Stevns' Erhvervsmagasin januar 2019

Page 1

Januar 2019

Stevns’ Erhvervsmagasin Tættere på erhvervslivet

Stevns Erhvervsråd


8

16

19

28 Virksomhederne 7 år med erhvervsrådet

4

3 virksomheder 5 spørgsmål Rødvig Kro & Badehotel

7

Et skræddersyet forløb til din virkomhed

8

38

Centerchefen for Teknik og Miljø: Vi vil tættere på borgerne

23

Har din virksomhed haft besøg af Rekruttering Køge Bugt

24

Byggesagsbehandleren: Vores fornemste opgave er at vejlede

26

Angle.design - verdensopfindelsen fra Stevns!

10

Vækstkonsulenten: Vi er til for dig

12

Iværksætterne

3 virksomheder 5 spørgsmål KALK A/S

13

Iværksætterkonsulenten: Stevns har en særlig virketrang

28

Luminiz: Med RaketVækst er vi blevet stærkere

14

Kom godt fra start med Stevns Erhvervsråd

30

Oplevelsen af Engvang

16

3 virksomheder 5 spørgsmål CykelRevisoren

31

Mission Mjød

32

Du skal gi’ dig 100%

34

Kommunen Borgmesteren: Åbenhed er vejen frem

19

Formanden for AET: Vi skal gå til grænsen

20

Erhvervspolitik

22

Udgiver Stevns Erhvervsråd Algade 8 4660 Store Heddinge

2

tlf. 24764001 info@stevnserhvervsraad.dk stevnserhvervsraad.dk

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

Turismen Verdensarven er med til at udvikle Stevns

36

Du skal føle dig hjemme

38

Stevns Erhvervsråd


Velkommen til vores første erhvervsmagasin Kære læser I Stevns har vi ca. 1300 aktive virksomheder, men hvor mange af dem kender du? Stevns er en myretue af virksomheder drevet af virkelystne mænd og kvinder med drive og mod til at gå iværksættervejen. Det er vi taknemmelige for, for de bidrager hver især med vigtige arbejdspladser og vækst til vores kommune. Derfor vil vi i Stevns Erhvervsråd gerne hylde Stevns’ virksomheder med et årligt magasin, hvor vi sætter fokus på nogle af alle de spændende virksomheder, som vi har i kommunen, men som vi sjældent hører om til daglig. Magasinet er samtidig anledning til at præsentere dig for nogle af de muligheder, du har som erhvervsdrivende i Stevns Kommune med gratis rådgivning og specialiserede udviklingsforløb. Vi håber også på, at magasinet vil give dig et indblik i, hvordan man i kommunen arbejder med at gøre Stevns til et attraktivt sted at drive virksomhed – lige fra virksomhedskonsulenten over byggesagsbehandleren til borgmesteren. Netop 2019 er helt særligt for Stevns’ erhvervsliv. I år træder kommunens nye erhvervspolitik i kraft - en erhvervspolitik som er blevet til i tæt samarbejde med erhvervslivet. Den kan du også læse mere om i magasinet. Vi håber, at du vil tage godt imod Stevns’ første erhvervsmagasin. God læselyst!

Thomas Christensen Erhvervschef, Stevns Erhvervsråd

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

3


7 år med erhvervsrådet Stevns Erhvervsråd kunne i efteråret 2018 fejre, at det er syv år siden, at en gruppe driftige erhvervsdrivende stiftede foreningen for at skabe bedre netværk og samarbejde mellem kommunens virksomheder. Både bestyrelsesformand Charlotte Mannstaedt og erhvervschef Thomas Christensen har været med fra start, hvor de har præget Stevns’ erhvervsudvikling på tætteste hold. Nu ser de frem mod nye indsatser. 4

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Da Charlotte Mannstaedt for 13 år siden flyttede til Stevns med sin virksomhed, kunne hun konstatere, at der manglede et fælles netværk for alle Stevns’ erhvervsdrivende. Derfor var hun med i den gruppe af virksomheder, som tog initiativ til Stevns Erhvervsråd, som vi kender det i dag. - Det, der adskiller vores erhvervsråd fra så mange andres, er at vi har bygget det selv nedefra, og det tror jeg giver en anden kultur og anden stemning i erhvervsrådet, forklarer Charlotte Mannstaedt, som har været formand for Stevns Erhvervsråd siden foråret 2017. Et netværksknudepunkt Thomas Christensen har ligesom Charlotte været med i erhvervsrådet fra start - først i arbejdsgruppen og siden som erhvervschef: - Da jeg startede i erhvervsrådet, havde Stevns været en erklæret bosætningskommune i mange år uden det store fokus på erhvervslivet. Derfor var det centrale i erhvervsrådets strategi at opbygge nogle gode rammer for erhvervslivet i form af tilbud til virksomheder og iværksættere, som kunne hjælpe dem til mere vækst og udvikling. Det har vi i fællesskab med kommunen arbejdet på igennem de seneste år, forklarer Thomas Christensen. Han fremhæver især erhvervsrådets specialiserede udviklingsforløb (se s. 8), når han skal pege på nogle af de tilbud, som har rykket

virksomhederne mest. Takket være støtte fra Stevns Kommune kan alle kommunens virksomheder og iværksættere desuden få gratis vejledning hos Stevns Erhvervsråd, og det er der efterhånden rigtig mange erhvervsdrivende, som har benyttet sig af - også Charlotte Mannstaedt, som er selvstændig med virksomheden Hansen Kitchen. - Noget af det, som jeg har brugt erhvervsrådet til, er sparring, når jeg synes, at jeg var for alene med at sidde og tænke, hvad der var den kloge strategi for min virksomhed. Så var det brugbart at have et sted at gå hen og vende nogle tanker og kaste nogle bolde op i luften og få noget råt for usødet feedback, fortæller Charlotte Mannstaedt. Erhvervsrådet har siden oprettelsen samtidig fungeret som netværksknudepunkt for Stevns’ erhvervsliv – både i form af faste netværksmøder, men i lige så høj grad ved at henvise virksomheder til hinanden: - Et af vores vigtigste opgaver har været og er fortsat at bringe erhvervsdrivende sammen og skabe samarbejde på tværs af erhvervslivet. Alt peger på, at virksomheder med et stærkt netværk klarer sig bedst, forklarer Thomas Christensen. Fokus på turisme Efter at have opbygget en god basis af erhvervsservice med nogle solide tilbud til virksomhederne,

Et af vores vigtigste opgaver har været og er fortsat at bringe erhvervsdrivende sammen og skabe samarbejde på tværs af erhvervslivet. Alt peger på, at virksomheder med et stærkt netværk klarer sig bedst.

Thomas Christensen Erhvervschef, Stevns Erhvervsråd Virksomhederne

5


og -lokaler. Bestyrelsesformand Charlotte Mannstaedt er selv ved at bygge et samarbejde op med en række beslægtede virksomheder: - Jeg tror meget på, at vi skal have skabt sådan nogle fælles klynger af en eller anden art. Nu prøver jeg selv at bygge en klynge op af møbelsnedkere og møbeldesignere, interiørdesignere og industrielle designere. Det, som vi ville kunne sammen, er at have en fælles salgsplatform, en webshop og nogle fælles værkstedsfaciliteter, og det kan løfte vores teknologiske niveau både på produktions- og på salgssiden, fortæller Charlotte Mannstaedt. Stevns Erhvervsråd: - er en privat medlemsforening stiftet af erhvervslivet for erhvervslivet - varetager Stevns Kommunes erhvervsservice. Det betyder at alle virksomheder og iværksættere i kommunen kan få gratis rådgivning hos erhvervsrådet.

mener Thomas Christensen, at det er tid til nogle nye indsatser, som bygger oven på det eksisterende fundament: - Nu har vi brugt fire til seks år, som jeg selv anbefalede, på at bygge en god stærk basis op. Vi skal vedligeholde den indsats og den nærhed vi har til virksomhederne, men nu skal vi til at bygge nogle fyrtårne ovenpå det. Med et fyrtårn mener jeg nogle målrettede indsatsområder, som ikke involverer alle virksomheder, men hvor vi ser et særligt potentiale. Netop turismen er et af de områder, som erhvervschefen tror, rummer et stort vækstpotentiale for Stevns: - I Stevns Erhvervsråd er vi meget opmærksomme på turismens muligheder, fordi vækst i turistbranchen også har en positiv afsmitning på andre brancher f.eks. detailhandlen og håndværksbranchen. Med udnævnelsen af Stevns Klint som verdensarv, det kommende besøgscenter og SydkystDanmarks markedsføring af Stevns som destination, er der samtidig grobund for, at mange flere turister 6

- bringer Stevns’ virksomheder sammen i netværk og understøtter samarbejdet på tværs - tilbyder målrettede udviklingsforløb, som hjælper den enkelte virksomhed med at udfolde sit potentiale. - tæller p.t. over 200 medlemmer og 5 medarbejdere i sekretariatet Læs mere om Stevns Erhvervsråd på www.stevnserhvervsraad.dk besøger Stevns, fortæller Thomas Christensen. At turismen er i fokus hos Stevns Erhvervsråd, hænger også sammen med, at sekretariatet i januar 2017 kunne byde velkommen til en turismekonsulent, som blev ansat med tilskud fra Stevns Kommune og Stevns Turistforening i en toårig periode. Stillingen er nu permanent og fuldt finansieret af kommunen, og erhvervsrådets sekretariat tæller i dag fem faste medarbejdere inklusive erhvervschefen. Endnu bedre til at samarbejde Andre fyrtårne handler om – i endnu højere grad – at understøtte det lokale samarbejde mellem Stevns’ mange mindre virksomheder, ved at de indgår i små grupper som f.eks. kan samarbejde om fælles salgs- eller markedsføringskanaler eller fælles produktionsfaciliteter

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

Hun glæder sig samtidig til at være med til at udfolde indsatserne i Stevns Kommunes nye erhvervspolitik 2019-2023 (se s. 22), der i høj grad hviler på erhvervslivets egne ønsker, og som Stevns Erhvervsråd har været med til at indsamle og formidle i første halvår af 2018. - Der er heldigvis tilsyneladende ikke den store forskel på, hvad medlemmerne siger, hvad sekretariatet siger og har erfaret, og hvad politikerne ser, så det er skønt, at vi er enige, så langt som vi er. Jeg tror, det bliver godt, og jeg ser virkelig frem til det samarbejde, fordi vores fælles fodslag med politikerne aldrig har været større, så det tror jeg kommer til at betyde noget for, hvad vi kan få skabt af resultater, lyder det afsluttende fra bestyrelsesformanden. 


Jonas Skaaning driver sammen med Kathrine Hendriksen familievirksomheden Rødvig Kro & Badehotel, som de overtog for ti år siden fra hans forældre. Ambitionen for den kongeligt privilegerede kro er er at drive de 29 værelser, så gæsterne kan mærke den autentiske stemning af badehotel.

Rødvig Kro & Badehotel, Jonas Skaaning:

Det ligger også ud til vejen, så vi kan ikke lige bygge til uden dispensation. Så er der jo nogle udfordringer i forhold til adgangen til motorvejen vil mange sige. Det er jo ikke noget, vi oplever så meget. Selvfølgelig vil vi gerne komme hurtigere til og fra København, men ellers synes jeg, at vi er tilfredse med det, som det ser ud. At udviklingen af turismen bliver prioriteteret er det, der er vigtigst for mig, og det synes jeg, at det gør.

Vi har fået rigtig meget hjælp og knowhow Hvordan har du oplevet udviklingen på Stevns, mens du har drevet stedet her? Jeg vil sige, at der er fremdrift. Helt klart. For mig så vil jeg sige, at vendepunktet var efter, at Erhvervsrådet blev stiftet, og Thomas blev erhvervschef, så er det virkelig rykket. Det har virkelig gjort meget, synes jeg. Måden, der bliver arbejdet på, er blevet meget mere professionel, og så synes jeg også, at der er kommet en bedre og kortere vej til politikerne. Vi har jo altid været ret privilegeret af, at politikerne er kommer her på stedet engang imellem, så derfor kan man nemt møde dem i virkeligheden. Hvad er fordelene ved at drive virksomhed på Stevns?

Har du benyttet dig af de erhvervs- og væksttilbud, der findes til virksomheder i Stevns Kommune? Vi har stiftet størst bekendtskab med Erhvervsrådet, da vi kom med på RaketVækstforløbet, som vi også er store fortalere for og taler vidt og bredt om til alle, der gider høre på det. Vi forsøger at fortælle, hvor meget det har rykket for os. Nu er det 10 år siden, vi overtog stedet, og siden vi var på forløbet i 2013, har vi rykket os meget. Det er på den måde, vi har fået lagt vores strategier, vision og mission, så alle de ting vi gør, får den her autentiske badehotel-stemning. Det er det, vi vil og gør, både når vi laver mad, tager imod gæster og bygger nye værelser. Vi har været alle de her forløb igennem Raketvækst 2 og så videre. Vi har fået rigtig meget hjælp og knowhow.

