{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

100 kompetenta namn till

FOTO: ROGER NELLSJÖ

Möt Charlotta Fellman, Fatime Nedzipovska och Anna Nauclér i ett samtal om listan och att vara ett av namnen på den.

BUSINESS CLASS FIRST CLASS KASTRUP *Gäller en gång per företag/person.

Mercedes E-, S- & V-klass Sprinter för 17 personer

JUST NU:

Returresa

50%

vid bokning i februari*

När du vill ha något mer än vanlig taxi info@alimo.se +46 705 144 133

14 

SYDSVENSKT NÄRINGSLIV NR 1.2018

|

www.alimo.se

Det behövs fler kvinnor i Sveriges bolagsstyrelser! Handelskammaren skapar nu 100-listan för att lyfta fram kompetenta, kvinnliga kandidater till bolagsstyrelser, advisory boards och liknande. Listan består av kunniga, erfarna kvinnor som kan bidra till att öka styrelsekompetensen. Östsvenska Handelskammaren gjorde häromåret en enkätundersökning som tydligt visade på snedfördelningen i styrelserummen. Det blev startskottet på 100-listan i Östergötland. – Vi tycker att 100-listan är så bra och viktig att vi bestämt oss för att det nu är Sydsveriges tur att få hjälp på traven till mer kompetenta och jämställda styrelser, säger Ulrika Dieroff, chef affärsservice på Sydsvenska Handelskammaren. Listan är påbörjad och kommer att fyllas på efter hand. – Vi är inte ute efter etablerade personer utan namn som vi ännu inte sett i de sammanhangen men som vi vet finns och har efterfrågad kompetens, säger Ulrika Dieroff. Handelskammaren har främst utgått från sina egna nätverk och fokuserat på att lyfta fram kvinnor från sina medlemsföretag. –Det finns såklart fler lämp-

liga kvinnor men vi har först och främst utgått från våra medlemsföretag. Alla som är med på listan har godkänt sin medverkan. Handelskammarens vice ordförande tillika vd för Bona AB, Kerstin Lindell, är en av de etablerade kvinnor som alltså inte kommer att finnas med på listan. – Jag tycker att 100-listan är ett väldigt bra initiativ. För att styrelsen ska bli ett vinnande team krävs mångfald och därför är det väldigt viktigt att även ha med kvinnor. Jag tror dessutom att det finns många kvinnor som har mycket att bidra med kring relevanta frågor, som det är viktigt att styrelserna driver så som hållbarhet, innovation och digitalisering, säger Kerstin Lindell. CAROLINE RUNDBERG caroline.rundberg @handelskammaren.com

Profile for Sydsvenskt Näringsliv

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 1 2018  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...

Sydsvenskt Näringsliv Nr. 1 2018  

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen...