Spildevand #2 2018

Page 1

Alt om Årsmøde 2018 Fuld fokus på sikkerhed i Frederikshavn Fire faser i oprensning af regnvandsbassiner Vejle vælger vakuum

spildevand

#2

maj 2018


“Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

TurTle TRYKTRANSMITTER TurTle kendetegner sig ved at målecelle kan skilles fra det rustfri sensorrør. Dermed kan målecelle skiftes uden at skulle skifte hele den elektriske installation.

spildevand #2/18

TurTle måleområde er justerbart via DIP-switch bagpå målecelle. TurTle kan indstilles til 3 måleområder, 0-3mVs, 0-5mVs eller 0-10mVs, alle med 4-20mA signal. Samtidig kan TurTle nulpunkts kalibreres via DIP-switch. TurTle kan leveres i tre standard kabel længder på henholdsvis 10m, 15m eller 30m kabel.

2

Kontakt os for en demonstration eller prøve installation.

NYHED GEKKO GEKKO-datalogger er designet i et robust industrielt design. GEKKO-datalogger kan kommunikere via standard-MODBUS TCP/IP eller SMS-kommandoer via 4G modem. GEKKO understøtter også Sigfox-kommunikation. GEKKO- datalogger har en logge-kapacitet på 16.000 målinger. GEKKO kan opsamle data og logge signaler af flere forskellige typer. GEKKO leveres med 2 stk. analoge indgange 0/4-20mA eller med 4 digitale indgange, hvor 2 af disse kan konfigureres som 0-10V-indgange. Derudover er der mulighed for RS485 MODBUS-kommunikation med eksterne enheder.

BESØG VORES STAND TIL STF ÅRSMØDE D. 15. JUNI OG SE ALLE VORES NYHEDER


Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs

LEDER

SEKRETARIAT: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk REDAKTION: Anne Møller Kristensen, redaktør Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­ vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. BESTYRELSEN: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

BESTYRELSESSUPPLEANTER: Jens Jørgen Ploumann,   Vesthimmerlands Vand A/S Ivan Vølund,   VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre,  Tønder Ole Dissing,   Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau,   Vandmiljø Randers A/S TEKST-DEADLINE: 25. juni 2018 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen. ANNONCE-DEADLINE: 2. juli 2018 Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk KONTROLLERET AF:

Lige netop her kniber det gevaldigt i vores branche. Ifølge Arbejdstilsynets statistik så er branchegruppe 23, Vand, Kloak og Affald, den mest ulykkesramte gruppe med 478 anmeldte ulykker pr. 10.000 beskæftigede i 2016. Præsenteret for det faktum, vil mange af os automatisk begynde på bortforklaringer: ”Spildevand er smittefarligt, vi arbejder i brønde, vi anmelder alle småting, vi har tungt udstyr, skraldemænd snubler i mørket osv.” Men når man begynder at grave sig ned i tallene, så smuldrer alle argumenter bort. Vi er, på trods af mange års fokus på de specielle risici ved spildevand, alt for dårlige til at passe på os selv og hinanden. ATs statistik afslører tydeligt, at flertallet af ulykkerne i branchen ikke er udløst af de specielle risici, vi oplever, men der i mod ligner mange andre brancher. Vi er altså i stand til at beskytte os mod de specifikke farer, spildevand medfører, men vi er ikke i stand til at beskytte os selv mod det banale. Vi magter det vanskelige med gasmålinger, faldsikringer, Weils syge mm., men vi falder igennem på det enkle. Det er ikke godt nok. Spildevandsteknisk Forening har startet en ny netværksgruppe, der skal arbejde med arbejdsmiljø i spildevandsbranchen, hvad enten det er i et forsyningsselskab eller på et industrirenseanlæg. STF har indgået en aftale med Orbicon, der som en start på arbejdet har indsamlet eksempler på sikkerhedsinstruktioner fra adskillige forsyninger, og gjort dem tilgængelige som inspiration for andre. Det næste trin med instruktionerne bliver at generalisere dem, så vi får frit tilgængelige instruktioner liggende, der blot skal udfyldes med lokale oplysninger. Det er en opgave vi senere vi invitere interesserede til at deltage i. Vi har i mange år været gode til at udveksle viden og erfaring om det tekniske og procesmæssige. Nu skal vi blive endnu bedre til at dele viden om vores fælles arbejdsmiljø. I Danmark har vi ikke en tradition for instruksstyring og kontrol af den enkelte medarbejder. Vi er stolte af vores høje faglige niveau og vores evne til at løse nye opgaver og ukendte problemstillinger. Det nyder vi alle godt af, men det stiller også nogle krav til hver enkelt af os. Vi skal være i stand til at planlægge den sikre udførelse af alle aspekter i vores arbejdsopgaver for at løse dem. Kan I se noget alternativ til, at vi passer på os selv? Jeg kan ikke, og livet er for godt til at ødelægge på grund af svigtende arbejdsmiljø.

Kontrolleret oplag (FMK): 1.708 i perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN: 2446-1369 (trykt) ISSN: 2446-1377 (online) ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEFOTO: Et sjældent syn: Renseanlæg med borerigge i baggrunden, selvfølgelig knipset i Esbjerg. Foto: Susanne Brandt

Jacob Andersen Formand, Spildevandsteknisk Forening Hjørring Vandselskab A/S

spildevand #2/18  3

BESTYRELSESMEDLEMMER: Karin Refsgaard,   Blue Kolding A/S René Hansen,   Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen,   Faxe Forsyning A/S Jan Jørgensen,   SK Forsyning Pernille Lyngsie Pedersen,  RGSNORDIC Vibeke Plesner,   Naturstyrelsen (observatør)

Det er bedre at være rig og rask end syg og fattig…. Rigdom eller mangel på samme kan jeg ikke gøre noget ved. I skrivende stund er overenskomstforhandlinger den store ting i alle medier, og det finder sikkert sin løsning, på trods af min manglende interesse. Til gengæld så kan og vil jeg interessere mig for forskellen mellem syg og rask, når det kommer til vores fælles branche. Udgangspunktet for vores aktivitet er at fjerne fækalier og andre efterladenskaber fra menneskelig aktivitet og hermed bidrage til et sundt og sikkert miljø. For os som for brandmænd eller andre eller andre risikobetonede brancher, så kan vi ikke løse vores opgave, hvis ikke vi er i stand til at passe på os selv.


29

OPRENSNING AF REGNVANDSBASSINER: FIRE FASER, DU SKAL KENDE TIL Mange regnvandsbassiner i Danmark trænger til at blive oprenset, så de er klar til stigende nedbørsmængder. Få her et overblik over de fire faser, der er i processen for oprensning af regnvandsbassiner.

4

spildevand #2/18

I ND HOLD

34

PORTRÆT: DER MÅ GERNE SKE NOGET - ELLERS KEDER JEG MIG FOR HURTIGT Man kan ikke sige Anders Bang uden at sige HEPWAT. Det står for Higher Environmental Performance in Waste wATer systems og er den mundrette betegnelse for et levende laboratorium, der skal udvikle nye løsninger til rensning af spildevand på Assens Forsynings kommende centralrenseanlæg. Arbejdet er ved at nå slutfasen, og bag den praktiske opførelse står blandt andre maskinmester Anders Bang, der i det daglige fungerer som byggeleder.

39

STFs ÅRSMØDEUDSTILLING 2018 TÆT PÅ AREALREKORDEN Det er bestemt ikke beskedenhed, der præger årsmødeudstillingen 2018. STF oplever en udstillertilslutning næsten på niveau med 2017, hvor vi satte arealrekord. 3.600 nettokvadratmeter er bestilt, og udstillerne har rigtig meget at byde på, hvilket denne udgivelse af Spildevand vidner om.


Supercykelstier hitter i mange danske byer. Det gælder også i Vejle, hvor nye cykelstier i begge sider af en vej betyder, at området er blevet separatkloakeret. Det er sket ved hjælp af et vakuumsystem, der er nemmere at etablere og vedligeholde end et tryksat system.

3

Prisvindende renseteknologi klar til danske renseanlæg

6

Ny løsning tog luften ud af spildevand

8

Vejle vælger vakuum som ny spildevandsløsning

10

Årets spildevandsfoto 2017

12

DEBAT: R ensning af hospitalsspildevand på sygehusene – en gigantisk fejlinvestering

14

Spildevandsrensning på den anden side af jorden

17

UNG I SPILDEVAND: Kærlighed ved første blik

22

Frederikshavn Forsyning har fuld fokus på sikkerhed

24

Oprensning af regnvandsbassiner:   Fire faser, du skal kende til

29

PORTRÆT: Der må gerne ske noget - ellers keder jeg mig for hurtigt

34

Årsmødeudstilling 2018 - tæt på arealrekorden

39

DIN FORSYNING byder velkommen til årsmødet

42

ÅRSMØDEOMTALER AF UDSTILLERE 46 Den der analyserobot, hvad koster den i vedligehold om året?

66

Optimering af rådnetanke med recuperative afvanding

69

KORT NYT:   Nye driftsledere i 2017

72

Nyt struvitanlæg i Aarhus

72

Innovative membraner og biofilm    skal gøre renseanlæg energieffektive   Samvirke sætter fokus på danskernes toiletvaner

73 73

Decentralt renseanlæg tager både regn- og spildevand

75

Industridagen 2018 bød både på NMR-teknologi, aerobe granuler, anaerob rensning og arbejdsmiljø

78

Fedtbjerge bekæmpes med den nyeste pumpeteknologi

80

NAVNENYT 83 PRODUKTNYT 87 LEVERANDØRER 89

24

FREDERIKSHAVN FORSYNING HAR FULD FOKUS PÅ SIKKERHED Hos Frederikshavn Forsyning er der konstant fokus på arbejdsmiljø. Antallet af arbejdsulykker daler, mens idéer og tiltag til løbende forbedringer stiger og omfatter hydrauliske pumpestationer, informationsmøder - og kage.

Planlagte aktiviteter i 2018

90

Deadlines og udgivelser 2018

90

spildevand #2/18  5

10

VEJLE VÆLGER VAKUUM SOM NY SPILDEVANDSLØSNING

Leder


Prisvindende renseteknologi klar til danske renseanlæg Den banebrydende Nereda-teknologi vandt i marts 2018 en international anerkendt pris, som uddeles for at anerkende fremragende resultater inden for bæredygtig anvendelse og beskyttelse af verdens vandressourcer. Metoden er nu klar til at blive rullet ud på de danske renseanlæg.

6

spildevand #2/18

Tekst og foto: Søren Brønd, EnviDan En slamgranule indeholder hele spekteret af bakterier, hvor både nitrifikanter, denitrifikanter samt bio-P bakterier trives. Den dynamiske styring af Nereda processen optimerer næringssaltreduktionen, samtidig med at kemikalie- og energiforbrug minimeres.

Nereda blev udviklet i 2006 og er nu en afprøvet og anerkendt metode til rensning af både kommunalt og industrielt spildevand. Teknologien er en innovativ metode til avanceret biologisk spildevandsrensning, hvor granulært slam anvendes til rensningen af spildevand. I procestankene udvikles granulært aktivt slam, som har særdeles gode bundfældningsegenskaber i forhold til almindeligt aktivt slam. Slamvolumenindekset (SVI) er typisk mindre end 50 ml/g SS efter blot 5 minutters henstand, mens mange danske aktiv slamanlæg oplever SVI > 120 ml/g SS selv efter 30 minutters bundfældning. Specielt om vinteren kan bundfældningsegenskaberne være ringe.

Processen er en kompakt cyklisk batch-proces, hvor spildevandsrensning og klaring foregår i én og samme tank, hvilket reducerer det samlede arealbehov markant. Det betyder samtidig, at der ikke er behov for hverken efterklaringstanke, recirkulationsog returslampumper, hvorfor der spares både udstyr og energi.

De gode bundfældningsegenskaber betyder, at Nereda-processen kan drives med betydelig højere slamkoncentrationer end i en konventionel aktiv slamproces, hvilket reducerer volumenbehovet.

Da processen drives batch-vis, er en udligningstank efter forbehandlingen dog nødvendig. Størrelsen af udligningstanken afhænger af, hvor mange procestanke, der anvendes.

Design og driften af Nereda-processen er med til at reducere anlæggets carbon footprint i forhold til et konventionelt aktivt slamanlæg.

Bruges over hele verden Teknologien anvendes på mere end 40 renseanlæg over hele verden til behandling af såvel husholdnings- som industrielt spildevand, og tallet er støt stigende. Dette er en konsekvens af, at metoden er veldokumenteret, og driftslederne oplever, at processen virker som lovet. Størrelsen på anlæggene spænder helt fra 5.000 PE til 1.000.000 PE, hvilket gør processen til en fleksibel teknologi, som ikke blot egner sig til store anlæg, men i lige så høj grad kan indgå som renseproces på mindre eller mellemstore anlæg. Nereda er således kendetegnet ved en høj rensegrad i et kompakt system. Teknologien er derfor særdeles velegnet, hvor der er behov for øget kapacitet på begrænset areal.

Effekten kan dokumenteres Selvom der endnu ikke er nogen kørende Nereda-anlæg i Danmark, er processen veldokumenteret, og det samme er de gode resultater. Et eksempel ud af mange er det nye anlæg i schweiziske Alpnach på 48.000 PE, der er etableret i 2017, og som allerede nu kan dokumentere en reduceret CO2-udledning på -34%, reduceret volumen på -40% og en højere kvælstoffjernelse på trods af det reducerede volumen. Nereda teknologien er patenteret af hollandske Royal HaskoningDHV. EnviDan har indgået en aftale om levering af teknologien i bl.a. Danmark. Fra EnviDans side er vi stolte af at kunne anbefale endnu en veldokumenteret teknologi til spildevandsrensning på de anlæg, hvor metoden er fordelagtig i forhold til andre principper.

Bundfældning efter fem minutter af henholdsvis granulært og aktivt slam


Overløbsdata som antal, tid og mængde sendes direkte til SRO

BATTERIDREVET

DATALOGGER MODEM TIL ALARMERING OG REGISTRERING VED OVERLØB

Ved større overløbsrør og / eller kanaler er der mulighed for at installere Doppler udstyr, der med under 1 % nøjagtighed direkte måler overløb, når det sker. Denne løsning kræver ingen tilladt opstuvning, og kan ligeledes måle flow i begge retninger. Således kan også utætte kontraklapper opdages, hvis der på havsiden er højvande.

mjk.dk 45 56 06 56

spildevand #2/18  7

Dokumentation af overløb har fået mere fokus de senere år, det giver udfordringer, for det er ikke alene nye konstruktioner, der skal kunne dokumentere eventuelle overløb, det er også de ældre.

Doppler fra Sontek. Nem installation og præcist resultat.


NY LØ SNING TO G LU FTEN U D A F S PILD EVAND Faxe Renseanlæg har styrket miljøet, øget kapaciteten og reduceret energiforbruget med innovativ løsning til omrøring.

Faxe Forsyning havde et problem med renseanlæggets system til beluftning: Omrøringen tilførte ekstra ilt, og det forstyrrede den biologiske proces. Men Lars Erik Hansen havde en plan. Han er driftschef for renseanlægget hos Faxe Forsyning, formand for Storstrøms Spildevandsforening og bestyrelsesmedlem i Spildevandsteknisk Forening, så han er en erfaren fagmand.

det svært at få en god omrøring, hvis man samtidig vil forhindre, at der bliver trukket luft ned. Vi var bekymrede for, at en kraftig omrøring ville skabe vortex på grund af den lille dybde, forklarer Johan van der Plaat.

- Jeg forudså, at vi kunne få en bedre rensning, spare energi og mindske slitage på rotorerne, hvis vi skiftede til en anden løsning, fortæller Lars Erik Hansen.

Det var Landia, som vandt udbudsrunden, og application engineer Anders Madsen gik til sagen med krum hals for at finde en løsning i samarbejde med Envidan og Faxe Renseanlæg.

8

I sommeren 2017 kontaktede han derfor rådgivningsvirksomheden Envidan, som hjalp med at beskrive projektet og gennemføre udbud til fire potentielle leverandører. Opgaven var ikke helt enkel, fortæller Johan van der Plaat, Envidan:

spildevand #2/18

Tekst og foto: Landia

- Faxe Renseanlæg har fire procesbassiner, som kun er 1,8 meter dybe. Det gør

- Vortex trækker luft ned, og det skaber vibrationer. I værste fald kan det rykke omrøreren i stykker, siger Johan van der Plaat.

- I første omgang reducerede vi propelstørrelsen, men det var stadig ikke nok til at undgå vortex-dannelse. Men så fik vi monteret en afskærmning over propellen, som bryder vandstrømmen, og efter at have gennemført en række test, fik vi bekræftet, at problemet nu var løst, siger Anders Madsen. Netop Landias vilje til at lægge sig i selen

for at løse problemet bliver rost af både Envidan og af en tilfreds kunde. - Det lykkedes, fordi vi har gensidig tillid til hinanden og har arbejdet sammen om at finde en god løsning. Jeg kender nu også godt til Landia. Vi har en del Landiaomrørere, og flere af dem har kørt upåklageligt i mere end 20 år, blandt andet fordi vi har en fast serviceaftale, så vi kan tage en masse ting i opløbet, siger Lars Erik Hansen. Indtil 2018 var Faxe Rensningsanlæg tæt på at udnytte sin kapacitet på 130.000 PE fuldt ud. Nu har man fået en mere effektiv – og mere miljøvenlig - rensning. Indgrebet muliggør en bedre og mere præcis styring af tørstofindholdet i procestankene samt forbedrede slamegenskaber. Den nye løsning frigiver samtidig kapacitet, så anlægget ikke er presset til sit yderste hele tiden. Foruden den direkte miljøgevinst er der en afledt bonus på energiforbruget, som er reduceret med ca. 100-120.000 kWh på årsplan.

Landias specialdesignede serviceplatform med flytbar kran gør det let at servicere omrørerne på Faxe Renseanlæg


ÅRSMØDE 2018

DANOVA® lancerer en række spændende nyheder, alle med unikke funktioner i et robust design.

• Overløb – ny flowstand med komplet batteridrevet online måling med D-Log®. • D-Sens® H2S, sætter nye standarder for svovlbrinte-måling • Online mobil eller permanent flow-niveau-nedbørsmåling spildevand #2/18  9

Kom og få en snak om: • Kampagner, køb eller leje. DANOVA® står for det praktiske, og sikrer valide data. • Data via vores innovative opsamlings og visualiserings platform • Data via API direkte til SRO/SCADA

Besøg DANOVA® - prøv nyhederne. Få gode messetilbud og som altid, lidt godt til ganen Vi glæder os til at byde dig velkommen på standen i Esbjerg d. 15. juni 2018.

KVALITET BETALER SIG!

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK


V E J LE VÆ LGER VAKU U M S OM NY SP I LD E VAND S LØS NING Supercykelstier hitter i mange danske byer. Det gælder også i Vejle, hvor nye cykelstier i begge sider af en vej betyder, at området er blevet separatkloakeret. Det er sket ved hjælp af et vakuumsystem, der er nemmere at etablere og vedligeholde end et tryksat system. Tekst: Jesper With, journalist

10  spildevand #2/18

Vejle Spildevand har i samarbejde med Krüger valgt vakuumsystemet i forbindelse med separatkloakering på den 400 meter lange vej Flegmade midt i Vejle. Den østjyske by går dermed i front i Danmark med valget af en løsning, der først og fremmest er populær i flade områder som det meste af Holland og dele af Tyskland.

- Vi har valgt vakuum, fordi den løsning er relativt nem at etablere. Vi har ikke skullet grave nær så meget op som ved traditionelle kloakeringsløsninger og har derfor begrænset de trafikale udfordringer. Samtidig kræver vakuumsystemet mindre vedligehold, og vi sparer elinstallationer og dermed elforbrug til de pumper, som et tryksat system kræver, siger Ole Dregaard, der er projektleder hos Vejle Spildevand A/S. Krüger har været Vejle Spildevands totalrådgiver på etablering af separatkloakeringen. Området har udfordrende jordbundsforhold, og der skulle derfor findes en alternativ løsning til traditionel separatkloakering. Valget stod mellem en tryksat løsning eller vakuum. På grund af områdets flade karakter og grænseflader til de eksisterende ledningssystemer er vakuumsystemet velegnet. - Efter et besøg i Holland, hvor vakuum er udbredt, besluttede vi i dialog med Krüger at vælge vakuumsystemet. Det var en ekstra fordel, at vi på den måde slap for at skulle ind og gribe ind i eltavlerne på de mange udlejningsejendomme, der ligger langs vejen, siger Ole Dregaard. Vakuumsystemet er projekteret i samarbejde med et hollandsk firma, der har leveret hovedparten af komponenterne og idriftsat systemet. Overfladevandet fra ejendommene afledes

Vandet samles i en tank i en nedgravet vakuumstation, som tømmes med almindelige spildevandspumper.

Foto: Krüger


i et genbrugt fællessystem og vejen afvandes i nye ledninger. Vandet pumpes ud i den nærliggende Omløbsåen fra en ny skaktpumpestation. På den måde er der opnået tilstrækkelig kapacitet til at overholde Vejle Spildevands servicemål.

Vakuumbrønd fungerer mekanisk - Når der kloakeres midt i en by er systemet som regel niveaumæssigt fikseret i begge ender. Det giver en række udfordringer, hvor krydsende stikledninger er en af de væsentligste. Med et vakuumsystem (eller tryksat system) er der flere frihedsgrader for placering af ledningerne - frem for alt mindre gravedybde og ingen krydsningsproblemer, siger Flemming Mandrup Hansen, der er projektleder for Krüger. Man kunne også have valgt et tryksat system, hvor der placeres små pumpestationer ud til husstandene med en trykledning, der samler spildevandet op.

en brønd tømmes og derfor opstår der ikke anaerobe forhold i ledningerne, der er årsag til dannelse af svovlbrinte, siger Flemming Mandrup Hansen. Ledningen i Vejle bliver tømt ofte, da der er relativt små ledningsdimensioner. Det er muligt at bruge vakuumsystemet over længere afstande, så længe der ikke er for store terrænforskelle. I kuperede områder kan det blive nødvendigt at bygge flere vakuumstationer, men da en vakuumstation er relativt omkostningstung, vil tryksatte systemer ofte blive foretrukket der. Da der er mange flade områder især i danske kystnære (sommerhus-)områder, forventer Flemming Mandrup Hansen, at vakuumsystemet bliver mere udbredt. Inden for de seneste par år er der igangsat fire projekter i Danmark, hvor to er med tysk og to med hollandsk teknologi. De fungerer efter samme princip.

spildevand #2/18  11

- Men med vakuum behøver man ikke strøm til pumper. En vakuumbrønd fungerer rent mekanisk. Det sker ved, at der ved hver ejendom (eller en gruppe ejendomme) er placeret en brønd, som spildevandet graviterer hen til. Når den er fyldt op, sørger en flyder for at trække i en kontakt, der åbner en ventil på stikledningen til vakuumsystemet, siger Flemming Mandrup Hansen. Når ventilen åbner, suges vandet ud og trækker samtidig luft med ind. Vandet samles i en tank i en nedgravet vakuumstation. Vakuumpumper sikrer, at trykket i tanken holdes mellem -0,4 og -0,6 bar. Tanken tømmes med almindelige spildevandspumper. Vakuumledningerne etableres med niveauforskydninger på ledningen for hver 50 meter. Det skaber vandlåse, som gør det nemmere at fastholde vakuummet.

Undgår svovlbrinteproblemer - Dannelse af svovlbrinte er et udbredt problem i tryksatte systemer. I vakuumsystemet trækkes der luft ind hver gang

Ny supercykelsti Vejle.

Udfordrende jordbundforhold grobund for alternativ løsning.

Foto: Krüger


Å RE TS S P ILDE VAN DSFOTO 2 0 1 7 Der var spænding til det sidste i afstemningen mellem kandidaterne til titlen som Årets spildevandsfoto 2017. Vinderskuddet blev dronebilledet af en procestank under opførsel ved Arla Foods i Nr. Vium. Med 32,2 % af stemmerne er det Alan Rasmussen fra Arla Foods i Nr. Vium, der triumferende kan trække sig ud af konkurrencen om at have skudt det bedste spildevandsfoto i 2017. Billedet er taget af en af anlæggets nye procestanke under opførsel og demonstrerer på fineste vis, hvor stor en tank der er tale om. Danmarks største, er det siden blevet redaktionen kendt.

12  spildevand #2/18

På andenpladsen kommer billedet fra Zambia med 30,4 % af stemmerne. Så tæt var opløbet! Blandt alle jer, der har stemt, har vi trukket lod om en lækker præmie fra Spildevandsteknisk Forening. Vinderne blev: Regitze Pilshøj, VandCenter Syd A/S Peter Tychsen, Lobster Lisbet Adrian, DIN Forsyning A/S Tak for alle stemmerne. Og husk at sende jeres gode spildevandsfotos til red@stf.dk. Hvem ved, måske ligger du inde med årets bedste?

1.  Ny procestank på 12.500 m2 ved Arla Foods i Nr. Vium under opførsel. Forsidebillede på Spildevand #5 2017. Foto taget med drone af Alan Rasmussen. 2.  Der kippes med kasketten i Zambia, hvor en dansk delegation af spildevands­medar­bej­ dere underviser lokale folk, blandt andet i brugen af en TV-vogn. Bragt i Spildevand #1 2017. Foto: Flemming B. Nielsen, VandCenter Syd. 3.  Vedligeholdelseschef Torsten Laursen Vig ved BIOFOS efterser ventiler på Rense­ anlæg Avedøre som led i virksomhedens arbejde med risikovurdering og forsynings­ sikkerhed. Bragt i Spildevand #2 2017. Foto: Hviid Photography.


PIPES FOR LIFE

PIPES FOR

LIFE

PIPELIFE

PIPELIFE

PIPELIFE NYHEDSBREV VA-BRØ

POLAR BRØND

SYSTEMER

POLAR Brø

Inspektion

sbrønd PR

Nu udvide r vi inspektionsb vores populære sortim ent af konfigurationrønde med flere er af formst øbte varian ter. Hvorfor vælge PRO 600 fra Pipeli fe:  Nordic

ndsystem

er

NYHEDSBREV VA-BRØ

NDE

Inspektion

December 2017

sbrønd PR

O 600

Nu udvide r vi inspektionsb vores populære sortim ent af konfigurationrønde med flere er af formst øbte varian ter. Hvorfor vælge PRO 1000 fra Pipeli  Nordic fe: Poly

Poly Mark  Godke ndt til grundvand 6 m jorddækning og max 5  Faste m tilslutn  Tæt telesko inger for bedst mulig hydrau  Lys inspek pring med 40 tons lik dæksel tionsvenlig inderside Nedenfor finder du vores komple ændringerne tte sortime markeret nt med med blåt VVS-nr Dim. TP 1 Lige 19 3270 116 19 3270 120 160 mm 19 3270 125 200 mm 19 3270 132 250 mm 19 3270 140 315 mm 400 mm TP 1 45° 19 3272 125 19 3272 132

250 mm 315 mm

TP 1 90° 19 3271 120 19 3271 125 200 mm 19 3271 132 250 mm 315 mm

Vand- og afløbsbrønd PRO 1000 e og PRO 600

TP 2 45° 19 3272 616 19 3272 620 160 mm 19 3272 625 200 mm 250 mm

Pipelife Sverige

AB

Helt Ny

Mark  Godke ndt til grundvand 6 m jorddækning og max 5  Faste m tilslutn  Tæt telesko inger for bedst mulig hydrau  Lys inspek pring med 40 tons lik dæksel tionsvenlig inderside Nedenfor finder du vores komple ændringerne tte sortime markeret nt med med blåt VVS-nr Dim. TP 1 Lige 19 3280 116 19 3280 120 160 mm 19 3280 125 200 mm 19 3280 132 250 mm 19 3280 140 315 mm 400 mm

VVS-nr Dim. TP 2 90° 19 3271 616 19 3271 620 160 mm 19 3271 625 200 mm 19 3271 632 250 mm Ny model 315 mm Ny model TP 3 90° venstre 19 3274 116 19 3274 120 160 mm Ny model 19 3274 125 200 mm 19 3274 132 250 mm Ny model 315 mm Ny model TP 4 90° Højre 19 3274 216 19 3274 220 160 mm Ny model 19 3274 225 200 mm 19 3274 232 250 mm Ny model 315 mm Ny model Løs bund del, 19 3274 860 højde 500 mm Helt Ny

250 mm 315 mm TP 1 90° 19 3282 616 19 3282 620 250 mm Ny model 315 mm Ny model TP 2 45° 19 3281 125 19 3281 132 160 mm 200 mm Ved spørgsm Pipelife Sverige

ål eller synspun kter kontakt

AB

Box 50, SE-524 T +46 513 221 02 Ljung, Sweden 00 F +46 513 221 99 E info@pipe life.se

Box 50, SE-524 T +46 513 221 02 Ljung, Sweden 00 F +46 513 221 99 E info@pipe life.se

www.pipe

www.pipe

life.se

VVS-nr Dim. TP 2 90° 19 3281 616 19 3281 620 160 mm 19 3281 625 200 mm 19 3281 632 250 mm Ny model 315 mm Ny model

TP 1 45° 19 3282 125 19 3282 132

NDE

December 2017

O 1000

TP 3 90° venstre 19 3284 132 315 mm TP 4 90° Højre 19 3284 232 315 mm

Ny model

Du kan bestille vore brochurer på www.pipelife.dk info@pipelife.dk eller 0513-221 00

Ny model

Løs bund del, 19 3283 105 højde 500 mm

da vores salgsafd

eling.

life.se

Se alle mulighederne på www.pipelife.dk

DE

RØN B O R P

Pipelife Polar 600 inspektionsbrønde 1000 mm nedgangsbrønde er godkendt iht. Nordic Poly Mark.

