Page 1

MAG

DECEMBER 2012 | JAARGANG 3 | NUMMER 10 | â‚Ź 4,95 zeewoldebusiness

Loko

Zeewolde Business Magazine

Pag 10-13

Social Media SaaS Online Backup iPAd App ERP Office e-mail Slimmer Werken digitaal Het nieuwe werken

FlevoCloud

Verzamelgebouwen bieden uitkomst aan starters. 5

Voetbaltrainer Foppe de Haan deelt schouderklopjes uit.

17

Schrijver Ron Zwart over zijn debut roman.

20

Column Peter-Jan de Boer. Fiscale blik op 2013: bezuinigen! 21

Jaargang 3 Nummer 10

Veilig All-in-one Flexibel Betaalbaar

.nl


Zeewolde Horsterparc/Postkoets - gerealiseerd

Vanaf

0 0 8 . 6 5 € TW excl. B am! Vrij op na

MAG

Voorwoord

Kletsmajoor

Zeewolde Business Magazine

t. r a st

s t i n is u w 2 ar! s ou t b h a De lec ikb s ch g No bes ge

Colofon

A

Uitgave: Zeewolde Business Magazine Hoofdredacteur: Cees Steijger Bladmanagement/Eindredactie: Kitty Dammers Columnisten: Hendrik de Vries, Peter-Jan de Boer, Peter Broer, Ron Zwart en Astrid Stoops Fotografie: Cees Steijger, Arnd Rockser, Yuri Arcur, Konstatin Chagin, Anna Andrei, Josette Alkema Illustraties: Design56

Zeewolde Horsterparc/Eenspan

Uw voordelen:

1. De ruime parkeergelegenheid op het terrein van circa 9 meter voor het gebouw. Hierdoor hoeft u uw auto niet in uw unit te parkeren om de buurman langs te laten. 2.

De hoogte van de sectionaaldeur is 3 meter, waardoor u met een caravan/camper of boot op trailer naar binnen kunt rijden.

3. De uitstekende isolatie en de onderhoudsvrije materiaalkeuze, waardoor u geen schilderwerk aan de buitenkant heeft. 4. De keuze van kalkzandsteen binnenmuren in plaats van

Vormgeving: Steijger Communications BV Druk: Lucas-Bolhuis, Zeewolde Prijs: Losse nummers € 4,95 Bank: ABN Amro 62 07 77 354 KvK: 390 59 830 BTW: 810 505 836 B01

l jaren neemt het gebruik van zogenaamde clouddiensten toe. Vooral de consument maakt, vaak zonder er erg in te hebben, gebruik van de cloud, om agenda’s bij te werken, voor het opslaan van foto’s, maar ook als zij Gmail gebruiken of Facebook. Allemaal cloud. De cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort ‘wolk van computers’ vormt. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. Het is de nieuwe virtuele IT-wereld. In Zeewolde zijn enkele bedrijven zeer actief op cloudgebied. Loko IT-specialisten heeft zelfs een eigen private cloud ontwikkeld - FlevoCloud - waar Loko behoorlijke successen mee boekt. U leest er meer over op de pagina’s 10-13.

F

Postadres: Postbus 118, 3890AC Zeewolde Telefoon: 036 5235330 E-mail: redactie@zeewoldebusiness.nl Internet: www.zeewoldebusiness.nl

© 2012 Steijger Communications BV Copyright - Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Zeewolde Business Magazine, door Zeewolde Business Magazine gepubliceerde artikelen of gedeelten daarvan, te (doen) publiceren of anderzins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Disclaimer - Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën en meningen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Meningen van columnisten en de inhoud en vormgeving van advertenties worden bepaald door Zeewolde Business Magazine of door de redactie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Zeewolde Business Magazine is niet aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van de (redactionele) informatie, de inhoud en vormgeving van advertenties.

oppe de Haan was in Zeewolde. Op uitnodiging van de Bedrijfskring Zeewolde sprak hij op de Verkiezingsavond Ondernemer van het Jaar 2012. Hij is tegenwoordig een professioneel praatjesmaker in het schnabbelcircuit. Best leuk om de populaire kletsmajoor eens te horen over zijn ervaringen en belevenissen. Door de vele zijpaden, voorbeelden en anecdotes was er nauwelijks een lijn in zijn verhaal te ontdekken. Maar de met veel humor doorspekte sterke verhalen gingen er in als koek! Heerlijk! Authentiek in zijn werkwijze en authentiek in zijn presentatie. Lees er meer over op de pagina’s 16 en 17.

stalen binnenwanden. Kalkzandsteen ziet er na jaren gebruik nog uitstekend uit en u kunt er stellingen etc. eenvoudig aan bevestigen. Aan stalen binnenwanden gaat dat niet of nauwelijks. De stenen borstwering aan de buitenkant van het gebouw zorgt ervoor dat er geen deuken in het gebouw komen als een auto het gebouw raakt. Hierdoor blijft het gebouw er na jaren gebruik nog als nieuw uitzien.

Zeewolde Business Magazine | pagina 10

cees@zeewoldebusiness.nl

gedreven ondernemend oprecht ambitieus inspirerend gedreven ondernemend oprecht gedreven oprecht ambitieus inspirerend ondernemend oprecht ambitieus

5.

Wilt u meer informatie? Bel ons op 06 55 38 33 61 www.bszbv.nl

Cees Steijger Hoofdredacteur

6. Het betonnen dak, waardoor u geen duur systeemplafond achteraf moet installeren om een staalconstructie weg te werken

www.flevocloud.nl Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 3


Inhoud

Reportage

December 2012

Cover story

Loko in de wolken Loko IT-specialisten is één van de drie kanshebbers voor de prijs ‘Onderneming van het Jaar 2012’. Een belangrijke reden is de innovatieve kracht van de onderneming. Een goed voorbeeld is FlevoCloud, waarmee Loko de weg vrijmaakt voor Het Nieuwe Werken. Lees er alles over op de pagina’s 10-13.

En verder... Bedrijfsverzamelgebouwen 5-6 Er zijn verzamelgebouwen in allerlei soorten en maten, van goedkoop tot duur en van zakelijke dienstverlening tot de creatieve sector. Het laatste bedrijfsverzamelgebouw wordt aan de Eenspan op Horsterparc gebouwd.

Column 9 Peter Broer van MAC3Park geeft zijn visie op de PDV’s in ons land die steeds meer op kleine dorpjes gaan lijken.

Goed gedaan Jochie! 16-17 Toptrainer en voetbalcoach deelt schouderklopjes uit! Tegen een gehoor van 160 ondernemers uit Zeewolde vertelde hij op 15 november in paviljoen De Verbeelding over zijn ervaringen als trainer.

Fiscale blik op 2013 21 Wat gaat 2013 ons fiscaal allemaal brengen? Dat legt Peter-Jan de Boer van Flynth ons uit.

