Page 1

Nr. 2 · april 2011 · 39. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Præsentation af nye kandidater til STF's bestyrelse • Virksomhedsportræt: Aarhus Vand • Industrigruppens årlige temadag • PCB - Slammets nye fjende ? • Studietur med Krüger


Organ for medlemmer af

Indhold Leder - Mads Leth .................................................................................   1 Præsentation af nye kandidater til STF's bestyrelse ................................   2 Virksomhedsportræt: Aarhus Vand - opgaver og udfordringer ...............   4 Præsentation udstillere - Årsmødet 2011 ...............................................   9

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 Fax 7487 1352. Træffes bedst kl. 8-12 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Jørgen Hermann, ansvh. redaktør Bøgevej 12, 8660 Skanderborg Mobil 2149 9031 E-mail: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Stof fra bladet må kun gengives med tydlig henvisning til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Dahlgren, By- og landskabsstyrelsen Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, Odense Vandselskab Bestyrelsessuppleanter: Alan Rasmussen, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Kommune Ole Dissing, Bornholms Regionskommune Revisor-suppleant: Svend Albrechtsen, Sønderborg Kommune

Udstillerliste Årsmødet 2011 . ................................................................ 23 Decentrale renseløsninger med dykkede, beluftede filtre - fra Nibe til Oman . ....................................................... 24 Energibesparelser bør prioriteres højt ..................................................... 28 Desinfektion - herunder eksempel på udlederkrav til restprodukter......... 32 Ledelse, samarbejde og trivsel ............................................................... 37 Slamflokkens døgn d. 7.- 8. juni 2011 i Ebeltoft . .................................. 41 Industrigruppens årlige temadag - 15. marts 2011 ................................ 42 Kemira Water Danmark A/S - temadag 1. februar 2011 ........................ 50 Membran Bioreaktorer - fremtidens spildevandsanlæg ?......................... 56 PCB - Slammets nye fjende ?.................................................................. 60 Salsarytmer, høj cigarføring og lidt spildevand på Cuba ......................... 64 Slam skal behandles intelligent og med omtanke .................................. 68 Studietur med Krüger d. 16. marts 2011 - Fra vision til virkelighed . ...... 70 Spildevandsgolf 2011 ............................................................................ 76 Produkt Information .............................................................................. 78 Firma-Nyt . ............................................................................................. 80 Planlagte aktiviteter 2011 ...................................................................... 84 Næste nummer vil antagelig bringe indlæg om ..................................... 84 Deadlines og udgivelser i 2011 .............................................................. 84

Tekst-deadline næste nummer: 20. juni 2011. Stof til bladet sendes direkte til redaktionen. Annonce-deadline næste nummer: 4. juli 2011. Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.665 stk. i perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010 Trykoplag: 1.850 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Sortevej 40, 8543 Hornslet, Tlf. 87 85 72 09 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Forsidefoto: Årsmøde 2011, udstillingsområde Tangkrogen. Foto er gengivet med tilladelse fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø.


Leder

Mads Leth

Mads Leth, Vandcenter Syd.

Foråret nærmer sig med hastige skridt. Dog ser det lidt gråt og trist ud lige nu, men mon ikke snart varmen kommer og bøgen springer ud? Forårets helt store begivenhed for spildevandsbranchen er uden tvivl årsmødet den 13. maj. Værterne for dette års møde er Aarhus Vand A/S.

Årsmødeudstillingen er placeret i naturskønne omgivelser på Tangkrogen lige ved siden af Marselisborg Renseanlæg. Personligt glæder jeg mig allerede til at møde de mange udstillere og gode kollegaer og venner fra branchen. I skrivende stund er der 100 tilmeldte udstillere. Sidste års udstilling i Grenå satte udstillerrekord. Mon denne rekord står forfald i år? Udviklingen i tilmeldinger og seneste nyt om årsmødet kan naturligvis følges på www.stf.dk. Årsmødeudstillingen er i år blevet mødt med nye udfordringer. Der afholdes nemlig Classic Race i Aarhus dagen efter udstillingen. Det betyder at trafikken gennem Aarhus bliver lagt om allerede om fredagen, da en del af Aarhus indre by skal omdannes til racerbane. STF arbejder tæt

sammen med arrangørerne af motorløbet, således årsmødeudstillingen kan afvikles problemfrit. Der vil sikkert være både gamle biler og Goodlook Ladies i nærheden af udstillingsområdet, så der bliver ekstra meget at kigge på ved årets udstilling. I forlængelse af årsmødeudstillingen afholdes generalforsamling i STF. Generalforsamlingen afholdes på Helnan Marselis Hotel der ligger i gåafstand fra udstillingsområdet. På generalforsamlingen skal der bl.a. findes to nye bestyrelsesmedlemmer. Frants Balzer fra Vordingborg Forsyning er allerede stoppet, da han har fået nyt arbejde i det private, og derfor ikke kunne fortsætte i bestyrelsen. Undertegnede har derfor overtaget Franz’ plads i bestyrelsen. Puk Skov fra Hillerød

Med MJKs nye har du overblik og alle data lige ved hånden

træder også ud af bestyrelsen. Der er udsendt en opfordring til at komme med nye kandidater til bestyrelsen og mon ikke det igen fører til kampvalg om posterne blandt de mange kandidater? Alt i alt bliver årsmødet helt sikkert en god dag, hvor faglighed og hygge kommer til at gå hånd i hånd. Jeg vil her på forhånd gerne sige tak til Aarhus Vand og årsmødekoordinatorerne for deres store arbejde i forbindelse med årsmødet. Hvis du ikke allerede har sat et stort kryds i kalenderen den 13. maj, så er det på høje tid at få det gjort. Vi ses i Aarhus! Mads Leth E-mail: mal@vandcentersyd.dk

MJK Automation A/S Byageren 7 2850 Nærum Tlf.: 45 56 06 56 Fax: 45 56 06 46 mjk@mjk.dk www.mjk.dk

Ny kompakt pumpestyring - ny teknik! •

Ind- og udgange, så ydelse og pris matcher det aktuelle anlæg.

MµConnect® har kommunikation til SRO, Instrument bus for tilslutning af flere MµConnect® samt målere til flow, niveau osv.

MµConnect® konfigureres hurtigt fra PC med MJK Instrument Link eller med et Connect® display.

Data læses på SRO anlægget, på en PC med MJK Instrument Link, med et Connect display eller helt nyt, brug din smartphone, der kobler op til den indbyggede WIFI.

WIFI giver mulighed for at overvåge styringen fra bilen eller ændre start- / stopniveauer, eller tvangsstarte / -stoppe en pumpe. Det gøres direkte fra din smartphone.

Kendte MJK features som energioptimering, pumpeord og meget mere finder du naturligvis i MµConnect®.

MµConnect® leveres både med analog og digital tryktransmitter, med den digitale, kan den kalibreres hjemme fra SRO anlægget.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

Mød os i Århus fredag den 13.maj Pumpe App®

1


Præsentation af nye kandidater til STFs bestyrelse Af Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening (STF) Fordi STFs bestyrelse har mistet/mister to medlemmer, skal der findes to nye. Fordi begge de afgående medlemmer er fra den østlige del af landet, har bestyrelsen overvejende kigget i dette område efter mulige afløsere til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

I et elektronisk nyhedsbrev udsendt d. 4. februar 2011 blev efterlyst ”nyt blod” til bestyrelsen. Det betyder, at interesserede medlemmer har haft mulighed for at melde sig på banen

eller for at gøre opmærksom på personer, der kunne være kandidataktuelle. Bestyrelsen, med formand Jacob Andersen i spidsen, er meget glad for, at den samlede eftersøgning har resulteret i to bestyrelsesvillige personer, der samtidig er fagligt meget højt kvalificerede. Bestyrelsen indstiller derfor følgende til generalforsamlingen mht. valg til bestyrelsen: Thomas Hvass Eriksson (Roskilde Forsyning A/S) indstilles som nyt bestyrelsesmedlem og Lars Erik Hansen (Faxe Forsyning A/S) indstilles som ny bestyrelsessuppleant.

Kort om Thomas Hvass Eriksson (Roskilde Forsyning A/S)

Kort om Lars Erik Hansen (Faxe Forsyning A/S)

Thomas var for to år siden, hvor der var kampvalg om en bestyrelsessuppleantpost, den ene af to kandidater. Thomas er siden generalforsamlingen for to år siden blot blevet endnu mere erfaren og endnu mere kvalificeret til at bestride en post i STFs bestyrelse. Her følger en kort præsentation af Thomas: Thomas er 40 år og bor i Roskilde. Thomas er gift og har et barn på 5 år. Thomas er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i miljøteknik. Under studiet fik han stor interesse for spildevandsområdet og især for de kemiske og biologiske processer på renseanlæg. Thomas arbejdede som nyuddannet først en kort periode med rensning af forurenet jord. Dernæst i 6 år som spildevandsingeniør i en kommunal teknisk forvaltning. Herefter fulgte ca. 1½ år som projektingeniør hos en rådgiver, inden Thomas i 2008 blev ansat i Roskilde Forsyning som driftsleder på Renseanlæg Bjergmarken. Thomas bestod driftsledereksamen i 2008. I fritiden er Thomas til fysisk udfoldelse i form af Aikido (en japansk kampsport) samt gå- og cykelture.

Lars er 51 år og bor i Sakskøbing. Lars har to børn på 18 og 20 år. Lars er uddannet murer, har været i forsvaret (sluttede med rang af kaptajn), har været værkfører og byggepladsleder. I 1995 skiftede Lars til den kommunale verden, først driftsleder i Holeby Kommune, dernæst til Nysted Kommune, der i forbindelse med kommunalreformen blev til Guldborgsund Kommune. Siden 2008 har Lars været driftsleder i Faxe Forsyning. Lars bestod driftsledereksamen i 1998. Foruden de ledelsesmæssige opgaver brænder Lars for alt vedr. SRO/automatisering, samt for mål og nøgletal, med fokus på at minimere driftsomkostninger. I fritiden er Lars aktiv i Dansk Formands Forening (næstformand) og i Storstrøms Spildevandsforening (formand). Derudover er Lars aktiv jæger og lystfisker.

KLOAKSERVICE TV-INSPEKTiON • INDUSTRISERVICE

− Vi dækker hele danmark

70 12 02 22

KLOAK- & INDUSTRISERVICE

Albertslund • Hillerød • Køge • Kalundborg • Næstved • Rødby • Svendborg • Kolding • Uldum • Aalborg • Frederikshavn

2

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


DANOVA har fået ny hjemmeside Nyt look hos DANOVA ! Som mange nok har bemærket, har vi gennem et stykke tid haft meddelelsen ”vi arbejder på vor ny hjemmeside…”, på danova.dk. Det gør vi selvfølgelig stadig løbende……MEN Vi har nu fornøjelsen, at relancere det nye ”look” og glæder os til, at vise siden frem. Klik ind på danova.dk og tag en rundtur i en verden af

Niveau –og Flowmåling • se spændende applikationer og film • find netop de produkter, der passer dig • tilmeld dig nyhedsbrev … og meget mere HUSK også at møde os på: • Spildevandsteknisk Årsmøde på Tangkrogen i Aarhus d. 13. maj 2011 • HI Industrimesse Herning messecenter 6-9. september 2011, Hal M - stand 9490

Niveaumåling

Smart flowmåling i rør – NFP

Slamlags detektion

Mobil flowmåling – PCM4

WWW.DANOVA.DK

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

3


Virksomhedsportræt: Aarhus Vand – opgaver og udfordringer Tekst: Jan Tøibner, Aarhus Vand A/S . Fotos: Ole Hartmann Schmidt Aarhus Vand er vært for årsmødet 2011 den 13. maj i Tangkrogen i Aarhus. Læs i dette virksomhedsportræt om de udfordringer og opgaver, virksomheden står over for på spildevandsområdet.

Forskning med konkrete resultater Aarhus Vand er et selvstændigt, kommunalt ejet aktieselskab med 240 medarbejdere. Vi indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand, og vi renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fra 300.000 kunder. Selskabet har en mangeårig tradition for at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter, fordi vi ønsker at være på forkant med det teknologiske og vidensmæssige niveau inden for vand- og spildevandsbranchen. Projekterne skal understøtte - og give os bedre viden om - de aktiviteter, vi ønsker at sætte i værk for at opnå bedre og billigere anlæg, produkter, ydelser og arbejdsprocesser. Og for at opnå en miljømæssig gevinst. Mange af projekterne fører til implementering af ny teknologi og metoder, og et eksempel på, at vores deltagelse giver gode og anvendelige resultater, er hygiejniseringen af spildevandet fra Åby og Viby Renseanlæg. Det var oprindeligt hensigten at forbedre spildevandskvaliteten fra de to renseanlæg ved at UV-bestråle det, inden det blev ledt ud i åerne. Projektet er en del af Aarhus Å-projektet, som skal sikre badevandskvalitet i Aarhus Havn og forbedret vandkvalitet i Aarhus Å og Brabrand Sø i løbet af de næste par år gennem en række vandforbedringstiltag. Men UV-bestråling er en yderst energikrævende og dyr proces og ville løbe op i ca. 28 mio. kr. alene i anlægsudgifter og betyde en øget CO2-udledning. Gennem vores deltagelse i et forskningsprojekt har det vist sig, at vi kan opnå stort set samme gode effekt ved at tilsætte et kemisk stof i slutfasen i renseprocessen. Dette har Aarhus Kommune godkendt med virkning fra 2011, og dermed kommer vi ikke til at udlede nær så meget CO2, og vi reducerer anlægsudgifterne til totalt knapt 10 mio. kr.

Aarhus Vand står sammen med DHI i spidsen for et internationalt konsortium med 35 lande og partnere, der gennemfører EU’s største miljøprojekt om forskning og udvikling af teknologier til klimatilpasning inden for vandforsyning og spildevandshåndtering. Projektet hedder Prepared, og formålet er at udveksle viden og erfaring på højeste internationale niveau i bestræbelserne på at dæmme op for konsekvenserne af klimaforandringer som monsterregn og temperaturstigninger. Vi deltager bl.a. med et projekt om samstyring, som handler om at presse den sidste effekt ud ved spildevandsrensning.

Vi udvikler energi- og miljøvenlige løsninger Vores renseanlæg står for omkring 1/5 af Aarhus Kommunes samlede elforbrug. Som en miljøbevidst virksomhed har vi derfor et stort ansvar for at bringe vores forbrug af el ned. Både for at nedsætte udslippet af CO2 og for at gøre tingene billigere og bedre. Vi arbejder derfor målrettet på at udvikle mere energi- og miljøvenlige løsninger og på at gøre rensningen af spildevand mere effektiv. Som et af vores miljømål for 2011 skal der ske en reduktion på 5 procent af CO2-udledningen fra den primære drift i forhold til 2008. Dette stiller store krav til, at vi udvikler intelligente og fremtidssikrede løsninger. På Egå Renseanlæg har vi som et forsøg taget et nyt beluftningssystem i brug, som belufter spildevandet i bunden i stedet for i overfladen. Med nye effektive bundbeluftningssystemer og avancerede online styringer reducerer vi CO2udledningen og elforbruget i processen med 45-50 procent. Ved at indføre denne metode permanent på den ene proceslinje på renseanlægget i 2011 forventer vi en elbesparelse på 305.000 - 360.000 kWh/år, hvilket, hvilket svarer til en CO2reduktion på op til 204 ton.

Etablering af bundbeluftning på Egå Renseanlæg.

Aarhus set fra vandsiden.

4

På Egå Renseanlæg arbejder vi desuden med en optimering af ventilationsudsugningen fra særligt miljøbelastede procesenheder som risterum og slamafvanding. Ved at lave punktudsugning og frekvensregulere ventilatorerne kan vi opnå betySpildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


delige besparelser i el- og varmeforbruget til at holde bygningerne frostfri i vinterhalvåret.

desuden en bedre udnyttelse af renseanlæggene, og det nedbringer vores CO2-udledning.

På Viby Renseanlæg arbejder vi i slambehandlingen med en energiudnyttelse af varmeenergiindholdet i det udgående slam fra rådnetankene. Herved udnytter vi spildvarmen til at opvarme indgående kold slam til rådnetankene. Vi forventer at opnå en betydelig besparelse i støttefyring med gas, og dette projekt forventer vi afsluttet i sommeren 2011.

Spildevandsbassiner og separatkloakering er en vigtig del af vores målsætning om at få rent vand i Aarhus Å, Brabrand Sø og Aarhus Bugt. Formålet er at gøre vand til et aktiv for borgerne, at gøre byrummet smukkere og skabe et levende og bæredygtigt vandmiljø.

På Åby Renseanlæg arbejder vi på forsøgsbasis med udfældning af fosfor fra rejektvand fra slamafvandingen. Dels med henblik på imødegåelse af skadelige struvitudfældninger i slambehandlingen, dels med henblik på fortsat at nyttiggøre fosfor, når vi fremadrettet ændrer slamdisponering fra landbrugsmæssig udnyttelse til slamforbrænding. På Marselisborg Renseanlæg har vi etableret et sandfilter, som giver et renere vandmiljø med væsentligt mindre fosfor i Aarhus Bugt. Ny lovgivning betyder, at vi fremover skal håndtere produktion og salg af el fra vores renseanlæg på en ny måde. Fremover vil vi fortrinsvis bruge den producerede el selv og kun sælge et eventuelt begrænset overskud af el. Vi udarbejder en overordnet energistrategi i løbet af 2011, som gør det muligt at se energi og eventuelle nye energi-selskabsdannelser i en større Aarhus Vand-sammenhæng.

Klimaforandringer kræver nye løsninger Klimaforandringerne stiller store krav til, at vi udvikler intelligente og fremtidssikrede løsninger, og vi skal i fremtiden kunne håndtere betydelig større mængder regnvand end tidligere. Blandt andet har vi igennem de seneste år bygget 8 nye spildevandsbassiner i Aarhus, så vi kan håndtere det vand, som løber over, når det regner kraftigt.

Samarbejde om spildevandsplan I Aarhus Kommunes spildevandsplan tages der hul på de udfordringer, der følger af klimaforandringer med bl.a. kraftigere regn. Samtidig fortsætter arbejdet med at sikre et rent vandmiljø. De væsentligste temaer i forslaget er derfor klimatilpasning og forureningsbegrænsning. Blandt andet præsenteres en langsigtet strategi for separatkloakering i de resterende fælleskloakerede områder i kommunen. For at øge grundvandsdannelsen og tage presset af belastningen på kloaksystemet og vandløbene er der i planen forudsat øget brug af lokal håndtering af regnvand, fx ved at tagvand nedsives gennem faskiner på den enkelte grund. En række vandløb er i dag periodevis belastet af store mængder afstrømmende regnvand. Det kan afhjælpes ved at etablere regnvandsbassiner, og indsatsen over for manglende bassiner er i planperioden koncentreret i Egå og Hovedgrøften ved Beder. Også spildevandskloakering af kolonihaverne indgår i planen, og det vil mindske forureningen af grundvandet og have en gavnlig effekt på den hygiejniske vandkvalitet i bl.a. Aarhus Å. Aarhus Vand har lagt en strategi om at reducere antallet af de nuværende ni renseanlæg til fire og på længere sigt til to. Gevinsten vil være en mere effektiv drift og en bedre miljøbeskyttelse. Vores ønske om at have færre, større og mere effektive renseanlæg indgår i en langsigtet strukturstrategi, som vi har fremlagt for Aarhus Kommune, der skal tage endelig stilling til strategien i forbindelse med implementeringen af spildevandsplanen.

I mål med spildevandsrensning i det åbne land

Det underjordiske spildevandsbassin i Carl Blochs Gade kan rumme 16.000 m3 vand og skal bruges til at opsamle blandet regn- og spildevand under regn, indtil der er plads på Marselisborg Renseanlæg.

De fleste kommuner er langt bagud med at forbedre rensningen af spildevand fra spredt bebyggelse, som blev pålagt ved lov tilbage i 1997. Men Aarhus Vand har i samarbejde med Aarhus Kommune i god tid gennemført de forbedringer af spildevandsrensningen i det åbne land, som loven kræver. Kommunen har givet de påbud, der skal til, og det hjælper. Det fremgår, når kommunen fører tilsyn, og det er samtidigt dokumenteret.

Andre steder etablerer vi separatkloakering. Det gør vi for at sikre, at borgerne ikke får kloakvand op i kældre og ejendomme. Og vi sikrer, at der kommer mindre urenset spildevand ud i vandløb og i Aarhus Bugt. Når vi separerer vandet, får vi

Et eksempel: To vandløb med et opland på 25 kvadratkilometer løber til Stilling-Solbjerg Sø, der ligger mellem Skanderborg og Aarhus. De blev undersøgt første gang i 2000 og anden gang i 2006, da størstedelen af planen var gennemført.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

5


Faktaboks Om Aarhus Vand som selskab • Aarhus Vand er et selvstændigt, kommunalt ejet aktieselskab med 240 medarbejdere • Vi arbejder med hele vandets kredsløb • Vi indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand, og vi renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fra 300.000 kunder. • Aarhus Vand leverer noget af det mest velsmagende drikkevand i landet og er blandt de førende - nationalt og internationalt – i forhold til miljøskånsom og effektiv spildevandsrensning • Selskabet har en årlig omsætning på 541 mio. kr. og anlægsaktiver for 3. mia. kr. fordelt på bl.a. 10 vandværker og 10 renseanlæg. • Aarhus Vand er certificeret inden for miljø, energi, arbejdsmiljø og drikkevandssikkerhed • Se præsentationsfilm på www.aarhusvand.dk Om spildevand i Aarhus Vand • Aarhus Vand har i alt 2.350 km kloakledning og sanerer 10 til 20 km kloakledninger om året • Vi har 9 renseanlæg med en samlet kapacitet på ca. 480.000 PE • Vi har ca. 900 km fællesledning • Der er ca. 3000 ejendomme i det åbne land. Ejendomme i kravoplande har renseløsning/er tilsluttet kloaksystemet • I alt ca. 270 overløb fra kloaksystemet til recipienterne Aarhus Kommune set med ”spildevandsbriller” Indbyggere: • 300.000

Arealdisponering: • Bymæssig bebyggelse: 175 km2 • Landbrug: 250 km2 • Skove: 35 km2 • Naturområder: 15 km2

Resultatet var slående. Dyrelivet i vandløbene blev bedømt 24 forskellige steder, og på en skala fra 1 til 7 var det næsten overalt blevet en eller to klasser bedre. Før rensningen var miljømålet kun opfyldt på 900 meter af det ene vandløb. Det svarer til 10 procent. I 2006 var det steget til 64 procent, selv om rensningen endnu ikke var fuldt gennemført. I det andet vandløb steg tallet fra 27 til 93 procent. Forbedringen gik overraskende hurtigt – allerede et halvt år efter rensningens gennemførelse fandt man mange rentvandskrævende dyr.

Miljø: • 350 km vandløb • Vandforbrug: 20 mio. m3/år • Fosforudledning: 28 t/år (2006) • Kvælstofudledning: 500 t/år (2006)

Samarbejde er vejen frem Alle landets forsyningsselskaber inden for vand og spildevand står over for en række fælles udfordringer. Der er til stadighed skærpede krav og ønsker fra kunderne, der er store administrative krav, og der er forventninger om effektiviseringer som følge af Vandsektorloven. Og der er som følge af vandplanerne nye miljøkrav i forhold til grundvand, vandløb, søer, fjorde, bugt og hav.

Vand skal være synligt i Aarhus

For Aarhus Vand er DANVA og Spildevands Teknisk Forening vigtige samarbejdsplatforme. De kommende udfordringer vil gå på tværs af kommunegrænser, og derfor er det også oplagt at tænke i større enheder og nye samarbejder, fordi forsyningsselskaberne i et fællesskab vil være bedre rustede til at håndtere fremtidens udfordringer. Aarhus Vand inviterer derfor alle interesserede vand- og spildevandsselskaber til et tættere samarbejde. Dette kan være lige fra et samarbejde inden for et enkelt område, fx fælles indkøb, et mere formaliseret samarbejde inden for flere områder eller en egentlig fusion. Samarbejdet skal have det indhold og den form, som i fællesskab giver værdi og mening for parterne.

Aarhus Vand har mere end 10 års erfaring med at gøre vand synligt i byen og bruge det som rekreativt element. Eksempler på projekter er åbningen af åen gennem midtbyen i Aarhus og to nye søer, der renser vand fra landbrugsarealer. Derfor har ingeniører, geologer, biologer og andre i selskabet bred viden om emnet. Samtidigt arbejder vi på at få tanken om vand i byen ud i hele organisationen, også til dem der udfører arbejdet ude i marken.

De alsidige krav fra vores kunder – hvad enten det drejer sig om at levere god drikkevandskvalitet, at fremtidssikre drikkevandsressourcen eller aflede og rense spildevand – opfyldes bedst af forsyningsselskaber med mange og vidt forgrenede kompetencer. Det kan vi sikre ved at samle vores kompetencer og faglighed i et større selskab eller ved tætte samarbejdsrelationer.

Forbedringen af spildevandsrensningen i det åbne land er gennemført i perioden 2005-2010, hvor der er etableret ca. 800 stk. minipumpestationer i tryksatte systemer. Desuden er der etableret ca. 600 stk. renseløsninger ved enkeltejendomme i form af minibiologiske renseanlæg, biologiske sandfilteranlæg og beplantede filteranlæg. Dertil kommer en lang række nedsivningsanlæg, hvor nedsivning har været mulig af hensyn til vandindvindingsinteresser.

6

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Som et konkret eksempel på samarbejde på tværs vil Aarhus Vand sammen med en række andre selskaber arbejde videre med planerne om en fælles slamforbrændingsløsning. Det drejer sig om Herning Vand, Varde Forsyning, Hedensted Spildevand, Viborg Spildevand, Provas Haderslev Forsyning, Silkeborg Forsyning, Billund, Ikast-Brande Spildevand og Vejle Spildevand.

Partnering-samarbejde gavner alle parter

Partnering – Samarbejde er vejen frem.

Aarhus Vand har fra 2006 brugt partnering som samarbejdsform ved sanering af afløbsledninger og fra 2008 ved sanering af vandledninger. Det er en samarbejdsform, hvor vi og vores partnere trækker på samme hammel, fordi vi i fællesskab har opstillet klare, fælles mål, og hvor der er indbygget en kontant bonus for begge parter for opnåelse af målene. Det er et samarbejde, der er baseret på dialog, tillid og åbenhed, og hvor vi hele tiden har fokus på udvikling og forbedringer. Og med en struktureret videndeling har vi fokus på at finde den rigtige løsning første gang - både teknisk og procesmæssigt.

Resultaterne af denne samarbejdsform taler deres tydelige sprog. Vores dokumentation viser, at partneringsamarbejdet har medført en markant sænkning af enhedspriserne på i gennemsnit 18 procent for afløbsledningerne (efter 4 år) og i gennemsnit 7 procent for vandledningerne (efter 2 år). Det har medført en forbedret kvalitet i arbejdet, større tilfredshed hos borgerne og et forbedret samarbejde, som betyder, at både vores medarbejdere og medarbejderne hos vores partnere nu søger hen mod de arbejder, der gennemføres i partnering.

LABORATORIEANALYSE SPEKTROFOTOMETER DR 3900

NYHED: Kvalitetssikring med RFID � Automatisk prøveidentifikation med 100% sporbarhed ved hjælp af RFID-teknologi: Eliminering af fejlkilder i analyseprocessen � Automatisk metodeopdatering: Fra RFID-tag på kuvettetest emballagen direkte til fotometret � Certifikat/Batch information er direkte tilgængelig i forbindelse med kvalitetssikring

Information: www.hach-lange.dk

info@hach-lange.dk

Tel.: 36 77 29 11

RFID: Automatisk identificeringsmetode vha. radiobølger

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

7


DIVA DanDas

Når regnskabet skal gøres op - er det godt med en DIVA ved sin side Der er landet en DIVA - det nye software til værdifastsættelse. DIVA (det DIgitale Vandselskabs Anlægskartotek) er udviklet specielt til de danske forsyningsselskabers nye virkelighed i et samarbejde mellem anerkendte revisionsselskaber, eksperter på forsyningsområdet og systemudviklere. DIVA afløser det gamle DAKAR – Forsyningernes nye virkelighed har krævet et helt nyt program til at håndtere forsyningens værdier. DIVA gør regnskabet nemmere. Orbicon har hjulpet 40 forsyninger i mål med selskabsdannelsen, og har med DIVA udviklet et nyt og funktionelt økonomi- og ledelsesprogram.

Vi bygger en grøn fremtid sammen. www.orbicon.dk/informatik

8

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Præsentation udstillere - Årsmødet 2011 Red. J.H. Grønbech er totalleverandør af spildevandspumper - ikke kun enkelte komponenter, men også komplette anlæg - kort sagt alt til vand og spildevand. Vi er landsdækkende og har egen serviceorganisation, som tilbyder idriftsættelse af nye produkter, reparation, vedligeholdelse, test samt renovering af afspærringsventiler, reguleringsventiler, aktuatorer og pumper. Grønbech er et 100% danskejet selskab, som har eksisteret siden 1828 - og er i dag en del af Grønbech Holding. Vi er ISO 9000 certificeret og lægger vægt på at give kunderne god service, høj kvalitet og leveringssikkerhed. Grønbech leverer til en lang række kunder fra brancher som energisektoren, petrokemisk industri, spildevandsproducerende virksomheder, vandværker og rensningsanlæg, farmaceutisk industri, procesindustri, entreprenører og rådgivende ingeniører. Yderligere information: Tlf. 33 26 63 00 - www.g-s.dk

Har du brug for rådgivning eller nyt slamafvandingsudstyr? Står du foran en opgradering af slamafvandingsinstallationen eller skal investere i en helt ny installation, er GEA Westfalia Separator parat med råd og vejledning. Måske vil en testkørsel være det bedste udgangspunkt for beregning af kapacitet og investeringsgrundlag.GEA Westfalia Separator er på pladsen – kom og få en snak med Aksel, Richard, Peter og Nek. GEA Westfalia Separator DK A/S . tlf. 8794 1000, www.gea-westfalia.dk

Fødselsdagsfest hos Nordisk Aluminat A/S Vi fylder i år 20 år. Det fejrer vi på Årsmødet 2011 ved at invitere til fødselsdagsfest i vores telt. Vi har selvfølgelig også en fødselsdagskonkurrence, som alle besøgene kan deltage i. Vi ses på vores stand til boller, kagemand og varm kakao. Venlig hilsen Tina og Gitte. Nordisk Aluminat A/S www.aluminat.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

Sved på panden, giver penge i spanden For tredje år i træk cykler Hans Peter Fyhn fra KomTek Miljø med Team Rynkeby holdet. Vil du være med til at varme cyklen op før turen til Paris eller cykle ekstra penge ind til Børnecancerfonden? Så er muligheden på årsmødet 13. maj 2011. Hilsen KomTek miljø

Måleinstrumenter til procesindustrien Endress+Hauser A/S er et datterselskab i Endress+Hauser gruppen,et globalt firma der fremstiller et bredt udvalg af måleinstrumenter til procesindustrien. Gruppen har i dag over 8.500 ansatte, og består af mere end 80 selskaber spredt ud over hele verden. Endress+Hauser er kendt som en af verdens førende leverandører af måleudstyr indenfor områder som niveau-, flow-, tryk- og temperaturmåling, samt væskeanalyse, dataopsamling og registrering. Vi ses på udstillingen Endress+Hauser

Aarsleff Rørteknik Aarsleff Rørteknik er markedsledende og eksperter i Danmark, når det gælder fornyelse med strømpeforing af eksisterende ledninger både hos forsyningsselskaber, boligforeninger og i industrien. Hurtig, økonomisk og uden at genere igangværende drift af anlæg fornys ledningerne uden opgravning, både i jorden og under eksisterende anlæg. Mange af vore fornyelsesprojekter udføres som partnering- eller rammeaftaler. Søges der et økonomisk overblik af renoveringsbehov og/eller vurdering af eksisterende anlægs levetider og tilstand, er du velkommen til en snak fornyelses- og saneringsplaner samt de store fordele, det giver både for miljø og i den daglige drift. Aarsleff Rørteknik A/S Vi ses på årsmødet.

Pumper og procesinstrumenter fra V. Løwener A/S Har du brug for en løsning indenfor procesteknik, f.eks. UV-system med filter, er du velkommen til at møde op på vores stand. Vi kan tilbyde løsninger og rådgivning fra det enkelte produkt til den komplekse tilpassede løsning. Få en snak med vores standpersonale, hvis du mangler et produkt eller en løsning indenfor pumper, blæsere, procesinstrumenter, vandmålere eller UV-systemer til desinfektion af vand. Vel mødt på udstillingen Lars Nissen-Petersen, Mobil tlf/Phone +45 4064 3005 E-mail: lnp@loewener.dk

9


Lauridsen Handel og Import: Kom og se de specielle løsninger og nye produkter af glasfiber og genbrugsplast. • Rottestop • Firkantet karm/dæksler • Højvandslukkere Lauridsen Rørteknik: Kom og bliv opdateret indenfor No Dig løsninger. Under messen vil vi løbende lave demonstrationer. • Kamera • Brøndrenovering • Punktrenovering Har du problemer med vand i kælderen, eller rotter i dit kloaksystem, så kom til vores stand. Vi demonstrerer forskellige løsningsmodeller. Find os på www.lauridsen-hi.dk

HOMIS: Business Intelligence med NIRAS Først kom DAN-DAS, så DANVAND, og snart kommer Det Digitale Vandselskab. NIRAS har været med til at sætte standarden hele vejen igennem. Med den seneste digitale nyhed, det integrerede ledelsessystem HOMIS, sætter NIRAS en helt ny standard for ledelse af en forsyningsvirksomhed. HOMIS forbedrer overblikket og mulighederne for at følge op på strategi og driftsmål i forsyningsvirksomheden. HOMIS samler automatisk økonomi- og driftsdata og præsenterer dem som effektive nøgletal. Med tre klik kan alle se, hvilke resultater de har skabt i perioden. Bestil en demo hos NIRAS http://www.niras.dk/ Forretningsomraader/Forsyning/Management/BusinessIntelligence-System-HOMIS.aspx eller besøg vores stand på udstillingen!

Forbedret multigasdetektor fra Duotec A/S Markedets mest populære multigasdetektor ”den lille gule” er nu kommet i en ny, forbedret udgave. Selv om det umiddelbart kan være svært at se forskel på modellerne, er der forskel. Den nye model har fået en grøn kontrolindikator, som informerer brugeren om, at instrumentet er tændt og alt er i orden. Iltsensoren er skiftet til anden type med længere holdbarhed. Duotec tilbyder at tilbagekøbe dine gamle gasdetektorer i forbindelse med anskaffelse af den nye type. Besøg vores stand og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde dig. www.duotec.dk

10

Slam som næringsstofressource KomTek Miljø håndterer spildevandsslam med hovedvægt på nyttiggørelse af de værdifulde næringsstoffer, der er i slammet. Vi er landdækkende og håndterer alle typer slam og har stor erfaring med udnyttelse af slam via direkte udbringning på landbrugsarealer. For at give landmanden den bedst mulige næringsstofudnyttelse, skræddersyer vi løsninger til hver kunde. Med produktet Stercus sikrer vi en mere komplet gødningsløsning. Via vores indendørs kompostering nedbrydes miljøfremmede stoffer og patogener. Vores online database system giver sikker sporbarhed for alle implicerede. Mød os på udstillingen på årsmødet 2011. Læs mere på www.komtek.dk

Alle ac motorer fortjener en frekvensomformer fra VACON VACON er udelukkende fokuseret på produktion og salg af frekvensomformere og tilbyder i dag et suverænt produkt og en organisation med en stærk kombination af dynamik og engagement. Vi tør derfor godt sige, at frekvensomformere fra VACON gør en forskel: Uanset hvad behovet er – fra det mest simple til det mest krævende. VACON, global leverandør af kvalitets-frekvensomformere, men også tæt på vores danske kunder. VACON har på kort tid skabt et godt ry og en stærk position indenfor spildevand. Vi skaber succes for vores kunder og samarbejdspartnere gennem kompetent support og stærke fremtidssikre løsninger. John Wind, Sales Manager Mobil +45 61 55 83 28 Driven by Drives, www.vacon.dk

Omron Electronics A/S Omron leverer innovative automationsløsninger til alle typer af fabrikker og anlæg, herunder fjernbetjent overvågning og pumpestationer, hvor kontinuerlig og pålidelig drift er af allerstørste betydning for at sikre rent vand og det omgivende miljø. Vi producerer og leverer avancerede automatiseringsprodukter fra sensorer, sikkerhed, industrikomponenter og avancerede vision systemer til frekvensomformere, PLC, servo og motion control. Vi har stor applikationsekspertise og gennem hele processen, fra design-in til opstart, stiller vi ressourcer og ekspertviden til rådighed for at vejlede om mulighederne. Vi er også efterfølgende til rådighed via hot-line support, for at sikre optimal drift og fuldt udbytte af investeringen. For mere information: www.industrial.omron.dk/spildevand . E-mail: omron.dk@eu.omron.com Tlf.nr.: 43 44 00 11 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


KAMPANGETILBUD 1

Når vi siger den er vandtæt, så mener vi det

Den populære multigasdetektor GAMicClip fra DUOTEC A/S er nu kommet i en ny og forbedret udgave!!

• Besøg vores stand på årsmødet og få en demonstration af GAMicClipXT, og hør om det fordelagtige kampagnetilbud •

Se det store program af tilbehør, herunder: o Ladere o Funktionstestudstyr o Sampleudstyr

Autoriseret Master Service Center Herstedøstervej 19 Glostrup Telefon: 43459188 Mail: info@duotec.dk Hjemmeside: www.duotec.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

11


... fortsat fra side 10.

Textile Tube A/S

0,97 x 0,97 x 2,60 m

Vi har et bredt sortiment af aktive kul-/ hybridfiltre, med større effektivitet og længere levetid end nogensinde. Vores kulfiltermåtter bliver podet med en biomasse, som optager/nedbryder lugtpartikler. Det er ikke kun svovlbrinte, men også dårlige lugte som f.eks. sulfid, methanethoil, som bliver opfanget af hybridfilteret.

Vi har kulfiltre til: • Brøndkarm Ø600 • Lille/stor pumpestation • For rensningsanlæg • Septiktank / faldstamme Ø75-100 Kom og få en snak om den rigtige løsning for jer. Textile Tube A/S. Tlf.: 86 57 17 00 / www.textiletube.dk

Behov for gasdetektion i spildevandsanlæg? - Dräger har det nødvendige udstyr Hver dag producerer vi store mængder spildevand fra husholdninger, landbrug og industri. Alle typer spildevand kan udgøre en potentiel fare, hvilket gør, at det skal behandles særskilt, før vandet kan returneres til vandkredsløbet. Når medarbejderne håndterer spildevand, udsættes de for en række sundhedsmæssige risici herunder giftige gasser, reducerede oxygenkoncentrationer og eksplosionsfarlige gasser. Derfor er gasdetektionsinstrumenter af stor betydning for personalet. Den nye Dräger X-am 5600 med dobbelt IR Ex/CO2 sensor er designet specifikt til brug ved spildevandsbehandling og de dertil knyttede processer. Brugeren opnår pålidelig varsling af Ex og CO2-farer med lang levetid, stor modstandsdygtighed over for forgiftning. www.draeger.dk

FLSmidth leverer bærbare gasdetektorer samt stationære én- og flerkanalsgasdetektionssystemer Detektorerne overvåger brandbare gasser, ilt og en omfattende række af giftige gasser, og de opfylder dermed detektionskravene om sikkerhed i en bred vifte af forskellige industrier. De primære applikationer er rensningsanlæg, tanke, pumpestationer, kabelrør og p-kældre. Alle vore detektorer er kendetegnet ved deres kompakte og robuste design og store driftsstabilitet. Vi tilbyder desuden en række kontrolpaneler med varierende kapacitet til forskellige applikationer og behov. Lige fra systemer til placering i sikre miljøer og hårde industrielle miljøer til placering i eksplosionsfarlige områder.” Vi mødes på ustillingen Erik Aggerbo Direct +45 9668 2000 · Mobile +45 2121 3400 eag@flsmidth.com

Purac/NCC Purac/NCC glæder sig igen i år at hilse på gamle og nye kunder og fremvise projekter og produkter. Fremtiden går mod, at vi udnytter mest muligt af spildevandets kulstof til energiproduktion. Derfor er Deamon processen som nu er i drift på Himmerfjærdsværket i Stokholm og fra juli 2011 på Bekkelaget i Oslo specielt aktuel. I processen fjernes kvælstof fra rejektvand (ca. 25% af total N)med et minimum af elforbrug og uden brug af kulstof. Ca.Kl. 10.30 øver vi os i at sabelhugge champagne, og da Purac fejrer 25 år jubilæum på det danske marked d. 01.05.2011 er der også en kold øl. Hilsen og på gensyn www.NCC.dk/www.Purac.dk

PUMPTEKNIK ApS præsenterer UD-ALU PLADEDIFFUSER Pladediffuseren har en unik opbygning, der tilgodeser udskiftningsmuligheder af andre rør- eller pladediffusorer. Aluminiummet er anodiseret, så det både kan arbejde i salt- og spildevand. Membranerne kan fås som EPDM og Silikone med tykkelse på 1,8-2 mm. Tryktabet ligger mellem 20-45 mbar. Da UD-ALU har et meget stort beluftningsareal, kan der opnås besparelser på op til 15-30 %, i forhold til andre plader. Med venlig hilsen PUMPTEKNIK ApS Dan Christensen T: +45 49 16 16 76 . M: +45 28 77 16

12

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


H2S Guard - effektiv bekæmpelse af lugtgener..! Kemira Water Danmark er vokset fra at være markeds-ledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør af kemikalier og rådgivning. Dårlig lugt fra kloakledninger og korrosion er blevet et stadig større problem i mange forsyninger. Kemira er derfor gået effektivt ind i kampen for at bekæmpe svovlbrinte. Vi kan tilbyde den rette kemi fx. FIN-12 eller CAN leveret i et enkelt system, der indkluderer overvågning, kontrol og styring af kemikaliedoseringen. Alt er bygget på en let tilgængelig måde, som styres via internettet. Få indblik i nye markedsområder, produkter og services på www.kemira.dk.

Mød os på Årsmødet, 13. maj 2011 i Århus

Kemira Water Danmark A/S G-Vej 3 2300 København S Tlf.: 3313 6711 www.kemira.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

13


... fortsat fra side 12.

Signalix trådløs styring og overvågning

Geopal System A/S

kan nemt integreres med alle standard sensorer og eksisterende SRO systemer. Automatisk varsling ved kritiske begivenheder – GPRS og/ eller SMS - sikrer tidsmæssigt indgriben. Sikre og økonomiske løsninger er afprøvet hos flere vandselskaber i Danmark. Batteri versioner leverer data fra afløb og fjerntliggende områder. Standard elementer leveres med software applikationer som de fleste teknikere selv kan tilpasse efter behov – også løbende via GPRS net. På den måde spares dyre mellemled. Byder du på kaffe kommer vi gerne og præsenterer - hvordan. www.signalix.com, info@signalix.com, tlf. 70 23 78 78

Geopal System’s Massestrømsmåler til biogas er den første type på markedet, der måler med en usikkerhed på mindre end ± 3 %. Der tages kontinuerligt hensyn til ændringer i gassens sammensætning, hvorved det er muligt at bestemme metan massestrømmen nøjagtigt. Følges metan massestrømmen i forhold til renseanlæggets belastning og den slammængde, der tilføjes rådnetanken, kan man sikre sig, at udrådningsprocessen forløber optimalt. Fordelene er til at få øje på; • Reduktion af slammængde • Øget gasproduktion • Reduktion i omrøring • Reduktion af kondensproblemer i gasramper • Korrekt måling af metankoncentration • Udlæsning af metankoncentration i tør gas Geopal System A/S, Tlf. mobil +45 2913 0624 www.geopal.dk

HACH LANGE APS Vi har over 75 års erfaring med udvikling og salg af laboratorie- og online analyseudstyr. På vores stand vil du kunne se et udvalg af laboratorie og online vandanalyseudstyr. Se vores helt nye fotometer DR 3900 med RFID-teknologi. Fotometre findes der mange af, men dette fotometer udmærker sig ved at analytisk kvalitetssikring og sporbarhed er tænkt ind i hvert eneste trin i analyseprocessen – fra prøveudtagning til selve analysen og efterfølgende dokumentation. Fejlkilder elimineres og sporbarhed sikres med RFID, som er en automatisk identifikationsteknologi. Kom ind og få en snak med vores produktspecialister henover en kølig fadøl. Alan Mortensen HACH LANGE APS E-mail: alan.mortensen@hach-lange.dk Web: www.hach-lange.dk

Stennevad A/S har gennem årene specialiseret sig i at levere de rigtige løsninger inden for personlig sikkerhed. I dag både leverer og uddanner vi virksomheders ansatte, så de er klar til de komplicerede opgaver samfundet byder. Vi tilbyder uddannelse inden for faldsikring og sikker færden i eksempelvis brønde og skakter. Vi underviser i nødvendige færdigheder, så man kan yde effektiv førstehjælp, hvis uheldet sker. Vores instruktører er certificerede efter gældende regler inden for faldsikring og førstehjælp. Nu handler personlig sikkerhed om meget mere end rigtigt udstyr. Personlig sikkerhed handler i dag om uddannelse og træning – kort sagt, viden. Stennevad A/S En sikker samarbejdspartner Tel: 7514 4000 . www.stennevad.dk

14

Gerhardt Christensen A/S står for godt håndværk og kvalitet. Igennem tiden har vi produceret og leveret dæksler, skydespjæld og kontraklapper. I takt med, at det ”nye” vejr stiller nye udfordringer, har vi igennem de sidste 4-5 år produktudviklet sammen med vores kunder. Til markedet i Norge har vi arbejdet os ind på vandkraft sektoren, hvor vi også har gang i udviklingen af skydespjæld til vandkraft. Det er dejligt at se, at der efter denne lange vintertid, er kommet rigtigt gang i hjulene, og vi vil glæde os til at se gamle som nye kunder på vores stand. Gerhardt Christensen A/S . Erik Adam Pedersen Dir. Tlf. +45 96 71 24 04 . E-mail: eap@gc.dk . www.gc.dk Landia vil udstille et udvalg af programmet af neddykkelige røreværker, chopper pumper og beluftningsudstyr. Virksomheden har mere end 30 års erfaring i energirigtige løsninger når det gælder homogenisering og strømningsdannelse i spildevands-, slam- og beluftningstanke, samt opblanding af anaerobe raktortanke med det nye GasMix system. På årsmødet vil Landia’s medarbejdere stå til rådighed for vejledning også om dette emne. Landia’s holdbare produkter og løsninger sikrer lang levetid til lavest mulige omkostninger. Størstedelen af de første røreværker, som blev installeret for mere end 25 år siden på danske renseanlæg, er stadig i drift. Hilsen og på gensyn www.landia.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


VATECH 2000 De rigtige forbindelser over - og under jord

ARPOL rustfrie og syrefaste koblinger for alle rørtyper

AVK SupaMaxi™ trækfaste rørkoblinger for alle rørtyper

Leveringsprogram: • Flexkoblinger • Trækfaste koblinger • Koblinger for rør med forskellig udv. dia. • Reparationskoblinger • Koblinger med gevindafgang • Koblinger med flangeafgang

Leveringsprogram: • Lige koblinger • Reducerede koblinger • Flangekoblinger • Slutmuffer • Transitionskoblinger

Udførelser: • Op til DN 2000 mm. • Hus af AISI 304, AISI 316, Stål • Tætning af EPDM, NBR, Silicone • Temperaturer op til 245° C.

Fordele • Tolerance op til 42 mm. • ±4° afvinkling. • Permanente beskyttelseskapper • Arbejdstryk 16 bar for alle dim.

Vatech 2000 • Værkstedsvej 15 5500 Middelfart Tel.: 64 40 20 60 •Fax: 64 40 20 84 www.vatech.dk • admin@vatech.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

15


... fortsat fra side 14.

Står du over for spildevandsrelaterede udfordringer? Med rådgivning fra Grontmij er du sikret kompetent og uvildig rådgivning inden for energi-, proces- og økonomioptimering. Professionel rådgivning i alle projektets faser. Hos Grontmij har vi et indgående kendskab til markedet og finder de helt rigtige løsninger, der opfylder netop dine behov. Vi hjælper dig og din virksomhed lige fra den overordnede planlægning til selve udførelsen af projektet. Vi ser frem til at møde dig på årsmødet i Tangkrogen den 13. maj, hvor vi byder på en lille forfriskning. E jan.hogh@grontmij-carlbro.dk www.grontmij-carlbro.dk Fra den 29. april skifter vi navn til Grontmij – kort og godt. Læs mere på: www.grontmij.dk

Intego A/S er en af Danmarks førende leverandører af installations-, automations- og serviceløsninger til alle former for el-tekniske installationer. Fra industri- og procesanlæg, bygningsinstallationer, serviceopgaver, lovpligtige installationseftersyn til samlede løsninger. Virksomheden både rådgiver, udarbejder design, projekterer og udfører opgaven efter de givne behov. Intego kan tilbyde en bred kompetencepalette indenfor spildevandsteknik, hvor vi bl.a. har udviklet pumpehuse samt et unikt ventil- og el-skab, der tilpasses kundens ønsker. Herudover tilbydes SRO anlæg og vores elektromekaniske værksted sørger for service og vedligeholdelse af spildevandspumper. Intego har et landsdækkende setup med ca. 400 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Aalborg og afdelinger i Århus, Hedensted, Skovlunde, Esbjerg, Odense og Karlslunde. Intego A/S . E-mail: tfc@intego.dk . Tlf.: +45 99364000 Dir.: +45 99364012 . www.intego.dk

Flygt udstiller på STF årsmødet bl.a. Sanitaires nye Gold Serie-membran diffusorer Afprøvninger på, at Gold Serien kan nedsætte energiforbruget med 20 % i forhold til traditionelle, fint blæsende systemer og vil give endnu større besparelser i forhold til andre beluftningsteknologier. Sanitaire Gold membran diffusorer er udviklet for at levere op til 60 % SOTE (Standard Oxygen Transfer Effiency). En enestående funktion ved Gold Seriens diffusorer er deres modulopbyggede design, der gør montering og eftermontering lettere. Diffusorerne fås i tre længder, hvilket gør dem yderst fleksible og passer til alle bassinkonfigurationer. Kom og hør mere d. 13. maj i Århus. ITT Water & Wastewater . mobil: +45 52 191 011 Lotte.Stormly@itt.com . www.flygt.com

16

Ultimative løsninger Aquagain - Folding Smed A/S er en visionær og internationalt orienteret produktions- og servicevirksomhed. Med mere en 50 års erfaring som ballast og en moderne tidssvarende fabrik, løser Aquagain i dag både mindre, men også store og komplekse opgaver med ultimative løsninger i høj ensartet kvalitet. Aquagains styrker er, at kunne fremkomme med konkrete tidssvarende og funktionelle løsninger, professionel projektledelse, komplet tegningsgrundlag og dokumentation, fremstilling på egen fabrik, monterer og installerer samt servicerer anlæggene efter ibrugtagning, - uanset geografisk placering, – alt udføres af egne velkvalificerede medarbejdere med stor viden på området. Rensningsanlæg / spildevand, Pumpestationer, Dæksler, Vandværker / drikkevand, Tankproduktion, Konstruktioner i aluminium, rustfri og alm. stål. Industribejdsning Overfladebehandling glasblæsning. Aquagain Folding Smed A/S . E-mail: pm@aquagain.dk www.aquagain.dk

Cardo Flow Solutions Denmark A/S præsenterer vores ny udviklede XRW mixer – med PermanentMagnet Motor Mixer System. Som har følgende produkt fordele: ABS XRW – Mixer System. Mixer: Ingen Gearkasse Variabel hastighed, Stor overbelastnings evne, Konstant drejningsmoment, Motor virkningsgrad> 95%, Meget kompakt design, Lav vægt. Drive: Motor Controller, Frekvensomformer System:, Forbedret mixer effektivitet, Kan justeres til stillede krav, Der er ikke behov for soft starter, Der er ikke behov for stjerne / trekant starter. Cardo Flow Solutions Denmark A/S . Tel. +45 48 17 11 E-mail: ove.fjordmand@cardo.com . www.scanpump.dk, Cardo brand: www.cardo.com - Click www.abseffex.com to read more!

På årsmødet viser MJK for første gang den nye MµConnect®, der er udviklet til styring af små pumpestationer MµConnect® gør op med tesen, at en lille pumpestation ikke behøver avancerede funktioner. MµConnect® har fuld funktionalitet med avanceret styringslogik, energioptimering, tilbagestyring, kontrolord og meget mere. MµConnect® er DIN skinne monteret, og med sine beskedne dimensioner passer den ind i selv det mindste styreskab. MµConnect® er født med: Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


• 6 digitale indgange • 2 digitale udgange • 3 analoge indgange • Instrument net med modbus kommunikation. MµConnect® indstilles let med vores PC software Instrument Link™, ligesom måleværdier kan aflæses på Instrument Link™ eller på et display. MµConnect® kan leveres med og uden GSM/GPRS modem for kommunikation til SRO anlægget. MJK Automation A/S . T: +45 45 56 06 56 F: +45 45 56 06 46 . www.mjk.dk / www.mjk.com

C.K. Environment har mere end 15 års erfaring indenfor miljømåleudstyr til industrien og miljøvirksomheder. Vi kan tilbyde individuelle løsninger og systemer, der kan imødekomme jeres ønsker og specielle miljømæssige krav. Derudover kan vi tilbyde service og 24 timers tilkaldevagt. På spildevandsområdet kan vi tilbyde rådgivning og online udstyr til flowmåling og analyse af gasser og væsker, niveaufølere, turbiditet, TC, TOC, DOC, BOD, TNb, TP, NH+4, optisk iltmåling samt biogas og gas-sammensætning (CH4, H2S, O2, CO2). Kontakt os gerne for en snak omkring jeres behov og udfordringer. C.K. Environment A/S . Walgerholm 3 . 500 Værløse tlf. +45 4498 9906 . www.cke.dk

Krüger har fokus på fremtidens renseanlæg Få indblik i de nye tiltag, der fører hen mod fremtidens energiproducerende renseanlæg. Vi demonstrerer hvad der bliver nøgleprocesser i morgendagens spildevandsrensning. Kom og mød vores eksperter Vi giver en professionel håndsrækning til at reducere energiforbruget på renseanlæg og pumpestationer. Traditionen tro står vi fra morgenstunden klar med rundstykker og kaffe kl. 9.00, og til frokost kl. 12.00 serverer vi grillstegt vildsvin med tilbehør. Vi hos Krüger glæder os til at give jer alle en informativ og festlig fredag.

VANDANALYSER er en af VWR – Bie & Berntsens mange specialområder! VWR – Bie & Berntsen er Danmarks største udbyder af laboratorieudstyr, forbrugsvarer og kemikalier. Indenfor vandanalyser tilbyder VWR – Bie & Berntsen et stort udvalg af produkter og services til fuldstændig vandanalyse. Uanset om det er til spildevand, drikkevand eller industriel procesvand i felten eller på laboraSpildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

toriet med hurtige testmetoder iflg. Europæiske standarder, så har VWR – Bie & Berntsen lang erfaring i miljøanalyser bl.a. med support fra Merck. Vores produktspecialister samt teknisk service er altid klar til at rådgive dig ved et eventuel køb.

