Page 1

infokrant Waregem 2013

De Spr ong

Stedelijke berichten

2

Nieuw parkje

3

Versteend verleden

afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 11e jaargang • nr. 4 • september 2013

website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be

5

Dag van de Jeugd

6

Veilig naar school Nu het schooljaar terug begonnen is, is het verkeer in onze stad weer een stuk drukker dan tijdens de vakantie. Tegelijkertijd zijn ook weer heel wat scholieren te voet of met de fiets onderweg. Het is belangrijk dat zij allemaal veilig door het verkeer raken en de soms drukke invalswegen op een verantwoorde manier kunnen kruisen. Naast enkele voorzorgen die we nemen, reiken we ook graag enkele tips aan voor alle schoolgaande jongeren.

Veilig en vlot oversteken ’s Morgens en in de namiddag zie je op verschillende kruispunten gemeenschapswachten. Zij mogen het verkeer stil leggen op Waregems grondgebied. Het betekent dat leerlingen er veilig en vlot de straat kunnen oversteken. Je vindt de gemeenschapswachten op de kruispunten Zuiderlaan – Hippodroomstraat, Posterijstraat – Remi Baertlaan en aan de Zeswegen (zie uurschema hieronder).

De veiligste route Sinds enkele jaren kan je in het stadhuis helemaal gratis een schoolbereikbaarheidskaart krijgen. Het is een overzichtelijk plan met de veiligste schoolroutes in Waregem, inclusief nuttige tips om veilig en aangenaam naar school te fietsen of te wandelen. Op de kaarten staan niet alleen de knelpunten, maar ook alle wegen die geschikt zijn om veilig te fietsen of te wandelen. Naast een gedrukt exemplaar afhalen in het stadhuis kan je alles ook downloaden op www.waregem.be/metdefietsnaarschool.

Opvallend door het verkeer Bij verminderde zichtbaarheid of als het donker is, ben je verplicht om zowel vooraan als achteraan je fietslichten te gebruiken. Vooraan is dit een geel of wit licht, achteraan een rood licht. Deze lichten mogen in knipperstand werken en kunnen bijvoorbeeld ook op je kleding of bagage zijn bevestigd. Reflecteer ook in het verkeer! Sowieso ben je verplicht om op je fiets enkele reflecterende zaken te hebben: een witte reflector vooraan, een rode achteraan, gele of oranje reflectoren op de pedalen en op je wielen (tenzij er op je band al

een witte reflecterende strook zit). Daarnaast helpen fluo-hesjes ook. Ze zijn niet verplicht, maar zorgen er wel voor dat je van op maar liefst 150 meter afstand wordt opgemerkt!

Veilig oversteken met gemeenschapswachten Dienst verkeer 056 62 12 76 verkeer@waregem.be

DeSprong 2013-4.indd 1

Kruispunt

Zuiderlaan - Hippodroomstraat

Posterijstraat – Remi Baertlaan

Zeswegen

maandag

7.45u. - 8.30u.

15.45u. – 16.30u.

7.45u. - 8.30u.

12.45u. – 13.15u.

7.45u. – 8.20u. 11.55u. – 12.15u.

dinsdag

7.45u. - 8.30u.

15.45u. – 16.30u.

7.45u. - 8.30u.

12.45u. – 13.15u.

7.45u. – 8.20u. 11.55u. – 12.15u.

woensdag

7.45u. - 8.30u.

11.30u. – 12.15u.

7.45u. - 8.30u.

-

7.45u. – 8.20u. 11.50u. – 12.20u.

donderdag

7.45u. - 8.30u.

15.45u. – 16.30u.

7.45u. - 8.30u.

12.45u. – 13.15u.

7.45u. – 8.20u. 11.55u. – 12.15u.

vrijdag

7.45u. - 8.30u.

15.45u. – 16.30u.

7.45u. - 8.30u.

12.45u. – 13.15u.

7.45u. – 8.20u. 11.55u. – 12.15u.

16/07/13 09:46


2 S t ed el i j k e be r i chte n

Subsidiereglement herdenking van WOI De herdenking van de Eerste Wereldoorlog nadert snel. Heel wat verenigingen en organisatoren denken al aan mogelijke initiatieven. Lezingen, een fietstocht, een muzikaal evenement, een tentoonstelling, een wandeling, een toneelstuk,… Waregemse organisatoren kunnen nu een eenvoudige aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning. Organiseer je zoiets in de periode 2014-2018? Dan kan je beroep doen op het subsidiereglement “voor projecten georganiseerd door verenigingen naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog”. Ingediende projecten moeten slechts aan enkele eenvoudige voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Zo moet het plaatsvinden binnen onze stadsgrenzen en moet het open staan voor het grote publiek. Omdat wij een overzicht zouden kunnen behouden, moet je het project ook invoeren in de UiTdatabank.

