Page 1

#01 Paars is een persoonlijke inspiratiebron voor <voornaam> <achternaam>

Koen Vaassen (Achmea):

‘Eerste digitale Uniforme Pensioen Overzichten verstuurd’ Marcel Martens (Xerox)

‘Pondres Competence Center startklaar’

verder: Trots | De kracht van samenwerking | Boxen met bouwstenen Het ‘nieuwe’ printen | Unieke loten Grote Clubactie | PortiPortaal Aangetekende digitale post | Eenvoudig uw evenement organiseren


Inhoudsopgave 03 Trots

04 - 05 Bouwen met bouwstenen

06 - 07 Digitale Uniforme Pensioen Overzichten

08 - 09 Pondres Competence Center uniek in Europa

10 - 11 • Het ‘nieuwe’ printen • Unieke loten Grote Clubactie

12 - 13 • Ongekende mogelijkheden voor gepersonaliseerde print en e-mail • Pondres PortiPortaal • Aangetekende digitale post / e-Confidential

14 - 15 Eenvoudig uw evenement organiseren met Pondres Event Box

16 - 17 MVO • Kennis delen met Willem II • Starters kansen bieden

18 - 19 • Even voorstellen • Uw contactpersonen

Colofon Paars is een persoonlijk relatiemagazine van Pondres

Contact

Vormgeving Staet van Creatie

Pondres Bezoekadres Kraaivenstraat 19 5048 AB Tilburg Telefoon: 013 - 595 35 00

Content & coaching Peter Zwetsloot Communicatie | PZC

Met medewerking van en met dank aan Peter Smit | Grote Clubactie, Koen Vaassen | Achmea, Paulien Heerius | Willem II, Patty de Jong & Marcel Martens | Xerox, Annegrit Bouwmans, Tim de Jong & Annemieke Urselman | Pondres

Tekst en (eind)redactie Jeanet Visser Tekst & Communicatie

Productie: Digitaal gedrukt op een Xerox iGen4 bij Pondres Papier: Hello Silk 170 grs.

Beelden Jurgen van der Jagt | Pondres Giuseppe Toppers | Danto Fotoburo Toin Damen Wilfried Scholtes | Fotografie Beeldveld

Pondres hanteert een strikt privacybeleid. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen, zonder schriftelijke toestemming van Pondres. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten worden verleend.

Coördinatie & contactpersoon Lara Borm 013 - 595 35 00, paars@pondres.nl

2

Paars is verrijkt met Layar. Dit is aangeduid met een icoon op de pagina. De verrijkingen zijn te bekijken met de Layar applicatie. Deze is gratis te downloaden via www.layar.com

Social Media @pondres, @pondressocial Facebook.com/pondresbv Plus.google.com/pondres

Postadres Postbus 1211 5004 BE Tilburg info@pondres.nl www.pondres.nl www.pondressocialmarketing.nl

LinkedIn.com/pondres


Trots! Met trots laten we u kennismaken met Paars. Ons gloednieuwe relatiemagazine én uw persoonlijke inspiratiebron tegelijk. Paars is bedoeld om u een kijkje in onze keuken te geven, op ideeën te brengen en te laten ontdekken waarmee Pondres u concreet verder kan helpen bij het verbeteren van uw klantcontacten. Paars is gerealiseerd voor onze klanten, door onze mensen. Met onze mensen en hun kennis maken wij voor u het verschil. Wij willen u inspireren, toegevoegde waarde leveren en daar willen wij trots op zijn. De kleur om onze trots te bekennen heet: Paars.

‘Zo is Pondres’ Paars is ook de lievelingskleur van Annemieke Urselman, productiemedewerkster bij Pondres. Zij draagt altijd ‘iets’ paars. Waarom? Annemieke: ‘De kleur paars vind ik fris en geeft mij rust. Ik word er vrolijk van en dat past bij mij en bij m’n werk bij Pondres. Dat doe ik met veel plezier, al ruim 12 jaar. Ik heb sinds kort een nieuwe paarse keuken. De kleur stond al op voorhand vast. Dat heb ik hier met mijn collega’s gedeeld. Niet wetende dat ik daardoor op de cover van ons nieuwe relatiemagazine zou komen. Dat vind ik wel heel bijzonder natuurlijk. Zo is Pondres. Ik ben er trots op dat ik daar mag werken.’

Samen succesvoller Met onze klanten en onze mensen onderscheidt Pondres zich in de markt. Door samen te creëren en te bouwen kunnen we met elkaar nog meer bereiken. Onze mensen zijn succesvol als onze klanten succesvol zijn en omgekeerd. Door ervaringen te delen kunnen we samen nog succesvoller worden. Dat willen we in Paars benadrukken en we hopen dat u zich daarin herkent. Wij nodigen u graag uit om een actieve bijdrage aan Paars te leveren en alle lezers deelgenoot van uw win/win ervaring met onze dienstverlening te maken. Wij zijn ook benieuwd wat u van Paars vindt. Laat dat onze mensen gerust weten. In deze Paars komt u ze tegen.

