Page 1

Nr. 3 · august 2015 · 43. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Fokus: Varmt årsmøde på Korsør Renseanlæg • Bioplast er da lavet af spildevand! • Nyt bassin i Kolding reducerer overløb med 90% • Nationalt Vandtestcenter godt fra start • Tema: På skolebænken


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – Af Jens Jørgen Ploumann, Energi Viborg Vand A/S . . . . . . . . . 1 Stillingsannonce: Årsmødekoordinator søges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Pia Maltesen er på orlov indtil medio oktober 2015 Anne Møller Kristensen er redaktør vedrørende blad 2, 3 & 4 Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Jens Jørgen Ploumann, Viborg Spildevand A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør) Bestyrelsessuppleanter: Jan Jørgensen, SK Forsyning Pernille Lyngsie Pedersen, Vandrens - Stigsnæs Industripark A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau, Randers Spildevand A/S Tekst-deadline næste nummer: 14. september 2015 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen

Fokus: Årsmøde 2015     Hårdt arbejde, men det hele værd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Det handler jo om miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Referat af generalforsamling i Spildevandsteknisk Forening . . . 10 Nyt bassin i Kolding reducerer overløb med 90% . . . . . . . . . . . . . . . . 14 STFs aktivitetspulje bugner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bioplast er da lavet af spildevand! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nationalt Vandtestcenter godt fra start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Optimal udnyttelse af kulstof ved bypassing af primærfilter . . . . . . . . . 23 Tema:  På skolebænken     Et efterår fuld af kursusnyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye driftsledere blev fejret efter alle kunstens regler . . . . . . . . Slamflokken – et helt unikt netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sådan er året gået i Slamflokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rød tråd eller kludetæppe på Døgnkursus? . . . . . . . . . . . . . . . Døgnkursus 2015: Lodtrækning om 24 små stande . . . . . . . . . Ny erfagruppe: Rådne”tanken” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White Paper om flygtige organiske stoffer . . . . . . . . . . . . . . . .

25 28 32 34 37 37 38 39

Portræt:  Fantastisk at arbejde for borgerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Klimaklar under Hellerup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Juridiske nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Implementering af baselinemodel på Middelfart Centralrenseanlæg –     næste skridt mod energioptimering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Bæredygtig kvælstoffjernelse med deammonifikation . . . . . . . . . . . . . 51 Fuldskalatest som beslutningsgrundlag for valg af    ny dekantercentrifuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Storstrøms Spildevandsforening:    Virksomhedsbesøg og generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Mindeord over Niels Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Planlagte aktivi­teter i 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Artikler og input modtages med glæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ny annoncekontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Spildevandsteknisk Tidsskrift – deadlines og udgivelser 2015 . . . . . . . . 60

Annonce-deadline næste nummer: 28. september 2015 Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.633 i perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Tingvej 36, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Medarbejderne ved SK Forsyning A/S var ikke til at overse ved Spildevandsteknisk Årsmøde den 12. juni. Foto: Hans Christiansen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Leder

Af Jens Jørgen Ploumann, driftsleder, Energi Viborg Vand A/S Et rigtig flot årsmøde er forbi. Vejret var med os denne gang. Entusiastiske medarbejdere fra SK Forsyning fik det hele til at klappe. Aftenunderholdningen var der i særdeleshed heller ikke noget i vejen med. Skal jeg bruge ord, som vi normalt ikke bruger på jysk, så var det simpelthen ”Fantastisk”. Det bliver rigtig svært at gøre det bedre for de næste, der kommer fremover (good luck Hedensted!).

den til at hjælpe os med at følge med. Inden for bakteriefronten kan man kun gisne om, hvad der kan komme til at se dagens lys. Forstiller man sig, at verden bliver revolutioneret af nyopdagede bakterier, der kan rense spildevandet på en meget mere enkel og energioptimal måde. Hvem ved, om vi om få år rent faktisk ser en branche i opløsning eller i udvikling? Jeg tror selvfølgelig på det sidste.

Efter et år som bestyrelsessuppleant blev jeg ved afstemning nu valgt ind som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Jeg takker for valget og glæder mig til at gå ind i arbejdet med at få Spilde­ vandsteknisk Forening til at bestå og at udvikle sig.

Inden for vedligehold må vi jo nok erkende, at vi er på vej mod nogen mandskabsreduktion. Heldigvis så er mange af spildevandsfolkene af ældre dato, så en evt. mandskabsreduktion kun bør blive foretaget ved naturlig afgang.

Set i lyset af alle de mange nye produkter, ”app’s” samt nye bakterier, der bliver opdaget, kan man nogle gange blive temmelig forvirret og målløs over, hvor hurtigt alting går. Derfor er det godt, vi har vores forening og hinan-

Uanset hvad fremtiden måtte bringe af nye tiltag, så ved vi alle, at vi altid kan ringe til en kollega og få gode råd, medynk, vejledning eller deslige. Dette er en af vores og Spildevandsteknisk Forenings stærke sider.

DIN PARTNER

FOR OVERVÅGNING OG INSTRUMENTERING

STYRINGSTAVLE

OVERLØBSREGISTRERING

FLOW

STYRING

NIVEAU

mjk.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

1


Årsmødekoordinator søges En person, fra eller med kendskab til spildevandsbranchen, søges til den spændende opgave at være med til at planlægge Spildevandsteknisk Forenings kommende årsmøder. Opgaven

Lønnen

Du skal indgå i det team, der arbejder med at planlægge og arrangere Spildevandsteknisk Forenings årsmødeudstillinger. Teamets væsent­ ligste opgave er at disponere selve årsmøde­ udstillingen.

Årsmødeplanlægningen foregår som frivilligt arbejde, hvilket betyder, at du ikke vil få egentlig løn eller honorar for det udførte arbejde. Rejseudgifter og alle udgifter til ophold og fortæring mv. afholdes af Spilde­ vandsteknisk Forening. Der vil være mulighed for at deltage i forskellige relevante faglige arrangementer i ind- og udland efter nærmere aftale.

Planlægningen af en årsmødeudstilling starter typisk 1-2 år før udstillingens afholdelse med besigtigelse og vurdering af mulige udstillingsarealer og faciliteter. 1½-2 måneder før udstillingen udarbejdes standplan på baggrund af udstillernes ønsker. Dagene umiddelbart inden udstillingen går med opmærkning af stande, diverse praktiske opgaver samt modtagelse af udstillere. Du skal påregne at deltage i et mindre antal planlægningsmøder fordelt over året. Mellem møderne vil der være en vis telefon-/mailkontakt med de involverede parter. Udarbejdelsen af den endelige standplan for udstillingen sker typisk omkring 1. maj og kræver typisk et par dages sammenhængende indsats. I årsmødeugen skal du påregne være til stede fuldtids på årsmødelokaliteten.

At være involveret i årsmødeplanlægningen og afviklingen af årsmødeudstillingen skal du se som en mulighed for at udføre et udfordrende og meningsfyldt arbejde for Spilde­ vands­teknisk Forening, samtidig med at du fast­holder/udbygger dine relationer til spildevandsbranchen.

Interesseret? Hvis du vil vide mere om, hvad opgaven går ud på, da kontakt Spildevandsteknisk Forenings sekretær, Susanne Brandt, tlf. 74 87 13 50 eller 24 49 83 54 for yderligere oplysninger. Hvis du mener, at opgaven er noget for dig, så send en ansøgning”til:

Personen Du er en aktiv, kreativ og energisk person med godt humør, gode planlægnings- og samarbejdsevner. Måske er du deltidsansat i spildevandsbranchen, måske er du (snart) efterlønner eller pensionist, måske har du bare lyst til at bruge et par uger årligt i den gode sags tjeneste.

Spildevandsteknisk Forenings Sekretariat Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens eller sek@stf.dk senest den 30. september 2015

Spildevandsteknisk Forening Sekretariat www.stf.dk v/Susanne Brandt Balløjvej 2 · Kolsnap · 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 · Mobil 2449 8354 E-mail sek@stf.dk

2

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


TUSIND TAK ! Tusind tak til alle Jer, der besøgte vor stand på Årsmødet. Også en stor tak til SK Forsyning A/S, for et fantastisk arrangement.

Husk!,

Se online test på: onlinedata.danova.dk FLOW – NIVEAU – TRYK - ONLINE DATA – KAMPAGNER – UDLEJNING DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK

3


Fokus Årsmøde 2015

Hårdt arbejde, men det hele værd Kan et renseanlæg være smukt? Det påstår de i SK Forsyning. Korsør Renseanlæg, angiveligt Danmarks smukkeste, lagde i år rammer til Spildevandsteknisk Årsmøde, hvor spildevandsfolk og leverandører til branchen mødtes til udveksling af nye erfaringer med behandling af spildevand. At få stablet et så stort arrangement på benene er krævende, men det hele værd ifølge SK Forsyning. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift

Udstillerne på Spildevandsteknisk Årsmøde er kreative, når det kommer til underhold­ ning. Her en konkurrence i at slå hårdt. Foto: Hans Christiansen

Når man ankommer til Korsør Rense­ anlæg, får man fornemmelsen af storhed. Af svundne tider og det gode liv på landet. Om det er kobbertagene eller de gule, pudsede facader, de store pladser eller markerne omkring, så vidner anlægget om, at selvom dets funktion er noget så jævnt som rensning af spildevand, ja så behøver arkitekturen ikke også være jævn. - Vi synes jo, vi har Danmarks smukkeste renseanlæg her i Korsør, og vi kunne ikke forestille os bedre rammer at holde Spildevandsteknisk Årsmøde

Spildevandsteknisk Årsmøde 2015 badet i solskin. 

4

i. Endda vejret er med os. Men det har kostet mange kræfter at nå hertil. Vi har arbejdet virkelig koncentreret med planlægningen, og vi er stolte over at se så mange gæster her i dag, siger Jan Jørgensen, vandchef, vandafdelingen ved SK Forsyning.

Teambuilding Cirka 50 medarbejdere fra SK Forsyning har i større eller mindre grad været involveret i planlægningen af dette års årsmøde. De fleste af dem er også på pladsen i dag, hvor de guider både udstillere

Foto: Anne Møller Kristensen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Verdenspremiere på: Flygt Høj Effektive Omrørere nu med IE4 motorer

Den mest pålidelige omrører er nu endnu bedre. •

IE4 motor

Lavere energi forbrug - op til 30%

Indbygget VFD

www.flygt.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

5


Fokus

Årsmøde 2015

Og skal man tro de mange fremmødte, har Spildevandsteknisk Årsmøde 2015 været alt besværet værd.

- Jeg synes virkelig, det er godt arrangement at deltage i. Det er spændende at se, hvad udstillerne har med, og det er altid rart at møde nogle af vores kolleger fra andre spildevandsselskaber, siger Marianne Byskou fra Faxe Forsyning. Også spildevandsfolk fra BlueKolding (det tidligere Kolding Spildevand), har fundet vej til Korsør. - Vi er i alt ni personer fra Kolding, der deltager i dag, og jeg synes virkelig, det har været godt. Jeg har snakket med mange af de leverandører, jeg plejer at snakke med i telefonen, og det giver noget andet at se dem ansigt til ansigt. Årsmødet er et godt sted til at få ny inspiration, og det er tydeligt, at energieffektivitet er i fokus, lyder det fra Flemming Tang Nielsen, driftschef fra BlueKolding, der sammen med Jan Jensen, smed fra BlueKolding, har haft mange snakke med udstillerne i løbet af dagen.

Marianne Byskou, Faxe Forsyning. Foto: Hans Christiansen

Flemming Tang Nielsen og Jan Jensen, BlueKolding. Foto: Hans Christiansen.

I løbet af årsmødet var det muligt at komme på rundvisning på Korsør Renseanlæg, der skiller sig ud ved sin herregårdslignende arkitektur. Bygningerne er fredede, og det giver nogle gange udfordringer, når der skal bygges nyt og moderniseres. Foto: Anne Møller Kristensen

og gæster rundt imellem virvaret af stande med spændende produktnyheder, mange sjove konkurrencer og en tung, lokkende duft af grillede frankfurtere. - Vi har brugt planlægningen af årsmødet som én stor teambuilding-øvelse. Det er ikke tit, vi har en opgave af denne art, og ved at inddrage så mange som muligt i processen har vi lært nye sider af hinanden at kende, og set i det lys er det helt klart noget, vi også kan bruge fremover, lyder det fra Jan Jørgensen.

Fokus på energieffektivitet Traditionelt er antallet af gæster mindre, når årsmødet finder sted på Sjælland, men ikke denne gang, hvor op mod 1.500 mennesker fra forsyningsselskaber, industrirenseanlæg og leverandørvirksomheden lagde vejen forbi Korsør.

Fløjtespil, chilishots og barista (foto) var nogle af de elementer, der gav årsmødet en helt særlig stemning. Foto: Hans Christiansen

6

Der var godt gang i aktiviteten ved de mange udstillere, og hele pladsen summede af snakke om spildevand. Foto: Susanne Brandt Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Fokus

Årsmøde 2015

Årsmøde med kendisbesøg En ting er selve dagen, hvor tiden går med at inspicere alle de spændende nyheder fra leverandører, mødes med kolleger i branchen og få inspiration til det videre arbejde med behandling af spildevand. Noget andet er den traditionsrige årsmødefest, hvor lækker mad, god underholdning og dejligt samvær går op i en højere enhed. Således også i år, hvor en del af underholdningen var planlagt som en stor overraskelse – og hvilken en af slagsen: Selveste Søs Fenger og band kom på scenen under middagen og sang nogle af sine mange ørehængere af hits gennem tiden som ”Du er”, ”Inderst inde” og ”Sidste time”. Stemningen var varm og kærlig og klapsalverne store og lange. Senere spillede et lokalt band op til dans, og det blev udnyttet til sent ud på sommernatten. Peter Frödin styrede aftenens begivenheder, der i det store samlede billede var fyldt med stjernestøv. Til næste år går stafetten videre til Heden­sted Spildevand A/S, der er allerede er godt i gang med planlægningen af Spilde­vands­teknisk Årsmøde 2016.

Før middagen var der stemningsfyldt underholdning på den store terrasse ved Comwell Klarskovgaard i Slagelse. Foto: Anne Møller Kristensen

Om aftenen stod Søs Fenger for et varmt og inderligt overraskelses­indslag under middagen.  Foto: Anne Møller Kristensen

Sådan ser et Spildevandsteknisk Årsmøde på Danmarks smukkeste renseanlæg ud fra luften. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Dronefoto: René Udsen

7


Spildevandsløsninger fra

Sondex Slampumpe - S-WS20/30 • • • • •

Letvægts slampumpe med stor slidstyrke Høj dfriftsikkerhed Enkel og sikker håndtering Robust design Enkel at servicere og håndtere

H U S K!

Sondex spildevandsprogram • • • •

Et bredt produktprogram - tilslutninger fra DN40 til DN350 Transportable, tørtopstillede og dykkede modeller Kundetilpassede løsninger og modulsystemer Højeffektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt • Unikke patrontætninger og nem vedligeholdelse • Større effektivitet med justerbar slidring • Nøjagtig afbalancering sikrer stabil drift og lang levetid

Sondex-WP3

At vi lagerfører dele ti l dine gamle PUMPEX p u

mper

Sondex varmevekslere

• Udviklet til væsker af høj viskositet • Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren • Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 57 13 44 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Jernet 9 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked.

8

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Fokus

Årsmøde 2015

Prismodtager:

Det handler jo om miljøet I en branche fyldt med ildsjæle, hvis tanker i mange af døgnets timer drejer sig om behandling af spildevand, er det en helt særlig ære at modtage Vandmiljøprisen. Det var tydeligt at se på dette års prisvinder Bjarne Bro fra Billund BioRefinery A/S, der overrasket og taknemmelig tog imod den flotte bronzefigur og rejsestipendiet på 15.000 kr. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift En helt fast del af Spildevandsteknisk Årsmøde er uddeling af Vandmiljøprisen. I år blev til den tildelt en person, der med formand for Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersens flotte ord ”…formår at kombinere tradition med nytænkning, erfaring med innovation og årtiers indsigt med et aldrig svigtende engagement.” - I år var det et indlysende valg, at Bjarne Bro skulle modtage Vandmiljø­prisen. Han har brugt sit lange arbejdsliv på at forbedre vandmiljøet, og han er en dygtig og engageret formidler, hvad enten publikum udgør lokale sko­l­e­klasser eller internationale spidser, siger Jacob Andersen, formand for Spilde­vandsteknisk Forening om baggrunden for valget af årets prismodtager.

Australsk dækhistorie Det var tydeligt, at prismodtageren var noget overrasket over at høre sit navn blive nævnt over højtaleren, da spændingen blev udløst. Faktisk gik der lige et par minutter, inden det helt sank ind, og Bjarne Bro kunne bevæge sig mod podiet og tage imod hæderen, blomsterne, bronzestatuen og rejsestipendiet. - Jeg troede, jeg var med til årsmødet, fordi jeg skulle mødes med nogle fra Australien, der ville vide noget om Billund BioRefinery, så det kom fuldstændig bag på mig, at der var tale om en dækhistorie fra mine kolleger, så jeg ikke skulle ane uråd. Og det virkede efter hensigten, siger en noget forbløffet Bjarne Bro, projektchef for Billund BioRefinery og nyslået indehaver af Vandmiljøprisen 2015.' - At få Vandmiljøprisen er overvældende; det havde jeg virkelig aldrig drømt om. For mig er mit arbejde løn nok i sig selv, så jeg

Det var en glad og meget overrasket Bjarne Bro, projektchef for Billund BioRefinery, der modtog årets Vandmiljøpris på Spildevands­ teknisk Årsmøde 2015. Foto: Susanne Brandt Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

er meget beæret over og glad for at få den anerkendelse, prisen repræsenterer, siger en meget stolt og storsmilende Bjarne Bro.

Fra affald til ressource En af de helt store milepæle i 68- årige Bjarne Bros karriere er Billund BioRefinery, også kaldet Fremtidens Renseanlæg. Her er målet at producere mere energi, end anlægget bruger, og samtidig forbedre spildevandsrensningen så meget, at den ligger på 25% af de maksimale udledningskrav. Anlægget kommer i fuld drift i 2017 i forbindelse med Spildvandsteknisk Årsmøde, og det ser Bjarne Bro meget frem til. - Vi startede allerede i 1997 med at tænke affald som ressource, så det bliver en stor dag, når Billund BioRefinery står helt færdigt. Vi oplever allerede nu stor international bevågenhed for ideen, og det er fantastisk at opleve. Jeg har altid arbejdet for at bidrage til en bedre måde at anvende samfundets ressourcer på, fordi de på et tidspunkt slipper op. Det er det, jeg brænder for at få folk til at indse, og jeg håber, vores idé her kan inspirere andre til at gøre noget af det samme, siger Bjarne Bro engageret. Bjarne Bro vil bruge rejsestipendiet på at rejse til et sted, der byder på noget relevant inden for temaet ”fra affald til ressource”. Ved redaktionens afslutningen var den endelige destination ikke afgjort, men både Frankrig, USA og Australien er på bordet.

25 år med Vandmiljøprisen Vandmiljøprisen blev stiftet i 1990 af Kemira Water Danmark A/S (daværende Kemira Miljø A/S). Komiteen, der udvælger mellem de indkommende forslag, består af kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret, Trine Holmberg fra kommunalteknisk chefforening samt formand for Spildevandsteknisk Forening, Jacob Andersen. Indstillingen bedømmes ud fra følgende kriterier: • Det skal være af almen gyldig interesse for spilde­vands­ behand­lings­området • Medvirker f.eks. med uddannelse eller anden videnfor­ midling • Praktiske, tekniske eller proces­relaterede områder vægtes højt • Det vægtes højt, at den indsats, der er ydet, eller det problem, der er løst, offentliggøres til gavn for andre • Ansat på renseanlæg Kunstneren Keld Moseholms kunst­­værk ”Naturen i balance” er hæders­gaven til modtageren af Vand­miljø­prisen. Foruden bronze­figuren får prismodtageren et rejsestipendium på 15.000 kr. samt blomster og diplom.

9


Fokus Referat af generalforsamling i Spildevandsteknisk Forening Årsmøde 2015

Fredag den 12. juni 2015 på Korsør Renseanlæg, Korsør Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening Årets generalforsamling var berammet til at foregå i administrationsbygningen på Korsør Renseanlæg. De cirka 50 deltagere generalforsamling kunne således gå direkte fra årsmødeudstillingen og ind til generalforsamlingen. Formand for Spildevandsteknisk Fore­ ning, Jacob Andersen, bød velkommen til årets generalforsamling, der indledtes med et minuts stilhed for at mindes æres­medlemmerne Aksel Brams og Preben Larsen, der begge var gået bort i det forgangne forår. Dagsordenen for generalforsamlingen rummede de foreskrevne ti punkter:

Valg af dirigent Martin Thau blev foreslået og valgt som dirigent. Martin takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og i overensstemmelse med vedtægternes krav. Herefter oplæste og kommenterede Martin dagsordenen. Erik Sørensen og Ole Dissing blev foreslået og valgt som stemmetællere, inden ordet blev givet videre til formanden for aflæggelse af beretning.

Formandens beretning Formand Jacob Andersens beretning (den skriftlige version) for det forgangne år lød således: Jeg vil med den følgende beretning ikke give en minutiøs opremsning af handlinger og overvejelser i bestyrelsen og sekretariatet, men jeg vil prøve at give et billede af den daglige drift og de største begivenheder i det forgangne år. Vi har fået en ny redaktør. Pia Maltesen har afløst Jørgen Hermann. Pia er nu på barselsorlov, men vi har en glimrende vikar for Pia: Anne Møller Kristensen. Godt gået af Anne med kun et øjebliks varsel. Det største arrangement i STF ud over årsmødet er døgnkurset i Kolding. Den 7.- 8. november mødtes 377 spildevandsinteresserede i Kolding. Der var meget pæne tilbagemeldinger efter døgnkurset, og vi fastholder kurset i delvist to spor. I forbindelse med døgnkurset blev der afholdt et møde, hvortil udstillere på årsmødet var inviteret. Formålet var at få inspiration til de fremtidige årsmødeudstillinger. Ønskerne var noget modsatrettede, så en klar konklusion kom der ikke

ud af mødet. Vi vil dog igen forsøge at få udstillerne samlet for at blive klogere på opskriften på det optimale årsmøde. Indtil videre bliver der kun tale om småjusteringer på årsmødet. Den 19. marts mødtes Industrigruppen på Trinity i Fredericia, hvor der var stor tilfredshed med både det faglige indhold af dagen og med de ydre rammer. 74 personer havde en udbytterig dag. Næste større arrangement var Slam­ flok­kens døgn den 6.-7. maj i Horsens, hvor 65 deltog i, hvad jeg efterfølgende hørte beskrevet som ”et ualmindeligt helstøbt foretagende”. Vore arbejdsmiljøgruppe har fortsat lidt svært ved at få luft under vingerne. Hvilket er lidt mærkværdigt, da arbejdsmiljøet er alfa og omega for os alle sammen. Et af resultaterne af arbejdsmiljøgruppens ønsker er det nye debatforum på STFs hjemmeside. Brug det, når I har noget på hjerte. Der arbejdes i det små på at etablere en erfagruppe, der har rådnetanke som sit speciale. Jens Jørgen Ploumann er initiativtageren. Det vil i høre mere om senere.

Jacob Andersen, formand for Spildevandsteknisk Forening, beretter om årets gang på generalforsamlingen, der fandt sted på Korsør Renseanlæg i forlængelse af Spildevandsteknisk Årsmøde. Foto: Hans Christiansen

10

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Få en total fleksibel transmitterplatform Vælg Liquiline, hvis du ønsker fleksibilitet, vejrbestandighed, digital teknologi og nem programmering! Det er ikke altid til at vide, hvordan behovet og din proces ser ud om bare 2 år. Derfor tilbyder Endress+Hauser en yderst fleksibel transmitterplatform med plads til op til 8 sensorer og valg mellem 12 analyseparametre, såsom pH/ORP, ledningsevne, ilt, nitrat, SAC, turbiditet, klor, klorid, ammonium, kalium og slam niveau. Den grundlæggende idé med Liquiline er maksimal fleksibilitet for fremtidige ændringer og ny teknologi. Fremtiden for væskeanalyse er digital og Liquiline identificerer selv de forskellige sensorer med Memosens teknologien og konfigurerer dem med de rette indstillinger. Det kan ikke blive nemmere! Takket være den interne hukommelse, gemmes alle kalibreringsdata i sensoren og ikke i transmitteren. Hvilket giver dig mulighed for at kalibrere sensoren, hvor det passer dig. Du får en problemfri integration i ethvert kontrolsystem via 0/4 ... 20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485, og med EtherNet/IP, webserver, så du kan aflæse måleværdierne ved din PC eller hjemme fra sofaen. Med IP67 er du samtidig sikret en høj vejrbestandighed. Læs mere på www.dk.endress.com/liquiline

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK -2860 Søborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

11


Fokus

Årsmøde 2015

På de indre linjer er vi også ramt af forandringer. Den ene af vore årsmødekoordinatorer, Frede Østergaard, skifter sin pensionisttilværelse ud med et job som konsulent hos Fletværk Vandbehandling. Tusind tak til Frede og held og lykke med det nye job. Det betyder også, at vi har brug for en eller to nye koordinatorer, der vil være med til at slå stregerne for årsmødeudstillingen. Sig endelig til, hvis I kender I en eller flere, der kunne have lyst til en spændende hobbytjans. Som vores kasserer, John, vil fortælle os om lidt, så er vi en velbeslået forening. Vores formål er ikke at akkumulere penge, men at virke til gavn for spildevandsbranchen. Vi sætter hvert år midler af i aktivitetspuljen, men forespørgslerne om støtte er få og små. Vi efterlyser derfor ønsker og initiativer til indsatser, der kan gavne den samlede spildevandsbranche.  Et forslag, der har været nævnt, er at udarbejde fælles instrukser til brug for hele branchen. Kom med ideerne, så vil vi i bestyrelsen se på det. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Indkomne forslag Dirigenten oplyste, at STFs bestyrelse havde stillet forslag om at foretage tilføjelser til vedtægternes § 5. De foreslåede tilføjelser var bekendtgjort online forud for generalforsamlingen og blev desuden omdelt forud for punktets behandling. Forslaget til tilføjelser i § 5 lød: • Formand og kasserer vælges ved sær­ skilte valg, der skal være skriftlige i til­fælde af flere kandidater til samme post. • Bestyrelsesmedlemmer og suppleant (punkt 7) vælges ved én og samme skriftlige afstemning, hvor kandi­da­ ternes stemmetal afgør hvilke kan­di­ dater, der vælges og hvilken post de opnår. Dirigenten gav ordet videre til formanden, der forklarede, at den foreslåede tilføjelse er et forsøg på at lave en mere tydelig og mere demokratisk valghandling. Den foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget. Det efterfølgende valg til bestyrelsen (punkt 7) blev foretaget i henhold til den nye § 5.

12

Regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse Kasserer John Pies Christiansen forelagde og forklarede årsregnskabet for år 2014, således som det er blevet udarbejdet af firmaet Revisionscentret. Resultatet for 2014 var 355.960,-. Sille Bendix Larsen spurgte til forskellen på årsmødeudgifterne i 2013 og i 2014. John forklarede, at udgifterne kan svinge betydeligt fra år til år grundet forskelligheden i de fysiske rammer, der er til rådighed for årsmødet. Årsmødet i Herning var således et af de billige årsmøder at afholde. Jan Petersen spurgte til hvilke værdipapirer STF må investere i. John svarede, at valget af værdipapirer afspejler, at foreningen har en konservativ risikoprofil. John gentog formandens opfordring til medlemmerne om at ansøge midler fra foreningens aktivitetspulje. Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. Herefter blev foreningens budget for 2016 forelagt. Dette blev ligeledes godkendt. Kontingentet er således uændret.

Valg af formand Formanden vælges kun i lige år. Punktet bortfaldt derfor.

Valg af kasserer Kassereren vælges i ulige år. Besty­rel­sen forslog genvalg af John Pies Chris­ti­ansen fra Tønder Forsyning A/S som kas­serer. John blev genvalgt som kasserer.

Valg af bestyrelses­med­lemmer og suppleanter På valg var følgende tre bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard fra BlueKolding, Lars Erik Hansen fra Faxe Forsyning A/S og Thomas Hvass Eriksson fra Roskilde Forsyning A/S - sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Bestyrelsessuppleanten på valg var Jens Jørgen Ploumann fra Viborg Spildevand A/S. Fire nye personer stillede op til bestyrelsen: Pernille Lyngsie Pedersen fra Vandrens Stigsnæs Industrimiljø, Sille Bendix Larsen fra Novozymes, Alan Rasmussen fra Arla Foods og Jesper G. Brødsgaard fra DIN Forsyning A/S. Der var enighed om at gennemføre valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleant efter den nye paragraf 5.

Valgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode blev: Karin Refsgaard, Lars Erik Hansen og Jens Jørgen Ploumann. Valgt som bestyrelsessuppleant for en toårig periode blev Pernille Lyngsie Pedersen.

Valg af revisorer og revisorsuppleant Begge revisorer vælges hvert år. Bestyrelsens forslag var genvalg af Ole Dissing fra Bornholms Forsyning A/S og Svend Erik Lilleøre fra Tønder. Både Ole og Svend Erik blev valgt. Revisorsuppleanten vælges ligeledes hvert år. Bestyrelsens forslag var nyvalg af Martin Thau fra Randers Spildevand A/S. Martin blev valgt.

Kommende årsmøder Det blev opridset, at det ved foregående generalforsamlinger er besluttet, at årsmødet 2016 skal foregå med Hedensted Spildevand A/S som vært, og årsmødet 2017 med Billund Vand A/S som vært. Dette års beslutning omhandlede derfor placeringen af STFs årsmøde 2018. Bestyrelsens forslag til vært for årsmødet 2018 var den nye fusions-forsyning, DIN Forsyning A/S. Jesper G. Brødsgaard fra DIN Forsyning A/S var til stede og motiverede kort den fremsendte invitation til at gæste den vestjyske storforsyning, der er skabt gennem fusion af tidligere Esbjerg Forsyning og tidligere Varde Forsyning. Det blev herefter besluttet at afholde årsmødet hos DIN Forsyning A/S i 2018. Formand Jacob Andersen opfordrede nye værter til at lægge billet ind på 2019.

Eventuelt En udstillerrepræsentant påpegede det uheldige i, at Rør­centerdage og STFs årsmøde 2015 har ligget i samme uge. Jacob Andersen medgav, at dette har været meget uheldigt og lovede, at foreningen vil bestræbe sig på at dette ikke sker igen. Jacob Andersen benyttede derefter lejligheden til at fremføre fornyet forslag om en fælles branchekalender med henblik på en bedre koordinering af branchens arrangementer. Thomas Plesner udtrykte, på vegne af Ferskvandscentret, velvilje med hensyn til administration af en eventuel fremtidig fælles branchekalender. Herefter afsluttedes generalforsamlingen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


H2S GUARD – EFFEKTIV BEKÆMPELSE AF LUGTGENER Kemira Water Danmark er vokset fra at være markeds-ledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør af kemikalier og rådgivning. Dårlig lugt fra kloakledninger og korrosion er blevet et stadig større problem i mange kommuner. Kemira er derfor gået effektivt ind i kampen for at bekæmpe svovlbrinte. Vi kan tilbyde den rette kemi leveret i et enkelt system, der inkluderer, overvågning, kontrol og styring af kemikaliedoseringen. Alt er bygget på en let tilgængelig måde, som styres via internettet. Få indblik i nye markedsområder, produkter og services på www.kemira.dk

www.kemira.com @kemiragroup /kemiragroup

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

13


Nyt bassin i Kolding reducerer overløb med 90% Overløb af spildevand fra midtbyens kloakker til Kolding Å har i flere år været et ømt punkt, ikke mindst fordi overløbene i flere tilfælde har forurenet Koldings bynære strande. Men det er sin sag at anlægge et bassin i det travle centrum af Danmarks 7. største by. Så da muligheden pludselig opstod, var der kort fra tanke til handling. Tekst: Tue Knudsen, kommunikationsmedarbejder ved BlueKolding rede under jorden for at opleve det nye bassin, inden det blev forseglet og taget i brug. Flere end 2.000 koldingensere var en tur i hullet i løbet af blot 4 timer, og samtidig fik de masser af viden om både BlueKolding og selskabets miljø-, energi- og klimaindsats.

Presset på tid

Model af Riberdyb-bassinet. 

Om bassinet • Bassinet består af 4 kanaler, som hver er 2,5 m høje, 5,5 m brede og 38 m lange. • 5000 m3 jord er gravet op = 250 fyldte lastbiler = 8000 ton = 80 blåhvaler. • 227 funderingspæle med en samlet længde på 3,8 km. • Fundament består af 21 ton armeringsjern og 185 m3 beton. • Selve bassinet består af 128 U-formede betonelementer på i alt 2048 ton. • Anlægget reducerer overløb fra det aktuelle område til Kolding Å med 90 %.

Foto: Marie Tuxen Hedegaard

Aviserne i Kolding har de seneste somre bragt historier om forurenet badevand ved de bynære strande. Forureninger, der skyldes overløb fra et kloaksystem i Kolding midtby, som i flere år ikke har kunnet holde trit med de øgede regnmængder, og som derfor har sat grå hår i hovedet på planlæggerne hos BlueKolding, det tidligere Kolding Spildevand. De grå hår blev ikke færre af, at problemet blev tydeligt for både presse, politikere og borgere. - Vi har masser af forsinkelsesbassiner i Kolding med en samlet kapacitet på 26.650 m3, så vi er ganske godt med. Men Kolding Midtby havde længe været et hængeparti, simpelthen fordi det er svært at komme til, forklarer projektleder Camilla Ravn fra BlueKolding.

En tur i hullet Om spildevand i Kolding Spildevand fra Koldings 33.000 husholdninger ledes direkte til rensningsanlægget gennem 2000 km rør vha. 1300 små og 251 store pumper. Der pumpes dagligt 27 mio. liter spildevand igennem systemet.

14

Men nu er hængepartiet væk. Den 30. maj indviede BlueKolding et 1.750 m3 stort bassin på Riberdyb i hjertet af Kolding, og ved samme lejlighed skiftede Kolding Spildevand navn til BlueKolding. Indvielsen blev en sand folkefest. BlueKolding benyttede nemlig lejligheden til at invitere alle interesse-

Det nye bassin reducerer overløb til Kolding Å med 90% i forhold til et gammelt overløbsværk på stedet. Tankerne om et bassin i Kolding midtby havde spøgt længe, men det var kun godt halvandet år før indvielsen, at muligheden for at anlægge bassinet pludselig opstod, forklarer Camilla Ravn: - Vi fik en henvendelse fra et arkitektfirma, som skulle i gang med en lokalplan for den såkaldte Riberdyb-grund i Kolding. Grunden havde hidtil været bebygget, men de eksisterende bygninger skulle rives ned, og der skulle opføres nye butikker og anlægges en stor parkeringsplads. Vi så vores snit til at foreslå et bassin under parkeringspladsen, inden selve byggeriet gik i gang. Og så gik det stærkt. Arkitekter og bygherrer trippede for at komme i gang over jorden, så bassinet skulle gøres færdigt i en fart. I marts 2014 blev lokalplanen vedtaget, og bare 14 måneder senere, kunne koldingenserne altså gå under jorden og besigtige det nye bassin. - Vi var presset på tid, så vi valgte en løsning med elementer, der blev støbt et andet sted, mens vi kunne grave ud til bassinet. Faktisk rykkede vi ind på grunden og gik i gang med arbejdet, før den sidste af de gamle bygninger var revet ned, fortæller civilingeniør hos BlueKolding, Thomas Faarbæk. Mindre end en måned efter indvielsen af bassinet er det overjordiske byggeri allerede godt i gang, og snart vil koldingenserne kunne parkere ovenpå bassinet og handle i Rema 1000 og Lagkagehuset. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


STFs aktivitetspulje bugner Spildevandsteknisk Forenings aktivitetspulje har over årene vokset sig stor. I løbet af efteråret vil STFs bestyrelse gøre en målrettet indsats for at få relevante ansøgninger til puljen. Tekst: S usanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

100.000 kroner hensat hvert år Igennem en årrække har Spildevandsteknisk Forening hvert år hensat 100.000 kroner til en såkaldt aktivitetspulje. Midler øremærket til projekter af bred medlemsinteresse. Da det er forholdsvis begrænset, hvad der er blevet brugt af puljen, er der efterhånden akkumuleret en pæn sum penge. På den netop afholdte generalforsamling var den voksende aktivitetspulje da også et tema, og såvel formand som kasserer efterlyste gode idéer til puljens anvendelse.

Ingen nedskrevne retningslinjer – endnu Det manglende træk på aktivitetspuljen kan hænge sammen med medlemmernes manglende kendskab til puljen, som igen kan hænge sammen med manglende synlighed omkring puljen. STFs bestyrelse vil hen over efteråret lægge sig i selen for at udbrede kendskabet til puljen. Hidtidige ansøgninger er behandlet fra gang til gang. Bestyrelsen erkender, at dette nok heller ikke er godt nok i længden, så derfor vil bestyrelsen inden længe lave nogle overordnede retningslinjer for udformning af ansøgninger og kriterier for tildeling af midler.

Kampagnetilbud på Tyr udendørsmodel Busch Vakuumteknik tilbyder Tyr kapselblæsere i udendørskabinet

Hos Busch Vakuumteknik tilbyder vi Tyr kapselsblæsere i hele August & September Med en sensommer rabat til vores kunder

Vores Tyr er kendt for:

• Energi rigtig og hygiejnisk iltning af råvand • Returskyld af vandværksfiltre • Beluftning af spildevand

Vi har 40 års erfaring og talrige referencer Giv os et kald og lad os snakke om den bedste løsning for dig Tryk eller Vakuum. Kontakt os for en optimal løsning Parallelvej 11 Ry 8660 Tlf. 87 88 07 77 www.Busch.dk

Hybridfilter A/S

Måske skal generalforsamlingen bestemme De enkelte bestyrelsesmedlemmer har selvsagt individuelle faglige kæpheste og dermed også visse personlige præferencer omkring anvendelsen af puljen. Det vil nok være optimistisk at tro, at bestyrelsesbeslutninger om tildeling af midler altid kan ske i enstemmighed. Med i de foreløbige overvejelser omkring aktivitetspuljen er derfor også at give generalforsamlingen en vigtig rolle i forbindelse med beslutning om igangsætning af større projekter helt eller delvis finansieret af aktivitetspuljemidler.

Skal komme medlemmerne til gode En ting er dog helt sikkert, når det handler om uddeling af foreningens aktivitetspuljemidler: Projekterne, som pengene skal gå til, skal frembringe resultater eller værktøjer, som stilles til rådighed for branchen og derved bredt kommer foreningens medlemmer til gode.

• • • • • • • • •

Filtre til:

Udluftningsrør Bundfældningstanke Minirensningsanlæg Pumpestation Slamhuse Opsamlingstanke Biogasanlæg Lukkede ledningsnet Fedtudskiller

Træt af lugten? Hybridfiltre til lugtfjernelse og ”åndehul” til ledningsnettet. Ét filter fjerner lugten – flere skaber luftcirkulation og sænker hermed svovlbrinteniveauet betragteligt. Se mere på vores hjemmeside eller ring til os. www.hybridfilter.dk – tlf.: +45 8657 1700 Industrivej 8-10, DK-8740 Brædstrup

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

15


Sys s mere om te og A m 200 0 n på fr ontm aMo ate

Trendsættende SRO systemer til

c.co

m

forsyningsbranchen siden 1983

Klar til sommerens skybrud? Med System 2000 tilbagestopsmodul får du: • Hurtigt opsætning af logik mellem jeres pumpestationer • God oversigt over alle stationer og deres bindinger • Opsætning af recepter

AnaM

o

Fremtidens rapportportal til forsyningsbranchen

AnaMo

AnaMo

Med AnaMo får du: • • • • • •

PULS integration Automatisk rapportgenerering og gennemskuelig beregningsgrundlag Indbygget kvalitetssikring og hurtig reaktion ved kravoverskridelse Mulighed for benchmarking og integration med andre systemer Skalerbarhed på smartphone og tablet Rapportportal med standardrapporter, f.eks. skatterapporter

Østerbro 5 DK-7800 Skive Tlf: +45 97 52 50 22 info@frontmatec.com

16

Automation med ansvar

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Bioplast er da lavet af spildevand! Bæredygtig plast kan produceres ud fra spildevand. Målet med udviklingsprojektet BIOPOL er at udvikle teknologier til polyesterproduktion fra spildevand og at afdække mulighederne for fuldskalaproduktion af polyestre ud fra spildevand. Tekst: Aviaja Anna Hansen, Procesingeniør Krüger; Jesper M. Jensen, Teknisk Direktør KMC-gruppen; Claus Homann, Afdelingschef Aarhusvand; Ole P. Johnsen, Direktør Billund Vand; Fernando Morgan-Sagastume, Forskningsingeniør AnoxKaldnes Cella™ Technologies.

Udfordringerne med plast

Udviklingsprojektet BIOPOL

Plast er én af de vigtigste opfindelser i verden og anvendes idag i uendeligt mange applikationer, bl.a. tekstiler, møbler og maling. Størstedelen af den plast, som anvendes, er produceret af olie, og er bekostelig for miljøet både i produktion og bortskaffelse. Denne plast er uforgængelig og skal afbrændes for bortskaffelse, hvilket har resulteret i et globalt plastaffaldsproblem. Men plast behøver ikke være et affaldsproblem! Bioned­bryde­ligt plast, lavet af fødevarer, fx sukker, majs og vegetabilske olier, produceres flere steder i verden. Denne type plast kaldes 2. generationsplast og anvendes til produktion af emballager, engangsservice og plastprodukter til landbrugssektoren, plasten er 100% nedbrydelig og kan eksempelvis nedbrydes i et renseanlæg (Figur 1). 2. generationsplast er ikke særlig udbredt, da det er dyrt i produktion, og fordi anvendelsen af værdifulde fødevarer ikke er hensigtsmæssig. Derfor er udviklingsprojektet BIOPOL særligt interessant, da vi her afdækker mulighederne for produktion af bionedbrydeligt plast fra spildevand og industriaffaldsstrømme – såkaldt 3. generations plast.

Udviklingsprojektet BIOPOL er et samarbejde mellem KMC-gruppen, Billund Vand, Aarhus Vand og Krüger. Projektet er støttet af miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP). Projektets mål er at producere polyesterpolymerer ud af spildevand og afdække mulighederne for fuldskalaproduktion af polyesterpolymerer på renseanlæg i Danmark. De producerede polyesterpolymerer kan anvendes af plastindustrien til produktion af bionedbrydeligt plast.

Figur 1: Nedbrydning af bioplastflaske af poliesterpolymerer i et renseanlæg (Jerndrossek, georg-August Universität). Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Produktion af polyester­ polymerer og rensning a ­f spildevand På KMC-gruppens renseanlæg i Brande kører netop nu pilotforsøg, hvor kulstoffet i spildevandet omsættes til polyesterpolymerer af bakterier, som naturligt findes i aktivt slam. Produktionen af polyesterpolymererne i pilotanlægget sker i flere trin. I det første trin (Trin 1) skal bakteriebiomassen i det aktive slam beriges for bakterier, der kan danne polyesterpolymererne. Dette gøres ved

at udsætte bakterierne i det aktive slam for skiftevis sulteperioder og festperioder, hvor der er rigeligt med kulstof til bakterierne. Disse skift favoriserer bakterier, der under festperioden kan danne oplagringsmolekyler (en madpakke) inde i cellerne. Madpakken spiser bakterierne, når der i sulteperioden ikke er kulstof tilgængelig i procestanken. Ved gentagende fest-sultperioder vil der blive flere og flere bakterier i procestanken, der kan oplagre polyesterpolymererne, som kan udgøre helt op til 65% procent af bakteriebiomassen (Figur 2). Figur 2: To bakte­ rieceller fyldt med oplagrede polyeter­ polimerer (hvide korn) (Luengo et al. 2003, Current Opinion in Micro­ biology).

Det næste trin (Trin 2) i polyesterproduktionen er en lang fest­periode, hvor styring af forholdene i tanken sikrer, at bakterierne oplagrer så mange polyesterpolymerer som muligt. Bakterierne

Figur 3: Princippet i produktion af polyesterpolymerer fra spildevand. Berigelse af specialiseret biomasse i det aktive slam (WWT). Polyesterpolymer akkumulering i bakteriecellerne (AKK), afvanding og tørring af slammet (SLAM). Ekstraktion (EKST) af polyesterpolymererne (PHA) som anvendes i produktionen af bionedbrydelig plast. Restproduktet er rig på fosfor og kulstof (REST). Polymerproduktionen sker med AnoxKaldnes Cella™ Technologies.

17


Figur 4: Mange integreringsmuligheder af polyesterproduktion på renseanlæg med AnoxKaldnes Cella™ Technologies.

bruger organiske syrer fra spildevandet som byggesten til polyesterpolymererne, og dermed bliver spildevandet samtidig renset for COD både i trin 1 og trin 2 (Figur 3). Efter den lange festperiode bliver slammet afvandet og tørret, så bakterierne bliver inaktive og ikke nedbryder polyesterpolymererne, dermed er det tørrede slam rig på bakterieceller fyldt med polyesterpolymerer. Det sidste trin (Trin 3) sker idag i et pilotanlæg i Sverige og vil i fremtiden ske på en centraliseret fabrik, som modtager tørret slam fra flere polyesterproducerende renseanlæg. Polyesterpolymererne bliver ekstraheret fra slammet og kan sælges til plastindustrien, mens restproduktet kan anvendes som gødningsprodukt og til energiproduktion, da det indeholder meget fosfor og kulstof (Figur 3). Pilotanlægget er designet til at have en gennemsnitlig produktion af polyesterpolymerer på 1 kg om ugen, og i opstartsfasen af BIOPOL-projektet er der allerede blevet produceret mere end 1 kg polyesterpolymerer ud af KMCs spildevand. Polyesterpotentialet i fuldskala på KMC vil blive beregnet i projektet og er estimeret til at være i omegnen af 200-300 tons polyester/ år. Hvor meget polyester, der kan produceres i fuldskala varierer meget mellem renseanlæg, da det er afhængigt af spildevandsmængder og indholdet af COD, men det er generelt i størrelsesordenen hundreder til tusinder tons polyester per år. I projektet skal polyesterpotentialet af det aktive slam på Marselisborg Renseanlæg og Billund BioRefinery bestemmes ved laboratorieforsøg og integreringsmulighederne for polyesterproduktion i fuldskala skal

18

afdækkes ved masseflowberegninger og udarbejdelse af CO2-regnskaber med og uden polyesterproduktion. Ved produktion af polyesterpolymerer reduceres CO2-produktionen fra renseanlægget.

Integrering af polyester­ produktion på renseanlæg Polyesterproduktion kan forholdsvis let integreres i spildevandsrensning. Spildevand med det største potentiale for polyesterproduktion er spildevand med et højt indhold af let nedbrydelige kulstofforbindelser eksempelvis organiske syrer, hvilket er tilfældet på KMCs renseanlæg. Hvis spildevandet ikke indeholder mange organiske syrer, kan spildevandet fermenteres under anaerobe forhold og på den måde produceres organiske syrer (Figur 4). Ligeledes kan bioslam, husholdningsaffald og industriaffaldsstrømme fermenteres til organiske syrer og dermed være byggesten

i polyesterproduktion, samtidig med at spildevandet renses (Figur 4). Hvorvidt polyesterproduktionen bliver en rentabel forretning for forsyningerne i fremtiden afhænger af mange aspekter, herunder, hvor hurtigt omlægningen til bæredygtig plastproduktion vil foregå, og om der er politiske initiativer, der skubber i retningen af plastafgifter på ikke nedbrydeligt plast i forhold til bionedbrydeligt plast. Ligeledes skal produktionen af polyesterpolymerer kunne sidestilles med værdien af biogas- og strømproduktion på renseanlæggene og ikke mindst den gevinst, der indregnes i CO2-regnskabet, før det vil kunne give værdi for forsyningsselskaberne. Vi forventer dog, at det er et spørgsmål om tid, før det i Danmark vil give tilstrækkelig værdi at producere højværdiprodukter fra spildevand, såsom bioplast, da det er den mest bæredygtige vej at gå.

Bioplast og bionedbrydeligt plast Bioplast er betegnelsen for plast produceret af vedvarende råmaterialer (fødevarer og spildevand). Noget bioplast er ikke bionedbrydeligt og skal bortskaffes ved afbrænding som 1. generationsplast lavet af olie. Bionedbrydeligt plast er plastprodukter, der kan nedbrydes biologisk ved kompostering, nedbrydning i et renseanlæg eller ved forrådning i rådnetanke eller i naturen, som andre organiske materialer. Bionedbrydeligt plast er som oftest bioplast, men en lille andel af det bionedbrydelige plast på markedet er produceret af fossile brændstoffer som 1. generationsplast. Polyesterpolymeren produceret i BIOPOL-projektet er bionedbrydelig og af typen PHA, der er en fællesbetegnelse for flere forskellige polyestre med forskellige egenskaber og applikationsmuligheder i plastindustrien.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Opbevar spildevandet i en pose - Dèt er enkelt og billigt!

Hvordan får man den billigste, mest pladsbesparende og mest fleksible løsning til udligning af den hydrauliske belastning? Både på renseanlægget og ved skybrud? Svaret er de fleksible Wiefferink poser, som sikkert og lugtfrit kan opbevare store mængder regn- og spildevand med et volumen op til 6.000 m3. Poserne kan tømmes, rengøres og genbruges efter behov - lettere bliver det ikke. Kontakt Jan K. Pedersen på 40 31 69 88/ jkp@envidan.dk og få en fleksibel letvægtsløsning, der øger kapaciteten.

www.envidan.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

19


Opstilling af test af højvandslukke. 

Foto: Nationalt Vandtestcenter

Nationalt Vandtestcenter godt fra start Nationalt Vandtestcenter (NVTC), som officielt blev åbnet af Miljøministeren i februar 2014, er kommet rigtig godt fra start. Vandtestcentret har modtaget næsten 60 henvendelser om test af ideer og produkter fra virksomheder og vandforsyninger. Tekst: Jan Holmegaard Hansen, Nationalt Vandtestcenter Siden åbningen for cirka halvandet år siden, har Nationalt Vandtestcenter oplevet stor efterspørgsel på mange forskellige typer af tests, herunder: • Test af renseteknologi til forurenet spildevand med eksportpotentiale • Test af flokkoleringsmiddel til P-fjernelse i spildevand • Dokumentation af effektiviteten af bundbeluftning på renseanlæg • Test af punktrenovering af afløbssystemer • Test af granulat til spildevandsrensning • Test af nedbrydning af fedt i olieudskillere • Rens og genanvendelse af vand i nyttehaver • Test af superkritisk vandoxidation fra lossepladser og forurenede grunde • Test af væv på tromlers biofilter • Test og overvågning af N og P-forureninger i vandløb • Test af kontraklapventil • Forskellige godkendelses- og dokumentationstest • Udenlandske firmaer, som ønsker at sælge produkter i Danmark, og som mangler dokumentation

20

Hvad er Nationalt Vandtestcenter? COWI og Teknologisk Institut står i spidsen for NVTC, som arbejder tæt sammen med universiteterne i Aarhus, Aalborg og København. NVTC består af et landsdækkende netværk af testfaciliteter hos vandselskaber, universiteter, GTS-institutter, vidensinstitutioner, kommuner, regioner med flere. Universiteterne deltager altid på de netværksmøder, som jævnligt afholdes, og som ofte har vandselskaber som værter. Netværksmøder fungerer som fora, hvor vandselskaber, virksomheder og andre kan udveksle ideer til nye innovationsprojekter og til test og demonstration af vandteknologiske produkter og ideer. NVTC og universiteterne henviser virksomheder til hinanden og planlægger i fællesskab de temaer, som skal medtages på netværksmøderne. NVTC har i flere tilfælde faciliteret, at samarbejder mellem vandselskaber, kommuner, virksomheder og universiteterne har materialiseret sig i konkrete projekter. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Henvendelserne er karakteriseret ved, at de primært repræsenterer forholdsvis nye ideer eller nye produkter. Produkterne er meget forskellige, men har ofte det fællestræk, at virksomhederne ønsker dem testet og dokumenteret med henblik på at fremme markedsføringen. Vandtestcentret bliver ofte forespurgt til, om der kan opnås assistance til at få vandforsyningsselskaber og kommuner gjort interesserede i at få fuldskalatestet det givne produkt. Vandtestcentret har bl.a. samarbejdet med: • Frederiksberg Forsyning • Skanderborg Forsyning • Energiforsyningen i Køge (vand) om netværksmøder • Horsens Vand om en innovationskonference • Furesø Egedal Forsyning om test af p-fjernelse • Kalundborg Forsyning om test og kommende netværksmøde • Aarhus Vand om ansøgning om støtte til klimatilpasningstest • Herning Vand om et kommende netværksmøde om ressourceoptimering i vandsektoren Vandselskaberne spiller en væsentlig rolle i forbindelse med at fremme innovationen og dermed styrke innovationen af vandteknologiske løsninger, som kan eksporteres og skabe vækst i Danmark. Det sker dels i form af vandselskabernes udbud, dels ved selskabernes deltagelse i innovationssamarbejder sammen med leverandørerne. Sidstnævnte kan f.eks. foregå i samarbejde med Nationalt Vandtestcenter. Flere oplysninger om NVTC, f.eks. om hvem der er med i det nationale netværk af testfaciliteter, hvorledes test af ideer og produkter foretages samt nyheder om arrangementer eller resultater fra gennemførte test kan læses på vandtestcenter.dk.

Trykprøvning af rør. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Opstilling til test af nyt miljøvenligt flokkoleringsmiddel. Foto: Nationalt Vandtestcenter

Foto: Nationalt Vandtestcenter

21


Flowmålesystem til afløbsrør, kanaler og vandløb Ideelt til måleprogrammer ifm klimatilpasning af regnvandsystemer

Fleksibel og flytbar løsning med eller uden GPRS

Mulighed for batteridrift og solceller

Doppler flowmåler

Installation og servicekontrakt tilbydes i samarbejde med:

Analyse • Ammonium • Nitrat • Fosfat • Turbiditet • Opløst tørstof • pH

Doppler clamp-on flowmåler ideel til energioptimering på pumpestationer. Til rørstørrelse fra Ø12,5 mm. op til Ø4500 mm.

• Redox • Ilt

Niveau og tryk • Neddykbare niveautransmitter • Ultralyd • Radar • Tryk

E. Eberhardt ApS | Bygstubben 6 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 3366 | www.ee.dk | info@ee.dk Eberhardt annonce-juni 2013.indd 22

1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015 01/07/13 11.16


Solrødgård Renseanlæg. 

Illustration af Henning Larsen Architects

Optimal udnyttelse af kulstof ved bypassing af primærfilter Flere renseanlæg tilføjer eksternt kulstof til de biologiske tanke, hvis spildevandet ikke indeholder nok kulstof til fjernelse af nitrat og fosfor for at overholde de fastsatte udlederkrav. Ved det fremtidige Solrødgård Renseanlæg kan dette undgås ved at bypasse det primære filter med dele af spildevandet, når der er behov for ekstra kulstof til de biologiske processer. Tekst: Eva Caspersen, specialestuderende fra DTU Miljø ved Orbicon

Båndfiltre til primærbehandling

Bypassing af primærfilter

Hillerød Forsyning har med visionen for Solrødgård Renseanlæg udlagt rammerne for fremtidens renseanlæg. Her er derfor tænkt i nye baner, hvad angår udformningen af et traditionelt anlæg, blandt andet ved overdækning af samtlige tanke, tre proceslinjer med mulighed for forsøg i den ene linje samt udnyttelse af nærområdets ressourcer i form af symbiose. I tråd med dette, ønskes det at udnytte kulstofkilden fra det indkommende spildevand optimalt, og dermed opnå størst muligt udtræk af COD til rådnetanke og produktion af biogas, hvorfor det er valgt at benytte båndfiltre til primærbehandlingen frem for traditionelle forklaringstanke. Ud over at båndfiltrene medfører større COD-fjernelse, er de også mere energieffektive og pladsbesparende. Det kan være en udfordring at overholde strenge udlederkrav for total kvælstof (TN) og fosfor (TP), hvis der udtages for meget COD inden de biologiske processer denitrifikation og biologisk fosforfjernelse (bio-P). Dette kan imidlertid tilgodeses ved at muliggøre kontrolleret bypassing af primærfilteret med dele af indløbsvandet.

For at opnå tilstrækkeligt COD til denitrifikation og bio-P kan det være nødvendigt at tilføre ekstra COD til de biologiske processer. Dette klares ofte ved dosering af en ekstern kulstofkilde, hvilket vil medføre en øget driftsudgift. For at undgå denne merudgift kan der i stedet indføres bypassing af primærfilteret, når der er behov for ekstra COD til procestankene og dermed sikre optimal udnyttelse af spildevandets indhold af kulstof. Bypasset kan eksempelvis styres ved hjælp af feedback fra onlinemålere for nitrat i den aerobe tank. Modelkørsler af ét specifikt, fiktivt 14-dages scenarie har vist, at det er den variabel og placering, der har givet de bedste resultater for Solrødgård Renseanlæg med simuleringsprogrammet WEST 2014 by DHI.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Lavere udløbskoncentrationer af kvælstof og fosfor En simpel bypass-funktion kan styres ved brug af en on-offregulering, som åbner bypasset med et givet flow ved en bestemt koncentration af en valgt procesvariabel. Styringen

23


af den nødvendige mængde bypass-flow kan opsættes som en procentdel af indløbsflowet, der aktiveres ved en grænseværdi af eksempelvis koncentrationen af nitrat i den aerobe tank. Effekten af et on-off-reguleret bypass-flow er undersøgt for én specifik, fiktiv 14-dages hændelse på Solrødgård Renseanlæg, hvor koncentrationsændringerne af TN og TP efter efterklaringstanken er vurderet. Figur 1 viser, at TN-koncentrationen falder signifikant ved benyttelse af bypass-flow, mens figur 2 ligeledes viser et tydeligt fald i TP-koncentrationen udelukkede ved brug af bypass og bio-P. For at overholde udløbskravet for TP for Solrødgård Renseanlæg er det nødvendigt at overholde en fastsat TP-koncentration inden udløb fra efterklaringstanken til det efterfølgende skivefilter. Ved den specifikke, modellerede hændelse vil det ikke vil være muligt at overholde kravet til koncentrationen af TP uden benyttelse af bypass eller anden dosering af kulstof. Modelresultaterne viser endvidere, at udløbskoncentrationen af suspenderet stof (SS) falder betydeligt ved installering af bypass.

Regulering af bypassflow

Figur 1: Modelresultater for én specifik hændelse af koncentrationen af total kvælstof (TN) efter efterklaringstanken på det fremtidige Solrødgård Renseanlæg ved initialisering på 65.000 PE. Den simulerede tidsperiode er 14 dage med en indlagt 48-timers peak flow-regnhændelse fra dag 7,5 til dag 9,5, som er modelleret i simuleringsværktøjet WEST 2014 by DHI.

For at optimere udnyttelsen af COD til biogasproduktion, kan mængden af bypass-flow reguleres relativt til eksempelvis koncentrationen af nitrat i den aerobe tank, således at mængden af bypass-flow stiger ved højere koncentrationer af nitrat, da dette indikerer lavere denitrifikationsrate og dermed større behov for COD til denitrifikation. Det primære filter skal dog ikke bypasses til alle tider, da dette vil medføre mindre udtræk af COD fra primærfilteret og dermed lavere biogasproduktion. Derfor vil en intelligent regulering og styring af bypassflow med mulighed for helt at undlade bypassing være nødvendigt for at sikre den bedste balance mellem denitrifikationsrate og COD-udtræk.

Solrødgård Renseanlæg Solrødgård Renseanlæg forventes at stå færdigt i sommeren 2017. Det dimensioneres til 100.000 PE. Anlægget vil blandt andet bestå af båndfiltre frem for forklaringstank for at udtrække COD til rådnetank og biogasproduktion. Derudover er der indsat skivefiltre efter efterklaringstanken til at sænke koncentrationen af fosfor og suspenderet stof.

Figur 2: Modelresultater for én specifik hændelse af koncentrationen af total fosfor (TP) efter efterklaringstanken på det fremtidige Solrødgård Renseanlæg ved initialisering på 65.000 PE. Den simulerede tidsperiode er 14 dage med en indlagt 48-timers peak flow-regnhændelse fra dag 7,5 til dag 9,5, som er modelleret i simuleringsværktøjet WEST 2014 by DHI.

Vi modtager gerne input til STFs døgnkursus senest den 17. august – se side 37 24

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Tema På skolebænken

Der indgår ofte ekskursioner på vores kurser – her er et hold kursister på tilsyn ved et afløbs­anlægsarbejde.

Tema: På skolebænken Nye teknologier, nye metoder, nye uddannelser, nye netværk og nye udfordringer. Spilde­vands­folket er konstant på skole­bænken for at følge med i fag­om­råde, der alt andet end står stille. Der­for har vi i denne udgave af Spildevands­ teknisk Tidsskrift dedikeret temaet til at give dig et overblik over, hvad der sker lige nu. På de følgende sider kan du læse om Slamflokkens Døgn, nye kurser fra Ferskvandscenteret, ny viden om brandteknik, årets Døgnkursus, ny erfagruppe om drift og optimering af rådnetanke og nyt lovstof. Du kan også læse en beretning om, hvordan det foregår, når nyuddannede drifts­ ledere bliver fejret. God fornøjelse!

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Foto: Dott Ovesen

Et efterår fuld af kursusnyheder I Ferskvandscentrets kursuskatalog, Forsyningskurser Efterår 2015, er der mange nyheder for spildevandsfolket. Spildevandsbranchen er i høj grad en branche i bevægelse, både på det tekniske plan og i forhold til rammevilkårene, og der skal hele tiden læres nyt. Tekst: Thomas Plesner, Ferskvandscentret

Nyheder for proces- og pumpefolk På det tekniske område er der mest nyt for de videregående spildevandsfolk, både på processer, pumper og afløbssystemer: Vi tilbyder en inspirationstur til Hollands fremmeste spildevandsteknologier, herunder anammox-bakterier, fosforgenvinding og NEREDA-anlæg med aerobe granuler (knaldrøde og meget synlige!). I samme boldgade går vi dybere ned i spildevandsprocesserne på kurset Optimering af processer, en ny overbygning til Spildevandsoperatørkurserne Procesteknik 1 og 2. Her får du input om dataanven-

delse, tilledning, kosteffektivitet og helhedsorienteret optimering. Der er også nyt til alle, der arbejder med slamhåndtering: I november holder vi to temadage om slam, heraf én i Sorø, hvor vi kommer til at kigge på fx bundfældningsegenskaber, fosforgenvinding og afvanding. Vi lægger også en overbygning på den populære Afløbs­operatør­uddannelse, når vi i to moduler lancerer Videre­ gående drift og optimering af pumpe­ stationer. Her ser vi bl.a. på drift og service på gamle kontra nye pumper, det rigtige vedligeholdelsesniveau og datahåndtering.

25


Tema

På skolebænken For leverandører Endelig følger vi op på succesen Intro­duktion til renseanlæg for leverandører med et efterspurgt CE-mærkning for leverandører, hvor du som leverandør bliver klædt på til at forstå og arbejde med CE-mærkning, herunder risikovurdering, og i sidste ende at kunne lave en tilstrækkelig mærkning af dit produkt.

Driftslederuddannelsen – nye datoer

Vores kurser foregår i skønne naturomgivelser på det tidligere tuberkulosesanatoium Vejlsøhus. Foto: Ferskvandscentret

Afløbskurser På afløbsområdet ser vi på planlægning og etablering af smartere afløbssystemer til håndtering af de nye regnmængder, afløbssystemer, der både optimeres på pris og miljøbelastning, på kurset Fremtidens intelligente afløbssystemer. Ovre i den mere juridiske afdeling ser vi på udfordringen med Overtagelse af private kloakanlæg, hvor mange forhold skal være på plads, før forsyningen kan overtage fra private. Der er også fokus på regler og dokumentation på Arbejds­ miljøcertificering af forsyninger, hvor du kan lære, hvad det kræver at blive certificeret – og ikke mindst, hvad fordelene er. Helt ovre i den juridisk-økonomiske side af kursusspektret finder vi nyheden Særbidrag, der præsenterer de nye regler om netop særbidrag, og hvordan de skal fastsættes og opkræves. Baseret på en masse erfaring, naturligvis.

Ferskvandscentret er medarrangører af COKs Driftsleder­ uddannelsen. Datoerne for det næste hold på Drifts­leder­ uddannelsen er nu lagt fast: • Myndighed, modul 1, den 23.-25. november • Teknik, modul 2, den 27.-29. januar 2016 •  Ledelse, modul 3, i marts 2016

Nye kurser om det tekniske • Inspirationstur til Holland den 28. september-1. oktober • CE-mærkning for producenter den 23. september • Optimering af processer den 5.-6. oktober • Fremtidens intelligente afløbs­systemer den 8. oktober • Videregående drift og optimering af pumpestationer den 20.-21. oktober + 8.-9. december • Temadag om slam den 19. & 26. november

Nye kurser om jura og rammevilkår • Overtagelse af private kloakanlæg den 3. september • Særbidrag den 8. oktober • Arbejdsmiljøcertificering af forsyninger den 27. oktober

En gravemaskine i det forreste tunnelelement graver ud, mens betonelementerne og gravemaskinen langsomt presses fremad. Foto: Dott Ovesen

26

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


INVITATION

Stjernholm Dagene 2015:

4 focus-områder: · Uden for hegnet · Forbehandling · Proces · Slambehandling TIRSDAG DEN 1. OG ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2015 I VESTERHAVSHALLEN, KONGEVEJEN 54, 6950 RINGKØBING

Se hele det udførlige program og tilmeld dig på www.stjernholm.dk ARRANGØR:

I SAMARBEJDE MED:

STJERNHOLM A/S BIRKMOSEVEJ 1, 6950 RINGKØBING TLF.: +45 70 20 25 05 STJERNHOLM@STJERNHOLM.DK

Service på kemidoseringsanlæg Vidste du ... - at Grønbech & Sønner A/S opbygger kemidoseringsanlæg, herunder beholderanlæg, skabsmonterede anlæg og polymerblandeanlæg både for pulver og væske - til såvel spildevands- som industriområdet? I den forbindelse tilbydes også landsdækkende service på kemidoseringsanlæg generelt - ikke kun på egne anlæg. Kontakt os for yderligere information. Tlf. 3326 6300 www.g-s.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

27


Tema

På skolebænken

Stolte og glade nyslåede driftsledere.

Foto: Liv Ann Uggerhøj

Nye driftsledere blev fejret efter alle kunstens regler Danmark har fået 16 nye driftsledere – tillykke! Læs her, hvordan det blev fejret med rundvisninger, møder med leverandører, havnerundfart, taler, middag og fest. Tekst: Søren Præstiin, Forsyning Ballerup A/S Dagen startede på Lynetten kl. 10.00, hvor de nyuddannede driftsledere og inviterede leverandører var mødt op til formiddagskaffe.  Driftsleder Rasmus Spange (en af de nyuddannede) bød velkommen på Biofos’ vegne og præsenterede os for, hvem Biofos er, opland, størrelse, udfordringen i dagligdagen og fremtidens udfordringer. Der var stor spørgelyst blandt alle de nye driftsledere og leverandører om drift af så stort et anlæg og fremtidige scenarier.

Rundvisning på Lynetten Derefter var der rundvisning på Lynetten. Fascinerende at komme på

28

et så stort renseanlæg, selvom jeg har været der en del gange efterhånden. Vi var rundt i ristehuset, på de biologiske tanke, men fortrak hurtigt til ingeniørgangene under anlægget i tørvejr. Lynnetten har et kæmpe net af gange til de forskellige procesdele under jorden, meget spændende, og alle kom med op igen. Efter slamafvandingen/ forafvandingen gik turen til rådnetanken, hvor der er udsigt over hovedstadens tage. Desværre var vejret meget dårligt på det tidspunkt, og kun nogle af os var ude og spadsere på toppen af rådnetanken. Ned og videre til forbrændingsafdelingen for spildevandsslam. Efter en meget grundig rundvisning

af Rasmus Spange var det tid til en forfriskning og frokost til alle, og efter frokosten var der taler fra de inviterede leverandører, der glæder sig til at samarbejde med de nye driftsledere.

Havnerundfart og fest Efter frokost og de mange flotte ord fra leverandørerne var der fælles transport fra Lynetten Havn med havnerundfart i 1 time, jow jow, vi skulle ankomme fint og flot til India Kaj, hvor Jakob Andersen, formand for Spildevandsteknisk Forening, og Pia Nielsen, vores udannelsesleder fra Molt Wengel, Mette Dam Jensen fra Veolia og Thomas Plesner fra Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Tema

På skolebænken

Nye driftsledere Anders Krogager Jensen, Silkeborg Forsyning Bente Kofoed,  Silkeborg Forsyning Dennis Kloster, Thisted Vand Gitte Rosendal Birch, Energiforsyningen (Køge) Henriette Andersen,  Greve Solrød Forsyning Fejringen af de nyuddannede driftsledere startede med rundvisning på Lynetten. Foto: Søren Præstiin

Henrik Mathiesen, Ikast-Brande Spildevand A/S Kim Fjordmand, Læsø Forsyning Lars Galsgaard Christensen, Skive Vand Lars Overgård, Billund Vand A/S Michael Juel Händel, Fredericia Spildevand og Energi A/S Michael Sønder Jensen, Randers Spildevand Rasmus Spange,  BIOFOS

Efter rundvisningen blev hele selskabet sejlet til India Kaj.

Foto: Søren Præstiin

Sune Schjerning Mikkelsen, Harboes Bryggeri A/S Søren Præstiin, Forsyning Ballerup Thomas Hansen, Favrskov Forsyning A/S Thomas Kristian Kjellerup, Naturstyrelsen

Hyggelig fejring af de nyuddannede driftsledere.

Ferskvandscenteret tog i mod os. Derefter overrækning af uddannelsesbeviser og gaver, herunder Læsø salt fra Kim Fjormand, Læsø Forsyning. Meget flotte taler fra Jakob. Derefter blev der serveret champagne og kransekage og ønsket tillykke. To af de nye driftsSpildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Foto: Søren Præstiin

ledere, Henriette Andersen fra Greve Forsyning, og Bente Kofod fra Silkeborg Forsyning, havde til lejligheden skrevet en festlig sang om driftslederuddannelsen. På opfordring  fra Pia rådede hun os til at putte uddannelsesbeviset i en kuvert med navn og adresse på. Hendes

erfaring var, at det kunne forsvinde i løbet af dagen, ha ha. Aftenen fortsatte med middag og fest til den lyse morgen. Vi vil meget gerne takke følgende leverandører, som var med til at gøre denne dag til noget ganske særligt for os: • Picca Automation A/S • Veolia • Kemira Water Danmark A/S • EnviDan A/S • Sulzer Pumps Denmark A/S • GEA • Xylem - Flygt • AxFlow A/S • Harboes Bryggeri A/S – foruden Spildevandsteknisk Forening

29


WAVIN MULTILAYER

har

rør

Fremtidens

mere end ét lag

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution | Waste water drainage | Cable ducting Wavins DS/EN 13476-2 multilayerrør sætter en helt ny standard for glatte plastrør i uPVC og PP til afledning af regn- og spildevand. Materialet er jomfrueligt. Det er ikke bare et rør. Det er fremtidens rør. På multilayer.wavin.dk kan du læse mere om · 3-lags teknologi · 16 % mindre CO2-udledning · Lettere installation

30

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

31


Tema

På skolebænken

En aktiv og nysgerrig slamfolk lytter til oplægget fra Orla Jensen, Dankalk, om svovlbrintes farlige påvirkning af kroppen. Foto: Anne Møller Kristensen

Slamflokken – et helt unikt netværk

Hvert år mødes netværket Slamflokken til erfaringsudveksling, oplæg fra leverandører og andre relevante foredragsholdere i et døgn med fart på nye input – og plads til hygge. Mange af laboranterne har været med siden starten, og det har skabt et helt unikt samvær. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift En slamflok er, ja, en flok af slam. Det gælder om at have gode slamflokke, der er aktive og får slammet til at bundfælde sig i sedimentationsfasen. De gode slamflokke har bl.a. trådformede bakterier, der som en ”rygrad” er med til at holde sammen på flokken. Der er tale om et tæt netværk med en meget vigtig funktion. Det samme kan man sige om det netværk af laboranter, der i Spildevandsteknisk Forenings regi mødes én gang om året til det, de kalder ”Slamflokkens Døgn”.

Fra særbidrag til ionselektive elektroder I år fandt døgnet sted 6.-7. maj i Horsens, hvor planlægningsgruppen havde sammensat et spændende program med emner, der indeholdt nyt om: • Hvordan særbidrag påvirker forsyningernes økonomi • Hvordan forskellige ionselektive elektroder er i forhold til hinanden • Hvordan svovlbrinte påvirker kroppen – rundet af med et personligt eksempel på, hvor galt og hurtigt, det kan gå, hvis man er uopmærksom bare et øjeblik • Hvordan den aktuelle situation er med PULS Det lokale islæt på årets program var et besøg på Danmarks

32

største svineslagteri, hvor både slagteprocessen og laboratoriet blev inspiceret.

Svovlbrinte, en lumsk gas Ifølge Orla Jensen fra Dankalk er problematikker med svovlbrinte mere relevante at interessere sig for end nogensinde før. - Vi ser i øjeblikket, at de nye forsyningsselskaber nedlægger flere af de små renseanlæg. Spildevandet bliver separeret og transporteret til større centrale renseanlæg. Det vil give udfordringer med svovlbrinte i de lange spildevandsledninger – og det skal tages alvorligt, siger Orla Jensen, produktchef ved Dankalk. Svovlbrinte virker på nervesystemet og åndedrætsorganerne. Ved meget høje koncentrationer bliver man hurtigt bevidstløs, vejrtrækningsmusklerne lammes, og man dør. - Udsættelse for gasser og kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan være årsag til kræft, skade vores evne til at få sunde børn, give allergi eller skade nervesystemet. Sygdommene viser sig typisk først efter mange år, og derfor er det vigtigt at forebygge skaderne ved at fjerne eller erstatte de farlige stoffer eller gøre påvirkningerne så små som muligt via forebyggelse, filtrering og/eller ventilation, lød det gode råd fra Orla Jensen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Tema

På skolebænken

VoxPop: Hvad har været det bedste ved Slamflokkens Døgn 2015? Ann Thørring Grangaard, miljøtekniker, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S - Jeg er ret ny i branchen og deltager i Slamflokkens Døgn for første gang, hvor min kollega Anne-Lise har været med til at planlægge indholdet. Det har været en god måde at lære branchen at kende på og få et netværk. Det har virkelig været en god dag med mange forskellige indlæg.

Janet Josefsen, driftsassistent, Arla Foods Nørre Vium - Jeg har arbejdet på renseanlæg i to år og er rigtig glad for det. Jeg kan godt lige kombinationen af udelivet og arbejdet med mikrobiologi. Det har været godt at kunne sparre med andre i branchen til Slamflokkens Døgn – og så har især indlæggene med de ionselektive målere og svovlbrinte været meget interessante. Helt sikkert noget, jeg kan tage med hjem.

Dia Kjellerup, spildevandsoperatør, Aarhus Vand - Det har været en rigtig, rigtig god dag. Jeg ville egentlig ikke afsted, men har været i godt selskab. Jeg er helt tosset med instrumenter, så det var især spændende at høre om de ionselektive elektroder, hvor jeg lærte noget nyt; nemlig, at vi ikke skal gøre dem rent så ofte. Indlægget om svovlbrinte var også virkelig godt. Michael Larsen, laborant, SK Forsyning - Det er fjerde gang, jeg deltager i Slamflokkens Døgn. Jeg har arbejdet med spildevand i 20 år, og det med svovlbrinte var meget relevant for mig. Det var også interessant at høre om de nye målere, og så har jeg benyttet mig af muligheden for at lære nogle nye kolleger i branchen at kende – og selvfølgelig snakke med nogle af dem, jeg kender i forvejen.

Dagens mest modige oplægsholdere var helt klart de to udsendte fra Danmarks Miljøportal, der stod på skud for PULS. Foto: Anne Møller Kristensen

Slamflokken på det obligatoriske gruppebillede. Denne gang fandt døgnet sted på Hotel Opus i Horsens. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Foto: Susanne Brandt

33


Tema

På skolebænken

Sådan er året gået i Slamflokken Den første dag i Slamflokkens Døgn blev afsluttet med årsberetning af formand Lotte Larsen. Læs her et uddrag. Tekst: Lotte Larsen, formand for Slamflokken Så trådte SKAT’s ændringer i kraft med hensyn til de grønne afgifter. Spildevands-afgiftsloven har bevirket, at vores afgifter mht. Bi5, Total N og Total P er blevet forøget med 50% gældende fra 4. kvartal 2014.

Ny bekendtgørelse Efter års venten sendte Miljøstyrelsen en ny ”Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål” i høring. Over­ ordnet set er der ikke sket de store grundlæggende ændringer. I udkastet til bekendtgørelsen kunne man bl.a. læse, at et af hovedelementerne omhandlede ”Særlige regler om slam”: Her står, at kapitel 6 med særlige regler om slam ophæves, idet reglen i § 15 refererer til Fødevareministeriets regler, som lovteknisk ikke hører hjemme under Miljøstyrelsens regler. Under ”Anvendelse”: Er teksten ændret, så kommunen får nemmere ved at gribe ind, hvis de vurderer, at der kan opstå fare for afstrømning. Mere information kan hentes på www. hoeringsportalen.dk.

Biobank Aalborg Universitet har oprettet en biobank for de anlæg, der deltager i ”Den mikrobiologiske database”. Det betyder, at anlæggene er blevet bedt om at udtage prøver fra deres rådnetanke og procestanke et par gange om måneden og fryse dem ned. Disse to biobanker kan så eventuelt bruges på et senere tidspunkt, hvis der opstår behov for at analysere bakteriesammensætningen. Det kan være i forbindelse med driftsproblemer, hvor det er vigtigt at kende til den normale ”gode” bakteriesammensætning, og det kan være i forbindelse med større driftsændringer, hvor effekten på bakterierne ønskes belyst. Prøverne kan gemmes i flere år, og de kan til ethvert tidspunkt tøs op og analyseres for bakteriesammensætning.

ter som spildevandsslam, aske og struvit samt på forskellige fraktioner af husdyrgødninger. Mere information kan hentes på www.Naturerhverv.dk.

Nyt om særbidrag Der er lavet en revision af de eksisterende regler om særbidrag, der skulle gøre bekendtgørelsen mere gennemsigtig mht. hvor meget den enkelte virksomhed skal betale. Fra 1. januar har vandselskaberne skulle udarbejde beregninger for, hvor meget produktionsvirksomhedernes spildevand forurener. Dette skulle bevirke at der nu indføres ens og klare regler for alle virksomheder i landet. Mere information kan hentes på www.danva.dk.

Brugerflader til PULS EnviDan A/S og Frontmatec er klar med spildevandsbruger­ flader til PULS-databasen, som hører under Danmarks Miljø­ portal. Foruden disse to firmaer er Krüger A/S, DHI Danmark, Orbicon samt Grontmij ved at udvikle programmer til spildevand, der kan arbejde sammen med PULS. PULS-databasen udvides med myndighedernes data om badevandskvalitet. Dette, fordi Danmark ifølge EU´s badevandsdirektiv årligt skal indrapportere data om vandkvaliteten på strande og ved badesøer. Disse data ligger til grund for EU´s klassificering af badevandskvaliteten.

Debat på stf.dk På Spildevandsteknisk Forenings hjemmeside er der oprettet to debatområder. Et for arbejdsmiljø og et for Slamflokken. Alle medlemmer af STF kan få adgang til debatten på hjemmesiden. Der er både et åbent og et lukket forum. Det åbne forum er læsbart for alle, men kun medlemmer med adgangskode kan deltage i debatten.

Analysekvalitet

Uddannelse

Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljø­ målinger har udgivet rapporten ”Metoder til spildevandspara­ metre,” der er et led i referencelaboratoriets bistand til Natur­ styrelsens arbejde med krav til analysekvalitet. Rapporten inde­holder en gennemgang af data fra præstationsprøvninger, afholdt fra 2009 til 2013, med henblik på at uddrage information om analysekvaliteten for forskellige analysemetoder. Ligeledes har de udgivet en opdateret analysemetode til olie og fedt i spildevand. I den opdaterede version er der bl.a. indført en øvre grænse for måleområdet på 50 mg/l. Mere information kan hentes på www.reference-lab.dk

I online udgaven af fagbladet ”LABORANTEN” fra januar måned kan man læse, at Miljønetværket ”Den Grønne gren” afholder miljøkonference den 16. september på Hotel Christiansminde i Svendborg. Ligeledes kan man i dette blad læse, at der er en ny miljøuddannelse på vej. Det er en diplomuddannelse for Miljøteknikere, som udbydes af VIA University College. Denne uddannelse finder sted både øst og vest for Storebælt. Første diplommodul afholdes i sensommeren og omhandler Miljø-jura. Dette modul bliver en del af den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø. HK Kommunal har taget initiativ til denne nye uddannelse, som er en kompetencegivende videreuddannelse for Miljøteknikere. Find fagbladet på www.DL-F.dk. DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, afholder temadag om regnvandsbassiner. Læs mere på www.danva.dk.

Genanvendelse af fosfor Aalborg Universitet er gået sammen med Aarhus Universitet, Eurofins, Norconsult, Dansk Standard, Videncentret for landbrug, Aarhus Vand, Herning Vand og HedeDanmark og vil i et nyt projekt, ”Gødningsværdi af fosfor i restprodukter”, undersøge, hvordan man kan genanvende fosfor fra restprodukter. Det overordnede mål er at reducere importen af fosfor til Danmark med to tredjedele. Projektets formål er at udvikle en metode til at bestemme fosfor-gødningsværdien i restproduk-

34

25 års jubilæum Næste år har Slamflokken 25 års jubilæum. Dette temadøgns planlæggere bliver Inger Skov fra Cheminova A/S, Else Holm fra Skive Spildevand og Kirsten Agerbo fra Holstebro Central­ rense­anlæg. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


ø1700 STØRSTE FORMSTØBTE SPILDEVANDSBRØND FRA GRUNDFOS! Med en diameter på 1700 mm og en højde op til 6000 mm er den nye formstøbte spildevandsbrønd en af verdens største.

GRUNDFOS PS.R.1700 PE-PUMPEBRØND • • • • • • • •

Sumpdiameter 1700 mm – en af verdens største formstøbte Højde op til 6 meter med intervaller på en halv meter Sikring mod opdrift for grundvandsspejl op til terræn Konisk banketbund – partikler og slam fjernes hurtigt og effektivt Præfabrikeret pumpestation, klar til nedgravning og tilslutning Bestykket med to pumper på autokobling Rørføring op til DN100 Konkurrencedygtig pris.

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

ø1700 annonce spildevandsteknisk tidsskrift.indd 1

26-06-2015 11:28:58

35


Bæredygtig vandbehandling Procesinstrumenter til overvågning og kontrol af spildevandsbehandling.

I lyset af det voksende befolkningstal og de strenge kvalitetskrav i forbindelse med vandudledning, er det blevet en stor udfordring at behandle spildevand på en effektiv og bæredygtig måde. Med vores innovative produkter og services, der lever op til de højeste kvalitetsstandarder, går vi foran med løsninger til både nu- og fremtidens behov. Løsninger der giver større sikkerhed og nøjagtighed samt øget effektivitet i alle processens faser – fra kilde til recipient. Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

Du kan finde flere oplysninger på: www.siemens.com/sensors/environmental

36

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Tema

På skolebænken

Rød tråd eller kludetæppe på Døgnkursus? Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening En del af opskriften på STFs døgnkursus er at udvælge og kombinere de faglige emner, der er oppe i tiden. Og hvem ved, hvad der er oppe i tiden? Ja, det gør kun medlemmerne. Derfor indkaldes hermed forslag til emner, som du gerne ser behandlet på STFs døgnkursus den 6.-7. november i Kolding.

Ønsk dig andres viden Der er helt sikkert faglige emner, som du gerne vil vide mere om. Fortæl os derfor, hvad du gerne vil opdateres på og gerne ser behandlet på efterårets døgnkursus.

dit firma ligger inde med en ny faglig viden, som en bred kreds af forsyningsfolk også kan have glæde af, og som med fordel kan formidles på det kommende døgnkursus.

Forslag behøves senest 17. august For at dine ønsker og forslag kan komme i betragtning til årets døgnkursus, så skal du senest d. 17. august ind­sende en mail til STFs sekretariat på sek@stf.dk. I mailen skal du kort beskrive dine ønsker og eller forslag.

Del din egen viden

Hvad sker der med emneforslagene?

Måske ved du noget, som andre også bør vide? Overvej om din forsyning eller

STF har indkaldt til planlægningsmøde i uge 34. Den indkaldte planlægnings-

gruppe vurderer de forhåbentlig mange indkomne ønsker og forslag, og gruppen supplerer med egne idéer. Der diskuteres og argumenteres og struktureres. Det bliver intense timer for de engagerede mødedeltagere. Deltagerne stemmer også om de ud­valg­te emner for, at årets mest ”hotte” emner kan udpeges. Ved mødets afslutning vil grovskitsen for STFs Døgnkursus 2015 ligge klar. Det vil være fastlagt hvilke faglige emner, der vil være fælles, og hvilke emner, der skal indgå i den sporopdelte del af døgnkurset. Måske ses en tydelig rød tråd, måske ligner døgnkursus 2015 mest af alt et kludetæppe.

Døgnkursus 2015:

Lodtrækning om 24 små stande Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Frist for tilmelding til lodtrækning om døgnkursus udstillingsplads 2015: mandag den 17. august.

Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Standene i forbindelse med STFs døgnkursus i november er vigtige samlingspunkter for deltagerne, når der er pause i døgnkursets foredragsprogram. Standene tildeles ved lodtrækning blandt interesserede firmaer.

Eftertragtede stande De 24 små stande på hver 6 m2 er eftertragtede for STFs firmamedlemmer, da de giver mulighed for at komme i dialog med døgnkursets over 300 deltagere. Efterspørgslen på standene har de seneste år været stigende. Chancen for at opnå stand er derfor tilsvarende faldende. Hvor det engang var næsten alle interesserede, der opnåede stand, så var det i 2014 kun 57 % af de tilmeldte firmaer, der opnåede stand.

Lodtrækningsprincippet Der trækkes lod om standene blandt de firmaer, der senest d. 17. august kl. 23.59 via STFs konferencestyringssystem har tilmeldt sig lodtrækningen. Der tildeles normalt kun eet lod pr firma i lodtrækningen. Dog opnår firmaer, der var med i lodtrækningen i 2014 uden at blive udtrukket, to lodder, og de har dermed dobbelt chance for at blive udtrukket i 2015.

Find link til lodtrækningen via STFs hjemmeside Firmaer, der vil satse på lod/lodder i lodtrækningen, finder link til tilmelding til lodtrækningen på STFs hjemmeside www.stf.dk. Samme sted findes yderligere praktiske oplysninger, herunder også standprisen.

37


Tema Ny erfagruppe: På skolebænken

Rådne”tanken” Har du lyst til at deltage i Spildevandsteknisk Forenings nye erfagruppe for rådnetanke (drift og optimering)? Så har du muligheden lige her!

Formål: § 1. At dele erfaringer om rådnetanke, der kan sikre: 1. Sikker (stabil) drift 2. Undgå stormgæring 3. Bedste gasproduktion ved størst mulig udrådning 4. Fejl/havari: f.eks. Gasfakkel fejl, ATEX, eksplosion/implosion mm § 2. At dele forsøg, der går godt - og især dem, der går mindre godt. • Hvem vil være med til et opstartsmøde? Vi bør være cirka fem. • Hvem vil være med til to møder om året, hvor vi tilrettelægger temaer for erfamøder? • Hvem vil bare være med?

Andre erfagrupper Spildevandsteknisk Forening har flere forskellige formaliserede erfagrupper: • Industrigruppen: For personer, der arbejder på industrirenseanlæg • Arbejdsmiljøgruppen: For personer med særlig interesse for arbejdsmiljø relateret til spildevandshåndtering • Slamflokken: For laboranter og andre, der beskæftiger sig med analysearbejde mv. • NY: Rådnetanke

Skriv eller ring til mig. Jens Jørgen Ploumann Driftsleder, Energi Viborg Vand A/S jjp@energiviborg.dk eller tlf: 22 26 39 08

Bliv klogere – brug vores online debatforum på stf.dk For cirka seks måneder siden etablerede Spildevandsteknisk Forening et debatforum på stf.dk på foranledning af arbejdsmiljøgruppen, der ønskede et online forum til erfaringsudveksling af arbejdsmiljørelaterede emner. Alt begyndelse er svær, og det er så som så med aktiviteten i forummet – derfor skal der herfra lyde en stor opfordring til at bruge denne hurtige online mulighed for at følge med i, hvad der sker ved dine kolleger, få svar på spørgsmål, hjælpe andre, få ny inspiration og udveksle både gode og dårlige erfaringer. Du finder forummet på stf.dk under Debatforum i højre side. God fornøjelse!

38

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Tema

På skolebænken

White Paper om flygtige organiske stoffer Dansk Brandteknik har udgivet et White Paper med vigtige informationer om flygtige organiske stoffer – de såkaldte VOC’er (Volatile Organic Compounds). Tekst: Ralf Dujardin, Dansk Brandteknik I White Paper’et beskrives både problemet med VOC’er, giftvirkningerne, eksponeringstider og den gasdetekteringsteknologi, der kan sikre et trygt arbejdsmiljø. En af de alvorligste farer ved VOC’er er, at eksponeringen kan være svær at detektere, og at de alvorlige langtidspåvirkninger og skader måske første melder sig efter flere år. White paper’et kan downloades fra Dansk Brandtekniks hjemmeside eller rekvireres i trykt udgave på telefon: 70Page 111 1333. wmb-720 Danish qdos duo_Layout 1 16/06/2014 12:07

Nøjagtig, alsidig kemikaliepumpe • Reducer dine kemikalieomkostninger gennem højere doseringsnøjagtighed • Nem og hurtig installation og vedligehold uden brug af tilbehør • Udvidet flowområde med Qdos 60: Fra 0,1 til 1.000 ml/min. ved 7 bar Fully sealed for l i f e , o n e minute tool-free maintenance REVOLUTIONARY

PERISTALTIC

PUMPHEAD

qdospumps.com +45 4694 0065 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

39


Portræt af en person fra spildevandsbranchen

Mads Munk-Poulsen er projektleder ved Billund BioRefinery. En af hans mange opgaver er at formidle viden om Fremtidens Renseanlæg og de nye teknologier, der forvandler affald til ressourcer. Foto: Anne Møller Kristensen

Fantastisk at arbejde for borgerne Han er ung, tænker miljø sammen med forretning og er dybt disciplineret. Han har det bedst med, når det går hurtigt, og så gør det ham både stolt og glad at arbejde i en sektor, hvor man arbejder for at levere så miljørigtige løsninger som overhovedet muligt til borgerne. Tekst: Anne Møller Kristensen, vikarierende redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift Som du kan læse andetsteds i dette nummer af Spilde­vands­ teknisk Tidsskrift, var det Bjarne Bro, projektchef ved Billund BioRefinery, der modtog Vandmiljøprisen i år i forbindelse med Spildevandsteknisk Årsmøde på Korsør Renseanlæg. Da Bjarne fik overrakt blomster, statue og rejsestipendium, lod han noget af æren gå videre til sin unge kollega, Mads Munk-Poulsen, der er projektleder ved Billund BioRefinery. Mads Munk-Poulsen er udset til at føre visionerne om Billund BioRefinery videre ud i livet, når Bjarne inden for de næste par år trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men hvem er han, den unge civilingeniør, og hvordan er han havnet på et renseanlæg? Det kan du læse i dette portræt.

Mødet med vandsektoren Allerede da Mads Munk-Poulsen havde et halvt år tilbage af sin uddannelse, startede han hos Billund Vand. Kandidat­ afhand­lingen blev skrevet i weekenderne, og temaet var

40

meget passende biogas. Han spilder ikke tiden, og han indrømmer gerne, han er ambitiøs. - Min uddannelse har et praktisk islæt, hvor man på overbygningen kan vælge at komme i virksomhedsforløb. Jeg har altid været interesseret i produktion af energi og har tidligere arbejdet med både vind- og bølgeenergi. Jeg har også arbejdet med opgradering af biogas, så da jeg så jobbet ved Billund Vand, var det oplagt for mig at søge det, siger Mads Munk-Poulsen, der bor i Aarhus og pendler frem og tilbage til Grindsted hver dag. Vel at mærke uden for myldretiden, hvilket betyder lange dage på kontoret. - Jeg kører hjemmefra kl. 6 og er hjemme igen ved 18-tiden. Jeg har meget at lære, inden Bjarne stopper, så det gælder om at knokle på – og så synes jeg, det vi laver med Frem­tidens Renseanlæg er så spændende, at jeg gerne lægger mange timer i det, siger den engagerede projektleder og fortsætter: - Nogle gange synes mine venner, det er lidt mærkeligt, jeg Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Da Bjarne Bro, projektchef ved Billund BioRefinery, vandt Vandmiljøprisen 2015, introducerede han Mads Munk-Poulsen som sin efterfølger.  Foto: Anne Møller Kristensen

går tidligt hjem, hvis vi fx sidder og ser en fodboldkamp sammen. At et renseanlæg kan være så interessant. Men det er det for mig. Det er en branche med mange ildsjæle, og det kan man kun blive motiveret af.

Det skal helst gå stærkt At han har travlt, har han det nu meget godt med. Det modsatte ville faktisk være en stressfaktor. Det store udviklingsarbejde med Billlund BioRefinery er en de grunde til, Mads Munk-Poulsen trives godt på renseanlægget. - Her er ingen ”plejermentalitet”, og det ligger i kulturen, at vi hele tiden gerne vil noget mere. Jeg har det virkelig godt med det udviklingsfokus, vi har her, og jeg får lov til rigtig mange spændende opgaver. Det gælder om at holde godt fast i øjeblikket, hvor vi blandt andet oplever massiv interesse fra udlandet, siger Mads Munk-Poulsen om sin travle dagligdag, der ofte indebærer at holde oplæg om de nye teknolo-

MADS MUNK-POULSEN Alder: 26 år Job: Projektleder, Billund BioRefinery Uddannelse: Civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling (cand.polyt.) Bruger den sparsomme fritid på: Sin kæreste, træning og venner Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Portrætserie I de følgende numre af Spildevandsteknisk Tids­skrift bringer vi et portræt af en personlighed fra spilde­ vands­branchen. I det fjerde portræt kan du læse om 26-årige Mads Munk-Poulsen, der er projektleder ved Billund BioRefinery og arbejder med at omdanne affald til god forretning, der kommer borgerne til gode.

gier i Billund BioRefinery, der i 2017 går fra at producere 200300.000 kWh om måneden til det dobbelte. - Når jeg sidder i min bil på vej hjem mod Aarhus efter en travl dag, smiler jeg hele vejen. For mig rummer det her job kæmpestore muligheder, og jeg drømmer om at udbrede vores tankegang endnu mere, siger Mads Munk-Poulsen.

Den tunge arv Og det er store sko, civilingeniøren skal udfylde. Bjarne Bro har brugt det meste af sit arbejdsliv på at bidrage til en bedre måde at anvende ressourcerne i samfundet på. Den helt store milepæl bliver, når Billund BioRefinery sættes i fuld drift i forbindelse med Spildevandsteknisk Årsmøde i 2017, der finder sted på renseanlægget i Grindsted. - Det er helt fantastisk at være en del af den historie, Bjarne har skabt her. Billund BioRefinery kombinerer de stærkeste miljøteknologier inden for vandrensning og biogas i et fuldskala demonstrationsprojekt, der er det eneste af sin slags i hele verden, slutter Mads Munk-Poulsen, bevidst om det ansvar, der hviler på sine skuldre.

41


Innovation inden for spildevand

Mens du arbejder på at bringe spildevandet tilbage til dets oprindelige tilstand, hjælper Sulzer dig ved at tage del i ansvaret. Sulzer tilbyder det mest advancerede udstyr til spildevandsindsamling og -behandling. Dette inkludere pumper, mixere, flowboostere, beluftningssystemer og turbokompressorer sammen med brugervenlige overvågnings- og styresystemer.

42

Vores løsninger tilbyder mange måder at øge din driftssikkerhed og sænke dine energiomkostninger. Med vores omfattende viden og erfaring kan vi identificere de netværk og systemer, hvor du vil få mest gavn af vores løsninger. Vi sikrer ikke kun disse fordele med vores udstyr, men også med vores langsigtede serviceaftaler.

Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon +45 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


En gravemaskine i det forreste tunnelelement graver ud, mens betonelementerne og gravemaskinen langsomt presses fremad.

Klimaklar under Hellerup 160 hektar boligkvarterer i Hellerup og Charlottenlund er klar til nye regnskyl med et nyt buffer-bassin og en nyrenoveret og udvidet spildevandsrende mod kysten. Den 80 år gamle Kildeskovsrende er totalrenoveret med firkantet tunnellering – til mindst mulig gene for de beboere, hvis baghaver renden løber i gennem. Tekst og fotos: freelancejournalist Søren Boss ”Folk kommer forbi og spørger, hvornår vi er færdige med vejarbejdet,” griner projektleder Michael Marcussen fra Grontmij, mens han står ved en arbejdsgrube på Maglemosevej lige på grænsen mellem Hellerup og Charlottenlund. Men det er et vandarbejde og ikke et vejarbejde, som udføres fra gruben, og arbejdet foregår under jorden – usynligt for beboerne i området: ”Så spørger folk, hvor vi graver for renovering af spildevandsrenden, og så peger jeg midt ind i det fredelige villakvarter og fortæller dem, at vi i øjeblikket er omkring 100 meter i den retning under jorden.”

Halvanden kvadratkilometer opland Kildeskovsrenden er en gammel jordrende, som i 1930’erne blev forstærket med spunsjern og betongulv og overdækket med et betondæk, der ligger lige omkring terræn. Renden afvander mere end halvanden kvadratkilometer opland i Hellerup og Charlottenlund, og på grund af tæring og klimasikring havde forsyningsselskabet Nordvand behov for at udvide og renovere renden. ”Der var nogle udfordringer – for dels skulle kapaciteten Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

øges, dels skulle Kildeskovsrenden hele tiden være klar til at afvande området ved regnskyl. Og ikke mindst har renden ligget ugeneret i folks baghaver i 80 år, hvor der er blevet bygget tæt på – og nogle steder ovenpå – renden, så det var ikke en realistisk mulighed at renovere renden udefra”, siger projektleder Michael Marcussen fra Grontmij, som er rådgiver for Nordvand.

Svært udbud Udfordringerne gjorde det svært at få tilbud på projektet, og i løbet af udbudsprocessen sprang også de sidste tilbudsgivere fra. Grontmij og Nordvand måtte ud i branchen og forhøre sig om muligheder – og udvikle og forhandle. Det endte med en kontrakt med Entreprenørfirmaet Østergaard i Vejle, som er eksperter i tunnellering: ”Vi udviklede en løsning, hvor vi skubber firkantede betonelementer på tre meters længde op gennem renden mellem de gamle, tærede spunsvægge. Men da vi jo gerne vil udvide kapaciteten og renden bliver smallere, gør vi den i stedet halvanden meter dybere”, forklarer Michael Marcussen.

43


Michael Marcussen, projektleder ved Grontmij, ved et tunnelelement, der er klar til at blive sænket i gruben, så det kan skubbes frem - og skubbe de øvrige elementer foran sig gennem Kildeskovsrenden.

Grav og skub Fem steder på Kildeskovsrendens 1150 meter lange forløb er der anlagt gruber, hvor maskiner og tunnelelementer kan sænkes ned i renden, og bortgravet jord kan hejses op. I den gamle rende kører en maskine og bryder betongulvet op, hvorefter en gravemaskine i det forreste nye tunnelelement graver gulvet og jorden bort. Og mens gravemaskinen rydder vejen foran betonelementet, bliver det skubbet frem mellem de gamle spunsvægge af fire enorme donkrafte, der er solidt forankret i gruben. ”Når ét tunnelelement er skubbet ud af gruben, så trækkes donkraftene tilbage og der sænkes et nyt tunnelelement ned i gruben, og det kan så skubbes frem sammen med det forrige element. På den måde har vi skubbet op til 280 meter samlet tunnel frem. Det er godt 90 tunnelelementer på stribe med en samlet vægt på mere en 2.000 tons. Det er ret vildt”, konstaterer Michael Marcussen.

Hensyn i baghaven Mellem de enkelte tunnelelementer sørger en stålkrave og robuste gummimanchetter for, at samlingerne bliver tætte – og når hele tunnelen er på plads, støbes der beton i de 10 cm mellemrum til de gamle spunsjern, der er tæret fra oprindelig 6,5 mm til ca. 3 mm: ”På den måde bindes det gamle, rustne jern til betonen, og så undgår vi, at jorden i baghaven synker sammen og måske forårsager sætningsskader, når jernet ikke længere kan bære sig selv”, fortæller Michael Marcussen.

44

Når den nye Kildeskovsrende står færdig sidst på året, er kapaciteten i tunnelen øget med omkring 1.700m3 til ca. 9000m3 – og sammen med et nyt 4.000m3 bassin under HIK’s fodboldbaner, hvor Kildeskovsrenden begynder, er den samlede kapacitet forøget med ca. 80 procent.

Hele tiden klar til regn Når man ser bort fra udbudsforsinkelsen, er anlægsprojektet blevet et halvt år forsinket – helt primært på grund af vejrlig: ”Kildeskovsrenden har hele tiden været brugbar, og højst reduceret med 1/3-del. Men selv om vi pumper vand forbi arbejdsstedet, så går der ikke mange minutter fra det har regnet, til der står mere end én meter vand i renden. Så man kigger meget på skyerne og vejrudsigten, for det er et spørgsmål om sikkerhed”, fastslår projektlederen fra Grontmij.

Værdifulde erfaringer Michael Marcussen er tydeligt stolt over de nye løsninger, man sammen med Nordvand og Østergaard nåede frem til, og han tror, de gode erfaringer kan bruges andre steder i fremtiden: ”Tunnellering med firkantede elementer har vist kun været brugt en gang før i Danmark og kun på en meget kort strækning. Men vi var nødt til at sætte spørgsmålstegn ved alle de gammelkendte metoder og tænke nyt – og med den mængde skybrudssikring, der skal laves fremover, vil der helt sikker også komme mere konkurrence på dette område”, konstaterer Michael Marcussen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Pålidelige og nøjagtige procesmålinger. Se nye produkter hos Lisco Analytical ApS Primary clarifier

Biological treatment

Primary clarifier

Primary

Aeration

Secondary clarifier

Return Activated Sludge (RAS)

Sludge (PS) Waste Activated Sludge (WAS)

Polymer

Gas Polymer

Dry cake

Centrate Sludge thickening

Sludge digester

Sludge dewatering

Lisco Analytical ApS er ny distributør i Danmark for Valmets tørstofmålere til brug i Kommunale og Industrielle spildevandsanlæg. Tørstofmålerne er baseret på mikrobølgeteknologi og kan måle helt op til 40% Tørstof i slam. De produceres i dag hos Valmet i Finland. Lisco Analytical ApS er også ny distributør i Danmark for det tidligere Kemotron ledningsevne- og koncentrations målere. Kemotron blev for flere år siden købt af Metso. Metso Automation er nu en del af Valmet Corporation og sensorerne produceres i Valmets supply center i Kajaani. valmet.com/automation www.liscotech.dk

Analytical

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

45


§§§§§§ §§§§§§ §§§§§§ Juridiske nyheder

Få her et kort overblik over de seneste juridiske nyheder inden for vand, spildevand og vandløb. Du kan blandt andet læse om Landsrettens afgørelse om erstatningsansvar i sagen om cadium­ forurenet spildevand. Tekst: Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af bekendtgørelser om kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er trådt i kraft En ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommu­ nale projekter vedrørende vandløbsrestaurering og en ny bekendt­gørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er trådt i kraft den 11. april 2015. Bekendtgørelserne er omtalt i Advokatfirmaet Energi & Miljøs nyhedsbrev fra april 2015. Bekendtgørelse nr. 370 af 8. april 2015 om kriterierne for vurdering om kommunale vandløbsrestaureringsprojekter kan læses her. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710. aspx?id=169051

Bekendtgørelse nr. 364 af 31. marts 2015 om tilskud til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter kan læses her. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169346 Kraftvarmeværk erstatningsansvarlig i forhold til cadiumforurenet spildevand Landsretten har fastslået, at Fjerritslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. var erstatningsansvarlig i forhold til Jammerbugt Forsyning A/S i tilknytning til en forurening af slammet med cadium fra fjernvarmeværket.

Landsretten lagde til grund, at årsagen til, at grænseværdierne for cadium i vandselskabets slam var overskredet, var en ekstraordinær stor udledning af cadium i spildevandet fra fjernvarmeværket.

Dernæst fandt landsretten, at en udledning af cadium i spildevandet måtte anses som en forurening i miljøerstatningslovens forstand. Endvidere fandt landsretten, at det forhold, at cadiumet ikke kunne udledes på landbrugsjord, måtte betragtes som en skade i miljøerstatningslovens forstand.

Samlet blev fjernvarmeværket pålagt at betale en erstatning til vandselskabet, der dækkede vandselskabets meromkostninger som følge af, at slammet ikke kunne udbringes på landbrugsjord. Landsrettens dom af 7. maj 2015 kan læses her. http://energiogmiljo.dk/wp-content/uploads/2015/05/VestreLandsret-dom-B-140-14.pdf

Vandselskabs opkrævning af supplerende anlægsbidrag uberettiget Højesteret har fastslået, at Hasmark Strands Vandforsynings opkrævning af supplerende anlægsbidrag i forbindelse med en ombygning af Hasmark Strand Feriepark var uberettiget. Ferieparken foretog i årene 2003-2007 om- og tilbygninger samt ændrede anvendelse af ferieparkens ejendom. Efter ændringerne fremstod ejendommen som en væsentligt udvidet campingplads med hytter, restaurant, supermarked, tropisk vandland og udendørs badeland.

46

Tvisten mellem parterne angik, om vandforsyningen havde været berettiget til at opkræve et supplerende anlægsbidrag hos ferieparken enten i medfør af vandforsyningens regulativ eller i medfør af vandforsyningens takstblad for 2008 på grundlag af stigningen i ferieparkens vandforbrug før 2008. Højesteret fastslog, at vandforsyningen i medfør af vandforsyningens regulativ med kommunens godkendelse kunne have opkrævet et supplerende anlægsbidrag svarende til den ændring, som ferieparkens om- og tilbygninger samt ændrede anvendelse ejendommen var udtryk for. Vandforsyningens opkrævning i medfør af vandforsyningens takstblad for 2008 indebar imidlertid, at det supplerende anlægsbidrag var blevet opkrævet på grundlag af et vandforbrug, der var realiseret i årene før takstbladets ikrafttræden, hvilket ville indebære, at takstbladet ville få tilbagevirkende kraft. Der var ikke oplysninger om, at kommunen havde godkendt en sådan opkrævning i medfør af takstbladet. Vandforsyningens opkrævning var herefter uberettiget, uanset at et beløb, muligvis i samme størrelsesorden, kunne være opkrævet med kommunens godkendelse i medfør af regulativet, men beløbet fremgik ikke af takstbladet. Landsretten var nået til samme resultat. Højesterets dom af 19. maj 2015 kan læses her. http://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt(Højesteretten).31478.aspx?recordid31478=1028

Højesterets dom i sagen om Vintapperrampen og gæsteprincippet Med et flertal på tre dommere har Højesteret fastslået, at en ledningsdeklaration fra 2006 om et elselskabs ret til at anbringe og opretholde et kabelanlæg ikke fraveg gæsteprincippet.

Udover at fravigelse af gæsteprincippet ikke eksplicit var angivet i deklarationen, lagde flertallet især vægt på, at der ikke var betalt vederlag til grundejeren for oprettelsen af deklarationen. Det forhold, at et ledningsanlæg er beskyttet af en tinglyst deklaration, betyder således ikke, at gæsteprincippet herved automatisk er fraveget. Det må bero på, hvad der er aftalt mellem parterne, dvs. især hvad der fremgår af deklarationens ordlyd.

Spørgsmålet om, hvornår ledninger ligger på ”gæstevilkår”, har i de senere år været genstand for en række retssager. Gæsteprincippet er udtryk for en udfyldende regel, som finder anvendelse, hvis en grundejer har givet en ledningsejer tilladelse til, at der anbringes en ledning på ejendommen uden vederlag. Hvis gæsteprincippet finder anvendelse, betyder det, at ledningsejeren som ”gæst” skal betale for de ledningsarbejder, som måtte blive nødvendiggjort af, at grundejeren skal bruge arealet til noget andet. At reglen er deklaratorisk, betyder, at den kan fraviges ved aftale, eksempelvis i en deklaration. Om gæsteprincippet var fraveget, var netop spørgsmålet i ”Vintapperrampesagen”. Vejdirektoratet havde ekspro-

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


§§§§ §§§§ §§§§ prieret et areal fra Gentofte Kommune i forbindelse med et motorvejsprojekt, hvori der var nedlagt et kabelanlæg. Kabelanlægget var beskyttet af en standardledningsdeklaration indgået mellem kabelejeren og kommunen. Deklarationen gav ledningsejeren ret til at have kabelanlægget liggende, og fastlagde et beskyttelsesbælte på 1 m til begge sider. Der måtte endvidere ikke etableres veje eller foretages terrænændringer uden aftale med ledningsejeren. Der var ikke betalt kompensation til kommunen ved oprettelse af deklarationen.

De takserende myndigheder og Østre Landsret havde ikke fundet, at gæsteprincippet herved var fraveget, hvilket Højesterets flertal på tre dommere var enige i. Højesteret fandt, at det havde været nærliggende at omtale forholdet til gæsteprincippet eksplicit i deklarationen, hvis man havde haft et ønske om at fravige dette. Højesteret henviste herved til, at der ikke var betalt vederlag, hvilket skulle sammenholdes med, at en fravigelse af gæsteprincippet kunne være meget byrdefuldt for en grundejer. Da gæsteprincippet endvidere er den ”sædvanlige ordning på området”, fandt Højesteret ikke, at det var godtgjort, at man med deklarationen havde aftalt en fravigelse heraf. Et mindretal på to dommere kom ud fra en fortolkning af deklarationen frem til det modsatte resultat. Mindretallet fandt, at deklarationens rådighedsindskrænkning i form af forbud mod bebyggelse og etablering af veje uden dispensation fra ledningsejeren indebar, at gæsteprincippet herved måtte anses som fraveget. I den konkrete sag må Energinet.dk herefter som ledningsejer afholde udgifterne ved omlægningen af kabelanlægget som følge af arealets ændrede anvendelse til vejformål. Mere generelt betyder dommen, at ledningsejere må indstille sig på, at fravigelse af gæsteprincippet alene kan anses for aftalt, hvis dette fremgår klart af den aftale/deklaration, som er indgået med grundejeren i forbindelse med ledningsanlæggets nedlæggelse. Det må samtidig antages, at grundejeren ofte vil fremsætte krav om særskilt kompensation herfor, hvis en sådan aftale om fravigelse af gæsteprincippet skal indgås. Højesterets dom af den 19. maj 2015 kan læses her. http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/ Pages/Gaesteprincippet.aspx

Endelig costdrivervejledning til den fremtidige benchmarking offentliggjort Forsyningssekretariatet har i forbindelse med projektet om at revidere benchmarkingmodellen til prisloftet for 2018 udarbejdet en costdrivervejledning. Costdrivervejledningen har til formål at vejlede selskaberne i at opgøre de underliggende forhold til costdriverne på en ensartet måde på tværs af selskaberne. Den udstikker klare definitioner for, hvordan de underliggende forhold skal måles og opgøres, så alle selskaber kan opgøre de underliggende forhold ensartet.

ME PRAE D STOL ®

Er du klar i tanken?

dankalk forhandler de velkendte og effektive Praestol® polymere, der udgør en betydelig del af dankalks indsatsområder. Produkterne anvendes med stor effektivitet i forbindelse med slamafvanding og til bundfældning i efterklaringstanke.

dankalk er lagerførende af et stort udvalg af polymertyper i såvel sække, bigbags som tromler og palletanke.

Produktudvælgelse sker næsten altid efter grundige laboratorie- og driftsforsøg, hvor dankalks ekspertise er væsentlig for at sikre en effektiv og økonomisk attraktiv løsning. Lad dankalk komme med et uforpligtende bud på polymer til dit renseanlæg.

Costdrivervejledningen er den anden vejledning i arbejdet med at revidere benchmarkingmodellen til prisloftet for 2018. I november 2014 offentliggjorde Forsyningssekretariat Konteringsvejledningen, som vejleder selskaberne i at fordele driftsomkostningerne ud på costdriverne.  

Costdrivervejledningen for spildevand kan læses her: http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Vand-nyheder/2015/~/media/ 5B66A197FCB847AA90B959A34569D632.ashx Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk

47


Din system leverandør til spildevandspumpning Komplette dykkede pumpestationer Ydelser fra 1 - 600 l/s

Et stærkt alternativ!

Gorman Rupp

Unikke tørtopstillede og ægte selvansugende pumper. Pumpetryk op til 90 mvs. - ideel ved nedlæggelse af renseanlæg.

Energioptimerede! AGM kolbepumpe

Den driftssikre AGM pumpe leveres nu med Easy-Flow kolber for optimeret drift og lavere vedligeholdelses omkostninger. Nu også som pumpestation!

Løser udfordringen med lille mængde og højt tryk!

48

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Implementering af baselinemodel på Middelfart Centralrenseanlæg – næste skridt mod energioptimering Siden efteråret 2014 har Middelfart Spildevand haft mulighed for nøje at følge med i energiforbruget og energiproduktionen på Middelfart Renseanlæg (MR). Som et led i et udviklingsprojekt er der imple­menteret en model, der online monitorerer den aktuelle energieffektivitet på MR. Denne nye viden om energiforholdene kan danne grundlag for fremtidige valg af energioptimeringsløsninger, herunder om mulighed for finansiering ved anvendelse af ESCO-modellen. Tekst: Allan Bruus, Middelfart Spildevand A/S, Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S, Carsten Møller, Clean, Peder Steffensen, Picca. Claes Barlebo, driftschef på MR, fortæller, at baselinemodellen anvendes dagligt til ”lige at holde øje med energiforholdene”. Det er et godt værktøj, som kan give et hurtigt overblik over energisituationen på MR, og det er nemt at få detaljerede oplysninger om de enkelte procesafsnit. Hele processen med opsætningen af baselinemodellen har været et interessant og konstruktivt forløb, selvom der skulle besvares mange spørgsmål i starten af projektet. - Baselinemodellen er baseret på

beregninger af mere end 50 nøgletal for renseanlægget. Det har været projektgruppens formål at opnå et mere helhedsorienteret billede af energiforbruget i forhold til mange tidligere projekter inden for energioptimering, hvor fokus har ligget på de procesdele, der erfaringsmæssigt har markant høje energiforbrug, udtaler udviklingschef Jeanette Agertved Madsen fra EnviDan. Størstedelen af nøgletallene er baseret på online målinger og/eller effektmålinger, så der er tale om dynamiske nøgletal, der til enhver tid kan monitorere

energieffektiviteten på MR. Figur 1 viser et oversigtsbillede fra baselinemodellen med angivelse af gennemsnitsdøgnværdier for de overordnede nøgletal for MR, såsom kWh/ PE, kWh/m3 og kWh/kg N. I højre side af billedet ses et lagkagediagram, som kontinuert viser fordelingen af forbruget på de enkelte anlægsdele. Her ses det, at energiforbruget i luftningstankene udgør 58 % af det samlede energiforbrug i visningsperioden (marts måned 2015).

Figur 1. Oversigt baselinemodel. Eksempel med gennemsnitsdata fra hele marts måned.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

49


seringsprojekter, såsom udskiftning af udstyr, optimeret styring af renseanlægget, rejektvandsbehandling, ventilation og især optimering af rådnetanksdrift og gasudnyttelsen. Næste skridt er at prioritere denne energioptimeringsindsats, så målsætningen om energineutralitet kan opnås. En af metoderne kan være anvendelse af ESCO-modellen som finansieringsværktøj, oplyser Allan Bruus, direktør i Middelfart Spildevand. - Projektgruppens tværfaglige sammensætning har medvirket til en bred tilgang til udviklingen af modellen med en markedsorienteret indgangsvinkel for øje. Der er allerede positive tilkendegivelser fra selskaber i udlandet, og projektgruppen arbejder nu videre på at fastlægge rammerne for markedsføringen, afslutter Carsten Møller, international direktør i Clean.

Figur 2. Venstre: Selvforsyningsgraden af el (i %) i hele marts 2015. Højre: Oversigt over forbrug og produktion af varme og el (i kWh og % selvforsyningsgrad) over et enkelt døgn (13/4-2015).

Det er ligeledes muligt at få et billede af selvforsyningsgraden med hensyn til både varme og el. Figur 2 viser henholdsvis a) selvforsyningsgraden på el i hele marts måned (variation mellem 7 og 27 % selvforsyning) og b) en oversigt over energiproduktion og -forbrug i kWh og i % selvforsyning, med et eksempel fra d. 13/4-2015 (22 % selvforsyning på el og 100 % på varme).

Nyt måleudstyr Claes Barlebo oplyser, at det har været nødvendigt at anskaffe nyt måleudstyr for at styrke datagrundlaget for den opsatte model. Middelfart Spildevand har installeret to nye gasflowmålere til at måle flow -og metanindhold, så den

50

producerede gasmængde fra rådnetanken kan monitoreres online. En ny varmemåler er ligeledes installeret, så det er muligt løbende at kvantificere den fulde varmeproduktion fra gasmotorer/ gasfyr. Endelig er der installeret en TOC/ Total-N analysator, så indholdet af organisk stof og kvælstof henholdsvis før og efter forklaringstanken kan måles. I øjeblikket overvåges forholdet mellem disse to parametre (COD/N forholdet), og på sigt skal der introduceres en styring, som sikrer, at mest muligt kulstof ledes til rådnetankene til biogasproduktion, uden at gå på kompromis med spildevandsrensningen. I udviklingsprojektet er der desuden peget på en række mulige effektivi-

Udviklingsprojekt er afsluttet i 2015 og har været støttet af VTUF. Udover Middelfart Spildevand, består projektgruppen af EnviDan, Clean, Picca, DHI og Grontmij. Udviklingsprojektet har i dets indledende fase tidligere været nævnt i Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5, 2013.

Vindere af konkurrencer med videre på STFs årsmøde bekendtgøres på STFs hjemmeside www.stf.dk – søg på ”konkurrence 2015” Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Bæredygtig kvælstoffjernelse med deammonifikation Frontline teknologi fjerner kvælstof fra rejektvandet og reducerer behovet for beluftning, øger kapaciteten og fjerner behovet for eksternt kulstof. Tekst: Civilingeniør Mariann Sæbø, Maskiningeniør Hanne Risbæk og Markedschef Peter Alfred Petersen, Grontmij A/S

Reduceret energiforbrug DEMON® er en deammonifikationsproces til fjernelse af kvælstof fra rejektvandet. Med DEMON® skal kun 50% af ammonium omsættes, hvilket fører til store besparelser som resultat af reduceret behov for beluftning samt øget kapacitet på anlægget. DEMON® fjerner over 85% ammonium fra rejektvandet og vil give store besparelser på ethvert renseanlæg, som opererer med aktive slamprocesser og rådnetank. DEMON® reducerer 60% i energiforbruget sammenlignet med nitritikations-/denitrifikationsprocesser. Herudover fjerner DEMON® behovet for eksternt kulstof og producerer mindre slam uden brug af kemikalier. Og så har processen en gavnlig effekt på CO2 aftrykket fra driften. Styringen af DEMON® processen er fuldautomatisk og kan håndtere store variationer i belastningen. DEMON® er i dag implementeret på mere end 40 anlæg, hvor processen har vist sig pålidelig og stabil. DEMON® processen er i flere tilfælde installeret i eksisterende bygningsværk og sparer derved anlægsomkostninger samt reducerer omfanget af myndighedstilladelser.

10 år med DE-amMONifikation Grontmij har i 10 år arbejdet med deammonifikation teknologier. DEMON® er en patenteret teknologi, udviklet ved University of Innsbruck (Østrig). Grontmij har licens til at forhandle teknologien i Danmark. Fire renseanlæg i Danmark har eller er i gang med at installere DEMON®. DEMON® er en typisk sidestrømsproces, men Grontmij kan også tilbyde EssDe® som hovedstrømsproces. Tilføjelse af EssDe® på hovedstrømmen kræver, at man anvender DEMON®, da man genbruger det biologiske materiale fra DEMON® processen.

Deammonifikation

Langt de fleste renseanlæg i Danmark opererer med aktive slamprocesser, hvor spildevandet renses biologisk ved brug af bakterier. I processerne fjernes organisk stof, kvælstof og fosfor. Slam fra renseprocessen sendes på mange renseanlæg til en rådnetank, hvor organisk stof omsættes til biogas, og slammængden reduceres. Rejektvandet fra rådnetanke sendes tilbage til hovedstrømmen på anlægget, hvor det skal renses. Rejektvand har en meget høj ammoniumkoncentration og optager meget af den totale kapacitet på renseanlægget. Traditionel kvælstoffjernelse kræver meget ilt, fordi 100% af ammonium skal omsættes til nitrat og repræsenterer en stor fraktion af energiforbruget på renseanlægget. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

DEMON® (en forkortelse for DE-amMONifikation) repræsenterer en genvej i kvælstofkredsløbet ved brug af Anammox bakterier. DEMON® er en 2-trins proces i én enkelt reaktor: 1. 50% af det tilgængelige ammonium oxideres til nitrit og derefter 2. omdannes det resterende ammonium, kombineret med nitrit, til frit kvælstof under anaerobe forhold. Proceskontrollen er pålidelig, robust og nem at operere: 1. Beluftning fører til, at pH-værdien reduceres som resultat af nitritationsprocessen. 2. Tilstrømning af ubehandlet rejektvand øger pH værdien.

51


Løsninger der gør en forskel! +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk

Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk 52

www.emersonindustrial.com Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Den nye generation af Alfa Laval dekanter ALDEC G3 bruger mindre energi end forgængeren og giver større besparelser på sigt. Foto: Dott Ovesen

Fuldskalatest som beslutnings­grundlag for valg af ny dekantercentrifuge Horsens Vand A/S har investeret i ny G3 dekanter, som hæver tørstofindholdet i slam til bortskaffelse med ca. 4-6%. Tekst: Niels Knudsen Hos Horsens Vand A/S er omkostningerne til bortskaffelse af slam en meget betydelig post på budgettet. Dette skyldes både en beslutning om, at man ikke ønsker at bringe slam ud på OSD-områder samt det faktum, at der i området findes en del landbrugsjord, som ikke egner sig til at modtage slammet. Faktisk er prisen for bortskaffelsen af slam så høj, at en forøgelse af tørstofindholdet i det afvandede slam på blot 1 procent betyder en besparelse for Horsens Vand A/S på ca. 200.000 kr. på årsbasis. - Med vores bortskaffelsespriser har det altid været naturligt for os at fokusere på at opnå så høj en tørstofprocent som overhovedet muligt i det slam, vi skal bortskaffe - og da vores gamle dekanter stod for udskiftning, valgte vi at opprioritere evnen til at afvande slammet optimalt i forbindelse med valget af ny dekanter, siger driftschef Erling Nielsen, Horsens Vand A/S. Det blev projektleder Jørgen Ebbesen, der blev sat på opgaven med at finde den bedst egnede dekanter til opgaven. - Vi ved jo, at der er meget stor forskel på slammet fra ét renseanlæg til et andet. Så selv om de forskellige producenter af dekantere alle kan præsentere særdeles positive referencer fra andre installationer, er det ingen garanti for, at de samme resultater kan opnås her hos os. Derfor valgte vi at henvende os til tre forskellige leverandører med henblik på at aftale en fuldskalatest med deres dekantere, så vi fik det bedst mulige beslutningsgrundlag for det endelige valg. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Projektleder Jørgen Ebbesen og driftchef Erling Nielsen inspicerer anlæggets ”output”. Foto: Dott Ovesen

Årlig besparelse på mindst 800.000 kr. Valget faldt på den nye Alfa Laval G3 dekanter, der markedsføres af Stjernholm A/S. - På baggrund af en 2 mdr. fuldskalatest i efteråret og den efterfølgende kontinuerlige drift på anlægget ved vi, at vi kan præstere tørstofindhold på minimum 28-29% i vores afvandede slam med et polymerforbrug på 13-15 kg/t/ts. Dette skal sammenlignes med et tørstofindhold på ca. 24% på vores hidtidige dekanter. Så ud over de energibesparelser, den nye dekanter giver, opnår vi - og i sidste ende vores forbrugere - en årlig besparelse på mellem 800.000 og 1 mio. kr. med de nuværende priser på bortskaffelse af slam, siger driftchef Erling Nielsen.

53


Storstrøms Spildevandsforening:

Virksomhedsbesøg og generalforsamling Igennem nogle år har Storstrøms Spildevandsforening indledt den årlige generalforsamling med et virksomhedsbesøg, således også i år. Valget var faldet på BIOFOS, Danmarks største spildevandsvirksomhed. Tekst: Preben Kosiara

Vi ankom til Lynetten Renseanlæg kl. 10.00, hvor vi blev modtaget af adm. direktør John Buur Christiansen og hans personale. BIOFOS er et resultat af den lovgivning, der er kommet i de senere år, og et selskab, som tager sig af spildevandsopgaver i hovedstadsområdet.

John Buur Christiansen gav en overordnet orientering om, hvad BIOFOS var for en størrelse. Det er opbygget som en koncern og består derfor af mange selskaber. Ejerkredsen er de forskellige kommuner i hovedstadsområdet. Det vil føre for vidt at beskrive det her, men de største steder er: Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen. Det er alle meget store anlæg med slamforbrænding, og Damhusåen har også et af landets største solcelleanlæg, hvor man producerer el svarende til 250 husstandes årlige elforbrug. BIOFOS har en meget stor besøgstjeneste med ca. 10.000 besøgende om året. Dette var jeg særligt interesseret i at høre nærmere om, da jeg gjorde meget ud af denne formidling i min aktive karriere. Der har de store selskaber nogle bedre muligheder, end jeg havde i en mindre forsyning.

Driftsassistent Erik Markussen og Jan Larsen viser rundt på anlægget.

Foto: Storstrøms Spildevandsforening

Når Storstrøms Spildevandsforening har valgt at besøge BIOFOS i Københavnsområdet, så begynder dagen jo fra morgenstunden. Bussen startede i Nakskov kl. 07.00 med at tage de første passagerer på, og så det gik det ellers op over Lolland, Falster og til Sjælland, og i Rønnede blev de sidste passagerer opsamlet. Der var sørget for, at folk kunne få kaffe og rundstykker i bussen.

Lynetten

54

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Deltagerne fik den helt store tur rundt på Lynetten.

Udfordringer Vi er nogle stykker, som har samarbejdet med John Buur Christiansen tidligere, da han var adm. direktør i et mindre forsyningsselskab, og derfor kender de udfordringer, der er i et sådant forsyningsselskab. John Buur Christiansen gjorde os opmærksom på, at vi ikke skulle tro, at opgaven og udfordringerne blev mindre, når der var så stor en ejerkreds.

Udseende og arbejdsmiljø Driftschef Peter Christiansen fortalte om Lynette Anlægget. Dette anlæg har jo snart nogle år på bagen, men der foregår hele tiden nogle nye tiltag. Slamforbrændingen har jo været en af de store opgaver igennem årene. Ved rundvisningen fik vi forevist et nyt og velfungerende anlæg. Da jeg selv har arbejdet meget med slambehandling, kunne jeg genkende mange af de problemer, som man tidligere havde. Det var glædeligt, at man allerede i projekteringen havde indtænkt udseende og arbejdsmiljø i en sådan grad. Der var utroligt rent og pænt alle steder. Driftsassistenterne Erik Markussen og Jan Larsen stod for rundvisningen på hele anlægget. Jeg har haft lejlighed til at besøge Lynette Anlægget mange gange igennem årene, jeg har altid glædet mig over at se de forskellige tiltag, som der hele tiden er i gang. Stor tak til BIOFOS for et veltilrettelagt besøg.

Generalforsamling i Storstrøms Spildevandsforening Preben Kosiara blev valgt til referent for generalforsamlingen. Formanden Lars E. Hansen indledte med at fortælle lidt om, hvad der sker på landsplan. Efter mange års virke har Jørgen Hermann valgt at stoppe med at være redaktør af Spildevands Tidsskrift. Jørgen Hermann har gjort et godt og stort arbejde med bladet igennem årene, og det vil blive svært for en ny person at løfte arven, men Pia Maltesen som den nye redaktør hedder, er kommet godt efter det. I skrivende stund er Pia dog på barsel, men har fundet en rigtig god afløser. Bladet er stadig i de bedste hænder. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Foto: Storstrøms Spildevandsforening

Lars E. Hansen har i en årrække været suppleant til bestyrelsen i Spildevandsforeningen og som sådant fulgt foreningen tæt. Ved sidste landsgeneralforsamling blev Lars så indvalgt som bestyrelsesmedlem. Årsmøde og landsgeneralforsamling blev afholdt i Frederikshavn i 2014. Lars E. Hansen har derfor deltaget i en del af de aktiviteter, som landsforeningen har afviklet. Døgnkurset i Kolding med 2 spor er kommet for at blive. Der er stor aktivitet i ”Slamflokken” og ”Industrigruppen”. Næste årsmøde bliver afholdt i Korsør d. 12. juni 2015. Formanden Lars E. Hansen opfordrede meget kraftigt til at deltage her og i den efterfølgende landsgeneralforsamling. Der er valg af bestyrelse, og her vil der skulle bruges nye kandidater, og det er vigtigt at bestyrelsen bliver så bredt repræsenteret som muligt. Her i vores egen forening har der været afholdt spildevands­ træf i Frejlev med ca. 110 deltagere. Det har ikke været muligt at afholde nogle temadage i dette år. Det er nok en kombination af manglende tid og manglende efterspørgsel, som har gjort, at det ikke er afholdt. Kassereren Palle Lund Jørgensen fremlagde regnskabet, som viste et mindre overskud. Lars E. Hansen beklagede, at der ikke var fremmøde fra to forsyninger. Det er mange, når der kun er seks forsyninger i vores område. Der var en drøftelse om fremtiden for vores lille forening, der var bred enighed om, at der stadig er behov for foreningen. Dette ses bl.a. ved vores spildevandstræf, hvor det år efter år, stadig kan samle mere end 100 personer. Interessen for at udstille til disse dage er meget stor fra vore leverandører. Der afholdes spildevandstræf i Vordingborg den 2. torsdag i september. Der planlægges for to temadage i det kommende år. En ”Rensedag” og en ”Ledningsdag”. Spildevandstræf i 2016 bliver afholdt i Rødby Havn. Der var en orientering om, hvad de forskellige forsyninger havde gang i rundt omkring. Denne orientering vidnede om meget stor aktivitet. Mødet sluttede kl. 15.00, hvor bussen var parat til at køre hjem. Tak for en god dag.

55


Firma Nyt Genetablering af INTAIR Solutions Martin Carlsen har per 1. August 2015 genetableret maskin- og energi-rådgivningsvirksomheden INTAIR Solutions (Intelligent Air Supply Solutions). Virksomheden rådgiver om energibesparelser vedrørende beluftning af spildevand, dvs. rådgivning om ombygning af eksisterende anlæg, om valg af bedste blæserteknologi, om udskiftning af eksisterende blæsere, om ombygning fra overflade til bundbeluftning, om proces­ optimering af beluftningsprocessen samt om projektering af nye beluftningsløsninger. Vi tilbyder ligeledes rådgivning ifm. driftsproblemer med eksisterende udstyr samt om støj og vibrationer mm. INTAIR solutions APS, Martin Carlsen, mobil: 4027 7298, e-mail: martin.carlsen@intair.dk, www.intair.dk Ny projektleder ved Stjernholm Claus Møller-Jakobsen er maskiningeniør og har en bred erfaring med tekniske løsninger inden for stål, rustfri og aluminium mv. Gennem ansættelse hos bl.a. Blücher og N. Graversens Metalvarefabrik har han opnået stor erfaring inden for teknisk salg, produktudvikling/konstruktion for kunder samt projektledelse. Med udgangspunkt fra kontoret i Ringkøbing får Claus det overordnede ansvar for gennemførelse og opfølgning på projekter. Han vil også være at finde på kontoret i Randers, samt naturligvis i stor udstrækning ude hos kunderne på projekter. Ny salgschef ved Stjernholm Morten Karulf får, med udgangspunkt fra kontoret i Ringkøbing, det overordnede ansvar for både internt og eksternt salg. Han har en MBA fra Ålborg Universitet i Manage­ ment of Technology med fokus på forretningsudvikling og er stærkstrømsinge­niør fra Århus Ingeniørhøjskole med fokus på styring og regulering. Morten har en solid kommerciel og teknisk baggrund med erfaring fra Eurotherm, Delta, ABB og Siemens, hvor han hovedsageligt har arbejdet med Key Account kunder med fokus på værdibaseret salg, lige fra udvikling til implementering og drift hos kunder. Ny salgsingeniør hos SP Technologies ApS John Pedersen er blevet ansat som salgsingeniør hos SP Technologies ApS pr. 01. maj 2015. John er uddannet maskiningeniør og har de sidste 15 år beskæftiget sig med salg bl.a. hos Eagleburgmann KE A/S, LM Wind Power A/S, og senest hos Tajco A/S, hvor han fungerede som Kalkulations Manager. Hos SP Technologies ApS skal John være med til at styrke indsatsen over for nuværende og fremtidige kunder på alle SP’s produkter, men specielt vil produkterne fra vores nyeste samarbejdspartner SWECO få Johns opmærksomhed.

56

Rubrikken “Firma Nyt“ er en gratis ydelse for foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

Process Engineering Brøndby: Jonas H. Ramussen er ansat som maskiningeniør. Jonas blev færdiguddannet i 2011 og har efterfølgende været ansat ved Novo Nordisk og MAN Diesel & Turbo. Han har arbejdet med rør-, ventil- og pumpespecifikation ud fra flowberegninger. Jonas vil styrke Process Engineerings kompetencer inden for 3D rørdesign, styrkeberegning og flowberegninger. Brøndby: Mads V. Rasmussen er ansat få timer i ugen, imens han gør sit studie færdig som maskiningeniør med speciale i konstruktion til juni, hvorefter han vil være fuldtidsansat. Han er oprindeligt uddannet som maskinarbejder. Under sin uddannelse til ingeniør har han løst opgaver hos Statoil raffinaderiet i Kalundborg. Fredericia: Martin Stubkjær er uddannet maskiningeniør og har i en del år arbejdet i Mellemøsten inden for mejeribranchen. Han har en fortid senest fra Union Engineering, hvor han arbejdede som Global Engineering Manager, men har også arbejdet for Tetra Pak som senior projektleder på store mejeriprojekter i Mellemøsten samt SPX og APC. Hans kompetenceområder er: Projektledelse og projektlayout specielt inden for mejerier og juicefremstilling. Orbicon: Ny hydrolog - Roskilde Orbicon har ansat Kirsten Prisum som ny hydrolog, hvor hun arbejder med hydrometri, hydrologi og vandløbsopgaver. Kirsten blev i april færdiguddannet som cand.scient. i geografi og geoinformatik fra Københavns Universitet, hvor hendes speciale omhandlede remote sensing af nedbør og vandindhold i jorden samt en analyse af nedbørsmønstre i Tanzania, alt sammen i samarbejde med GEUS. Orbicon: Ny landskabsarkitekt - Roskilde Orbicon har ansat Johanne Barfred som ny landskabsarkitekt. I Orbicon beskæftiger Johanne sig med landskabsarkitektydelser, klimatilpasning og regnvandshåndtering på overfladen. Johanne er uddannet landskabsarkitekt ved Københavns Universitet, tidligere den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Inden Johanne blev ansat i Orbicon, har hun arbejdet hos Thing & Brandt Landskab, Sweco Architects, COBE, Ballerup Kommune, Schønherr Landskab, Algren & Bruun samt Charlotte Skibsteds tegnestue. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Ny Marketing Manager hos Sunstone Water Group Europe Sunstone Water Group har pr. 1. maj 2015  ansat Daniella Weisbort Andreas­sen som Marketing Manager. Daniella, 36 år, har en baggrund som Cand. Mag. og kommer fra en stilling som Marketing Project Manager hos Grundfos.

Mindeord over Niels Mortensen Niels Mortensen døde d. 01.07.2015 efter lang tids sygdo­m, kun 53 år gammel.

Ny projektingeniør i Krüger Lars Bergqvist er ansat som projektingeniør den 1. april 2015 i Krügers afdeling Spildevand Øst. Lars’ arbejdsopgaver vil primært være detailprojektering af tavler og installationer hos Forsyningerne i Danmark. Lars er uddannet elinstallatør i 1991 og kommer fra et lignende job hos Robotek. Landia a/s:  Teknisk sælger Henrik M. Østergaard er nyansat i projektafdelingen som teknisk sælger (Area sales manager) med arbejdsområde i Danmark, Sverige og Norge inden for industrisegmentet, herunder biogas og fiskeindustri. Henrik har en baggrund inden for spildevand, gyllehåndtering og miljøteknologi til landbruget. Henrik har de seneste ni år været ansat ved Infarm a/s. Landia a/s: Teknisk Supervisor Jesper Hjorth Pedersen er nyansat hos Landia, hvor han skal stå for service og teknisk support. Jesper har i sine unge dage været i Mesterlære som maskinarbejder, arbejdet som montør, med udvikling og vedligehold inden for metal branchen, produktions konsulent ved flytning af en virksomhed til Holland. Har efterfølgende taget en lederuddannelse, arbejdet som værkfører i en maskinafdeling i tre år og de seneste otte år været Teamleader for 85 ansatte i en større international virksomhed.   Hach Lange skifter navn Hach Company og Dr. Lange fusionerede for mere end 10 år siden under navnet ”Hach Lange” med det klare formål at forbedre vandanalysen for vores kunder. Fremover fortsætter vi under vores globale navn ”Hach”. I praksis betyder det, at vores logo ændres. Herudover er der ingen ændringer. Virksomheden er stadig den samme, og dine kontaktpersoner, telefonnumre, produktbestilling, juridiske forhold mv. er uændrede. Vi har dog fået ny webadresse: www.dk.hach.com. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info-dk@hach.com eller tlf. 36 77 29 11.

Foto: Dott Ovesen

Niels blev som næsten nyuddannet maskinmester fra Aalborg maskinmesterskole ansat i firmaet Zickert i 1987. Hos Zickert var Niels i mange år projektleder og stod for projektering og udførelse af projekter på danske og udenlandske renseanlæg. Dette fortsatte han med hos firmaet Purac, hvor dog det administrative arbejde efterhånden kom til at fylde mere og mere. I 2005 blev Niels administrerende direktør i Purac, hvorefter han hovedsageligt tog sig af salg og kundepleje. Niels var fagligt dygtig til sit arbejde. Han gik ikke på kompromis. Han var også meget respekteret hos sine kollegaer, rådgivere og andre inden for branchen. Niels’ ærlighed, redelighed og dygtighed gjorde ham til et ægte fyrtårn i branchen. Niels var meget visionær og særdeles aktiv i forbindelse med etablering af foreningen Fletværk Vandbehandling. Niels sad i Fletværk Vandbehandlings bestyrelse indtil for nogle måneder siden, hvor han trak sig pga. sin sygdom. Niels’ store hobby var motorcykler og alt hvad der havde med hjul at gøre, jo hurtigere desto bedre. Han kunne også godt lide at tage kunder og venner med på mountainbiken i Dollerup bakker og skov.  Niels efterlader sig sin hustru, en søn og en datter. Vi vil savne Niels rigtig meget. Samtidig går vore tanker til Niels’ familie. Æret være Niels’ minde. Klaus Andersen på vegne af Purac og Anette Svenningsen på vegne af bestyrelsen i Fletværk Vandbehandling.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

57


Produkt Information Få den information, som du har brug for, når du har brug for den Liquiline To Go er et bærbart multimeter for måling af pH, redox, temperatur, ledningsevne og ilt. Træf de rigtige beslutninger for din proces. Uanset hvor og hvornår, du skal måle pH, redox, temperatur, ledningsevne eller ilt, vil Liquiline To Go give korrekte værdier med 100% signalintegritet. Tag den med overalt. Liquiline To Go modellerne er robuste, stødsikre og med tæthedsgrad IP66/67. I eksplosionsfarlige områder giver den ATEX og IECEx certificerede CYM 291model en sikker måling. Dette muliggør hurtig proceskontrol direkte på målestedet, selv i de mest udfordrende miljøer. Gør dit daglige arbejde nemmere. Liquiline To Go har en aktiv ”plug & play” funktion for hurtigt at skifte fra én parameter til en anden. Liquiline To Go kan derfor øjeblikkeligt genkende den tilkoblede sensor og præsentere alle vigtige måleværdier og kalibreringsdata. Nyhed fra WTW: Multi 3410 sæt Transportabelt Feltinstrumentsæt til turbidtetsmåling på spildevand. Transportabelt håndinstrument med 1 stk. elektrodestik, stort display med visning i NTU/FNU, datalogger og USB-stik. Instrumentet kan kalibreres i 2 eller 3 punkter for turbiditet. Nyudviklet IDS- sensor model VisoTurb 900-P med 1,5 m kabel til turbiditetsbestemmelser og kontrol direkte i spildevandet. IDS-sensoren kan anvendes i område 1000 – 4000 FNU +/-5% af mv. Velegnet til miljøkontrol af spildevand. Kontakt Fagerberg på tlf. 43290200 eller fagerberg@fagerberg.dk for nærmere oplysninger.

Send en kort produktpræsentation samt et produktfoto til red@stf.dk så I får jeres nye produkt præsenteret i STT! 58

“Produkt Information“   er ligeledes gratis for foreningens medlemmer. • Der bringes kun omtale af nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord, ellers forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte i teksten. • Det er produktomtalen, der er interessant.

RIA15: Nu også med saltvandsresistent plasthus Det loopforsynede kompakte display, RIA15, tilbydes nu med alle de funktioner, der er nødvendige i den maritime industri. Disse er tysk Lloyd og Ex-god­ kendelser, meget lavt spændingsfald ≤ 1 Volt, IP66 beskyttelsesklasse, kompakt hus og tydelig læsbarhed. Endress+Hauser er nu i stand til at opfylde alle disse krav til en rentabel pris. Det helt nye plastmateriale, der anvendes til RIA15’s hus er korrosionsfrit, saltvandsresistent, vejrbeskyttende og konduktivt. Desuden tilhører RIA15 E-direct porteføljen, hvilket giver dig ekstra fordele: • Let at vælge - Du kan nemt udvælge den relevante version fra en bred vifte af varianter. • Høj kvalitet - E-direct produkter lever op til Endress+Hauser’s velkendte kvalitetsstandarder. • Rentable priser - Du får den bedste værdi for pengene, da prisen per enhed falder, jo større mængde der bestilles. • Hurtig levering - Produkterne har korte leveringstider, som er tydeligt angivet ved siden af hver ​​ variant. Se mere på www.e-direct.endress.com/ria15 Prisbillige, intelligente niveaumålere Pulsars nye dBi Transducer-serie udgør en række selvstændige, intelligente, berøringsfri ultralydniveaumålere, som kan anvendes til såvel flydende som pulverformige medier. Niveaumålerne fås til måleområderne 3m, 6m, 10m eller 15m dybde og kan specificeres i forskellige udførelser, afhængigt af anvendelsen, eksempelvis forsynet med flange, Teflon-belagt til korrosive betingelser, med skumbelægning eller neddykningsbeskyttelse eller med gevindtappe for nem installation. Niveaumålerne fås i to serier: dBi HART-serien giver øget nøjagtighed af målingerne gennem automatisk temperaturkompensation. Den kan også anvendes til at omregne niveauet til volumen gennem det indbyggede bibliotek over typiske tankformer, eller gennem dens evne til at anvende en 16-punkts kurvetilpasning for atypiske tankformer. dBi Profibus-serien udnytter de høje datatransmissions­hastig­ heder med Profibus PA til at give fuld digital kommunikation fra en DATEM-aktiv transducer. Systemets høje opløsningsevne giver en exceptionel nøjagtighed og et ultrahurtigt respons på kun ca. 1 sekund. For yderligere information kontakt: Aquasense, Sabine Rose Nørgård, Telefon 4242 5080 E-mail srn@aquasense.dk. Se også www.aquasense.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Tæt gulvprofil af aluminium

Frem/dens energiproducerende  renseanlæg  er     omkostningsbesparende  og  sam/dig  /l  gavn  for  vores  miljø…  

Tilpasset til overdækning af tanke og kanaler på renseanlæg.

NISSEN  energi  teknik  projekterer,  producerer,  leverer  og  installerer   energiproducerende  anlæg  9l  frem9dens  rensningsanlæg.     Vi  $lbyder:  

• Let at montere. • Tværriflede for øget skridsikkerhed. • Let at åbne overdækningen trods not og fjer.

Sapa Gulvsystem har et bredt sortiment af profiler til gulve, trapper, rækværk og gelænder til industrien og byggebranchen. Læs mere på www.sapabuildingsystem.se. Forhandler

Systemleverandør

EKS Trading ApS Carit Etlars Vej 7, 1 tv. DK 1814 Frederiksberg C Tlf. 70 20 81 01 eks@eks-trading.dk www.eks-trading.dk

Sapa Building System AB SE-574 81 Vetlanda Tlf. +46 383-942 00 system.se@sapagroup.com www.sapabuildingsystem.se

Service

MED LJM SOM SERVICEPARTNER FÅR DU: ► LANDSDÆKKENDE SERVICE MED TELEFON -OG SERVICEVAGT.

     

-     Nøglefærdige  gasmotoranlæg.   -       Nøglefærdige  kedelanlæg.   -       Gasrensningsanlæg.   -       Styretavler  og  el-­‐installa9oner.   -       Service  på  energiproducerende  anlæg.   -       NISSEN  energi  teknik  er  godkendt  af  Sikkerhedsstyrelsen              som  ”Kompetent  virksomhed”.  

www.nissenenergiteknik.dk

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

► TOPUDSTYREDE SERVICEVOGNE TIL FLEKSIBLE OPGAVER. ► TILBUD PÅ SERVICEAFTALER MED FORDELE FOR DIN DRIFTØKONOMI. ► SERVICEMONTØRER UDD. PÅ LJM PRODUKTER. GARANTI FOR ORIGINALE LJM RESERVEDELE. ► EN PARTNER MED FOKUS PÅ SIKKERHED. GODKENDT TIL AT ARBEJDE I ATEX MILJØER. ► 50 ÅRS ERFARING MED UDVIKLING, PRODUKTION OG SERVICERING.

Vi sælger og yder service på:

► Mixere

► Omrørere

Kontakt:

► Røreværker

Jensen & Nowak ApS

► Recirkulationspumper Lind Jensens Maskinfabrik A/S Torben Nielsen - Salgskonsulent Kontakt os i dag på: 4012 6715 tn@ljm.dk www.ljm.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk 59


Planlagte aktivi­teter i 2015 Planlægning af Døgnkursus 2015: 20. august i Kolding Døgnkursus: 6.- 7. november i Kolding Besøgsdag for STF Industri: efterår 2015 (tjek www.stf.dk for tid og sted)

Artikler og input modtages med glæde Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spildevandsbranchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknologier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så kontakt den vikarierende redaktør Anne Møller Kristensen på red@stf.dk eller Susanne Brandt på sb@stf.dk.

Ny annoncekontakt Spildevandsteknisk Tidsskrifts annoncørkontakt gennem mange år, Janne Helsengreen, har valgt at flytte med sin familie til Schweiz, så allerede fra dette nummer er I blevet kontaktet af Jeanette Hennings, der til daglig – udover at være direktør på Hornslet Bogtrykkeri – også er servicekontakt på forlaget Vildt & Jagt. Jeanette vil sørge for, at annoncørerne også fremover vil få en god service.

Vikarierende redaktør Redaktør Pia Maltesen er på barselsorlov indtil medio oktober. Under Pias barsel vikarierer Anne Møller Kristensen. Redaktionelt materiale til Spildevandsteknisk Tidsskrift mailes fortsat på adressen red@stf.dk, der i perioden automatisk videresendes til vikaren. Sekretariatsleder Susanne Brandt vil i barselsperioden være vikaren behjælpelig med blandt andet at svare på telefoniske henvendelser og forespørgsler fra nye skribenter eller leverandører af materiale til Spildevandsteknisk Tidsskrift.

Spildevandsteknisk Tidsskrift deadlines og udgivelser 2015 HANDLING

DATO ÅR 2015

Tekst-deadline nr. 1 - 2015

2 februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2015

16. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2015

13. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2015

4. maj

Blad nr. 2 u d g i ve ls e

Uge 21

Tekst-deadline nr. 3 - 2015

29. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2015

6. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2015

14. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2015

28. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2015

09. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2015

23. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

60

BEMÆRKNINGER

Af hensyn til Årsmøde 12. juni uge 24

Af hensyn til Døgnkursus uge 45

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3 - 2015

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk

61


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

DESMI takker for et godt STF Årsmøde 2015

og den es o k R vor nQ m a o c S e er mer øsning s læ pel pum

Fik du set markedets mest effektive spildevandspumpe?

EffTec – Overbevisende effektiv Motor som matcher IE3 standarder

PermaCoolTM motorkøling

Virkningsgrad > 80%

Dynamisk optimeret hydraulik

PROVEN TECHNOLOGY www.pumpeservice.dk / www.desmi.dk desmi@desmi.com / 72 44 02 50

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.

Profile for susanne brandt

Spildevandsteknisk Tidsskrift 2015-3  

Spildevandsteknisk Tidsskrift 2015-3  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded