Spildevand #1 2017

Page 1

Stormflod: Sådan gik det i Køge Bugt Ny metode til flowmåling i pumpestationer Håndbog om KOD færdig

spildevand

Usædvanligt årsmøde forude

#1

Marts 2017


“Vi leverer gennemtestede systemer, solide løsninger og et stærkt partnerskab!”

SPIDER – EXTENDED I/O Til markedets mest innovative pumpestyring er der udviklet et udvidelsesmodul der giver mulighed for flere digitale- og analoge indgange. Dermed kan SPIDER nu anvendes i endnu flere applikationer. Status aflæses på topprintet for perfekt overblik ved idriftsættelse og test. Udvid til avanceret 1- eller 2 pumpestyring med SPIDER I/O.

spildevand #1/17

ANSÆTTELSE AF SOFTWAREPROGRAMMØR

2

I ACOWA, er der pr. 1. februar 2017 ansat Jakob Aron Hvitnov som Softwareprogrammør. Jakob kommer med en solid erfaring indenfor IT-software og programmering og vil bl.a. have ansvaret for SPIDER-WEB softwaren. Med ansættelsen af Jakob styrker vi endnu engang vores kompetencer indenfor udvikling og sætter endnu mere fart på udviklingen af nye produkter i 2017.

NYHED INDLØBSFLOWBEREGNING I SPIDER er der udviklet en ny funktion til beregning af kontinuerligt tilløbsflow i spildevands pumpestationer. Tilløbs flowmålingen er udviklet som en integreret funktion i SPIDER pumpestyringen og giver driftspersonel et godt værktøj i jagten på uvedkommende vand. SPIDER kan styre pumper samtidig med at denne funktion er aktiv.

GRATIS SPIDER KURSUS D. 4. MAJ 2017 og 7. SEPTEMBER 2017

“Innovation og funktionalitet - Made in Denmark”

ACOWA - EN DEL AF WASYS A/S WASYS A/S har tilknyttet sit eget udviklingsfirma, ACOWA. Heri foregår alt udvikling og produktion af nye produkter og funktioner. ACOWA er placeret på Samsø og alt udvikling foregår i Danmark med input fra kunder og

stf_1_17_v4.indd 1

20-02-2017 11:30:10


Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen, formand Sønderlystvej 26, 9830 Tårs

LEDER

SEKRETARIAT: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk REDAKTION: Anne Møller Kristensen, redaktør Redaktionelt stof til: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendig­ vis udtryk for foreningens holdning. Indholdet kan citeres med tydelig kildeangivelse. Se i øvrigt ophavsretsloven. BESTYRELSEN: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

BESTYRELSESSUPPLEANTER: Pernille Lyngsie Pedersen,   Vandrens - Stigsnæs Industripark Ivan Vølund,   VandCenter Syd Revisorer: Svend Erik Lilleøre,  Tønder Ole Dissing,   Bornholms Energi og Forsyning A/S Revisor-suppleant: Martin Thau,   Randers Spildevand A/S TEKST-DEADLINE: 18. april 2017 Stof til bladet sendes direkte til redaktionen. ANNONCE-DEADLINE: 1. maj 2017 Annoncemateriale sendes til: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk KONTROLLERET AF:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.670 i perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN: 2446-1369 (trykt) ISSN: 2446-1377 (online) ANNONCETEGNING HOS: Hornslet Bogtrykkeri, Tlf. 7070 1208 Tingvej 36, 8543 Hornslet spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk PRODUKTION/TRYK: Hornslet Bogtrykkeri FORSIDEFOTO: Forhøjet vandstand i Køge Bugt under stomfloden den 4. januar 2017. Foto: KLAR Forsyning A/S

Af Jens Jørgen Ploumann Vesthimmerlands Vand A/S

spildevand #1/17  3

BESTYRELSESMEDLEMMER: Karin Refsgaard,   Blue Kolding A/S Jens Jørgen Ploumann,   Vesthimmerlands Vand A/S René Hansen,   Frederikshavn Forsyning A/S Lars Erik Hansen,   Faxe Forsyning A/S Jan Jørgensen,   SK Forsyning Vibeke Plesner,   Naturstyrelsen (observatør)

Globaliseringen er over os, og ifølge pressen bliver vi overrendt af andre nationaliteter, som vil lære af vores miljømæssige løsninger. Man kalder det miljøsafari. Vi kan som nation være stolte af at have fået sådant et prædikat på os. Derfor skal vi så måske passe på ikke at blive en nation af rygklappere, som hele tiden mener, at vi har nok i os selv. Det kan nogle gange være en temmelig stor udfordring at få vores politikere og ledere gjort forståeligt, at det at rejse ud og se andre løsninger ikke er ensbetydende med selskabsrejser og drukture. Vi skal som ledere have mod til at lade folk udvikle sig og ikke være bange for at lade folk tage ud og lære af andre. Jeg mærker fra mange, at de næsten ikke tør invitere os ud på rejser, hvor vi kan få set andres løsninger og drøftet deres og vores erfaringer af angst for at blive beskyldt for bestikkelse. Husk, at en god leder er ikke ”bare” den, der siger nej, men er den, som opfordrer medarbejderne til at udvikle sig og komme med nye ideer. En, som tør at sige ja, og stole på sine medarbejdere. Når alt kommer til alt, så er det jo altid medarbejderen, som først kommer i skudlinjen, når en rejse har været uden mening. Vi bør have større tillid til hinandens interesser og hjælpe til med at være lyttende og interesserede i, hvad dem, som rejser ud, har med tilbage. I stedet for med det samme at gå ud fra, at det bare er en selskabsrejse, som ingen har noget ud af. Vi ved alle godt, der har forekommet rejser til udlandet, som ikke burde have fundet sted. Dem, som jeg har hørt om, har altid forekommet på et væsentligt højere niveau end vores branche kan formå at løfte sig op på. Mine kollegaer har altid været fagidioter, som kun har formået at sidde alt for længe oppe og drøfte faglige opgaver og løsninger. Det der med, at vi skulle have førertrøjen på i alt, hvad der har med spildevand at gøre, er vist nok en gammel skrøne, der engang var sand. I dag er det os, der bør tage ud på spildevandssafari og lære. Der er andre end os, som har gode løsninger. Trenden i dag er også, at vi helst skal rykke sammen i store fælles byggerier, hvor vi helst skal møde ind samme sted hver dag og derved skabe synergieffekt. Det er ikke altid lige nemt at forstå, når alligevel meget af arbejdet skal udføres langt derfra. Vores nye moderne kommunikationsformer syntes ellers at give mulighed for sidde længere fra hinanden og stadigvæk være nærværende. Det, som jeg hørte, da jeg startede engang for lang tid siden, var ”lige nu centraliserer vi, men om nogen tid bliver det smart igen at decentralisere”. Sådan har det åbenbart altid været. Så derfor tøv lige en gang med de store planer og spørg jer selv: er vi nu er helt sikre på de løsninger, vi bliver fortalt? Måske vi nogle gange skal spørge, om 2 + 2 virkelig giver 5, fordi det står i et regneark. Især når vi kan se, at det logisk set lige netop her ikke burde være tilfældet! Det er så nemt at købe for stort ind og derefter opdage, at mindre kunne have været lige så godt.


4

spildevand #1/17

I ND HOLD

10

FLERE RESSOURCER, EN TIDLIG INDSATS OG LIDT HELD VAR AFGØRENDE Det blev en hektisk start på året for KLAR Forsyning, da de tirsdag den 3. januar fik mistanken om, at der var noget i gære. Deres bagvagt, der holder øje med data fra DMI, kunne se, at der var risiko for en kommende stormflod, der kunne betyde forhøjet vandstand i Køge Bugt.

30

16

NY METODE: KONTINUERLIG FLOW­ MÅLING I PUMPESTATIONER Wasys A/S har udviklet en metode til måling af kontinuerligt tilløbsflow til pumpestationer. Du kan læse om metoden og de mange fordele her.

PORTRÆT: JEG KUNNE GODT BLIVE HER FOR EVIGT Sådan lyder det fra Casper Koch Nordow om arbejdspladsen Provas i Haderslev.


I ND HOLD

22

Spildevandsteknisk Forenings årsmøde forløber i år over to dage – torsdag den 8. juni og fredag den 9. juni 2017. Billund er vært for årsmødet og årsmødeudstillingen foregår på Grindsted Renseanlæg, som også rummer Billund BioRefinery.

KOD PÅ RENSEANLÆG: ER DET NU EN GOD IDÉ? Håndbog om KOD på renseanlæg er nu færdig. Den beskriver alle retningslinjer for modtagelse og håndtering af KOD på kommunale rense­ anlæg og indeholder en specifik business case fra Slagelse renseanlæg.

4

Ny sensorteknologi på vej:   Projekt vil fjerne svovlbrinte og beskytte kloaknettet

6

Renset kølervæske fjerner kvælstof fra spildevandet

8

Stormflod: Flere ressourcer, en tidlig indsats   og lidt held var afgørende

10

Nyt analyseværktøj hjlp forsyninger og kommuner   under stormflod

14

Ny metode: Kontinuerlig flowmåling i pumpestationer

16

BlueKolding hædret for Danmarks Bedste Udbud

21

KOD på renseanlæg: Er det nu en god idé?

22

Fotokonkurrence: Årets Spildevandsfoto 2016

27

Portræt: Jeg kunne godt blive her for evigt

30

Slamflokkens Døgn 2017 i Hillerød

32

STFs årsmødeudstilling 2017: I år to dage med udstilling

34

Indstilling til Vandmiljøprisen 2016

37

Online-DNA-analyser skal holde styr på bakterier   i renseanlæg

39

KORT NYT

42

Fortælling fra Zambia:   Oplæring i ’’ny’’ teknologi – højtryksspuling af kloakker

45

Fusioner: To nye navne offentliggjort

48

DIN Forsyning: Fuld fusion en realitet

49

Nyeste radar-teknologi hos VandCenter Syd

50

I Hørsholm forhindrer ny sluseløsning oversvømmelser

52

Valgt på løsning og dokumenteret erfaring

53

Fremtidens klimaløsninger opfindes i Thyborøn

54

Omkostningseffektiv og miljøvenlig H2S bekæmpelse

57

Årets gang i Midtjysk Spildevandsforening:   Døgnkursus og udflugt

58

LEVERANDØRER 61 NAVNENYT 63 PRODUKTNYT 65 Planlagte aktiviteter i 2017

66

Deadlines og udgivelser 2017

66

spildevand #1/17  5

34

ÅRSMØDE OG UDSTILLING I ÅR OVER TO DAGE

Leder


Ny sensorteknologi på vej:

Projekt vil fjerne svovlbrinte og beskytte kloaknettet Vandsektorens udviklings- og demonstrationsprogram, VUDP, har støttet et nyt projekt, som skal fremtidssikre kloaknettet mod tæring og reducere lugtgener fra kloakkerne. Projektet er et samarbejde mellem forsyningsselskaberne Hedensted Spildevand og Vejle Spildevand, Aalborg Universitet, rådgivervirksomheden DHI samt firmaerne Bollerup-Jensen A/S og Unisense A/S.

6

spildevand #1/17

Tekst og fotos: Unisense A/S, DHI, Bollerup-Jensen A/S, AAU, Vejle og Hedensted Spildevand A/S

Ny svovlbrintesensor fra Unisense. Sensoren testes i projektet og har den unikke egenskab, at den kan måle den opløste svovlbrinte direkte i det rå spildevand i kloakkerne.

De giftige svovlbrinte gasser dannes af bakterier som lever i kloakkerne. Svovlbrinte giver lugtgener, udgør en arbejdsrisici for de folk, som arbejder i kloakkerne, og er med til at tære beton og reducere kloaknettets levetid. Med centralisering af spildevandsbehandling skal spildevandet pumpes over længere afstande, og dermed vokser spildevandets opholdstider i kloaknettet. Hvis der ikke tages forholdsregler, vil der forventes en stigning af svovlbrinte i kloakkerne og dermed en øgning af de gener, som dette medfører.

Billedet viser to klodser, som er støbt af mørtel. Den til venstre (nr. 12) er ubehandlet, og den til højre (nr. 13) er behandlet med Bollerup Jensens imprægneringsvæske. Begge klodser har været nedsænket i stærkt syre (34% HCl) i 10 min. og er blevet vasket og tørret, før billedet er taget.

Hvad er svovlbrinte? Svovlbrinte eller brintsulfid (H2S) er en giftig gas, som lugter af rådne æg. Den dannes blandt andet af nogle typer af bakterier, når de nedbryder organisk stof under iltfattige betingelser. Høje koncentrationer af svovlbrinte kan opstå i dårlig ventileret rum, som for eksempel i kloakkerne eller i lastrum med fisk under forrådnelse. De høje koncentrationer lammer lugtesansen og kan føre til kloakgasforgiftning, som er karakteriseret ved irritation af luftveje, lammelse af vejrtrækning, bevidstløshed og evt. død. Svovl­brinte­gassen kan omdannes til syre i kloakkerne og er dermed med til at nedbryde betonledningerne i kloaknettet.

Unik sensorteknologi på vej

Eksportmulighed

I dag kontrolleres svovlbrinte i langt de fleste tilfælde med kemikalier. I det VUDPstøttede projekt udvikles og testes en ny og unik sensorteknologi til at lave realtidsmålinger af svovlbrinte opløst i spildevandet. Realtidsmålinger vil i projektet blive anvendt til at forbedre modeller til forudsigelsen af svovlbrinteproblemer i kloakker og til optimering af kemiforbruget. Samtidig testes en miljøvenlig og økonomisk korrosionsbeskyttelse af beton ved behandling med silikatforbindelser (vandglas). Udover at beskytte betonen mod syre, vil behandlingen ændre betonens overflade og dermed betingelserne for biofilmvækst i kloakkerne. En optimering af kemikalietilsætningen og en forlængelse af kloaknettets levetid giver forsyningsselskaberne muligheden for en mere bæredygtig håndtering af svovlbrinteproblemerne i kloakkerne og lavere omkostninger. - Jeg ser store muligheder i projektet. Når vi lykkes med de planlagte ting i projektet, vil vi kunne få en bedre drift af kemistationer og samlet set en billigere løsning. Og udover dette også et langt bedre arbejdsmiljø, da der vil være mindre af den giftige gas i vores system. Den helt store gevinst bliver dog den forlængede levetid på vores installationer og rørsystem, hvilket i mange tilfælde kan betyde op til 10-30 års længere levetid, siger driftschef Ulrik Folkmann fra Hedensted Spildevand A/S, som også fungerer som leder af projektet.

Det estimeres, at korrosion og tæring i spildevandsnetværk koster omkring 35 mia. DKK årligt på verdensplan. Der er således et stort økonomisk incitament til at investere i nye løsninger, som kan forlænge kloaksystemets levetid. Svovlbrinteproblemerne er generelt større ved højere temperaturer, og de deltagende firmaer ser derfor store eksportmuligheder for de løsninger som testes i projektet. Det samlede budget for projektet er 2.183.000 kr. Heraf støtter VUDP projektet med 1.489.000. Projektet løber fra januar 2017 og to år frem.

Eksempel på kloakbrønd, der er udsat for svovlbrinterelateret betonkorrosion.


Hos DANOVA® er kunden altid i centrum. Foråret er på vej, så book dit måleprogram nu. Det er slet ikke så dyrt, som du tror. Lad DANOVA® opsætte, drive og levere målere og online data til dit næste måleprogram, med måleudstyr af højeste nøjagtighed og kvalitet. Måleprogrammer helt ned til 1 uges varighed.

Online Flow – Niveau -og Regnmåling, med eller uden D•Eye kamera

spildevand #1/17  7

Gennemgang af ønskede målesteder

Nedtagning /flytning af målere

Kunden i centrum Kontinuerlig drift og data

Opsætning af målere

Levering af online data, med MÅLTE værdier

KVALITET BETALER SIG !

DANOVA ®

l

MØLLEBAKKEVEJ 155 DK-4243 RUDE

I

TLF +45 6614 9323

I

INFO@DANOVA

I

DANOVA.DK


Renset kølervæske fjerner kvælstof fra spildevandet Renset kølervæske sparer Horsens Vand A/S for mange penge, når spildevandet skal renses for kvælstof. Det sker gennem et fast samarbejde med Avista Oil i Horsens.

8

spildevand #1/17

Tekst: Horsens Vand A/S For at fjerne kvælstof fra spildevandet er det nødvendigt at tilsætte kulstof, og hos Horsens Vand A/S er der tale om relativt store mængder. I runde tal skal der være syv gange så meget kulstof som kvælstof for at sætte den biologiske rensning i gang, forklarer projektleder Mille Hjorth Schausen. Derfor indledte Horsens Vand A/S for et års tid siden et samarbejde med Avista Oil i Horsens. Denne virksomhed er mest kendt for at rense spildolie og forvandle det til brugbart genbrugsolie, men de renser også kølervæske fra fx autoværksteder landet over. Og det er interessant for Horsens Vand A/S. - Den vigtigste ingrediens i kølervæske er glykol, som indeholder meget kulstof. Derfor kan vi bruge det som tilsætning til spildevandet, og den rensede kølervæske skal bare fragtes nogle få hundrede meter fra Endelavevej og om til vores anlæg på Alrøvej. Vi undgår altså en masse transport, siger Mille Hjorth Schausen, der understreger, at den rensede kølervæske er fuldt forsvarlig at bruge. - På mange måder minder dette restprodukt meget om ren alkohol, som vi tidligere købte ved spritfabrikkerne i Aalborg. Det er næsten lige så effektivt som den rene alkohol, men det koster kun ca. 12 pct. af, hvad vi tidligere betalte for alkoholen, siger hun. Tidligere har Horsens Vand A/S også brugt melasse,

som er et affaldsprodukt fra produktionen af majs­ olie, til at fjerne kvælstof. Men det var knapt så effektivt – bl.a. fordi melassen er meget temperaturfølsom og kunne være svært at pumpe med i koldt vejr – og derfor opstod ideen om at bruge renset kølervæske. - Vi bruger ikke lige meget af den rensede kølervæske året rundt. Om sommeren er det ikke nødvendigt at tilsætte kulstof på grund af temperaturen, men resten af året gør vi det – faktisk op mod 1400 liter om dagen, siger Mille Hjorth Schausen. Mængden af kvælstof i spildevandet i Horsens er relativt højt, især på grund af meget industrispildevand. Også derfor er hun glad for, at Horsens Vand A/S nu har fundet det, der ligner en permanent løsning. - En vigtig parameter er selvfølgelig, at spildevandet bliver ordentligt renset, inden det ender i fjorden – og her viser alle vores målinger, at rensningen fungerer helt, som den skal, siger Mille Hjorth Schausen. Dermed sparer samarbejdet ikke bare Horsens Vand A/S – og dermed forbrugerne – for penge. Det bidrager også til et bedre miljø. - Vi tager ansvar for hele processen, og for os er miljøbevidsthed også et spørgsmål om at genbruge ressourcer og gøre det effektivt. Samarbejdet med Avista Oil er en miljømæssig god løsning på konkurrencedygtige vilkår, siger Mille Hjorth Schausen.

