2023-05 Vioswijzer 69-7

Page 1

Sportcentrale

V.I.O.S Beltrum

opgericht: 30-1-1953

Verschijnt 11x per jaar

69e jaargang no. 7

Mei 2023

www.sportcentralevios.nl

Redactie-adres:

Martin Bouwmeesters:

Tel. 06 - 221 868 36

E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

Voorwoord

Mei 2023

We hebben enkele traditionele en ook voor ons erg waardevolle dagen/activiteiten achter ons liggen. Willie’s feestje met de sterrit daarop opvolgend verliepen prima. Zo ook de koningsspelen die op ons sportveld werden gehouden. De basisschoolkinderen vermaakten zich best en daarna hun vakantie.

Ook de dodenherdenking werd in ons dorp op een waardige wijze gehouden. Respect voor de vele slachtoffers tijdens WO II en de militaire missies daarna. We lieten weer zien dat we samen oog hebben voor wat er is gebeurd, maar ook dat vrede een werkwoord is. We moeten er samen aan werken dat we vrede hebben, ook in ons hart en omgeving.

Secretariaat: Avesterweg 1

7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl

Bankrekeningnr.:

IBAN:

NL57RABO0105502146

Rabobank Achterhoek-Oost,

ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Het is nu echt lente, als we kijken naar de stijgende temperatuur. Het heeft even geduurd, maar nu barst de natuur los. Overal kleuren in de natuur, zeker nu diverse mensen meedoen met de actie ‘Maai mei niet’ om zo de insecten en vogels iets extra’s te kunnen bieden.

De Vios-vereniging is hier en daar de competities aan het afsluiten, nog even te gaan. Succes bij de ‘laatste loodjes’.

Martin Bouwmeesters

V.I.O.S.-Wijzer 3
V.I.O.S.-Wijzer 4 ADVIES VOOR HET LANDELIJK GEBIED ALS JIJ LEKKER AAN HET SPORTEN BENT BIJ VIOS, ZORGEN WIJ GOED VOOR DE VERGUNNINGEN VOOR JOUW BEDRIJF. ZOEK JE EEN PROFESSIONELE COACH NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. HEELWEG 6, 7156 NJ BELTRUM 0544-482 492 INFO@WIK-ADVIESGROEP.NL

Herinrichting kantine “De Sonders”

Zoals velen van jullie al via de eigen vereniging zullen hebben meegekregen, gaan we deze zomer de kantine “De Sonders” ingrijpend renoveren. Doel van deze renovatie is, dat de kantine weer een representatieve en belangrijke ontmoetingsplek wordt voor onze leden en bezoekers. Hierbij gaat het niet alleen om de leden van de verschillende sportverenigingen, maar ook om leden van een aantal maatschappelijke organisaties, zoals de KBO en de Zonnebloem, die ook gebruikmaken van onze kantine.

We zijn ondertussen met de voorbereidingen gestart en een aantal personen zijn al benaderd om te helpen bij deze klus. Hierbij mogen we zeker niet voorbijgaan aan de Ondergrondse, die ons bij deze renovatie zowel in mankracht als in kennis zal bijstaan.

Waar staan we nu en wat gaat er gebeuren? De nieuwe inventaris is besteld (stoelen, tafels, krukken etc.) en ook de meeste materialen voor de renovatie staan in bestelling en worden tijdig geleverd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een accurate planning, zodat het tijdens de renovatiefase voor iedereen duidelijk is wanneer wat moet gebeuren.

In principe starten we op maandag 12 Juni ’s morgens met het leegruimen van de kantine en dit is dus tevens het startschot voor de renovatie. Het zou echter ook kunnen dat we een week later op maandag 19 juni starten. Dit is afhankelijk van het feit of het eerste voetbalteam Promotie-wedstrijden moet spelen. Het uiteindelijke doel is om rond 1 september een volledig gerenoveerde kantine in gebruik te kunnen nemen.

