Page 1

STARTINGUP 1. VYDÁNÍ | ZÁŘÍ 2017 | 4. ROČNÍK

P R O B O U Z Í M E

S P Í C Í

I N S P I R A C I

MANŽELÉ V KUCHYNI

MÁÁME

AGÁTIN SVĚT

Díváte se na svět

podnikatelskýma očima?


„Abyste dosáhli skvělých výsledků, potřebujete dvě věci: plá

CO VĚ

2

37

|

N A

C O

MANŽELÉ V KUCHYNI S EO M Ů Ž E T E T Ě Š I TMANŽELSTVÍ BLOGU, NEMOCI,

6 10 KRISTÝNA KŘÍŽOVÁ AGÁTIN SVĚT OČIMA ZAKLADATELKY

48

13 22

A KUCHAŘCE

EMOCE A BYZNYS: JEDEN BEZ DRUHÉHO BY NEBYLY JAK MŮŽE EMOČNÍ INTELIGENCE ZAMÁVAT SE STARTUPEM JAK TEDY ROZVÍJET SVOU EMOČNÍ INTELIGENCI? JAK SI PORADIT SE SVÝMI EMOCEMI? UDĚLEJTE SI Z NICH SPOJENCE

76


án a nedostatek času.” Leonard Bernstein

45 58

O ANITA RODDICK ĚDĚLA DŘÍV NEŽ OSTATNÍ?

6

71

16

MÁÁME.CZ

KAM ZA ROK DOŠLO GALAVITO CANVAS ANEB JAK NAJÍT SPRÁVNÝ SMĚR PRO VÁŠ STARTUP

26

9 TVÁŘÍ PODNIKÁNÍ: JAKÝ VLIV MÁ VAŠE OSOBNOST A EQ NA VÁŠ BYZNYS?

62

VIZE A POSLÁNÍ NEJSOU PRÁZDNÁ SLOVA ANEB PROČ JE POTŘEBA MÍT DOBRÝ DŮVOD KAŽDÝ DEN VSTÁT A DĚLAT SVŮJ BYZNYS

PODĚKOVÁNÍ NA WEBU MŮŽE ZVÝŠIT VAŠE VÝDĚLKY

84

66

NEJCENNĚJŠÍ INVESTICE PODNIKATELE JE DO SVÉHO JMÉNA

94

MÁTE 1 VTEŘINU, ABYSTE ZÍSKALI POZORNOST A MAX. 2 MINUTY, ABYSTE PŘIMĚLI K AKCI N A

C O

S E

M Ů Ž E T E

ABY PRVNÍ KROK K PODNIKÁNÍ NEBYL ZÁROVEŇ I POSLEDNÍM

T Ě Š I T

|

3


„Vaše víra je klíčem, který uvolňuje sílu ve vás, jež se vym

TÉMA MĚSÍCE: EMOCE V BYZNYSU 4

|

T É M A


myká lidským omezením.” Randy Gage

U

Zachováváte za všech okolností chladnou hlavu anebo z vás emoce pryští každou chvílí? Emoce do byznysu rozhodně patří! Ale mohou mu udělat medvědí službu, když nedokážete správně využít potenciálu své emoční inteligence. Anebo ho mohou pozvednout do podnikatelských výšin. Jen je třeba vědět, jak s emocemi zacházet. Toto vědomí vám nabízejí následující strany.

T É M A

|

5


„Problém současného světa je, že hlupáci jsou sk jsou plní pochybno

BYZNYS JEDEN BE DRUHÉHO

Položím vám otázku: „Co vyt ve vašem životě?“. Obvykle nesrozumitelná komunikace, nezodpovědnost, rozdílnost nenaplněná očekávání, domn nelze „vinit“ nikoho jiného ne emocí v byznysu odhaluje Mi EMOČNÍ INTELIGENCE – CO A K ČEMU TO VLASTNĚ JE? Emoční inteligence a její kvality jsou podle Golemana: sebeuvědomění, sebeovládání, sebemotivace, empatie a umění mezilidských vztahů. Jak jim rozumět a co znamenají? SEBEUVĚDOMĚNÍ NEBO JEN VÍC SI VĚŘIT? Sebeuvědomění je kvalitou, která je nejvíce podceňovaná a odbývá se tím, že je třeba znát sám sebe. Ale právě to, 6

|

T É M A

že člověk zná sám sebe, je základem pro sebedůvěru nebo sebevědomí. A to je něco jiného! Znát sám sebe je fajn, ale k ničemu extra to samo o sobě není. Ovšem mít sebevědomí je nedůležité pro úspěch, pro podnikání, pro život. Je potřeba si věřit! Základem sebevědomí je znát své silné i slabé stránky, vědět, co mě baví, co mi jde a také co mi nejde, i být si vědom svých emocí a chyb. Typický příklad mi dal jeden trochu starší pán, který se na mě přísně podíval přes své brýle a pravil: „Já jsem výrobák, mám k dispozici


kálopevně jistí, ale lidé inteligentní ostí.” Bertrand Russell

S A EMOCE: EZ O BY NEBYLY

MICHAELA VELECHOVSKÁ

tváří problémy u vás v práci? A co e slyším: peníze, nekomunikace nebo , nedostatek času, stres, neochota, povah, jiné priority, neporozumění si, něnky… atd. Za tyto a jiné problémy ež emoční inteligenci. Zákoutí našich ichaela Velechovská. čísla, výrobky a statistky. A je jasný, proč potřebuju, aby lidi měli sebeuvědomění. Já jdu totiž za člověkem a říkám mu: „Máš to špatně. Já na to mám důkazy, čísla.“ Dotyčný se na mě podívá a řekne mi: „Tak to není!“ Lidi mají problém vidět svoje chyby, ale pak se nemůžou posunout, ani zlepšit. Když si věřím, a tedy vím, že tohle mi nejde, zatímco něco jiného ano, tak klidně můžu říct, že jsem udělal chybu. A ne se dohadovat jako šílenec.“ SEBEOVLÁDÁNÍ ANEB ÓDA NA VŮLI

Lektorka, koučka a manažerka VEVA CZ s. r. o. Přednáší semináře rozvíjející emoční inteligenci, mezi něž patří i semináře enneagramu, emočních a sociálních kompetencí, komunikace a zpětné vazby, koučování a další rozvojové programy. Má za sebou doktorát na PedF UK, EPTP – Enneagram Professional Training Program®. Pracuje ve firemním, korporátním prostředí i s jednotlivci na osobním rozvoji.

T É M A

|

7


„Pracujte s lidmi, kteří věří v to, v co věříte vy.” Simon Sinek CESTA 1 Za asi nejznámější, ale současně nejméně efektivní lze považovat teambuilding formou outdooru nebo ve spojení s jídlem. Proč? Pro většinu lidé je to sice příjemný zážitek, ale nic z toho. Kolegové si mezi sebou nic moc neřeknou, nic se neřeší, a tak může být výsledkem akce i jen pár zábavných fotek.

nezbytné dále rozvíjet, podporovat. A znovu přichází ta otázka: JAK NA TO? V tomto bodě se vracím k předešlému, tedy k cestě číslo dvě. Položte si otázku: Co z toho, co jsme se společně naučili, si chceme dál nést? Jak budeme tuto kvalitu společně podporovat? CESTA 4 Hra, hry, hříčky. Už i na českém trhu jsou dostupné různé druhy her, či spíše forem aktivit, které je možné použít i v pracovním prostředí pro zlepšení vzájemných vztahů. Chce to jen odvahu… Najdete například hru Třináctá komnata pro manažery, Sebekoučovací karty nebo hru Tajemství srdce a mysli atd.

