Page 1

infokrant Waregem 2013

De Spr ong

Stedelijke berichten

2

Nieuwe bossen

5

BK Veldrijden

afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 11e jaargang • nr. 5 • november 2013

website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be

7-10

De Vertelstoel

14

Wie wordt Belgisch kampioen BK veldrijden op 11 en 12 januari 2014 Waregem draagt trots en terecht de titel stad van het paard, maar ook de fiets heeft hier een stevige plaats. Daarvoor mikken we niet alleen op het baanwielrennen, maar ook op het veldrijden. Op 11 en 12 januari is de Gaverbeekhippodroom het toneel van het Belgisch Kampioenschap veldrijden. Voor één keer zijn het niet de paarden die er strijden om de eer, maar wel uittredend kampioen Klaas Vantornout, Sven Nys, Kevin Pauwels, Niels Albert,… Midden in deze editie van De Sprong vind je alle praktische informatie over dit kampioenschap. De komst van het BK is beslist iets om trots over te zijn. De populariteit van het veldrijden is in Vlaanderen de laatste jaren alleen maar gestegen. We beschikken dan ook over flink wat talent, ook in het Waregemse. Gespreid over twee dagen strijden de eerstejaars en tweedejaars nieuwelingen, de junioren, de dames elite en jeugd, de beloften en de eliterenners voor de driekleur. Waregem zou Waregem niet zijn mocht dit niet gebeuren op een parcours dat gerust een specialleke mag genoemd worden. Het kampioenschap is immers opgebouwd rond de link met de paardensport. Niet alleen de locatie van de hippodroom verraadt dat, maar ook de hindernissen zijn voor de gelegenheid aangepast. Hou je dus maar klaar voor de Ierse Berm, de Gaverbeek, de Bretoense muur,…

Waregem en wielrennen 1937

Diverse beroepsrennen in Waregem

1945 - heden

Dwars door België / Dwars door Vlaanderen

Elke Waregemnaar krijgt trouwens de unieke kans om te komen supporteren op zondag aan een verminderde prijs. Sinds oktober kan je hiervoor in de stadswinkel terecht. Je moet enkel je identiteitskaart meebrengen. Je betaalt dan slechts 15 euro in plaats van 20 euro. De actie geldt tot 7 januari 2014.

1957

WK wielrennen op de weg

1966

BK wielrennen op de weg

1989

BK wielrennen op de weg

2007

start derde rit Ronde van Frankrijk

Met de organisatie van het Belgisch Kampioenschap veldrijden bewijst Waregem definitief dat het veldrijden thuis is in onze stad. We heten iedereen nu al welkom op de Gaverbeekhippodroom in het weekend van 11 en 12 januari. Maak je klaar voor een schitterende sportieve strijd, een fantastisch evenement, op en top spektakel!

2010

Desselgem, Dorp van de Ronde

2013

CycloCross Masters

Je vindt alle praktische informatie (inclusief een handig overzicht van het

parcours) midden in deze editie of op www.bkwaregem.be.

DeSprong 2013-5.indd 1

Data voor 2014 11 – 12 januari

BK veldrijden - Gaverbeekhippodroom

26 februari

CycloCross Masters - Stadscentrum

15 maart

Dwars Door Vlaanderen - Verbindingsweg (centrum)

25-10-13 10:20


2 S t ed el i j k e be r i chte n

Vingerafdruk op je reispas Tegen eind dit jaar starten alle gemeentebesturen met het uitreiken van reispassen (voor Belgen) en bepaalde verblijfstitels (voor vreemdelingen van niet EU-landen) die voorzien zijn van biometrische gegevens. Kort gezegd: als je zo een document nodig hebt, zal je ook je vingerafdrukken moeten geven. Biometrie betekent dat fysieke kenmerken van een persoon op een kaart opgeslagen worden. Zo kan gecontroleerd worden of de drager van een document er wel degelijk de houder van is. Wat verandert er concreet in vergelijking met de huidige documenten?  Je geeft je vingerafdrukken en die info wordt bewaard op de kaart (zie foto).  Je handtekening komt via een speciale sign pad digitaal op je pas (zie foto).  Je hebt slechts één pasfoto nodig. Die wordt ingescand en je krijgt hem gewoon terug mee naar huis. De pasfoto moet wel voldoen aan internationale normen voor kwaliteit,

achtergrond en positie. Een brede glimlach is bijvoorbeeld niet toegelaten. De huidige leveringstermijnen en kostprijs van de reispassen blijven dezelfde. Ook de geldigheidsduur blijft voorlopig vijf jaar. De Federale Overheidsdiensten Binnenlandse en Buitenlandse Zaken hebben dit project samen uitgewerkt in het kader van de Europese strijd tegen vervalsing en identiteitsfraude. Dienst bevolking 056 62 12 44 bevolking@waregem.be

Verhuis dienst burgerzaken krijgt vorm In de loop van 2014 starten de verbouwingswerken op de locatie waar vroeger winkelketen Blokker gevestigd

Pluspunt Architectuur

was, naast de stadswinkel in het Pand. Na de werken zullen de diensten bevolking en burgerlijke stand daar gevestigd worden, met een centrale wachtruimte en moderne loketten. Een ticketsysteem zal de wachtrijen stroomlijnen, zodat je duidelijk weet wanneer je aan welk loket terecht kunt. Voor de diensten bevolking en burgerlijke stand zal het niet meer nodig zijn om de trap of de lift te nemen, want alles zal zich gelijkvloers bevinden. Net als nu kan je de diensten ook na de verhuis enkel bereiken nadat je je hebt aangemeld in de stadswinkel. Dienst bevolking 056 62 12 44 bevolking@waregem.be

Kort gezegd Speelruimtes Het stadsbestuur investeert ook in 2013 verder in speelruimtes voor kinderen. In de Mote (Desselgem) worden de verouderde toestellen vervangen door een zandspeeltoestel. In de Tategemstraat (Nieuwenhove) komt er op de aanwezige groenzone een combinatietoestel voor kinderen van 4 tot 8 jaar. In de Keerstraat en in de Baneik komen nieuwe voetbaldoelen. In de Emiel Clauslaan (Sint-Eloois-Vijve) maken enkele oude speeltoestellen plaats voor een nieuw toestel. Openbare computers Wist je dat je in Waregem op vijf plaatsen openbare computers vindt? Je kan er steeds aan de slag om je mails te controleren, dingen op te zoeken en nog veel meer… Om de locaties van de openbare computers nog meer bekend te maken, hangen we vanaf nu raamstickers aan het gebouw zelf. Volg de sticker en ga aan de slag in de stadswinkel, de Waregemse bibliotheken en Dienstencentrum ’t Gaverke! Uitstoot CO2 Onze regio wil het voortouw nemen op het vlak van klimaatbeleid. Op 18 oktober ondertekenden de gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen in Zwevegem het Europese burgemeestersconvenant. Ook Waregem ondertekende dit document. Hiermee engageert elke deelnemende stad/gemeente zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot in hun gemeente of stad met minstens 20% te verminderen. Kampeerautoterrein Eind september sloot de camping aan het Regenboogstadion definitief de deuren. Vanaf volgend kampeerseizoen komt er een nieuw kampeerautoterrein langs de Leie in de Emiel Clausstraat. Daar zal plaats zijn voor acht kampeerauto’s (mobilhomes).

Gezonde Gemeente

Waregem tekende, net als 160 andere steden en gemeenten het charter Gezonde Gemeente. Dit was echter geen startpunt, maar veeleer het officieel maken van iets waar we al een hele tijd mee bezig zijn.