Met andere woorden, de voorbereidingen zijn zo goed als afgerond en we staan klaar om te beginnen aan deze klus om hopelijk weer voor jaren een gezellig en aangenaam thuishonk te hebben.

Werkgroep Herinrichting kantine

V.I.O.S.-Wijzer 5

Kantinedienst door Werkgroep LEEFF

Wat zou het mooi zijn als… iedereen in Beltrum mee kan doen…Zo begon maanden geleden de werkgroep LEEFF! Een groep jongeren/jong volwassenen die net wat extra ondersteuning nodig hebben bij dat wat ze leuk vinden.

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de kantinediensten kwamen we met elkaar in gesprek. Hoe leuk zou het zijn als deze jongens en meiden ook iets zouden kunnen betekenen voor Beltrum en Beltrum iets kan betekenen voor hen. We zijn gewoon maar eens gestart en voortaan zijn Dani, Mees en Jikke elke 3e zaterdag van de maand aanwezig in de kantine. Ze helpen met de verkoop van de drankjes, een hapje en helpen een handje bij andere voorkomende werkzaamheden.

V.I.O.S.-Wijzer 6

Wat zou het mooi zijn dat je tijdens deze gezellige ochtend een keer een kopje koffie komt drinken, een praatje maken. Ook als je niet gaat voor de sport, bv nadat je het oud papier hebt weggebracht. Laat dit een mooie manier zijn om elkaar daar eens te ontmoeten. De eerstvolgende keer is zaterdag 13 mei van 10:00 tot 12:30.

Hopelijk zien we jullie een keertje in de kantine! Wees welkom! Groetjes Dani, Mees, Jikke, Odette en Irma.

V.I.O.S.-Wijzer 7

Sportpark De Sonders is vanaf 1 september 2023 rookvrij Zoals eerder gemeld is er in afstemming met alle sportverenigingen op sportpark De Sonders een werkgroep samengesteld die toe gaat werken naar een rookvrij sportpark.

Sportpark De Sonders is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. We zetten daarom vanaf 1 september 2023 de stap naar een rookvrij sportpark. Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo bieden we iedereen een gezonde en veilige sportomgeving.

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien wel aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.

V.I.O.S.-Wijzer 8

Vanaf 1 september 2023 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op ons sportterrein, ook rokers! We vragen rokers om buiten het sportpark (aan de kant van de weg) en uit het zicht te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. De aanlooproute, entree en plekken binnen ons sportpark, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij.

Werkgroep Rookbeleid

Lotte Geerdinck / Ivo Spilman / Linda Wallerbos

Omdat afscheid nemen méér is dan alleen uitvaart

V.I.O.S.-Wijzer 9 06 18 19 50 23 - 24/7 bereikbaar - www.paulinevanveen.nl

Installatiewerk met de van Porskamp

AUTOBEDRIJF BERENTSEN

BELTRUM 462091

AUTOBEDRIJF BERENTSEN

BELTRUM 462091

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt

ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt

ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel

autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091

www.autobedrijfberentsen.nl

tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091

www.autobedrijfberentsen.nl

V.I.O.S.-Wijzer 10 WWW.PORSKAMP.COM Mercatorstraat 7, 7131 PW Lichtenvoorde. T +31 (0)5443 - 72179
Garantie voor service, kwaliteit & samenwerking!
weet je dat het goed komt!
Dan

Dodenherdenking 4 mei 2023

De Sportcentrale en Tafeltennisvereniging VIOS vieren dit jaar een jubileum. De Sportcentrale bestaat dit jaar 70 jaar en de Tafeltennis 50 jaar.

Vanwege deze jubilea mochten Boet Leemreize en Jan Boverhof namens de Sportcentrale en Walter Rouwhorst en Martijn Koster namens het tafeltennis een bloemenhulde brengen bij het herdenkingsmonument op het Mariaplein tijdens de herdenking op 4 mei in Beltrum.