For din sikkerheds skyld!

info@pipelife.dk, www.pipelife.dk

spildevand #2/18  13

Nye brønd varianter


DEBAT:

Rensning af hospitalsspildevand på sygehusene – en gigantisk fejlinvestering Af adm. dir. Tommy Mostrup, Hjørring Vandselskab

En gigantisk fejlinvestering er lige om hjørnet

14  spildevand #2/18

Rensning af hospitalsspildevand er kommet på den miljøpolitiske dagsorden. Det skyldes, at byggeriet af de nye supersygehuse med udgangspunkt i spildevandsbekendtgørelsen bliver betragtet som punktkilder i forhold til udledning af medicinrester. Hvis medicinrester skal fjernes fra miljøet, vil det være en gigantisk fejlinvestering at etablere renseanlæggene på sygehusene. Alternativt kan medicinresterne fjernes fra spildevandet gennem en udbygning af de fælles spildevandsanlæg. Uanset valg af løsninger, er det de samme borgere, der kommer til at betale regningen. Det gode spørgsmål er derfor, hvilken løsning der giver mest miljø for pengene. I samarbejde med Region Nordjylland har Hjørring Vandselskab gennemregnet sammenhængen mellem investeringer, driftsomkostninger og miljømæssige virkninger for alternative løsninger på problemet. Der er naturligvis usikkerhed knyttet til den slags business cases. Men selv en meget forsigtig udgave af regnestykket viser, at det er ca. 35 gange så dyrt at fjerne 1 kg medicinrester på et sygehus, som det er at fjerne den samme mængde på et fælles renseanlæg.

Vi er alle punktkilder Logikken i spildevandsbekendtgørelsen er, at sygehusene er punktkilder for medicinrester, og derfor skal der renses ved kilden. Læsning af apotekerforeningens årsskrift viser, at sygehusene kun står for udledningen af ca. 4 % af de medicinrester, der bliver tisset ud af borgerne i Danmark. Danskerne ligger nemlig ikke længere ret meget på sygehuset. En hofteopereret kommer hjem samme aften. Har man fået fikset sit hjerte kommer man hjem dagen efter. 96% af udledningerne af medicinrester stammer fra husholdningerne. Vi er alle punktkilder.

Argumentet kan så være, at sygehusene udleder nogle medicinrester, der er særligt belastende for miljøet. Her peges på stoffer fra cancerbehandling og kontraststoffer fra scanninger. Desuden nævnes multiresistente bakterier som et problem, der skal tages hensyn til. Forskning viser, at de mest afgørende miljøproblemer i forhold til medicinrester stammer fra antidepressiver, antiinflamatoriske stoffer og beta blokkere. Langt de største mængder af disse stoffer indtages især, når man opholder sig hjemme.

Multiresistente bakterier i spildevandet er et problem, der skal løses rigtigt Problemet med multiresistente bakterier er, at de ikke stammer fra sygehusene. Også her er det os alle, der er punktkilden. Hospitalerne er først punktkilden, når patienterne er blevet indlagt. Flere og flere renseanlæg bliver pålagt krav om hygiejnisering af spildevand. Det flugter med, at friluftsliv er blevet en livsstil for rigtig mange mennesker. Uanset om det hedder badeture med familien, triathlon, vandreture, kajakroning eller vinterbadning er forventningen, at mennesker kan færdes i vandet langs kysterne uden risiko for alvorlige infektioner. Renseanlæggene er det rigtige sted at fjerne genstridige bakterier. Hospitaler er skabt til at helbrede mennesker. Renseanlæg er skabt til at håndtere forurenet vand. Medarbejderne på renseanlæggene er eksperter i at beskytte sig selv i arbejdet med aktive bakterier.

Mest miljø for pengene Hvis tanken bag rensning af hospitalsspildevand er, at antidepressiver, antiinflamatoriske stoffer og beta blokkere samt de særligt kritiske hospitalsstoffer og multiresistente bakterier skal væk fra miljøet, er det vanskeligt at forstå, hvorfor der vælges en løsning, der kun rammer en stærkt begrænset del af det samlede problem. Især fordi de stoffer, der fjernes ved at etablere rensning på sygehusene kan fjernes mindst lige så godt ved at udbygge rensningen på de eksisterende renseanlæg. Dertil kommer, at det er langt billigere at rense på renseanlæggene, end det er at rense på sygehusene.


I vandbranchen er det almindeligt at opstille en business case, før vi vælger at investere. Hvis et regnestykke viser, at totaløkonomien i én løsning er lidt bedre end alternativet, skal der meget gode argumenter til for ikke at vælge den mest omkostningseffektive løsning. Hjørring Vandselskab har sammenlignet økonomien i rensning ved punktkilden med økonomien ved rensning på Hjørring Renseanlæg. Regnestykket for totaløkonomien viser, at det koster ca. 35 gange så meget at fjerne et kg. medicinrester ved rensning på sygehuset, som det koster at udføre den samme opgave på det fælles renseanlæg. I øjeblikket er Hjørring Vandselskab i samarbejde med Region Nordjylland ved at undersøge, om de rensemetoder, der er lagt til grund for business casen, giver en tilfredsstillende rensning.

Når man er borger i Danmark, betaler man skat til staten og til kommunerne. Regionerne opkræver ikke skat. Regionernes aktiviteter, herunder driften af sygehuse finansieres af staten. Alle borgere i Danmark betaler vandafledningsbidrag til deres spildevandsselskab.

Hvis man vælger at satse på at fjerne 4% af medicinresterne ved at rense ved hospitalerne, kan regionerne undgå at betale vandafledningsbidrag. Det vil sige, at borgerne i landet som helhed kommer til at betale umærkeligt mindre i statsskat. Til gengæld kommer borgerne i den berørte kommune til at betale lidt mere i vandafledningsbidrag. En eventuel regional besparelse er altså ikke en besparelse, men en flytning af omkostninger. Spørgsmålet om valg af løsning drejer sig derfor ikke om, hvem det er, der skal betale, for det bliver danskerne under alle omstændigheder. Spørgsmålet er, hvor meget miljø de samme danskere får for pengene. Og det er så her, at der i hvert fald i Hjørring er faktor 35 til forskel. Jeg savner et nationalt regnestykke for fjernelse af medicinrester og resistente bakterier, før at regionerne bliver pålagt fejlinvesteringer af gigantiske proportioner.

spildevand #2/18  15

Hvem skal så betale?

Der er to mulige betalere for fjernelse af medicinrester og multiresistente bakterier fra spildevandet. Den ene er regionerne, den anden er spildevandselskabernes kunder.


Mød os på STF’s årsmødeudstilling

den 15. juni 2018 i Vognsbølparken, Esbjerg.

NYHED!

Vi er blevet eneforhandler af Hermann Träxlers slammixer (DRAFT TUBE MIXER), hvortil vi også yder fuld service.

Biogas

16  spildevand #2/18

Service udføres også på andre fabrikater.

Drikkevand

Industri

Unikke løsninger siden 1956

Spildevand og slam

Aquagain er en professionel og anerkendt producent og leverandør af effektive og miljørigtige løsninger, der bl.a. håndterer: • Spildevand og slam • Drikkevand • Biogas Løsningerne omfatter alle aspekter fra rådgivning, design, konstruktion, produktion, levering, montering og idriftsættelse, med en selvstændig ekspertafdeling til efterfølgende service og vedligeholdelse. Løsningerne leveres i aluminium, sort stål, rustfrit stål og fiberkomposit, som ofte efterbehandles hensigts- mæssigt med f.eks. dyppebejdsning, passivisering, oliering, glasblæsning eller galvanisering. Alt iflg. miljøgodkendte metoder og nødvendige certificeringer. Kunderne er kommunale- og industrielle virksomheder i ind- og udland, som har høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed og dokumentation, funktionalitet og driftssikkerhed samt service.

Vælding Bjergvej 4 DK-6650 Brørup Tel +45 7538 1330 www.aquagain.dk info@aquagain.dk

VANDVIDEN ... der holder vand 5091_STF annonce A4.indd 1

30/04/2018 13.13


S P I L D E VA ND S RENS NING PÅ DE N A ND E N S ID E AF J ORD EN På årsmødet i juni 2017 blev jeg tildelt Vandmiljøprisen for 2016. Med prisen følger et rejselegat, som er betinget af, at man på sin rejse besøger et renseanlæg og skriver en artikel herom til Spildevand – og det er netop denne, du nu er gået i gang med at læse. af Kristian Vestergaard, KV MiljøFormidling/Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Der er mange steder at rejse hen, men hvorfor ikke gøre det ordentligt, når det nu skal være, så jeg og min familie besluttede os for at tage så langt væk, vi næsten kan – ok – Samoa er vist lidt længere, men vi valgte at lade turen gå til New Zealand. Nu er årstiderne jo byttet rundt i forhold til vores, så rejsetidspunktet blev valgt til februar. Hvis andre påtænker at følge i vores fodspor, så kan det varmt anbefales – men husk lige, at rejsetiden er omkring 1½ døgn hver vej, men det giver så mulighed for lidt afslapning i et flysæde foran et entertainment center med uanede mængder af nye og gamle film – et eldorado for mine to teenagepiger, som til daglig henslæber deres liv i et hjem uden Netflix og lignende. For at gøre det kort – New Zealand er et fantastisk rejsemål for de, der elsker natur, landskaber, kystlinier, vulkaner, termisk aktivitet, dyreliv og trilogier-

ne Ringenes Herre og Hobitten. Men i New Zealand lever der også godt 4,6 millioner mennesker, der i lighed med os jævnligt afleverer en portion organisk stof – som hovedregel til et afløbssystem. Og også på den anden side af jorden er der et renseanlæg i enden af afløbssystemet, for også her er der et vandmiljø, der skal beskyttes. Jeg valgte at besøge renseanlægget i Christchurch, som er den næststørste by i landet. Via Ingeniørhøjskolens kontakter på University of Canterbury – hvorfra vi hvert forår har udvekslingsstuderende, kom jeg i kontakt med chefen for renseanlægget, som uden spor tøven tilbød at vise mig rundt på anlægget. På den valgte dag – d. 22. februar, var han dog om morgenen blevet forhindret af uopsættelige møder (er der nogle af læserne, der genkender dette?), så i stedet blev jeg overladt til driftschefen på anlægget,

men det var absolut ikke en forringelse, da denne stort set havde tilbragt hele sit arbejdsliv på netop dette anlæg, så der var ikke et hjørne af anlægget, som han ikke kendte og gerne ville fortælle om. Så jeg fik en eksklusiv rundtur af næsten to timers varighed, hvor vi fik snakket om mange ting, også om hvordan vi renser spildevand i Danmark. Renseanlægget er dimensioneret til ca. 400.000 PE, men er pt. ikke fuldt belastet – bl.a. mistede man her ved årsskiftet ca. 12 % af den organiske belastning, da en pektinfabrik lukkede. Dette har været hård kost for rådnetankene med et stort fald i gaskvaliteten til følge, hvilket man fortsat kæmper for at rette op på. Renseanlægget er ikke designet til næringssaltfjernelse, det handler primært om fjernelse af organisk stof og nitrifikation, hvilket sikres gennem de rensetrin, som er illustreret på figur 1. Den første del af den meka-

spildevand #2/18  17

Foto 1: Driftschefen Bruce Cassidy på ”sit“ renseanlæg. Forrest sandfang under ombygning, bagved 7 parallelle forklaringstanke og bagest bygningen med slamtørringsanlægget.


18  spildevand #2/18

Men så holder ligheden også op, idet næste rensetrin består af to parallelle rislefiltre, ikke med skærver, som i de gode gamle dage i Danmark, men med plastkassetter – se foto 2. Disse to filtre klarer de næste godt 25 % af den organiske belastning. Efter rislefiltrene følger et antal beluftningstanke, hvor yderligere 5 % af det organiske stof fjernes. Til sidst løber vandet gennem efterklaringstanke og herfra ud i de meget store laguner, hvor sollys og lang opholdstid gør kål på de fleste patogener og meget af det resterende organiske stof. Til sidst pumpes vandet 2-3 km ud i Stillehavet.

Figur 1: Principskitse af Christchurchs renseanlæg

niske rensning er helt sammenlignelig med et dansk renseanlæg – stepriste og beluftede sandfang, hvorefter følger

Foto 2: Et kig ind i toppen på det ene rislefilter.

syv parallelle primærtanke, hvor man fjerner ca. 60% af den samlede organiske belastning.

Alt slammet pumpes efter afdræning på rådnetanke – først udrådnes slammet termofilt, hvorefter det udsættes for en mesofil udrådning, med henblik på at få omsat mest muligt organisk stof til gas. Gassen bruges primært internt og dækker næsten anlæggets energiforbrug, med undtagelse af slamtørringsanlægget, som energiforsynes via gas fra en losseplads. Det var tydeligt, at driftchefens hjerte bankede specielt meget for gasproduktionen og de dertil hørende motorer, kedler mv. Slutteligt blev det udrådnede slam afvandet på sibåndspresse, inden det blev tørret (og dermed desinficeret), med henblik på anvendelse i jordbruget. Se alt dette var for så vidt meget interessant, men først nu er vi nået frem til det rigtigt interessante, og den væsentligste grund til, at jeg netop


havde valgt at besøge renseanlægget i Christchurch. Og det er i bund og grund en alvorlig historie, som måske kan sætte de driftsproblemer, man roder med på danske anlæg, lidt i perspektiv. Tidlig morgen d. 4. september 2010 ramte et jordskælv med en styrke på 7,1 området. Centret for jordskælvet var ca. 40 km vest for Christchurch, og resultatet var betydelige skader, men heldigvis ingen dræbte – man ved godt, at byen ligger i en jordskælvszone, og derfor er meget bygget derefter. På trods af jordskælvets betydelige styrke skete der ikke uoprettelige skader på renseanlægget, dog blev forklaringstankene sat ud af kraft, da jordskælvet fik slamskraberne til at hoppe ud af position, med det resultat, at hele skrabermekanismen blev krøllet sammen, da jordskælvet ikke medførte, at strømforsyningen blev afbrudt. Dette betød, at man i de efterfølgende uger måtte tømme tankene to og to for at få repareret skaderne. Af andre skader kan nævnes en række brud i bundbeluftningssystemet i beluftningstankene og nogle revner i bunden af efterklaringstankene, se figur 2. Også her indebar reparationen tømning af tankene, hvilket man i øvrigt normalt også gør hvert andet år for at servicere netop bundbelufterne. Derudover blev der konstateret forskydninger/løsrivelse af de flydende betonoverdækninger på de mesofile rådnetanke. Så alt i alt nådigt sluppet,

men dog mange ugers arbejde med at få repareret anlægget. Afløbssystemet slap heller ikke uden skader. De fleste pumpestationer klarede skærene med moderate skader. TV-inspektioner af afløbssystemet viste, at omkring 6% (97 km) var næsten ødelagt, mens andre 27% var så skadede, at spildevand lækkede ud i betydelig grad. Også her var der masser af udbedringsarbejde. Imens dette arbejde gik på, var der tusinder af efterskælv, mange så kraftige, at

Figur 2. Beskadiget bundbeluftersystem og revner i bunden af efterklaringstank efter jordskælv. Illustrationer fra artiklen “The 2010–2011 Canterbury earthquakes: impact on the liquid waste management system of Christchurch, New Zealand” af David G. Wareham and Mike Bourke.

de rent fysisk kunne mærkes af beboerne i Christchurch og selvfølgelig også af de mange arbejdshold, der arbejdede på af få spildevandssystemet repareret. Overvej hvad man vil tænke, når man står på bunden af en tømt beluftningstank og bakser med nogle diffusorer, og det hele så begynder at ryste. Men heldigvis var efterskælvene ikke af en styrke, som medførte yderligere skader – INDTIL! Ja, indtil kl. 12.51 d. 22. februar 2011. Dette jordskælv havde centrum blot 10 km fra Christchurch, men var teknisk set betydeligt svagere end det første, da seismograferne ”kun” viste en styrke på 6,3. MEN, dette jordskælv medførte betydeligt større skader end det første, da det så at sige fik jordbunden under Christchurch til at blive flydende – byen er bygget i et floddelta, og undergrunden indeholder store mængder af silt. De fleste har prøvet at vippe med foden i vandkanten på en dansk sandstrand og opleve hvordan sandet så at sige bliver flydende. Skælvet fik adskillige bygninger i centrum af Christchurch til at kollapse – og efterfølgende er ikke mindre end 1100 bygninger i centrum blevet revet ned – og dele af centrum ligner fortsat en byggeplads her 7 år efter. Blandet andet har man først nu besluttet hvad der skal ske med byens ikoniske katedral, som blev voldsomt skadet, se foto 4: Jordskælvet i februar 2011 fik desværre tragiske følger, da ikke mindre end 185 blev dræbt – og det vel og mærke i en by, hvor man langt hen ad vejen har

spildevand #2/18  19

Foto 3: Forrest beluftningstanke, i baggrunden til højre det ene af to rislefiltre og i baggrunden til venstre de to termofile rådnetanke. Næsten skjult i baggrunden anes toppen af en af de seks mesofile rådnetanke.


men skadede bygninger fik endnu et slag, herunder også katedralen. Men new zealændere er ukuelige – de rejser sig bare op igen og griber skruenøglen.

20  spildevand #2/18

Foto 4: Næsten totalskadet katedral i Christchurch anno 2018.

bygget efter forholdene. Vi var i byen på årsdagen for skælvet, og mens jeg blev vist rundt på renseanlægget og besøgte byens universitet, fik min hustru og mine døtre lejlighed til at deltage i en mindecermoni med deltagelse af bl.a. premierministeren i byens centrum. Det, som gennem de sidste måneder var blevet repareret af afløbssystemet og på renseanlægget, blev endnu en gang ødelagt. For afløbssystemet vedkommende i meget større grad, stort set hele afløbssystemet blev voldsomt skadet. I de efterfølgende måneder blev de sanitære forhold sikret gennem uddeling af 38.000 kemiske toiletter til private, og opstilling af knapt 3.000 offentlige toiletter, naturligvis med opsamling i tanke, da afløbssystemet var sat ud af kraft. F.eks. vurderede man, at der to uger efter jordskælvet lækkede omkring 60.000 m3 opblandet spildevand ud af systemet, - per dag! Under skælvet blev strømforsyningen til renseanlægget afbrudt, så renseprocessen gik i stå, herunder flowet gennem de to rislefiltre. Tilsyneladende havde de otte meter høje tanke ikke lidt skade, men da strømmen kom tilbage efter nogle dage, blev de roterende fordelersystemer i toppen af rislefiltrene øjeblikkeligt sat ud af kraft. Jordskælvet havde fået midtertårnene i tankene til at forskyde sig, så de nu hældede så kraftigt, at fordelerarmene ramte den ene side af tanken med et delvis kollaps til følge. Dette blev efterfølgende repareret ved ganske simpelt at forkorte fordelerarmene med ca. 20 cm, så de kunne køre hele vejen rundt i tankene uden at ramme væggene. Det lidt pudsige er, at i dag er midtertårnene igen ”på plads” i rislefiltrene – den roterende

bevægelse af fordelerarmene har atter centreret tårnene. Procesmæssigt stod rislefiltrene også af, da biomassen efter ca. 4 dage uden tilførsel af vand ganske simpelt begyndte at kompostere ved høj temperatur og under frigivelse af damp og kraftig lugt, som langt oversteg de installerede barkfiltres ydeevne. Da slamskrabersystemet i de fleste af forklaringstankene endnu en gang blev ødelagt, var renseanlægget dermed stort set sat ud af kraft. Dog virkede 2½ af forklaringstankene nogenlunde, men efter kort tid lukkede man ned for tilførsel af vand hertil, da man indså, at der stort set ikke var spildevand tilbage i indløbet, men kun grundvand med betydelige mængder af sediment. Så man besluttede ganske simpelt at bypasse indløbet til lagunerne, så man ”i fred” kunne få renseanlægget bragt tilbage på fode. Efterfølgende blev renseprocessen gradvist genoptaget efterhånden som afløbssystemet blev repareret, og atter begyndte at levere spildevand i indløbet. Men den dag i dag er der fortsat betydelige mængder af fint sediment i indløbet, hvilket stiller store krav til en effektiv udskillelsesproces i sandfangene, som man fortsat optimerer på, bl.a. gennem ombygninger af sandfangene. Man har skønnet, at omkring 500.000 tons sediment er forsvundet/blevet ommøbleret i byen, og at en betydelig del af denne mængde formentligt har fundet vej til afløbssystemet. På et tidspunkt var ikke mindre end 92 slamsugere beskæftiget med at rense afløbsrør for sediment. Så endnu en gang var alle kræfter sat ind på at få spildevandsystemet tilbage på sporet, og endnu en gang blev arbejdet afbrudt af et efterskælv d. 13. juni 2011, igen med en styrke på 6,3. Denne gang heldigvis uden tab af menneskeliv,

Et groft skøn over de forventede omkostninger til at genopbygge Christchurch lyder på op mod 90 milliarder danske kroner – til sammenligning kostede den store oversvømmelse i København i 2011 ca. 6 milliarder kroner. Men spildevandssystemet bliver aldrig det samme som før – der er betydelige mængder af sediment i spildevandet, hvilket indikerer, at der fortsat er adskillige rørbrud, som man i mange år fremover gradvist vil finde og få udbedret. Men bortset fra sådanne forstyrrelser i den daglige drift, så er der såmænd ikke så store forskelle i hvordan man arbejdet med spildevand i New Zealand og Danmark. Dernede oplever man f.eks. også stigende problemer med oversvømmelser forårsaget af kraftig regn, men det er småting i forhold til ødelæggende jordskælv, som vi jo heldigvis er forskånet for her i geologisk fredelige Danmark. Skulle dette havde vakt appetit på at få mere at vide om spildevandssystemet i Christchurch, så besøg kommunens hjemmeside (i New Zealand ejes og drives spildevandssystemet nemlig fortsat af kommunen), eller læs nedenstående artikel om følgerne af jordskælvene i Christchurch, hvorfra mange af de faktuelle oplysninger og et par illustrationer er hentet. Men endnu bedre – pak kufferten og tag en tur til New Zealand. Kilder: Link til Christchurch kommunes hjemmeside om spildevandshåndtering: https://www.ccc.govt.nz/services/ water-and-drainage/wastewater/ treatment-plants/christchurchwastewater-treatment-plant/ Artikel om følgerne af jordskælvene i Christchurch: The 2010–2011 Canterbury earthquakes: impact on the liquid waste management system of Christchurch, New Zealand David G.Wareham, Department of Civil and Natural Resources Engineering, University of Canterbury, Private Bag 4800, Christchurch, New Zealand; and Mike Bourke, Asset and Network Planning, City Environment Group, Christchurch City Council, Christchurch, New Zealand


Serviceaftaler på Siemens produkter og løsninger til industrien. Kig forbi vores stand på STFs årsmøde Fredag 15. juni 2018 hos DIN Forsyning i Esbjerg. Hør mere om, hvordan vi kan sammensætte en aftale for dig og din virksomhed.

En serviceaftale med Siemens er udviklet med henblik på at give kunden den størst mulige tryghed efter valget af Siemens produkter og løsninger. Krav til servicegraden kan variere ud fra forskellige ønsker omkring driftsikkerhed, kendte vedligeholdelsesomkostninger, automatisk levetidsforlængelse m.v. Det er derfor muligt at vælge en serviceaftale, der er tilpasset de enkelte behov. Aftalen vil typisk indeholde en komponentfortegnelse samt beskrivelse af omfang og gyldighed. Alle aftaler indeholder ligeledes ét årligt eftersyn, hvor der, afhængig af produkttype, udarbejdes dokumentation for funktionsprøvning og indstillingsværdi. For mere information kontakt os på telefon 44 77 48 44, tast 2.

www.siemens.dk/industry

spildevand #2/18  21

Siemens Field Service


UN G I S P I L D E VA ND

Kærlighed ved første blik Nerea Uri kalder mødet med spildevandsbranchen for ’kærlighed ved første blik’. Fordi det er en udfordrende branche i god udvikling at arbejde i – og så fordi, det at arbejde med miljø og mennesker bare giver rigtig god mening.

Navn:

Nerea Uri

Alder:

28 år

Stilling:

Udviklingsingeniør, VandCenter Syd

22  spildevand #2/18

Drømmer om: At arbejdet forbliver spændende, og at jeg kan hjælpe med at skabe en bedre verden.

Samtidig har spildevandsbehandling en enorm positiv indvirkning på miljø og mennesker og er faktisk en af de største udfordringer for vores samfund. For mig er det meget vigtigt at vide, at mit arbejde har en positiv indflydelse.

Hvilke tanker har du om fremtiden i forhold til dit job?

Hvad består dit arbejde af?

Jeg tror, at vores job bliver mere og mere udfordrende i fremtiden. Vi skal håndtere alle former for vandrelaterede problemer forårsaget af klimaændringer, vores spildevandsrensningsanlæg skal være mere fleksible og effektive samtidig med, at vi skal blive bedre til at håndtere nye udfordringer såsom forurenende stoffer og ressourceudnyttelse.

VandCenter Syd er en meget innovativ og progressiv virksomhed, og som udviklingsingeniør har jeg mulighed for at arbejde med mange spændende projekter – bl.a. et projekt, der omhandlede et deammonifikations-anlæg samt emissioner af lattergas. En af de ting, jeg er mest glad for i mit job, er at bruge modelleringsværktøjer til optimering af vores renseanlæg.

Desuden bliver der hele tiden udviklet nye teknologier og værktøjer. For eksempel tror jeg, at molekylære teknologier snart vil komme til at spille en meget større rolle. Jeg synes derfor, at det er vigtigt, at vi kontinuerligt udvikler os selv, fordi vi i den nærmeste fremtid vil blive udsat for hastige ændringer i vores branche.

På nuværende tidspunkt består størstedelen af mit arbejde i at være projektleder på et andet spændende projekt ved navn MABR (Membrane Aerated Biofilm Reactor). Projektet har til formål at præsentere en helt ny teknologi til effektivisering og optimering af renseanlæg.

Hvordan har du fået interesse for spildevand? Det var kærlighed ved første blik! Jeg lærte om spildevandsbehandling, da jeg var udvekslingsstudent i Danmark for seks år siden, og jeg vidste med det samme, at det var det, jeg ønskede at arbejde med. Dét, der driver min passion for spildevand, er, at jeg finder arbejdet meget udfordrende. Man kan altid lære nye ting, og på nuværende tidspunkt er behandling af spildevand mere dynamisk end det nogensinde har været.

UNG I SPILDEVAND I hvert blad dedikerer vi spalteplads til unge mennesker i spilde­vandsbranchen. Hvad laver de? Hvordan stiftede de bekendtskab med branchen? Hvilke tanker har de om fremtiden? Svarene får du her.

TIP OS! Kender du et engageret ungt menneske (mellem 20 og 30 år), der arbejder med spildevand? Så vil vi gerne høre fra dig! Ved­kom­mende kan arbejde både i driften, i planlægningen og i forskningen. Skriv til red@stf.dk for mere information.


