Vioswijzer 68-1 november 2021

Page 1Sportcentrale V.I.O.S Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 68e jaargang no. 1 November 2021 www.sportcentralevios.nl

Redactie-adres:

Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Secretariaat:

Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl

Bankrekeningnr.:

IBAN: NL57RABO0105502146 Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

November 2021

VOORWOORD

In oktober begon ik erg positief over het eind van de tunnel: Maar nu zien we de dan toch echt het eind van de tunnel. De pandemie leeft nog wel onder ons, maar we leren er mee om te gaan. Dit is waarschijnlijk ook dankzij het hoge vaccinatiepercentage In ieder geval is de 1,5-meter maatregel van de baan. Een stukje op weg naar normaal. Wat kan het snel weer totaal anders worden? We hebben opnieuw te maken met hoge besmettingscijfers en een toenemende druk op de zorg! En een aantal in het verleden afgeschafte maatregelen opnieuw ingevoerd. Kortom, we zijn voor een deel weer terug bij af, althans zo voelt het!!! Beltrum bruist weer van allerlei bouwplannen. De jeugd wil graag in Beltrum wonen / blijven wonen, maar daar moeten dan wel de mogelijkheden voor zijn. Doorstromen is daar ook een goed instrument voor, maar dan moet de woningbouwcoöperatie daar ook oog voor hebben. Prowonen heeft een klein aantal jaren gewerkt met het voorkeursrecht voor ‘eigen’ inwoners. Daar moet het weer naar toe. Wij moeten ons voor onze regeling weer sterk maken, zodat de vrijkomende (m.n. senioren-) woningen voor de plaatselijke bevolking beschikbaar komen. De sport heeft ondanks de extra beperkingen, z’n draai gevonden en iedereen kan op eigen niveau sporten. En Spilman is door de carnavalvereniging voor een keer ‘ouderwets’ gebruikt! Heerlijk toch! Mijn Gerarduskalender zegt: november warm en fijn, het zal een strenge winter zijn. Groet, Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer

3


ADVIES VOOR HET LANDELIJK GEBIED ALS JIJ LEKKER AAN HET SPORTEN BENT BIJ VIOS, ZORGEN WIJ GOED VOOR DE VERGUNNINGEN VOOR JOUW BEDRIJF. ZOEK JE EEN PROFESSIONELE COACH NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

HEELWEG 6, 7156 NJ BELTRUM

V.I.O.S.-Wijzer

0544-482 492

INFO@WIK-ADVIESGROEP.NL

4


Wij feliciteren: prins Edo Hemmink en adjudant Luc Nijhuis als nieuw prinsenpaar van CV de Belhamels. Martin Bouwmeesters: al 25 jaar redacteur van de Vioswijzer Sinds november 1996 is Martin de redacteur van de Vioswijzer. Al 25 jaar draagt hij elke maand weer zijn steentje bij aan ons clubblad. En daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. Reden genoeg om hem als bestuur van de Sportcentrale Vios een mooie bos bloemen aan te bieden. Martin, dank voor al jouw inzet! Bootcamp Beltrum Een aantal weken geleden hebben wij als Stichting Survivalrun Beltrum de Bootcamp lessen weer opgepakt op het sportpark De Sonders. Bootcamp? Wat is dat? Bootcamp is in het verleden ontstaan in het Amerikaanse leger om mensen in een korte tijd sterk en fit te krijgen voor de strijd. De combinatie van kracht, lenigheid en conditietraining wordt tegenwoordig toegepast door te trainen met je eigen lichaamsgewicht en hulpmiddelen zoals dumbells, touwen en zoveel mogelijk natuurlijke hulpmiddelen. Mijn naam is Erik Stroet en ik ben al een aantal jaren actief in het trainen geven van en de uitoefening van de survivalrunsport! Ik vind het belangrijk dat mensen sporten in de buitenlucht en in een natuurlijke omgeving. Door te sporten in de natuur, blijft je conditie op pijl en zorgt het daarnaast voor een mentale rust. Ook omdat het hier in de Achterhoek gewoon goed kan! De bootcamp is ook een goede combinatie met de survivalrunsport, ter voorkoming of juist tijdens het herstellen van blessure. De bootcamp groep is voor iedereen die graag fit wil worden of blijven. De bootcamptrainingen zijn elke dinsdagavond van half 8 tot half 9. Samen met een aantal enthousiaste survivalruntrainers zullen we deze trainingen verzorgen. De eerste paar lessen zijn voor zowel de deelnemers als trainers goed bevallen en dat smaakt voor ons naar meer! We hebben al een aantal aanmeldingen van deelnemers, maar er is nog plek. Aanmelden kan d.m.v. een berichtje naar Erik Stroet 06-22372866. V.I.O.S.-Wijzer