3 virksomheder 5 spørgsmål

For mig er det vigtigste helt klart turismen. Det er min branche, og jeg synes, jeg kan mærke et paradigmeskift igennem de seneste 10 år. Man kan se, at turismen vægter højere. Og det startede jo nok, da Koldkrigsmuseum Stevnsfortet kom. Så kom Verdensarven, og så blev der afsat penge, da kommunen kunne se, at det var det her, man skulle prioritere. Og det betyder jo super meget for os. Ingen tvivl om det. Hvad er ulemperne ved at drive virksomhed på Stevns?

Vi er ikke privilegeret af at have super mange erhvervskunder. Vi har jo også nogle udfordringer i forhold til regler, hvor vi gerne vil have nogle tilladelser eller dispensationer, hvor det nogle gange kan være svært, når vi har sådan et gammelt sted som det her.

Hvorfor vil du anbefale Stevns til andre erhvervsdrivende? De kan få en rigtig god hjælp til at komme i gang. Det er mit indtryk, at man kontakter Erhvervsrådet, og så kan man få hjælp til alt det, der er svært og som man ikke ved noget om, så man ikke behøver klare sig selv.  7


ET SKRÆDDERSYET FORLØB til din virksomhed Vil du videre med din virksomhed og styrke din bundlinje? Så deltag i et af Stevns Erhvervsråds udviklingsforløb, som er til dig, som er parat til at arbejde seriøst og målrettet med udviklingen i din virksomhed. Hvad enten du er en nystartet eller en etableret virksomhed, har erhvervsrådet et skræddersyet forløb, som er målrettet dit udviklingstrin.

Iværksætterkursus

Hvad får du ud af at deltage?

Iværksætterkurset er for dig, som gerne vil bygge din virksomhed på et solidt fundament. Det er både for dig, der enten lige har startet virksomhed og dig, som har en god idé, som du gerne vil forberede dig grundigt på at føre ud i livet.

Få styr på alt det praktiske

Få hjælp til at udvikle et hold bart forretningskoncept

Få input fra en revisor, en advokat og en bankrådgiver

Få råd om markedsføring og salg, der skaber kunder

Bliv klædt ordentligt på til at drive virksomhed

Netværk med andre iværksættere

På fem intense moduler kommer du hele vejen rundt om at drive virksomhed med en grundig introduktion til emner som forretningsidé, kundegrundlag, strategier, regnskab, salg og markedsføring. Kurset veksler mellem faglige oplæg fra iværksætterkonsulenten Jesper Yde Knudsen og eksterne eksperter, samt praktiske opgaver, hvor du omsætter din nye viden til konkrete og brugbare handlingsplaner for din virksomhed. Kurset tager udgangspunkt i DIN situation. Det betyder, at al teori bliver direkte knyttet til, hvordan du kan bruge det i din virksomhed.

RaketVækst

Hvad får du ud af at deltage?

RaketVækst er Stevns Erhvervsråds bedste tilbud til virksomheder, som vil styrke deres forretning og skabe mere vækst. Forløbet er for dig, som har en virksomhed med stabil indtjening, ansatte, en ambition om vækst og som gerne vil arbejde mere strategisk med virksomhedens udvikling.

Fastlagt de vigtigste områder, der skal arbejdes på i din virksomhed

Nedskrevne mål der skal nås indenfor de valgte områder

En helt konkret nedskrevet strategi og handlingsplan for at

nå målene

Sparring og inputs på din virksomhed, dig selv og din ledelse

Inspiration og det ”spark i røven”, som vi alle kan bruge en

På et intenst tredages seminar kommer du hele vejen rundt om din virksomhed og arbejder strategisk og målrettet med de udviklingsmuligheder, der i sidste ende kan give flere penge på bundlinjen. Forløbet, som bliver tilbudt i samarbejde med Væksthus Sjælland, er populært; 85 erhvervsdrivende fra Stevns har allerede deltaget.

gang imellem

Opfølgningsmøder 2 uger, 2 måneder, 4 måneder og 6

måneder efter kurset

Adgang til netværk og udviklingsforløb med andre RaketVækst-

deltagere

Mere direkte adgang til konsulenternes store netværk og

kontrakter

8

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Hvilket forløb passer bedst til mig?

Foto: Martin Håkan / CoverGanda.dk

Læs mere og se hvornår Stevns Erhvervsråd tilbyder de forskellige forløb på: stevnserhvervsraad.dk/arrangementer

Vækstorienteret netværk for unge ejerledere Netværk og vækstforløb for unge ejerledere i Region Sjælland, der som udgangspunkt er under 40 år, har mindst 5 ansatte og ambitioner om at skabe betydelig vækst i virksomheden. Væksthus Sjælland og lokale erhvervsfremmeaktører står bag netværket, som følger din virksomhed over et længere stykke tid - evt. helt frem til et generationsskifte. Forløbet skydes i gang med en intensiv 3-dages bootcamp. Hvad får du ud af at deltage? •

Du arbejder målrettet med at skabe den vækst og udvikling, som du ønsker i din virksomhed

Du bliver styrket fagligt og praktisk som direktør i din egen virksomhed.

Du bliver en del af et stærkt og engageret netværk af andre unge ejerledere med fælles vilje til vækst.

Du får viden og værktøjer fra professionelle konsulenter med speciale i udvikling af virksomheder samt inspiration fra andre succesfulde virksomhedsejere.

Er du i tvivl om, hvilket forløb, der passer bedst til dig og din virksomhed? Kontakt iværksætter- og Virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen på: Tlf. 21 22 17 65 Mail: jesper@stevnserhvervsraad.dk

RaketVækst 2.0 Forløbet er for dig, som allerede har deltaget i RaketVækst og som nu forfølger en strategi med succes. Det er en overbygning fra Væksthus Sjælland, hvor man fokuserer mere på ledelse og salg og indtjeningsoptimering af sin omsætning. Hvad får du ud af at deltage? •

Bliv udfordret på din strategi

Få ny viden om ledelse af medarbejdere

Bliv klogere på værdibaseret salg

Få arbejdet på din markedsstrategi.

Få lagt nye ambitiøse vækstmålsætninger Virksomhederne

9


Angle.design - verdensopfindelsen fra Stevns! Det nye skinnesystem Angle.design er ved at indtage byggemarkeder over hele landet. Bag opfindelsen står Niels Freitag og Henrik Nielsen fra tømrerfirmaet Adamsen A/S. Siden et RaketVækst-forløb skubbede dem i gang, har de haft travlt med at udvikle, producere og sælge det nye produkt. 10

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Hjulet, opvaskemaskinen, isterningeposen. Mange af verdens største opfindelser er udsprunget af et praktisk behov; Det må kunne gøres smartere! Det er også historien bag Angle.design; et nyt skinnesystem, som gør det langt hurtigere og mere præcist at skære plader til i de ønskede mål. Du indstiller blot bredden, højden og den ønskede vinkel på din skinne, hvorefter du skærer. Idéen til skinnen opstod for mange år siden hos tømrer Niels Freitag, der ligesom alle andre måtte have blyant og tommestok frem for at måle plader op, inden han kunne skære dem til. Niels ejer sammen med Henrik Nielsen tømrer- og tækkefirmaet Adamsen A/S, hvor de i lang tid har brugt en primitiv udgave af skinnen, som bl.a. ikke kunne klappes sammen, som den nuværende kan. - Niels havde jo lavet skinnerne for mange år siden, og jeg kvaj står og skal læsse den ind i bilen og spørger Niels; kan det her ikke gøres anderledes, fortæller Henrik. Siden har Niels brugt weekender og søvnløse nætter på at videreudvikle skinnen og undersøge markedet for de rette leverandører til enkeltdelene. I marts 2018 søgte de patent på deres verdensopfindelse, og allerede dagen efter, kunne de præsentere Angle.design for 15.000 deltagere på byggebranchens største messe, hvor folk tog godt imod det nye værktøj. - Folk siger; at den har de manglet hele livet. Den gør bare arbejdet meget mere nøjagtigt, end man selv tit kan gøre, forklarer Niels. Den tunge vej Fra du søger et patent i Danmark, har du et år til at søge patenter i andre lande, og det er ofte en bekostelig affære: - Man har travlt på det år. Du skal enten have solgt rigtig meget, så du kan søge patenter i de lande, som der nu er relevante, eller du kan vælge at sælge rettighederne til patentet. Vi har valgt den tunge vej -at prøve at sælge rigtig meget, fortæller Niels. Det foregår ved at stemme dørklokker hos landets mange byggemarkeder, der med en vis træthed og skepsis tager imod endnu en ny sælger. - Men jeg er virkelig standhaftig og siger; du SKAL se det her produkt, for det er ikke noget, du har set før. Så kører man derud, og så er de faktisk rigtig glade for, at de har set det, fortæller Henrik. Efter masser af timer med produktdemonstrationer på messer og håndværkerdage, er der for alvor ved at komme gang i salget. I dag bliver der sendt omkring 20 skinner afsted om ugen fra Angle.designs værksted, der holder til på samme adresse som Adamsen i det sydlige Stevns. For nyligt rundede Niels og Henrik en vigtig milepæl: - Det var da den første butik ringede til os og gerne ville se vores produkt. Det er tegn på, at vi begynder at få brandet vores navn, og folk begynder at høre om os, fortæller Henrik. Næste skridt er at sælge til udlandet, og i 2019 er det planen at Niels og Henrik indtager de svenske byggemarkeder.

Respekten for hinanden At gå fra god idé til videreudvikling, produktion og salg af opfindelsen har ikke været uden bump på vejen. - Vi har jo stået for det hele selv. Samtidig med, at Niels har udviklet skinnerne, har vi også skullet lave en ny fabrik, så vi har sørme haft mange kasketter på, og Adamsen har også skullet køre ved siden af, forklarer Henrik. En vigtig forudsætning for, at han og Niels i dag kan stå med en færdigproduceret udgave af Angle.design, har været at skaffe tilstrækkelig kapital. Derfor er de meget taknemmelige over, at Møns Bank var villige til at låne dem penge til projektet - især efter et afslag fra deres daværende bank. Projektet er samtidig blevet støttet af landdistriktsmidler fra EU uddelt af Udvikling Stevns. Selvom det har været hårdt arbejde at starte en helt ny produktionsvirksomhed op ved siden af deres tømrervirksomhed, begynder Henrik og Niels’ anstrengelser at bære frugt, og de er ikke i tvivl om, at de ikke ville være kommet så langt uden hinanden. - Når man er meget forskellige og har respekt for hinanden, så når man rigtig, rigtig langt, for det her var vi ikke kommet igennem ene mand. Så var der noget andet, der havde sejlet enten i Angle.design eller i Adamsen, siger Niels. RaketVækst gav skubbet Hvorfor alt det ekstra arbejde? Det letteste for Niels og Henrik havde været at gemme deres gode idé nederst i skrivebordsskuffen eller at sælge den til en anden virksomhed, men de to ejerledere er ikke bange for en udfordring – tværtimod. Siden de deltog i Stevns Erhvervsråds udviklingsforløb RaketVækst for tre år siden, har de drevet deres virksomhed efter mantraet ”udvikling frem for afvikling”: - Det er grundet RaketVækst, at vi har fået hår nok på brystkassen til, at vi har turdet starte det her. Det var RaketVækst der gav os skubbet, understreger Niels. - Og så synes vi selv, det er en fed idé. Det er en, som hele verden bare står og mangler. Så synes jeg, det er fedt, at vi bare er en lille virksomhed fra Stevns, som ligger uden for lands lov og ret, som har opfundet noget, som ikke findes nogle andre steder i verden, supplerer Henrik. De er samtidig stolte over, at Angle.design er med til at skabe arbejdspladser i kommunen og hos de danske leverandører, som producerer de enkelte dele til skinnerne. I dag er Angle.design arbejdsplads for tre ansatte i fleksjob, som samler delene til de færdige skinner og pakker dem i kasser, som sendes afsted til håndværkere i hele landet. Hvis alt går vel, udvikler Angle.design sig til en solid og sund virksomhed ligesom ”storebror” Adamsen, og så er Henrik og Niels klar til næste skridt for deres skinne. - Nu knokler vi et par år for at få virksomheden op at stå, og så får Niels måske lidt mere tid til at kigge på videreudvikling af skinnen, for som vi har lært af RaketVækst: Man kan stå stille, og så kan man dø. Eller også kan man udvikle sig!  Virksomhederne

11


Vækstkonsulenten:

