Vioswijzer Juni 2021

Page 1


AUTOBEDRIJF BERENTSEN BELTRUM 462091

Uw VW, Audi en Opel specialist, zowel nieuw als gebruikt. Ook voor onderhoud, airco-reparatie en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel. Tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur

Autobedrijf Berentsen Grolseweg 26 7156 LB Beltrum Tel.: 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl


Sportcentrale V.I.O.S Beltrum opgericht: 30-1-1953 Verschijnt 11x per jaar 67e jaargang no. 8 Juni 2021 www.sportcentralevios.nl www.vioswijzer.viosbeltrum.nl Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail:

mtjmbouwmeester@gmail.com

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl Bankrekeningnr.:

IBAN:NL57RABO0105502146

Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

V.I.O.S.-Wijzer

Juni 2021

VOORWOORD

Corona is de greep op onze samenleving enigszins aan het verliezen. Steeds meer en meer beperkingen worden losgelaten. Ons dagelijks leven krijgt weer inhoud van voor de coronapandemie. We zijn er nog niet, maar we gaan de goede kant. Er komen steeds meer mogelijkheden bij. Sporthal is weer open, evenals de kantine. En de jeugd van voetbal hebben alweer wedstrijdervaringen kunnen opdoen. En de zomer staat weer voor de deur! We hebben al enkele mooie ‘zomerdagen’ gehad, maar ook wel enkele ‘herfstdagen’. Mei doet wat het wil. Mijn Gerarduskalender zegt over mei: onweer in mei maakt de boeren blij. En over juni Hoort ge in juni de donder kraken, dan kaken de boeren goede zaken. En we hebben al enig gedonder achter de rug, dus nu maar afwachten. En maar voorzichtig dromen over een vakantie zonder beperkingen. Laten we voor ons allen het beste ervan hopen. Even een ander onderwerp. Al jarenlang wordt de ViosWijzer gedrukt via Hameland, Weevers en nu via fusies bijPack2go. Afgelopen weer kregen het bericht dat dit bedrijf helaas failliet is. En dat kort voor het juni-nummer. We hebben Mijnen Media, creatie&communicatie uit Silvolde bereid gevonden op kort termijn voor ons de ViosWijzer in orde te maken. We zijn dus voor nu onder de pannen en in juli hebben we normaal geen ViosWijzer. We kunnen na deze uitgave in alle rust kijken hoe we verder gaan. De Vioswijzer blijft dus gewoon komen. Prettige vakantieperiode, Martin Bouwmeesters

3


Op 26 mei jl. is de periodieke federatievergadering gehouden van de Sportcentrale VIOS met aansluitend de jaarvergadering. Omwille van Corona-maatregelen deze keer niet vanuit de bestuurskamer maar online via Teams. Alle 6 aangesloten verenigingen waren daarbij vertegenwoordigd.

Federatievergadering Sportcentrale VIOS

Vanuit de afdeling gymnastiek is voortaan Lotte Geerdinck als afgevaardigde betrokken bij de federatie. Zij volgt Remco Winkelhorst op. De Sportcentrale bedankt Remco voor zijn inzet voor de afgelopen periode. Als dank heeft hij een bos bloemen ontvangen.

Ontwikkelingen kantine

Enige tijd geleden is de wens ontstaan om het terras bij de kantine te overkappen. Hierdoor ontstaan meer zitplaatsen. Dit is niet alleen tijdens deze Coronatijd wenselijk maar ook o.a. door de komst van de Survival naar ons sportpark. Het plan is inmiddels verder uitgewerkt. Ook de vereiste vergunning is hiervoor aangevraagd bij de gemeente. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor de gewenste beveiliging via een toegangssysteem tot de Sonders. Ondertussen heeft de kantine een opfrisbeurt gehad en staan we in de startblokken om een frisse start maken.