5


Sportcentrale te gast op ALV van V.I.O.S Voetbal Jan Boverhof heeft een presentatie gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering van V.I.O.S. Voetbal. In deze presentatie ging Jan vooral in op de taken die de Sportcentrale heeft en een aantal speerpunten voor de komende tijd. De belangrijkste taken zijn het bevorderen van sportactiviteiten in brede zin, beheer van de kantine, belangenbehartiging en dienstverlening en niet het minste, bevorderen van samenwerking. Samenwerking tussen de verenigingen, maar ook samenwerking met andere verenigingen in Beltrum. De enige manier om ons prachtige park ‘de Sonders’ voor de huidige en toekomstige generatie te behouden. Belangrijke speerpunten voor de nabije toekomst zijn o.a. een rookvrij sportpark, een ‘gezonde’ sportkantine en meer vraaggericht aanbod van sportactiviteiten. Daarnaast wordt het doorontwikkelen van het open en vitaal sportpark ‘de Sonders’ tot Sport en Ontmoetingscentrum ‘de Sonders’ op dit moment onderzocht door een verkennersgroep. Het kan nieuwe impulsen en mogelijkheden voor Beltrum geven. Solidariteit, verbinding zoeken en elkaar versterken zijn hierbij kernwaarden. De Grote Clubactie Yes . . . we mochten weer langs de deuren voor de verkoop van loten van de Grote Clubactie voor VIOS. Na een jaar stilte was het weer mogelijk. Vele sporters en sportteams zijn langs de deuren gegaan om de loten te verkopen. En daar willen we ze ontzettend voor bedanken. Samen hebben zij een super verkoop neergezet en dat is top voor VIOS! De inwoners van Beltrum hebben laten zien dat ze een groot hart hebben voor onze sportverenigingen gym, handbal, tafeltennis, touwtrek, voetbal en volleybal. Daar waar we in 2019 93% van de loten hebben verkocht, zitten we in 2021 al aan 97%. En dat ruikt naar 100%. Wie oooo wie helpt ons aan de 100% verkoop? Op 8 december vindt de landelijke trekking plaats. Daarnaast vindt op 3 december de VIOS-trekking plaats. Drie loten worden getrokken en de prijs is maar liefst 50 euro per lot. Een extra reden dus om de laatste loten te kopen. Dat kan tot en met 1 december door een mail te sturen naar: marloes@kikcoach.nl. Gekochte loten worden aan V.I.O.S.-Wijzer

6


huis bezorgd. De uitslag van beide trekkingen melden we in de volgende Vioswijzers. Heb jij nog geen loten gekocht? Dan zijn de laatste loten misschien wel voor jou. Laat van je horen zodat alle sporters van VIOS nog meer mogelijkheden krijgen! Nieuw sleutelsysteem kantine Binnenkort stappen we over op een nieuw sleutelsysteem voor de kantine. Wij willen af van het systeem dat de sleutel opgehaald moet worden bij iemand thuis. Hiervoor is onlangs een digitaal slot geplaatst op de buitendeur van de ingang aan de zijde van het voetbalveld. Ook is een sleutelkast in die hal opgehangen waarin de sleutels komen te hangen. De deur en de sleutelkast zijn te openen met een app op de smartphone van de kantinemedewerker. In het systeem kan worden ingesteld wanneer iemand toegang mag krijgen tot de kantine. Het is de bedoeling om dit systeem te gaan gebruiken vanaf maandag 22 november. Voor de juiste instelling van de smartphone en uitleg van het systeem zijn we vanaf maandag 15 t/m donderdag 18 november in kantine aanwezig (van 19.00 tot 20.30 uur). Vriendelijk verzoek aan elke kantinedienstmedewerker om op één van deze avonden even naar de kantine te komen voor deze instructie. Vrijwilligers kantinedienst In de afgelopen maand hebben zich gelukkig weer verschillende nieuwe vrijwilligers aangemeld om af en toe kantinediensten te draaien in de Spilsoos. Dank daarvoor! Om te kunnen blijven werken met een zeven wekelijks rooster zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor bepaalde dagen. In het bijzonder voor de zaterdagochtend. Ben jij geïnteresseerd of ken je iemand die hiervoor geschikt is? Neem dan contact op met Thijs te Brake (0637196859 tussen 19.00 uur en 20.30 uur). Bijeenkomst bestuursleden sportverenigingen op 30 oktober Afgelopen mei kwam tijdens de federatievergadering het idee naar voren om een informele bijeenkomst te organiseren met als doel elkaar beter te leren kennen. Als bestuur van de Sportcentrale vinden we het belangrijk dat we elkaar versterken op gebied van sport in Beltrum. Om die reden hebben we naast de verenigingen die lid zijn van de federatie ook de Survival, Tennis en SAVV uitgenodigd. Wij zijn enthousiast dat 27 bestuursleden van de verschillende sportverenigingen op zaterdagavond 30 oktober aanwezig waren op deze bijeenkomst in onze kantine. Elke vereniging heeft een korte pitch gegeven waarin de bestuursleden werden voorgesteld en een indicatie werd gegeven V.I.O.S.-Wijzer

7


Garantie voor service, kwaliteit & samenwerking!

MERCATORSTRAAT 7, 7131 PW LICHTENVOORDE WWW.PORSKAMP.COM T 0544 - 37 21 79 WWW.PORSKAMP.COM

AUTOBEDRIJF

BERENTSEN AUTOBEDRIJF BELTRUM 462091 BERENTSEN BELTRUM 462091

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur ook vooren onderhoud a.p.k.afvullen keuring en zowel benzine als diesel doen wij en airco's reparatie's tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum en doen wij airco's afvullen en reparatie's tel 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl

V.I.O.S.-Wijzer

8


over het ledenaantal. Daarnaast zijn ook de speerpunten toegelicht voor de komende jaren en is gesproken over kansen die we zien voor verbinding met tussen sportverenigingen. Daarna is onder het genot van een hapje en een drankje nog volop door gepraat over gezamenlijke belangen en ideeën voor de toekomst. Wij kijken terug op een geslaagde avond! Graag willen we Dute, Johnny en Thijs bedanken voor hun bijdrage. Maar vooral ook veel dank aan alle aanwezigen voor hun positiviteit en enthousiasme!

Met sportieve groet, Dagelijks bestuur Sportcentrale Vios Jan Boverhof, Boet Leemreize en Monique Stapelbroek Terug in de tijd (November 1996) -Na een grondige onderhoudsbeurt is de kerktoren weer compleet. Kruis, haan en klokken hebben hun plaats weer ingenomen. Met name de wijzerplaten werden gemist. -Martin Bouwmeesters wordt de nieuwe eindredacteur. Hij neemt het stokje over van Theo Heutinck. -Voor de grote clubactie zijn er ruim 900 loten verkocht. -Hoofdsponsor Spilman komt in andere handen. Fam. Huinink blijft wel verbonden met de Vios-kantine. Uit de oude doos (November 1971) -In zaal “Concordia” wordt 2x het toneelstuk “de familie dictator” opgevoerd door de Vios-toneelgroep. De regie is in handen van Willem Zemann. -Vios gaat rond voor de collecte waarvoor de opbrengst 1.500 gulden bestemd is voor het geestelijk gehandicapte kind.

