Spildevand #2 2020

Page 1

ÅRSMØDE 2020 AFLYSES… Covid-19 har ramt verden En ny generation unge ingeniører venter i kulissen Rekordregn, overløb og oversvømmelser

spildevand

Fra redaktøren: Spildevand under Covid-19

#2

Maj 2020

Covid-19 har fyldt ALT i den sidste tid. Også i spildevandsbranchen. Og det skal det også. Verden over er hundredtusinder af mennesker døde, millioner er syge og vores hverdage vendt op og ned. Oprindeligt var temaet for dette nummer rekordregn, oversvømmelser og overløb, og vi berører også stadig de emner. Men det er Covid-19, der fylder. For det har spredt sig over hele verden - også i vores. Driftsopgaver er nogle steder sat på pause, drifts­medar­bejdere alle steder delt op i hold uden fysisk kontakt, og vi har som samfund måttet indrette os efter nye krav om at holde afstand, kun at se meget få mennesker og i stor stil arbejde hjemme. Det har gennemgribende indflydelse på vores arbejde med og for med­borgere i lokalsamfundene, og det vil få samfundsøkonomiske konsekvenser langt ind i fremtiden. En udfordring i forbindelse med tilblivelsen af netop dette nummer af Spildevand har været at balancere en forholdsvis lang produktionstid med den hast, virkeligheden forandres med i øjeblikket. Derfor undskylder redaktionen på forhånd for steder i Spildevand, hvor virkeligheden har overhalet indholdet.


“Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

BYT-TIL-NYT spildevand #2/20

KAMPAGNE MAJ og JUNI 2020

2

FÅ KR. 3.325 for din gamle datalogger! (fratrækkes GEKKO listepris)

Vi tilbyder at købe din eksisterende datalogger retur ved ombytning til GEKKO. Vi tilbyder kr. 3.325,00 for din gamle datalogger. Fabrikat og stand er underordnet! Blot den virker og den leveres tilbage til os.

Anvend GEKKO til: • • • • • • • •

Overløbsregistrering med event-log Regnmåler med data til SRO Niveaumåling i åer og vandløb Niveaumåling i bassiner eller tanke Grundvandspejling Trykmåling på rentvandsledninger Alarm via on/off signal Svovlbrintemåling med CaNaRy

Wasys A/S - Langebjergvænget 18 - DK4000 Roskilde - Tlf: +45 72 21 79 79 - www.wasys.dk stf_2020.indd 5

20/04/2020 14.49


Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs

LEDER

SEKRETARIAT: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk REDAKTION: Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kilde­ angivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. BESTYRELSEN: Formand: Jacob Andersen,   Hjørring Vandselskab A/S Kasserer: John Pies Christiansen,   Tønder Forsyning A/S

BESTYRELSESSUPPLEANTER: Jens Jørgen Ploumann,   Vesthimmerlands Vand A/S Ivan Vølund,   VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre,  Tønder Ole Dissing,   Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau,   Vandmiljø Randers A/S

TEKST-DEADLINE: 29. juni 2020 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen: red@stf.dk ANNONCE-DEADLINE: 29. juni 2020 Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk KONTROLLERET AF:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.614 i perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN: 2446-1369 (trykt) ISSN: 2446-1377 (online) ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEFOTO: Foto: Hofor A/S

Jacob Andersen Formand, Spildevandsteknisk Forening Hjørring Vandselskab A/S

spildevand #2/20  3

BESTYRELSESMEDLEMMER: Karin Refsgaard,   Blue Kolding A/S René Hansen,   Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen,   Biofos A/S Jan Jørgensen,   SK Forsyning Pernille Lyngsie Pedersen,  RGSNORDIC

Jeg har altid haft et skævt forhold til beredskabsplaner, skønt jeg i årenes løb har været med til at fremstille en del af dem. Når vi laver en beredskabsplan, tager vi udgangspunkt i, hvad vi kan forestille os af trusler. Forhåbentligt starter vi med en risikovurdering, hvor vi beskriver og vurderer de forskellige risici, der kan forstyrre vores normale drift. Nogen af dem, vi finder, kan vi fjerne eller reducere ved at ændre vores drift eller investere i ændringer af vores produktionsapparat. For de trusler, vi står tilbage med efter at have fjernet, hvad vi kan fjerne, begynder vi så at beskrive afhjælpende handlinger. Vi vil også forsøge at beskrive, hvilke ressourcer vi har til rådighed. Ofte indeholder beredskabsplaner forholdsordrer i form af beskrivelser så som: Hvis hændelse xx indtræffer, så udfører du tingene på denne bestemte måde, og du inddrager nogle bestemte parter både internt og eksternt i afhjælpningen af driftsforstyrrelsen. Langt de fleste beredskabsplaner rummer som noget af det sidste et krav om dokumentation og orientering.   Det er alt sammen godt og velment, men alt for ofte spildt arbejde. Problemet med beredskabsplaner er, at der altid sker noget helt andet end det, vi havde forestillet os. I vores branche er beredskabsplanernes fornemmeste opgave at beskytte produktionsapparatet - inklusive os medarbejdere. Det er vores normale drift, der skal sikre folkesundheden og miljøet. Det er ikke beredskabsplanens opgave. Derfor bør vi tale mere om at have planer for at vende tilbage til normal drift efter en forstyrrelse end om beredskabsplaner. Det er en fantastisk lærerig proces at opstille en beredskabsplan, men når man er færdig med den, bør man i min optik beholde risikovurderingen og kommunikationsplanen og så smide midterdelen med alle forholdsordrerne væk. Når trusselsbilledet med tiden ændrer sig, så må man på den igen. Planen for at vende tilbage til normal drift er med andre ord altid under forandring.   På grund af Corona-pandemien står vi nu i en helt exceptionel situation, hvor næsten intet af det, vi har forberedt, kan anvendes. Jeg tror, at vi allesammen har oplevet uventede og overraskende hændelser før, men vi har aldrig stået i en situation, hvor manglen på vores vigtigste ressource - nemlig vores kolleger og samarbejdspartnere - har været den store udfordring.   Vi har en gammel kliché i branchen om, at det er nemt at drive renseanlæg: ”Fremstil et kendt produkt i godkendt kvalitet til aftalt pris, det er da nemt. Vi kender godt nok ikke råvaren, men det er vel ikke noget problem.” Den skal måske have en ny drejning. ”Det er nemt at drive renseanlæg, men vi kan godt nok ikke mødes for at hjælpe hinanden, som vi plejer, men det er vel ikke noget problem.”   Jeg er vildt imponeret over, at den helt og aldeles ukendte situation, vi står i nu, er blevet håndteret så flot og effektivt, som det er tilfældet. Uvant, udfordrende, mærkeligt, ensomt, kedeligt, svært, usikkert er blandt de mange ord, jeg har hørt om situationen, men at det er et problem at opretholde den normale drift, det har jeg ikke hørt. Jeg har ikke set en eneste notits i medierne om, at den kritiske infrastruktur, som vi er en del af, har været ramt af nedbrud på trods af den uhyggelige tilstand, vores verden er i for tiden. Jeg synes hele branchen i allerhøjeste grad fortjener ros og et klap på skulderen.   Derfor er det ekstra ærgerligt, at vi har været nødt til at aflyse Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde 2020 på Lynetten på grund af restriktionerne mod at mødes i store forsamlinger. Indtil vi kan mødes igen, må vi nøjes med at give os selv et klap på skulderen og sige: ”Det var godt gjort.”   Pas godt på jer selv. Jeg glæder mig til, at vi kan mødes igen.


22

ÅRSMØDET 2020: ÆRGELIG AFLYSNING NU EN REALITET

32

PORTRÆT: EN DAGLIGDAG MELLEM SKRIVEBORD OG LEGEPLADS

Covid-19 har tvunget BIOFOS og STF til at aflyse Årsmødet 2020. Biofos bliver i stedet vært i 2021, og det ser både STF og de frem til.

4

spildevand #2/20

IND HO LD

11

TEMA1: COVID-19 HAR RAMT (VORES) VERDEN Coronavirus har fyldt alt i vores hverdage og liv siden begyn­delsen af marts. Derfor får det også lov at fylde her. Spilde­vand ser på, hvordan forsyninger har arbejdet under Covid-19-krisen, og hvordan de kan hjælpe økonomisk ramte private, virksomheder og samarbejdspartnere med at komme ud på den anden side.

Der er mange mennesker involveret i at arrangere et årsmøde – og måske særligt de møder, hvor udfordringerne er store. Mød en af ansigterne bag arrangementet, Mia Schultze, kommunikationskonsulent for BIOFOS.


20

EN NY GENERATION UNGE INGENIØRER VENTER I KULISSEN

3

Vi var så klar til STFs Årsmøde 2020 hos Biofos

6

Status på Spildevandsteknisk Forenings arrangementer 2020 8 TEMA 1:

66

Et efterår og en vinter med rekordregn er afløst af et nærmest tørkeramt forår. Spildevand har talt med forsyninger og eksperter om, hvordan vi kan undgå overløb og oversvømmelser i en fremtid med stadig stigende og mere uforudsigelige regn­mønstre.

11

Forsyningsselskaber giver hjælpende hånd til 14 leverandører

Er eksponering for bakterier og coronavirus et arbejdsmiljøproblem på rensningsanlæg?

18

Spildevand kan afsløre det sande omfang af coronavirus-udbruddet

19

STUDERENDE I SPILDEVAND: Jeg bliver fremtidens grønne ingeniør

20

ÅRSMØDE 2020 AFLYST: Et årsmøde bliver til

22

TEMA2: REKORDREGN, OVERLØB OG OVERSVØMMELSER

Da Covid-19 sendte vores normale hverdag til tælling

Biofos: Danmarks største spildevandsvirksomhed 24

For klimaet og miljøet

27

PORTRÆT: I en tid hvor man skal navigere mellem skrivebord og legeplads

32

Årsmødeomtaler af udstillere (105 firmaomtaler)

37

Fra Vestjylland til USA

61

UNG I SPILDEVAND: Ung fagleder – Jens Munk-Poulsen

64

TEMA 2:

Hvis rør skal holde i 100 år…

66

Regnvandsbassinerne er udfordrede – af (u)almindeligt meget vinterregn

68

Hvordan påvirker overløb recipienter og dyreliv? 70

Pumpetræf en succes på trods af Covid-19-udfordringer

73

10 bud på pressehåndtering – til hverdag og i krisesituationer

74

KORT NYT

76

NAVNENYT 81 PRODUKTNYT 83 Planlagte aktiviteter i 2020

86

Deadlines og udgivelser 2020

86

spildevand #2/20  5

I umindelige tider er spildevands­ branchens ingeniører blevet om­talt som ”de sorte ingeniører”, men ikke mere, siger Anita Kadrija. Mød en målrettet ung kandidat­ praktikant fra Kolding, der brænder for at blive grøn ingeniør.

Leder


ÅRSMØDE2020 AFLYST V I VA R SÅ K LAR T I L STFs Å R S M Ø D E 2 02 0 H OS B I OFOS Spildevandsteknisk Forening deler i denne tid skæbne med mange hundrede arrangører af årsmøder, festivaller, koncerter, byfester, dyrskuer, sportsbegivenheder og andre såkaldte store forsamlinger, som alle har måttet aflyses som følge af Covid-19-situationen. Den 6. april traf Spildevandsteknisk Forening den tunge, men nødvendige, beslutning helt at aflyse STFs Årsmøde 2020.

6

spildevand #2/20

TEKST: SUSANNE BRANDT Et givent STF Årsmøde er flere år undervejs. Det begynder tre år i forvejen med en generalforsamlingsbeslutning om værtsskab. De første par år efter beslutningen om et givent årsmøde sker der ikke de store praktiske for­beredelser. Men det er typisk her, at de helt overordnede beslutninger om tidspunkt, varig­hed og lokationer træffes. Det sidste ca. trekvarte år inden selve afhol­­­ delsen bliver planlægningen derimod meget mere håndgribelig og intens. Der kommunikeres alment ud om årsmødet, der kommunikeres med leverandører til årsmødet, og der kommunikeres i særdeleshed med potentielle udstillere. Der tages imod standbestillinger i februar og marts måned. Der laves typisk standplan i april. De sidste måneder op til årsmødet er der især fokus på de besøgende og på den tekniske kommunikation med udstillerne.

Vi troede fuldt og fast på, at landet ville blive lukket op Alle involverede i STFs Årsmøde 2020 har fulgt hele Covid-19-situationen tæt. Ved nedlukningen, som blev meddelt d. 11. marts, blev vi naturligvis lidt bekymrede for vores kære årsmøde. Men med tre måneder til afholdelsen var vi sikre på, at situationen nok skulle nå at løse sig, for så længe kunne en influenza-lignende epidemi da umuligt vare… Vi arbejdede derfor ufortrødent videre med planlægningen af udstillingen. Alle udstillerne var således på plads, og kladden til årets standplan blev færdig den 6. april. Vi var helt sikre på, at pressemødet samme dag ville bringe gode nyheder om en gradvis genåbning af landet. Men vi blev klogere. På trods af at Covid-19 blev meldt under rimelig kontrol i Danmark, så var der som bekendt ikke gode nyheder til arrangører af såkaldt store forsamlinger, som alle over en kam blev forbudt helt frem til og med august måned.

Aflysning - og hvad så nu? Med regeringens forbud mod ”store forsamlinger” til og med august var der dømt krise- og hastemøde i Spilde­vandsteknisk Forening. Beslutningen om helt at aflyse STFs Årsmøde 2020 var den eneste reelt mulige, da vores plan B-dato i august jo nu også var udelukket. Det var en meget tung beslutning at aflyse årsmødet, men den var desværre nødvendig. Heldigvis var BIOFOS hurtigt ude med en ny invitation til Spildevandsteknisk Forening om i stedet at være vært for årsmødet i 2021. Spildevandsteknisk Forening har takket ja til denne invitation, som dog betød, at de forsyninger, som ellers skulle have været værter i hhv. 2021 og 2022, skulle være villige til at rykke et år længere ud i fremtiden. Det var de – heldigvis!

BIOFOS i 2021 Rent formelt skal generalforsamlingen godkende årsmødeplanerne, men det er en detalje, som næppe vil volde problemer. Vi tør derfor godt annoncere, at årsmødet i 2021 skal finde sted i København med BIOFOS som vært.

Den foreløbige dato er den 11. juni 2021, men der er en række hensyn til andre arrangementer og til forskellige leverandører, som lige skal falde på plads. Vi håber på at være klar med en endelig dato i løbet af få uger.

Vi satser på generalforsamling i uge 34 Selvom det er selve årsmødeudstillingen, som får både udstillere og gæster til massivt at deltage i STFs Årsmøde, så er det generalforsamlingen, som er det formelle fundament for årsmødet. Generalforsamlingen i sig selv er ikke nogen ”stor forsamling”, men da det i skrivende stund kun er tilladt at mødes maksimalt 10 personer i en forsamling, så er selve generalforsamlingen d. 12. juni 2020 også aflyst. Den foreløbige plan for afholdelse af STFs generalforsamling 2020 er i uge 34 i Kolding i forbindelse med planlægningen af STFs Døgnkursus 2020. Så snart der er klarhed omkring lempelse af forsamlingsrestriktionerne, melder vi mere præcist ud om generalforsamlingen.

Den 6. april traf Spildevandsteknisk Forening den tunge, men nødvendige, beslutning helt at aflyse STFs Årsmøde 2020. Aflysningen sker som følge af Covid-19-krisen, der har umuliggjort ”store for­ sam­linger” hen over sommeren 2020. Billederne her er fra Årsmødet 2019 i Hillerød.

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


0 D-Eye® og D-Log® Det perfekte makkerpar til overvågning af overløb! Kombineret med en D-Log® datalogger giver kameraet et perfekt visuelt overblik over overløbet

spildevand #2/20  7

D-Eye® monteres nemt ved overløbsbygværket

Der tages automatisk billeder under- og efter overløbet. Det sikrer bl.a. store besparelser til inspektion af riste

• • • • • •

Batteridrevet eller til fast strøm Nem installation og montering Unik opvarmning af linsen til fjernelse af kondens Online via GPRS (uafhængig af teleudbyder) Alarm SMS og billeder ved overløb eller ”on demand” Online data, billeder, grafer og rapporter via DANOVA® dataserver, eller direkte til SRO/SCADA


Status på Spildevandsteknisk Forenings arrangementer 2020 Ved redaktionen af dette blads afslutning var status på STFs arrangementer følgende:

spildevand #2/20

STFs industridag i april 2020 blev aflyst – intentionen er en ny dag i efteråret 2020, men dato er pt ikke besluttet.

Slamflokkens døgn i maj 2020 er aflyst – arrangementet er udskudt til foråret 2021, hvor det forventes gennemført primo maj.

STFs årsmøde i juni 2020 er aflyst

8

– arrangementet er udskudt til 2021, hvor det forventes gennemført den 11. juni.

Generalforsamlingen, som skulle have været afholdt i forbindelse med årsmødet, afholdes i stedet torsdag den 20. august 2020 – i forventning om at forsamlingsforbuddet til den tid er lempet, således at op til 50 mennesker betinget kan samles. Generalforsamlingen tilstræbes afholdt i umiddelbar tilslutning til planlægningsmøde vedr. STFs døgnkursus samme dag.

Planlægningsmøde vedrørende STFs døgnkursus 2020 afholdes den 20. august i Kolding med inviterede deltagere – Mødet afholdes under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet til den tid er lempet, således at minimum 25 mennesker betinget kan samles. Der skal samtidig være rimelig sikkerhed for, at selve døgnkurset i november - rent størrelsesmæssigt - kan gennemføres.

Rådnetanksnetværksdag den 22. september 2020 er aflyst – arrangementet er udskudt til 2021.

STFs døgnkursus i Kolding den 6.-7. november 2020 gennemføres – forudsat at forsamlingsforbuddet til den tid er lempet, således at op til 500 mennesker betinget kan samles.


TØRSTOFMÅLING I SPILDEVAND Model TS fra Valmet

Montering mellem flanger – Fås fra DN50 til DN300 Enheden er basiskalibreret ved levering Model TS har ingen bevægelige dele – i praksis ingen vedligehold Kontinuerlig tørstofmåling der fører til optimeret polymerforbrug

Member of Summit Group www.liscotech.dk | sales@liscotech.dk | +45 39 90 39 05 | Stamholmen 147 DK-2650 Hvidovre Danmark

spildevand #2/20  9

Typisk måleområde 0-10 % - mere end 15-17 % TS – kontakt LISCO Typisk målenøjagtighed ± 0,1% TS Høj gentagelsesnøjagtighed ± 0,01%


BESKYT NATUREN MOD KLOAKKEN - BESKYT KLOAKKEN MOD NATUREN

10  spildevand #2/20

GRØNBECH & SØNNER KAN HJÆLPE MED LØSNINGER TIL KLIMASIKRING VED AT øge volumen i din kloak/bassin sætte rist på overløbet rense op efter overløb/opstuvning sikre kloakken mod stormflod/tilbageløb Og vi kan hjælpe med både at finde løsningen og levere et projekt!

+45 33 26 63 00 linkedin.com/company/gronbechsonner/ www.g-s.dk


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre

Da Covid-19 sendte vores normale hverdag til tælling Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Siden 11. marts har meget lidt været som sædvanligt. Faktisk har livet for langt de fleste i Danmark og verden væretVaskret usædvanligt.Host Som arbejdsgivere for medarbejdere i kritiske funktioner har landets dine hænder tit eller nys i dit ærme Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme eller brug håndsprit dog på –en ikkeeller dine hænder brug håndsprit til at fungere. – ikke dine hænder spildevandsforsyninger anden måde skullet have eller hverdagen Det er lykkes fra Frederikshavn til Ærø og Horsens via Køge til København. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: HOFOR, ÆRØVAND A/S, SAMN FORSYNING APS, KLAR FORSYNING

Nedenfor fortæller en laborant, to direktører samt en drifts- og en forsyningschef fra fem hjørner af Danmark om dagene og ugerne, hvor deres normale hverdage blev sendt til tælling.

11. MARTS 2020: Op ad dagen begynder det at gå op for direktører, drifts- og forsyningschefer, at de skal støve beredskabsplanerne af eller udarbejde nye. Om aftenen ved de, de har en dag eller to til at færdiggøre deres nødplaner, og at de skal tage højde for, at mange medarbejdere skal arbejde hjemmefra. Planerne skal garantere stabil drift af vand- og spildevandsforsyninger landet over.

En helt ny situation Udgangspunktet for lederne af de forsyninger, Spildevand har talt med, er at få isoleret kritiske medarbejdere og mindske smitterisikoen medarbejderne imellem. Samtidig skal de dog garantere driften af renseanlæg og pumpestationer samt udføre nødvendige projekter, derfor var en decideret Covid-19­

Hold afstand - bed andre tage hensyn

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

sst.dk/corona coronasmitte.dk

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

Hold afstand - bed andre tage hensyn

sst.dk/corona

I København er vejene pludselig tomme. Det har givet HOFORs folk gode muligheder for at holde fast i planlagte projekter og reparationer af forsyningsnettet og nogle steder mulighed for at få klaret reparationer og anlægsprojekter, som er svære at udføre med normal trafik.

beredskabsplan nødvendig, fortæller Ole Balch Petersen, drifts­c­hef for spildevand, HOFOR. -­ Den 11. marts sætter jeg mig ned og begynder at skrive en Covid-19-bered­ skabs­­plan. I HOFOR er vi ISO9001-cer­tifi­ ceret og har naturligvis en beredskabsplan, som redigeres hvert år. Vores eksisterende beredskabsplan er dog meget operationel – og jeg tror ikke, nogen af os nogensinde har oplevet en pandemi. Jeg har derfor kun beredskabsprincipperne at tage udgangspunkt i. Planen blive godkendt torsdag og iværksat fredag morgen, og vi har kørt efter den lige siden. Heller ikke hos Forsyningen i Frederikshavn ligger en brugbar plan parat, men det får forsyningschef René Hansen hurtigt lavet om på i samarbejde med lederne på de tre renseanlæg i Skagen, Sæby og Frederikshavn. På Ærø har direktør Jesper Theilmann Andersen nok en plan, da forsyningen er ISO22000-certificeret, men som ved de andre forsyninger forbereder den

ikke ÆrøVand A/S på Covid-19. Og med blot syv medarbejdere - inklusiv ham selv - er det en udfordring at få kravene til sikker drift til at gå op med ressourcerne.

På Ærø har den helt store udfordring for direktør Jesper Theilmann Andersen været at opdele sine seks medarbejdere, så de garanterer forsynings­ sikkerheden til øens borgere. Alt andet end præ­ ventiv drift er lukket ned, for hvor med­arbejderne normalt ”laver lidt af hvert”, så er de nu opdelt i hold uden fysisk kontakt mellem holdene.

spildevand #2/20  11

Forud for onsdag den 11. marts havde nogle spildevandsforsyninger en opdateret beredUndgå håndtryk, kindkys Vær opmærksom på og kram – begræns den rengøring – både hjemme skabsplan; andre havde ikke. Lige meget fysiske kontakt og på arbejdspladsen hvor meget arbejde, der var lagt i en nødplan for driften rundt om, kunne intet dog have forberedt direktører og driftschefer coronasmitte.dk på den totale nedlukning af Danmark, som statsminister Mette Frederiksen annoncerede samme aften på pressemødet. Derfor blev der i dagene og ugerne efter travlt på landets forsyninger, men fra nord til syd og øst til vest er det lykkes at komme igennem Covid-19-krisen med normal drift og enkelte steder endog mulighed for at få lavet ellers vanskelige renoverings- og anlægsarbejder.


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre

12  spildevand #2/20

alt 1250 medarbejdere finder det svært dem, der er på deres hold. Forsyningerne - Vi plejer jo at lave lidt af hvert alle samNy coronavirus spreder sig typisk på steder med mange Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange at være sådråber meget Hvis beder også medarbejderne om at respekmen, menmennesker det kan vi ikke i øjeblikket. bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. mennesker bl.a. via håndtryk og små fraalene. hoste og nys. nu de bor Beskyt selv og andre med disse gode råd. Beskyt dig selv og andreog med gode råd.kommer på arbejalene sådisse heller ikke tere forbuddet mod at se hinanden udenfor Derfor kan vi kun køredigpræventiv drift. de, så forstår jeg godt, at det kan være arbejdstiden. Medarbejderne er delt op i to hold, to ensomt. Jeg kan også godt mærke det. medarbejder på spildevand og to på vand Derfor har vi indført daglige telefonmøder – de to i administrationen er skiftevis på Vi skal arbejde sammen alene på op til 30 minutter, hvor vi via nettet kontoret en uge og hjemme en uge, og Hver anden uge sidder Henriette Andersen kan ”mødes” og diskutere dagens opgaver så er der mig. Jeg arbejder så vidt muligt nu hjemme og arbejder og hver anden uge og snakke privat. hjemme, men går også i drift, forklarer er hun på laboratoriet på Køge-Egnens Jesper Theilmann Andersen. Renseanlæg under KLAR Forsyning. Når hun Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme eller brug håndsprit – ikke dineer hænder eller brug håndsprit – ikke dine hænder på laboratoriet, vil en af hendes kolleger bringe spildevandsprøver fra KLARs 10 renseanlæg ind til analyse, men hvor de tidligere fik sig en snak, så stiller vedkommende nu bare prøverne udenfor døren.

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

Frokostpausen i Vandhuset i Horsens afvikles coronasmitte.dk forskudt, således at den ene halvdel af medar­ bejderne holder frokost fra 11.30-12.00 ved bord 1 og 2, og det andet hold holder frokost fra klok­ ken 12.00-12.30 ved bord 3 og 4. Stoleop­stillin­ gen ved bordene er opsat skiftevis for at holde behørig afstand mellem frokostdeltagerne.

Nye arbejdsrutiner bliver også hurtigt implementeret i Horsens og Frederikshavn. Begge steder sender man stort set alle administrationsmedarbejderne hjem at arbejde fra fredag den 13. marts, og på samme tid inddeler man bemandingen i kritiske funktioner indenfor og udenfor hegnet. I Horsens foregår det således: - Vi inddeler driftspersonalet i otte hold. Vandforsyningen er opdelt i to hold og møder på to forskellige lokationer. Spildevand, Renseanlæg er opdelt i fire hold, møder på fire forskellige lokationer og har forskudte arbejdstider og endelig Spildevand, Transportanlæg er opdelt i to hold, møder på to forskellige lokationer og har forskudte arbejdstider. Selv ikke i kantinen må arbejdskollegerne sidde tæt, og kantineordningen er nedlagt, forklarer direktør for Samn Forsyning, Ole Texel.

UGE 12, 2020: Beredskabsplanerne falder på plads rundt omkring. Administrationsmedarbejdere arbejder hjemmefra med de udfordringer, det giver teknisk og familiemæssigt, og driftsmedarbejderne stopper med at arbejde sammen med deres kolleger - ud over

Hold afstand - bed andre tage hensyn

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

sst.dk/corona coronasmitte.dk

KLAR Forsyning består af fire forsyninger og har ca. 80 medarbejdere. Forsyningen dækker Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner. Laborant Henriette Andersen ses her på laboratoriet på Køge-Egnens Renseanlæg iført maske.

- Lige nu er vi ikke ret mange på arbejde ad gangen, og der er ingen fysisk kontakt imellem os. Hvis vi skal diskutere noget, foregår det over telefonen. På forsyningen sidder jeg i et storrumskontor, hvor der pt kun sidder to andre, så både der og i kantinen holder vi god afstand. Som Henriette Andersen i Køge er også Ole Balch Petersens medarbejdere ved HOFOR vant til de daglige snakke og omgangen med kollegerne. Nu sidder mange af dem hjemme, og nogen finder det svært at være væk fra arbejdspladsens sociale liv, fortæller driftschefen. - I første uge tænkte vi kun på alt det prak­tiske, men nu gælder det om at sikre med­ar­bejdernes psykiske ve og vel. Vores HR-afdeling fortæller, at nogle af vores i

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

Hold afstand - bed andre tage hensyn

Samn Forsyning er certificeret i vandsikkerhed, arbejdsmiljø og miljø, så beredskabsplaner er et velkendt begreb i Horsens. Alligevelsst.dk/corona kunne direktør Ole Texel ikke have forudset udfor­ dringen for forsyningen i forbindelse med Covid19-krisen. Her ses en 100% hjemmearbejdende Økonomiafdeling.

Hos Samn Forsyning er man også bevidst om de udfordringer, hjemmearbejde kan give. Derfor har man valgt at sende daglige nyhedsmails ud efter ledermøderne, så medarbejderne kan blive opdateret om den seneste udvikling og kommende tiltag. Derudover er det op til medarbejderne at holde kontakten til hinanden og være tilgængelige. For Ole Texel forstår godt, det kan være en udfordring med børnepasning oveni arbejde, og derfor har forsyningen lanceret et tilgængelighedsskema, som medarbejderne kan plotte sig ind i. - Vi forventer, at man arbejder 37 timer om ugen derhjemme. Går man sig en tur eller skal handle ind, så stempler man ud. Omvendt er der åbenlyse udfordringer ved en hjemmearbejdsplads, når resten af familien også er til stede, så vi ved, at det kan blive et problem.

UGE 13-16, 2020: På trods af de helt usædvanlige omstændigheder, så melder alle de adspurgte forsyninger om god, stabil drift og positive medarbejdere. Men før pressemødet med statsminister Mette Frederiksen den 30. marts ved ingen endnu, hvor længe nedlukningen af Danmark fortsætter.


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre i zigzag for at holde behørig afstand mellem pressemøde den 14. april, hvor statsministeHvem betaler for hjemsendelse? Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange

Det samme understreger Ole Balch Petersen og Ole Texel. De er overvældede over, hvor mange idéer medarbejderne selv er kommet med, og hvor fleksible de har været i en tid med enorme omvæltninger og megen usikkerhed – både indenfor og udenfor hegnet. Alle forsyninger har ikke blot lavet om på medarbejdernes hverdage, men også grebet ind i deres fritid ved at bede dem om ikke at ses med kolleger og venner i fritiden. Det er usædvanlige krav i en usædvanlig tid, som dog også afstedkommer positive oplevelser, fortæller Ole Balch Petersen. Københavns gader er nemlig nærmest tomme for biler i disse dage, og derfor kan hans medarbejdere i ro og mag få repareret rør og ledninger, som de normalt har svært ved at komme til. Dog ser han og de øvrige forsyninger frem til en mere normal hverdag, når Danmark efter påske igen – langsomt – begynder at lukke op.