Tweede fase werken park Casier In vorige edities van De Sprong berichtten we al uitvoerig over de geplande veranderingen in park Casier. Net voor de zomervakantie werden al het nieuwe speelterrein en de hondenweide geopend. De werken voor de tweede fase van het renovatieproject starten dit najaar. Vooral de kant aan de Keukeldam en de omgeving aan de ingang op de Markt komen nu aan de beurt. Het einde van deze fase is voorzien tegen mei volgend jaar.

Ingang Markt

Kost het project minder dan 200 euro, dan verlaagt ook het bedrag van de subsidie.  Wanneer aanvragen: minstens twee maanden voor de datum.  Hoe aanvragen: via het aanvraagformulier. Te verkrijgen in de stadswinkel of via de stedelijke website.

Opmerking Wie een aanvraag doet, kan maximum één projectsubsidie ontvangen in de periode 2014-2018. Dit kan je wel combineren met andere projectsubsidies vanuit de stad of haar adviesraden voor eenzelfde project.

De wandelpaden in dit gedeelte worden heraangelegd en ook de verbinding tussen kasteel Casier en de Markt wordt herbekeken. Tevens krijgt de bosrand ter hoogte van het OLVH-instituut een opfrisbeurt.

Kant Keukeldam Het pompmolentje diende vroeger om water van de Gaverbeek in de hoger gelegen kasteelvijvers te pompen. De omgeving van de molen wordt nu terug in de oorspronkelijke toestand hersteld en de grond rond de molen wordt afgegraven. Na de werken staat het molentje terug in het water. In het verlaagde deel tussen de vijver en de pompmolen komt er tevens een vlonderpad (zwevend pad boven het water).

Praktische richtlijnen  Voor wie: verenigingen aangesloten bij een erkende Waregemse adviesraad of vaderlandslievende verenigingen van Waregem. Samenwerkingsverbanden zijn mogelijk.  Bedrag: een vast bedrag van 200 euro.

De volledige tekst van het reglement, de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op www.waregem.be/degrooteoorlog. stadsbestuur 056 62 12 11 info@waregem.be

Infomoment site Groenbek

In de latere fasen volgen de herstellingen aan de bruggen en de oevers van de vijver. Dienst wegen en waterlopen 056 62 12 75 technischedienst@waregem.be

Tijdelijke slachtvloer

Zaterdag 21 september - Hoogmolenstraat

voor Offerfeest

In 2010 kocht Intercommunale Leiedal de oude productiesite van Bekaert Textiles. Samen met het stadsbestuur werken ze nu aan een grondige herinrichting van dit 15 hectare groot terrein en van de aanpalende Hoogmolenstraat. Het mooie zicht op de huidige kantoren van Bekaert Textiles in de landschapstuin langs de Deerlijkseweg is een gekend beeld. Maar er is meer… De verlaten achterliggende site herbergt een hele geschiedenis en wordt straks omgevormd tot een hedendaags bedrijventerrein dat de naam Groenbek draagt.

De vermoedelijke datum voor het jaarlijkse Islamitische Offerfeest is dit jaar maandag 14 oktober. Traditioneel worden voor dit feest schapen ritueel geslacht. Dit mag wettelijk enkel worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of inrichtingen die erkend zijn door de minister van volksgezondheid en milieu. In Waregem is dit ook in 2013 de slachtvloer van Carlos Vanwijnsberghe in de Kwadestraat 83. De Waregemse Islamitische gemeenschap vaardigt hiervoor coördinatoren af. Zij zien toe op de correcte toepassing van de maatregelen van iedereen die op die dag op de slachtvloer komt. In samenspraak met de Islamitische gemeenschap zijn er ook erkende rituele slachters. De politie leidt er het verkeer in goede banen.

Ontdek de toekomstplannen Kom langs op zaterdag 21 september tussen 9.30u. en 13.00u. en ontdek de toekomstplannen voor deze site. Wie er niet bij kan zijn vanaf 9.30u. kan inpikken vanaf 11.00u.  Deel 1: onthaal aan ingang Hoogmolenstraat (9.30u.), verwelkoming door burgemeester (9.45u.) en een reis door verleden, heden en toekomst van de site (9.55u.)