V.I.O.S.-Wijzer

9


Hindernissen samen nemen... Scharenborg is er voor u.

U weet hoe u wilt leven. Nu en straks. Wij zorgen dat u dat financieel goed regelt. Verzekeren, pensioenen, hypotheken en bankzaken. Alles onder één dak. Geen afdelingen, maar betrokken vakmensen. Samen vinden we de oplossing die het best bij u past. We zijn er voor u.

Hassinkstraat 2 7156 LZ Beltrum (0544) 48 15 41 info@scharenborg-beltrum.nl www.scharenborg-beltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer

Scharenborg Beltrum b.v. Bank - Hypotheken - Verzekeringen

10


Ledenmutaties: Nieuwe leden

Bedankt als lid

Gymnastiek

Mik Klein Gunnewiek

Jill Middelhuis Suze Ros Milou Groot Wassink Isa Ribbers

Handbal

Liza te Brake

Tafeltennis

Peter Kallenbach

Voetbal

Lotte Brinks

Volleybal

Denise Ballast

Marieke Kip

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. Gymnastiek

Danielle Roerdink

Haarstraat 31

06 114 851 32

Handbal

Anouk Eskes

Zuivelstraat 13

06 170 075 59

Tafeltennis

Walter Rouwhorst

Kempersweg 9

0544 35 12 39

Touwtrek

Mart Arink

Avesterweg 19a

06 294 656 55

Voetbal

Jan Bouwmeesters

Haarstraat 10h

0544 48 12 00

Volleybal

secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 3 december 2021 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com

V.I.O.S.-Wijzer

11


De contactpersonen per vereniging zijn: Sportcentrale

Monique Stapelbroek

info@sportcentralevios.nl

Gymnastiek

Linda Hulshof

linda.hulshof@hotmail.com

Handbal

Jeanne Slutter

jeanneslutter@gmail.com

Tafeltennis

info@ttv-vios.nl

Touwtrek

Vincent Ribbers

ribbers.halte@gmail.com

Voetbal

Marco Heutinck

mthjheutinck@kpnmail.nl

Volleybal

Kim Hanselman

nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Vanuit het bestuur Nu de wintertijd weer is ingegaan, maken we ons op voor de laatste maanden van het jaar met de hierbij horende activiteiten. Helaas blijven de coronacijfers stijgen en hebben we weer te maken met speciale maatregelen. We hopen dat de activiteiten door kunnen gaan, maar dit moet wel verantwoord zijn. Over enkele dagen zal Sinterklaas met zijn pieten in Nederland aankomen. Thea en Chantal zullen hier aandacht aan geven tijdens de gymlessen door middel van de welbekende pietengym. Wanneer de kinderen verkleed mogen komen, horen jullie tijdens de les of via de groepsapp. Het Oliebollentoernooi hebben we dit jaar gepland op woensdag 29 december a.s. Schrijf deze datum maar vast op de kalender, zodat we samen het jaar sportief af kunnen sluiten. Samenwerking Vios voetbal Ook dit jaar kunnen de mini F-jes van Vios voetbal weer mee gymmen tijdens de winterstop. Vios gym en Vios voetbal onderschrijven beiden het belang van gym als basis van elke sport. We zijn blij om ook dit jaar weer een bijdrage te kunnen leveren aan de motorische ontwikkeling van de jongste voetballertjes. Nijntje beweeg Na de herfstvakantie zijn de groepen 1 en 2 van basisschool De Sterrenboog gestart met de lessen van het Nijntje beweegdiploma. Iedere woensdag gymmen zij onder leiding van juf Anny, juf Anouk en juf Marion in de sporthal. V.I.O.S.-Wijzer

12


Na de lessenreeks van 20 lessen kunnen de kinderen het Nijntje Beweegdiploma behalen. Zowel basisschool de Sterrenboog als Vios Gym hechten veel belang aan de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom bezit Vios Gym het officiële KNGU Nijntje keurmerk en geeft Anny Helmers samen met de leerkrachten van groep 1-2 de lessen. Zij hebben hier een speciale cursus voor gevolgd, zodat kwaliteit gegarandeerd is. Kledingcommissie Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningm. (06 114 851 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

Tussenstand en programma eerste helft competitie Team Gespeeld Punten De eerste drie wedstrijden zitten er al Minerva 2 3 5 weer op. We startten deze competitie met een thuiswedstrijd tegen Ha-STU 4 op 10 Grol 4 3 4 oktober. We wisten de hele wedstrijd de HCL 4 3 3 voorsprong te behouden en wonnen de HCW 2 1 2 wedstrijd met 16-13. Een mooi begin dus! UGHV 2 2 2 Op 17 oktober vertrokken we naar VIOS 1 3 2 Nijmegen voor een uitwedstrijd tegen HV Havana 3 3 2 Havana. Het was een hele spannende Ha-STU 4 2 0 wedstrijd die heel gelijk op ging. In de laatste minuten kwamen we helaas voor het eerst twee doelpunten achter. Uiteindelijk verloren we met 12-11. V.I.O.S.-Wijzer

13


autobedrijfnijhuis.nl Industrieweg 1, 7156 PA Beltrum. T 0544 - 48 1779

Gunt u uw vee en uzelf ook de voordelen van natuurlijk daglicht? Volgende generatie dak- en wandbekleding Lightroof Systems is leverancier van daglichtdoorlatende, zonnewarmte werende dak- en wandplaten. Ons uitgangspunt is luisteren naar de wensen en behoeften van de opdrachtgever, met als doel u het juiste dak- of wandsysteem te adviseren, waarbij kwaliteit, dierwelzijn en arbeidsefficiëntie voorop staan.

