Spildevandsteknisk Tidsskrift 2015-5

Page 1

Nr. 5 · december 2015 · 43. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Fokus: Spildevand i internationale rammer • Nyt netværk om rådnetanksdrift • Tema: Døgnkursus 2015 – blandede bolcher • Grønne pumpestationer i Odder • Fusioner på Sjælland


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – Af René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S . . . . . . . . . . . . . 1 ”rÅdne tanken” – nyt STF netværk om rådnetanksdrift er en realitet . . . 2 Ønskes: Korte og præcise ansøgninger til STFs aktivitetspulje . . . . . . . 4 I fusionens navn - del 1: Vi træder vande og glæder os . . . . . . . . . . . . 6

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Pia Maltesen er på orlov indtil ultimo 2015 Anne Møller Kristensen er redaktør vedr. blad 2, 3, 4 og 5 Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Jens Jørgen Ploumann, Viborg Spildevand A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør) Bestyrelsessuppleanter: Jan Jørgensen, SK Forsyning Pernille Lyngsie Pedersen, Vandrens - Stigsnæs Industripark A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau, Randers Spildevand A/S Tekst-deadline næste nummer: 1. februar 2016 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen

Yderligere sammenlægning på Sjælland: KLAR Forsyning . . . . . . . . . . 8 Aalborg: Indvielse af biogaslager på Renseanlæg Øst . . . . . . . . . . . . . 10 Forsøg på Renseanlæg Lynetten:   Energistyring af kulstoftilførslen til renseanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pumpestationerne i Odder skal være grønne og næsten usynlige . . . . 16 Fokus:  Spildevand i internationale rammer Reportage fra Nordisk Spildevandskonference 2015 . . . . . . . . 19 Aarhus Vand samarbejder med Chicago om vandteknologi . . . 22 5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København. . . . 25 BlueKolding byder leverandører op til forhandling . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tema:  Døgnkursus 2015 Døgnkursus med drøn på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Har din forsyning taget kampen op mod uvedkommende vand?. 35 Hvordan lød deltagernes dom over årets Døgnkursus? . . . . . . . . . 38 Øget behov for overvågning af åbne vandmiljøer . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ændret ansvarsfordeling på vandsektorområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Portræt af en person i spildevandsbranchen: Bindeled mellem planlægning og drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hedensted Spildevand vært for årsmødet i 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ny årsmødekoordinator er tiltrådt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Energieffektivt pumpe- og transportsystem forbinder nu Billund   med Grindsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Kom til døgnkursus i Midtjysk Spildevandsforening . . . . . . . . . . . . . . . 54 Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Planlagte aktivi­teter i 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Artikler og input modtages med glæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Glædelig jul og godt nytår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Spildevandsteknisk Tidsskrift – deadlines og udgivelser 2016 . . . . . . . . 60

Annonce-deadline næste nummer: 22. februar 2016 Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.639 i perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Tingvej 36, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Tyk atmosfære af høj koncentration på dette års Døgnkursus. Foto: Anne Møller Kristensen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Leder

Af René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S mæssigt kom vi vidt omkring, lige fra TOTEX-benchmarking, bundbeluftning, mikroplast, trivsel, arbejdsglæde og ikke mindst takt og tone m.m. Sidstnævnte ved Gitte Hornshøj, der med inspiration og fængende talestrøm kunne fastholde alles opmærksomhed. Information og viden genererer udvikling, og det er, hvad vores arrangementer og netværk handler om. Vi er afhængige af hinanden, idet vi til stadighed bliver mødt med krav om fremsynethed, bedre teknik, bedre rensning og ikke mindst besparelser.

Aktivitetspulje

Døgnkurset i Kolding er nu gennemført, noget vi har glædet os til siden STFs årsmøde hos SK Forsyning i Korsør. Glade og engagerede leverandører og deltagere gjorde døgnkurset til noget, vi allerede nu glæder os til at planlægge næste år. Fagligt og underholdnings-

Spildevandsbranchen er engageret, og vi er bevidste om, at det er ude hos jer, mange ideer fødes. Spildevandsteknisk Forening ønsker at fremme engagementet, kreativitet og udvikling, samt sikre, at alle de gode tiltag kommer ud i spildevandsbranchen. Der afsættes derfor hvert år midler i aktivitetspuljen, som kan hjælpe jer på vej med at få realiseret de gode ideer.

Det er nemt at søge midler fra aktivitetspuljen, der er ganske få kriterier, der skal opfyldes, og projektbeskrivelsen skal være kortfattet. STFs hjemmeside bliver udbygget med forklarende tekst, herunder også nogle eksempler på projekter til inspiration, og som har særlig aktualitet. Slip kreativiteten løs og få del i aktivitetspuljen.

Modernisering Bestyrelsen har besluttet at modernisere Spildevandsteknisk Tidsskrift og hjemmesiden. Medieudvalget er i gang med at udarbejde en ny grafisk identitet, der samtidig vil skabe mere sammenhæng i de to medier. Det er medieudvalgets målsætning, at Spildevandsteknisk Tids­ skrift skal komme med det nye design fra og med første nummer i marts 2016. Afslutningsvis er der bare at sige tak for endnu et forrygende år og glædelig jul til jer alle.

DIN PARTNER

FOR OVERVÅGNING, INSTRUMENTERING OG KOMPLETTE TAVLELØSNINGER STYRINGSTAVLE

OVERLØBSREGISTRERING mjk.dk

FLOW

STYRING

NIVEAU

45 56 06 56

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

1


”rÅdne tanken” – nyt STF netværk om rådnetanksdrift er en realitet Rådnetanksdrift er et oplagt fagområde for erfaringsudveksling. Efter opstartsmøde i oktober er et rådnetanksnetværk i regi af STF nu en realitet. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening Rådnetanke er populære installationer, når det handler om energioptimering på renseanlæg. Men rådnetanke er ikke simple plug-and-play enheder – det er komplicerede og sårbare enheder, der kræver stor procesforståelse og megen overvågning for at fungere optimalt. Der er således et stort incitament for drifts- og procesansvarlige med flere for at søge faglige diskussionspartnere, når det handler om udveksling af erfaringer med rådnetanke.

Tanker om ”rÅdne tanken” Det var driftsleder ved Energi Viborg, og medlem af Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse, Jens Jørgen Ploumann, der tænkte de indledende tanker om det nye rådnetanksnetværk og indkaldte til opstartsmøde, hvor rammerne for netværket ”rÅdne tanken” blev sat. Øvrige deltagere i opstartsmødet kom fra DIN Forsyning A/S, NK-forsyning, Frederikshavn Forsyning A/S og BlueKolding. Formålet for ”rÅdne tanken” blev efter mødet beskrevet således: • At have et nonprofit og åbent forum, hvor man kan udveksle erfaringer og optimeringsideer på tværs af faggrænser • At udvikle rådnetanke til at blive en større energiressource med så små miljø- og driftsmæssige omkostninger som muligt

Nyhedsbrev og debat Til en start har ”rÅdne tanken” planer om mindst et årligt erfa-møde eller temadag. Til brug og støtte for det nye netværk om rådnetanksdrift oprettes på STFs hjemmeside en rådnetanksdebat, så der er mulighed for online specifikt at debattere emner relateret til rådnetanksdrift. Derudover oprettes et rådnetanks-nyhedsbrev til brug for udsendelse af information til hele interessekredsen vedrørende rødnetanks­ drift. Hvis du har rådnetanksdrift som en del af dit interesse- og ansvarsområde, så

er der god grund til at holde øje med aktiviteterne i og for netværket. Hvis du gerne vil inviteres til ”rÅdne tankens” kommende møder eller temadage, så er det en god idé at tilmelde dig som modtager af rådnetanksnyhedsbrevet.

Jens Jørgen Ploumann er primus motor Hvis du har spørgsmål vedrørende netværket, eller hvis du har relevant fagligt input til opstartsgruppen, så kontakt ”rÅdne tankens” primus motor, Jens Jørgen Ploumann på 2226 3908 eller på jjp@energiviborg.dk.

Temadag: Esbjerg Renseanlæg Vest Første arrangement for ”rÅdne tanken” er allerede i støbeskeen. Det bliver en temadag den 8. marts 2016 på Esbjerg Renseanlæg Vest, hvor der blandt andet vil være fokus på, hvilke kulstofkilder man, ud over spildevandsslam, kan og må tilføre en rådnetank for at øge biogasproduktionen. Der bliver tilmelding til temadagen i Esbjerg via STFs konferencestyring. Af praktiske grunde er deltagerantallet max 50 personer.

Rådnetanke, Lynetten.

2

Foto: Arkiv Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


ONLINE Overløbsregistrering / Niveaumåling Danova® lancerer nu Smart niveaumåler – DBI6 - med indbygget transmitter, der sammen med DanovaLog® datalogger, kan placeres de mest afsides steder, også uden strøm. "Danova har et online system der er unikt. Vi gør data tilgængelige nemt og billigt,

og helt uafhængig af teleudbyder", fastslår Jan Bidsted, Danova®.

DBI6 kan også bruges som "stand alone" enhed, direkte koblet til f.eks PLC

Ring 66 14 93 23 i dag, og du kan have din egen online målestation i morgen. Specialtilbud hele december måned.

Rigtig glædelig Jul til alle vore kunder og samarbejdspartnere Danova® - KVALITET BETALER SIG ! DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK

3


Ønskes: Korte og præcise ansøgninger til STFs aktivitetspulje Hvis dit forsyningsselskab, alene eller sammen med andre selskaber eller samarbejdspartnere, har planer om mindre udviklingsprojekter, hvor output / udbytte kan være til gavn for andre forsyningsselskaber og for spildevandsbranchen i bred forstand, så overvej at søge hel eller delvis finansiering via Spildevandsteknisk Forenings aktivitetspulje. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Hvem kan søge:

Præsentation og afrapportering:

Kun forsyningsselskaber kan stå som ansøgere (projektholdere) til midler fra STFs aktivitetspulje. Det betyder, at hvis firmaer, forskningsinstitutioner eller andre samarbejdsparter medvirker i det projekt, der søges midler til, så skal disse fremgå af ansøgningen under punktet ”samarbejdspartner”.

Ansøger (projektholder) er forpligtet til, efter nærmere aftale, at præsentere projektresultater eller projektstatus i Spildevandsteknisk Tidskrift. Derudover kan ansøger blive opfordret til at præsentere projektet ved førstkommende STF døgnkursus. Ansøger (projektholder) er desuden forpligtet til at aflægge regnskab for projektet.

Hvad kan der søges til: Der kan kun ansøges til projekter, der er til gavn for et bredt udsnit af spildevandsbranchen. Soloprojekter, som kun har et lokalt formål, vil ikke blive understøttet. I forbindelse med vurderingen af indkomne ansøgninger vil der også blive skelet til, om projekterne understøtter Spildevandsteknisk Forenings formålsparagraf, som lyder: • at fremme den faglige kontakt medlemmerne imellem • at videreuddanne medlemmerne og personale på spildevandsanlæg. Efterhånden som projekter igangsættes vil projektbeskrivelserne, helt eller delvis, blive offentliggjort på STFs hjemmeside.

Hvornår kan søges: STFs aktivitetspulje kan ansøges løbende. Bestyrelsen tager, så vidt det er praktisk muligt, stilling til indkomne ansøgninger ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Forbehold: Bestyrelsen forbeholder sig ret til at indhente supplerende oplysninger vedr. projekter, ligesom ansøgningsskema og ansøgningsprocedure kan blive tilpasset, såfremt krav fra revisor eller andre nødvendiggør dette.

Hvad kræves af ansøgningen:

Find ansøgningsskemaet på www

Projektet, der søges til, skal kunne beskrives med meget få ord. Ansøgningen skal med andre ord være kort og præcis, og derfor er ansøgningsskemaet udformet, så der kun er plads til ganske korte beskrivelser og begrundelser. Der er i alt plads til ca. 1.200 anslag, fordelt i to tekstbokse.

Du finder ansøgningsskemaet og de tilhørende oplysninger på Spildevandsteknisk Forenings hjemmeside: www.stf.dk

k Forenin is n k e t s d n a pildev

skud fra S il t s g n li ik v d m u lje. Ansøgning o aktivitetspu

gs

4

el, p Ansøger, tit

e og støtte rojektperiod

ns størrelse

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Flygt SmartRun

TM

- Problemfri drift

60 års erfaring med spildevands applikationer bygget ind i én styring med frekvensomformer. Sikrer: optimal drift, lavt energi forbrug, ren sump, rene rør og at pumpen ikke tilstopper. www.flygt.dk

Flygt tidslinie:

1947

1956

1982

1984

1996

1997

2009

Flygt revolutionerer industrien med verdens første dykkede pumpe

Verdens første dykkede spildevand pumpe

Verdens første grinder pumpe

Lancering af den revolutionelle lavhastigheds, højeffektive “bananblads”-mixer

Verdens første præfabrikerede, selvrensende pumpestation (TOP)

Lancering af den revolutionære N-teknologi

Lancering af adaptiv N-teknologi

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

5


I fusionens navn - del 1:

Vi træder vande og glæder os Den 1. januar 2016 er sammenlægningen af Roskilde, Holbæk og Lejre Forsyninger en realitet. Spildevandsteknisk Tidsskrift følger med på sidelinjen i spildevandsafdelingen, hvor medarbejderne lige nu træder vande og spændt venter på, hvad fremtiden indebærer. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift ”Fusion” er blevet et dagligdagsord blandt medarbejderne i mange af Dan­ marks spildevandsselskaber. Tid­li­ge­re på året så vi Varde og Esbjerg blive til DIN Forsyning A/S, og den 1. januar 2016 er det Roskilde, Holbæk og Lejre, der smelter sammen til Fors A/S. Det sker som følge af en udvikling, hvor kommunalt ejede forsyningsselskaber indgår større eller mindre grader af samarbejde på tværs af kommunegrænser for at leve op til øgede krav til både kvali-

tet og effektiviseringer, som følger af blandt andet vandsektorloven. - Formålet med at gå sammen er at få et forsyningsselskab, der i højere grad end i dag kan bidrage til den lokale erhvervsudvikling samt udviklingen inden for klima- og miljø. Samtidig skal selskabet effektivisere driften, så vi så vidt muligt undgår prisstigninger på grund af øgede myndighedskrav, forklarer borgmester i Holbæk Kommune,

Søren Kjærsgaard (V), i en pressemeddelelse udsendt af de tre snart forhenværende forsyningsselskaber. Borgmester i Lejre Mette Touborg (F) forklarer, at et fælles forsyningsselskabs vigtigste opgave først og fremmest bliver at sikre borgerne en fortsat høj forsyningssikkerhed med øget fokus på service. - Som borger skal man ikke forvente store forandringer – for det fungerer godt i

Brian Olsen, driftsmedarbejder ved Roskilde Forsyning, ved efterklaringstanken på Bjergmarken Renseanlæg, der kan tage 25.000 PE. Foto: Peter Jarvad, Roskilde Forsyning

6

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Jeg tror, der venter nogle spændende år fremadrettet generelt for spildevandsbranchen, fx i form af forskellige samarbejder, og at vi får en endnu mere spændende arbejdsplads med flere muligheder, end vi har i dag.

René Jacobsen, driftschef for Spildevand i Roskilde Forsyning A/S

dag. Men på længere sigt sikrer samarbejdet, at borgerne får en højere forsyningssikkerhed til den bedste pris, siger hun.

Direktør udpeget Lige nu foregår et større arbejde med at udforme den nye organisation. I starten af november 2015 blev den nye direktør udpeget, og valget faldt på en ekstern kandidat, dog med kompetencer og erfaring, der matcher de forskellige opgaver. Michael Brandt har en baggrund som direktør i DIN Forsyning A/S, hvor han spillede en central rolle i sammenlægningen af Esbjerg Forsyning og Varde Forsyning. - Det er min ambition at skabe ro, rammer og retning for medarbejderne i forandringsprocessen. Her er jeg helt klar over, at jeg bygger på et sundt fundament. Men en fusion er en stor forandring, hvor mange interesser og følelser er i spil. Ledelse af forandringer er en dynamisk proces, hvor man er parat til at justere mål og indsatser i takt med, at man bliver klogere. For mig er det vigtigt at gøre ledelse til en holdsport, som sker i samspillet mellem mennesker – og ikke i et regneark, siger Michael Brandt, der begynder officielt som direktør d. 1. januar 2016, men allerede nu vil blive inddraget i fusionsprocessen.

Vi glæder os Selvom forandringens vinde blæser, og der i skrivende stund er mange ukendte konsekvenser for organisation og medarbejdere, er det optimisme at spore i spildevandsafdelingen. - Vi ved stadig ikke så meget om, hvordan fusionen kommer til at påvirke vores hverdag, men forhåbentligt får vi organisationen på plads inden længe, så vi kan begynde at sætte holdet. Vi har alle lavet cv’er, hvor vi har skrevet, hvad vi har arbejdet med indtil nu, hvad vores kompetencer er, og hvad vi gerne vil i fremtiden. Så i virkeligheden er der mulighed for at skabe et drømmejob, fortæller René Jacobsen, driftschef for spildevand i nuværende Roskilde Forsyning A/S og fortsætter: - Den nye direktør er netop blevet præsenteret, og vi glæder os til at hilse nærmere på ham og arbejde mere i dybden med de områder, vi kan byde ind med. Vi har mange ideer til mulige synergieffekter, fx i forhold til fælles driftssystemer og fælles driftscenter, og så ser vi en fordel i at blive skarpere på faglige kompetencer, dvs. en form for specialisering af medarbejderne i grupper, der kan rykke hurtigere inden for forskellige opgaver, herunder driftsøkonomi og energioptimering.

Dette er første artikel i en serie om fusionen mellem de snart forhenværende Roskilde, Holbæk og Lejre Forsyninger. Spildevandsteknisk Tids­ skrift har fået lov til at følge arbejdet med at bygge den nye organisation op – naturligvis med fokus på spildevandsområdet. I næste nummer, der udkommer i uge 10 2016, følger vi op på, hvordan overgangen er foregået, og hvilke udfordringer medarbejderne sidder med.

Ingen afskedigelser Frygten for at miste sit arbejde skal man kigge langt efter i de tre spildevandsafdelinger. Dels er det meldt ud, at der ikke bliver tale om nedskæringer i form af afskedigelser, men at det vil foregå med naturlig afgang. Og dels har spildevandsområdet i de senere år haft svært ved at finde nye folk, så det gælder om at holde godt fast på dem, man har. - At vi slipper for afskedigelser giver en naturlig tryghed. Jeg tror, der venter nogle spændende år fremadrettet generelt for spildevandsbranchen, fx i form af forskellige samarbejder, og at vi får en endnu mere spændende arbejdsplads med flere muligheder, end vi har i dag, slutter René Jacobsen.