 Deel 2: Verkenning van de site met medewerking van oud-medewerkers Bekaert Textiles (11.00u. tot 13.00u., start aan ingang Hoogmolenstraat)

Intercommunale Leiedal 056 24 16 16 www.leiedal.be/groenbek

Laat jij ook een dier offeren tijdens het offerfeest? Vooraf registreren is verplicht! Alle info vind je op www.waregem.be/ producten/tijdelijke-slachtvloer-offerfeest Dienst internationale samenwerking

056 62 13 87 integratie@waregem.be

Infokrant Waregem • 2013 - 4

DeSprong 2013-4.indd 2

16/07/13 09:46


3 Werk i n u i tvo eri ng

Groen verbindt sporthal en OC Sinds september vorig jaar beschikt Desselgem over een nieuw ontmoetingscentrum en een nieuwe sporthal. Door de afbraak van de oude sporthal liggen OC De Coorenaar en sporthal Leiestadion er broederlijk naast elkaar. De laatste fase van dit project was de omgevingsaanleg tussen beide gebouwen. De laatste loodjes van dit project zijn voorzien voor dit najaar. De omgevingsaanleg -van de inrit Pompoenstraat tot en met de Coorengalm- startte dit voorjaar. Het doel is om alle gebouwen op de site met elkaar te verbinden. Zo werd er op bepaalde plaatsen gekozen om veel groene aanplanting te voorzien, maar ook te denken aan de verschillende activiteiten die er plaatsvinden. Concreet betekent dit genoeg parkeerplaatsen en een goed afgeschermd fietspad. De blikvanger is echter het grote plein tussen OC De Coorenaar en de sporthal. Dit plein verbindt de

twee gelijkaardige gebouwen en is volledig autovrij. Op deze manier kunnen kinderen er veilig ravotten op het nieuwe speelterrein. Het einde van alle werken is nu ook in zicht. Momenteel plaatst Eandis de nieuwe openbare verlichting, terwijl in het najaar de bomen en planten worden aangeplant.

Nieuwbouw KLJ Waregem

Jeugdvereniging KLJ Waregem en Wimbo (een afdeling binnen KLJ) hebben een onderdak in het Margaretapark in Nieuwenhove. Vroeger werd dit gebouw gebruikt door voetbalclub Racing Waregem, toen de club er nog zijn thuisbasis had. Het lokaal is na al die jaren niet echt meer geschikt voor veelvuldig gebruik. Daarom sloten de stad, KLJ en Wimbo dit jaar een overeenkomst om een nieuw gebouw op te trekken voor de jeugdvereniging.

mogelijk ge誰ntegreerd in het bestaande groen. Het nieuwe onderkomen voor de KLJ zal daarom niet hoger zijn dan 3,50 meter. Verder hoeft er ook niets aangepast of veranderd te worden in de omgeving. Na de realisatie van de nieuwbouw wordt het huidige lokaal gesloopt. De streefdatum voor het hele project is februari 2014. Dan kunnen KLJ en Wimbo verhuizen naar hun nieuwe onderkomen met het nodige sanitair, bergruimte en een polyvalente zaal.

Doordachte aanpak Dienst gebouwen 056 62 12 91 gebouwen@waregem.be

Nieuw parkje in Sint-Eloois-Vijve

met proefproject LED-verlichting De gronden rond de pastorij in Sint-Eloois-Vijve werden onlangs ingericht als een openbare groene zone. Het parkje is momenteel nog maar beperkt toegankelijk om het gras en de beplanting de kans te geven goed uit te groeien. Het terrein kreeg een complete opknapbeurt. Dit geldt zowel voor de aanplanting als voor de wandelpaden. De waardevolle bomen en rododendrons staan er wel nog steeds en zijn zelfs aangevuld met nieuwe bomen en struiken. Als alle groen voldoende is uitgegroeid, komen er ook nog zitbanken. Je kan het nieuwe park binnengaan via de Schoendalestraat of de Koekoekstraat.

Omdat het Margaretapark een park voor iedereen moet blijven, wordt de nieuwbouw zo goed

Dienst gebouwen 056 62 12 91 gebouwen@waregem.be

Aanpassing oefenterreinen Essevee

SV Zulte Waregem paste de voetbalterreinen op de uitbreiding aan de Zuiderlaan aan. De stad ondersteunde dit project met een investeringstoelage van 125 000 euro. Terrein 4 kreeg een automatische besproeiingsinstallatie, terwijl alle terreinen nu besproeid worden met water uit de Gaverbeek.

Proefproject openbare verlichting met LED

Terrein 4 blijft het hoofdoefenterrein voor onze vice-kampioen. Drainage van het terrein en de installatie van de besproeiingsinstallatie maken het mogelijk om het veld te beregenen voor de namiddagtrainingen.

De openbare verlichting in het parkje is geen klassieke verlichting. Het zijn zes moderne armaturen met LED-verlichting. Dit soort verlichting is niet alleen sfeervoller, maar is ook energiezuiniger. Het is voor Waregem de eerste keer dat deze technologie wordt toegepast op openbare plaatsen. Bij een goed resultaat zal het ook op andere plaatsen gebruikt worden.

