie voor uw personeelsfeest, seminarie, brainstormsessie of roadshow? Het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys biedt u een zee aan originele troeven. De indrukwekkende Foyer verwelkomt u met moderne kleuren en warm hout en nodigt u uit tot een gezellige babbel tijdens een receptie of walking dinner of

40

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

In Blankenberge tref je twee congrescentra naast elkaar. Het congrescentrum Floreal beschikt over een auditorium van 700 zitjes, 15 vergaderzalen en 174 kamers. Ook de buur Duinse Polders heeft een auditorium met een capaciteit van 450 plaatsen, 13 vergaderzalen en 149 kamers. Beide beschikken ook over ruime parkeergelegenheid. In Sunparks De Haan aan zee verblijven uw deelnemers in 1 van de vakantievilla’s met hotelservice. Het congrescentrum telt 4 zalen met een maximum capaciteit van 600 personen.

Al van een congresbureau gehoord? Meetingplanners of organisatoren stellen zich wel eens de vraag: “Hoe begin ik nu aan de organisatie van mijn evenement?”, “Welke hotels moet ik contacteren?”, “In welke restaurants kan ik met mijn groep dineren?” en “Hoe regel ik transport ter plekke?” Bespaar u de inspanning én tijd! Laat het congresbureau dat voor u doen. Een congresbureau is een stedelijke, regionale of gewestelijke instantie,

koffiepauze. De evenementenzaal leent zich tot uw creatiefste plannen. Uw presentatie schittert in het hoogtechnologisch auditorium. Uw gasten worden verwend met culinaire hoogstandjes, van hapjes tot een exquis vijfgangendiner. Wedden dat uw feest een bruisend succes wordt? Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak en laat u inspireren. Contact: Kapelstraat 76, 8450 Bredene T +32 (0)59 56 19 60 | F +32 (0)59 56 19 69 info@stafversluyscentrum.be www.stafversluyscentrum.be


Fort Napoleon Aantal vergaderzalen: 3 max capaciteit: 260 Wie zich met een bedrijfsgroep hermetisch wil afsluiten om ongestoord te vergaderen of onvergetelijke teambuilding activiteiten wil beleven, kan zich terugtrekken in dit voormalig militair bolwerk uit de tijd van Napoleon, midden in de duinen. Keizerlijk lunchen of dineren doe je in de bistro, het restaurant of het zonneterras dat een majestueus uitzicht biedt op de vuurtoren, haven en duinen.

de congrespoot van de toeristische dienst, ten dienste van de zakelijke markt, de meetingindustrie. De rol van een congresbureau is promotie te maken voor een regio of stad. Een congresbureau promoot zijn bestemming als ideale locatie voor meetings, congressen, incentives, events, teambuildings enzovoort. En dit zowel op nationaal als op internationaal vlak. Geïnteresseerde bedrijven of organisaties doen een beroep op congresbureaus voor het verkrijgen van informatie over een regio of stad. Deze informatie kan zowel business als leisure gericht zijn en vind je meestal in overzichtelijke brochures en op websites. Een congresbureau is ook een dienstverlener. Die dienstverlenende taak bestaat erin u te helpen bij de organisatie van uw meeting. Met andere woorden, na uw contact met een congresbureau zal u heel precies weten welke hotels over de juiste vergadercapaciteiten beschikken én hoeveel kamers ze nog vrij hebben in de periode dat uw bedrijf of organisatie langskomt. U zal ook de juiste toeleveranciers op het vlak van de audiovisuele omkadering, catering, decoratie en invulling van (actieve of passieve) randprogramma’s (teambuildings en dergelijke) leren kennen. Een congresbureau is de link tussen vraag en aanbod. En het levert zijn diensten bovendien volledig gratis.

Uitzonderlijke locaties Aan de Belgische Kust bevinden zich een aantal erg originele locaties voor uw bedrijfsevents. Elk beschikken ze over hun eigen accenten, maar ze hebben telkens een historische of culturele achtergrond. Eén rode draad komt echter telkens terug: het geluid van een frisse bries en de zeebranding. De Pier in Blankenberge is zo’n uniek bouwwerk. Een 350 meter lange wandelbrug leidt naar het bekende ronde gebouw. Een heel eigenzinnige locatie voor bedrijfsevenementen.

Kursaal Oostende Aantal vergaderzalen: 14 max capaciteit: 2000 Kursaal Oostende is een absolute toplocatie voor feesten, seminars en evenementen, maar biedt ook maatwerk voor kleinere meetings in één van de vergaderzalen (van 5 tot 150 pers). Het indrukwekkende gebouw omvat een au-

Contact: Els Goethals Monacoplein 2, 8400 Oostende Direct T +32 (0)59 25 53 17 Algemeen T +32 (0)59 70 11 99 F +32 (0)59 70 34 77 mice@toerisme-oostende.be www.fortnapoleon.be

Fort Napoleon in Oostende is een imposant fort in de duinen. U kunt er seminaries, bedrijfs- of productvoorstellingen en incentives houden. Dit in een historisch kader, gecombineerd met een verzorgde catering. In de casino’s aan de Kust kunt u zich wagen aan de meest populaire tafelspelen, genieten van een heerlijke maaltijd of collega’s en/of klanten vermaken in de trendy bars. Over trendy bars gesproken! De loungebar in het Kursaal van Oostende biedt u een verbluffende ocean view

ditorium met 2000 plaatsen, dat kan verkleind worden tot 400 zitjes. Grote congressen of personeelsfeesten tot 1500 personen vormen geen enkel probleem voor het professionele team. En dankzij de ondergrondse parking hoeven gasten zich ook geen zorgen te maken over parkeerproblemen. Tip: Sinds kort wordt de Loungebar verhuurd voor zowel seminaries als voor een lichte lunch of netwerkreceptie of afterparty en waarom niet met een casino-initiatie als afsluiter.

Contact: Kathy De Valck Westhelling z/n 8400 Oostende T +32 (0)59 29 50 50 kathy.devalck@ kursaaloostende.be www.kursaaloostende.be

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

41


en interieur gestyled door Antoine Pinto. Een toplocatie voor al uw evenementen, feesten of bedrijfsmeetings in stijl. De Zuri, aan de voorzijde van het Casino van Knokke, is nog zo’n unieke locatie. Zodra je bij Zuri binnentreedt, kom je werkelijk terecht in een compleet andere wereld. Een strak wit design met vriendelijke en superhippe inrichting maakt deze unieke plek the place to be voor uw bedrijfsevenementen.

Imperial Business Center Aantal vergaderzalen: 4 max capaciteit: 40 Met zijn ligging pal aan het strand van De Panne vormt Imperial een inspirerend meetingkader: de volledig uitgeruste vergaderzalen, met een capaciteit van 8 tot 40 personen, genieten immers van een uniek uitzicht op zee. Een programma waarbij business en pleasure elkaar in evenwicht houden, wordt echter steeds belangrijker in het seminarie-

gebeuren. Daarom zorgt Imperial ook voor een ruim aanbod aan nevenactiviteiten: nu eens louter ontspannend, dan weer cultureel verrijkend of barstend van actie. Contact: Dhr. Voet Leopold I-Esplanade 9, 8660 De Panne T +32 (0)58 41 42 28 | F +32 (0)58 41 33 61 imperial@skynet.be www.imperialdepanne.be

Het Witte Paard in Blankenberge staat al decennia lang bekend om zijn zomerspektakels. Een avondje revue in Het Witte Paard is voor veel bedrijven hét evenement van het jaar. De talrijke jachthavens aan de Kust zijn de idyllische locaties bij uitstek voor uw bedrijfsevenementen. Restaurant ‘t Vlaemsch Galjoen en het aanpalende auditorium bieden een 180° panoramisch zicht over de Nieuwpoortse jachthaven en ijzermonding.

Het Witte Paard Facility Center Aantal vergaderzalen: 3 max capaciteit: 700 Een avondje revue in Het Witte Paard is voor veel bedrijven hét evenement van het jaar. Het Witte Paard Facility Center is ook een uitstekende locatie voor een succesvolle organisatie van uw seminarie (vergadering, trainingsessie, presentatie, productvoorstelling,…). Onze ‘All In meeting formules’ maken het makkelijk om uw seminarie volledig naar wens te organiseren.

Oostende Zin in zaken • Professionele dienstverlening: de medewerkers van onze congresafdeling zijn uw specialisten ter plaatse • Optimaal bereikbaar via autosnelweg en openbaar vervoer • Stress-en filevrij • Een zee aan mogelijkheden voor de organisatie van uw congres, meeting en incentive • Unieke en originele locaties voor bedrijfsevenementen

42

• Ruimste hotelaanbod van de kust • Oostende: de maritieme bestemming die stimuleert en prikkelt, inspireert en ontspant! Contact: Els Goethals Monacoplein 2, 8400 Oostende Direct T +32 (0)59 25 53 17 T +32 (0)59 70 11 99 | F +32 (0)59 70 34 77 mice@toerisme-oostende.be www.toerisme-oostende.be

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Ten slotte kan u uw evenement combineren met een overnachting in ons Pantheon Palace**** hotel of een diner in De Kotee Jardin. Al uw wensen zijn bespreekbaar! Tip: Er is een moord gepleegd in de ruines van Het Witte Paard. Kom zelf ontdekken wie de dader is van deze laffe daad zoals beschreven in de thriller ‘Op drift’ van Pieter Aspe. Contact: Jan Coppe Visserstraat 53, 8370 Blankenberge M +32 (0)486 53 76 95 | F +32 (0)3 230 62 71 jan@witte-paard.be | www.witte-paard.be


Knokke-Heist Voor Meetings met stijl • 13 hotels met vergaderaccommodatie • 2 congrescentra • Het casino met zijn unieke zalen biedt in combinatie met het evenementenstrand uitgebreide mogelijkheden tot 750 personen • Cultuurcentrum Scharpoord met ruime functionele vergaderzalen • De enige erkende helihaven van België staat borg voor snelle verbindingen van-

uit het binnenland • Toerisme Knokke-Heist is uw partner voor de keuze van uw Verblijfs- en vergaderaccommodatie, restaurant of incoming partners • Prijsoffertes binnen 24 uur Contact: Toerisme Knokke-Heist Zeedijk 660, 8300 Knokke-Heist T +32 (0)50 63 03 86 | F +32 (0)50 63 03 90 roland.schils@knokke-heist.be www.knokke-heist.info

Advies met een persoonlijke toets U kan bij Westtoer terecht voor alle location hunting en venue finding. Wij bezorgen u gratis de juiste contacten voor uw evenement en u boekt meteen een flinke tijdsbesparing. Voor informatie over of de organisatie van uw evenement in de congressteden Oostende en Knokke-Heist kan u terecht bij de congresbureaus van deze badplaatsen die u gratis een all-in voorstel kunnen doen. Bij de toeristische diensten aan de Kust bent u altijd welkom voor toeristische informatie over de kustgemeenten. De evenementenkantoren presenteren inspirerende teambuilding activiteiten over de gehele Kustlijn en de hoteluitbaters staan klaar om een offerte op maat te maken. Meer informatie of gratis advies? Westtoer a.p.b. Koning Albert I-laan 120 B-8200 Sint-Michiels T. +32 (0)50 30 55 16 F. +32 (0)50 30 55 91 steve.desmidt@westtoer.be

Wedstrijdvraag Westtoer geeft een gastronomisch arrangement voor twee personen weg aan zee. U verblijft in een viersterrenhotel (één nacht) in een kamer met zeezicht, inclusief een driegangenmenu.

Congresbureau Westtoer voor de volledige Kust: www.meetingkust.be Congresbureau voor Knokke-Heist: www.knokke-heist.info/mice Congresbureau voor Oostende: www.zininzaken.be

Zin om deel te nemen? Surf dan naar de website van meetingkust. Vul de wedstrijdpagina in, u kan deelnemen met code CXO1006. Beantwoord ook volgende vraag: “Ik kies voor de Kust als locatie voor mijn meetings of teambuildings, omdat ...” Enkel het meest originele antwoord maakt kans op dit weekendje aan zee. Veel succes!

De Kust is dichter dan je denkt • Geen tijdverlies u bent in ‘no time’ aan De Kust: - Antwerpen (65 minuten) - Brussel (82 minuten) - Rijsel (59 minuten) • Vlot bereikbaar via de E40, de E34 (N49) of met het openbaar vervoer • Fileloos en dus ook stressloos

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

43


Zin in zaken? Zin in de zee?

Dan moet u in Oostende zijn! zakelijk verblijf aan de Kust zo functioneel en aangenaam mogelijk te maken.

Als enige echte stad aan de Belgische Kust kent Oostende heel wat troeven op het vlak van meetings, teambuildingprogramma’s en andere zakelijke evenementen. Oostende heeft niet alleen alles wat een andere stad in het binnenland te bieden heeft, ze voegt daar een inspirerende maritieme omgeving aan toe. De ideale omgeving voor een perfect georganiseerde combinatie van business en pleasure.

Op maat van de klant Een bedrijf of organisatie die in Oostende een activiteit wil organiseren, kan daarvoor een beroep doen op het Oostende Convention Bureau. Deze gespecialiseerde afdeling binnen Toerisme Oostende vzw biedt een zeer professionele en vooral persoonlijke service aan. Het congresteam beschouwt het als een erezaak om de klant in optimale omstandigheden te laten kennismaken met de vele mogelijkheden in Oostende en van begin tot einde te begeleiden in de organisatie van het evenement. Op basis van het te spenderen budget werken zij gratis een gedetailleerd voorstel op maat uit.

Smaakvolle combinatie De troeven van Oostende zijn niet min. Oostende heeft de voorbije jaren kosten noch moeite gespaard om de stad mooier en moderner te maken zonder daarbij de

leefbaarheid uit het oog te verliezen. Oostende is niet alleen vlot bereikbaar met bus, auto, trein, ferry en vliegtuig, alles

Oostende heeft alle troeven om de zakelijke bezoekers een onvergetelijk verblijf te bezorgen bevindt zich ook binnen wandelafstand. Het centrum werd helemaal gerenoveerd en vormt een smaakvolle combinatie van moderne accommodaties en klassieke gebouwen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Kursaal. In deze multifunctionele congres-en evenemententempel vindt men alle faciliteiten onder één schitterend dak: een auditorium, 9 zalen, een meeting centrum, een music club, een trendy bar en maar liefst 2 kwalitiatief hoogstaande restaurants, New Ostend Queen en Agua del Mar.

Grootste hotelaanbod aan de Belgische kust

Oostende is de ideale plaats voor een perfect georganiseerde combinatie van business en pleasure.

44

Oostende beschikt over het ruimste hotelaanbod aan de Kust voor de zakelijke markt met up-to-date accommodatie. Een van dé tophotels is het monumentale viersterren Thermae Palace dat recent is aangesloten bij de Apollo Hotels & Resorts keten. Het prestigieuze art deco hotel beschikt over 149 kamers en 10 suites en biedt een keur aan arrangementen en perfect uitgeruste zalen voor de meest uiteenlopende evenementen. Maar ook de talrijke andere hotels zoals het eveneens vier sterren tellende Andromeda en Europe investeren voortdurend om een

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Special venues Oostende kent een aantal originele historische locaties om de zakelijke bezoekers een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Unieke parels waar men terecht kan voor bedrijfsfeesten, productpresentaties, seminaries en recepties. Maar ook voor een teambuilding in een apart kader. Voor wie van de mondaine royale sfeer wil proeven, zijn de Venetiaanse of Koninklijke Gaanderijen een aanrader. In de Wellington Golf en het gerestaureerde clubhuis is de combinatie golfinitiatie met een exclusief diner de ideale formule. Het authentieke interieur van de driemaster Mercator leent zich perfect voor recepties of walking dinners. Maar ook een heuse stadsspeurtocht rond het museumschip behoort tot de mogelijkheden. Voor avontuur kan men terecht in het prachtig stukje erfgoed Fort Napoleon. Nieuwe teambuildingprogramma’s zijn het spannende Labyrint met het fort als doolhof en het concept ‘Kunst & Gastronomie’, waarbij vijf kunstenaars in verschillende ruimtes de deelnemers helpen een eigen kunstwerk te creëren. Maar ook voor meetings, recepties en seminaries kan men terecht in het indrukwekkende fort middenin de duinen. Oostende is jaarlijks het decor voor een reeks topevenementen. Het Oostende Convention Bureau ontwikkelt bedrijfsarrangementen die hierop inspelen. Voorbeelden hiervan zijn een nocturne met receptie tijdens de tentoonstelling ‘Bij Ensor op bezoek’, de magische show ‘Varekai’ van Cirque du Soleil (29 juli tot 29 augustus 2010) en de vierde editie van het Filmfestival Oostende (3 tot 11 september 2010). Oostende stimuleert, prikkelt en ontspant, en dat vier seizoenen lang! Voor meer informatie kan u terecht bij: Toerisme Oostende vzw/ Oostende Convention Bureau Monacoplein 2, B-8400 Oostende T: 059 255 317 F: 059 703 477 E: mice@toerisme-oostende.be www.meet-in-oostende.be


Stijlvolle events in mondaine badstad

Een andere kijk op MICE Het aanbod aan hotels en andere sfeervolle MICE-locaties is in Knokke-Heist niet alleen zeer uitgebreid, alles bevindt zich mooi op wandelafstand. De mondaine kustgemeente biedt tal van accommodaties voor zowel grote seminaries en evenementen als voor kleinere bijeenkomsten zoals (in)formele topmeetings en directiemeetings. Met maar liefst 38 hotels, waarvan de meeste vier sterren dragen en service hoog in het vaandel dragen, kan KnokkeHeist probleemloos groepen van 20 tot 750 personen in optimale omstandigheden verwelkomen. Stijlvol overnachten kan bijvoorbeeld in Hotel Approach in het hartje van het Zoute of in het centraal gelegen Hotel Atlanta. Maar ook het befaamde Hotel Binnenhof vlakbij het Casino of Hotel des Nations, het enige hotel op de zeedijk in het Zoute, verwelkomen de zakenman met open armen.

1.200 winkels Ook voor dagvergaderingen en korte(re) evenementen met bijvoorbeeld een meeting of productpresentatie in de voormiddag, een lekker diner en een relaxte namiddag behoren standaard tot de talrijke mogelijkheden. Toplocaties zijn het cultuurcentrum Scharpoord of het Casino Knokke die beiden een sfeervolle omgeving combineren met een toptechnische uitrusting. Ontspanning na een dag hard werken ligt binnen wandelafstand van seminarie- of congresruimte. Shoppen kan, ook op zondag, in niet minder dan 1.200 winkels en boetieks, de ene al exclusiever dan de andere. Ook de inwendige mens komt in Knokke-Heist uitstekend aan zijn trekken. De badstad mag prat gaan op een van de grootste concentraties sterrenrestaurants in Europa.

Op zoek naar een unieke locatie die een gezellige sfeer naadloos combineert met zee, strand en natuur? Dan zit u goed in Knokke-Heist dat op MICE gebied flink wat troeven heeft. De mondaine badstad laat de gezellige charme van een pittoresk dorp naadloos aansluiten op het comfort van een moderne badstad.

Ontspanning Knokke-Heist is vandaag bijzonder in trek voor meetings en seminaries, maar ook het aanbod incentives en teambuilding activiteiten is bijzonder uitgebreid. Corporate Beach Adventure bijvoorbeeld is een uniek activiteitenpakket dat opgebouwd is rond de thema’s strand, water en ontspanning. Een stadsrondrit met aansluitend een kennismaking met enkele omliggende polderdorpjes, de ronde van het wereldberoemde

MICE in Knokke-Heist zit stevig in de lift, vandaar dat de stad ook investeert in de toekomst

Zwin of een spannende Murder and Mystery Tour? Knokke-Heist biedt het allemaal aan. Voor een culinaire ontdekkingsreis in de keuken is het programma CookA-Like perfect. Lekker uitwaaien aan de Kust kan dan weer langs de nieuwste Vespa-route. Gegarandeerd amusement voor jong en oud met een tocht langs het Zwin en de pittoreske dorpjes. Medewerkers een dagje extra verwennen? De dagtrip Zen-AanZee is wellness ten top.

voldoen aan de wensen van de klant. Het team kent de stad en haar mogelijkheden als geen ander, coördineert en werkt op maat gesneden offertes uit. Kortom: een totaalbenadering met oog voor detail. MICE in Knokke-Heist zit stevig in de lift, vandaar dat de stad ook fors investeert in de toekomst. Nieuwe ruimte voor congrestoerisme zal gecreëerd worden door het project Duinenwater aan het station van Knokke. Het nieuwe recreatiegebied annex congrescentrum zal zwembaden, golf, indoor amusement, karting en een woonzone omvatten, maar ook en vooral een hotelzone met congressen en seminaries als primaire functie. In 2011 (her)opent hotel la Réserve haar deuren. Het oude gebouw zal dan vervangen zijn door een nagelnieuwe la Réserve met 120 kamers, een zwembad en wellnessfaciliteiten.

Totaalbenadering

Topgastronomie is troef in Knokke-Heist

Hoe groot of klein de MICEaanvraag ook is, het enthousiaste team van de vzw Toerisme Knokke-Heist staat borg voor een vlekkeloze organisatie. De cel MICE behartigt alle aanvragen en zoekt locaties die perfect

Ontspannende wandeling na het werk

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

45


Een zee aan mogelijkheden

Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys Een waaier aan troeven

Het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys – een multifunctioneel complex genoemd naar de bekende wereldzeiler – behoort tot één van de beste vergader- en evenementenlocaties van de Kust en is een uniek kader voor bedrijfspresentaties, productvoorstellingen of incentives. Het gebouw beschikt immers over verschillende multifunctionele zalen in een indrukwekkende architectuur met warm hout en moderne kleuren.

Bereikbaarheid 215 parkeerplaatsen rechtover het centrum en nog 280 plaatsen op amper 400 meter voorkomen onnodige stress. Op amper 4 km van het station in Oostende. Aan het station kunt u de kusttram nemen die stopt op wandelafstand van het centrum. Makkelijker kan moeilijk?

Inspiratie voor uw event Dankzij de goede bereikbaarheid, de ruime parkeergelegenheid, de centrale ligging aan de Kust en de ultramoderne infrastructuur heeft dit meetingcentrum alle troeven in handen voor professionele congressen, evenementen, feesten of vergaderingen boordevol inspiratie.