DALŠÍCH 7 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE

CESTA 2 Druhou možností je, že se na zlepšení bude šéf nebo leader soustředit. Ale na co se bude soustředit konkrétně? Na co si dá u sebe i u svých lidí pozor? Uvedený přístup a záměr je skvělý, jen někdy chybí přesné uchopení a tak může tolik potřebná motivace „něco dělat“ vyšumět. Na druhou stranu jsou bez tohoto vnitřního závazku CEST JE SAMOZŘEJMĚ 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU šéfa či leadera výsledky ostatních VÍCE, TOTO JSOU TY NEJ… aktivit jen polovičaté. Takže si dobře rozmyslete, co chcete změnit a jak má Speciálně u startupu je emoční změna vypadat. Možná vám pomůže inteligence ještě klíčovější než jinde, jednoduchá otázka na začátek: Co protože nespolupráce, nezodpovědnost vytváří problémy mezi lidmi u nás v atd. se neschová. Není za koho, není práci / týmu? za co.Výhodnou emoční inteligence (EI) proti IQ je, že její rozvoj není CESTA 3 limitovaný. IQ můžete v testech Seminář je další z možností a ovlivnit asi +/- o 20 bodů. S emoční společností a lektorů, které vám inteligencí se dá hodně pracovat. Celé nabídnou takovéto školení je toto téma není a neříká, že znalosti, nepřeberné množství. Pokud seminář vědomosti, zkušenosti a dovednosti dopadne dobře, pak mezi lidmi v nejsou důležité, ale dle matematické týmu nastartuje atmosféru sdílení poučky „Jsou to prvky nutné, nikoliv a vzájemného pochopení, které je postačující“.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

1 4

|

T É M A


T É M A

|

1 5


„Jakmile si zvyknete na svobodu, nepomůže vám žádná odvyk nepřichází v úvahu, že byste někdy dodržo

CO ANITA RODDICK VĚDĚLA DŘÍV NEŽ OSTATNÍ? Zakladatelka The Body shopu, Anita Roddick (1942 - 2007), Anglická podnikatelka a vášnivá obhájkyně sociálních práv a životního prostředí, využívala vlivu emocí, když potřebovala podnítit a motivovat skupinu lidí k tomu, aby přispěli na charitativní projekty. Sama o tom říká: „Kdykoli jsme chtěli, aby lidé podpořili nějaký charitativní projekt museli jsme jim zlomit srdce.”

N

ebo v jiné situaci naopak podporovala pláč své zaměstnankyně. Proč? Využila jej v určitém bodě jednání. Všimla si totiž, že jedna z jejích zaměstnankyň propadala záchvatu pláče a frustrace vždy v určité situaci a pak se za to styděla. A tak jí sdělila: pláč je zcela přijatelná emoce, ale je-li na nevhodném místě vyjde naprázdno, proto musí být využita. „Když budeš plakat v určitém bodě jednání, bude to výborné.” A tak využití emocí splnilo hned dva účely: podpořilo jednání a učilo zaměstnankyni ovládat emoce a pak je nechat plynout. O ZACHÁZENÍ S EMOCEMI Emoce jsou důležitou součástí lidské existence a nelze je tedy škrtnout, když podnikáme. Ale zacházení s emocemi má, jak naznačuje úvod, dvě strany. Pozitivní a negativní: motivaci a manipulaci.

1 6

| T É M A


kací kúra. Po zjištění, jaké je to na druhé straně, ovali pravidla někoho jiného.” Chris Guillebeau

MONIKA KOPŘIVÍKOVÁ VAN DEN BERG

Jak se s tím vyrovnat, když se postupně dozvídáme, jak je emoční inteligence (EI) ohromně důležitá v zaměstnání a podnikání? Pojďme se nejdříve podívat na to, co EI vlastně je. První, kdo použil termín emoční inteligence v roce 1964 byl Michael Bloch a tehdy netušil, že později se EI stane měřitelnou a důležitou veličinou na pracovišti. Všiml si totiž, že děti s vysokým IQ nepodávají v životě výsledky přímo úměrné jejich vysoké inteligenci. Zatímco ti, s nižším IQ mají „něco”, co jim umožní mít lepší životní výsledky.

Jsem lektor mindfulness a každodenně tuto metodu používám ve svém vlastním životě, opírám se o ní v náročných situacích, nejsem jen „akademik teoretik”. Tajemství úspěchu midfulness se skrývá v jeho každodenním používání. A kdo jsem ještě? Terapeut, ve smyslu řeckého slova „therapeua“, které znamená pomoc někomu na jeho životní cestě. Průvodce řešením složitých životních situací – osobních, pracovních, partnerských. Více na mých stránkách.

Daniel Goleman, ve své knize What makes a leader? píše: „Nejefektivnější lídři jsou v něčem stejní, mají vysoký potenciál toho, čemu se říká emoční inteligence…. emoční inteligence je sine qua non - nezbytná podmínka dobrého vedení lidí.” Emoční inteligence je to „něco”, co ovlivňuje způsob, jak zvládáme vztahy, své chování, sociální interakce a své vlastní rozhodování. CO JE EMOČNÍ INTELIGENCE Základní vstupní branou do emoční inteligence je v první řadě schopnost rozpoznat a dešifrovat emoce vně nás. Tedy nejčastěji v uměleckých dílech T É M A

|

1 7


„Nevěděla jsem, kam jdu, dokud jsem tam nedošla.” Cheryl Strayed si být vědom toho, co se v nás děje a tím lépe chápat ostatní. Takže nás učí být si více vědomi toho, co děláme, což je bod jedna Golemanova modelu. A tím to nekončí, když jsme si vědomi sami sebe, jsme také schopni usměrnit svoje jednání a také jednání druhých.

Pak emoční manipulaci a pokus o vydírání velmi rychle rozpoznáme a dokážeme se mu vyhnout. Vždyť emoce zažíváme všichni, jsou součástí naší bytosti a není na nich nic špatného. Nerozpoznané emoce u nás či u ostatních ale vedou k potížím. Nelze tedy vinit emoce, ale vždy lidi. JAK POZNÁME, ŽE VLASTNÍME TO „NĚCO”, CO MAJÍ VYNIKAJÍCÍ MANAŽEŘI

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE Na začátku jsem uvedla, že zacházení Lidé s vysokým EQ mají bohatou slovní A JAK JE TO S TOU STINNOU STRÁNKOU?

s emocemi může mít i negativní stránku. zásobu týkající se emocí. Tedy neřeknou cítím Manažeři či kolegové, kteří umí zacházet se špatně, ale vědí, že jsou: s emocemi toho mohou samozřejmě • rozrušeni, mají úzkost a cítí se sklesle velmi jednoduše využít. Mohou zcela • životní situace vidí jako výzvy vyčerpat své vlastní zaměstnance dobře • reflektují své reakce vytvořenou emoční manipulací, a to • jsou schopni vyhodnotit co konkrétně zejména když se cíl manažera neshoduje je rozzlobilo 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU s cílem zaměstnance. • umějí opravdově naslouchat nejen slyšet • žijí v přítomnosti Existují důkazy o tom, že pokud mají • nerozčilují se kvůli budoucnosti a jsou kolegové či manažeři cíle, jejichž smířeni s minulostí dosažení má sloužit především jim, pak je emoční vydírání velmi dobrou zbraní. Takže emoční inteligence neznamená být stále pozitivní, usměvaví a hodní a Pokud jsme si vědomi sami sebe, jsme spojeni neustále maskovat, co opravdu vnitřně se svým jednáním a žijeme přítomným cítíme, ale znamená to umět zacházet se okamžikem, pak se dostaví takové schopnosti svými emocemi. Tedy umět přiměřeně jako je: ukázat a komunikovat své emoce, ukázat, - umět „číst” v lidech že jsme rozrušeni, smutní či bezradní. - schopnost přijímat svět a situace Umění je však v tom, jak zahrnout své takové, jaké jsou pozitivní i negativní emoce do svého - mít intuici a umět rozpoznat, co nám života tak, aby byly jeho přirozenou sděluje součástí.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

2 0

| T É M A


„Štěstí je skutečné, jen je-li sdíleno

JAK SI PORADIT SE SVÝMI EMOCEMI? JANA BOHUTÍNSKÁ UDĚLEJTE SI Z NICH SPOJENCE Koučka Jana Bohutínská ví, že emoce a rozum nelze tak snadno oddělit, jak se zdálo osvícenským filozofům. Emoce dlouho neměly dobrou pověst. Avšak doba se mění. Emoce, kterým vděčíme za svou lidskost a schopnost rozhodnout se, jsou významnou součástí lidského potenciálu. Proto se vyplatí věnovat jim pozornost i v podnikání. 2 2

| T É M A

Koučka a novinářka, rozkročená mezi byznysem, kulturou a uměním. Zaměřuje se na individuální koučink a vedení workshopů, osobnostní rozvoj a kreativitu. Profesně se věnuje také tématům, která souvisejí s kariérní změnou, s motivací, se životní vizí a spokojeností. Má ráda různorodost myšlení, názorů, životních stylů a baví ji sledovat, jak se lidé rozvíjejí a mění. Více informací: mojekoucka.cz


o.” Christopher McCandless Na emoce se dostává ve snaze porozumět lidskému potenciálu holisticky, celostně. Emoce, byť je jejich prožívání zcela individuální, mají obecně co dělat s tím, že jsme lidmi – dokážeme být empatičtí (tedy vcítit se do druhého člověka, k čemuž nám pomáhají i specifické struktury v mozku, zrcadlové neurony), milovat, éma lidského potenciálu se být smutní nebo veselí, prožívat radost nyní prolíná celým lidským a štěstí a skutečně tak procítit svůj životem. Člověk je pojímaný úspěch, důvěřovat druhým nebo se jako tvůrce svého světa, a i v podnikání nechat překvapit. Emoce nám dávají rezonuje étos životní cesty jako zpětnou vazbu k tomu, co prožíváme naplnění individuálního potenciálu. a také k našim rozhodnutím, bez Jde tedy v principu o to objevit svou ohledu na to, za jak racionální jsou jedinečnost, své talenty a silné stránky, považovány. Z pozorování mozku už sebevědomě se za ně postavit, rozvíjet totiž vyplynulo, že striktní oddělení je a díky nim se realizovat. rozumu a emocí je mýtus. Emoce, které jsou spojené s vývojově starší JEDINEČNOST JE KOMPLEXNÍ částí mozku než racionální myšlení, 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU zásadně zasahují. do rozhodování Jedinečnost, talenty a silné stránky Tak, jako v běžném životě sázíme na se spojují s vlastnostmi konkrétního networking, spolupracuje rozum a cit. člověka (je třeba statečný nebo podnikavý), s jeho mentální výbavou Stejně jako jsou individuální (například se vyznačuje schopností dovednosti, je jedinečná emocionální brilantní analýzy), znalostmi a výbava každého z nás. A také z ní se dovednostmi (ať už programuje může stát nepřekonatelná individuální nebo vaří marmelády) i s fyzickými síla. Vždyť emoce člověka jak vnitřně předpoklady. A také s jemnějšími propojují s ním samotným, tak vrstvami osobnosti, jako je hodnotová navenek s prostředím, ve kterém žije, orientace nebo identita (kdo jsem, kým s tím, co se kolem něj odehrává a s se cítím být, kým chci být versus za ostatními lidmi. koho mě považují ostatní). A v tomto subtilnějším tematickém poli EMOCE V POHYBU se objevuje i zásadní téma lidských A VE ZMĚNĚ emocí.

TDALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU

JSOU PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ


„To, čeho se nejvíce bojíme, je obvykle to, co n

9 TVÁŘÍ PODNIKÁNÍ: JAKÝ VLIV MÁ VAŠE OSOBNOST A EQ NA VÁŠ BYZNYS?


nejvíc potřebujeme.” Timothy Ferriss Život je o emocích. Prožíváme nějaké každičkou sekundu. Podnikatelé to nemají jinak a podle toho, jaké emoce u nich převládají, se dají rozdělit do devíti typů. Každý z nich má pro podnikání nesporné přínosy, ale přináší i neoddělitelná rizika. Jak jste na tom právě vy? Jste podobní Donaldu Trumpovi, Stevu Jobsovi nebo spíš Oprah Winfrey? Co to o vás a vaší firmě vypovídá? A jak vás to brzdí ve snaze stát se úspěšnými? Třináctou komnatu mnoha podnikatelů otvírá Cristina Muntean.

O

emoční inteligenci se v poslední době mluví čím dál více, primárně ve spojení s managementem a možnostmi zvýšení produktivity práce. Je obecně známo, že podíl mentální inteligence (IQ) na úspěchu jednotlivce je jen 20%; zbytek záleží právě na emoční a sociální inteligenci člověka (EQ), na jeho schopnosti znát sebe a ostatní a schopnosti angažovat do své tvorby jiné lidi. Méně se ale řeší role emoční inteligence v podnikání. Přestože jsou podnikatelé první na ráně, co se týče stresu,

CRISTINA MUNTEAN

Cristina Muntean je odbornice na strategickou komunikaci a osobnostní rozvoj. Má více než 12 let zkušeností v českých, rumunských a mezinárodních médiích. V roce 2010 založila Cristina Media Education CEE, pražskou PR, poradenskou a vzdělávací agenturu. Cristina nabízí firemní i osobní poradenství, školení, koučing i mentoring na témata jako osobní branding, mediální i krizová komunikace, prezentační dovednosti a emoční inteligence pro leadership a komunikaci. Své služby nabízí v češtině, angličtině, francouzštině či rumunštině, jejím rodném jazyce. Můžete ji kontaktovat na telefonním čísle +420 776 574 925 nebo na e-mailu cm@mediaed.cz.

T É M A

|

2 7


„Chcete-li uspět, zdvojnásobte počet svých neúspě Protože miluje klid a pohodu, nesnáší Devítka tlak, napětí a konflikt; tomu poslednímu se bude vyhýbat za každou cenu, což obvykle vede paradoxně k ještě větším konfliktům. Největší problém devítek je schopnost se rychle rozhodovat; pod tlakem rychle konat se obvykle duševně odpojují a nemohou být přítomné. Tím pádem se mohou stát ohrožením pro své týmy a firmy, pokud nedokážou reagovat a konat včas.

Pokud jste se v jednom z – ostatně velmi zjednodušených – popisů struktur osobnosti našli, je to dobrý první krok. Sebeuvědomění je ale jen první stupeň na cestě k zvýšení svého EQ – koeficientu emoční inteligence. Dalším krokem je sebeovládání – naučit se vnímat své chování v klidu a ve stresu a naučit se postupně vytvářet alternativní reakce, které jsou více v souladu s tím, čím jste a čeho chcete dosáhnout.

DALŠÍCH 9 STRAN ČLÁNKU Příklad JE PRO PŘEDPLATITELE J.K.Rowling, Morgan Freeman.

Ve třetím kroku pomáhá naučit se rozpoznat, co se děje u druhých – klientů, zaměstnanců, partnerů – abyste mohli vytvářet skutečně empatický prostor ke spolupráci. 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU Umění vést lidi ke společnému cíli je alfou a omegou podnikání.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

Zvýšení emoční inteligence má ale další skrytý benefit. Nepomáhá vám jen v podnikání; vše, co se naučíte o sobě a ostatních, využijete i doma; díky tomu budete nejen úspěšným podnikatelem, ale také partnerem, otcem, matkou nebo kamarádem. Připravíte si tak živnou půdu pro skutečně naplněný život, který jen úspěšné podnikání nezaručí. A to je mnohem větší odměna, než se mohlo zdát na začátku. 3 6

|

T É M A


ěchů.” Thomas J. Watson Jr

MANŽELÉ V KUCHYNI

Manželé v kuchyni, Marika a Jirka Kučovi, aspirují se svou stejnojmennou knihou, která má vyjít v polovině října, na knižní bestseller, alespoň co se kuchařkového žánru týká. Mají za sebou veleúspěšnou kampaň na HitHitu a před sebou slibnou budoucnost. Podívejte se pod pokličku našeho milého povídání. R O Z H O V O R

|

3 7


„Jádro našich životů se dá rozdělit na dva dr a ty, které nikoli PŘEDSTAVTE SE NÁM PROSÍM. KDO JSOU MARIKA A JIRKA Z KITCHEN STORY? Jsme pár, který se pustil s láskou do vaření a rozhodli jsme se o tom začít psát blog. Prostě dva normální lidi, co mají rádi dobré a kvalitní jídlo a s radostí to sdílíme s ostatními. JAKÁ JSOU VAŠE CIVILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ? Jirka: Já pracuji v rodinné firmě Rollcontech s.r.o. Zabýváme se dodáváním komponentů k dopravníkům do všech možných odvětví. Takže hodně cestování a ve veškerém volném čase se pak věnuji jídlu. Marika: Od března jsem na volné noze a plně se věnuji práci na přípravě kuchařky a aktivitám spojeným s blogem. Bylo to těžké rozhodnutí, ale určitě nelituji. Bála jsem se práce z domu, ale zjistila jsem, že mi to vyhovuje :-) Předtím jsem pracovala pro společnost Aldo, která má v Čechách a na Slovensku několik obchodů. Tam jsem měla na starosti právě vizuální stránku prodejen. VZPOMENETE SI, KDO DAL PRVNÍ IMPULS PRO VZNIK BLOGU? A ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ TO BYLO? 3 8

