Page 1

Nr. 2 · maj 2012 · 40. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Udstillerne glæder sig til at møde jer på Årsmødeudstillingen i Rønne • Den Mikrobiologiske Database for Rådnetanke • Spildevandsslam – en efterspurgt gødningskilde i landbruget • ATEX direktivet – hvor er vi i dag?


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S. . . . . . . . . . . . . . 1 Bornholms Forsyning Udvikling og samarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Industridag 14. marts 2012 i Odense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ATEX direktivet – hvor er vi i dag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 Fax 7487 1352. Træffes bedst kl. 8-12 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Jørgen Hermann, ansvh. redaktør Bøgevej 12, 8660 Skanderborg Mobil 2149 9031 E-mail: red@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Stof fra bladet må kun gengives med tydlig henvisning til Spildevandsteknisk Tidsskrift. Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S Bestyrelsesmedlemmer: Karin Dahlgren, Naturstyrelsen Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Bestyrelsessuppleanter: Alan Rasmussen, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Svend Albrechtsen, Sønderborg Forsyning

Udstillerne glæder sig til at møde jer på Årsmødeudstillingen i Rønne. 32 Alfabetisk udstillerliste 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Spildevandsgolf 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Watergroup STF cykling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pumpetræf 22. marts 2012 på Ferskvandscentret. . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Den Mikrobiologiske Database for Rådnetanke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 En uge i gummistøvler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Slamafvanding i Guldborgsund Forsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Spildevandsslam – en efterspurgt gødningskilde i landbruget. . . . . . . . 70 Spildevandsselskabets deltagelse i energiproduktion   – Ny lovgivning på vej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Plastör utan bellägningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Samarbejdsprojekt mellem teknisk løsning og rekreativ område. . . . . . 76 Hvorfor er de nye skrueblæsere så effektive i forhold til kapselblæsere?. 80 Produkt Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Firma Nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Planlagte aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Næste nummer vil antagelig bringe indlæg om: . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Deadlines og udgivelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Tekst-deadline næste nummer: 25. juni 2012. Stof til bladet sendes direkte til redaktionen. Annonce-deadline næste nummer: 9. juli 2012. Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.674 stk. i perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 Trykoplag: 1.850 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Forsidefoto: Et vue over del af Rønne Renseanlæg.


Renè Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S

Årsmødet I Rønne er lige om hjørnet, en af de mest spændende udfordringer Spildevandsteknisk Forening er blevet stillet over for i nyere tid. Årsmøderne kommer hermed godt ud i hjørnerne på danmarkskortet, eller udkants Danmark som det jo hedder i moderne tale. Herning står parat i 2013 og Frederikshavn i 2014, som hermed historisk set bliver første gang i Vendsyssel.

I år fylder Spildevandsteknisk Forening 40 år. I den forbindelse udgiver Foreningen en jubilæumsbog, der tager ”turen” fra Foreningens start og frem i nyere tid. Selvom jeg kun har været med og har haft kendskab til Spildevandsteknisk Forening i 25 år, kan jeg forsikre, at det er en fantastisk rejse, man kommer på ved at læse bogen. De gamle arkiver er blevet endevendt, og en række af de ”gamle” fra dengang er blevet samlet for at give bogen det historiske indhold. Det er samtidig blevet året, hvor Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse har indledt en strategiudvikling, der målrettet sætter fokus på fremtidens udfordringer og behov. Vores tre vigtigste elementer er Spildevandsteknisk Tidsskrift, Årsmøder og

mismen. Udviklingen og bud på de maskinelle løsninger er jo et overflødighedshorn. Nye processer, der så dagens lys for blot få år siden, er nu ved at blive implementeret som fuldskala anlæg, og de virker. Med viften af proces- og maskinløsninger ville et nyt spildevandsanlæg sikkert se helt anderledes ud, hvis der var frit valg på alle hylder. Vi glæder os alle til årsmødet på Bornholm.

Døgn­kurser. Disse elementer værner vi om og udvikler løbende, men vi er også klar over, at der skal andre vare på hylderne i fremtiden. Udviklingen løber stærkt, tiden kræver forandringer, og Spildevandsteknisk Forening skal således tunes til at kunne levere varen under disse forandringer, men også være fremtidsorienteret. Der ligger mange udfordringer foran os, også udfordringer som vi endnu ikke kender navnene på. Men et er sikkert, Spildevandsteknisk Forening vil være parate til fremtiden og vil bestræbe sig på at yde en stor indsats på de områder, der vil være vigtige i branchen. Tager man de magiske briller på og kigger ind i fremtiden, kan det jo trods prislofter, benchmarking m.m. være svært at bevare pessi-

9 0 0 1- 2 0

IS

08

O

C

ER

D

Leder

TIFIE

MJK Automation A/S Byageren 7 2850 Nærum Tlf.: 45 56 06 56 Fax: 45 56 06 46

El Ek tromagn E ti s k flowmål Er

mjk@mjk.dk www.mjk.dk

MagFlux® USB tilslutning tillader overførsel af konfigurationer, overførsel af data fra data loggeren, og installation af software opdateringer fra standard PC’er.

MagFlux® elektromagnetiske flowmålere har høj ydeevne og tilfredsstiller alle krav til nøjagtig og ukompliceret flowmåling. MagFlux® er velegnet til flowmåling af alle ledende væsker,

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

herunder procesvand, drikkevand, spildevand og slam. MagFlux® er markedets mest fleksible flowmåler med en flad og logisk menustruktur. MagFlux® har danske menuer, som sikrer nem betjening.

MagFlux® leveres med eller uden displayenhed, da én displayenhed kan betjene op til 4 MagFlux® målere. MagFlux® konverteren kan monteres direkte på flowmåleren, på en væg eller i en tavlefront.

1


Virksomhedsportræt:

Bornholms Forsyning Udvikling og samarbejde Direktør Per Martlev Hansen og driftsleder Ole Dissing Bornholm Bornholm ligger naturskønt ude i Østersøen, ca. 35 km til nærmeste kyst i Sverige og ca. 85 km til Rügen i Tyskland. Bornholm blev som en horst hævet op fra undergrunden. Hvilket har givet øen dens karakteristiske form. Som det eneste sted i Danmark er undergrunden fast og består af grundfjeld (gnejs og granit). Klippen er dog på den sydlige del af øen dækket af porøse sandsten og skifer At solskinsøen Bornholm kendes som et turist mål er velkendt, men gennem årene har Bornholms Regions kommune også arbejdet på at skabe en bæredygtig grøn og innovativ Ø.

Virksomheden Bornholms Forsyning blev stiftet 1. januar 2008 som et kommunalt ejet aktieselskab. Bornholms Forsyning varetager via sine 4 datterselskaber, transport og rensning af spildevand, transport og distribuering af vand og varme samt administrative og økonomiske opgaver.

Bornholms Forsyning A/S er vært for årsmødet den 7.- 8. juni.

Hos Bornholms Forsyning ønsker vi at bidrage til ø éns udvikling ved i dagligdagen at tænke i helheder, f.eks. ved at varmen produceres ved anvendelse af Bornholms biomasse som halm og flis eller vedvarende energikilder.

Strategi Vores strategi er grundstenen i virksomhedens udvikling, hvor fokus er på fremtidige indsatsområder, udviklingstendenser, kundebehov og ressourcestyring. I virksomheden arbejdes der løbende på at finde forbedringsog effektiviserings potentialer på store dele af vores daglige arbejdsopgaver. Men hele tiden med vores kunder, kvalitet og sikkerhed i centrum.

2

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


NivuLog – online batteridrevet GPRS datalogger f.eks kombineret med NFP flowmåler 4 frit programmerbare indgange, både analog og digital, samt en digital udgang, gør det muligt at overvåge, regulere samt, at konfigurere online, selvom måleren er placeret et utilgængeligt sted. Nivulog kan også kombineres med bl.a korrelations flowmålerne, f.eks PCM4 eller NFP, fra Danova. Eksempler: • Detektering af uønsket vand • Niveaumåling og registrering • Flowmåling og registrering • Alamering ved åbning af dør/dæksel ... og mange andre opgaver

www.danova.dk - log ind og se en test.

SPECIALTILBUD – KORRELATIONSFLOWMÅLER :

Vi forlænger specialtilbudet til 31.05.2012. NFP stationær krydskorrelations flowmåler inkl. rørsensor (ekskl. datalogger) til fuldtløbende rør ø100-500mm. Kun DKK 21.965,-/stk (normalpris 29.995,-/stk) ekskl. moms og levering.

Ring 66 14 93 23 eller mail til info@danova.dk Få kvalitet og know how – det betaler sig

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

www.danova.dk

3


Langsigtede målsætninger Der er gennem de sidste år arbejdet på at omlægge vandværks- og renseanlægs- kapaciteten efter behovet jf. prisloftet. Gennem fokus på samarbejde og innovative løsninger kombineret med et helhedsperspektiv søger Bornholms Forsyning at udvikle sine kerneområder. Ved nedlæggelse af utidssvarende anlæg og effektiviseringer opnåede vi i 2010 en energibesparelse på ca.1 mil Kwh. Hvilket udgjorde ca. 20 % af virksomhedens samlede energi køb. I 2003 ved kommune sammenlægningen var der 13 renseanlæg i drift, som skulle vedligeholdes, i dag er vi nede på 9 anlæg og planlægger over de næste år at ende på 6 større anlæg, som alle renser Mekanisk Biologisk Kemisk (MBK). I 2003 var der 8 vandværker og gennem en systematisk indsats er det lykkes at reducere til 5 værker i drift. Udskiftning af ca. 11.000 måler.

Arkæologisk udgravning på Kommandanthøjen i Rønne, ved etablering af regnvandsbassinet blev der fundet en bronzeøkse og skelettet af en hest. Udstillet på Rønne Museum.

Baggrund

I 2009 havde vi ca. 500 fjernvarme kunder og i 2010 investerede vi 141 mil i Aakirkeby og 78 mil i 2011 blev investeret i Balka Snogebæk og Østerlars/Østermarie, hvorfor vi i dag har 3000 og gennem bl.a. opkøb og nye områder vil vi i 2015 have 5 – 6000 kunder. Klima udfordringer I de sidste år har klimatiske forhold ofte sat dagsorden for mange forsyninger og kommuners planlægning.

Spildevandet fra 17.000 ejendomme bortledes via 800 km ledninger og 190 pumpestationer for at blive renset på et af vores 9 renseanlæg, før det ledes tilbage til vandløb og havet. Den kommunale tømningsordning varetages også for 5.500 septiktanke på Bornholm.

På Bornholm har vi også oplevet flere voldsomme skybrud og når ca. 70 % af ledningsnettet er fælleskloakkeret, ledes overfladevand ofte til renseanlæggene.

Vand indvinder årligt 1.45 mil. m3 vand som leveres til over 10.800 ejendomme via 5 vandværker og 780 km ledninger.

Faskine til Vejafvanding

Fjernvarmen produceres på 2 halm varmeværker og 1 flisvarmeværk og leveres til ca. 3.000 ejendomme. Pillefyr, Solceller og el kedel indgår. Virksomheden har en årsomsætning på ca. 115 mio. kr.

Før indførelse af afgifterne var holdningen i kommunen, at overfladevand, vandløb, dræn og regnvand bare kunne komme i det samme rør, når kloakken nu lå der.

Renseanlægget i Tejn, er placeret på det højeste sted ovenfor byen for at undgå at skæmme kysten og genere turistområdet. Derfor er det en stor udfordring at fjerne uvedkommende vand. Der er etableret et forsøgsprojekt kaldet LAR.

Organisation

LAR (lokal afledning af regnvand)

Organisationen er justeret og slanket. vi er gået fra 42 til 31 medarbejder, hvilket reducerede lønudgiften med 5 mil kr. Disse midler er tilført anlægskontoen.

I Allinge på nord Bornholm har vi sammen med Vand i Byer etableret LAR løsninger ved Pilebro kvarteret. Generelt bruges der nedsivning og de naturlige vandføringsanlæg, men jorden i området er meget leret. Derfor kan nogle af skærvefaskinerne beliggende mellem mark og huse samt vejafvandingsfaskinerne også have overløb til regnvandsledningen.

Vores vagtordning dækker alle tre fag områder - et tlf.nr. sikrer en indgang for kunden, hvilket til tide kan være udfordrende for vagten. Et af de mere kontante tiltag, som der opereres med, er en for virksomhedens medarbejder fælles resultatlønsaftaler, som honorerer de gode dokumenterbare besparelser, som medarbejderne og virksomheden sammen kan realisere.

4

Det specielle i projektet var, at entreprenøren samtidigt med vores projekt udførte arbejde inden for skel, som er ejerens andel, hvor der er indgået frivillige aftaler. Overfladevand fra huse, marker og veje som belastede pumpestationerne og Tejn renseanlæg ledes nu bl.a. ud til gamle vandløb og søer. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


H2S Guard - effektiv bekæmpelse af lugtgener Kemira Water Danmark er vokset fra at være markeds-ledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør af kemikalier og rådgivning. Dårlig lugt fra kloakledninger og korrosion er blevet et stadig større problem i mange kommuner. Kemira er derfor gået effektivt ind i kampen for at bekæmpe svovlbrinte. Vi kan tilbyde den rette kemi leveret i et enkelt system, der inkluderer, overvågning, kontrol og styring af kemikaliedoseringen. Alt er bygget på en let tilgængelig måde, som styres via internettet. Få indblik i nye markedsområder, produkter og services på www.kemira.dk Møde os på Årsmødet på Bornholm.

Kemira Water Danmark A/S G-Vej 3 DK-2300 Copenhagen Denmark Tel. +45 33 13 67 11 www.kemira.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

5


Sø – tidligere lergrav

Når pladsen er trang og undergrunden fast! Der er en voksende forståelse for, at regnvand skal ud af kloakken. Under de sidste års regn hændelser har kommunens beredskab flere gange assisteret ved at iværksætte overpumpninger mm., men det er ikke en holdbar løsning. At forklare en forbruger at der burde gå mange 100 år, før den næste hændelse holder ikke, derfor er der indledt et samarbejde med flere forsikringsselskaber på øen, derigennem koordinerer deres oplysninger med Bornholms Forsynings anlægs og driftsplaner samt sikre, at de indgår i Kommunens nye klima og spildevandsplan, som kommer i 2012. Gennem mange år havde Kommunen i Rønne by påbegyndt en separering, hvorfor der flere steder ligger et to strengs system. Derfor påbegyndte vi i 2011 en renovering omkring Silkegade og op til byens torv for at samle rørene og lede regnvand direkte i havet. Med en klippefyldt undergrund og gamle huse omkring sig genanvender vi ofte de oprindelige ledningsgrave. Af foto (tv) fandt vi en muret brønd fra 1920´erne, som måtte fjernes for at bane vejen for to ny brønd. For at krydse kloakken måtte regnvandsbrønden have 4 x ø200 i bunden og 2 x 315 i toppen. Tænk lokalt Indsatsen over de næste år er at undgå eller fjerne uvedkom-

mende vand fra de yderste by områder og få mest muligt vand igennem ude ved kysten. Bornholms Forsyning har bl.a. udvalgt oplandet omkring Bodernes renseanlæg som indsatsområde, hvor vi vil analysere effekten af de forskellige tiltag gennem renseanlæggets flowmåler. Indsatsen er at nedbringe belastningen fra 1 mill. m3 til 0,2 mill. m3 ved at genanvende de naturlige vandveje og vådområder. Udover de indlysende fordele som sparet strøm, stats- og ”grønne” afgifter vil den enkelte husstand også få mere valuta for deres betaling. Det betyder, at vi gerne vil have den enkelte husstand til at tænke miljømæssigt lokalt / globalt. Det kan også være en udfordring, hvilket bedst kan illustreres ved, at miljøministeren under det politiske ”Folkemøde” sidste år fik fremvist Pilebroen i Allinge. At stå på en ny asfalteret vej med skitser og ”fremvise” anlægget er udfordrende, men med hjælp fra naboer lykkedes det. Bornholms Forsyning vil indgå et samarbejde med Elselskabet Østkraft om at benytte deres demonstrationshus til også at fremvise faskiner og andre regn muligheder i haven, da det kan være svært for den enkelte husejer at forholde sig til, hvad det egentlig betyder at tænke” lokalt”.

Silkegade:  Før under

6

efter Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Spild til SUNd FORNUFT Fra

Kommunekemi arbejder med en epokegørende løsning på miljøvenlig genanvendelse af spildevandsslam fra vandselskaberne. Vi håndterer hele processen, og resultaterne af vores bearbejdning kan anvendes bredt: Biobrændsel til energiproduktion. Fosfor med høj renhed udvindes, så det kan benyttes i landbrug og industri.

Spildevand

Spildevandsslam

Fosfor til landbrug og industri

Tørreproces hos Kommunekemi

Biomasse

Unikt fosforprodukt Aske oparbejdes hos Kommunekemi

Aske

Biobrændsel til energiudnyttelse

Kan du se fornuften? Slam tørres til biomasse Biomassen erstatter fossilt brændstof og fortrænger CO2 Markerne skånes for miljøfarlige stoffer fra slammet Værdifuld fosfor udvindes af asken til landbrug og industri Vi investerer i anlægget – vandselskaberne får leveringssikkerhed

Mere viden … Kontakt udviklingschef Ole Kristensen, tlf. 6331 7105, eller chef for forretningsudvikling Morten Kamuk Madsen, tlf. 6331 7104. Så får du hurtigt et indblik i perspektiverne – for jer og for miljøet.

Scan koden og se mere

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

6318_KK_Slamtørring_ann_184x270.indd 1

www.kommunekemi.dk

7

12/04/12 14.30


Rønne Renseanlæg Rønne renseanlæg er beliggende på Rønne havn. Anlægget er fra 1996 og spildevands rensningen er mekanisk, biologisk og kemisk, med nitrifikation og denitrifikation samt fosforfjernelse. ANLÆGSDATA Kapacitet: 70.000 PE – belastning 50-55.000 PE Procestankene er 5,7 m dybe samlet volumen 20.000m3. Efterklaringstankene er 4,25 m dybe samlet volumen 10.000 m3 Hydraulisk belastning: Max 33.000 m3/døgn – Max. i regn 2500 m3/h

Anlægget er fleksibelt opbygget, idet en enkelt tank kan tages ud af drift med fortsat rensning i de øvrige tanke. Med et elforbrug på 25 kWh/PE kan anlægget matche de bedste anlæg i Danmark Det skønnes, at husstande belaster anlægget med 20- 25.000 PE, medens den resterende belastning stammer fra industrien. På Bornholm er der ca. 800 km afløbsledninger og 190 spildevandspumpestationer, som leder spildevandet til de 9 renseanlæg. I 2011 behandledes 8.4 mil m3 – opkrævningsgrundlaget lå på 1.9 mil m3. Spildevandsslammet kalkes og tilkøres eksternt lager før landbrugsanvendelse.

8

10 engagerede driftsmedarbejder passer og vedligeholder udstyret. Alle vores spildevandsanalyser analyseres centralt på Rønne renseanlæg, hvor en analyse robot natten over analyserer prøverne, således at driften næste morgen kan bruge resultaterne. For at bekæmpe svovlbrinte i de lange trykledninger fra pumpestationerne er der etableret calciumnitrat dossering anlæg, der overvåges og styres via internettet. Der arbejdes på at få vedligeholdelsen af udstyr, logbøger samt analyser mm lagt ind i elektroniske databaser, således at alle i organisationen fremover kan trække på oplysningerne. Planlagte opgaver Kommunen overvejer at forskønne det nordlige havneområde i Rønne og samtidig overvejer Rønne havn at lede septisk spildevand fra krydstogtsskibe til renseanlægget, hvorfor det indgår i planerne at flytte indløbspumpestationen med tilhørende slammodtagerstationen hen på renseanlæggets grund. Sammen med DTU og elselskabet Østkraft deltager Bornholms Forsyning også i et Smart Grid forsøg. Det går ud på at styre belastningen/frekvensen på El-nettet. Samtidig er vi i gang med forsøgsprojekt, kaldet EcoGridEU, hvor strømmen købes, når den er billigst. Som I kan se, har vi meget at byde på, så vi glæder os til jeres besøg ved Årsmødet 2012

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Se

rv ice alu |V e|

s Re

po ns ibi lity

Løsninger for bedre økonomi og miljø Besøg vores telt på årsmødet til en faglig snak omkring • avanceret online styring • optimering af beluftning • øget biogasproduktion • rejektvandsbehandling Teknologier til det energiproducerende renseanlæg • Styringssystemet STAR reducerer energiforbruget i procestankene med op til 30%

• innovationsprojekter På gensyn! www.kruger.dk Tlf: 39 69 02 22

• Exelys™ producerer op til 50% mere biogas og reducerer slammængden med 30% • Forfiltrering mindsker energiforbruget med 30% og øger gasproduktionen med op til 60% • ANITA™ Mox reducerer kvælstofelastningen med op til 15%

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

9


Industridag 14. marts 2012 i Odense Red. J.H. Med nedenstående program afholdt Industrigruppen den 14. marts sin årlige Temadag på ”Ledernes Konfe­ rencecenter” i Odense.

laboratorie forsøg med en 4 liter opstilling til den største på 8.000m3 på et renseanlæg i Rusland. Det var en fantastisk oplevelse at stå i en tank af denne størrelse, hvor selv ”Peters Kirken” vil synes lille.

Programmet var: • Rådnetanke - hvordan og hvorfor, John Sørensen, Cowi • Mikrobiologisk database for rådnetanke, Poul Larsen, Aalborg Universitet • Trådformede bakterier i industrirenseanlæg, Jeanette Agertved Madsen, EnviDan • Case om trådformede bakterier på Dalum Papirfabrik, Ole Knudsen, Dalum Papirfabrik • Case om trådformede bakterier på Stigsnæs Vandrens, Esper Balling, Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S • Moderne renseteknologier muliggør genbrug af vand i industrien, Christina Sund, Krüger A/S • Korrosion i betonkonstruktioner udsat for industrispildevand, Jens H. H. Henriksen, Force teknology

Rådnetanke - hvordan og hvorfor

Indlægget fortsatte med en opfriskning af procesforløbet i en rådnetank, hvor betingelsen er, at samtlige trin i processen skal foregå optimalt for at opnå målet. Mest mulig gas med et højt Methan indhold. Den energi, som findes i slammet, er bestemt af slammets sammensætning, hvor COD/TS forholdet viser noget om slammets energi potentiale. 1 kg tørstof giver forskelligt gas udbytte, afhængig af COD indholdet. En vigtig nøgleparameter er slammets COD indhold. 1 kg. COD giver altid 0,325 m3 gas Forbrug af COD i renseanlæg fordeler sig som vist med nedenstående ca. værdier: Biologiske processer: 50 – 60% COD, Slam: 35 – 40% COD, der fordeler sig ved udrådning til 15% til gasproduktion og COD i restslam 20%, Rest ikke omsættelig COD 5%.

John Sørensen, Cowi John Sørensen indledte med at præsentere sig og nævnte sin mangeårige erfaring inden for rådnetanke, spændende fra

Procestrin i  en  anaerob  udrådnings  proces   Kulhydrat, protein, fedt mv. Hydrolyse Aminosyre, fedt syrer, mv Syretrin Eddikesyre, propionsyre, smørsyre mv. Gas trin Methan

10

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


BlomI nfo

Kontakt Thomas E. Dueholm Blicher Projektchef, Anlæg og Forsyning T: 9630 6558 E: tdb@niras.dk Jørn Rasmussen Projekt- og Teamchef, SRO og Automation T: 4810 4234 E: jrn@niras.dk

NÅR VANDET KOMMER…

Klimatilpasning af vores byer, kloakrenovering, optimering af renseanlæg og opfyldelse af vand- og naturplaner byder på store udfordringer. NIRAS lytter. lærer og leverer helhedsorienteret planlægning, hvor indsatser omkring håndtering af vand, miljøforbedring, natur, rekreative værdier, byudvikling og kulturhistorie integreres i fælles løsninger. Vi deltager i Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde 2012 på Bornholm. Besøg os på vores stand og få en snak om de udfordringer, du står overfor.

NIRAS A/S

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

SPV_184x270_02_2012_AFVE_MET_VIG.indd 1

www.niras.dk

11

12-04-2012 12:59:45


Der skelnes mellem to driftsformer Mesofil/termofil udrådning af slam. Begge processer har sine fordele og ulemper:

Mikrobiologisk database for rådnetanke

Mesofil udrådning 28 -37°C: N i rejekt ca. 400 mg/l, Opløst COD 600 -800 mg/l, Udrådningstid 20 – 25 døgn, Samafvanding uproblematisk.

Poul Larsen indledte med en præsentation af ”Environ­men­ tal Biotechnology” En forsker gruppe, der med professor Per Halkjær Nielsen som leder, arbejder med undersøgelse af identitet og funktion af bakterier i komplekse miljøer, som spænder fra medicinske biofilm til spildevandsslam ved udvikling og anvendelse af molekylære – biologiske metoder.

Termofil udrådning 48 – 58°C: N i rejekt ca. 800 mg/l, Opløst COD 2.000 – 3.000 mg/l, Udrådningstid 10 – 12 døgn, Slamafvanding besværlig. Det overordnede mål er at opnå størst muligt gasudbytte/ energindhold. For at opnå dette er der indført en del processer, hvis formål er at sønderbryde slampartiklerne og dermed opnå en effektivisering af rådneprocessen ved anvendelse af: Ultralyd, Tryk/varme, Kemikalier, Hydrolyse. Dog ikke alle processer med lige stort held. Vi er vant til at tænke renseanlæg og slam, når der tales om rådnetanke. Men de senere års krav om energieffektivitet har gjort, at også andre produkter kan være interessante som råvarer som producent af biogas f.eks. ”Mask” et restprodukt fra bryggerierne anvendes i dag hovedsageligt som dyrefoder. 20 kg. mask/hl øl (1 hl = 100 l.) kan ved udrådning forventes at udvikle 100Nm3 gas/ton mask.

Poul Larsen, Aalborg Universitet

Når vi ønsker at kende navne og levevis for bakterier, er årsagen, at man med disse oplysninger kan danne sig et billede af driftsforhold i renseanlæg. En erfaring som ”Den mikrobiologiske database for danske renseanlæg”, der bygger på undersøgelser af 50 danske renseanlæg i perioden 2006 – 2012, er et glimrende bevis. Denne viden sætter os i stand til, ved ændring af driftsforhold og procesforløb, at styre anlægget på den mest hensigtsmæssige måde. Udfra de erfaringer der er gjort med databasen for renseanlæg, hvor man i stor udstrækning ved kendskab til bakteriers arter og antal har været i stand til at opnå rigtig gode resultater. Med baggrund i disse erfaringer er der startet et tilsvarende projekt rettet mod drift af rådnetanke.

Op=mal udnyDelse  af  malt   Opløst sukker Maltet Byg

Den mikrobiologiske  database  for   danske  rådnetanke       Undersøgelse  af  17  danske  og     en  svensk  rådnetank  -­‐  2011-­‐2012  

Øl

Enzymer

Mæskning Left overs

10 % -15 % lignin 4-5 % Aske

Mask

25 % Cellulose 25 % Hemi cellulose

Biogas reaktor

100 Nm3 GAS /Ton

20-25 % protein 10 % lipid

Besøg:  www.microbialdatabase.dk  

COD: 60-80.000 mg/kg

13

Der blev videre i foredraget givet eksempler på andre produkter, der har potentiale til at være interessante som råvarer til energiproduktion Konklusion: Biomasse fra fødevareindustri indeholder meget energi, der kan omdannes til biogas Biogas kan substituere fossilt brændsel og reducere CO2 belastningen Nye afregningsregler gør det mere attraktivt at producere el fra biogas Næringsværdien bevares og afgasset biomasse kan fortsat genbruges Emnet er så stort og interessant, at John Sørensen har givet tilsagn om at skrive et uddybende indlæg om emnet her i bladet. John Sørensen, Cowi, mail: jws@cowi.dk

12

Samarbejde:   Dansk  Spildevandsteknisk  Forening     18  renseanlæg   Krüger  A/S     Kemira  A/S     Aalborg  Universitet  

Basis for projektet er en indsamling af slamprøver og anlægsdata fra alle rådnetanke for ved en screening at få et billede af, hvilke bakterier der er tilstede i rådnetanken. Efter den indledende screening fortsættes med en kort Iden7fika7on   af  de  relevante   bakterier   lægning af artssammensætningen med en opdateret ”Probedatabase” og identifikation og funktion af ofte fore1  ml  “ak7vt   slam”   renseanlæg  indeholder:   kommende arter. Undersøgelsens mål erfra   atet  undersøge, om   der er et ”Afhængighedsforhold” mellem de oftest forekom1-­‐5  milliarder  bakterier  (109)   mende bakteriearter, efterfulgt af en kortlægning af substrater  ca.  1012  bakterier  i  1  liter  “ak7vt  slam”   netværket fra rådneslam til Der   methanproduktion.   Der  er  ca.  1011  stjerner  i  mælkevejen    

Hvor mange  forskellige  arter   er  der?  

Standard dyrkning  på  vækstmedier:     Max.  1%  af  bakteriearterne  kan  dyrkes!  

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Planforsænkede dæksler

dæksler til alle formål

DK-6650 Brørup • Telefon 75 38 13 30 • www.aquagain.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

13


Hvordan identificerer man de relevante bakterier? når: • 1 ml. ”aktiv slam” fra et renseanlæg indeholder 1-5 milliarder bakterier (109) • Der er ca. 1012 bakterier i 1 liter ”aktiv slam” • Der er ca. 1011 stjerner i mælkevejen

En bakteries  bestanddele   DNA   streng  

DNA

• Belastningen SSV er en afgørende faktor for skumdannelsen og fremmer væksten af visse arter • Laboratoriearbejdet er i gang pt. Indlægget stiller store krav til indsigt i de biologiske processer. Derfor vil der her i bladet komme et uddybende indlæg om dagens emne. Mikrobiologisk Database har tidligere været omtalt i Spildevandsteknisk Tidsskrift med spændende indlæg f.eks. i: Blad nr. 5 2007 side 46 – 47, Blad nr. 4 2008 side 48 – 51 og i blad nr. Blad nr. 4 2010 side 20 – 22.

Poul Larsen, Aalborg Universitet, pl@bio.aau.dk

Trådformede bakterier i industrirenseanlæg Koder for  særlig   membrankomponent  

DNA

DNA fra    1  bakterie  har  typisk  4-­‐5000  gener  

Koder for  ribosomer  (16S  rRNA  gen)  

Koder for  særligt  enzym  

Poul Larsen fortalte videre om det komplicerede arbejde, det er at identificere bakterier i komplekse miljøer. For de fleste tilhørere var ordet ”DNA” og visning af bakterier ved brug af forskellige probere, der ved farveskift kunne vise tilstedeværelsen af specifikke bakterier, nok det mest genkendelige. Undersøgelserne viser at: • Temperaturen er en afgørende faktor for artssammensætningen • Højere temperatur lavere artsrigdom • Mange døde celler (>60% døde celler, hvor der i slam er 10-15% døde celler) • Stor indflydelse fra arterne i slammet – Flere arter end forventet overlever • Forbehandlingen har stor indflydelse på artssammensætningen Potentialet i de opnåede resultater er: Styring af hydrolyse og methandannelse, Kontrol af skumning i rådnetanke, Stabil drift, Bedre mikrobiologisk forståelse af renseanlæg med rådnetanke, Identifikation af nye interessante arter med nye funktioner, Mikrobiologiske forskningsresultater, som kan anvendes til andre systemer end biogasanlæg.

