Spildevand #2 2019x

Page 1

Læs ’alt’ om det kommende årsmøde TEMA: IT-værktøjer udvikler og udfordrer TEMA: Har du svært ved at læse eller stave? Fra affald til proteiner

spildevand

#2

maj 2019


“Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

NYHED Lanceres på

FireFly

STF Årsmøde

FireFly er designet efter anvendelse som simpel alarmenhed efter termen ”Den lokale røde alarmlampe er blevet intelligent”

FireFly leveres med 2 stk. digitale indgange, samt 1 stk. analog indgang 0-10V DC, som kan anvendes til måling af aktuel pumpestrøm, samt give antal starter og driftstid, såfremt der tilsluttes en strømspole. FireFly kan leveres med 5 års Sigfox abonnement og batterier – lige til at montere.

2

spildevand #2/19

FireFly er en batteridrevet intelligent alarmenhed, der kan erstatte den eksisterende røde alarmlampe, så pumpealarm og højtvandsvippe sendes direkte til SRO system via Sigfox kommunikation.

Wasys A/S - Langebjergvænget 18 - DK4000 Roskilde - Tlf: +45 72 21 79 79 - www.wasys.dk stf_19.indd 1

23/04/2019 13.39


Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs

LEDER

SEKRETARIAT: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk REDAKTION: Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­ vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. BESTYRELSEN: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

BESTYRELSESSUPPLEANTER: Jens Jørgen Ploumann,   Vesthimmerlands Vand A/S Ivan Vølund,   VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre,  Tønder Ole Dissing,   Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau,   Vandmiljø Randers A/S TEKST-DEADLINE: 24. juni 2019 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen. ANNONCE-DEADLINE: 8. juli 2019

For nogen tid siden var jeg til et arrangement, der udadtil skulle handle om FNs Verdensmål. Målgruppen var dels private erhvervsvirksomheder og dels virksomheder, der arbejder inden for den fælles infrastruktur i vores samfund. Der var repræsentanter med fra el, vand, varme, affald, transportsektoren og så videre. Jeg havde set frem til dagen. Jeg så frem til at høre om forskellige muligheder for at bidrage til verdensmålene. Hvordan kan vi med hver vores faglighed og i hver vores branche bidrage til, at der eksisterer en verden, vores efterkommere kan leve i? Det måtte da blive en spændende dag. Som dagen skred frem, blev jeg dog mere og mere irriteret, efterhånden som det blev tydeligt, at hovedparten af talerne handlede om, hvordan kan vi sætte et verdensmål på ting, vi gør i forvejen. Eller med andre ord, hvordan vi kan gøre meget lidt og alligevel påstå, at vi bidrager til den nødvendige fælles indsats. En håndfuld af verdensmålene rammer lige ned midt i formålet for overhovedet at beskæftige sig med håndtering og rensning af spildevand. En del af verdensmålene er så at sige spildevandsbranchens DNA. Måske er det derfor, det rammer mig så hårdt, når verdensmålene bliver brugt til blåstemple småting eller som salgsargument for banaliteter. Verdensmålene er ikke en reklamesøjle. Verdensmålene er en nødvendighed for, at vi overhovedet har en fremtid. Vi skal ikke bruge verdensmålene til at sætte etiketter på det, vi allerede gør. Vi skal bruge dem til at skabe virkelig forbedring. Vi skal bruge dem til at hæve overliggeren, og der er opgaver nok at tage fat på, også selv om vi i vores egen opfattelse tilhører verdenseliten inden for vores fag. Hvis vi skal gøre en forskel, og hvis vi skal bidrage til at gøre klicheen om vand som det nye vind til virkelighed, så skal hele branchen fra lovgiver til menig medarbejder gå helhjertet ind i det. Innovation og fremskridt kommer ikke af besparelser og suboptimering. Vi kan ikke skabe en bedre verden ved konstant at spare og løbe hurtigere for at løse de samme opgaver. Vi kan bidrage til en bedre verden ved at bidrage til udvikling, ved at løse nye opgaver, ved at gøre tingene bedre. Stil os nogle krav om at gøre tingene bedre, og giv os rammerne til at gøre det. Så kan vi reelt arbejde for verdens­ målene. Det er på høje tid.

Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.d KONTROLLERET AF:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.643 i perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN: 2446-1369 (trykt) ISSN: 2446-1377 (online) ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEFOTO: Aarhus Vands spildevandsoperatør Nikolaj Eriksen på Marselisborg Renseanlæg. Foto: Aarhus Vand A/S

Jacob Andersen Formand, Spildevandsteknisk Forening Hjørring Vandselskab A/S

spildevand #2/19  3

BESTYRELSESMEDLEMMER: Karin Refsgaard,   Blue Kolding A/S René Hansen,   Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen,   Biofos A/S Jan Jørgensen,   SK Forsyning Pernille Lyngsie Pedersen,  RGSNORDIC Vibeke Plesner,   Naturstyrelsen (observatør)

Vand, verdensmål og en vrissen vendelbo


spildevand #2/19

I ND HOLD

Du kan se frem til to spændende dage fyldt med faglige indlæg, fest og en flot udstilling. Den 6. juni er omdrejningspunktet FrederiksborgCentret, mens udstillingen finder sted i og omkring Hillerøds nye centralrense­anlæg den 7. juni. Det bliver to inspirerende dage, og vi glæder os til at byde dig velkommen.

4

11

SÅ ER DET SNART TID… TIL ÅRSMØDE 2019!

6

BLIV KLOGERE MED DEN NYE SVOVLBRINTEHÅNDBOG Svovlbrinte udfordrer alle landets forsyninger, men nu er der hjælp på vej i form af en ny håndbog. Bogen er skrevet af DANVAs netværksgruppe vedrørende svovlbrinte og inddrager mange års indsamlet viden og erfaringer. Den henvender sig først og fremmest til medarbejdere i drifts- og planafdelinger, men kan med fordel bruges af rådgivere, leverandører og andre, der arbejder med drift og planlægning af spildevandsanlæg.

22

TEMA: IT-VÆRKTØJER UDVIKLER OG UDFORDRER IT og digitalisering fylder mere og mere hos vandselskaberne. Spildevand har besøgt Ærø Vand A/S og Aarhus Vand A/S for at høre, hvordan de udvælger nye IT-løsninger. Desuden har magasinet været på besøg hos Hedensted Spildevand og Vesthimmerland Forsyning for at undersøge, hvilke udfordringer forsyninger kan stå overfor, når de implementerer overvågningssystemer, hvor medarbejderne arbejder.


I årevis kæmpede Tommy Nielsen Stie fra Viborg Energi Spildevand med at stave. Drømme og ambitioner blev igen og igen tilsidesat for at undgå situationer med noter og referater indtil den dag, det gik op for ham, at han var ordblind. Og han tog mod til sig og søgte hjælp. Du eller din kollega kan også få hjælp, læs her hvordan.

3

Bliv klogere på svovlbrinte

6

INCOVER - genindvinding af bio-produkter med værdi

8

STFs ÅRSMØDE 2019: Optakt torsdag og det store "brag" fredag Program for det faglige seminar Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg   – et fyrtårn for dansk miljøteknologi

11 13 14

Nyt minikraftvarmeværk til minipris

16

Sorbisense™ - Den enkle metode til kildesporing   i spildevand

18

TEMA: IT-VÆRKTØJER Fremtiden handler om big data Ingen overvågning uden dialog Er du ordblind, er der hjælp at hente… hvis du tør

22 28 30

Fra afflald til bæredygtig fødevareproduktion

33

ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE

37

PORTRÆT: Det SKAL bare fungere!

54

Netværksdag med fokus på rådnetanke og   de langsigtede løsninger

61

UNG I SPILDEVAND: Vild med teknik – og miljø Kollegers kærlighed til arbejdet gør spildevand spændende

64 66

4. generation: Beplantet filteranlæg i Ørby

68

KORT NYT: Hilsen fra IFAT i Shanghai Et ny hold driftsledere er udklækket

71 72

Vejen til udbygningsplaner – en struktureret proces

74

BIOFOS sætter turbo på genvinding af fosfor

77

Men det handler om eksport og arbejdspladser i Danmark 80 Frederikssund får styr på overløb

82

PRODUKTNYT 84 NAVNENYT 86

34

PORTRÆT: KOM MED UD I MARKEN! Poul Vinding er en del af en lille flok medarbejdere ved Aarhus Vand, der uofficielt kalder sig pumpeholdet. De tre-fire mand kører hver dag i hele forsyningsområdet og servicerer de mange pumpestationer, der flytter spildevandet de helt rigtige steder hen. Noget, der bare skal fungere…

Planlagte aktiviteter i 2019

90

Deadlines og udgivelser 2019

90

spildevand #2/19  5

30

TEMA: HAR DU SVÆRT VED AT LÆSE ELLER STAVE?

Leder


BLIV K LO G ERE PÅ SVOVL B R I N T E Ny håndbog ude nu

Tekst: Jan Egelund Andersen, Krüger A/S, koordinator for DANVAs netværksgruppe vedr. svovlbrinte

6

spildevand #2/19

Alle spildevandsforsyninger kender til svovlbrinte og de negative følger af det i gravitationsledninger, pumpestationer, oppumpningsbrønde og på renseanlæg. Følgerne af svovlbrinte viser sig oftest som kraftige lugtgener og krav til driftsfolkene om anvendelse af målere og masker. Ved nærmere undersøgelser viser der sig hyppigt store skader på beton- og metaldele i anlæggene. Det kan være vanskeligt at forudsige problemer med svovlbrinte og hvilke konsekvenser, det kan have. Derfor undlades det ofte at inddrage problemstillingen, når spildevandsanlæg planlægges. Forsyningerne bliver som oftest først opmærksomme på problemerne, når systemet er etableret, og driftsorganisationen modtager klager over lugtgener, eller når der observeres korrosionsangreb på betonoverflader og metaller. I DANVAs netværksgruppe vedrørende svovlbrinte har vi gennem mange år arbejdet med og erfaringsudvekslet omkring svovlbrinteproblematikken i vores spildevandssystemer. I løbet af disse år har vi opnået en betydelig viden omkring emnets mange facetter. Det har igennem alle årene været vores ønske, at al denne indsamlede viden kunne blive struktureret og videreformidlet til alle andre i branchen, som arbejder med emnet. Derfor rejste netværksgruppen i 2015 med egne midler samt hjælp fra Spildevands­teknisk Forening, Sulzer Pumps Denmark, Krüger og Innovationsnetværket for miljø­teknologi finansiering til dette arbejde. Resultatet foreligger nu i form af Svovl­brinte­håndbogen. Formålet med håndbogen er at synliggøre de problemer, som driftsorganisationerne står overfor, når der konstateres svovlbrinte samt give et bud på de muligheder, der er for at forebygge eller imødegå problemer med svovlbrinte. Håndbogen henvender sig først og fremmest til medarbejdere i drifts- og planafdelinger, men kan med fordel bruges af rådgivere, leverandører og andre, der arbejder med drift og planlægning af spildevandsanlæg.

Håndbog

SVOVLBRINTE

T S A K D

U

DANVAs netværksgruppe vedr. svovlbrinte

1

Håndbogen er på 40 sider i A4-format og kan downloades som pdf-fil. Udover håndbogen har vi i netværket udarbejdet forskellige andre redskaber, der kan være nyttige for at forstå og forebygge svovlbrinteproblemer, nemlig: •  Sikkerhedsarket: Et informationsark om risici ved arbejde i områder med svovlbrinte •  Præsentationen (PowerPoint) som går i dybden med områder beskrevet i håndbogen •  Beregningsværktøjet til estimering af svovlbrinteproblemer og omkostninger til bekæmpelse af disse •  Proceduren for bestemmelse af korrosionshastigheder af betonoverflader. •  Produktarket fra leverandører der tilbyder produkter inden for behandling af svovlbrinte. Alle disse redskaber stilles ligeledes til fri afbenyttelse for branchen og kan downloades på DANVAs hjemmeside (søg på Svovlbrinte netværk). Netværket har stand på Årsmødet, hvor du kan komme forbi og få en snak om svovlbrinte og blive præsenteret for de forskellige redskaber i værktøjskassen.


NivuFlow 650

Skabt til meget præcise flowmålinger i kanaler, åer og vandløb og til delvist fyldte eller fuldtløbende rør.

spildevand #2/19  7

NF 650 beregner flow, vha. det meget nøjagtige Transittime måleprincip. Ultralydssignalers Time of flight måles mellem to sensorer (A og B) og dermed bestemmes vandets hastighed. NF 650 kan med helt op til 32 måleveje garantere stor nøjagtighed, ligesom den både kan integreres i instrumentkabinetter og indsættes i aggressive miljøer. Mød os på Spildevands Teknisk Forenings Årsmøde i Hillerød, d. 7 juni og hør mere om Transittime princippet, se vores flotte flowstand og hør hvad vi ellers kan tilbyde af løsninger indenfor flow- og niveaumålinger.

DANOVA · Møllebakkevej 155 · 4243 Rude · 66149323 · Info@danova.dk · www.danova.dk


8

spildevand #2/19

Stefan Hertel er pHD studerende og har fulgt Incover-projektet og udført nogle opgaver for det firma, Autarcon, der arbejder med desinfektion af udløbsvandet. Planterne, han står foran, er Arundo donax som har vist sig som en kilde til biomasseproduktion samt at have en god evne til optage og recirkulere kalium. Anlægget ligger nær Almeria i Spanien.

IN C OV E R - GENINDVIND ING AF B I O - P R O D UKTER MED VÆRD I DTI, Aarhus Universitet og Center for Recirkulering deltager i et EU-projekt under H2020-programmet sammen med i alt 18 partnere fra øvrige EU-lande. Titlen på projektet: Innovative Eco-Technologies for Ressource Recovery from Waste Water siger præcist, hvilken vej EU ønsker at gå for at opfylde nogle af FNs 17 Verdensmål. Tekst og foto: Peder K. Sandfeld Gregersen, Center for Recirkulering EU-projektet ønsker at gøre op med opfattelsen af spildevand som affald til i stedet at se det som en ressource af nye værdifulde bio-produkter. Det skal ske igennem tre casestudier i demonstrationsskala. Lige præcist det, at det er i demonstrationsskala har sikret projektet Water Industri Award 2018-prisen. Alle processer i projektet bliver vurderet i livscyklusanalyser, både LCA- teknisk, LCCA-kosteffektivitet og LCSA – social, og ud af dette kommer der et værktøj til beslutningstagere kaldet Decision Support System, DSS. Udover udviklingen af værktøjet kaster projektet også en række tekniske målsætninger af sig. Det skal for eksempel: •  udvikle innovative moniteringsteknikker baseret på optical sensing med det mål at reducere primært energiforbrug med mindst 50% •  vurdere innovative procesteknologier i demonstrationsskala, til udvinding af biometan, bio-plastik og organiske syrer fra råt eller forbehandlet spildevand fra kommuner, gårde, føde- og drikkevareindustrien •  demonstrere omkostnings-effektive teknikker til udvinding af næringsstoffer og desinfektion af vand •  muliggøre bæredygtig og innovativ stabilisering af slam og digestat for anvendelse som biogødning og biokul produktion på demonstrationsniveau baseret på wetland-teknologi og hydrotermisk carboniserings-(HTC)-processer •  implementere løsninger til mere effektivt brug af vand og energi til vanding

Andre målsætninger er at: •  udvikle strategier til at facilitere hurtig markedsadgang af INCOVER-løsninger •  vurdere økonomisk bæredygtighed ved brug af spildevand fra byer, gårde, fødevareindustrien op til ca. 100.000 PE, hovedsagelig i tørre klimaområder med vandmangel •  udføre livscyklusanalyser på INCOVER og konventionelle spildevandsanlæg •  udvikle standarder for at sikre kvaliteten og sikkerheden i INCOVER-teknologier og produkter samt for at forbedre hurtigt optag af dem på markedet. Environmental Technology Verification (ETV) vil også blive implementeret •  forbedre den sociale accept af anvendelsen af næringsstoffer og behandlet vand til grønne områder og landbrug ved at udstyre lokale beslutningstagere og andre relevante institutioner og myndigheder med effektive værktøjer til kommunikation Projektet er i slutfasen, og rigtig mange af resultaterne er begyndt at blive opfyldt. Nogen af dem er nu præsenteret på hjemmesiden og beskrevet i artikler, som findes på hjemmesiden. Andre kommer til i løbet af meget kort tid, idet projektet er berammet til at slutte med udgangen af maj. Fra EU´s side er det foreslået at forlænge projektet til udgangen af september blandt andet for at udbrede kendskabet til resultaterne. Men endelig beslutning er ikke taget. Resultaterne kan følges her: https://incover-project.eu


BATTERIDREVET

DATALOGGER MODEM TIL ALARMERING OG REGISTRERING VED OVERLØB

spildevand #2/19  9

Overløbsdata som antal, tid og mængde sendes direkte til SRO Dokumentation af overløb har fået mere fokus de senere år, det giver udfordringer, for det er ikke alene nye bygværker, der skal kunne dokumentere eventuelle overløb, det er også de ældre.

Doppler fra Sontek. Nem installation og præcist resultat.

Den første forsyning i Danmark er p.t. ved at få installeret doppler løsningen i kombination med vores datalogger. Dette muliggør måling af overløbsflow, hvor det før var forbundet med nogen usikkerhed, da overfaldskanten er meget lang. Ved større overløbsrør og/eller kanaler er der mulighed for at installere Doppler udstyr, der med stor nøjagtighed (mindre end 1% fejlmargin af fuldt måleområde), måler direkte på overløb, når det sker.

mjk.dk 45 56 06 56 2018 annonce STF helside.indd 2

4/26/2019 2:44:35 PM


Allweiler OptiFix Excentersnekkepumpe 85% mindre vedligeholdelsestid! Bygget til at holde – OptiFix er designet til nem vedligeholdelse uden at kompromittere holdbarheden af stator og rotor. Bygget til at yde – Det nye design tilbyder også en kompromisløs ydelse og høj effektivitet. Bygget til at passe – Med robust og kompakt

10  spildevand #2/19

konstruktion, er det muligt at installere pumpen flere steder end nogensinde før.

Bygget til at køre – Det selvcentrerende forlængelsesstykke mellem stator- og pumpehuset gør den lettere at rengøre, genmontere og vedligeholde, hvilket igen betyder mindre potentielle fejl. Service – Pumpen kan services på få minutter mens pumpen sidder i applikationen, uden fysisk eller elektrisk frakobling.

Copenhagen pump har leveret den første Allweiler OptiFix til et større Dansk rensningsanlæg. Pumpen er monteret med en Alldur Stator, hvilket giver 300% øget levetid for pumpen. Vi har også en pumpe til dit spildevand Member of Summit Group www.copenhagenpump.com | info@summit.dk | +45 48 47 59 19 | Stamholmen 147 DK-2650 Hvidovre Danmark


STFs Å R S M ØDE 2019 – O PTA KT TOR S DAG O G D ET STO R E ”B RAG ” F REDAG Solrødgård Klima- og Miljøpark syd for Hillerød danner rammen om alle årsmødeaktiviteterne fredag den 7. juni, mens FrederiksborgCentret lægger hus til programpunkterne torsdag den 6. juni. Fagligt seminar torsdag eftermiddag og årsmødefest torsdag aften udgør en faglig og festlig optakt til selve årsmødedagen. Årsmødeudstillingen fredag – lige ved siden af Hillerøds nye centralrenseanlæg – bliver stor og flot. Tekst: Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening Hillerøds nye centralrenseanlæg beliggende i Solrødgård Klima- og Miljøpark syd for Hillerød danner den 7. juni rammen for Årsmødeudstillingen 2019.

spildevand #2/19  11


ST Fs Å R S M ØDE 2019

12  spildevand #2/19

Spildevandsteknisk Forenings formand, Jacob Andersen, holder taler i Esbjerg under Årsmøde 2018.

Hillerød Forsyning har meget at byde på

Fuld fokus på udstillingen

Dette års årsmødevært, Hillerød Forsyning, er utraditionel både som forsyning og som årsmødevært. Derfor er programmet for årsmødet 2019 også utraditionelt. Der lægges ud med et fagligt seminar torsdag eftermiddag om Symbiose Hillerød, verdensmål og digitalisering. Emnerne belyses af stærke faglige kræfter fra Hillerød Forsyning, DHI, Orbicon, Miljøstyrelsen og fra Danmarks Radio ingen ringere end Nikolaj Sonne. Se hele programmet for det faglige seminar på side 13.

Herefter er der fuld fokus på udstillingen. Kun de planlagte rundvisninger på Hillerøds nye og opsigtsvækkende centralrenseanlæg kommer til at stjæle lidt af opmærksomheden fra udstillernes stande. De 121 udstilleres stande fylder flotte 3.400 nettokvadratmeter, så der bliver selvsagt meget at komme efter. Selve udstillingen er tilrettelagt, så udstillingsområdet er sammenhængende og overskueligt. Udstillerne har også i år lagt sig i selen for at vise deres kompetencer og for at kunne præsentere attraktive stande. Glæd jer til at opleve en masse dejligt udstyr til forskellige aktiviteter og til en overraskelse her og der.

Årsmødefest torsdag i FrederiksborgCentret Normalt er det den såkaldte årsmødefest, som sætter et festligt punktum for STFs årsmøde, men i år er det omvendt. Årsmødefesten bliver – for mange deltagere, herunder også mange udstillere – en glad og ikke mindst hyggelig start på årsmødet, hvor der varmes op til den egentlige årsmødedag, som er fredag. Til ganen vil der være en lækker tre retters festmenu med tilhørende vine. Til ørerne vil der være musikalsk underholdning i topklasse, da to kendte danske kunstnere er hyret til at give minikoncerter i løbet af aftenen. Festen slutter til midnat, så alle kan nå at blive friske til fredag morgen.

Årsmødeudstillingen åbner kl. 9 fredag Fredag morgen kl. 9.00 slås porten til den store årsmødeudstilling op. Der kommer til at være rigtig meget at se på. Ved redaktionens slutning var 121 firmaer tilmeldt som udstillere. Et kig ned over udstillerlisten fortæller, at så godt som alt til faget hørende vil være at finde på udstillingen. Udstillerlisten fremgår af udsendt årsmødeprogramhæfte, som også findes online, og af STFs hjemmeside www.stf.dk

Generalforsamling også fredag morgen Samtidig med at årsmødeudstillingen åbner for publikum, begynder også STFs generalforsamling. Stedet for generalforsamlingen er Hillerød Forsynings Klima- og Miljøcenter, som ligger få hundrede meter fra Hillerøds nye centralrenseanlæg og fra årsmødeudstillingen. Efter forventeligt en times tid, når beretninger er aflagt, og de forskellige valg og beslutninger er truffet, indtager således også generalforsamlingens deltagere årsmødeudstillingen.

Gå en tur på renseanlæggets tag Skulle enkelte deltagere i årsmødet savne at komme på den sædvanlige eftermiddagsudflugt, som i år utraditionelt ikke er på programmet, da lyder opfordringen fra Hillerød Forsyning og fra Spildevandsteknisk Forening: Udforsk de rekreative dele af Solrødgård Klima- og Miljøpark. Der er anlagt i alt 7 km stier i Solrødgård Klima- og Miljøpark. Som luftfotoet på side 11 viser, så er der også stier henover det overdækkede renseanlæg. Så gå gerne en tur på taget af renseanlægget, hvorfra der udsigt over hele parken med vådområder, lagune, fugletårn og flagermushotel.

Mød talstærkt op Spildevandsteknisk Forening opfordrer alle forsyningsselskaber, industrirenseanlæg og øvrige medlemmer til at møde talstærkt op til årsmødet i Hillerød. Vi håber at se en udstilling, der er ”sort” af gæster, og som summer af liv, men vi håber også, at rigtigt mange gæster vil komme allerede om torsdagen, så de får både den faglige og den festlige optakt med. Årsmødets forløb er beskrevet i detaljer i det udsendte årsmødeprogramhæfte. Hotelmulighederne i Hillerød fremgår ligeledes af hæftet, som også findes i en elektronisk version via hjemmesiden. STFs årsmøde: Det er faglighed, det er netværk, og det er hygge i højeste potens.


STFs Å R S M ØDE 2019 HUSK TILMELDING

Senest den 27. maj - onlinetilmelding til fagligt seminar, årsmødefest og generalforsamling Senest den 6. juni - online registrering for adgang til udstillingen

PROGRAM FOR DET FAGLIGE SEMINAR Lokalplan for Solrødgård Hvordan Hillerød Forsyning og Hillerød Spildevand arbejder med at sikre en ny godkendelse for Solrødgårds Klima- & Miljøpark efter, at klagenævnet ophævede lokalplan med tilhørende miljøkonsekvensrapport i marts 2018 v. Preben Boock, projektleder, Hillerød Forsyning

Symbiose Hillerød Hvordan en række aktører – for at opnå væsentlige økono­miske, trafikale og miljømæssige fordele – samtænker de ekstraordinære og store anlægsprojekter, der følger af en forventet vækst af befolkningstallet på 20% fra 2015 til 2025. v. Søren Støvring, direktør, Hillerød Forsyning

Hvordan man kan bruge De Planetære Grænser i beslutningsprocesser på vandområdet, så man på tværs af traditionelle fagligheder (vandforsyning, afløb, spildevandsrensning og klimatilpasning) kan holde fokus på de processer, der bidrager mest. v. Hjalte Sørup, lektor, DTU

Værktøj til målning af verdensmål i projekter Hvordan man ved hjælp af verdensmålene kan konkretisere sin vision om bæredygtighed, herunder sammenhængen mellem bæredygtighed og verdensmålene, og hvordan man kan skabe overblik over verdensmålene og konkretisere bidragene til verdens­målene. v. Lea Ravnkilde Møller, projektleder, Orbicon

Digitalisering i vandsektoren, hvad er perspektivet for spildevandsområdet? Hvilke muligheder, barrierer og relevante udviklingsprojekter er der inden for de tre hovedområder – ledelse, driftschef, field staff? Hvordan arbejder branchen videre herfra? v. Henrik Dissing, specialkonsulent, Miljøstyrelsen

Teknologi storm Kunstig intelligens, energi, overvågning, robotter... Kritisk tilgang til digitalisering og brug af data i forhold til Smart City. v. Nikolaj Sonne, journalist, Danmarks Radio

IL SAT T E R E N SCENE T ÅRSMØD T E IG ENDNU FORLIGNEL TU ED MED E F FAGLIGH MIX A HYGGE OG

spildevand #2/19  13

Verdensmål og planetære grænser – hvordan gør vi dem relevante for vandsektoren?


ST Fs Å R S M ØDE 2019 Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg – et fyrtårn for dansk miljøteknologi Et smukt, funktionelt og fremtidssikret anlæg baseret på innovative løsninger og ny teknologi, hvor det omkringliggende landskab nyttiggøres til værdi for både mennesker, miljø og samfund.

14  spildevand #2/19

Renseanlægget er Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg, hvor besøgende gennem store glaspartier kan komme helt tæt på renseprocesserne, og fra det grønne tag er der udsigt ud over den 10.000m2 store Lagune og resten af Solrødgård Klima- og Miljøparkens grønne arealer. Hillerød Kommunes samlede areal er på 213 km2, og Hillerød Forsynings Central Renseanlæg (HCR syd) modtager spildevand fra et opland på 2555 HA og et befolkningstal på ca. 50.000. Det meste af oplandet er boligbebyggelse og grønne områder, men der er også et par industrielle sværvægtere, såsom Novo Nordisk, Foss og Nyt Hospital Nordsjælland. På HCR syd bliver der arbejdet med de nyeste teknologier, styringsprincipper og procesviden med et helhedsorienteret sigte, der understøtter Hillerød Forsynings bæredygtige fortælling. En fortælling, der vedvarende har haft fokus på de forventede klimaforandringer, og som nu også favner flere af FN’s 17 verdensmål. Hillerøds nye centralrenseanlæg er en spændende ramme for Årsmødets 121 stande.

HCR syd er designet til at udvinde spildevandets fosfor, og nyttiggøre varmeenergien i spildevandet – og der er arbejdet målrettet med at tænke både øvrige forsyningsarter og energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet ind i helheden. Afløbssystemet i Hillerød Kommune består af ca. 550 km hovedledninger, hvor der i løbet af et år passerer 7,5 mio. m3 spildevand igennem. Spildevandet ender på HCR syd, der er dimensioneret til en organisk belastning på 100.000 PE. Det rensede spildevand bliver ledt ud til Pøle Å, og dermed til Roskilde Fjord. Når en nye lokalplan er godkendt, vil udledning ske til Havelse Å, der også ender i Roskilde Fjord.

Fakta om Hillerød Central Renseanlæg på Solrødgård NØGLETAL Indpumpet vandmængde: 6.205.000 m3 Sand til genbrug 170 t Pix 445,3 Flydende Polymer 5,25 Tør polymer 13,14 Primærslam til udrådning 1140 t/år TS Overskudsslam til udrådning 965 t/år TS Overskudsslam til forbrænding 1425 t Biogasproduktion 418000 Nm3 CH4


Mød os på STF’s årsmødeudstilling

Som sæ kager dvanligt er d til e en sna alle, så kom r pandek med vores s og få projek ts a service tab samt vo lgs- og res team!

den 7. juni 2019 hos Hillerød Forsyning

Biogas

Drikkevand

Unikke løsninger siden 1956

Spildevand og slam

Aquagain er en professionel og anerkendt producent og leverandør af effektive og miljørigtige løsninger, der bl.a. håndterer: • Spildevand og slam • Drikkevand • Biogas Løsningerne omfatter alle aspekter fra rådgivning, design, konstruktion, produktion, levering, montering og idriftsættelse, med en selvstændig ekspertafdeling til efterfølgende service og vedligeholdelse. Løsningerne leveres i aluminium, sort stål, rustfrit stål og fiberkomposit, som ofte efterbehandles hensigts- mæssigt med f.eks. dyppebejdsning, passivisering, oliering, glasblæsning eller galvanisering. Alt iflg. miljøgodkendte metoder og nødvendige certificeringer. Kunderne er kommunale- og industrielle virksomheder i ind- og udland, som har høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed og dokumentation, funktionalitet og driftssikkerhed samt service. Mød vores nye projektledere, Steffen Dam, uddannet smed/teknolog og Jane Toft Madsen, smed/ingeniør på årsudstillingen.

