Spildevand #2 2017

Page 1

142 udstillere klar til årsmøde Nyt om betonrørs restlevetid Mest vedligehold for pengene – hvordan? Lægemiddelstoffer kortlagt hos Fors A/S

spildevand

#2

Maj 2017


“Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

NYHED CaNaRy - EN UNIK SVOVLBRINTEMÅLER CaNaRy er dansk udviklet og bygger på en kompakt men enkel konstruktion. CaNaRy kan måle svovlbrinte i koncentrationer fra 0ppm op til 200ppm og omsætter dette til et 4-20mA signal. CaNaRy leveres færdig kalibreret og klar til montage med 10m kabel. CaNaRy er udviklet i et robust design for montage i pumpestationer o.lign.

2

spildevand #2/17

CaNaRy er en del af ACOWA Instrument serie, hvor den enkelte målecelle kan skilles fra selve hus og kabel.

NYHED SPIDER KOMPRESSORDRIFT I SPIDER er der udviklet en ny funktion til styring af kompressor drift i forbindelse med tilsætning af luft i tryksatte systemer. Funktionen muliggør at SPIDER kan styre kompressor med pause / drift tider eller som one-shot ved pumpestop. Alle parametre i funktionen ligger i frie registre og kan derved justeres via SRO-system. SPIDER med kompressor funktion kan fungere som selvstændig styringsenhed eller sammen med pumpestyringsfunktionen.

NYHED FROG - STANDARD NIVEAUVIPPE FROG leveres i udgave med enten 10m eller 20m fastmonteret højfleksibel kabel. FROG finder anvendelse som højvandsalarm i pumpestationer, som styrende vippe til pumper og i mange andre funktioner. Køb 10 stk. og få en kasse TOMS chokoladefrøer med!

Kampagnepris kr. 4.995,00 ex. moms.

SE ALLE OVENSTÅENDE PRODUKTER PÅ VORES STAND PÅ STF ÅRSMØDE – SES VI IGEN I ÅR?


Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs

LEDER

SEKRETARIAT: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk REDAKTION: Anne Møller Kristensen, redaktør Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­ vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. BESTYRELSEN: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

BESTYRELSESSUPPLEANTER: Pernille Lyngsie Pedersen,   Vandrens - Stigsnæs Industripark Ivan Vølund,   VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre,  Tønder Ole Dissing,   Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau,   Randers Spildevand A/S TEKST-DEADLINE: 26. juni 2017 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen. ANNONCE-DEADLINE: 3. juli 2017 Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk

Spildevand har fået en helt ny plads på hylden og ses nu som værdifuld ressource, hvor energi, forædling, genanvendelse og cirkulær økonomi vil spille en afgørende rolle i fremti­ den. Nye teknologier er udviklet, andre er på vej. Den mikrobiologiske database, kortlæg­ ning og viden omkring om bakterietyper i vores proces er jeg overbevist om bliver et vigtigt redskab i vores værktøjskasse til at målrette den bedste mikrobiologiske omsætning under forskellige forhold. Og mon ikke, at det ud i fremtiden kan bygges ind i styringsstrategien? Har I tænkt på, at vi alle sætter et mærkat på det spildevand, vi leder til renseanlægget? For nyligt læste jeg en svensk artikel, hvor man fra hovedkloakken tog en afløbsprøve og med moderne teknologi kunne analysere, og endda meget præcist, for kokain, cannabis og amfetamin. Hvad skulle det så bruges til? Jo, hvis afløbssystemet opdeles i områder, kunne man lokalisere i hvilket område, der er misbrug, og også hvor stort, misbruget er. Det vil så efterlade nogle etiske spørgsmål: hvad skal disse informationer bruges til og hvordan? Når man nu engang imellem bliver lidt procesnørdet, kunne man i den forbindelse få en tåget tanke: kunne den viden mon bruges til noget optimering? Vi ved jo, at kokain, cannabis og amfetamin er præstationsfremmende, og kunne det overføres til de mikro­ biologiske processer med forøgede omsætningshastigheder? Nå, men bær venligst over med mit højtflyvende tankeeksperiment, jeg har ikke grundlag for den videnskabelige vurdering. Spildevandsteknisk Forenings grafiske identitet er under forandring. Vores blad Spilde­ vand er kommet rigtig langt i forandringsprocessen, hvor formålet er at gøre bladet mere indbydende og mere læsevenligt. Vi i medieudvalget er nu i gang med at skabe relatio­nen til hjemmesiden, hvor målsætningen er at give genkendelighed fra Spildevand til hjemme­ side. Det glæder vi os til at præsentere for jer.

KONTROLLERET AF:

Årsmødet hos Billund Vand ligger lige om hjørnet, som dette år forløber over to dage. Fyrtårnsprojektet Billund BioRefinery bliver officielt indviet. Vi ses til årsmødet 2017. Kontrolleret oplag (FMK): 1.670 i perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN: 2446-1369 (trykt) ISSN: 2446-1377 (online) ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEFOTO: Ventil på Renseanlæg Avedøre, BIOFOS. Foto: Hviid Photography

Af René Hansen Frederikshavn Forsyning

spildevand #2/17  3

BESTYRELSESMEDLEMMER: Karin Refsgaard,   Blue Kolding A/S Jens Jørgen Ploumann,   Vesthimmerlands Vand A/S René Hansen,   Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen,   Faxe Forsyning A/S Jan Jørgensen,   SK Forsyning Vibeke Plesner,   Naturstyrelsen (observatør)

Ofte sidder man jo og summer over fortiden og hvilke udfordringer, fremtiden vil forlange. Med mere end 30 år i branchen er min rejse gået gennem et helt fantastisk forløb, udvik­ ling og oplevelser med kollegaer og samarbejdspartnere, hvor der altid er sparring og hjælp at hente, hjælp på et højt fagligt niveau, så derfor er jeg ikke bekymret for fremti­ den. Viden, kompetence, samarbejde, fællesskab og evnen til forandring er drivkraften til fremtidens spildevandsmedarbejder, og når jeg kommer ud blandt nye spildevandsmed­ arbejdere, oplever jeg denne drivkraft, den faglige stolthed, engagement og lyst til viden. Der er ingen tvivl om, at ejerskabet til vores mission og hvilken betydning, det har for vores velfærd, sundhed og miljøet, er til stede.


4

spildevand #2/17

I ND HOLD

8

NY METODE TIL VURDERING AF BETONRØRS RESTLEVETID Projektet ”Svovl­brinte i kloaksystemer - år­sa­ ger, konsekvenser og løsninger” fører til ny metode til at dokumentere tilstanden af kloak­ anlæg, der er udsat for svovlbrinterelateret betonkorrosion.

16

37

FORS A/S HAR KORTLAGT UDLEDNING AF LÆGEMIDDELSTOFFER Adskillige undersøgelser har vist, at nogle lægemiddel­stoffer kun fjernes delvist på traditionelle renseanlæg. De fleste forsyninger kender ikke omfanget af udled­ninger af læge­ middelstoffer fra deres renseanlæg. For at få vished har Fors A/S undersøgt indholdet af udvalgte lægemiddel­ stoffer i udløbsspildevandet.

REKORDSTOR ÅRSMØDEUDSTILLING PÅ GRINDSTED RENSEANLÆG DEN 8.-9. JUNI Scenen er sat til et helt særligt årsmøde. Der er udstilling over to dage på Grindsted Renseanlæg, som i kraft af Billund BioRefinery også er ud over det sædvanlige.


I ND HOLD

3

Fremtidens renseanlæg er kommet godt fra start

6

Vejle: Ny metode til vurdering af betonrørs restlevetid

8

Mest vedligehold for pengene – hvordan?

12

Fors A/S har kortlagt udledning af lægemiddelstoffer

16

Deltagere på temadag om rådnetanke:   Vi er bare vilde med renseanlæg

21

Innovationsprojekt skal sikre rent badevand   i Skanderborg Sø

24

Årets Spildevandsfoto 2016

26

Et år med trykgravitation i Billund

28

Skiftedag – ny tovholder på STFs Døgnkursus

33

ÅRSMØDE: Rekordstor årsmødeudstilling   på Grindsted Renseanlæg den 8.–9. juni

37

Se STF’s nye hjemmeside på generalforsamlingen

39

MEST VEDLIGEHOLD FOR PENGENE – HVORDAN?

Ta’ fat i dit medlemsblad på årsmødet

39

Årsmøde over to dage - lige midt i fremtiden

40

Hvordan bruger vi pengene rigtigt, så forsynings­ sikkerheden er i top, samtidig med at vi sikrer en stabil drift? Der er mange penge at spare ved at fokusere på risikovurderinger og forsynings­ sikkerhed. Det viser erfaringer fra BIOFOS.

Årsmødeomtaler af udstillere

45

STF Industridag 2017: Kan du holde styr på dit slam?

67

KORT NYT:

70

• Aarhusiansk renseanlæg bliver verdens mest ressourceeffektive   • Faglige oplæg om miljø- og geoteknik   • Slamflokkens Døgn 2017 i Kongernes Nordsjælland   • Nyt danmarkskort: Sådan rammer skybrud eller havstigning dit hjem

PORTRÆT: Høj energi og fuld fart fremad

73

Kampagnestatus ”Kun 3 ting i dit lokum”

77

Lidt kongelig har man da lov til at være

79

Nordvand udfører midlertidig overpumpning   og mekanisk ristning

82

LEVERANDØRER 85 NAVNENYT 86 PRODUKTNYT 90

73

HØJ ENERGI OG FULD FART FREMAD En fusionsproces på under et år fra de første tan­ ker til sammenlagt organisation. Så hurtigt går det sjældent, men det er måske en af grundene til, at det er gået så godt, som det er, lyder det fra Dorthe Baggesen. Hun er driftsleder ved Samn Forsyning og dette nummers portrætfigur.

Planlagte aktiviteter i 2017

94

Deadlines og udgivelser 2017

94

spildevand #2/17  5

13

Leder


VEJ LE : FRE M T ID ENS RENS EANLÆG E R KO M M E T G ODT FRA START EUs Regionalfond tildelte i 2016 knap 5 mio. kroner til Vejle-projektet ”Fremtidens spildevandsanlæg 2.0”, der skal afdække mulighederne for at omdanne grønt affald til energi. Efter knap 10 måneders analyser og tests er resultaterne så positive, at renseanlægget på Toldbodvej allerede nu ombygges til at kunne håndtere de nye processer. Målet er, at bybusserne og renovationsbilerne i Vejle om 3 år kører på biogas – produceret på genanvendt madaffald.

6

spildevand #2/17

Tekst og foto: Vejle Spildevand Vejle Spildevand blev sammen med Vejle Kommune tilbage i maj 2016 tildelt knap 5 mio. kroner af EUs Regionalfond til et udviklings- og demonstrationsprojekt, der skal undersøge muligheden for at reducere drivhusgasserne og energiforbruget i Vejle by ved at omdanne den organiske dagre­ novation til biogas på Vejle Renseanlæg. Visionen er, at biogassen på sigt skal bruges som brændstof i kommunale køretøjer som fx renovationsbiler og bybusser i Vejle. Projektet giver ekstra god mening, fordi Vejle Renseanlæg i dag har en uudnyttet kapacitet på deres såkaldte rådnetanke, hvor det overskydende slam fra spil­ devandsrensningen – og på sigt også det organiske madaffald – omdannes til gødning, og hvor biogassen produceres. Overkapaciteten, der nu kan udnyttes til at producere ekstra grøn energi, skyldes primært, at belastningen fra industrien er faldet gennem årene.

Godt begyndt er halvt fuldendt

- Vi er ved at være i mål med projektets første fase, hvor vi hos Vejle Spildevand har analyseret og undersøgt, om det i praksis faktisk kan lade sig gøre - miljømæssigt, økonomisk og teknisk – at skabe en lang­ sigtet bæredygtig løsning, og om der er et tilstrækkeligt affaldsmæssigt potentiale, for­ tæller Søren Brandt, der i september sidste år blev ansat som projektleder på projektet. Resultaterne har indtil videre været meget positive. Projektet er kommet godt fra start, og intet ser ud til at bremse hverken pro­ ces eller vision. Næste step bliver dels at gennemføre en række tekniske pilotforsøg på renseanlægget, hvor analyserne skal omsættes til virkelighed, dels at involvere borgerne via en række kampagner og udvik­ lingsinitiativer.

hvorfor den eksisterende sortering giver god mening – og hvilken markant forskel, affalds­ sortering kan gøre for Vejle som by, forklarer Søren Brandt, der samtidig skal i dialog med en lang række af kommunens øvrige parter: - Vi skal sikre, at vi arbejder i samme ret­ ning, og have bekræftet, at dem med ansvar for fx transport og mobilitet er enige i, at bybusserne skal køre på biogas. Indtil videre har projektet primært kørt i Vejle Spildevand-regi; nu har vi brug for at invol­ vere flere parter, så vi får belyst projektet hele vejen rundt – og sikrer, at det ikke kun giver mening for os – men for hele kommu­ nen, fastslår han.

Baggrund for ombygning

Som en del af projektet er man derfor begyndt at klargøre renseanlægget på Toldbodvej til at kunne håndtere den øgede organiske affaldsmængde. Rådnetankene har ledig kapacitet, men behandlingen af organisk affald giver en væsentligt forhøjet kvælstofbelastning, og det er problematisk for den videre renseproces.

Derfor har Vejle Spildevand netop påbe­ gyndt ombygningen af en ældre, ubenyttet rådnetank på renseanlægget. Her installeres et DEMON rejektvandsbehandlings-anlæg, der - via ny teknologi - kan reducere kvæl­ stofindholdet med 80 pct., inden den afslut­ tende rensning på anlægget. - Selvom vi stadig er i en planlægnings- og udviklingsfase, påbegynder vi ombygningen. Det gør vi dels for at være klar til at kunne aftage organisk affald på renseanlægget, dels fordi det nye anlæg giver værdi, uanset projektets udfald. Det nye anlæg vil nemlig kunne reducere renseanlæggets samlede kvælstofudledning med ca. 20 pct. Det er rigtigt meget. Og ved at fjerne kvælstoffet så tidligt i processen, reducerer vi behovet for at bruge værdifuld energi på at fjerne kvælstof fra spildevandet et andet sted i processen. Investeringen vil derfor være tjent hjem igen i løbet af 5-7 år, slutter Søren Brandt. Det nye anlæg forventes at stå færdigt til sommer.

Borgerne skal involveres

- Vi skal kigge på den såkaldt grønne affalds­ strøm – og vores affaldssortering. Vi skal involvere byens borgere, specielt i etage­ byggerier og institutioner, og forklare dem,

Den fremtidige behandling af organisk affald giver en væsentligt højere kvælstofbelastning, hvorfor Vejle Spildevand er påbegyndt ombygningen af en ældre rådnetank, hvori et DEMON rejektvandsbehandlings-anlæg skal installeres.


EN PUMPESTYRING ER IKKE BARE... EN PUMPESTYRING Sørg for at din næste pumpestyring har disse funktioner

KO N T

RO

OR

L

D Forskudt startniveau

Setpunktsforskydning

Kontrolord

Tidsbestemt og programmérbar døgn-/dybdetømning

Programmérbare logiske funktioner

Tilbagestyring

FRQ FRQ

Nedpumpning startes

Adaptiv energioptimering

Med MJK Connect RTU serien får du alt det en moderne drift kræver. En Connect styring øger din kapacitet og sænker dine drifts- og vedlige-

mjk.dk 45 56 06 56

Regnintensitet

holdelsesudgifter! Prøv at spørge vores konsulenter hvor Mµ Connect kan være en del af din løsning – vi lover dig de har et godt svar.

spildevand #2/17  7

Normalt startniveau


N Y M E TO D E TIL VU RD ERING AF B E TO NRØ R S RESTLEVETID I forbindelse med projektet ”Svovlbrinte i kloaksystemer - årsager, konsekvenser og løsninger” er der udviklet en ny metode til at dokumentere tilstanden af kloakanlæg, der er udsat for svovlbrinterelateret betonkorrosion. Metoden kan i løbet af kort tid visualisere surhedsgraden af større overflader ved hjælp af en kemisk farvereaktion. På baggrund af denne information er det muligt at estimere betonelementernes nedbrydningshastighed og dermed deres restlevetid.

8

spildevand #2/17

Tekst og figurer: Asbjørn Haaning Nielsen, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet

Svovlbrinterelateret betonkorrosion er et udbredt problem ved afledning af spildevand i lange trykledninger. Problemet opstår som følge af bakterielle omsætningsprocesser, hvor spildevandets iltindhold forbruges til nedbrydning af organisk stof. I det iltfrie miljø i trykledninger sker der efterfølgende omsætning af det organiske stof ved fermentation og sulfat­ reduktion. Ved sidstnævnte proces er et af restprodukterne svovlbrinte (H2S), som er en giftig og ildelugtende gas. Når det iltfrie spildevand udledes i en oppumpningsbrønd, vil den flygtige svovlbrinte kunne frigives til kloakatmosfæren, hvor den giver anledning til en række problemer i form af bl.a. lugt, arbejdsmiljø (sikkerhed) og betonkorrosion.

Svovlbrinterelateret betonkorrosion Korrosionsprocesserne har stor betydning for betonrørenes levetid og kan i værste fald reducere denne til få år. Nystøbt beton er meget basisk og har en pH værdi omkring 12-13, afhængig af betonens sammensætning. Den høje pH værdi skyldes primært, at betonen har et stort indhold af calcium hydroxid (Ca(OH)2), som er stærkt basisk.

Figur 1. Kloakbrønd, som er kraftigt angrebet af betonkorrosion. Bemærk svovlbrintemåler i højre side af billedet.

Med tiden vil betonen dog reagere med luftens indhold af kuldioxid (CO2), hvorved Ca(OH)2 omdannes til calcium kar­ bonat (CaCO3). Denne proces kaldes karbonering, og som følge heraf vil betonoverflades basiske pH-værdi neutralise­ res. Den nystøbte betons basiske miljø forhindrer effektivt bakterier i at gro på de overflader, som er i kontakt med kloak­atmosfæren.

Det skal bemærkes, at korrosionshastigheden på Figur 2 er afbilledet på en logaritmisk akse. Årsagen til dette er, at pH-skalaen i sig selv er logaritmisk. Syrestyrken stiger såle­ des en faktor 10, 100 og 1000, hvis pH eksempelvis reduceres

peger på, at der er en stærk sammenhæng mellem surheds­ graden af betonens overflade og korrosionshastigheden (Figur 2). Et kendskab til betonoverfladernes pH-værdi er således en god indikator for kloakanlæggets restlevetid.

I takt med, at pH-værdien falder, vil forskellige bakterier kunne etablere sig på overfladerne og med tiden danne en sammen­ hængende biofilm. Hvis der optræder svovlbrinte i kloakatmo­ sfæren, vil denne biofilm blive domineret af forskellige svovl­ bakterier, der omdanner svovlbrinten til oxiderede svovlfor­ bindelser – primært i form af svovlsyre (H2SO4). Svovlsyren vil medføre en nedbrydning af betonen, idet bindemidlet (cement) omdannes til gips (CaSO4) og en række andre forbindelser uden væsentlig mekanisk styrke. Figur 1 viser en kloakbrønd af beton, som er kraftigt angrebet af betonkorrosion. Med tiden vil der optræde en ligevægt mellem dannelsen af svovlsyre og nedbrydningen af betonen, som samtidig neu­ traliserer svovlsyren. Resultatet af denne ligevægt vil være, at jo mere svovlbrinte der er tilstede i kloakluften, des lavere vil overfladernes pH-værdi blive. Undersøgelser fra Los Angeles

Figur 2. Undersøgelser af sammenhængen mellem overflade pH og korrosionshastighed af betonrør fra Los Angeles, USA. Levetiden er beregnet ud fra et tilladeligt materialetab på 1/3 af godstykkel­ sen i et Ø500 mm betonrør.


fra 5 til henholdsvis 4, 3 og 2. Den beregnede levetid, som er vist på Figur 2, illustrerer at det er særligt vigtigt at kunne skelne mellem pH-værdier i netop dette interval.

Måling af pH

Nærværende projekt har bl.a. haft til formål at udvikle en simpel og billig metode til at vurdere pH-forhold på større overflader af beton. Metodeudviklingen har taget udgangs­ punkt i eksisterende metoder til analyse af betonkarbonering (Fx DS/EN 14630). Disse er baseret på anvendelse af en indikatoropløsning, der skifter farve ved en svag basisk pH. Herved er det muligt at vurdere, hvorvidt Ca(OH)2 i betonen er omdannet til CaCO3. Der er i projektet blevet udviklet en pH indikatoropløsning, som på samme vis gør det muligt at skelne mellem lave pH værdier. Indikatorvæsken kan påføres ved at spraye de kor­ roderende overflader. Efter få sekunder antager overfladerne en farve, som er afhængig af betonens surhedsgrad. Figur 3 viser eksempler på kloakbrønde i forskellig tilstand, som er blevet undersøgt med den nyudviklede metode.

Figur 3. Eksempler på kloakbrønde før (øverst) og efter (nederst) påføring af pH-indikator. Skalaen herunder viser sammenhængen mellem overflade pH og farve, samt betonens tilstand.

spildevand #2/17  9

Der eksisterer forskellige metoder til måling af pH på fugtige overflader. Disse omfatter bl.a. specielle pH-elektroder med en flad glasmembran, anvendelse af pH-papir, som antager forskellig farve afhængig af pH, og kemisk analyse af kon­ densat/fugt fra overfladerne. Det er imidlertid vanskeligt at anvende disse metoder på korroderende betonoverflader i kloakanlæg, da de kræver en fysisk kontakt med de angreb­ ne overflader. Dette er besværligt og kan være forbundet med stor fare på grund af høje svovlbrintekoncentrationer i kloakatmosfæren. Sådanne metoder giver desuden kun information om tilstanden i et enkelt målepunkt af begrænset udbredelse. For at få et fuldgyldigt billede af tilstanden kræ­ ves derfor et større antal målinger.

Nyudviklet metode


Som det ses af Figur 3, er det meget tydeligt at se forskel på tilstanden af de tre brønde. Det er muligt at spraye og vurde­ re tilstanden af relativt store overflader på kort tid. I projektet er der blevet anvendt en almindelig havesprøjte med et volu­ men på 5 L. Der anvendes typisk mindre end en liter indika­ toropløsning til at undersøge en enkelt brønd.

Anvendelsesmæssige perspektiver

10  spildevand #2/17

Metoden er for tiden ved at blive testet hos de deltagende forsyninger. Herunder gennemføres der bl.a. undersøgelser af korttidsvariationer af betonoverfladernes pH værdi. Udvalgte brønde vil blive nøje karakteriseret og sammenhængen mellem betonens korrosionshastighed og pH værdi vil blive estimeret. Feltmålingerne har kastet nyt lys over den stedlige variation i betonens tilstand. Hidtil har det ikke været kendt, hvordan pH værdien på betonoverflader kan variere inden for korte afstande. Den nye metode viser, at denne variation kan være væsentlig (Figur 4).

til at udvikle modelværktøjer, der mere præcist kan forudsige levetider af kloakrør, -brønde og bygværker udført i beton. Samlet set giver metoden et langt mere robust billede af kloakanlæggets tilstand end eksempelvis svovlbrintemålinger i gasfasen. Sådanne målinger er svære at oversætte til en korrosionshastighed eller en forventet levetid. De foreløbige resultater viser desuden, at den empiriske sammenhæng, der er vist i Figur 2, næppe er helt korrekt. Der er i forbindelse med projektet konstateret pH værdier på 2 eller derunder i flere kloakanlæg med en alder, som er væsentligt højere end den forventede levealder. Undersøgelserne giver dog ikke anledning til at anfægte hypotesen om, at der er en sammen­ hæng mellem betonens nedbrydningshastighed og overfla­ dens pH værdi.

Om projektet Projektet er forankret i DANVAs netværksgruppe ”Tryk­ ledninger og svovlbrinte – netværk 1”. Netværks­gruppen består af otte spildevandsselskaber (BlueKolding, FFV Energi & Miljø, Hedensted Spildevand, Hjørring Vandselskab, Vandcenter Syd, Vestforsyning, Aalborg Forsyning, Aarhus Vand) og derudover deltager Krüger som sekretær. Undersøgelserne har stået på siden efter­året 2015 og forventes afsluttet i efteråret 2017. Metoderne er pt. ved at blive afprøvet hos de enkelte forsyninger. Projektet er finansieret af netværksgruppen, Sulzer Pumper samt Spildevandsteknisk forening.

pH indikatoropløsning

Figur 4. Kloakbrønd, hvor overfladens pH værdi varierer kraftigt inden for kort afstand. Nær vandoverfladen er pH-værdien meget lav og stiger gradvist op igennem brønden.

I sådanne tilfælde er der forventeligt stor forskel på den gennemsnitlige og den maksimale korrosionshastighed i en enkelt brønd eller ledning. Denne viden er bl.a. vigtig i forhold

Der er igennem projektet eksperimenteret med at ud­vikle en egnet pH-indikator til vurdering af beton­over­fladers pH-værdi. Resultatet af undersøge­lserne er en blanding af indikatorerne bromochre­sol­grøn (0,4%) og thymolblå (0,4%) i 50% ethanol. Opløsningen tillader, at der skelnes mellem forskellige grader af korrosion, svarende til pH værdier på 2, 3 og 4 (rød, gul, lys grøn), samt karboneret og ikke karboneret beton med henholdsvis neutral og stærkt basisk pH (mørk grøn/blå).


Simpel og effektiv optimering af efterklaringstanke spildevand #2/17  11

I samarbejde med flere forsyninger har EnviDan testet et nyt ændret design for indløbspartiet til efterklaringstankene. Resultater viser, at der opnås en optimeret separation af slam- og vandfasen, samt en forbedret tilbageholdelse af SS. Der er også mulighed for at kunne øge den hydrauliske belastning af efterklaringstankene væsentligt. Kontakt Rasmus Johansen hos EnviDan på T. 27 15 37 96 eller M. raj@envidan.dk og hør om mulighederne på dit anlæg.

www.envidan.dk


12  spildevand #2/17



 


spildevand #2/17  13

Her ses maskinmesteraspirant Jacob Daniel Andersen, smed Henrik Rohardt Petersen og vedligeholdelseschef Torsten Laursen Vig i fuld gang med at efterse ventiler på Renseanlæg Avedøre.

Mest vedligehold for pengene – hvordan? En moderne spildevandsvirksomhed består af et stort og kostbart maskineri. Men hvordan bruger vi pengene rigtigt, så forsyningssikkerheden er i top, samtidig med at vi sikrer en stabil drift? Der er mange penge at spare ved at fokusere på risikovurderinger og forsyningssikkerhed. Det viser erfaringer fra BIOFOS. Tekst: Dorte Tegtmeier, BIOFOS Fotos: Hviid Photography


Siden BIOFOS fusionerede i 2014, har vi arbejdet på at lave en fælles kurs for vedligehold i virksomheden. Det indebærer en stor foran­ dring i måden, vedligehold opfattes og gennemføres på.

14  spildevand #2/17

Essensen af den hidtidige model for vedligehold bliver kaldt TPM, Total Production Maintenance. Den går ud på, at virksomheden ser på vedligehold i små skridt med dedikerede medarbejdere, der selv tager initiativ til at vedligeholde vores maskiner, så de sikrer sig, at anlæggene er i god stand. Nu går udviklingen inden for vedligehold mod kvalitetsvurderinger og risikovurderinger, og den vej går BIOFOS også. Vi risikovurderer i forhold til vores mål i strategien. Men hvad koster vedligehold egentlig? Hvordan skal vi prioritere vedligehold af vores anlæg for at få mest for pengene? Og hvordan opnår vi samtidig den forsyningssikkerhed, vi ønsker? For at få svar på ovenstående har vi hos BIOFOS systematisk gen­ nemgået og lavet risikovurderinger af alle vores anlæg.

