2022-11 Vioswijzer 69-1

Page 1

Sportcentrale V.I.O.S Beltrum opgericht: 30-1-1953

Verschijnt 11x per jaar 69e jaargang no. 1 November 2022

www.sportcentralevios.nl

Redactie-adres: Meester Nelissenstraat 71, 7156 MB Beltrum. Tel. 0544-481633 E-mail: mtjmbouwmeesters@gmail.com

In Memoriam Theo Heutinck

Secretariaat: Avesterweg 1 7156 MA Beltrum info@sportcentralevios.nl

Bankrekeningnr.: IBAN: NL57RABO0105502146

Rabobank Achterhoek-Oost, ten name van: Sportcentrale “V.I.O.S.” Beltrum.

Op 23 oktober 2022 overleed op de leeftijd van 91 jaar Theo Heutinck. Theo was erelid van VIOS en heeft bijzonder veel betekend voor de Sportcentrale Vios in zijn geheel en een aantal afdelingen in het bijzonder. Het erelidmaatschap van VIOS heeft hij verdiend met zijn inzet voor de sport in Beltrum. Jarenlang was hij secretaris van RKSC sportcentrale VIOS. Ook vervulde hij bestuursfuncties voor de afdelingen gymnastiek en handbal. Samen met Theo Groot Zevert was hij de drijvende kracht achter de realisatie van sporthal ‘de Sonders’, welke dit jaar 40 jaar bestaat. Voor vele Beltrummers een gegeven en inmiddels een standaard. Maar welk ander dorp met de omvang van Beltrum heeft een eigen sporthal? Het zijn er in ieder geval niet veel! Theo was dan ook gedreven, de lat lag hoog. Hij wilde veel bereiken. Al zat zijn gedrevenheid hem hierbij ook in de weg. Zijn inzet was bijzonder groot en hij heeft veel gerealiseerd. Dit maakte hem beroemd maar ook berucht. Het moest gaan zoals hij het wilde of in zijn hoofd had en terugkoppeling van anderen of een andere zienswijze kon hij maar moeilijk accepteren.

Zijn diensttijd heeft hij na zijn opleiding tot marinier vervuld op Aruba. Bij zijn uitvaart vormden zijn makkers een erehaag. Trouw en eer zijn belangrijk voor deze groep mensen en Theo belichaamde dat. 4 mei is een belangrijke datum waarbij Theo in Beltrum de dodenherdenking mede organiseerde. Slechts één van de vele andere functies die hij naast de sport in Beltrum vervulde. Zijn inzet voor Beltrum was dan ook ongekend. VIOS, FNV, schoolbestuur, Kamer van Koophandel en nog meer.

Theo was sociaal en keek om naar anderen. Hierbij toonde hij een bovengemiddelde inzet. Theo was markant, karaktervol en vooral een persoonlijkheid. VIOS in het bijzonder en Beltrum in het algemeen hebben veel aan hem te danken.

Groot respect voor Theo Heutinck, een diepe buiging en een hartelijke laatste groet vanaf De Sonders! Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Bestuur sportcentrale VIOS en de aangesloten takken van sport.

V.I.O.S.-Wijzer 3
V.I.O.S.-Wijzer 4 ADVIES VOOR HET LANDELIJK GEBIED ALS JIJ LEKKER AAN HET SPORTEN BENT BIJ VIOS, ZORGEN WIJ GOED VOOR DE VERGUNNINGEN VOOR JOUW BEDRIJF. ZOEK JE EEN PROFESSIONELE COACH NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. HEELWEG 6, 7156 NJ BELTRUM 0544-482 492 INFO@WIK-ADVIESGROEP.NL

Anny bedankt!

Zoals eerder dit jaar gecommuniceerd is Anny Helmers gestopt als VertrouwensContactPersoon bij Vios. Zij heeft deze rol ruim 10 jaar lang naar volle tevredenheid vervuld. Tijdens de federatievergadering op 6 oktober j.l. hebben we Anny in het zonnetje gezet en haar hartelijk bedankt voor haar inzet. Uiteraard kreeg zij een mooie bos bloemen overhandigd.

Anny, nogmaals bedankt voor jouw inzet! Uiteraard kreeg ze een mooie bos bloemen overhandigd.

Iris Groot Zevert volgt Anny op als VertrouwensContactPersoon. Dit doet zij samen met Marlies Stoteler. Beiden zijn te bereiken via de mail: vcp@sportcentralevios.nl of telefonisch: Iris: 0613119991; Marlies: 0610014795. Op de website van de Sportcentrale (www.sportcentralevios.nl) staat beschreven waarvoor je bij hen terecht kunt.

Geef energie aan de jeugd

In zowel november als in december ontvangen alle huishoudens een vergoeding van € 190,- per maand voor de gestegen energiekosten. Er zijn mensen die het heel hard nodig hebben, voor anderen is deze vergoeding minder belangrijk. Bij de Sportcentrale Vios hebben zich meerdere mensen gemeld die anderen graag verder willen helpen in deze dure maanden. Als verenigingen van Vios willen we uiteraard graag dat alle jeugd ook in deze

V.I.O.S.-Wijzer 5

tijd kan blijven sporten. Vanuit onze sociale en sportieve betrokkenheid willen we daarom de helpende hand bieden aan mensen die het financieel momenteel echt nodig hebben. Ouders/verzorgers van onze jeugdleden die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich melden bij onze VertrouwensContactPersonen (zie hierboven).