Doseringsanlægget, hvorfra den rensede kølervæske fordeles til den biologiske rensning.

Foto: Lars Reese


kom i mål med særbidraget spildevand #1/17  9

Vi beregner det endelige særbidrag for de enkelte virksomheder på baggrund af de faktuelle driftsdata og leverer en kostægte opgørelse på basis af en elektronisk belastningsopgørelse for det enkelte renseanlæg i forsyningen, som får tilledt særlig forurenet spildevand. Vi udarbejder den dokumentation, der kræves, og leverer: • Indtastning af nøgletal/data i Naturstyrelsens vejledning til opgørelse af særbidrag, herunder: » Opsætning af samlet rapport til beregning af særbidrag (kr./kg). » Konsekvensberegning for de enkelte virksomheder (kr./år). En korrekt beregning af særbidrag er til gavn for såvel forsyning som kommune og industrien, og det er nu, vi skal i gang. Kontakt Claus Kobberø på 27 15 37 90 eller clk@envidan.dk

www.envidan.dk


10  spildevand #1/17

STORMFLOD:

Flere ressourcer, en tidlig indsats og lidt held var afgørende Det blev en hektisk start på året for KLAR Forsyning, da de tirsdag den 3. januar fik mistanken om, at der var noget i gære. Deres bagvagt, der holder øje med data fra DMI, kunne se, at der var risiko for en kommende stormflod, der kunne betyde forhøjet vandstand i Køge Bugt. Tekst: Sara Elsvor, KLAR Forsyning A/S

Prognosen viste sig at holde stik, og KLAR Forsyning skulle bruge de næste 48 timer på først at forberede sig og derefter at komme bedst muligt igennem hvad, der betegnes som en 100-års hændelse.

Tiden var afgørende Vagtordningen, der betyder, at KLAR Forsy­ning altid har en medarbejder til blandt andet at holde øje med data fra DMI, betød, at KLAR Forsyning kunne gå i gang med forberedelserne allerede inden, at DMI udkom med et officielt varsel om stormflod. - Allerede tirsdag først på eftermiddagen var vi klar over situationen, og det betød meget, at vi kunne gå tidligt i gang med at forberede os. Der er ingen tvivl om, at det var afgørende for, hvordan vi kom igennem hændelsen, fortæller Line Wilchen Hollesen, der er adm. direktør i KLAR Forsyning. Ellebækken, der løber ud i Køge Å. Her er der lagt sække ud.


spildevand #1/17  11

Stormflodshændelsen set ved Revlen, hvor KLAR Forsyning har hovedsæde.

Også kommunerne var tidligt i gang med forberedelserne, og KLAR Forsyning fik hurtigt taget kontakt til dem og fik et samarbejde op at køre. Køge Kommune, hvor situationen var mest alvorlig, nedsatte en beredskabsgruppe, som KLAR Forsyning indgik i. Gruppen udpegede særligt udsatte områder og lavede planer for, hvilke tiltag, der skulle sættes i værk. På baggrund af kommunens oversvømmelseskort, målinger fra den lagune, der ligger ud til Køge Bugt, som KLAR Forsyning lå inde med, samt KLAR Forsynings simuleringsværktøj SCALGO Live blev det besluttet, hvilke udløb og overløb på afløbssystemerne, der skulle lukkes. - Vi lukkede udløb og overløb, og i samarbejde med kommunen og beredskabet blev vandløbet Snogebækken lukket og overpumpet over

Københavnsvej, fortæller Line Wilchen Hollesen. I Stevns, Solrød og Greve kommuner var situationen mindre kritisk, så her havde kommunerne ikke nedsat et decideret beredskab, men KLAR Forsyning havde løbende kontakt til kommunerne og bidrog med beregninger og fysiske inspektioner. SCALGO Live blev også brugt i forberedelserne i Solrød og Greve kommuner, hvor KLAR Forsyning kunne bruge simuleringsværktøjet til at generere oversvømmelsespolygoner for forskellige havniveauer, som kommunen arbejdede videre med i deres egne GISprogrammer.

Anlæggene blev gjort klar Udover samarbejdet med kommunerne havde KLAR Forsyning samtidig en opgave i at forberede deres egne anlæg på hændelsen.


For ikke at ødelægge de biologiske processer i renseanlæggene, holdt KLAR Forsyning nøje øje med saltkoncentrationen i alle de anlæg, hvor de har SRO. - Vi kunne under forløbet konstatere, at vi fik meget høje koncentrationer af saltvand ind i vores renseanlæg i Rødvig. Vi aftalte derfor med Stevns Kommune, at vi foretog en aflastning efter den mekaniske rensning, siger Line Wilchen Hollesen.

12  spildevand #1/17

Havnelevrenden i Rødvig i Stevn, hvor vandet ikke kunne løbe ud i havet på grund af den høje vandstand.

På Solrød Renseanlæg og også på Køge Egnens Renseanlæg var der risiko for, at det ikke ville være muligt at komme af med det rensede spildevand, da begge anlæg graviterer ud gennem en havledning. Vurderingen for begge afløb var, at der kunne opstå problemer med afledningen ved en vandstand over 1,2 meter i Køge Bugt. Derfor gjaldt det om at belaste systemerne mindst muligt. - På vores hjemmeside og via pressen opfordrede vi blandt andet i Køge i samarbejde med Køge Kommune borgerne om at spare mest muligt på vandet. Det havde altså en virkning, og vi kunne efterfølgende se, at der var et fald i vandforbruget op til og under hændelsen på 10 procent, fortæller Line Wilchen Hollesen. Samtidig gjorde KLAR Forsyning deres anlæg klar i

døgnet op til hændelsen ved at lave justeringer, der gjorde det muligt at tage så meget vand ind som muligt. I timerne op til hændelsen begyndte KLAR Forsyning at holde vand tilbage i afløbssystemerne ved at justere på pumperne ude i kloakoplandet.

Godt igennem hændelsen Line Wilchen Hollesen understreger, at der også var en vis portion held med i spillet. - Vi var meget heldige, at vi havde god tid til at forberede os. Samtidig hverken blæste, regnede eller sneede det op til og under forløbet. Det havde stor betydning for hele forløbet. Så var der trods alt mindre vand til at belaste systemerne, siger Line Wilchen Hollesen, der er tilfreds med, hvordan KLAR Forsyning kom igennem forløbet. - Jeg synes, at det gik rigtig godt. Vi begyndte forberedelserne i god tid, vi var gode til hurtigt at få hentet de rigtige ressourcer ind og få udpeget og uddelt opgaverne. Vi vurderede hele tiden på vores materiel og vores mandskab, og her kunne vi rigtig mærke fordelene ved fusionen. Der er ingen tvivl om, at vi er blevet en stærkere virksomhed efter fusionen, både når det gælder personale og materiel, siger Line Wilchen Hollesen.

Københavnsvej i Køge. Her fik Køge Kommune og bered­ skabet sat en overpumpning op, der kunne lede vandet over Københavnsvej.

Dansk Overpumpning i gang med at lave overpumpningen over Københavnsvej.


EN PUMPESTYRING ER IKKE BARE... EN PUMPESTYRING Sørg for at din næste pumpestyring har disse funktioner

KO N T

RO

OR

L

D Forskudt startniveau Normalt startniveau

Tidsbestemt og programmérbar døgn-/dybdetømning

Programmérbare logiske funktioner

Tilbagestyring

FRQ FRQ

Nedpumpning startes

Adaptiv energioptimering

Med MJK Connect RTU serien får du alt det en moderne drift kræver. En Connect styring øger din kapacitet og sænker dine drifts- og

mjk.dk 45 56 06 56

Regnintensitet

vedligeholdelsesudgifter! Prøv at spørge vores konsulenter hvor Mµ Connect kan være en del af din løsning – vi lover dig de har et godt svar.

spildevand #1/17  13

Setpunktsforskydning

Kontrolord


N Y T A N ALYS EVÆRKTØJ H JALP FO R SY N INGER O G KOMMU NER U N D E R STORMFLOD Stormfloden den 4. januar medførte en varsling fra DMI om forhøjet vandstand på op til 1,8 meter over daglig vande. Denne varsling aktiverede beredskab og myndigheder i en række danske kommuner i det sydlige Jylland, på Fyn og på Sjælland. Som en del af det aktiverede beredskab anvendte flere kommuner og forsyninger det nye analyseværktøj SCALGO Live til at kommunikere konsekvenserne af den forhøjede vandstand til borgerne, sikre kritisk infrastruktur som f.eks. pumpestationer og til at planlægge midlertidige diger for at minimere skaden fra vandmasserne. 14  spildevand #1/17

Tekst og illustrationer: Signe Barnes og Morten Revsbæk, SCALGO Havvand-på-land analyserne i SCALGO Live viser den maksimale udbredelse af oversvømmelserne for en vilkårlig vandstandsprognose. I flere beredskabsgrupper blev disse analyser koblet med prognoser fra DMI, og den forventede udbredelse af oversvømmelserne blev kommunikeret til borgerne via sociale medier som for eksempel Facebook og via telefon til de mange bekymrede borgere som henvendte sig. Andre steder blev analyserne brugt til at prioritere fordelingen af sandsække og vejlede borgerne om placering af sandsækkene for at opnå den største effekt.

Overvågning af kritisk infrastruktur Under stormfloden havde de berørte forsyninger fokus på at sikre anlæg som f.eks. pumpestationer. Dette arbejde blev understøttet af SCALGO Live ved at koble beliggenhed af pumpestationerne med havvand-på-land analyserne i SCALGO Live. Derved opnåede forsyningerne et overblik over hvilke pumpestationer som var udsatte og de kunne samtidig holde hver enkelt pumpestation i drift længst muligt og dermed reducere risiko for overbelastning af renseanlæg og slamflugt. I vurderingen af hvor udsat et givent anlæg

Oversvømmelsesanalyserne på højdemodellen viser, at der ved en vandstands­stigning på 1,6 meter over daglig vande kan give problemer langs med Tranemosebækken i Køge (blå områder). Midlertidig barriere (den røde streg) på Tranemosebæk­ken er tegnet ind i SCALGO Live, og analyserne viser, at villaområdet langs med bækken derved er beskyttet ved en vandstandsstigning på 1,6 meter (resultat af genberegning ikke vist her).


ville være under stormflodshændelsen, var det muligt for forsyningerne at visualisere hvor højt vandet ville stå omkring anlægget for en given vandstandsprognose.

Oprettelse af midlertidige barrierer

匀欀爀甀攀瀀爀攀猀猀攀爀

∠ 䠀樀 礀搀攀氀猀攀 漀最 氀愀瘀琀 攀渀攀爀最椀昀漀爀戀爀甀最

Udviklingen af stormflodsværktøjet startede som grundforskning på Aarhus Uni­ver­sitet og har sidenhen været støttet af Innovationsfonden og Realdania. I dag anvendes SCALGO Live af de fleste rådgivende ingeniører samt mere end 20 kommuner og forsyninger som f.eks. KLAR forsyning, HOFOR, Aarhus Vand, Vandcenter Syd og Herning Vand. SCALGOs direktør Morten Revsbæk udtaler: - Vi har arbejdet på udviklingen af SCALGO Live platformen i mange år, så det var meget opløftende at se, hvorledes det også kunne hjælpe forsyninger og kommuner i en presset situation. Vi har hidtil haft meget fokus på udvikling af SCALGO som et værktøj til daglig vandadministration i forbindelse med klimasikret byudvikling, men anvendelsen i beredskabet er oplagt, og noget som vi i fremtiden vil have endnu mere fokus på.

䠀䴀 倀甀洀瀀攀瘀愀猀欀攀爀 ∠ 䘀氀攀欀猀椀戀攀氀 瘀愀猀欀 愀昀 瀀甀洀瀀攀爀 漀最 搀攀氀攀

刀䐀匀 吀爀漀洀氀攀愀昀瘀愀渀搀攀爀 ∠ 䴀攀最攀琀 搀爀椀椀猀椀欀欀攀爀Ⰰ 洀椀渀椀洀甀洀 瘀攀搀氀椀最攀栀漀氀搀

∠ 刀漀戀甀猀琀 漀最 猀攀爀瘀椀挀攀瘀攀渀氀椀最 漀瀀戀礀最渀椀渀最      䰀攀瘀攀爀攀琀 漀瘀攀爀 栀攀氀攀 瘀攀爀搀攀渀 猀椀搀攀渀 ㄀㤀㤀㄀⸀

∠  ∠ 䬀愀瀀愀挀椀琀攀琀攀爀 洀攀氀氀攀洀 ㈀㔀ⴀ㄀㜀  欀最⼀吀匀 ∠ 匀琀愀愀漀渀爀攀 漀最 洀漀戀椀氀攀 愀渀氀最猀氀猀渀椀渀最攀爀

䰀猀渀椀渀最攀爀  搀攀爀 最爀 攀渀  昀漀爀猀欀攀氀℀                   ⬀㐀㔀 㜀㔀㄀㤀㄀㄀㈀  簀 眀眀眀⸀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀 簀 椀渀昀漀䀀栀樀漀爀琀欀愀攀爀⸀搀欀

spildevand #1/17  15

I bestræ­belsen på at sikre så store værdier som muligt, brugte beredskabet midlertidige barrierer som sandsække eller de såkaldte watertubes. Flere beredskabsgrupper brugte i den forbindelse SCALGO Live til at tegne de midlertidige barrierer ind i højdemodellen og hurtigt gennemføre analyser af, hvilken effekt den pågældende barriere ville have. På denne måde var det muligt at eksperimentere med forskelige placeringer og udformninger af barrieren samtidig med, at effekten kunne visualiseres for beredskabsgruppen. På denne måde kunne man, før vandet kom, optimere og prioritere de begrænsede ressourcer til bygning af barrierer.

Kulminationen på flere års forskning og udvikling


NY METODE:

KO N T I N U E R LIG FLOWMÅLING I P U M PESTATIONER Wasys A/S har udviklet en metode til måling af kontinuerligt tilløbsflow til pumpestationer. Udviklingen er sket på opfordring fra Gribvand Spildevand A/S, og du kan læse om metoden og de mange fordele her.

16  spildevand #1/17

Tekst: Christian Poulsen, Wasys A/S, og Henning Holm, Gribvand A/S

Flowmålinger i pumpestationer til spildevand har indtil i dag omfattet målinger på afgangen. Nu har Wasys A/S i samarbejde med Gribvand A/S udviklet en ny metode, hvor flowmålingen er kontinuerlig. Det gør fremtidig dimensionering af pumper mere kvalificeret og giver bedre mulighed for at følge udviklingen i uvedkommende vand i kloakken.

Beregningsprincip Tilløbsflowmålingen er baseret på vandstandsvariationen i pumpestationen og pumpernes driftssituation i enkelt- og samdrift. Kort fortalt genereres flowmålingen ved en løbende summation af ændringer i vandvolumenet som følge af variationen i vandspejlet i pumpestationen, tillagt den bortpumpede vandmængde. Usikkerheden ved den nye flowmåling udgøres af usikkerheden ved omregningen af variationen i vandstanden i pumpestationen til variationer i vandvolumen.

Figur af ny tilløbsflowmåling.

Omregning Omregningen af variationen i vandstanden i pumpebrønden til vandvolumen sker simpelt ved geometrien af pumpestationen samt volumen af opstrøms beliggende tilløbsledninger under forskellige koter. Problemstillingen omkring vandstande, der kommer højere op end laveste tilløbskote i pumpestationen, er dermed elimineret, fordi beregningen tillige rummer en tabel for tilløbsledningernes volumen afhængig af vandstanden i pumpebrønden. Usikkerheden anses for beskeden, forudsat opstrøms volumen af tilløbsledninger bestemmes præcist.

Anvendelse af pumpernes ydeevne Anvendelse af pumpernes ydeevne i enkelt- og samdrift forudsætter, at ydelserne er vel bestemt og her er det vigtigt, at vandstanden er under laveste tilløbskote, når pumpernes ydeevne testes. I algoritmen, der løbende opdaterer pumpernes


Figur af traditionel udløbsflowmåling.

Nedenstående figur viser niveauet i en pumpebrønd kl. 02, hvor pumperne er tvangsstoppet i en periode for at maksimere vandvolumenet i brønden til under laveste tilløbskote. Ved niveauet under laveste tilløbskote, frigives pumperne til start, og den samlede pumpekapacitetsberegning begynder. Algoritmen sorterer da løbende de beregnede data for kapacitet af pumperne i enkelt- og samdrift og tilpasser løbende forudsætningerne om pumpernes kapacitet til brug for flowberegningen. Usikkerheden forbundet ved denne kapacitetsbestemmelse og usikkerheden ved målingen af vandstand i pumpebrønden og omregningen heraf til volumenvariation anses for lille.

spildevand #1/17  17

kapacitet i enkelt- og samdrift, ligger indbygget, at pumpernes kapacitet så vidt muligt bestemmes én gang i døgnet. Algoritmen finder løbende det mest hensigtsmæssige tidspunkt på døgnet at bestemme pumpernes kapacitet, ved løbende at monitere tilløbsflowet. Erfaringsmæssigt er dette tidspunkt om natten mellem 02 og 04, hvor indløbsflow er mest konstant og forudsigeligt. Algoritmen, der ligger bag måling af pumpernes kapacitet, kan genkende indløbsflow, der er under indvirken af regn. Konstaterer algoritmen, at indløbsflow er under indvirken af regn, bestemmes pumpernes kapacitet ikke den nat. Under forudsætning af, at indløbsflow ikke er under indvirken af regn, bestemmes pumpernes kapacitet og værdierne gemmes. Samdriftskapaciteten bestemmes ved tvangskørsel af pumper i samdrift i tørvejr hvor tilløbsflowet er under kontrol.