MAG Zeewolde Business Magazine Magazine

Volgende uitgave: Zeewolde Business Magazine No.11 verschijnt 1 maart 2013. De sluitingsdatum voor advertenties is 5 februari 2013. Stuur uw (nieuws)berichten, mededelingen, opmerkingen en suggesties naar: redactie@zeewoldebusiness.nl. Kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. Advertenties: Adverteer in Zeewolde Business MAG. Wilt u ook adverteren in Zeewolde Business Magazine? Neem dan kontakt op met: sales@zeewoldebusiness.nl. Nieuwssite: op de website van het Zeewolde Business Magazine staat het actuele nieuws van Zeewolde, dagelijks 24/7. Stuur uw nieuwstips naar de redactie.

www.zeewoldebusiness.nl

HOW TO CREATE A BUZZ! De juiste aandacht voor uw persberichten • • •

GROTE ZICHTBAARHEID METEEN ONLINE GOOGLE NEWS / ALERT

4 | Zeewolde Business Magazine | December 2012

www.ezpress.eu

Dries Bouw, directeur van ADW Accountants (links) en Armand Janisse bedrijfsmakelaar bij Van Dijkhuizen Woon- en Bedrijfsmakelaardij op de bouw plaats van een bedrijfverzamelgebouw aan de Eenspan op Horsterparc.

Allemaal verzamelen! Door Cees Steijger

Een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw waar verschillende en afzonderlijke bedrijven zitten. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat vooral kleine bedrijven hier gebruik van maken, met gemiddeld minder dan vijf werknemers. Zeewolde kent een flink aantal bedrijfsverzamelgebouwen. Sommigen zijn er speciaal voor gebouwd of voor ingericht. Andere zijn bestaande gebouwen die, vaak om leegstand te voorkomen, door meerdere bedrijven worden gebruikt. Op Horsterparc staan verscheidene verzamelgebouwen. Aan de Eenspan wordt de laatste hand gelegd aan voorlopig het laatste verzamelgebouw van Zeewolde.

Een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw dat dient om verschillende bedrijven in te huisvesten. Meestal focust een bedrijfsverzamelgebouw zich op een specifiek soort ondernemers, bijvoorbeeld ICT-bedrijven of bedrijven uit de media- of creatieve sector. Bedrijfsverzamelgebouwen beogen goede en betaalbare huisvesting te verzorgen. De kosten kunnen laag gehouden worden door diensten met elkaar te delen, zoals een kantine of een kopieermachine, opnemen van de telefoon of secretariaatswerkzaamheden. Bedrijven hoeven niet zelf een secretaresse of telefoniste in dienst te nemen en op de gedeelde diensten kan veel worden bespaard. Bijkomend voordeel is dat bedrijven die bij elkaar in de buurt gehuisvest zitten elkaar inspireren wat leidt tot meer innovatie. Ook kunnen bedrijven onderling profiteren van elkaars expertise, arbeid en netwerken. Vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw of een business center biedt een ondernemer dus veel voordelen. Met name bij startende en/of kleinschalige bedrijven zijn

bedrijfsverzamelgebouwen in trek. Anchor Bedrijfsverzamelgebouwen zijn overgewaaid uit de Verenigde Staten. Daar kent men het begrip van ‘anchor tenant’ is de grootste of bekendste huurder in een winkelcentrum of bedrijfsverzamelgebouw. In ons land werd het begrip in eerste instantie alleen gebruikt om de belangrijkste huurder van een winkelcentrum te aan te duiden. De gedachte is dat een grote of belangrijke huurder een grote aantrekkingskracht heeft op het winkelende publiek en er dáárdoor voor zorgt dat ook de rest van het winkelcentrum goed bezocht wordt. Wanneer een nieuw winkelcentrum wordt ontwikkeld is het voor de eigenaar van groot belang eerst een anchor tenant binnen te halen. In Zeewolde is dat aan de orde geweest bij de Ravelijn, waar de HEMA de rol van anchor tenant op zich nam. Actueel is de ontwikkeling van de Perifere Detailhandels Vestiging (PDV), het zogenaamde XXL Woon & Leisure Centrum dat Borghese ten noorden van de Polderwijk Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 5


Dries Bouw: “Voor het investeren in vastgoed is een goede adviseur met kennis van zaken onontbeerlijk. Zonder volledig te willen zijn noem ik een aantal vragen die aan de orde kunnen komen: hoe kan ik de BTW bij aankoop verrekenen, koop ik privé of zakelijk, heb ik inkomen in box 1 nodig, hoe regel ik mijn financiering, ga ik wel of geen gebruik van investeringsaftrek maken en ingeval van verhuur, ga ik wel of niet opteren voor BTW belaste verhuur? Met andere woorden, er zijn doorgaans meer vragen te beantwoorden dan men in eerste instantie denkt. Ook de antwoorden kunnen in iedere situatie anders zijn.” Meer info: www.adw-accountants.nl

Dries Bouw Directeur van ADW Accountants

realiseert. Ook daar is sprake van een anchor tenant: Praxis. Zo’n aanpak zou ook goed kunnen werken voor de oude bibliotheek in het centrum van Zeewolde; een klinkende naam en de rest volgt vanzelf. Zeker in combinatie met een flinke huurkorting voor de anchor moet zo’n gebouw toch als mini winkelcentrum kunnen functioneren? Het begrip anchor tenant wordt tegenwoordig niet meer alleen gebruikt voor winkelcentra, maar ook voor bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen (deze worden ook wel multi tenantgebouwen genoemd) of hele bedrijventerreinen. Daarbij geldt dat een grote, bekende huurder er voor zorgt dat andere (kleine) huurders ook graag in hetzelfde gebouw of op hetzelfde terrein willen zitten. Een dergelijke huurder geldt dus in tegenstelling tot de retail branch als aantrekker van medehuurders in plaats van aantrekker van klanten. Soorten en maten Er zijn verzamelgebouwen in allerlei soorten en maten, van goedkoop tot duur en van zakelijke dienstverlening tot de creatieve sector. Zo zijn er gebouwen die speciaal voor het doel worden neergezet en er zijn verzamelgebouwen die uit nood zijn geboren. Omdat er veel leegstand onder kantoorgebouwen is worden deze gebouwen dikwijls opgedeeld en geschikt gemaakt voor gebruik door meerdere bedrijven. Zo kunnen bestaande leegstaande gebouwen toch weer benut worden. In Zeewolde zijn er talloze voorbeelden te vinden van deze nieuwe invulling, volg de borden ‘Te Huur’ maar op de bedrijven terreinen Schepenveld en Planetenveld. Ook op Gildenveld zijn dit soort gebouwen te vinden, oud en nieuw door elkaar. Mooi voorbeeld Gildenpoort; gebouw gerealiseerd op zichtlocatie voor één huurder, maar na jaren inmiddels bewoond door talloze kleinere partijen, van creatief tot juridisch; het is er een komen en gaan van bedrijven. Het is typisch een verzamelgebouw waar geen centrale faciliteiten zijn. Net zoals Het Drieluik - de drie fraaie gebouwen naast 6 | Zeewolde Business Magazine | December 2012

