Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Page 1

Nr. 2 · maj 2016 · 44. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Alt om årsmødet i Hedensted: – Udstilleromtaler – Sløret løftes for nyt logo – Kig forbi Redaktørens Hjørne – Bag om Hedensted Spildevand • Håndbog om KOD på vej • Ny biofilmbaseret teknologi til rensning af hospitalsspildevand • 150% selvforsyning er en realitet ved VandCenter Syd


Organ for medlemmer af

Indhold Leder   Af Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Anne Møller Kristensen, redaktør Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Jens Jørgen Ploumann, Viborg Spildevand A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør) Bestyrelsessuppleanter: Jan Jørgensen, SK Forsyning Pernille Lyngsie Pedersen, Vandrens - Stigsnæs Industripark A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau, Randers Spildevand A/S Tekst-deadline næste nummer: 27. juni 2016 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen Annonce-deadline næste nummer: 4. juli 2016

Viden   To projekter har fået bevilling fra STFs aktivitetspulje . . . . . . . . . . . .   Håndbog: Håndtering af KOD på kommunale renseanlæg . . . . . . . .   Aquarden Technologies modtager EU’s miljøpris . . . . . . . . . . . . . . . .   Fremtidens arbejdsmiljø:  Forbedringer på vej for branchen . . . . . . .

2 4 8 10

Portræt   Ildsjæl i bevægelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Viden   Byggeriet af Danmarks største kloakpumpestation er startet . . . . . .   150% selvforsyning er en realitet ved VandCenter Syd . . . . . . . . . .   Bachelorprojekt ved Ejby Mølle renseanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Industridag med fokus på energiproduktion og lattergas . . . . . . . . .

16 18 21 22

KORT NYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Viden   Effektiv bionedbrydning af lægemidler i spildevand    ved biofilmbaseret teknologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29   MERMISS-anlæg til Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Årsmøde   Hedensted Spildevand A/S er dette års vært for STFs årsmøde    fredag den 10. juni 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Spildevandsteknisk nærvær på STFs årsmøde den 10. juni . . . . . . . .   To ny driftige personer stiller op til bestyrelsesvalget . . . . . . . . . . . .   Premiere:  På generalforsamlingen løftes sløret for STFs nye logo . . .   Kig forbi Redaktørens Hjørne på årsmødet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nyhed til årsmødeudstillere:  Med CM Exhibition App kan udstillere    scanne sig til kontaktdata for besøgende på standen . . . . . . . . . .   Årsmødeomtale af udstillere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viden   Gevinst ved udrådning ved højere temperaturer . . . . . . . . . . . . . . . .   Vidensdeling mellem Herning Vand og Vejen Forsyning . . . . . . . . . .   Horsens Vand A/S bliver fortsat bedre til at rense spildevandet for    fosfor og kvælstof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   rÅdne”tanken”har afholdt sin første erfa-dag . . . . . . . . . . . . . . . . .   GAFOKIR: Resultat af fosfor- og kvælstofgenvinding   ved inddampning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nyt samarbejde mellem USA og Danmark om vandteknologi . . . . . .

34 35 37 38 40 42 45 64 67 70 72 77 79

Juridiske nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Planlagte aktivi­teter i 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Artikler og input modtages med glæde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Er du tilmeldt de rette nyhedsbreve fra STF? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Spildevandsteknisk Tidsskrift – deadlines og udgivelser 2016 . . . . . . . . 88

Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.639 i perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Tingvej 36, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

STFs årsmødeudstilling i 2016 afholdes fredag den 10. maj på Hedensted Renseanlæg, hvor godt 125 udstillere vil stå klar med mange nye, spændende produkter. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Leder

Den 26. – 28. maj afholdes Naturmødet i Hirtshals. Verdens første folkemøde om natur, hvor ambitionen er, at alle, der interesserer sig for naturen, skal mødes for at debattere, hvad naturen betyder for os. Alle interesserede er velkomne uanset, hvad tilgangen er til vores fælles natur. Der kommer en vid vifte af udstillere, oplægsholdere, interesseorganisationer og en endnu videre vifte af nysgerrige gæster. Hjørring Vandselskab er af arrangørerne blevet bedt om at møde op med en

Af Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab stand og personale for at fortælle om vores rolle i naturbeskyttelsen og vores syn på brugen af natur. Vi henter vores vand dybt nede i naturen og udleder regnvand og renset spildevand på overfladen, hvor det bidrager til andres naturoplevelse. Da vi i første omgang blev spurgt, var jeg lidt skeptisk, men efter lidt betænkning var tvivlen væk. Vi har en rolle at spille ved et naturmøde, og vores indsats skal også ses som en forudsætning for den samlede danske natur og brugen af den. Jeg er i denne uge blevet kontaktet af en entusiastisk vinterbader med et spørgsmål, vi ikke har oplevet før. ”Er det godt og sikkert at svømme i et nyt, stort regnvandsbassin midt i Hjørring?” Vandkvaliteten er helt som i en nærliggende lille naturlig sø, men alligevel sidder jeg med tanken: ”Er det spildevandsfolks opgave at drive en vinterbadeanstalt?” Jeg kan ikke svare på spørgsmålet, men både Naturmødet og regnvandsbassinet illustrerer den fantastiske udvik-

ling, der er sket inden for vores fag i Spildevandsteknisk Forenings levetid. Den udvikling skal Spildevandsteknisk Forening også afspejle. Vi har talt om udvikling af Spildevandsteknisk Tidskrift og hele vores fremtoning udadtil igennem længere tid. På det kommende årsmøde den 10. juni er der en vedtægtsændring, der skal gøre det muligt at skifte navn på vores medlemsblad, på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil ligeledes præsentere et nyt og tidssvarende logo, der illustrerer, at vores opgaver er mange flere end bare at rense spildevand. Vi er kommet langt siden foreningens første logo, rislefilteret, var hverdagens opgave for driftspersonalet. Det er endnu en grund til at glæde sig til årsmødet foruden at møde spildevandsfolk fra nær og fjern, 125 udstillere og et veldrevet, moderne renseanlæg med mange spændende løsninger på branchens udfordringer. Vi ses i Hedensted. Jacob Andersen Formand, Spildevandsteknisk Forening

FLERE MULIGHEDER MED SPIDER NYHED – 7” HMI display • Individuel tilpasning NYHED – SPIDER-WEB • Konfigurations værktøj • Cloud baseret • Uafhængig af platform og styresystem Universal controller med GPRS modem. • Pumpestyring • Dataopsamling • Grundvandsapplikation Mød os på STF årsmøde i Hedensted, fredag d. 10. Juni 2016 - Kom og se SPIDER ACOWA INSTRUMENTS forhandles af WASYS A/S www.wasys.dk - Telefon: +45 72 21 79 79 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

1


To projekter har fået bevilling fra STFs aktivitetspulje To spændende projekter har indtil videre opnået bevilling fra Spildevandsteknisk Forenings aktivitetspulje. Begge projekter er nyskabende og giver værdi både for de konkrete ansøgere og efterfølgende for alle landets forsyninger. Tekst: Susanne Brandt, Spildevandsteknisk Forening En del af Spildevandsteknisk Forenings overskud er placeret i foreningens såkaldte aktivitetspulje, hvorfra foreningens medlemmer kan ansøge om midler til gennemførelse af relevante projekter. Spildevandsteknisk Forenings aktivitetspulje er markedsført kraftigt siden november 2015, hvilket indtil videre har resulteret i fire ansøgninger til puljen. Disse ansøgninger var alle indkommet tidsnok til, at de kunne behandles på bestyrelsens møde i marts måned.

Har du en idé til et projekt, der kan gavne hele spildevandsbranchen? STFs aktivitetspulje modtager fortsat ansøgninger, så har du et godt projekt, du gerne vil søge midler til, er du meget velkommen til at søge. Find ansøgningsskema på stf.dk

Aktive kul mod Svovlbrinte og Siloxaner

Dankalk forhandler desuden aktive kul til dioxinfjernelse i røggasser samt granuleret og pulverkul til vandrensning.

Tlf. 33 68 74 00 E-mail dankalk@dankalk.dk, www.dankalk.dk

2

Bestyrelsen vurderede nøje på de indkomne ansøgninger, herunder om projekterne er realistiske at gennemføre, og om hvorvidt en bred kreds af forsyninger vil kunne få gavn af projekterne. Det var og er afgørende, at det output, som et projekt genererer, ikke kun giver værdi for den enkelte forsyning, men også giver umiddelbar værdi hos andre forsyninger. Resultatet af bestyrelsens behandling af ansøgningerne blev, at to af de fire ansøgninger bliver imødekommet.

Kampagne mod fremmedlegemer i kloakken, herunder fiberklude Godtaget blev ansøgningen fra otte forsyninger på Sjælland/ Fyn, der i fællesskab ønsker at tilrettelægge en kampagne mod fremmedlegemer i kloakken, herunder især fiberklude. Ved projektets afslutning får Spildevandsteknisk Forening rettighederne til kampagnematerialet, som dernæst stilles til rådighed for alle landets forsyninger. De otte forsyninger er: NK Forsyning A/S, Sorø Forsyning A/S, Guldborgsund Forsyning A/S, Lolland Forsyning A/S, Vand & Affald A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Faxe Forsyning og SK Forsyning A/S.

Svovlbrinte i kloaksystemer – årsager, konsekvenser og løsninger H2S-håndbog og metodeudvikling for at kunne fastsætte restlevetid for betonrør påvirket af H2S Godtaget blev også ansøgningen fra Hedensted Spildevand, der i samarbejde med syv andre forsyninger og Aalborg Universitet, vil udvikle en metode, der gør det muligt at lave en model for restlevetiden på beton. I metoden skal det udnyttes, at der i rødbedesaft findes et stof, der skifter farve som følge af pHændring. Ud fra pH-ændring i røroverfladen bliver der lavet en model, som kan sætte restlevetid på betonen. Forsyningernes erfaringer med den nye metode, og forsyningernes øvrige viden og erfaring vedr. svovlbrinte i spildevandssystemer, skal samles i en pdf-håndbog om svovlbrinte i spildevandssystemer. Håndbogen skal kunne bruges i både drifts- og planafdelinger landet over. Foruden Hedensted Spildevand er følgende forsyningsselskaber sammen om H2S-projektet: Vandcenter Syd, Hjørring Vandselskab, Aalborg Forsyning, Aarhus Vand, Vestforsyning, BlueKolding og FFV Spildevand.

Send flere ansøgninger Opfordringen til forsyningsselskaberne om at sende ansøgninger om midler fra Spildevandsteknisk Forenings aktivitetspulje gælder stadig. Ansøgningsskema findes på foreningens hjemmeside: http:// www.stf.dk/Spildevandsteknisk-Forening/STFs-aktivitetspulje Ansøgninger til Spildevandsteknisk Forenings aktivitetspulje bliver behandlet ved førstkommende bestyrelsesmøde. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


VERDENSNYHED

Visuel overvågning af overløb Vi er stolte af snart at kunne løfte sløret for verdensnyheden D·Eye®, den unikke kameraløsning, udviklet af Danova® i samarbejde med fire forsyningsselskaber. Kameraet sender automatisk billeder ved overløb eller ”on demand” via datalogger DanovaLog® EASY. Du får øjeblikkelig vished om forholdene ude ved overløbet, inden der træffes yderligere foranstaltninger, hvilket kan betyde store besparelser på driftsbudgettet. DanovaLog® og D·Eye® • Batteridreven • Nem installation og montering • Online via GPRS (uafhængig af teleudbyder) • Alarm SMS og billeder ved overløb eller ”on demand” • Online data, billeder, grafer og rapporter via Danovas dataserver døgnet rundt • Utallige anvendelsesmuligheder

Kom og oplev D·Eye® til lanceringen på STFs årsmøde 10. juni i Hedensted – eller ring 66 14 93 23 og hør mere!

DANOVA® · MØLLEBAKKEVEJ 155, 4243 RUDE · TLF. 6614 9323 · INFO@DANOVA.DK · WWW.DANOVA.DK

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

3


Håndbog:

Håndtering af KOD på kommunale renseanlæg Forsyningsselskaberne og kommunernes visioner om at udarbejde en håndbog for behandling af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) på kommunale renseanlæg kom et skridt tættere på, da de i december 2015 modtog tilsagn om støtte til gennemførelse af projektet. Tilskuddet til gennemførelse af projektet blev givet under Pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen). Tekst og foto: SK Forsyning For kommunale renseanlæg med rådnetanke er der behov for retningslinjer, der belyser håndteringen af KOD. Projektet retter sig specifikt mod at få udarbejdet en håndbog for KOD på kommunale renseanlæg. Håndbogen skal anvise konkrete løsninger til behandling af KOD med rådnetanke på kommunale renseanlæg og har til mål at favne de centrale aspekter i implementeringsprocessen. Projektgruppen gør sig allerede nu forhåbninger om, at forsyningsselskaberne i samarbejde med kommunerne kan anvende håndbogen aktivt i deres valg af strategi for håndteringen og genanvendelsen af den organiske fraktion af kommunens affald, særligt KOD, men også kommunens øvrige organiske affaldsfraktioner.

Tværkommunalt samarbejde Den centrale del i projektet er vidensdeling og formidling så bredt som muligt omkring energiudnyttelse og genanvendelse af KOD på kommunale rådnetanks­ anlæg. Projektet er tværkommunalt forankret, og det tværkommunale samarbejde sikres gennem inddragelse af følgegruppen. Udover Slagelse Kommune og SK Forsyning som ansøgere og primære drivkraft i projektet, er der i projektet inkluderet en række ressourcer i form af en kvalificeret følgegruppe og rådgivende eksperter på området. Foruden repræsentanter fra Miljøstyrelsen består følgegruppen af Faxe Forsyning (Faxe Spildevand og Faxe Affald), NK Forsyning, Billund Vand, Billund Kommune, Roskilde Kommune, AffaldPlus samt DANVA. EnviDan bidrager i samarbejde med EnviDan Energy til en konkret vurdering af tekniske løsninger og har til hovedformål at bidrage til specifikke forslag, der kan sikre en succesfuld overførsel

4

Projektgruppen bag udvikling af håndbogen for behandling af KOD på kommunale rense­ anlæg har en klar vision om at levere et solidt produkt til kommuner og forsynings­selskaber i hele landet.

af teknologi fra biogasbranchen til de kommunale renseanlæg, der har rådnetanke. Ud over at være et godt eksempel på tværkommunalt samarbejde, demon-

strerer projektet et værdifuldt tværfagligt samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber, affaldsselskaber, rådgivere, interesseorganisationer og myndigheder, som har meldt sig til projektet for at dele deres viden. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Nu bryder Flygt igen grænserne - for holdbarhed, på de nye mixere

• Service først efter 32.000 timer eller 6 år • IE4 energieffektivitet • Lavere energi forbrug - op til 30% • Indbygget VFD

,

et d ø m s r FÅ T S å p os re! e Besøg m r ø og h

Nu bryder Flygt igen grænserne for holdbarhed og forhøjer dermed endnu engang standarden inden for højeffektive, lav hastigheds dykkede mixere. Vores nye Mixere skal først serviceres efter 32.000 timer eller 6 år (afhængig af hvad der kommer først).

www.flygt.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

5


Ressourcestrategien En række danske kommuner er allerede i gang med indsamling og sortering af den organiske fraktion af dagrenovationen. Enkelte kommuner håndterer og genanvender i dag KOD, mens hovedparten af de danske kommuner i dag stadig står overfor at skulle beslutte, hvordan de i fremtiden vil håndtere KOD. De danske kommuner har et afsætningsbehov for KOD fra husholdninger. De danske forsyningsselskaber udviser øget interesse for at modtage denne fraktion til forgasning på deres rådnetanke. Mange af disse rådnetanke har en overskudskapacitet, som kan udnyttes til udrådning af KOD, med energiudnyttelse og efterfølgende udbringning på landbrugsjord. Dette kan bidrage til at nå målene i Ressourcestrategien. Projektet søger at nedbryde den vidensbarriere, der i dag er på området, og via håndbogen facilitere implementeringen af Ressourcestrategien på danske kommunale renseanlæg. Ressourcestrategien har et overordnet mål om 50 % genanvendelse i 2022 af 7 udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet. Den organiske del udgør en ganske stor del af den totale mængde (40-45 %). Målet om 50 % genanvendelse vil derfor kun kunne nås, hvis også den organiske fraktion genanvendes.

Behov for rådnetanke Ifølge Miljøstyrelsens rapport fra 2015 ”Kortlægning af forbehandlings- og biogaskapacitet af organisk affald”, Miljøprojekt

nr. 1728 er der et behov for at inkludere den eksisterende overskudskapacitet på danske kommunale rådnetanksanlæg for, at den samlede mængde KOD kan håndteres med den eksisterende udrådningskapacitet. I dag er der kun et enkelt renseanlæg, som modtager KOD til udrådning, nemlig Billund Biorefinery (tidligere Grindsted Renseanlæg). I hovedrapporten fra det økologiske råd fra 2015 ”Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg” beskrives nuværende forhold omkring mejeribranchens krav til sporbarhed. I rapporten vurderes det, at KOD pt. ikke er anvendeligt til afgasning på gyllebaserede biogasanlæg, fordi det ikke er sporbart tilbage til de enkelte husstande. Dermed er der en begrænsning for en lang række af biogasanlæggene ift. modtagelse af KOD. Dette krav til sporbarhed findes ikke for udbringning af slam på landbrugsjord, hvilket på nuværende tidpunkt favoriserer, at KOD kan tilledes rådnetanke på renseanlæg i stedet for biogasanlæg. Det ser dog ud til, at mejeribranchens krav til sporbarhed i fremtiden vil ændre sig, så de gyllebaserede biogasanlæg i højere grad fremover vil være åbne overfor at modtage KOD.

Projektet er sat i gang Opstartsmøde og det første projektgruppemøde er allerede afholdt, og det er tydeligt, allerede fra de første indledende møder, at såvel projektgruppe som følgegruppe er gået ind i projektet med en klar vision om at levere et solidt produkt til kommuner og forsyningsselskaber i hele landet.

Service Anbefales af førende rådgivere

Målrettet sporing af uvedkommende vand – det betaler sig Få overblik over: • hvor der er indsivning • fejltilkoblinger • mængden af uvedkommende vand

Få optimal datakvalitet ved hjælp af: • autoniveaukalibrerede målinger • dual-sensor teknik Til fast lav pris.

Driftssikre løsninger og et dedikeret partnerskab Ring og lad os finde ud af hvor meget I kan spare

BlueNorth.dk

6

info@bluenorth.dk

53 54 00 98

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


A4 Arsmøde ann _Layout 1 04/05/15 14.42 Side 1

Mød os på STF’s årsmødeudstilling den 10. juni på Hedensted Renseanlæg. Et anlæg i smukke omgivelser og af en høj kvalitet, produceret, leveret og installeret af os.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Som sæ d pandek vanligt er de r ager til kom og all få en s e, så vores s n algs- o ak med g proje stab sa ktm service t vores team!

7


Aquarden Technologies modtager EU’s miljøpris Aquarden Technologies’ stifter og direktør Zhuoyan Cai modtog mandag den 2. maj EU’s miljøpris for bæredygtige produkter og services i Ingeniørforeningen i København. Tekst og fotos: Aquarden Technologies Prisen gives for udvikling af et nyt produkt eller en ny service, som i tilblivelse eller anvendelse i væsentligt omfang bidrager til bæredygtig udvikling og innovation. Aquarden har gennem 10 år udviklet et anlæg, Waterox, der fuldstændigt kan destruere problematiske stoffer i spildevand fra industrien direkte ved kilden. Denne type anlæg er det første af sin art i Danmark. Samtidig er det ét af de første i verden, der kan omdanne miljøfarligt industrispildevand til helt rent vand baseret på SCWO-teknologien. - Aquarden Technologies tildeles EU’s miljøpris for bæredygtige produkter og services for projektet ”Destruktion af miljøfremmede og giftige stoffer i industrielt spildevand med Waterox. Anlægget tilbyder en løsning som i betydeligt omfang eliminerer miljøfremmede stoffer i spildevandet uden emissioner i en energieffektiv proces med udnyttelse af vand og overskudsenergi, sagde formand for bedømmelseskomiteen, prodekan Kurt Nielsen, Aarhus Universitet. - På vegne af alle 18 medarbejdere er jeg stolt over at kunne modtage EU’s miljøpris i dag. Det er en kæmpe anerkendelse af vores resultater og vores arbejde med at udbrede SCWOteknologien og Waterox, som kan hjælpe danske og udenlandske virksomheder med at behandle deres miljøfarlige spildevand, så det kan sendes tilbage i naturen, sagde Zhuoyan Cai.

Bæredygtigt produkt EU’s miljøpris for bæredygtige produkter og services gives til et produkt eller en proces, der er efterspurgt, ligesom der skal kunne dokumenteres bedre ressourceøkonomi end traditionelle produkter, herunder minimering eller genbrug af affaldsstrømme og øget livskvalitet. Der skal være tale om et bæredygtigt produkt, der inddrager hensyn til arbejdsmiljø og har sociale perspektiver. EU’s miljøpriser uddeles hvert andet år til de mest miljøbevidste virksomheder i Europa. I 2016 uddeles de for 16. gang. Formålet med prisen er at fremme innovative og bæredygtige tiltag på miljøområdet.

Om Aquarden Aquarden Technologies ApS er udbyder af totalløsninger inden for problematisk spildevand. Aquarden har i en årrække udviklet et nyskabende on-site system, Waterox, der fuldstændigt renser industrispildevand for svært nedbrydelige og miljøfarlige stoffer. Aquardens filosofi er at tilbyde bæredygtige løsninger, der reducerer omkostninger og sætter nye standarder for behandling af spildevand. Virksomheden ligger i Skævinge og har 18 medarbejdere.

Aquarden stifter og direktør Zhuoyan Cai modtager EU’s miljøpris.

8

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Aquardens medarbejdere var med, da virksomhedens stifter og direktør Zhuoyan Cai (i midten med pokalen) modtog EU’s miljøpris i Ingeniør­ foreningen i København.

Niveaumålere til spildevand – alle vandtæt IP68

• Pumpebrønde

• Tryk

• Bassiner

• Radar

• Tanke

• Ultralyd

TILBUD Radar

kr.

6.495,-

• Overløb

Stærke løsninger til enhver opgave

MØD OS PÅ STF UDSTILLINGEN PÅ HEDENSTED RENSEANLÆG 10. JUNI

E. Eberhardt ApS | Bygstubben 6 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 3366 | www.ee.dk | info@ee.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

31472 Eberhardt halvsides Annonce 184x133 mm.indd 1

9

22/02/16 12.47


Fremtidens arbejdsmiljø:

Forbedringer på vej for branchen Fredag den 11. marts mødtes repræsentanter fra netværk i henholdsvis DANVA og Spildevands­ teknisk Forening til en fælles workshop om indsatser inden for arbejdsmiljø i vand- og spildevands­ selskaber. Det blev til mange faglige diskussioner og en enighed om fem konkrete projekter, der nu sættes i søen. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, Spildevandsteknisk Tidsskrift

Hvordan forbedrer vi arbejdsmiljøet i spildevandsselskaberne? Det er der mange bud på.

For de danske vand- og spildevandsselskaber er arbejdsmiljø et evigt aktuelt emne. Der er mange farer forbundet med at arbejde med især spildevandet, og skaderne kan være både akutte og akkumulerede. - Vi oplever stor interesse for arbejdsmiljø generelt blandt vores medlemmer, og vi vil gerne forsøge, om vi kan starte nogle projekter op med det formål at indføre endnu mere forebyggelse i arbejdet med arbejdsmiljøet i forsyningsselskaberne. Og da arbejdsmiljø ikke er et unikt tema for hver forsyning, giver det mening at starte nogle fælles indsatser op og dermed gå fra snak til handling, indleder Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forsyning, mødet med. Kristian Friis, chefkonsulent ved DANVA og medarrangør af dagen, supplerer:

10

- Vi er glade for, at dagen i dag er lykkedes, hvor planen er at finde ud af, hvor vi skal hen med fremtidens arbejdsmiljø i forsyningsselskaberne. I DANVA har vi et politisk sigte og vil meget gerne bruge dagen som en platform i forhold til politiske initiativer, fx i forhold til revidering af kloakbekendtgørelsen, for på den måde at få både bedre og billigere arbejdsmiljø. Rammen er sat, og de 12 fremmødte har en klar opgave foran sig.

Alle kender til skader Dagen starter med første runde af workshoppen, hvor indsatsområder identificeres. Hvor skal der tages fat? Hvor er udfordringerne? Og hvilke kriterier skal anvendes, når indsatsområderne skal prioriteres? Undervejs beretter mange af de frem-

mødte om skader, de enten har været involveret i eller har hørt om. Behovet for yderligere fokus på arbejdsmiljø er tydeligt. Ikke kun for de medarbejdere, der hver dag befinder sig i potentielle faresituationer, men også for eksterne leverandører, som fx kommer på renseanlægget. Det kan være chauffører eller entreprenører, der ikke opfylder kravene på området. Som en deltager siger: - En slamsuger skal jo også vide, han ikke må spise frokost i bilen, når han holder på vores plads! Udfordringerne er mange, og den første runde i workshoppen sætter en stor streg under mødets berettigelse.

Prioritering Efter et gæsteforedrag om stress og en velfortjent frokost mødes deltagerne til Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


workshoppens runde to. Her skal indsatsområderne prioriteres, og konkrete handlinger skal igangsættes. Målet er at ende med en mulig handlingsplan. Deltagerne starter med at prioritere de indsatsområder, de identificerede i workshoppens runde et. Prioriteringen sker ud fra to kriterier: • Vigtighed - betydning for branchen? • Sværhedsgrad - hvor svært er det at gennemføre? De forskellige temaer er nedfældet på store post-its, der bliver placeret på en stor planche, og der danner sig langsomt et billede af, hvor komplekst et område arbejdsmiljø er. Og samtidig også betydningen af at få sat gang i nogle initiativer. Planchen er til sidst oversået med cirka 50 post-its, hvoraf deltagerne skal udvælge fem områder at arbejde videre med. De fem udvalgte temaer er: 1. Service/drift af pumpestationer 2. Bakterieflora – viden om påvirkning af medarbejdere

3. Vaccinationer, information om lovkrav 4. Eksterne leverandører overholder ikke reglerne 5. Svovlbrintepåvirkning

Videre arbejde Temaerne bliver skrevet på store, hvide stykker papir, og deltagerne skal derefter skrive noter til, hvordan det pågældende tema skal gribes an. Det går hurtigt op for gruppen, at nogle temaer skal angribes politisk, nogle kræver igangsættelse af forskningsarbejde, og at nogle er nemmere at føre ud i livet end andre. - I dag er vi kommet mange skridt nærmere nogle konkrete handlingsplaner for forbedring af arbejdsmiljøet i vandog spildevandsselskaberne, og det har været en udbytterig workshop med mange gode temaer at gå videre med, siger Susanne Brandt. Spildevandsteknisk Tidsskrift vil følge gruppens videre arbejde for bedre arbejdsmiljø i vandsektoren i fremtiden. Det er svært at prioritere mellem de mange gode forslag.

Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

www.emersonindustrial.com 11


Højt og konstant flow - også i urene medier Gorman Rupp Super-Flow Færre driftsstop, bedre ydelse og lavere energiforbrug. Det er de helt konkrete fordele, I får med Gorman Rupp Super-Flow. Den nyeste generation af tørtopstillede og tilstopningsfrie spildevandspumper.

Opgrader jeres nuværende Gorman Rupp Super T-serie pumper, og få en mere stabil og billigere drift.

ering d a r g op Også e pumper! l af gam

Kontakt os for tilbud og mere info.

Det har jeres kollegaer opnået: Årlig besparelse på 15.000-20.000 kroner

”Siden 1994 har vi pumpet ca. 24,5 mio. m3 spildevand med begge vores Gorman Rupp pumper. I perioder har faldende ydelse eller stigende el-forbrug gjort det nødvendigt at tilse og rense pumperne for klude 1-2 gange i ugen. Siden vi opgraderede til den nye type slidplade i efteråret 2014, tilses pumperne nu kun én gang månedligt. Det giver os en årlig besparelse på ca. 15.000-20.000 kroner i mandetimer - foruden et reduceret strømforbrug”. Arne Søgaard Driftsleder Billund Vand A/S

Ingen tilstopninger i halvandet år

”Pumpestation Busbjergvej er etableret i 2003, og siden da har begge pumper pumpet ca. 4,5 mio. m3 spildevand. Typisk har vi renset pumperne for klude og lignende 3-10 gange årligt. Vi skiftede til de nye selvrensende slidplader i efteråret 2013, og siden da har vi ikke haft nogen tilstopninger. Det har også givet en besparelse på ca. 1 kW pr. pumpet kubikmeter spildevand”. Thomas Kristensen Driftsmedarbejder Energi Viborg A/S

12

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Laborant Else Holm er en vaskeægte problemknuser. Hun kan godt lide nye udfordringer – også selvom de er lidt bøvlede. Og der har været mange af dem i de 25 år, hun har været ansat ved Skive Vand. Foto: Anne Møller Kristensen

Ildsjæl i bevægelse Spildevandsteknisk Forening har lige siden starten i 1972 været præget af ildsjæle, der i jagten på ny viden har etableret netværk og relationer. Sådan en er Else Holm fra Skive Vand, der ser Slamflokken som en afgørende kilde til faglig inspiration i en branche, der aldrig står stille. Tekst: Anne Møller Kristensen, Spildevandsteknisk Tidsskrift I oktober 2015 kunne Else Holm fejre 25 års jubilæum som laborant ved Skive Vand. Et job, der har forandret sig meget gennem årene, hvor det i starten var prøvetagningerne i laboratoriet, der fyldte det meste af hverdagen, til i dag, hvor langt de fleste opgaver løses foran computeren. Men én ting er stadig det samme som i starten: Else Holm er den eneste laborant ved Skive Vand, og det kræver input udefra. - Mange laboranter i spildevandsselskaberne er alene på posten, og derfor er det vigtigt at have et godt netværk i

Portrætserie I Spildevandsteknisk Tidsskrift bringer vi i hvert nummer et portræt af en personlighed fra spildevandsbranchen. Denne gang kan du læse om den 52-årige laborant Else Holm fra Skive Vand, der er en central figur i netværket Slamflokken. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

branchen, så man kan få hjælp fra andre, der har stået i lignende situationer. For mig er det vigtigt at have nogen at sparre med, og det har jeg blandt andet mulighed for gennem Slamflokken, siger Else Holm og peger dermed på fællesskabet, de fleste medlemmer af Spildevandsteknisk Forening anser som en vigtig del af hverdagen.