Vi er til for dig Erhvervshus Sjælland er sat i verden for at gavne din virksomhed mest muligt uden at ville sælge dig noget. Med vækstkonsulenternes enorme netværk, videnserfaring og ihærdighed vil de gå langt for, at din virksomhed vækster. Søren Mikkelsen har mange års erfaring i erhvervsregi, og meget sigende møder Stevns Erhvervsråd ham endda i et lokale til en iværksætterbygning i Køge, for Søren har med sin jobfunktion én entydig mission: At få dit firma til at blomstre. - Vi kommer med åbent sind og åbne hjerter, for vi er kun til for virksomhederne. Vi vil i princippet gerne skabe arbejdspladser, men vi markedsfører os på, at vi gerne vil hjælpe virksomhederne med at tjene penge, forklarer Søren Mikkelsen, der bærer den passende titel som “vækstkonsulent” hos Erhvervshus Sjælland det tidligere Væksthus Sjælland. Erhvervshuset hjælper erhvervsdrivende i hele Region Sjælland, og i Stevns arbejder de tæt sammen med Erhvervsrådet om at komme ud til virksomhederne. Væksthuset får midler fra kommunerne, så Søren og de andre medarbejdere har ikke en økonomisk bagtanke med deres tilbud om hjælp. Mange slags hjælpemidler Sammen med Stevns Erhvervsråd udbyder Erhvervshus Sjælland sparringsforløb, hvor virksomheder får hjælp og sparring til at gøre udfordringer til muligheder, så de kan realisere deres forretningspotentiale. - Ved for eksempel et kursusforløb som “RaketVækst” er man sammen med virksomhederne i 40 timer over tre dage, og så lærer man dem rigtig godt at kende, siger Søren Mikkelsen for at understrege, at man ikke blot får flygtig vejledning hos væksthuset. I et konkret tilfælde hjalp vækstkonsulenter blandt andet den stevnske lampevirksomhed, Luminiz (se s. 14), med at tage fat i den danske ambassade i Norge for at høre, om de kunne hjælpe med at finde firmaer, der ville forhandle deres lamper. At spå om fremtiden Som hos så mange andre instanser kan en af de største udfordringer være at planlægge fremtiden, og Erhvervshus Sjælland vil gerne gardere firmaer, så de er klar til at håndtere fremtiden - men den slags kan være svært at forudsige. - Hvis du spurgte mig om, hvad jeg ville rådgive en virksomhed til, så de var klar til om ti år, så ville jeg sige: Det ved jeg ikke, lyder det kontante svar fra Søren Mikkelsen, men han har dog et forslag til helgardering, som stort set alle virksomheder kan benytte sig af: - Sørg for at levere den allerbedste service overfor dine kunder, så skal dine kunder nok holde fast i dig.  12

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

Foto: Martin Håkan / CoverGanda.dk

Kender du Erhvervshus Sjælland? Erhvervshus Sjælland er ejet og finansieret af kommunerne i Region Sjælland. Her kan regionens virksomheder få hjælp til at realisere deres potentiale og kortlagt deres forretningsmuligheder. Erhvervshuset tilbyder sparring fra et stærkt hold af uvildige vækstkonsulenter med indgående viden om finansiering, innovation, ledelse, salg, markedsføring og internationalisering. I Stevns Kommune indgår Stevns Erhvervsråd i et stærkt samarbejde med vækstkonsulenterne bl.a. ved vækstforløbene Raketvækst og Raketvækst 2.0., som erhvervsrådet tilbyder flere gange om året. Erhvervhus Sjælland hviler på det tidligere Væksthus Sjælland, som blev omdannet til erhvervhus fra 2019 på grund af en politisk aftale om refom af erhvervsfremmesystemet.


Virksomheden KALK A/S ved Holtug blev stiftet i 1976 for kunne levere højkvalitets kalkprodukter til restaureringsbranchen. I 1989 overtog Rasmus Kjøng Jørgensen virksomheden efter sin far. Med Rasmus i spidsen har KALK gennemgået en stor grøn omstilling. De har som det første kalk- og mørtelværk fået tildelt den omfattende miljøcertificering Cradle to Cradle på alle deres kalkprodukter, hvilket bl.a. betyder, at produkterne er 100% genanvendelige. KALK har samtidig udvidet sit sortiment med flere specialprodukter inden for bæredygtigt byggeri.

KALK A/S, Rasmus Kjøng Jørgensen:

Vi skal bakke den lokale handel op Hvordan har du oplevet udviklingen på Stevns rent erhvervsmæssigt? Da jeg var dreng, var der to banker i Rødvig, en trælasthandel, tre til fire købmænd, en Brugsen og tøjbutikker og alt muligt. Det meste er jo lukket ned i dag, der er en enkelt Brugsen tilbage, og så er det vel ved at være det udover restauranterne. Jeg frygter, at det går på samme måde i Store Heddinge, når mine børn bliver store. Det håber jeg ikke, men man kunne mistænke det. Jeg håber, at der hele tiden er liv i det, men det kræver jo også, at vi alle sammen bakker op om den lokale handel. Synes du så selv, I bakker op om det? Ja, det synes, jeg vi gør. Min familie henter tingene lokalt. Jeg køber ikke på nettet, men min kone køber på nettet, og så må butikkerne sørge for at være på nettet, hvis det er der, folk handler. Hvad er fordelen ved at drive virksomhed her på Stevns?

Stevns, så jeg mener egentlig ikke, at der er nogle store problemer med at drive virksomhed her. Men når jeg for eksempel besigtiger ejendomme, så foregår det i København, og så er der jo noget kørsel frem og tilbage, men det er jo bare en vanesag. Så hvad er ulemperne ved at drive virksomhed på Stevns? Vi kunne godt tænke os den der tunnel til Amager, men det ville være det samme, hvis jeg skal starte en virksomhed op i Jylland, så vil jeg heller ikke kigge på Vestkysten. Så vil jeg jo finde noget i Aarhus eller Vejle og ikke noget, der lå helt nede på Als. Og det er jo det samme, hvis der kommer virksomheder til her, så kigger de efter, hvor motorvejen er, og derfor bliver Stevns sorteret fra af andre virksomheder. Hvordan vil du opfatte betingelserne for erhvervslivet her i Stevns kommune?

3 virksomheder 5 spørgsmål

Jeg er jo født hernede, så det ligger til højrebenet at være her. Når vi skal have fragtet ting her til fra Jylland, kan det være lige meget, om vi lå i Køge eller her. Der findes rigtig mange gode medarbejdere her på

For 10 eller 20 år siden kunne virksomhederne sådan set passe sig selv, men jeg synes, man er begyndt at få lidt mere fokus på det, efter man har fået Stevns Erhvervsråd op at køre, så på den måde er det begyndt at løfte sig opad.  13


Med RaketVækst-forløbet er vi blevet stærkere En designer og en elektriker. To personer med vidt forskellige baggrunde er gået sammen om at skabe unikke udendørslamper med virksomheden Luminiz. I november 2017 deltog de på vækstforløbet RaketVækst, som har sendt dem videre i den rigtige retning. Begejstringen lyser ud af Dennis Birkelund, da han tager imod i butikken i Hårlev, han kan faktisk slet ikke vente med at vise rundt på den næsten én hektar store grund, hvor alt lige fra designet, produktionen og distributionen af havelamperne i Luminiz finder sted. Han brænder tydeligvis for sin virksomhed. I omkring tre år har elektrikeren Dennis Birkelund og designeren Jørgen Hørup Henriksen drevet Luminiz sammen, men det lå slet ikke i kortene for Dennis, at han skulle lave designerlamper, da han købte ejendommen i Hårlev på tvangsauktion i sin tid. Dennis havde egentlig planer om at starte en el-forretning i lokalerne, men hans veje krydsede med Jørgen på 55 år, der kunne tegne lamper, mens Dennis på 40 år kunne lave dem, og så blev de enige om at forsøge sig med et lampekoncept. – Vi fremstiller et unikt spydkoncept. Folk skal ikke grave kabler ned i haven. De får lamper, der er færdigmonterede, og kablerne er monteret mellem lamperne, så folk tager lamperne, stikker dem ned i jorden og sætter stikket i kontakten. De sparer elektrikeren. Så kan kunden flytte lamperne rundt efter årstiden, de kan tage den med ind om vinteren, hvis de ønsker det, eller tage den med i kolonihaven, forklarer Dennis. Hjælp udefra At starte en ny virksomhed op bliver ikke altid en succes fra dag et, og vores to iværksættere oplevede også en del startproblemer. – Vi har hængt lidt i bremsen her i starten med at komme ud på markedet, for vi har haft svært ved at skaffe nye kunder. Der har været gamle kunder, 14

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


der har efterspurgt reservedele Stevns Erhvervsråd var inde over eller nye lamper. De kender altså Luminiz fik rådgivning og vejledning produkterne og ved, de er i orden. fra Stevns Erhvervsråd og fik lavet Vi har godt kunnet skaffe nye en målrettet plan for deres firma. kunder, når vi har været på messer, Udover et endagskursus i men efter messerne er det ligesom marketing fik Stevns Erhvervsråd døet ud, erkender Dennis. også overbevist Luminiz’ to ejere Luminiz fik tilbudt hjælp om fordelene ved at benytte sig fra firmaer, der ville hjælpe af udviklingsforløbet RaketVækst, dem med at øge salget af hvor man i løbet af tre intensive lamper via forretningens egen webshop, men en garanti på mersalg kunne RaketVækst har været med til at de firmaer aldrig give. skabe fokus på, hvad vej vi skal gå – Vi har været igennem flere bureauer, der alle med butikken, så vi ikke skyder med sammen har sagt, at de spredehagl. For vi har været ude i kunne en hel masse, men nogle stormvejr med blandt andet de kunne ikke levere noget nogle dyre lærepenge til markedsi sidste ende. Det var dyre føring. lærepenge, siger Dennis og uddyber: – Der kommer nogle Dennis Birkelund og siger, at de vil sælge Indehaver, Luminiz produktet for os på nettet. Men de kan ikke stille nogen anden garanti end at sende dage får set på sin virksomhed fra en regning hver måned. Så vi har alle vinkler og får værktøjer til at været igennem de der perioder, lægge målrettede strategier på hvor det har kostet os rigtig mange relevante områder af virksomheden. penge, fortæller Dennis ærligt. – RaketVækst har været med til Planen for Luminiz er nu at skabe fokus på, hvad vej vi skal hovedsageligt, at de vil sælge gå med butikken, så vi ikke skyder produkterne via eksterne internet- med spredehagl. For vi har været butikker, men alle lamper bliver ude i nogle stormvejr med blandt stadig lavet i Hårlev. andet nogle dyre lærepenge til

markedsføring, forklarer Dennis, der i starten ikke var helt varm på tanken om skulle benytte sig af tilbuddet om deltagelse i RaketVækst, men som efterfølgende ikke har fortrudt det. – Vi fik noget netværk med derfra. Vi fik struktureret vores markedsføringsplan og vores strategiplan. Det har gjort, at vi er blevet retningsbevidste om, hvad vej vi vil gå med vores virksomhed. Med RaketVækst-forløbet i baghånden er vi blevet stærkere. Vi ved, hvad vi vil have, og vi ved, hvem der skal levere det til os, siger Dennis. Efterfølgende er Luminiz ikke bare blevet sluppet fri uden snor. Der er løbende opfølgende møder med de andre kursusdeltagere og -undervisere omkring målsætningen, hvor de følger op på, hvor langt de er nået med de enkelte delmål. – Den metode er god for mig, for så ved man, at man skal have præsteret noget til næste gang, for det er ikke fedt at møde op og ikke have lavet noget, siger Dennis. Norden og flere ansatte Ambitionerne for Luminiz fremadrettet rækker allerede udover landets grænser. Blandt andet vil de gerne have fundet butikker i Sverige, der vil forhandle deres designerlamper, men Norge er heller ikke udelukket. Jørgen og Dennis fik i forlængelse af RaketVækst tilknyttet en konsulent fra Væksthus Sjælland, der ville hjælpe Luminiz med at vækste og ekspandere. Væksthus Sjælland, som i dag er omdannet til Erhvervhus Sjælland, er netop sat i verden for at hjælpe firmaer med at kortlægge deres forretningsmuligheder, og det var præcist, hvad Væksthus Sjælland endte med at gøre for Luminiz. Vækstkonsulenterne hjalp dem blandt andet med at finde en agent i Norge til at sælge Luminiz’ produkter via webshopsHvis kundeudvidelsen fortsætter efter drømmemålene, har Dennis en stor forhåbning om, hvor Luminiz står i fremtiden. – Om fem år har vi fem ansatte, der står og laver lamper, og det mål skal vi nok nå, afslutter Dennis.  Virksomhederne

15


Oplevelsen af Engvang Engvang Frugtplantage kunne i 2018 fejre, at det var ti år siden, at Annelise Nielsen og Dan Christensen åbnede plantagen ved Strøby. Her køber du ikke kun frugter og bær – parret har gennem årene udviklet plantagen med flere oplevelser for de besøgende. Seneste tiltag er en ny sommercafé. 16