We doen een oproep aan iedereen die dit Beltrumse initiatief een warm hart toedraagt en de energiecompensatie kan missen, om een bijdrage te leveren. Dit kan uiteraard de gehele bijdrage van 2 x € 190 zijn, maar ook een gedeelte is meer dan welkom. De eerste energiecompensatie ontvangen we eind november. We hebben hiervoor een aparte rekening geopend op naam van de Sportcentrale: NL14 RBRB 8812 1129 00. Elke donatie komt uiteindelijk terecht bij de jeugd van Vios. Daar zorgen we voor!

Laten we met z’n allen vanuit de energiecompensatie veel energie leveren aan onze jeugd!

Energie besparen, ook bij de sport

De energieprijzen stijgen momenteel hard. Dit heeft grote gevolgen. Velen kunnen hier hun steentje aan bijdragen door verstandig en zorgvuldig om te gaan tijdens het sporten en douchen op ons zo mooie sportpark “de Sonders”. In de afgelopen maanden heeft de SAVV (Stichting Accommodatie VIOS Voetbal) zich geconcentreerd op het stroom- en gasgebruik waarop na de nodige investeringen grote besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Na een uitgebreid offertetraject met vier mogelijke leveranciers en in nauw overleg met het bestuur v.v. VIOS B Voetbal is inmiddels aan OVI Enschede opdracht verleend tot het plaatsen van LED-verlichting op het gehele sportpark “de Sonders”. Hieronder vallen naast de verlichting van alle voetbalvelden ook de verlichting van het trainingscomplex van SSB Survival, de buitenverlichting aan de diverse gebouwen, de verlichting van het TTV Bison trainingsveld en de verlichting op het wandelpad. In het TTV Bison gebouw wordt de verouderde verwarming met een grote boiler vervangen door een energiezuiniger CV- installatie met wat kleinere opbrengst. Van de 16 aanwezige douchekoppen worden er enkele afgesloten en de energieverslindende grote boiler wordt afgesloten en afgevoerd.

Bij deze investeringen is een beroep gedaan op BOSA: Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De subsidie bedraagt op het vlak van duurzaamheid 30% van de investeringssom inclusief BTW. Ook de gemeente Berkelland ondersteunt het initiatief tot verduurzaming met de maximale subsidie (€ 10.000,-) voor duurzame investeringen. Mogelijk gaat de montage van beide projecten eind november nog starten, zodat we er in de komende wintermaanden nog optimaal gebruik van kunnen maken.

V.I.O.S.-Wijzer 6

Lotenverkoop Grote Clubactie 2022: Super bedankt!

De afgelopen weken heeft de Grote Clubactie weer plaats gevonden. In tijden van inflatie en hoge kosten ben je benieuwd hoe een actie zal verlopen. We zijn blij te mogen melden dat Beltrum meer loten heeft gekocht dan vorig jaar. In 2021 hadden we er samen 985 gekocht. In 2022 hebben we er 1007 gekocht. Daarmee hebben we precies na 10 jaar (2012) weer de magische grens van 1000 loten overschreden. Dat is fantastisch in tijden als deze. Wat dragen we samen alle sporters van VIOS een “warm” hart toe! Dankjewel aan alle kopers en verkopers. In december vindt de trekking plaats van de landelijke actie. Tevens zal de Beltrumse trekking plaats vinden, waarbij 3 loten een prijs van 50 euro krijgen. Daarover meer in de betreffende VIOS wijzer. Nogmaals bedankt en hopelijk valt er een prijs in Beltrum!

Met sportieve groet, Dagelijks bestuur Sportcentrale Vios Jan Boverhof, Boet Leemreize en Monique Stapelbroek

Herhalingsavonden Reanimatie

Op maandag 7 november en donderdag 17 november worden de herhalingsavonden Reanimatie gehouden in de bestuurskamer. Op het rooster die verstuurd is, staat aangegeven wanneer de deelnemer verwacht wordt.

Heb je dit jaar geen bericht ontvangen en wil je alsnog meedoen (17 november) trek dan even aan de bel (avesterweg30a@gmail.com).

Terug in de tijd (november 1997)

–Vios gym organiseert namens rayon “Achterhoek” een recreatief volleybaltoernooi voor seniorenleden van gymnastiekverenigingen.

-De sporthal is uitgebreid met een extra berging om o.a. de blauwe afscheidingsschermen op te bergen.

-Tijdens de jaarvergadering van de Bisons deelt de secretaris mee dat de kudde weer is uitgebreid. Twee leden zijn (opnieuw) vader geworden.

Uit de oude doos (november 1972)

–De VIOS-toneelgroep neemt de klucht “Je moet er niet mee spelen” in studie. De opvoering staat gepland voor februari 1973.

-De afdeling gymnastiek treft voorbereidingen voor het houden van een “open huis” bij gelegenheid van hun 20-jarig bestaan.

-Bij de afdeling volleybal slagen opnieuw 4 personen voor het scheidsrechtsdiploma.

-De touwtrekkers schaffen een paal inclusief katrol met melkbussen aan ten behoeve van de training.