Namens alle medewerkers van Pondres: ‘Bedankt voor onze goede relatie en een mooie ontdekkingsreis door Paars!’

Coverbeeld: Wilfried Scholtes | Beeldveld

Jeroen Beckers Algemeen directeur

Gert-Jan ten Klei Directeur Sales & Marketing

Jeroen.Beckers@pondres.nl Gert-Jan.ten.Klei@pondres.nl

PS Wilt u dat uw collega ook een persoonlijk exemplaar of wilt u extra (persoonlijke) exemplaren van Paars ontvangen? Mail uw verzoek dan naar paars@pondres.nl en wij vervullen graag uw wens.

3


Pondres in de toekomst

Boxen met bouwstenen De huidige tijd roept om veranderingen. Wie dat Hapklare brokken niet doet, loopt het risico straks geen rol meer Jeroen Beckers: ‘Bij Pondres staat de klant centraal. De klant te spelen. Welke rol wil Pondres in de toekomst vraagt en wij ontwikkelen de oplossing. Dat is maatwerk en spelen? We vroegen het de directie van Pondres, Jeroen Beckers en Gert-Jan ten Klei.

dat vraagt doorgaans veel tijd en energie. Het resultaat is vaak prachtig. Mooi, maar er valt natuurlijk veel meer mee te doen. En dat gaan we doen. Wij gaan dat maatwerk aanbieden in de vorm van heldere concepten. Hapklare brok-

‘Pondres wil uiteraard ook in de toekomst een belangrijk rol blijven spelen, we willen onze positie daar waar het kan verder verstevigen. Dat kan niet zonder een aantal aanpassingen’, aldus Jeroen Beckers. Gert-Jan ten Klei vult aan: ’Pondres blijft Pondres, maar durft ook een andere koers te kiezen. Dat is nodig om in de vaart te blijven.’

4

ken, betaalbaar en met een overzichtelijke kostenstructuur. Concepten die al beproefd zijn en zich bewezen hebben.’

De klant ziet waar hij voor betaalt en wat hij er voor krijgt • Jeroen Beckers


De Pondres Boxen zijn schaalbaar, dat maakt de prijsstelling transparant en de

kosten beheersbaar

• Gert-Jan ten Klei

Boxconcepten ‘Het betekent dat wij een aantal van onze diensten gaan aanbieden in boxen die bouwstenen (marketingdiensten) bevatten. Iedere klant kan er eenvoudig zelf mee aan de slag en zijn (multichannel) communicatiecampagne inhoud geven. Hij bepaalt zelf wat wel of niet past binnen zijn communicatieactiviteiten, ziet waar hij voor betaalt en wat hij er voor krijgt. Bij maatwerk is niet alles inzichtelijk te maken, met behulp van de concepten wel. Op dit moment zijn er al diverse Pondres boxconcepten klaar en dat worden er zeker meer’, aldus Jeroen Beckers.

De kracht van samenwerking Bij Pondres geloven wij in de kracht van samenwerking. Daarom zijn wij actief op tal van podia en binnen netwerken van professionals om kennis op te doen en kennis te delen. Een greep uit onze partner- en memberships:

Hoe werkt het? ‘Het werkt eigenlijk heel eenvoudig’, zegt Gert-Jan ten Klei. ‘Iedereen heeft als kind wel met bouwstenen gespeeld.

Xerox Premier Partners Global Network Member

Het principe van de Pondres boxen met bouwstenen is hetzelfde. Met de bouwstenen ‘bouwt’ iedere klant zijn eigen communicatiecampagne. Doordat hij direct ziet wat het kost, is ook meteen duidelijk of de plannen binnen het budget passen. Mochten er toch andere wensen zijn die niet binnen het standaardconcept van een Pondres box passen, dan bieden we uiteraard maatwerk. Aan dat laatste

ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 14001

hangt uiteraard een ander prijskaartje. Het grote voordeel van de Pondres boxen is dat ze schaalbaar zijn. Dat maakt

REGISTERED REGISTERED REGISTERED REGISTERED

de prijsstelling transparant en de kosten beheersbaar.’ •

5


Successtory Achmea

Digitale Uniforme Pensioen Overzichten Pensioenverzekeraars

zijn

wettelijk

verplicht

Liever digitaal ontvangen

hun deelnemers jaarlijks een Uniform Pensioen

‘Het digitale UPO past helemaal in het streven van

Overzicht te sturen. Pondres print voor Achmea

Achmea om het pensioenbewustzijn van de deelnemers

deze volledige gepersonaliseerde UPO’s. Tot voor

te vergroten. Belangrijk is daarbij dat het UPO gelezen wordt’, zegt Koen Vaassen. ‘Onze doelgroep is een

kort waren dat alleen fysieke uitvoeringen die per

dwarsdoorsnede van de maatschappij en vooral jongeren

post bezorgd werden. Daar komt verschuiving

zitten lang niet altijd te wachten op een papieren overzicht

in, want onlangs zijn de eerste digitale UPO’s

van hun pensioenopbouw. Dat willen ze liever digitaal

verstuurd. Koen Vaassen van Achmea deelt zijn ervaring daarover.

ontvangen. Daarom willen wij onze verzekerden laten kiezen hoe zij informatie willen krijgen. Ons uiteindelijke doel is om wat digitaal verstuurd kan worden, ook daadwerkelijk via de elektronische snelweg te versturen.