Met sportieve groet, Dagelijks bestuur Sportcentrale Vios

Jan Boverhof, Boet Leemreize en Monique Stapelbroek

Terug in de tijd (mei 1998)

- Het adressenbestand van de Vios-Wijzer wordt gereorganiseerd. Voortaan wordt deze voorzien van een adressticker. Er wordt aan de leden gevraagd om de huidige adressering te checken en eventuele aanpassingen door te geven.

- Er wordt een Vios-Voetbaldag georganiseerd. Er wordt een toernooi gehouden en voor de kleineren onder ons is Clown Carlos gecontracteerd.

Uit de oude doos (mei 1973)

- Afdeling voetbal wil het trainingsveld aanpakken. Dit gaat fl. 75.000,= kosten. Ze wil dit financieren door een renteloze lening aan te gaan met leden (fl. 250,=).

- Op 2 woensdagmiddagen in mei hebben de kinderen geen vrij van school. Derhalve komen de gymlessen te vervallen.

- Vios C1 wordt kampioen. Het team scoort maar liefst 124 keer en incasseert slechts 6 tegendoelpunten.

V.I.O.S.-Wijzer 11
Foto’s: Stefan Baks Fotografie

Ledenmutaties:

Nieuw als lid Bedankt als lid

Gymnastiek Evi Beunk

Mila Beunk

Lynn Nijhuis

Lot ten Have

James Orriëns

-

Handbal Eline Schilderink -

Touwtrek-

Volleybal Lotte Abbink

Tafeltennis Frans Oude Engberink

Diede Papen

Lieke Papen

Emma Heutinck

Mirthe Bomers

Eline Menop

Willem Wassink

Annie Groot Kormelink

Lizzy Stroet

Joop Bennink -

Voetbal Duuk Hemmink

Job Teselink -

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt!

Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan.

Inlevering kopij

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale

Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij

V.I.O.S.-Wijzer 12 Contactgegevens ledenmutaties Gymnastiek Daniëlle Roerdink Haarstraat 31 06 114 851 32 Handbal Anouk Wiegerinck Zuivelstraat 13 06 170 075 59 Tafeltennis Walter Rouwhorst Kempersweg 9 0544 35 12 39 Touwtrek Mart Arink Avesterweg 19a 06 294 656 55 Voetbal Jan Bouwmeesters Haarstraat 10h 0544 48 12 00 Volleybal secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer.

De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 2 juni 2023 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand).

Het e-mailadres van de eindredacteur:

Contactpersonen Vioswijzer

Sportcentrale Monique Stapelbroek info@sportcentralevios.nl

Gymnastiek Linda Hulshof linda.hulshof@hotmail.com

Handbal Jeanne Slütter jeanneslutter@gmail.com

Tafeltennis info@ttv-vios.nl

Touwtrek Vincent Ribbers ribbers.halte@gmail.com

Voetbal Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl

Volleybal Kim Hanselman nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Vertrouwens- ContactPersoon Iris Groot Zevert en Marlies Stoteler vcp@sportcentralevios.nl

Vanuit het bestuur

Deze maand blikken we terug op de succesvolle afsluiting van Nijntje Beweeg en kijken we vooruit naar de jaarvergadering en de kijkles bij de jeugd.

Bestuur Vios Gym

Jaarvergadering

Nog even een herinnering…

Het bestuur van Vios Gym nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarvergadering op dinsdag 16 mei a.s. om 20.00 uur in het Kulturhus.

Vanaf 19.45u staat de koffie klaar. Graag tot dan!

V.I.O.S.-Wijzer 13

Hindernissen samen nemen... Scharenborg is er voor u.

U weet hoe u wilt leven. Nu en straks. Wij zorgen dat u dat financieel goed regelt. Verzekeren, pensioenen, hypotheken en bankzaken. Alles onder één dak. Geen afdelingen, maar betrokken vakmensen. Samen vinden we de oplossing die het best bij u past. We zijn er voor u.