18  spildevand #1/17

Hvad kan du bruge det til? Dimensionering af pumper Tilløbsflow kan anvendes til fremtidig dimensionering af pumper, da tilløbsflowet er et udtryk for pumpestationens løbende belastning. I en situation, hvor niveauet i pumpebrønden er stigende, selv under parallel pumpedrift, kan den maksimale belastning af stationen aflæses direkte på kurven som indløbs flow [l/s], og pumpers samlede krav til minimum kapacitet kendes dermed. Opsporing af uvedkommende vand Den nye flowmåling i pumpestationerne giver bedre muligheder for at følge udviklingen i uvedkommende vand, der tilføres kloakken. Særligt kan uvedkommende vand, hvor dette sker pludseligt og kortvarigt og ikke som en konstant tilførsel over døgnet, bedre fanges ved den nye flowmåling. Pludselig variation i uvedkommende vand kan fx være drænpumper, der med jævne mellemrum indpumper vand til kloakken eller overløb fra søer og

åer, der pludseligt overløber ved variationer i vandstanden. Derudover kan større kortvarige enkeltudledninger fra fx virksomheder spores, og der kan tages stilling til, om der med fordel bør udjævnes. Endvidere vil det også være muligt at fastslå, om der er fejlkoblede tagflader eller andre befæstede arealer i oplandet til pumpestationen, uden at disse dog kan udpeges konkret. Det skal bemærkes, at ovenstående analysemuligheder i nogen grad afhænger af størrelsen og dermed forsinkelsen i oplandet til pumpestationen, men i mange situationer vil den nye flowmåling udgøre en forbedring af mulighederne i jagten på uvedkommende vand. Sluttelig kan nævnes, at spildevandsbassiner, hvorfra afledningen sker ved pumpning, nu kan underkastes en reel tilløbsflowmåling i modsætning til tidligere, hvor man kun havde adgang til pumpernes konstante bortpumpning, hvilket jo ikke siger tilstrækkeligt om tilløbsforholdene under regn.

Hvordan har vi gjort? Wasys har udviklet den bagvedliggende algoritme og efterfølgende testet denne på et antal pumpestationer i Gribvand Spildevand A/S. Flowmålingen er udviklet som en integreret del i Wasys’ standardpumpestyring, men kan også monteres som supplement til en vilkårlig anden pumpestyring/PLC , som ikke indeholder denne funktion. Figur af tvangsstoppede pumper k. 02, hvor tilløbsflowet er mindst.


Innovation inden for spildevand

spildevand #1/17  19

Mens du arbejder på at bringe spildevandet tilbage til dets oprindelige tilstand, hjælper Sulzer dig med at tage del i ansvaret. Sulzer tilbyder det mest advancerede udstyr til spildevandsindsamling og -behandling. Dette inkluderer pumper, mixere, flowboostere, beluftningssystemer og turbokompressorer sammen med brugervenlige overvågnings- og styresystemer.

Vores løsninger tilbyder mange måder at øge din driftssikkerhed og sænke dine energiomkostninger. Med vores omfattende viden og erfaring kan vi identificere de netværk og systemer, hvor du vil få mest gavn af vores løsninger. Vi sikrer ikke kun disse fordele med vores udstyr, men også med vores langsigtede serviceaftaler.

Sulzer Pumps Denmark A/S Telefon +45 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com/denmark


AGM Extreme Duty Til ekstra krævende pumpeopgaver kan du nu vælge en endnu stærkere udgave af den velkendte AGM rotationspumpe. De snoede kolber og nye, stærkere aksler giver mindre pulsation og større stabilitet.

20  spildevand #1/17

Med AGM Extreme Duty får du en driftssikker pumpeløsning i et rent arbejdsmiljø.

Også velegnet til pumpestationer “I forbindelse med nedlæggelsen af Klovborg Renseanlæg skulle vi nu have pumpet spildevandet 3-4 km ind til Krondal, med et standtryk på 33 meter. Det gav os en opgave med at finde en pumpeløsning, der kunne levere et højt tryk på 68 mVs ved en forholdsvis lille mængde på 7,5 l/s. Løsningen blev en Agrometer pumpestation udstyret med AGM rotationspumper. Efter nogle indledende justeringer har vi sammen med Agrometer fået løst opgaven, så vi i dag har en driftssikker pumpestation med et energioptag på kun 0,333 kWh pr. m³ spildevand. De tørtopstillede pumper betyder samtidigt at mine medarbejdere har et rent og behageligt arbejdsmiljø. Peter Møller Andersen, driftsleder Ikast-Brande Spildevand


B LU E KO L D I NG HÆD RET FOR DA N M A R KS BED STE U D BU D BlueKolding har lavet Danmarks Bedste Udbud i 2016. Det giver ikke en forgyldt statuette, men det har stor betydning for selskabets kunder i Kolding. Prisen betyder nemlig, at BlueKolding er Danmarksmester i at handle og få mest mulig værdi og kvalitet for pengene. Tekst: BlueKolding

Sådan sagde BlueKoldings direktør, Per Holm, fra scenen i Bella Center i København, da han den 26. januar modtog prisen, som uddeles af IKA, Foreningen af Offentlige Indkøbere. Det udbud, som indbragte BlueKolding prisen, er et rigtig godt eksempel på optimal udnyttelse af både økonomiske og miljømæssige ressourcer. - Projektet handler om, at reducere energiforbruget på renseanlægget i Agtrup, og det er lykkedes at spare ca. 700.000 kWh årligt ved at finde en ny metode til at ilte de mikroorganismer, der er med til at rense vandet. Vi kommer til at spare i alt 25 % på renseanlæggets energiforbrug, fortæller Per Holm.

En anderledes proces Men besparelserne stopper ikke der. Selve indkøbet af løsningen er nemlig det, der har skaffet BlueKolding prisen for Danmarks Bedste Udbud. Det er et udtryk for, at økonomi og kvalitet er blevet optimeret i processen i samarbejde med de leverandører, der bød på opgaven. Kaj Stjernholm fra virksomheden Stjernholm A/S, der endte med at få ordren, forklarer: - BlueKolding gik i dialog med os og to andre tilbudsgivere om at optimere tilbuddene og finde ud af, om opgaven kunne løses bedre og billigere, end vi umiddelbart havde regnet os frem til. Det lyder umiddelbart som en rigtig god fidus: Man udbyder en opgave, får nogle tilbud og vælger de

tre bedste. Derefter sætter man sig til forhandlingsbordet med de udvalgte leverandører og finder ud af, hvordan tilbuddet kan blive endnu skarpere, og opgaven kan løses billigere. Og det er en god fidus – vel at mærke for begge parter. Både udbyder og tilbudsgiver. De besparelser, som de to parter finder og forhandler sig frem til, deler de nemlig i porten. Dermed kan BlueKolding glæde sig over, at de nu i samarbejde med leverandøren Stjernholm A/S får løst opgaven bedre og billigere, end hvis der havde været tale om en traditionel udbudsrunde. Det har indbragt BlueKolding prisen for Danmarks Bedste Udbud 2016.

Danmarks Bedste Udbud Danmarks Bedste Udbud uddeles af Foreningen af Offentlige Indkøbere, IKA. I nomineringen af BlueKolding til prisen står der: Interessenterne i udbuddet er Blue Kolding og Stjernholm A/S. Udbuddet har haft fokus på dialog, forhandling og nytænkning i forhold til en kombination af begreberne NegoEconomics, der bedst kan oversættes med forhandlingsøkonomi, og SMARTnership, der kan oversættes med klogt partnerskab. Blue Kolding har tænkt ud af boksen og udarbejdet udbud med forhandling i form af et funktionsudbud, men i forhandlingen har de tænkt negoEconomics og Smartnerschip, der er med til optimering af tilbuddet og giver mulighed for en kontrakt med win-win perspektiv. Det er smart, samarbejde og den rigtige vej i en forhandlingsproces.

spildevand #1/17  21

- Det er en stor ære at være nomineret til prisen for Danmarks Bedste Udbud. Og at nå helt til tops og rent faktisk vinde prisen er en fantastisk fornemmelse.


KOD på renseanlæg:

E R D E T N U EN G OD ID É? Håndbog om KOD på renseanlæg er nu færdig. Den beskriver alle retningslinjer for modtagelse og håndtering af KOD på kommunale renseanlæg og indeholder en specifik business case fra Slagelse renseanlæg.

22  spildevand #1/17

Tekst, illustrationer og fotos: Jacob Kragh Andersen, EnviDan I december 2016 modtog SK Forsyning og Slagelse Kommune tilskud fra Miljø­styrelsen under pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen). Et år senere har parterne nu sammen udarbejdet en håndbog, som beskriver alle retningslinjer for modtagelse og håndtering af KOD (Kildesorteret organisk dagrenovation) biopulp på kommunale renseanlæg.

Stort behov for viden Implementeringen af ressourcestrategien har sat fokus på behand­ling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) i Danmark. Mange kommuner indsamler allerede KOD, og andre er godt på vej. På nuværende tidspunkt har 22 kommuner en indsam-

lingsordning for KOD, og mindst syv andre kommuner har, ifølge Miljøstyrelsen, politisk vedtaget at etablere en ordning. Dette har skabt et stort behov for viden omkring behandling af KOD. Behovet er især stort i spildevandsbranchen, hvor mange danske renseanlæg har stor rest­kapacitet i deres rådnetanke. Denne rest­ kapacitet vil renseanlæggene gerne udnytte, således at de kan producere mere energi, hvilket kommer alle forsyningens borgere til gode.

Håndbog viser vejen KOD Håndbogen beskriver bl.a. modtagelse og håndtering af KOD biopulp, både tekniske løsninger samt de lovgivningsmæssige udfordringer, som behandling af

Principskitse af et kommunalt 2-trins renseanlæg med rådnetank og tilledning af KOD biopulp


rejektvandsbehandlingssystem, hele gassystemet, hele slamdelen) har tilstrækkelig restkapacitet • der er en stor mængde KOD biopulp til rådighed, og der kan sikres en langvarig aftale om levering • der er allerede installeret hygiejniseringsanlæg (eksempelvis termisk hydrolyse), lugt- og gasrensning, modtagetanke samt et effektivt gasudnyttelsessystem på renseanlægget, og disse anlæg har tilstrækkelig kapacitet • der er tilknyttet en jurist med stor faglig viden inden for myndighedsbehandling og lovgivningsområdet på affalds- og spildevandområdet.

Håndbogen giver dermed et eksempel på udførsel samt økonomi i et projekt omhandlende modtagelse og håndtering af KOD biopulp på renseanlæg. Det er vigtigt at påpege, at der bør udføres en business case for hvert enkelt renseanlæg, idet rentabiliteten i høj grad hænger sammen med den eksisterende bestykning af det enkelte renseanlæg. Gode forudsætninger for en god business case (god rentabilitet) er, at: • renseanlæggets rådnetank(e) har tilstrækkelig restkapacitet • alle øvrige dele af renseanlægget, som er berørt af tilledningen af KOD biopulp (den biologiske proces/

Sidstnævnte punkt skyldes, at lovgiv­ningen er meget kompleks. Spilde­vands­selskaberne skal være opmærksomme på, at deltagelse i energiproduk­tion er reguleret i flere forskellige regelsæt. Energiudnyttelsen skal således ske i overensstemmelse med bl.a. vandsektorloven samt el- og varmeforsyningsloven. Det, der afgør, hvordan det enkelte spildevandsselskab bør organisere sig er, hvad der giver den bedste selskabsøkonomi. Eller med andre ord, hvad der bedst kan betale sig i forhold til det tilskud selskabet kan opnå, indtægtsrammen, modregning og eventuel omsætningsgrænse. Disse forhold bør vurderes i det enkelte tilfælde.

Grafisk præsentation af de lovmæssige rammer for projektet

spildevand #1/17  23

affald på kommunale renseanlæg medfører. KOD Håndbogen beskriver alle generelle aspekter af emnet, og eksemplificerer dette med en specifik business case for Slagelse renseanlæg med anvendelse af en lang række nøgletal for KOD, biogasproduktion, påvirkning af processer på renseanlægget og økonomiske forhold. Eksempelvis beregnes den organiske belastning samt tørstof- og kvælstofbelastningen på rådnetanken(e), således at forsyningen kan vurdere, hvor stor en mængde KOD biopulp, der potentielt kan tilføres netop deres rådnetank(e), og hvilken konsekvens det har for diverse anlægsdele på renseanlægget.


24  spildevand #1/17

Bredt fagligt fundament Det tværkommunale samarbejde samt inddragelse af en bredt funderet følgegruppe samt fageksperter, har sikret, at projektet inkluderer alle relevante sider af sagen. Følge­gruppen bestod af NK Forsyning, Faxe Forsyning, Roskilde kommune, DANVA, Affald­ Plus og Billund Vand, som alle bidrog aktivt i projektet. Fageksperter fra EnviDan, inden for både spildevandsrensning og biogas, var en vigtig del af projektgruppen sammen med SK Forsyning og Slagelse kommune. Advokatfirmaet Energi & Miljø foretog en juridisk kvalitetssikring af håndbogen, hvilket blev sikret via en bevilling fra Spildevandsteknisk Forenings aktivitetspulje. Projektet blev formelt afsluttet med en temadag i ”Bade­anstalten” i Slagelse d. 29. november 2016.

Her var ca. 50 meget engagerede fagfolk samlet for at høre projektets resultater, samt de nyeste erfaringer på området. SK Forsyning, Slagelse kommune, EnviDan, Miljøstyrelsen, Randers Spilde­vand, Billund Vand, AffaldPlus og Advokatfirmaet Energi & Miljø var alle indlægsholdere på temadagen. Projektet har været præsenteret på diverse konferencer og temadage i løbet af 2016, og der vil ligeledes være et kort indlæg om KOD Håndbogen på erfagruppedag i ”rÅdnetanken”, d. 7. marts 2017 på Kolding renseanlæg. KOD Håndbogen blev indsendt til Miljøstyrelsen lige før jul 2016 og projektgruppen afventer pt. den endelige publicering. Hold øje med www.genanvend.mst.dk for information.

Temadag om KOD Håndbogen i ”Bade­anstal­ten” i Slagelse d. 29. november 2016.


VINDER AF

VANDTEK

AWARDS

spildevand #1/17  25

2016

Flygt ConcertorTM - det intelligente pumpesystem

www.flygt.dk


26  spildevand #1/17

Siemens Field Service

Serviceaftaler på Siemens produkter og løsninger til industrien En serviceaftale med Siemens er udviklet med henblik på at give kunden den størst mulige tryghed efter valget af Siemens produkter og løsninger. Krav til servicegraden kan variere ud fra forskellige ønsker omkring driftsikkerhed, kendte vedligeholdelsesomkostninger, automatisk levetidsforlængelse m.v. Det er derfor muligt at vælge en serviceaftale, der er tilpasset de enkelte behov.

Aftalen vil typisk indeholde en komponentfortegnelse samt beskrivelse af omfang og gyldighed. Alle aftaler indeholder ligeledes ét årligt eftersyn, hvor der, afhængig af produkttype, udarbejdes dokumentation for funktionsprøvning og indstillingsværdi. For mere information kontakt os på telefon 44 77 48 44, tast 2.

www.siemens.dk/industry

IND_SFSannonceA4_1114.indd 1

13/11/14 07.30


F

O T O

K O

N

K U

R

R

E

N

C

E

ÅRETS SPILDEVAND S FOTO 2 016 Vi kickstarter 2017 med en ny tradition: en fotokonkurrence, hvor du som læser kan vinde en præmie, hvis du stemmer på det foto, der løber af med sejren, når alle stemmer er talt op. Billed­erne er redaktionens favoritter fra 2016 og udvalgt ud fra kriteriet om at vise spildevandsbranchen fra sin bedste side, enten ved ganske enkelt at være flot, overraskende eller humoris­tisk.

Det foto, der får flest stemmer, vinder prisen som Årets Spildevandsfoto 2016. Blandt stemmerne trækker vi tre vindere, der får en lækker præmie tilsendt. Din stemme skal afgives senest 10. april.

1

Aalborg Vandkoncern indviede i november 2016 fire spildevandstanke på Renseanlæg Øst, der her er foreviget af en drone i mørket af fotograf Lars Mørch. Bragt i Spildevand #5 2016.

spildevand #1/17  27

Her på siden finder du de udvalgte billeder samt en beskrivelse af, hvad det er for en historie, de fortæller. Når du har fundet din personlige favorit, går du ind på conferencemanager.dk/ aarets-spildevandsfoto2016 og afgiver din stemme.


28  spildevand #1/17

F

O T O

K O

N

K U

R

R

E

N

C

E

2

Rapport fra Niras og Guldborgsund Forsyning konkluderer, at kloakering i åbent land har forbedret vandkvaliteten i Fri­ brødre Å på Falster. Her demonstreret af biolog Carsten Bjørn fra Niras. Foto af Patrick Kirkby. Bragt i Spildevand #3 2016.

3

Trip, trap, træsko: Bjarne Bro, projektchef ved Billund Vand, i godt selskab med to procesteknologi-studerende fra Erhvervsakademi Lillebælt. Foto: Billund Vand. Bragt i Spildevand #5 2016.


F

O T O

K O

N

K U

R

R

E

N

C

E

spildevand #1/17  29

4

Vejle Spildevand har et godt samarbejde med 7-årige skoleelever i kommunen - såkaldte spildevandsambassadører. Her en af dem fotograferet af Ole Risbjerg med et sigende ansigtsudtryk. Bragt i Spildevand #4 2016.

5

2016 blev også året, hvor Danmarks længste spildevandsbassin blev boret færdigt efter tre års arbejde under Viger­s­ levparken i Valby. Her ses tunnelmaskinen Frida og en gruppe ”borebisser”. Foto: HOFOR A/S i Spildevand #4 2016.


30  spildevand #1/17

Casper Koch Nordow på Provas’ pumpelager, hvor gamle og nye pumper står klar til at erstatte de pumper, der er i drift, hvis de går i stykker og skal renoveres.

Jeg kunne godt blive her for evigt Sådan lyder det fra Casper Koch Nordow om arbejdspladsen Provas i Haderslev. Stillingen som driftsansvarlig for pumpestationer indeholder nemlig så mange udviklingsmuligheder, at han ikke kan se en ende på de spændende opgaver. I hvert fald – og uden at love for meget - kunne han godt forestille sig at blive i spildevandsbranchen mange år endnu. Tekst og fotos: Anne Møller Kristensen, Spildevand Han trækker godt ned i gennemsnitsalderen, I spildevand bringer vi i hvert nummer som han sidder der i et portræt af en personlighed fra spilde­ hjørnet på det travle vandsbranchen. Her kan du læse om driftskontor i Haderslev Casper Koch Nordow, der er driftsanog koordinerer drift og svarlig for pumpe­stationer ved Provas. vedligehold af Provas’ Han er en af de yngre kræfter bag roret i 200 pumpestationer og forsyningsselskabet, men det har endnu cirka 300 husstandsikke afskrækket ham. pumper. Det samme gælder for ancienniteten, men det er nu også en særlig opgave at matche størstedelen af kollegaerne i afdelingen. Her bliver de fleste i mange år, hvis ikke resten af arbejdslivet.