Multifunctionele zalen In het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys zijn er tal van mogelijkheden. De verschillende multifunctionele zalen kunnen onderling gecombineerd worden in functie van de wensen en noden van de klant. Het auditorium biedt 404 zitplaatsen en beschikt over een uitmuntende akoestiek, perfect voor een productvoorstelling. De oplopende tribune geeft elke presentatie of event net dat tikkeltje meer.

Receptie, lunch of walking dinner De foyer leent zich tot een receptie, lunch of walking dinner en ontvangt u voor

Centrale ligging aan de Belgische Kust Het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys ligt precies in het midden van de Kust in een park van 10 ha met prachtige terreinen die bruikbaar zijn voor allerlei outdoorevents en op 100 meter van zee, fijnzandstranden en ongerepte duinen.

Het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys is een multifunctioneel complex biedt een uniek kader voor bedrijfspresentaties, productvoorstellingen of incentives. elk congres of bedrijfsevenement. Voor meetings en incentives is er het Meeting Center, dat zich op de eerste verdieping bevindt. Door de vele ramen baden de ruimtes in het daglicht.

Een professioneel en enthousiast team U kan rekenen op een professionele begeleiding van het enthousiaste team, dat steeds bereid is die extra inspannin-

Modern multifunctioneel complex Een hightech auditorium, een evenemententzaal met cateringruimte, 4 ruime meetingzalen, een unieke foyer die ook als receptieruimte kan worden gebruikt en een evenementenplein bieden enorme mogelijkheden voor uw meetings, congressen, incentives en events. Uitzonderlijke prijs- kwaliteitverhouding Onze prijzen zijn bijzonder concurrentieel. Overtuig uzelf. Professionele service op maat Het team beschikt over een ruime ervaring in de bedrijfswereld en levert diensten op uw maat.

gen te leveren die uw meeting of event onvergetelijk maken. Kortom, een zee aan mogelijkheden. Ontdek ze snel op de nieuwe website van het centrum of neem contact op voor een rondleiding ter plaatse en ervaar het zelf.

Het auditorium biedt 404 zitplaatsen en beschikt over een uitmuntende akoestiek, perfect voor een productvoorstelling.

46

De foyer leent zich tot een receptie, lunch of walking dinner en ontvangt u voor elk congres of bedrijfsevenement.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Voor meer informatie Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys T: +32 (0)59 56 19 60 | F: +32 (0)59 56 19 69 E: info@stafversluyscentrum.be www.stafversluyscentrum.be


Advertorial

SAS ontwikkelde een Business Analytics Framework

Business analytics is een must voor elk bedrijf Het fenomeen is bekend: bijna elk bedrijf zit vandaag bovenop een berg gegevens die opgeslagen zitten in databases, ERPsystemen, enz. Bijna zonder uitzondering een schat aan informatie die echter meestal onaangeroerd blijft bij gebrek aan geschikte tools om hem te ‘ontmijnen’. SAS, de marktleider in business intelligence en business analytics, heeft daarom een Business Analytics Framework ontwikkeld dat bedrijven in staat stelt die gegevens te verzamelen, te zuiveren (want alleen correcte gegevens leiden naar correcte resultaten), te analyseren, te rapporteren en te combineren met ondermeer specifieke customer intelligence of operational intelligence tools.

Productiefouten onderscheppen “Analytics is inderdaad de ‘sweet spot’ van SAS want het zit verwerkt in al onze oplossingen, zowel voor financial intelligence zoals budgettering of activity based costing, als voor customer intelligence zoals campaign management en marketing automation”, zegt Jeroen Van Godtsenhoven, Head of Business Development bij SAS. En hij geeft meteen enkele sprekende voorbeelden van het efficiënt gebruik van business analytics. Zo maakt een grote machinefabrikant gebruik van Warranty Analysis om aan ‘early issue detection’ of aan ‘roo cause analyse’ te doen. Op basis van de gegevens van herstellingen afkomstig van bijvoorbeeld de technici kan men snel detecteren of het bij een panne om een structureel probleem gaat of om een alleenstaand geval. “In plaats van pas na 150 dagen te weten dat iets structureel is en dat je dus je productieproces moet aanpassen, ga je met SAS Warranty dat bijvoorbeeld al na 100 dagen ontdekken zodat je 50 dagen foutieve productie kan vermijden”, legt hij uit. “Als je dan weet dat bedrijven een warrantykost van 3 tot 5 procent van het bedrijfsbudget voorzien, dan kan je hier enorme bedragen besparen.”

Elke onderneming is vandaag op zoek naar middelen om zich te differentiëren van de concurrentie. Business analytics is dan dè tool bij uitstek om niet alleen op basis van beschikbare gegevens een grondig inzicht te krijgen in je organisatie maar ook gepast te anticiperen op wat nog gaat komen.

Vraag voorspellen Een ander voorbeeld is Demand Driven Forecasting, iets wat ondermeer bij retailers hoge ogen gooit. Zij willen immers enerzijds hun servicelevels en beschikbaarheid in de winkelrekken hoog houden maar anderzijds hun inventariswaarde laag. Van Godtsenhoven: “Hier is het een combinatie van voorspellen welke producten op een bepaald moment in welke winkel verkocht zullen worden op basis van enerzijds historische gegevens en anderzijds de input van de verschillende betrokkenen zoals aankopers, marketingmensen, of winkelverantwoordelijken. De kennis die in de hoofden van die mensen zit, gaan we opvangen en bruikbaar maken in combinatie met advanced analytics. Via een gebruiksvriendelijke interface kunnen de businessmensen dan scenario’s bouwen, ‘what if analyses’ doen. Wat als we de prijs zouden verlagen door een promotie, wat zou

het effect op de vraag dan zijn? Dat geldt overigens niet alleen voor retailers maar ook voor productiebedrijven die beter de vraag willen inschatten. En je kan dit ook toepassen om bijvoorbeeld je voorraad wisselstukken te optimaliseren: Wat zal de vraag zijn, en waar moet ik ze stockeren: bij de dealer, in een lokaal depot, of internationaal? Een grote Belgische distributeur van farmaceutische producten kon zo met SAS-oplossing zijn stock verkleinen en zijn dienstverlening verbeteren door een hogere beschikbaarheid van de gevraagde producten – een investering die al na minder dan een jaar terugverdiend was.” Een sterk punt van SAS is volgens Jeroen Van Godtsenhoven dat SAS bestaande processen kan optimaliseren. “Eigenlijk is kiezen voor SAS heel vaak kapitaliseren op investeringen die al gebeurd zijn – heel veel bedrijven hebben al geïnvesteerd in databases of in ERP-systemen, maar die zijn heel rigide, met veel datastructuren en maar weinig intelligentie. Het flexibele framework van SAS kan uit al die data zinnige informatie distilleren waarop toekomstgerichte beslissingen kunnen gebaseerd worden zodat eerder gemaakte investeringen maximaal kunnen renderen.”

Analytics is de ‘sweet spot’ van SAS want het zit verwerkt in alle oplossingen.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

47


ICT Frans Godden

Business intelligence neemt nieuwe wending

Social media analytics legt tendensen en gevoelens bloot De analisten van Forrester Research laten er geen twijfel over bestaan: 2010 is het jaar van social network analytics – het uitspitten van het gedrag en de houding van individuen tegenover bedrijven en organisaties op sociale netwerken om daaruit conclusies te trekken voor het sturen van acties. Het is de nieuwste richting die business intelligence en predictive analytics uitgaan. En SAS heeft hier andermaal het voortouw genomen met zijn nieuw Social Media Analytics aanbod.

Dat business intelligence en business analytics zich nog altijd in een stijgende populariteit mogen verheugen, blijkt keer op keer uit het lijstje van de prioriteiten van CEO’s en CIO’s waar beide fenomenen steevast in de top drie zitten. Steeds vaker zien we ook dat hier predictive analytics naar voren komt om niet alleen lessen uit het verleden te kunnen trekken maar ook en vooral gerichte acties naar de toekomst te kunnen nemen. Het feit dat IBM eind vorig jaar SPSS overnam, een van de topspelers op het vlak van analytics, is een teken aan de wand voor het belang dat deze tak van business intelligence krijgt.

in op de veelgehoorde opmerking dat de analytische tools totnogtoe veel te complex waren voor de doorsnee gebruiker. Nochtans tonen studies van alle grote marktonderzoekers – Gartner, IDC, Forrester – keer op keer aan dat er een grote nood is aan tools die de schatkist van ruwe transactionele gegevens waarover elk bedrijf intussen beschikt, kunnen ontsluiten. Organisaties verdrinken in hun data maar

Kers op de taart IBM had sedert de overname van Cognos begin 2008 al wel een stevige voet in het BI-huis, maar er ontbrak nog één belangrijke functie: statistical en predictive analytics. Met SPSS vulde het die leemte op – Deepak Advani, Vice President Predictive Analytics bij IBM, noemt het zelfs de kers op de taart precies omdat predictive analytics nog een stap verder gaat dan business intelligence en gebruikers in staat stelt tendensen te zien om daaruit de toekomst te voorspellen. “En onze volgende stap is nu aan de software een gebruiksvriendelijke interface te geven van waaruit elke gebruiker, ook wie geen data mining statistical expert is, via eenvoudige point and click bewerkingen zelf predictieve modellen kan gaan opstellen, zonder dat hij maanden moet wachten tot de IT-specialisten even tijd hebben voor hem.” Daarmee speelt SPSS inderdaad perfect

48

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

snakken naar informatie, is een courante klacht. Alle leveranciers van business intelligence zijn dan ook volop bezig om een predictive analytics-luik aan hun software toe te voegen.

SAS op nummer één Volgens een nieuw, zeer recent rapport van Forrester Research, The Forrester Wave: Predictive Analytics and Data Mining Solutions, Q1 2010, blijft nochtans SAS de onbetwiste leider op dit vlak (zie grafiek). SAS heeft dan ook de voorbije jaren een stevig aanbod in business analytics uitgebouwd. Een cruciale zet was zeker wel de overname van Teragram in de lente van 2008, een specialist in natural language processing en gesofisticeerde taaltechnologie die het bestaande text mining aanbod van SAS kwam versterken om tekst en andere ongestructureerde gegevens zoals Webpagina’s, documenten, e-mails, beelden, enz. te analyseren. Erg belangrijk, want volgens analisten zou amper 5 procent van alle data in de we-


Analisten hebben al vaker de opmerking gemaakt dat bedrijven er enorm veel baat bij zouden hebben een overzicht te krijgen van alle nieuws en geruchten die over hen via sociale media verspreid worden. Met een product als SMA kunnen bedrijven te weten komen hoe de buitenwereld denkt over hun product of merk, wie echt invloed heeft op de markt en wat het effect van bepaalde social media conversaties op hun bedrijfsresultaten is. Bovendien kan je met deze oplossing niet alleen je eigen merk volgen maar ook vernemen wat er via de sociale media over de concurrentie gezegd wordt...

reld gestructureerd van aard zijn, en dus liggen er enorme bronnen van informatie nog op hun ontginning te wachten. Een van die bijzonder explosief groeiende bronnen is alles wat te maken heeft met sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube, blogs, en allerlei publieke forums. Hier circuleert enorm veel informatie over bedrijven en organisaties die voor de betrokkenen meestal compleet onbekend is. Met de aankondiging van zijn nieuwste initiatief, Social Media Analytics, maakt SAS in één klap al die informatie toegankelijk en inzichtelijk voor al wie ze nodig heeft.

Meertalig Nauwkeurig en uitgebreid Het idee op zich is natuurlijk niet nieuw, er zijn al langer gespecialiseerde bureaus op de markt (volgens marktonderzoekers wel meer dan 150) die in opdracht van bedrijven het Internet afspeuren naar informatie over hun klanten. Maar dat is een enorm tijdrovende opdracht (en dus ook peperduur) die bovendien nooit perfect kan uitgevoerd worden want hoe goed je ook je weg weet op het WWW, toch zullen er altijd nog nieuwe zaken zijn die aan je (manuele) aandacht ontsnappen. De nauwkeurigheid verhogen kan dan alleen door nog meer mensen in te schakelen, maar dat drijft natuurlijk het kostenplaatje op. Vandaar dat er in de loop der jaren ook al wel een aantal geautomatiseerde oplossingen geïntroduceerd zijn die dat proberen te ondervangen, maar de analisten zeggen ronduit dat die hoogstens een nauwkeurigheid van 60% halen. SMA of Social Media Analytics van SAS zou volgens diezelfde analisten een nauwkeurigheid van meer dan 90 procent halen, en vooral ook veel meer bronnen automatisch kunnen aftasten. “Wij hebben meer dan twee jaar aan dit concept gewerkt om het helemaal op punt te stellen”, zegt Jim Goodnight, stichter en CEO van SAS. “Dankzij het werk van onze text analytics divisie, het vroegere Teragram, zijn we erin geslaagd uit al het ‘ruis’ dat op het Web over een bedrijf of organisatie te vinden is, zinnige informatie te distilleren en tenden-

Jim Goodnight, stichter en CEO van SAS: “We zijn erin geslaagd om uit al het ‘ruis’ dat op het Web over een bedrijf of organisatie te vinden is, zinnige informatie te distilleren en tendensen zichtbaar te maken.” sen zichtbaar te maken. Te oordelen aan de reacties van grote klanten en de analisten zijn we daar uitstekend in geslaagd.”

On-demand Het mooie van de nieuwe oplossing is dat ze onder een SaaS-vorm wordt aangeboden, Software-as-a-Service. Je hoeft dus op je eigen computers niets te installeren, alles draait op de servers van SAS zelf, al wat je nodig hebt is een Webbrowser om er gebruik te kunnen van maken. “Dat betekent dat om ’t even welk bedrijf de toepassing kan uitproberen zonder vooraf grote investeringen te moeten maken”, vult Goodnight aan. “Je probeert het bijvoorbeeld een half jaar uit en als het je niet bevalt, stop je er gewoon mee. Het voordeel is wel dat onze database twee jaar teruggaat zodat je snel inzicht kan krijgen in alle online conversaties die er over jouw bedrijf geweest tot op de laatste minuut, en op basis daarvan beslissingen en campagnes kan gaan bijsturen.”

UAMS ■ Executive Master in

Enterprise IT Architecture

Knowledge connects people since 1960

T two-year part-time executive master This Th degree addresses the concepts and de d practices required for the design and pr p management of the business and IT ma m architecture and for the optimisation of aarc business processes by the use of IT. bu b

Start: October 7th, 2010 S

Een bijzonder sterk kenmerk van SMA – en daar schieten de andere oplossingen tekort – is het feit dat het dertien talen ondersteunt, inclusief Arabisch, Chinees, Japans en zelfs Nederlands. Meer dan de helft van alle Tweets zijn bijvoorbeeld niet in het Engels opgesteld en dus is het zeer belangrijk dat je ook online conversaties in andere talen kan monitoren. En ook interessant: je kan de statistische modellen aanpassen aan het specifieke taalgebruik en de ‘dialecten’ die eigen zijn aan bepaalde sociale media en hun gebruikers. Het is duidelijk dat een dergelijke oplossing niet alleen bijzonder doeltreffend kan zijn om bepaalde ‘misverstanden’ rond je bedrijf of product te corrigeren maar ook ingezet kan worden om bepaalde campagnes te lanceren en dan te meten welke impact ze heeft op de opinies van de gebruikers. Het wordt dan ook kinderspel om bepaalde groepen die belangrijk blijken te zijn voor het imago van je merk of product, efficiënter van gerichte informatie te gaan voorzien om dat imago nog meer in een positief daglicht te stellen. Mensen, blogs of Websites krijgen dan, zonder dat ze er zich van bewust zijn, een quotering al naargelang hun belang als ‘beïnvloeder’ in het wereldje van de sociale media. Een beetje griezelig toch wel...? U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

partner in management ■ Executive Master in

IT Governance & Assurance This two-year part-time executive master degree emphasises on acquiring the necessary proven knowledge and practice-oriented skills to apply IT governance and assurance practices in organisations. Start: October 7th, 2010

Mediapartner:

More info: www.uams.be/ictmanagement

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

49


Expert Group ICT ICT CxO Redactie

Peter Bal CIO Wabco Vehicle Control Systems

Els Blaton CIO Axa Belgium

Chris Borremans General Manager, European IT Komatsu Europe

Jan Buys IT Manager Accor Hotels-Belgium

Geert Christiaens Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Christiaan De Backer CIO Tom Tom Groep

Prof. dr. Steven De Haes Director Knowledge & Research UAMS

Jan Dobbenie CIO Nuon

Alain Grijseels ICT manager RIZIV

Catherine Hellebaut EMEA IT, Lead Lean Six Sigma Black Belt 3M Europe

Jan Heylen ICT Manager Sanoma Magazines Belgium

Jos Kayaerts IT Manager Siemens

Guy Lodewijks IT Manager Lyfra

Christiaan Peeters IT Manager Johnson Controls

Joost Rommelaere IT Manager Tessenderlo Group

Wim Schollaert ICT Manager Gates Europe

Geert Sinnaeve IT Manager Thomas Cook Belgium

Prof. dr. Bart Sijnave ICT manager UZ Gent

Kalman Tiboldi CIO TVH Forklift Parts

Freddy Van den Wyngaert CIO Agfa-Gevaert group

Expert group IT en Finance gaan in debat

IT-investeringen blijven controverses uitlokken Wanneer het IT-budget ter discussie komt, blijkt nog al te vaak dat de kloof tussen IT en de business groot is. “Het is nog te veel een kwestie van wij en zij”, zegt Kalman Tiboldi, CIO van TVH. “Maar je kan vandaag niet meer zonder serieuze governance, beide partijen moeten effectief samenwerken om tot resultaten te komen. En dat betekent dat de waarde van IT binnen een organisatie moet erkend worden.”

Een heel ongezonde situatie, noemt Kalman Tiboldi die tegenstelling. “Er wordt vaak gezegd dat IT een commodity geworden is, maar het blijft nog altijd de kunst voor zowel IT als de business om die ver-

50

schillende commodity componenten in één landschap, in één architectuur samen te brengen om waarde te creëren. Cruciaal is hier de positie, de waarde van IT binnen de organisatie. Bij ons bijvoorbeeld is IT

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

echt core, maar is ook de samenwerking met de business uitzonderlijk belangrijk. Het heeft geen zin zomaar een businesscase op te starten en dan binnen twee jaar het resultaat te bekijken. De wereld is vandaag zodanig in beweging dat je wel een strategische laag mag definiëren maar de projecten toch met een zo klein mogelijke scope moet proberen uit te voeren en continu bijsturen. Maar dat vraagt effectief een heel serieuze governance, een samenwerking tussen de twee partijen – als die er is, dan is de kans op falen van een project veel kleiner.”

Zijn de kosten wel gekend? “Ik blijf toch nog met een aantal vragen zitten”, zegt Chris Borremans, General Ma-


ICT Frans Godden nager European IT bij Komatsu. “Zijn wij in IT wel goed bezig, hebben we ooit aan onze businesspartners uitgelegd wat we doen, weten we zelf wel welke diensten we leveren, en hoeveel kost het? Soms wordt gesteld dat 90 procent van de IT-kosten bij de aanvang van een project zitten, maar ik denk dat het omgekeerd is. Gartner zegt dat 10 procent van de kosten bij de start gekend zijn en dat de rest pas daarna aan de oppervlakte komt – onderhoud, wijzigingen, vervangingen...”. “Maar niet met een businesscase”, beklemtoont Geert Sinnaeve, IT-manager bij Thomas Cook Belgium. “Ik zie dikwijls dat men een businesscase goedkeurt met jaarlijks terugkerende kosten, maar dat we het eerstvolgende jaar toch verplicht zijn om in die kosten te snijden. Daarom hebben wij nu een methodiek uitgewerkt die stelt: dit heb je tijdens het jaar goedgekeurd, als je dat nu terug afkeurt, dan valt de businesscase. Voor mij is het duidelijk: je kent in je businesscase je kosten upfront, maar je maakt ze wel pas in de daaropvolgende jaren.” Steven De Haes, professor Information Systems Management aan het UAMS, is het daar gedeeltelijk mee eens. “Ik kan jullie redenering wel volgen: als we op het einde van de rit de post-implementation review gaan doen, dan is het geld toch al besteed. Maar we gaan wel het proces kunnen verbeteren, we gaan minstens weten of we juist hebben geïnvesteerd, en als we dat niet hebben gedaan, kunnen we vermijden om in de toekomst weer die fout te maken.”

En werkt het wel ? Joost Gietelink, CFO bij Randstad, denkt

nog een stapje verder door. “Omdat ik nu meer inzicht krijg, kan ik bepaalde investeringen ook blokkeren – als iets nu al niet werkt, waarom zouden we er dan nog wat bovenop gaan bouwen? En dat maakt het soms wel gemakkelijker om een discussie aan te gaan, in het verleden was er ook wel een businesscase maar was het niet altijd duidelijk of de applicatie daaronder wel optimaal werkte.”

ter beschikking stellen. Maar het probleem dat zich nog in heel wat bedrijven stelt, is dat van de informatiseringseilanden. Verschillende departementen kopen elk een andere applicatie aan maar vergeten die te laten integreren in het geheel, en dan zie je veel stukjes IT buiten de centrale organisatie die heel veel geld kosten en waarover IT geen controle heeft.”

Geert Christiaens, IT-manager bij de Tiense Suikerraffinaderij, voelt het vaak aan als een onechte discussie. “Wij proberen met IT steeds meer te weten waar het naartoe gaat en wat het gaat opbrengen. Wij zijn een productie-omgeving waar we veel grote uitgaven doen in apparatuur en infrastructuur, en daar bestaan al 25 jaar berekeningen voor ROI en businesscases. Als wij nu van onze kant wat meer informatie vragen rond een informatiseringsproject, dan is men plots erg verwonderd, alhoewel ze al twintig jaar hetzelfde doen om geld te kunnen losmaken voor andere technische investeringen.”