Een unit kopen is voordeliger dan iets vergelijkbaars huren

Gildenpoort - dat ook meerdere bewoners kent. Dan zijn er verzamelgebouwen die feitelijk bestaan uit units, waarbij iedere gebruiker zijn eigen ingang heeft. Vaak zijn dat gebouwen die bestaan uit units met een (werk)ruimte die ook als opslag kunnen dienen en een apart kantoor. Je herkent deze gebouwen meteen; grijze, witte of tegenwoordig - modern - zwarte gebouwen, met aan weerzijde units herkenbaar aan een roldeur met entreedeur en ramen op de verdieping. er zijn veel variaties op het zelfde thema. Uitstraling De simpele gebouwen van dit type staan op industrieterreinen, waarbij de gevestigde bedrijven niet zelden een ambachtelijke bezigheid hebben. En tegenwoordig zijn er ook hoogwaardige bedrijfsverzamelgebouwen. Deze zijn vooral bestemd voor bedrijven die waarde hechten aan een ‘eigen’ uitstraling en representatie belangrijk vinden. Dit soort gebouwen tref je aan op de moderne bedrijventerreinen, zoals het Horsterparc. Hier zijn reeds enkele verzamelgebouwen gerealiseerd, onder andere aan de Postkoets en aan de Eenspan. Momenteel wordt er aan de Eenspan de laatste hand gelegd aan de realisatie van wat weleens het laatste verzamelgebouw in Zeewolde kan gaan worden. Ondermeer wegens de variëteit aan gebouwen/bedrijven wil de gemeente op Horsterparc geen verzamelgebouwen meer realiseren. Dat is best jammer, want investeren in een bedrijfsverzamelgebouw loont! De aanschaf van een 100 m2 unit bij Bouwservice Zeewolde bedraagt minder dan 60.000 euro von! Daar kun je niet tegenop huren. Wie een vergelijkbare oppervlakte op het Schepenveld wil huren is daar jaarlijks zo’n 8000 euro voor kwijt, dat is 750 euro/maand, excl. BTW en excl service kosten. Bij een rentestand van 4% en bij een looptijd van 30 jaar (annuïteit!), bedraagt de rente en de aflossing minder dan 300 euro per maand! Reken daar ook nog eens je aftrek bij en eventuele investeringspremie! Armand Janisse Bedrijfsmakelaar bij Van Dijkhuizen Woon- en Bedrijfsmakelaardij

Armand Janisse: “Het project van Bouwservice Zeewolde aan de Eenspan verkoopt zichzelf! Doordat de projectontwikkelaar zelf de regie in de bouw heeft genomen, en goede samenwerking heeft gezocht met partijen, kan dit project gerealiseerd worden voor zeer scherpe prijzen. De units worden degelijk gebouwd en men krijgt kwaliteit. Daarbij zijn enkele pluspunten: voldoende vrije hoogte op begane grond, aan buitenzijde is er van metselsteen een borstwering opgetrokken om schade te beperken, betonnen verdiepingsvloeren, aparte loopdeur zodat een portaal gecreëerd kan worden, diverse voorbereidingen in vloeren en dak en de centrale ligging in Nederland. Tevens heeft men de keuze om te huren met een eventuele latere koop.” Meer info: www.bszbv.nl / www.vandijkhuizen.nl

Kort nieuws KMM Groep/MAC3PARK/Pitteloo kiezen Steijger Communications voor pr-ondersteuning

municatievak en die onze eigen specialisten daarin kan ondersteunen.” “Het gaat hier om tientallen prachtige bedrijven met uiteenlopende activiteiten”, zegt Cees Steijger van Steijger Communications uit Zeewolde. “Die verscheidenheid maakt het voor een communicatiebedrijf extra aantrekkelijk. Onze rol wordt die van een ‘content creator’, waarbij we alle off- en onlinekanalen en middelen zullen inzetten.”

(EZPress) - De KMM Groep, MAC3PARK en Pitteloo, in totaal bestaande uit 30 bedrijven voornamelijk actief in bedrijfshuisvesting, media, marketing en educatie, hebben voor Steijger Communications gekozen voor de creatieve, resultaatgerichte en proactieve ondersteuning van de dagelijkse PR-activiteiten. “Wij zijn enthousiast om met Steijger Communications in zee te gaan”, zegt directeur Meine Breemhaar. “Wij willen de posities van onze bedrijven verder versterken en daarom zochten wij een partner die verstand heeft van de diverse kanten van het pr- en com-

‘Waar hebben we het over?’ Gevleugelde woorden. Meestal gebruikt om te relativeren. Relativeren doe je (het woord zegt het) in relatie tot iets. Het kan slechter.

Relativeren Cees Steijger (links) en Meine Breemhaar. Foto: Anna Andrei

AsiQ beveiliging met de Q van kwaliteit

Enkele weken geleden was ik in Ghana, Afrika. Het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk ondersteunt daar een ziekenhuis. Het staat in Drobo, een klein dorp in het westen van Ghana, pal tegen de grens met Ivoorkust. Een enkele keer gaan er mensen -op eigen kostennaar toe om te kijken of er voortgang te zien is. Het ziekenhuis valt onder de verantwoordelijkheid van een RK-bisschop. Een fantastisch fijne vent. Ik ken hem al weer ruim tien jaar. De bisschop is gepromoveerd academicus. Hij heeft milieukunde gestudeerd in Canada. Hij kent de wereld; hij spreekt de taal van het westen en de taal van Afrika. Zijn ziekenhuis was vijftien jaar geleden (toen de relatie werd opgepakt) ‘drie keer niks’. Het is inmiddels sterk verbeterd. Toch blijft het een situatie waar één hooguit twee artsen beschikbaar zijn op rond de honderdduizend mensen. Alleen al in het St Jansdal ziekenhuis werken ruim 100 specialisten. De bisschop vertelde me over een vluchtelingenkamp. Er wonen alleen mensen uit Ivoorkust, zo liet hij weten. Tweeduizend, gevlucht vanwege politieke spanningen. Het was ontstaan op een half uur rijden vanaf het door ons ondersteunde ziekenhuis. We gingen er op bezoek. Een UNHCR-vluchtelingenkamp. Louter plastic tenten om in te wonen. Een enkel klaslokaal, ook van plastic. Een medische post; idem. Een handjevol medicijnen. Toen ik er was vroeg ik (me af) wat het perspectief van de vluchtelingen zou zijn. Franstalig opgevoed kom je in een Engelstalig land. Een weg terug is er niet. De UNHCR had in 2006 de zorg voor twintig miljoen vluchtelingen, zo las ik op internet. Mensen zoals u en ik. Hendrik de Vries Wethouder Economische Zaken Zeewolde Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 7


• Kantoorgebouwen • Scholen • Hotels • Sportcentra • Kinderdagverblijven • Medische Centra/Ziekenhuizen • Opleidingscentra • Tentoonstellingsgebouwen • Appartementsgebouwen

r a a j 5 , 2 1 Meer dan

er n e l r e v t s ien d e r i a t i l i de fac

.. .

Patroonsweg 11 3892 DA Zeewolde Tel: 036 523 50 61 Fax: 036 523 60 72 www.ffszeewolde.nl info@ffszeewolde.nl

Column

Flevo Facility Service De schoonmaakdienstverlener voor:

Peter Broer Sales & Relation Manager MAC3Park

PDV-dorp als toeristische trekpleister? Elke gemeente worstelt met hoe om te gaan met grootschalige detailhandel. Hier ligt onder andere aan ten grondslag dat niet duidelijk is welke behoefte er is en dus welke vraag er is vanuit de consument. Als het gaat om de lokale vraag naar winkels dan zie je dat er een heroriëntatie is op kleinschaligheid. Het winkelaanbod van een stad, dorp of wijk gaat uit van de directe omgeving. De slager, de bakker, de supermarkt en de drogisterij kan vrij goed inschatten welke slaagkans er is in een verzorgingsgebied voor een goedlopende winkel. Je gaat uit van het aantal huishoudens en je kiest de meest centrale plek en daarmee ben je verzekerd van voldoende omzet. Een consument zal kiezen voor het gemak van enerzijds one stop shopping en anderzijds van het nabij gelegegen winkelcentrum. Wanneer het gaat om meer luxe goederen dan dat zie je wel een verandering, dat hier experience gaat mee tellen in combinatie met het assortiment. Want vergelijk en bestel je via internet je mobiele telefoon of laat je je verwennen in de telefoonwinkel met koffie, goed advies om daarmee over te gaan tot aankoop? Dat is een keuze die mensen willen maken.