Frisenette ApS udstiller Igen i år i forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings årsmøde, hvor firmaet viser NANOCOLOR® systemet til vandanalyser. NANOCOLOR® systemet består af fotometer, varmeblokke og naturligvis også testrør. NANOCOLOR® produceres af det tyske firma MachereyNagel, som i år fejrer intet mindre end 100 års jubilæum. Fotometret, NANOCOLOR® 500D, er et kompakt fotometer, der er meget nem at betjene og som giver hurtige resultater. Varmeblokke, der er to typer til h.h.v. 12 og 24 testrør, er meget brugervenlige med touchscreen og selvforklarende ikoner i stedet for taster. Kuvetterne er 16 mm rør med store låg, som er lette at skrue af og på. Frisenette ApS www.frisenette.dk Gennem mere end 45 år har LJM udviklet, produceret og markedsført pumper, omrørere og røreværker til håndtering af vanskelige medier. Siden første vandmiljøhandlingsplan har LJM været med i rigtig mange danske renseanlæg, og over de senere år er der kommet stor fokus på energiforbruget. LJM har udviklet et 3,0 kW røreværk, der i mange tilfælde kan – og har – afløst tidligere modeller på ca. 5,5 kW. Se foto. Uanset om det er som rådgiver, entreprenør eller som anlægspasser, er du altid velkommen til at kontakte os. LJM stiller sin store erfaring til rådighed for dig. Lind Jensens Maskinfabrik A/S . Tel.: +45 97 34 32 00 dir.: +45 96 74 42 36 . E-mail: ses@ljm.dk . www.ljm@dk

Hidrostal præsenterer BETSY Igen i år deltager Hidrostal Pumper i Spildevandsteknisk Forenings årsmøde. I år har vi blandt andet valgt at vise vores mobile pumpeanlæg; Betsy. Pumpeanlægget er baseret på Hidrostal’s pumpeteknologi med enten elektriske eller dieseldrevne motorer fra Deutz eller Caterpillar. P.g.a. Hidrostalpumpens høje virkningsgrad sikres, at anlæggets dieselforbrug bliver minimalt. Anlægget kan præstere op til 300 l/sec med et tryk op til 60 m/Vs og kan leveres på trailer. Hidrostal tilbyder nu interimpumpeløsninger Besøg os på vores stand, hvor vi kan præsentere nogle af de interimløsninger, som vi i fremtiden kan tilbyde. Jeppe Holm . Phone +45 64 47 35 12 Mobile +45 20 96 03 96 . email: jh@hidrostal.dk www.hidrostal.dk

17


DESMI Danmark A/S leverer pumper til marine og forsyningsindustrien i hele Danmark. Pumpeløsninger er vores speciale, uanset om det drejer sig om skibspumper, industri, spildevand, fjernvarme, renseanlæg, vandforsyning, pumpestationer eller svømmehaller. Vi finder den rigtige pumpe og det rigtige system til opgaven – uanset væskens art og uanset lokaliteten i Danmark – vi er på stedet. DESMI Danmark A/S udfører landsdækkende vedligehold, service og reparationer på alle pumpetyper, uanset fabrikat. DESMI Danmark A/S . Tel. +45 9632 8111 E-mail: wk@desmi.com . Internet:www.desmi.com

Ulefos er Nordens førende leverandør af brøndgods Med egne støberier i Norge og Finland er produkterne kendetegnet af høj kvalitet og god leveringssikkerhed. Vi udstiller igen i år på STF årsmøde, hvor vi udover kloakstøbegods også viser vores luftfilter, der med aktiv kul effektivt neutraliserer afløbsgasser fra kloakken. Luftfilteret kan eftermonteres i alle Ulefos UFX karme. Herudover viser vi UFL600 karm med 1 flange – hvilket gør det let at komprimere asfalten under. Dæksler med byvåben eller logo bliver stadig mere populære. Ulefos har gennem tiderne leveret dæksler med mange forskellige motiver. Dæksler med logo leveres uden meromkostninger, ved bestilling af min. 50 stk. På gensyn på Ulefos stand på STF årsmøde. Ulefos NV A/S . tel: +45 36496111 . email: sc@unv.dk www.ulefosnv.dk

Schneider Electric leverer integrerede systemer, der gør vand- og spildevandsbehandling så effektiv og miljøvenlig som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg. Vores løsninger kan spare op til 30% af konstruktions- og drifts-omkostningerne. Vi leverer løsninger, der er førende i forhold til at få mest ud af energien og som på alle punkter lever op til lovgivningen på området. www.schneider-electric.dk

Få styr på vandet Afløbsregulatorer – løsninger i alle størrelser fra 0,2l/s til 10.000l/s – regnvand, fælleskloakering og vandløb. Billig, kompakt og holdbar. Løsning med minimal risiko for

18

driftsproblemer, da Afløbsregulatorerne ikke har bevægelige dele og sikrer et konstant stort gennemløbstværsnit. Mosbaek A/S produkter benyttes verden over og Mosbaek A/S er med 50års professionel erfaring, førende indenfor feltet. I forbindelse med Lokal Afledning af Regnvand, LAR, har Mosbaek A/S et seriøst bud på hvordan nedsivning håndteres i kombination med begrænset afledning også på steder med problematisk jordbund eller højtstående grundvand. Tilpassede løsninger - Hurtig levering – Egen produktion i Danmark. E-mail: mmj@mosbaek.dk . www.mosbaek.dk

Agrometer har intet mindre end 4 nyheder med i forhold til sidste årsmøde. Først og fremmest fremvises den skruepresse, som er hjørnestenen i separationsanlæggene. Skruepressen har i flere tests vist at høre til blandt markedets mest effektive. En anden nyhed er introduktionen af Haeny grinderpumper. Pumperne er oplagte til brug i det åbne land, hvor man kan pumpe spildevand væsentlig længere i små rørdimensioner, end hidtil set. På baggrund af den velkendte AGM pumpe har man nu udviklet en effektiv macerator, som neddeler en lang række af de materialer, der traditionelt volder problemer i spildevandsinstallationer. Og selve AGM pumpen har også gennemgået en videreudvikling, idet det nu kan fås med en anden type kolber, der giver en stor set pulsationsfri drift. www.agrometer.dk

Spildevand og Ledelse – Ferskvandscentrets kvalitetskurser Læring og laks på Tangkrogen! Ferskvandscentrets Spildevandsoperatørkurser er spildevandsbranchens vigtigste. Eksempelvis: Drift af pumpestationer den 14.-16. juni, Procesteknik 2 den 15.-17. juni. Lederkurserne er succesrige – tilpasset branchen, praktisk orienterede og inddrager deltagere usædvanligt meget: Konflikthåndtering, ledere den 5.-6. og Positivt arbejdsmiljø den 25.-26. maj. Nyheder: ATEX-direktivet den 3. maj, Videregående procesteknik den 9.-10. maj, Benchmarking og nøgletal den 25. maj, Træf for anlægspersonale den 9. (Ferskvandscentret) og 16. juni (Roskilde). Husk Ferskvandscentrets andre gode kurser i efterårskataloget! Tilmelding og mere info på www.fvc.dk/kursus. Kontakt Annette Vesterager for andre kursusmuligheder (89212169/av@fvc.dk)

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Du kan også i år møde COWI ved Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde i Århus. COWI er en af de få 100% dansk ejede rådgivervirksomheder i Danmark. Vi leverer rådgivning indenfor en bred vifte af opgaver indenfor spildevandsbranchen. Vi har stor erfaring lige fra idéfasen af et projekt indtil projektet er gennemført og kan bidrage med viden og inspiration gennem et helt projektforløb, der kan omfatte: ProblemanalyseProjektforslag - Projektering - Gennemførelse af udbud Tilsynsarbejde og Indkøring. COWI har også stor erfaring med optimering af renseanlæggenes drift ligesom COWI har stor erfaring med Trouble Shooting og afhjælpning af driftsproblemer. www.cowi.dk

Wintec - Big Steel Solutions deltager igen i år på Spildevandsteknisk årsmøde 2011 Vi præsentere vore produkter og kommer gerne med løsningsforslag vedrørende maskiner og teknik på renseanlæg og kloakværker m.m. Arbejdet kan udføres som under- eller totalentreprise f.eks.

overløbsbygværk, regnvandsbassiner, tromlesier, bøjeklapper, skyllesystemer, indløbsrist, skydespjæld, dæksler, skydetage, tromlefilter, propelpumper, slamskrab, fuglesikring / mågetråd, stemmeværker /sluser og vandbremse. Wintec udfører reparationer, service, montage på diverse maskiner på renseanlæg og kloakværker. Se meget mere på vores hjemmeside: www.wintec.dk +45 97 18 19 77

Procurator er førende leverandør af personligt sikkerhedsudstyr og løsninger. Vort brede sortiment gør arbejdslivet effektivt og sikkert i alle arbejdsmiljøer. Vi følger udviklingen på produkter og trends, myndighedernes tiltag, nye måder at arbejde på, miljø, materialer/produktegenskaber etc. Beskyttelse gennem viden er vores ”levesætning” og vi driver med succes vort “Procurator Academy” med kurser og kompetencegivende uddannelser for vore kunder, der giver de bedste forudsætninger for et korrekt valg under hensyntagen til arbejdssituation, regler og love m.m. Procurator er ISO certificeret iht. 9001:2008, 14001:2004 og OHSAS 18001:2008. Vi er desuden certificerede til at udføre lovpligtige eftersyn af teknisk udstyr samt faldsikringsudstyr. For yderligere information: www.procurator.dk

Gasdetektion og beskyttelse i spildevandsanlæg

Mål seks gasser på én gang – med Dräger X-am 5600 Dräger X-am 5600 giver en nøjagtig og stabil detektion af de eksplosive gasser og dampe samt CO2, som alle forekommer i spildevandsanlæg med IR sensor teknologi. Seks gasser kan detekteres samtidig. Du behøver ikke bekymre dig, hvis din Dräger gasdetektor bliver våd, du taber den eller den bliver beskidt. Vi har designet og certificeret den efter IP-67 til at kunne tåle alt dette. www.draeger.dk

Dräger. Teknik for Livet.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

19


Kemira Water Danmark vil gerne indbyde alle interesserede til en uforpligtende snak om fældningsmidler, desinfektion og polymer herunder også polyamin der benyttes til at forbedre bundfældningsegenskaberne i slammet i efterklaringstankene. Vi beskæftiger os også med polymerindblandingssystemer. Skulle der være problemer med svovlbrinte har vi også her en løsning - både til at forhindre at det bliver dannet og til at reducere det, der er blevet dannet. Vi kan tilbyde overvågning, kontrol og styring af dosering af f.eks. CAN, FIN-12. Kom og se systemet i funktion i vores telt mens der kan nydes en pølse. Tlf. 33 13 67 11 . www.kemira.dk

GasDetect forhandler, installerer og servicerer gasalarmsystemer både håndholdte og stationære. GasDetect arbejder med beskyttelse af menneskers liv og helbred, samt sikring af værdier og arbejdspladser. Vores hovedleverandør er Industrial Scientific: (www.indsci.com) . Vore teknikere installerer alle typer systemer, søger for at de virker optimalt og kan tillige sørge for træning i anvendelse, vedligeholdelse og kalibrering af udstyret. Vi tilbyder en bred vifte af forskellige service- og supportmuligheder samt udlejning af udstyr. Kontakt os på standen med din produktapplikation, serviceforespørgsel eller tekniske spørgsmål. Vore venlige og veluddannede medarbejdere står parat til at hjælpe dig! Hilsen og på gensyn GasDetect

Christiansen & Essenbæk A/S med mere end 30 års erfaring inden for betonrenovering, har nu i en årrække udført levetidsforlængelse på en hel del klarings og slamtanke på mange forskellige rensningsanlæg. Dette er udført med sprøjtbare specialbetoner og svummer designet til de PH værdier der er forekommende i rensningsanlæg Vi udfører endvidere som det førende Nordeuropæiske firma injicering på alle typer betonkonstruktioner, spændende fra PU, Cement, epoxy og især acrylinjicering, med speciale i tætning af rørgenneføringer i alle betonkonstruktioner. Med venlig hilsen Christiansen & Essenbæk A/S

Skal vi tale innovativ slamafvanding? Alfa Laval har den knowhow det kræves for at levere den bedste løsning til moderne slamafvanding. Vi har over 40

20

års erfaring med slambehandling. Vore løsninger er alle yderst kosteffektive og i fuld overensstemmelse med nutidige og fremtidige miljøkrav. Modulært opbyggede dekantercentrifuger, tromlefortykkere og spiralvarmevekslere klarer selv de hårdeste udfordringer i Deres processer. Vores seneste innovation ALDEC G3 dekantercentrifuge sætter nye standarder for hvad du kan forvente af slamafvanding. ALDEC G3 forbedrer ydelsen markant ved op til 40% mindre energiforbrug. Hvis de vil vide mere så kontakt os på vores stand eller på www.alfalaval.com

A-CONSULT – den komplette leverandør af betontanke A-CONSULT er specialiseret i salg, projektering og opførelse af betonelementtanke til bred anvendelse inden for landbrug-, miljø- og biogassektoren. Vort tank-systemer markedsføres under varemærkerne Agritank og Aqua-tank Beholderprogrammet omfatter tanke fra en diameter på op til +50 m – og højder helt op til 12 m. Fleksibiliteten er således meget stor - og mulighederne for at tilpasse designet til specikke individuelle konstruktive krav mange. A-Consult tilbyder udførelse af tanke - fra støbt fundament til færdig tank - med eller uden overdækning.

Uponor Infrastruktur Uponor udvikler, fremstiller og markedsfører rørsystemer i plast til transport af drikkevand, afledning af spildevand, dræning, distribution af naturgas samt fremføring af el- og telekabler. Uponor IQ – investering i fremtiden Alle taler om de stigende regnvandsmængder og udfordringerne med at håndtere regnvandet – vi gør noget ved det! Uponor IQ er systemløsningen, som omfatter alt fra brønde, rør, faskiner til magasiner m.m. Forskellige produkter til forskellige regnvandsløsninger! Det er nemt og enkelt med blot én systemleverandør, der samtidig gerne bistår med råd og vejledning. Spørg blot teknisk support, læs i vor tekniske håndbog eller uddan dig på Uponor Academy. www.uponor.dk

En stærk partner i Forsyningsbranchen B.V. Electronic har gennem de sidste 25 år været en af landets førende indenfor styring, regulering, overvågning og systemintegration i den danske forsyningsbranche. Vi arbejder både med vores egenudviklede SCADA software – System 2000 og andre større systemer. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


AnaMo er et selvstændigt program, der kan tilgås fra System 2000. AnaMo er et ledelses værktøj, der giver en hurtig oversigt over om de forskellige målinger på de forskellige værker bliver overholdt. Fordele ved AnaMo: • Automatisk rapporter • Hurtig overvågning af overholdelse af krav • Online adgang • Mulighed for adgang for industri • Besparelse af administrativt arbejde www.bve.dk Hans Buch er leverandør af udstyr til mange former for proceskontrol, herunder dataopsamling og bearbejdning, samt instrumentering til måling og regulering af flow, niveau, tryk og temperatur.  Mange produkter henvender sig specielt til miljøsektoren, hvor vi blandt andet leverer udstyr til måling, analyse og overvågning af drikke- og spildevand, samt åer, vandløb og marine målinger. Mød os på spildevandsmessen og se blandt andet Partech Ultralyds Slamspejls måler og Partech 740 monteret med en solitech sensor, ISCO 2150 med modem, den nye MX4 Ventis samt Gas Badge Plus og DS2 Docking fra Industrial Scientific samt meget andet udstyr til håndtering af spildevand. Hilsen Fritz Schur Technical Group . www.fstg.dk

Randers Jernstøberi A/S har lanceret et vedligeholdelsesdæksel for ø600 karme Klaprende dæksler er til gene for naboer. Nedslidt mønster er farlig for trafikken, og skal udskiftes hurtigst muligt. Vedligeholdelsesdækslet er et tungt dæksel med gul slidsepakning, som passer til alle nyere ø600 karme. Se i tillæg den 315 mm rendestenskarm med markedets største gennemløb på hele 720 cm². Besøg os på vores stand, og hør nærmere om de unikke muligheder det giver netop dig. www.randersjern.dk • Mail: hlj@randersjern.dk

Zetag og Magnafloc polymerer BTC, der forhandler Zetag og Magnafloc polymerprodukter, har skiftet forretningsmodel pr. 1. april. BTC vil fremover være agent for BTC Europa. Kundeservice og lager vil forsat ligge i København, ligesom konsulentbistand og kontaktmulighed stadig vil være lokalt. Omlægningen giver kunderne bedre muligheder for at trække på ressourcer fra hele Europa. BTC Speciality Chemical Distribution A/S . Tlf: 32660966 Email: info-nordic@btc-europe.com

Ny spildevandspumpestation

KSB præsenterer ny spildevandspumpestation

Indløb Spildevand løber ind igennem separationskamre - de faste partikler separeres, inden det løber igennem pumpen, og vandet løber ned i tanken.

Med KSBs nye patenterede spildevandssystem, separeres spildevand, inden det løber igennem pumpen. Ved dette system opnås mange fordele: · · · · · ·

Udløb Når startniveau i beholder er nået, starter pumpen. Trykket for pumpen lukker for tilløb til pumpestation, og vandet og de faste partikler pumpes videre igennem trykrør. Når pumpen stopper, starter processen forfra.

Pumpen er tørtopstillet Pumpen kan leveres med en IE3 motor Ingen krav til fri passage igennem pumpe Mindre slitage Godt arbejdsmiljø Høj virkningsgrad

Se den på Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Århus d. 13. maj.

Tlf. 33 26 63 00 www.g-s.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

21


Besøg EnviDan Service A/S på Årsmødet Vi vil på vores stand præsentere følgende hovedemner: • Pumpevasker (nyt produkt) som er en vaskekabine, der med et hedt vands anlæg automatisk spuler og renser pumper, inden servicering og reparation. (se foto) • TenCate Geotube® til afvanding af alle typer slam og sediment. • DynaDisc skivefiltre til filtrering og polering af spildevand. • HST skylleklapper til automatisk spuling og renholdelse af udligningsbassiner. Kom og få en uforpligtende, hyggelig og professionel snak på vores stand om ovennævnte eller nogle af vores andre produkter og løsninger til spildevandsmarkedet. EnviDan Service A/S kan også kontaktes på tlf. nr. 87 22 55 35, E – mail: jkp@envidan.dk eller på vores website www.envidanservice.dk

TIL T F I SK

:

EnviPortal – overskuelig tilgang til EnviDans førsteklasses softwareløsninger Som specialister på spildevandsområdet, har EnviDan udviklet en række intelligente softwareløsninger, som alle kan tilgås fra vores portal. Det drejer sig blandt andet om: EnviTronic Elektronisk driftsjournal til renseanlæg, som nemt håndterer registrering/lagring af interne og eksterne data samt værdier fra forskellige SRO-anlæg samtidig. Det gør det bl.a. let at generere brugerdefinerede rapporter til benchmarking etc. Derudover indeholder portalen også EnviTrix, EnviDrift og ED ProjektBank, som du kan høre mere om ved at besøge vores stand på STF’s årsmøde 2011 i Aarhus. Vi ser frem til en god snak og en rigtig hyggelig fredag. www.envidan.dk

Energibesparende pumper Dykkede og tørtopstillede skruecentrifugalpumper med markante fordele sammenlignet med konventionelle spildevandspumper : Op til 50% mindre energiforbrug Op til 50% mindre CO 2 -udledning Tilstopningsfrit løbehjul Skånsom pumpning Pumpning af slam op til 13% TS Pumpning af højviskose medier

Autoriseret forhandler af:

22Hidrostal 04-2009.indd

1

Pumper Skandinavien Pumper Skandinavien

Trævænget 1, 5492 Vissenbjerg Østerbro 4, 5690 Tommerup Tlf.: 64 47 47 35 35 12, 12,www.hidrostal.dk www.hidrostal.dk Tlf.: 64 E-mail: pumper@hidrostal.dk E-mail: pumper@hidrostal.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011 08/09/09 9:03:57


Udstillerliste pr. 8. april 2011   1.   2.   3.   4.   5   6.   7.   8.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

7-Technologies A-Consult Agro A/S ABB A/S ABC Miljø Aerzen Svenska AB AESSEAL DANMARK A/S Agrometer A/S Alfa Laval Nordic A/S AO Vaga Teknik A/S AquaCon ApS Aquagain Folding Smed A/S + Aquagain Service ApS Aquasense Armatec A/S ArSiMa AxFlow A/S B. V. Electronic BioKube Bo Jensen Vandbehandling A/S Bornholms Forsyning A/S BTC C. K. Environment A/S Cambi Danmark A/S Cardo Flow Solutions Denmark A/S Chemviron Carbon ApS Chr. Krogh A/S Christiansen & Essenbæk A/S ComSystem A/S Contech Automatic ApS COWI A/S Danfoss VLT Drives A/S - Salg Danmark Dankalk K/S Dannozzle ApS Danova ApS Dansk Aquakemi A/S & Stefco A/S Dansk Automation A/S Dansk Overpumpning DESMI Danmark A/S DHI (på E5 fællesstand) Diatom A/S DME A/S DONG Energy A/S (på E5 fællesstand) Dräger Safety Danmark A/S DS Semaco A/S & Rockidan & Harsco-I Duotec A/S EL:CON Endress+Hauser A/S EnviDan A/S EnviDan Service A/S Eurofins Miljø A/S Ferskvandscentret FLSmidth A/S FR Kemi ApS Frisenette ApS GasDetect GEA Westfalia Separator DK A/S Geopal System A/S Gerhardt Christensen A/S Grontmij Grundfos DK A/S Grønbech & Sønner A/S Gustaf Fagerberg A/S HACH LANGE ApS Hans Buch HedeDanmark A/S Hidrostal A/S ICM Sikkerhedsmateriel A/S ifm electronic a/s Ikast Betonvarefabrik A/S IMEK ApS Intego A/S ISS Kloak- & Industriservice A/S ITT Flygt

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

  73. Jens A. Jacobsen A/S   74. Kaeser Kompressorer A/S   75. KD Maskinfabrik A/S   76. Kemira Water Danmark A/S   77. Kilian Water ApS & RegnvandsSpecialisten.dk   78. KomTek Miljø A/S   79. Krüger A/S   80. KWH Pipe (Danmark) A/S   81. Landia A/S   82. Lauridsen Handel & Import A/S + Lauridsen Rørteknik A/S   83. Liqflow   84. LJM - Lind Jensens Maskinfabrik A/S   85. Lobe ApS   86. Marsø Plast A/S   87. Metaphor Reklamebureau as   88. MJK Automation A/S   89. Mosbaek A/S   90. MT Miljøteknik ApS   91. Nalco Danmark ApS   92. NCH Europe - Certified Laboratories   93. NIRAS A/S   94. NKI Kloak- & Industriservice A/S   95. Nordisk Aluminat A/S   96. Novotek A/S   97. Omron Electronics A/S   98. Orbicon A/S   99. Otto P Vandteknik ApS 100. PEO-TECH A/S 101. Per Aarsleff A/S 102. PFI Flowteknik A/S 103. Picca Automation A/S (på E5 fællesstand) 104. Proagria Miljø A/S 105. Procurator a/s 106. Pumpteknik ApS 107. PURAC / NCC 108. Rambøll Danmark A/S 109. Randers Jernstøberi A/S 110. RC Betonvarer A/S 111. Roxtec ApS 112. RUMA Industri A/S 113. Schneider Electric Danmark A/S 114. Schøler Nielsen El-Teknik 115. Seepex Nordic A/S 116. Siemens A/S 117. Signalix ApS 118. Sondex-Pxpumper 119. Stennevad A/S 120. Stjernholm A/S (på E5 fællesstand) 121. Tech Instrumentering 122. TechRas Miljø ApS 123. Textile Tube A/S 124. Tunetanken A/S 125. Ulefos NV A/S 126. Uponor 127. V. Løwener A/S 128 Vacon Drives A/S 129. Vatech2000 130. Vogelsang A/S 131. VWR-Bie & Berntsen 132. Watergroup A/S 133. Watersystems A/S 134. Wavin A/S 135. WestCoast Tråd & Plader ApS 136. Wexim A/S 137. Wintec + Lauridsen Industri 138. Yara Chemicals A/S 139. Yara Praxair A/S 140. ZenZors A/S 141. AARHUA TECH 142. Aarhus Vand A/S

23


Decentrale renseløsninger med dykkede, beluftede filtre – fra Nibe til Oman Af Bettina Simonsen og Mikkel Morville, Biokube A/S Indledning Siger man renseanlæg, tænker de fleste på store aktive slamanlæg til flere tusinde PE. Men hvordan renses spildevandet udenfor kloakeret område i Danmark eller afsides steder i f.eks. Papua Ny Guinea, Djibouti eller Oman, hvor anlæggene skal kunne drives af ikke uddannet personale?

Biofilmen sammensættes – som i aktive slamanlæg – af forskellige bakterier, svampe og protozoa. Biofilmen kan være fra næsten usynlig tynd til flere mm tyk med mange tråde afhængig af spildevandets sammensætning og de hydrauliske betingelser igennem filtermediet.

Prefabrikerede renseanlæg med dykkede beluftede filtre Biokubes renseteknologi er udviklet til et marked for uovervågede anlæg. Her er en stabil drift og ukompliceret overvågning en forudsætning for succes – også når viden omkring spildevandet er begrænset og den hydrauliske belastning er svingende. Anlæggene bliver leveret præfabrikeret eller alternativ færdig monteret i standard containere. Modulopbygning gør det muligt at sammensætte renseanlæg afhængig af belastning og udløbskravene. Det muliggør desuden at udbygge anlæggene eller nedlukke dele af renseanlægget i lavt belastede perioder. Især i områder med knappe drikkevandsresurser i Afrika og Mellemøsten er der stigende interesse i at etablere decentrale renseanlæg ved f.eks. camps, hoteller, skoler og landsbyer med henblik på at genanvende det rensede spildevand til vanding eller som skyllevand efter desinfektion. Dermed kan det kostbare drikkevand, der leveres i tankbiler delvis erstattes. På baggrund af de gode driftserfaringer og den veldokumenteret renseeffekt fra anlæggene i Danmark leverer Biokube renseløsninger til nogle af de mest afsides steder i verden som Djibouti, Ghana, Tanzania, Libyen, Papua Ny Guinea, Malaysia, Oman m.m..

Renseprocessen Spildevandsrensning foregår i to trin: 1. Mekanisk forrensning, hvor partikler og slam skilles fra. Dertil bruges en bundfældningstank, filter eller flotationsanlæg. 2. En eller flere biologiske rensekamre med et fast filtermedie med en stor overflade, hvor på biofilmen gror.

Filtermedie begroet med biofilm.

Luft tilføres filtermediet ved hjælp af blæsere, der er forbundet til diffusere under fifiltrerne. For at sikre optimale betingelser for de forskellige organismer der nedbryder organisk materiale og kvælstof, opbygges anlæggene med flere rensekamre i serie.

Overskudsslam pumpes automatisk tilbage til bundfældningstanken, hvor slammet typisk fjernes en til to gange årligt. Ved at recirkulere nitratholdigt spildevand tilbage til bundfældningstanken reduceres total kvælstof indholdet og svovlbrinte forhindres i at opstå.

Sådan sikres renseanlæggenes stabile drift • ”Plug and Play” – kun meget begrænset anlægsarbejde nødvendig på stedet. • Vedligeholdelse af de få komponenter i anlægget kan udføres af ikke uddannet personale. • I nødprogram kan anlægget drives flere uger flyderstyret uden renseeffekten aftager. • Biofilm kan ikke mistes ved hydraulisk overbelastning, da den er bundet til filteret. • Ved transport af anlægget flytter biofilmen med og renseprocessen kan fortsætte med det samme. • Lavt indhold af suspenderet stof i det rensede vand da biofilmen er bundet til filtermediet. • Der dannes meget begrænsede mængder biologisk overskudsslam i processen. • Biofilmen kan nedbryde selv meget uensartet spildevand med et skævt C/N/P forhold, da organismer i biofilmen tilpasser sig.

Decentral renseløsning for en skole i Nibe, Danmark Anlægget er installeret ved en skole med 170 elever, en børnehave med 35 børn, 28 ansatte samt 2 enfamiliehuse. Biokube står for drift og service af anlægget. Fakta:

Oversigt over et renseanlæg med dykkede, beluftede filter.

24

Type Kapacitet Footprint

Biokube model Jupiter 10 8 m3/dagen, 50 PE 4m x 2m Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Renseresultater: Dato

COD mg/l

NH4-N mg/l

30.06.2010 28.09.2010 15.12.2010 Rensekrav SO

37,8 24,7 15,0 75

0,1 0,1 0,1 5

Biokube Jupiter 10 ved installationen i Nibe.

kst ber væ le a k s i V forenk ved at erdag din hv

IN FOR MAT ION

Forsyningsvirksomhedernes Arbejdsgivere … er et skræddersyet tilbud til forsyningsvirksomheder, der dækker hele jeres behov på arbejdsmarkedsområdet – overenskomstdækning af jeres ansatte og juridisk assistance i forbindelse med netop overenskomsterne og det ansættelsesretlige område. Vi kender jeres behov og er godt forberedte, så der ikke sker en forringelse af hverken de ansattes eller af virksomhedens forhold.

Biokube Jupiter 75 i Ghana ved åbningsceremonien.

Decentral renseløsning for Fredsstyrker i Ghana, Afrika

Ring til Anne Vibeke Gregersen eller Bo Andersen på 6617 3333, så arrangerer vi et møde f.eks. med deltagelse af jeres direktør, bestyrelsesformand og fællestillidsmand, hvor vi kan drøfte jeres medlemskab af Forsyningsvirksomhedernes Arbejdsgivere. Og læs mere på www.ds-net.dk/forsyning

Anlægget renser spildevandet fra 400 elever på Kofi Annan Peacekeeping Forces Training Center. Det rensede vand genanvendes efter desinfektion til vanding. Fakta: Type Kapacitet Footprint

Biokube model Jupiter 75 70 m3/dagen, 400 PE 11,5m x 2,5m

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

25


... fortsat fra side 24.

Slutbemærkning

Renseresultater: Dato

BOD mg/l

COD mg/l

NH4-N mg/l

TSS mg/l

E. coli Cfu/100ml

02.02.2009

2,6

33,5

1,0

9,33

21

Rensekrav

10

75

5

20

1000

Decentral renseløsning ved en olie efterforskning i Libyen Der behandles husspildevand fra en camp, der flytter rundt i efterforskningsområde. Det rensede vand genanvendes efter desinfektion. Anlægget flyttes sammen med campen og er derfor leveret færdig monteret i en standard 20” open top container.

I disse uger igangsættes anlæg i Djibouti, Guinea og Oman. Renseanlægget i Oman bygges som 2 stk. 40” open top container, der renser spildevandet fra en camp til 1800 PE i forbindelse med byggeriet af Muscats nye lufthavn. Vi viser gerne anlæggene frem. Ved besøg på decentrale anlæg i udlandet må dog påregnes en del transporttid. Rejsen til anlæggene i Papua Ny Guinea tager f.eks. ca. 2 døgn og går over, Amsterdam, Singapore til Port Moresby. Hvorfra anlæggene rundt omkring på de forskellige øer skal besøges med en helikopter. Bettina Simonsen, Biokube E-mail: bs@biokube.dk

Billede af et af de mest decentrale renseanlæg i verden – midt i Libyens ørken.

