2023-03 Vioswijzer 69-5

Page 1

Sportcentrale V.I.O.S Beltrum

opgericht: 30-1-1953

Verschijnt 11x per jaar 69e jaargang no. 5

Maart 2023

www.sportcentralevios.nl

Redactie-adres: (tijdelijk ivm afwezigheid Martin Bouwmeesters):

Tel. 06-82905793

E-mail: info@sportcentralevios.nl

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl

Bankrekeningnr.:

IBAN:

NL57RABO0105502146

Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van:

Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Voorwoord

In Memoriam Henk Oldenkotte

Op 6 februari 2023 overleed Henk Oldenkotte. Meer dan 60 jaar was hij lid van vv VIOS B. Eén van de oudste en meest trouwe supporters.

Henk heeft zelf nooit gevoetbald. In zijn jonge jaren vroegen zijn vrienden hem om te helpen wanneer er bij VIOS iets gebouwd of aangepast moest worden. Henk bood hulp en werd ook nog eens lid. Meer dan 60 jaar was hij VIOS trouw! Als blijk van waardering interviewden wij hem in 2018 voor een artikel in ons VIOS-magazine.

Henk was bescheiden en behulpzaam. Kenmerkende eigenschappen die zijn karakter bepaalden. Een man van weinig woorden die zich op de achtergrond toch wist te onderscheiden. Niet alleen bij VIOS. Ook andere Beltrumse instellingen konden, indien nodig, van zijn diensten gebruik maken.

Op zondagen bezocht hij de wedstrijden van heren-1. Hij kon genieten van de sfeer en van het spelletje. De zondagen waren ook een mooi moment om anderen te ontmoeten, bij te praten en na afloop een borreltje te drinken in de kantine. Tegenwoordig noemen we dat ‘quality-time’.

vv VIOS B en haar leden nemen afscheid van een gewaardeerde, stille kracht en wensen de familie Oldenkotte veel sterkte toe.

Namens bestuur vv VIOS B. Marco Heutinck

V.I.O.S.-Wijzer 3
V.I.O.S.-Wijzer 4 ADVIES VOOR HET LANDELIJK GEBIED ALS JIJ LEKKER AAN HET SPORTEN BENT BIJ VIOS, ZORGEN WIJ GOED VOOR DE VERGUNNINGEN VOOR JOUW BEDRIJF. ZOEK JE EEN PROFESSIONELE COACH NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. HEELWEG 6, 7156 NJ BELTRUM 0544-482 492 INFO@WIK-ADVIESGROEP.NL

Van het bestuur... Maart is het moment van de jaarvergaderingen. Terugkijken, daaruit leren en weer met volle kracht vooruit. Ook in de Federatie Sportcentrale (de overkoepeling van de zes verenigingen) is het tijd voor de jaarvergadering.

De Sportcentrale is eigenaar en beheerder van het clubgebouw (de kantine en de bestuurskamer). Een andere belangrijke taak is de contributie inning en ledenadministratie. Ook zorgen wij ervoor dat jullie elke maand een mooie Vioswijzer digitaal of in de bus ontvangen. Het afgelopen jaar hebben we nog te maken gehad met de sluiting vanwege corona en sterk stijgende energiekosten. Ondanks deze uitdagingen hebben we financieel een goed jaar gedraaid. Belangrijkste (en de enige) inkomstenbron is voor ons de kantine. Doordat de kantine goed gedraaid heeft, kunnen we deze positieve opbrengsten terugsluizen naar de verenigingen. Hierdoor staan de individuele verenigingen er weer sterker voor. Ieder kan dan zijn eigen keuzes maken waar dit geld aan besteed wordt. Dit positieve resultaat is volledig te danken aan de inzet van jullie als vrijwilliger. Dus als jij als sporter een kantinedienst draait voor jouw vereniging, plukt jouw vereniging daar ook de vruchten van.