V.I.O.S.-Wijzer 7

Installatiewerk met de van Porskamp

AUTOBEDRIJF

AUTOBEDRIJF BERENTSEN BELTRUM 462091

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl

uw vw , audi en opel specialist zowel nieuw als gebruikt ook voor onderhoud en a.p.k. keuring zowel benzine als diesel tevens beschikken wij over moderne uitlees apparatuur en doen wij airco's afvullen en reparatie's autobedrijf berentsen grolseweg 26 7156 lb beltrum tel 0544-462091 www.autobedrijfberentsen.nl

V.I.O.S.-Wijzer 8 WWW.PORSKAMP.COMMercatorstraat 7, 7131 PW Lichtenvoorde. T +31 (0)5443 - 72179 Garantie voor service, kwaliteit & samenwerking!
Dan weet je dat het goed komt!
BERENTSEN BELTRUM 462091

Ledenmutaties:

Volleybal

Nieuw als lid

Lizzy Stroet

Lynn Vaanholt

Puk Hummelink

Fien Maarse Fay Ballast

Gymnastiek

Voetbal Anne Kip

Bedankt als lid

Marietje Huinink-Wolterink

Jenneke Abbink

Dex Geerdinck

Mitch Ratering

Ronnie Leusink

Wilt u bij verhuizing de adreswijziging tijdig doorgeven aan het secretariaat? Ook als u een nieuw banknummer hebt! Een ledenmutatie (aan- of afmelden, adreswijziging e.d.) kan alleen bij de contactpersoon van de desbetreffende vereniging doorgegeven worden. De peildatum voor de te betalen contributie is de eerste van de maand.

Hieronder treft u de namen van de desbetreffende contactpersonen aan.

Gymnastiek Danielle Roerdink Haarstraat 31 06 114 851 32

Handbal Anouk Wiegerinck Zuivelstraat 13 06 170 075 59

Tafeltennis Walter Rouwhorst Kempersweg 9 0544 35 12 39

Touwtrek Mart Arink Avesterweg 19a 06 294 656 55

Voetbal Jan Bouwmeesters Haarstraat 10h 0544 48 12 00

Volleybal secretariaat@volleybalviosbeltrum.nl

Inlevering kopij

Voor het leveren van kopij heeft ook elke vereniging van sportcentrale Vios een contactpersoon. Aan deze personen dienen alle berichtjes e.d. doorgegeven te worden (bij voorkeur via e-mail). Zij zorgen er dan voor dat het op tijd (gelijk aan tijdstip van aan- of afmelden) bij de eindredacteur komt, die dan alles verwerkt tot de welbekende Vioswijzer.

De kopij voor de volgende Vioswijzer kan tot 2 december 2022 ingeleverd worden (eerste vrijdag van de maand).

Het e-mailadres van de eindredacteur: mtjmbouwmeesters@gmail.com

V.I.O.S.-Wijzer 9

De contactpersonen per vereniging zijn:

Sportcentrale Monique Stapelbroek info@sportcentralevios.nl

Gymnastiek Linda Hulshof linda.hulshof@hotmail.com Handbal Jeanne Slutter jeanneslutter@gmail.com Tafeltennis info@ttv-vios.nl

Touwtrek Vincent Ribbers ribbers.halte@gmail.com Voetbal Marco Heutinck mthjheutinck@kpnmail.nl

Volleybal Kim Hanselman nieuws@volleybalviosbeltrum.nl

Vertrouwens ContactPersoon Iris Groot Zevert en Marlies Stoteler vcp@sportcentralevios.nl

1952 - 2022

In Memoriam

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van ons oud bestuurslid en erelid

Theo Heutinck

We wensen familie en nabestaanden veel sterkte toe. Bestuur, leiding en leden Vios Gym

Vanuit het bestuur

Nu de wintertijd weer is ingegaan, maken we ons op voor de laatste maanden van het jaar. We zijn de maand november gestart met een gezamenlijke vergadering met bestuur en leiding. Een zinvolle avond waarbij we de afgelopen periode hebben geëvalueerd, vooruit hebben gekeken en alvast wat activiteiten hebben georganiseerd. Tijdens deze avond nam de leiding de nieuwe trainingspakken in ontvangst.

Aan het begin van het sportseizoen hebben alle jeugdleden van de gymgroepen van Thea gymkleding in bruikleen gekregen. De kosten daarvoor (€10) zijn bij de contributie in oktober geïnd.

Nog heel even en dan komt de Sint met zijn pieten weer naar Nederland. Tijdens de gymles op vrijdag 2 december mogen de kinderen verkleed komen voor de pietengym! En wie weet heeft de Sint voor de kinderen nog wel een verrassing achtergelaten…

V.I.O.S.-Wijzer 10

Het Oliebollentoernooi hebben we dit jaar gepland op woensdag 28 december a.s. van 19.00u tot 20.30u. Schrijf deze datum maar vast op de kalender, zodat we samen het jaar sportief af kunnen sluiten!

Nieuwe trainingspakken

De leiding van Vios Gym heeft nieuwe trainingspakken gekregen, gesponsord door onze hoofdsponsor Marboma. Zie hier het mooie resultaat. Marboma, bedankt!

Nijntje beweeg

Na de herfstvakantie zijn de groepen 1 en 2 van basisschool De Sterrenboog gestart met de lessen van het Nijntje beweegdiploma. Iedere woensdagochtend gymmen zij in de sporthal. Na de lessenreeks van 20 lessen kunnen de kinderen het Nijntje Beweegdiploma behalen. Zowel basisschool de Sterrenboog als Vios Gym hechten veel belang aan de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom bezit Vios Gym het officiële KNGU Nijntje keurmerk en geeft Anny Helmers samen met de leerkrachten van groep 1-2 de lessen. Zij hebben hier een speciale cursus voor gevolgd, zodat kwaliteit gegarandeerd is.

Willem stelt zich voor Mijn naam is Willem Vaags en sinds november 2021 lid van het bestuur van VIOS Gym. Het wordt tijd mij ook eens voor te stellen en te vertellen wie ik ben.

Ik ben vader van Amy(9), Carmen(7) en Arthur (nu nog 4 maar bijna 5). Carmen en Arthur lid van gym en Amy zit bij de springgroep en ze zijn alle drie erg enthousiast.

V.I.O.S.-Wijzer 11

Hindernissen samen nemen... Scharenborg is er voor u.

U weet hoe u wilt leven. Nu en straks. Wij zorgen dat u dat financieel goed regelt. Verzekeren, pensioenen, hypotheken en bankzaken. Alles onder één dak. Geen afdelingen, maar betrokken vakmensen. Samen vinden we de oplossing die het best bij u past. We zijn er voor u. Bank

V.I.O.S.-Wijzer 12
Verzekeringen
Hassinkstraat 2 7156 LZ Beltrum (0544) 48 15 41 info@scharenborg-beltrum.nl www.scharenborg-beltrum.nl
- Hypotheken -
Scharenborg Beltrum b.v.

In oktober vorig jaar werd mij gevraagd of ik het zag zitten ook zitting te nemen in het bestuur van VIOS gym daar ze op dat moment nog mensen zochten. Ik ben daarop aangeschoven bij enkele vergaderingen om eens te kijken of ik me nuttig kon maken voor onze vereniging. Dat kon gelukkig.

Ik heb niet eerder een functie gehad in welk bestuur dan ook dus was het voor mij ook allemaal nieuw, ook nu zie ik nog regelmatig zaken voorbij komen die ik niet direct verwachtte bij een gymvereniging. Dat maakt het juist erg leuk voor mij want ik leer er steeds weer dingen bij.

Het is leuk en uitdagend voor elk probleem een oplossing te verzinnen waarbij we het zoveel mogelijk mensen naar het zin maken, maar toch het individu niet uit het oog verliezen.

Juist toen ik startte waren er helaas de nodige maatregelen m.b.t. het coronavirus en dat is een erg bijzonder fenomeen om mee te maken te krijgen als vereniging maar vooral ook als nieuw bestuurslid zonder enige ervaring op dat gebied.

Ik denk dat we het met z’n allen er best goed vanaf hebben gebracht, zowel de vereniging maar ook wij als bestuur. Het is echt een team-effort geweest en zonder Linda, Lotte en Danielle ‘s warme welkom en input, weerwoorden en waardering was ik nu niet bezig dit te schrijven.

Tot dusver heb ik me vooral bezig gehouden met administratieve zaken rondom het bestuur en het helpen organiseren van- en klaarzetten voor “speciale” acties zoals Nijntje Beweeg diploma’s, klaarzetten van materialen voor de springmiddag etc. In de toekomst wil ik dat zeker blijven doen want het is erg leuk om op die manier ook in contact te blijven met sporters en leiding van alle afdelingen binnen de gym. Daarnaast vind ik het ook leuk om randzaken te helpen uitpluizen, wat zijn er voor mogelijkheden om de vereniging gezond en vitaal te houden. Waar vinden we nieuwe leden, hoe motiveren we vrijwilligers, hoe zijn we zo transparant mogelijk en hoe houden we iedereen topfit.

Veel gezegd en nog veel meer niet. Ik moet stoppen voordat het vervelend wordt om te lezen. Mochten er vragen zijn, bel me, stuur me een email of spreek me aan. Ik ben graag bereid meer te vertellen en zo nodig toe te lichten. Ik hoop dat we elkaar nog vaak gaan tegenkomen.

Met vriendelijke groet, Willem Vaags

V.I.O.S.-Wijzer 13

Kledingcommissie

Bij een nieuw lidmaatschap is er voor ieder jeugdlid (met uitzondering van de ouder en kind gym en de springgroep) gymkleding in bruikleen te verkrijgen via de kledingcommissie. Mocht de huidige kleding beschadigd zijn of qua maat niet meer kloppen dan kan eveneens contact opgenomen worden met de kledingcommissie. Dorian Scharenborg (06 - 13 46 54 44) Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd kan de kleding worden ingeleverd bij Danielle Roerdink Penningmeester (06 - 11 48 51 32).

Voor meer informatie kijk op www.viosgym.nl

Een herinnering aan ♥ 9-3-1931 Theo Heutinck 23-10-2022 †

Als dames van VIOS handbal (oude garde) staat Theo Heutinck bekend als persoon boven aan de lijst. Theo hebben wij meegemaakt als bestuurslid (later voorzitter), trainer, leider en scheidsrechter.

Hij zette zich voor alles 300% in, niets was hem teveel. Ook wilde hij graag zijn eigen mening overdragen aan anderen en verwachtte dan ook dat anderen dat aannamen.

Als teamleider is hij vaak meegegaan naar de uitwedstrijden. Bij winst mochten wij dan met zijn allen 1 zakje Treets (M&M’s) verdelen. Ook analyseerde hij dan in het busje op de terugweg de hele wedstrijd. Vaak zat hij dan achterstevoren in de bus om ons precies te vertellen wat goed en vooral fout ging in het spel. In de jaren die daarop volgden en nu nog steeds wordt er nog met veel hilariteit over deze gebeurtenissen gesproken. Ook toen Theo geen bestuurlijke functies meer betrad binnen de handbal was hij steevast bij de vergaderingen aanwezig. Met zijn eigen visie en mening kwam hij dan altijd met de rondvraag weer aan het woord, dit vaak tot verveling van velen.

Prachtig vonden wij het dan ook dat hij enkele jaren geleden onze thuiswedstrijden weer kwam bezoeken. Een mildere Theo maar met een

V.I.O.S.-Wijzer 14

eerlijke en kritische blik zoals wij hem kenden.