V.I.O.S.-Wijzer

4


Kantine weer open

Na de aangekondigde versoepelingen door premier Rutte is ook de kantine weer opengegaan. Vanaf eind augustus 2020 waren de deuren gesloten. Op 5 juni was het dan eindelijk zover en kon er weer koffie, fris of een biertje geserveerd worden. Uiteraard dienen we ons wel te houden aan de landelijk geldende Corona-regels en openingstijden. Eind mei is een nieuw kantinerooster naar de bardienstmedewerkers verstuurd. Deze geldt voor een periode van 4 weken. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk of er ook altijd wat te doen is op het sportpark. Informeer tijdig of er daadwerkelijk een bardienst aanwezig moet zijn. Het sleuteladres is: Dorpsstraat 18 (Johnny Wolterink).

Dankbetuiging

Jan en Dinie Bouwmeesters hebben onlangs hun huis in de Hassinkstraat ingeruild voor een woning in de Haarstraat. Dit was ook het moment om enkele taken over te dragen. Ongeveer 10 jaar lang hebben ze vele mensen aan de deur gehad en hen de sleutel van de kantine afgegeven. Bijna alle dagen van de week. Ook hebben ze ruim 30 jaar dagelijks de dagopbrengst van de kantine geteld, verwerkt en afgestort bij de bank. Hoewel de afgelopen jaren steeds meer wordt gepind en er daarom minder contant geld in omloop is, bleef het werk nagenoeg gelijk. We willen Jan en Dinie hartelijk danken voor alles wat ze voor VIOS hebben gedaan. Zodra de Corona maatregelen het toelaten, gaan we bij hen op bezoek om hen nogmaals op gepaste wijze te bedanken voor hun inzet. Veel geluk op jullie nieuwe stek!

Jaarvergadering Sportcentrale VIOS

Tijdens deze vergadering zijn de gebruikelijke onderwerpen behandeld. Het jaarverslag van de secretaris kwam aan de orde en de penningmeester heeft het financiële plaatje toegelicht. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar was Tessa Branten. Zij heeft sinds 2018 de rol van secretaris van het dagelijks bestuur vervuld. Voorzitter Jan Boverhof bedankte Tessa voor haar inzet voor de Sportcentrale. Hij uitte zijn waardering voor haar enthousiaste en positieve bijdrage. Ze acteerde altijd proactief en had aan een half woord genoeg. Tessa ontving applaus en een mooie bos bloemen. Monique Stapelbroek neemt de rol van secretaris over. Uiteraard wensen we Monique veel succes toe.

Even voorstellen… nieuwe secretaris Sportcentrale

Hallo, ik ben Monique Stapelbroek, 52 jaar en woon ruim 20 jaar samen met ons gezin in Beltrum. In mijn dagelijkse werk ben ik leidinggevende bij Sité Woondiensten in Doetinchem, verantwoordelijk voor de teams Control, V.I.O.S.-Wijzer

5


Kwaliteit en ICT. Mijn collega’s typeren mij als een verbinder. Daarbij ga ik graag op zoek naar kansen en mogelijkheden. Door een goede samenwerking kunnen we elkaar in Beltrum versterken, zowel verenigingen onderling als ook daarbuiten. Graag lever ik hieraan mijn bijdrage als secretaris van de Sportcentrale. Ik kijk er naar uit om nader kennis te maken met de verschillende verenigingen om van daaruit samen te gaan werken.

Actuele samenstelling federatie VIOS: Dagelijks bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester:

Jan Boverhof Monique Stapelbroek Boet Leemreize

Afgevaardigden verenigingen: Gymnastiek: Lotte Geerdinck Handbal: Linda Wallerbos Tafeltennis: Walter Rouwhorst Touwtrek: Vincent Ribbers Voetbal: Roald Visser Volleybal: Stanley Heutinck

Terug in de tijd (Juni 1996)

- Vios voetbal houdt voor het eerst een een Vios-voetbal-dag met een afsluitende feestavond. De reacties zijn positief zodat de organisatie mogelijk dit elk jaar gaat organiseren. - Er wordt een electronisch scorebord aan geboden aan VIOS-voetbal door de Ondernemersvereniging St. Martinus en Kapsalon Scharenborg.