Helpdesk niet onderschatten

Eilandjes “Reden te meer”, zegt Steven De Haes, “om voor IT-enabled programma’s exact dezelfde investeringscyclus te hanteren als voor alle andere investeringen. Ik heb al wel gemerkt dat in vele bedrijven IT soms heel professioneel werkt en ook echt met de business wil gaan praten, maar dat de maturiteit aan de businesskant relatief laag is.” Chris Borremans ziet daar een uitdaging in vanuit IT naar de business. “Strategische plannen moeten openbaar gemaakt worden, ook naar IT, want anders kunnen zij niet de juiste mensen op het juiste moment

Een geval apart in veel bedrijven en organisaties is de helpdesk. Vroeger werd er maar weinig aandacht geschonken aan customer orientation, zegt Geert Christiaens, IT-mensen hadden vaak niet de juiste mindset. “Toch is dit bijzonder belangrijk”, beklemtoont Catherine Hellebaut van 3M Europe. “De IT-helpdesk is vaak het eerste aanspreekpunt, en als je dat niet goed doet, kan je heel veel IT-frustraties genereren omdat het precies dat soort bijstand is dat de mensen direct nodig hebben. Daarom laten wij na elke helpdeskinterventie een klein enquêteformulier invullen, naast onze jaarlijkse evaluatie. We hebben dat geautomatiseerd en dat maakt dat je ook een goede historiek kan hebben en desnoods snel kan ingrijpen.” Als kanttekening vraagt Chris Borremans zich tenslotte af of zo’n helpdesk echt om ’t even waar kan zitten. Waar Els Blaton, CIO van AXA, onmiddellijk op inpikt: “Het professioneel voeren van een helpdesk is niet noodzakelijk gebonden aan intern of extern. Je kan een extern partnership hebben voor een helpdesk die perfect werkt.” Zie ook pagina’s 64-65. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Chris Borremans, General Manager European IT bij Komatsu: “Strategische plannen moeten openbaar gemaakt worden, ook naar IT, want anders kunnen zij niet de juiste mensen op het juiste moment ter beschikking stellen.”

Kalman Tiboldi, CIO van TVH: “Bij ons is IT echt core, maar ook de samenwerking met de business is uitzonderlijk belangrijk. Het heeft geen zin zomaar een businesscase op te starten en dan binnen twee jaar het resultaat te bekijken.”

Steven De Haes, professor Information Systems Management aan het UAMS: “Ik heb al wel gemerkt dat in vele bedrijven IT soms heel professioneel werkt en ook echt met de business wil gaan praten, maar dat de maturiteit aan de businesskant relatief laag is.”

Catherine Hellebaut (3M Europe): “De IT-helpdesk is vaak het eerste aanspreekpunt, en als je dat niet goed doet, kan je heel veel IT-frustraties genereren omdat het precies dat soort bijstand is dat de mensen direct nodig hebben.”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

51


Newsletter CIOnet Hendrik Deckers

CIOnet Profile: Daniel Lebeau

Snelheid en kwaliteit gaan samen Governance van IT-projecten: snelheid en kwaliteit gaan samen. Hoe zorgt u als CIO voor de goede governance van uw IT-projecten? Kiest u voor een traject over een lange termijn of opteert u voor korte projecten met een snelle return?

Daniel Lebeau, CIO bij GSK Biologicals, is duidelijk. Hij verkiest veel korte projecten, ook al raken die niet allemaal op tijd af, boven weinig lange projecten, zelfs wanneer die de gestelde deadline wel halen. Bij een pas overgenomen biotechnologisch bedrijf trok Lebeau voor de implementatie van SAP amper zes weken uit. Het project nam uiteindelijk zeven en een halve week tijd in beslag. “We hebben een kwart langer gewerkt dan voorzien. Strikt gezien was het project dus een mislukking, maar in de praktijk geef ik aan deze werkwijze wel de voorkeur.” Dat heeft alles te maken met de wet van Parkinson. Die stelt dat een opdracht meer tijd in beslag neemt naarmate er meer tijd voor beschikbaar is. “Dat zien we heel duidelijk in IT. Een project is vaak op tijd afgerond, soms ook te laat, maar nooit te vroeg.” De bevindingen van de Stanley Group geven Daniel Lebeau gelijk. Het onderzoeksbureau stelde vast dat vier projecten met een looptijd van zes maanden een veel hogere kans op succes hebben dan één groot project van twee jaar. “Een IT-project zou nooit langer dan zes maanden mogen duren”, zegt Lebeau. “Is de looptijd langer, dan bestaat het risico dat de initiele businesssponsor naar een andere job vertrekt of dat de businessprioriteiten veranderen nog voor het project afgerond is. Via korte projecten – waarvan de resultaten snel zichtbaar zijn – creëer je ook meer vertrouwen bij de eindgebruikers. In tegenstelling

52

tot wat veel mensen denken, kunnen snelheid en kwaliteit bij de uitvoering van IT-projecten wel degelijk samengaan. Treedt er toch wat vertraging op, dan aanvaarden we die als een soort verzekeringspolis voor de kwaliteit.” U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

CIOnet (www.cionet.com) is an independent and invitation-only online business network that empowers CIO’s & ICT Managers to network more efficiently and effectively for business. CIOnet is all about Building Relationships, Sharing Knowledge & Growing a Peer Network in the CIO community. CIOnet is supported by business partners such as Deloitte, HP, Microsoft, BT, Capgemini, Quint, PWC, Orange, DataVantage, Getronics, ACA IT Solutions, Symantec, Cognizant, I.R.I.S., Citrix, Bull, Interxion, AE and Alcatel-Lucent. Interested to join? Contact mieke@cionet.com. 565

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Daniel Lebeau, CIO bij GSK Biologicals: “Een IT-project zou nooit langer dan zes maanden mogen duren.”


Logistics & Manufacturing Karel De Decker

Eerste terminal met Open Access Concept in ruime regio geopend

Combinant wil 150.000 vrachtwagens per jaar van de weg halen Combinant nv is een joint-venture van BASF (45%), de Zwitserse private treinoperator Hupac (35%) en de NMBS-dochter en terminaloperator IFB (20%). Met de bouw van deze terminal ging een investering van 29 miljoen euro gepaard. Combinant komt tegemoet aan een tekort aan intermodale spoorinfrastructuur in het Antwerps havengebied. Tevens wil Combinant op deze wijze een bijdrage leveren om een dreigende congestie op de weg te vermijden. Zowel de transportkosten als de milieu-impact worden verminderd en de transportveiligheid verhoogt.

Open Access Content De Combinant terminal is door zijn ligging in het Noorden van Antwerpen vlot bereikbaar voor containervervoer vanuit de haven, Vlaanderen en Nederland. Hij is zonder onderscheid toegankelijk voor alle intermodale units en containers van klanten en transportfirma’s uit alle sectoren. Er zal ook geen onderscheid gemaakt worden tussen het private of publieke statuut van de spoorwegmaatschappijen. Vandaag zijn op de terminal dan ook al locomotieven en treinstellen te zien van verschillende operatoren. Het open karakter van deze terminal versterkt de concurrentie en ondersteunt competitieve vervoerconcepten waarbij kosten gedrukt worden en waardoor het treinvervoer meer volume kan aantrekken.

De multimodale weg-spoorterminal Combinant (Combined Terminal Antwerp) is een open terminal in het Noorden van de Antwerpse haven, die toegankelijk is voor alle transportfirma’s, spooroperatoren en producenten uit alle sectoren. Daarmee is Combinant de eerste open terminal in de ruime regio.

aantoont dat zowel industriële partners als logistieke ondernemingen geloven in de toekomst. Het is bovendien een mooi voorbeeld hoe we intelligente en anti-cyclische investeringen doen, met economische en ecologische meerwaarde.” “De bouw van de Combinant terminal bleef perfect op schema en we voorzien dat de terminal in de loop van 2011 zijn maximale capaciteit zal bereiken. Bovendien sluit deze investering mooi aan bij de belangrijke overheidsinvesteringen in de Liefkenshoekspoortunnel en geplande tweede goederenspoorontsluiting van de Antwerpse haven”, vult algemeen manager Ben Beirnaert van Combinant aan.

Bestemmingen in heel Europa “De puzzel zou helemaal in elkaar passen als de Belgische en Nederlandse overheden werk willen maken van een missing link van 5 km spoorlijn om de havenspoor-

infrastructuur via de A12 aan te sluiten op het Nederlandse netwerk naar Roosendaal. Zo kunnen we de bestaande spoorlijnen ontlasten en hebben we een tweede Nederlandse toegang tot onze haveninfrastructuur”, aldus Wouter De Geest. Combinant zal met 10 tot 12 treinen per dag diverse bestemmingen in heel Europa bedienen. Containers die op deze wijze van de weg worden gehaald, kunnen via deze bestemmingen nog verder in het Europese hinterland worden vervoerd. Nu al worden de Franse steden Hendaye en Perpignan en het Luxemburgse Bettembourg meerdere keren per week aangedaan. De komende maanden komen daar Verona, Novara (Italië), Duisburg, Ludwigshafen (Duitsland) en het Oostenrijkse Wenen bij. In de tweede jaarhelft breidt het netwerk nog verder uit naar Schwarzheide (Duitsland) en Busto (Italië). U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Een reductie van 300.000 ton CO2 De terminal zelf beslaat een oppervlakte van ca 12,5 ha of ongeveer 25 voetbalvelden, beschikt over 5 operationele treinsporen en 5 rangeersporen, 3 grote portaalkranen, heel wat opslagruimte en kan 10 tot 12 treinen per dag verwerken. Daarmee kan het 150.000 containerbewegingen per jaar van de weg halen en naar het spoor brengen. Een reductie van 30.000 ton CO2 en een dagelijkse besparing van 10 km file in Vlaanderen. “In tijden van crisis mogen we het hoofd niet laten hangen. Dit zou bovendien een houding zijn die helemaal niet bij Antwerpen en haar haven past”, verdedigt voorzitter Wouter De Geest de investering. “Deze terminal is een prachtig project dat

De terminal is een mooi voorbeeld van een intelligente en anti-cyclische investering, met een economische en ecologische meerwaarde.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

53


Expert Group Logistics Logistics & Manufacturing CxO Redactie Recent toegetreden lid

Erik Chabot Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Oliver Corluy President PICS Belgium

Suzy Costers Director SC2 Supply Chain Square

Isabelle Dero Logistiek manager Hubo België

Luc Peeters Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Rik Ruts Logistiek directeur ECU-Line

Geert Swinnen Alex Van Breedam Business Services Manager Prof. KU Leuven en Chevron Phillips Chemical Universiteit Antwerpen Company

Nik Delmeire Nationaal voorzitter O.T.M.

Sonja De Wolf Logistiek Manager Eternit

Paul Masschelein Procurement Director Asco Industries

Nico Vandaele Prof. dr. KU Leuven

Johan Vandenbroeck Supply Chain Manager Tessenderlo Group

Nathalie Vierset Manager logistiek Tiense Suikerraffinaderij

Logistiek Eternit afgestemd op klantgericht handelen en denken

“Optimalisatie van onze processen is strategische prioriteit” “Logistiek moet afgestemd zijn op de klant”, zegt Sonja De Wolf, logistiek manager bij Eternit. “Dat is voor ons een strategische prioriteit. Vanuit ons departement dragen we bij tot een optimale klantenservice. Voor het derde jaar op rij hebben we daar heel hard aan gewerkt. Zo hebben we minder stockbreuken verkregen en is de kwaliteit van de orderconfirmaties verhoogd.”

Het logistieke departement van Eternit staat in voor de beschikbaarheid van de materialen zodat die tijdig aanwezig zijn in het magazijn, zowel op stock als op bestelling. Dat geldt ook voor materialen die elders worden aangekocht. De producent van dak- en gevelproducten werkt met SAP. Het ERP-systeem voorziet de juiste parameters zodat een optimaal stocklevel wordt verkregen. De productieplants binnen de Etex-groep (waaronder Kapelle-Op-Den-Bos) regelen het transport voor de groep, ook naar magazijnen en het buitenland. “Daarvoor heb ik een team van transportplanners”, zegt Sonja De Wolf. “Daarnaast is

54

er nog iemand verantwoordelijk voor de stock. Verder hebben we iemand voor het magazijn, de laaddiensten en de verpakkingsafdeling. We werken met zo’n 35 mensen binnen de afdeling logistiek. In totaal heeft Eternit 700 medewerkers op de loonlijst staan.”

veringen te doen. We hebben in KapelleOp-Den-Bos ook een stock van golfplaten voor klanten die ze ter plekke komen afhalen. Kleipannen, die we ook op de lokale markt verkopen, kopen we aan in Duitsland bij ons zusterbedrijf Creaton.” Hoe ziet jullie klantenbestand in de Benelux eruit? Wij verkopen in de Benelux enkel aan verdelers. In België leveren we meestal aan het magazijn van de verdeler. In Nederland is de situatie helemaal anders. Daar leveren we dikwijls rechtstreeks aan werven. In België worden veel leien verkocht, terwijl dat in Nederland veel minder populair is. Gevelmateriaal is dan weer belangrijk in Nederland.”

Stockmanagement optimaliseren In Kapelle-Op-Den-Bos produceert Eternit leien, bouwplaten en gevelmaterialen. De Wolf: “Op onze lokale markt (België, Luxemburg en Nederland) verkopen we ook golfplaten, maar die maken we niet zelf. Daar zorgt onze dochtermaatschappij in Goor (Nederland) voor. We proberen wel zoveel mogelijk directe le-

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Wat zijn uw ervaringen met SAP? “We gebruiken SAP sinds 2004 in alle divisies. We kunnen niet meer zonder. Er is veel negatiefs over gezegd en de overgang is geen gemakkelijke oefening geweest, verre van. Vóór de overschakeling zijn er veel calculaties gemaakt van hoeveel we zouden besparen, maar die be-


vergt een andere manier van werken. Eind april hebben we het model op punt gesteld. De implementatie volgt binnen een maand of twee. We gaan het per productgroep aanpakken.”

sparingen hebben we niet helemaal kunnen waarmaken. Maar een groep als Etex kan niet zonder een ERP-systeem. SAP is een systeem dat volledig geïntegreerd is en waar we heel wat info uit halen. We zijn dan ook heel tevreden dat we er voor gekozen hebben.” Wat zijn de voornaamste aandachtspunten en prioriteiten binnen jullie supply chain? “Supply chain management is door de crisis meer en meer actueel geworden binnen ons bedrijf. Ik heb de cursus supply chain management aan de Vlerick gevolgd. Achteraf heb ik een thesis gemaakt over de reductie van werkkapitaal en uitgaven door middel van optimaal stockmanagement. Dat is een relatief nieuw thema binnen Eternit dat vooral een productiegedreven bedrijf is. We komen van een tijdperk waar we ervan uitgingen dat stock geen of heel weinig geld kost en dat het beter is om grote loten te draaien. Er was dus eigenlijk geen directe link met de vraag. De crisis heeft er mee voor gezorgd dat het debat binnen ons bedrijf is gevoerd. We zijn tot het

“Bij Eternit bepalen we om de drie jaar onze strategische prioriteiten. Voor de periode 2008-2010 hadden we er vijf bepaald en één daarvan was de optimalisatie van de processen.” besef gekomen dat stock wel degelijk een kost is. We hebben mijn thesis gebruikt als basis om dat verder te onderzoeken. Bij Eternit bepalen we om de drie jaar onze strategische prioriteiten. Voor de periode 2008-2010 hadden we er vijf bepaald en één daarvan was de optimalisatie van de processen.”

Leveringen bundelen = kosten besparen

Sonja De Wolf, logistiek manager bij Eternit: “De reductie van werkkapitaal en uitgaven door middel van optimaal stockmanagement zijn een relatief nieuw thema bij ons.” kunnen produceren. Met de crisis hebben we de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders ingevoerd. Zo kunnen we de productie meer op de vraag afstemmen.” Zijn de resultaten van het project al merkbaar? “Dit project is een half jaar geleden begonnen. Vorig jaar hebben we een mooi bedrijfsresultaat behaald. We hebben wel minder omzet gehaald, maar meer nettowinst. Het gaat om een strategisch project waarvan de Financial director de eigenaar is. De persoon die zich met de productieplanning bezighoudt maakt er ook deel van uit, twee ingenieurs en ikzelf. We kunnen geen dingen realiseren als de ingenieurs niet mee willen. Het

Staan er nog andere projecten op stapel? “We zijn ook bezig met de directe leveringen. Dat doen we onder andere in samenwerking met ons zusterbedrijf Promat dat hier vlakbij is gevestigd. Als we leveringen zouden kunnen bundelen (bijvoorbeeld Nederland en Denemarken samen), zouden we mooie besparingen kunnen doen op transportkosten. Wij hebben dikwijls dezelfde klanten en verspillen geld op dat gebied. Aan dezelfde klant moeten we samen kunnen leveren. Op jaarbasis zouden we daarmee 300.000 euro kunnen besparen.” Welke transportmiddelen gebruiken jullie? “Vooral vrachtwagens. Voor Spanje en Italië gaan we binnenkort transport per trein uitproberen. Voor Engeland gebruiken we ook vrachtwagens, maar voor Ierland schepen. Sinds kort zijn we overgeschakeld op ‘Transporeon’, een software voor transportplanning. Dat systeem heeft ondere andere de mogelijkheid om bepaalde transportorders op de beurs te zetten en dan kunnen de transporteurs bieden. We verkrijgen bovendien een reductie van de laadtijden op de laaddienst door het afsprakensysteem. Ten slotte kan je de transporteurs op een gemakkelijke manier uitkiezen en verloopt de communicatie ook vlotter.” U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Korter op de bal produceren Wat is de essentie van goed stockmanagement? “Je moet ervoor zorgen dat de stock zo goed mogelijk aangepast is aan je verkoop. De (her)bevoorrading willen we verder doorlichten. We doen heel hoge productieruns die te wijten zijn aan heel hoge set-upkosten. Voor ons hoofdproduct (leien) neemt de set-up heel wat tijd in beslag en is dat een dure aangelegenheid waardoor we aan grote productieloten komen. De reductie van de set-upkosten en de omvang van de loten zitten in het project vervat. We willen meer flexibiliteit waardoor we korter op de bal

CxO Magazine | Februari – Maart 2010 | www.cxonet.be

55


Logistics & Manufacturing Karel De Decker

Bi-Monthly Headlines

Logistics & Manufacturing VIL wil van Brucargo Europa’s meest efficiënte luchtvrachtzone maken Recent werd de kick-off van het VIL-project ‘Brucargo Secured Gateway’ gegeven. Doel is om Brucargo, het vrachtgebied van Brussels Airport, te positioneren als beveiligde en meest efficiënte luchtvrachtzone van Europa. Negen bedrijven op Brucargo nemen deel aan dit innovatieve logistieke project. Brussels Airport vormt, naast de vier Vlaamse havens, een vijfde belangrijke gateway voor Vlaanderen en vertegenwoordigt 1% van het BNP. “De verdere ontwikkeling van deze luchtvaartregio is dan ook van groot belang voor de Vlaamse economie”, aldus Liesbeth Geysels, algemeen directeur van het VIL. Daarom startte het VIL in oktober 2009 met de voorbereidingen van het Brucargo Secured Gateway project om Brucargo uit te bouwen en te positioneren als een beveiligde logistieke poort, een Secured Gateway. Negen bedrijven engageren zich om aan het project deel te nemen en het mede

te financieren: DHL Global Forwarding, DHL Aviation, AD Handling, Fligthcare, Aviapartner, WFS, Swissport, Dachser Air & Sea en The Brussel Airport Company. Het VIL kan tevens rekenen op de steun en participatie van Scale (de organisatie waarin alle belanghebbende partijen op Brucargo vertegenwoordigd zijn), Voka Halle-Vilvoorde, de Belgische Douane en de POM Vlaams-Brabant. De bedoeling is om de beveiliging te gebruiken als hefboom om Brucargo op de kaart te zetten als een unieke zone waarin certificatie en facilitatie de bouwstenen zijn van een efficiënte luchtvrachtzone. Bedrijfsvoordelen zijn: snellere doorlooptijden, verhoogde efficiëntie, verhoogde beveiliging, minder diefstal, extra facilities, verhoogde zichtbaarheid, sterkere bedrijfsprofilering en betere service.

Haven van Antwerpen krijgt eerste aardgastankpunt DATS24, de brandstofpoot van de Groep Colruyt, en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, richten eind dit jaar een eerste tankpunt voor aardgas in het haven-

V.l.n.r.: N. Thomas (Deloitte), J. Pauwels (Deloitte), P. Caes (DHL Aviation), K. Neyens (VIOL), N. De Valck (Aviapartner), E.Verlinden (Swissport), M. Bilterest (Flightcare), C. De Vuyst (DHL Global Forwarding), K. Vleugels (VIL), D. Duponselle (The Brussels Airport Company), A. De Bakker (WFS).

56

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

gebied in. DATS24 werkt voor dit project samen met het Nederlandse Orange Gas, een bedrijf gespecialiseerd in het realiseren en exploiteren van aardgas/groengas vulpunten. Het tankpunt is hoofdzakelijk bestemd voor wagenparken van bedrijven die in de haven gevestigd zijn. “Met de oprichting van het aardgastankpunt wenst het Havenbedrijf verder invulling te geven aan zijn algemeen beleid rond duurzame mobiliteit en het stimuleren van de uitstootreductie in de transportsector”, zegt Björn Verhoeven, directeur patrimoniumbeheer van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Raf Felbus, divisiemanager van DATS 24: “We merken in ons land veel enthousiasme vanwege grote bedrijven, waaronder trouwens ons moederbedrijf Groep Colruyt, dat binnenkort bestelwagens heeft op cng (compressed natural gas) voor de technische diensten. Op termijn komen er ook bedrijfswagens op cng.”

Korea kiest Brussels Airport als hub De cargo luchtvaartmaatschappijen Korean Air en Asiana willen van de luchthaven van Zavenem de draaischijf maken van hun vrachtvervoer naar West-Europa. Korean Air en Asiana zijn op dit ogenblik al actief op Zaventem en hebben er respectievelijk drie en vier slots. Elk van de twee maatschappijen zou echter zeven slots willen op de Belgische luchthaven. Als gevolg van het federaal luchthavenakkoord kunnen er echter slechts vier bijkomende slots ter beschikking worden gesteld, evenredig verdeeld over de twee maatschappijen. Volgens Voka Halle-Vilvoorde zal de uitbreiding van de activiteiten op de luchthaven van Zaventem circa 540 jobs creëren. Korean Air zou ook tussenlandingen maken in China, waardoor België een extra Chinese verbinding krijgt. De afspraken met de luchtvaartmaatschappijen kwamen tot stand tijdens een Belgische economische missie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul met de top van de vrachtvervoerders. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be


Logistics & Manufacturing Jan De Kimpe

Werk voor specialisten?