Vælding Bjergvej 4 DK-6650 Brørup Tel +45 7538 1330 www.aquagain.dk info@aquagain.dk

VANDVIDEN ... der holder vand 5776_STF annonce A4.indd 1

29/04/2019 13.35

spildevand #2/19  15

Industri


N YT M I NI K RAFTVARMEVÆRK T I L MINIPRIS To små gasmotorer udgør kernen i Løgstør Renseanlægs nye minikraftvarmeværk. Prisen for det nye anlæg er lav, til gengæld er både de økonomiske besparelser og energimæssige muligheder store. Tekst og foto: Lars Kvistgaard

16  spildevand #2/19

- Den er ikke større end en almindelig bilmotor og støjer mindre end vores kopimaskine, siger driftschef, Jens Jørgen Ploumann ved Løgstør renseanlæg, da han fjerner dækslet over den ene af anlæggets nye gasmotorer. Han har svært ved at skjule sin begejstring over de to nye gasmotorer, som næsten kan erstatte det gamle gasfyr. Da Spildevands udsendte besøger Løgstør Renseanlæg i Vesthimmerland, er der endnu en uge til, at anlægget er planlagt til at skulle sættes i drift. Netop ventetiden er en af de få ting, der kan lægge en dæmper på Jens Jørgen Ploumanns humør, når det gælder det nye minikraftvarmeværk. - Bare jeg snart kan få lov til at trykke start, siger han. Og der er næsten bare tale om at trykke start, for ifølge Jens Jørgen Ploumann er anlægget leveret som ren plug and play. De nye motorer er nemlig leveret i en samlet pakke inklusive styretavler og akkumuleringstanke af den danske virksomhed EC-Power.

Tanken om et nyt minikraftvarmeværk fik Jens Jørgen Ploumann, fordi renseanlæggets gamle gasfyr stod overfor en renovering eller udskiftning. Desuden blev der brændt store mængder overskudsgas af i nødbrænderen.

Lav pris, store fordele - Gasfyret er en ældre model, som skulle renoveres eller skiftes ud. Tilfældigvis faldt jeg så over denne løsning med de to små gasmotorer, fortæller Jens Jørgen Ploumann, som ikke vil afsløre det samlede beløb for det nye anlæg. - Men vi ligger under en million kroner, siger han med et glimt i øjet, og de lave omkostninger har også stor betydning for beslutningsprocessen. Økonomisk set bør der heller ikke være noget at klage over. For driftschefen forventer, at de små gasmotorer har tjent sig selv hjem efter tre-fire år, afhængig af tilskuddet fra Energi­ styrelsen.

Jens Jørgen Ploumann har åbnet op til den ene af Løgstør Renseanlægs to nye gasmotorer.


Men minikraftvarmeværket har ikke kun økonomiske fordele. Energimæssigt er der mindst lige så meget at komme efter. - Vi har længe brændt overskudsgas af i nød­brænderen. Det var i sig selv fråds bare at brænde gassen af. Men med gasmotorerne kan vi nu forsyne os selv med varme til rådnetanken plus levere cirka 30-40 procent af vores eget strømforbrug, pointerer Jens Jørgen Ploumann.

Drømmen om et mindre energiselskab Renseanlægget i Løgstør ligger lige ned til Limfjorden, men det er virksomhedens ene nabo, som er mest interessant i denne sammenhæng. Ved siden af anlægget ligger nemlig dyrefoderproducenten Farmfood som tidligere pri-

Et kig ned til den ene af de to nye gasmotorer.

Med blot 4.500 indbyggere i Løgstør er Farmfood med til at sikre vores anlægs størrelse på 75.000 PE, og at vi opretholder en belastning, der kan retfærdiggøre en rådnetanks drift, forklarer han og fortsætter: - Vi er afhængige af Farm Food, men samtidig gør vores investeringer det attraktivt for dem. På sigt kunne vi måske endda levere gas direkte til dem. Jens Jørgen Ploumann ser altså store muligheder i det nye minikraftvarmeværk, selvom omkostningerne har været lave.

Spændende fremtid I den nærmeste fremtid fokuserer Jens Jørgen Ploumann dog mest på det nye minikraftvarmeværk, som er en af hans største beslutninger, siden han tiltrådte som driftschef i august 2016. - Det er et fantastisk spændende job, hvor der virkelig er muligheder for at engagere sig, fortæller han. På det seneste har samarbejdet med EC Power, som har leveret minikraftvarmeværket, fyldt meget, og han glæder sig at kunne sætte anlægget endeligt i drift. - Men det gør EC Power nu også. De har ikke leveret minikraftvarmeværk til et renseanlæg i Danmark endnu, men har flere kørende i Schweiz via deres partner.

spildevand #2/19  17

Minikraftvarmeværket har en total virkningsgrad på 96 procent, mens el- og varmevirk­ ningsgraderne er henholdsvis 32 og 64 procent. - Som udgangspunkt har vi normalt fokus på en høj elvirkningsgrad, men fordi vi har behov for varme til rådnetanken, er det i første om­gang ikke så vigtigt. Den overskydende energi ville vi ellers bare brænde af i nødbrænderen, men her får vi så el-energi i stedet for. Skulle vi senere komme til at få mere belastning på anlægget eller rådnetanken, vil vores gasproduktion stige. Denne gasproduktion vil så kunne sælges, forklarer Jens Jørgen Ploumann, mens han peger over mod renseanlæggets nabo.

mært lavede minkfoder, men i dag fremstiller proteinmel af døde dyr.


Sorbisense™ - Den enkle metode til kildesporing i spildevand Effektive målinger af miljøfremmede stoffer i kloakker er et vigtigt redskab til at kunne spore forureningskilder i spildevandet. For samme kilder kan give anledning til overskridelser af miljøfremmede stoffer i slam eller til recipientbelastninger. Prøvetagning med Sorbisense™-metoden muliggør nu længerevarende prøvetagning som et alternativ til de traditionelle vandprøver udtaget over kort tid (punktprøver).

18  spildevand #2/19

Tekst: Hubert de Jonge, Peter Mortensen og Ulrich Precht Foto: Hubert de Jonge

Udfordringer ved målinger i spildevand Målinger af miljøfremmede stoffer i spildevand kan være en ganske omfangsrig opgave, fordi koncentrationer og vandføringer kan svinge meget afhængigt af blandt andet forureningskildernes dynamik, driftsforhold, nedbør etc. Det store antal prøver, som er nødvendige med traditionelle teknikker for at opnå et tilstrækkeligt og nøjagtigt billede af udledningen, gør det ofte særdeles vanskeligt og bekosteligt at gennemføre kildesporing i en kloak. I praksis betyder det, at det er svært at komme i mål med kildesporinger, hvilket både kan være til skade for miljøet og medføre store udgifter til f.eks. bortskaffelse af kontamineret slam.

Beskrivelse af Sorbisense™-metoden Eurofins tilbyder en alternativ prøvetagningsmetode baseret på passiv vandprøvetagning. Kort fortalt fungerer Sorbisense™-prøvetagning ved, at en vandstrøm langsomt ledes gennem en målecelle, som indeholder en adsorbent, som kan holde miljøfremmede stoffer som fx tungmetaller tilbage. SorbiCellen™ er foruden adsorbenten også forsynet med et sporsalt, som måler vandmængden, der strømmer gennem cellen i måleperioden (Figur 1). Ved måleperiodens slutning tages cellen op og sendes til laboratoriet for analyse. Metodens store fordel er, at målecellen kan placeres på målestedet f.eks. i en gennemløbsbrønd i en periode på flere uger uden særlige krav til målestedets indretning. Sorbisense™ systemet er let at montere fra terræn. Metoden er udviklet til at kunne måle en meget lang række forureninger herunder tungmetaller, organiske stoffer og næringssalte. Endvidere kræver metoden ikke adgang til elektricitet og er billigere og enklere at anvende på steder, hvor der normalt vil være nødvendigt med mange punktprøver med traditionelle metoder.

Figur 1. Funktionsprincippet for en SorbiCell™ (venstre) og billede af tre SorbiCell™-prøvetagere efter eksponering i spildevand (højre).

Figur 2 viser to montagesystemer, der kan bruges i gennemløbsbrønde. SorbiCellen™ monteres i enten en stålkugle eller i en klemring og sænkes ned i vandet fastgjort med stålwire eller tynd nylonwire. Kuglemodellen er velegnet til større rør med jævnt strømmende vand og vand med relativt lille faststofmængde. Klemringsmodellen er velegnet til brønde med meget lidt vand (<10 cm vandybde) og/ eller vand med en del faststof eller andet affald. Klemringsmodellen er også velegnet, når vandstrømningen i brønden har høj turbulens.


Figur 2. SorbiCeller™-montager i gennemløbsbrønde i en klemring (venstre) eller i en stålkugle (højre).

Ni

Eksempel på kildesporing På figur 3 vises et eksempel på, hvorledes Sorbi­ sense™ blev anvendt til kildesporing af nikkel, som medførte forhøjet koncentration i slammet på byens renseanlæg. Princippet i kildesporingskonceptet er en gradvis afsøgning af kloaksystemet opstrøms renseanlægget. På flere punkter i afløbssystemet bliver der gennemført målinger af nikkel med SorbiCeller™. Prøvetagningerne blev foretaget som gennemsnitsmålinger over cirka to uger, og projekterne strakte over en periode på i alt cirka tre måneder.

Ni

Wastewater Treatment Plant

Figur 3. Eksempel på kildesporing af nikkel.

Kunde

Forurening

Årsag / resultat

Kommunal Forsyning

Cadmium i slam over grænseværdien (C-slam)

Forbrændingsanlæg / C-slam reduceret til A slam

Forbrændingsanlæg

Cadmium i spildevand

Uønsket udslip; proceskontrol

Kommunal Forsyning

Nikkel i slam over grænseværdien

Forniklingsvirksomhed

Kommunal Forsyning

Kviksølv i slam over grænseværdien

Forniklingsvirksomhed

Forniklingsvirksomhed

Nikkel i spildevand

Uønsket udslip; proceskontrol

Kommunal Forsyning

Organiske opløsningsmidler der forårsager stærke lugtgener

Igangværende ikke afsluttede opgave

Kommune

Olie i overfladevand

Igangværende ikke afsluttede opgave

Tabel 1. Eksempler på brug af SorbiCeller™ til kildesporing.

I eksemplet var der på forhånd udpeget tre mulige kildeområder, som forureningen kan stamme fra. I alle tre områder blev der foretaget målinger parallelt med målinger i to referenceområder. Målingerne bekræftede, at referenceområderne ikke var påvirket af nikkel. Det ene af kildeområderne blev udpeget som kilden

til forurening. Konkret betød den gennemførte undersøgelse, at udslippene af nikkel kunne spores tilbage til en bestemt industrivirksomhed, og at denne kunne gennemføre tiltag for at reducere udledningen. Efterfølgende kom der styr på nikkel i slammet på renseanlægget.

spildevand #2/19  19

I laboratoriet bliver SorbiCellen™ ekstraheret, og mængden af for eksempel tungmetaller bestemmes analytisk. Analysemetoderne er de samme, som anvendes ved traditionelle vandanalyser. Analyserne er akkrediteret i henhold til ISO 17025 (1). På baggrund af analyserne af adsorbent og sporsalt beregner man den gennemsnitlige koncentration af stoffer gennem målecellen i måleperioden (2,3,4).


Metoden kan anvendes til bredt udvalg af forureninger og i andre sammenhænge. Tabel 1 viser et udpluk af andre opgaver, hvor SorbiCeller™ har været anvendt til sporing af kilder til uønskede forureninger i afløbssystemer.

20  spildevand #2/19

Genbrug af ressourcer - herunder spildevandslam får stigende betydning i disse år. Derfor er det væsent­ligt, at for eksempel kommunale forsyninger har mulighed for hurtigt at kunne finde kilden til udledninger af miljø­fremmede stoffer. På den måde kan driftsforhold for­bedres, og omkostninger redu­ce­ res parallelt med at negative miljøeffekter ved bort­ skaffelse og/eller for­brænding af slam kan undgås. For yderligere info om Sorbisense™ se: www.eurofins.dk/miljoe/vores-ydelser/sorbisense

Referencer:

(1): ISO/IEC 17025:2017; General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. (2) Jonge, H. de; Rothenberg, G. 2005. New device and method for flux-proportional sampling of mobile solutes in soil and groundwater. Environment. Sci. Technol., 39: 274-282. (3) Rozemeijer, J; Velde, Y van der; Jonge, H. de; Geer, F. v.d.; Broers, H.-P.; Bierkens, M. 2010. Application and evaluation of a new passive sampler for measuring average solute concentrations in a catchment scale water quality monitoring study. Environment. Sci. Technol., 44: 1353-9. (4) Birch, H; Sharma, AK; Vezzaro L; Lützhøft, HCH, Mikkelsen PS, 2013. Velocity Dependent Passive Sampling for Monitoring of Micropollutants in Dynamic Stormwater Discharges. Environ. Sci. Technol., 2013, 47 (22), pp 12958–12965. DOI: 10.1021/es403129j

Spar på ressourcerne - også naturens

Tænk klimatilpasning, når du fornyer dine rør Hos Aarsleff har vi gode erfaringer med at indtænke klimatilpasning, når vi foretager en rørfornyelse af underjordiske afløbssystemer for spilde- og regnvand. I 2015 blev FN’s 17 verdensmål etableret og her i 2019 har vi fortsat arbejdet med at integrere og understøtte en række af målene i driften og vores CSR aktiviteter understøtter nu direkte 7 af de 17 verdensmål. Renovering med No-Dig… Selve rørfornyelsen foretager vi typisk med opgravningsfrie metoder – de såkaldte No-Dig-metoder. En af metoderne, som

vi selv har udviklet, er strømpeforing. Strømpen fremstiller vi på vores egen fabrik i Danmark efter specifikke mål og dimensioner. Vi fremstiller i alle længder, dimensioner og godstykkelser. Strømpen kan sammensyes, så ledningsstræk med forskellige dimensioner kan fornyes i én arbejdsgang. Vi kan på den måde forny adskillige hundrede meter ad gangen. Aarsleff rørfornyer fra A til Z Hos Aarsleff påtager vi os store rørfornyelser – offentlige såvel som private – af for eksempel hovedledninger, stikledninger, tilslutninger mellem hoved- og stikledninger samt brønde.

www.aarsleffpipe.dk


Den rigtige vej til den optimale udbygningsplan 1. Grundlag 3. BAT-analyse

1

3

2. Teknisk grundlag

4

5 5. Udbygningsplan

Hvordan sikrer vi, at vi får alle vinkler med, når der er behov for en ny udviklingsplan for forsyningens anlæg? Svaret er en systematisk struktureret proces, som giver forsyningen en klar retning og et veldokumenteret beslutningsgrundlag. Med EnviDans faseopdelte koncept for udvikling af en bæredygtig udbygningsplan, tager vi højde for alle faktorer og sikrer, at du går den rigtig vej og når dine målsætninger.

spildevand #2/19  21

2

4. Udbygningsstrategi


Marselisborg Renseanlæg modtager en stor del af Aarhus Vands årlige spildevand på 35 millioner m3.

Fremtiden handler om big data Sensorer, kameraer og en vejrradar. Eller risikoanalyse, IT-strategier og dokumentation. Behov og begrundelser for at investere i nye IT-systemer er lige så forskellige som landets forsynings­ selskaber. Men om du er stor eller lille, gennemdigitaliseret eller IT-grøn, så kommer man ikke uden om at tage stilling til IT og digitalisering, for det gennemsyrer i den grad hverdagen i landets vandselskaber.

22  spildevand #2/19

Tekst Anna Klitgaard / Foto: Ærø Vand A/S og Aarhus Vand A/S

TEMA

IT-VÆRKTØJER


Ærø Vand A/S har syv medarbejdere, der aftager spildevand fra 4000 ejendomme igennem 150 km ledning, 80 pumpestationer og på tre renseanlæg. Aarhus Vand A/S’ fire renseanlæg modtager derimod 35 mio. m3 spildevand om året igennem 2.800 km ledning. Med så forskellige kundegrundlag er der også forskel på behov og ikke mindst økonomisk formåen, når det kommer til investeringer, indkøb, innovation og drift. Det ses i både ambitioner og visioner for digitaliseringen hos de to forsyninger, der i denne artikel har valgt at løfte sløret for deres bevæggrunde og behov til IT og digital transformation i hverdagen og fremtiden.

Digitaliseringsstrategi og drive For halvandet år siden besluttede Aarhus Vand at samle al IT under et fælles digitaliseringsinitiativ og udnævne Jesper Kjelds til digitaliseringschef. Snart lå en ambitiøs strategi klar, som har fokus på at sætte digitalisering højt på forretningsdagsordenen og sikre, at det bedst muligt understøtter og fremmer vækst, produktivitet og opfindsomhed. Det er særligt big data og realtidsdata, der skal bruges til at skabe viden og derfra handling, lyder det fra Jesper Kjelds, og allerede i dag henter Aarhus Vand data ind fra et væld af sensorer, kameraer og en vejrradar i deres forsyningsområde. spildevand #2/19  23


TEMA

IT-VÆRKTØJER

24  spildevand #2/19

ERFA OG IT Der kan nogle gange være langt fra kursus til hverdag, når det drejer sig om at tage nye IT-systemer til sig. Igennem ERFA-grupper kan medarbejdere dog lære af hinanden og finde løsninger på fælles udfordringer. Det har Daniel Theil Petersen fra BlueKolding og kolleger fra Provas, DIN Forsyning og Fredericia Spildevand gjort i forbindelse med implementeringen og drift af SCADAsystemet IGSS, og fordelene for medarbejderne er store. - Ved at lære af og fra hinanden, behøver vi ikke opfinde den dybe tallerken hver gang. Vi kan drage nytte af hinandens løsninger og erfaringer. Vi kan for eksempel diskutere, hvordan man bedst arbejder med en bestemt alarmmelding eller en anden konkret udfordring fra vores hverdage. I ERFA-gruppene mødes medlemmerne ca. to gange om året, og forud for hvert møde fastlægges sted og tema. Nogle forsyninger har haft IGSS i længere tid og har derfor mere erfaring, mens andre er relativt grønne i brugen af det. Men forskellen er netop fordelen i en ERFA-sammenhæng, forklarer Daniel Theil Petersen. - Med IGSS har vi mange års erfaring. Dog kan vi, ved at komme ud og se, hvordan andre bruger overvågningssystemet, lære noget nyt. Dermed kan vi trække på deres erfaringer med systemet - og de på vores. For Daniel Theil Petersen er den klare fordel ved ERFA-grupper, at der ikke sidder en rådgiver og tjener penge eller har en bestemt interesse, som skal plejes. Under møderne kan man bande over systemerne, man kan dele hands-on erfaringer, og man kan få uvildig sparring. Og det hjælper, for kendskabet til hinanden fra ERFA-grupperne gør det også nemmere at søge hjælp imellem møderne, hvilket virkelig letter i en travl hverdag.

Det smukt beliggende renseanlæg ved Marstal på Ærø med udsigt mod Langeland.

- Vi har et udbygget og integreret SRO og SCADA-system, og vi har mange forskellige typer sensorer rundt om på renseanlæggene. De måler blandt andet ilt og kvælstof i de biologiske tanke. Ude i oplandet har vi en vejrradar, som giver os præcise informationer omkring nedbør i oplandet. Ovenpå det ligger der så en MIKE URBAN-model fra DHI. Det er en computermodel, der beregner strømninger i rørene. Vi har derfor ikke ét system men mange, der er kørt sammen, så vi får præcis de data ud, som vi har brug for til online styring og optimering af hele spildevandssystemet. Digitaliseringen har været undervejs i Aarhus Vand i flere år, og den er i høj grad blevet ledet af en række ildsjæle i forsyningen. Dog har forsyningsselskabet også været interesseret i at indgå samarbejder med store private virksomheder som Grundfos, Danfoss, AVK, Kamstrup og DHI, og derved har Aarhus Vand fået løsninger, der beror på standardprogrammer, men som alligevel er konfigurerede til deres behov.

Begrænsninger og behov Mens Aarhus Vand over en årrække har udviklet systemer, der passer til deres behov, stod Ærø Vand overfor at skulle indkøbe et nyt ledelsessystem for tre år siden. Og systemudbyderne stod da også nærmest i kø, men deres systemer var for store og tunge til den lille organisation på blot syv medarbejdere, forklarer Jesper Theilman Andersen, der er administrerende direktør. - De systemer, vi skal bruge for mange ressourcer på, fravælger vi. Systemer skal give

mening for os, og de skal passe til os. Vi skal ikke have et system for systemets skyld, men fordi det giver mening for vores kunder og medarbejdere. Og det gjorde de fleste af de store systemer ikke. Et af kravene til det nye system var, at det muliggjorde ISO9001- og ISO22000certificering. Den lille forsyning skulle derfor vælge et system, der kunne håndtere ISOkravene, men det var ikke ligetil. Ærø Vand prøvede et par af de tilbudte systemer i en periode, men Jesper Theilman Andersen indså hver gang, at medarbejderne druknede i dem. Derfor besluttede han hele to gange at skifte system, før han endelig hørte om EcoHouse. De kunne hjælpe med at finde den rette løsning ud fra forsyningens begrænsninger og behov, fortæller den administrerende direktør i dag. - Det er et keep-it-simple-program, vi har fået fra ECOHouse. De andre systemer var lavet til kæmpe-virksomheder – ikke til sådan nogen som os. Det er dejligt at se, at det giver god mening for medarbejderne også. De kan gå tilbage i historikken og se, hvad der er sket - hvilke afvigelser der har været, og hvordan vi har håndteret dem. Det hjælper dem frem for at skabe mere arbejde. Jesper Teilman Andersen nævner, at medarbejderne i dag kan tilgå alle planer, hvad enten de berører procedurer, drikkevandsikkerhed, spildevandssikkerhed, beredskab eller dokumenter. Før det nye ledelsessystem lå de i arkiver, så kun den administrerende direktør kunne finde dem, men nu ved alle, hvor de er.


Selv om de to forsyninger fra Aarhus og Ærø har vidt forskellige behov og kriterier for udvælgelse af nye IT-systemer, så er de enige om, at IT og digitalisering kommer til at fylde mere og mere i spildevandsbranchen fremover. I Aarhus satser man decideret på at blive en trendsætter for vandbranchen i Danmark og internationalt i tæt samarbejde med universiteter og private virksomheder. Det skal ske ved opsætning af endnu flere sensorer i oplandets kloaksystem, således at man fremover ikke skal bruge ressourcer til at rense så meget regnvand som i dag. Ønsket er også at få bedre og mere præcise data, således at regnmængder kan forudsiges og følges endnu bedre end i dag. Et andet mål er

at intensivere samarbejdet om deling af data med blandt andet Aarhus Kommune og andre aktører. I det hele taget fylder samarbejde om digitale løsninger meget hos den store forsyning fra Østjylland, for vidensdeling ligger også til grund for en ny stor investering på over to mia. kr. Investeringen går til et nyt ressourcegenvindingsanlæg i Marselisborg, som Jesper Kjelds regner med står færdigt i 2026. Her skal spildevand fra op til 500.000 borgere i Aarhus Kommune renses og fosfor og andre materialer genindvindes. Det hele skal helst ske på en energi- og klimaneutral måde, for Aarhus Vand går målrettet på at bruge viden, big data og realtidsdata at opfylde FNs Verdensmål. Og det er en realistisk ambition, mener Jesper Kjelds.

- På det nye ressourcegenindvindingsanlæg – Aarhus ReWater – tænker vi det hele digitalt fra starten. Vi skal tænke sensorer og datastrømme ind i alt. Vi samarbejder med The Digital Centre på AU, for de starter et stort projekt om digital twins og big data, som vi bliver en del af. Data og kunstig intelligens kommer til at lægge til grund for al udvikling fremover, og vi vil være førende på vandteknologiområdet. Så store er ambitionerne ikke på Ærø. I stedet går forsyningen benhårdt efter at opfylde ISO-kravene og sikre kvaliteten af spildevandet til glæde for miljøet og borgerne. Det krav fra ledelsen kan de syv medarbejdere i dag opfylde, for med det nye overskuelige

På Aarhus Vand har ledelsen udarbejdet en ambitiøs digitaliseringsstrategi, der med tiden kommer til at berøre alle medarbejdere. Her ses Erik Bøg, Bent Guldager og John Nygaard på Aarhus Vands hovedkontor i Viby.

spildevand #2/19  25

Fremtidens sikres med IT


26  spildevand #2/19

Faglig leder Jørgen Bjerring Kristensen har arbejdet ved Frederikshavns Forsynings spildevandsafdeling i mere end fire årtier. I den tid er IT blevet en integreret del af dagligdagen.

IT-system har alle adgang til de dokumenter, de har behov for. Udfordringen kan - som i Aarhus - være at vide, hvad systemerne kan, og hvordan data bedst bruges, men jo mere medarbejderne vænner sig til at arbejde digitalt, jo flere muligheder kan de også se i programmerne. Dog er det ledelsens opgave at udvikle og opfordre medarbejderne til at se mulighederne og ikke blive skræmt af digitaliseringen, og det er en udfordring, Jesper Kjelds er meget optaget af i Aarhus Vand. - Digitaliseringen kan være lidt abstrakt for mange, men vi forsøger at forklare, hvad vi vil med den til medarbejderne. De har stadig mange manuelle arbejdsgange, men vi forsøger at gøre op med dem. Vores mål med digitaliseringen er hele tiden, at det skal være nemmere for medarbejderne og mere gennemskueligt for kunderne. Vi skal se på værdier som produktivitet, vækst, miljø, opfindsomhed og arbejdsglæde. Kan vi øge disse parametre ved hjælp af IT-løsninger, så er vi på rette spor. Den samme melding lyder fra Ærø, for hos Jesper Theilman Andersen skal digitalisering og IT-løsninger give mening. De skal både spare medarbejderne tid og øge kvaliteten af deres arbejde, men også give kunderne en bedre oplevelse af forsyningens arbejde. De kriterier er i dag opfyldt med den skræddersyede løsning, så nu kan den lille forsyning arbejde videre med samkøring af de administrative og tekniske systemer samt IT-sikkerhedsrisikoanalyser. Og lige meget, hvor fokus ligger, så er en ting sikker i både Ærø og Aarhus: Udviklingen på IT-området kommer ikke til at stå stille, og om forsyningen er stor eller lille, kræver det store investeringer i IT-løsninger.

IT GIVER ARBEJDS­SIKKERHED OG -GLÆDE - INDTIL EN VIS GRÆNSE… Spildevandsbranchen har taget et kvantespring i de fire årtier, faglig leder Jørgen Bjerring Kristensen har arbejdet ved Frederikshavns Forsynings spildevandsafdeling. Fra stort set at bero på fysiske tilsyn af underjordiske pumpestationer og ventiler placeret i brønde samt rensning af overløbsbygværkernes riste, tjekker medarbejderne nu som det første computeren, når de møder ind om morgenen. Er der problemer, lyser en lampe rødt, og en af de tre medarbejdere på vagt kan ud fra data og erfaring vurdere, hvad der driller. Først herefter kører medarbejderen ud – nu vel vidende hvilket job han skal ud til og hvor. Jørgen Bjerring Kristensen husker tydeligt, hvordan arbejdet var tidligere. I 1978 blev han ansat som ufaglært spildevandsoperatør i det der tidligere var Sæby Kommune, og dengang kørte afdelingens medarbejderne hele tiden rundt. Ofte kravlede de op og ned ad stiger til underjordiske pumpestationer, hang ud over riste for at rense dem før eller efter regnskyl og arbejdede nede i brønde med at afruste og male ventiler. I dag foregår stort set alt arbejde fra et centralt kontor og fra terræn, og det er han godt tilfreds med. - I dag har vi automatiske risteskrabere, sensorer og kameraer, så vi ikke skal ned under jorden hele tiden. Det gør vores arbejde mere sikkert og lettere. Samtidig ser vi, at i takt med digitaliseringen er vores ansvar i dagligdagen vokset, og det gør arbejdet mere spændende. Vi har brug for både IT, erfaring og viden i hverdagen for til fulde at drage nytte af digitaliseringen og de goder for medarbejderne, den giver. Jørgen Bjerring Kristensen husker, at IT-systemer begyndte at gøre indtog på arbejdspladsen i Sæby Kommune i midt-1980’erne. I starten var systemerne meget langsomme, og man skulle sidde på kontoret for at bruge dem. I dag kan medarbejderne dog tage en pc eller tablet med ud i marken og for eksempel tilgå deres pumpestyringsprogram eller tjekke en indkommende alarm. - Der er sket enormt meget de sidste få årtier, og det har været til gavn for os medarbejdere og ikke mindst miljøet. Vores arbejdssikkerhed er meget, meget bedre i dag, end da jeg startede for 41 år siden, og for miljøet har separat­kloakering og ikke mindst digitaliseringen været en kæmpe­gevinst. I dag kan vi ikke sige, at vi ikke kender til et overløb, for vi har altid information. På trods af de klare fordele ved digitaliseringen, advarer Jørgen Bjerring Kristensen mod blindt at tage IT-løsninger og -systemer til sig - uden også at tænke sig godt om. - Man skal passe på med, at IT ikke overtager den menneskelige kontakt, viden og erfaring. IT skal supplere mennesker - ikke tage over. Det kan godt være, jeg siger det, fordi jeg er ved at blive gammel, men nogle gange, synes jeg, at vi er forblændede af mulighederne i IT frem for vores egentlige behov og ressourcer. Vi skal huske, at det er ufaglærte, der skal styre systemerne – ikke IT-programmører.


Landsdækkende kompetencer

Vi rådgiver om

MOE dækker alle aspekter af spildevandshåndtering fra strategisk til praktisk niveau. Vi har kontorer i alle landets regioner og er derfor tæt på vores kunder, så vi kan tilbyde rådgivning, der både baserer sig på et godt lokalt kendskab og et landsdækkende netværk af specialister.

• Ledningsregistrering (GIS), vandforsyning/kloak • Kloaksanering • Klimatilpasning, oversvømmelsesmodellering • Sporing af uvedkommende vand • Terrænmodellering/Jordberegninger (Bentley lnRoads) • Geotekniske undersøgelser • Kloakering herunder pumpestationer og bassinanlæg • NO-DIG renoveringer • Renoveringsprojekter, renseanlæg • Generel projektering af El-, og automationsanlæg • Indkøb af varer og tjenesteydelser (typisk EU-udbud)

Kort om MOE MOE er en af Danmarks førende rådgivere inden for Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur. Vi er over 900 medarbejdere fordelt på seks danske kontorer og datterselskaber i Norge og på Filippinerne. I Danmark har vi kontorer i København, Næstved, Vordingborg, Aarhus, Aalborg og Fredericia.

BYGGERI | ENERGI & INDUSTRI | INFRASTRUKTUR

Ved spildevandstekniske anlæg varetager vi hele processen fra dispositionsforslag til idriftsætning.