Gevinst: Små 50 millioner årligt

Det fælles forsyningsselskab Fors A/S får cirka 190 ansatte Holbæk

Lejre

Roskilde

Vand

X

X

X

Spildevand

X

X

X

Varme

X

Affald

X

Service

X

X

X

Medarbejdere

72

22

98

Omsætning (tkr)

227.882

69,2

470.857

Antal renseanlæg

11

8

4

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Føljeton

X

Når det fælles sjællandske selskab efter et par år er kommet godt fra start, er forventningen, at det kommer til at kunne opnå gevinster på små 50 millioner kroner om året. Til sammenligning får det fælles selskab en omsætning på knap 750 millioner kroner årligt. Gevinsterne kan for eksempel bruges til at yde en højere service, foretage nye investeringer eller fastholde/sænke taksterne for borgere og virksomheder.

7


Yderligere sammenlægning på Sjælland:

KLAR Forsyning Køge, Solrød, Greve og Stevns kommuner er blevet enige om at etablere et fælles serviceselskab. Sammenlægning træder også i kraft den 1. januar 2016. Direktøren er netop tiltrådt. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift Nyt serviceselskab med navnet KLAR Forsyning skal styrke samarbejdet mellem Køge, Solrød, Greve og Stevns. Navnet sender signaler til omverden om, at selskabet er parat, gennemsigtigt og målrettet, siger borgmester Pernille Beckmann fra Greve Kommune. Desuden er der lagt vægt på et navn, der er enkelt og dansk – noget, alle kan forstå. Og så er det såkaldt plusord.

Direktør på plads Administrationen kommer til at ligge i Køge, og direktøren bliver Line Wilchen Hollesen, der har været direktør for Energiforsyningen siden 2008. Hun ved derfor, hvad det kræver at håndtere et stort forsyningsselskab. Hun har 20 års erfaring inden for forsyningsområ-

det, og har i sin tid som direktør været med til at sikre en positiv udvikling af Energiforsyningen. Line hilser den nye udfordring velkommen, og ser frem til også at udvikle KLAR Forsyning til en stærk og robust organisation: - Jeg finder det både spændende og udfordrende at være med til at skabe en helt ny virksomhed. Og jeg er helt parat til at sikre, at KLAR Forsyning kommer godt fra start, og får etableret sig som en attraktiv virksomhed, der er klar til at håndtere fremtidens krav til effektiviseringer, højt serviceniveau og gode tekniske løsninger, siger den nye administrerende direktør, der tiltrådte den 1. december 2015.

Kort fortalt Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner har besluttet at sammenlægge deres forsyningsselskaber pr. 1. januar 2016. Ambitionen er at skabe et forsyningsselskab, der kan sikre en høj forsyningssikkerhed og en effektiv drift samtidig med at kommunerne får en strategisk samarbejdspartner, der udvikler nye løsninger på nuværende og kommende miljø- og klimaudfordringer. Selskabet vil samlet få over 90 medarbejdere og omsætte for 321 mio. kr. og have anlægsinvesteringer for 271 mio. kr. årligt.

Alt inden for Bundbeluftning! Fine-, Ultrafine Bobler. Vi kan det hele! Til Spildevand eller Drikkevand.

Kontakt os, eller se mere på

Ruma.dk

8

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


LAD OS BIDRAGE MED MEGET MERE END RENT VAND Kemira Danmark er vokset fra at være markeds-ledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør af kemikalier og rådgivning. Og vi opfatter rollen som totalleverandør bredt - fra rådgivning og tilbud om mikroskopering til levering af doseringsudrustning, udlån af lagertanke eller salg af polymer og den rette kemi i den mængde, der passer til vore kunders behov. Få indblik i nye markedsområder, produkter og services på www.kemira.dk

www.kemira.com @kemiragroup /kemiragroup

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

9


Aalborg:

De to rådnetanke på Renseanlæg Øst.   Foto: Ajs Nielsen

Indvielse af biogaslager på Renseanlæg Øst I slutningen af september 2015 indviede Aalborg Forsyning, Kloak A/S et avanceret biogasanlæg på Renseanlæg Øst. Biogaslageret er en del af en 80 millioner kroners investering med fokus på energi- og miljøforbedringer. Tekst: Afdelingsingeniør Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning A/S. Aalborg Forsyning, Kloak A/S havde den 29. september 2015 inviteret kollegaer, naboer, samarbejdspartnere og medarbejdere til indvielse af et avanceret og ikke mindst meget synligt biogas­ lager på Renseanlæg Øst i Aalborg. Mere end 100 personer tog imod invitationen til med egne øjne at se både de to nye 15 m høje biogasbeholdere og de mange andre forandringer, der er sket på renseanlægget de sidste par år. Vi måtte i løbet af de tre timer, arrangement varede, svare på rigtig mange spørgsmål – ikke mindst i forbindelse med de guidede ture, vi havde arrangeret. De to biogasbeholdere var ikke overraskende et emne, der medførte både mange spørgsmål og en del fotografering.

Energi- og miljøforbedringsprojektet, der har et budget på 80 millioner kroner, omfatter ombygning af store dele af renseanlægget. Projektet indeholder 11 delprojekter, der er opdelt i 30 entrepriser. Ved indvielsen i september havde vi indgået aftaler med 16 hovedentreprenører og 20 underentreprenører. Nogle dage har der været op til 50 ekstra personer på arbejde på renseanlægget – udover de syv faste spildevandsoperatører. Det er ikke en overdrivelse at sige, at vi har haft endog meget travlt.

Et ambitiøst projekt Forandringerne på Renseanlæg Øst er en del af et ambitiøst energi- og miljøforbedringsprojekt med titlen ”Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst 2013-2016”. Bag denne ikke specielt mundrette titel gemmer sig et projekt, der, når det er fuldt gennemført næste år, blandt andet betyder: - Nyt 2-trins anlæg - Øget produktion af biogas - Reduceret elforbrug - Nedsat CO2-udledning - Øget kapacitet - Øget forsyningssikkerhed - Fortsat opgradering og afsætning af restprodukter - Fleksibel energistyring

10

Lasse Frimand Jensen, formand for Aalborg Forsyning, Kloak A/S, byder velkommen til Renseanlæg Øst. Foto: Ajs Nielsen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Stor ombygning Ombygningen har indtil videre omfattet blandt andet etablering af en supplerende rådnetank og et nyt biogaslager samt tilhørende rådnetankskælder, ingeniørgang, rejektvandstank, slamlagertank, kedler og kondensatbygværk. I 2015-2016 etablerer vi desuden fire nye dynamiske primærtanke. Vi er netop nu i fuld gang med indkøringen af biogasanlæg og rådnetanke. Efter planen skal hele renseanlægget – med undtagelse af de dynamiske primærtanke – være i drift den 1. januar 2016. Som følge af biogaslagerets størrelse bliver Renseanlæg Øst nu registreret som risikovirksomhed. Vi har arbejdet med biogas på vores renseanlæg i 30 år, så dette er vi helt trygge ved.

Biogaslager Højde Diameter Driftstryk Leverandør Type Maks. gasvolumen Maks. tilløbsflow Maks. udløbsflow

Farvel til fossile brændsler 15,3 m 30,6 m 18 mbar Tecon G.m.b.H Halvkugle membranbeholder 2 x 7.500 m3 200 m3/h 900 m3/h

Rådnetanke Højde Diameter Type Driftstype Biogasproduktion

Vi sørger for, at der er brændværdi til­bage i slammet, når vi producerer bio­brænd­sel i form af granulat i slam­tørrings­anlægget. Dette bio­brænd­ sel anvender vi som både energi- og råstofkilde i industrien, hvor det erstatter kul, sand m.m. På denne måde udnytter vi spildevandet til pro­duk­ tion af grøn energi, og der bliver ingen rest­stof­fer tilbage fra spildevandsrensningen.

14,3 m 14,5 m Isoleret betonrådnetank Mesofilplus 37° C / termofil 55° C 2 x 65 Nm3/h

Dynamiske primærtanke Antal tanke 4 tanke, der alle kan fungere som primærtanke, hvoraf 2 tanke også kan fungere som udligningstanke Volumen i alt 3.400 m3 Overfladeareal i alt 850 m2 Bygværksstørrelse 25 x 40 m afsluttet 3 m over terræn Tanke i drift i tørvejr 2 stk. - som primærtanke Tanke i drift i regnvejr 4 stk. - 2 som primærtanke og 2 som udligningstanke Maks. tilløbsflow Primær rensning: 4.500m3/h Sekundær rensning: 3000m3/h Primærslammængde til gasproduktion 5.300 kg SS/døgn

Gæster på guidet rundtur. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Foto: Ajs Nielsen

Vi har hos Aalborg Forsyning, Kloak A/S et mål om, at vores samlede aktiviteter – renseanlæg og kloaksystem – i 2016 skal være både energiproducerende og CO2-neutrale. Vi er tæt på at nå disse mål og således var vores samlede aktiviteter allerede i 2014 CO2-neutrale. Renseanlæg Øst er sammen med Renseanlæg Vest en hjørnesten i vores arbejde med at opfylde de mål, vi har sat for os selv. På Renseanlæg Øst vil vi således fremover anvende det organiske stof i spildevandet til produktion af biogas på en så effektiv måde, at egenproduceret biogas i fremtiden vil afløse naturgas i de kedler, der producerer varme til slamtørringsanlægget. Vi sørger for, at der er brændværdi tilbage i slammet, når vi producerer biobrændsel i form af granulat i slamtørringsanlægget. Dette biobrændsel anvender vi som både energi- og råstofkilde i industrien, hvor det erstatter kul, sand m.m. På denne måde udnytter vi spildevandet til produktion af grøn energi, og der bliver ingen reststoffer tilbage fra spildevandsrensningen. Det biobrændsel, som vi producerer på Renseanlæg Øst udbydes i EU-udbud – og p.t. indgår det i cementproduktionen på Aalborg Portland.

Fleksible og robuste Når vi i 2016 er helt færdige med ombygningen af Rense­ anlæg Øst, er vi yderst fleksible og robuste i forhold til ændringer i blandt andet markedsvilkår og lovgivning. Eksem­ pelvis giver det nye biogaslager os mulighed for at udnytte biogassen på de tidspunkter og til de formål, som giver størst værdi for Aalborg Forsyning, Kloak A/S – og dermed også for borgere og virksomheder i Aalborg Kommune.

De to biogasbeholdere tiltrak sig stor opmærksomhed. Foto: Ajs Nielsen

11


Højt og konstant flow - også i urene medier Gorman Rupp Super-Flow Færre driftsstop, bedre ydelse og lavere energiforbrug. Det er de helt konkrete fordele, I får med Gorman Rupp Super-Flow. Den nyeste generation af tørtopstillede og tilstopningsfrie spildevandspumper.

Opgrader jeres nuværende Gorman Rupp Super T-serie pumper, og få en mere stabil og billigere drift.

ering d a r g op Også e pumper! l af gam

Kontakt os for tilbud og mere info.

Det har jeres kollegaer opnået: Årlig besparelse på 15.000-20.000 kroner

”Siden 1994 har vi pumpet ca. 24,5 mio. m3 spildevand med begge vores Gorman Rupp pumper. I perioder har faldende ydelse eller stigende el-forbrug gjort det nødvendigt at tilse og rense pumperne for klude 1-2 gange i ugen. Siden vi opgraderede til den nye type slidplade i efteråret 2014, tilses pumperne nu kun én gang månedligt. Det giver os en årlig besparelse på ca. 15.000-20.000 kroner i mandetimer - foruden et reduceret strømforbrug”. Arne Søgaard Driftsleder Billund Vand A/S

Ingen tilstopninger i halvandet år

”Pumpestation Busbjergvej er etableret i 2003, og siden da har begge pumper pumpet ca. 4,5 mio. m3 spildevand. Typisk har vi renset pumperne for klude og lignende 3-10 gange årligt. Vi skiftede til de nye selvrensende slidplader i efteråret 2013, og siden da har vi ikke haft nogen tilstopninger. Det har også givet en besparelse på ca. 1 kW pr. pumpet kubikmeter spildevand”. Thomas Kristensen Driftsmedarbejder Energi Viborg A/S

12

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Forsøg på Renseanlæg Lynetten:

Artikelserie Denne artikel er en fortsættelse af en artikel i STT nr. 3, 2013, som fortalte om de indledende forsøg med for­filtrering, der blev udført på Frederikshavn renseanlæg.

Renseanlæggets aktiv-slam del er det klart mest energi og ressource­forbrugende led. Samtidig er udrådning af organisk stof den største kilde til energi på rense­ anlægget. Mange store danske renseanlæg har allerede forklaring og det primære slam bliver efter­ følgende udrådnet og danner energirig biogas. De fleste danske renseanlæg med forklaring foregår det ved sedimentation i bund­ fældningstanke, men for­ klaring kan også foregå ved at indsætte en forfiltrering i stedet, som giver nye muligheder for styring og energioptimering. I AVERAprojektet er potentialet for on-line styring af en forfiltrering undersøgt. Projektet er støttet af VTUF.

Energistyring af kulstoftilførslen til renseanlæg Tekst: Dines Thornberg, BIOFOS og Mikkel Mühle Poulsen, Krüger Fotos: Mikkel Poulsen Forfiltrering er en mekanisk filtrering af det primære spildevand, før det ledes til renseanlæggets biologiske del, og er et alternativ til traditionel bundfældning i primærtanke. Primærtanke tager typisk 40-60 % suspenderet stof (SS) ud, filtrering vil fjerne nogenlunde det samme uden kemikalietilsætning. Ved tilsætning af polymer og koagulant som fx jernklorid vil både filtre og bundfældning fjerne mere organisk stof med slammet. Filtrering kan nå længst, op til 90-95% fjernelse af de suspenderede stoffer, og det er lettere at styre pga. den kortere opholdstid i forhold til bundfældningstanke. Ved en høj SS-fjernelse kan behovet for beluftning i den biologiske rensning reduceres, og der kan dannes mere primærslam. Der spares derfor strøm til beluftning og der dannes samtidigt energirig biogas, som kan omsættes i gasmotor eller sælges til højestbydende.

En traditionel primærtank vil have en renseeffektivitet, der afhænger af opholdstiden, og vil således være mindst effektiv ved højest flow, men meget effektiv ved lavt flow. Forfiltrering af spildevand har den fordel frem for bundfældning, at rensegraden ikke er så afhængig af vandmængden, og at SS fjernelsen kan styres mere præcist ved tilsætning af polymer og fældningskemikalie. Samtidig fylder filtre meget mindre end primærtanke. Det organiske stof, der sendes videre fra forfiltreringen, er mindre og er mest opløste stoffer, der er let omsættelige. Der er derfor ikke ret stor belastning af det nedstrøms biologiske anlæg. Et anlæg, der er overbelastet, kan for eksempel opgraderes på denne måde. Forfiltrering kan anvendes både på et-trins renseanlæg, der ”kun” har biologisk rensning i dag, men også som erstatning eller supplement til allerede eksisterende primær bundfældning.

Figur 1. Princip for styring af forfiltrering

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

13


AVERA-projektet AVERA er et udviklingsprojekt støttet af Vandsektorens Teknologi­ udviklingsfond (VTUF) gennemført fra 2013-2015. Projektet havde som formål at udvikle en metode til at styre udtaget af organisk stof ved forfiltrering, således at der kan udtages den optimale mængde i forhold til de efterfølgende processers behov, specielt behovet for organisk stof til den biologiske kvæl­stoffjernelse. AVERA står for Avanceret energistyring af renseanlægget, som det også var projektets formål at undersøge. Parterne i projektet var Frederikshavn Forsyning, BIOFOS og Krüger A/S. Tanke til koagulering og flokkulering før filter.

derfra blev signalet hentet ind i STAR, så processerne kunne følges.

On-line styring af filtreringen

Pilot tromlefilter fra Hydrotech.

Energistyring af renseanlæg Ideen i AVERA-projektet var først og fremmest at forbedre energibalancen på renseanlæg. Når man ”flytter” organisk stof fra den biologiske rensning over til rådnetankene, kan det samlede energiforbrug på et renseanlæg sænkes væsentligt. Den biologiske kvælstoffjernelse har dog også brug for organisk stof til denitrifikationen. Hvis der fjernes mere organisk stof inden den biologiske rensning, skal det styres, så der altid er nok organisk stof til denitrifikationen. I AVERA-projektet blev effektiviteten af forfiltrering målt i pilotskala på to renseanlæg, og kemikaliedoseringen blev styret ud fra denitrifikationens tilstand som vist i figur 1.

14

Forsøg på Renseanlæg Lynetten I 2014 stod et tromlefilter hos BIOFOS i kælderen på renseanlæg Lynetten og filtrerede råspildevand. En del af det filtrerede vand blev efterfølgende blev ledt til BIOFOS pilot Biodenipho anlæg, som er udstyret med STAR onlinestyring. Tromlefilteret blev opstillet i en ingeniørgang på renseanlæg Lynetten og fik tilført spildevand fra udløbet af sandfanget. Ligesom på Frederikshavn renseanlæg blev vandet ledt gennem to palletanke med omrøring til dosering af henholdsvis koagulant (jernkloridsulfat PIX-118) og polymer, før det blev ledt til fileret. Der blev installeret turbiditetsmåling på indløbsvandet før palletankene og på udløbsvandet efter filteret. Målerne blev forbundet til en PLC og

En af hovedideerne i AVERA-projektet var at indføre en mere avanceret styring af udtaget af organisk stof. Til dette formål blev der udviklet en styring, der er designet til at give en dosering til et filter, der sikrer, at der kun akkurat kommer den nødvendige mængde organisk stof videre til biologien, som der er behov for til denitrifikationen. Der kan således opnås maksimalt udtag af primærslam, men stadig sikres, at der er nok organisk stof til denitrifikationen. Dette kan så justeres ind på renseanlægget efter det, der er økonomisk optimalt. On-line styringen af doseringen til filteret blev etableret i STAR softwaren på Lynettens pilotanlæg. Som indikator for kulstofbehovet anvendes nitrat-koncentrationen i biologien, da denitrifikationen forbruger kulstof. Ud fra on-line målinger af nitrat-koncentrationen i luftningstanken i pilotanlægget beregnede styringen den COD tilførsel (målt som turbiditet) til biologien i pilotanlægget, der var nødvendig for denitrifikationen og styrer doseringen af koagulant og polymer efter dette. I figur 2 ses et eksempel på, hvordan turbiditeten (måles i FNU) i filterets afløb svinger ned, når sætpunktet for turbiditet (FNU sp) sænkes. Doseringen af polymer justeres op, og der filteres mere suspenderet stof fra i filteret. Der er en indsvingningstid på under 1 time. Det var altså muligt i praksis at styre på, hvor meget organisk stof der fjernes i forfiltreringen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Vi fulgte nitrat koncentrationen ved on-line måling i luftningstankene for at se, om en høj SS-fjernelse ved forfiltrering kunne måles som en mindsket denitrifikationshastighed. I de udførte forsøg lykkedes det ikke at vise en begrænsning af denitrifikationen, selv ved høje fjernelsesgrader på over 85 %. Kvælstoffjernelsen fungerede fint selv med COD/N på 2. Det tyder på, at Hydrolyse af det organiske stof, der ligger ’på lager’ i det aktive slam, har kunnet kompensere for manglende kulstof i tilløbet til biologien. I praksis vil et anlæg dog ikke kunne køre med kulstof-underskud længere end maks. én slamalder, før denitrifikationen påvirkes.