Fremragende lav-hastigheds effektivitet

spildevand #2/18  23

Det kræver sand innovation at opnå en høj effektivitet i lav-hastigheds spildevandsmixning. Flow boosteren type ABS XSB fra Sulzer er den mest effektive langsomt kørende mixer af sin slags – den er i stand til at reducere energiforbruget med op til 25%. Besparelserne begynder med XSB’ens premium-efficiency motor og dens robuste gearkasse. Derudover er der også de unikke selvrensende propeller, hvis overlegne thrust og flow kapacitet kan erstatte to andre mixere. Resultatet er derfor ikke kun et mindre energiforbrug, men også lavere investerings- og vedligeholdelsesomkostninger. Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon 4817 1110, info.abs.dk@sulzer.com, www.sulzer.com/denmark


24  spildevand #2/18

Driftschef Poul Holme i gang med at åbne et af dækslerne ned til Skagens hydrauliske pumpestation.

F R E D E R I KSHAVN FOR SY NING H A R FU L D FOKU S PÅ S IK K ERHED Hos Frederikshavn Forsyning er der konstant fokus på arbejdsmiljø. Antallet af arbejdsulykker daler, mens idéer og tiltag til løbende forbedringer stiger og omfatter hydrauliske pumpestationer, informationsmøder - og kage. Tekst og fotos: Lars Flyvholm Kvistgaard, Spildevand På Danmarks nordligste spildevandsanlæg sikrer en stiv kuling masser af frisk luft på udendørsarealerne, og fra sit kontor på første sal har driftschef Poul Holme udsigt til Skagerak og Skagens renseanlæg, der hører under Frederikshavn Forsyning.

Reduktion af kemikaliebrug

Anlægget har løbende gennemgået en række sikkerhedsmæssige forbedringer. Ikke mindst på grund af et enkelt påbud fra Arbejdstilsynet i 2014.

- I den nye rådnetank kan vi sænke temperaturen fra 55 til 37 grader. Det fjerner behovet for vores varmeveksler, fortæller Poul Holme.

- Vi fik et påbud for løft af dunke på 20 kg. Vi var egentlig ikke helt enige med Arbejdstilsynet, men accepterede det naturligvis, siger Poul Holme og forklarer, hvad et af resultaterne af påbuddet blev:

Da op mod 85 % af spildevandet i anlægget kommer fra Skagens fiskeindustri, har der været meget vedligehold på netop varmeveksleren på grund af fiskefedt. Det gør sig også gældende i anlæggets rørføringer, hvor rør nu udstyres med dæksler, hvorfra slamsugere kan suge direkte og dermed begrænse brug af kemikalier til rensning. - Vi skal helst helt væk fra enhver berøring med kemikalier, siger driftschef Poul Holme.

- Vi har erstattet de manuelle løft med to palletanke i et kemikalieskab udenfor til henholdsvis lud og syre, så væskerne nu pumpes direkte til og fra tankene, så kontakten med kemikalier minimeres.

I det hele taget skal brug af kemikalier reduceres, og det mantra går igen, når arbejdet med et omfattende ombygningsprojekt af renseanlægget med blandt andet en ny rådnetank går i gang senere på året.


Halvering af arbejdsulykker 40 kilometer sydpå har Frederikshavn Forsynings kvalitets- og arbejdsmiljøchef Lone Karlsson kontor. Hun lægger ikke skjul på sin stolthed over det engagement og de tanker, der konstant gøres i såvel Skagen som i de øvrige afdelinger. Frederikshavn Forsyning tæller godt 200 ansatte, heraf omkring 30 i spildevandssektoren. Forsyningen har de seneste seks-syv år haft skarpt fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed, og resultaterne er ikke udeblevet. Eksempelvis blev antallet af arbejdsulykker halveret fra 2016 til 2017, så der sidste år blev registreret otte arbejdsulykker, hvoraf fire medførte fravær. Heraf i øvrigt ingen inden for spildevand. Den positive udvikling er skabt gennem flere års fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. - Vi sætter så meget som muligt i system ved hjælp af blandt andet årsplaner for vedligehold og kontrol, vi har obligatorisk efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og faglige ledere, vi mødes med arbejdsmiljørepræsentanter inden hvert arbejdsmiljøudvalgsmøde fire gange årligt, og vi udfører risikovurderinger af alle arbejdsopgaver. Blandt meget andet, fortæller Lone Karlsson Frederikshavn Forsyning står for produktion og distribution af vand, varme og el samt håndtering af spildevand og affald i Frederikshavn Kommune, og det var arbejdsmiljøcertificeringen af vand og varme i 2013, som for alvor satte skub i arbejdet med sikkerhed.

- I de afdelinger sidder arbejdsmiljø og sikkerhed på medarbejdernes rygrad, og vi bruger stadig alle de værktøjer, der blev udarbejdet dengang, siger Lone Karlsson, som tiltrådte stillingen som kvalitets- og arbejdsmiljøchef i 2014. En stilling, som hun selv beskriver som et synligt bevis på, hvor meget fokus Frederikshavn Forsyning har på arbejdsmiljø og sikkerhed.

Sig det med billeder Frederikshavn Forsyning stiller dog ikke kun krav til egne medarbejdere. Ekspempelvis medfører arbejdet med at lave separat kloakering i kommunen rollen som bygherre, hvor der stilles høje krav til eksterne virksomheder. Anne Thøgersen er projektleder på et nyt separat kloakeringsprojekt i Skagen, og som bygherre tager hun udgangspunkt i gældende lovgivning og følger eksempelvis ”Bygherrens pligter” fra Branchearbejdsmiljøområdet for Bygge & Anlæg. Men både hun og Lone Karlsson har på tidligere projekter oplevet en manglende forståelse for arbejdsmiljø på byggepladserne, og til det forestående projekt har de derfor søsat nye idéer. Det nye projekt indledes med et informationsmøde mellem bygherre og entrepenørens medarbejdere, hvor opgaven og ikke mindst krav til arbejdsmiljø og sikkerhed gennemgåes.

spildevand #2/18  25

Spildvandsprojektleder Anne Thøgersen (til venstre) og kvalitets- og arbejdsmiljøchef Lone Karlsson med de fire plakater, som fremover skal hænge på Frederikshavn Forsynings byggepladser.


26  spildevand #2/18

På renseanlægget i Skagen arbejder driftschef Poul Holme med at nedbringe brug af og kontakt med kemikalier. Her betjener han et testanlæg fra Aalborg Universitet, som gør det muligt at måle slam kontinuerligt uden brug af reagenser eller udtag af prøver.

Anne Thøgersen står med fire plakater, der skal præsenteres på informationsmøde. Hver enkelt plakat illustrerer forsyningens fire fokuspunkter: personlige værnemidler, afspærring og afmærkning, udgravning samt oprydning og orden. - Vi har taget billeder fra vores egne projekter, så medarbejderne for eksempel kan se, hvordan en udgravning skal udføres og ikke mindst, hvordan den ikke skal være, siger hun og uddyber: - Vi har bevidst fravalgt tegninger og andre illustrationer, som kan fremstå teoretiske. Hun håber, at budskabet og billederne bliver vel modtaget og vil skabe en positiv stemning omkring sikkerhed. Det samme er formålet med at vise små film med komikeren Andreas Bo, der optræder som en knap så forbilledlig arbejdsmiljørepræsentant ved navn Bent E. Når kloakeringsarbejdet går i gang, vil Anne Thøgersen deltage i runderinger og arbejdsmiljø- og sikkerhedsmøder på byggepladsen hver 14. dag. Her vil de nævnte fokuspunkter blive kontrolleret på formel vis, og lever byggepladsen op til kravene hver gang, venter der en bonus. - Vi indfører en smiley-ordning på en række punkter, og hvis alle smiley’er er grønne og glade, giver vi en præmie. Hvad den er, ved vi ikke endnu, for det skal entrepenørens ansatte beslutte. Men et godt bud kunne være hjemmebagt kage, siger hun.

Hydraulisk pumpestation I Skagen har driftschef Poul Holme forladt sit kontor og befinder sig nu på et gadehjørne i den nordlige del af byen. Indtil for få år siden lå her en ældre bygning, som indeholdt en pumpestation. Men pumperne var utidsva-

rende, og reservedele næsten umulige at opdrive. Derfor blev bygningen raget ned i 2014 og erstattet, ikke af en ny bygning, men en fuldt nedgravet pumpestation. Eneste synlige bevis på den nye pumpestation er selve kontrolskabet og dækslerne ned til pumper og sandfang. Udover besparelserne ved at skulle vedligeholde en ældre bygning og brugen af moderne, energieffektive pumper, er der tænkt sikkerhed ind i alle aspekter af den nye station. - De tunge dæksler ned til selve stationen åbner vi hydraulisk med fjernbetjening. Det vil sige ingen tunge løft og heller ingen farlige situationer med at holde fast i dækslet i stormvejr, siger Poul Holme, som påpeger, at naturens elementer også udnyttes positivt: - Dagslyset falder lige ned i stationen, så vi ikke behøver at fire lys ned for at se pumperne. Generelt har et af målene med den nye station været at undgå, at medarbejdere skal opholde sig nede ved pumperne tre meter under jorden. I forbindelse med vedligehold kan pumperne således løftes direkte op ad to stålrør, og en slamsuger kan tilkobles sandfanget oppe fra jorden. Efter 42 år i spildevandsbranchen glæder de mange tiltag Poul Holme, som mindes det fysisk krævende arbejde i sine yngre dage. - Dengang skovlede vi sand op i spande, som vi så selv skulle bære væk, fortæller driftschefen, som dog ser en enkelt ulempe ved nutidens hjælpemidler, der begrænser det fysiske arbejde. - Der bliver lidt mere af os, siger han og klapper sig på maven.


spildevand #2/18  27


Pumper

Spildevandspumper Salg & Service og slampumper Overpumpning Afpropning

28  spildevand #2/18

Udlejning Rådgivning Ring hele døgnet tlf. 5850 6065

PXFLOW

Spildevandspumper

Mød os på IFAT den 14 - 18 maj på Pioneer pump og PXFlow´s stand

WARMAN

Skrueflow spildevandspumper

Pumper Salg & Service. Overpumpning og udlejning ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified RH PUMP ER ENGINEERING

Pioneer

Selvansugende spildevandspumper

RH PUMPER RH PUM PER

ENGINEERING ENGINEE RING


Værebroparken før oprensning

Oprensning af regnvandsbassiner:

Mange regnvandsbassiner i Danmark trænger til at blive oprenset, så de er klar til stigende nedbørsmængder. Få her et overblik over de fire faser, der er i processen for oprensning af regnvandsbassiner. Tekst og fotos: Palle Horn, Mads Lundhøj og Lisbeth Sevel, HedeDanmark Med stigende nedbørs­mæng­der og en øget risiko for voldsomme mængder regn er det i dag blevet nødvendigt, at vi kan håndtere regnvand sikkert og effektivt.

Overordnet kan en proces for oprensning af et regnvandsbassin opdeles i fire faser og kan simplificeret beskrives på følgende måde:

Overblik, screening og beslutning Regnvandsbassiner ophober, forsinker og renser regnvand. Hvis et regnvandsbassin skal virke optimalt, kræver det løbende vedligeholdelse og oprensning.

Sidder du med ansvaret for regnvandsbassiner, kan det være en god idé at danne dig et overblik over alle regnvandsbassiner, deres placering, teknisk information osv.

Oprensning af regnvandsbassiner har mange steder været en underprioriteret opgave, og derfor er der mange bassiner, der trænger til at blive oprenset, så de er klar til voldsomme mængder regn.

Efterfølgende er det almindeligt at lave en undersøgelse eller screening af hvert bassins tilstand og funktion. Det er særligt relevant at undersøge, hvor meget sediment der er i bassinet og om bassinet trænger til en oprensning. I samme

Værebroparken efter oprensning

spildevand #2/18  29

Fire faser, du skal kende til


30  spildevand #2/18

Der er behov for forskelligt maskineri til oprensning. Her er forskellige gravemaskiner i fuld gang med at tømme et bassin, hvor vandet er blevet pumpet væk.

forbindelse kan det være en fordel at undersøge om det område, bassinet ligger i, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 (boks 1). Resultatet af undersøgelsen samles i en rapport, som danner et godt prioriterings- og beslutningsgrundlag. Den grundige rapport vil også komme med anbefalinger til, hvilke metoder der kan anvendes til oprensning, forbedringstiltag og et overslag over omkostningerne baseret på en vurdering af mængde og forureningsklasse af sedimentet. Typisk vil man få en specialiseret underleverandør til at udføre denne type undersøgelse. På baggrund af rapporten kan det konkrete udbud formuleres. Her bør indgå krav til udførslen fra start til slut, metode, særlige hensyn, forventede priser/ton, oplysning omkring konkrete sediment mængder, adgangsveje og bundforhold mv. Chancen for at opnå de laveste priser fra de bydende bliver markant øget, hvis opgaven er præcist beskrevet i udbuddet, så tolkninger og tvivl bliver undgået. I denne fase er det en oplagt mulighed at overveje, om der skal laves et rekreativt område i forbindelse med oprensningen. Det kan være nedlægning af trædesten, bænke, træer og lignende. Et godt eksempel er et tidligere tilgroet og indhegnet regnvandsbassin i

Værebroparken i Gladsaxe. I dag er bassinet oprenset og restaureret til gavn for både områdets beboere, undervisningsformål, flere rekreative anvendelsesmuligheder samt nye naturområder. Der er meget, der tyder på, at oprensningen af regnvandsbassiner har en gavnlig effekt på biodiversiteten, fordi oprensningen betyder, at flere arter kan indvandre. For regnvandsbassiner tilhørende forsynings­ selskaberne, kan forsyningen først efter udførsel søge om finansiering, dvs. søge om en udvidelse af den økonomiske ramme. Omkostninger skal generelt godkendes af Forsyningssekretariatet. Der kan desuden søges et tillæg til fremtidige oprensninger efter den forventede frekvens.

Udførelse Inden man går i gang med oprensningen af et bassin, er der flere forhold, man skal overveje. Det drejer sig bl.a. om evt. borgerinddragelse, adgangsforhold, bortskaffelse af sediment, transportafstande og afvandingsmuligheder. Disse forhold kan indgå i beskrivelsen af opgaven (udbuddet), så den udførende entreprenør har ansvaret for forholdene.

Borgerinddragelse: Ved bassiner, som har en stor rekreativ værdi for områdets beboere, kan det være en god

Oprensning i fuld gang. Bemærk, hvor meget vand, der er i sedimentet, der er på vej over i containeren – årsag til, at lokal afvanding kan være en god idé.


Maskiner til specialopgaver - vådopgravning og/eller pumpning.

idé at inddrage borgerne i ændringerne. Det kan fx være ved et borgermøde eller en fælles skrivelse, som fortæller om de planlagte opgaver, hvorfor bassinet skal oprenses og give borgerne mulighed for at komme med deres forslag.

For at optimere oprensningen og dermed minimere omkostningen er det afgørende at indtænke adgangsveje for eksempelvis lastbiler. Der er stort set altid et behov for at adgangsveje sikres med kørerplader, synlig skiltning og afspærring. Husk at stille krav i udbudsmaterialet om det, så der efter arbejdet ikke er dybe hjulspor i området eller andet, der kræver mere arbejde.

Oprensningsmetoder: Grundlæggende findes der tre forskellige metoder til selv oprensningen: 1) tøropgravning, 2) vådopgravning og 3) pumpning. Som hovedregel anbefales tøropgravning, dvs. at vandet tømmes fra bassinet, og sedimentet herefter graves op. Fordelen ved denne metode er helt enkelt, at man kan se, hvad man laver. Derudover sikrer man en højere tørstofprocent, når vandet fjernes, og opgaven kan løses med almindeligt tilgængelig teknologi. Begge dele vil medvirke til at minimere de samlede omkostninger. Stil krav i udbuddet om, at der bruges tid og rette hjælpemidler i afvandingsperioden. Afvanding bør sættes i værk min. en uge før selve oprensningen og kræver maskiner på pladsen til pumpesump, afvandingskanaler i sedimentet og lignende. Hvis tøropgravning ikke er muligt, såfremt vandet ikke kan/må tømmes fra bassinet, vil alternativerne være vådopgravning og/eller pumpning.

Håndtering af sediment En stor post på budgettet er omkostninger til bortskaffelse af sedimentet. En deponi-

Der er store besparelsesmuligheder i at minimere vandet i sedimentet ved hjælp af afvandning eller lagring. Det vil ofte afspejle sig positivt i forhold til omkostningerne, da mindre vand i sedimentet betyder færre tons at håndtere og transportere. Hvis sedimentet ikke er forurenet, og kommunen giver tilladelse til det, kan sedimentet med fordel afvandes i bassinet ved at det ”stakkes op” på brinkerne af bassinet, hvor det overskydende vand løber ned i bassinet. Alternativ er i samarbejde med kommunen eller forsyningen selv at finde lokale pladser, fx et biologisk slamanlæg, hvor der kan opnås tilladelse til at afvande sedimentet. Andre muligheder kan være afvanding til eksisterende recipient eller til nærliggende kloaksystemer.

Efterfølgende pleje Når oprensningen er udført, vil det være gavnligt, at der etableres en plejeplan for at sikre opretholdelsen af bassinets funktioner. En plejeplan kan for eksempel indeholde punkter som: - Oprensning hver femte år af forbassin - Beskæring af træer/buske efter et til tre år - Oprensning af grøde årligt - Oprensning for hver 10-30 år af bassinet Generelt findes der en række specialiserede entreprenører og rådgivere, der har erfaring i at udføre alt fra screeningsopgaver til udbud, planlægning, udførelse og pleje. Se boks 2 for overordnet huskeliste i forbindelse med oprensning af regnvandsbassiner

spildevand #2/18  31

Adgangsveje:

løsning vil altid være den dyreste løsning, hvorimod genanvendelse vil være en langt billigere løsning. Eksempelvis kan sedimentet spredes på landbrugsjord, eller bruges i en støjvold. Hvis der tages analyser af sedimentet til screeningsrapporten, kan man på forhånd have en ide om, hvilken løsning der er muligt.


Læs mere på https://www.hededanmark.dk/ Regnvandsbassiner.8916.aspx

32  spildevand #2/18

BOKS 1 § 3 beskyttelse • Alle bassiner med et vandspejl > 100 m2 er automatiske § 3 beskyttede • § 3 beskyttelse vil typisk indtræde på et vådt areal efter en årrække uden løbende oprensning og pleje • Beskyttelsen tolkes meget forskelligt fra kommune til kommune, men pkt. 1+2 resulterer ofte i, at kommunerne vil kunne dispensere for § 3 beskyttelsen og dermed give tilladelse til en oprensning 1. Der findes overordnet god dokumentation og erfaring for, at naturtilstanden i et bassin forbedres efter en oprensning sammenlignet med før oprensningen 2. Et bassin er et teknisk anlæg, som har behov for at opfylde visse krav for at fungere optimalt.

BOKS 2 Huskeliste over de vigtigste punkter ifm. udførelse Bassinets funktion: • Sikre, at ind- og udløb ikke sidder over for hinanden – længst mulig strømningsvej mellem ind- og udløb • Evt. etablering af sandfang, der let kan oprenses • Etablering af forbassin, evt. som en del af det eksisterende bassin • Optimal vanddybde – min. 1 m Selve oprensningen: • Valg af den rigtige maskine • Husk afvanding inden og under opgravning af sediment • Kan der findes lokale deponi/afvandingsløsninger? Ofte kan eksisterende miljøgodkendelser udvides til sediment fra regnvandsbassiner Fremadrettet pleje: • Sikre nemme adgangsveje for maskiner • Udform årlig plejeplan Godkendelser: • Nødvendige godkendelser fra myndigheder – f.eks. § 3 dispensation + brug af adgangsveje + plads til deponi af sediment

Årsmøde 2018

-Vi ses på vores stand i Esbjerg


DanPumps spildevandsprogram DanPumps S-WP-sortiment er en kombination af høj effektivitet, intelligent design og praktiske funktioner. Disse egenskaber giver tilsammen en brugervenlig pumpe med lang holdbarhed. S-WP-sortimentet omfatter komplette serier af brugervenlige spildevandspumper af høj kvalitet. Fra den mindste S-WP0 til lette industriløsninger til S-WP5, som kan klare svære spildevandsopgaver fra byer og industrier.

Alle pumper få med

es

IE3motorer spildevand #2/18  33

Dykkede og tørtopstillede spildevandspumper DanPumps S-WP-produktprogram leveres til våd– og tøropstilling eller som transportabel installation og med tilvalg af vortex, b-tween eller kanal-løbehjul. Som valgmulighed kan alle DanPumps spildevandsdrænpumper leveres med IEC standardmotorer, type S-WN.

Høj-effektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt Motorerne er klassificeret i henhold til IE2. Alle DanPumps S-WP-motorer har også klasse H isolering, 3 termiske maksimalafbrydere samt fugtsensorer, som advarer mod fugtindtrængning, inden den forårsager skade på motoren.

HUSK!

At vi lag er gamle P fører dele til d in UMPEX pumpe e r

DanPumps A/S Nordager 25 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 86 57 13 44 info@DanPumps.dk www.DanPumps.dk

DanPumps A/S bygger nyt domicil på knap 3500 m2 i alt. 2000 m2 produktion, 900 m2 serviceafdeling og 550 m2 administration. De første spadestik er taget og vores nye flotte bygning ventes at stå færdig i foråret 2018.


34  spildevand #2/18

Anders Bang i den container, der indeholder de pumper, der skal få HEPWAT-projektet til at køre rundt. Testanlægget er et såkaldt mobilt anlæg, selvom ”det nu kræver en syv meter dyb beton-platform at sætte procestankene på”, som det lyder fra Anders med et glimt i øjet.


Man kan ikke sige Anders Bang uden at sige HEPWAT. Det står for Higher Environmental Performance in Waste wATer systems og er den mundrette betegnelse for et levende laboratorium, der skal udvikle nye løsninger til rensning af spildevand på Assens Forsynings kommende centralrenseanlæg. Arbejdet er ved at nå slutfasen, og bag den praktiske opførelse står blandt andre maskinmester Anders Bang, der i det daglige fungerer som byggeleder. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen Selvom kalenderen siger midt april, er det årets første sommerdag, og da jeg forlader den fynske motorvej og kører sydover, ser jeg knejsende påskeliljer i vejkanten og stråtækte tage strække sig mod den forårsblå himmel. Det er ren bondegårdsidyl, og da jeg når frem til den aftalte adresse for mit interview med maskinmester Anders Bang, ser jeg i første omgang heller ikke et eneste tegn på, at der skulle ligge et renseanlæg blandt de smukke huse i den lille landsby Gummerup. Da jeg ringer til Anders for at få hjælp det sidste stykke af vejen, lyder det: - Det er da nemt nok at finde. Du skal bare lige ned af markvejen mellem de to bondegårde, så ligger vi her for enden! Det lykkes mig at finde markvejen, og da jeg nærmer jeg enden, bliver fuglekvidret afbrudt af hamren og banken. Mit første indtryk, da jeg ser målet for min rejse, er, at der ikke er tale om et renseanlæg, men en byggeplads med stor aktivitet. - Ja, der sker noget her i øjeblikket, siger Anders Bang, efter vi har hilst på hinanden. Han guider mig ind i en skurvogn, der fungerer som midlertidigt kontor og kontroltårn for det hektiske arbejde udenfor, der kræver, at der er en på pladsen, der kan tage hurtige beslutninger, når der ikke findes detaljerede byggeplaner. Sådan en er Anders Bang. - Det, vi bygger her, er et testanlæg, og det betyder, at meget af opførelsen er noget, vi beslutter fra dag til dag. Det passer

mig rigtig godt at arbejde med her-og-nu løsninger; at vi ikke skal følge en stringent plan, lyder det fra maskinmesteren, der har arbejdet ved Assens Forsyning siden marts 2017. Her blev han først og fremmest ansat til at være med på sidelinjen af HEPWAT-projektet – en stilling, der hurtigt udviklede sig til, at han blev fungerende byggeleder, fordi det i praksis virkede bedst med en mand på pladsen i byggefasen. Jeg forbereder mig på en snak, hvor afbrydelser er uundgåelige, og det får jeg hurtigt bekræftet. En lastbil er på vej for at hente slam fra slamlageret, selvom det ikke var aftalt, det skulle ske i dag. Men når vejret spiller, har landmanden brug for slam, og så må man få det til at ske. Det er bare et lille eksempel på en af de opgaver, der kræver handling med det samme, og så må jeg vente lidt. Det gør mig nu ikke noget, for Anders er en god fortæller, der er værd at vente på.

Portrætserie I Spildevand bringer vi i hvert nummer et portræt af en personlighed fra spildevandsbranchen. I dette nummer kan du læse om Anders Bang fra Assens Forsyning, der pt. fungerer som byggeleder på HEPWAT-projektet i Gummerup. Efter en tid i biogasbranchen skiftede han til forsyningsverdenen i marts 2017, hvor han er en af de praktiske hænder, der er med i processen mod et nyt centralrenseanlæg i Assens i 2020. Anlægget skal afløse otte nuværende mindre af slagsen og være højteknologisk. Nøgleordene er robust, effektivt og grønt.

spildevand #2/18  35

Der må gerne ske noget ellers keder jeg mig for hurtigt


36  spildevand #2/18

Det ligner mere en byggeplads end et gammelt renseanlæg i Gummerup i øjeblikket.

Biogas i blodet

Skulle have være landmand

Man skal dog ikke tale ret længe med den driftige maskinmester, inden snakken falder på biogas. Inden han startede ved Assens Forsyning, arbejdede han nemlig som driftsleder ved Nature Energy, Danmarks største biogasproducent. Her var han med til at starte produktionen på Midtfyns-anlægget op, og det er noget, der passer en igangsætter som ham.

Anders Bang er vokset op 14 km nord for Assens på landet og er oprindeligt udlært landbrugsmaskinmekaniker. Men selvom han egentlig altid har tænkt, han skulle være landmand, fik han på et tidspunkt brug for at ryste posen og tog på højskoleophold i Jylland. Det ændrede fremtidsplanerne. - Jeg havde på det tidspunkt en fornemmelse af, at stikket skulle trækkes - at det var tid til at prøve noget helt andet. Så jeg tog på højskole i det jyske, hvor jeg mødte min kone Lene, der er sjællænder, så det kunne ikke blive værre, griner han. I forlængelse af højskoleopholdet rejste han med rygsæk i Sydøstasien i et par måneder, inden han flyttede til Roskilde, hvor kæresten boede. Her læste han et par enkeltfag, men med hans egne ord er en fynbo er ikke sådan at flytte fra sin hjemegn, så da han begyndte at læse til maskinmester, blev det i Odense, hvor han i en periode pendlede frem og tilbage.

- Det var en rigtig, rigtig spændende tid hos Nature Energy med opbygning af et anlæg, der i dag behandler cirka 360.000 tons biomasse om året. Men det var også en periode med rigtig mange arbejdstimer, der ikke går godt i spænd med et familieliv, og et jobindhold, der tippede mod noget mere administrativt, end jeg befinder mig godt med, siger Anders Bang om skiftet fra biogas til spildevand. Det var samtidig også skiftet fra en privat arbejdsplads til en offentlig, og især kulturelt er der stor forskel på de to, fortæller han, og nævner en af de helt store fordele ved at arbejde i en forsyning: nemlig de gode muligheder for videreuddannelse og kurser, som han gerne benytter sig af. Og så fremhæver han også det gode samarbejde, der findes mellem forsyningerne – at alle er villige til at dele ud af viden og erfaring. Noget, der er uset i den mere konkurrenceprægede biogasverden. Biogassen har han ikke helt sluppet at følge på sidelinjen, og han håber da også på at få lov til at være med i arbejdet med opførslen af den nye rådnetank i det centralrenseanlæg i Assens, der er projekteret til at stå færdigt i september 2020. Præcis så det er klar til at tage i mod de gæster, der deltager i IWAs (International Water Association) store verdenskongres og udstilling i oktober samme år, og som forventes at lægge vejen forbi Fyn.

Han blev færdig i 2007, hvor han overtalte sin kone til at flytte til Fyn og gerne på landet for hans skyld. Kompromisset blev et parcelhus i den lille by Gummerup, der sjovt nok har udsigt til det renseanlæg, vi befinder os på under vores snak. Jo, det bliver ikke mere nært, tænker jeg og finder det samtidig både imponerende og måske meget dansk i virkeligheden, at der her midt i den fynske landsbyidyl lige om lidt ligger et højteknologisk levende spildevands laboratorium. Med heste i baghaven.