In 2003 besliste de stedelijke adviesraad Waregem Gezond om een aparte werkgroep op te richten rond tabak, alcohol en drugs. De adviesraad zocht en vond toen professionelen uit deze sectoren om het stadsbestuur te adviseren, concrete acties uit te tekenen en deze te coördineren. We noemen enkele voorbeelden uit de voorbije tijd: theatervoorstellingen en workshops in scholen, acties tijdens de 100-dagen en op het einde van de examens. Ook het charter Gezonde Gemeente kadert hier in.

Het label Gezonde Gemeente is een vlag die de lading moeiteloos dekt. Het is een teken dat onze stad nog meer wil inzetten op preventie en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij elke inwoner. Maar ook: dat we met zijn allen vanaf nu door het leven willen gaan als een gezonde stad…

Dienst welzijn en sociale zaken 056 62 12 93 preventie@waregem.be

Infokrant Waregem • 2013 - 5

DeSprong 2013-5.indd 2

25-10-13 10:20


3 So c i a a l

Inleefweek tegen armoede Van 23 tot 29 november

Van onze reporter ter plaatse… Mark Vanlombeek

Wat betekent het om dagelijks rond te komen met een beperkt budget? Ook jij kan dat één week proberen tijdens de inleefweek van 23 tot 29 november. Over armoede spreken is één ding, het aan den lijve ondervinden iets helemaal anders. De inleefweek van eind november laat je ondervinden hoe je met een beperkt budget moet leven. Kan je in dat geval de noodzakelijke keuzes maken? Lukt het om met beperkte middelen jezelf en je gezin te onderhouden? Wil je hieraan deelnemen, dan ga je akkoord om gedurende één week te leven met het weekbudget van een persoon in armoede. De week begint met een startmoment op 21 november om 19.00u. in CC De Schakel. Na de inleefweek is er een gemeenschappelijk moment waarop de deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen met mensen die dag in dag uit met een minimumbudget moeten rondkomen. Inschrijven kan bij Vormingplus of bij het OCMW. Je kan er ook terecht voor meer info over dit project. Vormingplus Rie.vandure@vormingplus.be 056 26 06 02

OCMW Waregem darline.dhaene@ocmw.waregem.be 056 62 98 29

Praatcafé kanker

Dit najaar is er terug het praatcafé kanker. Het praatcafé is er voor kankerpatiënten en hun mantelzorger in de brede regio. Elke maand is er een praatcafé waarbij je informatie krijgt over een onderwerp dat met kanker verbonden is. Het praatcafé is tegelijk een platform dat ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Iedereen mag rekenen op steun en aanmoediging. Ook in het voorjaar wordt het praatcafé wellicht voortgezet. Houd onze communicatiekanalen in de gaten voor meer info. Het programma dit najaar ziet er als volgt uit:  Donderdag 7 november: Mens, erger je niet  Donderdag 5 december: Recht op een waardig levenseinde Het praatcafé start telkens om 14.00u. en vindt plaats in De Mustang in winkelcentrum Het Pand. Deelname is gratis maar inschrijven is nodig. Dienst welzijn en sociale zaken 056 62 12 93 preventie@waregem.be

DeSprong 2013-5.indd 3

Wedden dat je tijdens de seniorenweek een sportwereld zal leren kennen waarvan je totnogtoe niet eens het bestaan vermoedde? En dat je voortaan met andere ogen naar de televisie zal kijken en met andere oren naar de radio zal luisteren? Het eerste interview met Raymond Goethals, voetballen met Eddy Merckx, de gevallen rocksterren Frank Vandenbroucke en Marco Pantani, de motor van Jos Dewit, de tranen van Gerrie Knetemann… Mark Vanlombeek was telkens de reporter ter plaatse. Hij heeft er ontelbare sprankelende, verrassende, pittige en ontroerende verhalen aan overgehouden. Als meester-verteller weet hij met deze lezing niet alleen de sportliefhebber maar gewoonweg iedereen te boeien. Dat zal je merken op donderdag 21 november vanaf 14.00u. in de raadzaal van het stadhuis. Kaarten: 3 euro (enkel verkrijgbaar in de stadswinkel). Aarzel niet, want het aantal plaatsen voor deze lezing is beperkt ! Het resterende programma van de seniorenweek:  Maandag 18 november – 14.00u. - petanquewedstrijd (boulodroom) - inleg: 1,5 euro (maximum 60 deelnemers)  Donderdag 21 november – 14.00u. – lezing Mark Vanlombeek (raadzaal) – inkom: 3 euro  Vrijdag 22 november – 11.00u. – hutsepotmiddag met muzikale animatie (‘t Klokhuis Beveren-Leie) – 12,5 euro - kaarten verkrijgbaar in de stadswinkel en bij alle seniorenverenigingen

Dienst welzijn en sociale zaken 056 62 12 35 socialedienst@waregem.be

25-10-13 10:20


4 Afval

Recycleer mee(r) afgedankte elektro Van 16 tot 24 november

Wist je dat Recupel vorig jaar 110 000 ton afgedankte elektro inzamelde en verwerkte? Daarvan werd maar liefst meer dan 90% gerecycleerd tot nieuwe bruikbare grondstoffen of als alternatieve energiebron. En toch is er nog steeds heel wat afgedankte, voornamelijk klein, elektro die thuis blijft rondslingeren of – erger nog - in de witte afvalzak belandt. Tijd voor actie dus!

Inleveren maar

De Europese week van de Afvalvermindering is een ideale gelegenheid om daar iets aan te doen, ook in Waregem! Samen met Recupel roept de stad alle inwoners op om afgedankte elektro in te leveren. Dit kan helemaal gratis in het containerpark of in elk deelnemend inzamelpunt (handelszaken, kringwinkels,…). Die zijn te herkennen aan de campagnesticker op het raam.

Wacht niet

Kijk alvast nu al eens rond op zolder, in de kelder of in het rommelhok. Je vindt zeker meer dan je denkt. Het zijn gewoon alle apparaten met een snoer of een stekker, maar evengoed computermuizen, afstandsbedieningen en apparaten met een batterij. Zet alles klaar en breng het tussen 16 en 24 november gratis binnen. Het is een kleine moeite en Recupel doet de rest! En ons milieu vaart er wel bij. Want zo vermijd je dat er schadelijke stoffen in ons milieu terecht komen via de verbrandingsoven. Recupel zorgt in België voor de inzameling en de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Ze werken hiervoor samen met erkende en streng gecontroleerde ophalers en verwerkers. Ze zorgen voor een milieubewuste verwerking van schadelijke stoffen en voor een maximale recuperatie van waardevolle grondstoffen.

www.recupel.be Deelnemende inzamelpunten via www.recupel.be/elektroschoonmaak.html

Nieuwe restafvalzak Gemiddeld produceert elke inwoner een halve ton afval per jaar. Het is één van de kernopdrachten van onze stad om op een goede manier om te gaan met die afvalberg. En dat op een correcte, veilige en milieuvriendelijke manier.

De nieuwe zakken kan je kopen vanaf 1 januari 2014. Oude zakken kan je wel nog gebruiken tot 31 maart 2014. Hamsteren heeft dus geen zin. Je kan je overtollige zakken na 31 maart wel nog omruilen in de kantoren van Imog, mits de opleg van het prijsverschil. Voor opmerkingen over het gebruik of de ophaling kan je trouwens terecht op het gratis nummer 0800 99 827.

Het afval wordt in Waregem netjes gescheiden en op erg regelmatige basis opgehaald, onze containerparken zijn goed en modern uitgerust. Dat kost natuurlijk geld, maar alleen zo kunnen we de impact van de afvalberg voor mens en milieu beperken. Om de afvalfactuur te betalen is het principe van ‘de vervuiler betaalt’ een eerlijk en sociaal systeem.