Potentiale for forfiltrering Spildevandets sammensætning ændrer sig fra dag til dag og fra time til time. Det gælder f.eks. for spildevandets indhold af partikulært og opløst organisk stof og af ammonium. Med en styret forfiltrering har man muligheden for dynamisk at tilpasse kulstoffjernelsen til behovet over døgnet. Man kan derfor udnytte kulstofressourcen i spildevandet maksimalt og lade en on-line styring hele tiden sikre, at kulstofbehovet i biologien tilgodeses. Det er i projektet beregnet, at fjernelse af ca. 80 % af COD ved forfiltrering er muligt uden, at de biologiske processer kommer til at mangle kulstof. Dette svarer til en øget gasproduktion på ca.

10% totalt. Den samlede driftsøkonomi vurderes også at blive påvirket positivt ved forfiltrering kontra primærtank. Forfiltrering med styring er en god mulighed især for et-trins anlæg (uden primærrensning), der i dag bruger meget energi på at belufte organisk stof. Tak til Jan Studskjær Larsen fra Rense­ anlæg Lynetten for hans store indsats med at få opstillingen til at køre. Og i mindet om Flemming Norsk fra Krüger, som efter længere tids sygdom desværre gik bort, mens forsøgene stod på.

Figur 2. On-line måling af turbiditet ud af filteret og en respons på en sætpunktsændring.

Vi forhandler nu Läckebys kvalitetsprodukter

på det danske marked også RotoSieve og ProHex varmevekslere.

MASKINUDSTYR TIL

SPILDEVANDSRENSNING

-i mere end 30 år

T l f . 4 3 6 3 4 3 3 0 - w w w. w e i s s . d k Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

15


Pumpestati være grønn

Teknikkasser behøver ikke skille sig ud i bybilledet. I Od Tekst: Michael Lind-Frandsen, direktør, Odder Spildevand Tekniske installationer er en nødvendighed. Men de er som regel ikke særligt kønne, og når de endelig bliver bemærket, er det sjældent med positive ord. Men sådan skal det ikke længere være i Odder. Hos Odder Spildevand valgte vi nemlig at gå helt utraditionelt til værks i foråret, da en lille håndfuld pumpestationer stod for at skulle skiftes ud. En pumpestation er ofte ganske synlig, selvom den ikke fylder ret meget – simpelthen fordi den skiller sig ud fra resten af bybilledet. En brønd af glasfiber med et alu-dæksel er bestemt funktionelt, men omvendt ikke ret kønt.

Arbejdsmiljø i fokus Udfordringen blev ikke blot at konstruere en løsning, der gled lettere og pænere ind i bybilledet. Der var også et vigtigt sikkerhedsaspekt i al nytænkningen. Vi valgte at gøre den interne arbejdsgruppe, som arbejdede med de nye pumpestationer, identisk med virksomhedens arbejdsmiljøudvalg. Målet var at få nye pumpestationer, som kunne betjenes af én mand. Det stiller naturligt nogle større krav til sikkerheden end de stationer, som betjenes af to mand. Vi havde altså et ønske om en mere effektiv og mere æstetisk konstruktion, som under ingen omstændigheder kompromitterede folkenes sikkerhed, og som passede diskret ind i omgivelserne – både i byen og ude i naturen. Vi tog kontakt til den lokale smedevirksomhed Hegomatek i Gosmer lidt uden for Odder, som vi ofte bruger til utraditionelle løsninger, og sammen gik vi i tænkeboks. Resultatet blev en model, der kan varieres efter omgivelserne og alligevel er let og ensartet at arbejde med for de ansatte, der skal tjekke pumpestationerne.

Tilpasses omgivelserne

Låget kan nemt trækkes til side, så der er adgang til pumpe og filtre. Foto: Helle Hjorth

16

Løsningen – der ikke har noget navn eller titel – består af et skelet i rustfrit stål på ca. 1x2 meter. Ovenpå sidder et låg, der kan låses af, og som let kan trækkes til side, så man får adgang til pumpe og filtre. Under låget er der en stålbakke med huller i halv størrelse af åbningen, hvorpå pumperne kan placeres i forbindelse med service. Det gode ved løsningen er, at vi kan beklæde siderne med hvad som helst, så det passer ind i omgivelserne. Én pumpestation, som står i et grønt område i udkanten af byen, er f.eks. beklædt med lærketræ, mens en anden – der står midt i byen foran en sportsbutik – har fået en beklædning, der ligner butikkens. Det betyder, at man som forbipasserende nærmest ikke bemærker pumpestationen, og så er vores mål faktisk nået. Tekniske installationer er nødvendige, men som forsyningsselskab har vi et medansvar for, hvordan byen tager sig ud – og der skal faktisk ikke meget til for at gøre dem både pæne og lidt diskrete. Hvis vi var helt ligeglade, ville det derimod skæmme byrummet, og det ønsker vi ikke. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


ionerne i Odder skal ne og næsten usynlige

dder har vi fundet en løsning, som ligner omgivelserne – og endda med blomster på tagene.

Det er med til yderligere at fjerne præget af kedelig og betongrå teknik og diskret understrege, at håndtering af spildevand faktisk er en grøn proces, der bidrager til et bedre miljø.

Michael Lind-Frandsen, dir., Odder Spildevand Låget er i øvrigt ikke bare en blank og gold stålplade. I stedet har de tre ombyggede pumpestationer fået ”grønne tage”, hvor en vækstmåtte danner bund for helårsplanter, som giver stationen en grøn overflade. Det er med til yderligere at fjerne præget af kedelig og betongrå teknik og diskret understrege, at håndtering af spildevand faktisk er en grøn proces, der bidrager til et bedre miljø. Så kan vores tekniske installationer lige så godt signalere det samme. Med til billedet hører, at de tilhørende teknikskabe, som giver adgang til pumpe og el, bliver beklædt på samme måde. Det fuldender billedet udadtil.

Lidt dyrere, men… Indtil videre står de nye pumpestationer tre steder i Odder Kommune – én på Boulevarden i den sydlige del af centrum, én på Vennelundsvej i den nordvestlige del af byen (det er denne, der ligger i et skovområde ved en sti) samt én på Strandparksvej, som er et sommerhusområde i Saksild ved Kattegat.

Utraditionel grøn løsning Selve kassen måler L 2,4 m x B 1,2 x H 1,1 m og bliver isoleret med 50 mm flamingo. Låget er en ”vækstmåtte”, der danner bund for helårsplanter, som giver stationen en grøn overflade. Siderne kan beklædes frit efter omgivelserne. Den æstetiske og grønne løsning er dyrere end en ”normal” pumpestation - merprisen er 5-10 pct.

Pumpestationen på Strandparksvej i Saksild er beklædt med træ. Foto: Helle Hjorth

Prisen? Ja, den æstetiske og grønne løsning er dyrere end en ”normal” pumpestation. Merprisen er 5-10 pct., og vi vidste fra begyndelsen, at det ville koste ekstra. Men i Odder Spildevand mener vi, at pengene er godt givet ud, fordi vi bidrager til et pænere og grønnere bymiljø, samtidig med at arbejdsmiljøet er blevet forbedret. Vi skammer os ikke over vore installationer, for de er helt nødvendige, men der er ingen grund til at se stort på det æstetiske, bare fordi det er spildevand, det drejer sig om. Tværtimod mener vi, at branchen har et medansvar for i højere grad at tænke æstetik og ikke kun teknik. Det kan sagtens lade sig gøre uden de store meromkostninger, men det kræver, at vi kan og vil tænke ud af boksen. Måske lyder det banalt, men vores arbejdsgruppe brugte faktisk en del tid på at justere vores mindset, inden vi nåede frem til løsningen. Der har været mange fine tiltag i branchen, bare ikke på pumpestationer – og derfor gik vi selv i gang. Så hvad står vi i Odder Spildevand tilbage med? Først og fremmest pænere pumpestationer og et bedre arbejdsmiljø. Desuden – og det er vigtigt, fordi det på lang sigt mere end tjener merudgiften hjem – kan vi fremover nøjes med at sende én medarbejder, når pumpen skal serviceres. Det er noget, der kan mærkes på økonomien og den daglige drift, når vores pumpestationer har en afskrivningsperiode på 50 år.

” En anden pumpestation har beklædning som den nærmeste butik, her på Boulevarden i Odder. Foto: Helle Hjorth Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Vi mener, at branchen har et medansvar for i højere grad at tænke æstetik og ikke kun teknik. Det kan sagtens lade sig gøre uden de store meromkostninger, men det kræver, at vi kan og vil tænke ud af boksen.

Michael Lind-Frandsen, dir., Odder Spildevand

17


Vælg en stabil og robust

serverløsning fra Frontmatec

Med en serverløsning fra Frontmatec sikrer du dig • En leverandør med indgående kendskab til netop din business case • En skræddersyet løsning til hele automationspaletten • En totalleverance, så du kun behøver at handle ét sted

Vi leverer totalløsninger inden for servermiljøer, herunder • • • • • • • • • • •

Levering af servere og perifert udstyr - skabe, UPS, NAS, switche mm. Ekstra hardware-garanti Udsendelse af mails ved hardwarefejl Opbygning af netværk, herunder MPLS og GPRS Udskiftning af IP-adresser på netværk og perifer udstyr Installering og opdatering af servermiljø (Windows) VM-Ware Backup og safe-backup Knowhow - rådgivning og krav specifikation Specialudviklede løsninger efter kundens behov Hotline og support samt remote tjek af udstyr

Kontakt Kim Nissen på tlf. 20 75 26 54 og hør om vores løsninger

Østerbro 5 DK-7800 Skive Tlf: +45 97 52 50 22 info@frontmatec.com

18

Automation med ansvar

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Fokus

Flotte festrammer: Der var selvfølgelig også en festmiddag i forbindelse med konferencen. Den foregik i Håkon’s Hall, som er en 750 gammel kirke, der lå lige ved siden af konferencehotellet. Flotte rammer for en norsk inspireret middag med suppe, fisk og bær. Underholdningen var ½ times opera, som blev en anelse tung, men bortset fra det en fin aften i utroligt flotte lokaler.

Spildevand i internationale rammer

Bergen:

Reportage fra Nordisk Spildevandskonference 2015 Den Nordiske Spildevands­kon­fe­ren­ce blev i år afholdt i Bergen, Norge, fra 4.-6. november. Bergen har ry som ”Den Vådeste By i Europa”. Der falder i gennemsnit 2.250 mm regn på mere 270 regnvejrsdage om året. Alternativt kan man jo sige det er den by i Europa, hvor det oftest holder op med at regne! Tekst og fotos: Mads Leth, Områdechef, Drift og Vedligehold, VandCenter Syd, Odense

14. konference Den Nordiske Spildevandskonfe­ren­ce er afholdt hvert andet år siden 1989, på skift i de nordiske lande. I år var det 14. konference. Konferencen arran­geres af foreninger fra Dan­ mark (DANVA), Norge (Norsk Vann), Sverige (Svenskt Vatten), Finland (FIWA) og Island (Samorka) samt NORDIWA. Konferencen af­hol­des på de nordiske moders­mål, med simultantolkning til engelsk.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

I årets konference deltog ca. 250 spildevandsfolk fra hele norden samt enkelte folk fra bl.a. Frankrig og Holland. Konferencen løb over 2½ dag, med både korte (typisk et par minutter) og lange (20 minutter) indlæg, fordelt på to spor. Desuden var der en postersession, hvor der blev præsenteret cirka 100 postere.

Workshops, der virker Som et forsøg havde man i år også arrangeret en række workshops. Her var der mulighed for at mødes og drøfte specifikke emner. Der var to workshops om renseanlæg og to om afløbssystemet inklusiv klimatilpasning. Specielt workshopsene om renseanlæg var velbesøgte. I starten af workshoppen fik man en ultra-kort præsenta-

tion, enten i form af en poster eller en præsentation på 1-3 slides. Typisk blev der på denne måde præsenteret 7-10 indlæg på ca. 10 minutter. Derefter blev alle deltagerne delt ind i mindre grupper, der så gik ud for at drøfte de specifikke emner med hinanden. Det gav en meget god mulighed for at drøfte tingene i detaljer, uden at man kedede sig halvt ihjel under lange power point præsentationer. Jeg deltog selv i et par workshops med korte posterindlæg efterfulgt af gode snakke i grupperne. En spændende måde at møde de andre konferencedeltagere på, samtidig med det gav mulighed for at snakke om lige præcis de emner og detaljer, gruppen synes var interessante. Drøftelserne i grupperne tog typisk en times tid, og her

19


Fokus

Spildevand i internationale rammer

kom man vidt omkring. Som sagt, en virkelig god måde at udveksle tanker og idéer på, som jeg håber bliver kopieret på fremtidige konferencer. Måske det også var en idé, der kan bruges på STFs Døgnkursus?!

Renseanlæg i bjerg Som en del af konferencen var der selvfølgelig også mulighed for at komme på tur og se på spildevandsanlæg. Bergen kæmper, som mange andre byer, også med klimatilpasninger, så der var en udflugt i centrum med forklaringer på de tiltag, der arbejdes på i byen. Jeg tog på en udflugt ud til et helt nyt renseanlæg i den nordlige del af byen. Her er renseanlægget anlagt inde i et bjerg, efter der var sprængt 140.000

m3 klippe væk. Et fint lille renseanlæg på ca. 55.000 PE med mekanisk rensning efterfulgt af en luftningstank. Slammet blev forafvandet på båndfiltre og derefter slutafvandet på nogle små centrifuger, inden det blev transporteret med lastbil til en biogasanlæg. Eneste udledningskrav var en 70% reduktion i BI5. Udløbet sker til en lokal fjord med stor tidevandsforskel, så de lokale myndigheder stiller ikke krav til fjernelse af hverken N eller P. Specielt indløbsdelen var flot, udstyret med HUBER grej af bedste kvalitet. Der var stort fokus på arbejdsmiljø i anlægget. Således var der god ventilation og sikre arbejdsforhold for de 3½ mand der arbejder på anlægget (den ½ mand er en lærling!). Anlægget er som sagt helt nyt og ind-

vies officielt den 4. december. En unik mulighed for at se et renseanlæg helt uden vand!

Mange emner på programmet Hvad var der så af spændende ting på selve konferencen? Det var en skønsom blanding af mange temaer bl.a. klimatilpasning, biogas, sygehusspildevand, ledelse og selvfølgelig også renseanlæg. Undertegnede holdt et indlæg om Dokumenteret Spildevands Sikkerhed (DSS), som der også tidligere har været skrevet om i Spildevandsteknisk Tidsskrift. For renseanlæggene er de helt store emner deammonifikationsprocesserne til både sidestrøms og hovedstrømsbehandling og aerobe granulære slamteknikker. Deammonifikation kører nu i fuld skala

Udflugt: Nyt renseanlæg på 55.000 PE anlagt inde i et bjerg. 140.000 m3 klippe er sprængt væk for at få plads! Det nye renseanlæg er med mekanisk rensning efterfulgt af en luftningstank. Gulvet er så blankt, at man kan spejle sig i det.

20

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Fokus

Spildevand i internationale rammer

på en række danske anlæg (inklusiv Billund, Århus og Odense) på sidestrømmen (rejectvand fra slamafvandingen), enten i form af DEMON eller Anita-Mox processerne. Der var livlige snakke om fordelene ved processerne, men specielt også om de driftsudfordringer, de nye processer giver for personalet på renseanlæggene. Den helt store drøm er selvfølgelig at få konverteret anammox bakterierne fra sidestrømme til hovedstrømmen. Der er forsøg i gang med dette i Århus og i Odense, dog endnu uden entydige resultater.

Granulære slamteknikker De aerobe granulære slamteknikker er nu også kommercielt tilgængelige (f.eks. Nereda processen fra Royal Haskoning DHV fra Holland), og det første renseanlæg i Norden er nu på vej i Sverige. Det bliver interessant at følge udviklingen af de granulære slamteknikker. Det er imponerende at se slam, der nærmest bare styrter til bunden i tankene! Fra Danmark var der en række spændende indlæg fra bl.a. Herning Vand om langsigtet investeringsplanlægning, fra Middelfart Spildevand om Klimabyen

og et indlæg fra Århus Vand om deres DEMON anlæg. Desuden var der en række indlæg fra både rådgivere og universiteterne. Alt i alt var det en spændende og velbesøgt konference med meget højt fagligt indhold på indlæggene. Den eneste ulempe ved konferencen var naturligvis, at den lå samtidig med Spildevandsteknisk Forenings Døgnkursus, hvilket betød, at jeg ikke kunne deltage på Døgnkurset i år. Næste gang kommer konferencen til Århus, og til den tid bliver konferencen afholdt, så den ikke kolliderer med Døgnkurset!

”De unge” På konferencen var der også en workshop arrangeret af ”de unge”. I Danmark er de organiseret i IWA Young Water Professionals, mens de unge i Sverige og Norge er organiseret gennem henholdsvis Svenskt Vatten og Norsk Vann. Young Water Professionals Denmark (YWPDK) er et nyligt startet netværk for alle under 35 år, som arbejder eller læser inden for den danske vandsektor. YWPDK er et uafhængigt netværk under den internationale vandassociation IWA. YWPDK har medlemmer fra offentlige og statslige organisationer, interesseorganisationer, forsyninger, universiteter og konsulentvirksomheder. Medlemskab af YWPDK er gratis for alle vandprofessionelle under 35 år bosat eller ansat i vandsektoren i Danmark. Tilmelding sker på hjemmesiden www.ywp.dk.

Særskilt workshop for de unge med fokus på både nationalt og nordisk samarbejde. Hvordan samarbejder vi bedst? 24 unge spildevandsfolk var enige om, at netværk har stor værdi.