Maskinspecialist til Næstved Vi er altid på jagt efter nye kompetente og engagerede kollegaer. I øjeblikket søger vi en maskinspecialist til spildevandstekniske anlæg til kontoret i Næstved. Find stillingen moe.dk/karriere/ledige-job eller via QR-koden:

spildevand #2/19  27

Foto Holbøll A/S

Vi er specialister i spildevand, afløb og klima


Ingen overvågning uden dialog Ved både Hedensted Spildevand og Vesthimmerland Forsyning har man installeret forskellige overvågningssystemer. Ofte bunder beslutningen i et spørgsmål om besparelser og arbejdssikkerhed, men ingen af delene lykkes, hvis ikke medarbejderne er hørt før implementeringen, lyder det fra lederne. Tekst: Anna Klitgaard / Foto: Steen Hummelgaard og Jens Jørgen Ploumann

28  spildevand #2/19

- Jeg vil ikke sige, der var murren i krogene, men der blev stillet spørgsmålstegn til ledelsens brug af overvågningsmulighederne, forklarer Steen Hummelgaard i dag. Heldigvis for os opstod der meget hurtigt en situation, hvor medarbejderne fik mulighed for at se, hvor stor en hjælp overvågningen kunne være for dem.

Hos Hedensted Spildevand har man investeret i et GPS-system til bilparken, således at den ansvarlige altid kan se, hvor biler og trailere er. Der er også sat mellem 60 og 70 kameraer op på spildevandsafdelingens fem renseanlæg, for at spare mandetimer på tilsyn og sikre driften.

Jens Jørgen Ploumann er driftschef ved Vest­ him­merland Forsyning. Her har man uden for almin­delig arbejdstid valgt at bruge kameraer til at over­våge rense­an­ læg­gene.

Steen Hummelgaard er driftschef ved Hedensted Spildevand og ser overvågning som en del af fremtiden i branchen. Kameraer og GPSsystemer kan nemlig både spare mange mandetimers tilsyn, sikre dokumentation og højne arbejdssikkerheden.

Vi mærker alle, at der kommer mere og mere overvågning i det offentlige rum. Og mens de fleste godtager argumentet om, at det er for vores fælles sikkerhed og af det gode, hvis man ikke har noget at skjule, så er det straks sværere at acceptere, når det rykker ind på arbejdspladsen. Alligevel skal vi vænne os til det, siger to driftschefer fra Vesthimmerland Forsyning og Hedensted Spildevand, for overvågning er kommet for at blive og kan være en stor hjælp for medarbejderne i dagligdagen.

Overvågning som dokumentation i hverdagen I Hedensted er der GPS-systemer i alle biler og på alle trailere. Kører trailerne uden for kommunegrænsen, eller bevæger de sig om natten, giver en alarm den ansvarlige besked. Alle enheder kan spores ved hjælp af GPS-systemet, hvis der er behov for det. Det var mulighederne ved sidstnævnte funktion, medarbejderne var mest forbeholdne overfor i starten, fortæller driftschef ved Hedensted Spildevand, Steen Hummelgaard. Flere frygtede nemlig, at ledelsen ville bruge det til at tjekke, om man kørte forbi bageren i arbejdstiden eller holdt en pause for meget.

Kort tid efter GPS-systemet var installeret, blev der nemlig indrapporteret et brud på en kloakledning – men til den forkerte instans. Beskeden nåede derfor ikke medarbejderne på renseanlægget, og de kunne først rykke ud, da beskeden med to en halv times forsinkelse fandt frem til dem. Da GPS-systemet også kan bruges som logbog, kunne medarbejderne i spildevandsafdelingen dokumentere, hvornår de havde modtaget beskeden, og at de havde reageret i løbet af 15 minutter. Og den funktion fik dem til at se overvågningen som en hjælp frem for en hindring i hverdagen, fortæller Steen Hummelgaard.

Gør formålet klart med nedskrevne politikker I Vesthimmerland har driftschef Jens Jørgen Plou­mann valgt en lidt anden tilgang til over­vågning. For her har fokus været på arbejds­sikkerhed og effektivisering frem for på doku­mentation. Mange af Vesthimmerland Forsy­nings renseanlæg er i dag ubemandede, og medarbejderne kan spare meget tid ved at foretage runderinger via overvågningskameraer. Når de ved, hvad problemet er, kan de hurtigt tage ud med det rigtige tøj og de rigtige værktøjer og derved spare tid og sikre dem selv bedre i forhold til potentielle farer og ulykker. - Det vigtigste i vores tilgang til overvågning har været at lytte til medarbejderne. Ingen kan lide følelsen af at blive overvåget, og derfor har vi nedfældet en videopolitik, der nøjagtigt beskriver, hvad vi vil med overvågningen. Vi indgår også i dialog med medarbejderne om deres erfaringer med overvågningen, fortæller Jens Jørgen Ploumann.


TEMA IT-VÆRKTØJER

I Vesthimmerland har spildevandsafdelingen sat et kamera op på renseanlægget, da plad­sen og enkelte maskiner derved kan over­våges. Efter modstand fra medarbej­derne blev det besluttet, at kameraet kun var tændt uden for almindelig arbejdstid.

Det var først efter opsætningen af videokameraer på et af forsyningens renseanlæg, at medarbejderne oplevede ubehag ved overvågningen. Da Jens Jørgen Ploumann i mange år har arbejdet med overvågning og politikker omkring brugen af det for det daværende Viborg Forsyning, var han hurtig til at tage en snak med medarbejderne. Sammen fandt de frem til, at kameraerne kun skulle være fuldt operative uden for almindelig arbejdstid. I dag er både ledelsen og medarbejderne tilfredse med overvågningen af renseanlæggene, og begge parter ser det som en central del af deres værktøjskasse til at klare hverdagens udfordringer.

Tag en snak om overvågningen Også fra Hedensted opfordrer Steen Hummelgaard til, at andre forsyningschefer

tager en snak med medarbejderne, før de installerer overvågning. De kan også sammen tage på besøg til et renseanlæg, hvor der allerede er installeret overvågning, for så kan begge parter ved selvsyn se og erfare, hvordan overvågning kan være til gavn i hverdagen. - Vi har haft mange på besøg hernede i forbindelse med vores videoovervågning. Og jeg opfordrer altid de besøgende til at få en snak med både mine og egne medarbejderne om både praktiske og etiske dilemmaer ved overvågning. Det må man ikke være bange for som leder. Man skal have en åben dialog om tankerne bag overvågningen, og ledelsen skal være ærlig over for medarbejderne. Ellers går det galt, advarer Steen Hummelgaard. I Hedensted er det ikke kun de nuværende medarbejdere, der skal forholde sig til overvågning, også fremtidige ansatte skal tage stilling til det. Derfor tager driftschefen altid emnet op til ansættelsessamtaler, for nye medarbejdere skal være indforstået med, at det er en del af deres hverdag. Ikke alle tænker på overvågning som en del af dagligdagen på et renseanlæg, men det skal de for både arbejdspladsens og deres egen skyld, mener Steen Hummelgaard. - I dag har vores ansatte på renseanlæggene i kommunen alene-apps på telefonen, som aktiveres, hvis de ikke melder tilbage inden for et angivet tidsrum. I starten havde medarbejderne overfaldsalarmer, hvis de arbejdede alene om aftenen og natten, men hvis de faldt, gik de også i gang. Det brød folkene sig ikke om. Derfor blev det til alene-app’en i stedet, og den er der stor tilfredshed med. Ligeledes gør Hedensted Spildevand brug af 60-70 kameraer rundt om på kommunens

renseanlæg. Kameraerne kan styres fra en tablet, en mobiltelefon eller et centralt kontor alt efter, hvor medarbejderne befinder sig, og det sparer mange mandetimer med tilsyn og kørsel på den store kommunes landeveje. Generelt er der stor tilfredshed med overvågningen blandt medarbejderne, siger Steen Hummelgaard, og han er da heller ikke tvivl om, at den overvågning, forsyningen har i dag, kun er en begyndelse. Den samme holdning har Jens Jørgen Ploumann, for kun fantasien sætter grænser, siger han. - Tidligere var den største hindring for overvågning prisen, men i dag er det jo blevet billigt og nemt. Man kan få utroligt små kameraer i dag, der kan sættes op alle steder. For eksempel inde i maskiner, og så kan man tilgå kameraet via en app. Man kan også få kloakovervågning, det er i stærk fremmarch – for eksempel ved overløbsbygværker. Og om ikke længe, der er det 3-D briller, vi skal tage på, så går vi rundt nede i kloakken, griner Jens Jørgen Ploumann. De uanede muligheder ved overvågningen er spændende for begge driftschefer, men lige nu er fokus primært på dokumentation, effektivisering og arbejdssikkerhed. Det er vigtigt, når tiden er knap og stadig flere arbejdsopgaver varetages af medarbejdere, der arbejder på egen hånd. Fremover vil ledelser og medarbejder dog i fællesskab skulle tage flere beslutninger om, hvordan de takler de praktiske og etiske dilemmaer, der opstår, som overvågning kryber længere og længere ind på arbejdspladserne. Det er vigtige samtaler, som erfaringerne fra Hedensted og Vesthimmerland viser, er bedre at tage så hurtigt som muligt.

spildevand #2/19  29

Dialogen mellem ledelse og medarbejdere på Vesthimmerlands Renseanlæg ledte kort tid efter implementeringen af videoovervågning til, at brugen af den blev indskrænket. Flere medarbejdere følte sig nemlig overvåget i arbejdstiden, og da det ikke var hensigten, besluttede ledelsen, at videokameraet er låst i en bestemt position mandag til torsdag mellem kl. 7 og 15.30 og fredage mellem 7 og 12. - For os er det klart, at overvågningen først og fremmest skal bruges til at registrere hændelser, som derefter kan anvendes til at optimere processer og planlægge vedligeholdelse. Vi ønsker at give det daglige personale og vagten mulighed for at iagttage processerne uden risiko for aerosoler, støj og vandsprøjt. Det sikrer medarbejderne mod risici og arbejdsulykker, og det gør deres hverdage lettere. Hvis overvågningen i starten havde den modsatte effekt, blev vi nødt til at gøre noget ved det, fortæller Jens Jørgen Ploumann i dag.


TEMA

IT-VÆRKTØJER

HAR DU SVÆRT VED AT LÆSE OG STAVE?

ER DU ORDBLIND, ER DER HJÆLP AT HENTE… HVIS DU TØR I årevis kæmpede Tommy Nielsen Stie med at stave. Drømme og ambitioner blev igen og igen tilsidesat for at undgå situationer med noter og referater indtil den dag, det gik op for ham, at han var ordblind. I dag har han fået hjælp og arbejder med vedtægter og regler på fuld tid som arbejdsmiljøkoordinator ved Energi Viborg Spildevand. Tekst: Anna Klitgaard / Foto: Energi Viborg Spildevand

30  spildevand #2/19

Underviseren greb straks Tommy Nielsen Sties kugle­ pen, og sammen fik de udfyldt planchen. Det er 17-18 år siden nu, og i dag kender alle arbejdskollegerne til hans ordblindhed. Det har været en lettelse at få det sagt højt, for så er der en forklaring på, hvorfor det tager lang tid at skrive en mail, eller ord og navne nogle gange ser anderledes ud, når de kommer fra Tommy Nielsen Stie end fra andre. - De fleste af mine kolleger har fuld forståelse for min ordblindhed. Der er et par stykker, som gør grin med den måde, jeg staver på, men det må jeg så gøre mig hård overfor. Vi er en del på arbejdspladsen, der er handicappet af ordblindhed, men i dag er jeg nået så langt, at jeg kan hjælpe de andre.

Arveligt handicap At det var ordblindhed, der plagede Tommy Nielsen Stie, gik først rigtigt op for ham, da hans datter gik i 4. klasse. Ordblindhed er nemlig arveligt, og familien var overbevist om, at både hun og hendes bror led af det. Fra skolen blev hun testet og efterfølgende udstyret med programmet CD-ORD, og som det hjalp datteren, hjalp det også faderen.

55-årige Tommy Nielsen Stie har siden barnsben haft svært ved at stave. I skolen, på ung­domsuddannelsen og i voksen­livet på efterud­dan­ nel­ser har han trukket sig, når der skulle tages noter eller referater. I dag har han papir på, at han er ordblind, og med det papir er fulgt en række IT-værktøjer, som Tommy Nielsen Stie kan bruge i jobbet som arbejds­ miljø­koordinator ved Viborg Spildevand.

Det var på en efteruddannelse, at 55-årige Tommy Nielsen Stie fra Viborg første gang erkendte over for et fremmed menneske, at det var svært for ham at stave. Faktisk så svært, at arbejdsmiljøkoordinatoren ved Energi Viborg Spildevand ikke kunne udfylde planchen foran sig. I et rum fyldt med ukendte ansigter og med hjælp fra en dyb vejrtrækning fik han fremstammet, at opgaven var umulig, fortæller Tommy Nielsen Stie i dag. - Jeg stammer, når jeg bliver genert. Og det med stavningen har altid været svært for mig at erkende, så det var lidt hårdt at få sagt. I skolen var jeg set som dum eller doven, og senere undgik jeg bare situationer, hvor jeg skulle skrive. Men på efteruddannelsen kunne jeg ikke komme udenom det mere. Jeg ville ikke virke uinteresseret, så jeg blev nødt til at sige det.

- Min datter blev udstyret med en slags pen, som kunne scanne teksten på computeren. Det prøvede jeg med hende, og så så jeg dagens lys. Jeg kom ind i en helt ny verden. Jeg ville have samme program, men jeg skulle først testes for ordblindhed på VUC – og det blev jeg, så nu har jeg papir på, at det er det, jeg lider af. Med papiret i hånden kunne Tommy Nielsen Stie og hans tidligere leder gå til det daværende amt og få en licens til et IT-program. Programmet installeres på den computer, den ordblinde medarbejder bruger og giver ud fra begyndelsesbogstaver eller lyde forslag til de ord, der skal skrives. I dag hjælper det program ikke kun Tommy Nielsen Stie, men også flere af hans kolleger, for han er ikke alene med at have svært ved stavningen. - Vi er tre ordblinde bare i min afdeling, der tæller 22 medarbejdere. Og vi er alle mænd. Der er særligt en


Hvis du er ordblind, kan du fra bl.a. VUC’s læsecentre få en IT-rygsæk med programmet CD-ORD, en scanner og en C-pen. Værktøjerne hjælper med stavning og oplæsning af ord, sætninger og længere tekster – endda på flere sprog. Desuden findes der et væld af apps til din mobil, som kan hjælpe dig med at læse doku­ menter, når du er på farten.

Efter et liv med undvigelsesmanøvre hver gang der skulle skrives – om det var i skolen, på uddannelsen eller jobbet - er det en lettelse for Tommy Nielsen Stie endelig at turde melde klart ud til kolleger, venner og familien. Og langt hen ad vejen bliver erkendelsen mødt med forståelse, siger han, hvorfor han også opfordrer kolleger i branchen til at blive testet, hvis stavningen driller. - Man skal ikke skjule det, man skal være åben om det. Så må man snakke med sin chef om, hvilke muligheder man har på den arbejdsplads, man er på. Få fat i fagforeningen for de har kurser for ordblinde ligesom VUC. Men man skal turde være åben – over for sine arbejdskolleger, sin leder og sit firma. Ellers får man for mange hug. Man bliver meget indadvendt. På et tidspunkt følte jeg, at folk undgik mig. Andre følte jo ikke, at jeg engagerede mig, deltog i opgaverne og trak min del af læsset. En klar opfordring fra Viborg er derfor at blive testet, hvis der er mistanke om ordblindhed. Det koster hverken medarbejderen eller virksomheden noget, og er der tale om ordblindhed, hjælper VUC eller jobcenteret med gratis IT-værktøjer, som medarbejderen kan bruge i hverdagen. For den enkelte medarbejder er dette særligt vigtigt i en tid, hvor mere og mere af arbejdet foregår på pc’en, for ellers kan han eller hun blive hægtet af og aldrig opnå fuld arbejdsglæde.

spildevand #2/19  31

af mine kolleger, der er meget hårdt ramt. For mig er det rart at kunne hjælpe, for jeg er efterhånden blevet rigtig god til at stave og har fået udvidet mit ordforråd betragteligt. Det har givet mig meget mere selvtillid og gå-på-mod, og i dag er det ikke længere svært at sige fra over for noter og referater på arbejdet, eller når jeg for eksempel er på efteruddannelse.

SÅDAN FÅR DU HJÆLP: Er du voksen og ordblind, kan du på dit lokale voksenuddannelsescenter (VUC) få undervisning, som skal styrke dine læse-, skrive- og stavefærdigheder. Undervisningen kan bl.a. hjælpe dig med at forbedre dine muligheder for at få et velfungerende arbejdsliv. Undervisningen giver dig mulighed for at forstå og skrive tekster, men lærer dig også relevante metoder, så du kan fungere med din ordblindhed. For at få ordblindeundervisning på et VUC skal du testes for ordblindhed. Testen er gratis og foregår på din lokale VUC. Det er en uddannet ordblindelærer, der står for at gennemføre testen. Kilde: borger.dk

IT-RYGSÆK:

VIDSTE DU…

IT-rygsækken er en pakke med hjælpemidler, ordblinde kan få, hvis det er nødvendigt i det daglige arbejde eller for at tage en uddannelse. Indholdet i IT-rygsækken er tilpasset dit behov, og den kan indeholde: •  En bærbar computer •  En C-pen, som kan oplæse enkelte ord og korte sætninger •  En håndscanner, der laver tekst om til lyd •  En hovedtelefon med mikrofon •  Computerprogrammer, der hjælper med at læse og skrive

Mellem tre og syv procent af den danske befolkning lider af ordblindhed – også kaldet dysleksi. Andre 20% har stave- og læse­vanskeligheder.

Du og din arbejdsgiver skal udfylde en ansøg­ ning om hjælpemidler til jobcentret. Hjælpe­ midlerne er gratis for arbejdsgiveren. Kilde: foa.dk

Kilde: Et liv som ordblind.dk


TURNKEY-LØSNINGER AF PUMPEBRØNDE

32  spildevand #2/19

Vi er din samarbejdspartner, når det gælder både store og små projekter indenfor spildevandshåndtering

+45 33 26 63 00 linkedin.com/company/gronbechsonner/ www.g-s.dk


FRA AFFALD TIL BÆ R E DYGT I G FØ D EVAREPROD U KTION Tekst: Jacob Kragh Andersen og Jeanette Agertved Madsen, EnviDan Foto og modeller: Jacob Kragh Andersen, EnviDan og Panagiotis Tsapekos, DTU

Det samlede koncept af FUBAF er vist skematisk i figuren herunder. Indtil nu har produktion af SCP fra metan­ oxiderende bakterier (MOB) været demonstreret i fuldskala ved anvendelse af naturgas og syntetiske medier. Blandt andet har den danske virksomhed, Unibio bygget et fuldskala kommercielt metan-til-protein anlæg med deres innovative U-Loop teknoSkematisk oversigt over FUBAF-projektet.

logi. FUBAF har til formål at erstatte naturgas og syntetiske medier med ressourcer, som genvindes fra renseanlæg. På et pilotanlæg placeret på BIOFOS’ Renseanlæg Avedøre produceres biogassen i øjeblikket ved udrådning af biopulp fra kildesorteret organisk dagrenovation (KOD). Derudover kan FUBAF-konceptet anvende andre typer af urbant bioaffald, såsom spildevandsslam eller organiske industrielle restprodukter. Årsagen til, at der arbejdes hovedsageligt med KOD-biopulp, er, at der i disse år indsamles en stadig større mængde KOD i de danske kommuner, og denne skal udnyttes på bedste vis. Det forsøger FUBAF-projektet at bidrage med løsninger til. Der findes ikke mange driftserfaringer med separat udrådning af KOD-biopulp, og en af de oftest rapporterede udfordringer er risiko og for ammoniumhæmning. Pilotanlægget på Renseanlæg Avedøre har været i drift siden januar 2018 i regi af Fyrtårnsprojektet VARGA (for mere information se www.

projekt-varga.dk). FUBAF-projektet er et spin-off af VARGA og bygger derfor videre på de opnåede resultater og erfaringer. Pilotanlægget har haft en relativt stabil drift uden tegn på ammoniumhæmning, og der er opnået forventelige høje metanudbytter på op imod 360 Nm3 CH4/ton VS. Den producerede biogas bliver i et efterfølgende trin opgraderet biologisk til naturgaskvalitet (metanisering) ved, at kuldioxid omsættes til metan ved tilsætning af brint. Indtil videre er dette trin testet i laboratorieskala på DTU Miljø med brinttilsætning via keramiske membraner fra bl.a. danske LiqTech med forskellige porestørrelser. Der er opnået metanindhold på >95%. En opgraderingsenhed til pilotanlægget er under opbygning på DTU og forventes idriftsat i løbet af første halvdel af 2019. Det er den opgraderede biogas, der anvendes som substrat til produktion af SCP - først i laboratorieskala hos DTU Miljø og efterfølgende i pilotskala hos den danske proteinproduktionsvirksomhed, Unibio.

spildevand #2/19  33

Den nuværende globale produktion af foder til animalske fødevarer har store klima- og miljømæssige omkostninger og lægger samtidig beslag på verdens knappe arealer. Det søger det nye og spændende udvik­lingsprojekt ”Fra Urbant Bioaffald til Animalsk Foder” (FUBAF) at gøre noget ved. Hovedformålet er at fremstille højkvalitetsproteiner (Single Cell Proteins, SCP) fra biogas produceret på basis af urbant bioaffald. Med støtte fra Miljø- og fødevareministeriets MUDP-fond (Ecoinnovation) har EnviDan sammen med BIOFOS, DTU Miljø, Unibio, LiqTech, Aarhus Vand, VandCenter Syd og ARC igangsat FUBAF, som skal bidrage til en bæredygtig fødevareproduktion.


34  spildevand #2/19

Forsøgsopstilling med proteinproduktion på laboratoriet på DTU Miljø

Desuden skal der tilsættes næringsstoffer, for at SCP-produktionen kan forløbe. En nyudviklet teknologi til genvinding af næringsstoffer fra bl.a. digestat fra biogasanlæg og rejektvand fra slutafvanding af udrådnet spildevandsslam vil blive demonstreret i FUBAF-projektet. I stedet for traditionelle biologiske, kemiske eller fysiske teknologier, er den nyudviklede teknologi en elektrokemisk proces. I en elektrokemisk celle anvendes elektricitet til at separere ionerne (eksempelvis NH4+) via membraner. Det specifikke system er patenteret af DTU og bliver på nuværende tidspunkt optimeret og opskaleret på DTU Miljø.

Billede af proteiner (SCP) produceret i laboratoriet på DTU Miljø.

Det samlede koncept har til formål at bidrage med højkvalitetsproteiner til understøttelse af en bæredygtig fødevareproduktion. Projektet bindes derfor sammen af en miljøvurdering af det samlede koncept ud fra cirkulære økonomiske principper. Herunder vurderes kvaliteten af de producerede SCP, og afsætningsmulighederne undersøges. Resultaterne forventes formidlet i fagblade samt på konferencer, og eftersom projektet forventes afsluttet i sommeren 2020, er dette perfekt i forhold til muligheden for at vise projektet frem til det store udstillingsvindue som World Water Congress & Exhibition i København i september 2020 må forventes at blive.

Kick-off møde hos EnviDan med deltagelse af EnviDan, BIOFOS, DTU Miljø, LiqTech, Unibio, VandCenter Syd, ARC (Aarhus Vand kunne desværre ikke deltage) i januar 2019.


Serviceaftaler på Siemens produkter og løsninger til industrien. Kig forbi vores stand på STFs årsmøde Fredag 7. juni 2019 hos Solrødgård Klima- og Miljøpark, Hillerød. Hør mere om, hvordan vi kan sammensætte en aftale for dig og din virksomhed.

En serviceaftale med Siemens er udviklet med henblik på at give kunden den størst mulige tryghed efter valget af Siemens produkter og løsninger. Krav til servicegraden kan variere ud fra forskellige ønsker omkring driftsikkerhed, kendte vedligeholdelsesomkostninger, automatisk levetidsforlængelse m.v. Det er derfor muligt at vælge en serviceaftale, der er tilpasset de enkelte behov. Aftalen vil typisk indeholde en komponentfortegnelse samt beskrivelse af omfang og gyldighed. Alle aftaler indeholder ligeledes ét årligt eftersyn, hvor der, afhængig af produkttype, udarbejdes dokumentation for funktionsprøvning og indstillingsværdi. For mere information kontakt os på telefon 44 77 48 44, tast 2.

www.siemens.dk/industry

spildevand #2/19  35

Siemens Field Service


TRYKSATTE SPILDEVANDSSYSTEMER! Liqflow tilbyder, som de eneste i Danmark, højtryks centrifugale grinder pumper til tryksatte spildevandssystemer. Med en løftehøjde på op til 60 mVs med vores 1,5 kW to-trins fristrøms grinder pumpe, udvider vi grænserne for, hvor det er muligt at kloakere ejendomme i det åbne land. Velkommen til ØkoTran pumpestationen, den optimale og mest driftssikre løsning til tryksat kloakering af det åbne land. . Optimal hydraulisk design af det tryksatte system . Ingen svovlbrinte problemer . Lavere anlægsudgifter

. Ingen dyre mellem-pumpestationer . Mindre vedligeholdelse 36  spildevand #2/19

. Lavere driftsudgifter

Mød os på STF Årsmøde i Hillerød den 7 juni

OGT grinder pumpe

OGP grinder pumpe

Konstrueret til tryksatte spildevandssystemer

Konstrueret til tryksatte spildevandssystemer

. 0,75 kW én faset motor

. 1,5 kW 3 faset motor

. Løftehøjde op til 80 mVs

. Løftehøjde op til 60 mVs

. Flow op til 1,2 l/s

. Flow op til 1,8 l/s

. Centrifugal turbine grinder pumpe

. To-trins centrifugal vortex grinder pumpe

. Leveres også som udskiftningspumpe

. Leveres også som udskiftningspumpe for

for excentersnekke grinder pumper

andre fabrikater af grinder pumper.

Liqflow

Liqflow A/S

Pumps and systems

Kringelhusvej 15

Tlf.:

46 93 52 00

7100 Vejle

Mobil:

28 78 12 26

www.liqflow.dk

E-mail:info@liqflow.dk


ÅR SM Ø D E O M TALER AF U D STILLERE Spildevandsteknisk Årsmøde er det rette sted at komme for dig, der er på jagt efter ny viden og inspiration til arbejdet på de danske renseanlæg. Hillerød Forsyning og 121 udstillere er klar til at tage imod dig og dine kolleger i Solrødgård Klima- og Miljøpark den 7. juni 2019. På de følgende sider kan du på forhånd danne dig et overblik over, hvilke leverandører til spildevandsbranchen, du gerne vil tale nærmere med.

A-CONSULT – den komplette leverandør af betontanke

AMIBLU er producent af HOBAS og FLOWTITE GAP rør med markedets absolut bedste levetid på +150 år. Vi producerer GAP rør fra DN200 til DN4000 i op til 18 meters længde, i et spænd fra trykstyrker PN1 til PN32 og ringstivheder fra SN2500 til SN1000000. Vi er i tæt samarbejder med rådgivere, bygherre og entreprenører, når opgaverne skal løses på bedst mulige måde. Kom ind og hils på os på stand nr. 133. - Gravitationsrør til regnvand og spildevand - Trykrør for vand - Rense/inspektionsbrønde som sadelbrønd eller med banketter - GAP rør til mikro-tunnelering – Jacking Pipes - Forsinkelsesbassiner - Filtrering af vand i fællessystemer ved overløb – Amiscreen

Svært spildevand er os!

ABB-produkter til spildevand På ABB’s stand har vi forskellige produkter, som er udviklet til spildevandsapplikationer: - Frekvensomformere med indbyggede funktioner, der er designet til spildevand. - Softstartere til spildevand, der begrænser vandslag i rørinstallationen og stopper pumpen, hvis der ikke er tilstrækkeligt med vand. - Nyt program af teknikskabe, som ud over alle de kendte egenskaber er særdeles robuste, da de er testet efter arktiske forhold. Besøg vores stand og få mere viden om ABB’s produkter til spilde­ vandsapplikationer.

H2S-WARN V3 - stabil og innovativ H2S-WARN V3 er verdens mest brugervenlige svovlbrintemåler. Ved samling af batteri- og sensordel starter H2S-WARN V3 op automatisk, og dermed sikres en optimal registrering af svovlbrinteudfordringerne. Danmarks bedste ordning med service og kalibrering hos kunden gør, at kunden ikke skal fremsende – og dermed undvære instrumentet og tilhørende målinger. Måledata fra H2S-WARN V3 kan uden problemer anvendes i kundernes SRO. Vores Behovet Tilpasset Doseringssystem har hos Hedensted Spildevand A/S optimeret og nedsat deres doseringsbehov med ca. 70% - en væsentlig besparelse og god miljøgevinst. H2S-WARN V3 samt Behov Tilpasset Dosering er dansk udviklet og produceres af ABC-Miljø ApS. ABC-Miljø ApS er præsenteret på STJERNHOLM A/S’ stand.

Aquardens mission er at skræddersy de bedste løsninger til behandling af problematisk og særligt belastet spildevand fra industrien. Vi hjælper vores kunder med at opnå de højeste miljøstandarder for spildevandsrensning ved at udbyde grønne og cost-effektive løsninger, der genbruger energi og vand. Som totalleverandør omfatter vores ydelser alt fra rådgivning og test til udvikling og levering af markedets bedst tilgængelige teknikker, systemer og services. Vi servicerer en bred vifte af industrier såsom biotek, kemisk, petrokemisk og farmaceutisk industri samt vaskerier, deponier og lossepladser. Kom og hør hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at spare penge på jeres spildevand.

Reducering af omkostninger på uforudset vedligehold af pumpestationer med Pulsars Ultimate Controller Pulsars Ultimate Controller er et kompakt kontrolsystem, der er designet til at tilbyde sofistikeret kontrol af pumpestationer. Det kommer med en indbygget WITS kompatibel telemetrisk udestation og med yderligere mulighed for at kunne tilføje et kamera. Ultimate Controller inkorporerer Pulsars DATEM-level kontrolsoftware, som gør, at brugeren har mulighed for at vælge imellem kontaktløse ultralydstransducere eller RADAR-måling. Pumpernes strømforbrug overvåges af optionen Power Monitor, moduler som er monteret i startsektionen og kan inkludere Retroflo®-software, som automatisk detekterer stop og reverserer for at fjerne tilstopning. En løsning, der løser et stort problem med en lille investering.

spildevand #2/19  37

A-CONSULT er specialiseret i salg, projektering og opførelse af beton­­ elementtanke til bred anvendelse inden for landbrug-, miljø- og bio­ gas­sektoren. Vores tanksystemer markedsføres under varemærkerne Agri-tank og Aqua-tank. Beholderprogrammet omfatter tanke med en diameter på op til +50 m – og højder helt op til 12 m. Fleksibiliteten er således meget stor - og mulighederne for at tilpasse designet til specikke, individuelle krav mange. A-Consult tilbyder udførelse af tanke - fra støbt fundament til færdig tank - med eller uden overdækning.