25 år med fart på Slamflokken kan i år fejre 25 års jubilæum som netværk under Spildevandsteknisk Forening. Den kvikke læser vil se, at Else Holm har været med helt fra starten, hvor hun som ny i kommunalt renseanlægs-regi blev ansat til at arbejde med vandmiljøplan 1 lige før indvielsen af et nyt renseanlæg. Dengang sagde hun til sig selv: ”Else, hvad skal du da få tiden til at gå med, når du får sat det her i gang?” Men hun blev klogere. Nye rammer og ny teknologi; udfordringer har der været masser af gennem årene.

13


Slamflokkens Døgn Slamflokken er et netværk under Spildevandsteknisk Forening. Alle medlemmer (cirka 110 personer) er tilknyttet det daglige analysearbejde på renseanlæg. Formålet med Slamflokken er at udveksle erfaringer og lære nyt om de ting, der rører sig inden for analyseområdet i bred forstand. Slamflokkens første møde fandt sted i marts 1991. Netværket afholder en årlig temadag, kaldet Slamflokkens Døgn. Else Holm er med i den planlægningsgruppe, der skal styre slagets gang i år, hvor netværket kan fejre 25 års jubilæum. Det sker i Nørre Vosborgs historiske bygninger ved Vemb i Vestjylland 24.-25. maj, hvor programmet indeholder emner, der spænder fra lattergas til PULS. I næste nummer af Spildevandsteknisk Tidsskrift kan du læse en reportage fra arrangementet.

- Jeg kan rigtig godt lide den høje grad af udvikling, der er i branchen. Der er altid noget nyt at tage fat på, og jeg kan faktisk godt lide, hvis noget er lidt bøvlet. Giver det god mening, bliver jeg tændt på opgaven, fortæller hun og fortsætter: - Branchen har altid flyttet sig efter opgaverne, og jeg trives godt med den bevægelse, der er. Så er der fx kommet benchmarking, forskellige indberetninger og særbidrag, som jeg synes har været spændende at få indfaset. Jeg har i hvert fald aldrig kedet mig.

Ny viden Udover sin deltagelse i Slamflokkens årlige temadag er Else Holm også oftest at finde på Spildevandsteknisk Årsmøde, hvis

ELSE HOLM Alder: 52 år Job: Laborant/miljøtekniker ved Skive Vand Hunden Gizmo er en ældre herre, der lider af separations­ angst. Derfor har han fået lov til at tage med Else på arbejde – noget, de vist begge to synes godt om.

det passer ind i programmet med opgaver på arbejdet. Her finder hun ny inspiration, hun tager med på sin videre færd. - Det mest interessante for mig på årsmødet er at høre om nye målere, der kan optimere vores drift og vores processer. Men jeg bruger også årsmødet til at skabe mig et overblik over, hvad der ellers sker i branchen, uden for mit eget område. Fx gravemaskiner, der kan rense bede op, eller nyt om overfladebehandling, siger Else Holm og afslører en nysgerrig side af sig selv, der er modtagelig over for nye input. Nysgerrigheden er som sådan en vigtig del af en personlighed, der i sit job skal være omstillingsparat. Else Holm er et godt eksempel på en ildsjæl, der aldrig nøjes, men altid går efter den bedst mulige løsning. Og det kræver, man er i bevægelse.

Slamflokkens Døgn anno 2015. Else Holm er en fast deltager i den årlige temadag, hvor hun henter ny viden fra både oplægsholdere og kolleger i branchen. Foto: Susanne Brandt

14

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Mød Fagerberg i Hedensted Kom og mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Hedensted d.10. juni 2016. Vi glæder os til at præsentere vores spændende nyheder på både onlinemåling og instrumenter.

WTW introducerer bl.a. den nye kompakte controller DIQ-28X med bl.a. Ethernet og farvedisplay. Kom og hør om vores mange nye referencer på bl.a. slamspejlsmåling og kombineret optisk COD-, nitrat- og nitritsensor til præcise målinger af både COD, NO3-N og NO 2-N i alle procestrin inkl. Anammox-processen.

NYHED

Fra MAXX præsenterer vi den stationære SP5-prøveudtager med integreret webbrowser til fjernopkobling og unik mulighed for selvtømmende prøvebeholdere for kontinuerlig drift.

Det helt nye spektrofotometer PhotoLab® 7600 UV-VIS tilbyder som noget helt nyt optisk reagensfri måling af COD, NO2-N og NO 3-N på udløbsspildevand og NO2-N og NO3-N filtreret processpildevand. Alle de almindelige reagenstestkit kan også anvendes til PhotoLab® 7600 UV-VIS.

Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvfølgelig andre nyheder og gode priser på bl.a. niveautransmittere og vores nye Rotork aktuator IQT3.

Thomas Madsen Tlf: +45 40 25 70 17

Carsten Madsen Tlf: +45 2075 3543

Michael Nielsen Tlf: +45 4024 7494

Med forbehold for ændringer

Vi glæder os til at se jer og få en god snak.

Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 - e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

15


Byggeriet af Danmarks største kloakpumpestation er startet HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, indgik i marts 2016 en kontrakt på 105 millioner kroner med MT Højgaard, der har fået bygge- og anlægsentreprisen for Danmarks største pumpestation. Pumpestationen, der ligger på Amager, vil i 2018 tage imod en stor del af hovedstadens spildevand. Pumpestation ejes af HOFOR og Frederiksberg Forsyning. Tekst og fotos: HOFOR - Det er en milepæl vi passerer, nu hvor bygge- og anlægsentreprisen er faldet på plads. De næste par år vil byggeriet af hovedstadens store nye hovedpumpestation for alvor tage fart og form. Og om godt et par år forventer vi, at den er klar til at tage i mod spildevand fra store dele af København, Amager og Frederiksberg, siger Niels Eriksen, projektleder i HOFOR.

Fakta Kløvermarken Ny Pumpestation: • Cirka 35 milliarder liter spildevand fra 350.000 borgere vil årligt løbe gennem pumpestationen. • Pumpestationen kan klare 8.500 liter i sekundet og dermed også håndtere perioder med kraftig regn. • Pumpestationen og det omliggende anlæg er designet af ingeniørfirmaet KRÜGER A/S og arkitektfirmaet CF Møller. • Projektledelse og byggeledelse udføres af HOFOR A/S.

16

Forberedelserne til den nye pumpestation startede allerede i efteråret 2015. Züblin A/S udfører således frem til udgangen af april 2016 grundvandssænkning og byggegrube. I de næste år vokser pumpestationen så frem. Fra betonkonstruktioner startende 11 meter under terræn til toppen af tryktårnene, der skyder op 24 meter over terræn. Når pumpestationen står færdig i 2018, påbegyndes omkoblingen af det københavnske spildevand fra den nuværende pumpestation til den nye. Dette arbejde udgør en betydelig del af projektet, idet omkoblingen sker 6,5 meter under jorden og med kloakrør, som har en diameter på op til to meter. I tillæg til bygge- og anlægsentreprisen vil der blive udført installationsentrepriser for højspænding, lavspænding, smedeog rørarbejder samt diverse leverancer. Med en samlet kapacitet på 32.500 kubikmeter i timen bliver det Danmarks største kloakpumpestation. Fra pumpestationen

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


sendes spildevandet videre til rensning på rensningsanlægget Lynetten. Ca. 2/3 af det samlede tilløb af spildevand til Lynetten kommer fra denne pumpestation.

Pumpestation på pension Når den nye pumpestation er klar til drift, sendes den gamle copy.pdf 11-04-2016 13:09:52 fra 1901 dme_annonce_184x133 på pension. Med den 1nye pumpestation får hovedstaden en mere sikker og mere grøn pumpestation, som er

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

designet til klimaforandringerne med flere store skybrud og stormflod. Grønne tage, regnvandsbede, effektive pumper mv. giver samtidig pumpestationen et tiltrængt miljøløft. Den nye pumpestation, herunder byggepladsen, er placeret på samme areal som den gamle: nemlig på Kløvermarksvej på Amager. Arealet udgør omdrejningspunktet for driften af det københavnske kloaknet.

17


Ejby Mølle Renseanlæg.

Foto: VandCenter Syd

150 % selvforsyning er en realitet ved VandCenter Syd VandCenter Syd har gennem de seneste fem år målrettet arbejdet mod at blive både CO2-neutrale og selvforsynende med energi på vores renseanlæg. Arbejdet har været målrettet mod optimering af det bestående system med et minimum af investeringer. Læs om resultaterne her. Tekst: Mads Leth, områdechef, Drift, og Per Henrik Nielsen, Projektchef, Klima & Udvikling, VandCenter Syd I 2010 besluttede vi i VandCenter Syd, at vi ville være CO2 neutrale i 2014. Det var et stort mål, specielt set i forhold til de mål, andre typisk opsætter. Det affødte en række aktiviteter, som dels fokuserede på besparelser – helt naturligt. Men den væsentligste forskel var en meget fokuseret indsats på optimering af energiproduktion. Uden betydelig energiproduktion - ingen energineutralitet. Ved en stor fælles indsats i hele organisationen har det været muligt at vende fokus fra blot at rense spildevand – og at gøre det godt; til nu hele tiden, i alle vores tiltag, at indtænke energiproduktion og selvfølgelig besparelser. Det lyder simpelt, men det betyder, at et ældre eksisterende renseanlæg uden væsentlige investeringer kan ændres fra energiforbruger til markant producent.

18

Det har selvfølgelig været nødvendigt med investeringstiltag, det er det hele tiden på renseanlæg. I vores tilfælde har vi rettet vores fulde opmærksomhed på, at alle tiltag har en positiv energiprofil – og det giver bonus på energikontoen. Det er vores påstand, at denne tilgang kan og bør implementeres på alle større renseanlæg i Danmark. Fremfor udelukkende at se på, hvad der kan ske i en mere eller mindre fjern fremtid, har vi en forpligtigelse til at få det bedste ud af de anlæg, vi har – og vi kan nå meget langt.

Faktiske tiltag - Optimering af bundfældning i forklaring med jern og polymer for bedre udnyttelse af kulstof til rådnetankene (BOD fjernelse >70%)

- Reduktion af NH4-belastning i aktiv slam ved indførsel af sidestrømsbehandling (DEMON). - Ny intern pumpestation - Forbedret energiudnyttelse af biogas med nye biogasmotorer - Køling af røggas i veksler - Slam/slam veksling - Direkte udrådning af industrielle restprodukter, uden forbehandling i renseanlæg

Strøm eller varme Hos VandCenter Syd har både elproduktion og varme-produktion en stor værdi. Det centrale renseanlæg er placeret meget bynært og kan derfor i tæt og konstruktivt samarbejde med vores søsterselskab Fjernvarme Fyn levere ikke ubetydelige mængder varme ind på deres net og dermed understøtte varmeproduktionen i et marked, hvor der må forventes en reduktion af overSpildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Det kræver dedikation og vilje, men det kræver ikke nødvendigvis, at der bliver bygget nye anlæg, før der opnås meget betydelige effekter.

10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000

kWh

6.000.000 Production

5.000.000

Consumption

4.000.000 3.000.000

Vores renseanlæg er ikke længere en energisluger – det er en væsentlig producent i tæt samspil med byen. Vi behøver ikke vente på en strålende fremtid; den er her allerede nu.

2.000.000 1.000.000 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nøgletal Ejby Mølle Renseanlæg

Elproduktion og elforbrug 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000

Production Consumption

6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Varmeproduktion og varmeforbrug

skudsvarme fra kraftværket i byen på sigt. En by som Odense med et meget veludbygget fjernvarmenet er et oplagt mål for en symbiose mellem spildevandsbehandlingen og byens varme behov. Vi ser lige nu på brugen af varmepumper som med en forbedring af teknologien kan blive et fremtidigt scenarie for energisymbiose. Med de gældende regler og tilskud er det for VandCenter Syd en god forretning at producere grøn strøm til nettet, men på sigt kan det vise sig, at der skal satses i andre retninger, f.eks. opgradering af biogas til naturgasnettet eller brændselsceller. Det er vigtigt at forstå, at spildevandsanlæg udgør en potentiel ressource, og med forbedrede anlæg kan der tages meget væsentlige skridt. Det er vigtigt, at vi hele tiden har en klarhed i forhold til de tiltag, vi gennemfører. Det vil være muligt at kombinere affaldshåndtering og renseteknologi, men ved at tilføre store mængder organisk affald til renseanlæg, opnås der ikke en forbedret udnyttelse, blot en større produktion. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Det skal understreges, at Ejby Mølle renseanlæg er placeret meget bynært med udløb til en følsom recipient. Det i sig selv er ikke det bedste udgangspunkt, og gennem hele forløbet har det været et ufravigeligt krav, at der ikke måtte ske miljøforringelser. I 2015 var udledningen fra renseanlægget: BOD 2,34 mg/l 10 Total Kvælstof 4,81 mg/l   8 Total Fosfor 0,22 mg/l 0,5

Krav mg/l mg/l mg/l

Det er væsentligt, at der hele tiden er fokus på optimering af de kulstofbalancer, som er en meget væsentlig del optimering af renseanlæg – meget simpelt, hvor meget kulstof kan bruges til energiproduktion, og hvor effektivt kan kulstofforbruget til den biologiske rensning optimeres.

Andre nøgletal for Ejby Mølle Renseanlæg: Dimensionering 410.000 PE Belastning 2015 212.000 PE Behandlet vand 2015 20 mio. m3 Slam 16.000 tons

I forhold til selvforsyning bør målet være, at renseanlæg er energiproducerende, også uden tilførsel af eksternt kulstof eller affald.

På Ejby Mølle behandles alt slam fra renseanlæggene i Odense. Slam pumpes fra hhv. NØ og NV renseanlæg i tynd form til Ejby Mølle, hvor det forafvandes, udrådnes og slutafvandes.

Fra forbrug til produktion VandCenter Syd har vist, at det er muligt at omdanne eksisterende velfungerende renseanlæg til energiproducenter, uden at gå på kompromis med kvaliteten af udledningerne fra renseanlægget. Det understreger, at med en målrettet indsat bør alle større renseanlæg kunne omdannes fra energiforbrugere til energiproducenter, og på sigt til producenter af andre nyttestoffer. Det er muligt at udnytte ressourcen i det indkomne spildevand og ændre vores eksisterende renseanlæg fra at være en belastning til at være et aktiv i forhold til energi og andre nyttestoffer.

Der er altså tale om et anlæg, som på alle parametre dels klart opfylder kravene, og med krav, der i den skrappe ende af skalaen. For 2015 er der følgende nøgletal for renseanlægget: El-forbrug 7.972.726 kWh El-produktion 8.931.000 kWh Selvforsyningsgrad på el 112 % Varme-forbrug 6.472.730 kWh Varme-produktion 13.351.389 kWh Selvforsyningsgrad på varme 206 % Samlet selvforsyningsgr. i kWh 154 %

19


EL- & VENTIL HUSE

Koncept & Design: KeepItMoving.dk

EL & VENTIL HUSE FRA ALFRED PRIESS A/S ER VELEGNET TIL SPILDEVAND, HVOR SERVICE ØNSKES UDFØRT FRA JORDOVERFLADEN. ADGANG TIL MANØVREDELEN

FORDELE + Høj kvalitet med lang levetid på 35-40 år + Huse til spildevand er opdelt i to rum, El og vandsiden er således adskilt + Fuld eller delvis isolering + Leveres inklusiv fundament + Fleksibel adgang til manøvredelen

Type 1: Standard dørpart, som åbnes udad og aftageligt tag Type 2: Frontlåge, som er hængslet i top, hvorved der kommer halvtag ved betjening Hos Alfred Priess A/S er fleksibilitet og kundetilpasning nøgleordene. Alle huse produceres både i standard- og kundetilpassede mål. Vi leverer en solid kvalitet og er fleksible i udvikling af kundetilpassede løsninger. Vi imødekommer specielle ønsker til udformning og materialer. Kontakt Carsten Skov på tel.: 2962 8262 for præsentation af vores kundetilpassede koncept.

LÆS MERE PÅ WWW.PRIESS.DK Alfred Priess A/S har specialiseret sig i produktion af pumpe- og ventilhuse til spildevands branchen. Alfred Priess A/S | Sevelvej 51 | DK-7830 Vinderup | Tel.: 9744 1011 | Fax: 9744 2868 | priess@priess.dk | www.priess.dk

20

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Bachelorprojekt ved Ejby Mølle renseanlæg Med udgangspunkt i 10 ugers praktik hos VandCenter Syd ved Ejby Mølle renseanlæg blev et bachelorprojekt formet i samarbejde mellem VandCenter Syd og to studerende fra Fredericia Maskinmesterskole. Tekst: studerende René Larsen, rl@renrgi.dk og Nicolai Isaksen, isaksen@neskasi.dk Projektet havde til formål at belyse, hvordan en ombygning af pumpeanlægget for udrådnet slam kan opfylde VandCenter Syds ønske om at opretholde en kontinuerlig driftssikkerhed. Samtidig blev det undersøgt, om der kunne opnås en energibesparelse på de valgte løsninger. VandCenter Syd (VCS) driver den centrale vandforsyning i Odense. VCS består blandt andet af otte renseanlæg, hvor Ejby Mølle renseanlæg (EM) har den største kapacitet til behandling af spildevand. EM kan håndtere op til 410.000 PE, men er pt. kun belastet med 230.000 PE. Den lavere belastning på EM har bevirket, at VCS kan fokusere på vigtige incitamenter som energiog driftsoptimering.

Selve projektet Helt konkret skulle VCS have dokumenteret driften på pumpeanlægget for udrådnet slam, da det på nuværende tidspunkt ikke er sikret mod uønskede driftsstop. Det nuværende pumpeanlæg består i dag af to forskellige typer pumper, som indbyrdes drives af to forskellige motorer, fra henholdsvis ABB og WEG, med frekvensstyring. Det essentielle ved pumpeanlægget er, at det danner flaskehals for den videre proces, hvilket også er årsagen til, at pumpeanlægget ikke kan stå stille. Dog er det muligt i en meget afgrænset periode at stoppe begge pumper, men når der skal udfø-

res vedligehold, skiftes der over på den anden pumpe, hvilket ikke er uden problemer, selvom systemet kører redundant. Ideen bag projektet opstod på baggrund af vores arbejde med kortlægningen af driften og de interne analyser af energiforbrug under praktikken. Dette medførte for os, at disse idéer kunne overføres direkte til de to pumper ved slamlagertanken, hvor driftssikkerheden stod meget uklar og vi fik hurtigt et indtryk af, hvilken pumpe der var deres førstevalg.

Den rigtige løsning Med afsæt i projektets problemstilling og problemformulering blev der udarbejdet nedenstående to hypoteser, som forventes at kunne løse problemet. Projektets hypoteser er, at ved udskiftning af den nuværende Hidrostalpumpe til en excentersnekkepumpe øges drifts­sikkerheden og samtidig opnås en energibesparelse på 5 %. Ligeså vil en omlægning af den nuværende pumpeløsning til to parallelkoblede excentersnekkepumper, monteret med ABB SynRM, sikre den kontinuerlige drift. Denne løsning vil medføre en energibesparelse på 10 %. De to opstillede hypoteser har vist sig at være opnåelige, da der gennem analyse, beregninger og teori, er blevet påvist en mulig energibesparelse på 14 % (0,33 kW pr. driftstime) for hypotese nr. 1 og

17 % (0,41 kW pr. driftstime) energibesparelse for hypotese nr. 2, set i forhold til nuværende opsætning og en drift udelukkende med Hidrostalpumpen, hvis excentersnekkepumpen bryder sammen. Hypoteserne lægger op til udskiftning af Hidrostalpumpen, hvorved driften kan sikres. Denne udskiftning er blevet påvist til at være den korrekte løsning, i forhold til sikring af den kontinuerlige drift.

At være praktikant hos VCS I den forholdsvis korte tid hos VandCenter Syd, nåede vi hele vejen rundt i organisationen. Allerede fra dag ét, blev vi ført igennem anlægget og hele processen for ”vandets vej”, som gav os indsigt i de udfordringer man som renseanlæg står over for, i disse tider med tendens til kraftigere skybrud. Under hele projektforløbet blev vi mødt af mennesker med et højt engagement og ikke mindst en know-how af højeste karakter. Uden dem ville et projekt af denne kaliber ikke være mulig, og samtidig er vores fornemmelse at denne innovative sparing har været til stor glæde. Så overordnet set kan vi kun anbefale et praktikophold hos VandCenter Syd, da der fortsat ligger en masse spændende opgaver klar til at blive belyst. Skulle man have lyst til at læse hele projektet, er man velkommen til at kontakte os på ovenstående adresser.

Er jeres anlæg sikret ved strømudfald? Som importør af generatorer og nødtrømsanlæg fra verdens førende producent, kan vi tilbyde komplette anlæg med automatisk opstart, der overtager elforsyningen ved netsvigt. Vi tilbyder fast 24/7 service, bindende servicekontrakter og betjening af erfarne serviceteknikere.

Cummins generatorer Fra 5 til 3750 kVA

Kontakt Bo Sørensen på dir. tel. 76 11 49 33 eller mobil 20 47 22 47

Granly Diesel A/S

Hovedvejen 233 B, Osted - 4320 Lejre Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

21


Industridag med fokus på energiproduktion og lattergas Torsdag den 17. marts løb den årlige Industridag af stablen, hvor 55 medlemmer af netværket Industrigruppen mødtes og fik nye faglige input til det daglige arbejde. Indlæggene var særligt centrerede om temaerne ”Det energiproducerende renseanlæg” og ”Lattergasproduktion i renseanlæg”. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, Spildevandsteknisk Tidsskrift Hvert år i marts mødes medlemmer af Spildevandsteknisk Forening, der arbejder på industrirenseanlæg, til en temadag med det formål at udveksle erfaringer om de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med rensning af industrispildevand. I år havde planlægningsgruppen bag Industridagen planlagt to overordnede temaer, som blev belyst fra forskellige vinkler i de tilhørende indlæg. Indlæggene under de to temaer var: • Det energiproducerende renseanlæg o Hvilke tiltag har Aarhus Vand sat i gang for at blive nettoenergiproducerende, og hvad er status? Lise K. Hughes, Aarhus Vand

o Tilskud og afgifter vedr. energiproduktion belyst via cases om varmepumper samt salg af el, biogas og fjernvarme Mette Brynjolf Jepsen, DONG o Produktion af biogas til naturgasnettet - praktiske erfaringer med opgradering af biogas Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Lattergasproduktion i renseanlæg o Udledning fra spildevandsrensning – årsag, måling og minimering Martin Andersen, DHI Kjær Andreasen, Unisense Environment Du kan se alle præsentationer på stf.dk under STF-arrangementer / Tidligere arrangementer.

Udover de mange faglige indlæg levner Industridagen også tid til snakke med kolleger fra andre industrirenseanlæg.

22

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Lattergas: Hvad kan vi gøre ved det?

Men først…er du unik? Og industrirenseanlæg er noget ganske særligt, det ligger klart – men er de hver især så unikke, at de ikke kan lære noget af hinanden? Det satte dagens første oplægsholder, Mads Albertsen fra Aalborg Universitet, overraskende spørgsmålstegn ved. Oplægget fulgte nemlig op på Industridagen 2015, hvor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet tilbød gratis DNA-analyser af industrianlæggenes slam. Det havde 18 anlæg benyttet sig af i mellemtiden, og derfor var det i år oplagt at starte med præsentation af de spændende resultater. For det ER faktisk lykkes at finde fællestræk i slammets DNA. - Industrianlæg er meget unikke, men vi har fundet ud af, at mange af de problematiske bakterier er de samme. Det kan give grobund for erfaringsudveksling mellem anlæg. Det er et ganske overraskende fund, sagde Mads Albertsen. Oplægget handlede om, hvad analyserne viste, og hvordan DNAsekventeringsteknikkens resultater anvendes i den daglige drift. Ifølge Mads Albertsen er fremtiden online DNA-sekventering, hvor analyseteknologien flyttes ud på anlæggene i stedet for at foregå på laboratorierne. Det giver mulighed for en hurtigere indsats. Han sluttede af med en opfordring til at stemme på årets forskningsresultat, som han er indstillet til sammen med to kolleger fra Aalborg Universitet. De har afsløret, at én enkelt bakterieart, stik imod tidligere antagelser, kan varetage hele processen, hvor ammonium omdannes til nitrat. Og de vandt! Læs mere under Kort Nyt på side 25.

Det energiproducerende renseanlæg Første tema på dagen startede med et oplæg fra Aarhus Vand, der har arbejdet målrettet mod at blive nettoenergiproducerende. Det har de gjort ved hjælp af mange optimeringstiltag, bl.a. på Marselisborg Renseanlæg: • Effektivisering af beluftning og gasmotoranlæg • Udnyttelse af overskudsvarme • Rejektvandsrensning med anammox-procesen Egå Renseanlæg er i gang med en større ombygning, hvor målet er, at udbygningen vil bidrage med en elproduktion, der er 50% større end elforbruget, og at udnytte produktionen af overskudsvarme fra gasmotoranlægget ved tilslutning til fjernvarmenettet. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Selvom industrirenseanlæg er unikke, er der alligevel inspiration at hente fra hinanden.

Om- og udbygning kræver store investeringer, og fra salen blev der stillet spørgsmålstegn ved relevansen for industrianlæg, der typisk opererer med en tilbagebetalingstid på blot fem år. Det lagde godt op til dagens næste indlæg fra DONG Energy, hvor en energirådgiver fortalte om tilskud og afgifter vedr. energiproduktion ved hjælp af cases om varmepumper samt salg af el, biogas og fjernvarme. Indlægget gav et godt overblik over de forskellige tilskudsmuligheder og blandt andet eksempler på tilbagebetalingstider på hhv. varmepumper, turbiner, gasmotorer og salg af biogas samt opgradering til naturgas. Næste levende billede på podiet var Annemarie Godtfredsen, driftsleder ved Fredericia Spildevand, der netop fortalte om deres erfaringer med produktion af biogas til naturgasnettet. De har lavet en 10-årig kontrakt med DONG Energy om køb af det overskydende biogas, og processen med at få de to aktører til at arbejde sammen har taget lang tid at få godt på plads.

Lattergasproduktion på renseanlæg Efter frokost blev det tid til næste tema på dagen: Lattergasproduktion. Oplægsholderne fortalte om, hvorfor vi overhovedet skal diskutere lattergas, hvornår lattergas dannes, og hvordan vi kan måle det. På renseanlæg kan det være helt op til 90% af udledningen, der er lattergas, og klimaeffekten fra lattergas er 300 gange effekten af CO2. Derfor er det vigtigt at få lattergas med i klimamål, også inden lovgivningen kommer på plads, lød opfordringen fra Kjær Andreasen fra Unisense Environment til de fremmødte repræsentanter for industrianlæggene. Det lagde op til en diskussion om at inkludere lattergas i driftsoptimeringen og klimaregnskabet, og fra salen var det klare svar, at tid og økonomi er vigtige parametre, inden der kommer lovkrav. Den rene moralske forpligtelse er en anden sag.

Ny viden Industridagen anno 2016 sluttede af med et innovation indlæg fra Aquarden Technologies, der fortalte om de foreløbige danske erfaringer med SCWO (Supercritical Water Oxidation)-processen. Aquarden Technologies har gennem de seneste 10 år udviklet anlægget Waterox, der fuldstændigt renser problematisk spildevand fra industrien direkte ved kilden. Virksomheden har netop modtaget EU’s miljøpris for bæredygtige produkter og services på baggrund af Waterox. Det kan du læse mere om på side 8.

23




 

24

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


KORT NYT Årets Danske Forskningsresultat 2015 går til kvælstof-forskere Forskere i kvælstofkredsløb fra Aalborg Universitet har netop modtaget prisen for Årets Danske Forskningsresultat 2015. Forskerne vinder for at have afsløret, at én enkelt bakterieart, stik mod tidligere antagelser, kan varetage hele processen, hvor ammonium omdannes til nitrat.

stor betydning for forskning i klima, landbrug, drikkevand og spildevandsrensning.

Nitrifikation er et ord, som de færreste nok tager i munden ret tit (se faktaboks). Ikke desto mindre spiller nitrifikation en nøglerolle for Jordens kvælstofkredsløb.