Integratie van RF/ID Belangrijke vraag bij het implementeren van technologie is uiteraard wat je er mee aankan en wat het je organisatie kan opbrengen. Voor RF/ID is dat uiteraard niet anders. De werking van RF/ID is gebaseerd op het identificeren van een object door middel van een tag. Komt deze tag in het veld van een antenne en leesunit, dan kan die ingelezen worden en aan een toepassing worden doorgegeven. Hierrond moeten er qua gebruik toch een aantal belangrijke standpunten ingenomen worden. Ten eerste moeten we weten waar in de goederenstroom we fysiek de meting kunnen uitvoeren. Gezien de prijs van een leeseenheid dient die plaats zo

RF/ID is niet meer onbekend, maar toch wordt het nog weinig in optimalisatie-trajecten meegenomen. Wellicht speelt de twijfel omtrent de integreerbaarheid hierbij een voorname rol. gekozen te worden dat een maximum aantal van de flows kunnen opgevangen worden. Technisch is de leesafstand en leeshoek beperkt, dus ook hier dient qua integratie naar gekeken te worden. Eventueel kan in functie van het proces ook mobiel gelezen worden, maar een draagbare reader heeft een vrij hoog batterijverbruik. Verder moet er ook procesmatig naar integratie gekeken worden. Wat gaan we waar me-

De technologie is ook mobiel/draagbaar beschikbaar.

RF/ID, of het contactloos identificeren van goederen of personen via radiogolven, is eindelijk van zijn hoge hype-factor afgeraakt en zit nu in de fase van industriële toepassingen. Die komen vrij frequent voor in productie of asset-opvolging toepassingen, maar meer en meer ook in de logistiek. Onbekend is het dus niet meer, maar toch wordt het nog weinig in optimalisatie-trajecten meegenomen. Wellicht speelt de twijfel omtrent de integreerbaarheid hierbij een voorname rol.

Integrator begeleidt zowel technische als functionele integratie

Voor vaste opstellingen is er een leestoestel waaraan één of meerdere antennes worden gekoppeld. ten en hoe gaat dat onze processen en onze systemen laten reageren? En belanrijk in dit alles is uiteraard wat het kan opbrengen.

Er zijn maar een beperkt aantal leveranciers actief in de wereld van de tags en de leessystemen. Integratoren zoals Phi Data, Zetes en Freebility richten zich veelal op de technische integratievraagstukken en de gebruiksbeperkingen. Maar meer en meer gaan zij ook mee in procesintegratie en business case opbouw, al dan niet ondersteund door partners.

U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Integratie is meer dan het opstarten van een techniek Verder is er uiteraard ook de technische integratie. Vragen die hier dienen beantwoord te worden gaan over het type tag dat gebruikt wordt, het richten en afstemmen van het radiosignaal om lezing mogelijk te maken en het koppelen van de leesunit op zijn omgeving. Een leesunit krijgt dezelfde taginformatie een aantal keer door, en dient een filtering te doen. De leeseenheid heeft geheugencapaciteit om dit mogelijk te maken, dus dienen we ons af te vragen of de lezer in real time zijn informatie gaat bezorgen, of eerst bufferen om niet meerdere malen hetzelfde door te sturen. En hoe kan ja dan deze informatie koppelen met bijvoorbeeld een gewicht dat opgevangen wordt van de eenheid die in het leesveld zit? En hoe weten we zeker dat we niet een andere tag in het leesveld aan het gewicht aan het koppelen zijn.

De werking van RF/ID is gebaseerd op het identificeren van een object door middel van een tag.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

57


Logistics & Manufacturing Karel De Decker

Innovatieve interne logistiek loont

‘Magic Black Box’ tegen files in de laadzone Winst in het hele warehouse

De ‘Magic Black Box’ is een volledig automatisch opslagsysteem voor pallets en bleek de uitkomst voor de interne transportproblemen van logistiek dienstverlener ODTH (Rumst).

Voor de ‘Magic Black Box’ is het dagelijkse kost om bijna 2.000 pallets te verdelen over tientallen kanalen op meerdere niveaus, ze vervolgens gereed te zetten en uit te leveren voor verzending. Dankzij dit volledig geautomatiseerde systeem kunnen efficiëntie en productiviteit beduidend worden verbeterd. De box is meer dan een compact stellingengeheel. Het is een doordacht concept dat nog het beste kan vergeleken worden met een modulair opgebouwde schuifpuzzel.

een snelle, efficiënte opslag en verdeling van talloze pallets mogelijk. Het klinkt misschien complex, maar dat is het niet. De werking van het systeem is even eenvoudig als efficiënt: er wordt

Het systeem bestaat uit drie basiscomponenten: liften, shuttles en opslagkanalen. Met de drie componenten worden pallets in elke denkbare richting en op elke gewenste locatie in de 3D-schuifpuzzel weggezet. De Magic Black Box biedt daarmee een hoge opslagdichtheid en benuttinggraad. Tegelijk maakt het

een pallet op een conveyorbaan geplaatst, die vervolgens wordt gescand. Dit gescande pallet wordt direct gekoppeld aan een opslagkanaal of vrachtwagen en automatisch naar de Magic Black Box getransporteerd. Door te kiezen voor meerdere opzetpunten, neemt de capaciteit van het systeem toe en zijn eventuele toekomstige uitbreidingen van het systeem gemakkelijk te realiseren. In de Box wordt het transport van de pallet overgenomen door liften en shuttles. De liften bedienen alle niveaus, onafhankelijk van elkaar. Zo wordt de pallet naar het juiste niveau gebracht. Op dat niveau brengt een shuttle de pallet naar het juiste opslagkanaal. Per niveau zijn er telkens twee shuttles, zodat de continuïteit altijd gewaarborgd blijft als een kanaal stilvalt. Het geheel vormt een compacte opslagbuffer met een hoge bezettingsgraad tot 95%. Aan de andere kant van de Magic Black Box bevindt zich een identiek geheel van shuttles en liften dat de uitslag voor zijn rekening neemt. Alle palletbewegingen in het systeem kunnen visueel worden weergegeven via flatscreens op de expeditievloer of op kantoor.

De Magic Black Box biedt een hoge opslagdichtheid en maakt een snelle, efficiënte opslag en verdeling van talloze pallets mogelijk.

58

“Doordat sequencing nu is geautomatiseerd, kunnen we sneller laden en de capaciteit naar onze klant vergroten.”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

ODTH liet recent een centraal gelegen hal neerzetten waarin de Magic Black Box werd geplaatst. Op een oppervlakte van nog geen 1.000 m2 worden nu maximaal 1.872 pallets verdeeld over 52 kanalen en 4 niveaus. Mede dankzij de compacte maatvoering maakt het nieuwe systeem het mogelijk om meer batches tegelijkertijd vrij te geven. De logistieke dienstverlener is daardoor minder afhankelijk van het tijdstip waarop een vrachtwagenchauffeur zich meldt om een zending op te laden. De Magic Black Box is via interfaces gekoppeld aan het WMS van ODTH en verzorgt ook de ‘sequencing’. Daarbij worden de pallets automatisch op afleverroute uitgeslagen. “Doordat sequencing nu is geautomatiseerd, kunnen we sneller laden en de capaciteit naar onze klant vergroten”, aldus projectleider Bart Weymans. De capaciteit van het systeem bedraagt 300 pallets per uur. Op de 60 tot 70 vrachtwagens, die ODTH op een normale werkdag laadt, levert dat een tijdwinst op van ruim 8 uur. Ook op andere plaatsen in het warehouse zijn de voordelen van het nieuwe concept merkbaar. Voor de in- en uitslag van de pallets maakt ODTH gebruik van shuttles die de pallets in een stellingkanaal wegzetten. De shuttles worden met behulp van reachtrucks in en uit de stellingen gehaald. “Doordat we nu meer vrachtwagens kunnen klaarzetten, zijn we in staat verder vooruit te plannen. Zo kunnen we ook die shuttles efficiënter inplannen. Het aantal verplaatsingen met shuttles neemt af en dat geldt ook voor de interne transportafstanden.”, aldus Weymans. Volgens projectverantwoordelijke Geert Verheyden is het systeem universeel inzetbaar en kan in de toekomst wellicht voordelen bieden bij inslag van goederen, crossdocking, of andere processen. Innovatief zijn en blijven betekent voor ODTH dan ook een belangrijke meerwaarde. Het bedrijf is steeds op zoek naar nieuwe win-win-situaties. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be


Vous voulez céder ou reprendre une entreprise ? Mais comment vous y prendre ? Pourquoi céder ou reprendre une société ? Comment déterminer la valeur d’une entreprise ? De quels aspects juridiques, sociaux et fiscaux devez-vous tenir compte ? Dexia apportera des réponses pertinentes à ces différentes questions. Nous vous guiderons et vous conseillerons de A à Z, avec un service adapté à vos projets professionnels et privés. Pour plus d’informations, contactez votre spécialiste Dexia Business Banking dans votre agence Dexia ou rendez-vous sur www.dexia.be/ceder-reprendre

ensemble, à l’essentiel

Dexia Banque SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – CBFA n° 19649 A – SPF Économie 4944.


Finance & Legal Erwin De Weerdt

Hoe nieuw is het begrip?

Business Banking onder de loep thema-artikel

Bij de voorbereiding van deze bijdrage bleek dat er niet zo iets bestond als een definitie van ‘Business Banking’. Verschillende bronnen zowel binnen als buiten de sector gaven, naargelang van de insteek, nogal wat verschillende betekenissen aan de term. ‘Business Banking’ is dus een enigszins rekbaar begrip, een tafelblad waar heel wat poten onder passen.

Wat vaststaat is dat ‘Business Banking’ zich vooral richt op vrije beroepen, zelfstandigen en ondernemers. De voorbije 20 jaar heeft de banksector heel wat gedaantewisselingen ondergaan. Niet alleen de bancaire methoden zijn veranderd. De belangrijkste revolutie is misschien wel dat, op een aantal uitzonderingen na, niemand nog naar de bank hoeft. De bank komt naar u, of beter nog, de bank is constant bij u, intra muros en op het scherm van uw pc.

Traditioneel bankieren In het verleden konden bedrijven verschillende lopende rekeningen hebben, een spaarrekening voeren, over certificaten of deposito’s beschikken om te sparen op de lange termijn, sommigen hadden zelfs een merchant account. Bedrijven klopten aan bij een bank voor een lening om hun expansie te financiering of voor een éénmalig gebeuren. Dat was traditioneel bankieren. Ondertussen is het aantal bankinstellingen wel drastisch gedaald, maar zijn de bancaire activa waarover de grootste banken beschikken sterk toegenomen. Ook het aantal bankfusies en overnames in de financiële sector is enorm toegenomen. Banken zijn mondiaal georganiseerd en soms zie je zelfs het verschil niet meer tussen een commerciële bank en een niet-bancaire financiële instelling. Denk maar aan de Bank van de Post.

60

Online Banking Moderne ‘Busines Banking’ ziet er vandaag helemaal anders uit. Nationale en internationale wetgevingen bieden steeds meer mogelijkheden voor geografische expansie. Internetbankieren maakt vandaag deel uit van de dagelijkse bedrijfsprocedures en laat toe heel wat tijd en kosten te besparen. Toch is er, vooral voor kleinere ondernemingen, nog altijd plaats voor

Vincent Sneyers, directeur Business Banking bij Dexia: “Vertrouwen winnen” is onze grootste uitdaging, “Vertrouwen krijgen” onze mooiste beloning.”

directeurs en boekhouders veel meer transparantie en controlemogelijkheden. Goed nieuws dus voor vooral kleine en middelgrote bedrijven die niet beschikken over een grote afdeling boekhouding.

Grensoverschrijdend Met de groei van de internationale handel, zijn de banken zich ook gaan specialiseren in de verwerking van grensoverschrijdende elektronische betalingen en de conversie van en in vreemde valuta. Bedrijven kunnen nu zowel een beroep doen op een internationale of een lokale bank voor zakelijk bankieren. Wel is het zaak om met de juiste bank of financiële instelling in zee te gaan. Een analyse van de eigen bankgewoonten laat toe een inventaris op te maken van uw noden en wensen, rekening houdend met elementen zoals cash flow, investeringsritme, debetstand, niveau van ondersteuning, leningen en afbetalingen, binnen- en buitenlandse transacties, vereiste controles, betalingsmethodes, elektronisch bankieren, renteberekening, kosten en taksen. Als het om een uitgebreid dienstenpakket gaat valt er met banken best te onderhandelen.

BNP Paribas Fortis traditionele bankpraktijken. Vandaag biedt online ‘Business Banking’ bedrijven uitgebreide service-pakketten, inclusief geïntegreerde Bank Account Management (BAM) systemen voor het beheren van meerdere zakelijke accounts, met meerdere gebruikers met verschillende bevoegdheden, met online toegang tot zakelijke en persoonlijke rekeningen. BAM’s maken nu eveneens een aantal gesystematiseerde financiële operaties mogelijk zoals rechtstreekse online betalingen, facturatie, online loonadministratie, enz. Deze betrokkenheid bij het bankproces biedt bedrijfsleiders, financieel

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Wij spraken met Hilde Junius, Head Press Relations Belgium, over het Business Banking-aanbod van BNP Paribas Fortis, nog altijd een bank met diepe wortels in het Belgische bedrijfsleven. Met een solide dienstverlening, met de vakkennis van haar relatiebeheerders en met de stabiliteit en de middelen van een financiële groep uit de Europese top vijf. BNP Paribas Fortis staat traditioneel zeer dicht bij de Belgische middelgrote ondernemingen. Letterlijk zelfs. De bank beschikt immers over het meest uitgebreide Business Centers- en kantorennetwerk van België. U kan bij BNP Paribas Fortis terecht


voor het beheren van liquiditeiten, cashflows en betalingsverkeer, het financieren van import- en exportactiviteiten, het te gelde maken van voorraden of vorderingen, het verkrijgen van kredieten voor buitenlandse dochterbedrijven. Maar ook voor het beheren van nalatenschappen, fusies, overnames of herkapitalisaties. Een belangrijk gegeven nu vele ondernemers van de babyboomgeneratie volop werk maken van hun opvolging. Als de ambities over de grens liggen kan de bank terugvallen op haar vertrouwd netwerk in heel Europa, of op het wereldwijde netwerk van de BNP Paribas groep in 80 landen. “De komende jaren staat één middelgrote onderneming op drie voor een overname”, aldus nog Hilde Junius.

Dexia Vincent Sneyers is directeur Business Banking bij Dexia, een van de grote vier in België, naast ING, KBC en Fortis BNP Paribas. Volgens hem richt Business Banking zich wel degelijk op professionele gebruikers en niet op particulieren. Het aanbod slaat nu immers op een volledig dienstenaanbod waar ondermeer bij is gekomen: het verlenen van kredieten, het plaatsen van overschotten en het beheren van fluxen. Tevens is er de groeiende vraag naar daadwerkelijke assistentie van ondernemers die hun zaak willen overlaten. Dat betekent hulp bij de overdracht van vennootschappen, het financieren van overnames en het herstructureren van vennootschappen. Om de technologische ontwikkelingen en de evoluties in de markt op de voet te volgen doet Dexia een uitbundig beroep op haar marketingafdeling die waakt over de evoluties in de markt en de behoeftes van haar Business Banking cliënteel in kaart brengt. De ‘time to market’ is duidelijk ingekort. In vergelijking met andere banken kan Dexia bovendien terugvallen op een beproefd netwerk van zelfstandige agenten die in feite als ‘entrepreneur’ met ondernemers aan tafel zitten. Dankzij vér doorgedreven automatiseringsprocessen heeft Dexia zich ontdaan van heel wat tijdrovende, repetitieve taken met weinig toegevoegde waarde en zich toegelegd op dienstverlening en advies met een hoge toegevoegde

waarde. Vandaar ook het ‘open branch’ concept van haar vestigingen: geen gewapend glas meer, geen kasfunctie meer, en dus ook geen cash. “Meer dan ooit is ‘vertrouwen winnen’ onze grootste uitdaging, ‘vertrouwen krijgen’ onze mooiste beloning”, besluit Vincent Sneyers.

Bank J. Van Breda Volgens communicatieverantwoordelijke Luk Lammens is Bank J. Van Breda in België de eerste bankier zonder papier. Bank J. Van Breda & C° werkt vandaag met een IT-systeem dat toelaat rekeningen te openen, te beleggen, advies te geven en administratief alles volledig elektronisch af te handelen zonder papier. Dankzij mobiel internet kan dit bovendien bij de cliënt thuis, op de zaak of in zijn praktijk. Carlo Henriksen, voorzitter van het Directiecomité Bank J. Van Breda & C°: “Als gespecialiseerde bank voor ondernemers en vrije beroepen kiezen we voor een heel persoonlijke aanpak. We willen geen internetbank op afstand worden, maar wel onze specialisatie als nichebank ondersteunen met heel specifieke software die bankieren eenvoudiger maakt, professioneler en sneller. We beperken de administra-

tieve rompslomp, wat tijdswinst oplevert voor de klant én de bank. Zo concentreren we ons op wat onze klanten echt nodig hebben: overzicht, professioneel advies en correcte opvolging.” Marc Wijnants, verantwoordelijke Informatica is bezig om met de hulp van de nieuwste technologische mogelijkheden de complexe bedrijfsprocessen maximaal te automatiseren. Doel is niet alleen het constant verbeteren van de rentabiliteit maar vooral de kwaliteit en professionaliteit van haar dienstverlening. In dit geval ondersteunt IT het businessmodel en stuwt de bank naar een hoger niveau. Vandaag is de eerste fase operationeel van een project dat in 3 à 4 jaar de volledige bank zonder papier zal laten werken. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Bank J. Van Breda & C° ondersteunt persoonlijke adviesgesprekken met de nieuwste technologie (draagbare computers met draadloos internet).

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

61


Finance & Legal CxO Redactie

L’Institut des Juristes d’Entreprise (IJE) met l’accent sur le corporate governance

“Priorité à la conformité”

L’Institut des juristes d’Entreprise (IJE) a pour mission de professionnaliser le métier de juriste d’entreprise. L’association compte actuellement environ 1.500 membres sur un total de 1.800 juristes d’entreprise belges. Pierre Schaubroeck est président de l’Institut de Juristes d’Entreprise: “Le titre de juriste d’entreprise est protégé par notre institut.”

Tout le monde ne peut pas devenir membrede l’institut. Il faut répondre à quatre critères: détenir une licence en droit, avoir un contrat de travail auprès d’une entreprise privée établie en Belgique (les juristes du secteur public n’entrent donc pas en ligne de compte), exécuter un vrai travail juridique en faveur de cette entreprise et enfin, il faut que le job soit en grande partie (minimum 50%) à caractère juridique. Quel est l’intérêt pour un juriste d’entreprise de devenir membre de l’IJE? “Ce n’est qu’en qualité de membre que vous pouvez obtenir le titre de “juriste d’entreprise” et que votre conseil juridique jouit d’une confidentialité légale. Les membres ont accès en outre aux moyens de formation mis en place par notre institut. Nous organisons une centaine d’activités par an. Des groupes centrés sur la pratique sont également régulièrement constitués. Des membres se réunissent alors de leur propre initiative pour partager leur expérience autour d’un thème déterminé. La liste de nos membres reprend les spécialisations respectives, ce qui permet de voir qui s’occupe plus particulièrement de quelle matière et de prendre contact entre collègues en vue de demander conseil.”

nance d’entreprise, la professionnalisation et l’internationalisation du métier, ainsi que la consolidation et l’optimisation du fonctionnement existant. Le corporate governance est important parce que le juriste d’entreprise y a recours en première ligne. Beaucoup de juristes d’entreprise doivent se référer aux principes de base du management légal. Au plan de l’internationalisation, l’institut apporte une sorte de renfort de première ligne pour les juristes d’entreprise belges confrontés à des sujets internationaux.”

Pas toujours conforme A propos du corporate governance, qui est l’une de vos priorités, on dit parfois que l’autorégulation consiste en l’absence de

La professionnalisation et l’internationalisation sont les priorités Quels sont les thèmes les plus abordés actuellement par les responsables d’entreprise? “Mes priorités en tant que président pour les trois années à venir sont: la gouver-

62

Pierre Schaubroeck, président de l’Institut des Juristes d’Entreprise: “Seuls les membres peuvent se voir attribuer le titre de “juriste d’entreprise” et jouir de la confidentialité légale de leur conseil juridique.”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

régulation. Qu’en pensez-vous? “Il y a la législation et il y a un code de gouvernance d’entreprise. Le code est apparu afin d’améliorer la gestion des entreprises. Ce code invite les entreprises à appliquer certaines règles. Si elles veulent s’en écarter, libre à elles de le faire, mais elles doivent s’en expliquer dans leurs publications. Les codes (Daems & Buysse) compensent notamment le fait qu’une loi peut difficilement se fonder sur le principe de “comply and explain”. Une loi ne s’y prête pas. Le code pour sa part apporte plus de flexibilité. On compte évidemment sur les entreprises pour qu’elles optent davantage pour la “conformité” plutôt que pour “l’explication”. Le message adressé aux entreprises est de respecter le plus

“Au plan de l’internationalisation, l’institut peut apporter une sorte de renfort de première ligne aux juristes d’entreprise belges confrontés à des sujets internationaux.” possible les codes de corporate governance, ce qui consiste à dire qu’une entreprise doit se “comporter” le mieux possible. Le passé récent a démontré qu’un certain nombre d’entreprises a échoué dans ce registre. La crise bancaire en témoigne, mais lors du changement de millénaire aussi, on a assisté a des scandales tant chez nous qu’à l’étranger. Lorsque quelques firmes se rendent coupable de fraudes gigantesques, le public a tendance à généraliser. Et les représentants de l’opinion publique (les politiques), ne se privent pas pour alléguer que l’autorégulation ne mène nulle part. Ils s’empressent alors de prendre de nouvelles initiatives en matière de législation en adoptant dans la loi des volets entiers issus du corporate governance. La tendance veut, aussi à l’échelon international, qu’on réglemente davantage. Mais en fin de compte, c’est aux entreprises d’avoir un profond respect des principes de bonne gouvernance.” Vous souhaitez réagir? we.listen@cxonet.be


Finance & Legal Jan Callant

Natuur treft economie recht in het hart

Crisismanagement in ruimere betekenis De berekening van het correcte bedrag van de economische schade is nog niet helemaal klaar, maar nu al staat vast dat het om een onmenselijk hoog bedrag gaat. Op zich lag het luchtverkeer boven ons land en een groot deel van Europa amper 4 dagen stil. Toch blijkt ineens het economische leven als een pudding in elkaar te zakken. Etienne Schouppe verdient alle lof voor zijn aanpak van dit onderschatte probleem. In dergelijke omstandigheden mogen geen risico’s genomen worden en de staatssecretaris had dat goed begrepen. Hopelijk worden nu lessen getrokken uit deze twee keren dat de natuur het dagdagelijkse doen komt verstoren. Maar de vraag blijft waarom we zo snel uit ons lood geslagen worden en alle slagkracht missen om nog adequaat verder te werken.