UGE 17-…, 2020: Den 6. april indbyder statsminister Mette Frederiksen igen til pressemøde. Her fortæller hun, at Danmark efter påske langsomt lukker op. Mødet bliver fulgt op af endnu et

I Frederikshavn og Horsens, har ledelserne også valgt at påbegynde en gradvis tilbagevenden til mere normale tilstande. Hos Samn Forsyning afventer man dog konkrete anbefalinger fra myndighederne, før en tidsplan kan implementeres, fortæller Ole Texel. - I forhold til administrationen, så opdeles medarbejderne i to hold. Det ene hold arbejder hjemme i lige uger og arbejder i Vandhuset i ulige uger. Det andet hold arbejder modsat. Holdene opdeles i de forskellige afdelinger således, at der er størst mulig afstand mellem arbejdspladserne. Angående driften, er der ikke planlagt ændringer i den nuværende holdopdeling med de forskellige mødesteder og i de forskudte arbejdstider. Den nuværende plan for driftsafdelingen forventes fortsat i en længere periode. Når det kommer til frokostpausen i Vand­ huset i Horsens, så afvikles den forskudt og forsat med madpakkeordning, således at det ene hold holder frokost fra 11.30-12.00 ved bord 1 og 2, og det andet hold holder frokost fra klokken 12.00-12.30 ved bord 3 og 4. Stoleopstillingen ved bordene er opsat

Hos HOFOR har man ikke nogen medarbejdere, der er testet positiv for Covid-19. Nogle få medarbejdere blev sendt hjem præventivt, enten fordi de kom hjem fra en udlandsrejse eller er i en forhøjet risikogruppe - skulle Covid-19 ramme forsyningen. En medarbejder i driften er testet og en anden i karantæne efter en udlandsrejse (testen var negativ, og den karantæneramte er tilbage på arbejdet uden symptomer). På de resterende forsyninger, Spildevand har talt med, har man ikke kendskab til Covid-19 blandt medarbejderne.

spildevand #2/20  13

frokostdeltagerne. roser danskerne for at tage mennesker ansvar ogbl.a. via håndtryk Hos nogle forsyninger ogviai nogle funktioner mennesker bl.a. håndtryk og små dråber fraren hoste og nys. og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selvom og andre med disse gode råd. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd. vise samfundssind. Dog slår hun samtidig arbejder medarbejderne, selv de sidder På Ærø, har Jesper Theilmann Andersen fast, at Covid-19 fortsat er så alvorlig en hjemme. Andre steder og i andre stillinger er valgt at forholde sig afventende indtil trussel, og at genåbningen fra uge 17 skal man hjemsendt uden arbejde, da funktionen videre. Inden forsyningen vender tilbage til ske langsomt og kontrolleret. af en eller anden grund ikke kan udføres normal drift, har han nemlig brug for en klar hjemmefra. Flere forsyninger er derfor stillingtagen fra regeringen. Det fik han ikke begyndt at overveje, hvordan de kan mindEt skridt ad gangen fra pressemødet den 14. april, og derfor fortske omkostningerne ved at have flere medIngen af de forsyninger, Spildevand har sætter de seks medarbejdere og han selv arbejdere siddende hjemme hver anden uge. talt med til denne artikel, er vendt tilbage Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme håndsprit ikke dinetil hænder eller brug håndsprit – ikke dine hænder med at arbejde i hold, som de har gjort siden - Jeg har aftalt eller medbrug mine medarbejdere,–at deres sædvanlige hverdag efter påske. midt i marts. fra den 30. marts skal de til at bruge deres Borgerne opfordres fortsat til at ringe ferie, afspadsering og seniordage, når de eller maile frem for personligt at henvende – sidder hjemme. Da de ikke kan arbejde sig til kundeservice, og driftsholdene er Som nedlukningen lykkedes til UG i løbet hjemmefra, var der bred forståelse for det, fortsat opdelt i hold uden fysisk kontakt. af blot få dage, så er forsyningerne fra siger Jesper Theilmann Andersen. Opdelingen, regner Ole Balch Petersen med, Frederikshavn til Ærø og Horsens via Køge vil HOFOR fortsætte med en rum tid endnu. til København også optimistiske med hensyn Hold afstand Hold afstand Også i Frederikshavn - I driftsafdelingerne fortsætter vi indtil Undgå håndtryk, kindkys har René VærHansen opmærksom på Undgå håndtryk, kindkys Vær opmærksom på - bed andre tage hensyn - bed andre tage hensyn og kram – begræns den rengøring – både hjemme og kram – begræns den rengøring – både hjemme til genåbningen. Men det er en usædvanlig taget den første snak med tillidsmænd og videre vores nuværende beredskabsplan fysiske kontakt og på arbejdspladsen fysiske kontakt og på arbejdspladsen situation, og der findes ingen beredskabsplan samarbejdsudvalget. Han vil helst gå frivilog –bemanding – forventeligt frem til for genåbninger. Derfor vil de næste uger og lighedens vej, men ser gerne, at de medar10. maj - med mindre, der kommer nye måneder – præcis som de sidste - kræve en bejdere, der ikke er på arbejde, bruger af udmeldinger fra myndighederne. coronasmitte.dk sst.dk/corona coronasmitte.dk god portion fleksibilitet, iderigdomsst.dk/corona og mod fra deres afspadsering eller ferie. Efter første både ledere og medarbejdere for at hverdagen møde er der enighed om at implementere Anderledes forholder det sig med bemanlangsomt, men sikkert kan vende tilbage. forslaget på en fornuftig måde dingen af HOFORs planafdelinger, projektaf- Det har været utroligt dejligt at opleve, deling samt fællesfunktioner som IT, forrethvor positivt medarbejderne har reageret ningsudvikling, HR, økonomi med mere. Her på omvæltningerne. De har fra starten planlægger kriseledelsen i Vejlandshus en været medspillere, fortæller René Hansen. delvis åbning snarest.


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre

Forsyningsselskaber giver hjælpende hånd til leverandører

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Når man har muligheden, bør man hjælpe lokale virksomheder og leverandører, så man holder hjulene i gang i en krisetid, lyder det fra flere forsyningsselskaber. TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST / FOTO: FORS A/S Vask dine hænder tit

Host eller nys i dit ærme

14  spildevand #2/20

eller brug håndsprit – ikke dineud hænder Pengene har bedre af at komme at arbejde end at stå på kontoen, og derfor gør flere forsyningsselskaber, hvad de kan for at hjælpe med at sikre leverandørernes likviditet. Blandt andet fremrykker man betalinger af modtagne fakturaer og indfører straks-betalinger fremover.

Vask dine hænder tit

Host eller nys i dit ærme

eller brug håndsprit ikke dine hænder Forsyningsselskabet har en likviditet –på 80 mio. kr. i 2020, så man er velpolstret og direktøren understreger, at man ikke risikerer noget for kundernes penge, da arbejderne allerede er udført.

Folketingets beslutning om at fjerne anlægsloftet, hilser Søren Hjortsø Kristensen velkomment, men foreHold afstand Hold afstand løbighåndtryk, har detkindkys ikke påvirket gælder for Spildevand Undgå håndtryk, Det kindkys Væreksempel opmærksomFredericia på Undgå Værforsyningsselskabet. opmærksom på - bed andre tage hensyn - bed andre tage hensyn og kram – begræns den rengøring – både hjemme og kram – begræns den rengøring – både hjemme - I forvejen har vi et anlægsbudget på 120 mio. i og Energi A/S, der har fremrykket alle betalinger. fysiske kontakt og på arbejdspladsen fysiske kontakt og på arbejdspladsen 2020, og det er det største nogensinde. Så vi har Det sker i forlængelse af Fredericia Kommunes rigeligt med projekter i pipelinen i forvejen. Vi har Økonomiudvalgs beslutning om at give en hjælpende en 10-årig budgetplan, som indeholder anlægsinvehånd til de lokale virksomheder og leverandører. coronasmitte.dk sst.dk/corona coronasmitte.dk steringer for flere hundrede millioner kr., og vi over- sst.dk/corona - Mange lokale virksomheder er blevet ramt af vejer, om vi kan fremrykke anlægsprojekter, siger udbruddet af corona-smitten og har svigtende Søren Hjortsø Kristensen. omsætning, er presset på deres likviditet og har måttet afskedige medarbejdere. Mange af vores En række entreprenører arbejder på anlægsarbejder leverandører er små- og mellemstore virksomhefor forsyningsselskabet og har gjort det gennem hele der og har tit en tæt grænse på kassekreditten, corona-krisen. Man har indført skærpet hygiejne og siger Søren Hjortsø Kristensen, der er direktør for samtidig indført ekstra tilsyn med firmaernes arbejde. Fredericia Spildevand og Energi A/S. Centralrenseanlægget er Danmarks næststørste renseanlæg som følge af en række store industrivirksomOrdningen gælder alle modtagne fakturaer og dækheders placering i Fredericia. ker ydelser for 10 mio. kr., der allerede er leveret. Billedet er fra sidste sommer under coronakrisen over­ holder ansatte hos Fors og leveran­dø­rerne den nødven­dige afstand mellem ansatte.


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre - Vi har valgt at sige, at vi ser bort fra stramme tids-

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange planer på håndtryk grund af ekstra krav,ogvinys. stiller til, mennesker bl.a. via ogde smånye dråber fra hoste Beskyt dig selv andre med disse gode råd.ikke at presse hvordan manogmå arbejde. Vi ønsker

dem på en stram tidsplan, hvis vi risikerer, at det kan være en udfordring i forhold til smittespredning, siger Søren Hjortsø Kristensen.

Pengene skal ud og arbejde

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

coronasmitte.dk

Vær opmærksom på

Hold afstand

Eksisterende projekter, der var sat i søen inden krisen, er foreløbig kørt fornuftigt videre. Der har været meldinger fra rådgivere og entreprenører om udfordringer på bemanding, sådan at det kan påvirke tidsplanerne. Her har ForsVask A/Sdine meldt tilbage, at man accepterer hænder tit Host eller nys i dit ærme eller ikke dine hænder overskridelser, dabrug derhåndsprit er en god grund–til det.

Hurtig sagsbehandling I Horsens hjælper Samn Forsyning ApS (der består af Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S) også leverandørerne. - Vi ved, at mange - især små virksomheder - er pressede, og derfor harVærviopmærksom sat en række initiativerHold i afstand Undgå håndtryk, kindkys på - bed andre tage hensyn og kram – begræns den rengøring – både hjemme værk, lyder det fra Andreas Boesen, bestyrelsesforfysiske kontakt og på arbejdspladsen mand for Horsens Vand A/S.

andre tage hensyn hjemme Han tilføjer,rengøring atogdet er– både en fordel for alle- bed og dermed også på arbejdspladsen for forsyningsselskabet, at man også har velfungerende virksomheder i lokalområdet, når krisen er overstået. - Vi er samtidig begyndt at kigge på vores investeKonkret har Samn Forsyning for eksempel straks ringer for at se, om der er nogen, som vi kansst.dk/corona frem- coronasmitte.dk betalt alle modtagne fakturaer på udførte ydelser og rykke. Vi er faktisk kommet mere på forkant med samtidig ændret betalingsbetingelserne fremadrettet vores langsigtede planlægning end tidligere. Det for leverandørerne. Fakturaerne vil efter modtagelse gælder både fjernevarme- og spildevandsprojekter, hos Samn Forsyning følge det normale godkendelsessiger Michael Brandt. flow, men betalingen kan nu som udgangspunkt være leverandøren i hænde allerede tre bankdage efter I pipelinen lå i forvejen et par projekter, som man nu fakturagodkendelse. Normalt er betalingsfristen på har sat i proces. Det gælder indløbsbygværket på 30 dage over for leverandørerne. Bjergmarken Ressourceanlæg, der skal renoveres, og - Et andet hensyn til corona-krisen, som vi tager nu, det gælder renseanlægget i Viby Sjælland., der skal er, at vi behandler byggesager hurtigt, sådan at vi renoveres og opgraderes. ikke bliver stopklods i kommunernes byggesagsbe-

sst.dk/corona

Trods coronakrisen sætter Fors A/S reno­ veringen af ind­ løbsb­yg­vær­ket på Bjerg­marken Re­ssource­anlæg i gang.

spildevand #2/20  15

Også hos Fors A/S, der dækker kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde, har man valgt at fremrykke betalinger Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme eller håndsprit – ikke dine krisen. hænder Den fremfor atbrug hjælpe leverandørerne under strakte hånd er blevet godt modtaget i erhvervslivet. - Vi ønsker at give en håndsrækning til de mange virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, som kan blive hårdt ramt af krisen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte op om erhvervslivet, siger administrerende direktør Michael Brandt fra Fors A/S.

Fjernelse af anlægsloftet har endnu ikke berørt forsyNy coronavirus spreder sig typisk på steder med mange ningsselskabets men detdråber kan ske, hvis og nys. menneskerplanlægning, bl.a. via håndtryk og små fra hoste Beskyt dig selv og andre med disse kommunerne beslutter sig for at udnytte degode nye råd. muligheder til for eksempel at sætte gang i klimatiltag.


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre handlinger, nu hvor kommunerne har besluttet at

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange behandle dem hurtigt. kommer mennesker bl.a. via håndtryk og småDet dråber fra hosteprivate og nys. borgere Beskyt dig der selv og andrevil med disse gode råd. til gode, gerne have gennemført forskellige

projekter og samtidig hjælper det mindre håndværksmestre til at have noget at lave, forklarer Andreas Boesen.

16  spildevand #2/20

Fremrykker investeringer

påske besluttet at fremrykke investeringer. Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange - Vi kigger nu påbl.a. investeringsplanen 2021 2022 mennesker via håndtryk og småfor dråber fraog hoste og nys. Beskyt digkan selvfremrykkes. og andre med Vi disse gode råd. og ser på, hvad der regner med, at det kan blive investeringer for et tocifret mio. beløb, som vi vil lånefinansiere indenfor de rammer, der er givet af Forsyningssekretariatet. Vi regner med at være klar med det snart, fortæller Per Holm.

Hos BlueKolding har man omorganiseret arbejdet for Glæde hos leverandører driftsmedarbejdere, som sørger for at holde kloakker Hos leverandørerne er der genereltHost tilfredshed med, Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme Vask dine hænder tit eller nys i dit ærme eller brug håndsprit – ikke dine brug håndsprit – ikke dine for hænder og pumper i gang. De arbejder nu hænder i mindre hold med at betalingereller er rykket frem, og at betalinger forskellige mødesteder og med mindst mulig direkte fremtidige opgaver sker straks, sådan som flere forsykontakt med hinanden. Det samme gælder de medningsselskaber har meldt ud. arbejdere, der sørger for at holde renseanlæggene i - Vi tilhører produktionsDanmark og er meget glade gang. De eksterne entreprenører på selskabets forfor tiltag som dem, forsyningsselskaberne foreskellige byggepladser - for eksempel i Lunderskov og tager. Vi kan ikke sige, at vi mærker dem direkte, Christiansfeld - arbejder fortsat. men vi mærker summen af tiltag. Vi kan se, at der Hold der afstand Hold afstand Vi laver kloakseparering skal kan komme et neddroslet privat marked, og derfor Undgå håndtryk, - kindkys Vær opmærksom påi Christiansfeld, Undgå håndtryk, kindkys Vær opmærksom på - bed andre tage hensyn - bed andre tage hensyn og kram – begræns den rengøring – både hjemme og kram – begræns den rengøring – både hjemme sikre, at kloakkerne kan håndtere de stigende er det også glædeligt, når der bliver talt om at fysiske kontakt og på arbejdspladsen fysiske kontakt og på arbejdspladsen regnmængder, som klimaforandringerne medfører. fremrykke projekter, som først skulle være startet i Vi har haft et enkelt stop, fordi en medarbejder var 2021 og 2022, siger Peder Johansen, der er direktør under mistanke for corona. Da det viste sig som for kunder, marked og forretningsudvikling hos coronasmitte.dk sst.dk/corona coronasmitte.dk sst.dk/corona falsk alarm, gik arbejdet i gang igen, siger direktør entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen. Per Holm. Fjernelse af anlægsloftet for kommunerne og Projektfolk arbejder samtidig på at komme så langt Landsbyggefondens energirenoveringsprojekter er som muligt med kommende projekter, så man kan få andre elementer, der er positive for byggebranchen. gang i gravemaskinerne, så snart det er muligt. Dem, der tænker langsigtet, er vigtige for, at man - Vi gør, hvad vi kan, for at entreprenørernes maskikommer ud på den anden side, påpeger han. ner står i pit så kort tid som muligt, siger Per Holm. - Vi har jo været i gang under hele corona-krisen, men samfundets delvise nedlukning har da givet Dertil har man fremrykket betalinger, så alle modtagos udfordringer. Nu sidder jeg for eksempel på en ne fakturaer er betalt straks. Samtidig har man efter byggeplads, hvor vi spiser frokost i solen med to Fors A/S fortsætter eksisterende projekter. Samtidig ser man på hvilke investeringer, der kan rykkes frem for at holde gang i hjulene.


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre meters afstand imellem os. Der er mange restriktio-

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange ner,bl.a. men byggeledelser har været mennesker viahåndværkere håndtryk og småog dråber fra hoste og nys. Beskyt selvtil ogat andre gode råd. hensyn. Der rigtig dig gode tagemed dedisse nødvendige

er et flot sammenhold på byggepladserne, som har været nødvendigt for, at det hele skal lykkes, siger Peder Johansen.

Nødvendigt med nye investeringer

og kram – begræns den fysiske kontakt

rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

- bed andre tage hensyn

Stjernholm A/S leverer viden og maskintekniske løsninger til rensning af spildevand. 85%. af virksomhedens opgaver ligger pt. hos forsyningsselskaber,

coronasmitte.dk

Vask dine hænder tit

Host eller nys i dit ærme

håndsprit – ikkepå, dinehvad hænder Han fortæller,eller at brug virksomheden har kigget man har i ordrebeholdningen og er lykkedes med at opnå aftale med kunder om at fremrykke 10-12%. af opgaverne. Det glæder ham at opleve, at mange viser vilje til at hjælpe, så man kan holde gang i forretningen. - Men vi oplever også, at ikke alle forsyningsselskaber har været opmærksomme på at sætte nye opgaver gang. Man bør se på,påat man er Hold afstand Undgå håndtryk,i kindkys Værogså opmærksom andre tage hensyn og kram – begræns den rengøring – både hjemme mere fleksibel omkring udbudsregler her i en- bed krisefysiske kontakt og på arbejdspladsen tid, sådan at man faktisk lykkes med at sikre lokale virksomheder, så de også er der, når krisen en gang er ovre, siger Kaj Stjernholm.

sst.dk/corona coronasmitte.dk

sst.dk/corona

Billedet er fra sidste sommer under coronakrisen over­ holder ansatte hos Fors og leveran­dø­rerne den nødven­dige afstand mellem ansatte.

spildevand #2/20  17

Også Kaj Stjernholm, der er direktør og ejer af Stjern­ holm A/S, glæder sig over tiltagene. Virksom­heden Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme ellerhovedsæde brug håndsprit i Ringkøbing – ikkeog dine hænder har har 20 ansatte. - Men det hjælper trods alt kun så længe, vi har ordrerne. Jeg håber, det næste skridt er, at der bliver sat gang i nye opgaver. Derfor glæder det mig, når jeg hører BlueKolding sige, at de vil fremrykke investeringer. Det håber jeg, vi vil se hos flere forsyningsselskaber, for det kan virkelig rykke noget, Hold afstand siger Kaj Stjernholm. Undgå håndtryk, kindkys Vær opmærksom på

og da disse ifølge Kaj Stjernholm generelt er gode Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange betalere,mennesker har han bl.a. foreløbig ikkeog haft via håndtryk småudfordringer dråber fra hostemed og nys. likviditeten. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd. - Vi er en projektrelateret virksomhed og har aldrig været forkælet med lange kreditter. Så vi er vant til at holde likviditet hjemme i eget hus, sådan at vi kan betale vores medarbejdere i hvert fald seks måneder frem. Det er afgørende for en virksomhed, siger Kaj Stjernholm.


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre

Er eksponering for bakterier og coronavirus et arbejdsmiljøproblem på rensningsanlæg?

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

18  spildevand #2/20

TEKST: ANNE METTE MADSEN, DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ nu - mens epidemien er i gang - tage luftprøver på 25 SARS-Coronavirus-2 (herefter coronavirus) påvirker Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme Vask dine hænder tit Host eller nys i dit ærme eller brug håndsprit dine hænder eller brug – ikke dine hænder rensningsanlæg for håndsprit senere at kunne undersøge, om hverdagen for alle borgere– ikke i Danmark men særdeder er coronavirus i disse prøver. les den del af befolkningen, som må varetage et arbejde, hvor de er særligt udsatte for coronavirus. Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet og Små og foreløbige studier har påvist coronavirus i i at få udstyr tilsendt, så du kan tage to luftprøver, vil afføringsprøver fra inficerede patienter og endvidere vi gerne høre fra dig. Den ene prøve vil blive analysei spildevand på rensningsanlæg i USA og i Holland. ret for bakterier, og den anden prøve vil, når vi opnår Man ved endnu ikke, om coronavirus i spildevand afstand midler til det, blive analyseret for coronavirus. Vi vilHold afstand hverken iHold Danmark Undgå håndtryk, udgør kindkys et arbejdsmiljøproblem Vær opmærksom på Undgå håndtryk, kindkys Vær opmærksom på - bed andre tage hensyn - bed andre tage hensyn og kram – begræns den rengøring – både hjemme og kram – begræns den rengøring – både hjemme også meget gerne sende medarbejdere et elektronisk eller globalt set. På Det Nationale Forskningscenter fysiske kontakt og på arbejdspladsen fysiske kontakt og på arbejdspladsen spørgeskema om helbred relateret til eksponering for for Arbejdsmiljø påbegynder vi dette efterår et nyt bakterier og virus i arbejdsmiljøet. projekt om eksponering for bakterier og relateret helbredseffekter ved arbejde på rensningsanlæg. Vi coronasmitte.dk sst.dk/corona Henvendelse vedrørende projektet kan rette­s til: vil gerne udvide projektet til også at inkluderesst.dk/corona udsæt-coronasmitte.dk John Kerr White (Ph.d.-studerende) og Anne Mette telse for coronavirus, og dette skal vi søge midler til Madsen (seniorforsker) på amm@nrcwe.dk at gøre. Men det kan vi ikke vente på, så vi vil gerne


Ny coronavirus Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Beskyt dig selv og andre

Spildevand kan afsløre det sande omfang af coronavirus-udbruddet

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Analyser af spildevand kan også bruges som et tidligt advarselssignal, hvis virussen vender tilbage. TEKST: SMRITI MALLAPATY, NATURE (OVERSAT AF ANNA KLITGAARD) Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder

coronasmitte.dk

Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder

Tidlig advarselssystem

Infektionsbekæmpende foranstaltninger, såsom social afstand, vil sandsynligvis undertrykke den aktuelle pandemi, men virussen kan vende tilbage, når de nuværende foranstaltninger igen er ophævet. Rutineovervågning af spildevand kan bruges som et ikke-invasivt værktøj til advarsel, så ver- Hold afstand Undgå håndtryk, kindkys Værtidlig opmærksom på - bed andre tage hensyn og kram – begræns den rengøring – både hjemme denssamfundene er opmærksomme på eventuelle fysiske kontakt og på arbejdspladsen nye Covid-19-infektioner, siger Ana Maria de Roda Husman, der er forsker i infektionssygdomme ved the Et mere retvisende billede Netherlands National Institute for Public Health and Et renseanlæg kan behandle spildevand fra mere sst.dk/corona sst.dk/corona the Environment i Bilthoven. Instituttet har tidligere end en million mennesker, siger Gertjan Medema, der coronasmitte.dk overvåget spildevand for at påvise udbrud af noroer mikrobiolog ved KWR Water Research Institute i virus, antibiotikaresistente bakterier, poliovirus og Nieuwegein, Holland. Overvågning på denne skala mæslinger. kan give bedre estimater for, hvor udbredt coronavirus er end individuel testning. Det kan det, fordi Ana Maria de Roda Husmans forskningsgruppe spildevandsovervågning kan redegøre for dem, der ikke er testet og kun har milde eller ingen symptomer, opdagede spor af SARS-CoV-2 i spildevand i Schiphol Lufthavn i Tilburg kun fire dage efter, at Holland forklarer Gertjan Medema, der har opdaget genetisk bekræftede sit første tilfælde af Covid-19 ved hjælp SARS-CoV-2 materiale - viralt RNA - på flere rensaf kliniske test. Forskerne planlægger nu at udvide ningsanlæg i Holland. stikprøven til hovedstæderne i alle 12 provinser i - Sundhedsmyndighederne ser kun toppen af isbjerHolland og 12 andre steder, der ikke har haft bekræfget, siger Gertjan Medema. tede tilfælde. Gertjan Medemas gruppe fandt viralt RNA i byen Amersfoort, før der var rapporteret infekFor at bestemme omfanget af en given infektion i tioner i samfundet. en befolkning ud fra spildevandsprøver er forskerne nødt til at finde ud af, hvor meget viralt RNA, der Spildevandsovervågning er blevet brugt til at vurdere udskilles i fæces. Dernæst ekstrapoleres antallet af succes med vaccinationskampagner mod polioviinficerede mennesker i en befolkning ud fra koncenrus i årtier, siger Charles Gerba, en mikrobiolog ved trationer af viralt RNA i spildevandsprøver. University of Arizona i Tucson. Metoden kan også bruges til at måle effektiviteten af indgreb som social Dog hindres bestræbelserne på at overvåge virussen afstand, fortæller Charles Gerba, der har fundet spor af nedlukning af universiteter og laboratorier og den af SARS-CoV-2 i råt spildevand i Tucson. begrænsede tilgængelighed af reagenser til at udføre test. Reagenserne er de samme, som bliver brugt på klinikker, og de er allerede en mangelvare, siger Kyle Bibby, miljøingeniør ved universitetet af Notre Dame i Indiana.

spildevand #2/20  19

Mere end et dusin forskningsgrupper fra hele verden er begyndt at analysere spildevand for den nye coronavirus. Analysearbejdet er en måde at estimere det samlede antal infektioner i et samfund på, da de fleste borgere ikke bliver testet. Metoden kan også bruges til at opdage coronavirus, hvis den vender tilbage, afstand forskerne, der indtil fundet spor af Undgå håndtryk, påpeger kindkys Vær opmærksom på videre har Hold - bed andre tage hensyn og kram – begræns den rengøring – både hjemme virussen i spildevand i Holland, USA og Sverige. fysiske kontakt og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit


ST UD ER E ND E I SP ILD EVAND

Jeg bliver fremtidens grønne ingeniør I umindelige tider er teknikere i spildevandsbranchen blevet omtalt som ”de sorte ingeniører”, men ikke mere, siger Anita Kadrija. Hun tilhører en ny generation af unge, der søger branchen, for her kan de være med til at arbejde for et sundere miljø og en mere bæredygtig fremtid. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: ANITA KADRIJA

20  spildevand #2/20

Anita Kadrija på 26 år vil være ingeniør. Og ikke mindst grøn ingeniør. Drømmen koster, for hun har ikke mere SU, og derfor er hun flyttet hjem til sine forældre for at komme igennem det sidste år og har taget et studiejob – oveni kandidatpraktikken ved BlueKolding.

En af Anita Kadrijas ambitioner var at deltage i Lillebælt Halv­ maraton i år, men det er nu udskudt – indtil videre – til efteråret på grund af Covid-19.

STUDERENDE I SPILDEVAND I hvert blad dedikerer vi spalteplads til unge mennesker i spildevandsbranchen. Hvad laver de? Hvordan stiftede de bekendtskab med branchen? Hvilke tanker har de om fremtiden? Svarene får du her.

Fokus for Anita Kadrijas speciale er at undersøge opholdstiden og udviklingen af svovlbrinte i kloak­ systemer, da dette både giver lugtgener og er korroderende. Derved forkortes betonens levetid i kloaksystemet. Anita Kadrija tager udgangspunkt i BlueKoldings renseanlæg i Vamdrup, for efter forsyningen har nedlagt Lunderskov Renseanlæg, skal spildevandet nu rejse betydeligt længere. Dermed udvikles der mere svovlbrinte, hvilket er farligt for medarbejdere og skadeligt for infrastrukturen. Projektet gennemføres i samarbejde med Blue­Kolding, og målinger af svovlbrinte foregår med to sensorer en i gasfasen og en i væskefasen. - Miljø og bæredygtighed har spillet meget ind på mit studievalg. Derfor ser jeg vand og miljø som det perfekte arbejdsområde for mig. Nu har jeg så fået muligheden for at arbejde sammen med BlueKolding, og det giver virkelig god mening for mig.

- Miljø er mit hjertebarn, så det her med vand og spildevand - hvordan man laver hele processen så energieffektiv så mulig og udnytter vandet så godt som muligt - det er det, jeg vil arbejde med bagefter. Jeg vil være med til at skabe et grønt kredsløb, for vi skal passe på planeten bedst muligt. Netop det grønne er det Anita Kadrija og hendes medstuderende fra Aarhus Universitet vil kendes for. Og derfor vil de heller ikke længere ses som ”sorte ingeniører”, siger hun, men grønne. For det er klimaet, miljøet og det bæredygtige, de uddanner sig i og arbejder for at omsætte fra teori til praksis.

Indtil videre er Anita Kadrija halvanden måned inde i kandidatpraktikken, og hun har nydt opstarten, selv om hun lige nu som resten af landet er sat på standby af Covid-19.

Spildevand er en del af det grønne kredsløb På trods af coronaudfordringer er Anita Kadrija dog ved godt mod. For hun ved allerede nu, at hun har fundet den helt rigtige hylde og glæder sig til at arbejde med spildevandsområdet, når hun om mindre end et år er færdig med uddannelsen.

Anita Kadrija er 26 år og bor i Kolding. Hun har studeret diplom­ ingeniør i kemiteknologi på Aarhus Universitet og tager nu sin over­bygning til civi­lngeniør i IT-teknologi samme sted. Hun afslut­ ter uddannelsen i januar 2021.


SMART LØSNINGER

Xylem har taget hul på morgendagens løsninger, der skal hjælpe forsyninger med at nedbringe omkostningerne. Det være sig nedbrudsomkostninger, energiomkostninger eller optimering af ledningernes levetid - både for drikke-og spildevand. DirigoTM er den indbyggede ”hjerne” i vores mixere (4320, 4220) og pumpeløsninger (Concertor), der sammen med vores øvrige teknologier som f.eks. N-hjulet giver helt unikke fordele ift. energioptimeringer og forhindring af tilstopninger. Xylem har de seneste år opkøbt en række spændende teknologier, som vi nu introducerer på det danske marked. Den første er: Smart Ball. En elektronisk ”bold” man nedsænker i tryksatte drikkevand – og spildevandsrør, den kan så lytte sig til utætheder. En teknologi der meget præcist kan angive hvor man skal grave.

For salg i Danmark kontakt +45 43200900 eller besøg www.xylem.com/da-dk for mere information

spildevand #2/20  21

FRA XYLEM


ÅRSMØDE2 ET ÅR SMØD E BLI V E R T IL Selv om Årsmødet 2020 nu desværre er aflyst, så vil vi gerne anerkende det enorme arbejde, der ligger forud for STFs fagfestival. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: LARS ERIK HANSEN & ANNA KLITGAARD

22  spildevand #2/20

Lars Erik Hansen er 60 år og driftschef ved renseanlæg Damhusåen. Han har arbejdet for Biofos i halvandet år, og der før var han driftschef ved Faxe Forsyning i 10 år. Lars Erik Hansen bor på Lolland.

Lars Erik Hansens bevæggrund for at involvere sig i årsmøderne er at være med til at plan­ lægge arrangementerne og få adgang til en enorm kontaktflade i branchen. Han drives af nysgerrighed, og derfor nyder han at have tid til at tale med forsyninger og leveran­dører samt høre om nye produkter og tiltag. Årsmøderne giver ham også mulighed for at komme rundt i landet og se, hvordan de personlige møder, der skabes rum for i forbindelse med STFarrange­menter som Årsmødet, kan omsættes til samar­bejder og vidensdeling. Her ses han sammen med næstformand i STF, Karin Refsgaard, under Årsmødet 2019 i Hillerød.

Bag årsmøderne står ”Årsmøde­mafiaen” bestående af Lars Erik Hansen (Biofos), Frans Balzer Hansen (Niras) og Hans Regnersgaard (tidligere ABB). Desuden deltager STFs sekretær Susanne Brandt og værtsforsyningen også i planlægningn.

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


020AFLYST spildevand #2/20  23

I år har Årsmødet ud over lang behand­lings­tid for byggetilladelsen ved Køben­havns Kommune været udfordret af COVID­-19-krisen. Pandemien har nu en­de­gyldigt gjort det umuligt at afholde fagf­es­ti­va­ len, men Biofos er klar til at slå dørene op næste år.

Alle forsyninger kan byde sig til som vært for et årsmøde. Forud for STFs generalforsamling kan de kontakte Lars Erik Hansen, eller STFs sekre­ tær, for at høre, hvad værtskabet indebærer. Det er på generalforsamlingen, at de kommende års værter besluttes. Interesserede forsyninger skal regne med at investere mindst 100.000 kr. samt mandetimer i afviklingen af et årsmøde. Det er på tidligere generalforsamlinger besluttet at Mariagerfjord Vand og Kalundborg Forsyning skulle være værter i henholdsvis 2021 og 2022. Begge værtskaber bliver – efter aftale med de to forsyninger – skubbet et år grundet aflysningen af Årsmødet 2020.

Årsmødetidslinie Ansøgning

Aftaler

Interesserede forsyninger henvender sig til STF og laver derefter en pitch på generalforsamlingen i forbindelse med Årsmødet.

STF indgår aftaler med hoteller og andre lokale aktører.

Aftaler

STF indgår aftaler med underholdning, musik med videre til Årsmøde-festen.

3 år før

Standbestilling

Ugen op til…

”Mafien” mødes for at fordele stande, så alle ønsker tilgodeses. Der laves elplan og tegnes aftale med evt. vagtfirma.

”Mafiaen” mødes mandag morgen, måler standpladser op. Teltfirmaet kommer og sætter først indendørs- og siden udendørstelte op. Toiletvogne og infostand kommer på plads, og elektrikerne går i gang.

3 mdr. før

5 dage før

START

MÅL 11/2-2 år før 9 mdr. før Besigtigelse

Forsyning, STFs sekretær og Lars Erik Hansen (Biofos) mødes, fastsætter dato, besigtiger arealer, gennemgår hvidbogen og aftaler Årsmødets form.

Årsmødemafien .

Lars Erik Hansen (Biofos), Frans Balzer Hansen (Niras) og Hans Regnersgaard (tidl. ABB) udgør ”mafiaen”. De træder sammen, måler op og laver tegninger over udstiller­området. Sammen med forsyningen arbejder de med hvidbogen og fordeler ansvars­ områder. Der søges byggetilladelse og godkendelse af evakueringsplan.

Møder og kommunikation

”Mafien” mødes igen med forsyningen for at koordi­nere, den endelige plan aftales, og aftaler lægges fast. En kommunikations­plan aftales, og der laves input til Spildevand.

Afholdelse

Mafiaen er tidligt på pladsen, for at kontrollere de sidste detaljer, udstillere har adgang fra kl. 7.00, og kl. 09.00 slår de dørene op til udstillingen. Generalforsamlingen ligger om eftermiddagen, og derefter er der fest.

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


ÅRSMØDE2 BIOFOS: DANMARKS STØRSTE SPILDEVANDSVIRKSOMHED BIOFOS er større end alle de andre; hvert år renser vi cirka 120 mio. m3 spildevand for borgerne i hovedstadsområdet. Det gør vi langt bedre end gældende lovkrav, og så arbejder vi for fuldt tryk for at fremtidssikre forsyningsnettet. Velkommen til et indblik i BIOFOS.

24  spildevand #2/20

AF MIA SCHULTZE, KOMMUNIKATIONSKONSULENT I BIOFOS På mange måder minder BIOFOS om alle andre renseanlæg; vores kerneopgave er at rense spildevand efter gældende lovkrav og at reducere påvirkning af miljøet og klimaet. Alligevel er BIOFOS ikke som alle de andre; vi er nemlig Danmarks største spildevandsvirksomhed, og Renseanlæg Lynetten, som bliver vært for årsmødet 2021, er Danmarks største renseanlæg. BIOFOS er fordelt på tre renseanlæg; Lynetten på Refshaleøen i København, Avedøre i Hvidovre og Damhusåen i Valby. Vi renser spildevandet for 1,2 millioner indbyggere i hovedstadsområdet svarende til cirka 20 % af spildevandet i Danmark.

2019: Et godt år for vandmiljøet Der kommer meget – rigtig meget spildevand gennem BIOFOS’ renseanlæg. I 2019 rensede vi spildevandet langt bedre end gældende lovkrav. Det betyder blandt andet, at når forsommerens badegæster indfinder sig på de østsjællandske strande, kan de glæde sig over god badevandskvalitet. De gode resultater skyldes blandt andet, at vi har udvidet vores samarbejde med DMI, hvilket gør, at vi med større nøjagtighed kan forudsige, hvor meget regn- og spildevand der skal behandles på vores renseanlæg. - 2019 har vi også optimeret på en lang række processer, som øger vores rensekapacitet under spidsbelastning. Vi har blandt andet installeret slamspejlsmålere, som medvirker til at sikre gode udledningstal og en mere effektiv drift af vores anlæg. Det fortæller Rasmus Spange, nytiltrådt driftschef i BIOFOS.

Fuld fart på fremtidssikring af BIOFOS Der bliver stadig flere indbyggere i hoved­stads­ området. Alene i Københavns Kom­mu­ne forventes indbyggertallet at vokse med 230.000 frem mod 2045. Samtidig tyder meget på, at vi årligt skal reducere vores kvælstofudledning i Øresund med 200 tons. For at få det regnestykke til at gå op, skal vi øge vores rensekapacitet. Det gør vi gennem fem store projekter, som tilsammen danner Udbygningsplan 2025, og som har et budget på 1,1 mia. kroner.

De forbedringer, som følger med udbygningsplanen, vil øge vores rensekapacitet og reducere mængden af tvungen bypass, som har stor indflydelse på vores kvælstofudledning. - BIOFOS’ vision er, at vi aktivt vil bidrage til udviklingen i hovedstadsområdet. Det gør vi blandt andet ved at skalere op på vores kvalitet, så vi kan opretholde samme høje vandkvalitet, selvom vi i løbet af de næste 25 år skal håndtere væsentligt mere spildevand, siger Jan I. Henriksen, anlægschef i BIOFOS.

BIOFOS: Så stor er BIOFOS • Hvert år renser vi cirka 120 millioner m3 spilde­van­d • Vores totale rådnetankskapacitet er 60.000 m3 • I 2019 sendte vi i alt 24.699 tons ts udrådnet slam til forbrænding • I 2019 solgte vi energi svarende til 103.034 MWH

Særligt om Lynettens kapacitet: Så meget kan renseanlægget rumme Vandmængder • Anlægskapacitet 1.000.000 PE • Q-tørvejr 170.000 m3/dag • Q-max. (tilløb) 41.500 m3/time • Q-max. (biologi) 23.000 m3/time Volumen • Forristehus: 32.000 m3 spildevand/timen • Forklaringstanke: 19.200 m3 • Sand- og fedtfang: 3.450 m3 • BIO-P-tanke: 24.300 m3 • Luftningstanke: 147.000 m3 • Efterklaringstanke: 60.612 m3 • Udløbspumpestation (Propellerpumper) 4 stk. à 14.500 m3/ • Rådnetanke: 30.000 m3 • Slamforbrænding, fluid bed ovn 1 stk. à 2,35 t TS/time • Askedepot: 305.000 m3

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


020AFLYST BIOFOS’ hovedopland

BIOFOS ejes direkte eller indirekte af 15 kommuner i hovedstadsområdet. Vi modtager og renser spildevandet fra forsyningernes afløbssystemer i alle 15 ejerkommuner; Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk. Vores tre renseanlæg; Lynetten, Avedøre og Damhusåen har hvert sit opland.

spildevand #2/20  25

Om organisationen BIOFOS Fordelt på tre renseanlæg: Lynetten, Aved­ øre og Damhusåen er vi i alt cirka 165 medarbejdere. BIOFOS er en mangfoldig arbejdsplads med en stor gruppe medarbejdere, som har meget forskellige jobfunktioner og uddannelsesbaggrunde. Vi har for eksempel håndværkere, specialarbejdere, maskin­ mestre, ingeniører, kemikere og akademiske generalister. Den enkelte medarbejder er tilknyttet ét anlæg, men mange medarbejdere har deres daglige gang på flere anlæg. Det gælder blandt andet vedligeholdelsesafdelingen, som har rotationsordning mellem anlæggene. Medarbejdere, der arbejder på større projekter eller dem, som sidder i stabsfunktioner, rykker også rundt.

Fem delprojekter i Udbygning 2025 På både Renseanlæg Lynetten og Damhus­ åen etableres bundbeluftning i stedet for overfladebehandling, og pumpestationerne effektiviseres. På Renseanlæg Damhusåen etableres yderligere termisk hydrolyse af biologisk overskudsslam, vandlinjen optimeres inklusiv nye sekundærtanke, og eksisterende rådnetanke renoveres. ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


ÅRSMØDE2 BIOFOS og FN’s 17 Verdensmål

26  spildevand #2/20

Vi integrerer verdensmålene i vores strategi, så vores forretningsmål går hånd i hånd med FN’s Verdensmål. Vi fokuserer på de ver­dens-­ mål, hvor vi har en styrkeposition, så vi kan gøre en mærkbar forskel lokalt, regio­nalt og globalt. Derfor fokuserer vi på syv verdens­ mål, der integreres fuldt ud i vores strategi.

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


020AFLYST FOR K L I MAET O G M I L JØET I BIOFOS sender vi grøn energi tilbage til forbrugerne i form af biogas, bionaturgas, el og fjernvarme: Det er vores bidrag til at fremme den grønne omstilling. Faktisk solgte vi i 2019 næsten dobbelt så meget energi, som vi indkøbte. Få et indblik i BIOFOS’ grønne omstilling. AF MIA SCHULTZE, KOMMUNIKATIONSKONSULENT I BIOFOS

Sammen med resten af verden om at begrænse udledningen af drivhusgasser

I de senere år har vi testet en lang række metoder og tekniske løsninger, der har potentiale til at sænke vores udledning af drivhusgasser. Resul­ta­ terne er lovende, og derfor sætter vi nu barren ekstra højt. For at yde maksimal støtte til hovedstadsområdets grønne omstilling skal driften af BIOFOS gøres klimapositiv: Vi vil fortrænge mere CO2, end vi udleder – og målet er inden for realistisk rækkevidde.

Bag om produktionen af grøn energi Et af vores strategiske mål er at øge effek­tivi­teten af vores anlæg, så vi både opretholder vores høje rensekvalitet og sender endnu mere grøn energi tilbage til forbrugerne i form af biogas, bionaturgas, el og fjernvarme – en grøn energi, som direkte erstatter den sorte energi, som ellers ville være brugt. Vi har mere end 60.000 m3 rådnetanke. På Renseanlæg Lynetten opgraderes biogassen til energirigtig og grøn bygas, som er 40% CO2-neutral. Bygassen føres via gasrør ud til bygasbrugerne i København og på Frederiksberg. Sådan går det for sig, at bygaskunderne kan bruge energi­ rigtig grøn bygas for eksempel i deres bygaskomfurer. På Renseanlæg Avedøre opgraderes biogassen til bio-naturgas og sendes direkte ud i naturgasnettet. Det er

I 2019 satte vi to nye rådnetanke i drift, men tog også to ældre tanke ud af drift for at renovere dem. Vores produktion af biogas vil derfor først være på fuldt niveau i 2021, så vi får endnu en kraftig positiv stigning i energibalancen. Derudover vil et skifte fra energikrævende overfladebeluftning til bundbeluftning på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen udløse betydelige energibesparelser. Disse anlægsprojekter forventes gennemført i 2025.

Salget af energi tæt på dobbelt så stort som indkøbt energi

At genanvende de mange ressourcer i spildevandet er et af vores helt store fokusområder. Derfor arbejder vi ud fra en såkaldt cirkulær forretningsmodel. Vi er en del af et kredsløb, og vores aktiviteter har en direkte effekt på livet i hovedstadsområdet. Vi vil være med til at sikre en bæredygtig udvikling af området, så det er

BIOFOS har i flere år haft en positiv energibalance, og i 2019 satte vi ny rekord ved at sælge 173% mere energi, end vi indkøbte. Vores salg af energi var med andre ord næsten dobbelt så stort som vores indkøb.

Vores forretningsmodel er cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi.

spildevand #2/20  27

Som Danmarks største spildevandsvirksomhed har vi en særlig forpligtelse til at drive den grønne omstilling fremad. Vi har stort fokus på at gøre vores drift klimapositiv. Det passer særdeles godt til den nye klimalov, som forpligter Dan­ mark til at nedbringe sin CO2-udled­ning med 70% senest i 2030. Det samme gæl­der i forhold til Københavns målsætning om at blive verdens første klima­neutrale hovedstad i 2025.

HOFOR, der aftager og opgraderer biogassen til naturgas- og bygasnettet. Vores to store slamforbrændingsanlæg på Rense­anlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre er også enorme kilder til grøn energi. Når vi brænder spildevandsslammet i vores forbrændingsanlæg, udnytter vi overskudsvarmen til produktion af fjernvarme ved hjælp af effektive varmevekslere, som forsyner fjern­varmenettet i hovedstadsområdet. Faktisk udgør vores salg af fjernvarme cirka 40% af vores samlede salg af energi.


ÅRSMØDE2020 AFLYST attraktivt for erhverv, boliger, beskæftigelse, uddannelse, forskning og byudvikling.

Projekt VARGA: fremtidens miljøog klimavenlige renseanlæg

28  spildevand #2/20

Med støtte fra MUDP er BIOFOS nu sammen med ARC, EnviDan, Unisense og DTU Miljø i gang med et fyrtårnsprojekt VARGA (Vand Ressource Genvindings Anlægget). Fuldskalaprojektet skal skabe frem-

tidens renseanlæg, som udover at rense vand, skal udnytte res­sourcerne i affaldsprodukter til fremstilling af miljøvenlig energi fra biogas og samtidig levere et værdifuldt restprodukt, som kan anvendes til gødningsformål af fødevareproducenter og landbruget. Projektet vil fungere som et eksportvindue for demonstration af dansk ekspertise inden for vand – og miljøteknologier i spildevandssektoren.

CO2-balance 2019 for BIOFOS.

Energibalance 2019 for BIOFOS.

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


EN DRIFTSSIKKER LØSNING

GRUNDFOS PS.R 1700

Med en diameter på 1700 mm og en højde op til 6000 mm er den formstøbte spildevandsbrønd en af verdens største. • • • • • • • •

Præfabrikeret pumpestation – klar til nedgravning og tilslutning Sumpdiameter 1700 mm – en af verdens største formstøbte Højde op til 6 meter med intervaller på en halv meter Sikring mod opdrift for grundvandsspejl op til terræn Konisk banketbund – partikler og slam fjernes hurtigt og effektivt Bestykket med to pumper på autokobling Rørføring op til DN100 Konkurrencedygtig pris

Se og læs mere om det komplette program til spildevandsløsninger på grundfos.dk/broendfabrik

spildevand #2/20  29

GRUNDFOS PS.R.1700 PE-PUMPESTATION


30  spildevand #2/20

KEMI VIDEN TEKNOLOGI Norlex leverer komplette og innovative løsninger, der sørger for, at de kemiske processer og de tekniske systemer spiller sammen, så vores kunder opnår de bedste resultater i deres spildevandsrensning og vandbehandlingsprocesser.

INNOVATING ENVIRONMENT www.norlex.com • tlf. +45 4594 0994 • info@norlex.com


NY INNOVATION NORFLOC NF1 er et nyt produkt, der optimerer driften og kan erstatte jernklorid.

www.norlex.com/norfloc/

Forbedrede slamegenskaber Optimal efterklaring og øget kapacitet Langt mindre dosering

NORLEX CHEMICALS Kemi spildevand #2/20  31

NORLEX SYSTEMS Teknologi og systemer ALUMICHEM Produktion af fældningskemi WATERHOUSE Kemi Nordamerika

NORLEX.COM


32  spildevand #2/20


PORTRÆT

I en tid hvor man skal navigere mellem skrivebord og legeplads

Mia Schultze har nu været ansat i et halvt år hos Biofos, og det er især arbejds­opgaverne indenfor miljø og klima, som fylder i hendes hverdag, og som gør jobbet spændende.

TEKST: ANNE-SOFIE STORM WESCHE / FOTO: RASMUS OG MIA SCHULTZE ­­ Lige nu er intet, som det plejer at være. En virus har vendt verden på hovedet, og alt det, som vi for få dage siden tog for givet, er nu ikke længere en selvfølgelighed. Heller ikke dette portræt. Mia Schultze bliver inter­viewet hjemme over Facetime. Hun sidder i sit lille kontor med hvide skabe som bag­grund. Håret er sat op, og kaffekoppen er fuld. Klokken er halv otte om aftenen, og hun har lagt børnene i seng. Der er ro i hjemmet. Sammen med Rasmus er hun forældre til to, en pige på fire og en dreng på et. Coronavirussen har betydet, at de begge arbejder hjemme, så dagene er delt op i arbejde og leg. Underholdning og kontorarbejde: - Jeg har hjemmearbejdsplads nu, og i BIOFOS har vi derfor lavet en vagtplan, hvilket betyder, at jeg i ulige uger kan blive kaldt ind, men det skal være bidende nødvendigt, selvom det er lidt svært at forestille sig noget værre end det, vi står i nu. Situationen giver nogle skæve dage. I morges pustede jeg tyve balloner op og legede ballondans i stuen, derefter tog vi på legepladsen et par timer. Jeg har arbejdet hele eftermiddagen. Her til aften legede vi far, mor og børn i udestuen, og nu sidder jeg så ved skrivebordet igen. Det er vist bare en rimelig skør periode, vi alle skal igennem. Mia Schultze smiler lidt skævt gennem skærmen, for det er vitterligt en anden hverdag, end den hun plejer at have. Sammen har parret delt dagene op mellem arbejde og børnepasning. Selvom dagligdagen har fået et surrealistisk skær, så er Mia Schultze vant til en skiftende hverdag. BIOFOS er en virksomhed fordelt på tre renseanlæg, Lynetten på Refshaleøen, Avedøre i Hvidovre og Damhusåen i Valbyparken, og Mia Schultze veksler dagligt mellem de tre steder, dog ligger hendes kontor på Avedøre Holme. Hun har været ansat på BIOFOS i seks måneder, og hendes arbejdsopgaver er en blanding af det, man typisk kalder kommunikationsstrategisk og redaktionelt arbejde. BIOFOS’ nye strategi, som Mia Schultze er med til at implementere, løber fra i år 2020 til år 2025. Mia Schultze har, siden hun startede, haft en finger med i alle de enkelte led i den store kæde. Lige fra ordlyden til det grafiske udtryk, fra det printede materiale til den store lancering, ligesom hun efterfølgende har iværksat en række initiativer i forbindelse med implementeringen i organisationen. Strategien handler dybest set om at skabe et bæredygtigt vandmiljø, og det gør man blandt andet ved at

spildevand #2/20  33

Møder bliver holdt hjemme over Skype, og arbejdstiden glider over i fritiden. Dagene er ikke længere inddelt alene i en timemanager, men nu også i børnepasning og hjemmeskole. Mia Schultze er kommunika­ tionskonsulent for Biofos og arbejder i disse dage hjemmefra som de fleste andre. En af hendes mange opgaver i år har været det store årsmøde for Spildevandsteknisk Forening, som Biofos skulle være vært for. Men årsmødet er nu udsat til næste år, dog er det stadig Biofos og Mia Schultze, som afvikler det i 2021.


34  spildevand #2/20

integrere nogle af FN’s 17 verdensmål. Der er udvalgt syv i alt, som er følgende: Rent vand og sanitet, Bæredygtig økonomi, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats, Livet i havet og sluttelig Partnerskab for handling. - Man kan sige, at miljøet og klimaperspektivet fylder en del i strategien. Før i tiden betragtede nogen måske det at arbejde med spildevand som usexet og ildelugtende, men den nye strategi handler jo om at genanvende restprodukterne og udnytte ressourcerne, og derved bruge så meget grøn energi som muligt for at erstatte den fossile energi. Der er ret store fremtidsperspektiver i det, og derfor er det så interessant. FN’s verdensmål er ret centrale for vores arbejde, så vi forsøger meget målrettet at implementere dem og arbejde med dem. Fra min side af handler det om med kommunikative indsatser at bidrage til at skabe ejerskab hos medarbejderne, så vi sammen kan nå vores fælles mål. Og det er det, vi står midt i nu, og det er ret interessant. I virkeligheden findes der ikke typiske dage, for som Mia Schultze forklarer, så er ”vi i kommunikationsafdelingen også indimellem for eksempel ”et eventbureau”, fordi arbejdet som kommunikationsmedarbejder er langt mere end ”bare” at vedligeholde en hjemmeside og et intranet og skrive pressemeddelelser”. BIOFOS deltager på Folkemødet, i den store internationale vandkonference – IWA, Københavns Kulturnat og skulle jo så også have

afholdt det kommende Årsmøde 2020 (nu 2021). Og det er alle arrangementer, som Mia Schultze er dybt involveret i: - Jeg har mange bolde i luften, og det er det, der gør arbejdet så spændende. Jeg er blevet kastet lige ud i det, men det er sjovt, for det er så meget mig. Jeg har svært ved at lade være. Egentlig er der kun mig og så min chef, som også er chef for vores skoletjeneste, til at løse kommunikationsopgaverne, og netop derfor er der så meget gang i den. Vi vil mange ting og forsøger at gøre én ting ad gangen, men som oftest ender det med at blive til tyve ting ad gangen.

Fra styrelser til spildevandsbranchen Mia Schultze har tidligere blandt andet arbejdet ved Erhvervs­ styrelsen og Søfartsstyrelsen, og i alt har hun ti års erfaring som kommunikationskonsulent. Der er elementer i styrelsesarbejdet, som har givet Mia Schultze en grundlæggende forståelse for arbejdet i spildevandsbranchen, heriblandt de politiske aspekter, og da hun er vant til at arbejde i det offentlige regi, er skridtet til det kommunale ikke så stort. Udfordringen har derfor været al den nye viden, hun gerne vil tilegne sig indenfor spildevandsbranchen: - Jeg havde egentlig ikke nogen direkte forudsætninger for at skulle arbejde indenfor spildevandsbranchen, så der var en hel masse viden, som jeg skulle i gang med at tillære mig. Det er jo for mig en helt ny branche og samtidig en kæmpe dør, der åbner sig, og jeg bliver hele tiden klogere og har stadig enormt meget, jeg skal

I arbejdet såvel som i fritiden er det vigtigt for Mia Schultze at være til stede. Hun holder meget af at sætte projekter i gang, se dem udvikle sig og formidle dem til andre. Det samme drive bruger Mia Schultze i sin rolle som mor, og det er essentielt for hende, at hun og datteren på fire får alenetid sammen til at fordybe sig i alt fra samtaler til puslespil.


lære. Min ambition til at starte med var, at jeg skulle sætte mig godt ind i en masse, men virkeligheden blev, at jeg blev kastet ud i alle mulige opgaver, som jeg blev grebet af, så jeg er faktisk ikke nået til at fordybe mig i det spændende felt endnu.

Efter et halvt år på posten som kommunikationskonsulent hos BIOFOS er Mia Schultze fuldt ud bevidst om, hvad der gør jobbet så spændende: Miljø og klima på dagsordenen. At tænke sig, at man ved noget så simpelt som at trække ud i toilettet kan producere grøn energi. I de 30.000 m3 store tanke på Lynetten omdannes slammet fra spildevand til biogas, der opgraderes til bygas, som forsyner store dele af hovedstadsområdet. I tilsvarende tanke på Renseanlæg Avedøre udrådnes spildevandsslammet til bionaturgas, der forsyner naturgasnettet. Asken, der kommer fra forbrændingen af slammet, er rig på fosfor, og det arbejder vi på at trække ud til genanvendelse sammen med andre metaller. Desuden arbejdes der på at genanvende asken i beton og fliser, fordi det har vist sig at være langt mindre CO2-krævende. Det er initiativer som disse, der ifølge Mia Schultze gør det ekstra spændende at være på arbejde. Og hun forudser, at der indenfor de næste ti år kommer til at ske lignende tiltag: BLÅ BOG MIA SCHULTZE JOB: Kommunikationskonsulent ALDER: 33 år CIVILSTATUS: Gift med Rasmus, der er proces­ manager, sammen har de to børn, en pige på fire og en dreng på et. PRIVAT: Børnene, løb og yoga. Men det meste af fritiden foregår på legepladsen sammen med børnene. Coronaen har bevirket, at Mia Schultze og hendes mand, Rasmus, har hjem­me­ arbejds­plads. De har derfor lavet en vagtplan, hvor det skiftevis er foræl­dre­­ rollen og den pro­fes­sio­nelle rolle, der har førsteprioritet.

Den cirkulære økonomi handler kort fortalt om, at de vigtige ressourcer kan og skal genanvendes for at skabe og fastholde en bæredygtig udvikling. BIOFOS renser vandet for 15 kommuner i hovedstadsområdet, og det rensede spildevand ledes tilbage til vandmiljøet samtidig med, at ressourcer anvendes til at producere energi i form af biogas, og på den vis er cirklen sluttet.

Når verden vender på hovedet Pludselig vælter Mia Schultzes telefon, og jeg kan ikke længere se hende. - Hov, du væltede, det er fordi du stod ovenpå en ledning. Er du ok? Udbruddet kommer helt automatisk, ordene giver ingen mening, når man hører dem, men fordi situationen er skæv og lidt absurd, giver det alligevel mening. Vi griner sammen af uheldet. Det er befriende og gør, at skærmen imellem os forsvinder for et øjeblik. - Vi skal holde fødselsdag for min datter på søndag, men hvordan gør man lige det i de her Corona-tider? Jeg har allerede købt Frost-servietter og hatte, og min mand har planer om at lave en kæmpe kage, som vi skal servere over hækken til vores naboer – en alternativ måde at fejre fødselsdag på, må man sige. Familien bor i Sundby på Amager, og før børnene kom til, var det havsvømning, dans og veninder, der fyldte i Mia Schultzes fritid. For som hun selv pointerer, så er hun er gået fra at løbe halvmaraton til at bruge al energien på arbejde og børn. - Jeg kan bare godt lide at sætte ting i gang, og jeg kan se det karaktertræk hos min datter også. Hun siger hele tiden: ”Mor, jeg har en ide, nu skal du bare høre!” Den sætning kommer mange gange i løbet af en dag; der sker mange ting, og der kommer mange ideer. Vi er ved at være igennem interviewet, kaffen er drukket og telefonen har kun væltet et par gange. Begge er vi enige om, at det er en underlig tid, vi lige nu skal gennemleve. Spørgsmålet tilbage er, hvor længe det varer, og hvilke spor det sætter i os alle.

spildevand #2/20  35

Mia Schultze smiler igen, og selvom der er skærme imellem os, fornemmer man tydeligt energien og engagementet. Når man som hun arbejder med kommunikation, kræver det, at man ved og forstår, hvad man har med at gøre for at kunne gøre informationerne spiselige for alle medarbejderne og eksterne. Mia Schultze pointerer igen, hvor spændende det er, og at den viden, hun hver dag får, er med til, at hun kan formidle budskaberne. - Der, hvor jeg brænder igennem, og der, hvor jeg synes, det er sjovest at være på arbejde, er de dage, hvor jeg får mulighed for at opleve, at kommunikation kan gøre en forskel og rykke ved nogle ting. Det er meget, der skal sættes i gang og samtidig mange ting, der skal drives videre. Jeg trives med at være et sted, hvor ideerne kan udfoldes og køres. Og det er der, jeg for alvor mærker skiftet fra styrelserne til nu. Jeg er blevet mindre embedsmand i BIOFOS. Jeg får generelt mange ideer og kan godt lide at sætte mange ting i gang. Jeg involverer mig gerne og har derfor en stor kontaktflade i BIOFOS - kort sagt så gør det mig glad at gå på arbejde, især når der er nogen at udvikle ideer sammen med. Oftest bliver de taget imod med kyshånd, selvfølgelig er der indimellem modstand mod nye tiltag, og som ny rammer jeg jo ikke altid skiven, men generelt gider folk godt at lege med, og det er der, jeg brænder igennem.

- En væsentlig del af vores fortælling handler om at genanvende restprodukterne og udnytte ressourcerne. Det bliver alfa og omega for fremtiden, tankerne om den cirkulære økonomi og genbrug. Det er en god cirkel, at vandet skylles igennem og bruges igen, og det kommer til at fylde og definere os. Genanvendelse bliver fremtidens nøgleord.