Om het nog leuker te maken willen we de kantine dit jaar een grote opfrisbeurt geven. Een nieuwe aankleding en nieuwe meubels zorgen ervoor dat het modern en gezellig wordt. Op dit moment zijn we nog bezig met de voorbereidingen. De planning is om deze zomer de kantine onder handen te nemen.

V.I.O.S.-Wijzer 5

Werkgroep ‘Rookbeleid Sport De Sonders’ werkt toe naar een rookvrij sportpark

In 2015 zijn de Hartstichting, KWF en het Longfonds de campagne ‘rookvrije generatie’ gestart met als ambitie dat er in 2035 een Rookvrije Generatie is, kinderen die in 2017 geboren zijn, zijn dan 18 jaar oud. Daaropvolgend heeft het NOC*NSF in samenspraak met enkele sportbonden als doel gesteld dat alle sportparken uiterlijk 2025 rookvrij zijn.

De eerste sportverenigingen in Nederland zijn al sinds 2017 rookvrij en volgens actueel onderzoek van het Mulier Instituut ligt het aantal rookvrije sportverenigingen van 17% in 2019 sinds december 2022 al op circa 60%.

Daarnaast zou volgens hetzelfde onderzoek bijna 45% van de overige 40% de ambitie hebben om binnen 2 jaar ook geheel rookvrij te worden.

De afgelopen maanden is op initiatief van Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum en in afstemming met alle sportverenigingen op sportpark De Sonders een werkgroep samengesteld die toe gaat werken naar een rookvrij sportpark.

De werkgroep merkt op: Sportpark De Sonders is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen in Beltrum. We geven kinderen dan ook graag het goede voorbeeld en hebben als werkgroep ons als doel gesteld om vanaf het nieuwe buitenseizoen (redactie, lees: 1 september 2023) de stap te maken naar een rookvrij sportpark. Vele sportverenigingen gingen ons al voor en hiermee volgen we tevens het landelijke beleid van het NOC*NSF.

Door deze stap te nemen beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo bieden we iedereen een gezonde en veilige sportomgeving.

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen gewoon niet bij elkaar.

De komende maanden zal de werkgroep de exacte plannen verder uitwerken en ook communiceren via de verschillende sportverenigingen en de Sportcentrale.

Mochten er personen zijn die graag aanhaken bij de werkgroep, dan kunnen zij met een van onderstaande personen contact opnemen.

Werkgroep Rookbeleid: Lotte Geerdinck, Ivo Spilman en Linda Wallerbos

V.I.O.S.-Wijzer 6

Terug in de tijd (maart 1998)

- Afdeling gymnastiek is op zoek naar leiding voor de aerobics groep. Dit blijkt een zware kluif te zijn.

- In sporthal “de Sonders” wordt de zaalvoetbalwedstrijd NEC Nijmegen –Gelders Dreamteam gespeeld. Vanwege de beladenheid van de wedstrijd wordt dit op neutraal terrein gehouden.

- Een volleybal-lid doet verslag van zijn bevindingen tijdens het surfen op het Word Wide Web. “Als je dubbelklikt op de naam van Bas van der Goor dan kom je op zijn homepage”, aldus de “surfer”. (Destijds wisten velen nog niet waar hij het over had…).

Uit de oude doos (maart 1973)

- Tijdens de jaarvergadering van Sportcentrale VIOS die door 47 leden wordt bezocht, besluit men tot verhoging van de contributie. Senioren gaan fl. 54,00 betalen en junioren tot 14 jaar fl. 21,00.

- De toneelgroep van Vios houdt 2 voorstellingen die redelijk worden bezocht.

- Er is te veel opgave voor de jeugdkampen. Helaas moeten er jongens teleurgesteld worden. Het reeds betaalde “tientje” wordt terugbetaald.