|

L I F E S T Y L E

J: Rádi jsme vařili pro přátele a rodinu a vím, že ten impuls psát blog přišel až v Praze, že jsme si řekli, že by to vlastně byl docela pěkný koníček, kterému bychom se mohli věnovat oba dva zároveň. M: Myslím, že s nápadem přišla moje nejlepší kamarádka Eliška. Měli bychom jí za to poděkovat, protože nám blog docela změnil život. JAKÝM JEDNÍM SLOVEM BYSTE CHARAKTERIZOVALI VAŠE PŮSOBENÍ V KUCHYNI, POTAŽMO RECEPTY? J: Chutné. M: Zdravé. V ČEM BUDE KUCHAŘKA MANŽELÉ V KUCHYNI JINÁ, NEŽ TY, KTERÉ UŽ JSOU TEĎ NA STÁNCÍCH? J: Tím, že jsme na ni pracovali opravdu celý rok, je za ní opravdu spousta práce. Chtěli jsme přijít s knihou, co nebude jen a pouze kuchařkou, ale aby za tím byli fyzicky vidět lidi. Celou kuchařku doprovázejí naše fotografie a příběhy, je to takové nakouknutí do soukromí. M: Není to žádná studiovka. Celou knihu jsme fotili na různých lokacích,


ruhy akcí. Ty, které uděláme, iv.” Prof. Philip Zimbardo

DALŠÍCH 5 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU u rodiny a přátel, tak jak se scházíme běžně během celého roku. Navíc všechny fotky jsou foceny na film, což jim přidává na atmosféře. Přáli bychom si, aby kuchařka motivovala lidi scházet se nad dobrým jídlem a užívat si života. CO VŠECHNO SE POJÍ S VYDÁNÍM VLASTNÍ KUCHAŘKY? JE TO DŘINA NEBO JEN ZÁBAVA? J: Většinu času to byla hlavně zábava, a to hlavně proto, že jsme se do

toho pustili s Martinem a Zuzkou z Everbay.co, kteří nám kuchařku nafotili. Neskutečně jsme si lidsky sedli, a tak je bereme už jako rodinu. Přišla samozřejmě i dřina, ale jak se říká, pro ty hezké věci se na to špatné rychle zapomíná. M: Ze začátku to byla opravdu jen zábava. Vlastně jsme dělali to, co vždycky, jen to Martin dokumentoval. Ale poslední měsíc byl opravdu náročný, především kontrola všech textů a receptů, aby tam nebyla nejen chyba gramatická, ale také logická, co L I F E S T Y L E

|

3 9


„V životě můžeš dosáhnout čehokoliv chceš, pokud budeš co si přejí oni.”

MÁÁME.CZ Místo, o kterém se milovníkům designových věcí ještě donedávna jen snilo, je realitou. O MAAME jsme zvědavě mluvili s jeho zakladatelkou, Elenou Šulcovou.


š pomáhat druhým lidem, aby dosáhli toho, ” Zig Ziglar

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE KDO STOJÍ ZA ONLINE TRŽIŠTĚM MAAME? PŘEDSTAVTE SE NÁM PROSÍM.

sehnat jak investory, tak skvělý tým a MAAME je tu. Je to samozřejmě dost zjednodušené.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

JAKÁ JE VAŠE FILOZOFIE? Elena Šulcová, produkční, grafička, matka roční Sofie a zakladatelka JAKÉ ZBOŽÍ U VÁS ZÁKAZNÍCI 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU LEMARKET moderního tržiště, které NAJDOU již od roku 2013 objevuje a představuje veřejnosti české a slovenské značky, S MAAME máme od začátku velké služby i projekty. plány, nechceme být další designový KDY MAAME VZNIKLO A KDE SE VZALA PRVNÍ MYŠLENKA, KTERÁ VEDLA K JEHO ZRODU? Myšlenku jsem měla v hlavě velmi dlouho, od offline tržiště jako je LEMARKET je to vlastně jen malý krůček a přitom tak velký :-) Je potřeba tým, který právě onlinu rozumí – to bylo to, co nás několik let brzdilo a nakonec se povedlo

eshop, chceme být tržiště, kde si přímo prodejci můžou prodávat své produkty – stejně jako na LEMARKETU. Neprodáváme tedy přímo my, ale kurátorsky vybíráme a staráme se o to, aby se o produktech co nejvíce vědělo. Ze strany prodejce jsme tedy vlastně marketingová agentura a je jednodušší prodávat u nás, než řešit vlastní eshop. Máme totiž navíc vše skladem u nás. Pro zákazníka jsme na první pohled designový eshop – ale netajíme se tím, S T A R T U P

|

4 5


„Znovu a znovu dělejte to, čeho se obáváte… t jak překonat strach.

KRISTÝNA KŘÍŽOVÁ

AGÁTIN SVĚT OMYLY JSOU DŮLEŽITÉ Agátin svět je místo stvořené pro malé objevitele, respektive jejich rodiče, díky kterému mohou svým ratolestem vytvořit ideální prostředí pro „školu hrou“. Spoluzakladatelka Agátina světa, Kristýna Křížová, je podnikatelka s velkým „p“. V tomto rozhovoru se s vámi ochotně podělí o své dosavadní zkušenosti s podnikáním.

DOBRÝ DEN, KRISTÝNO. PROZRAĎTE, KDY A JAK „BYL STVOŘEN“ AGÁTIN SVĚT, KONKRÉTNĚ PRVNÍ MYŠLENKA… Myšlenka vytvořit Agátin svět vznikla v době, kdy jsem měla dvě velmi malé děti a věděla jsem, že chci 4 8

|

Ž E N Y

Ž E N Á M


to je ten nejrychlejší způsob, .” Dale Carnegie SVĚT? CO TAM POTKÁME ZA „OBYVATELE“? V ČEM SE LIDÍ OD KLASICKÝCH HRAČKÁŘSTVÍ?

ještě třetí. Při mateřské jsem stále na určitý úvazek spolupracovala s firmou, kde jsem před dětmi působila. Bylo ale obtížné skloubit časové možnosti hlídání dětí s termíny porad a schůzek s klienty. Napadlo mě vytvořit vlastní firmu, kde bych si časové zapojení mohla určovat sama. Založit internetovou firmu, e-shop, se nabízelo: mám prostředí internetu jako takové ráda a současně jsem věřila, že práci kolem e-shopu lze dělat pružněji než v klasické kancelářské firmě, a lépe tak skloubit péči o děti i pracovní život. Zaměření e-shopu na dětský sortiment – kreativní a didaktické hračky – samozřejmě souviselo s mou tehdejší zákaznickou zkušeností. Věděla jsem, že v oblasti kvalitních a smysluplných hraček není u nás velký výběr, což dávalo příležitost to změnit. JAK VYPADÁ AGÁTIN

Agátin svět, virtuální na e-shopu i kamenný v prodejnách, je příjemným místem, kde rodiče nacházejí inspiraci pro naplňování své rodičovské role. Tou není jen zabavit dítě tak, aby „nezlobilo“ a „neotravovalo“. Je jí podporovat přirozený rozvoj dítěte, dát mu chuť se učit a poznávat, prožívat skrze společné aktivity jako je čtení či hraní her krásné společné rodinné momenty, na které později budeme rádi vzpomínat, a ukázat dítěti hodnotu věcí. Od klasických hračkářství se lišíme jak zaměřením na didaktické a kreativní hračky, tak i na jejich kvalitu. Jde nám o kvalitu výrobku jako takového: designem a materiály počínaje až po vlastní herní princip hračky či hry. V Agátině světě nenajdete licenční hračky, jejichž jedinou hodnotou (či spíše cenou) je nalepená postavička z aktuálně „frčícího“ animovaného filmu. AGÁTIN SVĚT TVOŘÍTE SPOLU SE SVOJÍ SESTROU LUCIÍ. JEK TENTO ASPEKT OVLIVŇUJE VAŠI KAŽDODENNÍ SPOLUPRÁCI? NEOVLIVŇUJE PODNIKÁNÍ VÁŠ Ž E N Y

Ž E N Á M

|

4 9


„Nevěděla jsem, kam jdu, dokud jsem tam nedošla.” Cheryl Strayed ZMĚNILO VÁS OSOBNĚ NĚJAK PODNIKÁNÍ?

děti, které potkávám, zdaleka nejen ty vlastní.