36  spildevand #2/20

THINK neo

Enter a new world of process control. Sammen med nyheder indenfor vores kendte portefølje præsenteres ”SIMATIC PCS neo”, Siemens nye banebrydende Web-baserede Proces Kontrol System. SIMATIC PCS neo er bl.a. karakteriseret ved en både nem og sikker (IEC-62443) systemadgang fra Engineering til Monitorering over alle typer af betjeningsenheder, som understøtter HTML5 (også kaldet ”zero installation clients”). Læs mere på siemens.com/simatic-pcs-neo Unrestricted


Å R SMØDE OM TALE R A F UDST I LLE R E Spildevandsteknisk Forenings årsmøde d. 12. juni skulle have været et fagligt og socialt højdepunkt for hele spildevandsbranchen, og forberedelserne var fremskredne. Således var de følgende siders omtaler fra et bredt udsnit af udstillerne allerede på plads, da aflysningen skete. I respekt for udstillernes forberedelser og i håb om, at der – på afstand forstås – alligevel kan træffes konstruktive, faglige aftaler, har vi valgt at bringe de modtagne udstilleromtaler - uanset årsmødets aflysning. Brug nogle minutter på siderne, bliv inspireret og find måske en ny samarbejdspartner.

Opgravningsfri fornyelse af afløbssystemer

Driftsbesparelser omkring H2S-problematikken

ABC-Miljø, producent af H2S-måler H2SWARN samt doseringssystem BEHOV TILPASSET DOSERING. Denne kombination har givet Hedensted Spildevand over 70% besparelse på kemikontoen. H2S-WARN med Li-ion-batteri kan oplades eller tilsluttes solcelle. Instrumentet kan anvendes overalt, hvor der er behov for målinger. For eksempel ved: -  Borgerhenvendelser over lugtgener. -  Afdækning af svovlbrintekoncentrationer og problemer. -  Kontrol ved kemidosering, beluftning mm. -  Afsendelse af rensegris manuelt eller automatisk. -  Ofrelednings effekt mm. Høj forbindelsesstabilitet, måledata til SRO kan etableres, brugervenligt software.

Grøn energi til renseanlæg

Doseringssystemet BEHOV TILPASSET DOSERING styrer/reguler doseringspumpe ud fra svovlbrintemålinger samt software med algoritmer udviklet af Hedensted Spildevand, DME og ABC-Miljø. www.abc-miljo.dk

Aut. Rensegris til pumpestationer Spildevand transporteres over stadig længere strækninger gennem pumpestationer og lange trykledninger som en følge af nedlæggelse af mindre renseanlæg og udvidelser af kloaksystemet. Lange trykledninger giver ofte svovlbrinteproblemer med påvirkning af arbejdsmiljø og tæringer på anlæg og rør samt gener for omgivelser. Indvendige belægninger giver desuden højere strømforbrug til pumpning af spildevand. Rensning af trykledninger er blevet langt mere vigtigt, men det er en arbejdskrævende proces med relativt stort tidsforbrug. Dette er baggrunden for udviklingen af de automatiske rensegrisafsendere, som kan være medvirkende til automatisering og effektivisering af arbejdsprocesser, besparelser på el og kemikalier på CO2 neutral måde. svendborg-motor.dk

AEA tilbyder som totalentreprenør design, projektering og optimering af energianlæg til renseanlæg og vandværker med de nyeste teknologier for produktion af grøn el og varme til titusinder af husstande. Fokus på økonomi og mindst mulig miljømæssig belastning er naturligvis en selvfølge hos AEA. At kunne skabe grøn energi spiller en særdeles vigtig rolle for vores mål om energineutrale og CO2-venlige spildevandsrenseanlæg, og vi har derfor stort fokus på de teknologier, der gør det energiproducerende renseanlæg til virkelighed. Med en AEA 24/7 kundetilpasset serviceaftale sikrer vi vores kunder løbende vedligehold, så de er sikret en bæredygtig og fremtidssikret drift. aea.dk

Prøvetager, flow, niveau og logning Flowmåling, niveaumåling, prøvetagning, ana­ lysatorer til vandkvalitet og dataloggere. Aqua­ sense leverer instrumenter, udfører mindre projekter, samt udlejer udstyr til målekampanger. Vi hoster data og leverer hjemmesider, designet til dit behov. Vi arbejder med spildevand, drikkevand, i åer, søer og i havet. Skal du bruge en måling en dag, en uge, en måned eller et år, står vi parat. Vi er en lille agil virksomhed, der løser din opgave i tæt samarbejde med dig og dine kolleger. Vores leverandører er blandt verdens bedste på deres områder og internationalt anerkendte. Vi kombinerer teori, praktisk erfaring med sund fornuft. Egne værksteder og serviceteknikkere. www.aquasense.dk

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.

spildevand #2/20  37

Aarsleff Rørteknik opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi har mere end 40 års erfaring. Aarsleff Strømpeforing er en effektiv løsning til fornyelse af såvel vandrette som lodrette rør og ledninger i jorden. I år vil vi sætte fokus på vores effektive og økonomisk fordelagtige brøndfornyelse med en Aarsleff glasliner (PAA-G-LinerTM). Metoden er udviklet på baggrund af ønsket hos vores samarbejdspartnere om en hurtig, effektiv og økonomisk metode til fornyelse af brønde uden opgravning og længerevarende lukning af veje. Kom forbi vores stand og hør nærmere. www.aarsleffpipe.dk


38  spildevand #2/20

STRATEGISK DRIFTDIGITALISERING Forsyningerne råder over uendelige mængder af data: om kunder, henvendelser, vedligeholdsopgaver, pumper, ledninger og alskens udstyr etc. Alle ved, hvor svært det er holde styr på data, der gemmes i mange forskellige systemer. Og alle kender værdien af at have et fælles overblik over situationen i et stort forsyningsopland. I partnerskab med Tønder Forsyning tager vi strategiske skridt i digitaliseringen af driften. Kig forbi vores stand og se, hvordan du med sago-fonto®-platformen skaber et stærkt visuelt overblik – og hvordan du kan overvåge og styre alt fra pumper til mere enkelt måleudstyr – og holde samling på jeres mange data. www.artogis.dk

Kom forbi AxFlow’s telt AxFlow A/S tilbyder: • Pumper og neddelere til slam • Kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper • Kemikaliehåndtering med fadpumper • Riste for indløb og overløb • Vandbehandling med automatiske filtre • UV-lys og slamafvanding vha. filterpressere.

Kom forbi vores telt på Årsmødet og få en snak. www.axflow.dk

Din specialist i elektriske aktuatorer, aktuatorservice og automatisering AUMA Scandinavia har over 50 års erfaring som leverandør af elektriske aktuatorer og services til følgende markeder: Energi- og kraftindustrien, vand og spildevand, industri og marine samt olie og gas. Elektriske aktuatorer har en vigtig funktion til styring og regulering af strømme i rørsystemer, der er en del af procestekniske systemer. Vi har salgskontorer i Sverige, Danmark og Norge samt agenter i Island. AUMA er verdens førende inden for elektriske aktuatorer og står for høj kvalitet og pålidelighed. Produktsortimentet er bredt med alt fra små industrielle aktuatorer til store kraftværker med den nyeste kommunikationsteknologi. Besøg os, og vi vil fortælle dig mere. aumascandinavia.com

Energioptimeret bundbeluftning Ønsker I yderligere energioptimering af jeres bundbeluftning, så kig forbi BioMizings stand og få inspiration. BioMizing forhandler udover markedets bedste diffusorer fra den østrigske producent Aerostrip også den bedste reguleringsventil til luft fra den schweiziske producent, Eggers Iris-Valve. ET STÆRKT TREKLØVER – BioMizing, FLOWMASTER og IWAKI deler stand. På vores fælles stand vil der være muligt at stifte bekendtskab med en lang række kvalitetsprodukter samt møde vores kvalificerede medarbejdere. Vi byder på gode oste, vine og vand. www.biomizing.dk

KEMI SPILDEVAND

Beskyt beton i spildevandsanlæg MasterSeal 7000 CR er baseret på den innovative XolutecTM-teknologi fra Master Builders Solutions - BASF A/S, og er den ideelle løsning til vandtætning og beskyttelse af betonkonstruktioner og kloakker, der anvendes til spildevandsbehandling. Fordele ved MasterSeal 7000 CR: • Hurtig og nem påføring med rulle eller sprøjte ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C • Fremragende hærdeegenskaber betyder hurtig genoptagelse af driften • Specificeret kemikalieresistens inklusive høje koncentrationer af biogen svovlsyre • Revneoverbyggende for revner op til 0,7 mm • Maksimal fugttolerance inklusiv påføring på fugtige underlag www.master-builders-solutions.basf.dk

Brenntag Nordic A/S leverer KEMI til drift af spildevandsanlæg og biogasanlæg. • Fjernelse af H2S, siloxaner og VOC i biogas med aktivt kul • Polering af spildevand med aktivt kul • Oxidationsmidler og GODKENDTE biocider til desinfektion • Flokkuleringsmidler og polymerer til slamafvan­ding • Jernprodukter til svovlbrintebekæmpelse PIX • PAX til fældning af phosphor • Eddikesyre, glycoler, ethanol, methanol og Brentaplus til denitrifikation • Syrer og hypoklorit godkendt efter Biociddirektivet til MBR-anlæg • Syrer til rensning af beluftningsdyser, tromlefiltre og membraner. Ring til Bjarne Nyborg Larsen på telefon 2347 3884 og hør, hvordan vi kan hjælpe med at løse lige præcis jeres udfordring! Eller find os på www.brenntag-nordic.com

Busch leverer blæs og bobler Busch er en af verdens største producenter af vakuumpumper, blæsere og kompressorer. Vores produkter er førende inden for vakuum- og overtryksteknologi. ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


Vi har over 50 års erfaring og ekspertise inden for produktion af vakuum- og overtryksteknologi, og vi kan levere kunde­speci­ fikke løsninger til alle opgaver, hvor der kræves. Alle vore produkter findes med forskellige tilvalg og avancerede designegenskaber og passer dermed til en lang række anvendelsesområder, så vores kunder får de bedst egnede og mest rentable løsninger. Busch din globale partner indenfor vakuum og tryk applikationer www.buschvacuum.com/dk/da

Specialister i Beton

Vi er førende inden for branchen, når det gælder betonrenovering, revneinjicering, lækageudbedringer, overfladebehandlinger, kemiresistente coatninger, sprøjtebeton samt bore- og skære opgaver. www.ceas.dk

c balch pipeline accessories

RØRRENSNING og TÆTNINGER, Cobalch beskæftiger sig med rørledningstilbehør, hvor vi har stor fokus på rørrensning. Det er et noget forsømt område, der med ganske små midler kan give store besparelser. Vi har også simple samt innovative sende- og modtagerstationer. Cobalch er ligeledes den førende leverandør af tætninger, hvor Den Originale LINK SEAL, ubetinget er den bedste på markedet. På Årsmødet viser Cobalch et udsnit af standard- og speciel-løsninger. www.cobalch.dk

Bygherrerådgivning på Nyt Assens Rense­ anlæg, fjordkrydsning ved Lemvig og bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning af Gilleleje og Udsholt Renseanlæg. Det er blot et udpluk af de spændende spildevandsprojekter, som vi arbejder på i COWI for tiden. Har du ideer og overvejelser indenfor spildevandshåndtering og brug for en professionel sparringspartner med indsigt i branchen, så kom og tag en snak med os på årsmødet. Herunder findes en række af vores stærkeste kompetenceområder: Bygherrerådgivning, byggeledelse, udbud af tjenesteydelser og varekøb, forsyningsret, udbudsret, miljø- og energiregnskaber, industrispildevand, energiproduktion, ressourcegenindvinding, renseprocesser, strukturanalyser, LAR, hospitalsspildevand, PLC/SRO, tilsyn, anlægsteknik, afløbsanlæg på dybt vand, styret underboring og tunnelering. www.cowi.dk

Verdenspatenteret NYHED Kom og besøg CWT-nordic på udstillingen og se det unikke og verdenspatenterede flotationssystem ”GEM” (Gas-Energy Mixing). For første gang i Danmark og Skandinavien præsenteres GEM-systemet, som med sin unikke teknologi og effektivitet kan fjerne flere stoffer i spildevandet end nogen anden kendt DAF-teknologi. GEM-systemet er udviklet i USA, og globalt er der udført over 850 installationer primært til behandling af industrispildevand fra fødevareindustrier med meget høje koncentrationer af ”FOG” (fedt og olie), SS, TS, COD og BOD. Sammenlignet er GEM-systemet meget effektivt, har lave driftsomkostninger, er nem at installerer samt let at drifte og vedligeholde. Kom forbi CWT-nordic og hør nærmere. www.cwt-nordic.dk

Tilstandsbaseret overvågning Danfoss Drives tilbyder VLT® AQUA - frekvensomformere til automatisk on-line overvågning af: • Motor, advarsel før motor går i stykker • Vibration, advarsel før applikation går i stykker • Last overvågning, advarsel ved ændringer af lasten Danfoss Industriautomatik tilbyder et bredt produktprogram af magnetventiler, skråsædeventiler, tryktransmittere, temperaturfølere samt pressostater og termostater udviklet og designet til at klare selv de mest krævende omgivelser. www.danfoss.com

Hjælpestoffer til spildevand, slam, luft og gas Besøg dankalks stand på Årsmødet og hør om vort omfattende program af hjælpestoffer til slam- og spildevandsbehandling samt kalk til alkalitetsforbedring. Vi er stærke på slamafvanding, fosforfældning og svovlbrintebekæmpelse. Til ”slam og proces” har vi både Praestol® og Zetag® polymer, Dosatron polymerdose­ ringsapparatet, skumdæmpere og struvit­ hæmmere samt fældnings­kemi­ka­lierne jern­ klorid, jernsulfat og polyaluminiumklorid. Svovlbrinte i spildevand behandler vi med Nutriox® (calciumnitrat) eller jernforbindelser. Luft og gas renser vi for svovlbrinte og siloxaner med aktive kul. Vi tilbyder pereddikesyre til desinfektion af udløbsvand og melasse som billig og effektiv kulstofkilde. dankalk.dk

Blokeringsfrie pumper fra Danseal A/S I Danseal A/S beskæftiger vi os med salg, service og engineering af mekaniske akseltætninger, flangepakninger, hydraulik, pumper (både til industri, spildevand, fødevare og farma), laserudstyr, koblinger og kompensatorer til hele industrien. Vi renoverer desuden egne og andre fabrikater på vores certificerede værksted. Vi har både lagerbeholdning, fleksibilitet og kompetencerne til at kunne levere høj kvalitet med kort varsel. www.danseal.dk

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.

spildevand #2/20  39

Hos Christiansen & Essenbæk A/S har vi mange års erfaring inden for beton, og renovering af vandanlæg er et af vores ekspertiseområder. Et spildevandsanlæg består mestendels af beton, der er særligt udsat for tæring. Vi kan bistå spildevandsbranchen med løsninger på et utal af områder. Det kunne være analyser og prøvetagninger af betonen eller klarlægning af tilstanden i konstruktioner. Med en forundersøgelse kan vi skabe løsnings- og udbedringsforslag, budgetoplæg, tilbud og udførelse ifm. alle størrelser projekter.

Brug for en sparringspartner?


Markedets bedste stationære og bærbare gasdetektorer Farlige gasser er en reel og alvorlig risiko i mange industrier indenfor gas, søfart, metal, bryggeri, spildevand og olie. Vi tilbyder alt i personlige og stationære gasdetektorer samt kontrolpaneler og laver også kalibreringer. Hos Dansk Brandteknik a.s. leverer vi hovedsageligt gasdetektorer fra vores engelske partner, Crowcon, som i mange år har siddet i førersædet på verdensmarkedet. Med Crowcon er du sikret yderst holdbare produkter uden fejlalarmer. www.danskbrandteknik.dk

Innovative filterløsninger Diatom A/S deltager på STF Årsmøde med et af markedets bredeste programmer til vandbehandling og -filtrering. Vi er den danske agent for Amiad Water Systems og kan altid matche enhver applikation med et innovativt selvrensende filter i meget høj kvalitet. Vores selvrensende filterløsninger kan levere filtreringsniveauer fra 3500 µm til 2 µm til bl.a.: • Teknisk vand • Kølevandsfiltrering • For-filtrering før membrananlæg • Pumpebeskyttelse

alarm samt et prisvenligt unikt trådløst system, som I kan bruge til jeres eksisterende gule DUOTECgasalarmer. Har I produktion af biogas, har vi desuden et stort knowhow inden for biogasanalyse samt emissionsmåling og kan her præsentere både håndholdte og stationære løsninger. Kig forbi og se vores brede vifte af velkendt samt nyt udstyr. På gensyn hos DUOTEC A/S www.duotec.dk

40  spildevand #2/20

EagleBurgmann Klima- og brugervenlige vandstationer FSP Vand- og tappestationerne er systemer, der giver helt nye muligheder for at arbejde med reduktion af vandforbruget samt undgå vandspild. En serie af avancerede vand- og tappestationer, der kan give besparelser på både økonomien, men også på det generelle vand­forbrug og dermed bidrage positivt til en forbedring af klimaet og mindske forbruget af vandressourcerne. - Pointen er, at kender man de nærmere om­stændigheder for vandforbruget, kan man begynde at ændre sin adfærd (Kbhs Kommune). Vi præsenterer vores seneste udvikling FSP 5 Tappestation, der også er udviklet til brug i forbindelse med opsamlet regnvand. Den første af sin slags i Danmark er monteret i Københavnske Enghaveparken. Kom forbi vores stand og få en demonstration af vandstationerne! www.industri-service.dk

Kom forbi vores stand til en forfriskning og en faglig snak. Vi glæder os til at se dig! www.diatom.dk

DME – kvalitetsløsninger til el og SRO til spildevand Det er 32 år siden, at DME A/S begyndte at levere automation til spildevandsbranchen. Vi leverer gedigne og komplette SROsystemer til både større og mindre spildevandsforsyninger. Samspillet mellem vores 55 velkvalificerede medarbejdere sørger for at projekterne leveres i højeste kvalitet. Dokumentationen er vigtig og til nye kunder, tilbyder vi en gennemgang af hele anlægget samt statusrapporter til at skabe et godt overblik. DME har en døgnbemandet vagtservice, og vi står altid klar til at hjælpe jer. www.dme.as

DC Pump ApS DC Pump er leverandør af udrustning til optimering af beluftningssystemer samt servicevenlige ekscentersnekkepumper med rimelige reservedelspriser. Vi har i de sidste år optimeret Fredericia, Odder, Horsens og en række mejerier med en bedre beluftning med besparelser op til 25 %. Vi har også leveret ekscentersnekkepumper til Biogasanlæg med lang levetid på rotor/stator. www.dc-pump.dk

GASALARMER, MÅLE- OG ANALYSEUDSTYR DUOTEC A/S kan på årsmødet igen præsentere et bredt sortiment af både gasalarmer og gasanalyse. Blandt andet vores nye Enkelt- og Multigas håndholdte alarmer med GPS overvågning, ”Man-Down”-funktion, panik

EagleBurgmann Group er førende inden for udvikling, produktion, salg og service af mekaniske akseltætninger, pakninger og kompensatorer, med mere end 5.500 medarbejdere fordelt over det meste af verden. Centralt i Danmark ligger salgs- og serviceafdelingen for mekaniske akseltætninger, flad- og fletpakninger. På vores serviceværksted i Vejen renoverer vi såvel egne som fremmede mekaniske akseltætninger. I Ringkøbing er salgsafdeling og serviceteams for vævs- stål- og gummikompensatorer samt produktion af stålkompensatorer lokaliseret. I alt beskæftiger EagleBurgmann ca. 150 medarbejdere i Danmark. eagleburgmann.dk

"ALLE MAND TIL PUMPERNE" digitaliseret vedligehold Hos Electro Care ApS er vi specialister i salg, vedligeholdelse, service og reparation af roterende maskiner, elektromotorer, pum­ per, blæsere, ventilatorer, gearkasser og generatorer i alle fabrikater. Vore 37 specialiserede medarbejdere er fordelt på afdelingerne i København, Frederiksværk, Slagelse og Haderslev. Vi tilbyder: • Alle typer og fabrikater i pumper, elmotorer, gearmotorer og ventilatorer • Montage opgaver, pumpestationer med videre • On-site pumpeservice, reparation og vedligehold • Forebyggende vedligeholdelse

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


- DIN PARTNER INDENFOR: Flowmåling Elektromagnetisk flowmåling

Typer

Flowmåling i overløb og udløb i bygværker Doppler teknologi til flowmåling i vandløb og kanaler

• Pumpestationer

Flowmåling i åbne kanaler og render

• Sektionsbrønde og vandforsyning

• Overløbsbygværker, hændelse + mængde

Niveaumåling

Typer

Niveaumåling ved LAR-løsninger

• Vandværker og boringer

Hvor

• Tanke, søer og vandløb • Datalogning af niveau og flow

• Flow- og vandkvalitetsparametre

Niveaumåling med ultralyd

• LAR-løsninger

• Akvakultur og RAS anlæg • Grundvandspejlinger

Styring og overvågning

• Renseanlæg Pumpestationer Vandværker

Typer

Boringer Overvågning af grundvand Søer og vandløb

Vandkvalitet

• pH

Måling i spildevand/ overløb

Til

Måling i søer, vandløb, LAR Måling med håndholdt udstyr Måling med datalogger

*På styring og niveau

• Opløst ilt

• Turbiditet

Af bl.a.

• Nitrat

• Ammonium • Alger

• Organisk materiale • Ledningsevne • Salinitet

spildevand #2/20  41

Hydrostatisk niveaumåling


Hos EnviDan glæder vi os meget

42  spildevand #2/20

• Tilstandskontrol på roterende maskiner . • Lejemåling offline & online • Vibrationsmåling • Afbalancering (2 ton) • Afbalancering on-site • Laseropretning • Rådgivning, smøring og lejer • Rådgivning, dimensionering og optimering • Traditionelt elektromekanisk- og maskinarbejde • Viklingsdiagnose op til 12kV maskiner - Omvikling af motorer - Energioptimering af roterende maskiner www.electrocare.dk

Endress+Hauser Juridiske krav, mindre budgetter og større proceskompleksitet: Vand- og spildevandsindustrien har aldrig stået overfor større udfordringer. Håndtering af disse udfordringer betyder, at I har brug for en partner, der kombinerer omfattende branchekendskab og erfaring med et fuldt sortiment af måleinstrumenter, løsninger og services. Kom forbi vores udendørsstand og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at forbedre dine processer. Vi glæder os til at se dig! www.dk.endress.com

Engineering & Automation

EnergySolution viser vejen frem Vi er et ingeniørfirma med speciale i profitable automations- og optimeringsløsninger inden for energi, miljø og produktion. Vores kernekunder er større industrivirksomheder indenfor metal, plast, elektronik og fødevarer. Sammen med en lang række virksomheder har vi bl.a. sikret ensrettet produktion og forbedret indeklima. Selv små justeringer har en effekt og kan være tusindvis af kroner værd. Vi hjælper også kunder med bæredygtig drift og til at arbejde med FNs verdensmål, hvor vi har erfaring og ekspertise. Vores erfarne ingeniører og programmører har øje for netop de løsninger, der matcher dit behov og kan vise vejen for nye innovative produktionsmuligheder. energysolution.dk

til STF’s årsmøde 2020 hos BIOFOS. Sammen med netop BIOFOS har vi udviklet et helt unikt koncept for udbygningsstrategier og -planer, som fokuserer på kortlægning, vurdering, prioritering og fastlæggelse af mål efterfulgt af en gennemarbejdet BATanalyse. Metoden er efterfølgende anvendt flere steder i Danmark samt i Sverige og Norge, så kom og blive klogere på metoden og resultaterne i EnviDan-teltet, hvor vi også som altid står klar med god mad og lidt at drikke. www.envidan.dk

Leverandør af manometer og termometer Totalleverandør af måleinstrumenter og anoder til VVS-grossister, industri og marineindustri. Alle produkter lagerføres med VVS-numre, hvilket sikrer korrekt bestilling og levering af varerne. Dag-til-dag levering. www.erikfaergemann.dk

Kom og hør om vores erfaringer med den nye Alyza IQ – til måling af NH4 og PO4 Alyza IQ-analysatorserien sætter nye standarder for måling på drikkevand, spildevand og recipient. Hør om vores mangeårige erfaringer med: • Ionselektiv måling til processtyring • Unikke slamspejlsmålere • Online optisk NO2/NO3/COD • Ethernet PLC-løsninger • Webløsning til fjernopkobling Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvfølgelig andre nyheder på bl.a. niveau- og flowmåling. Vi glæder os til at se jer. Gustaf Fagerberg A/S - www.fagerberg.dk

Ferskvandscentret

Vi planlægger og gennemfører kurser mv. i samarbejde med en lang række erfarne specialister, som vi henter ind fra en hverdag, hvor de har fingrene helt nede i substansen af det, de skal undervise i. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang til miljø og har et bredt kursusprogram - ikke mindst til de danske forsyninger. Besøg os på standen og få et eksemplar af vores nye katalog for 2. halvår og en hyggelig snak om, hvilke efteruddannelsestilbud du har brug for. www.fvc.dk

Verdensmål: Vi skal i gang igen! Flottwegs innovation Xelletor-dekanteren giver endnu højere tørstofindhold og endnu lavere polymerforbrug. Den har et genialt, robust design med minimalt forbrug af reservedele og lang levetid. Alt er produceret lokalt i Bayern uden transportomkostninger eller flyrejser til inspektion og outsourcing. Spar tid og driftsomkostninger, få medarbejdertilfredshed og motivation og tag en fremtidssikret beslutning: Vælg en Flottwegdekanter til dit slamafvandingsprojekt!

Industrien har allerede taget rigtigt godt imod Flottwegs høje kvalitet og ydelse. Kig forbi eller kontakt Aksel, hvis I er klar til næste skridt fremad. Sammen lægger vi en plan. Flottweg Denmark & Sweden Tlf +45 2322 3700 Aksel@kolby.eu www.flottweg.com

Kursus Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg Tlf.: +45 8921 2100 • www.fvc.dk

Ferskvandscentret – kurser om vand og miljø Ferskvandscentrets Kursusafdeling udbyder en bred vifte af efteruddannelsesmuligheder inden for vand- og miljøsektoren. Her uddannes fremtidens spildevands- og afløbsoperatører.

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


Pumper til kloakslam og kemikalier

Power BI S2 kan også levere vigtige data til MS Azure. Herfra kan data frit bruges sammen med data fra andre systemer til dit dashboard eller til benchmarking.

FLOWMASTER fremviser ekscentersnekke­ pumper fra PUMPENFABRIK WANGEN samt TURO fristrøms centrifugalpumper fra EGGER - Begge kvalitetspumper til kloak­slam.

Redder liv med viden, GasDetect

Få en effektiv forsyning med software fra Frontmatec

Effektiv service og ekspertrådgivning

Et af vores kerneprodukter er S2 SCADA, som bl.a. kan tilbyde dig: Åbenhed S2 SCADA er formentlig det mest åbne SCADA på markedet, hvilket betyder samme software på alle installationer, ubegrænset dataopsamling, ingen tredjepartsprogrammer, all-inclusive service- og opdateringskontrakt samt integration med nuværende og fremtidige systemer. Benchmarking Med S2 har du desuden mulighed for at bench­marke alle dine resultater ud fra bl.a. dine nøgletal, alarmer, forbrug og vedligehold.

Har I planer om investering i nyt slamafvandingsudstyr eller i optimering af jeres nuværende løsning? Så er vi klar med råd og vejledning. Vi tilbyder testkørsler med mobile anlæg, for at I får det bedst mulige udgangspunkt for fastsættelse af kapacitet og investeringsgrundlag. Vores serviceteknikere har mange års erfaring med slamafvanding på danske renseanlæg og sammen med vores højeffektive service-setup, sikrer vi jer lang levetid og oppetid på jeres slamafvandingsdekanter. Vi glæder os til at møde jer og nørde igennem med dekantere til slamafvanding, så kom ind forbi vores stand og få en snak med Richard eller Preben. www.gea.com

Hos Geopal er vi dedikerede til effektiv beskyttelse af et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi udvikler, producerer, sælger og servicerer professionelle gasalarmer til detektering af stort set alle gasser og giftige dampe. I alt hvad vi gør, tilstræber vi uovertruffen pålidelighed, stabilitet og levetid – selv i barske miljøer. Vores produkter er kendetegnet ved stabilitet, effektivitet og enkelhed. I vores branche afhænger menneskers sikkerhed af kvaliteten af vores produkter. Vores fornemste opgave er at sørge for, at mennesker kan føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Vi er vores ansvar bevidst, og vi tager det alvorligt. Geopal System A/S www.geopal.dk

GC og LNSM i fortsat tæt samarbejde Gerhardt Christensen A/S udstiller sammen med vores samarbejdspartner på Sjælland - Lasse Nielsen’s Stålmontage ApS som er certificeret i EN1090-2 Gerhardt Christensen A/S fremstiller specialdæksler, skydespjæld og kontraklapper samt leverer glasfiberstiger fra belgiske LM – som også fås med flade skridsikre trin Lasse Nielsen's Stålmontage ApS fremstiller og monterer rustfrie rørsystemer og flydetrapper mv. i tæt samarbejde med kunderne. Kom og se et udpluk af GC produkter/løsninger samt flydetrappe fra Lasse Nielsen’s Stålmontage www.gc.dk www.lsnm.dk

Mobilt vandrensningsanlæg GN-Højtryk tilbyder alt indenfor industriservice, herunder højtryksspuling op til 3.000 bar, tørstof- og slamsugning samt vandrensning/vandgenbrug. Indenfor spildevandssektoren tilbyder vi: • Tømning/rensning af rådne- og anaerob­ tanke samt beluftningsbassiner. • Diverse afrensninger af beton, så anlæg fremstår pæne og rene som helhed.