Theo is jaren terug voor VIOS afdeling handbal benoemd tot ERELID, een titel waar hij maar ook wij zeer trots op waren.

Theo bedankt voor alles wat je voor VIOS handbal betekend hebt.

Competitie

Helaas moest team 2 zich uit de najaarscompetitie 2022 terugtrekken wegens langdurige blessures van twee spelers. Dit zijn Walter Rouwhorst en Edmund Heutinck. Hopelijk kunnen zij weer deelnemen aan de voorjaarscompetitie in januari a.s. Beterschap heren van team 2!!!

De overige teams, Vios 1 – derde klasse - en Vios 3 – vijfde klasseverkeren in zwaar weer. Vios 1 maakt weinig kans meer om degradatie naar de vierde klasse te ontlopen. Op het moment van schrijven staat team 1 met 19 punten uit 6 wedstrijden eenzaam onderaan. Om zich in de derde klasse te kunnen handhaven moet er met dikke cijfers worden gewonnen van Wehl en van Atak en ook nog de nodige wedstrijdpunten worden behaald tegen de overige teams in deze klasse. Vios 3 staat eveneens onderaan de lijst. In de volgende editie kunnen we de eindstand opmaken.

Oldstars tafeltennis (zie ook voorgaande edities van de Vios wijzer) Er hebben zich voor de clinic op 8 november a.s. maar liefst 17 deelnemers aangemeld. Dit aantal is buiten verwachting. Hopelijk zullen er velen doorgaan met de trainingen die elke dinsdag-ochtend tussen half tien en half twaalf worden verzorgd door Walter Rouwhorst en Wim Fennis. We kijken met spanning uit naar de clinic, die zal worden gegeven door Bettinne Vriesekoop die in 1982, 1992 en 1999 Europees kampioene tafeltennis werd en uitgeroepen tot “Nederlands speelster van de eeuw”.

V.I.O.S.-Wijzer 15
V.I.O.S.-Wijzer 16 Industrieweg 1, 7156 PA Beltrum. T 0544 - 48 1779 autobedrijfnijhuis.nl

Bison Oktoberfest

De jaarlijks terugkerende familiedag van de Bisons was op 16 oktober. Normaal wordt deze in de zomer gehouden met een BBQ, maar nu was het thema Oktoberfest.

Een groot aantal had de moeite genomen om zich voor deze gelegenheid te hullen in passende kledij. En voor degenen die dit niet in de kast hadden liggen, had de organisatie gezorgd voor leuke groene hoofddeksels met veer.

Ook had de organisatie gezorgd voor passende activiteiten, waaronder boomstamzagen, spijker slaan, bierpullen liften en spijkerbroek hangen. Met als klapstuk van de middag een bierproeverij!

Net als bij de Duitse bierfeesten stond ook deze middag Bratwurst und Pommes op het menu.

Het was een geslaagde middag, die voor sommigen nog door ging tot in de kleine uurtjes.

Ledenvergadering 17 november

Donderdagavond 17 november houdt TTV VIOS Bison de halfjaarlijkse ledenvergadering.

Deze vergadering is zoals gewoonlijk bij Café Dute en begint om 20.30 uur. Eenieder die Bison lid is of de Bisons een warm hart toedraagt is van harte welkom.

V.I.O.S.-Wijzer 17
V.I.O.S.-Wijzer 18 M e e ster Nelissenst raat 11, 715 6 M A Belt r um T ( 0 5 4 4 ) 4 8 15 75 E info @ rateringinst allatie.nl ww w. ra t e r i ng i n s t a l l a t i e . n l Gedegen advies en vakmanschap!

Van de bestuurstafel . . .

De eerste competitiewedstrijden zijn inmiddels gespeeld en de meeste teams hebben hun eerste (zwaarbevochten) punten behaald. Waar het bij de amateurs nog lang geen winterstop is, is dit in het betaalde voetbal wel het geval, gezien het WK in Qatar dat er aan komt.

Op 17 oktober is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze is net als vorig jaar gehouden ‘achter in de kerk’. Tijdens deze ledenvergadering werden William Slotboom (als voorzitter) en Robin klein Falckenborg herkozen. Ook Mirjam Pos treedt toe tot het bestuur. Helaas werd er tijdens deze vergadering, na 13 jaar bestuurslid te zijn geweest, wel afscheid genomen van Ivo Spilman. Ivo is de laatste 10 jaar de secretaris van onze vereniging geweest. Tijdens de vergadering werd de terechte waardering uitgesproken voor Ivo en ontving hij een cadeau met een mooie bos bloemen.

Binnen VIOS zijn er veel vrijwilligers werkzaam die ervoor zorgen dat VIOS de club is die het is. Een begrip in de omgeving maar dat gaat niet vanzelf. Willen we als club overleven dan hebben we vrijwilligers hard nodig! Daarom zijn de huiskamergesprekken met de elftallen weer opgepakt. Om ook hier nogmaals het belang van vrijwilligers te duiden en hopelijk nieuwe vrijwilligers te werven! In een interactieve sessie met een presentatie en videomateriaal wordt de spelers gevraagd naar hun mogelijkheden om vrijwilligerswerk uit te voeren. Deze gesprekken gaan samen met een heerlijk ontbijt!

Vanuit het bestuur willen we trainers en leiders nogmaals vragen om attent te zijn op het afsluiten en schoonmaken/ opruimen van de ruimtes die gebruikt worden. Te vaak zien we dat dit niet, of onvoldoende gebeurd. Alvast bedankt voor de medewerking!c

Alvast een datum voor in de agenda: De vrijwilligersmiddag is dit jaar op zondag 18 december (ivm beschikbaarheid kantine). Tot ziens op ons sportpark!

V.I.O.S.-Wijzer 19
2022-ledenvergadering

Koninklijke onderscheiding voor William Slotboom William Slotboom is vrijdagmiddag 4 november door de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Deze eervolle onderscheiding werd uitgereikt tijdens de Natuursteen Tweedaagse te Putten, waarbij William na 15 jaar bestuursfuncties, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter, afscheid nam als voorzitter van brancheorganisatie NOA hoofdsector Natuursteen. Na afloop van de algemene ledenvergadering werd William verrast in bijzijn van enkele naaste familieleden en een afvaardiging van voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum. Burgemeester Bengevoord mocht William de versierselen opspelden. Daarbij benoemde hij een lange lijst van verdiensten die William heeft betekend voor de natuursteensector, zoals zijn inzet om meer jonge professionals te enthousiasmeren voor het ambacht met bijbehorende scholing, het rekenen van fatsoenlijke prijzen om ook goede werkomstandigheden bij winning van natuursteen in buitenlandse groeven te kunnen garanderen, maar ook zijn inzit tijdens de CAO-onderhandelingen met de vakbonden. Daarnaast benadrukte de burgemeester ook zijn vrijwillige passievolle inzet voor zorginstelling Estinea en tevens zijn maatschappelijke betrokkenheid als voorzitter van ’een voetbalbalvereniging in de Achterhoek’. Als burgervader van gemeente Winterswijk was hij mogelijkerwijs de naam voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum even ontschoten. Als afvaardiging van V.I.O.S. Beltrum gaf penningmeester Erik Wolterink aan in ieder geval erg blij te zijn dat William onlangs tijdens de ledenvergadering heeft aangegeven nog minimaal 3 jaar beschikbaar te zijn als voorzitter van ‘deze prachtige voetbalvereniging in de Achterhoek’ Ook namens de rest van het bestuur en de overige leden van de voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum feliciteren wij William met deze dik verdiende onderscheiding.

Start huiskamergesprekken

Beltrum 30 Oktober - VIOS maakt een doorstart met de huiskamergesprekken, een rechtstreeks gesprek tussen bestuur en elftal. Dit onder het genot van een ontbijt. Namens bestuur waren voorzitter William Slotboom en bestuurslid Benny Krabbenborg aanwezig om duiding te geven.

Binnen VIOS zijn er veel vrijwilligers start huiskamergesprekken

V.I.O.S.-Wijzer 20

werkzaam die ervoor zorgen dat VIOS de club is die het is. Een begrip in de omgeving maar dat gaat niet vanzelf. Willen we als club overleven dan hebben we vrijwilligers hard nodig! En vrijwillig is hierbij niet vrijblijvend, samen maken we de club tot wat het is. De organisatie van voetbal in Beltrum vraagt veel uren inzet. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat het makkelijker wordt wanneer de taken gedeeld worden. Vele handen maken licht werk zo luidt het gezegde. In de achterliggende periode is het moeilijker geworden om de verschillende taken ingevuld te krijgen. Om deze reden nodigt het bestuur de elftallen uit om het gesprek aan te gaan. Inmiddels zijn we op een punt aanbeland dat het niet de vraag is of je wat wilt doen, maar wat ga je doen voor onze club. Vandaag was de eer aan heren-3 om de aftrap te doen.

In een interactieve sessie met een presentatie en videomateriaal werd de spelers gevraagd naar hun mogelijkheden om vrijwilligerswerk uit te voeren. Vele rollen zijn er te vervullen en middels een enquêteformulier konden de spelers hun voorkeuren duidelijk maken. Voor sommige rollen is een cursus gewenst, VIOS faciliteert dit graag. Uitleg en inventarisatie zijn vandaag gestart en de eerste reacties zijn positief. Zoals gezegd vandaag de aftrap, meerdere gesprekken en berichtgeving zullen nog volgen.

Sponsoren vermaken zich in Enschede!

sponsoren (FC Twente - Groningen)

Zondag 16 Oktober - De sponsoren van vv VIOS B. hebben samen met bestuur en sponsorcommissie de wedstrijd FC Twente - Groningen bezocht.

Aanleiding voor dit bezoek is het gegeven dat onze sponsoren ons zijn blijven steunen in de lastige periode welke achter ons ligt. Corona maakte het moeilijk om elkaar te ontmoeten, wedstrijden te spelen en wedstrijden te bezoeken.

In deze periode hebben de sponsoren van voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum blijvend steunen gegeven. Bestuur en sponsorcommissie zijn dit niet vergeten en willen dan ook de komende periode diverse sponsoractiviteiten organiseren om deze samenwerking te vieren. Het bezoek van de wedstrijd FC TwenteGroningen vormde een eerste aanzet.

Naast de bestaande sponsoren zijn ook een aantal potentiële kandidaten uitgenodigd. Al voor corona was er het plan om aandacht te besteden aan de

V.I.O.S.-Wijzer 21
V.I.O.S.-Wijzer 22

ondernemers in de agrarische sector. Beltrum is immers nog steeds een dorp waar melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders en akkerbouwers een erg belangrijke rol spelen in onze samenleving. Vandaag waren er ook enkele aanwezig. Graag willen wij de ondernemers in en om Beltrum nog meer betrekken bij onze club en denken we dat netwerken in deze belangrijk is voor iedereen.

Deelnemers waren het er over eens. Een mooi georganiseerd evenement dat voor herhaling vatbaar is. Op de terugreis gaf voorzitter William Slotboom al enkele mogelijkheden. Wordt vervolgd!