De unge afholdt som sagt deres egen workshop med fokus på samarbejde både nationalt og nordisk. Workshoppen var besøgt af 24 unge spildevandsfolk, der alle var enige om den store værdi af både nationale og inter­ nationale netværk. Jeg er helt enig, og de unges netværk er særdeles vigtige, dels for udviklingen i branchen, men også som led i forsat rekruttering til fremtidens udfordringer i spildevandsbranchen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

21


Fokus Aarhus Vand samarbejder med Chicago om vandteknologi Spildevand i internationale rammer

Aarhus Vands bestyrelse var sammen med chefgruppen på studietur til Chicago den 24. - 29. sep­ tem­ber 2015 og deltog desuden i vandteknologikonferencen Weftec. Formålet var at få indsigt i det konkrete arbejde og effekterne af Aarhus Vands internationale samarbejde med udgangspunkt i Chicago. Her har vi en samarbejdsaftale med Metropolitan Water Reclamation District Of Greater Chicago (MWRD), som er spildevandsselskabet i Chicago. Tekst: Lars Vinther Schmidt, kommunikationskonsulent, Aarhus Vand . Fotos: Ole Hartmann Schmidt Håndtering af vand og spildevand er blevet et højt prioriteret område i USA - og globalt set - de senere år. WTA’s (Water Technology Alliance, red.) primære fokus er vækst og jobskabelse i Danmark. Repræsentanter fra Aarhus Vand, VandCenter Syd og Hofor skal netværke i USA og bl.a. sprede de gode historier om, at Danmark har haft de samme udfordringer, som de amerikanske forsyningsselskaber står over for i dag, og har fundet løsninger på udfordringerne. Både de amerikanske forsyningsselskaber og den danske vandbranche forventer at opnå store fordele gennem indsatsen i WTA. På Weftec-konferencen holdt Flemming B. Møller et foredrag, hvor han viste grafer over energiproduktionen (el og varme) på Marselisborg Renseanlæg, som ca. er 90 procent højere, end anlægget forbruger. Da han fortalte, at vi arbejder med at kunne producere så meget energi, at det dækker både spildevandsrensning og vandforsyning i samme område, var der nogle folk fra et renseanlæg i New York, der forundret udbrød: ’But is it true?’. I mange amerikanske storbyer står spildevandsrensningen for helt op til 50 procent af byens samlede energiforbrug. Resultaterne fra Marselisborg Renseanlæg vækker stor opsigt internationalt, og det er et stort skulderklap til Aarhus Vands daglige drift!

Da han fortalte, at vi arbejder med at kunne producere så meget energi, at det dækker både spildevandsrensning og vandforsyning i samme område, var der nogle folk fra et renseanlæg i New York, der forundret udbrød: ’But is it true?’.

22

Her er indtryk fra nogle af deltagerne på studieturen:

Mads Thomsen, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen i Aarhus Vand: Vi besøgte Stickney Renseanlæg, der håndterer spildevand fra ca. 5 millioner mennesker. Med 96 rådnetanke er det et af verdens største renseanlæg. Jeg var meget forundret over, hvor få processer der er automatiseret. Det var som at rejse tilbage i tiden.

Henrik Frier, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen i Aarhus Vand: Det var fantastisk at høre de danske firmaer i WTA fortælle om betydningen af Aarhus Vands engagement i at sikre østjyske virksomheder kontrakter på det amerikanske marked. Firmaerne Nissen og Unisense fortalte, at der hos dem tilsammen vil blive skabt op til 20 nye arbejdspladser direkte afledt af WTAindsatsen. Det var dejligt at opleve, at vi virkelig har noget at byde på forhold til bl.a. energineutralitet på renseanlæg, som er unikt i hele verden.

Hvorfor Chicago? Det danske generalkonsulat i Chicago er ansvarligt for Water Technology Alliance (WTA), som er et samarbejde, der støtter dansk vandindustri i bestræbelserne på at komme ind på det amerikanske marked. Alliancen er dannet af Dansk Eksportråd (Udenrigsministeriet), forsyningsvirksomhederne Aarhus Vand, VandCenter Syd og Hofor samt virksomhederne Danfoss, DHI, AVK, Landia og Nissen. Aarhus Vand har udlånt Flemming B. Møller til WTA, hvor han arbejder som Senior Technical Advisor. Han er udlånt indtil 2017, og lønnen betales af Dansk Eksportråd. Aarhus Vand er dermed en væsentlig aktør i Chicago gennem WTA og samarbejdsaftalen med MWRD. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Fokus

Spildevand i internationale rammer

Mads Bayer, CFO Aarhus Vand: Studieturen gav mig vished om, at internationale indsatser er nødvendige, og at de gavner os. Vi får blandt andet en masse ny viden. Det stod også klart, at det er helt afgørende for de danske virksomheder, der er med i WTA (Danfoss, DHI, AVK, Landia og Nissen), at Aarhus Vand fungerer som banebryder for dem i forhold til de amerikanske vand- og spildevandsselskaber. Det gør vi, fordi vi kan fremvise resultater fra store anlæg i drift, der viser, hvor gode de danske løsninger er.

Bjørn Rohde, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen i Aarhus Vand: Turen gav mig et meget godt indblik i, hvordan vi kan arbejde internationalt, og at den retning, vi går, er den rigtige. Det blev også tydeligt for mig, at vi er på forkant med den tekniske udvikling, og at det betaler sig at udvikle ny teknik sammen med vores leverandører. Jeg fik stort kendskab til, hvordan de arbejder med klimaprojekter i USA og så mange nye muligheder for samarbejde. Weftec-konferencen var mindre spændende, end jeg havde forventet, men det var på konferencen, at det blev tydeligt, at vi gør det rigtige i Danmark.

Lars Schrøder, CEO Aarhus Vand: Præsidenten og direktøren for spildevandsselskabet i Chicago udtrykte stor interesse for at fortsætte samarbejdet med Aarhus Vand. Det, at Aarhus Vand er den primære kontakt, betyder meget for beslutninger om ny teknologi. De danske virksomheder i WTA udtrykte stor glæde over Aarhus Vands engagement. Mulighederne i USA ville være meget svære at udnytte uden det engagement, som Aarhus Vand har etableret via samarbejdet med Chicago.

Paneldiskussionen ved Weftec-konferencen, hvor adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, deltog i panelet (nr. to fra venstre). Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

23


Perfekt tilpasning for høj mixer effektivitet

Når det kommer til spildevandsmixning, er alsidig innovation vejen frem til energieffektivitet. Mixer typen ABS XRW fra Sulzer er designet med den optimale premium-efficiency motor til hver opgave. Ved medium hastigheder muliggør den permanente magnetmotor og frekvensdriften optimering inden for et omfattende driftsområde. Ved

24

højere hastigheder giver en IE3 asynkron motor den bedste ydelse, og ved medium-lave hastigheder giver en IE3 asynkron motor og en gearkasse den bedste løsning.

Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon +45 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com/denmark

Den rigtige motor til opgaven giver hver XRW den størst mulige effektivitet – med en matchende livscyklusøkonomi.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Fokus 5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København Spildevand i internationale rammer

The International Water Association (IWA) har valgt Danmark som vært for verdenskongressen World Water Congress & Exhibition i 2020. Kongressen, der er den største af sin art, forventes at trække 5.000 branchefolk til Bella Center i København og cementere Danmarks førerposition inden for vandteknologi. Kilde: DANVA Det bliver København, der skal være vært for World Water Congress & Exhibition, i 2020, lød meldingen fra Bruxelles, hvor The International Water Associations generalforsamling fandt sted i oktober. København vandt værtskabet foran Glasgow og Prag efter en lang og målrettet indsats fra den danske værtskomite, der bl.a. tæller Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), forsyninger, organisationer og private virksomheder fra vandsektoren, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, DTU og Wonderful Copenhagen.

DK i verdensklasse De massive globale vandudfordringer medfører stor efterspørgsel på dansk vandteknologi, og udenlandske delegationer valfarter hvert år til Danmark for at se, hvordan vandselskaberne arbejder med rent drikkevand, rensning af spildevand og dæmmer op for konsekvenserne af klimaforandringer. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen siger: - Danske vandløsninger er i verdensklasse, og det bliver et godt udstillingsvindue, at tusindvis af erhvervsfolk og eksperter nu kommer til København. Potentialet er stort. Fordobler vi ekspor-

ten af vandteknologi inden 2025, vil det kunne skabe op mod 4.000 jobs. Så det er en stor gevinst, at det er lykkedes at tiltrække kongressen til Danmark. Københavns Kommune er entusiastisk over de mange udenlandske forskere og erhvervsdelegationer, der vil strømme til den danske hovedstad i forbindelse med IWA’s verdenskongres. Københavns overborgmester, Frank Jensen (S) siger: - København er i front, når det handler om at skabe bæredygtige løsninger på vandområdet. Det er en stor anerkendelse af vores by, at vi igen tiltrækker en så vigtig kongres til København.

Den danske delegation, der i oktober på IWA’s generalforsamling i Bruxelles modtog værtskabet for World Water Congress & Exhibition i København 2020; Birgitte Schiøtt, DANVA (tv), Trine Stausgaard Munk, fmd. YWP, Miriam Feilberg, DANVA, Peter Steen Mikkelsen, DTU, Helle Karine Andersen, fmd. IWA Denmark, Bettina Rewentlow, Wonderful Copenhagen, Anders Bækgaard, IWA. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

25


Fokus

Spildevand i internationale rammer

Kommentar fra STF’s formand Jacob Andersen: - Det er utroligt glædeligt, at IWA har valgt at placere sin kongres i Danmark i 2020. For alle os, der arbejder med vand og spildevand, føles det som et skulderklap, når Danmark kan tiltrække sig opmærksomheden fra hele verden, med præcist det vi brænder for. Jeg håber, at vi med IWA kongressen kan gøre reklame for den danske måde at samarbejde på i bestræbelserne på hele tiden at blive bedre til de opgaver, vi skal løse i folkesundhedens og miljøets tjeneste. Værtskabet er en stor gevinst for vores grønne virksomheder og vil være med til at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet. I Region Hovedstaden ser man begejstret på kongressen, som regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) kalder en

unik mulighed for at sælge danske løsninger til udlandet, tiltrække investeringer og skabe vækst. Hun siger: - Verdenskongressen bliver et globalt udstillingsvindue for hele Greater Copenhagen som miljømetropol, hvor vi har stærke virksomheds- og forskningsmiljøer indenfor vand- og miljøteknologi. Det er en unik mulighed for at vise internationale eksperter og beslutningstagere, at vi prioriterer en god livskvalitet for borgerne i grønne omgivelser med rent vand – fra drikkevandet i hanerne til havnebad og strandparker. Formand for IWA’s danske National­ komite, Helle Katrine Andersen, ser frem til at byde sine branchekollegaer velkommen i København og siger: - Vi har arbejdet målrettet på projektet i flere år. Kongressen understøtter Vandvision2015 og den danske vandbranches ambitioner om at være helt i front. Danmark er kendt for sine holistiske løsninger, der ikke kun løser vandog klimaproblemer, men også skaber grønne, levende byer med rekreative områder og høj livskvalitet. København

er i den forbindelse et levende vandlaboratorium for innovative danske vandløsninger. Ud over World Water Congress & Exhibitions markante vidensøkonomiske effekt genererer de 5.000 delegerede en estimeret turismerelateret omsætning til København og Region Hovedstaden på mere end 90 millioner kroner.

Om International Water Association (IWA) IWA samler folk på tværs af vandsektorer og lande med det formål at sætte verdens vandudfordringer på den globale agenda og levere bæredygtige vandløsninger til verden. IWA har 8,500 medlemmer i 165 lande. Foreningen publicerer 13 videnskabelige tidsskrifter og afholder 36 events om året globalt, hvoraf World Water Congress & Exhibition er flagskibet.

Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk 26

www.emersonindustrial.com Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Bæredygtig vandbehandling Procesinstrumenter til overvågning og kontrol af spildevandsbehandling.

I lyset af det voksende befolkningstal og de strenge kvalitetskrav i forbindelse med vandudledning, er det blevet en stor udfordring at behandle spildevand på en effektiv og bæredygtig måde. Med vores innovative produkter og services, der lever op til de højeste kvalitetsstandarder, går vi foran med løsninger til både nu- og fremtidens behov. Løsninger der giver større sikkerhed og nøjagtighed samt øget effektivitet i alle processens faser – fra kilde til recipient. Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

Du kan finde flere oplysninger på: www.siemens.com/sensors/environmental

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

27


Centralrenseanlægget i Kolding.

Foto: BlueKolding

BlueKolding byder leverandører op til forhandling Hvis du som leverandør vil byde på opgaver hos BlueKolding, det tidligere Kolding Spildevand, skal du forberede dig på at blive udfordret. Både på dit tilbud og på din måde at tænke udbuds- og ordreprocesser på. BlueKoldings nye tilgang til udbud og tilbud er en kombination af begreberne NegoEconomics, der bedst kan oversættes med forhandlingsøkonomi, og SMARTnership, der kan oversættes med klogt partnerskab. Tekst: Tue Knudsen, BlueKolding Det lyder umiddelbart som en rigtig god fidus: Man udbyder en opgave, får nogle tilbud og vælger de tre bedste. Derefter sætter man sig til forhandlingsbordet med de udvalgte leverandører og finder ud af, hvordan tilbuddet kan blive endnu skarpere, og opgaven kan løses billigere. Og det er en god fidus - vel at mærke for begge parter. Både udbyder og tilbudsgiver. De besparelser, som de to parter finder og forhandler sig frem til, deler de nemlig i porten.

En lærerig proces Det oplevede Kaj Stjernholm, ejer af virksomheden Stjernholm A/S, da han bød på en opgave til BlueKoldings centralrenseanlæg: - Vi blev udvalgt som én af tre tilbudsgivere, og så blev vi en del af en proces, vi ikke har prøvet før. BlueKolding gik simpelthen i dialog med os som tilbudsgiver om at optimere tilbuddet og finde frem til, om vi ville kunne løse opgaven både bedre og billigere, end vi umiddelbart havde forestillet os og regnet os frem til, forklarer Kaj Stjernholm. Han oplevede processen som god og lærerig, og det var ikke kun, fordi han endte med at få ordren til sidst. - Når man byder på større anlægsopgaver, så er det både kompliceret og dyrt at lave et tilbud. Derfor har den dialog, som BlueKolding indbyder til, rigtig stor værdi. Man lærer virkelig noget, og dermed er man sikker på at få noget ud af processen, uanset om man ender med at få ordren eller ej, siger han-

28

Til glæde og gavn for begge parter NegoEconomics og SMARTnership handler om i fællesskab at identificere de dele af tilbuddet, der kan forhandles om, og så finde en løsning, der gavner begge parter. Hos BlueKolding vurderer direktør Per Holm også, at selv de tilbudsgivere, der endte med at blive valgt fra, har haft en positiv oplevelse af processen: - For de leverandører, der byder på en opgave, handler det selvfølgelig først og fremmest om at få ordren, og alle ved, at der kun kan være én vinder af en udbudsrunde. Men det betyder ikke, at man ikke kan få noget ud af det, selvom man ikke får ordren. Som udbydere har vi oplevet en konstruktiv og lærerig dialog med flere virksomheder, og selv de, der ikke fik ordren, har rost processen og den nye måde at tænke og håndtere den på, fortæller han. Det bekræfter Aslak Skjøth, administrerende direktør i Aquagain, der også bød på opgaven. - Selvfølgelig er det træls, når man ikke får opgaven. Der går rigtig meget tid med at udregne sådan et tilbud og byde på opgaven, og når man ikke får den, så får man jo heller ikke noget for det arbejde. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, det er en god proces. Alene det, at man får mulighed for selv at præsentere sit tilbud og sin løsning frem for bare at aflevere et tilbud, er positivt, og det er i hvert fald langt bedre end bare at skulle prostituere sig på prisen. Også i et samfundsmæssigt perspektiv er det mere rigtigt, at man vurderer den tekniske løsning frem for ren pris, siger Aslak Skjøth. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Monopol forpligter Per Holm og BlueKolding kan glæde sig over, at de nu i samarbejde med leverandøren Stjernholm A/S får løst opgaven bedre og billigere, end hvis der havde været tale om en traditionel udbudsrunde. - Hos BlueKolding har vi et helt grundlæggende princip, der hedder monopol forpligter. Det betyder, at vi føler os særligt forpligtede til at få det optimale ud af de penge, vores kunder er tvunget til at betale til os i vandafledningsbidrag. De kan ikke gå andre steder hen, for der er ikke andre leverandører. Det ser vi i højere grad som en skærpende forpligtelse end som et privilegium, og derfor er NegoEconomics- og SMARTnership-tankegangen helt i tråd med den måde, vi ønsker at drive vores virksomhed på. Kunder skal have mest muligt miljø og værdi for de penge, de betaler til os, forklarer Per Holm, der forventer en besparelse på 25% af centralrenseanlæggets energiforbrug. - Vi har indtil nu brugt 1,6 mio. kWh om året på centralrenseanlægget, og det bliver fremover reduceret til 900.000. Vi kommer til at spare i alt 25% på centralrenseanlæggets energiforbrug, hvilket svarer til 8% af BlueKolding samlede forbrug, siger Per Holm og fortsætter: - Både selve løsningen og måden at håndtere udbudsprocessen på er et naturligt led i vores strategi om at udvikle BlueKolding fra et traditionelt driftselskab og en gammeldags forsyningsvirksomhed til et moderne miljø-, energi- og klimaselskab til gavn for vores kunder og for de kommende generationer. Navnet BlueKolding udspringer af tankerne bag The Blue Economy, som handler om at hæve ambitionsniveauet i forhold til den grønne tankegang. Hvis vi skal sikre kloden og give den ordentligt videre til væres børn og børnebørn, er det ikke længere nok at gøre mindre skade, end vi som mennesker har gjort hidtil. Vi er nødt til i stedet at tænke i, at vi skal gøre mere gavn.

Måtter til bundbeluftning Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Alene det, at man får mulighed for selv at præsentere sit tilbud og sin løsning frem for bare at aflevere et tilbud er positivt, og det er i hvert fald langt bedre end bare at skulle prostituere sig på prisen. Også i et samfundsmæssigt perspektiv er det mere rigtigt, at man vurderer den tekniske løsning frem for ren pris.

Aslak Skjøth, adm. dir., Aquagain

Per Holm understreger, at BlueKolding derfor vil fortsætte med konstant at udfordre både sig selv og sine leverandører og samarbejdspartnere til at finde endnu bedre løsninger på selskabets opgaver og udfordringer.

Kolding Centralrenseanlæg Anlæg: Biodenipho med forklaringstanke og rådnetank samt slam­ mineraliseringsanlæg Dimensionering: 125.000 PE Byggeår: 1992 Udskiftet: 16 stk. belufterrotorer Installeret: 2 stk. turboblæsere type PillAerator 1 stk. nødblæser type Kaeser Diffusorer: 4480 stk total - type Supratec Forventet elbesparelse: 30–40 %

Foto: BlueKolding

29


Døgnkursus med drøn Tema Døgnkursus 2015

355 deltagere, 24 udstillere og 14 faglige indlæg i to spor. I komprimerede 24 timer i den første weekend i november indtog et veloplagt spilde­vands­ folk Comwell i Kolding til det, mange kalder for årets vigtigste arrangement i STF-regi. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift Fotos: Anne Møller Kristensen og Susanne Brandt

30

Hvad kan man egentlig nå på 24 timer? Hedder man Tom Kristensen, har 24 timer i mange år været lig med Le Mans, fart og spænding. At udfordre sin krop både fysisk og mentalt til det maksimale. Arbejder man med spildevand, er årets faglige arrangement lig med STFs Døgnkursus i Kolding. Her går det også hurtigt, hvis man skal følge godt med i de mange faglige indlæg samt høre nyt fra udstillerne, der møder op med nye teknologiske muligheder under armen. For plads til smil og kollegiale snakke med driftsfolk fra andre forsyninger er lige så obligatorisk, som pitstop er altafgørende i motorsport.