Oversigt over et renseanlæg indbygget i en container

Fakta: Type Kapacitet Footprint

Biokube model Uranus indbygget i 20” open top container 50 m3/dagen, 300 PE 5,4m x 2,3m

Biokube Uranus 40” under produktionen

Biokube Uranus 20” under installation i Libyen

26

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


EnviPortal – fremtidens digitale knudepunkt! Nem webbaseret adgang til vores mange førsteklasses softwareløsninger med EnviPortal

Saml trådene med blandt andet: EnviTrix Online styring af tømningsordningen, med mulighed for udtræk af historik, rapporter og statistik, samt 2-vejs kommunikation mellem database og kørende enhed. Automatisk opdatering af ejendoms- og ejeroplysninger. EnviDrift Håndtering af alle henvendelser vedrørende driften på kloaksystemer, inkl. automatisk opdatering af ejendomsoplysninger, kort-modul og muligheden for at sende opgaver direkte til den eller de samarbejdspartnere, som skal afhjælpe problemet. EnviTronic Elektronisk driftsjournal til renseanlæg, vandværker etc., som let håndterer registrering/lagring af interne og eksterne data samt værdier fra SRO-anlæg, og genererer brugerdefinerede rapporter til benchmarking etc. ED ProjektBank Database til håndtering af kloaksanering, som nemt og enkelt håndterer alle planlagte ledningssaneringer, punktreparationer, brøndsaneringer etc. i kommunen. Endvidere får du integreret helpdesk, mulighed for spørgeskemamodul, altid nyeste programversion og automatisk backup af alle data.

Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: 86 80 63 44

Kongsvang Allé 37 Bygning 16 DK-8000 Århus C Tlf.: 86 80 63 44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal DK-9000 Aalborg Tlf.: 98 11 63 44

Fuglebækvej 1A DK-2770 Kastrup Tlf.: 32 50 79 44

www.envidan.dk 27


Energibesparelser bør prioriteres højt Af Karsten Krogh Andersen. DISUD - Institut for Bæredygtig Udvikling, www.disud.dk

Ca. 75% af energiforbruget fra vandsektoren stammer fra spildevandsanlæggene svarende til ca. 600 GWH per år. Heraf stammer ca. 80% af energiforbruget fra renseanlæggene og 20% fra pumpestationerne.

Effektivisering af Vandsektoren

Energibesparelser hjælper på både klimaet og økonomien Klimaændringer og drivhusgasser Ifølge FN´s Klimapanel skal den rige del af verden reducere sin udledning af drivhusgasser med 80-95% i løbet af de næste ca. 40 år, hvis klimaændringerne skal kunne håndteres. For at klimaændringerne ikke skal komme ud af kontrol, skal menneskehedens udledning af drivhusgasser begynde at falde inden for de næste 10 år - så det haster med at komme i gang. Ellers passerer menneskeheden det såkaldte ”tipping point”, hvor de selvforstærkende feedback mekanismer begynder at tage fart, og klimaændringerne kommer ud af kontrol og bliver farlige for menneskeheden og livet på jorden. Sådanne selvforstærkende feedbackmekanismer er smeltning af isen på polerne og på Grønland, optøning af permafrosten og frigivelse af metan fra ishavet .

I følge Den nye Vandsektorlov skal taksterne for spildevand nedsættes for at gøre industriens og borgernes udgifter mindre og hermed øge Danmarks internationale konkurrenceevne. Spildevandsselskabernes driftsudgifter skal reduceres gennem regulering af prisloftet ud fra den resultatorienterede benchmarking. Investeringer og driftsudgifter til miljø- og servicemål kan holdes udenfor effektiviseringskravene, og udgifterne hertil kan adderes til prisloftet og taksterne. Udgifterne til lønninger, energi og andre driftsmidler vil derimod blive udsat for sparekrav gennem effektivitetsmål bestemt ud fra den resultatorienterede benchmarking. Energibesparelser vil derfor være et oplagt tiltag for at reducere driftsudgifterne og leve op til Forsyningssekretariatets effektiviseringskrav.

Energiforbrug på renseanlæg

Energiforbrug fra spildevand

Det gennemsnitlige elforbrug på danske renseanlæg ligger omkring 2,4 kwh/kgBI5, og varmeforbruget på ca. 1,0 kwh/ kg BI5. Til gengæld er egenproduktionen af varme fra biogas relativt stor , således at nettovarmeforbruget kun bliver 0,3 kwh/kgBI5.

I Danmark er vandsektorens årlige elforbrug ca. 800GWh eller 2,4% af landets samlede elforbrug og svarende til udledningen af ca. 470.000 tons CO2/ år eller ca. 100 kg CO2/indbygger år.

Traditionelle velbyggede aktiverede slamanlæg har et elforbrug på omkring 2,0 kwh/kg BI5 svarende til 44 kwh/personækvivalent/år.

Omkring 1,5% af Danmarks elforbrug stammer fra renseanlæggene.

Størstedelen af energiforbruget anvendes til beluftning og omrøring.

28

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


De dansk udviklede såkaldte LPD aktiverede slamanlæg har et energiforbrug på ca. det halve af traditionelle aktiverede slamanlæg på omkring 1,0 kwh/kg BI5 eller 22 kwh/personækvivalent/år . LPD- anlægget udvikledes af Karsten Krogh Andersen og COWI i begyndelsen af 1990erne. LPD-anlæg anvender hydraulisk velformede ringkanaler, diffusor-propeller beluftning og ingen pumpning mellem anaerobe, anoxiske og oxiske procestanke. Der er opført en række LPD anlæg i Danmark i 1990-erne til både husspildevand og industrispildevand - herunder renseanlæggene i Bjerringbro, Sæby, Hadsten og Branderup. Der er ligeledes opført LPD- anlæg i udlandet. Energiproducerende renseanlæg med stærk reduceret udledning af drivhusgasser – såkaldte EPROWAT anlæg ( Energy Producing Wastewater Treatment ) - er under udvikling i Danmark. Dette udviklingsarbejde foretages i Danmark af Institut for Bæredygtig Udvikling.

Renseanlæg som lokalt kraft-varmeværk EPROWAT - renseanlæggene opbygges med forklaringstank, adsorptionstrin, højeffektive belufter- og omrørersystemer, efterklaring samt rensning af rejektvand med anammoxprocessen. Primært og sekundært slam udrådnes effektivt, og der fremstilles el og varme af biogassen. Varmeindholdet i det rensede afløbsvand kan udnyttes ved hjælp af varmepumper til fremstilling af fjernvarme. Bygninger og rådnetanke er højisolerede, og bygninger anvender solenergien optimalt gennem vinduer og solfangere.

Først måles og kortlægges energiforbruget på renseanlægget. Dernæst defineres projekter, som over en årrække kan omdanne renseanlægget til et energiproducerende renseanlæg. Til hvert projekt beregnes energibesparelsen, anlægsudgifter og driftsudgifter. Herudfra udarbejdes en handleplan for trinvis ombygning af renseanlægget. Projekter, hvor der fås mest energibesparelse for pengene realiseres først. I første omgang vil man i reglen have gavn at optimere de eksisterende processer ved installering af on-linemålere og forbedring af styring og drift. En optimering af den biologiske kvælstof -og fosforfjernelse samt hydrolyse vil ofte kunne give resultater med meget kort tilbagebetalingstid. En optimering af driften af beluftning og omrøring kan også ofte føre til væsentlige besparelser. Dernæst bør man se på udskiftning af udstyr og maskiner til beluftning og omrøring af procestanken. Der kan ofte opnås store energibesparelser ved udskiftning af blæsere til mere energieffektive blæsere og udskiftning af beluftning og omrøring til diffusor-propeller beluftning. I denne sammenhæng bør procestankens hydraulik nærmere vurderes og optimeres eventuelt ved montering af ledeplader og afrunding af skarpe hjørner.

Herved kan energifremstillingen fra biogassen dels dække renseanlæggets varme- og elbehov og dels levere varme og strøm til nærliggende bebyggelser. Varmeudnyttelsen fra det rensede afløbsvand kan ligeledes levere fjernvarme til den nærliggende bebyggelse. Anlægget bliver således ud over at være et renseanlæg også et lokalt kraft-varmeværk. Fra slamproduktionen dannes biogas ved udrådning eller forgasning på omkring 24 liter gas per person per døgn svarende til et energiindhold på ca.134 wattimer per person per døgn. Fra biogassen produceres el med en gasgenerator svarende til ca. 34 wattimer per person per døgn ved ca. 25% effektivitet af gasgeneratoren. Den resterende ca. 75% af energien anvendes som varme dels til opvarmning af rådnetanken og til bygninger på og udenfor renseanlægget. Af den producerede el anvendes ca. 20 wattimer per person per døgn til beluftning og omrøring og de resterende ca. 14 wattimer per person per døgn til øvrigt elforbrug på renseanlægget, til varmepumper på afløbsvandet eller til salg til elselskabet. Ny propeller-diffusor beluftning i procestank på Melby Renseanlæg

Energibesparelser på eksisterende renseanlæg

Hvor procestankene har en helt uhensigstmæssig geometri bør det overvejes, hvorledes procestankene over lang tid kan ombygges eller nybygges.

Renseanlæg kan over en periode ombygges til energiproducerende renseanlæg.

Slambehandlingen bør nøje gennemgås : koncentrering,

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

29


hydrolyse, udrådning, varmesystem og anvendelse af bíogassen kan ofte med fordel renoveres og energioptimeres. Der bør udarbejdes projekt for, hvordan biogassen bedst kan udnyttes til fremstilling af el og varme. Mulighederne for etablering af Anammoxprocessen bør undersøges. På anlæg, hvor der ikke er forklaring og rådnetank, bør der udarbejdes et skitseprojekt for fremtidig etablering af forklaringstanke og rådnetank. Alle bygninger på renseanlægget bør gennemgås, og der bør udarbejdes planer for energirenovering efterisolering, ventilation, udskiftning af vinduer og etablering af solfangere.

Pumpestationer Eksisterende pumpestationer bør ombygges med lavenergipumper og frekvensomformere eller softstart. Herved kan pumpestationernes energiforbrug reduceres til omkring det halve.

pumpning, minimum trykhøjde, korte pumpeledninger, lavenergi pumper og hydraulisk velformede ledninger med lille energitab.

Uvedkommende vand Uvedkommende vand udgør en stor del af vandmængderne i afløbssystemet. Det kræver energi at pumpe det uvedkommende vand gennem afløbssystem og renseanlæg. Det uvedkommende vand belaster renseanlæggene unødigt og forringer rensningen. Herudover bidrager det uvedkommende vand betydeligt til overløb og oversvømmelser under regn. Derfor bør sporing af uvedkommende vand med efterfølgende tætning af ledningssystemet derfor også prioriteres højt. Uvedkommende vand spores bedst ved on-line målinger med tilhørende matematiske modelberegninger. Karsten Krogh Andersn - E-mail: karsten@disud.dk

Nye afløbssystemer bør bygges uden pumpestationer - og hvis pumpestationer ikke kan undgås da med minimum

30

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


LABORATORIEANALYSE SPEKTROFOTOMETER DR 3900

NYHED!

RFID: Kvalitetssikring i hele analyseprocessen � Automatisk prøveidentifikation med 100% sporbarhed ved hjælp af RFID-teknologi: Eliminering af fejlkilder i analyseprocessen � Automatisk metodeopdatering: Fra RFID-tag på kuvettetest emballagen direkte til fotometret � Certifikat/Batch information er direkte tilgængelig i forbindelse med kvalitetssikring � Kvalitetssikring er forankret i hele processen: Fuldt dokumenteret – lige fra prøvetagning og prøveforberedelse til selve analysen – RFID-teknologien sikrer processen Information: www.hach-lange.dk info@hach-lange.dk Tel.: 36 77 29 11

RFID: Automatisk identificeringsmetode vha. radiobølger

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

31


Desinfektion – herunder eksempel på udlederkrav til restprodukter Peter Andreasen, DHI Indledning Sammenhængen mellem spildevand, uhygiejniske forhold og sygdomme er en velkendt årsag til, at vi begyndte at kloakere i byerne for mere end 100 år siden. I forbindelse med jordskælvet i Haiti, hvor spildevands- og drikkevandssystemer blev ødelagt, er det opstået koleraepidemier. Vores branche er derfor en meget vigtig faktor for samfundet i forhold til at sikre hygiejniske leveforhold. Den største sundhedsrisiko har vi fjernet ved at kloakere og lave spildevandsrensning, men er det altid tilstrækkeligt?

Spildevand forøger recipienternes indhold af bakterier I de seneste år har der været meget fokus på de store mængder regn, som har ramt Danmark. Mange badevandsstationer har mistet det blå flag, som er et mål for meget rent badevand og gode badefaciliteter. Renheden bliver blandt andet vurderet ud fra forekomsten af bakterier, som kan stamme fra mennesker. Hvis antallet af bakterier i en liter vand bliver for højt, er der i henhold til epidemiologiske studier en forhøjet risiko for, at badende kan blive syge af kontakt med vandet. Der indgår flere års målinger i den statistiske vurdering af badevandskvaliteten, men har vi eksempler på, at der er en reel sammenhæng mellem bakterier fra spildevand og forekomst af sygdomme? Dagen før triathlon-konkurrencen den 15. august 2010, som skulle afholdes i Københavns Havn, var byen blevet ramt af et usædvanligt kraftigt skybrud. Det medførte, at der blev

Rekreativ udnyttelse af vandmiljøet til badning, kanosejlads, fiskeri o.lign er dejligt, men alle, som kommer i kontakt med spildevandspåvirket vand, kan blive syge. På denne fiskeplads var vandet dog af meget fin kvalitet.

udstedt badeforbud flere steder i hovedstadsområdet de efterfølgende dage, på grund af udledning af urenset spildevand. Der var derfor også spekulationer fremme i medierne om, at de omkring 380 syge triathlon-deltagere kunne være fremkaldt af, at de havde svømmet i havet morgenen efter det kraftige regnvejr. Statens Serum Institut vurderede episoden og konkluderede, at deltagernes maveonder sandsynligvis skyldtes, at de havde slugt havvand under svømmekonkurrencen. Vi måler den hygiejniske kvalitet ved hjælp af bakterier som indikator for den samlede påvirkning, hvor vandet også kan indeholde virus og parasitter. Derfor skal vi i branchen være opmærksom på, at renset spildevand og i særdeleshed overløb fra fælleskloakerede systemer, og endda regnvand fra bynære overflader, kan være et problem for badende og andre, som kommer i direkte kontakt med uhygiejnisk vand.

Tabellen viser niveauet for koncentrationen af bakterier i forskellige typer spildevand. Tabellen er fra Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1106 fra 2006: ”Etablering af badevandsprofiler og varslingssystemer i henhold til EU’s nye badevansdirektiv”. Disse koncentrationer skal ses i sammenhæng med de krav som stilles til badevandet, hvor man skelner mellem ferskvand og saltvand.

32

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


FERSKVAND

A

B

C

D

E

Parameter

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Referencemetoder til analyse

1

Intestinale 200 * 400 * 330 ** enterokokker cfu/100 ml

ISO 7899-1 eller ISO 7899-2

2

Escherichia coli 500 * 1000 * 900 ** cfu/100 ml

ISO 9308-3 eller ISO 9308-1

HAVVAND

A

B

C

D

E

Parameter

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Referencemetoder til analyse

1

Intestinale 100 * 200 * 185 ** enterokokker cfu/100 ml

ISO 7899-1 eller ISO 7899-2

2

Escherichia coli 250 * 500 * 500 * cfu/100 ml

ISO 9308-3 eller ISO 9308-1

* = Ud fra en vurdering af 95-percentilen. Se bilag II. ** = Ud fra en vurdering af 90-percentilen. Se bilag II.

Tabellen stammer fra badevandsdirektivet. Sammenligner vi koncentrationen af renset spildevand med badevandskravet, skal bakteriekoncentrationen reduceres med en faktor 5001000. Dette kan opnås passivt ved fortynding eller henfald, men i mange tilfælde kan man ikke overholde kravene til en badevandsstation tæt på hverken renseanlæg eller for den sags skyld å-udløb i havet. Såfremt en kommune har en badevandsstation, som har svært ved at overholde kravene, kan der være behov for at forbedre kvaliteten inden udledning til recipienten.

Hvad kan branchen gøre for at mindske spildevandspåvirkningen? Vi bør gøre, hvad der er muligt for at undgå at udlede urenset spildevand, og det kan vi opnå ved at indføre bassiner og separere regn- og spildevand opstrøms renseanlæggene. Renseanlæggene bør mindske overløb. Endelig kan vi vælge at mindske bakterieindholdet i det vand, som bliver udledt til recipienterne ved at anvende desinficerende teknologi. Hvad betyder desinfektion? Desinfektion er en proces, hvor man uskadeliggør så mange mikroorganismer og vira, at der ikke kan opstå en infektion. Såfremt der er den nødvendige opholdstid, kontakt, og mindre end omkring 10 mg SS/l, vil desinfektionsteknikker kunne give stabile værdier i området 500-1000 E. Coli/100 ml.

uden at ombygge dette. Desuden er rengøring af lamper nødvendig, og nogle kemiske forbindelser kan ”brænde” sig fast på lamperne, og uden en automatisk rengøring vil disse forhold nedsætte virkningsgraden af UV-lamperne. Ofte er der alene brug for en desinfektion i 3-4 måneder i badevandssæsonen, og da kan løsningen blive dyrere end en kemisk desinfektion.

Kemisk desinfektion kræver flere overvejelser Vi kan jo bare tilsætte nogle klorforbindelser (f.eks. natriumhypochlorit) til vandet, så kan vi sagtens fjerne bakterier m.m. Det følgende billede er fra et anlæg i Italien i 2003, hvor renseanlægget ikke havde den fornødne kapacitet. Derfor kørte kommunen den tørvejrsmængde, der ikke var plads til på renseanlægget, gennem et filter og tilsatte godt med klor. Der var ikke mange bakterier i vandet efter behandlingen, og vandet i floden var lyseblåt og uden meget liv.

Må man uden videre anvende desinfektion? Ultraviolet lys (UV) dræber bakterier og virus, og desinfektion ved denne såkaldte UV-belysning er ikke vanskelig at få godkendt. Såfremt recipienten ikke er dyb, kan almindeligt kraftigt sollys være en særdeles god kilde til at desinficere vand. UV-anlæg er dog ikke altid det bedste alternativ eller et muligt valg, og derfor kommer kemisk desinfektion ind som et alternativ. UV desinfektion kræver, at indholdet af partikler, hvor bakterierne kan være skærmet for UV-lyset, er lavt. UV-lamper fylder og kan ved passage opbygge et trykfald, således at det er vanskeligt at få vandet igennem et eksisterende bygværk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

Installation for dosering af klor i form af natriumhypochlorit til råspildevand. Betontanken i baggrunden giver den nødvendige opholdstid til drab af bakterier. Arrangement lå tæt på bebyggelse og gav efter de lokales oplysning ingen lugtgener, hvilket vi heller ikke observerede på stedet.

33


I Danmark vil myndighederne være meget lidt interesseret i, at godkende en kloring, da det er en kendsgerning, at der bliver dannet klorerede forbindelser, som kan være giftige eller muligvis kræftfremkaldende. Derfor skal vi se efter andre kemiske forbindelser, som kan være interessante.

uønskede biprodukter. Undersøgelser har vist, at dette ikke sker i kritisk omfang. Der produceres meget små mængder aldehyder, men ingen væsentlige mængder bromerede forbindelser, som man fra teoretiske overvejelser har behov for sikre sig imod.

De mest anvendte desinfektionsmidler til spildevand er efter klorforbindelser, ozon og pereddikesyre.

Pereddiksesyrens skæbne i miljøet

Ozon Ozon er en meget oxiderende gas, som er ustabil og har en kort levetid. Den skal produceres løbende, og kræver et relativt kompliceret anlæg, som anvender ren ilt og høj elektrisk spænding. Det er en effektiv løsning, som kræver en stor anlægsinvestering. Kalundborg Forsyning har gode erfaringer med anvendelsen af ozon i storskala til at nedbryde svært nedbrydeligt COD og organiske kvælstofforbindelser. En ulempe er, at hvis der ikke længere er brug for ozonbehandlingen, så står man tilbage med et meget dyrt anlæg, som vanskeligt kan bruges til andet.

Pereddikesyre Pereddikesyre-produkter indeholder også brintperoxid (ofte i forholdet 10%:20%), i henhold til følgende ligevægt: O

O

+ H3C

HO

H3C

OH

eddikesyre

+

O

OH

hydrogenperoxid

OH

pereddikesyre

+ +

H2O

vand

Pereddikesyren (PAA) henfalder langsomt, da stoffet og hydrogenperoxid (H2O2) er relativt stabile forbindelser. Pereddikesyre-produkter kan købes i palletank og kan i større mængder leveres på tankvogn. Man skal selvklart overholde arbejdsmiljøregler, når man håndterer stoffet, og på grund af peroxiden kan stoffet ved iblanding af organisk stof være eksplosivt. Det lyder farligt, men er principielt ikke meget mere forskelligt at håndtere end jernklorid, benzin og biogas. PAA dræber mikroorganismer ved oxidation og efterfølgende ødelæggelse af cellemembraner. PAA reagerer med alle organiske og uorganiske forbindelser. Stoffet kan principielt ødelægge alle typer større molekyler, som mikroorganismer indeholder, derfor vil det resultere i, at celler til sidst opløses, mikroorganismerne dør og virus bliver uskadeliggjort. Det lyder farligt, men det er ikke en øjeblikkelig reaktion, og det kræver samtidig en større koncentration og reaktionstid. Til desinfektion af vand doseres der typisk mellem 2 og 10 mg/l. Da pereddikesyreprodukterne også indeholder hydrogenperoxid, vil dette stof ligeledes hjælpe til drabet af mikroorganismer. Da PAA er et meget kraftigt oxidationsmiddel, kan der ske mange forskellige kemiske reaktioner, hvoraf nogle kan danne

34

Der er foretaget undersøgelser på nedbrydningshastigheden af PAA og H2O2 i forbindelse med behandling af vandet i akvakulturanlæg med PAA/H2O2. Man fandt halveringstider for PAA på mellem 4,6 and 1,7 timer ved meget høje PAA/ H2O2 koncentrationer. Ved tilførsel af PAA til biofiltre i akvakultursystemer blev der påvist en meget hurtig nedbrydning med halveringstider under 1 time. Nedbrydningen af PAA i forbindelse med behandlingen af spildevandet i sandfiltrene forventes derfor at være meget hurtig. I miljøet fordeler PAA sig hovedsaligt til vandmiljøet (>99%), under 1% til luften. Stoffet har ingen væsentlig binding til jord, sediment o.l., ligesom PAA ikke vil akkumulere i biologisk materiale. I vandmiljøet er nedbrydningen af PAA afhængig af koncentration, pH og temperatur. Halveringstiden for PAA falder med stigende pH. Ved lav pH er halveringstiden 7 – 12 dage, og ved neutral eller høj pH er halveringstiden en dag eller mindre. Det vil sige, at halveringstiden for PAAs nedbrydning ved forholdene i udløbet og i recipienten forventes at være under en dag. Undersøgelser af PAAs nedbrydning i havvand viste, at 96-97 % var nedbrudt i havet efter 1 dag. Stoffet er potentielt bionedbrydeligt. I spildevandsanlæg med adapteret og aktiveret slam er den biologiske nedbrydning af PAA hurtig. Dette kan udnyttes i det design, som vil blive projekteret i forbindelse med en konkret opgave.

H2O2 skæbne i miljøet H2O2 vil ligesom PAA primært fordele sig til vandmiljøet – under 1% vil jvf. simple beregninger fordele sig til luften. Stoffet har ingen forventet binding til jord, sediment og slam. H2O2 vil ikke akkumulere i biologisk materiale. H2O2 findes naturligt forekommende i lave koncentrationer i f.eks. søer og endda i mennesker, som har enzymer til at fjerne H2O2 og andre kraftigt oxiderende stoffer. H2O2 er et reaktivt stof og et stærkt oxidationsmiddel. H2O2 vil blive omsat i miljøet. Hastigheden, hvormed dette sker, er stærkt afhængig af de stoffer, der i øvrigt er til stede i vandmiljøet. I et tidligere studie har DHI anvendt en halveringstid på 7,8 timer i ferskvand og 15,6 timer i marint vand. Ved tilstedeværelse af det almindeligt forekommende enzym catalase omsættes H2O2 meget hurtigt. I forbindelse med sandfiltre vil H2O2 omsættes på kort tid.

Udlederkrav i forbindelse med godkendelse af desinfektion med pereddikesyre Recipientmyndighederne vil kræve en risiko- og farlighedsvurdering for anvendelse af et desinfektionsmiddel. De vil sammenligne den tilladelige koncentration med den koncentration, der kan beregnes i recipienten efter opblanding af spildevandet i recipienten. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


holde en UV-løsning i drift, samt de større anlægsudgifter som kan være forbundet med UV. Restkoncentrationer af desinfektionsmiddel i recipienten kan bevirke, at den kemiske desinfektion ikke kan anvendes, da udledningen kan overstige kravet. Peter Andreasen Email: pea@dhi.dk

HUSK!

Figuren viser eksempler på, at udledt spildevand kan påvirke badevandet forskelligt afhængig af strømningsforholdene. Vandet kan stå næsten stille, eller strømningerne kan skifte retning afhængig af for eksempel tidevand og vindretning. Strømningsforholdene er vigtige i forbindelse med beregning af restkoncentration af et desinfektionsmiddel og bliver ligeledes brugt til vurdering af den opnåelige koncentration af bakterier ved en badevandsstation. Det er ikke enkelt at bestemme vandføringen. Kravene til anvendelsen af PAA sker via H2O2 koncentrationen, hvilket blandt andet skyldes, at det er lettere at måle ned til de lave koncentrationer, som der stilles krav om. H2O2 skal være mindre end 0,1 mg/l ved enkelt hændelser. Såfremt man kontinuert anvender PAA, skal koncentrationen i recipienten være lavere 0,010 mg/l. En forenklet vurdering ved udledning til en å kunne være, at vandet fortyndes to gange, og dermed må H2O2 koncentration ikke overstige 0,02 mg/l ved kontinuert dosering. Det kan være ganske vanskeligt at få et betydeligt drab og herefter kun udlede så lav en koncentration. Såfremt udledningen var til en recipient, som gav en 100 ganges fortynding, kunne der udledes 1 mg/l, hvilket stadig væk er en lav koncentration, hvis desinfektionen skal være effektiv. Dermed bliver selve målingen så vanskelig, at det kan blive svært at dokumentere, at kravet er overholdt. DHI har i samarbejde med Århus Vand afprøvet en metode, hvor vi rutinemæssigt kunne måle ned til ca. 0,005 mg/l.

HUSK!!! stof til nr. 3 - 2011 skal være os i hænde senest den 20. juni 2011.

Total stål-/maskinentreprise til overfaldsbassiner & regnvandsbassiner m.m.

Tromlesi, Bøjeklap, Opstuvningsport, Skylleklapper, Skydespjæld, Flydetrapper, Lejdere, Hæve/sænke dæk, Dæksler/låg, Kontraklap, Droslespjæld, Spærrevæg, reparationer, service & montage. Besøg vores stand til STF’s årsmøde 2011

Konklusion Såfremt et forsyningsselskab skal ansøge om udledningstilladelse, er der mange trin som skal vurderes, inden man kan vælge desinfektionsteknologi og få en godkendelse. Arbejdet skal alene udføres én gang, og fordelen ved at bruge kemisk desinfektion kan opveje de problemer, man kan have med at Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

WINTEC.DK +45 97181977 35


pumper mixere ventiler maceratorer tilbehør

Se den på årsmødet!

rørføring

Ét af markedets absolut bedste

Separationsanlæg

Agrometer har udvidet produktprogrammet med separationsanlæg til mange formål. Adskillige testresultater viser, at disse anlæg er én af markedets absolut mest effektive. Samtidig lancerer Agrometer AGM Macerator, som med knusende effekt findeler en lang række af de materialer, der traditionelt volder problemer ved pumper og ventiler.

987

Med pumper, mixere, rørføring og andet tilbehør i programmet, får du endnu engang en komplet og integreret løsning fra Agrometer. Oven i købet til en af de mest attraktive priser. Kontakt os, og hør nærmere om mulighederne.

Med AGM Macerator forhindrer du blokeringer af dine pumper og ventiler. AGM Macerator er udviklet på baggrund af den velkendte og robuste AGM rotationspumpe. AGM Macerator er i stand til at findele en lang række forskellige fremmedlegemer, som fx: plastik, snor, klude, små2228,5 grene, affaldssække og meget andet. Knuseværket med roterende knive i specialstål sørger for at der ingen vej er udenom!

36

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Ledelse, samarbejde og trivsel Henrik Simmelkjær Larsen, Kolding Kommune HR-afdelingen Ledelses- & Personaleakademiet Ledelse og samarbejde forudsætter en gruppe. Uden gruppe er det meningsløst at tale om ledelse og samarbejde. Denne artikel belyser sammenhængen mellem ledelse, samarbejde og trivsel i et gruppeperspektiv.