AMIBLU Norway A/S


Mål slammets sundhedstilstand på fem minutter Nu kan du måle sundhedstilstanden på slammet i dine rådnetanke med LuminUltra på få minutter. Dermed reducerer du slammængden og energiforbruget til beluftningen. Hør hvordan Fredericia Spildevand og Energi bruger LuminUltra. Besøg vores stand lige ved siden af Stjernholm - vores forhandler af EKOPIG rensegrise. Har du nedsat flow i dine spildevandsledninger, så få dem renset nu. Du sparer energi og nedsætter risikoen for driftstop. Især rensning af vanskelige rørledninger er vores speciale. Vi har erfarne renseteams over hele landet. Bestil referencer. Rensegrise i alle dimensioner og hårdheder samt med specialudstyr.

38  spildevand #2/19

Mød AUMA Scandinavia på STFs årsmødeudstilling i Hillerød Vi kommer og viser det sidste nye fra AUMA, som kan bruges i jeres processer på renseanlæg og pumpestationer. I kan for eksempel se AUMAs nye frekvensstyrede drev – et drev fra AUMA som kan være under vand hele tiden, SIPOS som konstant kan regulere beluftning og EQ med nødlukke eller nødåben. Mød os alle fra AUMA Danmark og få en snak om service på dine AUMA-drev.

Spændende produkter hos AxFlow A/S Spændende produkter hos AxFlow A/S AxFlow A/S tilbyder: • Pumper og neddelere til slam • Kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper. • Kemikaliehåndtering med fadpumper • Riste for indløb og overløb • Vandbehandling med automatiske filtre • UV-lys og slamafvanding vha. filterpressere. Kom forbi vores stand til Årsmødet og få en snak.

• F remragende hærdeegenskaber betyder hurtig genoptagelse af driften •S pecificeret kemikalieresistens inklusive høje koncentrationer af biogen svovlsyre • Revneoverbyggende for revner op til 0,7 mm • Maksimal fugttolerance inklusiv påføring på fugtige underlag www.master-builders-solutions.basf.dk

Selvrensende vandfiltre Automatiske og manuelle filterløsninger. Pålidelig filtrering og effektiv beskyttelse af dyser, pumper, UV mm. BOLLFILTER er en førende producent af væskefiltre med mere end 50 års erfaring. Vi har en bred produktportefølje af filtre til mange forskellige og krævende applikationer. Vores selvrensende vandfiltre med en filtreringsgrad fra 25 µm til 5 mm er en gennemprøvet, effektiv og kompakt løsning til at tilbageholde partikler. BOLLFILTER PROTECTION SYSTEMS. Vi byder jer velkommen på vores stand til en snak om jeres forventninger til filtrering.

Vi leverer kemi til spildevandsanlæg Brenntag Nordic leverer kemi til drift af spildevands- og biogasanlæg. Vi fokuserer på kvalitet, sikkerhed og bæredygtige produkter, som er godkendte efter både REACH og biociddirektivet. - Fjernelse af H2S, siloxaner og VOC i biogas med aktivt kul - Polering af spildevand med aktivt kul - Oxidationsmidler og biocider til desinfektion - Flokkuleringsmidler til slamafvanding - Jernprodukter til svovlbrintebekæmpelse PIX - PAX til fældning af fosfor - Eddikesyre, glykoler, ethanol, metanol og Brentaplus til denitrifikation - Syrer og hypoklorit til MBR-anlæg. - Syrer til rensning af beluftningsdyser Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe med at løse lige præcis jeres udfordring! www.brenntag-nordic.com

Busch - din luftbobleleverandør

Beskyt beton i spildevandsanlæg MasterSeal 7000 CR er baseret på den innovative XolutecTM teknologi fra BASF A/S. Det er den ideelle løsning til vandtætning og beskyttelse af betonkonstruktioner og kloakker, der anvendes til spildevandsbehandling. Fordele ved MasterSeal 7000 CR: •H urtig og nem påføring med rulle eller sprøjte ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C

Busch er en af verdens største producenter af vakuumpumper, blæsere og kompressorer. Vores produkter er førende inden for vakuum- og overtryksteknologi. Vi har over 50 års erfaring og ekspertise inden for produktion af vakuum- og overtryksteknologi, og vi kan levere kundespecifikke løsninger til alle opgaver. Alle vore produkter findes med forskellige tilvalg og avancerede designegenskaber. De passer dermed til en lang række anvendelsesområder, så vores kunder får de bedst egnede og mest rentable løsninger. Busch din globale partner inden for vakuum- og trykapplikationer.


Cambi er en førende leverandør af slamløsninger

Danfoss i vand & energiproduktion

Cambi er baseret i Norge, men er et virkelig globalt selskab. Vi har kontorer i Danmark, Storbritannien, USA, Kina og flere andre lande samt operationer over hele verden. Anlæg over hele verden står over for udfordringen med at styre omsætning af organisk materiale som fra rensningsanlæg og affaldsanlæg. Cambi leverer innovative løsninger, der hjælper med at styre og optimere den totale løsning fra for-afvanding til slut-afvanding. Vores kerneteknologi er den termiske hydrolyse proces (CambiTHP), der kan integreres i renseanlæg med anaerob omsætning af organisk materiale. Cambi skaber fleksible, bæredygtige veje til biologisk omsætning, som sikrer bortskaffelse til reducerede omkostninger og i overensstemmelse med lokale regler.

Danfoss er eksperter i vand og spildevand. Besøg vores stand og hør nærmere om: Danfoss Drives tilbyder VLT® AQUA frekvensomformere til alle applikationer inden for vandsegmentet: • Applikationer til VLT® AQUA • Pumpestyringer • Beskyttelse mod kavitation • Flyvende start af motorer • Kontraventilstyring • Start af pumpe med minimalt trykstød • Energilogging • Selvrensning af pumpe • Samt mange andre programmeringsmuligheder Danfoss Industriautomatik tilbyder et bredt produktprogram af magnetventiler, skråsædeventiler, tryktransmittere, temperaturfølere samt pressostater og termostater - udviklet og designet til at klare selv de mest krævende omgivelser.

Tætningsløsninger til alle behov

Rørrensninger ogs tætninger

Hjælpestoffer til spildevand, slam, luft og gas Besøg Dankalks stand på Årsmødet og hør om vort omfattende program af hjælpestoffer til slam- og spildevandsbehandling samt alkalitetsforbedring. Vi er stærke på slamafvanding, fosforfældning og svovlbrintebekæmpelse. Til ”slam og proces” har vi Praestol® polymer, Dosatron polymerdoseringsapparatet, skumdæmpere og struvithæmmere samt fældningskemikalierne jernklorid, jernsulfat og polyaluminiumklorid. Svovlbrinte i spildevand behandler vi med Nutriox (calciumnitrat) eller jernforbindelser. Luft og gas renser vi for svovlbrinte og siloxaner med aktive kul. Vi tilbyder pereddikesyre til desinfektion af udløbsvand og melasse som billig og effektiv kulstofkilde.

Cobalch beskæftiger sig indenfor rørledningstilbehør, hvor vi har stor fokus på rørrensning. Det er et noget forsømt område, der med ganske små midler kan give store besparelser. Vi har også simple samt innovative sende- og modtagerstationer. Cobalch er ligeledes den førende leverandør af TÆTNINGER, hvor Den originale LINK SEAL ubetinget er den bedste på markedet. Cobalch viser et udsnit af standard og speciel løsninger.

DANOVA – Quality matters Brug for en sparringspartner? Bygherrerådgivning på Nyt Assens Renseanlæg, fjordkrydsning ved Lemvig og bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning af Gilleleje og Udsholt Renseanlæg. Det er blot et udpluk af de spændende spildevandsprojekter, som vi arbejder på i COWI for tiden. Har du ideer og overvejelser inden for spildevandshåndtering og brug for en professionel sparringspartner med indsigt i branchen, så kom og tag en snak med os på Årsmødet. Herunder findes en række af vores stærkeste kompetenceområder: Bygherrerådgivning, byggeledelse, udbud af tjenesteydelser og varekøb, forsyningsret, udbudsret, miljø- og energiregnskaber, industrispildevand, energiproduktion, ressourcegenindvinding, renseprocesser, separatkloakering, LAR, hospitalsspildevand, PLC/SRO, tilsyn, anlægsteknik, afløbsanlæg på dybt vand, styret underboring og tunnelering.

Besøg vores stand og hør, hvad vi kan tilbyde, få en gennemgang af måleprincipperne, og hvad de kan bruges til - se desuden udstyret i drift. - Overløb – Flowstand med komplet batteridrevet online måling via dataloggeren: D-Log® - Hør om muligheder for verificering af målere - uanset mærke - Kampagner, køb eller leje. DANOVA® står for det praktiske og sikrer valide data. - Data via API direkte til SRO/SCADA - Online visualisering af data via egen server med den højeste datasikkerhed. Besøg DANOVA® - Bliv klogere på, hvad vi kan og få - som altid - lidt godt til ganen.

spildevand #2/19  39

Carsten Holm A/S er en af Danmarks førende leverandører af pakninger og tætninger. Vi har 40 års erfaring og et stort lager med mere end 120.000 varenumre – en god kombination af standard- og specialtætninger. Dette gør, at vi er i stand til at hjælpe med selv meget komplekse tætningsløsninger og eventuelt udvikling af prototyper til hydrauliske, pneumatiske, roterende og statiske applikationer. Kom forbi vores stand og se et udsnit af vores tætninger – blandt andet vores kvalitets o-ringe, pakdåser, v-ringe og mekaniske akseltætninger. Vores dygtige sælgere står klar med seriøs og profes­sio­ nel rådgivning i forhold til valg af tætningsløsninger.


40  spildevand #2/19

Spildevandsteknik & rådgivning

El og automation siden 1988

Har du problemer med afvanding af dit slam eller driller din proces, så tøv ikke med at kontakte Dansk Aquakemi A/S. Vi er din bedste samarbejdspartner inden for både produkter og rådgivning. Vi er ydermere en kompetent leverandører og sparringspartner inden for opblandings- og doseringsudstyr. Vi glæder os til at se dig på Årsmøde 2019.

DME A/S leverer komplette el- og automationsløsninger til forsyningsbranchen – Spildevand, Vand og Varme. Vi har over 50 dygtige medarbejdere som laver kundetilpassede løsninger over hele landet. Døgnvagt på 97403111 WWW.DME.AS

Dansk Industri Service A/S – specialist i højtryksløsninger

I år har Duotec en del af vores trådløse systemer med på Årsmøde

NYHED! Vi præsenterer vores nye samlede løsning til henholdsvis spuling, højtryk og vandpåfyldning – alt samlet i et frostog tyverisikret skab, der er boltet fast og placeret på eller ved vaskepladsen. FSP Vandstationen udmærker sig ved høj brugervenlighed, kvalitets- og driftssikkerhed - også ved kontinuerlig drift. Vandstationen findes i tre versioner; henholdsvis FSP I til spuling og påfyldning samt FSP II og III med højtryk, der begge er PLCstyrede. Begge kan overvåges døgnet rundt via DIS Datasystem, som ud over evt. driftsforstyrrelser også kan aflæse forbruget af vand til henholdsvis spuling, påfyldning eller højtryksrensning - også på brugerniveau. Få en demonstration af løsningen i vores nye udstillingstrailer.

Bærbare gasalarmer med man-down funktion, panik alarm samt et prisvenligt unikt trådløst system, som I kan bruge til jeres eksisterende Duotec-gasalarmer. Vi medbringer også vores helt nye enkelt-gasdetektor med Bluetooth og datalogger. I kan selvfølgelig også se vores normale gasdetektorer, bl.a. den gule GasAlertMicroClip X3 med tre års garanti og en iltsensor med en forventet levetid på fem år. Har I brug for biogasanalyse, så kom og se vores håndholdte biogasanalysator fra tyske MRU og evt. vores stationære biogasanalysator, som sidder på flere anlæg rundt i landet. Vi ses.

Beluftere og ekscenter­snekkepumper fra DC-Pump

Endress+Hauser – People for Process Automation

Vi har et godt program fra Bellin Italien, OTT og Jäger Tyskland med robuste pumper samt stort udvalg af rør-, plade- og tallerkenbeluftere. Vi har lige færdiggjort Fredericia med 3.600 stykker DN91 mmx1000mm rørbeluftere med en ca. 25% driftsbesparelse.

Juridiske krav, mindre budgetter og større proceskompleksitet: Vand- og spildevandsindustrien har aldrig stået overfor større udfordringer. Håndtering af disse udfordringer betyder, at I har brug for en partner, der kombinerer omfattende branchekendskab og erfaring med et fuldt sortiment af måleinstrumenter, løsninger og services. Kom forbi vores udendørs stand og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at forbedre dine processer. Vi glæder os til at se dig!

Kom og hør om fremtidens EnviStyr! Procesdesign og -styring Mød nogle af folkene bag de styringer, der driver det nye Hillerød Centralrenseanlæg. Ved hjælp af WEST-simuleringer, dataintegration og dyb faglighed har DHI udviklet et samlet sæt styringer. Blandt andet reguleres mængden af kulstof, der høstes i for-filtrene, således at der opnås maksimal biogasproduktion, og der samtidig er næring nok til de biologiske processer. Kig forbi til en snak om, hvordan vi arbejder med online-styring, og hvordan vi også kan hjælpe jer. Du kan også høre om DHIs projekter med energi- og miljøoptimering af eksisterende renseanlæg, og hvordan vi bruger data til at skabe øget værdi for vores kunder.

Traditionen tro slår vi EnviDan-teltet op til STFs Årsmøde, og vi glæder os til at byde velkommen i Hillerød! Vi har altid gang i en masse spændende i EnviDan og siden sidst, har vi haft stort fokus på, hvordan vi kan lette arbejdet for vores kunder ved at optimere og automatisere processer. Derfor er vi rigtig glade for at introducere EnviStyr Web 2.0 til Årsmødet – en ny og forbedret version, som skaber stor værdi i hverdagen. Kom og hør mere om EnviStyr Web 2.0 i EnviDan-teltet, vi serverer selvfølgelig vådt og tørt, og vi glæder os til at se dig!


FLYGT CONCERTOR

PUMPESYSTEMET FRA

XYLEM MED INTEGRERET

INTELLIGENS Hvorfor købe en Flygt Concertor N pumpe?

Effektstyret pumpe der: • •

Holder ydelsen i hele sin levetid Kan kører ved forskellige modtryk f.eks trykke ind på transport ledning uden at køre ud af kurven Kører automatisk op i omdrejninger hvis modtryk stiger - også slid vil give øget omdrejninger

Indbygget frekvensomformer: • • •

Pumpen kører altid den rigtige omløbsretning Ydelsen på pumpen kan indstilles 100% til den ydelse som ønskes Ved tilstoppet løber kan pumpen kører en unik rensecyklus som forhindrer udkald

Unikke fordele der altid følger med: • •

Sliddele i High Crome som holder 4-5 gange længere end normalt Stator er temperatur klasse H som gør den holder til 30 grader mere end normalt Pumpen har markeds konstant højeste virkningsgrad og mindste tilstopnings risiko

www.xylem.dk

spildevand #2/19  41

Udover at den kan erstatte en hvilken som helst anden pumpe er her nogle fordele:


Manometer og termometer fra Erik Færgemann A/S Totalleverandør af måleinstrumenter og anoder til VVS-grossister, industri og marine. Alle produkter lagerføres med VVS-numre, hvilket sikrer korrekt bestilling og levering af varerne. Dag-til-dag levering.

42  spildevand #2/19

Fibox skabe til alt slags vejr På STFs Årsmødeudstilling præsenterer Fibox nogle af branchens absolut bedste skabe til beskyttelse af elektriske og elektroniske komponenter - både inde og ude og i selv de mest barske miljøer og vejrforhold. Fibox har udviklet højkvalitets kapslinger og kabinetter til det globale marked igennem mere end 40 år og tilbyder i dag over 1000 forskellige kapslinger og kabinetter samt et meget bredt udvalg af tilbehør. Fibox kan derfor altid hjælpe dig med en løsning til beskyttelse af dine komponenter. Mød Fibox på STFs årsmødeudstilling 2019 eller ring på tlf. 43 71 80 55.

Få en effektiv forsyning med software fra Frontmatec Et af vores kerneprodukter er S2 SCADA, som bl.a. kan tilbyde dig: Åbenhed S2 SCADA er formentlig det mest åbne SCADA på markedet, hvilket betyder samme software på alle installationer, ubegrænset dataopsamling, ingen 3. partsprogrammer, all-inclusive service- og opdateringskontrakt samt integration med nuværende og fremtidige systemer. Benchmarking Med S2 har du desuden mulighed for at benchmarke alle dine resultater – blandt andet ud fra dine nøgletal, alarmer, forbrug og vedlige­hold. Power BI S2 kan også levere vigtige data til MS Azure. Herfra kan data frit bruges sammen med data fra andre systemer til dit dashboard eller til benchmarking.

Spar penge - forebyg algevækst Spildevandsanlæg er fulde af meget næringsholdigt vand, og den store vandpåvirkning skaber et miljø, hvor mos og alger trives i stor stil. Mos og alger sætter rødder i betonens overflade og fungerer som en svamp, der holder på fugten. Det ødelægger betonen og kræve­r, at den på sigt skal udskiftes. Fuglsang Algeservice hjælper med at forebygge skader i betonen. Det gør vi ved at rense, algebehandle og efterfølgende imprægnere betonen, så der undgås revner og brud. Det er ved at forebygge, der kan spares rigtig mange penge i stedet for at punge ud og reparere, når først skaden ér sket. www.fuglsang-algeservice.dk

Sikring af dine udekørende medarbejdere, når de er alene: iNet® Now Lone Worker Når du arbejder alene, vil din gasdetektor alarmere dig, hvis uheldet er ude, men hvor længe går der, inden andre opdager, at du er udsat for fare? Her kan iNet® Now Lone Worker hjælpe sammen med vores gasdetektorer, der alarmerer ved gasfare, 'Man-down' eller via panikknappen og sende besked til en eller flere af dine kollegaer via sms eller mail. På den måde har de mulighed for at reagere på situationen med det samme, den opstår. Via et livekort kan dine kollegaer se, hvor du er og tilkalde hjælp hurtigt og pålideligt ved hjælp af de forskellige alarmer.

GEA Process Engineering GEA er leverandør af teknologi og produktionsudstyr til fødevareindustrien og til en bred vifte af procesindustrien. Som en international teknologikoncern har GEA Danmark fokus på procesteknologi og komponenter til avancerede produktionsprocesser i forskellige slutbrugermarkeder. Koncernen genererer mere end 70 procent af sin omsætning i fødevaresektoren. Vi designer, leverer, installerer, tester og idriftsætter. Efterfølgende leverer vi service-programmer. GEA Danmark er GEAs danske salgs- og serviceorganisation og har hovedkontor i Skanderborg. Herfra servicerer vi en lang række store og mindre danske virksomheder inden for føde- og drikkevareindustrien, medicinalvarer og andre industrier.

Geopal System A/S præsenterer Blackline G7c en unik håndholdt detektor Basisenheden G7c leveres med SIM-kort og kombineres med forskellige løsninger inden for gasdetektering, man-down, etc. afhængig af kundens behov: – gasdetektering af op til fire gasser, bl.a. PID-sensor for VOC’er – man-down funktion, SOS, faldalarm, etc. – Push-to-Talk funktion, som giver mulighed for 2-vejs kommunikation (walkie-talkie – integreret pumpe for lækagesøgning Geopal System A/S udvikler, producerer, sælger og servicerer professionelle gasalarmer til detektering af stort set alle gasser og giftige dampe. Vi tilstræber uovertruffen pålidelighed, stabilitet og levetid – selv i barske miljøer. Kontakt Geopal System A/S på 45 67 06 00 / info@geopal.dk / www.geopal.dk


GC og LNSM i tæt samarbejde Gerhardt Christensen A/S udstiller sammen med vores samarbejdspartner på Sjælland - Lasse Nielsen's Stålmontage ApS som er certificeret i EN1090-2. Gerhardt Christensen A/S fremstiller specialdæksler, skydespjæld og kontraklapper samt leverer glasfiberstiger fra belgiske LM – nu med flade, skridsikre trin Lasse Nielsen's Stålmontage ApS fremstiller og monterer rustfrie rørsystemer og flydetrapper mv. i tæt samarbejde med kunderne. Kom og se PF-dæksel med forbedret mobil hydraulikunit og ny type stigetrin, samt flydetrap­pe fra Lasse Nielsen Stålmontage. www.gc.dk www.lsnm.dk

Styring til pumpestationer

Totalleverandør af spildevandsløsninger Grønbech&Sønner er servicepartner og turn-key leverandør af industrielle komponenter og løsninger inden for flow control, dosering og spildevand. Vi mener det, når vi siger, at vi er totalleverandører af spildevandsløsninger. Vores løsninger dækker dosering, omrører, indløbsriste, indløbspumper, sandvasker, slammodtagerstation, transportsnegle, neddeler, ristegodsvasker, dekanter, excentersnekkepumper, spjæld, beluftning, skyllesystemer, flowregulering, udløbspumper, pumpestationer, produktion af PE-pumpebrønde, klimasikring til forebyggelse og eftersikring, tilbageløbsventiler, tilbageløbsstop, pumper, ventiler og aktuatorer. Og vi tilbyder naturligvis service på hele anlægget i hele udstyrets levetid. På Årsmødet præsenterer vi et bredt udvalg af vores løsninger, og vores spildevandsteam står klar med gode diskussioner, rådgivning samt lidt godt til ganen.

Alyza IQ-analysatorserien sætter nye standarder for måling på drikkevand, spildevand og recipient. Hør om vores mange års erfaringer med: • Ionselektiv måling til processtyring • Unikke slamspejlsmåler • Online optisk NO2/NO3/COD • Ethernet PLC-løsninger • Webløsning til fjernopkobling Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvfølgelig andre nyheder og gode priser på bl.a. niveau- og flowmåling. Vi glæder os til at se jer og få en god snak. Gustaf Fagerberg A/S - www.fagerberg.dk

Nedbrydning og bortskaffelse af alle typer installationer H. J. Hansen Nedbrydning er en del af en moderne genvindingskoncern, som indsamler og genvinder mere end 600.000 tons stål om året. Vores nedbrydningsafdeling har stor ekspertise i nedbrydning, udtagning og genvinding af komplekse stålkonstruktioner, herunder sibåndanlæg, tørreanlæg, rørsystemer, pumper etc. og har mange referencer fra spildevandsbranchen. Ud fra muligheder og adgangsforhold finder vi sammen den rigtige løsning for nedbrydning, udtagning og bortskaffelse/genvinding, og vi betaler naturligvis for det jern, der er kundens. Kom forbi og tal med os om dit projekt – stort eller småt!

Dyk ned i slampartiklerne hos HJORTKÆR Kig ind på vores stand til en snak om udstyr og anlægsløsninger til driftsøkonomisk forafvanding, slamafvanding og mikrofiltrering. Vi medbringer bl.a. vores opdaterede PolyUnit PB10 Evo, IEA skruepresser, MF600 Mikrofilter og et MBR STERAPORE Hollow Fibre-filtermodul fra Mitsubishi, som giver spændende muligheder for optimering af kapaciteten på blandt andet kommunale rensningsanlæg.

spildevand #2/19  43

Med en årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder og pumpeløsninger er Grundfos en af verdens førende pumpeproducenter. På Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde udstiller vi produkter og løsninger målrettet folk inden for spildevandsregi. Her har du mulighed for at komme i dialog med vores eksperter og blive opdateret eller få ny viden om vores produkter. Vi sætter fokus på styringer til overvågning af spildevandsbrønde og pumpestationer, der samtidig gør det muligt at afhjælpe problemer, inden pumperne går i alarmtilstand. Kom forbi vores stand i teltet og få en snak. www.grundfos.dk

Kom og se den nye Alyza IQ – til måling af NH4 og PO4 på vores udendørsstand


44  spildevand #2/19

Hybridfilter stopper svovlbrinte Løsningerne fra Hybridfilter neutraliserer svovlbrinten og finder anvendelse ifm. pumpestationer, oppumpningsbrønde, dekanterrum samt ved afkastluft. Dette som passiv filtrering eller aktiv med motor/ventilator for udsugning og skabelse af undertryk i ledningsnet/pumpestationer. Vi har gode erfaringer med opblanding af atmosfærisk luft samt skabelse af undertryk. Med vores sensorsystem til mobil og PC kan du følge med i udviklingen og modtage alarm på mail. Filtrer fra 20 og til 4000 m3/t. Eksemplerne er følgende: • Udluftningsrør • Bundfældningstanke • Minirensningsanlæg • Pumpestation • Slamhuse • Opsamlingshuse • Udluftningshuse • Lukkede ledningsnet Vi har siden 2012 stor erfaring fra spildevandsbranchen og leverer til ca. 70 % af forsyningsselskaberne.

Kundetilpassede løsninger Driftsoptimering er et daglig fokus hos fjernvarmeværker. Derfor har vi, baseret på den erfaring vi har oparbejdet gennem årene via vores fjernvarmekunder, udviklet en række standardløsninger til fjernvarmebranchen. Integos standardløsninger sikrer dig en gennemprøvet og driftssikker løsning, som tilpasses dit værks krav og behov – uanset opgavens omfang. Vi har særligt fokus på energioptimering med det formål at gøre hverdagen lettere for driftspersonalet. Kig forbi og hør om: • Fjernvarmekonceptet • OptiNet • Safe Production Network • Vedligeholdsapp • Forbrugsmåling • Servicekonceptet Vores mål er at give fjernvarmeindustrien et konkurrencemæssigt forspring – til en fremtid, hvor den teknologiske udvikling er et centralt konkurrenceparameter.

Kom ned i Kemira teltet og hør om vores bud på digitalisering Er du klar til noget digitalisering? Så kom og føl noget euforisering! KemConnect SD klarer slammet – så du kan se det i diagrammet. Eksperten hedder Berner, og det er vand, han fjerner. Skal processen være stabil, er KemConnect P-Optimizer habil. Det hele er smart så skynd dig at få en plads i en fart. Det er kl. 10 og 13, det sker, og Kemira byder på morgenmad, en pølse eller fler!

Hele vejen rundt om sikring Som 360° sikringspartner dækker vi alle dine sikringsbehov. På vores stand står vi derfor klar til at fortælle dig om hele paletten af muligheder inden for mekanisk sikring, elektronisk overvågning og mobilsikring – og servicering deraf, naturligvis. Har du spørgsmål til en eksisterende sikringsløsning eller bare generelt, står vi også klar til at rådgive dig. Ønsker du desuden tips og tricks til, hvordan du selv kan hjælpe med at holde driftsomkostningerne på dine installationer nede? Ja? Så deler vi guldkorn ud ved vores stand.

Viden og teknologi til dit moderne anlæg – Krüger A/S På vores store stand fremviser vi moderne teknologier med fokus på driftsoptimering og positivt energiaftryk på renseanlæg. Se konkrete teknologier og løsninger til håndtering af spildevand og få en snak med vores erfarne specialister. Og så har vi spændende nyt om den avancerede styringsløsning AQUAVISTA. Vi har - som altid - kaffe og rundstykker fra kl. 9.00 og helstegt patte­gris fra kl. 12.00. Vi ses i Hillerød på Krügers Stand!

Engineered to last Kom og mød KD Group på STFs årsmøde KD Group fremstiller en bred vifte af højkvalitet maskinudstyr til spildevandsanlæg lige fra indløb til udløb. Vi optimerer altid i forhold til vores fire grundprincipper: Høj kvalitet, levering til tiden, fleksibilitet og kost-optimering. På vores stand kan du høre mere om vores effektive KD51 Slam Skrue­ presse til afvanding af bl.a. kommunalt og industrielt slam. Skrue­pres­ sen er designet til at behandle primærslam og/eller sekundært slam med et tørstofindhold på ca. 4-5% og efter afvandingen opnås mere end 20% og under optimale forhold op til 25% tørstof.

I dag pumpes der oftere væsker med stærkt slidende eller tærende indhold. Det kan være at pumpe fra sandfang til sandvaskeren, pumpe biopulp udvundet af KOD eller andre lignende opgaver. I dag løses opgaverne oftest på en dyr eller vedligeholdelsestung måde. Vi har udviklet verdens første chopperpumpe med kunststofpumpehjul, og når vi sammensætter sliddelene af de rigtige materialer, reducerer vi vedligeholdelsesomkostninger mærkbart. Kunststofpumpehjulet kan eftermonteres i næsten alle Landiapumper. Kom og mød os på årsmødet og hør mere om løsningen på jeres udfordringer.


FSP VANDSTATION - Brugervenligt og ingen vandspild NYHED FSP II Vandstation til påfyldning - spuling og højtryksrensning kold & varmt vand • PLC styring med touch panel • El-tilslutning 400 volt 11 Amp. • Vandpåfyldning trykforøgelse 10 bar • Rustfri slangetromler med selvoprul • Direkte aflæsning af samlet forbrug • Grundfos rustfri pumpe 6,5 m2 • Sikkerhed for tørkørsel • Kränzle højtrykspumpe 200 bar 19 l/min. • Automatisk start og stop • Opbygget i galvaniseret/rustfri materialer • Frostsikret ned til – 30° • Tilvalg: Varmt vand max. 95°

FSP vandstation er et unikt nyudviklet Dansk produkt som der er taget patent på. Udviklet målrettet til brug på kommunale vaskepladser, forsyningspladser, byggepladser samt hos entreprenørvirksomheder m.m. eller rettere sagt alle steder hvor der bruges/vaskes og påfyldes med vand, alt samlet i en station i flere varianter afhængig af opgaven.