Mijn nette regio

Imog richtte daarom een intercommunale werkgroep op die zich boog over een nieuwe restafvalzak. In de werkgroep werd beslist om éénzelfde zak te gebruiken voor de ganse regio, onder de noemer Mijn Nette Regio. Het doet er dus niet langer toe waar in de regio je de afvalzakken koopt, dat kan in: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn, Wielsbeke, Kruishoutem en Zwevegem. Ook Waregem stapt mee in het verhaal van een uniforme huisvuilzak. Om de huidige dienstverlening te kunnen blijven garanderen, wordt de prijs van de restafvalzak aangepast: 1,60 euro voor een grote en 0,85 euro voor een kleine zak. Ook de PMD-zak zal vanaf 1 januari 2014 ietsje duurder worden. Per zak betaal je 0,15 euro of 3 euro voor een pak van 20 zakken. Wist je trouwens dat we de grootste huisvuilzak van Vlaanderen hebben?

Verminder je afvalfactuur

We geven je graag nog enkele tips om je afvalfactuur te verlichten:  Met herverkoopbare spullen kan je bij de kringloopwinkel terecht.  Sorteer ook zorgvuldig, er zijn selectieve inzamelkanalen voor PMD, papier & karton, de glasbol en er is het milieustraatje op het containerpark.  Onze compostmeesters helpen je graag op weg om keukenen tuinafval thuis te composteren en ook de kippenactie en de afvalarm winkelen-actie promoten een slimme manier van afvalpreventie. Er zou dus niet al te veel meer mogen overblijven om in die restafvalzak te proppen. Dienst milieu 056 62 12 80 milieuzorg@waregem.be

Infokrant Waregem • 2013 - 5

DeSprong 2013-5.indd 4

25-10-13 10:20


5 Na tuu r

Dag van de natuur Beheerswerken Oude spoorwegberm

We beseffen het amper, maar elke dag levert de natuur ons tal van gratis diensten die van levensbelang zijn: verse lucht, zonlicht, voedsel, drinkwater, stilte en schoonheid. In ruil daarvoor krijgt ze meestal ons afval en soms ons ongenoegen, omdat de zon bijvoorbeeld niet op het juiste moment schijnt. Maar elk najaar krijgen we op de Dag van de Natuur de kans om iets terug te geven aan de natuur: enkele uren vrijwillige inzet voor natuurbeheer. Kleine landschapselementen zoals knotwilgen zijn de moeite waard om in eer te houden en/of te herstellen. Het zijn op hun beurt biotopen waar planten, insecten en vooral holenbroeders hun gading in vinden. Om de vijf tot zes jaar vragen de knotbomen om verzorging: het ontdoen van hun wilde haardos.

Aanplant geboortebos Onder impuls van wijlen Tony Verhaeghe, toenmalig voorzitter van de Waregemse Gezinsbond en schepen van Waregem, werd in 2000 het eerste geboortebos aangeplant aan de Galgewegel. Gedurende zeven jaar mochten de kinderen in het jaar van hun eerste verjaardag een lintje met hun naam hangen aan één van de notelaars. In 2007 werd een nieuw geboortebos gerealiseerd aan de begraafplaats van Desselgem in de Schoendalestraat. In vijf jaar tijd hebben 457 éénjarigen er effectief een boompje geplant. Hiermee was ook het tweede geboortebos vol. Vorig jaar werd er gestart met het derde geboortebos. De kindjes geboren in 2011 kregen een boompje aan het ontmoetingscentrum Karmel in de Bergstraat. Ook dit jaar werden alle ouders van éénjarigen aangeschreven. Ongeveer 120 kindjes komen zondagvoormiddag

DeSprong 2013-5.indd 5

Wil je meehelpen? Kom dan op zaterdag 16 november tussen 9.00u. en 16.00u. naar de Oude Gaverbeekmeander, Meersstraat in Zulte. Dit is het verlengde van de Vijvebeekstraat op de grens van Waregem met Zulte. Iedereen, jong of iets minder jong, is op gelijk welk moment welkom om de handen uit de mouwen te steken. Breng aangepaste werkkledij, laarzen, werkhandschoenen en eventueel picknick mee. Natuurpunt zorgt voor tussendoortjes. Helpende handen hebben logischerwijs recht op brandhout. Natuurpunt Waregem/Zulte 056 62 04 55 of 0472 33 31 24 www.natuurpunt.be/waregem-zulte

Nieuw speelbos

Langs de Leie, op de grens van Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, ligt al vele jaren een oude boomkwekerij van de Vlaamse overheid. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de laatste maanden hard gewerkt om deze kwekerij om te toveren tot een speelbos. Een deel van de bomen werd gerooid om twee open zones te creëren en er werden wandelpaden aangelegd. 17 november om 9.30u. hun boompje in de Bergstraat planten. De Gezinsbond en stad Waregem vinden deze actie zeer belangrijk omdat de dag van de natuur de dag is waarop we onze bekommernis om onze omgeving kunnen tonen. Een omgeving waarin ook onze kinderen de kans moeten krijgen om zich optimaal te ontplooien.

Op zondag 17 november wordt het nieuwe Schoondalbos officieel ingespeeld door de Waregemse jeugdverenigingen. Dit speelbos maakt deel uit van het stadsrandbos die de Leieomgeving van Sint-Eloois-Vijve, Desselgem, Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve groener moet maken.

Ravotten, ontdekken en genieten verplicht

In het speelbos aan de Schoendalebocht kunnen de kinderen spelen en ravotten. Maar je kan je ook laten verrassen door de verschillende landschappen. Wist je dat er hier ooit zavel werd gewonnen? Getuige daarvan zijn de putten waar je nu de vissers treft. Op de plaatsen waar de oude Leie regelmatig buiten haar oevers trad, ontstonden vruchtbare meersen. Tijd om er een frisse neus te halen!

25-10-13 10:20


6 Z u i dbo ul e var d

De Zuidboulevard komt eraan Werken woonproject zijn gestart

Vorig jaar werd het startschot gegeven voor een grondige stadsvernieuwing in het centrum. Dit gebeurt via een samenwerking tussen de stad, het OCMW en projectontwikkelaar Vanhaerents Development nv. De werken zijn gestart aan de hoek van de Holstraat met de Zuiderlaan. Er komt een nieuwe stadsbibliotheek, een winkel-wandelboulevard naar Het Pand, appartementen, een ruime ondergrondse parking en ruimte voor winkels. De Zuidboulevard wordt binnen enkele jaren de nieuwe toegangspoort tot onze stad. Bovendien verbindt het hele project cultuurcentrum De Schakel, het stadhuis, de bibliotheek, het OCMW en de stadionvijvers met elkaar.

Voorbereidende werken gestart De aannemer rondt momenteel de sloopwerken af, zoals het uitgraven van de kelders en het plaatsen van stalen wanden die de bouwput beschermen (de zogenaamde beschoeiingwanden). Sinds augustus is er volop bedrijvigheid te merken op de site naast Woonzorgcentrum De Meers, waar de bewoners het bouwproject met veel interesse volgen. Gedurende de maand september vorderden de grondwerken goed en de site verandert nu snel van aanblik. Wie er af en toe passeert, zal dit zeker niet tegenspreken. Als je niet zo vaak langs de bouwwerf komt, dan kan je toch op de hoogte blijven van de werken. Surf hiervoor naar www.zuidboulevard.be en klik verder naar de fotogalerij. Planning verdere bouwwerken De grondwerken duren nog tot het einde van dit jaar. Vooraleer de aannemer kan