Vi er flokdyr Alle nulevende mennesker har mindst én ting til fælles: Vi er efterkommere af dem der overlevede – i hvert fald længe nok til at sætte børn i verden. Det gælder ikke bare os, men den lange række af forfædre og – mødre vi kalder vores slægt. På den måde udtrykker vores slægt en lang række af succes – eller livsduelighed om man vil. Al denne akkumulerede livsduelighed rummer vi fra fødslen. Det at mennesker søger sammen – i familier, venskaber og arbejdsfællesskaber er også en evne, vi har arvet – gruppen gav flere muligheder og mere sikkerhed – alt i alt: Overlevelse. Det er derfor et udtryk for en kompetence vi har arvet, at vi kan være sammen og arbejde sammen. Vi har mange udtryk for det fænomen: ”Sammen kan vi mere”, ”Intet menneske er en ø”, ”Nogen gange er 2+2 = 5 (synergi)”, ”En for alle og alle for en” o.s.v. I grupper – f.eks. virksomheder eller faglige fællesskaber - der har eksisteret over længere tid, vil der også nedarves noget – det kaldes kultur – eller organisationskultur. Det er de vaner eller specielle måder at gøre tingene på, som kendetegner os, som er så karakteristiske for ethvert professionelt og socialt fællesskab. Alle faggrupper og alle virksomheder har deres helt specielle måde at være på. Kigger man nærmere efter, vil man se, at de vaner vi har, ofte understøtter vores arbejde, eller vores professionelle måde at gå til tingene på. Man kan også kalde det vores professionelle adfærd. Den adfærd er skabt i situationer, hvor det var afgørende, at man fandt en løsning – eller en vej ud af problemerne.

ledelse er et behov. Et behov der eksisterer i en gruppe, hvis den skal arbejde sammen – især hvis arbejdet skal være målrettet - og hvis gruppen skal holde sammen. Ledelse er den funktion, der er mest afgørende for, om en gruppe kan udrette noget effektivt og samtidig holde sammen på sig selv – især i kriser. At ledelse er et behov, betyder selvsagt ikke, at al ledelse er godt, bare det er ledelse. Ledelse må tilpasses situationen, menneskene, opgaven, ressourcerne o.s.v. Der er stor forskel på at ordne ledelse og lederen: Ledelse er det der er brug for Lederen er den, der udøver det (… mere eller mindre effektivt…). Ordet: Hierarki betyder ”Hellig orden” eller ”Naturens orden”, om man vil, og udtrykker dermed det behov, der er i gruppen for ledelse. Det betyder ikke, at ”den gud gav embedet, gav han også forstanden…”, men det betyder, at skal vi kunne udrette noget sammen og holde sammen, må der i visse situationer være nogle, der er villige til at træffe nogle bestemte beslutninger, skære igennem og alt det, der kendetegner typisk ledelse. Kulturen i virksomheden siger meget om, hvilken slags ledelse, vi har erfaring for, virker. På den måde er kulturen en spændende kilde til inspiration til ledelse. Ofte siger kulturen også noget om, hvad vi som medarbejdere vil have fra vores leder: Skal en god leder altid lytte til medarbejderen? Skal en god leder vise kraft og magt – hvornår, hvornår ikke?

Samarbejde

En opgave til eftertanke:

Samarbejde er en professionel arbejdsform, vi særligt i Skandinavien har erfaring for. Samarbejde og medbestemmelse ligger tæt op ad hinanden og kan kort beskrives som: En gruppe der sammen finder måder at udføre deres arbejde på og sammen danner de regler, der skal styre den måde, vi er overfor hinanden på. Samarbejde er arbejde mellem mennesker i samme gruppe. Skal vi lave noget med andre grupper, er det egentlig ikke samarbejde – vi kalder det ofte tværgående samarbejde.

Hvilken professionel adfærd kendetegner spildevandsfolk – deres forskelle til trods? – er det overblik, forudseenhed, handlekraft eller hvad? – og hvorledes hænger denne adfærd sammen med. Det er meget vigtigt at kunne i deres arbejde?

Det svære ved samarbejde er at blive enige – til gengæld er det således, at er vi først blevet (helt) enige, vil vi også nå resultaterne – det kaldes implementering.

Det vigtige ved kulturen på arbejdspladsen er det, der understøtter gruppens evne til at arbejde sammen og holde sammen. Især to funktioner i gruppen er særligt vigtige – i daglig tale kalder vi det ledelse og samarbejde. Ledelse ”Alle grupper har en leder – og alle grupper finder en leder” siger en gammel sætning. Det er det samme som at sige, at Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

Enighed opnås bedst ved konsensus. Konsensus betyder, at vi taler sammen, indtil alle er enige om alt. Denne gruppeproces tager meget lang tid og er derfor ikke altid mulig. Vi har derfor nogle andre måder at søge enighed på, der ikke er så tidskrævende: Afstemning - med forskellige kriterier for flertal (51 %, 2/3, 4/5). Ved afstemning gives der mulighed for at vurdere, hvilke forslag der skal nyde fremme og hvor

37


stor direkte opbakning, der vil være (dem der stemmer for) og hvor stor indirekte opbakning, der vil være (dem der stemte imod, men anerkender flertallets ret). Endelig er der nogle måder at træffe beslutninger på, hvor enigheden ikke nødvendigvis er så stor. Den mest almindelige er, at lederen træffer beslutningen efter at have hørt på forskellige synspunkter. Denne proces er imidlertid ikke medbestemmelse – det er indflydelse. Hvis det er muligt at føre en medbestemmelsesproces, er det derfor almindeligt, at resultaterne indfinder sig. Medbestemmelse kræver, at vi vil lytte til hinanden, prøve at forstå hinanden og i øvrigt gøre det, vi her i landet altid har lagt vægt på: At kunne være sammen trods vores forskelle, hvis vi deler de samme grundlæggende værdier – eller kultur, om man vil.

også hvordan samarbejde skal fungere. Hvis vi kender vores rammer og kan tale om tingene, vil de fleste også være i trivsel, men det kræver, at ledelse og samarbejde kan udfolde sig under hensyn til både opgaverne og rammerne, hvilket kan være meget dilemmafyldt. F.eks. kan opgaven være spændende, men rammerne utilstrækkelige. Kun gennem afbalanceret ledelse og samarbejde kan vi finde det bedste bud på løsning af disse dilemmaer. En vigtig pointe er derfor, at de dilemmaer, der er mellem ledelse og samarbejde, ikke nødvendigvis er ”nogens skyld” – det er dilemmaer, der er naturlige – f.eks. er der sjældent tid til at gøre noget så perfekt, som professionelle ansatte evner. Det må afvejes i forhold til tid, penge eller andre rammebetingelser – denne afvejning hjælper vores kultur med – de nedarvede måder at gøre tingene på.

Trivsel At mennesker er motiverede i arbejdsfællesskaber er noget, vi kan observere, hvis de vigtige funktioner: Ledelse og samarbejde bliver håndteret i harmoni med vores kultur. Kulturen signalerer på hvilken måde, vi skal gøre tingene – herunder

...fra kontrol til styring

Nyhed – Slamspejsmåler Måleområde fra 0,3 – 10 m. Op til 16 sensorer på samme forstærker. Leveres også i en trådløs version, hvilket minimerer udgifterne til installation.

Håndholdt tørstofmåler Kan eliminerer behovet for daglige manuelle analyser. Målområde 0-3% tørstof eller 30.000 mg/liter. Lån gratis i en uge - og oplev selv nytteværdien !

Vi har fokus på forsyningsvirksomheder og mere end 20 års erfaring og viden herom. Applikations- og funktionsgaranti er derfor en naturlig del af det at handle med AquaCon.

Tryk/Niveautransmitter En særdeles konkurrencedygtig 2-leder transmitter (4-20 mA.) til installationer i pumpebrønde, bassiner etc. Leveres til alle måleområder - uden merpris.

Vi ønsker at skabe værdi for vore kunder og derfor tilbyder vi altid udstyr der matcher forventningerne til ydelse og pris - samt rådgivning i en åben og ærlig dialog.

Optisk - Ilt, tørstof el. pH-måler Robust, præcis og pålidelig måling og med 5 års sensor garanti. 16 sensorer kan kombineres og tilsluttes den samme forstærker. Kan også leveres som trådløs !

å

Mød os p

øde isk Årsm n k e t s d n Spildeva 2011 13. maj på – du kan

øge os

også bes

.dk

uacon www.aq

AquaCon ApS · Birkholmvej 4, Osted · DK-4320 Lejre · Telefon +45 7217 0123 · e-mail: info@aquacon.dk · www.aquacon.dk

38

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


GLEM ALT OM NIVEAUVIPPER OG STAVELEKTRODER TRYKSATTE SYSTEMER TIL DET ÅBNE LAND MED GRUNDFOS AUTO ADAPT

Dengang

AUT OADA

PT3

Nu! • • • • • •

Ingen niveauvipper Ingen ekstern styring Tilslut strøm og pump Indbygget start, stop og alarmfunktion Indbygget motorværn og 117 andre funktioner Både 230V og 400V udgave

“Plug & Pump”

SEG AUTOADAPT – spildevandspumpe med snittesystem – alle funktioner samlet i en enhed. Fremtiden er blevet nutid med innovative og patenterede løsninger til kommunale, private og industrielle spildevandsapplikationer.

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf. 87 50 50 50

www.grundfos.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011 seg_autoadapt.indd 1

39

4/4/2011 3:12:07 PM


Aquagain Service ApS Professionel service, - nu også på Sjælland.

Med ansættelsen af servicemontør Poul-Erik Petersen pr. d. 1. april 2011 er Aquagain Service nu fast installeret på Sjælland. Således at nuværende og kommende kunder kan blive serviceret på et fortsat professionelt højt niveau og med kort tidsinterval ved akutte assistancer.

Servicemontør Poul-Erik Petersen Mobil nr. +45 6174 0651 E-mail pep@aquagain-service.dk

Poul-Erik Petersen har mere end 20 års erfaring fra branchen i og omkring spildevand, og er et velkendt ansigt på anlæggene.

”Det er med stor glæde, at vi nu i Aquagain Service ApS kan tilbyde faste og planlagte, men også akutte assistancer i forb. m. service og vedligeholdelsesopgaver, - nu også på Sjælland. Det er vores strategi, at kunne tilbyde den bedste landsdækkende service, og dette er endnu et skridt på vejen”. Kim Kjær, Aquagain Service ApS Servicechef og indehaver Mobil 45 2323 3368 Email. kkj@aquagain-service.dk

40

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Slamflokkens døgn d. 7. – 8. juni 2011 i Ebeltoft Af Susanne Brandt, sekretær Spildevandsteknisk Forening

I 1991 var laboranter og andet godtfolk fra renseanlæggenes laboratorier for første gang kaldt sammen til møde i Aarhus. Det stod hurtigt klart, at der var meget at snakke om, og at der var basis for at mødes igen. Gruppen af laboranter m.fl., som senere kaldte sig Slamflokken, har siden da mødtes fast en gang om året; de første mange år til endagsmøder, de senere år til møder over to dage. Slamflokken har således 20 års jubilæum i 2011. Det betyder, at årets arrangement udover de faglige indlæg også får fest-

lige indslag, der naturligvis ikke røbes på forhånd… Slamflokkens døgn afholdes i år d. 7. – 8. juni 2011 på Hotel Ebeltoft Strand. Ved deadline for dette blad forelå fra planlægningsgruppen følgende (foreløbige) faglige emner: Analysekvalitet, TOC som erstatning af COD, hygiejnisering af spildevand (konkret Aarhus projekt), On-line målere, arbejdsmiljø/ sikkerhed (herunder bl.a. stinkskabskontrol) og status på WinSpv. Et indlæg om Nationalpark Mols Bjerge bliver der også plads til – apropos at arrangementet i år jo afholdes tæt på nationalparken. De lokalkendte planlæggere lover, at der også i år bliver lejlighed til ”walk-and-talk”. Der kan vælges mellem enten en tur på egen hånd i Ebeltofts brostensbelagte gader eller uhøjtidelig guidet travetur langs stranden. Hold øje med STFs hjemmeside og din mailboks for nærmere oplysninger om Slamflokkens arrangement.

SyStem 2000 - anlæg & vedligehold

effektiv planlægning af vedligeholdelse Med System 2000 - Anlæg & Vedligehold sikres fuld kontrol over planlægning af vedligeholdelse på rensningsanlæg. Samtidigt bliver det en integreret del af den eksisterende SRO installation. anlægSregiSter · registrering · Placering · Samlet referencer · nem udskrift af datakort/lister

System 2000 - Anlæg & Vedligehold

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

vedligeholdelSe · Forebyggende vedligeholdelse · manuel eller automatisk arbejdsplan · oversigt pr. arbejde eller maskine · nem oversigt over kommende opgaver

B.v. electronic a/S · Østerbro 5 · dK 7800 Skive tlf. 9752 5022 · bve@bve.dk · www.bve.dk

41


Industrigruppens årlige Temadag blev afholdt tirsdag den 15. marts 2011 på Ledernes Konference Center, Odense NV Red. J.H. Et stort antal deltagere (ca. 80) var mødt til Industrigruppens Temadag. Stedet hvor man hører nyt og får en god snak om hverdagens problemer og et gensyn med kollegaer beskæftiget med spildevandsbehandling i industrianlæg.

Susanne Brandt kunne på planlægningsgruppens vegne byde velkommen til dagens program, der var: • • • • • • • •

Vand og Naturplanernes indflydelse på udlederkrav Online - målinger – State of the art – Firma 1 On – line målinger – State of the art - Firma 2 On – line styring af industrirenseanlæg Fosfor fra rengøringsmidler Ilt i spildevandsrensning Forrensning af stærkt forurenet spildevand Udvinding af fosfor fra slam/biomasse behandlet i biogasanlæg

Kirsten Kjær fra Cheminova (medlem af Vand og Naturrådet), fortalte i dagens første indlæg om:

Foredraget indledtes med en gennemgang af 76/464 Vandrammedirektivet, der overtager forpligtelserne fra Rådets direktiv om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø (76/464/ØF (2006/11EF)) opdelt i 6 underpunkter, hvis hovedpunkter er: • At forebygge og mindske forurening af vandområder. • At allerede indgåede tilladelser sikrer, at kvalitetskravene opfyldes ved brug af BAT. • At Fællesskabets fastsatte kvalitetskrav (liste 1 Prioriterede stoffer) efterleves. • At pligten til at fastlægge programmer – Vandplanens indsatsprogram efterleves.

42

• At sikre at forurening ikke forøges både direkte og indirekte. • At registrering af udledninger, overvågning af vandområder og rapportering om iværksatte programmer og foranstaltninger. Indlægget fortsatte med Lovgrundlaget for – Miljøbeskyttelsesloven (MBL LBK nr.879 af 26.06.2010). Spildevandsbekendtgørelsen (BEK. Nr. 1448 af 11.12.2007). Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1640 af 13.12.2006). Bekendtgørelse om miljøkvalitets krav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet ((BEK nr. 1022 af 28-06-2010) og Miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24.09.2009, BEK nr. 863 nr. 28.06.2006) (Det er lykken kun at skulle skrive om love bekendtgørelser red). Efter denne gennemgang blev der gjort rede for.

Hvad er en Vandplan? og hvad dækker begrebet. • En vandplan omfatter hele vandets kredsløb og sætter ind på alle typer vand: søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand. • Vandplaner er designet til at opfylde de enkelte vandområders behov • Planerne er et bindende mål og en klar tidsramme for deres opfyldelse, foreløbig indtil og med 2015 • Planerne stiller konkrete mål for hvert område

Det er nemt at opstille et skema. Men hvordan er den praktiske løsning at bestemme hvor på skalaen, man befinder sig. Til dette formål er bla.fastsat nogle miljømål, der for kystvandene f.eks Limfjorden og Vesterhavet er en vurdering af forekomsten af ålegræs i forhold til nogle fastsatte referencetilstande. Grundet især udledning af kvælstof er forekomsten af ålegræs i stadig tilbagegang. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


DUOTEC har fortsat den gule førertrøje på • Mere end 25 års erfaring gør en forskel • 4 dygtige serviceteknikere til service og reparation på eget værksted eller hos dig • Vores ”rullende værksted” kører overalt i Danmark Autoriseret Master Service Center

Herstedøstervej 19 2600 Glostrup Tlf.: 45439188 E-mail: info@duotec.dk www.duotec.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

43


... fortsat fra side 42.

Et middel til forbedring af forholdene er en yderligere reducering af kvælstofudledning fra landbruget i et omfang, der stadig ikke er enighed om. Vandplanerne med indsatsprogram er i offentlig høring indtil april 2011, så det endelige lovgrundlag er endnu ikke fastlagt. Den første periode af de nye vandplaner forudsættes bl. andet brugt til indsamling af et forbedret grundlag om miljøpåvirkninger og miljøtilstand mht. forurenende stoffer og dermed skabe grundlag for de næste generationer af vandplaner. Miljøkvalitetskravene findes i bekendtgørelserne om: • Nationale miljøkvalitetskrav i bilag 2 • EU fastsatte miljøkvalitetskrav i bilag 3 Landsplandirektiver (regionalplaner) - vandplaner • Regionale/lokale miljøkvalitetskrav

af de aktuelle forhold. Nyere forsøg viser, at man ved en kombination af de to beluftningsformer kan opnå en bedre omsætning af den tilførte iltmængde og dermed en forbedret økonomi. Dagens emne er at belyse, hvordan den til procestanken tilførte ilt, der består af 21 % ilt (vol. %) eller 23 % ilt (vægt %), opløses i vand. Opløsning af ilt i vand forløber efter: Henrys lov, (efter W. Henry), en regel i kemien, der siger, at opløseligheden af en gas i en væske ved konstant temperatur vokser proportionalt med gassens tryk over væsken. Ved overtryk kan der således opløses større mængder kuldioxid i vand end ved atmosfæretryk; kuldioxiden frigives igen ved atmosfæretryk, et fænomen, der fx kendes fra kuldioxidholdige læskedrikke. Hvis vi kan udnytte Henry´s lov, burde vi bruge ren ilt

Vandplan-afgørelser • Miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder eller afgørelser i henhold til bekendtgørelsen § 9 Naturstyrelsens hjemmeside http://www.naturstyrelsen.dk/ Vandet/Havet/Havmiljøet/Databaser/Kvalitetskrav/for overfladevand Database (under Vandet/Spildevand el. /Havet/Havmiljø) med • Bekendtgørelsens gældende krav • Regionsplanernes krav (Limfjorden, bilag 8) • Krav fastsat i henhold til §9 og forslag til kvalitetskriterier • Værdier fra bekentgørelse 1022 bilag 3 Indlægget afsluttedes med afsnit om Kommunale handleplaner, Ansøgning om udledningstilladelse, Vilkår i afgørelse, Blandingszoner, Status for myndighedernes arbejde, og endelig Betydning for virksomhederne. Det var inponerende at Kirsten Kjær med ledsagende bemærkninger formåede at gøre dette kedelige lovstof rimelig interessant. Kirsten Kjær - E-mail: kirsten.kjær@cheminova.com

Ilt i Spildevandsrensning Peter Andreasen, DHI kendt som foredragsholderen, der ofte ved sine foredrag har haft til opgave at indvi os i spildevandsbehandlingens mange facetter. Således også i dag, hvor temaet er. Ilt i spildevandsrensning med fokus på de fysiske faktorer, betydning for iltoptagelsen.

Ilts partialtryk Opløselighed ved 200 Opløselighed ved 300 21 % O2

9,2 mg/l

7,7

100 % O2

44,3 mg/l

37,4 mg/l

Hvis vi kan anvende ren ilt, kan der opløses næsten 5 gange så meget ilt: Kan man mindske energiforbruget til iltningsprocessen? Kan man øge proceshastigheden? Kan man reducere anlæggets størrelse? Kan man lejlighedsvis øge et anlægs kapacitet ved at anvende ren ilt? Der er mange forhold, der i praksis stiller sig i vejen for denne idealløsning, men først hvad sker der i tanken. Som et eksempel på et anlæg, der bruger ren ilt, kan nævnes det danske ”Renseanlæg Lynetten”. Hvorfor er der så få aktive slamanlæg, der udnytter ren ilt? Svaret er at: Brug af ren ilt har kun en berettigelse, hvis der bruges en proces med meget kort opholdstid, lav slam alder og ringe krav til rensning og uden krav om kvælstoffjernelse. Hvis O2>2 mg/l - ingen forbedret rensning Hvis O2>2 mg/l - ingen væsentlig forbedret bundfældning Hvis O2>2 mg/l – ikke lavere slamproduktion

To typiske beluftningsmetoder Bundbeluftning og Overfladebeluftning. Den valgte beluftningsform afhænger

44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


CO2 indholdet stiger og derved falder pH – kan reducere rensningen. Grundfos BioBooster anvender ren ilt – et alternativ ved ringe pladsforhold.

Status på online målinger og procesinstrumentering på Industrirenseanlæg 2011

Herefter fortsatte Peter Andreasen med nogle betragtninger om overførsel af ilt til procesvandet

Dette indlæg var lidt interessant ved, at man havde givet to kendte leverandører samme opgave. Hvordan ville det gå?

Boblestørrelse, Stigehastighed, Diffusorers placering, Overflade – aktive stoffer hæmning af iltoverførslen, Slamindholdet i tanken og Ilts overføringshastigheds betydning for processen. Man får undertiden den fornemmelse, at bare man bygger dybe tanke med bundbeluftning, er alt godt, men som det ses på nedenstående, er heller ikke dybe tanke et Columbus æg. • Dybe tanke øger iltens opløselighed: Mætningen øges med (1+d/10*0,4) • Træerne vokser ikke ind i himlen: Iltindholdet i boblerne og iltoverførslen mindskes mod overfladen • Der bruges mere energi til beluftning uden nævneværdig nyttevirkning • Dybe tanke kan være mere effektive, da valget af typisk turbokompressorer øger effektivitet • Dybe tanke øger ofte CO2 indholdet, hvorved pH værdien kan falde

Carsten Madsen, Fagerberg A/S og Karsten Andersen, Hach Lange A/S

Naturligvis var der mange sammenfaldende punkter, men det gik rigtig godt. Efter en præsentation af de respektive firmaer var der frit slag fra begge sider: Carsten Madsen præsenterede bl. meget andet Analysator til industrispildevand med moduler til måling af: NH4-N, NO3-N, NO2-N PO4, P total filtre, opkoblet i et fælles net til måling in situ i tanken eller ved prøve via filtrering med overførsel af måleresultaterne til fælles SRO system. Med skitser og forklaring blev vist eksempler på valg af systemer og sensorer på udførte industrianlæg. Mht. sensorer er der en udvikling fra elektrokemiske sensorer mod brug af optiske sensorer.

Indlægget afsluttedes med at fremhæve de finboblede diffusorers krav til vedligeholdelse og rengøring der kan være nødvendig mellem 9 mdr. og 2 år. Ligesom tilsætning af myresyre eller saltsyre til blæseluften kan være nødvendig i den daglige drift.

Kristian Andersen koncentrerede sig mere om belysning af de udfordringer, der ligger i kravene til udstyr, placeret i Industrianlæg, som det ses nedenstående.

Peter Andreasen E-mail: pea.@dhi.dk Ps! Peter Andreasen vil antagelig følge op på dette Indlæg med en uddybende artikel i et senere blad. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

45


Også her blev der vist eksempler på systemer og deres design, tilrettet de bestående forhold til måling af allerede omtalte parametre. Som noget nyt blev omtalt FP 360 en olie i vand sensor. Fælles var man om at fremhæve den omtanke, man skulle udvise ved valg og køb af systemer. Stort set alt kan leveres, men det fornuftige er at købe det, der er nødvendigt til opgaven, for der kan altid suppleres senere. Ved valg er det måske mere driftsudgifterne til: Vedlighold og service, levetid på komponenterne, daglig tilsyn, justeringer mm. der skal ligges vægt på, end det er den øjeblikkelige købspris. Naturligvis kan man få de samme oplysninger gennem de respektive leverandøres kataloger, men de to herre fortjener ros for en god og sober belysning af dagens emne. Tak for det. Kristian Andersen E-mail: christian.andersen@hach-lange.dk og Carsten Madsen - E-mail: cm@fagerberg.dk

Fosfor fra rengøringsmidler Torben Kristensen, Arlafoods Rødkjærsbro Mejeri og Lars Houborg Ecolab Torben fortalte om, hvordan man havde fået et problem med mejeriets afløbsvand. Fosfor indholdet i afløbet fra mejeriet var pludselig steget. Hvorfor? Årsagen var tilsyneladende, at man var gået fra den normale rengøringsprocedure med lud/syre til fuld enstrenget rengøring, hvorved fosfor indholdet steg fra normalt under 0,3 til 0,6 – 0,8 mg/l, samtidig faldt pH værdien i råspildevandet fra 10 – 11,5 til 6,5 – 7,5

Efter skift til nyt rengøringsmiddel: Udløb i dag Fosfor omkring 0,20 mg/l COD 15 – 20 mg/l SS 1 – 2 mg/l Altså en succes og her kommer Lars Houborg fra ECOLAB ind i billedet.

46

Ved den hidtige renseproces med Natrium (NaOH), Ætsnatron, kaustisk soda, lud, opløser NaOH proteiner og Forsæber fedt stoffer ved (lang tid og høj temperatur). Men! Udfælder samtidig Vandets hårdheder, Angriber, Opløser letmetal, Ætser huden og kan ved lave temperaturer udfældes (krystaliserer). NaOH kan endvidere danne belægning i rør, der helt eller delvis tilstoppes. Som et forslag til løsning blev foreslået et rengørings middel kaldet P3-mip. P3-mip er et sammensat produkt af alkaliske produkter med en række fordele i forhold til rengøring med rålud (NaOH): • Begrænset eller ingen kalkaflejringer • Lavere alkalitet i brugsopløsningerne • Emulgerende effekt • Sequetering og komplekseringseffekt • Lavere applikationstemperatur • Lav overfladespænding • 1 faset rengøring

Bemærk P3-mip. store evne til at trænge i dybden til bunden, hvor Mikroorganismerne er aflejret. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Selvom rengøringen nu blev udført ved brug af P3-mip, var fosfor indholdet i afløbsvandet stadig for højt. Årsagen viste sig at være P indholdet i P3-mip, der selv ved reduceret mængde viser, at p indholdet er årsag til det forhøjede P indhold i afløbsvandet Løsningen blev en ændring af P3-mip, så den nu er 100% P fri. Midlet har kørt i ca. 1.1/2 år med samme anvendelseskoncentration og samme tilfredsstillende rengøringsresultat. Torben Kristensen E-mail: torben.kristensen@arlafoods.com Lars Houborg Ecolab, - E-mail: lars.houborg@ecolab.dk

On-line styring af industrirenseanlæg – Driftsbesparelser, Kapacitetsforøgelse, Bedre overholdelse af afløbskrav. Henrik Rønnow Thomsen, Krüger A/S Avanceret styring – Hvorfor? - Svarene kan være et ønske om at: • Sænke drifts omkostningerne til: Energi, fældningskemikalier, reducere slammængde til bortskaffelse, produktion af større biogasmængder • Forbedre udløbskvaliteten aht.: Spildevandsafgiften, skrappere krav, varierende belastning • At opnå en kapacitets forøgelse uden udbygning med større volumen (ikke mere beton)

Der blev herefter ved en lang række eksempler vist, hvor STAR styringen indgår fra de simpleste styringer til de mest avancerede udførelser fra PLC via. SCADA til SERVER. Scada Systemet kan håndtere og visualisere aktuelle situationer. • Tidstyring – on-line målinger • Regelsæt/erfaring, kombination af flere målinger • Døgnprøver, vurdering udfra driftsituationen • Faste sætpunkter, Variable sætpunkter Tilsidst blev omtalt nødvendigheden af en grundig forundersøgelse for at få overblik over opgavens omfang. En forundersøgelse kan bestå i: En vurdering af eksisterende bygværker – Kortlægning af formålet med styring – Muligheder med eksisterende styring – Antal og type af nødvendigt supplerende udstyr – Valg af teknisk løsning simpel eller avanceret – Vurdering af (kapacitet, driftsbesparelser, afløbskvalitet) – Tibagebetalingstid Da emnet er meget kompliceret og svært at referere, er det bedst råd at kontakte Henrik Rønnow Thomsen, E-mail: HAT@kruger.dk med uddybende spørgsmål.

Forrensning af stærkt forurenet spildevand Som det kan ses, er styringsmulighederne mangfoldige.

Peter Nygaard, Dansk Aquakemi.

En styringsmulighed kan være indførelse af Star. Et styringssystem på flere niveauer, STARlite – STARpro + STARsatelite, der løbende kan opgraderes fra ”startsættet” til små renseanlæg over mellemstore til store renseanlæg efter ønske og opstået behov. Den nedenfor viste case fra Lundtofte Renseanlæg og giver et godt billede af mulighederne af, hvordan en STAR styring fungerer. I dette tilfælde giver det driftsbesparelser i takt med udbygning og samtidig med en øget belastning på anlægget.

Indlæg om flotation som renseproces har ikke været et emne i mange år. Måske aldrig, derfor er det interessant, at det nu er aktuelt.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

Flotation er en ”mekanisk proces” uden tilsætning eller i meget ringe grad tilsætning af kemikalier. Processen anvendes som Forrensning, inden den egentlige spildevandsrensning. Formålet er at fjerne ”let stof”, som ikke kan fjernes i et almindelig fedtfang. I indlægget fokuseres på spildevand fra fiskeindustrien, (men blev anvendt allerede i 1978 på renseanlægget i Skanderborg til fosforfjernelse ved flotation).

47


Hvad er grundprincippet i flotation?. • Slammet skal kunne flyde • Lette voluminøse flokke • Kort opholdstid og hurtig stigehastighed

Som så ofte findes der teoretiske beregninger til forløbet af en proces, men her som så ofte før gælder, at det bedste resultat opnås ved et laboratorieforsøg med en vandprøve af det aktuelle spildevand.