FSP I Vandstation til påfyldning og spuling • Manuel betjening • Grundfos rustfri trykforøgelse pumpe • Forøgelse af alm. vandtryk fra 1,5 til 8 bar • Rustfri slangetromle med selv oprul • Udvendig hurtig påfyldning til kørende materiel • Frostsikret til – 30°

Dansk Industri Service A/S · Generatorvej 17 · 2860 Søborg Telefon 7020 7015 · dis@industri-service.dk · www.industri-service.dk

PolyUnit

• Høj ydelse og lavt energiforbrug • Kapacitet mellem 25-1700 kg TS

Ny version - PB10 Evo • Pålidelig polymerdosering

Sterapore MBR

Hollow Fibre filterteknik fra Mitsubishi - nu på det skandinaviske marked

HM Pumpevasker

RDS Tromleafvander • Meget driisikker, minimum vedligehold

• Fleksibel vask af pumper og dele

Kig ind på årsmødet i Hillerød +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk

spildevand #2/19  45

MØD OS PÅ STF’S UDSTILLING FREDAG D. 7. JUNI 2019


NUL serviceomkostninger! Kom forbi vores stand og hør, hvordan du kan få ventilstyring uden nogle former for serviceomkostninger. Du kan endda selv installere aktuatorerne! Vi kan levere løsninger til alle behandlingsfaserne – lige fra den præliminære behandling til fosforudvinding. På standen viser vi vores løsning, så du selv kan prøve, hvor nem den er at styre. Desuden står vi klar med eksempler på renseanlæg, der allerede er gået over til LINAK. Skal du være den næste, der kvitter den dyre post til serviceomkostninger?

LIND JENSEN Lind Jensen Spildevand har mere end 30

Totalleverandør af automationsløsninger • Komplet opbygning og opdatering af SRO-anlæg • Netværksovervågning (NAMS) • Energioptimering • Procesregulering • Support • Og meget mere.. Vedligeholdssystemet INEXTIA • Dataopsamling og historik • Timetæller opsamling fra SRO • GPS-koordinater på brønde og anlæg • Tilgængelig jobliste via mobilen • Diagram og tegningsbibliotek • Implementering uden involvering af IT

Energieffektive omrørere

46  spildevand #2/19

års erfaring i produktion, servicering og SPILDEVAND

markedsføring af udstyr til håndtering af spildevand i højeste kvalitet. Siden Danmark fik sin første vandmiljø­handlingsplan, har vi hver dag arbejdet målrettet på at levere det rigtige produkt i den rigtige kvalitet og til den rigtige pris til vores kunder i Danmark og resten af verden. Alle vores produkter til spildevandssektoren er udviklet til at holde mediet i bevægelse, så sedimentation undgås med det lavest mulige energiforbrug. Kig forbi vores stand og servicevogn og hør, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig www.ljm.dk

Eksperter i spildevand og slam Lobe ApS er et ingeniør- og handelsfirma beliggende i Vamdrup i Danmark med afdeling i Asker i Norge samt servicepartnere i hele Skandinavien. Vi holder fokus på det, vi er gode til - nemlig loberotorpumper, ekcentersnekkepumper, skruecentrifugalpumper, slangepumper, tandhjulspumper, membranpumper og doseringspumper. Lobe har mere end 30 års erfaring med rådgivning og projektering af pumper til en bred del af dansk industri, herunder procesindustri, spildevand, biogas, levnedsmiddel og farmaceutisk industri. Vi leverer ikke blot en pumpe, men en komplet løsning med kompetent rådgivning både før, under og efter salget, bakket op af en høj grad af fleksibilitet og service. www.Lobe.dk

Overvejer I en ny automationspartner? - og har I tjek på vedligehold? Vi har mere end 30 års erfaring inden for automation og vedligehold til spildevandsanlæg. Kom og få en snak med os hvis du ønsker at: • Frigøre ressourcer • Spare tid og penge • Øge jeres effektivitet • Opnå fuld kontrol og overblik over jeres anlæg Vi rådgiver omkring, hvordan du optimerer driften gennem planlagt vedligehold og automation.

Intelligent styring og måling af vand MJK hjælper kunder med at flytte, styre samt måle på vand og leverer produkter i høj kvalitet inden for niveaumåling, flowmåling, måling af vandkvalitet samt styringer til pumpestationer m.m. Korrekt pumpestyring kan spare penge, og styring og overvågning er mere end blot at aktivere pumperne. MJK kan sikre dig store besparelser, og vore enheder indsamler data som benyttes til at styre driften. Derfor er måling og analyse vigtig, og MJK har et bredt udvalg af sensorer, der måler ilt, tørstof, turbiditet, pH og redox til analyse, kontrol og forbedring af processer inden for spilde- og drikkevand, akvakulturinstallationer og behandlings- og procesanlæg.

Specialister i spildevand MOE dækker alle aspekter af spildevandshåndtering fra strategisk til praktisk niveau. Vi har kontorer i alle landets regioner og er derfor tæt på vores kunder, så vi kan tilbyde rådgivning, der både baserer sig på et godt lokalt kendskab og et landsdækkende netværk af specialister. Vi rådgiver om: • Ledningsregistrering (GIS), vandforsyning/kloak • Kloaksanering • Klimatilpasning, oversvømmelsesmodellering • Sporing af uvedkommende vand • Terrænmodellering/jordberegninger • Geotekniske undersøgelser • Kloakering herunder pumpestationer og bassinanlæg • NO-DIG renoveringer • Renoveringsprojekter, renseanlæg • Generel projektering af El-, og automationsanlæg • Indkøb af varer og tjenesteydelser (typisk EU-udbud) Ved spildevandstekniske anlæg varetager vi hele processen fra dispositionsforslag til idriftsætning.


Din værktøjskasse til at håndtere svovlbrinte! Med økonomisk støtte fra STF, har Netværksgruppen vedr. svovlbrinte gennem de sidste tre til fire år målrettet arbejdet med at udvikle en værktøjskasse, som spildevandsforsyningerne kan gribe i, når de skal håndtere opgaver afledt af svovlbrinte i afløbssystemet. Værktøjskassen består pt. af en svovlbrintehåndbog, metodebeskrivelse til fastlæggelse af korrosionshastighed og dermed levetidsbestemmelse af svovlbrinteangrebne betonkonstruktioner, eksempel på procedure for håndtering af kundeklager, beregningsværktøj til forudsigelse af sulfidudvikling, produktblade samt informationsmateriale målrettet svovlbrinte. På årsmødet vil vi gerne præsentere værktøjskassen og vise, hvordan korrosionshastighed og levetid kan forudsiges. Netværksgruppen er sammensat af medarbejdere fra 20 forsyningsselskaber, Aalborg Universitet, Krüger og Envidan.

Skab værdi i jeres projekter med FN’s Verdensmål

Energiløsninger fra idégrundlag til drift… Kom og hør om de teknologier, der kan sættes i spil for at opnå det energiproducerende rensningsanlæg. Kom og hør, hvad der er opnået på andre rensningsanlæg i Danmark og i udlandet. Kom og få en snak om, hvordan teknologierne kan spille sammen og, hvordan de kan anvendes på jeres anlæg. Vi kunne også tale om fremtiden – hvad kunne den fremtidige teknologi være og bringe….?

Gennemtestet NDT-metode til test af glasfibertanke • UltraAnalytix™ er et system til restlevetidsbestemmelse af f.eks. kemikalietanke Med 20 år erfaring i konstruktion, fremstilling og servicering af glasfiberemner som kemikalietanke, siloer og røggassystemer introducerer Nordic Glasfiber nu denne unikke metode til NDT (Non Destructive Testing) af glasfiberarmeret plast. For at kunne bestemme reststyrken i kompositemner har det hidtil været nødvendigt at udføre destruktive test ved at udskære en materialeprøve. Siden 2008 har dette - for industrien unikke NDTsystem med tusindvis af inspektioner vist, at det er et pålideligt og objektivt system til at dokumentere et anlægs restlevetid. Henrik Kjærholm, hk@nordicglasfiber.dk tlf. +45 4214 9600 UltraAnalytix™ NDT-inspektion af glasfiber lagertank

Nordic Infrastructure Design

Støbejernskarm med komposit NID præsenterer det nyeste inden for brønd­ gods. En Ø 600 flydende støbejernskarm med kompositdæksel til 40 tons. Dækslet vejer blot 20 kg, og karmen har kun én bæreflade. Derudover præsenteres en række andre nyheder bl.a. vores nye Ø 600 firkantede karm i 100% komposit til 40 tons. Og ikke mindst vores nye generation af Ø 600 kompositdæksler med pakning og låsetøj.

Fældningskemikalier fra Nordisk Aluminat – når kvalitet og service er vigtigt! Kom og besøg Nordisk Aluminat. Vi producerer aluminiumbaserede kemikalier af høj kvalitet. Nøgleordene for os er tillid – service – sikkerhed. På Årsmødet deler vi telt med vores søsterselskab Norlex. Sammen dækker vi alle kemiske produkter til vandrensning. Kom og få en uformel snak og deltag i vores konkurrence. På gensyn i det grønne…

Norlex - Innovativt udstyr og kemi til vand Norlex er ensbetydende med effektive og pålidelige løsninger inden for vandbehandling og vandrensning. Løsningerne omhandler design og levering af kemiske løsninger både til erhverv og til kommunale anlæg; samt design og levering af komplette anlæg. Norlex Chemicals har en komplet pallette af vandbehandlingskemikalier samt forbrugsstoffer såsom aktivt kul. Norlex Chemicals er Danmarks største leverandør af polymer med højt serviceniveau og levering til tiden. Norlex Systems leverer avancerede og effektive løsninger til behandling af industrielt spildevand og er specialiseret inden for rensning af spildevand med både konventionelle teknologier samt nye og innovative teknologier, således at fremtidens krav til vandrensning bliver mødt.

Har du PLC back-up efter nedbrud? Version- og back-up systemet Versiondog vises med automatisk backup fra blandt andet Siemens, Rockwell og Schneider PLC. Det sikrer, at man altid har den opdaterede version efter nedbrud og hackerangreb. Kom også ind og se de nyeste trends inden for iFIX SRO med blandt andet HTML5 baseret WEB HMI til iFIX. Report Plus web-rapportering med Power BI integration. De nyeste APP’s til Idus 10 vedligeholdssystem. www.novotek.dk

Nyt produkt fra Petersen-Bach A/S, Wireless TeleGuard One Intelligent og trådløs overvågning af afløbs- og spildevandsniveauet. Behovet for løbende overvågning af spildevand og afløb stiger i takt med blandt andet klimaforandringer. Wireless TeleGuard One kan mere end at lave niveaumålinger. Du har også mulighed for at opsamle data og starte/stoppe forskelligt måleudstyr. Systemet er baseret på en batteridrevet alarm og dataopsamlingsenhed, der via GSM/GPRS kommunikerer med en given modtager. Enheden har et antal digitale og analoge input/output, som kan konfigureres til forskelligartede tilslutninger. Få sikkerhed og tryghed - og spar penge med den batteridrevne Wireless TeleGuard One.

spildevand #2/19  47

Sammen med jer ønsker vi - i et ligeværdigt samarbejde - at skabe værdi for fremtiden i de forsyningstekniske projekter. Med NIRAS’ eget udviklede værktøj, SDG-CAPTURE, arbejder vi med FN’s verdensmål på en nem og operationel måde. Vi bruger værktøjet i en tværfaglig dialog for at spotte muligheder for innovation og bæredygtighed i de løsninger, vi frembringer i samarbejde med jer. Mød os på årsmødet, prøv værktøjet og få en snak om, hvorledes samarbejde med os kan gøre en forskel. Vi ønsker at være frontløbere i forhold til at skabe og kvantificere fremskridt inden for FN’s 17 verdensmål.

NID


48  spildevand #2/19

SALG AF PUMPER, SLANGER OG KOBLINGER

24 timers service Alle typer pumper +5000 meter rør Totalløsninger

Kongstedvej 6-10, Slagelse 70 12 00 14 Danskoverpumpning.dk Info@danskoverpumpning.dk


Lav dig eget digitale vandkredsløb! PICCA - NYT: Den 1. januar åbnede Picca det fjerde kontor i Danmark. Denne gang er vi rykket endnu tættere på vores kunder i det nordjyske med en afdeling i Thisted. Dermed er Picca nu i Søborg, Silkeborg, Troldhede og Thisted. Med erfaringer fra vand- og spildevandsbranchen siden 1988 er vores kunder sikret den højeste ekspertise inden for PLC og SCADAprogrammering. Og den erfaring glæder vi os til at dele ud af! Vi glæder os til at møde dig til STFs Årsmøde til en snak om vores banebrydende brugergrænseflader, som med hastige skridt implementeres i den danske forsyningssektor over hele landet. Vi ses! www.picca.dk

Power Flex A/S

Priess A/S er Danmarks førende producent af pumpe- og teknikhuse Vi har stor erfaring med pumpestationer til både store og små projekter. Vores pumpehuse er modulopbygget og kan derfor nemt tilpasses jeres behov - herunder f.eks. separat el- og ventilside. Vi har mere end 30 års erfaring med udvikling og produktion af overbygninger i høj kvalitet. Til styring leverer vi både mindre og større skabe/huse afhængigt af projektet. Vi kan beklæde skabe og huse ude og inde i forskellige materialer og farver efter kundeønsker.

RH PUMPER ENGINEERING

RH Pumper logo Ny type vortex-impeller, der er udviklet speciel til spildevandsbranchen, øger driftssikkerheden og virkningsgraden på større spildevandspumper. Kom og mød os på årsmødet. Vi er klar til at vise spildevandspumperne fra PX Flow. Udover dette præsenterer vi ny transportabel selvansugende pumpe til overpumpningsmarkedet.

Bedre beslutninger i beredskab & plan SCALGO Live støtter beslutninger under beredskab og ved planlægning af både spildevandssystemer og klimatilpasningstiltag. Kom forbi vores stand og afprøv mulighederne i SCALGO Live. Du kan f.eks. se på oversvømmelsesrisiko omkring pumpestationer eller i dit forsyningsområde generelt, beregne volumener af åbne bassiner eller undersøge terrænet i et planlagt ledningstracé. Er du allerede SCALGO Live bruger, så kom forbi og få en snak og et sneak peak på nogle af de spændende udviklingsprojekter, der er på vej – eller en demonstration af vores helt nye modul, der beregner opstuvning på strømningsveje, som f.eks. skybrudsveje, åbne grøfter eller vandløb. Ses vi?

Vi er specialister i ”vandtætte løsninger” Vi fremstiller produkter designet og konstrueret til installationer i miljøtekniske anlæg inden for vand- og spildevandssektoren. Vores produkter er med høj effektivitets- og driftssikkerhed. Vi kan bistå branchen med leverancer af innovative produkter tilpasset kundernes behov for at sikre løsninger til renseanlæg, til håndtering af overfladevand, højvandsikring- og klimatilpasningsprojekter - uanset om det er LAR-løsninger eller omfattende skybrudsprojekter for byer eller havne. Bredt udvalg af ventiler, spjæld, kontraklapper, vandbremser, sluser og klimabrønde. RIAWATECH (Proagria Miljø) har hovedsæde i Otterup på Fyn for produktion, salg og service for vores kunder.

Schneider Electric A/S & Telemecanique sensors Schneider Electric leverer integrerede systemer, der gør vand- og spildevandsbehandling så effektiv og miljøvenlig som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg. Kom forbi vores stand og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at holde driftsomkostningerne nede. Du kan blandt andet se vores batteridrevne XIOT-antenne, som bruger Sigfox-netværket. Kan vi sende information om overløb direkte til din SCADA-overvågning Vi gælder os til at se dig

spildevand #2/19  49

Power Flex A/S er et familieejet ingeniørfirma, der servicerer industrivirksomheder inden for bl.a. spildevand, minedrift og cementindustrien. Vores mission er at levere kvalitetsløsninger til vores kunder og hjælpe dem med at overholde lovgivnings-og miljømæssige krav samt øge deres effektivitet. Vi tilbyder alle tilgængelige teknologier og produkter til at opfylde fleksible og mobile energi- og dataoverførselskrav. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at forbedre deres produktivitet og at opbygge langsigtede partnerskaber, der fører til en energieffektiv og bæredygtig drift. Alt udstyr er designet og fremstillet med respekt for miljøet, i høj kvalitet og til at levere innovative løsninger.

Med digitale koncepter som kunstig intelligens, maskinlæring og parametrisk design vil al håndtering af vand og spildevand i fremtiden blive fuldautomatiseret og meget mere sammenhængende, end vi kender den i dag. Alle delområder fra klimatilpasning over asset management til spildevandsrensning, der også genererer grøn energi vil blive integreret og styret digitalt. På årsmødet inviterer vi dig derfor til en snak om, hvordan nutidens og fremtidens teknologi kan skabe fordele for både forbrugere og miljøet. Og mens vi vender den teknologiske verdenssituation, kan vi lave vores helt eget digitale vandkredsløb i en ny og specialfremstillet sandkasse.


Køb DANSK, nok verdens bedste H2S-müler.

-

Plug and Play, autostart. Lang batterikapacitet. MĂĽlinger til SRO, muligt. Let monterbar solcelle giver batterikapacitet op til 25 ĂĽr đ&#x;˜Šđ&#x;˜Šđ&#x;˜Šđ&#x;˜Šđ&#x;˜Šđ&#x;˜Šđ&#x;˜Šđ&#x;˜Š Lave service- og driftsomkostninger. Enkelt og brugervenligt software. Verdens billigste.

50  spildevand #2/19

Optimeret innovativt doseringssystem â€?Behov Tilpasset Doseringâ€? gør en sikker besparelse legende enkel. Hedensted Spildevand A/S har opnĂĽet en besparelse/nedsĂŚttelse pĂĽ ca. 70% af kemiforbruget.

ApS Tlf. 3678 7131 www.abc-miljo.dk

ABC-Miljø ApS med produkter er i ür prÌsenteret pü Stjernholm A/S stand. Et stort Tak til Stjernholm A/S.

EL og Automation siden 1988


SEW-EURODRIVE Services Hos SEW-EURODRIVE har vi mere end 85 års ekspertise inden for transmissionsteknologi kombineret med stort kendskab til vores kunders industrier og applikationer. For os omfatter “Life Cycle Services” værktøjer og service for hele levetiden af vores produkter. SEW tilbyder løsninger lige fra support i forbindelse med installation til reparation, inspektion og vedligeholdelse af eksisterende gear og motorer. Dette gælder også for andre fabrikater end SEW. Service tilbydes både hos kunden og på vores værksteder i Greve og Vejle. Når I vælger SEW, får I den bedste service 24/7 - direkte fra leverandøren.

Innovativ procesautomation

En forening, der interesserer sig for vores vand før og efter brug Spildevandsforeningen Øst er en forening af folk inden for vandbranchen, der holder til i Nordsjælland. Foreningens formål er bl.a. at fremme den faglige kontakt mellem medlemmer, ansatte, firmaer, rådgivere og andre leverandører til og i spildevandsbranchen. Bl.a. afholder foreningen et spildevandstræf hvert efterår, med deltagelse af mere end 50 udstillere på et nordsjællandsk renseanlæg. Af mere social karakter har foreningen en årlig svampetur, hvor medlemmer med familie kan komme i skoven under kyndig vejledning. Desuden tilstræber foreningen at holde et årligt fagligt møde efter fyraften. Vil du vide mere, så besøg vores stand eller kontakt en fra bestyrelsen.

Stjernholm A/S · Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing Værdiskabende dialog Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk

I over 20 år har Stjernholm A/S opbygget værdifuld viden og erfaring www.stjernholm.dk gennem bæredygtige partnerskaber med dygtige folk i spildevandssektoren. Folk, som tænker cirkulært og ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Løft med sikkerhed – ABUS kransystemer. Sydkystens Kranservice hjælper vores kunder med ny-montage, service og reparation af løfteudstyr, så emner kan løftes og flyttes på en sikker og effektiv måde. Vores kunder vælger os, fordi vi altid er til at få fat på. Vi er fleksible og finder altid løsninger. Vi råder over mange års erfaring og specialviden om kraner, taljer og løftegrej på tværs af fabrikater. Iblandt vores nuværende kunder findes i dag en række virksomheder inden for forsyningssektoren. Kom forbi vores stand til en uforpligtende snak om, hvordan en løsning fra ABUS kransystemer kan optimere drift og arbejdsprocesser i jeres virksomhed.

Tech Instrumentering Aps Leverandør af måleudstyr fra førende producenter til spildevandsbranchen. * Niveaumålingsudstyr: Tryktransmittere, ultralyd, radar * Tryk: Indstiksmålere/transmittere * Temperaturfølere/transmittere * Flowmålere: Rør, og åbnekanaler/overløb * Flowmåling på luft og gas * Niveau- og flowswitches * Kabelhængere/aflastninger * Data/trykloggere * Analyse: PH, Ilt og ledningsevne www.tech.dk Kontakt: Thomas Gisselmann: 40 700 793

For miljøets skyld! Vi tror ikke på succes uden respekt for miljøet. Det er vores målsætning at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vi tager ansvar og gør alt, hvad vi kan for at beskytte miljøet og naturressourcerne - både i vores produktion og forretningsgange. Ulefos Jernværk producerer allerede brøndgods med markedets laveste Co2 udslip, men vi sætter barren endnu højere! Vi har derfor valgt også at fokusere på nogle af FNs Verdensmål. Besøg os og find ud af hvilke fire mål, der er tale om, og hvordan vi gør en forskel! Vi glæder os til at se dig på vores stand til en bæredygtig snak.

spildevand #2/19  51

Siemens tilbyder et omfattende udvalg af procesinstrumenter til måling af flow, tryk, temperatur og niveau. Du kan f.eks. opleve vores nye niveaumåling LU240 med forbedret funktionalitet på vores stand. Herudover tilbyder Siemens procesautomatisering også et komplet udvalg af vejesystemer og vejebånd. Ydermere tilbyder Siemens produkter inden for både drevteknologi og komplette proces- og automationsstyringer. Til hjælp til løsninger på disse områder har Siemens certificerede Siemens Solution Partners med både de rigtige kompetencer samt god erfaring. Siemens har egen serviceafdeling. Denne udfører årlige serviceeftersyn, der er med til at sikre en problemløs drift på anlægget. Dette er med til at gøre Siemens til din ideelle samarbejdspartner. Læs mere på: www.siemens.com/water

Vi mener, at den åbne og ærlige dialog er det bedste værktøj til at skabe gensidig merværdi indenfor både økonomi, miljø og CSR. For videndeling er både at give og modtage! Denne tankegang giver gode løsninger. Kom og få eksempler på Årsmødet. Se nogle af vores miljøtekniske løsninger og få en dialog om vores forretningsmodel, Samarbejde med Værdi.


H2S og N2O-sensorer til spildevand

Unisense leverer intelligente sensorløsninger til direkte og kontinuerlig måling af svovlbrinte i kloaknetværk og lattergas på renseanlæg. SulfiLogger™-sensoren måler svovlbrinte direkte i spildevandet i kloaknetværk og bidrager til en effektiv bekæmpelse af lugtgener og korrosionsproblemer. De kontinuerlige målinger fra sensoren kan optimere omkostningerne til svovlbrintefjernelse, når kemikaliedoseTM ringen tilpasses faktiske svovlbrinteniveauer. HARD-IRON N-PUMPEHJUL Unisense Environments komplette N2O sensorsystem måler lattergas direkte i spildevandet på renseanlæg. Lattergas er en drivhusgas, der er 300 gange kraftigere end CO2, og sensorsystemet giver derfor forsyningsselskaber de helt rigtige værktøjer til en effektiv reduktion af anlæggenes samlede CO2-aftryk. Besøg vores stand eller læs mere her: https://sulfilogger.com https://unisense-environment.com

FireFly WASYS præsenterer endnu et unikt produkt, FireFly! FireFly er designet efter anvendelse som simpel alarmenhed efter termen ”Den lokale røde alarmlampe er blevet intelligent” FireFly er en batteridrevet intelligent alarm­enhed, der kan erstatte den eksisterende røde alarmlampe, så pumpealarm og højtvandsvippe sendes direkte til SRO-system via Sigfox kommunikation. FireFly leveres med to styk digitale indgange, samt et styk analog indgang, som kan anvendes til måling af aktuel pumpestrøm, samt give antal starter og driftstid, såfremt der tilsluttes en strømspole. FireFly leveres med fem års abonnement og batterier – lige til at montere. Kig forbi vores stand for at høre mere.

52  spildevand #2/19

EN PUMPE, ER IKKE BARE EN PUMPE!

FLYGT HIGH CROME N-PUMPEHJUL

Du kender N-hjulet, men vidste du at det kan fås i Hard-IronTM?Slangepumper i verdensklasse

VP Villy Poulsen – Styret Boring og Hard-IronTM er en Ledningsrenovering

Ekspertise, god service og pålidelighed ken-

forbrug af opgravning - Om renovering af vores infrastrukturledninger - vand, varme og kloak – stramforing (Close Fit), strømpeforing, korte strømper, overgangsrenovering og brøndrenovering.

den laveste vedligeholdelse til opgaver med højt flow og højt tryk. Med driftstryk på op til 16 bar og op til 100 m3/time, sparer Bredels slangepumper tid og penge ved at kunne håndtere de skrappeste applikationer inden for spildevandsbranchen. Kom også og oplev nyheden: Qdos til polymer-dosering. Nem og billig at vedligeholde. www.wmftg.dk

legering der eros. Vore slangepumper klarer et detegner tryk på op til syv bar og kan pumpe op til Kik forbi vores stand og få en snak med os! udviklet til boreplatforme og som 8000 liter i timen. - Om styret boring – fra de helt små ledninger til det helt store ledWatson-Marlow er også Bredel. Vi tilbyder maksimal pålidelighed og ninger. Vi er eksperter i etablering af ledninger med et minimalt sikrer minimalt slid på hjulet. Det holder op til 3 gange så lang tid som alm. gråt støbejern... Prøv det! - og minimer dine driftsomkostninger.

ENGINEERED TO WORK

XRipper® – Den robuste spildeværnskværn Hvis du har fokus på optimering af driften og at spare på udgifterne, så har vi et par forslag til at gøre dette. Kig ind på vores stand, hvor vi præsenterer et udsnit af vores XRippere.

Tilbagebetalingstid på 2-3 år Flygts Adaptive Mixers er designet til at gøre en forskel. Vi beregner og dokumenterer tilbagebetalingstid samt energibesparelsen – en løsning du ikke har råd til at undvære.

Wapro AB fremstiller og leverer innovative produkter og løsninger til klimabeskyttelse Vi på Wapro har gjort det til vores opgave at beskytte mennesker og samfund mod oversvømmelser fra spildevands- og regnvandssystemer. Wapros produkter har gennem årene forhindret tusindvis af oversvømmelser. WaStop kontraventil forhindrer, at kommunens pumpestationer bliver overbelastet, eller at havet presses ind i ledningsnettet ved høje vandniveauer. WaBack stopper effektivt kælderoversvømmelser. WaReg sikrer en konstant vandmængde så nedstrømsledninger aldrig overbelastes. HOLDING BACK THE FLOOD https://www.wapro.com/dk

Aarsleff Rørteknik, det sikre valg inden for opgravningsfri rørfornyelse Siden 1978 har vi udviklet og produceret No-Dig-løsninger som både leverandør og som entreprenør. Med vores komplette sortiment af certificeret strømpeforinger, der udhærdes med LED-lys, UV-lys, vand eller damp, kan vi forny alle eksisterende rørsystemer, profiler, længder og diametre med minimal forstyrrelse af det omkringliggende miljø. Vores nyeste skud på stammen er fornyelse af brønde med en UV-hærdet strømpeforing. Besøg os på STFs Årsmødeudstilling eller læs meget mere på vores hjemmeside www.aarsleffpipe.dk


Et nyt grinder sortiment, der fjerner alle blokeringer

spildevand #2/19  53

Verden over er spildevandssammensætningen blevet væsentligt mere kompleks i de senere år. Samtidig er ledningsnet og pumpestationer under et stort pres for at reducere deres energiforbrug, samtidig med at forbrugernes vandforbrug er faldende. Derfor har udfordringen med blokeringer aldrig været større. Sulzer har derfor introduceret en ny produktserie af gennemprøvede, kraftfulde og driftssikre grindere. Denne industri-testede teknologi er blevet udviklet til at beskytte vitalt udstyr og løse problemer med blokeringer, selv på pumpestationer med ekstreme mængder af ristegods og byggeaffald eller lignende, hvilket giver dig en større sikkerhed, når du skal håndtere nutidens voksende ristegods problemer. Det er blot endnu en måde, hvormed Sulzer hjælper deres kunder med at tages deres ledningsnet og pumpestationer til et nyt niveau inden for effektivitet og driftssikkerhed. Fjern dine problemer med et snuptag. Learn more at www.sulzer.com/muffinmonster

Muffin Monster og Channel Monster er en produktserie af grindere – der er en del af det fremtidssikrede produktprogram med de spildevandspumper i markedet, der har den mindste blokeringsrisiko.


PORTRÆT

54  spildevand #2/19


Det SKAL bare fungere! Poul Vinding er en del af en lille flok medarbejdere ved Aarhus Vand, der uofficielt kalder sig pumpeholdet. De tre-fire mand kører hver dag i hele forsyningsområdet og servicerer de mange pumpestationer, der flytter spildevandet de helt rigtige steder hen. Noget, der bare skal fungere…

PORTRÆTSERIE I Spildevand bringer vi i hvert nummer et portræt af en personlighed fra spildevandsbranchen. Denne gang kan du læse om specialarbejderen Poul Vinding fra Aarhus Vand, hvis hverdag primært går ud på at servicere de mange pumpestationer i forsyningsområdet. Og dem er der mange af, så det er med at holde tungen lige i munden under planlægningen af arbejdet.

Yes! Denne gang kan jeg byde velkommen til et kig ind i hverdagen hos et af de spildevandsfolk, der ikke får tiden til at gå med at arbejde på renseanlæg, men som kører rundt uden for hegnet og sørger for, at pumper, ledninger og regnvandsbassiner fungerer efter hensigten. Og hvad er så så spændende ved det, tænker du måske? Det skal jeg sige dig: Det er måske ikke på papiret mere spændende end alle de andre job, spildevandsfolk rundt omkring i landet bestrider, men det hører til sjældenhederne, at vi skriver om det her i Spildevand. Det er måske fordi, det ikke er der, den største teknologiske udvikling foregår, men det er i hvert fald der, det hele starter, når vores renseanlæg skal forsynes med spildevand.

pespecialisten, der gennem årene har prøvet lidt af hvert.

Og det ER et vigtigt job. Nedbrud i denne del af forsyningskæden skal undgås og i værste fald stoppes så hurtigt som muligt. Og med 150 almindelige pumpestationer, 500 tryksatte systemer, minirenseanlæg i åbent land, store og små regnvandsbassiner og flere minipumper er der nok at tage fat på i en hverdag som ansat i Aarhus Vands produktions- og serviceafdeling. En hverdag, der kræver stram planlægning.