Pondres heeft het hele proces voor ons ingericht en ons volledig ontzorgd

• Koen Vaassen (31) is als project-

manager bij Achmea Pensioen & Leven verantwoordelijk voor het Programma

Fotografie: Giuseppe Toppers | Danto

Wettelijk.

6


Zodat we iedere deelnemer aanschrijven op de wijze die

de 30% had niemand gerekend. Wij hebben onze database

past bij zijn of haar persoonlijke voorkeursstijl. Daarnaast

kunnen verrijken met de juiste e-mailadressen van de 4.000

scheelt het digitaal verstrekken van het UPO in de print- en

respondenten. Dat is zeer waardevol. Bovendien waren de

verzendkosten en met de besparing van papier dragen we

reacties van de ontvangers zeer positief. Naar verwachting

bij aan de MVO-doelstellingen van Achmea.

gaan we volgend jaar daarom al onze ruim 200.000 pensioenverzekerden benaderen en hen de keuze bieden

Dubbele opt-in Koen Vaassen: ‘Deze pilot paste ons goed om de proef op

tussen het digitale of het fysieke UPO.’

de som te nemen. We zijn begonnen met het sturen van

Gepatenteerde beveiligingstechnologie

een gepersonaliseerde kaart met een heldere boodschap:

Koen Vaassen weet als geen ander dat aan het versturen

‘Wilt u uw Uniforme Pensioen Overzicht digitaal

van vertrouwelijke informatie per e-mail hoge eisen

ontvangen?’ De deelnemers hadden een volledig vrije

worden gesteld. ‘We pakken dit binnen Achmea uiteraard

keuze. Om het UPO digitaal te ontvangen, moesten zij – al

heel serieus op. Daarom is de online security een belangrijk

dan niet via een QR-code – naar een webportal. Om verder

onderdeel van het project geweest. Pondres heeft bij de

te gaan, was de persoonlijke inlogcode op de kaart nodig.

procesinrichting gebruik gemaakt van de gepatenteerde

Deelnemers die online aangaven dat zij het UPO inderdaad

beveiligingstechnologie van e-Confidential (zie pagina 13),

digitaal wilden ontvangen, kregen per e-mail de vraag om

waarmee het mogelijk is om beveiligde e-mail te versturen.

dat te bevestigen. Daarmee hebben we een dubbele opt-

Pondres heeft de e-Confidential webinterface en daaraan

in. Dat hele proces van het sturen van de kaart, bouwen

gekoppelde e-mailtemplates in onze, herkenbare huisstijl

van de website en database tot en met het verstrekken

ingericht en opgemaakt. Dat hebben zij goed gedaan.

van het UPO per mail heeft Pondres voor ons geregeld

Onze deelnemers kregen dus van het Pensioenfonds

en uitgevoerd. En in een razend korte tijd, want in januari

Achmea bericht, maar Pondres zat daarachter. Die hebben

spraken wij erover en begin mei zijn de eerste digitale

ons volledig ontzorgd. We gaan in de nabije toekomst een

UPO’s verstuurd. Een ‘TOP met hoofdlettersprestatie’ van

stap verder. Nu nog bestaan onze UPO’s uit statische pdf-

alle betrokkenen, zowel bij Pondres als binnen Achmea.’

bestanden. Daar zit ontwikkeling in richting dynamisch en interactief. Dat opent nieuwe mogelijkheden en daar zal

Verwachtingen overtroffen Deze praktijktest met het digitaal versturen van UPO’s heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. ‘Inderdaad’, beaamt Koen Vaassen. ‘Van de in totaal 13.000 verstuurde

Pondres ons ongetwijfeld verder bij helpen.’• Wilt u meer weten over digitale Uniforme Pensioen Overzichten? Neem gerust contact op met Sjors Jonkers, Sjors.Jonkers@pondres.nl | 013 595 35 09

kaarten, hebben 4.000 deelnemers aangegeven het UPO digitaal te willen ontvangen. Op zo’n goede score van rond

7


Pondres Competence Center

â&#x20AC;&#x153; Fotografie: Giuseppe Toppers | Danto

Kennis en kunde zijn de pijlers van het nieuwe Pondres Competence Center

8

â&#x20AC;?

Marcel Martens (42) is bij Xerox werkzaam als General Manager van de Graphic Communications divisie in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.