starten met de ondergrondse parking, moet er nog heel wat aarde afgevoerd worden. Dit brengt heel wat in- en uitrijdend vrachtverkeer met zich mee. De aannemer neemt echter een aantal voorzorgsmaatregelen om de hinder voor de buurt te beperken. Zo zorgt een veegmachine ervoor dat resten aarde op de Zuiderlaan steeds tijdig verwijderd worden. Dit vermijdt modder en slijk op de openbare weg en bevordert zo de verkeersveiligheid. Na de grondwerken volgen in het voorjaar van 2014 de funderingswerken. Daarna komen de verdere bouwwerken, iets wat tot vermoedelijk eind 2016 zal duren (ook afhankelijk van de weersomstandigheden). Zuidboulevard zal snel bewoond zijn De verkoop van appartementen en commerciële ruimtes is ongeveer een jaar geleden gestart. Momenteel is al driekwart van alle appartementen verkocht,

terwijl er ook nog maar één commerciële ruimte op een eigenaar wacht. In totaal worden 66 appartementen gebouwd in drie verschillende wooneenheden. Alle wooneenheden vormen één totaalproject en krijgen ook dezelfde afwerking. Aan het centrale Boekenplein komen onder andere twintig zorgappartementen en zestien compacte appartementen samen in één woonblok. De zorgappartementen zullen verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor. De compacte appartementen worden via de ontwikkelaar op de markt gebracht. De nabijheid van het Woonzorgcentrum De Meers zorgt ook voor heel wat voordelen. De kopers/bewoners kunnen daarna eventueel genieten van de diensten die De Meers aanbiedt.

Dienst patrimonium 056 62 12 62 patrimonium@waregem.be

Infokrant Waregem • 2013 - 5

DeSprong 2013-5.indd 6

25-10-13 10:20


7

Dossier: BK Veldrijden LIFTED BY

Belgisch Kampioenschap veldrijden zaterdag 11 en zondag 12 januari 2014 - Gaverbeekhippodroom Begin januari wordt onze hippodroom gedurende een heel weekend bevolkt met duizenden bezoekers en supporters. Deze keer niet voor Waregem Koerse, maar wel een andere koerse: het Belgisch Kampioenschap veldrijden. Het is voor iedere Waregemnaar de gelegenheid bij uitstek om het hoogtepunt van het veldritseizoen live mee te maken. Volgt West-Vlaming Klaas Vantornout zichzelf op als nieuwe Belgisch kampioen? Verovert Sven Nys zijn negende driekleur of Niels Albert zijn tweede? Of wordt het toch nog anders? Er zijn weinig redenen om thuis te blijven op 11 en 12 januari… Om goed voorbereid te zijn, vind je in dit dossier alle nodige praktische informatie, inclusief een handig overzicht van het parcours.

Programma Zaterdag 11 januari 2014 10.00u. 12.00u. 12.45u. 13.30u. 15.00u.

Verkenning omloop Eerstejaars nieuwelingen (30 minuten) Verkenning omloop Tweedejaars nieuwelingen (30 minuten) Junioren (40 minuten)

Zondag 12 januari 2014 10.00u. 12.00u. 12.50u. 13.30u. 15.00u. 15.01u.

DeSprong 2013-5.indd 7

Verkenning omloop Dames elite en jeugd (40 minuten) Verkenning omloop Beloften (50 minuten) Elite (60 minuten) Elite zonder contract (60 minuten)

Hindernissen

Het parcours van het BK is deze keer een spectaculair specialleke. Nogal wat hindernissen die we kennen uit de andere veldritten zijn voor de gelegenheid aangepast naar Waregem Koerse-normen. Zand, modder, bruggen, veel draaien en keren; we blijven natuurlijk trouw aan de basiskenmerken van het veldrijden. Maar hou je toch maar klaar voor hindernissen als Ierse Berm, de Gaverbeek, de Bretoense muur, enzovoort. De renners rijden naar analogie met Waregem Koerse over:  De Ierse Berm  De Hoge brug: de draf  De zandstrook  De Bretoense Muur  Boomstammen: horse jump  De Gaverbeek  De haag Daarnaast rijden alle deelnemers, van nieuwelingen tot elite, ook over vier hindernissen met prachtige paardenhoofden. Uniek in zijn soort en beslist een visitekaartje voor onze stad tijdens dit sportieve evenement. En dan is er ook nog… Over het parcours komt op één locatie een prachtige houten constructie van twee steigerende paarden. Dat is een uniek geheel in het veldrijden en een leuke knipoog naar de paardensport.

25-10-13 10:20


8 D os s i e r : B K Veld rijd en

Pa BK in cijfers

7

è S

è O

7 wedstrijden op 2 dagen

è M

è 2

3

6

3 kilometer lang parcours

6 kilometer omheining via nadars, paaltjes, linten,…

èO

800

èO

800 meter nadar voor een materiaalpost

èH

èO

80

80 meter lange zandstrook, 40 cm diep en 4 meter breed

6

6 grote brugconstructies op het parcours

+180

Meer dan 180 mobiele toiletten

+10

Meer dan 10 grote tentinfrastructuren

+30

Meer dan 30 personen voor het afvalbeleid tijdens het BK

+500

Meer dan 500 medewerkers op parkings, ingangen, cateringstanden, veiligheid, parcours,…

5

5 grote LEDschermen op het terrein om de wedstrijd te volgen

4

4 grote paardenhoofden op het parcours

Infokrant Waregem • 2013 - 5

DeSprong 2013-5.indd 8

25-10-13 10:20


9 Dossier: BK Vel dri j den

Parcours è Start è Hellend vlak tribune Prestige è In het veld duiken è Over de Ierse Berm è Over Brug “de Ierse Berm” è Langs de vijver è Onder Brug “De Draf “ è Materiaalpost è Onder de brug “De Draf” è Over Brug “De galop” è 2 x  over Brug “Bretoense muur” è Zandstrook è Rond de drafpiste è Over brug “De Draf” è Materiaalpost è Onder brug “De Galop” è Over brug “De Galop” è Horse jump ( paardenhindernissen) è Over Brug “De Gaverbeek” è Finish

Weetjes  De renners rijden over alle legendarische hindernissen van Waregem Koerse (Ierse Berm, Gaverbeek, Bretoense muur,… )  Langs het parcours staan constructies die steigerende paarden voorstellen  DJ Sven Ornelis en Jacky Fresh komen draaien in de publiekstenten  Kinderen kunnen zich uitleven op tal van kinderattracties  Ook alle vrouwen worden extra verwend! Later meer…  Een sponsor organiseert een echte Hat Trophy  Een hoogtewerker neemt het publiek mee tot 70 meter boven het parcours

DeSprong 2013-5.indd 9

25-10-13 10:20


10 D os s i e r : B K Veld rijd en

Tickets Voordeeltarief voor Waregemnaars Elke inwoner van Waregem kan dankzij het stadsbestuur naar het Belgisch kampioenschap op zondag aan een verminderd tarief. Je betaalt slechts 15 euro in plaats van 20 euro. Deze tickets kan je enkel kopen in de stadswinkel! Elke inwoner (ouder dan 12 op 12 januari) kan 1 toegangsticket van 15 euro kopen. Op vertoon van je identiteitskaart kan je in de stadswinkel één ticket aan 15 euro kopen. Actie geldig tot 7 januari 2014 of tot uitputting voorraad.

Ticketprijzen

Zaterdag 11 januari 8 euro Kinderen - 12 jaar: gratis Enkel aan de deur te koop Zondag 12 januari 23 euro Kinderen - 12 jaar: gratis Voorverkoop: 20 euro (inwoners Waregem 15 euro)

Voorverkoop

Gezien de grote belangstelling voor het BK en het prijsverschil, is het aangeraden om je ticket(s) in voorverkoop aan te schaffen. Dit kan je op verschillende manieren.