Portrætserie

Spændende branche Det vidner om en arbejdsplads, hvor der er godt at være. Hvor de gode udfordringer står i kø, hvor der er højt til loftet og frihed i opgaveløsningen. I øvrigt

kendetegn, jeg ofte hører beskrevet om arbejdet i spildevandsbranchen. Det er noget, der tiltrækker unge mennesker. Men de skal høre om det først. - Da jeg læste til maskinmester, havde vi forskellige fag, der berørte spildevandsbranchen, men man kunne sagtens gøre meget mere ud af det, siger Casper Koch Nordow, der er driftsansvarlig for pumpestationer i Provas’ forsyningsområde. Han er 33 år og oprindeligt uddannet industrielektriker, inden han startede på uddannelsen til maskinmester, fordi han hørte godt om den fra en af sine kammerater. Bacheloropgaven blev skrevet i samarbejde med VandCenter Syd, og det blev vejen ind i spildevandsbranchen for den pumpeinteresserede. En vej, han indtil videre ikke har fortrudt.


- Jeg synes virkelig, det er en spændende branche at arbejde i. Jeg var overrasket over, hvor komplekse systemerne er, og hvor meget fokus der er på udvikling og forbedringer. Det handler ikke kun om vedligehold – der er virkelig mange gode udfordringer, både tekniske og strategiske, siger Casper Koch Nordow og fortsætter: - Og så handler vores arbejde i sidste ende om miljøet. Det er også meget motiverende for mig.

En stilling i udvikling Da han blev ansat for godt to år siden, var det også i kraft af sin baggrund som elektriker. Det kunne man nemlig godt bruge i driften, og det var derfor oprindeligt meningen, at han også af og til skulle ud i marken og bruge hænderne. Sådan er det dog ikke blevet, for – som han siger – tingene ændrer sig hurtigt, og nye projekter dukker hele tiden op. Derfor er CV’et hurtigt blevet udvidet med opgaver som ansvar for SRO-overvågningssystemerne, overvågning af overløbsbygværker og ansvarlig for bildriften.

Mange projekter Og han har gang i mange ting, maskinmesteren fra Kolding. Der er projektet med at få mere ud af styringerne, projektet med at gøre alarmer mere reelle på skærmen og projektet med at få indsat overvågning på overløbsbygværker. - Jeg kan rigtig godt lide projekter, hvor jeg er med fra start til slut. Det er virkelig fedt. Vi har fx projektet med registrering af overløb fra overløbsbygværker, hvor systemerne skal kvalitetssikres. Og når vi står over for renovering af pumpestationer og skal hele processen igennem med besvarelse af spørgsmål som hvor meget vand, den skal kunne flytte, og hvilke leverandører, vi skal benytte os af, det er nok det, jeg synes er mest spændende, siger Casper Koch Nordow.

Han fremhæver desuden projektet ”Fra bæk til bælt” som det, der fylder mest i Provas’ spildevandsafdeling i øjeblikket. Det handler overordnet om bedre rensning af spildevandet og indeholder store omlægninger af infrastrukturen – og dermed opførsel af nye, større pumpestationer. - Som tekniker er det sjovt at have med de helt store ting at gøre, siger han om sit engagement i projektet.

Familiefar Selvom arbejdet helt klart fylder meget i Casper Koch Nordows liv, er han slet ikke i tvivl om, hvad han prioriterer allerhøjest; sin familie. Han blev gift i november 2016 med Julie, som han har datteren Caroline på halvandet år med. Han taler om dem med lys i øjnene, selvom han afslører, søvnen godt kunne være bedre med sådan en lille størrelse i hjemmet. Jeg får på fornemmelsen, at det ikke kun er arbejdet, der giver gode udfordringer, og mon ikke privatfronten også byder på nye projekter i den snarlige fremtid.

Blå Bog CASPER KOCH NORDOW JOB: Driftsansvarlig for pumpe­ stationer, Provas ALDER: 33 år CIVILSTATUS: Gift med Julie, som han har datteren Caroline på 1,5 år med. PRIVAT: Familiefar med stort F

spildevand #1/17  31

- På de to år, jeg har været her, har mine opgaver virkelig været mangeartede. Jeg er den første på posten som ansvarlig på pumpestationer, så det er klart, at der er ubekendte faktorer, når man skal udfylde en ny rolle. Jeg kan godt lide både at være at være en del af små optimeringsprojekter og så de helt store projekter, der varer over flere år, siger han.

Casper Koch Nordow foran Provas’ mobilpumpe; et forholdsvist nyere tiltag, der sættes i drift ved renoveringer eller pludseligt opståede hændelser.


Slamflokkens Døgn 2017 i Hillerød PER Forberedelserne til Slamflokkens Døgn 2017 er i skrivende stund godt i gang, og du kan igen i år glæde dig til et spændende program. Sæt kryds i kalenderen 3.-4. maj, hvor arrangementet løber af stablen i Hillerød på Pharmakon Konferencecenter.

M U P RH

RING E E IN ENG

Spildevandspumper og slampumper

Blandt indlæggene finder du temaer som: • Præstationsprøvning • Arbejdsmiljø Salg, service • Bakterieflora i andre landes spildevand ogrundvisning/tur reservedele. • Faglig Pioneer Diesel drevet selvansugende Autoriseret importør af • Mikroplast mobile pumper Pumpex, Pioneer, Speroni, • Ressourcestrategi i forsyningen

Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps Tilmeldingsfristen er 24. april 2017. Hold øje

Toyo Sandpumper

Pumpex entreprenørpumper, Spildevands pumper og slampumper

32  spildevand #1/17

med stf.dk, hvor det fulde program snart vil være tilgængeligt. Vi ses! PUMPEX

Slamflokkens Døgn er et døgnarrangement for medlemmer af Spildevandsteknisk Forening, der praktisk og/eller teoretisk arbejder med analyse af spildevand i forsyningsselskaber og på industrirenseanlæg.

se 24/7

rvice

Slamflokkens Døgn 2017 afholdes på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød.

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065 www.rhpumper.dk

Dansk Overpumpning A/S ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk


No Bullshit Nyt SCADA / HMI design fra Picca Au tomation

spildevand #1/17  33

Den enkleste og mest effective SCADA bruger flade på markedet. Ingen brug af ov er flødig eller utydelig information.

Større forsyningssikkerhed og bedre bundlinje Hos Picca har vi investeret masser af viden, kreativitet og tid i det nye design. Sikker og effektiv betjening er vigtige faktorer i designet, og resulterer derigennem i større forsyningssikkerhed. Det nye design sikrer også glade og tilfredse medarbejdere samt en bedre bundlinje.

Målinger på performance og resultat viser: 10 % bedre opfattelse af visning på skærmen 26 % hurtigere opfattelse af visning på skærmen 20 % forbedret grafisk oplevelse af designet

”Det passer jo, det I siger. Det fungerer, og det er meget nemmere at forstå nu.”

“We should make things as simple as possible, but not simpler.”

Samm Forsyning

Operatøren er nu i stand til at reagere hurtigere og mere korrekt end i ”gamle dage”.

Albert Einstein

picca.dk • Peder Steffensen • tlf.: 20 23 08 01 • pls@picca.dk


STFS ÅRSMØDEUDSTILLING 2017:

I ÅR TO DAG E ME D UDST ILLING STFs årsmøde 2017 bliver ud over det sædvanlige. Årsmødet forløber i år ekstraordinært over to dage - torsdag den 8. juni og fredag den 9. juni 2017. Billund Vand A/S er vært for STFs årsmøde, og årsmødeudstillingen foregår på Grindsted Renseanlæg, som også rummer Billund BioRefinery. Standbestillingerne er godt i gang. Udstil­lerne er meget positive over for, at udstillingen i år strækker sig over to dage. Ligeledes er udstillerne begejstrede for de fornemme rammer, som Grindsted Renseanlæg / Billund BioRefinery har at byde på.

34  spildevand #1/17

Af Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening


For første gang nogensinde holder STF årsmøde i Billund-området. Og hvilket årsmøde, der er lagt op til...

Udstillingen vil være åben torsdag fra 13 til 17, og fredag fra 9 til 15.

Årets vært, Billund Vand, som i de senere år har været meget i fokus på grund af opførelsen af Billund BioRefinery, giver den hele armen i forbindelse med STFs årsmøde 2017. Startskuddet til STFs udvidede årsmøde lyder torsdag middag, hvor Billund BioRefinery – med årsmødeudstillere og årsmødegæster som vidner – officielt skal indvies.

På Grindsted Renseanlæg bliver der des­uden foredrag relateret til Billund Bio­Refi­nery. Torsdag eftermiddag, med gentagelse fredag formiddag, bliver der en mini temadag om Billund BioRefinery, hvor resultater af de mange forskellige delprojekter, der er gennemført de sidste par år, fremlægges for offentligheden for første gang.

Umiddelbart efter indvielse af anlæg og uddeling af vandmiljøprisen åbnes selve årsmødeudstillingen.

Der bliver rundvisninger på anlægget. Og endelig så afholdes STFs generalforsamling også på anlægget.

Firmaer, husk: Bestilling af stand senest den 6. april 10-14, hvor Billund Vand holder åbent hus for kommunens borgere. Firmaer, som ikke kender STFs årsmødeudstilling, er meget velkomne til at kontakte STFs sekretariat for at få uddybende mundtlig information om udstillingen forud for en eventuel bestilling af stand.

spildevand #1/17  35

Firmaer, der ønsker at udstille på årsmødeudstillingen, skal bestille stand senest d. 6. april. Der er link til online standbestillingen på STFs hjemmeside. Det pointeres, at alle udstillere skal bemande deres stand i hele åbningstiden, både torsdag og fredag. En ekstra mulighed for udstillerne er desuden at bemande standen også lørdag den 10. juni fra


Stor interesse for at udstille Spildevandsteknisk Forenings firmamedlem­mer var generelt meget positive, da det sidste år blev bekendtgjort, at STFs årsmøde­udstilling i 2017 ville få ekstra åbningstid og være over to dage. Positiviteten er fortsat hen over efteråret og vinteren, hvor foreningen har været i dialog med en række kommende udstillere. Årsmødekonceptet er blevet drøftet, når lejligheden har budt sig, herunder også i forbindelse med et inspirationsmøde i november hos Billund Vand på Grindsted Renseanlæg. I forbindelse med mødet i november var der blandt andet rundgang på de områder på Grindsted Renseanlæg, hvor udstillingens mange telte og stande skal integreres. Bestillingssitet for årsmødeudstillingen åbnede i slutningen af uge 6, og der gik ikke mange dage fra åbningen af bestillingssitet, til de første 50 stande var i hus. Foreningens forventninger er derfor, at branchens leverandører vil være massivt til stede, når årsmødeudstillingen til juni er en realitet.

36  spildevand #1/17

Billund Vand og STFs folk vil i fællesskab gøre alt, hvad der er os muligt for at både udstilleres og gæsters forventninger til et fagligt interessant, inspirerende og hyggeligt årsmøde skal blive indfriet.

Torsdag og/eller fredag Spildevandsteknisk Forening håber, at mange besøgende vælger at deltage i årsmødet fra start torsdag middag til slut fredag eftermiddag. Mindre kan naturligvis også gøre det. En mulighed for gæsterne er at deltage kun torsdag, med eller uden årsmødefest. En anden mulighed,

som især større grupper forventes at vælge er, at besøge udstillingen om fredagen på vanlig vis.

Eftermiddagstur for ledsagere torsdag eftermiddag Spildevandsteknisk Forenings årsmøde har også i år en såkaldt alternativ eftermiddag tilrettelagt for ledsagere og andre interesserede. Turen vil foregå torsdag eftermiddag, og den vil afspejle, at Billund Kommunes mest kendte virksomhed er LEGO.

Årsmødefest torsdag aften i Billund Normalt afslutter årsmødefesten STFs årsmøde, men i år, hvor årsmødet er over to dage, er festen placeret torsdag aften. Både udstillere og udstillingsbesøgende medlemmer af Spildevandsteknisk Forening kan deltage i festen, som holdes i Billund.

Generalforsamlingen afholdes fredag morgen En meget vigtig del af årsmødet er også foreningens generalforsamling. Den afholdes tidligt fredag i administrationsbygningen hos Billund Vand A/S.

Persontilmelding til årsmødet Detaljeret program for STFs årsmøde 2017 offentliggøres snarest. Det forventes, at persontilmeldingerne til årsmødet, herunder også tilmelding til årsmødefesten, starter medio april. Årets vært, Billund Vand A/S, og Spilde­vandsteknisk Forening håber, at denne appetitvækker skærper opmærksomheden og fremmer lysten til at deltage i årsmødet 2017 – både udstillere og som gæster!

Overløbsregistrering Registrer overløb med stand alone-styring udviklet af EL:CON. » Styringen beregner overløbsmængden ud fra en række standardiserede beregninger (rør, rende, 10 punkts m. fl.). Der er fuld datalogning lokalt, ligesom der kan etableres dataopkobling for eksempel via GPRS-opkobling. » Styringen er udstyret med en Siemens- eller Rockwell-PLC, og et standard program, der kan konfigureres fra SCADA-system eller et lokalt operatørpanel. » Styringen kan leveres med solceller og batterier, så ekstern elforsyning ikke er nødvendig. Under nogle forsyningsselskaber er etablering af marktilslutning ligeledes en mulighed.

Om EL:CON A/S EL:CON er en landsdækkende aktør på det eltekniske marked med egenproduktion af styretavler og programmering af software. EL:CON fungerer som både del- og totalleverandør til spildevandsvirksomheder inden for styring, regulerings- og overvågningsanlæg samt elinstallation.

EL:CON A/S Tel 7266 7077 automation@elcon-as.dk www.elcon-as.dk


Indstilling til Vandmiljøprisen 2016 Så nærmer tiden sig, hvor årets Vandmiljø­ pris skal uddeles på Årsmødet hos Billund Vand. Inden det kan ske, skal vi have fundet nogle kandidater. Arbejder du på et renseanlæg, hvor en af kollegaerne har gjort en særlig indsats og kan opfylde en af nedenstående kriterier? Så gå til tasterne og send din indstilling til enten Jacob Andersen eller Thomas Plesner.

Send din indstilling senest den 2. maj Indstillingen bedømmes ud fra følgende kriterier: • Indsatsen skal være af almengyldig inter­ esse for spildevandsområdet • Kandidaten er aktiv med uddannelse eller anden videnformidling • Praktiske, tekniske eller procesrelaterede områder vægtes højt • Kandidaten har evnen og viljen til et godt og udviklende samarbejde mellem forsyning og myndighed, er katalysator for en fælles indsats • Kandidaten arbejder for at forbedre miljøet, især vandmiljøet som modtager spildevand

• Det vægtes højt, at den indsats, der er ydet, eller det problem, der er løst, offentliggøres til gavn for andre • Kandidaten kan være ansat i spildevandssektoren Prisen kan også tildeles for en indsats udført før år 2016. Prisen tildeles normalt en enkeltperson, men der er dog mulighed for, at Vandmiljøprisen i særlige tilfælde kan tildeles en gruppe eller et hold. Nomineringen sendes til: Jacob Andersen på mail: ja@hjvand.dk Thomas Plesner på mail: tp@fvc.dk

Vandmiljøprisens historie

Komiteen, der udvælger mellem de indkommende forslag, består af kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret, næstformand i KTC, direktør Thomas Barfoed, Fredensborg, samt formand for Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen.

ORIG1NAL LIND JENSEN SPILDEVAND

LJM’s brede sortiment af omrørere og røreværker gør det muligt at få den optimale løsning til enhver opgave Vores propeller er specialudviklet til at levere den højeste ydelse i forhold til energiforbruget, og takket være de lange serviceintervaller og den særdeles driftssikre konstruktion, får du en omrører, som vil spare dig for både penge og ærgrelser.

Ring og få en snak med: Torben Nielsen Technical Sales DK Direkte: +45 96 74 42 37 Mobil: +45 40 12 67 15 E-mail: tn@ljm.dk

Orig1nale

LJM Omrørere & Røreværker • Energieffektiv omrører • Specialdesignet propel

• Originalt servicekoncept som minimerer risikoen for nedbrud og nedetid

• Totalløsning inkl. beslag og montage

• Rådgivning på baggrund af mange års erfaring

• Stort sortiment af omrører

• Lange service intervaller

LIND JENSEN SPILDEVAND

Lind Jensens Maskinfabrik A/S - Kroghusvej 7, Højmark - 6940 Lem St. - Tel.: 97 34 32 00 - Fax: 96 74 42 96 - E-mail: ljm@ljm.dk - www.ljm.dk

spildevand #1/17  37

Vandmiljøprisen blev stiftet i 1990 af Kemira Water Danmark A/S (daværende Kemira Miljø A/S). Prisen uddeles hvert år, og vi står nu for at uddele prisen for 2016. Prisen er et rejsestipendium på 15.000 kr., samt en bronzefigur, som hedder ”Naturen i balance”, udført af kunstneren Keld Moseholm Jørgensen. Der medfølger desuden et diplom samt en flot buket blomster.


38  spildevand #1/17

Fælde registrerer rotte i kloak.

Fælde dræber rotte hurtigt og effektivt.

Den døde rotte bliver skyllet ud med spildevandet.

Slip af med rotterne Bekæmp dem i kloakken • WiseTrap® rottefælder slår effektivt rotterne ihjel, hvor de bor - uden brug af gift. • WiseTrap® rottefælder rydder inficerede områder for rotter inden separatkloakering eller andet kloakarbejde. • WiseTrap® rottefælder placeret ved indgangene til et nyrenoveret kloakområde, vil holde rotterne ude og forlænge levetiden på kloakkerne.

Har du brug for rådgivning? Vi har lanceret konceptet Projektaftaler. Vores projektchef og aut. kloakmester vil i samarbejde med jer optimere og drive bekæmpelsen med WiseTrap® rottefælder. Vi er med fra start til slut for at sikre at rotterne bliver bekæmpet og de bedste resultater opnås.