Nemyslím si, že by mě změnilo, a i kdyby, nedá se to moc oddělit od života jako takového. Agátin svět máme 10 let. 10 let ho ovlivňujeme my a on zpětně ovlivňuje nás.

CO BYSTE DOPORUČILA ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELKÁM? JAKOU PRO NĚ MÁTE RADU Z POZICE ZKUŠENÉ PODNIKATELKY?

KDE BERETE INSPIRACI?

DALŠÍCH 7 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE

Nebát se plnit si své sny, což ale neznamená, že není třeba stát nohama Hodně se dívám kolem sebe ve na zemi. Dělat si věci po svém, všech ohledech. Ráda cestuji a všude pokud jste přesvědčena, že to má navštěvuji obchody podobného smysl. Nenechávat se moc strhnout zaměření, jako je Agátin svět. Každý aktuálními trendy, vidět dál, snažit se rok jezdíme na dva dny na největší zachytit princip vývoje, nejen aktuální světový veletrh hraček. Využívám vlny na povrchu. A najít si dobrého otevřenosti internetu a sleduji, co parťáka, protože sdílená radost je nabízejí firmy po celém světě i s čím přicházejí nezávislí tvůrci u nás. A dvojnásobná radost a sdílené trable jsou především hodně pozoruji všechny poloviční trable. 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

5 6

|

Ž E N Y

Ž E N Á M


NEUTEKLO KVÁM NĚCO?

lára navrhuje a šije oblečení, které jí v obchodech chybí. Základním rysem jejích návrhů jsou jednoduché, ale efektní střihy a kvalitní materiál. Nezapomíná přitom na přírodu, Zkontrolujte si, jestli vám něco inspirativního neproteklo mezi protože své výrobky balí do 100% prsty recyklovatelných obalů. Hlavní složkou všech návrhů a modelů je ale láska, kterou celý tým La Klara do své práce vkládá. První modely prodala v roce 2013 a od té doby ušla kus cesty. Na Facebooku má přes 14 tisíc fanynek, které se o nové kousky vyložené perou. Dnes má Klára 26 let, vlastní šicí dílnu, e-shop a dodává do několika butiků. Jak se z tehdy 23leté studentky stala úspěšná módní návrhářka a


„Směr je důležitější než rych

KAM ZA ROK DOŠLO GALAVITO Rok se s rokem sešel a tentokráte padla karta na Galavito, aby udělalo jménem svého zakladatele Milana Hnátka bilanci svých podnikatelských (ne)úspěchů.

Galavito je mladá firma, která vyrábí inovativní elektrické venkovní topení umístěné ve stolové podnoži, které je možné snadno přimontovat pod jakoukoli stolovou desku. JAK SE AKTUÁLNĚ GALAVITU DAŘÍ? Aktuálně jsme velmi zaneprázdněni. Po mírné letní pauze se znovu připravujeme na událost roku, kterou je pro nás říjnová výstava FOR GASTRO & HOTEL 2017. Loni jsme zde s naším výrobkem vy-hráli první 5 8

|

N ÁV R AT Y


hlost.” Will Smith cenu v soutěži Grand Prix v kategorii technologie a vybavení. Letos budeme na veletrhu soutěžit s naším novým modelem v soutěži Favorit veletrhu, kde hodnotí vystavené exponáty samot-ní návštěvníci veletrhu. Jinak naše firma Galavito s.r.o. roste. Velice nás těší, že se nám také podařilo proniknout o zahraničí a máme nové zákazníky také v České republice. PODAŘILO SE VŠE TAK, JAK JSTE SI PŘED ROKEM PLÁNOVALI? Popravdě čas velmi rychle utíká, že si ani neuvědomujeme, že už zase uběhl další rok a je třeba bilan-covat. Loni bylo naším hlavním cílem dokončit vývoj a certifikaci našeho dalšího modelu vyhřívaného stolku. To se nám podařilo a letos jsme na trh uvedli novinku model BISTRO DUO. Tento model je vyšší (109 cm) a je určen spíše ke stání nebo na sezení na barových židlích. BISTRO DUO má 2 infra trubice (2 x 0,7 kW) a je tedy možné intenzitu topení regulovat zapnutím jedné nebo obou trubic. Věříme, že tento model ocení restaurace zejména po zavedení zákazu kouření, jelikož kuřáci se z re-staurací přesunou na svou oblíbenou cigaretu ven nebo na předzahrádku. Aby kuřákům nebyla před restaurací zima, budou restauratéři muset řešit venkovní

topení. Cítíme tedy, že zákaz kouření v re-stauracích se pro nás velkou obchodní příležitostí. Co se týče našich dalších loňských krátkodobých plánů nepodařilo se nám navázat tolik obchodních partnerství se zahraničními distributory, jak jsme si představovali. Na druhou stranu nás více oslovují zahraniční zákazníci na přímo přes naše webové stránky a reference. Velkým úspěchem pro nás na-příklad bylo, že jsme dodali naše stolky do vyhlášené londýnské restaurace Layalina. Také se nám zatím nepodařilo rozšířit náš prodejní tým o obchodní zástupce v České republice, jak jsme plánovali loni. Ale na druhou stranu máme větší kontrolu nad všemi prodejními procesy. Komu-nikace se zákazníky je tak nadále velmi individuální, takže dokážeme lépe vyhovět jejich přáním. CO NOVÉHO Z BYZNYS PRAXE JSTE SE NAUČILI? Přestože jsem si to na začátku podnikání tolik neuvědomoval, ukazuje se, že v byznysu jsou opravdu velmi důležité osobní kontakty, vazby a doporučení. Čím déle se s lidmi skrz podnikání znám, tím lepší jsou naše obchodní vztahy. Tyto obchodní vztahy je potřeba budovat dlouhodobě a s určitou vstřícností z obou stran. Je důležité být trpělivý, protože N ÁV R AT Y

|

5 9


„Pracujte s lidmi, kteří věří v to, v co věříte vy.” Simon Sinek přestože se třeba nepodaří udělat obchod hned, může se situace časem změnit a obchod se uskuteční třeba až po několika měsících nebo letech. Také nás velice těší, že naši stávající zákazníci doporučují naše výrobky svým známým a přátelům.

to je už součást každého podnikání. Nejvíce výzev jsme museli řešit během vývoje a certifi-kace nového modelu BISTRO DUO. Během vývoje tam došlo k nějakým technickým změnám na pro-totypu, ale jinak snad nic zásadního jsme řešit nemuseli.

KAM TO MÁ GALAVITO Dále jsme se naučili soustředit se jen na opravdu důležité věci a neztrácet NAMÍŘENO DO BUDOUCNA? čas s nepodstatnými aktivitami, které nám braly spíše čas a měly málo užitku. Chceme se více zaměřit na propagaci našich vyhřívaných stolků a dostat Jedná se například o nejrůznější se do širokého povědomí našich startupové akce a podnikatelské potencionálních zákazníků. Proto soutěže, kde se mnozí lidé snaží aktuálně připravujeme nové propagační uhánět investory a pitchovat jak o video, kde chceme ukázat jedinečnost život, ale ve skutečnosti nemají žádný našeho venkovního topení. Důležité je reálný business plán a zákazníky. pro nás také cílení na zákazníky, kteří Nejdůležitější je se zaměřit na ocení vysokou kvalitu a design našeho zákazníky, protože oni nakonec dávají výrobku a jsou ochotni za to zaplatit. za výrobek nebo službu peníze a tím/ 10 VYDÁNÍ 242 KČ E-MAGU rozhodují, zda to, co děláme, má pro Také pořád platí naše dlouhodobé ně smy-sl nebo ne. První rok jsme se plány a vize, že chceme s Galavito snažili objet všechny startupové akce vybudovat stabilní rodinou firmu a a setkání v Praze a širokém okolí, ale časem rozšířit portfolio našich výrobků časem jsme si uvědomili, že na těchto také o další venkovní vybavení, jako akcích náš výrobek nevyrobíme a jsou například židle, či jiné typy musíme si to prostě od-pracovat. venkovních stolků a designových zahradních doplňků. JAKÉ JSTE ZA UPLYNULÝ ROK FUNGOVÁNÍ GALAVITA MUSELI ŘEŠIT PODNIKATELSKÉ PROBLÉMY?