Omdat afscheid nemen méér is dan alleen uitvaart

V.I.O.S.-Wijzer 7 06 18 19 50 23 - 24/7 bereikbaar - www.paulinevanveen.nl

Installatiewerk met de van Porskamp

AUTOBEDRIJF BERENTSEN

BELTRUM 462091

AUTOBEDRIJF BERENTSEN

BELTRUM 462091

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt

ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt

ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel

autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091

www.autobedrijfberentsen.nl

tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091

www.autobedrijfberentsen.nl

V.I.O.S.-Wijzer 8 WWW.PORSKAMP.COM Mercatorstraat 7, 7131 PW Lichtenvoorde. T +31 (0)5443 - 72179
Garantie voor service, kwaliteit & samenwerking!
weet je dat het goed komt!
Dan

Wilt u ledenmutaties tijdig doorgeven aan de vereniging?

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging, nieuw bankrekeningnummer e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

Inlevering kopij

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van Sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen kunnen alle berichtjes e.d. doorgegeven worden (bij voorkeur via mail). Zij zorgen ervoor dat het tijdig bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer.

Contactpersonen Vioswijzer

Sportcentrale Monique Stapelbroek info@sportcentralevios.nl

Gymnastiek Linda Hulshof linda.hulshof@hotmail.com

Handbal Jeanne Slütter jeanneslutter@gmail.com

Tafeltennis info@ttv-vios.nl

Touwtrek Vincent Ribbers ribbers.halte@gmail.com

Voetbal Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl

Volleybal Kim Hanselman nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

VertrouwensContactPersoon Iris Groot Zevert en Marlies Stoteler

vcp@sportcentralevios.nl

De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 7 april 2023 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand).

V.I.O.S.-Wijzer 9 Ledenmutaties: Nieuw als lid Bedankt als lid Gymnastiek Finn Roes Karin Lunenburg Touwtrek Thijs Heutinck Contactgegevens ledenmutaties Gymnastiek Daniëlle Roerdink Haarstraat 31 06 114 851 32 Handbal Anouk Wiegerinck Zuivelstraat 13 06 170 075 59 Tafeltennis Walter Rouwhorst Kempersweg 9 06 401 951 22 Touwtrek Mart Arink Avesterweg 19a 06 294 656 55 Voetbal Jan Bouwmeesters Haarstraat 10h 0544 48 12 00 Volleybal secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

Vanuit het bestuur

Carnaval hebben we achter ons gelaten en we kijken weer vooruit naar Pasen. Op het moment van schrijven is het bestuur samen met Thea aan het kijken hoe we de seniorenlessen van woensdag 15 maart toch door kunnen laten gaan i.v.m. de verkiezingen in de sporthal. De betreffende groepen horen hierover meer via Thea.

Ook is het bestuur in overleg over de jaarvergadering. De datum volgt binnenkort.

Bestuur Vios Gym

Carnaval

Vrijdag 17 februari werd er Carnaval gevierd op de gym. Wat zag iedereen er feestelijk en kleurrijk uit! Er werd gedanst, gesprongen, geklommen en gezongen. Het was een gezellig feestje!

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie.

Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie.

Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44)

Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32).

Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer 10

Vios Handbal naar Eindhoven om de Nederlandse Handbaldames aan te moedigen

Wat doe je als je elkaar normaliter twee keer per week ziet, maar nu door een wedstrijdstop van een maand maar één keer per week? Een avond naar de Golden League in Eindhoven om de Nederlandse Handbaldames aan te moedigen. Voor een aantal van ons hét moment om hun voorbeelden live te zien spelen; voor een aantal wel erg ver rijden, poah. Donderdag 2 maart zijn we ‘s middags, onder het genot van genoeg hapjes en drankjes, al op tijd vertrokken vanuit Beltrum om de wedstrijd Noorwegen - Denemarken bij te wonen. Een mooie wedstrijd waarin beide partijen aan elkaar waren gewaagd, maar toch werd gewonnen in het voordeel van Denemarken. Deze wedstrijd was al een goed voorproefje om vervolgens de toppers van het Nederlands Handbalteam aan te moedigen in een wedstrijd tegen Tsjechië. In eerste instantie gingen de teams gelijk op, waarbij Nederland ook nog een tijdje achter heeft gestaan. Maar onder andere door het enthousiaste gejuich en gedans van een aantal van onze teamleden sleepte Nederland toch de overwinning binnen. Rond 21:30 uur weer in de bus richting Beltrum, waarin we de dag hebben afgesloten onder het genot van, ja alweer, nog meer hapjes en drankjes. Al met al een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar!