TOTEX, siger du? De 24 timers faglige og sociale indspark blev startet i den tunge rammeøkonomiske ende. Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbruger­styrelsen var på podiet med en introduktion til TOTEX, en ny totaløkonomisk benchmarkingmodel, der er under udvikling. Modellen skal afløse den nuværende model og være et bedre udgangspunkt i forhold til effektiviseringer. Det var tydeligt, at mange af tilhørerne havde svært ved at se relevansen i forhold til egen hverdag, og et af spørgsmålene fra salen lød da også: Hvad skal det bruges til? Hvorefter Forsyningssekretariatets to udsendte måtte forklare, at det handler om prislofter – lever en forsyning ikke op til benchmark, bliver den mødt af effektiviseringskrav.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


på Den nye TOTEX-model præsenteres endeligt i februar 2016.

Gør mere af det, du kan lide Efter en start med stof i den tungere ende, var næste indlæg noget lettere at relatere til. Temaet var trivsel, arbejdsglæde og motivation, og oplægsholderen var Heidi Hemmingsen fra Vordingborg Forsyning. Hun fortalte om, hvordan hun arbejder med trivsel i sin afdeling, og hun var tydeligt stolt over sine medarbejderes engagement i de daglige opgaver. Budskabet var ret simpelt: At vi alle er forskellige og bliver forskelligt motiveret – nogle holder af at læse manualer, andre noget helt andet. Det gælder om at finde ud, hvad man godt kan lide af arbejdsopgaver og så gøre mere af det.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Døgnkursus 2015 – blandede bolcher På dette års Døgnkursus var programmet meget varieret og indeholdt faglige oplæg om bl.a. økonomiske rammevilkår, bundbeluftning, trivsel, pumper og mikroplastik. I dette tema kan du læse en reportage med nogle af konferencens højdepunkter samt se en masse billeder fra arrangementet. En af oplægsholderne har desuden konverteret sit oplæg til en artikel, så det kan komme alle læserne af Spildevandsteknisk Tidsskrift til gode og ikke kun dem, der deltog i Døgnkurset. Den handler om uvedkommende vand. Vi har desuden allieret os med andre oplægsholdere om kommende artikler – følg med.

Hvad syntes deltagerne? Deltagerne blev efter Døgnkurset bedt om at udfylde evalueringsskemaer om arrangementet. Hvad der kom ud af det, finder du på side 38. Tilfredsheden er i top, men der er altid plads til forbedringer. God læsning!

31


Tema

Døgnkursus 2015

Debutanten Thomas Nielsen fra Vandcenter Syd havde et spændende Døgnkursus.

”Vi kommer igen – hvis vi får lov!” lyder det fra Tom Niemann Olesen og Brian Lund Hald fra Fre­de­rikshavn Spildevand. De deltog første gang i år, men har begge fået appetit efter mere.

Vigtigt med netværk

sig for, hvad de ville høre om. Og det var svært, udtrykte flere. Fx stod et af valgene mellem ”Erfaringer med tilførsel af ekstern biomasse til rådnetank” eller ”Erfaringer med rensning af hospitalsspildevand”. Derudover kunne deltagerne høre om: • Ressourceudnyttelse, kulstofudnyttelse og gasproduktion på det nye Egå Renseanlæg • Cadmium fra flisfyrende værker • Uvedkommende vand • Effektiv bundbeluftning • Hjørring Vandselskabs erfaring med booster-pumpestation til spildevand • Ændring af indløb på efterklaringen • Minimering af skader ved ekstremregn ved hjælp af varsling • PFOS/PFC – hvad er det? • Mikroplastik i spildevand og slam • ASSET management Spildevandsteknisk Tidsskrift vil i de kommende numre bringe artikler baseret på nogle af de faglige indlæg. I dette nummer kan du læse om ”Uvedkommende vand”.

Spildevandsanalytiker Thomas Nielsen fra Vandcenter Syd deltog i årets Døgnkursus for første gang. Han er ny i spildevandsbranchen og har endnu ikke det store faglige netværk, som er et kendetegn for spildevandsfolk med flere år på bagen. Og netværksdelen er vigtig, siger han: - Jeg synes, det har været et spændende Døgnkursus med mange indlæg, der giver god mening. Jeg har kun arbejdet med spildevand siden marts i år, men jeg har altid haft interessen for vand og miljø og greb muligheden for at arbejde i laboratoriet, da den bød sig. Min kollega foreslog mig at tage med til Døgnkurset, og jeg har oplevet en meget åben dialog og god stemning blandt alle deltagere. For mig er netværksdelen også rigtig vigtig, og generelt har det været spændende at være med.

Pitstop – ja tak Da første faglige omgang var i hus, blev det tid til pitstop ved udstillerne, der havde medbragt nye produkter og erfaringer fra marken. Pitstoppene undervejs på Døgnkurset giver en god mulighed for at fordøje de faglige indlæg og få hovedet klar til næste omgang. Det bliver til mange snakke om teknik med både eksisterende og måske kommende leverandører – en god måde at få indblik i, hvad der sker af nye tiltag, der kan bruges hjemme i eget hus. Ud på eftermiddagen startede de faglige indlæg op igen, denne gang i to spor, hvor deltagerne skulle bestemme

32

I de 24 timer, et Le Mans varer, er det både fysikken og det mentale, der kommer under pres. Efter min deltagelse i årets Døgnkursus kan jeg konstatere, at det samme gør sig gældende her. I hvert fald er mit bud, at mange deltagere vendte trætte hjem efter et døgn med drøn på og nok trængte til en længere batteriopladning.

Efter hvert oplæg var der en smule tid til at stille uddybende spørgsmål.

Undskyld, men du har spinat mellem tænderne Aftenens sjove indslag blev i år leveret af Gitte Hornshøj, der i hæsblæsende tempo og med pointerne godt placeret i den midtjyske muld gav en munter indføring i takt og tone på arbejdspladsen krydret med historier fra sit eget farverige liv. Om hvordan hun har valgt at være positiv i sin relation til andre, fordi det er så nemt at være negativ. Og om hvordan det er helt almindelig høflighed at prikke til sin kollega og sige: Undskyld, men du har et ordentligt stykke spinat siddende mellem tænderne.

En yderst veloplagt Gitte Hornshøj høstede stående bifald for sin humoristiske optræden om takt og tone på arbejdspladsen. Pressefoto - Athenas Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Tema

Døgnkursus 2015 Deltagerne brugte de indlagte udstillingspauser til at styrke netværket.

Ved Døgnkursets afslutning lørdag til middag var trætheden ved at sætte ind hos mange af deltagerne. Her er det holdet bag Xylem Flygt, der ikke kunne prale af at have sovet mange timer fra fredag til lørdag – noget, de delte med flere andre, der tog det helt bogstaveligt, at kurset varer HELE døgnet.

Repræsentanter fra Orbicon lyste godt op i flotte turkisblå skjorter og store smil.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

33


Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår, med tak for året der er gået. +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk wm-676 danish apex_Layout 1 21/01/2014 14:58 Page 1

Toppræstation fra markedslederen APEX, den revolutionerende slangepumpe • Højere produktivitet, lavere cost of ownership • Skalerbart flow fra 2,8 liter/t til 1200 liter/t • Robust og kompakt direct-coupled design

50 år med innovativ pumpeteknologi

wmpg.dk Tlf: 4394 0065 34

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Tema

Døgnkursus 2015

Har din forsyning taget kampen op mod uvedkommende vand? Systematisk og målrettet fokus er nøgleord, når vi leder efter uvedkommende vand, som i mange forsyninger kan være en stor uforudset udgift. Når først vi har et overblik over problemerne, og hvor de præcist befinder sig, kan vi udpege områder til egentlige undersøgelse. Men lige så vigtigt kan vi frikende områder. På den måde bruger forsyningen ressourcerne optimalt og kan efterfølgende dokumentere og evaluere. Harridslev ved Randers fik styr på deres uvedkommende vand. Tekst: Dorte Juul Sørensen, projektleder, NIRAS Illustrationer og billeder: NIRAS

Indholdet i denne artikel blev præsenteret på et oplæg til årets Døgnkursus

Når forsyningerne vælger at rense spildevand centralt på de store værker, betyder det ofte, at de også vælger at separere regn- og spildevand i de mindre bysamfund. Det vil nemlig begrænse udgifterne til transport og rensning af vandet. Men separeringen giver desværre ikke altid den forventede reduktion af driftsudgifterne, fordi det nye system belastes med store mængder uvedkommende vand. Det giver derfor mening at sætte uvedkommende vand på dagsordenen, så forsyningen kan få fuld gevinst ud af at separatkloakere.

Overblik - derefter målrettet søgning Når NIRAS arbejder med indkredsning af uvedkommende vand sammen med en forsyning, arbejder de ud fra en ZOOM model med fire trin. De første to niveauer skaber overblik, og de sidste to sætter ind med konkrete målinger. Screening af oplandet (skrivebordsanalyse)

1

2

Udpegning af områder med meget uvedkommende vand

Detaljerede undersøgelser i fokusområderne Udpegning af indsatsområder

3

Undersøgelser i områder med meget uvedkommende vand Udpegning af fokusområder

4

Lokalisering af det uvedkommende vand Vi finder de enkelte kilder

Figur 1: NIRAS ZOOM model tager både udgangspunkt i data, som allerede findes, samtidig med at vi sætter lokale og detaljerede undersøgelser i gang på specifikt udpegede steder.

1. niveau: Screening af systemet. Vi kortlægger hvilken type uvedkommende vand, vi står overfor og får udpeget hvilke områder, vi skal arbejde videre med. Men mindst lige så vigtigt er det, at vi allerede her finder ud af, hvilke områder vi kan frikende. Til screeningen bruger vi allerede eksisterende data, fx pumpe- og indløbsdata på renseanlægget, nedbørsmålinger, driftserfaringer, kloakmestererklæringer , TV-inspektioner og registrering af, hvordan systemet hænger sammen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Figur 2: Net i regnvandssystemet og simple niveaumålinger i spilde­ vandssystemet er enkelte og billige metoder til at skabe overblik over uvedkommende vand. De er lette at montere i brønde og er et værdi­ fuldt værktøj til en finmasket undersøgelse.

35


Døgnkursus 2015

afvandede regnvand til spildevandsledningerne – viden, der var gået tabt i forbindelse med kommunesammenlægningen. I næste step gennemførte vi inspektioner - herunder også natinspektion for at finde indsivning - og opsatte net i regnvandssystemet. Resultatet viste tydelige fejlkoblinger i et bebygget område og en bydel med meget vand i spildevandssystemet om natten. Endelig gennemførte vi flow- og niveaumålinger på to konkrete steder i byen, som sammen med vores øvrige undersøgelser kunne dokumentere vores formodninger: Harridslev har store mængder regnvand i spildevandssystemet. Pumpeydelse -­‐ hele 6. august 30

9

8 25 7

20

6

5 15 4

10

mm regn /15. min

2. niveau: Undersøgelser i store områder. Arbejdet foregår typisk i relativt store områder, og det primære mål med 2. niveau er at få opdelt disse i mindre fokusområder. Jo flere data, jo bedre kan vi udpege fokusområderne. På dette niveau kan vi indsamle relativt simple data med billige og overkommelige undersøgelser i marken, som giver værdifuld viden som fx spor af papir i bassinerne. Skyldes det fejlkoblet spildevand? Eller inspektion af spildevandsbrønde, mens det regner. Ser vi regnvand trænge ind her, kan det skyldes, at regnvand stadig er koblet på spildevandssystemet? Supplerer vi inspektionerne med simple undersøgelser, får vi et meget klart billede af, hvilke fokusområder vi skal gå videre med. 3. og 4. niveau: Konkrete målinger. På dette tidspunkt arbejder vi målrettet og i små områder. Det giver stor succesrate i forhold til at finde kilderne til det uvedkommende vand. For at indkredse indsatsen yderligere bruger vi typisk flow, niveau- og nedbørsmålinger samt pejlinger, når der er mistanke om indsivning. På 4. niveau gennemføres de helt målrettede undersøgelser, hvor vi søger konkret efter kilden. Det kan fx være ved at hælde vand i tagnedløb, farvestof eller chip i toilet, TV-inspektion under regnskyl eller DTS (temperaturmålinger) mm.

l/s

Tema

Pumpeydelse nedbør

3

2 5 1

CASE:

0 00.00

03.00

06.00

09.00

12.00

15.00

18.00

21.00

0 00.00

.d

Pumperne i Harridslev er ikke længere på overarbejde

Figur 3: Pumpeydelsen i forbindelse med en et års regn 6. august 2013. Pumpestationen er påvirket i mere end 15 timer, efter regnen startede.

Harridslev er en lille by i oplandet til Randers, som blev separeret i 00’erne. I 2010 blev byen afskåret til Randers Centralrenseanlæg. Her blev man for alvor opmærksom på, at byen var belastet af store mængder uvedkommende vand. Forsyningen opdagede nemlig, at pumperne kørte for fuld tryk, når det regnede. Samtidig havde flere boligejere problemer med afledning af spildevand under regn. Og sidst men ikke mindst fandt man spor af spildevand i regnvandsbassinet, som lå ved siden af pumpestationen. En del af forklaringen lå i, at forsyningen modtog fællesvand fra nabobyen Lindbjerg. Samtidig havde en række boligejere fået dispensation for separering af tage med indvendig nedføring, så det vand røg også på spildevandssystemet. Men de udfordringer kunne på ingen måde forklare situationen i Harridslev alene. De indledende screeninger viste os, at pumperne kørte uforholdsmæssigt meget, når det regnede og i flere timer efter en kraftig regn – ganske som Randers Forsyning havde bemærket. - I samarbejde med NIRAS kortlagde vi helt konkrete kilder til de problemer, vi så i Harridslev. Her har vi meget præcist kunne udbedre fejlene og dermed løse de problemer, som beboerne oplevede, fortæller Ole Quorning, afdelingschef ved Randers Forsyning.

Med en simpel massebalance for de konkrete resultater skabte vi et overblik over de mange kilder til uvedkommende vand og sammenlignede vores måleresultater.

Vi fandt en hel gade, som aldrig var blevet separeret Ved en gennemgang af Randers Spildevands DANDASdatabase så vi koblinger i systemet, som vi efterfølgende kontrollerede i marken. Her fandt vi bl.a. en gammel ledning på en P-plads, hvis afvanding gik i spildevandssystemet. Vi fandt også en hel gade, som aldrig var blevet separeret og derfor

36

Område Red. areal Fællessystem i 6.200 m2 Udbyhøjvej Bidrag for ejendomme 1.300 m2 med dispensation Fejlkoblet regnvand 2.100.m2 Fællessystem i Lindbjerg Spildevandsmængden

-

Sum

-

-

Forudsætning 3,1 ha areal med 20% befæstelse 1.300 m2 tagflader

Volumen 170 m3

7.000 m2 med 30% befæstelse 20 l/s i de 3 timer regnen varer Tørvejrsmængden målt i pumpe­ stationen i august -

58 m3

36 m3

216 m3 164 m3 644 m3

Tabel 1: En massebalance er samtidig et rigtig godt værktøj til senere at dokumentere effekten af de tiltag, forsyningen vælger at sætte i gang. Tabellen viser en massebalance for Harridslev den 6. august. Her faldt der 27,4 mm, og flowmåleren viste, at pumpen havde pumpet 584 m3.

I dag har Randers Spildevand A/S gennemført separering af Lindbjerg og Udbyhøjvej, og den fejlkoblede P-plads er rettet. Flere fejlkoblede ejendomme er bragt i orden, og den gamle ledning med drænvand er frakoblet spildevandssystemet. Effekten af alle disse tiltag ses tydeligt på pumpestationen, som nu pumper langt mindre, i oplandet, hvor borgerne har et velfungerende system, og i bassinet, som nu er næsten fri for spildevand. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Tema

Døgnkursus 2015

Vi måler videre Næste skridt bliver at måle på vandmængderne fra Lindbjerg. Her er nemlig mistanke om, at ejendomme afleder fællesvand til systemet. Der er stadig et par ejendomme, der er under mistanke for fejlkoblinger og det store natflow i spildevandssystemet leder tankerne hen på et tilkoblet vandløb. Alt det skal selvfølgelig undersøges nærmere. - Vi er ikke helt i mål, men vi har en plan for, hvordan vi kommer videre. Vi fortsætter, til vi har fornuftige driftsresultater, både i forhold til vores udledninger i bassinet eller recipienten, men også på pumpens driftstider, siger Ole Quorning. Tre gode grunde til at lede efter uvedkommende vand: • Sikre, at forsyningen kan leve op til servicemålene for den enkelte borger og dermed ikke får gener fra spildevandssystemet • Sikre, at vandmiljøet i bassiner og recipienter ikke bliver belastet med spildevand • Reducerer driftsudgifterne og dermed sparer rensning og transport af vandet

Spildevand i regnvandssystemet

Hydrauliske udfordringer

Drænvand i afløbssystemet

Urenset spildevand l recipient

Regnvand i spildevandssystemet

UVEDKOMMENDE VAND

Indsivning & overlækning

Højere dri somkostninger 23/11/2015

Figur 4: Uvedkommende vand kan komme fra mange forskellige kilder og giver forskellige udfordringer.

NY DAG - NYE MULIGHEDER

SPIDER Avanceret 2-pumpestyring GSM/GPRS modem Multiprotokol, Modbus & Comli Grafisk 2,4” display Valideret flowberegning Nødstyringsfunktion Pumpeservice indikering Indbygget powerbank ACOWA INSTRUMENTS FORHANDLES AF WASYS A/S

Wasys A/S, Langebjergvænget 8B, 4000 Roskilde, tlf: 72 21 79 79 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015 spider_spildevandnr5_2015_A.indd 1

37

11-11-2015 14:45:03


Tema

Døgnkursus 2015

Hvordan lød deltagernes dom over årets Døgnkursus? Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening Tilbagemeldingerne på STFs døgnkursus imødeses altid med en vis spænding. Har døgnkurset samlet set været en succes? Hvad gav anledning til positiv kritik? Og hvad udløste negativ kritik?