DALŠÍ 1 STRANA ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ

Konkrétně si na nic neřešitelného nevzpomínám. Drobné podnikatelské problémy řešíme skoro každý den, ale 6 0

|

N ÁV R AT Y


www.comeflexoffice.cz

www.sidlafirem.cz

Máte problém s Vaším virtuálním sídlem? Nechcete se vzdát sídla Vaší společnosti v Praze?

Kontaktoval Vás finanční úřad ohledně místního šetření a nenašel Vás ve Vašem sídle?

Probíhá řízení o delegaci Vaší společnosti pod jiné územní pracoviště finančního úřadu?

Máme pro Vás řešení! COMEFLEX OFFICE Vám nabízí skutečné sídlo v Praze

od 396,- Kč/měs. + DPH Podklady připravíme a podáme změny na soud za Vás ZDARMA.

Kontaktujte nás! Zelená linka: 800 47 47 47 Telefon: +420 257 199 661 E-mail: info@comeflex.cz

Head office, kancelářské centrum náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5 pondělí-pátek: 8:00 – 19:00

COMEFLEX CONSULTING s.r.o. IČ: 26454599 DIČ: CZ26454599


„V životě, tak jako v románu, mnoho lidí neuskuteční sv někoho jiného.

10 CEST, JAK ZVÝŠIT ŠANCI STARTUPU NA ÚSPĚCH

10 TÉMA: VIZE A POSLÁNÍ NEJSOU PRÁZDNÁ SLOVA ANEB PROČ JE POTŘEBA MÍT DOBRÝ DŮVOD KAŽDÝ DEN VSTÁT A DĚLAT SVŮJ BYZNYS 6 2

|

B L O G


vůj cíl, protože od začátku tlačí káru k cíli .” Florence Littauerová Při své práci se startupy v rámci různých akceleračních a inkubačních programů se jako mentor a konzultant strategického marketingu snažím pomoci týmům maximalizovat šanci na úspěch. Za celou dobu svého působení nejen v rámci startupové scény, ale i u standardní firemní klientely jsem identifikoval některé z oblastí, jež se ukázaly jako důležité, ne-li Před zhruba deseti lety jsem se doslova přímo klíčové pro úspěch zamiloval do marketingu a všeho, co s ním (nejen) nově vznikající souvisí. Od té doby jsem coby konzultant na volné noze prošel jeho nejrůznějšími podnikatelské jednotky. oblastmi – od online marketéra (SEO/ V dnešním článku si povíme SEM), přes všestranného marketingového o první takové oblasti, kterou 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU specialistu až po marketingového manažera osobně u podnikatelských několika projektů či v rámci klientských subjektů považuji za jednu společností nejrůznějších oborů jak v B2C, z nejdůležitějších. Je jí oblast tak v B2B. Po několika letech působení poslání, vize a jejího napojení jsem založil vlastní značku – společnost Biz na strategické řízení a Advisory Group, pod jejíž hlavičkou dnes plánování. působím a která je zároveň mou laboratoří pro testování nových nápadů.

MICHAL KUBÍN

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ

N

a otázku vize a poslání se ptám u většiny svých klientů i u startupových projektů, které mentoruji. Při odpovědích je hezky vidět rozdíl mezi startupem a již fungující firmou. Zatímco startupoví podnikatelé jsou na začátku své cesty a často nemají nic jiného než právě vizi, ostřílení podnikatelé se při mé

Má společnost je dnes zaměřena zejména na strategický marketing a business poradenství pro malé a střední společnosti působící v České republice, které chtějí svým trhům přinést něco nového, získat netradiční konkurenční výhody a nebojovat pouze cenou.

B L O G

|

6 3


„Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, k

JÁ, ZNAČKA TÉMA: NEJCENNĚJŠÍ INVESTICE PODNIKATELE JE DO SVÉHO JMÉNA

Na začátku května 2010 jsem stála před těžkou životní křižovatkou. Časopis Czech Business Weekly, pro který jsem pracovala pět let jako anglicky píšící ekonomická novinářka, přestal ze dne na den vycházet. Co dál? Kvůli mé tehdejší jazykové bariéře jsem nevěřila, že bych mohla pokračovat v novinářské kariéře v českých médiích a myšlenka práce v PR agentuře mi také nevoněla. Pochopila jsem, že pokud chci zůstat v České republice, nezbude mi nic jiného, než začít podnikat.

V

elmi brzy po uzavření časopisu jsem si uvědomila další věc. V době své novinářské kariéry v Czech Business Weekly jsem získala jednu nehmatatelnou, zato dost podstatnou výhodu – své jméno. Desítky lidí z českého byznysu, se kterými jsem byla v pravidelném mediálním kontaktu, měly spojeno mé jméno s hodnotami jako profesionalita, 6 6

| J Á ,

Z N A Č K A


kde jsi.” Theodore Roosevelt

CRISTINA MUNTEAN

Cristina Muntean je odbornice na strategickou komunikaci a osobnostní rozvoj. Má více než 12 let zkušeností v českých, rumunských a mezinárodních médiích. V roce 2010 založila Cristina Media Education CEE, pražskou PR, poradenskou a vzdělávací agenturu. Cristina nabízí firemní i osobní poradenství, školení, koučing i mentoring na témata jako osobní branding, mediální i krizová komunikace, prezentační dovednosti a emoční inteligence pro leadership a komunikaci. Své služby nabízí v češtině, angličtině, francouzštině či rumunštině, jejím rodném jazyce. Můžete ji kontaktovat na telefonním čísle +420 776 574 925 nebo na e-mailu cm@mediaed.cz.

připravenost nebo tvrdá práce. Věřila jsem, že mi to na nové cestě bude stačit – a tak jsem se pustila do podnikání. O sedm let později se ohlížím zpět. Ve světle nabytých zkušeností vím, že k dlouhodobému úspěchu jen slušná reputace nestačí. Na druhou stranu může být dobré jméno na začátku podnikání extrémně důležité – vaše reputace se totiž stává úrodnou půdou, na které můžete začít stavět svoji životní loď. Tu pak můžete kormidlovat tam, kam chcete vy, navzdory vnějším okolnostem. Proto si myslím, že pro lidi uvažující o podnikání nebo pro ty, kteří už na volném trhu učinili první kroky, je zásadní si uvědomit, jak důležité je investovat do své reputace a do hodnoty vlastního jména – do své osobní značky. Proč? Zde nabízím pár výhod, které vám silná osobní značka může přinést v podnikání i v životě. 1. Nové obchodní příležitosti. Pokud vás někdo zná a důvěřuje vám, nebude váhat směřovat svůj byznys vaším směrem, jakmile se dozví, že podnikáte. 2. Obchodní růst u současných klientů. Pokud vám již existující zákazník důvěřuje, snadno vám svěří i další byznys či vás případně zapojí do nových obchodních projektů. Když vaši klienti rostou, rostete s nimi i vy. J Á ,

Z N A Č K A

|

6 7


„Člověka nemůžeš nic naučit. Můžete mu jen pomoci

vašeho hledání i v tomto případě? 2. Vyberte si deset až patnáct lidí, kteří vás dobře znají, se kterými spolupracujete a kteří vám umějí podat upřímnou zpětnou vazbu. Poproste je o pár minut svého času na osobní hovor či vyplnění dotazníku. Připravte si dotazník, který jim můžete poslat online, nebo jim zavolejte a položte jim své otázky. Zeptejte se na první slovo, se kterým vás spojují. Jaké jsou podle nich vaše klíčové hodnoty, které vás v podnikání doprovázejí? Kdyby vás někomu doporučili, co by o vás řekli? Jaké jsou podle nich vaše silné a slabé stránky? Doporučili by vás a vaše služby? A pokud ano, za jakých podmínek?

času, abyste si uvědomili, kým jste a co můžete a chcete sdílet se světem dlouhodobě. Jakmile jsou ale základní věci jasné – vaše vize, mise a hodnoty, váš osobní diferenciátor – dá se zbytek procesu snadno naučit, aplikovat, opakovat a občas i delegovat.

K dlouhodobému úspěchu osobního brandingu jsou důležité dvě věci. První spočívá v tom, aby vaše osobní značka byla hluboce ukotvená ve vás samotných, v tom, kým skutečně jste a co umíte. Podstatou druhé je, abyste byli v následné komunikaci svých hodnot konzistentní a vytrvalí. Odměnou pro vás pak bude hodnotná osobní značka, která bude fungovat jako magnet na kvalitní příležitosti, které vás budou chránit a posouvat dál. A to je docela smysluplná investice Toto ověření reality z pohledu toho, KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU do podnikání i do vlastního života, jak si stojíte v očích lidí, na242 kterých nemyslíte? vám záleží, může překvapit a někdy i zabolet. Zato je ale velmi hodnotný první krok, který přináší nejen zajímavou informaci, ale také inspiraci, na čem můžete začít pracovat, abyste mohli svoji reputaci dále budovat. Tento rok pro vás v rámci tohoto sloupku – Já, značka – připravím deset článků o osobním brandingu pro podnikatele. Budu vám přinášet nejen osobní branding své profesní, ale i osobní zkušenosti z posledních sedmi let podnikání. Dobrá zpráva pro ty z vás, kteří uvažují o posílení své reputace, je, že osobní branding je proces. Možná to bude chtít na začátku trochu více

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ

7 0

| J Á ,

Z N A Č K A


i, aby to objevil v sobě.” Galileo Galilei

CANVAS ANEB JAK NAJÍT SPRÁVNÝ SMĚR PRO VÁŠ STARTUP Možná už jste se potkali s

termínem Canvas nebo také Lean canvas. Co to vlastně je, k čemu to je a jak se to

používá? Na tyto otázky vám odpoví následující článek.

L

ean canvas představuje jakýsi předstupeň podnikatelského plánu. Ve své podstatě je to zjednodušený popis vašeho podnikatelského nápadu, který vám pomůže v bodech definovat základní složky vašeho byznysu, případně rychle

D O B R Á

R A D A

|

7 1


„Pracujte s lidmi, kteří věří v to, v co věříte vy.” Simon Sinek Cenový model Máte definovanou zákazníkovu potřebu, vymysleli jste lepší řešení, než má konkurence, zjistili jste si náklady, zbývá určit cenu a obchodní model. Jakým způsobem naceníte svůj produkt nebo službu? Jaká bude vaše marže? Budete prodávat na bázi předplatného? Budete poskytovat nějaké množstevní nebo věrnostní slevy? Jaké možnosti platby zákazníkovi poskytnete? Jaká bude vaše cenová strategie? Zkuste se nad těmito otázkami zamyslet. Při cenotvorbě vám může pomoci třeba blog www.pricingidiot.com.

z vašich zákazníků měl chtít? To je závěrečný bonbónek vašeho canvasu. Sestavení canvasu není nic těžkého a zvládne to určitě každý. Pokud byste se o této technice chtěli dozvědět více, tak bezplatný on-line kurz najdete třeba na www.leancanvas. cz. Na těchto stránkách si zároveň můžete stáhnout vzorovou šablonu canvasu. Všimněte si pak, jak málo místa je jednotlivým složkám záměru věnováno. Je to tak schválně, aby vás to nutilo ke stručnému vypíchnutí podstaty vašeho řešení u každého bodu.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE

Srozumitelný opis A na závěr jedna technická rada. Při Máte kompletní nový produkt, super. sestavování canvasu se hodí samolepící Dokážete ale vysvětlit jeho podstatu post-it lístečky. Dá se s nimi totiž tak, aby to pochopilo i malé dítě? jednoduše manipulovat. Nemusíte tak Nějaké heslo, či motto, které jej jasně KČ / 10 VYDÁNÍ ve svémE-MAGU canvasu škrtat :-) vystihuje a říká, proč by jej242 každý

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

Tento článek vyšel na blogu grantového programu Nastartujte se.

7 4

D O B R Á

R A D A


R U ŽN EN NI N T N E X Y GŽ E Á T M

BAVÍME VÁS? DOPORUČTE NÁS SVÝM PŘÁTELŮM

DĚKUJEME

||

77 55


„Před námi jsou lepší věci než ty, které zůs

PODĚKOVÁNÍ NA WEBU MŮŽE ZVÝŠIT VAŠE VÝDĚLKY 6+1 ZPŮSOB, JAK NA TO K návštěvníkům svého webu jste dost možná neslušní a

nevíte o tom. O důvodech proč, a možných řešeních, se rozepsal

copywriter Andrej Brabec. Ten

se v následujícím článku soustředí na děkovací stránky na webu a jejich potenciál ke zvyšování výdělků. Zkuste si vzpomenout na prodejce, co vám lezou na nervy. Kdo vás napadá?

stanou se z nich studené čumáky, které byste nejraději nakopali do zadnice.

Mě ti slizce milí, co po prodeji okamžitě změní výraz. Když zaplatíte,

Souhlasíte? A co kdybych vám řekl, že přesně tak se dost možná chováte

7 6

|

M A R K E T I N G


staly za námi.” C. S. Lewis ke svým zákazníkům i vy? Hrozí to zejména v případě, že... • Na svém webu umožňujete registraci do newsletteru. • Výměnou za e-mailovou adresu nabízíte e-book zdarma. • Provozujete e-shop.

ANDREJ BRABEC

Přesně takhle (obrázek na konci strany) by to vypadat nemělo. Působí to totiž

DALŠÍCH 7 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ Jako copywriter se specializuji na obsah pro weby a psaní textů s psychologickomarketingovým přesahem. Pracoval jsem 242 KČ / 10 VYDÁNÍ 9 letE-MAGU jako novinář, převážně pro iDnes a jako copywriter jsem pomáhal například síti prodejen Profimed ale i řadě mladých startupů. Šetřím vám čas a zvyšuji šanci, že na základě textů prodáte. Andrejbrabec.com Obrázek: Špatný příklad.

dojmem, že jste svůj cíl už splnili, a o potenciálního zákazníka se proto více nezajímáte. To je chyba hned na dvou rovinách.


„V životě, tak jako v románu, mnoho lidí neuskuteční sv někoho jiného.

MÁTE 1 VTEŘINU, ABYSTE ZÍSKALI POZORNOST A MAX. 2 MINUTY, ABYSTE PŘIMĚLI K AKCI Takto nekompromisně hovoří tvrdá data ze sociálních médií. Jak je obrátit ve svůj prospěch poradí Tomáš Morávek v následujícím rozhovoru. Pokud jsou sociální sítě Achillovou patou vašeho byznysu, vyplatí se kouknout do Tomášova kurzu zdarma. REKLAMA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH DNES HODNĚ FRČÍ A VŠICHNI UŽ VÍ, ŽE TO NENÍ O POČTU FANOUŠKŮ STRÁNKY, ALE O TOM, KOLIK REÁLNÝCH ZÁKAZNÍKŮ TO PŘINESE. MÁTE PRO NÁS NĚJAKÝ TIP, JAK JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ TAM NAJÍT VÍCE ZÁKAZNÍKŮ? NAZNAČTE PROSÍM. Ano. Je to jednoduché. Zaměřit se 8 4

|

S O C I Á L N Í

S Í T Ě

na kvalitu sdělení. Vysoce hodnotné a krátké video anebo fotografie, které pobaví a přitáhnou pozornost. Důležitý je také krátký, úderný a oslovující text. Počítejte, že máte vteřinu, maximálně 3 vteřiny, abyste zaujali a získali pozornost a maximálně 2 minuty (většinou 30 vteřin), abyste člověka přiměli k akci. Poté je důležité reklamu správně zacílit regionálně, věkově a na potřeby a pocity, které člověk má.


vůj cíl, protože od začátku tlačí káru k cíli .” Florence Littauerová V rámci e-shopu a katalogových nabídek je užitečné používat dynamický remarketing. Postup je jednoduchý: nahrajete Google XML Feed do Business Manageru, vložíte Pixel Konverzní kód a aktivujete produktovou reklamu.