Jeanette Agertved Madsen, EnviDan Under hvilke betingelser opstår generende vækst af trådformede bakterier. Hvad kan man gøre for at bekæmpe hhv. reducere deres antal, var temaet i Jeanette Agertveds indlæg. Trådformede bakterier kan være skyld i ”Letslam/Skum” problemer. Resultatet kan være: Forringet afløbskvaltet, Reduceret kapacitet, Overskridelse af vilkår, Forhøjet Afløbsafgift – Særbidrag. For at fastslå om Letslam er årsag til opståede driftsproblemer i renseanlæg, kræves en identifikation af slammets karakteristika ved forskellige prøver. Prøver på eget laboratorie På eget laboratorie udføres, som en del af den daglige rutine, bestemmelse af slamvolumen og slamvolumenindeks. Resultaterne er et udtryk for slammets evne til at bundfælde. Slamvolumen30 (SV30) viser slammets bundfældningsevne indenfor 30 min. Slamvolumenindeks (SVI) udtrykker, hvor meget 1 g SS fylder. Bundfældningsegenskaber: Gode SVI < 100. Tilfredsstillende: 100 <SVI < 150. Forringede: 150 < SVI <200, Dårlige 200>SVI. Et andet vigtigt redskab til karakterisering af slam er Mikro­ skopie­ring, hvor man med nogen øvelse er i stand til at få et billede af:

Skumdannelse Indlægget afsluttedes med en omtale og undersøgelse af, ”Delprojekt om skumdannelse” Screening af skum- og slamfase med genprober, Kontrol af eventuelle filamenter er aktive, Reaktorforsøg hvor belastningen varieres og skum analyseres, Reaktorforsøg med potentielle inhibitorer. Resultater indtil nu • Tre sandsynlige skumfænomener 1. Trådformede bakterier fra renseanlæg giver problemer i rådnetanken 2. Filamenter som ikke hidtil har været kendt for at danne skumstiger 3. Overproduktion

14

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


TenCate Geotube

®

Revolutionerende slamafvandingsteknologi Brug TenCate GeoTube® til: Oprensning af regnvandsbassiner Slamafvanding på renseanlæg Fjernelse af søsediment Havneoprensning

TenCate GeoTube® er det rigtige valg fordi: Den virker på alle typer slam og kræver ingen permanente anlæg eller faste installationer. Geotube® kan anvendes i det omgang, det er nødvendigt, og afvanding og opbevaring sker i én og samme proces. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: 86 80 63 44

Kongsvang Allé 37 Bygning 16 DK-8000 Aarhus C Tlf.: 86 80 63 44

John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal DK-9000 Aalborg Tlf.: 98 11 63 44

Fuglebækvej 1A DK-2770 Kastrup Tlf.: 32 50 79 44

Bæredygtige helhedsløsninger for et godt miljø www.envidan.dk

+45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

15


Trådformede bakterier - trådindeks og trådtal, Slamflokken størrelse, form, styrke, struktur og trådenes påvirkning, Andre forhold – større organismer, partikler, Zoogloea, frie celler osv. Herefter blev, ved et antal billeder, givet eksempler på, hvordan man med en simpel metode foretager optælling af trådformede bakterier. Hvis optællingen foregår med jævne mellemrum, giver optællingen et godt billede af udviklingen i anlægget, ændring af trådes antal, udbredelse mm. Prøver taget på andet laboratorie Sektion for Bioteknologi ved Aalborg Universitet udfører de undersøgelser, der kræver særlig ekspertise ved benyttelse af: Genprober, Fluorecent in situ Hybridisering (Fish), MikroAudioRadiografi (MAR) mm. Disse special undersøgelser søger at identificere de mange forskellige bakterier, der kan forårsage problemer med letslam og skum. Forekomsten af trådformede bakterier afhænger af:

CASE: Maglemølle Afsværtningsfabrik (Fjernelse af farver, tryksværte mm. fra genbrugspapir) Eksempel på afhjælpning af letslam: • SVI > 500 ml/g • MLSS – 1,5 g/l • 30 - 35 % af spildevandet renses • Afløb: 1815 kg BOD/d • Krav: 170 kg BOD/d Bakterien Type O21N anses for at være årsagen til letslamsproblemerne, skabt af: • Lav belastning • Opløst letomsætteligt COD • Mangel på kvælstof • Sulfidholdigt spildevand For at bedre forholdene valgte man at ændre driftsstrategien ved at anvende en eksisterende udligningstank til selektortank.

• Spildevandets sammensætning • Renseanlæggets konfiguration (plug flow eller total opblandede reaktorer med eller uden selektor) • Procesforhold, Slamalder, Slambelastning, O2 N P etc.

At ændringen blev en succes, fremgår af nedenstående figur.

Kontrolmetoder Specifikke • Høj substrat konc. • Ændring af procesforhold (aerob, anoxic, anaerob) – Ilt: jo højere belastning, jo højere iltindhold 2 til 3 mg O2/l – Næringssalte: N = 4-5 mg/l & P = 0,5 – 1 mg/l – Mikronæringsstoffer: støtte dosering af jernsalt – Fjernelse af bestemte stoffer (sulfid, fedt) – Kemikalier: PAX-15 mod Microthrix, Type 021N FEX-120 Skeminia, Gordonia Kontrolmetode – ikke specifikke • Tilsætning af kemikalier for at gøre slammet tungere (f.eks. Jernsalte, aluminiums salte, kalk) • Tilsætning af kemikalier for at binde slammet sammen (f.eks. polymere) • Tilsætning af kemikalier for at dræbe trådene (f.eks. Klor, Ozon, Hydrogenperioxid)

16

Figuren viser det smukke resultat.

Jeanette Agertved afsluttede sit foredrag med. Konklusion på installering af selektor blev: Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


• Driftsoptimering – Tredoblet rensekapacitet – Signifikant forbedret afløbskvalitet • COD - fjernelse forøget med 80% • BOD - fjernelse forøget med mere end 98% – Afløbskrav overholdt – Stabiliseret driftsforhold – Øget driftsomkostninger til NaNO3 dosering Jeanette Agertved Madsen, EnviDan JAM@envidan.dk

Identifikationen af tråde, der udføres af AUC, viser ved: Metaboelisk Selektion Morfologi: (udseende/farvning) at bakterien er type O21N, der kan udnytte sulfid. Genprober: gruppe Alfaproteo-bakterier

Ole Knudsen, Dalum Papirfabrik

• Alfaproteo-bakterier : – Findes mest i industrianlæg med letomsættelig COD – Kan oplagre store mængder COD i PHB-granuler – Kræver normalt ilt Første procestrin: Selektor med alternativ iltkilde = nitrat Fjerne størstedelen af letomsættelig COD Undgå tilførsel af sulfid

Ole Knudsen indledte sit foredrag med en præsentation af Dalum Papirfabrik med hovedvægten på ad. Maglemølle.

Desværre er medaljens bagside, at fjernelsen af COD kræver tilsætning af nitrat og jernklorid, som belaster økonomien.

Maglemølle er en virksomhed, hvis opgave er at fjerne tryksværte og farver mm. fra brugt papir (Aviser, blade, tryksager mm.) Efter endt rensning sendes papirmassen til Dalum Papirfabrik til videre forarbejdning til ”Finpapir”, der anvendes til f.eks. tryksager.

Kinetisk selektion: Princip: At danne bedre vækstbetingelser for flokdannere end for tråde ved at sikre tilstrækkelig føde ved:

Case om trådformede bakterier på Dalum Papirfabrik

Produktionsprocesser Papir og masseproduktion foregår ved anvendelse af: Vand­ baserede processer primært mekaniske, Brug af miljømærkede kemikalier (ikke klorblegning) Procesvandet recirkuleres mest muligt (Miljø og Økonomi), Vandforbrug 9 – 12 m3/ton prod. (masse eller papir). Spildevandet renses i eget renseanlæg!

Renseanlægs opbygning

Overskud af N/P/O via regulering af dosering. Hvad er den rette mængde. Kun erfaring kan anvise den korrekte mængde.

STYRING

?

BIOLOGISKE FAKTORER

dårligere bundfældning (flere tråde) dårligere bundfældning Temperatur (C) (lange tråde) dårligere bundfældning Oversk. uorg. kvælstof (mg N/l) (flere tråde) dårligere bundfældning Oversk. uorg. fosfor (mg P/l) (flere tråde)

Ilt (mg O/l)

Letoms. COD ind beluftn. (mg HAc/l)

2-4 41 - 43 3-8 0-1

dårligere bundfældning (gasbobler i flokke) risiko ammonium overskridelse (nitrifikation dør) ammonium overskr. / dårligere bundfældning (denitrifikation) overskridelse miljømærke

0 - 200

Sulfid (mg S/l)

0-1

dårligere bundfældning (flere tråde) dårligere bundfældning (flere tråde)

FYSISKE FAKTORER Mineralsk fraktion (% af SS)

dårligere bundfældning (lettere slam)

Dosering aflufter (liter/dag)

20 - 30

slammængde øges

0 - 50

opløselighed ilt falder

14

CONTRACT WITH NATURE

STF Industri Temadag 2012

Så lang så godt, men der er et problem!

Konklusioner Maglemølle renseanlæg: Introduktion af mikrobiologisk selektion gav en radikal forbedring. Enkel mikroskopering er et værdifulgt værktøj ved overvågning/troubleshoting. Fysiske faktorer (gasbobler, flovforhold mm.) bør ikke undervurderes. Ole Knudsen, Dalum Papirfabrik, ok@dalmpapir.dk

Anlægget kan ikke overholde udledningskravene, antagelig forårsaget af trådformede bakterier, der danner let slam, som forringer slamegenskaberne.

Case om trådformede bakterier på Stigsnæs Vandrens

Materialer og energi genbruges mest muligt

CONTRACT WITH NATURE

12

STF Industri Temadag 2012

Esper Balling Opgaven er at finde hvilke bakterier, der forårsager problemet, og udfra dette kendskab at ændre procesbetingelserne, så trådenes udvikling hæmmes. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Esper Balling gav en kort historisk beskrivelse af virksomhedens omtumlede tilværelse, som nu fra 2007 er kendt som ”Stigsnæs Vandrens”.

17


Stigsnæs Vandrens har modtaget spildevand og affald fra danske og udenlandske industrier i de seneste 15 år. Selskabet er certificeret efter ISO 9001:2008 og ISO 14.001, og EMAS certificering.

Kapacitet og  udnymelsesgrad  af  biologisk  anlæg              Vandmængde  

Enhed    m3/år

Kapacitet        600  -­‐  800.000

Tilløb  2011    477.000  

 

Organisk  stof  (BI5)  tons/år

ca.3.000

1.046  

Organisk  stof  (COD)  tons/år

ca.  6.000

2.371  

Spildevand  og  perkolat  fra  danske  kunder  

100.000  m3  

Spildevand  fra  udenlandske  kunder

110.000  m3  

Overfladevand  +  grundvand

267.000  m3        

 

Alt spildevand er forhåndsgodkendt af Slagelse Kommune på baggrund af test på eget- og eksternt laboratorium.

     

Spildevandsbehandlingsanlægget Formål: Håndtere spildevand fra virksomheder i Stigsnæs Industripark samt fra eksterne industrikunder fra ind- og udland. Biologisk – kemisk rensningsanlæg til behandling af bionedbrydeligt koncentreret industrispildevand, hvor bakteriekulturer i aktivt slam nedbryder: • Organisk stof • Kvælstof • Fosfor Tungmetaller fjernes i et tungmetalfældningsanlæg, og /eller adsorberer det aktive slam i anlægget. Til nyttiggørelse modtages letnedbrydeligt kulstofholdigt spildevand, brugt lud til pH regulering, samt ikke saltholdigt spildevand. Der modtages biologisk slam til afvanding og nyttiggørelse ved videredisponering. Der produceres: • Renset spildevand, som udledes til Agersø Sund. • Slam, som leveres til forbrænding, til produktion af el eller varme.

Fordeling  af  &lløbsmængder  

       

           Vandrens  er  driSsoperatør  for  S&gsnæs  vandindvinding  I/S  med  en  vandindvindings&lladelse  på  1,9  mio.   m3  

Udlederkrav for spildevandsudledningen til Agersø Sund Normale kemiske samleparametre, kontinuert 12/år 18 enkeltstoffer, metaller 6/år, miljøfremmede stoffer, kontinuert 12/år Økotoksikologiske krav, kontinuert 12/år Bakterietest Microtox, akut (15 min.) Krebsdyr Acartia Tonsa, akut 48 timer Mikroalger Skeletonema Costatum, kronisk 72 timers væksttest Også på Stigsnæs Rens var der massive problemer med ”Letslam”, hvilket blev vist på flere billeder, der tydeligt viste filamenter af trådformede bakterier. Poul Larsen AalborgUnivesitet foretog derfor en undersøgelse af problemet, hvilket fremgår af figuren.

Karakterisering af  trådformede  bakterier    

Procesflowdiagram      

v. Poul  Larsen  AALBORG  UNIVERSITET    

Fasekontrast mikroskopering   Filament  indeks=4  på  en  skala  på  1-­‐5     Artsbestemmelse  ved  FISH   Genprobe  viste  at  >80%  af  de  trådformede  bakterier  rammer  Thiothrix  og  type  021N   (lange  tynde  tråde  uden  forgreninger)     Typiske  årsager:   • Forhøjet  sulfid  koncentra&on   • Ubalance  i  C:N:P  forholdet   Kontrolstrategi:   • Ændre  ovennævnte  forhold   • Evt.  Tilsætning  af  polyaluminiumklorid  (PAC)                

Efter en gennemgang af anlæggets specifikationer, som bestemt ikke er i størrelse small, blev der gjort rede for anlæggets.

18

Med baggrund i de opnåede oplysninger blev iværksat følgende tiltag: Slam til centrifugen fordobles. SS i anlægget skal reduceres Returslammængden reduceres fra 25 -12 m3/h Dosering af polymer (jern-) før efterklaring Målsætning. NH4N+NO3-N >3 mg/l Resultat: Slamspejlet faldt fra 30 cm. til 90 cm. – ingen slamflugt Altså grund til tilfredshed Esper Balling, esb@dsvm.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Mød Fagerberg på Bornholm Kom forbi på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Rønne. I år præsenterer vi flere spændende nyheder lige hjembragt fra IFAT-messen i München. MAXX lancerer en ny prøveudtagerserie: Den nye “generation 5” dækker over både stationære og transportable prøveudtagere med nye muligheder.

NYHED!! Fra WTW introducerer vi en helt ny unik slamspejlssensor til IQ Sensor Net-systemet. IQ-systemet udvides også med nyt TCP/IP Ethernetmodul som supplerer Profibus og MODBUS.

Som totalleverandør af instrumentering på renseanlæg, medbringer vi selvfølgelig også nyheder og gode tilbud på flow, niveau, ventiler og laboratorieudstyr.

Vi har til lejligheden selv brygget en Fagerberg øl som vi glæder os til at servere for jer. I kan samtidig deltage i konkurrencen om en spændende ølbrygning med os. Vi glæder os til at se jer. Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby - Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

19


Moderne renseteknologier muliggør genbrug af vand i industrien

Anaerobe teknologier  for  industrispildevand    

Christina Sund, Krüger A/S Hvorfor genbruge vand? Der er to gode svar: Økonomi og Ressourcespild. Disse punkter var pointen i Christina Sunds indlæg Genbrug af vand kan betyde: Sparet vandafgift, Sparet spildevandsafgift og eventuelt Sparet særbidrag. Sparet vand (vand fra vandværk) kan have en værdi på 20 – 50 kr/m3 en ikke uvæsentlig udgift, hvis man ser på, hvad nye avancerede metoder koster. Det betyder, at videregående rensning muliggør genbrug, der kan være en både økonomisk og en meget attraktiv løsning.

!

Industri • UASB   • EGSB   • CSTR   • AnMBR  

30/04/12

Granuler

Flokkuleret kultur  

Nom de  la  Direc4on  ou  du  Département  

34

Fordelene med granulære systemer er: Højere belastning (kompakt anlæg), Flexible (belastningsændringer), Enkel opbygning, ingen bevægelige dele inde i reaktoren, Hurtig opstart med import af granuler.

Der blev vist eksempel fra en kommune, hvor taksterne for vand og spildevand for 2012 er: Vandafgift 22,02 kr./m3 incl. moms og Spildevandsafgiften 25,91 kr/m3 incl. moms.

Granulær slam • Kræver ikke bæremateriale • Agglomerat af bakterier (0,2 – 5 mm.)

Fra en anden kommune vistes priserne for særlig forurenet spildevand, gældende for 2011. Særbidrag: COD 1,56 kr./m3, N 17,50 Kr/m3, P 28,75 kr/m3, alle prisen incl. moms Allerede disse priser, som ikke er unormale, giver alvorlig grund til en vurdering. Hvad gør vi?

Hvor er  det  mulig  at  genbruge  vand?  

• Høj sedimenteringshastighed (op til 100mm/h) • Høj slamkoncentration i reaktoren (typisk 80 kg. SS/m3, 30% askeindhold) • Høj aktivitet (typisk 1 kg COD/kg VSS. dag) • Kan lagres uden at få tilført kulstof • Kan bruges til opstart af andre anlæg • Slamlager bruges som sikkerhed

Vand kan  stort  set  uanset  forureningsgrad  renses  4l   drikkevandskvalitet  eller  bedre.    Estæ4ske  /  hygiejniske   hensyn  kan  dog  begrænse  hvor  man  ønsker  at  genbruge   renset  “spildevand”    

Anaerob rensning kan være problematisk ved: Højt indhold af svovl og sulfat i spildevandet, Højt calcium indhold, Højt indhold af kvælstof (f. eks. proteiner), Indhold af nitrat, Indhold af baktericider.

”Sikre anvendelsesområder”   ! Kølevand   ! Kedelvand     ! Rengøring  

Afsnittet efterfulgtes af en del henvisninger til udnyttelse af anaerob teknologi, hovedsagelig på udenlandske renseanlæg. MBBR teknologi - fleksibelt koncept baseret på fixed film teknologi

Noter: Krav  4l  kvalitet  for  genbrugsvand  variere  fra  applika4on  4l  applika4on  

Ved at  indføre  rensning  nærmere  produk4onsstedet  (før  blanding  med   andet  spild)  udvides  mulighederne  for  genbrug  og  ikke  kun  vand  kan   spares  men   også  energi   30/04/12   Nom  de  la  Direc4on  ou  du  Département  

MBBR teknologi   28  

Af eksempler på teknologier, der er til rådighed, kan nævnes: Anaerob teknologi for COD fjernelse, MBBR, Ny teknologi for N fjernelse, MBR teknologi kombineret med inddampning.

Teknologien baseres på biofilm princippet. Nøgle komponent er bærere af polyethylene som har en densitet tæt på vand. Bærermaterialet holdes i suspension og konstant bevægelse ved luft indblæsning eller mekanisk omrøring. Bærermaterialet har en stor overflade hvor mikroorganismerne kan vokse. Reaktoren kan fyldes op til 67% med bærermateriale. Galler i udløbet holder bærermaterialet tilbage i reaktoren Flere reaktorer i serie kan benyttes for at danne særlige bakteriekulturer

30/04/12

20

Nom de  la  Direc4on  ou  du  Département  

Aerob reaktor

Anox reaktor

48

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


CHOPPER-

PUMPER OMRØRERE BELUFTERE PROCESANLÆG

www.landia.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

21


Kvælstoffjernelse foretages normalt ved processen nitrifikation/denitrifikation. I indlægget blev bl. andet nævnt ANITA™ Mox processen, som udmærker sig ved:

af snavs), Byggefejl/produktfejl (støbeskel, hærderelaterede skader/defekter, forkert placering af armeringer, membraner mm.)

Mindre O2 forbrug (omkring 60 %), Intet kulstofbehov, Mindre CO2 produktion, Mindre slamproduktion, Kompakt proces, Robust proces, Meget energi effektiv. MBR teknologi Membran bio teknologi.

Sekundære afledte skader, Skadesmekanismer: Fugt, Salte (CL, sulfater, nitrater), Korrosison af armering, Nedbrydning af in-situ dannede syrer (H2SO4), Frost, Udludning. Med disse mange forhold der spiller ind i vore bygværkers nedbrydning, kan det undre, at der er bygværker tilbage. Fra praksis ved vi, at der foregår en løbende nedbrydning.

Fordele MBR  

Nedbrydning kan hindres ved omtanke ved anlæggenes konstruktion og senere en hensigtsmæssig anvendelse i den daglige drift.

Meget høj  kvalitet  på  renset  spildevand   Bakterie  |ernelse   Kompakt   Muligører  genbrug  som  

! ! ! !

Typiske skadesbilleder: • Syreangreb (eksternt): Ætsegruber under væskespejl • Nedbrydning af salte: Omdannelse og svækkelse af pasta • Saltkrystallisationsskader: Udfældninger/sprængning af overflade • Frostskader: Afsprængning, dellaminering • Korrosion: Afsprængning af dæklag, tværsnitsreduktion, revner

• Proces vand   • Køletårn  make-­‐up  vand  

Forbehandlet for  

!

• RO (SDI  <  3)   • NF   • Akriv  kul  

30/04/12

Nom de  la  Direc4on  ou  du  Département  

61

Hvordan ser det ud

MBR er en fleksibel proces, der afhængig af den ønskede rensegrad kan kombineres med: MBBR processen, Kan ved ”Ultrafiltration” fjerne bakterier og til dels virus, kan, hvis intet vand må gå tabt, kombineres med inddampning. Som det fremgår af indlægget er: Teknologien ikke en begrænsning for genbrug af vand! En begrænsning kan være økonomi og strategi. Christina Sund, Krüger A/S christina.sund@veoliawater.com Se Indlæg om ANITA™Mox processen m.fl. i Blad nr. 5 2010 side 28 – 29, Blad nr. 2 2011 side 70 – 73, Blad nr. 3 2011 side 18 - 22.

Nedbrydning af beton i spildevandssystemer Jens Henriksen, FORCE TECHNOLOGY Afd. for beton. Dagens sidste og absolut ikke uinteressante indlæg var et indlæg om de nedbrydningsmekanismer, der i det daglige arbejde ses som nedbrydning af spildevandssystemernes beton installationer.

Første tegn på nedbrydning: •  Betonoverfladen får hvidlige eller gullige udfældninger og overfladen bliver blød/svag Tydelige tegn på nedbrydning: •  Hvidlige udfældninger •  Frilægning af tilslag i varierende grad •  Tilslag falder ud af betonen.

Beton og spildevand

Jens Henriksen Afdelingen for beton

8

Udsatte bygningsdele: • Konstruktionsdele der ligger i den fri zone over slam/spildevands niveau • Betonkloakrør, Kloakpumpestationer, Rørtanke bygværker og andre lukkede bygværker med lavt flow • Rådnetanke og lignende med lavt flow og en gaszone • Overgangszoner mellem enten tør/våd eller kold/varm

Som de primære nedbrydningsmekanismer nævntes: Syrepåvirkning, (HCL, kulsyre, svovlsyre, etc.), Slitage og Mekaniske skader. Skaderne opdeles i to hoved grupper: Primære interne: Alkalikisel reaktioner (ASR), Uhensigtsmæssig sammensætning (vand/cement blanding, cement type, tilslag), Uhensigtsmæssig design til formålet (mulighed for samlinger

22

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Zoneopdeling Gaszonen

Kloakrør

Overgang mellem væske og gaszone

Væskezone

Efter denne række af forudsætninger for nedbrud af bygværkerne kommer det spændende, kan vi genkende svarene fra vort daglige virke, svaret er et klart Ja! Men hvad er årsagerne til de viste eksempler? Som det ses af nedenstående, er der mange årsager f.eks. : • Dannelse af svovlsyre. • H2S +2O2→H2SO4 • Reaktion mellem svovlsyre og Calcium hydroxyd • H2SO4+Ca(OH)2 →CaSO4+ H2O • Volumenforøgelse på 1,2-2,2 • Reaktion mellem C3A (cement mineral) og gips og dannelse af Ettringit • (CaO)3:Al2O3.12H2O+3(CaSO4.2H2O) +14H2O → • (CaO)3:Al2O3.(CaSO4)3.32H2O (ettringit) • Ettringit er stabil ved pH 11,5-12. Falder pH omdannes Ettringit til Gips. • Reaktion mellem CSH og svovlsyre: • 3CaO.2SiO2.nH2O +3 H2SO4 → 3CaSO4+ H2O + 2SiO2.nH2O Efter denne grundige gennemgang af årsag og virkning vistes et antal billeder, fotograferet gennem mikroskop, disse optagelser viste tydelige detaljerne i nedbrydningsprocessen. Jens Henriksen afsluttede det interessant indlæg med at vise hvilke praktiske tiltag, der kunne iagttages ved daglig drift.

WaTER pOlICE The new TOC-4200 online analyzer generation combines expanded functionality and increased sensitivity with a wide range of applications. It allows customization for specific wastewater monitoring applications. The sampling units can be tuned to any application area. Well- known TOC meted by combustion catalytic oxidation at 680˚C an NDIR detection metod Expanded scope of applications through high-salt kits, high-sensitivity kit and TN measurement option Reduced maintenance cost with Shimadzu’s unique sample processing injection system Modbus two-way communication controlling multiple devices over a single integral line Easy-to-operate touch screen with intuitive setup, measurement start and stop operations

Forebyggende tiltag

www.shimadzu.eu

Materialetekniske parametre: •  Beton sammensætning /cement type •  Vand/cement forhold •  Overfladestruktur/ finish •  Overflade behandlinger

Læs mere om TOC-4200 her

Tekniske forhold: •  Udluftning •  Fjernelse af biofilm •  Fyldningsgrad af rør/tank •  pH-justering af spildevand •  Turbulensdannelse

Beton og spildevand

Jens Henriksen Afdelingen for beton

11

Jens Henriksen, jdh@force.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Vallensbækvej 35 Telefon: (+45) 4326 9400 Telefax: (+45) 4326 9410

DK-2605 Brøndby www.holm-halby.dk info@holm-halby.dk

23


ATEX direktivet – hvor er vi i dag? Red.J.H. ATEX direktivet er ikke nogen ”Blog Booster”, hvilket tydeligt fremgik af det meget beskedne deltagerantal, der var mødt til Ferskvandscentrets temadag om ATEX direktivet. Kurset blev afholdt på Fredericia Centralrenseanlæg den 1. marts. Atex direktivet er ”gammelt” lovstof, der har været gældende i mange år, derfor ønskede FVC at lave en opsamling for folk, for hvem dette er et nyt arbejdsområde. Samtidig ønskes det at videregive erfaringer fra personer der har arbejdet med direktivet i mange år og derved fået en masse erfaring, som kan komme nye ”kunder” til gode, når de f. eks. har brug for at skulle ind i en gammel rådnetank.

Dagens program var: ATEX Anvendelsesdirektiv: Direktivets baggrund, Definitioner af eksplosionsfarer, Zoneklassifikation mm., Hvor er ATEX direktivet relevant på renseanlæg? Regler på området, Bente Nielsen; I. Krüger A/S. Zoneklassifikation - hvad gør vi?: Gennemgang af oversigtskort, Driftssikkerhed, Erfaringer – fortid, Nutid og fremtid: Annemarie Godtfredsen, Driftsleder Fredericia Central­rense­anlæg. Rundvisning på Fredericia Centralrenseanlæg Udarbejdelse af APV: APV – generelt på renseanlæg, APV på rådnetanke, Samarbejde, Eksterne håndværkere. Annemarie Godtfredsen, Driftsleder Fredericia Centralrenseanlæg.

Kurset omhandler Anvendelsesdirektivet, der er relevant for alle virksomheder, hvor der kan forekomme risiko for eksplosiv atmosfære. Indretningsdirektivet er hovedsageligt relevant for virksomheder, der fremstiller udstyr til brug i eksplosiv atmos­ fære og vil ikke blive omtalt nærmere her. Foredraget blev indledt med en definition af af et par vigtige begreber: • Eksplosiv atmosfære: En blanding – under atmosfæriske betingelse – af luft og brændbare stoffer (gas, dampe, støv), hvor forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding. I denne forbindelse er atmosfæriske betingelser defineret som temperaturområde – 20 til 60°C og trykområde 0,8 til 1,1 bar. • Farlig eksplosiv atmosfære: Eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at der kan opstå personfare ved en eksplosion.

10 liter er farligt! Det er bemærkelsesværdigt, at så forholdsvis lille en mængde som 10 liter sammenhængende atmosfære skal betragtes som farligt.

Opfyldelse af krav i ATEX direktivet: Planlægning og udførelse af arbejder i Zoneklassificeret områder – Arbejder på idriftværende rådnetanke. Lars Dalum Nielsen, I. Krüger A/S Vand - Spildevandsselskabernes muligheder: For deltagelse i el og varmeforsyningsaktiviteter – Organisation og økonomi, Regler om drift og vedligeholdelse af Gasmotorer. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø Emnet adskiller sig fra dagens øvrige indlæg derfor henvises til særskilt indlæg på side 64 af Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

ATEX Anvendelsesdirektiv

Figuren viser, at alle tre betingelser skal være til stede, for at der kan ske en eksplosion. Derfor er opgaven at fjerne en af trekantens sider for at undgå, at eksplosionsfare kan opstå.

Bente Nielsen; I. Krüger A/S Bente Nielsen indledte dagen med en gennemgang af lovgivningen omkring ATEX. Lovgivningen, der har sit udgangspunkt i to EU direktiver, har til formål at forbedre sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. De to direktiver er ATEX Indretningsdirektiv 94/9/EF af 23/03/1994 ATEX Anvendelsesdirektiv 199/92/EF af 16/12/1999 Begge direktiver er i Danmark implementeret ved en række bekendtgørelser, jf. listen i slutningen af artiklen.

24

Prioriteringen er, at man om muligt skal sikre, at der ikke kan forekomme brandfarlige stoffer i koncentrationer, der kan give anledning til en eksplosion. Hvis dette ikke er muligt, skal man sikre sig, at der ikke er tændkilder til stede. Ilt vil der under atmosfæriske betingelser altid være rigeligt af. Brandfarlige stoffer kan være gasser, væsker med lavt flammepunkt eller støv. På renseanlæg er det især biogas, man skal være opmærksom på. Men væsker, der benyttes som kulstofkilde (metanol og ethanol) vil - afhængig af koncentrationen - også kunne give anledning til eksplosiv atmosfære. Endelig skal man være opmærksom på, at der kan forekomme risiko for støveksplosion, hvis man håndterer tørret slam. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Enheltnymåde

atudnyttestyrken ved langsomtkørende dykkede mixere på Winglets Winglets på fly giver bedre brændstoføkonomi, bedre håndtering og mindre turbulens for bagvedflyvende.

Den langsomtkørende, dykkede ABS XSB-mixer er den største af sin art på markedet for spildevandsbehandling – alligevel bruger den hele 25 % mindre energi takket være premium-efficiency motoren, en meget effektiv gearkasse og et unikt og innovativt design, der optimerer mixerens effektivitet, som er dokumenteret længerevarende og omfattende testforløb. Med en maksimal trykkraft på over 6.400 N i modellen med tre blade, er én mixer nu tilstrækkelig i langt de fleste situationer, der tidligere krævede to. Bladene kan desuden af- og påmonteres individuelt, hvilket gør det

Bliv endelafABS EffeXrevolutionen Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

ABS flow booster XSB er endnu en banebrydende lancering på verdensplan og udgør tredje fase i ABS EffeX-revolutionen efter lanceringen af ABS EffeX XFP-serien med dykkede spildevandspumper og den dykkede ABS XRW-mixer.

2011-AD01-FB-da1 – www.pyramid.se

Verdens største mixer til spildevandshåndtering

Besøg www.ABSEffeX.com, og få det fulde overblik, eller bestil en demonstration.

Sulzer har opkøbt Cardo Flow Solutions inklusive det velkendte brand ABS.

25


Spørgsmålet er, hvor ATEX kan være relevant i forbindelse med renseanlæg? Svarene er mange, nogle forekommer naturlige og andre er nogle man ikke umiddelbart havde forventet. I flæng kan nævnes: Kloaksystemer inkl. pumpestationer og sparebassiner, indløb til renseanlæg, tanke hvori der opbevares slam og slamvand, rådnetanke, siloer med afvandet slam, biogassystemer inkl. gasbeholder, tanke og doseringssystemer for brandfarlige væsker (metanol, ethanol, F-gas), slamtørringsanlæg inkl. transportsystem og silo for tørret slam. Der er sikkert mange flere positioner. ATEXanvendelsesdirektiv pålægger arbejdsgiverne en forpligtigelse til at gennemgå virksomheden/anlægget og identificere, zoneklassificere og afmærke evt. eksplosionsfarlige områder. Zoneklassificeringen skal foretages på basis af en konkret vurdering af forholdene omkring. de enkelte udslipskilder, ventilationsforhold osv. ved alle forekommende driftsforhold. Desuden skal arbejdsgiveren sørge for udarbejdelsen af en udvidet arbejdspladsvurdering (APV), der beskriver de initiativer, der er taget for at beskytte arbejdstagere mod uheld, som følge af eksplosionsfarlige områder (tegninger og øvrige oplysninger). Da lovgivningen har været i kraft i en del år nu, bør alle eksisterende anlæg på nuværende tidspunkt have foretaget det fornødne. Men for nye anlæg er det vigtigt at foretage de nødvendige vurderinger mht. ATEX allerede i designfasen. Man skal også huske, at der skal foretages fornyede vurderinger ved alle væsentlige ombygninger af eksisterende anlæg. Det betyder, at: • Anlægget skal gennemgås, og det skal vurderes, om der er steder, hvor der er behov for Zoneklassificering (Zoneklassificering skal indgå i APVen). • Hvis anlægget har produktion af brandfarlige stoffer – f.eks. biogas. Opbevaring/anvendelse af brandfarlige stoffer – biogas ethanol, F-gas, kan det være omfattet af love om brandfarlige virksomheder (”Beredskabslovens” §33-35). Hvis det er tilfældet, skal zoneklassificeringen godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) • For øvrige anlæg kræves ikke godkendelse • Zoneklassifikation indgår i APV og eksplosionssikringsdokument Den udvidede APV skal som minimum gennemgås hvert 3. år. Zoneklassifikation skal foretages i henhold til DS/EN 6007910. Beredskabsstyrelsens vejledning af 30. juni 2003 giver en kort introduktion til nævnte standard og desuden giver den eksempler på klassifikation. Med hensyn til renseanlæg kan man finde eksempler i DS-Håndbog 144.2:2008 (jf. ref. 11). Bente Nielsen viste og kommenterede en lang række skemaer, man kan bruge i forbindelse ned zoneklassifikation. Et af dem viste, hvordan zonerne fastlægges ud fra en sammenhæng mellem udslipskilde og ventilation. Et andet viste en dataliste over udvalgte stoffer – gasvæske. .

26

Det er vanskeligt at gengive så meget lovstof i en kort artikel. I stedet henvises til nedenstående liste, der indeholder referencer til de væsentligste bekendtgørelser og vejledninger. 1 At-vejledning - Stoffer og materialer – C.0.9: Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. August 2005 2 ATEX Anvendelsesdirektiv: ”Europa-Parlamentets og rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF”. 3 Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære (Bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003). 4 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder (BEK nr. 590 af 26/06/2003). 5 Beredskabsstyrelsens ”Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder” af 30. juni 2003. 6 DS/EN 60079-10-1: Eksplosive atmosfærer – Del 10-1: Klassifikation af områder – Eksplosive gasatmosfærer. 7 DS/EN 60079-10-2: Eksplosive atmosfærer – Del 10-2: Klassifikation af områder – Brandbare støvatmosfærer. 8 Eksplosionsfarlige områder. Brandteknisk Vejledning 19, 3. udgave, april 2004. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 9 Bekendtgørelse af beredskabsloven, LBK nr. 137 af 01/03/2004 og senere ændringer. Senest LBK nr. 1335 af 19. dec. 2008. 10 Projektering og drift af biogasanlæg. At-vejledning D.2.7 af februar 2002. 11 DS-Håndbog 144.2:2008. Klassificering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede - Eksempelsamling 12 ATEX vejledning for kloaksystemer. DANVA. Juni 2008 13 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. BEK nr. 28 af 04/01/2010. 14 Vejledning om brandfarlige væsker. Brandforebyggelse, Vejledning nr. 14. Beredskabsstyrelsen. 1. juli 2010. Efter at have lyttet til Bente Nielsens udmærkede gennemgang af ATEX direktivets krav og gennemførelse på renseanlæggene, forekommer en gennemførelse af direktivets krav henset til direktivets kompleksitet og ledergruppens mange øvrige opgaver at være en opgave, som ikke kan udføres uden fremmed hjælp. Red. J.H.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


MinipuMpestationer til det åbne land

den komplette løsning

Med en komplet PE-Standard brønd fra Grundfos, sparer vi dig for mange bekymringer! Den unikke Grundfos SEG AUTOadapt – spildevandspumpe med snittesystem – alle funktioner samlet i en enhed. Fremtiden er blevet nutid med innovative og patenterede løsninger til kommunale, private og industrielle spildevandsapplikationer.

Grundfos dK A/s

martin Bachs Vej 3 dk-8850 Bjerringbro tlf. 87 50 50 50

www.grundfos.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012 PE-standard_aabne land.indd 1

27

4/26/2012 9:00:06 AM


Et vigtigt element i ATEX er zone klassificering af det samlede anlæg, og enkelte særlige enheder. • Ved daglig drift f.eks.: Rådnetanke-gashytte-sifonbrønd og en løbende vurdering af forhold. • Ved udskiftninger af: Slamsilo/nyafvander, Etablering af tromleriste, Dong samarbejde og Pumper mm.

Bente Nielsen, ben@kruger.dk

Zoneklassifikation - hvad gør vi?: Gennemgang af Oversigtskort, Driftssikkerhed, Erfaringer – fortid, nutid og fremtid. Annemarie Godtfredsen, Driftsleder Fredericia Spildevand. Annemarie indledte sit foredrag med en præsentation af Fredericia Spildevand, der kan sammenlignes med en større industrivirksomhed. • Dimensionering 420.000 PE • Hydr. belastning 2011 9,1 mio. m3 • 6.900 tons afvandet slam 27% TS • Biogas produceret 1.6 mio. m3 biogas • Termisk slamhydrolyse (Cambi) etableret 2001 • El produktion af overskydende biogas 477.000 kWh • Aftale med DONG om køb af overskydende biogas, opgraderet til naturgaskvalitet pr. 1.09.2011 • Målsætning at blive energiproducerende kommune (Vision 2020)

Eksempler på Zoneklassificering er en gennemgang ved BST i 2004 med henblik på: APV og APV i eksplosive områder, Kortlægning og vurdering, Foranstaltninger til at undgå eksplosiv atmosfære, Administrative foranstaltninger. En gennemgang af hele anlægget med. I. Krüger 2006 ved blandt andet: Indløb, Sand og Fedtfang, Mellempumpestation, Bio-P tank, Afvanding, Gasmotorrum, Olietanke mm. ZONE klassificeringen munder ud i en detaljeret beskrivelse af opgaverne og en detaljeret driftsinstruktion: For Drift af rådnetanke og andre tekniske anlæg, Indkøb og anvendelse af special værktøj (f.eks. gnistfrit værktøj) ved reparation og vigtigst er vel også brug af sund fornuft. Erfaringer efter en indledende ATEX implementering

Første punkt i Annemaries indlæg var en præcisering af omfanget af interne sikkerhedsbestemmelser for: • Egne medarbejdere. • Eksterne håndværkere, samarbejdspartnere og leverandører Punkter som blev betragtet med megen alvor for at undgå utilsigtede hændelser ved manglende eller utilstrækkelig information. Nedenstående figur viser aktuelle punkter

Annemarie Godtfredsen, ag@fredericiaspildevand.dk

28

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Vi afspærrer, udlufter, hindrer tilbageløb og forbinder rør med produkter fra AVK.

Skydeventiler

Kontraventiler

• Hus af duktilt støbejern. Epoxybehandlet. • Tætning af NBR eller EPDM. • Spindel af rustfrit eller syrefast stål. • Dimensioner fra DN 40 – DN 800

• Hus af duktilt støbejern. Epoxybehandlet. • Kontraklapventil: Tætning af NBR. • Med eller uden arm og lod/fjederanordning. • Kuglekontraventil: Kugle vulkaniseret med NBR. • Dimensioner fra DN 50 – DN 600

Spadeventiler

Udluftningsventiler

• Hus af støbejern. Epoxybehandlet. • Tætning af NBR, EPDM eller Viton. • Spade og spindel af syrefast stål. • Dimensioner fra DN 50 – DN 1200

• Hus af epoxybehandlet stål, rustfrit stål eller kunststof. • For vand eller spildevand. • Patenteret tætning. • Kan leveres i færdig brønd Ø 450 mm.

Butterflyventiler

Rørkoblinger

• Hus af støbejern. Epoxybehandlet. • Wafer, Lug, Mono flange, dobbelt flange. • Vulkaniseret eller løs liner af EPDM, NBR, Viton o.m.a. • Klap af rustfrit stål, syrefast stål, Duplex stål o.m.a. • Dimensioner fra DN 32 – DN 2000

• Hus af støbejern. Epoxybehandlet • Trækfaste udførelser for alle rørtyper. • Lige og reducerede koblinger. • Tætning af EPDM eller NBR. • Dimensioner fra DN 40 – DN 300

Vatech 2000 • Værkstedsvej 15 5500 Middelfart Tel.: 64 40 20 60 •Fax: 64 40 20 84 www.vatech.dk • admin@vatech.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

29


Udarbejdelse af APV: Annemarie Godtfredsen, Driftsleder Fredericia Spildevand. Annemaries andet indlæg behandlede udarbejdelse af: APV for Medarbejdere, APV for anlægget, APV for rådnetanke, og oplysning om interne sikkerhedsbestemmelser for fremmede håndværker.

I pausen mellem Annemaries første og andet indlæg var der rundvisning på anlægget med vægten lagt på ATEX områder, disses position på anlægget og særlige sikkerhedsforhold i området med tydelig angivelse med aktuel skiltning.

APV for Fredericia Spildevand A/S søges gennemført som vist på figuren

Annemarie Godtfredsen, ag@fredericiaspildevand.dk PS! Annemarie var i hele dagens gennemgang af ATEX direktivet en værdifuld deltager med supplerende henvisninger til Fredericia forhold. Red. J.H.

Opfyldelse af krav i ATEX direktivet: Da det er kendt, at integration af nye medarbejdere er en vigtig forudsætning for, at disse føler sig velkomne og undgår nogle af de uhensigtsmæssige oplevelser, som ukendskab kan medføre, er der udarbejdet et: Program for nye medarbejdere Punkt Indhold Generel information Velkomst, Video, Rundvisning mm. om arbejdspladsen Praktiske opgaver Vaccination, skattekort, arbejdstøj Sikkerhed og Interne sikkerhedsbestemmelser genarbejdsmiljø nemgås, Driftsinstruktion om modtagelse af indkøbte kemikalier Miljøstyring Der gives en introduktion til miljøhåndbogen og specielle ansvarsområder gennemgås jvf. Beskrivelse i proceduren Stillingens indhold Stillingsbeskrivelse udleveres Oplæring - træning

Lars Dalum Nielsen gav i sit foredrag en god vejledning om det praktiske arbejde i et ATEX område med henvisning til et specifikt reparationsarbejde, udført på en rådnetank. For at udføre arbejde i et ATEX område uden eller med en stærk reduktion af den risiko, som altid er tilstede ved udførelse af arbejder i disse områder, er det nødvendigt at kende de aktuelle regler og vejledninger og efterleve dem. Derfor fulgte. En grundig gennemgang af:

Nye medarbejdere bliver i en perioden tilknyttet en anden medarbejder med med relevant erfaring med arbejdsområdet

APV for rådnetårnene er overordnet et tillæg til i ISB og detaljeret plan/supplement til den eksisterende APV. For eksterne håndværkere gælder både ved endagsarbejde og længere beskæftigelse, at der foretages en registrering ved færden alene på anlægget, Udlevering og gennemgang af ”Interne Sikkerheds Bestemmelser” ISB, Gøres opmærksom på evt. særlige forhold.

30

Planlægning og udførelse af Zoneklassificerede områder – Arbejde på idriftværende rådnetanke. Lars Dalum Nielsen, I. Krüger A/S

Hvilke direktiver/anvisninger skal anvendes? En vejledning om opfyldelse af de i direktivet stillede krav. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Indlægget blev fulgt op med en omtale af praktiske arbejdsopgaver, udført på en rådnetank. Den praktiske planlægning og ATEX vurdering, som vist på nedenstående figur, er det grundlæggende element for et heldigt gennemført projekt. Efter en grundig gennemgang af disse indledende forberedelser, er tidspunktet kommet til den grundige vurdering af Risikozonerne, Risikoniveau og Udbredelse. Hvilke tekniske foranstaltninger kan være aktuelle for den aktuelle opgave, når målet er at: • Forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer, eller hvor det på grund af aktivitetens art ikke er muligt at • Undgå antændelse af eksplosive atmosfærer • Begrænse de skadelige virkninger af en eksplosion for at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed

Arbejde på rådnetankens top, i dette tilfælde vurderedes EX-zonerne i arbejdsområdet og der blev søgt en effektiv måde at reducere risikomomenterne på. En midlertidig nedklassificering af områderne anses som en effektiv løsning, hvor midlerne kan være: AT-Vejledning, hvis formål er at undgå gnistgivende arbejde i eksplosiv atmosfære ved tekniske foranstaltninger f.eks. Nedklassificering af EX området ved: Ventilation, Gas­ analyse og Gasdetektion med grundig overvågning (fast vagt) Tiltag for at undgå tændkilder: ATEX lampe, ATEX ventilator, Potentialeudligning, Gnistfrit værktøj og Antistatisk beklædning, også fodtøj Indlægget sluttede med fire specifikke opgaver, relateret til:

• Projekt arbejde: Må man afmontere manometret og efterfølgende montere kuglehane og tryktransmitter, inkl. El tilslutning? Disse spørgsmål, der var ledsaget af foto af de givne situationer, gav naturligvis grundlag for en ivrig diskussion. Der var mange gode ideer til at opnå en nedklassificering af faremomentet ved at gøre brug af materialer og metoder, der kunne fremme disse ønsker. Indlægget bar tydeligt præg af, at foredragsholderen var en praktiker, der delte ud af erfaringer, som tilhørerne senere kunne gøre brug af ved hjemlige opgaver.

Efter en drøj dag med mange ATEX direktiver og risikomomenter var det befriende at afslutte med en ganske almindelig skitse, som alle kunne forstå. Tak for det. Lars Dalum Nielsen, ldn@kruger.dk

Dagens sidste punkt omhandlede en gennemgang af bekendtgørelse om Autorisation og Emission med henvisning til: Bekendtgørelse 2003-12-08 nr. 1046 om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner. (BEKnr.621 af 23/06/2005. Gældende fra Offentliggørelsesdato 05-07-2005). Tak til foredragsholdere og Fredericia Spildevand for indlæg og husly.

• Varmt arbejde: Rådnetanken er i drift, der er Zone 2 på dele af tanktoppen. Spørgsmål er, må man brænde tagpap på trappetårnet? • Midlertidige installationer: Der er gas i de midlertidige tanke. Spørgsmål er, må man stå på en stige og anvende batteriboremaskine? • Dagligt arbejde: Må man lukke ventilerne og rense gasfiltret? Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

31


Udstillerne glæder sig til at møde jer på Årsmødeudstillingen 2012 i Rønne Firmaomtale i tilfældig rækkefølge. Red JH. Festo

Gratis hegnstjek fra Poda Hegn

Festo tilbyder et komplet program af løsninger til procesautomation inden for vand og spildevand. Uanset om du har brug for en enkelt komponent eller en kompleks systemløsning har Festo teknologien, applikationsviden og dokumenterede erfaringer for garanterede resultater. Vores systemer testes grundigt gennem hele fremstillingsprocessen for at sikre høj driftsikkerhed og samtidig reducere de samlede omkostninger. Vores fuldt integrerede kontrol arkitektur og modulære aktuatorer gør ingeniører i stand til at anvende en kombination af den mest avancerede automationsteknologi til processtyring for at sænke projekt- og vedligeholdelsesomkostninger. MichaelPuggaard. Holst@dk.festo.com

I forbindelse med STF’s årsmødeudstilling tilbyder Poda Hegn et gratis hegnstjek til alle STF’s medlemmer. Hegnstjekket er et uforpligtende besøg, hvor hegnene bliver efterset og du efter behov kan få et løsningsforslag på reparationer, nyanlæg eller service. På udstillingen kan du høre mere om Poda Hegn og nye, interessante hegnsløsninger. F.eks. Poda Multinet, monteret på Poda Økopæle i FSC-certificeret robinietræ - et flot og sikkert hegn med en god miljøprofil. Poda Hegn er repræsenteret over hele landet. Poda leverer både materialer, monterer og servicerer hegn, så du får en nøglefærdig totalløsning og hurtig, professionel service. Poda A/S: (+45) 4634 0753, www.poda.com

DanFlow

Integrerede løsninger fra Schneider Electric

DanFlow, som nu har eksisteret i et halvt år, er kommet godt i gang med at servicere de mange forsyningsvirksomheder og ikke mindst de enkelte renseanlæg rundt om i landet. Da det er branchekendte personer og ikke mindst kendte og gennemprøvede produkter, er interessen stor. DanFlows hovedprodukter, som er PXFlow pumpen og Pioneer Pumps P serie, har også fundet vej til vores nabo land, Sverige. Her har DanFlow etableret et godt basis grundlag og der er en tydelig voksende interesse for netop disse pumper samt reservedelene til tidligere modeller. www.danflow.dk tll@danflow.dk

Schneider Electric er global specialist i energioptimering og er bl.a. bygningsautomation, datacentre og netværk, samt i løsninger til privatboligen. Vores løsninger til vandsegmentet er integrerede og veldokumenterede og vi hjælper kunder med både elforsyning og overvågning, simulering og optimering i alle faser; fra design og udvikling til implementering og overvågning af driften. Vores mission er, at kunderne får den mest effektive og miljøvenlige vand- og spildevandsbehandling som muligt - fra den mindste pumpestation til det mest komplekse vandbehandlingsanlæg. Mød os på årets stand sammen med 7-Technologies, et innovativt, dansk softwarefirma, som blev en del af Schneider familien i august 2011. www.schneider-electric.com

Roxtec Hvordan I organiserer jeres rørog kabelgennemføringer i dag, får stor betydning for driften af jeres anlæg i fremtiden. Det handler om at fremtidssikre – med en aktiv og fremadrettet tætningspolitik. Med Roxtec Multidiameter© kan I samtidig opnå optimal sikkerhed omkring jeres rør- og kabelgennemføringer. Sikkerhed mod f.eks. at: Svovldioxider fra pumpebrønden udøver ætsningsskader i styreskabet sikkerhed mod skadedyr, mod vandskade, brand og eksplosioner. Se nedenfor de vigtigste fordele ved en Roxtec løsning: •  Vandtæt Brand/eksplosionssikker (MK godkendt) •  Fleksibelt modulbaseret system •  Færre lugtgener giver bedre arbejdsmiljø •  Røg-, gas-, og brandtæt gennemføring. Se mere på vores hjemmeside. www.roxtec.dk · info@dk.roxtec.com

32

Wintec Wintec - Big Steel Solutions deltager igen i år på Spilde­ vands­teknisk årsmøde 2012 Vi præsenterer vore produkter og kommer gerne med løsningsforslag vedrørende maskiner og teknik på renseanlæg og kloakværker m.m. Arbejdet kan udføres som under- eller totalentreprise f.eks. overløbsbygværk, regnvandsbassiner, tromlesier, bøjeklapper, skyllesystemer, indløbsrist, skydespjæld, dæksler, skydetage, tromlefilter, propelpumper, slamskrab, fuglesikring / mågetråd, stemmeværker /sluser og vandbremse. Wintec udfører reparationer, service, montage på diverse maskiner på renseanlæg og kloakværker. Se meget mere på vores hjemmeside: www.wintec.dk – +45 9718 1977 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Gasdetektion og beskyttelse i spildevandsanlæg

Mål seks gasser på én gang – med Dräger X-am 5600 Dräger X-am 5600 giver en nøjagtig og stabil detektion af de eksplosive gasser og dampe samt CO2, som alle forekommer i spildevandsanlæg med IR sensor teknologi. Seks gasser kan detekteres samtidig. Du behøver ikke bekymre dig, hvis din Dräger gasdetektor bliver våd, du taber den eller den bliver beskidt. Vi har designet og certificeret den efter IP-67 til at kunne tåle alt dette. www.draeger.dk

Dräger. Teknik for Livet.

Vi ses til årsmødet på vores stand i Rønne

Vi udvikler fremtidens renseanlægsløsninger Norconsult kan blandt andet: • Hjælpe dig af med struvitudfældninger i rør og anlægskomponenter • Procesoptimering og on-line styring • Kildesporing Kom derfor og få en uforpligtende snak.

www.norconsult.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

33


Danfoss – Specialister i frekvensomformere Hos Danfoss VLT Drives finder du frekvensomformere fra 0,18 kW til 1,4 MW. VLT® AQUA Drive er specielt udviklet til vandforsyninger, spildevandsbehandling og fjernvarme. Eksempelvis viser beregninger fra Nibsbjerg Vandcenter, at energioptimeringen i nogle driftssituationer kan spare op til 50 % af det hidtidige energiforbrug. Hos Danfoss VLT Drives får du adgang til et helt hold af danske specialister i frekvensomformere og vores dygtige teknikere står til rådighed for dig døgnet rundt. Hos os får du altid den bedste support og service, og vi hjælper dig lige fra dimensionering til idriftsættelse og løbende levetidsforlængelse med serviceaftale. Danfoss A/S - Sales Denmark llh@danfoss.com · www.vlt.dk

Krüger har teknologierne til fremtidens renseanlæg Krüger fremviser nøgleteknologierne til det energiproducerende renseanlæg. Det er bl.a. avanceret online styring, optimering af bundbeluftning, øget biogasproduktion og rejektvandsbehandling. Minigolf og helstegt svin: På vores stand er der også mulighed for at afprøve evner i minigolf – og der er flotte præmier til de bedste. Traditionen tro står vi fra morgenstunden klar med rundstykker og kaffe kl. 9.00, og til frokost kl. 12.00 serverer vi helstegt svin med tilbehør. Vi ser frem til et par festlige dage på Bornholm, sammen med kunder og kollegaer i spildevandsbranchen. På gensyn! www.krüger A/S

Nordisk Aluminat A/S Nordisk Aluminat tager turen til Bornholm og byder alle velkomne på vores stand. Vi sørger for godt til ganen og har altid varm kaffe på kanden. Er du til konkurrence, som kom og dyst mod dine kollegaer i spørgsmål om fældningskemikalier og udbud. Vi ses på Bornholm Tina Klarskov, www.aluminat.dk

34

EUROPUMP EUROPUMP Consulting udstiller de velkendte dykkede & tørtopstillede spildevandspumper med normmotorer. Henrik Mogensen & Lars Ingemann fremviser endvidere de transportable slampumper fra svenske Grindex. Venlig hilsen Europump Consulting · Henrik Mogensen, CEO Cell +45 22 95 13 44 Skype: europump.consulting

Mød NIRAS på STF-årsmødet 2012 … og få en snak om fremtiden. Lad os drøfte, hvordan klimaet påvirker os alle - og hvad vi kan gøre ved det. Klimatilpasning af vores byer, kloakrenovering, optimering af renseanlæg og opfyldelse af vand- og naturplaner byder på store udfordringer for kommuner og forsyningsselskaber. NIRAS lytter, lærer og leverer helhedsorienteret planlægning, hvor indsatser omkring håndtering af vand, kloakrenoveringer, miljøforbedring, natur, rekreative værdier og byudvikling integreres i fælles løsninger. F.eks.  Nye, en ny, bæredygtig by nær Aarhus, nyt City Campus Aalborg og Usserød Å-klimaprojektet ved Kokkedal. Besøg os på www.niras.dk – og på gensyn på Bornholm.

Lauridsen Lauridsen A/S har mere end 25 års erfaring indenfor løsninger til renovering og tætning af kloaksystemer. Firmaet er grundlagt af Niels Arne Lauridsen og har til huse i et nyere domicil i Varde, og beskæftiger 15 medarbejdere. Vi leverer fleksible manchetter i standard- og specialmål. Produktprogrammet byder både på standard- og specialtætninger med dag-til-dag levering. Derudover har vi distributionen af KESSEL’s afløbsteknik i Danmark. Dette sortiment omfatter bl.a. fedt-, olie- og benzinudskillere, brøndsystemer, højvandslukke, pumpestationer og -anlæg, som der stadig kommer mere fokus på. På grund af de uberegnelige regnskyl, vi oftere oplever.Sidste nyt: Bredt sortiment af afløbsrender. Yderligere information Tlf.: 7516 9029 – info@lauridsen-hi

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Vatech

HACH LANGE

Vatech 2000 kan nu præsentere en ny innovativ løsning til fjernelse af lugtgener fra udluftningsventiler i spildevandssystemer. Ari Odor kulstoffilter kan installeres i forbindelse med vores udluftningsventiler. Type D-020, D-023 og D-025. Endvidere præsenteres Ari’s program af komplette udluftningsbrønde Ø 450 mm. med indbygget udluftningsventil og afspærringsventil. Brøndene er meget monteringsvenlige, kan serviceres fra terræn, og bibringer en væsentlig besparelse både i anskaffelse og vedligeholdelse i forhold til traditionelle løsninger. Begge systemer vil kunne ses på Vatech’s stand på Spilde­ vands­teknisk Forenings Årsmøde i Rønne. Vatech 2000 www.vatech.dk

Vi tilbyder komplette løsninger til stort set alle former for vandanalyse - lige fra prøveoptagning til analyse og kvalitetssikring. Kom indenfor i vores telt, og se nye såvel som velkendte laboratorie- og procesinstrumenter til spildevandsanalyse. Hils også på vores nye mand Knud Erik Olesen, som skal varetage rådgivning og salg af laboratorieprodukter i Jylland og på Fyn. Resten af vores salgsog supportstyrke vil naturligvis også være med i startopstillingen. Det hele krydres med en sjov konkurrence med gode præmier samt en fadøl til at skylle ganen. HACH LANGE APS – www.hach-lange.dk

Wavin er Danmarks største producent af rørsystemer i plast Wavin udvikler, producerer og markedsfører totale programmer af plastrørssystemer, der sikrer mennesker adgang til drikkevand og leder spilde- og regnvand bort på miljørigtig vis. Desuden anvendes Wavins produkter til at forsyne mennesker med el, centralvarme og gulvvarme i boliger og industri. Wavin i Danmark blev grundlagt i 1957 og beskæftiger i dag 340 medarbejdere i Hammel og Horsens. Nordisk Wavin A/S er en del af Wavin-koncernen i Holland, som er den førende leverandør af rørsystemløsninger til de europæiske markeder inden for afløbs-, vand- og VVSsektoren. Wavin er repræsenteret i 29 lande og beskæftiger ca. 6.300 medarbejdere. www.wavin.dk

EnviDan – Få styr på flowet Har du styr på processen i dit renseanlæg, og ved du hvordan vandet bevæger sig i tanken? Besøg EnviDan A/S i vores telt på Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde, og dyst med dine kolleger om, hvem der mestrer vandets vej. Vi lover flotte præmier til vandets mestre. Samtidig har du mulighed for at høre mere om, hvorfor vi har så stor succes med EnviStyr til online styring på renseanlægget samt blive klogere på de mange nye muligheder med EnviStyr Web. EnviStyr Web er: • Webbaseret onlinestyring på farten • Udvidede muligheder for overvågning og benchmarking • Fleksibel modulopbygning Med venlig hilsen EnviDan A/S www.envidan.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Landia: PUMPER og OMRØRERE - Kvalitet i hver detalje! Landia er en af verdens førende producenter af: Kraftige chopper-pumper, neddykkede røreværker, beluftningssystemer, procesanlæg og avancerede omrøringssystemer for rådne-/ reaktortanke. Landia blev grundlagt i Danmark i 1933, så vi har mere end 75 års erfaring i at fremstille pumpe- og omrøringsløsninger i høj kvalitet til alverdens forskellige behov. Kontakt vores hovedkontor eller en af vores forhandlere for at få et gennemarbejdet løsningsforslag til dit næste projekt. Læs Landia og vores produkter på: www.LandiaWorld.com

AxFlow A/S tilbyder Den voksende miljøbevidsthed, forbedrede processer og viden om håndtering af miljøproblemer, har efterhånden medført en nultolerance overfor udslip af ubehandlet spildevand, frås med vand eller uhensigtsmæssig anvendelse og deponering af slam. Derfor gennemgår alt spildevand i dag rensning på renseanlæg. Dette har ført til større behov for pumper, filtre og anden beslægtet udstyr på vore renseanlæg. Kravene til udstyret er høj kvalitet, enkelt vedligehold, lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed. AxFlow A/S tilbyder pumper og neddelere til slam, kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper. Kemikaliehåndtering med fadpumper. Riste for indløb og overløb. Vandbehandling med automatiske filtre, UV lys og slamafvanding vha. filterpressere. www.axflow.dk

35


STEEL – Vakuumkloakering uden problemer Roediger Vakuum har løst de kendte problemer og ulemper Så her er fordelene: Lukket og tæt system, Tilslutning af alle husets afløbsinst., Anvendelse af traditionel sanitet, Central maskininstallation, Høj transporthastighed 3-5 m/s, Ingen sedimentation og tilstopning, Iltning af spildevandet, Ingen lugtgener, Fleksibel rørlægning, Lille rørdiameter (d75 til d250), Ingen kontrolbrønde, Ingen udtrængning af spildevand, Kontrol med til ledning af regn- og grundvand, Minimal og hygiejnisk service. Endvidere tilbyder STEEL levering af udstyr Fra PassavantGeiger og Eisenbau Heilbronn. Vi tilbyder også service og reservedele til eksisterende udstyr. Kontakt os på årsmødet eller på 40432336 / 54923008

NISSEN energi teknik a/s NISSEN energi teknik er en af landets førende leverandører af gasmotoranlæg til det energiproducerende rensningsanlæg. NISSEN energi teknik er repræsentant for MAN gasmotorer i Danmark og leverer gasmotorer i størrelserne 37 – 530 kW, og vi vælger altid ”the best MAN for the job”. MAN gasmotorer kendetegnes ved høj effektivitet og et robust design, der er skabt til drift 24 timer i døgnet – alle ugens dage. Solide gasmotorer med markedets laveste vedligeholdelsesomkostninger og en serviceorganisation, der står til rådighed 24 timer i døgnet. Vi leverer komplette løsninger til energiproduktion; gasmotoranlæg, styretavle, gasrensning, installation – opstart, service og vedligehold. energi teknik a/s nissen@nissenenergiteknik.dk www.nissenenergiteknik.dk

36

Robotech: Solenergi Få elmåleren til at løbe baglæns! Vidste du at den mængde energi, der rammer jorden i løbet af 10 min. er nok til at dække hele jordens samlede energiforbrug for et helt år? Solenergi giver en besparelse på elregningen, da elmåleren kører baglæns, når der forbruges mindre el end solcelleanlægget producerer. Læs mere på www.pv-sol.dk

Sondehejs - Let arbejdsdagen og spar på kræfterne Med Sondehejs undgås de tunge og ergonomisk usunde løft ved bassinkanten, ligesom der spares tid med prøveudtagningerne. Ydermere er det med Sondehejs blevet nemmere at rengøre sonderne. Robotek El Teknik Tlf. 4484 7360 · KPC@robotek.dk · www.robotek.dk

Mød Fagerberg på Bornholm Mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Rønne. Vi glæder os til at præsentere vores spændende nyheder lige hjembragt fra IFAT-messen i München. Fra WTW vil der være både IQ SensorNet system- og sensor-nyheder. Vi kan også præsentere den helt nye prøveudtagerserie fra MAXX: Den nye “generation 5” dækker over både stationære og transportable prøveudtagere med helt nye muligheder. Som totalleverandør af måling på spildevand, medbringer vi selvfølgelig også nyheder og gode tilbud på flow, niveau, ventiler og laboratorieudstyr. Vi glæder os til at se jer og få en god snak. Gustaf Fagerberg A/S · Tel.: +45 43 29 02 00 www.fagerberg.dk · 2605 Brøndby

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


tlf. 8684 8840

Specialist i separation

> HAUS dekantercentrifuger og separatorer > HAUS renovering af alle typer dekantere til konkurrencedygtige priser med 12 måneders garanti > Mobil afvanding for 8, 20 og 35 m3/h > Stigebrandt Hydroteknik SAV afvandere for små renseanlæg > Baleen filter for rensning af industrispildevand > Hitachi Maxco NM720 plastkæder og skraberudstyr > PolyOpti pulver polymer optimeringsanlæg

SE HAUS DEKANTER PÅ STF ÅRSMØDE 2012

www.techras.dk

Vi er klar

24 timer i døgnet

i døgnet

24 timer

miljø- og arbejdsmiljøcertificeret

Vi er klar tV-inspektion Moderne og certificeret TV-Inspektion, som dokumenterer tilstanden af kloakker og brønde.

kloakserVice Slamsugning, højtryksspuling med genbrugsvand og mobil afvanding.