Hard times in the land of Plenty

So das d’r uut. Taal van de grote steden en populair taal gebruik van tegenwoordig! ‘Ie waant ow in Engeland’. Terwijl er ook in het NEDERLANDS een woord voor is. Maar neemt niet weg dat het momenteel een rare tijd is.

We hebben de langst zittende president, maar het is nog nooit zo’n zooitje geweest. Als ik dat mag zeggen. Men praat wat af, maar tot dusver alleen loze beloftes. Soms kun je er wat boos om worden, maar zoals mijn schoonzus zegt: ‘Zit het in jouw cirkel?’ Dan kun je er wat mee, anders is het jammer van je energie, maar heb je er geen invloed op.

De landelijke problemen ga ik niet oplossen en dat wil ik niet eens. Ik kijk liever naar de dingen die wel in mijn cirkel liggen en waar ik wat mee kan. Dat geldt ook voor de dingen binnen VIOS B.

Voor degene die op de ledenvergadering was, weet dat, het vinden van vrijwilligers momenteel hoog op de agenda staat binnen het bestuur. Ook binnen de jeugdcommissie, omdat het kader bij de jeugd eigenlijk alleen maar bestaat uit vrijwilligers. Ik heb hier al vaker over geschreven. Ik ben donders blij dat we wederom, na de nodige inspanning het kader dit seizoen weer hebben kunnen invullen! Het geeft voor iedereen ook weer een gevoel van rust. Iedereen bedankt die ons helpt.

Omdat het vinden van vrijwilligers veel energie en inspanning vraagt, willen we vanuit het bestuur de vrijwilligers commissie gaan invullen en is er een start gemaakt met de huiskamer gesprekken. We hopen zo de leden bewust te maken van de noodzaak van vrijwilligers binnen de vereniging. En middels een enquête willen we database gaan vullen met leden die hebben aangegeven wel wat te willen doen voor de club. Zo kunnen we bij een vacature heel gericht leden gaan benaderen

Dat zal zeker tijd maar ons ook teleurstellingen besparen. Want in deze geldt:

V.I.O.S.-Wijzer 23

Omdat afscheid nemen méér

is dan alleen uitvaart

06 18 19 50 23 - 24/7 bereikbaar - www.paulinevanveen.nl

topkleurplaat.nl

topkleurplaat.nl

V.I.O.S.-Wijzer 24

‘Geen tijd, geen prioriteit’. En wil VIOS B. bestaansrecht hebben dan zullen we vrijwilligers hard nodig hebben. Gelukkig hebben we plenty leden bij de club die wat kunnen doen en ouders niet te vergeten.

Laat het voor de bestuurders geen hard time worden, doordat we er teveel energie in moeten steken. Ook wij zijn vrijwilligers En om in het populaire taal gebruik te blijven: “Join the club”!

Land of Plenty

Goed om te weten. Mocht uw kind vanuit school een aantal uren stage moeten maken, dan kan dit ook binnen VIOS B.. Neem dan contact op met Michel Balast, hoofd opleidingen. Hij kijkt hier dan naar. Gegevens van hem zijn ook op de site te vinden. Anders via het kader van het elftal waarin uw kind voetbalt.

Ook hierin kan VIOS B. wat betekenen. Al moet het natuurlijk wel allemaal in te passen zijn want dit vraagt ook weer een stukje begeleiding. En ben ik weer bij vrijwilligers uit gekomen, die ons hierbij kunnen helpen .

Namens de jeugd commissie

Benny Krabbenborg, bestuurslid jeugd voetbal.

WK-pool VIOS Beltrum

Nederland doet voor het eerst sinds 2014 weer mee aan het WK voetbal. Denk jij dat Oranje net als in 1974, 1978 en 2010 de finale weer haalt? Jouw voetbalkennis wordt gevraagd in de Vios Beltrum WK-pool. Deelname is voor alle leden en bekenden van Vios Beltrum vanaf de JO-15 (voor de jongere jeugd is er een andere WK-pool).

Deze WK-pool is opgezet via de app Scorito. Deze is ook te bereiken via www.scorito.com. Dus download de app of bezoek de website en maak een account aan. Je kunt de WK-pool vinden op de hoofdleague naam Vios Beltrum.

Voor elk voetbalteam is er een subleague aangemaakt en ben je geen lid van een voetbalteam, dan kun je meedoen onder de subleague ‘Supporters Vios Beltrum’. Indien je bij meerdere teams betrokken bent (bijvoorbeeld een leider die ook speler is), dan mag je meedoen in meerdere subleagues. Verdere speluitleg, puntentelling, ranglijst etc. is te vinden in de Scorito app/website.

Deelnamegeld is €5,- p.p. en wordt volledig verdeeld onder de prijswinnaars. Is het deelnemersgeld bij aanvang niet ontvangen, dan kun je niet deelnemen

V.I.O.S.-Wijzer 25

aan de WK-pool. De betaling is mogelijk tot 20 november 2022 17.00 uur via deze betaallink op de Vios website.

Het totale prijzengeld wordt als volgt verdeeld:

1e plaats: 25%

2e plaats: 20%

3e plaats: 15%

4e plaats: 7,5%

5e plaats: 7,5%

6e t/m 10e plaats: 5%

Vanwege het nog onbekend aantal opgaven hanteren we nu nog percentages, zodra bekend is hoeveel deelname er is, wordt het prijzengeld via de Vios website gecommuniceerd. Indien er bijvoorbeeld 100 deelnemers zijn, dan wint de winnaar €125,-, de nummer 2 €100,- en zo verder.