Ring til os på 48 79 93 78 eller se mere på www.wisecon.dk

WiseCon A/S | +45 48 79 93 78 | www.wisecon.dk


O NLI N E- DNA-ANALYS ER SKAL HOLDE STYR PÅ BAKTERIER I R E NS EANLÆG Et nyt projekt vil revolutionere spildevandsrensning og gøre processen billigere ved at overvåge bakterier med online-DNA-analyse. Tekst: Innovationsfonden

Alligevel ved man i dag ikke ret meget om, hvilke bakterier der står for arbejdet. Og heller ikke, hvordan man kan optimere dem. Derfor vil projektet OnlineDNA nu kortlægge de flere tusinde forskellige arter af bakterier, der holder til i renseanlæg. Heraf er 100 til 200 særligt vigtige, fordi de hjælper med at rense spildevandet. - Når vi kan måle fra dag til dag eller fra time til time, at der begynder at komme de rigtige eller de forkerte bakterier, kan vi reagere på det. For eksempel kan nogle bakterier danne lange tråde, som gør det svært at adskille slam fra vandet, så slammet løber med det rensede vand ud af anlægget, siger lederen af projektet, professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet.

Omfattende besparelser Værktøjet til at styre mængden og sammensætningen af mikroorganismer skal udvikles i form af et DNA-baseret onlinesystem til monitorering af mikrobiologien i de miljøteknologiske anlæg. Partnernes store forventninger understreges af deres egen investering i projektet på næsten 10 millioner kr. Systemet er udset til at blive en hurtig, billig og pålidelig metode til at identificere de forskellige mikrober og deres betydning. Det udvikles i det fireårige forskningsprojekt som et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Krüger A/S og vandselskaberne i Aalborg, Aarhus, Odense (VandCenter Syd) og København. - Vi ser frem til omfattende besparelser i kemikalieog energiforbrug, ligesom vi forventer mere stabil drift og forbedret vandkvalitet, siger udviklingschef Dines Thornberg, BIOFOS i København.

Projektet kan skabe et gennembrud i styring og kontrol af tusindvis af bakteriearter ved at kombinere overvågning med nye DNA-teknologier, avanceret datahåndtering og en integreret online-kontrolplatform. Ifølge professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet udvikler de nye DNA-teknologier sig i øjeblikket med rekordfart: - Vi kan nu overvåge mikrobielle samfund på en måde, vi kun kunne drømme om for et par år siden. Projektet vil bringe de nye metoder helt ud til brugerne, vandselskaberne i Danmark og på sigt også internationale virksomheder og vandselskaber og udvikle dem, så de kan benyttes til kontrol og styring. Det vil være en revolution for driften af anlæggene.

Potentiale for eksport Krüger A/S ser som industriel partner et omfattende og hastigt voksende marked både nationalt og internationalt for den softwareplatform, som er slutmålet. - Vi vil i projektet udvikle en softwareplatform, som oversætter komplekse mikrobiologiske sekvensdata til brugervenlig driftsovervågning, der giver renseanlæggene besked om uregelmæssigheder i mikrobiologien og dermed mulighed for at gribe ind, før der opstår problemer i renseanlægget, siger Aviaja Hansen fra Krüger A/S. Udviklingen af de nye kontrol- og optimeringsstrategier vil ske gennem studier i både pilotsystemer og fuld skala. Ambitionen er også at finde frem til en optimal sammensætning af mikrober, som sikrer god fjernelse af kvælstof, genbrug af fosfor og adskillelse mellem slam og renset vand. - Vi er altid interesserede i at optimere driften af vores renseanlæg, og den nye overvågning vil give os et hurtigt overblik over, hvilke bakterier der er til stede i renseanlægget, og hvordan vi kan optimere sammensætningen af bakterier, så vi eksempelvis undgår dårlige slam- og bundfældningsegenskaber. Vi håber, at projektet kan bidrage til, at vi kan optimere vores rensning yderligere til gavn for kunderne, energiforbruget og miljøet, forklarer afdelingsingeniør Helle Strandbæk fra Aalborg Kloak A/S.

spildevand #1/17  39

Når spildevand skal renses for organisk stof, kvælstof og fosfor, er mikrober i form af bakterier vigtige hjælpere. I landets cirka 680 renseanlæg, som benytter biologisk rensning, er bakterierne og sammensætningen af dem altafgørende for kvaliteten af det rensede vand, produktion af bioenergi og genbrug af ressourcer.


40  spildevand #1/17

PROJEKTETS PARTNERE Aalborg Universitet, Center for Microbial Communi­ ties. Centret huser eksperter i at benytte de nyeste DNA-teknologier til at identificere ikke-dyrkbare mikroorganismer. De vil endvidere forestå koblingen af identitet og funktion af mange nøglebakterier til brug for online-kontrollen. Krüger AS, Gladsaxe. Virksomheden vil med sine eksperter i online-kontrol og styring af renseanlæg benytte DNA-sensoren til at udvikle varsling af uregelmæssigheder i renseanlæg og andre miljøteknologiske systemer og afsøge nye kontrol- og optimeringsstrategier. BIOFOS driver de tre største renseanlæg i hovedstadsområdet. Virksomheden er specielt interesseret i løsning af driftsproblemer, som skyldes mikrobiologiske forhold, for eksempel forringet fosforfjernelse. BIOFOS stiller bl.a. pilotanlæg til rådighed for undersøgelserne. VandCenterSyd, Odense. Renser spildevand for Odense og Nordfyn. Er langt fremme med bl.a. energioptimering og ønsker at optimere mikrobiologisk

kvælstoffjernelse. Stiller flere anlæg til rådighed for undersøgelserne. Aalborg Kloak, Aalborg. Står for at drive de største renseanlæg i Aalborg og er specielt interesseret i at løse driftsproblemer forårsaget af mikrober, som giver forringede bundfældningsegenskaber af slamflokkene. De stiller flere anlæg til rådighed for undersøgelserne. Aarhus Vand, Aarhus. Driver fire renseanlæg i Aarhus Kommune og har et anlæg til fosforgenvinding (produktion af PhosphorCare). Selskabet vil bl.a. fokusere på optimering af den biologiske fosforfjernelse og metoder til hurtig afhjælpning af let-slamproblemer. Aarhus Vand stiller flere anlæg til rådighed for undersøgelserne. University of Vienna, Department of Microbial Eco­ logy. Instituttet huser eksperter i mikrobiologi og i de nyeste metoder inden for enkeltcelle-mikrobiologi, som danner grundlaget for beskrivelse af ukendte bakteriearters funktion.

INVESTERING •  Innovationsfonden: 7,5 mio. kr. •  Samlet budget: 17,3 mio. kr. •  Varighed: 4 år •  Officiel titel: OnlineDNA - Optimerede miljø­ teknologiske systemer med online overvågning af mikrobielle samfund

Samfundspotentiale •  Der findes cirka 680 renseanlæg i Danmark med biologisk rensning. De renser tilsammen cirka 700 millioner kubikmeter spildevand. Til sammenligning indeholder Danmarks største sø, Arresø, cirka 123 millioner kubikmeter vand. •  De samlede driftsudgifter til de 680 anlæg er med 10,7 kr. pr. kubikmeter cirka 7 mia. kr. om året. De

60 største anlæg i Danmark renser hver en mængde spildevand, som minimum svarer til forurening fra 50.000 personer, hvoraf de største renser for cirka 1 mio. personer. •  Disse 60 anlæg renser cirka 70 pct. af alt spildevand i Danmark. •  De 60 største anlæg kan med DNA-onlinekontrol af deres bakterier spare i alt 100 til 160 mio. kr. om året. •  For et gennemsnitligt større anlæg, som renser for 100.000 personer, vil det være en årlig besparelse på cirka 3 mio. kr. •  Til gavn for miljøet vil man kunne nedbringe bruge­n af kemikalier til at rense vandet med, og det rensede vand vil blive af en bedre kvalitet.


Får du nok ud af alle dine data? Alle forsyninger samler i dag store mængder data, men de færreste får nok ud af deres data, fordi de ikke er visualiseret godt nok. Optimer din forretning med Asset Management fra Frontmatec - her får du det store overblik gennem visualiseret og løbende benchmarking

Nu kan System 2000 og AnaMo levere vigtige data til MS Azure. Herfra kan data frit bruges til fx benchmarking, men kan også indgå i andre systemer. MS Power BI er en smart måde at efterbehandle og visualisere data. Disse data kan også tilgås via Ipad. Kontakt os for at høre om mere om dine muligheder

Frontmatec er blevet opkøbt, men fortsætter som hidtil. Navnet, strategierne og ambitionerne er de samme. Under det nye ejerskab har vi også ambitioner om at være den førende leverandør af SRO-løsninger til forsyningsbranchen. Vores strategi om at være first mover i branchen er stadig den samme, og derfor er det også de samme dygtige medarbejdere, som du kommer til at møde i fremtiden.

KIM NISSEN - 20 75 26 54 - KN@FRONTMATEC.COM

FRONTMATEC.COM/FORSIDE/BRANCHER/SPILDEVAND

spildevand #1/17  41

Andre systemer


KO RT NY T

Aarhus Vand leverer knowhow til energiproducerende renseanlæg i USA

42  spildevand #1/17

Aarhus Vand er involveret i opførelsen af et energiproducerende renseanlæg i Chicago. Anlægget skal vise det bedste inden for dansk vandteknologi og skabe danske arbejdspladser. En række danske vandvirksomheder skal være med til at omdanne det amerikanske renseanlæg Glenbard Wastewater Facility i Chicago til et energineutralt renseanlæg. Inspirationen til projektet kommer blandt andet fra Marselisborg Renseanlæg i Aarhus. Anlægget blev for nyligt fremhævet af Det internationale Energi Agentur som et eksempel på, hvordan spildevandsrensning globalt set i fremtiden kan blive energineutral. Marselisborg Renseanlæg, der er ejet af Aarhus Vand, producerer 50 procent mere el, end det forbruger. Den overskydende el leveres ud til forbrugerne som grøn energi. Anlægget producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug. Projektet i Chicago bygger på dansk teknologi og støttes fra Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklingsmidler (MUDP) med i alt 10 mio. kr. Projektet er blevet til gennem Water

Technology Alliance Chicago (WTA Chicago) – et samarbejde mellem en række førende danske vandteknologiproducenter, Aarhus Vand og Eksportrådet. De 10 mio. kr. skulle gerne komme tilbage igen mange gange i form af millionordrer og nye danske arbejdspladser. Renseanlægget i Chicago bliver nemlig en fuldskala-model for, hvad dansk vandteknologi kan byde på. - Anlægget skal være reklamesøjle for Danmark. Her kan amerikanerne komme og se, at det er rigtigt, hvad de har læst om dansk vandteknologi. Amerikanerne har simpelthen svært ved at tro på, at vi kan lave energineutrale rensningsanlæg. Nu kan vi vise dem, at danske løsninger virker på amerikanske anlæg. Og få ordrer hjem til danske virksomheder, siger vicedirektør Mads Leth-Petersen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Anlægget skal efter planen stå klar i 2019 og vil være et enestående fyrtårn for dansk vandteknologi. De danske virksomheder, der deltager i projektet, er AVK, Danfoss, DHI, Grundfos, Landia, Linak, Nissen Energiteknik og Stjernholm. Projektet ledes af DHI. Kilde: Aarhus Vand

Officiel dokumentation på rensning af spildevand fra sommerhuse Virksomheden BioKube i Tappernøje har i januar 2017 fået officielt bevis for effekten af deres miljøteknologiske minirenseanlæg til rensning af spildevand fra sommerhuse uden for kloakerede områder. BioKube fik i januar 2017 en verifikationserklæring af deres minirenseanlæg. Dermed kan de nu dokumentere effekten af deres grønne teknologi og bevise over for deres kunder, at produktet virker efter hensigten og er velegnet til rensning af spildevand fra sommerhuse uden for kloakerede områder. BioKubes ETV-verifikation er støttet af Naturstyrelsen pga. behovet for en teknologi, der sikkert kan rense spildevand også i sommerhuse. - ETV-verifikationen har været vigtig for os, da der tidligere har været rejst tvivl om, hvorvidt minirenseanlæg kan benyttes i sommerhuse, der kun benyttes periodevis og dermed ikke løbende sender den nødvendige næring i form af spildevand til renseanlægget. Vi har med verifikationen nu

fået bevis på, at vores minirenseanlæg overholder de danske udledningskrav, selvom minirenseanlægget ikke er blevet tilført

spildevand i hele vinterperioden, siger Peter Taarnhøj, direktør i BioKube. Kilde: Dansk Standard

BioKubes minirenseanlæg til rensning af spilde­vand fra sommerhuse er nu ETV-verificeret.


LORT, PIS O G PAP I R Kampagnen ”Kun 3 ting i dit lokum” er en realitet og løber over skærmen i marts 2017 på TV2. - De danske kloakforsyninger lider alle af problemer med fremmedlegemer i kloaksystemet. Det koster rigtig mange penge i tilstoppede kloakker og pumpesystemer. Kampagnen fortæller kort og kontant, hvad du bør putte i dit toilet. Står der ikke toiletpapir på pakken, så kom det i skraldespanden, lyder det fra Jan Jørgensen, vandchef

ved SK Forsyning A/S, der sammen med syv andre forsyninger (Kalundborg, Sorø, Faxe, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Svend­ borg) står bag initiativet til kampagnen. Kampagnen er støttet af et bredt udvalg af danske forsyningsselskaber samt Spildevandsteknisk Forening. Følg med på facebook.com/kun3tingiditlokum/.

Kort og kontant budskab fra spildevands­branchen når ud i de danske stuer i marts 2017. Kun 3 ting i dit lokum: Lort, pis og papir.

Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning. Vejen til god klimatilpasning går gennem tætte samarbejder mellem vandselskaber og kommuner. Kun gennem samarbejde kan vi sikre, at der kommer merværdi ud af klimainvesteringerne. Så f.eks. klimatilpasning, CO2-reduktion og bedre bymiljø kan realiseres i ét og samme projekt.

Fire kommuner udvalgt Ud af 20 ansøgere er Thyborøn, Tommerup, Roskilde og Odense udvalgt til at deltage i Regn & Byer. De fire byer deltager med hvert deres konkrete projektområde, der er truet af oversvømmelse. Deres egentlige fokus er dog langt mere vidtgående. De fire vandselskaber og kommuner vil bruge de konkrete projekter som platform for at opbygge et langsigtet, strategisk og tillidsfuldt samarbejde, der kan lede til flere fælles klimatilpasningsprojekter.

Regn & Byer er en kampagne, der skal bane vejen til bedre og billigere klimatilpasning. Foto: Carsten Ingemann

De fire udvalgte projekter vil deltage i et udviklingsforløb, hvor de vil udvikle samarbejdsmodeller og formulere anbefalinger til andre kommuner og vandselskaber, som vil styrke deres langsigtede samarbejder. Derudover vil de fire projekter teste en opdateret udgave af Miljøstyrelsens samfundsøkonomiske beregningsværktøj PLASK, som kommuner og vandselskaber kan bruge til i fællesskab at identificere de samfundsøkonomisk bedste løsninger. Kampagnen Regn & Byer gennemføres frem til 2019 og er sat i gang af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC - foreningen af tekniske chefer i kommunerne. I samarbejde med en lang række samarbejdspartnere vil erfaringer Regn & Byer er en kampagne, der skal bane vejen til bedre og billigere klimatilpasning. Foto: Carsten Ingemann ne fra kampagnen blive videreformidlet til andre kommuner og vandselskaber. Kilde: Realdania

spildevand #1/17  43

B EDR E O G B I LLI GERE K LIMATILPAS NING G E NNE M SAMARB EJ D E


44  spildevand #1/17



 


Fortælling fra Zambia:

OP L Æ RI N G I ’ ’NY ’ ’ TEK NOLO GI – H ØJT RY KSSP ULING AF K LOAK K ER Vandcenter Syd A/S har i et konsortium med Aarhus Vand, HOFOR og Engineering Institute of Zambia indgået en kontrakt med Krüger A/S om undervisning i drift og vedligehold af vand- og spildevandssystemer for ”Kafubu Sustainable Water and Sanitation Improvement Project” i Zambia. Undervisningen startede i november 2016 med oplæring i brug af to spulevogne. Af Flemming B. Nielsen, VandCenter Syd

Safety first

Flemming og Aksel i arbejdstøj, klar til nye udfordringer.

Lørdag den 5. november rejste vi fem mand afsted for at starte kursusaktiviteterne op. Det var Thomas Abildgaard, Brian Truegaard, Carsten Hammer og jeg selv fra VCS, samt Aksel Kirkeby fra Svendborg Vand og Affald. Brian, Aksel og jeg skulle være der i to uger, mens Carsten fire uger. Thomas slap med en uge til kontraktpleje mm. Efter et døgns rejsetid med tre mellemlandinger ankom vi søndag lidt brugte til Ndola i Zambia, en af de største byer på ca. 500.000 indbyggere. Ud fra lufthavnens størrelse og ankomsthal, samt byens sammensætning af huse/ hytter, så det ikke ud til mere end højst 100.000 indbyggere. Taxa var der ikke noget af, men en slags ’’privat’’ ordning, hvor man forhandler en pris og så ellers er glad for, at der er tag over hovedet, mens man ’’nyder’’ den affjedring, som er tilbage i en meget gammel model.

Mandag morgen kørte vi alle fem afsted til Krügers kontor, hvor en stor del af de kommende kurser skal foregå. Carsten og Brian skulle starte med to dages klasserumsundervisning, hvor de bl.a. skulle give kursusdeltagerne et indblik i, hvordan vores vandforsyningsnet fungerer, ledningsregistrering m.m. og derefter i marken resten af tiden med sparring og læring. Aksel og jeg skulle stå for at instruere i brugen af to nyindkøbte spulevogne og i drift og vedligehold med spuling af kloakker. Det viste sig, at der kun var en funktionel spulevogn, da den anden var gået i stykker under et forsøg på at bruge den. Desværre nåede den ikke at blive lavet, inden vi skulle hjem igen.

Den første dag blev brugt i et køligt mødelokale, hvor vi gennemgik begrebet ’’Safety First’’. Sikkerhed med arbejde ved og i brønde, brug af beskyttelses og sikkerhedsudstyr, hygiejne, vaccination, samt hvor farligt, det spuleudstyr kan være, som de skulle til at anvende. De havde intet, som i absolut intet sikkerhedsudstyr til rådighed, og havde desværre nogle tragiske oplevelser med dødsulykker under arbejde i brønde i bagagen. Vi havde taget to ilt- og gasmålere med fra Danmark, som efterfølgende var med i marken hele tiden. Så var vi selv et forbillede, og på den sikre side. Med flere års gamle forstoppelser i 30 graders varme ved man aldrig, hvad der kan være af gasser mm. Vi havde også en forventning om selv at gå ombord på flyet, når vi engang skulle rejse hjem.