Ost, øl - og 43 km ledning Anders Bang fik efter endt uddannelse hurtigt job ved Kerry Ingredients i Glamsbjerg, der producerer ostepulver. Det blev til et enkelt års ansættelse, inden turen gik videre til Bryggeriet Vestfyn, hvor han arbejdede i syv år i vedligeholdelsesafdelingen. Først som almindelig håndværker og senere som værkstedsleder, hvor han blandt andet var med til


at starte biomassekedel og fliskedel op. Det var en god tid, mindes han, mens vi kan høre håndværkerne udenfor bakse med at få en platform placeret ovenpå en af de tre lukkede procestanke, der udgør den midterste del af HEPWATprojektet. En af de større udfordringer, der er dukket op undervejs.

Hvad er HEPWAT? HEPWAT er en forkortelse for Higher Environmental Performance in Waste wATer systems og er et testanlæg, der skal udvikle nye løsninger til spildevandsrensning, der kan overføres til det nye centralrenseanlæg i Assens.

Selvom HEPWAT lige i øjeblikket fylder meget af maskinmesterens kalender, er der begyndt at dukke nye projekter op i horisonten. Han skal blandt andet være en del af det team, der skal udforme den afskærende ledning med pumpestationer, der skal føre spildevandet frem til det nye centralrenseanlæg i Assens, når det står klart. 43 km lang i alt i et terræn, der falder meget fra Højfyn til Vestfyn. Ledningen er projekteret af Krüger og skal opføres som et omvendt C.

Det levende laboratorium skal demonstrere det ypperste, Danmark kan præstere inden for rensning af spildevand, og dermed tiltrække interesserede fra hele verden med henblik på at fremme dansk eksport af miljøteknologi. Fokus er blandt andet på reduktion af lattergasudslip og svovlbrinte samt uvedkommende vand og håndtering af miljøfremmede stoffer.

Igen et udfordrende projekt, der helt sikkert kommer til at gøre brug af Anders’ handlekraft og praktiske tilgang. Det er jeg sikker på passer ham meget godt, fynboen med hang til nye udfordringer.

Projektet gennemføres af Assens Forsyning, Grundfos, Krüger, Danmarks tekniske Universitet (DTU Miljø), ARTOGIS, Konsulentfirmaet Ivan Häuser og Bassi Consulting (Frankrig).

BLÅ BOG ANDERS BANG Job: Maskinmester, Assens Forsyning Alder: 40 år Civilstatus: Gift med Lene, der er lægesekretær i Odense. Sammen har de to piger på henholdsvis 7 og 10 år. Privat: Parret er begge meget aktive i lokalsamfundet, både i skolen og i bylivet. Og selvom familien bor i et almindeligt parcelhus, vidner indkørslen om Anders’ interesse for landbrugsmaskiner, hvor en mindre samling fylder godt i landskabet.

spildevand #2/18  37

Anders Bang, som han ser ud de fleste dage i øjeblikket: Synlig på byggepladsen, hvor han løser de daglige udfordringer med byggeriet af HEPWAT


Flygt ConcertorTM - det intelligente pumpesystem

REDUCÉR DIT

38  spildevand #2/18

NØDPUMPELAGER

TIL KUN 3 FLYGT CONCERTOR PUMPER

Concertor pumpe perfekt som nødpumpe. Dækker alle typer pumper op til 8,0 kw. • Simpel indstilling efter behov • Adaptorer til alle kendte pumpe typer • Behov for kun 3 pumper for at dække pumpetilslutninger i DN80-100-150 PS. Vi har også pumpen med til STF Årsmøde.

Kontakt os nu (vi kommer også gerne forbi og demonstrerer). www.xylem.dk


STFs årsmødeudstilling 2018 tæt på arealrekorden

Af Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening DIN Forsyning A/S er vært for Spildevandsteknisk Forenings årsmøde den 15. juni 2018 i Esbjerg. Den store faglige udstilling i Vogns­bøl­ parken er årsmødets trækplaster. Men de besøgende skal naturligvis ikke snydes for hverken spildevandsduft eller ægte renseanlæg på dagen, da der bliver rundvisninger på Esbjerg Renseanlæg Vest, få hundrede meter fra udstillingen. Dagen slutter med stor fest i Blue Water Arena.

Den udstillingsmæssige del Spildevandsteknisk Forenings firmamedlemmer har også i 2018 vist meget stor interesse for foreningens årsmødeudstilling. 3.600 nettokvadratmeter er solgt – blot 100 m2 færre end i 2017, hvor vi satte arealrekord. Vognsbølparkens udstillingsplads indtages af i alt 133 firmaer, der spænder vidt hvad angår produkter og ydelser. Mange firmaer medbringer udstyr i fuld størrelse, så der bliver masser af teknik at se på og røre ved. Udstillerlisten fremgår af årsmødeprogramhæftet og af STFs hjemmeside www.stf.dk Udstilling bliver meget overskuelig i år, da alle stande er i eet og samme område. Den forholdsvis kompakte udstilling er også grunden til, at STFs årsmødeplanlæggere i år forudser nærmest bazarstemning, hvor telte og gangarealer vil summe ekstra meget af liv og positiv energi. Forudsætningerne for, at den helt særlige årsmødestemning i år stiger til nye højder, er i hvert fald til stede.

Udstillingens åbningstid er: Fredag d. 15. juni fra kl. 9 til kl. 15

Den højtidelige del To timer efter udstillingens åbning, nærmere bestemt kl. 11, når ”persontætheden” på udstillingen er allerstørst, holdes velkomsttalen – en tale, som der i år vil være ekstra store forventninger til, da den holdes af Esbjergs borgmester, tidligere administrerende direktør for DIN Forsyning, Jesper Frost Rasmussen. Umiddelbart herefter uddeles Kemiras Vandmiljøpris, hvor en af spildevandets ildsjæle skal hædres for en ganske særlig indsats.

Den renseanlægsmæssige del Årsmødeværten selv, DIN Forsyning A/S, har også masser af teknik at byde på. Årsmødegæsterne opfordres til at deltage i en af de to planlagte rundvisninger på Esbjerg Renseanlæg Vest – det største af forsyningens renseanlæg. Interesserede møder op ved porten til renseanlægget, enten kl. 8.30 eller kl. 14.00, hvor DIN Forsynings guider står klar. Tilmelding til rundvisning er ikke nødvendig.

Den formelle del STFs ordinære generalforsamling er ret beset grunden til, at STF afholder sit årsmøde. Generalforsamling er den øverste myndighed i foreningen; der skal aflægges beretning og regnskab for det forgangne år, og der skal vælges medlemmer til bestyrelsen, ligesom der skal svares på spørgsmål og træffes beslutninger vedr. foreningens fremtid.

Scenen er sat til endnu et årsmøde med et uforligneligt mix af faglighed og hygge

spildevand #2/18  39

Sidste år blev Spildevandsteknisk Forenings årsmøde omtalt: ”ud over det sædvanlige” – i år har det lydt mere beskedent: ”back to basis”. Men det er bestemt ikke beskedenhed, der præger årsmødeudstillingen 2018. STF oplever en udstillertilslutning næsten på niveau med 2017, hvor vi satte arealrekord. 3.600 nettokvadratmeter er bestilt, og udstillerne har rigtig meget at byde på, hvilket denne udgivelse af Spildevand vidner om.


40  spildevand #2/18

Men nu til dags er der vist ingen, der kommer til STFs generalforsamling uden også at deltage i årsmødeudstillingen og eventuelt også i årsmødefesten. STFs generalforsamling 2018 afholdes kl. 16 i mødelokalet på Esbjerg Renseanlæg Vest. Forinden vil der samme sted være et fagligt indlæg relateret til branchens arbejdsmiljø.

Den alternative del For ledsagere, seniorer og andre, som ikke orker teknisk udstilling i fuld længde, er der mulighed for at komme på en spændende eftermiddagsudflugt til blandt andet kæmpeskulpturen ”Mennesket ved Havet” og Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Den festlige del Ikke for at forklejne årsmødeudstillingen og andre seriøse dele af årsmødet, men mange husker ofte et årsmøde på detaljer omkring

SEN EST D. 1 1 . J U NI: onlinetilmelding til alternativ eftermiddag, generalforsamling og årsmødefest

årsmødefesten. For eksempel de omgivelser, der blev festet i, eller særlige indslag i løbet af festen. Uden at røbe alt for mange detaljer, så vil festen i år også blive helt unik og mindeværdig, al den stund at der skal festes i Blue Water Arena med udsigt til selve arenaen. Så derfor: Snyd ikke dig selv, dine ansatte eller dine kollegaer, for en herlig fest med god mad, underholdning og dans – alt sammen i helt specielle omgivelser.

Mød talstærkt op Spildevandsteknisk Forening opfordrer alle forsyningsselskaber, industrirenseanlæg og øvrige medlemmer til at møde talstærkt op til årsmødet i Esbjerg fredag d. 15. juni. Det er faglighed, det er netværk, og det er hygge i højeste potens. Årsmødets forløb er beskrevet i detaljer i det udsendte årsmødeprogramhæfte. Hæftet findes også i en elektronisk version via hjemmesiden.

S E N E ST D. 1 4 . J U N I : online registrering for adgang til udstillingen


Nielsen & Risager er blevet en del af MOE spildevand #2/18  41

Sammen står vi endnu stærkere på spildevandsområdet og kan levere landsdækkende rådgivning fra vores seks danske kontorer. Nielsen & Risager har siden 1974 haft spildevand som det primære forretningsområde og spildevandsselskaberne er blandt de største kunder. MOE har ligeledes spildevandskompetencer og er glade for at kunne byde Nielsen & Risager velkommen ombord, da rådgivningspaletten er blevet udvidet markant. Vi ser nu frem til at tilbyde vores kunder endnu bedre service Vi rådgiver om: • Ledningsregistrering (GIS), vandforsyning/kloak • Kloaksanering • Klimatilpasning, oversvømmelsesmodellering

BYGGERI | ENERGI & INDUSTRI | INFRASTRUKTUR

• Sporing af uvedkommende vand • Terrænmodellering/Jordberegninger (Bentley InRoads) • Geotekniske undersøgelser • Kloakering herunder pumpestationer og bassinanlæg • NO-DIG renoveringer • Renoveringsprojekter, renseanlæg • Generel projektering af El-, og automationsanlæg • Indkøb af varer og tjenesteydelser (typisk EU-udbud) Ved spildevandstekniske anlæg varetager vi hele processen fra dispositionsforslag til idriftsætning.

Kort om MOE MOE er en af Danmarks førende rådgivere inden for Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur. Vi er over 800 medarbejdere fordelt på seks danske kontorer og datterselskaber i Norge og Filippinerne. I Danmark har vi kontorer i København, Næstved, Vordingborg, Aarhus, Aalborg og Fredericia.


DIN FORSYNING BYDER VELKOMMEN TIL ÅRSMØDET Spildevandsteknisk årsmøde bliver i år afholdt i Esbjerg, hvor DIN Forsyning er vært i den naturskønne Vognsbølpark. Tekst og fotos: DIN Forsyning - DIN Forsyning blev dannet for bare tre år siden, så vi er rigtig glade for at kunne byde alle interesserede velkomne, fortæller Claus Nielsen, der er driftschef hos DIN Forsyning.

analyse pegede på, at der samlet kunne findes en årlig besparelse på 17,1 mio. kr., svarende til en omkostningsreduktion på 11,7%. Efter fusionen viste det sig, at det var muligt at nå denne reduktion allerede efter to år.

Fusion henter 17 mio. kr.

42  spildevand #2/18

DIN Forsyning er resultatet af en fusion mellem Varde Forsyning og Esbjerg Forsyning. Den 2. marts 2015 blandede borgmestrene i de to kommuner vand som symbol på det fælles samarbejde. I starten var det dog kun serviceselskaberne, der fusionerede. En økonomisk

- Efterhånden som arbejdet med at lægge forsyningerne sammen skred frem, blev det også tydeligere, at en fusion af driftsselskaberne ville kunne skabe yderligere besparelser. Derfor gik vi også ret hurtigt ind i det arbejde, fortæller Claus Nielsen.

Den 18. december 2017 kunne de to borgmestre atter stille sig op og fortælle, at samarbejdet mellem kommunerne blev endnu tættere. Her fusionerede underselskaberne, så der kun var ét vandselskab, ét spildevandsselskab og ét varmeselskab. De tre selskaber, samt et affaldsselskab, et holdingselskab og et serviceselskab, danner det, der i daglig tale kaldes DIN Forsyning. - Formålet er helt klart, at fusionen skal gavne vores kunder. Vi skal blive endnu


mere effektive, og det kan vi kun, hvis vi kan gøre tingene ens. Vi ser store muligheder i stordriftsfordele, centralisering af rensekapacitet og ensretninger på fx spildevandsområdet, siger Claus Nielsen.

Ensretning på spildevandsområdet På spildevandsområdet krævede fusionen nogle klare aftaler imellem de to ejerkommuner. Det er byrådene i hver kommune, der laver fx spildevandsplanen og har myndighed på området. DIN Forsyning frygtede, at hver kommune ville komme med hver deres spildevandsplan, der lagde op til separatkloakering af begge kommuner på én gang. Derfor skulle der via aftaler sikres, at Esbjerg Byråd ikke fik myndighed over Varde Kommune og omvendt. Samtidig arbejdes der på at samkøre spildevandsplanerne, så det bliver en realistisk arbejdsopgave for DIN Forsynings medarbejdere over de næste år.

- I dialog skal vi sammen med bestyrelsen og ejerne have set på hele vores spildevandstrategi for de næste mange år. Begge forsyningsselskaber har jo arbejdet målrettet med hver deres 10-årsplan og renseanlægsstuktur, og nu skal vi arbejde efter en fælles strategi på tværs af kommunegrænser. Samtidig kloakseparerer vi og nedlægger renseanlæg i stor stil, og vi skal passe på ikke at presse vores organisation mere end højst nødvendigt, lyder det fra Claus Nielsen.

God vilje fra ejerne Hele vejen igennem har Esbjerg og Varde Kommune været interesserede i at gennemføre fusionen. Det økonomiske incitament er selvfølgelig én ting, men også forsyningssikkerhed og muligheden for at fusionere af lyst og ikke af nød har været omdrejningspunktet. - Selvom spildevandsområdet er udskilt fra kommunen, så har vi stadig en forpligtigelse for at sikre vores borgere den bedste ser-

vice. Med fusionen får vi et tæt samarbejde med Varde Kommune, så vi i fællesskab kan have fokus på fx forsyningssikkerhed og stordriftsfordele, men også muligheder indenfor skoletjeneste, rekruttering og innovation, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen. Han fortæller også, at netop spildevandsplanen er et sted, hvor det tættere samarbejde har betydet, at DIN Forsyning og begge kommuner gennemførte fælles forløb i udarbejdelsen, så alle parter kan se sig selv i den endelige spildevandsplan.

Fokus på næste generation I forbindelse med fusionen har medarbejderne været en vigtig del i arbejdet med at finde de gode måder at løse opgaverne på. De to forsyninger havde to ens afdelinger næsten over hele linjen, men ofte løste afdelingerne opgaverne på forskellige måder. Derfor har en stor del af fusionen været en spildevand #2/18  43


44  spildevand #2/18

dialog om, hvordan DIN Forsyning fremadrettet skulle løse opgaverne. - Et eksempel er vores skoletjeneste, hvor vi i Varde Kommune havde meget struktur og faste aftaler med skolerne om fx rundture på renseanlæg og på genbrugspladser. Den struktur har vi nu valgt at udbrede til Esbjerg Kommune også, så vi i højere grad får målrettet vores budskaber til skolebørnene, uddyber Claus Nielsen.

- Børnene er fremtidens kunder, men de er også fremtidens medarbejdere. Vi har brug for smede, mekanikere, elektrikere og ingeniører for at drive et renseanlæg. Derfor bør vi som branche forsøge at gøre de spændende opgaver synlige, siger Claus Nielsen og fortsætter: - Fx har DIN Forsyning valgt at adoptere en skoleklasse, som vi så følger fra 1. til 9. klasse. Her byder vi ind med opgaver, er besøgsmål

og forsøger generelt at være en repræsentant for virkeligheden overfor den klasse. På årsmødet vil DIN Forsynings skoletjeneste blandt andet være på standen og fortælle om deres arbejde med formidling af spildevandsområdet. Klassen er også inviteret med til årsmødet, så deltagerne kan møde fremtidens kunder og medarbejdere.

Hvem er DIN Forsyning nu Med sine få år på bagen er navnet DIN Forsyning nok ikke slået helt igennem uden for Esbjerg og Varde Kommune. Det er dog ikke en helt lille butik, der er skudt op i det vestjyske. Årsregnskabet for 2017 viser, at omsætningen har rundet 1 mia. kroner, mens medarbejderstaben er holdt stabilt på 210 personer. DIN Forsyning leverer varme og rent vand i Varde og Esbjerg Kommuner samt håndterer regnvand og spildevand. I Varde Kommune er det DIN Forsyning, der står for affald og genbrug. På spildevandsområdet dækker DIN Forsy­ning et geografisk område på over 2.000 m2 – svarende til 4,7 % af Danmarks areal. For at rense de 30 mio. m3 spildevand, som de 1,7 mio. borgere og virksomheder udleder, har DIN Forsyning 16 renseanlæg, hvoraf fem kaldes primære. Til årsmødet inviterer DIN Forsyning på rundtur på det største af deres anlæg, Renseanlæg Vest, der er dimensioneret til 290.000 PE.

DIN Forsyning har et tæt samarbejde med en skoleklasse, som er tilknyttet forsyningen fra 1. til 9. klasse. Mød eleverne på årsmødet.


Fra idé til løsning Middelfart spildevand

spildevand #2/18  45

Middelfart Spildevand og Agrometer har i samarbejde udviklet et nyt koncept for kystnære pumpestationer i Middelfart, med tørtopstillede Gorman Rupp spildevandspumper. Pumpestationerne er delvist nedgravet med en dækselkote der tager højde for en fremtidig vandstandsstigning, og er designet så de falder naturligt ind i de eksisterende omgivelser. Pumperummet indeholder 2 stk. Gorman Rupp T-serie spildevandspumper, styretavler samt arbejdslys. Pumpestationen blev i samarbejde etableret på en lille uges tid, inklusiv udgravning og genetablering. Agrometer har sørget for bortskaffelse af eksisterende pumper, levering af nyt beton pumperum samt installation af nye pumper og ny rørføring til pumpesump.

Fordele ved Gorman Rupp T-serie Færre driftstop & bedre ydelse 1 mand må servicér pumperne Rent og sikkert arbejdsmiljø med tørtopstillet pumpe

Pumpedata: Pumpe 1 T3” Kapacitet: 8,5 l/s ved 9,5 mVs Pumpe 2 T4” Kapacitet: 22 l/s ved 9,4 mVs


ÅR SM Ø D E O M TALER AF U D STILLERE

46  spildevand #2/18

Spildevandsteknisk Årsmøde er det rette sted at komme for dig, der er på jagt efter ny viden og inspiration til arbejdet på de danske renseanlæg. DIN Forsyning A/S og 133 udstillere er klar til at tage imod dig og dine kolleger i Vognsbølparken i Esbjerg den 15. juni 2018. På de følgende sider kan du på forhånd danne dig et overblik over, hvilke leverandører til spildevandsbranchen, du gerne vil tale nærmere med.

Nedgravningsfri fornyelse af slidte rør og ledninger

Spændende produkter hos AxFlow A/S

Aarsleff Rørteknik opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi har mere end 30 års erfaring. Aarsleff Strømpeforing er en effektiv løsning til fornyelse af såvel vandrette som lodrette rør og ledninger i jorden og i bygninger. Vi fokuserer på at integrere koncernens specialkompetencer til samlede ydelser med høj grad af egenproduktion. Vores metoder og anlæg er i dag så avancerede og fleksible, at vi tilbyder opgravningsfrie totalløsninger og installation af komplette nye strømpeforinger og overgangsprofiler på steder, der normalt er ufremkommelige. Ud over TV-biler anvender vi specialbyggede anlæg, som er små rullende fabrikker. www.aarsleff.com

AxFlow A/S tilbyder pumper og neddelere til slam, kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper. Kemikaliehåndtering med fadpumper. Riste for indløb og overløb. Vandbehandling med automatiske filtre, UV lys og slamafvanding vha. filterpressere. Kom forbi vores stand til Årsmødet og få en snak. www.axflow.dk

ÅF – debutant på 2018-årsmødet Hos ÅF råder vi over et stort skandinavisk netværk af specialister blandt andet inden for vand og spildevand. Vi udfører projekter, tilbyder rådgivning, programmerer Plc og Scada systemer og udfører også både mekaniske og el-tekniske installationer. Kom forbi og hør om vores kompetencer og erfaringer – og lad os tale om, hvordan vi kan hjælpe jer med optimering i jeres dagligdag.

Specialist i tilfredse kunder Kom og hør, hvordan vi har hjulpet flere kunder inden for spildevand med at få og bevare rene og pæne tanke, betonflader, facader og bassiner og få inspiration til dit kommende projekt. Vi tilbyder en 3 i 1 proces med rensning, desinficering og imprægnering samt en årlig vedligeholdelsesaftale. Som noget nyt syresikrer vi beton. Det unikke ved vores løsning er, at den trænger dybt ind i betonen i stedet for at lægge sig som en hinde ovenpå. Herudover forøger den slidstyrken på betonen med op til 8 gange. Årets Specialist 2018 på Anmeld Håndværker.

Norsk mini-kæmpe er kommet til Danmark Biovac har flere end 13.000 minirensningsanlæg i drift i Norge – nu har Danmark fået et datterselskab Kom forbi vores stand og se et 5PE Biovac minirensningsanlæg, vi tilbyder markedets bedste service og garantiordning. Desuden vil vi gerne fortælle om Biovacs øvrige produkter, fra tørt opstillede anlæg over container baserede spildevandsløsninger, kompakte pumpestationer til større nedgravede fælles anlæg. Vi serverer lidt god ost og et glas vand-/vin. Biovac®- med tanke på fremtiden.

Sikker adgang med Birepo…! Igen i år sikrer Birepo adgangen imod uheld, indbrud og uautoriseret adgang. Via innovative enkle aflåsningssystemer skaber vi adgang for den rigtige person med minimal administration. • Håndtering og opbevaring af nøgler og adgang via ind- og udleveringsløsningerne • Sikring af containere og trailere

Kom og mød BROEN-LAB på spildevandsmessen Til en uforpligtende dialog om nødbrusere og sikkerhed i forhold til jeres konkrete virksomhed. Vi servicerer, rådgiver samt sælger nødbrusere og øjenskyl med fast vandinstallation. Dette er et specifikt område og derfor ikke altid med dets rette opmærksomhed – det vil vi gerne lave om på ved tæt dialog og rådgivning om vores produkter og det sikkerhedsniveau, som industrien i dag kræver. Derfor vil vi gerne tilbyde alle messedeltagere muligheden for et GRATIS sikkerhedstjek af jeres faciliteter. Kom ned til os på messen og book dette gratis sikkerhedstjek! www.broen-lab.com


Busch - din globale partner inden for vakuum- og trykapplikationer. Busch er en af verdens største producenter af vakuumpumper, blæsere og kompressorer. Vores produkter er førende inden for vakuumog overtryksteknologi. Vi har over 50 års erfaring og ekspertise inden for produktion af vakuum- og overtryksteknologi, og vi kan levere kundespecifikke løsninger til alle opgaver, hvor der kræves. Alle vore produkter findes med forskellige tilvalg og avancerede designegenskaber og passer dermed til en lang række anvendelsesområder, så vores kunder får de bedst egnede og mest rentable løsninger. www.buschvacuum.com

Hos Christiansen & Essenbæk A/S har vi mange års erfaring inden for beton, og renovering af vandanlæg er én af vores ekspertiseområder. Et spildevandsanlæg består mestendels af beton, der er særligt udsat for tæring. Vi kan bistå spildevandsbranchen med løsninger på et utal af områder. Det kunne være analyser og prøvetagninger af betonen eller klarlægning af tilstanden i konstruktioner. Med en forundersøgelse kan vi skabe løsnings- og udbedringsforslag, budgetoplæg, tilbud og udførelse ifm.. alle størrelser projekter. Vi er førende inden for branchen, når det gælder betonrenovering, revneinjicering, lækageudbedringer, overfladebehandlinger, kemiresistente coatninger, sprøjtebeton samt bore- og skæreopgaver. www.ceas.dk

Rørrensninger og tætninger Cobalch beskæftiger sig inden for rørledningstilbehør, hvor vi har stort fokus på rørrensning. Det er et noget forsømt område, der med ganske få midler kan give store besparelser. Vi har også simple samt innovative sende- og modtagerstationer. Cobalch er ligeledes den førende leverandør af tætninger, hvor den originale LINK SEAL ubetinget er den bedste på markedet. Cobalch viser et udsnit af standard- og specialløsninger på årsmødet.

Brug for en sparringspartner? Forenklet vedligehold og forbedret konkurrence­ evne med keramiske lejer fra CeramicSpeed Hybridlejer er fremtiden inden for elektriske motorer og pumper. Efterspørgslen efter lejer, der er stærkere, mere modstandsdygtigere og med en længere holdbarhed er stigende. Med hybridlejer fra CeramicSpeed opnår du 4-8 gange længere levetid, hvilket for kunden betyder færre reparationer, produktionsstop og dermed en reduktion af vedligeholdelsesomkostninger. I samarbejde med nogle af de dygtigste inden for området tilbyder CeramicSpeed også overvågning af maskinparken. Ved hjælp af vibrationsanalyse åbnes mulighed for tilstandsbaseret vedligehold, så du kommer på forkant med dine vedligeholdelsesopgaver. Nedbrud og uforudsete produktionsstop skal minimeres, så de samlede omkostninger reduceres og produktiviteten øges.

Bygherrerådgivning på Marselisborg Ressource Anlæg, Svanemøllen skybrudstunnel og ny udløbsledning fra Skagen Renseanlæg. Det er blot et udpluk af de spændende spildevandsprojekter, som vi arbejder på i COWI for tiden. Har du ideer og overvejelser inden for spildevandshåndtering og brug for en professionel sparringspartner med indsigt i branchen, så kom og tag en snak med os på årsmødet. Herunder findes en række af vores stærkeste kompetenceområder: Bygherrerådgivning, byggeledelse, udbud af alle typer tjenesteydelser og varekøb, forsyningsret, udbudsret, miljø- og energiregnskaber, industrispildevand, energiproduktion, ressourcegenindvinding, renseprocesser, separatkloakering, LAR, hospitalsspildevand, PLC/SRO, tilsyn, anlægsteknik, afløbsanlæg på dybt vand, styret underboring og tunnelering.

spildevand #2/18  47

Vores nyeste produkt er Cambi SolidStream®, som er en termisk hydro­lyse nedstrøms rådnetanken. Det varme udrådnede- og hydro­ lyserede slam afvandes direkte, og der produceres en slamkage på ca. 40% DS. Dette er en lav-lugt og patogenfri slamkage, der kan bruges som høj kvalitet gødning til landbruget eller som forbrændingsegnet affald med høj brændværdi. Rejekt fra afvandingen, recirkuleres tilbage til rådnetanken. Dette øger biogasproduktionen med typisk omkring 30-50%. Den øgede bionedbrydning og højt tørstof i afvandingen giver en massereduktion på ca. 60%. Processen åbner også for en effektiv fosforgenvinding. SolidStream-processen har allerede været i fuld skala i flere år i Amperverband nær München i Tyskland. Vi arranger gerne et besøg, så du kan se selv.

Specialister i beton


48  spildevand #2/18

Danfoss – Eksperter inden for vand Besøg Danfoss og hør mere om: Danfoss Drives er eksperter i vand og spildevand og tilbyder VLT® AQUA frekvensomformere til alle applikationer inden for vandsegmentet: • Applikationer til VLT® AQUA • Pumpestyringer • Beskyttelse mod kavitation • Flyvende start af motorer • Kontraventilstyring • Start af pumpe med minimalt trykstød • Energi logging • Selvrensning af pumpe • Samt mange andre programmeringsmuligheder Danfoss Drives kan bl.a. tilbyde dig serviceaftaler, teknisk support og meget mere. Danfoss Industriautomatik tilbyder et bredt produktprogram af ventiler (magnet-, termostatisk styrede samt skråsædeventiler), tryktransmittere, temperaturfølere samt pressostater og termostater - udviklet og designet til at klare selv de mest krævende omgivelser. Læs mere på www.danfoss.dk.

DANOVA® - bestemt et besøg værd! Ny flowstand og spændende nyheder. Se udstyret i drift DANOVA® lancerer en række spændende nyheder: D-Sens H2S® , Datalogger D-Log M® og D-Log S®. Unikke funktioner i et robust design til alle formål! • Overløb – ny flowstand med komplet batteridrevet online måling med D-Log® • D-Sens® H2S sætter nye standarder for svovlbrintemåling • Online mobil eller permanent flowniveau-nedbørsmåling • Kampagner, køb eller leje. DANOVA® står for det praktiske og sikrer valide data • Data via vores innovative opsamlings- og visualiseringsplatform • Data via API direkte til SRO/SCADA • Afdelinger på Sjælland og i Jylland Besøg DANOVA® - prøv nyhederne. Gode messetilbud og som altid lidt godt til ganen.

DanPumps A/S blev grundlagt i 2013 og var fra starten udelukkende beskæftiget med salg af pumper til forsyningsselskaber og industri i Danmark. Efter fusionen mellem Sondex Pumps A/S og DanPumps A/S i 2017 har formålet været, udover salg, at specialisere sig i udvikling og fremstilling af pumper af høj kvalitet. Det komplette pumpeprogram fra DanPumps A/S er i konstant udvikling, og muligheden for at forsyne markedet med kundetilpassede løsninger gør DanPumps A/S til en af de mest fleksible og konkurrencedygtige leverandører.

Mere sikkerhed for pengene Sikkerheden over for farlige gasser kan aldrig blive høj nok. Derfor bringer Dansk Brandteknik den komplette serie af professionelle gasdetektorer fra Crowcon til det danske marked. Crowcons produkter er kendt for: • Høj kvalitet • Lang levetid • Enkel betjening • Nem vedligeholdelse • Fremragende økonomi over den lange levetid Hos Dansk Brandteknik har vi 70 års erfaring i sikkerhed og udsøger altid produkter af højeste kvalitet. Vi glæder os til at præsentere Crowcons sortiment for dig.

Spildevandsteknik & Rådgivning Har du problemer med afvanding af dit slam eller driller din proces, så kan vi hjælpe dig, vi er leveringsdygtige i både produkter og rådgivning. Vi er ydermere kompetente leverandører af opblandings- og doseringsudstyr. Vi glæder os til at se dig til Årsmøde 2018.

DC-PUMP leverandør af udstyr fra Jäger Vi viser de nye rørbeluftere DN63 og DN 90 på vor stand samt vore tallerkenbeluftere.

Optimering af drift på spildevandsløsninger! DESMI garanterer nyeste know-how med vibrationssensorer og energirigtige løsninger. DESMI har mange års erfaring med projektering af pumpestationer til spildevandssystemer. Erfaringen anvender vi ved hvert projekt og sikrer vores kunder mod unødigt høje omkostninger, hvad enten der er tale om installation, drift eller renovering. Vi tilbyder komplette pumpestationer med bl.a. brønde, pumper, styringer og rørføring og skaber løsninger, der er individuelt tilpasset til at imødekomme det specifikke behov. Vær med til at sikre et godt vandmiljø i Danmark og vælg DESMI som din førende samarbejdspartner. www.desmi.dk / www.pumpeservice.dk


Svovlbrinte sæsonen står for døren. Kom forberedt og veludrustet til denne med H2S-WARN

-

Måler og sender resultater for H2S samt temperatur.

-

Stor batterikapacitet, lang tid mellem opladninger.

-

Robust, stabilt med et praktisk design.

-

Dansk udviklet og produceret af ABC-Miljø.

Behov Tilpasset Dosering.

-

Optimal dosering med stor økonomisk gevinst.

-

Kontroller, pumpe samt niveaumåler til palletank.

-

Perfekt sammenspil med H2S-WARN

Forhandles af: Tec-SolutionZ A/S Hovedgaden 512 2640 Hedehusene Telefon 3121 2989

Biovac – din leverandør af renseløsninger i det åbne land Biovac

Minirensningsanlæg

Biovac

for nedgravning med en kapacitet fra 5-50PE

Tørt opstillede rensningsanlæg med en kapacitet fra 5-35PE

Biovac

Biovac

SBR kompakte rensningsanlæg for nedgravning fra 70-350PE

Container anlæg kapacitet 50-100PE

– med tanke på fremtiden

Biovac Danmark AS, Hesselly 12, 6000 Kolding CVR 38880438 • Tel: +45 8282 0040 • E-mail: biovac@biovac.dk • www.biovac.dk

spildevand #2/18  49

-


EL:CON leverer totalløsninger DHI – The expert in WATER ENVIRONMENTS På vores stand kan du høre mere om vores igangværende udviklingsprojekt med kulstofhøst på Esbjerg Øst renseanlæg i samarbejde med DIN Forsyning samt om andre nye rensemetoder og optimeringsmuligheder, som kan bidrage positivt til det energiproducerende renseanlæg. Vi glæder os også til at fortælle om de første erfaringer fra idriftsætningen af Danmarks første overdækkede renseanlæg hos Hillerød Forsyning. På vores stand kan du også få en demonstration af WEST, som er DHI’s modelleringsværktøj til renseanlæg.

50  spildevand #2/18

1. maj 1988 blev DME A/S grundlagt – vi kan se tilbage på 30 spændende år i branchen Det er i år 30 år siden, at DME A/S begyndte at levere automation til spildevandsbranchen. Vi leverer gedigne og komplette El og SRO systemer til både større og mindre spildevandsforsyninger. Samspillet mellem vore 45 velkvalificerede medarbejdere sørger for, at projekterne leveres i højeste kvalitet. Dokumentationen er vigtig, og til nye kunder tilbyder vi en gennemgang af hele anlægget, samt statusrapporter til at skabe et godt overblik. DME har en døgnbemandet vagtservice, og vi står altid klar til at hjælpe jer.

EagleBurgmann er en af verdens førende virksomheder inden for fremstilling af mekaniske akseltætninger og kompensatorer. Hver dag bidrager mere end 5.500 medarbejdere på verdensplan med ideer, løsninger og engagement med at sikre, at vores produkter og services efterlever vores kunders krav til HSE, kvalitet og driftssikkerhed. EagleBurgmanns løsninger er installeret i kraftværker, procesanlæg, raffinaderier, vandbehandlingsanlæg mv. på alle kontinenter. Hos vores afdelinger i Danmark producerer vi kompensatorer samt håndterer salg, service og reparation af tætnings- og kompensatorløsninger mm. Se mere om vores produkter og løsninger på www.eagleburgmann.dk og www.eagleburgmann-ej.com.

Efacec skaber værdi med energi, miljø og transportløsninger Løsninger, som forbedrer alles dagligdag ved at integrere forskellige kompetencer og innovative teknologier. Vi er et portugisisk firma med en stærk eksportprofil og med international tilstedeværelse i over 65 lande. Et firma med næsten 70 års erfaring, skabt af gode mennesker. I dag er vi fokuseret på at udvikle produkter og systemer med stor værditilvækst inden for infrastrukturområder som energi, miljø og industri og mobility & transport. Efacecs mission på miljøområdet (vand og affald) er design, udvikling, handel, levering, idriftsættelse, vedligeholdelse og drift af integrerede systemer, i turn-key løsninger (EPC). Efacec har et globalt aktivitetsområde med et kompetencecenter i Portugal og aktiv i udvalgte geografiske områder.

Funktionalitet, fleksibilitet og konkur­ rencedygtige priser er nøgleordene, når EL:CON på Spildevands­teknisk Forenings Årsmøde 2018 præsenter special- og totalløsninger til spildevandsvirksomheder inden for styring, regulerings- og overvågningsanlæg samt elinstallation. Vi har eget tavleværksted, og vores afdeling for Automation har specialiseret sig i delog totalløsninger til blandt andet pumpestationer, hvor vi kombinerer avancerede funktioner med brugervenlighed. Vi anvender PLC-plat­ forme, en yderst fleksibel løsning, der understøtter de fleste SCADAsystemer. Vi præsenterer desuden EL:CONs termograferingsafdeling, hvor vi med 45 års erfaring kan hjælpe din virksomhed med udførlige termograferingsrapporter af blandt andet eltavler med henblik på sætte spot på lækager og evt. energispild. Kig forbi!

Endress+Hauser hjælper dig med at forbedre dine processer: • Med optimerede vedligeholdelsesrutiner gennem selvdiagnostik • Med en omfattende portefølje af måleinstrumenter og skræddersyede services • Med pålidelig industriel applikationsekspertise Kom forbi vores udendørs stand og hør, hvordan vi hjælper dig med at forbedre dine processer. Vi glæder os til at se dig! www.dk.endress.com

Vi ses på STF Årsmøde 2018! Vi glæder os til at slå EnviDan-teltet op igen og byde jer velkommen på standen i Esbjerg! Der er sket en masse spændende i EnviDan siden sidste årsmøde. Vi har blandt andet indgået en samarbejdsaftale med Royal Hasko­ning­ DHV, som står bag Nereda-teknologien, og ligeledes har vi indgået et samarbejde med andre internationale aktører omkring en lang række spændende teknologier inden for IFAS/MBBR og MBR-anlæg. Vi glæder os til at fortælle meget mere om det på årsmødet! Kom også og hør om vores softwareløsninger til hele forsyningsbranchen, som gør hverdagen nemmere for vores kunder og giver et samlet overblik.

Erik Færgemann Totalleverandør af måleinstrumenter og anoder til VVS-grossister, industri og marine. Alle produkter lagerføres med VVS numre, hvilket sikrer korrekt bestilling og levering af varerne. Dag til dag levering. Produktprogrammet omfatter et komplet sortiment af termometre, termostater, manometre, anoder samt relaterede produkter. Det er firmaets klare målsætning at være markedets foretrukne leverandør inden for sit speciale. Det sker ved en nøje udvælgelse af produkter, som opfylder kundernes krav til kvalitet, funktion og pris.


Eurofins Miljø A/S - En kvalitetsbevidst samarbejdspartner Eurofins er Danmarks største miljølaboratorium. Vi arbejder primært med kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vand, jord og luft. Eurofins Miljø varetager det fulde forløb af en undersøgelse - fra indledende planlægning og rådgivning, over prøvetagning og gennemførelse af analyser til evaluering af resultaterne. Vi kan også udføre delopgaver - helt efter kundens behov og ønsker. www.eurofins.dk

Løsninger til procesautomation

GC & LNSM ad nye veje

Gerhardt Christensen A/S udstiller sammen med vores samarbejdspartner på Sjælland - Lasse Nielsens Stålmontage ApS, som er certificeret i EN1090-2. Gerhardt Christensen A/S fremstiller specialdæksler, skydespjæld og kontraklapper, samt glasfiberstiger fra belgiske LM . Lasse Nielsens Stålmontage ApS fremstiller og monterer rustfrie rørsystemer og flydetrapper mv. i tæt samarbejde med kunderne. Kom og se PF dæksel med mobil hydraulikunit samt flydetrappe fra Lasse Nielsen Stålmontage.

Branchens stærkeste medspiller Få en effektiv forsyning med software fra Frontmatec Kravene til forsyningsbranchen har aldrig været større. Heldigvis følger vores teknologi med, og vi har altid nye løsninger, der forbedrer og effektiviserer jeres forretning. En af vores kerneprodukter er S2 SCADA, som bl.a. kan tilbyde dig: Åbenhed S2 SCADA er formentlig det mest åbne SCADA på markedet, hvilket betyder samme software på alle installationer, ubegrænset dataopsamling, ingen 3. parts programmer, all-inclusive service- og opdateringskontrakt, og integration til nuværende og fremtidige systemer. Benchmarking Med S2 har du desuden mulighed for at benchemarke alle dine resultater ud fra bl.a. dine nøgletal, alarmer, forbrug og vedligehold. Power BI S2 kan også levere vigtige data til MS Azure. Herfra kan data frit bruges sammen med data fra andre systemer til dit dashboard eller til benchmarking.

Revolutionerende håndholdt gasdetektor Blackline G7c Geopal System A/S præsenterer en unik håndholdt gasdetektor, der kombinerer gasdetektering med ”ManDown” funktion. Blackline G7c har derudover 2-vejs kommunikation (SIM kort) med mulighed at ringe til detektoren i tilfælde af alarm samt indbygget GPS. Via Blacklines online portal er det muligt at følge detektorens nøjagtige placering samt have det fulde overblik

Vi stiller med det fulde spildevandsteam, så kom og se på nogle af vores løsninger, vi har medbragt. Vi giver en øl og rundtur, og er du en haj til blackjack, kan du også få en flaske med hjem. Bo, Michael, Jens Ulrik, Christian, Nikolaj, Per & Jens

Kom forbi og mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Esbjerg. I år præsenterer vi flere spændende nyheder, som vi gerne vil vise jer: Hør mere om vores erfaringer: • Online optisk NO2/NO3/COD • Den nye unikke VARiON-software • Den nye kompakt IQ Sensor Net-kontroller • Ethernet PLC-løsninger • Flowmåleren TidalFlux til delvisfyldte rør • Fjernstyring af MAXX prøveudtagere • Vores fantastiske slamspejlsreferencer • Webløsning til fjernopkobling til IQ-system Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvfølgelig andre nyheder og gode priser på bl.a. niveau- og flowmåling. Vi glæder os til at se jer og få en god snak.

spildevand #2/18  51

Mød automationsspecialisten Festo på årsmødet og få inspiration til øget produktivitet og driftssikkerhed på ​​jeres spildevandsanlæg. Vores erfarne eksperter kan rådgive jer i alle projektfaser, lige fra engineering til idriftsættelse. Jo tidligere i projektet, I involverer Festo, jo mere optimal bliver jeres samlede automationsløsning – både økonomisk og teknisk. Besøg vores stand og oplev vores seneste pneumatiske og elektriske produktnyheder og komplette løsninger til automation af spildevandsprocesser, der kan gøre jeres arbejde nemmere og mere effektivt. Vi ser frem til at møde jer på årsmødet. www.festo.dk/water

over sidste anvendelsessted, detektors opsætning og håndtering af alarmer. Geopal System A/S udvikler, producerer og servicerer gasalarmsystemer til effektiv detektering af gasser, dampe og giftige luftarter. Kontakt Geopal System A/S på 45 67 06 00 / info@geopal.dk / www.geopal.dk


SLÅ VEJEN FORBI E&H18 NÅR DU SKAL TIL ÅRSMØDE

52  spildevand #2/18

TZACHO har booket en 900m2 stand på E&H18-messen i Herning. Vores program indeholder: • Demonstrationer af spildevandspumper • Fremvisning af nye pumper og øvrigt sortiment • Faglig sparring • Networking • Konkurrencer • Let mad og forfriskninger Det er gratis at deltage på messen. Få din fribillet på www.eh18.dk Vi ses til nogle forrygende dage.

| +45 87 61 00 12 | www.tzacho.dk |

A B C D E

A F

Landia FlowMaker – markedets bedste til opblanding og omrøring af procestanke

G

 Markedets laveste levetidsomkostninger  Evighedsgaranti på brud og tæring af propelblade

 Unikt propeldesign, der energieffektivt sikrer optimal opblanding og flow

 Energioptimering af eksisterende installationer

ores v e l l Se a inger på løsn ia.dk d Lan Landia a/s . Industrivej 2 . 6940 Lem St. . tlf. 9734 1244 . landia.dk


Dyk ned i partiklerne hos HJORTKÆR Kig ind på vores stand til en snak om udstyr og anlægsløsninger til driftsøkonomisk forafvanding, slamafvanding og mikrofiltrering. Vi medbringer bl.a. nyeste version af vores MF600 Mikrofilter og et MBR STERAPORE Hollow Fibre filtermodul fra Mitsubishi, som bl.a. giver spændende muligheder for optimering af kapaciteten på kommunale rensningsanlæg.

Biofiltre til H2s lugtbekæmpelse fra 2 m3 til 3000 m3 Der er mange grunde til, at I burde besøge vores stand, idet vi har løst rigtig mange problemer med lugtgener fra ledningsnet og pumpestationer for ikke at tale om rensningsanlæggene. Ca. 70 forsyningsselskaber bruger vores løsninger i større eller mindre grad. Kik ind. Hybridfilter A/S, Industrivej 8, 8740 Brædstrup

Intego er en landsdækkende teknisk servicepartner, der leverer værdiskabende løsninger til industri, infrastruktur og erhverv inden for el-teknik, mekanik og automation. Vi beskæftiger flere end 700 dygtige medarbejdere og har hovedsæde i Aalborg samt afdelinger i Viborg, Randers, Aarhus, Hedensted, Herning, Kibæk, Esbjerg, Grindsted, Aabenraa, Kolding, Odense, Nakskov og København. Derfor arbejder vi lokalt i hele landet, så vores kunder får en full-serviceleverandør med lokal forankring. Kundetilfredshed og servicekultur er nøgleord i vores forretning. Vi anser ikke en opgave som fuldført, før vi har løst opgaven til kundens fulde tilfredshed. Intego er ISO 9001-certificeret – kunders garanti for høj kvalitet.

g 5 Vallensbæk ak.as

Arbejdstøj på en nem måde JAK workwear A/S er en dansk produktionsvirksomhed med afdelinger i Esbjerg og Vallensbæk, der siden 1996 har specialiseret sig i produktion af alle typer arbejdstøj til det danske marked, hvad enten der er tale om lagervarer til omgående levering eller om en specialdesignet opgave, hvor der tages hensyn til individuelle ønsker og behov. Med udgangspunkt i kvalitetsprodukter sikrer vi en let og problemfri håndtering af arbejdstøjet direkte til dig og virksomheden. Dermed får du dit arbejdstøj og fodtøj direkte fra producenten, med de mange fordele det giver. Vi ses til årsmødet i Esbjerg.

Smuldrer dine betontanke også? Giv dine betontanke en brøndrenovering! Vi har de sidste 12 år repareret mange forskellige betontanke, brønde og slamfang, der pga. svovlbrinte eroderer indvendigt. Med det patenterede og miljøvenlige plastikmateriale lægger vi en ny belægning, der er slidstærk, fleksibel og modstandsdygtig over for syrer og gasser. Dette sikrer, at produktet arbejder sammen med betonen og kan modstå det hårde indhold, som den opbevarer. Den nye belægning påføres i én arbejdsgang efter klargøring og skal ikke efterbehandles, hvilket betyder, at det er en økonomisk forsvarlig renovering. Løsningen er nem, økonomisk og holdbar i mange år frem.

KAESER Kompressorer A/S Nyhed: Skrueblæser fra 200 – 5.500 Nm3/time. Den enestående Sigma Profil fra KAESER Kompressorer fås nu også til blæser, som er mere støjsvag, effektiv og økonomisk end andre. Med denne skrueblæser er det lykkes at overføre den kompetente KAESERteknik, mere trykluft med lavere energiforbrug op til 35% mere effektive, uden coating af rotorene, ingen oliepumpe og oliekøler. Den integrerede styring Sigma Control 2 sørger for overvågning og enkel tilslutning til kommunikationsnetværk. Den nye skrueblæser giver sammen med kapselblæsere fra KAESER Kompressorer maksimal energieffektivtet, lang levetid og enkel håndtering. KAESER Kompressorer A/S Sten Larsen – tlf. 70 21 43 47 – sten.larsen@kaeser.com www.kaeser.dk

Kemira Water Danmark A/S har nu i 30 år været førende inden for salg af fældningsmidler til fosforfjernelse og svovlbrintebekæmpelse. Vi har altid ydet en stor service til vores kunder, som er: danske forsyningsvirksomheder, fødevareproducenter, kemiske virksomheder, biogasanlæg samt bioteknologiske selskaber. Vores tre salgsrepræsentanter har mange års erfaring inden for vandhandling og kan finde en løsning, der optimerer ethvert behov – der hvor vand møder kemi. Vi støtter op om STF og udstiller ved årsmødet hos Din Forsyning, så kom forbi og hils på - vi byder på en fadøl og en grillpølse. Læs mere om os og find kontaktoplysninger på www.kemira.dk

Er du helt sikker? KIBO Sikring projekterer, installerer og servicerer små og store løsninger inden for mekanisk sikring og elektronisk overvågning. Vi tilbyder enkle stand alone-løsninger som fx opsætning af hegn og skydeporte. Men vi varetager også store komplekse sikringsløsninger, hvor mekanisk sikring og elektronisk overvågning er integreret i én samlet løsning. Vi har et stort udvalg af serviceaftaler, og med fire regionsopdelte afdelinger dækker vi hele landet. www.kibosikring.dk

spildevand #2/18  53

Din tekniske servicepartner

Brøndrenovering med plastik


Hold vandet på landet!

LANDIA: en global virksomhed med lokale rødder

Centraliseringstanken har været ”in” gennem en tid - også på spildevandsområdet. Men er det nu den klogeste løsning at pumpe alt spildevand fra landet gennem mange kilometer rør ind til storbyens rensningsanlæg? Kilian Water viser dig her en anden mulighed: at rense spildevandet lokalt og spare op mod 50% i både etablering og drift. Hør og se mere om det beplantede filteranlæg med aktiv beluftning, og find ud af hvor og hvordan sådan et lille grønt anlæg vil være en fordel i din kommune.

Landia har hovedsæde i Lem St. siden 1933. I dag har Landia datterselskaber i England, Tyskland, Norge og USA og eget salgskontor i Kina. Landias produkter afsættes i 45 lande verden over. Landia leverer pumpe- og omrøringsløsninger til mange forskellige brancher, hvoraf en af de vigtigste er spildevandsbranchen. Landia sælger kvalitetsløsninger. Vores tekniske sælgere er altid i tæt dialog med kunden, hvilket sikrer løsninger, som fungerer. Kvalitet er en selvfølge for Landia, og vi har været ISO9001certificeret siden 1994. Kvaliteten betyder også, at mange Landia produkter har været i drift i 20-25 år, selvom driftsforholdene kan være ekstreme. Landias kunder opnår derfor de laveste levetidsomkostninger.

Danmarks Internationale klimacenter

54  spildevand #2/18

Kloaksystemets akutte produktleverandør

Klimatorium i Lemvig er baseret på Quadruple Helix innovationsmodellen med fokus på relationer mellem universiteter, industri, offentligt ejede virksomheder og myndigheder og det omgivende civile samfund. Klimatorium er oprettet af Lemvig Vand og Spildevand og af Lemvig Kommune. I Klimatorium udvikles løsninger på klimaudfordringer og omsættes af virksomheder til konkrete produkter, som giver lokale arbejdspladser. I Klimatorium formidles også viden om løsninger på klimaudfordringer. Klimatorium har midlertidig til huse på Isværket i Lemvig, men en ny ikonisk bygning på Østhavnen i Lemvig er under projektering og står færdig juni 2020.

Teknologi til dit moderne anlæg – Krüger A/S På vores store stand fremviser vi moderne teknologier med fokus på energiproduktion og driftsoptimering på renseanlæg. Se også bud på løsninger til håndtering af medicinstoffer i spildevand, og få en snak med vores erfarne processpecialister, der også gerne fortæller om den nye styringsløsning - Aquavista. Vi serverer rundstykker og kaffe fra kl. 9.00 på standen. Og vi følger traditionen nøje og har helstegt pattegris fra grillen klar fra kl. 12.00. Vi ses i Esbjerg på Krügers Stand!

LHI leverer forskellige VA-produkter til grossister, trælaster og byggemarkeder. Produktsortimentet spænder bredt til alt inden for skybrudssikring, koblinger, linjeafvanding, fedt- og olieudskillere, brøndregulering mm. Der bruges også mange timer på at hjælpe rådgivere med at dimensionere hybride pumpestationer samt fedt- og olieudskillere. Senest har LHI været med til at etablere en fuldautomatisk fedtudskiller i Axel Tower i København. Produktsortimentet består bl.a. af: - Højvandslukkere - Gulvafløb - Hybride pumpeanlæg - Udskillere - Rørballoner - Afspærringsskiver - Topringe, kegler og dæksler - Koblinger - Vandrender - Rottespærre - Anboringsmanchetter - Sadelgrenrør - Mm. www.lhi.as

Endnu flere muligheder til ventiler Kom forbi LINAKs stand og hør om vores muligheder inden for eksempelvis nem retrofit af skydeventiler samt systemløsninger til øvrige ventiler. Vi leverer en fuld løsning, der gør dig i stand til at optimere åbningen og lukningen af dine ventiler. Med LINAKs elektriske aktuatorsystemer sparer du serviceomkostningerne, da de ikke skal vedligeholdes på lige fod med alternative løsninger. Vi kan tilbyde en automatiseringsgrad af ventilerne, som gør, at rensningsanlægget nemt og enkelt kan overvåges. Vi glæder os til at præsentere dig for vores innovative løsninger, som spildevandsanlæg flere steder i verden allerede benytter. www.linak.dk


NYHED! SITHE ”Chopper” pumper Årets NYHED fra Liqflow er resultatet af flere års udvikling og innovativt design. Liqflow præsenterer en serie af dykkede ”Chopper” pumper, designet til at findele faste stoffer i ekstremt udfordrende spildevands applikationer. Sithe ”Chopper” pumper forhindrer tilstopning med en unik og patenteret chopper teknologi, der findeler selv de mest besværlige partikler, før spildevandet ledes gennem pumpen. På udstillingen vises naturligvis også vores kendte højtryks grinder pumper til tryksatte spildevandssystemer. Liqflow grinder pumper er nu udvidet med en serie af større grinder pumper. Kom ind og hør nærmere på Årsmødet i Esbjerg den 15. juni 2018. Liqflow A/S Tlf.: 46935200 www.liqflow.dk

Nye tider i Lisco Analytical ApS

Kig forbi os på STF årsmøde 2018 LIND JENSEN Lind Jensen Spildevand har mere end 30 års SPILDEVAND

erfaring i produktion, servicering og markedsføring af udstyr til håndtering af spildevand i højeste kvalitet. Siden Danmark fik sin første vandmiljø handlingsplan har vi hver dag arbejdet målrettet på at levere det rigtige produkt i den rigtige kvalitet og til den rigtige pris til vores kunder i Danmark og resten af verden. Alle vores produkter til spildevandssektoren er udviklet til at holde mediet i bevægelse, så sedimentation undgås med det lavest mulige energiforbrug. Kig forbi vores stand og servicevogn og hør hvilke løsninger, vi kan tilbyde dig. www.ljm.dk

Lobe ApS er et ingeniør- og handelsfirma beliggende i Vamdrup i Danmark med afdeling i Asker i Norge samt servicepartnere i hele Skandinavien. Vi holder fokus på det, vi er gode til, nemlig loberotorpumper, ekcentersnekkepumper, tandhjulspumper, membranpumper og doseringspumper. Vore medarbejdere har mere end 20 års erfaring med rådgivning og dimensionering af pumper til en bred del af dansk industri, herunder procesindustri, spildevand, biogas, levnedsmiddel og farmaceutisk industri. Vi leverer ikke blot en pumpe, men en komplet løsning med kompetent rådgivning både før, under og efter salget, bakket op af en høj grad af fleksibilitet og service. www.Lobe.dk

Oplev Mercells Udbudsportal Mercell er bindeleddet mellem offentlige indkøbere og leverandører. Vi tilbyder digitaliseret udbuds-/indkøbsproces og værdiskabelse i såvel dialogen som styringen af udbud/tilbud og mulighed for efterfølgende kontraktstyring. Mercells web-baserede Udbudsportal understøtter ordregivers pligt til at anvende elektronisk kommunikation. • Indkøb med fokus på direkte/indirekte omkostninger – Udbyd opgaver og gennemfør indkøb • Afvikling af alle former for udbud over og under EU tærskelværdierne • ESPDet er tilgængeligt direkte i portalen – nemmere for både ordregivere og tilbudsgivere • Nem og dokumenteret kommunikation samt historik – internt og eksternt Mercell Udbudsportal understøtter kravene i bekendtgørelsen nr. 1572, der træder i kraft 1. juli 2018.

MJK – en del af løsningen MJK hjælper forsyninger med at overvåge, flytte, styre og måle spildevand. Vi har innovative løsninger til måling af overløb i bygværker med høj præcision, og vi holder en høj byggekvalitet. Se bare på alle de ældre 704/795 styringer, der stadig den dag i dag fungerer. Kom forbi vores stand og hør, hvordan vi kan gøre din dag nemmere.

spildevand #2/18  55

SUMMIT Electronics overtager og viderefører Lisco Analytical pr. 1.juli 2018 På udstillingen vises: Valmet TS, mikrobølgeteknik for måling af 0-35% tørstof i rejektvand eller slamkage, magnetisk induktive flowmålere fra MECON, flere forskellige niveaumålere (mekanisk, vandsøjle eller kontaktløst), tryktransmittere, vejrstationer, og ikke mindst polymerdoseringspumper og ekscentersnekkepumper fra Allweiler. Besøg Lisco Analyticals stand og se mulighederne og tal også her med kolleger fra Summit.