Kort nieuws

Drie bedrijven in de race voor titel ‘Onderneming van het Jaar 2012’

Op 10 januari a.s. tijdens de nieuwjaarsseceptie van de Bedrijfskring Zeewolde wordt door de jury de winnaar bekend gemaakt van de verkiezing ‘Onderneming van het Jaar 2012’. Drie bedrijven zijn er overgebleven: Loko IT-specialisten, Morssinkhof Plastics en de Onderwijs

Inkoop Groep. Tijdens een drukbezochte verkiezingsavond in het paviljoen De Verbeelding op donderdag 15 november mochten de drie kandidaten zich presenteren waarna ook de aanwezige ondernemers hun stem op hun favouriete bedrijf mochten uitbrengen. De winnaar gaat Zeewolde vervolgens vertegenwoordigen tijdens het prestigieuze FlevopenningenGala, waarop de winnaars van de Flevolandse gemeentes het tegen elkaar opnemen in de categorie Topondernemingen. Vorig jaar wist de Zeewolder winnaar Delarange Cosmetics ook de Flevolandse titel in de wacht te slepen.

Maar wat dus altijd telt is de kwaliteit van het winkelaanbod, de centrale ligging en de prijs-/ kwaliteit. Wanneer het gaat om grootschalige winkelconcepten die niet passen in de lokale winkelcentra dan zal eerst in kaart gebracht moeten worden wat het verzorgingsgebied is. Voor de meer luxe goederen en artikelen die je niet dagelijks koopt is de consument bereid om verder te gaan rijden mits wederom het assortiment goed is, er een vorm van vermaak is (de experience) en het gemak van gratis parkeren dan wel vergelijken van meerdere artikelen gecentreerd op één plek. Er is dus focus nodig op doelgroep en type aanbod. Niet in elke naastgelegen gemeente dezelfde keten onder één dak, maar afstemming wie welke doelgroep gaat bereiken. Daarnaast moet er in ieder geval ruimte zijn voor de grotere winkels die qua logistiek en grootte niet meer passen in de lokale winkelcentra. Op deze manier heb je kans dat ‘toeristen’ uit andere gemeenten alsmede je lokale inwoners het PDV gebied zullen waarderen vanwege focus op unieke ketens afgewisseld met vertrouwd aanbod rondom automotive en wooncentra. En afhankelijk van het verzorgingsgebied, ligging en reeds aanwezige toeristische trekpleisters kan de PDV locatie zich verder ontwikkelen naar functies als restaurants, hotels en andere vermaakscentra. Het PDV dorp!

Onderwij s Inkoop G roep

isten ecial T-sp I o k Lo

Platsics Morssinkhof

Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 9


Interview

Niets blijft hetzelfde. Dat geldt vooral voor de ICT. Doordat de manier van werken verandert is er een nieuwe dynamische infrastructuur nodig, die de grenzen van het kantoorgebouw overstijgt. Weg zijn de vaste werktijden, het eigen bureau en desktop-PC. Tegenwoordig gaat de aandacht uit naar tijd- en plaatsongebonden werken, thuis, onderweg of waar dan ook. Loko IT-specialisten loopt voorop en maakt ambitieus en inspirerend de weg vrij voor een moderne manier van werken. Door Cees Steijger

‘Onze Cloud is FlevoCloud’

10 | Zeewolde Business Magazine | December 2012

Zeewolde Business Magazine | pagina 14

‘Onze focus is gericht op betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid.’

Het Nieuwe Werken, wat is dat? Met Het Nieuwe Werken wordt bedoeld dat je je eigen tijd kunt indelen, als je je werk maar af hebt; het maakt niet uit waar of wanneer je je werk uitvoert. Het Nieuwe Werken (HNW) is geen hype. Geen moderne managementtaal, maar realiteit. Er is zelfs een initiatiefwet van de Tweede Kamer in de maak, die werknemers meer mogelijkheden moet bieden voor plaats en tijd van werken, zodat werk en privé makkelijker te combineren zijn. In technisch opzicht is het tijd- en plaats onafhankelijk werken goed realiseerbaar. Voor de huidige en komende generaties is dit al vanzelfsprekend. De zogenaamde Nieuwe Werkers hebben helemaal niets met zaken als een vaste werkplek; de moderne werknemer is flexibel en efficiënt. Het is dus niet verwonderlijk dat steeds meer organisaties gaan werken volgens de HNW-principes van tijd- en plaats ongebonden werken met behulp van Cloud Computing. Cloud Computing Volgens de werkgeversvereniging AWVN levert HNW veel voordelen op voor zowel werkgevers als werknemers. Zo stijgt de arbeidsparticipatie én de arbeidsproductiviteit, verbeteren bedrijfsresultaten en groeit de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. “Wij spreken zelf over Flexibel Werken”, zegt Ferry Schrijnewerkers, directeur van Loko IT-specialisten uit Zeewolde. Loko IT-specialisten adviseert en ondersteunt bedrijven en instellingen bij ICTimplementatie, het netwerkbeheer en hun bedrijfsprocessen. Ferry zegt dat HNW onlosmakelijk verbonden is aan Cloud Computing. Bij Cloud Computing is computergebruik gebaseerd op het internet. Ferry: “Cloud Computing zorgt voor een betere bereikbaarheid van de medewerkers en van bedrijfskritische informatie. Dat maakt werken op afstand - alleen of met collega’s - een stuk eenvoudiger.” Landelijk en internationaal zie je bedrijven massaal overstappen

naar Cloud Computing. Als gebruiker lijkt het of je gewoon op je werk bent en inlogt op je eigen netwerk. En dat is Ferry Schrijnewerker natuurlijk ook Loko IT-specialisten zo. Alleen staat je netwerk bij Cloud Computing op een serveromgeving in een datacenter. Bijna driekwart van de Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven met meer dan 500 werknemers maakt gebruik van Cloud Computing. In 2011 jaar was dat nog slechts een kwart. Steeds meer leveranciers bieden hun product als dienst aan. Eigen ontwikkeling Dagelijks komen er voorbeelden van Cloud Computing aan je voorbij zonder dat je je er bewust van bent. Wat te denken van Internetbankieren, Google Mail, het fotoalbum van de HEMA, Facebook, Dropbox, etc. Het zijn voorbeelden van de openbare Cloud, die veelal op de consumentenmarkt is gericht. Vanuit die ervaring ontstaat er een aanpak - gericht op continuïteit - voor de zakelijke markt. “Voor de zakelijke markt heeft Loko een eigen Private Cloud ontwikkeld; onze Cloud is Flevocloud” , zegt Ferry “daarvoor hebben we een goed beveiligd datacentrum ingericht bij onze technologiepartner BIT in Ede. FlevoCloud “Onze focus is gericht op betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid. Het gaat namelijk om de continuïteit van de klant. Wij hebben de Clouddienst gebouwd op de hoogwaardige technologieën van onder meer Citrix, het Amerikaanse softwarebedrijf gespecialiseerd in netwerken. Het voordeel is de grote snelheid die wij via standaard internetverbindingen weten te realiseren. Maar er is meer: vergeleken met de klassieke – goedkope - hosting, biedt onze FlevoCloud het volledige beheer en de noodzakelijke schaalbaarheid, waardoor je maximale flexibiliteit creëert. Je kunt eenvoudig gebruikers toevoegen, of wijzigingen aanbrengen, en dat niet alleen voor data, maar binnenkort ook voor telefonie én de volledige integratie met vaste en mobiele telefoons.”

Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 11


Advertorial

Flexibel werken in de Cloud Hoe gaat dat in zijn werk? U logt heel eenvoudig in via uw browser. Via een gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligde SMS code heeft elke medewerker toegang tot het bureaublad in de Private Cloud op uw eigen server omgeving. Hier kunt u al 'Het Draait uw eigen applicaties gewoon opstarten en heeft u toegang tot uw bedrijfsingoed, de formatie. Anderen kunnen er niet bij voordelen zijn want alles staat op uw eigen server. Uw applicaties en servers worden dus niet evident.' gedeeld met andere klanten! Back-ups Jean-Paul Snel, en updates worden volledig automaDirecteur Authentic Models tisch uitgevoerd zonder dat u daar omkijken naar heeft.

'Razendsnel toegang tot de juiste informatie.'

Wat is het? De Cloud is eigenlijk niets meer dan een groot computer netwerk. In plaats van een traditioneel netwerk binnen een bedrijf, is dit een omgeving die je bereikt via het internet. Hierdoor kun je altijd en overal waar een internetverbinding is bij alle gegevens aan het werk.

• overal werken, op elke computer, op ieder tijdstip; • flexibel in aantal gebruikers & licenties; • maandelijks een vast bedrag; • per maand opzegbaar; • nieuwste updates zijn meteen beschikbaar. • nooit meer zorgen over de back-up.

'FlevoCloud is een gouden greep.' Ruud Thoomes Directeur ALtho Handelsonderneming BV

'Structuur en overzicht geeft rust.' Ronald Vermeulen, directeur KEI BV

Schaalbaar U hoeft niet langer ieder jaar een licentie af te sluiten voor Microsoft Office. Als u klant bent van FlevoCloud, dan zit Microsoft Office inbegrepen in het vaste bedrag per maand per gebruiker. Als uw bedrijf krimpt of groeit, dan veranderen de kosten evenredig mee. Efficiënt en goed beheersbaar! Alles in één U heeft altijd een goed werkende, innovatieve en actuele ICT-omgeving die flexibel met uw organisatie meebeweegt. Mocht u vragen hebben: geen probleem! FlevoCloud is het aanspreekpunt voor al uw ICT vragen. De Servicedesk van FlevoCloud bestaat vanzelfsprekend uit ervaren en goed opgeleide IT-specialisten die in staat zijn uw vragen en problemen direct op te lossen. Zonder variabele facturen als gevolg.

Jola Hilhorst Directeur SPS Europe BV

Eenvoudig, snel en betrouwbaar Data en applicaties in FlevoCloud staan in een Nederlands datacenter in Ede. U heeft dan ook alleen te maken met de Europese wetgeving. Wensen en behoeften kunnen binnen de serveromgeving worden vormgegeven, van e-mail tot en met uw ERP applicatie.

Ik heb meer inzicht in de resultaten.' Douwe Oldenkamp CEO MOre Profit

12 | Zeewolde Business Magazine | December 2012

Uw voordelen De voordelen van een Private Cloud zoals die van FlevoCloud zijn duidelijk:

FlevoCloud & kosten In de traditionele ICT-situatie moet u rekening houden met investeringen in:

Meer weten? Neem contact met ons op voor een presentatie!

• • • • • • • • • •

036 521 93 20 www.flevocloud.nl info@flevocloud.nl

systeem- en remote beheer; back-up en disaster recovery; servicecontracten; afschrijving op hardware; de serverruimte/airco; de energiekosten; intern beheer; uitwijkscenario’s; liquiditeitsbeslag; piek investeringen, etc.

Lastig te beheren, al deze kosten. Bij FlevoCloud heeft u te maken met een vast en laag bedrag per maand!

Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 13


Verrassende Ontdekkingen

Social media in de wolken Door Vincent Smit (@vincentsmit) Directeur/Mede-eigenaar bij Just Connecting B.V. Partner van Loko IT-specialisten

Vinoloog Astrid Stoops heeft voor de webshop KijkopWijn.nl een mooi assortiment wijnen samengesteld. Naast vaste kernhuizen, zoals bijvoorbeeld Bodegas Salentein, Montes, Pol Roger Champagne, Ramon Bilbao, werkt zijn met steeds wisselende wijnen. Betaalbare kwaliteitswijnen, voor U uitgezocht, speciaal voor het seizoen.

Zeewolde Business Magazine | pagina 10

Nu de Cloud steeds meer gemeengoed wordt in het bedrijfsleven ligt de zakelijke uitrol van Social Media voor de hand. Deze platformen zijn namelijk een goed voorbeeld van informatie in de Cloud. Wel hebben ze een hoog afbreukrisico. Custom Relation Management (CRM) systemen bevatten informatie die voor niemand dan de eigen werknemers beschikbaar is. Maar wat gebeurt er op Social Media gebied? Daar wordt concurrentiegevoelige informatie juist wel gedeeld!

Denk bijvoorbeeld eens aan de connecties op LinkedIn die een salesmanager heeft. Deze contacten kunnen voor de concurrent interessant zijn om nagebeld te worden. En wat te denken van de openbare vragen in tweets. Je moet er niet aan denken dat deze niet beantwoord worden maar door de concurrent worden afgevangen met als reactie: “Ik zie dat u al 3 dagen op een antwoord wacht, zullen wij u even helpen?”. Je kunt Social Media dusdanig op “slot” zetten dat pottenkijkers er niet meer bij kunnen. Hiermee wordt ook direct de term “Social” om zeep geholpen. “Want wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen” zo wordt geredeneerd. Op LinkedIn kun je er voor kiezen om je netwerk niet met anderen te delen. Deze ‘eigenheimers ‘worden vaak genegeerd of zelfs verwijderd als connectie. Op Twitter is het mogelijk om vooraf toestemming te verlangen voordat je volger mág worden. Hierdoor wordt een enorme drempel opgeworpen om nieuwe volgers te krijgen. Twitter is juist gericht op onbekenden en hun netwerk. Dat jouw directe volgers niet tot de doelgroep behoren is geen probleem. Als zij maar bereid zijn om jou te helpen met een retweet waardoor een gemiddelde gebruiker met 200 volgers wel 10.000 of meer acccounts kan bereiken in luttele seconden. Er wordt door sommige organisaties en instanties argwanend gekeken naar de eigenaarschap van content (tekst, foto en video) op Social Media platformen waarvan de servers buiten Nederland staan. Zo zijn er LinkedIn Groups die

voor bepaalde medewerkers verboden gebied zijn geworden en verplichten sommige banken hun medewerkers om bij iedere tweet/bericht te vermelden dat zij dit op persoonlijke titel plaatsen. Het niet kunnen beheren, verwijderen of aanpassen heeft in veel gevallen te maken met privacy wetgeving van andere landen. Google Plus is overigens het enige platform waarmee de totale geschiedenis van een gebruiker gewist kan worden (die hij/zij zelf heeft geplaatst!). Een nachtmerrie voor iedere ondernemer: alle data kwijtraken bij bijvoorbeeld een brand. Vandaar dat Cloudoplossingen zo in opkomst zijn. Nieuwe hardware kopen, synchroniseren, klaar! Maar stel je eens voor dat de regels zijn overtreden van een Social Media platform en besloten wordt om je complete profiel of fanpage te verwijderen? Jaren werk en een deuk in het imago zijn dan vaak het resultaat. Er worden dagelijks like & share winacties gehouden op Facebook met het risico dat een fanpage met honderden ‘Likes’, zonder waarschuwing verwijderd wordt. Het is onder andere niet toegestaan om in de omslagfoto met een pijl te verwijzen naar de ‘Vind ik leuk’ knop. Applicatie tabbladen zijn de enige bestemming voor dit soort activiteiten. Zijn dit allemaal redenen om niets met Social Media te doen? Uiteraard niet want de voordelen zoals aanbevolen worden, meer bezoekers op de website krijgen, klachten afhandelen bij de bron en vooral meer klanten krijgen, dat is wat iedereen wel wil! Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 15


‘Van een schouderklopje krijgt niemand een blessure

Foto: Josette Alkema

Foppe de Haan Coach

Ruim 20 jaar was hij SC Heerenveen trouw. Een periode waarin Foppe de Haan de club van een middenmoter in de eerste divisie leidde naar plaatsing voor de Champions League. Tegenwoordig is hij actief als Bondscoach van Jong Oranje. In 2006 én 2007 coachte hij de jonge talenten naar het Europees Kampioenschap. Foppe de Haan is authentiek in zijn werkwijze en authentiek in zijn presentaties. Tegen een gehoor van 160 ondernemers uit Zeewolde vertelde hij op 15 november in paviljoen De Verbeelding over zijn rol als coach in de presentatie ’van een schouderklopje krijgt niemand een blessure’, doorspekt van humor en altijd relativerend.

16 | Zeewolde Business Magazine | December 2012

Goed gedaan, jochie! Door Cees Steijger

“Wanneer de oude meester begint met spreken is iedereen stil”, staat er op de website van het sprekersbureau waar de Bedrijfskring Zeewolde Foppe de Haan heeft geboekt, want naast succesvol voetbaltrainer is de 69-jarige Foppe de Haan ook actief in het schnabbelcircuit, dus kun je ‘m boeken voor een motiverend praatje. Het bleek een schot in de roos. De avond van de Ondernemersverkiezing 2012 was het stampvol in de Verbeelding en iedereen was stil en hing aan de lippen van de Friese succestrainer. Het was een boeiend verhaal over de successen die De Haan in zijn carrière heeft behaald. Maar ook over teambuilding, samenwerking en leiderschap. Ook dit zijn thema’s waar Foppe de Haan inspirerend over kan spreken. Samen met groothandelsondernemer en Heerenveen voorzitter Riemer van de Velde leidde Foppe de club naar internationale successen. Droom Het was Van der Velde die in 1985 Heerenveen voor een faillissement behoedde en hij was ook de man die Steenwijker Foppe naar Heerenveen haalde. “Dat was een machtige tijd”, blikt Foppe terug. “Wij hadden samen een droom: we wilden als middenmoter tegen de top van de Eredivisie aan spelen. Een mooi doel, temeer daar we toen onderaan de Eerste Divisie speelden. Ik mocht blijven omdat we als één na laatste boven Cambuur stonden!” “Ik weet nog dat ik die droom in een plan vatte. Een 5-jaren plan, met organisatiedoelen en wat al niet. U moet weten; ik kom uit het onderwijs, daar doe je die dingen. Van der Velde vroeg mij: ‘Wat moet je met dat plan? Er is nooit een plan gelukt!’ Hij hield mij voor dat een plan om een droom te verwezenlijken nooit verder kan kijken dan een half jaar, één jaar hooguit. Het wordt toch iedere keer weer anders, zei hij.

De prijs van de aardappelen is ook elke dag anders’.” “Wij stampten in die tijd - 1985 - een compleet nieuw team uit grond. We zorgden dat er veel regionale Friese spelers op het veld kwamen, zodat er ook veel bezoekers uit de regio naar ons toekwamen. Ik trok René van der Gijp aan, die rare snuiter, die verdraaid goed kon voetballen. En hij trok de NOS mee en de Telegraaf en de Volkskrant. Die kwamen anders nooit. Er kwam reuring. En we promoveerden! Die periode van opbouw noem ik de stormperiode, waarin je duidelijkheid verschaft en ieder zijn plek weet óók die dominate stoorzender in de kleedkamer want die vliegt eruit. Zo bouw je een team. En van daaruit werk je verder en werk je aan de motivatie en de trots. Zelfvertrouwen “De persoonlijke aandacht wordt dan belangrijk, vooral voor mensen die gevoelsmatig bezig zijn. De absolute topsporters hebben dat niet nodig, die zijn er al, maar de laag eronder wél en dáár moet je het mee doen. Die lui moeten met zelfvertrouwen in het veld staan. Je moet die jongens regelmatig een compliment maken, een schouderklopje geven, zeggen dat ze het goed gedaan hebben. Dat vinden we in ons land moetlijk en in Friesland al helemáál. In Friesland is het al een compliment als je zegt ‘het was wel aardig, maar het kan veel beter..’! Daarom gaat het met Marco Van Basten die nu trainer van Heerenveen is nog niet zo goed. Hij is namelijk als de absolute topsporter gewend dat iedereen z’n werk doet. Hij is bikkelhard en stelt hoge eisen: ‘dit is je taak, dit moet je doen, en anders zit je op de bank’. Dát gaat niet werken. De mannen tegen wie hij dit zegt worden bang en dat zie je op het veld terug, ze worden bang om naar de bank verwezen te worden. In een goed team draait het om vertrouwen, dat krijg door duidelijkheid te scheppen en regelmatig schouderklopjes uit te delen.’’

Zeewolde Business Magazine | December 2012 |17


Kort nieuws Business Club vvZeewolde netwerken in een prettige sfeer

De juiste aandacht voor uw persberichten www.ezpress.eu

Zelf landelijk persberichten versturen met EZPress www.ezpress.eu 036 529 7273 info@ezpress.eu

Video Conferencing

036 5235330 Communicatie en public relations

• • • • •

Publiciteit Brochures Jaarverslagen Sponsored Magazines Webdesign en -content

Verhuur - Installatie - Realisatie •

Kennis, ervaring en technologie

Verhuur van up-to-date apparatuur

Tijdelijke en permanente voorzieningen

Bij de Business Club van de VoetbalVereniging Zeewolde (VVZ) gaat het om Business-to-Business; onderling zaken doen en gelijktijdig de club steunen door voor de sport waardevolle projecten mogelijk te maken. De Business Club is er voor het bedrijfsleven in Zeewolde én de voetbalvereniging en dat biedt een unieke mogelijkheid voor het opbouwen en bijhouden van een zakelijk netwerk. Leden van de Business Club worden regelmatig met elkaar in contact gebracht, gedurende drukbezochte en gezellige borrels en tijdens informatieve lunches. De bijeenkomsten zijn altijd in een prettige sfeer, waarbij het zakelijke element niet wordt vergeten. De Business Club heeft zijn eigen clublounge pal aan het hoofdveld van de vvZeewolde, iedere thuiswedstrijd is het daar een gezellige drukte. Sponsor

van de lounge is accountantskantoor Flynth. FlevoFacilityServices (FFS) is lid van de Business Club én shirtsponsor van het 1e Elftal. Leden van de Business Club krijgen de gelegenheid om hun bedrijf op diverse manieren onder de aandacht te brengen middels reclameuitingen in onder meer: De Businessclub Lounge, op de internetpagina van de Business Club met links naar uw eigen website. Zo’n 2 à 3 keer per jaar zijn er leuke activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken; excursies; lezingen en/of andere bijeenkomsten. Een ontspannen en informele manier van contacten opbouwen en onderhouden. Wie meer informatie wil over de Business Club VVZ kan contact opnemen met het secretariaat: info@bcvvz.nl of bezoek de website op www. bcvvz.nl