Poul Vinding var kun 18 år gammel, da han fik et sommerferiejob ved slamsugerne på sin fars arbejdsplads, stadsingeniørens kontor i Aarhus. Efter seks uger spurgte chefen ham, om han kunne tænke sig en fastansættelse. Han havde netop trukket frinummer til session og sagde ja, da han på det tidspunkt ikke havde andre planer i kikkerten. Og pludselig er der gået 45 år, lyder det energisk fra Poul Vinding, der egentlig kun ville gøre én enkelt ting om, hvis han skulle starte forfra.

- Vi har nok at se til! Der er kommet flere og flere pumpestationer, fordi vi nedlægger små renseanlæg, og vi er ikke blevet flere medarbejdere, så vi keder os ikke, siger Poul Vinding om sit arbejde hos Aarhus Vand. Og jeg tror faktisk heller ikke, det ville passe den erfarne spildevandsmand at have mindre at rive i. Med 45 års erfaring i rygsækken skal der meget til at ryste pum-

- Jeg har arbejdet i produktionen siden 2004, og vi er faktisk ved at være nogle gamle hoveder efterhånden, smiler han og fortsætter: - Det har aldrig sagt mig noget at blive lukket inde på et renseanlæg. Jeg nyder virkelig at kunne køre ud og på en måde føle mig som en fri fugl – vi er meget selvhjulpne hos os og styrer tingene selv. Vi har hver vores bil at køre i, og vi har altid computeren med os og telefonen tændt, og det fungerer bare rigtig godt.

Fra slamsuger til pumpemand

- Ja, så ville jeg nok vælge at få mig en uddannelse, for det er så vigtigt, især i dag med alt det, vi laver på computere. Og så havde jeg engang en drøm om at blive tømrer, men gode kolleger og spændende arbejdsopgaver holdt mig fast. Jeg har altid været meget tilfreds med at være her og

spildevand #2/19  55

Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, Spildevand


56  spildevand #2/19

- Det har aldrig sagt mig noget at blive lukket inde på et renseanlæg. Jeg nyder at føle mig som en fri fugl, siger Poul Vinding om sit arbejde hos Aarhus Vand, der foregår med at servicere pumper i hele forsyningsområdet.

er glad for, at jeg fik mulighed for at skifte slamsugertjansen ud med det, jeg laver i dag. Jeg kunne ikke forestille mig at køre slamsuger hele mit arbejdsliv, siger han om skiftet fra at være slamsuger til at være en del af pumpeholdet. Titlen er specialarbejder og siger ikke meget om den ekspertise, der er sparet op efter mange år som medarbejder ved Aarhus Vand. Han kender alle ledninger i byen – og det er ikke så få – og han har fulgt godt med i den udvikling, der især er sket inden for overvågning. - Det skræmmer mig heldigvis ikke at arbejde med IT-systemer. Det er da smart, at vi kan overvåge alle pumper på en skærm, så vi ved, når noget ikke kører, som det skal, fortæller Poul og viser mig computerskærmen, hvor han og kollegaerne kan følge med i de mange pumpers gøren og laden i det store forsyningsområde fra nord til syd om Aarhus.

Forbandede vådservietter Jeg priser mig glad over, det ikke er mig, der skal have overblik over de mange pumpestationer – cirka 150 – som er opbygget på forskellige måder. I hvert fald kan jeg godt forstå, hvis 45 års erfaring er rigtig godt at have, når der skal stilles skarpt på de pumper, der kræver ekstra opmærksomhed. Som fx en gang i Studstrup, hvor et ungt par endte med røde ører efter besøg af Aarhus Vands pumpehold. - Vi kørte ud til en minipumpe, der kaldte på hjælp. Vi mødte nogle lidt alternative unge mennesker, som ikke kunne forstå, hvad der var i vejen. Da vi fik pumpen op, sad alt muligt mærkeligt fast i den, og vi kunne se en stor mængde vådservietter. Damen måtte så gå til bekendelse og indrømme, at dem brugte hun en del af til parrets to små børn. Vådservietter, de burde bare bandlyses, fortæller Poul Vinding om en af de store udfordringer, han ofte møder i marken. Og at det ifølge ham burde være helt åbenlyst, at i toilettet må man kun komme lort, pis og papir.

Sikkerhed et must En anden stor udfordring er svovlbrinte, som er en naturlig følgesvend, når man som Aarhus Vand nedlægger mindre renseanlæg og i


Det bliver til mange skridt og trappetrin, der skal forceres for at få en travl hverdag til at hænge sammen.

stedet pumper spildevandet frem til de større anlæg gennem trykledninger i undergrunden. Derfor er sikkerhed en stor del af arbejdet for de medarbejdere, der har nærkontakt med spildevandet.

- Sidste vagt, jeg havde, var en af de mere trælse med mange timers arbejde. Vi havde haft meget regn og pumpede helt vildt, både på de store og de små pumper. Vi havde en niveaumåler, som var defekt, og derfor blev en elektriker tilkaldt, og så var det videre til næste opgave. Da ugen var omme, var det blevet til 26 overarbejdstimer i den vagt. Vi styrer alle spjæld i byen, så vi kan lede spilde- og regnvandet, som vi vil. Det kører automatisk og er skidesmart, fortæller Poul om de store mængder spilde- og regnvand, der af og til skal håndteres. Oftere end beregnet – det her med, at monsterregn ikke hænder så tit, det giver han ikke meget for, for virkeligheden har vist sig at være anderledes. Derfor er der blevet bygget flere store opsamlingsbassiner i Aarhus, der skal bruges som buffere i byen.

Ét år ad gangen Selvom jeg glemmer det mange gange undervejs i vores samtale, så står der 63 år

spildevand #2/19  57

- Vi har alle tænkelige hjælpemidler, og vi går fx aldrig rundt uden vores gasmålere. Det kunne aldrig falde os ind. Jeg ved godt, hvor farligt svovlbrinte kan være. Vi har et eksempel fra en helt ny pumpestation i Trankær, som er et nedlagt renseanlæg: bygværket blev ædt op af svovlbrinte på 5 år! Det er vildt, siger han og fortæller videre om en ny pumpe fra Sulzer, han og kollegerne kalder en ”muffin-pumpe”. Den er netop blevet installeret i en pumpestation i Tilst, hvor der ofte lugtede af svovlbrinte. Den kværner simpelthen alt det, der kommer ind i pumpestationen, også klude, og på nærmest mirakuløs vis har det samtidig fjernet store dele af svovlbrintelugten. Hvorfor ved Poul Vinding ikke, men det er heller ikke kernen i det hele. Kernen er, at det virker. Tjek, så er den udfordring løst. Videre til næste. Om det gælder regnvandsbassiner, separatkloakering, uvedkommende vand eller monsterregn, så er Aarhus Vand klar.


Poul Vinding har arbejdet for Aarhus Vand i 45 år og er glad for sit arbejde. Tilværelsen som pensionist bliver der gjort mange tanker om, men lige nu tager han ét år ad gangen på posten og ser, hvad der sker.

58  spildevand #2/19

på hans dåbsattest. Dermed er det oplagt at spørge ind til, om han har gjort sig overvejelser om sin pensionisttilværelse. Og det har han selvfølgelig. - Jeg tager ét år ad gangen, men planen er at blive ved, til jeg er 67 år. Jeg har mulighed for at gå på efterløn nu, men min kone er nogle år yngre end mig og har heller ikke den store trang til at stoppe med at arbejde, så vi "timer" det sammen, når den tid kommer, siger han. Og hvad tiden så skal bruges til, når den ikke længere skal bruges på at servicere Aarhus’ mange spildevandspumper? Det er der gjort mange tanker om, og parret købte i september 2018 et sommerhus ved Rude Strand syd for Aarhus, som de gerne vil tilbringe meget tid i, måske i kombination med en lejlighed i vinterhalvåret, så der kun er ét hus at holde. Og så vil han meget gerne se mere til sine to små børnebørn, der bor i Egå nord for Aarhus. Fritiden bruger han i løbeklubben Aarhus 1900. I øjeblikket døjer han med en fodskade, men ellers har det været fast kutyme at løbe tre gange om ugen. Han startede først i en alder af 52 år, da han havde ondt i ryggen og blev anbefalet løb af en læge. En god veninde tog ham med i løbeskole, og han blev hurtigt bidt af det; mest på grund af det sociale samvær, der er i den store løbeklub. - Jeg har altid været lidt af et konkurrencemenneske og har løbet halvmarathon i Berlin og Holland, men nu er det mere snak og motion, der driver værket. I 2014 løb jeg i København i forbindelse med VM, og det var en stor oplevelse, fortæller Poul Vinding, der er godt træt af, at foden driller i øjeblikket. Så deltager han på gåhold i stedet, og kommer foden ikke op i gear igen, bytter han løbeskoene ud med en racercykel. Det skal fungere, ellers finder han en anden løsning, der virker. Det gælder både på arbejdspladsen og i fritiden, forstås.

BLÅ BOG POUL VINDING Job:

Specialarbejder, produktion/service, Aarhus Vand

Alder:

63 år

Civilstatus: Gift med Lotte, som han har sønnen Morten på 30 år med. Han har to børnebørn, Aksel på 4 år og Carla på 1 år. Privat: Mangeårigt medlem af løbeklubben Aarhus 1900, men døjer i øjeblikket med en skade i foden. Det meste af fritiden går i stedet med gåture og renovering af det nyindkøbte sommerhus ved Rude Strand, ligesom tid med børnebørnene skattes højt.


TØRSTOFMÅLING I SPILDEVAND Model TS fra Valmet

Montering mellem flanger – Fås fra DN50 til DN300 Enheden er basiskalibreret ved levering Model TS har ingen bevægelige dele – i praksis ingen vedligehold Kontinuerlig tørstofmåling der fører til optimeret polymerforbrug

Member of Summit Group www.liscotech.dk | sales@liscotech.dk | +45 39 90 39 05 | Stamholmen 147 DK-2650 Hvidovre Danmark

spildevand #2/19  59

Typisk måleområde 0-10 % - mere end 15-17 % TS – kontakt LISCO Typisk målenøjagtighed ± 0,1% TS Høj gentagelsesnøjagtighed ± 0,01%


60  spildevand #2/19


Der var både teoretisk viden om nye teknologier og problemstillinger, men også praktiske løsninger på programmet, da rÅdnetanken mødtes i Odense den 6. marts. I år dannede Vandcenter Syd rammen for dagen, som 60 medarbejdere, konsulenter og rådgivere deltog i.

Den 6. marts var der træf i netværket rÅdnetanken. Alle pladser var fuldt besat i Vandcenter Syds mødelokale, og det gav 60 nysgerrige og spørgelystne deltagere mulighed for at høre om nogle af fremtidens rådnetanksløsninger og se forsyningens rekuparative slamanlæg. Tekst: Anna Klitgaard / Foto: Anna Klitgaard og Jens Jørgen Ploumann ­ llerede under morgenkaffen er det tydeligt, at gæs­terne på A Vandcenter Syd er kommet for at netværke og blive klogere. Snakken går hen over morgenmaden, og erfaringer om rådnetanke, eksisterende teknologier, optimeringsidéer og arbejdsgange udveksles. Rådnetanksdagen er da også fuldt besat. For mange har interesse for programmet, der skuer fremad og introducerer nogle af de kommende teknologier, som de forsamlede fra landets forsyninger kan komme til at arbejde med fremover. En af gæsterne er programleder Martin Thau fra Vandmiljø Randers A/S, der til dagligt prioriterer, planlægger og leder anlægsprojekter til optimering af renseanlæg og pumpestationer. - Jeg er ofte med til STF’s arrangementer, men i dag er særlig relevant for mig. Der er fokus på nytænkning vedr. nogle anlæg, som vi i mange år har drevet meget traditionelt. Det er forfriskende med en temadag, hvor der er fokus på grundlæggende ændringer af de nuværende systemer og nye koncepter snarere end renovering og optimering af eksisterende anlæg. Der er fokus på langsigtede løsninger her i dag, og det passer mig godt, siger Martin Thau.

rÅdnetanksnetværket Bag rÅdnetanksgruppen står Lisbeth Adrian fra DIN Forsyning i Esbjerg, Jens Jørgen Ploumann fra Vesthimmerlands Forsyning, Karin Refsgaard fra BlueKolding A/S og Jens Wett Frederiksen fra NK-Forsyning A/S.

Programlederen har arbejdet for Vandmiljø Randers i 20 år og har deltaget i flere netværksdage i rÅdne­tanken. Som altid er han godt tilfreds med dagens indhold, for hans klare mål for dagen er at søge ny inspiration samt møde andre kolleger fra branchen.

Ingen salgstaler, men samtaler For en af de fremmødte er dagen dog en debut. Det er Troels Hilstrøm fra Haarslev Industries A/S, der er med for at give deltagerne indsigt i termisk hydrolyse, som virksomheden har udviklet løsninger med. Termisk hydrolyse går kort fortalt ud på at varmebehandle slammet. Processen gør det lettere at afvande og omsætte til biogas, og derved kommer der mere energi ud af spildevandet og mindre slam, der skal køres væk fra renseanlægget. Og selv om Haarslev allerede har anlæg installeret forskellige steder i verden, så er interessen stor både i spørgsmålsrunden umiddelbart efter oplægget og i pausen. - Det er altid spændende at komme ud og fortælle om vores løsninger og møde brugerne af dem. Driftslederne er så vidende om processerne, at vi kan tale direkte sammen om løsningerne. Alligevel er der i dagligdagen mange spørgsmål, vi som leverandører aldrig får, så en netværksdag som i dag er en stor hjælp i vores fremadrettede arbejde med at blive endnu bedre, fortæller Troels Hilstrøm. Han gør dog meget ud af, at oplægget ikke bliver en salgstale, men en måde at dele viden om teknologien på. Det samme gør dagens andre oplægsholdere, og det giver en friere samtale mellem de indbudte leverandører og deltagerne, mener Troels Hilstrøm.

spildevand #2/19  61

N E TVÆRKS DAG M E D FO KU S PÅ RÅD NE­TANK E O G D E LA NG SI GTED E LØS NINGER


- Det, jeg kan forsøge her i dag, er at gøre de fremmødte nysgerrige på vores termiske hydrolyse-løsning. Løsningen er ikke for alle forsyninger, for der skal jo investeres i både vores teknologi og eventuelt nyt afvandingsanlæg, omlægning af rør samt større gasmotorer til at omdanne den ekstra biogas til el og varme. Det er en dyr teknologi, så det kommer helt an på, hvad ’driverne’ er. Og hvad man spår fremtiden til at være, når det kommer til at køre slam ud på markerne.

62  spildevand #2/19

Normalt, siger Troels Hilstrøm, er termisk hydrolyse mest egnet til et anlæg på 300.000 PE eller mere, men det kommer helt an på, om man har stor rådnetankskapacitet, om man kan hente slam fra andre anlæg, om man har ekstra kapacitet på gasmotorerne, og om aftageren af slammet er i nærheden af renseanlægget eller ej. - Det kan godt være, man kan køre slammet til en landmand i dag, men hvad sker der om fem år? Med de tiltag, der bliver lavet på spildevandsfronten, der skal man tænke fremad. Vi skal tænke i nye teknologier og være på forkant. Der er flere og flere, der ikke vil have slammet, så det kan godt være, fremtiden bliver anderledes end den virkelighed, vi har i dag. Og der passer termisk hydrolyse godt ind. Man får mindre og bedre produkt ud, og man får mere energi ud af det.

Højere tørstofindhold i Vandcenter Syds rådnetanke Mindre slutprodukt har de også fået i udkanten af Odense efter et rekuperativt afvandingssystem blev installeret for omkring to år siden. Anlægget er det eneste af sin slags i Danmark og ét, Vandcenter Syd i høj grad selv har ”skruet sammen”, fortæller teamleder for drift af renseanlægget Ejby Mølle, Ib Pedersen. Resultatet er, at et tons slam i dag kan reduceres til 100 kg indtørret slam, og det gør opbevaring men også afsætning nemmere, siger Ib Pedersen, der sidst på eftermiddagen viser rundt i udkanten af Odense. - Formålet med rundvisningen var at vise slambehandlingen i vores anlæg. Godt nok er det bygget op omkring kendt teknologi, men det er designet her, så det passer til vores behov. Kort fortalt tager man vand ud af rådnetanken, så man forlænger tørstoffets opholdstid i rådnetanken. Det betyder, at bakterierne i tanken får længere tid til at omsætte de stoffer, der er i slammet. Det giver mere energi og mindre tørstof til slutdisponering. På trods af regnen var interessen for rundvisningen stor efter formiddagens mere stillesiddende indlæg, og i det hele taget fik Ib Pedersen og hans kolleger på Vandcenter Syd mange positive tilbagemeldinger på dagen og en stor tak med på vejen fra rÅdnetanken for husly.

Driftsleder Ib Pedersen viste Vandcenter Syds rekuperative afvan­ dingssystem frem for rÅdnetankens deltagere. Der var stor inter­ esse for systemet, der reducerer et ton ”almindeligt” slam til ca. 100 kg indtørret.

Vi ses i Skagen Blandingen af forskellige typer indlæg, erfaringsudveksling og rundvisning er noget, arrangørerne bag rÅdnetanksdagen altid søger. For det er vigtigt med både den teoretiske viden, de gode idéer til optimeringer og de praktiske løsninger. Kombinationen giver deltagerne noget konkret at tage med sig fra dagene, som de kan bruge i deres egne forsyninger, og det er netop målet med at bruge tid sammen frem for i hvert sit hjørne af landet, siger Lisbet Adrian fra DIN Forsyning A/S i Esbjerg. - Deltagerne skal gerne gå herfra med ny viden og gode idéer. Det gjorde de fra Vandcenter Syd, var tilbagemeldingerne, så det er dejligt. Næste gang bliver det i Skagen, hvor de er i gang med at etablere et nyt, spændende anlæg. Det bliver allerede til efteråret, og vi ved godt, at der er langt derop for de fleste. Det er imidlertid så spændende et projekt, at vi har taget imod Frederikshavn Forsynings tilbud om et arrangement hos dem, og vi tror på, at mange gerne tager turen til Skagen for at deltage. Vi vil gerne vise det bedste fra branchen frem, og det gør vi, der hvor det er, og når det er der. Lisbet Adrian, Jens Jørgen Ploumann fra Vesthim­mer­lands Forsyning, Karin Refsgaard fra BlueKolding A/S og Jens Wett Frederiksen fra NK-Forsyning A/S opfordrer andre med gode idéer til indhold og temaer for netværksdage om at tage kontakt, for rÅdnetanken er altid på udkig efter nye, spændende oplevelser. Næste gang bliver det dog Skagen, og arrangørerne håber at se mange på toppen af Danmark til efteråret. Dato og yderligere information om dagen meldes ud på stf.dk og LinkedIn så snart, det er muligt.

VERDENSNYHED!

Troels Hilstrøm var med på netværksdagen for første gang. Han kom og fortalte om ter­misk hydrolyse­proces (HTP).

En ekstra ERFA-dag ligger medio oktober, hvor rÅdne­ tanksnetværket besøger Skagen Renseanlæg. Der ser gruppen nærmere på en verdensnyhed, en 3-i-1-tank, der skal sikre optimering af driften på rådnetanken og renseanlægget. Læs mere om udflugten og dagens indhold i næste nummer af Spildevand.


ÅRSMØDET 2019 PUMPER OG OVERPUMPNING

PX FLOW

TRANSPORTABEL SELVANSUGENDE ELPUMPE

REDUCER SERVICEOMKOSTNINGER OG OPTIMER DRIFTSSIKKERHEDEN spildevand #2/19  63

Stenrøjlervej 1 | DK 4200 Slagelse | Denmark | Tel. +45 5850 6065 | info@rhpumper.dk | www.rhpumper.dk Box 100 | SE 311 21 Falkenberg | Sweden | info@rhpumper.se | www.rhpumper.se ISO 14001 l OHSAS 18001 l Sellihca Qualified


UN G I SP I L D E VAND

Vild med teknik – og miljø Da Anna Lynch fra BIOFOS gik på laborantskole, var det ikke undervisning om spildevand, der var mest af på skemaet. Faktisk var renseanlæg ukendt territorium, indtil hun i sit første job fik kendskab til spildevandsprøver og derefter ikke var i tvivl om, at kombinationen af miljø og teknik var vejen frem for hende.

64  spildevand #2/19

Hvad består dit arbejde af? - Jeg står for alle vores driftsprøver og arbejder ud fra en månedlig plan, hvor jeg ved, hvad jeg skal lave hver dag. Det er meget forskelligt, hvad jeg laver. Det er fx spildevandsprøver eller slamprøver, der rent analysemæssigt skal bearbejdes meget forskelligt. Vi har en analyserobot, men prøverne skal præpareres forskelligt. Slam skal fx centrifugeres og i en titrator i stedet for. Vi laver mange forskellige analyser her hos BIOFOS, hvor jeg har arbejdet i snart to år.

Navn:

ANNA TERESA BEHREND LYNCH

Alder:

29 år

Stilling:

Laborant hos BIOFOS på renseanlægget Lynetten

Drømmer om: Mange spændende udviklingsprojekter – og måske et nyt laboratorium

Vi er to laboranter, og min kollega har været her i 30 år, så jeg har lært rigtig meget på kort tid. Efter at have lært området at kende, er spildevand virkelig blevet en kæmpe interesse for mig.

Hvordan har du fået interesse for spildevand? - På laborantskolen får man ikke så meget at vide om spildevand – der er meget stort fokus på medicinalindustrien. Det har været en kæmpe øjenåbner for mig at arbejde med spildevand. Under studiet var jeg i praktik på Københavns Universitets sektion for miljøkemi, og det gav mig lidt en smag for en verden uden for medicinalbranchen. Jeg kunne rigtig godt lide at arbejde med et miljøfokus. Mit første job var ved analyselaboratoriet ALS, hvor jeg fik meget med spildevand og miljø at gøre. Det var blandt andet jordprøver, miljøanalyser og meget mere, og jeg følte mig bare hjemme i det. En dag så jeg et jobopslag fra BIOFOS, og det talte bare til mig. Jeg havde aldrig før sat fod på et rense-

anlæg, og jeg husker tydeligt, hvor imponerende stort det var, da jeg så Lynetten for første gang. Det var helt vanvittigt. Jeg var så lykkelig, da jeg fik jobbet, og det har bare været fantastisk lige siden. Jeg har fået en viden, jeg ikke kan få andre steder, og jeg synes, det er dybt fascinerende med alle de processer og kæmpe maskiner, der er her. Men mest af alt er det fascinerende, det her med, at der kan ligge et renseanlæg midt inde i en by. Som en skjult perle. At folk tror, det slutter, når man skyller ud i toilettet.

Hvilke tanker har du om fremtiden i dit job? - Det er svært at sige! Jeg føler nærmest, jeg lige er begyndt. Hos BIOFOS har vi en udviklingsafdeling med studerende, der kører udviklingsprojekter, fx om ozonanlæg, VARGA og forskellige initiativer med optimering af processer, DTU laver screening, og vi er med i MIDAS-projektet. Der bliver også arbejdet med biogas. På laboratoriet laver vi analyser for de mange forskellige projekter, og det er ret sjovt at være med til. Vi får desuden måske et nyt laboratorium på et tidspunkt – det eksisterende er nu 25 år gammelt, så det kunne være spændende måske at få plads til en masse nye ting og få ryddet op i alt det gamle. Det ser jeg enormt meget frem til. Der er rigtig mange muligheder som laborant her, og jeg forestiller mig blandt andet, at vi i fremtiden skal arbejde endnu mere med mikroplast, miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Som laborant har man en viden om, hvilke typer analyser der fx skal til, hvis nu man vælger at analysere for miljøfremmede stoffer. Det er en fantastisk udvikling at være en del af. Skriv til red@stf.dk for mere information.

UNG I SPILDEVAND I hvert blad dedikerer vi spalteplads til unge mennesker i spildevandsbranchen. Hvad laver de? Hvordan stiftede de bekendtskab med branchen? Hvilke tanker har de om fremtiden? Svarene får du her.

TIP OS! Kender du et engageret ungt menneske (cirka mellem 20 og 30 år), der arbejder med spildevand? Så vil vi gerne høre fra dig! Vedkommende kan arbejde både i driften, i planlægningen og i forskningen.


Kemira afholder to korte indlæg omkring SMART fosforoptimering og slamafvanding. Kom og hør om Kemiras bud på digitalisering. Det er kl. 10 og 13 det sker og Kemira byder på morgenmad, en pølse eller flér!

spildevand #2/19  65

Kom og mød os på Spildevandsteknisk Årsmøde i Hillerød den 7. juni.


UN G I SP I L D E VAND

Kollegers kærlighed til arbejdet gør spildevand spændende Det var muligheden for en praktikplads som laborant, der bragte Linette Rønhøj Soltau ind i spildevandsverdenen. Dog er det kollegaernes kærlighed til arbejde og anlæg, der får hende til at overveje en karriere i branchen efter endt uddannelse. Tekst: Anna Klitgaard / Foto: Linette Rønhøj Soltau

66  spildevand #2/19

”Så skal jeg arbejde med spildevand og slam!” Det var en af de første tanker, der kom til Linette Rønhøj Soltau, da hun fik tilbudt praktikpladsen hos Provas i Haderslev. Den 23-årige praktikant startede som laborantelev ved Provas i Haderslev 1. februar i år, og hun har siden fået et noget mere nuanceret billede af branchen. Hos Provas har hun nemlig mødt søde, imødekommende og ikke mindste engagerede kolleger, der brænder for deres arbejdsplads og -opgaver, fortæller Linette Rønhøj Soltau. - Den største overraskelse for mig i mit nye arbejde er, hvor stor kærlighed mange af mine kolleger har til arbejdet og anlæggene. Det er helt vildt og meget rørende. De går virkelig op i deres arbejde, udvikler processerne og er nysgerrige på at lære nyt.

Linette Rønhøj Soltau star­ tede 1. februar 2019 ved Provas som laborantelev. Bag sig har hun tre semestre på skole­ bæn­ken i Odense, hvor hun nok var på besøg på et renseanlæg, men ellers ikke beskæftigede sig med spilde­ vand. Linette Rønhøj Soltau er 23 år og kommer fra Sønder­ borg. I dag bor hun i Vamdrup med sin kæreste og hund. Linette Rønhøj Soltau har siden starten på praktikken 1. februar fået lov til at prøve kræfter med stort set alle dele af laborantjobbet hos Provas.

Det samme er Linette Rønhøj Soltau, og derfor sagde hun også straks ”ja” til praktikpladsen, da Provas ringede og tilbød hende den. Allerede under samtalen stod det nemlig klart, at hun ville få lov til at prøve kræfter med alle dele af laborantarbejdet på renseanlægget i praktikperioden, og det var noget, der tiltalte hende. - Jeg vil gerne lære hele processen at kende. Udtage prøverne, analysere dem, lære af resultaterne, reflektere over vores arbejdsmetoder. Det kan jeg få lov til her. Det føles, som om jeg får lov at bruge hele hovedet, for lige fra starten er jeg blevet udfordret og opfordret til at kaste mig ud i arbejdet. På laboratoriet har Linette Rønhøj Soltau kun én kollega, og det gør, at hun lige fra dag ét har været involveret i alle arbejdsopgaver. Hendes verden begrænser sig dog ikke kun til laboratoriet, for hun lærer også meget fra folkene rundt om på renseanlæggene.

LABORANTUDDANNELSEN Laborantuddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2½ år. Under den 12 måneder lange praktik bliver du typisk ansat ved analyse- eller forskningslaboratorier i private eller offentlige virksomheder. Uddannelsen foregår i Esbjerg, Hillerød, Holstebro, København, Odense, Roskilde, Slagelse og Aarhus.

Vil have en uddannelse med et formål Da Linette Rønhøj Soltau startede på laborantsuddannelsen i Odense, lå det ikke i kortene, at hun skulle ende på et renseanlæg. Alligevel passer uddannelsen og stedet godt til hende, for hun har altid holdt af kemi og biologi, hun kan lide at følge en proces til ende, og hun vil gerne arbejde lokalt. - Jeg kan lide variation i hverdagen, og det får jeg her. Desuden får jeg lov at bruge min viden og nysgerrighed i arbejdet, og det sætter jeg stor pris på. Endelig var det vigtigt for mig at finde en praktikplads lokalt, for jeg har ikke lyst til at flytte til for eksempel Sjælland. Min kæreste er landmand, og vi bor i Vamdrup, så jeg vil helst blive i lokalområdet. Efter at være landet hos Provas kan Linette Rønhøj Soltau ikke forestille sig et andet arbejde, hvor formålet er ligeså klart for hende. For at være med til at sikre miljøet og arbejde med folkesundhed giver mening for Provas nye praktikant - især når det sker i samarbejde med engagerede kolleger. - Jeg tænker ikke mere over, at det er spildevand, jeg arbejder med. Jeg bliver inspireret af mine kollegers tilgang til jobbet og de muligheder, det giver mig for at lære. Jeg kan sagtens se mig selv fortsætte i branchen, når min uddannelse er slut, så jeg håber, der er et spændende job til mig derude til den tid. Linette Rønhøj Soltau afslutter praktikken hos Provas den 31. januar 2020, og derefter venter ’kun’ den af­sluttende eksamen, før hun kan kalde sig selv laborant.

STUDERENDE I SPILDEVAND I hvert blad dedikerer vi spalteplads til et ungt menneske under uddannelse med interesse for spildevandsbranchen. Hvorfor har de valgt netop deres studieretninger? Hvad overrasker dem ved branchen? Hvad er deres fremtidige karrieredrømme? Svarene får du her.

TIP OS! Kender du et ungt menneske, der er i gang med et studie relateret til spildevand? Så vil vi gerne høre fra dig! Vedkommende kan arbejde både i driften, i planlægningen og i forskningen.


KONTRAKLAPPER · LEJDERE DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

Gerhard Christensen Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33

spildevand #2/19  67

Regulering a and fv


4. generation

Beplantet filteranlæg i Ørby Elektroaktivt beplantet filter har perspektiver, men beluftet version er fortsat mest økonomisk.

68  spildevand #2/19

Tekst: Karen Damgaard Hansen, Kilian Water ApS Konceptuel tegning af METland system er taget fra: Ramirez-Vargas et al, 2018: Review: Microbial Electrochemical Technologies for Wastewater Treatment: Principles and Evolution from Microbial Fuel Cells to Bioelectrochemical-Based Constructed Wetlands. Water 2018, 10, 1128.