Eksperter i biomasse og slam


Svovlbrinte er ikke noget man leger med! Når ilt eller nitrat mangler i spildevandet, opstår der hurtigt et anaerobt forhold, og livsfarlig svovlbrinte dannes. Ved lave niveauer mærkes en ubehagelig lugt, men ved høje niveauer bedøves lugtesansen, og netop derfor er svovlbrinte en lumsk gas. Svovlbrinte kan allerede ved lave koncentrationer og langvarig eks­ ponering give varige og alvorlige skader på mennesker. Ved koncentrationer over 500 ppm fører gassen hurtigt til åndedrætsskader og død. Til trods for at svovlbrinte er en dødelig gas, er den almindelig forekommende i mange ledningsnet og på mange renseanlæg. Foruden sundhedsrisiko forårsager svovlbrinte desuden betydelig korrosions­ skader på beton, metaller og ikke mindst elektronisk udstyr. Svovlbrinte i indløbsvandet giver også uønskede driftsomkostninger for rense­ anlægget i form af øgede slammængder og højere forbrug af fældningskemikalier. Ved at anvende dankalks jernprodukter eller nitratforbindelsen Nutriox® kan anaerobe forhold og dermed dannelse af svovlbrinte effektivt forebygges.

56  spildevand #2/18

Tag kontakt til os, så fortæller vi hvordan!

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør · Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk


Nielsen & Risager en del af MOE

MT Miljøteknik MT Miljøteknik tilbyder totalløsninger inden for smedefaget med speciale i produktion af alu-dæksler, ståldæksler og sikkerhedsriste, hvor vi har mange års erfaring. Vi indgår gerne som en aktiv sparringspartner igennem hele forløbet fra idé til produktion. Kig forbi vores stand og få en snak.

Det energiproducerende renseanlæg Kom og hør om de teknologier, der kan sættes i spil for at opnå det energiproducerende rensningsanlæg. Kom og hør, hvad der er opnået på andre rensningsanlæg i Danmark og i udlandet. Kom og få en snak om, hvordan teknologierne kan spille sammen og, hvordan de kan anvendes på jeres anlæg. Vi kunne også tale om fremtiden – hvad kunne den fremtidige teknologi være og bringe….?

Rottespærre TX11 – et sikkert valg Nordisk Innovation er en dansk virksomhed med speciale i udvikling og egen produktion af rottespærre til det danske kloaksystem. Via vores erfaring og i dialog med kloakmestre landet over har vi gennem de sidste 14 år konstant arbejdet på at skabe forbedringer, som optimerer driften og sikkerheden ved brug af rottespærre i kloaksystemet. Vores produkt er i dag et spejlbillede af knowhow fra kloakmesteren og en dansk produktionslinje, der kan omdanne ideer til virkelighed. Rottespærre TX11 – et sikkert valg

www.mt-miljoeteknik.dk

150 års viden om vand

Totalløsninger for tryksat kloakering

Orbicon er en rådgivende ingeniørvirksomhed med cirka 600 engagerede kollegaer fordelt på ni kontorer i Danmark, to i Grønland, ét i Island og fire i Sverige. Vi arbejder med at løse nogle af de store udfordringer, vi som samfund står over for i forbindelse med klima, energi, miljø og natur. Vi har stor erfaring inden for rådgivning og it-løsninger til forsyningsbranchen. Orbicon er et 100 % ejet datterselskab under Hedeselskabet, der er en erhvervsdrivende fond.

Munck Forsyningsledninger a/s præsenterer i år de nyeste udviklinger inden for vort system for tryksat kloakering – LPS 2000. Med systemet optimeres flowhastigheder gennem anvendelse af trykledninger i dim. fra ø32mm og opefter. Desuden viser vi vore forskellige systemer for rørsprængning, bursting og styret boring. Besøg os på vor stand og hør nærmere om systemerne. www.munck-forsyning.dk

Mød NIRAS' forstærkede hold NIRAS har et stærkt team inden for renseanlæg fordelt over kontorer på tværs af hele Danmark. Vi leverer uvildig rådgivning og er uafhængige af entreprenører og leverandørinteresser. Vi er et multidisciplinært ingeniørhus med alle fagdiscipliner i huset og det tværfaglige samarbejde i højsædet. I tæt samarbejde med vores kunder sikrer vi de bedste løsninger til fremtidens renseanlæg og spildevandsbehandling – hvad enten det gælder nybygning, renovering eller optimering.

Fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed? P.N. Erichsen A/S tilbyder løsninger til en sikker, hurtig og mere effektiv betjening af ventiler. Med vores ventilåbnesystemer EasiDrive og FlexiDrive kan du mindske betjeningstiden og øge sikkerheden, når du skal åbne og lukke ventiler, som ellers er vanskelige at betjene - enten på grund af højt drejningsmoment, eller hvor ventilen er placeret på et utilgængeligt sted eller en meget snæver plads. Vi har ekspertisen og produkterne, der medvirker til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø. Kontakt os for yderligere information P.N. Erichsen A/S, Magnoliavej 10, 5250 Odense SV Tlf. 66170900, E-mail: info@pne.dk, www.pne.dk

spildevand #2/18  57

Nielsen & Risager har siden 1974 haft spildevand som det primære forretningsområde, og spildevandsselskaberne er blandt de største kunder. Nu hvor virksomheden er blevet en del MOE, står vi sammen endnu stærkere. Vi er blevet langt flere specialister på området og kan tilbyde landsdækkende rådgivning fra vores seks kontorer. Vi rådgiver om: • Ledningsregistrering (GIS), vandforsyning/kloak • Kloaksanering • Klimatilpasning, oversvømmelsesmodellering • Sporing af uvedkommende vand • Terrænmodellering/Jordberegninger (Bentley InRoads) • Geotekniske undersøgelser • Kloakering herunder pumpestationer og bassinanlæg • NO-DIG renoveringer • Renoveringsprojekter, renseanlæg • Generel projektering af El-, og automationsanlæg • Indkøb af varer og tjenesteydelser (typisk EU-udbud) Ved spildevandstekniske anlæg varetager vi hele processen fra dispositionsforslag til idriftsætning. www.moe.dk

Vi ser spildevand som en ressource, og derfor er NIRAS den naturlige samarbejdspartner, når det gælder etablering af det energiproducerende renseanlæg. Mød vores forstærkede hold på STF Årsmøde.


PFI FLOWTEKNIK A/S viser nyheder fra Netzsch Igen i år er PFI FLOWTEKNIK A/S at finde på årsmødet. I år fremviser vi Netzsch nye Mohno excentersnekkepumpe Type FSIP (Full Service in Place). Pumpen udmærker sig ved, at det er muligt at udskifte stator-rotorkoblingsstang –kardanled og den mekaniske akseltætning uden at fjerne pumpen fra rørsystemet. Ligeledes vil vi vise den nymodificerede IFD 2.0 stator, som også kan monteres på eksisterende Netzsch pumper. Herudover vil der være mulighed for en god pumpesnak omkring hele vort store udvalg af pumper og neddelere. Vi ser frem til at se jer på vores stand.

58  spildevand #2/18

Efteråret 2017 bød på en fusion mellem Picca og Dansk Automation & Analyse. Picca er i dag bestående af 85 medarbejdere fordelt mellem kontorene i Søborg, Silkeborg og Troldhede. Mød os på STF Årsmøde. Fusionen har givet en større fleksibilitet ift. til vores kunder, da vi netop har flere medarbejdere samt en større vidensdatabase gennem alle projektets faser. Som de førende eksperter i SCADA og ISA 101 glæder vi os til bla., at snakke med dig om markedets mest optimale og intuitive HMIdesign samt vores automationsløsninger. Stemmeberettiget medlem i ISA-organisation, Lieven Dubois, har udtalt følgende ved Piccas præsentation til Dau’s HMI-dag: ”Essensen af Piccas eksempler viser, hvordan Picca ombygger og prioriterer SCADA-billeder på den rigtige måde ift. ISA 101-standarden”. Vi ser frem til endnu et spændende STF Årsmøde. www.picca.dk

Power Flex – specialist i slæberinge Få et gratis, uforpligtende service eftersyn af slæberinge m.m. på jeres rensningsanlæg - spar omkostninger og imødegå dyre driftsstop!! POWER FLEX er specialist med 20 års erfaring i fleksibel energioverføring til rensningsanlæg – en komplet produktpalette fra førende producent og bl.a. leveret til Biofos og Novafos. FORDELE - forebyggende service: 1) Langt bedre priser på produkter 2. Reservedele af nøgleprodukter på lager frem for lang levering! Messe produktnyhed – se fremtidens slæbering – med lysleder dreje­gennemføring Power Flex produktprogram: • Standard slæberinge (plast eller rustfri stål) • Specialbyggede slæberinge (evt. med ubrudt vandrør eller tomrør) • Kabelvogne (standard eller syrefast) for flad- og rundkabel. • Strømskinner • Motorkabeltromler

Få syn for sagerne hos Rambøll Med digitale værktøjer som droneoptagelser og 3D scanning via mobiltelefonen kan forsyninger og renseanlæg få et opdateret og præcist billede af faciliteter og udstyr – hurtigt, nemt og kosteffektivt. Vi glæder os til at dele vores erfaringer inden for det digitale område og tale om, hvordan sådanne indsigter kan skabe værdi for dig og dine kolleger. Vi er også klar på en snak om andre aspekter af spildevandshåndtering som eksempelvis samspillet med klimatilpasning, brug af organisk indhold fra spildevandsslam til biogasproduktion eller langsigtet håndtering af mikroforurenende stoffer.

De bedste løsninger i branchen Randers Jernstøberi A/S leverer støbegods i alle kvaliteter og priser. Fra den simple Basic serie til Regular, Premium og den eksklusive LongLife serie. Vi har ubetinget branchens dygtigste salgsingeniører og udviklingsafdeling. Leverandør af markedets bedste dækselnøgler. Vores kunder vægter kvalitet til den rigtige pris, knowhow og samarbejde. Besøg vores stand og hør nærmere om mulighederne til netop jer.

Real Safety; Vinder af offshore kategorien i Scale Up Denmark’s Next Step Challenge 2017 Vi er eksperter i skridsikring! Siden 2005 har vi fokuseret på rådgivning, salg og produktudvikling til offshore, marine og industri. Dette har givet os en markedsledende position inden for skridsikring og mange af vores produkter er IMO certificerede og desuden produceret i EU. Real Safety opgraderer både den fysiske og den visuelle sikkerhed. Vi yder 10 års garanti på sikring af trapper, stiger, gangbroer og div. produktionsområder. Mød os og vores produkter på STF årsmøde. Lær mere om os på www.realsap.com

RH PUMPER ENGINEERING

Salg, service og overpumpning RH Pumper har mere end 20 års erfaring med pumpeløsninger, og vi har gennem årene varetaget opgaver i både ind- og udland og sikret vores kunder de bedste løsninger. Vi forhandler, udlejer og servicerer pumper til ethvert formål, og vi er behjælpelige med overvågning og rådgivning. Vi samarbejder med de bedste leverandører og tilbyder et bredt udvalg af el- og dieseldrevne pumper. Vores mandskab har mange års erfaring inden for næsten ethvert industriområde. Vi er specialister i overpumpning og råder over alt udstyr til at løse store og små opgaver. Kom og få en snak om pumper – www.rhpumper.dk


spildevand #2/18  59

Overtryk og vakuum løsninger til spildevandssektoren Vakuumpumper, blæsere og kompressorer fra Busch anvendes, hvor effektivitet, pålidelighed og sikkerhed er afgørende faktorer. Derfor finder du Busch produkter i spildevandssektoren og mere generelt i hele miljøsektoren. Sæt nye standarder hvad angår økonomiske og pålidelige drift af din rensningsanlæg gennem forsyningen af vakuum og overtryk. Brug vores omfattende knowhow til din succes.

Busch Vakuumteknik A/S +45 (0)87 88 07 77 l info@busch.dk l www.buschvacuum.com


Skydeventiler hos ROYKON ROYKONs skydeventiler er med 15 års fabriksgaranti og overfladebehandlet med coatet RAL5005 epoxy belægning min. 250 micron (korrosionsklasse 4). Skyderen er fuldvulkaniseret med EPDM eller NBR gummi, som sikrer en meget lang holdbarhed. Alle større ventiler er monteret med hejsekrog for nem håndtering. Skydeventiler med EPDM er KIWA drikkevandsgodkendt og lagerføres i AISI 316. ROYKON har siden 1994 solgt komponenter til industrien. Vi lagerfører et bredt program af vand-/ spildevandsprodukter: Skydeventiler · kontraventiler · spadeventiler · butterflyventiler · rustfri kuglehaner og koblinger · anboringer · kompensatorer · støbejernsfittings · pakninger · gennemføringer samt diverse tilbehør.

60  spildevand #2/18

ROTORER – STATORER - LEDDELE Scanflow har mange års erfaring i pumpebranchen og tilbyder pumpeløsninger til alle slags opgaver. Vi kan levere alt i sliddele til Excentersnekke-pumper til de mest anvendte brands: Allweiler – Seepex – Netzsch – Mono – Bornemnn – PCM – Nova Rotor m. flere. Da vi har et stort lager med statorer og leddele til flere forskellige brands, har vi korte leveringstider. Vi har også et servicecenter, hvor vi tilbyder service af alle pumpefabrikater og -typer. Kom og få en snak med os på vores stand og se vores produkter. Kontakt os på fg@scanflow.dk / tlf. 48 44 94 95. www.scanflow.dk

Radar Sikring / Videoovervågning SCANVIEW tilbyder professional videoovervågning og leverer totalløsninger inden for det professionelle marked. Vores specialer: Videoovervågning – Procesovervågning - Overvågning af kritisk infrastruktur Radarteknologi og intelligente algoritmer til at opdage ulovlig indtrængende på området. En radar er præcis, minimerer falske alarmer - i ethvert vejr/tidspunkt af dagen eller natten. Radaren registrerer kun bevægelse og er ikke følsom for ting, der ofte udløser falske alarmer, som skygger, lyskegler, dyr og dårligt vejr. Ingen falske alarmer betyder færre unødvendige omkostninger. Radar har flere integrationsmuligheder, bl.a. automatisk lys på pladsen i detektionsområdet. Vi glæder os til at se dig på Spildevandsteknisk Årsmøde. www.scanview.dk

Schneider Electric leverer integrerede systemer, der gør vand- og spildevandsbehandling så effektiv og miljøvenlig som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg. Kom forbi vores stand og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at holde driftsomkostningerne nede. Vi gælder os til at se dig. www.schneider-electric.dk

SEEPEX 4.0 – din hjælp i hverdagen. GET VIRTUAL. Oplev SEEPEX pumpeportefølje og patenterede Smart Conveying Technology med SEEPEX VR, vores nye app til IOS og Android. Med den kan du: • Få overblik over dine pumper • Se manual på dine pumper • Bestille dele til dine pumper • Skrive servicearbejde ind i din personlige liste Kom og hør mere om dine muligheder med vores nye app og de besparelser, du kan opnå med SCT Smart Conveying Technology, på STF årsmødeudstilling 2018. www.seepex.com/da/ekscentersnekkepumper/

24/7 montageservice = SEW-EURODRIVE SEW-EURODRIVE lægger stor vægt på service. Vi ser service som en ydelse, der dækker alle krav gennem et produkts livscyklus. Vores omfattende service pakke CDS® – ”Comple Drive Service” tilbyder individuelle løsninger, lige fra reparationer og reservedele til inspektion og vedligeholdelse. Vores CDS service portefølje kan også bruges til andre industrielle gear- og motorprodukter end SEW’s. Servicen kan enten udføres hos kunderne eller på et af vores service- og montagecentre i Greve og Vejle. Udover transmissionsprodukter sælger og servicerer vi også egenproducerede automationskomponenter, som frekvensomformere, servostyringer og PLC løsninger. Vælg SEW-EURODRIVE og få den bedste service 24/7 direkte hos producenten.

Innovativ procesautomation Siemens tilbyder et omfattende udvalg af procesinstrumenter til måling af flow, tryk, temperatur og niveau. Siemens procesautomatisering kan også tilbyde et komplet udvalg af vejesystemer og vejebånd. Siemens har erfaring og kompetencer ikke kun inden for instrumentering, men også drevteknologi og komplette proces- og automationsstyringer, der kan tilbydes af de certificerede, Siemens Solutions Partnere. Med egen serviceorganisation, der udfører årlige serviceeftersyn, giver dette problemløs drift på anlægget, hvilket gør Siemens til den ideelle samarbejdspartner.


Siemens kompetencer er inden for mange områder, bl.a. en specifik gruppe, der arbejder med waterbusiness. www.siemens.com/water Kom forbi vores stand for en snak om mulighederne på dit anlæg.

Sikkert arbejde i dybden og på vejen Sikkerhed i udgravninger og på vejen – Stenger og Fartbump.dk har løsningen til jer. NYHED: Gravekassen ”Eze Shoring” i glasfiber er ultralet, stærk, samles manuelt og beskytter mod sammenstyrtning, el-ulykker og reducerer faren for eksplosion. I våde udgravninger, hvor afstivning i træ mister styrke og bliver tungt og uhåndterbart, er denne nye løsning perfekt. Utrolig fleksibel til brug i fortove ved reparationer og stikledninger. Tag den med i bilen og brug den, hvor der ikke er plads til maskiner. Stenger afstivningskasse kan bruges med minigraver og sikrer hurtigt og let udgravningen. Afspærring og redskaber til løft af dæksler, fliser og materiel.

Mere kulstof på rådnetanken…? ….eller mindre kulstof på decentrale hårdt belastede anlæg? Står du med udfordringer i forhold til at producere mere energi, aflaste små renseanlæg og udnytte kulstoffet centralt? Eller trænger din efterpolering til en større renovering? Så kunne en Mecana filterløsning være en økonomisk attraktiv løsning på dit anlæg. TechRas Miljø er eneforhandler af det schweizisk producerede Mecana PCMF filterteknologi, som udmærker sig ved høj filtreringsgrad, lavt energiforbrug og simpel drift. Kom ind på TechRas årsmødestand og hør nærmere om mulighederne med Mecana filterteknologien sammen med vores øvrige separationsløsninger, som S::Select, EssDe, ACAT skruepresser, HAUS centrifuger mm.

Nye kvalitetsprodukter

Europas største producent af standardkraner. Tilbyder 4 års hovedgaranti og 2 års garanti på sliddele. Sydkystens Kranservice hjælper vores kunder med ny-montage, service- og reparation af løfteudstyr, så emner kan løftes og flyttes på en sikker og effektive måde. Vores kunder vælger os, fordi vi er altid til at få fat på. Vi er fleksible og finder altid løsninger. Vi råder over mange års erfaring og specialviden om kraner, taljer og løftegrej på tværs af fabrikater. Iblandt vores nuværende kunder findes i dag en række virksomheder inden for forsyningssektoren. Kom forbi vores stand til en uforpligtende snak om, hvordan en løsning fra ABUS kransystemer kan optimere drift og arbejdsprocesser i jeres virksomhed.

Vi står klar til en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig! Grøn & innovativ rottebekæmpelse Vi leverer innovative og strategiske løsninger til bekæmpelse af rotter og mus på overfladen og i kloakken. Vores nye kloakfælder, RatTrap og RatTrap Flex, bekæmper og spærrer af mod rotter i kloaksystemet. Vi er den eneste leverandør i verden, som kan levere kloakfælder, der kan benyttes i rørstørrelser op til Ø500. Kom forbi vores stand på STFs årsmøde d. 15. juni 2018 i Esbjerg, hvor vi vil demonstrere vores innovative kloakfælder RatTrap og RatTrap Flex, samt orientere jer om de muligheder, vi har inden for grøn bekæmpelse i kloakken og på overfladen.

Som nordens førende leverandør af VA-produkter og kloakstøbegods er vi naturligvis med på STF årsmøde. Ulefos er et nordisk selskab med salg og produktion af produkter til vand og spildevandssektoren.Nyheder • Fjern lugt uden kemi! Hør mere om vores nye agentur på hybridfiltre til Ulefos karme Ø315, Ø425 og Ø600 mm • Se vores nye karm med lige flanger og dertil hørende Ergo Odin dæksel • Aquosus – Fremtidens ventil Vi glæder os til at se dig på vores stand. Vidste du, at du kan se mange flere nyheder, information mm. på vores LinkedIn profil – søg UlefosDanmark og følg os gerne!

spildevand #2/18  61

Løft med sikkerhed – ABUS kransystemer.

Tjæreborg Industri, der i over 50 år har leveret til fjernvarmebranchen, leverer nu også kvalitetsprodukter til den øvrige forsyningssektor. En af topscorerne er de kundetilpassede brønddæksler, der leveres i aluminium, stål, støbejern og komposit samt i stort set alle belastningsklasser og størrelser op til 1200 x 1200 mm. Endnu en succes er de kromatiserede T-nøgler til bl.a. åbning og lukning af vandlåse og med mulighed for tilkøb af vores unikke adaptersystem. På hjemmesiden www.tji.dk findes oplysninger om hele vores produktprogram. Besøg vores stand og bliv klogere på alle vores kvalitetsprodukter til forsyningssektoren.


• Høj ydelse og lavt energiforbrug • Kapaciteter mellem 25-1700 kg TS

RDS Tromleafvander • Meget driisikker, minimum vedligehold

Sterapore MBR

Hollow Fibre filterteknik fra Mitsubishi - nu på det skandinaviske marked

HM Pumpevasker

62  spildevand #2/18

• Fleksibel vask af pumper og dele

Kig ind på årsmødet i Esbjerg +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk

Spar på ressourcerne - også naturens

Tænk klimatilpasning, når du fornyer dine rør Hos Aarsleff har vi gode erfaringer med at indtænke klimatilpasning, når vi foretager en rørfornyelse af underjordiske afløbssystemer for spilde- og regnvand.

forskellige dimensioner kan fornyes i én arbejdsgang. Vi kan på den måde forny adskillige hundrede meter ad gangen.

Renovering med No-Dig… Selve rørfornyelsen foretager vi typisk med opgravningsfrie metoder – de såkaldte No-Dig-metoder. En af metoderne, som vi selv har udviklet, er strømpeforing. Strømpen fremstiller vi på vores egen fabrik i Danmark efter specifikke mål og dimensioner. Vi fremstiller i alle længder, dimensioner og godstykkelser. Strømpen kan sammensyes, så ledningsstræk med

Aarsleff rørfornyer fra A til Z Hos Aarsleff påtager vi os store rørfornyelser – offentlige såvel som private – af for eksempel hovedledninger, stikledninger, tilslutninger mellem hoved- og stikledninger samt brønde.

www.aarsleffpipe.dk


Sulfid- og lattergassensorer til spildevand Unisense har udviklet to sensorer, som kan bruges til monitering i spildevand. Vi vil præsentere vores lattergassensor, som kan bruges til lattergaskoncentrationsmålinger direkte i spildevandet under kvælstoffjernelsen. Sensoren bruges til at reducere lattergasemissionen, som er en 300 gange kraftigere drivhusgas end CO2, og hermed reducerer renseanlæggets CO2 aftryk. Vi præsenterer også vores nye sulfidsensor, som kan måle sulfidkoncentrationer direkte i spildevandet i kloaknettet. Sensoren kan detektere sulfidproduktionen, når den opstår, hvorved der kan handles, når der er brug for det. Det betyder, at sulfidlugt og korrosionsproblemer kan reduceres betydeligt. Kom og besøg vores stand. www.unisense-environment.com

Find Verder Pumper og se og mærk forskellen mellem kvalitet, nyudvikling, baseret på bæredygtig produktion af alle former for pumper fra dosering af kemi til slamhåndtering. I år viser vi vores nye Verder Flex slangepumper samt Wangen Express Eksenter snekkepumper – der sikrer lang levetid, hurtig service, hurtig levering til en pris, der gerne må sammenlignes med andre kvalitetsprodukter.

– præcisionsarbejde under jorden VP Villy Poulsen A/S / VP No-Dig ApS Om det er renovering, udskiftning eller etablering af ledninger – så er VP foregangsmand i løsninger og metoder - Stramforing, Strømpeforing, overgangsprofil/stikrenovering, styrbar boring og pilotrørsboring – Vi går foran sammen med vores kunder, så der sikres den optimale

Vi kan læse om det i aviserne, og nogle af os har oplevet det på ubehageligt tæt hold: stigende havniveauer og ekstremvejr bliver mere og mere almindeligt og påvirker os alle. Uanset hvor på Jorden, vi bor, er disse forandringer noget vi skal vænne os til - og lære at håndtere. Hos Wapro har vi gjort det til vores opgave at beskytte mennesker og samfund mod oversvømmelser i afløbs- og drænvandsystemer. Gennem årene har Wapros produkter forhindret tusindvis af oversvømmelser. WWW.WAPRO.COM Kontakt Claus Eg Jørgensen på +45 30 151 513

WASYS præsenterer GEKKO, en nyudviklet datalogger med kommunikation enten via 4G modem eller Sigfox – IoT platform. GEKKO er designet i et robust industrielt design. GEKKO forsynes via 2 stk. lithium batterier eller ekstern spændingsforsyning 12-30V DC. GEKKO kommunikerer via standard MODBUS TCP/IP eller SMS-kommandoer. GEKKO kan leveres uden modem eller med 4G modem på eget print. Dermed kan kommunikation udskiftes til fremtidige kommunikationsformer uden at skifte hele dataloggeren. Endvidere vil GEKKO understøtte Sigfox IoTkommunikation. GEKKO er fleksibelt opbygget og leveres med 2 stk. analoge indgange 0/4-20mA samt 4 digitale indgange, hvor 2 af disse kan konfigureres som 0-10V indgange. GEKKO har også RS485 MODBUS kommunikation til eksterne enheder. Loggekapaciteten er på 16.000 målinger.

løsning og resultat. Mød os på vores stand og få en snak om, hvor vi kan hjælpe jer.

ÅRELANG ERFARING OG NYTÆNKNING ENGINEERED TO WORK

Spar unødig udkald og beskyt dine pumper Hvis du har fokus på optimering af driften og sparer på udgifterne, så har vi et par forslag til at gøre dette. Kig ind på vores stand, hvor vi præsenterer et udsnit af vores X-Rippere.

Mød Watergroup på årsmødet, hvor vi præsenterer velkendte løsninger til forbehandling og beluftning, som vi har årelang erfaring med at installere og idriftsætte. Eller hør om produkter fra vores leverandører, som giver løsninger, der er velkendte i udlandet, men endnu ikke er så afprøvede i Danmark, fx Soeby båndfilter eller DynaDisc skivefilter. Derudover præsenteres to produkter, der bruges uden for hegnet, nemlig vores Entec Odour filter, som effektivt fjerner svovlbrinte, samt vores overløbsrist fra Jacopa, CopaCyclone, som passer perfekt i overløbsbygværker og brønde. Den sørger for rent overløb ved at ristegods forbliver i spildevandsstrømmen, der sendes videre til renseanlægget. www.watergroup.dk

spildevand #2/18  63

Fokus på kvalitet, pris samt hurtig levering

HOLDING BACK THE FLOOD


Watersystems - Moderne renseløsninger Decentrale løsninger, containeranlæg, overfladevand, SRO – vi har løsningerne.

64  spildevand #2/18

Klimasikring med WINTEC produkter WINTEC præsenterer nyheder inden for klimasikring: - Mobil højvandssikring: Stabilt og hurtigt system til opbygning for højvands- og stormflodssikring. - AquaBlokk præfabrikerede sluser og pumpestationer: Med WINTECs sluse- og pumpesystem får man en skræddersyet løsning, som nemt nedsænkes og hurtigt kan tages i brug. - Dykpumper: Effektiv dykpumpe med stort flow og lav løftehøjde. Perfekt til brug ved højvandssituationer. - Produkter fra Estruagua: WINTEC er forhandler af produkter fra Estruagua. Mere info på www.wintec.dk og www.aquablokk.com

Komplet svovlbrintebekæmpelse Yara har det mest omfattende produktprogram samt tilstedeværelse på det skandinaviske marked. Tusinder af installationer i Danmark, Norge og Sverige leverer frisk luft med anlæg, som varierer i kapacitet fra 100 m3/h til 200.000 m3/h. Vi er jeres ekspert på lugtreduktionsløsninger, både med Nutriox-teknologien, men nu også med H2S filter løsninger baseret på UV/ozon/kulfilter teknologi. Yara tilbyder specialtilpassede løsninger, uanset om det er for at forbedre arbejdsmiljøet, forbedre forholdene for naboer eller for at reducere uønsket korrosion af kloakledninger og udstyr. Lad os håndtere dit lugtproblem, mens du fokuserer på at drive din forretning. www.yara.dk/h2s

Biogas analysatorer fra ZenZors A/S Digitalt kemiarkiv fra Würth Würth har de tidsbesparende koncepter. Sikkerhed Vi skaber overblik over kemiforbruget og sikrer den nødvendige dokumentation, korrekt håndtering og anvendelse af de rigtige værnemidler. Vi er totalleverandør på vejledning om sikkerhed på arbejdspladsen, levering af tekniske kemikalier og de rette tilhørende værnemidler. Würth Danmark tager hånd om sikkerheden på arbejdspladsen gennem det digitale kemiarkiv – besøg os på standen og hør mere om Safety at Work. Overblik Håndtering og overblik på smådele er ressourcekrævende og kræver system og overblik. Würth lagersystem integrerer indretning af lagerreoler og servicebiler med en unik løsning for værktøjer, forbrugsdele og maskiner

Reducer dit nødpumpelager til kun 2-3 Flygt Concertor pumper Vores Flygt Concertor pumpe er helt fleksibel mellem 2,1 KW til 7,4 KW. I kan selv indstille den til jeres behov, og med adapterer til alle kendte mærker, behøver I kun 2 eller 3 pumper (80, 100, 150mm) afhængig af jeres pumpepark. Besøg os på vores stand og hør mere!