Na brand Koops weer snel operationeel Het door brand getroffen Wolter Koops Logistics was weer snel operationeel. Daags na de vernietigende brand die het bedrijf op 17 november trof, kon Koops tijdelijk bij concurrent Bakker Logistiek terecht. Het bedrijf kon snel weer opstarten doordat de administratie en de ICT veilig gesteld konden worden. Al op zondagmorgen daags na de grote brand werd er een begin gemaakt met het plaatsen van de noodkantoren aan de Ambachtsweg. De gemeente Zeewolde maakte overuren om de Zeewolder ondernemer van het eerste uur snel te kunnen helpen met de benodigde sloop- en bouwvergunningen. Koops kreeg spontaan van diverse kanten de hand toegereikt om de verwoeste gebouwen tijdelijk te vervangen. Bij het naburige GON van J. van Raamsdonk werd kantoorruimte aangeboden, congrescentrum The Harbour bood vergaderruimte aan.

Kritiek op detailhandelsvisie gemeente Zeewolde De Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCO) heeft harde kritiek op de Detailhandelsvisie van de gemeente Zeewolde. De vereniging noemt in een reactie op vooral het gebrek aan ambitie van de gemeente op detailhandelterrein. Ook mist de vereniging diepgang in analyses. “Harde ‘strategische’ keuzes worden niet gemaakt en tastbare beleidsvoornemens worden gemist”, zegt de VCZ in haar reactienotitie op de gepresenteerde visie. De gemeente zegt dat de vervolgacties op de visie juist samen met de betrokken partijen (o.a. VCZ) verder zullen worden uitgewerkt en concreter worden gemaakt en verwacht ook de inbreng van de betrokken partijen.

Bakker Logistiek uit Zeewolde hielp concurrent Wolter Koops zodat de logistiek weer vlot kon verlopen. Het transportbedrijf kan voorlopig een koelruimte en laadperrons gebruiken. In een grote advertentie in Zeewolde Actueel bedankte de familie Koops en de medewerkers voor de hulp en de steunbetuigingen van velen.

Occasionlease voor MKB

www.avc-eu.nl AVC Audio Video Communicatie Marconiweg 12 3899 BR Zeewolde T: +31 36 522 05 11 E: info@avc-eu.nl

Schepenveld 49, 3891 ZK Zeewolde

Esther Graver-Van Essen

036 - 522 1330 Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 19


Geel

H

et einde van het jaar nadert en 2013 staat voor de deur. Hoog tijd om eens te kijken wat de toekomst op fiscaal gebied voor ons in petto heeft. Eén ding is zeker, er zal bezuinigd moeten worden! In de aanloop naar het nieuwe jaar is per 1 oktober het algemene BTW tarief al verhoogd van 19% naar 21%. Met name voor lopende nieuwbouwprojecten is een overgangsregeling getroffen. Verder is al duidelijk dat de AOWen pensioenrichtleeftijd omhoog gaat. Stapsgewijs wordt in 2018 de leeftijd van 66 jaar verhoogd tot 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel waarin de forensentaks was geregeld (belasten van woon-werkverkeer) is ingetrokken. De extra verhoging van de werkkostenregeling met 0,1% is alsnog vervallen. De vrije ruimte voor 2013 komt daarmee op 1,5% (1,4% in 2012). Een andere maatregel is het verhogen van de assurantiebelasting per 1 januari 2013 van 9,7% naar 21%.

Ron Zwart Schrijver

eel is het nieuwe roze. Ik weet niet meer wie me dat vertelde. Ergens onderweg, ik meen in Rome, hoorde ik dat roze weer een gewone kleur is. Geel is nu gay. Meteen was ik dit weer vergeten. Geel is voor mij gewoon zomers. Een paar weken geleden was een van mijn shirts zo diep vuil, dat ik een vers geel shirt gekocht heb: een vaalgeel, ouderwets zomers zonnebloemengeel T-shirt. Geel staat goed als je huid roodverbrand is. Helaas was ook dit shirt na tien keer wassen met douchezeep in hotelwasbakken niet meer fris te krijgen. Nu heb ik voor zes euro mijn derde shirt gekocht. Deze is feller geel, schreeuwend citroengeel. Op Santorini krijg ik veel aandacht. Mannen en vrouwen, iedereen kijkt naar me. Ik controleer mijn beeld in de spiegel, of er een streep op mijn hoofd staat, een klodder zonnebrand of iets anders geks. Mijn hoofd is schoon, de gulp is dicht en mijn kleren voldoende schoon. Mijn oksels stinken niet meer dan anders en mijn adem ruikt naar het glas wijn dat ik bij de lunch gedronken

KIDE koelcellen Daikin airco’s De beste prijs voor de beste kwaliteit! Bel, fax of mail voor een afspraak: info@noordpool-ac.nl Tel. 036 5225967 www.noordpool-ac.nl fax 036 5234134

heb. Er is maar één conclusie mogelijk: ze kijken naar me omdat ze me mooi vinden. Ik ben populair! In het restaurant kijken de uitbater en de serveerster steeds naar me. Ze praten over mij, ze hebben een discussie ergens over. De homofiele uitbater en de hetero serveerster flirten allebei lustig met me. Ik flirt terug. De volgende dag pas valt het kwartje. In de haven van Bodrum stapt een zeer expliciete relnicht van een toeristenboot, van top tot teen gekleed in felgeel tenue. Ik snap ineens dat de discussie gisteren over mijn geaardheid ging en dat die getest werd. Mijn gele shirt verdwijnt in een vuilnisbak. Gelukkig zijn in Turkije shirts spotgoedkoop. Wit staat me ook goed.

Fiscale blik op 2013

Fragment uit ‘Voeken’, literair reisverslag.

Meer lezen? Bestel Voeken –vijftig tinten zwart- via www.boekenbestellen.nl, www.bol.com of de boekhandel. Voeken is het debuut van Nero, nom de plume van Zeewoldenaar Ron Zwart.

Kan hij later wel een huis kopen?

Begi met En nu Huis igen S 3%* paren! rente .

* Variabele rente op jaarbasis per 1 mei 2012 . Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

G

DaikinKoelcel FTX20JV Kide

1599,voor 1199,2290,-

OP = OP

incl. standaardmontage, 5jr garantie en btw

Compleet!

Flevo Finance

Raadhuisstraat 59 3891 EB ZEEWOLDE T (036) 523 46 58 E info@flevofinance.nl I www.flevofinance.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

20 | Zeewolde Business Magazine | December 2012

Column

126x125x212

Vanaf van Excl. BTW

over de uitleg van de belastingdienst van de jurisprudentie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De webmodule zou in de loop van 2013 klaar moeten zijn en in 2014 worden geplaatst bij de Kamer van Koophandel. In het kader van de overgang naar de webmodule wordt voorgesteld de geldende automatische continuering van de VAR per 1 januari 2013 te laten vervallen. De maatregel heeft geen gevolgen voor de in het najaar van 2012 automatisch afgegeven VAR’s voor 2013.De leeftijdsgrens voor de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen wordt per 1 januari 2013 verhoogd van 18-35 jaar naar 18-40 jaar. De standaard schenkvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen bedraagt € 5.030.