Hassinkstraat 2

7156 LZ Beltrum

(0544) 48 15 41

info@scharenborg-beltrum.nl www.scharenborg-beltrum.nl

V.I.O.S.-Wijzer 14
Bank - Hypotheken - Verzekeringen Scharenborg Beltrum b.v.

Kijkles

Vrijdag 12 mei is het zover! De jeugdgroepen van Thea en de springgroep van Kayleigh laten tijdens de eigen les zien wat ze allemaal al kunnen en geleerd hebben. Komt u ook kijken?

Woensdag 19 april was de afsluiting van Nijntje Beweeg. Een mooie samenwerking tussen Vios Gym en basisschool de Sterrenboog, omdat bewegen heel belangrijk is voor de motorische en sociale ontwikkeling van ieder kind.

Onder toeziend oog van vele vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden lieten de kinderen van groep 1-2 trots zien wat ze na een periode van 20 lessen geleerd hadden van juf Anny Helmers en de andere juffen van school. Na afloop namen de kinderen uit groep 1 Beweegdiploma 1 feestelijk in ontvangst. Aan de kinderen van groep 2 werd Beweegdiploma 2 uitgereikt. De kwaliteit van het diploma is gegarandeerd vanwege het door de KNGU afgegeven keurmerk.

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie.

Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie.

Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44)

Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32).

Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer 15
Afsluiting Nijntje Beweeg

De laatste wedstrijd van dit seizoen!

Op 16 april hebben we onze laatste wedstrijd gespeeld tegen Minerva. Het was een hele spannende wedstrijd waarbij we tot de laatste minuut hebben gestreden. Hierdoor hebben we de laatste 2 punten weten te pakken, we wonnen met 11-12. We kijken terug op een mooi seizoen met heel veel spannende wedstrijden. We zijn geëindigd op een mooie 3e plek. In de maand mei zullen we nog trainen in de zaal. In juni en de eerste weken van juli gaan we buiten trainen op het beachveld.

Op donderdag 24 augustus start de eerste training weer in de zaal.

Algemene Ledenvergadering 26 april 2023

In het openingswoord deelde voorzitter Walter Rouwhorst mee dat per 1 mei tafeltennisvereniging V.I.O.S. Beltrum het 25ste lid mocht noteren. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn er 3 jubilarissen:

V.I.O.S.-Wijzer 16

Gerda Sonderen 25 jaar lid Willy Walterbos en Walter Rouwhorst 50 jaar lid

Ze kregen allen een mooi boeket overhandigd.

Leuke activiteit om een keer te doen is het spelregelbewijs tafeltennis. Eenmalig aanmelden op NTTB.nl en de rest wijst zich vanzelf ( ook leuk voor niet leden! )

Op 20 mei wordt het 50 jarig bestaan gevierd door leden en partners.

Laatste training- Begin nieuwe seizoen

De kantine van de sporthal is vanaf 12 juni 2023 gesloten in verband met herinrichting.

Vanaf 12 juni kunnen wij terecht bij onze buren TC Beltrum.

De laatste trainingsavond op maandagavond is 3 juli. De laatste training OLdStars is op dinsdagmorgen 4 juli.

Het nieuwe seizoen begint op 21 augustus en voor de OLdStars groep op dinsdag 22 augustus.

Tafeltennis net over de grens deel 2

Waren Walter Rouwhorst en ondergetekende vorige maand als eerste te gast in het Duitse Stadtlohn voor het kijken naar een toptafeltenniswedstrijd van S U.S (Sport und Spiel Stadtlohn).

Afgelopen zaterdag, 6 mei waren we met een grotere groep naar diezelfde plaats afgereisd om daar te spelen tegen een selectie spelers van Tischtennisverein S.U.S.

Het waren Paul Bergervoet, Wim Holt, Martijn Koster, Walter Rouwhordst, Nabel Ghalwi en ondergetekende. Ook nu weer werden we hartelijk welkom geheten met mooie muziek, lekker bier of andere non alcoholische dranken. Wat de wedstrijden betreft moet gezegd . . . we deden flink ons best en

V.I.O.S.-Wijzer 17
V.I.O.S.-Wijzer 18 Industrieweg 1, 7156 PA Beltrum. T 0544 - 48 1779 autobedrijfnijhuis.nl

behaalden overwinningen (totaal 3, waarvan twee dubbelspelen en een enkelspel, gewonnen door Martijn . . . “the man of the match”). Maar het moet gezegd . . . De overmacht van onze gastheren was beduidend en met veel lachen en kwinkslagen van Paul moesten we uiteindelijk capituleren voor onze tegenstanders. De einduitslag was 12 – 3 voor S.U.S. De bratwurst was weer overheerlijk en de pommes (patatjes) smaakten ook voortreffelijk.

Met z’n allen nog even op de foto voordat we rond kwart over zes afscheid van elkaar namen. Het was een leerzame middag voor het team van Vios en . . . de sfeer was uitstekend en daar gaat het tenslotte om. We hebben afgesproken dat we contact met elkaar blijven houden en de return gaat er ongetwijfeld komen te zijner tijd.

Competitietoernooi Gewest Oost 16 april Zondag 16 april vond de tweede competitiedag van Gewest Oost plaats. We waren te gast bij TTV Elshof. De Bisons namen vandaag deel met het 680kg team. Het team draaide prima en er waren mooie wedstrijden waarvan sommige trekbeurten meer dan 10 minuten duurden. Alleen van TTV OKIA werd verloren, de overige wedstrijden werden gewonnen. Het resultaat: tweede in het dagklassement.

V.I.O.S.-Wijzer 19
V.I.O.S.-Wijzer 20 M e e ster Nelissenst raat 11, 715 6 M A Belt r um T ( 0 5 4 4 ) 4 8 15 75 E info @ rateringinst allatie.nl ww w. ra t e r i ng i n s t a l l a t i e . n l Gedegen advies en vakmanschap!

Competitie toernooi Gewest Oost 30 april

In het zonovergoten Bekveld was het vandaag tijd voor het derde competitietoernooi van Gewest Oost. Vanmorgen traden de Bisons aan in de 720 kg klasse met debutanten Thijs en Yorick; mooie wedstrijden en een goeie gedeelde vijfde plek. Vanmiddag was het de beurt aan de 640 kg klasse met net-niet-meer-debutant Chiel; een welverdiende derde plek werd bemachtigd met ook weer heerlijke wedstrijden

Mooi resultaat voor de voedselbank!

In het weekend van 22 en 23 april heeft het dames 2 voetbalteam van Vios Beltrum naast hun kantinedienst een actie voor de voedselbank OosAchterhoek opgezet. In de voorbereiding waren alle verenigingen, school, sponsoren en bezoekende teams aangeschreven om de actie onder de aandacht te brengen of mee te werken.

Dat de actie voor de voedselbank nodig is blijkt wel uit het feit dat ruim 470 gezinnen in Oost-Achterhoek gebruik hiervan maken. Prachtig was het dan ook om te zien dat vanaf zaterdagochtend er een heuse stroom aan goederen en gelden werden overhandigd. Tijdens de actie werd het aanwezige publiek vermaakt middels een loterij met mooie prijzen, een feest Dj en een geweldig optreden van The Sec.

V.I.O.S.-Wijzer 21
inzameling voedselbank - resultaat

Al met al een prachtig weekend met een prachtig resultaat, maar liefst

€5.391,- is er opgehaald en dit mooie bedrag is symbolisch op 5 mei overhandigd aan de voedselbank Oos-Achterhoek. Dames 2 van Vios Beltrum kijken terug op een mooie actie en een prachtig weekend.

Nieuwe trainingspakken voor heren 4

Proeflokaal De Kroon sponsort VIOS H4 nieuwe trainingspakken. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen SV Grol 5 worden Frans Peterman en Aniek Meekes-Peterman bedankt voor de sponsoring van de nieuwe trainingspakken voor Heren 4.