Meer weten? Kijk op www.lightroofsystems.com of bel: 0545-700205

Ruurloseweg 61a  7271 RS Borculo

V.I.O.S.-Wijzer

T 0545-700205  www.lightroofsystems.com

14


Na een weekje rust kregen we op 31 oktober Grol op bezoek. Wederom weer een hele spannende wedstrijd, waarin we beiden voor hebben gestaan. Ondanks dat onze invalkeepster Marloes Hulzink haar goede keeper skills toonde en maar liefst 3 penalty’s heeft gestopt, verloren we helaas met 9-10. Hieronder zie je de tussenstand en het programma voor de rest van de eerste helft van de competitie. Datum en tijd

Thuis

Uit

Locatie

07-11-2021 14:05 uur

UGHV 2 VIOS 1

De IJsselweide, Ulft

21-11-2021 15:05 uur

HCL 4

VIOS 1

Sportcentrum Triominos, Duiven

28-11-2021 12:00 uur

VIOS 1

Minerva 2 De Sonders, Beltrum

19-12-2021 12:00 uur

VIOS 1

HCW 2

De Sonders, Beltrum

Yvonne Eekelder, bedankt! Na jarenlang kantinediensten te hebben gedraaid voor VIOS Handbal, is Yvonne daar nu mee gestopt. Yvonne, we zijn je heel erg dankbaar voor al je inzet! Hopelijk zien we je nog eens als supporter in de sporthal!

Nieuwe sportkleding voor onze tafeltennisvereniging Dit seizoen heeft VIOS Tafeltennis nieuwe sporttenues (shirts, shorts en trainingspakken) in gebruik genomen. De aanschaf hiervan is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Scharenborg Bank Hypotheken en Verzekeringen Beltrum. Edwin Penterman van Scharenborg overhandigde het nieuwe shirt aan voorzitter Walter Rouwhorst. “Wij zijn erg blij met de bijdrage van Scharenborg en met het feit dat deze trouwe sponsor onze vereniging al meerdere decennia ondersteunt”, aldus Rouwhorst. Tafeltennisvereniging V.I.O.S. heeft haar wedstrijd- en trainingsavond op maandagavond in sporthal ‘De Sonders’ in Beltrum vanaf 19.30 uur. Rouwhorst: “Onze vereniging heeft leden uit heel Berkelland, zowel recreanten als competitiespelers. Wie ook eens vrijblijvend een balletje wil slaan, is van harte welkom. Tafeltennisbatjes zijn in de sporthal aanwezig.” Voor informatie over de vereniging kun je terecht op website www.ttv-vios.nl V.I.O.S.-Wijzer

15


Zwarteweg 9 Tel. : (0544)-482129

7156 NM Beltrum Fax (0544)-482187

 GRONDVERZET machines  HOOIBOUW machines  URBAN kalverdrinkautomaten  ILMAR varkens groepshuisvesting  Constructiewerk en stalinrichting  Tuin- en parkmachines • Tevens verhuur van diverse machines.

• •

SKL keurstation voor veldspuiten V.C.A. Keuringsbedrijf van vele soorten machines

www.nijenhuismachines.nl info@nijenhuismachines.nl

Meester Nelissenstraat 11, 7156 MA Beltrum advies T (0544) 48 15 75 Gedegen nschap! a m k a v E info@rateringinstallatie.nl n e www.rateringinstallatie.nl

V.I.O.S.-Wijzer

16


Voorzitter Walter Rouwhorst (links) en sponsor Edwin Penterman (midden) tonen het nieuwe shirt met het logo van Scharenborg

Algemene Leden Vergadering(en) Op 18 oktober kwamen onze leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het was een dubbele editie, want het bestuur deed verslag over 2019 en 2020. Door Corona konden we vorig jaar niet bijeenkomen om te vergaderen en het houden van een ALV via Zoom of Teams vonden we geen goed idee. Nu dus een uitgestelde, dubbele ALV met grote opkomst, waar we vanzelfsprekend heel tevreden over waren. Secretaris Geert-Jan bracht zoals gebruikelijk verslag uit over beide jaren en Penningmeester Wout gaf de aanwezigen inzage in de financiële resultaten. Zijn boekhouding was al goedgekeurd door de kascommissie (Marjolein en Gerda) en de vergadering verleende het bestuur decharge waarmee beide jaarrekeningen werden vastgesteld. Vervolgens kwamen volgens de agenda en bij de rondvraag nog aantal thema’s voorbij, waarover in de notulen uiteraard uitvoerig verslag zal worden gedaan. Om er toch een paar puntjes uit te lichten: in december spelen we weer om de Rouwhorstbokaal met aansluitend een gezamenlijk etentje; vanaf de voorjaarscompetitie beginnen ons wedstrijden om 19:45 uur en spelen onze (2 of 3) teams zo veel mogelijk op dezelfde avond thuis of uit; als er thuis geen competitie is, dan korten we de trainingsavond in tot 22:00 uur; het bestuur gaat opnieuw op zoek naar digitale telborden; voorafgaand aan de volgende competities worden de leden allemaal gepolst wat betreft hun wensen om mee te doen; er wordt verzocht of de federatie duidelijkere afspraken kan maken wat betreft het scannen van de corona QR-codes door vrijwilligers. Het bestuur, waarvan de aftredende leden unaniem werden herkozen, was blij met de ingebrachte punten en de goede discussies die daarop volgden. Het gaf maar weer eens blijk van de grote betrokkenheid van de leden bij onze vereniging. Hartelijk dank daarvoor! Om 21:00 uur sloot voorzitter Walter de dubbele vergadering, waarna iedereen nog even gezellig nableef om bij te kletsen onder het genot van enkele consumpties. V.I.O.S.-Wijzer

17


Eind september werd het Driebonden toernooi gehouden en dat betekent dat het buitenseizoen er op zit. De trainingen worden een tijdje wat teruggeschroefd. De besprekingen voor het komende seizoen hebben inmiddels plaatsgevonden. Er staan weer mooie grote toernooien op stapel in 2022, met name het Wereldkampioenschap Touwtrekken in Holten. Ook kan er al een tijdje op donderdagavond, voor oud-actieve leden en leden die de overstap nog niet willen maken naar het grote werk, getraind worden. Op een ongedwongen wijze kan men met elkaar sporten, beetje hardlopen, fitness toestellen, keertje aan het touw en natuurlijk veel bijpraten voor tijdens en na de training. Deze groep kreeg de toepasselijk naam ‘Het Dreamteam’ en is zeker een aanwinst voor de vereniging.