Het voetbalteam welke de hoogste score behaalt wint een krat bier in de Vios kantine. Indien de JO-15 of JO-17 wint, dan volgt er een tegoedbon. Voorwaarde is dat er minimaal 6 deelnemers moeten zijn per subleague/team om mee te kunnen doen voor deze prijs. Dus niet alleen aanmelden voor de hoofdleague Vios Beltrum, maar ook voor de subleague van je team (of Vios Beltrum supporters).

Wij wensen jullie veel plezier met het invullen van de voorspellingen. Voor vragen kun je terecht bij de organisatie. Groeten, Ruud Westhoff en Boet Leemreize

pupil van de week

V.I.O.S.-Wijzer 26

Pupil van de week

Zondag 9 oktober waren wij pupil van de week bij Heren 1, VIOS-KSV.

Voor de wedstrijd zijn we bij de wedstrijdbespreking geweest. En daarna gingen we omkleden in de kleedkamer.

We hebben met de warming-up meegedaan. We gingen klaar staan om met z’n allen het veld op te lopen. Toen we op het veld stonden mochten wij de aftrap doen en samen scoren in het doel van de tegenpartij. Van de scheidsrechter kregen we nog een rode en gele kaart, waarop stond ‘pupil van de week’. Het is 5-1 geworden.

Na de wedstrijd hebben we voor de duck out een foto gemaakt met iedereen van Heren 1 er bij op. Na het douchen kregen we in de kantine een bord patat en het mooiste was… we kregen een bal met alle namen van Heren 1. Het was super leuk!

Groetjes Wytse en Jens

WK-pool VIOS Beltrum - jeugd Het WK voetbal 2022 komt er weer aan. Voor de volwassenen is er ook een WK-poule, dus de jeugdcommissie gaat dit ook organiseren voor de jeugd tot en met de O13.

Jullie krijgen allemaal de komende tijd met een training een formulier mee met daarop een aantal vragen. De vijf beste voorspellers krijgen een leuke prijs.

Dit houden we nog even geheim! Na het WK maken we via de website bekend wie de beste vijf voorspellers zijn. Mama of papa mag zeker helpen!

De antwoordformulieren kunnen uiteindelijk ingeleverd worden in de brievenbus onder het ‘bordje’. De uiterlijke inleverdatum is vrijdag 18 november.

Met vriendelijke voetbalgroeten, Jikke Huinink en Bram Roelvink

V.I.O.S.-Wijzer 27

Rabo ClubSupport

We hebben een mooi bedrag van € 365,48 mogen ontvangen, iedereen be dankt voor het stemmen!

Nieuwe wedstrijd tenues dames 1 Dit seizoen is dames 1 weer voorzien van nieuwe wedstrijdtenues! Hiervoor gaat onze dank uit naar Groot Zevert Loon- en Grondverzet bedrijf - Transport voor de sponsoring! Benieuwd naar de outfit?

V.I.O.S.-Wijzer 28

Op zaterdag 12 november speelt dames 1 om 16.45 weer thuis tegen Avior ds 3!

Tot dan!

Jeugdactie:

Ook dit jaar gaan we weer in samenwerking met Bakkerij Stroet heerlijke producten verkopen. Wie wil er nou niet heerlijke zachte speculaas, een mini speculaasstaaf of een kleine chocoladeletter?

Binnenkort zullen wij de jeugdleden weer voorzien van een bestel formulier, wil je als seniorenlid ook wat verkopen? Laat dit dan aan iemand van het be stuur weten, dan zorgen we dat je een formulier krijgt.

Feestdagen

De dagen worden alweer korter en de Feestdagen staan ook weer voor de deur. Mocht je nog een Sinterklaas of kerstcadeau nodig hebben, neem eens een kijkje op de webshop voor onze VIOS volleybal leden!

Je kan de ledenshop bezoeken via: https:// clubs.deventrade.com/nl/vios-beltrum of via de link op onze website.

Vios volleybal heeft, in samenwerking met Intersport, een vereniging gebonden ledenshop opgezet.

- Alle leden van VIOS volleybal kunnen, via de website, met 10% korting (onderdelen van) trainingstenues en/of accessoires aanschaffen. Denk bij accessoires aan sporttassen, sokken, kniebeschermers, e.d.

- De ledenshop is ingericht met een clubcollectie waarbij eventuele bedrukking van het verenigingslogo van VIOS volleybal mogelijk is. Naast de geselecteer de clubcollectie, kan er ook uit andere kledinglijnen gekozen worden.

- Door je bestelling via de website te plaatsen, ontvangt VIOS volleybal een financiële bijdrage. Deze bijdrage kan weer geïnvesteerd worden in de vereniging. Zo maak je met een aankoop in de ledenshop dus niet alleen jezelf of iemand anders blij, maar doe je ook iets goeds voor de vereniging!

Kniepertjestoernooi

Save the date: het kniepertjestoernooi zal plaatsvinden op woensdag 4 januari, meer informatie volgt!

V.I.O.S.-Wijzer 29

Verenigingsactiviteiten

Vios Gym

2 december Pietengym

28 december Oliebollentoernooi 19.00u – 20.30 uur

Vios Touwtrek

17 november ledenvergadering, Café Dute 20.30 uur

Vios Voetbal

14 november vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

12 december vergadering vv VIOS B. - info secretariaat.

18 december vrijwilligersmiddag

Vios Volleybal

4 januari kniepertjestoernooi

V.I.O.S.-Wijzer 30
W W W. D U T E B E LT R U M . N L 0 5 4 4 2 0 4 0 2 0
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.