Meewerken Magazine april 2024

Page 1

1 Magazine Meewerken.com IN DIT MAGAZINE: • Voorwoord • Verwondering • Ontwikkeling voor jongeren met ATO • Nieuwe Medewerkers • Extra ruimte Zeist • Stip op de horizon • Open dag Soest Magazine april 2024 MEEWERKEN.COM ONTWIKKELING EN DAGBESTEDING MEEWERKEN MEEWERKEN.COM MEEWERKEN.COM ONTWIKKELING EN DAGBESTEDING

VOORWOORD

Welkom bij ons magazine, waar we  jullie onder andere voorstellen aan onze nieuwe medewerkers.

Als organisatie hebben we besloten om voortaan de term Atypische ontwikkeling (ATO) te gebruiken in plaats van het meer gekaderde ASS. ATO omvat een breedspectrum aan ervaringen, van degenen die te maken hebben met ontwikkelingsuitdagingen tot degenen die buitengewone talenten tentoonspreiden. Deze term sluit beter aan bij onze cliënten die soms de maatschappelijke normen en verwachtingen trotseren, en hun eigen unieke paden in het leven banen.

Naast Meewerken.com die nu de dagbesteding biedt hebben wij ook nog steeds Stichting Meewerken in Eemland met als doel educatie, begrip, en waardering te bevorderen voor de rijkdom van menselijke diversiteit.

Als je door de pagina’s van dit magazine bladert, kun je zien hoe enkele van onze cliënten bezig zijn met hun toekomst. Moge je inspiratie vinden in de verhalen die binnen deze pagina’s worden gedeeld. Laten we samen de diversiteit vieren die onze wereld echt buitengewoon maakt.

Met vriendelijke groet,

Dennis en Monica

2 Magazine Meewerken.com

VERWONDERING

Soms verwondert het me dat er nog steeds verschil wordt gemaakt tussen fysieke beperkingen en psychische beperkingen. Dat is jammer want lichaam en geest zijn één en werken intensief met elkaar samen. Onze cliënten kunnen dat zeker onderschrijven want menigmaal hebben ze last van fysieke kwalen die uiteindelijk spanning gerelateerd blijken te zijn.

Ook de omgeving reageert vaak anders op een psychische aandoening, waarbij soms zelfs verwijtend naar de patiënt wordt gekeken. Als je niet, dan...

En ook met de boodschapper van het slechte nieuws wordt anders omgegaan. Niemand verwacht van een arts dat hij verzwijgt wat je mankeert. Je wil immers zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Maar is er iets psychisch aan de hand dan ligt dat anders en zijn er ook vele struisvogels. Daar waar je met een tumor nooit zal zeggen laten we het maar even aanzien, zijn mensen dit met psychische aandoeningen wel geneigd te doen.

Of doe maar even je best en ga wat gezelligs doen dan gaat het wel weer over... Maar heel veel psychische aandoeningen gaan niet zomaar over en verdienen net als lichamelijk klachten aandacht en ondersteuning. Nog ‘beter’ je best doen is niet de oplossing, dat zeggen we toch ook niet als iemand een gebroken been heeft. Soms zijn er gezien de beperkingen geen verbeteringen te verwachten en is aanpassen aan de situatie het enige juiste om te doen. Dat is geen fijne boodschap om te geven, maar onze autismecoaches hebben inmiddels zoveel ervaring dat zij realistisch kunnen inschatten wat er wel of niet mogelijk is voor een cliënt. Dat een ontwikkelingsstoornis pervasief (doordringend, diepgaand) is, geeft al aan dat deze in het ‘hele zijn’ doordringt. In lichaam en in geest. Niets om je voor te schamen, niets om te ontkennen of te maskeren, maar alles om goede hulp te zoeken en indien helpend medicatie te nemen.

Magazine Meewerken.com 3

ONTWIKKELING VOOR JONGEREN MET ATO

(Autisme/Atypische ontwikkeling)

Meewerken.com biedt in Soest dagbesteding aan voor jongeren tussen 13 - 18 jaar die wegens een atypische ontwikkeling niet naar school (meer) kunnen maar wel een normale tot hoge begaafdheid hebben. Ook jongeren die het speciaal middelbaar onderwijs doorlopen hebben, maar niet rijp zijn voor het MBO kunnen bij Meewerken terecht om zich verder te ontwikkelen.