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.

spildevand #2/20  43

Se også vores energieffektive slangepumper fra PERIBEST. IWAKI er kendt for pumper til dosering og transport af kemikalier og fremviser et plug and play doseringskabinet og magnetkoblede centrifugalpumper. ET STÆRKT TREKLØVER FLOWMASTER, BioMizing og IWAKI deler stand. På vores fælles stand vil det være muligt at stifte bekendtskab med en lang række kvalitetsprodukter samt møde vores velkvalificerede medarbejdere. Vi byder på gode oste og vine og vand på vores stand. Vi ses! www.flowmaster-pumps.com

Gasdetektering gjort enkelt. GasDetect yder kompetent rådgivning og sparring helt fra starten af projekteringsfasen, leverer, installerer, vedligeholder og servicerer avanceret gasdetekteringsudstyr fra en vifte af anerkendte producenter, der hver især er eksperter inden for deres felt. Vi har fokus på din og dine medarbejderes sikkerhed med et meget højt serviceniveau og deraf meget højt sikkerhedsniveau. ATEX, marine godkendelser, SIL etc. Gasdetektering kan leases med en fuld servicekontrakt: GasDetect ejer og vedligeholder det leasede udstyr – med fuldt ansvar for udstyrets funktionsduelighed og tilgængelighed for din virksomhed. GasDetect har ét mål: At sikre dig den størst mulige sikkerhed. gasdetect.dk

Vi passer på mennesker


Vi oplever ofte, at der er gode muligheder for at spare både tid og penge ved at ændre på de gamle vaner. Vi gør i høj grad brug af robotudstyr og er ikke bange for at investere i udstyr til specifikke opgaver for at hjælpe vores kunder! Tag os med på råd ifm. specifikke projekter eller bare en uforpligtigende snak. WWW.GN-HOJTRYK.DK

44  spildevand #2/20

Komplette spildevandsløsninger Med en årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder og pumpeløsninger er Grund­ fos en af verdens førende pumpeproducenter. På Spildevandsteknisk Årsmøde udstiller vi produkter og løsninger målrettet folk inden for spildevandsregi. Her har du mulighed for at komme i dialog med vores eksperter og blive opdateret eller få ny viden om vores produkter. Vi sætter fokus på vores præfabrikerede pumpestationer. Valget af en præfabrikeret pumpestation giver forsyningen flere fordele, og den kan sammensættes efter lige netop jeres behov. Kom forbi vores stand i teltet og få en snak. www.grundfos.dk

HACH – Succes skabes sammen Kom og mød kendte og nye ansigter hos Hach. Vi byder på forfriskninger og ser frem til at drøfte nyheder og løsninger med jer, som i fremtiden vil give stor værdi for både spildevand-, drikkevand- og procesvandsapplikationer. Kom forbi og hør mere om samarbejdet med BlueKolding vedr. optimering af rådnetank med online VFA/TAC samt laboratoriemålinger. Desuden er mulighederne med softwareløsninger fortsat i rivende udvikling, så kom forbi til en snak om de sidste nye løsninger med Claros, der samler instrumenter, processer og data under ét.

Totalleverandør af løsninger til spildevand Hidrostal A/S er en dansk ingeniør- og produktionsvirksomhed, der beskæftiger sig med pumper og komplette pumpestationer. Da vi har valgt at fokusere på transport af vand, er vi blevet anerkendt for vores viden og erfaring gennem mange års samarbejde med vandselskaber, entreprenører, rådgivende ingeniører, bygherrer og myndigheder. Hidrostal fremstiller spildevandspumper med et flow op til 2,5 m3 pr. sekund. Pumperne er specielt udviklede til at kunne håndtere tørstofindhold op til 14 %, hvilket gør, at vores pumper er blandt de mest tilstopningsfrie inden for slamhåndtering. TOTALLØSNINGER: Vi beskæftiger os blandt andet med totalløsninger, herunder: •P rojektering, dimensionering og fremstilling af pumpestationer •L evering af pumper og andet mekanisk udstyr til spildevand •E nergi- og driftsoptimering af pumpestationer • Service og vedligehold • Smede- og montagearbejde. www.hidrostal.dk

Totalleverandør af spildevandsløsninger Grønbech&Sønner er servicepartner og turnkey leverandør af industrielle komponenter og løsninger inden for spildevandsindustrien. Og vi mener det, når vi siger, at vi er totalleverandør af spildevandsløsninger. Vores løsninger dækker dosering, omrører, indløbsriste, indløbspumper, sandvasker, slammodtagerstation, transportsnegle, neddeler, ristegodsvasker, dekanter, excentersnekkepumper, spjæld, beluftning, skyllesystemer, flowregulering, udløbspumper, pumpestationer, produktion af PE-pumpebrønde, klimasikring til forebyggelse og eftersikring, tilbageløbsventiler, tilbageløbsstop, pumper, ventiler og aktuatorer. Og vi tilbyder naturligvis service på hele anlægget i hele udstyrets levetid. På Årsmødet præsenterer vi et bredt udvalg af vores løsninger, og vores spildevandsteam står klar med gode diskussioner, rådgivning samt lidt godt til ganen. www.g-s.dk

Som altid er der en hyggelig konkurrence, som påskønner samarbejdet. www.dk.hach.com

Viden er vores natur HedeDanmarks sensorer måler og detekterer overløb i bygværker og brønde samt måler vandhøjder i fx regnvandsbassiner. Med IoTteknologi kan vi prisbilligt overvåge udsatte områder samt levere data til jeres centrale systemer og fx også til hydrometri.dk. HedeDanmark står for projektstyring, udførelse og afsætning i forbindelse med oprensning af regnvandsbassiner. Faskiner og klimasikring af regnvandsledninger og øvrig regnvandshåndtering. Etablering af regnvandsbassiner. Kloakeringer og bygværk. Screeninger af regnvandsbassiner for forureningsklasse og mængden af sediment. HedeDanmark genanvender restprodukter fra forsyningsselskaber og produktionsvirksomheder. Vi sørger for en bæredygtig nyttiggørelse af organiske og mineralske rest- og biprodukter. www.hededanmark.dk

Dyk ned i slampartiklerne hos HJORTKÆR Kig ind på vores stand til en snak om udstyr og anlægsløsninger til driftsøkonomisk forafvanding, slamafvanding og mikrofiltrering. Vi har vores PolyUnit PB10 Evo, IEA skrue­ presser, MF600 Mikrofilter og MBR STERA­ PORE filtermodul med.

Desuden præsenterer vi vores nye, mobile slamafvandingsanlæg, opbygget i en sættevogn inkl. rejektvandsfiltrering og universal polymerhåndtering. Anlægget kan hurtigt idriftsættes på større slammængder ved både test og anlægsnedbrud. www.hjortkaer.dk

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


SMART DISINFEKTION

Desinfektion af vand - på den smarte måde SKE EFFEKTIVT OG PÅLIDELIGT S E LV U N D E R S K I F T E N D E P R O C E S F O R H O L D. D E X -1 3 5 G I V E R RENT VAND UDEN BIPRODUKTER.

LÆR MERE PÅ KEMIRA.COM/DEX

spildevand #2/20  45

DESINFEKTION AF VAND KAN


46  spildevand #2/20

Forsyninger vælger vores løsninger Hybridfilter A/S leverer biologiske og kemiske filterløsninger til lugtfjernelse af H2s i ledningsnet + indløbsværker + bygværker/ pumpestationer. 70% af alle forsyningsselskaber bruger vores løsninger i større eller mindre grad. Levetiden kommer bag på os, idet den ofte er tre til fire år. Der er ingen vedligehold forbundet med filtrene. Når H2s/svovlbrinten bliver stoppet, kommer der automatisk en gevinst i form af mindre erodering af anlægget. De kemisk baserede filtre er et supplement til vores egne biofiltre, idet vi kan håndtere væsentlig større luftmængder 5000 m3/h til 100.000 m3/h og kan garantere 99,5% fjernelse af alle stoffer, vi er bekendt med. hybridfilter.dk

KRAN Trailer Varevogn Lastbil Opbygning af køretøjer til spildevandssektoren! Vi laver alt, hvor der indgår kraner: Opbygger løsninger på lastbiler, trailere, varevogne, larvefødder etc… også fast montering i pumpehuse.

ICM A/S – SAMMEN FOREBYGGER VI ICM A/S har rødder tilbage til 1946. I årene, der er gået, har vi vokset os store og robuste, men vi er forblevet tro ved vores udgangspunkt. Vi tilbyder stadig produkter og løsninger inden for sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi stræber efter at forebygge fysiske arbejds­ skader og fremme et sikkert arbejdsmiljø i alle brancher, hvor udstyr og træning er afgø­rende. Viden, erfaring og rådgivning er vejen frem. VELKOMMEN TIL ICM A/S. www.icmsafety.com

Din instrumentekspert Insatech har siden 1989 leveret instrumen­ tering, kalibrering og service til industrien i Danmark. Vi har et bredt udvalg af instrumenter, og vores mere end 30 års erfaring gør os i stand til at tilbyde dig teknisk viden, omkring branchespecifikke applikationer og dokumentationskrav. Vi arbejder inden for de fleste industrier og udvikler samt producerer vores egne løsninger globalt til marine, vand og farmaceutiske virksom­heder. www.insatech.com

Din vej til driftsoptimering

Vi er meget opmærksomme på, hvad der kan lade sig gøre i forhold til stort / lille / BE-kørekort. Hvor meget kran kan man få på en varevogn, en trailer, en lastbil, regler for lastevne etc. Vi deltager på STFs årsmødeudstilling fredag d. 12. juni 2020. Hymaco Cranes. www.hymaco.dk www.facebook.com/Hymaco7700/

Vi er en landsdækkende teknisk servicepartner med mere end 800 medarbejdere fordelt på 16 afdelinger. Uanset om opgaven er at servicere eller optimere dit spildevands­ anlæg, sætter Intego det rette hold inden for el-teknik, mekanik og automation, så du undgår at koordinere mellem flere leverandører.

Kig forbi og hør bl.a. mere om: App-baseret vedligeholdsløsning Vores brugervenlige app systematiserer dine vedligeholdsopgaver og sikrer optimal planlægning, så du kan reducere nedbrud og produktionsstop.

Sådan reducerer du dit trykluftsforbrug Med vores forbrugsmålingssystem kan din virksomhed udnytte trykluften optimalt og sikre, at intet af trykluftforbruget går til spilde på grund af lækage eller forkerte målinger. www.intego.dk

Intelligent indsamling af data Få mere data som kan omsættes til viden om blandt andet overløb, stormafløb, kemikalier i spildevandet eller svovlbrinte i kloakker og renseanlæg. Indsamlingen sker med batteridrevne enheder, der sender trådløst over et allerede etableret landsdækkende IoT netværk - direkte til dig som beslutningstager. Den omkostningseffektive og bæredygtige indsamling af spildevandsdata kan bruges til analyse og viden samt øger grundlaget for at træffe intelligente beslutninger. Kom forbi og få en snak om dine muligheder. Vores eksperter indenfor spildevand står klar til at hjælpe og rådgive dig til den rigtige løsning. www.iotdenmark.dk

Jens DalsgaardBrøndrenovering Smuldrer dine betontanke også? Giv dine betontanke en brøndrenovering! Vi har de sidste 17 år repareret mange forskellige betontanke, brønde og slamfang, der pga. svovlbrinte eroderer indvendigt. Med et patenteret og miljøvenligt plastikmateriale lægger vi en ny belægning, der er slidstærk, fleksibel og modstandsdygtig over for syrer og gasser, på. Dette sikrer, at produktet arbejder sammen med betonen og kan modstå det hårde indhold, som den opbevarer. Den nye belægning påføres i én arbejdsgang efter klargøring og skal ikke efterbehandles, hvilket betyder, at det er en økonomisk forsvarlig renovering. Løsningen er nem, økonomisk og holdbar mange år frem. www.jensdalsgaard.dk

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


Træt af tilstopninger? PX Flow

Spildevandspumper

spildevand #2/20  47

Lave serviceomkostninger Høj driftssikkerhed x

Lang levetid

PUMPER & OVERPUMPNING Stenrøjlervej 1 | DK 4200 Slagelse | Denmark | Tel. +45 5850 6065 | info@rhpumper.dk | www.rhpumper.dk Box 100 | SE 311 21 Falkenberg | Sweden | info@rhpumper.se | www.rhpumper.se ISO 14001 l OHSAS 18001 l Sellihca Qualified


Gear, transmissioner og service Jens A/S tilbyder gear, motorer, transmissioner, rådgivning og service til renseanlæg i Danmark.

48  spildevand #2/20

www.jens-s.dk

KAESER har købt PillAerator turboblæser KAESER A/S er nu leveringsdygtig i alle tre typer blæsere til renseanlæg. PillAerator turboblæser er et tysk produkt, der er gennemprøvet i mange år og er installeret på anlæg over hele verden. PillAerator turboblæser`s ydelser 1.000 – 16.000 m3/h og 150 – 300 KW.

Denne turboblæser og skrueblæser giver sammen med kapselblæsere fra KAESER Kompressorer A/S maksimal energieffektivtet, lang levetid og enkel håndtering. KAESER Kompressorer A/S Sten Larsen – tlf. 70 21 43 47 sten.larsen@kaeser.com www.kaeser.dk

Syrefaste rustfri adgangsveje fra KARER ApS KARER ApS leverer brøndstiger og flugtvejssystemer til skærpet miljø. Vi har fra starten haft fokus på, at KARER Brøndstiger skal være det mest gennemarbejdede stigeprodukt med flest mulige standardløsninger til selv meget komplicerede opgaver.

Vi udvikler løbende nye løsninger, som er tilpasset de faktiske forhold i de konkrete spildevandstekniske anlæg, og derved forbedres arbejdsmiljøet for de ansatte. KARER ApS er den eneste producent på markedet, der tilbyder standardiserede stigeløsninger med integre­ret faldsikring, mobil arbejdsplatform, svanehalsløsning på både stigeløb og nedgangshåndtag, fleksibelt CAM-trin og mulighed for montage af flugtveje op til 1.000 mm fra væg. kareraps.dk

Kemira fylder 100, men vi er stadig unge Kemira er netop blevet 100 år, og selvom vi har mange år på bagen, er vi helt med på den nye udvikling mht. digitalisering og styringer af stort set alle processer på renseanlæg. Det kan være slamafvanding - KemConnect SD, fosfor - KemConnect P, niveau i lagertanke med automatisk opfyldning - KemConnect VMI, svovlbrinte - KemConnect OCC eller desinfektion af renset spildevand - KemConnect DEX. 100 år skal fejres, så mellem kl. 9 og 10 vil der blive serveret kagemand og bobler. Til de første 100 gæster er der en lille overraskelse. Som sædvanlig byder vi på grillede pølser til frokost. www.kemira.com

Global virksomhed med danske rødder Gennem årene har Landia udviklet mange kundetilpassede og energioptimerede løsninger. En af vores mange succeser er Lynetten. For 24 år siden - i 1996 - leverede vi omkring 90 langsomtgående omrørere i forbindelse med udbygning af Lynetten - og størstedelen stadig er i drift! Gennem de mange år, som rørværkerne har været i drift, har vi haft et tæt samarbejde med anlæggets personale, og dette har vist sig at være yderst profitabelt. Landia har gennemført flere energioptimeringer gennem årerne. Vi glæder os til at fortælle jer hele historien på STFs Årsmøde 2020. Vi har masser af cases, så kom endelig og hør mere. www.landia.dk www.landiaworld.com

Intelligente aktuatorløsninger Hos LINAK producerer vi justeringsløsninger til utallige brancher i hele verden – også spildevandsbranchen. Vores systemer er intelligente og kan snakke sammen med resten af dit anlæg via BUS-kommunikation. Og det allerbedste? Der er ingen serviceomkostninger.

Alt til det moderne renseanlæg Vi udstiller aktuelle teknologier og bemander vores stand med specialister indenfor procesviden, teknologier og service.

Så kom forbi os, og lad os få en god snak om ALT indenfor spildevand! Vi byder - som altid - på kaffe og rundstykker fra kl. 9.00 og helstegt pattegris fra kl. 12.00. Vi ses på Krügers Stand! www.kruger.dk

På vores stand kan du se og afprøve vores løsninger – også den helt nye mulighed til butterfly-ventiler. Flere danske anlæg er allerede gået over til LINAK med stor succes. Skal du være den næste, der surfer ind i fremtiden på den elektriske bølge? www.linak.dk

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


HONEY MONSTER

Tømning af slamsugere uden tilstopning Honey Monster fjerner alle slags faste materialer, når slamsugere pumper spildevand ind på renseanlæg. Hermed undgås tilstopning og ekstra rengøringsopgaver. Samtidig forbedres arbejdsmiljøet markant.

Honey Monster er en innovativ løsning fra Sulzer – udviklet af vores anerkendte brand JWC Environmental – som løser problemer med faste materialer, når slamsugere afleverer spildevand til renseanlæg. Med Honey Monster undgår man propper og tilstopninger, når slamsugere pumper spildevand ind på renseanlæg. Faste materialer i spildevandet kan tilstoppe indløb, brønde og pumper, og dermed besværliggøres og fordyres driften, og anlæggenes effektivitet reduceres.

Propper og tilstopninger belaster også arbejdsmiljøet med lugte og dårlig luftkvalitet. Tilstopninger kræver desuden rengøring og reparationer af anlægskomponenter – og forringer dermed renseanlæggenes drift og økonomi. Med Honey Monster fjernes alle typer faste materialer ned til 6 mm, inden vandet fra slamsugeren ledes ind i selve renseanlægget. Hermed bevares det nødvendige organiske materiale i spildevandet, mens de faste materialer opfanges, afvandes og separeres automatisk til videreudnyttelse. Honey Monster er en fuldautomatisk løsning, der ikke kræver særlige mandskabsressourcer, og som kan kobles op til central overvågning og alarmer.

Fordele ved Honey Monster Optimeret drift

Bedre arbejdsmiljø

Økonomiske gevinster

• Fuldautomatisk fjernelse af faste materialer fra spildevand inden rensning.

• Bedre luftkvalitet med mindre lugtgener.

•   Optimeret drift med ubrudt flow  af spildevand, da tilstopning og driftsstop undgås.

• Organisk materiale bevares i spildevand – af hensyn til biologisk rensning. • Faste materialer udskilles, afvandes og separeres automatisk til videreudnyttelse/bortskaffelse.

• Færre rengøringsopgaver i udfordrende arbejdsmiljø. • Mindre menneskelig kontakt med spildevand og anlægskomponenter.

For mere information, kontakt info.abs.dk@sulzer.com

• Færre reparationer af pumper og andre komponenter. • Færre arbejdstimer til rengøring.

spildevand #2/20  49

Faste materialer i spildevandet fra slamsugere kan forårsage tilstopninger og dermed belaste medarbejdere med ekstra opgaver for at sikre en normal drift af renseanlægget.


50  spildevand #2/20

Undgå tilstoppede spildevandspumper

Pumpeekspert i spildevand og slam

Danmarks førende mørtelproducent

LIQFLOW præsenterer resultatet af flere års udvikling og innovativ design. På STF Årsmødet 2020 præsenteres en LIVE-demo af vore SITHE Chopper-pumper, som ofte betaler sig selv på under ét år, pga. sparede vagtudkald, slamsuger m.m.

Lobe ApS er et ingeniør- og handelsfirma beliggende nær Kolding. Lobe har specialiseret sig i pumpeløsninger, og vi har opbygget mere end 30 års erfaring med rådgivning og projektering af pumper. Lobe råder over en bred produktpakke, med pumper til alle tænkelige opgaver. - Pumper og neddelere til slam - Pumper til tørt slam med højt TS - Pumper til højtryksopgaver - Pumper til slidende og aggressive medier - Kemidosering med membran & slangepumper - Selvansugende pumper - Centrifugalpumper - Skruecentrifugalpumper Vi leverer ikke blot en pumpe, men en komplet løsning med kompetent rådgivning. www.Lobe.dk

Marlon Tørmørtel A/S er et danskejet selskab med produktion i Danmark. Vi leverer en lang række godkendte og velafprøvede produkter til spildevandssektoren, som alle bliver leveret i vejrbestandige plastsække eller spande. Herunder tørbeton, banketbeton, sprøjtebeton, vandstop og fugtstop og masser af løsninger til renovering af betonoverflader i såvel rør som bassiner. Vores styrke er helt klart at løbende udvikle nye produkter og tilpasse os efter lokale krav og behov. Vores produktion er fuldt automatiseret, og dermed sikrer vi ensartet kvalitet, som er hele grundlaget for vores høje og ensartede standarder. www.marlon.dk

SITHE Chopper-pumper er designet til ekstremt udfordrende spildevandsapplikationer og forhindrer tilstopning med en unik og patenteret Chopper-teknologi, der findeler selv de mest besværlige partikler. Kom forbi vores stand og ”fodr” pumpen, med hvad du mener ville udfordre en normal spildevandspumpe. HUSK også, kun Liqflow tilbyder højtryks centrifugale grinder-pumper til tryksatte spildevandssystemer. Hør nærmere på Årsmødet, eller se wwwliqflow.dk

LIND JENSEN Turbulens i din tank Der er stort potentiale for strømbesparelse, når man vælger den perfekte omrører til opgaven. Torben har over 25 års erfaring med omrøring i spildevandsbranchen og kan via sit store know how sammensætte den helt rigtige løsning til dig.

Derudover kan han sammensætte helt specifikke og individuelle løsninger, der er tilpasset netop din opgave. Servicen er også i top, når vi rykker ud med vores egen kranbil og servicebil og laver omrørerinstallationer i tanke, som er i drift. Dette sker i samarbejde med et professionelt dykkerfirma. På den måde undgår du unødvendig tømning af tanke. www.ljm.dk

Kom og vær med hos Logimatic! Sammen fejrer vi lanceringen af IOT-produk­ tet RELY/on. RELY/on overfører målesignaler via IoT-tek­ no­logi til en cloudbaseret database. Den første sensor i konceptet måler strømværdien i en leder og overfører værdien til cloudserveren. Data følges via smartphone, tablets/PC eller via en integration direkte i SCADA-systemer. LOGIMATIC er totalleverandør af automa­ tionsløsninger, SCADA og PLC: • Komplet opbygning og opdatering af SROanlæg • Netværksovervågning (NAMS) • Energioptimering • Procesregulering • Service Vi byder på en kold drik og kage for sammen med jer at fejre, at ingen pumpe længere skal være overladt til sig selv! Kom og se RELY/on i funktion og mød vores specialister! www.RELYon.dk | www.LOGIMATIC.dk

Slangepumper i verdensklasse Ekspertise, god service og pålidelighed kendetegner os. Vores slangepumper klarer et tryk på op til syv bar og kan pumpe op til 8000 liter i timen. Watson-Marlow er også Bredel. Vi tilbyder maksimal pålidelighed og den laveste vedligeholdelse til opgaver med højt flow og højt tryk. Med driftstryk på op til 16 bar og op til 100 m3/time, sparer Bredel slangepumper tid og penge ved at kunne håndtere de skrappeste applikationer inden for spildevandsbranchen. Kom også og oplev nyheden: Qdos til polymer-dosering. Nem og billig at vedligeholde. Hjemmesideadresse: www.wmftg.dk

Smøreanlæg fra Masytec A/S Vi har erfaring med smøresystemer til næsten alt - også rensningsanlæg. Oplevelsen på de anlæg, hvor der er smøreanlæg, er mindre stop­tid, bedre vedligehold - en rigtig god investering. Alle kunder oplever klare fordele og får effektiviseret smørevedligeholdet - ofte med baggrund i en reduceret bemanding. Vi har monteret smøreanlæg på flere rensningsanlæg. Vi har erfaringen og knowhow på design og montering. Masytec, tidligere Lincoln Danmark, har lavet smøreanlæg i over 65 år og har i alle årene brugt Lincolns produkter. Lincoln er i dag ejet af SKF. Lincoln-produkterne produceres stadig med samme høje kvalitet og knowhow som hidtil. www.masytec.dk

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


spildevand #2/20  51


Mere end 70 års erfaring

52  spildevand #2/20

Max Fodgaard er specialister inden for kraner, taljer, løftegrej og faldsikring, samt service af kraner, løftegrej, stiger og faldsikringsudstyr. Vi har mere end 70 års erfaring i branchen, og du er altid sikret en optimal rådgivning hos os. Vi vægter kvalitet og sikkerhed højt og har nøje udvalgt vores leverandører, som bl.a. tæller japanske KITO. Kom forbi vores stand og se en del af vores udvalg af bl.a. taljer og løftegrej samt faldsikringsløsninger. Oplev kvaliteten og få en god fagsnak. Vi glæder os til at præsentere vores produkter, og vi står klar til at svare på spørgsmål om vores kvalitetsprodukter. www.fodgaard.dk

Skal du bruge dæksler eller riste? Mød os på Årsmødet og få ekspertvejledning! MT Miljøteknik tilbyder totalløsninger inden for smedefaget med speciale i produktion af alu-dæksler, ståldæksler og sikkerhedsriste, hvor vi har mange års erfaring. Vi indgår gerne som en aktiv sparringspartner igennem forløbet fra ide til produktion. Kig forbi vores stand og få en snak. www.mt-mt.dk

MJK – din ideelle partner MJK producerer og leverer komponenter og løsninger inden for måling af niveau og flow, overløbsregistrering, datalogning, pumpestyring samt analyse af vandkvalitet. MJK har tre års garanti på mange af vore produkter. mjk.com

Vi er specialister i spildevand Vi dækker alle aspekter af spildevandshåndtering fra strategisk til praktisk niveau. Vi har kontorer i alle landets regioner, så vi kan tilbyde lokal rådgivning og et landsdækkende netværk af specialister. Kompetencer: • Ledningsregistrering (GIS), vandforsyning/ kloak • Kloaksanering • Klimatilpasning, oversvømmelsesmodellering • Sporing af uvedkommende vand • Terrænmodellering/jordberegninger • Geotekniske undersøgelser • Kloakering herunder pumpestationer og bassinanlæg • NO-DIG renoveringer • Renoveringsprojekter, renseanlæg • Generel projektering af el-, og automations­anlæg • Indkøb af varer og tjenesteydelser (typisk EU-udbud) Ved spildevandstekniske anlæg varetager vi hele processen fra dispositionsforslag til idriftsætning. MOE er en del af Artelia Group – en ingeniørkoncern med speciale inden for byggeri, infrastruktur, vand, energi og industri med 5.900 medarbejdere. smb@moe.dk

Et stort udvalg af elkomponenter MTO electric a/s er en handelsvirksomhed, som importerer og forhandler en lang række kvalitetsprodukter fra flere end 50 af Europas førende producenter. Vi har mere end 40.000 varenumre, og vores kernekompetencer er kapslingsløsninger samt elkomponenter til elstyringer. Vi har stort fokus på individuelle behov og tilbyder skræddersyede løsninger baseret på dine ønsker - fx specielle tekniske data, dimensioner, hultagning eller farver. Vi har egen montageafdeling og samarbejder med leverandører, som kan specialfremstille produkter.

Kig forbi vores stand og se vort store udvalg af overvågningsrelæer, reparations­afbrydere, kapslinger og kabler til spildevandsområdet og få en snak med vores produktspecialister. www.mto-electric.dk

Mød NIRAS' stærke team NIRAS har et stærkt team inden for renseanlæg fordelt over kontorer på tværs af hele Danmark. Vi leverer uvildig rådgivning og er uafhængige af entreprenører og leverandø-

rinteresser. Vi er et multidisciplinært ingeniørhus med alle fagdiscipliner i huset og det tværfaglige samarbejde i højsædet. I tæt samarbejde med vores kunder sikrer vi de bedste løsninger til fremtidens renseanlæg og spildevandsbehandling – hvad enten det gælder nybygning, renovering eller optimering. Vi ser spildevand som en ressource, og derfor er NIRAS den naturlige samarbejdspartner, når det gælder etablering af det energiproducerende renseanlæg. Mød vores stærke team på STF Årsmøde. www.niras.dk

NDT-test til glasfibertanke • UltraAnalytix™ er et system til restlevetidsbestemmelse af fx kemikalietanke Med 20 år erfaring i konstruktion, fremstilling og servicering af glasfiberemner som kemikalietanke, siloer og røggassystemer introducerer Nordic Glasfiber nu denne unikke metode til NDT (Non Destructive Testing) af glasfiberarmeret plast.

For at kunne bestemme reststyrken i kompositemner har det hidtil været nødvendigt at udføre destruktive test ved at udskære en materialeprøve. Siden 2008 har dette - for industrien unikke NDT-system med tusindvis af inspektioner - vist, at det er et pålideligt og objektivt system til at dokumentere et anlægs restlevetid. Henrik Kjærholm, hk@nordicglasfiber.dk, tlf. +45 4214 9600 www.nordicglasfiber.dk

Rottespærre TX11 – et sikkert valg Nordisk Innovation er en dansk virksomhed med speciale i udvikling og egen produktion af rottespærrer til det danske kloaksystem. Via vores erfaring og i dialog med kloakmestre landet over har vi gennem de sidste 14 år konstant arbejdet på at skabe forbedringer, som optimerer driften og sikkerheden ved brug af rottespærrer i kloaksystemet. Vores produkt er i dag et spejlbillede af knowhow fra kloakmesteren og en dansk produktionslinje, der kan omdanne ideer til virkelighed. Rottespærre TX11 – et sikkert valg. www.nordisk-innovation.dk

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


BioMizing Optimized Solutions IRIS ventilen Schweiziske Eggers pump har netop introduceret den seneste udgave af deres reguleringsventil, type IBS, denne ventil er yderligere optimeret så vedligeholdelse er elimineret. Iris ventilen er uden sammenligning den bedste ventil til regulering af blæserluft. Kombineret med flowmåling vil det fremover være muligt at regulere procesluften, således dette passer overens med behovet.

Aerostrip diffusorer er en højkvalitets diffusor, produceret af østrigske Aqua Consult. Aerostrip diffusoren er en stribe diffusorer, som leveres i længder fra 0,5 til 4 meter, og kan dermed monteres, således at vortex zoner undgås. Aerostrip leveres med polyuretanmembran, membranens specielle perforering sikrer microbobler = optimal iltovergang, i tilfælde hvor der ønskes et minimalt trykfald over membranen, kan diffusorer leveres med den nyudviklede Phoenix perforering.

BioMizing BioMizing er et mindre handels-/produktions samt ingeniørfirma, såvel vore medarbejdere, leverandører og andre samarbejdspartnere har alle en mangeårig erfaring fra branchen. Vor målsætning er altid at sikre et tilfreds kundeforhold!

Ønsker du at høre hvad BioMizing kan tilbyde dig, så er du velkommen til at kontakte os. BioMizing Hesselly 12 • DK-6000 Kolding info@biomizing.dk • www.biomizing.dk Mobil: +45 52 900 400 • Tlf. +45 82 82 00 30

spildevand #2/20  53

Aerostrip


NORLEX - Innovative nyheder

54  spildevand #2/20

Norlex er gennem mange år kendt for at levere polymer, kvalitetsudstyr til polymerdosering og filterløsninger. Nyheder inkluderer en innovativ ny koagulant, der ved meget lav dosering forbedrer slamegenskaber, efterklaring, kvalitet på udløbsvand og potentielt øger dit anlægs kapacitet - og erstatter brugen af jernklorid. Norlex leverer komplette turn-key-anlæg, inklusive finansiering, opstart og drift til desinfektion af hospitalsspildevand samt komplette filteranlæg til reduktion af fosfor i fx regnvand. Vores tekniske eksperter yder professionel rådgivning om løsninger til at løse dine udfordringer. Kom forbi og hør om vores nye løsninger – og nyd en dejlig softice eller friskbrygget kaffe. www.norlex.com

Siden 1988 har Piccas erfaringer fra vandog spildevandsbranchen sikret kunder den højeste ekspertise inden for PLC og SCADAprogrammering. Den erfaring glæder vi os til at dele ud af! Til STFs Årsmøde står Picca atter en gang klar til en snak om bl.a. vores banebrydende brugergrænseflader PICCA ISA 101, som med hastige skridt implementeres i den danske forsyningssektor over hele landet. Vi ses på Lynetten! www.picca.dk

Power Flex A/S Power Flex A/S tilbyder innovative løsninger og bred knowhow indenfor overførsel af strøm, signaler og andet mellem fx landside og centrum af et renseanlæg.