Pondres Competence Center uniek in Europa Bij Pondres zit heel veel knowhow als het gaat om dialoog marketing maatwerk en hoogvolume digitale printproducties. Hiermee worden zowel cross media campagnes, transactiemail als direct mail toepassingen gerealiseerd, in velerlei uitvoeringen. Van ‘recht toe recht aan’ tot zeer complex en gepersonaliseerd. Met die kennis en kunde is veel meer te doen. Dat zijn dan ook de pijlers van het nieuwe Pondres Competence Center. Uniek initiatief

Klanten helpen anders te leren denken

‘Als het om full color printen in grote volumes gaat, loopt

Daarnaast wordt binnen het Pondres Competence Center

Pondres voorop’, zegt Marcel Martens, General Manager

de kennis en ervaring gebundeld, die al vele jaren op rij

Graphic Communications bij Xerox. ’En dan heb ik het

is opgebouwd met het printen van documenten in kleur.

niet alleen over Nederland, maar over Europa. Met de

Eerst in tonerdruk en nu in inkjet. ’Pondres behoort tot

opgebouwde praktijkkennis en ervaring bij Pondres kunnen

de pioniers op dit gebied en heeft een toonaangevende

ook andere bedrijven hun voordeel doen. Daarom gaan

positie opgebouwd’, benadrukt Martens. ‘Digitaal drukken

we een samenwerking aan en zijn wij zeer betrokken bij de

is klanten helpen anders te leren denken. Daar is Pondres

oprichting van het Pondres Competence Center. Een uniek

zeer succesvol in gebleken. Het gaat niet alleen om het

initiatief, dat naar ons idee enorm veel toekomstperspectief

onder de knie krijgen van de techniek, maar ook om wat

biedt.’

wij noemen ‘business development’. De technische kennis en praktijktoepassingen zijn dan ook belangrijke elementen

Nieuwe marktmogelijkheden

die in het programma van het Pondres Competence Center zijn opgenomen.’

Marcel Martens: ‘De ontwikkelingBEKIJK in hetDEZE printen van full PAGINA MET

color documenten gaat snel. Door de volwassenwording

BEKIJK DEZE PAGINA MET

van de hoogvolume inkjet printtechnologie zie je

‘Live’ productieomgeving

verschuivingen in de markt en nieuwe marktmogelijkheden

‘Wij zijn de afgelopen tijd zeer regelmatig met

geboren worden. Om die kansen te pakken is kennis nodig.

verschillende klanten en prospects, afkomstig uit heel

Niet alleen van het printen van variabele data en images

Europa, bij Pondres in Tilburg geweest’, vervolgt Marcel

zelf. Ook kennis van workflow processen is heel belangrijk.

Martens. ‘Hoofddoel van deze bezoeken was onze relaties

Dat vormt een essentieel onderdeel van het Pondres

inkjet printen in een ‘live’ productieomgeving te laten zien,

Competence Center. Daarbij wordt gebruik gemaakt van

voelen, ervaren en te leren, natuurlijk. Dat lukte iedere keer

een uniek platform dat draait op GMC software. GMC

weer. Onze relaties zagen hoe de specialisten bij Pondres

is specialist als het gaat om documentenopmaak met

het beste uit de vooraf aangeleverde printbestanden

variabele data. Deze oplossing biedt veel voordelen en is

haalden. Onze bezoeken waren veel meer dan ’n kijkje in

geschikt voor zowel fysieke als digitale output. Pondres

de keuken bij Pondres alleen. Het waren hoogwaardige

heeft daar veel ervaring mee en beschikt over veel kennis

praktijktrainingen hoogvolume inkjet printen op de

en kunde om het maximale resultaat te bereiken. Dat wordt

Impika’s die bij Pondres volop in bedrijf zijn.’ •

allemaal ingebracht in dit Competence Center. Een uniek initiatief, het eerste in Europa.’

9


Full Color Printen

Het ‘nieuwe printen’ Om tegemoet te komen aan de steeds ingewikkelder wensen van klanten investeert Pondres continu in nieuwe printtechnologieën: het bedrijf haalde als eerste in Nederland een Impika i75 rotatieve inkjetprinter in huis. Deze reusachtige printer verwerkt met gemak grote oplagen mailings en andere documenten. Indien gewenst uniek genummerd, gepersonaliseerd, beveiligd en/of deels geperforeerd voor bijvoorbeeld het uitscheuren van coupons. Veel is mogelijk Uitgangspunt is dat iedere mailing of document

alles direct in full color op een blanco rol

uniek is en wisselende informatie bevat.

papier geprint en daarna meteen verwerkt.

De printer brengt op hoge snelheid in één

Het ‘nieuwe printen’ biedt veel meer

productiegang variabele teksten en beelden aan.

mogelijkheden en gaat veel efficiënter.