Crisismanagement in zijn breedste vorm Dat ons economisch leven zo grondig kan verstoord worden, moet ons toch aanzetten tot nadenken. Of het nu gaat om sneeuw, slechte wegen of een aswolk; het blijft onaanvaardbaar dat we economisch zo snel in het hart getroffen worden. Eigenlijk wijst dit alleen op het feit dat we niet in staat zijn om een crisissituatie snel onder controle te krijgen. Boeken vol hebben we over maatregelen die een bedrijf en zijn leiders kan nemen wanneer financiële problemen de degelijke werking in het gedrang brengen. Maar wanneer een natuurfenomeen roet in het eten gooit, staan we nergens. Ook daar bestaan wel boeken over, maar blijkbaar hebben we als leiders daar niet veel in gelezen. Onze afhankelijkheid van verplaatsingen (telkens het pijnpunt) kent geen grenzen. In een periode van technologische ‘beperkeloosheid’ is dit onaanvaardbaar. Vele verplaatsingen van bedrijfsleiders en commercieel afgevaardigden kunnen vervangen worden door conference calls, zelfs met beeld. Het zou niet alleen een enorme besparing opleveren aan verplaatsingskosten, maar de winst zou dubbel zo groot zijn als men ziet hoeveel tijd deze toch wel dure personen economisch waardeloos zijn door deze verplaatsingen. Daarenboven is de impact van natuurfenomenen op deze technologische middelen zo goed als onbestaande. Hopelijk zetten de sneeuw en de

Na de strenge winter, verstoorde de uitbarsting van de Eyjafjallajökull het economische leven opnieuw. Een aswolk hield vele vliegtuigen aan de grond. Bedrijfsleiders, commercieel afgevaardigden en producten bleven daardoor ergens ver van hun bestemming steken. Voor de tweede keer in een paar maanden tijd werd het economisch leven grondig verstoord.

aswolk ons aan tot nadenken en tot meer vindingrijkheid.

Windstilte voor de cijferstorm Ondertussen valt het op dat het echt wel heel stil is rond de bedrijfsresultaten. Akkoord, veel bedrijven zijn nog volop bezig met het opstellen van de jaarrekeningen. Toch valt op dat ook prognoses niet direct geuit worden. Het blijft dus speculeren, maar als we sommige economen mogen geloven, hebben heel wat bedrijven moeite om met hun cijfers hun jammerklacht van de slechte economische toestand van vorig jaar te bewijzen. Vertaald komt het hier op neer dat heel wat bedrijven betere resultaten boeken dan ze zelf hadden voorgehouden en voorspeld. De economische crisis heeft blijkbaar minder schade aangericht dan gedacht. Daar is uiteraard niets mis

mee. Als we deze economen mogen geloven, gaat het immers om een combinatie van veel voorzichtiger handel drijven en het meelopen in het tijdsfenomeen dat het moeilijk zou gaan. Als dat klopt zou het wel eens kunnen gebeuren dat de vele afslankingen enkel kunnen gerechtvaardigd worden door een paniekreactie en zal de weerslag van dit alles dus nog moeten komen. Veel zal duidelijk worden eens de storm aan jaarverslagen zijn kop opsteekt, al dienen we ons af te vragen hoe opgesmukt en/of waarheidsgetrouw een jaarrekening vaak nog is. Toch mogen we er van uit gaan dat voor veel bedrijven de eerste test op geloofwaardigheid van de beweringen tijdens de economische crisis, samengevat ligt in die jaarrekening. Een boeiende financiële tijd breekt dus aan. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe nam het zekere voor het onzekere en vaardigde een algeheel vliegverbod uit. Een gedurfde beslissing die alle lof verdient.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

63


Expert Group Finance Finance & Legal CxO Redactie Recent toegetreden lid

Johan Blauwblomme Credit Control, Risk and Tax Manager Balta Industries

Ann Cools Finance & Administration Director G4S Security Services

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Luc D’Hoine Finance Director Belgium Fujitsu Technology Solutions

Werner De Laet CFO Mobistar

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Rudi De Winter CFO Van Laere

Recent toegetreden lid

Joost Gietelink CFO - Randstad Group Belgium & Luxemburg

Johan Maes CFO Aquafin

Dave Vander Heyde Financieel Manager Ondernemingen Jan De Nul

Jean-Luc Van Doninck Jean Volders Head of Data & Development CFO Fortis Investment Topcom Management

Expert group Finance en IT gaan in debat

IT-budget moet meer zijn dan louter opsomming van kostenposten “Nog al te vaak wordt een IT-budget gezien als een opsomming van kostenposten”, zegt Chris Borremans, General Manager European IT bij Komatsu. “Men vergelijkt dan actual met budget, de typische boekhoudersmanier om naar de business te kijken, maar dat is zinloos. Veel beter is te definiëren wat IT doet voor de business, een kostenplaatje per dienst zodat iedereen weet welke dienst hoeveel kost en wat de componenten zijn. Volledige transparantie dus.”

Geert Christiaens, IT-manager bij de Tiense Suikerraffinaderij, is het daar niet helemaal mee eens. “Nu wordt de businesscase meer getoetst met andere afdelingen, met IT, en wordt de vraag gesteld of men wel zeker is wat men wil, of de IT-gevolgen onder de loep genomen zijn, en of het geld misschien niet beter elders gespendeerd wordt?”

Alles meetbaar maken Borremans windt er geen doekjes om: “IT-governance heeft al een heel lange geschiedenis achter de rug, maar het werkt nog altijd niet echt, in hoofdzaak omdat men nog niet bereid is open kaart te spelen aan de twee kanten, business en IT.” Steven De Haes, professor Information Systems Management aan het UAMS, ziet het iets positiever in. “In het verleden kreeg je in het directiecomité tijdens de budgetronde een stevig debat en wie op het einde van de rit het hardste riep, kreeg zijn geld. Nu is dat anders, er worden investeringscriteria vastgelegd en

64

moet de businesscase aan bepaalde voorwaarden voldoen.” Volgens Geert Sinnaeve, IT-manager bij Thomas Cook Belgium, blijft het moeilijker om een businesscase te meten dan de IT-kosten. “IT-kosten maak je immers bij het begin van een project terwijl een businesscase vaak over drie tot vier jaar gespreid is. Wij zijn nu aan het onderzoeken hoe we toch jaar na jaar die businesscase zouden kunnen meten, maar de vraag blijft wel wat je daar dan mee doet als achteraf blijkt dat de businesscase gefaald heeft.”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

“Natuurlijk blijft het moeilijk om een businesscase te meten”, zegt Joost Gietelink, CFO bij Randstad. “En ook productiviteitsverbetering meten is niet gemakkelijk als je markt groeit of krimpt. Maar je moet je businesscase vooraf zo structureren dat je dingen meetbaar gaat maken.” Volgens Els Blaton, CIO bij AXA, speelt hier een ander aspect. “Bij het opstarten van een project wordt gezegd dat het een vertragende factor is omdat je inderdaad verplicht wordt na te denken over de benefits die je gaat creëren, maar wat ik vaak zie is dat men de be-


Finance & Legal Frans Godden nefits gaat definiëren op het moment dat het project rendabel wordt. Het blijft echter een probleem om achteraf de businesscase te controleren.”

Twee maten en twee gewichten? Chris Borremans stoort zich aan een duale houding die hij in veel bedrijven aantreft. “Als je vanuit IT een project voorstelt, strategisch of een dat de productiviteit kan verbeteren, dan wil de business onmiddellijk concrete cijfers over hoeveel dat gaat opbrengen, en als je als IT dan niet met die cijfers kan komen, dan wordt het voorstel vaak van de tafel geveegd. Maar als de business met een project komt en IT vraagt hoeveel de productiviteit zal stijgen, dan kraait er geen haan naar, dat project komt er wél. Het probleem is: weet de business wel waarmee IT bezig is?” Herman De Knijf van G4S Security Services heeft het daar moeilijk mee. “Mijn ervaring vanuit finance is dat ICTmensen een totaal andere taal spreken waardoor beide partijen elkaar gewoon niet begrijpen.” Daar pikt Geert Sinnaeve onmiddellijk op in: “Die tijd is wel voorbij hoor, er is een brede IT-laag die evengoed de business kent als de business zelf. Er zijn heel wat mensen die tot de IT-afdeling behoren maar die ik zelfs geen IT’ers meer zou noemen, het zijn zeker geen nerds meer.” Joost Gietelink nuanceert hier wat. “De rol van de CFO is het bedrijf mee te besturen, zonder dat hij van opleiding een boekhouder moet zijn. Maar net zoals hij vaak te veel vaktaal spreekt die voor de business onbegrijpelijk is, geldt dat

toch ook wel voor IT.” Voor Catherine Hellebaut van 3M Europe, is het duidelijk: “De grootste toegevoegde waarde bij ons zijn net de businessanalisten en projectleiders en portfoliomanagers met hun brede kennis. Als je ergens in een organisatie instapt, is het niet de

Els Blaton, CIO bij AXA: “Bij het opstarten van een project wordt gezegd dat het meten van de business case een vertragende factor is omdat je inderdaad verplicht wordt na te denken over de benefits die je gaat creëren.”

technische kennis waar je het langste zal overdoen om op te pikken maar wel de kennis van de businessprocessen, het meedenken, de strategie van het bedrijf inschatten.”

Kennis intern houden Precies kennis en expertise blijken vaak nog een heikel punt te zijn. “De vraag naar flexibiliteit is in elk bedrijf groter dan ooit”, zegt Geert Sinnaeve. “En wij hebben heel bewust gekozen voor een verhouding van 50% internen en 50% externen om flexibel te kunnen blijven werken. HR kan dan moeilijk doen want de personeelskost zou lager kunnen zijn, maar bij flexibiliteit gaat het ook om expertise – je hebt misschien een expert nodig voor zes maanden voor een bepaald project maar die ga je niet aanwerven want hij loopt toch weg eenmaal zijn uitdaging voorbij is.”

Bij Randstad zitten volgens Joost Gietelink de externen meer op de projecten omdat hij daar gemakkelijker externe expertise kan inhuren. “Ben ik het niet mee eens”, stelt Sinnaeve met klem. “Als je dat doet, dan daalt je business added value want je loopt het risico dat je intern enkel nog mensen hebt die maintenance doen en dat je business expertise wegloopt want de interne mensen zeggen: de externen mogen al de leuke projecten doen. Ik zet de internen op projecten en huur externen in om de hiaten op te vullen.” Volgens onze gesprekspartners helpt het in elk geval als de CIO mee aan de beslissingtafel mag zitten. “Bij ons varieert dat”, zegt Joost Gietelink. “In sommige van onze werkmaatschappijen zien we de CIO wel in de directie zitten, in andere niet. Maar voor mij bestaat er geen twijfel: de business moet absoluut de business case maken. IT moet bepalen hoe ze het gaan uitvoeren en welke tool ze gaan gebruiken, maar de owner van de business case moet de business zijn.” Kalman Tiboldi, CIO van TVH, vult hier onmiddellijk aan: “Samen met IT dan toch. IT’ers vandaag zijn immers niet enkel techniekers, veel van onze IT’ers hebben een heel degelijke businesskennis, zij kennen alle businessprocessen van A tot Z.” Zie ook pagina’s 50-51. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Joost Gietelink, CFO bij Randstad: “De rol van de CFO is het bedrijf mee te besturen, zonder dat hij van opleiding een boekhouder moet zijn. Maar net zoals hij vaak te veel vaktaal spreekt die voor de business onbegrijpelijk is, geldt dat toch ook wel voor IT.”

Geert Sinnaeve, IT-manager bij Thomas Cook Belgium: “IT-kosten maak je immers bij het begin van een project terwijl een businesscase vaak over drie tot vier jaar gespreid is. Wij zijn nu aan het onderzoeken hoe we toch jaar na jaar die businesscase zouden kunnen meten.”

Geert Christiaens, IT-manager bij de Tiense Suikerraffinaderij: “De businesscase wordt meer getoetst met andere afdelingen en de vraag wordt gesteld of men wel zeker is wat men wil, of de IT-gevolgen onder de loep genomen zijn, en of het geld misschien niet beter elders gespendeerd wordt?”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

65


Legal & Finance Dirk Huygens & Glenn Fredrix Buntinx Huygens Advocaten – www.bnh-law.be

Exit wet handelspraktijken

Nieuwe wet over marktpraktijken en consumentenbescherming Dat heel wat bepalingen van de oude handelspraktijkenwet op gespannen voet leefden met de Europese regelgeving, was al lang bekend. Pijnlijk prangend werd deze situatie toen het Hof van Justitie op 23 april 2009 het Belgische verbod op gezamenlijke aanbiedingen naar de prullenmand verwees. Reeds enkele jaren geleden werd daarom de aanzet gegeven tot een volledige revisie. Dit zou leiden tot de nieuwe marktpraktijkenwet van 6 april 2010.

Enkele belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje Om te beginnen werden enkele kernbegrippen opnieuw gedefinieerd om ze in lijn te brengen met de vigerende rechtspraak. In de indrukwekkende lijst van 38 definities in artikel 2 van de ‘WMPC’, springen de vervanging van het ‘verkopersbegrip’ door het ‘ondernemingsbegrip’ en een verenging van het ‘consumentenbegrip’ tot natuurlijke personen in het oog. Vrije beroepen, tandartsen en kinesisten worden uit het toepassingsgebied van de wet geweerd, gelet op het bestaan van specifieke regelgeving. Verder werd bij de aanduiding van een prijs- of tariefvermindering die wordt uitgedrukt door een kortingspercentage afgestapt van het als te formalistisch ervaren systeem uit artikel 5 van de oude WHPC. Waar etikettering, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen voorheen minstens in de taal van het taalgebied waar de producten of diensten op de markt werden gebracht, moesten zijn gesteld, is het voortaan voldoende dat zij zijn opgesteld in een voor de gemiddelde consument begrijpelijke taal, gelet op het taalgebied waar ze worden aangeboden.

ducten. De beperkingen via ‘seizoensopruiming’ en versnelde afzet’ werden geschrapt. Bovendien kunnen vanaf nu ook producten die de onderneming in het verleden, maar niet in de maand onmiddellijk voorafgaand aan de soldenperiode, heeft verkocht, onder bepaalde voorwaarden eveneens als solden worden ten gelde gemaakt. Ondanks de kritiek die ze de laatste tijd te verduren kregen, werden de sperperiodes niet afgeschaft. Ze werden wel ingekort: vanaf 6 december en van 6 juni telkens tot de aanvang van de soldenperiode. Ze gelden voor de sectoren van de kleding, de lederwaren en de schoenen. Bij overeenkomsten op afstand werd enerzijds de bedenktermijn verlengd van 7 tot 14 dagen. Anderzijds werd het – in de praktijk door heel wat ondernemers

Solden en sperperiodes Met belangstelling werd uitgekeken naar de modificaties op het vlak van solden en sperperiodes. Solden zijn volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp voortaan toegelaten voor alle pro-

66

Solden zijn volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp voortaan toegelaten voor alle producten.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

als nefast ervaren – verbod om tijdens de reflectieperiode betaling te vragen, afgeschaft. Zoals verwacht, is het verbod op het gezamenlijk aanbod thans geschrapt, op voorwaarde dat het aanbod niet strijdig is met de eerlijke handelspraktijken. Het verbod blijft wel principieel in voege voor financiële diensten.

Stakingsvordering Na de belangrijke wijzigingen van 2007 onderging de stakingsvordering ditmaal slechts beperkte aanpassingen. Nieuw – en ook dat is relatief gezien de jurisprudentiële praktijk – is de mogelijkheid voor de rechter om aan een overtreder een termijn toe te kennen om aan de inbreuk een einde te maken. Gerechtsdeurwaarders kunnen tevreden zijn: de vordering kan voortaan – en geheel terecht – enkel nog via dagvaarding worden ingeleid. Dat ze procedureel in een apart wetje (ook van 6 april 2010) is gegoten, komt de logica echter niet ten goede. 544

Is het doel bereikt? Het afstemmen van de wetgeving op deze gewijzigde realiteit is dan ook een eerste doelstelling van de WMPC. De tweede nobele (of naïeve?) doelstelling bestaat erin de loyaliteit onder de marktdeelnemers te vergroten, de zwakkere ondernemingen te beschermingen en de belangen van de consument te vrijwaren. En als hiermee de Belgische wetgeving in overeenstemming kan worden gebracht met het Europese recht, dan is dat alleen maar een pluspunt. Verschillende critici laten echter, en reeds voor haar inwerkingtreding op 13 mei 2010, gelden dat de wet op heel wat punten niet in overeenstemming is met het Europese recht en dat heel wat bepalingen te onduidelijk zijn om deze doelstellingen te realiseren. We wachten bijgevolg met spanning af wat de praktijk zal brengen. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be


EACxO

Advertorial

D TI

H IG

Betaalbare managementopleidingen n R B van hoogstaande kwaliteit

Brugge Business School organiseert niet zomaar managementopleidingen. Het doet dat vanuit een duidelijke visie. Als u een opleiding volgt, wilt u uw carrière verder uitbouwen of een nieuw elan geven. En daar is het ons om te doen. Wij zijn enkel tevreden als u er beter van wordt.

Een waaier aan troeven Als u aan een opleiding deelneemt, kan u niet alleen uw kennis uitbreiden. Wij hebben meer voor u in petto. U leert de praktijk van binnenuit kennen, leert vaardigheden aan en heeft de mogelijkheid om te netwerken. Op die manier blijft u een stap voor en verkrijgt u alle elementen om uw succesvolle carrière verder uit te bouwen.

Up-to-date en bruikbare informatie In de opleidingen schotelen wij u een ideale mix voor van theoretische invalshoeken en praktische inzichten die u meteen in de dagdagelijkse praktijk kan toepassen. Bij het opstellen van de programma’s worden specialisten uit het bedrijfsleven betrokken. Zo bent u er zeker van dat de informatie up-to-date is en inspeelt op de behoeften van de hedendaagse managers. De opleidingen vinden plaats tijdens het weekend of ’s avonds. Handig omdat u zich overdag volop op uw baan kan blijven concentreren.

Kwalitatief en competitief Brugge business School doet het goed in eigen streek. Maar ook meer en meer managers uit andere provincies vinden de weg naar onze opleidingen. En dat is niet toevallig. Welke manager is immers niet geïnteresseerd in kwalitatief hoogstaande cursussen aan heel competitieve prijzen? Neem contact met ons op als u meer informatie wenst bel Gilbert Van Nieuwenhuyze op 0495 321 485 of 050 30 51 92 Brugge Business School - Saverianenstraat 10 - 8200 Brugge surf naar www.bruggebusinessschool.be / www.vpoo.be e-mail: info@bruggebusinessschool.be / vpoo@vpoo.be

Opleidingen in de kijker (2010 – 2011) Master class financieel management 28 sessies - startdatum: 26 november 2010 Postgraduaat fiscale wetenschappen 2 jaar - 2 sessies per week - startdatum: 8 oktober 2010 Expert class vennootschapsrecht 21 sessies - startdatum: 19 november 2010 Expert class bedrijfsmanagement 31 sessies - startdatum: 26 november 2010 Postgraduaat accounting & controlling sies per week - startdatum: 8 ok kto tobe ber 2010 2 jaar - 2 sessies oktober nagemen nagem me ent ntt assistant assiistant t t Advanced management bruari 2 01111 01 startdatum: febr februari 2011

EACxO

Advertorial

BY

D TI

H IG

De ideale locatie om BR Business & Wellness te combineren...

BY

Het Radisson Blu Palace Hotel, gelegen in het hartje van de ‘Waterstad’, biedt 120 moderne kamers en Suites en een bar-brasserie ‘Les Saisons de Spa’ met verwarmd buitenterras. Het hotel is rechtstreeks verbonden door een privé kabelbaan met de ‘Thermen van Spa’, die u 800m2 Thermale binnen - en buitenbaden met talrijke hydromasserende wateractiviteiten, saunas, jacuzzi’s, Turkse stoombaden, aquagym sessies, relaxatieruimten met aromatherapie en Wood licht bieden. De 2 vergaderzalen, ‘Aqua’ en ‘Terra’ zijn elk op zich opsplitsbaar tot 4 aparte zalen en kunnen al uw vergaderingen tot 150 deelnemers of 180 gasten voor een cocktail verwelkomen. Het hotel beschikt over in totaliteit meer dan 300m2 verdeeld over 8 vergaderzalen. Het buitenterras van de ‘TERRA’ zaal is de ideale locatie voor een koffiepauze, een BBQ of een receptie. Op zoek naar een onvergetelijke activiteit? Kies uit een waaier van activiteiten zoals mountainbike, golf, kayak, parachutespringen, quad, 4x4, helicoptervlucht of een rit op het wereldberoemde circuit van Spa-Francorchamps. Of test de oriëntatie van uw gasten tijdens een wandelzoektocht met creatieve opdrachten in de natuur. Sluit de avond af met een Royale BBQ in een typische houten chalet midden in de natuur of een gala-avond in het Oudste Casino van Europa.

Geniet van onze speciale promoties: Overnachting met ontbijtbuffet Single: 90.00 Euro Double: 110.00 Euro 2 dagen vergadering inclusief: Vergaderruimte met audio materiaal 4 Koffiebreaks 2 Lunchs « BBQ » op onze privé terrace, aperitief aangeboden Prijs: 165.00 Euro*/pers (drankenforfait bij de maaltijden en btw inbegrepen) *Offerte geldig voor nieuwe aanvragen georganiseerd tussen 1 en 30 juni 2010, naargelang beschikbaarheid.

Radisson BLU Palace Hotel Place Royale 39, 4900 Spa, België Tel: +32 (0) 87 27 97 00, Fax: +32 (0) 87 27 97 01 info.spapalace@radissonblu.com radissonblu.com/palacehotel-spa


Sales & Marketing Wim Vander Haegen

Overheidsdiensten coördineren en informeren

thema-artikel

Enorm aanbod binnen Belgische MICE-industrie

Voor de organisatie van allerhande bedrijfsevenementen hebben we in eigen land een bijzonder ruime keuze aan zowel locaties als organisaties die van de MICE-industrie hun specialiteit hebben gemaakt. Waar kunt u in ons land heen om een meeting of incentive te plannen en bij wie kunt u daarvoor terecht? Het antwoord op deze vragen is bijzonder divers.