Met de nieuwe tactieken en wissels in ons achterhoofd maken wij ons klaar om de laatste paar wedstrijden van het seizoen te spelen. We starten aanstaande zondag 12 maart met een revanche tegen de koploper Havana, waarvan we een keer nét hebben verloren en ook een keer nét hebben gewonnen. Dit wordt waarschijnlijk een spannende en gewaagde wedstrijd, dus kom ons op zondag 12 maart om 12:00 uur de overwinning tegemoet juichen in sporthal De Sonders in Beltrum.

V.I.O.S.-Wijzer 11

Hindernissen samen nemen... Scharenborg is er voor u.

U weet hoe u wilt leven. Nu en straks. Wij zorgen dat u dat financieel goed regelt. Verzekeren, pensioenen, hypotheken en bankzaken. Alles onder één dak. Geen afdelingen, maar betrokken vakmensen. Samen vinden we de oplossing die het best bij u past. We zijn er voor u.

Hassinkstraat 2

7156 LZ Beltrum

(0544) 48 15 41

info@scharenborg-beltrum.nl www.scharenborg-beltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer 12
Bank - Hypotheken - Verzekeringen Scharenborg Beltrum b.v.

Wedstrijd programma 2022-2023

Onderstaand de stand van de competitie en het wedstrijdprogramma voor de laatste wedstrijden van het seizoen:

Zondag 12 maart –12:00 uur

Zondag 19 maart –11:30 uur

Zondag 26 maart –12:00 uur

Zondag 2 april –12:20 uur

Zondag 16 april –14:45 uur

Programma

Vios DSI – Havana DS2

HCW DS2 – Vios DS1

Sporthal De Sonders in Beltrum

Sporthal Spoorzone in Winterswijk

Vios DSI – Minerva DS2 Sporthal de Sonders in Beltrum

Grol H.V. DS4 – Vios DS1

Sporthal Den Elshof in Groenlo

Minerva DS2 – Vios DS1 Sporthal De Pol in Gaanderen

V.I.O.S.-Wijzer 13

Internationale wedstrijd op 6 mei

Op zaterdag 6 mei a.s. speelt een team (bestaande uit Martijn Koster, Nabel

Ghalwi, Wim Fennis, Wim Holt, Paul Bergervoet en Walter Rouwhorst) van tafeltennisvereniging V.I.O.S. Beltrum een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen S.U.S. Stadtlohn (BRD ).

Dit is een omni vereniging vergelijkbaar met federatie Sportcentrale V.I.O.S.

Ze hebben maar liefst 2500 leden en 11 verschillende takken van sport (onder meer Tisch Tennis).

Hopelijk wordt het een leuke en spannende wedstrijd tegen “Die Manschaft” op 6 mei in Stadtlohn.

Start touwtrekseizoen

Op het moment van schrijven ligt de eerste competitiedag van Gewest

Oost nog enkele weken in het verschiet. De Bisons zullen deze competitie deelnemen in de 640, 680 en 720 kg klasse. Op zondag 2 april zal de competitie aanvangen bij TTV OKIA te Holten. We beginnen deze dag met de 720 kg klasse in de ochtend en in de middag zal de 640 kg klasse van start gaan.

Sinds februari trainen de Bisons alweer twee keer in de week, op dinsdag- en donderdagavond vanaf 20.30. Lijkt het je leuk om ook eens mee te trainen?

Wees dan van harte welkom!

NLdoet

Zoals elk jaar nemen de Bisons ook weer deel aan NLdoet en wel op zaterdag 11 maart. We starten om 10.00 uur met koffie.

Jaarvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op donderdag 6 april, aanvang 20.30 uur.

V.I.O.S.-Wijzer 14

Van de bestuurstafel . . .

De carnaval is weer voorbij, Prins Edo en Adjudant Luc hebben de sleutel van Beltrum weer ingeleverd en het weer wordt (hopelijk) langzaam steeds beter. Voor heel veel teams wordt het een vol programma de komende weken, met elke week een wedstrijd.

Voor de jeugdleiders, trainers of scheidsrechters zou er op vrijdag 3 maart een uitje zijn naar een wedstrijd van de Graafschap. Echter, door het bekersucces van de superboeren, is deze wedstrijd verzet naar maandagavond, 6 maart. Omdat wij dit niet echt een leuke avond vonden voor dit uitje, hebben we contact gezocht met de Graafschap. We hebben dit kunnen verplaatsen naar vrijdagavond 5 mei, met De Graafschap tegen MVV Maastricht. Ondanks dat het dan Bevrijdingsdag is, leek ons dit een beter alternatief dan op een maandagavond! Wil je nog mee deze avond, geef je dan op!

De huiskamergesprekken/ontbijten, zoals veel teams die al hebben gehad, worden weer vervolgd met de seniorenteams die nog niet aan de beurt zijn geweest, en de oudere jeugdteams. Hopelijk worden deze gesprekken net zo enthousiast als de voorgaande!

Allen veel succes en plezier gewenst in de 2e seizoenshelft en tot ziens op Sportpark de Sonders!

Muts en shawl weer uit voorraad leverbaar

De winter is nog niet afgelopen en ‘s ochtends kan het nog zeker koud zijn op de fiets. Ook langs de lijn is het met een muts op fijn. Prettig om te weten dat er weer VIOS mutsen en shawls op voorraad zijn.

Via onze kledingpagina met bestelformulier zijn deze te bestellen voor aantrekkelijke prijzen.

V.I.O.S.-Wijzer 15
VIOS muts
V.I.O.S.-Wijzer 16 Industrieweg 1, 7156 PA Beltrum. T 0544 - 48 1779 autobedrijfnijhuis.nl

vv VIOS Beltrum zoekt trainer voor haar 2e elftal

Het tweede elftal van V.V. VIOS B. is voor het seizoen 2023-2024 op zoek naar een trainer / coach.

Het elftal bestaat hoofdzakelijk uit jong getalenteerde spelers, aangevuld met een aantal ervaren (oud 1e) spelers voor de juiste balans. Met de doorstroom van jeugdspelers kan de komende jaren verder gebouwd worden aan een talentvol tweede elftal. De opkomst op trainingen, de prestaties op zondag en de sfeer binnen de groep zijn uitstekend.

Profiel:

• een ambitieuze trainer die het 2e elftal technisch en tactisch naar een nog hoger niveau wil en kan brengen.

• een trainer die bij voorkeur in het bezit is van UEFA-C en/of ruime ervaring heeft in het trainen van jeugd- en seniorenelftallen.

• een trainer die affiniteit heeft met het ontwikkelen van jonge spelers.

• een trainer die de samenwerking met de trainers van Heren 1 en 3 en JO19 zoekt.

• een trainer die op dinsdag- en donderdagavond de training leidt en op zondag de wedstrijd coaching voor zijn rekening neemt.

V.I.O.S.-Wijzer 17
Heren 2
V.I.O.S.-Wijzer 18 M e e ster Nelissenst raat 11, 715 6 M A Belt r um T ( 0 5 4 4 ) 4 8 15 75 E info @ rateringinst allatie.nl ww w. ra t e r i ng i n s t a l l a t i e . n l Gedegen advies en vakmanschap!

Wij bieden:

Een enthousiast, leergierig en getalenteerd team bestaande uit spelers die het beste in elkaar naar boven willen halen. Daarnaast houden ze ook van gezelligheid buiten het veld. VIOS beschikt over een modern sportpark met uitstekende faciliteiten zoals o.a. kunstgras en een video analysesysteem. Daarnaast bieden wij een marktconforme vergoeding, passend bij opleiding en ervaring. We hebben de intentie om langer met elkaar samen te werken.