Uit de oude doos (Juni 1971)

- Vios Voetbal speelt de finale om de GVB-beker tegen GVV Giesbeek. Helaas wordt de beker niet gewonnen. - Er gaan in de zomer 55 jongens en meisjes naar de NKS-jeugdkampen. De jongens gaan naar Wassenaar en de meiden naar Oudenbosch. - Vios Handbal geeft een receptie t.g.v. de promotie van het eerste damesteam (zaal) en de kampioenschappen van van dames 1 en 2 (veld).

V.I.O.S.-Wijzer

6


Ledenmutaties: Nieuwe leden: Voetbal: Boet Orriëns Noud Klein Gunnewiek

Bedankt als lid: Gymnastiek: Suze te Braak Lynn Vaanholt Rens Wiegerinck Gerry Ballast Voetbal: Kick Papen Kimberly Bruijl Jordy Koster Rowan Klein Gunnewiek Dirk te Plate

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand. Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan. -

Gymnastiek Handbal Tafeltennis Touwtrek Voetbal Volleybal

Danielle Roerdink, Haarstraat 31, 06 114 851 32 Anouk Eskes, Zuivelstraat 13, 06 170 075 59 Walter Rouwhorst, Kempersweg 9, 0544 35 12 39 Mart Arink, Avesterweg 19a, 0629465655. Jan Bouwmeesters, Haarstraat 10h , 0544 48 12 00 secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

Inlevering kopij Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer. De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 6 augustus 2021 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand). In de maand juli verschijnt er geen Vioswijzer

V.I.O.S.-Wijzer

7


Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com De contactpersonen per vereniging zijn: - Sportcentrale, Monique Stapelbroek: - Gymnastiek, Linda Hulshof: - Handbal, Jeanne Slutter: - Tafeltennis, - Touwtrek, Vincent Ribbers: - Voetbal, Marco Heutinck: - Volleybal, Kim Hanselman:

info@sportcentralevios.nl linda.hulshof@hotmail.com jeanneslutter@gmail.com info@ttv-vios.nl ribbers.halte@gmail.com mthjheutinck@kpnmail.nl nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Vanuit het bestuur

Afgelopen jaar was wederom een bijzonder sportjaar. Door Corona konden de gymlessen lange tijd niet doorgaan. Gelukkig zijn intussen alle lessen weer hervat in de sporthal. Na de eerste versoepelingen konden de jeugdgroepen en de woensdagavondgroepen van Thea weer de sporthal in. Erg fijn, omdat we nu niet meer afhankelijk waren van het weer en er ook weer gegymd kon worden op toestellen. De ouder-kindgym mocht opgestart worden op het voetbalveld. Na 5 juni zullen zij ook weer in de sporthal gaan gymmen. Ook Clementine heeft met haar groepen de lijnen uitgezet voor een goede start. Fijn dat iedereen zo voor de zomer nog de mogelijkheid krijgt om samen het bewegen weer op te pakken! Via deze weg willen we Vios Voetbal bedanken voor het beschikbaar stellen van het veld. Door het bieden van deze mogelijkheid konden de lessen in aangepaste vorm hervat worden. We waarderen het zeer dat jullie met ons meedachten en zo flexibel waren. We wensen iedereen weer sportieve en gezellige sporturen toe en alvast een fijne zomervakantie! Bestuur Vios Gym V.I.O.S.-Wijzer

8


Kleding

Het sportjaar loopt ten einde. We willen iedereen die stopt of gestopt is, vragen om de gymkleding in te leveren bij Dorian Scharenborg. Aan het begin van het nieuwe seizoen komt Dorian bij de jeugdgroepen langs en is er de mogelijkheid om een gympakje te krijgen of te ruilen voor een andere maat.

www.loonbedrijfscharenborg.nl V.I.O.S.-Wijzer

9


Jaarvergadering

Door de Coronamaatregelen heeft de jaarvergadering van Vios Gym dit sportjaar nog niet plaatsgevonden. We hopen dat we, wanneer er verdere versoepelingen doorgevoerd worden, een datum kunnen prikken. Misschien nog voor de zomer, anders hopelijk begin volgend sportseizoen.

Een dankjewel aan onze sponsoren!

Wat hebben we een vreemd sportjaar achter de rug. De lessen hebben lang geen doorgang kunnen vinden en verenigingsactiviteiten lagen volledig stil. Wat is het dan bijzonder en mooi dat onze sponsoren ons trouw zijn gebleven! Ondanks alle onzekerheden en aanpassingen blijven zij het belang van sporten, en dan in het bijzonder gym, erkennen. Het leek ons dan ook zeer op de plaats om ze te bedanken hiervoor en ze een soort van ‘ereplaatsje’ in deze Vioswijzer te geven. We hopen dat aankomend seizoen weer een normaal seizoen zal zijn waarbij: - De shirts van onze kledingsponsor ‘Marboma’ weer gedragen worden door onze volwassen leden; - Bedrijven hun producten ‘in natura’ aan ons leveren, producten van ‘Floreel bloemen’ en ‘Dute’ die wij gebruiken bij de verschillende activiteiten binnen onze vereniging; - De zaalactiviteiten weer volop opgepakt kunnen worden en waar de borden van ‘Scharenborg Beltrum b.v.’, ‘De Hoofdzaak’ en ‘@ Lotte’s kapsalon’ te vinden zijn. Zij steunen daarmee, naast Vios Gym, alle verenigingen die gebruik maken van de zaal; - Onze website (www.viosgym.nl) veelvuldig bezocht zal worden door geïnteresseerden en hopelijk veel toekomstige leden. Op deze website staan de volgende bedrijven vermeld met hun logo en steunen daarmee Vios Gym: - Groot Zevert B.V. - Geveltechniek-Beltrum - @ Lotte’s kapsalon - Loonbedrijf Scharenborg - Zorghulpmiddelen online (Arc en Ciel) - Scharenborg Beltrum b.v. - Schildersbedrijf te Morsche Namens bestuur, leiding en leden van Vios Gym dank voor de sponsoring van het afgelopen seizoen! V.I.O.S.-Wijzer

10


Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester: (06 - 11 48 51 32). Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

V.I.O.S.-Wijzer

11


V.I.O.S.-Wijzer

12


V.I.O.S.-Wijzer

13


Deze maand hebben we geen nieuws te melden!

We mogen weer (een beetje)

Na een (veel te lange) gedwongen ‘coronapauze’ mochten we op 31 mei eindelijk weer de zaal in. Wel even de mondkapjes ophouden tot je achter de tafel staat, maar toen gingen de remmen er af en werd er weer als vanouds gestreden om de punten. Niet in competitieverband natuurlijk, want die wordt past in het najaar, als er niet weer roet in het eten wordt gegooid, weer hervat. Nee, op onze trainingsavond wordt er in onderling verband vaak even een ‘potje’ gespeeld om te kijken hoe we er voor staan. Vooral na zo’n lange tussenstop was dat interessant …. Wie moet er nog op gang komen qua conditie, wie mist nog de vastigheid die hij/zij een jaar geleden wel had? Het trainen was dus bijna weer als een jaartje terug, maar de douches mochten nog niet gebruikt worden en de kantine zat nog dicht. Dat is binnenkort ook weer verleden tijd en dat is wel zo gezellig (die kantine, bedoel ik dan, haha, niet de douches). De opkomst was best okay, voor een eerste training, maar we hopen natuurlijk iedereen weer te kunnen begroeten in Sporthal De Sonders op de maandagavond. Ook de leden die het misschien waren vergeten of die het nog niet aandurfden. We kunnen, vinden wij, echt wel coronaproof van onze sport genieten en zo de coronakilo’s eraf proberen te trainen, voordat misschien de zomervakantiekilo’s er bij aankomen. Dus allemaal, tot de volgende trainingsavond!