Proeflokaal De Kroon is een ontbijt- en lunchgelegenheid waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tijdelijke werkplek hebben. Zorg en horeca komen hier samen en dat is altijd al een grote wens van Aniek geweest. Proeflokaal De Kroon is gevestigd in het gelijknamige Café De Kroon, in Beltrum beter bekend als Frielink.

We wensen Aniek veel succes en zijn ook enorm blij dat de familie Peterman het Proeflokaal regionaal zichtbaar wil maken door het schenken van de mooie trainingspakken.

Jeugdkader bedankt! – Graafschap – MVV

Vrijdag 5 mei – Het jeugdkader van vv VIOS B. maakt veel mogelijk, tijd om hen te bedanken. Bestuur en jeugdcommissie heeft het jeugdkader uitgenodigd om de wedstrijd de Graafschap - MVV te bezoeken. Directe aanleiding voor deze actie waren de huiskamergepsrekken afgelopen najaar. Een voorstel van leden voor leden. Direct opgepakt door het verantwoordelijk bestuurslid!

V.I.O.S.-Wijzer 22
nieuwe trainingspakken H4 (de Kroon)

Om 18.00 uur vertrok de bus naar Doetinchem waar de wedstrijd met enige vertraging begon. Het jeugdkader was in goed gezelschap. voormalig bondscoach Bert van Marwijk was ook aanweziig. Opa Bert bezocht de wedstrijd van kleinzoon Ruben van Bommel.

Naast vervoer en toegangskaarten waren er ook enkele consumpties voor het jeugdkader. Een leuke avond naar volle tevredenheid voor jeugdkader, trainers, leiders en scheidsrechters. Namens bestuur, jeugdcommissie en leden een blijk van waardering voor de mensen die de vereniging dragen!

De wedstrijd zelf eindigde in een 2-1 overwinning voor de Graafschap na een 1-1 ruststand.

Paaseieren zoeken groot succes!

Zaterdag 8 april was het zo ver. Editie 2023 van het paaseieren zoeken op sportpark de Sonders. Het was mooi weer en er waren 31 kinderen aanwezig dus garantie voor een mooie middag.

De kinderen werden opgedeeld in 6 teams, verschillend over alle leeftijdscategorieën. Het was natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk eieren te verzamelen. Deze lagen op allerlei verschillende plekken zoals de tribune, bosjes, langs de velden en in de dug-outs. Ook werd er één groot gouden ei gevonden. Uiteindelijk heeft team 4 gewonnen, maar iedereen was natuurlijk een winnaar. De kids kregen nog allemaal wat lekkers mee naar huis na een geslaagde middag.

Op naar de volgende editie!

paaseieren zoeken

V.I.O.S.-Wijzer 23
jeugdkader bedankt! - Graafschap - MVV
V.I.O.S.-Wijzer 24 open training VIOS meiden en dames

Kozijnen repareren - tijdelijk overlast

De kozijnen op de tribune zijn in slechte staat en daar moet wat aan gedaan worden.

Namens SAVV heeft ‘de Ondergrondse’ een en ander onderzocht en gekozen voor reparatie. Vakmensen binnen ‘de Ondergrondse’ zullen dit op zich nemen en om het werk te kunnen uitvoeren zullen zij kleedlokaal 8 tijdelijk als werkplaats in richten.

Dat betekent dat dit kleedlokaal binnenkort enige tijd niet gebruikt kan worden tijdens wedstrijden en trainingen. Omdat de genoemde vakmensen ook zullen helpen bij de verbouwing van de kantine in de zomerstop is kleedlokaal 8 tijdens het einde van de competitie tijdelijk niet beschikbaar.

Een klein beetje overlast voor ons allen maar het bespaart in dit geval een kleine € 10.000,Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

Onderhoud velden - gras maaien

Het eerste gras is alweer gemaaid! Graag vragen wij jullie medewerking voor het afruimen van de velden.

