Spildevand #3 2021

Page 1

TEMA1: Pumper i rigsfællesskabet TEMA2: STFs Årsmøde Fiskeopdræt på land Skal din forsyning vælge ny forbrugerrepræsentant? Droner og spildevand

spildevand

#3

August 2021


Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!

2

spildevand #3/21

GEKKO NB-Iot Til markedets mest fleksible datalogger GEKKO, er der nu udviklet nyt kommunikations interface. GEKKO kan nu også leveres med NB-Iot komunikation udover 4G og Sigfox.

GEKKO med NB-Iot modem er udviklet til installation i svære applikationer som under kloakdæksler, i kældre og lignende. Dertil kommer anvendelse af NB-Iot teknologien,, som gør denne type teknologien kommunikation billigere end andre former.

TEST OS MED EN SVÆR APPLIKATION - Sender vi ikke data, kvittere vi med 2 flasker god vin

GEKKO NB-Iot kan anvendes til niveaumåling i brønde, pejling af grundvand, samt andre måle opgaver. Data kan leveres til ACOWA Core/Dash eller direkte til SCADA system med Modbus TCP/IP. GEKKO er med sine fleksible tilslutningsmuligheder, som både omhandler 2 stk. 4-20mA indgange, samt 4 stk. digitale indgange,, et stærkt produkt til indgange flere måleprogrammer. Wasys A/S · Lykkegårdsvej 5 · DK4000 Roskilde · Tlf: +4572217979 · www.wasys.dk Følg WASYS på LinkedIn stf_2020.indd 12

for nyheder 28/06/2021 10.23


LEDER

Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs SEKRETARIAT: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Mobil 2449 8354 E mail: sek@stf.dk REDAKTION: Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kilde­ angivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. BESTYRELSEN: Formand: Jacob Andersen,   Hjørring Vandselskab A/S Kasserer: John Pies Christiansen,   Tønder Forsyning A/S

BESTYRELSESSUPPLEANTER: Jens Jørgen Ploumann,   Vesthimmerlands Vand A/S Ivan Vølund,   VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre,  Tønder Ole Dissing,   Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau,   Vandmiljø Randers A/S

TEKST-DEADLINE: 6. september 2021 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen: red@stf.dk ANNONCE-DEADLINE: 20. september 2021 Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk KONTROLLERET AF:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.635 i perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN: 2446-1369 (trykt) ISSN: 2446-1377 (online)

Glæde og forundring byttede plads som dominerende sindstilstand hos mig mange gange undervejs frem mod den landsdækkende forsøgsperiode med test af spildevand for corona-virus, som nu er i gang. Glæden er nem at forklare. Det er en stor fornøjelse at se, hvordan Staten Serum Institut helhjertet er gået ind i udviklingen af testprogrammet, så vi endeligt kan få et supplement til de mange PCR- og hurtigtest, der ellers har stået for al smitteopsporing i Danmark. Mange steder i udlandet er undersøgelser af spildevandet en længe indar­ bejdet rutine, men det har taget meget lang tid at få truffet politisk beslutning om at gøre det i Danmark. Hvorfor kan man jo undre sig over. Forundringen vokser ved tanken om, at der skulle en lovændring til, for at det overhovedet kan foregå. Og så må det stadig kun finde sted, når det ikke er spildevandsselskaberne selv, der skal betale. Jeg er meget stor tilhænger af, at der er nogen, der kigger os over skulderen for at hjælpe med at holde os på rette spor. Det medvirker til at sikre, at vi bruger vores kunders penge fornuftigt, men er kontrolvældet ikke gået for langt, når vi ikke må bidrage til at bekæmpe en globalt hærgende epidemi? Når vores branche er reguleret så hårdt, at udgifter til at udtage og analysere spildevandsprøver, der kan hjælpe med kortlægning af smitte, ikke er acceptable omkostninger, hvem er det så det gavner? Er det godt for samfundsøkonomien? Er det godt for miljøet? Det er i hvert fald ikke godt for folkesundheden. Danmark roser sig af at være et samfund, hvor sund fornuft og gensidig tillid mellem mennesker er en selvfølge. Hvorfor er er der så ikke tillid til, at spildevandsbranchen selv kan vurdere, om vi kan gøre gavn for samfundet i en krisesituation ved at gøre lidt andet og mere, end vi plejer? At der er behov for at gøre andet og mere, end vi plejer, når det gælder rensningen af vand, illustrerer forureningen med PFOS fra brandskum i Korsør. Som fagfolk kan vi se, at der er et behov for at rense spildevand for mikroforureninger, men det er ikke en vedtaget kerneydelse for spildevandsselskaberne. Så slår forundringen til med fuld styrke igen. I forhold til min følelse af glæde og forundring nævnt ovenfor, så har jeg langt lettere ved at forholde mig til følelserne af glæde og forventning. For vi skal omsider til årsmøde i Spildevandsteknisk Forening igen, og hvis I andre længes efter at mødes med rigtige mennesker i den virkelige verden, som jeg gør, så bliver vi mange den 3. september på Lynetten. Jeg er imponeret over, hvor hurtigt vi alle sammen lærte at bruge online værktøjer, men især for mange af os praktikere, der ser bedst med fingrene, så er det langt bedre at lære nyt ved at kunne både se og mærke tingene. Vores verden er i højeste grad tredimensional. Det er sommetider svært af overbevise uden­ forstående om det, når størstedelen af vores produktionsapparat er gravet ned i jorden og ude af syne. Os, der arbejder med det hver dag, vi ved godt at vores anlæg er store og vidt udbredte, men vi trænger også til at få at vide, at der er mere i verden, end vi ser i vores eget snævre synsfelt. Uanset om grunden til at deltage på årsmødet er at mødes med kolleger, se nye processer og nyt udstyr eller blive bekræftet i, at vi er en del af et stort fælles­skab til gavn for miljø og sundhed eller kombinationen af det hele, så er jeg sikker på, at vi får en fantastisk dag på Lynetten. Jeg glæder mig til at se jer.

ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEILLUSTRATION: Fotograf: Aleksander Slott Mogensen. Dronefoto af procestank på Hedensted Spildevand.

Jacob Andersen Formand, Spildevandsteknisk Forening Hjørring Vandselskab A/S

spildevand #3/21  3

BESTYRELSESMEDLEMMER: Karin Refsgaard,   Blue Kolding A/S René Hansen,   Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen,   BIOFOS A/S Jan Jørgensen,   SK Forsyning Pernille Lyngsie Pedersen,   RGS Nordic

Forundring, forventning og glæde


11

SKAL DIN FORSYNING VÆLGE NY FORBRUGERREPRÆSENTANT? Mange forsyninger er udfordrede på stemmeprocenten, når der skal vælges nye forbrugerrepræsentanter til deres bestyrelser. Men ikke i Kolding. Her stillede ni kandidater op og seks procent af forbrugerne stemte. Få gode råd til, hvordan din forsyning også kan sikre høj deltagelse.

46

DRONER OG SPILDEVAND

Droner giver overblik over og under vandspejlet på landets renseanlæg. Mulighederne er mange, og flere danske forsyninger udforsker lige nu, hvad grænserne for dronernes anvendelse er. Hør mere fra Hedensted Spildevand og Århus Vand samt virksomhederne Overblik og Zediment.

4

spildevand #3/21

IND HO LD

14

PORTRÆT: MØD ET AF SPILDEVANDSBRANCHENS FYRTÅRNE Spildevand har inviteret sig selv på besøg hos Karsten Egebjerg Pedersen fra EnviDan, der mest af alt er kendt for sin store viden om pumpeteknologi. Mød ham - sprudlende og ærlig - til en snak om pumper og vidensdeling med de yngre kræfter i branchen.

92

FORSYNINGSPORTRÆT: HOFOR For Danmarks største forsyning ligger samarbejder, koor­dinering og prioritering i DNA’en. Med otte ejer­ kommuner, samarbejdskommuner, leverandører og forbrugere er der nemlig altid mange interesser, der skal samtænkes, inden mega-projekter sættes i gang. Med en forventet fordobling af investeringsbudgettet for regn- og spildevandsprojekter fra nuværende 600 mio. kr. om året over de tre til fire år, bliver det ikke mindre i fremtiden.


Centrifugalpumper, vakuumpumper, slangepum­per, mem­ branpumper, tandhjulspumper, excentersnekkepumper, lamelpumper, stempelpumper… Vi omgiver os med for­ skellige pumpetyper, men hvad kan de, hvad er deres historie, og hvordan bruger vi dem i forskellige dele af rigs­ fællesskabet? Spildevand er taget på tur i som­mer­landet – blandt andet til Grønland, Færøerne, Maria­ger­fjord og igennem pumpestationen på Kløvermarksvej i København.

50

TEMA2: STFs ÅRSMØDE Den 3. september er det igen tid til STFs Årsmøde. Og hvor vi glæder os. Vi rykker sammen med 140 udstillere ind på Lynetten, hvor BIOFOS er vært. Vi mødes, snakker, ses og er igen sammen om årets store netværksdag for spildevandsbranchen med alt, hvad det indebærer af fagsnak, fællesskab og fest.

3

Tillykke til 14 nye driftsledere

6

DØGNKURSUS 2021: – Hvilke emner ser du gerne på programmet? – Vi trækker lod om 24 små stande

8 9

Mangler du forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen?

11

PORTRÆT: I mine øjne har vi et ansvar for at løfte branchen

14

TEMA1: PUMPER   De smarte pumper

21

Meget at hente på bedre styring

24

På rejse igennem Pumpestation Kløvermarksvej

26

Vakuum erstatter pumper i sommerhusområder

30

Spildevand og pumper i resten af rigsfællesskabet

32

Historien om spildevandspumpen

35

STUDERENDE I SPILDEVAND:  Spildevand - det er en fed form for uforudsigelighed at arbejde med!

38

Ras og denitrifikation sikrer bæredygtige fiske(land)brug

40

Droner giver overblik over bundbeluftere

44

FORSKER I SPILDEVAND: Spildevand trak ung forsker fra Ungarn til Danmark

46

TEMA2: ÅRSMØDE   STFs årsmødeudstilling 2021 – tæt på arealrekord

48

Der er fuld gang i forberedelserne til Årsmøde 2021

50

Mere spildevand i fremtiden – sådan forbereder BIOFOS sig

52

LYNETTEN

53

MØD BIOFOS: Danmarks største renseanlæg

54

ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE

59

Samarbejde sparer særbidrag væk

89

FORSYNINGSPORTRÆT: Samarbejder, koordinering og prioritering – tre buzz-words, der driver HOFOR

92

UNG I SPILDEVAND: En hverdag uden halvakavede albuestød

97

Slut med tilstoppede brønde

98

KORT NYT

101

NAVNENYT 107 Deadlines og udgivelser 2021

110

spildevand #3/21  5

21

TEMA1: PUMPER I HELE RIGSFÆLLESSKABET

Leder


6

spildevand #3/21

TILLYKKE TIL 14 NYE DRIFTSLEDERE

Den 4. juni fik 14 nye driftsledere papir på deres uddannelse. Det fejrede de på advokatfirmaet Aumento i København. Holdet bestod af Henrik Heydenreich Hansen (Arwos A/S), Jakob Kaltoft (Aarhus Vand), Jan Viebjerg Larsen (Odsherred Forsyning), Jens Poulsen (Arla Foods, Kruså Mejeri), Katrin Noroi (Arwos A/S), Lars Lund Schjødt (Fors A/S), Jens Drivsholm (Favrskov Spildevand A/S), Ronni Pedersen (Kalundborg Spildevand A/S), Christian Bergmann (Biofos), Holger Pedersen (Biofos), Lise Hughes (Aarhus Vand), Kenneth Rong-Petersson (Vandcenter Syd), Marc Andrè Rawe (Region Syddanmark) og Martin Hjort (Tidl. Arla). Stort tillykke til dem alle. Yderst tv. ses underviser på teknik-modulet, afdelingschef Vibeke Borregaard, Krüger A/S. Forrest til højre står kursusleder Pia Nielsen.


Mød os på Årsmødet 3. september 2021

D-Rain® - Den intelligente Regnlogger

spildevand #3/21  7

• • • • • •

Batteridrevet. 100% Dansk design og udvikling. Nyhed i Danovas D-serie. Data - også i SVK format - såsom hændelser, varighed, intensitet m.v, som hentes direkte fra server og/eller ind i SRO via API, FTP m.m. Alarmer for Ekstrem Regn, Skybrud, Kraftig Nedbør, Badevand eller sæt dine egne alarmer Vejrudsigt logges fra GPS position for hver D-Rain® Kan tilsluttes alle regnfang med pulstæller eller bestil det med din D-Rain® Serviceaftale kan tilvælges

DANOVA® · Møllebakkevej 155 · 4243 Rude · 66149323 · Info@danova.dk · www.danova.dk


D Ø G NKU R S U S 2 02 1 – H V I L K E E MNER S ER D U GERNE PÅ P R O GRAMMET ?

8

spildevand #3/21

TEKST: SUSANNE BRANDT, SEKRETÆR FOR SPILDEVANDSTEKNISK FORENING / FOTO: ANNA KLITGAARD Det er skønt at vide og tænke på, at der den 5.-6. november i Kolding igen skal være RIGTIGT DØGNKURSUS med alt, hvad det indbefatter af foredrag, diskussioner, debat­ ter, udstilling og ikke mindst samvær med ligesindede. Planlægningen af årets STF Døgnkursus begynder i august, og du opfordres til at sende dine emneinput til STFs sekretariat.

Fortæl hvad du vil vide mere om! Der er helt sikkert faglige emner, som du gerne vil vide mere om. Fortæl os derfor, hvad du gerne vil opdateres på og gerne ser behandlet på efterårets døgnkursus.

Planlægningsmøde i august 2020.

Vil du selv gerne holde et indlæg?

Fysisk planlægningsmøde

Måske ved du noget, som andre i spilde­ vandskredsen også bør vide? Overvej om din forsyning eller dit firma ligger inde med en ny faglig viden, som en bred kreds af for­ syningsfolk også kan have glæde af, og som med fordel kan formidles på det kommende døgnkursus.

STF holder fysisk planlægningsmøde den 19. august. Her tager den indkaldte planlæg­ ningsgruppe fat på de forhåbentlig mange indkomne ønsker og forslag, og mødedelta­ gerne supplerer selvfølgelig med egne idéer.

Kom med forslag/ønsker senest den 17. august For at dine ønsker og forslag kan komme i betragtning til årets døgnkursus, så skal du senest den 17. august indsende en mail til STFs sekretariat på sek@stf.dk. I mailen skal du kort beskrive dine ønsker og/eller forslag.

Efter nogle intense timer, hvor der disku­ teres, argumenteres og struktureres, når vi frem til et foreløbigt program for STFs Døgnkursus 2021 - både med hensyn til fag­ lige emner og til forventet strukturering af indlæggene. Kom med emneforslag til STFs Døgnkursus 2021 på sek@stf.dk senest den 17. august.


D Ø G N KU R S U S 2 02 1 – V I T RÆK K ER LOD OM 24 SMÅ STAND E TEKST: SUSANNE BRANDT, SEKRETÆR FOR SPILDEVANDSTEKNISK FORENING / FOTO: ANNA KLITGAARD

Lodtrækningsprincippet

Eftertragtede stande

I årets lodtrækning vil firmaer, der var med i lodtrækningen i 2019 uden at blive udtruk­ ket, dog have to lodder, og de har dermed dobbelt chance for at blive udtrukket i 2021.

De 24 små stande på hver 6m2 er eftertrag­ tede for STFs firmamedlemmer, da de giver mulighed for at komme i dialog med døgn­ kursets forventede over 300 deltagere.

Der trækkes lod om standene blandt de fir­ maer, der senest den 17. august kl. 23.59 via STFs konferencestyringssystem har tilmeldt sig lodtrækningen. Der tildeles normalt kun ét lod per firma i lodtrækningen.

Frist for tilmelding til lodtrækning om døgnkursus-udstillingsplads 2021:

17. august

STFs Døgnkursus gav senest mulighed for faglige debatter og vidensudveksling tilbage i 2019.

Lodtrækningsresultatet i 2020, hvor STFs døgnkursus jo endte med at blive aflyst, har betydning for de firmaer, som i første omgang blev tilbudt en stand. De udtrukne firmaer blev sidste år tilbudt at få pladsen overført til 2021. De pågældende firmaer skal senest d. 17. august bekræfte, at plad­ sen ønskes. Bekræftelse sker bedst ved at foretage tilmelding til årets lodtrækning.

Find link til lodtrækningen via STFs hjemmeside Firmaer, der vil satse på lod/lodder i lod­ trækningen, finder link til tilmelding til lod­ trækningen på STFs hjemmeside stf.dk. Samme sted findes yderligere praktiske oplysninger - herunder også standprisen.

spildevand #3/21  9

Standene i forbindelse med STFs Døgn­ kursus i november er vigtige samlings­ punkter for deltagerne, når der er pause i døgnkursets foredragsprogram. Standene tildeles ved lodtrækning blandt interessere­ de firmaer.


Med 125 års erfaring er AFRY et sikkert valg, når du skal bruge en automationspartner Vi ved, hvor vigtigt forsyningssikkerhed og den gode relation til kunden er. Vi har stor erfaring fra spildevandsbranchen og udfører automationsprojekter for store som små. Vi er certificeret og specialister i bl.a. Siemens, ABB, Schneider og Rockwell og mange flere.

10  spildevand #3/21

Besøg os på afry.dk eller ring til Market Area Manager, Kasper Nielsen på 40 26 26 94


MANGLER DU FORBRUGERREPRÆSENTANTER I BEST YRELSEN? SÅDAN FÅR DU KUNDERNE TIL AT STEMME! Mange forsyninger er udfordrede på stemmeprocenten, når der skal vælges nye forbrugerrepræsentanter til deres bestyrelser. Men ikke i Kolding. Her stillede ni kandidater op og seks procent af forbrugerne stemte. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: TUE KNUDSEN, BLUEKOLDING Til valget af forbrugerrepræsentanter til BlueKoldings bestyrelse i 2017 stemte 2,5% af kunderne og seks kandidater valgte at

BlueKolding har etableret Danmarks,

BlueKolding har blandt andet vundet

renseanlæg ligger i Design City i Kolding

og så vidt vides verdens første

en Danish Design Award for at opvarme

Åpark – helt tæt på det vandmiljø, vi også

spildevandsturbine forklædt som en stak

153 ungdomsboliger i Design City med

arbejder for at beskytte.

træstammer i Stenderupskovene.

overskudsvarme fra spildevand.

BlueKolding arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune

2021 ville man fordoble stemmeprocenten og finde endnu flere kandidater. Men det mål krævede en plan. - Vi lavede en strategi og lagde en meget struktureret plan for markedsføringen af valget. Desuden fastsatte vi et budget. Arbejdet blev hovedsageligt varetaget af HR- og administrationschef Connie Brix og kommunikationsafdelingen. Med et klart defineret mål udspillede den efterfølgende kampagne sig over to perio­ der. Én, hvor kandidaterne skulle hverves og opstille, og én hvor forbrugerne skulle opfor­ dres til at stemme, fortæller Tue Knudsen. - Vi satte to helsidesannoncer i ugeaviserne i begge perioder. Dem læser folk. Desuden kørte vi på på vores sociale medier og boostede nogle opslag. Vi havde et bud­ get på 50.000 kr. til hele kampagnen. Det overholdt vi, og vi kom langt omkring – helt i TV Avisen.

– og en verden, hvor intet går til spilde

VIL DU VÆ RE ME D? Nu har du chancen for at blive en del af BlueKoldings bestyrelse og dermed være med til at bestemme udviklingen i hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab.

Frem til den 21. marts kan du melde dig som kandidat til bestyrelsen Senere på foråret kan alle husstande i Kolding Kommune stemme, når vi skal vælge de to forbrugere, der skal sidde i BlueKoldings bestyrelse de kommende fire år sammen med politikere og medarbejdere.

Hvis du har lyst til at få indflydelse på, hvordan vi skal: beskytte vores vandmiljø endnu bedre beskytte vores fælles værdier mod de stadigt stigende regnmængder finde nye, spændende måder at udnytte vandets ressourcer på og meget mere …,

SÅ ER DET NU! Gå ind på bluekolding.dk/forbrugervalg-2021 og se mere om valget, og hvordan du stiller op.

BlueKolding brugte annoncer i lokalaviserne, boostede Facebook-opslag og ikke mindst de opstillede kandidater til at skabe interesse for valget af forbrugerrepræ­sen­tanter til besty­rel­sen. Aktiviteterne omkring forbruger­valget gav dem medieomtale - endda i TV Avisen.

Vigtigt at aktivere kandidaterne Altafgørende for valgets succes har været kandidaternes engagement. Igennem den første del af kampagnen lykkedes det BlueKolding at hverve 11 kandidater. Og selv om to faldt fra, før de skulle stille op, var det stadig tre flere end i 2017. For at støtte kandidaterne tilbød BlueKolding af tage por­ trætbilleder af dem, lave videoer på et minut samt producere valgannoncer. Omvendt skulle kandidaterne sige ja til, at forsyningen måtte bruge dem aktivt i deres kampagne, forklarer Tue Knudsen. - Det var vigtigt at klæde kandidaterne godt på. De skal jo ud og fortælle, hvad vi går og laver samt skabe en interesse for valget for os. Vi hjalp dem blandt andet med en kort video, hvor de skulle svare på, hvorfor de ville stille op, hvad ville de arbejde for, hvorfor var det her vigtigt for

spildevand #3/21  11

BlueKoldings administration og for-

opstille. Sammen med bestyrelsen og resten af ledelsen besluttede kommunikationschef Tue Knudsen, at det kunne gøres bedre. I


Eksempler på social media-opslag fra valgkampagnen.

12  spildevand #3/21

dem. Alt materialet, vi har produceret for dem, har vi kunnet bruge på vores hjem­ meside og på de sociale medier. I alt skulle to nye forbrugerrepræsentanter vælges. Valget blev afgjort den 31. maj, da det ikke skulle kollidere med kommunalval­ get i efteråret. De nye repræsentanter ind­ træder i bestyrelsen i starten af det nye år, og det er to stærke folk, der er valgt ind, kan Tue Knudsen afsløre. - Den afgående borgmester, Jørn Pedersen, blev stemt ind sammen med Rune Kjærgaard Lange, der er naturvejleder og bestyrelses­ medlem i Danmarks Naturfredningsforening. Og det er jo fedt. For sidstnævnte kommer ind og sparker lidt til os. Det er altid godt. Selv om vi synes, at vi flytter os meget og hurtigt, så er der jo ingen tvivl om, at vi kan gøre mange ting endnu bedre.

Tre gode råd

Sådan får du et godt valg, ifølge Tue Knudsen: 1) Det er altafgørende at arbejde kontinu­er­ ligt og struktureret med kommuni­ka­tion i hverdagen. Forsyningerne skal være synlige igennem medier, arrange­menter og i bybilledet. Benyt enhver lejlighed til at fortælle, hvad I laver, og hvad folk får for deres penge. 2) Læg en plan og et budget. Det behøver ikke være 50.000 kr. For bare 10.000 kr. kan man komme langt, særligt hvis man allerede er solidt funderet på de sociale medier. 3) Lav en alliance med kandidaterne. Som forsyning kan I hjælpe dem med synlig­ hed, men de kan også via deres sociale medier og sociale færden hjælpe jer.

Til næste valg har Tue Knudsen sat sig et nyt mål. Endnu en fordobling af stemmeprocen­ ten. For det kan sagtens lade sig gøre, siger han. Lige nu er forsyningsbranchen hjulpet af et stærkt fokus på både drikke- og spilde­

BlueKoldings bestyrelse består af 11 med­lem­­ mer. Fem er politikere, fire er medarbej­der­ repræsentanter og to er valgt af forbru­gerne. Ved det nyligt overståede valg havde 34.000 husstande mulighed for at stemme. 2.042 afgav deres stemme. I alt ni kandi­da­ ter stillede op.

I alt kunne 34.000 husstande stemme, 2.042 valgte at bruge deres stemme.

BlueKolding arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde

VIL DU VÆ RE ME D TIL AT BESTE MME HVORDAN? Vær med til at afgøre, hvilke to kandidater der skal repræsentere dig som forbruger i BlueKoldings bestyrelse de næste fire år. Stem til Forbrugervalg 2021 helt frem til den 31. maj og få indflydelse på, hvordan BlueKolding skal: beskytte vores vandmiljø endnu bedre beskytte vores fælles værdier mod de stadigt stigende regnmængder finde nye, spændende måder at udnytte vandets ressourcer på og meget mere

De ni kandidater til Forbrugervalg 2021 er:

Bjørn Olsen

Gunnar Nielsen

Leif Winum

BlueKolding

vand i medierne, og det skal udnyttes til at aktivere og engagere endnu flere forbrugere.

Jørgen Fink

Poul Fremmelev

Jørn Dohrmann

Rune Kjærgaard Lange

Jørn Pedersen

Steen Askholm

SÅ ER DET NU! Gå ind på bluekolding.dk/forbrugervalg-2021 og se mere om valget, kandidaterne, og hvordan du stemmer.

For at støtte kandidaterne tilbød BlueKolding af tage portrætbilleder af dem, lave videoer på et minut, hvor de svarer på tre spørgsmål samt producere valgplakater.


NY TØRSTOFMÅLER Valmet har lanceret deres nyeste generation (4) af deres mikrobølgebaserede tørstofmåler. Det er specielt transmitteren der nu er 100 % digitaliseret, med touch skærm og mange diagnosefunktioner. Sensor for indspænding: DN50 til DN300 Ved >DN200: Model TB for side-ind montering

Valmet TS er den mest pålidelige og nøjagtige tørstofmåler på markedet. Den er specielt designet til spildevandssektoren, hvor den medvirker til store besparelser i polymerdosering og energiforbrug. Medvirker også til at forhøje tørstof-% i slamkagen, der medfører besparelse ved bortkørsel af slammet.

check Kontinuerlig måling

check Lavere energiforbrug (pumper)

check Vedligeholdsfri

check Kort tilbagebetalingstid

check Kræver kun 1 punkt for kalibrering check Lab-målinger for kontrol minimeres

Sensor DN100 – DN200, PN100

Sensor TwinBlade Side-ind fra DN200

Sensor DN50 – DN300 Bridge Transmitter (4th)

Member of Summit Group www.liscotech.dk | sales@liscotech.dk | +45 39 90 39 05 | Stamholmen 147 DK-2650 Hvidovre Danmark

spildevand #3/21  13

Fordele


PORTRÆT

14  spildevand #3/21

Karsten Egebjerg Pedersen, projektchef ved EnviDan og mere end velbevandret i pumpeteknologi, er en kendt figur i spildevandskredse. Han ser det som en af sine vigtigste opgaver at videregive sin store viden, der er opsamlet siden 1995 – måske især til de yngre kræfter, der skal finde vej i et lidt vanskeligt fagområde.


I mine øjne har vi et ansvar for at løfte branchen Det er specialistrollen, der passer ham bedst. Og han ved det, for han har prøvet meget i sit efterhånden lange arbejdsliv, hvoraf langt det meste har fundet sted på rådgiversiden med en enkelt afstikker til Grundfos. Mød her en ærlig og sprudlende Karsten Egebjerg Pedersen fra EnviDan, der mest af alt er kendt for sin store viden om pumpeteknologi. Og hans store villighed til at dele den - ikke mindst med de yngre kræfter i branchen. TEKST: ANNE MØLLER KRISTENSEN FOTOS: PRIVAT / ANNE MØLLER KRISTENSEN

spildevand #3/21  15


Af og til hænder det, at jeg møder mennesker, der på den ene eller anden måde efterlader et indtryk, jeg ikke sådan lige kan slippe igen. Oftest er det, når vedkommende er drevet af noget særligt og har en form for kant, der stikker ud fra mængden. For eksempel har jeg engang på en interview­ opgave været hjemme ved en erklæret satanist, og mens jeg sad der, omgivet af kranier og med en velvoksen, levende leguan gående frit i den lille lejlighed, blev jeg revet med ind i en verden, der ikke er min. Jeg glemmer det aldrig.

16  spildevand #3/21

Da jeg mødte Karsten Egebjerg Pedersen, projektchef ved EnviDan, i forbindelse med interviewet til denne portrætartikel, var det ikke så meget rammerne, som det var personligheden, der slog mig. Jeg vidste godt på forhånd, jeg skulle møde en erfaren mand med fagligheden i orden, men at han samtidig var så åben, at jeg følte, jeg havde kendt ham i mange år – det havde jeg ikke set komme. Snakken tog os langt omkring, og her kan du både komme med til Afrika og De Arabiske Emirater, gennem karriereskift og en stressperiode - og så kan du få indblik i Karstens tyde­ lige holdning til arbejdet med unge mennesker: De er irrite­ rende, fordi de stiller så mange spørgsmål, men på den anden side er det en gave at få lov at præge dem i en bestemt ret­ ning! Noget, specialister som ham har et ansvar for at gøre, hvis du spørger ham. Og så er de der irriterende spørgsmål også med til at holde ham på tæerne. Men det skal du ikke sige til nogen.

Oui oui, je parle français Karsten Egebjerg Pedersen er oprindeligt uddannet tømrer. Ud af en familie, der både tæller en af Napoleons spanske lejesoldater, der var involveret i nedbrændingen af Koldinghus i 1808, en enlig mor med to små børn, som flygtede fra hun­ gersnøden i Friesland omkring 1600 og senere blev hængt for fåretyveri, og en tiptipoldefar, der døde under den amerikan­ ske borgerkrig, hvor han kæmpede for Republikanerne, har han altid set hele verden som sin legeplads.

Det førte ham til forskellige arbejdsophold i blandt andet Frankrig og Vestafrika. I Cameroun var han med til at bygge sundhedsklinikker, og i Sydfrankrig arbejdede han godt to år som håndværker i et liv i ungdommens sus og dus med kolle­ ger af mange nationaliteter. - Jeg har nok altid følt, jeg havde verden i mit blod. Om det er mit dramatiske og internationale ophav, der spiller ind, eller min store nysgerrighed, ved jeg ikke. Det er nok en blanding af begge dele, fortæller Karsten Egebjerg Pedersen om ungdomsårene, hvor interessen for ingeniør­ faget blev skabt, og fortsætter: - Jeg har igennem alle årene elsket at arbejde i udlandet og har en enorm glæde ved at komme ud og opleve andre kul­ turer. Og så har jeg været heldig at kunne kombinere det med mit fag. Det er jeg taknemmelig for.

Hvorfor så lige pumper? Da Karsten Egebjerg Pedersen var under uddannelse i Odense, deltog han hen mod slutningen af sine studier i et intro-arrangement, hvor arbejdspladser kunne se de snart nyudklækkede ingeniører an. Da Krüger hørte, han kunne tale fransk som følge af sine år i fransktalende lande, blev han ansat et år før, han blev færdiguddannet. Her skulle han være med til at opføre vandværker i Vestafrika, men kom aldrig afsted, da der udbrød borgerkrig i området. I stedet kom han til at lave numeriske modeller for afløbssy­ stemet til Renseanlæg Lynetten i forbindelse med fjernelse af næringsstoffer – en opgave, han var glad for. Herefter skiftede han første gang arbejdsplads fra Krüger til EnviDan, hvor han blandt andet skulle være med til at projektere en ny pumpestation. Det var ikke helt uden udfordringer: - Da jeg kom til EnviDan i 1995, havde jeg ikke beskæftiget mig særligt meget med pumper. Faktisk nærmest ikke. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at det er mere vanskeligt, end man lige går og tror. Det er en god blanding mellem meka­ nik og elektronik og falder derfor rent fagligt mellem to stole, fortæller han.

Mange opgaver er gennem tiden blevet løst i udlandet. Her i 2013 i emiratet Ajman, hvor en gruppe lokale skulle lære noget om trykstød i ledninger.


Seneste skud på stammen af nye koncepter, Karsten har været med til at udvikle: Et filter, der effektivt fjerner svovlbrinte – blandt andet ved hjælp af muslingeskaller.

- Da jeg begyndte at koncentrere mig 100% om pumper, startede jeg med at lave en masse fejl! Og selvom det selvfølgelig aldrig er godt at lave fejl, leder det også nogle gange til udvikling, og jeg lærte meget af den proces, siger Karsten og fortæller, at han stadig den dag i dag opfatter sig selv som værende i ’permanent beta-tilstand’, hvilket også fremgår af hans LinkedIn-profil. - For mig er det meget processen, det drejer sig om. Hvordan løser vi en bøvlet udfordring, hvad lærer vi under­ vejs, og hvordan gør vi tingene smartere fremover, under­ streger han og sætter trumf på med et af sine arbejdsmot­ toer: Vil du nå hurtigt frem, så gå alene. Vil du nå langt, så gå i flok.

Pumpemafiaen – en lukket klub At gå i flok er et kendetegn i pumpeekspertens karriere. Han betegner sig selv som en udpræget teamplayer, der dog også godt kan finde på at trække stikket, når et projekt går i en for ham forkert retning. - Jeg har prøvet at være ramt af stress, fordi jeg sad i det forkerte job i en alt for travl periode. Der sagde kroppen fra, og jeg kunne ikke arbejde i de efterfølgende fire måne­ der. Ellers er jeg nu ret god til at sige fra – hvis der er noget, jeg ikke kan se formålet med, så rejser jeg videre, lyder det fra rådgiveren, der i høj grad fungerer bedst med en chef, der giver ham modspil og ikke bare siger ja. Men det er ikke bare chefen, der betyder meget for Karsten. Det gør alle andre kolleger og øvrige arbejdsrelationer i høj grad også. Han kender sine egne grænser og ved godt, hvor­ når andre er bedre end ham til en arbejdsopgave. Og han ved, hvor vigtigt det er at kunne være åben om det. Måske er det også derfor, at netværket Pumpegruppen, som han har været med til at starte under DANVA, i branchekredse bliver kaldt Pumpemafiaen – netværket lukker nemlig ikke længere nye medlemmer ind, da de nuværende har brug for et forum,

hvor de kender hinanden rigtig godt på kryds og tværs og kan sparre med hinanden i fortrolighed. - Det betyder meget for mig at føle mig som en del af et fæl­ lesskab, hvor alle byder ind med hver deres force, og der er gensidig respekt om de bidrag, vi hver især kommer med. Jeg er den første til at indrømme, hvis andre er bedre til noget end mig – det er vigtigt at vide, hvor man giver mest værdi, mener projektchefen fra EnviDan. Udover arbejdet i EnviDan, bruger Karsten også sine pum­ petekniske kompetencer som syns- og skønsmand for Voldgiftsnævnet for bygge- & anlægsvirksomhed – en opga­ ve, han er glad for, da der ofte er tale om spændende og udfordrende opgaver.

Ekstra ekstrovert Relationer har han mange af. Det kommer naturligvis af de mange år i branchen, men det kommer helt klart også af Karstens ekstroverte side. Han bruger meget af sin tid på at formidle sin viden til andre i forskellige sammenhænge, og så har han et godt samarbejde med universiteterne og stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med afgangsprojekter på ingeniør- og maskinmesteruddannelserne. Det er ofte her, samarbejdet med de unge mennesker starter. Nogle får studiejob ved EnviDan, andre bliver praktikanter og arbejder med på et projekt, hvor de prøver kræfter med virkeligheden og løbende får feedback. - Jeg ser det helt klart som en vigtig rolle at bidrage til at skole de unge mennesker i en bestemt retning og blandt andet påvirke de studerendes afgangsprojekter. Det er vig­ tigt for at de dels matcher de studerendes ønsker, og dels så de rent faktisk kan bruges til noget ude i virkeligheden. Især fordi pumpeteknologi ikke er lige ud ad landevejen og kræver indblik i to ret så forskellige verdner, fortæller han entusiastisk om sit speciale. Det er nemt at mærke, at han brænder meget for at vide­ reformidle sin viden og på den måde lade nye kræfter lære af hans erfaring – og dermed løfte branchen som helhed. Ja, faktisk synes han, at typer som ham selv har et direkte ansvar for at præge udviklingen.

spildevand #3/21  17

Han så, at der var et hul i markedet og en stor efterspørgsel på viden om pumpeteknologi, og gik målrettet efter at skabe sig en specialistrolle inden for det. En faglig rejse, der også lærte ham, at det der med at begå fejl, det skal man i bund og grund ikke være så ked af - det er blot det, der kaldes erfaring.


Når arbejdet også er en hobby I øjeblikket bruger han langt størstedelen af sin arbejdstid på større pumpestationer og svovlbrinteprojekter – herunder den nye hovedpumpestation i Svendborg. Han fortæller også begejstret om en ny filterløsning, han har været med til at udvikle, da corona det seneste år har betydet, at han ikke skulle bruge så meget tid på undervisning, som han plejer.