Daarnaast werd een pompinstallatie geplaatst in de Gaverbeek. Deze installatie kan alle acht oefenvelden besproeien. De nieuwe installatie vervangt de oude pompen die water uit de stadionvijvers haalden, wat niet ideaal was voor het waterpeil in droge periodes. Ook vanuit milieuoogpunt is de nieuwe installatie beter.

Dienst wegen en waterlopen 056 62 12 75 technischedienst@waregem.be

Dienst wegen en waterlopen 056 62 12 75 technischedienst@waregem.be

DeSprong 2013-4.indd 3

16/07/13 09:46


4 B i b l i othe e k w e e k

Kom binnen en zet u Week van de Bib van 12 tot 20 oktober : kweek liothee De bib ktober 2013 o tot 20 van 12

Kom binnen en zet u De 29e Week van de Bibliotheek zet de bib in de kijker als een gastvrije en gezellige plek waar het goed vertoeven is: “Kom binnen en zet u! Voel je thuis in onze huiskamer. Wat lees je graag? Welke films zie je het liefst? Kopje koffie…?”

innen Kom b u en zet

Stel je vragen aan de bib In de bib kan je terecht met de meest uiteenlopende vragen, niet alleen over boeken. Een nieuwe campagne gesteund door de provincie West-Vlaanderen zal dit visueel extra in de verf zetten. Voor elk belangrijk onderwerpsdomein staat een nieuwsgierig dier symbool. Een hond (Wie vraag ik de oren van het hoofd?), een konijn (Wie knaagt er op mijn vragen?),…

Welkom op de Verwendag van zaterdag 12 oktober We rollen op zaterdag 12 oktober de rode loper uit en verwennen al onze bezoekers met een hartig drankje en leuke activiteiten. Je kan die dag al onze materialen (inclusief onze dvd’s) gratis ontlenen en nieuwe leden schrijven zich gratis in.

s Thuin i

De bib steekt in een warm huiselijk kleedje. Trek zeker ook naar onze leeszaal, voor de gelegenheid omgedoopt tot leescafé Knabbel en Babbel. De Desselgemse kleurenconsulente Iris Vanderschaege komt gratis stijladvies geven en je kan meedoen aan een wedstrijd. Misschien won je ook een prijs met de

Bib nodigt Arnout Hauben uit Arnout Hauben maakt met Ten Oorlog op woensdag 2 oktober een omweg naar Waregem! Twee jaar na de boeiende lezing over zijn pelgrimstocht naar Compostela, nodigt de bibliotheek hem opnieuw uit. Deze keer vertelt hij over zijn voettocht langs de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, samen met zijn kompanen Jonas Van Geel en Mikhael Cops. Ze liepen met een rugzak vol herdenkingspaaltjes de frontlijn af van Nieuwpoort tot Gallipoli. Onderweg verzamelden ze een schat aan eerlijke en schrijnende verhalen. Haubens ontwapenende manier van mensen benaderen en vragen stellen, zorgde weer voor een resem bijzondere en ontroerende ontmoetingen. Ontdek hoe sympathiek hij ook in het echt is en welke histories het scherm niét hebben gehaald. Afspraak op woensdag 2 oktober om 19.30u. in de oranje zaal van CC De Schakel. Vooraf inschrijven voor deze lezing is noodzakelijk en kost 5 euro.

krabkaart die je vooraf in de bus kreeg. Je kan jouw beloning dan op de Verwendag komen afhalen. Je wordt verwacht tussen 10.00u. en 16.00u. in de stedelijke openbare bibliotheek van Waregem en van 10.00u. tot 12.00u. in de afdelingen in Desselgem en Sint-Eloois-Vijve.

Michiel Hendryckx vertelt over werk en passies

Quiz me Bib Vorig jaar lanceerde de bibliotheek een quiz in teken van Het leven van A tot Z. Zowel de deelnemers als de samenstellers genoten van een gevarieerd avondje kwisplezier. Vandaar editie twee: Quiz me Bib! Doorstoten naar een keiharde superprestige-finale zit er bij ons niet in, maar op woensdagavond 16 oktober testen we graag jouw kennis met een spannend en verrassend vragenvuur, in woord en beeld. Vorm een kwartet, vind een passende groepsnaam en schrijf je snel in aan de infobalie van de Waregemse bibliotheek. De plaatsen zijn beperkt in de oranje zaal van CC De Schakel, de gelegenheidslocatie voor dit avondje ludiek kwissen.