- Det er sjovt og et stort klap på skulderen. Og et mere populistisk klap på skulderen, end da de videnskabelige artikler kom ud og vi fik anerkendelse fra vores faglige kolleger rundt omkring, udtaler Mads Albertsen, der har været primus motor i forskningen.

Kvælstofkredsløbet består af to trin, og i mere end 100 år har man troet, at disse trin blev udført af vidt forskellige grupper af mikroorganismer, nærmere bestemt at en gruppe bakterier først omsætter ammonium til nitrit, som herefter omdannes til nitrat af en anden gruppe bakterier. Men i to uafhængige studier fra 2015 afslørede forskere fra Aalborg Universitet ved hjælp af avancerede DNA-metoder, at én enkelt bakterieart kan varetage hele nitrifikationen alene. Den forståelse ændrer grundlaget for, hvordan forskere tænker på omsætningen af kvælstof, og opdagelsen kan få

Derfor vinder Per Halkjær Nielsen, Rasmus Kirkegaard og Mads Albertsen prisen for Årets Danske Forskningsresultat 2015.

Han suppleres af centerlederen for AAU's Microbial Commu­ ni­ties, Per Halkjær Nielsen: - Det her når jo ud til alle de andre, som ikke er forskere. Ens venner og bekendte, som hører om det, og selvfølgelig hele vores netværk. Vi har et kæmpe netværk inden for spildevand og vand både i Danmark og i udlandet. De synes selvfølgelig, at det er superspændende, at det vi har lavet sammen med dem, bliver så stort. Kilde: videnskab.dk

Mads Albertsen, Rasmus Kirkegaard og Per Halkjær Nielsen vinder prisen for Årets Danske Forskningsresultat 2015. Foto: Camilla Kristensen

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

25


KORT NYT Dansk professor modtager pakker med afføring fra hele verden Studiet i afføring kan blive epokegørende i kampen mod epidemier og resistente bakterier.

opdage, kontrollere, forudsige og forhindre alvorlige sygdomme i at sprede sig hos mennesker.

I løbet af de sidste par måneder har han modtaget pakker fra op mod 70 lande verden over. Indholdet er ikke just appetitligt, men til gengæld højst effektivt, hvis man vil finde ud af, hvad mennesker i lande som Elfenbenskysten, Brasilien og Danmark fejler.

- Det er et forsøg på at komme foran problemet. Hvis man skal gøre noget ved infektionssygdomme, skal man sætte ind så tidligt som overhovedet muligt, siger Frank Aarestrup og fremhæver Ebola-epidemien i Vestafrika som et skrækeksempel. - Der gik fire måneder, førend man fandt ud af, at der var et udbrud. Alle er vist i dag enige om, at det var en total katastrofe. Havde vi kunne sætte ind tidligere, havde vi set meget færre døde. Og det er det, vi gerne vil, siger Frank Aarestrup, som laver studiet i samarbejde med verdenssundhedsorganisationen WHO. Kilde: dr.dk

Således gemmer hver pakke på to liter afføring opsamlet fra kloaksystemer i en lang række større byer verden over. Med studiet af verdens bakterieflora håber Frank Aarestrup at lægge kimen til et globalt overvågningsprogram, der kan

Spildevand blev ledt direkte i Lillebælt efter storbrand Fredericia Spildevand kunne ikke klare den gødning, der røg i kloakken, og måtte lede alt spildevand ud i Lillebælt uden biologisk rensning, da gødningsfabrik på havnen brændte. Storbranden i en gødningsfabrik og en silo med palmeolie på havnen i Fredericia 3. februar førte til, at alt spildevand fra byens virksomheder og borgere i 14 timer blev ledt direkte i Lillebælt. Spildevandet blev i den periode kun mekanisk renset for sand, fedt, olie og større emner. Det kom slet ikke ind i de bassiner, der foretager biologiske rensning, som fjerner fosfor og kvælstof.

Årsagen var, at gødningen fra fabrikken i ukendt, men stort omfang havnede i kloakken. Det skete, efter en silo, der kunne rumme 10.000 ton urea-ammonium-nitrat med et kvælstofindhold på 32 procent, eksploderede eller imploderede. Gødningen fossede derefter ud på havnearealet, og en del af den havnede i kloakken og blev ledt til rensningsanlægget, der ligger kun 800 meter væk. Her begyndte alarmerne straks at bimle og bamle til advarsel om, at den var helt gal med spildevandet. Efter cirka halvanden time så ledelsen ikke anden udvej end helt at stoppe med at lukke spildevandet ind til de fosfor- og kvælstofrensende bakterier. Kilde: ing.dk

Hedeselskabet investerer i effektivt virkemiddel Hedeselskabet har etableret et nyt selskab med navnet Blå Biomasse A/S, som fra maj måned begynder arbejdet med udvikling af muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel. De opdrættede muslinger vil i løbet af kort tid kunne optage op til 150 tons kvælstof årligt fra de danske farvande.

Et meget effektivt virkemiddel. Det er svaret, når talen falder på muslingeopdræt i de kystnære farvande. Et virkemiddel som kan bidrage meget positivt til kampen mod kvælstofudledninger fra både landbrug og bysamfund. - Ved at arbejde med muslinger opnår vi en lang række fordele, både for miljøet og for den cirkulære økonomi. Muslingerne begynder at optage kvælstof i samme sekund de begynder at vokse. Derudover er muslinger en bæredygtig produceret proteinkilde, som kan høstes og forarbejdes til muslingemel, der eksempelvis kan bruges i foderindustrien, siger Klaus Astrup Nielsen, strategi- og innovationsdirektør i Hedeselskabet og bestyrelsesformand i Blå Biomasse A/S. De første muslingeopdræt vil blive etableret i Limfjorden i foråret 2016 og i efteråret 2016 vil der blive igangsat forsøg med produktion af muslingemel. Hvis det bliver den succes, som Klaus Astrup Nielsen forventer, så er næste fase med en opskalering af produktionen klar allerede i 2017. Kilde: hedeselskabet.dk

26

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


KORT NYT

Fra venstre står Vandchef Morten Timmermann, Bestyrelsesformand Per Tærsbøl, Driftschef Charly Dahlsen og Adm. direktør i Forsyning Helsingør Jacob Brønnum.

Helsingør vil udvinde fosfor Krüger etablerer nu et fosforanlæg på Helsingør renseanlæg, der skal udvinde den fosfor, der befinder sig i spildevandet, og som man hidtil ikke har genanvendt. – Vi ønsker at være en grøn virksomhed, der udnytter ressourcer, der kan blive knaphed på i fremtiden, siger Charly Dahlsen, der er produktionsleder på Forsyning Helsingør. – Det er det første fosforanlæg, vi bygger i Danmark, men vi trækker på gode driftserfaringer fra pilotanlæg i Belgien og Tyskland. Teknologien er derfor godt afprøvet, og vi kan nu tilbyde produktet til kunder, der gerne vil udvinde fosfor, siger salgschef Bjarne Mogensen fra Krüger. Forsyning Helsingør forventer en tilba-

gebetalingstid på 7-8 år. Men hvis fosfor bliver en global mangelvare, som den var på vej til at blive før finanskrisen, hvor store lande som Indien begyndte at købe meget mere kunstgødning, kan prisen stige drastisk og gøre det til en god forretning. Det er dog ikke Forsyning Helsingørs primære målsætning.

Bæredygtig rensning – Vi synes, det er at vise rettidig omhu at udvinde fosfor, når nu teknologien er klar. Vi håber på at sælge den til Nordsjællands Vej og Park, men hvis det ikke er muligt, er der også private købere, der kan bruge den til produktion af kunstgødning (NPK gødning), siger Charly Dahlsen. Miljømæssigt er fosforanlægget også en forbedring, da renseanlægget fremover

ikke skal bruge så mange kemikalier til tra­ditionel fosforfjernelse. Det vil samtidig reducere de årlige driftsudgifter til fosforfjernelse med anslået ca. 0,2 mio. kr. Krüger har beregnet, at Helsingør vil kunne udvinde mindst 4.800 kg fosfor pr. år. Genanvendelse af fosfor via metoden struvitfældning giver et meget koncentreret produkt, der muliggør oplagring og transport. Det kan føre til en bedre ressourceudnyttelse. Samtidig har struvitfældning i kombination med biologisk fosforfjernelse potentiale til at genvinde fosfor i en biotilgængelig form. – Det giver mulighed for udfasning af kemiske fældningskemikalier, så man undgår kemisk slam, hvor fosforen er svært tilgængeligt for planterne, siger Bjarne Mogensen. Kilde: krüger.dk

Første metan produceret på CO2 BIOCAT2 anlægget på Renseanlæg Avedøre er blevet testkørt med succes. Læs mere på: http://biocat-project.com/news/the-first-methane-has-been-produced-in-the-biocat-project/ Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

27


Fremtidens rottebekæmpelse

WiseCon’s intelligente fælde- og bekæmpelsesløsninger: • Dræber rotter i kloakken og på jordoverfladen • Digital dokumentation og administration • 24/7 overvågning af by og anlæg • Effektiv og giftfri bekæmpelse • Besparelser på vedligeholdelse

WiseCon A/S har giftfrie og intelligente løsninger som beskytter mod rotter og mus 24/7. Kontakt os i dag og hør nærmere.

WiseCon A/S | +45 48 79 93 78 | www.wisecon.dk

28

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Effektiv bionedbrydning af lægemidler i spildevand ved biofilmbaseret teknologi Rensning af hospitalsspildevand for lægemidler kan blive et krav inden for få år. Det betyder, at der skal udvikles en teknologi, der miljø- og energieffektivt kan fjerne lægemidlerne fra spildevandet. To nye biofilmbaserede metoder viser lovende resultater i stort forskningsprojekt. Tekst: Alice Thoft Christensen1, Sabine Lindholst1, Henrik R. Andersen2, Ravi K. Chhetri2, Kamilla M.S. Hansen2, Kim Sundmark3, Christina Sund3, Monica Escola Casas4, Kai Bester4, Thomas Møller5, Klaus Litty1, Caroline Kragelund Rickers1 1Teknologisk

Institut, 2Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Universitet, 5Det Nye Universitetshospital (DNU; Aarhus, Denmark).

3Krüger, 4Aarhus

Indtil nu har man ikke været i stand til at rense spildevand effektivt for lægemidler i traditionelle aktiv-slam anlæg. Da mange lægemidler således ikke bliver fjernet i renseprocesserne, har det resulteret i udledning af miljøfremmede stoffer fra især punktkildeforurenere, fx hospitaler, med påvirkning af det omkringliggende vandmiljø til følge. Krav om fjernelse af lægemidler fra hospitalsspildevand forventes snart at skulle implementeres, og netop nu arbejdes der i et stort forskningsprojekt på at udvikle en teknologi, der miljø- og energirigtigt kan fjerne lægemiddelrester fra spildevand. Projektet ”Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand”, populært kaldet MERMISS, gennemføres i et samarbejde mellem Det Nye Universitetshospital i Skejby, Teknologisk Institut, Krüger, Air Liquide, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet samt Herning Vand og Aarhus Vand.

Biofilmbaseret teknologi På forsyningernes renseanlæg renses spildevand effektiv for organisk materiale, kvælstof og fosfor med aktiv-slam, men aktiv-slam har ikke nogen særlig evne til fjernelse af lægemidler. I aktivslam anlæg favoriseres hurtigt voksende bakterier pga. den hurtige udskiftning af overskudsbiomasse. Mange lægemidler omsættes imidlertid kun af langsomt voksende bakterier og nedbrydes derfor ikke i tilstrækkelig grad i et traditionelt renseanlæg. I dette projekt afprøves to biofilmbaserede teknologier, som har været opstillet i en forsøgscontainer ved Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade (Figur 1a). Den ene teknologi kaldes ”Moving Bed Biofilm Reactor” (MBBR) og består i dette anlæg af 3 reaktorer placeret i serie (Figur 1c). Reaktorerne indeholder plastikbærelegemer, der tilbageholdes i anlægget og derved giver

langsomt voksende bakterier mulighed for at danne biofilm på overfladen. Den anden teknologi kaldes HYBASTM. Teknologien fungerer som en hybrid mellem aktiv-slam anlæg og MBBR. I den første reaktor er der kun aktivt slam til at fjerne let omsætteligt organisk materiale. I de næste 2 reaktorer er der både aktivt slam og plastikbærelegemer, hvor lægemiddelfjernelsen påbegyndes, og efter en efterklaringstank findes en reaktor udelukkende med bærelegemer til efterpolering (Figur 1b). Ved hjælp af disse teknologier fjernes både let omsættelige og svært omsættelige lægemidler biologisk i højere grad end i traditionelle renseanlæg med aktivt slam. Nogle lægemidler er dog så svært omsættelige, at de ikke fjernes fuldstændigt biologisk. Disse lægemidler skal efterfølgende fjernes med en ozonbehandling.

Figur 1. Overblik over MBBR- og HybasTM-forsøgsopstillingerne fra labskala. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

29


Betydeligt bedre end aktivt slam Ved hjælp af forsøg med tilsætning af lægemidler til indløbsvandet er det blevet undersøgt, hvor effektive de to biofilmteknologier er til at fjerne lægemidler i forhold til et aktiv-slam anlæg. Der blev undersøgt fjernelse af tre forskellige kategorier af lægemidler: Let omsættelige (Ibuprofen og Naproxen), middelsvært omsættelige (Ketoprofen og Gemfibrozil) og svært omsættelige (Clofibrinsyre og Dichlofenac). De let omsættelige lægemidler, Ibuprofen og Naproxen, fjernes komplet i de to biofilmbaserede anlæg, men disse lægemidler fjernes også i almindeligt aktivslam anlæg (Figur 2). Der ses dog et andet billede for de mid­ delsvært omsættelige lægemidler, hvor der opnås en klart bedre fjernelse i MBBRog HYBASTM-systemerne (>75 %) sammenlignet med aktiv-slam (~10-15 %). De svært omsættelige lægemidler er vanskelige for bakterierne at nedbryde i alle tre anlæg. Dog er fjernelsen igen markant bedre i MBBR- og HYBASTMsystemerne, som fjerner disse lægemidler 3-4 gange så godt som aktiv-slam anlæg.

Figur 2. Overblik over rensegraden for de biofilmbaserede teknolo­gier, MBBR og HYBASTM sammenlignet med aktiv-slam. Forsøgsdata fra Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade, Aarhus.

Pilotskalaanlæg På basis af de opnåede resultater i laboratorieskala er der opbygget et stort pilotskalaanlæg baseret på MBBRteknologien. Anlægget, der har været i drift ved Aarhus Universitetshospital i Skejby (Figur 3) siden juni 2015, renser med 1 m3 tanke 300 l spildevand i timen.

De første resultater viser, at bakterierne også i pilotanlægget har en god evne til at nedbryde lægemidler. Pilotanlægget ser således ud til både at kunne fungere som almindeligt spildevandsanlæg og på samme tid være i stand til at nedbryde lægemidler. Se mere på www.teknologisk.dk/35391

Figur 3. Overblik over pilotanlægget opstillet ved DNU i Skejby.

30

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Afvandingsinnovation i den virkelige verden

Den virkelige verden kan være et udfordrende sted, især når det kommer til afvanding. Ligegyldigt om vandet har dets kilde over eller under jorden, ønsker du, at det bliver fjernet, så du kan fortsætte med dit arbejde. Det er her Sulzer kommer ind i billedet.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Sulzer har mere end 50 års erfaring med at fjerne vanskeligt vand. Vi tilbyder ikke kun et komplet sortiment af pumper, men også smarte, fejlsikrede og vedligeholdelsesvenlige teknologier. Dette understøttes af ekspertise og servicenetværk, der kan give dig den mest effektive løsning – lige meget, hvor meget vand du står over for.

Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon +45 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com/denmark

31


MERMISS-anlægget indefra.
Anlægget skal fange medicinresterne i spildevandet, inden det rene vand sendes videre ud i åer og vandløb.
 Foto: Krüger

MERMISS-anlæg til Herning Hvor renses medicinrester i spildevandet bedst – ved hospitalerne eller på renseanlægget? Næste fase af MERMISS-projektet skal teste, hvor den største effekt er. Tekst: Herning Vand Tirsdag den 12. april ankom et nyt anlæg til Herning. Anlægget renser spildevand for medicinrester og andre skadelige stoffer og skal det næste års tid testes af på Herning Vands renseanlæg. 96 procent af medicinresterne i vores spildevand stammer fra de private hjem. Kun fire procent kommer fra hospitalerne. Vi udskiller medicinresterne derhjemme og sender dem videre til vores lokale renseanlæg. Et nyt anlæg skal hjælpe forsyningsselskaberne med at rense spildevandet og fange alle de skadelige stoffer, inden det rene vand sendes videre ud i vandløbene og tilbage i kredsløbet. - Vi ved, at vi i fremtiden er nødt til at rense vores spildevand for medicinrester. Både for vores børns skyld, men også for miljøets skyld. Det nye anlæg skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi gør det bedst muligt, siger Niels Møller Jensen, adm. direktør, Herning Vand. MERMISS-projektet, der står bag anlægget, er et samarbejde mellem Det Nye Universitetshospital i Skejby, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Krüger, Air Liquid, Aarhus Vand og Herning Vand.

Klogere løsninger Anlægget er siden foråret 2015 blevet testet på DNU i Skejby, men skal nu en tur til Herning. Målet er at teste, hvor rensningen af medicinrester i spildevandet har den største effekt – hos hospitalerne eller hos de lokale rensningsanlæg. - Humlen i det her er, at vi bliver klogere på løsningen i løbet af processen. Det, vi kan se, er, at der er mange gevinster at hente ved at flytte opgaven med at rense vandet fra hospitalet til vandselska-

32

berne, siger Niels Møller Jensen, der er direktør hos Herning Vand. Med testen af anlægget i Herning bygger samarbejdspartnerne videre på den viden, der er opbygget i de indledende faser af projektet. Testen hos Herning Vands renseanlæg løber over et lille års tid. Lever resultaterne op til forventningerne, er næste skridt at teste anlægget i fuld størrelse. MERMISS-projektet er støttet med 4,6 mio. kr. af Milj­øt­ekno­ logisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. MUDP støtter projekter, der bidrager til et bedre miljø og med konkurrencedygtig miljøteknologi.

Bag om MERMISS-anlægget • Anlægget ankom i Herning tirsdag den 12. april 2016. • Fra 2011 til 2014 er miljøbelastningen (medicinrester i spildevand) fra ambulante behandlinger steget fra godt 70 procent til 96 procent. • Fra 2011 til 2014 er miljøbelastningen (medicinrester i spildevand) fra indlagte patienter på Aarhus Universitets­ h­ospital faldet fra knap 30 procent til fire procent. • Der forventes et krav om rensning af hospitalsspildevand inden for få år. MERMISS-projektets målsætning er at udvikle et koncept, der er miljørigtigt, men som også er mere effektivt og billigere end andre alternativer. • MERMISS-projektet er et samarbejde mellem DNU, DTU, AU, Teknologisk Institut, Krüger, Air Liquid, Aarhus Vand og Herning Vand. • MERMISS-projektet er støttet med 4,6. mio. kr. af MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og demon­stra­tions­program. • MERMISS er en forkortelse for Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Flowmåling du kan stole på

Promag 400 flowmåler med Heartbeat Teknologi På vand- og spildevandsanlæg, er det med Promag 400 nu muligt selv at udføre online verifikation i henhold til ISO9001. Endress+Hauser’s Heartbeat Teknologi giver dig mulighed for at verificere og kontrollere dine Promag flowmålere under drift – når som helst: • Dokumenteret og sporbar test af flowmåleren iht. til ISO9001 • Omfattende test – fra sensor til signaludgang – også på nedgravede flowmålere • In-line verificering uden flowstop • Aktivt målesignal under funktionstesten – ingen procesafbrydelser eller demontage • Standard procedure – tids- og omkostningsbesparende • Spar tid on-site ved at logge på den indbyggede webserver i flowmåleren via dit kontrolsystem • Indbygget ledningsevnemåler

Læs mere på: www.dk.endress.com/heartbeat_dk

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK-2860 SØborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Telefon 70 131 132 Fax 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

33


Årsmøde 2016

Hedensted Spildevand A/S har to "ispinde" som miljøbomærke. De har samme funktion som nedgravede slanger i et jordvarmeanlæg og leverer alt varmen til administrationsbygningen. Når det er koldt, og der virkelig er brug for varme, dannes et ispanser på standerne, deraf navnet "ispinde".

Hedensted Spildevand A/S er dette års vært for STFs årsmøde fredag den 10. juni 2016 Tekst og foto: Hedensted Spildevand A/S Hedensted Spildevand A/S overtog i 2009 drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Hedensted Spildevand har viljen til at tænke nyt og lægger vægt på at være en attraktiv og god arbejdsplads, for så kan vi også levere den bedste service og kvalitet. Vores 20 kompetente og erfarne medarbejdere besidder en høj og faglig viden om vores anlæg. Dermed kan vi som regel hurtigt finde en løsning på problemer eller driftsforstyrrelser. Og vi kan projektere og gennemføre en udvikling, som sikrer, at vores systemer er effektive og miljøvenlige. Hedensted Spildevand omsætter årligt for ca. 78 mio. kr.

850 km kloakker og 5 renseanlæg Hedensted Spildevand ejer og driver et 850 km langt kloaknet, som forbinder ca. 20.000 ejendomme og virksomheder. Spildevandet behandler vi på fem renseanlæg. Området for Hedensted Spildevand strækker sig 48 km fra Kattegat i øst med Juelsminde Havn, til det jyske vandskel i vest med Gudenåens udspring.

34

Det største anlæg ligger i Daugård og sidste år rensede det 4.189.511 m3. Det mindste renseanlæg i Korning, rensede i samme periode ca. 87.563 m3. Målt i PE ligger Daugård på 28.884 PE og Korning på 270 PE. Renseeffektiviteten på anlægget i Daugård ligger på COD på ca. 95,4 %. BOD på ca. 98 %. Kvælstof på ca. 92,3 % og Fosfor på ca. 90,4 %.

Nyt renseanlæg - omtrent Hedensted Spildevands opgave er naturligvis, at rense spildevandet fra områdets 46.000 beboere og virksomheder, således at det kan udledes til følsomme recipienter uden at forvolde skade på plantelivet, dyrelivet eller andre dele af det sarte miljø. Renseanlæggene skal uden diskussion fungere perfekt, og netop dette er en af årsagerne til, at vi i 2013 har bygget et næsten nyt renseanlæg i Daugård. Herved har vi fået tredoblet kapaciteten til 45.000 PE.

2 meter høje ispinde Hedensted Spildevands effektive indsats er et meget vigtigt bidrag til at sikre miljøet på lokalt plan. Men det er ikke nok er ikke nok for os. Vi vil også medvirke til at nedsætte den globale belastning af klimaet ved målrettet at

nedsætte udledningen af skadelige drivhusgasser. Det gør vi ved at gennemføre energioptimering, således at vi får størst mulig udnyttelse af den energi, vi indkøber, og ved at anvende de alternative energikilder, der findes på vores egne områder. Når du kommer og besøger os, er det første du møder, vores eget miljøbomærke i form af de to ”ispinde” ved indkørslen. Disse to ”ispinde” har samme funktion som de nedgravede slanger i et jordvarmeanlæg, og de leverer helt alene al varmen til vores administrationsbygning. Når det er koldt, og der virkelig er brug for varme, dannes der et ispanser på de ca. 2 meter høje standere, og deraf er kælenavnet ”ispinde” opstået. På årsmødet har du mulighed for at: • Studere den seneste tekniske udvikling • Hente inspiration og ny viden • Møde branchens leverandører • Udvide dit personlige netværk • Dele dine erfaringer med kolleger • Deltage i generalforsamlingen • Genopfriske bekendtskaber og minder • Deltage i ledsagerturen • Deltage i et brag af en årsfest • Og meget, meget mere Vi glæder os til at se dig. Vel mødt i Hedensted den 10. juni Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Årsmøde 2016

Spildevandsteknisk nærvær på STFs årsmøde den 10. juni Scenen er sat til endnu et årsmøde af imponerende dimensioner. Selve årsmødeudstillingen på Hedensted Renseanlæg bliver kæmpestor. Derudover er der mulighed for at høre et fagligt indlæg, deltage i generalforsamling og årsmødefest. Tekst: Susanne Brandt, Spildevandsteknisk Forening Hedensted Spildevand A/S er vært for Spildevandsteknisk Forenings årsmøde 2016, der bliver et tilløbsstykke af dimensioner – først og fremmest teknisk og fagligt, men bestemt også med hensyn til hygge og fornøjelse.

Alle stande udsolgt Spildevandsteknisk Forenings firmamedlemmer har også i 2016 vist overvældende interesse for foreningens årsmødeudstilling. Foreningen er i år bogstaveligt talt ”løbet over ende” af firmaer, der ønsker at være repræsenteret med en stand på udstillingen. Den store udstillerinteresse kombineret med de forholdsvis begrænsede kvadratmeter på Hedensted Renseanlæg betød, at en del firmaer gik forgæves, da de ville bestille stand. Allerede den 8. april, der var fristen for bestilling af stand, måtte der meldes udsolgt. Og

den sædvanlige service, med remindere samt fleksibilitet omkring mulighed for bestilling også lige efter fristen, var derfor ikke relevant. I forbindelse med disponeringen af udstillingsarealet forsøger Spilde­vands­ teknisk Forenings årsmødekoordinatorer, ud over at finde plads til de reelt tilmeldte firmaer, også at finde plads til nogle af firmaerne på venteliste.

Faglighed, intensitet og nærvær Årsmødeudstillingen er uomtvisteligt årsmødets faglige højdepunkt. Udstillerlisten tæller 125 firmaer. De fleste er gengangere fra tidligere år, men også i år er der helt nye firmaer, der har fået øje på årsmødeudstillingen som et godt sted at møde forsyningssektoren. De besøgende kan således møde både deres nuværende samarbejdspartnere og potentielle nye ditto.

De udstillende firmaer spænder vidt hvad angår produkter og ydelser. Mange firmaer medbringer udstyr, enten i fuld størrelse eller som modeller. Det medbragte udstyr, sammenholdt med at udstillingen integreres på selve Hedensted Renseanlæg, er med til at gøre udstillingen til det mest intense og nærværende af sin art.

Mad, drikke og fornøjelse Det er velkendt, at man hverken går sulten eller tørstig fra et årsmøde. Det gælder både for den faglige udstilling og for den fest, der sætter punktum for årsmødet. Årsmødefesten 2016 skal foregå på Scandic Bygholm i Horsens. Hedensted Spildevand og Spildevandsteknisk Forening har planlagt en årsmødefest med festmenu, underholdning og dans.

Lav en fællestur til årsmødet Spildevandsteknisk Forening opfordrer foreningens medlemmer til at møde talstærkt op til årsmødet i Hedensted d. 10. juni. Hank op i dine kollegaer og lav en fællestur til årsmødet. Prioritér at flest mulige kan besøge den faglige udstilling, hvor der er gratis entré. Forsøg også at sende deltagere til de øvrige dele af årsmødet: Alternativ efter­middag (udflugt for ledsagere, seniorer m.fl.), det faglige indlæg, general­forsamlingen og årsmødefesten ikke at forglemme. (Det koster dog et beskedent beløb at deltage i selve årsmødefesten).

Online registrering for adgang til udstillingen senest d. 9. juni Onlinetilmelding til alternativ eftermiddag, generalforsamling og årsmødefest senest 30. maj Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

35


PROD U N Y H E K TD Book g ratis d

emo

Gør din proces mere effektiv Hos Jumo udvikler, producerer og sælger vi intelligente automationsløsninger, som kan hjælpe dig til mere effektiv vandbehandling. Og med den nye flowtransmitter MAG S01, der har dansk betjeningsflade, har vi udviklet den hidtil mest højteknologiske transmitter.

Book gratis demo Vil du se hvordan MAG S01 kan styrke din automationsproces? Book en demo af MAG S01, så kommer vi til din virksomhed, og demonstrerer den for dig på vores mobile testanlæg. Book en gratis demo her: www.jumo.dk/demo

Vi kan hjælpe dig med hele din automation Jumo bidrager til din systemløsning med indsigt, ingeniører med stor erfaring og stærke produkter. Kontakt os og hør hvordan vi kan optimere din proces.

36

www.jumo.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Årsmøde 2016

To ny driftige personer stiller op til bestyrelsesvalget Nye veluddannede kræfter med masser af erfaring fra forsyningsverdenen står på spring og er klar til en plads i STFs bestyrelse. Tekst: Susanne Brandt, Spildevandsteknisk Forening Da Mads Leth, VandCenter Syd A/S, har valgt ikke at genopstille ved årets generalforsamling den 10. juni 2016 i Horsens, er nyvalg til Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse i sagens natur påkrævet.

personer, hvilket indtil videre har medført, at to engagerede personer har meldt deres kandidatur. Læs videre og se hvem kandidaterne er, hvilken baggrund de har, og hvilke tanker de hver især har omkring en bestyrelsespost.

Foreningen har via Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 1-2016 og via elektronisk nyhedsbrev annonceret efter interesserede

På side 38 kan du desuden læse om den vedtægtsændring, som STFs bestyrelse indstiller vedtaget på årets generalforsamling.

Michel Johansson (36 år)

Ivan Vølund (45 år)

Driftsleder i Nordvand, Afløb-Pumper Med uddannelserne klejnsmed, våbentekniker og akademi merkonom i ledelse og HR som fundament har Michel Johansson i alt arbejdet i 19 år forsyningsbranchen, heraf 10 år som teknisk koordinator hos Hvidovre Forsyning. I dag er Michel driftsleder i Nordvand Afløb - Pumper, som varetager forsyningen i Gentofte og Gladsaxe.

Spildevandschef i VandCenter Syd A/S Ivan Vølund er uddannet maskinarbejder og siden maskinmester. Maskin­mester­uddannelsen er i 2010 suppleret med en teknisk diplomuddannelse i vedligehold.

Eksternt har Michel i tre år været kur­sus­leder og underviser Ferskvands­cen­tret, hvor han også var med til at udvikle kurset ”Nødsituation på pumpestationer”. Michel er generelt motiveret af effektive og nytænkende arbejdsgange på spildevandsområdet. Michel fortæller, at han som bestyrelsesmedlem vil arbejde for, at forsyningerne bruger hinanden mere end de allerede gør, herunder mere vidensdeling og faglig sparring mellem projektfolk og driftsfolk i forsyningerne. Desuden er Michel fortaler for, at arbejds­miljøet på spildevandsområdet kommer op på et tidssvarende niveau blandt andet med fornyelse af Kloak­bekendt­gørelsen, opbygning af driftssikre anlæg, vægt på forsyningssikkerhed i praksis og innovative løsninger som letter arbejdsgangene. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Ivan blev ansat hos VandCenter Syd i 2001 – først som driftsassistent på pumpestationer, SRO og vedligeholdelsessystem, siden som afdelingsleder for transport af spildevand og de seneste 1½ år som leder af hele spildevandsdriften. Eksternt er Ivan med i Danvas netværk ”Pumpedrift – afløb” og underviser på et par pumpekurser på Ferskvands­centret. For Ivan er Spildevandsteknisk Forening er en vigtig organisation for videndeling i spildevandsbranchen – en organisation der er god til at nå helt ned på operatørniveau. Ivan vil gerne arbejde for, at foreningen fortsætter med at understøtte udviklingen af spildevandsbranchen fra leder til operatør. Derudover vil Ivan, hvis det lykkes at blive valgt ind i bestyrelsen, gerne bringe den inspiration og erfaring, som VandCenter Syd har fra en del udenlandsk aktivitet i form af samarbejder, opgaver og konferenceaktiviteter, med ind i bestyrelsesarbejdet. Ligesom han gerne vil understøtte det arbejde, der gøres for at Kloakbekendtgørelsen kan blive revideret.

37


Årsmøde 2016

Premiere:

På generalforsamlingen løftes sløret for STFs nye logo På generalforsamlingen i Spildevandsteknisk Forening den 10. juni i Horsens præsenteres foreningens nye logo for foreningens medlemmerne. Et gennemtænkt, enkelt og moderne logo, der både signalerer foreningens faglighed og værdier. Tekst: Susanne Brandt, Spildevandsteknisk Forening STFs bestyrelse har indset, at tiden er løbet fra foreningens nuværende flerfarvede bølge-logo. Bølge-logoet, som blev taget i brug i april 2002, fokuserer ene og alene på renseprocessen for spildevandet, og det blev dengang præsenteret med ordene: ”… symboliserer vor opgave at forvandle forurenet vand til rent vand." Spildevandsrensning, i bred forstand, er naturligvis stadig omdrejningspunktet for aktiviteterne i foreningen, men Spildevandsteknisk Forening i dag er langt mere end ”at forvandle forurenet vand til rent vand”. Det har således været et stærkt ønske, at det nye logo, foruden spildevandsrensning, også skulle signalere fællesskab og netværk.

STFs bestyrelse har indset, at tiden er løbet fra foreningens nuværende flerfarvede bølge-logo. Bølge-logoet, som blev taget i brug i april 2002, fokuserer ene og alene på renseprocessen for spildevandet, og det blev dengang præsenteret med ordene: ”… symboliserer vor opgave at forvandle forurenet vand til rent vand.

38

Grafisk assistance til logoet Det er ikke umiddelbart en gør-det-selv opgave at designe et nyt logo. Derfor har Spildevandsteknisk Forening haft professionel hjælp til opgaven, og medieudvalget har formidlet foreningens værdier, kendetegn og ønsker til den grafiske samarbejdspartner. Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse kan med stor tilfredshed konstatere, at det er lykkedes for den grafiske samarbejdspartner at forene foreningens faglighed og foreningens værdier i et helt nyt logo, der i øvrigt adskiller sig markant fra foreningens gamle logo.

Se det nye logo på generalforsamlingen Bestyrelsen har valgt, at det nye logo skal præsenteres i forbindelse med formandens beretning på generalforsamlingen. Her vil medieudvalget først fortælle kort om udviklingsprocessen og uddybe de tanker, der ligger bag selve logoet. Dernæst vises det nye logo samt eksempler på brugen af logoet. Og endelig vises slides vedrørende den igangværende designudvikling af Spildevandsteknisk Tidsskrift.

Vedtægterne hindrer udvikling af tidsskriftet Foruden en designmæssig udvikling af Spildevandsteknisk Tidsskrift arbejdes der også henimod, at foreningens medlemsblad skal have et mere moderne og mundret navn. Her udgør de nuværende vedtægter imidlertid en hindring, da det for nuværende er vedtægtsbestemt, hvad medlemsbladet skal hedde.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at vedtægterne ikke må stå i vejen for en modernisering af Spildevandsteknisk Tidsskrift. Derfor er der på generalforsamlingen forslag fra bestyrelsen om ændring af § 10 i foreningens vedtægter med henblik på at kunne ændre navnet på foreningens medlemsblad.

En ekstra spændende generalforsamling Med logoafsløring og planer om at ændre navnet på det blad, som du netop nu sidder og læser, så er der for medlemmerne i år ekstra god grund til at deltage i foreningens generalforsamling. Det er her du får det nye logo at se for første gang, og det er her, du kan gøre din indflydelse gældende vedrørende den foreslåede vedtægtsændring.”

Med logoafsløring og planer om at ændre navnet på det blad, som du netop nu sidder og læser, så er der for medlemmerne i år ekstra god grund til at deltage i foreningens generalforsamling. Det er her du får det nye logo at se for første gang, og det er her, du kan gøre din indflydelse gældende vedrørende den foreslåede vedtægtsændring.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Siemens Field Service

Serviceaftaler på Siemens produkter og løsninger til industrien. Kig forbi vores stand på STFs årsmøde

En serviceaftale med Siemens er udviklet med henblik på at give kunden den størst mulige tryghed efter valget af Siemens produkter og løsninger.

Fredag 10. juni 2016 hos Hedensted Renseanlæg. Hør mere om, hvordan vi kan sammensætte en aftale for dig og din virksomhed.

Krav til servicegraden kan variere ud fra forskellige ønsker omkring driftsikkerhed, kendte vedligeholdelsesomkostninger, automatisk levetidsforlængelse m.v. Det er derfor muligt at vælge en serviceaftale, der er tilpasset de enkelte behov. Aftalen vil typisk indeholde en komponentfortegnelse samt beskrivelse af omfang og gyldighed. Alle aftaler indeholder ligeledes ét årligt eftersyn, hvor der, afhængig af produkttype, udarbejdes dokumentation for funktionsprøvning og indstillingsværdi. For mere information kontakt os på telefon 44 77 48 44, tast 2.

www.siemens.dk/industry

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

39


Årsmøde 2016

Kig forbi Redaktørens Hjørne på årsmødet Har du en god idé til historier eller temaer, der interesserer andre i spildevandsbranchen? Har du ris eller ros til Spildevandsteknisk Tidsskrift? Er du selv interesseret i at vide, hvordan du skriver til bladet? Kig forbi Redaktørens Hjørne på årsmødet i Hedensted og få en snak om vores medlemsblad. Spildevandsteknisk Tidsskrift er dit blad. Her bringer vi historier, der er interessante for dig som spildevandsfaglig. Men vi kan ikke gøre det alene, og vi har mange bidragsydere, der ser vores blad som en god formidlingsplatform – stor tak til jer. Vi ser Spildevandsteknisk Tidsskrift som et medie, der forbinder vores branche, når vi ikke mødes til arrangementer i foreningens regi. Derfor er det vigtigt, at det, vi bringer i bladet, stemmer overens med dine forventninger. Og på det kommende årsmøde i Hedensted kan du fortælle os, hvad du synes om bladet, så vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. Mød redaktøren på standen ”Redaktørens Hjørne” i kantinen i administrationsbygningen (lige ved indgangsporten). Er jeg der ikke, så kom endelig tilbage senere. Eller ring/skriv til mig på 28911332.

Kig forbi Jeg har været redaktør for bladet i et års tid nu og har i den periode stiftet bekendtskab med en branche, der er knyttet sammen af nære relationer og en mission om at rense spildevandet på den bedst mulige måde, både økonomisk og miljømæssigt. Det er altid spændende for en formidler at møde ildsjæle – og dem er der mange af i Spildevandsteknisk Forening, både på forsynings-, forsknings-, leverandør- og rådgiversiden. Jeg vil gerne invitere dig til at kigge forbi Redaktørens Hjørne til en snak om Spildevandsteknisk Tidsskrift. Der er helt sikkert gode historier derude, som ikke kommer forbi mit øre og skrivebord, og dem vil jeg gerne have fat i, så de kan komme dine kolleger i hele landet til gode. Det kan fx være: • Nye tiltag på renseanlægget • Erfaringer med ny teknologi • Håndtering af uheld • Resultater fra forskningsprojekter • Tip om portræt-muligheder • Oplevelser fra udlandet, fx messer (efterlyser pt. en, der har lyst til at skrive om IFAT)

40

Du finder mig på standen ”Redaktørens Hjørne” i kantinen i administrations­bygningen (lige ved indgangsporten). Vi ses!

Historierne kan både være korte og lange – er den interessant for dine kolleger på tværs af forsyningsselskaberne, så er der god chance for spalteplads i Spildevandsteknisk Tidsskrift. Jeg håber, vi ses. Med venlig hilsen Anne Møller Kristensen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


We Can Do It Uponor Infra 360° Projektservice

Vi ser det umulige som en udfordring. Uponor Infra 360° Projektservice er vores svar på de vanskeligste infrastrukturopgaver til håndtering af vand, luft, telekommunikation og dataforbindelser. Opgaver, hvor standardprodukter og standardløsninger ikke er nok. Som leverandør af nøglefærdige løsninger tager vi fuldt ansvar fra design til den komplette installation og den løbende vedligeholdelse. Vi gør det i engagerede teams med erfaring og specialekspertiser. Og vi gør det over hele verden – over jorden, under jorden og på havbunden. Overalt, hvor der er en udfordring.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Læs mere på www.uponor.dk/infra

41


Årsmøde 2016

Nyhed til årsmødeudstillere:

Med CM Exhibition App kan udstillere scanne sig til kontaktdata for besøgende på standen Alle de personer, der i forbindelse med årsmødet 2016, registrerer sig som ”standpersonale”, får mulighed for gratis at benytte messe-app’en CM Exhibition App. Med messe-app’en installeret på smartphone eller tablet, så kan standpersonalet individuelt aflæse de besøgendes kontaktdata via navneskiltene, og der kan knyttes personlige notater til scanningsdata, f.eks. om aftaler lavet med den besøgende. Tekst: Susanne Brandt, Spildevandsteknisk Forening Det er nye tider for udstillerne på STFs årsmødeudstilling. Årsmødeudstillerne får i år, som noget helt nyt, adgang til udvalgte kontaktdata for de besøgende, som de møder på deres stand. Det foregår rent praktisk ved, at alle udstillere, der står registreret som ”standpersonale” i STFs konferencestyringssystem, med koder gives adgang til at benytte Conference Managers Exhibition App’en på deres smartphone (eller iPad). Dermed kan stregkoderne på de besøgendes navneskilte aflæses, og kontaktdata i form af navn, ansættelsessted, e-mailadresse og mobilnummer overføres. I tilknytning til kontaktoplysningerne kan den enkelte udstiller skrive individuelle noter, aftaler mv. Gevinsten ved brugen af CM Exhibition App’en er, at den enkelte udstiller effektivt får samlet sine messenotater på en overskuelig måde, som er let at arbejde videre med efter udstillingen.

Udstiller, gem din mail med koder…!

navneskilt, så du er klar når gæsterne kommer.

Alle, der forud for årsmødet registrerer sig som ”standpersonale” i persontilmeldingen til årsmødet, vil modtage detaljeret anvisning vedr. app’en. Her følger blot en lille introduktion til, hvad du som udstiller skal gøre undervejs:

Tips nr. 2: Pas godt på udsendt information og mailen med koder, for mailen bliver ikke genudsendt, og sekretariatet har ikke ressourcer til at være hotline på systemet.

Før årsmødeudstillingen

Efter årsmødeudstillingen

Hent CM Exhibition App’en der hvor du plejer at hente dine apps (i App-store, Google Play Store eller Windows Store). Gem eller udprint mailen med kode til app’en.

Efter årsmødeudstillingen kan du stadig, via app’en, se de indsamlede data i din smartphone, men du har også mulighed for at downloade alle dine registreringer til Excel. For at gøre dette skal du benytte det brugernavn og det password, som også er angivet i føromtalte mail. Når du efter messen logger ind for at hente data, skal du af sikkerhedsgrunde ændre dit password.

Under årsmødeudstillingen For at benytte messe app’en skal du på din tablet eller smartphone logge ind med den personlige mobilkode, som i ugen op til årsmødet bliver sendt til dig på mail fra STFs konferencestyringssystem. Tips nr. 1: Du kan øve dig i at bruge app’en ved at scanne dine kollegaers

God stil at spørge om lov til at scanne Den gode gamle metode med håndskrevne notater og udveksling af visitkort er naturligvis ikke lagt i graven. Den nye messe-app skal ses som et tilbud til dem, der i forvejen er dus med smartphonens mange anvendelsesmuligheder. Alle dem, som er mest trygge ved de velafprøvede lavteknologiske metoder som blyant, papir og visitkort, skal selvfølgelig gøre som de plejer. Til de, som tager den nye metode i brug, gælder følgende opfordring: Brug scanningsmetoden med respekt for de besøgende på standen. Skan kun ved reel dialog – scan ikke for at tælle besøgende. Spørg for eksempel: ”Er det ok, jeg scanner dine kontaktdata?”.

Det er nye tider for udstillerne på STFs års­møde­udstilling. Ved hjælp af en særlig app kan de scanne de besøgendes kontakt­infor­ma­tioner i stedet for de sædvanlige udveks­linger af visitkort. Foto: Susanne Brandt

42

App’en hedder CM Exhibition og hentes i App-store, Google Play Store eller Windows Store. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Årsmøde 2016

Spildevandsgolf 2016 I forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde på Hedensted Renseanlæg arrangeres golfmatch på

Hedensted Golfklub

Rindsbækvej 6, 8722 Hedensted, lørdag den 11. juni 2016. Mødetid kl. 08.15. Der slås ud kl. 09.00. Dagen afsluttes med frokost og præmieuddeling i klubhuset. Tilmeldingsgebyret/greenfee er kr. 250.00 pr. person. Tilmeldingsfrist er senest fredag den 3. juni. Max 24 deltagere (først til mølle…) Tilmelding kan ske til csheilskov@vip.cybercity.dk eller namos46@gmail.com Evt. spørgsmål om golfmatch m.m. til: Sven Heilskov 2539 2729 eller Niels Arne Schmidt 4045 4207 Ved tilmelding: Husk at opgive dit DGU-nummer Navn Handicap Adresse Hjemmeklub

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

43


KONTRAKLAPPER · LEJDERE DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

Regulering a and fv

Gerhard Christensen Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

44

73

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Årsmødeomtale af udstillere ABB – et bredt program til vand Vi leverer et bredt program af produkter til spildevandsbranchen. Der er mulighed for at opnå væsentlige energibesparelse ved brug af ABB’s frekvensomformere, energimotorer og IPC (Intelligent Pumpe Kontrol). Vores instrumentering til spildevands­ industrien spænder fra traditionelle elektromagnetiske flowmålere til måling på delvist fyldte rør, niveaumåling i tanke og helt til online turbiditetsmåling og anden analyse. Kom og hør om vores program af Teknikskabe – til alle formål. Mød os på standen og få en snak om, hvad ABB kan hjælpe med. www.abb.dk

H2S fjernelse uden besvær ABC-Miljø implementerer et nyt koncept, hvor vi udlejer, nedhænger, servicerer og afrapporterer månedligt om H2S-problemerne. I samarbejde med kunder findes de strategisk korrekte målesteder og herefter overlades resten til ABC-Miljø. Det er selvfølgeligt stadig muligt at købe instrumenterne og selv håndtere det hele. Svovlbrinteproblemer kan opstå, og her kan ABC-Miljø tilbyde Dose-Kontrol. Et doseringssystem med pumpe, niveaumåler, kontrol- og styringsenhed mm. som konstant er i forbindelse med en H2S-Warn svovlbrintemåler samt webbasseret software med doseringsalgoritme. Ny H2S-Warn designet af Esko Design kommer i juni måned. H2S-Warn kan ses på vores stand til Årsmødet ABC-Miljø | Tlf. 3678 7131

Løsninger til vand- og spildevandsbehandling Alfa Laval kan som unik slamafvandings­ leverandør tilbyde kvalificeret råd­giv­ning såvel som et komplet udvalg af maskiner, som repræsenterer de teknologiske løsninger, der findes på markedet i dag. Alfa Laval kan således vælge den bedste til netop din virksomheds behov. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Over 130 års erfaring i branchen vidner om, at Alfa Laval gang på gang samarbejder med alle vores kunder om at reducere det miljømæssige fodaftryk fra vand og spildevand til gavn for vores fælles miljø, med produkter som er karakteriseret ved kvalitet, innovation og opmærksomhed på detaljerne – alle med det formål at tilføre jeres virksomhed optimal ydeevne og minimale livscyklusomkostninger. www.alfalaval.dk

tanke for derigennem at øge tørstoffet i rådnetanken. • Poleringsanlæg til teknisk vand med specialfiltre, der altid kan returskylles. www.bio-aqua.dk

Kontrolleret adgang til lokaliteter Innovative Birepo skaber kontrolleret adgang til den rigtige mand på det rigtige tidspunkt til alle stationære og mobile lokaliteter – mekanisk eller elektronisk.

AquaSense – We make better sense Aquasense beskæftiger sig med målinger i vand og vandige opløsninger. Det typiske område indbefatter regnmåling, niveau og kvalitet i drikkevandsboringer, kvalitet i drikkevand, flowmålinger i kloakker, overløbsmålinger, spildevandsbestemmelse, alle relevante parametre på et rensningsanlæg, udløbsmålinger både i flow og kvalitet og målinger i åer, søer og i havet ned til ca. 100 m dybde. Aquasense sælger måleinstrumenter til slutbrugere og entreprenører i Danmark. Aquasense installerer, driver og vedligeholder måleinstrumenterne. Aquasense tilbyder desuden udlejning, hvor de også leverer måledata i et aftalt tidsrum til kunden. Her er ofte tale om klimatilpasningsløsninger, dokumentation af ulovlige udledninger, byggepladsovervågning og forskellige forskningsopgaver. www.aquasense.dk

Optimering af eksisterende anlæg Gennem anvendelse af vores teknologier og viden tilbyder Bio-Aqua optimeringer af eksisterende anlæg ved anvendelse af vores in-house teknologier. På vores stand præsenteres: • BIOSpeed™, et vitamin (B-9, folat), der reducerer slamproduktionen (2045 %) og øger belastningskapaciteten (markedsføres i samarbejde med www.helmo.dk). • Volute skruepresser til slamafvanding • Forrensning og slamkoncentrering med flotationsanlæg. Her tilbyder vi specialudviklede anlæg til anaerob opkoncentrering af slam fra rådne­

• Udvendige elektroniske nøgleskabe, der skaber logistik og drift samt bundlinje • Håndtering og opbevaring af adgangsemner. • Egne udviklede 3-kant systemer i komplet låsesystem inkl. hængelåse • Godkendt aflåsning af containere og trailere. • Godkendte nøglebokse – adgang til 3. part. • Fuldt elektroniske nøglesystemer – komplet adgangskontrol uden brug af ledninger. Maksimal viden og kontrol efter ønske. www.birepo.dk eller info@birepo.dk

Sikker arbejdsplads med BROEN-LAB Nødbruser BROEN-LAB Emergency Shower Systems er verdens førende leverandører af nødbrusere, øjenskyllere og sikkerhedsudstyr til blandt andet, industrielle arbejdspladser, professionelle laboratorier og undervisningsbrug. Vores komplette løsninger er designet og udviklet til aktive arbejdspladser, og systemet er modulært opbygget, så transport og installation bliver så let som overhovedet muligt.

45


Beskyt virksomhedens medarbejdere Et uheld kan få katastrofale følger. Med BROEN-LABs nødbrusere mindskes risikoen for skader markant. Vi rådgiver om brug, vedligeholdelse og tests, så du kan være sikker på en løsning, der virker, når det er nødvendigt. www.broen-lab.com

Danmarks bedste vakuumpumper! Busch Vakuumteknik A/S har markedets største sortiment af pumper og vakuumsystemer. De enkelte pumpetyper findes i mange forskellige størrelser og udførelser, så de kan bruges inden for alle anvendelsesområder i industrien. Busch har været i Danmark siden 1972, og vi tæller i dag 30 ansatte. Som datterselskab i den verdensomspændende Busch-koncern har vi adgang til forskning, udvikling og kvalificeret kompetence inden for alle områder og kan tilbyde markedets største sortiment af pumper og vakuumløsninger.

Betonrenoveringsfirma med speciale i injektion

Pumpernes størrelse og driftstimerne har indflydelse på den potentielle besparelse, da pumpens størrelse og belastning har en direkte indvirkning på størrelsen af besparelsen. Derudover muliggør CeramicSpeed lejer en bedre planlagt vedligeholdelse af pumperne, da man undgår pludselig nedbrug og hyppig udskiftning af lejer. CeramicSpeed lejer har en typisk levetid på 4-8 gange længere end traditionelle stålejer, hvortil en merpris tjenes ind allerede ved 1. eller 2. besparede udskiftning. Besparelsen ved at anvende CeramicSpeed lejer er til at få øje på. www.ceramicspeed.com/

Mød os til en snak om vandbehandling

Busch Vakuumteknik A/S har markedets bredeste produktsortiment, og vi kan altid finde eller skabe en løsning efter dine behov, både inden for vakuumpumper og systemer. www.buschvacuum.com/dk/da

Effektivisér med keramiske lejer Ved at skifte fra traditionelle stållejer til CeramicSpeed lejer kan der hentes store fordele.

46

Chr. Krogh ApS samarbejder med vores kunder for at finde den optimale løsning på kommunale og industrielle renseanlæg. Vi markedsfører nedenstående produkter fra de førende producenter inden for vandrensning og slambehandling. Fældningskemikalier Ferriflock 138E: 13,8% Jernklorid opløsning Ekoflock: 54, 70 & 90: Polyaluminiumklorid: (PAC) 5,4%, 7,0% & 9,0% Polymer Flydende eller granulat med alle variationer inden for ladning og molvægt. Skumdæmpere Bredt sortiment til individuelle opgaver målrettet til industrien samt kommunale og industrielle renseanlæg. Vi ses i Hedensted. www.chr-krogh.dk

Mulighederne er mange, og måske har vi løsningen, som I ikke vidste var mulig. Kom forbi standen og hør mere om generel betonrenovering, membranløsninger, levetidsforlængelse og injicering med projekt- og kundetilpassede egenskaber. Vi har en bred viden inden for mange produktgrupper, bl.a. cement-, epoxy, polyurethan- og acryl-baserede.

En viden som vi dagligt overfører til succesfuld produktion, udført af vores mange specialiserede operatører. På standen kan ses eksempler på udvalgte materialer, produkter og specialværktøjer, et udpluk af referencer, opgaver og datablade, fysisk eller digitalt, samtidig kan vi tage en snak om jeres specifikke problem, udfordring eller vedligeholdelse af betonkonstruktioner, tanke, rørledninger m.m. www.ceas.dk

Cobalch QUICK PIG Se den nye innovative løsning på sendestationer til rørrensning på vor stand! Cobalch beskæftiger sig inden for rørledningstilbehør. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på en ny måde at spare på vedligeholdelsen ved rørrensning. Skal jeres rørledninger renses? Så spar på omkostningerne ved dyre betonskakte og optimere sikkerheden. Ny innovativ sende- og modtagestation produceret i plast og med tilgang direkte fra gadehøjde. www.cobalch.com Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Vil du være energiproducent eller energiforbruger?

M ø d o s på STF´s årsm øde d. 1 0 j u n i 2016 Mød os på Spildevands Teknisk Årsmøde og bliv klogere på de nye teknologier til energiproduktion på renseanlæg! På Egå Renseanlæg har vi i samarbejde med Aarhus Vand maksimeret kulstoftilførslen til anaerob udrådning gennem dynamisk udtag af kulstof på Salsnes filtre i kombination med kold Anammox i procestanke. Dette betyder at anlægget i fremtiden kommer til at producere 50% mere energi, end det bruger. Vil du vide mere om dine muligheder med de nye teknologier, find os i EnviDanteltet eller læs mere på www.envidan.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

47


turfølere samt pressostater og termostater - udviklet og designet til at klare selv de mest krævende omgivelser. www.danfoss.dk

Optimering af drift på spildevandsløsninger! DESMI garanterer nyeste know-how med vibrationssensorer og energirigtige løsninger.

CS Electric er en international virksomhed, som i dag beskæftiger ca. 60 personer med speciale i automation, installation og service. Vores knowhow er opbygget gennem årtier, og vi udfører service og optimeringsprojekter i hele verden. Hvad enten det drejer sig om udvikling og idriftsættelse af nye løsninger eller optimering af eksisterende produktions udstyr, er målet med vores arbejde altid det samme, nemlig en optimeret proces, der yder maksimalt ved de lavest mulige omkostninger. Det er sådan vi har skabt konkurrencefordele for vores kunder i mere end 40 år, hvad enten det er til lands eller vands. www.cselectric.dk

Hjælpestoffer til spildevand dankalk udvider stadig produktsortimentet af hjælpestoffer til spildevandsområdet. dankalks produktprogram omfatter adskillige varianter af kalkprodukter til slam- og spildevandsbehandling samt alkalinitesforbedring. Vi er stærke på slamafvanding, fosforfældning og svovlbrintebekæmpelse. Til ”slam og proces” har vi også Praestol® polymer, Dosatron polymerdoseringsapparatet, Skumdæmpere og Struvithæmmere samt fældningskemikalierne Jernklorid, Jernsulfat og Polyaluminiumklorid. Svovlbrinte behandler vi med Nutriox (Calciumnitrat) eller Jernforbindelserne. Luft og gas renser vi for Svovlbrinte og Siloxaner med Aktive kul. Vi tilbyder Pereddikesyre til desinfektion af udløbsvand og Melasse som billig og effektiv kulstofkilde. Spørg dankalk når gamle processer skal optimeres eller nye kommer til. Tlf. 3368 7400 – dankalk@dankalk.dk www.dankalk.dk

DESMI har mange års erfaring med projektering af pumpestationer til spildevandssystemer. Erfaringen anvender vi ved hvert projekt og sikrer vores kunder mod unødigt høje omkostninger, hvad enten der er tale om installation, drift eller renovering. Vi tilbyder komplette pumpestationer med bl.a. brønde, pumper, styringer og rørføring og skaber løsninger, der er individuelt tilpasset til at imødekomme det specifikke behov. Vær med til at sikre et godt vandmiljø i Danmark og vælg DESMI som din førende samarbejdspartner. NYHED: Køb dine pumper online 24/7/365 via vores shop www.shop.pumpeservice.dk

Danfoss – eksperter inden for vand Danfoss Drives er eksperter i vand og spildevand og tilbyder VLT® AQUA frekvensomformere til alle applikationer inden for vandsegmentet. Besøg os og hør mere om: • Applikationer til VLT® AQUA • Pumpestyringer • Beskyttelse mod kavitation • Flyvende start af motorer • Kontraventilstyring • Start af pumpe med minimalt trykstød • Energi logging • Selvrensning af pumpe • Samt mange andre programmeringsmuligheder Danfoss Drives kan bl.a. tilbyde dig ser­vice­ aftaler, teknisk support og meget mere. Læs mere på www.danfoss.dk/drives. Danfoss Industriautomatik tilbyder et bredt produktprogram af ventiler (magnet-, termostatisk styrede samt skråsædeventiler), tryktransmittere, tempera-

48

D-Eye® = Enorme driftbesparelser DANOVA® lancerer nu D-Eye®. Online batteridrevet kamera med logger og unik indstilling med laser. Det er ikke længere nødvendigt at sende folk ud til f.eks overløb. Kameraet tager automatisk billeder både før, under og efter et overløb. Gå online og tryk på en knap, så tager kameraet et billede. Du kan programmere og justere dit D-Eye online, 24 timer i døgnet. Data og billeder kan ses/hentes, når du vil have dem. Der logges bl.a. antal, mængde, periode og varighed. Kom og se de talrige muligheder med D-Eye® på Årsmøde 2016 Der er præsentationer kl. 10, 11 og 13. www.danova.dk

Diatom A/S har den optimale filtreringsløsning Diatom A/S leverer den optimale filtreringsløsning. Hvad enten man taler sterilfiltrering i den farmaceutiske industri eller filtrering af spildevand på et kommunalt renseanlæg. Filterløsningerne kommer fra et udvalg af internationalt anerkendte leverandører, bl.a. Amiad Water Systems, Amazon Filters og Pall Corporation. De leverer både standardløsninger og kundetilpassede løsninger af høj kvalitet til filtrering, separering og oprensning af væsker og gasser samt andre applikationer. Kig forbi vores stand, og vi finder sammen på en løsning, som er den rigtige for jer. www.Diatom.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Hvem siger, man ikke kan kloakere hvor som helst? Løsningen ligger lige foran dig. Med en lø�ehøjde på op �l 60 mVs med vores 1,5 kW to‐trins fristrøms grinder pumpe, udvider vi nu grænserne for, hvor det er muligt at kloakere ejen‐ domme i det åbne land. Velkommen �l ØkoTran pumpesta�onen, den op�male og mest dri�ssikre løsning �l tryksat kloakering af det åbne land. Op�mal hydraulisk design af det tryksa�e system Ingen svovlbrinte problemer Lavere anlægsudgi�er Ingen dyre mellem‐pumpesta�oner Mindre vedligeholdelse Lavere dri�sudgi�er

OGT grinder pumpe

OGP grinder pumpe

Konstrueret �l tryksa�e spildevandssystemer

Konstrueret �l tryksa�e spildevandssystemer

Mød os på STF Årsmøde eller besøg vores stand A6.200 på IFAT 2016 i München 0,75 kW én faset motor

1,5 kW 3 faset motor

Lø�ehøjde op �l 80 mVs

Lø�ehøjde op �l 60 mVs

Flow op �l 1,2 l/s

Flow op �l 1,8 l/s

Centrifugal turbine grinder pumpe

To‐trins centrifugal vortex grinder pumpe

Leveres også som udski�ningspumpe

Leveres også som udski�ningspumpe for

for excentersnekke grinder pumper

andre fabrikater af grinder pumper.

Liqflow

Liqflow A/S

Pumps and systems

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Kringelhusvej 15

Tlf.:

46 93 52 00

7100 Vejle

Mobil:

28 78 12 26

www.liqflow.dk

E-mail: info@liqflow.dk

49


I branchen siden 1988 DME har i samarbejde med Hedensted Spildevand standardiseret hele forsyningen med nyeste innovative standard, både på el og software. Først på alle deres renseanlæg, og efterfølgende er alle pumpestationer blevet standardiseret og verificeret. Hedensted Spildevand har derudover fået en række nye muligheder i deres SRO system, for at lave bl.a. avanceret dataudtræk, High Performance HMI, intelligent alarmering, Google maps link i alle SMS alarmer og meget mere. Alt dette er pakket ind i et brugervenligt SRO system, hvor Office pakkens måde at betjene tingene på, er brugt, for at skabe genkendelighed for alle brugere. www.dme.as

E. Eberhardt ApS er leveran­dør af proces­instrumentering siden 1972 Vi har et bredt program af instrumentering til spildevandsbranchen: - Flowmåling, bl.a. ultralydsflowmålere til delvis fyldte rør og kanaler, med datalogning, f.eks. ideelt til måleprogrammer ifm. klimatilpasning og regnvandsystemer, endvidere clamp-on flowmålere til montage udenpå rør, samt flowmålere til dosering af diverse kemikalier og polymer. - Niveaumålere og niveauswitche til tanke, bassiner og pumpebrønde, såsom radar, ultralyd, neddykbare tryktransmittere, osv. - Analyseudstyr til on-line vandanalyse, herunder ammonium, nitrat, fosfat, tur­ biditet, opløst tørstof, pH, Redox, ilt, m.v. www.ee.dk

browser, ledningsevnemåler samt software for egenkontrol i henhold til ISO9001. • Intelligente prøveoptagere med mulighed for tilkobling af analyse sensorer. • Liquiline analyse transmitter med optisk COD måler til indløb på renseanlæg. • Mere end 200 stk solgte B200 Biogas+Metan flowmålere i Danmark. www.dk.endress.com

Fordi energioptimering altid er en god idé

Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvfølgelig andre nyheder og gode priser på bl.a. niveauog flowmåling. Vi glæder os til at se jer og få en god snak. www.fagerberg.dk

Ved I, at I kan bestille kurser hjem? Her skal stå en Appetitvækker – Det er selvfølgelig vores lækre laks med tilbehør, din forret til din Årsmødefrokost. Men vidste du, at du ikke bare kan komme på kursus på Ferskvandscentret? Du kan også få Ferskvandscentrets kurser hjem til dig!

Hos EnviDan har vi ikke kun fokus på at spare på energien, vi ser i lige så høj grad potentialet i at gøre de danske renseanlæg energiproducerende, og vi har stor erfaring med begge dele.

På STF’s årsmøde 2016 står vi klar til at fortælle om de teknologier, der gør fremtidens renseanlæg i Egå energiproducerende, ligesom vi præsenterer de værktøjer, der skal til, hvis du vil have overblik over de nøgletal og KPI’er, som dokumenterer energiforbruget. Samtidig lukker vi op for EnviDans digitale univers, som er udviklet til at gøre hverdagen lettere for de danske forsyninger og kommuner. www.envidan.dk

Fx fik Nordvand os hjem til et kursus om CE-mærkning; Frederikshavn Forsyning et kursus om Hygiejne på vandværker; og Favrskov og Silkeborg Forsyninger flere kurser om genbrugsstationer. Hvad skal I lære mere om – hjemme hos jer selv? I kender alle vores kurser fra kataloget – I kan også bede os lave noget helt nyt. Vel mødt på vores stand! www.fvc.dk/spildevand-og-aflob

Løsninger til procesautomation Spændende nyt hos Endress+Hauser Kom og besøg os på vores udendørs stand, hvor vi har vores Analysetrailer med samt flere nyheder. På standen kan du blandt andet se og høre om følgende: • Ny kompakt radarmåler med Bluetooth kommunikation til pumpestationer. • Promag 400 flowmåler til Vand og Spildevand med indbygget web-

50

Mød os på Årsmøde i Hedensted I år præsenterer vi flere spændende nyheder: • Reagensfri fotometermåling • Selvtømmende MAXX prøveudtager • Oplev den nye VARiON®-software • Ny kompakt IQ Sensor Net-kontroller • Vores mange nye slamspejlsreferencer • Ny IQ trådløs kommunikation • Online optisk NO2/NO3/COD

Mød automationsspecialisten Festo på årsmødet og få inspiration til øget produktivitet og driftssikkerhed på jeres spildevandsanlæg. Vores erfarne eksperter kan rådgive jer i alle projektfaser lige fra engineering til idriftsættelse. Jo tidlige­re i projektet i involverer Festo, jo mere optimal bliver jeres samlede automationsløsning – både økonomisk og teknisk. Besøg vores stand til en snak om jeres udfordringer og oplev vores seneste produktnyheder og komplette løsninger til automatisering af Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Vi løser alle former for automations- og SRO projekter på PLC/ SCADA platforme. Vi har den bredeste certificering i Danmark, bl.a. som certificerede Siemens og Rockwell-partnere, og vi arbejder i alle SCADA systemer, herunder System 2000, WinCC, FTView, InTouch, IGSS og iFIX. Som noget helt unikt tilbyder vi to egenudviklede softwareplatforme, System 2000 på SCADA og GOSystems på MES. www.frontmatec.dk

spildevandsprocesser, der kan gøre jeres arbejde nemmere og mere effektivt. Vi ser frem til at møde jer på årsmødet. www.festo.dk/water

Nyhed fra Frisenette På årsmødets udstilling viser Frisenette en nyhed i NANOCOLOR® sortimentet: Vario Mini varmeblokken. Vario Mini er en mobil enhed, der kan tilsluttes 12V, f.eks. en bils cigarettænder. Tilslutning kan også ske til almindelig stikkontakt. Vario Mini har plads til 6 rør, og kan ligesom de andre varmeblokke i NANOCOLOR® serien, Vario 12 og Vario 24, varme op til 160 °C på mindre end 10 minutter. Alle varmeblokke kan nemt kalibreres, og certifikat derpå kan udskrives. På udstillingen viser Frisenette hele NANOCOLOR® sortimentet af udstyr til fotometriske vandanalyser. Yderligere information: Henrik Fjeldgaard, Henrik@frisenette.dk www.frisenette.dk

Trendsættende SRO-systemer til forsyningsbranchen siden 1983! Frontmatec udvikler automationsløsninger inden for fødevarebranchen og fremstillingsindustrien samt ikke mindst forsyningsbranchen. Vi tilbyder komplette automationsløsninger – fra idé til implementering – uanset om det drejer sig om SRO projekter på PLC/SCADA, maskinudstyr, tavler eller installation. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Separationsteknologi fra GEA Cirka hver fjerde liter spildevand renses på decanter centrifuger fra GEA, og det gør os til en af de største leverandører på markedet. Vi deltager på STFs årsmøde, hvor vi står parate til at fortælle om det nyeste inden for decanter centrifuger til fortykning og slamafvanding og til at præsentere vores produktportefølje. Vi glæder os til at byde kunder, samarbejdspartnere og andre besøgende velkommen til vores stand! gea.com

GC & LNSM i fælles front Gerhardt Christensen A/S udstiller sammen med vores samarbejdspartner på Sjælland - Lasse Nielsen's Stålmontage ApS, som er certificeret i EN1090-2. Gerhardt Christensen A/S fremstiller specialdæksler, skydespjæld og kontraklapper, samt glasfiberstiger fra belgiske LM. Lasse Nielsen's Stålmontage ApS fremstiller og monterer rustfrie rørsystemer og flydetrapper mv. i tæt samarbejde med kunderne. Se den nyeste udgave af ventildrejemaskine AKKU Tiger fra tyske Elomat. www.gc.dk www.lnsm.dk

Styring til pumpestationer Med en årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder og pumpeløsninger er Grundfos en af verdens førende pumpeproducenter. På Spildevandsteknisk Årsmøde udstiller vi produkter og løsninger målrettet folk inden for spildevandsregi. Her har du mulighed for at komme i dialog med vores eksperter og blive opdateret eller få ny viden om vores produkter. Vi sætter fokus på styringer til overvågning af spildevandsbrønde og pumpestationer, der samtidig gør det muligt at afhjælpe problemer, inden pumperne går i alarmtilstand. Kom forbi vores stand i teltet og få en stærk oplevelse. www.grundfos.dk

Hach vil sikre vandkvaliteten! Skrappe grænseværdier og en stram økonomi. Lyder det bekendt? Kom ind og få en snak om dine udfordringer med vores specialister henover en kølig fadøl. Vores mission er at sikre vandkvaliteten for mennesker overalt i verden. Med mere end 80 års erfaring med udvikling og salg af laboratorie- og online analyseudstyr, er det Hach's vision at gøre vandanalysen bedre – hurtigere, enklere, mere grøn og mere informativ – med innovative, pålidelige og brugervenlige produkter. Hach leverer vandanalyseløsninger til overvågning af spildevand, drikkevand og procesvand samt til systemer for procesoptimering. www.dk.hach.com

Pumper, der gør det beskidte arbejde Hans Buch A/S præsenterer stort program af pumper, herunder • komplet program af pumper til vand fra borerørspumper og centrifugalpumper, til trykforøger anlæg fra SAER.

51


• komplet program af centrifugalpumper til spildevand. • stort program af excentersnekkepumper fra PCM:

Løsning på svovlbrinteproblemet? Energibesparelsen kommer fra bunden

Tragtpumper til afvandet slam med indbygget fødesnegl i flere dimensioner, med eller uden brobryder aggregat, kalkmixer, eller integreret system til reducering af pumpens modtryk, f.eks. ved pumpning af afvandet slam. Derudover den korteste og letteste excentersnekkepumpe med patenteret kardanled, som sikrer hurtig og nem adskillelse af pumpen ved service. Se desuden vores program med instrumentering og gasdetektorer, og hør om vores service afdeling. www.hansbuch.dk

HedeDanmark genanvender restprodukter ansvarligt og intelligent HedeDanmark a/s nyttiggør årligt ca. 170.000 ton biogødning for danske forsyningsvirksomheder og ca. 500.000 ton organiske restprodukter for Food/ Pharma virksomheder. Derudover håndterer vi bioaske fra store og små varmeforsyninger. Hovedparten af produkterne nyttiggøres til gødningsformål i landbruget, men vi råder også over komposterings- og forbrændingskapacitet til produkter, der ikke overholder gældende grænseværdier. HedeDanmark understøtter tankegangen om nyttiggørelse af værdifulde næringsstoffer, der findes i organiske restprodukter, især fosfor og kvælstof.

Vi har en bred vifte af løsninger, der kan tilpasses præcist til kundens behov. Besøg os på vores stand i Hedensted og hør mere. www.ressourcegenanvendelse.dk

52

I bunden af vores procestanke har vi pr. tank lagt 3.840 m jordvarmeslanger. Via varmepumper henter vi varmen til vores bygninger. Indløbstemperaturen er på mellem 9 og 16 grader, og den er så høj, at vi får en væsentligt bedre virkningsgrad på varmepumpen, end hvis den blev forsynet fra nedgravede slanger.

Vi har skiftet online-målere i procestankene, hvor vi kontinuert måler indholdet af ammonium, nitrat, forsfor, ilt, pHværdi m.m. Måleværdierne går direkte ind i vores SRO-anlæg, hvor de anvendes til beregninger til optimering af de kemiske og biologiske processer. Dette tiltag alene sparer os for ca. 315.000 kWh. www.hspv.dk

Hybridfilter tilbyder filtre, der effektivt minimerer H2S fra spildevandsluften. Dermed kan man undgå lugtgener og langsigtede tæringsskader på ledningsnettet og pumpestationer. Filtrene virker også under fugtige forhold og er miljømæssigt nemme at håndtere. Filtrene fås i størrelse fra 1,5 m3/t til 3500 m3/t. www.hybridfilter.dk

Afløbssystemer / klimatilpasning HydroSystems produktsortiment består bl.a. af løsninger til: - Automatisk renholdelse af afløbssystemer og sparebassiner. HydroSystems er førende leverandør af skyllesystemer til store underjordiske sparebassiner og tunnelledninger. - Skybrudssikring med LAR-regulator. Nøjagtig og mekanisk regulering af afkoblet regnvand til sikring af byområder - med minimal investering og øget sikkerhedsmargin i forhold til traditionelle løsninger. - Præcis og automatisk flowregulering i afløbssystemer. Både mekaniske og dynamisk kontrollerede løsninger med PLC-styring, og integration til SRO/ SCADA systemer. - Automatisk rensning af overløbsvand og overfladevand med HydroSeparator til minimering af recipientens miljøbelastning og med mulighed for desinfektion. Lave anlægs- og driftsomkostninger sammenlignet med traditionelle løsninger. www.hydrosystems.dk

Mød HJORTKÆR på årsmødeudstillingen Kig inden for til en snak om udstyr og anlægsløsninger til driftsøkonomisk afvanding. Vi har bl.a. tilføjet nye funktioner i vores PolyUnit, den nye RDS tromleafvander og den effektive pumpevaskekabine, som en række forsyningsselskaber allerede har glæde af. Og så forbereder vi en meget stor skruepresserleverance, som det måske også kunne være interessant at høre lidt mere om. www.hjortkaer.dk

El-tekniske løsninger Intego er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede virksomheder inden for samlede el-tekniske løsninger til Industri, Infrastruktur og Erhverv. Vi beskæftiger flere end 550 medarbejdere, som arbejder ud fra vores hovedsæde i Aalborg og lokalafdelinger over hele landet. Ved at samarbejde med os får du en erfaren partner med en meget stor kompetencemæssig bredde. Vi tilbyder løsninger inden for el-teknik, mekanik og automation hele døgnet, året rundt. Vi har et solidt branchekendskab og kender derfor processerne i netop din Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk

53


virksomhed. Det sparer tid og sikrer kvalitet i opgaveløsningen. Besøg os på vores stand på Spilde­vands­ teknisk Årsmøde og få en uforpligtende snak omkring, hvordan vi kan servicere din virksomhed. www.intego.dk

Kompressorer maksimal energieffektivtet, lang levetid og enkel håndtering. KAESER Kompressorer A/S Sten Larsen – tlf. 70 21 43 47 sten.larsen@kaeser.com www.kaeser.dk

Jens DalsgaardBrøndrenovering Smuldrer dine betontanke også? Giv dine betontanke en brøndrenovering! Vi har de sidste 12 år repareret mange forskellige betontanke, brønde og slamfang, der pga. svovlbrinte eroderer indvendigt. Med det patenterede og miljøvenlige plastikmateriale lægger vi en ny belægning, der er slidstærk, fleksibel og modstandsdygtig over for syrer og gasser. Dette sikrer, at produktet arbejder sammen med betonen og kan modstå det hårde indhold, som den opbevarer. Den nye belægning påføres i én arbejdsgang efter klargøring og skal ikke efterbehandles, hvilket betyder, at det er en økonomisk forsvarlig renovering. Løsningen er nem, økonomisk og holdbar i mange år frem. www.jensdalsgaard.dk/ broendrenovering

Nyhed: Skrueblæser Den enestående Sigma Prifil fra KAESER Kompressorer fås nu også til blæser, som er mere støjsvag, effektiv og økonomisk end andre. Med denne skrueblæser er det lykkes at overføre den kompetente KAESERteknik, mere trykluft med lavere energiforbrug op til 35% mere effektive, uden coating af rotorene, ingen oliepumpe og oliekøler.

Den integrerede styring Sigma Control 2 sørger for overvågning og enkel tilslutning til kommunikationsnetværk. Den nye skrueblæser giver sammen med kapselblæsere fra KAESER

54

Effektiv drift med Krüger

KD Maskinfabrik er en virksomhed med innovativ og miljømæssig ekspertise. Vi er ekspert i energieffektivt udstyr af høj kvalitet til kommunalt og industrielle spildevandsanlæg. KDs udstyr og løsninger er ”Value Engineered” og gavner kundernes behov inden for renseanlæg. Produktkvalitet, stærkt innovativ knowhow og kvalificerede medarbejdere er vores største aktiver. De sætter os i stand til at løse næsten enhver tænkelig opgave. KD har en erklæret miljøpolitik, der til fulde lever op til de lovbestemte miljøkrav. Vores virksomheds filosofi er at løse miljøopgaver ansvarsfuldt, energieffektiv og til tiden. Hvis du vil vide mere, så kontakt os på vores stand eller på www.kd-maskinfabrik.dk www.kd-maskinfabrik.dk

Vil du også spare penge? Minimér driftsomkostningerne på din perimetersikring! Flere forsyningsselskaber har valgt hegnsinspektion fra KIBO Sikring for at opnå overblik over hegnet ved genbrugspladser, spildevandsanlæg og renseanlæg. KIBO Sikring gennemgår hegnet, kortlægger eventuelle skader og dokumenterer skaderne med billeder. Herefter bliver skader, billeder og pris drøftet på et møde med KIBOs hegnsinspektør. Når det aftalte reparationsomfang er aftalt, bliver skaderne udbedret. KIBO Sikring tilbyder ligeledes beskæring af levende hegn og træer, som potentielt kan ødelægge hegn og porte. KIBO Sikring hjælper også med service på automatiske porte og bomanlæg. Ring til serviceleder Niels Nørgaard på tlf. 20757441 og book et uforpligtende inspirationsmøde. www.kibosikring.dk

På vores store stand fremviser vi nyeste teknologier til fremtidens renseanlæg, hvor energiproduktion, effektiv drift og ressourcegenvinding er i fokus. Du kan få en snak om service og processer med vores erfarne specialister, og vi afholder en lille konkurrence med fine præmier til de bedste. Traditionen tro serverer vi rundstykker og kaffe fra kl. 9.00, og der er helstegt pattegris fra grillen kl. 12.00. Vi ses i Hedensted! www.kruger.dk

Ny styring til ventiler I år kan LINAK præsentere vores nye styring til ventiler, WCU. WCU, Water Control Unit, er designet til at udføre åbne- og lukkebevægelsen på de ventiler, der bruges på eksempelvis spildevandsanlæg og pumpestationer. WCU er kompatibel med LINAK aktuatorerne LA36 og LA37.

WCU’en er meget nem at installere og passer til både nye projekter og vedligehold, såsom ombygning eller erstatning af eksisterende ventiler. Der er mulighed for at koble en ekstern batteribackup, WCU-UPS, til WCU’en. Det sikrer, at ventilen altid er operationsdygtig, også selvom der er strømsvigt. www.linak.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


FÅ STABIL DRIFT AF

PUMPESTATIONER

Dedicated Controls er en pumpestyring, som bl.a. kombinerer overvågning med avancerede kommunikationsfunktioner og et brugervenligt display.

Læs mere om Dedicated Controls besøg grundfos.dk

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Dedicated Controls annonce spildevandsteknisk tidsskrift.indd 1

04-05-2016 12:28:00

55


Ny slam tørstofmåler baseret på Mikrobølgeteknologi Valmet TM anvendes i både industrielle og kommunale spildevandsanlæg, på selv de vanskelligste applikationer. Der måles fra 0 – 35% TS i slam i alle de processer, hvor man ønsker en sand og hurtig værdi for indholdet af slamtørstof, så man hurtigt kan gribe ind i processen. I enkelte tilfælde kan slammet være så tyktflydende, at der sætter sig en belægning på indersiden, men det har man nu løst med en ny sensor, der er glasforet.

Anvendelse af Valmet TS betyder, at der kan opnås store besparelser både på anvendelse af kemikalier og polymerer i processerne, ligesom der opnås øget kapacitet af anlægget. Investeringen i en Valmet TS er derfor hurtigt betalt hjem. Se nærmere om mulighederne på www.Liscotech.dk

Kom og se vores Orig1naler

ven, og vi står til rådighed med mere rådgivning og hjælp, enten via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores produktspecialister. www.loewener.dk

Spild ikke tiden – digitalisér Markedets stærkeste portal for offentlige udbud og overvågning Dit digitale mødested er Mercells udbudsportal, som i praksis er bindeleddet mellem offentlige indkøbere og leverandører til det offentlige marked. Begge parter får de bedste muligheder for en fuld digital og sammenhængende udbud-/tilbudsproces, der er både effektiv og kvalitetssikret. Adgangen til mødestedet er nem, hvis du som leverandør vælger vores tjeneste til Markedsovervågning. Du får på mail overblik over de offentlige opgaver, som er interessante for jeres virksomhed, og herfra direkte adgang til portalen og den digitaliserede proces. Vi tilbyder også Markedsanalyser, fx konkurrentanalyser, så du både får overblik over marked og opgaver. dk.mercell.com/

Komplet rådgiver på vand – også spildevand Vores mange års erfaring med alle aspekter inden for spildevandsrensning i Danmark og i udlandet bliver din erfaring og garanti, når vi samarbejder om fremtidens spildevandsopgaver.

LJM INDUSTRI udvikler, producerer og markedsfører produkter til effektiv spildevandshåndtering, så som omrørere, mixere, røreværker samt recipumper! Vi glæder os til at modtage dit besøg på vores stand, hvor vi præsenterer vores produkter. www.ljm.dk

Alt til dit spildevand på et sted – hos Løwener Til spildevandsbranchen kan Løweners afdeling for procesteknik levere et stort udvalg af pumper, vakuumteknik, flowmålere, niveaumålere, doseringsudstyr, filtersystemer og uv-anlæg. Flowmålere skal vælges efter opga-

56

Vores vifte af ydelser inden for spildevandsrensning er bred og veldokumenteret - lige fra udbud af tømningsordninger, løsningerne inden for spildevandsrensning i det åbne land til store kommunale renseanlæg og industrirenseanlæg. Vi rådgiver om processer og teknologier, styring og SRO/SCADA, bygherrerådgivning, projektering og tilsyn. NIRAS arbejder altid på tværs, så du hver gang får de dygtigste faglige kompetencer til lige præcis dit projekt. www.niras.dk

har 25 års jubilæum   Siden 1991 har Nordisk Aluminat produceret og leveret produkter fra vores fabrik i Kalundborg. I starten var det kun aluminat, men siden er der kommet meget andet til. Det håber vi, du vil være med til at fejre. Du skal bare kigge forbi vores telt på Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde. Der er altid god kemi! www.aluminat.dk

Rottespærre TX11 – et sikkert valg Nordisk Innovation har siden 2006 produceret rottespærrer til det danske kloaksystem. Vi lægger stor vægt på at levere et godt produkt, hvor kunden kan føle sig sikker på at have fået den bedste løsning. Vi arbejder derfor konstant på at optimere vore produkter, og hertil bruger vi vore kunders erfaringer. Den information vi får fra kommuner, kloakmestre og andre fagfolk er meget vigtig viden. Rottespærre TX11 universal fås i dimensioner fra Ø97 mm til Ø350 mm. Selvstændig prøvningsrapport udført af Teknologisk Institut for Ø250 kan ses på vores website www. nordisk-innovation.dk

Nyeste iFIX SRO systemsoftware med ny integration til det revitaliserede Idus vedligeholdssystem, vises på Novoteks stand, hvor mobilitet er prioriteret. iFIX SRO implementeres af de mest anerkendte systemhuse i Danmark, og udover at være installeret hos de tre største forsyninger, er iFIX SRO også implementeret hos både de mindre og mellemstore forsyninger. Integration til Idus vedligeholdssystem med tablet/smartphone betjening både on-line, sikrer, at man altid har vedligeholdelsesinformationer, selv om netværksdækning mangler ved en pumpestation. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Proficy Troubleshooter analyseværktøj med eksempler for procesoptimering vises i samarbejde med Cowi A/S. www.novotek.com

Du har nøglen til løsningerne Orbicon arbejder med at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi. Vi har mere end 150 års erfaring, viden og know-how. Dialogen med dig giver os nøglen til at levere den løsning, der er optimal for dig. Vi arbejder inden for miljø, natur, byggeri, forsyning, klima, energi, arbejdsmiljø og infrastruktur.

Når du vælger Orbicon, vælger du samarbejdet. Jo bedre vi forstår dine ønsker og behov, des bedre kan vi løse opgaverne. Vi tager ansvar. Det væsentligste for os er, at løsningen lever op til dine forventninger om kvalitet, økonomi og tid. Det fordrer både professionalisme og en åben og tæt dialog. sØnæs – øen bag søen - rekreativt område og rensedam i Viborg www.orbicon.dk

Pumpen er med remtræk, dvs. ingen oliefyldt gearkasse. Herudover viser vi vort øvrige brede program af pumper til spildevandsbranchen. Vi ser frem til jeres besøg på vores stand til en hyggelig pumpesnak. www.pfiflowteknik.dk

Sammen skaber vi innovation Spildevandsteknologien er i rivende udvikling, og det er vores ambition at vise vejen med udvikling af SROsoftware, der gør en forskel. Der skal to til en tango – og til skabelsen af velfungerende software. Derfor inviterer vi til samarbejde om udvikling af effektive, miljøvenlige og omkostningsbevidste automationsløsninger. Picca bygger på næsten tre årtiers erfaring med at udnytte ressourcerne optimalt. Vores force er at kombinere ingeniørmæssig kunnen med vilje til at vælge de nemme løsninger fra og de gode til. Vi bidrager med viden og kreativitet for at skaffe vores kunder et forspring. Kontakt: Peder L. Steffensen på 2023 0801.

Sænk trykket, åbn ventilerne og spar! Nyudviklet excentersnekkepumpe PFI FLOWTEKNIK A/S er atter i år repræsenteret på spildevandsteknisk årsmøde i Hedensted.

I år viser vi den helt nyudviklede Netzsch excentersnekkepumpe, som kan serviceres uden at adskille pumpen fra rørsystemet. Endvidere viser vi den nye Netzsch Tornado T2 loberotorpumpe. Denne pumpe er med udskiftelige gummilinere i pumpehuset og med stålrotorer. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

hospitaler og private produktionsvirksomheder. Vi er også blandt frontløberne inden for behandling af spildevandsslam og organisk affald, hvor vores ekspertise også dækker brug af organisk indhold til produktion af biogas.

– Ustabil ventilstyring? – Dårlig beluftningsproces? – Mange start/stop? Overraskende store besparelser og procesforbedringer opnås ved at kombinere ventil- og blæserstyringerne. Typisk 10-25%. www.pteco.dk

Rambøll – på forkant med fremtidens spildevands­udfordringer Rambøll dækker alle aspekter af spildevandsrensning, og vores eksperter er blandt de dygtigste inden for deres respektive områder. Vi har for eksempel god indsigt i mikroforurenende stoffer, som udgør en stigende udfordring for både kommunale rensningsanlæg,

Rambølls globale vanddivision har over 700 dedikerede vandeksperter i 10 lande, og det giver vores kunder mulighed for at trække på en masse forskellige erfaringer og indsigter. www.ramboll.dk

ScanPipe   ScanPipe blev etableret i 1993 og er i dag Danmarks største VA specialist. Det skyldes, at vi fra første dag har haft faglighed og solid viden som topprioritet. Og vi forstår at omsætte vores viden til konkrete løsninger. Med fokus på saglig og udførlig rådgivning ved alle typer byggeprojekter. Fra vores tre store lagre i Jylland, på Fyn og på Sjælland kan vi levere alt fra rør, fittings, minirenseanlæg, beplantede filteranlæg, nedsivningsanlæg, tanke i alle størrelser til alverdens formål, pumpebrønde til både gråt og sort spildevand, afvandingsrender i alle størrelser, regnvandskassetter og meget mere. www.scanpipe.dk

Schneider Electric Schneider Electric leverer integrerede systemer, der gør vand- og spildevandsbehandling så effektiv og miljøvenlig som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg.

57


Verdens mindste er 100% DANSK H2S-Warn har fået et nyt proffessionelt design af Esko Design H2S-Warn er udviklet og produceres af ABC-Miljø

H2S-Warn er verdensførende på mange områder: -

Eneste med Plug and Play, starter uden betjening eller brug af værktøj. Den mest brugervenlige H2S-måler, se forudsætninger for test* Har verdens brugervenligste software. Verdens mindste. Den billigste.

Vi ser frem til at få stumperne på plads til Årsmødet hos Hedensted Spildevand hvor den nye H2S-Warn vil blive præsenteret, Her byder vi også på lidt til ganen samt fine præmier i konkurrencen. *Testet ud fra devisen: Hvem kan, Anni kan, Alle kan 

Emilsgave 28 4130 Viby Sj.

58

Tlf. 3678 7131 www.abc-miljo.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


IGSS version 12 er på gaden, så kom og hør om, hvilke nye muligheder det giver dig. Vi viser en live demo af vores pumpestyring med vores Altivar Process frekvensomformer, der kan hjælpe dig med at holde driftsomkostningerne nede. Vi gælder os til at se dig www.schneider-electric.dk

Specialister inden for pumpeteknologi SEEPEX Nordic A/S sælger og servicerer egenproducerede ekscentersnekkepumper i Norden samt Baltikum. Hovedkontoret er baseret i Tyskland, hvor pumperne udvikles og produceres. SEEPEX har 700 medarbejdere, der er med til at udvikle, fremstille og servicere vores kvalitetspumper i mere end 50 lande. Vores pumper anvendes fortrinsvis i forbindelse med transport og dosering af højviskose medier. SEEPEX er stærke inden for transport af slam og tørslam på renseanlæg, forbrændingsanlæg samt biogas anlæg. Vi træder altid til og assisterer ved opstart og indkøring af vores pumper og masseratorer efter ønske. Dette er en service, vi yder som en del af leverancens pris. www.seepex.com/en/applications/ environmental-engineering/ www.seepex.com

Nu handler personlig sikkerhed om meget mere end rigtigt udstyr. Personlig sikkerhed handler i dag om uddannelse og træning – kort sagt, viden. www.stennevad.dk

Oplev 4 Partnere ”Live” Partnering ”Aarhus Vand Pumpe­ stationer” består af 4 firmaer, Aarhus Vand – Sulzer – Lindpro - DKLogic. Vi har fælles stand på Årsmødet. Kom og se hvordan vi arbejder med Pumpestationer, Innovation, energioptimering m.m. Se de nyeste modeller ”Live” - vi har dem med. www.sulzer.com

Svendborg Motorværksted ApS • Metallisering af spildevandspumper og aksler • Forlænger levetiden min. 100 % • Reparations- eller præventive belægninger Svendborg Motorværksted ApS i Sten­ strup har igennem en årrække specialiseret sig inden for termisk sprøjtning og svejsning med højtlegerede materialer. Vi har flere typer udrustning til termisk sprøjtning og kan foretage belægninger med massiv og pulverfyldt rørtråd samt forskellige højtlegerede pulvertyper. Tilsatsmaterialerne og processerne giver mulighed for at forbedre maskinkomponentens egenskaber på det slideksponerede område. Vi kan udføre reparations- eller præventive belægninger, som særdeles ofte medfører en markant levetidsforlængelse af den oprindelige komponent. www.Kb-maskinfabrik.dk

Vi råder over mange års erfaring og specialviden om kraner, taljer og løftegrej på tværs af fabrikater. Iblandt vores nuværende kunder findes i dag en række virksomheder inden for forsyningssektoren. Kom forbi vores stand til en uforpligtende snak om, hvordan en løsning fra ABUS kransystemer kan optimere drift og arbejdsprocesser i jeres virksomhed. www.sydkran.dk

Solid nedhængt tryktransmitter Tech Instrumentering leverer måleudstyr til renseanlæg. Særligt vores stabile tyskproducerede P133 nedhængte tryktransmittere er velkendte hos danske renseanlæg. P133 har kapacitiv sensor og kraftig keramisk frontmembran. Disse 2 faktorer gør P133 yderst stabil og vedligeholdelsesfri. Samtidig er den tung. P133 leveres til konkurrencedygtige priser.

Tech leverer ligeledes niveauvipper, clamp on flowmålere til rør eller kloakrør, gasmålere mv. Inden for trykmåling på tryksatte rør eller systemer er vores tryktransmittere og andet udstyr med keramisk frontmembran særdeles velegnet. Kom forbi vores stand og få en gennemgang af vores produkter eller noget godt til halsen. Tech Instrumentering, Tel: 87 39 26 00 www.tech.dk

Vi sørger for din sikkerhed! Stennevad A/S er specialister i at levere de rigtige løsninger inden for personlig sikkerhed. I dag både leverer vi til og rådgiver virksomheders ansatte, så de er klar til de komplicerede opgaver samfundet byder. Vi sælger personlige værnemidler og faldsikring. Desuden underviser vi i sikker færden i eksempelvis brønde og skakter. Vi underviser i nødvendige færdigheder, så man kan udføre sit arbejde effektivt og sikkert. Vores konsulenter og instruktører er certificerede efter gældende regler inden for faldsikring. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Løft med sikkerhed – ABUS kransystemer Sydkystens Kranservice hjælper vores kunder med ny-montage, service- og reparation af løfteudstyr, så emner kan løftes og flyttes på en sikker og effektive måde. Vores kunder vælger os, fordi vi er altid til at få fat på. Vi er fleksible og finder altid løsninger.

Forøg kapaciteten med S-SELECT® Det schweiziske firma Demon GmbH har valgt TechRas Miljø som forhandler af deres nye procesteknologi kaldet S-Select® i Norden. S-Select® teknologien er en patenteret ny procesteknologi, som forøger sedimentationshastigheden på aktivt slam markant både i de biologiske proces- og i efterklaringstankene.

59


S-Select® teknologien er interessant for renseanlæg, som har for lidt kapacitet el. problemer med det aktive slams bundfældningsegenskaber, som kan medføre slamflugt og dermed problemer med overholdelse af udledningskrav. Besøg TechRas Miljø stand for mere information www.techras.dk

Så kig forbi vores stand – eller besøg UlefosDanmark allerede idag på LinkedIn www.ulefos.dk

Vi pumper op til 45 % tørstof Vi pumper op til 45 % tørstof – Wangen pumpen. Så har du brug for en spildevandspumpe, som kan holde til morgendagens udfordringer – så kan du se den på spildevandstekniske årsmøde.

• Personlige værnemidler og beklædning • Filtrering og vandsystemer fra Millipore, Sartorius og VWR • Mikroskop fra VWR • Pipetter fra Biohit, Thermo Scientific, Eppendorf og VWR Collection VWR - Bie & Berntsen | Transformervej 8 2860 Søborg | Tlf.: 43 86 87 88 info@dk.vwr.com dk.vwr.com

Th. Geyer Danmark ApS Th. Geyer er et dedikeret, ambitiøst tysk firma med mange års erfaring og omfattende ekspertise på markederne inden for laboratoriekemikalier, forbrugsvarer og udstyr. Forhandler bl.a. Merck, Sigma, HACH, WTW, HANNA, Si-Analytics, Aqualytic, Macherey-Nagel, Sartorius, MettlerToledo. www.thgeyer.dk

Kompakt 2-pumpestyring med modem WASYS A/S præsenterer SPIDER fra ACOWA. SPIDER er en kompakt 2-pumpestyring med GPRS modem. Verder A/S vil i år sætte fokus på Wangen pumpen, som er egnet fra 15 % - 45 % tørstof pumpning med eller uden silo kværn bygget på eksentersnekkepumpens hus. Kom på udstillingen og se, mærk forskellen på den kvalitet, som ”bare” holder. Udover Wangen ser vi et kort udpluk af Verders pumper, hvor nyheder inden for slangepumper samt elektrisk membranpumper vil blive afsløret. www.verder.dk samt www.universalpumpparts.dk

Det er os med fremtidens ventil! Som nordens førende leverandør af VA-produkter og kloakstøbegods er vi naturligvis med på STF årsmøde. Ulefos er et nordisk selskab med salg og produktion af produkter til vand og spildevandssektoren. Nyheder på STF: • Nyt koncept af bandagemuffer. Et økonomisk fordelagtigt system, der både er billigere og bedre og også minimere kundens lagerbinding! • Komplet serie af dæksler med påstøbt pakning • Tre nye hybridfiltre til Ulefos karme Ø315, Ø425 og Ø600 mm • Fremtidens ventil

Kom og mød VWR – Bie & Berntsen Vi har alt hvad du har brug for til laboratoriet og i felten. Igen i år er vi i teltet på Spildevands­ teknisk Forenings Årsmøde på Heden­ sted Renseanlæg , d. 10. juni 2016.

På dagen har vi fokus på følgende: • Merck Millipore vandanalyser – NYT Spectroquant® Prove spectrophotometers • pH, ledningsevne, ilt og BOD

60

Betjening af SPIDER kan ske via det indbyggede 2,4” OLED display eller med 7” HMI. Nytænkt PC konfigurations software med back-up funktionalitet via ”skyen”. www.wasys.dk

Ekspertise, god service og pålidelighed kendetegner os. Vore slangepumper klarer et tryk på op til 7 bar og kan pumpe op til 8000 liter i timen. Watson-Marlow er også Bredel. Vi tilbyder maksimal pålidelighed og den laveste vedligeholdelse til opgaver med højt flow og højt tryk. Med driftstryk på op til 16 bar og op til 100 m3/time, sparer Bredel slangepumper tid og penge ved at kunne håndtere de skrappeste applikationer inden for spildevandsbranchen. Kom også og oplev nyheden: Qdos. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Effektive klimatilpasningsløsninger mod havvand ved ændrede vandforhold og ekstraordinær højvande i byer og kystnære områder

NORMALT AKTIVT SLAM

S::SELECT® AKTIVT SLAM

Specialist i separation

> Markant øget

sedimentationshastighed på bioslam i de biologiske procestanke

> Løser proces problemer med letslam og slamflugt

> Mulighed for øgning af

kapaciteten i de biologiske procestanke

> Væsentligt reduceret SVI

< 80 ml/g på overskudsslam

NY PROCES FOR RENSEANLÆG

> Reduktion af SS i effluenten < 3 mg SS/l

> Kan let integreres i

eksisterende renseanlæg

SEDIMENTATIONSTID: 4 MIN. Mød TechRas d. 1/6

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

www.techras.dk 61


Den ventilløse doseringspumpe. Flow op til 2000 ml/min ved 7 bar. Nem og billig vedligeholdelse. www.wmftg.dk

Hvis det meget mod forventning allige­ vel skulle ske, kommer vi ud uden bereg­ning! Eller hvis I selv fjerner forhindringen, får I en økonomisk kompensation. www.flygt.dk

over for vores kunder, opfylder brugernes behov, ligesom lovgivningskrav og behov for evolution opfyldes. Vi repræsenterer anerkendte og innovative producenter inden for fagområdet og samarbejdet med dem, din fordel. Kontakt os, måske har vi en anden løsning end den, der var tænkt på. www.zenzors.com

Fjerner lugt og aggressive gasser

Besøg Stjernholm på Årsmødet og få Fisken på Disken

Intelligent rottebekæmpelse WiseCon producerer fælder og andet udstyr til bekæmpelse af rotter. Vi tilbyder en totalløsning til at forebygge, bekæmpe og fjerne skadedyrene alle steder, både i kloakken og på overfladen. Stadig flere forsyningsvirksomheder bruger vores fælder og opnår gode resultater.

Kloakfælden WiseTrap bruges eksempelvis til at bekæmpe rotter i kloakken inden rør- og vejarbejde, så det sikres, at beboerne i området ikke får rotteproblemer. Overfladefælden WiseBox sikrer rensningsanlæg, så rotterne ikke ødelægger membraner. Kig forbi vores stand og hør, hvad vi kan gøre for jeres forsyning. www.wisecon.dk

2 års garanti mod tilstopning Hvis du køber en Flygt N-pumpe, der er udstyret med Flygt SmartRun®, som skal bruges til spildevand med partikler, der normalt findes i spildevand, så giver vi 2 års garanti mod tilstopning. Det betyder i praksis, at kombinationen af vores N-pumpe og SmartRun® med de selvrensende egenskaber gør, at det er vores erfaring, at der ikke sker tilstopninger. Og det er her den helt reelle garanti kommer ind:

62

Din totalpartner for fjernelse af aggresive og ildelugtende gasser fra rensningsanlæg og kloaksystemer. Med egenudviklede produkter og fuld support gennem projektfaserne kan vi tilbyde en optimal rensningsteknik med fokus på økonomi, arbejds- og nærmiljø.

• Med Nutriox forhindres dannelse af H2S i vandfasen • Med Evodor fjernes aggressive og ildelugtende stoffer i gasfasen Vores produkter og viden giver dig • Reduceret sundhedsrisiko for medarbejdere • Bedre lokalt miljø til glæde for naboer • Reduceret korrosion og lavere vedligeholdelsesomkostninger Vi kan desuden tilbyde drift og serviceaftaler, hvilket sparer dig for penge og frigiver tid til andet arbejde. www.yara.dk www.evodor.se

Økonomi, sikkerhed, klima, miljø ZenZors A/S er leverandør af gasalarm, gasdetektering, partikelmåling og gasanalyse løsninger til erhvervslivet og offentlige organisationer, såvel transportabelt som stationært. Med mange års erfaring med måle- og prøveopsamlingsudstyr til miljø, arbejdsmiljø og proces tilbydes der kun løsninger, der er afprøvet og sikre. ZenZors internationale kontaktnetværk og kendskab til lokale forhold sikrer, at de udvalgte løsninger der præsenteres

Gensidig respekt og en åben og ærlig dialog har altid været grundlaget for Stjernholms samarbejde med alle aktører inden for spildevandsbranchen. Med dette grundlag sørger vi for at udnytte vores kunders og vores egne kompetencer optimalt til at levere bæredygtige løsninger m.h.t. økonomi, miljø og CSR. Vi tilbyder ”Samarbejde med værdi” inden for områderne Forbehandling, Slambehandling, Process, Uden for hegnet og Service. Her tilbyder vi løsninger, som giver dig både en finansiel værdi og en miljømæssig gevinst. Besøg os på årsmødet og få Fisken på Disken. Så ved du, hvilke forretningsmæssige fordele vores samarbejdskoncept kan give dig. www.stjernholm.dk

Zetag® ULTRA og Zetag® 9100 serien BASF's nye generation af Zetag® polymerer sikrer enestående drift og økonomi på fremtidens renseanlæg. Zetag® ULTRA bygger på den nyeste teknologi, der sikrer en effektiv binding, hvilket gør den høje molekylære polymer velegnet i processer med høj mekanisk belastning. Zetag® ULTRA sikrer en stabil produktion med fin rejekt og et højt tørstof. Zetag® 9100 serien er ny lineær og tværbundet emulsion polymer. Med en aktiv polymer sikres en hurtig indblanding med høj mekanisk stabilitet. Zetag® 9100 serien sikrer optimeret lagerstabilitet og en ensartet produktion. www.btc-europe.com Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Trendsættende SRO-systemer til forsyningsbranchen siden 1983 ALTID nye muligheder i System 2000: Anlæg og vedligehold • • • •

Syste

m20

Sikrer en økonomisk gunstig drift gennem solide anlæg og vedligeholdelsesplaner Få anlæg og vedligehold som en integreret del af SRO-systemet Basér den planlagte vedligehold på eksempelvis antal start, timer, energiforbrug, tid, procentvis overskridelse af nøgletal mv. Få også en app med alle nyttige oplysninger og kvittering af job

00

0

System200

000

System2

Håndtering af BIG DATA • • • •

AnaMo er en åben database med mulighed for at samle data fra mange forskellige datakilder Manuel indtastning af data og analyser Konsolidering og sammenstilling af data ét sted giver mulighed for at afdække datamønstre (Asset Management) De indsamlede data kan bearbejdes simpelt eller komplekst og præsenteres nemt i rapportportalen

System 2000 Frontmatec SCADA

®

Ring til Kim Nissen på 20 75 26 54 og hør mere om løsningerne

63

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

(+45) 97 52 50 22 | info@frontmatec.com | www.frontmatec.com


Gevinst ved udrådning ved højere temperaturer En af målsætningerne i Energiforliget (2012) omhandler udfasning af fossile brændstoffer. En udfasning forudsætter, at produktionen af bl.a. biogas øges væsentligt både på gyllebaserede og på slambaserede anlæg. Samtidig har holdningen hos forsyninger med slambaserede rådnetanke ændret sig. Hvor forsyningerne tidligere betragtede biogasproduktion som en form for affaldshåndtering, retter de nu i højere grad fokus mod at opnå energineutrale og energiproducerende renseanlæg. Tekst: Caroline Kragelund Rickers1, Christian Holst Fischer1, Bjørn Malmgren-Hansen1, Mette Brynjolf Jepsen2, Per Ruby Hansen2 1Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C, 2DONG Energy S&D, Teknikerbyen 25, 2830 Virum, cakr@teknologisk.dk og peruh@dongenergy.dk Det er dog i mange tilfælde muligt at opnå en markant miljømæssig og økonomisk gevinst ved at optimere driften af renseanlægget, herunder biogasproduktionen. Økonomien ved en optimering er særdeles attraktiv både pga. indtægter ved salg af el og ”grøn” varme og pga. indtægter ved salg af energibesparelsen. Udvalgte cases udført af DONG Energy har således vist tilbagebetalingstider på mellem 1 og 4 år (se senere). Teknologisk Institut og DONG Energy har indgået et samarbejde om kortlægning af mesofile rådnetanke og optimering af driftstemperaturen hos 21 forsyninger. I kortlægningen er den kemiske sammensætning af slammet karakteriseret for herigennem at opstille massebalancer for omsættelige og uomsættelige organiske stoffer. Restmetanpotentialet fra rådnetankene er på Teknologisk Institut blevet bestemt ved hhv. 35 °C, 39 °C og 42 °C.

Massebalance på rådnetanke De kemiske analyser udført på slam fra rådnetanke viser, at de materialer, der udrådnes, er relativt ens for de 18 mesofile anlæg, se figur 1.

Figur 2. Tørstofniveau angivet i procent for de danske mesofile anlæg.

Andelen af uomsætteligt materiale i de danske rådnetanke (summen af den uorganiske del og lignin) udgør mellem 48% og 70%. Det største metanudbytte opnås ved udrådning af fedt (fedtfangsfedt), efterfulgt af protein og kulhydrat.

Figur 1. Kemisk sammensætning af rådnetanksslam fra 18 anlæg.

64

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Figur 3. Udrådningsprofiler fra 2 anlæg, hvor restmetanpotentialet øges ved temperaturer over 35 °C. Batchforsøgene er udført i duplikat, og standardafvigelse er angivet.

De danske slambaserede anlæg er typisk lavt belastet, svarende til 1-2 % organisk indhold, se figur 2. Til sammenligning belastes de gyllebaserede anlæg væsentligt højere, ofte med mere end 4 % organisk indhold.

Effekt af udrådningstemperatur Batchforsøg, hvor restmetanpotentialet bestemmes, viser en tydelig tendens; nemlig at det er muligt at opnå et signifikant højere metanudbytte ved en øget temperatur, se figur 3.

Batchforsøg, hvor restmetan­poten­tialet bestemmes, viser en tydelig tendens; nemlig at det er muligt at opnå et signifikant højere metanudbytte ved en øget temperatur.

Nye tiltag Der er ikke indtil videre identificeret en optimal udrådningstemperatur gældende for alle mesofile anlæg. Derfor er et udredningsarbejde initieret for at sammenholde BMP-udbytte, kemisk karakterisering og aktuelle driftsdata fra de enkelte anlæg. Resultaterne fra batchforsøgene viser en entydig tendens, men batchforsøgene kan ikke direkte overføres til fuldskala. Derfor er der indledt nye laboratorieforsøg med kontinuerte reaktorer, hvor effekten af temperatur og belastning skal dokumenteres. Der er ligeledes påbegyndt en tilsvarende karakterisering af termofile anlæg.

Case – Faxe Renseanlæg En anlægsgennemgang af Faxe Renseanlæg gennemført af DONG Energy viste en potentielt stor energimæssig og økonomisk besparelse gennem få tiltag samtidig med en kort tilbagebetalingstid. Tidligere var der problemer med at holde temperaturen i rådnetanken om vinteren, da gasmotoren var for lille. Derfor var indkøb af naturgas en nødvendighed. Anlægsanalysen viste tillige en meget lav tørstofkoncentration i rådnetanken samt en mulig gevinst ved at hæve driftstemperaturen. Varmeveksleren fungerede ikke optimalt. Varmen ikke kunne afsættes og krævede supplement af tørkøler. Løsningen for Faxe Renseanlæg var derfor at hæve både tørstofkoncentrationen og udrådningstemperaturen i rådnetanken. Varmeveksleren blev udskiftet med øget elproduktion til følge, og det var således ikke længere nødvendigt at købe naturgas. Værdi af anlægsgennemgang og tiltag: Energibesparelsen: 545.000 kWh Økonomisk besparelse: 520.000 kr. Tilbagebetalingstid: 2,4 år Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Frem/dens energiproducerende renseanlæg er omkostningsbesparende og sam/dig /l gavn for vores miljø… NISSEN energi teknik projekterer, producerer, leverer og installerer energiproducerende anlæg 9l frem9dens rensningsanlæg. Vi $lbyder:

-  Nøglefærdige gasmotoranlæg. -  Nøglefærdige kedelanlæg. -  Gasrensningsanlæg. -  Styretavler og el-­‐installa9oner. -  Service på energiproducerende anlæg. -  NISSEN energi teknik er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som ”Kompetent virksomhed”.

www.nissenenergiteknik.dk 65


Mekanik • • • •

Pumpeservice Kraneftersyn Vibrationsmåling Renovering/udskiftning af motorer og gear • Energioptimering • Driftssupport

tego Mød Insmøde hos

s år d på S TF d Spildevan e t s n e Hed

Automation • • • • •

SRO-anlæg (SCADA, PLC) Software anlægsstyring Software optimering El-dokumentation Tavler - nye / ændringer

El-teknik • • • • • •

El-installation og service Lovpligtige eftersyn Procesinstallation Fejlfinding og reparation Data, WiFi og kommunikation Opgradering og energioptimering

99 36 40 00 | intego@intego.dk | www.intego.dk

Nøjagtig, alsidig kemikaliepumpe • Reducer dine kemikalieomkostninger gennem højere doseringsnøjagtighed • Nem og hurtig installation og vedligehold uden brug af tilbehør • Udvidet flowområde med Qdos 60: Fra 0,1 til 1.000 ml/min. ved 7 bar Fully sealed for l i f e , o n e minute tool-free maintenance REVOLUTIONARY

PERISTALTIC

PUMPHEAD

qdospumps.com +45 4694 0065 66

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Fra venstre: Peter Derdau (Herning Vand), Preben Kristensen (Alfa Laval), Jan Søby (Herning Vand), Lars Jørgensen og Hendrik Gundtoft (Vejen Forsyning).

Vidensdeling mellem Herning Vand og Vejen Forsyning Sidemandsoplæring hos dekanter-superbrugerne i Herning gav Vejen gode tips til at optimere deres slamafvanding. Tekst: Lars Jørgensen, Vejen Forsyning, Jan Søby, Herning Vand, og Annette Risberg, Alfa Laval. Fotos: Preben Kristensen, Alfa Laval. Da Vejen Forsyning ved en modernisering af renseanlægget i 2014 udskiftede den gamle sibåndspresse med en fuldautomatiseret Alfa Laval ALDEC G3 dekanter, var målet at opnå et højt tørstofindhold med lavt polymerforbrug og at reducere udgiften til viderebehandling og bortskaffelse af 2.400 tons slam årligt. Lars Jørgensen, som har været driftsansvarlig hos Vejen Forsyning i otte år, fortæller: - Selvom vi hurtigt blev dus med dekanteren, der kører af sig selv og fra start leverede tørstof med over de ønskede 23%, fik vi ikke udnyttet de muligheder, den giver for at optimere slamafvandingen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Via Alfa Laval blev der derfor skabt kontakt til Herning Vand, som har brugt Alfa Lavals ALDEC dekantere i mange år. - Vi har jo mangeårigt kendskab til den performance, vores dekantere kan opnå på forskellige typer slamafvandingsanlæg. Men to slamtyper er jo aldrig ens, og mange driftsteknikere er derfor eksperter i at fintune udstyret til netop deres type slam og driftsstrategi. Vi er derfor glade for at skabe kontakt mellem erfarne og nye brugere. Selvom brugerinstruktion er en del af vores leverance, er det vores erfaring, at sidemandsoplæring hos en kollega er langt det bedste, siger salgsingeniør Preben Kristensen fra Alfa Laval.

Vidensdeling og jobrotation I januar drog Lars Jørgensen og Hendrik Gundtoft fra Vejen til Herning, hvor tekniker Jan Søby tog imod. Efter 29 år hos Herning Vand, der har brugt Alfa Laval dekantere til slamafvanding siden 1999, er Jan ikke bare superbruger. Hans erfaring er nu bygget ind i deres systemer, og han er en del af den interne sidemandsoplæring, efter at man gik over til jobrotation, hvor seks medarbejdere skifter mellem forskellige områder hver tredje måned. Jan fortæller, at ”med Alfa Lavals 2Touch kontrolsystem kan alle finde ud af at køre dekanteren. Og når man én gang har fundet den optimale balance mel-

67


Der køres test på Alfa Laval ALDEC G3 dekanteren med fx justering af power tubes, der har indflydelse på bl.a. energiforbrug.

lem effektivitet og tørstofindhold, er det nemmere at dele det, så andre slipper for at opfinde den dybe tallerken. Vi deler gerne vores erfaring med folk fra andre renseanlæg. Når vi samlet set højner niveauet for slamafvanding, så gør vi jo også noget godt for miljøet.” To kolleger fra Herning deltog også i de to dages oplæring sammen med gæsterne fra Vejen. Under Jans vejledning var der hands-on træning med udtagning af prøver for at teste forskellige dekanterindstillinger, fx justering af power tubes i rejektudløbet, som har indflydelse på tørstofindhold, effektivitet og energiforbrug.

dekanterens drift for at få justeret polymerforbruget, siger Lars Jørgensen.

Forskellige driftsstrategier

merforbrug. Besparelsen ved dette har hurtigt tjent det øgede strømforbrug ved 24/7 driften hjem. Lars Jørgensen fortæller: - I Vejen har vi pga. fødepumpen ikke mulighed for kontinuerlig drift, hvor der køres mindre slam ind og trækkes mere tørstof ud. Så vi opnår de gode resultater ved at optimere driften via 2Touch kontrolsystemet. Vi har også en serviceaftale med Alfa Laval, og deres servicetekniker Frank Holme, som satte dekanteren op, er altid til rådighed, når vi ringer, og en virkelig god hjælp. Og det bliver ikke sidste gang, at driftspersonalet på de to renseanlæg udveksler erfaringer. Besøget sluttede med en aftale om, at Herningfolkene kommer til Vejen for at se på båndfiltre.

Samarbejde med Herning og laboranter giver lavere polymerforbrug

Der var således en masse inspiration at hente, selvom driftsvilkårene er forskellige på de to anlæg. Mens Vejen Forsyning starter dekanteren op hver morgen og kører ca. 150 m3 dagligt 5 dage om ugen, kører Herning Vand kontinuérlig drift. Ifølge Jan Søby er der flere fordele ved at køre dekanteren 24/7 med ca. 12 m3/h kun afbrudt af skylning hver 14. dag: - Maskinen passer sig selv og vi undgår problemer med ’mandags- og fredagsslam’. Når vi har mere tid til slamafvandingsprocessen, kan vi køre dekanteren op til dens maksimale ydelse og både opnå højt tørstofindhold og lavt poly-

- Det var en rigtig god oplevelse, fortæller Lars Jørgensen og fortsætter: - Kollegerne i Herning havde sat god tid af og var grundigt forberedte. Det er rart at lære af erfaringerne fra én som Jan, der har passet en dekanter i mange år. Oplæringen har givet os meget bedre indblik i, hvad der sker, når man ændrer dekanterens driftsparametre og mere mod på at justere dem. Vi trimmer nu dekanterens drift løbende, og kommer i perioder helt op på 26% tørstof – et godt stykke over de lovede 23%, som er rigtigt godt på bioslam. Sammenlignet med de 16-18%, man kunne opnå med den gamle sibåndspresse, sparer Vejen Forsyning nu 20% i forhold til den mængde restslam, man tidligere skulle transportere væk. - Efter et års drift ser vi nu positive resultater i både polymer- og energiforbrug. Besøget i Herning gav også inspiration til et tæt samarbejde med vores laboranter, så vi hele tiden optimerer

Hands-on træning i optimering af slamafvandingen med 2Touch kontrolsystemet

68

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


En stærk partner på spildevandsanlæg

IBKA tømmer topbeluftede bassiner for slam under drift. Vi afvander slammet i containere, GeoTube eller kammerfilterpressere. I vores kammerfilterpressere kan vi opnå en TS på over 50 %.

IBKA er eksperter på rådnetanke. Med vores udstyr tømmer og renser vi rådnetanke uden entring af tanken (alt afhængig af størrelsen).

IBKA renser betonoverflader med specialmaskiner og dyser alle steder på spildevandsanlægget.

IBKA A/S: Spirevej 2, 4760 Vordingborg – IBKA A/S: Bommen 5, Thorning, 8620 Kjellerup Tlf. (+45) 70 111 777 – Fax. (+45) 70 112 777 – ibka@ibka.dk – www.ibka.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

69


Horsens Vand A/S bliver fortsat bedre til at rense spildevandet for fosfor og kvælstof Mindre fosfor og kvælstof i Horsens Fjord giver et renere vandmiljø – og bidrager til mere effektiv gødning i landbruget. Tekst og foto: Horsens Vand A/S Det vand, Horsens Vand A/S leder ud i Horsens Fjord, bliver forsat renere. Det viser nye friske målinger fra de første måneder af 2016. - Vores tal for udledning har været rigtigt gode igennem nogle år. Men det er bemærkelsesværdigt, at vi har formået at forbedre vores tal løbende de seneste tre-fire år, så de nu er på et utroligt lav niveau, siger Driftschef hos Horsens Vand A/S Erling Nielsen. Dermed sparer Horsens Vand A/S vandmiljøet og ikke mindst Horsens Fjord for masser af især fosfor og kvælstof, hvilket igen er godt for livet i fjorden og i Kattegat. - Jo mindre fosfor og kvælstof i vandet, jo mindre algevækst og jo mindre iltsvind får vi. Det giver renere og klarere vand og bedre betingelser for dyre- og planteliv, siger Erling Nielsen.

Reduktion på 40% fosfor Når man sætter 2014-tallene op mod de seneste målinger fra 2016, er forskellen da også til at få øje på. Hvis man fremskriver de foreløbige 2016-tal til et helt år, vil Horsens Vand A/S med den effektive rensning spare Horsens Fjord for 600 kg fosfor og 13 ton kvælstof om året. Det svarer til en reduktion på 40 pct. fosfor og 27 pct. kvælstof fra 2014 til 2016. Dertil kommer en reduktion på op mod 80 ton af det såkaldte

COD, som står for Chemical Oxygen Demand. Det er en målestok for organiske reststoffer i spildevandet, og også her gælder, at jo mindre der ledes ud, jo mindre svinder iltindholdet i fjorden. De 80 ton svarer til et fald på 12 pct. i løbet af to år. Der er flere forklaringer på de forbedrede udledningstal, oplyser Erling Nielsen: - Bl.a. har vi sagt fra til flere restprodukter fra virksomheder, også fra andre kommuner. Virksomhederne er generelt blevet bedre til at selv at rense deres spildevand, også fordi de via loven bliver ansporet til det. Desuden bliver vi hele tiden bedre til at trimme vores anlæg, så det fungerer optimalt, siger Driftschefen.

Værdifuld gødning Ikke kun vandmiljøet profiterer fra den forbedrede udledning fra renseanlæggene på Alrøvej. Det gør landbruget også. - Fosfor og kvælstof bliver samlet op i vores slam, som bliver brugt som gødning på lokal landbrugsjord. På den måde genbruger vi stofferne til planteavl, og det er ikke mindst en god idé, når det gælder fosfor. Globalt set er der nemlig ikke for meget fosfor i naturen, men fordi det er værdifuldt som gødning, er det godt for alle parter, at vi kan levere det tilbage til det sted i kredsløbet, hvor det gør mest nytte, siger Erling Nielsen.

Horsens Vand A/S sparer vandmiljøet for mere og mere fosfor og kvælstof.

70

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Ekspertviden og innovativ miljøteknologi Struvia™ genvinder fosfor på nyt anlæg i Helsingør

WATER TECHNOLOGIES •

Procesviden – driftsoptimering og problemløsning

Teknologier til rensning af overløbsvand og spildevand

Teknologier til det energiproducerende renseanlæg

Teknologier til klimatilpasning

Ny teknologi til genvinding af fosfor

Mød vores procesfolk og servicemontører til STFs Årsmøde for en snak om maskinudstyr og ressourcegenvinding

Læs mere på www.kruger.dk Resourcing the world

DOSERING Den nye iStep doseringspumpe fra sera® · Stort ydelsesområde (1:1000) · Programmerbar hukommelse · Mikroprocessorstyret og energieffektiv motor

www.g-s.dk/iStep Vi kan være behjælpelig med dosering inden for: • Kemisk rensning • Flokkulering • pH-regulering • Desinficering

LANDSDÆKKENDE SERVICEORGANISATION!

DIN FLOWPARTNER

Tlf. 33 26 63 00 Se mere på www.g-s.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

71


rÅdne”tan har afholdt

Det seneste skud på stammen af netværk i Spildevands Første egentlige erfa-dag blev afholdt i marts, og du ka

Tekst: Jens Jørgen Ploumann, driftsleder, Energi Viborg Vand A/S, og in Vores første rigtige erfa-dag er nu kommet fra land med mere end 40 deltagere. Denne gang fik vi flyttet et gruppe-/ erfa-møde ud til et at vores lands yderpunkter, hvad der viste sig at være godt, da DIN FORSYNING viste sig at have rigtig meget godt at byde på. Erfa-mødet blev afholdt på: Esbjerg Renseanlæg Vest i Esbjerg. Vi ved, det altid kan være en udfordring at vælge et af lands yderpunkter til fælles arrangementer, men til trods for dette fik vi næsten fuldt hus. Hvad vi tror, der indikerer, at der er grobund og stor interesse for erfa-gruppen. Jeg synes, at man skal bemærke, at Å’et symboliserer gassen (bolle å’et er en gasboble, og den ”skal” være grøn), ”tanken” i citationstegn symboliserer den gode tanke om emnet, som jo er at udrådne effektivt.

Dagens program kl. 9.30 Velkomst (Lisbet Adrian og Jens Jørgen Ploumann) kl. 10.00 Hensigten med lovgivningen for området (Bodil Harder, Energistyrelsen - sygdomsramt) kl. 10.20 Indlæg om lovgivning og ”håndbogsprojekt i Slagelse” (Jacob Kragh Andersen, EnviDan) kl. 10.40 Pause kl. 11.00 Indlæg med erfaringer om kulstof: ”Industrielle restprodukter til biogasproduktion” (Kasper Stefanek, HedeDanmark) kl. 11.20 Indlæg om Lysoterm processen (Hanne Risbæk, Sweco) kl. 11.40 Indlæg om selektiv hydrolyse og hydrolyseanlægget på Renseanlæg Vest (Niels Østergaard, SEGES) kl. 12.00 Frokost kl. 13.00 Rundvisning ved rådnetanke og hydrolyseanlæg. (Lisbet Adrian og Niels Østergaard) kl. 14.00 ERFA med fokus på kulstofudnyttelse, overskuds­ kapacitet og kulstofkodeks kl. 15.30 Afrunding og tak for i dag Dagen blev meget presset på emner, så vi bør nok til en anden gang begrænse os til lidt færre emner.

Velkomst

Rådnetanke og rådnetanksteknik på DIN Forsyning, Esbjerg Renseanlæg Vest.

72

Lisbet Adrian bød os alle velkomne og gav en fin optakt på erfa-gruppens formål. Hun fortalte endvidere om de sædvanlige oplysninger, vi giver, når man kommer første gang på et anlæg, om ”Esbjerg VEST” og ikke mindst om DIN FORSYNING A/S. Jeg synes altid, man bliver så forbløffet over, hvilken entusiasme vores forenings medlemmer har i deres virke, og dette var så absolut igen undtagelse. Se venligst alle power point-præsentationer på stf.dk. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


nken” t sin første erfa-dag

steknisk Forening er rÅdne”tanken”, der, ja, har rådnetanke som omdrejningspunkt. an læse et referat lige her.

nitiativtager til netværket

Hensigten med lovgivningen for området (kulstof betragtet) af Bodel Harder (Energistyrelsen) Bodil var dog desværre sygdomsramt. Vi havde dog fået hendes power point-indlæg, og Jens J. Ploumann forsøgte med hjælp fra alle tilhørende at få hendes budskab ud. Alle var enige om, at hendes power point var god. Det var enkelt at forstå, at lovgivningen havde til hensigt at sikre, at slammet kommer på landbrugsjord, at man til enhver tid skal kunne bevare sporbarheden af slammet, hvis der skulle opstå tvivl om, hvor en forurening kom fra. Endvidere var der i oplægget en masse interessant viden om biogasanlæg, om hvor mange og hvor alle de gasproducerende anlæg i landet er placeret. En interessant detalje er, at det umiddelbart kun var Billund, der havde en dispensation for at må tilsætte genanvendeligt erhvervsaffald og organisk afflad (køkkenaffald - KOD) på rådnetank.

Lige en sidste ting, vi nok burde være mere opmærksomme på, er metanlækager, og at der er firmaer, der er specialiseret i at spore dem. Man taler måske om en tvungen ordning om at få fortaget en test på alle gasanlæg, dog vil man i første omgang foretrække at lade det være en frivillig ordning, da det ser ud til, at det også er en god forretning at begrænse gaslækagetab.

Indlægget om Industrielle restprodukter af Kasper Stefanek (HedeDanmark) Hovedårsagen til at ville modtage disse produkter blev grundigt belyst; nemlig at øge gasproduktionen og få et modtagegebyr, altså den rene forretningsmodel. Kasper gennemgik meget detaljeret potentialet for biogasanlæg i Danmark og HedeDanmarks rolle i at lave et netværk, hvor de foretager køb/salg af industrielle restprodukter. De havde blandt andet i samarbejde med LEO Pharma i Esbjerg udviklet et mere salgsbart restprodukt, der nu bliver kaldet ”Fertigro”.

Rundvisning på DIN Forsyning, Esbjerg Renseanlæg Vest. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

73


Bogen skulle blive færdig i slutningen af 2016. Jacobs indlæg fortjener en meget længere redegørelse, og jeg håber, at hvis interessen er der, at du kan finde hans power point på stf.dk.

Indlæg om Lysoterm processen af Hanne Risbæk, Sweco Forbehandling af spildevandsslam via ”Lysoterm” patenteret opbygning med integreret varmegenvinding.

Vigtigste egenskaber

Munterhed i en af dagens pauser.

En god indikator for, hvor godt restproduktet er til at komme på biogas/rådnetank er at få foretaget en analyse, en såkaldt ”biogaspakke”. Derved fås en bedre vished for biogaspotentialet på de evt. restprodukter, vi kan/må pumpe på rådnetanke. Noget, som vi rigtig godt kan lide, er, at HedeDanmark altid leverer analyser med til produkterne i henhold til slambekendtgørelsen, men jeg tror dog stadigvæk, vi selv har ansvaret for, at det, vi hælder i tanken, også gør, at vores slam kan komme på landbrugsjord, hvis det altså er det, vi vil. Kasper gjorde os opmærksomme på, at det ikke hedder slam længere, men biogødning, hvad de fleste af os jo ”selvfølgelig” godt vidste i forvejen.

• Slammet steriliseres • Cellestrukturen nedbrydes og organisk stof opløses – organisk stof bliver mere tilgængeligt for mikro­ organismerne og viskositeten reduceres væsentligt. • Stigning af anarobe omsætning af organisk stof til biogas i rådnetank • Reduktion opholdstid i rådnetank • Forventet betalingstid: 5-9 år Et meget interessant indlæg, som mange af vores lidt større anlæg kunne overveje at implementere.

Indlæg om selektiv hydrolyse og hydrolyseanlægget på Renseanlæg Vest af Niels Østergaard, SEGES Et meget præcis og detaljeret fremført oplæg, der gav en udførlig gennemgang af tidsgennemgangen af projektforløbet, systemdesign, massebalance, erfaringsdata og konklusion. Lige netop konklusionen giver lyst til at lave tilsvarende hydrolyseanlæg - her kan nævnes 40-45 % mere gas med et hydrolyseanlæg.

Rundvisning ved rådnetanke og hydrolyseanlæg af Lisbet Adrian og Niels Østergaard Dejligt at komme rundt og se andres anlæg, måske der var nogen, der fik øje på noget, de kunne tage med hjem?

Alvor og eftertænksomhed under fagligt indlæg.

Indlæg om lovgivning og ”håndbogsprojekt i Slagelse” af Jacob Kragh Andersen (EnviDan) Jacob havde en meget grundig og interessant fremlæggelse af, hvad vi må pumpe i rådnetankene, især med fokus på Kildesorteret Organisk Dagrenovation(KOD). Nøgleord som: Ressourcestrategi (50 % genanvendelse i 2022 af KOD), Kommunepuljen (det, som ”måske” tilhører mest os) og Lovgivningens udfordringer (Vandsektorloven, Slambekendtgørelsen og Biproduktforordningen). Noget, som vi især glæder os til, er KOD Håndbogen. Håndbogen skal indeholde: • Vurderinger af rammebetingelse • Samarbejdspartnere/interessenter • Krav til biopulp, gaspotentiale • Vurdering af teknisk løsning • Lovgivningens udfordringer

74

Faglige diskussioner mens frokostens sandwich indtages.

ERFA med fokus på kulstofudnyttelse, overskudskapacitet og kulstofkodeks Ploumann, eller undertegnede, indledte debatten, med, om der var nogen kulstofkodeks på, hvad der kunne tillades at komme på rådnetankene, og om vi ikke også i nogen grad er forpligtede til at gøre brug af den evt. overskudskapacitet, der er på de fleste anlæg. Umiddelbart var der enighed om, at spørgsmålet var lettere at besvare, end man umiddelbart skulle tro, til dels på grund af Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Klar til rundvisning på DIN Forsyning, Esbjerg Renseanlæg Vest.

håndbogen, men også, at alle var enige om, at man selvfølgelig skulle passe på sit slam (biogødning) af hensyn til genanvendelsesmulighederne. Overskudskapaciteten var måske heller ikke så stor, som mange umiddelbart gik og troede. Man skulle ikke bygge rådnetanke for andet end det spildevand, anlægget er dimensioneret for, da det er det, der er vores kerneopgave. Hvis man senere får mulighed for at tage imod KOD inden for lovgivningens rammer (kulstofkodeks), bliver det en helt anden sag. Derfor kan mange af vores anlæg alligevel opnå at blive energiproducerende eller neutral. Debatten var rigtig god, og mange bød ind med emner for næste erfa-gruppe møde, tit og ofte kom de helt spontane, under indlæggene eller under det aftalte debat emne. Det viser, tror jeg, bare hvor meget de fremmødte brænder for emnet rÅdne”tanken”.

recirkulation, top- eller bundudtag, tilledningspunkt(er), tilstandsvurdering, hvordan bygger vi rådnetanke i dag? • Varmeveksling på hvad, hvordan, kan det gøres i kombination med varmepumpe i stedet?

Udnyttelse af den producerede gas • Opgradering af gas – muligheder, metoder, økonomi, lovgivning

Kulstof • Fokus på primærslam – øget udtag, bedre styring af COD/ N-forhold til biologien, Salsnes filtre • Algeproduktion – muligheder, teknik, økonomi • Lovgivning generelt – hvad må vi, hvorfor, hvornår?

Følgende blev nævnt som mulige emner til de næste erfagruppe-møder:

Drift og optimering af rådnetanke • Bakteriesammensætning og anvendelse af viden herom (AAU indlæg bl.a.) • Skum – årsager, strategier til at undgå hhv. bekæmpe skum • TS – findes en optimal koncentration, ”smertegrænse” for koncentration i relation til omrøring, ”gasuddrivelse” af slammet • Temperaturprofiler • Mesofil/termofil udrådning – hvad er mest effektivt/hensigtsmæssigt, også i relation til efterfølgende slamafvanding • Indpumpningsstrategier – 24/7, drift/pause, har tankene godt af at sulte lidt? • Instrumentering, både på ind- og udgående slamstrømme og i rådnetankene – hvad vil være givtigt at monitere på, hvad kan der moniteres på? • Styring – hvad skal vi styre på/efter, vil der være fordele ved at udvikle rådnetankspendanter til ”Star”, ”EnviStyr” el. lign.? • Praktiske erfaringer med opstart/nedtømning/sand • Driftsøkonomi – cost/benefit, omkostninger til drift/ vedligehold – hvad kan svare sig, hvornår, hvordan? • Indretning/design/renovering af rådnetanke – omrøring, Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Lisbet Adrian og Niels Østergaard aftaler rundvisningens forløb.

Kvælstof og fosfor • Rejektvand – behandlingsmetoder, behov, økonomi • Fosforgenindvinding – metoder, er der muligheder for anlæg uden Bio-P? • Struvit – omfang af problemet, struvitanlæg Planlægningen af næste erfagruppe-møde er allerede gået i gang. Temaet bliver "Drift af rådnetanke" med særlig fokus på driftsparametre. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen til den 7. marts 2017, hvor vi mødes i Kolding. Hilsen rÅdne”tanken”

75


Landia GasMix Kom og se Landias produkter inden for:

 Omrørere

Et banebrydende omrøringssystem til anaerobe reaktortanke samt et effektivt system til forbehandling af biomasser for lettere pumpning og hurtigere omsætning i procestanke. Landia GasMix er monteret udenfor reaktortanken, hvilket sikrer minimale vedligeholdsomkostninger og intet tab af biogasproduktion i forbindelse med service. Der er INGEN roterende dele i tanken!

 Pumper  Beluftere  Landia GasMix

Landia GasMix kan håndtere alle gængse typer råvarer. Systemets helt specielle virkemåde har en positiv virkning på biogasproduktionen.

 Effektiv forbehandling IL

ST ØG O

 Udvendig montering

 Hurtigere gasproduktion  Let at servicere

ØDE M S ÅR 16

BES

STF0. JUNI 20 1

DK DIA.ange N A L res m se vo sninger lø

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

SPAR OP TIL 30% AF DINE ENERGIOMKOSTNINGER MED ATLAS COPCOS SKRUEBLÆSERE Alt i lavtryk - Kapsel, Skruer, Turbo og Multistage.

Vi finder den bedste løsning til dine behov for lavtryksluft. Kontakt os i dag!

Telefon 43 45 46 11 tommy.stoving@dk.atlascopco.com www.efficiencyblowers.com

76

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


GAFOKIR:

Resultat af fosforog kvælstofgenvinding ved inddampning Inddampning af rejektvand på renseanlæg er en mulig ny teknologi til genvinding af næringsstoffer fra spildevand. Læs her en præsentation af resultaterne fra udviklingsprojektet GAFOKIR. Tekst: Joakim Faxå, Thomas Rolf Jensen og Jeanette Agertved, EnviDan A/S Dines Thornberg, BIOFOS A/S og Camilla Lemming, Københavns Universitet

Indeværende artikel er en præsentation af resultaterne fra udviklingsprojektet GAFOKIR, som blev beskrevet i Spildevandsteknisk tidsskrift nr. 4 i 2015. I udviklingsprojektet blev mulighederne for genvinding af fosfor og kvælstof ved inddampning undersøgt i et samarbejde mellem BIOFOS, EnviDan og KU Science, der blev støttet af Miljøministeriets program for Grøn Teknologi.

Figur 1: Principskitse, inddampningsteknologi. Illustration, EnviDan A/S).

Inddampningsteknologiens anvendelse I den afprøvede inddampningsproces destilleres vand ved lavt tryk, hvilket tillader, at vandet koger ved lavere temperaturer end 100˚C, nærmere bestemt 55-65˚C. Mens vand og flygtige stoffer forlader inddamperen som et destillat efter kondensering i en varmeveksler, så forbliver ikke-flygtige stoffer i inddamperen, herunder fosfor, og koncentreres i et koncentrat, se figur 1. Hvis processen pH justeres korrekt, kan kvælstoffraktionen stort set fastholdes som ammonium i koncentratet. Hvis inddampningsprocessen køres uden pH justering og pH derved stiger, vil hovedparten findes i destillatet på ammoniak-form. Inddampningsprocessen foregår med et relativt lavt energiforbrug (35-50 kWh/m3), da det påkrævede temperaturområde kan opnås ved udnyttelse af intern pumpeenergi i systemet eller ved udnyttelse af overskudsvarme fra andre processer på renseanlægget.

Pilotskalaforsøg

Figur 2: De tre fraktioner.

Det er dog forventeligt, at ved fuld kvælstoftilbageholdelse i koncentratet ved pH under 6, så vil udfældningerne begrænses.

Potteforsøg Gødningsværdier af koncentrat fra et forsøg med pH kontrol og udfældninger (bundfald) fra et forsøg uden pH kontrol er undersøgt ved potteforsøg på Københavns Universitet.

Pilotskalaforsøg med inddampning blev gennemført på BIOFOS Renseanlæg Avedøre. To forskellige forsøg blev udført i pilotanlægget, et, hvor pH ikke blev reguleret, og et, hvor pH blev holdt under 7,5. I begge forsøg fordampedes rejektvandsmængden til ca. 3 % af sin oprindelige volumen, se figur 2.

Det viste sig, at både koncentratet (KONC) og udfældningerne (BUND) havde rigtigt gode gødningsværdier sammenlignelige med henholdsvis struvit fra renseanlæg (STRU) og et almindelig gødningsprodukt (TSP); se figur 3 og 4. 0P udgør en kontrol, hvor der ikke er tilført gødning til planterne.

Under begge procesbetingelser forlader intet fosfor anlægget med destillatet.

Det viste sig, at fosforen i produkterne fra begge forsøg er væksttilgængeligt, hvilket resulterer i vækstudbytter på niveau med eller bedre end de øvrige produkter, se figur 2.

I alle forsøg skete der kraftige udfældninger som ved nærmere analyse viste sig primært at bestå af kalciumudfældninger, f.eks. hydroxyapatit, en udfældning også bestående af fosfor. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Begge produkter kan derfor anvendes som fosfor-gødningsprodukter.

77


Bundfaldet indeholder en større koncentration af fosfor og har også en bedre gødningsværdi, men indeholder i princippet ikke noget kvælstof, hvilket koncentratet kan, hvis der udføres pH-justering under inddampning.

Konklusion Inddampning af rejektvand på renseanlæg er en mulig ny teknologi til genvinding af næringsstoffer fra spildevand. Reduktionen af næringsstoffer i rejektvandet vil give forbedrede driftsforhold for renseanlæggets biologiske rensetrin. Figur 3: Resultater fra potteforsøg med vårbyg høstet efter 6 ugers vækst i drivhus

Fosfor kan tilbageholdes i et koncentrat eller i et bundfald, hvor det primært er bundet til kalcium. Ved at ekstrahere fosforen fra rejektvandet kan kemikalieforbruget, og derved også dannelsen af kemisk slam, til kemisk fosforfjernelse reduceres. Ved pH regulering kan kvælstof genvindes fra rejektvandet, hvilket er en fordel sammenlignet med konventionelle metoder til struvitudfældning, herved reduceres iltningsbehovet til kvælstoffjernelse i det biologiske rensetrin ligeledes. Udfordringen for teknologien er energiforbruget, hvis ikke spildevarme kan bruges til at drive anlægget, samt videre forarbejdning af produktet til gødningsformål.

Figur 4: Potteforsøg med vårbyg

Videre information kan findes i slutrapporten ISBN nr. 978-877175-550-3.

Luftblæsere der bare kører og kører problemløst

· · · · · ·

Nyeste aerodynamisk design med to sæt skovlgitre Energieffektive i hele driftsområdet Regulerbare fra 100% til 45% luftmængde Meget pålidelige med en designlevetid > 20 år Minimalt service behov Luftforsynings-styringer med energioptimering

Kom og mød os på IFAT Messen i München:

GL-TURBO International · Dr. Neergaards Vej 5A · 2970 Hoersholm · Danmark · +45 4027 7298

78

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Nyt samarbejde mellem USA og Danmark om vandteknologi Mandag den 4. april i San Fransisco, Californien, indviede den danske uddannelses- og forsknings­ minister, Ulla Tørnæs, et nyt samarbejde over Atlanten, ”Water Technology Alliance (WTA) California”. Samarbejdet går ud på at dele viden og udvikle nye vandteknologiske løsninger i forhold til de vandproblemer, klimaforandringerne skaber. Danmark og danske virksomheder er førende inden for effektive, bæredygtige og energineutrale vandløsninger, men kan samtidig lære meget af deres amerikanske kolleger blandt andet i det dynamiske vandtech-miljø i Silicon Valley. Et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske vandvirksomheder og organisationer kan således styrke begge parter. Danske vandteknologivirksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet udvikler løbende nye, bæredygtige løsninger til fremtidens håndtering af vand. Marselisborg Renseanlæg i Danmark er et godt eksempel på, at dette samarbejde på tværs skaber unikke løsninger. Anlægget producerer 90 procent mere el og varme, end det forbruger – vel at mærke uden, at der tilføres organisk stof til anlægget, som det ellers er almindeligt i USA. I Danmark er man også førende i forhold til eksempelvis at håndtere vandressourcerne bæredygtigt og undgå vandspild. Denne ekspertise stiller en række danske vandvirksomheder nu til rådighed for deres amerikanske kolleger i vandbranchen. Med støtte fra Industriens Fond og hjælp fra Eksportrådet i Chicago etablerer det danske vandforsyningsselskab Aarhus Vand nu en alliance med base i Californien, som skal skabe et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske virksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

forskningsinstitutioner på vandområdet. Alliancen, der hedder Water Technology Alliance (WTA) California, består også af virksomhederne Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Rambøll, Smith Innovation, Skytem, DHI og Leif Koch A/S, der alle er klar til at indgå i et samarbejde med deres amerikanske kolleger.

områder, siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond. Aarhus Vand er tovholder i vandalliancen, og forsyningsselskabet spiller en vigtig rolle i at dele sine erfaringer med effektiv vandhåndtering og -behandling.

Samarbejde med muligheder

Industriens Fond, der har støttet projektet med 4,1 mio. kroner, håber, at gevinsterne fra projektet er store, og at løsningen af vandudfordringerne i Californien også kan komme andre til gode.

Alliancen skal knytte stærkere bånd mellem danske og amerikanske virksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet, lige som det skal være med til at fremme eksporten af dansk vandteknologi i USA. Blandt medlemmerne i WTA California er Danfoss, der ser gode muligheder for at gøre en forskel på den anden side af Atlanten: - De globale vand- og klimaudfordringer er en svær kode at knække, men løsninger er klar, og vi oplever et stigende fokus på at spare vand og energi. Lige nu har vi en årlig vækst på over 10% i vores vandog spildevandsforretning og formår at vokse dobbelt så hurtigt som markedet, udtaler Mads Warming, leder af vand- og spildevandsområdet i Danfoss Drives.

- Et tæt samarbejde virksomhederne imellem kan styrke eksporten, og det samme gør sig gældende, når der etableres udviklingssamarbejder med eksempelvis store offentlige kunder. Vi ser samarbejdet i Californien som en slags nålestiksoperation i et udvalgt geografisk område. Går projektet som ønsket med tæt samarbejde, øget handel og skabelsen af ny viden, så kan projektets metodik også overføres til andre brancher og

Danfoss har også bidraget til at gøre Danmark til en af frontløberne på vandog energiområdet. Danmark har siden 1980 formået at øge den økonomiske vækst med 80% og samtidig reduceret vandforbruget med næsten 40% og holdt energiforbruget på samme niveau. Resultaterne er bl.a. opnået ved at reducere vandspild i vandforsyningsanlæggene og spare energi med innovative teknologier.

Alliancen blev skudt i gang mandag den 4. april i San Francisco, Californien, af den danske uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs, i forbindelse med konferencen ”Water / More For Less - Sharing knowledge and best practise from the US & Denmark”. Konferencen har deltagelse af en lang række amerikanske og danske eksperter og beslutningstagere inden for vandbranchen.

Samarbejde med perspektiver

79


Spildevandsløsninger fra

Sondex Slampumpe - S-WS20/30 • • • • •

Letvægts slampumpe med stor slidstyrke Høj dfriftsikkerhed Enkel og sikker håndtering Robust design Enkel at servicere og håndtere

H U S K!

Sondex spildevandsprogram • • • •

Et bredt produktprogram - tilslutninger fra DN40 til DN350 Transportable, tørtopstillede og dykkede modeller Kundetilpassede løsninger og modulsystemer Højeffektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt • Unikke patrontætninger og nem vedligeholdelse • Større effektivitet med justerbar slidring • Nøjagtig afbalancering sikrer stabil drift og lang levetid

Sondex-WP3

At vi lagerfører dele ti l dine gamle PUMPEX p u

mper

Sondex varmevekslere

• Udviklet til væsker af høj viskositet • Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren • Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 57 13 44 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Jernet 9 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked.

80

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Juridiske nyheder Få her et kort overblik over de seneste juridiske nyheder inden for vand, spildevand og vandløb. Du kan blandt andet læse om nye bekendtgørelser i kølvandet af vandsektoraftalen, og at Forsyningssekretariatet har udsendt en opdateret version af sekretariatets vejledning om vandselskabernes indberetning til økonomiske rammer. Tekst: Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ny bekendtgørelse om passagebidrag Som følge af udmøntningen af vandsektoraftalen er der udstedt en ny bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens § 53, stk. 3.

Ny bekendtgørelse om vandforsyning og vandindvinding Som følge af udmøntningen af vandsektoraftalen og med hjemmel i vandforsyningsloven er der udstedt en ny bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Bekendtgørelsen indeholder en række terminologiændringer. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 26. februar 2016 og kan læses her. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710. aspx?id=177795&exp=1

Ændringsbekendtgørelsen indeholder sproglige præciseringer af begrebet ”alment vandforsyningsanlæg”. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 25. februar 2016 og kan læses her. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=177642

Ny bekendtgørelse om spildevandstilladelse mv.

Lov om opfølgning på vandsektoraftalen vedtaget

Bekendtgørelse nr. 153 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 er trådt i kraft. Den nye bekendtgørelse er en revision af 2007-bekendtgørelsen.

Folketinget har vedtaget lov nr. 132 af 16. februar 2016 om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning mv., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. og forskellige andre love.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen findes i bestemmelserne om spildevandsplanlægning. Konkret består ændringerne i, at de tidligere bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven om spildevandsplanens indhold er flyttet til spildevandsbekendtgørelsen. Endvidere består ændringen i, at spildevandsbekendtgørelsen ikke længere skal indeholde følgende oplysninger: • Eksisterende tilstand af kloakanlæg og planlagte fornyelser • Tidsfølgen for kloakprojekter • Renoveringsplan • Udgifter ved etablering og drift af anlæg Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 25. februar 2016 og kan læses her. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=177639

Ny bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning Som følge af vandsektoraftalen er der udstedt en ny bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. Bekendtgørelsen indeholder ændringer i kravet til, hvilket indhold kommunens vandforsyningsplaner skal have. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 25. februar 2016 og kan læses her. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710. aspx?id=177646&exp=1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Loven udmønter den politiske aftale om vandsektoren og indeholder bl.a. en ændret prisregulering for vandsektoren i form af en indtægtsramme, mulighed for takstdifferentiering på spildevandsområdet samt en ændret regulering af spildevandsplanlægning. Loven trådte i kraft den 16. februar 2016 og kan læses her. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=177544

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Forsyningssekretariatet har udsendt en opdateret version af sekretariatets vejledning om vandselskabernes indberetning til økonomiske rammer. I vejledningen er der fokus på den første reguleringsperiode for den nye økonomiske regulering af vandsektoren. Den første reguleringsperiode starter med den økonomiske ramme for 2017. Vejledning beskæftiger sig derfor med, hvad vandselskaberne skal indberette til Forsyningssekretariatet, for at sekretariatet kan udarbejde udkast til vandselskabernes økonomiske rammer. Forsyningssekretariatet vil senere offentliggøre en vejledning, der uddyber, hvordan de nye regler i bekendtgørelsen om økonomiske rammer skal forstås. Et væsentligt element i den nye bekendtgørelse om økonomiske rammer er, at vandselskaber får to forskellige økonomiske rammer, alt efter om vandselskabets har en debiterede vandmængde over eller under 800.000 m3. Alene de store vandselskaber er underlagt benchmarking.

81


Et andet væsentligt element i den nye regulering er, at alle vandselskaber vil modtage flerårige økonomiske rammer. Perioden for de økonomiske rammer afhænger dog af typen og størrelsen af selskabet. De små vandselskaber vil modtage økonomiske rammer for en 4-årig periode, dvs. for årene 2017-2020. De store vandforsyningsselskaber vil modtage økonomiske rammer for en 4-årig periode, hvor de sidste 2 år er vejledende, dvs. for årene 2017-2020, hvor 2019-2020 er vejledende. De store spildevandsforsyningsselskaber vil i første omgang modtage 3-årige økonomiske rammer, hvoraf de sidste 2 år er vejledende, dvs. for årene 2017-2019, hvor 20182019 er vejledende. Vejledning om indberetning til økonomiske rammer kan læses her. http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Vandtilsyn/Vejledninger/ Gaeldende%20vejledninger/Vejledninger%20om%20indberetning%20til%20oekonomiske%20rammer.pdf

Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed sendt i høring Energistyrelsen har sendt en vejledning om tilknyttet virksomhed i høring. Vejledningen vedrører vandsektorlovens § 18 samt bekendtgørelse nr. 145 af 26. februar 2016 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed og har til formål at uddybe vandsektorlovens rammer for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end hovedvirksomheden. Vejledningen henvender sig til vandselskaber og virksomheder, der ønsker at indgå i et samarbejde med vandselskaber om tilknyttet virksomhed. Endvidere kan den anvendes af kommunale ejere af vandselskaber. Vejledningen indeholder bl.a. en nærmere beskrivelse af de betingelser og vilkår, der fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 1 og § 4, der er gældende for vandselskabers udøvelse af tilknyttet virksomhed, herunder bl.a. at det skal ske på kommercielle vilkår. Derudover indeholder den en nærmere uddybning af de på positivlistens § 2, stk. 2 udtømmende typer tilknyttet virksomhed, som et vandselskab må deltage i, samt de økonomiske rammer, der er gældende for deltagelse.

Vejdirektoratet om tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg og udledning af overfladevand fra cykelstien. Ifølge ansøgningen skulle vejen og cykelstien udføres med afvanding via skillerabat, grøfter og tug. Grøfterne skulle anlægges til at kunne rumme overfladevand fra vej og cykelsti svarende til en 5-års regnhændelse. Ved regnhændelser herudover ville der ske overløb til det offentlige vandløb Jørlunde Å. Egedal Kommune meddelte tilladelse til nedsivning af overfladevand fra Roskildevej og cykelstien efter miljøbeskyttelseslovens § 19 og spildevandsbekendtgørelsens § 31. Kommunen anførte, at det normalt ikke ville kræve tilladelse at nedsive vejvand fra mindre veje, hvilket cykelstien vurderedes at være. Da der ligeledes blev tilledt vand fra Roskildevej, fandt kommunen, at den var forpligtet til at tillade forholdet. Sagen blev derfor vurderet på baggrund af den mertilledning, der kom fra cykelstien, og således ikke på baggrund af cykelsti samt den eksisterende vej. Tilladelsen blev påklaget af omboende samt af Ålauget for Jørlunde Å. Klager gjorde gældende, at der kun var givet tilladelse på baggrund af en vurdering til nedsivning af vand fra cykelstien og således ikke i forhold til vejen, som denne grænsede op til. Yderligere gjorde klager gældende, at Egedal Kommune ikke havde taget stilling til vandets indhold af forurenende stoffer fra vej, cykelsti og trafik på vejen og antallet af biler på vejen. Klager anførte, at kommunen blot henviste til spildevandsbekendtgørelsens regler herom, uden at foretage en egentlig vurdering af forholdene. Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund, at cykelstien ikke kunne sidestilles med en mindre vej, samt at der skulle have været foretaget en begrundet vurdering af forureningsrisikoen af den samlede tilledning af overfladevand til nedsivningsanlægget. Det forhold, at tilladelsen kun var blevet meddelt på baggrund af tilledning fra cykelstien og dermed ikke var konkret begrundet, udgjorde en væsentlig retlig mangel, hvorfor Natur- og Miljøklagenævnet ophævede og hjemviste tilladelsen. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse MAD 2015.395 af den 24. september 2015.

Vejledningen afløser Naturstyrelsens vejledning af 29. juni 2011 om tilknyttede aktiviteter.

Udkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i høring

Høringsfristen er den 1. juni 2016.

Bekendtgørelsen vil efter sit indhold give mulighed for, at grundejere kan sprøjte nærmere vandmiljøer, end hvad der er angivet på etiketten til det anvendte sprøjtemiddel.

Høringsudkastet kan læses her. http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59423

Tilladelse til nedsivningsanlæg ophævet Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Egedal Kommunes afgørelse om tilladelse til nedsivning af overfladevand i skillerabat i forbindelse med anlæg af cykelsti langs vej. Afgørelsen blev ophævet og hjemvist, fordi der ikke var sket en vurdering af den kumulerede forureningsrisiko. I forbindelse med anlæg af en cykelsti langs Roskildevej ansøgte

82

Efter bekendtgørelsens udformning skal dette lempende tiltag til gengæld opvejes af, at der ved en sådan sprøjtning stilles særlige krav til de sprøjtedysser, som anvendes. De tilladte sprøjtedysser beskrives i en ny vejledning, som er sendt i høring sammen med bekendtgørelsen. Høringsfristen var den 9. maj 2016. Høringsbrev samt udkast til den ændrede bekendtgørelse og den tilknyttede vejledning kan læses her. http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59406

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


MILJØTEKNIK RÅDGIVNING OG SALG

TIL DIT SPILDEVANDSANLÆG LJM’s brede sortiment af omrørere gør det muligt at få den optimale løsning til enhver opgave Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget, og takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en omrører, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

LJM Omrørere

Vi udarbejder gerne forslag til totalløsninger indenfor bl.a.:

• •

Regnvandsteknik • Genanvendelse af regnvand til hus og have

Energieffektiv omrører Specialdesignet propel Totalløsning inkl. beslag og montage Stort sortiment af omrører

• • •

Lange serviceintervaller Originalt servicekoncept som minimerer risikoen for nedbrud og nedetid Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

Spildevandsteknik • Olie/koalescens- og fedtudskillere • Pumpebrønde

SPILDEVAND BG Inja Miljøteknik A/S

Tlf.: 62 61 76 15

www.inja.dk

Lind Jensens Maskinfabrik A/S Kroghusvej 7, Højmark 6940 Lem St. Tlf: 97 34 32 00 Fax: 96 74 42 96 E-mail: ljm@ljm.dk www.ljm.dk

Mød Ferskvandscentret på STFs årsmøde i Hedensted ... det naturlige valg!

DIN FLEKSIBLE

PARTN ER Tanke og teknisk udstyr Tællere (også AdBlue) Alarmsystemer til udskillere Absorberingsløsninger Flydespærrer Slangeoprul

Se hele vores udvalg på www.ldhandel.dk eller ring til os på telefon 7679 8500. Hos os får du altid professionel og gratis rådgivning.

Nye kataloger på STFs årsmøde den 10. juni

Du har mange kurser at vælge mellem inden sommerferien - se mere på www.fvc.dk/kursus. Glæd dig også til det nye efterårskatalog - få det på vores stand, spis lidt laks og deltag i vores konkurrence. Vi ses i Hedensted den 10. juni!

TA N K E • R Ø R & S U M P E • T E K N I S K U D S T Y R • F E D T & S M Ø R E O L I E • M I L J Ø & S I K K E R H E D

W W W. L D H A N D E L . D K F E R R A R I V E J 16 • 7100 V E J L E • I N F O @ L D H A N D E L.D K • T E L E F O N 7649 8500

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

83


Produkt Information Optisk reagensfri måling af COD, nitrat og nitrit med photoLab® 7600 UV-VIS spektralfotometer WTW har nu med success implementeret det nye optiske reagensfrie måleprincip (OptRF) kendt fra WTW online spektralsensorer i nye photoLab® 7600 UV-VIS spektralfotometre. Herved kan parametrene COD, nitrat og nitrit nu måles i de kommunale renseanlægs udløbsvand uden brug af fotometriske reagenser. Måleværdierne kan straks aflæses på displayet. Fordelene er indlysende: • Gratis målinger, da der ikke er behov for hverken reagenser eller kemikalier • Hurtigere end almindelige lab.bestemmelser • Miljøvenlig og ufarlig, da der ikke bruges aggressive stoffer, f.eks. kaliumdichromat eller svovlsyre. Fotometeret kan ud over OptRF anvende alle de velkendte fotometriske testsæt, som fortsat vil være uundværlige til mange parameter til referencebrug og egenkontrol. OptRF vil være en hurtig gratis mulighed for daglig overvågning og prøveverifikation. Kontakt venligst Gustaf Fagerberg A/S på tlf. 43290200 eller www.fagerberg.dk for nærmere information. IQ SENSOR NET System 181 – digitalt enkel-parameter onlinesystem Det nye IQ-Online System 181 er et digitalt alternativ til de velkendte analoge etpunkts-målesystemer. Det anvender WTW’s gennemtestede IQ-sensorer med fast kabeltilslutning. • En digital IQ-sensor med fast kabeltilslutning, kabellængde 10 m. Kan bruges til enten pH/redox, opløst ilt, ledningsevne eller turbiditet, med temperatur som sekundær parameter. • Kalibreringsfri optisk iltsensor. • Turbiditetssensor med ultralydsrensning. • Integreret strømforsyning (110–240 VAC), eller 24V-version. • Tilbydes med 2 analoge udgange og 3 relæer. Ud over almindelige applikationer, f.eks. ved indløbet (pH), den biologiske rensning (opløst ilt) eller udløbet (turbiditet) fra et renseanlæg, kan System 181 også bruges på alle parametrene til analyse af drikkevand både inline i rør, bypass i flowcelle eller neddykket i tank. Kontakt Gustaf Fagerberg A/S på tlf. 43290200 eller www. fagerberg.dk for nærmere information.

84

“Produkt Information“   er gratis for foreningens medlemmer. • Der bringes kun omtale af nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord, ellers forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte i teksten. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Ny, enkel sensor for overvågning af vandkvalitet Aquaread har netop sendt en ny, forenklet udgave af deres sensor for overvågning af vandkvalitet, Aquaread AP-LITE, på markedet. AP-LITE er en enkel sonde, som ud over temperaturen kun måler på en enkelt parameter, som til gengæld kan vælges frit blandt programmets 8 forskellige optiske sensorer, f.eks. turbiditet, chlorofyl, blå-grønalger, olieprodukter etc. Sensoren er forsynet med gevind, og skrues ganske enkelt på sonden – så enkelt er det! Så med AP-Lite kan du det ene øjeblik have en skarp turbiditetsmåler, det næste en enkeltstående chlorofylsensor! Pakken inkluderer et GPS-Aquameter, et solidt 3 m langt kabel, en solid transportkasse samt en række udstyrskomponenter. AP-LITE er ikke større, end at du kan have den med i lommen, men den kan også anvendes sammen med en af firmaets Aqua-Loggere for ubemandet overvågning af den valgte parameter. For yderligere information kontakt Aquasense, Søren Torsbjerg Møller, Telefon 42 42 50 30 – E-mail: stm@aquasense.dk – Se også www.aquasense.dk Flowmåletragt med markedets laveste vægt Testo 420 vejer kun 2.9 kg og er dermed markedets letteste model. Det gør det lettere at udføre hyppige målinger i mange rum samt over hovedhøjde. Unik målepræcision Testo 420 har en unik målepræcision, og især ved hvirveldiffusorer reduceres de sædvanlige måleusikkerheder væsentligt - på grund af tragtens evne til at ensrette luftstrømmene. Brugervenligt design Flowmåletragten er designet med solide håndtag i to sider, som gør det nemt at holde tragten henover indblæsnings- og udsugningsarmaturer. Til flowmåleren fås stativ på hjul, der kan indstilles i højden og let køres rundt fra målested til målested. Fleksibelt måleinstrument med app Du kan bruge mobile enheder via app som et andet display eller fjernbetjening. Og du kan oprette og sende målerapporter direkte på stedet. Gå til www.buhl-bonsoe.dk og læs mere. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Permanent niveau-overvågning af grundvand, spildevand m.v. STS har udviklet en ny serie niveautransmittere, kaldet ATM. ECO/N, som er specielt designede for langtidsovervågning af vandniveauer som f. eks. grundvand eller i spildevandsbassiner. Tryktransmitterne, som er beregnet til neddykning, anvender 4-20 mA output, fås med rustfri stål- eller titan-kappe og kan forsynes med Kevlar-belagt kabel. Optioner er ballastvægte samt datalogger, hvilket i høj grad udvider installationsmulighederne. Den modulære opbygning giver mulighed for hurtig levering for alle trykområder og standardversioner. Anvendelsesområderne inkluderer brønde, søer og vandreservoirer, borehuller, overfladevand, overrislingskanaler og åer, spildevand og renseanlæg samt tankanlæg. For yderligere information kontakt Aquasense, Søren Torsbjerg Møller,Telefon 42 42 50 30 – E-mail: stm@aquasense.dk – Se også www.aquasense.dk Gør din proces mere effektiv Magnetisk induktive flowmetre er udbredte inden for vandbehandling pga. de mange applikationer, der kan tilknyttes samt den høje præcision og nemme tilgang. Jumo præsenterer med deres nye flowTRANS MAG S01 flowmeter den hidtil mest højteknologiske transmitter – der tilmed har dansk betjeningsflade. I standardversionen ligger de nominelle bredder fra DN 10 til DN 300. Måleobjektets konduktivitet skal være mindst 5 µS/cm, og den maksimale temperatur er på 130°C. Du kan få flowmeteret som kompakt enhed med beskyttelsestype IP67 eller med separate transmittere, og i både DIN og ASME versioner. Enhederne er nemme at konfigurere enten på selve enheden eller via PC software. Lige nu tilbyder Jumo en gratis demonstration på din virksomhed. Dette kan bookes via jumo.dk/demo

Ny væskeanalyse med fejlfri digital overførsel Er du på udkig efter en procesovervågning med digital dataoverførsel uden fejl? Så introducerer Jumo nu deres digiLine, som kan sikre dig optimal procesovervågning til industrielle applikationer inden for proces-, fødevare-, pharmaindustri og spildevand. Den nye digiLine giver dig en række forskellige målestørrelser til væskeanalyse samlet i et system, der er modulært, så du både kan bruge individuelle målepunkter og opbygge et sensornetværk. Desuden er både brugervenlighed og design i top. Bruger du Plug-and-Play funktionen, når du forbinder til transmittere fra Jumo Aquis touch serien, får du lettere ved at udskifte en elektrode eller udføre en kalibrering. Samtidig kan du tage elektronikken til systemet af og genbruge den, så digiLine bliver en både økonomisk og miljørigtig løsning. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

Tæt gulvprofil af aluminium

Tilpasset til overdækning af tanke og kanaler på renseanlæg. • Let at montere. • Tværriflede for øget skridsikkerhed. • Let at åbne overdækningen trods not og fjer.

Sapa Gulvsystem har et bredt sortiment af profiler til gulve, trapper, rækværk og gelænder til industrien og byggebranchen. Læs mere på www.sapabuildingsystem.se. Forhandler

Systemleverandør

EKS Trading ApS Carit Etlars Vej 7, 1 tv. DK 1814 Frederiksberg C Tlf. 70 20 81 01 eks@eks-trading.dk www.eks-trading.dk

Sapa Building System AB SE-574 81 Vetlanda Tlf. +46 383-942 00 system.se@sapagroup.com www.sapabuildingsystem.se

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk 85


Firma Nyt Markedschef hos Sweco Danmark i Glostrup Troels Christiansen er pr. 14. marts 2016 ansat som markedschef for klimatilpasning i afdelingen for vand og spildevand i Sweco Danmark. Troels er 36 år, uddannet cand.scient. i geografi og planlægning, og skal blandt andet med et stærkt kundefokus bidrage til videreudviklingen af Swecos ydelser inden for klimatilpasning, herunder arbejde med projektledelse og tværgående samarbejder i relation til projekter inden for vandhåndtering. Troels har otte års erfaring med klimatilpasningsprojekter og kundeansvar fra Niras og Cowi og kommer senest fra en stilling som afdelingsleder i virksomheden Combineering. Ny projektchef ved Horsens Vand A/S Ken Trabjerg Pedersen, bygningsingeniør, 49 år, er tiltrådt som ny projektchef ved Horsens Vand A/S. Ved Horsens Vand A/S skal Ken have fokus på fortsat udvikling af Horsens Vands projektafdeling og være med til at fastholde Horsens Vand A/S som en af Danmarks førende forsyninger. Ken kommer fra en stilling ved A-Consult i Skive, hvor han siden 2011 har været ansat som direktør/landechef inden for salg og opførelse af betonelementtanke i Skandinavien. Forinden var han ansat ved Verdo A/S som divisionsdirektør med ansvar for det interne service selskab samt for installationsforretningen. Miljøkemiker hos Sweco Danmark i Glostrup Bjørn Cederberg-Krohn er pr. 18. april 2016 ansat som miljøkemiker i Contamination Management i Sweco Danmark. Bjørn er 33 år, uddannet miljøkemiker og skal arbejde med prøvetagning, tilsyn, feltarbejde, affald og industrimiljø. Bjørn kommer fra en stilling som konsulent hos DMR, hvor han arbejdede med V1-kortlægning, jordforureningsundersøgelser og gravetilsyn. Salgsingeniør ved Gustaf Fagerberg A/S Pr. 1. maj 2016 er Thomas Tindahl Madsen ansat som salgsingeniør hos Gustaf Fagerberg A/S. Thomas er 28 år gammel og uddannet maskinmester. Han skal varetage salg og support af vores instrumenter og analyseudstyr til vand- og spildevandsbranchen i Østdanmark. Thomas kommer fra en intern stilling hos E&H og har et godt kendskab til branchen. Han glæder sig til at besøge jer, og vi håber, I vil tage godt imod ham. Projektingeniør ved Krüger, Aarhus Heidi Gade Andersen er den 1. marts 2016 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest i Aarhus. Heidi er uddannet kemiingeniør fra Odense Teknikum/University of Queensland i 2001. Heidis arbejdsopgaver vil være projekter inden for biologisk og

86

Rubrikken “Firma Nyt“ er en gratis ydelse for foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

kemisk spildevandsbehandling - både inden for forsyningsvirksomheder og industri. Heidi vil endvidere varetage projektledelsesopgaver. Heidi har tidligere arbejdet som udviklingsingeniør ved Cheminova A/S. Projektingeniør ved Krüger, Søborg Morten Ketelsen er den 1. marts 2016 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling for Afløbsteknik i Søborg. Morten er uddannet civilingeniør, byg i 2012, og arbejdsopgaverne vil være projektering og tilsyn på vand og spildevandsanlæg. Morten kommer fra en stilling hos NOV Flexibles. Projektingeniør ved Krüger, Søborg Charbel Trad er den 1. marts 2016 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Vand i Søborg. Charbel er uddannet civilingeniør, maskin i 2010. Charbels arbejdsopgaver vil være ordreafvikling og konstruktionsarbejde inden for maskinområdet. Charbel kommer fra en stilling hos National Oilwell Varco I/S. Projektingeniør ved Krüger, Aarhus Arni Viggo Sigurjonsson er den 1. marts 2016 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest på Aarhus kontoret. Arni er nyuddannet diplomingeniør fra DTU i februar 2016 og har desuden en maskinmesteruddannelse fra 2006. Arnis arbejdsopgaver vil være projektering, herunder CAD-design samt tilsyn og opfølgning på maskinprojekter inden for spildevands- og slambehandling. Arni har desuden været i praktik i vores afdeling i Søborg. Projektleder ved Krüger, Aarhus Jørn Fisker Pedersen er den 1. marts 2016 ansat som projektleder i Krügers afdeling Spildevand Vest på Aarhus kontoret. Jørn er uddannet maskiningeniør fra Aarhus Teknikum i 1985 og har stor international projektledererfaring fra ansættelser ved York/Sabroe/ Johnson Controls inden for køleløsninger samt fire år som projektchef ved Grontmij. Jørns arbejdsopgaver bliver projektledelse på Krügers nationale og internationale projekter inden for Aquakultur. Søren Engelbrecht er pr. den 1. april 2016 ansat som salgsleder hos Stjernholm A/S. Søren er tilbage i 1991 uddannet VVS montør/-tekniker. Han kommer fra et job som ekstern salgsingeniør hos Grundfos DK A/S, hvor han har arbejdet i alt i ca. 15 år. Han har desuden haft ansættelse som Key Account Manager hos Brdr. Dahl A/S samt ekstern salgsingeniør hos Xylem-ITT Flygt A/S. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Igennem årene har han opnået stor erfaring indenfor salg til spildevandsbranchen. Med udgangspunkt fra kontoret i Randers vil Søren være ansvarlig for salg til spildevandsanlæg og forsyninger samt stå for Stjernholms daglige personaleledelse af eksterne sælgere inden for spildevandsdelen. Verder A/S Pumper Søren E. Christensen er pr. 1. april 2016 ansat hos Verder A/S med ansvar for salg og rådgivning af Verders A/S pumper. Søren E. Christensen er 49 år og har de sidste 24 år arbejdet med automatisering. Søren kommer fra en stilling fra Bosch Rexroth og vil være med til at kunne servicere, rådgive kunder på pumper samt sliddele til nævnte. Udover komplette pumpeløsninger driver Verder A/S også www.universalpumpparts.dk, som er sliddele til de mest anvendte pumper inden for spildevand samt fødevareproduktion. Ingeniør hos Sweco Danmark i Glostrup Flemming Finsen er pr. 1. april 2016 ansat som ingeniør i afdelingen for vand og spildevand i Sweco Danmark. Flemming er 33 år, nyuddannet civilingeniør og skal arbejde med hydraulisk modellering og projektering af klimatilpasningsløsninger. Flemming har tidligere været ansat som projektmedarbejder i HOFORs planafdeling, hvor han arbejdede med datahåndtering, rapportering og GIS.

Udviklingschef hos Sweco Danmark i Glostrup Rune Reid Thranegaard er pr. 1. april 2016 ansat som leder for gruppen Electrical and Asset Management i Energi-afdelingen i Sweco Danmark. Rune er 46 år, uddannet M.SC. i proceskontrol og B.SC. i forretningsadministration og skal være med til at sikre den fortsatte udvikling af asset management ydelser (ISO55000) til forsyningsvirksomhederne inden for vand og energi. Rune kommer fra Rambølls Energi-division, hvor han de sidste fem år har været afdelingschef for ca. 30 medarbejdere i ”Control & Instrumentation”. Rune har stor erfaring med kraftværker og energisystemer i Danmark og udlandet. Ingeniør hos Sweco Danmark i Odense Miriam Lind er pr. 1. marts 2016 ansat som ingeniør i afdelingen for vand og spildevand i Sweco Danmark. Miriam er 30 år, uddannet diplomingeniør i byggeteknik og skal arbejde med projektering og tilsyn på afløbs-, klimatilpasnings- og LAR-projekter. Miriam kommer fra en stilling som projektingeniør hos Rambøll, hvor hun arbejdede med afløbsprojekter generelt samt projektering og renovering af pumpestationer og kloakanlæg.

䴀搀 漀猀  瀀 䤀䘀䄀吀  猀琀愀渀搀  䄀㈀⸀㌀ 㔀                   ⬀㐀㔀 㜀㔀㄀㤀㄀㄀㈀  簀 眀眀眀⸀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀 簀 椀渀昀漀䀀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀

87

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Planlagte aktivi­teter i 2016 Slamflokkens Døgn: 24.-25. maj Årsmøde: fredag 10. juni i Hedensted Planlægning af Døgnkursus i Kolding: 18. august Døgnkursus: 4.-5. november i Kolding

Artikler og input modtages med glæde Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spildevandsbranchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknologier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk

Er du tilmeldt de relevante nyhedsbreve fra Spildevandsteknisk Forening? Spildevandsteknisk Forening har i de senere år skåret kraftigt ned i antallet af udsendte breve. Det betyder blandt andet, at invitationerne til STFs arrangementer som hovedregel udsendes elektronisk. For ikke at overse vigtige begivenheder, eller gå glip af invitationer, remindere eller andet opfordrer Spildevandsteknisk Forening til, at alle tilmelder sig de nyhedsbreve, der giver værdi for den enkelte. Som minimum bør du være tilmeldt det generelle nyheds­brev. Hvis du er firmamedlem, bør du være tilmeldt både det generelle nyhedsbrev og nyhedsbrev til firmaer. Derudover kan du tilmelde dig de specialnyhedsbreve, som du finder interessante. Nyhedsbrevene skal ses som et supplement til Spilde­ vandsteknisk Tidsskrift. Det er yderst sjældent, at der udsendes information via nyhedsbrev, som ikke også har været bragt i Spildevandsteknisk Tidsskrift. Der findes pt følgende nyhedsbreve: •  Generelt nyhedsbrev •  Nyhedsbrev til "rÅdne tanken" •  Nyhedsbrev til arbejdsmiljøgruppen •  Nyhedsbrev til firmaer •  Nyhedsbrev til Industrigruppen •  Nyhedsbrev til Slamflokken Du tilmelder dig nyhedsbrevene her: www.stf.dk/ Spildevandsteknisk-Forening/Kontakt-STF Nyhedsbrevtilmeld

Spildevandsteknisk Tidsskrift deadlines og udgivelser 2016 HANDLING

DATO ÅR 2016

Tekst-deadline nr. 1 - 2016

1. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2016

22. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2016

11. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2016

2. maj

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2016

27. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2016

4. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2016

19. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2016

3. oktober

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2016

14. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2016

28. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

88

BEMÆRKNINGER

Af hensyn til Årsmøde 10. juni uge 23

Af hensyn til Døgnkursus uge 45

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016


Your partners for

all times

Talis & Lauridsen Industrie now together in Denmark: your reliable partner for water and sewage applications.

With more than 400 products available on stock for immediate supply and our team of specialists and design engineers to support you on water and sewage infrastructures design and implementation.

Lauridsen Industri, Snedkervej 17, 6710 Esbjerg V, Tlf.. +45 75 12 62 74 ww.lauridsenindustri.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2016

89


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Landsdækkende PUMPESERVICE Vi leverer service og reparationer inden for: • Spildevand • Drænvand • Trykforøgeranlæg • Fjernvarme • Sprinkler Vores servicebiler er veludstyrede, så vi er i stand til at løse de fleste opgaver direkte på stedet. Kan dette ikke lade sig gøre, tager vi pumpen hjem til eget værksted, hvor vi har alle nødvendige faciliteter til rådighed.

7

24 365

I vores webshop tilbyder vi: • Professionelle pumper til mindre drænog spildevandsopgaver. • Levering fra dag til dag på hverdage hvis ordren er modtaget inden kl. 11.00. • Online bestilling af pumper 24/7/365 Kig forbi www.shop.pumpeservice.dk

BESØG OS PÅ SPILDEVANDSTEKNISK ÅRSMØDE 2016 MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

PROVEN TECHNOLOGY www.pumpeservice.dk  70 23 63 63 service@desmi.com

OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

UTILITY

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.