In het contract met de ondernemer, die het onderhoud van de velden doet, staat vermeld dat de bestuurder niet van de machine af behoeft te stappen maar op de machine kan blijven zitten. Daarom zal hij de bewerking rond het obstakel uitvoeren dat zich nog op het veld bevindt.

Om deze reden het dringende verzoek om na het gebruik van de velden alles te verwijderen en terugzetten op de daarvoor bestemde plaatsen. Verplaatsbare goals naar de tegel plateaus en de doelnetten onderhoud-gras maaien (web) opklappen. Het opklappen van de netten altijd met twee personen uitvoeren en niet door één persoon. Dit om het verbuigen van de netbeugel te voorkomen. Onderhouden doen we samen!

V.I.O.S.-Wijzer 25
Kozijn vernieuwen
V.I.O.S.-Wijzer 26

KAMPIOEN

We hebben kampioenen in ons midden! De meiden van CMV 4 2 zijn kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd!!

Ik pass de bal

Hoi allemaal, Puck bedankt voor het passen van de bal.

Ik ben Suus Bennink en ik ben 11 jaar en woon in Beltrum, samen met mijn gezin die bestaat uit papa Jerker, mama Dorian, broertje Sen en zusje Mies.

Mijn hobby’s zijn buiten spelen en kunstjes doen op de trampo. Ook zit ik bij de Belstars.

Ik speel nu volleybal voor het tweede seizoen.

Ik vind volleybal heel leuk. Ik zit samen in een team met Finn, Lynn, Puck, Noortje en ik zelf, ik zit in niveau 4.

Ik pass de bal door naar Finn te Morsche!

Groetjes van Suus Bennink

V.I.O.S.-Wijzer 27

Feestavond

Op zaterdag 15 april hebben een aantal leden de feestavond georganiseerd in de kantine. Michel Ballast verzorgde de activiteit, wie is de Mol….. Flink wat denk- en giswerk! Ook de inwendige mens werd goed verzorgd. Het was een goed georganiseerde en gezellige avond, organisatie bedankt!

V.I.O.S.-Wijzer 28

Passen wedstrijdtenue

De jeugdleden kunnen op woensdag 24 mei van 18.30 uur tot 19.30 uur of op zaterdag 27 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur het wedstrijdtenue komen passen.

Ieder lid krijgt voor de wedstrijden een eigen tenue die in de teamtas zit. Wil jij zeker zijn van een tenue in de juiste maat dan zien we jou graag bij een van de pas sessies, dit is in de sporthal!

Inleveren teamtassen

Willen alle jeugdteams uiterlijk 20 mei de teamtassen inleveren bij Ilse te Fruchte (Ringweg 16)

Spelerspassen

We willen alle teams vragen om de spelerspassen in te leveren bij Rosan Asschert (Olden Goarden 8).

Husseltoernooi

Dinsdag 6 juni is het jaarlijkse husseltoernooi! Om 19.00 uur starten we en nadien sluiten we gezellig samen het seizoen af in de kantine, tot dan!

V.I.O.S.-Wijzer 29
��

Verenigingsactiviteiten

Vios Gymnastiek

12 mei Kijkles bij de jeugd

16 mei Jaarvergadering 20.00 uur in het Kulturhus

Vios Tafeltennis

Week 8 t/m 14 mei Nationale beweegweek voor ouderen

20 mei viering 50 jarig bestaan tafeltennisvereniging V.I.O.S. Beltrum

Vios Touwtrek

11 juni Comp. Gewest Oost, Te Beltrum

Vios Voetbal

12 juni vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

10 juli vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

Vios Volleybal

6 juni Husseltoernooi

10-11 juni Volleybalkamp jeugd

V.I.O.S.-Wijzer 30
W W W. D U T E B E LT R U M . N L - 0 5 4 4 – 2 0 4 0 2 0