Princippet i et flotationsanlæg er, at råvandet ledes ind i flotationskammeret, hvor der i bunden indføres en meget ekstremt fintboblet luftmængde. Princippet er, at disse mange luftbobler møder flokkene, som sammen med den opadgående boblestrøm løftes til overfladen. Her skrabes det floterede slam bort til deponi. Såfremt flokkene ikke er samlede, kan det være nødvendigt at tilføre et flokningsmiddel.

Prøverne viser, at der er en pH afhængighed, spændende fra Lemonjuice med pH mindre end 2 til NaOH ca. pH 13.

• Slam-afvanding med mobile afvandere til alle typer slam

- f.eks. ved nedbrud af slampresse, belastede slambede, ved ombygninger eller som permanent løsning.

• Egen kap.5-godkendt deponeringsplads • Kører i hele Danmark

Justering af pH værdien kan ske ved justering med. Tilsætning af Syre/Base eller anden kemi – Tilsætning af fældningskemikalier – Ændring af buffersystem (især karbonatsystemet) – Tilsætning af syre/basedannende stoffer – Biologiske processer i produktionen eller lange transportstrækninger – Biologiske processer i udligningstanken. Konklusion før valg af forrensning ! • Bliv kendt med dit spildevand ved grundige forsøg • Find ud af hvilke parametre, der har betydning for forrensningens effektivitet • Kontakt både udstyrsleverandør og kemileverandør før valg af forrensningsmetoden Peter Nygaard - E-mail: dak@danskaquakemi.dk Efter en lang og begivenhedsrig dag kunne Susanne på planlægningsgruppens vegne sige tak for fremmødet og ønske, at alle kom godt hjem.

HUSK!

Sydvestsjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 I 4180 Sorø

Tlf. 5784 9040

Email: lh@svs-kloakservice.dk www.svs-kloakservice.dk

HUSK!!! stof til nr. 3 - 2011 skal være os i hænde senest den 20. juni 2011.

SVS er en ISO 9001, 14001, Acilles og SellihcA certificeret virksomhed

48

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Den første

www.pyramid.se

sparepære omdannede vision til virkelighed

Vi har udvidet vores spildevandsaktiviteter, og derfor åbnet kontor i Odense på Stærmosegårdsvej 8. Vi ser frem til at møde Jer på Årsmødet den 13 maj.

Den første

pumpe med premiumefficiency el-motor forvandler vision til virkelighed i håndtering af spildevand

ABS EffeX sortiment af spildevandspumper, der kan være tørt opstillet eller dykket, giver dig følgende ydelse: • • • • • •

Stor driftssikkerhed Større energibesparelse Lavere vedligeholdelseomkostninger Fremragende håndtering af ristegods Fremtidssikret design Bæredygtig produktion og drift

Besøg www.absgroup.com for yderligere information.

Now you can make the right choice if you want to be first... ...or more importantly, the first choice if you want to be right!

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

49


Kemira Water Danmark A/S - Temadag 1. februar på Hotel Kolding Fjord Red. J.H. Jesper Berner indledte dagen med at byde velkommen til de fremmødte. Deltagere, især fra Jylland og Fyn, havde fundet vejen til Hotel Kolding Fjord for at deltage i temadagen. Jesper berettede bl.a. om indførelse af en ”Ny virksomhedsstruktur” med henblik på at styrke kundeservicen og en forenkling af den interne procedure i koncernen. Dette betyder blandt andet, at pr. 1 marts 2011 vil al fakturering foregå fra hovedselskabet Kemira Oyj.

Dagens program var herefter: • Overvejelser i forbindelse med Desinfektion, UV-behandling – Kemisk hygiejniseret spildevand • Desinfektion – herunder eksempler på udlederkrav til rest produkter • Sygdoms fremkaldende bakterier i spildevand og renseanlæg • Perspektiver indenfor slambehandling • Kemisk fældning • Et indlæg om Energi optimering på rådnetanke måtte desværre udgå, grundet sygdom Dagens første indlæg var

”Overvejelser i forbindelse med Desinfektion, UV-behandling – Kemisk hygiejniseret spildevand” Louis Landgren Aarhusvand, driftsleder Egå Renseanlæg Hele projektet har sin baggrund i Spildevandsplan 2006 – 2009 visioner og mål. Vision: Mest miljø for pengene Mål 2006 – 2009: Forbedret vandkvalitet i Brabrand sø, Aarhus Å og Aarhus havn ved de bynære arealer Projektets formål er bl. andet, Frilæggelse af Aarhus Å, Ny bydel på de bynære havnearealer, Brabrand sø omdannes til rekreativt område, Nye rekreative områder ved Aarhus Å og tilfredsstille fremtidens krav i Vandrammedirektivet. Kravet er en hygiejnisk vandkvalitet – målt ud fra badevandsdirektivets krav. Skønnet investering 300 mio. kr. (2005), hvilket indebærer en takst stigning på ∞ 2, 26 kr./m3 Hovedtidsplan for projektet er: Udvidelse af efterklaringskapacitet på renseanlæggene, Opførelse af opsamlingsbassiner i kloakoplandet, Samstyring af ledningssystemer og renseanlæg, 2 stk. UV – behandlingsanlæg forventes etableret inden badesæsonen 2011, Indsamling af erfaringer fra og besøg på UV anlæg og udførelse af forsøg på MILTEK Egå renseanlæg ”MILTEK” (Miljøeffektiv Teknologi) til videregående rensning af spildevand har til formål at skaffe ny viden om og demonstrere forskellige muligheder for en videregående rensning af biologisk renset spildevand

50

Formålet med forsøget har været: • At undersøge effektiviteten af kemisk desinfektion ved dosering af peroxid/eddeikesyre og pereddikesyre som et alternativ og/eller et supplement til UV desinfektion • At afprøve desinfektionsmetoden med henholdsvis sommer og vinter drift af sandfilteranlæg • At undersøge metodens stabilitet ved forskellige belastnings- og doseringsmængder • At undersøge opnåelige afløbsniveauer på E.coli og Enterokokker i tørvejr- og regnvejrssituationer I løbet af forsøgsafviklingen har det vist sig nødvendigt at udvikle laboratorieanalysemetoder til bestemmelse af E.coli og restkoncentration af peroxid, som kan udføres på driftslaboratorier. Behovet er opstået som en følge af myndighedskrav til dokumentation af peroxid i udløbet til recipienten. Disse metoder er udviklet i tæt samarbejde med henholdsvis Teknologisk Institut og DHI. I forbindelse med ”Aarhus Å projektet” er der udført fuldskalaforsøg med desinfektion af renset spildevand fra Åby og Viby renseanlæg ved dosering af Peroxid/eddikesyre i tilløbet til sandfilteranlægget. Forsøgene er gennemført i forlængelse af MILTEK forsøgene, udført på Egå renseanlæg. Det er derfor besluttet at gennemføre fuldskala forsøg med kemisk desinfektion på Åby og Viby Renseanlæg, da disse renseanlæg skal foretage desinfektion udledning til recipienten. Indlægget fortsatte med et antal grafer, fra forsøg udført på Åby renseanlæg, af de opnåede resultater. Indlægget afsluttedes med en sammenligning af Pereddikesyre dosering med UV-behandling mht. Energiforbrug, Miljøaftryk, Arbejdsmiljø, Eksternt miljø og Etablerings- og driftsomkostninger.

Fortsættes side 52... Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Vi ses på k Spildevandsteknis Årsmøde 13. maj i Aarhus

Fornyelse for fremtiden

Gennemtestede løsninger Aarsleff Rørteknik tænker langsigtet. Vi leverer

holdelse. Løbende test og videreudvikling er en

miljørigtige løsninger til opgravningsfri fornyelse af ledninger med lang levetid. Løsnin-

del af hverdagen. Det er der god økonomi i for samfundet.

gerne er robuste og kræver minimal vedlige-

www.aarsleffpipe.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

51


... fortsat fra side 50.

Konklussion:

Louis Landgren E-mail: lolan@aarhus.dk

Tabeller stammende fra Badevandsdirektivet.

Desinfektion – herunder eksempler på udlederkrav til rest produkter Peter Adreasen, DHI Peter indledte sit indlæg med at minde om, at sammenhængen mellem spildevand og uhygiejniske forhold er en hyppig årsag til sygdomme. Bl. andet med henvisning til jordskælvet i Haiti, hvor ødelagte spildevands- og drikkevandssystemer er årsag til en alvorlig kolera epidemi. Og som et eksempel fra lokale danske forhold, hvor en del af deltagerne i en triathlonkonkurrence i Københavns havn blev syge. Antagelig grundet forurening af havnens ellers rene badevand. Forureningen skyldtes sandsynligvis aflastning fra kloaksystemer, efter en monsteragtig nedbørsmængde de foregående dage. Den hygiejniske kvalitet måles ved hjælp af bakterier som indikator for den samlede påvirkning, hvor vandet også kan indeholde virus og parasitter. Nedenstående ses den kraftige påvirkning, som spildevand giver ved forskellige situationer.

Hvad kan vi så gøre at for mindske spildevandspåvirkningen? Svaret må være: Vi skal gøre mest muligt for at undgå udledning af urenset eller dårligt renset spildevand ved f. eks. at bygge bassiner og separere regn- og spildevand opstrøms før renseanlæggene. Overløb fra renseanlæg skal minimeres mest muligt. Vi kan mindske bakterieindholdet i det udledte vand fra renseanlæggene ved desinfektion, dvs. uskadeliggøre så mange mikroorganismer og vira, at vandet ikke længere er sygdomsfremkaldende. Desinfektion kan udføres på flere måder, enten ved brug af UV belysning eller ad kemisk vej, ved dosering med Natriumhypochlorit, Ozon, eller Pereddikesyre. Ved brug af kemi kræves tilladelse fra myndighederne i hvert enkelt tilfælde, inden udledning til recipienten. Herefter blev omtalt myndighedernes udlederkrav i forbindelse med godkendelse af desinfektion med pereddikesyre. Som afslutning på foredraget blev gennemgået de praktiske forhold ved ansøgning om udledningstilladelse. Læs om disse og meget mere i Peter Andreasens artikel her i bladet på side 32. Peter Andreasen E-mail: pea@dhi.dk

Sygdoms fremkaldende bakterier i spildevand og renseanlæg Robin Gramstad, Kemira Indlægsholderen Robin Gramstad var svensk, men ved langsom og tydelig tale, suppleret med relevante Power Points, tror jeg, de fleste fik en tilfredsstillende indføring i emnet. Foredraget indledtes med en definition af begrebet ”Patogene sygdomsfremkaldende stoffer”. Begrebet dækker bredt. I vores tilfælde koncentreres om ”Entero” bakterierne f. eks ”E.coli”, som forekommer i store mængder i fæces og er meget smitsomt. Den hygiejniske kvalitet måles ved hjælp af E. coli bakterier som indikator for den samlede påvirkning, hvor vandet også kan indeholde virus og parasitter.

52

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Årsagen til den store interesse for Patogene bakterier i de senere år er den stigende anvendelse af naturen som rekreativt område og dermed et stigende krav til badevandskvalitet, symboliseret ved strande med ”Blåt flag”. Efter en kort omtale af nuværende krav for badevandskvalitet (Miljøstyrelsen, 1985) og EU´s nuværende krav (EU, 1976). Robin Gramstad fortsatte med en gennemgang af det nye badevandsdirektiv, som vist nedenstående.

Robin Gramstad, Kemira E-mail: Robin.Gramstad@kemira.com

Perspektiver indenfor slambehandling Mette Dam Jensen, Krüger A/S Mette behandlede i sit indlæg emnet: Brug mindre energi- Producer mere energi • Direktivet skal være implementeret i dansk lovgivning senest marts 2008. • Omlægning til brug af de nye indikatorbakterier kan vente til badesæsonen 2012 (eller 2013), hvis vurdering af badevandskvaliteten baseres på 3 år. • I henhold til direktivet skal alle badevande have kvaliteten ”Tilfredsstillende” ved udgangen af 2015. Kontrolkrav og kontrolmetode ændres, så risikoen for at blive inficeret under badning mindskes ved: Valg af bakterier, der bedre beskriver den faktiske risiko for infektion samtidig med, at kravene til forekomst er skærpet væsentlig. Valget af en mere moderne kontrol metode vil betyde, at færre stationer vil blive forkastet på fejlagtigt grundlag. Samtidig må det forventes, at flere badevandsstationer ikke vil kunne overholde de skærpede krav. (Opstillede modeller forventer, at 62-125 stationer fremover vil blive forkastet hvert år). Hvad kan vi så gøre for at forbedre forholdene? 1. Implementeringen af vandrammedirektivet. 2. Spildevandssystemernes aflastninger minimeres. Desinfektion af renseanlægs afledninger til recipienten. 3. Hvis badevandskvaliteten ikke forbedres, nedlægges badevandsforbud. Lidt Kemira-reklame blev der også plads til med omtalen af et nyt produkt DesinFix, som Kemiras repræsentanter gerne fortæller mere om.

Bestræbelserne for at bruge mindre energi på et traditionelt 1 trins anlæg går på effektiv styring af beluftning og slamalder, hvilket yderligere giver slam med større energiindhold og dermed god kvalitet til udrådning. For at kunne producere mere energi på et 1 trins anlæg kræves dog, at slammet udrådnes og at den producerede biogas udnyttes f.eks. på gasmotorer. På et 2 trins anlæg (anlæg med forfældning) går bestræbelserne tilsvarende på at reducere energiforbruget til beluftningen og på at producere ”Mere slam med større energiindhold”, der kan bruges til energiproduktion ved udrådning. For produktionen af primær-slam sker dette ved en effektiv primær fældning i forklaringstankene eller ved brug af et mekanisk filter for maks. produktion af primær slam. For begge anlægstyper gælder det altså, at brug af udrådning af slammet er en absolut nødvendighed for at opnå den ønskede energiproduktion. Konklusion: Slam = Energi. • Slambehandling har fået en hel central placering i energioptimering • Fra mindre slam til mere slam Derfor er tidens budskab: Anaerob udrådning giver: Forbedret slamkvalitet, Mindre slam til bortskaffelse og Produktion af energi. Efter en gennemgang af nuværende tiltag for procesoptimering med henblik på forbedret slamudnyttelse og øget energiproduktion, fortaltes om Krügers seneste bud på effektiv slambehandling med henblik på øget energiproduktion.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

53


Der er: EXELYS™ - Et projekt, hvis formål er at udvikle en energieffektiv proces til optimering af slams udrådningspotentiale maksimalt.

Processen baserer sig på ”Termisk hydrolyse” hvor:

Kvælstof-fjernelse uden brug af organisk stof Når der sigtes efter at producere så meget energi som muligt ud fra spildevandet og slammet presses renseanlægget, så det organiske stof flyttes væk fra det aktive slam og over på rådnetanken. Konsekvensen er velkendt: Uden kulstof - ingen denitrifikation. Anammox processen kan være en løsning på dette dilemma, idet denne proces giver kvælstoffjernelse uden brug af kulstof, samtidig med at der bruges mindre energi til beluftning end med aktiv slam processen. Processen er velegnet til varme spildevandsstrømme med høj ammonium koncentration og lavt indhold af organisk stof, hvilket kendetegner rejectvandet efter afvanding af udrådnet slam. Krügers bud på anvendelse af anammox processen kaldes ANITA Mox og er ved brug af bæremedier, så anammoxbakterierne vokser i en biofilm og dermed nemmere tilbageholdes i reaktoren. Disse bakterier vokser nemlig meget langsomt, hvilket har været en udfordring ved udvikling af metoder, der anvender anammoxbakterierne. Der blev vist resultater fra pilotforsøg, hvor der er opnået 75 % fjernelse af total kvælstof uden brug af organisk stof.

Effekt • Kulstoffet i slammet gøres tilgængeligt • Reaktionshastigheden i rådnetanken forøges ⟶ Mulighed for større belastning Herved opnås • Den mest effektive forøgelse af gasproduktionen ⟶ Mere gas + mindre slam • Hygiejnisering af slammet Et EXELYS™ demonstrationsanlæg har i 4 måneder været i drift på Hillerød Centralrenseanlæg. Resultaterne herfra bliver omtalt på side 72. Grundet en foredragsholders sygdom omtalte Mette i slutningen af sit indlæg kort Annamox processen. Læs også artikel i blad 5, 2010 s. 28 der giver en udtømmende beskrivelse af processen og i blad 1 2011 der omtaler forsøg med processen udført på Randers Centralrenseanlæg side 28.

Kemisk fældning

HUSK!

HUSK!!! stof til nr. 3 - 2011 skal være os i hænde senest den 20. juni 2011.

54

Claus Hørning, Kemira Water Dagens sidste indlæg: Kemisk fældning er måske det, som man som en lidt ældre deltager kan finde overflødigt, ”det ved vi jo allerede”. Her er det tid til en tænkepause: Hvorfor? Se ud over forsamlingen. (Også ved temadage mm. I Spildevandsteknisk Forenings regi) Se de mange yngre deltagere, skal de ikke have en chance for at vide det, vi tror, vi ved. Derfor var indlægget meget vedkommende. Claus indledte med at fortælle om ”Hvad er kemisk fældning” ”Hvad er formålet med kemisk fældning” og en orientering om: De forskellige produkter, Deres egenskaber, Deres anvendelse, Doseringsmængder mm. Afsluttende med en omtale af ”Jar test”. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Blot et af de mange instruktive Power Points, der ledsagede indlægget.

Kemisk Fældnings formål er at separere partikler/organisk stof. I vores univers er der mest tale om udfældning af fosfor og bekæmpelse af trådformet slam med kemisk fældning, men processen kommer i anvendelse til mange formål, f.eks. fældning af: Tungmetaller, Arsen, Lugtbekæmpelse, Sørensning og mange andre formål.

Som det ses af figuren, er det ”Ikke bare lige” at foretage den rette brug af en kemisk renseproces. Kemira er altid behjælpelig med gode råd. Claus Hørning. E-mail: ch@kemira.dk Som afslutning på en god dag var der opfordring om at tage en/to dunke frostvæske (-21˚) med hjem, hvis man havde været tilfredse med dagens forløb. Der er sikkert sendt mange varme tanker til Kemira i denne kolde vintertid.

Opgaven er, at ved indblanding af et kemilkalie, f. eks et jern eller aluminiumsprodukt, at opfange: Suspenderet stof i vandfasen og omdanne stoffet til kolloider via flokkulering, omdannes til bundfældeligt stof. Denne fældning kan foretages inden tilløb til procestanken (forfældning), senere i processen direkte i procestanken (simultanfældning) eller inden afløb til recipienten f.eks. i sandfiltre (efter fældning). Kemikaliets fysiske indblandingsted er meget afgørende for opnåelse af den optimale effekt (stedet findes ofte ved forsøg, få meter kan være afgørende). Doseringsmængden er afgørende og beror på en del forskellige faktorer f eks. • Efter flow (regnvejr) • Efter f. eks fosforkoncentrationer • Efter pH • Efter temperatur • Fast døgndosering Som det ses, er der meget at tage hensyn til. Det er altid interessant at høre, hvad andre gør, men det rette valg kan kun findes ved forsøg på eget anlæg. En enkelt advarsel. Husk at den doserede mængde kemi ender i slammet og en for høj dosering kan ved at ændre pH værdien influere på anlæggets øvrige processer. Derfor doser de mængder, der er behov for og ikke mere. Claus Hørning fortsatte med en præsentation af Kemiras fældnings kemikalier, specielt udviklet til specifikke formål. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

55


Membran Bioreaktorer – fremtidens spildevandsanlæg ? Kristian Keiding, Assoc. Prof. Head of Section Aalborg Universitet Section of Chemistry Membran Bioreaktorer – MBR - er konventionelle renseanlæg, hvor efterklaringstanken er erstattet af et membranbaseret separationsmodul. De har vakt megen opmærksomhed, nu hvor en række fuld skala anlæg er bygget, specielt i Asien og i Mellemøsten. I de tidlige versioner af MBR anlæg blev aktiv slammet typisk filtreret via en recirkulationssløjfe til et ”tørt” opstillet membranmodul. I dag er det mest almindeligt, at membranmodulet er placeret neddykket i den biologiske reaktor, eller neddykket i en lille separat membran tank med tilløb fra – og returpumpning til - den biologiske reaktor.

Det betyder dog også, at den hydrauliske opholdstid bliver tilsvarende mindre, hvilket i princippet gør MBR-anlæg mere følsomme over for store variationer i belastning, med deraf følgende forøget risiko for gennemslag af f.eks. ammonium. Der findes eksempler på MBR anlæg, svarende til de proces konfigurationer, der kendes fra konventionelle anlæg – som kvælstof fjernende anlæg, fosfor fjernende anlæg og biogas anlæg. Den nedenfor viste anlægskonfiguration stammer fra et

De grundlæggende biologiske processer i et MBR anlæg er i meget vid udstrækning de samme som i et konventionelt aktiv slam anlæg. MBR anlæg har også den fordel at separation ved membranfiltreringen ikke i samme grad, som separation ved klaringstanke er begrænset af slamkoncentrationen. Hvor konventionelle anlæg, af hensyn til sedimentationsprocessen, typisk drives ved en relativt lav slamkoncentration på 3-5 g SS/l, opererer man i MBR anlæg typisk med en koncentration på 10-12 g SS/l. Dette betyder, at MBR anlæg alt andet lige kan dimensioneres med tilsvarende mindre procesvolumen.

Vi tager samfundsansvar…. 4 4 4 4

Ulefos NV benytter hovedsagelig skrotjern i produktionen Ulefos NV bruger miljøvenlig energi i form af vandkraft Ulefos NV stiller høje krav til arbejdsmiljø og sikkerhed Ulefos NV benytter kun miljøvenlig maling i produktionen

……..gør du? Ulefos NV leverer gennemtænkte løsninger til hverdagens udfordringer. Løsninger som overholder strenge krav til optimal kvalitet. Ulefos benytter erfarne og kompetente medarbejdere, samt den nyeste teknologi, hvilket gør os istand til at imødekomme de højeste krav fra vores kunder. Ulefos lægger stor vægt på gennemsigtighed i vores produktion. 56

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Spar energi

• Markedets eneste pitch-regulérbare røreværk • Salg af energirigtige løsninger • Brug Landias vejledning

Landia A/S Industrivej 2 DK-6940 Lem St. Tel.: +45 97 34 12 44 Fax: +45 97 34 16 98 e-mail: info@landia.dk www.landia.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

11-11 . Videbæk Bogtrykeri . 97 17 11 22

• Mere end 50 års erfaring

57


... fortsat fra side 56.

Canadisk anlæg, hvor der før den beluftede tank er en anaerob tank, således at man med processen får en denitrifikation i lighed med, hvad der kendes fra konventionelle anlæg. Når der som oftest alligevel er stor forskel på afløbskvaliteten, beror det helt overvejende på det forhold, at afløbsvandet fra MBR anlæg er helt fri for partikler. Fjernelsen af partikler er så effektiv, at så godt som alle bakterier også filtreres fra, hvorfor afløbsvandet fra MBR anlæg har en meget lav disinfektionsgrad. Det nye er at introducere membran separation, og det springende punkt er valget af membran materiale og de driftsbetingelser, der anvendes. Membraner kan være lavet af organisk polymere som f. eks. PES (polyethersulfone) og PVDF (polyvinylidene difluoride) og de vil være som enten porøse fibre (hollow fibers) eller som plader (sheets). Polymere membraner er sædvanligvis mindre egnede til høje tryk og især mere følsomme overfor de kemikalier, der anvendes ved rengøring af membranerne. Derfor foregår der løbende en udvikling af keramiske membraner. I et hvert membran system er udfordingen at styre den fouling – tilsmudsning - af membranen, der på den ene side mindsker produktiviteten af membranen, men på den anden side virker som et yderligt filterlag og derfor kan lede til et endnu renere effluent. For at mindske foulingen laves en strømning hen over membranen, enten ved luft eller væske eller ved at lade membranen dreje rundt, således at partiklerne på membranen rives af. Videre anvendes jævnlige tilbageskyl eller hviletrin, hvor partikelkagen falder af membranen og ved med månedlig interval at rense membranerne, typisk med lud, sæber og svage oxidanter. Foulingen af membranerne sker delvist ved transport af slampartikler til membran overfladen og delvist ved vækst af mikroorganismer i en biofilm på membran overfladen. Begge former for fouling spiller en rolle, men på forskellig tidsskala. Partikel foulingen sker på ganske kort tid og er den man regulerer ved at skabe en strømning over membranen, indfører hvileperioder og/eller lave tilbage skyl. Da slampartikler er meget kompressible, betyder det, at hovedparten af det sug, der driver vand igennem membranen, komprimerer slamkagen på filteret og derved mindsker produktiviteten af membranen. Derfor anvendes enten et meget lavt sug (gravitationssug på 50 – 150 cm vandsøjle) eller, ved keramiske membraner, en kraftigere afrivning af slamkagen, hvilket mindsker kagens tykkelse og muliggør et kraftigere sug eller sågar et tryk op mod 0,5 bar. Samtidigt hermed kan små partikler i spildevandet blokere membranen og derved nedsætte produktiviteten af denne. I en undersøgelse af 7 Europæiske fuldskala anlæg er fundet, at membranens produktivitet afhænger af partikelstørrelsesfordelingen af slampartikler – jo større slampartikler, jo mindre hydraulisk modstand og jo større produktivitet – og af koncentrationen af små partikler. På den baggrund kan vi

58

nu undersøge hvilke konfigurationer, der slår slampartiklerne i stykker og hvilke biologiske betingelser, der danner gode (store) flokke og lav turbiditet. Den umiddelbare fordel ved MBR anlæg er de stærkt reducerede pladsbehov, der betyder, at de kan indplaceres i tætbebyggede områder samt som lokal renseforanstaltning på f. eks. en industri. Som nævnt renser MBR systemer spildevand til langt højere vandkvalitet end konventionelle anlæg, hvad angår partikulære forureninger og hygiejne. Dette betyder, at MBR-teknologi åbner nye muligheder for genbrug af det rensede vand – eventuelt efter yderligere polering – f.eks. til vandingsformål. Det er også observeret, at vanskeligt nedbrydelige forbindelser som medicin rester og phathaleter findes i mindre grad i udløbet fra MBR anlæg end fra konventionelle anlæg. Dette kan enten skyldes, at de nedbrydes biologisk måske fordi slamalderen ofte er længere på MBR anlæg end konventionelle anlæg, og at bakterierne ikke kan slippe ud af procestanken pga. membran barrieren - eller at de, grundet den høje SS koncentration, adsorberer til slammet. De anlæg, vi har besøgt, er af størrelse fra 8800 – 115000 P.E. og dækker et dagligt spildevandsvolumen på fra 3500 m3 til 16000 m3. Da de alle anvender polymere membraner, hvor en typisk produktivitet er 30 LMH liter/(m2∙time) er de nødvendige membranarealer 15000 til 25000 m2. Dette høje tal opnåes enten ved at anvende ”hollow fiber” membraner (spagetti i daglig tale) eller have en meget tæt pakning af plademembranerne. Tankvolumerne varierede fra 1400 m3 til 10000 m3, hvilket er en god illustration af, at pladskravene til MBR anlæg er betydeligt mindre end for konventionelle anlæg. Der er lidt modstridende oplysninger vedrørende MBR anlæggene’s økonomi, sammenlignet med konventionelle anlæg. Efter forfatterens skøn hænger dette sammen med, at anlægsprisen for MBR systemer er noget mindre end for konventionelle anlæg, men oven i denne pris kommer anskaffelse af membraner. Denne udgift er for mindre og mellemstore anlæg mindre end den reducerede anlægsudgift, hvor den for store MBR anlæg overskrider besparelsen. Driften af MBR anlæg svarer for små anlæg til driftsudgifterne for konventionelle anlæg med tetier rensning, men er for store anlæg større, grundet elektrisitets forbruget til pumpning af såvel slam og vand som af skureluft. Man vil kunne møde information om, at CO2-foot print er mindre for MBR anlæg end for konventionelle anlæg. Dette må nok skulle dokumenteres yderligere, men kan vel tænkes at være tilfældet for mindre anlæg. MBR teknologien repræsenterer således en ny tilgang til spildevandsbehandling, der synes i sin nuværende form at tilbyde en række løsninger, primært baseret på anlæggenes relative mindre størrelse og den høje vandkvalitet, der opnås. Ihukommende hvor ung denne teknologi er, er det vanskeligt at forestille sig, at dens potentiale ikke vil udvides i de kommende år. Kristian Keiding, E-mail: kk@bio.aau.dk www.bio.aau.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Ny standard for fremtidens renseanlæg Slut med driftsstop, større kapacitet, mindre spild og et nedsat energiforbrug er nøgleordene for VandCenter Syds nye slamafvandingsanlæg. Schneider Electrics løsninger har effektiviseret og strømlinet processerne, hvilket betyder en forventet besparelse på 4-5 millioner kroner På Fyn tænker man fremad, meget langt fremad, når det gælder håndteringen af slam og spildevand fra samtlige borgere i Odense og omegn. Så langt, at VandCenter Syd har brugt 50 millioner kroner på et helt nyt slamafvandingsanlæg.

Løsningen > VandCenter Syds nye slamafvandingsanlæg er designet ud fra en ny måde at tænke håndtering af slam og for at sikre mod driftsstop. Derfor har man delt processen op på fire nøjagtig ens systemer med hver sin tavle og komplette driftsforløb. Processerne bliver styret med

Modicon PLC’er, mens motorerne reguleres med Altivar frekvensomformere og beskyttes med de intelligente TeSys U motorstartere, alt sammen fra Schneider Electric. Desuden sørger Compact NSX maksimalafbrydere og Preventa sikkerhedsrelæer, også fra Schneider Electric, for beskyttelse af både installationer, mennesker og maskineri.