Fælles opgave Det var deres første spulevogn, og de havde kun modtaget ganske lidt instruktion fra leverandøren, så det var helt fra bunden af med oplæringen, så vi ikke fik ødelagt mere udstyr. Vi fandt hurtigt ud af, at der var et tydeligt hierarki i blandt dem, men fik dem overbevist om, at de havde en fælles opgave med

Impalaer og påfugle Vores hotel lå lidt uden for centrum i et industrikvarter, hvor man ikke går ud alene. Alt foregår med disse private taxaer, når man skal noget uden for hotellet. Selve hotellet var fra 1980’erne og godt slidt. Men der var rent, og maden var også god, og så er man jo godt hjulpet.

To medarbejdere i gang med at lave hul i en forstoppelse. Metalstængerne har været deres eneste værktøj til at rense ledningerne.

spildevand #1/17  45

Nu var det jo Afrika, så der var impalaer, som gik frit på området, og desværre også påfugle. Desværre, fordi de ofte, også om natten, udtrykte deres tilstedeværelse med nogle meget høje skrig. Ellers et dejligt sted at være i november med 30-35 grader om dagen og 20-25 om natten. Regntiden skulle have startet, men var heldigvis senere på den i dette år.


46  spildevand #1/17

Brønd i en privat have, hvor spildevandet har løbet over længe pga. forstoppelse. Fæl stank.

Slamsugeren i gang med arbejdet.

at få kloaksystemet til at virke, så de skulle samarbejde i brugen af spulevognen. De efterfølgende dage var det ’’On the job Training’’. Praktisk undervisning i marken med de kloakledninger, hvor afløbsstop og andre problemer havde stået på i flere år. Medarbejderne fra Kafubu Water kender deres kloaksystem godt og husker mange detaljer, men har desværre kun adgang til ganske lidt kortmateriale. Ved udskillelsen fra kommunal til en selskabsform på næsten samme måde som i Danmark, har man desværre ikke fået sikret sig dokumenter og tegninger. Man har kun ganske lidt dokumentationsmateriale og ledningsplaner til rådighed. Det giver vanskeligheder med at sikre ledningerne, da der ofte bliver bygget huse og andet hen over mange ledningerne.

Mange udfordringer Kloakdæksler, som er af støbejern, stjæles og sælges som skrot for at skaffe penge. Brøndene efterlades uden afdækning, som

giver et stort sikkerhedsproblem med fare for, at mennesker og dyr kan falde i. Desuden bruges åbentstående brønde til bortskaffelse af affald, som flyder over alt. Ledninger og brønde er næsten alle steder placeret i rabatter eller på bagsiderne af husene, så trafikken er ikke berørt af dette problem. Man er derfor begyndt at fremstille store og tunge betondæksler, som kan dække brøndene, og som er så uhensigtsmæssigt tunge, at almindelige mennesker lader dem ligge. Affaldet i brønde og ledninger giver store udfordringer for medarbejderne. De har kun haft nogle 10 mm stålstænger på ca. to meter, som kan kobles sammen, og med en slags krog i spidsen og et håndtag for enden af stangen, drejer man rundt, samtidig med at stængerne skubbes fremad. Der bores et hul i proppen, og man kan fiske lidt klude op, men der bliver ikke fjernet materiale af betydning. Hvis man ikke fik hul, gravede man ned der, hvor stængerne gik fast, fiskede op af div.

affald mm, og fortsatte processen derfra igen. De to nye spulevogne er derfor et kæmpe fremskridt. Forstoppelserne kan spules i stykker med vandtryk, og affald, sand mm. kan suges op. Arbejdet i brønde kan minimeres og derved et bedre arbejdsmiljø. På en ca. 400 meter strækning fjernede vi med to dages spul og sug en tilstopning, som de havde arbejdet med at fjerne med stænger og opgravninger i op mod tre år. I en anden strækning på ca. 50 meter fyldte vi slamtanken med sand, grus og affald på en formiddag. Der havde de arbejdet med forstoppelser i mange år. Med det, vi har set af forstoppelser og fyldte ledninger, vil der være fast arbejde til de to spulevogne de næste 10 år, hvis ikke mere.

Learning by doing Medarbejderne fik lært en masse om betjening af bilerne og brugen af udstyret i ledningerne. Det svære er nu, at de skal


spildevand #1/17  47

Gruppebillede af hele holdet på den sidste dag. Glade og tilfredse kursister.

fastholde den viden ved at bruge bilerne, og fortsætte det princip om ”learning by doing”, som vi startede på. De har de gamle arbejdsvaner og et hierarki, som holder dem lidt fast i, hvor de er. En anden udfordring er driften af de nye spulevogne. Brændstof, sliddele, sikkerhedsudstyr mm. Der skal sættes penge af, og dem er der ikke mange af, når indtægterne er begrænset af fattigdom. Brændstof er meget dyrt, samme pris som i DK, så det er dyrt at køre i bus eller bil. Derfor brugte nogle af medarbejderne mere end to timer hver dag med at gå til og fra arbejde. Morgenmad er ofte kun en kop te og måske et stykke frugt. Vi havde en times middags-

pause hvor de fik dagens mad, mere eller mindre, så det var et højdepunkt. Vi evaluerede hver dag med medarbejderne og lavede et sammendrag til et notat. Notatet skulle underskrives af Kafubu Water, så på den sidste dag afholdt vi møde med HR-chefen og direktøren, hvor vi gennemgik forløbet og evalueringen. De var meget positive og taknemmelige for vores forløb. De havde undervejs fået løbende briefing fra medarbejderne, som helt uden bestikkelse havde rost os meget for vores indsats, samt den måde vi underviste på.

Tag afsted, hvis du får chancen Det har været en rigtig spændende opgave at undervise i Zambia, og vi har kun mødt

positive og imødekommende mennesker. Vi har arbejdet i meget fattige bydele med kummerlige forhold, men med en masse nysgerrige børn og voksne som tilskuere, som blev glade, når vi kom med en for dem helt ukendt spulevogn for at løse deres kloakproblemer. Hvis du skulle være heldig at få tilbudt en tur med vidensdeling som i Zambia eller andre steder, hvor der er brug for det, så tag afsted, hvis lejligheden byder sig. Den glæde, som strålede i øjnene på medarbejderne i Zambia, når vi fik løst nogle af deres problemer, kan man glæde sig over længe. Også selvom man ved, at der er lang vej endnu.


Fusioner:

To nye navne offentliggjort Ni nordsjællandske kommuner har etableret et fælles vandforsynings­ selskab pr. 1 januar 2017. Det er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal. Navnet er NOVAFOS, som samtidig kan bryste sig af at være Danmarks næststørste vandforsyningsselskab. I det østjyske er sammenlægningen af Odder Spildevand og Horsens Vand også en realitet pr. 1. januar 2017. Det nye navn er Samn Forsyning ApS. Tekst: Anne Møller Kristensen, Spildevand

48  spildevand #1/17

Sammenlægning af forsyningsselskaber fortsætter i 2017, og året lægger stærkt ud med afsløring af to nye navne, vi skal til at vænne os til: NOVAFOS og Samn Forsyning. NOVAFOS skal varetage vandforsyning og spildevandshåndtering (ledningsnet og renseanlæg), og de ni kommuner bag sammenlægningen ejer i dag følgende seks forsyningsselskaber, som vil blive omfattet af det nye samarbejde: – Forsyning Ballerup – Forsyningen Allerød Rudersdal – Frederikssund Forsyning – Furesø Egedal Forsyning – Hørsholm Vand – Nordvand Det fælles forsyningsselskab er formelt etableret den 1. januar 2017 og dannes reelt i løbet af 2017 med egen organisation, ny bestyrelse og overførsel af medarbejderne fra de oprindelige forsyningsselskaber til det nye fælles selskab. 1. marts 2017 tiltræder Carsten Nystrup som direktør for det nye selskab. Han kommer fra en stilling som administrerende direktør for et af de tidligere selskaber, nemlig Nordvand, der var Gladsaxes og Gentoftes fælles forsyningsselskab. Den fusion stod han for i 2008, og det var et af ansættelsesudvalgets argumenter for at pege på ham til den nye post. Om den forestående opgave siger han: - Det ligger mig meget på sinde at sikre en god inddragelse af medarbejderne i den videre proces med sammenlægningen af de seks nuværende forsyningsselskaber. Vi skal alle finde vores ben i alt det nye, men jeg vil gøre mit til, at vi lander godt og med stolthed og i fællesskab kan videreføre og udvikle vores kompetencer, faglighed og service i landets næststørste vandforsyningsselskab.

NOVAFOS – Danmarks næststørste vandforsyningsselskab. Skal varetage vandforsyning og spildevandshåndtering i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner. – Omfatter seks tidligere forsynings­ selskaber – 282 medarbejdere.

Endnu skarpere indkøb I det østjyske tyder samarbejdet på tværs af kommunegrænsen mellem Odder og Horsens på at blive en klar gevinst. - Der er ingen tvivl om, at vi med det nye selskab kan gå efter endnu bedre indkøbsaftaler, og vi er i fuld gang med at skaffe os et overblik over, hvilke aftaler de to selskaber har haft tidligere. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et potentiale, vi kan udnytte, og jo skarpere indkøb, vi foretager, jo bedre er det for vores kunder i den sidste ende, siger Henning Pabst, der er projektleder for indkøb i Samn Forsyning ApS. Han understreger, at det ikke automatisk bliver alle rutiner og aftaler fra Horsens Vand A/S, der føres videre over i det nye selskab.

Samn Forsyning ApS – Drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens kommu­ner samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune – Hovedsæde i Horsens – 110.000 kunder – 90 ansatte

t  Det nye logo for Samn Forsyning ApS ses allerede i lokalområdet, her på to flag ved hoved­sædet i Horsens. Logo for NOVAFOS er i skrivende stund ikke endeligt vedtaget endnu. Foto: Samn Forsyning ApS


- Selvom Horsens Vand har været klart størst, kan vi sagtens lære noget af Odder Spildevand. Fx har vi allerede konstateret, at det registreringssystem til driften, der har været anvendt i Odder, fungerer bedre end det, der har været brugt i Horsens. Vi kan lære af hinanden, og Samn Forsyning vil samle de bedste erfaringer fra begge selskaber, siger Henning Pabst.

- Det betyder, at vi kan lære hinandens anlæg at kende, så vi kan dække effektivt ind for hinanden, når det er nødvendigt. Desuden giver nye kolleger altid ny sparring

og en større, samlet viden, og kan hjælpe og inspirere hinanden til at optimere på anlæggene. Det er til gavn for både miljøet og for økonomien, siger René Hansen.

For René Hansen, der er tillidsmand for 3F´erne på rensningsanlægget i Horsens, er den nye hverdag også kommet godt i gang uden voldsomme forandringer. - Hele processen er gået hurtigt, men det er ikke første gang, vi oplever, at selskabet forandrer sig – og nok heller ikke sidste, siger René Hansen, der er glad for, at aftaler og overenskomster fortsætter uændret. Samtidig er han tilfreds med, at der er indført en ”føl-ordning” for de ansatte på Odder og Horsens rensningsanlæg.

DIN Forsyning:

Fuld fusion en realitet Byrådene i Esbjerg og Varde har nu vedtaget, at selskaberne under DIN Forsyning skal fusionere fuldt. Det betyder, at forsyningen er Danmarks første multiforsyning. Tekst og foto: DIN Forsyning Den fulde fusion betyder, at DIN Forsyning i endnu højere grad kan udnytte synergier på tværs af kommunegrænserne i forhold til trans­port og behandling af spildevand og levering af drikkevand og fjernvarme. Det vil også gøre mange ting nemmere rent administrativt. - Den fulde fusion betyder bl.a., at priserne på vand, varme og spildevand bliver ens for DIN Forsynings kunder i de to kommuner, fortæller borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl og fortsætter: - I praksis har priserne indtil i dag ligget tæt op ad hinanden, så forsyningsselskabets kunder kommer ikke til at mærke den store forskel. Der, hvor der kan være lidt større forskelle i priserne, vil vi sørge for en gradvis tilpasning over en længere periode, udtaler han og understreger, at der fortsat vil være fokus på at sikre de lavest mulige priser.

De to borgmestre for hhv. Varde og Esbjerg Kom­ mune, Erik Buhl og Johnny Søtrup, blandede vand, da DIN Forsyning blev en realitet i marts 2015.

Der er på nuværende tidspunkt ti selskaber under DIN Forsyning, og de ledes af i alt tre bestyrelser. Den fulde fusion betyder en

reduktion af antallet af selskaber, og desuden skal virksomheden ledes af én bestyrelse i stedet for tre.

spildevand #1/17  49

René Hansen, tillidsmand for 3F´erne på rensningsanlægget i Horsens, er især glad for, at der i fusionsprocessen er indført en ”føl-ordning”, hvor de ansatte på Odder og Horsens renseanlæg kan lære af hinanden. Foto: Samn Forsyning ApS


Nyeste radar-teknologi hos VandCenter Syd VandCenter Syd har testet Endress+Hausers nye innovative niveau-radarer med Bluetooth-teknologi. Det har betydet mere præcise målinger. Tekst og foto: Endress+Hauser

50  spildevand #1/17

Før testen med den nye Endress+Hauser radar FMR20 med Bluetooth-teknologi anvendte VandCenter Syd ultralydsmålere i deres brønde. I bund og grund er ultralydsmålerene rigtige gode og økonomiske i mange applikationer, men de kan generelt give lidt usikre målinger ved brønde, hvor der kan være forhindringer, der kan influere på målingen såsom indløbsrør, standrør, stiger, spjæld og anden instrumentering. Derfor sagde VandCenter Syd ja til at teste en af de nye radarer på en lidt vanskelig applikation ved Ejby Mølle renseanlæg - i en brønd, hvor der modtages spildevand fra to industrier. Da den nye radar ankom til Odense, valgte VandCenter Syd selv at sætte den op. Dette blev gjort via Bluetooth og ved at downloade Endress+Hausers Smart Blue App. Selve opsætningen var hurtigt klaret ndsteknisk_2017 og efterfølgende kunne alle værdier modtages via tablet eller smartphone. Dette er særligt smart, fordi disse brønde kan være placeret mange forskellige steder, og det er derfor tidsbesparende, at man kan få data,

uanset hvor man befinder sig på anlægget. Da det kom til selve målingen, stod det hurtigt klart for VandCenter Syd, at de fik mere præcise målinger med den nye radar

end de fik med ultralydsmålerne. Derfor har VandCenter Syd valgt at købe mere end 26 nye radarer, som primært bliver placeret i deres opsamlingsbrønde rundt omkring.

Testen af radar FMR 20 blev foretaget i en lidt vanskelig applikation i en brønd, hvor der modtages spildevand fra to industrier.

NISSEN energi teknik er en af landets førende leverandører af gasmotoranlæg til det energiproducerende rensningsanlæg NISSEN energi teknik er repræsentant for MAN gasmotorer i Danmark og leverer gasmotorer i størrelserne 37 – 530 kW, og vi vælger altid ”the best MAN for the job”. MAN gasmotorer kendetegnes ved høj effektivitet og et robust design, der er skabt til drift 24 timer i døgnet – alle ugens dage. Solide gasmotorer med markedets laveste vedligeholdelsesomkostninger og en serviceorganisation, der står til rådighed 24 timer i døgnet. Vi leverer komplette løsninger til energiproduktion; gasmotoranlæg, gasbrændere, kedelanlæg, styretavler, gasrensning, installation – opstart, service og vedligehold.

www.nissenenergiteknik.dk


Sondex spildevandsprogram Sondex WP-sortiment er en kombination af høj effektivitet, intelligent design og praktiske funktioner. Disse egenskaber giver tilsammen en brugervenlig pumpe med lang holdbarhed. WP-sortimentet omfatter komplette serier af brugervenlige spildevandspumper af høj kvalitet. Fra den mindste S-WP0 til lette industriløsninger til S-WP5, som kan klare svære spildevandsopgaver fra byer og industrier.

Alle pumper få

es med

IEsp2 & IE3 aremotorer

spildevand #1/17  51

Dykkede og tørtopstillede spildevandspumper Sondex WP-produktprogram leveres til våd– og tøropstilling eller som transportabel installation og med tilvalg af vortex, b-tween eller kanal-løbehjul. Som valgmulighed kan alle Sondex spildevandsdrænpumper leveres med IEC standardmotorer, type S-WN.

Høj-effektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt Motorerne er klassificeret i henhold til IE2. Alle Sondex WP-motorer har også klasse H isolering, 3 termiske maksimalafbrydere samt fugtsensorer, som advarer mod fugtindtrængning, inden den forårsager skade på motoren.

Sondex Spiralvarmevekslere Udviklet til at håndtere væsker af høj viskositet Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 571 344 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Marsvej 5 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked.


52  spildevand #1/17

Sluseløsning i eksisterende bro reducerer risikoen for oversømmelser.

I HØRSHOLM FORHINDRER NY S LU S E LØ S N I N G OV E R SVØ M M E L S E R I august 2010 gik Usserød Å igen over sine bredder, og de samlede forsikringsskader løb op i næsten 18 mio. kr. i Hørsholm Kommune alene. En ny sluse i en eksisterende bro til en anlægsudgift på 3,6 mio. kr. skal forhindre fremtidige gentagelser. Tekst og fotos: Grønbech & Sønner Efter to store regnskyl med oversvømmelser i 2007 og 2010 besluttede kommunerne Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg at gå sammen i et EU-støttet projekt for at øge beredskabet ved den otte kilometer lange Usserød Å. Slusen ved Mortenstrupvej og den tilhørende vådeng er en del af dette projekt og vil bl.a. beskytte villakvartererne omkring Stampedammen, der tidligere har været hårdt ramt, når vandstanden steg. - Statistisk set ville disse oversvømmelser forekomme en gang på 25 år, men med den nye sikring er risikoen reduceret til at være mindre end en gang på 100 år, forklarer projektansvarlige Anders Johnsen, Teknik & Miljø, Hørsholm Kommune.