Med 9 afdelinger fordelt i hele Danmark er vi klar til at yde hurtig og professionel assistance 24 timer i døgnet.

kontakt os på telefon 70 120 222 eller se mere på: www.iss-kloakservice.dk Kvalitetssikret af

KloaK- & industriservice

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

37


Frisenette

Tech

Igen i år udstiller Frisenette ApS i forbindelse med Spilde­ vandsteknisk Forenings årsmøde, hvor firmaet viser NANOCOLOR® systemet til vandanalyser. NANOCOLOR® systemet består af fotometer, varmeblokke og naturligvis også testrør. NANOCOLOR® produceres af det tyske firma MachereyNagel, som har været på markedet i over 100 år. Fotometret, NANOCOLOR® 500D, er et kompakt fotometer, der er meget nemt at betjene og som giver hurtige resultater. Varmeblokkene, der er to typer til h.h.v. 12 og 24 testrør, er meget brugervenlige med touchscreen og selvforklarende ikoner i stedet for taster. Kuvetterne er 16 mm rør med store låg, som er lette at skrue af op på. Hilsen og på gensyn – www.frisenette.dk

Tech Instrumentering leverer måleudstyr til renseanlæg. Særligt vores stabile tyskproducerede P133 nedhængte tryktransmittere er velkendte hos danske renseanlæg. P133 har kapacitiv sensor og kraftig keramisk frontmembran. Disse 2 faktorer gør P133 yderst stabil og vedligeholdelsesfri. P133 kan måle korrekt uanset om der sidder en fedtklump på sensoren. P133 leveres til konkurrencedygtige priser. Tech leverer ligeledes niveauvipper, clamp on flowmålere til rør eller kloakrør, slamspejlsmålere mv. Ligeledes har vi velfungerende online tørstofsmåling installeret på en række danske renseanlæg. Kom forbi vores stand og få en gennemgang af vores produkter og forsøg at vinde en helikopter. Tech Instrumenterin Tel: 87392600 · www.tech.dk

RUMA RUMA Industri A/S udstiller i år den mekaniske belufter AER-GS der kombinere optimal omrøring med særdeles økonomisk beluftning. Ved at frekvensstyre både omrøring og blæsere kan den nødvendige energitilførsel til procestanken optimeres maksimalt. Til forskel fra bunddiffusorer har denne belufter ingen tryktab i en membran og dermed ingen membranskift. Herudover viser RUMA modeller af ny sandvasker der ikke indeholder roterende dele samt skylletromler til regnvandsbassiner. Erik Kværndrup, RUMA Industri A/S www.ruma.dk

Ny produktserie i faldsikringsseler fra Stennevad A/S Gennem flere år har Stennevad A/S specialiseret sin viden inden for faldsikring og brugen heraf. Det har nu ført til en egen produktserie af faldsikringsseler. Stennevad A/S har med den nye NS sele udviklet komfortable og prisfornuftige alternativer til allerede eksisterende produkter på markedet. En god start på arbejde i og fra højder/brønde er betinget af valget af det rigtige udstyr til den gældende opgave. Her træder vi til med vejledning og ekspertise, samt træning efter gældende lovgivning. Henvendelse: Stennevad A/S – En sikker samarbejdspartner www.stennevad.dk

Dräger Find vejen til effektiv sikkerhed på arbejdspladsen med Dräger. Arbejdet med farlige stoffer og substanser kræver din og dine medarbejderes fulde opmærksomhed. Benyt dig af vores mangeårige erfaring indenfor området sikkerhed på arbejdspladsen. Vi udvikler, producerer og leverer en lang række af første klasses produkter i høj kvalitet til både måling og beskyttelse. Det omfatter personlige værnemidler som fx filtrerende og trykluftforsynet åndedrætsværn, øjenværn, beskyttelsesdragter og gasdetektionsinstrumenter til personlig og stationær overvågning. Alt sammen noget, som giver dig sikkerhed på arbejdspladsen. Ring til os, så vi sammen kan finde en passende løsning eller besøg os på vores website. Tlf. 4450 0000. Med venlig hilsen, Dräger Safety Danmark A/S hanne.binderup@draeger.com · www.draeger.dk

38

Bo Jensen Bo Jensen, Vandbehandling har kompetencer indenfor slam fra renseanlæg. Mindre omkostninger til slamafvanding. Reducer og stands slamflugt og de omkostninger som deraf følger. Filterløsninger der gør at renset spildevand kan anvendes. Vi fjerner, sedimenterer og behandler partikler. Vi arbejder med flokningsmidler, koagulanter, filtre og tilbehør. Gennem vort proceskendskab forsøger vi at give kunden langt mere end blot produkter. Med venlig hilsen Michael Bo Jensen Mobil nr.: +45 2029 5366 · mbj@bjv.dk · Web: www.bjv.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Flygt

Uponor

Flygt (a xylem brand) kommer med 2 stk. Danmarks premierer: 1) Flygt Experior: en eneste leverandør til levering af den optimale pumpeløsning. Dette omfatter pumpe, motor og intelligent styring: 1. Op til 4 % højere motorvirkningsgrad end den nominelle standard for motorer med meget høj virkningsgrad 2. Flying N-hydraulik forbedrer den tilstopningsfri, energibesparende pumpepræstation 3. Smart run pumpestyring, der automatisk finder frem til det mest energieffektive driftpunkt 2) Udskiftningskit (styring i låg, pumpe og rør) til Åben land brønde. Enkelt og nemt Vi glæder os til at fortælle mere, vi ses i Rønne. Xylem Water Solutions Denmark ApS Mobile: +45 52 191 011 Lotte.Stormly@xyleminc.com - www.flygt.dk

Uponor A/S har mere end 60 års erfaring med udvikling og produktion af holdbare rørløsninger i verdensklasse. Løsninger i plast til transport af drikkevand, afledning af spildevand, dræning, distribution af naturgas, fremføring af el- og telekabler samt VVS-systemløsninger. Uponor Academy og Uponor teknisk håndbog Uponor vil være branchens foretrukne forum for både VA- og VVS-branchen og med Uponor teknisk håndbog og et total nyindrette Uponor Academy, hvor både Uponor Infrastruktur og Uponor VVS er samlet under samme tag, er det en hurtig genvej til den nyeste viden. Uponor Academy leverer viden til fremtidens fagfolk! Uponor A/S, Uponor T 99 52 11 03 · F 98 57 25 38 · W www.uponor.dk

Dankalk som Totalleverandør Dankalk har de senere år udvidet produktsortimentet væsentligt på kemi og hjælpestoffer inden for spildevandsområdet. Det betyder, at Dankalk kan levere og vejlede om hjælpestoffer til stort set alle procesområder på renseanlæggene - bl.a.: Fældningskemikalierne Jernsulfat, Jernklorid og Polyaluminiumklorid, samt Praestol® polymer og jern- og nitratprodukter til svovlbrintebekæmpelse. Med kalkprodukterne danchalk® og Hydratkalk får bakterierne i spildevandet - via øget pH-værdi og alkalinitet - de ideelle betingelser for en god rensning. Brændt kalk hygiejniserer slammet inden, det går på landbrugsjord. Andre specialiserede hjælpestoffer er skumdæmpere og belægningshæmmere mod bl.a. Struvit. Lad Dankalk rådgive dig om anvendelsen af disse produkter. dankalk K/S -Tlf. 33687400 dankalk@dankalk.dk - www.dankalk.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

B.V.E. B.V. Electronic har gennem de sidste 25 år været en af landets førende indenfor styring, regulering, overvågning og systemintegration i den danske forsyningsbranche. Derigennem er både vores egenudviklede SCADA software – System 2000, og vores procesviden tilpasset behovet i branchen. Der stilles store krav til overvågning af renseanlæg døgnet rundt, så man hele tiden kan styre processerne. For at hjælpe forsyningsbranchen med dette har BVE igen udviklet nye unikke funktioner til System 2000: modulet AnaMo der er et unikt ledelsesværktøj til driften af dit renseanlæg samt et modul der sikrer en integreret Tilbagestop funktion, som giver en god oversigt over alle stationer og deres bindinger. www.bve.dk/

Weiss I mere end 30 år har WEISS INTERNATIONAL fokuseret på maskinudrustning til rensning af spildevand på kommunale og industrielle renseanlæg. Et af de områder vi har fokuseret specielt på, er forbehandlingen. På årets udstilling har vi derfor valgt at præsentere vores nyeste skud på stammen af forbehandlingsanlæg, kompaktenheden ConPact B. ConPact B er en enhed indeholdende rist/ si samt beluftet sand/fedt fang med sandafvanding/vaskning. Enheden findes i størrelser fra 10 l/s til 250 l/s. WEISS INTERNATIONAL www.weiss.dk

39


Dannozzle Dannozzle præsenterer dyse-, pumpe- og systemløsninger til rengøring og vedligeholdelse af pumpebrønde, kloakker, bassiner og andre spildevandsinstallationer. Dannozzle er specialist i løsninger med minimalt vandforbrug og høj effektivitet og i løsninger, hvor mennesker ikke skal ned i de giftige miljøer. Vi har et bredt udvalg af dyser til alle formål og udvikler gerne nye dyser til specifikke opgaver, efter kunders ønsker. NYHED: EL-Spulepumpe med boosterpumpe, tryk fra 100 til 800 bar, kan ses på standen. Der vil på vores stand være mulighed for tilmelding til demonstration med spulefirmaet Fugato fra Bornholm, hvor vores halvautomatiske brøndvaskesystem vil blive demonstreret. dannozzle · Mobil: +4520515979 stig@dannozzle.dk, www.dannozzle.dk

KomTek – Når spildevandsslam giver værdi KomTek har god erfaring med håndtering af spildevandsslam efter 14 år i branchen. Vi behandler slammet som en ressource af næringsstoffer, der giver værdi i planteproduktion. Med et effektivt kvalitets- og miljøstyringssystem opnås fuld kontrol af slammet, vi har hos KomTek tilmed ekstra kvalitetskrav. KomTek håndterer også B-slam. KomTek Miljø A/S · Mobil 22 22 25 49 julie@komtek.dk · www.komtek.dk

PFI FLOWTEKNIK PFI FLOWTEKNIK A/S fremviser på deres stand på Spilde­vands­ teknisk årsmøde i Rønne følgende nyheder Fra Netzsch Mohnopumpen i Tyskland: – Nyudviklet Netzsch Tornado loberotorpumpe. – Nyudviklet IFD stator version 2. –N  y ABP ”bridge breaker system” for slamtransport pumpe.  etzsch nyudviklede Tornado loberotor pumpe fås med –N kapacitet op til 120 m³/h og maksimalt modtryk på 8 bar. –N  etzsch ABP ”bridge breaker sysstem” kan fås for kapaciteter op til 200 m³/h og max 48 bar. –N  etzsch nyudviklede IFD stator version 2 leveres på nye excentersnekkepumper såvel som til eksisterende modeller. PFI FLOWTEKNIK A/S ser frem til at vise disse nyheder på vor stand Erik Junge + 45 44 600 305 ej@PFIFLOWTEKNIK · www.pfiflowteknik.dk

40

Løwener Pumper og procesinstrumenter fra V. Løwener A/S. Har du brug for en løsning indenfor procesteknik, er du velkommen til at møde op på vores stand. Vi kan tilbyde løsninger og rådgivning fra det enkelte produkt til den komplekse tilpassede løsning. Få en snak med vores standpersonale, hvis du mangler et produkt eller en løsning indenfor pumper, blæsere, procesinstrumenter, vandmålere eller UV-systemer til desinfektion af vand. Med venlig hilsen Lars Nissen-Petersen Mobil +45 4064 3005 · lnp@loewener.dk

Vil du også gerne hjælpes rettidigt i mål med dine projekter? Norconsult tilbyder rådgivning og udvikling indenfor alle områder af spildevandsbranchen, vores højt kvalificerede medarbejdere i Danmark arbejder bl.a. med: • Pilotforsøg med struvitudfældning • Projektering af 500.000 PE renseanlæg i Stavanger • Processupport til flere forsyningsselskaber • Avanceret on-line styring af renseanlæg • Kildesporinger i kloaksystem • Modellering af kloaksystem til lufthavn Kom forbi vores stand og hør mere om vores ”holdopstilling”, samt hvad vi kan gøre for dig.   Vi glæder os til at se dig Norconsult Danmark A/S

Dansk Aquakemi A/S Firmaet har specialiseret sig i salg, service og rådgivning til offentlige institutioner og industrivirksomheder vedrørende alle former for rensning af spildevand. Vi arbejder især indenfor følgende områder: • Polymer • Fældningskemikalier • Specialkemikalier • Bioaugmentation ( enzymer ) • Udstyr • Rådgivning • Polymer opblander DAK Dansk Aquakemi A/S arbejder med forskning og udvikling af nye produkter i tæt samarbejde med danske og udenlandske virksomheder. Vi ser frem til at møde nuværende, gamle og nye kunder til en hyggelig snak på årsmødet. DANSK AQUAKEMI A/S Mob:20 61 68 34 · br@danskaquakemi.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Spildevandspumper og slampumper

Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst.

Salg, service og reservedele. PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING Tlf. 5850 6065

Vi løser alle pumpeopgaver

www.rhpumper.dk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

Dansk Overpumpning Aps Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk

SPILDEVANDSPUMPER Servicevenlige pumper med lang levetid. Pumperne fra PXFLOW leveres i forskellig modulstørrelser PX0, PX1, PX2, PX3, PX4 og PXGRIND (med specielt snittehjul) Pumperne kan leveres i forskellige størrelser og ydelse og kan leveres som tøropstillet, dykket eller i transportabel udgave. De kan leveres med forskellige pumpehjul; både fristrømshjul og kanalhjul.

Ring til os på tlf. 2144 6546

..så finder vi den rigtige løsning!

FLOW-select

ALLE VORE PUMPER I ET UDVÆLGELSES PROGRAM FLOW-select er et specielt udviklet program og et uundværligt værktøj til at udvælge den optimale pumpe til opgaven. Indtast de grundlæggende data som kapacitet og løftehøjde og FLOW-select foreslår den rigtige pumpe.