Interesse:

Denk jij de persoon te zijn die het 2e elftal naar een nog hoger niveau wil en kan brengen? Neem dan contact met ons op! Reageren kan door middel van een sollicitatiebrief met daarin opgenomen jouw motivatie met CV. Stuur uw brief voor 15 mei 2023 per email naar tc@viosbeltrum.nl.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Michel Ballast via 06-20108046, lid

TC V.V. VIOS B.

AFC AJAX (amateurs) - VIOS: 5 - 2

Zaterdag 25 februari – VIOS speelde een verdienstelijke oefenwedstrijd tegen het tweede elftal van de zaterdag amateurs van AFC AJAX. Zij spelen in het KNVB district West in de reserve Hoofdklasse. Om klokslag 12:00 werd er afgetrapt op veld één van Sportcomplex ‘De Toekomst’. Het werd een aantrekkelijke wedstrijd met van beide zijden aanvallend voetbal. Na een makkelijk gegeven penalty voor Ajax, die in eerste instantie door onze keeper Flin Schutten werd gestopt, trof deze in de rebound alsnog doel. Daarna maakte Tom Walterbos al snel de gelijkmaker.

Ajax liep daarna via een razendsnelle counter en handig combinatiespel uit naar 3-1. Met die stand gingen we rusten. In de tweede helft koos VIOS ervoor vanuit meer compactheid te spelen. Ook kon VIOS aan de bal meer in het positiespel komen. Vlak na rust trof opnieuw Tom Walterbos doel op aangeven van Raun te Bogt: 3-2 en dus de aansluitingstreffer. VIOS bleef comfortabel aan de bal en verdedigde compact. Bouke Raterink kreeg nog een mooie kans op de 3-3 maar miste op een paar centimeter na het doel.

De wedstrijd golfde op en neer en VIOS weerde zich kranig. Echter in de eindfase kreeg Ajax nog enkele kansen die ook werden benut, waarmee de eindstand van 5-2 op het scorebord kwam te staan. Het was een erg leuke wedstrijd waarbij de spelers hard hebben gewerkt en zowel staf als spelers hebben genoten van de ervaring van het spelen op De Toekomst.

V.I.O.S.-Wijzer 19

Kom voetballen bij VIOS! Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar nieuwe speelsters bij onze dames elftallen, maar nieuwe meiden bij de jeugd zijn natuurlijk ook welkom.

VIOS is een vereniging waarbij het damesvoetbal al 50 jaar actief is. Ben je geïnteresseerd om in een gezellig en fanatiek team te gaan voetballen of verdedig jij liever het doel? Ben jij op zoek naar wat anders of twijfel je nog? Kom dan eens langs op de trainingsavonden en doe mee.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar vrouwenvoetbal@viosbeltrum.nl

Hopelijk zien we jou dan snel!

kom voetballen bij VIOS

Jeugdkader bedankt! - wijziging plan

Het plan was om op vrijdag 3 maart de wedstrijd De Graafschap – Helmond Sport te bezoeken. En daarvoor had jij je opgegeven.

Nu is echter afgelopen week, door verschuivingen in het programma, deze wedstrijd helaas verzet naar maandagavond 6 maart om 20:00 uur.

V.I.O.S.-Wijzer 20

Omdat wij, en jullie waarschijnlijk ook, de maandagavond allesbehalve een fijne avond vonden voor dit uitje, hebben we contact gezocht met De Graafschap om een ander moment te plannen en dat kon! In plaats vrijdag 3 maart De Graafschap – Helmond Sport, gaan we nu op vrijdag 5 mei naar De Graafschap – MVV Maastricht. De vertrektijd zal nog steeds om ongeveer 18:00 uur zijn.