ING. TOMÁŠ MORÁVEK

Je dobré vytvořit si okruhy uživatelů v Business Manageru (1. lidé, které jsme již zaujali, 2. lidé, kteří byli na našem webu a 3. lidé, kteří sledovali naše videa a na ně cílit v rámci příspěvků).

DALŠÍCH 9 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE

Nikdy nepodléhejte mýtu, že více je lépe. Naopak! Lépe vložit kvalitní a hodnotný příspěvek ve středu a neděli podvečer anebo i 1x týdně! Nikdy nesmíte být na Facebooku, abyste byli na Facebooku. 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

Musíte se zaměřit na kvalitu obsahu a na to, abyste lidi dokázali zaujmout do 1 vteřiny. Na Facebooku každý odebírá 10x více stránek a obsahu, než se k němu může reálně dostat – s ohledem na jeho čas strávený na Facebooku. Musíte se dostat do TOP 8 % kvality obsahu. Ukazujte spokojené zákazníky, realizovaná řešení, přínosy, vtipy. Odhalujte tajemství. Předávejte knowhow. Hlavně bavte a snažte se odlišit. Vciťte se do svého zákazníka – jak uvažuje a co prožívá. Každý myslí na

Vydělávám podnikům peníze. Zvyšuji obrat a zisk. Marketingu se věnuji od roku 1998. V roce 2016 jsem se stal vítězem internetové efektivity. Nyní působím jako mezinárodní konzultant pro prestižní evropské značky ve švédsku, norsku, dánsku, finsku, estonsku, holandsku, grónsku, chorvatsku a v české republice. Školím online marketing.

S O C I Á L N Í

S Í T Ě

|

8 5


„Život je jen dlouhý řetězec přílež

ABY PRVNÍ KROK K PODNIKÁNÍ NEBYL ZÁROVEŇ I POSLEDNÍM Určitě to znáte. Víte přesně, co chcete. V hlavě vám lítá tisíce nápadů, které dokážete v debatě s přáteli vykreslit do nejmenších detailů. Co vám ale chybí, aby se z nápadu stala skutečnost? Jak vše, co si přejete, dostanete ze své hlavy na papír a uvedete v realitu? Pomůže Marcela Rágulová. 9 4

|

O S O B N Í

R O Z V O J


žitostí.” John Wicker

MARCELA RÁGULOVÁ Koučka, mentorka, manažerka…ale hlavně člověk, co věří, že každý má v sobě schopnost žít svůj život naplno. V roce 2015 založila společnost WAY TO WILL, s.r.o a společně s kolegy radí lidem a firmám, kde hledat správný směr a jak se neztratit při cestě za vytyčeným cílem. Kdy zpomalit, kdy přidat a co dělat, když dochází energie.

V

první řadě je důležité rozhodnutí.

Položte si otázku, proč to či ono chcete ve svém životě dosáhnout. Když budete znát odpověď na své „proč“, dejte ji na viditelné místo.

slovem výzva, cestu za vaším cílem to nezmění. Vždy se bude střídat úspěch s neúspěchem a vzestup s pádem. Je jenom na vás, jak rychle se zvednete a opět vykročíte dopředu. Ve výsledku, je každý neúspěch nebo pád pouze novou zkušeností, která stojí to za to.

Můžete se k ní vracet vždy, když vám do cesty přijde jiný, zajímavější úkol. Pomůže vám, srovnat si priority a poslouží také jako motivace pro dny plné vypětí či únavy.

ZAMĚŘTE SE NA JEDEN CÍL

A ty určitě přijdou. Protože cesta za vysněným cílem je vždy pestrá. Endorfinové zážitky z dílčího úspěchu se střídají se střízlivou realitou.

Pro lepší představu, můžeme využít cíle Markéty. Pracuje v kavárně, ale sní o tom, že se stane floristkou. Rozhodla se, že svůj sen zrealizuje v následujícím roce. Za 6 měsíců chce opustit své místo v kavárně a naplno se věnovat povolání floristky v moderním

I když svoji mysl nastavíte na pozitivní myšlení a slovo problém nahradíte

Svůj cíl definujte jednoznačně. Pomůže vám to objektivně zhodnotit, jak si vedete.

O S O B N Í

R O Z V O J

|

9 5


„Nevěděla jsem, kam jdu, dokud jsem tam nedošla.” Cheryl Strayed ÚSPĚCHEM KAŽDÉHO PLÁNU JE JEHO REALIZACE V KAŽDODENNOSTI, PROTO SVÉ TÝDENNÍ ÚKOLY PROMÍTNĚTE DO DENNÍCH PLÁNŮ Současná doba je velice rychlá a plná podnětů. Pokud se necháte unášet informacemi kolem vás a požadavky okolí, na konci dne zjistíte, že jste směrem ke svému cíli udělali jen pár kroků nebo žádný.

svého okolí si vyhraďte časové okno dopoledne a odpoledne. Díky tomu už nebudete svoji soustředěnost tříštit mezi více úkolů najednou a můžete se plně věnovat nejenom důležitým úkolům, ale také neplánovaným požadavkům. Vyzkoušejte si je a uvidíte sami, zda i vám přineslyi více času a vyšší produktivitu.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU Aby cesta za vaším cílem nebyla pouze JSOU PRO PŘEDPLATITELE plnění předem stanovených úkolů, V denním plánování doporučuji obohaťte si ji drobnými oslavami nebo odměnami. Je jenom na vás, zda budete slavit každý týden nebo raději Denní plán si vytvářejte vždy večer měsíčně, ale slavte. Oceňte se za to, že předem. Využijete pak ranní energii máte odvahu plnit si své sny. Okořeňte na věci pro vás důležité. Doporučuji si život sladkým pocitem vítězství nad naplánovat si 70-80 % času. Žádný den překážkami i nad sebou samotnými. se neobejde bez nestandardních situací 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU a tímto pravidlem si zajistíte prostor A pokud na vás padne únava a budete pro jejich řešení. Nebo získáte prostor mít pocit, že už nechcete pokračovat, pro nové inspirace připomeňte si, proč jste se na tuto cestu vydali. Ohlédněte se zpět a Úkoly, které souvisí s vaším podívejte se, co vše jste již zvládli. nejdůležitějším cílem vždy realizujte dodržovat několik pravidel.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

jako první. Snížíte tak riziko, že by neplánované události výrazně narušily cestu za vaším snem.

Zrelaxujte se a ráno opět vykročte za svým snem.

Činnosti, které platí vaše účty, dělejte vždy jako další v pořadí. Stres z nezaplacených složenek není nejvhodnější motivací.

Pokud pořád váháte, zda se za svým cílem nebo podnikatelským snem vydat. Přečtěte si náš další článek. Najdete tam pár tipů, kde najít čas a jak se rychle rozhodovat.

Na emaily, telefonáty a požadavky 9 8

|

O S O B N Í

R O Z V O J


O ČEM TO BUDE V ŘÍJNU? TÉMA MĚSÍCE Eco byznys kam se podíváš

MARKETING Jak zvýšit procento otevřených mailů

STARTUP Papelote

OSOBNÍ ROZVOJ Role a důležitost intuice v podnikání

LIFESTYLE Barista Jan Mahr


VYDAVATEL iPodnikatel.cz

INZERCE Ing. Jakub Křižka +420 739 573 555 krizka@ipodnikatel.cz

PARTNEŘI Komerční banka

WWW.STARTINGUP.CZ INFO@IPODNIKATEL.CZ WWW.FACEBOOK.COM/ IPODNIKATEL

Starting Up 9/2017 free verze  

Zuříte někdy? Přepadají vás obavy? Nebo jste bezmocní? Emoce do byznysu patří! Nepotlačujete je, ale využijte tak, aby pracovaly pro vás! V...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you