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Solen skinner fra en skyfri himmel og en sød duft af jordbær hænger i luften over Engvang Frugtplantage på en varm sommerdag i juli. Inde i Engvangs hyggelige gårdbutik vrimler det med lokale og turister, som har været ude at plukke bær i plantagen eller som nyder en kop kaffe i butikkens nye sommercafé. Dan Christensen og Annelise Nielsen står bag frugtplantagen, som de startede for ti år siden i november 2008. De er begge uddannede produktionsgartnere med speciale i frugt og bær og har siden uddannelsen dannet parløb både professionelt og privat. Inden de købte Engvang havde de en stor plantage på Tåsinge, hvor de dyrkede frugter og bær, som blev solgt engros til Coop og Grønttorvet, men de fandt efterhånden ud af, at det var en anden vej, de ville gå: – Det, som vi flyttede fra, var at der altid var et led eller to mere, som skulle tjene på vores varer også. Det gjorde, at vi stod som den sidste og fik den mindste bid af kagen. Her kan vi selv sætte prisen, og vi kan vælge hvor og hvordan, vi

vil sælge det. Det her med at have en gårdbutik gør, at vi kan leve af det, for så der ikke er nogen andre, som skal tjene på vores produkter, forklarer Annelise. Hver lørdag året rundt drager de også til markedet på Køge Torv for at kunne sælge direkte til kunderne, og de ugentlige torvedage i Køge var netop en af grundene til, at det blev gården ved Strøby, som blev deres nye hjem og arbejdsplads. Den direkte kontakt med kunderne giver overskud i mere end én forstand: – Da vi udelukkende solgte engros, fik vi ikke noget respons, før man så en afregning på noget. Den eneste respons man fik var, hvis der var noget galt. Den anerkendelse vi får af vores kunder for vores produkter og faglighed – det er det, som driver os, understreger Dan. Fra stubmarker til æbletræer Siden overtagelsen har Dan og Annelise knoklet med at forvandle gårdens hestefolde og stubmarker til store overdækkede tunneler med bær samt marker med række efter

række af frugttræer. Sortimentet er blevet udvidet mange gange over årene med bl.a. brombær, stikkelsbær og grønne asparges samt tomater og peberfrugter til salg og som ingrediens i deres egen ketchup. Produktionen på Engvang foregår efter moderne produktionsmetoder for at undgå brugen af pesticider. Produkterne er ikke økologiske, men Dan og Annelise bruger så vidt muligt naturlig insektbekæmpelse såsom rovmider for at komme de uønskede insekter til livs. I en mudderpøl i skyggen af et træ finder man endnu et af de produkter, som er kommet til gennem årene: frilands-æblegrise, som bliver fodret med de æbler, som ikke bliver solgt. – Vi startede med fem grise og tænkte, det var da meget hyggeligt, og i år er vi oppe på 40-50 grise. Vi sælger dem primært her i butikken, og så har vi en del som går til Rødvig Kro, fortæller Dan.

Virksomhederne

17


Et godt netværk Samarbejdet mellem Rødvig Kro & Badehotel og Engvang Frugtplantage er et godt eksempel på det lokale netværk, som Dan og Annelise er blevet en del af gennem Stevns Fødevarenetværk – et netværk som de selv var med til at starte i 2010, og hvor Dan er formand. – Vi bruger egentlig hinanden rigtig meget i netværket, hvis man står og skal ha’ fat i et eller andet, eller har en udfordring. Uden at vi tænker så meget over det, er det netværket, der har gjort, at vi har lært hinanden at kende og kan hjælpe hinanden, fortæller Annelise. Efter at parret rykkede til Stevns, blev de hurtigt kendte ansigter i området. Kort efter overtagelsen inviterede de nysgerrige stevnsboer til Åbent Hus, hvor de blev mødt af en overvældende interesse, som gav dem blod på tanden efter mere. Derfor har de år efter år lagt hus til Æblets Dag, som siden har udviklet sig til Fødevarenetværkets årlige Høstmarked.

eller som går en tur på Engvangs natursti, der bugter sig rundt på plantagen og forbi Tryggevælde å.

turisten til at bruge lokale fødevarer, har været en af incitamenterne for det, forklarer Dan.

Flere turister Flere og flere af Engvangs kunder er turister, og Engvang spiller selv en aktiv rolle for at fremme turismen i kommunen. Dan er medlem af Stevns Turistforening som repræsentant for Stevns Fødevarenetværk, og Engvang har samtidig et tæt samarbejde med Stevns Erhvervsråds turismekonsulent. I foråret stod de i fællesskab bag en crowdfundingkampagne, som finansierede købet af 250 stevnskirsebærtræer, som er ved at vokse sig store på Engvangs jord. Projektet sker som et led i at gøre Stevns kendt for sine fødevarer. – Jeg vil sige, det giver god mening at være med på fødevaresiden i de turistprojekter, fordi der er mange af vores faste kunder, som ikke er hjemme i længere eller kortere perioder af sommeren. Så det her med at få

Vi kan jo godt li’ det Ifølge Dan og Annelise er Engvangs største udfordring manglende tid til at føre parrets mange gode idéer ud i livet. En af de idéer, som parret drømmer om at føre ud i livet, er et produktionskøkken hjemme på gården, hvor de kan producere og udvikle deres produkter – i dag må de til et køkken i Klippinge. Når man hører om parrets lange arbejdsdage, forstår man dog hurtigt, at der ikke er meget tid at tage af. Deres arbejde følger solens lys, og i sommermånederne bliver det til rigtig mange timer i plantagen. – Det er fra fem morgen til ni aften. Vi bruger næsten al vores tid på det. Men vi kan jo godt li’ det, ellers gjorde vi det ikke. Det er både ens arbejde og hobby på samme tid, slutter Annelise. 

En oplevelse værd at køre efter I takt med at sortimentet og kundekredsen er vokset, er gårdbutikken blevet udvidet. Hylderne bugner af friske bær og frugter og af lækre henkogte og syltede specialiteter: marmelader, syltede frugter, ketchup, most og meget andet. Her finder du også mange produkter fra andre lokale producenter: – Vi tager mange andre varer ind i butikken end vores egne, og gerne nogle lidt specielle ting. Når vi har fået flere varer i butikken, så har det også trukket flere kunder, for i stedet for at skulle køre fire steder hen, kan de nøjes med at køre herhen, forklarer Annelise. Seneste tiltag i butikken er en lille sommercafé, hvor gæsterne kan nyde kaffe, saft og hjemmebag i butikken eller på små bænke i haven. Den nye café er endnu et tiltag, som er med til at gøre besøget på Engvang til en oplevelse, som er værd at køre efter. Plantagen er efterhånden blevet et decideret udflugtsmål for familier, som går på pluk-selv-jagt efter de flotteste bær i rækkerne af jordbær og hindbær 18

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Borgmesteren:

Åbenhed er vejen frem Stevns Kommunes borgmester, Anette Mortensen, havde knapt fået borgmesterkæden om halsen, før hun havde lagt sin nye strategi for at imødekomme både borgernes og virksomhedernes behov. I knap et år har den nye borgmester i Stevns Kommune været Anette Mortensen fra partiet Venstre, og kort efter sin udnævnelse havde hun allerede taget initiativ til at lægge en stil, der i hovedtræk går ud på åbenhed. - En gang om måneden holder jeg åbent rådhus, hvor jeg inviterer borgere, foreninger og virksomheder til en uformel snak, så man kan få sat ansigt på os. På den måde skal det ikke tage flere måneder at komme i kontakt med borgmesteren, fortæller Anette Mortensen, da vi møder hende i hendes kontor på Stevns Rådhus. Tilslutningen til møderne har været rigtig positiv med over 80 borgere på besøg i 2018, og på grund af den store tilslutning, fortsætter åbent rådhus også i 2019. Hun håber også, at den åbne tilgang vil smitte af på resten af organisationen i kommunen.

På besøg i virksomhederne Anette Mortensen mener selv, at hun har en vigtig opgave foran sig i sit hverv som borgmester: - Et af mine største mål er jo netop at ændre holdningen til kommunen. At gå fra at blive opfattet som en afvisende, lukket kommune, til at være en positiv kommune, som er dialog med virksomhederne og som gerne vil erhvervslivet. Men Anette Mortensen vil ikke kun have, at borgerne og virksomhederne kommer til hende, for hun bestræber sig på at besøge en eller to virksomheder om ugen sammen med Mikkel Lundemann Rasmussen, som er udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, kommunaldirektøren og erhvervschefen for Stevns Erhvervsråd. Her bliver de klogere på, hvad der rører sig blandt virksomhederne og samler inputs til, hvordan Stevns

kan blive en bedre kommune at drive virksomhed i. En af Anette Mortensens missioner med virksomhedsbesøgene er at få en større indsigt i virksomhedernes arbejde og behov. Stevns Kommune har nogle af landets bedste rammevilkår for at drive virksomhed, men på trods af, at kommunen i 2018 gik 19 pladser frem i DI’s undersøgelse af erhvervsvenlighed, så er der stadig mange områder, hvor vi kan forbedre os. - Den positive fremgang, vi er inde i, skal vi fastholde og udvikle, og derfor bliver vi nødt til fortsat at kigge indad på organisationen, og det arbejde, vi laver for erhvervslivet. Hvis det for eksempel er det samme område, der bliver nævnt, er det så mangel på ressourcer? Skal vi have ændret på den måde, vi organiserer os på? Eller kan vi ændre på nogen andre områder for at gøre det nemmere for virksomhederne? Borgmesteren synes allerede at kunne se et mønster i, hvorfor der nogle gange kan herske en dårlig opfattelse af kommunen, og hvordan man eventuelt kan ændre den opfattelse. - Der tegner sig et mønster på de besøg, jeg har haft indtil videre. Det er angiveligt gamle historier, der får lov at hænge ved. Man har haft en dårlig oplevelse, og så er det nok sådan, kommunen er. De dårlige oplevelser smitter af i lang tid. Borgmesteren mener, at en af måderne at undgå dårlige oplevelser fremadrettet er, at virksomhederne tager kontakt til kommunen tidligere: - Hvis I som virksomhed rumsterer med noget, så kontakt os med det samme i stedet for at vente. Kom ind til os hurtigt, så vi har mulighed for at se, hvad vi kan gøre. Det kan godt være, vi ikke kan strikke det sammen på den ønskede måde, men så kan vi måske gøre noget andet. Vi vil gerne hjælpe virksomhederne, og vi vil gerne hjælpe borgerne til at komme videre, understreger Anette Mortensen, og ser frem til et nyt, spændende år, hvor Stevns Kommune bl.a. vil styrke fokus på turismeudviklingen.  Kommunen

19


Formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme:

Vi skal gå til grænsen

I 2019 træder Stevns’ nye erhvervspolitik i kraft. Ifølge udvalgsformanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen, bliver politikken både skarpere og mere ambitiøs. Den nye erhvervspolitik er mere ambitiøs, end vi hidtil har set, fortæller Mikkel Lundemann Rasmussen. Et konkret eksempel på det, er inden for indsatsområdet ”Handlingsorienteret sagsbehandling”, hvor den nye politik gør op med den myndighedstænkning og nulfejlskultur, som ifølge udvalgsformanden tidligere har præget området. - Man må godt fejle, så længe det er på virksomhedernes præmisser, og så længe det kommer vores kommune til gavn, og så skal jeg som politiker nok tage de tæsk, 20

der kommer med det. Selvfølgelig skal man ikke lave den samme fejl to gange, men vi skal gå til grænsen af lovgivningen fremfor hele tiden at være på den sikre side, forklarer Mikkel Lundemann Rasmussen. Den nye vision, som danner udgangspunkt for erhvervspolitikken, vidner samtidig om, at der fra kommunens side er kommet et større fokus på Stevns som erhvervskommune. - En af de markante forskelle er, at der nu kommer en ny vision, hvor vi italesætter os selv som en kommune, der gerne VIL

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

erhvervslivet - faktisk som en erhvervskommune flere steder kontra en bosætningskommune som i den tidligere vision. Det er ikke, fordi vi er det ene eller det andet – vi er nok både og, lyder det fra udvalgsformanden. Den nye vision sender samtidig et vigtigt signal til erhvervsdrivende, som overvejer at rykke deres virksomhed til kommunen. Tiltrækning af virksomheder er netop en del af det nye fokusområde, Profilering, hvor markedsføring og branding skal gøre virksomhedsejerne bevidste om


En af de markante forskelle er, at der nu kommer en ny vision, hvor vi italesætter os selv som en kommune, der gerne VIL erhvervslivet.