Twee ezels, Het mooiste licht is tegenlicht en Dolen. onderweg in Europa: in de bib staan deze boektitels van Michiel Hendryckx uitnodigend klaar. Het is misschien nóg uitdagender om te komen luisteren naar de veelzijdige en gepassioneerde persfotograaf. Momenteel is hij nog vol van zijn jongste project Een analfabeet in Japan. Geïnteresseerd in een ontmoeting met deze bevlogen en immer nieuwsgierige romanticus? Wees dan present in de oranje zaal van CC De Schakel op donderdagavond 17 oktober, maar kom je wel vooraf inschrijven in de bib.

Meer info en inschrijvingen Lezing op 17 oktober om 19.30u. in de oranje zaal van CC De Schakel. Toegang: 5 euro, vooraf inschrijven noodzakelijk.

Praktisch Quiz me bib! Woensdag 16 oktober – 19.30u. Vooraf inschrijven noodzakelijk – 10 euro per ploeg Oranje zaal – CC De Schakel

Bibliotheek Waregem 056 62 13 70 bibliotheek@waregem.be

Infokrant Waregem • 2013 - 4

DeSprong 2013-4.indd 4

16/07/13 09:47


5 M o nu m enten

Versteend verleden 13 keer beschermd 25 jaar Open Monumentendag zondag 8 september – park Casier Omdat Open Monumentdag dit jaar 25 kaarsjes mag uitblazen worden alle vorige edities samengebracht onder één grote feesteditie. In Waregem kiezen we er daarom voor om al onze beschermde monumenten opnieuw in de kijker te plaatsen. Park Casier krijgt de eer ze allemaal voor één dag te huisvesten.

Hoeve aan de Deerlijkseweg

Waregem telt dertien beschermde monumenten binnen de stadsgrenzen. In het stadspark (her)ontdek je ze allemaal op zondag 8 september. Alles wordt in beeld gebracht door een uitgebreide fototentoonstelling, met daarnaast nog een aantal randactiviteiten.

Lezen om te leren aan de infostand In de infostand vind je onder andere het boekje met meer informatie over de rijke geschiedenis van de Waregemse beschermde monumenten. Het is helemaal gratis, net zoals de overzichtelijke brochure over de werken in park Casier. Deze brochure geeft alle uitleg over de restauratie en heroriëntering van het park die in 2012 van start ging. Verder kan je er ook alle publicaties die door het stadsarchief werden uitgegeven kopen. Je vindt de infostand op het grasveld achter het kasteel.

Villa Gaverzicht

De Taeye Tour De fietstocht De Taeye/Taaie Tour was tijdens Open Monumentendag in 2007 een ongezien succes. Ruim tweehonderd liefhebbers namen er toen enthousiast aan deel. Sinds kort zit deze tocht in een moderner kleedje. De 25e editie van Open Monumentendag is dan ook een ideaal moment om er nog eens mee naar buiten te komen. Een fietszoektocht gidst je langs enkele opvallende getuigen van de stedelijke ontwikkeling in Waregem. In de periode 1922-1977 werden immers tien wijken gebouwd met specifieke architecturale kenmerken. De vernieuwde infopanelen langs de route vertellen je het hele verhaal. Je kan in de infostand (zie hierboven) brochures voor de deelname aan de fietstocht ophalen. En misschien win je wel de verrassingshoofdprijs! Deze fietstocht is 30 kilometer lang; maar is kindvriendelijk in te korten tot 8 kilometer.

Goed te Beaulieu

Kasteel Casier

Goed te Nieuwenhove

Park Casier

Pompmolentje Casier

Villa Saint-Georges Flanders Field American Cemetery

Van Belle Orgel

Stadsarchief 056 62 12 18 archief@waregem.be

Sint-Martinuskerk Desselgem

DeSprong 2013-4.indd 5

Sint-Eligiuskerk Sint-Eloois-Vijve

Station Sint-Eloois-Vijve

16/07/13 09:47


6 U I T i n War e ge m

Marcel van Eeden – N 50 51 40.9, E 3 24 1.3 1 september tot 27 oktober – Be-Part

Vijf jaar na de eerste uitgave van de Waregemse cultuurfolder was het boekje dringend aan een nieuw kleedje toe. Zowel de inhoud als het uitzicht werden ondertussen aangepakt.

Van 1 september tot en met 27 oktober loopt in Be-Part een solotentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar Marcel van Eeden (°1965). Alle voorstellingen die van Eeden tekent, zijn afkomstig uit de tijd vóór zijn geboorte. Hij vertrekt van bestaand beeldmateriaal uit oude tijdschriften, boeken of kranten. Voor Be-Part werkt Marcel van Eeden aan een solotentoonstelling met oud en nieuw werk. Het vertrekpunt voor de nieuwe werken is een gebeurtenis in de wijk Nieuwenhove in 1918, waarbij veertien personen (waaronder dertien kinderen) het leven lieten. De kunstenaar interviewde nabestaanden van de slachtoffers, hij ging op zoek naar archiefmateriaal en filmde de omgeving waar het drama bijna 100 jaar geleden plaatsvond.