Van de bestuurstafel . . . De competities zijn inmiddels alweer een tijdje onderweg en de teams krijgen een steeds betere indruk van hoe ze er voor staan. Het is al een winst op zich dat we weer wedstrijden kunnen voetballen. Echter, de laatste weken zien de cijfers rondom corona er niet zo goed meer uit. Laten we hopen dat dit verbeterd wordt en dat we in ieder geval met zijn allen kunnen blijven voetballen. De afgelopen periode hebben er twee ledenvergaderingen plaats gevonden. De Algemene Leden Vergadering op maandag 11 oktober werd gehouden achterin de kerk. Tijdens deze vergadering hebben we onder andere officieel afscheid genomen van (oud) bestuursleden Gerrit Hilhorst, Ronald Stapelbroek en Roald Visser. We willen deze heren nogmaals bedanken voor hun waardevolle inzet. Tijdens deze vergadering zijn er tevens twee nieuwe bestuursleden benoemd, in de persoon van Erik Wolterink en Dominique Abbink. V.I.O.S.-Wijzer

18


2021-ledenvergadering (Els en Erik)

Daarnaast hebben we ook afscheid genomen van Eric Pol en Els Bonenkamp, als uitbaters van onze voormalig hoofdsponsor, Spilman. Tijdens deze vergadering is er ook gestemd over een statutenwijziging, voorgesteld door het bestuur. Ondanks een duidelijke meerderheid, kon dit voorstel echter niet worden aangenomen, aangezien onze statuten voorschreven dat minimaal 2/3 van de leden aanwezig moet zijn. Dit was niet het geval, waardoor er maandag 1 november een extra buitengewone ledenvergadering belegd is, waar opnieuw gestemd kon worden, zonder een minimaal aantal leden te moeten hebben. Op deze vergadering is de wijziging alsnog aangenomen. Sinds twee seizoenen beschikken we over een camerasysteem op het hoofdveld, en sinds een tijdje ook veld 1. Mogelijk heeft u al het een en ander voorbij zien komen op onze website of social media, maar met behulp van deze camera’s is ook de doelpunt van de maand verkiezing ontstaan. Dus scoort iemand uit jou team een fantastische goal? Geef dan een beschrijving en een nauwkeurig tijdstip door aan Hoofd Opleidingen Michel Ballast en wie weet wordt dit doelpunt verkozen tot doelpunt van de maand! Deze verkiezing is uiteraard voor alle teams! Middels deze weg willen we ook nogmaals de aandacht vragen van leiders en trainers binnen onze club om er aan te denken dat de kleedkamers en overige gebruiksruimtes netjes achter gelaten worden en op slot worden gedaan. Alvast bedankt voor jullie medewerking! Tot ziens op Sportpark de Sonders! V.I.O.S.-Wijzer

19


Verslag ledenvergadering 2021 De competities zijn begonnen. Voor bestuur en leden is het tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Ditmaal niet bij Spilman maar in de kerk. Dute is gesloten en de kantine is beschikbaar voor de verschillende sporters. Dit was niet voorzien bij de oprichting in 1932 waarbij de toenmalige pastoor van der Horst niets van voetbal wilde weten. Tijden veranderen! In zijn opening stond voorzitter William Slotboom stil bij de leden welke afgelopen jaar zijn overleden. De vergadering werd gevoerd aan de hand van een PowerPoint-presentatie met daarin aandacht voor verschillende onderwerpen. Secretaris Ivo Spilman heeft weer het jaaroverzicht samengesteld. Per maand werd stil gestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen. Penningmeester Roald Visser kon een prima resultaat overleggen voor de voetbal tak. Ondanks corona kon toch een klein positief resultaat worden gepresenteerd. Mede doordat leden de club trouw zijn gebleven in corona-tijd en ontvangst van enkele subsidies van de overheid. De cijfers voor de SAVV werden gepresenteerd door Wim Helmers. SAVV kon een prima resultaat presenteren. Focus blijft op de kapitaalpositie om de toekomstige vervanging van het kunstgras te kunnen realiseren. Het afgelopen jaar zijn Gerrit Hilhorst en Ronald Stapelbroek afgetreden als bestuurslid. Tijdens de digitale ledenvergadering kon er niet persoonlijk afscheid worden genomen. Dit werd deze keer ingehaald. Penningmeester Roald Visser is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Zijn plek wordt ingenomen door Erik Wolterink. Roald verlaat het bestuur na 12 jaar. Bennie Krabbenborg is periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Voorzitter William Slotboom stond stil bij deze wijzigingen en gaf toelichting op de verrichte werkzaamheden. Dominique Abbink treedt toe tot het bestuur. Wouter te Woerd gaf een toelichting op de aanpassing van de statuten. Vanwege de bepalingen in de oude statuten (in eerste termijn is een opkomst van 2/3 van de leden nodig om tot een statutenwijziging te komen) zal er een bijzondere ledenvergadering worden bijeen geroepen op 1 november. Leden hebben rechten en plichten. Vele handen maken licht werk en een vereniging ben je samen. Bestuurslid Bennie Krabbenborg gaf een toelichting op het onderwerp vrijwilligersbeleid. De voetbalsport is arbeidsintensief en er is al eens uitgerekend dat je 23000 uur nodig hebt om een voetbalseizoen te draaien. Bij 220 vrijwilligers is dat 105 uur per persoon of 2,5 uur per persoon per week. De uitdaging voor de toekomst is om de hoeveelheid werk goed te verdelen. V.I.O.S.-Wijzer