Ook in de MICE-markt kunnen we de klassieke economische indeling naar vraag en aanbod onderscheiden. Onder ‘aanbieders’ verstaan we deze organisaties die fysieke ruimte en diensten ter beschikking stellen voor een vergadering, een beurs of een congres. Tot de aanbieders op de MICE-markt rekenen we de conference centres (congres- en tentoonstellingscentra), de accommodaties (logiesinrichtingen), de special venues en de dienstverleners. Special venues zijn allerlei inrichtingen zoals toeristische attracties, kastelen, musea, theaters, bioscopen, boten, golfclubs, restaurants, … waarvan de primaire activiteit niet gericht is op het MICE-gebeuren, maar die de aanwezige ruimte en de nodige service ter beschikking stellen voor vergaderingen, seminaries of congressen en die er expliciet voor kiezen om hun infrastructuur te positioneren als congres-, vergader- of incentive infrastructuur. Onder ‘vraag’ verstaan we de commerciële en niet-commerciële organisaties die een vergadering, een congres,… wensen te organiseren. Ze zijn actief op de zakentoeristische markt omdat zij bedrijfsseminaries, bedrijfstrainingen, incentives, jaarvergaderingen, directievergaderingen, productlanceringen, verkoopvergaderingen,… inrichten. Ze staan ook bekend als ‘corporate planners’. Vraag en aanbod kunnen rechtstreeks met elkaar in contact komen of via tussenpersonen. Dat zijn organisaties, veelal verbonden aan een stad, regio of Gewest, die promotie voeren voor hun locatie(s) als bestemming voor congressen en meetings.

68

Zij staan in nauw contact met de Professional Conference Organisers (PCO’s). Dat zijn professionele, commerciële privé-organisaties die in opdracht van derden en tegen betaling een congres organiseren. Zij kunnen de voorbereiding, de begeleiding, de promotie, de sponsoring en de financiële afhandeling van een congres op zich nemen. Tot de overige tussenliggende personen of organisaties behoren de congresreisbureaus, Conference Organisers, Destination Management Companies (DMC), Incentive Travel Houses (ITH) of Event Organisers.

MICE in Vlaanderen Ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan raden we u in de eerste plaats de officiële overheidsinstanties aan die hun diensten gratis aanbieden om de zogenaamde zakentoerist naar hun specifieke

Het aanbod in Brussel is in vergelijking met andere steden ‘buiten categorie’.

regio te lokken. Op het eerste zich lijken dat niet alleen concurrenten van elkaar, maar ook van de talrijke evenementenbureaus die België, in het bijzonder Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rijk is. Dat de drie gewesten elkaar beconcurreren is deels waar, althans wat Vlaanderen en Wallonië betreft. Brussel heeft daar weinig of geen last van,

CxO Magazine | February - March 2010 | www.cxonet.be

want zowel de Vlaamse, de Waalse als de eigen overheidsdienst promoten onze hoofdstad als ‘the place to be’ voor MICEevenementen. In Vlaanderen is ‘Toerisme Vlaanderen’ de officiële toeristische dienst die de bevordering van zowel het vrijetijds- als het zakentoerisme naar en in Vlaanderen en Brussel voor haar rekening neemt. De MICE-afdeling, beter bekend als Congresbureau VlaanderenBrussel, werkt nauw samen met de talrijke aanbieders van locaties – zalen, hotels en special venues – en andere zakentoeristische producten. Dat kunnen zowel private bedrijven zijn als de eigen diensten van provincies, steden en gemeenten. De dienst maakt jaarlijks een inventaris van het aanbod en ziet voor zichzelf vooral een coördinerende taak weggelegd. Vlaanderen promoot zijn producten onder drie vormen: de kunststeden (Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen), de kust (KnokkeHeist en Oostende) en wat meer algemeen omschreven wordt als ‘de Vlaamse regio’s’. Alle gegevens, formules en diensten staan netjes gerangschikt op de website www.meetingpoint.be.

MICE in Wallonië Uiteraard kunt u voor een evenement ook terecht aan de andere kant van de taalgrens. Wallonië heeft op MICE-vlak heel wat te bieden met niet alleen interessante steden zoals Luik, Bergen, Doornik en Namen, maar ook de rust en natuur van de Ardennen zijn een belangrijk element in de strijd om de zakentoerist. De promotie van het zakelijke toerisme in Wallonië is de taak van het Convention Bureau, de zakelijke poot van het OPT (Office de Promotion du Tourisme Wallonie – Bruxelles). Wallonië maakt geen specifiek onderscheid tussen steden en streken, maar promoot zichzelf als groene regio met tal van faciliteiten, vooral gericht op incentives en middelgrote bijeenkomsten. In Wallonië blijft men gehecht aan tradities met veel aandacht voor plaatselijke folklore en de


Kunststeden zoals Gent spelen graag hun patrimonium uit (doc. Visit Flanders). culinaire aantrekkingskracht van de regionale keuken. Het OPT kiest jaarlijks een bepaald thema om de karaktertrekken van de Waalse streek in het licht te stellen. Net zoals dat in Vlaanderen het geval is, neemt ook het Convention Bureau de promotie van Brussel mee op in haar takenpakket. Alle gegevens, formules en diensten van Wallonië en Brussel staan netjes gerangschikt op de website www. meetingpointbelgium.be.

MICE in Brussel Als hoofdstad van de Europese Gemeenschap is Brussel een echte metropool en is het aanbod in vergelijking met andere steden ‘buiten categorie’. Tweederde van de overnachtingen in Brussel is toe te schrijven aan het zakelijke toerisme, in het bijzonder congressen, conferenties en seminaries. Omzetmatig helt de balans nog sterker door in het voordeel van de MICE-industrie. Zakenreizigers geven nu eenmaal meer uit dan ‘gewone’ toeristen. Naar aanleiding van de Brussels Meetings Week in maart dit jaar maakte Benoît Cerexhe, minister van economie en werk van het Hoofdstedelijke Gewest, bekend dat de toeristische industrie in Brussel goed is voor 30.000 banen, waarvan er 22.000 rechtstreeks te maken hebben met MICE. Brussel is goed voor jaarlijks 66.000 bijeenkomsten, goed voor 7 miljoen deelnemers en een omzetcijfer van zowat 4 miljard euro. Op

institutioneel vlak is Brussel het domein van zowel de Vlaamse als de Franstalige Gemeenschap. De toeristische promotie wordt door beide toerismebureaus gevoerd, maar Brussel heeft ook een eigen toeristische organisatie van het gewest: Brussels International - Tourism & Congress. Brussel promoot zichzelf als het kloppende hart van de MICE-industrie en dat is niet meer dan logisch, als je het aanbod zalen bekijkt: 21 zalen voor conferenties, 10 zalen voor exposities en salons, 86 zalen in MICE-hotels en 129 special venues. Brussel speelt ook haar gastronomische troeven uit en wijst het op de centrale ligging (voor 34% van de klanten hét criterium) en de aanwezigheid van de nationale luchthaven. In 2009 werd Square, het nieuwe congrespaleis, geopend. Bovendien heeft de Brusselse regering concrete plannen om een grootschalig congrescentrum op de Heizel te bouwen. Alle gegevens, formules en diensten van Brussel vindt u op de website www.brusselsinternational.be.

Aan u de keuze Vlaanderen en Brussel bieden samen ruim 900 mogelijkheden om een meeting, incentive, congres of tentoonstelling te organiseren. Volgens een onderzoek van Toerisme Vlaanderen bevindt het grootste daarvan zich in de kunststeden (43%). De Vlaamse Regio’s zijn goed voor 25%, de kust voor 13% en

de ‘andere’ steden voor 19%. De kunststeden zijn duidelijk het macroproduct met de meeste aanbieders: 62% van de congres- en meetingcentra, 46% van de hotels en 39% van de special venues. In bijna elk macroproduct bevindt het merendeel van de congresfaciliteiten zich in de hotels. Ruim 4 op 10 MICE-venues in Vlaanderen is een hotel. Vlaanderen en Brussel tellen samen nagenoeg 4.000 vergaderruimtes voor de zakelijke markt. Bijna 6 op 10 aanbieders met congres-, seminarie- of beursfaciliteiten in Vlaanderen zegt ook te beschikken over tentoonstellingsruimte. Voor tentoonstellingen of beurzen in Vlaanderen en Brussel kan de zakenwereld rekenen op +/- 600.000 m ruimte. Nagenoeg tweederde van de aanbieders met faciliteiten voor de MICE-markt beschikt over een eigen restaurant of is verbonden aan een vaste traiteur. De kustgemeenten Knokke en Oostende zijn een beetje de vreemde eend in de MICE-bijt. Met het strand, de zee, het grote hotelaanbod, de (top)gastronomie, het idyllische achterland en de vlotte transportmogelijkheden onderscheiden ze zich van andere (kunst)steden en regio’s. Het totale MICE-aanbod wordt jaarlijks voorgesteld op de vakbeurs EMIF (European Meetings Industry Fair) waar ruim 400 Belgische en internationale spelers een overzicht geven van de recentste tendensen in de sector. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

69


Extra - Op de boekenplank Karel De Decker

De Conversation Manager ‘Always in motion is the future’, verkondigde Yoada in ‘The Empire Strikes Back’. Die uitspraak legt haarscherp het probleem vast waarmee managers, consultants en academici in het internettijdperk worstelen.

vuld met inzichten uit een diepgaande literatuurstudie, gesprekken met adverteerders, projecten voor de klanten, de vele reacties op de workshops en uiteindelijk de visies en overtuigingen van Steven Van Belleghem.

De toekomst ontvouwt zich sneller dan het verleden zich laat waarderen. De favoriete winkelstraat, Amazon.com, puilt uit van de boeken die de hooggespannen verwachtingen nimmer waarmaken. Hoe ver kan men de toekomst achternajagen? Waar blijft de ‘paradigm shift’ die ons in staat stelt zin te geven aan het verleden, en het beste te halen uit de toekomst? De ‘Conversation Manager’ brengt deze doorbraak. De auteur, Steven Van Belleghem, heeft een verrijkend werk geschreven over hoe het internet uw commerciële aanpak zal bijsturen. Zijn werkzaamheden bij InSites Consulting (een succesvolle internetstart-up die wetenschap en marktonderzoek knap verenigt) verschaffen hem een prominente uitkijk op de ‘digizens’ van de informatiesnelweg. Het boek is gebaseerd op vier jaar onderzoek door het team van InSites Consulting, aange-

Enkele vaststellingen: - Adverteren op de traditionele manier werkt niet langer. De kloof tussen de hedendaagse consument en de traditionele adverteerder stijgt dag na dag. Dit tijdperk is niet het einde van de advertentiemarkt, maar is wel het einde van de adverteerder; - Er moet een veranderingstraject komen van de adverteerder naar de Conversation Manager. Deze manager heeft een frisse visie op hoe merken succesvol opereren in samenwerking met de hedendaagse consument. Converseren met de consument staat daarin centraal. Luisteren naar en converseren met consumenten is een noodzakelijk talent om u om te scholen tot een Conversation Manager.

De Conversation Manager Steven Van Belleghem. Lannoo Campus. Van Duuren Management. ISBN 979 90 815 16303

Het boek bevat praktische online tools om uw veranderingsproces binnen de 48 uur te starten.

Inkoop: een nieuw paradigma Inkoop maakt een ongekend snelle ontwikkeling door. Pioniers betreden ongebaande paden en ontdekken steeds nieuw kansen. Inkoop, van oorsprong een ervaringsvak, komt ook conceptueel tot ontwikkeling. Dit boek wil inkoop uit zijn functionele isolement halen en tot een volwaardig partner in ‘business’ laten uitgroeien. Het boek richt zich dan ook tot hen die richting en leiding geven aan inkoop. Wie de verkoper van vandaag wil begrijpen, kan er niet meer omheen, hij zal ook in de ziel van de inkoper moeten kijken. Volgens de auteur ligt de toekomst van de inkoop zeker niet in het nog beter doen waar we al goed in zijn. Integendeel, het antwoord ligt verscholen in de strategische en tactische niveaus van inkoop. Volgens de auteur is de echte strategische en tactische kant van inkoop nog een maagdelijke wereld die nog maar door weinigen is betreden. De auteur ziet inkoop vandaag als een integraal onderdeel van het businessmodel.

70

Enkele knooppunt-hoofdstukken in het boek: De klassieke inkoop, de business gedreven inkoop, de strategische inkoopvelden, de tactische inkoopvelden en de operationele inkoopvelden met daarin o.m. order-to-payproces, contractmanagement, inspirerende sourcingpraktijken en geavanceerde sourcingconcepten. Voor logistieke leidinggevenden in het bedrijf kunnen we het deel ‘Management van kernleveranciors en ketens’ in het kader van ‘supplier relationshop management’ aanbevelen. Het boek is primair gericht op hen die richting en leiding geven aan inkoop. De auteur, Gerco J. Rietveld is bestuurslid van de Westerse denktank ‘Future Purchasing Research Foundation ‘ en strategy consultant bij advies- en onderzoeksbureau Significant.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Inkoop: een nieuw paradigma. Gerco J.Rietveld. Sdu uitgevers ISBN 978 90 12581240


Extra Sylvie Verleye

Alternatieven voor PowerPoint presentaties

De elevator talk als presentatie Dit vertelt Anne Walsh, VP Communication bij GlaxoSmithKlein. Ik weet niet of het een teken is van verandering op vlak van PowerPoint gebruik, maar ik kan het alleen maar hopen. Onlangs stuurde iemand mij de allereerste PowerPoint presentatie die ooit in bedrijfsomgeving werd getoond. Het was een presentatie van IBM en naar de foto’s te oordelen duidelijk uit de jaren 70… maar dit is net het punt. Het waren foto’s, beelden, grafieken en heel weinig tekst. En laat dit nou de bedoeling zijn waarom PowerPoint werd ontwikkeld: een visuele ondersteuning in beelden van wat de spreker in woorden vertelt met als ultieme doel de boodschap duidelijker maken en ervoor zorgen dat die blijft hangen.

Presenteer krachtig met een elevator talk Je hebt niet altijd de mogelijkheid om een beeldende, eenvoudige presentatie te maken. En dat hoeft ook niet want je kunt een elevator talk doen. Deze term verwoordt de idee dat je op een paar minuten erin moet slagen om jouw boodschap over te brengen. Je stelt je

Bij een elevator talk stel je je letterlijk voor dat je met de CEO in de lift stapt en tot de bovenste verdieping tijd hebt om jouw punt te maken.

letterlijk voor dat je met de CEO in de lift stapt en tot de bovenste verdieping tijd hebt om jouw punt te maken. In de lift is er geen scherm dus moet je dat kunnen zonder gebruik van slides. Volgens mij is dat een ideale oplossing voor veel presentaties. Je hoeft je geen zorgen te maken om een ‘presentatie met beelden’ te maken. Integendeel, je maakt vooral een gedetailleerde rap-

De CEO van GlaxoSmithKlein heeft een nieuwe regel: vanaf nu weigert hij nog naar presentaties te luisteren die meer dan 5 slides bevatten. En dan heeft hij het niet over slides met data dump. Zijn slides tonen enkel beelden met belangrijke boodschappen. Het zijn thema’s waar hij over vertelt.

port presentatie die we nu gewoon zijn om te zien. Alleen ga je dit rapport niet presenteren. Het eerste deel van jouw presentatie is een elevator talk waarbij je op maximaal vijf minuten jouw belangrijkste boodschappen toelicht. Na de presentatie laat je heel veel ruimte voor vragen en kun je gebruik maken van de ‘rapport slides’ om zaken te verduidelijken.

tot vragen en dit kun je perfect op een zwart scherm zonder afleiding. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

‘B’ als magische toets Wanneer je gebruik wil maken van een elevator talk dan start je best zonder slides. Dit maakt het veel makkelijker om te presenteren want je hebt een beter contact met het publiek. Nochtans staan de slides best klaar voor de vragenronde. In dat geval kun je maar beter gebruik maken van de ‘B’ toets. Je zet de presentatie klaar op de eerste slide en drukt op ‘B’ want dat staat voor Black in PowerPoint. Niet alleen het scherm wordt zwart alsof er geen slides zijn maar ook het licht van de beamer wordt uitgeschakeld. Dit betekent dat je kunt gaan en staan waar je wil zonder gehinderd te worden. Wanneer je een slide wil tonen druk je terug op ‘B’. Alleen moet je wel de ‘taal’ van jouw computer kennen. Bij een Nederlandstalige computer druk je op ‘Z’ en voor Frans op ‘N’. Deze magische toets is geweldig in het begin en op het einde van een presentatie. Vermijd de typische Q&A slide of een vraagteken. Het is de verantwoordelijkheid van de spreker om een publiek uit te nodigen

Anne Walsh, VP Communication Glaxo Smith Klein: “Onze CEO weigert naar presentaties te luisteren die meer dan vijf slides bevatten.”

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

71


Marie Jo gaat voor minder CO2 met Electrabel.

Marie Jo waakt van sinds haar ontstaan over de kwaliteit van haar collecties. Van de Velde, het bedrijf achter het lingeriemerk, wil aan die zorg voor perfectie nu ook de zorg voor het milieu koppelen. In samenwerking met Electrabel werden er zonnepanelen geïnstalleerd op de site van Van de Velde in Wichelen. Goed voor bijna 70% van de energiebehoeften van het gebouw. Na een volledige energie-audit door onze experten maakt het bedrijf zich nu klaar om de bestaande stookplaats die op thermische olie werkt om te bouwen naar een verwarmingsinstallatie op aardgas. Deze oplossingen zijn betaalbaar én technisch haalbaar. Bent u ook geïnteresseerd in ons plan ‘Samen voor minder CO2’? Contacteer uw accountmanager.

www.electrabel.be

Het is jouw energie.


Extra Wim Vander Haegen

Overheden steunen zoektocht naar hernieuwbare bronnen

Groene energie voor bedrijven is geen utopie meer In 2010 wil de overheid een kwart van de elektriciteit milieuvriendelijk opwekken: 6% uit hernieuwbare bronnen en 19% uit warmtekrachtkoppeling. Deze doelstelling kan niet alleen door particulieren worden gerealiseerd. Eén vierde van alle elektriciteit milieuvriendelijk opwekken lijkt op het eerste zicht een bijzonder zware opdracht. Maar als we weten dat Vlaanderen in 2008 al 3,3% energie uit groene energiebronnen haalde en 16% uit warmtekrachtkoppeling, dan is die doelstelling niet zo ver af. Maar daar houdt het niet bij op. Tegen 2020 zou volgens de Europese richtlijn 2009/28/ EG ‘ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen’ 13% van alle elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen moeten worden gehaald. Het aandeel ‘groene stroom’ moet de komende 10 jaar dus meer dan verdubbelen. De Europese richtlijn 2004/8/ EG ‘betreffende warmtekrachtkoppeling’ legt dan weer de voorwaarden vast waaraan kwalitatieve warmtekrachtinstallaties moeten voldoen. In beide richtlijnen wordt de invoering voorzien van garanties van oorsprong (groenestroom- of warmtekrachtcertificaten) voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling. Deze garanties laten verbruikers toe om bewust te kiezen voor milieuvriendelijke energiebronnen.

Om de toekomst van de komende generaties niet te hypothekeren, moeten we werk maken van duurzame ontwikkeling. Rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie staan hierbij centraal. België is bijzonder ambitieus wanneer het om ‘groene energie’ gaat, maar de doelstellingen kunnen niet alleen door particulieren worden gerealiseerd. Ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en kunnen daarvoor rekenen op steun van de overheid.

-

-

Groene energiebronnen De mogelijkheden om gebruik te maken van hernieuwbare energie zijn heel divers. Met de aanwezigheid van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers en windturbines zijn we de jongste jaren vertrouwd. Wat velen echter niet weten, is dat we eigenlijk veel meer duurzame energie produceren uit minder gekende bronnen zoals biomassa, water, bodem en lucht. - Biomassa: planten en bomen slaan zonne-energie op en geven die vrij onder vorm van warmte, wanneer ze verbrand, vergist of vergast worden. Biomassa bestaat ook in andere vormen

thema-artikel

-

-

zoals biogas, groenafval, houtafval, dierlijk afval, mest, slib,... Biomassa wordt voortdurend aangevoerd en is zowel hernieuwbaar als CO2-neutraal. Bij de productie kan er niet meer CO2 vrijkomen dan wat de plant uit de lucht opneemt. Biomassa is de grootste bron van groene stroom (80%) in Vlaanderen. Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken. De windinslag op de wieken van een turbine doet een rotor draaien. Die rotor drijft op zijn beurt een dynamo aan die elektriciteit produceert. De stroom kan rechtstreeks gebruikt worden en het teveel kan aan het net geleverd worden. Vlaanderen haalt +/- 17% groene stroom uit wind. Zonne-energie is een heel bekende groene energiebron, maar leverde in 2008 ‘slechts’ 1,6% van alle groene stroom op. De zon zorgt via zonnecollectoren echter ook voor nuttige warmte, vandaar het toenemende belang van deze natuurlijke bron. Waterkracht is de elektrische energie die een turbine in een waterkrachtcentrale uit stromend of vallend water kan halen. Aangezien we in ons land weinig watervallen hebben, zijn er geen grote waterkrachtcentrales en is het aandeel verwaarloosbaar klein. Warmtepomp: als een voorwerp warmer is dan de omgeving, koelt het af door warmte af te geven. Een warmtepomp kan het omgekeerde. Een warmtepomp haalt warmte uit de na-

tuur (water, grond, lucht) en geeft die op een hogere temperatuur af aan een verwarmingssysteem. De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie die alle energie uit (fossiele) brandstoffen haalt. Een warmtepomp heeft maar voor een kwart van haar verbruik elektriciteit nodig. - Warmtekrachtkoppeling is de gelijktijdige opwekking van elektriciteit en

Windenergie levert 17% van de groene stroom in Vlaanderen.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

73


Extra Wim Vander Haegen warmte. Daarbij wordt de warmte, die in een gewone elektriciteitscentrale verloren gaat, gerecupereerd voor industriële processen, verwarming van gebouwen, enz. Gemiddeld besparen kwalitatieve warmtekrachtinstallaties in Vlaanderen ongeveer 16% energie ten opzichte van de gescheiden productie van dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte in een elektriciteitscentrale en een ketel. De meest groene energie is echter de energie die niet wordt verbruikt. Zuinig omspringen met energie blijft de voornaamste boodschap. Zowel particulieren als bedrijven kunnen op verschillende manieren overschakelen op groene energie. De installatie van een systeem waarbij energie wordt opgewekt met hernieuwbare bronnen is één mogelijkheid, groene stroom aankopen is een andere. Heel wat leveranciers van gas en elektriciteit bieden groene stroom. Met name Electrabel is erg actief in dat domein. Met haar plan ‘Samen voor minder CO2’ lanceert het een heel aantal initiatieven om de CO2-uitstoot te beperken. De voorbije twee jaar verminderde Electrabel de CO2-uitstoot van haar productiepark met 10%.