Har du PLC back-up efter nedbrud? Kom ind og se de nyeste trends indenfor iFIX SRO med blandt andet HTML5 baseret WEB HMI til iFIX. Report Plus web rapportering samt Power BI integration. De nyeste APP’s til Idus 10 vedligeholds­system.

Vi glæder os til at se dig, og har taget en masse udstyr med, som vi kan prøve af sammen. ramboll.com

Pumper til ethvert formål RH Pumper har mere en 20 års erfaring med pumpeløsninger, og vi har gennem årene varetaget opgaver i både ind- og udland og skabt værdi for vores kunder gennem gode løsninger. Vi forhandler, udlejer og servicere pumper til ethvert formål, og vi er er behjælpelige med overvågning og rådgivning. Vi samarbejder med de bedste leverandører og tilbyder er bredt udvalg af el- og diseldrevne pumper. Vores mandskaber mange års erfaring indenfor næsten ethvert industriområde. Vi er specialister i overpumpning og råder over alt udstyr til at løse store og små opgaver. Kom og få en snak om pumper – www.rhpumper.com

Niveaumåling - nemt og billigt

Version- og back-up systemet Versiondog vises med automatisk backup fra b.la. Siemens, Rockwell og Schneider PLC, der sikrer, at man altid har den opdaterede version efter nedbrud og hacker angreb. www.novotek.dk

Vi har løsninger til de fleste budgetter og er lagerførende i reservedele, så I er sikret hurtig service ved nedbrud. Vi tilbyder både montage og servicering. Kom forbi og se vores standardløsning, hvor slæberingen er sat på et stag - din elektriker vil takke dig. www.powerflex.as

Det handler om helheder

PICCA når hele Danmark For et år siden åbnede Picca den fjerde afdeling i Danmark. Og med kontor i Søborg, Silkeborg, Troldhede og Thisted er vi tæt på alle landets forsyninger.

De tider er forbi, hvor spildevandsrensning, energiforsyning, drikkevandsdistribution, vandressourcebeskyttelse og regnvandshåndtering blev betragtet – og behandlet – som isolerede områder. Nu og i fremtiden er der mere end nogensinde før behov for integrerede løsninger og intelligente systemer. Kom og mød en rådgiver, der har både menneskerne, kapaciteten og den faglige ballast til for alvor at tænke på tværs – og ind i fremtiden!

Nu kan niveaumåling udføres trådløst, nemt, enkelt og billigt. Helt uden strømforsyning, SIM-kort eller dataabonnement. Med IoT (Internet Of Things) som benytter eksisterende radio- og TV-master, der dækker 98% af Danmark, kan du nemt og billigt etablere trådløs overvågning. Alle enheder drives af batteri med op til 10 års batteritid. • Niveaumåling • Temperatur • Vand på gulv • Fugt • CO2 • kWH-forbrug • Strøm og spænding Få besked via SMS og e-mail, eller få informationen direkte ind i eksisterende SRO/ Scada-system. Det er nemt og billigt at etablere… www.robotek.dk

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


Udlejning af pumper

Som noget nyt tilbyder SonFlow udlejning af pumper i forskellige størrelser og til forskellige formål bl.a. tømning af søer, vandløb og oversvømmede byggegruber, kældre m.m. Vi kan inden for få timer opstille pumper og udstyr til afhjælpning eller forebyggelse af oversvømmelse. Står du akut og mangler en pumpe er vores telefon bemandet døgnet rundt.

Projekter til mineindustrien Den globale mineindustri er blevet et nyt fokusområde for SonFlow, grundvandet i minerne indeholder sandkorn, kemikalier, svingende ph-værdier samt kulslam. Opgaven kræver pumper af høj kvalitet og slidstærkt materiale, derfor blev DanPumps valgt som leverandør. SonFlow tilbyder pumper i bredt udvalg til brug i bl.a. minebranchen, spildevands og aquakulturen. Produktionen er ISO 9001-certificeret.

SonFlow A/S | Nordager 25 | DK – 6000 Kolding | Tlf: 8657 1344

spildevand #2/20  55

Aldrig har Danmark fået så meget regn som i løbet af 2020, og især Jylland har været plaget af massive vandmasser med oversvømmelse til følge, hvor beredskabet har kæmpet med at pumpe vandet væk. Såvel boligejere, som virksomheder, veje og togdrift har været ramt.


56  spildevand #2/20

Schneider Electric A/S

Innovative løsninger til dit anlæg

Schneider Electric leverer integrerede systemer, der gør vand- og spildevandsbehandling så effektiv og miljøvenlig som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg. Kom forbi vores stand og få en snak om, hvor­dan vi kan hjælpe dig med at holde drifts­omkostningerne nede. Du kan blandt andet se vores batteridrevede XIOT-antenne, som bruger Sigfox-netværket. Med den kan du sende information om overløb direkte til din SCADA-overvågning Vi glæder os til at se dig. www.se.com/dk/da/

Kig forbi vores stand og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og og skabe værdi for dit renseanlæg med innovative og løsninger. Vi glæder os til blandt andet at fortælle mere om: - Multipunktsdosering af ozon til fjernelse af mikroforurening – med positiv side-effekt på SVI! - Erfaringer fra de første måneders drift af vores nye teknologi til kombineret efterpolering og behandling af overløb i Skanderborg (Densadeg XRCTM) - Vores nye løsning til slamafvanding som kan give op til 70% tørstof uden brug af polymer (DehydrisTM Ultra)

Mød SEEPEX innovation på STFs Årsmøde SEEPEX byder velkommen til en snak om pumper. Vi ser frem til at vise jer vores seneste løsninger inden for: • Overvågning af pumper med SEEPEX Pump Monitor samt SCT med nyt Smart Seal Housing for let service af akseltætning og let service af pumperne. • Transport af tørslam med SAI over distancer op til 1.000 meter.

SEEPEX kan levere service, montage, beregning af driftsomkostninger på slampumper og tørslamtransport og hjælper jer med at finde besparelser. Jeres transportopgaver er vores fælles ansvar. www.seepex.com/da/ekscentersnekkepumper

Innovativ procesautomation Siemens tilbyder et omfattende udvalg af procesinstrumenter til måling af flow, tryk, temperatur og niveau. Du kan fx se vores nye radar LR100 og nye flowmåler FM100. Disse samt verdensnyheden Simatic PCS neo, som er Siemens nye innovative webbasserede proceskontrolsystem, kan opleves på standen.

Siemens har egen serviceafdeling. Denne udfører årlige serviceeftersyn, der er med til at sikre en problemløs drift på anlægget. Dette er med til at gøre Siemens til din ideelle samarbejdspartner. Siemens har kompetencer inden for mange industrier herunder en specifik gruppe, der arbejder med waterbusiness. Læs mere på: www.siemens.com/water Kom forbi vores stand for en snak om mulighederne på dit anlæg.

Pumper til forskellige industrier SonFlow tilbyder et omfattende program til forskellige industrier, som kan løse netop dine pumpeopgaver. Vi har tilføjet pladevarmeveksler til vores produktportefølje som et komplementært produkt til vores pumper, hvor der er fokus på procesteknologi, energi og miljø. Pumpehjulene bliver korrigeret ift. pumpens driftspunkt, dvs. pumpehjulene bliver tilpasset kundens ønsker og behov, hvorved energiforbruget reduceres. Pumperne er udstyret med højeffektive Siemensmotorer IE3 - samt isoleringsklasse F. Isoleringen kan dog leveres som option i klasse H. Alle pumper leveres med et lukket kølesystem, dette er standard ved tørtopstilling, da det sikrer en optimal køling af motoren. Vores reservedele passer også til Pumpex og PX. www.sonflow.dk

Vi ses til en spændende og lærerig dag! www.suez.com

Nyheder og konkurrence. Kom og se vores nyheder i aktion. Vi har vore samarbejdspartnere med på standen, fra ”Aarhus Vand Partneringsaftale på Pumpestationer” DK-Logic & Lindpro. Deltag i vores konkurrence på standen. Muffin Monstret må godt fodres. Vi serverer en kølig forfriskning, og vi har besøg af Futtes Pandekager.

Vi bruger den nyeste viden aktivt Der skal være håndgribelige og målbare fordele for kunden i de løsninger, vi tilbyder. Investeringen skal kunne betale sig, og vi opererer typisk med en tilbagebetalingstid på mellem to og fem år på nyinvesteringer. Vi kigger på løsninger, som giver kunden den bedste funktion og kvalitet og ikke mindst det bedste arbejdsmiljø GENSIDIG RESPEKT OG EN ÅBEN OG ÆRLIG DIALOG. Derfor vil vi gerne investere tid i en direkte dialog om den opgave, I ønsker at få løst, inden der udarbejdes en forespørgsel eller et udbud, og inden ordren placeres. stjernholm.dk/

Because life is fluid – Sulzer. www.sulzer.com

ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


spildevand #2/20  57

sammen holder vi danmark i gang! #vigørdetsammen-hverforsig #vigørdetformiljøet


58  spildevand #2/20

Løft med sikkerhed – ABUS kransystemer Sydkystens Kranservice hjælper vores kunder med ny-montage, service- og reparation af løfteudstyr, så emner kan løftes og flyttes på en sikker og effektiv måde. Vores kunder vælger os, fordi vi altid er til at få fat på. Vi er fleksible og finder altid løsninger. Vi råder over mange års erfaring og specialviden om kraner, taljer og løftegrej på tværs af fabrikater. Iblandt vores nuværende kunder findes i dag en række virksomheder inden for forsynings­ sektoren. Kom forbi vores stand til en uforpligtende snak om, hvordan en løsning fra ABUS kransystemer kan optimere drift og arbejdsprocesser i jeres virksomhed. www.sydkran.dk

Tech Instrumentering ApS Leverandør af måleudstyr fra førende producenter til spildevandsbranchen: - Niveaumålingsudstyr: Nedhængte tryktransmittere, ultralyd, radar - Tryk: Indstiksmålere/transmittere - Temperaturfølere/transmittere - Flowmålere: Clamp-on/rør, og åbne kanaler/ overløb - Flowmåling på luft og gas - Niveau og flowswitches - Kabelhængere/aflastninger - Data/tryklogger, på batteri, grps, LoRa, Sigfox - Analyse: Ph, ilt og ledningsevne Kontakt: Thomas Gisselmann på tlf. 4070 0793 eller mail tg@tech.dk. www.tech.dk

S::Select-processen er interessant, hvis I ønsker at udvide renseanlæggets hydrauliske og/el. procesmæssige kapacitet eller har problemer med at overholde udløbskrav pga. flydeslam og slamflugt S::Select® processen er ganske simpel. Små bærelegemer kaldet BASICS® eller MIMICS®, som har en lidt højere densitet end spildevandet, tilsættes den biologiske procestank, hvorefter biomassen hæfter sig til bærelegemernes overflade. Over tid vokser bakteriekolonierne på de små bærelegemer sig til store tunge granuler med fine bundfældningsegenskaber. www.techras.dk

Økonomiske og driftsikre pumper TZACHO forhandler, udlejer og servicerer et af Danmarks største sortimenter af pumper, gravekasser, hydraulisk værktøj og funderingsudstyr og -maskiner. Vi er specialister på vores felt og fokuserer på at tilbyde vores kunder et bredt sortiment af kvalitetsmateriel. Kom forbi vores stand på årsmødet, hvor vi bl.a. har de driftssikre og økonomiske pumper fra hollandske BBA Pumps med. Pumperne er mobile vakuumassisterede centrifugalpumper og giver en høj ydeevne med et af markedets laveste brændstofforbrug ift. mængden af vand, de pumper. Vi lagerfører desuden reservedele og har alt i slanger, koblinger og tilbehør. Vi håber at se dig på årsmødet! www.tzacho.dk

Innovative H2S og N2O-sensorer

Unisense leverer intelligente sensorer til direkte og kontinuerlig måling af svovlbrinte i kloaknetværk og lattergas på renseanlæg. SulfiLogger™-sensorens væskefasemålinger af svovlbrinte giver et komplet indblik i, hvor og hvordan svovlbrinte påvirker kloaknetværket - og muliggør dermed en omkostningseffektiv optimering og data-drevet prioritering af svovlbrintebekæmpende tiltag.

Unisense Environments komplette N2O sensor­ system måler lattergas direkte i spildevandet på renseanlæg. Lattergas er en drivhusgas, der er 300 gange kraftigere end CO2, og sensorsystemet giver derfor forsyningsselskaber de helt rigtige værktøjer til en effektiv reduktion af et renseanlægs samlede CO2-aftryk. Besøg vores stand eller læs mere her: sulfilogger.com unisense-environment.com

En del af

-gruppen

Spildevandsbranchens leverandør Vatech er et handelsfirma, som har specialiseret sig i leverancer af ventiler, skydespjæld, aktuatorer samt alt tilbehør til rørledninger inden for spildevandssektoren. Vatech er en del af AVK-gruppen, som er en af verdens førende ventilproducenter inden for vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling samt brandbekæmpelse. Med moderne lager- og kontorfaciliteter beliggende i Middelfart serviceres renseanlæg, smedefirmaer og entreprenører med tilknytning til branchen. I kraft af mangeårig samhandel med førende producenter fra hele verden kan vi tilbyde produkter af høj kvalitet til markedsdygtige priser. Vatech har mangeårig erfaring indenfor vores branche, og vi står gerne til rådighed med forslag til løsninger. www.vatech.dk

WASYS A/S først med ny kommunikation! Besøg WASYS A/S stand og hør om den nye kommunikationsform NB-Iot. Dette er nu muligt i SPIDER-pumpestyring. Få samtidig viden om 4G og Sigfox-kommunikation. Se også overløbsberegning med GEKKO og Acowa Dash/Core eller svovlbrintemåling med CaNaRy samt den unikke tryktransmitter TurTle. Vi står klar til en faglig snak. www.wasys.dk

Interesseret i granulært slam? – S::Select processen nu i drift i Danmark Kom på TechRas Miljø stand og hør om spændende nye resultater fra Viby Renseanlæg og Aalborg Renseanlæg Vest, som begge har investeret i den revolutionerede biologisk proces S::Select. ÅRSMØDET 2020 ER AFLYST! Forbuddet mod store forsamlinger er på grund af Covid-19-situationen forlænget til og med august måned. STFs årsmøde den 12. juni 2020 er derfor aflyst. BIOFOS er i stedet vært for STFs årsmøde i 2021.


Miljøvenlig og kemikaliefri vandrensning

Water ApS har udviklet den Gaia® ozon-generator, der kan sikre en stabil produktion af høj-koncentreret ozon. Kig forbi og se hvilke af vores løsninger, der kan løse dit problem. water.dk

Water ApS er en forskningsbaseret virksomhed, der udvikler og producerer state-ofthe-art løsninger til miljøvenlig og kemikaliefri vandrensning og vandbehandling ved brug af fx Ultraviolet lys og ozon. Vi leverer effektive og stabile UV-systemer med Ornom-godkendte sensorer med komplet kontrol- og styringssystemer fra OxyGuard.

Årelang erfaring og nytænkning

ZenZors A/S er leverandør af gasalarms-, gasdetekterings-, partikelmålings- og gasanalyseløsninger til erhvervslivet og offentlige organisationer. Vores løsninger kommer som både transportable og stationære. Med mange års erfaring med måle- og prøveopsamlingsudstyr til miljø, arbejdsmiljø og proces tilbyder vi kun løsningerne, der er afprøvede og sikre. ZenZors internationale kontaktnetværk og kendskab til lokale forhold sikrer løsninger, der dækker brugernes behov, ligesom lovgivningskrav og behov for evolution opfyldes. Vores udstyr lokaliserer metanudslip fra dit biogasanlæg og hjælper dig derved med at spare penge. Vi har endvidere udviklet langtidsholdbar H2S-detektering til spildevandsbrønde og kosteffektive løsninger til bestemmelse af biogas kvalitet. Ring 20477320 eller skriv til info@zenzors.com zenzors.com

spildevand #2/20  59

Mød os på årsmødet, hvor vi præsenterer velkendte løsninger til forbehandling og beluftning, som vi har årelang erfaring med at installere og idriftsætte. Eller hør om udstyr, som giver løsninger, der er velkendte i udlandet, og som er på vej til også at få succes her i Danmark. F.eks DynaDisc-skivefilter og DynaSand-filter. Uden for hegnet vil vi gerne fremhæve to produkter, som kan installeres, uden der skal fremføres el. Entec Odour-filter, som effektivt fjerner svovlbrinte, samt overløbsrist fra Jacopa CopaCyklon. Den passer perfekt i pumpestationer og sørger for rent overløb, samt at ristegods forbliver i spildevandsstrømmen, der ledes videre til renseanlægget. www.watergroup.dk

Biogasanalysatorer fra ZenZors A/S


INNOVATIVE LØSNINGER TIL VANDBEHANDLING OG -FILTRERING

Vi tilbyder markedets bredeste produktprogram. Vores automatisk selvrensende filtre kan levere filtreringsniveauer fra 3500 µm - 2 µm, til bl.a.: • Teknisk vand • Kølevandsfiltrering • Forfiltrering før membrananlæg

60  spildevand #2/20

• Pumpebeskyttelse

Diatom A/S Tlf. 3677 3600

| Avedøreholmen 84 | info@diatom.dk

| 2650 Hvidovre | www.diatom.dk

VI SES TIL ØDE STF ÅRSM I 2021

Optimer sikkerheden nemt og effektivt

Skydeport med adgangskontrol — og serviceaftale Åbner hurtigt via SMS, opkald, kodetastatur, nummerplade m.m. KIBO Sikring A/S I Tlf: 70 10 70 77 I Email: kibo@kibo.dk I www.KIBO.dk


Fra Vestjylland til USA

- Teknisk viden og ledelseserfaring skal åbne op for flere danske eksportmuligheder I snart mange år har Jens Kristian Enevoldsen haft lyst til at søge nye udfordringer ude i verden. I dag kører han rundt på de amerikanske landeveje og besøger forsyningsselskaber for Water Technology Alliance (WTA) med det sigte at fremme danske eksportmuligheder. Mødet med branchen på anden side af Atlanten har været både spændende arbejdsmæssigt, en kulturoplevelse og én fyldt med nye smage. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: JENS K. ENEVOLDSEN & THE TRADE COUNCIL Lige nu står Chicago stille. Flyene krydser ikke himlen, og trafikken er stort set gået i stå. USA er som mange steder i Europa ved at lukke ned på grund af corona, og det mærker WTA’s Senior Technical Advisor, Jens Enevoldsen. Siden september sidste år har han boet på 15. sal og brugt mange timer på landevejene i Californien og Midt­vesten, men i disse dage er bilen byttet ud med en lille 13-tommers PC-skærm og en IKEA-stol derhjemme. Et af resultaterne af rejserestriktionerne har været at lancere et webinar med over 300 deltagere fra hovedsageligt USA. Det skete i samarbejde med DHI og Water Online,

og det er første gang, det er afprøvet, fortæller Jens Enevoldsen. -V i følger selvfølgelig Udenrigs­ministe­ riets retningslinjer, så i disse dage – og måske uger fremover – arbejder jeg hjemmefra. Siden september har jeg dog kørt rigtig meget rundt og mødt direktøren for de helt store selskaber eller driftslederen på et 30.000 PEs anlæg. Mit arbejde spænder bredt, og det er det, jeg holder så meget af ved det.

følge med. Før afgang var det vigtigste, at de begge faldt til i Chicago, men også at han i kraft af sin baggrund som spildevandsdriftschef samt driftsleder for blandt andre DIN Forsyning kunne ”byde ind med noget”. Efter en fact finding tour i Danmark og to besøgsrunder i henholdsvis Californien og Midtvesten sammen med den tidligere rådgiver Ulrik Folkmann, føler Jens Enevoldsen, at han er kommet godt fra start.

Jens Enevoldsen sagde ”ja” til jobbet som rådgiver for WTA, fordi han længe har haft lyst til at arbejde ude i verden. Og fordi hans kone Bente sagde ja til at

En hverdag med mange spændende udfordringer En del af ambitionen med at arbejde i udlandet er at få mulighed for at opleve

spildevand #2/20  61

Solnedgang og udsigt fra Jens K. Enevoldsens lejlighed i Chicago.


62  spildevand #2/20

Jens K. Enevoldsen på arbejde i USA. På anlæggene Donald C. Tillman (øverst) og Hyperion (nederst) nær Los Angeles, Californien, er omdrejningspunktet for hans besøg henholdsvis procesoptimering og optimering af rådnetanke.

en ny kultur og begå sig på et nyt sprog. I det hele taget at rejse ud og afprøve grænser – om det gælder mad, mennesker eller teknik. Jens Enevoldsen har fået indfriet alle ønsker på den konto, for selv om vi tænker på USA og ameri-

VANDUDFORDRINGER I USA USA’s stigende vandforbrug og spildevandsudfordringer skaber stor efterspørgsel på effektive vandløsninger i form af procesoptimerende og ressourcebesparende teknologier. Endvidere kræver den amerikanske infrastruktur for vand en omfattende modernisering. USAs investeringsbehov til nye, forbedrede løsninger løber samlet set op i 300 milliarder dollars. Investeringerne foretages af de enkelte delstater og er derfor uafhængige af den politik, der føres fra Det Hvide Hus.

kanerne som meget lig os selv, så er der store forskelle, fortæller han. - Amerikanerne er meget høflige, og man skal lige lære at tolke høfligheden. Her­ovre kan det også tage længere tid end i Danmark at få et møde i stand, men omvendt kan beslutninger træffes hurtigt. Det vigtigste er for mig at lære, hvad de direktører og drifts­ledere, jeg møder, har brug for. Er det rådgivning omkring tekniske løsninger, eller er det måske mere ledelse? Og hvornår er de virkelig interesserede eller måske mere høflige? Stor høflighed mødte Jens Enevoldsen en dag, da han besøgte et renseanlæg i Spring­field, Illinois. Her fik han tilbudt en kop kaffe, og der var endda mælk i køleskabet. - Jeg tror ikke, han opdagede mit ansigtsudtryk, men da jeg tog den første slurk, kunne jeg smage, at der var tilsat sukker og vaniljesmag til

Jens K. Enevoldsen er på besøg på pumpe­ station på et renseanlæg i Springfield, Illinois.

mælken. Hvem kan vænne sig til den smag, griner Jens Enevoldsen.

WATER TECHNOLOGY ALLIANCE Water Technology Alliance er et offentligt-privat partnerskab mellem de danske forsyningsselskaber i 3Vand-sam­ar­bej­det – Aarhus Vand, Vandcenter Syd og HOFOR – danske vandteknologi- og råd­ givningsvirksomheder og The Trade Council i Nordamerika samt Miljøsty­ rel­sen. WTA har forankret sig på de danske Generalkonsulater i Chicago, Houston og Silicon Valley for at fremme danske vandteknologiske løsninger på tværs af USA. Ud over spildevandsområdet repræsenterer WTA også løsninger inden for grundvand og drikkevand.


Jens K. Enevoldsen (bagerst th.) og miljøminister Lea Wermelin mødte Robert Montenegro, Executive Vice President, Water Utility (Municipal) for Grundfos i USA på WEFTEC i 2019.

BLÅ BOG Ud over den ene smagsudfordring befinder WTAs nye mand sig som blommen i et æg. For for et menneske, der elsker at lave mad, drikke vin – og nu IPA (øl), så er USA et sandt overflødighedshorn. Heldigvis er hans kone Bente også faldet godt til. Hun tager nogle enkeltfag på college og regner med at begynde at arbejde som frivillig inden for sit felt med børn og unge, når Covid-19-situationen igen er kommet under kontrol. Hvornår det bliver, kan Jens Enevoldsen som resten af

verden kun gisne om. Indtil da foregår møder og opfølgende snakke via Skype, mens han på bedste vis får en hverdag til at hænge sammen på hjemmekontoret. - Vi har netop taget hul på en af de mere progressive stater på spildevandsmarkedet, Wisconsin, og det er spændende at drive sådan en proces. Med min baggrund føler jeg, at jeg kan gøre en forskel for både amerikanske forsyninger og partnerne i WTA, og det er god motivation i hverdagen.

Jens Kristian Enevoldsen er 56 år og gift med Bente. Tilsammen har de seks voksne børn, der alle bor i Danmark. Før USA arbejdede han for DIN Forsyning, hvor han senest varetog rollen som spildevandsdriftschef, og tidligere var driftsleder, teamleder, spildevandschef og vandchef. Der før var han ansat ved Varde og Ølgod forsyninger. Jens Enevoldsen er uddannet maskinmester og elinstallatør og har desuden flere lederuddannelser.

spildevand #2/20  63

Jens K. Enevoldsens udsigt fra kontoret på 39. sal i Hancock Center. Som resten af verden er Chicago ramt af Covid-19, og derfor er der næsten ingen trafik – hverken på vejene eller i luften over byen.


UN G I S P I L D E VA ND

Ung fagleder – mød Jens Munk-Poulsen UNG I SPILDEVAND

64  spildevand #2/20

I hvert blad dedikerer vi spalteplads til unge mennesker i. Hvad laver de? Hvordan stiftede de bekendtskab med branchen? Hvilke tanker har de om fremtiden? Svarene får du her.

Det er både de store forventninger til fremtiden samt de helt konkrete projekter om kunne ændre noget, der har drevet Jens Munk-Poulsen hen til stillingen som fagleder for spildevand på Skanderborg Forsyning. Det var nemlig ideerne bag bioprocesserne, som fangede hans interesse på studiet og nu de samme processer i hans daglige, praktiske arbejde i spildevandsbranchen, som optager ham. På studiet såvel som i dagligdagen er det tanken om, at teori og praksis smelter sammen og udgør et hele.

Hvordan ser din typiske hverdag ud?

Hvad består dit arbejde af?

Hvordan er du havnet i branchen?

- Jeg er fagleder for spildevand på Skanderborg Rensningsanlæg, og det indebærer, at jeg primært har det faglige ansvar for forskellige opgaver inden­­ for renseanlæg, pumpestationer og bassiner. Der­ ud­over sidder jeg i vores ledergruppe, som består af 10 fagledere og chefer. Vi udvikler strategier for virksomhedens resultatmål og planlægger uddelegeringen af ledelsesopgaverne.

- Jeg er uddannet ingeniør fra Århus i bioprocesteknologi og var i praktik i forbindelse med studiet hos DHI – Institut for Vand og Miljø, som er en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsenhed, der specialiserer sig i vandmiljø. Efter praktikken fortsatte jeg hos samme virksomhed som studentermedhjælper. Hos DHI skrev jeg mit afgangsprojekt om udviklingen af lattergassensorer til spildevandsrensning og blev færdiguddannet i 2012. Jeg fik derefter ansættelse hos DHI som projektmedarbejder på udvikling af samme under VTUF (Vandsektorens Teknologiudviklingsfond) i samarbejde med Uni­ sense, Aarhus Vand og Vandcenter syd, samt diverse måleopgaver relateret til optimering af beluftning. Sensorerne måler den opløste lattergas, der udledes fra renseanlægget. I 2017 blev jeg ansat hos Skanderborg Forsyning.

BLÅ BOG: Navn: Jens Munk-Poulsen Alder: 33 år Fremtiden: En stor del af vores fremtid bliver, at vi som virksomhed og som privat­ personer tager del i en aktiv miljøindsats, hvor vi sammen arbejder på at reducere CO2-udledningen for at sikre klimaet.

TIP OS! Kender du et engageret ungt menneske (cirka mellem 20 og 35 år), der arbejder med spildevand? Så vil vi gerne høre fra dig! Vedkommende kan arbejde både i driften, i planlægningen og i forskningen.

På Skanderborg Rensningsanlægs hjemmeside får man et klart overblik over de mange projekter, der er initieret - et af dem er lattergasstyringen, som Jens Munk-Poulsen har ansvaret for. Projektet startede i 2019 i samarbejde med EnviDan om styringen af lattergas på renseanlæggene. Målet er at reducere udslippet af lattergas. Lattergassen opstår i bakteriernes aktivitet under kvælstofomdannelsen.

- Vi starter altid med et morgenmøde med Drift og Vedligeholds medarbejderne for at tale om dagens opgaver. Meget af dagen går med at være i dialog med kollegaerne om fremdrift og opgaver. Nogle dage er fyldt med møder, andre dage er jeg optaget af mine mange projekter på renseanlægget og pumpestationen. Det er ret forskellige opgaver, men der kan være flere typer af tilsyn rundt om på renseanlægget.