Mikkel Lundemann Rasmussen Formand for AET

Stevns som erhvervskommune. Men det er ikke kun de erhvervsdrivende udenfor kommunen, som skal gøres bevidste – vi skal også internt arbejde med holdningen til Stevns’ som erhvervskommune: - Vi skal have ændret hele holdningen til, hvordan vi er stolte af vores erhverv og stolte af at skabe lokale arbejdspladser og økonomisk vækst, lyder det fra Mikkel Lundemann Rasmussen. Tager udgangspunkt i styrkerne Stevns er på flere områder allerede en attraktiv erhvervskommune med nogle af de bedste rammevilkår i regionen. Ifølge Mikkel Lundemann Rasmussen har Stevns samtidig en række styrker, som der er potentiale i at dyrke i endnu højere grad. Det

drejer sig blandt andet om Stevns’ placering lige udenfor Københavns omegn og styrken ved at være en mindre kommune, hvor erhvervsliv, kommune og erhvervsråd er tættere på hinanden. - Den nye erhvervspolitik tager netop udgangspunkt i Stevns’ styrker: Hele min tanke i forhold til erhvervspolitikken har været, at vi skal skærpe os ind til, hvad det er, vi er allerbedst til, for det er dér, hvor vi kan skabe den største værdiskabelse hos virksomhederne, hvilket i bund og grund er det, som skal være resultatet af det hele: lokale arbejdspladser og vækst. Udvalgsformanden ser en styrke i indsatsområderne, Forretningsudvikling for virksomheder og Iværksætteri, som Stevns Erhvervsråd i dag varetager. Områderne var også en del af forrige periodes politik, men her er der også nye tilføjelser bl.a. vil Stevns Kommune gøre en massiv indsats for at få iværksætteri på skoleskemaet i kommunens folkeskoler, og så kan kommunens iværksættere inden længe se frem til at få et nyt fysisk iværksættermiljø. Selvom de færreste nok vil mene, at Stevns’ digitale og fysiske infrastruktur er en styrke, er det ikke desto mindre så vigtig en faktor for erhvervslivets vækst, at infrastrukturen har fået sit eget indsatsområde i politikken. Om end formanden erkender, at det er et område, som det er vanskeligt at komme i mål med i politikkens løbetid: - Vi er jo udmærkede klar over, at vi ikke får lagt vejen inden for de næste fire år, hvor erhvervspolitikken løber, men det er et klart signal at sende om, at vi arbejder på det – det er virkelig topprioritet i kommunalbestyrelsen, og det er digital infrastruktur også, forklarer Mikkel Lundemann Rasmussen. Inputs fra erhvervslivet Erhvervspolitikken er blevet til i tæt samarbejde mellem Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd og erhvervslivet. På det årlige erhvervstræf i januar 2018 delte erhvervslivet deres inputs til politikken. De mange inputs blev efterfølgende kogt ned og prioriteret til fem indsatsområder,

som Stevns Kommune i maj inviterede erhvervslivet til at give inputs til konkrete indsatser indenfor. Arrangementet gav samtidig anledning til at fortælle om den kommende erhvervspolitik. - Jeg har det så skidt med, at man laver en erhvervspolitik, som der kun er tre mennesker, der har læst, og så går der fire år og så laver man en ny. Så vil jeg hellere bruge de her inddragelsesprocesser til at fortælle om den, siger Mikkel Lundemann Rasmussen, som oplever, at den nye politik giver anledning til mere optimisme: - Jeg kan mærke både blandt virksomheder og borgere generelt, at man har ændret lidt holdning. I stedet for, at man taler dårligt om vores erhvervsindsats, tænker man, at vi er på vej i den rigtige retning. Ud af skrivebordsskuffen Hvor nogle politikker aldrig når længere end skrivebordsskuffen, ligger det Mikkel Lundemann Rasmussen meget på sinde, at politikken bliver brugt aktivt. - Jeg har lidt et princip om ikke at lave politik, uden at der også er en handling bag, forklarer han. Derfor har Stevns Kommune denne gang skrevet en skarpere erhvervspolitik, hvor der inden for hver af de fem indsatsområder er tre konkrete indsatser, som kommunen følger op på med årlige handlingsplaner. Som noget nyt indeholder erhvervspolitikken også tre principper for, hvordan erhvervspolitikken skal realiseres: Holdindsats, Synergi og Tydelighed. - Holdindsats og synergi handler om koordinering mellem dem, som arbejder med at realisere erhvervspolitikken. Det er også noget af det første, vi har taget fat i, ved at vi nu ansætter én i kommunen, som kan være med til at koordinere erhvervsindsatsen, forklarer Mikkel Lundemann Rasmussen og fortsætter: - Tydelighed handler om, at vi vil profilering og vi vil branding, og vi vil være tydelige omkring, at Stevns Kommune ER en erhvervskommune, som VIL erhvervslivet.  Kommunen

21


Erhvervspolitik 2019-23 Stevns Kommunes erhvervspolitik er blevet til i tæt samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og Stevns Erhvervsråd. Den består af 5 indsatsområder, som hver indeholder tre konkrete indsatser, som kommunen sammen med erhvervsrådet vil arbejde for at realisere. Løsningsorienteret Sagsbehandling Samarbejdsmodel for erhvervsrettet samarbejde på tværs af afdelinger internt i kommunen Styrke samspil mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns kommune Hurtig respons på erhvervslivets og virksomhedernes behov

Fysisk- og digital infrastruktur Forbindelsesvej mellem Køge og Stevns til motorvejen Mobil- og bredbåndsdækning til alle 15 minutters drift på togbanen mellem Hårlev og Roskilde over Køge

Iværksætteri Etablering og drift af iværksættermiljøer og -netværk Iværksætteri på skoleskemaet i folkeskolen Udviklingsorienteret uddannelse og vejledning til iværksættere

Forretningsudvikling God dialog mellem erhvervslivet og kommunen samt service til virksomhederne Udviklingsorienteret fortrolig vejledning af virksomheder Vækst, udvikling og samarbejde i og mellem virksomhederne via vækst- og udviklingsforløb

Profilering Tiltrækning af iværksættere og virksomheder til Stevns Salg af den ledige erhvervsjord i Stevns kommune Online branding og markedsføring af Stevns som erhvervs- og bosætningsområde 22

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Centerchefen for Teknik & Miljø:

Vi vil tættere på borgerne

Hos Teknik & Miljø i Stevns Kommune vil man møde alle borgere og erhvervsdrivende i øjenhøjde og gerne i opløbet, når de skal have behandlet en byggesag, fortæller centerchef for Teknik & Miljø Birgitte JTK Nielsen. Byggesagsbehandling bliver prioriteret højt i Teknik & Miljø i Stevns Kommune. Som borger og erhvervsdrivende i kommunen skal man gerne opleve at blive taget i hånden fra start af, og derfor er ”Løsningsorienteret Sagsbehandling” et af fokusområderne i Stevns Kommunes nye erhvervspolitik. Selvom Løsningsorienteret Sagsbehandling er et nyt kommunalt fokusområde, er det ikke nyt for kommunen at prioritere byggesagsbehandlingen. Efter at Stevns Kommune for nogle år siden døjede med lange sagsbehandlingstider, har byggesagsteamet arbejdet målrettet med at forbedre arbejdsstrukturen og arbejdsmiljøet for at kunne sænke sagsbehandlingstiden. Det har ikke bare resulteret i kortere sagsbehandlingstider – der er også kommet et større fokus på den gode service. Kommunens interne opdeling er ikke altid nem at gennemskue for en ansøger, og eksempelvis de større erhvervssager kræver ofte involvering af medarbejdere fra flere teams. Derfor inviteres ansøgeren til et dialogmøde, hvor sagsbehandlere fra de relevante teams deltager. - Noget af det nye er, at vi er mere helhedstænkende. Hvis en ansøgning foruden selve byggeansøgningen indeholder andre myndighedsaspekter som miljøgodkendelser, vejadgang osv., så hiver vi ansøgeren ind, og alle relevante myndighedspersoner er sam-

let omkring bordet, så vi sammen kan se på, hvad der kan lade sig gøre og få ansøgningen mere sikkert og hurtigere igennem i de enkelte instanser. Ved mødets afslutning er alle parter afklaret med, hvad deres videre roller er, fortæller Birgitte JTK Nielsen. Stjernemøder Teknik & Miljø forsøger blandt andet at hjælpe borgerne i opløbet, før de står med konkrete udfordringer med deres ansøgning. Ved et såkaldt stjernemøde samles alle de medarbejdere, som er relevante i forbindelse med byggesagsbehandlingen. - Hvis man får en byggesag ind som sagsbehandler, gennemgås ansøgningen blandt andet for at få afklaret, om der er behov for at inddrage andre myndigheder for at kunne behandle ansøgningen. Byggesagsbehandleren sender ansøgningen videre til relevante kollegaer i afdelingen og indkalder til et stjernemøde, hvor alle har haft mulighed for at kigge på sagen. På mødet aftales det, hvad der konkret skal gøres for at få ansøgningen igennem systemet, så borgeren kan komme videre med sit projekt. For os i Teknik & Miljø er det samarbejde på tværs af afdelinger, for den der ansøger er det én samlet proces, forklarer Birgitte JTK Nielsen. På den måde forbedrer Stevns Kommune processen i byggesagsbehandlingen ved at undgå,

at sagerne bliver sendt frem og tilbage i systemet til behandling, men bliver afklaret over ét møde. Løsningsorienteret sagsbehandling Det lokale erhvervsliv oplever et forbedret samarbejde, hvor man i fællesskab finder en løsning. Samtidig bliver ansøgningsmaterialet betydeligt bedre, når der på forhånd har været dialog om udfordringer og dokumentationskrav. Det betyder en både hurtigere og nemmere sagsbehandling. Det at kunne give god service og kort sagsbehandling er et konstant fokus i byggesagsteamet. En smidigere håndtering af komplicerede og tværgående sager, tjek på arbejdsgangene og forventningsafstemning med ansøgerne skaber rammerne for løsningsorienteret sagsbehandling. Med de nye tiltag mener Birgitte JTK Nielsen, at byggesagsbehandlingen går i den rigtige retning. - Vi kan mærke, at der kommer mere ro til at behandle sagerne. Vi skal ikke hele tiden ud og forsvare os selv, og så kører det hele bare meget nemmere. Desuden udstikker vi nogle kodeks til os selv for, hvordan vi skal behandle byggesagerne, og de kodeks gør vi vores bedste for at overholde og forbedre, afslutter hun.  Kommunen

23


Har din virksomhed haft besø Har din virksomhed brug for en ny medarbejder, opkvalificering eller hjælp til en medarbejder på tærsklen til stress eller sygemelding? Så er der hjælp at hente. Stevns Erhvervsråd var med, da Rekruttering Køge Bugt besøgte det lokale tømrerfirma Flemming Schrøder A/S til en snak, om hvad de kan tilbyde virksomhederne på Stevns. Tågen hænger tungt over Stevns og indhyller den lille vej, som fører ned til en af kommunens største virksomheder; tømrervirksomheden Flemming Schrøder A/S. Et par minutter over 10 træder Michael Andersen, der er faglig koordinator for Rekruttering Køge Bugt, ind ad døren og kommenterer selvfølgelig det grå efterårsvejr. Den oplagte icebreaker. Over en kop kaffe handler de næste 45 minutter dog ikke om vejret, men derimod om, hvordan ”REKB” kan hjælpe virksomhederne på Stevns. Rekruttering - Rekruttering Køge Bugt er jo en serviceenhed for virksomhederne i Køge og Stevns Kommune. Vi skal prøve at hjælpe, hvis I har problemer med at få mandskab, indleder Michael Andersen. - Vi kan hjælpe med at søge på ”Jobag,” der er Jobnet for Arbejdsgivere. Her kan man afgrænse på kvalifikationer, hvis man har nogle specifikke ønsker. Hvis man ikke ønsker at slå stillingen op på jobnet, kan man lave en rekrutteringsanmodning, og så kan vi finde nogle kandidater blandt de ledige. Vi laver også gerne en grov-screening, inden vi sender dem videre til dig. Men vi hjælper også gerne ved at smide stillingsopslag op på vores Facebook. I sidste uge smækkede vi et opslag op, og nu er det ude hos 11.000. Det må vi gerne, for så går henvendelserne direkte til jer, siger Michael Andersen. På den anden side af bordet sidder Jimmy Schrøder, der er indehaver af virksomheden, som er bare en af de i alt 1149 virksomheder i Køge og Stevns Kommune med fem eller flere medarbejdere, der i 2018 kunne se frem til at blive kontaktet af Rekruttering Køge Bugt med information om enhedens tilbud. 24

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

Opkvalificering - En anden af vores opgaver er, at vi skal hjælpe efter virksomhedens ønsker med at opkvalificere ledige, så deres kompetencer passer til jeres behov, siger Michael Andersen. For Jimmy Schrøder er de nødvendige kompetencer meget bestemt af de enkelte tømreropgaver i forskellige perioder, men alligevel er der god fleksibilitet i tilbuddet om opkvalificering, da der den ene gang kan være brug for et stilladskursus, mens der en anden gang er brug for et teleskoplæsserkursus, et epoxykursus eller noget helt fjerde. - Det gælder også, hvis det er en faglært ledig, der måske lige mangler det sidste for at kunne ansættes som byggeleder. Vores opgave i enheden er jo sådan set


øg af Rekruttering Køge Bugt? som gerne tager en snak med jer, om hvad der skal til. Så vi kan hjælpe med at få støtte eller en mentor i en periode og måske undgå en sygedagpengesag. Hvis man først bliver sygemeldt, kan det tage rigtig lang tid at komme tilbage, så vi vil hellere hjælpe, før det sker, siger Michael Andersen, der blandt andet nævner fysioterapi som en mulighed. Ifølge Jimmy Schrøder kan sådan et tilbud være guld værd. Både for den enkelte medarbejder og bogstaveligt talt. Der er nemlig ingen, der vinder hverken helbredsmæssigt eller på bundlinjen under en sygedagpengesag, som han formulerer det. Derfor glæder det ham også, at han hører om det tilbud nu. - Der er faktisk rigtig mange, som ikke er klar over, at de har den mulighed gennem os, siger Michael Andersen.