Mobiliteit Net zoals bij Waregem Koerse komen er op korte tijd vele duizenden bezoekers (en in dit geval wielerfans) samen op de Gaverbeekhippodroom. Dit brengt een tijdelijke wijziging in de verkeersplanning met zich mee op zondag 12 januari. We zetten alles op een rij. Te voet of met de fiets We raden iedereen aan om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar het BK te komen. Aan ‘t Leeuwke is er een gratis bewaakte fietsparking voorzien. Met de gratis shuttle-bus Er zijn op 12 januari twee routes voorzien waar gratis shuttlebussen rijden. Dit kan van 10.00u. tot 13.00u. en van 16.30u. tot 22.00u. Je parkeert ter plaatse en maakt gebruik van de gratis bus. Route 1: kerk Nieuwenhove industriezone Vijverdam (Renson en Cras) – afstappen aan rotonde Verbindingsweg Route 2: kerk Beveren-Leie - kerk Desselgem – kerk Sint-Eloois-Vijve – afstappen op de Markt Met de auto Er is vanaf de autostrade een parkeerroute voorzien: firma Cras – firma Renson (Maalbeekstraat) –

OC Nieuwenhove – Mirakelstadion KRC Waregem. Dit sluit aan op de routes van de gratis shuttlebussen. In het stadscentrum zijn alle openbare parkings vrij beschikbaar, behalve de parking aan het Jeugdcentrum. Opgelet! De Oosterlaan en een deel van de Zuiderlaan worden voorbehouden als parkeerplaats voor supportersbussen. Zone rond hippodroom Net zoals tijdens Waregem Koerse is de zone rond de Hippodroom volledig verkeersvrij op zondag 12 januari. Alle inwoners binnen deze zone kregen ondertussen een brief om een doorgangsbewijs aan te vragen.

Dienst feestelijkheden 056 62 12 11 doorgangsbewijs@waregem.be

Voorverkooppunten 1 Stadswinkel in Het Pand

2 Online Helemaal online tickets aanschaffen kan ook. Surf naar http://bkwaregem.tickoweb.be/ en volg de instructies. Nadat je betaling verwerkt is, krijg je je ticket(s) per e-mail. Afdrukken en naar de koers! Opgelet: online tickets kopen aan het voordeeltarief voor Waregemnaars is niet mogelijk!

Infokrant Waregem • 2013 - 5

DeSprong 2013-5.indd 10

25-10-13 10:20


11 C C De Sc ha k el

Jeruzalem smeltkroes van culturen, religies en dromen

© C.H.I.P.S. StampMedia - Magali Merzougui

De heilige stad Jeruzalem is meer dan een conflictgebied: het is een smeltkroes van culturen, godsdiensten en ook van mensen met een heel diverse achtergrond, maar met dezelfde dromen. Dit festival laat je op diverse manieren kennismaken met het leven in Jeruzalem, een stad die nergens ter wereld zijn gelijke kent. Lezingen, groepsbezoeken, lekker eten, film en muziek zijn de ingrediënten van deze gewaagde ontdekkingstocht.

Soundtrack (opening/muziek) 4 november (19.00u.) Tijdens de officiële opening van het Jeruzalem-festival vertelt Johannes Verschaeve, frontman van de Belgische rockgroep The Van Jets, over zijn ervaringen tijdens de opnames van de Canvasreeks Soundtrack. Deze gewaardeerde televisiereeks bracht het relaas van een aantal Vlaamse muzikanten die een trip maken naar Israël en Palestina. Als kers op de Shabbatcake speelt hij geheel akoestisch een mini-set.

Le Fils de l’Autre (film) 4 november (20.00u.) Wanneer de jood Joseph zijn dienstplicht wil starten, ontdekt hij dat hij bij zijn geboorte werd verwisseld met een kind uit een Palestijns gezin uit de Westelijke Jordaanoever. Een onthulling die het leven van beide families ingrijpend verandert. Deze schitterende film van Lorraine Levy tekent voor een verfrissende benadering van het eeuwenoude Joods-Palestijnse conflict. Alle smaken uit één zuiderse regenboog (kookcursus) 5 & 6 november (19.00u.) Een vierdelige kookcursus waarin Koen Jooris de meest frappante keukengeheimen uit Israël, Jordanië, Iran en de Maghreb blootlegt. Kleurrijke, geurige ingrediënten en kruiden zorgen voor uitmuntende smaken waarbij we de politieke perikelen even mogen vergeten.

DeSprong 2013-5.indd 11

Shalom! (bezoek) 17 november (8.30u. vertrek) Onze gastheren en –vrouwen laten ons kennismaken met de joodse gemeenschap in Antwerpen. In een synagoge, een restaurant en de diamantwijk vertellen ze honderduit over hun feesten, werken en bidden. Een wandeling die ons dichter brengt bij het ‘verstrooide’ volk van het Boek.

Islamitische stromingen en strekkingen vandaag (lezing) 21 november (19.30u.) Chehr Azad begeleidt ons bij onze zoektocht naar de verschillen binnen de actuele stromingen en strekkingen in de Islam. Hij geeft de nodige inzichten en laat ons deze complexe materie ook in een ruimere wereldse context bekijken.

Welkom in de Assounah moskee (bezoek) 23 november (17.30u.) Hoofdverantwoordelijke Mohamed Ali ontvangt iedereen met thee en koekjes, leidt ons rond in de Desselgemse moskee en vertelt over de vijf fundamentele verplichtingen: geloof, gebed, aalmoezen, Ramadan en de reis naar Mekka.

Jerusalem Holoscene 1 revisited (muziektheater) 29 november (20.00u.) Multimediaal documentairetheater dat je meezuigt in de uitzonderlijke atmosfeer van een verscheurde stad. Hiervoor maakt BERLIN gebruik van maar liefst vijf videoschermen en vier muzikanten. Voor wie vanuit de geborgenheid van een theaterstoel Jeruzalem wil bezoeken, is dit de uitgelezen kans. Extra: maak van je bezoek aan deze voorstelling een onvergetelijk avondje en trakteer jezelf vóór de voorstelling op een typisch Arabische schotel.

Te voet naar Jeruzalem (lezing) 3 december (20.00u.) Sebastien de Fooz vertrok vanuit Gent naar Jeruzalem met een bezemsteel en amper 50 euro op zak. Een glimp van deze reis konden we reeds opvangen in het één programma Het leven zoals het is: Vakantie. In deze lezing vertelt hij heel sappig over deze unieke tocht, waaraan hij een verhelderende kijk op de drie wereldgodsdiensten overhield. Doorlopend presenteren wij in ons Jeruzalemkabinet foto-, tekst en beeldmateriaal en Bistro Katrien vervangt de croque monsieur door een falafel en haalt de tomatensoep van de kaart ter ere van een lekker rodebietensoepje. CC De Schakel 056 62 13 40 info@ccdeschakel.be www.ccdeschakel.be/jeruzalem

25-10-13 10:20


12 Ui t i n War e ge m

Sint-Hubertusviering Zondag 17 november

Voor zij die van een flinke brok jachttraditie houden is er de Sint-Hubertusviering op zondag 17 november. Na een wandeling en de eucharistieviering zijn alle paarden én hun ruiters, maar ook alle andere huisdieren en baasjes welkom op de Markt voor de plechtige zegening.

Paardenwandeling Om 9.00u. vertrekt van op het Blososportcentrum een paardenwandeling. Volgende categoriën zijn voorzien: koetsen en paarden in drie categorieën (rustige stapwandeling, wandeling voor gevorderden en een springwandeling). Alle deelnemers

moeten over een A-brevet beschikken. Inschrijven is verplicht bij Bloso op het nummer 056 60 14 44 of via waregem@bloso.be.