Op een veilige en vertrouwde plek ondersteunen en coachen wij ze bij hun sociale ontwikkeling en bieden cursussen aan om zich te ontwikkelen in IT of Multimedia. Ook is het mogelijk voor jongeren die nog op een school staan ingeschreven om hier schoolwerk te maken. Wij hebben autisme en ADHD-coaches die onze cliënten begeleiden volgens de socratische methode. De coaches worden aangestuurd door een psychosociaal therapeut met veel kennis over ATO. Door middel van maandthema’s wordt er gewerkt aan het versterken of ontwikkelen van executieve vaardigheden.

Kenmerkend voor Meewerken is dat wij trajecten op maat bieden waarbij wij graag samenwerken met het netwerk. Wij beschikken over een groot aantal onlinecursussen op het gebied van IT en Multimedia, maar ook online cursussen geschiedenis, wetenschap of modeontwerpen zijn aanwezig. Voor een goede ontwikkeling is een aanwezigheid van minimaal 5 halve dagen belangrijk. Uiteraard kan dit voor jongeren die al een tijd thuiszitten rustig worden opgebouwd.

De financiering van de trajecten kan op diverse manieren worden geregeld. Dit kan via school, samenwerkingsverband of Jeugdwet. Dit dient op individueel niveau bekeken te worden.

4 Magazine Meewerken.com

Veilig ontwikkelen bij Meewerken

Wij begeleiden onze cliënten om zelfredzaam in het leven te staan. In een beschermde en veilige omgeving kan je zijn wie je bent, mag je hulp vragen, fouten maken en word je opgevangen bij tegenslag. Wij kijken naar de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en zetten psycho-educatie en empowerment in om onze cliënten verder te helpen. Niemand kan zich ontwikkelen als er geen veilige basis is. Daarom zijn veiligheid en voorspelbaarheid belangrijk bij Meewerken. Externaliserend gedrag kunnen wij daarom ook niet toestaan.

Is er meer nodig, dan zijn er trainingen zoals assertiviteitstraining, sociale vaardigheidstraining en mindfulness waaraan op vrijwillige basis kan worden deelgenomen. We kijken ook naar wat er niet lukt en hoe jongeren, maar ook hun netwerk, hiermee om kunnen gaan. Wij werken graag multidisciplinair samen met alle betrokkenen. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de geldende wetgeving per leeftijdscategorie.

En dan...

Wij stellen geen termijn aan een traject bij Meewerken, maar gezien de problematiek van de doelgroep en de voorliggende schoolproblematiek is een traject over het algemeen iets van meerdere jaren. Voor de uitstroom zijn er diverse mogelijkheden:

• Terug naar het (speciaal)middelbaar onderwijs;

• 21 Plus toets voor MBO of HBO;

• Door naar een leer-werktraject (via gemeente);

• Uitstroom naar arbeid (doelgroepenregistratie);

• Uitstroom naar dagbesteding volwassenen;

• Cursussen of volwassenenonderwijs.

Bij elke keuze horen eigen regels en doelen. Waar mogelijk zullen we hierin ondersteunen of doorverwijzen.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over Meewerken? Onze website www.meewerken.com biedt informatie over zowel de dagbesteding voor volwassenen als die voor de jeugd. Een kennismakingsgesprek en rondleiding zijn ook mogelijk. Bel of mail voor een afspraak naar 035-6315880 of secretariaat@meewerken.com

Magazine Meewerken.com 5

NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam is Noah en ben 23 jaar oud. Ik ben nu verantwoordelijk voor de cliëntenadministratie. En werk op locatie Soest, op dinsdag, woensdag en donderdag. Ik ben daarnaast bezig met afstuderen als facility manager. Voordat ik bij Meewerken ging werken, werkte ik bij Falkpost in Soest. Ik hoop er een mooie tijd van te maken bij meewerken.

Hallooo allemaal,

Mijn naam is Youandi, een 26 jarige dame. Geboren in Amsterdam, daar ook een hele periode van mijn leven gewoond. Momenteel woon ik met veel plezier in Almere. Ik heb de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen gedaan. Met veel plezier gewerkt bij verschillende doelgroepen. Hierbij heb ik van dichtbij kunnen werken met mensen met autisme en dit trok mij ontzettend. Momenteel werk ik al iet meer dan twéé maanden op de locatie in Bussum en heb ik de kans gehad om vele van jullie al even gezien te hebben.