Kosteffektiv klimasikring Anlægsudgiften på 3,6 mio. kr. står i skarp kontrast til de værdier, der nu bliver beskyttet med den varige klimasikring. Efter regnskyllet i 2010 var forsikringsskaderne på bygninger i Hørsholm på 15,3 mio. kr., mens skaderne på løsøre beløb sig til 2,6 mio. kr. Anders Johnsen fremhæver det fornuftige i investeringen, og mener, at mange kommuner må kunne genbruge den kosteffektive løsning med at udnytte eksisterende bro og nærtliggende engarealer. Jens Ulrik Jensen, projektansvarlig i Grønbech & Sønner, påpeger den store prismæssige fordel ved at bygge ind i broen, fordi projektet sparede materialer, betonstøbning og byggeudgifter, dog med fokus på ikke at svække broen. - Vi bruger gamle engarealer og bygger en sluse i en bro til en vej, der går henover åen.

Der må være mange steder i landet, hvor denne løsning kan bruges, siger Anders Johnsen.

Den nye Mortenstrup sluse • Anlægspris 3,6 mio. kr. og støttet af EU LIFE • Slusen er indbygget i eksisterende bro og har spjæld nedefra • Sensorer overvåger vandstand og sluse automatisk døgnet rundt • Slusen styres sammen med sluse ved Sjælsø • Opdæmmet vand bliver ledt til våd­ eng, der kan rumme over 12.000 m3 • Slusen sikrer villaer nedstrøms Mor­ tenstrupvej bl.a. ved Stampe­dammen og Parallelvej


VA LGT PÅ LØS NING O G D O KU M E N TERET ERFARING Den nye sluse er bygget på solid faglig indsigt, miljø- og borgerhensyn og godt samarbejde. Tekst og fotos: Grønbech & Sønner

Usserød Å er fredet og ligger i et naturbeskyttet område, og det betød en række krav til både den tekniske løsning, udførelsen og myndighedshåndteringen. Udbuddet lagde derfor vægt på, at slusen skulle bygges ind i den eksisterende bro ved Mortenstrupvej, og samtidig skulle den fungere uden at ændre åens forløb eller ødelægge livet i den, fx måtte spjældet ikke være en hindring for faunaen, eller skabe et tryk, der ville ødelægge åbunden.

Udover Grønbech & Sønners tekniske arbejde med slusen har andre entreprenører hævet cykelstien i området og sat spunsvægge omkring vådengen, så den kunne tage i mod de opdæmmede vandmængder. Kapaciteten er hævet, så engen kan rumme over 12.000 m3 vand mod de tidligere 1.250 m3. Den vil blive fyldt på fem-seks timer med afvandingen fra Hørsholm og kan dermed tage den afgørende top af trykket. Slusen blev indviet d. 18. september 2016, og Hørsholm Forsyning vil stå for den fremtidige drift med Grønbech & Sønner som servicepartner.

Leverandører • Grønbech & Sønner har været entreprenør på sluseanlægget under broen • Slusen styres af elektriske aktuatorer fra Sipos/Auma • Stålkonstruktion er fremstillet i samarbejde med KD Maskinfabrik i Vejle

Et kig ind i teknikken.

Slusen blev indviet i september 2016.

spildevand #1/17  53

- Vi valgte en skånsom løsning, hvor spjældet rejser sig fra bunden, og i udbuddet demonstrerede Grønbech & Sønner, at de kunne løse det teknisk, forklarer bygherrerådgiver Niels Henrik Johansen fra EnviClean ApS. Grønbech & Sønner blev inviteret til udbuddet

pga. tidligere, dokumenterede erfaringer med sikre løsninger og arbejde med systemer på rensningsanlæg.


54  spildevand #1/17

Thyborøn er en af de byer i Danmark, hvor klimaforandringer mærkes mest.

Fremtidens klimaløsninger opfindes i Thyborøn Sammen med nogle af landets største og førende klima-eksperter skal Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand udvikle nye ideer til at håndtere store mængder regnvand og hindre oversvømmelser. Det kommer til at foregå i Thyborøn, der er stærkt udsat af klimaforandringer. Tekst og foto: Lemvig Kommune Det er Lemvig Kommunes Teknik og Miljø afdeling og Lemvig Vand & Spildevand, der har udarbejdet, søgt og fået 250.000 kroner til forsøgsprojektet kaldet ”Regn med Thyborøn – vilje til viden, velfærd og vækst”. Projektet er et af kun fire projekter, der får penge fra det nyetablerede partnerskab Regn & Byer, der har som mål at komme med nye ideer til at løse problemer med regn og forhindre oversvømmelser. Forsøgsprojektet i Thyborøn skal komme med nye løsninger til at håndtere store mængder regn, så som skybrud eller kraftig daglang regn, der i de senere år har skabt problemer flere steder i byen, fordi det nuværende system til afledning af regnvand ikke kan klare til den senere tids meget kraftige regnskyl.

Projektet indebærer, at kommunen og forsyningsselskabet arbejder tæt sammen om nye løsninger, og samtidig inddrager andre deltagere, så som private og offentlige institutioner. Ved projektet i Thyborøn er afdelingerne for Familie og Kultur og Social og Sundhed også med i projektet. En vigtig del af forsøgsprojektet er, at de nye løsningsforslag, man kommer frem til i Thyborøn også skal kunne anvendes andre steder, hvor klimaforandringer skaber problemer med store regnmængder. Desuden er der fokus på, at projektet danner grundlag for et langsigtet og strategisk samarbejde mellem kommunen og forsyningsselskabet.

Politisk opbakning - Det her er spændende. Vi er med i et projekt, hvor borgere, specialister og embedsmænd skal udvikle helt nye løsninger på store regnmængder. Løsninger, som kan anvendes i fremtiden for at klimasikre ikke bare Thyborøn, men også andre steder, hvor klimaændringer skaber problemer i vor dagligdag, siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune. - Vi fokuserer på et helt bestemt område i Thyborøn, som vi ved, er specielt udsat, når der kommer meget vand fra oven. Kan vi finde en løsning her, ja, så kan sådanne løsninger bruges mange andre steder. Det er virkelig en stor udfordring med mange perspektiver, siger Jørgen Nørby, bestyrelsesformand for Lemvig Vand & Spildevand.


Baggrund Thyborøn er en af de byer i Danmark, hvor klimaforandringer mærkes mest. Byen påvirkes så at sige oppefra, nedefra og fra siderne. Store regnmængder skaber ofte problemer, fordi de øverste jordlag er vandmættede, grundvandet står højt, og terrænet er fladt. Vandet kan kort sagt hverken sive ned eller afledes tilstrækkeligt hurtigt, selv om byen i lighed med resten af Lemvig Kommune har separatkloakering, hvor spildevand ledes væk i ét system og regnvand i et andet. Kloakeringen har hidtil fungeret upåklageligt, men den er ikke dimensioneret til de senere års endog meget store regnmængder.

Nytænkning

Men oven i ønsker Lemvig Kommune med forsøgsprojektet at finde muligheder for at formidle viden til borgere, skolebørn, studerende og besøgende om teknologi, miljø, natur og lokal kultur.

Det forventes, at der i projektet skal arbejdes med midlertidig tilbageholdes af vand. Det indebærer, at der findes områder, hvor store mængder regnvand kan ledes hen og mest hensigtsmæssigt opbevares, indtil vandet langsomt kan ledes væk gennem spildevandssystemet efter regnvejret.

Thyborøn. Et borgermøde afholdes i april, hvor kommunen informerer om de udfordringer, Thyborøn står over for, og hvordan forsøgsprojektet kan bidrage med løsninger. Lemvig kommune og Lemvig Vand & Spilde­ vand er i fællesskab allerede i gang med flere klimaprojekter med det EU-støttede Regions­ projekt Coast to Coast Climate Challenge som det største. Et af projekterne her, Klimatorium i Lemvig, skal som fysisk fyrtårnsprojekt, huse og udvikle udviklingsprojektet.

Regn & Byer

Udfordringer Målet er at håndtere store vandmasser efter skybrud i en periode, så vandmasserne ikke oversvømmer hele området og de mange private boliger. Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand har gennem nogen tid været i gang med at kortlægge klimaudfordringernes omfang i Thyborøn. Der er foretaget målinger og boringer for at få styr på grundvandstanden og sætningen i området. Det sidste foregår blandt andet via satellitter. Kommunen arbejder sammen med forskere, rådgivere og Thyborøn Havn for at finde løsninger på klimaudfordringerne i

Regn & Byer er et partnerskab bestående af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension. Herud­over indgår KL, Energistyrelsen, Erhvervssty­ relsen, Forsynings­sekretariatet samt Danske Regioner i en såkaldt perspekti­ veringsgruppe, der bidrager med kvalifi­ce­ring af kampagnen, og som vil diskutere resultaterne fra de udviklede redskaber og de fire forsøgsprojekter. Endelig vil Regn & Byer samarbejde om vidensudveksling og formidling med en række yderligere vidensinstitutioner samt relevante netværks- og brancheorganisationer. Kampagnen har et samlet budget på 5,5 millioner kr.

Specialist i slambehandling indenfor industri og forsyningsvirksomheder

Mecana

ACAT

Skruepresse

DEMON®-proces

Specialist i separation

S::Select®-proces

Senqcia Maxco skrabersystemer

+45 86 84 88 40 | www.techras.dk

spildevand #1/17  55

Ideen bag forsøgsprojektet er dels at finde helt nye konkrete løsninger, der tager hensyn til klimaforandringer og den deraf nødvendige håndtering af regnvand.

Det er også hensigten at motivere til bevægelse, samvær og trivsel og dermed øge borgernes velfærd. Endelig skal projektet bidrage til metoder til nytænkning, erhvervsudvikling og derved skabe vækst i området.


Ultra-S3 er et effektivt, omkostningsminimerende og miljørigtigt oxiderings produkt til neutralisering af svovlbrinte. Hvad skal du bruge?

Hvorfor UltraS3?

56  spildevand #1/17

Fordi Ultra-S3 er:

Ultra-S3

Effektivt Hurtig kemisk reaktion, som resulterer i oxidering af forurening til primært CO2 og H2O.

Hydrogen Peroxid (H2O2) 2 stk. peristaltiske pumper

Nemt og billigt Kræver minimal investering i infrastruktur.

Miljøboks el. lign. til opsætningen

Omkostningseffektivt Sammenlignet med andre behandlingsløsninger, er Ultra-S3 en af de billigste på markedet.

Den samlede løsning leveres i samarbejde med Brenntag Nordic A/S

Sikkert Klassificeret som et ikke farligt kemikalie af U.S. Environmental Protection Agency (EPA) i henhold til ”Toxic Substance Control Act of 1976” (TSCA).

Hvordan virker det?

Levetidsforlængende Forlænger anlæggets levetid.

- En oxidant, som hydrogen peroxid (H2O2), og Ultra-S3 indsprøjtes separat i spildevandet eller over målområdet.

Målrettet Ultra-S3 går efter problemstoffer uden at ødelægge miljøgavnlige mikrober.

- Når S3 kombineres med oxidanten, producerer Ultra-S3 hydroxylradikaler der er i stand til at behandle en række genstridige organiske forbindelser. - Hydroxylradikaler er meget effektive oxidationsmidler. Disse hydroxylradikaler nedbryder vanskelige kemiske bindinger for at afhjælpe organiske forbindelser til ikke-detekterbare niveauer.

Nordic Tech Solutions ApS Brenntag Nordic A/S

Rømersvej 19B

Borupvang 5B

7430 Ikast

2750 Ballerup

Tlf. 34 10 18 18 Tlf. 43 29 28 00

info@nordictechsolutions.dk main@brenntag-nordic.com


O M KO ST NING S EFFEKTIV O G MI LJØV E N LI G H 2 S BEKÆMPELS E Svovlbrinteneutralisering kan være en yderst udfordrende problemstilling. Derfor er det spændende, når nye produkter en sjælden gang imellem dukker frem på markedet. Ultra-S3 er et oxiderende system, som i samarbejde med brintoverilte effektivt nedbryder svovlbrinte (H2S). Tekst: Mathias Bak Henriksen, Nordic Tech Solutions ApS Ultra-S3 har gjort sit indtog på det danske spildevandsmarked og er en stærk mod­spil­ler til de traditionelle midler imod H2S-opbygning, heriblandt jern og nitrat. I Dan­mark er Ultra-S3 allerede implementeret på en række anlæg med H2S-problemer, heriblandt Ikast-Brande Spildevands anlæg. spildevand #1/17  57

Gode resultater Hos Ikast-Brande Spildevand er man allerede godt i gang med at bruge Ultra-S3, og indtil videre har det været en god oplevelse. - Indtil videre har det været fint, men det er jo så også qua, at Nordic Tech Solutions har styret meget af det. Vi mangler bare at holde det op imod nogle andre tilladelige kemikalier for at se, hvor meget vi kan spare - hvis vi sparer - men det gør vi nok, siger Henrik Mathiesen, driftsassistent ved Ikast-Brande Spildevand, om deres oplevelse med brugen af S3 indtil videre. Ikast-Brande spildevand gik med i projektet, da et lokalt firma bankede på døren og præsenterede dem for løsningen. - Vi havde brug for at finde noget nyt imod svovlbrinte og så var det et lokalt firma, der kom med Brintoverilte/S3, så derfor var vi også klar på at være med til at prøve det, siger Henrik Mathiesen, om baggrunden for at prøve S3. - Der er ingen tvivl om, at S3 er effektivt, det er bare et spørgsmål om at dosere det korrekt, siger han om nogle resultater fra det forsøg, der er blevet kørt indtil videre.

Hvordan virker det? Ultra-S3 er et oxiderende system, som i samarbejde med brint­ overilte effektivt nedbryder svovlbrinte (H2S). Ultra-S3 fungerer ved at effektivisere brintoveriltens naturlige oxiderende virkning. Tilsammen danner Ultra-S3 og brintoverilten hydroxyl radikaler, som kan slå selv de mest genstridige kemiske forbindelser ned. Disse radikaler slår svovlbrinten i stykker og efterlader kun vand og svovl. Ultra-S3 systemet leveres som en komplet løsning med kalibrerede pumper og en miljøgodkendt opsamlingsboks med et lagersystem, der gør genopfyldning og drift langt mere fleksibel. Opsætningen ejes af Nordic Tech Solutions ApS, som leaser eller sælger den til forbrugeren alt efter behov, hvorfor investeringen ikke behøver at blive en stor engangsbelastning. Det eneste indkøb, der skal foretages, er de kemiske komponenter, brintoverilte og Ultra-S3. Den samlede løsning af kemi, pumpe og miljøboks leveres i tæt samarbejde med Brenntag A/S. Nordic Tech Solutions anbefaler desuden, at et doseringssystem

Eksempel på miljøboksen, som indeholder det samlede system med pumper, brinteoverilte og Ultra-S3. Foto: Dansk Polyglas

tilkobles, derved opnås en besparelse på kemikalietilsætningen. Omkring doseringssystemet arbejdes der tæt sammen med ABC-Miljø, som har påvist at kunne spare op imod 70% af det oprindelige kemikalieforbrug.

Nemt og omkostningseffektivt Ultra-S3 er nemt at integrere på et anlæg. Installationen af Ultra-S3 systemet kræver ingen investeringer i den eksisterende infrastruktur og pumpesystemet kan smertefrit integreres med anlægget. Ultra-S3 tilfører ingen problemstillinger til processen og præsterer ikke bare at være en omkostningseffektiv løsning, men også at give langsigtede besparelser på hele anlægget uden at ødelægge det biologiske vandmiljø. Ultra-S3 bringer 10 års praktisk erfaring med sig fra det amerikanske marked, hvor det allerede er implementeret på et utal af anlæg. Det er den erfaring der gør Ultra-S3 i stand til at blande sig i diskussionen, som en af de mest omkostningseffektive svovlbrinteløsninger til dato.


Årets gang i Midtjysk Spildevandsforening:

Døgnkursus og udflugt 58  spildevand #1/17

Af Gitte Henneberg, Energi Viborg Vand A/S - Spildevandsforsyningen

På årets udflugt var et af besøgsmålene Ejby Mølle renseanlæg ved Odense. Her ses et af biofiltrene.

Nu nærmer tiden sig atter for vores årlige døgnkursus i foreningen. I skrivende stund kendes deltagerantallet ikke, men vi håber da at nå omkring 60 stk. igen, når vi mødes den 23.-24. marts i Hanstholm. I år skal vi høre om udskiftning af SRO-system, on-line målinger, røreværker og pumper, pumpestyring og data koblet til økonomi. Desuden som altid et par erfaringsindlæg fra vores kollegaer – denne gang fra Skive og Struer. Så der er mange spændende emner, som dels er valgt ud fra ønsker fra deltagerne og dels pga. nye tiltag, der er sket rundt om i forsyningerne. I 2016 var der også fin aktivitet i foreningen, og vi er rigtig glade for den store opbakning, der har været til vore arrangementer! Vi håber, det kan fortsætte sådan.

Døgnkursus 2016

Populær udstilling på Døgnkurset, hvor man kunne få målt sin metaboliske alder og fedtprocent.

Vi havde som sædvanligt vores årlige velbesøgte døgnkursus en torsdag-fredag i marts. Vi valgte at fortsætte med Montra Hotel Hanstholm, da det er et fint sted med god forplejning, og beliggenheden ikke ser ud til at skræmme deltagerne væk. I 2016 havde vi fokus på emner omkring lange trykledninger, svovlbrintebekæmpelse, on-line udstyr

og arbejdsmiljø. Alle meget interessante emner, som blev belyst rigtig godt af vores foredragsholdere/udstillere. En udstilling, der kunne trække kø, var hos Arbejdsmiljøeksperten, da de havde medbragt en bodyanalyzer. Nogle blev glade og andre mindre glade (måske spiste de endda kun det sunde til middagen…) når de forinden fik oplyst deres metaboliske alder og fedtprocent mm. Ligesom de foregående år havde vi også tre erfaringsindlæg fra nogle af vores kollegaer i foreningen. Det er altid rigtig spændende og givende at høre, hvordan andre har løst forskellige problemer/opgaver. Der får vi simpelthen den praktiske side af sagen og alle de gode tips og tricks, man kan bruge, hvis man selv skal i gang med noget lignende. Lige så vigtigt er det kollegiale samvær og udveksling af tanker og ideer i pauserne, og ikke mindst de kontakter man får. I spildevandsbranchen er vi jo rigtig gode til at hjælpe og råde hinanden, og det er guld værd! Jeg ved i hvert tilfælde, at vores nye chef var rigtig glad for at deltage i udflugten og med det samme være en del af netværket.


spildevand #1/17  59

EnviDan tiltrak sig også opmærksomhed på Døgnkurset, bl.a. med Salsnes-filtrene.