Misviering met Te Deum Om 10.30u. is er een eucharistieviering in de Dekenale Kerk. Na de misviering worden op het ceremonieplein voor de kerk paarden, ruiters, koetsiers, honden, huisdieren en hun baasjes gezegend door ZEH Deken. Dienst feestelijkheden 056 62 12 11 feestelijkheden@waregem.be

Herdenking Wapenstilstand Zondag 11 november

Programma 10.00u.: Heilige Mis in Waregem en deelgemeenten 11.00u.: Bloemenhulde aan monument in Waregem en deelgemeenten 11.15u.: Receptie op het stadhuis en in de deelgemeentehuizen Dienst feestelijkheden 056 62 12 11 feestelijkheden@waregem.be

Nieuwjaarsreceptie

Het stadsbestuur nodigt alle inwoners van harte uit naar de nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari van 11.00u. tot 13.30u. Stadhuis Waregem OC Nieuwenhove OC De Roose (Biest) SOBA Bilkhage OC Eikenhove (Torenhof) OC Gaverke Wijklokaal Karmel PC Kamiano (De Jager) OC ’t Klokhuis (Beveren-Leie) OC De Coorenaar (Desselgem) OC De Linde (Sint-Eloois-Vijve)

Dienst info-toerisme-feestelijkheden 056 62 12 39 info@waregem.be

Week van de Smaak in de bib: whiskyproeverij De Week van de Smaak wil zoveel mogelijk mensen samenbrengen rond smaak en culinaire cultuur. Thema van de zevende editie is Water & Vuur. De link naar explosief vuurwater is dan snel gemaakt! We willen dit pittige onderdeeltje van onze collectie springlevend maken en bewijzen dat deze sterke drank zoveel méér is dan enkel een roesmiddel. Kan je whisky eigenlijk ook léren drinken? En hoe begin je daaraan? Is goede whisky per definitie duur, of bestaat er ook zoiets als betaalbare kwaliteit? In een whiskyproeverij-avond zal Tim Vanderhaeghen ons laten kennismaken met de feiten en de geheimen van whisky. Een boeiende voordracht door een begeesterd kenner, bedoeld voor zowel de geïnteresseerde man als voor de nieuwsgierige vrouw, voor zowel de whisky-liefhebber als voor de beginner, kortom voor elke whisky-lover. Tijdens deze degustatie worden zes whisky’s geproefd en besproken. De klemtoon ligt op de gezellige beleving en het verrassend genieten. Tim vult de proeverij aan met weetjes, anekdotes en info over het land van herkomst, de distilleerderij, de Ierse en Schotse roots, de cultuur. Laat je op de startdag van de Week van de Smaak verleiden door de genoegens van het hemelse levenswater (de letterlijke oud-Keltische betekenis) in de leeszaal van de bibliotheek. Lezing met proeverij op donderdag 14 november, om 20.00u. in de leeszaal van de Waregegemse bib. Toegang: 20 euro; vooraf inschrijven in de bib noodzakelijk 056 62 13 70 bibliotheek@waregem.be

Busje op, laat je rijden Gratis Sylvesterbus op oudejaarsavond

De inzet van het nieuwe jaar gaat ook in 2014 gepaard met de nodige feesten in Waregem. De stad voorziet opnieuw de Sylvesterbus, al voor het twaalfde jaar op rij. Vorig jaar hebben meer dan 869 feestvierders zich laten vervoeren. Zeker de beste keuze voor elk feestbeest in onze stad! Deze gratis bus pendelt tussen de verschillende feestlocaties in Waregem. Hij rijdt de hele nacht (van 20.00u. ’s avonds tot 08.00u. ’s morgens) tussen zeven stopplaatsen. Daarenboven zijn er ook stopplaatsen in elke deelgemeente.

Eerste bus

Laatste bus van Laatste bus van de deelgemeenten Waregem naar naar centrum deelgemeenten

Station

20.00u.

-

Waregem Expo

20.05u.

7.05u.

Jeugdcentrum 20.10u.

7.10u.

Red Path

20.15u.

7.15u.

Station

20.20u.

7.20u.

Kerk Sint-Eloois-Vijve

20.25u.

02.25u.

Kerk Desselgem

20.35u.

02.35u.

Kerk Beveren-Leie

20.45u.

02.45u.

Kerk Nieuwenhove

20.55u.

02.55u.

Jeugddienst 056 62 13 85 jeugd@waregem.be

Infokrant Waregem • 2013 - 5

DeSprong 2013-5.indd 12

25-10-13 10:20


13 Ui t i n Wa regem

Ijspiste in park Casier Van vrijdag 6 december tot en met zondag 5 januari 2014 kan je naar hartenlust schaatsen op de overdekte ijspiste in Park Baron Casier.

Niet te missen De schaatspiste opent officieel op vrijdag 6 december. Om 18.00u. wordt op de Markt de nieuwe kerstverlichting voorgesteld met een feestelijke show. De opening van de ijspiste wordt vanaf 19.00u. opgefleurd met onder andere een spetterend optreden van de Waregemse boysband Malibré. Nadien kan je genieten van een knallend vuurwerk dat de Waregemse ijsschaatsmaand letterlijk lanceert! Er is een ruime parking voorzien aan de uitbreiding van het Regenboogstadion (Zuiderlaan), op een kleine kilometer van het Park Baron Casier in de Stationsstraat.

Openingstijden  maandag - dinsdag - donderdag: 17.00u. 21.00u.

  

opgelet: gesloten op 10, 11 en 13 december woensdag: 14.00u. - 21.00u. vrijdag: 17.00u.-22.00u. schoolvakanties en weekends: 11.00u. 22.00u.  vooravond kerstdag en nieuwjaarsdag: 11.00u. -16.00u.  kerstdag en nieuwjaarsdag: 14.00u.-22.00u.

Prijzen Individuele tickets (ter plaatse): 4 euro Groepstickets (vanaf 15 personen): 3 euro Groepstickets enkel verkrijgbaar in de stadswinkel, individuele tickets ter plaatse.

Dienst info-toerisme-feestelijkheden 056 62 12 39 info@waregem.be www.waregem.be/ijspiste

Zwembaddagen Zot van zwemmen

Fantastische dagen van waterrecreatie en animatie in en rond het zwembad. Dat zwemmen een toffe en gezonde vrijetijdsbesteding is, zal iedereen geweten hebben !

Zwemglinsters Donkerromantische avond zwemmen bij kaarslicht vrijdag 13 december – 19.30u. – Zwembad De Treffer Net voor de drukste dagen van het jaar slaan de Waregemse cultuur- en sportdienst de handen in elkaar voor een donkerromantische avond zwemmen bij kaarslicht. Dit alles overgoten met geweldige livemuziek van Sleepers’ Reign, een gezellige poolbar en sfeer-DJ.

Vrijdag 15 november Zwemmathon – Zot veel zwemmen: Twaalf uren-actie waarin de deelnemers een zo lang mogelijke afstand zwemmen.

Zaterdag 16 november  9.00u. tot 10.00u.: Somivaluurtje – Aquagym op de tonen van Vlaamse schlagers met aansluitend stijlverbeterende zwemoefeningen  14.00u. - 16.30u.: aquaspeeltuin

Zondag 17 november  8.30u. – 10.00u.: Ontbijtzwemmen + stijlverbeterende zwemoefeningen  9.30u. – 11.30u.: Vertelduik (zie deze Sprong pagina 14)

DeSprong 2013-5.indd 13

 14.00u. – 15.00u.: Aquaspeeltuin

Dinsdag 19 november  13.15u. - 14.15u.: Vrouwenuurtje: relaxatie met aansluitend koffie + gebak

Woensdag 20 november  13.30u. – 17.30u.: Slag om de Treffer

Donderdag 21 november  15.30u. – 16.30u.: Seniorenuurtje – aquagym, koffie, live-muziek