Resultatet > Det nye anlæg byder på en række fordele for VandCenter Syd. Ikke blot i form af reduceret energiforbrug, men også i form af øget effektivitet, en meget høj driftssikkerhed og muligheden for løbende at optimere systemer og processer.

Se hvordan Vandcenter Syd har sat ny standard for fremtidens renseanlæg Gå til www.SEreply.com Kode 88070T

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

59


PCB - Slammets nye fjende? Peter Berg, Miljøtekniker, Frederikshavn Forsyning A/S - spildevand

Et ældre kemisk stof PCB, vandrer i disse tider rundt som et spøgelse i spildevandssektorens korridorer. Stoffet, der blev forbudt i Danmark i 1977, kan fortsat findes i dansk spildevandsslam, på trods af at det nu er mere end 30 år siden, at stoffet blev påbegyndt udfaset. Eksporten af dansk spildevandsslam til Tyskland har nu sat fokus på indholdet af PCB i det slam, der spredes på dansk landbrugsjord. Artiklen her skal forsøge at lave et sammendrag af problemstillingen samt sætte fokus på PCB.

Debatten starter DR’s P1 sendte den 30. september 2010 en udsendelse med fokus på indholdet af PCB i dansk spildevandsslam. Af radiodebatten fremgik det, at affaldsfirmaet DanBørs A/S, der håndterer slam fra en række danske renseanlæg, kunne berette om høje værdier af PCB i det danske slam, man eksporterer til forbrænding i Tyskland. Således skulle ca. hver 3. prøve indeholde koncentrationer af PCB, der ikke kunne overholde de tyske grænseværdier og frygten for spredning af PCB på dansk landbrugsjord var hermed begyndt at spire. Danmarks Miljøundersøgelser har efterfølgende sat spørgsmålstegn ved datagrundlaget, idet de forelagte resultater ikke var direkte sammenlignelige med de danske referenceværdier og at slammet i øvrigt ikke resultatmæssigt efter slambekendtgørelsen var egnet til udbringning på dansk jord. I Tyskland er der indført enkeltstofkrav på 0,2 mg/kg TS til 6 forskellige PCB-varianter, mens der med lovgivningen i Danmark ikke er sat krav til analyse for PCB – I Danmark er der kun sat krav til 4 specifikke miljøfremmede stoffer; LAS, DEHP, PAH samt NPE. Radioindslaget har efterfølgende sat gang i den faglige og politiske debat, og den fremtidige anvendelse af dansk spildevandsslam er nu sat på dagsordenen på ny. Det er til dato fortsat Miljøstyrelsens anbefaling, at spildevandsslam fra danske renseanlæg ud fra et genbrugsmæssigt og næringsrelateret aspekt kan spredes på dansk landbrugsjord, men flere fagorganisationer mener, at slammet skal bortskaffes af anden vej. En rundspørge fra DR viste, at 8 ud af 10 østjyske kommuner fortsat lader slammet udbringe på landbrugsjord og at landbruget årligt har en indtjening på 120 millioner kr. som følge heraf.

PCB Fakta PCB er et kemisk fremstillet olielignende stof, der besidder en god isoleringsevne, det har lang holdbarhed, lav brændbarhed og en god køleevne. Forbindelserne er lugtfrie og uden smag, klare eller meget lysegule og optræder som tyktflydende væsker. Kemisk set

60

består molekylet af to aromatiske ringe, som kan have fra 1 til 10 kloratomer koblet til sig. Jo højere antallet af kloratomer er, desto giftigere er stoffet.

PCB dannes ud fra elektrofil klorinering af bifenyl med klorgas. Teoretisk set kan der eksistere 209 PCB-varianter, men kun 130 af dem har været anvendt kommercielt.

Anvendelse PCB blev brugt i byggebranchen gennem næsten 30 år fra starten af 1950'erne til slutningen af 70'erne, hvor det første forbud kom. Stoffet blev især brugt som blødgører i elastiske fuger omkring vinduer, mellem facadeelementer, i dilatationsfuger, i termoruder og til skridsikre gulve. Lim, brugt til at forsegle termoruder installeret op til 1977, kan også indeholde PCB. Stoffet indgik desuden i maling, diverse smøremidler og brandhæmmende midler samt elektronikprodukter, indtil det blev forbudt. Byggebranchen skønner, at der i dag findes ca. 300 tons PCB i danske bygninger.

Kilder til PCB i spildevandsslam At der fortsat kan findes PCB i dansk spildevandsslam er et klart udtryk for stoffets persistens. Kildeområderne må dog begrænse sig til specifikke udledere såsom skrotpladser, affaldsdeponier og forbrændingsanlæg, der er tilsluttet det offentlige. Undersøgelser fra nationale overvågningsprogram viste, at der ikke kunne findes PCB i selve spildevandet, men at det fortrinsvis skulle findes i slammet, hvori det opkoncentreres. Bidrag med PCB fra almindeligt husholdningsspildevand, der udgør størstedelen af belastningen på renseanlæggene, forekommer nærmest utænkeligt. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Udfasning I henhold til Miljøstyrelsens faktaark om PCB er udfasningen sket i følgende tempi: • Den 1. januar 1977 blev anvendelsen af PCB forbudt, med undtagelse af anvendelse af PCB i visse elektriske apparater, kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker, hydrauliske væsker samt i udgangs- eller mellemprodukter til produkter, som ikke indeholder PCB. • Al anvendelse af PCB blev forbudt 1. november 1986 (Bekendtgørelse nr. 718 af 9. oktober 1986). • Større transformatorer og kondensatorer (vægt på over 1 kg eller en effekt på mere end 2 kilo volt ampere reaktiv), som indeholdt PCB måtte anvendes indtil 1. januar 1995.

Referenceundersøgelser har vist, at landbrugsjord, der igennem en årrække har været gødsket med spildevandsslam, indeholder 3000 gange så meget PCB som jomfruelig jord. Nye krav undervejs Som en følge af radiodebatten den 30. september 2010 valgte Miljøstyrelsen den 5. oktober 2010 at udsende et brev til de danske kommuner. Af skrivelsen fremgår det, at der indføres et vejledende krav til PCB* på 0,04 mg/kg TS. *) Omfatter summen af 7 udvalgte PCB-varianter; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 og PCB 180. For PCB-Total er der angivet en vejledende værdi på 0,4 mg/ kg TS, svarende til summen af PCB7 ganget med en faktor 5.

• Små transformatorer og kondensatorer (vægt på op til 1 kg eller en effekt på op til 2 kilo volt ampere reaktiv), som indeholder PCB, måtte anvendes indtil deres levetid udløber. • Med bekendtgørelse nr. 925 af 13. december 1998, blev der indført regler om at større transformatorer og kondensatorer (vægt på over 1 kg eller en effekt på mere end 2 kilo volt ampere reaktiv) skulle være bortskaffet senest den 1. januar 2000.

En kedelig fætter PCB tilhører ligaen ved navn ”The Dirty Dozen” – det beskidte dusin, og udgør således en af de 12 farligste miljøgifte i verden. Miljøgiftene har deres egen konvention navngivet efter Stockholm, hvor den blev underskrevet i maj 2001. Danmark har ved underskriften af Stockholm-konventionen i 2001 forpligtiget sig til at hindre spredningen af blandt andet PCB.

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBER slamtykner, HYSEP/ALFA LAVAL dekantere, SALTEC sibåndspresse m.m.

Sundhedsmæssigt forbindes PCB med kræft, leverskader, forringet sædkvalitet, og ADHD. PCB har en høj persistens og er derfor svært nedbrydeligt (halveringstider på op til 10 år), og det betyder, at stoffet har en ualmindelig lang opholdstid i naturen. PCB er desuden fedtopløseligt og ophobes derfor i fedtvævet, hvis det indtages i organismen. PCB er stærkt bioakkumulerbart og vandrer gennem fødekæden og ophobes derved i næste led, fra afgrøde til menneske, således fra jord til bord.

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

61


Miljøstyrelsen oplyser, at der ikke er krav om, at alt slam skal analyseres for PCB. Der skal kun foretages en analyse, hvis det efter en konkret vurdering konkluderes, at der er en risiko for, at slammet indeholder for meget PCB. Hvis der således ikke er en risiko – f.eks. bekræftet af en analyse for PCB i slammet – så er der ind til videre ikke et krav til, at man fortsætter analyseringen for PCB. Miljøstyrelsen oplyser den 11. marts 2011, at man pt. ihærdigt arbejder på en revision af slam-bekendtgørelsen, herunder indførsel af bindende krav til PCB under hensyntagen og vurdering af de øko-toksikologiske konsekvenser ved udbringning på landbrugsjord.

Referencetal Punktkilderapport 2003 I Miljøstyrelsens Punktkilderapport for 2003, der indeholder resultater for måleperioden 1998-2003 på en række udvalgte renseanlæg, er der foretaget 65 PCB-analyser af slammet på 37 renseanlæg. Der er analyseret for følgende 6 PCB-varianeter Se herunder...

PCB-Variant

mg/kg TS (middelværdi)

PCB 52

0,0036

PCB 101

0,0040

PCB 118

0,0017

PCB 138

0,0051

PCB 153

0,0042

PCB 180

0,0025

Sum af 6 PCB

0,0211

´ Som en modreaktion på P1-Dokumentaren, kunne man den 6. oktober 2010 på Danmarks Miljøundersøgelses hjemmeside finde følgende datagennemgang: ”Danmark har indført et sæt af grænseværdier for at forhindre, at spildevandsslam, der indeholder for høje niveauer af tungmetaller eller miljøfremmede stoffer, bringes ud på landbrugsjord. Disse grænseværdier er fastsat ud fra en risikobetragtning og et gennemgående udredningsarbejde tilbage i midten af 1990’erne (Miljøstyrelsen, 1996). De fire miljøfremmede stoffer, hvor man valgte at indføre afskæringsværdier, er en detergent (LAS), en plastblødgør (DEHP), tjærestoffer (PAH) samt det hormonforstyrrende stof Nonylphenol. PCB indgik dengang i det måleprogram, som dannede en del af baggrunden for anbefalingerne. PCB blev fundet i lave mængder i op til halvdelen af de tyve renseanlæg, som blev undersøgt, mens der ikke kunne måles PCB i slam fra de resterende 10 anlæg. Der blev generelt fundet meget lave mængder af PCB med gennemsnitkoncentrationer under 10 µg/kg tørstof for de enkelte PCB congener (enkeltkomponenter) og den højeste målte PCB koncentration var dengang 39 µg/kg.

62

Dette relativt lave indhold af PCB er senere i 2003 blevet bekræftet gennem det nationale overvågningsprogram NOVANA (Miljøstyrelsen 2005a). Her fandt man også jævnligt PCB i de godt 35 renseanlæg, hvor der var samlet prøver. Atter var koncentrationerne relative lave med middelværdier under 5 µg/kg (0,005 mg/kg TS) og de højeste koncentrationer (95 % fraktil) under 20 µg/kg (0,020 mg/kg TS). Et mindre datasæt fra året efter – 2004 – viser, at der her stort set ikke kunne måles PCB i slam fra de 7 anlæg, som deltog i måleprogrammet (Miljøstyrelsen 2005b). De ovenstående tal kan for eksempel sammenlignes med den tyske grænseværdi på 200 µg/kg (0,2 mg/kg TS) for PCB enkeltkomponenter.”

HedeDanmark I et nyhedsbrev fra den 26. november 2010 oplyser HedeDanmark, at man har kendskab til 11 nye slamanalyser, der alle er udtaget inden for de sidste to måneder. I alle 11 tilfælde overholdes de foreløbige, og ifølge HedeDanmark, meget skrappe danske grænseværdier for PCB.

PCB i horisonten På baggrund af de ovenstående resultater, tegner der sig et billede af, at PCB-indholdet i dansk spildevandsslam ikke er så kritisk som først antaget. På trods af dette arbejdes der fra flere sider på en alternativ slamhåndtering. Folketingets Ejvind Vesselbo, der er miljøordfører for Venstre, arbejder på at få rejst et flertal for et stop af udbringning af spildevandsslam på dansk landbrugsjord, og DANVA der er interesse-organisation for danske spildevandsforsyninger, mener at spildevandsslam ikke bør udbringes i områder med særlige drikkevandsinteresser, og at der skal skabes hjemmel for kommunerne til at undgå udbringning af spildevandsslam i disse områder. DANVA’s holdning er desuden, at spildevandsslam på sigt skal anvendes i alternative gen-anvendelsesprocesser frem for genanvendelse til jordbrugsformål. Så uanset om Miljøstyrelsen vælger at indføre et bindende krav til PCB i spildevandsslam, så er der altså udsigt i horisonten til, at der sideløbende på landsplan bliver indført nye regler for slamhåndteringen. Med de lempede afgiftsregler for afbrænding af slam, så skal de danske landmænd måske indenfor en overskuelig fremtid lede efter andre fosfordonorer, alt imens de kommunale spildevandsselskaber i et fælles korstog opfører decentrale forbrændingsanlæg? Peter Berg, Miljøtekniker - Frederikshavn Spildevand A/S pebe@forsyningen.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


DET STÅR PÅ TAVLEN

René Channouf Jacobsen Management konsulent T: 4810 5780 E: rcj@niras.dk

MED PROJECT TABLE MANAGEMENT HAR NIRAS UDVIKLET ET STYRINGSVÆRKTØJ, DER PÅ EN ENKEL OG EFFEKTIV MÅDE SIKRER OVERBLIK, STYRING OG FREMDRIFT I JERES PROJEKTER.

Christian Rosen Balder Chefkonsulent T: 4810 4767 E: crb@niras.dk

I SAMLER DE RELEVANTE OPLYSNINGER OM JERES PROJEKTER OG SØRGER FOR EN TAVLE. VI TRÆNER JER I AT BRUGE PT MANAGEMENT, SÅ I FÅR MÆRKBAR EFFEKT I FORHOLD TIL RISICI OG TRIVSEL SAMT SAMARBEJDE, DEADLINES OG MILEPÆLE.

NIRAS A/S

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011 SPV_184x270_04_2011_AFVE_VIG.indd 1

www.niras.dk

63

04-04-2011 09:28:02


Salsarytmer, høj cigarføring og lidt spildevand på Cuba

Af René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S

I 2003 fik jeg overrakt Kemira Water Danmarks Vandmiljøpris, ved afholdelse af årsmødet i Kolding. Jeg kunne egentligt ikke deltage, men blev beordret til at deltage af min daværende chef, uvidende om at der skulle ske noget ganske særligt. Og det er noget særligt at modtage denne pris. Der bliver udført et kæmpe arbejde rundt omkring i landet, med henblik på at udbrede viden og erfaring til gavn for et bedre miljø. Jeg vil hermed udtrykke stor respekt for det arbejde, der bliver udført i spildevandsbranchen.

Ved indførelsen af miljøhandlingsplanen i 1987, har det været en fantastisk ”rejse”, med udbygning af renseanlæg, strømmen af nyt måleudstyr til forbedring af processtyring, nye kemikalier til at fremme bedre vandkvalitet og ikke mindst det enorme engagement. Der er nu gået en del år siden min prismodtagelsen, og der har været mange overvejelser om, hvordan rejselegatet skulle bruges. Mit vigtigste kriterium var, at det skulle være et sted

Siden etableringen i 1988 har Contech Automatic beskæftiget sig med udvikling, renovering og nybygning af automatiske styringer og stærkstrømstavler. Vores specialuddannede teknikere, der dækker fagområder som automatik, elektronik, pneumatik og hydraulik, hjælper gerne med optimering, driftssikkerhed og fejlfinding over hele Danmark og sikrer hjælp døgnet rundt 365 dage om året. Contech Automatic kan tilbyde følgende indenfor spildevandssektoren: Styring, regulering og overvågning af procesanlæg og pumpestationer Optimering af proces og energiforbrug SRO/SCADA og PLC programmering Dataopsamling og udvikling af rapporter Radio, GPRS og SMS løsninger Levering, montering og opsætning af procesudstyr Diverse fejlfinding i procesanlæg og pumpestationer Vagtordning 24/7

Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F. +45 54 88 44 40 w w w .contech-automatic.dk mail@contech-automatic.dk

64

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


andre prismodtagere ikke havde skrevet om. Valget blev så Cuba, en tre ugers rundrejse på egen hånd i lejet bil. (Pinar Del Rio) fantastiske kulisser fra en svunden tid.

Smukkest af alle Denne ø er det smukkeste, et menneske nogensinde har beskuet', skrev Christopher Columbus i sin logbog, da han 1492 gik i land på Cuba. Jeg gik i land i 2010, øen er smuk, men har været under forfald gennem årtier. Ting fungerer, hvis ikke, så måske i morgen. På Cuba er tiden væk, og synes som en ø, der er gået i stå i tiden. Og så alligevel ikke, for trods systemets mange begrænsninger sprudler cubanerne af imødekommenhed, vitalitet, sanselighed og mystik. Man måber over de arkitektoniske perler, der findes, hvad enten de er nyrestaurerede eller er ved at brase sammen, for selv forfaldet synes smukt. Der bor godt 11 millioner på Cuba, hvor godt 2 millioner bor i hovedstaden Havana. Der er stort set ingen arbejdsløshed, der er et højt uddannelsesniveau, og sundhedssystemet er særdeles velfungerende. Det synes faktisk, at der blev lagt større vægt på helbredelse end på forebyggelse. Folk stod ofte i kø ved apotekerne.

Dollargrin fra før revolutionen i 1959 hoster farverigt, støjende og forurenende rundt i hovedstadens gader. Byerne rundt omkring på Cuba fremstår med smukke bygninger i spansk kolonistil, men det hele er kulisser, der dækker over et jernhårdt diktatur. Men et sandt eventyr for turister.

Kontakt med omverdenen Castro-brødrene har for godt et år siden tilladt internet og mobiltelefoner. Men meget få bruger de ”grænseoverskridende” demokratiske teknologier, for det koster fire kroner for en cubaner at ringe til sin nabo, som skal betale tre kroner for at modtage opkaldet. Det vil sige, at regeringen tjener næsten syv kroner i minuttet på, at to borgere taler sammen. Internettet bliver udnyttet lige så udspekuleret. Det koster 50 kroner at få adgang til nettet i en time, og forbindelsen er så langsom – serverne står i Forsvarsministeriet – at man højst kan nå at åbne et par mail, svare kort på en af dem samt at øje en hjemmeside igennem. Derefter er en halv månedsløn brugt. En cubaner tjener i snit 100 kroner om måneden. I

international Arveons produkt sortiment:

Allflowlift pumpe enhed for kloakvand med IPS teknologi (Impeller Protection System) anvendes til spildevand fra boliger eller fra offentlige bygninger, hospitaler, parkerings anlæg, osv.

Allflowlift HDPE Spildevands løfte/pumpestation

anvendes til spildevand fra bolig områder, industri områder, eller mindre byer.

Kontra ventilen TSK Synchro

anvendes hvor man gerne vil undgå væskeslag. Kan bruges til drikke og spildevand.

www.aclm.dk info@aclm.dk A.C. Lemvigh-Müller repræsenterer Altop International i Danmark. Tlf.: 33110532 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

65


øvrigt skal man også skrives op i lang tid for at opnå internetadgang.

Planen og de første udfordringer

(Santa Clara) Afledning direkte ud på gaden.

Det er meget sparsomt med information omkring både spildevandsrensning og vandforsyning, men det lykkedes dog at få noget, der lignede en kontakt til et spildevandsanlæg i nærheden af Santa Clara, som ligger midt på øen. Planen var således at køre i lejet bil, en rundstrækning fra Havana til Trinidad i syd, Pinar Del Rio i vest og endelig tilbage til Havana.

Turen gik videre mod Trinidad, som ligger på den sydlige kyst midt på Cuba. På vejen blev det til et par overnatninger på et ældre hotelkompleks, langt ude på landet. Her var der bid, i hvert fald var der lidt i retning af spildevandsrensning. Kom i kontakt med det, vi herhjemme kalder en teknisk medarbejder, som stod for den daglige drift af hotellet. Han var stolt over at kunne fremvise egen drikkevandsforsyning, som oven i købet kunne drikkes direkte fra kilden, meget usædvanligt på Cuba. Desuden kunne han fremvise et spildevandsanlæg af tvivlsom oprindelse, men dog noget der lignede en bundfældningstank med afløb direkte til et nærtliggende vandløb. Han kunne berette, at myndighederne havde fokus på vandkvaliteten i dette vandløb, og at man var i gang med at sætte nogle krav til afledningen fra dette anlæg. Hvad det var for krav, stod hen i det uvisse.

Af sted gik det i lejet bil fra Havana mod Santa Clara. Det vil sige, det gik meget langsomt af sted, idet der stort set ikke er vejanvisninger noget sted på Cuba, og vejnettet er i særdeles dårlig forfatning, men dog meget veludbygget. Det kunne tage op til et par timer blot at køre 50 km. Den bedste måde at finde vej på er Cubas eget system, tag en blaffer op og spørg om vej. Det fungerer godt, og der er masser af blaffere på Cuba. Et særdeles godt ”navigationssystem”. I øvrigt må man ikke tage navigationsudstyr med ind i landet.

Endelig et ”spildevandsanlæg” Bundfældningstank med afløbskammer. Pludselig var vejen skredet bort, men det bliver man ikke advaret mod.

En af de bedre veje.

Rejsen gik videre til Trinidad, Pinar Del Rio og til sidst tilbage til Havana, med et håb om at kunne improvisere sig til nogle spildevandsanlæg. Men trods ihærdigt forsøg lykkedes det ikke rigtigt.

Spildevand Selvfølgelig blev det endnu vanskeligere. Spildevandsanlægget var som sunket i jorden. Ingen vidste noget om et spildevandsanlæg, og slet ikke noget omkring spildevandsrensning. Der blev brugt to dage på at søge, men uden held. I Santa Clara fandt jeg imidlertid noget, der havde med spildevand at gøre. Et stort ”afløbssystem” midt i byen floden. (Santa Clara) Afledning af spildevand til floden.

Vandforsyning og spildevandsafledning Få steder i Havana er der et egentligt distributionssystem for vandforsyning. Oftest foregår det ved, at der bliver pumpet vand i en beholder på taget, og på den måde opretholder de en vandforsyning. Ikke alle har en sådan tank, så køber man hos naboen. Vandet er overfladevand, og kan ikke drikkes uden forbehandling. Mange steder er der ikke vand på toiletterne, men blot en spand, med vand hvis man er heldig.

Der stank af spildevand i en stor del af byen, og som altid bor der mennesker lige op af floden. Forståeligt nok var der ingen, der havde noget kendskab til spildevandsrensning. Det var blot den naturlige spildevandsrensning, der var taget i anvendelse, dog med høj grad af overbelastning. Mange af husene i Santa Clara er koblet til et kloaksystem, men hvor kun sanitært spildevand bliver afledet. Andet spildevand bliver ledt ud på gaden, og forsvinder lidt efter lidt, enten ved fordampning eller anden naturlig afledning.

66

Udbringning af drikkevand. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Havana er kloakeret de fleste steder, men også her er det som oftest kun det sanitære spildevand, der ”får lov” til at komme i afløbssystemet. Resten bliver ledt ud på gaden, så det er om at bevæge sig langs murene for ikke at få bad i opvaskevand fra anden sal.

Spildevandsudløb fra Havana.

Afslutning

Sikkerheden er ikke nået helt til Cuba - Spændende kloakarbejde.

En by med over 2 millioner indbyggere må da have et rensningsanlæg, det må da være logik, vel vidende at den Mexicanske Golf ud for Havana er en yderst robust recipient. Jeg vandrede en tur langs den lange kystpromenade for at finde et spildevandsudløb. Og der var selvfølgelig et udløb, et udløb med urenset spildevand og mennesker som bader i nærheden.

På mange områder gemmer der sig et stort potentiale for at udvikle Cuba. Vandforsyningen er i ringe forfatning i mange områder, og vandkvaliteten er yderst dårlig. Det er absolut ingen selvfølgelighed at have drikkevand i hanerne. Afløbssystemerne er mangelfulde og nedslidte. Det er yderst begrænset, hvad der findes af renseanlæg, så derfor er mange vandløb stærkt forurenet. Trods de lange disciplinerede køer foran butikkerne og rationeringer på forskellige vare, udstråler Cubanerne livsglæde. Trods undertrykkelsen strømmer turisterne til den ’tropiske socialisme’ for at opleve østaten, mens Castro-brødrene har magten. Og hvis præsident Obama får sin vilje, bliver der sikkert snart åbnet for amerikanske turister, der vil flyve af sted for at opleve det myteomspundne land, som mange tidligere amerikanske præsidenter har forbudt dem at besøge. E-mail: reha@forsyningen.dk

TRYKSATTE SPILDEVANDSSYSTEMER BARE BEDRE Driftssikkerhed - Driftssikkerhed - Driftssikkerhed

Er de tre vigtigste faktorer i tryksatte spildevandssystemer.

     

Liqflow Pumps and systems

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

To-trins fristrøms grinder pumpe  Markedets mest driftssikre grinder pumpe til tryksatte spildevandssysstemer Løftehøjde på 60 mVs  Mulighed for optimering af trykrør, så problemer med svovlbrinte undgåes Én pumpetype  Ens pumpe i alle pumpestationer minimerer reservedelslager ESPS niveausensor  Eliminerer problemer med fedt og slam i pumpebrønden Speciel konstrueret pumpebrønd  Den kugleformede pumpesump minimerer behov for rengøring Rustfri syrefast rør og ventiler  Sikrer den længst mulige levetid

Liqflow

Kringelhusvej 15 7100 Vejle www.liqflow.dk

Tlf.: 46 93 52 00 Mobil: 28 78 12 26 E-mail: info@liqflow.dk

67


Slam skal behandles intelligent og med omtanke Af Julie Schou Christiansen og Bjarne Larsen, KomTek Miljø

Man skal ikke have set mange analyser af slam for at bevidne, at slam fra forskellige renseanlæg er meget forskellige. Overføres en sådan konstatering til den efterfølgende håndtering af slammet, opnås den bedste og mest sikre håndtering af slam ved en differentieret slambehandling og anvendelse. Samtidig er det vigtigt, at vi hele tiden følger udviklingen i slammet og reagerer ved nye problemstoffer.

Slam er ikke bare slam I mange tilfælde er det følelserne, der afgør, hvordan den enkelte ønsker slammet behandlet, men med denne mangfoldighed af slamtyper er det oplagt, at håndteringen afhænger af det aktuelle slams kvalitet. Der er næppe tvivl om, at slam udgør en ressource til planteproduktion. En ressource vi skal behandle med omtanke i forhold til sundhed og miljø, men også en ressource, der er omgivet med mange følelser. Men det er vigtigt at have fokus på potentialerne i slammet. Slam er ikke bare slam. Den opdeling i slamtyper, der i dag findes i slambekendtgørelsen, omhandler kun tre slamtyper. En yderligere opdeling i slammet, hvor der tages hensyn til det aktuelle slams kvalitet, vil give et mere differentieret billede af slam og anvendelsesmulighederne. F.eks. forskel på biologisk slam og udrådnet slam eller slam fra opland med f.eks. hospital. Ved at lade håndteringen/behandlingen afhænge af potentialet i det aktuelle slam, opnår vi den bedst mulige anvendelse og undgår uheldige overraskelser – vi tager ansvar i stedet for blot at lade alt gå op i røg.

Fokus på udviklingen I arbejdet med slam er KomTek Miljø også i høj grad opmærksom på indholdsstofferne i slammet. Derfor har vi oprettet netværket BioSafe. Et unikt netværk, hvor forsyningsselskaber og førende forskere inden for området mødes og diskuterer problemstillinger vedrørende slam og morgendagens problemstoffer. Vores mål er at højne debatten – søge information om nye problemstoffer og vurdere om de udgør en real risiko for sundhed og miljø, samt diskutere differentieret anvendelse af slam.

bag udførsel af flere forskningsprojekter, hvor problemstoffer og deres nedbrydning ved forskellige slambehandlingsmetoder afdækkes. Der er rigtigt mange stoffer i vores hverdag, også selvom man siden 70’erne er begyndt at risikovurdere de kemiske stoffer, som industrien må anvende. Vi er glade for at kunne konstatere, at slam kvaliteten gennem de sidste 15 år er blevet bedre i Danmark og EU. Men med udviklingen kommer der hele tiden nye stoffer til. Stoffer som vi skal være parat til at undersøge og håndtere i både spildevandsslam og vandmiljø. Vi skal ikke bare lade stå til, forbi det måske er svært. Med BioSafe er der skabt et sagligt forum, som forsøger at være på forkant med morgendagens problemstoffer og bringe fakta videre i systemet, så de kan danne baggrund for beslutningstagere og vende en tabubelagt diskussion. En diskussion, som skal tages! BioSafe er et netværk, der er i fortsat udvikling, som også er åbent for nye medlemmer. Tankevækkende! Slam viser med uhyre træfsikkerhed, hvad vi omgiver os med i vores hverdag. En unik indikator for hvad, der påvirker os. Lad os bruge denne indikator, som værktøj til at forbedre vores miljø og sundhed. Julie Christiansen, KomTek Miljø A/S Mobil 22 22 25 49 . E-mail: julie@komtek.dk

Med BioSafe tager vi en tur op i helikopteren og ser på tingene oppe fra. Samler den nyeste viden omkring miljøfremmede stoffer i slam fra førende danske og udenlandske forskere, deltager i EU projekter m.m., alt sammen for at være på forkant for udviklingen, samfundspåvirkningen og de stoffer vi alle omgiver os med. For at evaluere mulige behandlingsmetoder til nedbrydning af forskellige stofgrupper står BioSafe

68

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Speed Up. Smart Conveying Technology.