20


Het is al vaker genoemd, vv VIOS B. staat midden in de samenleving. Dit jaar wederom een gastspreker op de ledenvergadering. Jan Boverhof, voorzitter van de sportcentrale VIOS, blikt terug op zijn eerste jaar als voorzitter, kijkt vooruit en benoemd een aantal speerpunten. Doorontwikkeling van open en vitaal sportpark ‘de Sonders’ tot Sport en ontmoetingscentrum ‘de Sonders’ is daarbij een belangrijke. Het geeft nieuwe impulsen en mogelijkheden voor Beltrum. Solidariteit, verbinding zoeken en elkaar versterken zijn hierbij kernwaarden. Speciale aandacht was er voor Els Bonekamp en Erik Pol. Lange tijd waren vv VIOS B. en café Restaurant Spilman onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het was de locatie voor de ledenvergaderingen en voorafgaand en na afloop van wedstrijden was het een belangrijk verzamelpunt. Helaas hebben Els en Erik Spilman gesloten en komt er een einde aan een lange periode van samenwerking. Ten overstaan van de leden benadrukte voorzitter William nogmaals de belangrijke bijdrage van Spilman. In Marboma is een nieuwe hoofdsponsor gevonden. vv VIOS B zal aansluiting blijven zoeken bij haar omgeving. Een toekomstbestendig sport en ontmoetingscentrum ‘de Sonders’ geeft gelegenheid tot het ontmoeten van mensen. Het domein sport kan hier aansluiting vinden op het sociale domein.

2021-ledenvergadering

Na afloop van de vergadering wisselen leden en bestuur nog ideeën uit onder het genot van een drankje. Eerste tussenbalans jeugdcommissie VIOS B. Het seizoen is nu een aantal maanden onderweg. Tijd om de balans op te maken. We zijn over het algemeen erg tevreden met de voortgang van het seizoen, maar er zijn ons ook dingen opgevallen die voor verbetering vatbaar zijn. Blijf de jeugdcommissieleden in ieder geval aanspreken bij vragen, opmerkingen, waar je tevreden over bent maar ook waar je zorgen over hebt. Hierdoor kunnen wij als jeugdcommissie sommige zaken eerder oppakken. Resultaten competitie jeugd Na een hele lange coronaperiode zonder voetbal hebben we de teams ingeschreven voor de competitie. Nu blijkt dat sommige teams te laag zijn ingedeeld. Voor de ontwikkeling van spelers is het zaak om op het juiste V.I.O.S.-Wijzer

21


V.I.O.S.-Wijzer

22


niveau te spelen, waarbij er zoveel mogelijkheid wedstrijden worden gespeeld tegen een gelijkwaardige of iets betere tegenstander. Van een wedstrijd dik winnen of verliezen leren de spelers het minst. Gelukkig deelt de KNVB de teams t/m de JO12 na een korte periode van ongeveer 6 wedstrijden automatisch opnieuw in. Er zijn 4 fases van ongeveer 6 wedstrijden en na elke fase wordt er opnieuw door de KNVB gekeken naar het toepassen van het juiste niveau voor de teams. We zijn tevreden over het niveau waarin de JO13-1, JO15-1, JO15-2 en de JO19-1 zijn ingedeeld wat betreft de uitslagen. Voor deze teams kan de jeugdcommissie een klasse hoger met de winterstop. De JO17-1 hebben het zwaar in de competitie. Tot nu toe hebben ze alle competitiewedstrijden verloren. 2021-2022 JO07 We vragen de JO17-1 gemotiveerd te blijven tijdens de trainingen en wedstrijden. Ook bij dit team kunnen we in de winterstop de overweging maken het team voor een andere klasse in te schrijven. De KNVB heeft de JO12-1 en de JO11-1 een klasse hoger ingedeeld, de JO8-1 is zelfs 2 klassen hoger ingedeeld. De JO10 (1 en 2) en de JO9-1 blijven in dezelfde klasse voetballen, uiteraard met andere tegenstanders. We wensen iedereen succes met de te spelen wedstrijden tot aan de winterstop! Jeugd Voetbal Beleidsplan Samen met de Hoofd Opleidingen probeert de jeugdcommissie de komende jaren het Jeugd Voetbal Beleidsplan uit te voeren die vorig seizoen is geschreven, op de website is gepubliceerd en via de ouderavonden is toegelicht. De implementatie is achter de rug, toch menen we een aantal zaken te moeten toelichten: • Sinds een aantal jaren hebben we een samenwerking met VIOS gym. Onze jeugdspelers van de JO7 (mini-f) mogen (zonder extra kosten) op de vrijdagmiddag in de wintermaanden in de sporthal een uur lang gymmen, waarbij er uiteraard ook wordt gevoetbald. Uit verschillende studies is gebleken dat veelzijdig bewegen goed is voor de motoriek, die je juist op jonge leeftijd moet ontwikkelen. Wij vinden het dan ook erg jammer om te zien dat dit uurtje gymmen (de 2e training in de week voor de Mini-f) door te weinig animo niet doorgaat. Wij gaan als jeugdcommissie evalueren hoe en of we dit voor de toekomst vorm gaan geven. V.I.O.S.-Wijzer