Voorheen werd een rol papier eerst voorbedrukt,

En heel belangrijk: de afdrukkwaliteit

daarna werd de variabele informatie (veelal in

is goed. •

één kleur) geprint. Tegenwoordig wordt

“

Met het ‘nieuwe printen’ kunnen wij ieder lot volledig personaliseren

” BEKIJK DEZE PAGINA MET

10


Het idee achter de Grote Clubactie is heel simpel. Van de loten die een vereniging verkoopt, gaat 80% direct naar de clubkas. Jaarlijks wordt zo’n

“

€ 9.000.000,- verdeeld onder de ruim 6.000 deel-

Het ‘nieuwe printen’ biedt veel meer mogelijkheden

nemende verenigingen. Geld dat zij goed kunnen gebruiken! Zeker nu de gemeentelijke subsidie die veel verenigingen krijgen, onder druk staat. Meer info: Clubactie.nl

Op pondres.nl staat een filmpje hoe de loten van de Grote Clubactie worden gemaakt.

Unieke loten Grote Clubactie De Grote Clubactie is binnen het verenigingsleven

Uitval wordt voorkomen, zodat alle lotnummers daad-

zeer populair. Logisch, want het overgrote deel

werkelijk uitgegeven kunnen worden. Dubbele nummers

van de opbrengsten van de jaarlijkse lotenverkoop komt ten goede aan verenigingen en instellingen.

komen uiteraard niet voor. Daarnaast zijn de loten voorzien van de benodigde beveiligingskenmerken en zijn uitscheurbare kortingscoupons aangebracht.

Pondres produceert al jaren de loten voor de Grote Clubactie. Voorheen werden die loten

Ontzorgen

eerst gedrukt en daarna van unieke lotnummers

Pondres doet voor de Grote Clubactie meer dan het

voorzien. Tegenwoordig produceert Pondres de BEKIJK DEZE PAGINA MET

produceren van de loten alleen. Het bedrijf verzorgt

loten in één productierun.

jaarlijks de complete verzending van alle mailings naar de deelnemende clubs en verenigingen. Een enorme operatie: van de DM-campagne tot en met de productie van de loten en van het inpakken en verzenden van alle materialen tot en met de gehele administratieve afhandeling. •

11


Print & Mail

Oneindige mogelijkheden voor gepersonaliseerde print en e-mail ‘Persoonlijke post of e-mail is nog steeds een

Echt partnership

belangrijk middel om uw klant aan te spreken’,

Pondres werkt voor veel bekende merken. Ludo Verhiel:

zegt

‘Dat zijn toonaangevende bedrijven in hun eigen markt,

client

service

manager

Ludo

Verhiel.

Verhiel is gepokt en gemazeld en al vele jaren

die in Pondres een logisch verlengstuk vinden. Maar ook kleinere bedrijven behoren tot onze klantenkring, zoals

werkzaam bij Pondres. ‘De mogelijkheden voor

de retailer die een webshop begint. Hoe groot of klein

gepersonaliseerde print en e-mail zijn oneindig.

het bedrijf ook is, Pondres helpt met Print & Mail klanten

We verzorgen het hele traject, van databewerking

te bereiken. Samenwerken is de basis van ons succes. We

tot Printing on Demand, van vertrouwelijke en persoonlijke pensioenoverzichten tot (e-)mailings

beperken ons niet tot onze primaire dienstverlening, maar gaan verder. Wij zoeken echt partnership. Zodat we elkaar goed kennen en samen het optimale resultaat bereiken.’

met variabele opmaak en teksten.’ Betrokken medewerkers

“

Het is onze uitdaging om door echt partnership te komen tot optimaal resultaat • Ludo Verhiel

”

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van gepersonaliseerde print en e-mail? Neem dan contact op met Ludo Verhiel Ludo.Verhiel@pondres.nl | 013 595 35 85

12

Veel Print & Mail projecten die Pondres uitvoert zijn complex en vragen nauwkeurige onderlinge afstemming. Ludo Verhiel: ‘Wij leggen de lat hoog op het gebied van kwaliteit: borging van processen, interne controles, ‘check en dubbelcheck’. Onze medewerkers voelen zich zeer betrokken bij hun werk en de klant, en zijn pas tevreden als hun opdrachtgever dat is. Direct mail is een vak. Ons vak.’ •


Pondres PortiPortaal Besparen op portokosten, wie wil dat nou niet? Met het Pondres PortiPortaal is dat heel eenvoudig. U vult online een formulier in en u krijgt van ons een offerte.

Pondres heeft met alle grote postbedrijven zeer scherpe volumecontracten afgesloten. Daar profiteert u van door aantrekkelijke kortingen op de portokosten van direct mail, brieven, wenskaarten, pensioenberichten, facturen, brochures, folders en periodieken en meer.