Hvilke tanker gør du dig om fremtiden indenfor spilde­vand? - Jeg synes, det er en uhyggelig spændende fremtid, hvor vi fokuserer endnu mere på bæredygtighed og cirkulær økonomi, og hvor de enkelte selskaber fortsat udvikler sig til små teknologiske videnscentre til gavn for samarbejdspartnere og deres eksportmuligheder. Lattergassen er 300 gange så belastende for miljøet som CO2, og ved at kunne reducere ud­ slippet kan vi med tiden være med til at gøre rense­ anlæggene klimaneutrale.


spildevand #2/20  65

Yara Odor and H2S Solutions Svovlbrinte problemer i dit spildevand ? Yara kan nu tilbyde komplette løsninger både til forebyggelse af svovlbrinte i spildevand, men nu også til fjernelse af svovlbrinte og andre lugtstoffer i gasfasen fra pumpestationer og brønde. Specialfiltrene er kompakte og fås i en række størrelser fra 150-2500 m 3/h. Filtrene fungerer ved en unik kombination af UV-ozonkulfilter teknologi. Se mere på : www.yara.dk/h2s

YaraNutriox Odor and H2S Prevention

YaraEvodor Odor and H2S Removal


Overløb & oversvømmelser 66  spildevand #2/20

Hvis rør skal holde i 100 år… Hvordan dimensionerer man tryksatte rørledninger til en fremtid, hvor verden kan se meget anderledes ud end i dag? Befolkningstilvækst, klimaforandringer, svovlbrinteudvikling og energiforbrug er nogle af de elementer, som forsyningsselskaber og rådgivere skal tage hensyn til, når de beregner nye rørledninger. TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST / FOTO: KIM FJORDMAND, HJØRRING VANDSELSKAB A/S Det er en udfordring at dimensionere tryksatte transportsystemer, der skal fungere de næste 100 år. Der er nemlig mange forhold, der har betydning for vandmængden og den måde, der afledes på: Ændrer befolkningstal og industriaktivitet sig i forsyningsområdet, bliver opland til pumpestationerne udvidet ved nedlæggelse af mindre renseanlæg, hvordan regner man klimafaktoren med de større vandmængder ind, hvordan forandres vores forbrugsmønster, og vil mængden af uvedkommende vand øges eller mindskes? Overvejelserne i forsyningsselskaberne går blandt andet på, hvordan usikkerheden om de fremtidige afledningsmængder og årsvariationer kan tænkes ind i projekterne. Skal der for eksempel foretages separatkloakering, skal der etableres to eller flere parallelle trykledninger, så der bliver stor fleksibilitet i transportsystemet eller noget helt tredje? For at få succes med den proces skal de ansvarlige have et helhedssyn, så den samlede løsning på den ene side er fleksibel og driftssikker, og på den anden side har attraktive levetidsomkostninger. I Hjørring Vandselskab A/S har man for ek­­sem­­pel skullet beregne ny spilde­vands­­ledning (tryksat) mellem Hjørring og Vrå, en strækning på 10 km, hvor der nu ligger ca. 300 tons spildevand i røret. -  Hvis vi gik en dimension op i diameter for at spare energi – som jo også er et ønske, vi har - så havde vi haft omkring 450 tons liggende. Men jo mere spildevand, der ligger i røret, jo længere bliver opholdstiden, da der jo ikke kommer mere spildevand ind i røret, blot fordi rørdimensionen øges. Dermed ville vi få forøget svovlbrinteproduktion, og det vil vi undgå, forklarer Kim Fjordmand, der er projektleder for projektering og anlæg hos Hjørring Vandselskab. Som udgangspunkt i forsyningsselskabets regnemodel bruger man den solgte drikkevandmængde i området og ganger med to, så man sikrer, at der er plads til alt vandet. For at undgå svovlbrinteproduktion, vælger man at presse ledningen ned i en størrelse, så vandet kan transporteres væk på 10 timer. -  Vi kunne også tage udgangspunkt i antal boliger og borgere, men det er en usikker model. Her ville industriens forbrug eksempelvis ikke være regnet med, forklarer Kim Fjordmand. Hjørring Vandselskab holder en hastighed i spildevandsrøret på ca. 0,8 meter pr. sekund, og det, vurderer man, er tilstrækkeligt i forhold til at undgå sedimentation i trykrørene. -  Vi skal holde hastigheden oppe og have små rørdimensioner. Og så passer vi på med alt for lange stræk, da vi ellers kan få flere problemer med svovlbrinte, siger han.

Balancegang Det kan være en svær beslutning, om man fremadrettet skal vælge separatkloakering eller fastholde løsningen med fælleskloakering. Derfor er det nødvendigt at gøre et grundigt forarbejde, så alle elementer bliver tænkt ind. -  For eksempel er der spørgsmålet, om vi i tilfælde af overbelastning kan sende urenset regnvand ud i åen eller fjorden, da det jo ikke er rent, og der er risiko for affalds- og mikroplastforurening. Renseanlæggene kan ifølge de seneste forskningsresultater tilsyneladende rense spildevandet for mikroplast i stort omfang, siger Kim Fjordmand. Men der forventes større regnmængder i fremtiden og med rigtig meget mere regnvand, kan separering vise sig at være en god ide for ikke at overbelaste spildevandssystemet, lyder det fra Kim Fjordmand. -  Drikkevandsforbruget er faldende, så vi dimensionerer ikke nye spildevandsrør til et større vandforbrug end nu. Men vi regner ind, at der sker indsivning i private kloakledninger, og der kan være utætheder i rørene. Dertil fører vi regnvandet udenom renseanlægget ved at separatkloakere, så vi vælger ikke at dimensionere efter tilførsel af store regnmængder. Hvis vi gjorde det, ville hele vores investering i separatkloakering falde til jorden, siger Kim Fjordmand. Han peger på, at der skal være en balance mellem på den ene side energiforbrug og på den anden side svovlbrintedannelse. Mindre trykrør giver større ledningsmodstand, så der skal pumpes med højere tryk, og det koster energi. Derfor er det en svær balance mellem ønsket om at være en energieffektiv forsyning og så at undgå unødig svovlbrintedannelse. -  Skal man sige noget positivt om at få regnvandet med i spildevandsrørene, så er det, at det kan være gavnligt med et godt skud regnvand en gang imellem, så man får renset ud i rørene. Hvis der kun er spildevand, kan det godt give problemer med tilstopning, siger Kim Fjordmand.

Brug for gennemtænkte løsninger Mens nogle forsyningsselskaber som Hjørring Vandselskab selv foretager dimensioneringen, vælger andre at inddrage rådgivere. En af dem er projektleder Karsten Egebjerg fra EnviDan, der peger på flere udfordringer – blandt andet at man ikke ukritisk må designe efter maksimum kapacitet, selv om det ofte er det, der lægges op til. -  Man skal først finde ud af, hvad der er maksimums-, og hvad der er minimumsbelastning i det system, der skal laves. Det er afgørende, at man tænker sig godt om. Jeg har set mange eksempler på, at man er for autoritetstro og i for høj grad følger anvisningerne i lærebøgerne, der ofte er bedagede.


Hvis rør skal holde i 100 år, så er der brug for gennemtænkte løsninger. Og man skal ikke tro, at fordi man laver separat­ kloakering, får man ikke udfordringer med regnvand og forurening, påpeger han. -  Nogle gange kan separering give større problemer, end hvis man fastholder en løsning med fælleskloakerede oplande, for når al regnvand ryger direkte i vandløbet, kan det give problemer med forurening. Dermed siger jeg ikke, at separering er forkert, men man skal huske at indregne de negative faktorer og i det hele taget forsøge at være objektiv kritisk. Vi har brug for gennemtænkte løsninger, siger Karsten Egebjerg.

Risikoanalyser

Han medgiver, at det kan være svært at regne klimapåvirkninger ind, men det er en nødvendighed at indregne risici. Hvis man for eksempel siger, at der ved pumpestationer løber et vist antal liter pr. sekund igennem, så kan man ikke bare ukritisk skalere op fra 10 til 100 liter ved at gange med 10. De klimafaktorer, der kalkuleres med, er baseret på et statistisk grundlag. Når man skal lave de faktiske løsninger, er der flere elementer at tage hensyn til, som statistikken ikke har med.

Flere parallelle ledninger -  En model kunne for eksempel være, at man lader to eller flere ledninger køre parallelt, hvor den ene ledning bruges 90% af tiden og de øvrige i de sidste 10% af tiden med maksimalbelastning. Det bliver måske anlægsteknisk lidt dyrere, men sam­fundsmæssigt set kan det give god mening over tid, siger Karsten Egebjerg. Endelig er der risiko for svovlbrinteudvikling, hvis man over­ dimensionerer sine rørledninger. For 10 år siden havde ganske få forsyningsselskaber problemer med det, men i dag er det svært at finde et forsyningsselskab, der kan sige, at de slet ikke har det. -  Vi kan alle se konsekvenserne af lange tryksatte rørledninger og overdimensionering, som følge af nedlagte renseanlæg. Det kan blive voldsomt dyrt, hvis et bygværk, der skulle holde i 100 år, skal renoveres efter fem år, og det sker i dag. Derfor er dimensioneringen så vigtig, og alle delelementer skal tænkes ind i beregningerne, siger Karsten Egebjerg.

Ø225-trykrør bliver svejset sammen på strækningen mellem Vrå og Hjørring.

spildevand #2/20  67

Separatkloakering er en stor investering, så det skal overvejes grundigt. Dertil skal man også indregne klimahensyn, når man beregner kapacitet. Man får tit lavet for store ledninger til for små vandmængder, vurderer han. -  Vi bør selv ved de mindste trykledninger bruge risikoanalyser som et værktøj i dimensioneringen, da det er en effektiv og gennemskuelig måde at håndtere usikkerheder på. Her skal der også laves vurderinger for renseanlæggene i forbindelse med de forventede øgede regnmængder, som de i perioder ikke vil kunne håndtere. Der vil komme flere decentrale filtreringsløsninger af regnvandet på markedet, sådan at man for eksempel kan filtrere det meste mikro­ plast fra, inden det ryger uden om renseanlægget og ud i åen eller fjorden, siger Karsten Egebjerg.

Overløb & oversvømmelser

Mange kommer på den måde til at lave overdimensionerede systemer, der ender med at påføre dem store unødige anlægs- og driftsomkostninger, siger Karsten Egebjerg.


Overløb & oversvømmelser 68  spildevand #2/20

I Storeåen, der løber igennem Holstebro, var vandstanden meget høj i lang tid. Forsyningen har sat en kontraklap i udløbet, så vandet ikke kan løbe tilbage fra åen, men fordi regnvandet så heller ikke kunne løbe ud, stuvede det op og oversvømmede nogle gader i den lavtlig­gende del af byen.

Regnvandsbassinerne er udfordrede – af (u)almindeligt meget vinterregn Efteråret 2019 og vinteren 2020 har udfordret mange forsyningers regnvandsbassiner. Ikke at der har været skybrud, men langvarige og intense regnskyl har sat nedbørsrekorder. Det regnmønster skal derfor i fremtiden tænkes ind i anlæg af nye bassiner. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: SK FORSYNING, VESTFORSYNING OG MILJØSTYRELSEN Klimaforandringer er allerede tænkt ind i dimensioneringen og designet af mange regnvandsbassiner landet over. Dog er de fleste bygget til at kunne klare regnhændelser baseret på tidligere års nedbør, og det udfordrer nu bassiner landet over. I efteråret 2019 og vinteren 2020 oplevede Danmark nemlig en exceptionel langstrakt periode med vedholdende og intens regn, og det satte flere steder i landet regnvandsbassiner på prøve. Vandet fyldte dem nemlig indtil få millimeter fra kanten – eller i enkelte tilfælde over – og det gav anledning til bekymring og bristede anlæg.

Udfordringer med dimensionering og modeller For forsyningerne er det en svær opgave at dimensionere fremtidens regnvandsbassiner, for selv om de indregner klimafaktoren i deres beregninger, så er det

vanskeligt at spå om regnmængderne – og ikke mindst fremtidens regnmønstre, fortæller Ulrik Hindsberger, der er centerchef på Teknologisk Institut. - Vi bygger jo vores dimensionering på indsamlet data om regn, der allerede er faldet. De regnserier, vi arbejder ud fra, bygger på regnhændelser i tidligere år, og derfor kan man sige, at virkeligheden overhaler hændelserne. Han nævner det sidste halve års regn som eksempel. - Efteråret 2019 og vinteren 2020 er noget, som vi aldrig har set før. Vi fik meget vand, og det var over en meget lang periode på fem måneder. I forhold til modellerne skal man gå ind og se på, om det er en tendens eller et særtilfælde, og også om regnen falder ensartet over hele landet, hvilket bestemt ikke var tilfældet med 19/20-hændelserne.

I februar var det tæt på at gå galt Selv om det hovedsageligt var Vestog Sønderjylland, der fik meget regn i efteråret, så mærkede forsyninger over hele landet det ekstra pres på renseanlæg og regnvandsbassiner. I Slagelse Kommune var det for eksempel tæt på at gå galt i februar, da der kom rigtig meget vand, fortæller Jan Jørgensen, der er driftschef i SK Forsyning. - Vi har investeret mange penge i at få anlagt skybrudsbassiner, men i vinter var de fyldt til randen med regnvand. Vi var så tæt på oversvømmelser, som vi kunne komme. Var der kommet 10 mm mere nedbør inden for samme døgn i februar, så var det gået galt. Jan Jørgensen trøster sig med, at bassinerne nu er afprøvet af rekordregnen, og det gik godt. Men han er opmærksom på nødvendigheden af hele tiden


I fremtiden kan vi forvente endnu mere regn De to projektledere vil gerne bruge flere kontraklapper og de såkaldte klimaklapper, fordi de gør det muligt at spærre af for vand fra for eksempel Storeåen, men samtidig lukke vand ud fra kloaksystemerne. Det vil afhjælpe presset fra regnvandet i byområderne. Omkring regnvandsbassinerne er den bedste mulighed for at undgå oversvømmelser og ødelagte bassinkanter at installere udløbsbygværker med differentierede udløb, da det gør det

SK Forsyning, der dækker Slagelse Kommune, havde i efteråret 2019 og vinteren 2020 store udfordringer med fyldte bassiner til skybrudsvand. På grund af vedvarende regn, var forsyningen i februar ikke mange millimeter fra, at vandet i bassinerne løb over og ned i de nærliggende recipienter. Her ses bassinet ved Fårdrup henholdsvis tørt og fyldt.

muligt for forsyningerne at skrue op og ned for flowet fra regnvandsbassinerne. - Dermed kan vi tømme vores bassiner løbende, og det er bedre for recipienten. Det gælder under normale forhold, men i efteråret og vinteren var den meget påvirket af overløbene fra bassinerne og de omkringliggende marker. Vi kan skrue udløbet fra bassinerne op fra 1 l/sek. per hektar til to, tre eller fire liter. Det giver stadig stor gennemstrømning, men alternativet er, at man får overløb hen over en bassinkant og dermed en meget stor mængde vand på en gang, forklarer Susanne Kirkgaard-Sehested. Ved langvarige regnhændelser som dem, danske forsyninger oplevede i 2019-2020, er det flere millioner m3 regn, der skal transporteres væk. Det skal helst foregå så skånsomt overfor miljøet og så billigt som muligt, og

det kan være en svær balancegang. Eksperter og forsyninger har tidligere og ser fortsat på måder, hvorpå de kan tilbageholde og aflede regnvand, og her skal man ofte se på lokalt tilpassede løsninger, siger Ulrik Hindsberger. - Man har tidligere set på nedsivningsløsninger som alternativ eller supplement til regnvandsbassiner. Men her skal man se på, hvor vandet kommer fra og hvor forurenet, det er. Er der for eksempel meget salt i regnvandet fra vejene, eller er der andre forurenende stoffer i det? For så er det jo ikke godt at lede ud nærmiljøet. - Nogle steder ser man også, at grundvandet driller. I vinteråret står det terrænnære grundvand i forvejen højt, så vinterregn, som vi har set i år, er en udfordring. Andre steder døjer man med generelt stigende grundvand, og på længere sigt truer havvandsstigninger i de mere kystnære områder. Der er derfor nok at tage højde for, når forsyningerne i fremtiden skal designe, planlægge og renovere opmagasineringsplads til regnvand. For en ting er sikkert, der kommer mere af det i fremtiden og i stadig nye regnmønstre. Forsyningernes opgave bliver at forudse og dimensionere, så anlæggene er store nok mange år frem i tiden.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et over­svøm­­ melseskort, der viser effekten af stormflod, stigende vandstand i vandløb og langvarig silende regn. Kortet skal give kommuner og forsyninger et godt udgangspunkt for at lave lokale klima­tilpasningsplaner.

spildevand #2/20  69

Det samme er man i Vestforsyning, der dækker Holstebro Kommune. Her har man løbende revideret de modeller, der ligger til grund for dimensionering af regnvandsbassiner og kloakrør og ser hele tiden efter nye teknikker og produkter, der kan være med til at bekæmpe regnmasserne, forklarer projektlederne Susanne Kirkgaard-Sehested og Anne Kruse. - Generelt klarede vores bassiner fint presset under det sidste halvårs intense regnskyl. Men ét sted løb det over, og en vej skyllede væk. - I Storeåen var vandstanden meget høj i lang tid. Der er sat en kontraklap i, så vandet ikke kan løbe tilbage fra åen, men fordi vores regnvand heller ikke kunne løbe ud, stuvede det op og oversvømmede nogle gader i den lavtliggende del af byen. Generelt må vi dog sige, at rekordregnen var udfordrende, men at vores bassiner og systemer klarede skærene.

Overløb & oversvømmelser

at øge kapaciteten til at tilbageholde regnvand – både til recipienter og renseanlæg, fordi klimaet ser ud til at blive stadig mere vådt i fremtiden.


Overløb & oversvømmelser 70  spildevand #2/20

Sara Egemose er lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet og arbejdsgruppe­ medlem under Spildevands­ komiteen.

Hvordan påvirker overløb recipienter og dyreliv? Overløb er et emne, som mange har meninger om. Men hvad er op og ned i debatten? Hvorfor er overløb skadelige for recipienter og dyrelivet i og omkring dem? Er overløb fra separat- eller fælleskloakerede områder værst? Og hvordan påvirker overløb vandløbene sammenlignet med øvrige udledninger til miljøet? Spildevand har talt med lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet (SDU) og arbejdsgruppemedlem under Spildevandskomiteen, Sara Egemose. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: SARA EGEMOSE

Hvor miljøskadelige er overløb? Det er væsentligt, om overløbene bliver ledt ud i et stort eller lille vandløb. Og det er væsentligt, hvor meget der ledes ud og hvor ofte. Hvis vi først ser på recipientens beskaffenhed, så er overløb værre jo mindre vandløb og jo længere opstrøms, de sker. Desuden er det værre om sommeren, hvor der normalt ikke er så meget vand og bevægelse i vandløbene. Varmt vand indeholder nemlig mindre ilt end koldt, og derfor er det ofte om sommeren, man oplever de helt døde recipienter, da nedbrydningen af det organiske stof i overløbet hurtigt forbruger den ilt, der er. Dette leder hen til overløbsvandets sammensætning. Hvor meget organisk materiale indeholder det? For det er det, der er iltforbrugende. Er der meget organisk materiale, som opbruger ilten, så dør fiskene - i det hele taget står vandløbsdyrene af. Man kan få lange strækninger, der er døde på grund af iltsvind. Generelt kan vi sige, at hvis overløb sker ofte, ender man med døde vandløb. Er det sjældent, så ser man, at de dyr, der lever i vandløbet påvirkes umiddelbart efter, men de kommer tilbage over tid.

Af det, der kommer ud med overløbsvand, hvad er så mest skadeligt for miljøet? Udover organisk stof kommer der mange andre ting med overløbsvand og afstrømmende regnvand i det hele taget. Det kan - afhængig af om det er overløb fra fælleskloak eller udløb fra separatkloak - være næringsstoffer, miljøfremmede stoffer, medicinrester, metaller, hormonforstyrrende stoffer og sæberester. Og de har hver især deres påvirkning. Hvis vi starter med næringsstofferne, så kan de give problemer med algeopblomstringer i recipienten.

Overløb fra fælleskloak indeholder betydelige mængder af både kvælstof og fosfor, mens det i afstrømmende regnvand fra separatkloakerede områder primært er fosfor, som er problemet. Koncentrationen er lavere, men vandmængderne er langt større. Ser man på de hormonforstyrrende stoffer, så er de ikke et problem ved en sjælden overløbshændelse, men i de vandløb, som ofte modtager overløb, kan de påvirke dyrelivet. Så er der for eksempel metallerne, som kommer via mange forskellige kilder. Det kan være zink og kobber fra for eksempel tagrender, cadmium fra overflader og aluminium – blandt andet fra vores biler.

Hvis man sammenligner med de øvrige bidrag til vandløbene, hvor skadelige er overløb så for miljøet? Min forskningsgruppe på SDU har i 2019 udgivet en artikel, som giver et eksempel på ovenstående spørgsmål baseret på en undersøgelse med udgangspunkt i Åbenrå Kommune. Kommunen er ca. 1.000 km2 og består af 95% landbrugsareal og 5% byareal. Og her kan man se en klar positiv sammenhæng mellem mængden af natur i vandløbsoplandene og vandkvaliteten, men omvendt også en negativ sammenhæng mellem landbrug og vandkvalitet - jo mere, jo værre. Men vi kunne også se en negativ sammenhæng mellem by og vandkvalitet – særligt i byområder med fælleskloak. Områder med separatkloakering med udledning til forsinkelsesbassin var bedre end dem uden. Så ja, landbrugsområder påvirker vandløbskvaliteten, men det gør byerne også. Omvendt så vi også indikationer på, at vandløbsstrækninger hvor der var en blanding af land og by, og hvor byen er separatkloakeret med forsinkede udløb - der modvirker byområdernes afstrømning nogle af påvirknin-


Det, vi lærte fra undersøgelsen i Åbenrå Kommune, var, at man bliver nødt til at undersøge påvirkningen fra overløb og landbrug helt lokalt. Der er ingen enkel formular eller løsning. Man bliver nødt til at kortlægge afstrømningen til vandløbene og se på sammensætningen af det tilstrømmende vand for at kunne sige noget om påvirkningen af recipienterne. Den nuance er vigtig, når det kommer til overløb, for kun ved at forstå de lokale forhold kan man sige noget om, hvordan overløb vil påvirke vandløb og dyreliv.

Hvad er det værste, der kan ske ved overløb? På kort sigt kan dyrene påvirkes for eksempel hydrau­ lisk via erosion eller bortskylning, dø af iltmangel eller af umiddelbare toksiske effekter. Når vi ser på akkumulerede effekter på dyrelivet – ved en konstant påvirkning af for eksempel hormonforstyrrende stoffer – så er der blandt andet observeret påvirkninger af dyrelivets reproduktion. Vi kan også risikere, at gydebanker i vandløbene bliver slammet til af partikler og organisk stof, der kommer med overløbsvandet. Det kan lede til, at fiskeæggene dør.

Ser vi på plantelivet, så kan et vandløb med mange næringsstoffer få problemer med trådalger, der sætter sig som et lag oven på de egentlige vandplanter og påvirker planternes evne til at lave fotosyntese. I det hele taget kan algevækst som følge af en øget mængde næringsstoffer i vandet føre til bortskygning af vandplanterne. Det er blandt andet årsagen til, at mange af vores næringsrige søer har meget begrænsede mængder af vandplanter.

Hvad kan forsyningerne gøre for at sikre recipienterne og dyrelivet bedre? Generelt har renseanlæggene herhjemme den store fordel, at de ofte kan lede ud ved kysten. Det skal man gøre så vidt muligt, for det er bedre end at lede ud i vandløb. Og så tror jeg, at man skal operere noget mere med - som mange forsyningsselskaber allerede er i fuld gang med - at afkoble regnvandet lokalt. I en del år har der været en tendens til, at man for alt i verden skulle separatkloakere. Men det er ikke nødvendigvis den eneste vej frem, hvis der er kapacitet nok i de gamle systemer til spildevandet og en tilstrækkelig andel af regnvandet, så kan regnvandet håndteres lokalt og dermed afskæres fra kloaksystemet. Når der skal findes løsninger, så er det vigtigste at arbejde helhedsorienteret og sætte sig ind i forholdene i det konkrete område og ikke fokusere på den enkelte udledning. Man kan også inddrage borgerne aktivt, for de er del af løsningen, hvis regnvandet for eksempel kan holdes på egen grund. Endelig vil jeg opfordre forsyningerne til at indsamle så meget viden som muligt om deres overløb. Det kan være svært, men det er helt nødvendigt, hvis vi skal blive bedre til at forstå, hvilke konsekvenser overløb og øvrige regnbetingede hændelser har på forskellige typer af recipienter.

spildevand #2/20  71

gerne fra landbrug og huse i det åbne land. Fokuserer vi på næringsstofferne, så indeholder afstrømmende drænvand fra landbruget primært kvælstof, mens overfladeafstrømning kan indeholde både kvælstof og fosfor. Afstrømmende vand fra separatkloakerede byområder indeholder primært fosfor, mens overløb fra fælleskloak indeholder både kvælstof og fosfor i større koncentrationer, men udledes i langt mindre mængder end de øvrige udledninger. Derfor afhænger de endelige påvirkninger af vandløbene af de samlede bidragstyper. For at gøre billedet endnu mere kompliceret, så skal man endvidere huske ikke blot at se på den enkelte udledning og det enkelte delopland, men på det samlede opland til recipienten.

Overløb & oversvømmelser

Forskning viser en klar positiv sammenhæng mellem mængden af natur i vandløbsoplandene og vandkvaliteten, men omvendt også en negativ sammenhæng mellem landbrug og vandkvalitet. Omvendt er der også en negativ sammenhæng mellem by og vandkvalitet – særligt i byområder med fælleskloak.


72  spildevand #2/20

FSP 6 Tappestation Miljø- og ressourcebesparende!


P UMP E T RÆ F E N S U C C ES PÅ TROD S A F C OV I D - 19 -U D FORD RINGER Tre pumpetræf var planlagt af Ferskvandscentret i marts, men kun ét blev afholdt. Smittefaren forbundet med Covid-19 fik arrangørerne til at aflyse de resterende. Den 5. marts var glæden ved erfarings- og vidensudvekslingsdagen dog stor, og alle pladser besat i Silkeborg. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: FERSKVANDSCENTRET OG OLE BRINK NIELSEN, HJØRRING VANDSELSKAB A/S

Ud over indlæggene var der også tid til at dele erfaringer fra hverdagen. Og det er vigtigt, når mange arbejder meget alene eller i par, mener miljøtekniker og kursusleder ved Ferskvandscentret, Annette Vesterager. - Dagen er jo nærmest blevet en tradition for mange at deltage i. Mange forsyninger sender mange medarbejdere afsted, så det er en dag med kollegerne, og hvor de kan høre, hvad andre i branchen udvikler, bliver inspireret af og bekymrer sig over. De får ny viden og input til dagligdagen, og derfor hører vi også meget efter, hvad

Pumpetræf var på programmet den 5. og 19. marts i Silkeborg og den 12. marts i Korsør. Desværre kunne kun det første arrangement gennemføres, da Covid-19-smittefaren tvang Ferskvandscentret til at aflyse de to sidste. De er nu flyttet til henholdsvis den 28. maj på Ferskvandscentret og den 15. juni i Korsør.

deltagerne gerne vil beskæftige sig med på dagen, når vi planlægger den. Ole Brink Nielsen og kollegerne fra Hjørring var godt tilfredse med den praktiske viden og de faglige indlæg, der blev præsenteret på dagen. Men det er også vigtigt at understrege behovet for tid til snak med folk fra de andre forsyninger, siger han. - Nogen tager deres biler med, så vi kan se deres udstyr og løsninger. Vi har jo alle

de samme udfordringer i hverdagen, så at kunne tage en snak med kolleger fra resten af landet om deres erfaringer og syn på tingene, er guld værd.

Arrangementer ramt af aflysninger Desværre fik de tilmeldte den 12. og 19. marts ikke mulighed for at mødes og høre samme indlæg, da Ferskvandscentret så sig nødsaget til at aflyse dagene på grund af Covid-19-smittefaren. Annette Vesterager har dog allerede fastsat ny datoer for møder på både Ferskvandscentret og i Korsør, som hun håber, kan løbe af stablen. - Til det første Pumpetræf blev forsyningerne bekymrede, da de gerne sender mange af deres folk afsted. For hvad skulle de gøre, hvis mange blev syge? I sidste ende lukkede myndighederne jo ned for det hele, og derfor har vi ændret datoerne til henholdsvis den 28. maj på Ferskvandscentret og den 15. juni i Korsør. Vi håber, at de mange, der ikke kom til Pumpetræf i marts kan komme med på de nye datoer. Pumpetræf er en årlig tilbagevendende begi­ven­ hed arrangeret af Ferskvandscentret. Dagen er velbesøgt, da det er mange afløb- og spilde­ vands­operatørers mulighed for at dele erfaringer med andre forsyninger samt få ny viden om, hvad der rører sig i branchen.

spildevand #2/20  73

Den 5. marts afholdt Ferskvandscentret et af deres populære pumpetræf, og som altid var der mange, der havde meldt sig til. I alt deltog ca. 70 medarbejdere fra lige under 20 jyske og fynske forsyninger, og snakken gik lystigt fra morgenstunden. Dagen bød på både praktiske erfaringer fra forsyninger, information om fremtidige lovkrav til overløb fra Krüger og endelig indlæg om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, som deltagerne dagligt færdes i. Særligt indlægget af civilingeniør Tommy Kjær fra Arbejdstilsynet var interessant, fortæller håndværker Ole Brink Nielsen fra Hjørring Vandselskab A/S. - Vi har alle sammen de samme udfordringer med vores kranbiler i dagligdagen, for reglerne har indtil videre været meget uklare fra Arbejdstilsynet, synes jeg. Men det blev nemmere at forstå nu, så det var virkelig noget, jeg kunne bruge til noget.


74  spildevand #2/20

På Naturmødet i Hirtshals er mange medier til stede, og den afslappede festivalstil er et godt sted at henvende sig til dem med små og store historier. Her bliver Hjørring Vandselskabs direktør Tommy Mostrup interviewet af lokalradioen Skaga FM i 2019. For blot et par uger siden kunne vandselska­bet bruge samme Hirtshals-baserede radiostation til at nå ud til borgerne i byen med information om separatkloakering og ledningsr­enovering.

�0 BU D PÅ P RES S EHÅNDTERING – TIL H V E R DAG O G I K RIS ES ITUATIONER Pressen kan blive både jeres med- og modspiller. Mange forsyninger har sikkert haft nærkontakt med journalister i forbindelse med efterårets og vinterens oversvømmelser, og det kan enten sætte forsyningen i et godt eller dårligt lys hos befolkningen. Her kan du læse nogle gode råd til, hvordan I kan være med til at bruge og ”styre” pressen til jeres fordel. TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: HJØRRING VANDSELSKAB A/S

Det burde I gøre – internt:

Det skal I gøre – eksternt:

Vær tilgængelige. Det skal være nemt at finde presse­ kontakten på hjemmesiden, og medarbejderen skal være tilgængelig samt klædt på til at svare på indledende spørgsmål. Øv dig. Stå foran spejlet og sig det, pressen skal skrive/ optage. Optag eventuelt dig selv for at rette talemåder og forklaringer. Lad være med at sige noget, du ikke vil høre igen eller se på skrift. Sig det, du har planlagt, højt til en kollega eller til din ægtefælle derhjemme. På den måde, kan du fange svære fagtermer og forklaringer.   Gør det svære forståeligt. Igen kræver det, at du øver dig foran en kollega eller partner for at være sikker på, at det budskab, du vil have frem, er forståeligt. Ha’ tal og fakta parat. Journalister kan godt lide tal og fakta, for det giver dem et godt udgangspunkt for en artikel. Brug det til din fordel - hvis du for eksempel skal fortælle om oversvømmelser, kan du starte med at fortælle, hvor meget vand din forsyning har ledt udenom en by eller et beboelsesom­råde, frem for hvor mange m3, området blev oversvømmet med.   Find en eller to talspersoner. Det er ikke alle i forsyningen, der skal udtale sig til pressen. Find en eller to, der har autoritet, tid og lyst til det. De opnår træning i at udtale sig til pressen samt kendskab til journalisterne, og journalisterne ved, hvad de kan forvente af dem.   Afsæt tid. Journalister er ofte generalister og bevæger sig fra historie til historie. Hvis du vil have dem til at forstå komplekse processer, så afsæt tid til en tur rundt på anlægget og vær sikker på, at journalisten har forstået dem og rammerne for jeres arbejde.