Haalbaarheidsonderzoek In het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 werden de bepalingen voor de invoering van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen vastgelegd. Zoals opgelegd door de Europese Richtlijn voorziet het besluit in een verplichte haalbaarheidsstudie voor nieuwe gebouwen groter dan 1000 m2. In het Ministerieel besluit van 11 januari 2008 werd vastgelegd welke technieken de haalbaarheidsstudie moet onderzoeken, afhankelijk van de functie en de grootte van het gebouw. Bedoeling is bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen. Het is in het belang van de bouwheer om de studie al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn. Gezien verschillende technieken aan bod moeten komen, is een brede kennis nodig en nemen vooral gespecialiseerde ingenieursbureaus en studiebureaus die taak op zich.

74

Energieprestatieregelgeving Sinds 2006 worden er eisen opgelegd aan de EnergiePrestaties en het Binnenklimaat (EPB) van alle nieuwe en verbouwde gebouwen in Vlaanderen. Er zijn drie soorten EPB-eisen: - Thermische isolatie-eisen: net als in de isolatieregelgeving zitten hierin eisen op het vlak van het peil van de globale warmte-isolatie (K) van het gebouw en de warmtedoorgangscoëfficiënten of de U-waarden van de constructiedelen. Beide mogen bepaalde maxima niet overschrijden. - Energieprestatie-eisen: de belangrijkste eis in de energieprestatieregelgeving is het voldoen aan een maximaal toelaatbaar E-peil. Het E-peil is het peil van primair energieverbruik. Zowel de isolatie van het gebouw als de efficientie van de installaties (zoals verwarming) en het gebruik van hernieuwbare energie hebben een invloed op het Epeil. - Binnenklimaateisen: de regelgeving verplicht onder meer het voorzien in minimale ventilatie.

Premies en subsidies De federale regering heeft ook in 2010 een aantal maatregelen uitgewerkt om energiebesparing aan te moedigen. Belastingvermindering is mogelijk voor een aantal energiebesparende maatregelen zoals de installatie van een warmtepomp, plaatsing van hoogrendementsbeglazing, dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen, investering in muurisolatie en vloerisolatie,… Ook voor bedrijven is er een verhoogde investeringsaftrek

voorzien voor bepaalde energiebesparende investeringen die gedaan worden tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is. Om in aanmerking te komen voor verhoogde investeringsaftrek moet een attest worden voorgelegd dat wordt afgeleverd door de regionale overheid (Gewest) waar de investering gebeurt. De investeringen die in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek moeten gericht zijn op een rationeler gebruik van energie in de industrie zoals beperking van energieverliezen, terugwinnen van energie, verbetering van het energetisch rendement, energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen, gebruik van hernieuwbare energieën en vervoer via spoor- of waterweg. Ook de regionale en lokale overheden voorzien tal van premies en subsidies voor bedrijven die overschakelen op groene energie. Meer en duidelijke informatie over hernieuwbare energie, wetgeving, steunmaatregelen en haalbaarheidsstudies vindt men op www.apere.org (Waals en Brussels Gewest) en www.energiesparen.be (Vlaams Energieagentschap). Beide websites vormen ook een goede leidraad bij de zoektocht naar bedrijven die zich bezighouden met energieconsultancy, ondernemingen die installaties leveren en plaatsen, netwerkbeheerders en andere actoren die actief zijn in deze dynamische markt. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor klassieke verwarmingsinstallatie.

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be


Newsletter JCI Vlaanderen Stephan Vanhaverbeke Vice-Voorzitter JCI Vlaanderen vzw stephan.vanhaverbeke@ubeon.com

Van impasse tot ondernemerschap in de politiek

Wat betekent politiek leiderschap nu nog? Iedereen loopt wel eens tegen een moeilijke periode aan. In zo’n gevallen kunnen we bij de pakken blijven zitten of de schuld geven aan een ander. Meestal brengen dit ons niet veel verder. Of we kunnen een constructieve manier opties verkennen of creëren die ons wél vooruit helpen. Dit is de keuze van de leider. Dit is de keuze van de ondernemer.

De politiek kan best wat gezond ondernemerschap gebruiken. Als we even terugblikken op de houding van het politieke corps in ons land, dan lijkt leiderschap en ondernemingszin toch ver zoek. Wat ons vooral parten zal spelen op de lange termijn is dat er geen politieke visie meer kan ontwikkeld worden. En die visie hebben we hard nodig, om ervoor te zorgen dat onze economie weer op dreef kan komen. Om te zorgen dat er een duurzame toekomst kan gecreëerd worden, voor ons en onze kinderen. Aan de ene kant wil de overheid graag ondernemerschap stimuleren met allerlei soort acties en initiatieven. Het is frappant om te zien hoe belerend en betuttelend zie hierbij tewerk gaat. Want aan de andere kant vertoont de overheid zelf een lakend gebrek aan gezond ondernemerschap.

Ons land verzande terug in de zoveelste regeringscrisis. Het is intussen duidelijk dat de Belgische politiek geen langetermijnvisie kan (of wil) ontwikkelen. De effecten op de lange termijn zijn dan ook niet te overzien. Maar positief kunnen ze geenszins zijn.

Actief burgerschap Junior Chamber International biedt jonge mensen kansen om ondernemingszin en leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. En we stellen hen in staat om een positieve verandering te creëren. Dat noemen wij ‘Active Citizenship’. Met zin voor gemeenschappelijke waarden vormen wij jonge mensen tot de leiders van morgen. Wij moeten het politieke establishment geen ondernemerschap leren. We nemen zélf het initiatief om ons voortdurend te vormen en ervaring op te doen. Naar een menselijker en duurzamere toekomst.

hen vooruit kunnen helpen als ondernemend politiek talent. Deze ‘Active Citizens’ leren vaardigheden zoals: het ontwikkelen van politieke visie en strategie, Personal Branding, netwerken, communiceren, vormen van allianties en omgaan met succes (en falen). Deze opleiding vindt plaats van 2 tot 4 september. Inschrijven kan tot 1 augustus. De plaatsen zijn beperkt. Meer informatie is te vinden op: www.jci-pa.be JCI Vlaanderen : http://www.jcivlaanderen.be JCI International : http://www.jci.cc

Academy of Active Citizenship JCI Vlaanderen organiseert dit jaar voor de tweede maal de internationale ‘JCI Academy of Active Citizenship’. Een vorming waarop jonge mensen van over de hele wereld naar Brugge komen om inzichten en vaardigheden op te doen die

JCI Vlaamse JO : http://www.vlaamsejo.be U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

75


Extra Erwin De Weerdt

Nieuwe modellen in autoland

Volvo V70, Citroën C3, Mercedes R-klasse en Nissan Cube doorgelicht R-Klasse: Grand Sports Tourer volgens Mercedes Volgens de woordvoerders van MercedesBenz geniet het R-model de voorkeur van heel wat landgenoten die er niet tegen op zien om zich met dergelijke hoogzitter in het verkeer te begeven ondanks zijn méér dan genereuze afmetingen (5,15 m lang, 1,92 m breed en1,65 m hoog) en zijn gewicht (om en bij 2.200kg).

Ruimte, prestige en limocomfort Omdat hij de eigenschappen van een SUV combineert met de luxe en het comfort van een limo valt hij niet alleen in de smaak van snelle en sportieve zakenlui, van mensen die regelmatig een caravan of een aanhangwagen slepen, van sportievelingen die met fietsen, moto’s of auto’s achterop naar circuits trekken, of van aannemers, ondernemers, architecten en landbouwers die al eens het rechte, verharde pad moeten verlaten. De nieuwe R blijft even moduleerbaar als zijn voorganger en biedt naast 7 volwaardige zitplaatsen, alle voordelen van de SUV’s van het merk, inclusief de robuustheid en vierwielaandrijving.

Zuiniger motoren De moderne benzinemotoren uit het vorige gamma worden aangevuld door een aantal geoptimaliseerde diesels. Zo kreeg de nieuwe R300 CDI BlueEfficiency (instapprijs € 50.820,00) een V6-diesel mee die vroeger 165 kW (224 pk) aanleverde maar nu 195 kW (265 pk) en een fenomenaal koppel van 620 Nm ophoest. Daarmee is hij de meest sportieve dieselaangedreven R-Klasse, goed voor nooit geziene pres-

R-klasse, Grand Sports Tourer volgens Mercedes taties: van 7,6 sec van 0 naar 100 km/u en een top van 235 km/u. Toch slikt deze R300 CDI amper 7,6 l/100 km*, zowat 7% zuiniger is dan het voorgaand model. Wie méér wil, kan kiezen voor een R 350 CDI 4MATIC met V8 van 155 kw/211 pk (basisprijs € 56.265,00), of een R 350 BlueTEC 4MATIC (basisprijs € 59.532,00), een van de schoonste V6-diesels ter wereld (155 kW/211 pk en een opmerkelijk koppel van 540 Nm).

Volvo V70 DRIVe: op weg naar 0g CO2/km Volvo heeft altijd al de ambitie gehad de totale milieu-impact van zijn wagens (van productie tot recyclage) zo beperkt mogelijk te houden. Haar DRIVe-technologie is daarvan het mooiste bewijs. Ondertussen investeren de Zweden, nu in handen van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group, volop in toekomstige productieversies van hybride en elektrische aandrijfmethodes en in de optimalisaties van onze huidige motoren. Het finale doel: ooit 0g CO2/km.

DRIVe: minder dan 120 gram CO2…

Volvo V70 DRIVe, minder dan 120g CO2/km

76

De nieuwe generatie Volvo diesels V70 of S80 stoten gemiddeld slechts 119 gram CO2/km uit, wat overeenkomt met een brandstofverbruik van 4,5 l/100 km. De DRIVe-kwalificatie slaat op die modellen die in hun categorie het minst verbruiken

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

en de laagste uitstoot hebben. Dat zijn naast Volvo V70 en S80 de C30 (99 g/km), de S40 (104 g/km) en de V50 (104 g/km). De nieuwe DRIVe uitvoeringen van de V70 en de S80 hebben een 1,6-liter dieselmotor met een vermogen van 110 pk in het vooronder die vastzit aan een handgeschakelde versnellingsbak en die over een vermogen beschikt van 110 pk en het maximumkoppel 240 Nm. Met een gemiddeld verbruik van om en bij 5 l/100km is het dus geen theorie meer om meer dan 1.000 km af te leggen. Ondanks het feit dat de V70 ruim 1.600kg weegt en al bij al 1,8 2m lang, 1,86 breed en 1,54 hoog is. De laadruimte van de V70 met opstaande achterbank bedraagt 575 liter, met alles neer loopt dat op tot een zee van ruimte van 1.600 liter. Aan de V70 DRIVe hangt een min. prijskaartje van € 34.000,00.

Nieuwe Citroën C3 visiodrive: Wereldpremiëre inzake licht en warmtebeheersing De nieuwe vierdeurs C3 introduceert een nieuw gevoel van autorijden dankzij de Zenith-voorruit, een technisch hoogstandje vergroot de ruit het gezichtsveld van de voorpassagiers met 80° in de hoogte. Geen bovenste dwarsbalk meer. De Zenith-ruit is afgerond en steunt met zijn uitzonderlijke lengte van 1.350 mm op twee kleine dakstijlen waardoor de zichtbaarheid vooraan met driekwart vergroot.


Extra Erwin De Weerdt 1.695 m. De basisprijs voor een vijfdeurs 1,6 Cube beloopt € 17.400,00.

Genieten De Cube is ontworpen om van te genieten. Ondanks zijn compacte afmetingen, ideaal voor de stad, resulteert het ‘doosvormige’ koetswerk in een royale binnenruimte. Met zijn asymmetrisch achtersteven onderscheidt hij zich wel degelijk van vergelijkbare modellen. Toch is de Cube bijzonder praktisch: de achterruit is doorgetrokken in de C-stijlen en daardoor laat hij zich bijzonder makkelijk schuin parkeren. De achterdeur scharniert verticaal, zoals die van een koelkast. Citroën C3 Visiodrive, veel glas, veel licht Ook passagiers achterin ondergaan als het ware de omgeving waarin ze rijden. Gelukkig loopt er over de hele breedte van de ruit een zonnestrip van 25 cm breed, die van licht naar donker varieert, kwestie chauffeur en passagiers te beschermen tegen té veel zonnewarmte en verblinding. Een Citroën wereldpremière in lichttherapie.

Geoptimaliseerde buitenafmetingen, interessant prijskaartje De nieuwe C3 is een compacte auto. Hij is niet gezwicht voor de trend naar groter en blijft onder de 4-metergrens (3,94 m l x 1,73 m b x 1,52 m h). Bovendien is hij met zijn draaicirkel van 10,2 m perfect aangepast aan het gebruik in de stad. De nieuwe C3 is dan wel compact aan de buitenkant, maar hij biedt verbazend veel binnenruimte en comfort aan elke passagier. Kortom, een ideale eerste gezinswagen of fleetwagen. De basisprijs van de meest ‘groene’ modellen varieert van € 16.186,00 voor de 1,6 Hdi 90 Attraction tot € 19.736,00 voor de 1,6 Hdi Exclusive.

Optimalisatie van CO2 -uitstoot De nieuwe C3 mikt doorheen het ganse gamma op het verminderen van CO2emissies. Van bij de lancering bestaat er met de HDi 90 FAP-motor een model dat slechts 99 g/km CO2-uitstoot. De C3 beschikt uiteraard over drie HDi dieselversies (70, 90 en 110 FAP) en vier benzinemotoren die voldoen aan de Euro V-norm (1.1, 1.4i, VTi 95 en VTi 120). Alle motoren worden standaard gekoppeld aan een manuele vijfbak, behalve de HDi 110 FAP met zes, en de VTi 120 waarbij men kiest voor een manuele vijfbak of een viertrapsautomaat. Het gemiddelde uitstootniveau van de dieselversies ligt systematisch

onder de 118 g/km. Bij de benzinemotoren varieert de uitstoot trapsgewijs van 134 g/ km tot 160 g/km CO2.

Nissan Cube: Kubus stemt tot nadenken Zeven jaar geleden werd in Japan de tweede generatie voorgesteld van een ‘kleine’ zelden geziene stadswagen. Een hoekige stadsauto, die al gauw uitgroeide tot een cultobject. Nu komt deze aparte wagen ook op de Europese markt. Gisteren, dé wagen bij uitstek om in gezien te worden in Roppongi, Shibuya en andere hippe buurten van Tokio. Morgen op de Place ‘M’as-tu vu?’ in Knokke?

Non-conformistisch design Hoewel voorbestemd voor de Japanse markt, kwam al gauw vanuit de hele wereld de vraag naar de Cube dankzij het Internet en de publicaties in lifestyle- en automagazines. De Cube voor 2010 behoudt de stijlkenmerken van zijn voorganger maar is langer, hoger en breder. Zijn wielbasis bedraagt nu 2,53 m, de totale lengte is met 25 cm uitgelopen naar 3,98 m. De hoogte bedraagt nu 1,67 m en de breedte

Keuze uit twee motoren en drie transmissies Ondanks de hoekige vorm van de Cube (Cx van 0,35), verbruikt de 1,6-liter benzinemotor van 81 kW gemiddeld slechts 6,6 l. Deze motor voldoet met een CO2-uitstoot van 151 g /km aan de Euro 5-norm. Voor de Cube Diesel deed Nissan een beroep op de 1,5 common-rail 8-kleppenturbodiesel van zijn alliantiepartner Renault die eveneens 81 kw (110 pk) sterk is bij bij 4.000 t/min en over een opmerkelijk koppel van 240 Nm bij 1.750 t/min beschikt. De Cube dCi met partikelfilter stoot slechts 135 g /km CO2 uit en draagt bijgevolg het ‘Pure Drive’ label van Nissan. Daarmee behoort hij tot de meest zuinige Nissan-modellen. De benzineversie zit standaard vast aan een manuele 5-versnellingsbak en in optie aan de CVT X-Tronic, terwijl de dieselversie is gekoppeld aan de manuele 6-versnellingsbak van de nieuwste generatie. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

Betaal minder belastingen op uw bedrijfswagen Vanaf januari 2010 moet u mogelijk minder belasting betalen op uw bedrijfswagen. Rijdt u met een bedrijfswagen waarmee u privé-verplaatsingen maakt, dan beschouwt de overheid dit als een voordeel in natura waarop u belastingen moet betalen. Vanaf 1 januari 2010 is het belastbaar voordeel gebaseerd op de CO2-uitstoot. Dat betekent in de werkelijkheid dat u voor uw bedrijfswagen in sommige gevallen minder zult moeten betalen dan in 2009, in sommige gevallen meer…

Nissan Cube,uitgegroeid tot cultobject

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

77


Don’t shout.

Talk.

Spreken zonder denken, is als schieten zonder mikken.

Hoog tijd voor intelligente e-mailmarketing • Bouw vlot efficiënte campagnes met een intuïtieve, meertalige én gebruiksvriendelijke interface. • Dankzij de online rapportering in real-time, leert u veel uit de reactie van uw e-mailcontacten. Zo worden uw volgende campagnes nóg gerichter.

• Houd de dialoog moeiteloos levendig – met voorgedefinieerde scenario’s anticipeert u meteen op het specifieke gedrag van elke ontvanger.

EMG-partner

Enkele tevreden EmailGarage-klanten

• De nieuwe functies Email Interaction en Email Health Score verrijken elk e-mailadres met een gedetailleerd interactieprofiel.

Test EmailGarage 6.0 en stuur uw eerste 1000 e-mails gratis* Surf naar www.emailgarage.com/testrit * aanbod geldig voor nieuwe gebruikers tot een maand na activatie

EmailGarage - Brusselsesteenweg 560, 3090 Overijse, Tel. +32 2 658 29 58

78

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be


Extra Jan Vermeiren Oprichter Networking Coach

Hoe snel je netwerk opbouwen op LinkedIn

Snel je eigen netwerk opbouwen In dit artikel wordt de eerste fase getoond hoe je eigen netwerk snel op te bouwen. In het volgende artikel krijg je de twee volgende fases te lezen. 1. Upload je contacten van Outlook, webmail zoals Hotmail, Gmail, Yahoo en AOL en alle andere e-mailadresboeken. Dit kan je doen via het menu ‘Contacts/Add Connections’. Opmerking: als je deze contacten importeert, zijn die alleen zichtbaar voor jou, niet voor je netwerk. Er wordt door LinkedIn ook geen enkele e-mail gestuurd naar jouw contacten. 2. Bekijk alle contacten die nu beschikbaar zijn in ‘Imported Contacts’ (onder het menu ‘Contacts’). De mensen die al lid zijn van LinkedIn hebben een blauw pictogram naast hun naam, met het woordje ‘In’. Omdat zij LinkedIn al gebruiken, zullen zij het meest openstaan voor een connectie met jou. Selecteer de mensen die al op LinkedIn zijn en die je kent (met sommige mensen heb je alleen maar 10 jaar geleden visitekaartjes uitgewisseld, wat de kans verkleint dat zij jou nog kennen of jij hen). Als je heel veel mensen in je adresboek hebt, dan kost het enige tijd om door alle adressen te gaan, die verscheidene pagina’s kunnen beslaan. Als dat bij jou het geval is, dan kan je deze groep in meerdere kleine groepen opdelen.

LinkedIn is een heel krachtige tool die ons kan helpen om potentiële klanten, medewerkers, leveranciers, partners, experten of een nieuwe baan te vinden. Om die te kunnen vinden heb je echter zelf een netwerk nodig van wat op LinkedIn ‘eerste graads contacten’ wordt genoemd. Enkel op die manier kan je de relatie tussen mensen zien en de kracht van LinkedIn gaan inschakelen.

network’ door een semi-persoonlijk bericht. Je kunt het niet te persoonlijk maken als je deze methode gebruikt, want je hebt meerdere mensen geselecteerd. Om je een idee te geven hoe dit eruit zou kunnen zien, is hier een voorbeeld van een bericht dat ik in oktober 2008 heb gebruikt:

veel positieve reacties na het sturen van Invitations met dit bericht. Na deze 3 stappen zullen mensen op je uitnodiging reageren. Ze zullen de uitnodiging accepteren en je netwerk zal beginnen te groeien. In het volgende artikel krijg je de twee andere fases om snel je netwerk op te bouwen.

Ik zie dat je ook lid bent van LinkedIn. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be Let’s Connect! :-) Wist je trouwens dat je video in je Profile kan stoppen via Google Presentations en je zelf als expert kan positioneren met de SlideShare Application? Het is zeker de moeite waard om even uit te bekijken hoe dat ook jou kan helpen. Have a great networking day! Jan Enkele opmerkingen:

De mensen die je hebt geselecteerd verschijnen aan de rechterkant van de pagina.

• Er staat geen naam aan het begin van het bericht. Dit komt doordat LinkedIn automatisch de voornaam van de persoon aan het bericht toevoegt. Omdat er geen preview is, is dit iets wat maar weinig mensen weten!

3. Schrijf hen een semi-persoonlijk bericht. Vink eerst ‘Add a personal note to your invitation’ aan. Vervang vervolgens ‘Hi, I’d like to add you to my

• Je ziet dat mijn bericht op zichzelf niet persoonlijk is, maar door er een tip aan toe te voegen is het minder een standaardbericht geworden. Ik kreeg

Auteur Jan Vermeiren is de oprichter van Networking Coach. Na “Let’s Connect!” is “Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken” zijn tweede best seller waarin hij de dynamieken van netwerken blootlegt met o.a. strategieen voor verkopers om snel resultaat te halen m.b.v. LinkedIn. Samen met zijn team van Networking Coach geeft Jan presentaties en opleidingen op het vlak van netwerken en referrals. Klanten zijn zowel grote organisaties zoals Deloitte, IBM, ING, Mobistar, Nike, SAP, Sun en Vlerick Leuven Gent Management School als kleine bedrijven en freelancers. Vraag je gratis light versie en gratis updates van “Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken” aan via www.hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

79


Executive summaries

General Management Whatever: vers une gestion des connaissances en ligne – p. 12 Knowledge Plaza assure à la fois la recherche, l’indexation et le partage de documents, de courriers électroniques, de favoris, de contacts mais aussi de l’expertise de chacun, le tout associé à un outil de navigation et de recherche orienté 2.0. La plate-forme, qui a séduit une quinzaine de grandes entreprises, va être complétée par une version SaaS orienté TPE. (JLM) Vertrouwen herstellen tussen “stakeholders” – p. 14 Een lening niet kunnen terugbetalen door cashflowproblemen is – zeker gezien de huidige economische toestand – niet ongewoon. Maar als men deze problematiek niet tijdig en op de juiste manier aanpakt, kunnen de gevolgen voor de onderneming, aandeelhouder en alle andere stakeholders belangrijk zijn. (PwC)

Human Resources Atlas Copco hanteert lange termijnstrategie voor employer branding – p. 16-17 “Via employer branding brengen we potentiële kandidaten (zoals ingenieurs elektromechanica) met Atlas Copco in contact”, zegt Kristian Vandenhoudt, HR Manager bij Atlas Copco. “Als we ons bedrijf op een aantrekkelijke manier profileren, volgen de aanwervingen automatisch. Maar die zijn een gevolg en geen doel op zich. Onze visie is ‘First in Mind, First in Choice’.” (CxO Redactie) Veranderingsmanagement komt volop in de picture – p. 20-21 Crisissen vormen een enorme uitdaging voor het management van vrijwel iedere onderneming. Bedrijven worden gecon-

80

fronteerd met een onvoorziene omstandigheden die op korte termijn ingrijpende veranderingen vereisen. Zo’n onvoorziene situatie kan de belangen van de organisatie en de aandeelhouders, en zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar te brengen. Een interim manager kan hier soelaas brengen. (SD)

Sales & Marketing Bedrijven moeten over hun reputatie waken – p. 20 In de toenemende dominantie van de beeldcultuur wordt de rol van de woordvoerder in een onderneming of een organisatie steeds belangrijker. Vandaar dat ‘beeldvorming’ zo belangrijk wordt. Perceptie is het terrein van de media. Redenen te over voor ondernemingen om hun reputatiemanagement op peil te houden en continu te bewaken. Peter Frans Anthonissen, deskundig op dat terrein, legt enkele eieren. (KDD) Gemakkelijker internationaliseren door ‘destination branding’ – p. 22-23 De consument wil de afkomst van zijn producten kennen. Er zijn drie relevante country-of-origin scenario’s om internationale merkstrategieëen te ontwikkelen. Reeds meer dan 1.000 publicaties verschenen in de laatste 50 jaar over dit thema. Europa overweegt een ‘Made in EU’ label. Duidelijk een belangrijk thema dus. (GVH) Het marketingcommunicatieplan en internet – p. 29 Guerrillamarketing: wat is het en waar draait het om ? Vooral internet biedt bijna onbegrensde mogelijkheden om met weinig geld uiterst succesvolle marketing te bedrijven. Toch voorzichtig omspringen met deze vrij agressieve aanpak ... uw reputatie staat op het spel. (KDD)

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Slecht nieuws – p. 31 Maandelijks uw verkoopcijfers bekend maken aan uw personeel is een goede zaak. Maar als u een maand overslaat om de verkoop tijdelijk wat minder is, dan roept u vragen op. Als u slecht nieuws goed verpakt daarentegen, versterkt u het vertrouwen en de motivatie bij uw medewerkers. (WVB) Meer impact bij de lezer, tijdwinst voor de schrijver – p. 34 Veel marketingcommunicatie mist effect omdat ze te weinig focust. Stel uzelf drie vragen, nog voor u begint te schrijven: Wie spreek ik aan? Wat wil ik bij die mensen bereiken? En wat moet mijn kernboodschap zijn? Als u die focus hebt, verhoogt u de impact van uw tekst en wint u tijd tijdens het schrijven. (Forte)

ICT e-CAR: a new dimension in traffic solutions – p. 35 The March 16, 2010 FITCE.be symposium wanted to answer the question of how ICT can contribute to smarter mobility. New challenges are imposed by the ever-growing traffic density, as well as the need for more flexible and economic traffic solutions. Intelligent Transport Systems should result into safer, more efficient and more environmentally friendly mobility. Telematics offer an opportunity for new promising information services. (EDW) Social media analytics legt tendensen en gevoelens bloot – 48-49 De analisten van Forrester Research laten er geen twijfel over bestaan: 2010 is het jaar van social network analytics – het uitspitten van het gedrag en de houding van individuen tegenover bedrijven en organisaties op sociale netwerken


om daaruit conclusies te trekken voor het sturen van acties. Het is de nieuwste richting die business intelligence en predictive analytics uitgaan. En SAS heeft hier andermaal het voortouw genomen met zijn nieuw Social Media Analytics aanbod. (FG) IT-investeringen blijven controverses uitlokken – p. 50-51 Wanneer het IT-budget ter discussie komt, blijkt nog al te vaak dat de kloof tussen IT en de business groot is. “Het is nog te veel een kwestie van wij en zij”, zegt Kalman Tiboldi, CIO van TVH. “Maar je kan vandaag niet meer zonder serieuze governance, beide partijen moeten effectief samenwerken om tot resultaten te komen. En dat betekent dat de waarde van IT binnen een organisatie moet erkend worden.”

Logistics & Manufacturing Combinant wil 150.000 vrachtwagens per jaar van de weg halen – p. 53 Combinant (Combined Terminal Antwerp) is een nieuwe weg-spoor terminal, recent operationeel in de Antwerpse haven. Combinant wil 150.000 vrachtwagens per jaar van de weg halen en komt tegelijk tegemoet aan een tekort aan terminalcapaciteit in de Antwerpse haven. Het is bovendien de eerste terminal met Open Access Concept in de ruime regio en is goed voor 35 nieuwe logistieke jobs. (KDD) ‘Magic Black Box’ tegen files in de laadzone – p. 58 De Magic Black Box is een volledig automatisch opslagsysteem voor pallets en bleek de uitkomst voor de interne transportproblemen van logistiek dienstverlener ODTH (Rumst). Interne logistieke innovatie loont. (KDD)

Finance & Legal Business Banking: Hoe nieuw is het begrip? – p. 60-61 Verschillende bronnen, zowel binnen als buiten de sector gaven, naargelang van de insteek, nogal wat verschillende betekenis aan de term. “Business Banking” is dus een enigszins rekbaar begrip, een tafelblad waar heel wat poten onder passen. Wat vaststaat is dat “Business Banking” zich vooral richt op vrije beroepen, zelfstandigen en ondernemers. (EDW) Crisismanagement in ruimere betekenis – p. 63 Een enorme stofwolk afkomstig van een IJslandse vulkaan, zorgde voor een grondige verstoring van het economische leven. Niet alleen de luchtvaartsector werd getroffen, ook de rest van de economie werd zwaar getroffen. Bedrijfsleiders en commerciëlen geraakten niet op de afgesproken bestemming. Met een déjà-vu gevoel na de sneeuw, dienen we ons toch vragen te stellen bij de weerbaarheid die onze economie heeft tegenover natuurfenomenen. Moeten we ons crisismanagement niet ook in deze zin gaan definiëren? (JC)

Groene energie voor bedrijven is geen utopie meer – p. 73-74 Het gebruik van fossiele of niet-hernieuwbare brandstoffen als energiebron staat vandaag meer dan ooit onder druk. Niet alleen dreigt er een tekort, olie en aanverwanten zorgen niet zelden voor andere spanningen in de wereld. In 2010 wil de overheid 25% van de elektriciteit milieuvriendelijk opwekken. Om ook bedrijven warm te maken voor deze energiebesparende doelstelling zijn er tal van subsidies en steunmaatregelen. (WVDH) Wat betekent politiek leidershap nu nog? – p. 75 De Belgische politiek tuimelt van de ene crisis in de andere. De effecten op lange termijn zijn niet te overzien. Wat we nodig hebben zijn politieke leiders met visie én zin voor ondernemerschap. JCI Vlaanderen stimuleert jonge, actieve mensen om leiderschapskwaliteiten en ondernemingszin te ontwikkelen. Het zijn deze jonge leiders die deze en toekomstige generaties een duurzame toekomst kunnen borgen. (JCI)

Extra Enorm aanbod binnen Belgische MICEindustrie – p. 68-69 De Belgische MICE-industrie draait vandaag op volle toeren en biedt een ruime keuze voor de meest uiteenlopende bedrijfsevenementen. Zowel aan toplocaties als organisaties heeft ons land geen gebrek. Wie een meeting, congres of incentive wil plannen, kan daarvoor in eerste instantie terecht bij de regionale overheidsdiensten die het volledige aanbod promoten en coördineren. (WVDH)

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

81


CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar met een oplage van 20.000 exemplaren. Het tijdschrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 110,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 140,00 euro en 155,00 euro buiten Europa. CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît 6 fois par an avec un tirage à 20.000 exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 110,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l’archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l’Adhesion pour l’Europe est à 140,00 euros et hors Europe à 155,00 euros.

Redactie | Rédaction Jef Brouwers, Jan Callant, Hendrik Deckers, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Glenn Fredrix, Frans Godden, Edwin Grutman, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Paul Muys, Jef Staes, Wim Vandenberghe, Herman Van den Keybus, Wim Vander Haegen, Geert Vanhees, Michel Visart, Viviane Vogels CxO Testlab In samenwerking met | en collaboration avec ps_testware Fotografie | Photographie Patrick Van Hoof, Steven Crabbé

Jan Callant Hoofdredacteur | Rédacteur en chef

Vertalingen | Traductions Marc Honnay

Dirk Vermant Uitgever – Directeur | Editeur – Directeur

Lay-out | Mise en page Combo bvba - Bornem

Sylvie Scherrens Sales Manager

Verantwoordelijke uitgever | Editeur responsable Dirk Vermant Wielstraat 12, B-2880 Bornem | e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Gerda Van Keer Marketing Officer Dirk Vackier Business Relations Manager Irmin Persy Secretariaat | Secrétariat Raad der Wijzen | Conseil des Sages Fotogalerij van de leden: pagina 6-7 Galerie de photos des membres: page 6-7 Uitgeverij | Redactie | Administratie | Regie Maison d’éditions | Rédaction | Administration | Régie CxO Europe bvba | Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 | Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be | internet: www.cxonet.be

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de ‘monthly headlines’ vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender. Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité de l’éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l’/des auteur(s). Les faits communiqués dans les ‘monthly headlines’ relèvent de la responsabilité de l’envoyeur. © CxO Europe bvba. Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de Periodieke Pers/La Maison d’editions CxO Europe est membre de l’Union de la Presse Périodique

Lijst vermelde organisaties en bedrijven in deze editie van CxO Magazine 3M Europe 51, 65 4Growth 23 AB Inbev 22 Accord 1, 20, 27, 33 AD Handling 56 Air France 22 American Express 22 Anthonissen & Associates 20 Asiana 56 Atlas Copco 16 Atradius 13 Aviapartner 56 Axa 51, 64 Bank J. Van Breda 61 Bank van de Post 60 Base 36 BASF 53 Belgische Douane 56 Be-Mobile/Touring Mobilis 35 BMW 25 BNP Paribas Fortis 2, 60 Brugge Business School 67 Brussels Airport 56 Brussels International - Tourism & Congress 69 CIOnet 52 Close the Gap 9 Cognos 48 Combinant 53 Conba 79 Creaton 54 CxO 30 Dachser Air & Sea 56 DATS24 56 De Post 28 Deloitte 9

82

Delsey 55 Dexia 59, 61 DHL Aviation 56 DHL Express Belux 26 DHL Global Forwarding 56 Edding Legamaster 19 Electrabel 72 emailGarage 19 EMIF 69 Ertico 35 Eternit 54 Etex 54 Flander’s Drive 35 Fligthcare 56 Forrester Research 48 Forte 34 Future Purchasing Research Foundation 70 Gaia 28 Gartner 36, 48 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 56 GlaxoSmithKlein 71 Google 32 Groep Colruyt 56 Groupe ESC Clermont Graduate School of Management 24 GSK Biologicals 52 HTC 38 Hudson 20, 79 IBM 71 IBPT 36 IDC 48 IFB 53 IJE 62 Ikea 22

CxO Magazine | June – July 2010 | www.cxonet.be

Informatica Information Builders InSites Consulting Intel Iptor Jawbone JCI Komatsu Korean Air Krauthammer KULeuven La Lyonnaise des Eaux Les Jeunes Entreprises Logos L’Oréal Mc Donald MediaSpecs Microsoft Microstrategy Mobistar & Orange Business Services Networking Coach NFTE NMBS NXP Automotive Telematics ODTH OPT Oracle Orange Gas Pfizer Phi Data Pierre Audouin Consultants POM Vlaams-Brabant Promat Proximus PwC

36 36 70 36 37 38 75 50, 64 56 24 12, 17 12 9 26 12 22 24 38 36 35 78 9 53 35 58 68 36 56 12 30 36 56 55 36 14, 84

Qliktech 36 Radisson Blu Palace Hotel 67 Randstad 51, 64 SAP 36 SAS 47, 48 SD Worx 18 Securex 11 Significant 70 SOS Kinderdorpen 9 SPSS 48 Stanley Group 52 StepStone 18 Swissport 56 TCF 35 Telenet 36 Teradata 36 Teragram 48 Test-Aankoop 28 Thomas Cook Belgium 50, 64 Tiense Suikerraffinaderij 51 Toerisme Vlaanderen 68 Towers Watson 18 TVH 50, 65 UAMS 10, 15, 50 , 64 Universiteit Antwerpen 35 VIL 56 Vlajo 9 Vlerick 55 Voka Halle-Vilvoorde 56 Voo 36 Westtoer 39-46 WFS 56 Whatever 12 Zonzoo 24


October /

November 2009

– Issue 75

.be cxonet

www.

www.cxon

et.be

August / September 2009 – Issue 73 nuary

er – Ja

Decemb

2010

Febr

77 – Issue

uari

– Maa

rt 20

10 –

Issu e

79

Dirk Vermant – Wielstraat 12, B-2880 BORNEM Belgique – BelgiëPhil info@cxonet.be – tel. 03 889 52 59 – fax 03 899 03 78 ippe PP – PB v“aWneogaanNdaeert‘s, de CxO Magazine – Bureau de dépôt: Leuven X On de rnemen in Peeters en nd of Beelg 1 o 3 lgië Demotte leg lg gië . p i p. p ls ls waa erneme t gen hun ka ë ing” – annee ar rdere rsc Renmans: nma nm Henri H enm e en Re Renm Ren B/731 nrrii R nr ke en e enri Hen He ketitin aart Afgiftekantoor: Leuven X kaa ieed Dan te ten a arrrt rte ten m ark en op n” op taf tta Godfr afel el ie de n vertrouwen en Al jje geen égie “Als gee ge pp. p. p. 8, 8, 12 8, 112 2

ëntie, Supply chain 2.0: efficiëntie, urzaamheid – p. 42 doeltreffendheid en duurzaamheid

Eƥciency

Eơectiveness

we Bentley hnologie weet Dankzij de flexfuel technologie de CO2 -uitstoot en het verbruik vvan de 15 – p. 57 ren met 15% Mulsanne te verminderen

ICT Logistics

Sales Marketing Finance Partners:

Partners:

www.cxonet.be

X – P10 6 176 ,

Leuven

toor

en X – r Leuv

P106 176,

nsen ste me t de jui g,, me ing r errin ne e manie Position - p. 28 subliem el fel e op een aan taf

Bielen, Mana ger

Logistics Nitto o Europe

Log L og gistic is s Manufacctu tturi uring ring S Sale ale es

De SUV groe ide razendsn onmisbare el uit tot een auto. Pors en che Cayenne in dit lucratiev lanceerde zich met de e markseg men entt – p. 66

Market keti tin ng n g Financ nce ce

Human

ing greerd itioner obss inte Job van pos Steve niveaus de drie

ICT La sécurité de la chaîne priorité de d’approvision sionnement, l’agenda logis tique – p. 56 Marc

A gauche:

Manufacturing

chain cs & supply chai Alex Van Breedam, prof. logistics en management aan de K.U. Leuven

Supply Chain Optimisation

Resources

Man M anage ag ment Human nR Res essourc ou es

CxO ver toelati schijnt ng ges tweem aan loten verpak delijks king; Nederla PB-Bel nds/Fr ans, gië – 8e B-7, Prijs jaargang, lidm aatsch Februa ap € ri – Ma 110,00 art 201 0– (excl. BTW Issue 79, ) afgifte kan

Sustainability

Een expat moe een meerwaa t altijd rde

leveren – p. Ronnie Leten 10 , President & CEO van Atlas Copco pco

tekantoo

Management

bruik van seks in Sinds het eerste beschreven gebruik e candy’ volledig communicatie in 1885 is de ‘eye Human ndschap ingeburgerd in het marketinglandschap bureau 4Growth, tor consulting burea Geert Vanhees, Managing Director Scho gastdocent Vlerick Leuven Gent Management School

m voor nonie ns is sy ns unicatio 36 nicatio d commctiviteit – p.erprise Commu ed fie fi Unifi Ent produ mens hogere CTO van Sie

75, afgif

nd – p. 24-25 The beauty and the brand

for vation ives d inno ut and tegyy an r exec d othe on stra azine Os, CCOss an ag m s ss Busine Os, CFOs, CM t CI gemen CEOs, Mana

Business ma gazine on stra CEOs, CIOs, n ova CFOs, CMOs, tegy and iinn vation for s, CCOs and no oth ot ther he err e executives

Issue

egy and innovation for strategy e on strate Business magazine COs and other executives CC CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs

– p. 10

raté stra lige sa e nég “L’églis

exc ex ex exc xclu xc clus clusi clu cl lusi lu lusi usi sieve eve e ve v e iinte in iinte n rvie rviews ws

, mber 2009 ber - Nove . BTW) ang, Octo 110,00 (excl € 8e jaarg s/Frans, lidmaatschap Nederland– B-7, Prijs ndelijks elgië tweemaaakking; PB-B chijnt CxO vers gesloten verp toelating

CxO verschij nt tweema andelijks Nederla toelating gesloten nds/Frans, verpakking; 8e jaargan PB-België – B-7, Prijs lidmaat g, October - Novemb er 2009, Issue schap € 110,00 75, afgiftek (excl. BTW) antoor Leuven

afgiftekantoor Leuven X – P106 176, 8e jaargang, August - September 2009, Issue 73, CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, lidmaatschap € 110,00 (excl. BTW) toelating gesloten verpakking; PB-België – B-7, Prijs

X – P106 176,

je ls je Alls Als A ““A “Als moet je bt en h hebt me m bt iinn mensen, eb e heb he p. 8-9 doen” p. 8-9 o do alles elflf d elf ze z es zelf les le les llles alllle alle al

CxO Mag

el, Dirk Ste

ces Resour ICT

s Logistic g facturin Manu Sales

Eco-dr

Partne

rs:

Lo ketin g? – gpro gman, p. 28 Ac gram ma’s ademic UAMS direc tor

ing Market ce Finan JeTechnolo

Partners:

indd azine_77.

agem

Nieuw kleu e com pa ren 2010 ctmod heeft ellen een groen apar t kara – p. 66

an R

13:12

kter

l’Eco nom ie

Logi stics ufac turing

Man

Sale

s

Mar

keti

ng

Fina

Magaz ine_79 .indd 1

nce

1

16:56

Deze leden van n de Raad der Wijzen laten zich alvast inspireren n door CxO Mag gazine Lees hun getuig genis en wo ord ook lid van de Cx xO Community Ces membres du Conseil des Sa ages sont apparremment inspirés s par CxO Maga azine Lisez leur témoiignage et devene ez vous aussi membre de la CxO Community

“CxO Magazine behandelt een ruim aanbod aan hedendaagse onderwerpen in een vlotte, leesbare schrijfstijl. Het spiegelt zich aan de actualiteit en probeert diepgang in de benadering te brengen.” Dirk Fransaer, managing director VITO

“Ik ben een trouwe en tevreden lezer van CxO Magazine omdat het blad ondernemers en managers de kans geeft om hun kijk op de economische actualiteit toe te lichten. CxO lees je voor ‘the bigger picture’. Het blad is een waardevolle informatiebron voor wie wil weten waar Belgische ondernemers van wakker liggen.” Inge Geerdens, CEO CV Warehouse

“CxO ouvre toujours une large perspective sur tous les aspects stratégiques de la gestion d’entreprise contemporaine. ” Jean-Claude Delen, general manager, DHL Global Forwarding

“CxO Magazine biedt zijn lezers een fijn uitgebalanceerde cocktail van ervaringsgerichte informatie – gebracht door mensen die bewezen hebben van wanten te weten. ” Marc Lambotte, gedelegeerd bestuurder, Unisys

6 x CxO Magazine & CxO Webzine toegang tot | accès à CxOnet.be & archief | archives

Fax: +32 (0)3 899 03 78 | E-mail: info@cxonet.be Naam - nom / voornaam - prenom……………...................................................................... Firma - firme ………………………………………............................................................................

Ik word lid van de CxO Community Je deviens membre de la CxO Community België | Belgique: 110 EUR Europa | Europe: 140 EUR buiten Europa | hors Europe: 155 EUR Mijn gegevens zijn niet correct. Gelieve hiernaast de juiste gegevens in te vullen. Mes coordonnées sont incorrectes. Veuillez remplir ci-contre les coordonnées exactes

rces

ICT

26/03/ 10

Word lid van de CxO Community Devenez membre de la CxO Community

ent

esou

De A1

25/01/10 CxO

Man Hum

an-C gy m laude ee Marco ts Cu lture urt, Minis tre ré – p. 49 giona -50 l wa llon de

p. 62 ent – anagem Fleetm

ficient plank red Cost Effi iving als

Busi n CEO ess ma ga s, CIO s, CF zine on stra Os, C MOs, tegy a nd CCO s an innovati Waa d oth ro o aan m is er er e n for valu xecu e m nood Prof. dr. Ma arke tiv mar rc tin

Functie - fonction ………………………………………..................................................................... Straat - rue ………………………………………..................... Nr - n°............. Bus - boîte ............... Postcode - code postal ……………………………....................................................................... Plaats - localite ………………………………………........................................................................ Tel ……………………..... Fax ……………………… e-mail …............................................................ Btw - tva ………………………………………..........;.......................................................................


Are you leading in a changing world?

No-one can predict the future but we can help you plan for it. Talk to us about your rapidly changing business needs. Contact us at www.pwc.be

© 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

CxO Magazine 81  

CxO Magazine - edition May 2010