ikke at få de ledige i de to kommuner i arbejde. Det er en vigtig pointe. Opgaven er at finde den bedst mulige mand til opgaven for jer, indskyder Michael Andersen. Fastholdelse Selvom Rekruttering Køge Bugt organisatorisk set udspringer som en del af Jobcentrene, har de otte virksomhedskonsulenter fået til opgave at være bindeled til virksomhederne og tænke på virksomhederne først. Alligevel gør enhedens tredje kerneområde brug af netop samarbejdet med jobcentrene, og det link kan gavne virksomhederne. - Hvis du har en medarbejder, som måske går og skranter lidt og har behov for fastholdelse, så hjælper vi med kontakt til en fastholdelseskonsulent på Rådhuset,

En sidste servicefunktion Udover de tre kerneopgaver er Rekruttering Køge Bugt, der fik klippet den røde snor d. 15. august 2017 og holder til ved Campus i Køge, også altid klar til at hjælpe virksomhederne i de to kommuner med pludseligt opståede problemer. - Når du ikke ved, hvor du skal ringe hen – så ringer du til mig, råder Michael Andersen. Faktisk har Jimmy Schrøder allerede benyttet sig af den hotline tidligere, da en lærling var blevet i tvivl, om han skulle blive i tømrerfaget eller gå en ny uddannelsesvej. - Det var super fint, synes jeg. For man sidder der og er ikke inde i uddannelsesverdenen. Vi kører jo vores her. Man tænker, hvem søren skal man ringe til? Derfor mener han også, at det er vigtigt, at virksomhederne på Stevns kender nummeret til Rekruttering Køge Bugt og ved, hvad enheden kan hjælpe med. - Det er sindssygt vigtigt at få den viden. Det er også vigtigt for de mindre og mellemstore virksomheder, som måske kun er en enkelt mand eller som er ved at vækste. Måske kan de hjælpe med at finde præcis den medarbejder, de kan bruge, siger Jimmy Schrøder. Selvom Rekruttering Køge Bugt i 2018 kun var opsøgende og kontaktede virksomheder med fem medarbejdere eller flere, så hjælper de ifølge Michael Andersen også meget gerne mindre virksomheder. Derfor forsøger de også at være synlige for hele erhvervslivet og henvise folk til hjemmesiden www. rekb.dk og Facebook. 

Kontakt REKB, hvis du også vil ha’ besøg! Tlf: 5667 6000 Mail: rekb@rekb.dk Kommunen

25


Byggesagsbehandleren:

Vores fineste opgave er at vejlede Hvis du sender en forespørgsel omkring en byggesag til Stevns Kommune, er der en chance for, at den lander hos Erik Knudsen. Han har været byggesagsbehandler i over 10 år og har oplevet forandringer på godt og ondt.

26

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Sådan behandles din byggesag Når du skal søge om byggetilladelse foregår det online på den nationale portal bygogmiljoe.dk. Her skal du angive, hvilken type sag, det drejer dig om. Det er vigtigt at vælge den rigtige type sag, for at byggesagsbehandlerne kan behandle sagen korrekt. Alt efter hvad du søger om tilladelse til, hjælper systemet dig videre til de rigtige dokumenter, skemaer og formularer og fortæller dig, hvilken information, der skal indtastes og i hvilken rækkefølge. Din ansøgning bliver sendt videre til de kommunale byggesagsbehandlere, som herefter vurderer, om den er fyldestgørende. Hvis din ansøgning indeholder alle korrekte oplysninger og ikke kræver dispensation, landzonetilladelse eller lignende, kan du forvente svar inden for 4-8 uger. Har du spørgsmål til din ansøgning, kan du ringe til byggesagsteamet på tlf. 56575424 i telefontiden 8.30-10.00 (onsdag lukket) eller sende en mail til byggesag@stevns.dk.

På spørgsmålet om, hvad den største ændring i Erik Knudsens lange virke som byggesagsbehandler har været, falder svaret prompte. - Lovændringer, som man ikke er herre over. F.eks. det nye bygningsreglement, der er radikalt anderledes end det tidligere. Vi skal også indrette os efter den politiske udmelding med, hvordan vi skal prioritere vores tid, hvis der f.eks. ønskes en større eller bedre målsætning på et specifikt område, forklarer Erik Knudsen. At være byggesagsbehandler kan være et utaknemmeligt job - særligt ved afslag hvor dem, der giver afslaget, ofte må stå på mål for national lovgivning. - Vi kan blive opfattet som en stopklods, men vi forsøger bare at sørge for, at alt bliver overholdt og gennemført korrekt, at det er forsvarligt for mennesker og dyr og forsvarligt i forhold til de værdier, bygningen er skabt til. Det er den største prioritet for mig personligt, fortæller Erik og fortsætter: - Vores fineste opgave er at vejlede, så tingene kan gå smidigt. Svinebonden f.eks. går op i sit arbejde og ikke alt det byggetekniske. Det skal vi gerne gøre så let som muligt for de erhvervsdrivende. Effektiv sagsbehandling trods byggeboom Erik og hans kollegaer i byggesagsteamet har travlt. Stevns’ mange tilflyttere og det økonomiske opsving har betydet, at kommunen de seneste år har modtaget mange byggesansøgninger fra borgere og virksomheder. På trods af de mange ekstra ansøgninger har kommunen formået at holde deres målsætning om at behandle indkomne ansøgninger inden for 4-8 uger, hvis kommunen vel og mærke har fået de korrekte oplysninger fra start, og det ikke kræver ændringer af lokalplaner.

- Vi har prioriteret de nye byggesager. Familietilflytninger f.eks., men også erhvervslivet. Derfor er andre typer af sager blevet nedprioriteret. Fx klagesager over naboen. De nuværende sagsbehandlingstider skal ses i lyset af, at det i 2015 i gennemsnit tog tre måneder at få behandlet en byggesag i Stevns Kommune bl.a. pga. manglende personale. Derfor har byggesagsteamet arbejdet målrettet med at forbedre arbejdsstrukturen og arbejdsmiljøet: - Vi havde det lidt ligesom kassedamen, der får flere varer på disken, men ikke kan arbejde hurtigere, og får skæld ud, hvis hun ikke kan åbne en kasse mere. Nu om dage kan vi åbne en kasse mere: I en presset situation kan vi hive en konsulent ind, der ekspederer de lette sager, fortæller Erik Knudsen, som også føler, at der er kommet mere forståelse og respekt fra ledelsens side for det arbejde, som byggesagsbehandlerne udfører. For at kunne følge med i den voksende mængde af byggesager, har byggesagsteamet konstant fokus på, hvordan sagsbehandlingen kan blive mere effektiv, uden at det går ud over kommunens service. - Med den nye LEAN-indsats er vi altid indstillet på at gøre det bedre i morgen. F.eks. hvis vi fem gange har skrevet det samme brev, så laver vi en skabelon. Det gør, at trods den voldsomme stigning i sager, så kan vi følge med, forklarer Erik, og fortsætter - Jeg synes, vi har lavet rigtig mange ting i løbet af det sidste halve års tid, hvor vi prøver at lægge et serviceniveau, hvor man kan komme ind fra gaden og snakke med en byggesagsbehandler. Vi har samtidig telefontid, hvor vi kun besvarer henvendelser og ikke laver andet. Når telefontiden slutter, har vi ro til at behandle sager. Det gør vores hverdag nemmere og giver os mulighed for at forberede os rigtig godt, inden vi ringer ud til en ansøger, slutter Erik. 

Kommunen

27


Iværksætterkonsulenten:

Stevns har en særlig virketrang Lysten til at starte egen virksomhed er voksende i Stevns Kommune. En særlig Stevnsk virketrang kan være en af forklaringerne bag, fortæller iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen.

Flere og flere fra Stevns skifter faste arbejdstider og en sikker månedsløn ud til fordel for en tilværelse som iværksættere. Fra 2014-16 steg antallet af nye virksomheder med over 15% i Stevns Kommune ifølge den seneste udgave af VækstVilkår fra 2017. Iværksætter- og virksomhedskonsulent Jesper Yde Knudsen har gennem fire år fulgt iværksætteriet på tætteste hold i Stevns Erhvervsråd, hvor han har vejledt flere hundredrede iværksættere, og han oplever generelt en stigende interesse for at blive selvstændig i takt med, at Stevns er trådt ud af finanskrisens skygge: - Jeg oplever flere privatpersoner, der starter selvstændig virksomhed og siger et godt, fast job op for at tage en chance. Den slags oplevede man ikke lige efter finanskrisen, fortæller Jesper. Iværksætterkonsulenten oplever Stevns som et sted, som giver særlig god næring til mange nye iværksætterspirer. - Stevns har en stærk selvstændighedskultur, og både dem, der bor her i forvejen, og dem, der kommer hertil som tilflyttere, vil gerne etablere noget selv og prøve kræfter med en idé eller et marked, forklarer Jesper. Tilflyttere med iværksætterdrømme Den gode plads og de lave kvadratmeterpriser kombineret med den særlige virketrang, som karakteriserer Stevns, virker som en magnet på tilflyttere med iværksætterdrømme. 28

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

Jeg oplever flere privatpersoner, der starter selvstændig virksomhed og siger et godt, fast job op for at tage en chance. Den slags oplevede man ikke lige efter finanskrisen.

Jesper Yde Knudsen Iværksætterkonsulent


Stevns’ iværksættere I 2014 blev der etableret 72 nye virksomheder i Stevns Kommune, mens der i 2016 blev etableret 83 nye virksomheder. Det er en stigning på over 15% 95,8 % af de virksomheder, der blev etableret i Stevns Kommune i 2014, var stadig aktive ved årets udgang i 2015. Dermed ligger Stevns over landsgennemsnittet på 94%. De mange nye virksomheder kombineret med de høje overlevelsesrater har betydet, at der i 2015 og 2016 blev skabt 50-60 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder. Etableringsraten i Stevns Kommune (antallet af nye virksomheder i forhold til antallet af eksisterende virksomheder) var i 2014-16 på 6,7%. Dermed ligger Stevns stadig lidt under landsgennemsnittet på 7,7%. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 har skabt 16,6% af Stevns Kommunes private arbejdspladser. Det er højere end på landsplan, hvor virksomheder etableret i samme periode stod for 13% af den private beskæftigelse. Iværksætterne skaber især arbejdspladser inden for følgende brancher: Bygge og anlæg (32,9%), erhvervsservice (18,1%) og handel (17,9%).

- De iværksættere, der vælger at flytte til Stevns, de vil gerne ud og have plads omkring sig, og de vil gerne ud at være en del af et miljø, hvor man ser andre også går solo og er lidt fandenivoldske og starter noget op. Og så tror jeg, at det tiltrækker tilflyttere, at man nemt kan få et sted at bo, hvor der også er plads til, at man kan udfolde sig med nogle andre aktiviteter end bare boligen, fortæller Jesper. De tilflyttende iværksættere er en del af den positive befolkningstilvækst, som Stevns har oplevet gennem de seneste år. Med 235 nye tilflyttere i 2017 var Stevns den kommune i regionen, som oplevede den næststørste procentvise befolkningstilvækst - kun overgået af Solrød. Vigtige arbejdspladser Ifølge Jesper vælger mange – særligt tilflyttere - at blive selvstændige for at undgå at skulle pendle langt til arbejde, og i Stevns kommune, hvor der er flere i den arbejdsdygtige alder, end der er arbejdspladser, spiller iværksætterne en vigtig rolle for jobskabelsen. Virksomheder startet fra 2005-14 har skabt 16,6% af Stevns’ arbejdspladser især inden for brancherne bygge og anlæg, handel og erhvervsservice. Tager man chancen og springer ud som iværksætter, er der rigtig gode chancer for at ens virksomhed overlever, hvis den ligger i Stevns Kommune, og der er markant flere virksomheder fra Stevns, som stadig eksisterer efter et år i forhold til landsgennemsnittet. - Rigtig mange af de iværksættere, som har boet mange år i kommunen, kender nogle, der i forvejen er selvstændige. De har haft mulighed for via deres private netværk at lære meget om, hvad man skal gøre for at

undgå, at man kommer til at lukke ned igen. Det er jeg sikker på er med til at øge overlevelsesraten, fortæller Jesper, som samtidig peger på højkonjunkturen som en del af forklaringen. To typer iværksættere Flere undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem nye virksomheders brug af rådgivning og deres chancer for at overleve. Som iværksætter i Stevns Kommune har man adgang til gratis professionel vejledning hos Stevns Erhvervsråd som finansieres af kommunen. Her kan man få hjælp til at lave et skarpt forretningskoncept og en forretningsmodel, som sikrer, at virksomheden er levedygtig. I sit virke som iværksætterkonsulent, møder Jesper overordnet to typer af iværksættere på Stevns: - Det er især tilflytterne uden et stort lokalt netværk, som søger rådgivning i erhvervsrådet, når de starter egen virksomhed, og de starter typisk virksomhed inden for meget forskellige brancher. Hos denne type iværksættere bliver vejledningstilbuddet betragtet som en betydelig støtte, og jeg hører jævnligt, at de ikke havde turdet at starte, hvis ikke de fik støtten fra Stevns Erhvervsråd, forklarer Jesper og fortsætter: - Den anden type iværksætter har typisk boet her i mange år og starter ofte virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen. Det er iværksættere som henter deres viden i et stort lokalt netværk, og derfor oplever de ikke de samme behov for rådgivning, men de kontakter os måske, hvis de har brug for viden om regler, administration og økonomistyring. Det er især hos denne type af iværksættere, at vi møder den Stevnske selvstændighedskultur, slutter Jesper.  Iværksætterne

29


Kom godt fra start 30

Med Stevns Erhvervsråd

Læs mere på stevnserhvervsraad.dk/ivaerksaetter

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

Gratis vejledning Stevns Kommune støtter Stevns Erhvervsråd, så du kan få gratis en-til-en vejledning af iværksætterkonsulenten, hvis du starter virksomhed i kommunen.

Netværk Gennem Stevns Erhvervsråd får du adgang til et stort netværk af andre iværksættere, som du kan bruge til sparring og samarbejde.

Informationsmøder Fire gange om året holder Stevns Erhvervsråd gratis informationsmøder, hvor du kan få overblik over lovgivning og fagområder, som det er godt at have styr på, når du starter op.

Kurser Hvert forår og efterår holder Stevns Erhvervsråd Iværksætterkursus. Her arbejder du konkret med at udvikle et holdbart forretningskoncept og konkrete forretningsplaner, som giver dig et solidt fundament at bygge virksomhed på.


Jesper Kousgaard er kendt som CykelRevisoren, fordi han gerne springer på cyklen, når han skal ud til sine kunder. Siden den spæde start i 2001, er det kun gået fremad for CykelRevisoren, som blandt andet er rykket til nye lokaler i Hårlev og har fået ansatte under sig. Han har undervejs specialiseret sig i hjælpe små og mellemstore kunder med privat skifte af dødsboer, forældrelejligheder & udlejningsejendomme og regnskabspakker til iværksættere.

CykelRevisoren, Jesper Kousgaard:

Virksomhederne bliver nødt til at brande sig Hvorfor valgte du lige at have din virksomhed i Stevns Kommune? I forbindelse med et generationsskifte på mit gamle arbejde solgte man kunderne til et firma i Køge, som ikke ville have alle medarbejderne med. Så blev jeg hernede, hvor jeg boede i forvejen, for jeg gad ikke bruge tiden på transport. Hvordan har du i din periode med virksomhed i Stevns Kommune oplevet udviklingen? I starten gik det fint, men så kunne man mærke, der kom en finanskrise. Jeg startede op under finanskrisen. Man kunne godt fornemme, at pengene sad strammere, end de gør nu. Folk ønsker at få mere hjælp nu. Nu er der tale om opgangstider. Har du benyttet dig af nogle af de tilbud, der har været afholdt for erhvervsdrivende? Jeg har været medlem af erhvervsrådet i fem-seks år, men jeg er først for nyligt begyndt at bruge det. Og jeg tror, at der er mange, som i en travl hverdag ikke ved, hvad der bliver tilbudt.

den højere løn uden at tænke på udgiften til bilen. Jeg vil påstå at de fleste kan gå 4-6000 ned i løn uden at kunne mærke forskellen pga. besparelsen på bilen, hvis de i stedet arbejdede hjemme fra Stevns. Ulempen er måske, at mange medarbejdere søger ind mod arbejdspladserne i København, for det er de arbejdspladser, de hører om. Jeg tror, at der er mange, der ikke er bevidste om de mange muligheder for spændende arbejdspladser, der er på Stevns. Jeg kan forestille mig, at det er et problem, at der ikke er nok synlighed på de arbejdspladser, der er hernede. Man hører ikke så meget om de andre firmaer. Virksomhederne bliver nødt til at brande sig, så borgerne hører om de gode historier fra virksomheder i alle størrelser - ikke kun de store. Hvis du skulle forklare andre erhvervsdrivende, der overvejer at slå sig ned i Stevns, hvordan betingelserne er her, hvordan ville du så gøre det? Jeg tror, at der er rigtig mange potentielle medarbejdere, på Stevns, som bare kører ind til byen. De er formentlig

3 virksomheder 5 spørgsmål

Hvad er fordelene og ulemperne ved at drive virksomhed her? Der er to kæmpe fordele, ved at drive virksomhed hernede: Man sparer 1-3 timer på transport i forhold til, hvis man arbejdede i København. Samtidig sparer man 1500-2500 kr. på merudgifter til bilen. Mange går efter

villige til at gå langt ned i løn for ikke at skulle køre tre timer til København. Så jeg tror, det kan være nemmere at tiltrække arbejdskraft hernede, dels ud fra et konkurrencehensyn, men også, hvis man som virksomhed kan brande sig selv.  31


Mission Mjød Siden iværksætteren Thomas Priiskorn overtog mjødbryggeriet Mjødgård, har han haft en klar mission; at skubbe til opfattelsen af mjød. Mjød er smagen af tusinde års historie, men hvis du tror, at det er en drik, som kun tilhører vikingetiden og temafester med hjelme og stenflasker, skal du til at revurdere din opfattelse. Danskerne er lige så stille ved at få øjnene op for mjød, som både vinder indpas på cocktailbarer og Michelin restauranter. Den stevnske iværksætter, Thomas Priiskorn fra bryggeriet Mjødgård, er med til at udfordre den gængse opfattelse af den gamle nordiske drik: - Jeg arbejder stadig ud fra, at 80% ikke har helt kendskab til, hvad mjød egentlig er, så den største udfordring overhovedet er at få folk til at forstå, hvad mjød egentlig er, og det er et meget langt sejt træk. Mange tror fejlagtigt, at mjød er øl. Mjød er en hedvin gæret på honning, men selvom opskriften er simpel, kan smagen ligesom ved øl og vin varieres i det uendelige. Nogle gør sig godt som dessertvin, andre som ledsager til et ostebord eller måske som ingrediens i en velkomstdrink eller i en dressing. Derfor har Thomas en mission; at åbne folks øjne - og ikke mindst ganer - for, hvad mjød er og kan. - Når jeg er ude på fødevaremesser, så oplever jeg helt klart en forskel fra, at folk står og ikke ved hvad mjød er, til at de bagefter står med en oplevelse og tænker; hold da kæft, kan mjød virkelig smage så godt? Kan man virkelig det med mjød? Hvis du ikke får folk til at smage det, så får du ikke ordentligt gang i det, forklarer Thomas, som ikke bare kæmper for at udfordre forbrugernes forestillinger, men også forhandlernes, som ofte først tager mjøden ind som en del af sortimentet, når de selv har smagt de gyldne dråber. Autentisk, men moderne Fra lokalerne ved Varpelev, hvor Mjødgård lejer sig ind, brygger Thomas mjød, som man gjorde for tusinde år siden. Den autentiske tilgang til brygningen går igen i valget af ingredienser; de skal være naturlige og findes lokalt. Udover den rene honningmjød sælger Mjødgård også varianter med mjødurt, hyld, skovbær og en vintermjød med hyben, som gennem halvandet år har trukket smag fra gamle egefade. De historiske referencer anes i Mjødgårds etiket med træet Yggdrasil, kendt fra den nordiske mytologi,

32

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

men herfra stopper associationerne til vikingetiden, for Mjødgårds mjød er drikken for den moderne forbruger. Derfor har det været vigtigt for Thomas at rebrande bryggeriet, som han købte fra Djursland i starten af 2018. - Vi er meget bevidste om, at det her ikke skal være en vikingedrik. De her associationer har folk i forvejen, så dem har vi ikke behov på at spille på. Jeg skal skille mig ud fra alle andre i denne her branche ved at vise, at det kan være lidt mere eksklusivt. Vi vil gerne have folk til at forstå, at det her er fremtiden og en moderne drik, de vælger til, forklarer Thomas, som gør meget ud af at præsentere mjøden i den rette sammenhæng på moderne fødevaremesser, i delikatesseforretninger og i Mjødgårds markedsføring, hvor de smukke, enkle flasker ofte har Stevns’ natur som stilfuld kulisse. Meget mere end et bryggeri Mjødgård forhandles af vinforhandlere og delikatesseforretninger over hele landet, og den autentiske smag og det enkle, eksklusive design gør sig samtidig godt i flere museumsbutikker. I efteråret kunne Mjødgård præsentere specialbryggen, Ladbykongens Mjød, som er brygget specielt til vikingemuseet Ladby på urter fra Nordfyn, som også voksede der i vikingetiden. Han drømmer samtidig om at involvere friskolerne i området i undervisningsforløb omkring brygningen. - Mjødgård er meget mere end et bryggeri, og det er vores arbejdstitel. Jeg har kun været i gang i knap et år, men jeg går allerede og tænker over de nye projekter, for jeg ved bare, at der er mere end et bryggeri i det. Det kan være, at det er nogle undervisningsforløb, det kan være, at jeg åbner en restaurant en dag, det kan være, at jeg åbner en bar. Der er mange ting i spil, og det kan gå i alle retninger, lyder det forventningsfuldt fra den idérige brygmester. Siden overtagelsen er Mjødgård også blevet meget mere end en beskæftigelse for den driftige iværksætter – det er blevet en livsstil som involverer hele familien, som på sigt drømmer om at flytte bryggeriet ind i deres egen ”mjødgård”, hvorfra de kan udbrede den gode smag til resten af landet. 


Jeg skal skille mig ud fra alle andre i denne her branche ved at vise, at det kan være lidt mere eksklusivt. Vi vil gerne have folk til at forstå, at det her er fremtiden og en moderne drik, de vælger til.

Thomas Priiskorn Indehaver, Mjødgård

Iværksætterne

33


Du skal gi’ dig

100%

Tanken om rengøring fra morgen til aften, hiver ikke mange smil frem hos de fleste, men Krista Paulin er ikke som de fleste. På to år har hun bygget det succesfulde rengøringsfirma Renthjem.NU op fra bunden – og hendes smil er stadig stort. 34

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Idéen til Renthjem.NU fik Krista Paulin, da hun flyttede til Rødvig og havde svært ved at finde arbejde i lokalområdet. Hun lagde mærke til, at mange pendlede til København og tænkte, at de måske godt kunne tænke sig at komme hjem til et rent hjem efter en lang arbejdsdag. Derfor startede hun rengøringsvirksomheden i november 2016. Med en baggrund i hotelbranchen som operations manager for seks hoteller, ved Krista alt om professionel rengøring: - Når en rengøringsdame gør rent på hotellet, er det super vigtigt, at alt er gjort grundigt rent, for når du som kunde kommer ind på et hotelværelse, der ikke er gjort perfekt rent, bliver din ferie heller ikke perfekt. Så jeg vil gerne gøre private hjem rent på samme måde, hvor vi lægger lidt mere mærke til alle de små detaljer end normalt, forklarer hun. Krista kan godt lide at gøre rent – ikke så meget på grund af selv rengøringen, men fordi hun gør en forskel for de travle familier, som får mere tid til sig selv, når de kommer hjem til et helt rent hus, som de ikke skal bruge tid på at ordne. - Når du smiler, så smiler jeg. Jeg er en meget serviceminded person, sådan har det været hele mit liv. Det er måske en lille ting, jeg hjælper dig med på den ene eller anden måde, og hvis det hjælper din dag, så føler jeg mig SÅ glad, smiler Krista, som udover rengøring også tilbyder havearbejde, vinduespudsning, vaskeservice og sågar hjælper med at finde kok og tjener, hvis du skal holde en fest. - Jeg plejer at sige, at vi er ligesom en gammeldags stuepige- og butlerservice, bortset fra at vi ikke bor der, men du kan spørge os om alt, som du har behov for i dit hjem, forklarer Krista. For at få de første kunder var Krista rundt på Stevns med flyers, men det gav ikke så mange henvendelser i starten. Da hun oprindeligt er fra Finland, begyndte hun i stedet at annoncere i Facebook-grupper for Finner i København, hvor hun hurtigt fik mange kunder. I dag har succesen spredt sig til resten af Østsjælland: - Nu har vi et team, som dækker Storkøbenhavn fra Greve til Herlev, og vi har et team her i syd, der dækker fra Tappernøje, Faxe, Stevns og Køge området. De rette medarbejdere For Krista er en af de største glæder ved at være blevet selvstændig, at hun har skabt en god arbejdsplads for indtil videre 7 medarbejdere plus en vikar og en fleksjobber. Det har været nødvendigt for at kunne følge med efterspørgslen fra de mange kunder, som i dag tæller 100 familier og virksomheder. Det er dog ikke let at finde det rette personale: - Der findes mange, som gør rent, men der er ikke mange som forstår, at det ikke er ligesom, når du gør rent derhjemme, for du skal være meget detaljeorienteret, forklarer Krista. Det er altafgørende for hende, at Renthjem. NU’s medarbejdere kan holde en meget høj kvalitet i rengøringen, og de nye medarbejdere får en grundig oplæring, inden de bliver sendt ud til kunderne på egen hånd. Selvom virksomheden har fart på, er det vigtigt for hende, at den ikke vokser hurtigere, end at hun kan