Ook voor het verzenden van pakketten, nationaal en internationaal, zijn er interessante tarieven met kortingen die op kunnen lopen tot wel 20%. Benieuwd naar uw mogelijke besparing? Alleen even het formulier op www.portiportaal.nl invullen. •

PortiPortaal

Aangetekende digitale post Als gold member van e-Confidential is Pondres

Onderstaand de voordelen van Pondres aangetekende

in staat om aangetekende digitale post voor

digitale post op een rij:

u te versturen. Dat is de ideale oplossing om

• Kostenbesparing: kan oplopen tot wel 80%

vertrouwelijke informatie veilig, eenvoudig en efficiënt via e-mail naar de juiste ontvanger op het juiste tijdstip te sturen.

t.o.v. fysieke aangetekende post. • Gemak: aangetekende documenten kunnen altijd en overal worden verzonden en geraadpleegd. • Eenvoud: directe aansluiting op eigen applicaties. • Duurzaam: minder belasting voor milieu door

Steeds meer bedrijven en individuen zoeken naar die

papier- en transportvrije communicatie. •

zekerheid. Voor aangetekende digitale post gebruikt Pondres gepatenteerde beveiligingstechnologie van hoog niveau. Vertrouwelijkheid en zekerheid is daarmee gewaarborgd: niemand kan meekijken en uw informatie raakt niet kwijt.

Wilt u meer weten over aangetekende digitale post? Neem gerust contact op met Sjors Jonkers, Sjors.Jonkers@pondres.nl | 013 595 35 09

13


Pondres Event Box

Eenvoudig uw evenement organiseren Er komt heel wat kijken bij het organiseren van een evenement. Toch kan het eenvoudig en goed. Hoe? Met de Pondres Event Box, een compleet plug-in pakket. Annegrit Bouwmans, consultant Sales & Marketing bij Pondres, heeft al heel wat boxen samengesteld voor klanten. ‘Met de Pondres Event Box kan een organisatie een groot deel van de logistieke taken uitbesteden. Afhankelijk van de in de organisatie aanwezige expertise en werkdruk, bepaalt de klant in overleg met ons wat hij het best zelf kan doen en wat Pondres

Fotografie: Wilfried Scholtes | Fotografie Beeldveld

uitvoert.’

De Pondres Event Box voorziet in het uitnodigen van relaties, het online registreren van de aanmeldingen tot en met het opvolgen van de response. Daarnaast biedt de box ‘tools’ die tijdens een evenement nodig zijn, denk aan naambadges, visitekaartjes en parkeervouchers. En om van een evenement van begin tot eind een succes te maken, bevat de box ook een aantal hulpmiddelen dat na het evenement ingezet kan worden.

Online registreren ‘Deelnemers kunnen zich online voor een evenement registreren via een webpagina die volledig in de lookand-feel van de huisstijl van de klant is gemaakt, vervolgt Annegrit Bouwmans. ‘Genodigden krijgen toegang tot die pagina met een persoonlijke, beveiligde inlogcode. De reeds beschikbare gegevens zijn daarop al ingevuld. Direct nadat de deelnemer de registratie heeft voltooid, ontvangt hij of zij een bevestiging per e-mail of post. En vlak voordat

Uitnodigingen en adressen Annegrit Bouwmans: ‘Uitnodigingen versturen we via een gepersonaliseerde e-mail, een persoonlijke kaart of brief met antwoordkaart. Afhankelijk van het pakket dat de

het evenement plaatsvindt, versturen we nog een reminder per e-mail en/of SMS. Een rapportage van de respons maakt onderdeel uit van de totale verslaglegging richting onze klant.’

klant gekozen heeft, zijn er een of meer mogelijkheden. Daarnaast helpen we klanten bij de aankoop van postadressen als zij hun bereik willen vergroten en bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen willen benaderen. Als een klant liever een eigen ontwerp van een uitnodiging wil, dan kan Pondres dat natuurlijk ook verzorgen.’

14

Uitgangspunt is dat iedere klant zijn ‘eigen’ box heeft • Annegrit Bouwmans


STANDAARD

LUXE

VIP

DIGITAAL

DIGITAAL & FYSIEK

DIGITAAL & FYSIEK

Uitnodiging

Email / digitale uitnodiging voor online respons (event site)

A5 Kaart voor online respons (event site)

Brief met antwoordkaart in blanco envelop voor keuze responsmogelijkheid: online respons (event site) of fysieke respons (antwoordenvelop)

Campagnesysteem

Event site opmaken in eigen huisstijl

 

 

 

Aanmelden genodigden Responsverwerking aanmelding

Online registratie middels inlog event site

 

Data-entry fysieke respons (antwoordnummer) Bevestiging aanmelding

Email / digitale voucher

 

  

Reminder bevestiging aanmelding

E-mail

- 1 week voor event

A5 Kaart (bouncers)

- 1 week voor event

 

SMS alert

- dag van het event

  

  

Maatwerk

Brief met voucher (bouncers) Parkeervoucher

Event ‘box’ Visitekaartjes Naambadges Tafel naamkaartjes Programmaboekjes, handouts, etc. Responsverwerking bezoek event

Data-entry vouchers event

Scannen vouchers event Aftersales

 

Versturen A5 bedankkaart (fysiek) Brief opvolging no show (nieuwe uitnodiging) Enquête tevredenheid (e-mail) incl. responsmogelijkheid

Maatwerk

Ook een maatwerkpakket is mogelijk!