Wegwijs in Cultuur in nieuw kleedje

Be-Part is elke dag (behalve op zaterdag) gratis te bezoeken van 11.00u. tot 17.00u. Op zondag zijn er gratis gidsbeurten. Be-Part, Platform voor actuele kunst Westerlaan 17 www.bepartlive.org

De folder wijst de weg in het ruime aanbod dat Waregem op cultureel vlak te bieden heeft. Zo maak je niet alleen kennis met de verschillende cultuurhuizen (CC De Schakel, Kunstacademie,…), je vindt er ook de contactgegevens van de Waregemse cultuurverenigingen en een uitgebreid zalenoverzicht terug. Ben je van plan om binnenkort zelf een culturele activiteit te organiseren? Dan helpen de tips voor organisatoren je zeker al een heel eind verder. De folder Wegwijs in Cultuur komt voor iedereen wel eens van pas! De folder is gratis te verkrijgen in de stadswinkel en in openbare gebouwen in Waregem. Dienst cultuur 056 62 12 56 cultuur@waregem.be www.waregem.be/cultuur

Dag van de Jeugd Zaterdag 19 oktober – 14.00u. tot 17.00u. - stadionvijvers Naar jaarlijkse gewoonte is het in oktober feest voor de Waregemse jeugd. Op en rond de stadionvijvers zijn er in de namiddag van 19 oktober opnieuw tal van leuke activiteiten te beleven. Je kan er genieten van een spetterend programma met springkastelen, gekke fietsen, een visput, Big Air, brandweer, een quiz en nog veel meer. En dat kan allemaal volledig gratis!

40 jaar jeugdhuis Jakkedoe Zaterdag 19 oktober – vanaf 18.00u. – OC De Coorenaar

Jeugddienst 056 62 13 85 jeugd@waregem.be

Inschrijvingen Kunstacademie Droomt je kind er van een instrument te leren spelen, leren tekenen, acteren of dansen? Dan is het tijd om zoon/dochterlief in te schrijven in de stedelijke kunstacademie! De jeugd kan meer dan ooit kiezen uit een brede waaier aan activiteiten. Zowel lichamelijke en creatieve activiteiten zijn goed voor de ontwikkeling en vullen elkaar aan.

Inschrijven en herinschrijven aan de academie kan nog tot en met 15 september telkens van 16.00u. tot 19.00u., Het kan ook op woensdag van 13.30u. tot 19.30u. en op zaterdag van 9.00u. tot 12.00u.

Bij de kunstacademie houden we van een gezonde geest in een gezond lichaam en bieden we een mooie hobby voor het leven aan.

Stedelijke Kunstacademie Waregem

056 60 09 18 (Muziek, Woord en Dans of 056 61 48 50 (Beeldende Vorming) mwd@academiewaregem.be of bk@academiewaregem.be

In plaats van de Nacht van de Jeugd feesten we dit jaar mee met het veertigjarig bestaan van Jeugdhuis Jakkedoe. Vanaf 18.00u. openen de deuren van OC De Coorenaar voor een avond vol optredens. Niemand minder dan The Kids, A Brand, We are prostitutes, Black Tolex en MurderhorN komen er het beste van zichzelf brengen. Jakkedoe kon één van de laatste optredens van A Brand strikken; het ideale moment dus om deze goeie live band nog eens aan het werk te zien! De afterparty na de optredens vindt plaats in het jeugdhuis zelf. Tickets optreden: 12 euro vvk, 15 euro add (te

verkrijgen in jeugdhuis Jakkedoe of online www.ticketgang.be/event.php?key=2934 www.facebook.com/jeugdhuis.jakkedoe)

Infokrant Waregem • 2013 - 4

DeSprong 2013-4.indd 6

16/07/13 09:47


7 Ui t i n Wa regem

FairTrade boerenmarkt Zondag 6 oktober – 14.00u. tot 18.00u. Markt

Sportdienst uit de startblokken Sportacademie voor de allerkleinsten Waregem

woensdag:

Startdatum : 18 september

(schoolsportzaal

13.30u. – 14.30u. : 1e kleuterklas

Gezelleschool)

14.30u. – 15.30u. : 2e kleuterklas

Deelnameprijs :

15.30u. – 16.30u. : 3e kleuterklas 1e trimester : 39 euro Beveren-Leie

Producten in de kijker Voor de vijfde keer organiseert de Waregemse FairTrade werkgroep een sfeervolle boerenmarkt. Een gezellige markt met verse groenten, fruit en zuivel rechtstreeks van bij de boer. Een twaalftal boeren uit de streek bieden er hun lekkernijen aan. Natuurlijk zijn ook bio-producten een vaste waarde op de boerenmarkt. Naast hoeveproducten is er ook plaats voor streek- en ambachtelijke lekkernijen. Door rechtstreeks van de boer te kopen, ondersteun je bovendien niet alleen de lokale hoeves, maar zorg je ook voor je eigen geldbeugel.