40% gav deres mening til kende Døgnkursusdeltagernes tilbagemeldinger vedrørende, ikke bare de faglige indlæg, men hele døgnet, er uhyre vigtige for Spildevandsteknisk Forening. Både karaktererne til det forberedende arbejde, til de fysiske rammer og til indlæggene er vigtige. Karaktererne fortæller, om kursen er rigtig, eller om der skal rettes op nogle steder. Også de tilhørende kommentarer er meget vigtige – både de positive og de negative. Når der er flere næsten enslydende kommentarer, ja så er der måske en generel kritik, som Spilde­ vandsteknisk Forening bør handle på. 40% af de 355 døgnkursusdeltagere afleverede udfyldte evalueringsskemaer, som er blevet behandlet i foreningens sekretariat.

Karakterer og kommentarer På de faglige indlægs karakterer kunne man tydeligt se hvilke indlæg, der faldt i deltagernes smag. Gennem­snits­ karak­tererne for de faglig indlæg lå i år mellem 3,1 og 4,5. Maksimumskarakteren er 5.0 – men den karakter har intet indlæg nogensinde opnået i gennemsnit af afgivne karakterer. Spændende var også døgnkursets ”helhedskarakter”: Den blev i år 4,3 – hvilket er helt det samme som sidste år.

Svært at vælge Af de emner, som var udvalgt til at skulle med på døgnkursus, så var det i år ikke helt indlysende hvilke emner, der skulle afvikles i parallelforløb, og hvilke indlæg, der skulle være fælles. Evalueringen viste da også, at en del deltagere var tiltrukket af begge spor i programmet og derfor gik glip af indlæg, som de gerne ville have hørt. Derfor var der denne gang overvejende negativ kritik på at døgnkursusprogrammet var delvis tosporet.

Jysk og tysk udfordrede Evalueringsskemaerne afslørede desuden, at en del af døgnkursusdeltagerne i år blev udfordret på det sproglige plan. Således var det underholdende indslag om takt og tone fredag aften lidt for ”jysk” for nogle – antageligt østdanske (!) – deltagere.

38

Der blev lyttet intenst.

Foto: Anne Møller Kristensen

I særdeleshed var det dog lørdagens indlæg om PFOS/PFC, som mange havde svært ved at forstå. Her talte foredragsholderen dansk med udpræget tysk accent, og det afstedkom mange kommentarer i evalueringen. De sproglige udfordringer gjorde, at det ellers udmærkede indlæg kun delvist blev forstået af kursets deltagere.

Uden mad og drikke Forplejningen er en vigtig del af det at være på kursus – forplejningen skal være god, rigelig og varieret. Den skriftlige evaluering rummer ALTID en del kommentarer vedr. maden, og 2015 var ingen undtagelse. Årets kommentarer gik mest på det med variationen. Man skulle måske ikke tro det, men også fin og veltilberedt restaurant-mad kan være ensformigt, og genkendelsens glæde er ikke nødvendigvis stor, når det handler om de retter, som vores hotel serverer. Spildevandsteknisk Forening må som døgnkursusarrangør gøre sig ekstra umage for, at deltagernes forventninger med hensyn til variation af maden, også bliver indfriet.

Idéer til emner på kommende døgnkurser Evalueringsskemaerne rummede mange idéer til kommende indlæg på døgnkursus. Der var både ønsker om opfølgning på dette års emner, men også ønsker om fremtidig behandling af helt andre emner. Konkret så ønskede flere, at der kommer en opfølgning på indlægget om ressourceudnyttelse på Egå Renseanlæg. Også fremtidige indlæg om klimatilpasning lader til at være i høj kurs. Cirka 25 emneforslag kunne uddrages af årets skemaer.

Vi arbejder fortsat hen imod det perfekte døgnkursus Deltagernes bemærkninger er alle yderst værdifulde og takket være disse er det muligt løbende at optimere på foreningens døgnkurser. Alle afgivne kommentarer kommer til bestyrelsens kendskab. Dette er dog ikke ensbetydende med, at alle handlingsorienterede kommentarer vil resultere i en forandring. Men helt sikkert er det, at bestyrelse og sekretariat til stadighed stræber imod det perfekte døgnkursus. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


UDSTILLING · KONFERENCER · EKSKURSIONER · INSPIRATION · NETVÆRK

Sæt allerede nu ... Besøg VandTek 20.- 22. september 2016 i København På VandTek kan du opleve: ✘ den samlede vandmiljøbranches største fællesarrangement ✘ en endnu stærkere event i 2016 ✘ ekstra fokus på produktnyheder ✘ videndeling af den seneste viden og de nyeste løsninger ✘ et væld af seminarer, guidede ture, ekskursioner og konferencer Læs mere på vandtek.dk og bliv opdateret på tid, sted og ikke mindst på det stærke tur-, seminar- og konferenceprogram. Velkommen til VandTek

20. - 22. september 2016 Otto Busses Vej 5A 2450 København SV MCH tlf. 9926 9926

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

39


VI SIKRER DINE MÅL! Lægger du vægt på viden om processer og rådgivning på alle niveauer hos din leverandør, er NHLAutomation det rigtige valg, når du skal vælge din specialist i automatiseringsløsninger. Siden 1998 har NHL Automation programmeret og installeret driftssikre løsninger til spildevandsrensning og vandbehandling over hele Danmark. Vores forretning bygger på et partnerskab med vores kunder. Vi har specialviden og erfaring, der gør os i stand til at løse alle udfordringer og sikre en smertefri drift i dagligdagen. Kontakt direktør Niels Henning Larsen for en uforpligtende samtale på telefon 49 13 21 41 eller se mere på nhl-automation.dk

SPAR OP TIL 30% AF DINE ENERGIOMKOSTNINGER MED ATLAS COPCOS SKRUEBLÆSERE Alt i lavtryk - Kapsel, Skruer, Turbo og Multistage.

Vi finder den bedste løsning til dine behov for lavtryksluft. Kontakt os i dag!

Telefon 43 45 46 11 tommy.stoving@dk.atlascopco.com www.efficiencyblowers.com

207_AC_DKannons_184x133.indd 40

1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015 2015-11-09 14:38


Klaus Pallesen, projektleder i Fredensborg Kommune for Usserød Å-projektet, og Esben Ravn Iversen, civilingeniør hos NIRAS, tager bestik af en af de ti målestationer, der er sat op ved Usserød Å i Nordsjælland.

Øget behov for overvågning af åbne vandmiljøer Klimaforandringer og separering af kloakvand og regnvand vil kræve bedre overvågning af åbne vandmiljøer. Tre kommuner er gået sammen i en fælles online overvågning af nordsjællandsk å. Tekst: Joel Goodstein. Fotos: Lars Møller Kloakseparering mindsker de vandmængder, som ledes gennem renseanlæggene, men øger mængderne af regnvand, som ledes urenset til åbent vand.

Usserød Å Usserød Å løber gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner. Åen har sit udspring ved afløbet fra Sjælsø og løber herfra mod nord i det kuperede morænelandskab gennem de tre kommuner indtil sammenløbet med Nive Å, der løber til Øresund syd for Nivå. På sin vej passerer det otte km lange vandløb både åbent land og tæt bebyggede bydele. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

- Når man skiller vandet i to kredsløb, får man mere urenset vand ud i åbne vandsystemer uden om renseanlæggene. Dette vand betragtes ikke som rigtigt ”sort” spildevand eller colivand, og det vil derfor ikke løbe gennem et renseanlæg. Spørgsmålet er, om der fremover vil ske en forurening af de åbne vandmiljøer, når der skylles asfalt, sten, maling m.m. ud i åbent vand, fordi regnvandet ikke længere renses, siger Søren Torsbjerg Møller, adm. direktør hos Aquasense, som leverer måleudstyr til blandt andet kommuner og spildevandsselskaber. Han mener, der i fremtiden er behov for bedre overvågning, når der sker en separation af vandstrømmene – ikke mindst set i lyset af den øgede risiko for skybrud. Dette behov vil forstær-

kes af EU-krav til vandmiljøplaner, som indebærer blandt andet overvågning af vandløb, så de ikke degenererer. - De ansvarlige kommuner og spildevandsselskaber får brug for løbende overvågning, så de kan monitorere årsvariationerne, plantevækst, nedbør, vejr og vind og alle de øvrige faktorer som påvirker livet i vandløb og åbne vandmiljøer i øvrigt. Det kræver en rigtig god dataopsamling, som det blandt andet er tilfældet med det fælleskommunale projekt ved Usserød Å, siger Søren Torsbjerg Møller.

Erstatninger på 250 mio. kr. I august 2010 gik Usserød Å i Nord­sjæl­ land over sine bredder som følge af et voldsomt skybrud. Skaderne på blandt andet oversvømmede boliger er anslået til

41


Usserød Å-projektet - F ælleskommunalt klimatilpasnings­ projekt for Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner - Nedsættelse af styregruppe med repræsentanter fra alle tre kommuner og forsyningsselskaber - Udvikling af fælleskommunalt monitorerings- og varslingsværktøj til de tre kommuner - Etablering af ti målestationer, som måler vandniveau, vandgennemstrømning og iltindhold - Etablering af to sluser og en dobbelt profil langs en strækning af åen - Budget: 18,5 millioner DKK – her af 7 millioner DKK fra EU’s LIFE-program - Projektet gennemføres i perioden 2012-2016. - Der er ansat en fælles medarbejder af de tre kommuner til at varetage daglig drift og fortsat udvikling af klimatilpasningsaktiviteterne langs åen - Eksterne partnere har været NIRAS og Aquasense udmunding i Øresund. Undervejs løber den gennem såvel fredede landskaber som områder med bebyggelse og boliger tæt på åen.

Et unikt projekt

I 2010 var et skybrud skyld i, at Usserød Å gik over sine bredder og forvoldte skader for 250 mio. kr.

250 millioner kr. Oversvømmelserne blev i bogstaveligste forstand ”dråben”, som siden har ført til et unikt tværkommunalt samarbejde om overvågning af åens vandstand, gennemstrømning og iltindhold.

Teknisk er løsningen speciel, fordi der anvendes onlinemålinger i realtid. Det er langt fra almindeligt. Typisk anvender man statistiske modeller, som bygger på ikke-kalibrerede data, men i Usserød Å-projektet kommer der hele tiden nye data ind, som kan supplere de statistiske modeller.

Esben Ravn Iversen, civilingeniør, Niras

42

- Åen var også oversvømmet i 2007, og da man så stod med en endnu alvorligere hændelse i 2010, blev det nødvendigt at gøre noget, som kunne forebygge fremtidige oversvømmelser – eller i hvert fald varsle og afbøde virkningerne af kommende oversvømmelser, fortæller Klaus Pallesen, projektleder for Usserød Å-projektet. Derfor satte de tre berørte kommuner – Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg – sig sammen for at finde en fælles fremtidig løsning på de klima- og miljøudfordringer, som den otte km lange Usserød Å byder på. Siden er der foretaget både fysiske indgreb i å-løbet, foruden etablering af ti målestationer og en online overvågning af vandgennemstrømning, vandstand og iltindhold i åen, som har sit udspring i Sjælsø og løber gennem de tre kommuner med

Målet har været at etablere løsninger, som kunne forbygge virkningerne fra en nedbørsmængde, som kun forekommer én gang per 200 år. Projektet skal både forebygge konsekvenserne af oversvømmelser, men også øge vandkvaliteten ved at måle iltindholdet. Fysisk er der etableret to sluser foruden en såkaldt dobbelt profil langs en del af åen, hvor vandet kan løbe over uden at forvolde alvorlige skader. - Usserød Å er det mest ambitiøse kom-

Ti målestationer Der er etableret ti målestationer langs Usserød Å og en teknisk løsning, som gør det muligt at vise måle- og varslingsdata online, herunder et alarmsystem, der skal være tilgængelig for kommuner og borgere. Der er endvidere indgået en serviceaftale mellem leverandøren Aquasense og kommunerne om tilsyn med målestationerne. www.usserodaa.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Usserød Å slanger sig otte km gennem land og by, inden den munder ud i Øresund

munale klimatilpasningsprojekt hidtil, når det gælder et forpligtende, langsigtet tværkommunalt samarbejde. Der er tale om en kombination af fysiske indgreb i åen og etablering af målestationer foruden etablering af en online monitoreringsløsning. På den måde er projektet unikt, siger Klaus Pallesen. En særlig udfordring har været, at en del af åen løber gennem et fredet landskab. Her har Danmarks Natur­ fredningsforening været inddraget for at opnå en tilfredsstilende løsning for alle parter, da der skulle etableres en sluse. - Oversvømmelser af ådale er jo et naturligt fænomen, som har betydning for både flora og fauna langs en å, så derfor har vi været meget lydhøre, når det gælder ønsket om at bevare den oprindelige natur, og heldigvis er det lykkedes at lave en løsning, som tilgodeser både naturinteresserne og ønsket Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

om at kunne kontrollere åens gennemstrømning og vandstand ved hjælp af en sluse, siger Klaus Pallesen.

Onlinemålinger i realtid De to eksterne partnere i projektet er NIRAS som rådgivende ingeniører og Aquasense som leverandører af måleudstyr og software til overvågningsportalen. NIRAS har udviklet de beregningsværktøjer, der nu gør det muligt for de tre kommuner at forudse forskellige nedbørshændelser 24 timer frem, som i nogle tilfælde vil kræve, at der etableres et beredskab, og som i god tid kan varsle borgere med boliger langs åen. - Teknisk er løsningen speciel, fordi der anvendes onlinemålinger i realtid. Det er langt fra almindeligt. Typisk anvender man statistiske modeller, som bygger på ikke-kalibrerede data, men i Usserød

Å-projektet kommer der hele tiden nye data ind, som kan supplere de statistiske modeller. Omvendt kan de statistiske modeller fungere som en sikkerhed, der kan afsløre, hvis måleudstyret begynder at levere data, som fraviger så meget fra det normale, at det måske skyldes en teknisk fejl, siger Esben Ravn Iversen, civilingeniør hos NIRAS. Teknisk anvendes nye digitale værktøjer med blandt andet lasermåling af vandgennemstrømningen, som er en klar forbedring af tidligere målinger. - Før målte man vandstanden manuelt et antal gange om året. I dag har man her-og-nu-data – hele tiden – både når det gælder vandstand og gennemstrømning. I tilgift kan man med iltmålingerne hurtigt slå alarm og gribe ind, hvis der for eksempel er for mange alger, som er ved at kvæle livet i åen, siger Esben Ravn Iversen.

43


Ændret ansvarsfordeling på vandsektorområdet Tekst: Mikkel Hall, Funktionsleder, Klimatilpasning, vandsektor og grundvand, +45 25 52 85 69, mihal@nst.dk Miljø- og Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen Ved etablering af den nye regering blev det den 28. juni 2015 besluttet at omdanne Klima- Energi- og Bygningsministeriet til Energi- Forsynings- og Klimaministeriet. Til det nye ministerium overførtes ansvaret for den økonomiske regulering af vandsektoren fra Miljøministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet). Intentionen bag overførsel af ansvar er, at samle flere forsyningsområder i ét ministerium. Administrationen af de regelsæt, der er overført, placeres i Energistyrelsen, som dermed har fået: • Vandsektorloven (lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold) – dog bortset fra regler om performancebenchmarking, som stadig ligger i Naturstyrelsen • Stoploven (lov om kommuners afståelse af vandforsyning og spildevand) • Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. • dele af Vandforsyningsloven (§§ 52 a, 52 b, 52c, 53, 53a og 55), som navnlig vedrører betalingsregler og leveringsbetingelser

Dertil kommer alle de tilhørende bekendtgørelser Ansvaret for de vandrelaterede dele af miljøbeskyttelsesloven og den resterende del af vandforsyningsloven samt de tilhørende bekendtgørelser, herunder spildevandsbekendtgørelsen, vil fortsat administreres af Naturstyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet.

På spildevandsområdet er det afgørende snitfladerne mellem miljøbeskyttelsesområdet og betalingsreglerne. I Naturstyrelsen ligger fortsat regler om spildevandsplaner, forsynings- og tilslutningspligt, spildevandstilladelser samt tilsyn med spildevandsanlæg- og udledninger. I Energistyrelsen ligger nu regler om betaling til spildevandsforsyninger, dvs. regler om tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, vejbidrag og særbidrag. Naturstyrelsen har det koordinerende ansvar for klimatilpasning, mens de såkaldte medfinansieringsregler hører under Energistyrelsen. Reglerne hænger naturligvis meget tæt sammen, og de to styrelser vil derfor have et tæt samarbejde. Til det formål er det godt, at de personer, der arbejdede med de regler, der er blevet overført til Energistyrelsen, er fulgt med. Det betyder dels en meget høj grad af kontinuitet i arbejdet og dels at medarbejderne på tværs af de to styrelser kender hinanden rigtigt godt. Derfor har I i Spildevandsteknisk Forening formenligt ikke lagt mærke til ændringerne. Vi har i hvert fald fra både Energistyrelsen og Naturstyrelsen tilstræbt at ansvarsoverførslen forløber glat. Hvis det ikke er tilfældet eller I har forslag til, hvordan samarbejdet med jer kan fungere endnu bedre, så må I endeligt sige til?

Foto: Arkiv

44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Skal du teste Salsnes-filteret på dit anlæg?

Kan du svare ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål, er Salsnes-filteret måske noget for dig: • Er dit COD/N forhold > 7-8 ? • Kan du med fordel benytte primærtanken til andre formål, f.eks. udligning, hydrolyse og Bio-P ? • Lyder udtag og opkoncentrering af primærslam i en og samme enhed til 6-7 % som en god idé ? Med Salsnes-filtre får du dynamisk udtag er primærslam på alle anlæg med overskud af organisk stof i tilløbet. Jo højere COD/N-forhold, desto mere primær slam kan udtages. Ring og spørg, hvis du er nysgerrig! Kontakt Søren Brønd på 40 26 55 33

www.envidan.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

45


Portræt af en person i spildevandsbranchen

Erik Sørensen er maskinmester ved Hjørring Vandselskab. Han er pumpespecialist og bygger bro mellem planlægning og drift. Foto: Susanne Brandt

Bindeled mellem planlægning og drift Erik Sørensen fra Hjørring Vandselskab er efterhånden kendt af sine kolleger i hele spildevands­ branchen som ekspert i pumper – senest holdt han oplæg om sine erfaringer med en boosterpumpe­station på STFs Døgnkursus. Men en af de vigtigste opgaver er også at skabe en god kontakt mellem planlægning og drift, så nye projekter bliver løst på den bedst mulige måde. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift

Portrætserie I de følgende numre af Spildevandsteknisk Tidsskrift bringer vi et portræt af en personlighed fra spildevandsbranchen. I det femte portræt kan du læse om 57-årige Erik Sørensen fra Hjørring Vandselskab, der med en baggrund som maskinmester primært arbejder med driftsoptimering af renseanlæg og pumpestationer. Og så er en af de vigtigste opgaver at skabe god kontakt mellem planlægning og drift.