Sensommerudflugt En dejlig morgen sidst i august tog vi på en to-dages udflugt rundt i landet. Vejret viste sig fra sin allerbedste side begge dage. Vi kom virkelig hele landet rundt, idet vi besøgte Egå Renseanlæg, Kalundborg For­ syning og til sidst Ejby Mølle Rense­anlæg. Første stop var Egå, hvor Jens fra EnviDan fortalte om den næsten køreklare udbygning med bl.a. Salsnes filtre, rådnetanke, rejektvandsrensning og kold anammox på hovedstrømmen. Her kan man afprøve nye teknologier i praksis før bygning af et nyt Marselisborg Renseanlæg. Grundideen er at reducere energiforbruget samt producere energi. Renseanlægget er på 100.000 PE. De 8 Salsnes filtre kommer til at fungere som primærfældning. Der forventes en TS på 6-7%. Der graviteres fra sandfang til filtrene. Det fjernede kulstof kommes på rådnetankene. For at lave anammox på hovedstrømmen, skal man have rejektvandsrensning. Her var det Sweco og DEMON, der var valgt. Der skal køres med en lavere temperatur end sædvanlig for ikke at give bakterierne et chok, når de føres over i de koldere procestanke. Det er nødvendigt hele tiden at

Jens fra EnviDan fortæller om de nye tiltag på Egå Renseanlæg.

efterfodre procestankene med anammox bakterier. Herefter fik vi en lille sejltur til Sjællands Odde, mens vi spiste de medbragte sandwicher. Næste stop var Kalundborg Renseanlæg, som er meget belastet af industrispildevand, 60-70% (heraf ca. halvdelen fra Novo), og som har rensetrin, der ikke ses på ethvert renseanlæg i Danmark. Lars fortalte og viste rundt. Renseanlægget er på 80.000 PE modtager årligt 7 mill. m3 spildevand. og forbruger 6 GWh. Normaldrift er 650 m3/t. De bruger ozon til processen, samt MBBR (biofilm), og de har et algeprojekt kørende. Ozonanlægget blev indført i 2003 pga. meget inert COD: COD+O3 ¨ CO2+H20. Der blev da brugt 1.000.000 KWh/måned pga. et COD krav på 75 mg/l. Ozonanlægget kører efter behov, da man ikke kan lagre ozon. Fra Novo modtages ethanol, fældningskemikalie og varmt spildevand. Det varme vand er svært at blæse ilt i, men det er rart om vinteren. På grund af temperaturen er renseanlæggets kapacitet på 80.000 PE og ikke 50.000 PE.

Endress+Hauser fortæller om on-line udstyr.

En masse opmærksomme lyttere til døgnkurset 2016.


60  spildevand #1/17 nnamox udtag til hovedstrømmen på Egå A renseanlæg.

Ozonanlæg i Kalundborg.

Filterpumpestation i fin rummelig bygning på Ejby Mølle renseanlæg.

MBBR-anlægget er indført for at få ekstra N fjernelse, men kan også bruges til fjernelse af medicinrester og østrogenlignende stoffer. PH reguleres for at undgå tilklokning. I anlægget anvendes Kalnes bærelegemer. Algeprojektet er et 4-årigt EU projekt, hvor man dyrker alger på rejektet fra Novozymes. Algerne optager N og P og producerer omega 3. For at anvende det skal det dog produce­ res ud fra desinficeret vand. Algerne kan også lave alfa- og betacaroten samt protein, som kan anvendes i fiskeopdræt. Efter andet besøg gik turen til Hotel Store­ bælt i Nyborg, hvor vi fik en udsøgt middag og en overnatning inden sidste besøg på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense. Ejby Mølle RA har haft 100 års jubilæum og er dermed blandt landets ældste. Vi fik en fin rundvisning i tre grupper på et meget stort område på en meget varm sensommerdag. Anlægget er belastet med 230.000 PE (kapacitet 410.000 PE) og får spildevand via fem hovedledninger. 40.000 m3/dag og op til 19.000 m3/t modtages. Der kan behandles 6700 m3/t. Desuden håndteres slam fra Nordøst og Nordvest, som pumpes ind til anlægget.

Målet var for 2014 at være CO2 neutral, hvilket opnåedes ved at producere mere gas, og derved mere el. Det gøres på to store gasmotorer på hhv. 840 og 890 kWh. Til det formål øgedes forfældningen, så der nu fjernes mere end 70%. Pt er man 110% sselvforsynende mht. el og 153% inkl. varme. Varmen sælges og sendes ud på fjernvarmenettet. Rejektvandet fra slamafvandingen (dekantere) behandles i to DEMON tanke a 400 m3. De styres vha. online målinger på nitrit. Man har herved sparet 300.000 kWh/år til beluftning, samt sænket udledning af N. Der er overvejelser i gang mht. at anvende anammox bakterier på hovedstrømmen. Her kører også biofilter (stenfilter med biofilm), som håndterer >= 6000 m3/timen, og renser N lige så godt som et aktivt slamanlæg. På alle anlæg gælder det, at der altid overvejes optimeringer, og laves forskellige forsøg i den forbindelse. Det er rigtig spændende at komme rundt og besøge anlæggene og høre og se, hvad der foregår. Jeg glæder mig til nye spændende arrangementer i 2017.


langsigtet optimering af driften

LEVER A ND Ø R E R

Hos Stjernholm ønsker vi at sikre, at vores fælles kompetencer udnyttes optimalt. Derfor bygger vi samarbejdet med vores kunder på gensidig respekt og en åben og ærlig dialog.

www.dk.endress.com

Lad os hjælpe hinanden med at tilføre anlægget merværdi!

og per er Pum øsning l k e p æ d lle pum lands t på a m e a c i s r v r e t e rika de s ken mpefab pu

DANMARKS BEDSTE UDBUD 2016 Stjernholm A/S · Birkmosevej 1 · 6950 Ringkøbing Blu eKo ldin g A /S Tel +45 7020 2505 · stjernholm@stjernholm.dk og Stje rnh olm A /S www.stjernholm.dk

www.desmi.com

www.desmi.com / www.pumpeservice.dk /  70 23 63 63

Vi leverer løsninger inden for vand, spildevand, energi og miljø samt økonomisk rådgivning og en bred palette af portalløsninger til den danske, norske og svenske miljøsektor. www.envidan.dk

KVALITET BETALER SIG! MØLLEBAKKEVEJ 155, DK-4243 RUDE  |  TLF. +45 6614 9323  |  INFO@DANOVA  |  DANOVA.DK

Se mere på www.wisecon.dk Sulzer Pumps Denmark A/S tel: 4817 1110 info.abs.dk@sulzer.com www.sulzer.com/denmark

Eller ring til os på 48 79 93 78

UNDGÅ TILSTOPNING! Med de nye F-max, E-max og K-max løbehjul, har du minimeret risikoen betragteligt. I kombination med de optimerede KSB spildevandspumper Amarex KRT, Sewatec og -bloc undgår du kostbar nedetid på dine pumper.

Amarex KRT

D

E-max

F-max

K-max

S

spildevand #1/17  61

Slip af med rotterne - Bekæmp dem i kloakken


62  spildevand #1/17

Fremtidens medarbejder til fremtidens forsyningsselskab Billund Vand A/S er en moderne og innovativ forsyningsvirksomhed og ifølge alle benchmarks et af landets førende. Vi har store ambitioner og 30 engagerede medarbejdere, der både kan og vil udvikle fremtidens forsyning. ’Vi tør gå foran’, lyder vores motto – og vi mangler endnu en dygtig kollega:

Procesansvarlig i Plan & Projekt Brænder du for procesoptimering og nye teknologiske løsninger, der har givet genlyd i hele verden? Kan du præsentere – og måske også sælge – tankerne og teknikken bag Billund BioRefinery – Fremtidens Renseanlæg? Kan du hjælpe med at optimere driften og være vores kontakt til myndighederne? Så har vi det helt rigtige job til dig! Du må gerne have det rigtige drive til at slå bro til den kommercielle verden og bidrage til eksport af dansk miljøteknologi. Det er et ekstra plus – men ikke noget krav – hvis du også har lyst og ambitioner til trække indholdet af stillingen i dén retning.

Rent praktisk skal du være med til at præsentere og fremvise Billund BioRefinery sammen vores partner Krüger og medvirke til test og dokumentation af bl.a. termisk hydrolyse, Annamox renseprocesser og mange andre spændende teknologier. Sideløbende skal du tage ansvar for en række processer i vores Plan & Projekt-afdeling, bl.a. indenfor:  Spildevandsrensning  Energiproduktion fra biogas  Optimering af driften Dine ansvarsområder inkluderer også:  Myndighedsopgaver og -kontakt  Udledningstilladelser og recipientkontrol  Spildevandsplaner

Du kan se frem til en spændende hverdag hos os. Nye udviklingsprojekter – også med eksterne virksomheder – samt sparring med ledelsen og videreudvikling af Billund Vand til næste niveau vil også fylde meget for den rette ansøger. Spørgsmål til stillingen og vores spændende fremtid kan fuldt fortroligt rettes til afdelingsleder Mads MunkPoulsen på mobil 21 17 81 71 eller mmp@billundvand.dk. Send din ansøgning senest 31. marts 2017 til post@billundvand.dk Mere information på billundvand.dk.

Vi tør gå foran – og vi håber, du vil med!

Bilund Vand A/S • Grindsted Landevej 40 • 7200 Grindsted

billundvand.dk

billundbiorefinery.dk


NAVN EN Y T Ny administrerende direktør i VandCenter Syd Bestyrelsen i VandCenter Syd har valgt Mads Leth som ny administrerende direktør fra 1. marts 2017. Mads Leth kommer fra en intern stilling som Områdechef for Drift i VandCenter Syd og dermed del af selskabets øverste ledelse. Han overtager posten efter Anders Bækgaard, der har valgt at gå på pension.

Redaktionel tilføjelse: Mads Leth har desuden en fortid som bestyrelsesmedlem i Spildevandsteknisk Forening. Han blev valgt ind som suppleant i 2009 og avancerede året efter til fuldgyldigt medlem – en post, han bestred indtil 2016.

Lars Mønster er ansat ved KD Group i dec. 2016 som salgstekniker primært med fokus på det danske marked. Han har otte års erfaring med service og vedligehold på spildevandsudstyr og rensningsanlæg og er efterfølgende blevet uddannet som maskintekniker. Med over 15 års erfaring med tilbudsarbejde, ledelse af mindre projekter samt drift af industrielle bl.a vandrensningsanlæg til kedelvand og kølevand, ser han frem til at møde både nye og eksisterende kunder for KD Group.

spildevand #1/17  63

Mads Leth, der er cand.scient. i kemi og biokemi, beskrives som visionær, udviklingsorienteret og meget engageret. Mads Leth tiltræder således som frontfigur i et af Danmarks største vandselskaber den 1. marts 2017. - Jeg glæder mig til at stå i spidsen for VandCenter Syd og dermed være med til at sikre den fortsatte udvikling af selskabet. VandCenter Syd skal fortsat udvikle sig som en rollemodel i branchen, med respekt for virksomhedens kultur, siger han om sit nye job.

Ny salgstekniker ved KD Group


Svovlbrinte er ikke noget man leger med! Når ilt eller nitrat mangler i spildevandet, opstår der hurtigt et anaerobt forhold, og livsfarlig svovlbrinte dannes. Ved lave niveauer mærkes en ubehagelig lugt, men ved høje niveauer bedøves lugtesansen, og netop derfor er svovlbrinte en lumsk gas. Svovlbrinte kan allerede ved lave koncentrationer og langvarig eks­ ponering give varige og alvorlige skader på mennesker. Ved koncentrationer over 500 ppm fører gassen hurtigt til åndedrætsskader og død. Til trods for at svovlbrinte er en dødelig gas, er den almindelig forekommende i mange ledningsnet og på mange renseanlæg. Foruden sundhedsrisiko forårsager svovlbrinte desuden betydelig korrosions­ skader på beton, metaller og ikke mindst elektronisk udstyr. Svovlbrinte i indløbsvandet giver også uønskede driftsomkostninger for rense­ anlægget i form af øgede slammængder og højere forbrug af fældningskemikalier. Ved at anvende dankalks jernprodukter eller nitratforbindelsen Nutriox® kan anaerobe forhold og dermed dannelse af svovlbrinte effektivt forebygges.

spildevand #1/17

64  spildevand #1/17

Tag kontakt til os, så fortæller vi hvordan!

Markante besparelser ved ovlbrinteudskiftning er ikkeaf spildevandspumper

et man leger med! Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en på 20,5 % nitratgennemsnitlig mangler besparelse i spildevandet, målt på kWh/1000 m3-forbruget.

eller r der hurtigt et anaerobt forhold, Den energibesparende løsning består og der dannes svovlbrinte.

af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere. dødelig gas, der allerede

inte er en ave koncentrationer og langvarig ring giver varige og alvorlige skader nnesker. Ved koncentrationer over 00 ppm fører gassen hurtigt til åndedrætsskader og død. www.hidrostal.dk

uden sundhedsrisiko forårsager inte desuden betydelig korrosionspå beton, metaller og ikke mindst

www.emersonindustrial.com

31

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør · Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk


P R ODUKT N Y T Lav lynhurtig flowmåling i felten med ny bærbar ultralydsflowmåler Skal du rundt til forskellige steder og lave flowmålinger, er det essentielt, at din bærbare flowmåler er let at benytte på alle tænkelige konstruktioner. Det sparer dyrebar tid. HH Instruments A/S forhandler nu GE’s seneste bærbare ultralydsflowmåler, GE Panametrics PT900, der gør væskeflowmåling nemmere og mere intuitiv end nogensinde.

Den nye ultralydsflowmåler er blandt andet udstyret med en ny og forbedret clamp-on mekanisme, der gør den meget nem at montere. Som noget nyt kommer den også med en tablet, hvorpå man kan programmere og indstille flowmåleren. Transmittermodulet forbindes trådløst til tabletten med bluetooth-teknologi og har blandt andet en indbygget datalogger, som gør det muligt at visualisere flowet med grafer. Systemet har en batterilevetid på over 12 timer. Flowmåleren er velegnet til alle former for procesanlæg, hvor man ønsker at måle væskeflow. GE Panametrics PT900 er blot en af mange stationære og bærbare flowmålere, HH Instruments tilbyder.

Rasmus Rossen Kristensen Tlf.: 31 17 16 15 E-mail: rasmus@hhinstruments.dk Hjemmeside: www.hhinstruments.dk

spildevand #1/17  65

For mere information kontakt HH Instruments:


Planlagte aktivi­teter i 2017 Rådnetanken: 7. marts 2017 i Kolding Industridag: 16. marts 2017 i Fredericia Slamflokkens Døgn: 3.-4. maj 2017 i Hillerød Årsmøde: 8.-9. juni 2017 hos Billund Vand Døgnkursus: 3.-4. november 2017 i Kolding

Artikler modtages med glæde

66  spildevand #1/17

Redaktionen modtager gerne forslag og ideer til artikler, ligesom du er meget velkommen til selv at skrive og levere tekster til Spildevandsteknisk Forenings medlemsblad. Ligger du fx inde med viden eller erfaring, som andre i spilde­vands­branchen kunne have gavn af - er der udviklet nye teknolo­gier - eller er der spændende nye tiltag på dit renseanlæg, så skriv til red@stf.dk.

Spildevand – deadline og udgivelser 2017 Handling

Dato år 2016

Tekst-deadline nr. 1 - 2017

30. januar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2017

20. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2017

18. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2017

1. maj

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2017

26. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2017

3. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2017

18. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2017

2. oktober

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2017

13. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2017

27. november

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 50

Bemærkninger

Af hensyn til Årsmøde 8.-9. juni uge 23

Af hensyn til Døgnkursus 3.-4. november


Radar i helt nye dimensioner spildevand #1/17  67

De nye radarer er perfekte til vand og spildevand - innovative og effektive Som de eneste radarer på markedet, er det nu muligt at tilgå alle værdier og hele menuen via Bluetooth®-teknologi og en SmartBlue app. Herved kan der spares tid både ved idriftsættelsen, drift og vedligeholdelse og samtidig fås fuld kontrol over hvordan målerne har det. Nå nye højder med Bluetooth For at give brugeren fuld adgang til alle data, har Endress+Hauser designet en SmartBlue app, som i sin enkelhed bare downloades til enten Android eller iOS (iPhone og iPad). Der skal ikke anvendes nogen ekstra bokse eller ledninger. Derefter kan radaren idriftsættes på mindre end 1 minut med de mest almindelige parametre. Under drift er det muligt at hente data på alle installerede radarer både på målte værdier, måler status og sågar kurver over flere dages værdier – alt sammen på enten mobiltelefon eller tablet. En rigtig vandhund i kompakt design De nye radarer, FMR10 og FMR20, er de mest kompakte radarer i deres klasse takket være et helt unikt radar-chip design og integreret antenne – en helt ny opfindelse som Endress+Hauser har udviklet. Dette betyder at de nye radarer kan tilpasses selv i applikationer med snævre forhold. En skarp pris og hurtig levering FMR10 fås til ca. 3000 kr og har mindre end en uges leveringstid, FMR20 fås fra 4.700 kr og har lidt længere leveringstid, da den tilbyder flere valgmuligheder. Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 DK-2860 Søborg

Telefon +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

FMR10_20_Spildevandsteknisk tidsskrift_nov 2016.indd 1

11-11-2016 14:35:08


SKYBRUDSSIKRING

BORERØRSPUMPER

• Unik fleksibel PE tank, der samles på stedet • Effektive pumper i flere størrelser • Intelligent styring giver sikker drift • Hindrer følgeskader efter skybrud

• • • • •

PROFESSIONELLE SPILDEVANDSLØSNINGER

PROPELLERPUMPER

• • • • •

• Høj strømningshastighed • Energieffektiv motorteknologi • Innovativt design med patenteret indløbskammer • Robust konstruktion

Energioptimering og mindre CO2 Intelligente pumpestyringer Stor driftssikkerhed Komplette løsninger PE brønde i mange dimensioner

PROVEN TECHNOLOGY www.pumpeservice.dk • www.shop.pumpeservice.dk  70 23 63 63 service@desmi.com

Markedets højeste virkningsgrader Op til 9000 kombinationsmuligheder Driftssikre Vedligeholdelsesfri Robust konstruktion

PROVEN TECHNOLOGY

ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Med er du sikret mod store regnmængder...