Handel met het zuiden FairTrade biedt ontwikkelingskansen aan de makers van de producten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hierdoor slaan ze de brug tussen de kansarme producenten en de consument die kiest voor eerlijke producten. Dit assortiment vind je ook terug op

de boerenmarkt. Naast voeding (zoals fruitsap, chocolade, rijst, koffie en pindanoten) vind je er ook cosmetica op basis van struisvogelvet en hele assortimenten bloemen en plantjes.

en 1e leerjaar

2e en 3e trimester : 66 euro

zaterdag :

Startdatum : 21 september

(stedelijke

9.00u. – 10.00u. : 1e kleuterklas

Deelnameprijs :

schoolsportzaal

10.00u. – 11.00u. : 2e kleuterklas

1e trimester : 39 euro

K. Albertlaan)

11.00u. – 12.00u. : 3 kleuterklas

2e trimester : 36 euro

e

Sport overdag Aerobic

dinsdag 9.00u. – 10.00u.

Startdatum : 10 september

(sporthal

Deelnameprijs : 30 euro

De Treffer)

voor een tienbeurtenkaart

Omnisport

donderdag 14.00u. – 15.00u.

startdatum : 12 september

Randanimatie

(sporthal

Deelnameprijs : 30 euro

Dit jaar staat de animatie in het teken van de aardappel. Neem een kijkje in de interactieve installatie Knol d’Amour. Je beleeft er een fantasiewereld in beeld, geur en smaak rond de verwerking van patat tot friet.

De Treffer)

voor een tienbeurtenkaart

Bar-Bizar In de Bar-Bizar kan je ondertussen jezelf lekker verwennen met een FairTrade koffie of fruitsap, een glaasje wijn of een fris lokaal biertje. Je kan er smullen van de zelfgebakken taarten van de KVLV en de Landelijke Gilde. En dit alles voor een FairTrade prijsje!

Recreatieturnen dames schoolsportzaal

donderdag : 20.00u. – 21.00u.

Startdatum : 12 september

OLVH,

Deelnameprijs : 75 euro

Guido Gezellestraat

voor het hele schooljaar

Start to run atletiekpiste

Beginners:

Startdatum : 12 september

sportstadion

Dinsdag : 18.00u. – 19.00u.

Deelnameprijs :

Gevorderden :

24 euro voor 12 weken

donderdag 18.30u. – 19.30u.

Week van de sportclub – 7 tot 15 september

Internationale samenwerking 056 62 13 83 internationalesamenwerking@ waregem.be

Voor de vijfde keer op rij kan je op een bijzondere manier kennis maken met sportclubs aan de hand van opendeurdagen, demonstraties of open trainingen. www.weekvandesportclub.be

Buren bij Kunstenaars 18 – 19 – 20 oktober De Provincie WestVlaanderen organiseert dit jaar voor de tiende keer Buren bij kunstenaars met open-atelierdagen. Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober nemen 1685 kunstenaars uit de hele provincie deel aan het evenement. Ook Waregemse kunstenaars zetten hun atelierdeuren open. Je kan maar liefst in dertien ateliers terecht gedurende het ganse weekend. De toegang is overal gratis. Amateurs of professionelen vanuit diverse disciplines

DeSprong 2013-4.indd 7

(grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, kunstambachten, installatie, multimedia,…) doen mee aan het project. Door de ateliers ook op vrijdag open te stellen, hebben ook scholen de kans om een kunstenaar in klasverband te bezoeken en aan het werk te zien in zijn/haar atelier. Meer info en ook alle Waregemse kunstenaars via www.burenbijkunstenaars.be Dienst cultuur 056 62 12 56 cultuur@waregem.be

Senior games – 9 oktober - Blankenberge Kies uit meer dan 40 recreatieve en competitieve sportdisciplines. Voor het totale pakket betaal je 13 euro (inbegrepen: busreis, sportbeoefening, broodjesmaaltijd, soep, aandenken en optreden van Bart Kaëll).

Sportdienst Waregem 056 60 07 44 info@waregemsport.be

16/07/13 09:47


8 Openingstijden stadswinkel en bevolking van

tot

van

tot

maandag dinsdag

8.30u. 8.30u.

12.00u. 13.00u. doorlopend open(*)

17.00u. 18.30u.

woensdag

8.30u.

12.00u.

17.00u.