Sportdienst Waregem 056 60 07 44 info@waregemsport.be

Sleepers’ Reign bewijst eens te meer dat het potentieel van de Belgische muziekscene enorm is en dat er nog steeds veel te ontdekken valt. Dit Vlaamse kwartet schudde het publiek tijdens de finale van Humo’s Rock Rally in 2012 wakker en mocht als dank de publieksprijs in ontvangst nemen. Met een KORG-synthesizer, een ritmebox en het eeuwig hippe duo gitaarbas hebben deze vier muzikanten een eigen, dagdromerige stijl gecreëerd waarbij ze hun muzikale creaties in mythes lijken te verpakken. Er gebeurt veel en van alles in de muziek van Sleepers’ Reign. Vanuit een weidse sterrenhemel dalen steeds andere elementen neer. Dat maakt het steeds opnieuw beluisteren van die op zich al sterke songs tot een hemelse ervaring. Maar ook zonder dat alles zouden de refreinen zich moeiteloos ergens warmpjes achter je trommelvliezen nestelen. Praktische info Tickets: 5 euro (zwemabonnees 3 euro). Te koop in de stadswinkel en zwembad De Treffer. Start om 19.30u. Ten voordele van Music For Life Dienst cultuur 056 62 13 10 cultuur@waregem.be www.waregem.be/zwemglinsters

25-10-13 10:20


14 Ui t i n War e ge m

De Vertelstoel

Van 15 tot 24 november

Koop je tickets vooraf! Vraag ook naar de gratis tickets.

Er zitten ontzettend veel verhalen in het hoofd van Vlieg. Verhalen die hij het liefst van al met iedereen wil delen. Daarom trekt hij in november Waregem rond met zijn vertelstoel. 2013 is namelijk uitgeroepen tot het jaar van het voorlezen. Voorlezen is leuk en gezellig en zorgt voor een goede band tussen ouders en kinderen. Daarom organiseren we samen met de bib, de kunstacademie en CC De Schakel het kinderkunstenfestival De Vertelstoel. Neem zeker plaats in onze Vertelstoel, die rondreist van de ene leuke locatie naar de andere en ontdek een nieuwe wereld vol fantasie. Vlieg je mee naar onze Vertelstoel? Gewoon doen! 

PROGRAMMA

BIB LATE NIGHT (3e-6e leerjaar) Wie altijd al eens ‘s avonds in de bibliotheek wilde blijven plakken, kan die droom eindelijk in vervulling zien gaan! Om De Vertelstoel spetterend van start te laten gaan, organiseren we voor het eerst een lekker unieke Bib Late Night. Wij zorgen voor een hapje en een drankje en een gezellige activiteit, jullie beloven om je ouders thuis te laten. Afgesproken?

DE VERTELDUIK (alle leeftijden)

WAT EEN ZOOTJE (1e-6e leerjaar)

Een gezonde geest heeft ook een gezond lichaam nodig, daarom organiseren we tijdens de zwembaddagen een kletsnatte Vertelduik. De allerkleinsten kunnen kliederen met badboekjes en genieten van enkele gezellige voorleesmomenten terwijl hun oudere broertjes of zusjes strips lezen in het zwembad of zich uitleven met knotsgekke spelletjes.

Met deze kijk- en luisterinstallatie laten de dames van Casa Blanca jong en oud genieten van heerlijke dierengedichten. Met een gids aan het oor stap je door het bijzondere dierenpark. Het kleinste zootje van het land met zwijntjes, dolfijntjes, lustige miertjes en heel wat andere diertjes…

 vrijdag 15 november, van 19.00u. tot 22.00u.  Bibliotheek Waregem, Schakelstraat 10  tickets: 3 euro per kind

 zondag 17 november, van 9.30u. tot 11.30u.  Zwembad De Treffer, Meersstraat 5  tickets: tarieven zwembad De Treffer

 zaterdag 23 november, van 16.00u. tot 19.00u. (doorlopend)  CC De Schakel, Schakelstraat 8  tickets: gratis

VOORLEESONTBIJT (3e kleuter + 1/2e leerjaar)

ZOHRA LEEST VOOR (1e-6e leerjaar)

RADIO OORWOUD (1e-6e leerjaar)

Samen met de hele familie gezellig komen ontbijten in de bibliotheek en ondertussen naar knusse voorleesverhaaltjes luisteren, een betere start van het weekend is er bijna niet. Dus kom naar de bib in pyjama, met je knuffel en dekentje en droom weg bij de mooiste verhaaltjes!

Zohra (Maggy uit Spring) is naar Marokko getrokken om er volksverhalen en sprookjes te verzamelen. Ze sprak met sprookjesvertellers op de markten van Marrakech en Essaouira. Zohra leest voor uit Zohra en de Gazellen met wonderschone sprookjes, wij zorgen samen met de dames van Zij aan Zij voor overheerlijke koekjes en lekkere Marokkaanse thee. Gezelligheid troef? Check!

Pinguïnmannen die ongeduldig op hun vrouwtjes wachten, feestende bonobo’s, rappende nijlpaarden en vooral veel knallende beats uit de jungle en het Bozebomenbos! Dit initiatief van WWF startte als cd waar Nathalie Meskens, Koen Wauters, Kommil Foo en vele artiesten liedjes voor schreven. Nele Van den Broeck en Hannelore Bedert bouwen dit plaatje nu om tot een swingend theaterconcert!

 woensdag 20 november, van 14.00u. tot 16.00u.  OC Eikenhove, A. Servaeslaan 48  tickets: 3 euro per volwassene, kinderen gratis

 zaterdag 23 november, van 17.00u. tot 18.00u.  CC De Schakel, Schakelstraat 8  tickets: tarieven CC De Schakel

 zaterdag 16 november, van 8.30u. tot 10.00u.  Bibliotheek Waregem, Schakelstraat 10  tickets: 3 euro per volwassene, kinderen gratis

Infokrant Waregem • 2013 - 3

DeSprong 2013-5.indd 14

25-10-13 10:20


15 C ul tuu r

Ontdek Antoine Mes

Nog tot 14 december – Zaal 29 Kunstacademie De afdeling Beeldende Kunsten van de stedelijke Kunstacademie pakt nog tot 14 december uit met een boeiende overzichtstentoonstelling van de Nederlandse schilder Antoine Mes. Zowel voor de leerlingen van de Kunstacademie als voor het grote publiek is het een niet te missen kans om de aanpak van deze professionele schilder en monumentale kunstenaar te bewonderen.

HET GROTE LEESFEEST (alle leeftijden) Onze Vertelstoel opbergen doen we in stijl en hoe kan dat beter dan met een superdeluxe feest voor jong en oud. Daarbij denken we direct aan heerlijke wafels met slagroom (met dank aan Femma!), kleurrijke slingers, de beste muziekgroep van de wereld (of toch voor een klein deeltje er van) en natuurlijk ook dansende lama’s. Euh... eerlijk? Dat laatste weten we nog niet helemaal zeker!  zondag 24 november, van 15.00u. tot 16.30u.  De Ierse Berm OCMW, Schakelstraat 43  tickets: 3 euro per volwassene, kinderen gratis

VLIEG PRIVE Vlieg gaat privé want ook achter de schermen zitten we niet stil. Tijdens De Vertelstoel organiseren we enkele leuke activiteiten die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Zo trekken we met de kunstacademie richting de kinderafdeling van het O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis om de kinderen te verrassen met gezellige voorleesverhaaltjes. Petites Visites Deluxe! Vlieg trekt ook de wandelschoenen aan om er in het Waregemse Geboortebos families te verwennen met knusse dierlijke verhalen in gezellige minitheatertjes.

PRAKTISCH Tickets zijn vooraf te verkrijgen in de stadswinkel en de bibliotheek van Waregem. Ook gratis tickets moeten vooraf worden afgehaald om zeker te zijn van je zitje(s). Tickets voor de activiteiten in CC De Schakel en zwembad De Treffer zijn te verkrijgen via het cultuurcentrum en het zwembad zelf.