Vær klar på, hvad du vil med en historie. Før du mødes med medier og journalister, skal du have en klar idé om, hvilken historie og hvilke hovedpunkter i den, du vil formidle. Gør det simpelt, udvælg det vigtigste med omhu og husk på, at journalister skal videreformidle til befolkningen. Hverken journalister eller befolkning er fagfolk, men de fortjener en forklaring, de kan forstå og forholde sig til.   Oparbejd kontakt til medier. Registrer navn og nummer på journalister og medier, så du kan ringe eller skrive en anden gang. Har du og de tid, så inviter dig selv på kaffe og fortæl dem om din forsyning. Næste gang, de skal lave noget om dit emne, er det nemmere for dem at tage fat i dig end naboforsyningen.   Vær proaktiv. Inviter selv pressen indenfor – også i krisesituationer - ellers finder de selv historien. Hvis din forsyning er proaktiv, kan du selv være med til at forme historien, sætte tempoet og have de udtalelser parat, I vil have frem. Dermed har du tid til at forberede og øve dig.   Forbliv aldrig tavs. Er der opstået en kriselignende situation, eller bliver du hængt ud i pressen, er det værste, du kan gøre at forblive tavs. Har du kontakter til journalister, så brug dem – og gerne hurtigt. Inviter til pressemøde/ rundvisning, hvor du bliver hørt, og I kan fortælle om jeres side af sagen.

�. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

�0.


Gør det enkelt

Piccas intuitive brugergrænseflade version 2020: ISA 101 SCADA / HMI spildevand #2/20  75

• Høj ydelse og lavt energiforbrug • Kapacitet mellem 25-1700 kg TS

PolyUnit

Ny version - PB10 Evo • Pålidelig polymerdosering

Sterapore MBR

Hollow Fibre filterteknik fra Mitsubishi - nu på det skandinaviske marked

HM Pumpevasker

RDS Tromleafvander • Meget driisikker, minimum vedligehold

• Fleksibel vask af pumper og dele

Løsninger der gør en forskel! +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk


KO RT NY T

TÆ T SA M A RB E JD E S K AL S IK RE S U C C ES M ED STO R VA N DVÆRKS RENOVERING HOFOR gik i gang med at opbygge samarbejdet mellem rådgivere og entreprenører flere måneder inden, selve byggeriet gik i gang. God beslutning, lyder det fra både HOFOR og entreprenørerne.

76  spildevand #2/20

TEKST: HOFOR A/S I Værløse er renoveringen af Værket ved Søndersø, der er Danmarks næststørste vandværk, gået ind i en ny fase. Det gamle overfladevandværk er revet ned, kælderen til de nye vandværker er bygget, og nu begynder det nye byggeri at rejse sig over jorden. Når det nye værk står klar, begynder en delvis nedrivning og nybygning af det gamle vandværk. Det samlede byggeri bliver afsluttet i 2025, og i hele perioden skal enten det nye eller det nuværende vandværk levere vand for at sikre forsyningen til hovedstadsområdet. Det stiller særligt høje krav til koordinering og samarbejde, fortæller projektleder hos HOFOR, Troels Lund. Netop derfor har der også fra start været stort fokus på at understøtte samarbejdet på tværs. Blandt andet ved at etablere et projektkontor i Rødovre, hvor HOFORs egne folk kan sidde sammen med de rådgivere, der er tilknyttet projektet.

Entreprenører rystet sammen fra start For snart tre måneder siden blev der sat navn på de tre entreprenører, der skal stå for det nye vandværk. Siden kontraktunderskrivelsen har HOFOR gennemført et såkaldt projektoptimeringsforløb, hvor man sammen med de tre entreprenører har gennemgået projektet i detaljer, haft en lang møderække og deltaget på flere seminarer. - Det er vigtigt, at de kender hinandens be­hov og tidsplaner for de enkelte processer ned i mindste detalje, så den meget stramme tidsplan for projektet holder. Og så er det også nemmere at arbejde sammen på pladsen, når man har brugt lidt tid sammen, forklarer projektleder Troels Lund. Den model har man også været meget tilfredse med hos entreprenørerne NCC, Wicotec Kirkebjerg og DI-Teknik, der derfor har investeret ekstra tid fra start af.

Landets største modernisering af vandværker HOFOR er i gang med den største modernisering af vandværker i Danmark og har samlet et hold af de dygtigste folk på feltet i samarbejdet 'V3VV'. Dette samarbejde står for projektmodningen af tre store vandværksmoderniseringer på Værket ved Søndersø, Værket ved Thorsbro og Værket ved Gevninge.•

Den nye bygning, som kommer til at stå færdig i 2021 bliver udstyret med et blødgøringsanlæg, så det fra 2022 kan levere blødere vand til hovedstadsområdet.


Ny håndbog om afløb er guide til gode klimaløsningerne Afløbsforeningen i Dansk Beton i Dansk Byggeri har taget initiativ til at udgive første udgave af ”Håndbog for betonrør”. Håndbogen sammenfatter vejledninger og anvisninger til valg, produktion og lægning af betonrør. Den kan downloades gratis. Håndbogen er målrettet til ansatte i kommunernes teknik- og miljøforvaltninger og forsyningsselskaberne. TEKST: DANSK BYGGERI

spildevand #2/20  77

I Danmark findes cirka 55.000 kilometer betonafløbsledninger, som i dag fremstilles ved automatiserede og digitale processer. Betonrør er en bæredygtig løsning for afløbs­systemer, primært fordi betonrør har en lang levetid. Vælger man de rigtige rørløsninger og lægger dem korrekt efter gældende vejledning, kan betonrør holde i langt over 100 år. Det betyder også, at dokumentationen af rør er vigtig, når nye strækninger lægges. Med udsigten til stigende vandstande, mere nedbør og flere 100års hændelser bliver der i fremtiden et enormt pres på afløbssystemerne.

Om afløbshåndbogen Afløbshåndbogen blev udgivet i marts 2020 på initiativ af Afløbsforeningen i Dansk Beton i Dansk Byggeri i samarbejde med senior projektleder på Teknologisk Institut, Inge Faldager. Målgruppen for håndbogen er – ud over kommunerne – andre bygherrer, forsyningsselskaber, entreprenører og rådgivere. Bogen kan downloades gratis på Afløbs­fore­ningens hjemmeside. Afløbsforeningens ambition er, at håndbogen bliver opdateret løbende i de kommende år i takt med, at behovet for ny viden opstår.

HÅNDBOG OM BETONRØR

AFLØB


KO RT NY T

STFs Aktivitetspulje støtter opdatering af Ren Besked med 100.000 kr. Aarhus Vand har tilbudt at stå i spidsen for en opdatering af pjecen Ren Besked. De søger derfor nu forsyninger landet over, der vil samarbejde om nedfaldsmålinger fra for eksempel beluftningsbassiner.

78  spildevand #2/20

TEKST: ANNA KLITGAARD / FOTO: AARHUS VAND STFs bestyrelse har besluttet sig for at yde 100.000 kr. i støtte fra Aktivitetspuljen til Aarhus Vand, så pjecen Ren Besked kan blive opdateret og udvidet med ny information. Ud over pengene har Aarhus Vand brug for forsyninger fra alle dele af landet til at byde ind med målinger og input. Aarhus Vand ønsker nemlig at undersøge spredningen af bakterier fra forskellige former for beluftningsanlæg således, at medarbejdere ved landets renseanlæg kan beskytte sig korrekt mod sygdomme, forklarer arbejdsmiljøleder ved Aarhus Vand, Karen Klarskov Møller. - Vores ansøgning til STF kommer midt i en Covid-19-tid, men det er ikke enkelte sygdomme som coronavirus, vi undersøger smitterisikoen for. Vi ser på smitteoverførsler generelt. Det, vi ønsker at få ud af undersøgelserne, er en bedre forståelse for, hvordan vi kan beskytte medarbejderne bredt mod sygdomme. I den kommende udgave af Ren Besked vil Aarhus Vand gerne kunne videregive information om, hvorvidt der er forskel på smitterisiko mellem anlæg med bundbeluftning og for eksempel overfladebeluftning. De ønsker også at se på mulighederne fra smitte med multiresistente bakterier, således at spildevandsbranchens medarbejdere bedre kan passe på sig selv og hinanden. - Vi fik tanken om en opdatering af Ren Besked allerede før jul, og heldigvis har STF sagt ”ja” til at investere i arbejdet. Ren Besked er en fælles platform for hele branchen, og derfor håber vi også, at mange forsyninger vil kontakte os for at deltage i forsøgene, så vi kan gøre pjecen så informativ og brugbar for alle i branchen som muligt.

Aarhus Vand og Karen Klarskov Møller regner med, at pjecen er klar til udgivelse i løbet af foråret 2021. Er du eller din forsyning interesseret i at deltage i målinger og forsøg – eller høre mere om dem – så kan Karen Klarskov Møller kontaktes på tlf.: 8947 1208 / 2920 3860 eller mail: karen.klarskov.moller@aarhusvand.dk.

STFs bestyrelse har besluttet sig for at yde 100.000 kr. i støtte fra Aktivitetspuljen til Aarhus Vand, så pjecen Ren Besked kan blive opdateret og udvidet med ny information.


Londons spildevand Corona udfordrer afslører fald et i forvejen presset i kokainmisbrug engelsk kloaksystem Over tre år er koncentrationen af kokain i Londons spildevand faldet med næsten en tredjedel. TEKST: THE GUARDIAN (OVERSAT AF ANNA KLITGAARD)

Kokainmisbrug er nemlig stadig udbredt blandt middelklassen og forretningsfolk, viser anden forskning, selvom særligt de unge mellem 16-24 år har slået sig på psykedeliske stoffer frem for det hvide pulver. Et andet bud på faldet kan være, at stoffet er mere opblandet, og at det derfor ikke længere er så rent som tidligere. Det forklarer Steve Rolles, en senior policy analytiker fra The Transform Drug Policy Foundation. - Spildevandsanalyser skelner ikke mellem kokainpulver og crack kokain, hvilket gør det svært for os at sige noget om, hvad der forårsager de ændringer, vi ser. Dog ved vi, at kokainforbruget her og i resten af Europa er stigende. Alligevel er spildevandsanalyser en stor hjælp, for det giver os et realtidsindblik i tendenser. Den ledende forsker bag undersøgelsen, Dr. Leon Barron fra King’s College London, advarer da også mod entydigt at se de nye tal som en indikation for kokainforbruget i hovedstaden. Alle analyser er nemlig indsamlet i april 2019, og havde man i stedet indsamlet dem over hele året eller i en anden måned, kunne de vise et helt andet billede, siger han. Ud over 619mg kokain (benzoylecgonin) fandt forskerne bag også 58mg methamphetamin – også kendt som crystal meth – per 1.000 indbyggere. Sammenlignet indeholder spildevandet i Prag, Tjekkiet, 727mg crystal meth per 1.000 indbyggere. Prag er den hovedstad i Europa, der indtager mest af det stof, mens Utrecht i Holland indtager mest af Europas mest udbredte stof – MDMA. Hele 129mg viser prøver fra byen, mens Londons indbyggere ”kun” udskiller 50mg MDMA per 1.000 indbyggere.

TEKST: THE GUARDIAN (OVERSAT AF ANNA KLITGAARD) Som i Danmark har englænderne også haft travlt med at hamstre toiletpapir i forbindelse med coronakrisen. Kunder, der ikke har været så heldige at få fat i noget, før det er revet væk, tyr nu i stadig højere grad til substitutter som køkkenrulle og engangsklude, kan de engelske forsyninger se. Den største forsyning på drikke- og spildevandsområdet, Thames Water, er allerede begyndt at advare forbrugerne om ikke ubevidst at “fodre” de fedtbjerge, der med jævne mellemrum blokerer storbyernes kloaksystemer over hele England. Fedtbjergene vokser ved at forbrugerne for eksempel bruger køkkenrulle og engangsklude som toiletpapir og ikke mindst – smider det i toilettet. Thames Water fjerner ca. 75.000 tilstopninger i forsyningens kloakrør om året – hvilket koster forbrugerne ca. 170 mio. kr. De fleste ”propper” består af madolier og andre olier, der størkner i kloakken. Det sætter sig som et lag i rørene, og derved kan mindre og mindre spildevand og andre materialer i kloakken passere frit igennem. Over tid vil de størknede olier tilsat produkter med plastikstykker og andet, der ikke hører til i en kloak danne store fedtbjerge. I London blev et fedtbjerg på over 40 tons fjernet i 2019 – det var på størrelse med en af storbyens berømte dobbeltdækkerbusser. Også landets akademikere er opmærksomme på problematikken. En af dem er Richard Wilding, der er professor i forsyningskædestrategi ved den britiske Cranfield School of Management. - Lige nu ser vi en mangel på toiletpapir i supermarkederne, men desværre – og måske mere bekymrende - også på køkkenruller, vådservietter, engangsklude og papirhåndklæder til brug i industrien. Normalt bruger man papirhåndklæderne i autoværksteder, men hvis man bruger dem - eller for den sags skyld de andre toiletpapirssubstitutter - og smider dem i toilettet, så får vi et alvorligt problem. Det vil stoppe vores kloaksystemer, skabe kaos og ikke mindst øge sundhedsrisikoen for forsyningsmedarbejdere og samfundet generelt. Lige nu vil mange forsyninger ikke have den nødvendige infrastruktur eller de rette maskiner til at fjerne tilstopninger og fedtbjerge i kloaksystemet.

spildevand #2/20  79

Fra 2016 til 2019 har forskere set et fald på 31% i kokainkoncentrationen i Londons spildevand, viser en ny undersøgelse. Faldet kan skyldes, at hovedstadens indbyggere ikke længere tager så meget kokain, men det tror forskerne fra King’s College London, der står bag rapporten, ikke umiddelbart er grunden.

I en tid, hvor mange hylder med toiletpapir i super­ markederne er som støvsuget, er der grund til bekymring hos Englands forsyninger. Forbrugerne bruger nemlig køkkenrulle og engangsklude i stedet.


ER DU

TRÆT

af DET HER?

80  spildevand #2/20

Klude, kondomer, vådservietter og lignende er et stort problem for de fleste pumper. Men Landias chopperpumper ”tygger” det, som blokerer andre pumper! Vi har bl.a. en løsning, hvor du ikke behøver at udskifte den eksisterende pumpe.

NDET OPFU DIA N AF LA ERET ALL - INST ELE IH EN! VERD

Kontakt Andreas på 9694 5540 eller send ham en e-mail på aam@landia.dk Så finder vi den rigtige løsning til jer.

Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244

FAGLIGHED—FÆLLESSKAB—FERSKVANDSCENTRET

Vi har lært at sætte pris på værdien i at være sammen!

Kursus på Ferskvandscentret— med faglig kompetent læring samt netværk i dejlige rammer med plads, frisk luft, tillid og tryghed— er svær at erstatte. Men onlinemulighederne har deres egen værdi i den effektive kontakt mellem de fysiske møder. Vi glæder os til vi ses! Tjek hjemmesiden, der er masser af nye kursusmuligheder:

www.fvc-kursus.dk eller scan koden


NAVN EN Y T Peter de Santana Eskildsen er ansat som projektleder i EnviDan pr. 1. marts 2020 Peter de Santana Eskildsen er ansat på EnviDans kontor i Silkeborg, hvor han skal være projektleder på natur­gen­opret­ ningsprojekter samt bidrage med salg inden for dette område. Peter de Santana Eskildsen kommer fra en lignende stilling ved SWECO.

John Andersen, er ansat som pro­ jektchef i EnviDan pr. 1. marts 2020

Ny salgsingeniør hos SonFlow Det er med stor fornøjelse, at vi byder velkommen til vores nye salgsi­nge­niør Casper Andersen. Han er uddannet maskin­mester ved Aarhus Maskin­mester­ skole i 2017, og igennem sin karriere som maskinmester har han erfaring med tekniske anlæg fra Vandmiljø Randers og Sass Husum. Ved SonFlow skal Casper Andersen sam­ men med resten af teamet varetage salg af pumper og varmevekslere i Danmark.

Projektchef hos Sweco Danmark i Herning Morten Møllnitz er pr. 1. marts 2020 ansat som projektchef i Vand og Klima Vest på Swecos kontor i Herning. Han er 39 år og uddannet civilingeniør. Hos Sweco skal Morten Møllnitz have fokus på salg og kunder inden for kloak- og vandforsyningsområdet i Vestjylland og dermed løse opgaver inden for klimatilpasning, byggemodning, kloakfornyelse samt udbud for forsyninger og kommuner. Herudover skal han være med til at fremme Swecos integrerede ingeniør- og arkitektydelser, hvilket kontoret i Herning med knapt 40 arkitektkolleger fra Aarstiderne Arkitekter er et godt afsæt til. Morten Møllnitz kommer fra en stilling som projektleder hos Niras i Holstebro, hvor han arbejdede inden for samme felt.

Hjalte Windeballe Larsen er pr. 10. februar 2020 ansat som ingeniørpraktikant i afdelingen for Vand og Klima på Koldingkontoret. Han er 27 år og i gang med 6. semester på Syddansk Universitet i Odense, hvor han læser bygningsteknik med fag inden for spilde- og regnvandshåndtering. Under sit praktikophold hos Sweco skal Hjalte Windeballe Larsen primært arbejde med projektering af kloaksystemer og forskellige former for regnvandshåndtering.

Projektleder hos Sweco Danmark i Ørestad Johnny Olsen er pr. 1. marts 2020 ansat som projektleder i afdelingen for Bygherrerådgivning, Anlæg & Asset Management på Swecos kontor i Ørestad. Han er 54 år, uddannet kloakmester og VVS-montør suppleret med byggeriets lederuddannelse. Hos Sweco skal Johnny Olsen arbejde med bygherrerådgivning på større afløbsprojekter med fokus på planlægning, anlæg og drift. Herudover skal han arbejde med salg og Asset Management. Johnny Olsen kommer fra en stilling som teamleder hos vandselskabet Novafos, hvor projekterings-, bygge- og fagledelse samt tilsyn inden for større anlægs- og ledningsarbejder var en del af hans arbejdsområde.

Projektleder hos Sweco Danmark i Aarhus Morten Møller Sørensen er pr. 1. april 2020 ansat som projektleder i Vand og Klima på Swecos kontor i Aarhus. Han er 44 år og uddannet ingeniør i miljøteknik. Hos Sweco skal Morten Møller Sørensen arbejde med projekter inden for regn- og spildevandshåndtering, klimatilpasning samt separering og anlægsopgaver inden for forsyningsområdet. Morten Møller Sørensen kommer fra en stilling som projektleder hos Samn Forsyning, hvor han arbejdede inden for samme felt.

spildevand #2/20  81

John Andersen er ansat som projektchef på EnviDans kontor i Kastrup, hvor han skal være med til at byde på og styre en del af de mange kommende opgaver inden for renseanlæg. John Andersen kommer fra en stilling hos BIOFOS, hvor han har været projektleder på anlægs- og planlægningsprojekter.

Ingeniørpraktikant hos Sweco Danmark i Kolding


WWW.NISSENENERGY.COM

82  spildevand #2/20

SERVICE & VEDLIGEHOLD SUPPORT 24/7/365

Svovlbrinte er ikke noget man leger med! Når ilt eller nitrat mangler i spildevandet, opstår der hurtigt et anaerobt forhold, og livsfarlig svovlbrinte dannes. Ved lave niveauer mærkes en ubehagelig lugt, men ved høje niveauer bedøves lugtesansen, og netop derfor er svovlbrinte en lumsk gas. Svovlbrinte kan allerede ved lave koncentrationer og langvarig eks­ ponering give varige og alvorlige skader på mennesker. Ved koncentrationer over 500 ppm fører gassen hurtigt til åndedrætsskader og død. Til trods for at svovlbrinte er en dødelig gas, er den almindelig forekommende i mange ledningsnet og på mange renseanlæg. Foruden sundhedsrisiko forårsager svovlbrinte desuden betydelig korrosions­ skader på beton, metaller og ikke mindst elektronisk udstyr. Svovlbrinte i indløbsvandet giver også uønskede driftsomkostninger for rense­ anlægget i form af øgede slammængder og højere forbrug af fældningskemikalier. Ved at anvende dankalks jernprodukter eller nitratforbindelsen Nutriox® kan anaerobe forhold og dermed dannelse af svovlbrinte effektivt forebygges. Tag kontakt til os, så fortæller vi hvordan!

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør · Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk


P R ODUKT N Y T

W A S T E W AT E R S O L U T I O N

Magnetrol Thermatel TD1 og TD2 TD1/TD2 fungerer som flow- og niveau­ switch. Det er et oplagt valg til pumpe­ beskyttelse og til detektering af lavt flow for at forhindre, at pumpen kører tør. Løbende diagnostisk og fejlindikation, smal hysterese og hurtig responstid gør TD1/TD2 til den mest avancerede switch med termisk teknologi.

Vil du vide mere? Så kontakt Steffen Rasmussen på tlf.: 28686113 eller på www.hhinstruments.dk/kontakt

Ferrum Group overfører nu sin turnkey-filosofi fra Food & Beverage-sektoren til spildevand. Det sker gennem etableringen af Ferrum Wastewater Solution, der bliver spildevandssektorens nye teknologiske samarbejdspartner inden for komplette spildevandstekniske anlæg. Ferrum Wastewater Solution favner de kompetencer, der understøtter spildevandsselskabernes målsætning om at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med fokus på forsyningssikkerhed og naturen. Netop produktivitet, kvalitet og bæredygtighed bliver omdrejningspunktet for Ferrum Wastewater Solution. Spildevandssektoren får en tværfaglig samarbejdspartner, der har både kompetencerne og viljen til at påtage sig entrepriseansvaret for komplette anlæg. Rensning af spildevand Ferrum Wastewater Solution tilbyder blandt andet nøglefærdige maskiner til mekanisk rensning af spildevand fra en anerkendt tysk maskinleverandør. I det daglige vil man blive mødt af afdelingsleder Søren Chr. Jensen og projektkoordinator Steffen Andersen. Ferrum Group beskæftiger i dag flere end 65 medarbejdere. Læs mere på vores nye hjemmeside: ferrum-group.dk

BioMizing

Energioptimering - det er stadigt muligt! BioMizing er blevet forhandler af den bedste reguleringsventil på markedet: IRIS-ventilen, som fremstilles hos det Schweiziske firma Egger. IRIS-ventilen giver mulighed for at følge et beregnet procesmæssigt og energioptimeret sætpunkt for lufttilførslen uden forsinkelser samt sikre et minimalt energi­tab i luftrørene med det altid centrerede luftflow. I de nuværende bundbeluftningsinstalla­ tioner på renseanlæggene reguleres luftmængderne med spade- eller butterflyventiler, disse ventiler er ikke velegnede

til regulering af luft-flow i et system med en trykfølsom blæserstation. Derfor er opfordringen at udskifte de nuværende luftventiler med IRIS-ventiler. Ønsker du at høre, hvad mere BioMizing kan tilbyde dig, så kontakt os på info@biomizing.dk - tlf.: 8282 0030 eller se mere på www.biomizing.dk

spildevand #2/20  83

Egenskaber: • Temperaturkompensation giver mulighed for alarm under svingende proces­temperaturer • Løbende diagnostik registrerer sensorfejl • Ikke lineær mA output kan bruges til tendenser, diagnostik, flow og niveauindikation • Detekterer minimum flow og flow eller fravær af flow • Fremragende følsomhed ved lavt flow • Simpel kalibrering og montering

Ferrum Group udvider med teknologiske løsninger til spildevandssektoren


Grøn sikring mod vand i bygninger

84  spildevand #2/20

Datalogger på batteri, LoRa, Sigfox eller NBiot Tech Instrumentering har overtaget forhandlingen af produkterne fra Inducon i DK. Inducon producerer batteridrevne dataloggere, der sender data via LoRa, Sigfox eller NBiot. Sensorer, der kan tilsluttes, er blandt andre tryk, niveau, temperatur. Info hos Thomas Gisselmann, Tg@tech.dk eller 4070 0793

Alt for mange sikringer mod opstigende kloakvand i tilfælde af skybrud anvender pumper, som næsten kører konstant og bruger unødvendig energi. I takt med hyppigere og kraftigere regnmængder stiger presset på de offentlige afløbssystemer, som ofte ikke er i stand til at håndtere de stigende vandmasser. Som husejer kan man gribe til en række forskellige løsninger, hvoraf højvandslukkere og tilbageløbsstop er blandt de mest populære. Men disse løsninger kan være problematiske, især hvis der også kommer vand ”bagfra” i form af nedløb af regn fra husets tag og/eller beboere, som

leder vand ud, mens højvandslukket er aktiveret. Den optimale løsning er et bypass-anlæg, der ved normal drift lader vandet løbe af sig selv. Kommer der opstuvning ude fra kloaksiden, registrerer systemet det stigende kloakvand og beskytter beboerne mod opstuvning. Kontraklapperne lukker og eventuelt vand på bagsiden pumpes ud forbi højvandslukkeren, så beboerne har et funktionsdygtig hjem. Kontaktperson: Martin Schmidt: tlf.: +45 7694 6472 e-mail: mps@lhi.dk | www.lhi.dk

Valmet lancerer nydesignet tørstofmåler til kommunale og industrielle spildevandsanlæg Ny digital elektronik erstatter det tidligere analoge design, som sammen med den nye mikrobølgemåleteknologi Direct Sweep Detection forbedrer målerens følsomhed og nøjagtighed med endnu højere opløsning end tidligere. ”Valmet TS” for indklemning mellem 2 flanger, fås i DN50 til DN300 mm i PN16. Højtryksversion PN100 fås i DN100 til DN200. Ved >DN300 anvendes Twin Blade-sensor (TB), der monteres side-ind i røret. Måleområde typisk 0-10 %, men også højere (op til 35 %)

Tilbydes for Ex-anvendelse, således at biogasanlæg også kan være med. Øvrige versioner kan for eksempel være med glas­ liner, der modvirker hæftning. Kalibrering typisk kun med ét reference­ punkt. Processor med touch-skærm og om­ fattende diagnosefunktioner. Hoved­display viser konstant TS, tryk og temperatur. Valmet har inden for en relativ kort årrække installeret tæt på 2.000 målinger i spildevandsektoren verden over.

Kontakt LISCO Analytical ApS sales@liscotech.dk Jens Poulsen 21 14 10 50 jp@liscotech.dk


BELLIN PUMPER EASYLINE

Let adskillelse, dobbelt tætning med olietryk og lave omdrejninger

Egeskovvej 21, DK-3490 Kvistgård • CVR: 36433566 Mail: info@dc-pump.dk • Mobil: +45 2877 1676 www.dc-pump.dk

JENS S TRANSMISSIONER A/S Hørskætten 7 · 2630 Taastrup Tlf. 70138333 · www.jens-s.dk

spildevand #2/20  85

Leveret til en række biogasanlæg


Planlagte aktivi­teter i 2020

Ny kollega? Har du fået en ny kollega, der skal arbejde med spildevand? Så send endelig foto plus tre-fire linjer om vedkommende til red@stf.dk

86  spildevand #2/20

Nye produkter? Vidste du, at du som leverandør til spildevandsbranchen har mulighed for at få bragt dine produktnyheder i Spildevand ganske gratis? Eneste krav er medlemskab af Spildevandsteknisk Forening. Send foto og cirka 150 ord om det nye produkt til red@stf.dk

Slamflokkens døgn i maj er AFLYST STFs årsmøde i juni er AFLYST Spildevandsteknisk Forenings generalforsamling afholdes den 20. august i Kolding (med forbehold) Planlægningsmøde vedrørende STFs døgnkursus afholdes den 20. august i Kolding (med forbehold) Rådnetanksnetværksdag den 22. september er AFLYST STFs døgnkursus i den 6.-7. november gennemføres (med forbehold)

Stjernholm A/S · Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk www.stjernholm.dk

TEC-SOLUTIONZ BEKÆMPER 100% MILJØRIGTIGT MUS OG ROTTER, OG HVIS DET STOD I VORES MAGT BEKÆMPEDE VI OGSÅ CORONA. +45 3121 2989 . www.tec-solutionz.com

Spildevand – deadline og udgivelser 2020 Handling

Dato

Tekst-deadline nr. 1 - 2020

10. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2020

24. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 11

Tekst-deadline nr. 2 - 2020

6. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2020

20. april

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2020

29. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2020

29. juni

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2020

14. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2020

28. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2019

9. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2019

23. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

Bemærkninger

Af hensyn til Døgnkursus 6.-7. november


SUPPORT + SUCCESS

Du optimerer din proces til maksimal sikkerhed, pålidelighed og effektivitet, med minimal indvirkning på miljøet.

Kunder over hele verden har tillid til os, når det kommer til procesautomatisering. Vores fælles mål er sikkerhed, tilgængelighed og effektivitet. Vi er med dig altid, overalt. People for Process Automation

Vil du vide mere? www.dk.endress.com

spildevand #2/20  87

Vi tilbyder ekspertise indenfor proces applikationer gennem vores produkter, løsninger og services.


ENGINEERED TO WORK

SMP Magasinpost ID-NR.: 42793

Vogelsang X-Ripper:

Simpel vedligeholdelse, lavt energioptag

• Robust teknologi til pålidelig beskyttelse mod tilstopning i pumpestationer, rørsystemer, kanaler osv. • Effektiv beskyttelse af pumper og system­ komponenter mod tilstopning, blokeringer og skader • Kan leveres som, dykkede, tørt opstillede, til rørtilslutning og kanal med guide­system. • Patenteret knivrotor aksel. Skåret i 1 stykke, ingen mellem skiver, lejer på lange udgaver. • Særdeles fordelagtig pris på ny, når din eksisterende macerator af andet fabrikat skal renoveres vil det ofte kunne svare sig at købe en Vogelsang X­Ripper i stedet for at renovere

Industriparken 2, DK-6880 Tarm, Tlf. +45 9737 2777, info@vogelsang-as.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.