46

Han er rolig, den høje nordjyde. Jeg forestiller mig, at det også er den effekt, han har på sine omgivelser deroppe i Hjørring Vandselskab. At her er en kollega, man trygt kan læne sig op ad, hvis tingene går lige lovligt stærkt. Med sin store indsigt i at få maskiner til at køre optimalt er han en naturlig autoritet, og jeg har hørt, at leverandører forbereder sig ekstra godt, når kalenderen viser, der er et møde på vej med maskinmesteren fra Hjørring. Men han er samtidig nysgerrig og åben over for innovation, og han holder sig løbende opdateret med nye teknologier og løsningsmuligheder. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Vejen til spildevand Erik Sørensens vej mod spildevandsbranchen er gået mere eller mindre tilfældigt. Han har en længere baggrund fra fødevarebranchen og flyttede i 1990’erne fra Fyn tilbage til Vendsyssel, hvor han oprindeligt er fra. Her fik han job som maskinmester i el-afdelingen på Nestlés mælkekonservesfabrik. Da fabrikken på et tidspunkt lukkede, fik han arbejde på et biogasanlæg, hvor han kom i kontakt med Hjørring Vandselskab (daværende Hjørring Kommune). Den kontakt ledte senere til et job i spildevandsbranchen. - Helt grundlæggende har jeg altid arbejdet med maskiner. Først i forbindelse med fremstilling af fødevarer, og i dag er det så pumpestationer, jeg skal sikre kører optimalt. Min primære funktion er optimering af driften på vores renseanlæg, både i forbindelse med ombygninger, styringer, styringsbeskrivelser, forslag til forbedringer og målemetoder. Alt sammen tiltag, der skal gøre hverdagen nemmere for operatørerne, fortæller Erik Sørensen og fortsætter: - Det kræver naturligvis, at jeg følger med i, hvad der sker af nye ting inden for mit område, fx i forhold til energioptimering. Blandt andet er det vigtigt for mig at udveksle erfaringer med mine kolleger i branchen, og jeg er med i en erfagruppe om pumper, der mødes tre gange om året. Vi tager på ekskursion og har leverandøroplæg, og det fungerer rigtig godt.

Bygger bro Han har også en anden vigtig funktion, pumpespecialisten med den rolige udstråling. En mere organisatorisk en af slagsen, der handler om at skabe samspil mellem administrative og udførende medarbejdere. - Da jeg i sin tid startede i Hjørring Vandselskab, var vi en del af kommunen, og det med at overgå til at være et selvstændigt selskab kræver nye arbejdsprocesser. Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem planlægnings- og driftsmedarbejderne, fordi hver især har gode erfaringer, der skal med i

ERIK SØRENSEN Alder:

57 år

Job: Maskinmester. Har arbejdet ved Hjørring Vandselskab i ti år. Tidligere har han arbejdet mange år i fødevarebranchen. Familie: Gift med Bente på 31. år. Sammen har de tre børn – to drenge og en pige. Der er desuden kommet to børnebørn til. Fritidsinteresse: Mountainbike

kravspecifikationer ved nye projekter. At alle parter bliver hørt, især i forhold til, hvad man skal være obs på. Det samarbejde var der ikke, da jeg startede, og så er det langsomt blevet min rolle at varetage det. Det medvirker til, at vi rammer rigtigt første gang i vores løsninger, så vi undgår for mange lappeløsninger og reparationer efterfølgende, siger Erik Sørensen.

Det er vigtigt med et godt samarbejde mellem planlægnings- og drifts­­med­arbej­ derne, fordi hver især har gode erfa­ringer, der skal med i krav­specifi­ka­tioner ved nye projekter. At alle parter bliver hørt, især i forhold til, hvad man skal være obs på.

Erik Sørensen, maskinmester ved Hjørring Vandselskab

Mountainbike til salg

Fritiden bruges blandt andet på masser af cykling. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Foto: Privatfoto

Selvom han udadtil har et roligt sind, må der gerne være fart over feltet. Også i fritiden, der blandt andet bliver brugt på at køre mountainbike. Ja, cyklen bliver faktisk også brugt som transportmiddel hver eneste dag, hvor de 17,5 km fra hjemmet og til arbejdspladsen bliver tilbagelagt på en af de tre tohjulede, der vidner om et yderst aktivt liv. Den ene er dog til salg, understreger Erik Sørensen med et smil. - Det var min ene søn, der var i gang med at køre mountainbike og så fik mig lokket med til noget, der hedder Rold24 race – et 24 timers mountainbikeløb i Rold Skov på et hold med fire, hvor man så kører 45-60 minutter ad gangen. Lidt ligesom Le Mans. Jeg nyder virkelig at køre i skoven – det kræver høj koncentration og balance, og samtidig er der noget flot at kigge på, siger Erik Sørensen om sporten, der får adrenalinet til at rulle i blodårene. Helt rolig er han altså ikke, maskinmesteren fra Nordjylland.

47


Spildevandsløsninger fra

Sondex Slampumpe - S-WS20/30 • • • • •

Letvægts slampumpe med stor slidstyrke Høj dfriftsikkerhed Enkel og sikker håndtering Robust design Enkel at servicere og håndtere

H U S K!

Sondex spildevandsprogram • • • •

Et bredt produktprogram - tilslutninger fra DN40 til DN350 Transportable, tørtopstillede og dykkede modeller Kundetilpassede løsninger og modulsystemer Højeffektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt • Unikke patrontætninger og nem vedligeholdelse • Større effektivitet med justerbar slidring • Nøjagtig afbalancering sikrer stabil drift og lang levetid

Sondex-WP3

At vi lagerfører dele ti l dine gamle PUMPEX p u

mper

Sondex varmevekslere

• Udviklet til væsker af høj viskositet • Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren • Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 57 13 44 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Jernet 9 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked.

48

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Hedensted Spildevand vært for årsmødet i 2016 Det er kun otte år siden, Hedensted Spildevand sidst var vært for STFs årsmøde. Men meget er forandret på Hedensted Renseanlæg siden 2007, så årsmødet 2016 bliver ikke en tro kopi af det tidligere årsmøde. Tekst; Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Reservér den 10. juni Vigtigt lige nu er at notere datoen for årsmødet 2016, som bliver fredag den 10. juni. Kommende udstillere, såvel som besøgende skal – hvis ikke det allerede er sket – notere datoen i kalenderen og blokere for alle andre aftaler på dagen. Det 10. juni skal være helliget STFs årsmøde!

Udstillertilmeldinger fra februar En række indledende øvelser til årsmødet er allerede foretaget. Medlemmerne af STF aktiveres dog først til februar, hvor der åbnes for, at de firmamedlemmer, som ønsker at udstille, kan foretage bestilling af stand.

Hedensted Renseanlæg før og nu Hedensted Renseanlæg er ombygget væsentligt siden 2007. Nye bygninger og anlægsdele er kommet til, men helHedensted Spildevand efter ombygningen.

Foto: Hedensted Spildevand

digvis er renseanlæggets samlede areal samtidig udvidet væsentligt, så udstilling på renseanlægget er fortsat muligt. Nedenstående fotos viser Hedensted Renseanlæg før og nu.

Meget mere årsmøde i kommende numre Denne lille tekst er kun en kort optakt til det årsmøde, der bliver forsommerens helt store begivenhed. Spildevandsteknisk Tidsskrift i marts og i maj måned vil fortælle meget mere om arrangementet og om værtsforsyningen Hedensted Spildevand A/S.

Hedensted Spildevand før ombygningen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Foto: Hedensted Spildevand

49


Hans Regnersgaard – der er meget erfaren i spildevandsbranchen – er tiltrådt som ny årsmødekoordinator. Foto: Susanne Brandt

Ny årsmødekoordinator er tiltrådt Et kendt ansigt i spildevandsbranchen har for nylig til sagt ”ja tak” til at træde ind i STFs årsmødeteam, der primært planlægger STFs årsmødeudstillinger. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening Der er nu fundet en afløser for STFs dygtige koordinator gennem seks år, Frede Østergaard, der stoppede efter årsmødet 2015. STFs nye koordinator, Hans Regnersgaard er, ligesom sin forgænger, et forholdsvis kendt ansigt i spildevandsbranchen.

Hvem er Hans? Hans Regnersgaard er 65 år, har tre voksne sønner, et barnebarn og er bosiddende i Roskilde. Selv om Hans rent teknisk har nået folkepensionistalderen, så er han slet ikke klar til at være pensionist på fuld tid. Den faglige nysgerrighed er intakt, og spildevandsbranchen/forsyningsbranchen trækker derfor stadig i Hans. Hans er uddannet på Ingeniørakademiet/DTU – bygningsingeniør, med miljø som speciale – og har i sin karriere haft en række forskellige jobs hos Cowi, Krüger og ABB. Sammenlagt har Hans således været ansat i 20 år hos Krüger og 15 år hos ABB.

Har været udstiller mange gange Hans har et meget bredt kendskab til forsyningsverdenen, og dermed også til spildevandsbranchen. Hans har arbejdet

50

meget med projektledelse og har dermed planlægning på rygraden. Også væsentlig for valget af Hans som ny årsmødekoordinator er, at han mange gange tidligere har været udstiller på STFs udstillinger. Med andre ord, så har Hans et indgående kendskab til foreningens aktiviteter, som kun kan være nyttigt, når det handler om at planlægge foreningens fremtidige udstillinger.

Up to date med branchen Hans Regnersgaard er en mand med fingeren på pulsen med hensyn til miljø og energi. Han har et stort kendskab til branchens tekniske løsninger – ikke kun gårsdagens løsninger, men i lige så høj grad også morgendagens. Som eksempel på dette kan nævnes, at Hans holdt foredrag om Smart Grid teknologien på STFs jubilæumskonference.

Årsmødeteamets tre mænd STFs frivillige årsmødeteam består nu af tre mænd: Gunnar Clausen (75), der med ca. 25 års erfaring i årsmødeplanlægning er teamets grand old man, Lars Erik Hansen (56), årsmødeentusiast og medlem af STFs bestyrelse samt nytilkomne Hans Regnersgaard (65). Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Effektiv væskeanalyse

Fra revolution til succes Vi har revolutioneret drift og vedligeholdelse inden for væskeanalyse og der er næsten ingen grænser for de potentielle anvendelsesmuligheder - i 10 år har Memosens og Liquiline været synonyme med berøringsfri digital data transmission og en usædvanlig enkel styringsmetode. Komplette målepunkter med Memosens teknologien er nu tilgængelige for alle relevante parametre indenfor væskeanalyse. • Forkerte målte værdier hører fortiden til takket være berøringsfri digital transmission af måleværdier • Maksimal brugervenlighed under drift • Reducerede driftsomkostninger takket være udskiftelige sensorer ved hjælp af prekalibrerede sensorer • Automatisk sensor detektering gør idriftsættelse hurtigere og minimerer nedetiden i processen under udskiftning af sensor Du kan finde oplysninger om de 10 mest almindelige Memosens applikationer på vores top ti liste: www.endress.com/10-memosens Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK - 2860 Søborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 131 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

51


Energieffektivt pumpe- og transportsystem forbinder nu Billund med Grindsted Det var ikke navlestrengen, der blev klippet, da Billund Vand sammen med Sweco, TC Anlæg og underentreprenører torsdag den 19. november indviede den nye afskærende spildevandsledning mellem Billund og Grindsted. Det var tværtimod startskuddet til en endnu tættere og mere effektiv spildevandsforbindelse mellem de to byer. Tekst og fotos: Sweco Det var på en regnfuld og blæsende dag, at Billunds borgmester Ib Kristensen kunne trykke på knappen og starte pumpestationen, samtidig med at Dannebrog strøg til vejrs på toppen af tryktårnet til stor begejstring hos de fremmødte.

Fremtidens transportsystem Det samlede spildevandsanlæg havde dog været i drift hele den forgangne måned, og Swecos anlægs- og procesdesign havde stået sin prøve. Det, som Sweco i totalentreprise med TC Anlæg A/S, Grundfos A/S og Intego A/S havde vundet projektet på i november 2013, kom til at holde stik. Nemlig at vi sammen med Billund Vand ville skabe fremtidens pumpestation og transportsystem baseret på fleksible, bæredygtige og økonomiske løsninger.

Tale ved Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune.

- Med væsentligt større besparelser på elforbruget end forventet kan Billund Vand se frem til, at projektet tjener sig hurtigere hjem. Testperioden har indtil nu vist en besparelse på strømforbruget på 60 % i forhold til strømforbruget på det nu nedlagte Billund Rensningsanlæg - det er meget markant, så vi kan kun blive glade på bygherrens vegne, fortæller afdelingschef Frank Jordt Kappel hos Sweco Danmark A/S.

Spildevandet løber af sig selv Det innovative i projektet består i, at man pumper spildevandet op i et tryktårn i Billund, hvorefter vandet udnytter terrænets højdeforskel og stort set af sig selv løber de 17 km i to underjordiske spildevandsledninger til Billund Biorefinery i Grindsted, hvor det så bliver renset, før det bliver lukket ud i vandløbene igen. I testperioden har det vist sig, at spildevandet fra Billund har en sådan sammensætning, at man aldrig før har renset så godt på Billund Biorefinery Grindsted.

Fra selve indvielsen.

Forud for indvielsen var andre forsyningsselskaber inviteret til faglig fordybelse omkring projektet med oplæg fra Billund Vand, TC Anlæg og underentreprenører, herunder Sweco. - Formålet med den faglige seance var at dele vores erfaringer med andre forsyningsselskaber, der måske står over for også at skulle centralisere spildevandsrensningen i deres kommune. Ved at fortælle om løsningerne, udførelsen og fordelene ved det nye spildevandsanlæg fra Billund til Grindsted håber vi, at de er blevet inspireret til at tænke løsninger og samarbejde på en innovativ måde, slutter Frank Jordt Kappel. Afdelingschef Frank Jordt Kappel hos Sweco Danmark A/S fortæller om valg af optimale designløsninger i projektet.

52

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


De fremmødte er på rundvisning i pumpestationen.

Er det muligt at halvere energiforbruget på pumpning af spildevand? - Næsten ... KSB’s patenterede spildevandssystem AmaDS3 separerer spildevandet, før det løber igennem pumpen.

AmaDS3 spildevandssystem

Med dette system kan energiforbrug (kWh/M3) næsten halveres. Derudover opnås mange andre fordele: · · · · ·

Pumpen leveres med en IE3 motor Ingen krav til fri passage igennem pumpe Mindre slitage Godt arbejdsmiljø Høj virkningsgrad

Kontakt os for yderligere information. Tlf. 33 26 63 00 www.g-s.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

53


Kom til døgnkursus i Midtjysk Spildevandsforening Den 17.-18. marts 2016 i Hanstholm Sædvanen tro afholder Midtjysk Spildevandsforening atter døgnkursus til marts, og vi håber på endnu et år med rekord fremmøde. Vi dækker hele Midtjylland fra vest til øst, øst til vest – så mød op til et par hyggelige dage med kollegaer. Døgnkurset strækker sig fra torsdag kl. 14 til fredag kl. 12/13, og det består af ca. seks indlæg og generalforsamling i foreningen til sidst. Her er der tale om både erfaringsudveksling fra driftspersonalet og indlæg fra udstillere – hvor vi prøver at lave lidt for enhver smag. Da næste års program først bliver fastlagt primo december, kan vi desværre ikke fortælle meget om det endnu. Der er kommet mange forslag fra dette års deltagere, som vi skal tage op til vurdering, ved vores planlægningsmøde. Desuden skeler vi også til de forslag, der er blevet fremsat i andre sammenhænge.

en god beslutning, da vi havde et deltagerantal på 57 (inkl. udstillere) i 2015, hvilket er rekord. Deltagernes evaluering efterfølgende viste også tilfredshed med ændringen – og kurset som helhed. Vi havde et godt kursus med spændende indlæg, god forplejning og ikke mindst god underholdning torsdag aften. Der blev fortalt lidt om sand i tanke, teknisk vand, renovering af pumpestationer, blæsere, smart elektronik og data-

håndtering. Ligesom STF’s Døgnkursus, er der også her pause mellem indlæggene, hvor deltagerne kan besøge udstillernes stande og få en snak.

En rigtig bonderøv Efter aftensmaden torsdag havde vi denne gang hyret en underholder udefra, og han var noget for sig! En rigtig bonderøv med mange tanker om tilværelsen:o) Underholdningen for 2016 er ikke valgt, og vi er altid glade for forslag.

Rekord i 2015 Efter vi i en årrække har afholdt kurset på vandrerhjem i Roslev, er det efter flere deltageres ønske nu rykket til Montra Hanstholm Hotel. Ønsket var eneværelser. Og det lod til at være

Døgnkurset finder sted på Montra Hanstholm Hotel.

57 deltagere i 2015 – skal vi stikke rekorden i 2016?

Forhåbentlig ses vi i Hanstholm! På bestyrelsens vegne Gitte W. Henneberg (formand)

Underholdning i 2015: En rigtig bonderøv.

54

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk

Er du klar til 2016? Her kan du blive klogere!

Klogere næste år? Kig i de nye kataloger for 2016! Der er både nye og kendte kurser samt Afløbs- og Spildevandsoperatøruddannelserne. Følg os på www.fvc-kursus.dk og få vores nyhedsmail på www.fvc.dk/kursus/nyhedsbrev

OMRØREREN DU ALDRIG SER! HØJ DRIFTSSIKKERHED OG LANGE SERVICE INTERVALLER MIXERE TIL SPILDEVAND -OG BIOGASANLÆG

ATTRAKTIVE SERVICEAFTALER

Frem/dens energiproducerende renseanlæg er omkostningsbesparende og sam/dig /l gavn for vores miljø… NISSEN energi teknik projekterer, producerer, leverer og installerer energiproducerende anlæg 9l frem9dens rensningsanlæg. Vi $lbyder:

HØJ EFFEKTIVITET OG ENERGIEFFEKTIV OMRØRING Lind Jensens Maskinfabrik A/S Torben Nielsen - Salgskonsulent tn@ljm.dk - www.ljm.dk Kontakt os i dag på: 4012 6715

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

-  Nøglefærdige gasmotoranlæg. -  Nøglefærdige kedelanlæg. -  Gasrensningsanlæg. -  Styretavler og el-­‐installa9oner. -  Service på energiproducerende anlæg. -  NISSEN energi teknik er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som ”Kompetent virksomhed”.

www.nissenenergiteknik.dk 55


Firma Nyt

Process Engineering A/S: Ny afdelingsleder i Aarhus-afdeling Frank Q. Thygesen blev I 1986 uddannet som maskiningeniør og har mange års erfaring fra forskellige brancher og har både arbejdet som projektleder ved B&O, Grundfos, været teknisk chef ved Kanitech og været selvstændig i 10 år. Han kommer fra en stilling ved Kilde Automation som konstruktionschef for en afdeling med 14 ingeniører og tekniske designere. Franks erfaring og know how vil styrke Process Enigneerings kompetencer inden for konstruktion og logistiske løsninger. Process Engineering A/S Brøndby Process Engineering A/S vil opbygge en kompetencegruppe med speciale i PDMS og har i den forbindelse ansat Poul Trosborg. Poul Trosborg blev i 1986 uddannet til maskiningeniør og har stor erfaring inden for piping og PDMS. Han har arbejdet som administrator, underviser og været konsulent ved Babcock & Wilcox Vølund, hvor han har fungeret som lead piping ingeniør på flere projekter. Inden da var han konsulent for bl.a. BWSC, SPX og BWV. Ny civilingeniør ved Orbicon Orbicon har ansat Eva Maria Caspersen, 25 år, som ny civilingeniør inden for spildevand og anlæg på kontoret i Roskilde. Eva er nyuddannet civilingeniør i miljøteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet og har allerede et godt indblik i Orbicon som virksomhed, da hun skrev sit speciale i samarbejde med virksomheden fra januar til august 2015. Orbicon bliver Evas første fuldtidsarbejdsplads, men hun har allerede erhvervserfaring fra tidligere studiejobs, bl.a. hos Dansk Miljøteknologi. Her arbejdede Eva med research og analyseopgaver, hvor størstedelen af hendes arbejde omhandlede EU’s vanddirektiv med fokus på vandløb og overløbsbyværker. Eva bor på Østerbro, og er i sin fritid ofte aktiv udendørs, blandt andet er hun glad for løb og ture på racercyklen. Ny miljøteknolog ved Orbicon Arne Kjær Kristensen, 40 år, er ansat af Orbicon som miljøteknolog i afdelingen for Jordforurening og Grundvand. Arne er uddannet miljøteknolog ved Erhvervsakademi Aarhus, og har tidligere været afdelingsleder i Danske Fragtmand A/S og Warehouse Manager for Ilva. På Orbicons kontor i Aarhus vil han blandt andet arbejde med historiske redegørelser og prøvetagninger. Arne er bosat i Risskov, og i fritiden interesserer han sig for læsning, fodbold og rejser.