Database verrijking Volgens Annegrit Bouwmans is een evenement een ideaal moment om aan meer gegevens van relaties te komen. ‘Bij het registreren kan iedere deelnemer gevraagd worden bepaalde gegevens in te vullen. Denk aan bijvoorbeeld aan opt-in toestemming of andere informatie zoals het mobiele telefoonnummer, e-mailadres, facebookpagina, enzovoort. Deze data levert Pondres achteraf aan in een geordend en helder overzicht.’

beschikt. Van naambadges, placemats, lanyards, pennen, blocnotes, banners tot programmaboekjes en handouts. Alles keurig op aantal, naar wens gepersonaliseerd en op alfabet gesorteerd. Uiteraard stemmen we altijd ook even af hoeveel ‘blanco’ items nodig zijn voor niet aangemelde gasten. Het enige waar onze klant zelf voor zorgt, is een gastdame of -heer die de items aan de gasten uitreikt. En niet onbelangrijk’, sluit Annegrit Bouwmans haar verhaal af, ‘als het evenement eenmaal achter de rug is, bevat de Pondres Event Box indien gewenst nog aftersales mogelijkheden, zoals een bedankkaartje of een

‘Eigen’ Pondres Event Box ‘Uitgangspunt is dat iedere klant zijn ‘eigen’ box heeft. Vooraf stellen we samen vast wat nodig is tijdens het evenement. Vervolgens zorgen we dat de klant op de dag van het evenement over alle gewenste uitingen

tevredenheidenquête.’. • Geïnteresseerd in de Pondres Event Box? Neem contact op met Annegrit Bouwmans, Annegrit.Bouwmans@pondres.nl | 013 - 595 35 53 of Loes Klok, Loes.Klok@pondres.nl | 013 - 595 35 50

15


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kennis delen met Willem II Het actieve MVO-beleid van Pondres stond voor

Alle spelers tekenen vanaf nu naast hun profcontract dit

de Tilburgse profvoetbalclub Willem II model

MBV-convenant. Per speler wordt geregistreerd welke

bij het ontwerpen en implementeren van het

maatschappelijke bijdrage zij leveren. Dit kan variëren van het deelnemen aan supportersactiviteiten of het bezoeken

convenant Maatschappelijk Betrokken Voetbal.

van kinderen in het ziekenhuis tot en met het invulling

Dit convenant heeft als doel dat de club - en de

geven aan initiatieven als Scoren voor Gezondheid,

spelers in het bijzonder - zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie.

Pondres speelde bij het realiseren van ons MBVconvenant een zeer actieve en betrokken rol

”

Marco Faber - Willem II

Playing for Succes en andere initiatieven op het gebied van Participatie, Gezondheid en Respect.

Algemeen directeur Marco Faber van Willem II is er blij mee. ‘Pondres heeft ons hier enorm bij geholpen. Niet alleen met het delen van hun MVO-kennis en -ervaring. Ook speelde Pondres een zeer actieve en betrokken rol, waardoor we met elkaar dit MBV-convenant hebben kunnen realiseren. Wij verwachten er veel van. Niet alleen binnen Willem II, we hopen dat het ook daarbuiten binnen het verenigingsleven wordt opgepakt.’ •

De ondertekening van het convenant Maatschappelijk Betrokken Voetbal. (vlnr) Jeroen Beckers - Pondres, Niek Vossebelt - speler, Jurgen Streppel - trainer/coach, Marc van Hintum - technisch manager en Marco Faber - algemeen directeur Willem II. Fotografie: Fotoburo Toin Damen

16


Nog niet zolang geleden is binnen de gemeente Tilburg een Startersbeurs gelanceerd. Doel van dit initiatief is om ‘jongeren zonder baan’ aan werk te helpen. Eén van hen is Lara Borm, afgestudeerd als HBO Communicatiespecialist. Zij krijgt van en bij Pondres de kans om haar talenten waar te maken. Dit nieuwe relatiemagazine, Paars genaamd, is haar eerste uitdaging. Oordeelt u zelf. MVO met hoofdletters Lara Borm: ‘Het is natuurlijk fantastisch

Het bedrijf schrijft MVO niet voor niets met

om zo in het diepe te springen. Ik word

hoofdletters. Voor jongeren zoals Lara wil

gezien als volwaardig medewerker, krijg

Pondres graag een springplank naar de

verantwoordelijkheid voor mijn projecten

arbeidsmarkt zijn. •

en alle ondersteuning die ik nodig heb. Ik leer veel en word mij bewust van mijn sterke Pondres is gedurende twee seizoenen trots hoofdsponsor van Willem II geweest

en zwakke punten. En dat komt me later natuurlijk goed van pas.’

Het ‘bieden van kansen’, in dit geval aan jongeren, past binnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Pondres.