In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met muziek luisteren, films en series kijken, shoppen, sporten, spelletjes doen en lekker relaxen. Kortom ik hou van gezelligheid! Ruim anderhalf jaar geleden ben ik moeder geworden van een jongetje, die mij ook lekker bezig houdt.

Graag tot ziens of tot snel!

Groetjes, Youandi

6 Magazine Meewerken.com

EXTRA RUIMTE ZEIST

Meewerken Zeist bleef afgelopen maanden positief groeien, wat maakte dat het ook nodig was om te groeien in ruimte. Meer toekomstige Meewerkers ontvangen is een wens van Meewerken, dus meer werkplekken en extra ruimte voor pauzes/game middagen zijn gerealiseerd!

Per februari 2024 is onze nieuwe ruimte geopend en in gebruik. Bestaande uit: Ruime werkplekken waar onze Meewerkers aan de slag kunnen met hun technische vaardigheden. Een tweede pauzetafel om gezamenlijk aan te lunchen, kletsen en spelletjes te spelen. En nog extra is onze ‘chill hoek’, hier gaan wij op de maandagmiddagen gamen. Ook bied dit ruimte voor de Meewerkers om zich even terug te trekken, mocht dit nodig zijn.

Ruime werkplekken waar onze Meewerkers aan de slag kunnen.

Een tweede pauze tafel om aan te lunchen, te kletsen en fanatiek spelletjes te spelen.

De chill hoek waar game middag gehouden wordt, vrijmibo’s plaats kunnen vinden en waar de Meewerkers zich even kunnen terugtrekken.

Magazine Meewerken.com 7

STIP OP DE HORIZON

De ‘Stip op de horizon’ is een opdracht die je krijgt vanuit je coach-boekje waar je zelfstandig mee aan de slag gaat en later samen met je coach naar kijkt in je volgende coach-gesprek.

Het is de bedoeling dat je een tijdlijn maakt van ‘waar je nu bent’ en ‘waar je in de toekomst wil zijn’. Dit kan werkgerelateerd zijn, mentaal, fysiek, persoonlijke ontwikkeling, studiegericht, ect. Maar de focus ligt voornamelijk op de ruimte ertussen. Welke stappen en ontwikkelingen wil/kan jij maken om dat toekomstbeeld te bereiken?

Je kan de tijdlijn naar eigen wens maken. Door bijvoorbeeld woorden of plaatjes uit tijdschriften te scheuren, te tekenen, schilderen, eigen foto’s te gebruiken, horizontaal of verticaal te gaan, enzovoort. Alle mogelijkheden om iets creatiefs of persoonlijks te doen wat bij jou past.

Voor deze opdracht had ik dik een maand de tijd maar uiteraard ben ik de dag ervoor, last-minute, er pas mee begonnen. Ik kwam met het idee er een soort game-achtig-iets van te maken waarbij elk onderdeel zijn eigen plateautje krijgt. Uiteindelijk was dat iets te uitgebreid om in een avond voor elkaar te krijgen, dus heb ik alleen illustraties gemaakt van ‘waar ik nu ben’ en de dagbestedingen die ik doe (Meewerken Soest en Atelier Totem) en de toekomstwens waar ik naar toe wil groeien.  Alle stapjes en doelen ertussen had ik op lossen blaadjes geschreven en tussen de illustraties gelegd.

8 Magazine Meewerken.com

Open Dag Locatie Soest

Woensdag 1 Mei, van 13:30 - 16:00

Vakmatige dagbesteding in de IT en Multimedia

Kom kennismaken met Meewerken, voor begeleiders, familie, verwijzers, geïnteresseerden en mensen met ASS die een leuke dagbesteding zoeken.

Van Lenneplaan 69a 3768 XN Soest

Voor vragen: 035 - 631 58 80

Aanmelden via: info@meewerken.com

Magazine Meewerken.com 9
10 Magazine Meewerken.com MEEWERKEN.COM ONTWIKKELING EN DAGBESTEDING MEEWERKEN.COM ONTWIKKELING EN DAGBESTEDING MEEWERKEN.COM ONTWIKKELING EN DAGBESTEDING Meewerken Soest Van Lenneplaan 69a 3768 XN Soest info@meewerken.com T 035 631 58 80 Meewerken Zeist Laan van Vollenhove 3231 3706 AR Zeist info@meewerken.com T 035 631 58 80 Meewerken Bussum Hooftlaan 81 1401 EC Bussum info@meewerken.com T 035 631 58 80

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.