Den hidtil mest avancerede version af beplantede filteranlæg har set dagens lys med projektet iMETland, hvor fire pilotanlæg er testet i forskellige klimazoner i både Nord- og Sydeuropa samt Nord- og Sydamerika. Det danske anlæg ligger i Ørby ved Haderslev og renser spildevandet fra 43 husstande. Det er Aarhus Universitet og Kilian Water ApS i samarbejde med en række udenlandske samarbejdspartnere, der står bag projektet. Et METland er en fusion af to teknologier, nemlig det beplantede filter (”Constructed Wetlands”) og METteknologien, som udnytter elektroaktive bakterier i renseprocessen. Formålet er at udvikle mere intensive filteranlæg med mindre arealforbrug samt i mindre grad at udnytte energien i en plusenergi renseproces. iMETland-anlægget ligner ved første øjekast de almindelige beplantede filteranlæg, men ledninger og solceller afslører, at der er noget mere på spil.

Constructed Wetlands (CW) er en samlebetegnelse for anlæg der benytter naturlige filtermaterialer og planter i et system som designes til at fremme de naturlige biologiske renseprocesser. Anlæggene har stor indre overflade til den aktive biofilm og en lang opholdstid i forhold til andre rensningsanlæg. I Danmark er den mest benyttede type CW et Beplantet filteranlæg, der har en vertikal fordeling af vandet, i modsætning til et rodzoneanlæg, der har en horisontal gennemstrømning.

MET (Microbial Elektrochemical Tecnolo­gies) afhænger af elektroaktive bakteriers evne til at overføre elektroner til et elektrisk ledende materiale. I et METland stimuleres elektroaktive bakterier til at generere og overføre elektroner til et elektrisk ledende filtermateriale, der funge-


rer som en ubegrænset elektronacceptor. Når spildevand ledes ind i den anaerobe bund af filteret, maksimeres omsætningen af det organiske stof frem for at efterlade frie elektroner, der vil generere methan, hvilket igen ville begrænse den mikrobielle omsætning i substratet. De afgivne elektroner vil bevæge sig opad i filtermatricen, hvor de vil kunne indgå i reduktion af O2 eller NO3. Som

filtermateriale har man i Ørby valgt at anvende en særlig stenkul, der er produceret af olivensten. Renseprocessen er energiproducerende, men en fuld udnyttelse af energien er teknisk vanskelig at opnå. I iMETland-anlægget bidrager den elektriske energi til at drive sensorer, der måler renseaktiviteten. Informationerne sendes automatisk via internet opkobling til anlæggets slutbrugere, således man kan følge anlæggets tilstand via smartphone eller en laptop.

Perspektiver for METland-teknologien

Udgiften til etablering af et iMETland vil afhænge af adgangen til passende filtermaterialer. I testanlægget er anvendt stenkul af olivensten, men det vil være relevant at teste andre filtermaterialer for at få anlægget ned i pris. På Aarhus Universitet har man gjort sig nogle tanker om, hvordan det elektroaktive system kan forbedres yderligere. Carlos A. Ramirez- Vargas, som netop har afsluttet sin PhD om METlands har nogle bud. - Der er masser af tekniske muligheder for at forbedre METland-systemerne, og derved udvide potentialet for behandling af forskellige typer spildevand. For eksempel kunne man tilføje recirkulering af dele af udløbsvandet for yderligere nitratfjernelse. Ammoniumfjernelsen kunne forbedres ved at tilføje beluftning. Sorptionsmaterialer i filteret kunne øge fosforfjernelsen. Mere avancerede anvendelsesmuligeder for METlands kunne være med fokus på mere komplekse stoffer som medicinrester og plejemidler, som har tiltagende opmærksomhed. Der er stadig mange mulige konfigurationer og modifikationer af METland-teknologien at udforske, som kunne give basis for anvendelse til efterpolering af spildevand.

I foråret 2017 startede gravearbejdet og anlægget stod endeligt færdigt i september. Herefter var der en indkøringsperiode, hvor biologien i anlægget skulle oparbejdes - og elektronikken ikke mindst skulle testes. I løbet af 2018 var anlægget kørt ind, og målingerne, som fortsatte året ud, begyndte at stabilisere sig. Resultaterne viser, at det testede iMETland er effektivt til behandling af spildevand med en fjernelseseffektivitet af organisk stof på niveau med et beplantet filteranlæg. N fjernelsen er dog ikke helt så effektiv som i et beplantet filter, men ligger på niveau med et rodzoneanlæg.

Standard beplantet filteranlæg Beplantet filteranlæg m. aktiv beluftning Beplantet filteranlæg m. aktiv beluftning iMETland anlæg

Arealkrav (m2/PE) 3,2

Rensekrav

0,8

SO

0,5

O

0,4

(S)O

SO

Arealkrav ved forskellige typer beplantet filteranlæg og det nye iMETland-anlæg.

Foto af Åbent hus ved anlægget i Ørby af Karen D. Hansen.

spildevand #2/19  69

Elektroaktive Bakterier findes naturligt i eksem­ pelvis marine og ferskvandssedimenter. Tilstede­ værelsen i forskellige vandige miljøer er forbundet med organismernes tilpasning til fortrinsvist anae­ robe forhold. EAB er ofte fakultativt til stede i et samspil med andre typer mikroorganismer med forskellig metabolisme. Biofilm, som bakterierne selv genererer, spiller en stor rolle i de elektrokemiske processer, da det tillader større kontakt mellem cellerne.

iMETland-anlægget er endnu mere areal-effektivt end beplantet filter med aktiv beluftning, som er den hidtil mindste model af de beplantede filteranlæg. Det beluftede anlæg, som Kilian Water introducerede i Danmark i 2014, er dog fortsat det mest omkostningseffektive.


Think Pumps. Think DanPumps

70  spildevand #2/19

DanPumps har fået ny hjemmeside Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores nye hjemmeside, hvor vi har tilført en række informationer for at give en bedre forståelse for DanPumps pumpeprogram samt løsninger. Det har været vores tanke fra starten af projektet, at hjemmesiden skulle formidle vores samlede kompetencer på en mere visuel og engagerende måde. Fokus har været en total fornyelse af hjemmesiden, og der vil løbende komme nye opdateringer.

Cooling jacket For exceptional cooling

Klixon thermo switches Over-dimensioned bearings

Danpumps S-WP pumper. DanPumps tilbyder et fuldt sortiment af spildevandspumper fra S-WP0 til S-WP5, der passer til alle formål, tilhørende service, til kommuner og industrivirksomheder. Vores pumpeprogram med tilslutninger fra DN50 – DN600 dækker kapaciteter op til 3500 m³/t og er med pumpehjul, der er tilpasset den enkelte opgave.

Heavy stainless steel shaft The unique cartridge seal

Funktioner • Forskellige typer pumpehjul passer i samme volute • Patrontætning • IE3 Premium motor fra Siemens med thermo klixon • Fugt sensorer • Unik kølekappe • Designet til nem vedligeholdelse

Vores Samarbejdspartnere:

DanPumps A/S | Nordager 25 | DK – 6000 Kolding | Tlf: 8657 1344

Moisture sensors

Oil chamber

Adjustable wear-ring


KO RT NY T

Hilsen fra IFAT i Shanghai Mange danske spildevandsfolk har deltaget på IFAT messen i München, men IFAT afholder også messe i Kina. Den hedder IE Expo, har 65.000 besøgende og er Asiens førende miljømesse. Jeg deltog på messen den 15. – 17. april som en del af U-S-E Water-projektet. Jeg var med for at åbne kinesiske forsyningers øjne for dansk vandteknologi. Mere konkret var min opgave at netværke og holde et indlæg om, hvordan vi i Danmark arbejder med energi, miljø, innovation og bæredygtighed i forsyningerne.

Officiel åbning af den danske pavillion på IE Expo.

spildevand #2/19  71

Tekst og billeder af Ivan Vølund, Vandcenter Syd Billeder: Ida Henriksen, Eksportforeningen Der var konferencer på IE Expo, men hovedattraktionen var udstillingen, der foregår i 14 kæmpestore haller inden for områderne vand, affald og luft. Der var mange flotte stande med masser af isenkram, hovedsaligt med kinesiske firmaer. Det var en udfordring at være besøgende på udstillingen grundet sprogbarrieren. Stort set alt information var på kinesisk, ja selv på Grundfos’ store, fine stand var det ikke muligt at opdrive en engelsk brochure. Som gæst på udstillingen føltes det som om, at sælgerne undgik mig, så de slap for den bøvlede kommunikation. Jeg forstår ikke et eneste ord kinesisk og på disse få dage herude, har jeg mødt rigtig mange, som ikke forstår et eneste ord engelsk. For danske virksomheder er sproget naturligvis en barriere, man skal håndtere, hvis man vil ind på det kinesiske marked. Ydermere er det vigtigt at finde en kinesisk partner for at overkomme udbudsbureaukratiet og få adgang til de rette personer, som træffer beslutningerne om, hvem der skal have kontrakterne. Grundet massiv forurening af floder og grundvand har regeringen besluttet at vandområdet har høj prioritet de kommende år, og er derfor et attraktivt marked at få foden indenfor. Vi risikerer dog at få baghjul af kinesiske firmaer, som også vil have en del af kagen og forventes at udvikle deres ydelser og produkter. På mange områder er de langt fremme, og der er lige så mange studerende på kinesiske universiteter, som der er mennesker i Danmark, så der er masser af viden i landet.

Eksportforeningen og Danish Water Technology Group står bag U-S-E Water-projektet. U-S-E Water skal hjælpe danske SMV’er med at sælge vandløsninger ind på det kinesiske marked og øge salget for danske virksomheder som allerede er i Kina. Projektet løber over tre år og videreføres derefter af eksportforeningen. Deltagelse på IE Expo med en dansk pavillion er en af aktiviteterne i U-S-E Water.

Fra lufthavnen tog jeg Maglev toget ind til byen. Det svæver afsted på et magnetfelt med 430 km/t.

Shanghais berømte gade ved flodbredden hedder The Bund og omkranses af futuristiske skyskrabere.


KO RT NY T Et ny hold driftsledere er udklækket

72  spildevand #2/19

Det er ikke kun fugle, der om foråret udruger unger. Spildevandsbranchen får også nye kuld af driftsledere. Fredag den 12. april var der overrækkelse af eksamensbeviser til de glade kursister på driftslederuddannelsen. Krüger lagde velvilligt lokaler til i Søborg, hvor dagen blev markeret med lykønskninger fra flere sider. Arrangøren af uddannelsen, COK, var repræsenteret af chefkonsulent Charlotte Nordenhof Wernersen. Innovationschef Mette Dam Jensen fra Krüger var talerør for underviserne på kurset og for Spildevandsteknisk Forening deltog Jacob Andersen. Gennemgående i alle talerne var betydningen af korrekt håndtering og rensning af spildevand for folkesundheden. Som sædvanligt var der deltagere i uddannelsen fra både forsyningsvirksomheder og industrirenseanlæg,

og at uddannelsen favner vidt illustreres af, at både landets mindste spildevandsforsyning, Læsø Forsyning, og landets største, Biofos, havde deltagere i denne runde af driftslederuddannelsen. Den glade snak under bevisoverrækkelsen og den efterfølgende frokost gav et tydeligt indtryk af et fast sammentømret hold, der virkeligt har forstået at dele sin viden og erfaring med hinanden. Som altid, når spildevandsfolk er samlet, var der meget faglig snak. Denne gang forlagt til et besøg på Lynetten efter bevisoverrækkelsen, inden dagen blev afsluttet med en fælles middag.

Disse 19 personer udgjorde det nye hold driftsledere: Jens Bruun-Madsen, Hillerød Forsyning - Jacob Heine Christensen, FORS - Lars Kock Christensen, Ærø Vand Poul Erik Føhns. Ringkøbing-Skjern Forsyning - Bjarni Hansen, Langeland Forsyning - Anette Hoff, Svendborg Spildevand Jørgen Ishøi, Vestforsyning - Søren Jakobsen, Rebild Forsyning - Søren Lønbæk Jakobsen, Biofos (ikke til stede) Janet Josefsen, Arla Foods, Videbæk - Jonas Høegh Kofoed-Andersen, Bornholms Energi & Spildevand - Bent Lunding, Sønderborg Forsyning - Tue Melchiorsen, Læsø Forsyning - Flemming Pedersen, Svendborg Spildevand Daniel Theil Petersen, BlueKolding - Lars Rosendahl, Biofos - Alija Sejdijevic, Aalborg Forsyning - Palle Olesen Tækker, DIN Forsyning - Martin Wolffhechel, Biofos.


spildevand #2/19  73

Yara Odor and H2S Solutions Svovlbrinte problemer i dit spildevand ? Yara kan nu tilbyde komplette løsninger både til forebyggelse af svovlbrinte i spildevand, men nu også til fjernelse af svovlbrinte og andre lugtstoffer i gasfasen fra pumpestationer og brønde. Specialfiltrene er kompakte og fås i en række størrelser fra 150-2500 m3/h. Filtrene fungerer ved en unik kombination af UV-ozonkulfilter teknologi. Se mere på : www.yara.dk/h2s

YaraNutriox

Odor and H2S Prevention

YaraEvodor

Odor and H2S Removal


VE JE N T I L U DBYGNING S PL ANER – E N ST R U KTU RERET PRO C ES Befolkningstilvækst, erhvervsudvikling, spildevandsplaner, udledningstilladelser og igangværende projekter hos kommuner kombineret med egne ambitiøse visioner og mål er eksempler på forskellige forhold, som skal inkluderes, når forsyningsselskaber sætter gang i en udbygningsplan. Hvordan indfanges og bearbejdes alle disse input? Svaret er en systematisk og struktureret proces, der giver en klar retning for forsyningsselskabet.

74  spildevand #2/19

Tekst: Jeanette Agertved Madsen, Udviklingschef, EnviDan A/S I de seneste år har flere danske forsyningsselskaber igangsat analyser af en centralisering af spildevandsrensning med henblik på nedlæggelse af mindre renseanlæg og overførelse af spildevandet til større renseanlæg eller etablering af et helt nyt renseanlæg. Andre forsyningsselskaber oplever et behov for udvidelse af kapaciteten på renseanlæg som følge af befolkningstilvækst eller erhvervsudvikling i oplandskommunen eller kommunerne. Skærpede myndighedskrav kan ligeledes resultere i et behov for opgradering af renseanlægget med nye teknologi. Endelig kan forsyningsselskabernes

egne ambitiøse vision og tilhørende mål drive en innovation og et udviklingsbehov på renseanlæg. Uanset hvilket af ovenstående forhold der gør sig gældende skabes et behov for en udbygningsplan. Erfaringen viser, at der i processen kan dukke mange andre forhold op som med fordel kan inkluderes, hvorfor en systematisk og struktureret proces er nødvendig. Herunder er skitseret en vej, som sikrer en gennemarbejdet udbygningsplan med et oplyst beslutningsgrundlag inklusiv tilhørende økonomiske forhold og risikovurderinger.

I direkte forlængelse af udarbejdelse af Udbygningsplan for BIOFOS (2016-2018) arbejder EnviDan i øjeblikket med Udbygningsplan for Sjölunda Renseanlæg (500.000 PE) i Malmø for VA SYD (Foto).


Grundlag

Teknisk grundlag

BAT analyse

Næste skridt er udarbejdelse af et teknisk grundlag, som har til formål at vurdere kapaciteten på eksisterende renseanlæg. Hvert procestrin gennemgås, og i dette arbejde er det vigtigt at inddrage driftsorganisationen. Der kan være stor forskel på den teoretiske kapacitet af udstyr og processer og den aktuelle kapacitet på et renseanlæg. Risikovurderinger kan indgå som en del af det tekniske grundlag, hvor disponibelt areal for fremtidige udvidelser ligeledes fastlægges. Et renseanlæg er i sig selv et miljørigtigt tiltag med den primære funktion at begrænse eutrofieringen af den recipient, hvortil det rensede spildevand udledes. I de senere år har spildevand ændret status fra at være

Udbygningsplan

et affaldsprodukt til at opfattes som en ressource, hvilket samtidig har givet renseanlæggene nye titler som Ressource Genvindings Anlæg (Water Resource Recovery Facility) eller Bio-raffinaderier. En omlægning fra alene at have fokus på rensekvalitet til også at have fokus på genvinding af ressourcer, energiproduktion, CO2 neutralitet og eller produktificering af restfraktioner må ske over en årrække og efter en strategi, hvor der ud fra et fremtidigt koncept sker en systematisk transformering af anlæggets processer og teknologi. Hermed sikres, at omlægningen sker i overensstemmelse med de økonomiske rammer, og at driftssikkerheden opretholdes. I forbindelse med udbygningsplaner giver det derfor mening at anvende en for ledelsessystemer kendt metode (PDTA). Metodikken kan også kaldes en BAT-analyse og indeholder forskellige faser, før man kommer frem til valg af teknologi. På basis af resultaterne inkluderet i grundlag, teknisk grundlag og BAT-analysen kan der udarbejdes en klar udbygningsstrategi med tilhørende økonomiske estimater og tidsplaner for implementering. Udbygningsstrategien anbefales godkendt i bestyrelsen, inden der udarbejdes en mere omfattende og uddybende udbygningsplan. Udbygningsplanen indeholder en verificering af forudsætningerne, en konkretisering af de anbefalede forbedringstiltag med tilhørende omkoblingsplaner, risikovurderinger og en større detaljeringsgrad af de økonomiske beregninger. Gennemførelse af udbygningsplaner stiller generelt store krav til organisationen, hvor der skal afsættes tid til dialog og inddragelse i beslutninger og samtidig opretholde driften af renseanlæg. Projekt- og regnskabsafdelinger forventes ligeledes at indgå i arbejdet i forhold til den økonomiske styring af projekterne. Derfor sker arbejdet med frembringelse af udbygningsplaner bedst i en partnerringsproces – der understøtter endnu et af FNs verdensmål.

spildevand #2/19  75

Indledningsvist skal grundlaget på plads og første punkt er en afklaring af, hvilken tidshorisont udbygningsplanen skal dække – f.eks. 2030 med et sigte mod 2050. Befolkningsprognoser og fremtidig erhvervsudvikling inden for tidshorisonten bør fastlægges i tæt samarbejde med oplandskommunerne. Det er ligeledes vigtigt at få en dialog i gang og få fastlagt de enkelte kommuners og egne planer for gennemførelse af klimatilpasningsprojekter i oplandet med separering af regnvand, etablering af nye bassiner m.v. Disse tiltag påvirker den fremtidig sammensætning af spildevandet og særligt den fremtidig hydrauliske peak belastning. Fremtidige myndighedskrav, lovmæssige forhold, spildevandsplaner og eventuelle planer om overførelse af belastning fra mindre rensningsanlæg skal ligeledes fastlægges. Mange forsyningsselskaber er endvidere certificerede efter ISO-standarder, og disse ledelsessystemer stiller krav om løbende forbedringer. FNs verdensmål for en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig fremtidig bliver der også i stigende grad arbejdet med i forsyningsselskaber. Disse interne målsætninger bør ligeledes indgå som en del af grundlaget for udbygningsplanen. Afklaring af de økonomiske modeller for investeringsprojekter og enhedpriser for driftsomkostninger skal indgå i grundlaget.

Udbygnings­ strategi


Dankalk forhandler desuden aktive kul til dioxinfjernelse i røggasser samt granuleret og pulverkul til vandrensning.

Tlf. 33 68 74 00 • dankalk@dankalk.dk • www.dankalk.dk A17063

76  spildevand #2/19

Aktive kul mod Svovlbrinte og Siloxaner

A17063_DANKALK_Aktiv-Kul_184x133_APR_01.indd 1

20/04/17 13:21

EFTER: Her ses det tydelige resultat

FØR: Sider og kanter er meget medtaget

Få fjernet alger og mos - det forebygger skader...

Nogle af fordelene ved behandlingerne: Rensning og algebehandling

Spildevandsanlæg er fulde af meget næringsholdig vand, og den store vandpåvirkning skaber et miljø, hvor mos og alger trives i stor stil. Mos og alger sætter rødder ind i betonen og fungerer som en svamp der holder på vandet. Derfor nedbrydes beton meget hurtigere med begroninger. I frostvejr kan rødderne foresage Det er tydeligt at se, hvor der er foretaget en rensning frostsprængninger, så betonen derved skades. og algebehandling. En anden fordel er det rent kosmetiske som giver et besøgende et helhedsindtryk af, at stedet er rent og pænt. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på behandling af jeres anlæg og bygninger.

Få mere at vide om vores behandlinger - ring til Mikael på 2819 7728. Fuglsang Algeservice Horsensvej 32, Gl. Rye 8680 Ry

• Får betonens overflade til at fremstå pæn og ren igen. Imprægnering • Laver en vandafvisende overflade på betonen, så levetiden på betonen forlænges og faren for reparationer mindskes. • Holder fugten ude af betonen. Imprægneringen mindsker risikoen for frostsprængninger. • En efterfølgende årlig algebehandling sikrer at mos og alger ikke opstår igen, og udseendet bevares pænt og modstandsdygtigt år efter år. Vi køre over he r Danmarle k

2819 7728 fuglsang-algeservice.dk


BIOFOS sætter turbo på genvinding af fosfor Asken fra forbrændt spildevandsslam indeholder store mængder værdifuld fosfor. Derfor undersøger BIOFOS nu muligheden for at sende al sin aske til genvinding hos det svenske selskab EasyMining. Forundersøgelser har vist, at helt op til 90% af fosforindholdet kan genvindes. Tekst: Jesper Andersen, Greenster og Dines Thornberg, BIOFOS A/S Foto: HVIIDPHOTOGRAPHY

Genvinding erstatter deponi Nu tager BIOFOS endnu et stort skridt i retning af cirkulær økonomi: Fremover skal askens indhold af

fosfor, jern og aluminium genvindes, og blandt andet genbruges af BIOFOS selv. Genvindingen skal udføres af det svenske selskab EasyMining.

Kan dække 10% af Danmark forbrug Forsøg med pilotanlæg har vist, at helt op til 90 % af askens fosforindhold kan genvindes. Et yderst tankevækkende resultat fordi dansk landbrug i dag er meget afhængig af importeret fosfor til gødning. Over 90% af EU's samlede forbrug af fosfor importeres fra lande som Marokko og Rusland. Samtidig er fosfor en begrænset ressource, og det lægger også op til mak-

Det forventes at genvin­ding af fosfor fra BIOFOS aske kan dække op til 10 % af Danmarks nuværende import af fosfor. Det er et godt bidrag til den cirku­lære økon­o­mi.

spildevand #2/19  77

Hos BIOFOS har medarbejderne rettet blikket mod en vigtig milepæl: I 2025 skal alle restprodukter fra rensning af hovedstadsområdets spildevand genanvendes eller nyttiggøres. Allerede i 2014 begyndte BIOFOS at bruge sit spildevandsslam til at producere biogas og har siden da haft en positiv energibalance. Efter bioforgasning bliver resten af slammet brændt, og det giver hvert år cirka 8.000 tons aske.


simal genvinding. Faktisk indeholder asken fra BIOFOS så meget fosfor, at det kan dække helt op til 10% af Danmarks forbrug til gødning i 10 år.

af fosfor. I 2018 brugte BIOFOS cirka 3.000 tons jernklorid, og foreløbige beregninger viser, at gen­vinding kan dække cirka 25% af dette forbrug.

Det overvejes også at anvende det meget rene fosforprodukt til foder.

Hensigtserklæring om 20.000 tons aske om året

Fosfor opløses i syre Ved at blande asken med fortyndet saltsyre går fosfor i opløsning og kan adskilles fra den halvdel, der ikke opløses. Dette restsand er velegnet som delelement i cement- eller betonfremstilling. Fosforen udfældes som calciumfosfat, der er meget rent og har flere anvendelsesmuligheder.

78  spildevand #2/19

Jern og aluminium skal også genvindes Som en fast del af vandrensningen tilsætter BIOFOS jernklorid og ind imellem aluminiumklorid til spildevandet for at få dets indhold af fosfor til at udfælde sig. I den forbindelse kan samarbejdet med Easy­Mining også etablere et andet vigtigt ressourcekredsløb. Testforsøg viser nemlig, at op til 30% af askens jernog aluminium­indhold ligeledes kan genvindes og sendes tilbage til BIOFOS for igen at indgå i udfældningen

Samarbejdet mellem BIOFOS og EasyMining er indledt med et såkaldt Memorandum of Understanding. Den omfatter ikke alene hele BIOFOS' årlige askeproduktion, men også en stor del af de cirka 280.000 tons aske, der ligger i deponi hos BIOFOS. Da disse lagre er ved at være fyldt op, løser genvindingens samtidig et pladsproblem. - Erklæringen betyder, at begge parter forpligter sig til at undersøge de nærmere vilkår for, at EasyMining med deres særlige Ash2Phos-teknologi kan behandle 20.000 ton aske om året i de næste 20 år, siger Søren Heegaard, økonomidirektør i BIOFOS. - Vi er overbeviste om, at det langsigtede samarbejde om at genvinde ressourcer af asken vil være en gevinst for alle parter, siger Anders Kihl, Affärsområdeschef New Value Chains i Ragn-Sells, EasyMinings moderselskab.

Beregninger viser, at en stor del af de 280.000 ton aske, der ligger i deponi på BIOFOS’ renseanlæg, kan udnyttes til genvinding af fosfor.


Landia GasMix

- fremtidens omrøringssystem

Unikke fordele

Landia GasMix er et banebrydende omrøringssystem til forbehandlings- og rådnetanke.

 Eksternt omrøringssystem  Høj fokus på arbejdsmiljø

Landia GasMix behandler slammet på en unik måde, hvor partikler bliver findelt, hvilket giver hurtigere og mere effektiv udrådning og forhindre tilstopning af rør.

 Tørstofindhold op til 12%  Intet flydelag

Landia GasMix har positiv virkning på slammets viskositet og gasproduktionen, hvilket betyder at fortjenesten også skal aflæses i øget pumpeeffektivitet.

 Øget gasproduktion og slamreduktion

Landia GasMix er et 100% eksternt omrøringssystem. Der er ikke behov for forstærkninger af tanken som følge af kraft- og vægtpåvirkning fra omrørere. Ved service skal tanken ikke tømmes eller åbnes og dermed påvirkes gasproduktionen ikke.

STF

DE

Ø ÅRSM 2019

Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . www.landia.dk

LIND JENSEN SPILDEVAND

STÆRKT PRODUKTPROGRAM OMRØRERE TIL ALLE OPGAVER Din kontakt: Torben Nielsen Technical Sales DK

Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

Vi udstiller på STF’s årsmøde 7 juni Se mere på ljm.dk

spildevand #2/19  79

TIL R OS Å E D P Æ VI GL ØDE DIG M T A


Ansat i USA

- Men det handler om eksport og arbejdspladser i Danmark Selv om amerikanerne kan transportere mennesker til månen og tilbage, så har det overrasket Udenrigsministeriets mand i USA, Ulrik Folkmann, hvor forældet deres infrastruktur er, når det kommer til spildevandshåndtering og renseanlæg. Her ser han tilbage efter to år på den anden side af Atlanten. Tekst: Anna Klitgaard / Foto: Ulrik Folkmann

80  spildevand #2/19

­­

Ulrik Folkmann rejste i april tilbage til Danmark efter to år i USA.

BLÅ BOG: Ulrik Folkmann er 47 år. Før jobbet i USA arbejdede han igennem 25 år på Hedensted Spildevand A/S som hen­holds­vis driftsleder og –chef - kun afbrudt af nogle få måneder på Cypern for Kruger A/S. I 2017 faldt han over jobbet i USA, søgte det og flyttede til Chicago. Ulrik Folkmann har taget en akademiuddannelse med ledelse som speciale, har studeret erhvervsøkonomi og har en coachuddannelse bag sig. Han er far til to teenagebørn.

Ulrik Folkmanns tid i USA synger på sidste vers. Snart skal han tilbage til Danmark, men lige nu har han travlt med at afslutte to års arbejde som bindeled mellem Danmark og USA på spildevandsområdet. Som Senior teknisk rådgiver for The Trade Councils Water Technology Alliance (WTA) hørte Ulrik Folkmann under Uden­ rigs­­ministeriet. De sidste to år har han rådgivet amerikanske forsyningsvirksomheder om danske spildevandsløsninger og -teknologier samt danske virksomheder om udviklingen af den amerikanske spildevandssektor. Med base i Chicago har han set store dele af Midtvesten og Californien og har mødt mange inspirerende spildevandsfolk. Dog kommer det til stadighed bag på ham, hvor underudviklet og -finansieret sektoren er i USA. Manglende investeringen gør nemlig, at branchen groft sagt halter 20 år efter den danske, og det giver danske virksomheder rige muligheder for at komme på banen med deres løsninger og teknologier. - Det har været en øjenåbner at opleve, hvordan alting kan lade sig gøre i private virksomheder i USA. Landet kan sende mennesker til månen, men når man ser på et renseanlæg, så er de to til tre årtier efter Danmark, fortæller Ulrik Folkmann.. En udfordring har været at få amerikanerne til at tænke i helhedsorienterede løsninger og ikke bare på enkelte dele af processen, når man vil optimere sit anlæg, fortæller Ulrik Folkmann. En

anden udfordring er at få dem til at stole på de digitale og teknologiske muligheder, som nutidens teknologier tilbyder, mener Ulrik Folkmann. - Amerikanerne er overordnet set på forkant på det teknologiske område sammenlignet med mange andre lande. Men ser man specifikt på SRO, på styring og på rensning, så er det virkelig i en sørgelig forfatning herovre. De kører bemanding på anlæggene 24/7, da de enten ikke tror på digital overvågning, eller slet ingen overvågningssystemer har. Med 15.000 renseanlæg i USA, der har et samlet investeringsbehov på 300 milliarder dollars, er der stor interesse for de danske produkter, som Ulrik Folkmann repræsenterer, når han rejser på tværs af landet. - Jeg rådgiver på vegne af virksomhederne Nissen Energy A/S, Stjernholm A/S, Landia A/S, DHI, Danfoss, Grundfos og Linak. Når jeg fortæller amerikanerne, hvilke løsninger de danske virksomheder kan tilbyde, er interessen altid stor. Det samme er interessen hos de amerikanske fagfolk, som jeg inviterer med til Danmark, så de se vores spildevandsanlæg i praksis. De er meget imponerede over det, vi kan, og siger selv, at vi er lysår foran dem.

Uanede muligheder for danske virksomheder ”over there” Der, hvor Ulrik Folkmann særligt ser et potentiale for danske spildevandsvirk-

WTA organiserer fact-finding ture til Danmark, hvor de sammen med amerikanske forretningsfolk besøger danske vandvirksomheder.


Få verden som arbejdsplads Til maj slipper Ulrik Folkmann tøjlerne i USA og rejser østover. Han vil gerne tilbage til Danmark og sine teenagebørn, men opfordrer andre med blod på tanden til at udbrede dansk vandteknologi til at søge job hos Udenrigsministeriets Water Technology Alliance, hvor der løbende er mulighed for beskæftigelse – også udenfor USA. - Jobbet som teknisk rådgiver hos WTA kræver mest af alt, at man har lyst til at udfordre sig selv på mange måder. Det er typisk en mand eller kvinde med omkring fem års erfaring inden for drift og optimering. Det skal være en, der kender til processerne, men som også kan forestille sig, hvordan tingene kan fungere bedre. Man skal være selvstændig og have gå-påmod, for man bruger mange timer på landevejene og skal lære alt fra bunden. Selvom dialogen med de amerikanske spildevandsfolk foregår på engelsk, ser Ulrik Folkmann ikke sproget som en hindring, for det skal nok komme. Vigtigere er det, at man har lyst til at bo fast i USA, og at man er nysgerrig og åben over for nye mennesker og muligheder. - Jeg oplevede en meget stejl indlæringskurve, da jeg startede for to år siden. Ikke bare jobmæssigt, men også personligt. Jeg skulle finde ud af systemet og ret hurtigt lære om den amerikanske kultur. Det har været spændende, og jeg kan mærke, jeg har fået mere selvtillid af det. Jeg har også lært meget, for amerikanere er meget høflige og åbne, og det er noget af det, jeg glæder mig til at tage med mig hjem, når opholdet i USA slutter.

Vandudfordringer i USA USA’s stigende vandforbrug og spilde­vandsudfordringer skaber stor efterspørgsel på effektive vandløsninger i form af procesoptimerende og ressourcebesparende teknologier. Endvidere kræver den amerikanske infrastruktur for vand en omfattende modernisering. USAs investeringsbehov til nye, for­bed­rede løsninger løber samlet set op i 300 milliarder dollars. Investeringerne foretages af de enkelte delstater, og er derfor uafhængige af den politik, der føres fra Det Hvide Hus.

Water Technology Alliance Water Technology Alliance er et offentligt-privat partnerskab mellem de danske forsyningsselskaber i 3Vand-samarbejdet – Aarhus Vand, Vandcenter Syd og HOFOR – danske vand teknologivirksomheder og The Trade Council i Nordamerika samt Miljøstyrelsen. WTA har forankret sig på de danske Generalkonsulater i Chicago, Houston og Silicon Valley for at fremme danske vandteknologiske løsninger på tværs af USA. Ud over spildevandsområdet repræsenterer WTA også løsninger inden for grundvand og drikkevand.

Ulrik Folkmann besøger The Stickney Water Reclamation Plant (SWRP), der er verdens største renseanlæg. Anlægget har næsten 400 ansatte og står for at rense op mod 3,79 mio. liter spildevand i minuttet.

spildevand #2/19  81

somheder i USA, er inden for energioptimering, recirkulation af ressourcer og bæredygtighed. I USA er der nemlig ikke de samme strikse krav til renseanlæggene som herhjemme. Det betyder, at man ikke udforsker og eksperimenterer med nye metoder og processer på samme måde som i Danmark. - Derhjemme har vi anlæg, der producerer energi, og vi kan fjerne kvælstof og fosfor og genbruge det. Det er der ikke krav til herovre. Derfor bruger amerikanerne meget energi på at holde biomassen omrørt med luft. Jeg har set anlæg, hvor man bruger mellem seks og ni milligram ilt per liter til at fjerne ammonium. Det er ca. 10 gange så meget som i Danmark, hvilket både er dyrt og unødvendigt. Det er ikke kun Ulrik Folkmann, der arbejder på at udbrede kendskabet til danske vandløsninger og -teknologier. I Californien har HOFOR bl.a. ansat en tekniker på drikkevandsområdet, som sammen med de øvrige kollegaer i WTA, skal hjælpe med at realisere Vandvisionen 2025s ambition om at skabe 4.000 nye arbejdspladser i Danmark de næste seks år, forklarer Ulrik Folkmann. Ifølge planen skal Danmark i 2025 være førende i verden, når det kommer til at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Projektet er ambitiøst, men efter at have brugt to år på de amerikanske landeveje og på utallige renseanlæg, ved Ulrik Folkmann også, at danske løsninger kan bruges mange steder i USA og resten af verden.


FREDERIKSSUND FÅR STYR PÅ OVERLØB Frederikssund Kommune har mange sårbare vandmiljøer. Derfor ønsker kommunen at få overblik over og reducere antallet af overløb fra overløbsbygværkerne. Tekst: Jesper With, journalist / Foto: Krüger

82  spildevand #2/19

Hidtil har man i Frederikssund Kommune ikke haft et tilstrækkeligt overblik over antal overløb fra fællessystemerne. Det ønsker man nu at ændre på, og derfor har forsyningsselskabet Novafos igangsat et projekt, der indebærer etablering af niveaumålere og overløbssensorer fra Krüger i 20 af kommunens overløbsbygværker. - Kommunen har bedt om dokumentation for, hvor og hvor mange overløb vi har, og det får vi fra den her målekampagne. Den giver os et overblik, der gør det nemmere for os at prioritere, så vi sætter først ind over for de værste overløb. Vi vil også bruge målingerne til at kalibrere vores hydrauliske modeller, så vi kan lave bedre og mere præcise beregninger. På længere sigt kan vi bruge data fra målingerne til at lave bedre indsatser, siger Rasmus Dyrholm, der er hydrauliker hos Novafos. Kommunen har i sin vandplan udpeget særligt følsomme områder, der skal beskyttes mod overløb. Det er blandt andet dele af Roskilde Fjord med fuglebeskyttelsesområder og den lille Græse Å, der har en særlig høj vandkvalitet og er attraktiv for blandt andre havørreder, og derfor kræver ekstra beskyttelse.

Trådløse sensorer Ved hjælp af målingerne kan Novafos udpege overløbsbygværkerne med de største udfordringer og planlægge de nødvendige tiltag. Målingerne kvalitetssikres løbende af Krüger, som også afrapporterer måned for måned til Novafos. Kvalitetssikringen er væsentlig i forhold til sikring af, at det målte rent faktisk giver mening. - Projekter, der skal minimere overløb, er ofte komplicerede og dyre at gennemføre. Derfor skal vi prioritere rigtigt og være sikre på, at vi sætter ind, hvor vi får mest miljø for pengene, siger Rasmus Dyrholm. Novafos har hyret Krüger til at installere trådløse sensorer i 20 overløbsbygværker, der måler niveauet for fællesvandet i kommunen. Når niveauet under regn når op til overløbskanten, vil der ske overløb til søer, åer og fjorden. Ifølge Rasmus Dyrholm skal udgiften til målekampagnen ses som en del af den indsats, der efterfølgende skal laves for at reducere overløbene. Ofte skal der etableres spare– og forsinkelsesbassiner eller gennemføres et separatkloakeringsprojekt, og i den sammenhæng udgør målekampagnen kun en mindre del af den samlede pris.

Niveaumåleren måler og logger løbende vandstanden i bygværket og understøttes af overløbssensoren, der registrerer overløb og øger målehyppigheden på niveaumåleren.


- Det er ikke svært at få øje på steder, hvor tallene fra målingerne bonner ud. På mange af stederne havde vi i forvejen projekter på vej, fordi vi havde en idé om, at der var problemer, så her er vi blevet bekræftet af målingerne, men vi har desværre også konstateret enkelte overløb på steder, hvor det ikke var forventet, siger Rasmus Dyrholm.

- Kunden kan bede om alene at få rådata, eller kan som Novafos (i Frederiksund Kommune) bede os analysere dataene. Vi tolker så på tallene, og undersøger om bygværkerne kører, som de skal, om overløbene sker i overensstemmelse med regnhændelser, om et bygværk tyder på at være stoppet til og mange andre ting, og vi sender dem en rapport med månedsdata, siger Martin Dreyer. Nogle bygværker oplever mange overløb, andre ingen. Krügers platform og afrapportering viser, hvor og hvor hyppigt overløbene finder sted.

Analyserer på data

Mere fokus på overløb

Niveaumåleren måler og logger løbende vandstanden i bygværket, og understøttes af overløbssensoren, der registrerer overløb og øger målehyppigheden på niveaumåleren. De loggede data sendes til Krügers servere via mobilnettet eksempelvis en gang i døgnet.

Det er relativt nemt at installere niveaumålerne, som Krüger så kan supplere med flowmålere, der giver mere bestemte informationer om flowet gennem bygværket. Hvis overløb sker igen og igen, så ved man, at der er noget, der skal undersøges nærmere. Martin Dreyer oplever et stigende fokus på overløb hos forsyningsselskaberne i Danmark. Det kan hænge sammen med, at kommunerne øger deres krav til at få dokumenteret, hvordan overløb bidrager til forurening af vandmiljøet.

- Kunden har adgang til disse data og kan følge forholdene via platformen AQUA­VISTA™ Plant SewerView, siger Martin Dreyer, der står for Krügers måleprogrammer flere steder i Danmark. Det vigtigste er at få bestemt, påpeger han, hvor tit der egentlig er overløb. Derfor har Krüger udviklet et IT-system, der dokumenterer, hvor ofte der er overløb, og hvor højt vandniveauet er. Både målere og sensorer kører på batterier, så ingen skal ud og trække elkabler.

- Der tænkes stadig mere i at kunne bruge havne, søer og åer rekreativt, og bl.a. er badevandskvaliteten i øget fokus. Der er også hensynet til forurening af drikkevandet. Så jeg forventer, at flere forsyningsselskaber i de kommende år vil have dokumenteret deres overløb, siger Martin Dreyer.

spildevand #2/19  83

Kampagnen kører et år og slutter i september 2019. Da nogle overløb kun indtræffer, hvis det regner voldsomt, mens andre sker, når det regner mere jævnt over lang tid, håber han at få forskellige typer af regnskyl at måle på i projektperioden.


P R ODUKT N Y T

84  spildevand #2/19

Vandtæt Tryktransmitter IP68 fra Tech instrumentering Tech Instrumentering, som i Danmark repræsenterer tyske Nöding messtechnik, lancerer en ny udgave af deres velkendte og driftssikre P133 nedhængte tryktransmitter model. Tryktransmitteren er udstyret med gevind foran målecellen, så den kan monteres som indstik i rør via en 1/2 tommes gevind. Tryktransmitteren er udstyret med 10m kabel, som betyder, at udluftningen kan flyttes op i tørvejr, og selve transmitteren på denne måde kan sidde permanent neddykket. En løsning som kan være hensigtsmæssig i pumpestationer og andre krævende steder, hvor der er risiko for f.eks. oversvømmelser. For mere info: Thomas Gisselmann, 40700793, el. tg@tech.dk

OPTISONIC 7300 Biogas flowmåler med nye muligheder Direkte måling af metanindhold og omregning til normal volumenflow med integreret temperatursensor og (valgfri) tryksensor via indbygget flowcomputer. KROHNE har opdateret OPTISONIC 7300 Biogas ultralydsflowmåleren til måling af tør og våd (rå) biogas. Udover standardtemperatursensoren kan OS7300 Biogas nu fås med tryksensor som en fuldstændig integreret del af flowmåleren.

sensor med OPTITEMP TT22 C (Ex-i) transmitter eller en Ex-d temperatursensor med OPTITEMP TT30 C transmitter. Den valgfrie tryksensor er en OPTIBAR P1010 (Ex-i) med 0…1.6 Bara måleområde. OPTISONIC 7300 Biogas fås i følgende størrelser; DN50, 80, 100, 150, 200. Kontakt Gustaf Fagerberg A/S, tlf. 43 29 02 00, www.fagerberg.dk

Temperatursensoren muliggør - i kombination med den målte hastighed af lyden - en direkte måling af metanindholdet via beregning af molarmassen. Ved tilføjelse af tryksensor kan OPTISONIC 7300 Biogas omregne det aktuelle flow til normal volumenflow. Optisonic 7300 Biogas har mulighed for Modbus kommunikation. For optimal integration tilbydes alle instru­menter fra KROHNE’Ss produktportefølje: for applikationer 0…100°C, tilbyder KROHNE en OPTITEMP TRA-P10 Pt100

LuminUltra monitorerer sundhedstilstanden i din biomasse på minutter, så du optimerer processen og sparer energi LuminUltra QG21W gør dig i stand til at måle giftigheden på indløb og sundhedstilstanden i din biomasse på 5 minutter.

LuminUltra betyder, at du kan nedbringe den samlede biomasse betydeligt, spare omkostninger til beluftningen og forebygge driftstop.

LuminUltra er 2. generation ATP testudstyr og analyserer antal levende bakterier både på spildevand og biomasse.

Det tager under to timer at lære at udføre perfekte analyser af spildevand og slam med LuminUltra. Der medfølger administrationssystem på web og app til logning af analyser. Analyserne kan også eksporteres til andre systemer.

Således får du et præcist billede af både mængden af levende såvel som døde bakterier i nærmest realtid. Du kan med LuminUltra overvåge enhver bakteriologisk ændring i processen og foretage optimeringer.

Fredericia Spildevand og Energi A/S er det første renseanlæg i Danmark til at benytte sig af den nye teknologi.

Kontakt direktør Bjarne Ravn, Aquatex Water Management - www.aquatex.dk


spildevand #2/19  85

KUNDETILPASSEDE ENERGISYSTEMER

ENERGILØSNINGER

LOKALT OG GLOBALT

”Kan du bruge sparring fra en af branchens mest erfarne aktører? Vi sidder klar l at hjælpe dig på reee vej...”

www.nissenenergy.com


NAVN EN Y T

86  spildevand #2/19

Søren Vedsted Nielsen har 25-års jubilæum hos Alfa Laval Tilfældigheder førte Søren Vedsted Nielsen fra Nordjylland til Københavnsområdet. Men han må have ramt plet, for fredag 1. marts kunne han fejre 25-års jubilæum hos Alfa Laval i Søborg. Afsaltningsanlæg, ferskvandsanlæg og renseanlæg er nogle af de produkttyper, han har arbejdet med. De sidste 12 år har han i afdelingen Engineering & Supply været superbruger, som rådgiver kollegerne i at få mest muligt ud af IT-systemerne, når de styrer projekter. Søren Vedsted Nielsen, som privat bor i Emdrup, er desuden formand for Inge­niø­ rernes Virksomhedsgruppe og arbejdsmiljø­ repræsentant. 40 år med kloden som arbejdsplads Jubilaren Per Schultz Raahauge er ansvarlig for kundeservice hos Alfa Laval i Nakskov. Men selv om udgangspunktet er Nakskov, er arbejdspladsen over hele kloden. Og sådan har det været i ganske mange år for manager Per Schultz Raahauge. Som leder af kundeservice har han tæt kontakt til kunderne verden over og besøger dem jævnligt. Fabrikken indgår i den svenskejede koncern og producerer membraner – og dem er det god brug for inden for eksempelvis produktion af fødevarer, medicin, enzymer og til håndtering af spildevand. Per Schultz Raahauge kan mandag 1. april fejre 40-års jubilæum hos Alfa Laval på Stavangervej 10 i Nakskov. Dannozzle udvider teamet med kommunikations- og eksportmedarbejder: Ann Sofie Milling Høegh er pr. 1. februar 2019 tiltrådt stillingen som kommunikations- og eksportmedarbejder inden for klimasikring ved dannozzle. Hun er uddannet inden for sprog og internationale forhold og skal ved dannozzle primært beskæftige sig med udenlandske samarbejdspartnere inden for branchen i forbindelse med klimasikring i Europa. Dannozzle udvider teamet med salgs- og projektleder Gert Pedersen har gennem en lang årrække været selvstændig og har fungeret som leverandør til dannozzles produkter inden for både spuleudstyr og klimasikring. Dette har dannet rammen for et nært samarbejde, og efter salget af sin virksomhed i 2018, er Gert Pedersen tiltrådt en ny stilling hos dannozzle, hvor han er ansvarlig for salg og projektledelse.

DTU styrker sit arbejde med vand i byer Roland Löwe er uddannet hydrolog og har arbejdet som konsulent inden for urban vandbehandling og har skrevet en ph.d. om anvendt statistik. Hans arbejder danner bro til Urban Water Systems Sektionens arbejde inden for konceptuel modeludvikling, bæredygtighedsvurderinger og modellering af vandkvalitet og åbner mulighed for tværdisciplinære vurderinger af den urbane infrastruktur. Hjalte Jomo Danielsen Sørups igangværende forskning har fokus på dimensionering af urban vandafledning i et klima under forandring. Eksempelvis hvordan man integrerer blå-grøn infrastruktur i allerede eksisterende systemer samtidig med, at man sikrer, at de fungerer optimalt – i hverdagen og under ekstreme regnhændelser, både nu og i et ukendt fremtidigt klima. Hjalte Jomo Danielsen Sørups profil inden for betydning af klimaændringer og bæredygtighed vil skærpe DTU Miljøs profil inden for udvikling af konceptuelle dimensioneringsmodeller. Morten Borup er uddannet elektro- og miljøingeniør og har skrevet en ph.d. om modeller af urban vandafledning i real-tid. Han forsker blandt andet i at implementere procesforståelse i modeller og kombinere disse modeller med data for at få mest mulig information i real-tid med hensyn til diagnosticering og fejlfinding. Dette vil medføre langt bedre styring af vandinfrastrukturen med et potentielt mindsket energiforbrug, færre lækager og udslip af forurenende stoffer i naturen. Ny projektingeniør i EnviDan: Thomas Aagaard Jensen er pr. 18. marts ansat på EnviDans kontor i Lyngby. Han er nyuddannet civilingeniør med speciale i vand og miljø. Thomas Aagaard Jensen skal primært arbejde med planlægningsog hydraulikopgaver og dels med konfigurering og videreudvikling af EnviDans portalprodukter.

Ny bygningsingeniør i EnviDan: Johannes Tuxen er pr. 1. marts ansat på EnviDans kontor i Kastrup. Han skal indgå i EnviDans renseanlægsafdeling. Johannes Tuxen kommer fra en stilling som projektleder hos Sweco.


Ny civilingeniør i EnviDan: Diana Juskaite er pr. 1. marts ansat på EnviDans kontor i Aarhus. Hun skal hjælpe med hydraulikopgaver samt modellering af vandforsyningssystemer. Diana Juskaite kommer fra en stilling hos Krüger.

Ingeniør/landskabsarkitekt hos Sweco Danmark i Ørestad: Camilla Hvid er pr. 24. januar 2019 ansat som ingeniør/landskabsarkitekt i vandog energiafdelingen på Swecos kontor i Ørestad. Hun er 32 år og uddannet diplomingeniør fra DTU efterfulgt af en Master i Landskabsarkitektur fra KU Science. Hos Sweco skal Camilla Hvid rådgive inden for klimatilpasning, LAR og regnvandshåndtering samt byrums- og landskabsdesign med fokus på æstetik, funktionalitet og bæredygtighed i projekterne. Camilla Hvid kommer fra en stilling som ingeniør/ landskabsarkitekt og DGNB-konsulent hos Rambøll, hvor hun bl.a. udarbejdede landskabsbaserede regnvandsløsninger og skybrudsmasterplaner for byer som København og New York City. Tilbudskoordinator hos Sweco Danmark i Ørestad: Anette Rahbek er pr. 1. marts 2019 ansat som tilbudskoordinator i vand- og energiafdelingen på Swecos kontor i Ørestad. Hun er 43 år og uddannet industriel designer og arkitekt. Hos Sweco skal Anette Rahbek varetage afdelingens tilbudskoordinering, der bl.a. omfatter akkvisition, udbudsportaler, grafisk fremstilling og tekstproduktion. Anette Rahbek kommer fra en stilling som tilbudskoordinator hos Gottlieb Paludan Architects, hvor hun arbejdede inden for det samme felt.

Ingeniør hos Sweco Danmark i Kolding: Sandra Klinge er pr. 1. marts 2019 ansat som ingeniør i vand- og energiafdelingen på Swecos kontor i Kolding. Hun er 30 år og nyuddannet bygningsingeniør med speciale i afløbsteknik fra Syddansk Universitet i Odense. Sandra Klinge har gennemført sit praktikforløb hos forsyningsselskabet BlueKolding A/S, hvor hun bl.a. arbejdede med sanerings- og klimatilpasningsprojekter. Hos Sweco skal Sandra Klinge arbejde med projektering og dimensionering af afløbstekniske projekter, herunder udføre hydrauliske beregninger samt assistere i tilsynsfasen. Afdelingschef hos Sweco Danmark i Kolding: Lars Hededal er pr. 1. februar 2019 ansat som afdelingschef i vand- og energiafdelingen på Swecos kontor i Kolding. Han er 53 år og uddannet teknikumingeniør. Som afdelingschef får Lars Hededal ansvaret for den daglige ledelse af afdelingens medarbejdere i Syddanmark placeret på kontorerne i Kolding, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Esbjerg og Odense. Herudover skal Lars Hededal have et stort fokus på udvikling og salg i afdelingen baseret på ambitiøse vækstmål. Lars Hededal kommer fra en stilling som bygherrerådgiver hos ÅF Buildings Denmark, hvor han var ansvarlig for opbygningen af en afdeling for bygherrerådgivning i forbindelse med firmaets etablering i Danmark. Inden da har Lars Hededal flere års rådgivererfaring fra hhv. Rambøll og Niras. Teknisk designer hos Sweco Danmark i Sønderborg: Berit Kjeldsen er pr. 1. marts 2019 ansat som teknisk designer i vand- og energiafdelingen på Swecos kontor i Sønderborg. Hun er 46 år og uddannet teknisk designer. Hos Sweco skal Berit Kjeldsen assistere med CAD-arbejde på afløbs- og anlægstekniske projekter. Berit Kjeldsen har tidligere været ansat i Swecos afdeling for Planning & Design med konstruktioner og installationer som hendes primære fagområde.

spildevand #2/19  87

Ny projektchef i EnviDan: Torben Pørksen er pr. 1. maj 2019 ansat som Projektchef i renseanlægsafdelingen på EnviDans kontor i Aarhus. Torben Pørksen er en stor kapacitet og et kendt ansigt i spildevandsbranchen, hvor han har arbejdet siden 1990. Hos EnviDan skal han arbejde med konceptudvikling, planlægning og ideudvikling inden for primært styringsområdet og digitaliseringsstrategier. Torben Pørksen får samtidig en rolle i forbindelse med salg og rådgivning af tekniske og driftsmæssige løsninger til forsyningsselskaber. Torben Pørksen kommer fra en stilling som projektleder hos Krüger, hvor han har arbejdet med projektledelse, salg, digitalisering og udvikling.

Konsulent hos Sweco Danmark i Ørestad: Ida Marie Valentin Christiansen er pr. 1. marts 2019 ansat som konsulent i grundvandsafdelingen på Swecos kontor i Ørestad. Hun er 27 år og uddannet civilingeniør i miljøteknologi. Hos Sweco skal Ida Marie Valentin Christiansen arbejde med grundvandsmodellering, hydrogeologiske forundersøgelser, myndighedsarbejde samt datahåndtering og GIS. Ida Marie Valentin Christiansen kommer fra en stilling som videnskabelig assistent hos GEUS, hvor hun arbejdede inden for tilsvarende fagområde.


88  spildevand #2/19

CAD-specialist hos Sweco Danmark i Ørestad: Maja Læssøe er pr. 1. februar 2019 ansat som CAD-specialist i vand- og energiafdelingen på Swecos kontor i Ørestad. Hun er 41 år og uddannet teknisk assistent. Hos Sweco skal Maja Læssøe stå for koordinering og opsætning af CAD på projekter samt udarbejde CAD-manualer og -standardmaterialer. Maja Læssøe kommer fra en stilling som teknisk assistent og CADkonsulent hos Rambøll, hvor hun arbejdede med tilsvarende opgaver. Senior projektleder hos Sweco Danmark i Ørestad: Jan Dam Christensen er pr. 1. april 2019 ansat som senior projektleder i miljøafdelingen på Swecos kontor i Ørestad. Han er 54 år og har en Master i Environmental Management. Hos Sweco skal Jan Dam Christensen arbejde med forureningsundersøgelser inden for jord og grundvand, jordhåndtering samt fjernvarme, primært arbejder i ledningsnettet. Jan Dam Christensen kommer fra en stilling som projektleder hos Forsyning Helsingør A/S, hvor han arbejdede med fjernvarmeopgaver i ledningsnettet samt byggeri af et nyt vandværk i Snekkersten. SEW-EURODRIVE ansætter ny Account Manager: SEW-EURODRIVE har ansat Claus Ranch som Account Manager. Han er udlært industrielektriker og kommer senest fra en produktspecialiststilling hos Schneider Electric. Claus Ranch vil overordnet være ansvarlig for salg af gear, motorer, styringsteknologi og serviceydelser til SEWEURODRIVEs sjællandske kunder. Nyt ansigt ved Process Engineering A/S Vi byder velkommen til Jens Ole Petersen, der indgår i lederteamet i København, hvor han skal være med til at styrke og udvikle Pharmaforretningen både internt og eksternt. Fra 2007 – 2018 har Jens Ole Petersen primært arbejdet med change management (LEAN tilgang) som leder af områder, der arbejder med Engineering og Technical Operations. Jens Ole Petersen vil generelt styrke Process Engineerings Pharmas kompetencer efter mere end 20 års arbejde inden for industrien.

Ny sælger hos Vogelsang A/S Niels Overgaard er pr. 1. december 2018 blevet ansat ved Vogelsang A/S som sælger/teknisk konsulent med fokus på mekaniske løsninger. Niels Overgaard har tidligere været ansat ved Stjernholm A/S i tilsvarende stilling og skal arbejde med systemløsninger til rensningsanlæg samt med industrikunder.

Ny partner i Aumento Advokatfirma: Pia Lisbeth Nielsen er pr. 1. december 2018 blevet partner i Aumento Advokatfirma. Pia Lisbeth Nielsen har en baggrund som ansat i Miljøstyrelsen i en længere årrække og overtog i 1998 ansvaret for undervisningen på myndighedsmodulet på den obligatoriske driftslederuddannelse. Pia Lisbeth Nielsen har siden 2006 arbejdet i advokatbranchen – og arbejder som advokat med miljøret i bred forstand – herunder særligt med spildevand og vandforsyning og alle de særlige problemstillinger, der relaterer sig til disse forsyningers virksomhed.

Ny Salgs- og eksportchef i Stjernholm A/S: Efter to år i Nordamerika, hvor han har arbejdet for Water Technology Alliance (WTA) under Udenrigsministeriet, flytter Ulrik Folkmann tilbage til Danmark. Den 15. april 2019 starter han nyt job hos Stjernholm A/S som salgs-/eksportdirektør.

Ny afdelingsleder i NIRAS Thomas Jensen (40) er ansat som afdelingsleder i NIRAS. Han er uddannet elektriker og diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i København og har i de senere år arbejdet i Rambøll som projektchef på området for vand- og spildevandsbehandling med primært fokus på renseanlæg – både nationalt og internationalt. I 2010 blev Thomas Jensen kåret som årets unge rådgiver i Europa (EFCA YP) med et projekt omkring energi- og procesoptimering af forsyningssektoren i Lolland Forsyning. For NIRAS skal Thomas Jensen nu stille sig i spidsen for en nyoprettet afdeling, og dermed er han med til at sikre fortsat vækst inden for rådgivning om renseanlæg og spildevand i forsyningssektoren såvel som i industrien.


Gør det enkelt

Piccas intuitive brugergrænseflade version 2019: ISA 101 SCADA / HMI spildevand #2/19  89


Planlagte aktivi­teter i 2019

Ny kollega?

Har du fået en ny kollega, der skal arbejde med spildevand? Så send endelig foto plus tre-fire linjer om vedkommende til red@stf.dk

Nye produkter?

90  spildevand #2/19

Vidste du, at du som leverandør til spildevandsbranchen har mulighed for at få bragt dine produktnyheder i Spildevand ganske gratis? Eneste krav er medlemskab af Spildevandsteknisk Forening. Send foto og cirka 150 ord om det nye produkt til red@stf.dk

Stjernholm A/S · Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk www.stjernholm.dk

Slamflokkens Døgn: 14.-15. maj 2019 Årsmøde: 6.-7. juni 2019 Planlægning af Døgnkursus: 22. august 2019 Industridag: 17. september 2019

Døgnkursus: 8.-9. november

Artikler modtages med glæde Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Forenings medlemsblad. Ligger du for eksempel inde med viden eller erfaring, som andre i spilde­vands­branchen kunne have gavn af er der udviklet nye teknolo­gier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk.

Spildevand – deadline og udgivelser 2019 Handling

Dato

Tekst-deadline nr. 1 - 2019

11. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2019

25. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 11

Tekst-deadline nr. 2 - 2019

8. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2019

29. april

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2019

24. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2019

8. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2019

16. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2019

30. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2019

11. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2019

25. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

Bemærkninger

Af hensyn til Årsmøde 6.-7. juni uge 23

Af hensyn til Døgnkursus 8.-9. november


Vi forstår udfordringen om at finde den rette balance mellem anlægseffektivitet samt overholdelse af industristandarder og lovkrav.

OBSERVERE + ØKONOMISERE Du opfylder dine effektivitetsmål og reducerer omkostningerne uden at gå på kompromis med vandkvaliteten.

spildevand #2/19  91

Optimer dine processer med vores omfattende portefølje af måleinstrumenter:

Micropilot FMR20: Niveauradaren, som er den mest kompakte radar på markedet, reducerer omkostningerne ved brug af enkle Bluetooth® funktioner.

Vil du vide mere? www.dk.endress.com/vand&spildevand

Promag L 400: Den populære magnetiske flowmåler, med Heartbeat funktion, WLAN og med mulighed for at installere uden respektafstande.

Turbimax CUS51D: Den selvrensende, prekalibrerede Memosens turbiditetssensor letter idri�sættelse og vedligeholdelse.


ENGINEERED TO WORK

SMP Magasinpost ID-NR.: 42793

Vogelsang X-Ripper:

Simpel vedligeholdelse, lavt energioptag

• Robust teknologi til pålidelig beskyttelse mod tilstopning i pumpestationer, rørsystemer, kanaler osv. • Effektiv beskyttelse af pumper og system­ komponenter mod tilstopning, blokeringer og skader. • Kan leveres som, dykkede, tørt opstillede, til rørtilslutning og kanal med guide­system. • Patenteret knivrotor aksel. Skåret i et stykke, ingen mellemskiver, lejer på lange udgaver. • Særdeles fordelagtig pris på ny. Når din eksisterende macerator af andet fabrikat skal renoveres vil det ofte kunne svare sig at købe en Vogelsang X­Ripper i stedet for at renovere.

Industriparken 2, DK-6880 Tarm, Tlf. +45 9737 2777, info@vogelsang-as.dk