13.00u.

donderdag 8.30u. 12.00u. 13.00u. vrijdag 8.30u. 12.30u. gesloten zaterdag 9.00u. 12.00u. gesloten * bevolkingsdienst gesloten van 12.00u. tot 13.00u.

17.00u.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

tot 12.00u. 12.00u. 12.00u. 12.00u. 12.30u. 12.00u.

van op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak gesloten gesloten

tot 17.00u. 18.30u. 17.00u. 17.00u.

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open. Op zaterdag 7 september, 5 oktober en 9 november zijn alle diensten open. Het stadhuis is gesloten op donderdag 19 september, op vrijdag 1 en zaterdag 2 november en op maandag 11 november.

Deelgemeentehuizen Beveren-Leie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Desselgem 13.00u. - 17.00u. 13.00u. - 17.00u.

8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u..

Sint-Eloois-Vijve 8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u.

13.00u. - 17.00u. 8.30u. - 12.00u.

De deelgemeentehuizen zijn gesloten op donderdag 19 september, van maandag 28 tot en met donderdag 31 oktober, op vrijdag 1 en zaterdag 2 november en op maandag 11 november.

Openingstijden openbare bibliotheken Waregem maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

13.00u.-19.00u. 10.00u.-12.00u. 13.00u.-19.00u. 13.00u.-19.00u. 10.00u.-12.00u. 13.00u.-19.00u. 13.00u.-19.00u. 10.00u.-16.00u.

Apothekers Centraal nummer

0900 105 00 (0,50 euro per minuut)

of www.apotheek.be

of aan de ingang van iedere apotheek

Dokters

Openingstijden diensten in het stadhuis van 8.30u. 8.30u. 8.30u. 8.30u. 8.30u. 9.00u.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

16.00u.-19.00u.

09.00u.-12.00u.

14.00u.-19.00u. 14.00u.-19.00u.

14.00u.-19.00u.

Waregem en Sint-Eloois-Vijve Beveren-Leie en Desselgem

056 60 91 00 056 71 05 90

Tandartsen Centraal nummer 0903 399 69 (1,50 euro per minuut) Het callcenter verbindt je door met de dichtst bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

Nuttige telefoonnummers Politiezone Mira O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Antigifcentrum Brandwondencentrum Kankerfoon De Druglijn Ambulante Drugzorg Waregem Anonieme Alcoholisten Zelfmoordlijn

056 62 67 00 056 62 31 11 070 24 52 45 09 332 34 90 0800 15 802 078 15 10 20 056 60 86 60 03 239 14 15 02 649 95 55

SOS nummers Brandweer en ziekenwagen Politiehulp Kinder- en jongerentelefoon Rode Kruis Vlaanderen Tele-onthaal Algemeen Europees noodnummer Child Focus

100 101 102 105 106 112 116000

Wedstrijdvraag Vorige prijsvraag: Jan Leyers is de welbekende vader van Billie Leyers. Filip Migneau gaf het correcte antwoord en won een fietsnetwerkbox ter waarde van 30 euro.

10.00u.-12.00u.

10.00u.-12.00u.

De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op donderdag 19 september, op vrijdag 1 en zaterdag 2 november en op maandag 11 november.

Openingstijden containerparken maandag – dinsdag – woensdag – vrijdag donderdag zaterdag

12.00u. - 19.00u. Gesloten 8.00u. - 14.00u.

Alle containerparken zijn gesloten op vrijdag 1 en zaterdag 2 november en maandag 11 november.

Colofon De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem tel.: 056 62 12 11 fax: 056 62 12 23 e-mail: secretariaat@waregem.be website: www.waregem.be

Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Kurt Vanryckeghem Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Nieuwe wedstrijdvraag: Hoe heten de beschermde villa’s in Waregem? Stuur je antwoord tegen 30 september naar desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong – Gemeenteplein 2 – 8790 Waregem.

Te winnen Een mooi gevulde mand met lekkere en eerlijke streekproducten; af te halen tijdens de boerenmarkt op 6 oktober.

Samenstelling, coördinatie en eindredactie Dienst externe zaken Gemeenteplein 2, 8790 Waregem tel.: 056 62 12 11 fax: 056 62 12 90 e-mail: info@waregem.be

Verspreiding

Gratis en vijf maal per jaar aan alle inwoners van Waregem

De officiële berichtgeving over Waregem is terug te vinden  in Het Gouden Blad  op de stedelijke website www.waregem.be  op teletekst op de regionale zender WTV van pagina 350 tot 354  www.facebook.com/ uitinwaregem

Infokrant Waregem • 2013 - 4

DeSprong 2013-4.indd 8

16/07/13 09:47

De Sprong - editie september 2013  

Stedelijk infoblad van Waregem editie september

De Sprong - editie september 2013  

Stedelijk infoblad van Waregem editie september

Advertisement