Pengene skal bruges rigtigt Vi har skabt et system, hvor vi ud fra en pointskala finder de mest kritiske områder og derudfra vurderer risici for nedbrud og fejl på vore anlægsdele, og så ser vi det i forhold til hvilke konsekvenser, der er ved et nedbrud.

Det har BIOFOS gjort for at styrke vedligehold • Rotation af håndværkere mellem alle tre renseanlæg • Løbende opfølgning på planlagte vedligeholdelsesjob • Mere operatørudført vedligehold • Estimeret antal timer på alle planlagte opgaver • Tilbagemelding på forbrugt tid på alle opgaver • Bedre fordeling af planlagte opgaver over kalenderåret • Sikret flere mandetimer til rådighed med ny aftale om rådighedsvagt • Udarbejdet vedligeholdelsesstrategi • Flytning af planlagte opgaver, så de ligger hensigtsmæssigt i forhold til arbejdssted

Om BIOFOS BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Vi udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en besøgstjeneste, der modtager flere end 12.000 gæster om året. BIOFOS er ejet af 15 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk

- Vi har gennemgået alle tre anlæg minutiøst, for at se hvor der er størst risici, altså hvor er vi mest truede. Hvad sker der, hvis noget bryder sammen, og hvilke konsekvenser vil det have? Det er vigtigt, at vi bruger vores ressourcer rigtigt, og ved hvad eventuelle bespa­ relser betyder for vores risikoniveau, fortæller vedligeholdelseschef hos BIOFOS, Torsten Laursen Vig. Det er et tidskrævende arbejde at indsamle data om priser på det udstyr, vi bruger. Det kræver et overblik over priser på pumper, ven­ tiler og rør - men også levering og tid forbrugt til vedligehold skal tælles med.

Forventet levetid og Asset Management Risikovurdering hænger sammen med vores ledelsessystem og arbejde med Asset Management. En komponent har en forventet levetid – der sjældent stemmer overens med den faktiske levetid. Og så skal man som virksomhed tage stilling til, hvad man vil gøre, når tingene er slidt ned. Enten skal de skrottes, eller også skal man finde ud af, om det kan betale sig at forlænge levetiden på tingene. Man skal finde ud af, hvad der er den bedste økonomi i. - Vi skal vide, at vi bruger pengene på de rigtige ting. Vi skal vedli­ geholde det rigtige udstyr for at sikre den bedst mulige drift. Og vi skal hele tiden være et skridt foran, så vi kan skære ned, hvis vi får ændrede rammebetingelser. Vi skal spare på de ting, der har mindst betydning for sikkerheden. Også i budgetlægningen er det vigtigt at have et indblik i, hvilke udgifter der er til vedligehold. Det er altså et overordnet ledelsesværktøj, siger Torsten Laursen Vig. Det er vigtigt at have et overblik over, hvilke fremadrettede investe­ ringer, der vil komme. Et nyt ovnanlæg koster 450 mio. kroner, og sådan en udgift skal man gerne kende i god tid. Men hvis en kritisk komponent står af, skal vi straks kunne skifte den, og derfor skal vi have den på lager.

Asset Management giver gevinst Asset Management er et ledelsessystem, der skal sikre sammen­ hænge mellem at skabe de bedst mulige resultater til de lavest mulige omkostninger og med en acceptabel risiko ved fx svigt af forsyningssikkerheden. Asset Management er særligt velegnet til virksomheder med store anlæg, men er endnu ikke blevet implementeret i ret mange danske virksomheder. Asset Management-principperne er styrende for beslutninger på alle niveauer hos BIOFOS. Og det er de samme redskaber, der gælder for såvel maskinmesteren som direktøren. Det handler fx om organiseret risikostyring, hvor man udelukkende gennemfører de projekter og investeringer, hvor man får mest for pengene. Vi kan konstatere, at vi efter en vellykket integrationsproces nu yder bedre service til lavere omkostninger. Ledelsesmetoden tager udgangspunkt i det serviceniveau, vi ønsker at levere, og de risici vi accepterer. BIOFOS bliver drevet ud fra, at vi indkøber og udnytter anlæg og ressourcer mest effektivt, og på den måde imødekommer vi de servicekrav, vi er underlagt.


spildevand #2/17  15

Eftersyn foregår i tæt samarbejde mellem maskinmester, smed og vedligeholdelseschef.


Sondex Pumps A/S og DanPumps A/S fusionerer ! Sondex A/S har med virkning fra 1. april solgt aktierne i Sondex Pumps A/S og DanPumps A/S. De to selskaber er i øjeblikket under fusion, og det nye fortsættende selskab vil få navnet DanPumps A/S og er ejet af Aage Søndergaard Nielsen, tidligere ejer af Sondex A/S.

16  spildevand #2/17

"Hos DanPumps A/S vil vi koncentrere os om at opgradere produkt porteføljen, så vi kan imødekomme alle nuværende og fremtidige krav til produktionskvalitet samt opnåelse af yderligere godkendelser. Vi ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye selskab DanPumps A/S", siger administrerende direktør Aage Søndergaard Nielsen DanPumps A/S.

DanPumps spildevandsprogram med lang holdbarhed

Dykkede og tørtopstillede spildevandspumper

Høj-effektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt

S-WP-sortiment er en kombination af høj effektivitet, intelligent design og praktiske funktioner. Disse egenskaber giver tilsammen en brugervenlig pumpe med lang holdbarhed. S-WP-sortimentet omfatter komplette serier af brugervenlige spildevandspumper af høj kvalitet. Fra den mindste S-WP0 til lette industriløsninger til S-WP5, som kan klare svære spildevandsopgaver fra byer og industrier.

DanPumps S-WP-produktprogram leveres til våd– og tøropstilling eller som transportabel installation og med tilvalg af vortex, b-tween eller kanal-løbehjul.

Motorerne er klassificeret i henhold til IE2. Alle S-WP-motorer har også klasse H isolering, 3 termiske maksimalafbrydere samt fugtsensorer, som advarer mod fugtindtrængning, inden den forårsager skade på motoren.

Som valgmulighed kan alle DanPumps spildevandsdrænpumper leveres med IEC standardmotorer, type S-WN.

Alle pumper fås med IE3 sparemotorer.

DanPumps A/S | Ravnhavevej 6- 8 | DK-6070 Christiansfeld | Tel.: +45 86 571 344 | info@danpumps.dk | www.danpumps.dk DanPumps A/S er en mindre danskejet virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling, produktion og salg af pumper til spildevands-, marine-, industri- og food-markedet. DanPumps A/S beskæftiger i dag 11 personer med en årlig omsætning på 10 mio. kr. Montage og service af pumper foregår i dag fra Christiansfeld, Danmark.


FO R S A /S H A R KORTL AGT U D LED NIN G A F LÆ G E MID D ELSTOFFER Adskillige undersøgelser har vist, at nogle lægemiddelstoffer kun fjernes delvist på traditionelle renseanlæg. De fleste forsyninger kender ikke omfanget af udledninger af lægemiddelstoffer fra deres renseanlæg. For at få vished har Fors A/S, sammen med Rambøll og Aarhus Universitet, undersøgt indholdet af udvalgte lægemiddelstoffer i udløbsspildevandet fra Holbæk renseanlæg og Bjergmarken renseanlæg. Tekst: Karolina Furgal (Rambøll), Anita Rye Ottosen (Rambøll), Kai Bester (Aarhus Universitet), Haitham El-taliawy (Aarhus Universitet) og Lotte Larsen (Fors A/S)

Undersøgelsen De to udvalgte renseanlæg er begge rense­anlæg af typen MBNDK, som mod­ tager hus­holdningsspildevand, hospi­ talsspildevand og industrispildevand fra medicinalindustrier. Bjergmarken er opbygget som et traditionelt aktivslam renseanlæg, mens Holbæk er opbygget efter SBR princippet med sandfilter.

På begge renseanlæg er udtaget tre flowproportionale døgnprøver fra udløbet i foråret 2016. På Bjergmarken renseanlæg blev alle tre udløbsprøver udtaget efter efterklaringstanken. På Holbæk renseanlæg blev én udløbsprøve udtaget efter efterklaringstanken, og to udløbsprøver efter yderligere rensning igennem sandfilter. Udløbsprøverne er efterfølgende analyseret af Aarhus Universitet (v/Kai Bester) for 24 proble­ matiske lægemidler, som i øjeblikket er under særligt fokus i Danmark såvel som udlandet. Udløbsprøverne er også analyseret for almindelige spildevandsparametre af Fors laboratorier for at sikre, at begge

renseanlæg har renset tilfredsstillende på prøveudtagningsdagene. Analyserne viste, at renseeffektiviteten har været til­ fredsstillende på begge renseanlæg, på prøveudtagningsdagene. Generelt opnår Bjergmarken renseanlæg en lidt bedre rensning end Holbæk renseanlæg, hvilket er forventeligt, da Bjergmarken er et mere moderne renseanlæg.

Predicted No Effect Concentration – PNEC Der er ikke krav til koncentrationer af lægemiddelstoffer i renset spildevand fra offentlige renseanlæg, men der er opstillet PNEC-værdier for de højeste koncentrationer i vandmiljøet, hvor der ikke forventes miljøeffekter for de

Bjergmarken renseanlæg  Foto: Ulla Bollmann

spildevand #2/17  17

Undersøgelsen viser overordnet, at de to renseanlæg ligger på linje med de fleste øvrige renseanlæg, idet de formår at nedbryde og fjerne en lang række af de problematiske lægemiddelstoffer, mens enkelte lægemiddelstoffer som Diclofenac og Venlafaxin er sværere at få has på.


landets spildevand, skal efterpolere det rensede spildevand, så der samlet set sker en reduktion på 80 % af 12 udvalgte lægemiddelstoffer igennem renseanlæggene. Det overordnede mål er at opnå 50 % reduktion af lægemidler i hele Schweiz.

18  spildevand #2/17

I Danmark er der på baggrund af en proportionalitetsvurdering kommet lovgivningskrav for rensning af hospitalsspildevand. De opstillede krav for hospitalsspildevand er væsentligt mere skærpede end dem, der er opstillet i Schweiz, da der er koncentrationskrav for de enkelte lægemiddelstoffer. Men selvom medicinrester fra hospitaler fjernes, vil medicinrester fra private hjem stadig være betydelige. renseanlæg (se Tabel 1 og Figur 1). pågældende stoffer. Der er opstillet Resultater Det drejer sig om lægemiddelstof­ PNEC-værdier for marint vand og Ifølge vores undersøgelse er 7 af de ferne Azithromycin, Clarithromycin, ferskvand. PNECmarint er sat 10 24 undersøgte lægemiddelstoffer i Reference Diclofenac og Venlafaxin. Læge­mid­ gange højere end PNECfersk, men koncentrationer under detektions­ delstoffet Sulfamethoxazol findes da der oftest sker en fortynding på grænsen. Dette kan skyldes, at (DHI,gange 2013) desuden i let forhøjede koncen­ 10-50 ved udledning til marint lægemiddelstofferne ikke findes i DHI's forslag til administrationsgrundlag i hospitalsspildevand fra juni 2013 – appendiks trationer i udløbsspildevandet fra vandområde, er PNECfersk vurderet indløbsspildevandet, eller at læge­ Bjergmarken renseanlæg. at være de anbefalede maksimale middelstofferne er fjernet fra spilde­ 1.04 i rapporten "Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP" koncentrationer (AMK) for udledning vandet under spildevandsrensningen. Azithromycin, Clarithromycin, Diclo­ af renset spildevand til marint vand­ Derudover har 5 af de 24 undersøgte fenac og Venlafaxin er alle velkendte område (DHI, 2013). lægemidler ingen PNECfersk værdier problemstoffer, som igennem traditi­ (fx Sulfamethizol og Iomeprol), hvor­ Foto onelle rensningsanlæg har fjernelses­ Holbæk renseanlæg og Bjergmarken for det ikke er muligt at vurdere de grader på under 40 % (undersøgelser renseanlæg udleder begge til marine målte koncentrationer i henhold til Af Bjergmarken renseanlæg af Ulla Bollmann fra mere end 250 traditionelle ren­ vandområder i henholdsvis Roskilde vandmiljøet. seanlæg). Hertil kommer, at alle fire Fjord og Holbæk Fjord, hvorfor deres lægemiddelstoffer anvendes i læge­ udledningskoncentrationer med fordel For de resterende 12 lægemidler er midler, der bruges i private hjem til kan sammenlignes med PNECferskder 4 lægemiddelstoffer, som måles Tabel og Figur behandling af bakterielle infektioner koncentrationerne, svarende til AMKi koncentrationer over PNECfersk (fx lungebetændelse og mellemøre­ værdierne for marint vandområde. i udløbsspildevandet fra begge Tabel 1 – viser gennemsnitsværdierne samt standardafvigelser for 12 lægemiddelstoffer målt i 3 udløbsprøver fra Bjergmarken renseanlæg og Holbæk Tabel 1 – viser gennemsnitsværdierne samt standardafvigelser for 12 lægemiddelstoffer målt i 3 udløbsprøver fra Bjergmarken renseanlæg, samt PNECfersk renseanlæg og Holbæk renseanlæg, samt PNECfersk

Azithromycin Clarithromycin Erythromycin Sulfamethoxazol Atenolol Metoprolol Propranolol Carbamazepin Citalopram Diclofenac Ibuprofen Venlafaxin

Antibiotika

Blodtryksmedicin

Smertestillende/ antidepressivt

Bjergmarken renseanlæg (µg/L) 0,28 ±0,07 0,13 ±0,05 0,13 ±0,03 0,13 ±0,01 0,07 ±0,01 1,40 ±0,07 0,08 ±0,01 0,25 ±0,01 0,28 ±0,01 0,55 ±0,04 <0,20 0,41 ±0,01

Holbæk renseanlæg (µg/L) 0,20 ±0,06 0,09 ±0,02 0,12 ±0,01 0,07 ±0,01 0,26 ±0,07 1,94 ±0,40 0,09 ±0,01 0,40 ±0,08 0,33 ±0,05 0,46 ±0,09 0,28 ±0 0,41 ±0,06

PNECfersk (µg/L) 0,09 0,06 0,20 0,12 128 75 0,10 0,50 8,0 0,10 4,0 0,10


betændelse), depressioner, gigt samt muskler- og ledsmerter. Resultatet af vores undersøgelse svarer i høj grad til resultaterne af lignende undersøgelser gennemført i Danmark såvel som i udlandet, og det bekræfter, at de traditionelle renseanlæg generelt ikke er designet til at fjerne alle medicinrester, som udledes via spildevand fra hospitaler og private hjem.

I Europa er der ikke krav til kon­ centrationer af lægemid­del­stoffer i renset spildevand, men en del miljøfremmede stoffer – heriblandt Azithromycin, Erythromycin, Clari­ thromycin og Diclofenac – er på Europa-kommis­sionens observations­ liste over stoffer, der udgør en væsentlig risiko for eller via vandmil­ jøet (Direktiv 2013/39/EU).

Tyskland og Holland har ingen lovgivningskrav på nuværende tids­ punkt, men bidrager med meget forskning, samtidig med at flere større renseanlæg i Tyskland har etableret efterpoleringstrin (ozon og aktiv kul) for fjernelse af lægemiddel­ stoffer og andre miljøfremmede stof­ fer. Schweiz er det første europæiske land, som har indført et lovgivnings­ krav, som kræver, at landets 100 største renseanlæg, som renser 50 % af landets spildevand, skal efterpo­ lere det rensede spildevand, så der samlet set sker en reduktion på 80 % af 12 udvalgte lægemiddelstoffer igennem renseanlæggene. Det over­ ordnede mål er at opnå 50 % redukti­ on af lægemidler i hele Schweiz.

I Danmark er der på baggrund af en proportionalitetsvurdering kom­ met lovgivningskrav for rensning af hospitalsspildevand. De opstillede krav for hospitalsspildevand er væsentligt mere skærpede end dem, der er opstillet i Schweiz, da der er koncentrationskrav for de enkelte lægemiddelstoffer. Men selvom medi­ cinrester fra hospitaler fjernes, vil medicinrester fra private hjem stadig være betydelige.

Reference (DHI, 2013) DHI’s forslag til administrations­ grundlag i hospitalsspildevand fra juni 2013 – appendiks 1.04 i rapporten ”Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP”

Figur 1 – viser gennemsnitsværdierne, standardafvigelser samt PNECfersk for lægemiddelstoffer, der overskrider PNECfersk, målt i 3 udløbsprøver fra Bjergmarken renseanlæg og Holbæk renseanlæg. Figur 1 – viser gennemsnitsværdierne, standardafvigelser samt PNECfersk for lægemiddelstoffer, der overskrider PNECfersk, målt i 3 udløbsprøver fra Bjergmarken renseanlæg og Holbæk renseanlæg.

spildevand #2/17  19

Perspektiv

De Europæiske lande, der er længst fremme i kampen mod medicinrester i spildevand, er Danmark, Schweiz, Tyskland og Holland.


ØGET SUMP OG OPDRIFTSSIKRING

– KLAR TIL ØGEDE VANDMÆNGDER!

ø1700

20  spildevand #2/17

GRUNDFOS PS.R.1700 PE-PUMPEBRØND

Med en diameter på 1700 mm og en højde op til 6000 mm er den nye formstøbte spildevandsbrønd en af verdens største. • • • • • • • •

Sumpdiameter 1700 mm – en af verdens største formstøbte Højde op til 6 meter med intervaller på en halv meter Sikring mod opdrift for grundvandsspejl op til terræn Konisk banketbund – partikler og slam fjernes hurtigt og effektivt Præfabrikeret pumpestation, klar til nedgravning og tilslutning Bestykket med to pumper på autokobling Rørføring op til DN100 Konkurrencedygtig pris.

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk


Deltagere på temadag om rådnetanke:

Vi er bare vilde med renseanlæg Der var flot fremmøde på temadagen i STF-netværket rÅdnetanken tirsdag den 7. marts 2017 på Kolding Centralrenseanlæg, hvor 53 deltagere fik ny viden og inspiration til arbejdet med rådnetanke. Spurgt om grunden til fremmødet konstaterede et par af deltagerne: Jamen, vi er bare vilde med renseanlæg! Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, Spildevand

- De mange deltagere i dag er et klart tegn på, at der er interesse og behov for mere viden om rådnetanke, siger Jens Jørgen Ploumann, driftsleder ved Vest­ himmerlands Forsyning. Netværket opstod sidste år og kan allerede på anden temadag kalde sig en succes. - Tendensen de senere år med at kigge grundigt på energieffektivitet på renseanlæggene indebærer i høj grad drift af rådnetanke. Derfor er det helt naturligt, at så mange er interesserede i at vide mere, siger Jens Jørgen Ploumann.

Flot fremmøde til temadag om rådnetanke.

Håndbog om KOD Temadagen startede med et højaktuelt indslag: nem­ lig introduktion af en spritny håndbog om modtagelse og håndtering af KOD biopulp på kommunale rense­ anlæg. Håndbogen findes på genanvend.mst.dk og er støttet af blandt andet Spilde­vandsteknisk Forenings aktivitetspulje. Det var Jacob Kragh Andersen fra EnviDan, der stod for oplægget, og han gennemgik indholdet af hånd­ bogen, der dels handler om tekniske løsninger og lov­ givningsmæssige udfordringer og dels beskriver en business case fra SK Forsyning med god rentabilitet. Casen gav anledning til en del spørgsmål, nogle med skepsis, og Jacob Kragh Andersens helt store bud­ skab lød på, at det er nødvendigt for alle med juridisk rådgivning, før man kaster sig ud i et rådnetanks­

spildevand #2/17  21

Mødelokalet på Kolding Central­rense­anlæg blev fyldt godt op, da netværket rÅdne­tanken holdt temamøde tirsdag den 7. marts 2017. Faktisk måtte et par af del­ tagerne sidde i vindueskarmen under de forskellige indlæg.


Besøg af Hr. Tveskæg

Hun blev skarpt efterfulgt af en repræsentant fra virk­ somheden NanoNord, der introducerede den nye NMR online måler Tveskaeg, der blandt andet kan måle nitrat, nitrit og ammonium i spildevandet uden at bruge kemi­ kalier. Det er den første i verden af sin slags, og den tiltrak stor opmærksomhed fra salen og efterfølgende på parkerings­pladsen, hvor deltagerne på temadagen havde mulighed for at se nyheden med egne øjne.

Herefter indtog Mette Dam Jensen fra Krüger podi­ et, og så var vejen fra tung lovgivning til det mere driftsorienterede lagt. Oplægget handlede om drifts­ parametre og styring, og hun startede ud med at tage deltagerne i skole, hvor hun repeterede dannelsen af metan og endte ud med en overordnet anbefaling, der gik på at undgå både overbelastning og stød­ belastning af sin rådnetank og anvende et forsigtig­ hedsprincip.

- Har man denne måler, betyder det i princippet, at driftslederen kan sidde på kontoret og få pålidelige data uden at tænke på kalibrering, kemikalier og ved­ ligeholdelse. Det betyder i sidste ende bedre overblik, optimeret drift og længere kaffepauser, lød det friskt fra scenen efterfulgt af en opfordring til at tage kon­ takt til NanoNord, hvis man har en måleudfordring, man ikke kan få has på. Måske kan Hr. Tveskaeg?

eventyr, fordi både vandsektorloven og mange andre love er involveret.

22  spildevand #2/17

Et kompliceret, men spændende område, der fik flere til at overveje at lave beregninger på, hvad der evt. kan lade sig gøre i egen organisation.

Dagen sluttede af med rundvisning på Kolding Centralrenseanlæg, her meget symbolsk foran rådnetanken.


Omrøring De næste to indlæg på temagen havde omrøring som omdrejningspunkt. Først John Sørensen fra COWI, der tog de lydhøre deltagere gennem fordele og ulemper ved fem forskellige metoder til omrøring: gasinjektion, recirkulation ved pumpning, mekanisk omrøring, mekanisk omrøring ved recirkulering og kombination af recirkulering og gasinjektion. Oplægget sluttede med gode råd til håndtering af flydeslam, bundfald og tråde/trevler.

Slamstrategi i Kolding Karin Refsgaard, driftschef ved BlueKolding og vært for temadagen, fortalte inden rundvisning på Kolding Centralrenseanlæg om selskabets slamstrategi. Strategien indebærer blandt andet en ny rådnetank, fornyelse af gassystemet, øget gasmotorkapacitet og ny slutafvanding. Det skulle gerne resultere i udfas­ ning af SMA, øget energiudnyttelse, forbedret slam­ kvalitet og stor robusthed. Fremtiden for rådnetanksdrift er belagt med spæn­ dende udfordringer og mon ikke, gruppen bag net­ værket rÅdnetanken allerede er ved at indhente ny inspiration til næste temadag.

Drift af rådnetanke er et emne, der kræver høj koncentration, hvis man skal have det hele med.

spildevand #2/17  23

Næste levende billede var to udsendte fra Landia, der præsenterede funktionen af og resultater med det energiproducerende omrøringssystem GasMix. Oplægget blev afsluttet med en opfordring fra Arne Larsen, sektionsleder ved Hjørring Vandselskab, der inviterede på en kop kaffe i Hjørring, hvis man er inte­

resseret i at se GasMix-systemet i aktion. Invitationen er hermed videregivet.


Innovationsprojekt skal sikre rent badevand i Skanderborg Sø Hvem kan lide tanken om at bade i urenset spildevand? Nej, vel? En sommervarm badedag skal søerne være rene og klar til en kølende dukkert. Tekst og foto: Kilian Water

24  spildevand #2/17

Søerne er attraktive badesteder i sommer­ varmen, men kraftige regnskyl og skybrud kan overbelaste det fælles kloaknet, så der ledes fortyndet spildevand ud i søerne. På landsplan er der knap 14.000 steder, hvor store regnmængder kan give overløb af fortyndet spildevand. Projekt ”Sikkert Søbad” har til formål at udvikle et samlet koncept til overvågning, rensning og varsling af overløbsvand fra de fælleskloakerede områder. Derved kan miljøbelastningen minimeres og samtidig sikres en høj badevandskvalitet for søer­ nes badegæster. Til projektet er der valgt en lokation ved Skanderborg Sø, hvor Skanderborg Forsyning ejer en grund med bygnings­ værk, hvor der sidder nogle kraftige pum­ per, som pumper fælles kloakvand videre fra et lavtliggende område til det centrale renseanlæg. Når det regner kraftigt, og pumperne ikke kan følge med, fungerer en del af bygningsværket som buffer, inden det fælles kloakvand løber ud i søen.

Kortlægning af bakterier I første del af projektet har Aalborg Univer­sitet og Amphi-Bac ApS arbejdet med at kortlægge de fækale bakterielle kilder i Skanderborg Sø samt deres udbre­ delse og betydning for badevandskvalite­ ten. Der er udviklet udstyr til overvågning og indsamling af data. Droner udvikles for at indsamle vandprøver, så de fækale bak­ teriekilder kan spores og følges. Udover det, udvikles et varslingssystem, som skal advare badegæster for overløbsvand efter kraftige regnhændelser.

færdigbygget i april; se billede. Hen over sommeren og efteråret skal rensningen overvåges, der skal løbende udtages prøver, og hele systemet skal testes og optimeres. Det helt nye i projektet er metoden til kilde­sporing af fækale bakterier samt kob­ lingen mellem overløb, spildevandsrens­ ning af ’first flush’og direkte varsling. Det kan på sigt gøre rensningen meget mere miljøeffektiv med færre ressourcer og for­ ventes at kunne bruges ved mange andre badesøer både i Danmark og udlandet.

To løsninger testes I projekt ”Sikkert Søbad” skal to forskellige typer anlæg testes til rensning af overløbs­ vandet, inden det løber ud i søen. Det ene er en kompakt renseløsning fra Stjernholm A/S, som indeholder bl.a. en overløbsrist og et båndfilter. Anlægget forventes etableret i slutningen af maj. Den anden type er et beplantet filteranlæg fra Kilian Water ApS. Dette anlæg indeholder både fosforrens­ ning og er udstyret med specifikke planter, der kan optage fosfor. Det er netop blevet

Det beplantede filter under etablering ved Skanderborg Sø.

SIKKERT SØBAD Projekt “Sikkert Søbad” er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP). Projektet ejes af Skanderborg Forsy­ ning, ledes af Teknologisk Institut og har følgende projektpartnere: AmphiBac ApS, Kilian Water ApS, Stjernholm A/S samt Aalborg Universitet.


ÅRSMØDE 2017 – BESØG DANOVA’S STAND I BILLUND Besøg DANOVA® , en 100% danskejet virksomhed grundlagt i 1989. Et gennemgribende samarbejde med vore mangeårige leverandører har gjort, at vi kan levere kvalitesprodukter indenfor flowmåling – niveaumåling – nedbørsmåling samt online data løsninger. Som et nyt tiltag, har vi udviklet D•Eye®, en kameraløsning til online overvågning af f.eks overløb, selv de mest utilgængelige steder.

Indenfor flowmåling tilbyder vi det patenterede Korrelationsprincip, MID målere, radar samt doppler og ultralydsmålere.

Du kan også lade DANOVA® opsætte, drive og levere målere og online data til dit næste måleprogram, med måleudstyr af højeste nøjagtighed og kvalitet. Måleprogrammer helt ned til 1 uges varighed. Så kort og godt besøg DANOVA® når: Du er træt af uendelige krøllede forklaringer omkring målere og data. Du gerne vil have tingene forklaret på dansk. Du har brug for kvalitet, stabile produkter og god service. Du vil have dine data uden binding til én udbyder eller ét system.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på standen i Billund 8-9. juni 2017.

KVALITET BETALER SIG !