“

Het ‘bieden van kansen’ past binnen het MVO-beleid van Pondres

”

17

Fotografie: Wilfried Scholtes | Fotografie Beeldveld

Starters kansen bieden


Even voorstellen

“

Pondres een bredere bekendheid geven • Albert van der Zwan

“

Pondres heeft alles in huis om zich verder te ontwikkelen in e-fulfilment

Raymond Jansink Manager Operations

Raymond Jansink (48) werkt sinds 1 maart 2013 bij Pondres. ‘Een bewuste keuze voor een bedrijf dat mij iets te bieden heeft én waar ik iets voor kan betekenen. Daarvoor had ik diverse logistieke functies bij onder andere Ikea en FedEx. Bij dit soort bedrijven draait het om logistiek, ik heb er veel geleerd. Bij Pondres is het mijn uitdaging de processen verder te verbeteren en de efficiency te verhogen. In

Persoonlijk paspoortert van Alb

, Ervaring: ASN Bank u digital marketingburea t Monique en Thuis: woont samen me en Kai drie zonen Jesse, Luka

Wonen: Delft en en snowboarden Interesses: fotografer

gewone mensentaal: ‘slimmer werken, niet harder’. Want

Fotografie: Wilfried Scholtes | Fotografie Beeldveld

”

• Raymond Jansink

hard en enthousiast werken, dat zit de Pondresmensen in de genen. Daarnaast is het mijn taak de afdeling e-fulfilment verder te professionaliseren, een afdeling met een enorm

Albert van der Zwan

groeipotentieel. We hebben alles in huis om ons daarin nog

Manager Sales & Marketing

verder te ontwikkelen: ervaring, kennis, mooie klanten en

Albert van der Zwan (42) is sinds 1 mei 2013 werkzaam bij

goede mensen.’

Pondres. ‘Pondres kwam ik al tegen in mijn baan als Hoofd Marketing & Communicatie bij ASN Bank. In die functie heb

Persoonlijk paspoort van Raymond

Ervaring: FedEx, Ikea Thuis: getrouwd met Annemarie, een dochter Manon en een zoon Jeroen

Wonen: Goirle

Interesses: passie voor fietsen: actief op de weg, op de baan, ‘off the road’ en in de sportschool

18

ik ervaren hoe het is om expansief te groeien. Daarna werd ik managing director van een digital marketingbureau, dat zich vooral bezig hield met online & mobiele marketing en ontwikkeling van apps & widgets voor Samsung Mobile Benelux. Ook die ervaring past bij mijn ambities binnen Pondres. Zo zie ik het als een uitdaging om Pondres een nog bredere bekendheid te geven, in het bijzonder meer bekendheid voor al onze digitale activiteiten. Want Pondres en Print & Mail is 1+1=2, maar we doen veel meer. Dat is een van de boodschappen waar ik mij samen met mijn team van ervaren, gemotiveerde collega’s voor inzet.’


Uw contactpersonen

Sales & Marketing

Dialoogmarketing Print & Mail e-Fulfilment

Leo Harpe

Ludo Verhiel

013 - 595 35 55 Leo.Harpe@pondres.nl

013 - 595 35 85 Ludo.Verhiel@pondres.nl

Niels van den Broek

Loes Klok

013 - 595 35 16 Niels.van.den.Broek@pondres.nl

013 - 595 35 50 Loes.Klok@pondres.nl

BEKIJK DEZE PAGINA MET

Verkoopondersteuning Tim de Jong

Ordermanagement Team Annelies Verstegen

Michel Faro

013 - 595 35 40 Annelies.Verstegen@pondres.nl

013 - 595 35 30 Michel.Faro@pondres.nl

Linda van Erve

Jos Schellekens

013 - 595 35 60 Linda.van.Erve@pondres.nl

013 - 595 35 58 Jos.Schellekens@pondres.nl

Lisa van der Aart

Jacco Dijkstra

013 - 595 35 68 Lisa.van.der.Aart@pondres.nl

013 - 595 35 79 Inkoop.Pondres@pondres.nl

Claudia Roelen

Desiree van Alphen

013 - 595 35 05 Claudia.Roelen@pondres.nl

013 - 595 35 56 Desiree.van.Alphen@pondres.nl

Online Marketing Consultant 013 - 595 35 42 Tim.de.Jong@pondres.nl

Sjors Jonkers Consultant Sales & Marketing 013 - 595 35 09 Sjors.Jonkers@pondres.nl

Annegrit Bouwmans Consultant Sales & Marketing 013 - 595 35 53 Annegrit.Bouwmans@pondres.nl

19


Klantdata verrijking

Wenskaarten Event Box e-confidential Social Media DM On Demand

e-Fulfilment BEKIJK DEZE PAGINA MET

BEKIJK DEZE PAGINA MET

Een compleet plug-in pakket met bouwstenen op maat!

Retouradres: Postbus 1211 | 5004 BE Tilburg

<voornaam> <Achternaam> <Bedrijfsnaam> <Postadres> <postadres postcode> <Postadres plaats> <Postadres land>

goed in direct klantcontact

P O R T B E TA A L D | P O S T N L

Pondres Relatiemagazine Paars  
Advertisement