18  spildevand #3/21

Filteret har til formål at fjerne svovlbrinten med et lavt CO2footprint og bruger for eksempel muslingeskaller, som er et ubearbejdet naturprodukt. Hele bæredygtighedsagendaen går igen i de løsninger, kunderne efterspørger, og når det så lykkes så godt, som det ser ud til at gøre med det nye filter, er der tale om win-win. Sådan nogle projekter gør ham stolt; gnisten i øjnene er ikke til at tage fejl af, og på intet tidspunkt er det min fornemmelse, at Karsten er på vej til at trappe ned for sit arbejdsliv. Han viser mig blandt andet en ny håndbog om sumpdesign, han arbejder på, og han fortæller også om to svovlbrintenet­ værk, han har været til at starte. På den anden side er det også tydeligt for mig, at her sidder jeg foran et af de fyrtårne i branchen, hvor arbejde og fritid lige så langsomt er smeltet sammen til ét. Faktisk virker det nærmest en smule svært for ham at svare på, hvad han bruger sin fritid på, da jeg spørger ham henimod slutningen af vores snak. - Når jeg holder fri? Hmmm, jo, vi har et sommerhus syd for Skagen, som jeg bruger til at lade op i. Faktisk allerhelst om vinteren, hvor der ingen mennesker er, og jeg kan føle mig helt uden for rækkevidde. Det nyder jeg i stor stil. Og bruger tiden på at læse – mest fagligt stof, som jeg har lagt til side løbende, men også historie og naturvidenskab har min interesse, siger Karsten og fortæller videre om sin familie, som han er meget stolt af. Hans kone Inger driver en større fysioterapiklinik i Aarhus C og kender godt til det med at lægge mange timer i sit arbejde. Den ældste søn skal til at læse medicin, og datteren starter på statskundskab til september. Den yngste går sta­ dig i gymnasiet og er mest interesseret i samfundsfag. Altså ingen ingeniører på vej – medmindre de altså bliver smittet af Karstens entusiasme senere. Ellers må han nøjes med de mange unge mennesker, der af sig selv finder vej til EnviDan.

BLÅ BOG KARSTEN EGEBJERG PEDERSEN Alder: 62 år Stilling: Projektchef ved EnviDan. Specialist i pumpe­ teknologi. Privat: Gift med Inger og har tre børn, hvoraf det snart kun er den yngste, der bor hjemme. Fritid: For Karsten flyder arbejde og fritid sammen. Sådan er det, når det, man laver, også er blevet en hobby. Når han skal trække stikket og slap­ pe helt af, sker det i sommerhuset ved Skagen. Gerne ledsaget af fagligt læsestof, som han løbende lægger til side og tager fat i, når tiden er til det.

Karsten Egebjerg Pedersen er med egne ord født med ’verden i sit blod’. Her et foto fra en del år siden, hvor han rejste til Dubai for at deltage i et kun to-timers møde. Et af de mere anderledes af slagsen, som i dag nok ville blive klaret over Zoom.


HIDROSTAL INTRODUCERER TUMA LINE – NY GENERATION AF MOTORER FOR HIDROSTAL SKRUECENTRIFUGALPUMPER

HIDROSTAL TUMA LINE

• Højeffektiv iht. premium efficiency class IE3 Logos

• Slagfast støbejernshus med patenteret internt kølekredsløb

4%

4%

4%

4%

2%

4%

10%

4%

1.9%

2%

1.1 %

4%

1.4 %

4%

0.8 %

4%

1.4 %

2%

1.4 %

15.7% • Fra 15- 60 kW

1.9%

• Samme motor for både dykket og tørt opstillet pumper • (druknesikker) 4%

2%

4%

1.9

spildevand #3/21  19

Tuma søen ved Rhinens udspring i de schweiziske alper.

EN

• Beskyttelsesklasse IP68 og dykbar til 40 meter

Submersible • Udvendig justering af løbehjulsspalte som standard

6%

• ”Easy-plug-in” kabel • Bredt udvalg af overvågningsudstyr

Motors for Screw Centrifugal Pumps Hidrostal submersible pumps, also suitable for dry installation are efficient, robust and reliable – a tailor-made solution for every application.

Egenskaber der gør Tuma Line unik i samspil med Hidrostal tilstopningsfrie pumper! 6%

Kontakt os for rådgivning ved dit næste pumpeprojekt.

6

Barrier area around the logo

Logo WITH gradient applied to the “s” → Main-logo all other options are side-logos → preferred option Petersmindevej 25 · 5000 Odense C · +45 64 473 512 www.hidrostal.dk →· Logo on a light background (ideally white)

→ Filemanager: Folder Logo collection > Logo with grad → for dark backgrounds please use logo (Logo on dark background)


KOMPLETTE STANDARD

PUMPESTATIONER

Nutidens pumpestationer er komplekse i opbygning og skal være designet til at kunne operere i et aggressivt miljø i mange år. Derfor stilles der store krav til de pumper, styringer og ventiler, der indgår i pumpestationen. Hvis enhederne ikke er afstemt med hinanden kan det få alvorlige følger.

20  spildevand #3/21

Hos Grundfos producerer vi enheder selv. Derfor kan vi garantere, at når vi sammensætter en pumpe, styring og brønd, så passer det hele sammen. Vi sammensætter løsninger ud fra dine krav og ønsker, og sørger for CE-mærkning på leverede dele samt hurtig og sikker levering – alt sammen til konkurrencedygtige priser. Du får den totale løsning - let og komplet. SE FILMEN OM GRUNDFOS BRØNDFABRIK ... og læs meget mere om alle løsningerne her

www.grundfos.com/dk/campaign/ broendfabrik


PUMPER

Engang var pumper smådumme, men den tid er forbi. For godt nok er den eldrevne centrifugalpumpe, som er den, der primært bruges i spildevandssystemer, en relativt simpel teknologi, men den er blevet mere kompleks og indgår i stadig mere komplekse systemer. Vi tager et kig på, hvad pumper i spildevandssektoren kan i dag. TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST Karsten Egebjerg, der er projektleder hos Envidan med mange års erfaring ud i pumpesystemernes verden. Han ser dog ofte, hvordan man ukritisk opskalerer pumpeog systemløsninger. Men det er ikke muligt at anvende de samme systemløsninger til et pumpesystem på 10 l/s og til 50 l/s. Ukritisk opskalering medfører i mange tilfælde markante driftsproblemer. De, der ukritisk opskalerer, forstår dybest set ikke de problemstillinger, der indgår i en systemløsning, mener han. - Så i takt med at tolerancerne for etablering af optimale pumpesystemer bliver mindre, så kræver det mere dels af designerne af pumperne, dels af planlæggerne, der specifi­ cerer vandmængder og løsninger, siger Karsten Egebjerg.

Tørtopstillet arrangement ved Skovshoved Pumpe­station. Stationen flytter årligt otte mio. m3 regn- og spildevand til Renseanlæg Lynetten. Det svarer til den mængde, der årligt bliver renset på Novafos’ to største renseanlæg kombineret (Måløv og Usserød på hver fire mio. m3). De fire største pumper er på hver 90kW og flytter hver 700 l/s ved intens regn. Derudover er der monteret fire mindre pumper (55kW - 350 l/s) til, når vandet er mere ”rent” spildevand (det vil sige, når der ikke er ret meget regn opblandet i).

spildevand #3/21  21

Pumper bruges i en lang række brancher indenfor industri, afvanding, landbrug, entreprenørarbejde, beredskab, marine, fjernvarme, drikkevand og spildevand. De er en essentiel del af infrastrukturen i moderne samfund. Der findes mange typer, der er produceret af forskellige producenter til forskel­ lige formål. I spildevandssektoren er det centrifugalpumpen, der er dominerende, og sådan har det været siden 1950’erne. Selv om teknikken er blevet forfinet, så er det i dag vanske­ ligt at optimere pumpeprincippet yderligere. Udviklingen har været drevet af krav om øget effektivitet og driftssikkerhed, og det har medført, at tolerancekravene i forhold til at opret­ holde optimal drift er blevet stadig mindre. - Derfor er der store krav til, at den rigtige pumpe- og system­ løsning er omhyggeligt valgt til den enkelte applikation, siger

PUMPER

De smarte

TEMA


22  spildevand #3/21

PUMPER

TEMA

Novafos er i gang med renovering af en lang række husstands­ pumpe­stationer. På billedet en dykket pumpeinstallation ved en villa i nord­sjællandske Allerød, hvor man også kan se udluftning og styre­skab.

Paradigmeskifte De omkring 30.000 pumpestationer i Danmark er meget for­ skellige. På de mindre pumpestationer er der ikke så meget, der kan gå galt, og derfor leverer pumpeleverandørerne som regel velfungerende standardløsninger. Men når det handler om større stationer, så skal der beregnes, designes og tæn­ kes i helheder. - Vi vil jo gerne spare energi, samtidig med at driftssikker­ heden er høj. For at opnå høj energieffektivitet installerer man tit frekvensomformere på pumperne. Mekanik kobles sammen med el, og man tilføjer intelligent styring, så man får et sammenhængende system. Jeg arbejder hver dag med systemteknik for at skabe de mest optimale helheds­ løsninger. Det kan betyde, at det er nødvendigt at gå på kompromis med en af komponenterne. Pointen er, at man ikke skal spare energi for enhver pris. Man kan nemlig skabe driftsproblemer, der kræver, at der skal tilkaldes mandskab, og så er det pludselig en dårlig idé kun at foku­ sere på energiforbruget, siger Karsten Egebjerg. Der er sket et paradigmeskifte i spildevandssektoren de sene­ re år ved, at man har flyttet sig fra komponenttænkning til systemtænkning, men ikke desto mindre mangler systemtænk­ ningen stadig for tit, vurderer han. Det sker ikke bevidst, men ude i forsyningerne og hos mange rådgivere er man ikke altid klar over, hvordan tingene interagerer med hinanden. Derfor bør man lave en risikobaseret tilgang til systemløsninger. Opnår jeg en højere eller lavere risikoprofil, skal man spørge sig selv? Forsyningsselskaber er nødt til at tænke i langtids­ perspektiver, for det er store investeringer, det handler om. Og man skal lave mange skøn undervejs.

Levetidsomkostninger Det handler om ikke at se på investeringsprisen alene, men at se på levetidsomkostningerne. Nogle selskaber har ind­

ført risiko-evalueringer som afgørende i de beslutninger, der træffes. Her ses et højt carbon footprint som risici, og det omfatter både det aftryk, som etableringen af løsningen afsætter, og det løbende aftryk. Og det er en god ide, for der kan forventes øget kundemæs­ sige og politiske krav om redegørelse for klimaaftryk i fremtiden, vurderer han. ”Nu angiver man i årsregn­ska­ Forsyningssekretariatet bet, hvor meget man har stiller allerede stigende krav reduceret sit carbon footprint”, om energieffektivisering og siger Karsten Egebjerg.. klimaaftryk på vegne af poli­ tikerne. - Jeg har arbejdet med carbon footprint siden 2008, men det er først efter Paris-aftalen, at man begynder at få ørenlyd omkring det i Danmark. I flere andre lande - som Storbritannien og dele af USA - har man gjort det i lang tid. Nu angiver man i årsregnskabet, hvor meget man har reduceret sit carbon footprint. Det er blevet et værdistem­ pel og et konkurrenceparameter. Det ender ud i intelligente løsninger, hvor man sammensætter de enkelte facetter – el- og maskinteknik, arbejdsmiljø, driftssikkerhed, løbende driftsomkostninger – i løsningen. Hver gang du gør en overvejelse omkring det, bliver der færre hovsa'er næste gang, siger Karsten Egebjerg.

Novafos tænker i helheder

Nordsjællandske Novafos er et af de selskaber, hvor carbon footprint både på produkt og løsning indgår som en del af beslutningsprocessen. I forsyningsområdet er der ca. 1300 pumpestationer fordelt i by og på land, og det kræver for­ skellige typer og størrelser - både store transportpumpesta­ tioner, der flytter store mængder opsamlet spildevand videre til renseanlæg og små husstandspumpestationer, der leder spildevandet væk fra den enkelte borgers grund, hvor terræ­ net ikke tillader gravitation. - Store pumpestationer kræver kraftfulde pumper til at flytte de store mængder vand, og det kræver en masse energi. Derfor er det især på de stationer vigtigt, at valg af løsning også inklude­ rer en vurdering af, hvor effektivt pumperne kan flytte vandet, siger Cherina Gunnlaugsdottir, der er projektleder hos Novafos. Hun har tidligere arbejdet i fem år hos pumpepro­ ducenten Flygt, der i dag hører under Xylem. Den vurdering kræver, at man tænker hele systemet ind. Det gælder for den specifikke pumpe og det enkelte anlæg, men også for de omkringlig­ gende anlæg for at have styr på, hvor vandet kommer fra, hvor det skal hen, og hvad der er af kapacitet i systemet.

”På sigt vil det være muligt at få algoritmer til at hjælpe med at vurdere den optimale vej for vandet, afhængigt af en række målinger i anlæggene”, siger projektleder Cherina Gunn­ laugs­dottir fra Novafos.


Udvikling af intelligente styringer er altafgørende for en hel­ hedsbetragtning af systemet, da det netop drejer sig om ind­ samling, behandling og analysering af store mængder data for at få det fulde overblik. Novafos sætter i dag selv manuelt en del af de parametre, der danner grundlag for den koordi­ nerede styring af vandets vej igennem sine anlæg. - Men på sigt vil det være muligt at få algoritmer til at hjæl­ pe med at vurdere den optimale vej for vandet, afhængigt af en række målinger i anlæggene, lyder det fra Cherina Gunnlaugsdottir.

Den rigtige styring øger driftssikkerheden

Skovshoved Pumpestation ved Skovshoved Havn med udsigt ud over Øresund. Dækslerne er strategisk placeret, så det er så nemt som muligt at tilgå installationerne oppefra.

Ensartede krav Novafos har de seneste år haft fokus på at udarbejde en række standard kravspecifikationer til brug ved udbud af renovering af pumpestationer. Det sker ikke mindst for at sikre ensartet kvalitet i hele forsyningsområdet, der indtil 2017 bestod af seks forskellige forsyningsselskaber. Man har defineret sin standard på et højt niveau og sætter også krav til leverandørerne for udførsel af beregninger og eftervisninger af, at de stillede krav bliver overholdt. De bedste pumper ligger ret tæt på hinanden kvalitetsmæssigt, oplever Cherina Gunnlaugsdottir, men der er forskelle, hvor den ene for eksempel kan have en lidt bedre driftskurve eller design til en konkret løsning. Arbejdsmiljøet er desuden en altafgørende faktor for Novafos i valg af løsninger. Her spiller driftssikkerheden også en væsentlig rolle, eftersom færre fysiske udkald naturligt mindsker risikoen for arbejdsskader og direkte kontakt med spildevandet. Derudover har ensartethed i installationer også stor betydning, da det gør det muligt at håndtere akutte situ­ ationer hurtigt og effektivt. - Det er en stor fordel for os at ensrette vores pumpeløs­ ninger, så vi får samme kvalitetsløsninger over hele forsy­ ningsområdet. Nogle pumpestationer kunne for eksempel godt nøjes med en mindre avanceret styring, end den standard vi nu har defineret. Selv uden at gå på kompromis med funktionen af stationen. Men ensartethed øges drifts­ sikkerheden og den større mængde registrerede data giver os bedre indsigt i det samlede system, så i en helhedsbe­ tragtning er det bare en bedre løsning for os, siger Cherina Gunnlaugsdottir.

TEMA

spildevand #3/21  23

For de mindre husstandspumpestationer er vandmængder­ ne små og strømforbruget så lille, at det ikke har samme afgørende indflydelse, at pumpen ikke ligger energimæssigt optimalt på pumpekurven. Her har andre faktorer væsentligt større indflydelse på levetidsomkostningerne for pumpestati­ onen – for eksempel omfanget af mandetimer og transport til og fra pumpestationen ved nedbrud. Netop derfor er drifts­ sikkerhed en meget væsentlig faktor for selskabet, når man vælger pumpeløsninger. - Vi sætter som hovedregel kun en pumpestation, når gravita­ tion ikke er muligt. Så de pumpestationer, vi har, er alle kriti­ ske, fordi vandets vej bliver obstrueret, hvis pumpestationen er ude af drift. Det er vigtigt for os, at vi kan løse så mange problemer som muligt, hurtigst muligt. Med det rigtige valg af styring og overvågning kan vi tilgå vores pumpestationer digitalt fremfor fysisk og løse langt de fleste udfordringer ”hjemmefra”. Intelligente styringer, der for eksempel selv forsøger sig med justering af pumpehjulet for at løsne en til­ stopning, før den kalder på hjælp via overvågningen, sparer os endnu mere tid, siger Cherina Gunnlaugsdottir.

Novafos er netop nu i gang med udrulningen af sin nye stan­ dard for pumpestyringer, hvor man overgår til PLC-løsninger. Målet er at have bedre mulighed for selv at tilpasse styrin­ gerne til deres specifikke behov. Samtidig er man i gang med udskiftning af de gamle pumpestyringer til PLC-løsninger. Med så mange pumpestationer vil det dog tage noget tid, før man er i mål.

PUMPER

- Vi kan sætte den mest effektive og stærke pumpe ind i et eksisterende system, men uden at få flyttet noget som helst, hvis den pumper op imod en lukket dør i form af et fyldt system ved udledningen, siger Cherina Gunnlaugsdottir.


24  spildevand #3/21

PUMPER

TEMA

Meget at hente på bedre styring Man kan få langt mere ud af pumper i spildevandssystemerne. Først og fremmest ved optimeret styring, hvor der fortsat er et stort potentiale for at drive pumpestationer bedre og opnå energibesparelser. TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST Sådan lyder det fra Carsten Kallesøe, der er erhvervspro­ fessor med fokus på styring af pumpesystemer på Aalborg Universitet og samtidig chefingeniør hos Grundfos i Bjerringbro. - Der er udviklet på pumpeteknologier i rigtig mange år, og mange pumper er rigtig gode med en høj virknings­ grad. Virkningsgraden kan stadig forbedres, og det vil man fortsat arbejde på i branchen, men det er gennem intelligent styring, at der fremfor alt kan opnås frem­ skridt. Meget kan forbedres ved at styre pumpestationer optimalt, siger han. Samtidig er det afgørende, at man designer pumperne rigtigt i forhold til applikationen. En spildevandsbrønd skal have en pumpe, der passer præcis til den. Da en pumpes virkningsgrad er forholdsvis følsom overfor driftspunktet, kan der derfor vindes meget på energiforbruget ved at vælge den rigtige pumpe. Tit kan det også betale sig at udskifte en pumpe, når nye data viser, at den gamle ikke har det rigtige design, peger Carsten Kallesøe på. Han kender eksempler på, at man kan vinde 50% i effekti­ vitet ved at forbedre styringen og peger på de lange trans­ portledninger (spildevandsrørledninger) som et oplagt sted at se nærmere på. Dem kommer der stadig flere af i spil­ devandsbranchen, fordi man centraliserer og nedlægger mindre renseanlæg. I en lang ledning sker der blandt andet tryktab på grund af friktion. - Pumpen kører on and off i forhold til, hvor tit man tømmer sit reservoir. Pumpen kører måske et eller to minutter per halve time. Men hvis man trækker pump­ ningen ud over længere tid i stedet for at køre i kort tid og standse igen, så sparer man en masse energi – sær­ ligt hvis det handler om en transportledning over lang afstand, forklarer Carsten Kallesøe. Når denne ændring i driften foretages, skal man dog være opmærksom på risikoen for sedimentering i rørledningen. Så flowhastig­ heden må ikke blive for langsom.

Frekvensomformer med intelligent styring Pumpen, man benytter i transportledninger, bør have fre­ kvensomformer og samtidig være udstyret med en intelli­ gent styring. Ellers spilder man energi, da styringssystemet skal styre frekvensen på pumpen og indstille den til at have lang pumpetid, påpeger han. - Den intelligente styring skal finde ud af, hvilke frekven­ ser pumpen skal køre med. Samtidig skal man holde øje med data fra styringen, for de kan for eksempel vise, at en rørledning er ved at blive tilstoppet, og så skal der

måske ændres på fre­ kvensen og foretages en rensning af rørled­ ningen. Det vil sige, man tracker data, når tingene ændrer sig, og så indstiller man måske pumpen til at køre lidt hurtigere. Det er ikke muligt uden frekvens og uden styring, siger Carsten Kallesøe.

Carsten Kallesøe, chefingeniør hos Grundfos og erhvervsprofessor på Aalborg Universitet.

Han forsker i elektroniske systemer på Aalborg Universitet med et professorat, der specifikt går ud på at øge styrin­ gen af pumpesystemer. Samtidig er han som ingeniør hos Grundfos en del af erhvervslivet, så han ved, hvad der rører sig, og hvad der bliver efterspurgt på markedet. Idéen er, at Grundfos får glæde af ham ved at få del i den nyeste viden om styringsteknikker, mens AAU får input fra erhvervslivet, så det er win-win, mener Carsten Kallesøe.

Overvågning er vigtig Mange forsyningsselskaber kigger på det specifikke energiforbrug. Det vil sige, hvor meget vand flytter man pr. m3. Hvis der sker en stigning i, hvor meget energi, det koster at flytte en m3 vand, kan der være noget galt. Man kan sammenligne det med, hvor meget en bil kører pr liter benzin. Mange kigger også på, om pumpen står og ryster mere, end den skal, for så er der noget galt. Selv om han understreger vigtigheden af, at rigtig mange pumper i spildevandssystemerne har frekvensomformere, og stadig flere bliver udstyret med intelligent styring, ser han fortsat også et potentiale for forbedring af pumpernes drift og virkningsgrad. Det er for eksempel et klart design­ parameter at undgå fejlmeldinger, hvor skidt har sat sig fast i pumperne. Særligt for spildevandspumper, hvor det er vig­ tigt med en høj virkningsgrad, for bliver en pumpe fyldt med skidt, taber man gevinsten ved den høje virkningsgrad. - Derfor er overvågning af systemerne også vigtig i forhold til, hvor høj virkningsgrad, man kan køre med. Systemerne skal holdes vedlige og her hjælper en ordentlig overvåg­ ning i brøndene. Overvågning kan for eksempel fortælle, hvornår der skal sendes en rensegris igennem de lange transport­ledninger, så de undgår tilstopning. Meget af det, der koster, er faktisk vedligehold. Man skal sikre sig, at pumpen kører rigtigt, og det kræver overvågning, siger Carsten Kallesøe.


- AMAREX KRT -

DYKKET-/TØRTOPSTILLET SPILDEVANDSPUMPE TIL TRANSPORT AF SPILDEVAND

Type D

Type K-max Type S-max

Pålidelig drift med tilstopningsfrie impellere med stor fri-passage for alle typer spildevand

Intelligent overvågning med Amacontrol

Fleksibilitet i installationsformer Energibesparende motorer, som opfylder kravene til IE3

+45 33 26 63 00 linkedin.com/company/gronbech www.g-s.dk

spildevand #3/21  25

Type F-max Type E-max


På rejse igennem Pumpestation Kløvermarksvej Temaet for dette nummer af Spildevand er pumper. For at få en forståelse for, hvordan de virker, og hvilke miljøer de indgår i, har redaktionen inviteret sig selv på besøg på Kløvermarksvej i København. Sammen med chefkonsulent Niels Eriksen og sektionsleder for Pumpestation Kløvermarksvej, Johnny Pedersen, ”rejser” vi fra Indre By med spildevandet, igennem pumperne, ud i trykmanifolden og op i tryktårnene. Kom med og bliv klogere på pumper og Danmarks største pumpestation. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: NIELS ERIKSEN / GRAFIK: HOFOR

LEDNINGSNETTET Fra Indre By til Pumpestation Kløver­ marksvej vokser kloakrørene i diameter fra Ø150 til Ø2000. De bliver for alvor store ved hovedårene, der dykker under havnen mellem Indre By, Christianshavn

og Amager. Opstrøms fra pumpesta­ tionen samles fem hovedkloakker fra København, hvoraf det største rør er Ø1893. Umiddelbart før Kløvermarksvej ligger der to Ø2000-rør parallelt. Egentlig kan spildevandet godt trans­

26  spildevand #3/21

PUMPER

TEMA

Trace for to stk Ø1400 mm trykledninger fra Kløvermarksvej til renseanlæg.

porteres i det ene rør, men pumpestatio­ nen er bygget, så der er to fuldt udbyg­ gede systemer. Dermed kan det ene tage over i tilfælde af strømsvigt eller vedligehold.


TEMA

PUMPESUMPEN

spildevand #3/21  27

Pumpe set oppefra. Indløb fra pumpesump er via det koniske rør.

PUMPER

Når spildevandet rammer Kløver­marks­ vej, ledes det igennem de to Ø2000rør. Begge rør ender som en form for tragt, som åbner op til en munding på 4x4m ind mod pumpesumpen. Designet tager hastighed og turbulens ud af spildevandet. Selve sumpen ligger 10m under terræn og er en stor tank med frit vandspejl. Pumpesumpen er rund og ligger midt i en bygning på 36m i diameter, der rummer pumpestationen. Designet er specielt, men det skal også kunne håndtere 35 mia. liter spildevand om året.

Tryktårne med pumpestation i baggrunden.

NIVEAUMÅLERE På indersiden af pumpesumpen sidder en række niveaumålere. De regulerer, hvor mange pumper, der skal i brug for at holde vandspejlet nede på et ønskede niveau. På en almindelig tørvejrsdag kom­ mer der om natten under 400L spilde­ vand ind i sekundet, men om mor­genen, når de fleste skal på toilettet og i bad, rammer indløbet til Kløvermarksvej 1.500L i sekundet. Regner det, stiger tilstrøm­ ningen markant. Niveaumålerne er cen­ trale i styringen af pumpestationen som helhed, for det er data fra dem, der taler med SRO-systemet på Kløver­marksvej.

Gårdplads med pumpesump under dæk. Niveaumålere under de store dæskler.

En af fire niveaumålere i pumpesumpe.


28  spildevand #3/21

PUMPER

TEMA

PUMPERNE Rundt om den runde pumpesump i mid­ ten af Kløvermarksvej er der placeret i alt otte pumper. Normalt kører en eller to pumper ad gangen. Det er meget sjældent, at alle er i brug samtidigt, men det hænder. Måske fem til otte gange om året, anslår Johnny Pedersen. Og det er, når det virkelig regner. Alle pumperne er centrifugalpumper, der hver især kan klare op til 2.000L vand i sekundet, og de har en virkningsgrad på ca. 80%.

Pumpe set fra akselende.

Pumpeopstilling.

Pumperne løfter vandet fra et niveau ca. 6m under terræn til et niveau på renseanlægget omkring 5m over terræn. Hertil skal lægges trykfriktion i rør og ventiler. Ved fuld kapacitet svarer dette tilsammen til et løft på 27m. Pumperne flytter vandet ved at tilføre det energi. Vandet kommer ind i selve pumpen ved centeret af den hydrauliske del. Her vil pumpehjulet slynge det rundt og udad i en cirkulerende bevægelse, indtil det forlader pumpen og over i trykrøret - ved periferien af pumpehuset. Pumperne er store og robuste, og endnu har drifts­

folkene tilknyttet Kløvermarksvej ikke oplevet tilstoppede pumper. De kan klare at hente det meste op fra pumpesumpen til trykmanifolden. Kløvermarksvejs pumper skal kunne flytte fra 2.000m3 til 32.500m3 spilde­ vand i timen. Flytningen kræver energi, og den kommer fra de motorer, der drejer pumperne rundt. Der er en motor på 395 kW på hver pumpe – i alt 3,2 MW, og motorerne kræver deres eget transformeranlæg. Kløvermarksvej har i alt fem transformere, hvoraf fire er til pumperne.

Lejebuk samt den roterende del af pumpen uden pumpehus.


TEMA

TRYKMANIFOLDEN

Pumpe med manifold i baggrunden.

PUMPER

En trykmanifold er en konstruktion, der samler trykrørene fra flere pumper. Manifolderne er lavet af rustfrit stål og folder sig omkring pumpesumpen. Materialet er valgt på grund af korrosi­ ons- og formningsegenskaber. Udenfor pumpe­stationen fortsætter manifolder­ ne i tryk­ledninger af glasfiber og senere beton. I alt slanger de to ledninger sig 3,1 km fra Kløvermarksvej til Rense­ anlægget Lynetten. Når der falder meget regn, tages begge trykledninger i brug, men ved tørvejr skiftes der mellem rørene flere gange i løbet af døgnet. Hvis spildevandet kom­ mer til at stå for længe, kan der udvik­ les svovlbrinte, men det kan undgås ved at veksle mellem ledningerne.

spildevand #3/21  29

TRYKTÅRN Sidste stop på turen igennem pumpe­ stationen tager os med op i to 24-meter høje tryktårne. Tårnene er forbundet med trykmanifolden via et rør, der ved ledningen måler Ø1000, men breder sig ud til tårnets fulde indvendige diameter på 4m. Tårnenes funktion er at forhindre vakuum og kollaps af ledninger ved pludseligt stop – for eksempel på grund af strømsvigt. Har det regnet, bevæger vandet i trykmanifolderne sig 2,75m per sekund, og stopper det pludselig, giver det trykstød. Uden tryktårnene kommer det med en så voldsom kraft, at det kan ødelægge både rør og kontraven­ tiler. Hvert tårn kan i alt rumme 330m3 spilde­vand.

Pumpestation med transformeranlæg i forgrund og tryktårne i baggrunden.

Vidste du… 35 driftsmedarbejdere er tilknyt­tet HOFORs spildevandscenter Klø­vermarksvej på Amager, 45 andre arbejder ud fra Smedeholmen i Herlev. Fra Kløvermarksvej servi­cerer medarbejderne 280 små og store spildevandspumpestationer, bassi­ nanlæg, kloakker etc. i Køben­havn og Dragør Kommuner.


30  spildevand #3/21

PUMPER

TEMA

Vakuum erstatter pumper i sommerhusområder Mariagerfjord Vand etablerer vakuumkloakering i to sommerhusområder i Øster Hurup ved Kattegat. Vakuum er nemlig velegnet på fladt land, hvor grundvandet står højt. TEKST JESPER WITH, JOURNALIST Det ville være overdrevet at tale om et boom, men der sker ikke desto mindre en vækst i etablering af vakuumklo­ akering i Danmark. Den løsning har Mariagerfjord Vand valgt i forbindelse med kloakering af to områder med i alt 1200 sommerhuse, der ikke tidligere har været kloakeret. - Fordelen ved vakuumanlæg frem for tryksatte pumper og gravitation er, at vi kan nøjes med en gravedybde på 1,20m hele tiden. Ved at bruge vakuum behøver vi ikke at gravitere for at opnå et fald. I stedet går led­ ningerne i et takkeformet forløb, hvor de får et knæk på 20-30 cm for hver 100 meter. Det skal der til for at få det lille fald, der skaber en vandlås, siger Brian Frost, der er driftsleder hos Mariagerfjord Vand A/S. Også i Odsherred er et sommerhus­ område blevet vakuumkloakeret og

i Ringkøbing-Skjern er et projekt i gang. Fælles for alle er, at de ikke tid­ ligere har været kloakeret, og at der er attraktive strande og følsom natur, som kan ødelægges af for eksempel utætte septiktanke. Sommerhuse uden kloak kan forurene vandmiljøet med næringsstoffer og for eksempel E.Colibakterier. En af de helt afgørende fordele er ifølge Brian Frost, at man ikke skal etablere elforsyning til en masse små pumpesta­ tioner. Vakuum­kloake­ringssystemer benytter sig kun af gravitation på begrænsede strækninger som for eksempel fra brugerens installation til skel. På størsteparten af kloakstræknin­ gen sker transporten ved hjælp af sug – altså undertryk, der opretholdes ved centralt placerede vakuumstationer. Enkle vakuumventiler, der i princippet er opbygget som et toilet med en fly­

der, som åbner og lukker alt efter, hvor meget væske der er i beholderen, sør­ ger for, at der kun er sug på systemet, når der er spildevand at transportere. Et vakuumsystem virker bedst med led­ ninger i forholdsvis små dimensioner. - Det er samtidig nemt at installere dem. Det kræver ingen kran eller andre maskiner for at servicere dem. Skal ventilen udskiftes, sker det nemt i brønden fra terræn af ved at løfte to clips op, der holder den på plads. Her­ efter kører den igen, siger Brian Frost.

Anerkendt i Holland og Tyskland Han fortæller, at godt nok er der ikke tradition for vakuum i Danmark, men det bruges rigtig meget i lavliggende og flade områder som Holland, Tyskland og Dubai. Det er således det hollandske firma QuaVac, der har produceret de vakuumventi­ ler, man benytter i Øster Hurup.


Derfor tror han også, at vakuum har en fremtid i Danmark særligt i flade som­ merhusområder. Flere forsyningsselskaber viser interes­ se for Mariagerfjords erfaringer. Dertil er byer ikke umulige. I forsyningsom­ rådets største by Hobro giver det ikke mening, da terrænet er meget kuperet,

men Hadsund kunne være en mulighed, fordi den ligger fladt ned til fjorden. I Vejle har man valgt vakuum i et område af midtbyen, fordi der er trange forhold. - Der er en enkelt svaghed ved vakuum – nemlig at uvedkommende vand er No Go. Så man må ikke for eksempel koble en tagrende på, for det kan systemet ikke magte. Det vil ikke kunne nå at suge vandet ud, for så kan det ikke opretholde vakuum. Vi har dog kun oplevet det én gang i forbindelse med et skybrud. Er der utæthed i rørledningen vil under­ trykket forsvinde, og så virker det heller ikke. Men skulle der ved et uheld gå hul på en ledning, så sikrer undertrykket, at der ikke sker udslip af spildevand. Ud over den ene gang har vi ikke haft uvedkommende vand,

for vi holder systemet helt tæt, siger Brian Frost. Han peger på, at et vakuumanlæg kan designes mere fleksibelt end anlæg med pumper og gravitation, og det kan komme grundejerne til gode, fordi instal­ lationerne på egen grund tit kan gøres billigere. Samtidig bliver anlægsudgifter­ ne for forsyningsselskaberne væsentligt lavere. Men de økonomiske incitamenter er ikke tilstrækkelige, hvis der er mis­ tro til teknologien, som der har været i Danmark. Det tilskriver han, at der var nogle dårlige erfaringer med det tilbage i 1970'erne, hvor teknologien ikke var så udviklet. I dag er der ikke noget at være bange for, og det har mange efterhånden opdaget, vurderer han.

TEMA

PUMPER

- Fordi de er nemme at servicere, det giver minimale forstyrrelser for borger­ ne i anlægsfasen, og så er de billigere i drift. Anlægsinvesteringen er ca. den samme, men vakuum-løsningen kræver, at der bygges en vakuumstation med et lille hus til hvert område, der kloa­ keres. Vakuum kan ikke suge længere end 2 km, og hvert område skal have sin station, siger Brian Frost.

spildevand #3/21  31

Vakuum-pumper bruges særligt i flade sommerhusområder i Danmark.


32  spildevand #3/21

PUMPER

TEMA

Spildevand og pumper i resten af rigsfællesskabet

Grønland

Færøerne Danmark

Hvad ved du om spildevandshåndtering nord for Skagen? Hvad gør de på Grønland? På Færøerne? Tag med på rundtur i den nordlige del af rigsfællesskabet og hør om udfordringer i Nuuk og Torshavn. TEKST: ANNA KLITGAARD BILLEDER: FRANK RASMUSSEN (GRØNLAND) OG KÁRI EGHOLM (FÆRØERNE)

Grønland 72° N Befolkning: ca. 58.000 Areal: 2.166.086 km2 Hovedstad: Nuuk GDP per capita : 345.000 kr. Kystlinje: 44.087 km

GRØNLAND: Spildevand på dybt vand 16 udløb sørger for at lede al spildevand fra Nuuk væk. Det ledes ca. 20 meter ud fra kysten, ud i fjorden på nordvestsiden af byen, ud på 10 meters dybde. Derefter sørger strømmen for resten. Først for nyligt har byen med 18-19.000 indbygge­ re eksperimenteret med mekanisk rens­ ning, og det er noget, kommunen ønsker at fortsætte med, fortæller miljøchef for Kommuneqarfik Sermersooq, Frank Rasmussen. - I Nuuk har vi dykkede udløb. Andre steder er der det, vi kalder plomber. Spildevandet plomber ud i havet. I denne tid eksperimenterer vi med at lave mekanisk rensning på hvert udløb i Nuuk. Det er en rist, der stopper vatpinde, bind og den slags. I Nuuk bor 40% af alle indbyggere på Grønland, så vi afprøver det her. De andre kommuner ser til os - vi er en slags foregangskommune. I Nuuk er 95% af alle huse tilsluttet det offentlige kloaknet, de resterende har en tank til opsamling af spildevand. Tankene bliver tømt af slamsugere og derefter sendes indholdet igennem led­ ninger ud i havet. Alle nye grunde bliver som udgangspunkt kloakeret, og det

kan være en dyr fornøjelse, når der skal lægges ledninger ned i fjeldet, fortæller Frank Rasmussen. - På Grønland køber man sig rettighed til at anvende en grund, men man ejer ikke grunden. Det, det koster at bygge på grunden, er det, det koster at byggemodne med kloak, el, vand etc. Man lejer grunden, så længe huset tjener formål som hus.

Gravitationen hjælper Meget af Nuuk ligger højt, så spildevan­ det er godt hjulpet af gravitation, når det skal igennem ledningsnettet og ud i havet. Men der er pumpestationer – i alt 15 styk. De pumper spildevandet igennem ledninger på Ø200-400mm. Kloakpumpehus B-3473, Piloq, Qinngorput.

Kun det sidste stykke ved havnen kom­ mer plastikledningernes diameter op på Ø500-600mm.

Industrien renser selv Frank Rasmussen erkender, at spilde­ vandshåndteringen - som den fungerer nu – kun virker så længe, der ikke er større industrier, og privatpersoner ikke hælder miljøskadelige stoffer i afløbet. Lige nu er de største industrier på Grønland og i Nuuk fiskeindustrien, og affaldet derfra skader ikke. Andre virk­ somheder som vaskerier og autoværk­ steder har egne interne renseanlæg og olieudskillere, men spildevandets påvirk­ ning af havmiljøet er noget, som han og kommunen får mere og mere fokus på. - Selvstyret har en sektorplan, der kigger på at håndtere spildevand bedre end i dag. Selvstyret har også været med til at finansiere nogle af de mekaniske anlæg i Nuuk. De er ved at blive mere opmærksomme på, hvad de kan og skal forlange. Men spildevandshåndtering er jo et kommunalt anliggende. Så én ting er, hvad ambitionen er, noget andet er, hvad økonomien er til.


En af de største udfordringer på spilde­ vandsområdet i Torshavn er lednings­ nettets alder. De første rør blev lagt i 1930’erne og var af ler, i 60’erne gik man over til betonledninger, og sidst i 70'erne lagde man rør af PVC. Derfor er en stor del af ledningssystemet i den indre by af ler og beton – og gammelt. En anden udfordring er, at Torshavn vokser, og oplandet bliver større. Det belaster ledningsnettet i den indre by, da det meste af spilde- og overflade­ vand ledes dertil.

I Torshavn, der er hjem for ca. 21000 mennesker. , har omkring 5.000 huse sin egen 2m3 septiktank. Derudover er der ca. 400 fælles septiktanke á 20-50m3 og ca. 25 á 100m3. Det er planen, at tankene tømmes med slamsuger ca. en gang om året, men dette halter lidt, fortæller Kári Egholm, da septiktankene bliver flere og flere, mens antallet af tømningsbiler for­ bliver det samme. Ved tømning tilsættes polymer i bilerne for at udskille væsken fra tørstoffet. Tørstoffet bliver derefter blandet med kalk, inden det deponeres i et lukket område udenfor byen. Den overskydende væske fra depotet ledes via kloaknettet ud i havet. I Torshavn er der omkring 20 havledninger, hvor de fleste er 20 til 30m, et par stykker omkring 100m og en enkelt 700m lang.

Ingen renseanlæg på vej Lige nu er der ingen planer om at inve­ stere i et renseanlæg i Torshavn, da det nuværende system synes at fungere fint. Der er pt ingen problemer med vandets kvalitet ud for Torshavn, men bystyret er mere opmærksom på det, fordi det er blevet populært at bade flere steder langs kysten og ved stranden. - Der tages med jævne mellemrum vandprøver langs kysten, og indtil videre ser tallene fine ud. Der er dog snak om at lave en kloaktunnel under byen og samle spildevandet ét sted. Det er på grund af miljøhensyn, men spørgsmålet er, om det er nødven­ digt. Vi har jo en kæmpe recipient at lede ud i, og sådan set er der ingen forurenende industrier i Torshavn.

Det største problem er overløb fra de store septiktanke i de fælleskloakerede dele af Torshavn, for ved kraftige regn­ skyl kan ledningerne, der leder vandet væk fra dem, ikke følge med. Derfor ser kommunen på at seperatkloakere der­ omkring først.

Separatkloakering mange år frem Fremfor at investere mange milli­ oner i en kloaktunnel og senere et fælles renseanlæg for hele byen, investerer man mange millioner på at opdatere ledningsnettet, der alene i Torshavn er over 400km langt. Fællesledningerne i indre by er helt op til Ø600mm, men udenfor den indre by, hvor områderne er separe­ ret, er dimensionerne typisk Ø200400mm for kloak- og regnvandsled­ ningerne. Lige nu er der næsten kun fællesledninger i den indre by, og der arbejdes på at separatkloakere, men dette tager tid og er dyrt. - Hvor vi kan, graver og sprænger vi kun ud til én ny ledning. Vi kører TV på de ældre ledninger for at under­ søge deres stand, og hvor der vur­ deres, at udskiftning er nødvendig, overvejes der i stedet at strømpefore ledningerne. I foråret 2021 blev ca. 1500m af de ældre ledninger strøm­ peforet med succes, forklarer Kári Egholm og fortsætter. - Det er nødvendigt at udføre sepa­ ratkloakering, hvor vi kan. Så kører pumperne nemlig mindre, og antallet af overløb reduceres. Begge dele er vigtigt for miljøet og vores sundhed.

Færøerne 62° N Befolkning: ca. 52.000 Areal: 1.393 km2 Hovedstad: Torshavn GDP per capita: 402.000 kr. Kystlinje: 1.117 km Torshavn Kommune forventer i 2021 at bruge 6-8 mio. kr. på regn og spildevands­projekter.

spildevand #3/21  33

Sidst men ikke mindst er der brug for at adskille regn- og spildevand. Som mange andre steder på kloden regner det også mere og heftigere på Færøerne. Med solid klippegrund under fødderne er renovering og udskiftning af kloaksystemet dyrt, og det tager tid, fortæller Kári Egholm, der er ansat ved teknisk afdeling i Torshavn Kommune. - Vi begyndte først at separatkloakere i 1980’erne, og det meste af den indre by mangler at blive separatkloakeret. Lige nu er der flere steder, hvor regnog spildevand løber til septiktanke, slammet bundfælder sig, og vandet ledes ud i havet. Derfra tager strøm­ men det med videre.

Der arbejdes på at reducere antallet af havledningerne. Det sker blandt andet ved at separere regn- og spildevand og ved at bygge pumpestationer, der skal flytte spildevandet over i en nærliggen­ de havledning. - Afløbsvand fra septiktankene ledes i ledninger ud til havet. Generelt er gravitationen god i Torshavn, men vi har 30-40 pumpestationer til at hjælpe med at føre spildevandet over i havledningen. Pumperne findes hovedsageligt i indre by – tæt på havnen og kysten. Drift og vedlige­ holdelse af pumperne er udliciteret til et installatørfirma, så de tager sig af udkald ved strømsvigt eller drifts­ stop. Som sådan er det derfor ikke kommunen, der driver pumpestatio­ nerne, forklarer Kári Egholm.

TEMA

PUMPER

FÆRØERNE: Septiktanke og gamle ledninger


Flygt Concertor®

Verdens første Spildevands pumpesystem med integreret intelligens

UMPING FRI P M LE

I T N A rs GAR

å 2 T E D UDVI

2 ÅRS GAR

TI

PRO B

34  spildevand #3/21

Rengøring af slam, sand, fedt og andet snavs fra en sump kan være en ubehagelig og bekostelig affære. Normale spildevandspumper er egentligt designet til at håndtere disse problematikker, men Flygt Concertor løfter problemfri pumpning til et helt nyt niveau.

AN

for mere information om Flygt Conccertor:

Xylem Danmark Reception.fdk@xylem.com +45 43 20 09 00 www.xylem.dk


TEMA

PUMPER Det var et paradigmeskifte indenfor spildevandsrensning, da det svenske firma Flygt Pumper i 1956 opfandt den ”dykkede” spildevandspumpestation, hvor en centrifugalpumpe placeres i en brønd, der så pumper spildevandet videre. TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST I takt med at byerne voksede og fik stadig mere spildevand, blev behovet for at pumpe det videre til et renseanlæg stør­ re. Derfor blev opfindelsen af den dykkede kloakpumpe et vigtigt element i opbygningen af det moderne samfund. Det er i princippet samme løsning, man kører med i dag, selv om pumperne er blevet udviklet og forfinet mange gange under­ vejs. Allerede i 1920 'erne erkendte man, at det var afgørende for folkesundheden at skille drikkevand og spildevand ad. Sammenblanding har altid gjort mennesker syge og blandt andet skabt alt for høj børnedødelighed. Det fortæller Aksel Kirkeby, der har arbejdet indenfor drikke- og spildevand siden 1978. Det meste af tiden på Fyn, hvor han siden 1994 har været ansat hos forsyningsselskabet i Svendborg – under forskellige navne, senest Vand og Affald A/S. Han har et stort kendskab til pumper og til drikke- og spildevands udfordrin­ ger. I dag er han officielt på pension, men deler fortsat ud af

sin viden ved at undervise nuværende og kommende drifts­ medarbejdere på Ferskvandscentret i Silkeborg. - Spildevandsfolk har altid haft en vigtig mission i samfun­ det, fordi de sørger for, at spildevandet kommer det rigtige sted hen. Det har direkte betydning for folkesundheden. En stærk spildevandsforsyning var og er helt fundamentalt for et velfungerende samfund. Da kloakering løbende blev gennemført fra slutningen af det 18. århundrede, var det således et kæmpe skridt frem for folkesundheden, siger Aksel Kirkeby. For eksempel var København i 1800-tallet kendt som ”en ski­ den by”, der var plaget af stank, skidt og møg. Der var ingen kloakering i 1853 og en koleraepidemi ramte det år byen hårdt med ca. 4.700 døde. Epidemien fik afgørende betyd­ ning for de følgende årtiers sundhedspolitik. 100 år efter koleraepidemien var der stadig masser af das i byernes baggårde og på gårdene på landet, hvor folk sked i

spildevand #3/21  35

Historien om spildevandspumpen


36  spildevand #3/21

PUMPER

TEMA

Gode pumper holder længe. På billedet ses nogle langakslede Thrige-centrifugalpumper i filterpumpestationen på Ejby Mølle renseanlæg i Odense. De blev installeret i 1955 og var 10 polede langsomtløbende motorer med 580 omdr./min og en effekt på 120 hk. Motoren stod i stue­ plan, mens pumpen var placeret i kælderen ca. fire meter under. Pumperne fordelte alt vandet på rense­anlæg­get til den biologiske rensning, som på Ejby Mølle dels består af rislefiltre og dels af aktiv slamanlæg. Pumperne var i funktion helt indtil 2019 og 2020, hvor pumpestationen blev renoveret, og pumperne udskiftet med moderne centrifugalpumper. En enkelt pumpe med motor er bevaret som museumsgenstand.

en spand, uden at der var rindende vand i nærheden. Det var rent ud sagt svært at undgå at få lort på fingrene. Således viste en undersøgelse om hepatitis A i 1950'erne, at man ikke behøvede at vaccinere folk, fordi rigtig mange allerede havde været smittede. Vira havde altså fået lov til at ”blæse gennem samfundet” - noget som Mette Frederiksens regering i 2020 ikke ville tillade med Covid19. Derfor var forbedrede rense­ anlæg og muligheden for at pumpe spildevandet derhen via dykkede pumpestationer essentiel.

Pumper til spildevand en udfordring I midten af 1980'erne kom den første Vandmiljøplan. Som konsekvens af den blev kloaksystemer og renseanlæg udbyg­ get, og der kom langt flere pumpestationer til. I udviklingen af centrifugalpumper har kreative producenter løbende arbejdet på forbedringer og nye pumpetyper. Det har givet konkurrence, som uden tvivl har gjort dem bedre, men i dag er det mere styringen, der kan vindes noget på, mener Aksel Kirkeby. Dertil design af pumpestationerne, så den rigtige station udstyres med den rigtige pumpe og endelig hensynet til arbejdsmiljøet. Nogle pumper er bedre end andre, men det, man primært har arbejdet på gennem årene, er at skabe plads til gennem­ strømning i pumpen, så den ikke stopper til. Den skal være lavet, så der ikke er ujævnheder, hvor klude og skidt kan sætte sig i klemme. Fladerne skal være glatte, så der ikke opstår slamsamlinger, der stopper den til eller giver nedsat effektivitet og højere elforbrug, fordi den så skal arbejde hårdere.

Beskidt arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet omkring pumperne har altid været en udfor­ dring. Det har hele tiden hørt til det beskidte arbejde for driftsfolkene, at de skulle ud på pumpestationer og pille klude, bind og andet skidt ud af pumper, der er gået i stå eller blevet ineffektive. Og arbejdsmiljø stod ikke i højsædet, når projekter blev lavet og sendt i udbud. - Der var mange rygere blandt de ansatte tilbage i 70'erne og 80'erne, og man kunne tit høre kommentarer som: Tænk lige over, hvis lort det var, du havde på fingrene sidst, inden du stikker dem ned i cigaretpakken? Det er barskt, men sådan var realiteterne, selv om det ikke var så popu­ lært at råbe op om det eller sige det i officielle sammen­ hænge, siger Aksel Kirkeby. Der skete dog mange forbedringer for arbejdsmiljøet op gen­ nem 1990'erne og første del af 00'erne, ifølge Aksel Kirkeby. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om kloakarbejde nr. 473 (fra 1983 og stadig gældende) og Arbejdsmiljølovens § 33 og 33A er fortsat vigtig for spildevandsområdet. Sidst­nævnte handler om, at den, der udbyder en tjenesteydelse ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale i forbindelse med udbuddet, skal sikre, at der er taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Man fik indrettet pumpestationerne, så ansatte skulle mindre i direkte kontakt med bakterier, giftstoffer eller kemikalier, som vi intet aner om, fordi kunder/virksomheder desværre ofte udleder ting uden at oplyse, hvad de udleder. Den del


TEMA

Han sammenligner det med landmænd, der i tidens løb har været hårdt ramt af dødsfald, fordi de er kravlet ned i gyl­ letanke, hvor de så er blevet ramt af gasforgiftning. Så vidt Aksel Kirkeby ved, har der dog ikke været mange direkte dødsfald i spildevandsbranchen, men der er sket mange arbejdsskader gennem tiden.

af arbejdet har aldrig været særlig sjov for driftsfolkene. Der var også nogle temmelig mystiske indretninger af pumpesta­ tioner, hvor man i indretningen ikke tog hensyn til, hvordan ansatte skulle arbejde nede i dem. Og det skulle de jo, siger Aksel Kirkeby. Fra sit eget arbejde i Svendborg kender han for eksempel til en pumpestation (bygget omkring år 2000), der er 8,5 meter dyb og så dårligt indrettet, at det er meget svært at arbejde i den. Det kan man klandre flere for - bygherren, ingeniørfirmaet, der har designet den, eller entreprenøren, der har bygget den. - Der fandtes pumpestationer, der var direkte ulovlige, men du skulle alligevel ned i den for at få hul igennem, så spil­ devandet kunne komme videre. Den slags konstruktioner ville ikke blive godkendt i dag. Men jeg har mange gange været rystet over, hvordan man historisk har indrettet sta­ tionerne. Fremfor alt var det prisen, det kom an på, når et projekt blev valgt. Man kan godt sige, at det var betegnen­ de for den kommunale økonomi fra 1950'erne og helt op i 1980'erne, siger Aksel Kirkeby.

I 1990'ernes forbedringer af arbejdsmiljøet indførte man også personbårne gasmålere. Her firer man en gasmåler ned i pumpestationen, og først når den giver grønt lys, sender man en mand ned, der har en personlig gasmåler påhæftet. Det ses i branchen som en fantastisk forbedring. Dertil er nødhej­ seværker og åndedrætsbeskyttelsessystemer tilføjet listen af forbedringer. - Jeg vil rose forsyningsselskaberne for at investere i grej, der beskytter folks liv i kombination med, at pumperne er forbedrede. I forbindelse med selskabsgørelsen af for­ syningsselskaber omkring 2010 og de stigende effektivi­ seringskrav, der har fulgt den, oplever jeg, at man delvist er gået tilbage til de dykkede pumpestationer. Nok fordi prisen skal holdes nede og nogle af de tørt opstillede pumpestationer med godt arbejdsmiljø og minimal kontakt med spildevand og slam ikke altid er konstrueret, så drifts­ omkostninger blev lavest muligt. Så slamsugere, der skal spule ned i pumpestationerne, har stadig et issue med de aerosoler, der stiger op fra hullet, når man spuler i slam og fedt. Til gengæld er kranbilerne, der skal hjælpe driftsfol­ kene, forbedret helt fantastisk, så de er i høj grad med til at øge den generelle sikkerhed omkring pumpestationerne, siger Aksel Kirkeby.

spildevand #3/21  37

Derfor skulle man tit have en sikkerhedsline med tilhø­ rende sikkerhedsspil monteret på den mand, man sendte ned i brønden, så man kunne hive ham op, hvis han blev dårlig. En del pumpestationer var indrettet så uhensigts­ mæssigt, at der skulle sendes flere personer derned. Ifølge Kloakbekendtgørelsen fra 1983 var det altid nødvendigt med en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at medar­ bejderen kunne komme op igen i live. - Da driftsfolk er løsningsorienterede mennesker, var hold­ ningen tit, at ”det går sgu nok”. I dag er der dog ikke så mange tilbage i branchen, som selv har oplevet den til­ gang. Heldigvis, for der var store sundhedsmæssige risici forbundet med det. For eksempel har svovlbrinter givet mange arbejdsskader. Særligt slamsugerfolkene er blevet udsat for forskellige livsfarlige giftstoffer og gasser. Det kan være, når de står ved en brønd, hvor spuling skaber aerosoler med masser af bakterier og vira, som kan være sygdomsfremkaldende, forklarer Aksel Kirkeby.

PUMPER

Løsningsorienterede driftsfolk


ST UD ER E ND E I SP ILD EVAND

Spildevand - det er en fed form for uforudsigelighed at arbejde med! Line Rodenkam Melchiorsen startede i februar i praktik hos Kalundborg Forsyning. Inter­essen for spildevand kom efter et semester om renseprocesser på professions­højskolen Absalon, hvor hun læser diplom­ingeniør med speciale i bioteknologi. Efter mødet med den ”virkelige verden” ved hun, at spildevand er en del af hendes fremtid. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: KALUNDBORG FORSYNING

38  spildevand #3/21

Hvad finder du spændende ved spildevand? - For mig er det kompleksiteten i spildevandet, der er spændende. Man ved jo ikke, hvad der kommer ind på et anlæg. Biomasse kan bestå af alt muligt og variere fra dag til dag, fra time til time. Det er en fed form for uforudsigelighed at arbejde med. - Desuden betyder det noget for mig, at jeg indgår i en organisation, der arbejder for miljøet. Vi skal tage vare på naturen omkring os og ikke mindst recipienterne - om det er en bugt eller en lille å. Det er vigtigt at få fjernet næringsstoffer, der kan ødelægge nærmiljø­ et. Som forsyning kan man være med til at gøre en forskel. - Jeg kan også godt lide, at der er rig mulighed for optimering, og der er mange spændende forskningsprojekter. Samtidig er det det helt dagligdags – det med at få driften til at fungere - der er vigtigt. Kombinationen mellem forskning, udvikling og drift er fed, synes jeg.

Hvad er din baggrund? - Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men jeg har altid haft en drøm om at blive ingeniør. En udfordring har dog været, at der ikke har været uddannelsesmuligheder tæt på Kalundborg. Jeg bor her sammen med min familie, og med to mindre børn er det urealistisk at skulle rejse til KU eller DTU hver dag. Da jeg så, at Absalon tilbød diplomingeniøruddannelsen, holdt jeg godt øje med indholdet, omtalen i medierne og tilbagemeldingerne fra de første studerende, og på anden årgang søgte jeg selv ind. På 2. semester arbejdede vi tæt sammen med forsyningen og fik lov til at analy­ sere spildevand, og min interesse blev vakt. Da jeg så stillingsop­ slaget fra Kalundborg Forsyning vedrørende praktikpladsen, søgte jeg den med det samme.

Hvordan ruster studiet dig til praktiktiden? - Uddannelsen gør meget ud af at samarbejde med lokale virksom­ heder. Farma-industrien er en af de store, men Kalundborg Forsy­ ning er en anden. For mig har balancen mellem teori og praksis på uddannelsen været utrolig god, der har været mange virksom­ hedsbesøg og muligheder for at samarbejde med erhvervslivet om projekter. Jeg faldt for spildevand på 2. semester, men da jeg stod ude på renseanlægget, gik det op for mig, hvor komplekst det er at arbejde med.

Hvad kan du bedst lide ved dit praktikophold? - Lige fra første dag har jeg fået lov til at arbejde med virkelige projek­ ter og være en del af teamet. Jeg har været med til at indhente EUtilbud, arbejdet med systematisk problemløsning, været i laboratoriet i forbindelse med Ultimate Water-projektet og samarbejdet med uden­landske forsyninger. Kalundborg Forsyning er meget fremme i skoene i forhold til for eksempel rensning for medicinrester, og det

Line Rodenkam Melchiorsen er 34 år, gift og har to drenge på henholdsvis tre og fem år. Hun bor i Ubby, 12 km fra Kalundborg og bliver i januar 2022 færdig som diplomingeniør med speciale i bioteknologi. Line Rodenkam Melchiorsen er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men valgte i 2018 at søge ind på diplom­ingeniøruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg.

har bare gjort det endnu mere spændende at være i praktik her. Dog er det, der har betydet mest for mig, at det, jeg har lavet, har været brugbart for forsyningen, og alle har været utroligt imødekommende.

Vil du blive i spildevandsbranchen? - Jeg har fundet min niche. Jeg ser mig selv i spildevandsbranchen og gerne i en forsyning. Det er fedt at dykke ned i spildevandsrensning, og så sejt, hvad bakterier kan bruges til. Der er så mange ting i det her, så meget jeg kan lære, og jeg ser frem til at komme til at arbejde med det, når uddannelsen er færdig i slutningen af 2021.

Det siger Kalundborg Forsyning om praktikanter: Kalundborg Forsyning tilbyder løbende praktik og studiejob til studerende, som ønsker at give karrieren et boost gennem rele­ vant erhvervserfaring. Det kan være en udfordring at rekruttere arbejdskraft med den nødvendige uddannelse i Kalundborg, så det er forsyningens forhåbning, at et praktikforløb er en rigtig god mulighed for både virksomhed og praktikanter. Hos Kalundborg Forsyning er der også mulighed for at skrive specia­ le-og projektopgaver, hvor den studerende får koblet teori med praksis og er med til at gennemføre spændende projekter tæt på virkeligheden. Forsyningen ser mange fordele ved at ansætte en praktikant i en given periode, og så er det ligeledes en mulig­ hed for at se en fremtidig medarbejder an. Nadia Hald Marcher, HR-Konsulent, Kalundborg Forsyning


- AMAREX KRT -

DYKKET-/TØRTOPSTILLET SPILDEVANDSPUMPE TIL TRANSPORT AF SPILDEVAND

Type D

Type K-max Type S-max

Pålidelig drift med tilstopningsfrie impellere med stor fri-passage for alle typer spildevand

Intelligent overvågning med Amacontrol

Fleksibilitet i installationsformer Energibesparende motorer, som opfylder kravene til IE3

+45 33 26 63 00 linkedin.com/company/gronbech www.g-s.dk

spildevand #3/21  39

Type F-max Type E-max


RAS O G D ENITRIFIK ATION S IK RER BÆ R E DYGT I G E FIS K E(L AND)BRU G At opbygge et fiskeopdræt på land kræver en investering tre gange så stor som på havet. I Hirtshals og Skagen går en del af de ekstra penge til to renseprocesser, der gør det muligt at recirkulere 99% af vandet og reducere indholdet af kvælstof i restspildevandet med op til 93%.

40  spildevand #3/21

TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD Byggepladsen dukker op i udkanten af Hirtshals’ industrikvarter. Her ligger Danish Salmon A/S’ store fiskeproduktionsenhed, der allerede producerer 1.100 tons laks om året. Fra sommeren 2022 skal produkti­ onen øges til 2.750 tons, og det har krævet en udbyg­ ning af både fiskebassiner og renseanlæg. Danish Salmon har valgt at trække fiskeproduktionen på land, fordi havbrug og særligt lakselus er udfordrende for de vilde fiskebestande. På land er det også muligt at rense spildevandet fra produktionen, og det er noget, der virkelig gavner havmiljøet.

Massive investeringer – og besparelser Spildevand er taget på besøg i Hirtshals for at høre mere om de renseløsninger Danish Salmon og design-ansvarlig, Arne Bækgaard, implementerer her og i efteråret 2022 i Skagen. Længere mod nord skal et andet dansk konsortium nemlig også etablere en pro­ duktion på 3.500 tons laks om året – og de første små laks er allerede flyttet ind. De når en vægt på fire kilo i sommeren 2023, og så er enheden i Skagen for alvor klar til at gå i gang. Lige nu gælder det dog for Arne Bækgaard om at gøre produktionsanlægget i Hirtshals klar til at kunne recirkulere så meget vand som muligt og håndtere spildevandet fra den ekstra produktion. - Vi kan recirkulere 99% af vandet her, hvilket bety­ der, at vi blot skal tilsætte 1.500m3 rent vand i døg­ net til alle 9.000m3 bassinvolumen fordelt på 48 bassiner. Med udvidelsen får vi yderligere 11.000m3 fordelt på 18 nye bassiner. Danish Salmon har regnet sig frem til, at det koster tre gange så meget at opbygge en produktion af laks på land som til vands. Alligevel satser virksomheden massivt på fiske(land)brug i de kommende år. For der ligger store besparelser at hente på foder, mindre dødelighed og ingen behandling for lakselus, og det er godt for havmiljøet, forklarer Arne Bækgaard. - På land spiser fiskene stort set al foderet. De har heller ikke kontakt med vilde fiskebestande, så der overføres ikke sygdomme. På land kan vi også fuldt ud kontrollere spildevandet, og det betyder meget, når fiskeproduktionerne når en vis størrelse. Til vands vil fækalier og kvælstof slippe ud af havbru­ gene, og det efterlader næringsstoffer i havmiljøet. Producerer man 1000 tons fisk til vands, vil det belaste med 45 tons kvælstof og seks til syv tons fosfor. På land kan vandet renses så godt, at kun en fraktion af næringsstofferne ledes ud med spildevandet.

I Hirtshals har Danish Salmon tre parallelle RAS-systemer med en kapacitet på 20.000m3 i timen.

Kompliceret renseproces For at opnå det bedste resultat, foretages der i Hirts­ hals to renseprocesser. Den første er intern og en ren nitrifikationsproces, hvor ammonium omdannes til nitrit og derefter nitrat. Ammonium produceres fra fiske­nes fækalier, og det og nitrit er giftige stof­fer for fisk. Derfor starter renseprocessen med, at vandet fra fisketankene trækkes ind i et RAS-anlæg (Recir­cu­lated Aquaculture System) og nitrificeres. I pro­ces­sen fjernes partikler ned til 50 µ mekanisk i store tromlefiltre, inden fiskevandet sendes igennem et MBBR-anlæg med biofilm med nitrikfikationsbakterier og et fixed bed-anlæg. Herefter ledes 10% af vandet igennem en proteinskimmer, hvor ozon tilsættes for at koagulere partikler. Resten ledes over til et risletårn med en kaskade, hvor CO2 fra fiske­ nes gæller afgasses. Endelig iltes vandet, inden det igen sendes tilbage i fisketankene. I alt kan anlægget cirku­ lere 7.000m3 vand i timen, fortæller Arne Bækgaard, men når alle tre anlæg er oppe og køre til vinter, kan anlægget klare 20.000m3 i timen. Nitrifikation af vandet er det, der gør, at fiskeproduktionen kan nøjes med at udskifte 1% af vandet. Efter renseprocessen ender Danish Salmon med vand med nitrat, der i mindre mængder er ugiftig for fisk. Yderligere tilsætning af frisk vand fortynder nitrat­ mængden til 80-100 mg. Den anden proces er en denitrifikationsproces i et eksternt aktivt slam-anlæg, hvor nitrat omdannes til frit kvælstof (N2), som i almindelige kommunale ren­


Arne Bækgaard er konsulent for proces og fast tilknyttet Danish Salmon. Han står for design af renseanlæg til fiskeindustrien. Arne Bækgaard har været i branchen i 35 år, men er oprindeligt uddannet landmand. Han har selv produceret ål og pighvar, drevet eget RAS-anlæg og bygget flere anlæg over hele verden.

spildevand #3/21  41


seanlæg. Ser man på det vand, der ledes fra anlægget ud i Skagerak, indeholder det stadig lidt kvælstof. Dog er det på grund af denitrifikationsprocessen nedsat med 92-93% i forhold til vand fra havbrug. Dermed udleder Danish Salmon i Hirtshals fem tons kvælstof per 1.000 tons produktion, hvilket er væsentligt mindre end 45 tons som normalt, fortæller Arne Bækgaard. - Vi tilsætter alt det organiske materiale, vi har fra fiskeproduktionen samt en smule kulstof til denitri­ fikationsprocessen. Det gør vi, for at denitrifikati­ onsbakterierne kan reducere kvælstof og derved danne N2. Slamproduktionen fra denitrifikations­ processen behandler vi med polymer og jernklorid, så vi opkoncentrerer fosfor, COD og organisk kvæl­ stof. Vi ender med slam med 10% tørstof, og det kører vi til biogas på Skagen Renseanlæg.

42  spildevand #3/21

En balance mellem bæredygtighed og biosikkerhed Arne Bækgaard mener godt, at Danish Salmon i Hirts­hals kunne recirkulere endnu mere af vandet. Men på grund af biosikkerhed (smitterisiko) er det pt ikke muligt. - Lige nu bruger vi 300 liter vand per kg. produkti­ on, men uden RAS-anlægget ville vi skulle bruge 30.000 liter vand per kg. produktion. Vi kunne godt bruge så lidt som 50 liter vand per kg. pro­ duktion, men på grund af biosikkerhed vil vi ikke så langt ned. Vi skal nemlig holde balancen mellem nitrat-reduktion og sulfat-reduktion. Hvis vi tilsæt­

ter for meget kulstof, risikerer vi svovlbrintedannel­ se på grund af sulfat-reduktion, da vi arbejder med havvand. Vi har modtaget MUDP-midler til at finde en løsning på netop den udfordring. De ekstra laks, der fra sommeren 2022 produceres i Hirtshals og senere i Skagen, skal sælges på til forbru­ gere herhjemme, i Tyskland og i Sydeuropa. Og mange forbrugere efterspørger bæredygtige fisk og er villige til at betale ekstra for dem, siger Arne Bækgaard. - Vi bruger grøn strøm, tager vare på miljøet og prø­ ver i det hele taget at implementere bæredygtige løsninger, hvor vi kan. Med tiden bliver fiske(land)brug vejen frem, for havet er under pres, og der er stor bevågenhed omkring forurenende havbrug. På land kan vi opdrætte mange fisk, for eksempel barramundi, pangasius, tilapia, ål, ørreder og tun, så vi kan nå langt. I Skagen og Hirtshals er man da også først ved at komme rigtigt i gang. Det vidner byggeaktiviteterne begge steder om. I løbet af de næste 10-15 år regner Arne Bækgaard med, at yderligere produktionsenhe­ der vil se dagens lys.

Denitrifikation Denitrifikation er en anaerob bakteriel respira­ tionsproces, hvor nitrat (NO3-) omdannes til frit kvælstof (N2).

Danish Salmon A/S har sammen med konsulenterne Gert Petersen og Kenneth Janning samt firmaerne Aquahouse A/S og CMaqua ApS fået MUDP-tilskud til at udvikle, designe og teste aktiv slam-processen som renseproces til nitratfjernelse ved Danish Salmon's produktionsanlæg i Hirtshals. Her opdrætter virksomheden laks til fuld størrelse.


Mød os på Årsmødet den 3 september 2021

spildevand #3/21  43

OPLEV FREMTIDENS TEKNOLOGIER PÅ STF ÅRSMØDE SCT AutoAdjust

Med SCT AutoAdjust spændes statoren automatisk på en SEEPEX Ekcentersnekke pumpe til det optimale operationspunkt: fjernstyret fra et kontrolrum eller lokalt via SEEPEX Pump Monitor eller på en enkel app. Levetidsomkostninger reduceres og pumpen kan forudsige hvornår den skal have service.

DIGITAL SOLUTIONS

SEEPEX overvåger pumpdriften med vores digitale løsninger. Dette optimerer processen og maksimerer pumpens levetid, reducerer inspektions- og vedligeholdelsesomkostninger, samt forudsiger service i god tid. Pumpeteknologi 4.0: Mere effektivt. Hurtigere. Sikrere.

EASY MAINTENANCE (RJA/DJA)

Vores vedligeholdelsesteknologier muliggør hurtigt og enkelt vedligeholdelsesarbejde af alle sliddele i pumpen. De reducerer produktionsstop/nedetid, er omkostningsbesparende, øger operationel pålidelighed og pumpens serviceliv. Vores seneste innovation Rotor and Drive Joint Access forenkler vedligeholdelse på åben hopper og store standard pumper. SEEPEX Nordic A/S · T +45 49 19 22 00 · info.nordic@seepex.com · www.seepex.com


44  spildevand #3/21

Droner giver overblik over bundbeluftere Det kan ind imellem være svært at få det fulde overblik over, hvad der sker under overfladen i en procestank. I Hedensted har driftschef Steen Hummelgaard derfor engageret droner for at optage bundbelufternes bobler. Optagelserne viser effektiviteten af diffusorerne og er dermed med til at spare forsyningen penge. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: ALEKSANDER SLOTT MOGENSEN Når virksomheden Overblik har været på besøg hos Hedensted Spildevand A/S, bruger driftschef Steen Hummelgaard noget tid på at sidde og se droneoptagel­ ser igennem. Fra videoerne kan han se, hvordan bund­ belufterne i procestankene starter op, hvordan boblerne

fordeler sig, og hvor effektivt diffusorerne arbejder. Uden optagelserne er det svært at få et godt overblik, forklarer han, for kun ved at spole frem og tilbage, sammenligne og tage sig tid til at nærstudere billederne, kan han se, om belufterne fungerer optimalt.


Samarbejde er win-win for alle

Et produkt med mange muligheder

Det er Aleksander Slott Mogensen, der styrer dronen og er indehaver og grundlægger af Overblik. Han henvendte sig egentlig til Hedensted Spildevand, fordi han havde erfaring med at opmåle regnvands­ bassiner og lave oversigtskort over dem. Men den del var Steen Hummelgaard ikke umiddelbart interesse­ ret i. Det var han dog i dronernes muligheder for at flyve højt og optage video på samme tid. Og snart gik de to i gang, fortæller Aleksander Mogensen. - Jeg tog på besøg i Hedensted, og vi snakkede om ud­fordringerne med at sikre, at belufterne kørte optimalt. Tidligere brugte de dykkere til at tjekke rør og tryk, men det er dyrt, og det tager tid. Med dronens optagel­ ser kan man se boblerne ovenfra. Ud fra, hvordan de ser ud, kan trykket fra boblerne udregnes, og man kan få overblik over hvilke ventiler, der virker eller ikke virker.

Aleksander Mogensen er iværksætter, og han er altid på udkig efter nye muligheder. Og dem er der en del af i spildevandsbranchen, mener hen. Kombinationen af fagfolk, der går op i deres arbejde, er med på idéudvikling og at afprøve nye løsninger åbner nemlig mange døre. - Jeg startede med at tilbyde opmåling af regnvands­ bassiner og lave oversigtskort. Nu er det tilsyn med beluftere, men jeg ser også på mulige samarbejder med en producent af måleinstrumenter og forsynin­ ger, og hvordan vi kan bruge vores fælles viden til gavn for branchen.

Aleksander Mogensen ser frem til det videre samar­ bejde og til at få flere idéer til udnyttelsen af droner i spildevandsbranchen.

Driftschef ved Hedensted Spildevand, Steen Hummelgaard (tv), står sammen med Aleksander Slott Mogensen (th) på Hedensted Renseanlæg. Aleksander Mogensen bruger dronen til at optage opstarten af belufterne for at se, om de fungerer optimalt.

Ulrik Folkmann er salgs- og eksportdirektør ved Stjern­holm A/S.

spildevand #3/21  45

Samarbejdet førte til det næste store spørgsmål. For hvis et relativt lille anlæg som Hedensted kunne bruge droner til opgaven, hvad så med store anlæg? Steen Hummelgaard opfordrede derfor Aleksander Mogensen til at tage kontakt til Stjernholm A/S, som stod for salg og vedligehold af Hedensteds beluftere. Snart tog salgsog eksportdirektør Ulrik Folkmann en kop kaffe med Aleksander Mogensen. - Normalt kan vi ikke vurdere, om belufterne er beskid­ te eller er gået i stykker, men det kan vi med dronen. Det giver vores salgs- og serviceafdeling nye mulig­ heder for at hjælpe kunderne. De kan tilbyde Alek­san­ ders produkt som tilkøb eller en del af en servicepak­ ke, og det hjælper både kunderne, Overblik og vores folk. Det viser, at det er win-win for alle med den her slags samarbejde, siger Ulrik Folkmann.

Steen Hummelgaard ser frem til mere samarbejde frem­ over. - Vi har talt om at bruge Overblik til at lave over­ flyvninger af regnvandsbassiner, når de anlægges. Hvis vi har opmålinger og oversigtskort fra dag ét, så kan vi bruge data i forhold til pasningsplaner. Lige nu er vi også i gang med et forsøg, hvor vi vælger en håndfuld regnvandsbassiner ud, som vi skal oprense. Så tager vi billeder af dem hvert år i en årrække og sammenligner dem for at se, om det hjælper at klippe for eksempel dunhammere ned med jævne mellemrum. Mindsker det deres grøde? Eller er det det samme, hvis vi lader dem vokse. Lige nu prøver vi os frem, men med dronebillederne kan vi faktisk måle, hvad der virker bedst og der­ med, hvor vi kan spare penge.

Steen Hummelgaard er drifts­chef på Hedensted Spildevand A/S.

Aleksander Slott Mogensen er indehaver af virksom­he­den Overblik. Han er 30 år og bor i Vejle. I sin fritid kitesurfer han blandt andet. Det er en corona-hobby, fortæller han, og det er noget, han kan nyde, når der er for meget vind til at flyve med drone.


FO R S K E R I SP I LD E VAND

Spildevand trak ung forsker fra Ungarn til Danmark Krisztian Mark Balla kom til Danmark fra Ungarn for fem år siden. Med sig havde han en bachelor i mecha­tro­ nics fra det Tekniske Universitet i Budapest. I Danmark tog han først en kandidat i Control & Automation på Aalborg Universitet, fordi han ønskede at specialisere sig indenfor styring og regulering. I dag er han i gang med en erhvervs-ph.d for AAU og Grundfos og forsker i optimal regulering af spildevandsystemer TEKST: KRISZTIAN MARK BALLA OG ANNA KLITGAARD / FOTO: KRISZTIAN MARK BALLA

Hvad forsker du I?

46  spildevand #3/21

- Mit forskningsområde fokuserer på både kombinerede og separere­ de spildevandssystemer. Min forskning omhandler kontrol af pumper og undersøger, hvordan beslutninger om hvilket og hvor meget spil­ devand, der skal lagres i hvilke tanke og rørledninger, tages. - Målet med erhvervs-ph.d’en er at udvikle algoritmer, så der kan tages data-drevne beslutninger om driften af netværket. Det er en slags Artificial Intelligence. En af de ting, som vi gør anderledes end tidligere, er automatisk at lære spildevandssystemet at kende ved at installere niveausensorer og analysere data derfra. På den måde undgår vi at bruge flowsensorer og detaljerede netværksmo­ deller. Vores mål er at udvikle et kontrolsystem, som kan bruges til at kontrollere pumper automatisk via en cloud-løsning.

- Som erhvervs-ph.d udfører jeg eksperimenter og tester idéer, som jeg udvikler med mine vejledere og samarbejdspartnere. Det er min hovedvejleder Carsten Skovmose Kallesøe og medvejleder Christian Schou, universitetets vejleder Jan Dimon Bendtsen samt samarbejdsvejleder fra Barcelona, Carlos Ocampo-Martinez.

Hvad skal forskningen bruges til? - Forskningen skal hjælpe forsyningsselskaber i Danmark og udlan­ det med at automatisere kontrolbeslutninger, hvis der eksempel­ vis kommer meget nedbør. Systemet skal assistere med at tage beslutninger om, hvor vandet skal lageres for at undgå oversvøm­ melser. De algoritmer, som vi har udviklet, er med til at optimere systemet, således at der ikke er behov for menneskelig interaktion.

Hvilke resultater af forskningen kan du fortælle om nu? - Jeg har implementeret og testet mine algoritmer i AAUs Smart Water Lab, der er finansieret af Poul Due Jensens Fond. Her har jeg en prøveopstilling af et mindre spildevandssystem. Disse labo­ ratorietest gør det muligt at efterprøve mine algoritmer i sikre omgivelser. Herved er det muligt at undersøge løsninger, som jeg endnu ikke er fuldstændig sikker på virker. Mine test er meget lovende og viser algoritmernes evne til at lære systemet ud fra data. Herefter optimerer det driften af pumperne, baseret udeluk­ kende på information fra niveausensorer og vejrudsigter.

Bliver din forskning tilgængelig for alle forsyninger – store som små? - Planen er, at vores algoritmer skal være fleksible, så de kan skaleres og dermed bruges i alle systemer. Det er derfor håbet, at forsynin­ gernes størrelse ikke har betydning for brugen af systemet. Vi arbej­ der henimod en løsning, som bruger sensordata i form af niveaumå­ linger i nettet som alternativ til detaljerede modeller af nettet.

BLÅ BOG: Smart Water Lab på AAU, der er blevet til efter gentagne bevillinger fra Poul Due Jensens Fond.

Forklar kort om projektet? - Erhvervs-ph.d’en er støttet af Grundfos og Innovationsfonden. Projektet er treårigt, og resultaterne vil blive brugt til yderligere udvikling og implementering af Grundfos. Vi samarbejder med Aalborg Universitet (AAU), det Tekniske Universitet i Barcelona og Ishøj Forsyning.

Navn: Krisztian Mark Balla Alder: 27 år Civilstatus: Kæreste med Cecilie Bopæl: Parret bor i Aalborg Fritid: Bruger tid på at rejse, læse og spille guitar Ungarske Krisztian Mark Balla er i gang med en erhvervs-ph.d. Han er tilknyttet Aalborg Universitet og Grundfos og forsker i optimal regulering af spildevandsystemer.


Norlex Group skifter navn til Alumichem Norlex Group konsoliderer selskaber i en koncern, der fortsætter under navnet Alumichem.

Kig forbi til en snak og hør om vores nye produkter.

KEMI VIDEN TEKNOLOGI

Med et solidt og vidtforgrenet internationalt netværk af videnstunge medarbejdere og samarbejdspartnere, bygger Alumichem på solid ekspertise inden for kemi, teknologi og rådgivning. Vi udvikler innovative løsninger, der gør vores kunder i stand til, at håndtere deres spildevandsrensning og vandbehandlingsprocesser, på en mere bæredygtig og omkostningseffektiv måde. www.alumichem.com

spildevand #3/21  47

Mød os på årsmødet d. 3 sep


STFs Årsmødeudstilling 2021 – tæt på arealrekord Det er over to år siden, der sidst har været afholdt Årsmøde i STF, så det er ikke underligt, hvis du som udstiller eller som gæst har lidt årsmøde-abstinenser. STFs Årsmødeudstilling den 3. september 2021 er – på trods af det afvigende tidspunkt for afholdelse – tæt på arealrekord. Men der er heldigvis god plads på Renseanlæg Lynetten, som danner rammen om den længe ventede udstilling. De 140 udstillere har rigtig meget at byde på, hvilket denne udgivelse af Spildevand vidner om.

ÅRSMØDE21

48  spildevand #3/21

AF SUSANNE BRANDT, SEKRETÆR FOR SPILDEVANDSTEKNISK FORENING FOTO: BIOFOS, ANNA KLITGAARD OG DOCKEN

TEMA

BIOFOS A/S er vært for Spildevands­ tek­nisk Forenings Årsmøde den 3. sep­tember 2021 i København. Den store faglige udstilling på Renseanlæg Lynetten er årsmødets trækplaster. Det er i løbet af dagen også muligt at komme på rundvisning på renseanlæg­ get, som er Danmarks største rensean­ læg for kommunalt spildevand. Årsmødedagen slutter med stor fest i Docken i Nordhavn.

Om udstillingen Spildevandsteknisk Forenings firma­ medlemmer har i 2021 vist meget stor interesse for foreningens årsmødeud­ stilling. Der er solgt 3.643 nettokva­ dratmeter udstillingsareal – hvilket kun er 87m2 færre end i 2017, hvor forenin­ gens udstilling sidst satte areal­rekord. Udstillingsarealet på Renseanlæg Lynetten indtages af i alt 140 firmaer, der spænder vidt, hvad angår produkter og ydelser. Mange firmaer medbringer udstyr i fuld størrelse, så der bliver masser af teknik at se på og røre ved. Udstillerlisten fremgår af årsmødeprogramhæftet og af STFs hjemmeside stf.dk Særlig stor efterspørgsel har der i år

STFs generalforsamling 2021 afholdes kl. 15.30 i mødelokalet ”Lynetten” på Renseanlæg Lynetten.

været på standene udbudt i de store fællestelte, som STF lejer hos forenin­ gens faste teltleverandør. Seks store telte, som hver vil være 33 meter lange, vil rumme hovedparten af udstillerne. Mange udstillere vil imidlertid gerne have god afstand til øvrige udstillere – og/eller kan ikke nøjes med de 10,5m2, som er basisstørrelsen på standene i fællesteltene. De mere pladskræven­ de udstillere har derfor valgt separate stande, som varierer i størrelse fra 24 til 144m2. Også udstillerne med de separate stande har ”givet den gas”, da de bestilte deres stande, og de bidrager derfor også til udstillingens betragtelige størrelse. Det er nyt for STF at holde en uden­ dørs udstilling i september – alle tid­ ligere årsmødeudstillinger har været afholdt i maj eller juni. Men teamet bag selve udstillingen er dog ikke i tvivl: Årsmødestemningen nok skal indfinde sig, selvom kalenderen siger september. - Der bliver SÅ meget liv og gensyns­ glæde, spår Lars Erik Hansen, der i år bestrider en dobbeltrolle ved dels at være ledende udstillingskoordinator, dels at være ansat hos BIOFOS A/S.

Meldingerne fra udstillerne til sekreta­ riatet er også virkelig positive, beretter STFs sekretariatsleder, Susanne Brandt. - Vores firmamedlemmer har reelt været afskåret fra at deltage i både store og små messer og udstillinger, mens corona-restriktionerne har været gæl­ dende. Selvom mange firmaer i perio­ den har forsøgt sig med online-tiltag, så er situationen netop nu, at mange virkelig hungrer efter fysisk at møde både eksisterende og fremtidige kun­ der og samarbejdspartnere. Fra formand for STF, Jacob Andersen, lyder det supplerende: - Trangen til møde rigtige, levende men­ nesker i både faglige og sociale sam­ menhænge er enorm. Jeg opfordrer alle, der har noget med spildevand at gøre, til at give efter for den trang og til at besøge STFs Årsmødeudstilling, også selvom den undtagelsesvis fore­ går i september måned.

Udstillingens åbningstid: Fredag den 3. september fra kl. 9 til kl. 15.


Velkomsttale og prisuddeling To timer efter udstillingens åbning, nær­mere bestemt kl. 11, når der aller­ flest mennesker er til stede på udstil­ lingspladsen, holder John Buur Chris­ tiansen, administrerende direktør for BIOFOS A/S, sin velkomsttale til gæster og udstillere. Umiddelbart herefter uddeles Kemiras Vandmiljøpris, hvor en – eventuelt flere – af spildevandets ildsjæle skal hædres for en ganske særlig indsats. Prisen blev sidst uddelt i forbindelse med STFs Årsmøde i 2019 – den har således også været på pause i corona-perioden.

skal aflægges beretning og regnskab for det forgangne år, og der skal vælges medlemmer til bestyrelsen, ligesom der skal svares på spørgsmål og træffes beslutninger vedrørende foreningens fremtid. Alle medlemmer kan deltage i general­ forsamlingen, men kun aktive medlem­ mer - i henhold til vedtægterne - kan formelt afgive deres stemme ved de valg, som skal foregå.

HUSK TILMELDING Senest den 20. august - onlinetilmelding til årsmødefest Senest den 3. september - onlineregistrering for adgang til udstillingen

Spændende rundvisninger

På hvert rundvisningstidspunkt bliver der én tur om slam og energi, én tur om forbrænding og én tur om vandbehand­ ling. Rundvisningerne starter henholds­ vis kl. 10 og kl. 13.

STFs ordinære generalforsamling er formelt set grunden til at STF afholder sit Årsmøde. General­forsamling er den øverste myndighed i foreningen. Der

Mød talstærkt op Spildevandsteknisk Forening opfor­drer alle forsyningsselskaber, indu­stri­rense­anlæg og øvrige med­ lemmer til at møde talstærkt op til årsmødet i Køben­havn fr­edag den 3. september. Det er faglighed, det er netværk, og der skal også hygges. Årsmødets forløb er beskrevet i detaljer i det udsendte årsmøde­ programhæfte. Hæftet findes også i en elektronisk version via hjemme­siden.

Husk også årsmødefesten Efter en veloverstået årsmødeudstilling skal der festes… og efter over et år med corona-restriktioner, trænger vi mere end nogensinde til en gedigen fest. Med deltagelse i årsmødefesten kan medlemmerne – udstillere såvel som gæster – i fællesskab, indhente lidt af det forsømte og samtidig sætte et festligt punktum for STFs Årsmøde 2021. Årsmødefesten foregår fredag aften i Docken, Færgehavnsvej 35, Nordhavn.

Docken ligger lige i vandkanten i Nord­havnen med panoramisk udsigt til Øre­sund, Skudehavn og Hellerup. Det tidligere saltlager emmer af rå industriromantik og er samtidig et spændende mødested for fester, konferencer og kulturbegivenheder af enhver art. STFs Årsmødefest begynder med velkomstdrink kl. 18.30 og varer til kl. 02. Vi lover mad og drikke, under­ holdning og dans – og at det hele kommer til at gå op i en højere enhed.

ÅRSMØDE21

Generalforsamling

Endelig kan STFs Årsmøde afholdes – faglighed, netværk og hygge – kom og vær med.

spildevand #3/21  49

Det er i forbindelse med STFs Års­ møde­udstilling muligt at komme på guidet rundvisning på Renseanlæg Lynetten. Rundvisningerne bliver tema­ tiserede, og deltagerne skal derfor – på stedet – vælge mellem én af tre forskel­ lige planlagte ture.

TEMA


ÅRSMØDE21

50  spildevand #3/21

TEMA

Der er fuld gang i forberedelserne til Årsmøde 2021 Efter sidste års ærgerlige aflysning af Årsmødet hos BIOFOS, er værten klar til et brag af en fagfestival den 3. september. Er du? TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: LARS ERIK HANSEN Der er heldigvis god plads til de mange udstillertelte.

De sidste opmålinger foretages, og tegningerne finpudses, så alle ved, hvor deres stand står den 3. september.


spildevand #3/21  51

Det er Lynetten, der danner rammen om Årsmødet 2021 hos BIOFOS. STF og BIOFOS glæder sig til at se jer alle sammen.

”Årsmødemafiaen” består af Lars Erik Hansen (produktionschef hos BIOFOS), Frans Balzer Hansen (Niras) og Hans Regnerskov (tidl. ABB). De har arbejdet sammen om de sidste mange årsmøder.

ÅRSMØDE21

Der er mange kræfter involveret i et årsmøde. Her ses Lars Erik Hansen sammen med næstformand i STF, Karin Refsgaard, under Årsmødet 2019 i Hillerød.

TEMA


Mere spildevand i fremtiden – sådan forbereder BIOFOS sig Alle fremskrivninger viser, at mængden af spildevand fra hovedstadsområdet vil vokse i de kommende årtier. Samtidig vil kravene til vores rensning blive skærpet. Den udfordring er vi i fuld gang med at løse på vores tre anlæg. TEKST OG GRAFIK: BIOFOS Når BIOFOS kigger i krystalkuglen, er der især én udviklingskurve, der viser en meget sikker tendens: Befolkningen i hovedstadsområdet vokser. Alene i Københavns Kommune – vores største ejerkommune – forventes befolkningen at vokse med 230.000 indbyggere frem mod 2045. Samme tendens gør sig gæl­ dende i vores 14 andre ejerkommuner.

ÅRSMØDE21

52  spildevand #3/21

Højere krav på vej

TEMA

Ud over at vi skal rense mere spilde­ vand, vil kravene til rensningen også blive skærpet. For reksempel i forhold til kvælstof, mikroplast og/eller medi­ cinrester. Desuden vil klimaforandringer medføre kraftigere og mere hyppige regnskyl. Det trækker også udviklingen i samme retning – mere spildevand.

Stor udbygning giver kapacitet frem til 2045 I dag har vores tre anlæg en samlet rensekapacitet på 1,75 mio. PE, mens behovet i 2045 vil være 2,08 PE og i 2075 2,52 PE (se Figur 1). Det betyder, at vi inden for en årrække får brug for større kapacitet. Derfor gennemfører vi nu fem store anlægsprojekter, som tilsammen dan­ ner vores Udbygningsplan ’25. Med et samlet budget på 1,1 mia. kroner vil projekterne give os den rensekapacitet, der skal til for at følge med udviklin­ gen frem til 2045. Anlægschef Jan I. Henriksen forklarer: - På Renseanlæg Damhusåen opti­ merer vi spildevandets flow gennem hele anlægget. Blandt andet byg­ ger vi fire nye efterklaringstanke, en ny pumpestation og skifter til bundbeluftning. Det sparer både en masse strøm og gør vores biologiske rensetrin mere effektivt. Lignende forbedringer skal også gennemføres på Renseanlæg Lynetten. Det vil gøre os i stand til at håndtere mere spilde­ vand og fjerne spidsbelastninger, der ellers kan føre til udledning af bypass – det vil sige kun delvist renset spil­ devand.

Øget koordinering med oplandet

Bedre forudsigelse af vandtilstrømning

Et andet vigtigt indsatsområde er samstyring. Her samarbejder vi med forsyningerne i vores opland om at forbedre koordineringen mellem deres afløbssystemer og vores rensekapa­ citet. Med den rette styring kan deres store afløbssystemer bruges til mid­ lertidigt at holde vandet tilbage, så vores biologiske rensning bedre kan følge med.

Gennem fire år har BIOFOS også delta­ get i forskningsprojektet ”Water Smart Cities”, der drejer sig om at udvikle avancerede beregningsmodeller for, hvor, hvornår og hvor meget det vil regne over hovedstadsområdet.

Analyse af fremtidens renseanlæg På den helt lange bane har BIOFOS også for alvor rettet blikket mod frem­ tidens renseanlæg. Både af hensyn til forsyningssikkerheden, og fordi det er en vigtig del af vores strategi at bidrage til udviklingen af hovedstadsområdet. Derfor har vi igangsat en screening af fem mulige scenarier af, hvor fremti­ dens renseanlæg bør placeres for at skabe den optimale balance mellem økonomi, grøn omstilling og kapacitet.

Sammen med HOFOR har vi etableret styringssystemet ICDAM (Integrated Control Damhusåen), der udveks­ ler data mellem afløbssystem og Renseanlæg Damhusåen. Det giver os et fælles overblik over mulighederne for at holde spildevandet tilbage efter behov. Systemet har været i drift siden sommeren 2020, og resultaterne er særdeles lovende. - For at vi ikke skal modtage for meget vand på for kort tid, søger ICDAM at holde vandet tilba­ ge, indtil vi igen har ledig rensekapacitet. Forventningen var, at det på ét år kunne forhindre 300.000 m3 Figur 1: I dag har BIOFOS’ tre anlæg en samlet rensekapaci­tet bypass, men vi nåede på 1,75 mio. PE, men i 2045 og 2075 forventes behovet at helt op på 400.000 m3 i være henholdsvis 2,08 og 2,52 mio. PE. løbet af kun seks måne­ der. Det svarer til rumfanget af næsten 6.000 40-fods con­ tainere, siger Barbara Greenhill, projektleder i BIOFOS. Sammen med HOFOR undersøger vi nu, om et lignende system kan etableres i oplandet bag Renseanlæg Lynetten.

BIOFOS har en målsætning om inden for en kort årrække at sænke udledningen af bypass med 80 til 90%. Det skal blandt andet ske ved at udbygge anlæg og samstyre tilløbet af spildevand med forsyningerne i oplandet.


CLAUS EINICKE, procestekniker

THOMAS KJÆRGAARD, procesassistent

”Min primære opgave er at udføre industrirengøring på anlægget efter behov. Ofte i vores ovn- og afvan­ dingshaller, hvor der håndteres meget slam, som let kan blive spildt. Det kan også være rengøring efter et askeud­ slip. For eksempel fra en utæt ventil. Asken er meget fin og må ikke indån­ des, så der kræver rengøringen en del sikkerhedsudstyr. Planen er, at vi pro­ cesmedarbejdere fremover skal delta­ ge mere i selve produktionen også. Det er en af fordelene ved at arbejde på så stort et anlæg som vores – det giver mange strenge at spille på. Ændringen vil give mig nye faglige udfordringer og muligheder for at udvikle mig i jobbet.”

”Jeg udfører opgaver mange steder på anlægget. I dag har jeg for eksempel renset målere i vores biologiske rense­ bassiner. I BIOFOS vil vi jo helst rense spildevandet endnu bedre, end lov­ givningen kræver. Det kan vi kun, hvis vores datagrundlag er 100% i orden. Jeg koordinerer også mange andre opgaver – herunder vores rengøring. Når man arbejder på så stort et anlæg som Lynetten, går udviklingen meget stærkt. Det er både spændende og krævende. For eksempel har vi planer om at installere bundbeluftning, som vil spare en masse strøm – det ved vi fra vores anlæg på Avedøre. Der er hele tiden små og store forandringsproces­ ser i gang – det trives jeg rigtig godt med.”

“Mit arbejde foregår i Vagten, hvor jeg overvåger og optimerer på en masse pro­ cesser i vores rensning og forbrænding. Der er mange brikker i puslespillet, og jo bedre vi lægger dem, jo bedre bliver vores resultater. Det gælder om at tænke tak­ tisk, og det gør arbejdet interessant. Jeg kan for eksempel tage beslutninger om at give et tanksæt ekstra beluftning, eller i hvilken grad vores afgassede slam skal tørres for at skabe en stabil drift af vores forbrændingsovn. Det kan også være, der er brug for tilsætning af jernklorid ved højt tilløbsflow, således vi fortsat renser effektivt. Når jeg træffer et valg og kort efter ser, at det virker efter hensigten, så giver det en god følelse af mening. Både for mig som medarbejder og for BIOFOS som helhed.”

ÅRSMØDE21

BRIAN WALTER, procesmedarbejder

spildevand #3/21  53

LYNETTEN

TEMA


ÅRSMØDE21

54  spildevand #3/21

TEMA

MØD BIOFOS: DANMARKS STØRSTE RENSEANLÆG VI RENSER SPILDEVAND FOR 1,2 MIO. BORGERE I HOVEDSTADSOMRÅDET BIOFOS ejes direkte eller indirekte af 15 kommuner i hovedstadsområdet. Vi modtager og renser spilde­vandet fra forsyningernes afløbssystemer i alle 15 ejerkommuner; Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, HøjeTaastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk. Vi renser spildevand fra vores tre renseanlæg; Lynetten, Avedøre og Damhusåen, som har hvert sit opland.

FOKUS PÅ MILJØ, KLIMA OG CIRKULÆR ØKONOMI Vi skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressour­cer til nytte og gavn for borgere i Hoved­stads­ området. Vi fremmer den grønne omstilling og opbygning af en cirkulær økonomi gennem ambitiøse mål­ sætninger for miljø, klima og et bæredygtigt CO2-neutralt samfund.


SÅDAN ER VI ORGANISERET Fordelt på tre renseanlæg: Lynetten, Avedøre og Damhusåen er vi cirka 170 medarbejdere. BIOFOS er en mangfoldig arbejdsplads med en stor gruppe med­ arbejdere, som har meget forskellige jobfunktioner og uddannel­ sesbaggrunde. Vi har for eksempel håndværkere, specialarbejdere, maskinmestre, ingeniører, kemikere og akademiske generalister. Den enkelte medarbejder er tilknyttet ét anlæg, men mange med­ arbejdere har deres daglige gang på flere anlæg. Det gælder blandt andet vedligeholdelsesafdelingen, som har rotationsordning mellem anlæggene. Medarbejdere, der arbejder på større projekter eller dem, som sidder i stabsfunktioner, rykker også rundt.

SÅ STOR ER BIOFOS • Hvert år renser vi mere end 100 millioner m3 spildevand • Vores totale rådnetankskapacitet er 60.000 m3 • I 2020 sendte vi i alt 24.210 tons ts udrådnet slam til forbrænding • I 2020 solgte vi energi svarende til 100.519 MWH til forsyningsnettet.

Særligt om Lynettens kapacitet:

Vandmængder • Anlægskapacitet 1.000.000 PE • Q-tørvejr 170.000 m3/dag • Q-max. (tilløb) 41.500 m3/time • Q-max. (biologi) 23.000 m�/time • Forristehus: 32.000 m3 spilde­ vand/timen • Forklaringstanke: 19.200 m3 • Sand- og fedtfang: 3.450 m3 • BIO-P-tanke: 24.300 m3 • Luftningstanke: 147.000 m3 • Efterklaringstanke: 60.612 m3 • Udløbspumpestation (Propel­ ler­pumper) 4 stk. à 14.500 m3 • Rådnetanke: 30.000 m3 • Slamforbrænding, fluid bed ovn 1 stk. à 2,35 t TS/time • Askedepot: 305.000 m3 spildevand #3/21  55

ÅRSMØDE21 TEMA


56  spildevand #3/21

VERDENS PREMIERE

PUMA

STF Årsmøde d. 3. september 2021

PUMA pumpestyring er en universal kompakt ét-pumpestyring med mulighed for kommunikation. PUMA kan drifte en både 1-faset og 3-faset pumpe op til 12A (5,5KW). PUMA måler niveauet i brønden via standard 4-20mA analog niveawumåler, og kan starte og stoppe pumpen automatisk. PUMA har integreret standard funktioner for indløbsflow beregning, flow og kapacitets beregning, samt nødstyring via højvandsvippen.

Wasys A/S · Lykkegårdsvej 5 · DK4000 Roskilde · Tlf: +4572217979 · www.wasys.dk Følg WASYS på LinkedIn STF_dobbeltside_WASYS.indd 1

for nyheder


PUMA har en unik funktion for strømmåling på alle 3 faser, samt fasefølge detektering. PUMA har 2 stk. digitale indgange for højvandsvippe o. lign., samt 2 stk. digitale udgange for generel alarm m.m.

spildevand #3/21  57

PUMA er opbygget i et todelt slagfast IP65 kapslet kabinet. PUMA kabinet kan nemt monteres på væg, i gadeskabe og anden kapsling grundet sit kompakte mål på kun 23cm i bredden. PUMA kabinettet er designet for nem tilslutning via bundmonteret forskruninger og en kombination af skrue terminaler og fjedre klemmer.

Til daglig operatør betjening har PUMA i fronten et 2,4” OLED-display, samt 4 betjeningsknapper. PUMA kan leveres med indbygget kommunikations interface, som enten 4G eller NB-Iot modem. modem. PUMA anvender Modbus TCP/IPprotokol. PUMA konfigureres med det fælles PC-software - AcowaZoo. Dette gøres lokalt via USB-stik eller eksternt over 4G modem forbindelse. Via det indbyggede USB-stik i PUMA er det muligt at udføre firmware opdatering.

Wasys A/S · Lykkegårdsvej 5 · DK4000 Roskilde · Tlf: +4572217979 · www.wasys.dk Følg WASYS på LinkedIn

for nyheder 28/06/2021 10.20


Pumper til enhver opgave Lave serviceomkostninger, høj driftssikkerhed og lang levetid

Mød os på

58  spildevand #3/21

ÅRSMØDET

DanPumps komplette sortiment af kraftige og solide pumper er den effektiv løsning, som passer til alle pumpeopgaver - også de krævende opgaver ved rensningsanlæg og spildevandsforsyninger.

SonFlow A/S | Nordager 25 | DK-6000 Kolding | Tel. +45 86 57 13 44 | info@sonflow.dk | www.sonflow.dk


ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE 140 udstillere er klar til at tage imod dig og dine kolleger i København, når Danmarks største renseanlæg for kommunalt spildevand, Renseanlæg Lynetten, danner rammen om STFs Årsmødeudstilling den 3. september 2021. På de følgende sider kan du på forhånd danne dig et overblik over, hvilke leverandører til spildevandsbranchen du gerne vil tale nærmere med.

Opgravningsfri fornyelse!

Kom forbi vores stand og hør nærmere. aarsleffpipe.dk

Forlæng driftstiden med Belzona Kan jeg forlænge mit udstyrs levetid? Ja med Belzona’s - reparation - beskyt – for­ bedring. Med Belzona er det muligt at genopbygge slidt udstyr, beskytte det fremadrettet og forbedre egenskaberne eller beskytte nyt udstyr mod slid, rust, syre mm., som giver en markant længere levetid. Belzona hjælper dig til længere driftstid, færre driftsstop. aesseal.dk

Nyhed: POLYDRON polymer­anlæg og effektive flokkulanter Overblik omkring H2S = H2S-WARN

ABC-Miljø, producent af H2S-måler H2SWARN samt doseringssystem BEHOV TILPASSET DOSERING. Denne kombination har givet Hedensted Spilde­ vand over 70% besparel­ se på kemi­kontoen. H2S-WARN med Li-ion batteri, kan oplades eller solcelle kan tilsluttes. Instrumentet kan anvendes overalt, hvor der er behov for målinger fx ved: - Borgerhenvendelser over lugtgener. - Afdækning af svovlbrintekoncentrationer og problemer. - Kontrol ved kemidosering, beluftning mm. - Afsendelse af rensegris manuelt eller automatisk. - Ofreledningseffekt mm.

Besøg Afridana A/S’ stand på årsmødet og få præsenteret NYHEDEN POLYDRON poly­ merblander: • Præcis dosering og nem kalibrering • Let integrering til eksisterende styresystem • Vedlige­hol­des­frit • Optil 50 liter polymer i timen • Gennem­prø­vet teknologi • Installeret hos flere danske forsyninger Samtidig kan du høre nærmere om vores aktivi­ teter og løsninger indenfor spilde­ vandsrensning, slamafvanding, behandling af perkolatvand m.m.

• MINIMERING AF SLAMUDGIFTERNE, polymerer og flokkulanter til effektiv slamafvanding • EFFEKTIV RENSNING, ØGET KAPACITET, flokkulanter til optimering af slamegen­ skaberne • ENERGIOPTIMERING, flokkulanter til C-fangst • KVALITETSKONTROL AF TILLØBS­SPIL­DE­ VAND flokkulanter til minimering af hæmning i de biologiske renseprocesser Vi glæder os til at se jer på vores stand til årsmøde 2021. afridana.dk

AFRY - 125 års erfaring AFRY er en af nordens største og førende ingeniørvirksomheder med 600 medarbej­dere fordelt på 10 lokale kontorer i Danmark samt 17.000 på verdensplan. AFRYs kerne­områder er infrastruktur, energi og industri. AFRY Danmark har mere end 100 højt specialiserede el-, automations- og IT-ingeniører, som kender til de fleste systemer på markedet. AFRY er certificeret partner med bl.a. Siemens, ABB, Rockwell og Schneider. Dette gør, at vi har systemeksperter, som med fast interval uddannes i de relevante systemer. Vi har et stærkt netværk hos vores leverandører og hur­ tig adgang til support, nyheder og reservedele. afry.dk

Også udstyr til teknisk vand Du kender Agrometer som leverandør af løs­ ninger til spildevandspumpning - både med dykkede pumper og tørtopstillede, selv­ ansugende pumper. Men Agrometer hjælper også med mange andre løsninger til håndtering af forskellige væsker, fx kategori 5 tilbageløbssikringer til teknisk vand – som findes både i standard­ udgaver og tilpasset efter behov.

spildevand #3/21  59

Aarsleff Rørteknik opererer på internatio­ nalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi har mere end 40 års erfaring. Aarsleff Strømpeforing er en effek­ tiv løsning til fornyelse af såvel vandrette som lodrette rør og ledninger i jorden. I år vil vi sætte fokus på vores effektive og økonomisk fordelagtige brøndfornyelse med en Aarsleff glasliner (PAA-G-LinerTM). Metoden er udviklet på baggrund af ønsket hos vores samarbejdspartnere om en hurtig, effektiv og økonomisk metode til fornyelse af brønde uden opgravning og længereva­ rende lukning af veje.

Høj forbindelsesstabilitet, måledata til SRO kan etableres, brugervenligt software. Doseringssystemet BEHOV TILPASSET DOSERING styrer/reguler doseringspumpe ud fra svovlbrintemålinger samt software med algoritme udviklet i et samarbejde mellem Hedensted Spildevand, DME og ABC-Miljø. abc-miljo.dk


Savner du en løsning til dit tekniske vand? Besøg os på standen og få inspiration til, hvordan din løsning skal designes. agrometer.dk

Alumichem: Kemi Viden Teknologi

Faglighed: Stærkt repræsenteret

Alumichem samler Norlex-selskaberne og Alumichem (tidligere Nordisk Aluminat) under samme selskab. Alumichem har gen­ nem mange år leveret kemi, kvalitetsudstyr og rådgivning indenfor drikkevand, spilde­

Pålidelige løsninger inden for spildevand, industri, biogas og drikkevand - spørg Aquagain. Smedefaget er en tungtvejende del af vores DNA og på årsmødet, ser vi frem til at tale med samarbejdspartnere, kunder og kolleger i branchen om de løsninger, vi kan tilbyde.

Air Liquide – altid Safety first

60  spildevand #3/21

Air Liquide er verdens førende leverandør af gasser, teknologi og tjenesteydelser til indu­ strien og sundhedsvæsenet. Virksomheden er repræsenteret i 80 lande, har ca. 66.000 medarbejdere og over 3,6 millioner kunder og patienter.

Oxygen, nitrogen og hydrogen er små mole­ kyler, som er grundlaget for liv, stof og ener­ gi. Disse gasser udgør hjørnestenene i Air Liquides videnskabelige arbejde og har været kernen i arbejdet, siden virksomheden blev grundlagt i 1902. Vores motto er ”Safety first”, og vi suppor­ terer kunden hele vejen igennem processen fra idé til projekt og færdigt resultat. Bæredygtighed og grøn omstilling er hjørne­ stenene i vores forretning. airliquide.dk

vand, fiskeopdræt og procesindustrien. Nyheder, som vi præsenterer på årsmødet, inkluderer et stort udvalg af skumdæmpere, resultater fra vores nye innovative koagulant NORFLOC NF1 (forbedrer slamegenskaber, efterklaring, kvalitet på udløbsvand og kapacitet - og minimerer eller helt erstatter brugen af jernklorid) samt projekter, der reducerer særbidraget. Kom forbi og hør om vores nye løsninger og snak med vores eksperter om dine udfordringer – mens du nyder en dejlig softice, noget koldt at drikke eller friskbrygget kaffe. alumichem.com

AMIBLU Norway A/S Grønne CO2-venlige renseanlæg

AEA tilbyder design, projektering og optime­ ring af energianlæg til renseanlæg med de nyeste teknologier for produktion af grøn el og varme til titusinder af husstande. Grøn energi spiller en vigtig rolle i vores mål om energineutrale og CO2-venlige rense­ anlæg, og vi har derfor stort fokus på de teknologier, der gør det energiproducerende renseanlæg til virkelighed. Med kunden i fokus skaber vi optimale løs­ ninger, som er driftsmæssigt tidssvarende og økonomisk rentable. For AEA er samar­ bejdet med kunderne det vigtigste i ethvert projekt – og vi tør godt udfor­ dre kunden for at opnå den bedste løsning og sikre en værditilvækst. aea.dk

AMIBLU, producent af HOBAS og FLOW­ TITE GAP rør, med markedets absolut bedste levetid på +150 år. Vi producerer GAP rør fra DN200 til DN4000 i op til 18 meters længde, i et spænd fra trykstyrker PN1 til PN32, og ringstivheder fra SN5000 til SN1000000. Vi samarbejder tæt med råd­ givere, bygherre og entreprenører, når opga­ verne skal løses på bedst mulig måde. - Gravitationsrør til regnvand og spildevand - Rør og fittings til renseanlæg - Trykrør for vand - Rense/inspektionsbrønde som sadelbrønd eller med banketter - GAP rør til mikrotunnelering – jacking pipes - Forsinkelses­ bassiner - Filtrering af vand i fællessystemer ved overløb – Amiscreen - Ikke cirkulære rør amiblu.com/da

På årsmødet kan I blandt andet finde beluft­ ning og spændende nyt udstyr fra HUBER på vores stand. Vi stiller talstærkt op – både med egne erfarne folk og specialister udefra, så der er rig mulighed for at få en stærk, faglig snak. aquagain.dk

Beskyt grundvandet med pyrolyse AquaGreens integrerede damptørrings- og pyrolyseanlæg er en game-changer for spil­ devandsindustrien. De to første anlæg til behandling af slam fra 50.000 PE kommer i drift i fjerde kvartal 2021 på Søndersø og Fårevejle rensnings­ anlæg.

Godt for miljøet: • Alle organiske, forurenende stoffer nedbrydes • Lugt og sundhedsrisici elimineres • Disponeringsomkostninger elimineres • 25 ton plantetilgængelig fosfor Godt for klimaet: • 2.300 ton CO2 reduktion og lagring • 2 GWh grøn fjernvarmeenergi AquaGreen har udviklet den patenterede teknologi sammen med DTU. Ved at tørre og pyrolysere slammet elimineres disponerings­ omkostninger og drivhusgasemissioner, der produceres biochar/aktivt kul, bæredygtig, vedvarende energi, og kulstof lagres. aquagreen.dk


Specialister i overpumpning

spildevand #3/21  61

SALG OG UDLEJNING AF PUMPER, AFSPÆRRINGSBALLONER, RØR, OVERVÅGNING OG TILBEHØR

• Afspærringsballoner • Kompressor • Slanger • Manometer • Overtryksventil

Ring til os og lad os sætte din ballon

Stort eller småt? Vi er din løsningsorienterede partner, når det gælder OVERPUMPNING, PUMPER, PUMPESERVICE OG TOTALLØSNINGER Mange års erfaring i branchen gør, at RH PUMPER garanterer kompetent vejledning, når I vælger vores kvalitetsprodukter til jeres projekt eller opgave. Vi råder over alt materiel til at udføre alle former for overpumpning – og har altid fokus på driftssikkerhed, sikkerhed, økonomi og miljø. Kontakt os allerede i dag – uanset opgavens type og størrelse.

RH PUMPER A/S Stenrøjlervej 1 | DK-4200 Slagelse RH PUMPER AB Box 100 | SE 311 21 Falkenberg Telefon: +45 5850 6065 | E-mail: info@rhpumper.com RHPUMPER.COM

RH PUMPER ENGINEERING HEAVY DUTY PUMPS

RH PUMPER

ISO 14001, OHSAS 18001 og Sellihca Qualified

ENGINEERING

AUTORISERET IMPORTØR: GRINDEX | METSO | PIONEER | PX-FLOW | SAER | SPERONI | TOYO

RH PUMPER ENGINEERING


62  spildevand #3/21

Smart og bæredygtig vandbehandling VED EN KOMBINATION AF VORES PRODUKTPORTEFØLGE, NYE SMARTE TEKNOLOGIER OG 101 ÅRS EKSPERTISE INDENFOR VANDBEHANDLING, KAN VI OPTIMERE DIN PROCESEFFEKTIVITET, SÆNKE DINE OMKOSTNINGER OG SIKRE AT DIN DRIFT OVERHOLDER ALLE RELEVANTE REGULATIVER OG STANDARDER. LÆR MERE PÅ WWW.KEMIRA.COM

t møde ten. s r å t os på Lyne å g p Mød r elsda mbe s e d t ø p f rs . se kage e 101 å s den 3 s n e a r kr rer vo bler, o b r Vi fej d me pose e 0 v 0 : a 0 g tte kl. 1 . og flo hurtigste til de


Er der PFAS i jeres spildevand?

Overblik over ALLE jeres data Effektiv drift af spildevandsanlæg kræver og skaber meget store datamængder fra mange forskellige systemer og datakilder – fx SRO, IoT-målere, ledningsregistrering, DataHub og D&V-systemer. Der skal logges ind mange steder for at finde data, overblikket mistes! Vores softwareplatform samler data i en lettilgængelig datasamling, som tilgås af alle forsyningens medarbejdere. I får styr på data! Data udstilles i et brugervenligt GIS-over­ blik, som viser oplandet, anlæggets opbyg­ ning og alle relevante driftsforhold. Det suppleres med realtidsalarmer m.m. om uhensigtsmæssig drift. Datastrømme visualiseres og kan let træk­ kes ud til brug for driftsoptimering og Asset Management. ”Vi bringer mennesker og data sammen om bæredygtige beslutninger”. artogis.dk

Mød AUMA Scandinavia Danmark Du finder os på STFs årsmødeudstilling hos Biofos. Vi kommer og viser det sidste nye fra AUMA, som kan bruges i jeres processer på renseanlæg og pumpestationer. Det er blandt andet: • AUMAs nye frekvensstyrede drev • AUMA drev som kan være under vand hele tiden • Sipos som kan regulere hele tiden for eksempel til beluftning • Den nye Profox. Mød os alle fra AUMA Danmark og få en snak om service på dine auma drev. Du kan møde vores service teknikere og salgsteam: Heino Bank Meldgaard, Niclas Veberg, Lars Ladegaard Lausen, Kresten Gunram Larsen, Henrik B Lassen & Jens Ulrik Jensen. auma.com

Svovlbrinte i trykledninger er en global udfordring, som vi med den stigende cen­ tralisering af renseanlæg også oplever i Danmark. I et udviklingsprojekt under Miljøstyrelsens MUDP-pulje udvikler BBK Bio Airclean og en række samarbejdspartne­ re derfor et system til integreret svovlbrin­ tekontrol i trykledninger. Gennem projektet ønsker vi at optimere BBK’s teknologi og håndtere svovlbrinte uden at gå på kompro­ mis med rensegraden. Kig forbi vores fælles stand og hør mere herom. BBK Bio Airclean bygger og driver biologiske lugtreduktionsfiltre til forskellige industrier, rensningsanlæg og pumpestationer. BBK har sine primære markeder i Nordeuropa med håndtering af svovl­ brinte og lugt generelt. BBK leverer nøglefær­ dige løsninger, som kan tilpasses til de enkelte forsyningers behov. Læs mere på bbk.dk

BioMizing = Optimized Solutions.

Kom forbi AxFlow’s telt AxFlow A/S tilbyder: • Pumper og neddelere til slam • Kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper • Kemikaliehåndtering med fadpumper • Robuschi-blæsere til beluftning • Vakuumpumper • Trykluftkompressorer og tørrere til styreluft mm. • Sandfiltre • Riste for indløb og overløb • Vandbehandling med automatiske filtre • UV-lys og slamafvanding vha. filterpressere.

Atlas Copcos Årsmøde-debut Atlas Copco stiller for første gang op til års­ mødet, og vi glæder os. Atlas Copco er den førende producent inden for kompressorere og blæsere og kan levere trykluft til alle anvendelsesområder inden for spildevands­

Svovlbrinteteknologi med potentiale

Kom forbi vores telt til Årsmødet og få en snak. axflow.dk

Energi optimering! Ønsker I energioptimering af jeres bundbe­ luftning, så kig forbi BioMizings stand og få inspiration. BioMizing forhandler udover markedets bed­ ste diffusorer fra den østrigske producent Aerostrip også den bedste reguleringsventil til luft fra den schweiziske producent Eggers Iris-Valve. Den norske producent Salsnes Filter har valgt BioMizing som deres nye agent på det danske marked. På vores stand vil det være muligt at stifte bekendtskab med en lang række kvalitets­ produkter samt møde BioMizin’s velkvalificerede medarbejdere og repræsentanter fra vore leverandører. Vi byder på snacks, vine og vand biomizing.dk

spildevand #3/21  63

Efter fundet af PFOS i Korsør er vores PFAS-anlæg sat i gang med at rense spilde­ vand fra Korsør Brandskole, inden det sen­ des videre til Slagelse Forsyning. I Korsør består løsningen af dels et opsam­ lingstrin og dels et nedbrydningstrin. PFAS opsamles først lokalt i en skræddersy­ et containerløsning, som blandt andet inde­ holder en resinkolonne. Når resinet er mæt­ tet, byttes kolonnen ud, og indholdet brydes dernæst ned på Aquardens SCWO-anlæg. Aquarden Technologies ApS udvikler, pro­ ducerer og markedsfører totalløsninger til rensning af spildevand, som indeholder svært nedbrydelige og miljøfarlige stof­ fer, som fx PFAS. aquarden.com

rensning. Vi tilbyder at komme ud og tage en energimåling på jeres nuværende blæ­ sere/kompressorere helt gratis og hjælper selvfølgelig med at finde den bedste løsning til netop jeres behov. Kom forbi vores indendørs stand til årsmø­ det og få en snak. atlascopco.com/da-dk


Vi bringer sikring og data til jer. Vi aflåser og skaber enkel adgang til hus, brønd, skur eller låge med mekaniske eller elektroniske adgangssystemer. Godkendt sikring og adgangskontrol på anlæg med mulighed for audit og viden, samt opbe­ varing ad adgangsmedier i godkendte skabe. Vi monitorerer alt forbrug på eksisterende rør/løsninger og automatiserer aflæsning og sender alle data rette sted hen. Fx har vi elektrificeret eksisterende vand­ målerne, og sender nu data direkte til vand­ værket. Vi bringer data til jer uden, at I skal hente dem. birepo.dk

64  spildevand #3/21

Selvrensende vandfiltre BOLLFILTER Protection Systems. Automatiske og manuelle filterløsninger. Pålidelig filtrering og effektiv beskyttelse af dyser, pumper, UV mm. BOLLFILTER er en førende producent af væskefiltre med mere end 70 års erfaring. Vi har en bred produkt­ portefølje af filtre til mange forskellige og krævende applikationer. Filtreringsgrad fra 25 µm til 5 mm. Ser frem til at møde jer på vores stand til en snak om jeres case. bollfilter.dk

Vi løser jeres udfordring! Brenntag Nordic A/S leverer KEMI til drift af spildevandsanlæg og biogasanlæg. • Fjernelse af H2S, siloxaner og VOC i biogas med aktivt kul • Polering af spildevand for medicinrester og pesticider med aktivt kul • Oxidationsmidler og GODKENDTE biocider til desinfektion og pesticider • Flokkuleringsmidler til slamafvanding • Jernprodukter til svovlbrintebekæmpelse PIX • PAX til fældning af fosfor • Eddikesyre, glycoler, ethanol, metanol og brentaplus til denitrifikation • Syrer og hypokloritgodkendt efter biociddirektivet til MBR-anlæg • Syrer til rensning af beluftningsdyser Ring til Bjarne Nyborg Larsen på telefon 23473884 og hør, hvordan vi kan hjælpe med at løse lige præcis jeres udfordring! Eller find os på brenntag-nordic.com

Busch leverer blæs og bobler

CAMBI A/S - Termisk Hydrolyse

Busch er din globale og lokale leverandør af vakuumpumper, blæsere og kompressorer. Vi rådgiver og hjælper dig med alle dine udfordringer indenfor vakuum og overtryk. Vi har mere end 50 års erfaring og kan altid hjælpe dig med lige den løsning, din udfor­ dring kræver.

Cambi er verdensledende teknologileveran­ dør for avanceret anaerob udrådning med over 20 års erfaring i Danmark. Cambi’s termiske hydrolyseanlæg i Fredericia og Næstved har leveret pålideligt over tid og bidraget til højere biogasproduktion og højere tørstofindhold i den stabile og pato­ genfrie biorest til brug i landbruget.

Vi har et stort udvalg af produkter og med mange avancerede tilvalgsløsninger, hvilket er grunden til, vi altid kan finde en optimal løsning til dig. Busch er din partner indenfor vakuum og trykapplikationer. Stol på en pålidelig partner. Stol på Busch. buschvacuum.com/de/de

Efter mere end 75 anlæg solgt i 24 lande er termisk hydrolyse nu efterspurgt af større og mindre kommuner over hele verden. Teknologien har lavest samlede omkostnin­ ger over tid og de laveste klimagasudslip blandt alle teknologier for håndtering af organisk affald. Den er uafhængig af afvan­ dingsmetoder og slamkagen bruges i land­ brug, før tørring eller forbrænding. cambi.com

Slam- og regnvandshåndtering BG Byggros har specialiseret sig i løsninger og produkter til bygge- og anlægsbranchen. Bl.a. geotekniske anlægsløsninger, løsninger til regnvandshåndtering, grønne tage og udskillerteknik fra Inja Miljøteknik. Vores team fra Inja Miljøteknik er repræsen­ teret med en stand på STFs årsmødeudstil­ ling 2021.

På standen kan du møde vores konsulenter, som vil have fokus på regnvandshåndtering og slamløsning med SoilTain slamafvan­ dingsposer: SoilTain afvandingssystemet kan anvendes til en bred vifte af slamtyper, dræning og afvanding. Med mere end 30 års erfaring, har vi et unikt servicekoncept og tilbyder designede løsnin­ ger, som er tilpasset vores kunders behov. byggros.com

Undgå spildtid og produktionsstop Vi er en landsdækkende teknisk servicepart­ ner med mere end 850 medarbejdere fordelt på 16 afdelinger. Uanset om opgaven er at servicere eller optimere dit spildevandsanlæg, sætter Intego det rette hold inden for el-tek­ nik, mekanik og automation, så du undgår at koordinere mellem flere leverandører. Kig forbi og hør bl.a. mere om: App-baseret vedligeholdsløsning Vores brugervenlige app systematiserer dine vedligeholdsopgaver og sikrer optimal planlægning, så du kan reducere nedbrud og produktionsstop. Sådan reducerer du dit trykluftsforbrug Med vores forbrugsmålingssystem kan din virksomhed udnytte trykluften optimalt og sikre, at intet af trykluftforbruget går til spilde på grund af lækage eller forkerte målinger. intego.dk


Flotationssystem og SwingMill Specialister i Beton Hos Christiansen & Essenbæk A/S har vi mange års erfaring inden for beton, og renove­ ring af vandanlæg er ét af vores ekspertiseom­ råder. Et spildevandsanlæg består mestendels af beton, der er særligt udsat for tæring. Vi kan bistå spildevandsbranchen med løs­ ninger på et utal af områder. Det kunne være analyser og prøvetagninger af betonen eller klarlægning af tilstanden i konstruktioner. Med en forundersøgelse kan vi skabe løsnings- og udbedringsforslag, budgetoplæg, tilbud og udførelse ifm. alle størrelser projekter.

RØRRENSNING & TÆTNINGER Cobalch beskæftiger sig indenfor rørled­ ningstilbehør, hvor vi har stort fokus på rør­ rensning. Det er et noget forsømt område, der med ganske små midler kan give store besparelser. Vi har også simple samt innova­ tive sende- og modtagerstationer. Cobalch er ligeledes den førende leverandør af TÆTNINGER, hvor den originale LINK SEAL, ubetinget er den bedste på markedet. Cobalch viser et udsnit af standard og spe­ ciel løsninger. cobalch.com

Svovlbrinteteknologi med potentiale Svovlbrinte i trykledninger er en global udfor­ dring, som vi med den stigende centralisering af renseanlæg også oplever i Danmark. I et udviklingsprojekt under Miljøstyrelsens MUDP-pulje udvikler Consibio og en række samarbejdspartnere derfor et system til integreret svovlbrintekontrol i tryklednin­ ger. Gennem projektet udvikler vi en IoT og cloudbaseret teknologi, der forebygger svovl­

Brug for en samarbejdspartner? Bygherrerådgivning på Nyt Assens Rense­ anlæg, verdens mest effektive ressource­ anlæg til behandling af spildevand - Aarhus ReWater, fjordkrydsning ved Lemvig og byg­ herrerådgivning i forbindelse med ombyg­ ning af Gilleleje og Udsholt Renseanlæg. Det er blot et udpluk af de spændende spilde­ vandsprojekter, vi arbejder på i COWI pt. Har du ideer og overvejelser indenfor spilde­ vandshåndtering og brug for en professionel sparringspartner med indsigt i branchen, så kom og tag en snak med os på årsmødet. Herunder findes en række af vores stærke­ ste kompetenceområder: • Bygherrerådgivning • Byggeledelse • Udbud af tjenesteydelser og varekøb • Forsyningsret • Udbudsret • Miljø- og energiregnskaber • Industrispildevand • Energiproduktion Ressourcegenindvinding • Renseprocesser • Strukturanalyser • LAR • Hospitalsspildevand • PLC/SRO • Tilsyn • Anlægsteknik • Afløbsanlæg på dybt vand • Styret underboring og tunnelering. cowi.dk

Danfoss i vand & energiproduktion Danfoss Drives tilbyder VLT® AQUA fre­ kvensomformere til alle applikationer inden for vandsegmentet med fokus på overvåg­ ning af motor, applikation og moment på motor uden behov for en cloud-løsning. Besøg vores stand og bliv opdateret om: • Tilstandsbaseret overvågning • Ny pumpestyring med mere enkel installa­ tion og mulighed for at få en mere drifts­ sikker løsning, selvom der er fejl på en frekvensomformer • Få bedre driftsøkonomi med standard softwarefunktion ”Rensning af pumpe” • Samt mange andre programmeringsmulig­ heder Danfoss Climate Solutions tilbyder et bredt produktprogram af magnetventiler, skrå­ sædeventiler, tryktransmittere, temperatur­ følere samt pressostater og termostater udviklet og designet til at klare selv de mest krævende omgivelser. danfoss.dk

Hjælpestoffer til renseanlæg Besøg Dankalks stand på årsmødet og hør om vort omfattende program af hjælpestof­ fer til slam- og spildevandsbehandling samt kalk til alkalitetsforbedring.

spildevand #3/21  65

Vi er førende inden for branchen, når det gælder betonrenovering, revneinjicering, lækageudbedringer, overfladebehandlinger, kemiresistente coatninger, sprøjtebeton samt bore- og skære opgaver. ceas.dk

brinterelaterede problemer i spildevandet. Kig forbi vores fælles stand og hør mere. Consibio er en start-up virksomhed med spin­ off fra Aarhus Universitet. Consibio har udvik­ let den industrielle IoT-platform ”Monesco”, som er skræddersyet til overvågning og auto­ matisk kontrol af industrielle bio-processer. Consibio deltager i flere industrielle udviklings­ projekter som udvikler og leverandør af IoTløsninger nationalt og internationalt. consibio.dk

Besøg CWT-Nordic på udstillingen og se det unikke og patenterede flotationssystem ”GEM” (Gas-Energy Mixing), og vores skrue­ presse ”SwingMill”. For første gang i Danmark præsenteres GEMsystemet, som med sin unikke teknologi og effektivitet kan fjerne flere stoffer i spildevan­ det end nogen anden kendt DAF-teknologi. ”SwingMill” er effektiv til afvanding af alle typer slam og særlig effektiv ved høje kon­ centrationer af fedt og olie. ”SwingMill” er en skruepresse konstrueret med 2 skruer samt faste og bevægelige ringe omkring skruerne, der følger skruernes bevægelse. Det er denne unikke opbygning og konstruk­ tion, der gør at ”SwingMill” ikke tilstopper. Kom forbi CWT-Nordic og hør nærmere. cwt-nordic.dk


Innovative filterløsninger

66  spildevand #3/21

Vi er stærke på slamafvanding, fosforfæld­ ning og svovlbrintebekæmpelse. Til ”slam og proces” er vi lagerførende med både Praestol® og Zetag® polymer, Dosatron polymerdoseringsapparatet, Skumdæmpere og Struvithæmmere samt fældningskemika­ lierne jernklorid, jernsulfat og polyalumini­ umklorid. Svovlbrinte i spildevand behandler vi med Nutriox® (calciumnitrat) eller jernforbin­delser. Luft og gas renser vi for svovlbrinte og silo­ xaner med aktive kul. Vi tilbyder også melasse som billig og effek­ tiv kulstofkilde. dankalk.dk

D-Rain®, intelligent regnlogger Danova præsenterer endnu et produkt i D-Serien af 100% dansk design og know­ how. D-Rain® er en intelligent, batteridrevet regnlogger med unikke funktioner såsom hændelser, varighed og intensitet med tidsstempling - også i SVK-format. Alarmer for ekstrem regn, skybrud, badevand, fast­ siddende ske og meget mere. Data direkte fra server og via API, FTP mv. Vejrudsigt logges fra hver GPS-position, og du kan se alle dine D-Rain® på udførlig rapport samt oversigtskort. Mød D-Rain® hos DANOVA på årsmødet. danova.dk

Med Blueguard er det muligt at fremstille enkle, driftssikre filteranlæg med lang leve­ tid og begrænset vedligehold. Der kræves ikke særligt udstyr eller bemanding til regu­ lering og overvågning af anlæggene, og når de engang skal renoveres, kan det brugte Blueguard bortskaffes som inert affald. dansand.dk

Blokeringsfrie pumper fra Danseal A/S I Danseal A/S beskæftiger vi os med salg, service og engineering af mekaniske aksel­ tætninger, flangepakninger, hydraulik, pum­ per (både til industri, spildevand, fødevare og farma), laserudstyr, koblinger og kom­ pensatorer til hele industrien. Vi renoverer desuden egne og andre fabri­ kater på vores certificerede værksted. Vi har både lagerbeholdning, fleksibilitet og kom­ petencerne til at kunne levere høj kvalitet med kort varsel. danseal.dk

Dansand indvinder og forælder 380.000 tons dansk kvartssand om året til industrien og detailmarkedet. Men vi udvikler også produk­ ter, der kan sikre kvaliteten af vores vand. DANSAND ® Blueguard er et naturligt fil­ termateriale, som binder op til 99% af alle opløste tungmetaller. Materialet fungerer som et adsorptionsfilter og er velegnet til at fjerne tungmetaller fra industrielt spildevand, afløb fra genanven­ delsespladser, kunstgræsbaner mv.

15 år med automation DK-Logic har gennem de seneste 15 år lavet styringer og overvågningsanlæg primært til renseanlæg, vandforsyninger og biogasanlæg. Vi er specialister i programmering med fokus på processtyringer til industrier og brancher, hvor det primære er at flytte væsker. I denne forbindelse har vi blandt andet udviklet en del styringskoncepter. Vi er fleksible og arbejder altid struktureret og målrettet, hvilket kommer til udtryk i alle projektfaser.

Spildevandsbehandling & rådgivning Har du problemer med afvanding af dit slam, eller driller din proces, så tøv ikke med at kontakte Dansk Aquakemi A/S. Vi er din bedste samarbejdspartner indenfor både produkter og rådgivning. Vi er ydermere en kompetent leverandører og sparringspartner indenfor opblandingsog doseringsudstyr. Vi glæder os til at se dig til Årsmøde 2021. danskaquakemi.dk

Leverandør af beluftere og ekscentersnekkepumper Effektiv rensning af tungmetaller

Diatom A/S deltager på STFs Årsmøde med et af markedets bredeste programmer til vandbehandling og -filtrering. Vi er den danske agent for Amiad Water Systems og kan altid matche enhver applikation med et innovativt selvrensende filter i meget høj kvalitet. Vores selvrensende filterløsninger kan levere filtreringsniveauer fra 3500 πm til 2 πm til bl.a.: • Teknisk vand • Kølevandsfiltrering • For-filtrering før membrananlæg • Pumpebeskyttelse Kom forbi vores stand til en forfriskning og en faglig snak. Vi glæder os til at se dig! diatom.dk

DC Pump har eksisterer i 36 år som leveran­ dør til Biogas- og Renseanlæg. Vore leveran­ dører er kvalitetssikret fra EU. dc-pump.dk

Vi arbejder primært med Siemens og Schneider PLC-løsninger, og vi er systemin­ tegrator på overvågningssystemet IGSS. Kig forbi DK-Logic og få noget lækkert mad, kolde drikke. Vi glæder os til at se jer alle igen. dklogic.dk

Løsninger til optimal drift Hos DKRT har vi imellem os 30 års praktisk erfaring fra kloak- og spildevandsbranchen - og vi er altid parat til at hjælpe jer med at finde den bedste løsning til driften af jeres anlæg. For eksempel:


Serviceorganisationen vokser i Danmark, og vi ser frem til at komme og besøge jer!

www.aumascandinavia.com

VI ER

STÆRKE PÅ SLAM En pumpe er ikke bare en pumpe

Du kan holde udgifterne til drift og vedligehold nede med holdbare løsninger til pumpning af spildevandsslam.

Ring til Andreas på 9339 0410 Sammen finder vi løsningen til netop dit behov, - et besøg er ganske gratis!

Landia a/s . tlf. 9734 1244 . landia.dk

spildevand #3/21  67

Lars Lausen Kresten Larsen Henrik Lassen Jens Ulrik Jensen Heino Bank Meldgaard jensulrik.jensen@auma.com heino.meldgaard@auma.com lars.lausen@auma.com kresten.larsen@auma.com henrik.lassen@auma.com +45 60 98 76 41 +45 60 98 71 20 +45 60 98 76 42 +45 27 15 29 34 +45 27 53 96 13


FLENDER GEAR OG KOBLINGER TIL RENSEANLÆG Vi kan hjælpe dig med: •

Projektering af nye gear - fx FZG

Renovering af ældre geartyper fx REDUREX

Ombygning fra ældre til nye gear med tilhørende tilpasning

Levering af målidentiske ældre geartyper - fx REDUREX

Levering af koblinger

Optimering af ældre kileremstræk

Vibrationsmålinger

3D laseropretning

Service

... meget mere.

68  spildevand #3/21

Læse mere på www.jens-s.dk

Tlf. +45 70 13 83 33

info@jens-s.dk

jens-s.dk

AQUAGAIN ER DIN PARTNER Eneforhandler og servicepartner af:

NAK KO M O G S S M Ø D E T Å ÅR M E D O S P selvfølgelig Vi serverer ager pandek

Head Office: Aquagain Folding Smed A/S · Vælding Bjergvej 4 · DK-6650 Brørup www.aquagain.dk

SALG +45 7538 1330 / SERVICE +45 2323 3368


I Ringkøbing er salgsafdeling og service­ teams for vævs- stål- og gummikompensa­ torer samt produktion af stålkompensatorer lokaliseret. I alt beskæftiger EagleBurgmann ca. 150 med­arbejdere i Danmark. eagleburgmann.dk

- Undgå overpumpning ifm. renovering af kloak- og renseanlæg med LAMPE afspærringsballoner med gennemløb Ø200-1700 - Skab sikker og nem adgang til og fra jeres bassiner med HAILO brøndstiger og kranarme - Køb eller lej sikkerheds- og afspærrings­ udstyr til den professionelle forsyning dkrt.dk | 4343 4360 | info@dkrt.dk

Sammenspillet mellem vores 60 medarbej­ dere sikrer projekter i højeste kvalitet. Vores kernekompetencer er følgende: • Standardisering af spildevandsanlæg -TAG-struktur, styretavler, elinstallation, PLC, SCADA • Detailprojektering af automationsanlæg • P&I diagram & komponentlister • Styringsbeskrivelse samt sparring • PLC- & SCADA-programmering • Tavleproduktion • Hosting, server & netværk • IT-sikkerhed på OT-netværk • Test & idriftsætning på pladsen • Døgnbemandet vagtservice Vi sætter en ære i at levere langtidsholdbare løsninger af den bedste kvalitet. I samarbejde finder vi frem til den helt rigti­ ge løsning til dit anlæg. Vi ses på vores stand! dme.as

EagleBurgmann Group er førende inden for udvikling, produktion, salg og service af mekaniske akseltætninger, pakninger og kompensatorer med mere end 5.500 medar­ bejdere fordelt over det meste af verden. Centralt i Danmark ligger salgs- og service­ afdelingen for mekaniske akseltætninger, flad- og fletpakninger. På vores serviceværksted i Vejen renoverer vi såvel egne som fremmede mekaniske akseltætninger.

Skærpede myndighedskrav, krav om øget effektivitet og større proceskompleksi­ tet: Vand- og spildevandsindustrien har aldrig stået overfor større udfordringer. Håndtering af disse udfordringer betyder, at I har brug for en partner, der kombinerer omfattende branchekendskab og erfaring med et fuldt sortiment af måleinstrumenter, løsninger og services. Kom forbi vores udendørsstand og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at forbedre dine processer. Vi glæder os til at se dig!

Det bliver godt – endelig ses vi! Traditionen tro er vi at finde på STFs Årsmøde, hvor vi efter det seneste års begi­ venheder virkelig glæder os til at se jer alle igen i EnviDan-teltet. I EnviDan er vi på en spændende rejse, hvor vi styrker vores kompetencer inden for hele vandkredsløbet. Hør mere om seneste nyt og om, hvordan vi arbejder for at gøre en positiv forskel for såvel jer som miljøet. Kig forbi til en faglig og hyggelig snak, hvor vi naturligvis har sørget for en ledig plads ved bordet med noget godt til gaflen og glasset. Vi glæder os til at se jer! #Weknowwater envidan.dk

Kom forbi til en god snak Kom forbi på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde hos Biofos og mød din lokale Fagerberg kontakt og tekni­ ker. Kom og hør mere om: - Kompakt MAXX P6-mini prøveudtager til Covid-19 smitteopsporing - Overløbs registrering med ny kontaktløs flowmåler - Alyza IQ-analysator sætter nye standar­ der for af måling af NH4 og PO4 - Drag nytte af vores 20 års erfaring med ionselektiv processtyring - Optisk måling af NO2/NO3/COD

Manometer og termometer Erik Færgemann A/S er totalleverandør af måleinstrumenter og anoder til VVSgrossister, industri og marine. Alle produkter lagerføres med VVS-numre, hvilket sikrer korrekt bestilling og levering af varerne. Dag-til-dag levering. Kig forbi Erik Færgemann A/S. erikfaergemann.dk

Som totalleverandør af måling på spildevand har vi selvfølgelig nyheder og gode priser med på bl.a. niveau- og flowmåling. Vi glæder os til at se jer og få en god snak. fagerberg.dk

spildevand #3/21  69

DME A/S har 33 års ekspertise inden for automation i spildevandsbranchen

Endress+Hauser A/S

Stoler du på dine resultater? Eurofins Miljø A/S er akkrediteret udbyder af certificerede reference materialer samt præstationsprøvninger. Eurofins tilbyder kvalitetsprodukter til optimering og dokumentation af jeres ana­ lysekvalitet, kvalitetskontrol og validering/ vurdering af analysemetoder. Med Eurofins produkter er du garanteret høj sikkerhed samt analysekvalitet i forbindelse med drif­ ten og egenkontrol. Certificerede reference materialer tilbydes til et bredt udvalg af parametre i forskellige matricer for eksempel spildevand, fersk overfladevand, drikkevand, grundvand, marint vand, jord og slam. Eurofins tilbyder fire årlige præstationsprøv­ ninger i spildevand. Matrice og koncentra­ tionsniveauer varierer mellem afløbsvand, tilløbsvand samt syntetisk spildevand. Kig forbi til vores stand for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer! Vi ses! eurofins.dk


Ny dekanter - en stor succes

70  spildevand #3/21

Flottwegs nye Xelletor® dekanterteknologi er installeret og afleveret på første danske renseanlæg med stor succes. Den ekstreme højtryksdekanter uden snegle­ krop giver: • Støjsvagt arbejdsmiljø • Automatiseret drift • Rejekt klart som vand • 1-2% højere tørstof i slamkagen • Lavere el- og polymerforbrug

Besøg Aksel Kolby på Flottwegs stand og hør om maskinen, referencer og evt. test. Flottweg Denmark & Sweden Tlf +45 2322 3700 - Aksel@kolby.eu kolby.eu

serviceorienteret dataplatform til rapporte­ ring og analyse. Platformen er noget ud over det sædvanlige og er en sammensmeltning af vores mange års erfaring og nyeste tek­ nologi fra Microsoft. Derudover vil I også kunne prøve den nye S2-app, som alle snakker om. controls.frontmatec.com

Spar penge - forebyg algevækst Spildevandsanlæg er fulde af meget nærings­ holdigt vand. Den store vandpåvirkning skaber et miljø, hvor mos og alger trives i stor stil. Mos og alger sætter rødder i betonens overflade, og fungerer som en svamp, der holder på fugten. Det ødelægger betonen og kræver, at den på sigt skal udskiftes. Fuglsang Algeservice hjælper med at forebyg­ ge skader i betonen. Det gør vi ved at rense, algebehandle og efterfølgende imprægnere betonen, så der undgås revner og brud. Det er ved at forebygge, der kan spares rigtig mange penge i stedet for at punge ud og reparere, når først skaden ér sket. fuglsang-algeservice.dk

FLOWMASTER - pumper til kemi og slam FLOWMASTER fremviser ekscentersnekke­ pumper fra PUMPENFABRIK WANGEN samt energieffektive slangepumper fra PERIBEST - Begge kvalitetspumper til kloakslam og doseringsopgaver. Se også vores omfattende udvalg af OBL kemi-doseringspumper Mød vores velkvalificerede medarbejdere og få en forfriskning på vores stand. Vi ses! flowmaster.dk

Effektiv styring – Målrettet indsats Vi præsenterer en række nye og innovati­ ve redskaber skabt på baggrund af både kundeønsker og visioner for, hvordan spild­ vandsselskaberne løser de nuværende og fremtidige udfordringer. Hør også om, hvor­ dan vi har samlet trådene og skabt totalløs­ ninger, som i dag udgør den centrale kerne for både driftspersonale og beslutningstage­ re i en lang række spildevandsselskaber. Bl.a. vil I kunne opleve Frontmatec Business Intelligence Service (FMT BIS), som er en

Ferskvandscentret Kursus Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg Tlf.: +45 8921 2100 • www.fvc.dk

Ferskvandscentret – vand og miljø Vi uddanner forsyningsbranchen. Vi tilbyder Danmarks mest omfattende program af efteruddannelse til vand- og miljøsektoren. Vi udvikler og gennemfører kurser og uddannelsesforløb, der giver dig som kursist de helt rette kompetencer til det daglige arbejde i forsyningsbranchen. Omdrejningspunktet er høj faglighed og aktualitet, praksisnær og involverende undervisning samt god tid til erfaringsud­ veksling kursisterne mellem. Vi gør en dyd ud af vores motto om, at det godt må være sjovt at blive dygtig! Besøg os på standen og få vores nye katalog for 2. halvår og en hyggelig snak om, hvilke efteruddannelsestilbud du har brug for. fvc-kursus.dk/kurser/spildevand-og-afloeb/

Aquasense – we make better sense Aquasense ApS har flere års erfaring med rådgivning og salg af instrumentering inden for vandtransport og- behandling. Uanset om du arbejder ved sø, å, dam­ brug, rensningsanlæg eller noget helt fjerde, hjælper vi med at finde den helt rigtige løsning til dig. I blandt vores mange måleinstrumenter til vandtransport og -behandling finder du både analyse-, meteorologisk-, prøve­ optagnings-, flow- og styrings­instrumenter. Vi har erfaring med alle typer opgaver og samarbejder med en række forskellige leverandører for at kunne opfylde vores mission. Den er at kunne bringe de bedste produkter fra de bedste producenter til det danske marked. aquasense.dk

VI REDDER LIV MED VIDEN

GasDetect – vi redder liv med viden GasDetect redder liv med viden, når vi pro­ fessionelt rådgiver om muligheder og risici ved brug af gasdetektorer. En gasdetektor redder liv på arbejdspladsen og beskytter dig og dine medarbejder mod eksplosioner, forgiftninger og andre gasrelaterede ulykker. Det forpligter, når vi siger; ”vi redder liv med viden”. Vores medarbejdere er dedikerede til at yde kvalitetsrådgivning gennem hele værdikæden – fra projektering af opgaven til installation og service. Vi laver tegninger, designer løsninger og udvikler alternativer og investere tid samt ressourcer i vores kunder. Vi tilbyder mange års erfaring og professionel rådgivning. Vi er AGA- certificerede ved DBI og autoriserede el-instal latør. gasdetect.dk

Datagrundlag til alle formål Geopartner & Geopartner Inspections er specialister i fremskaffelse af det nødvendi­ ge datagrundlag til brug for nyanlæg, sane­ ring og planlægning/asset management. Vi fungerer som forsyningernes forlængede arm i marken og forestår opmåling og data­ registrering, men arbejder også intensivt på kontoret med indlæsning og validering af TV-inspektioner, så vi kan levere vores kon­ cept: Totalregistrering til vores kunder.


gamle vaner. Vi gør i høj grad brug af robotud­ styr og er ikke bange for at investere i udstyr til specifikke opgaver for at hjælpe vores kun­ der! Tag os med på råd ifm. specifikke projek­ ter eller bare en uforpligtigende snak. gn-hojtryk.dk

På årsmødet vil vi bl.a. fortælle om praktiske erfaringer fra flere forsyninger med registre­ ring af overløbsbygværker, et område med stort fokus, samt hvordan man ved hjælp af satellitdata kan overvåge lokale sætninger i ledningsnettet. Vi ses til en god forsyningssnak… geopartner.dk

GC og LNSM i fortsat tæt samarbejde

Vi genbruger vandet!

Komplette spildevandsløsninger Med en årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder og pumpeløsninger er Grundfos en af verdens førende pumpepro­ ducenter. Vi ser frem til at møde dig på Spildevands­ teknisk Årsmøde, hvor vi vil stå klar til at få en snak om spildevandshåndtering. I år sæt­ ter vi fokus på vores præfabrikerede pum­ pestationer, da de giver flere fordele og kan sammensættes efter lige netop dine behov. Kom forbi vores stand i teltet – vi glæder os til at se dig! grundfos.com/dk

HACH – succes skabes sammen Kom og mød kendte og nye ansigter fra hos Hach. Vi byder på forfriskninger og ser frem til at drøfte nyheder og løsninger med jer, som i fremtiden vil give stor værdi for både spildevand-, drikkevand- og procesvandsap­ plikationer. Kom forbi og hør mere om samarbejdet med BlueKoldings vedrørende optimering af rådnetank med online VFA/TAC samt labora­ toriemålinger. Desuden er mulighederne med software­ løsninger fortsat i rivende udvikling, så kom til en snak om de sidste nye løsninger med Claros, der samler instrumenter, processer og data under ét.

GRØNBECH SKABER FREMDRIFT Vi mener det, når vi siger, at vi er totalleve­ randør af spildevandsløsninger. GRØNBECH tilbyder komplet leverance og installation af: indløbsriste, indløbspumper, sandvasker, slammodtager-station, transports­ negle, neddeler, ristegodsvasker, dekanter, excentersnekke pumper, neutraliseringsanlæ­g, doseringsanlæg, mixer & omrører, spjælde, beluftnings-systemer, skyllesystemer til bassiner, flowregulering, udløbspumper, pumpestationer opbygget i beton, samt pro­ duktion af PE-pumpebrønde.

GN Højtryk A/S – Part of Nordic Power­ group A/S tilbyder alt indenfor industriser­ vice, herunder højtryksspuling op til 3.000 bar, tørstof- og slamsugning samt vandrens­ ning/vandgenbrug. Indenfor spildevandssek­ toren tilbyder vi: • Tømning/rensning af rådne- og anaerop­ tanke samt beluftningsbassiner. • Diverse afrensninger af beton, så anlæg fremstår pæne og rene som helhed. Vi oplever ofte, at der er gode muligheder for at spare både tid og penge ved at ændre på

Som altid er der en hyggelig konkurrence, som påskønner samarbejdet. dk.hach.com

Skal din forsyning gøres mere bæredygtig?

Derudover leverer vi klimasikringsløsninger til forebyggelse af oversvømmelse, bl.a. med WASTOP-tilbageløbsventiler, pumpestatio­ ner mm. GRØNBECH har service-afdelinger i hele Danmark, som er med at sikre hurtig hjælp ved nedbrud eller generel service på udstyret i hele levetiden.

HedeDanmark er altid en spændende sam­ arbejdspartner, hvor du får lidt mere end forventet. Det gælder uanset, om det drejer sig om optimal håndtering af din biogødning (spildevandsslam) for at udnytte værdifulde ressourcer; om du skal have oprenset dine regnvandsbassiner og genskabt deres funk­ tion med respekt for naturen; eller arbejder med biodiversitet på arealerne for at skabe liv og efterleve verdensmålene. Vores motto er: Vi bygger en bæredygtig fremtid med naturen som partner. Det har vi over 150 års erfaring med – så vi ved, hvad vi taler om.

spildevand #3/21  71

Gerhardt Christensen A/S udstiller igen sammen med vores samarbejdspartner på Sjælland - Lasse Nielsen’s Stålmontage ApS som er certificeret i EN1090-2. Gerhardt Christensen A/S fremstiller spe­ cialdæksler, skydespjæld, mekaniske over­ løbskanter, kontra- og skybrudsklapper, samt leverer glasfiber stiger fra belgiske LM Lasse Nielsen’s Stålmontage ApS fremstiller og monterer rustfrie rørsystemer og flyde­ trapper mv. i tæt samarbejde med kunderne. Kom forbi og hør om produkter/løsninger fra GC og Lasse Nielsen’s Stålmontage gc.dk lsnm.dk

På STFs Årsmøde er vores spildevandsteam klar til snak om fagrelevante emner eller udfordringer hos jer. Vel mødt hos GRØNBECH. g-s.dk


Dyk ned i slampartiklerne

Kom og få en snak med vores eksperter – og få inspiration med hjem. hededanmark.dk

Kig ind på vores stand til en snak om udstyr og anlægsløsninger til driftsøkonomisk for­ afvanding, slamafvanding og mikrofiltrering. Denne gang har vi vores nye, mobile slamaf­ vandingsanlæg med, opbygget i en sætte­ vogn inkl. rejektvandsfiltrering og universal polymerhåndtering. Anlægget kan hurtigt idriftsættes på større slammængder ved både test og anlægsnedbrud.

72  spildevand #3/21

Vil du have 4 års fuld garanti? HH Instruments præsentere nyt partnerskab med MSA Safety. Partnerskabet inkluderer salg og service af MSA håndholdte gas detektorer og fuldauto­ matiske kalibreringsstationer. Produkterne dækker bredt fra single gas detektorer til multigas med samtidig måling af op til syv gasser. På flere MSA-produkter tilbyder vi en mar­ kedsførende garanti på fire år (Kan udvides til fem år). Funktioner for MSA håndholdte enheder: - Man down funktion, Alarmering af kon­ taktperson ved alarm - Bluetooth-kom­ mu­­nikation for let håndtering af dokumentation - Markedsførende responstid - Fuldautomatisk kalibrering og dokumentering. - Unik 4 års garanti hhinstruments.dk

Endelig får vi mulighed for at ”vise den frem”! Allerede i 2020 lancerede vi den nye serie af el-motorer, som afløser for de nuværende druknesikre og dykkede motorer. På Årsmødet 2021 bliver det muligt at se og høre mere om de mange for­ dele ved vores nye Tuma-Line motorer. Vi glæder os til at se jer! hidrostal.com

Kom og få en faglig dialog omkring proces­ måleinstrumenter, optiske sensorer, induktive følere og digital kommunikation. Industri 4.0 betyder autoparameterbare sensorer, forbed­ ret driftsstabilitet og machine-learning. Forebyggende vedligeholdelse, cloud-base­ ret analyse, automation og sensorik på højt plan. Teknologi fra ifm – anvendt i hårde miljøer – designet til at holde. ifm.com/dk

Water is our life - En god ramme til at se tingene hands-on! hjortkaer.dk

HYBRIDFILTER TIL GAVN FOR MILJØET OG DIG Vi sørger for en sikker fjernelse af H2S. Vi samarbejder med vores kunder for at sikre den rigtige løsning. Vi indhenter data for at sikre den rigtige dokumentation. Vi finder innovative løsninger i samarbejde. hybridfilter.dk

VÆRNEMIDLER TIL ALLE BRANCHER Leverandør af løsninger til spildevand Hidrostal Tuma-Line

Sensorer og automation til barske miljøer

ICM A/S er Danmarks førende virksomhed inden for personlige værnemidler til alle brancher, hvor udstyr og træning er afgø­ rende. Vi gør hver dag lidt mere for at vejlede, uddanne og levere løsninger, der forbedrer sikkerheden for dig og din arbejdsplads. Vi stræber efter at forebygge fysiske arbejds­ skader og fremme et sikkert arbejdsmiljø, hvor værnemidler og træning er afgørende. Sammen med vores kunder afdækker vi de områder, der kræver opmærksomhed. Den stærke sikkerhedskultur skaber vi i fællesskab. icmsafety.com

Nyhed – Ultralydsniveaumålere og hydrostati­ ske trykmålere var gårsdagens løsning, fremti­ den er radarmålinger - til ultralydspriser! Så kom forbi vores stand og se de prisbil­ lige 80 GHz radarniveaumålere fra VEGA, som ikke bliver påvirket af vejr og vind. Derudover kan du nemt lave trådløs opsæt­ ning via Bluetooth – Radar Is the New Ultrasonic! Igennem de sidste 30 år har Insatech løst

alle måleopgaver inden for vand og spilde­ vand samt udført service på både indløbsog udløbsmålere. Så har du brug for hjælp så kontakt os på insatech.com.

IWAKI pumper dine kemikalier Få en snak med IWAKI Nordic A/S om frem­ tidens kemikalieforbrug i spildevandsbe­ handlingen. Hos IWAKI har vi fokus på sikker og ansvar­ lig kemikaliehåndtering. Vores systemer


Mobil slamafvandingstrailer

Så er vores nye, fuldautomaaske slamafvandingstrailer i marken - her på opgave i Gislaved. - Det perfekte valg l midlerrdig slamafvanding eller ved behov for testkørsel med stor kapacitet.

Mød traileren og os på årsmødet

Effektive spildevandsløsninger. • Høj ydelse og lavt energiforbrug • Kapacitet mellem 25-1700 kg TS

PolyUnit

Ny version - PB10 Evo • Pålidelig polymerdosering

Sterapore MBR

Hollow Fibre filterteknik fra Mitsubishi - nu på det Skandinaviske marked

RDS Tromleafvander • Meget driisikker, minimum vedligehold

PW700 Pumpevasker • Fleksibel vask af pumper og dele

+45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk

spildevand #3/21  73

 Isoleret trailer med dobbelt varmesystem og indbygget hydraulisk læsserampe  Alle nødvendige slanger, kabler og pumper er med ombord  Opbygget med IEA SP-HF07 skruepresser og MF600 Mikrofilter for effekkv a afvanding med oppmal rejektkvalitet  Kombineret polymerdoseringsanlæg for både flydende og pulver  Fuld proceskontrol via vores CPS1200 anlægsstyring med ernsupport  Integreret transportsnegl med hydraulisk drevet posiionering


74  spildevand #3/21

UDSTYR TIL HÅNDTERING AF SPILDEVAND KOMPLET PROGRAM AF OMRØRERE OG RECI-PUMPER

Vi ses til

ÅRSMØDE d. 3. sep. 2 0

21

KONTAKT TORBEN I DAG Torben Nielsen +45 40 12 67 15 | tn@ljm.dk

Lind Jensens Maskinfabrik A/S | Kroghusvej 7, Højmark | 6940 Lem St. | Tlf. + 45 97 34 32 00 | spildevand@ljm.dk | ljm.dk


bidrager som gode tekniske foranstaltninger til begrænsning af risici og til økonomisk optimering ifm. håndteringen af kemikalier. IWAKI leverer bl.a. doseringskabinetter, mobile pumpeenheder, påfyldningskabinet­ ter og tanke udført i kemikalieresistent PE samt miksere og omrørere. Det primære omdrejningspunkt er vores magnetkoblede centrifugal- og doserings­ pumper, der er ideelle til aggressive væsker. Vi lagerfører et stort program af kemikalie­ pumper på vores nordiske lager i Hillerød. IWAKI Nordic A/S Rønnekrogen 2 | 3400 Hillerød iwaki-nordic.com Tlf. 48242345

Smart og bæredygtig vandbehandling Kemisk behandlig af spildevand har eksiste­ ret i mange år. Det er sikkert, pålideligt og omkostningseffektivt. Den samme proces sker i naturen - vi accelererer den blot på renseanlægget ved at kombinere vores kemi, nye smarte teknologier og 101 års ekspertise. KAESER Kompressorer A/S Sten Larsen – tlf. 70 21 43 47 sten.larsen@kaeser.com - kaeser.dk

Syrefaste rustfri adgangsveje Gear og koblinger til renseanlæg

Kom forbi og tag en uforpligtende snak om, hvordan vi ville kunne hjælpe jer. jens-s.dk

KAESER Kompressorer A/S

Vi sikrer mennesker og værdier Med KIBO Sikring behøver du kun én part­ ner til alle dine sikringsbehov. Vi tilbyder løsninger inden for mekanisk sikring såsom hegn og porte samt elektro­ nisk overvågning såsom adgangskontrol og alarm. Hvis du pludselig får behov for mid­ lertidig sikring, kan vi også hjælpe med det. Vi klarer hele installationen fra start til slut og tager hånd om den efterfølgende service og vedligehold af din løsning. Så du kan trygt overlade sikkerheden til os. Med KIBO Sikring får du en professionel sik­ ringspartner, der tager din sikkerhed alvor­ ligt, så du kan tage den for givet. kibosikring.dk

KD Group er tilbage på STFs årsmøde!

KAESER A/S er nu leveringsdygtig i alle 3 KD Group er stærkt tilbage i markedet for Kompressorer A/S til renseanlæg. typer blæser spildevandsrensning efter corona og udvider Kaeser kapselblæsers ydelser 0,59–160 m3/h. ligeledes til andre markeder. Vi savner dog A/S er nu leveringsdygtig i alle 3 typer blæser3 til renseanlæg. at møde vores kunder og glæder os derfor Kaeser skrueblæsers ydelser 3–160 m /h. til at deltage i STFs Årsmøde. Kaeser PillAerator turboblæsers ydelser apselblæser`s ydelser 0,59 – 160 m3/h. 3/h. Kig forbi vores stand og hør mere om vores 1.000–16.000 m krueblæser`s ydelser 3 – 160 m3/h. llAerator turboblæser`s ydelser 1.000 – 16.000 Denne turboblæser og skrueblæser giverm3/h. tanker, vores fremtidsplaner, vores sortiment og ikke mindst for en hyggelig snak med sammen med kapselblæsere fra KAESER boblæserKompressorer og skrueblæser sammen med kapselblæsere fra vores kompetente medarbejdere. A/Sgiver maksimal energieffektivi­ Kompressorer A/S maksimal energieffektivtet, lang levetid og kd-group.dk tet, lang levetid og enkel håndtering. dtering.

Kompressorer A/S

Kom forbi Kemiras stand på årsmødet og få en snak om smart og bæredygtig vand­ behandling - nu og i fremtiden. Vi fejrer Kemiras 101-års fødselsdag kl. 10:00 med bobler, kransekage og udlevering af flotte gaveposer til de hurtigste og serverer tradi­ tionen tro pølser til frokost. Vi ses den 3. september på Lynetten! kemira.com

Kompakt sensor med dækning under dæksler Vi er eksperter i opsamling og levering af data fra naturen og tilbyder en kosteffektiv komplet løsning til spildevand, vandstand og grundvand. Vi tager ansvaret hele vejen fra målepunktet til, at data er tilgængelige i en letforståelig oversigt på vores kunders skærme.

spildevand #3/21  75

Hos Jens S Transmissioner tilbyder vi Flender-gear og koblinger, som kan bruges i dit renseanlæg. Derudover kan vi også hjæl­ pe dig med projektering af nye gear fx FZG, renovering af ældre geartyper fx REDUREX, ombygning fra ældre til nye gear med til­ hørende tilpasning, levering af målidentiske ældre geartyper, levering af koblinger, optime­ ring af ældre kileremstræk, vibrationsmålinger, 3D laseropretning, service og meget mere.

KARER ApS leve­ rer brøndstiger og flugtvejssystemer til skærpet miljø. Vi har fra starten haft fokus på, at KARER Brøndstiger skal være det mest gennemarbejdede stigeprodukt med flest mulige stan­ dardløsninger til selv meget komplicerede opgaver. Vi udvikler løbende nye løsninger, som er tilpasset de faktiske forhold i de kon­ krete spildevandstekniske anlæg, og derved forbedres arbejdsmiljøet for de ansatte. KARER ApS er den eneste producent på markedet, der tilbyder standardiserede stigeløsninger med integreret faldsikring, mobil arbejdsplatform, svanehalsløsning på både stigeløb og nedgangshåndtag, fleksi­ belt CAM-trin og mulighed for montage af flugtveje op til 1000 mm fra væg. kareraps.dk


Med tilstrækkelige spildevandsdata kan der i tide reageres, så overløb kan mindskes, og forurenet vand ikke unødigt sendes urenset til naturen. Når vandstanden er overvåget, kan konse­ kvenserne af uønskede oversvømmelser fra vandløb mindskes med en enkelt alarmfunk­ tion, så der udelukkende ageres, når det er nødvendigt. Med kontinuerlig digital grundvandsover­ vågning kan mandskabsressourcer frigøres til andre mere værdiskabende formål. klimator.dk

Fordelen ved PeCOD er den hurtige analy­ setid (10 min.) og ingen anvendelse af miljø­ skadelige kemikalier. PeCOD kan også monitere COD/BOD online. Automatisk bestemmelse af pH, ilt, lednings­ evne og andre parametre med MANTECH MT multi-parameter analysesystem. Kom og besøg vores stand på STFs årsmøde 2021. denmark.lab.se/

Forny med aktuatorløsninger Hos LINAK producerer vi aktuatorløsninger til utallige brancher i hele verden – også spil­ devandsbranchen. På vores stand kan du se og afprøve vores løsning til justering af venti­ ler, og vi står klar med råd og vejledning til dit eksisterende eller kommende system. Vores systemer er optimale til renovering og fornyelse af anlæg her og nu – de er nemme at installere og vejer ikke meget. Og det aller­ bedste? Der er ingen serviceomkostninger!

Lang levetid og lavt energiforbrug

76  spildevand #3/21

Teknologier og viden fra Krüger Kom ind på vores store stand, hvor du kan ”sparke dæk” på aktuelle teknologier til dit renseanlæg og afløbssystem. Samtidig kan du få en god snak med vores specialister indenfor procesviden, teknologier og service. Få for eksempel et indblik i, hvordan I kan reducere klimaaftrykket på jeres anlæg og se nærmere på et fuldskala mobilt renseanlæg.

Som altid byder vi på kaffe og rundstykker fra kl. 9.00. Og så er der helstegt pattegris fra kl. 12.00. Vi glæder os til at se dig på Krügers stand! kruger.dk

Vi udvikler kundetilpassede og energiopti­ merede løsninger. En af vores mange succeser er Lynetten. For 25 år siden leverede vi ca. 90 langsomt­ gående omrørere i forbindelse med udbyg­ ning af Lynetten - og størstedelen er stadig i drift! Vi har haft et tæt samarbejde med anlæg­ gets personale gennem alle årene. Det har vist sig at være yderst profitabelt, og Landia har også gennemført flere energioptimerin­ ger gennem årerne. Vi glæder os til at fortælle jer hele historien til STFs Årsmøde 2021. Vi har masser af andre gode cases, så kom endelig og hør mere. landia.dk

UNDGÅ TILSTOPPEDE SPILDEVANDSPUMPER

Det røde fedt! Tørstofbestemmelse på 5 min. LAB Denmark viser instrumenter til hurtig tørstofbestemmelse i slam fra vores leve­ randør CEM. Bestemmelsen kan laves på mindre end 5 min. og udføres med mikrobøl­ geteknologi. Desuden vil vi vise udstyr til hurtig COD instrumentet PeCOD fra vores leverandør MANTECH.

Mange danske anlæg har allerede installeret LINAK med stor succes flere steder. Vi glæ­ der os til at fortælle dig om mulighederne. linak.dk/forretningsomraader/ventiler/

Det er med stor glæde, at vi deltager på års­ mødet på Lynetten 2021. Lynetten/ Biofos har været en trofast Lubrication Engineers-kunde gennem nu snart 30 år. Det hele startede med en veteranbil, der skulle have skiftet hjullejer. Da ”det røde fedt” til fulde levede op til Torstens forventninger, og der efterføl­ gende opstod en smøreteknisk opgave på Lynetten, var det nærliggende at prøve om ”det røde fedt” også kunne klare denne opgave. Det har det nu gjort i ca. 30 år. Andre LE-produkter løser andre opgaver på Lynetten. lesmoeremidler.dk

LIQFLOW præsenterer resultatet af flere års udvikling og innovativt design. På STFs Årsmøde 2021 præsenteres en LIVE demo af vore SITHE Chopper-pumper, som ofte betaler sig selv på under ét år pga. sparede vagtudkald, slamsuger m.m. SITHE Chopper-pumper er designet til eks­ tremt udfordrende spildevandsapplikationer og forhindrer tilstopning med en unik og patenteret chopper-teknologi, der findeler selv de mest besværlige partikler. Kom forbi vores stand og ”fodr” pumpen med, hvad du mener ville udfordre en nor­ mal spildevandspumpe. HUSK også, at kun Liqflow tilbyder højtryks­ centrifugale grinder-pumper til tryksatte spildevandssystemer. Hør nærmere på Årsmødet, eller se liqflow.dk


LJM - Lind Jensen Spildevand Lind Jensen Spildevand har mere end 30 års erfaring i produktion, servicering og markeds­ føring af udstyr til håndtering af spildevand i højeste kvalitet. Siden Danmark fik sin første handlingsplan for vandmiljø, har vi hver dag arbejdet målrettet på at levere det rigtige produkt i den rigtige kvalitet og til den rigtige pris til vores kunder i Danmark og resten af verden. Alle vores produkter til spildevands­ sektoren er udviklet til at holde mediet i bevægelse, så sedimentation undgås med det lavest mulige energiforbrug. Samtidig udmærker vores produkter sig ved meget lang levetid og lange serviceintervaller. ljm.dk/spildevand

Lobe ApS er et ingeniør- og handelsfirma beliggende nær Kolding. Lobe har speci­ ficeret sig i pumpeløsninger, og opbygget mere end 30 års erfaring med rådgivning og projektering af pumper. Lobe råder over en bred produktpakke med pumper til alle tæn­ kelige opgaver.

- Pumper og neddelere til slam - Pumper til tørt slam med højt TS - Pumper til højtryksopgaver - Pumper til slidende og aggressive medier - Kemi dosering - Selvansugende pumper Vi leverer ikke blot en pumpe, men en kom­ plet løsning med kompetent rådgivning. lobe.dk

Danmarks førende mørtelproducent Marlon Tørmørtel A/S er et danskejet sel­ skab med produktion i Danmark. Vi leverer en lang række godkendte og velafprøvede produkter til spildevandssektoren, som alle bliver leveret i vejrbestandige plastsække eller spande. Herunder tørbeton, banketbe­ ton, sprøjtebeton, vandstop og fugtstop og masser af løsninger til renovering af beto­ noverflader i såvel rør som bassiner. Vores styrke er helt klart at løbende udvikle nye produkter og tilpasse os efter lokale krav og behov. Vores produktion er fuldt automati­ seret, og dermed sikrer vi ensartet kvalitet, som er hele grundlaget for vores høje og ensartede standarder. marlon.dk

• Fremragende hærdeegenskaber - hurtig genoptagelse af driften Vi tilbyder også produkter til injektion, fuge­ masser, hulkeler og betonreparation. master-builders-solutions.dk

- en del af AVN Gruppen

Reducer udgifterne til driften! Få stabil drift af spildevandsanlægget og reducer driftsudgifterne! Kom forbi Masytec’s stand og hør, hvad du kan opnå ved at automatisere smøringen af spildevandsanlægget. Vi har monteret flere smøresystemer på spil­ devandsanlæg og kan også tilføre dit spilde­ vandsanlæg højere driftssikkerhed, vedlige­ holdelse og en reducering af udgifterne. Et automatisk smøreanlæg frigiver mande­ timer til andre opgaver, der skal løses, og sikrer samtidig en optimal smøring. Der er flere muligheder for automatisk smø­ ring, end man lige forventer på et spilde­ vandsanlæg.

Beskyt beton i biogas & renseanlæg MasterSeal 7000 CR er baseret på den innovative Xolutec®-teknologi fra Master Builders Solutions og er den ideelle løsning til tætning og beskyttelse af betonkonstruk­ tioner og kloakker, der anvendes til spilde­ vand og biogas.

Vi kan levere smøreanlæg i alle størrelser, der kan optimere din smøring både med olie og smørefedt. Lad vores erfarne tekniske konsulenter råd­ give dig. masytec.dk

OPTIMÉR BRUGERFLADE OG SIKKERHED LOGIMATIC er totalleverandør af automati­ onsløsninger, SCADA og PLC: • Komplet opbygning og opdatering af SRO-anlæg • Netværksovervågning med NAMS • Energioptimering • Procesregulering • Service & rådgivning

Fordele ved MasterSeal 7000 CR-membran: • Kemikalieresistens bl.a. overfor høje koncentrationer af biogen svovlsyre • Gastæthed • Revneoverbyggende for revner op til 0,7 mm • Maksimal fugttolerance kan påføres fugtige underlag • Hurtig og nem påføring med rulle / sprøjte ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C

Mere end 70 års erfaring. Max Fodgaard A/S er specialister inden for kraner, taljer, løftegrej og faldsikring samt lovpligtigt eftersyn af kraner, løftegrej, fald­ sikring og stiger. Vi har mere end 70 års erfaring i kran- og løftegrejsbranchen. Vi vægter kvalitet og sikkerhed højt og har nøje udvalgt vore leverandører, som bl.a. tæller japanske KITO.

spildevand #3/21  77

Pumpeekspert i spildevand, slam og kemi

Kom og få en kold drik, kage og en snak om BRUGERFLADE, SIKKERHED og SRO. Vi giver vores bud på, hvor I kan optimere, så I får den bedste styring af driften. Vi har i år fokus NAMS, der proaktivt kan over­våge alle enheder på et netværk. Det giver jer de bedste forudsætninger for at plan­ lægge vedligehold eller fejlfinding af servere, backup-enheder, software og meget mere. Kom og prøv NAMS og mød vores specia­ lister! logimatic.dk/nams


Kom forbi vores stand og se en del af vores udvalg af bl.a. taljer, løftegrej og faldsikrings løsninger. Vi glæder os til at præsentere vore produk­ ter, og vi står klar til at svare på spørgsmål. fodgaard.dk

Din partner til on- og inline analyse

78  spildevand #3/21

Metrohm Process Analytics er det globale Metrohm Groups datterselskab, der specifikt henvender sig til procesindustrien, herunder spildevand. Metrohm Process Analytics til­ byder tilpassede online, inline og atline ana­ lysatorer, som giver kunderne mulighed for at overvåge nøglekvalitetsparametre i flere processtrømme for derved at øge produkt udbytte, reducere omkostningerne og over­ holde sikkerheds- og miljøregler.

Omfanget af analysemetoder, der er imple­ menteret i disse løsninger, spænder vidt fra titrering til elektrokemi, fotometri, spek­ troskopi, ionkromatografi og ionselektive målinger. Metrohm leverer certificeret service og sup­ port lokalt i over 50 lande. Også i Danmark. Se mere på metrohm.dk og kom og mød os på STFs Årsmøde d. 3 sept. metrohm.com

Vi er specialister i spildevand

Mød NIRAS' stærke hold

MOE er en del af Artelia Group – en multi­ disciplinær ingeniørkoncern med speciale inden for byggeri, infrastruktur, vand, energi og industri. Artelia Group har 6.100 ansatte i over 40 lande i Europa, Afrika, Mellemøsten, Asien, Amerika. I Danmark er vi repræsenteret med over 900 medarbejdere alle landets regioner. Vores landsdækkende specialistnetværk til­ byder lokal spildevandsteknisk rådgivning til alle spildevandstekniske projekter. Kompetencer: • Renseanlæg • Ledningsregistrering (GIS), vandforsyning/ kloak • Separering af regn- og spildevand • Kloaksanering • Åbent land kloakering • Klimatilpasning • Hydraulisk modelberegning • Sporing af uvedkommende vand • Byggemodning • Pumpestationer og bassinanlæg • NO-DIG renoveringer • El- og automationsanlæg • Svovlbrintehåndtering • Indkøb af varer og tjenesteydelser (typisk EU-udbud) • Trykstødsberegninger, drikkevand og spilde­vand moe.dk

NIRAS har et stærkt team inden for rense­ anlæg fordelt over kontorer på tværs af hele Danmark. Vi leverer uvildig rådgivning og er uafhængige af entreprenører og leverandør­ interesser. Vi er et multidisciplinært ingeniør­ hus med alle fagdiscipliner i huset og det

tværfaglige samarbejde i højsædet. I tæt samarbejde med vores kunder sikrer vi de bedste løsninger til fremtidens rensean­ læg og spildevandsbehandling – hvad enten det gælder nybygning, renovering eller opti­ mering. Vi ser spildevand som en ressource, og derfor er NIRAS den naturlige samarbejds­ partner, når det gælder etablering af det energiproducerende renseanlæg. Mød vores stærke hold på STFs Årsmøde. niras.dk

SMART Dæksler MJK – din ideelle partner MJK producerer og leverer komponenter og løsninger inden for måling af niveau og flow, overløbsregistre­ ring, datalogning, pumpestyring samt analyse af vandkvalitet. MJK har 3 års garanti på mange af vore produkter. mjk.dk

Niveaumåling og alarmer indbygget i dæk­ sler vha. radar og IoT-teknologi. NID har udviklet SMART Dæksler, der kan hjælpe med fejltilslutninger, oplandsstyring, kalibre­ ring af hydrauliske modeller samt generel data og viden om ledningsnettet. NID tilbyder løsningen på alle vores kom­ positdæksler, men har samtidig udviklet modeller, der passer i de fleste eksisterende støbejernskarme i Ø600 med sigtet om at undgå installationsomkostninger. NID tilbyder en end-to-end løsning, hvor for­ syningen både kan anvende vores platform eller integrere det i deres eksisterende SRO. nid.dk

Klima- og energineutrale anlæg Kom og hør om jeres vej til et klima- og energineutralt renseanlæg. NISSEN energy anvender nye og velkendte teknologier indenfor el- og varmeproduktion, gasopgradering samt varmepumpeløsnin­ ger, og kommer med løsninger til, hvordan netop jeres anlæg kan nå vejen til at blive et energiproducerende renseanlæg - og måske endda klima- og energineutral. Kom og få et indblik i hvad NISSEN energy har opnået indenfor renseanlæg i Danmark og i udlandet. Hvis det har jeres interesse, kigger vi nærmere på, hvad vi kan gøre for jeres fremtidige drift. nissenenergy.com


Optimized Solutions

BioMizing din leverandør af innovative kvalitetsprodukter.

Aerostrip stibe-diffusorer

NYHED! Salsnes har valgt BioMizing som deres nye partner på det danske marked

Salsnes filter til indbygning

Salsnes filter ”kompakt” løsning

BioMizing er kendetegnet ved nytænkning samt optimering og tilbyder foruden ovennævnte kvalitetsprodukter også en række af optimerede egne produkter, ligesom vi gerne tilbyder den ”komplette leverance” omfattende alt fra 3D projektering-/visualisering til levering, montering samt servicering.

BioMizing ApS. Hesselly 12, DK-6000 Kolding Telefon +45 82820030 CVR: 40810048 WWW.BIOMIZING.DK

spildevand #3/21  79

Eggers Iris ventil


SUEZ i Danmark bygger verdens største MBBRrensningsanlæg til olie- og gasindustrien Danish Oil Pipe A/S (en del af Ørsted) har valgt konsortiet SUEZ-MT Højgaard Danmark til at bygge Danmarks eneste rensningsanlæg til olieholdigt vand fra den danske olieproduktion i Nordsøen

80  spildevand #3/21

Rensningsanlægget har: - avanceret MBBR teknologi som kernen - state-of-the-art ozon-behandling for fjernelse af svært nedbrydelige og miljøfremmede stoffer - intelligent styring og brug af multi-barrierer sikrer optimerede driftsomkostninger - fokus på arbejdsmiljø og høj kvalitet

Vil du vide mere? kontakt os! SUEZ Water A/S +45 69 15 66 00 suez.com


100 år - og altid fremtidssikret

Digital rottebekæmpelse

Nordisk Innovation er en dansk virksomhed med speciale i udvikling og egen produktion af rottespærre til det danske kloaksystem. Via vores erfaring og i dialog med kloakme­ stre landet over har vi gennem de sidste 15 år konstant arbejdet på at skabe forbedringer som optimerer driften og sikkerheden ved brug af rottespærre i kloaksystemet. Vores produkt er i dag et spejlbillede af knowhow fra kloakmesteren og en dansk produktions­ linje, der kan omdanne ideer til virkelighed. Rottespærre TX11 – et sikkert valg nordisk-innovation.dk

Priess A/S er en 100 år gammel virksomhed, der forstår at finde de helt rigtige løsninger til kunderne. Vi leverer kundetilpassede løsnin­ ger til drikkevand- og spildevandssegmentet. Kundetilpasset, det er vores speciale!

Ratél leverer innovative produkter og soft­ ware, der giver et intuitivt overblik over rot­ tebekæmpelsen. Ratéls flagskib RatTrap er den mest fleksible kloakfælde på markedet – og NU kommer den med den nyeste kommunikationstek­ nologi NBIoT – kommunikation direkte fra brønden – uden udfald! Ratéls Webplatform og APP Ratélcom giver adgang til billeder, placeringer, rapportering – servicerapporter og statistik - alarmhånd­ tering og meget mere… Vi har for nyligt tilføjet muligheden for at til­ føje rottespærre-data til Ratélcom – med mulighed for service­ alarm! Så få styr på jeres rottespær med Ratélcom! ratel.dk

Machine learning i spildevandsdata Besøg Novotek’s stand og oplev: - Moderne iFIX SRO system. - Behandling af spildevandsdata med machine learning og som digital twin ved hjælp af C-Sense programmet. Dette benyttes via konfigurering uden programmering, giver dyb indsigt i spildevandsprocesserne og kan evt. benyttes som overordnet styring. - Versiondog, versionsstyring og automa­ tisk back-up fra forsyningens PLC’er, såle­ des at man sikrer en opdateret PLC backup med aktuelle sætpunkter i tilfælde af et PLC break-down. - Idus vedligeholdssystem med mobil betjening. novotek.com

PICCA helt i top PICCA er med i landets største igangværen­ de projekter i forsyningssektoren. Det er vi stolte af, og vi glæder os til at fortælle dig om vores erfaringer. Siden 1988 har vores erfaringer fra vandog spildevandsbranchen sikret kunder den højeste ekspertise inden for PLC og SCADA-programmering. Til STFs Årsmøde står PICCA atter en gang klar til en snak om vores nyeste projekter og vores banebry­ dende brugergrænseflade PICCA ISA 101, som med hastige skridt implementeres i den danske forsyningssektor over hele landet. Vi ses på Lynetten! picca.dk

Ønskerne kan være alt lige fra størrelsen af huset til hvilken funktion og opgave, det skal udføre. Vi sørger altid for at skabe fremtidssikrede løsninger, så kom og lad os lave en løsning til dig. priess.dk

Specialister i overpumpning Stort eller småt? Fremtidens vandsektor Regeringen har i 2020 indgået en aftale om en ”Parismodel” for en energi- og klimaneu­ tral vandsektor i Danmark. I Rambøll arbej­ der vi målrettet på at hjælpe vores kunder i den rigtige retning. Vi har derfor nedsat et tværfagligt team af bl.a. vand- og energispe­ cialister og eksperter i bæredygtighed, så vi bedst muligt kan rådgive vandselskaberne og bistå med de nødvendige beregninger og vurderinger, der skal til for at nå i mål. På årsmødet vil vi derfor gerne invitere til en snak om fremtidens klima- og energineutra­ le vandsektor, og hvordan vi sammen kan nå derhen.

Vi er din løsningsorienterede partner, når det gælder OVERPUMPNING, PUMPER, PUMPE-SERVICE OG TOTALLØSNINGER Mange års erfaring i branchen gør, at RH PUMPER garanterer kompetent vejledning, når I vælger vores kvalitetsprodukter til jeres projekt eller opgave. Vi råder over alt materiel til at udføre alle former for over­ pumpning – og har altid fokus på driftssik­ kerhed, sikkerhed, økonomi og miljø. rhpumper.dk

WAPRO GROUP

Afspærringsløsninger til miljøanlæg

ramboll.com

Vi konstruerer og fremstiller individuelle, drifts­ sikre og rentable løsninger til alle miljøanlæg: til vand og spildevand, procesvand, for kommu­ nale og industrielle anlæg, for overfladevand og havne. Vores produkter er fremstillet i miljø­venligt, korrosionsfrit PEHD-materiale og rust­frit stål: - ventiler med selvrensende lomme for stør­ re driftssikkerhed - spjæld og stigbord til montage på lige væg eller til brøndmontage - kontraklapper til nem og hurtig montage Produkter er fremstillet i standardstørrelser eller efter ordre. proagria.dk

spildevand #3/21  81

Rottespærre TX11 – et sikkert valg


Specialløsninger til spildevand Vores kunder står ind i mellem over for spe­ cielle problemstillinger, hvor standardløsninger ikke er nok. Roteks salgsteam med mange års erfaring med design, udvikling og udførsel i spildevandsbranchen samt vores produktion, der omfatter egne specialværksteder i plast og metal, en avanceret maskinpark og erfar­ ne medarbejdere, gør, at vi er specialister i designløsninger til spildevandsbranchen.

Selvjusterende SCT-pumpe til optimal pum­ pedrift samt besked, hvis pumpen behøver service. Tørslampumper med nye patenteret løsnin­ ger for service på stedet. Skal du pumpe tørslam 20m op til 1 km, viser vi også vores nye system SAI. Dette system er også fuldt digitalt med pumpning af tørslam op til 1 km i 10 bars rør. Kom og se fremtiden med SEEPEX på års­ mødet. Vi glæder os til en god snak. seepex.com

Siemens har egen serviceafdeling. Denne udfører årlige serviceeftersyn, der er med til at sikre en problemløs drift på anlægget. Dette er med til at gøre Siemens til din ide­ elle samarbejdspartner. Siemens har kompetencer inden for mange industrier herunder en specifik gruppe, der arbejder med waterbusiness. siemens.com/water

Kraftige pumper til alle industrier

82  spildevand #3/21

Holder den danske industri kørende

Vi producerer kundespecifikke løsninger efter tegning, ligesom vi også ofte samar­ bejder med kunden helt fra idé-stadiet, indtil det færdige produkt er installeret. Sammen med vores kunder og samarbejds­ partnere har vi for eksempel designet og udført specialtanke, -rørføringer, -rense og inspektionsbrønde, specialløsninger tilpas­ set eksisterende konstruktioner mm. rotek.dk

Schneider Electric A/S Schneider Electric leverer integrerede syste­ mer, der gør vand- og spildevandsbehand­ ling så effektiv og miljøvenlig som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg. Kom forbi vores stand, og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at holde drift- og vedligeholdsomkostningerne nede. Vi glæder os til at se dig. se.com/dk

SEEPEX digitale eksendersnekke På STFs Årsmøde i år har SEEPEX Nordic A/S udstillet vores løsninger til den digitale overvågning samt løsninger for enklere og hurtigere service på vores pumper.

SEW-EURODRIVE lægger stor vægt på ser­ vice. Vi ser service som et integreret system, der dækker alle krav gennem et produkts livscyklus. Vores omfattende servicepakke CDS® – ”Comple Drive Service” tilbyder indi­ viduelle løsninger lige fra reparationer og reservedele til inspektion, tilstandskontrol og vedligeholdelse. Vores CDS-serviceportefølje kan også bruges til andre industrielle gearog motorprodukter end SEW’s. Servicen kan enten udføres hos kunderne eller på et af vores service- og montagecentre i Greve og Vejle. Udover transmissionsprodukter sælger og servicerer vi også egenproducerede auto­ mationskomponenter, som frekvensomfor­ mere, servostyringer og PLC løsninger. Vælg SEW-EURODRIVE og få den bedste service 24/7 direkte hos producenten. sew-eurodrive.dk

På vores udendørs stand på årsmødet kan du opleve og høre mere om vores DanPumps-pumper.

Vi tilbyder et komplet sortiment af kraftige og solide pumper produceret i Danmark til mange forskellige industrier. • Høj energieffektive pumper • Tilpasset tilstopningsfri pumpehjul • Lang levetid • Nem vedligeholdelse Vi producerer, servicerer og udlejer pumper til ethvert formål. SonFlow producerer også en bred vifte af pladevarmevekslere af høj kvalitet, som øger bæredygtigheden med et energieffektivt design samt innovative plademønstre. Kom forbi vores stand til en forfriskning og en snak. Vores dygtige teknikere står klar til at modtage dig. sonflow.dk

Innovativ procesautomation Siemens tilbyder et omfattende udvalg af procesinstrumenter til måling af flow, tryk, temperatur og niveau. Du kan fx opleve vores nye radar LR100, ny flowmåler FM100. Disse samt verdensnyheden Simatic PCS neo, som er Siemens nye innovative web­ basserede proceskontrolsystem, kan opleves på standen. Til løsningshjælp har Siemens certificerede Siemens Solution Partners med både de rig­ tige kompetencer samt bred erfaring.

Fokus på overløb og beluftning. Kom og se, hvordan I kan reducere forure­ ningen fra jeres overløbsbygværker ved registrering af overløb og flowmængde med Stjernholm overløbsriste med indbyggede flow- og niveaumålere. Vi er klar til værdi­ skabende dialog om udfordringer og mulige løsninger. Desuden vil der også være mulighed for at opleve, hvorledes du med en drone bl.a. kan tjekke effektivitet af din beluftning i pro­ cestanken. I år finder du os i et af fællesteltene, hvor vi står lige over for vores samarbejdspartner, Danovo. Kig ind – få en snak og deltag i konkurren­ cen om en flaske Stjernholm Rom. Vi glæder os meget til at se dig. stjernholm.dk


løsninger til dit anlæg

Kig ind på vores megastand!

Kig forbi vores stand og hør mere om, hvor­ dan vi kan hjælpe dig og og skabe værdi for dit rensningsanlæg med innovative løsninger. Vi glæder os til blandt andet at fortælle mere om: - Multipunktsdosering af ozon til fjernelse af mikroforurening – med positiv side-ef­ fekt på SVI (OxyBlueTM) - Erfaringer fra det første års drift af vores nye teknologi til kombineret efterpolering og behandling af overløb i Skanderborg (Densadeg XRCTM) - Vores nye løsning til slamafvanding som kan give op til 70% tørstof uden brug af polymer (DehydrisTM Ultra) Vi ses til en spændende og lærerig dag! suez.com/en

Sulzer – Nordic Water – CWT Nordic. Hør om vores nye store Servicecenter, der åbner 1. august 2021. Se et bredt udvalg af produkter. Konkurrencer samt forplejning til vore kunder. Nyeste virksomhed i Sulzer – Nordic Water – se produkter. Samarbejdspartner CWT Nordic er med på vores stand. sulzer.com

Sweco planlægger og designer fremtidens byer og samfund. Vores arbejde resulterer i bæredygtige bygninger og effektiv infra­ struktur. Med 17.500 medarbejdere i Europa tilbyder vi vores kunder de rette kompe­ tencer til ethvert projekt. Sweco er Europas største virksomhed inden for ingeniør- og arkitektrådgivning. Læs mere på sweco.dk

Pålidelig svovlbrintemåling Har du styr på din svovlbrinteudfordring? Mød SulfiLogger og hør mere om, hvordan du kan opnå et bedre indblik i din svovl­ brinteudfordrings reelle omfang ved at måle direkte i spildevandet. Den viden kan bl.a. omsættes til en mere effektiv bekæmpelse af lugtgener og korrosionsproblemer, til at reducere kemikalieudgifter samt til at træffe bedre beslutninger og indtænkte svovlbrin­ teproblematikken i projekteringen af nye anlægsprojekter.

SulfiLogger tilbyder komplette sensorsy­ stemer til kontinuerlig måling af svovlbrinte direkte i spildevand – både i kloaknetvær­ ket og på renseanlægget – og sensorens data er tilgængelige i SRO og via en online cloud-service, der sikrer overblik. sulfilogger.dk

Svovlbrinte i trykledninger er en global udfordring, som vi med den stigende cen­ tralisering af renseanlæg også oplever i Danmark. I et udviklingsprojekt under Miljøstyrelsens MUDP-pulje udvikler Svendborg Motorværksted og en række samarbejdspartnere derfor et system til integreret svovlbrintekontrol i trykledninger. Gennem projektet videreudvikler vi rense­ gristeknologien på flere parametre. Kig forbi vores fælles stand og hør mere herom. Svendborg Motorværksted ApS er et maskinværksted, som er på forkant med den nyeste udvikling. Vi har udviklet en automatisk rensegrisafsender, som reduce­ rer svovlbrinteproblemerne i lange trykled­ ninger. Rensegrisafsenderen har også en positiv effekt på arbejdsmiljø og -processer, ligesom den minimerer forbruget af el og kemikalier. Læs mere på rensegris.dk

Løft med sikkerhed – ABUS kransystemer Sydkystens Kranservice hjælper vores kun­ der med ny-montage, service- og reparation af løfteudstyr, så emner kan løftes og flyttes på en sikker og effektiv måde. Vores kunder vælger os, fordi vi er altid til at få fat på. Vi er fleksible og finder altid løsninger. Vi råder over mange års erfaring og special­ viden om kraner, taljer og løftegrej på tværs af fabrikater. Iblandt vores nuværende kunder findes i dag en række virksomheder inden for forsy­ ningssektoren. Kom forbi vores stand til en uforpligtende snak om, hvordan en løsning fra ABUS kran­ systemer kan optimere drift og arbejdspro­ cesser i jeres virksomhed. sydkran.dk

Svovlbrinteteknologi med potentiale Svovlbrinte i trykledninger er en global udfor­ dring, som vi med den stigende centralisering af renseanlæg også oplever i Danmark. I et udviklingsprojekt under Miljøstyrelsens MUDP-pulje udvikler Sweco og en række samarbejdspartnere derfor et system til integreret svovlbrintekontrol i trykledninger. Gennem projektet udvikler vi tre omkost­ ningseffektive svovlbrinteteknologier, som på sigt har betydelige potentialer. Kig forbi vores fælles stand og hør mere herom.

NYHED! CCP-plastik i brønde! Til de mest belastede kloaksystemer tilby­ der vi det helt unikke CCP- plastiksystem, der kombinerer genopbygning af brønde med maksimal beskyttelse og fleksibel mon­ tering under drift og i nogle tilfælde endda under vand. Her monteres en særlig type plastpaneler, der støbes sammen med eksisterende kon­ struktion for at beskytte betonen mod bl.a. svovlsyre.

spildevand #3/21  83

Svovlbrinteteknologi med potentiale


Vidste du... ...at Picca kan modernisere alle uafhængige SCADA-systemer hos danske forsyninger til ISA 101 brugerfladedesign. iFIX

Hvis I benytter forskellige SCADA-systemer i dag, kan vi forene dem alle i det samme design. Se mere på Picca.dk IGSS

84  spildevand #3/21

FactoryTalk

WinCC

Simpel og effektiv sikring af centre og anlæg Når sikkerheden skal være i top, er overvågning ligeså vigtig som det fysiske værn. Nu kan du styre, overvåge og vedligeholde din sikkerhed - når som helst og hvor som helst. Med vores nye overvågningsløsning kan du få overblik over din videoovervågning, alarm og adgangskontrol i ét system.

Fordele for spildevandscentre og anlæg: • • •

Få ét samlet overblik over flere lokationer på én gang. Simpel og nem betjening på tablet eller smartphone. Professionel installation og sikker opbevaring af optagelser i Skyen.

Vil du også have en simpel og effektiv sikkerhedsløsning? Lad os hjælpe dig.

70 10 70 77 kibo@kibo.dk

www.KIBO.dk


on af Ptotal på <0,1 mg/l er mulig. Omkring forfiltrering har MECANA-testfilteret endnu engang kørt problemfrit i flere måneder på FORS – Bjergmarken RA. Hør også om mulighederne for service og hurtig renovering alle fabrikater dekantere. techras.dk

Få også gennemgang af overløbsregistrering og hvorfor næsten halvdelen af de danske forsyningsselskaber har valgt vores løsning med Acowa Dash/Core. Kig forbi vores stand og se også TurTle, CaNaRy, FIREFLY og alle de andre ”dyr”. Vi står klar til en faglig snak. wasys.dk

En del af

WaterCare løser dine udfordringer

-gruppen

Spildevandsbranchens leverandør

Monteringen er i mange tilfælde mulig at udføre under drift eller med begrænset stoptid. sorenkhansen.dk

Leverandør af måleudstyr fra førende pro­ ducenter til spildevandsbranchen • Niveaumålingsudstyr: Tryktransmittere, Ultralyd, radar • Tryk: indstiksmålere/transmittere • Temperaturfølere/transmittere • Flowmålere: Rør, og åbne kanaler/ overløb • Flowmåling på luft og gas • Niveau- og flowswitches • Kabelhængere/aflastninger • Data/trykloggere • Analyse: Ph, ilt og ledningsevne Kontakt: Thomas Gisselmann: 40700793 tech.dk

Vi har løsningerne Kom på TechRas Miljø stand og hør om den spændende granulære biologiske pro­ ces S::Select® og erfaringerne fra Viby og Aalborg Vest Renseanlæg. S::Select processen er interessant, hvis der er ønsker om at udvide renseanlæggets hydrauliske og/eller procesmæssige kapaci­ tet, eller der er problemer med at overholde udløbskrav pga. flydeslam og slamflugt. TechRas har også opnået nye erfaringer med MECANA-filtre. Langtidstest på tertiær filtrering på Stavnsholt RA har vist redukti­

WASYS er igen først

Overskrift WASYS A/S glæder sig til STFs Årsmøde, og igen medbringer vi(max flere Vi præsen­ 30nyheder. tegn) terer en ny kompakt pumpestyring, PUMA, Gør gerne overskriften med mulighed for interessant kommunikation. PUMA er i stedet for beregnet for 1P-pumpestationer En solid partner blot firmanavn og bygger på nyudviklet teknologi. PUMA kan kommu­ • Bundbeluftning på Slagelse RA, Korsør RA En solid partner nikere enten 4G eller NB-Iot. ogpåMølleåværket. Bundbeluftning Slagelse RA, Korsør RA og Mølleåværket. Brødtekst Snekkepumpeinstallationer på Renseanlæg Esbjerg Til vores populære GEKKO-datalogger Nye • Nye Snekkepumpeinstallationer på Øst og Vest. (max 100 ord) tilbydes nu også NB-Iot-modem. Nu bliverNy Risteinstallation Renseanlæg Esbjerg Øst og Vest. på Herning Centralrenseanlæg. Riste og Sandvaskerinstallation til nyt Assens Renseanlæg. måling under dæksel muligt! • Ny Risteinstallation på Herning Skrivendelig en appetitvækker, Det er blot nogle af de opgaver, Watergroup arbejder med for tiden. der fortæller, hvorfor Centralrenseanlæg. Hvis du går med overvejelser om tilsvarende opgaver/projekter eller man skal kigge forbi jer • Riste ogspændende, Sandvaskerinstallation bare syntes, det lyder er du velkommen til på nyt vores stand på årsmødet.Assens Vi fortæller gerne om vores erfaringer og Renseanlæg. kompetencer indenfor de forskellige områder – måske de også kan blot videre. nogle af de opgaver, Watergroup bringe dig Det og diter projekt arbejder med for tiden. Hvis du går med overvejelser om tilsvarende watergroup.dk opgaver/projekter eller bare synes, det lyder spændende, er du velkommen på vores stand på årsmødet. Vi fortæller gerne om vores erfaringer og kompetencer indenfor de forskellige områder – måske de også kan bringe dig og dit projekt videre. watergroup.dk

spildevand #3/21  85

Tech Instrumentering ApS

Kig forbi WaterCare-standen, hvor I bl.a. kan se nærmere på WaterCares nye unikke Vatech er et handelsfirma, som har spe­ Faskinetunnel til en billig og effektiv håndte­ cialiseret sig i leverancer af ventiler, sky­ ring af store mængder regn- og overfladevand. despjæld, aktuatorer samt alt tilbehør til Faskinetunnel kan bruges til nedsivning, for­ rørledninger inden for spildevandssektoren. sinkelse samt rensning. Det modulopbyggede Vatech er en del af AVK gruppen, som er en system kan tilpasses alle behov og med en af verdens førende ventilproducenter inden unik nettovolumen på hele 6,72 m3 pr. midter­ for vand- og gasforsyning, spildevandsbe­ handling samt brandbekæmpelse. modul, er der mulighed for en stor volumen på Med moderne lager- og kontorfaciliteter meget lidt plads - også i bynære områder. beliggende i Middelfart, serviceres rense­ anlæg, smedefirmaer og entreprenører med tilknytning til branchen. I kraft af mangeårig samhandel med førende producenter fra hele verden, kan vi tilbyde produkter af høj kvalitet til markedsdygtige priser. Vatech har mangeårig erfaring indenfor vor STF Årsmøde 2021: med branche, og vi står gerne til rådighed Omtale i Spildevand forslag til løsninger. vatech.dk Eller få inspiration af WaterCare Filtrations Udfyld venligst denne skabelon og send den til red@stf.dk med teksten ”100 ord fra [jeres udvalgte og overfla­ firmanavn]” i emnelinjen senest den 28/6-2021. Så projekter, kommer denhvor med iregnden udgave af Spildevand, der udkommer op til årsmødet, som finder sted fredag den 3. september devand reduceres for store2021. mængder af bl.a. fosfor, partikler og tungmetaller via Logo og foto: Vedhæft venligst logo og evt. foto (fx afbåde et nyt produkt, som I præsenterer på årsmødet). DPF (Dobbeltporøs Filtrering) og HMR Begge dele skal være i så høj opløsning (Heavy-Metal-Remover). som muligt og navngives efter jeres firmanavn. watercarefiltration.dk


Biogas analysatorer fra ZenZors Slangepumper i verdensklasse

86  spildevand #3/21

Ekspertise, god service og pålidelighed kendetegner os. Vore slangepumper klarer et tryk på op til 7 bar og kan pumpe op til 8000 liter i timen.

Watson-Marlow Danmark er også Bredel. Vi tilbyder maksimal pålidelighed og den lave­ ste vedligeholdelse til opgaver med højt flow og højt tryk. Med driftstryk på op til 16 bar og op til 100 m3/time, sparer Bredel slange­ pumper tid og penge ved at kunne håndtere de skrappeste applikationer inden for indu­ stri- og spildevandsbranchen. Kom også og oplev nyheden: Qdos til poly­ mer-dosering. Nem og billig at vedligeholde. wmftg.dk

Tilstoppede spildevandspumper? Tilstoppede spildevandspumper har altid været en udfordring for spildevandsforsy­ ningerne. Xylem tilbyder en række forskelli­ ge løsninger, der alle er med til at holde dine spildevandspumper kørende. Løsningerne er udviklet med det formål at reducere de ikke-planlagte tilkald, den rutinemæssige vedligeholdelse og sidst men ikke mindst at optimere den vedvarende energieffektivitet. Kom og besøg os på vores messestand og lær, hvordan vores teknologier - der er gen­ nemprøvet i marken - overvinder de hårde­ ste spildevandsforhold og giver langsigtede besparelser.

xylem.dk

ZenZors A/S er leverandør af gasalarmer, gasdetektering, partikelmåling og gasana­ lyseløsninger til erhvervslivet og offentlige organisationer - såvel transportabelt som stationært. Med mange års erfaring med måle- og prøveopsamlingsudstyr til miljø, arbejdsmiljø og proces tilbydes der kun løs­ ningerne, der er afprøvet og sikre.

ZenZors internationale kontaktnetværk og kendskab til lokale forhold, sikrer løsnin­ ger, der opfylder brugernes behov, ligesom lovgivningskrav og behov for evolution opfyldes. Find undslippende metan/penge fra biogas­ anlægget. Vi har udviklet langtidsholdbar H2S-detek­te­ ring til spildevandsbrønde Kosteffektiv løsning til bestemmelse af bio­ gas kvalitet. Ring 2047 7320 eller skriv til info@zenzors.com


SKABER FREMDRIFT TOTALLEVERANDØR AF SPILDEVANDSLØSNINGER

pumper, sandvasker, slammodtager-station, transportsnegle, neddeler, ristegodsvasker, dekanter, excentersnekke pumper, neutraliserings-anlæg, doserings-anlæg, mixer & omrører, spjælde, beluftnings-systemer, skyllesystemer til bassiner, flowregulering, udløbspumper, pumpestationer opbygget i beton, samt produktion af PE-pumpebrønde. Derudover leverer vi Klimasikringsløsninger til forebyggelse af oversvømmelse, bl.a. med WASTOP tilbageløbsventiler, pumpestationer mm. Vi mener det, når vi siger, at vi er totalleverandør af spildevandsløsninger. GRØNBECH tilbyder komplet leverance og installation af: indløbsriste, indløbs-

GRØNBECH har service-afdelinger i hele Danmark, som er med at sikre hurtig hjælp ved nedbrud eller generel service på udstyret i hele levetiden.

På STF-årsmøde præsenterer GRØNBECH et bredt udvalg af effektive og sikre løsninger til håndtering af spildevand. Vores spildevandsteam er klar til snak om fagrelevante emner eller udfordringer hos jer. Vel mødt hos GRØNBECH

+45 33 26 63 00

linkedin.com/company/gronbechsonner/

www.g-s.dk

spildevand #3/21  87

GRØNBECH er en dansk turnkey-leverandør med fokus på leverancer af kvalitetsløsninger, som bliver skabt i tæt dialog med kunden. Kunderne er primært forsynings- og industrielle virksomheder


Svovlbrintemåler H2S-WARN, høj driftssikkerhed, utrolig brugervenlig og Dansk produceret. - Miljøvenligt, genopladelig batteripakke og kan tilsluttes solcelle. - Tilkobler automatisk den teleudbyder med bedste dækning på stedet. 88  spildevand #3/21

- Ved samling af sensor- og batteridel idriftsættes H2S-WARN automatisk. - Dansk kvalitet til små priser med nok Danmarks bedste serviceordning.

- På egen platform, utroligt brugervenligt software, udviklet ud fra kunders erfaring, input og behov. - Mulighed for on-line måling og dataopsamling, sendt med brugervalgt tidsinterval. - Grafisk-visning efter login.

ABC-Miljø ApS udstiller på Årsmødet 2021 hos BIOFOS, Renseanlæg Lynetten ABC-Miljø ApS | Emilsgave 28 | 4130 Viby Sj. | Tlf. +45 3678 7131 | abc@abc-miljo.dk | www.abc-miljo.dk


spildevand #3/21  89 Hans Hansen og Katarina Radik fra Arla står sammen med Mariagerfjord Vands driftsleder Tom Rask ved forrensningsanlægget på Arla Foods mejeri i Hobro. Anlægget er et flokkuleringsanlæg bestående af to anlæg, der kører parallelt. Det ene arbejder med spildevand med en pH-værdi mellem 6-8 og det andet med en pH-værdi på 4-5.

Samarbejde sparer særbidrag væk Efter en omlægning af produktionen hos Arla Foods i Hobro oplevede Mariagerfjord Vand udfordringer med belastningen på renseanlægget nord for Hadsund. God dialog, vidensdeling samt geninstalleringen af et flokkuleringsanlæg på mejeriet i Hobro har betydet, at problemerne er forsvundet, og Arla har sparet særbidraget på ca. 1.000.000 kr. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: ANNE-MARIE TRUELSEN, MARIAGERFJORD VAND A/S


Egentlig havde Arla tidligere haft et forrensningsanlæg til at rense spil­ devandet fra mejeriet i Hobro. Men en kombination af, at det for en tid var sat ud af drift samt ændret pro­ duktion, betød mere spildevand med højere COD-indhold, fortæller PTDassistent (Process, Technology and Development) Hans Hansen. - Grunden til, at vi fik udfordringer, var, at Arla lukkede mejeriet i Brabrand og flyttede produktion af yoghurt og skyr her til Hobro. Det rykkede ved sammensætningen af spildevandet. - For at afhjælpe udfordringerne på Mariagerfjords renseanlæg, startede Arla et internt optimeringsprojekt. Derfra kom idéen med at dele spil­ devandet i rent vand, spildevand til rensning og det, der skulle direkte til biogas. Vi gør det med en TSSsensor, som måler partikler i pro­ cesvandet og kan omregne det til COD. Brugen af sensoren betyder, at vi kan udlede ca. 35-40% af vores daglige udledningsmængde som procesvand uden rensning. Men 60-65% af spildevandet fik en højere koncentrationen af organisk stof i spildevandet. Derfor optimerede vi i samarbejde med Alumichem den kemiske rensningsproces.

Anne-Marie Truelsen er projektleder hos Mariagerfjord Vand og har blandt andet ansvaret for kontakten til virksomheder i kommunen. Her ses hun sammen med kollegaen, driftsleder Tom Rask, og PTD-assistent hos Arla Foods, Hans Hansen.

Da de nye tiltag var installeret og kørt ordentligt ind i forhold til den nye pro­ duktion, kunne Mariagerfjord Vand kon­ statere, at spildevandskvaliteten igen var tilfredsstillende. Faktisk så god, at Arla i dag ikke længere skal betale særbidrag. Og det viser, hvor langt virksomheder og forsyninger kan komme med dialog, siger Anne-Marie Truelsen.

- Det er ren win-win. For miljøet, klima­ et, for pengepungen og for lokalom­ rådet. Forløbet med Arla har vist, hvor meget virksomheder kan spare, hvis de tager deres spildevand alvorligt. Projektet i Hobro er et samarbejde mellem Arla Foods, Mariagerfjord Vand, Alumichem og Fagerberg.

COD: > 10.000 [mg·L-1] => biogas Råspildevand

90  spildevand #3/21

Da Arla flyttede produktionen af skyr og yoghurt fra Brabrand til Hobro, udfordrede det renseanlægget nord for Hadsund. Anlægget er bygget til en belastning på 75.000 PE, men ople­ vede i perioder en belastning på op til 125.000 PE. For at beskytte miljøet og anlægget, tog projektleder Anne-Marie Truelsen fra Mariagerfjord Vand kontakt til Arla Foods. - Vi oplevede en høj tilledning af organisk stof, og det udfordrede os. Vi havde ikke kapacitet til at rense spildevandet. Derfor tog jeg kontakt til Arla og gik i dialog med dem. Vi kunne fortælle dem, hvor meget Arla eventuelt ville spare på særbidraget, hvis vi sammen kunne få styr på deres spildevand.

COD: 1000 - 10.000 [mg·L-1] => Båndfilter og zeda anlæg

COD: < 1000 [mg·L-1] => ingen rensning

Arlas nye rensestrategi kan overordnet opdeles i tre stadier. Denne opdeling optimerer Arlas rensningsanlægs kapacitet, hvor en onlinemåling af COD-pH samt flow har afgørende betydning for renseeffekten.


spildevand #3/21  91

Fremragende lavhastigheds effektivitet Det kræver sand innovation at opnå en høj effektivitet i lav-hastigheds spildevandsmixning. Flow boosteren XSB fra Sulzer er den mest effektive langsomt kørende mixer af sin slags – den er i stand til at reducere energiforbruget med op til 25%. Besparelserne begynder med XSB’ens premium-efficiency motor og dens robuste gearkasse. Derudover er der også de unikke selvrensende propeller, hvis overlegne thrust og flow kapacitet kan erstatte to andre mixere. Resultatet er derfor ikke kun et mindre energiforbrug, men også lavere investerings- og vedligeholdelsesomkostninger. Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon 4817 1110, info.abs.dk@sulzer.com, www.sulzer.com/denmark


92  spildevand #3/21

Samarbejder, koordinering og prioritering – tre buzzwords, der driver HOFOR ­ anmarks største forsyning leverer vand til 1.000.000 forbrugere og håndterer D spildevandet fra 850.000. Med et nuværende investeringsniveau på 600 mio. kr. årligt indenfor regn- og spildevand og en forventet fordobling af det budget indenfor de næste år, er det ikke mærkeligt, at forsyningen taler meget om megaprojekter, koordinering og prioritering. Mere overraskende er måske det stærke fokus på partnerskaber og samarbejder. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO OG GRAFIK: HOFOR Med otte ambitiøse ejerkommuner, der alle er repræsen­ teret i HOFORs bestyrelse, otte kommuner, som HOFOR leverer og håndterer vand til og fra samt yderligere sam­

arbejdskommuner og -partnere, er der mange hensyn, der skal tages, hver gang et projekt sættes i gang, eller en strategi skal vedtages. Men frem for at se udfordrin­


FORSYNINGS

PORTRÆT

spildevand #3/21  93 FREMTIDENS GÅRDHAVE: Der kommer mere vand fra oven, fra havet og fra neden. HOFOR er i gang med at ruste byerne til de stigende regn­ mængder med en række pro­ jekter. Her er det en gård­have i Sydhavnen, som er blevet klimatilpasset.

ger, ser HOFOR muligheder. I hverdagen betyder det, at man fra opstarten af projekter inddrager mange partne­ re for at få alle til at tage ejerskab og give input; at man altid forsøger at samtænke lokal-, vandmiljø-, skybrudsog klima- og spildevandsplaner for at undgå overraskel­ ser; og at man lytter til både politikere og teknikere for at sammensmelte visioner og praktik.

Mange visioner, men kun to kerneområder Og visioner og praktik er der nok af. På spildevands­ siden er det sektionsleder for Regn & Spildevand, Anja Collin Højen, der er et af bindeleddene mellem plan- og projektafdelingen og derfor står for at kom­ binere drømme og eksekvering. Det er en balance­ gang, erkender hun, for der kan være meget politik i beslutningerne, og alle ejerkommuner skal føle, de får noget ud af investeringerne. For at sikre, at alle hele tiden bliver tilgodeset, har det været nødvendigt at lave både 10-års og 50-års strategier og holde et skarpt fokus på kerneområderne: Vand og spildevand. - Vi arbejder med strategiplaner med en 50-årig

horisont. Forestil dig tilbage i 1970’erne, at vi skulle se frem mod 2020. Det er svært, men med de enor­ me investeringer, vi arbejder med, skal vi sikre os lang tid fremover. Planerne er naturligvis dynamiske og bliver konstant justeret, fortsætter Anja Collin Højen, men de giver forsyningen retningslinjer at arbejde ud fra. Med 1000-årshændelsen for 10 år siden kom der virke­ lig fokus på klimatilpasning og skybrudssikring, og mange enorme projekter er skudt i gang på grund af erfaringerne fra 2. juli 2011. I dag ser Anja Collin Højen dog både klimatilpasning og skybrudssikring som en del af det generelle arbejde med regn og spildevand, for hele klimaproblematikken er jo kommet for at blive, siger hun. - Vi forventer mere intens regn, men også tørke fremadrettet. Og vi ruster os til det. Men klima­ tilpasning er mere en add-on til vores generelle arbejde end noget særskilt. Det meste af det vand, der kommer, er jo bare daglig regn. Der bliver bare mere af det.

Collin Højen er sektionsleder i Regn & Spildevand ved HOFOR. Hun har tidligere arbejdet som rådgiver, men kom i 2013 til HOFOR som planlægger for Regn & Spildevand.


- Masterplaner er en tilgang til opgaveløsning og pri­ oritering, der har gjort det nemmere at lave samar­ bejder. Vi tager et fælles ansvar, vi forventningsaf­ stemmer og skaber klare rammer for samarbejdet. Det gør, at planerne og dermed projekterne bliver mere robuste. Når politikerne har prioriteret, så kan vi begynde at planlægge og eksekvere. Når man ser så langt ud i fremtiden, som vi gør, kræver det ind imellem is i maven, for vi kender jo ikke lovgiv­ ningen i morgen. Alligevel bliver HOFOR nødt til at satse. For med et investeringsniveau i år på 600 mio. kr. alene på regnog spildevandssiden og en forventet fordobling af det i de næste tre til fire år, er der mange langsigtede projekter, der skal sættes i gang.

94  spildevand #3/21

Ingen (mega)projekter uden samarbejde

HOFOR ejes af og servicerer Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner. HOFOR leverer desuden vand til Ballerup, Frederiksberg, Furesø, Glostrup, Greve, HøjeTaastrup, Ishøj og Tårnby kommuner.

HOFOR forventer, at der vil falde 30% mere regn i de næste 100 år. Det vil dog ske løbende, og derfor, siger Anja Collin Højen, skal HOFOR heller ikke investere i noget nu, der først sker om 50 eller 75 år. I stedet skal forsyningen med sine langtidsplaner og strate­ gier arbejde sig hen imod fremtidens løsninger på kerneområderne. Og der er nok at give sig til.

Det handler om planlægning og prioritering Med otte ejerkommuner med forskelligt og ind imel­ lem skiftende politisk fokus samt både lokal-, vand­ miljø-, skybruds- og klima- og spildevandsplaner er der nok at tage hensyn til. Derfor arbejder HOFOR med masterplaner. Disse udarbejdes for alle ejerkom­ muner og inkluderer så mange interessenter som muligt, da det handler om at tage ansvar, give input og prioritere. - Politikerne er valgt for en fireårig periode og arbej­ der derfor ud fra det. Vi har en noget længere tidshorisont. Sammen skal vi finde ud af, hvad der er vigtigst for borgerne og kommunerne, og hvad vi kan i forhold til blandt andet spildevandsplaner og vandhandleplaner. Der kan være mange ubekend­ te – for eksempel som nu, hvor vi venter på en ny vandområdeplan. Men vi planlægger og prioriterer sammen, så alle er indforstået med de valg, der er blevet taget. Vi arbejder med asset management, hvor vi gerne vil skabe mere værdi for pengene. Derfor afholder vi workshops for at få så mange interessenter med i projekterne så tidligt som muligt. Det giver vidensdeling på tværs og ejerskab. Ud over spildevandsafledning leverer HOFOR også drikke­ vand, fjernvarme, by­gas, fjernkøl samt grøn energiproduktion.

For Anja Collin Højen giver masterplaner et doku­ mentationsgrundlag for forsyningen og politikerne. Ud fra dem kan de se til- og fravalg, begrundelser og begrænsninger. Og det er ikke sådan, at en master­ plan er støbt i beton, siger hun. Det er et dynamisk værktøj, som forsyningen, kommunerne og andre kan arbejde ud fra.

Projekterne er i dag ofte, hvad Anja Collin Højen kalder mega-projekter. De kendetegnes ved at være komplekse og eventuelt krydse indtil flere kommu­ negrænser. Det giver nemlig mere mening at se på det hydrauliske opland end kommunenavne, men her er HOFOR en smule udfordret. Blandt andre Frederiksberg og Tårnby kommuner ligger nemlig som enklaver i forsyningens område, så her er et godt samarbejde alfa-omega. - Vi sætter stor pris på vores forhold til samarbejds­ kommuner og -forsyninger i HOFORs opland. Det giver jo ingen mening at tale om kommunegrænser, når vi arbejder med vand og spildevand. Et eksem­ pel er Harrestrup Å. Her har 10 kommuner og deres forsyninger på Vestegnen igennem en del år sam­ arbejdet om at anvende åen til sikring af beboere i forbindelse med skybrud. Her skabes der projekter, der ikke kun tilgodeser en enkelte kommune, men skaber værdi for flere. Harrestrup Å-projektet er blot ét eksempel på sam­ arbejde om enorme anlægsprojekter, mange andre er i gang. Men samarbejder om fysisk infrastruktur er ikke det eneste, HOFOR vægter. Også deltagelse i erfa-grupper, spildevandskomitéen og samarbejder med for eksempel andre forsyninger, DANVA og pri­ vate aktører er vigtige. - Vores størrelse gør jo, at vi har en vis gennem­ slagskraft og sidder med i mange fora. Det er godt for HOFOR, men det giver også et ansvar. Desuden er HOFOR ikke en ’almindelig’ forsyning på grund af vores størrelse og meget urbane base. Så hvad der er udfordringer her, er det ikke nødvendigvis andre steder og omvendt. Det er vi naturligvis opmærksomme på.

Fremtidens muligheder og udfordringer… Med 50-årsplaner skulle man tro, at HOFOR har helt styr på den nærmeste fremtid. Men der er områ­ der, som selv Danmarks største forsyning ikke kan planlægge sig ud af. En af de mest presserende er fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft, fortæller Anja Collin Højen. Med den forventede fordobling af investeringsniveauet i løbet af de næste år, skal der nemlig flere hænder til at styre alle projekterne.


- Allerede nu har vi meget fokus på fastholdelse af medarbejdere. Det er vigtigt at give dem en spænden­ de og udfordrende hverdag med plads til udvikling. Vi ved, at vi kommer til at mangle endnu flere hænder i nær fremtid, men på trods af at vi er beliggende i hovedstaden, så er der kun så mange mennesker med de rigtige uddannelser og baggrunde at tage af. Anja Collin Højen erkender, at alle forsyninger står med den samme udfordring, og nogen måske endda en større på grund af beliggenhed. Men det er et område, HOFOR arbejder meget med, for uden de rigtige medarbejdere er det ikke muligt at drømme om og deltage i så mange spændende projekter, som forsyningen gør lige nu.

HOFOR I TØRRE TAL: • Antal medarbejdere: > 1.400 • Antal renseanlæg: 1 • Antal pumpestationer? 280 • Renset spildevand om året? 41 mio m3 renses hos BIOFOS • Km kloakledning? Ca. 3.000 • Kundegrundlag: 1.000.000 vand / 850.000 spildevand

Et af de områder, HOFOR ser på lige nu, er, om de sammen med KL og DANVA kan påvirke politikerne, så de kan hjælpe borgerne med de udfordringer, der mange steder er med overfladenært grundvand. De stigende regnvandsmængder påvirker nemlig også grundvandsressourcen, og det ville være naturligt, hvis forsyningen hjalp med deres ekspertise på områ­ det, mener Anja Collin Højen. - Samfundsøkonomisk giver det mening, hvis kom­ munerne udpeger de områder, hvor der er udfor­ dringer, og at vi så byder ind på arbejdet og udnyt­ ter denne ressourcer i sammenhæng med vores øvrige forsyning. På den måde kan vi bidrage til at løse en kommunal og privat udfordring. Et andet nyt område, som HOFOR arbejder med er covid-testning af spildevandet og arbejdet med den nye epidemilov. I det hele taget er udviklings-, inno­ vations- og forskningsprojekter noget, forsyningen gerne deltager i. Det sker som i anlægsprojekterne med fokus på samarbejde, koordinering og priorite­ ring – de tre buzzwords, der driver HOFOR.

HOFOR renser ikke selv spildevand. Det sendes til BIOFOS’ tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

spildevand #3/21  95

Størstedelen af HOFORs spildevand sendes til BIOFOS’ tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Derudover ejer HOFOR Dragør Renseanlæg og sender en mindre del af Herlevs spilde­ vand til Måløv Rense­anlæg. HOFOR udgør 69% af ejer­ kred­sen hos BIOFOS.


AUTOMATION

96  spildevand #3/21


UN G I SP I L D E VAND

En hverdag uden halvakavede albuestød 27-årige Kristian Liengaard Jensen er diplomingeniør i bygningsteknik og har siden studietiden vidst, at han ville arbejde med spilde- og regnvandshåndtering. I dag er han entrepriseleder hos Per Aarsleff A/S og glæder sig over en hverdag uden hjemmearbejde, Teams-møder og et halvakavet albuestød. TEKST: KRISTIAN LIENGAARD JENSEN OG ANNA KLITGAARD / FOTO: KRISTIAN LIENGAARD JENSEN

Hvad kan du godt lide ved branchen?

- Mit kendskab til forsyningsbranchen startede med mit valg af uddannelsesretning. Jeg er uddannet diplomingeniør i bygnings­ teknik med retningen Urban Water på Aarhus Universitet. Denne specialeretning giver kundskaber blandt andet indenfor spildeog regnvandshåndtering, vandmiljøer og drikkevandsressourcer. - Mit første egentlige møde med spildevandsbranchen var igen­ nem et ingeniørpraktikforløb hos Per Aarsleff A/S i segmentet Rørteknik på 5. semester. Her fik jeg lov at prøve kræfter som entrepriseleder indenfor opgravningsfrie rørrenoveringer. Jeg blev senere ansat på fuldtid i selv samme afdeling som netop entrepriseleder i vinteren 2021. I min afdeling laver vi strømpe­ foringer med kørende anlæg for forsyningsselskaber i alle afkroge vest for Storebælt. - Dertil har jeg skrevet afgangsprojekt i samarbejde med Skander­ borg Forsyning vedrørende seperatkloakering i tætbebyggede områder.

- Det mest positive ved spildevandsbranchen er det gode sam­ arbejde på tværs af alle parter. Der er en tæt kontakt mellem både leverandører, bygherrer, rådgivere og selvfølgelig entre­ prenørerne. Her kan blandt andet nævnes vidensdeling igen­ nem temadage, messer og konferencer. Der er ikke så meget hemmelighedskræmmeri, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Folk elsker at dele ud af deres viden indenfor de forskelli­ ge fagområder.

BLÅ BOG: Navn: Kristian Liengaard Jensen Alder: 27 år Civil status: Bor med kæresten Rigmor Bopæl: Bor i andelsboligforening i Aarhus C Fritid: Spiller musik, og bas er Kristian Liengaard Jensens hovedinstrument. Desuden spiller han beachvolley i de solrige måneder og onsdagsquizhold med nogle gamle gymna­ sievenner i de køligere.

Hvad er din baggrund? - Jeg er vokset op på en ejendom i en lille by, der hedder Uldum. Jeg har altid interesseret mig for det naturvidenskabelige, og er derfor også gået den boglige vej med matematik og kemi som hovedfag. Efterfølgende havde jeg et par gode sabbatår med blandt andet rejser til Syd- og Mellemamerika, skibums i Østrig og et år på Idrætshøjskolen i Sønderborg. Senere rykkede jeg teltpælene op og flyttede til Aarhus, hvor min arbejdsplads også ligger i dag.

Hvordan er din hverdag? - Min hverdag bærer præg af en god afveksling mellem kontor­ arbejde, møder og ture i ”marken”. Jeg sidder med blandt andet tidsplanlægning, økonomi, bestilling af materialer, koordinering af underleverandører og andre tekniske aspekter. Det gør min jobfunktion ret alsidig, hvilket jeg sætter meget pris på.

Kristian Liengaard Jensen er entrepriseleder hos Per Aarsleff A/S.

Hvordan ser du din fremtid i branchen? - Fremtiden er altid svær at spå om. Lige nu er jeg rigtig glad for mit job i Per Aarsleff, og så længe læringskurven er stejl, og der hele tiden kommer passende udfordringer, er jeg motiveret. Jeg ser frem til at lære endnu flere entusiaster i branchen at kende og blive endnu klogere på alle aspekter omkring vandhåndte­ ring. Dertil ser jeg frem til en hverdag, som ikke er decimeret til hjemmearbejde, Teams-møder og et halvakavet albuestød.

UNG I SPILDEVAND I hvert blad dedikerer vi spalteplads til unge mennesker i. Hvad laver de? Hvordan stiftede de bekendtskab med branchen? Hvilke tanker har de om fremtiden? Svarene får du her.

spildevand #3/21  97

Hvordan kom du ind i spildevandsbranchen?


SLUT MED TILSTOPPEDE BRØNDE Hos Brønderslev og NK forsyninger har man taget en ny løsning i brug for at komme problemer med tilstoppede pumper til livs. Nu kører man flere steder med en komplet tømning af pumpesumpen, hver gang pumperne arbejder.

98  spildevand #3/21

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: NK FORSYNING OG BRØNDERSLEV FORSYNING

Ifølge montør Jacob Hansen hos NK Forsyning, er det smarte ved pre-rotationsløsningen fra Hidrostal, at den bundsuger brønden hver gang. Pumpen laver turbulens i vandet, når den pumper helt ned, og derved bliver fedtet suget med op. Her ses NK Forsynings pumpestation på Menstrup Renseanlæg, hvor Prero®Clean blev installeret i 2018.


Langt de fleste driftsmedarbejdere vil kende til pro­ blemet… nogle pumpestationer skal bare arbejde med mere fedtholdigt spildevand end andre. Fedtet lægger sig som flydeslam på vandspejlet og aflejres på siderne af pumpebrønden. Aflejringerne sætter sig som ”hårde kager”, som med tiden ”knækker af” og falder ned til pumperne med risiko for driftsforstyr­ relser, ekstra vedligehold og rengøring – alt sammen noget, medarbejderne sagtens kan undvære i en travl hverdag.

Ny løsning til velkendte udfordringer I Brønderslev brugte man tidligere miksere og omrø­ rere for at holde pumperne i gang, men engangsklude satte sig stadig fast, og rengøring af pumpebrøn­ den kostede stadig mere. Derfor var driftsansvarlig Carsten Sørensen heller ikke sen til at slå til, da han under et virksomhedsbesøg hos Hidrostal hørte om Prero®Clean. - Denne løsning er energineutral, og det gør den interessant. Desuden er den effektiv. Vi har ikke haft problemer med tilstoppede pumper i de brøn­ de, vi har installeret løsningen i.

ger, og der skal afsættes ressourcer til rengøring. - Vores løsning får vandspejlet så langt ned, at vand og slam bliver suget med op i pumpen. Det er en komplet udtømning af pumpesumpen, hver gang pumperne kører.

Bonus på bundlinjen I både Næstved og Brønderslev er det let at beregne, at Prero®Clean har en betydning økonomisk. Hos NK Forsyning anslår Jacob Hansen, at timer til rengøring af brønde er halveret, da pumperne nu kører uden driftsstop. - Tidligere havde vi udkald på tilstoppede pumper, men ikke længere. Derved er udgifter i forbindelse med udkald minimeret, og det samme er vores omkostninger i forbindelse med rengøring. Nok så vigtigt er det dog at slippe for irritationsmomentet, når pumperne igen stopper til.

spildevand #3/21  99

I dag efterspørger Carsten Sørensen derfor pre-rota­ tionsløsningen, når Brønderslev Forsyning renoverer pumpestationer. Dog kræver det, at hele brønden udskiftes, for løsningen kan ikke bare installeres i eksisterende brønde, fortæller Carsten Sørensen. - Første gang jeg ville prøve løsningen, var det i en eksisterende plastikbrønd. Der var ikke dybde nok til at få plads til pre-rotationsanlægget. Det hugger 50 cm af bunden, så vi installerer det kun, når vi laver nye brønde. Vi har installeret Hidrostals løs­ ning fem steder indtil videre. Mens Brønderslev Forsyning med tiden forventer at have lignende pre-rotationsløsninger installeret på alle større pumpestationer, så planlægger NK Forsyning kun at installere Prero®Clean der, hvor meget fedtholdigt spildevand kommer ind, fortæller montør Jacob Hansen. - Vi har valgt nogle pumpestationer ud, hvor vi har specielt mange udfordringer med fedt og snavs i spildevandet. Indtil videre har vi installeret pre-ro­ tationsanlægget et sted, men vi har planer om flere.

Simpelt men effektivt Om forsyninger har en eller flere installationer, så kan de omgående se det på vedligeholdelseskontoen, for­ tæller Thomas Jørgensen, der er kundeansvarlig og maskinmester hos Hidrostal. Alle steder kæmper man nemlig med fedt, snavs, klude og andet, som pumper ikke bryder sig om. Der går mange mandetimer med at reparere tilstoppede pumper, rengøring og andet vedligehold, og det er en tung post i driftsbudgettet. Da man ikke kan gøre meget ved indholdet i spilde­ vandet, gælder det om at udvikle løsninger, der tager udgangspunkt i hverdagene for driftsmedarbejderne, siger Thomas Jørgensen. - Der findes både miksere, omrørere og spuleventiler på markedet, fordi alle forsyninger står med disse problemer. De fjerner bare ikke flydeslammet i brønden, og derfor vil man stadig døje med aflejrin­

Tilstedeværelsen af flydeslam reducerer iltningen af van­ det i pumpebrønden. Derved fremmes dannelsen af svovl­ brinter, som er en stor udfordring for arbejdsmiljøet og til gene for naboer. Her ses pumpestationen Skel­gårds­vej, Aså, der ejes af Brønderslev Forsyning. Et pre-rotations­anlæg fra Hidrostal blev installeret i brønden for to år siden.


Snak med dit produktionsanlæg Digitale løsninger og apps til procesinstrumentering frigives snart. Hvordan holder du styr på dine data, aktiver og enheder i dit produktionsanlæg? Måske kan de smarte SITRANS IQ-løsninger hjælpe. SITRANS IQ-løsningerne tilbyder alt fra intelligent styring og overvågning til evaluering og redigering af inventar, data og andre enheder i dit anlæg. SITRANS SAM IQ Har du behov for mere intelligent styring af dine anlæg? SITRANS SAM IQ tilbyder Smart Asset Management via intelligent evaluering af data fra enhederne i dit produktionsanlæg. Samtidig optimerer applikationen både overvågning og diagnostik af processerne.

100  spildevand #3/21

SITRANS store IQ Hvad siger du til optimeret og mere effektiv monitorering af inventaret i dit anlæg? Ved implementeringen af SITRANS store IQ sikrer du med et cloud-baseret værktøj realtidsovervågning og såvel brugervenlig navigation som intelligent styring af inventaret i dit produktionsanlæg. SITRANS mobile IQ Vil du have muligheden for at kunne styre instrumenteringen i dit produktionsanlæg lige ved lommen? SITRANS mobile IQ giver dig redskaberne til nemt og hurtigt at bestille, opstille parametre for og overvåge enhederne på dit anlæg via Bluetooth i din smartphone eller tablet. Således vil du altid kunne monitorere og styre enhederne i dit produktionsanlæg. SITRANS serve IQ Hvordan styrer du enhederne i dit produktionsanlæg, når du er langt fra dit anlæg? Med SITRANS serve IQ har du trods den lange afstand altid mulighed for Remote Access, da den serverbaserede applikation sikrer intelligent styring af dine enheder ved at opsamle måledata fra målepunkter, som er længere væk. Læs mere og kontakt os www.siemens.dk/pi-digitalisering


KO RT NY T

Coating kan reducere belægningsproblemer i spildevandsprocesser En nyudviklet coating, som er udviklet af Teknologisk Institut, kan reducere udfordringen med aflejringer på spildevandsanlæg. TEKST OG FOTO: TEKNOLOGISK INSTITUT En nyudviklet coating kan reducere udfor­ dringen med aflejringer af fosfatet struvit i spildevandsprocesser. Coatingen, som er udviklet af Teknologisk Institut, forøger effektiviteten i spildevandsanlægget, samti­

dig med at den forlænger produktionsudsty­ rets levetid og minimerer behovet for ser­ vice. Sidst men ikke mindst kan coatingen være med til forløse det gødningspotentiale, som struviten også har.

Ødelagt udstyr og kemi i spildevandet

Coating er en belægning, som kan anvendes på en række metaller, og teknologien mini­me­rer mængden af struvit-dannelsen på proces­ udstyret.

I dag importeres stort set alt fosfor fra mine­ra­ ler og bjergarter, og det er ikke en uudtøm­ melig kilde. Man regner med, at der om 100 år ikke er mere let tilgængeligt fosfor i bjerg­arter.

I dag findes der flere metoder til at fjerne struvit-aflejringer, men de er ikke ideelle. Man kan for eksempel bruge hammer og mejsel, men metoden er et hårdt fysisk kræ­ vende arbejde, som samtidig øger risikoen for at ødelægge udstyret. En anden metode er at fjerne struviten på kemisk vis. Denne metode er heller ikke uden risiko, for kom­ mer der kemi i spildevandet, skal vandet renses endnu en gang, hvilket forlænger rensningsprocessen. Da struviten består af fosfor, ammonium og magnesium, kan man alternativt fjerne struvi­ ten ved at tage fosforen ud tidligt i proces­ sen, men ikke alle rensningsanlæg er gearet til at håndtere denne proces – og desuden har fosforen et uudnyttet potentiale. – Fosfor er et næringsstof, og det vil vi rigtig gerne bruge – også den fosfor, der findes i struvit. Kan vi udfælde fosforen i processen, har vi et stort gødningspoten­ tiale og dermed en uudnyttet ressource, lyder det fra Jens Røberg Frandsen.

spildevand #3/21  101

Fosfatet struvit udgør et velkendt problem inden for industrielle vandrensningsproces­ ser, hvor struvit bliver udfældet som krystal­ ler, der sætter sig som aflejringer. Det er et problem, fordi disse aflejringer blokerer rør, ventiler og pumper, hvilket nedsætter effek­ tiviteten i vandtransporten i spildevandsan­ lægget. Samtidig kræver det et stort arbejde – og dermed store omkostninger – at fjerne struvit-aflejringerne. – Går rørene i stykker, eller bliver de bloke­ ret, skal de renses. Rensningsprocessen kan blive dyr, eftersom struviten sidder virkelig godt fast. Derfor skal der ret krasse metoder i brug for at få stru­vi­ ten af, fortæller Jeppe Røberg Frand­sen, forretningsleder ved Industriel Mate­riale­ teknologi.


102  spildevand #3/21

KO RT NY T

Ny erfa-gruppe går i luften

Nyt fra Spildevands­ foreningen ØST

Hæmning er et problem på flere danske spildevandsforsyninger, og derfor har repræsentanter for Frederikshavns Forsyning, Vesthimmer­ lands Forsyning og Krüger A/S nu nedsat en netværksgruppe. Gruppen har som formål at vidensdele, uddanne og hjælpe forsyninger, der rammes af hæmning.

SFØ har fået en del henvendelser om spildevandstræf, men der bliver desværre ikke afholdt træf i år. Træffet er aflyst, da det falder sammen med STFs Årsmøde på Lynetten den 3. september.

TEKST: ANNA KLITGAARD

SFØ har derfor besluttet ikke at afholde deres årlige spildevandstræf i 2021, men beder alle sætte kryds i kalenderen den før­ ste onsdag i september 2022. Et år for sent vil de fejre deres 35-års jubilæum.

STFs aktivitetspulje har valgt at støtte net­ værket med 150.000 kr. Pengene skal gå til at få netværket op og stå samt indhente erfaringer fra de forsyninger, der allerede har været ramt af hæmning. Og det er faktisk en del, fortæller en af netværkets grundlæggere, Jens Jørgen Ploumann, der er driftschef hos Vesthimmerlands Forsyning. - Vores fornemmelse er, at flere forsyninger, end vi havde forventet har været ramt. Vi har nu rakt ud, og interessen for netvær­

ket er stor. Vi starter ud i efteråret med et webinar, hvor vi lægger rammerne for net­ værket og deler viden om målingsmetoder. Et andet fokus for netværket er at få hæmning på skemaet på for eksempel Ferskvands­cen­ tret, at købe fælles måleudstyr og nedsætte en task force, der kan hjælpe berørte forsyninger – hurtigt. Med i styregruppen bag netværket er ud over Jens Jørgen Ploumann, René Hansen fra Fre­ derikshavn Forsyning samt Mikkel Stok­holmBjerregaard og Peter Balslev fra Krüger A/S.

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: SFØ

ST F STØT T E R ”EN OPDATERET ’H U SK E SE D D EL’ ” MED 60.000 K R. Pumpenetværksgruppen ønsker at skabe en opdateret ”huskeseddel” i forbindelse med indkøb og optimering af pumpestationer. Desuden vil de tilbyde en beskrivelse/guidelines for design af den fysiske udformning af pumpesumpe, så problemer foranlediget af flydestoffer og sediment minimeres. TEKST: PUMPENETVÆRKSGRUPPEN Beskrivelsen skal medvirke til, at pum­ pesumpe fremadrettet dimensioneres og designes på baggrund af behov fremfor på baggrund af foruddefinerede regler og faste rutiner. Beskrivelsen skal skrives i et lettilgængeligt sprog, hvor konklusionerne fremstår direkte anvendelige. Der skal være en gennemgang af - samt eksempler på - forskellige metoder for: Beregning af nødvendigt sumpvolumen for: • Tørtopstillede pumper • Dykkede pumper • Pumper i solodrift • Pumper i paralleldrift

• Udformning af sumpbund og tilløbs­ forhold • Forholdet mellem sumpens volumen og overfladeareal • Afhjælpning af problemer med flyde­ stoffer og sediment i pumpesumpe En af de største usikkerheder, når nye pumpe­stationer skal planlægges, er den hydrau­liske belastning. Det er ikke ukendt, at pumpestationer er i drift mindre end 10% af tiden. Det er ikke optimalt, da der er risiko for sediment i både sump og trykledning og ikke mindst flydelag. Derfor skal beskrives eksempler og metoder for:

Fastlæggelse/identificering af hydraulisk belastning for: • Nye oplande • Eksisterende oplande (sanering af pum­ pestation) • Effekt af fjernelse af uvedkommende vand Endelig ønsker Pumpenetværksgruppen, at der udarbejdes anbefalinger til designet, som tager udgangspunkt i de arbejdsmiljø­ mæssige forhold, ønsker og krav. I alt har gruppen fået tildelt 60.000 kr. til arbejdet fra STFs Aktivitetspulje.


KO RT NY T

FORSYNINGER, BÆREDYGTIGHED, CSR OG VERDENSMÅL BLIV KLOGERE PÅ VERDENSMÅL OG BÆREDYGTIGHED Ordene er mange: 2030-mål, klimaindsats, bæredygtig infrastruktur, bæredygtige byer, grøn omstilling, partnerskab. Her deler vi viden!

ÅRETS ”ÅBENT FORUM 2021”: Er et sektorsamspil; Energi, vand, spildevand, affald og transport om grøn omstilling, klima­ mål, bæredygtig infrastruktur, bysamfund og partnerskaber

DATO: Torsdag, den 16. september 2021, kl. 9.00 - 16.00 STED: VandcenterSyd, Odense ARRANGØRER: Vandcenter Syd, Silkeborg Forsyning, Sønderborg Forsyning og ARGO. Tilmelding: Forsyning2100.nu

Konsortiet SUEZ - MTH vinder kontrakterne for både opførelse og drift af et rensningsanlæg for Danish Oil Pipe A/S (DOP), som bliver verdens største anlæg baseret på MBBR-teknologi til behandling af Produceret Vand fra råolie-produktion. TEKST OG GRAFIK: SUEZ Danish Oil Pipe A/S (en del af ØRSTED), der driver råolie-transportsystemet fra Nordsøen til fastlandet, har besluttet at opføre et permanent rensningsanlæg til det saltholdige Produceret Vand fra olieproduk­ tionen i Nordsøen. Dette projekt er det stør­ ste rensningsanlæg i olie- og gasindustrien, som anvender MBBR-teknologi. Anlægget erstatter bortskaffelse af vandet til andre anlæg og vil medføre en lokal rensning af vandet. Dette vil sikre en væsentlig miljøfor­ bedring totalt set for DOP. For at optimere sin investering og driften tildelte DOP to kontrakter sideløbende: • ”Design Build”-kontrakt (opførelse) • Drift og vedligeholdelseskontrakt, der kan forlænges til 2050. Kontrakterne blev tildelt den 19. april og blev underskrevet den 4. juni 2021 af DOP og konsortiet SUEZ - MTH. Konsortiet har udarbejdet en multi-barriere løsning, der gør det muligt at behandle meget varierende kvalitet af Produceret Vand. SUEZ – MTH’s løsning er udviklet med fokus på flek­ sibilitet og robusthed. Dette komplet overdæk­ kede anlæg er designet til at være sikkert, let at betjene og minimere driftsomkostninger. På grund af meget variabel kvalitet af det indkommende vand er anlægget designet med flere forskellige justerbare løsninger,

Visualisering af anlægget, copyrights: SUEZ

som operatøren i realtid kan justere i henhold til variationerne i indløbsvandets sammen­ sætning. Denne meget justerbare anlægsmo­ del tilbyder en meget pålidelig løsning, hvor vandet renses miljømæssigt optimalt, men optimerer også driftsomkostningerne. - Vi opstarter nu det komplekse MBBRrenseanlæg i Fredericia, hvor vi ser frem til et tæt samarbejde med SUEZ i Danmark og Danish Oil Pipe. EPC-kontrakten er udbudt i henhold til Yellow FIDIC, som vi også har gode erfaringer med fra tidligere. Vi har før samarbejdet med SUEZ i både Sri Lanka og Bangladesh, samt senest på NAU-renseanlæg i Aalborg, og vores viden herfra kommer helt sikkert projektet i Fredericia til gavn, siger Eva Kjeldahl-Braad,

der er sektionsdirektør i MT Højgaard Danmark. Projektet blev tildelt efter en meget omfat­ tende og særligt stringent procedure.

MBBR: MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) er en biologisk rensningsproces af spil­ devand. Systemet består af en beluft­ ningstank med specielle plastbærere, der giver en overflade, hvor en biofilm kan vokse. Bærerne blandes i tanken af beluftningssystemet og vil således have god kontakt mellem substratet i spilde­ vandet og biomassen på bærerne.

spildevand #3/21  103

Verdens største anlæg til rensning af Produceret Vand ved hjælp af MBBR-teknologi skal bygges i Fredericia


KO RT NY T

Medicinrester Dronescanninger effektiviserer kapacitetsudnyttelsen af i jeres spildevand? regnvandsbassiner og renseanlæg

104  spildevand #3/21

Kalundborg Forsyning har fået mulighed for at tilbyde ca. 20 danske renseanlæg at få testet deres spildevand for medicin­ rester og få et tjek af, hvad der skal til, hvis de også skal kunne rense for sådan nogle stoffer. TEKST: SUSANNE BRANDT, SEKRETÆR I STF Det er senest med rapporterne fra CWPharmaprojektet dokumenteret, at forurening med medi­cinrester er et meget stort problem i Øster­­søen. EU har gennem Interreg/Baltic Seapro­gram­met støttet undersøgelserne, hvor Kalund­borg Forsyning har udført test med deres full-skala ozonanlæg. Resultaterne var så gode, at Kalundborg Central Renseanlæg permanent renser spildevandet for medicin­ rester. Kalundborg Forsyning er blevet nationalt kon­­ taktcenter i EU-projektet CWPharma 2 og for-­ midler kontakten til Berlin Vands kom­­pe­ten­ce­­center, der udfører analyserne. Ana­ly­serne betales af EU-programmet Interreg Baltic Sea.

Virksomheden Zediment, som er et joint-venture samarbejde mellem vandselskabet Aarhus Vand og ingeniørvirksomheden EIVA, leverer nu dronebaserede undervandsscanninger af kapaciteten på renseanlæg og i regnvandsbassiner. Det stigende befolkningstal primært i de større byer kræver ekstra kapacitet hos vandselskaberne. Det er derfor ekstra vigtigt at kunne udnytte de eksisterende anlægs fulde kapacitet optimalt. På bag­ grund af Zediments sedimentations-opmå­ linger, som præcist måler den reelle kapaci­ tet i anlæg og bassiner, kan vandselskaber sikre driftsbesparelser i form af mindre energiforbrug til spildevandsrensning og mere målrettet oprensningsindsats i tanke og regnvandsbassiner. Resultatet er større kapacitet samt lavere energiforbrug og dermed bedre miljøaftryk samt mindre mil­ jøbelastning fra eksempelvis overløb eller bundvending. - I Aarhus Vand anser vi det for afgørende at kombinere vores ekspertviden med den

nyeste teknologi for hele tiden at kunne optimere processerne på vores anlæg. Zediments sedimentations-undersøgelser giver os en hurtig og dyb viden om til­ standen af vores tanke og bassiner, som gør, at vi kan optimere renseprocesserne og dermed spare både tid og penge, siger Mads Bayer, CFO i Aarhus Vand og besty­ relsesformand i Zediment.

Synergi mellem to innovative virksomheder skabte Zediment Samarbejdet mellem Aarhus Vand og EIVA er kommet i stand gennem et pilotprojekt om implementering af robotteknologi på renseanlæg, og virksomheden er dannet som et joint venture, hvor Aarhus Vand ejer 39 procent, og EIVA ejer 61 procent.

Det vil være en fordel at få en spredning, så både de store renseanlæg og nogle mindre er med til at udtage prøver, og der opnås repræsentation rundt om hele KattegatØstersø-området. Hvis du vil høre mere om denne mulighed så kontakt: Senior Projekt Chef Preben Thisgaard, Kalundborg Forsyning prth@kalfor.dk – tel 2151 0999.

Zediment blev stiftet i juni 2021 og har allerede udført en række sedimentations-undersøgelser. Zediment tilbyder en ny, højteknologisk form for sedimentopmåling, der præcist måler den reelle driftskapacitet på renseanlæg og det aktive vådvolumen i regnvandsbassiner


WWW.NISSENENERGY.COM

HØJ KVALITET ER ET PRINCIP SERVICE EN MÆRKESAG

spildevand #3/21  105

DriveRadar® Til Industrigear

DriveRadar® Kunne du tænke dig at kende tilstanden på dine industrigear, også før de kræver service? Der findes en simpel løsning - DriveRadar® måler og analyserer de operationelle data, der kan give en status på tilstanden af dine industrigear, både nu og i fremtiden. Dette giver mulighed for at forudsige, hvornår det er tiden til et service.

Kontakt os, for yderligere info!

SEW-EURODRIVE A/S Hovedkontor Geminivej 28-30 DK-2670 Greve Tel +45 4395 8500 SEW-EURODRIVE A/S Servicecenter Vest Bødkervej 2 DK-7100 Vejle Tel +45 4395 8500


106  spildevand #3/21

INNOVATIVE LØSNINGER TIL VANDBEHANDLING OG -FILTRERING

Vi tilbyder markedets bredeste produktprogram. Vores automatisk selvrensende filtre kan levere filtreringsniveauer fra 3500 µm - 2 µm, til bl.a.: • Teknisk vand • Kølevandsfiltrering • Forfiltrering før membrananlæg • Pumpebeskyttelse

Diatom A/S Tlf. 3677 3600

| Avedøreholmen 84 | info@diatom.dk

| 2650 Hvidovre | www.diatom.dk

VI SES PÅ D. LYNETTEN BER 3. SEPTEM


NAVN EN Y T Ny distriktschef hos Atlas Copco Moataz Bakir startede den. 1. juni hos Atlas Copco som distriktschef for lavtryksseg­ mentet. Han har netop afsluttet sin uddannelse som maskinmester, hvilket giver ham de nødvendige kompetencer til drive udvik­ lingen. Som distriktschef kommer Moataz Bakir til at være den drivende kraft i udvik­ lingen af lavtryksmarkedet. Her kommer han til at stå for markedsføring og salg af lavtrykskompressorer med fokus på rens­ ningsanlæg. Tidligere har Moataz Bakir været i praktik hos Atlas Copco. Begge parter har været glade for samarbejdet og derfor forsætter det nu.

Mette Iversen er ny økonomichef for BlueKolding. Hun er 31 år, bor i Haderslev med sine to børn og har en HD i regn­ skab og økonomistyring fra Syddansk Universitet. Mette Iversen kommer fra en stilling som senior controller i Provas Forsyningsservice A/S. Forinden har hun været business controller i EWII, retail planner i BESTSELLER og merchandise analyst i ECCO Sko A/S. Ifølge Mette Iversen giver hendes forret­ ningsforståelse fra større private virk­ somheder kombineret med evner inden for regnskab og procesoptimering hende stærke kort på hånden i forhold til udvik­ ling af BlueKoldings økonomiske strategi. Mette Iversen har tilmed en stor interesse for IT og digitalisering. Disse evner bliver allerede bragt i spil efter sommerferien, hvor hun er primus motor på at udvikle en ny digitaliseringsstrategi for BlueKolding. Morten Wind Andersen er ny proceschef hos Samn Forsyning Efter 23 år hos NRGI har 55-årige Morten Wind Andersen valgt at takke ja til nye udfordringer som proceschef hos Samn Forsyning. Faglige udfordringer, nye mulig­ heder og et godt arbejdsmiljø er nogle af de ting, som har været med til at flytte den ellers meget stabile medarbejder fra det ene forsyningsselskab til det andet. Morten Wind Andersen tiltrådte sin stilling 1. maj 2021.

Grønbech & Sønner har pr. 1. juli 2021 ansat Rikke Haahr Mortensen som projektleder i afdelingen Vand & Spildevand. Vand og Spildevand er for Grønbech & Sønner et stort fokusområde, og ansættel­ sen af Rikke Haahr Mortensen i afdelingen understøtter dette fokus. Rikke Haahr Mortensen er uddannet eksport­ingeniør og har arbejdet i spilde­vandsbranchen siden 2007, hvor hun blandt andet har arbejdet som projektleder i Desmi og har siden været ansat hos Orbicon og Niras. Bent Simonsen er ny CFO hos Stjernholm A/S Stjernholm A/S har pr. 15. juni ansat Bent Simonsen som ny økonomichef/CFO. Han har i en årrække beklædt ledende stillinger i blandt andet Hedeselskabet og Dalgasgroup A/S og har – ud over stor erfaring på økonomisiden - også en betydelig erfaring fra bestyrelsesarbejde og lederjobs i en række datterselskaber i udlandet. Ud over ledelsen af økonomifunktionen får Bent Simonsen til opgave at synliggøre bidrag til både danske og internationale miljømålsætninger - internt og eksternt. Endelig får Bent Simonsen det overord­ nede ansvar for den videre opbygning af Stjernholms eksportindsats, hvor der alle­ rede er sået en del frø i både Skandinavien – det øvrige Europa, Kina og USA. Ny projektleder hos Stjernholm A/S, Randers Nikolaj Tønder er pr. 1. maj ansat som pro­ jektleder i Stjernholm A/S i Randers. Han vil få overdraget nye projekter fra salgs­ afdelingen og får herfra ansvar for plan­ lægning og udførelse indenfor de aftalte rammer til endelig aflevering til kunden. Nikolaj Tønder bliver således et vigtigt bin­ deled mellem salg og produktion. Der bli­ ver både tale om projektledelse i Danmark og i udlandet.

spildevand #3/21  107

BlueKolding har fået ny økonomichef

GRØNBECH & SØNNER A/S SKABER FREMDRIFT Grønbech & Sønner har pr. 1. juni 2021 ansat Søren Engelbrecht som projektleder/salgsingeniør i afdelingen Vand & Spildevand. Afdelingen er for Grønbech & Sønner et stort fokusområde, og ansættel­ sen af Søren Engelbrecht understøtter dette fokus. Søren Engelbrecht er et kendt ansigt i forsyningssektoren, da han tidligere har været ansat i blandt andet Grundfos og Flygt/Xylem.


NAVN EN Y T

108  spildevand #3/21

Tønder Forsyning får ny direktør Trine Hadrup skal være ny direktør og til­ træder den 16. august 2021. Hun kommer fra en stilling som plan- og projektchef i Provas i Haderslev og har de seneste 14 år arbejdet indenfor energi- og forsynings­ branchen. Hun har en faglig baggrund som ingeniør og en solid ledelsesmæssig erfaring. Trine Hadrup er klar til at videreføre Tønder Forsyning som en veldrevet og velkonsolideret virksomhed med en god balance mellem udvikling og drift. Ny systemingeniør ansat i WASYS A/S Jesper Reinhold er pr. 1. november 2020 ansat i WASYS A/S som systemingeniør. Han kommer med flere års erfaring inden­ for spildevandsbranchen og er specialist i Siemens PLC / TIA-portal. Jesper Reinhold har ligeledes udviklet applikationer i ABB 800xa SCADA-software samt har erfaring med ABB PLC’er. Han er også allerede i gang med IGSS-systemer både indenfor vand- og spildevandsapplikationer. Jesper Reinhold er dagligt tilknyttet kon­ toret i Roskilde og vil primært beskæftige sig med kunder i Danmark. Han kan kon­ taktes på jer@wasys.dk eller 25752466. Ny systemingeniør ansat i WASYS A/S Michael Frederiksen er pr. 1. maj 2021 ansat i WASYS A/S som systemingeniør. Han kommer med stor erfaring indenfor spildevandsbranchen og har igennem flere år arbejdet både med dedikerede pumpestyringer, instrumentering og PLCsystemer blandt andet PLC fra Schneider Electric. Michael Frederiksen har endvidere designet og programmeret flere IGSSsystemer både indenfor vand- og spilde­ vandsapplikationer. Han er dagligt tilknyttet kontoret i Roskilde og vil primært beskæftige sig med kunder i Danmark. Michael Frederiksen kan kontaktes på mif@wasys.dk eller 25752464.

Ny salgsingeniør hos SulfiLogger A/S Kim P. Karlson er pr. 1. juni 2021 tiltrådt stil­ lingen som salgsingeniør hos SulfiLogger A/S. Han er uddannet kemiingeniør og skal hos SulfiLogger A/S bruge sin omfattende viden om sensorer og svovlbrinte til at hjælpe de danske forsyninger med at komme igang med at måle svovlbrinte i kloaknettet og på renseanlæg. Ny udekørende servicetekniker i ØstDanmark MJK udvider og har for nyligt ansat Nicklas Lind-Pedersen som udekørende service­ tekniker til at servicere firmaets kunder i ØstDanmark. Nicklas Lind-Pedersen er uddannet maskinmester fra Fredericia Maskinmesterskole, Esbjerg, primo 2018 og kommer fra en stilling som sejlende maskin­ mester hos rederiet Esvagt. Han har samlet set godt tre års erfaring. Ny udekørende servicetekniker i VestDanmark MJK har ansat endnu den dygtig medar­ bejder. Det er René Davidsen, der bliver servicetekniker for Jylland og Fyn. René Davidsen kommer fra Bramming, har 10 års relevant erhvervserfaring fra branchen og kommer fra en lignende stilling hos Emerson - Roxar Flow Measurement. Han er uddannet almindelig elektriker og har arbejdet mest indenfor elektronik som blandt andet videoovervågning, antenne/ kommunikation, styringer og meter-udstyr. Ny production supervisor MJK vokser og har derfor ansat Brian Brink som production supervisor. Brian Brink er 47 år, fra Sønderborg, men har boet 20 år i København. Han kommer fra Tronex, men efter mere end 10 år som CTO der, er det nu tid til at prøve kræfter med MJK. Brian Brink er uddannet svagstrøm­ singeniør fra IHK i Ballerup og civilingeniør indenfor International Teknologiledelse fra AAU i København.


spildevand #3/21  109

FAGLIGHED—FÆLLESSKAB—FERSKVANDSCENTRET

Nyt forsyningskatalog Glæd dig til masser af spændende kurser!

Vi er klar med efterårskataloget ”Forsyningskurser om miljø”. Her får du overblik over kursustilbuddene målrettet forsyninger og en god mulighed for at få planlagt den ønskede efteruddannelse for næste halvår. Kataloget udsendes og kan downloades fra vores hjemmeside, og vi glæder vi os til at uddele det på Spildevandsteknisk Forenings årsmøde til september! På snarligt gensyn.

www.fvc-kursus.dk eller scan koden


Planlagte aktiviteter 2021 (med forbehold for udviklingen i corona-situationen)

Årsmøde: 3. september i København 110  spildevand #3/21

Døgnkursus: 5.-6. november

Spildevand – deadline og udgivelser 2021 Handling

Dato Bemærkninger

Tekst-deadline nr. 1 - 2021

8. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2021

22. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 11

Tekst-deadline nr. 2 - 2021

29. marts

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2021

19. april

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2021

28. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2021

28. juni

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 33

Tekst-deadline nr. 4 - 2021

6. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2021

20. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 41

Tekst-deadline nr. 5 - 2021

1. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2021

15. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 49


Vi forstår udfordringen om at finde den rette balance mellem anlægseffektivitet samt overholdelse af industristandarder og lovkrav.

OBSERVERE + ØKONOMISERE Du opfylder dine effektivitetsmål og reducerer omkostningerne uden at gå på kompromis med vandkvaliteten.

spildevand #3/21  111

50%

tidsbesparelse ved verifikation med vores innovative Heartbeat Technology

Vil du vide mere? www.eh.digital/2NNNG99

Verifikation giver sikkerhed for korrekte målinger og overholdelse af gældende lovkrav: • Verificer dine flowmålere uden procesafbrydelse • Vi er en førende leverandør af procesinstrumentering med

ekspertise i verifikation

• Vores harmoniserede servicekompetencer sikrer ensartet

verifikationskvalitet overalt i verden


ENGINEERED TO WORK

SMP Magasinpost ID-NR.: 42793

Vogelsang X-Ripper:

112  spildevand #3/21

Simpel vedligeholdelse, lavt energioptag

• Robust teknologi til pålidelig beskyttelse mod tilstopning i pumpestationer, rørsystemer, kanaler osv. • Effektiv beskyttelse af pumper og system­ komponenter mod tilstopning, blokeringer og skader • Kan leveres som, dykkede, tørt opstillede, til rørtilslutning og kanal med guide­system. • Patenteret knivrotor aksel. Skåret i 1 stykke, ingen mellem skiver, lejer på lange udgaver. • Særdeles fordelagtig pris på ny, når din eksisterende macerator af andet fabrikat skal renoveres vil det ofte kunne svare sig at købe en Vogelsang X­Ripper i stedet for at renovere

Industriparken 2, DK-6880 Tarm, Tlf. +45 9737 2777, info@vogelsang-as.dk


Articles inside

NAVNENYT article cover image

NAVNENYT

6min
pages 107-109
ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE article cover image

ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE

1hr
pages 59-88
Slut med tilstoppede brønde article cover image

Slut med tilstoppede brønde

5min
pages 98-100
KORT NYT article cover image

KORT NYT

9min
pages 101-106
Samarbejde sparer særbidrag væk article cover image

Samarbejde sparer særbidrag væk

2min
pages 89-91
MØD BIOFOS: Danmarks største renseanlæg article cover image

MØD BIOFOS: Danmarks største renseanlæg

2min
pages 54-58
UNG I SPILDEVAND: En hverdag uden halvakavede albuestød article cover image

UNG I SPILDEVAND: En hverdag uden halvakavede albuestød

2min
page 97
FORSYNINGSPORTRÆT: Samarbejder, koordinering og prioritering tre buzz-words, der driver HOFOR article cover image

FORSYNINGSPORTRÆT: Samarbejder, koordinering og prioritering tre buzz-words, der driver HOFOR

8min
pages 92-96
LYNETTEN article cover image

LYNETTEN

1min
page 53
Mere spildevand i fremtiden sådan forbereder BIOFOS sig article cover image

Mere spildevand i fremtiden sådan forbereder BIOFOS sig

3min
page 52
Der er fuld gang i forberedelserne til Årsmøde 2021 article cover image

Der er fuld gang i forberedelserne til Årsmøde 2021

1min
pages 50-51
Droner giver overblik over bundbeluftere article cover image

Droner giver overblik over bundbeluftere

3min
pages 44-45
TEMA2: ÅRSMØDE STFs årsmødeudstilling 2021 – tæt på arealrekord article cover image

TEMA2: ÅRSMØDE STFs årsmødeudstilling 2021 – tæt på arealrekord

5min
pages 48-49
Historien om spildevandspumpen article cover image

Historien om spildevandspumpen

7min
pages 35-37
FORSKER I SPILDEVAND: Spildevand trak ung forsker fra Ungarn til Danmark article cover image

FORSKER I SPILDEVAND: Spildevand trak ung forsker fra Ungarn til Danmark

2min
pages 46-47
Ras og denitrifikation sikrer bæredygtige fiske(land)brug article cover image

Ras og denitrifikation sikrer bæredygtige fiske(land)brug

6min
pages 40-43
Spildevand og pumper i resten af rigsfællesskabet article cover image

Spildevand og pumper i resten af rigsfællesskabet

6min
pages 32-34
Mangler du forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen? article cover image

Mangler du forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen?

6min
pages 11-13
På rejse igennem Pumpestation Kløvermarksvej article cover image

På rejse igennem Pumpestation Kløvermarksvej

4min
pages 26-29
Vakuum erstatter pumper i sommerhusområder article cover image

Vakuum erstatter pumper i sommerhusområder

4min
pages 30-31
TEMA1: PUMPER De smarte pumper article cover image

TEMA1: PUMPER De smarte pumper

8min
pages 21-23
DØGNKURSUS 2021: Hvilke emner ser du gerne på programmet? article cover image

DØGNKURSUS 2021: Hvilke emner ser du gerne på programmet?

1min
page 8
Vi trækker lod om 24 små stande article cover image

Vi trækker lod om 24 små stande

1min
pages 9-10
Tillykke til 14 nye driftsledere article cover image

Tillykke til 14 nye driftsledere

1min
pages 6-7
PORTRÆT: I mine øjne har vi et ansvar for at løfte branchen article cover image

PORTRÆT: I mine øjne har vi et ansvar for at løfte branchen

12min
pages 14-20
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.