Ondanks dat het wel op Bevrijdingsdag is, leek ons dit een betere optie dan op maandagavond 6 maart. Graag horen we of je nog steeds mee gaat. Doe dit door een appje te sturen naar 06-12090483 of een mailtje naar rkleinfalckenborg@gmail.com. Alvast bedankt voor je reactie!.

Jeugdcommissie en bestuur vv VIOS B.

V.I.O.S.-Wijzer 21
De Graafschap

Ik pass de bal

Gevangen!

Dankjewel Fieke voor het passen van de bal. Ik ben Noortje te Braak en ik ben 10 jaar oud. Ik speel nu voor het tweede seizoen volleybal. Wij trainen elke woensdag van 17:30 tot 19:00 uur. Ik vind het heel leuk op volleybal.

Ik woon samen met mijn vader, Jasper mijn moeder, Lotte en mijn zus Suze. En wij hebben ook nog een hond, Olly. Ik zit nu in niveau 4 samen met Suus, Puck, Finn en Lynn, dat vind ik heel leuk. Wij krijgen les van Jenny en Milou, zij kunnen ons veel leren. Wij staan tot nu toe met ons team boven aan in de competitie. Het zou leuk zijn als we dit kunnen volhouden.

Ik pass de bal door naar Puck Stroet. Puck kun je de bal vangen?

Pompen Techniek Nederland nieuwe ballensponsor van VIOS Volleybal!

Afgelopen periode heeft VIOS Volleybal meerdere nieuwe Mikasa ballen aan kunnen schaffen. Deze ballen zijn afkomstig vanuit de nieuwste collectie

V.I.O.S.-Wijzer 22
��

van Mikasa, namelijk de V-serie. Deze ballen worden gebruikt bij officiële volleybalwedstrijden, maar ook tijdens de Olympische spelen worden deze ballen ingezet.

Door de sponsoring van Pompen Techniek Nederland heeft onze vereniging meerdere ballen aan kunnen schaffen waar we erg blij mee zijn!

Bij deze willen we Marcel Baks en Pompen Techniek Nederland bedanken voor de samenwerking en sponsoring!

Nieuwe wedstrijdtenues heren 1

Heren 1 is voorzien van nieuwe wedstrijdtenues dankzij

Scharenborg assurantiën en hypotheken

Hartelijk dank voor de sponsoring!

Wees welkom om de nieuwe tenues te bewonderen tijdens een van de wedstrijden van Heren 1.

V.I.O.S.-Wijzer 23
V.I.O.S.-Wijzer 24

Afmelding voor 1 april

Indien je je wil afmelden met ingang van het seizoen 2023-2024 kan dit in de periode van 1 maart t/m 1 april bij onze secretaris Rosan. Mocht een lid zich na 1 april afmelden, dan bestaat er in ieder geval een contributieverplichting (uitzonderingen daargelaten, één en ander in overleg met het bestuur).

Save the date en geef je op!

V.I.O.S.-Wijzer 25

Verenigingsactiviteiten

Vios Handbal

12 maart de Sonders 12.00 uur wedstrijd tegen koploper Havana

Vios Tafeltennis

6 mei vriendschappelijke tafeltenniswedstrijd SUS Stadtlohn – TTV VIOS Beltrum

Week 8 t/m 14 mei Nationale beweegweek voor ouderen

20 mei viering 50 jarig bestaan tafeltennisvereniging V.I.O.S. Beltrum

Vios Touwtrek

11 maart NL Doet 10.00 uur Clubgebouw

2 april Comp.Toernooi Gewest Oost te Holten

6 april Jaarvergadering 20.30 uur Café Dute

Vios Voetbal

13 maart vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

10 april vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

Vios Volleybal

15 april FEESTAVOND in de Spilsoos

Voor 1 april Eventueel afmelden (zie artikeltje)

V.I.O.S.-Wijzer 26
W W W D U T E B E LT R U M N L - 0 5 4 4 – 2 0 4 0 2 0
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.