Virksomheder plejer ikke at vokse på denne her måde - det er gået super hurtigt. Men jeg har haft et mål, og jeg kunne se, hvordan jeg kom derhen, så jeg har arbejdet og arbejdet og arbejdet, men alle timerne har været det hele værd

Krista Paulin Indehaver, Renthjem.NU nå at få ansat og oplært de rigtige medarbejdere. - Jeg har sat annoncer på hold mange gange i det sidste år, for inden vi markedsfører os, må vi først finde de rigtige mennesker at arbejde med. Hvis vi ikke har dem, kan vi ikke komme ud til kunderne. I en branche med masser af konkurrenter, er Renthjem.NU’s vækst bemærkelsesværdig. Krista mener selv, at forklaringen skal findes i hendes mange tilfredse kunder, som anbefaler hende til nye kunder. - Måske er det også fordi, at du ikke bare er en kunde. Vi kommer ikke bare ind og ud, og vi sender ikke forskellige mennesker hver gang. Forholdet til kunderne er personligt, så jeg tror, at det er vores kundeservice, der er forklaringen på vores vækst, siger Krista eftertænksomt. Det hele værd Med 14-timers arbejdsdage igennem det første år, har Krista knoklet hårdt for sin succes. Hendes dag starter kl. 6 med at besvare mails, inden hun et par timer senere tager ud og gør rent til om aftenen, hvor hun igen vender hjem til kundehenvendelser og administration. - Når du har startet virksomhed, er du aldrig på ferie, og du har aldrig fri, for det er hele tiden i dit hoved, forklarer Krista. Derfor har hun også følgende råd til andre med iværksætterdrømme: - Hvis du ikke er villig til at gi’ dig 100%, så skal du ikke blive iværksætter, for det vil tage al din tid fra familie, det vil tage al din tid fra venner, og det vil tage al din energi og fokus, og det vil blive hårdt. Så hvis du ikke er 100% sikker på, at det er det her, som du har lyst til, så skal du ikke gøre det. På trods af de lange dage med fysisk hårdt arbejde, lyser energien ud af Krista, når hun ivrigt fortæller om sin virksomhed. - Selvom jeg arbejder meget, så har det været det hele værd, for det har taget knap to år, og nu er vi her. Virksomheder plejer ikke at vokse på denne her måde det er gået super hurtigt. Men jeg har haft et mål, og jeg kunne se, hvordan jeg kom derhen, så jeg har arbejdet og arbejdet og arbejdet, men alle timerne har været det hele værd, siger hun smilende .  Iværksætterne

35


Verdensarven er med til at udvikle Stevns UNESCO Verdensarv giver nogle særlige muligheder for udvikling – også forretningsudvikling. Med partnerprogrammet ønsker Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd at udnytte verdensarven positivt til gavn for virksomheder, organisationer og verdensarven.

Verdensarv Stevns Partnerprogram Partnerprogrammet blev lanceret i 2016, og blev relanceret i version 2.0 i januar 2018. Siden relanceringen er antallet af partnere mere end fordoblet til flere end 70. Det nye partnerprogram lægger op til mere samarbejde på tværs mellem partnerne og så et stort samlet løft af Stevns som destination, ved at hver enkelt løfter sig selv og dermed løfter hinanden og i sidste ende hele området. En del af det nye partnerprogram indeholder et produktprogram, for produkter af helt særlig karakter og kvalitet. Læs mere på www.stevnsklint.org

36

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019


Det er 66 millioner år siden, at en asteroide slog ned i Jorden på Yucatán-halvøen i Mexico. Et nedslag der var så voldsomt, at det var medvirkende årsag til, at mere end halvdelen af alle dyre- og plantearter døde – bl.a. dinosaurerne. I 2014 blev Stevns Klint indskrevet som UNESCO Verdensarv, fordi det er det bedste sted i verden at opleve sporene fra det voldsomme asteroidenedslag. Derved blev der skabt nye forhold både for at fortælle et vigtigt kapitel i menneskehedens historie, men også for at skabe udvikling for hele Stevns. I dag kommer der omkring 130.000 gæster om året for at besøge Stevns og Stevns Klint, og det er her, verdensarvspartnere i høj grad kommer ind i billedet. - Partnerne er en utrolig vigtig del af måden, vi arbejder med verdensarv på i Stevns, siger Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns og uddyber: Med partnerprogrammet inviterer vi virksomheder, foreninger og organisationer til at være sammen om at skabe en udvikling med udgangspunkt i verdensarven og de værdier som ligger bag UNESCOs arbejde, som for eksempel bæredygtig turisme. Partnerprogrammet er udviklet sammen med turismekonsulent Thor Nielsen og Stevns Erhvervsråd. - Et partnerprogram som det her, hvor vi bruger

verdensarven til at løfte virksomhedernes brands og markedsføring, og hvor vi bruger virksomhederne og deres produkter til at løfte verdenarven er en god idé for alle. Det styrker alle partnere og hele Stevns, siger Thomas Christensen, erhvervschef i Stevns Erhvervsråd. Og det er ikke et problem at bruge mulighederne i verdensarven til forretning. - Det kan jo skurre noget i ørene, at man må tjene penge på noget så værdifuldt som verdensarv. Men det er faktisk UNESCOs anbefaling. Det har nemlig vist sig, at hvis lokalområdet tjener penge på verdensarven, så bliver der også passet bedre på den. Og selvfølgelig skal det gøres på en hensynsfuld måde, hvor man både tager hensyn til lokale beboere og til verdensarven. UNESCO kalder det for bæredygtig turisme, og det er netop baggrunden for, at vi prioriterer arbejdet med partnerprogrammet, tilføjer Tove Damholt.  Har man lyst til at være partner og være med i fællesskabet om at løfte sig selv, hinanden og hele Stevns, så kan man kontakte Verdensarv Stevns på info@stevnsklint.org

Turismen

37


Du skal føle dig hjemme Selvom Pia og Claus Johansen forpagter Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov med stor omtanke for stedets historie, hænger de ikke fast i fortiden; de har sat ekstra ressourcer af til udvikling. Den røde tråd mellem fortid og fremtid er klar: Du skal føle dig hjemme. Mellem bøgetoppe og bølgeskvulp finder man et af Stevns’ ældste spisesteder; Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov. De lokale fiskere opførte stedet i 1875 for at kunne byde fiskeskipperne på mad, når de lagde til i havnen, og lige siden er gæsterne valfartet til. Siden 2012 har Pia og Claus Johansen forpagtet Traktørstedet, som er ejet af Gjorslev Gods. - Det er både vores og Gjorslevs røde tråd at bevare stedet, som det er. Vi går meget op i stedets historie og graver stadig i den, så vi samtidig kan give historien videre til vores gæster, fortæller Claus, mens han ivrigt forklarer, hvordan Traktørstedet er blevet brugt gennem tiden. 38

For at bevare stedets historiske charme, ser det stort set ud, som det altid har gjort; røde trævægge, hvide vinduer, den store træterrasse på stranden og de små hyggelige båse udenfor med borde og bænke. Indenfor har Pia og Claus i samarbejde med godset givet restauranten et ansigtsløft med stor omtanke for de originale detaljer, samtidig med, at den er blevet lys og indbydende og har fået et tidssvarende køkken. Inden for de seneste år har de desuden fået renoveret det gamle bindingsværkshus ved siden af Traktørstedet, som tidligere var fiskernes pak- og garnhus. Det har givet plads til flere selskaber samt møder og konferencer.

Stevns’ Erhvervsmagasin | Jan 2019

Den røde tråd er hjemlig Så snart man træder indenfor på Traktørstedet, føler man sig budt velkommen af det imødekommende værtspar. - Vi har en vigtig rød tråd: Det skal føles, som om man kommer hjem og ikke er på restaurant - det er grundværdien for alt, hvad vi laver. Selv når vi har 300 mennesker prøver vi stadig at følge den røde tråd, understreger Claus og Pia samstemmende. Det hører med til at føle sig hjemme, at maden er hjemmelavet. Derfor laver Claus og Pia selvfølgelig maden fra bunden med sæsonbaserede råvarer. Traktørstedet er en frokostrestaurant – kendt for deres store


frokostbuffet, hvor du kan vælge mellem et stort udvalg af de bedste retter fra det danske frokostbord. Om aftenen er Claus og Pia dog tit beskæftigede med selskaber som udgør knap en tredjedel af restaurantens omsætning, og her er der frit valg med hensyn til menu, hvad enten man er til finere fransk madkunst, danske køkkenklassikere eller det italienske landkøkken: - Jeg plejer gerne at sige til vores gæster, at så længe I vil ha’ god mad, så lytter vi til, hvad I vil ha’, fortæller Claus, der har et bredt repertoire at trække på. Han er nærmest født ind i branchen på familiens hotel i Rågeleje, hvor han er opvokset. Siden har han arbejdet på Michelin-restauranter med

både en og to stjerner i England, Danmark, Frankrig og Tyskland. Fokus på udvikling Traktørstedet er en sommerrestaurant med lukket i årets koldeste og mørkeste måneder. I den travle sommersæson starter alle dage med morgenkaffe sammen med medarbejderne inden dagens gøremål i restaurant og køkken. Mantraet om, at man skal føle sig hjemme, gælder også for de ansatte. Den rare atmosfære er måske en af forklaringerne på, at Traktørstedet på trods af vinterlukkeperioden ikke har haft svært ved at finde kompetent personale, som ud over Pia og Claus tæller 4 fastansatte og 20 løstansatte. Pia, som formelt set er direktør for Traktørstedet, var tidligere i køkkenet på fuld tid i sommersæsonen, mens administration og udvikling af virksomheden blev klaret i vintermånederne. I efteråret 2017 deltog parret i Stevns Erhvervsråds udviklingsforløb, Raketvækst, hvor de arbejdede med udvikling af strategiplaner for virksomheden. På den baggrund valgte de at lave en omstrukturering, der betyder, at de har ansat en ekstra kok i køkkenet, så Pia har fået frigjort ressourcer til at arbejde med virksomhedens udvikling hele året. - Man knokler for at spare på pengene, men fordi man ikke har tid, ser man måske ikke, hvor der er nogle nemme penge at spare rundt omkring i sin virksomhed, forklarer Pia.

Hende og Claus har på baggrund af RaketVækst sat flere tiltag i søen, bl.a. en længere åbningsperiode i 2019, fordi Traktørstedet er blevet isoleret, så det er muligt at bruge det om vinteren. Bedre end Tivoli Du skal køre et godt stykke af små landeveje, før du finder Traktørstedet – det er ikke et sted, du kommer tilfældigt forbi. Derfor satser Pia og Claus benhårdt på at udbrede kendskabet til restauranten via digital markedsføring. Pengene til markedsføring er givet godt ud, og både antallet af frokostog selskabsgæster er stigende, ligesom antallet af turister, som finder vej til det charmerede spisested, er i vækst. - Vi har kunnet se, at inden for det sidste år, begynder vi at få flere Tripadvisor- og Googleanmeldelser, og det gør simpelthen, at der er flere turister, som finder hen til Bøgeskoven, fortæller Pia. Fordi Traktørstedet ikke er et sted, man umiddelbart kommer forbi i forbindelse med et besøg på Stevns Klint, tror Claus ikke, at udnævnelsen til Unesco verdensarv endnu har haft den store effekt på deres besøgstal, men han er forventningsfuld: - Der er et kæmpe potentiale i verdensarven, for vi er kun en time fra København, hvor der bor 1,2 mio. mennesker – og her er altså bedre end Tivoli, slutter han med et smil. 

Turismen

39


Bliv medlem af Stevns Erhvervsråd - og bak op om erhvervsudviklingen Vil du have en attraktiv kommune at drive virksomhed i med gode betingelser for at skabe vækst og arbejdspladser? Så bliv medlem af Stevns Erhvervsråd (fordi erhvervsudvikling ikke kommer af sig selv) Støt os, så vi kan støtte dig! Som medlem er du med til at støtte alle erhvervsrådets aktiviteter, som har til formål at skabe vækst, udvikling og netværk i kommunens virksomheder – både de etablerede og de nystartede: Gratis vejledning til etablerede virksomheder og iværksættere Erhvervsarrangementer, hvor du kan hente ny viden og inspiration til udvikling af din virksomhed. Netværk, hvor du kan møde nye kunder og samarbejdspartnere og få nye inputs med hjem. Udviklingsforløb, som tager din virksomhed til næste skridt.

Hvad kan vi gøre for dig? Book et møde med vores erhvervskonsulenter og bliv klogere på, hvordan du kan bruge erhvervsrådet. Tlf: 24764001 Mail: info@stevnserhvervsraad.dk

Meld dig ind og se medlemspriser på www.stevnserhvervsraad.dk/bliv-medlem

40

Indesign Magazine | Oct 2015

Stevns Erhvervsråd


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.