Vakman Mes

Praktisch

Door de jaren heen groeide de bewondering voor de vakman Antoine Mes, die erin slaagde om zijn roeping als kunstenaar op professionele basis uit te oefenen. De overzichtstentoonstelling in de Kunstacademie geeft iedereen de unieke gelegenheid om kennis te maken met diverse stijlen die de krasse tachtiger in de loop van zijn artistieke carrière gebruikte. Je vindt er immers een vijftigtal werken en studies uit zijn hele loopbaan. Het begint met een eerste zelfportret en gaat verder in een reeks van bijna abstracte composities. Die vertellen vanuit hun intense kleuren wat er in het vlakke land van (zijn) Zeeland leeft. Hier en daar doen zijn werken ook aan Mondriaan denken.

Zaal 29 – Kunstacademie (Olmstraat 29) Nog tot zaterdag 14 december Gratis toegang dagelijks van 13.30u. tot 19.00u. op zaterdag van 8.30u.-12.00u. en 13.30u.17.00u. gesloten op zondag en maandag en de week van 1 november Kunstacademie, afdeling Beeldende Kunsten 056 61 48 50 bk@academiewaregem.be

Tentoonstelling Ruben Bellinkx van 24 november tot en met 26 januari Met verfijnde, gestileerde beelden maakt Ruben Bellinkx kunstwerken op de grens van creatie en esthetica. Hij toont vaak situaties waar herkenbare gebruiksvoorwerpen, attributen en dagelijkse leefruimtes hun vanzelfsprekende rol verliezen. Ruben Bellinkx maakt hiervoor gebruik van diversie media zoals tekenen, film, video, fotografie en installaties. Deze tentoonstelling brengt een bloemlezing van

tien jaar werk en pakt uit met nieuwe werken én een eerste belangrijke publicatie over zijn oeuvre en het ontstaan ervan. De tentoonstelling geeft een diepgaand inzicht in de unieke wereld van deze kunstenaar, die de paradigma’s onder de loep neemt van de macht en de controle die de mens uitoefent op zichzelf en op zijn schijnbaar vertrouwde omgeving. De vernissage is op zaterdag 23 november om 17.00u. Wil je er bij zijn tijdens de vernissage, graag je aanwezigheid bevestigen via e-mail. Be-Part 056 62 94 10, info@be-part.be

Dienst cultuur 056 62 13 10 cultuur@waregem.be www.waregem.be/vlieg

DeSprong 2013-5.indd 15

25-10-13 10:20


16 Openingstijden stadswinkel en bevolking van

tot

van

tot

maandag dinsdag

8.30u. 8.30u.

12.00u. 13.00u. doorlopend open(*)

17.00u. 18.30u.

woensdag

8.30u.

12.00u.

17.00u.

13.00u.

donderdag 8.30u. 12.00u. 13.00u. vrijdag 8.30u. 12.30u. gesloten zaterdag 9.00u. 12.00u. gesloten * bevolkingsdienst gesloten van 12.00u. tot 13.00u.

17.00u.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

tot 12.00u. 12.00u. 12.00u. 12.00u. 12.30u. 12.00u.

van op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak gesloten gesloten

tot 17.00u. 18.30u. 17.00u. 17.00u.

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open. Op zaterdag 9 november, 7 december, 11 januari en 1 februari zijn alle diensten open. Het stadhuis zal gesloten zijn op maandag 11 november, dinsdagnamiddag 24 december, woensdag 25 en donderdag 26 december, dinsdagnamiddag 31 december, woensdag 1 en donderdag 2 januari.

Deelgemeentehuizen Beveren-Leie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Desselgem 13.00u. - 17.00u. 13.00u. - 17.00u.

8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u..

Sint-Eloois-Vijve 8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u. 8.30u. - 12.00u.

13.00u. - 17.00u. 8.30u. - 12.00u.

De deelgemeentehuizen zijn gesloten op maandag 11 november en van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari

Openingstijden openbare bibliotheken Waregem maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

13.00u.-19.00u. 10.00u.-12.00u. 13.00u.-19.00u. 13.00u.-19.00u. 10.00u.-12.00u. 13.00u.-19.00u. 13.00u.-19.00u. 10.00u.-16.00u.

Apothekers Centraal nummer 0900 105 00 (0,50 euro per minuut) of www.apotheek.be of aan de ingang van iedere apotheek

Dokters

Openingstijden diensten in het stadhuis van 8.30u. 8.30u. 8.30u. 8.30u. 8.30u. 9.00u.

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers

Waregem en Sint-Eloois-Vijve Beveren-Leie en Desselgem

056 60 91 00 056 71 05 90

Tandartsen

Centraal nummer 0903 399 69 (1,50 euro per minuut) Het callcenter verbindt je door met de dichtst bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

Nuttige telefoonnummers

Politiezone Mira O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Antigifcentrum Brandwondencentrum Kankerfoon De Druglijn Ambulante Drugzorg Waregem Anonieme Alcoholisten Zelfmoordlijn

056 62 67 00 056 62 31 11 070 245 245 09 332 34 90 0800 15 802 078 15 10 20 056 60 86 60 03 239 14 15 02 649 95 55

SOS nummers

Brandweer en ziekenwagen Politiehulp Kinder- en jongerentelefoon Rode Kruis Vlaanderen Tele-onthaal Algemeen Europees noodnummer Child Focus

100 101 102 105 106 112 116000

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

16.00u.-19.00u.

09.00u.-12.00u.

Wedstrijdvraag

14.00u.-19.00u. 14.00u.-19.00u.

14.00u.-19.00u.

Vorige prijsvraag:

10.00u.-12.00u.

10.00u.-12.00u.

De bibliotheken van Waregem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn gesloten op maandag 11 november, op dinsdagnamiddag 24 december, woensdag 25 en donderdag 26 december, dinsdagnamiddag 31 december, woensdag 1 en donderdag 2 januari.

Openingstijden containerparken maandag – dinsdag – woensdag – vrijdag donderdag zaterdag

12.00u. - 19.00u. Gesloten 8.00u. - 14.00u.

Alle containerparken zijn gesloten op maandag 11 november, maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 december, maandag 30 en dinsdag 31 december en op woensdag 1 januari.

Colofon De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem tel.: 056 62 12 11 fax: 056 62 12 23 e-mail: secretariaat@waregem.be website: www.waregem.be

Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Kurt Vanryckeghem Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

De beschermde villa’s in Waregem heten villa Saint-Georges en villa Gaverzicht. Vera Dierick gaf het correcte antwoord en won een mooi gevulde mand met lekkere en eerlijke streekproducten ter gelegenheid van de boerenmarkt.

Nieuwe wedstrijdvraag:

Hoe heet het sprookjesboek waar Zohra uit voorleest op woensdag 20 november? Stuur je antwoord tegen uiterlijk 29 november naar desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong – Gemeenteplein 2 – 8790 Waregem.

Te winnen:

Tickets voor de ijspiste voor jou en veertien vrienden!

Samenstelling, coördinatie en eindredactie Dienst externe zaken Gemeenteplein 2, 8790 Waregem tel.: 056 62 12 11 fax: 056 62 12 90 e-mail: info@waregem.be

Verspreiding

Gratis en vijf maal per jaar aan alle inwoners van Waregem

De officiële berichtgeving over Waregem is terug te vinden  in Het Gouden Blad  op de stedelijke website www.waregem.be  op teletekst op de regionale zender WTV van pagina 350 tot 354  www.facebook.com/ uitinwaregem

Infokrant Waregem • 2013 - 5

DeSprong 2013-5.indd 16

25-10-13 10:20

De Sprong - november 2013  

Novembereditie van het Waregemse stedelijk infoblad De Sprong. Met onder andere alles wat je moet weten over het Belgisch Kampioenschap Veld...

Advertisement