V.I.O.S.-Wijzer

14


Nu de coronamaatregelen langzaam aan versoepeld worden, is er afgelopen tijd een begin gemaakt met de trainingen. Dat betekent natuurlijk ook bijpraten, horen hoe het met iedereen is en hoe fit iedereen is, coronakilo’s of juist niet. Maar ook langzamerhand de trainingen weer oppakken. Inmiddels zijn er binnen de NTB initiatieven ontplooid om een aantal toernooien te organiseren en eventueel een Nationaal Kampioenschap. Mede hierdoor wordt de trainingsintensiviteit opgevoerd. Door corona is de ledenvergadering dit voorjaar niet doorgegaan, wanneer het mogelijk is zal deze alsnog worden gehouden. Langzamerhand komt de vereniging weer op stoom. T.T.V. BISON wenst iedereen een fijne vakantietijd toe!

VIOS VOETBAL Van de bestuurstafel. . .

Nederland lijkt langzaam van het slot te gaan. Het gaat beter met het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en er worden ook steeds meer versoepelingen doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er bij de jeugd onder de 18 jaar weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Na een hele periode waarin de jeugdcommissie in samenwerking met onze Hoofd Opleidingen veel gevarieerde toernooivormen heeft georganiseerd, is het toch leuk om weer ‘echte’ wedstrijden te kunnen spelen. Voor de senioren is het seizoen voorbij. Voor hen geldt wel dat de beperking van 1,5 meter afstand voor de 26-plussers er af is, waardoor er wel weer volop getraind kan worden en eventueel wedstrijden onderling (binnen de eigen vereniging). Gezien de huidige ontwikkelingen en de situatie die er geschetst wordt voor aankomende zomer, hebben we er alle vertrouwen in dat we in het komende seizoen weer kunnen starten met de beker- en competitiewedstrijden onder (meer) normale omstandigheden. We begrijpen ook dat iedereen hier al heel V.I.O.S.-Wijzer

15


veel zin in heeft. Totdat het zover is, moeten we echter nog even met zijn allen de schouders er onder blijven zetten en nog even volhouden met de geldende maatregelen. Binnen de club zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al in volle gang. Ook willen we middels deze weg nogmaals aandacht vragen voor enkele belangrijke vacatures binnen de club, die voor het aankomende seizoen ingevuld dienen te worden: • Wedstrijdsecretaris Senioren; • Verzorg(st)er; • Divers kader voor de jeugd; Mocht je de club verder willen helpen, schroom dan niet om contact op te nemen. We moeten het met zijn allen doen! Mocht je iemand kennen waarvan je denkt dat hij of zij eventueel een van deze (of een andere) functie zou kunnen bekleden, laat het ons dan ook weten, zodat wij deze persoon kunnen benaderen. Inmiddels is ook onze nieuwe Damescommissie gestart in de persoon van Dominique Abbink, Annefleur Krabbenborg en Joanne Eggink, zoals ook in de regionale kranten is verschenen. Wij als bestuur zijn erg blij met deze ontwikkeling en hebben er veel vertrouwen in dat we met deze dames een nieuwe stap zetten voor de toekomst van het damesvoetbal binnen de club. Blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten op Sportpark de Sonders!

Football Mania zorgt voor blije gezichten

Marble Mania, bekend van TV, werd naar het hoofdveld van VIOS Beltrum gehaald en omgetoverd tot Football Mania. Het ging vandaag dus niet om de knikkers! Op deze mooie zaterdag konden onze jeugdleden van de o7 t/m de o12 hun passing-skills laten testen op het hoofdveld van VIOS Beltrum. De spelers gingen in zes groepen de negen onderdelen langs om individueel zoveel mogelijk punten te verdienen. In de volgende negen spelletjes konden ze punten verdienen door de bal zo nauwkeurig mogelijk te passen/mikken over de grond: Penalty schieten Elke speler mag 5 ballen schieten op een klein doeltje, waarbij twee andere spelers mogen proberen deze bal met hun eigen bal weg te tikken. Kleuren mikken Er stonden verschillende kleuren pionnen naast elkaar met verschillende waardes. Wie schiet de meeste of de juiste pionnen om? V.I.O.S.-Wijzer