ZenZors A/S er leverandør af gasalarm, gasdetektering, partikelmåling og gasanalyseløsninger til erhvervslivet og offentlige organisationer, såvel transportabelt som stationært. Med mange års erfaring med måle- og prøveopsamlingsudstyr til miljø, arbejdsmiljø og proces, tilbydes der kun løsninger, der er afprøvet og sikre. ZenZors internationale kontaktnetværk og kendskab til lokale forhold sikrer løsninger, der opfylder brugernes behov, ligesom lovgivningskrav og behov for evolution opfyldes. Find undslippende metan/penge fra biogasanlægget. Vi har udviklet langtidsholdbar H2S detektering til spildevandsbrønde. Kosteffektiv løsning til bestemmelse af biogaskvalitet. Ring 20477320 eller skriv til info@zenzors.com


Med digitale redskaber som droneoptagelser og 3D-scanning via mobiltelefonen kan forsyninger og renseanlæg få et opdateret og præcist billede af faciliteter og udstyr – hurtigt, nemt og kosteffektivt. Mød os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Læs mere på rambøll.dk/vand

VI ER 13.000 INGENIØRER, DESIGNERE OG RÅDGIVERE, DER SKABER BÆREDYGTIGE HELHEDSLØSNINGER INDEN FOR BYGGERI, TRANSPORT, MILJØ, VAND, ENERGI OG MANAGEMENT CONSULTING.

spildevand #2/18  65

DIT ANLÆG SER GODT UD HEROPPEFRA (OG ENDNU BEDRE I 3D)


Den der analyserobot, hvad koster den i vedligehold om året?

66  spildevand #2/18

Når de forskellige faglige netværk i Spildevandsteknisk Forening mødes, skorter det ikke på spørgsmål fra salen til de oplægsholdere, der vover sig ud i kunsten at præsentere ny viden for et nysgerrigt spildevandspublikum. Således heller ikke, da netværket rÅdnetanken holdt sin årlige temadag tirsdag den 6. marts 2018 i Næstved.

Tekst: Anne Møller Kristensen, Spildevand


I invitationen til årets faglige arrangement i den netværksgruppe, der kalder sig rÅdnetanken, kan man læse, at styregruppen bag programmet håber på en interessant og rigtig nørdet dag om rådnetanke, hvor de faglige indlæg giver anledning til diskussion og videndeling. Det må man sige, de cirka 60 fremmødte rådnetanksinteresserede godt kunne leve op til.

udkommer i august, kan du læse meget mere om analyserobotten, som er en lokal opfindelse og udspringer af behovet for at automatisere målearbejdet og derved spare produktionsomkostninger. Og til spørgsmålet om vedligehold lød det: - Den koster vel en 4-5 o-ringe om året, det er det!

Scenen var dog lidt uvant for spildevandsfolket, da NK Forsyning, der var vært for arrangementet, havde lånt naboens mødelokale til at huse de mange fremmødte. Det var hos Affald Plus, der har bygget et mindre auditorium i genbrugsmaterialer, herunder et stort forbrug af gamle gulvbrædder.

Lisbet Adrian fra DIN Forsyning var næste levende billede i programmet, og hun gjorde de fremmødte klogere på termofil kontra mesofil udrådning på Esbjerg Renseanlæg Vest. Et udrådningsforsøg med det formål at svare på spørgsmålet, om der er potentiale i at hæve driftstemperaturen i A-trinnet til 55°. Svaret på spørgsmål var kort og godt ”nej”, men at der formentligt er lidt at hente ved at hæve den til 44-45°. Forsøget, der gav viden om slammets omsætningshastigheder og gaspotentiale, skal bruges i det videre arbejde med den fremtidige anlægskonstellation og driftsstrategi, hvor målet er bedre ressourceudnyttelse og øget energiproduktion.

Første faglige indspark kom fra Søren Brønd fra EnviDan, der fortalte om laboratorieanalyser for gaspotentiale med fokus på måling af Bio Metan Potentialet (BMP) i slammet som den nemmeste metode. Udstyret, der er udviklet af svenske Bioprocess Control, består af inkubationsflasker opstillet i termocelle med omrøring, absorptionsenhed for CO2 samt flowmåleenhed.

Ny analyserobot Han blev efterfulgt af Flemming Hansen fra VERI, der kunne præsentere en ny analyserobot – en tørstofmåler til måling af høje slamkoncentrationer. Nyt hardware kunne deltagerne godt lide at høre om, og spørgsmål om renholdelse, udgifter til vedligehold og hvor høj tørstofprocent, robotten kan måle, regnede ved over oplægsholderen. I næste nummer af Spildevand, der

Et anderledes mødelokale bygget op af gamle gulv­bræd­ der fra Christiansborg. Foto: Anne Møller Kristensen

Næste punkt på dagsorden var EC-Power, der præsenterede et lille danskproduceret kraftvarmeanlæg, og efter den gennemgang fortale Jens Wett fra NK-Forsyning om egne erfaringer og betragtninger i forbindelse med overvejelser om et nyt energianlæg, herunder temaer som Cambi, pulp og PAH. Niels Simonsen fra Krüger sluttede den faglige del af dagen af med et overbliksbillede af alle de betragtninger – også økonomiske - der skal med i beslutningsfasen, når et biogasanlæg skal udbygges og optimeres. Hele dagen blev afsluttet med en rundvisning på Næstved Renseanlæg med fokus på slambehandling og energiproduktion.

Spændende rundvisning på Næstved Renseanlæg sluttede dagen. Foto: Susanne Brandt

spildevand #2/18  67

- Hvis gulvbrædder kunne tale, ville det måske være ganske spændende information, I kunne få ud af dem. De kommer nemlig fra Christiansborg, indledte Jens Wett fra NK-Forsyning dagen.

Termofil eller mesofil?


68  spildevand #2/18



 


O PT I M E RI N G AF RÅD NETANK E M E D R E C U P E RATIVE AFVAND ING På Ejby Mølle renseanlæg har recuperative afvanding været i drift siden juni 2017 med gode resultater. Tekst og fotos: Ib Pedersen, VandCenter Syd Optimering af processer og udstyr er en del af dagligdagen på Ejby Mølle renseanlæg og har været det i snart 110 år.

I mine snart 13 år på Ejby Mølle, er det kun 2016 og 2017, der har været lidt stille, da de fleste resurser er gået til kloaknettet, nu hvor Odense er ved at forvandle sig fra en stor by til en storby med letbane, som åbenbart ikke kan ligge over gamle kloakrør, så der skulle en større renovering til. Lige nu er vi i gang med at udskifte pumper og

Samtidig planlægges det at udskifte maskineudstyr og el-tavler i det 20 år gamle indløb, da det allerede er forældet og slidt op.

Rådnetankene på Ejby Mølle Der er 4 rådnetanke på anlægget, de to ældste er fra 1955, og de to andre er bygget i 1975. I årene 2002 til 2008 blev tankene renoveret, alle pumper, rør og elinstallationer blev skiftet. Der blev monteret nye omrøre af drafttube typen. Flowet i tankene blev vendt om, så der nu pumpes ind i bunden og tages ud i toppen. Årsagen var, at man i årevis

Forklaringstanke, gasbeholder og fakkel. Rådnetanke og kraftvarmeværk ses bagerst.

spildevand #2/18  69

Ifølge overleveringen fra Mogens Hansen, Kloakværksforvalter, som det hed i hans ansættelseskontrakt, var der kun et år uden byggeplads på Ejby Mølle, i hans næsten 25-årige virke.

renovere biofiltre fra 1955, men det er en helt anden historie.


havde haft problemer med skumning og flydeslam i tankene, hidtil havde løsningen været at åbne luger ind i tanken og så trække flydeslammet ud med håndskrabere til nogle åbne render på siden af tankene. Igennem årene var der kommet mere fokus på arbejdsmiljøet, og ATEX-direktivet var kommet, så løsningen med at trække flydeslam ud af tankene var tiden løbet fra.

70  spildevand #2/18

Tankene drives nu parallelt, mesofilt ved 37°c, der pumpes ca. 400 m³ slam ind i døgnet, 60% biologisk overskudsslam via forafvandingen og 40% primærslam fra forklaringstankene. I forklaringstankene bundfældes slammet med hjælp af jernsulfat og polymer, og op mod 70% af kulstoffet tages ud af spildevandet her. Ts er på 6 -7 %, når det pumpes ud. I forbindelse med energioptimering af anlægget er rådnetankene blevet hulmursisoleret, og der er monteret slam/slam varmevekslere. Det første gasmotoranlæg med opkobling til fjernvarmenettet i Odense blev etableret i 1985. Motorer og generatorer er blevet skiftet over flere etaper, så der nu er en installeret el-effekt på 1.720 kW. Der er installeret kondenserende røggaskølere på motorerne, så varmeeffekten er på 2.300 kW. Ved installationen af den nyeste gasmotor blev gasbehandlingen også udbygget med et kulfilter og opvarmning af gassen, så vandet kommer over dugpunktet, så det ikke udskilles i filteret og rørledninger.

Slamafvandingen Slamafvandingen på Ejby Mølle er bygget i 2010. Den er bygget op med 4 parallelle maskinlinjer med 4 stk. dekanter centrifuger med tilhørende fødepumpe og transportpumpe til forafvandet slam. Alle linjer er bygget, så de kan bruges til både for- og slutafvanding. Transporten af slutafvandet slam foregår med snegle fra dekanteren og til 4 lastvognstrailere. Trailerne står på vægte, styringen fylder dem en efter en. Når alle er fyldt, normalt søndag, stopper slutafvanderen og kører et skylleprogram, og så er den klar til opstart igen mandag. Normalt køres der kun slutafvandet slam til kompos­tering på hverdagene. Polymerudstyr er bygget op med mulighed for at bruge tør- eller vådpolymer. Der køres med tørpolymer til slutafvanding og vådpolymer til forafvanding/ recirkulering. Polymæren modtages med tankbil, både den tørre og den flydende. Denne løsning er valgt af hensyn til arbejdsmiljøet og ønsket om mindst muligt timeforbrug for operatøren på slamafvandingen. Det giver dog ikke den billigste indkøbspris på polymeren. For at opkoncentrere slammet i rådnetankene ønsker vi at recirkulere en delstrøm over forafvanderen.

Monopumpen med flowmåler og spadeventil udgør hele den ekstra maskininstallation for recuperative afvanding.

I praksis er maskinerne tunet ind, så der er 2 til forafvanding og 2 til slutafvanding. Det gav os mulighed for at bruge en transportpumpe med frekvensomformer fra den ene slutafvander til recirkuleringen, den maskinlinje kan så ikke bruges til forafvanding uden en mindre ombygning. En motorventil og de fleste elinstallationer kunne også genbruges. Der måtte indkøbes en ny flowmåler til registrering og styring af den recirkulerede mængde. Der skulle også indkøbes en ny tørstofmåler og den eksisterende på

En af de 4 GEA dekantere som oprindeligt er bygget så de alle kunne køres som forafvandere eller slut afvandre, efter behov.


og fjernet bøjninger på rørstrækninger. Samtidig er vi nået et driftstryk på indpumpningen på over 8 bar. Det stiller store krav til vedligeholdelse af pumper og de er mere sårbare for urenheder og tørre klumper. Det recirkulerede slam, ca. 50 m³/d, sammen med industrispildevandet, ca. 36 m³/d, har gjort at slammet er lettere at pumpe med.

Skematisk oversigt over afvanding og slamtilførslen til rådnetankene. De to trekanter er henholdsvis forafvander og slutafvander yderst til højre på tegningen.

PLC og indgangskort blev også genbrugt, det krævede så et nyt program og en tilføjelse i SRO-anlægget, det blev udført af vores egen programmør Carsten Steen. Totalt løb projektet op i 210.000 kr. inklusiv VCS timer. Da driften af anlægget har været stabil, og biogasproduktionen er øget mere end forventet, er udgifterne tilbagebetalt på ½ år.

Recuperative afvanding Recuperative afvanding af rådnetanksslam kan også beskrives som en recirkulering af tørstof. Det har været kendt og beskrevet siden 1960erne. I gennem tiderne er det lavet på mange forskellige måder. Der er udtaget flere patenter og nogle af dem er udløbet igen. Nogle patenter lever videre for eksempel sammen med membraner, slamkogere, flotationsanlæg eller skruepresser. Man kan også se det som en teknik til at fjerne væske fra en rådnetank, uden at fjerne tørstoffet som derved får længere opholdstiden i tanken, som så igen giver en bedre udrådning. Den simple udgave hvor man tager slam fra rådnetanken, køre det igennem en fortykker maskine og så bare pumper det tilbage igen, har ry for at være en løsning for overbelastede rådnetanksanlæg. Metoden har også ry for at være dyr og besværlig at arbejde med og med stor risiko for forstoppelser i systemet og i rådnetankene. Optimering af tørstofindholdet i slammet som pumpes på rådnetankene, er også en nærliggende måde at øge gasproduktion og udrådning. På et tidspunkt når de normale fødepumper en grænse, den er nået ved 7 – 8 % tørstof, selv om vi i de sidste år har udskiftet pumper

Videre arbejde med recuperative afvanding Proces konsulent ved Vand center syd, Søren Eriksen og SDU, Syd Dansk Universitet, arbejder videre med data fra driften af rådnetankene med recuperative afvanding for at optimere driften endnu mere. Vi er blevet anbefalet at køre maksimalt 25% af den normalt slut afvandede mængde tilbage via forafvanderen. For ikke at få problemer fra starten lagde vi os fast på 4 m3 h, det svare til et sted imellem 20 – 25%. En af de fremtidige øvelser går på at øge og måske variere den recirkulerede tørstofmængde. SDU har også planer om at udvikle en model til beregning af den optimale recirkulerede mængde og andre parametre. Ifølge teorien og hvad man har oplevet andre steder, skulle VS og tørstofglødetab i det udrådnede slam blive reduceret og der af følgende forbedrede afvandingsegenskaber for slutafvandingen. Denne virkning mangler vi også at få dokumenteret. Efter de første måneders drift, så vi et forøget TS-indhold i rådnetankene og vi havde problemer med at cirkulere slammet igennem varmevekslerene, pumperne blev overhalet og det ser efterfølgende ud som om at TS har stabiliseret sig på et lidt højere niveau, end der normalt har været, lige over 4%. Fra starten af dette projekt var vi meget usikre på udfaldet, så vi valgte at bruge færrest mulige resurser på det og genbruge så meget maskinudstyr som muligt. Planen var så at hvis det mislykkedes kunne vi let bygge slamafvandingen tilbage til det oprindelige design uden de store omkostninger. Planen er nu at vi fortsætter driften af det recuperative anlægget, får udarbejdet bedre dokumentation af effekterne og hvis det stadig ser lovende ud vil anlægget blive gjort permanent.

spildevand #2/18  71

det samlede rør for forafvandet slam blev flyttet, så hver forafvander nu har sin egen tørstofmåler tæt på maskinen, herved bliver dødtiden for målesignalet så kort som mulig. Signalet for tørstof bruger styringen til at justere vandspejlet i dekanteren ved drift som forafvandere. Samtidig har vi nu mulighed for at køre med to forafvandere parallelt.

Forbruget af polymer er også en omkostning som nogle steder beskrives som en stor økonomisk belastning for recuperative afvanding. Andre som har arbejdet med det i længere tid hævder at den mængde af polymer som er brugt til afvandingen, vil blive sparet i sidste ende ved slutafvandingen. På Ejby Mølle har vi ikke set et klart billede vedr. dette, da forbruget forsvinder i de sædvanlige variationer over året.


KO RT NY T

72  spildevand #2/18

N YE DR IFTSLEDERE I 20 17 Følgende har bestået den lovpligtige driftslederuddannelse for Spildevandsforsyningsanlæg 2017: – John Gravgaard, Aarhus Vand A/S – Ulrik Petersen, Ærø Vand A/S – Niels Overgaard Madsen, BIOFOS – Lynettefællesskabet A/S – Peter Hansen, BIOFOS – Lynettefællesskabet A/S – Finn Vejen Mathiasen, DIN Forsyning – Malene Kristensen, Kalundborg Forsyning A/S – Martin Pedersen, NK-Spildevand A/S – Jesper Knudsen, Odsherred Forsyningsservice A/S – René Henry Jørgensen, Vandmiljø Randers A/S – Benny Lindquist, TåRNBYFORSYNING Spildevand A/S – Klaus Andresen, Tønder Forsyning A/S – Henrik Schou Knudsen, Vejle Spildevand A/S – Ivan Jankovic Drejer, Energi Viborg Vand A/S

Nyt struvitanlæg i Aarhus Ambitionerne var tårnhøje og udfordringerne store, da det i 2016 blev besluttet af etablere et nyt teknisk anlæg på Marselisborg Renseanlæg i Aarhus: Anlægget skal forvandle gener til ressourcer – og det skal gøre udgifter til indtægter, lød den reelle udfordring.

4 gange så stort, som anlægget vi har i Åby – og det forventes at producere cirka den dobbelte mængde fosfor. Aarhus Vand A/S påregner en tilbagebetalingstid af denne millioninvestering på ca. 10 år, siger han.

Water A/S og Grundfos A/S. Stjernholm A/S er udpeget som producent og også som markedsføringsorganisation for dette nye anlæg, som forvandler et problem til en ressource – og samtidig sikrer en fremtidig indtægtskilde for renseanlægget.

Struvit-anlægget i Aarhus er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Vand, SUEZ

Kilde: Stjernholm A/S

Et godt 15 millioner kroner nyt Struvitanlæg står klar til opstart på Marselisborg Renseanlæg. Det er nu, at trylleordet ”struvit” skal vise sin betydning. Det handler om at mestre formlen, der ændrer en tung og dyr spildevandsproces til en miljømæssig gevinst. Og også giver ekstra klingende mønt i pengekassen hos Aarhus Vand. - Det bliver et anlæg, der hviler på de gode erfaringer fra drift af mindre anlæg i den seneste femårsperiode. Anlægget rummer principielt samme teknologi som vores anlæg i Åby, der blev idriftsat i 2013 og senere anlæg, men forskellen er, at der nu er skaleret op til meget større dimensioner og kapacitet, fortæller Projektleder Peter Balslev, Aarhus Vand A/S, der kalder det et ”generation-3” anlæg. Peter Balslev står inde for, at de stoffer, som normalt bliver betragtet som affaldsstoffer, nu udnyttes som værdifulde ressourcer i form af gødning/fosfor. - Nu står det klar til drift. Anlægget er godt

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus. Nu står et godt 15 millioner kroner nyt Struvit-anlæg klar til opstart.


Innovative membraner og biofilm skal gøre renseanlæg energieffektive

spildevand #2/18  73

VandCenter Syd gav den 24. april 2018 en smagsprøve på fremtidens bæredygtige spildevandsrensning på Ejby Mølle renseanlæg. Membrane Aerated Biofilm Reactor (MABR) er navnet på en ny, banebrydende teknologi, der i den biologiske renseproces væsentligt reducerer energiforbruget i forbindelse med beluftning. I dag foregår beluftning bl.a. ved hjælp af systemer, der kan være enormt ressourcekrævende – og som ikke formår at udnytte den tilførte ilt optimalt. I den nye metode tilføres - ved hjælp af diffusion gennem membraner – kun den ilt, der er behov for i rensningen – og ilten fordeles i hele biomassen. Det er første gang, at denne løsning afprøves i praksis i fuld skala – og tilmed med deltagelse af begge ledende leverandører. Hidtil er det i mindre skala og primært fra forskning, man har erfaringer med MABR, der har et stort potentiale ift. energioptimering og effektivisering på renseanlæg. Projektet er planlagt til at blive testet på Ejby Mølle de næste to år og gennemføres i samarbejde med Aarhus Vand, CH2M (Jacobs), SUEZ Water Technologies & Solutions og OxyMem. Den nye teknologi afprøves i beholdere som disse, hvor membraner belufter spildevandet. Kilde: VandCenter Syd

SAMVIRKE SÆTTER FOKUS PÅ DANSKERNES TOILETVANER Danskerne har mere end svært ved at finde ud af, hvilke 3 ting der hører til i toilettet. Kloaksystemet og miljøet kæmper med vores dårlige vaner og kalder på en ny toiletadfærd. Sådan indleder Samvirke i april 2018 en artikel om de udfordringer, det skaber for landets spildevandselskaber, når danskerne bruger toilettet som skraldespand og smider alt fra vådservietter til barbermaskiner ud i kummen. Skrald, som tilstopper pumperne og koster penge og skaber dårlige betingelser for arbejdsmiljøet på renseanlæggene. I Spildevandsteknisk Forening er vi glade for, at et udbredt medie som Samvirke har sat fokus på problemet, og vi vil kæmpe videre for yderligere information til danskerne om de konsekvenser, det har for vores branche, at toilettet bliver brugt til meget andet end lort, pis og papir. /red.


74  spildevand #2/18

KONTRAKLAPPER · LEJDERE DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

Regulering a and fv

Gerhard Christensen Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33


Decentralt renseanlæg tager både regn- og spildevand Renovering og centralisering af kloaksystemer i det åbne land repræsenterer en stor udgift for de danske forsyninger. Erfaringer viser imidlertid, at en centraliseringsløsning ofte kan udfordres, og at der kan være rigtig mange penge at spare. Tekst og foto: Karen D. Hansen, Kilian Water ApS for flere af her i Kalundborg Kommune. Prisloftet medfører en ny virkelighed for spildevandsforsyninger - vi har simpelthen ikke råd til at fortsætte med de meget investeringstunge løsninger. KALFOR er desuden nødt til at tænke alternativt, fordi vi har en så geografisk udstrakt kommune, der stiller særlige fordringer til løsningerne i det åbne land. Jeg mener generelt, at der er rigtigt meget at hente ved at optimere på de eksisterende decentrale anlæg.

Et fleksibelt anlæg Anlægget i Tjørnelunde, bestående af 2 x beplantede filteranlæg á hver 288 m2, modtager i dag spildevand fra fællessystemets 36 lokale husstande. Anlæggets store fleksibilitet imødekommer LAR løsninger. Hvis regnvandet frakobles, vil der være kapacitet til at rense spildevand fra et langt større antal husstande, eller man vil kunne spare på energien og reducere driftsudgifterne til beluftningen i anlægget.

Sikker driftsøkonomi For KALFOR var det naturligvis vigtigt med sikkerhed og ro om de løbende driftsudgifter. Derfor indgik man en aftale med leverandørerne om en garantiordning for anlæg-

I næste udgave af Spildevand vil Kilian Water ApS følge op med en artikel omkring 4. generation af beplantede filteranlæg kaldet iMETland. Dette anlæg adskiller sig fra de nuværende beplantede filteranlæg ved at være et nulenergianlæg med en størrelse på kun 0,4 m2 pr. PE. Anlægget er et testanlæg og er ét ud af kun fire iMETland anlæg i verden. Kilian Water ApS har bygget anlægget, som ligger i Ørby ved Haderslev. Anlægget modtager spildevand fra Ørby by samt sommerhusområdet ved Ørby Strand. Anlægget ejes af Ørby Spildevandslaug. Den 23. august 2018 holdes der åbent hus ved anlægget, hvor interesserede professionelle, kan få et indblik i den seneste beplantet filter-teknologi. get, i kombination med en serviceaftale om drift og vedligehold. - Det er robuste og lavteknologiske anlæg med veldokumenteret renseevne, og som også anvendes i stort omfang i udlandet. Derfor er Kilian Water ApS i stand til at garantere for anlæggets funktion, udtaler Réne Kilian, ejer og leder af Kilian Water ApS og fortsætter: - Energiforbruget i anlægget er samtidig lavt, og det betyder, at den samlede driftsøkonomi ser rigtigt fornuftig ud. Levetiden af beplantede filteranlæg skønnes at være op til 50 år, og der er mulighed for nemt at regenerere filtermaterialet for ophobningen af organisk materiale, der hovedsageligt sker i den allerøverste del af filteret.

Gamle rodzoneanlæg kan også udnyttes

Beplantet filteranlæg i Tjørnelunde modtager i dag spildevand fra 36 husstande.

Det beplantede filter har flere gode muligheder for indpasning i eksisterende forhold. En oplagt mulighed er en opgradering af de gamle rodzoneanlæg. Mange af disse klarer i sig selv ikke længere rensekrave-

spildevand #2/18  75

At bygge på det eksisterende, når man renoverer kloaksystemer i det åbne land, kan minimere omkostningerne betragteligt. Dette er Kalundborg Forsynings (KALFOR) erfaring fra deres pilotprojekt, som blev anlagt i landsbyen Tjørnelunde, og som nu kører på fjerde år. Tjørnelunde var tilkoblet et udtjent fælleskloak-anlæg i form af et biologisk sandfilter. Man gik i gang med at undersøge mulighederne for at få udført separatkloakering, da regnvandet fra de 8,7 hektar ikke umiddelbart kunne håndteres lokalt. Spildevandet skulle sendes til det centrale renseanlæg med mange km trykledning. En anlægsinvestering, der viste sig at ligge på omkring 7,5 mio. kr. Man efterlyste derfor alternativer, der kunne håndtere både regn- og spildevand. Kilian Water ApS viste sig at have løsningen i form af et beplantet filteranlæg, og projektet blev en realitet. Anlægget kunne laves for bare 2,5 mio. kr., da den eksisterende fælleskloak-ledning var i god stand, og man tilmed kunne udnytte den eksisterende buffertank samt pumpestationer. Preben Thisgård, Teamleder hos KALFOR, fortæller at anlægget fuldt ud har levet op til forventningerne. - Det er den slags løsninger, vi har brug

Fjerde generation beplantet filteranlæg


76  spildevand #2/18

ne. De har dog alligevel en god kapacitet i forhold til at skabe denitrifikation. Derfor, hvis man etablerer et beplantet filter til at fjerne ammonium og serieforbinder dette med rodzoneanlægget, fås en god rensning af total-N. Dette er kendt som en VF-HF (Vertical-Flow-Horizontal-Flow) løsning inden for ”constructed wetlands”, som er en fællesbetegnelse for alle anlæg, der bygger på et beplantet filter-princip. Rodzoneanlægget kan alternativt indgå som et forsinkelsesbassin som første trin og dermed spare eventuel etablering af buffertank. Det kan være nødvendigt i tilfælde, hvor der er en meget svingende belastning, som f.eks. ved en campingplads, sommerrestaurant, m.m. - Genbrug og sparsommelighed er en god gammeldags dyd, der har fået en revival gennem det mere moderne udtryk ”Cirkulær Økonomi”. Hvis man skærer ind til benet, er en decentral løsning, der udnytter restlevetiden i eksisterende strukturer, udtryk for netop dette; man skåner miljøet ved at udnytte ressourcerne fuldt ud- og sparer penge på det, pointerer René Kilian.