23


• Op vrijdagmiddag geeft Max de Vries de techniek en coördinatietrai ning. Elk team traint een periode extra in de week, waarbij Max goed rekening houdt met de wedstrijden op de zaterdag en de twee andere trainingen in de week. De JO8-1 heeft een fantastische opkomst laten zien! Bij de JO9-1 hebben we gemerkt dat te veel ouders hun kinderen op de vrijdagmiddag thuis hebben gelaten om verschillende redenen. Hier zijn we als jeugdcommissie toch wel van geschrokken. Max is een betaalde trainer die wat extra’s toevoegt aan de ontwikkeling van onze spelers. Kijk waarom we deze training als jeugdcommissie belangrijk vinden. (zie website: Max de Vries ook aankomend seizoen aan VIOS B verbonden | VIOS Beltrum) We willen benadrukken dat de vrijdagmiddag een verplicht karakter heeft. Mocht je echt (een keer) niet kunnen op de vrijdagmiddag, dan zijn we daar graag op tijd van op de hoogte. Neem ook contact op met je coördinator als er vragen of opmerkingen zijn over de training van Max de Vries. • We hebben tijdens de herfstvakantie een mindere opkomst gezien met de trainingen. Op zich niet zo verwonderlijk maar toch jammer. In principe gaat de training tijdens vakanties altijd door. Mocht je niet kunnen trainen, dan willen we vragen (als het kan) op tijd aan te geven dat jij of je kind niet kan komen trainen. Een trainer kan dan op tijd bepalen of een training doorgaat of niet. Ook kunnen er dan eventueel teams worden samengevoegd zodat er wel getraind kan worden. De kerstvakantie is hierin een uitzondering, er wordt dan twee weken niet getraind (winterstop).

2021-2022 JO13-1G

Waar zijn we de komende periode beleidsmatig mee bezig: • Lancering filmpjes pedagogisch beleid (november) • Blessurepreventie tijdens de training (na de winterstop) • Beleid talentontwikkeling (na de winterstop) • Ontwikkeling Speelwijze wedstrijden (na de winterstop) V.I.O.S.-Wijzer

24


Houdt ook nog even rekening met het volgende • Te lezen in het Pedagogisch werkplan op de website (waar nog veel meer info is te vinden!): o De spelers moeten vanaf 1 november verplicht een lange broek (maillot of trainingsbroek) aan tijdens de training. o De trainer geeft aan wanneer deze verplichting weer stopt. Richtdatum is rond 1 maart. • Het is weer vroeg donker. Zorg voor een goede fietsverlichting en het dragen van een veiligheidshesje bij het lopen of fietsen naar huis. Ten slotte • We zijn nog steeds op zoek naar een trainer voor de JO17-1 1x per week. Wie wil de handschoen oppakken (na de winterstop)? • Breng op de website maandelijks je stem uit voor het “doelpunt van de maand”. Er zijn ook de afgelopen maand weer een paar fantastisch doelpunten gemaakt. • Karlijn Heutinck en Dide Huinink zijn begonnen als jeugdscheidsrechter bij wedstrijden van de JO11 en JO12. Fantastisch dat jullie dit willen doen en veel succes gewenst! Wij wensen iedereen weer veel voetbalplezier de komende periode! Groeten de jeugdcommissie MVVA - selectie Dide Huinink Sinds een aantal weken is Dide Huinink ook geselecteerd voor de MVVA. MVVA is een professionele talenten academie voor meiden uit de regio. MVVA staat voor Meiden en Vrouwen Voetbal Achterhoek. MVVA heeft een samenwerking met De Graafschap en verzorgt haar trainingen op sportcomplex de Bezelhorst in Doetinchem. Dide speelt samen bij de MVVA samen met verschillende meiden van verschillende clubs. 2021-MVVA-Dide Huinink Ook Karlijn Heutink traint nu al weer een tijd bij MVVA, Maar ze spelen niet in hetzelfde elftal. Dide en Karlijn trainen naast de trainingen en wedstrijden bij VIOS twee keer in de week bij de Bezelhorst in Doetinchem. Daarnaast spelen ze af en toe wedstrijden tegen andere talentvolle spelers of speelster.

V.I.O.S.-Wijzer

25


Omdat afscheid nemen méér is dan alleen uitvaart

06 18 19 50 23 - 24/7 bereikbaar - www.paulinevanveen.nl

V.I.O.S.-Wijzer

26


Winteractiviteiten jeugd VIOS voetbal Tijdens de winterstop gaan we weer leuke activiteiten organiseren voor de jeugd. Door de feestdagen zijn er relatief weinig vrije weekenden, dus zijn we genoodzaakt om hiermee rekening te houden met onze planning. Hieronder vind je de data met de geplande activiteiten. Team

Activiteit

Datum

JO7

Hof van Eckberge

8 januari 2022

Binnenpret

15 januari 2022

Hof van Eckberge

8 januari 2022

Jump XL

5 januari 2022 (woensdagavond)

Zwemmen

15 januari 2022

Stadiontour

8 januari 2022

Jump XL

5 januari 2022 (woensdagavond

Zwemmen

15 januari 2022

Stadiontour

8 januari 2022

Jump XL

6 januari 2022 (donderdagavond)

Zwemmen

15 januari 2022

JO08 en JO09

JO10

JO11, JO12 en JO13

Afbeelding: 2021-winteractiviteiten (BvB)

Let op! Alle datums zijn nog onder voorbehoud. Er kunnen dus uiteindelijk nog een aantal wijzigingen plaatsvinden. Dit is geen opgave formulier, deze volgt later nog. Maar hierbij hebben jullie een beetje een idee welke datums je vrij moet houden voor de winteractiviteiten! Mochten er vragen zijn, dan kan je contact opnemen met Bram Roelvink. Namens de jeugdcommissie, Bram Roelvink V.I.O.S.-Wijzer