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK

spildevand #2/17  25

Niveaumåling spænder bredt med både, radar, ultralyd og mekaniske målere.


ÅRETS SPILDEVANDSFOTO 2016 I det seneste nummer af Spildevand introducerede vi en ny tradition: kåringen af det forgange års bedste spildevandsfoto. Nu er vinderskuddet fundet, og det blev en overbevisende sejr til dronebilledet fra Aalborg Vandkoncern.

26  spildevand #2/17

Med 48% af stemmerne blev det aftenmotivet af Aalborg Vandkoncerns Renseanlæg Øst, der løb af med sejren og dermed den fornemme titel som Årets Spildevandsfoto 2016. Fotoet er taget i forbindelse med indvielsen af fire nye spildevandstanke i novem­ ber 2016 af fotograf Lars Mørch. Blandt de personer, der stemte på vinderbilledet, har vi udtrukket tre vindere, som alle har modtaget en flot gavekurv fra Spildevandsteknisk Forening som præmie.

Det blev: Irene Hjorth, Gribvand A/S Sune Mikkelsen, Harboes Bryggeri A/S Ole Gjørup, Krüger A/S Tak til alle jer, der har leget med og stemt på det foto, I synes bestemt om. Og støder I på gode spildevands­ billeder derude, er I meget velkomne til at sende dem forbi red@stf.dk

.1 Nr

1

Aalborg Vandkoncern indviede i november 2016 fire spildevandstanke på Renseanlæg Øst, der her er foreviget af en drone i mørket af fotograf Lars Mørch. Bragt i Spildevand #5 2016.


.2 Nr

3

Vejle Spildevand har et godt samarbejde med 7-årige skoleelever i kommunen - såkaldte spildevandsambassadører. Her en af dem foto­gra­fe­ret af Ole Risbjerg med et sigende ansigtsudtryk. Bragt i Spildevand #4 2016.

spildevand #2/17  27

Trip, trap, træsko: Bjarne Bro, projektchef ved Billund Vand, i godt selskab med to procesteknologi-studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt. Foto: Billund Vand. Bragt i Spildevand #5 2016

.3 Nr

2


ET Å R M E D TRY KGRAVITATION I BILLU ND Det er godt et år siden, at Billund Vand idriftsatte sit nye transportsystem i Billund, hvorfra spildevandet løber i to 17 km lange trykgravitationsledninger til rensning på Billund BioRefinery i Grindsted. Udover at anlægget er nemt at drifte og vedligeholde, har Billund Vand opnået store besparelser på strømforbruget, mindsket miljøbelastningen og forbedret spildevandets rensegrad. Tekst: Arne Søgaard, Billund Vand A/S, Hanne Risbæk og Dorthe Feddersen, Sweco Danmark A/S.

28  spildevand #2/17

Transportsystemet består i hovedtræk af en pumpe­ station, et lukket bassin til opsamling af spildevand under regn, et tryktårn, to trykgravitationsledninger fra Billund til Grindsted samt et genanvendt lagune­ system til efterpolering af overløbsvand fra regnhæn­ delser. Tryktårnet har en kapacitet på mellem 37,5 l/s og 150 l/s, som er ligeligt fordelt med 75 l/s til henholdsvis separatkloakeret spildevand og fællesvand. På fællesvandssystemet er der installeret to store regnvandspumper, som ved regnhændelser pumper vandet op i bassinanlægget. Når der atter er plads i systemet, tømmes den øverste tredjedel af bassinet, ca. 1.500 m3 vand, direkte ud i tryktårnet, hvorfra det selv løber videre til Grindsted. Den resterende mæng­ de vand ledes retur til pumpestationen og pumpes derfra ind i tryktårnet. I de sjældne tilfælde, hvor bas­ sinet er fyldt, løber vandet via en ristefunktion, som tilbageholder urenheder, ud i lagunesystemet, hvor der sker en efterpolering og langsom nedsivning.

Pumpestation.

Nem drift og bedre arbejdsmiljø - Det tager kun fem timer for spildevandet at løbe de 17 km fra Billund til Grindsted, hvilket er ret så effek­ tivt, fortæller driftsleder Arne Søgaard hos Billund Vand, der siden idriftsættelsen af transportsystemet har haft ansvaret for den daglige drift og fortsætter: - Vi tilser anlægget en gang om ugen, men i det store og hele kører det optimalt og passer sig selv. Igennem de sidste 18 måneder har der kun været minimalt slid på pumperne til trods for, at spildevandet ikke bliver forrenset. Det er vi meget tilfredse med. I et par til­ fælde har det været nødvendigt at rense sugerørene til pumperne, da der var kommet for store genstande i kloaksystemet. Også her udtrykker Arne Søgaard til­ fredshed med anlægget, da der i tilløbet til hver af de to sumpe er etableret afspærringsspjæld, som lukker af for spildevandet, mens driftspersonalet arbejder i sumpen og med sugerørene. - I det ene tilfælde havde vi sendt den ene pumpe fra

Foto: Hanne Risbæk


fællesvandssystemet til reparation, mens sugerøret til den anden blev stoppet til en sen aftentime. Heldigvis er der mellem fællesvandssystemet og det sepa­ ratkloakerede system indlagt et spjæld, så man kan udjævne de to systemer. Ved at åbne spjældet kunne de to pumper i det separate system klare opgaven for begge systemer, indtil vi dagen efter kunne rense det blokerede sugerør. Det siger noget om, at vi har fået et driftsvenligt robust system.

Driftspersonalet oplever, at de har fået et bedre arbejdsmiljø med masser af lys og plads i en tør og ventileret pumpekælder. Den indbyggede traverskran letter arbejdet og er en god hjælp, hvis pumper eller ventiler skal afmonteres til service. Tidligere var en person beskæftiget på fuld tid med drift og vedligehold af det gamle renseanlæg i Billund.

Trappetårn og tryktårn.

Foto: Hanne Risbæk

- Driftspersonalet, der også var involveret i designpro­ cessen, havde stor indflydelse på, at vi sammen nåede frem til en simpel og energieffektiv løsning på et relativt komplekst anlæg, der også er nemt at drifte. Desuden er anlægget fremtidssikret, da der er mulighed for både at fjerne en større mængde separatkloakeret spildevand og udbygge med et ekstra regnvandsbassin, hvis udviklin­ gen i Billund Kommune på sigt måtte kræve det, udtaler projektleder Hanne Risbæk hos Sweco.

Strømbesparelse på 85% En af de andre helt store gevinster med det nye anlæg er de væsentlige besparelser på strømforbruget. Det gamle renseanlæg i Billund havde et gennemsnit­ ligt strømforbrug på 2.073 kWh/døgn. Det nye anlæg i Billund viser i dag et gennemsnitligt strømforbrug på 305 kWh/døgn, hvilket svarer til en markant bespa­ relse på ikke mindre end 85%. Dette forbrug giver en omkostning på 0,025 kr. eller 2,5 øre/m3 vand, som flyttes fra Billund til Grindsted. Besparelsen er med­ virkende til, at udgifterne til nedlæggelse af Billund Renseanlæg tjener sig selv hjem væsentligt hurtigere end forudsat.

Traverskran i pumpekælder.

Foto: Hanne Risbæk

spildevand #2/17  29

Lagunesystemet fungerer også fint, da der endnu ikke er registreret udløb til åen. Dette viser blandt andet de målere, som myndighederne har pålagt Billund Vand at montere for at kunne registrere ned­ sivningen i lagunesystemet. I regnvandssumpen er der etableret et nød­overløb direkte til åen, som heller ikke har været i drift endnu, så miljøbelastningen er tydeligvis blevet reduceret med det nye anlæg. Det 100 m lange bassin giver ingen udfordringer, da det indbyggede skyllesystem, som fungerer upåkla­ geligt, holder det fint rent.

På grund af den nemmere og ikke længere tidskræ­ vende drift og vedligehold på det nye anlæg arbejder denne person i stedet for med nye opgaver som f.eks. rottebekæmpelse i kloakkerne, hvor der manglede nogle ressourcer.


Strømbesparelse på 85% Strømbesparelse på 85% En af de andre helt store gevinster med det nye anlæg er de væsentlige besparelser på strømforbruget. En af de andre helt store gevinster med det nye anlæg er de væsentlige besparelser på strømforbruget.

Forbrugte ForbrugtekWh kWhpr. pr. døgn døgn 2.500 2.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500 0 0

66.751; 66.751; 13% 13%

2.073 2.073

305 305 Det gamle renseanlæg Det gamle renseanlæg

Andre punkter på positivlisten er, at spildevandets kvalitet er blevet bedre på Billund BioRefinery i Grindsted. Her sendes det ”fede” separate spildevand direkte ind på anlægget, og med dets høje CODindhold opnår BioRefinery en bedre rensning og en højere gasproduktion. - Det var vigtigt for Billund Vand, at det nye anlæg var enkelt og nemt at drifte. Det var ikke den billigste løsning, men transportsystemet tjener sig hurtigt hjem på de besparelser, vi opnår på strømforbrug, bedre rensning og højere gasproduktion. Som drifts­ leder tiltalte løsningen med transportsystemet mig også meget, da det gamle anlæg kunne køre uændret under hele ombygningen. Løsningen med, at vandet

Det gamle Det gamle renseanlæg renseanlæg PumpestaTon med PumpestaTon med trykgravitaTon trykgravitaTon

453.913; 453.913; 87% 87%

PumpestaTon med PumpestaTon med trykgravitaTon trykgravitaTon

Bedre rensning

30  spildevand #2/17

Strømforbrug i kr. pr. år Strømforbrug i kr. pr. år

løber selv hele vejen fra Billund til Grindsted, har vi også god erfaring med, bl.a. fra en 10 km ledning ved Hejnsvig, slutter Arne Søgaard. TEKNISKE DATA • Tryktårn med en højde på ca. 7 m, hvoraf 4,3 m p.t. er i anvendelse. Den resterende kapacitet er til fremtidssikring. • 2 stk. 17 km ø400 transportledninger. • 2 regnvandspumper fra Grundfos, der flytter 300 l/sek. op i det 4.300 m3 store bassin. • Op til 150 l spildevand flyttes pr. sekund fra Billund til Grindsted. • Det eksisterende laguneanlæg med i alt 6 laguner genanvendes til efterpolering af overløbsvand.

UNDGÅ TILSTOPNING! Med de nye F-max, E-max og K-max løbehjul, har du minimeret risikoen betragteligt. I kombination med de optimerede KSB spildevandspumper Amarex KRT, Sewatec og -bloc undgår du kostbar nedetid på dine pumper.

Amarex KRT

D

E-max

F-max

K-max

S


Sådan sikrer du den operationelle drift spildevand #2/17  31

Med Roxtec kabel- og rørtætninger i bygninger, kabinetter og fundamenter beskytter du dine værdier og udstyr imod korrosion, oversvømmelser og mange andre risikofaktorer. Mød os på Spildevandsteknisk Årsmøde den 8-9. juni hos Billund Vand og lær mere! Tætning imod vand, brand og gas Beskyttelse mod eksplosion og tryk Vibrationsdæmpende Stærk sikring imod skadedyr og gnavere o EMC-løsning for EMIbeskyttelse o o o o

roxtec.com/dk


32  spildevand #2/17

Rambøll har udviklet nye, enkle koncepter inden for maskin- og anlægsgennemgang, energi- og procesoptimering samt mikroforurenende stoffer, som jeres renseanlæg kan få god gavn af inden for en overskuelig budgetramme.

VI OPTIMERER RENSEANLÆGGET (OG MINIMERER OMKOSTNINGERNE) Læs mere på rambøll.dk/vand

VI ER 13.000 INGENIØRER, DESIGNERE OG RÅDGIVERE, DER SKABER BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER INDEN FOR BYGGERI, TRANSPORT, MILJØ, VAND, ENERGI, OLIE & GAS OG MANAGEMENT CONSULTING.


Skiftedag – ny tovholder på STFs Døgnkursus STFs faste mand på foreningens døgnkursus, Kristian Vestergaard, har efter 21 år valgt at stoppe som planlægger og kursusleder for døgnkurset. Der er truffet aftale med Thomas Plesner og Ferskvandscentret om overtagelse af opgaverne fra og med Døgnkursus 2017. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening

Ferskvandscentret – en naturlig samarbejdspartner Da Kristian efter Døgnkursus 2016 meddelte, at han ønskede at stoppe sit virke for Spildevandsteknisk Forening, fandt bestyrelsen det naturligt at tage kontakt til Ferskvandscentret, som foreningen har en mangeårig og tæt relation til. Ferskvandscentret var i halvfemserne forenin­ gens samarbejdspartner omkring Døgnkurset. På Ferskvandscentret var Kristian Vestergaard dengang først kursusudvikler og senere kursuschef.

Da Kristian forlod Ferskvandscentret og blev selv­ stændig, fortsatte samarbejdet med Kristian, med Ferskvandscentret på sidelinjen. Den nylige henvendelse til Ferskvandscentret er mundet ud i en konkret samarbejdsaftale mellem Ferskvandscenteret og Spildevandsteknisk Forening om assistance til planlægning og afvikling af forenin­ gens fremtidige døgnkurser. Dermed er ringen på sin vis sluttet – opgaven vedr. STFs døgnkursus ligger igen i Ferskvandscentrets hænder.

Ny mand på podiet Kristians mange år på podiet har gjort ham både sce­ nevant og til et kendt ansigt i spildevandskredse. Den nye mand på podiet i den store sal bliver Thomas Plesner. Thomas glæder sig til den nye opgave, men er også ydmyg omkring den: - Kristian er virkelig dygtig som kursusleder, så det er en stor post at overtage, siger Thomas og tilføjer: - Ja, det er nærmest ærefrygtindgydende. Spildevandsteknisk Forening ser tilsvarende frem til samarbejdet med Ferskvandscentret, hvor de perso­ ner, som medlemmerne i efteråret 2017 kommer til at møde og opleve, bliver Thomas Plesner og Annette Vesterager. Fra formanden lyder det med tilfredshed: - Det bliver ’Døgnkursus as usual’, dog med nye ansigter.

En epoke er slut – Kristian Vestergaard stopper som tovholder og kursusleder for STFs døgnkursus.

spildevand #2/17  33

I 21 år har Kristian Vestergaard været en central person, når det faglige program for STFs tilbageven­ dende døgnkursus skulle sættes sammen, og når døgnkurset skulle afvikles. STFs formand, Jacob Andersen udtaler sig med begejstring om Kristians organisatoriske og formid­ lingsmæssige evner: - Med Kristian som tovholder har Spildevandsteknisk Forenings døgnkursus altid været i sikre hænder. Kristian har formået at skabe det ene spændende program efter det andet ud fra til tider flagren­ de input. Og når det kom til selve afviklingen af Døgnkurset, så har bestyrelsen altid kunnet læne sig tilbage og bare ’nyde showet’, for Kristian har med sin entusiasme, sit ligefremme væsen og sin sans for detaljer altid, og til fuld tilfredshed, styret slagets gang.


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

PIPES FOR

LIFE

PIPELIFE

Drænrør PIPES FOR

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

34  spildevand #2/17

PRAGMA ®

Størst i regionen

Pipelife er størst i Norden og førende i Europa. Vi har fremstillet plastrør til byggebranchen i over 50 år, så vi ved præcis, hvad det handler om. www.pipelife.dk • info@pipelife.dk • +46 513 221 00

Drænrør

Pragma ®

Afløb i jord fremstillet af PP

INFRA ®

Afløb i jord fremstillet af PP

LIFE


DRÆNRØR

DRÆNRØR PIPES FOR LIFE

PIPES FOR LIFE PIPELIFE

PIPES FOR

PIPELIFE SADDELGRENR

ØR

SADDELGRENR

Sad nrør delgrenrør

PIPES FOR LIFE PIPELIFE

INFRA ® PIPES FOR

LIFE

PIPES FOR LIFE PIPELIFE

PIPES FOR

PIPELIFE STORMBOX

PIPES FOR LIFE PIPELIFE

PIPES FOR

PIPELIFE PP BRØND

LIFE

PIPES FOR LIFE PIPELIFE

LIFE

PIPELIFE POLAR BRØND

SYSTEM

ER

POLAR BRØND

SYSTEM

ER

POLAR Brø POLAR Brø ndsystem ndsystem er er

PIPELIFE

PP BRØND

SYSTEM

PIPES FOR LIFE PIPELIFE

STORMBOX

En af de største En af de største udfordring udfordring – på trods – på trods af en voksende er vi står overfor af en voksende er vi står overfor i dette århundred i dette århundred befolkning Regnbefolkning Regn- og og jordens og overløbsv e er at bevare og jordens generelle e er at bevare overløbsv and strømmer and strømmer vores drikkevan vores drikkevan brugsarea brugsareagenerelle udvikling. ler, ler, ud over parkerings ud over parkeringsd rent udvikling. d rent græsplane og kan her blandes græsplane og kan her blandes pladser, pladser, gader, r mv. Fælles r mv. med olie, med olie, smøremid Fælles gader, smøremid for disse for disse industriom ler, kemikalier ler, kemikalier industriområder stoffer er, stoffer er, råder ogkan og at de kan at de landforgifte vores fra gødning af marker forgifte vores fra gødning af markerlanddrikkevan drikkevan og og d! d!

PIPELIFE INFRA ®

LIFE

Vand er detVand er det vigtigste vigtigste aktiv vi har akt iv vi har på på jorden Problemet: Problejord met: en

ØR

Saddelgre

UNI BRØND

SYSTEM

UNI BRØND

Den grøn Den grøn ne ne regnvand regnvand skassette skassette ! !

INFRA ®

Saddelgrenrø

r til kloakrø

r

Saddelgrenrø

r til kloakrø

Løsningen:

Løsningen:

Pipelife Storm

r

box

• Holder grundvand et på et kontrollere t niveau • Forhindre r oversvøm melser • Holder vores og sundere vand renere

PP Brønds PP Brønds ystem ystem

www.pipeli

fe.dk

Vand- og afløbsbrønde PRO 1000 og PRO 600

Pipelife Storm

box

• Holder grundvand et på et kontrollere t niveau • Forhindre r oversvøm melser • Holder vores og sundere vand renere

www.pipeli

Uni brønd

Vand- og afløbsbrønde PRO 1000 og PRO 600

Uni brønd

fe.dk

Afløb i jord emstillet af PP

Brøndsystem fremstillet af PP

Brøndsystem fremstillet af PP

Uni brønd fremstillet af PP

Uni brønd fremstillet af PP

spildevand #2/17  35


36  spildevand #2/17

ax t M bo øde r u Se T F Årsm ST å p

Sanitaire TurboMAX turbo blæser • Fra 200 m3/time • Lavt støj niveau • Høj energi effektivitet • Simpel plug & play installation • Minimal vedligeholdelse

www.xylem.dk


Rekordstor årsmødeudstilling på Grindsted Renseanlæg den 8.–9. juni Scenen er sat til et helt særligt årsmøde. Der er udstilling over to dage på Grindsted Renseanlæg, som i kraft af Billund BioRefinery også er ud over det sædvanlige. Til trods for, at rækkefølgen på årsmødets faste elementer er byttet rundt i forhold til det vanlige, så bliver årsmødet også i år et uforligneligt mix af faglighed og hygge. Af Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening Billund Vand A/S er vært for Spilde­ vands­teknisk Forenings årsmøde 2017, hvor specielt den rekordstore faglige udstilling på Grindsted Renseanlæg vil være et tilløbsstykke af dimensioner.

Se værtens egen teknik Årsmødeværten selv, Billund Vand A/S, har også masser af teknik at byde på. Særligt BioRefinery delen er et teknisk udstyrsstykke. Der bliver mulighed for

at se anlægget på guidede rundvisnin­ ger både torsdag og fredag. Alle interes­ serede kan møde op på de annoncerede tidspunkter for rundvisninger.

Årsmødet begynder højtideligt spildevand #2/17  37

Billund Vand benytter STFs årsmøde til på fornem vis at indvie det samlede Billund BioRefinery. Der lægges ud med et let frokosttraktement, som Billund Vand er vært for. Alle årsmødets gæster er indbudte til at deltage – der er tilmelding til frokosten via STFs koordinerede tilmelding til årsmødet. Herefter holdes de officielle taler, der markerer henholdsvis indvielsen af anlægget og åbningen af årsmødet. Umiddelbart efter følger en fast bestanddel af STFs årsmøde, nemlig uddeling af Vandmiljøprisen, hvor en af spildevandets ildsjæle – formentlig til stor overraskelse for ildsjælen selv – skal hædres med den eftertragtede pris.

3.700 m2 og 142 firmaer Spildevandsteknisk Forenings firma­ medlemmer har også i 2017 vist meget stor interesse for foreningens års­ mødeudstilling. Målt på antal solgte kvadratmeter slår årsmødeudstillingen 2017 ny rekord. Intet mindre end 3.700 nettokvadratmeter er der solgt. Udstillingspladsen på Grindsted Rense­ anlæg indtages af i alt 142 firmaer, der spænder vidt, hvad angår produkter og ydelser. Mange firmaer medbringer udstyr i fuld størrelse, så der bliver masser af teknik at se på og røre ved. Udstillingens åbningstid er: Torsdag: 13-17 Fredag 9-15 Reaktor på Grindsted Renseanlæg

Foto: Susanne Brandt


Derudover bliver de foreløbige resul­ tater opnået på Billund BioRefinery præsenteret på to identiske minitema­ dage i løbet af årsmødet – én torsdag eftermiddag og én fredag formiddag. Bemærk, at der er begrænset antal deltagerpladser til minitemadagene. Tilmelding via STFs koordinerede til­ melding er derfor nødvendig.

Torsdag og/eller fredag

38  spildevand #2/17

Den ekstra åbningstid for årsmødeud­ stilling i år giver nye muligheder, når forsyningerne skal tilrettelægge deres besøg på STFs årsmødeudstilling. Hvis man forventer at skulle besøge næsten alle stande og gerne vil kunne bruge ekstra tid på udvalgte stande, så vær med fra torsdag middag, når det hele begynder, og bliv til årsmødet slutter fredag eftermiddag. Hvis man er begrænset i tid og der­ for er nødt til at prioritere, så vælg endagsbesøg enten torsdag eller fredag. Hvor mange hidtil har besøgt årsmødeudstillingen som en samlet

Grindsted Renseanlæg set fra indkørslen på Ølgodvej

gruppe, vil man i år eventuelt kunne dele sig i to grupper, der kommer på hver sin dag.

7 årsmøde 201 nd s Billund Va d den 9. juni ho 0 Grindste 8. og fredag Ølgodvej, 720 Torsdag dendsted Renseanlæg – indkørsel fra Udstilling på

Grin

Der festes torsdag aften Intet årsmøde uden en årsmø­ defest. Sådan er det også i 2017, hvor festen skal foregå på Hotel Legoland i Billund. Festen er denne gang om torsdagen. Det betyder, at langt flere forventes at deltage, end hvad der er set i de foregående år. Festens forløb afspejler, at fredag for­ ventes at blive den helt store besøgs­ dag. Det betyder blandt andet, at der til festen er skruet op for hyggen og ned for høj musik og dans, og at festen kun varer indtil midnat. Spildevandsteknisk Forening opfordrer alle forsyningsselskaber, industrirense­ anlæg og øvrige medlemmer til at møde talstærkt op til årsmødet hos Billund Vand d. 8. og d. 9. juni.

Årsmødets forløb er beskrevet i detaljer i det udsendte programhæfte. Hæftet findes også i en elektronisk version via hjemmesiden.

Online registrering for adgang til udstillingen senest d. 7. juni Onlinetilmelding til minitema­ dage, alternativ eftermiddag, generalforsamling og årsmødefest senest 29. maj

Foto: Susanne Brandt


SE ST F ’S N Y E HJ EMMES ID E PÅ G E NE RALFOR SAMLINGEN Ved generalforsamlingen i 2016 blev sløret for Spildevandsteknisk Forenings nye logo løftet. Det markerede samtidig en ny designlinje for alle foreningens kommunikationskanaler, herunder medlemsbladet Spildevand. Nu er tiden kommet til hjemmesiden, som vi gerne vil præsentere for jer på dette års generalforsamling til årsmødet på Grindsted Renseanlæg. Tekst: Anne Møller Kristensen, Spildevand Der er ekstra god grund til at dukke op til den årlige generalforsamling i Spildevands­teknisk Forening i år: Det er nemlig her, du kan få det allerførste kig på foreningens nye og, uden at overdrive, meget anderledes hjemmeside.

For at sikre ensartethed på tværs af medlems­ blad og hjemmeside er det samme leverandør, der hjælper med grafisk og teknisk bistand på vejen mod et mere moderne stf.dk. Generalforsamlingen afholdes i år fredag morgen kl. 9.00 i showroomet på Grindsted Renseanlæg. Vel mødt!

spildevand #2/17  39

- Efter en god proces med udvikling og imple­ men­tering af nyt design på vores medlemsblad, der også indebar et navneskifte fra Spilde­ vands­teknisk Tidsskrift til det mere mundrette Spildevand, har bestyrelsen besluttet, at turen nu

er kommet til hjemme­siden stf.dk. Den trænger gevaldigt til en opfriskning, lyder det fra Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening.

TA’ FAT I D IT MED LEMS BLAD PÅ ÅR S MØD ET Det blad, du sidder med i hånden netop nu, er det femte af sin slags siden design- og navneændringen, der fulgte i kølvandet på Spildevandsteknisk Forenings nye logo i 2016. Jeg vil gerne vide, hvad du synes om bladet og opfordrer dig derfor til en snak på årsmødet i juni. Ris eller ros. Tip om gode historier. Ideer til den videre udvikling. Hvis du vil være med til at gøre Spildevand endnu bedre, er du meget velkommen til en snak med mig på det kommende årsmøde på Grindsted Renseanlæg, hvor jeg vil være til stede både torsdag og fredag. Jeg håber, vi ses. Med venlig hilsen Anne Møller Kristensen, redaktør for Spildevand

Nyt design af logo og blad Kloakering i åbent land forbedrer vandkvaliteten

Bliv bedre til opgaveprioritering

spildevand

#3

spildevand

spildevand 1

August 2016

1

spildevand

Ja tak til praktikanter

Hvad byder 2017 på?

Snart tid til Døgnkursus

Ny pumpestyringsteknologi giver energibesparelser

Vitamintilsætning reducerer omkostninger

Trængsel og højt humør på årsmøde

Intelligent pumpe vinder VandTek Award

#4

Oktober 2016

Stormflod: Sådan gik det i Køge Bugt Ny metode til flowmåling i pumpestationer

Viden og inspiration i tanken på Døgnkursus

spildevand

Comammox: Et nyt trin i kvælstofkredsløbet

#5

December 2016

Håndbog om KOD færdig

spildevand

Usædvanligt årsmøde forude

#1

Marts 2017

142 udstillere klar til årsmøde Nyt om betonrørs restlevetid Mest vedligehold for pengene – hvordan? Lægemiddelstoffer kortlagt hos Fors A/S

spildevand

#2

Maj 2017


Årsmøde over to dage - lige midt i fremtiden STFs store årsmøde finder denne gang sted torsdag og fredag den 8.-9. juni 2017 hos Billund Vand, og der venter deltagerne et par interessante og hyggelige dage.

40  spildevand #2/17

Tekst og fotos: Billund Vand Mottoet for Billund Vand er ’Vi tør gå foran’, og det gælder også i den praktiske afvikling af årsmødet. For første gang afholdes det nemlig over to dage, så både gæster og udstillere kan få bedre tid og bedre udbyt­ te af det store arbejde, der ligger bag arrangementet.

Sekretariatet og arrangørerne hos STF var straks med på idéen. Derfor kan både udstillere og gæster denne gang fordybe sig over to dage – eller have to forskellige dage at vælge mellem, hvis det passer bedre i kalenderen.

- Vi kan godt lide at tænke lidt anderledes og prøve at gå nye veje. Og vi har både hørt og oplevet gen­ nem mange år, at folk har ønsket sig mere tid til faglig fordybelse og netværk på årsmødet, fortæller adm. direktør Ole P. Johnsen fra Billund Vand.

Officiel indvielse En anden begrundelse er, at årsmødet kom­­bineres med den officielle indvielse af Billund BioRefinery – Frem­tidens Rense­anlæg. Det er et pilotprojekt med støtte fra MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og


Demonstrationsprogram) under Miljø­styrelsen, som er udviklet i tæt samarbejde mellem Krüger og Billund Vand.

I anledning af indvielsen vil årsmødet også byde på en række indlæg, hvor man kan høre mere om opbyg­ ningen af Billund BioRefinery og få indblik i de første testresultater, så erfaringerne kan deles og drøftes.

spildevand #2/17  41

Det færdige anlæg indvies torsdag den 8. juni af MF og tidl. miljøminister Ida Auken, der i sin tid som minister satte projektet i gang i oktober 2013. Siden tog hendes efterfølger Kirsten Brosbøl det første spa­ destik – ved styrepinden på en minigraver – i august 2014, og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besøgte anlægget i april 2016.

Den 8. juni sluttes ringen så igen ved besøget af Ida Auken, så også på den politiske front handler Billund BioRefinery om cirkulær brug af ressourcerne. Hun flankeres ved indvielsen af formanden for MUDP, tidl. MF Pernille Blach Hansen.


42  spildevand #2/17

Nye teknoologier Billund Vand er i det hele taget et selskab, der åbner sig mod omverden, afprøver nye teknologier og pro­ cedurer og søger samarbejde i forskellige konstel­ lationer. Siden den spæde start for bioforgasning af affald i 1997 har Billund Kommune været førende på indsamling af organisk husholdningsaffald. Kommunens borgere leverer således en imponeren­ de renhedsgrad på omkring 99 pct., når det grønne affald fødes ind i anlægget hos Billund BioRefinery. Her samkøres det med spildevand, og fyrtårnspro­ jektet med Fremtidens Renseanlæg har tilført tekno­ logier som Exelys og Anitamox. Sammen med andre nye teknologier giver det endnu bedre rensning med lavere energiforbrug og højere gasproduktion, der omsættes til el og varme. - Vi har en vision om at udvinde ressourcer i stedet for bare at rense spildevand, siger projektchef Bjarne Bro fra Billund Vand. På årsmødet i 2015 modtog han i øvrigt Vandmiljøprisen for arbejdet med Billund BioRefinery. Eller ’Bjarne Bros Renseanlæg’, som spøgefugle kalder forkortelsen BBR i anerkendelse af hans indsats. Fremtidens Renseanlæg renser spildevandet til et godt stykke under udlederkrav og bidrager til sær­ deles rent vand i Grindsted Å til glæde for både laks, havørreder og lystfiskere.

Lille, men vågen Generelt har Billund Vand rigtig travlt på spildevands­ fronten. Ikke mindst med en række store anlægspro­ jekter i centrum af Billund, hvor der bl.a. opføres det nye store Lego House samt nyt hovedsæde for Lego. Det medfører en lang række ledningsarbejder og har givet anledning til opdatering og omlægning af det centrale kloaknet.

På drikkevandssiden – hvor man leverer vand til hele Billund by og omegn – er selskabet i fuld gang med en kraftig opdatering og udvidelse af Billund Vandværk. Overordnet er det lykkedes at reducere vandspildet til under 1,5 pct. i hele nettet. Så det er et lille, men vågent og livligt selskab, der glæder sig til at slå portene op for de mange gæster til juni. Årsmødet vil som altid byde på en lang række udstillinger, faglige input og hyggelig netværkspleje i den stærke tradition, man kender. Udover de faglige indslag med sparring og pleje af kontakter, skal der selvfølgelig også være tid til ufor­ mel hygge med kollegerne i branchen. Derfor er der lagt an til en hyggelig årsmødefest på Hotel Legoland torsdag aften den 8. juni. Flere praktiske informationer om årsmødet kan løben­ de følges på hjemmesiderne for STF og Billund Vand.

Fakta om Billund Vand • Renseanlæg ved Grindsted med kapacitet på 70.000 PE • Billund BioRefinery – Fremtidens Renseanlæg – indvies officielt den 8. juni 2017 • Behandler 5 mio. m3 spildevand årligt • Producerer ca. 4.000 ton afvandet slam, som dækker gødning af ca. 300 hektar • Producerer ca. 800.000 m3 drikkevand årligt • Leverer til bl.a. Legoland, Lalandia og Billund Lufthavn, som alle stiller særlige krav til forsyningssikkerhed • Er i gang med omfattende renovering og udbygning af Fremtidens Vandværk i Billund • Koncernomsætning i 2016: ca. 82,8 mio. kr. • Antal ansatte totalt: 30 medarbejdere


VENTILSKAB WING

spildevand #2/17  43

BESØG ALFRED PRIESS PÅ STFs ÅRSMØDE 8.-9. JUNI 2017

VENTILSKAB MED VINGER FRA ALFRED PRIESS A/S SPECIELT VELEGNET TIL MINDRE INSTALLATIONER. Denne speciel udviklede ventilskab med vinger er specielt velegnet til mindre installationer. Ventilskabet gør det nemt at installere og udføre efterfølgende service i tørvejr, idet alle installationer er samlet et sted.

FORDELE + Dansk produceret + Høj kvalitet + Adgangsforhold

Alle el- og rørinstallationer, ventiler og flowmålere er placeret med gode adgangsforhold i hver sin sektion af skabet. Ventilskabet er både isoleret og frostsikret, da det er opbygget af de sædvanlige kvalitetselementer.

+ Fuld isoleret + Lang levetid + Minimal vedligeholdelse + Leveres på betonplade

Produktion på dansk fabrik: Ventilskabet med vinger fremstilles, og installationerne monteres på vores egen fabrik i Danmark. Levering on-site: For at gøre det nemt for dig som kunde leverer vi det færdiginstallerede ventilskab på det ønskede sted. Vores løsninger er gennemtestede til at kunne modstå alt slags vejr. Kvalitetspolitik: Hos Alfred Priess A/S har vi fokus på kvalitetssikring for at nå vores målsætning om at give dig et produkt, der lever op til dine krav og forventninger. Vores kvalitetspolitik sikrer dig en høj kvalitet, god service og det fulde overblik over din løsning. Kontakt Kim R. Mortensen på tel.: 2938 7084 og Kasper Wenzel på tel.: 2938 1430 eller læs mere på www.priess.dk

Alfred Priess A/S har specialiseret sig i produktion af pumpe- og ventilhuse til spildevands branchen. Alfred Priess A/S | Sevelvej 51 | DK-7830 Vinderup | Tel.: 9744 1011 | Fax: 9744 2868 | priess@priess.dk | www.priess.dk


RENOVERING OG ETABLERING AF

• Pumpestationer • Pumpehuse • Glasfiber indsatse • Glasfiber brønde • Glasfiber udskiller • Glasfiber kemitanke • Specialdæksler i alu • PE svejsning • PE brønde • Rustfast stål

Firmaet Sass Husum er med mere end 20 år i branchen anerkendt og kendt for sit høje faglige kompetenceniveau indenfor pumpestationer og spildevandsbrønde. Vi har et stærkt produktprogram med standardprodukter, specialløsninger samt supplerende produkter.

Strandvejen 34 • 8961 Allingåbro • Tel. 24751575 • Jan@sasshusum.dk www.sasshusum.dk

www.2of US.dk

• Glasfiber sandfang

www.2of US.dk

44  spildevand #2/17

PUMPESTATIONER, SPILDEVANDSOG GLASFIBERBRØNDE


ÅR SM Ø D E O M TALER AF U D STILLERE Spildevandsteknisk Årsmøde er det rette sted at komme for dig, der er på jagt efter ny viden og inspiration til arbejdet på de danske renseanlæg. 142 udstillere er klar til at tage imod dig og dine kolleger på Grindsted Renseanlæg den 8. og 9. juni 2017. På de følgende sider kan du på forhånd danne dig et overblik over, hvilke leverandører til spildevandsbranchen, du gerne vil tale nærmere med. Der er meget at vælge imellem – og hvem ved – måske skal du besøge dem alle?

Driftssikre muligheder med ABB-løsninger Vi har fyldt standen med ABB’s kapslinger proppet med lækkert indhold. Vi viser produkter, specielt tilpasset spildevandssegmentet og indbyg­ get i ABB-kapslinger, så den samlede opbygning bidrager til at give en driftssikker løsning. Kom forbi hos os på standen, og få en snak. Vi præsenterer også vores nyeste Smart Sensor, som kan få motorer i jeres applikationer til selv at sige, hvornår det er tiltrængt med service. Samtidig introducerer vi vores nyeste frekvensomformer ACQ580, specielt tilpasset vandapplikationer.

DANSK er H2S-WARN, nok verdens bedste og mest stabile svovl­ brintemåler. Det nye design har gjort H2S-WARN tættere og langt mere robust. H2S-WARN, som ”on-line” måler samt tilhørende web-baseret soft­ ware, giver den optimale mulighed for registrering af H2S forekom­ ster, let og overskueligt. Skal der doseres mod svovlbrinte forekomster, kan ABC-Miljø til­ byde dosekontrol. Et doseringssystem med pumpe, niveaumåler, kontrol- og styringsenhed mm., som konstant er i forbindelse med en H2S-WARN svovlbrintemåler samt webbasseret software med dose­ ringsalgoritme. Besøg vores stand til Årsmødet. I år deler vi stand med Nordic Tech Solution samt Brenntag, Danmark ABC-Miljø Tlf. 3678 7131

Agrometer a/s med spændende stand Agrometer a/s har på årsmødet flere spændende nyheder med. Særligt kan nævnes den selvrensende spildevandsbrønd, der minimerer til­ stopninger og driftsomkostninger. Ligeledes kan I på Agrometers stand se pumper i aktion i flere ”aktive” udstillingsmodeller. Agrometer a/s har samtidig fornøjelsen af at vise Grindsted Renseanlægs pumpe­ rum, som selvfølgelig stadig er fuld af Gorman Rupp pumper.

Alfa Laval tilbyder løsninger til vand- og spildevandsbehandling Alfa Laval kan som unik slamafvandingsleverandør tilbyde kvalifi­ ceret rådgivning såvel som et komplet udvalg af maskiner, som repræsenterer de teknologiske løsninger, der findes på markedet i dag. Alfa Laval kan således vælge den bedste løsning til netop din virksomheds behov. Over 130 års erfaring i branchen vidner om, at Alfa Laval gang på gang samarbejder med alle vores kunder om at reducere det miljø­

Dansk kvalitet siden 1921 Alfred Priess A/S er Danmarks førende producent af transformer­ stationer, pumpe- og teknikhuse, og vi har mere end 30 års erfaring med udvikling og produktion af overbygninger i høj kvalitet. Mere end 20.000 enheder er solgt til danske elselskaber, pumpe- og forsy­ ningsvirksomheder. Vi har en meget fleksibel indgangsvinkel til produktudvikling og kundetilpassende løsninger, og vi tilbyder vores overbygninger med forskelligt tilbehør og materialevalg.

Fælder til skadedyrsbekæmpelse Anticimex er en af de førende skadedyrsvirksomheder i Danmark. Gennem skræddersyede serviceaftaler, hjælper vi blandt andre for­ syningsselskaber med rottebekæmpelsen på og under overfladen. Til årsmødeudstillingen fortæller vi om et af de nyeste våben mod rot­ terne, Goodnature. Når Goodnature-fælden har været aktiveret, lader den sig selv igen i modsætning til gængse klapfælder. Den kan der­ for slå op til 30 rotter ihjel, før den skal serviceres og er den moder­ ne, giftfri løsning, som er effektiv i for eksempel pumpestationer. På årsmødeudstillingen kan du også se de smarte WiseTraps, som er elektroniske kloakfælder, der med succes reducerer rotteplagen mange steder i Danmark. www.anticimex.dk

Måleinstrumenter til vand og spildevand Aquasense beskæftiger sig med målinger i vand og vandige opløs­ ninger. Regnmåling, niveau, flowmålinger og kvalitet i drikkevand, i kloakker, overløbsmålinger, spildevandsbestemmelse, alle relevante parametre på et rensningsanlæg, udløbsmålinger både i flow og kva­ litet og målinger i åer, søer og i havet. Aquasense sælger måleinstrumenter til slutbrugere og entreprenører i hele dette marked. Aquasense installerer, driver og vedligeholder måleinstrumenter for slutbrugere i samme marked. Desuden er der en betydelig udlejningsforretning, hvor Aquasense leverer måledata i et aftalt tidsrum til interesserede kunder. Aquasense har et omfat­ tende IT miljø til data indsamling fra dataloggere (via GPRS, IP o.l.), samt præsentation af måledata. www.aquasense.dk

spildevand #2/17  45

Registrering af H2S forekomst

mæssige fodaftryk fra vand- og spildevand til gavn for vores fælles miljø, med produkter som er karakteriseret ved kvalitet, innovation og opmærksomhed på detaljerne – alle med det formål at tilføre jeres virksomhed optimal ydeevne og minimale livscyklusomkostninger.


Spændende produkter hos AxFlow Den voksende miljøbevidsthed, forbedrede processer og viden om håndtering af miljø­ problemer, har efterhånden medført en nultolerance overfor udslip af ubehandlet spildevand, frås med vand eller uhensigts­ mæssig anvendelse og deponering af slam. Derfor gennemgår alt spil­ devand i dag rensning på renseanlæg. Dette har ført til større behov for pumper, filtre og anden beslægtet udstyr på vore renseanlæg. Kravene til udstyret er høj kvalitet, enkelt vedligehold, lavt energifor­ brug og høj driftsikkerhed. AxFlow A/S tilbyder pumper og neddelere til slam, kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper. Kemikaliehåndtering med fadpumper. Riste for indløb og overløb. Vandbehandling med auto­ matiske filtre, UV lys og slamafvanding vha. filterpressere

MasterSeal programmet tilbyder en ny generation af cementbaseret vandtætning med mindre forbrug, elasticitet, også ved lave tempera­ turer, samt kort hærdetid, hvilket betyder, at konstruktionen hurtigt kan tages i brug igen. BASF´s nye generation af Zetag polymerer sikrer enestående drift og økonomi på fremtidens renseanlæg. Zetag ULTRA bygger på den nyeste teknologi, der sikrer en effektiv binding, hvilket gør den høje molekylære polymer velegnet i proces­ ser med høj mekaniske belastning. Zetag ULTRA sikrer en stabil pro­ duktion med fin rejekt og et højt tørstof.

50 års erfaring indenfor dit område

46  spildevand #2/17

Sikkerhed og adgangskontrol Igen i år sætter Birepo fokus på adgangen, og ikke mindst den rigtige og kontrolleret adgang. Via egen produktion implementerer vi : -  Godkendte nøglesystemer -  Elektroniske nøglesystemer - 3-kantsnøgler - Adgangskontrol -  Nøglebokse og skabe Drift og logistik skaber øget effektivitet. Vi har hjulpet mange i bran­ chen med at skabe den rigtige adgang til den rigtige mand til jobbet mekanisk eller elektronisk. Besøg os til en snak og demonstration af mulighederne for øget sik­ ring og effektivitet, og besøg gerne birepo.dk eller ring på 4390 3733. Vel mødt, Birepo

Selvrensende vandfiltre Automatiske og manuelle filterløsninger. Pålidelig filtrering og effek­ tiv beskyttelse af dyser, UV mm. BOLLFILTER er en af de førende producenter af væskefiltre og har en bred produktportefølje af filtre til mange forskellige og krævende applikationer. Vores selvrensende vandfiltre, med en filtreringsgrad fra 25 µm, er en særdeles effektiv løsning i mange forskellige applikationer, og fin­ der anvendelse i det meste af verdenen. BOLLFILTER byder jer velkommen på vores stand til en snak om jeres behov. www.bollfilter.dk

BASF mere end bare polymer….. Master Builders Solutions og Zetag ULTRA Løsninger til betonreparation og højeffektiv cementbaseret vandtæt­ ning sikrer drift uden lange afbrydelser www.btc-europe.com www.master-builders-solutions.basf.dk MasterEmaco reparationsmørtler er et komplet sortiment til reparati­ on af beton med holdbarhed og pålidelighed – også når der arbejdes under tidspres.

Busch er en af verdens største producenter af vakuumpumper, blæ­ sere og kompressorer. Vores produkter er førende inden for vakuumog overtryksteknologi. Vi har over 50 års erfaring og ekspertise inden for produktion af vakuum- og overtryksteknologi, vi kan levere kundespecifikke løsnin­ ger til alle opgaver, hvor der kræves. Alle vore produkter findes med forskellige tilvalg og avancerede desig­ negenskaber og passer dermed til en lang række anvendelsesområder, så vores kunder får de bedst egnede og mest rentable løsninger.

Hjælpestoffer til spildevand, slam, luft og gas Besøg dankalks stand på Årsmødet og hør om vort omfattende program af kalkprodukter og øvrige hjælpestoffer til slam- og spilde­ vandsbehandling samt alkalinitetsforbedring. Vi er stærke på slamafvanding, fosforfældning og svovlbrintebekæm­ pelse. Til ”slam og proces” har vi Praestol® polymer, Dosatron polymerdose­ ringsapparatet, skumdæmpere og struvithæmmere samt fældningskemikalierne jernklorid, jernsulfat og polyaluminiumklorid. Svovlbrinte i spildevand behandler vi med Nutriox (calciumnitrat) eller jernforbindelser. Luft og gas renser vi for svovlbrinte og siloxaner med aktive kul. Vi tilbyder pereddikesyre til desinfektion af udløbsvand og melasse som billig og effektiv kulstofkilde. Spørg dankalk, når gamle processer skal optimeres, eller nye kommer til. Tlf. 3368 7400 – dankalk@dankalk.dk www.dankalk.dk

Din løsning - Besøg DANOVA®! Sådan får du styr på din opgave! Besøg DANOVA®, en 100% dansk­ ejet virksomhed med årtiers erfaring i løsninger indenfor flow- niveau og nedbørsmåling, klimatilpasning, indsivning og meget mere. Er du træt af uendelige krøllede forklaringer omkring målere og data ? Vil du gerne have tingene forklaret på dansk ? Har du brug for kvali­ tet, stabile produkter og god service ? Vil du have dine data uden binding til én udbyder eller ét system ? Vi glæder os til at byde dig velkommen.


Fremragende lav-hastigheds effektivitet

spildevand #2/17  47

Det kræver sand innovation at opnå en høj effektivitet i lav-hastigheds spildevandsmixning. Flow boosteren type ABS XSB fra Sulzer er den mest effektive langsomt kørende mixer af sin slags – den er i stand til at reducere energiforbruget med op til 25%. Besparelserne begynder med XSB’ens premium-efficiency

motor og dens robuste gearkasse. Derudover er der også de unikke selvrensende propeller, hvis overlegne thrust of flow kapacitet kan erstatte to andre mixere. Resultatet er derfor ikke kun et mindre energiforbrug, men også lavere investeringsog vedligeholdelsesomkostninger.

Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon +45 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com/denmark


VERDENS NYHED Mekanisk rottefælde til bekæmpelse i kloakken 48  spildevand #2/17

RatTrap

- det

sikre • Kombineret mekanisk dræberfælde og rottespærre

valg

• Fældestørrelse Ø150 til Ø500 • Billige driftsomkostninger • Ledningsfri kommunikation • Prisstærk kloakfælde • Grøn og human bekæmpelse uden brug af gift

Besøg os på Rørcenterdagene på Teknologisk Institut den 14. og 15. juni på stand 147

Kontakt Tec-SolutionZ og hør mere

Tlf. +45 3121 2989 • info@tec-solutionz.com


EL:CON - specialister i pumpestyring, SCADA-software og elinstallation

Lever du livet farligt? Du kan hente vores gratis White Paper om de farlige VOC’er, så du ved, hvad du skal passe på! Kom forbi vores stand, få dit White Paper og se bl.a. Crowcons Gas Pro PIO detektor, som detekterer op til 5 forskellige gasarter.

Beluftere og ekscentersnekkepumper SSI/OTT beluftere med EPDM membraner Teflon eller Fluor coa­ tet, Silikone eller Polyuretan. Bellin ekscentersnekkepumper med lang levetid og fornuftige reser­ve­ delspriser. DC-Pump, www.dc-pump.dk

Besøg EL:CON på STF-årsmødet 2017. Her præsenterer vi blandt andet to pro­ dukter til spildevandsmarkedet, der er funktionelle, fleksible og konkurrence­ dygtige på prisen: •  EL:CONs komplette pumpestyring, som nemt kan videreudbygges og gør jer uafhængige af bestemte produ­ center og leverandører •  EL:CONs udendørsskab, som er spe­ cialudviklet til det danske marked Med EL:CON som samarbejdspartner behøver du kun én kontaktper­ son – vi fungerer som både del- og totalleverandør inden for styring, regulerings- og overvågningsanlæg samt elinstallation. www.elcon.dk

Spændende nyt hos Endress+Hauser

DESMI garanterer nyeste know-how med vibrationssensorer og energi­rigtige løsninger. DESMI har mange års erfaring med projektering af pumpestationer til spildevandssystemer. Erfaringen anvender vi ved hvert projekt og sikrer vores kunder mod unødigt høje omkostninger, hvad enten der er tale om installation, drift eller renovering. Vi tilbyder komplette pumpestationer med bl.a. brønde, pumper, sty­ ringer og rørføring og skaber løsninger, der er individuelt tilpasset til at imødekomme det specifikke behov. Vær med til at sikre et godt vandmiljø i Danmark og vælg DESMI som din førende samarbejds­ partner.

Mekaniske akseltætninger og kompensatorer EagleBurgmann er en af verdens føre­ nde virksomheder inden for fremstilling af mekaniske akseltætninger og kom­ pensatorer. Hver dag bidrager over 6.000 medarbejdere på verdensplan med ideer, løsninger og engagement med at sikre, at vores produkter og ser­ vices efterlever vores kunders krav til HSE, kvalitet og driftssikkerhed. EagleBurgmanns løsninger er installeret i kraftværker, procesanlæg, raffinaderier, vandbehandlingsanlæg mv. på alle kontinenter. Vores afdeling i Danmark huser foruden salg af tætnings- og kompen­ sator løsninger også service centre, som bl.a. foretager reparation af mekaniske akseltætninger, turnkey installation, troubleshooting mm. Se mere om vores produkter og løsninger på www.eagleburgmann.dk og www.eagleburgmann-ej.com.

Mød os på STF Årsmøde 2017 Forberedelserne er godt i gang i EnviDan-teltet, og vi glæder os til at byde jer alle velkommen på vores stand. Vi leverer hele løsninger, med fokus på energiproduktion, teknologi­ udvikling og optimal anvendelse af ressourcer. Det ser vi frem til at tale mere om i Billund. Kom også og hør om vores softwareløsninger til hele forsynings­ branchen, som gør hverdagen nemmere for vores kunder og giver et samlet overblik

Hele Danmarks miljølaboratorium Eurofins er Danmarks største miljølaboratorium. Vi udfører kemiske og mikrobiologiske analyser af vand, jord og luft - samt tilhørende rådgivning inden for miljøområdet. Vi tilbyder landets bredeste vifte af akkrediterede analyser – metaler, miljøfremmede stoffer, andre organiske og uorganiske parameter, samt et stærkt værktøj til kilde­ sporing.

spildevand #2/17  49

Optimering af drift på spildevandsløsninger!

Kom og besøg os på vores uden­ dørs stand, hvor vi har vores analyse­trailer med. Du kan blandt andet se og høre om følgende: •  De populære FMR10 og FMR20 Bluetooth radarmålere, som har optimeret mere end 400 niveaumålepunkter. Hør hvordan disse radarmålere kan optimere din applikation, og se hvor nemt du programmerer og idriftsætter din 2 tråds radarmåler via Bluetooth kommunikation. •  Den præcise radarmåler FMR60 med en spredningsvinkel helt ned til 3 grader. •  Den innovative Promag 400 flowmåler, der kan verificere og kontrolle­re sig selv enkelt og nemt i henhold til myndighedskrav og ISO9001. Vi glæder os til at se dig!


Vi har landsdækkende prøvetagning af spildevand, slam og perkolat. Vi har stor erfaring og viden inden for en lang række af brancher og anlægstyper, samt råder over moderne prøveudtagningsudstyr. Vi har et meget kompetent kundecenter, som kan kontaktes på tlf. 70 22 42 66, for nærmere dialog omkring analysebehov og rådgivning. www.eurofins.dk

50  spildevand #2/17

Måling, styring og nyt ansigt Kom forbi og mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Billund. I år præsenterer vi flere spændende nyheder: •  Online optisk NO2/NO3/COD – alle parameter i 1 sensor •  Oplev og prøv forenklet VARiON-software •  Ny kompakt IQ Sensor Net-kontroller •  Hør om udvidet ethernet-løsninger •  Vores mange nye slamspejlsreferencer •  Flowmåleren TidalFlux til delvist fyldte rør •  Fjernstyring af MAXX prøveudtager •  Fjernstyring af IQ-system, webløsning. •  Og hils på vores nye servicetekniker Bo Jelling Nørskov Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvføl­ gelig andre nyheder og gode priser på bl.a. niveau- og flowmåling. Vi glæder os til at se jer og få en god snak.

Ferskvandscentret Kursus Tag Ferskvandscentret med hjem Maden må du spise på stedet: Som altid kan du på Ferskvands­centrets stand smage det gode køkken fra Silkeborg – vi tager laks med til din forret begge årsmødedage i Billund! Bestillingskurserne slår virkelig igen­ nem – vi kommer stadig oftere ud med et kursus, skræddersyet til bestilleren. Senest til BIOFOS og Ringkøbing-Skjern Forsyning. Skal vi også komme til jer? Alle kender vores Spildevandsoperatørkurser og Afløbsoperatør­ kurser – i Billund kan du også høre om alle de andre kurser, både helt nye og optimerede sællerter. Endelig kan du deltage i vores to konkurrencer – én om kataloget og én om nye kurser – og vind gode præmier.

Løsninger til procesautomation Mød automationsspecialisten Festo på årsmødet og få inspiration til øget pro­ duktivitet og driftssikkerhed på jeres spildevandsanlæg. Vores erfarne eks­ perter kan rådgive jer i alle projektfaser lige fra engineering til idriftsættelse. Jo tidligere i projektet, I involverer Festo, jo mere optimal bliver jeres samlede automationsløsning – både økonomisk og teknisk. Besøg vores stand og oplev vores seneste pneumatiske og elektriske produktnyheder og komplette løsninger til automation af spildevandsprocesser, der kan gøre jeres arbejde nemmere og mere effektivt. Vi ser frem til at møde jer på årsmødet. www.festo.dk/water

Specialister i forsyningsvirksomheder Forstas’ specialafdeling i Aarhus beskæftiger sig med alt inden for grøn drift, herunder alle driftsopgaver for forsyningsvirksomheder herunder græsklipning, friklipning af hegn, ukrudtsbekæmpelse mm, rep. eller opsætning af nyt hegn. Herudover har vi stor erfaring med screening af regnvandsbassiner (vurdering af tilstand), renovering af regnvandsbassiner, udskiftning af bygværker, oprensning med specialmaskine (gravemaskine med langarm) samt viderehåndtering af opgravet sediment. Vi har spe­ cialmaskiner til nedknusning af beplantning, som endvidere kan køre på stejle skråninger. Vi har specialister i opmåling af arealer samt efterfølgende indtegning i GIS kort eller andet program.

VARIO HC varmeblokken med nedkøling På årsmødets udstilling viser Frisenette ApS en nyhed i NANO­ COLOR®-sortimentet – VARIO HC varmeblokken med nedkøling. VARIO HC nedkøler testrør fra 160°C til 50°C på mindre end 10 min. Som de andre varmeblokke i serien til hhv. 12 og 24 rør, kan VARIO HC varme op fra stuetemperatur til 160°C på under 10 min. Alle var­ meblokke har touch screen og er særdeles brugervenlige. VARIO varmeblokke kan nemt kalibreres og certifikat derpå kan udskrives. Kom og hør om mulighederne for at automatisere vandanalyser. Vi har solgt den første robot fra hollandske Skalar Analytical B.V. til Aalborg Universitet. Skalar er verdensførende inden for laboratorieautomatisering. www.frisenette.dk

Få en effektiv forsyning med software fra Frontmatec - din totalleverandør Kravene til forsyningsbranchen har aldrig været større. Heldigvis følger vores teknologi med, og vi har altid nye løsninger, der forbedrer og effektivise­ rer jeres forretning i dagligdagen. Benchmarking: Med vores SCADA-løsning har du mulig­ hed for at benchemarke alle dine resul­ tater ud fra bl.a. dine nøgletal, alarmer, forbrug og vedligehold. High Performance HMI Med HP HMI fra Frontmatec får du en brugerflade, der kun viser de relevante oplysninger for operatøren, når processen eller komponen­ terne afviger fra den normale drift. Power BI Nu kan vores SCADA-system også levere vigtige data til MS Azure. Herfra kan data frit bruges sammen med data fra andre systemer til dit dashboard eller til benchmarking.


Højt og konstant flow - også i urene medier Gorman Rupp Super-Flow Færre driftsstop, bedre ydelse og lavere energiforbrug. Det er de helt konkrete fordele, I får med Gorman Rupp Super-Flow. Den nyeste generation af tørtopstillede og tilstopningsfrie spildevandspumper. Rupp Super T-serie pumper, og få en mere stabil og billigere drift.

ring e d a r opg Også e pumper! l af gam

Kontakt os for tilbud og mere info.

Det har jeres kollegaer opnået: Årlig besparelse på 15.000-20.000 kroner

”Siden 1994 har vi pumpet ca. 24,5 mio. m3 spildevand med begge vores Gorman Rupp pumper. I perioder har faldende ydelse eller stigende el-forbrug gjort det nødvendigt at tilse og rense pumperne for klude 1-2 gange i ugen. Siden vi opgraderede til den nye type slidplade i efteråret 2014, tilses pumperne nu kun én gang månedligt. Det giver os en årlig besparelse på ca. 15.000-20.000 kroner i mandetimer - foruden et reduceret strømforbrug”. Arne Søgaard Driftsleder Billund Vand A/S

Ingen tilstopninger i halvandet år

”Pumpestation Busbjergvej er etableret i 2003, og siden da har begge pumper pumpet ca. 4,5 mio. m3 spildevand. Typisk har vi renset pumperne for klude og lignende 3-10 gange årligt. Vi skiftede til de nye selvrensende slidplader i efteråret 2013, og siden da har vi ikke haft nogen tilstopninger. Det har også givet en besparelse på ca. 1 kW pr. pumpet kubikmeter spildevand”. Thomas Kristensen Driftsmedarbejder Energi Viborg A/S

spildevand #2/17  51

Opgrader jeres nuværende Gorman


52  spildevand #2/17

Effektiv rottebekæmpelse kræver samarbejde Hos Anticimex stræber vi efter et rottefrit Danmark. Kampen mod rotterne KAN vindes. Vi ved hvad det kræver for at få antallet af rotter reduceret: 1. En moderne og systematisk indsats mod rotterne med WiseTraps direkte i kloakken. 2. Et solidt samarbejde mellem forsyning, kommune og vores projektafdeling om rottebekæmpelsen. Ring til os på 25 98 01 46 og hør mere om vores projekter til det offentlige og partnerskabet mod rotterne. Eller se mere på www.wisecon.dk/kundecases/projekter-til-det-offentlige/

Fra d. 1.5.17 er WiseCon A/S blevet en del af Anticimex, der har overtaget salg og service af WiseCons produkter på det danske marked.

A PART OF


GasDetect redder liv med viden

Hvor vand og kvalitet mødes

GasDetect yder kompetent rådgivning og sparring helt fra starten af projekteringsfasen, leverer, installerer, vedligeholder og servicerer avanceret gasdetekteringsudstyr fra en vifte af anerkendte produ­ center, der hver især er eksperter inden for deres felt. Vi har fokus på din og dine medarbejderes sikkerhed med et meget højt serviceniveau og deraf meget højt sikkerhedsniveau. ATEX, marinegodkendelser, SIL etc. Gasdetektering kan leases med en fuld service kontrakt: GasDetect ejer og vedligeholder det leasede udstyr – med fuldt ansvar for udstyrets funktionsduelighed og tilgængelighed på din virksomhed. GasDetect har ét mål: At sikre dig den størst mulige sikkerhed. www.gas.dk

Kom og mød de kendte ansigter fra Hach og hils på vores nye salgs­ chef Mai Sørud på Årsmødet hos Billund Vand A/S. Vi byder på forfriskninger og spændende nye SOFTWARELØSNIN­ GER, der får laboratoriet og processen til at ”tale sammen” og opti­ merer driften af anlægget samtidig med, at du får sensorinformatio­ ner uanset, hvor du befinder dig. •  MSM – Trådløs kommunikation med onlinemålerne •  RTC – Optimering og drift af processer •  PROGNYSYS – Drift- og vedligeholdelsestilstand af målere Herudover præsenterer vi en ny optisk nitrit/nitrat sensor, ny bane­ brydende teknologi til måling af turbiditet og meget andet. Der vil også være mulighed for at deltage i vores konkurrence, der påskønner samarbejde i teams – for kun ”The Best Team Wins”. www.dk.hach.com

Mød HJORTKÆR på årsmødeudstillingen

Gerhardt Christensen A/S udstiller sammen med vores samarbejds­ partner på Sjælland - Lasse Nielsen’s Stålmontage ApS, som er certi­ ficeret i EN1090-2. Gerhardt Christensen A/S fremstiller specialdæksler, skydespjæld og kontraklapper, samt glasfiberstiger fra belgiske LM. Lasse Nielsen’s Stålmontage ApS fremstiller og monterer rustfrie rør­ systemer og flydetrapper mv. i tæt samarbejde med kunderne. Kom og se PF dæksel med vores nyeste rækværk med vinger, samt app-styret Linak el-aktuator. www.gc.dk – www.lnsm.dk

Kig indenfor i vores telt til en snak om udstyr og anlægsløsninger til driftsøkonomisk forafvanding, slamafvanding og mikrofiltrering. Vi har bl.a. tilføjet endnu flere funktioner i vores PolyUnit og med­ bringer de nyeste modeller af vores RDS10 Tromleafvander og MF600 Mikrofilter. - Og så udvider vi vores filterpallette med introduktionen af den tek­ nisk markedsledende STERAPORE MBR Hollow Fibre filterteknik fra Mitsubishi på det danske og skandinaviske marked. www.hjortkaer.dk

En løsning på svovlbrinteproblemet? Styring til pumpestationer Med en årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder og pum­ peløsninger er Grundfos en af verdens førende pumpeproducenter. På Spildevandsteknisk Årsmøde udstiller vi produkter og løsninger målrettet folk inden for spildevandsregi. Her har du mulighed for at komme i dialog med vores eksperter og blive opdateret eller få ny viden om vores produkter. Vi sætter fokus på styringer til overvåg­ ning af spildevandsbrønde og pumpestationer, der samtidig gør det muligt at afhjælpe problemer, inden pumperne går i alarmtilstand. Kom forbi vores stand i teltet og få en snak. www.grundfos.dk

Kig ind og få indblik i en miljømæssig hold­ bar løsning samt en økonomisk gevinst. Hybridfilter tilbyder filtre, der effektivt minimerer H2S fra spildevandsluften. Dermed kan man undgå lugtgener og lang­ sigtede tæringsskader på ledningsnettet og pumpestationer. Filterne virker også under fugtige forhold og er miljømæssigt nemme at håndtere. Filtrene fås i størrelse fra 1,5 m3/t til 2800 m3/t.

Løsninger til regnvandshåndtering G&S – your partner in flow technology Spildevandsløsninger, der er driftssikre, økonomiske, og hvor vi kan tilbyde at stå for installation, indkøring og service. Hele vores spildevandsteam vil stå klar til at vise de spændende løs­ ninger og fortælle dig, hvorfor vi er den rette partner for dig. Vi ses, Bo Vilsen, Nikolai Tønder, Jens Ulrik Jensen & Christian Michael Anker

Specialiseret i løsninger til regnvandshåndtering og de udfordringer, der opstår, når det regner. Det gælder især håndtering af øgede regnmængder og rensning af forurenet regnvand fra kloakker, tage og industriarealer. 1.  Afkobling af regnvand •  Dimensionering af LAR til klimasikring •  LAR-løsninger op til 50 års regnhændelser •  Vand fra tage, veje og industriarealer renses

spildevand #2/17  53

GC & LNSM med nye vinger


54  spildevand #2/17

•  Vejvand til vejtræer - inkl. salthåndtering •  Faunapassable regulatorer til vandløb 2. Fællesvand og overløbsvand •  Design og dimensionering af overløbsbygværker •  Opmåling, optegning og modernisering af eksisterende overløbs­ bygværker •  Højvandssikring af bygværker •  Risteløsninger med automatisk renholdelse •  Online-registrering af overløbs- og tilbageløbsmængder •  Rensning med bakteriefjernelse af overløbsvand •  Skyllesystemer til automatisk renholdelse af bassiner og ledninger www.hydrosystems.dk

Intego er en landsdækkende teknisk servicepartner, der leverer vær­ diskabende løsninger til industri, infrastruktur og erhverv. Vores man­ geårige erfaring og massive branchekendskab er din garanti for, at vi leverer en løsning, der imødekommer netop dine behov og ønsker. Vi beskæftiger flere end 600 medarbejdere, som arbejder ud fra vores hovedsæde i Aalborg og lokalafdelinger over hele landet. Ved at samarbejde med os får du en erfaren partner med en stor kompetencemæssig bredde. Vi tilbyder løsninger inden for el-teknik, mekanik og automation hele døgnet, året rundt. Besøg os på vores stand til årsmødet og hør mere. www.intego.dk

Nyhed: skrueblæser fra 350 – 4.000 Nm3/time Den enestående Sigma Prifil fra KAESER Kompressorer fås nu også til blæser, som er mere støjsvag, effektiv og økonomisk end andre. Med denne skrueblæser er det lykkes at overføre den kompetente KAESER-teknik, mere trykluft med lavere energiforbrug op til 35% mere effektive, uden coating af rotorene, ingen oliepumpe og oliekøler. Den integrerede styring Sigma Control 2 sørger for overvågning og enkel tilslutning til kommunikationsnetværk. Den nye skrueblæser giver sammen med kapselblæsere fra KAESER Kompressorer maksimal energieffektivtet, lang levetid og enkel håndtering. KAESER Kompressorer A/S Sten Larsen – tlf. 70 21 43 47 – sten.larsen@kaeser.com www.kaeser.dk

innovative løsninger til spildevandsindustrien KD Group A/S er en international cleantech-virksomhed, der er specialister i at udvikle og konstruere innovative løsninger i høj kvalitet til primært spildevandsindustrien. Hos KD Group er Value Engineering det bærende mindset til at udvikle bedre produkter og løsninger, og som altid balanceres/optimeres i forhold til kvalitet, omkostninger, tilgængelighed og ydeevne. Besøg os på årsmødet og se vores nyeste KD43 Båndrist, der effek­ tivt separerer affaldsstoffer som sten, sand og andre ristestoffer i spildevand. Hør også om vores innovativ miljøprojekt - Project X, som blandt andet fjerner mere end 90% af mikroplast i spildevand. Vi glæder os meget til at hilse på jer.

Kemira Water Danmark A/S – din partner til fosfor­ fjernelse, slamafvanding og svovlbrintebekæmpelse Kemira Water Danmark A/S har i 30 år været førende inden for salg af produkter til fosforfjernelse, slamafvanding og svovlbrintebekæm­ pelse. Vi er kendte for et højt serviceniveau over for vores kunder, som er: forsyningsvirksomheder, fødevareproducenter, kemiske virk­ somheder, biogasanlæg samt biotekselskaber. Vores tre salgsrepræsentanter har mange års erfaring inden for vand­behandling og kan finde en løsning, der optimerer ethvert behov – der, hvor vand møder kemi. Vi støtter op om STF og udstiller ved årsmødet hos Billund Vand, så kom forbi og hils på - vi byder på en fadøl og en grillpølse. Læs mere om os og find kontaktoplysninger på www.kemira.dk

Vil du også spare penge? Minimér driftsomkost­ ningerne på din perimetersikring Flere forsyningsselskaber har valgt hegnsinspektion fra KIBO Sikring for at opnå overblik over hegnet ved spildevandsanlæg og renseanlæg. KIBO Sikring gennemgår hegnet, kortlægger eventuelle skader og dokumenterer skaderne med billeder. Herefter bliver skader, billeder og pris drøftet på et møde med KIBOs hegnsinspektør. Når reparationsomfanget er aftalt, bliver skaderne udbedret. KIBO Sikring tilbyder ligeledes beskæring af levende hegn og træer som potentielt kan ødelægge hegn og porte. KIBO Sikring hjælper også med service på automatiske porte og bomanlæg. Ring til serviceleder Niels Nørgaard på tlf. 20757441 og book et ufor­ pligtende inspirationsmøde.

Øget fokus på spildevand og miljø Ny direktør hos LD Handel & Miljø Jens Bang Holmgaard skal være med til at udvikle LD Handel & Miljø til en endnu større spiller på spildevands- og miljøområdet. Vi har fokus på alt fra tekniske pro­ dukter til renseanlæg, specialrengøringsmidler til bl.a. fjernelse af polymer-film fra gulve samt miljøcontainerløsninger, der imødekom­ mer de særlige krav, der stilles til opbevaring af vandforurenende og brandfarlige stoffer. LD Handel & Miljø blev grundlagt i 1986 med det overordnede mål at fungere som det stærke og dynamiske bindeled mellem vores kunder og leverandører. Vores kerne er stadig intakt, selvom vi har fulgt med tidens udvikling.

Alternativ løsning vinder indpas For knap 4 år siden kunne vi introducere vores løsning til spilde­ vandshåndtering og ventiler til det danske marked. Selve løsningen består af en LA36 aktuator, som kan monteres på de eksisterende ventiler, der sidder forskellige steder på renseanlæggene. Aktuatoren sikrer en automatisering af ventilerne, som gør, at renseanlægget nemt og enkelt kan overvåges.


BEFRI RENSNINGSANLÆGGET FOR SVINERI OG STØJ FRA MÅGER

Animal Control udvikler og producerer videnbaserede produkter og koncepter til afværgning af gener fra fugle og pattedyr. Det gør vi både inden for landbrug og skovbrug, samt på minkfarme, boreplatforme og rensningsanlæg. Animal Control er et velafprøvet afværgekoncept, der bruger lyd til at skræmme fuglene væk fra rensningsanlægget, og som effektivt kan hjælpe med at reducere genernes omfang. Produktet bliver individuelt tilpasset til lokation og vildtart. Anico-Bird aktiveres via sensorteknologi eller med en fjernbetjening med en rækkevidde på op til 2000 meter.

c o n t r o l

spildevand #2/17  55

a n i m a l

Anico Animal Control er en visionær, dynamisk virksomhed, med mange års erfaring i at udvikle, producere og installere avancerede afværgeprodukter.

Algade 56 | 5500 Middelfart | www.anico.dk | Email: mr@anico.dk | Tlf.: 2815 5084

∠ 䠀樀 礀搀攀氀猀攀 漀最 氀愀瘀琀 攀渀攀爀最椀昀漀爀戀爀甀最 ∠ 䬀愀瀀愀挀椀琀攀琀攀爀 洀攀氀氀攀洀 ㈀㔀ⴀ㄀㜀  欀最 吀匀

刀䐀匀 吀爀漀洀氀攀愀昀瘀愀渀搀攀爀 ∠ 䴀攀最攀琀 搀爀椀椀猀椀欀欀攀爀Ⰰ 洀椀渀椀洀甀洀 瘀攀搀氀椀最攀栀漀氀搀

匀琀攀爀愀瀀漀爀攀  䴀䈀刀    䠀漀氀氀漀眀 䘀椀戀爀攀 ǻ氀琀攀爀琀攀欀渀椀欀

昀爀愀 䴀椀琀猀甀戀椀猀栀椀 ⴀ 渀甀 瀀 搀攀琀     猀欀愀渀搀椀渀愀瘀椀猀欀攀 洀愀爀欀攀搀

䠀䴀 倀甀洀瀀攀瘀愀猀欀攀爀

∠ 䘀氀攀欀猀椀戀攀氀 瘀愀猀欀 愀昀 瀀甀洀瀀攀爀 漀最 搀攀氀攀

䬀椀最 椀渀搀  瀀 爀猀洀搀攀琀  椀 䜀爀椀渀搀猀琀攀搀

⬀㐀㔀 㜀㔀㄀㤀㄀㄀㈀  簀 眀眀眀⸀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀 簀 椀渀昀漀䀀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀


Overløbsregistrering Registrer overløb med stand alone-styring udviklet af EL:CON. » Styringen beregner overløbsmængden ud fra en række standardiserede beregninger (rør, rende, 10 punkts m. fl.). Der er fuld datalogning lokalt, ligesom der kan etableres dataopkobling for eksempel via GPRS-opkobling. » Styringen er udstyret med en Siemens- eller Rockwell-PLC, og et standard program, der kan konfigureres fra SCADA-system eller et lokalt operatørpanel.

56  spildevand #2/17

» Styringen kan leveres med solceller og batterier, så ekstern elforsyning ikke er nødvendig. Under nogle forsyningsselskaber er etablering af marktilslutning ligeledes en mulighed.

Om EL:CON A/S EL:CON er en landsdækkende aktør på det eltekniske marked med egenproduktion af styretavler og programmering af software. EL:CON fungerer som både del- og totalleverandør til spildevandsvirksomheder inden for styring, regulerings- og overvågningsanlæg samt elinstallation.

EL:CON A/S Tel 7266 7077 automation@elcon-as.dk www.elcon-as.dk

Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk

www.emersonindustrial.com


Vores løsning sidder efterhånden på en række spildevandsanlæg rundt om i verdenen. Derudover er vi også inviteret til Chicago, hvor vi sammen med en række andre store danske firmaer, skal give inspi­ ration og viden til, hvordan de kan optimere deres spildevandshånd­ tering.

Valmet præsenterer en ny glasforet stamtørstofmåler baseret på Mikrobølgeteknologi

Eksperter i biomasse og slam Lobe ApS er et ingeniør- og handelsfirma beliggende i Vamdrup i Danmark med afdeling i Asker i Norge samt servicepart­ nere i hele Skandinavien. Vi holder fokus på det, vi er gode til, nemlig loberotorpum­ per, ekcentersnekkepumper, tandhjulspum­ per, membranpumper og doseringspumper. Vore medarbejdere har mere end 20 års erfaring med rådgivning og dimensionering af pum­ per til en bred del af dansk industri, herunder procesindustri, spilde­ vand, biogas, levnedsmiddel og farmaceutisk industri. Vi leverer ikke blot en pumpe, men en komplet løsning med kompe­ tent rådgivning både før, under og efter salget, bakket op af en høj grad af fleksibilitet og service. www.Lobe.dk

Mercell er bindeleddet mellem indkøber og leverandør. Vi tilbyder digi­ taliseret indkøbsproces og værdiskabelse i såvel dialogen som styrin­ gen af udbud/tilbud og mulighed for efterfølgende kontraktstyring. Mercells web-baserede Udbudsportal er modulopbygget og sikre ordregivers pligt til at anvende elektronisk kommunikation. •  Indkøb med fokus på direkte/indirekte omkostninger – Udbyd opgaver og gennemfør indkøb •  Afvikling af alle former for udbud over og under EU tærskelværdierne •  ESPDet er tilgængeligt direkte i portalen – nemmere for både ordre­givere og tilbudsgivere •  Nem og dokumenteret kommunikation samt historik – internt og eksternt Udbudsportalen sikrer effektiv tilbudsindhentning hos kvalificerede leverandører til det offentlige marked. Vi etablerer kontakt til mere end 8.000 leverandører. www.mercell.dk

MT Miljøteknik MT Miljøteknik tilbyder totalløsninger inden for smedefaget med speciale i produktion af alu-dæksler, ståldæksler og sikkerhedsriste, hvor vi har mange års erfaring. Vi indgår gerne som en aktiv sparrings­ partner igennem forløbet fra ide til produk­ tion. Kig forbi vores stand og få en snak. www.mt-miljoeteknik.dk

spildevand #2/17  57

Valmet TS anvendes i både industrielle og kommunale spildevandsanlæg, på selv de vanskeligste applikationer. Der måles fra 0 – 35% TS i slam i alle de processer, hvor man ønsker en sand og hurtig værdi for indholdet af slamtør­ stof, så man hurtigt kan gribe ind i pro­ cessen. Slam kan i enkelte tilfælde være så tyktflydende, at der sætter sig en belægning på indersiden, men det er nu løst med en ny sensor, der er glasforet. Med anvendelse af Valmet TS opnås der store besparelser på både kemikalier og polymerer i processen, og kapaciteten øges. Lisco Analytical ApS har en demo med på udstillingen.

Oplev Mercells Udbudsportal

Totalløsninger for tryksat kloakering Munck Forsyningsledninger a/s præsenterer i år de nyeste udviklin­ ger inden for vort system for tryksat kloakering – LPS 2000. Med systemet optimeres flowhastigheder gennem anvendelse af trykledninger i dim. fra ø32mm og opefter. Desuden viser vi vore forskellige systemer for rørsprængning, bur­ sting og styret boring. Besøg os på vor stand og hør nærmere om systemerne. www.munck-forsyning.dk

NID

Nordic Infrastructure Design

Lad V. Løwener løse dine opgaver inden for pumper, vakuum og instrumentering Kom forbi vores erfarne team og få en god fagsnak, når det drejer sig om at finde den rigtige løsning til dine pumpeopgaver, beluftning, flowmåling, uv-anlæg mv. Løwener gør det nemt og attraktivt for jer at vælge det, som passer bedst til jeres opgave. Vores salgs-, service og supportteam i procesteknik har mange års erfaring og et stærkt samarbejde bag os med vores kompetente pro­ ducenter og samarbejdspartnere inden for de respektive områder ifm spildevand. Vi byder på en forfriskning og præsenterer seneste nyheder, fx vores nye tryktransducer til neddykning.

En bæredygtig fremtid gennem design

Fuldt program af kompositdæksler www.NID.design

En bæredygtig fremtid gennem design

Efter stor succes med vores komposit­ dæksel Ø600 med flydende karm til 40 tons, præsenterer vi nu et fuldt pro­ gram af kompositdæksler, heriblandt Ø425 og Ø315 med flydende karme alle til 40 tons belastning. NID har en vision om at skabe et bedre arbejdsmiljø - med respekt for miljøet. Vi udvikler og producerer innovative kompositdæksler, karme og adgangsbrønd til fiber og ventiler. Kig forbi, se vores udvalg og få en snak om, hvordan vi forbedrer jeres arbejdsmiljø.


Rottespærre TX11 – et sikkert valg Nielsen & Risager AS, Rådgivende Ingeniører

58  spildevand #2/17

Vi har siden 1974 haft spildevand som det primære forretningsom­ råde, og i dag er forsyningernes spildevandsselskaber blandt vores største kunder. Vores 25 ingeniører og teknikere udfører bl.a. følgende opgaver: •  Ledningsregistrering (GIS), vandforsyning/kloak •  Kloaksanering herunder tilstandsregistrering, forslag til strukturelle ændringer, nyanlæg og opdimensionering (Mike Urban, LTS/RTC) •  Trykstødsberegninger (Waterhammer/WHPS) •  Klimatilpasning, oversvømmelsesmodellering •  Sporing af uvedkommende vand •  Terrænmodellering/Jordberegninger (Bentley InRoads) •  Geotekniske undersøgelser •  Kloakering herunder pumpestationer og bassinanlæg •  NO-DIG renoveringer •  Renoveringsprojekter, renseanlæg •  Indkøb af varer og tjenesteydelser (typisk EU-udbud) Vi udarbejder dispositionsforslag, projekterer, udbyder og indstiller, varetager byggeledelse og tilsyn, udarbejder ”som udført” dokumen­ tation og, teknisk dokumentation, idriftsætning af spildevandstekni­ ske anlæg.

Nordisk Innovation er en dansk virksomhed med speciale i udvikling og egen produktion af rotte­ spærre til det danske kloaksystem. Via vores erfa­ ring og i dialog med kloakmestre landet over har vi gennem de sidste 14 år konstant arbejdet på at skabe forbedringer som optimerer driften og sik­ kerheden ved brug af rottespærre i kloaksystemet. Vores produkt er i dag et spejlbillede af knowhow fra kloakmesteren og en dansk produktionslinje, der kan omdanne ideer til virkelighed. Rottespærre TX11 – et sikkert valg

Du har nøglen til løsningerne Orbicon arbejder med at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi. Vi har mere end 150 års erfaring, viden og know-how. Dialogen med dig giver os nøglen til at levere den løsning, der er optimal for dig. Vi arbejder inden for miljø, natur, byggeri, forsyning, klima, ener­ gi, arbejdsmiljø og infrastruktur. Når du vælger Orbicon, vælger du samarbejdet. Jo bedre, vi forstår dine ønsker og behov, des bedre kan vi løse opgaverne. Vi tager ansvar. Det væsentligste for os er, at løsningen lever op til dine forventninger om kvalitet, økonomi og tid. Det fordrer både pro­ fessionalisme og en åben og tæt dialog.

Komplet rådgiver til vand og spildevand Med NIRAS som samarbejdspartner får du en rådgiver, der sikrer dine projekter fremtidens løsninger til vand og spildevand. Vi tilbyder ekspertise inden for nye teknologier, styring, udbud, bygherreråd­ givning, projektering og tilsyn. Vi hjælper spildevandsforsyninger og industrier med renseanlæg, og vi rådgiver om pumpestationer og spildevandsrensning i det åbne land. Vi tilbyder desuden proces- og designviden inden for spildevandsrensning. NIRAS har mange års erfaring med alle aspekter inden for spildevandsrensning nationalt og i udlandet. Det er din garanti for tværgående og helhedsoriente­ rede løsninger. I kraft af NIRAS’ fusion med ALECTIA, april 2017, er vores vifte af ydelser nu blevet endnu bredere. www.niras.dk

Luftrensning - Effektiv og sikker fjernelse af lugt PBJ Miljø Struer ApS tilbyder biologisk- samt kemisk luftrensning i total- eller delentreprise – et effektivt filter til fjernelse af lugtgener fra f.eks.: renseanlæg, pumpestationer, biogas og fødevareindustri. Vi leverer en professionel rådgivning samt et optimalt produkt med lang levetid. Vi tilbyder en rensningseffektivitet på 90-95 % på vores luftrensningsanlæg. Vi tilbyder også fuldsvejsning samt montering af geomembraner, specialbrønde, tanke samt ventilationsrør i PE.

Nedgravningsfri fornyelse af slidte rør og ledninger Det energiproducerende renseanlæg Kom og hør om de teknologier, der kan sættes i spil for at opnå det energiproducerende rensningsanlæg. Kom og hør, hvad der er opnået på andre rensningsanlæg i Danmark og i udlandet. Kom og få en snak om, hvordan teknologierne kan spille sammen, og hvordan de kan anvendes på jeres anlæg. Vi kunne også tale om fremtiden – hvad kunne den fremtidige tekno­ logi være og bringe….? Nissen energi teknik, www.nissenenergiteknik.dk

Aarsleff Rørteknik opererer på inter­ nationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi har mere end 30 års erfaring. Aarsleff Strømpeforing er en effektiv løsning til fornyelse af såvel vandrette som lodrette rør og ledninger i jorden og i bygninger. Vi fokuserer på at integrere koncernens spe­ cialkompetencer til samlede ydelser med høj grad af egenproduktion. Vores metoder og anlæg er i dag så avancerede og fleksible, at vi til­ byder opgravningsfrie totalløsninger og installation af komplette nye strømpeforinger og overgangsprofiler på steder, der normalt er ufremkommelige. Ud over TV-biler anvender vi specialbyggede anlæg, som er små rullende fabrikker.


FÅ EN EFFEKTIV FORSYNING MED SOFTWARE FRA FRONTMATEC DIN TOTALLEVERANDØR Mød os på

STF ÅRSMØDE • Benchmarking af nøgletal • High Performan ce HMI • Vores integrered e løsninger • MS Azure og P ower BI

Kravene til forsyningsbranchen har aldrig været større. Heldigvis følger vores teknologi med, og vi har altid nye løsninger, der forbedrer og effektiviserer jeres forretning i dagligdagen. Benchmarking Med vores SCADA-løsning har du mulighed for at benchemarke alle dine resultater ud fra bl.a. dine nøgletal, alarmer, forbrug og vedligehold High Performance HMI Med HP HMI fra Frontmatec får du en brugerflade, der kun viser de relevante oplysninger for operatøren, når processen eller komponenterne afviger fra den normale drift

Power BI Nu kan vores SCADA-system også levere vigtige data til MS Azure. Herfra kan data frit bruges sammen med data fra andre systemer til dit dashboard eller til benchmarking. Når data så skal efterbehandles og visualiseres, er MS Power BI en smart måde at gøre det på

frontmatec.com/forside

spildevand #2/17  59

til en snak om:


60  spildevand #2/17


Fremvisning af nyheder fra Netzsch PFI FLOWTEKNIK A/S udstiller bl.a følgende produkter fra Netzsch: •  Ny excentersnekkepumpe type FSIP (full service in place). Det betyder, at stator/rotor/koblings•  stang samt mekanisk akseltætning kan udskiftes, uden at pumpen afmonteres rørene. •  Ny Tornado T2 lobe pumpe med udskiftelige gummilinere og stål­ rotorer. •  Traditionel Tornado T1 lobe pumpe. •  Ny IFD 2 stator til montage på eksisterende Netzsch excenters­ nekkepumper. •  M-Ovas macerator. •  Netzsch polymerpumpe. Vi glæder os til at få en pumpesnak med jer på Spildevandsteknisk Årsmøde.

Logoet er nyt – men ansigtet er kendt… Firmaet SASS HUSUM tilbyder en komplet vifte af teknik og ydelser, som omhandler alle aspekter af vores vands naturlige kredsløb og udnyttelse. Vi servicerer jer personligt og optimalt med alt inden for forsyningsog spildevand – renseanlæg og pumpestationer. VORES SPECIALE: Glasfiber indsatsbrønde og renovering af pum­ pestationer. SASS HUSUM står for højt fagligt niveau og kompromisløs kvalitet. Hvad end det gælder nye anlæg eller renovering. KIK forbi – og vi kan fortælle om vores nyheder, og hvordan vi kan hjælpe jer i hverdagen…

Oplev dallmeier panomera live

Rambøll dækker alle aspekter af spildevandsrensning. Vi har for eksempel god indsigt i mikroforurenende stoffer, som udgør en sti­ gende udfordring for både kommunale rensningsanlæg, hospitaler og private produktionsvirksomheder. Vi er også blandt frontløberne inden for behandling af spildevands­ slam og organisk affald, herunder brug af organisk indhold til pro­ duktion af biogas. Kig forbi vores stand og oplev blandt andet ’Waterville’; en stor Legomodel, der illustrerer innovative danske vandløsninger, herun­ der spildevandsrensning, i en større bysammenhæng. Modellen har blandt andet været præsenteret i Det Hvide Hus i USA.

Professional Videoovervågning SCANVIEW leverer totalløsninger inden for det professionelle marked. Udover levering af unikke løsninger, så omfatter vores ydelser rådgiv­ ning, installation og service. Vi tager altid udgangspunkt i kundens specifikke behov. - Procesovervågning - Videoovervågning -  Overvågning af kritisk infrastruktur - Omkostningsminimering - Sikkerhedsløsning -  ANPR – Automatisk nummerplade genkendelse Besøg SCANVIEW og oplev Dallmeier Panomera live. Multisensor-kameraet er udviklet specielt til videoovervågning af større områder. Systemet levere helt fantastiske billeder fra nul til 250 meters afstand, optaget med op til 30 billeder pr. sekund. Selv ude på 200 meter er skarpheden så god, at en nummerplade fx nemt kan aflæses.

Beskyt værdier og optimer driften Roxtec er verdens førende leveran­ dør af rør- og kabeltætninger og det innovative tætningssystem er udvik­ let til at beskytte liv og værdier. Vores MultidiameterTM-teknologi gør det muligt at tilpasse løsninger­ ne til forskellige rør- og kabeldiame­ tre, hvilket sikrer en optimal tætning uanset den ydre dimension af kablet eller røret. Teknologien forenk­ ler design, nedbringer installationstiden og reducerer materialefor­ bruget. Roxtecs tætningsløsninger er både vand- og gastætte og beskytter desuden mod korrosion samt er fremtidssikret på grund af den ekstra plads til fremtidige træk af rør eller kabler. De differentie­ rende løsninger bruges til at opretholde sikkerhed, effektivitet og driftssikkerhed i flere spildevandsanlæg verden over.

Schneider Electric A/S Schneider Electric leverer integrerede syste­ mer, der gør vand- og spildevandsbehandling så effektiv og miljøvenlig som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest kom­ plekse vandbehandlingsanlæg. Kom forbi vores stand, og få en snak om hvordan vi kan hjælpe dig med at holde drift omkostningerne nede. Vi gælder os til at se dig www.schneider-electric.dk

spildevand #2/17  61

Rambølls stand: Næsten Legoland


Proces måleudstyr til online overvågning

Specialister inden for pumpeteknologi

62  spildevand #2/17

SEEPEX Nordic A/S sælger og servicerer egenproducerede ekscen­ tersnekkepumper i Norden samt Baltikum. Hovedkontoret er baseret i Tyskland, hvor pumperne udvikles og produceres. SEEPEX har 700 medarbejdere, der er med til at udvikle, fremstille og servicere vores kvalitetspumper i mere end 50 lande. Vores pumper anvendes fortrinsvis i forbindelse med transport og dose­ ring af højvis­kose medier. SEEPEX er stærke inden for transport af slam og tørslam på renseanlæg, forbrændingsanlæg samt biogas anlæg. Vi træder altid til og assisterer ved opstart og indkøring af vores pumper og masseratorer efter ønske. Dette er en service, vi yder som en del af leverancens pris. www.seepex.com/en/applications/environmental-engineering/ www.seepex.com

STEFCO A/S – Kvalitet og pålidelighed, i nyt design STEFCO har i 2015 gennemgået et generationsskifte, men vi er sta­ dig det gode gamle pålidelige firma - bare i et nyt design. Vi glæder os til at se ”gamle” såvel som ”nye” kunder på vores stand, til en lille snak om stål, teknik + spildevand og selvfølgelig om vores nye spændende projekter.

Personligarbejdssikkerhed Du og dine kolleger er afhængige af at få leveret de rigtige løsnin­ ger inden for personlig arbejdssikkerhed. Hos os får du både viden og kvalitetsprodukter, så du er klædt på til alle dine komplicerede arbejdsopgaver. Du kan også få undervisning i blandt andet sikker færden i brønde og skakter. Vi træner dig i nødvendige færdigheder, så du kan udføre arbejdet effektivt og sikkert. Vi er er certificerede efter gældende regler inden for brug af faldsikring og PPE. Arbejdssikkerhed handler om meget mere end rigtigt udstyr. Arbejdssikkerhed handler i dag om træning – kort sagt, viden. Vi redder dit liv med sikkerhed

Vi tilbyder online måling af det meste på et renseanlæg: Niveau til spildevand på alle opgaver, TS i slam, flow på overløb, bygværker, kloak, vandløb og andet, tryk måling, flow på spildevand og på biogas. Analyse udstyr til pH, til, ledningsev­ ne og turbiditet. Gasmåling som alarm eller % af Methan, ilt og CO2. Meget af vores udstyr leveres også på batteri til at tage med i felten. Tech Instrumentering, www.tech.dk

Separation af primærslam Kom til TechRas Miljøs stand og hør om erfaringerne med separation af primærslam. Mecana har flere referencer i USA og opnår separati­ onseffektivitet på 80-88%TSS og 50-60% BOD uden brug af polymer. Der køres pt. test med Mecana filter på Marselisborg Renseanlæg for at teste udstyret i Danmark. Mecana filtre er også effektive til polering af effluenten (TSS <5 mg/l) og fjernelse af >95% af mikroplastik ved meget lille energiforbrug. Få også information om mulighederne for at udvide jeres biologiske kapacitet UDEN udvidelse af tankvolumen med S::Select teknolo­ gien el. reduktion af N belastningen fra rejektvandet med DEMON processen og selvfølgelig info om slamafvanding med dekanter el. skruepresser.

Detektion af metanlækager Utætheder fra vandlåse, pakninger eller membranoverdækninger på biogasanlæg kan koste både dit biogasanlæg og miljøet dyrt. Teknologisk Institut tilbyder en hurtig og effektiv metode til detekti­ on af metanlækager på biogasanlæg. Målinger foretaget i forbindelse med et pilotprojekt viser, at nogle biogasanlæg har betydelige udslip. Et anlæg havde et samlet metanudslip på over 10 %, svarende til 1,4 mio. kroner i tabte indtægter. Biogasproducerende renseanlæg kan alle tilbydes en grundig gen­ nemgang. Derudover kan vi også kvantificere biogasanlæggets metantab og estimere det økonomiske tab. Efter målingerne sender vi en rapport med billeder/videoer af de fundne lækager samt forslag til udbedring af utæthederne.

Åbenhed giver den bedste løsning Stjernholm A/S, som i foråret sammen med BlueKolding vandt Danmarks Bedste Udbud, sætter på Årsmødet fokus på DIALOGEN, som værende det bedste og sikreste værktøj til Samarbejde med Værdi. Via gensidig respekt og en åben og ærlig dialog ønsker Stjernholm at sikre, at der er optimal sammenhæng mellem kundens strategier, KPI’er og målsætninger og de muligheder, virksomheden kan tilbyde. Målet er, at man altid vil tilføre anlægget merværdi og bæredygtig­ hed med hensyn til økonomi, miljø og CSR. Stjernholm A/S udvikler, producerer og markedsfører maskinudstyr til renseanlæg indenfor områderne: forbehandling – proces – slambe­ handling – uden for hegnet samt udfører service på hele anlægget.

Th. Geyer Skandinavien ApS Th. Geyer er et dedikeret, ambitiøst tysk firma med mange års erfa­ ring og omfattende ekspertise på markederne inden for laboratorie­ kemikalier, forbrugsvarer og udstyr. Forhandler bl.a. Merck, Sigma, HACH, WTW, HANNA, SI-Analytics, Aqualytic, Sartorius, Mettler-Toledo, Nabertherm, Carbolite. www.thgeyer.dk


Serviceaftaler på Siemens produkter og løsninger til industrien. Kig forbi vores stand på STFs årsmøde Torsdag 8. juni og fredag 9. juni 2017 hos Grindsted renseanlæg. Hør mere om, hvordan vi kan sammensætte en aftale for dig og din virksomhed.

En serviceaftale med Siemens er udviklet med henblik på at give kunden den størst mulige tryghed efter valget af Siemens produkter og løsninger. Krav til servicegraden kan variere ud fra forskellige ønsker omkring driftsikkerhed, kendte vedligeholdelsesomkostninger, automatisk levetidsforlængelse m.v. Det er derfor muligt at vælge en serviceaftale, der er tilpasset de enkelte behov. Aftalen vil typisk indeholde en komponentfortegnelse samt beskrivelse af omfang og gyldighed. Alle aftaler indeholder ligeledes ét årligt eftersyn, hvor der, afhængig af produkttype, udarbejdes dokumentation for funktionsprøvning og indstillingsværdi. For mere information kontakt os på telefon 44 77 48 44, tast 2.

www.siemens.dk/industry

spildevand #2/17  63

Siemens Field Service


PER M U ING RH P EER N I G EN

Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele.

r

Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps

64  spildevand #2/17

Salg & Service PXFlow spildevandspumper, Warman Skrueflow spildevandspumper, Entreprenørpumper, Pioneer mobile dieseldrevet pumper, Toyo pumper til sandfang. Ring til os hvis din pumpe stopper til.

Overpumpning – af mere end 1.000 liter i sekundet, backuppumper, højvandsalarm via sms, avanceret styring, døgnovervågning, tilkaldevagt. RH Pumper råder over både store og små pumper, mobil rist, afspærringsballoner og vi har ekspertisen til at løse alle typer af overpumpninger. Kontakt os døgnet rundt. Ring på 5850 6065

Pumper Salg & Service. Overpumpning. ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified www.rhpumper.dk Tel. +45 5850 6065

RH PUMPER ENGINEERING


Har du styr på EN124-2? Besøg Ulefos-standen og få en saglig snak om den nye mærkning for brøndgods. EN124-2 er gældende fra og med marts 2017. Hvad indebærer ændringerne og hvilken betydning får det for kunderne? Lær også meget mere om vores miljøpolitik og Ulefos Gruppens fokus på vores fælles jord. Ulefos Jernstøberi i Norge producerer med strøm fra eget vandkraft­ værk, hvilket giver et CO2 udslip tæt på nul. Det er vi stolte af og skilter gerne med dette! Vi vil være den foretrukne VA leverandør på det nordiske marked. Vi forhandler en bred vifte af kvalitetsproduk­ ter til vand og spildevandssektoren. Vi glæder os til at se mange af vores kunder og forretningsforbindelser denne dag. Vel mødt!

Verder pumper – dit førstevalg, når vi tænker pumper til spildevand, biogas eller kemi.

Tilbageløbsventiler og regulering Vi ser, føler og oplever det allesammen – klimaændringerne påvir­ ker os alle. Uanset, hvor vi bor, er hyppigere og mere intens nedbør noget, vi må vænne os til og håndtere. Som følge af de kraftige regnskyl og storme, som skaber alvorlige problemer i byområder, har Wapro forpligtet sig til at beskytte individer såvel som samfund mod spildevand og stormflodsoversvømmelser. Ved hjælp af innovative løsninger har Wapros produktportefølje ydet beskyttelse mod tusin­ der af oversvømmelser gennem årene. Alt sammen med fokus på at beskytte mennesker og ejendom. Vi dæmmer op for oversvømmelser.

Nyt unikt instrument – CaNaRy, som er en kompakt svovlbrintemåler med 4-20mA signal Verdensnyheden CaNaRy er udviklet af ACOWA og bygger på en kom­ pakt, men simpel konstruktion. CaNaRy kan måle svovlbrinte i kon­ centrationer op til 200ppm og omsætte dette til et 4-20mA signal. CaNaRy leveres færdigkalibreret og klar til montage med 10m kabel. CaNaRy er nem at installere og svarer til montagen af en tryktransmitter. Målecellen i CaNaRy kan nemt udskiftes efter endt levetid. CaNaRy er udviklet i et robust design for montage i pumpestationer. CaNaRy er samtidig også star­ ten på en unik instrumentserie fra ACOWA, hvor den enkelte måle­ celle kan skilles fra selve hus og kabel.

Ekspertise, god service og pålidelighed kendetegner os. Vore slange­ pumper klarer et tryk på op til 7 bar og kan pumpe op til 8000 liter i timen. Watson-Marlow er også Bredel. Vi tilbyder maksimal pålidelighed og den laveste vedligeholdelse til opgaver med højt flow og højt tryk. Med driftstryk på op til 16 bar og op til 100 m3/time, sparer Bredel slangepumper tid og penge ved at kunne håndtere de skrappeste applikationer inden for spildevandsbranchen. Kom også og oplev nyheden: Qdos120. Den ventilløse doseringspum­ pe. Flow op til 2000 ml/min ved 4 bar. Nem og billig at vedligeholde. www.wmftg.dk

Nyt Europa-patent? – WINTEC præsenterer Præfabrikeret sluseport leveret i Slagelse og til HOFOR. Smarte præfabrikerede skyllesystemer leveret til HOFOR. Smarte reguleringssystemer for afløb til recipient. Nye præfabrikerede betonbrønde med reguleringsventil over- og underløb mv. Præfabrikerede pumpestationer og sluser for klimasikring. Sneglepumper – propelpumper – mobile pumpeanlæg - salg – service – montage. Få den bedste pris på levering og montering på dit næste maskin­anlæg.

Ny turboblæser fra Xylem TurboMax turbo blæsere: •  Fra 200 m3/time •  Lavt støjniveau •  Høj energieffektivitet •  Simpel plug & play installation •  Minimal vedligeholdelse Vi er stolte af nu at kunne tilbyde disse blæsere – kom og hør mere til årsmødet! Kom også og hør/se mere om vores Flygt Concertor pumpe, der jo blev kåret til årets nyhed ved VandTek messen sidste år. Vi glæder os til at se jer igen.

CH4 og H2S: Penge, sikkerhed.

ZenZors A/S er leverandør af gasalarm, gasdetektering, partikelmåling og gas­ analyseløsninger til erhvervslivet og offentlige organisationer, såvel transpor­ tabelt som stationært. Med mange års erfaring med måle- og prøveopsamlings­ udstyr til miljø, arbejdsmiljø og proces tilbyder vi kun løsninger, der er afprøvet og sikre. ZenZors internationale kontaktnetværk og kendskab til lokale for­ hold, sikre løsninger, der opfylder brugernes behov, ligesom lovgiv­ ningskrav og behov for evolution opfyldes. Find undslippende metan/penge fra biogasanlægget. Vi har udviklet langtidsholdbar H2S detektering til spildevandsbrønde. Kontakt os, måske har vi en anden løsning end den, der var tænkt på. Ring 20477320 eller skriv til info@zenzors.com

spildevand #2/17  65

Verders nyheder på årets spildevandstekni­ ske årsmøde vil være Wangen Biogaspumper, Verderhus skruekanalspum­ per, Wangen Polymer pumper, Verder Flex slangepumper, Wangen eksentersnekke pumper, Edur centrifugal & flertrins pumper. Verder er dit førstevalg, når vi tænker pumper til spildevand, biogas samt kemi. Besøg os på årets messe og ”SPAR” mange penge på fremtidens drift via lave vedligehold samt en samarbejdspartner på området pumper.

Slangepumper i verdensklasse


66  spildevand #2/17

KONTRAKLAPPER · LEJDERE DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

Regulering a and fv

Gerhard Christensen Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33


STF Industridag 2017:

Kan du holde styr på dit slam? Sådan lød det fra en deltager til en anden i en af netværkspauserne på årets Industridag den 16. marts i Fredericia. Slam - og meget andet spændende - var på programmet, som i år tiltrak et rekordstort publikum. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, Spildevand 77 deltagere kunne Industridagen anno 2017 trække til Fredericia. Det er rekord for netværket, der siden år 2000 har haft til formål at udveksle erfaringer om de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med rensning af industrispildevand.

Programmet bestod af to store fokusområder: analyser og beluftning. I analyse-indlæggene handlede det om tilløbsanalyser, nitrifikationshæmningstest og online analyser af organiske stoffer - blandt andet VFA. I beluftnings-indlæggene blev der set på membran bundbeluftning kontra mekanisk bundbeluftning, og

På Industridagen er der rig mulighed for at netværke i pauserne.

Derudover var der to enkeltstående indlæg om hen­ holdsvis bekæmpelse af akutte skumproblemer og om brugen af droneudstyr på industrirenseanlæg. Særligt sidstnævnte var noget, deltagerne var ekstra imponerede over.

Analyser Dagen startede med et oplæg om tilløbsanalyser fra Jeanette Agertved Madsen, udviklingschef inden for rensningsanlæg, EnviDan. Hun gennemgik de for­ skellige analysemetoder, stoffer og teknologivalg og understregede vigtigheden af tilløbsanalysen, der kan afgøre den efterfølgende rensning. Hun sluttede af med at berette om ændringen af særbidr­ag, hvor nye nationale krav blev indfaset den

spildevand #2/17  67

- Det må være programmet, der har trukket. Det er virkelig et superflot program, vores planlægnings­ gruppe har strikket sammen. Lad os give dem en hånd for det, lød det fra Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening og ordstyrer på Industridagen.

så var der et interessant indlæg fra et industriren­ seanlæg, der på baggrund af erfaringer har udviklet deres eget system til beluftning.


1. januar 2016. Grænseværdierne er ikke længere op til hver enkelt forsyning at bestemme, og overordnet set betyder det billigere priser for industrierne. Det sikrer større ensartethed over hele landet.

68  spildevand #2/17

Næste oplæg stod Sille Bendix Larsen fra Novozymes bag. Novozymes har videreudviklet nitrifikations­ hæmningstesten fra Dansk Standard for at få en test, som afspejler de faktiske forhold i det aktive slamanlæg og minimerer usikkerheden på metoden. Resultaterne fra testen anvendes direkte som god­ kendelses- og styringsværktøj. - Vi har modificeret standardtesten, så den passer til os. Så mit indlæg kan I bruge som inspiration til, hvordan man kan gøre det, så det passer jeres til eget rensean­ læg. Vi har haft svært ved at bruge standardtesten af en række årsager, herunder at den er statistisk ukorrekt. Kig på jeres eget renseanlæg. Hvordan afviger det fra standarden? Og kan I gøre noget ved standardtesten, så den passer bedre til jer? Vi gik fra CV (standardafvigel­ se) på 50 til 6,2. Det gør os meget mere trygge, lød det fra en spændende foredragsholder. Efter en pause med god tid til at netværke med kolle­ ger fra andre industrirenseanlæg, fortalte Anne-Marie Truelsen fra Gustaf Fagerberg A/S om online måling af organiske stoffer. Hun gennemgik de forskellige målemetoder og blev efterfulgt af Novozymes, der

med en praktisk tilgang fortalte om erfaringerne med idriftsættelse af deres VFA-måler. Frokosten blev serveret og ny energi tanket op, inden der blev taget hul på næste fokusområde for temada­ gen: beluftning.

Beluftning Kaj Stjernholm fortalte først om sine erfaringer med optimering af beluftning, bl.a. fra BlueKolding, og gen­ nemgik design, omrøring, vedligeholdelse og rengøring. Han sluttede sit indlæg af med et budskab til deltager­ ne om at lade leverandøren være med i udregningerne, da det måske kan gøre optimeringen endnu bedre, fx at det i længden kan betale sig med flere beluftere. Han blev efterfulgt af Anne-Marie Baunsgaard fra Watergoup, der fortalte om mekanisk bundbeluftning og gennemgik fordele og ulempe ved to forskellige modeller, tørtopstillet versus dykket. Hun sluttede oplægget af med en gennemgang af en aktuel case fra Vandrens Stigsnæs, hvor vi hørte om montage, test, opstart og drift. Den praktiske vinkel blev endnu mere konkret under næste oplæg, hvor Flemming Rasmussen fra KMC fortalte om deres driftserfaringer med beluftnings­ systemer. De troede oprindeligt ikke, bundbeluftning var noget for dem, fordi de har meget kalk i vandet.

Et rekordstort og veloplagt publikum fik ny viden om især analyser og beluftning.


KMC renseanlæg er et industrianlæg, som renser pro­ cesvand fra KMC Derivat fabrik, der forædler kartof­ felmel til funktionelle ingredienser. Vandet indeholder masser af klorider og calcium og kan ikke betegnes som nemt spildevand og har tildens til kalkudfældnin­ ger på udstyret.

Dagens andet hovedtema blev afrundet af Peter Nygaard fra Dansk Aquakemi, der havde et oplæg med om akutte skumproblemer. Han fortalte om, hvad skum er, hvad det betyder, og hvad man kan gøre ved det, og så gennemgik han forskellige typer af skum­ dæmpere: oliebaserede, pulverbaserede, vandbasere­ de, silikonebaserede, EO- eller PO-baserede.

Kaffe og kage blev indtaget i dagens sidste pause, inden Alan Rasmussen fra Arla Foods fik æren af at indtage scenen som sidste nummer på årets industridag. Han havde et oplæg med om brug af droneudstyr på industrirenseanlæg og fik mange af deltagerne til at spidse ører. Nyt grej er noget, de kan lide, industrifolkene. Alan Rasmussen, der har den lovpligtige uddannelse som dronepilot, bruger bl.a. sit udstyr til inspektion af beluftning og omrøring, hvor han live kan slukke og tænde for omrørerne i sine tanke og dermed fra luften se, om der er ødelagte beluftningsfelter, forsin­ kelse pr. opstander, og hvor omrørerne rammer. Alt sammen med optimering for øje. - Det giver et fint overblik over vores tre procestanke, og jeg bruger det især til at vurdere beluftningen. Beluftning kan stå for 80% af vores strømudgift, så droner kan faktisk være med at spare penge – og så er det bare et sjovt redskab at arbejde med, fortalte han begejstret. Og mon ikke, mange af deltagerne fik et ønske med hjem i tasken om at investere i eget droneudstyr, da Industridagen 2017 nåede sin afslutning. Jeg tror det.

Snakken gik i pauserne, hvor mange benytter sig af at høre om kollegernes erfaringer.

spildevand #2/17  69

- Vi har gennem årene haft forskellige typer af beluft­ ning, hvor de fleste har været mekaniske overflade­ beluftere, men generelt har vi aldrig haft nok iltkapa­ citet. Da vi på et tidspunkt skulle udbygge anlægget og havde brug for endnu mere ilt, fik vi mulighed for at få nogle brugte rammer med tallerkendiffusere, som vi satte i en af procestankene for at se, hvad der ville ske. Vi lod testen køre i ca. 12 måneder og erfa­ rede, at det ikke gav store problemer med tilkalkning. Erfaringer fra forsøget viste også, at der var store besparelser med bundbeluftning, da iltoverførelsen er langt større pr. KW end ved de mekaniske beluftere, vi har haft, fortalte Flemming Rasmussen fra KMC om det overraskende fund.

Brug af droneudstyr


KO RT NY T AAR H U SI A N SK RENS EANLÆG B LIVER VER DE N S M E ST RES S OU RC EEFFEKTIVE Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er kendt af fagfolk i både ind- og udland som et af de mest grønne renseanlæg i verden. Anlægget er på få år gået fra at være energisluger til energiproducent, så det nu producerer over 50 procent mere energi, end det forbruger. Den overskydende energi kommer aarhusianerne til gavn i form af grøn el og varme.

70  spildevand #2/17

Men om få år vil renseanlægget have for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et hastigt stigende antal borgere i Aarhus Kom­ mune. Og da der ikke er plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn, skal der bygges et nyt og større rense­ anlæg med en ny placering. Anlæggets kapacitet forventes udvidet til 480.000 personer og skal sammen med Egå Renseanlæg på sigt rense al spildevand i kommunen. Det er den billigste og miljømæs­

sigt bedste løsning kun at have to renseanlæg, og det indebærer, at rense­anlæggene i Viby og Åbyhøj nedlægges. Anlægget, der skal stå klar i 2026, kommer til at hedde Marselisborg Ressourceanlæg. Ambitionen er, at det – udover at leve op til nuvæ­ rende og kommende krav om spildevandsrensning – bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Navnet signalerer, at anlægget - udover at rense spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i Aarhus bugt - kommer til at producere overskudsenergi og næringsstoffer af spildevand i et omfang, der ikke er set andre steder i verden. Læs mere om Marselisborg Ressourceanlæg på Aarhus Vands inter­ nationale hjemmeside: www.aarhusvand.dk/rewater. Kilde: Aarhus Vand

FAG L I GE OPLÆG OM M I LJ Ø - O G GEOTEK NIK Som et nyt tiltag tilbyder Franck Miljø- og Geoteknik et skrædder­ syet oplæg til alle danske vandforsynings- og spildevandsselskaber. Formen er kort, indholdet er fagligt relevant, og prisen er gratis. Hvordan sikrer vi klimatilpasninger i de voksende byer? Hvad er vig­ tigt at vide om jordforurening? Og hvilke udfordringer kan man støde på i forbindelse med et kloakeringsprojekt? Det er blot nogle af de spørgsmål, som danske spildevandsselskaber kan få besvaret, når Franck Miljø- og Geoteknik tilbyder faglige oplæg om netop miljø og geoteknik i de kommende måneder. Oplæggene er specielt tilpasset spildevands- og vandforsynings­ selskaber, som kan se værdi i at inspirere og øge vidensniveauet i medarbejderstaben. I sidste ende kan konkret viden om eksempelvis jordforurening nemlig være vigtigt forarbejde, når organisationen skal lede diverse anlægsprojekter. - Vores mål med oplæggene er at klæde spildevandsselskaber på med viden om, hvilke forhold de bør være på forkant med, når de planlægger forskellige opgaver. På den måde er der større chance for

at forebygge uhensigtsmæssigheder i processerne og ikke mindst undgå fordyrende elementer i udførelsen af opgaverne, siger Peder Hauritz, direktør i Franck Miljø- og Geoteknik.

Bliv klogere på miljø og geoteknik Som et nyt tiltag tilbyder Franck Miljø- og Geoteknik faglige oplæg om blandt andet jordforurening og geoteknik til interesserede spildevandsselskaber. Oplæggene er gratis, varer cirka 45 minutter og foregår i jeres lokaler. Kontakt Franck Miljø- og Geoteknik for mere viden om oplægget, eller book en oplægsholder allerede nu: Oplæg på Sjælland: Kontakt afdelingsdirektør Søren Andreasen på 2421 0513 Oplæg i Jylland: Kontakt direktør Peder Hauritz på 7625 9005


SL A M F LO KK ENS D Ø GN 2 017 I KO NG E R NES NORD S JÆLL AND Slamflokken holdt sit årlige arrangement, Slamflokkens Døgn, i star­ ten af maj i Kongernes Nordsjælland, Hillerød. I Spildevand #3 i august kommer en artikel om arrangementet, som havde faglige indlæg om præstationsprøvning, Noro Virus, bakterie­ floraen i kloakvand fra forskellige lande, mikroplast, ressourcestrategi samt et indlæg om prisen for rent vandmiljø. De faglige indlæg var planlagt af de seks personer, som på billedet har taget opstilling udenfor Pharmakon Konferencecenter, hvor Slamflokkens Døgn blev afholdt.

Nyt danmarkskort:

Sådan rammer skybrud eller havstigning dit hjem Stormflod og ekstremt vejr koster samfundet milliarder. Nye og mere præcise data er grundlaget for en ny hydrologisk højdemodel. Vejrguderne rullede endnu engang med musklerne, da stormen Urd i december og stormfloden i januar ramte landet og beviste, at vi skal tage forebyggelse mod ekstremt vejr seriøst. Og det bliver nu nemmere for både private og kommuner at gøre med et nyt interaktivt Danmarkskort, hvor ekstremregn og havstig­ ning er simuleret i en ny hydrologisk højdemodel i form af et dan­ markskort. Kortet viser fx, hvordan halvdelen af Amager forsvinder ved 1,4 m havstigning, og hvordan ekstremt nedbør sluger lave områder i hele landet. Kortet bliver taget godt imod i bl.a. Holste­bro Kommune. - Holstebro ligger op til en å, og vi skal kunne sikre os mod, at åen ikke løber over sine breder, siger Leif Theilgaard, der er projektkoor­ dinator og står for kommunens klimatilpasningsplan.

Truslen ligger i detaljen - Kommuner kan bruge kortet til at klimasikre sig mod havstigning og stormflod, og de kan tage nogle foranstaltninger, så regnen ved et skybrud ikke oversvømmer fx et plejehjem, men løber hen på en fodboldbane, hvor det ikke gør skade, siger geofysiker Gitte Rosenkrantz fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE. Kilde: dr.dk

DET HYDROLOGISKE HØJDEKORT Se kortet på miljoegis.mim.dk. Kortet viser to scenarier. Det ene viser, hvor ekstremt regn falder ved op til 0,150 m og derover. Det andet kort viser, hvor kysterne bliver ramt ved havstig­ning op til 6 m.

spildevand #2/17  71

Siddende forrest, fra venstre: Lotte Larsen, Fors A/S og Regitze Elhøj Jensen, Halsnæs Forsyning. Bagerst fra venstre: Stella Skaaning Sørensen, Fors A/S – Jeanette Hansen, Frederikssund Forsyning – Irene Hjorth, Gribvand Spildevand A/S og Morten Rasmussen, Frederikssund Forsyning.


Mød os i Billund til STFs Årsmøde - og spørg os om alt!

Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele.

72  spildevand #2/17

Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps

Flere og flere får et skræddersyet kursus hjem i egen forsyning. Spørg os om, hvadRH vi kan gøre for jer. Og om Spildevands– og AfløbsoperatørkurPUMPER ser, leverandørkurser, proces– og arbejdsmiljøkurser ENGINEERING – og det nye efterårskatalog

PUMPEX

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Se også www.fvc-kursus.dk Tlf. 5850 6065 www.rhpumper.dk eller scan koden

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

Mød os på STFs Årsmøde 2017 i Grindsted den 8.-9. juni

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk


Dorthe Baggesen er driftsleder i Samn Forsyning ApS, der er et fælles serviceselskab mellem Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S. Hun trives godt i sine nye omgivelser, hvor der er nok at rive i.

spildevand #2/17  73

Høj energi og fuld fart fremad Bum. En fusionsproces på under et år fra de første tanker til sammenlagt organisation. Så hurtigt går det sjældent, men det er måske en af grundene til, at det er gået så godt, som det er, lyder det fra Dorthe Baggesen. Hun er driftsleder ved Samn Forsyning og dette nummers portrætfigur. Der er fart over feltet i den nyfusionerede forsyning, og det trives hun godt med. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, Spildevand Dynamisk og ligetil. Det er de to tillægsord, der bliver ved med at poppe op i min hjerne, mens jeg må grifle hurtigt på blokken for at følge med den flydende tale­ strøm fra kvinden, jeg sidder overfor. Farten kommer altså ikke kun fra de ydre rammer – og her mener

Portrætserie I Spildevand bringer vi i hvert nummer et portræt af en personlighed fra spildevandsbranchen. Her kan du læse om Dorthe Baggesen, der er driftsleder i Samn Forsyning, der er et fælles serviceselskab mellem Odder Spildevand og Horsens Vand. Få et indblik i, hvordan det er at arbejde, når fusionens vinde blæser, og det egentlig gik meget godt i forvejen.

jeg den hurtige fusionsproces – men også fra den engagerede driftsleder, der trives med de mange nye opgaver i en for hende helt ny organisation.

Som blommen i et æg Når to eller flere spildevandsselskaber fusionerer, har det stor betydning for de medarbejdere, der skal med videre og finde sig til rette i den nye organisation med alt, hvad det indebærer af nye opgaver og nye kolleger at forholde sig til. For Dorthe Baggesen, der indtil 1. januar 2017 havde arbejdet godt 25 år ved Odder Spildevand, har fusionen med Horsens Vand medført store forandringer. - Jeg havde det som blommen i et æg i Odder Spilde­ vand. Sådan er det nok, når man har været på samme arbejdsplads i så mange år og kender alle opgaver


74  spildevand #2/17

til bunds. Efter sammenlægningen med Horsens, er vi gået fra at være 10 medarbejdere til at være 90. Det er en stor omvæltning i sig selv, siger Dorthe Baggesen, der gik fra en stilling som leder for fire kol­ leger til nu at have 15 mennesker at holde styr på. - Det er i det hele taget en stor omvæltning at skif­ te job. I vores tilfælde gik vi fra at arbejde i en lille, veldrevet virksomhed, hvor vi nærmest var som en familie, til at blive en del af noget meget større. Vi er blevet taget helt utroligt godt i mod af vores nye kol­ leger, og det har betydet rigtigt meget, siger driftsle­ deren, der er uddannet miljøtekniker. Det var i 1990. Oprindeligt ville hun have været miljøingeniør, men da hun tilfældigt hørte om miljøteknikeruddannelsen, kunne hun mærke, det med en god blanding af teori og praktik var mere hende.

Fusion og forandring At hun efter endt uddannelse skulle ende på et ren­ seanlæg, var et spørgsmål om tilfældighed. - Som man nu gør som nyuddannet, så søgte jeg arbej­

de flere forskellige steder. Odder Spildevand havde et nyt renseanlæg under opførsel, og i den forbindelse manglede de en ny medarbejder, som heldigvis blev mig. Og så er jeg blevet hængende i mere end 25 år, fortæller Dorthe Baggesen, mens det er tydeligt for mig at se, hvor glad hun har været for sin tid i Odder, samtidig med, at hun er begejstret over alt det nye i forbindelse med fusionen med Horsens Vand og der­ med også en geografisk ændring af arbejdsplads. - Ja, jeg har fået lidt længere på arbejde. Men jeg kører glad hjem hver dag, og så betyder det ikke så meget med den ekstra transporttid, lyder det fra Dorthe Baggesen, der bor i Odder. Med til historien om en god fusionsproces hører forskellige indsatser, der har haft stor betydning i forhold til minimering af utryghed. De medarbejdere, der kom fra Odder Spildevand, har haft en arbejds­ psykolog tilknyttet, som har taget hånd om alle de usikkerheder, der naturligt opstår i en stor foran­ dringsproces. Og så har virksomheden i starten haft en følordning, hvor man som medarbejder kom med rundt og fik alle nye processer introduceret på en overskuelig måde.

Mere personaleledelse Med det nye job er nye arbejdsopgaver fulgt med. Den gruppe af driftsfolk, hun er leder for, er med fusionen næsten firdoblet. Det giver et naturligt øget fokus på personaleledelse, som hun mod sin egen for­ ventning er blevet ganske glad for.

Blå Bog

DORTHE BAGGESEN Job:

Driftsleder, Samn Forsyning. Ansvarlig for drift af renseanlæg og pumpestationer.

Alder:

50 år

Civilstatus: Gift med Bjarne, som hun har to voksne piger med. Privat:

Elsker Italien og især Toscana, som hun helst besøger hvert år og gerne i selskab med familie og venner.

- Når man har en større medarbejdergruppe, skal der bruges mere tid på den del. Det har jeg ikke tid­ ligere haft så meget fokus på, og jeg var lidt usikker på, hvordan jeg ville have det med det i det nye job. Men jeg er virkelig blevet overrasket over, hvor glad jeg er for den del, siger Dorthe Baggesen om nogle af forandringerne i den stilling efter skiftet til Samn Forsyning. Hun har mindre projektledelse og mindre direkte praktisk arbejde end før, men koordinerer og vurderer mere på et overordnet plan. Og så er der stadig mange opgaver forbundet med fusionen. - Det er en anden verden, jeg er kom­met til her. Vi har fx vores eget labora­to­rium – det var jeg ikke vant til i Odder, hvor vi i højere grad brugte ekstern hjælp til de mere specialiserede opgaver. Og så er vi certifice­ ret i miljø og arbejdsmiljø, hvilket indebærer mange procedurer og beskrivelser, som er lidt nyt for mig. Jeg mangler stadig at få det fulde overblik over opga­ ver her, men jeg må sige, der er mange stærke faglige kompetencer til stede i huset, som jeg i høj grad støt­


ter mig til. Det er jeg ikke bleg for at indrømme, lyder det ærligt fra Dorthe Baggesen. Af andre igangværende opgaver nævner hun renove­ ring af større pumpestation og udskiftning af omrører og bundbeluftere i biotank, dog ikke med hende som projektleder. Hun mangler desuden at blive helt gode venner med de nye renseanlæg, hele slambehandlings­ delen med gasproduktion og seks dekantere og SROanlæg i Horsens.

Det meste af tiden bruger hun på et større projekt med kompetencebeskrivelser og optimering af plan­ lagt vedligehold og implementering af EnviDrift. I øvrigt et system, hun har taget med sig fra Odder Spildevand. Godt nok havde det forhenværende Horsens Vand et vedligeholdelsessystem, men det dækkede ikke beho­ vet i marken og ved kundehenvendelser. Og på den måde kan den store også lære af den lille.

spildevand #2/17  75

Selvom Dorthe Baggesen er kommet længere væk fra driften efter fusionen, kan hun stadig finde rundt på et renseanlæg.


Landia GasMix Se vores mange løsninger på landia.dk

Et banebrydende omrøringssystem til anaerobe rådnetanke samt et effektivt system til forbehandling af biomasser for lettere pumpning og hurtigere omsætning i procestanke.

 Omrørere

Landia GasMix er monteret udenfor rådnetanken, hvilket sikrer minimale vedligeholdsomkostninger og intet tab af biogasproduktion i forbindelse med service. Der er INGEN roterende dele i tanken!

 Pumper  Beluftere

Landia GasMix kan håndtere alle typer slam. Systemets helt specielle virkemåde har en positiv virkning på biogasproduktionen.

 Landia GasMix

 Effektiv forbehandling

76  spildevand #2/17

 Hurtigere gasproduktion

TIL R OS Å E D P Æ VI GL ØDE DIG M T A

STF

DE

Ø ÅRSM 2017

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

Mekanik • • • •

Pumpeservice Kraneftersyn Vibrationsmåling Renovering/udskiftning af motorer og gear • Energioptimering • Driftssupport

tego Mød Inårsmøde s på S T F and lund V hos Bil

Automation • • • • •

SRO-anlæg (SCADA, PLC) Software anlægsstyring Software optimering El-dokumentation Tavler - nye / ændringer

El-teknik • • • • • •

El-installation og service Lovpligtige eftersyn Procesinstallation Fejlfinding og reparation Data, WiFi og kommunikation Opgradering og energioptimering

99 36 40 00 | intego@intego.dk | www.intego.dk


Kampagnestatus

”Kun 3 ting i dit lokum” af Jan Jørgensen, Vandchef, SK Forsyning A/S I løbet af marts måned og frem til medio april blev landets stuer oplyst af reklame­ spots med slogannet ”Kun 3 ting i dit lokum”. Jeg vil i det flg. kort redegøre for kampagnens hidtidige og fortsatte forløb. Fra lanceringen på TV2s landsdækkende kanaler d. 22. marts 2017 i forbindelse med ”Vandets Dag” og frem til d. 16. april 2017 er de små reklamespots blev vist 311 gange på TV2, hvor 2.168.000 seere over 18 år har set filmene i gennemsnit 3,9 gange. Det giver en bruttovisning på 8.445.200 seere. Det er godt gået.

spildevand #2/17  77

På Vandets dag havde flere af de del­ tagende forsyninger arrangeret lokale indslag, så kampagnen fik den bedst tænkelige start, herunder væsentlig omtale i 16 lokale medier, herunder Ritzau, Danmarks Radio og flere af TV2s reg ionale stationer. Siden kampagnestart kører kampag­ nen fortsat på fulde omdrejninger på facebooksiden @kun3tingiditlokum med bl.a. konkurrencer og små film om, hvad der ikke må komme i toilettet. Her har 264.000 brugere af Facebook stif­ tet bekendtskab med kampagnen. De fire reklamespots er set i fuld længde af mere end 60.000 brugere. Facebook siden holdes løbende opda­ teret og vil køre minimum året ud. På YouTube er de fire spots vist mere end 1000 gange. Nu er kampagnen på det stade, hvor den skal holdes i live af lokale events, f.eks. i forbindelse med festuger, byfe­ ster, markeder og lignende. De enkelte forsyninger kan benytte sig af det udarbejdede kampagnemateria­ le, som kan tilrettes til netop ens egen forsyning for egen regning. Fordelen er, at materialet er kendt og forhåbentlig genkendeligt for kunderne. Med baggrund i ovennævnte kan de deltagende 33 forsyninger, Danva og STF efter min overbevisning være meget tilfredse med kampagnen. Nu afventer vi frugterne af arbejdet – færre driftsstop i vores afløbssystem.

Kampagnen i tal Antal visninger på TV2s kanaler: 311, Antal seere af TV-kampagnen: 8.445.220. Antal berørte på Facebook: 264.000. Mere end 60.000 brugere har set de fire reklamespots i fuld længde på Facebook. Visninger på YouTube: 1.000


Lauridsen Industri fremstiller specialdesignede industri ventiler

78  spildevand #2/17

A longtime work with Europe’s leading manufactures ensures that the company is up to date with an innovative product development

district heating www.lauridsenindustri.com Lauridsen Industri certifikater

Danish Patent

Lauridsen Industry have patented a self-cleaning no. PA 2014 70700 valve that minimizes the risk that the medie gets stuck in the valve and piping

Høgevej 9 · 6700 Esbjerg · +45 7512 6274

www.lauridsenindustri.com · info@lauridsenindustri.com


Lidt kongelig har man da lov til at være Af Peter Christiansen, driftschef ved BIOFOS og modtager af Vandmiljøprisen for 2015 Fredag d. 10.6.2016 var en helt speciel dag for mig. Dagen startede, som så mange gange tidligere, med en tur til Spilde­vands­tek­nisk årsmøde. Turen forløb planmæssigt til Hedensted og efter en kort tur rundt blandt de mange udstillere, valgte vi at se uddelin­ gen af Vandmiljøprisen for 2015. Ved slutningen af formand Jakob Andersens tale, undrede det mig meget, hvem der i vores branche blev betegnet som en meget engageret golfspiller, med interesse for god mad, diverse kroophold og rejser som speciale. Ham ville jeg gerne møde! Man skal jo være lidt speciel for at nyde 4 timers golfspil i silende regnvejr!! Det over­ raskede mig meget, da mit navn blev nævnt. Med prisen fulgte også en indbydelse til Stockholm Water Price Ceremony and Royal Banquet. Denne indbydelse gav mig store overvejelser; ikke fordi, jeg har noget imod de royale, men en tur sammen med den svenske konge på de bonede gulve iført blanke laksko,”propel” og ”pingvin dress” var langt væk fra min komfortzone og en udfordring, jeg gerne ville være foruden. Da jeg havde taget mod til mig, rettede jeg henvendelse til Kemira, for at høre om det var

muligt på en pæn måde at sige nej tak til deres invi­ tation til den kongelige banket. Til min store glæde meddelte Kemira, at det var helt ok, den plads kunne de sagtens afsætte til anden siden. Samtidig blev jeg spurgt, om det havde min interesse at overvære den store årlige World Water Week i Stockholm. Med 10 års erfaring som formand for det lille lokale vandværk og godt 30 års erfaring inden for spilde­ vandsbranchen, var det med stor glæde og interes­ se, at jeg sagde mange tak til turen til Stockholm. Stockholm er en fantastisk by med gamle velbevare­ de bygninger, kongeslot, skærgård og omgivet af en fantastisk natur. Et godt tip er at bruge et par timer på Vasa museet, når man er i Stockholm. Det prægtige konge- og krigsskib Vasa formåede på sin jomfrurejse at tilba­ gelægge knap en sømil før det sank i Stockholms havn. Efter 333 år på havets bund, blev skibet bjerget og genopbygget og fremstår i dag med ca. 98 % af de oprindelige materialer. Et pragtskib, der under konstruktionen blev forsynet med ekstra overbyg­

spildevand #2/17  79

Peter Christiansen, driftschef ved BIOFOS, modtog Vandmiljø­prisen 2015. Det bragte ham blandt andet til World Water Week i Stockholm. Foto: Peter Christiansen


80  spildevand #2/17

ning med kanondæk og reduceret ballast. Når man som lægmand i dag står og betragter skibet lidt fra afstand med alle de fantastiske udskæringer og andet træarbejde, undres man over, at man valgte at bygge et skib, der var pompøst i stedet for sødygtigt. Vi havde valgt at deltage i World Water Week tirsdag og onsdag. Udbuddet af indlæg og paneldiskussioner var meget omfattende, så det program, vi havde sam­ mensat for konferencen var tilrettelagt og planlagt ud fra kriterierne for, hvad der kunne være spændende og inspirerende for os. Tirsdag morgen stod program­ met på “Seeking answers to the crisis in the MENA”; et meget spændende indlæg om de store politiske udfordringer i Mellemøsten krydret med udfordringer­ ne om anvendelse af havvand som drikkevand, og det faktum, at prisen for fremstilling at 1 m³ vand koster ca. 30 $. Tankevækkende, når vi i Danmark betaler en pris på ca. en tredjedel og denne pris også inkluderer diverse udgifter til skatter, afgifter, analyser, transport og sluttelig rensning før endelig udledning. Næste indlæg bar titlen ”Why waste water”; Christer Fuglesang, den Svenske professor og astronaut, for­ talte om brug og genbrug af vand ude i rummet, hvor blandt andet astronauternes urin blev omdannet til drikkevand. Christer Fuglesang satte spørgsmålstegn ved, om det ville være muligt at få almindelige folk til at drikke genbrugsvand, men i samme sætning nævnte

han menneskehedens dilemma: ”ingen vand - intet liv”. Slutteligt blev nævnt, at så længe, der er energi nok til rådighed, er det stort set muligt at frembringe alt. Næste programpunkt var klimaforandringer og hvilke udfordringer, dette medfører for en storby. Deltagere fra Paris vandforsyning informerede om deres udfor­ dringer og tiltag og ikke mindst deres drøm om at kunne bade i Seinen. Alt i alt mindede det utroligt meget om de danske tiltag for genanvendelse af regnvand; ”LAR” og ”LUR” vedr. udfordringer og ønsker om, at byer der er omgivet af vandområder, kan opnå badevandskvalitet. Sidste indlæg, vi havde valgt at høre, var over emnet ”forurening eller velstand” med indlæg fra blandt andet årets vinder af Stockholm vandpris med indlæg om (vand) kvalitet eller liv. Et meget spændende indlæg om forskellige vandbehandlingsformer fra biologi til klor til ozon. Vandbårne sygdomme og arbejdet med at finde og lokalisere forureningskilderne ved hjælp af DNA. Jeg blev noget overrasket, da mødet startede, og den svenske kong Gustav d. 16 havde valgt at deltage i dette arrangement og placere sig på rækken lige foran os. Ja, lidt kongelig har man da lov til at være. En stor tak til Kemira og Jesper for super god behandling og deltagelse i et meget spændende og inspirerende seminar.

Det var en glad og overrasket prismodtager, der på Spildevandsteknisk Årsmøde i 2016 måtte på podiet og modtage vandmiljøprisen 2015. Her ledsaget af (fra venstre): Anna-Marie Bøgh og Jesper Berner, Kemira Water Danmark A/S, Thomas Plesner, Ferskvandscentret og Jacob Andersen, Spildevandsteknisk Forening. Foto: Anne Møller Kristensen


Sandt eller falskt? Køb DANSK og du für nok verdens bedste H2S-müler.

H2S-WARN V3 er verdensførende pĂĽ mange omrĂĽder: Plug and Play, autostart. Batterikapacitet op til 1 ĂĽr per. opladning* Let monterbar solcelle giver batterikapacitet op til 25 ĂĽr đ&#x;˜Šđ&#x;˜Š Lave service- og driftsomkostninger. Enkelt og brugervenligt software. Verdens billigste.

* AfhĂŚngig af mĂĽleinterval, temperatur samt forbindelsesforhold.

H2S-WARN med tilknyttet Doseringskontroller giver den optimale driftsøkonomi med stor besparelse pü kemiomkostningen. Vi har set besparelser pü 70%.

Doseringskontroller

Doseringssystem

Kom til vores stand pĂĽ Ă…rsmødet 2017 hos Billund Vand AS og se om vi har ret i vores pĂĽstand, H2S-WARN V3 er verdens bedste til prisen, hvilket vores kunder bekrĂŚfter. I ĂĽr har ABC-Miljø fĂŚlles stand med Nordic Tech Solutions og Brenntag, Nordic. Kom til vores stand, hvor vi byder pĂĽ lidt til ganen samt fine prĂŚmier i konkurrencen.

Tlf. 3678 7131 www.abc-miljo.dk

spildevand #2/17  81

-


Nordvand udfører midlertidig overpumpning og mekanisk ristning Omlægning af en havledning og et nyt bygværk var årsag til en nødvendig midlertidig operation for Nordvand mellem den 4. og den 31. marts 2017. Projektet indebar udledning af mekanisk renset spildevand til Øresund. Tekst og fotos: Michel Johansen, Nordvand, og Rasmus Hansen, RH Pumper Det var omlægningen af havledningen og et nyt bygværk mellem Tuborg Nord og Lynetteledningen, der var anledning

til en midlertidig løsning for Nordvand, hvor vandet skulle pumpes fra Tuborg nord til Skovshoved, og fra Skovshoved

til Øresund 1600 m ude. Fordi endesta­ tionen var Øresund, skulle spildevandet ristes.

82  spildevand #2/17

Arbejdet og udfordringen var ude i Øresund og på land, et nyt bygværk på land, og en ny havledning i Øresund, der skulle omkobles fra det gamle system. Det blev planlagt og estimeret til mini­ mum at tage fem uger. Per Aarsleff, som har været hovedentreprenør, havde udledningstilladelse til at lede spilde­ vandet i Øresund frem til den 1. april, så der blev arbejdet intenst med at finde en løsning og holde en meget stram tidsplan. Myndighederne og Nordvand stillede krav om, at udledning af spildevand til Øresund kun kunne finde sted, hvis vandet blev ledt gennem en mekanisk rist, så alle faste partikler og plastik ikke blev udledt til Øresund. Montering af udløbsrør fra mobil rist.

RHPumper stillede en mobil rist op med en kapacitet på 1000 liter pr. sekund, og fire pumper blev placeret i sump lige foran hovedspjæld. Pumperne pumpe­ de vandet op gennem den mobile rist, og vandet løb tilbage til sump og blev pumpet direkte i overløbsledningen til Øresund. På denne måde blev lednin­ gen og byggeværket i Øresund holdt tørt under hele arbejdet, og faste par­ tikler og plastik blev sorteret fra i den mobile rist. Hele arbejdet blev holdt inden for den tilladte udledningstilladelse, som gik til den 1. april 2017. Du kan se RHPumpers mobile rist på Spilde­vandsteknisk Årsmøde den 8.-9. juni på Grindsted Renseanlæg.

Rør fra pumper til mobil rist.


Fjern polymer-film fra gulvet med nyt rengøringsmiddel På mange renseanlæg oplever personalet, at de ganske vist kan fjerne polymer fra gulvene, men at der efter rengøringen stadig er en film tilbage. Derfor er gulvet fortsat glat, som var det smurt ind i brun sæbe. Rengøringsmidlet ”Ren Forplads” fjerner både polymer-belægninger og film, så gulvet bliver mere sikkert at gå på. Ring og bestil en gratis demonstration. spildevand #2/17  83

LD & Handel & Miljø Ferrarivej 16, 7100 Vejle Tlf.: 76 49 85 00 www.ldhandel.dk

Årsmøde 2017

-Vi ses på vores stand i Billund


TRYKSATTE SPILDEVANDSSYSTEMER! Liqow �lbyder, som de eneste i Danmark, højtryks centrifugale grinder pumper �l tryksa�e spildevandssystemer. Op�mal hydraulisk design af det tryksa�e system Ingen svovlbrinte problemer Lavere anlægsudgi�er Ingen dyre mellem‐pumpesta�oner Mindre vedligeholdelse Lavere dri�sudgi�er

Mød os på STF Årsmøde i Grindsted den 8 ‐ 9 juni

OGP & OGT grinder pumper Lø�ehøjde op �l 80 mVs 84  spildevand #2/17

Flow op �l 1,8 l/s Centrifugal grinder pumper Leveres også som udski�ningspumpe for excentersnekke grinder pumper

NYHED PÅ STF ÅRSMØDE 2017

IE3 motor, 3 motor, 3 ‐ motor, 3 ‐ 355 kW 355 kW

DN50 ‐ DN600

Modular design

Dykket eller tørt ops�llet Patenteret kølesystem Innova�v ‐ Pålidelig ‐ Effek�v

Liqflow

Pumps and systems

Liqflow A/S Kringelhusvej 15

Tlf.:

46 93 52 00

7100 Vejle

Mobil:

28 78 12 26

www.liqflow.dk

E-mail: info@liqflow.dk


LEVER A ND Ø R E R

Mød os på årsmødet d. 8.-9. juni i Grindsted

Allan Nykær Rosenhøj

allan.rosenhoj@sktdanmark.dk

SKT DANMARK

Mobil +45 4254 5299

Denne annonceplads kan blive din. Power til beslutningsprocessen. Skriv til spildevand@hornsletbogtrykkeri.dk Bæredygtig, og hør nærmere.

langsigtet optimering af driften

Rådgivning og salg af:

www.pipelife.dk - Størst i Norden og førende i Europa - info@pipelife.dk

Hos Stjernholm ønsker vi at sikre, at vores fælles kompetencer • Store lukkede bassiner udnyttes optimalt. • Olieog benzinudskillere • Koalescensudskillere Derfor bygger vi samarbejdet med vores kunder på gensidig • Fedtudskillere respekt og en åben og ærlig dialog.

BG Inja Miljøteknik A/S

Tlf.: 62 61 76 15

www.inja.dk

Granly Diesel A/S Cummins Distributor Denmark Mail: pv@granlydiesel.com Web: www.granlydiesel.com Phone: +45 4642 3550

DANMARKS BEDSTE UDBUD 2016 Stjernholm A/S · Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing Blu eKo ldin g A /S Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk og Stje rnh olm A /S www.stjernholm.dk

KIBO servicerer alle typer porte Mød os på årsmødet i Grindsted

www.coreline.dk

nns@kibo.dk | www.kibosikring.dk Niels Bohrs Vej 23, 2. sal | 8660 Skanderborg +45 70 10 70 77

Tel. +45 9244 1690 mail@coreline.dk

SE S VI? På Spildevandsteknisk Årsmøde den. 8. og 9. juni 2017 kan du møde hele 142 leverandører til spildevandsbranchen på Grindsted Renseanlæg. Læs meget mere på siderne 37-65.

Med venlig hilsen

spildevand #2/17  85

Lad os hjælpe hinanden med at tilføre anlægget merværdi!


86  spildevand #2/17

NAVN EN Y T Hampus Åkerblom er pr. 1. februar 2017 ansat som ingeniør i Vand-afdelingen på Swecos kontor i Glostrup. Hampus er 26 år, uddannet civilingeniør på DTU i juli 2016, og skal arbejde med spildevandsop­ gaver, herunder afløbssystemer, planlæg­ ning og projektering af klimatilpasnings­ projekter og LAR-relaterede opgaver.

Martin Tobias Brinch Dreyer er den 1. februar 2017 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Afløbsteknik Øst i Søborg. Martin er uddannet diplomingeni­ ør, Byggeri & Infrastruktur, 2017 fra DTU. Martins arbejdsopgaver vil være projekte­ ring og tilsyn inden for afløb og rensean­ læg.

Lars-Chresten Ekebjærg er ansat som projektchef hos Krüger med base i Søborg. Lars-Chresten er uddannet civilingeniør, Byg fra DTU i 1985, og Lars-Chresten vil være ansvarlig for udviklingen af Krügers avancerede softwareløsninger inden for vand- og spildevandsløsninger. LarsChresten kommer senest fra DHI, hvor han har varetaget forskellige ledende stillinger inden for softwareudvikling.

Susanne B. Petersen er ansat som pro­ jektingeniør i Krügers afdeling Afløbs­ teknik Øst i Søborg. Susanne er uddannet civilingeniør, Miljø, DTU, 2016. Susanne skal arbejde med opgaver inden for afløbs­ teknisk planlægning og decentrale rense­ løsninger til regn- og overløbsvand.

Christian Enevold Andersen er ansat som Commissioning Engineer i Krügers afdeling BioSolids med base i Aalborg. Christian er uddannet Maskinmester fra Aarhus Maskin­mesterskole i 2016 med praktikperi­ ode i Krüger. Christians arbejdsopgaver er commissioning på slamtørringsanlæg og på anlæg med termisk hydrolyse samt udførelse af test på diverse procesanlæg.

Henrik Just Kristiansen er pr. 18/4 tiltrådt stillingen som Country Manager i Ulefos Danmark. Henrik er tiltrådt stillingen, da adm. dir. Per Rasmussen har valgt at gå på pension. Henrik Just Kristiansen har senest været divisionschef i Rias med ansvar for industridivisionen. Fra 20132016 var han salgschef for Migatronic, og før dette havde Henrik fra 2006-2013 diverse lederjobs i AO Johansen.

Nicklas Ploug Feenstra er ansat som pro­ jektingeniør i Krügers afdeling Afløbs­ teknik Øst i Søborg. Nicklas er uddannet civilingeniør, Mathematical Modelling & Computation fra DTU i 2016. Nicklas arbej­ der med udvikling og programmering af Krügers software-løsninger til styring og varsling af vand-, regn- og spildevandssy­ stemer.

Mads Lysdal Hansen er pr. 1. april 2017 til­ trådt stillingen som salgschef for GasDetect. Virksomheden, der redder liv med viden, udvikler sig hurtigt og positivt i disse år, og udnævnelsen er en konse­ kvens af, at hele organisationen videreud­ vikles. Der er et stærkt fokus på personale og værdi, sikkerhed og dataopsamling af nærved ulykker i danske virksomheder, og her tilbyder GasDetect unikke løsninger. Mads har i flere år arbejdet med BtB salg og salgsledelse og gennemført en ELP lederuddannelse.

Maite Monica Lovring er ansat som pro­ jektingeniør i Krügers afdeling Afløbs­ teknik Øst i Søborg. Maite er uddannet civilingeniør, Miljø fra DTU i 2016. Maite arbejder med klimatilpasning af afløbssy­ stemer og andre løsninger til håndtering af regnvand. Opgaverne omfatter bl.a. hydraulisk modellering og udvikling af løs­ ninger til styring og varsling. Maite har skrevet afgangsprojekt hos Krüger.


Jens Bang Holmgaard tiltrådte 1. april stillingen som adm. direktør hos handel­ svirksomheden LD Handel & Miljø. Jens er uddannet maskinmester fra Aarhus Maskinmesterskole og kommer fra en stil­ ling som salgschef for Grønbech & Sønner, hvor han blandt andet havde ansvaret for spildevandsområdet. I 2003 startede Jens Dansk Pumpe Service, som han i 2009 solg­ te til Grønbech & Sønner. I sin nye stilling skal Jens Bang Holmgaard være med til at udvikle LD Handel & Miljø til en endnu stør­ re spiller på spildevands- og miljøområdet. Diplomingeniør René Bjerregård er netop tiltrådt som ingeniør inden for spilde­ vandsrensning hos Rambøll i Odense. René kommer fra en stilling hos Vandcenter Syd, hvor han blandt andet har arbejdet med energi- og driftsoptimering samt et større udviklingsprojekt inden for nitrogenoxid.

Palle Jespersen er pr. 1. marts 2017 ansat hos Verder A/S pumper, med ansvaret for salg og support af pumper til området spil­ devand, biogas samt maskinbyggere OEM. Palle Jespersen er 54 år og kommer med en teknisk baggrund som Teknisk Manager ved Viega A/S samt udviklings­ chef ved Neotherm A/S, hvor Palle har arbejdet med salg og teknisk rådgivning til rådgivende ingeniører, vandforsyningsfir­ maer, større vvs-installatører, sygehuse, entreprenører, OEM- og industrikunder. Lars Dalum Nielsen er ansat som projekt­ leder i Krügers afdeling Spildevand Vest med base i Aalborg. Lars har en uddannel­ se som maskinmester fra 1996, og Lars’ arbejdsopgaver vil være projektudvik­ ling/-ledelse. Lars kommer fra en lignende stilling hos Aalborg Engineering og har tid­ ligere været ansat i Krüger i flere år.

Ellen Marie Drastrup er den 17. januar 2017 ansat som procesingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest med base i Aalborg. Ellen er uddannet civilingeniør i miljøteknologi på DTU i 2016, og Ellens arbejdsopgaver vil være procestekniske opgaver inden for spildevandsområdet.

Rasmus Nissen er den 1. februar 2017 ansat som procesingeniør i Krügers afde­ ling Spildevand Vest med base i Aarhus. Rasmus er uddannet Cand. Scient. i Agro­ biologi fra Aarhus Universitet i 2014. Rasmus arbejdsopgaver vil være inden for udvikling af avanceret styring af spilde­ vandssystemer, herunder support af Krügers avancerede on-line styresystem STAR. Rasmus kommer fra en stilling som .Net udvikler i KMD. Bo Jelling Nørskov er pr. 1. maj 2017 ansat som servicetekniker hos Gustaf Fagerberg A/S. Bo er 47 år gammel og uddannet automatiktekniker. Han skal varetage ser­ vice på vores analyseudstyr til vand- og spildevandsbranchen, primært i Syddanmark. Bo kommer fra en stilling som tekniker hos Siemens Wind Power A/S. Han glæder sig til at besøge jer, og vi håber, I vil tage godt imod ham. Lasse Johansen er den 15. marts 2017 ansat som projektingeniør i Krügers afde­ ling Spildevand Øst i Søborg. Lasse er uddannet MSC Engineering Management fra DTU i 2017 og har desuden en bachelor som maskiningeniør. Lasses arbejdsopga­ ver vil primært være relateret til maskinop­ gaver på renseanlæg. Lasse har skrevet afgangsprojekt hos Krüger vedr. håndte­ ring af usikkerheder i projektledelse.

spildevand #2/17  87

Thomas Dantrup er den 1. april 2017 ansat som ansvarlig for service hos RHPumper A/S. Thomas kommer til RHPumper efter 13 år med selvstændig smede- og service­ virksomhed, som har serviceret sund og bælt. Thomas bliver ansvarlig for værksted ekstern service.

Lars Villadsgaard Toft er ansat som pro­ cesingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest med base i Aarhus. Lars er uddannet civilingeniør i procesteknologi fra Aarhus Universitet i 2009, og Lars’ arbejdsopga­ ver vil være rådgivningsopgaver inden for forsyningsområdet samt industri - herun­ der også projektledelse. Lars kommer fra DONG Energy, hvor han har varetaget for­ skellige stillinger inden for procesområdet.


Rasmus Holmgaard Skov er den 1. april 2017 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest med base i Aarhus. Rasmus er uddannet maskinme­ ster fra Aarhus Maskinmesterskole i 2017. Rasmus’ arbejdsopgaver vil primært være relateret til maskinopgaver på renseanlæg.

88  spildevand #2/17

Anders Madsen er pr. 1. februar 2017 ansat som Application Engineer hos Landia A/S. Anders er 44 år og har gen­ nem de sidste 10 år oparbejdet et indgåen­ de kendskab til renseanlæg og biogasan­ læg gennem sine ansættelser ved Stjern­ holm A/S og LJM A/S. Anders vil være en del af spildevandsgruppen hos Landia A/S.

Jacob E. Holdgaard er pr. 1. marts 2017 til­ trådt en stilling som Area Sales Manager hos Landia A/S. Jacob er 30 år, udannet maskinmester og kommer fra en anden stilling i virksomhe­ den, hvor Jacob har oparbejdet et stort kendskab til Landias produkter. Jacob skal fokusere på det skandinaviske spil­ devandsmarked, og én af opgaverne er at besøge kunder på disse markeder.

RH Pumper A/S udvider aktiviteterne – nu også overpumpning Pr. 20. marts 2017 udvider RH Pumper A/S aktiviteterne til også at omfatte alle former for overpumpning. Jeg har solgt min ejerandel i Dansk Overpumpning A/S og vil fremover i mit eget selskab RH Pumper A/S udføre alle typer af overpumpnings­ opgaver. Overpumpningsopgaverne løses med samme know-how, kva­ litet og service, som I kender fra mit tidligere virke i Dansk Overpumpning A/S. I RH Pumper A/S vil vi som vanligt også sælge og servicere pumper. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde og til at løse de mange spændende opgaver med overpumpning. Har du/I spørgsmål til ovenstående, kan jeg kontaktes på telefon 22 22 81 85. Rasmus Hansen, RH Pumper A/S


ORIG1NAL LIND JENSEN SPILDEVAND

LJM’s bredde sortiment af omrørere og røreværker gør det muligt at få den optimale løsning til enhver opgave.

Mød os på STF’s årsmøde hos

Orig1nale

LJM Omrørere & Røreværker

Billund Vand A/S

• Energieffektiv omrører

d. 8 og 9 Juni

Spildevand.ljm.dk

• Totalløsning inkl. beslag og montage

• Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

• Stort sortiment af omrører

• Lange service intervaller

LIND JENSEN SPILDEVAND

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - 6940 Lem St. - Tel.: 97 34 32 00 - Fax: 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

Vi er fleksible og finder altid løsninger - og altid til at få fat på! • • • • • •

www.sydkran.dk

Alt inden for kraner, taljer og løftegrej Ny-montage Lovpligtig hovedeftersyn Råd om forebyggende reparationer Forhandler af ABUS kraner Mange års erfaring og specialviden

DØGNSERVICE: 43 90 24 76

HÅNDVÆRKERBYEN 17 || 2670 GREVE || INFO@SYDKRAN.DK

spildevand #2/17  89

Torben Nielsen Technical Sales DK Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

• Specialdesignet propel

• Originalt servicekoncept som minimerer risikoen for nedbrud og nedetid


Dankalk forhandler desuden aktive kul til dioxinfjernelse i røggasser samt granuleret og pulverkul til vandrensning.

Tlf. 33 68 74 00 • dankalk@dankalk.dk • www.dankalk.dk A17063

90  spildevand #2/17

Aktive kul mod Svovlbrinte og Siloxaner

Ekspertviden og innovativ miljøteknologi Foto: Forfiltrering på Gryaab Renseanlæg i Göteborg, øger gasproduktionen markant og reducerer samtidig energiforbruget til beluftning.

WATER TECHNOLOGIES •

Procesviden – driftsoptimering og problemløsning

Teknologier til rensning af overløbsvand og spildevand

Avanceret online styring til renseanlæg

Teknologier til det energiproducerende renseanlæg

Genvinding af fosfor fra spildevand

Læs mere på www.kruger.dk Resourcing the world

Mød os til STFs Årsmøde. og oplev forfiltrering i drift i vores pilotanlæg.


P R ODUKT N Y T Wangen doseringspumpe til blandt andet polymer fra Verder pumper

GasDetect har den 11. april 2017 fået certificeret vores kvalitetsledelsessystem Et grundigt forløb er dermed blevet succes­fuldt afsluttet, og vi har nu Cerfidans verifikation af den høje kvalitet, som vi altid har leveret. GasDetect redder liv med viden. Det forpligter. Vi er dedikerede til at levere kvalitetsrådgivning, projek­tering, projektledelse, installation og service, der vil gøre en betydelig forskel for din virksomhed og dine medarbejdere.

Gastæt tætningsløsning sparer tid og penge En udfordring for den daglige drift af et spildevandsanlæg er det korrosive miljø samt svovlgasser. Disse kan medføre forkortet levetid på udstyr, systemnedbrud på selve anlægget, maskiner eller kabinetter. Roxtecs rør- og kabeltætninger er godkendt til brug i brandzoner og testet i både vand- og gastætte applikationer. De sikrer, at der ikke trænger forurenet vand, svovlgasser og lugte ind gennem tætningerne. På denne måde sikrer du vitalt udstyr mod nedbrud og slid.

Brugervenlige løsninger sparer tid og plads Roxtecs tætningsløsning kan bruges både i gulve, lofter, vægge og endda gennem fundamenter. Med Roxtecs kabeltætninger er det muligt at tætne flere kabler eller rør gennem den samme åbning. Dette nedbringer antallet af komponenter til selve tætningen. Samtidig er det muligt at trække kablerne, før tætningen isættes, hvilket sparer tid i forhold til installationen. Tætningerne er nemme at installere og kan åbnes og lukkes gen­ tagne gange. Dette understøtter behovet for servicepersonalet til hurtig installation og fleksibilitet.

Renovering af Ejbymølle, Nordvest og Nordøst spildevandsrensningsanlæg, Odense, Danmark. Applikationer: Kabel- og rørindtrængninger, Anlæggets installa­tører, der har lang erfaring fra forskellige tætningsprodukter, var enige om, at Roxtec-tætningsløsninger betød en stor forbedring i forhold til tidligere løsninger.

spildevand #2/17  91

For mere information kontakt GasDetect Mads Lysdal Hansen, tlf. 42 42 50 67 E-mail: mlh@gas.dk. Se også www.gas.dk

Verder BV, som i Danmark repræsenterer tyskproduceret kvalitet fra Wangen GmbH, har hermed den store fornøjelse for første gang at fremvise en specialdesignet og dermed egnet doseringspumpe til polymer (polymeropløsninger og viskose­polyme koncentrater). Pumpen er specielt designet til pålidelig dosering i spildevandet og miljømæssige industri, men også inden for den kemiske og farmaceutiske industri. Polymer­ pumpen fås i to størrelser (10 og 20) svarende til 0,5 – 4000 L / Timen - doseringsnøjagtighed +/- 1% og kan leveres med for­ skellige huse som støbejern eller plast med tryk op til 16 Bar. Wangen Polymer pumpe vil blive præsenteret for første gang i Danmark på Spildevandsteknisk Årsmøde på Verders pumpe­stand. For yderligere tekniske detaljer og oplysninger: kontakt Verder BV på telefon 36364600 eller mail kontakt@verder.dk


NISSEN energi teknik er en af landets førende leverandører af gasmotoranlæg til det energiproducerende rensningsanlæg

92  spildevand #2/17

NISSEN energi teknik er repræsentant for MAN gasmotorer i Danmark og leverer gasmotorer i størrelserne 37 – 530 kW, og vi vælger altid ”the best MAN for the job”. MAN gasmotorer kendetegnes ved høj effektivitet og et robust design, der er skabt til drift 24 timer i døgnet – alle ugens dage. Solide gasmotorer med markedets laveste vedligeholdelsesomkostninger og en serviceorganisation, der står til rådighed 24 timer i døgnet. Vi leverer komplette løsninger til energiproduktion; gasmotoranlæg, gasbrændere, kedelanlæg, styretavler, gasrensning, installation – opstart, service og vedligehold.

www.nissenenergiteknik.dk

NORMALT AKTIVT SLAM

S::SELECT® AKTIVT SLAM

Specialist i separation

> Markant øget

sedimentationshastighed på bioslam i de biologiske procestanke

> Løser proces problemer med letslam og slamflugt

> Mulighed for øgning af

kapaciteten i de biologiske procestanke

> Væsentligt reduceret SVI

< 80 ml/g på overskudsslam

NY PROCES FOR RENSEANLÆG

> Reduktion af SS i effluenten < 3 mg SS/l

> Kan let integreres i

eksisterende renseanlæg

SEDIMENTATIONSTID: 4 MIN. Mød TechRas d. 1/6

www.techras.dk


Annonce

KD Group vil rykke på grænserne i spildevandsindustrien Innovationsprojekt fjerner over 90 procent af mikroplast fra spildevandet hos Vejle Spildevand – og er ét blandt flere projekter fra danske KD Group.

Vi tog udfordringen op Et af de seneste projekter, hvor KD Group via innovativ tilgang til markedet har skabt en succes, der er med til at rykke på grænserne for, hvad man kan inden for spildevand, er virksomhedens kamp mod mikroplast. ”Projektet udspringer fra vores arbejde med KD VeSave, hvor vi renser spildevandet, til det bliver så rent, at det næsten kan drikkes. Projektet henvender sig til industrier, der arbejder med soft-drinks, og her kan virksomhederne genvinde deres spildevand til teknisk vand, så de ikke bruger drikkevand i processen,” fortæller Jens Krogh. ”I kølvandet herpå så vi en udsendelse, der fortalte, at der ikke fandtes en løsning, der kan fjerne mikroplasten fra spildevand. Den udfordring

tog vi op og satte os for at finde en løsning på det problem. Vi tog kontakt til Vejle Spildevand og har gennem godt et år testet et system, som i dag med stor succes blandt andet fjerner over 90 procent af spildevandets mikroplast – og det er vi de eneste i verden, der kan lige nu.” Direktøren fortæller desuden, at forskere fra MIT har været med på sidelinjen i forbindelse med et forskningsprojekt, der skal afdække en mistanke om, at mikroplast er kræftfremkaldende. De overbevisende resultater har allerede resulteret i flere konkakter fra interesserede, men et endeligt gennembrud på teknologien forventer Jens Krogh ikke, før EU-lovgivningen i 2020 også omfatter mikroplast. Intelligent båndrist Et andet eksempel på den måde, KD Group arbejder med innovation og value engineering, er deres tredje generation af den klassiske båndrist. ”Vi lavede en spændende forbedring af den klassiske båndrist for cirka seks år siden. I dag har vi igennem tæt samarbejde med kunderne opdateret den og skabt en intelligent båndrist, der er tilpasset og skabt med baggrund i de udfordringer, der opleves ude på værkerne, og som er bygget til at holde i mange år – uden store vedligeholdelsesomkostninger,” siger Jens Krogh. ”Vi er drevet af innovation og stærke løsninger. Vi ved, at kundernes behov ændrer sig – det gør vi som virksomhed også sammen med vores kunder. Det smitter af i hele værdikæden omkring vores virksomhed og de produkter, vi udvikler.

▲ KD Group har redesignet den klassiske båndrist, specialbygget efter de udfordringer, som kunderne i spildevandsbranchen har i hverdagen. Den forbedrede rist er bygget til at holde i mange år – uden store vedligeholdelsesomkostninger.

▲ KD Group har taget kampen op mod mikroplast og skabt en maskine, der kan fjerne over 90 procent af al mikroplast i spildevand. Maskinen har gennem et år kørt som en del af et forsøg hos Vejle Spildevand.

Karetmagervej 25 Postbox 202 7100 Vejle Tlf.: 76 43 23 23 www.kd-group.dk

spildevand #2/17  93

”Vi har reformeret virksomheden fra at være en traditionel KD Maskinfabrik til en innovativ cleantech-virksomhed, der gennem dialog med kunderne fokuserer på at skabe kloge løsninger af høj kvalitet inden for value engineering,” siger Jens Krogh, CEO for KD Group, om den rejse, virksomheden har været på gennem de seneste år. Mange vil kende den mere end 50 år gamle virksomhed for sit arbejde på Krügers design til spildevandsindustrien fra midt i 70’erne til starten af 00’erne. Det er fortsat samme høje kvalitet og de samlede ejeromkostninger, som virksomheden har for øje, når de skaber og udvikler deres maskiner – men i dag er synet mere holistisk på hele produktionen hos kunderne, der tæller spildevandsværker i både Danmark og resten af Skandinavien, Europa samt Mellemøsten.


Er du tilmeldt de relevante nyhedsbreve fra Spildevandsteknisk Forening?

94  spildevand #2/17

Spildevandsteknisk Forening har i de senere år skåret kraf­ tigt ned i antallet af udsendte breve. Det betyder blandt andet, at invi­ta­tio­nerne til STFs arrangementer som hoved­ regel udsendes elek­tro­nisk. For ikke at overse vigtige begi­ venheder, eller gå glip af invitationer, remindere eller andet opfordrer Spildevandsteknisk Forening til, at alle tilmelder sig de nyhedsbreve, der giver værdi for den enkelte. Som minimum bør du være tilmeldt det generelle nyheds­ brev. Hvis du er firmamedlem, bør du være tilmeldt både det generelle nyhedsbrev og nyhedsbrev til firmaer. Derudover kan du tilmelde dig de specialnyhedsbreve, som du finder interessante. Nyhedsbrevene skal ses som et supplement til 'spildevand'. Det er yderst sjældent, at der udsendes information via nyhedsbrev, som ikke også har været bragt i 'spildevand'. Der findes pt følgende nyhedsbreve: •  Generelt nyhedsbrev •  Nyhedsbrev til "rÅdne tanken" •  Nyhedsbrev til arbejdsmiljøgruppen •  Nyhedsbrev til firmaer •  Nyhedsbrev til Industrigruppen •  Nyhedsbrev til Slamflokken

Planlagte aktivi­teter i 2017 Årsmøde: 8.-9. juni 2017 hos Billund Vand Planlægning af Døgnkursus: 24. august 2017 i Kolding Døgnkursus: 3.-4. november 2017 i Kolding

Artikler modtages med glæde Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Forenings medlemsblad. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spilde­vands­branchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknolo­gier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk.

Du tilmelder dig nyhedsbrevene her: www.stf.dk/Spildevandsteknisk-Forening/Kontakt-STF Nyhedsbrevtilmeld

Spildevand – deadline og udgivelser 2017 Handling

Dato år 2016

Tekst-deadline nr. 1 - 2017

30. januar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2017

20. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2017

18. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2017

1. maj

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2017

26. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2017

3. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2017

18. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2017

2. oktober

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2017

13. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2017

27. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

Bemærkninger

Af hensyn til Årsmøde 8.-9. juni uge 23

Af hensyn til Døgnkursus 3.-4. november


TRÅDLØS + GRÆNSELØS spildevand #2/17  95

Med de nye radarer FMR10 og FMR20 kan Endress+Hauser nu tilbyde helt nye innovative løsninger for niveaumåling indenfor vand og spildevand samt til vandbehandling indenfor alle industrier. Som de eneste radarer på markedet, er det nu muligt at tilgå alle værdier og hele menuen via trådløs Bluetooth®-teknologi og en SmartBlue app. Herved kan brugeren spare tid både ved idriftsættelsen, drift og vedligeholdelse og samtidig få grænseløs kontrol over hvordan målerne har det. De nye radarer er de mest kompakte radarer i deres klasse takket være et helt unikt radar-chip design og integreret antenne, applikationer med begrænset plads er derfor ikke noget problem!

Læs mere om de nye radarer på www.dk.endress.com/radar10_20


SMP Magasinpost ID-NR.: 42793

Med er du sikret mod store regnmængder... SKYBRUDSSIKRING

BORERØRSPUMPER

• Unik fleksibel PE tank, der samles på stedet • Effektive pumper i flere størrelser • Intelligent styring giver sikker drift • Hindrer følgeskader efter skybrud

• • • • •

Markedets højeste virkningsgrader Op til 9000 kombinationsmuligheder Driftssikre Vedligeholdelsesfri Robust konstruktion

Husk vi deltager i Spildevandsteknisk Årsmøde 8.-9. juni 2017

PROFESSIONELLE SPILDEVANDSLØSNINGER

PROPELLERPUMPER

• • • • •

• Høj strømningshastighed • Energieffektiv motorteknologi • Innovativt design med patenteret indløbskammer • Robust konstruktion

Energioptimering og mindre CO2 Intelligente pumpestyringer Stor driftssikkerhed Komplette løsninger PE brønde i mange dimensioner

PROVEN TECHNOLOGY www.pumpeservice.dk service@desmi.com

PROVEN TECHNOLOGY