Å BE

Renseresultater, anlæg i Tjørnelunde N-NH4 (mg/l)

COD (mg/l)

SS (mg/l)

pH

2 (mg/l)

75 (mg/l)

30 (mg/l)

6,5-8,5

2014, gennemsnit

0,02

17,9

1,9

8,4

2015, gennemsnit

0,26

19,1

1,0

8,3

2016, gennemsnit

0,45

15,3

1,5

8,3

2017, gennemsnit

0,05

16,8

4,19

8,3

Krav

Kilde: KALFOR, afløbskontrol

Beplantet filteranlæg - renseprincip Det beplantede filter renser meget effektivt for ammonium og organisk stof, da designet sikrer en maksimal beluftning. Såfremt der er krav om fosforrensning, kan der tilkobles en fosforbrønd med fældningsudstyr, eller det rensede vand kan nedsives i en faskine. Sidstnævnte løsning er mest økonomisk. Nedsivningen kan klares på et lille areal, da det organiske stof er fjernet. Miljømæssigt er der færre restriktioner i forhold til nedsivningen, da det er dokumenteret, at et beplantet filter renser effektivt for patogene bakterier og miljøfremmede stoffer.

S U H NT

Vi er nu blevet hurtigere & bedre... - OG DÉT VIL VI VISE DIG!

Vi er flyttet ind i vores nye faciliteter på Lanciavej 3 - 7100 Vejle og det vil vi rigtig gerne fejre med vores kunder & samarbejdspartnere

31. MAJ 2018 MELLEM KL. 9.30-14.00 Vi håber meget at du & dine kollegaer vil kigge forbi...

PROGRAM 09:30 – 10:00 Velkomst og rundstykker & kaffe 10:00 – 12:00 Seminarer 10:00 – 14:00 Løbende rundvisning 11:00 – 14:00 Vi byder på lidt fra grillen, fadøl & vand

SEMINARER 10:00 – 10:30 pH neutraliseringscase v. Carsten Nielsen & Henrik Davidsen 10:45 – 11:15 Leveringsprogram til energisektoren v. Jesper Nielsen & Henrik Pedersen 11:30 – 12:00 Klimatilpasningsløsninger v. Christian Anker

www.g-s.dk


©Alan Rasmussen, Nr. Vium Mejeri

Sammen med Jacobsen & Blindkilde A/S opfører EnviDan Danmarks største cirkulære procestank på Arla Foods renseanlæg i Videbæk. Samtidig med opførelsen af den nye procestank udvides klaringstanksfunktionen med en ekstra klaringstank, og det hele styres med avanceret online måleudstyr, som holder styr på koncentrationerne i tankene og tilløb med ammonium-/nitratsensorer og TOC-analysatorer. Vil du også fremtidssikre dit anlæg, så står vi klar til at give et kvalificeret bud på en skræddersyet, gennemtænkt og fremtidssikret løsning til dit anlæg. Læs mere på www.envidan.dk

spildevand #2/18  77

Danmarks største cirkulære procestank


Med tungen lige i munden:

78  spildevand #2/18

Industridagen 2018 bød både på NMR-teknologi, aerobe granuler, anaerob rensning og arbejdsmiljø Det er med at have styr på de tekniske termer, når man deltager i Industridagen, der er den årligt tilbagevendende temadag i STFs netværk for ansatte på de danske industrianlæg. Der er dog også plads til blødere indlæg - denne gang om samarbejdsprojekter og arbejdsmiljø. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen Torsdag den 15. marts 2018 mødtes 63 industrirenseanlægs-interesserede i Kolding til årets temadag i industrinetværket under Spildevandsteknisk Forening. Dagen var spækket med faglige indlæg, og der var god mulighed for at få fyldt ny viden på spildevandshjernecellerne. Indlæggene bød på temaer som:

• Nuclear Magnetic Resonance (NMR) teknologi i teori og praksis - ny måde at måle en lang række parametre. Om måleren Tveskæg. Ole Jensen, NanoNord A/S. • Aerobe granuler - en teknologi, der forbedrer slamegenskaberne. Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S. • Skagen Circle - symbiosesamarbejde mellem industri-


• •

Mellem de mange faglige input er der altid lagt pauser ind, som deltagerne udnytter til at snakke med kolleger på tværs af industrianlæggene, ligesom god forplejning på Trinity Hotel og Konferencecenter altid er i højsædet. Du kan finde alle oplægsholdernes præsentationer på stf.dk.

spildevand #2/18  79

virksomheder og forsyningsvirksomhed om cirkulær økonomi, erhvervsudvikling og beskyttelse af forsyningens renseanlæg mod overbelastning. René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S. Anaerobe forbehandlingsteknologier. Heidi Gade Andersen, Krüger A/S. Partnerskab til håndtering og udnyttelse af biomasse/ slam - ny stor satsning på bioenergi i Kalundborg. Idé, forsøg, organisation. Kasper Kjellberg, Novozymes. Arbejdsmiljø - hvad betyder adfærd og omtanke kontra regler og systemer i bestræbelserne på at nedbringe ulykkestallet i branchegruppen vand, kloak og affald? Finn Mollerup, VandCenter Syd A/S. Arbejdsmiljø - hvordan forbedrer vi arbejdsmiljøet i en ulykkestung branche? Om arbejdsmiljøprojektet under Spildevandsteknisk Forening. Dennis Lyng, Orbicon A/S.


F E DT B JE RGE BEK ÆMPES MED DE N NY E ST E PU MPETEK NOLO GI Fedtbjerge forårsager begrænsninger i flowet og problemer med tilstopninger i byers kloaksystemer, og bortskaffelsen betyder enormt stor arbejdskraft og store omkostninger. En korrekt udvalgt pumpeteknologi er af afgørende betydning for bekæmpelsen af fedt, olie og smørelse. Tekst og foto: Watson-Marlow Fluid Technology Group

80  spildevand #2/18

Det er svært at undgå det stigende antal overskrifter om ”fedtbjerge”, der tilstopper kloakker i de store byer rundt omkring i verden. For at illustrere problemets omfang blev der i september 2017 under gaderne i Whitechapel i det østlige London fundet et fedtbjerg, der var 250 meter langt og vejede over 140 tons. Fedtbjerget blokerede 80 % af flowet i kloakken. Selvom der blev arbejdet på problemet syv dage om ugen, tog det to måneder at nedbryde og fjerne fedtbjerget. Man kender i øjeblikket til yderligere 10 fedtbjerge på samme størrelse i London og hundredvis af mindre fedtbjerge rundt omkring i England.

Succes i Paris Sidste år besøgte Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) et af Frankrigs største vandselskaber, da der var problemer med de eksisterende pumper på et af rensningsanlæggene. Selskabet havde oplevet store problemer med tilbagesug af flydende fedt fra to tanke med rotationslobepumper, som var forbundet til et knuseværk.

Pumperne stoppede til, fordi fedtet blev blandet med en stor koncentration af affald. Det er typisk for rensningsanlæg, at spildevandet i anlægget først leveres til rensningsbassinet, hvor fedt udskilles ved hjælp af luftimpulser, inden det sendes videre til sorteringanlæg. I dette tilfælde blokerede fedt sammen med affald som vådservietter rotationslobepumperne, og i nogle tilfælde var systemet fuldstændig tilstoppet. Situationen var så alvorlig, at der var risiko for, at spildevandet ville løbe over og ned i Seinen, som løb i nærheden. Én mulighed var at leje en lastbil til bortskaffelse af spildevand, så bassinet kunne drænes. Prisen var dog omkring €4000 plus omkostninger til reparationer af pumpen og/eller knuseværket, som fandt sted nærmest månedligt, så denne mulighed var ikke økonomisk holdbar på lang sigt. I stedet begyndte organisationen at overveje alternative løsninger, og efter af have drøftet sagen med WMFTG, indledte de et prøveforsøg med Bredel pumpen.

To Bredel pumper overfører i dag flydende fedt fra rensebassinet til sorteringsanlægget uden problemer.

Efter en vellykket prøveperiode bestilte de to selvansugende Bredel 65 pumper til at erstatte rotationslobepumperne og knuseværket. I dag er pumperne i fuld gang med at overføre flydende fedt fra rensebassinet til sorteringsanlægget med et flow på 7 m3/t, en hastighed på 17,5 rpm og et tryk på 10 bar. Der har ikke været nogen problemer i de 12 måneder siden installationen. Endvidere er der ikke længere omkostninger til lastbiler til bortskaffelse af affald eller til reparationer af pumper/knuseværk, hvilket udgør en væsentlig besparelse.

Ødelæg, og fjern Der findes forskellige måder at fjerne et fedtbjerg på, men den mest almindelige metode er at slå det i stykker med højtryksslanger og suge resterne op med transporttankvogne. Det er selvfølgelig yderst vigtigt, at man finder frem til den rette pumpe til håndtering af fedtholdige stoffer belæsset med forskellige faste stoffer.


HØJEFFEKTIV TEKNOLOGI

Den effektive løsning til pumpning af høj-viskose medier over afstande helt op til 1000 m – let og ubesværet, endog ved lavt tryk.  Pumper medier med 20-40 % tørstof  Energieffektiv håndtering af pumpeopgaven  Lave investerings – og driftsomkostninger

SMART CONVEYING TECHNOLOGY

Intelligent teknologi med tidsbesparende vedligehold og kortest nedetid. Afmontering af rørsystemet er unødvendigt både ved inspektion samt ved udskiftning af Smart Stator, Smart Rotor og Smart Seal Housing.  Reducerede levetidsomkostninger  Lavt energiforbrug  Justerbar stator forlænger serviceinterval

SEEPEX Nordic A/S | info.nordic@seepex.com | www.seepex.com

Besøg os på STF Årsmøde 2018 og se mere!

spildevand #2/18  81

SMART AIR INJECTION


82  spildevand #2/18

Gammelt skærmbillede

Picca ISA 101 skærmbillede

Prioritering, kontrol og overblik Picca ISA 101 SCADA / HMI design

LIND JENSEN SPILDEVAND

picca.dk

Orig1nalen

Din garanti for en Orig1nal BREDT PROGRAM AF MELLEMOMRØRERE - 0,75-5,5 KW STOR VIRKNINGSGRAD OG LAVT ENERGIFORBRUG DEN IDEELE LØSNING HVIS DEN GAMLE OMRØRER SKAL UDSKIFTES 100% BEHOVSTILPASSEDE LØSNINGER PROPELOMDREJNINGER: 115-178 RPM VELEGNET TIL TANKE OG BASSINER MED SMÅ/REDUCEREDE VANDDYBDER

Ring og få en snak med: Torben Nielsen Salgskonsulent Tlf.: 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk www: ljm.dk

MØD OS PÅ STF’S ÅRSMØDE D. 15 JUNI I ESBJERG.

Kig forbi vores stand og oplev vores orig1nale servicevogn og bliv opdateret på det nyeste udstyr og service vi kan tilbyde til jeres rensningsanlæg.


NAVN EN Y T Paw Christensen er pr. 1. marts 2018 ansat som ingeniør i vand-afdelingen på Swecos kontor i Glostrup. Paw er 42 år og nyuddannet diplomingeniør fra DTU inden for byggeri og infrastruktur med speciale i afløb. Herudover har han en bachelor i erhvervssprog, engelsk og italiensk. Paw skal arbejde med planlægnings- og anlægsprojekter inden for afløb og skybrud.

Camilla Grymer Stanic er ansat som tilbudsprojektleder i Krügers afdeling Design & Build i Søborg. Camilla er uddannet Diplomingeniør, Byg, i 2001 fra Horsens. Camillas arbejdsopgaver er at være projektleder på udarbejdelse af nye tilbud primært inden for større totalentrepriser. Camilla kommer fra en lignende stilling hos FLSmidth.

Martin Vilhelmsen er pr. 1. april 2018 ansat som projektdirektør i Water & Energy afdelingen på Swecos kontor i Glostrup. Martin er 47 år, uddannet cand.polyt. og får ansvaret for at udvikle den 70 mand store afdeling inden for projektledelse. Herudover fungerer Martin som projektdirektør på store projekter i Danmark og udlandet samt som kundeansvarlig for udvalgte kunder. Martin indgår således også i afdelingens chefgruppe i Glostrup. Martin kommer fra en stilling som senior projektchef hos Rambøll, hvor han bl.a. var projektleder på større anlægsprojekter samt en del af afdelingsledelsen i Rambøll.

Johannes Engelsby Hansen er ansat som Contract Manager i Krügers afdeling Design & Build i Søborg. Johannes har en uddannelse som Diplomingeniør, Byg. Johannes’ arbejdsopgaver er at varetage contract management primært inden for komplekse og strategisk vigtige områder. Johannes kommer fra lignende stillinger hos Babcock og Wilcox Vølund samt FLSmidth. Rikke Dawids er den 1. februar 2018 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Rikke er uddannet Akademiingeniør, Svagstrøm i 1994. Rikkes første arbejdsopgave er PLC programmering på et MUDP projekt, og efterfølgende vil det være PLC programmering på renseanlæg og afløbssystemer. Rikke har senest været selvstændig og har i flere år været ansat hos Siemens. Lasse Nielsen er pr. 1. april 2018 ansat som ingeniørassistent i Water & Energy afdelingen på Swecos kontor i Sønderborg. Lasse er 33 år, uddannet teknisk designer og har 10 års erfaring fra arkitekt- og ingeniørbranchen. Hos Sweco skal Lasse arbejde med kloaksanerings- og klimatilpasningsprojekter, herunder udføre beregninger og udarbejde tegningsdokumentation af regn- og spildevandssystemer samt bassiner. Lasse kommer fra en stilling hos Ingeniørgruppen A/S i Vejen, hvor han bl.a. arbejdede med tilsvarende opgaver.

Benjamin Holm blev pr. 1. november 2017 fastansat som ingeniør i Water & Energy afdelingen på Swecos kontor i Glostrup. Benjamin er 26 år og uddannet ingeniør med speciale i miljøteknologi fra DTU. Siden 2015 har Benjamin været ansat som studentermedhjælper i Sweco, hvor han bl.a. arbejdede med vandafledning som en del af et master plan projekt i Bangladesh. I forbindelse med projektet var Benjamin udstationeret 6 måneder i byen Chittagong. I dag arbejder Benjamin med klimatilpasnings- og skybrudsprojekter, hvor han bl.a. udfører hydrauliske modelberegninger og GIS analyser samt asset management og risikoanalyser i forbindelse med klimasikring. Camilla Dahl Pedersen er blevet ansat som salgskoordinator hos Dannozzle per 1/3. Camillas primære arbejdsopgaver er vedrørende salgskoordinering og markedsføring for Dannozzles danske og norske afdeling. Camilla har en professionsbachelor i Export & Technology Management ved University College Nordjylland og har været I praktik hos Dannozzle i 5 måneder, hvor hun efterfølgende blev ansat som studiemedhjælper og derefter fuldtidsansat. Camilla skal fortsætte med at have fokus på kunder og markedsudvikling samt koordinere samarbejdet mellem afdelingerne.

spildevand #2/18  83

Anders Kirkegaard er den 1. januar 2018 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Anders har en uddannelse som Diplomingeniør, maskin, fra DTU i 2008. Anders’ arbejdsopgaver er af maskinteknisk karakter inden for primært renseanlæg og afløbssystemer. Anders kommer fra en lignende stilling hos NOV Flexibles.


Dorthe Graversen er udnævnt til Salgs- og servicechef for gasdetekteringafdelingen i Dansk Brandteknik a.s. Dorthe tiltrådte i virksomheden i 2009 og får nu ansvaret for aktiviteterne i hele landet inden for gasdetektering, herunder samarbejdet med producenten: Crowcon.

84  spildevand #2/18

Theis B. Garmund er udnævnt til Teknisk Chef indenfor gasdetektering og avancerede el- og styringsanlæg i Dansk Brand­ teknik a.s. Theis tiltrådte i virksomheden i 2007 og supporterer hele den landsdækkende service-afdeling.

Martin Skov er udnævnt til cheftekniker inden for gasdetektering, hvor kunder overalt i landet vil nyde godt af Martins kompetencer og rådgivning. Martin tiltrådte i Dansk Brandteknik medio 2017 og har siden været igennem et intensivt træningsforløb, bl.a. hos Crowcon i England.

Kristian Søllner er pr. 16. april startet i Envidans afdeling i Kastrup som projektingeniør. Kristian er uddannet maskiningeniør i 2015 og tidligere uddannet klejnsmed. Kristian brænder for udvikling, design og produktion af maskin- og procesudstyr, og interesser sig meget for grøn omstilling og bæredygtigt design.

Jakob Overgaard Larsen er pr. 1. maj startet i Envidans afdeling i Aalborg som seniorprojektleder. Jakob skal med sin mangeårige erfaring fra rådgiverbranchen, specielt inden for miljøområdet og herunder forurening i relation til jord og grundvand, være med til at styrke Aalborgkontoret inden for anlægsområdet. Jakob kommer fra en stilling hos Sweco.

Poul Kiærulf er pr. 3. april startet i Envidans afdeling i Kastrup som projektingeniør og har de seneste 17 år arbejdet med service og drift inden for spildevand. Poul er uddannet maskinmester og kommer fra en stilling hos Krüger.

Thomas Grønkjær er pr. 1. maj ansat som projektingeniør på EnviDans kontor i Silkeborg. Thomas er uddannet MSc. Miljøteknologi fra DTU i 2014, og har skrevet speciale med titlen ”Geografisk optimering af moniteringsstrategier for overvågning af vandforsyningsnetværk". Thomas kommer fra en stilling som urban hydraulikker ved HOFOR, og skal med sine stærke GIS- og databasemæssige kompetencer løse en række planlægningsopgaver for EnviDans kunder. Christian Palludan er ansat som analyse-servicetekniker pr. 1/5-2018 hos Gustaf Fagerberg A/S. Christian vil dække “Sjælland og øer” med udgangspunkt fra vores hovedkontor i Brøndby. Tidligere har Christian arbejdet hos Holtec Solutions A/S og Brdr. Strecker som kørende og rejsende servicetekniker. Christian er uddannet elektriker og bor i Kastrup.

Projektleder ved Vandmiljø Randers går på pension: Jørgen Rasmussen, 63 år, går efter 19 år i spildevandsbranchen den 1. juni på pension. Jørgen har de sidste 3 år været projektleder på separatkloakeringer i Vandmiljø Randers’ forsyningsområde. Forinden har Jørgen været ansat hos Skive Kommune og Nørhald Kommune og kan derfor se tilbage på separatkloakeringer, trykledninger, pumpestationer og bassiner i de tre kommuner. Pensionisttilværelsen ser Jørgen frem til og i særdeleshed den ekstra tid til familien.

Ny adm. direktør i DIN Forsyning A/S DIN Forsyning har ansat Christian Udby Olesen som ny adm. direktør. Han tiltræder den 1. august 2018. Siden årsskiftet har DIN Forsyning søgt en ny adm. direktør, da den tidligere direktør Jesper Frost Rasmussen tiltrådte posten som borgmester i Esbjerg Kommune d. 1. januar 2018. Christian Udby Olesen kommer med en solid erfaring fra forsyningsbranchen, hvor han siden 2009 har været adm. direktør i forsyningsselskabet Arwos A/S. Desuden har han erfaring fra stillinger i kommunalt regi og i Grontmij Carl Bro, en af Europas største rådgivende ingeniørvirksomheder. Christian har også været medlem af Dansk Vand- og Spildevandsforenings (DANVA) forretningsudvalg i perioden 20122016.


TRYKSATTE SPILDEVANDSSYSTEMER! Liqflow tilbyder, som de eneste i Danmark, højtryks centrifugale grinder pumper til tryksatte spildevandssystemer.  Optimal hydraulisk design af det tryksatte system  Ingen svovlbrinte problemer  Lavere anlægsudgifter  Ingen dyre mellem-pumpestationer  Mindre vedligeholdelse  Lavere driftsudgifter

Mød os på STF Årsmøde i Esbjerg den 15 juni

OGP & OGT Højtryks grinder pumper  Løftehøjde op til 80 mVs  Centrifugal grinder pumper  Leveres også som udskiftningspumpe for excentersnekke grinder pumper

NYHEDER PÅ STF ÅRSMØDE 2018 Chopper pumper

Liqflow

Pumps and systems

Højt ydende grinder pumper

Liqflow A/S Kringelhusvej 15

Tlf.:

46 93 52 00

7100 Vejle

Mobil:

28 78 12 26

www.liqflow.dk

E-mail: info@liqflow.dk

spildevand #2/18  85

 Flow op til 1,8 l/s


NISSEN energi teknik er en af landets førende leverandører af gasmotoranlæg til det energiproducerende rensningsanlæg

86  spildevand #2/18

NISSEN energi teknik er repræsentant for MAN gasmotorer i Danmark og leverer gasmotorer i størrelserne 37 – 530 kW, og vi vælger altid ”the best MAN for the job”. MAN gasmotorer kendetegnes ved høj effektivitet og et robust design, der er skabt til drift 24 timer i døgnet – alle ugens dage. Solide gasmotorer med markedets laveste vedligeholdelsesomkostninger og en serviceorganisation, der står til rådighed 24 timer i døgnet. Vi leverer komplette løsninger til energiproduktion; gasmotoranlæg, gasbrændere, kedelanlæg, styretavler, gasrensning, installation – opstart, service og vedligehold.

www.nissenenergiteknik.dk


P R ODUKT N Y T

Niveaumåling Tech Instrumentering

Allweiler Optiflow:

Allweiler har netop udviklet en helt ny måde at tænke Excentersnekkepumper og vedligehold på. Optiflow er det nye navn fra Allweiler, som lancerer den nye snekkepumpetype, som lover op til 85% sparet reparationstid. Med udgangspunkt i Allweilers traditionelle pumpedesign er pumpehuset modificeret med 2 adgangsdæksler samt en patenteret konisk mellemflange, som gør det muligt at skifte stator og rotor og akseltætning på få minutter, mens pumpen stadig sidder i rørinstallationen. Den nye pumpe fra Allweiler genbruger alle de kritiske dele, som man normalt kender fra Allweilers pumpeprogram, det vil sige stator, rotor og akseltætning er stadig de samme dele som hidtil. Innovation og udgangspunkt i det kendte gør det billigt og enkelt for vores kunder at skifte til den nye teknologi. Som en del af kampagnen tilbyder Copen­hagen Pump og Allweiler markedet mulighed for at teste konceptet. Pumpen præsenteres på spildevandsteknisk årsmøde samt lokalt, hvor der er interesse for at se og mærke produktet. Se hvordan pumpen virker på www.copenhagenpump.com. Det er genialt.

S ITHE C HOPPER PU MPER SITHE ”Chopper” pumpen er resultatet af flere års udvikling og innovativt design og er en serie af dykkede ”Chopper” pumper, designet til at findele faste stoffer i ekstremt udfordrende spildevands applikationer. SITHE ”Chopper” pumpen er Liqflows løsning til meget krævende spildevandsapplikationer. Et af de største problemer, forsyningerne står over for i spildevandsindustrien, er tilstopning af pumper og rørledninger. SITHE ”Chopper” pumper forhindrer tilstopning, med en unik og innovativ patenteret chopper teknologi, der findeler selv de mest besværlige partikler, før spildevandet ledes gennem pumpen. SITHE chopper pumper giver stor værdi for vore kunder, herunder overlegen reducering af partikelstørrelserne i spildevandet, høj driftssikkerhed, nem service og lave livscyklus omkostninger. SITHE leverer denne værdi til kunderne i form af det innovative åbent center kniv design, nemt udskiftelige varmebehandlede knive, plug-n-play kabel, væske afkølet motor, lettilgængelige akseltætninger og lejer, og stor løftebøjle. Kontakt Liqflow på tlf. 46935200 eller info@liqflow.dk for nærmere oplysninger.

spildevand #2/18  87

Nyt patent sikrer 85% sparet reparationstid

Nyhed: Tech Instrumentering har overtaget forhandlingen af det amerikanske Magnetrol. Magnetrol laver udstyr til niveaumåling og flowkontrol på et højt niveau. Magnetrols niveaumålingsprodukter er baseret på radarteknologi. Med Magnetrol udbygger Tech Instrumentering sit i forvejen brede program inden for niveaumåling. www.magnetrol-international.com Yderligere info: kontakt Thomas Gisselmann, 40700793 eller e-mail: Tg@tech.dk


Kruger

Kosteffektiv fjernelse af medicinrester i spildevand

88  spildevand #2/18

WATER TECHNOLOGIES •

Procesviden – driftsoptimering og problemløsning

Teknologier til rensning af overløbsvand og spildevand

Avanceret online styring til renseanlæg

Teknologier til det energiproducerende renseanlæg

Genvinding af fosfor fra spildevand

Mød os til STFs Årsmøde og hør om vores MBBR teknologi til rensning af højpotente lægemiddel­ stoffer i spildevand.

Læs mere på www.kruger.dk Resourcing the world

På vej mod et CO2 neutralt renseanlæg: Måling, betydning og regulering af lattergas (N2O)

Hvad er lattergas? Hvordan dannes lattergas? Hvordan måler vi lattergas? Hvilken betydning har lattergas frigivelse for det samlede CO2 udslip på et renseanlæg? Hvordan kan vi nedbringe lattergas frigivelsen? Tag på efteruddannelseskursus torsdag den 30. august 2018 og lær mere: http://www.env.dtu.dk/uddannelse/efteruddannelse


LEVER A ND Ø R E R

Ny kollega? Har du fået en ny kollega, der skal arbejde med spildevand? Så send endelig foto plus tre-fire linjer om vedkommende til red@stf.dk

Nye produkter? www.pipelife.dk - Størst i Norden og førende i Europa - info@pipelife.dk

Vi tilbyder den bedste landsdækkende service af spildevandsanlæg, både akut og som vedligehold. Industrivej 12 | 6630 Rødding | Tlf. 2764 0442 | kkj@kkjservice.dk

Send foto og cirka 150 ord om det nye produkt til red@stf.dk, så kommer det med i næste nummer.

spildevand #2/18  89

vand er aldrig spildt service

Vidste du, at du som leverandør til spildevandsbranchen har mulighed for at få bragt dine produktnyheder i Spildevand ganske gratis? Eneste krav er medlemskab af Spildevandsteknisk Forening.


Planlagte aktivi­teter i 2018-19 Årsmøde:  15. juni 2018 ved DIN Forsyning Planlægning af Døgnkursus:  23. august 2018 i Kolding Døgnkursus:  2.-3. november 2018

Artikler modtages med glæde 90  spildevand #2/18

Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Forenings medlemsblad. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spilde­vands­branchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknolo­gier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk.

Spildevand – deadline og udgivelser 2018 Handling

Dato

Tekst-deadline nr. 1 - 2018

29. januar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2018

19. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2018

16. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2018

30. april

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2018

25. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2018

2. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2018

17. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2018

1. oktober

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2018

12. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2018

26. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

Bemærkninger

Af hensyn til Årsmøde 15. juni uge 24

Af hensyn til Døgnkursus 2.-3. november


Vi forstår, hvorfor hurtig levering og enkelhed i vores tid er af den største betydning.

HURTIG + VARIG Du får holdbare instrumenter i høj kvalitet til din applikation.

spildevand #2/18  91

Plug-and-play flowmåleren til måling i utilities Picomag Pålidelig og enkel • Samtidig måling af flow og temperatur • Fleksibel integration i alle fieldbussystemer via IO-Link • Opstart og betjening via Bluetooth og SmartBlue App

Pris/stk i DKK 1 til 3 4 til 10 11 til 35

Picomag Enhedsmodel Picomag DN 15(½"): 0,4 til 25 l/min

3500,– 3150,– 2870,–

Picomag DN 20 (¾"): 0,75 til 50 l/min 4021,– 3619,– 3297,– Picomag DN 25 (1"): 1,2 til 100 l/min

4692,– 4223,– 3847,–

Picomag DN 50 (2"): 5 til 750 l/min

5962,– 5365,– 4889,–

Endress+Hauser A/S Salgs -og leveringsbetingelser er gældende.

Komplet produkt information: www.e-direct.endress.com/picomag

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg

Tlf.: 70 131 132 Fax: 70 132 133 E-mail: salg@dk.endress.com

DKK 2870,– 11–35 stk.


ENGINEERED TO WORK

SMP Magasinpost ID-NR.: 42793

Vogelsang X-Ripper:

Simpel vedligeholdelse, lavt energioptag

• Robust teknologi til pålidelig beskyttelse mod tilstopning i pumpestationer, rørsystemer, kanaler osv. • Effektiv beskyttelse af pumper og system­ komponenter mod tilstopning, blokeringer og skader • Kan leveres som, dykkede, tørt opstillede, til rørtilslutning og kanal med guide­system. • Patenteret knivrotor aksel. Skåret i 1 stykke, ingen mellem skiver, lejer på lange udgaver. • Særdeles fordelagtig pris på ny, når din eksisterende macerator af andet fabrikat skal renoveres vil det ofte kunne svare sig at købe en Vogelsang X­Ripper i stedet for at renovere

Industriparken 2, DK-6880 Tarm, Tlf. +45 9737 2777, info@vogelsang-as.dk