27


Michel Ballast ook aan de slag voor de KNVB Vorig jaar heeft Michel Ballast, Hoofd Opleidingen bij VIOS Beltrum, zijn opleiding bij de KNVB voor zijn functie met succes afgerond. In deze opleiding is Michel opgevallen bij de KNVB, want hij is hierna benaderd om zijn kunde en kennis voor de KNVB in te gaan zetten als projectmedewerker Voetbalontwikkeling in deze regio. Dit houdt in dat als een vereniging in deze regio de KNVB om ondersteuning vraagt voor de RINUS-app, de methode Gelijke Kansen of andere voetbal gerelateerde thema’s, Michel namens de KNVB bij die clubs een training of een informatieavond komt geven. Naast Michel zijn er nog drie projectmedewerkers in deze regio 5 en 6 (van Nijmegen tot Oldenzaal). Michel geeft zelf aan dat het goed te combineren is met zijn functie bij VIOS B. Voor de KNVB gaat hij gemiddeld één avond in de drie weken op pad. Hij kan hiervoor zelf een geschikte avond plannen met verenigingen. Voor deze functie wordt hij binnen de KNVB verder geschoold en deze kennis kan hij weer inzetten voor onze vereniging. Verder heeft hij nu korte lijnen met de KNVB, zit hij dicht bij het vuur wat betreft nieuwe ontwikkelingen op jeugdvoetbalgebied, kan hij zijn netwerk uitbreiden en VIOS Beltrum positief vertegenwoordigen in de regio. Een echte win-win situatie dus. Als bestuur en jeugdcommissie willen we Michel feliciteren en hem veel succes wensen met zijn functie bij de KNVB.

Hallo allemaal, Op zaterdag 30 oktober is er door de federatie een borrel georganiseerd voor de bestuursleden van de 6 verenigingen, de SAVV, survival en tennis. Alle verenigingen hebben een korte pitch gehouden over de visie en speerpunten van haar vereniging. We hebben genoten van een hapje en een drankje, het was een zeer geslaagde avond met een goede basis voor verdere samenwerking! Uitslagen Heren 1 is helaas uitgeschakeld in de beker door 3-0 verlies tegen promotieklasser BVC Barchem. Dames 1 heeft de 2e wedstrijd in de bekercompetitie met 3-0 gewonnen van Vrivo dames 1! Speculaas verkoopactie Het jeugdbestuur is weer bezig met het organiseren van een speculaas verkoopactie die hopelijk eind november plaats kan vinden. Verdere informatie hierover zal via de jeugdleden verspreid worden. V.I.O.S.-Wijzer

28


Kledingwebshop Eind oktober werd de klok een uur verzet. Het najaar en daarmee de feestdagen zijn dus in aantocht! Wil je iemand, of jezelf, nog een leuk cadeau schenken? Bezoek eens de kledingwebshop van VIOS volleybal: https://clubs.deventrade.com/nl/vios-beltrum Uiteraard mag je ook zonder de feestdagen jezelf verblijden met een nieuw (trainings)tenue! Rabo Clubsupport De stemperiode van Rabo Clubsupport is beëindigd. Op dinsdag 2 november is er een cheque met een mooi bedrag aangereikt: € 388,59! Via deze weg willen wij iedereen bedanken die een stem op VIOS volleybal heeft uitgebracht! Nieuwe coronamaatregelen Dinsdag 2 november zijn door onze regering bij monde van onze demissionaire minister president nieuwe regels afgekondigd om de coronapandemie tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze trainingen en onze wedstrijden. Per 6 november zal er strenger worden gecontroleerd op coronatoegangsbewijs (CTB) bij het betreden van de sporthal tijdens wedstrijden en trainingen. Laat duidelijk zijn dat dit geen keuze is, maar een wettelijke verplichting. In het kort betekent dit dat een coronatoegangsbewijs verplicht is om toegang te krijgen tot de georganiseerde binnensport voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Dit geldt ook voor het publiek. Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor: - publiek bij sportwedstrijden binnen, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd; bij publiek van professionele wedstrijden en topcompetities is het verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder; - georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar. Dit geldt voor sporters en publiek. Een uitzondering geldt voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Hiervoor geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen.

V.I.O.S.-Wijzer

29


Voor het volledige sportprotocol, verwijzen wij graag naar de volgende link van het NOC NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol Opmerking: dit protocol wordt regelmatig aangevuld en aangepast wanneer nieuwe informatie voorhanden is. Het is daarom raadzaam dit protocol regelmatig te checken. Naast het sportprotocol heeft het NOC NSF ook een handige lijst met vragen en antwoorden opgesteld voor de meest voorkomende vragen. Zie hieronder de link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen Opmerking: deze FAQ wordt de komende dagen regelmatig aangevuld en aangepast wanneer nieuwe informatie voorhanden is. Het is daarom raadzaam dit FAQ regelmatig te checken. Bovenstaande informatie zal ook op de website van de VIOS volleybal worden gepubliceerd. Laten we met elkaar proberen een zo goed mogelijke invulling te geven aan de nieuwe maatregelen, zodat wij in ieder geval kunnen blijven volleyballen. Hoe we dit gaan doen zal in de komende dagen duidelijk worden.

Verenigingsactiviteiten Vios centrale 15 t/m 18 november instructie sleutelsysteem 22 november - invoering nieuw sleutelsysteem Vios Gym 29 december

-

Oliebollentoernooi

Vios Voetbal 8 november - vergadering vv VIOS B. - info secretariaat. 15 november - instructie nieuw sleutelsysteem kantine (19.00-20.30u) 16 november - instructie nieuw sleutelsysteem kantine (19.00-20.30u) 17 november - instructie nieuw sleutelsysteem kantine (19.00-20.30u) 18 november - instructie nieuw sleutelsysteem kantine (19.00-20.30u) 6 december - vergadering vv VIOS B. - info secretariaat Vios Volleybal Eind november - V.I.O.S.-Wijzer

speculaasactie 30V.I.O.S.-Wijzer

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.