Smart er blevet smartere. Allerede for to år siden introducerede vi en smart måde at udskifte statoren på seepex pumper. Nu lanceres næste trin, hvor også rotoren kan udskiftes på en tilsvarende smart måde. Vi kalder det SCT ”Smart Conveying Technology” og tilbydes alene af seepex – verdensledende indenfor excentersnekkepumpe-innovation.

• • • • • • •

Op til 90 % reduktion af servicetiden Op til 100 % længere levetid & serviceinterval Reduceret pladsbehov; upåvirket rørsystem Arbejdsmiljøforbedring – reduceret vægt Billigere reservedele og fragt Miljøgevinst; energibehov og genbrug Let at montere på installerede seepex pumper

Vær ”smart”. Installere de nye seepex pumper. SCT betyder hurtigst mulige pumpeservice. Aldrig har det været nemmere at demontere og montere seepex pumper og aldrig har levetiden/serviceintervallet været længere.

seepex Nordic A/S

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

Bakkegårdsvej 411 3050 Humlebæk

Tel.: 49 19 22 00 Fax: 49 19 32 00

info.nordic@seepex.com www.seepex.com

69


Studietur med Krüger d. 16. marts 2011 - Fra vision til virkelighed Red. J.H. Vi mødtes en klar men råkold morgen ved parkeringsplads Lillebælt, hoppede på bussen og satte afsted mod svensken. Der er 36 deltagere fra hele landet med på studietur og vi er 11 stk. fra Jylland, der har været tidligt oppe og er klar til at se Krügers nyeste procesmæssige løsninger, sat i anvendelse. Dagens tema er ideer, inspiration og visioner om fremtidens renseanlæg – forhåbentlig som en energineutral og måske endda en energiproducerende enhed.

Det er sådan det virker!

Dagen indeholder 2 anlægsbesøg med fremvisning af 3 elementer – alle under udvikling og demonstration – der kan blive en del af fremtidens renseanlæg. Bussens første stop er på Sjölunda Rensningsanlæg i Malmö. Sjölunda er et af Sverige største renseanlæg og designet til 550.000 PE. Bussen kørte os direkte til verdens første fuldskala anlæg med den ny-udviklede ANITATM Mox proces.

disse bakterier vokser meget langsomt. Kuvøseanlægget består af 4 reaktorer på hver 50 m3, der drives med 3 forskellige slags bæremedier. Anlægget er bygget og drives af det svenske firma AnoxKaldnes og skal bruges som en slags ”bakterie-bank”, kaldet Biofarm for processen. Med Biofarm anlægget er der altid mulighed for at pode nye og eksisterende anlæg med anammox bakterier ved at høste bæremedier fra ”kuvøsen”, der allerede er belagt med biofilm. Dette

ANITATM Mox proces Processen er særligt velegnet til rejektvandsbehandling, hvor ammonium-kvælstof omsættes uden brug af organisk stof og med 60 % mindre energi til beluftning i forhold til den normale aktiv slam proces. Processen er en MBBR proces, der betyder, at bakterierne vokser som biofilm på bæremedier (plastemner af forskellig design), der holdes omrørt i reaktorerne. ANITATM Mox processen består af en delvis iltning af ammonium til nitrit. Den dannede nitrit omsættes af Anammox bakterierne, sammen med ammonium til frit kvælstof.

”Biofarm” - en kuvøse for Anammox bakterier Udfordringen ved anammox processen er blandt andet, at

70

Elise Le Valliant fra Krüger fortæller om ”Kuvøsen” og ANITATM Mox procesen - Og den senere drift på fuld skala anlæg. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Vi tænker i vand for miljøet

Vidste du, at... Styringssystemet STAR gør det muligt

Forfiltrering mindsker

at spare op til 30% af energiforbruget i procestankene

energiforbruget med 30% i procestankene og øger gasproduktionen med op til 60%

Exelys™ producerer op til 50% mere biogas og reducerer slammængden med yderligere 30%

ANITA™ Mox fjerner kvælstof fra rejektvand og reducerer kvælstofbelastningen med op til 15%

Klar til handling? Det er vi... Se mere på www.kruger.dk

Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tel.: 3969 0222

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

Haslegårdsvænget 18 8210 Århus V Tel.: 8746 3300

Indkildevej 6 C 9210 Aalborg SØ Tel.: 9818 9300

71


... fortsat fra side 70.

reducerer opstartstiden for en ny reaktor fra ca. 18 måneder til 3-6 måneder og er således et væsentligt fremskridt med denne proces. Elise Le Valliant fra Krüger fortalte, at processen under opstart stadig er meget følsom og skal kontrolleres tæt af proceskyndigt personel, men at reaktorerne efter indkøring fungerer stabilt og robust uden væsentligt tidsforbrug for driften. Undervejs i bussen blev det diskuteret, om vi i fremtiden ønsker at belaste rådnetankene på renseanlæggene med så meget organisk stof fra råspildevandet, at det bliver problematisk at fjerne kvælstof med denitrifikationen. En særlig proces til rejektvandsbehandling kan derfor være nødvendig for at sikre afløbskvaliteten. Som det er kendt er Krügers bud på det energiproducerende renseanlæg, at så meget organisk stof fra råspildevandet som muligt bliver taget fra og udnyttet til gasproduktion på rådnetankene. Her kommer Et ANITATM Mox anlæg, som det vi så på Sjölunda, ind som et godt værktøj. Se også forsøg med ANITA TM MOX på renseanlæg Lynetten i Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5 2010.

72

Bærelegeme i fri natur og i cirkulation i procestanken. (Den brune farve er anammox bakterier)

På Sjölunda var der, under chaufførens hviletid, også lejlighed til at tage et kig på anlæggets denitrifikationstanke. På afstand ligner de præcis dem, vi kender fra de danske anlæg, men adskiller sig ved også at benytte MBBR teknologien. Tankene var således fyldt med disse plastik bæremedier, der ses på billedet næste side (side 73).

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Denitrifikation udført med MBBR processen.

Forfiltrering – en metode til øget produktion af primær slam Efter besøget i Malmø fortsatte turen til Hillerød Centralrenseanlæg, hvor firmaet Hydrotech viste et pilotanlæg med mekanisk mikrofilter, tænkt som erstatning for de primære forklaringstanke, som vi kender dem i dag. Forfiltreringsanlægget er et mekanisk tromlefilter, hvor der udføres forsøg med filterduge med forskellig ”Maskestørrelse”. Forsøgene på Hillerød supplerer driftserfaringer fra både Sverige og Danmark og har til formål at undersøge filtrets hydrauliske kapacitet samt muligheden for renholdelse af filterdugen på alternative måder i forhold til den normale skylleprocedure. Ikke overraskende viser forsøgene, at der ved valg af en forfiltreringsløsning skal opnås et kompromis mellem hydraulisk kapacitet og ønsket SS tilbageholdelse. Hydrotech anbefaler som udgangspunkt en dug med en maskestørrelse på 40 mikrometer til forfiltrering af spildevand, hvilket ved direkte filtrering giver ca. 50 % SS tilbageholdelse. Hvis der ønskes en større SS reduktion – for at producere mere primær slam til gasproduktion – kan løsningen suppleres med en polymerdosering til flokkulering af råspildevandet, hvilket kan give en SS reduktion på 90 - 95 %. Det var helt sikkert en demonstration af Krügers fuldskala demonstrationsanlæg for den nyeste generation af termisk hydrolyse: ExelysTM, der var stillet de største forventninger til. Anlægget blev præsenteret af Krügers Søren Højsgaard, der Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

73


på sin sædvanlige engagerede og humoristiske måde fortalte om tankerne bag udviklingen af både ExelysTM anlægget og forløbet op til anvendelsen af den dobbelte udrådning med ExelysTM behandlingen, indsat imellem de to rådnetanke, som er processen, der afprøves i fuld skala på Hillerød. Når ExelysTM anvendes med denne opbygning kaldes processen DLD, (Digestion – Lysis – Digestion). Termisk hydrolyse er allerede kendt som et middel til at opnå størst mulig nedbrydning af slam for at opnå størst mulige biogasproduktion og reducere slammængden til borttransport. ExelysTM er en nyudviklet proces, der f. eks adskiller sig fra tidligere kendte hydrolyseanlæg ved, at anlægget drives kontinuert, dvs. at slammet forløber i en stadig strøm gennem Exelys reaktoren. Herved er der mulighed for at opnå en forbedret energiudnyttelse og energibalance. I dette tilfælde på Hillerød er processen opbygget, så slammet udrådnes i rådnetank 1, hvorefter det afvandes på en centrifuge. Herfra ledes slammet gennem Exelysanlægget og ind i Rådnetank 2 for at omsætte det organiske stof, der er gjort tilgængeligt ved hydrolyseprocessen. Fra Rådnetank 2 udtages den reducerede overskudsslammængde til slutafvanding. Tak til Mette Dam og Mikael Møller, I. Krüger A/S for en god og udbytterig dag. Termisk hydrolyse: ExelysTM.

Eisenbau - Heilbronn - Biogastanke - Rådnetanke - Afsvovling af biogas

Din samarbejdspartner når det gælder individuelle løsninger vi ses i...

Passavant - Geiger -

Indløbsriste Ristegodspresser Sandudskillere og - vaskere Slamafvanding Beluftning Projektering

Roediger - Roevac - Vacumm afløbssystem - Opsamlings kammer - Projektering

IMEK Arne Kristensen Projekt/salgsingeniør

H. J. Stratmann Gebietsleiter Nord Roediger - Roevac

-

Montage og service Konstruktion Fremstilling Aluminiums- og rustfrie overdækninger - Trapper og plat forme

Marienlystvej 25 4900 Nakskov Tlf +45 5492 3008 imek@imek.dk

74

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


ikke alt spildevand er lige intelligent Med intelligent spildevandshåndtering og innovativ samstyring af Københavns afløbssystemer og byens største renseanlæg, Lynetten og Damhusåen, sikrer vi optimal udnyttelse af spildevandssystemerne i hovedstaden. Det reducerer behovet for udvidelser af afløbssystemet og risikoen for oversvømmelser. www.raMboLL.DK

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011 184x270_ikke alt spildevand.indd 1

75

4/6/2011 10:16:25 AM


Spildevandsgolf 2011 I forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde 2011 hos Århus Vand A/S ”Tangkrogen” fredag d. 13. maj 2011.

”Årsmødetilbud”(greenfee og mad) er ca. 350 kr. pr. person. Tilmeldingsfrist er senest torsdag den 5. maj 2011.

Arrangeres der golfmatch på Skanderborg Golf Klubs bane (adresse Hylke Møllevej 2 8660 Skanderborg) lørdag den 14. maj 2011. Mødetid senest kl. 08.30. 1.ste hold slår ud kl. 09.00. Max. 24 deltagere (først til mølle). Dagen afsluttes med frokost og præmieuddeling i klubhuset.

Tilmelding kan ske på mail til csheilskov@vip.cybercity.dk / namos@cool.dk Evt. spørgsmål om golfmatch m.m. til: Sven Heilskov 2334 8889 - Niels Arne Schmidt 4045 4207

Tilmeldingsliste til Spildevandsgolf på Skanderborg Golf Klub Lørdag den 14. maj 2011. NAVN: ADRESSE: POSTNR. BY: TELEFON: FAX NR.: E-MAIL: MIT HANDICAP ER: HJEMMEKLUB

Din tavleleverandør Af styre- og fordelingstavler

CE-mærket efter gældende standarder iht. EMC-direktiv Maskindirektiv Lavspændingsdirektiv Fuld dokumentation medfølger Åben PLC-styring af 2 spildevandspumper

76

Wexim A/S

Rugmarken 35 A • 3520 Farum • T 7023 5250 • F 7023 5251 • www.wexim.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Dansk udviklet web-baseret software Dansk produceret

H2S-Warn - Nem og enkel isætning af Sim-kort og efter indtastning af målekriterier starter H2S-Warn - Måleresultater logges i hukommelsen og sendes via GPRS-modem til server

- Enkelt og let forståeligt dansk software - På samme skærmbillede vises alle de vigtige funktioner - Alarmer via sms/e-mail

- Valgfrie tidspunkter for dataoverførsel

- Alarm for H2S, batterikapacitet, telefonforbindelse m.m.

- Automatisk opdatering af graf efter dataoverførsel

- Brugerbestemte loggeintervaller afhængig af H2S koncentrationerne

- Lang batterikapacitet - Leveres med 2 meter antennekabel

ed Muligh rførsel ve o ekte for for dir il SRO t a t a d e af måle af kemikali g styrin sering do

Vi ud s årsm tiller på Aarhu ødet 201 1 s er de . Sædvan i r nog ligvis e t til ga samt ne k med onkurrenc n, fine p e ræmie r.

H2S-Warn

Idé

www.abc-miljo.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

iljø M CB A af

ling k i v d Emilsgave 28 og u

4130 Viby Sj tlf. 36 78 71 31 e-mail: mail@abc-miljo.dk 77


Produkt Information Red. J.H.

Kul/biofilter til lugtfjernelse i spildevandsledningsnettet Vores nye hybridfilter er en klar forbedring i forhold til vores normale kulfilter. Ved at forene den aktive kul med en biomasse sker der en markant positiv forbedring, af ikke blot effektiviteten, men også filteres levetid, som bliver fordoblet. HYBRIDMÅTTEN er det aktive kul podet med en ufarlig bakterie kultur, som nedbryder lugtpartiklerne. Bakterie kulturen har en god evne til at tilpasse sig, selv under vekslende forhold. Ved anvendelse af hybridmåtten er der to effektive mekanismer, som træder i kraft. Den ene er den almindelige passive optagelse af lugtpartikler på overfladen af den aktive kulmåtte. Den anden er det aktive stofskifte der sker mellem lugtpartiklerne og kulturen. Denne optager ikke bare lugtpartiklerne på overfladen, men nedbryder de intense lugtpartikler i gasserne i kloakken. Bakteriepartiklerne formerer sig og bliver derved endnu mere effektive. Det er et levende system, som vokser, imens det arbejder. Textile Tube A/S, Tlf.: 86 57 17 00, www.textiletube.dk

”Buhl & Bønsøe tilbyder nu ASNT certificerede Level 1 termografikurser, der er kompetencegivende til en DBI personcertificering, og kan gøre dig autoriseret til at udføre opgaver, der lever op til flere forsikringsselskabers krav om eltermografering. Certificeringen giver endvidere mulighed for udarbejdelse af de lovpligtige energimærkninger på offentlige og private byggerier i henhold til Dansk Standard EN 13187.” Buhl & Bønsøe A/S . Mail: icr@buhl-bonsoe.dk www.buhl-bonsoe.dk

Differenstryktransmitter med universelle anvendelsesmuligheder Ny Differenstryktransmitter Type 699 fra HUBA Huba Controls differenstryktransmitter type 699, der leveres med justérbare måleområder, åbner nye muligheder for universel anvendelse af tryktransmittere. Indenfor trykområdet -1 til 50 mbar er næsten alle trykmålinger mulige.

78

”Produkt Information” er en gratis ydelse for Foreningens medlemmer. • Der søges kun bragt omtale af absolut nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab Omtalen bør være kort max. 150 ord. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Nye egenskaber De mest bemærkelsesværdige egenskaber ved den forbedrede 699 transmitter er muligheden for at brugeren selv kan indstille måleparametre. Med én enkelt sensortype kan man konfigurere mange forskellige måleapplikationer, hvilket indebærer en stor logistisk fordel. Indstilling af nulpunkt sker nu med en trykknap og reset kan ske i alle monteringspositioner. Ved produktionen sker nulstilling med transmitteren i vertikal stilling. Med en ny mikroprocessor er det blevet muligt at udvide trykområdet til ± 100 Pa med en linearitet der er bedre end 1 % af fuld skala. Kontakt Jane Fiala hos Hans Buch A/S for yderligere information. Tlf.: 43 68 51 97, jfi@hansbuch.dk

seepex SCT seepex har nu lanceret en endnu smartere pumpeløsning, Smart Conveying Technology (SCT). Allerede for to år siden blev det muligt at lave en hurtig udskiftning af statoren; men nu kan også rotoren udskiftes på en tilsvarende smart måde. Der opnås blandt andet; op til 90% reduktion i servicetid og en øget levetid samt øget serviceinterval med op til 100%. Da rørsystemet ved service er upåvirket, mindskes pladsbehovet. Den reducerede vægt medfører endvidere et forbedret arbejdsmiljø. På miljøområdet noteres reduceret energibehov og forenklet genbrug. Den lavere vægt medfør desuden mindre fragtomkostninger. Løsningen kan eftermonteres på de fleste seepex pumper. seepex Nordic A/S - www.seepex.com

HUSK!

HUSK!!! stof til nr. 3 - 2011 skal være os i hænde senest den 20. juni 2011.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Hvorfor anvende manuel aflæsning - når der findes andre muligheder? ADFM hot tap flowmåler fra ISCO

SS sensor med monitor fra Partech Datalogger med GPRS modem fra Observator

Hans Buch tilbyder et bredt sortiment indenfor online overvågning, styring og optimering. Hos os finder du den ekspertise, der er nødvendig for at rådgive om og levere udstyr til effektive og pålidelige løsninger til håndtering af alle former for vandmiljø

Hans Buch A/S Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund Finlandsvej 1, 8660 Skanderborg Telefon: +45 4368 5000 www.hansbuch.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011 Spildevandsteknisk nr 2.indd 1

Part of Fritz Schur Technical Group 79

05-04-2011 11:41:58


Firma-nyt Red. J. H. Jubilæum og fødselsdag Erling Holm ApS er fyldt 15 år og Erling Holm fylder 60 år. I årenes løb er det blevet til mange spændende opgaver i ind- og udland med bl.a. strategi og organisationsudvikling for mange forsyninger, udvikling af metoder til benchmarking og procesbenchmarking, etablering af flere af de største partneringssamarbejder inden for afløbssektoren og i de senere år mange opgaver inden for lokal anvendelse af regnvand med meget mere. Det vil glæde mig at se samarbejdspartnere til reception fredag den 10. juni kl. 13 – 17. Stedet er Ørestads Boulevard 55, Blå indgang 5. sal, 2300 København S (VM-Bjerget)

Nyt fra GEA Westfalia Separator Aksel Kolby er pr. 1. marts 2011 ansat som ny direktør for GEA Westfalia Separator i Danmark. Aksel kommer fra en stilling som afdelingsleder i Teknologisk Institut men har tidligere været ansat hos GEA Westfalia Separator som salgschef bl.a. for spildevandsbehandling.

Vi løser alle pumpeopgaver Kapacitet op til 4.000 m3/h. Vi leverer, idriftsætter, overvåger - og henter udstyret når opgaven er løst. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Korttid eller langtidsleje

Dansk Overpumpning Aps Tlf. 2222 8185 www.danskoverpumpning.dk 80

Rubrikken ”Firma Nyt” er en gratis ydelse for Foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaet: organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 150 ord. Gerne med foto. • Det er nyheden der er interessant.

Richard Løgstrup, der hidtil har været projektleder og salgsansvarlig på spildevand, vil fremover som ny salgsingeniør udelukkende koncentrere sig om salg af udstyr til det kommunale og industrielle spildevandsmarked. GEA Westfalia Separator DK A/S, tlf. 8794 1000, www.gea-westfalia.dk

Alfa Laval har udnævnt Michael Hellborg til ny chef for Industrial Equipment og OEM Michael Hellborg har en lang karriere i Alfa Laval bag sig. Senest har han været ansat som Market Unit og Produkt Center Manager for komfort og varmevekslere hos Alfa Laval i Lund, tidligere var Michael Hellborg Business Unit Manager OEM hos Alfa Laval i Alonte i Italien. Alfa Laval Nordic A/S www.alfalaval.dk info.dk@alfalaval.com

- kilden til et bedre miljø

Miljøkurser

Se mere på www.ferskvandscentret.dk/kursus Tilsyn med anlægsarbejder ...............................................................2.-3. maj ATEX direktivet - hvor er vi i dag? .......................................................3. maj Korrekt etablering af brønde og ledningsanlæg .............................4. maj Nødsituationer på pumpestationer................................................4.-5. maj Vid. procesteknik og avanceret styring af processer ..............9.-10. maj Takstfastsættelse efter vandreformen..............................................18. maj Benchmarking og nøgletal på renseanlæg .....................................25. maj Vedligehold af spildevandsmateriel ..........................................26.-27. maj Afløbsjura - hvad er praksis?.......................................................30.-31. maj Spildevandsafledning i det åbne land...........................................6.-7. jun. Træf for renseanlægspersonale.............................................................9. jun. Drift af pumpestationer 1............................................................14.-16. jun. Procesteknik 2..................................................................................15.-17. jun. Træf for renseanlægspersonale, Roskilde........................................16. jun. Grundkursus i spildevandsrensning....................................31. aug.-2. sep. Udbud på vand- og spildevandsområdet ..........................................8. sep. Administration af kloak ................................................................13.-14. sep. El på renseanlæg og ved pumpestationer ......................................15. sep. Arbejdsmiljø i spildevandssektoren ...........................................21.-22. sep. Integreret styring af renseanlæg og afløbssystemer...........28.-29. sep. Renovering af afløbssystemet ....................................................29.-30. sep.

Følg med! Tilmeld dig vores e-mail-nyhedsbrev på www.ferskvandscentret.dk/kursus/nyhedsbrev

Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8921 2100 • Fax 8921 2188 • kursus@ferskvandscentret.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


G3

A decanter revolution

Innovativ tænkning baseret på velafprøvet teknologi ALDEC G3 dekantercentrifuge introducerer et nyt sæt parametre for hvad du kan opnå.

Med ALDEC G3 kan du: • Spare op til 40% af dine energiomkostninger, som igen reducerer dit CO2 udslip • Producere op til 10% mere slam For mere information om ALDEC G3, besøg www.alfalaval.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

81


... fortsat fra side 80.

Jens Moberg ny adm. direktør i ALECTIA

Ny maskinmester hos Landia A/S

En af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder ALECTIA får 5. april 2011 Jens Moberg som ny adm. direktør. ALECTIA rådgiver om procesteknologi, arbejdsmiljø, forretningsudvikling, byggeri, vand, energi og miljø. ”ALECTIA er et godt eksempel på den type virksomhed, Danmark skal leve af i fremtiden. Kombinationen af stærke fagligheder, et indgående kendskab til det marked, kunden opererer i, en udviklet forretningsmæssig forståelse og ikke mindst evnen til at udtænke innovative og bæredygtige løsninger rummer store muligheder både herhjemme og ude i verden”, siger Jens Moberg. ”ALECTIA har haft en meget dynamisk vækst under Ingelise Bogasons ledelse. Virksomheden har markeret sig på en række af Danmarks styrkepositioner, så som grønt byggeri, miljø og fødevarer. Det er stærkt, og jeg er overbevist om, at den vækst kan accelereres fremover”, udtaler Jens Moberg, der tidligere har haft internationale topposter hos bl.a. Microsoft og Better Place. ALECTIA A/S - Tel.: +45 88 191 000 E-mail: jehe@alectia.com - www.alectia.com

Mikkel B. Jørgensen er fra d. 15. august 2010 tiltrådt en stilling som maskinmester i projektafdelingen hos Landia A/S i Lem St. i Vestjylland. Projektafdelingen hos Landia beskæftiger hermed 5 maskinmestre, som gennem tæt dialog med kunden sikrer, at Landia hver eneste gang leverer præcis dén løsning, som bedst dækker kundens behov. Mikkel vil primært betjene danske kunder indenfor industriog renseanlægssektoren, og vil i denne sammenhæng også yde rådgivning om energioptimering af eksisterende anlæg. Mikkel har i sit tidligere virke bl.a. været beskæftiget hos Desmi Danmark A/S. Mikkel B. Jørgensen - E-mail: mbj@landia.dk Telefon: 9734 1244

Nalco Danmark er flyttet og har fået ny medarbejder Dennis Messmann er pr. 1. marts 2011 blevet ansat som konsulent hos Nalco Danmark. Dennis er nyuddannet maskinmester og har arbejdet med vandbehandling, som speciale. Fra marts 2011 er Nalco Danmarks adresse Hørskætten 14, 2630 Taastrup. Telefon er uændret 48 19 58 00 og fax nummer er ligeledes uændret 48 19 50 60. Nalco Danmark er leveringsdygtig indenfor flokkulanter og polymere til spildevandsrensning og slamafvanding og vores konsulenter kommer gerne forbi og hjælper med forbedringer af driften i de forskellige rensnings trin. Nalco Danmark kan også trække på specialist ressourcer fra det europæriske hovedkontor i Leiden, Holland. Læs evt. mere om Nalco på www.nalco.com

HUSK!

HUSK!!! Stof til nr. 3 - 2011 skal være os i hænde senest den 20. juni 2011. Annoncer til nr. 3 - 2011 skal være Hornslet Bogtrykkeri i hænde senest den 4. juli 2011.

RH PUMPER ENGINEERING Pumpex, Pioneer og PXFlow. Salg, service og reservedele. Tlf. 5850 6065 82

Mød os på årsmødet i Århus den 13 maj på Dansk Ove rpumpnings stand!

www.rhpumper.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Kom og mød os på Spildevandsteknisk Årsmøde i Aarhus

Vi udstiller med MAXX’ udstillingstrailer på dette års spildevandstekniske årsmøde. Her er chancen for at se alle de transportable og stationære modeller samlet.

Der vil også være mulighed for at se de seneste nyheder fra WTW, bl.a. den transportable optiske iltsensor FDO® 950 og de andre spændende IQ Sensor Netnyheder.

Fagerberg har et omfattende produktprogram til spildevandssektoren. Ud over analyseudstyr vil der være mulighed for at se både instrumenter til flowog niveaumåling og spildevandsventiler.

Kom og se det hele på Fagerbergs stand ved årsmødet i Aarhus. Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby - Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011

83


Planlagte aktivi­teter i 2011 Årsmøde i Århus - 13. maj 2011: Tangkrogen nær Marselisborg Renseanlæg

Næste nummer vil antagelig bringe indlæg om: * Udvikling og miljøforbedringer går hånd i hånd Referater fra Årsmødet 2011 Refefrat fra STT generalforsamling Referat fra pumpetræf 2011 Hvem modtager Vandmiljøprisen 2010 ?

Slamflokkens døgnkursus:

Referat fra Slamflokkens Temadøgn

7.-8. juni 2011 i Ebeltoft

Paragraf 3 og bassiner Mærkedage - Medlemsnyt

Områderepræsentant-møde:

Firma Nyt

August - Comwell Kolding

Produkt information Landet rundt * Indlæg kan allerede nu mailes som særtryk, kontakt redaktionen.

Særligt interesserede kan ved henvendelse få udskudte indlæg tilsendt som PDF filer - red@stf.dk Tidligere bragte indlæg i bladet kan mailes som PDF-fil.

Foto: Årsmøde 2010.

S p i l d e v a n d s t e k n i s k Ti d s s k r i f t deadlines og udgivelser 2011 Handling Dato år 2011 TEKST-deadline nr. 1 - 2011

1. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2011

21. februar

Blad nr. 1 udkommer

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2011

13. marts

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2011

4. april

Blad nr. 2 udkommer

Uge 16

Tekst-deadline nr. 3 - 2011

20. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2011

4. juli

Blad nr. 3 udkommer

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2010

5. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2011

3. oktober

Blad nr. 4 udkommer

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2010

21. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2011

5. december

Blad nr. 5 udkommer

Uge 51

84

Bemærkninger

Aht. Årsmøde 13. maj uge 19

Aht. Døgnkursus 4.-5. november

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2011


Nu giver Flygt garanti på 25% reduktion af strømforbruget ved udskiftning til N pumpe Hvis IKKE kWh/m3 reduceres med minimum 25% betaler Flygt differencen* på sidste års elregning

For mere information kontakt din lokale sælger: Nordjylland: Dennis Møller, tlf. 23 20 90 51 Midtjylland: Michael Christensen, tlf. 20 18 55 82 Sønderjylland & Fyn: Lars Rasmussen, tlf. 21 63 37 67 Sydsjælland & Øer: Jørgen Petersen, tlf. 21 74 61 74 Nordsjælland: Jørgen Sundt, tlf. 51 22 64 94 *Dvs. er det ”kun” faldet 20%, betaler vi de sidste 5% af sidste års elregning på pumpen.

www.flygt.dk


ID-NR.: 42793

MM Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

Pålidelige spildevandsløsninger DESMI Danmark A/S - din kompetente pumpepartner

Et stært og fuldt dækkende produktprogram: - Høje virkningsgrader - Store energibesparelser Ring og hør mere om de mange fordele.

www.desmi.dk Tlf. 72 44 02 50

Aalborg - Kolding - Århus - Odense - Hvidovre

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.

SpildevandstekniskTidsskrift-2011-2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you