De heffingskortingen voor durfkapitaal en sociaal-ethisch en cultureel beleggen worden per 1 januari 2013 afgeschaft. Ook de vrijstelling in box 3 vervalt voor deze beleggingen. De persoonsgebonden aftrek voor verliezen in durfkapitaal was per 1 januari 2011 al afgeschaft. Voor durfkapitaalleningen die voor 1 januari 2011 zijn verstrekt, blijft de aftrek bestaan. Wel worden deze ‘oude’ durfkapitaalleningen getroffen door de nieuwe maatregelen. Goed nieuws voor ondernemers is dat de MKB-winstvrijstelling per 1 januari 2013 wordt verhoogd van 12% naar 14%. Door de MKBwinstvrijstelling betalen ondernemers minder belasting over hun winst. Overigens zijn in het regeerakkoord van VVD en PvdA plannen opgenomen om per 1 januari 2015 de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden te versoberen of af te schaffen. Daarnaast wil het kabinet een winstbox introduceren. Daarbij worden onder andere ook de zelfstandigen aftrek, fiscale oudedagsreserve en startersaftrek betrokken. Het bewerkelijke urencriterium kan dan komen te vervallen. Er zijn plannen om de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een webmodule. Deze moet opdrachtnemers en opdrachtgevers transparantie en zekerheid bieden

De verhoogde vrijstelling bedraagt € 24.144. Als de schenking wordt aangewend voor de aankoop van een woning of financiering van een studie kan maximaal € 50.300 worden geschonken. Verder wordt er flink wat aan de fiscale behandeling van de eigen woning gesleuteld. Zo geldt voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan de aanvullende voorwaarde dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 360 maanden ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost. Daarnaast komt de vrijstelling in box 1 voor op of na 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen, beleggingsrechten en spaarrekeningen eigen woning (respectievelijk de KEW, BEW en SEW) te vervallen. Bestaande leningen en kapitaalverzekeringen worden geëerbiedigd. De rente aftrek op zowel nieuwe als bestaande hypothecaire leningen zal vanaf 2014 geleidelijk aan worden beperkt. De rente op “restschulden” na verkoop van de woning is tijdelijk (maximaal 10 jaar) fiscaal aftrekbaar. Het voorgaande is een kleine greep uit de wijzigingen. Kijk voor een volledig overzicht op www.flynth.nl of neem contact op met uw Flynth adviseur. Peter-Jan de Boer Vestigingsdirecteur Flynth Zeewolde Zeewolde Business Magazine | December 2012 | 21


Het begeleiden van een onderneming is meer dan alleen plussen en minnen!

Harderwijk Oosteinde 13 Postbus 412 3840 AK Harderwijk Tel. 0341 - 43 20 44 Fax 0341 - 43 11 74

Zeewolde Planetenveld 25 Postbus 217 3890 AE Zeewolde Tel. 036 - 522 22 88 Fax 036 - 522 55 20

Nijkerk Galvanistraat 23a Postbus 1113 3860 BC Nijkerk Tel. 033 - 245 11 00 Fax 033 - 246 22 30

Het beste dat papier kan overkomen!

Door Astrid Stoops*

Kijk op wijn

WWW.ADW-ACCOUNTANTS.NL

C

risis zn. ‘beslissend keerpunt; periode van ernstige stoornis’ ... Het gaat terug op het Griekse krísis ‘onderscheid, beslissing’, dat behoort bij het werkwoord krínein ‘onderscheiden, beslissen’. Tja, dan wordt het opeens helemaal duidelijk: als het woord al in de tijd van de oude Grieken ontstaan is, is er geen redden meer aan. Ook in ons grijze kikkerlandje kunnen we er zo langzamerhand niet meer omheen. Alhoewel, aan het begin van de decembermaand met sint en zijn kleurige pietjes weer in het land, zijn we net iets opgewekter en schuiven we de crisis gewoon even aan de kant. Het is immers de gezellige decembermaand. Eerst samen ouwerwets sinterklaas vieren: de warenhuizen en speelgoedwinkels doen weer eens goede zaken. Na 5 december zoeken we een mooie kerstboom uit en wordt het weer het jaarlijkse gedoe om de stam – die steevast te dik blijkt te zijn – met hamer en beitel passend te maken voor de standaard. Misschien haalt u de kunstboom wel gewoon van zolder. Dan heeft u helemaal geen last van dit soort kerstboomcrisis. Allerhande glossy bladen liggen in de winkels. Ze staan vol met de meest fantastische kerstmenu’s. Helemaal niet ingewikkeld,

22 | Zeewolde Business Magazine | December 2012

hoor: ‘Goede voorbereiding is het halve werk en met onze stap-voor-stapbeschrijvingen kan het niet mislukken!’, en meer van dat soort bla, bla, bla. Totdat je de eerste kerstdag in de keuken op je niet al te grote aanrecht die 20 borden net zo op moet maken als op de foto. Au, de borden zijn net iets te hevig voorverwarmd. De spuitzak is net van een iets mindere kwaliteit, zodat er een grote klodder decoratie op het verder bijna perfecte bord valt. En ondertussen hoor je het geroezemoes aan tafel van de familieleden, totdat oom Jaap plotsklaps ietsjes te luid een minder vriendelijke opmerking maakt over oma, die op dat moment net iets minder doof blijkt te zijn dan we altijd dachten. Merry X-mas! De wijn vloeit rijkelijk. Dat het veel en veel te rijkelijk was, blijkt pas op tweede kerstdag. Dan merk je dat oom Jaap de hele wijnvoorraad soldaat gemaakt heeft. En dan dringt als wijnliefhebber het besef tot je door: Het is pas echt crisis als de wijn op is! Proost en een gezellige en vooral crisisloze Kerst! * Astrid Stoops is vinoloog en eigenaresse van de Zeewolder webwinkel www.kijkopwijn.nl

036 84 54 020 - Edisonweg 35 - Zeewolde info@lucasbolhuis.nl - www.lucasbolhuis.nl


“Wij gaan iedere dag voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ik verwacht van mijn accountant hetzelfde.” Ondernemen is investeren Als ondernemer bent u van grote waarde. Ondernemers zijn de pioniers, de durfals en de motor van de maatschappij. Ondernemen daagt uit en dwingt u om creatief bezig te zijn. Het inspireert u om altijd op zoek te zijn naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Bij Flynth staan we u graag bij met duidelijk advies en zo efficiënt mogelijke dienstverlening. Zo investeren we fors in onze mensen, middelen en kennis, om u moderne en efficiënte dienstverlening te bieden. Wat uw zaken ook zijn, Flynth helpt u succesvol te ondernemen. Flynth adviseurs & accountants De Kromme Rijn 1, 8253 RG Dronten, T. (0321) 38 52 52, dronten@flynth.nl Mast 38, 3891 KG Zeewolde, T. (036) 522 92 50, zeewolde@flynth.nl, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.

Zeewolde Business Magazine No.10  

Zakenmagazine van en voor ondernemers in Zeewolde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you