16


football mania Sjoelen De spelers probeerden vijf ballen één voor één tussen de poppen door te passen om zo zoveel mogelijk punten te halen. Elk gat tussen de poppen levert punten op, net als bij het sjoelen. Grote knikker Probeer met vijf ballen zo vaak mogelijk de grote bal te raken met je eigen voetbal. Met elke bal die raak wordt geschoten krijg je meer punten. Darten Er was een dartbord met lint gemaakt op het gras naast het hoofdveld. Elk vak heeft een andere waarde. Het middelste vak is het meeste punten als de bal daar in blijft liggen. Wie haalt de meeste punten met vijf ballen?

Oranjefestival!

Op 12 juni begint het EK voetbal en wilden bij een ‘Oranjefestival’ organiseren. Doordat we in juni wedstrijden gaan voetballen, hebben we het oranjefestival verplaatst naar zaterdag 3 juli 2021. We gaan dan het seizoen gezamenlijk afsluiten en achter ons laten. Op deze ochtend hebben we een programma van 10.00 – 12.00 uur opgezet voor onze jeugdleden, kijk in het schema hoe jouw dag eruit ziet! Het gaat om de teams waar je in juni wedstrijden mee voetbalt. V.I.O.S.-Wijzer

17


Tijd?

Wie?

Wat?

09.45 uur 10.00 uur 10.50 uur

allen O7-O8-O9-O10 (t/m 9 jaar) O11-O12-O13 O11-O12-O13

11.00 uur

O7-O8-O9-O10

11.10 uur 12.00 uur

O11-O12-O13 O7-O8-O9-O10 allen

inloop voetbaltoernooi oranje “levend stratego” pauze met een hapje en drankje pauze met een hapje en drankje voetbaltoernooi oranje “levend stratego” einde activiteiten afsluiting

We vragen iedereen om in het oranje te komen! Heb jij een oranje t-shirt of een mooie oranje hoed, het mag vandaag! Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. Hopelijk zien we jullie allemaal in Hollandse sferen en zijn we klaar voor het EK!

Vacature trainer JO17-1

Voor de JO17-1, naar verwachting uitkomend in de tweede klasse, zijn we op zoek naar een enthousiaste trainer voor het seizoen 2021-2022. De enthousiaste trainer die wij zoeken: • is bij voorkeur in bezit van een diploma TC III, juniorentrainer of V.I.O.S.-Wijzer

18


V.I.O.S.-Wijzer

19


• • • • • •

bereidt één van beide te halen (is niet verplicht mits de trainer over voldoende ervaring beschikt). kan twee avonden in de week training geven (in overleg) en op zater dagmiddag het elftal tijdens de wedstrijd coacht. kan zich conformeren met het technisch beleid van de club heeft ervaring met het trainen en coachen van spelers, het liefst in de leeftijd 15 t/m 19 jaar is in staat om spelers te enthousiasmeren, stimuleren en te motiveren heeft communicatieve vaardigheden en discipline kan samenwerken met de Hoofd Opleidingen, leeftijdscoördinator en overige trainers

Luc Hoenderboom Wij bieden: • een uitdagende functie en een selectie met 15 spelers met verschillende kwaliteiten • kansen om door te groeien binnen de vereniging bij goed functioneren • een gezellige dorpsclub met ambitie • per 1 augustus a.s. een contract voor één jaar met passende vergoeding Wil je bij ons aan de slag? Stuur dan je CV met korte motivatie naar hoofdopleidingen@viosbeltrum.nl.