56

Rubrikken “Firma Nyt“ er en gratis ydelse for foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

Ny ingeniør ved Orbicon Tine Boye Andersen, 28 år, er ansat af Orbicon som ingeniør inden for spildevand og anlæg på kontoret i Roskilde. Hos Orbicon vil Tines hovedopgaver være tilbudsgivning og projektledelse af spildevands- og klimatilpasningsprojekter. Tines fokusområder er renseanlæg, klimatilpasning og forsyninger, og hun har igennem sit tidligere arbejde ved Fredensborg Forsyning A/S allerede erfaring med projektledelse af anlægsprojekter. For Fredensborg Forsyning har Tine været med til flere store projekter, blandt andet ombygning og kapacitetsudvidelse, onlinestyring samt klimatilpasning og regnvandsbassiner. Tines kompetencer som civilingeniør er ikke noget, hun kun bruger på arbejdspladsen, men også i sin fritid, hvor hun i Ingeniører Uden Grænser er aktivt medlem samt en del af bestyrelsen. Ny senior projektleder ved Orbicon Kasper Rasmussen, 37 år, er ansat som senior projektleder i Orbicon inden for Naturgen­op­ retning på kontoret i Aarhus. Kasper er Cand. scient. i biologi fra Aarhus Universitet og har tidligere været ansat som seniorkonsulent for Alectia A/S, redaktør i Danmarks Sportsfisker­ forbund samt som biolog hos Skanderborg Kommune. I Orbicon vil Kasper komme til at arbejde med projektledelse, som han har tidligere erfaring med, og han vil yderligere skulle arbejde med salg inden for vandløbs- og vådområdeprojekter. Tidligere har Kasper arbejdet med en række større projekter, bl.a. en faunapassage ved Gram Slot samt snæbelprojekter ved Fole Dambrug og Emdrup Mølle. Kasper er far til to og kan også i sin fritid lide at have med naturen at gøre, da han både løber, fisker og kører MTB. Ny ingeniør ved Orbicon Lars Brodersen, 47 år, er ansat i Orbicon som ingeniør i afdelingen for Spildevand og Anlæg i Roskilde. Han er uddannet maskiningeniør fra DTU Diplom i 2015 og vil for Orbicon blandt andet arbejde med projektering af renseanlæg og projektledelse. Lars er ny i ingeniørfaget, men har tidligere været selvstændig i entreprenør- og anlægsbranchen og har derigennem opnået en bred erfaring inden for kloakering, jord, beton og andet anlægsarbejde. Som selvstændig arbejdede Lars med alt fra baggårdsrenoveringer til plejehjemsopførelser, og hans fokusområder er miljø og bæredygtighed. Lars er bosat på et mindre landbrug i Gadstrup, hvor han bor med sin kone og deres tre børn.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Ny konsulent hos Sweco Danmark i Glostrup Christian Juncher Jørgensen er pr. 1. oktober 2015 ansat som konsulent i Contamination Management i Sweco Danmark. Christian er 39 år, uddannet Cand.Scient, PhD, og skal arbejde med forureningsundersøgelser - både i forbindelse med jord- og grundvandsforurening og med forurenede bygningsmaterialer. Christian kommer fra en stilling som lektor på Københavns Universitet og videnskabelig leder af Arktisk Station i Qeqertarsuaq på Grønland, hvor han var ansvarlig for en række forskningsprojekter i jordmiljøet samt Arktisk Stations moniteringsprogram. Herudover havde Christian det øverste ansvar for stationens personale, den daglige drift og laboratorier. Christian har tidligere erfaring fra rådgiverbranchen inden for forureningsundersøgelser i jord- og grundvandsmiljøet. Ny konsulent hos Sweco Danmark i Glostrup Kaja Bergøe er pr. 1. oktober 2015 ansat som konsulent i Contamination Management i Sweco Danmark. Kaja er 49 år, uddannet miljøtekniker og skal arbejde med jordhåndteringssager og miljøopgaver for bl.a. kommuner. Kaja kommer fra en stilling som miljøsagsbehandler hos Brøndby Kommune, hvor hun arbejdede med myndighedsbehandling af alle miljøopgaver i kommunen, herunder primært sagsbehandling af jordforurenings- og jordhåndteringssager. Ny gruppeleder ved Orbicon Mads Holm Christensen, 34 år, er ansat af Orbicon som gruppeleder i Viborg. Mads er uddannet civilingeniør i miljøteknik fra AAU i 2007, og vil for Orbicon arbejde med planlægning, projektering og udførelse af kloakanlæg. Han har erfaring fra tidligere ansættelser hos Frederikshavn Forsyning A/S og NIRAS A/S, hvor han har været ansat som projektleder og arbejdet i spildevandsområdet. Mads’ fokusområde er fagarbejde inden for spildevand, og hans tidligere projekter inkluderer byggemodning af godsbanearealet i Aalborg midtby, separatkloakering af Øster Hornum og nyt regnvandsudløb til Kattegat ved Sæby. Mads bor i Stevnstrup ved Randers med sin kone og to børn. Ny projektingeniør ved Orbicon 25-årige Christian Walentin Tønnesen er ansat i Orbicon som projektingeniør i afdelingen for Spildevand og Anlæg. På Orbicons kontor i Roskilde vil Christian blandet andet arbejde med at lave tilbud, forestå fagtilsyn og være en del af borger- og byggemøder. Christian er uddannet diplomingeniør inden for byggeri og infrastruktur fra DTU Diplom, og hans fokusområde er anlæg. Han har tidligere erfaring fra sin praktik hos NCC Construction, hvor han blandt andet stod for egenproduktionsledelse af råhus-arbejde på Carlsberg plads 8. Christian er bosat i Hvidovre, og når han ikke er sammen med familie og venner, og han ofte i naturen, hvor han vandrer og fisker.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Ny markedschef hos Krüger Henrik Sjøstedt er den 1. oktober 2015 ansat som markedschef i Krügers afdeling Afløbsteknik Vest med base i Aarhus. Henrik er uddannet teknikumingeniør i 1986, hydraulik og miljø. Henrik skal bl.a. bidrage til at videreudvikle afdelingens aktiviteter og generelt støtte organisationen på alle niveauer i Jylland. Henrik kommer fra en tilsvarende stilling i COWI og Grontmij. Ny projektingeniør hos Krüger Thomas Lang er den 1. november 2015 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest på Aarhus kontoret. Thomas er uddannet diplomingeniør, Maskin fra Via University College i Horsens i 2015. Thomas’ arbejdsopgaver vil være projektering, herunder CAD-design samt tilsyn og opfølgning på maskinprojekter. Thomas kommer fra en stilling som projekterings- og salgsingeniør hos Fisker i Skanderborg.

Send en kort præsentation af jeres nyansatte medarbejder samt et 'pasfoto' til red@stf.dk. Så får I jeres nye medarbejder præsenteret i STT! Medarbejderen skal have berøring med medlemmerne af Spildevandsteknisk Forening.

57


Produkt Information

SEEPEX lancerer nu også 2 trins SCT pumpe SEEPEX har gjort det igen! SCT pumpen har fået en storebror, en 2 trins pumpe, der ubesværet arbejder mod 8 bar - og selvfølgelig, med alle de samme fordele som vores annerkendte SCT 1 trins pumpe. • Delbar stator og smart/let adskillelig rotor • Justerbar tilspænding af stator • Ingen specialværktøjer er påkrævet Hvilket medfører øget drift, kortere serviceintervaller, længere stator levetid og lavere energiforbrug, der gør pumpen effektiv, økonomisk og miljøvenlig. SEEPEX Nordic A/S, Krakasvej 7C, 3400 Hillerød Tlf. +45 4915 0015 . www.seepex.com/nordic THE BIG BROTHER TIL 1-TRINS SCT MEN MED MERE ‘POWER’!

Nye SMARTPAT ledningsevnesensorer • SMARTPAT COND 1200, 3200 og 5200 til måling af ledningsevne i væsker • 2-wire loop-forsynede sensorer med indbygget transmitter • Installation i ATEX- (zone 0) og hygiejniske områder. SMARTPAT er en serie af digitale 2-wire loop-forsynede sensorer med indbygget transmitter. Ved hjælp af et VP-kabel kan enhver SMARTPAT-sensor tilsluttes direkte til processens kontrolsystem via 4...20 mA/HART 7. SMARTPAT COND 1200 (måleområde for cellekonstant c=1: 100 µS/cm...20 ms/cm) er målrettet vand- og spildevandsapplikationer, procesovervågning/kontrol i vandbehandlingsanlæg (industri- og drikkevand), vandkvalitet/overvågning af grænseværdier samt overvågning af filtrering. SMARTPAT COND 3200 (måleområde for cellekonstanter c=0,1: 1...1000 µS/cm, c=0,01: 0,05...10 µS/cm) er målrettet til måling på kondensat, kølevand samt kedelfødevand i kraftværker, omvendt osmose, deionisering og afsaltning. SMARTPAT COND 5200 (måleområde for cellekonstant c=1: 10 µS/cm...15 ms/cm) er målrettet procesovervågning i vandog spildevandsindustrien, spildevandsapplikationer og den kemiske industri. Gustaf Fagerberg A/S Michael Nielsen – tlf.: 40 24 74 94 – mni@fagerberg.dk Detcon ny leverandør GasDetect har herved fornøjelsen at kunne meddele, at vi nu også repræsenterer Detcon, den verdenskendte leverandør af såvel fastinstallerede som bærbare gasdetektorer, på det danske marked. Detcons produkter udmærker sig bl.a. ved at basere sig på trådløs teknologi og er ideelle til f.eks. offshore industrien, biogas- og andre gasproducenter. For mere information kontakt GasDetect, Mads Lysdal Hansen, tlf. 42 42 50 67. E-mail: mlh@gas.dk Se også www.gas.dk.

58

“Produkt Information“   er ligeledes gratis for foreningens medlemmer. • Der bringes kun omtale af nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord, ellers forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte i teksten. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Ny leverandør – Flowmålere til vandløb m.v. Aquasense har fornøjelsen at kunne meddele, at vi nu også repræsenterer Teledyne RDI, verdens førende producent af Doppler-flowmålere til hydrologiske målinger. Teledyne RDI producerer Doppler-flowmålere af høj kvalitet, til måling af gennemstrømninger i vandløb, åer, floder og have. Teledyne RDI tilbyder markedets mest komplette program og producerer udstyr af fremragende kvalitet – udstyr, der er anerkendt og brugt verden over af eksperter inden for hydrologi, og hvoraf det nyudviklede instrument River-Pro til anvendelse i små vandløb op til 25 m bredde er det nyeste skud på stammen. For yderligere information, kontakt Aquasense, Sabine Rose Nørgaard, Telefon 42 42 50 80 – E-mail srn@aquasense.dk. Se også www.aquasense.dk Overvågning af H2S-udslip og lugtgener i omgivelserne Svovlbrinte har en stærkt ubehagelig lugt, og kan fornemmes i selv lave ppb-koncentrationer. Lugten kan være kilde til mange beklagelser fra omgivelserne, og mange steder er svovlbrinteniveauer pålagt snævre grænser for at sikre, at emissioner er indenfor acceptable grænser. Odalog low range H2S loggeren er specielt udviklet til at overvåge lave svovlbrinteniveauer f. eks. uden for anlæg eller ved virksomhedens hegn. Med et måleområde så lavt som 0,01 – 2,00 ppm og kapacitet til langtidsovervågning er det et af de mest nøjagtige og effektive svovlbrintestyringsværktøjer på markedet. Instrumentet kan bruges såvel indendørs som udendørs, og kan måle svovlbrinteniveauer med intervaller på mellem 10 minutter og 1 time i mindst en uge på et enkelt C-batteri. Det har indbygget prøvetagningspumpe og kan logge op til 30.000 datapunkter. Efter målingen kan de indsamlede data downloades til PC, laptop eller lign. og analyseres gennem OdaStat software. For mere information kontakt GasDetect, Mads Lysdal Hansen, tlf. 42 42 50 67. E-mail: mlh@gas.dk Se også www.gas.dk.

Send en kort produktpræsentation samt et produktfoto til red@stf.dk. Så får I jeres nye produkt præsenteret i STT! Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Den førende biogas flowmåler i Skandinavien bliver nu endnu bedre Biogas, der normalt opfattes som vanskeligt, er nu en standard applikation, når man anvender Prosonic Flow B200. Den industrioptimerede flowmåler, der er udviklet specielt til biogas, måler både volumenstrømmen og metan fraktion pålideligt under svingende procesforhold. Mulighed for kontrol af status for flowmåleren på en nem og prisgunstig måde er noget, kunderne efterspørger. Endress+Hauser tilbyder nu muligheden for at udstyre Prosonic Flow B200 med Heartbeat Technology™, der overvåger og kontrollerer flowmåleren under drift. Kontrollen foretages på få minutter og giver enten ”passed” eller ”failed”. Dette indikerer om den tolerance biogasmåleren havde, da den forlod fabrikken, har ændret sig. Heartbeat Tech­nology™ sparer tid og arbejde for personalet og giver opera­tørerne dokumenteret validering af flowmålerens funktion. Prosonic Flow B200 fås nu også med: HART 7 - for maksimal kompatibilitet. Strømindgang for trykkompensering – kun en standard tryktransmitter er nødvendig. Eksternt display for lettere adgang. Læs mere om Skandinaviens førende biogasmåler på: www. dk.endress.com/B200Danmark. Energieffektive og driftssikre turboblæsere GL-TURBO, en amerikansk/ kinesisk turboblæser leverandør, har etableret virksomheden GL-TURBO International i Hørsholm med Martin Carlsen som administrerende direktør. Virksomheden promoverer og sælger energieffektive turboblæsere til blandt andet beluftning af spildevand, samt komprimering af simple gasser. Da blæserne kan reguleres fra 45% til 100% luftmængde, kan de køre i serie og derved levere en kontinuerlig luftmængde iht. renseanlæggets aktuelle iltbehov. Blæserne leveres fuldt udstyret med lokalstyring/overvågning samt Master styring som starter/stopper blæserne efter målt luftbehov. For yderligere information kontakt: GL-TURBO International ApS, Martin Carlsen, tlf: 4027 7298 eller e-mail: martin.carlsen@glturbo.com Se også http://www. glturbo.com.cn/english/model.asp

Er dit slam i god form?

Optimer den biologiske proces med tilsætning af Calciumcarbonat eller Hydratkalk ved at øge alkalinitet, ledningsevne og pH

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

59


Planlagte aktivi­teter i 2016 “rÅdne tanken” netværksarrangement: 8. marts Industridag: 17. marts Slamflokkens Døgn: 24.-25. maj Årsmøde: fredag 10. juni i Hedensted

Artikler og input modtages med glæde Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrivae og levere tekster til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spildevandsbranchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknologier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk

Glædelig jul og godt nytår Der eksisterer en udtalt fællesskabsfølelse omkring Spildevandsteknisk Tidsskrift, og det er en fornøjelse at mærke den velvilje og entusiasme, som lægges for dagen hos bladets redaktionelle bidragydere. Tak for den store imødekommenhed, som både Pia, Anne og jeg selv i årets løb har oplevet, hver gang vi har henvendt os til jer i tidsskriftets ærinde. Ligeledes tak til de mange annoncører, som også i år har fundet det attraktivt at annoncere i Spilde­ vands­teknisk Tidsskrift. Uden jeres opbakning havde tidsskriftet kun været en skygge af sig selv. Stor tak også til Spildevandsteknisk Tidsskrifts tro­ faste læsere. Tak for jeres videbegærlighed, og mange tak for inspirerende feedback på bladets indhold. Den sidste tak i denne hilsen gælder Hornslet Bog­ trykkeri. Tak for kreativitet, tålmodighed og godt håndværk i hele samarbejdet omkring Spilde­vands­ teknisk Tidsskrift. Til hver og en, der har lod og del i Spildevands­ teknisk Tidsskrift, denne hilsen:

Du og dine nærmeste ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nyt år. På vegne af Spildevandsteknisk Tidsskrift Susanne Brandt

Spildevandsteknisk Tidsskrift deadlines og udgivelser 2016 HANDLING

DATO ÅR 2016

Tekst-deadline nr. 1 - 2016

1. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2016

22. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2016

11. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2016

2. maj

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2016

27. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2016

4. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2016

19. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2016

3. oktober

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2016

14. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2016

28. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

60

BEMÆRKNINGER

Af hensyn til Årsmøde 10. juni uge 23

Af hensyn til Døgnkursus uge 45

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 - 2015

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk

61


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Landsdækkende PUMPESERVICE

Vi leverer service og reparationer inden for: • Spildevand • Drænvand • Trykforøgeranlæg • Fjernvarme • Sprinkler Vores servicebiler er veludstyrede, så vi er i stand til at løse de fleste opgaver direkte på stedet. Kan dette ikke lade sig gøre, tager vi pumpen hjem til eget værksted, hvor vi har alle nødvendige faciliteter til rådighed.

PROVEN TECHNOLOGY www.pumpeservice.dk  70 23 63 63 service@desmi.com

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.