V.I.O.S.-Wijzer

20


V.I.O.S.-Wijzer

21


Vacatures circuittraining

De jeugdcommissie is druk bezig met de voorbereiding voor volgend seizoen. Bij de circuittraining op de maandagavond gaan helaas een aantal trainers stoppen. Gelukkig hebben we een aantal nieuwe trainers bereidt gevonden om volgend seizoen training te geven, maar we merken ook dit seizoen dat een trainersgroep van minimaal acht trainers wenselijk is. Om een goede mix van jong en oud, man en vrouw te behouden zoeken wij twee ouders die het leuk vinden om op de maandagavond van 18.00 tot 19.15 uur op het trainingsveld te staan en te helpen bij de training.

mee trainen De training wordt voorbereid door Diederick Brinkerhof (hoofdtrainer circuittraining), waarbij jij als trainer op de zondag weet bij welke oefening jij gaat helpen. Je hoeft dus zelf geen training voor te bereiden. De groep spelers is tussen de 7 en 11 jaar die om de vijftien minuten naar een volgende oefening gaat. Een trainer staat dan de hele avond bij dezelfde oefening. Dit is al jaren een groot succes! Als we niet genoeg trainers kunnen vinden voor de circuittraining zijn we als jeugdcommissie helaas genoodzaakt om leden of ouders te verplichten om te helpen bij de circuittraining. We willen dit scenario uiteraard graag voorkomen. Voor meer informatie over de circuittraining neem dan contact op met Michel Ballast, Hoofd Opleidingen, via telefoonnummer 06-20108046 of hoofdopleidingen@viosbeltrum.nl. Samen zorgen we ervoor dat onze jongste jeugd kan blijven voetballen. V.I.O.S.-Wijzer

22


Hallo allemaal,

Door de versoepelingen van de corona maatregelen hebben we alweer iets meer kansen gekregen om te sporten en gelukkig ziet het erna uit dat dit alleen maar de goede kant op gaat! Vanaf 5 juni betekent dit dan ook dat we weer binnen mogen trainen, ook vanaf 18+ mag er weer binnen getraind worden met het gehele team. Uiteraard in achtneming van de nog steeds geldende maatregelen! Voor de maand juni zijn de trainingstijden weer gedeeld met de teams. Daarnaast kan er op maandag (prestatie) en woensdag (recreatief) van de beachvelden gebruikt gemaakt worden. Wil je hier aan mee doen, meld je dan in je team app. Voor alle teams nog een paar fijne trainingen gewenst! Inmiddels zijn de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt. Dat we hopelijk het aanstaande seizoen weer volop gebruik kunnen maken van de trainingen binnen. Teamtassen We willen vragen of alle jeugdteams, dames 3 en 4 de teamassen willen inleveren bij Jolanda klein Nijenhuis, Oosterenk 2. Beachcompetitie Er hebben zich heel wat teams aangemeld om mee te doen met de eerste editie van de beachcompetitie van Vios Volleybal. Super leuk dat er veel animo voor is! De inschrijvingen zijn inmiddels gesloten, en de deelnemende teams hebben een mail gehad met verdere informatie. Helaas mogen er op dit moment nog geen wedstrijden worden gespeeld. Als de versoepelingen het toelaten, hopen we later alsnog te kunnen starten of de beachcompetitie in een andere vorm te kunnen laten plaatsvinden. De deelnemende teams worden hierover tijdig geïnformeerd.

V.I.O.S.-Wijzer

23


Aanmeldingen Lijkt het jou leuk om te leren volleyballen samen met vriendjes en vriendinnetjes? Dat kan (vanaf 6 jaar)! Iedere dinsdag of woensdag* (afhankelijk van de leeftijd) wordt er een training verzorgd in de sporthal van Sportpark de Sonders. Trek je sportkleding aan en kom een keertje vrijblijvend mee trainen om te zien of volleybal wat voor jou is. Hopelijk tot snel ☺ Bij vragen kun je contact opnemen met jeugdzaken@volleybalviosbeltrum.nl *Met uitzondering van schoolvakanties.

V.I.O.S.-Wijzer

24


Kleurplaat vakantie

V.I.O.S.-Wijzer

25


Verenigingsactiviteiten Vios Gym

9 juli

Vios voetbal

14 juni 3 juli 12 juli

V.I.O.S.-Wijzer

- laatste gymles -

digitale vergadering vv VIOS B. - Spreekuur vervalt info secretariaat. Oranje festival digitale vergadering vv VIOS B. - Spreekuur vervalt info secretariaat.

26
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.