DanFlow ApS - Sverigesvej 3 - 8700 Horsens - Tlf.: (+45) 2144 6546 - info@danflow.dk - www.danflow.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

41


Grundfos – Intelligent grinderpumpe

Grontmij

Størstedelen af fejl ved spildevandspumpestationer kan relateres til fx svømmeafbrydere og niveaualarmer. Årsagen er ofte indfiltring, ophobning af fedtaflejringer eller papir fanget mellem elektroderne. Løsningen er en SEG AUTOADAPT grinderpumpe fra Grundfos! SEG AUTOADAPT er en grinderpumpe med indbygget styring udviklet efter markedets ønske om en simpel installation. Spildevandsløsninger med SEG AUTOADAPT-pumper fjerner behovet for kabler, kontakter og sensorer. Alt er indbygget i pumpen og fjerner dermed behovet for eksterne sensorer. AUTOADAPT-funktionen sikrer, at pumpen automatisk indstiller sine egne start-/stop-niveauer og laver automatisk alternering. Pumpen har indbygget motorbeskyttelse og sikrer korrekt omløbsretning hver gang. Læs mere på www.grundfos.dk

Økonomisk interessant ressource i stedet for et problem. Spildevand indeholder masser af ENERGI, som kan udnyttes. Vi vil gerne drøfte både varmepumper, processer og energioptimering med jer, så der både spares på både driftsudgifterne og CO2-udledningen. Som en af Danmarks største spildevandsrådgivere er vi fagligt ambitiøse – så vore kunder får de bedste løsninger, i et inspirerende og udviklende samarbejde. Vi glæder os meget til dit besøg på vores stand, hvor en flok friske Grontmij’ere tager imod -med mulighed for at dele en lille udfordring med dine kolleger – og os. Grontmij A/S bhj@grontmij.dk – www.grontmij.dk

FLSmidth FLSmidth leverer bærbare gasdetektorer samt stationære én- og flerkanalsgasdetektionssystemer. Detektorerne overvåger brandbare gasser, ilt og en omfattende række af giftige gasser, og de opfylder dermed detektionskravene om sikkerhed i en bred vifte af forskellige industrier. De primære applikationer er rensningsanlæg, tanke, pumpestationer, kabelrør og p-kældre. Alle vore detektorer er kendetegnet ved deres kompakte og robuste design og store driftsstabilitet. Vi tilbyder desuden en række kontrolpaneler med varierende kapacitet til forskellige applikationer og behov. Lige fra systemer til placering i sikre miljøer og hårde industrielle miljøer til placering i eksplosionsfarlige områder.” Vi mødes på ustillingen Erik Aggerbo · eag@flsmidth.com Direct +45 9668 2000 · Mobile +45 2121 3400

Stjernholm kører frem med optimal slambehandling Nye samarbejdsrelationer og nye produkter gør Stjernholm endnu stærkere på slambehandling. Optimering af forsyningernes slambehandling er et indsatsområde, som tiltrækker sig stor opmærksomhed. Hos Stjernholm A/S i Ringkøbing har man valgt at benytte Årsmødet til at sætte fokus på slambehandling. Anledningen er ny strategisk samarbejdeaftale mellem Stjernholm A/S og Alfa Laval Nordic A/S, som fremover benytter Stjernholm som salgsorganisation for den nyudviklede ALDEC G3 dekanter m.v. Hertil kommer et helt nyt maskinudstyr, som Stjernholm har udviklet og producerer på egen værksted og bringer med, indbygget i en trailer. Udstyret er netop nu til test i det virkelige liv og får derfor først Danmarkspremiere på Årsmødet. Vi ses i Rønne

Gea – Effektiv service og ekspertrådgivning får du hos GEA Westfalia Separator Vore serviceteknikere har mange års erfaring og sikrer effektiv service med originale reservedele og dermed lang levetid og optimal økonomi på dit slamafvandingsudstyr. Har du planer om at investere i nyt slamafvandingsudstyr, eller har du brug for en opgradering af eksisterende udstyr, er vi parat med råd og vejledning. Vi kan også tilbyde en testkørsel på dit anlæg for at få det bedste udgangspunkt for beregning af kapacitet og investeringsgrundlag. GEA Westfalia Separator er på pladsen – kom og få en snak med Richard eller Henning. GEA Westfalia Separator DK A/S tlf. 8794 1000, www.gea-westfalia.dk

42

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Liqflow

COWI Hvem siger, man ikke kan kloakere hvor som helst? Liqflow tilbyder, som de eneste i Danmark, en højtryks centrifugal fristrøms grinder pumpe i vores tryksatte spildevandssystemer. Pumpen er en to-trins fristrøms grinder pumpe, og vi bruger den samme pumpe i alle vore ØkoTran pumpestationer. Af fordele kan blandt andet nævnes: • Pumpeydelse op til 1,85 l/s • Løftehøjde op til 60 mVs • Ens pumpe overalt • Markedets mest pålidelige, driftsikre og vedligeholdelsesfrie grinder pumpe

• Ingen svovlbrinte problemer • Mulighed for at optimere trykrørs dimension betyder lavere anlægsudgifter Mød os på årsmøde i Rønne den 8. juni. Liqflow · Tlf.: 46935200 · www.liqflow.dk

FH Automation: Ny udviklet pumpestyringskoncept: Vi præsenterer vores nye pumpestyringskoncept baseret på Tablet PC’er og Siemens PLC ved årsmødet på Bornholm. FH Automation A/S er en kvalitets- og serviceorienteret producent og leverandør af Software, El-tavler og Systemløsninger til den danske industri. Fra vores afdelinger i Horsens og Ringsted, sikrer vores 40 kvalificerede medarbejdere kunden den optimale automatikløsning til procesanlæg og specialmaskiner. Vi har desuden specialiseret os indenfor SRO-anlæg til varme- og vandværker samt spildevandsanlæg. Kontakt os for en uforpligtende samtale, med henblik på at se om der skulle være områder, hvor vores el-kompetencer kunne skabe værdi for din virksomhed. www.fhautomation.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Du kan også i år møde COWI ved Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde. Vi står klar i Rønne. COWI er en af de få 100% dansk ejede rådgivervirksomheder i Danmark. Vi leverer rådgivning indenfor en bred vifte af opgaver indenfor spildevandsbranchen. Vi har stor erfaring lige fra idéfasen af et projekt indtil projektet er gennemført og kan bidrage med viden og inspiration gennem et helt projektforløb, der kan omfatte: Problemanalyse- Projektforslag - Projektering - Gennemførelse af udbud - Tilsynsarbejde og Indkøring. COWI har også stor erfaring med optimering af renseanlæggenes drift, ligesom COWI har stor erfaring med Trouble Shooting og afhjælpning af driftsproblemer. www.cowi.dk

AquaCon Hos AquaCon sætter vi en ære i at tilbyde udstyr, der er værdiskabende for vores kunder. Vi tilbyder udstyr med de nyeste teknologier, som optimerer og forenkler dagligdagens processer og målinger - i kombination med særdeles konkurrence dygtige priser. Helt uden at gå på kompromis med kvaliteten af det valgte udstyr. Desuden råder vi over mange års applikations, og branche kendskab – og tilbyder altid seriøs rådgivning som en selvfølgelighed… Vi glæder os til at se nye som velkendte ansigter på Bornholm! Kig forbi vores stand og se alt det spændende udstyr vi har med. Christina Rugaard Ottzen · Mobil: +45 22 36 76 99 cro@aquacon.dk · www.aquacon.dk

Har lanceret et vedligeholdelsesdæksel for ø600 karme Klaprende dæksler er til gene for naboer. Nedslidt mønster er farlig for trafikken, og skal udskiftes hurtigst muligt. Vedligeholdelsesdækslet er et tungt dæksel med slidsepakning, som passer til alle nyere ø600 karme.Besøg os på vores stand, og hør nærmere om de unikke muligheder det giver netop dig. www.randersjern.dk hj@randersjern.dk

43


Weber

Novotek

Vi har hjernen og hjertet med - total genanvendelse af spildevandsslam hos SaintGobain Weber A/S I forbindelse med fremstilling af Leca® produkter vil vi - fra slutningen af 2012 - kunne genanvende vandselskabernes spildevandsslam. Med vores løsning sikrer vi, at de organiske forbindelser destrueres 100 % uden unødig risiko for påvirkning af fødekæden og det omgivende miljø – til glæde for vores kære børn og kommende generationer. Som et led i vores vision om bæredygtig produktion forventer vi, at spildevandsslam inden for de næste fem år bliver vores primære CO2-neutrale energikilde! Vand, aske, organisk stof og næringsstoffer indgår selvfølgelig alle i vores genanvendelse af spildevandsslammet – én proces ét sted! Saint-Gobain Weber A/S · Annemarie Chloé Aabling Mobile + (45) 40 19 79 20 · aca@weber.dk · www.weber.dk

SmartKvitt, der er Novotek nyeste App til android telefoner, giver brugere af iFIX SRO systemer let adgang til SMS alarmer, læse, sortere og  kvittere. App’s starter automatisk op, når der kommer en SMS fra  SRO anlægget, og i klartekst fortæller, hvilket SRO anlæg alarmen hører til. Der kan kvitteres en eller flere alarmer samtidigt. Smartkvitt kan kombineres med alarmer fra både iFIX og IGSS SRO anlæg.  Find hurtigt dine proces setpunkter ved en PLC breakdown, eller strømsvigt??? Setpointsaver, er Novotek’s nyeste program, der løbende gemmer de stillede parametre og setpunkter fra PLC’er og pumpestationer, og kan til enhver tid downloades igen. Hilsen og på gensyn Søren Klint Mob: 40255201 soren.klint@novotek.com

Tunetanken styrker kompetencerne på spildevandsområdet Tunetanken A/S i Vejen, som producerer tanke, siloer og løsninger til spildevandssektoren i glasfibermateriale, overtog pr. 1. april 2012 virksomheden Fiberteam og styrker dermed kompetencerne indenfor spilde-

Rambøll DANMARK har erfaring med alle typer af rådgivning inden for spildevand Vi har desuden et indgående lokalt kendskab til planlægning, drift- og vedligehold, rensning og afløb rundt om i landet. Vi hjælper med at vælge energirigtige og økonomisk optimale løsninger indenfor: •  Spildevandsplanlægning •  Spildevandsrensning •  Afløbssystemer •  Drift og vedligehold Vores projekterfaring på spildevandsområdet dækker både traditionelle og innovative tilgange. Gennem processer, tæt dialog og selvfølgelig de nyeste teknologier, sørger vi for, at udnytte systemerne og etablere bedre styring af rensningsprocessen. Læs mere om Rambøll på www.ramboll.dk

Aerzen Scandinavia Filial Danmark Din komplette leverandør af oliefri luft til dine processer. Vi tilbyder: Delta Hybrid, Delta Screw, Delta Blower. Kom og se vores næste nyhed på Årsmødet på Bornholm den 8. juni 2012. Vi hjælper dig med at spare penge med den absolut mest optimale løsning! Aerzen Scandinavia AB – kontakt os for at spare energi og penge! Aerzen Scandinavia · Filial Danmark Dennis Bager, tlf. 21 68 08 28 Allan Jensen, tlf. 23 40 50 50

44

vandsområdet. Den hidtidige ejer af Fiberteam, Bo Kærbye, der bl.a. har en baggrund som maskinmester, følger med over i Tunetanken, hvor han skal styrke indsatsen på spildevandsområdet samt indgå som chef for serviceafdelingen og være med til at videreudvikle Tunetankens kompetencer indenfor nyudvikling, vedligehold, renovering og nyanlæg af glasfiberrørsystemer, røggasanlæg, spildevandsanlæg m.v. i glasfiber. Fiberteam medbringer en stor portefølje af vedligeholdelsesaftaler, og samtidig har Bo Kærbye stor erfaring med etablering af glasfiberrørsystemer. Vi mødes i Rønne TUNETANKEN A/S Tel: +45 7697 3016 · jal@tunetanken.dk

Desmi DESMI leverer pumper og pumpestationer til det danske spildevandsmarked med omtanke på både energi, arbejdsmiljø, efterfølgende drift og nem installation. Udover pumper og pumpestationer udfører DESMI landsdækkende vedligehold, service og reparationer på alle pumpetyper, uanset fabrikat. Tlf: 7023 6363 Mail: service@desmi.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Energieffektive løsninger der gør en forskel i nærmiljøet

Åbne og fremtidssikrede løsninger, der giver optimal udnyttelse af energien og gør vand- og spildevandsbehandling sikker, effektiv og miljøvenlig Aldrig mere driftsstop

Ejby Mølle på Fyn er VandCenterSyds største renseanlæg og behandler mere end 20 millioner m3 spildevand om året. I samarbejde med Schneider ElectricTM har VandCenterSyd fået et nyt slamafvandingsanlæg der er åbent og fremtidssikret og giver optimal udnyttelse af energien. Det nye anlæg er designet ud fra en ny måde at tænke håndtering af slam og sikre mod driftsstop med ét sammenhængende system for hele rensningsprocessen. Resultatet har betydet 1/3 mindre slam og en optimeret proces med mulighed for at øge kapaciteten til at håndtere slam fra yderligere 120.000 personer.

Overvåg, analysér og bliv bedre Ved at måle og analysere energiforbrug, spændingskvalitet, motorbelastning og logge data, optimeres energiforbruget. Alle komponenter fra procesinstrumenter, frekvensomformere, maksimalafbryder, PAC’er og motorstartere kan derfor tilgås via netværk. Alt er styret via Schneider Electrics PAC’er, motorer reguleres med AltivarTM frekvensomformere og beskyttes med intelligente motorstartere, TeSysTM U, og overvåges via ethernet.

“VandCenterSyd har fået et rigtig godt værktøj for optimal udnyttelse og analysering af energiforbruget” Anders Hjadstrup Hansen Afdelingsleder, EL & SRO VandCenterSyd

Make the most of your energySM Se videoen om hvordan overvågning og styring kan hjælpe vandforsyning og renseanlæg. Deltag samtidig i lodtrækningen om at vinde en iPad 2! Besøg www.SEreply.com og tast koden 13928p ©2012 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, Altivar, TeSys, and Make the most of your energy are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf.: +45 44 20 70 00 www.schneider-electric.com/dk • 998-2548_DK_B

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Spildevands_Teknisk_Tidsskrift_DK_13928p.indd 1

45

2012-04-13 14:46:03


TechRas Miljø:

Orbicon

Se kæmpe HAUS dekanter på TechRas Miljø ApS stand TechRas Miljø har valgt at ændre vores produktprogram indenfor separationsudstyr, så vi i stedet for Pieralisi nu forhandler dekantercentrifuger af mærket HAUS. TechRas Miljø fortsætter med servicering af Pieralisi, så vores eksisterende kunder vil ikke mærke forskel.

Mød Orbicon på årsmødet og lad os får en god samtale om jeres fremtid. Orbicon arbejder for tiden med en række spændende opgaver omkring renoveringer og udbygninger af renseanlæg: Hedensted Renseanlæg udbygges til 45.000 PE og får bl.a. 2 nye procestanke samt en stor ny slamafvandingsbygning ( foto). Det samme sker på Haslev Renseanlæg til 23.000 PE, hvor vi etablerer måske Danmarks største efterklaringstank på 42 m i diameter. Sammen med Holbæk Spildevand A/S bygger vi nyt renseanlæg til 17.000 PE, og på Mariagerfjord Centralrenseanlæg (75.000 PE) er vi bygherrerådgiver. På alle projekter har vi fokus på et tæt samarbejde med kunden, høj kvalitet og innovative og energirigtige løsninger.

HAUS DEKANTERCENTRIFUGER: • HAUS dekantere er tysk designet kvalitet til konkurrencedygtige priser, der produceres på HAUS ISO 9001-2008 godkendte fabrikker i Tyrkiet. • HAUS dekantere er CE godkendte af TÛV. HAUS RENOVERING AF ALLE DEKANTERMÆRKER: • HAUS fabrikkerne har siden 1954 renoveret alle dekanter mærker og har derfor stor erfaring. Særdeles konkurrencedygtige priser med 1 års fabriksgaranti. Den udstillede HAUS dekanter type DDE 5342 er købt af Hedensted Spildevand A/S Yderligere oplysninger Frank B. Rasmussen, Mobil +45 2965 2426 fbr@techras.dk, www.techras.dk

Nyt omkring Kemira Water Danmark A/S’ H2S system – H2S-Guard

Kemira Water Danmark A/S har valgt at optimere servicen for vores H2S målere (OCC-910), hvorfor vi har indgået en serviceaftale med firmaet FLSmidth A/S. Kemira Water Danmark A/S, vil fortsat være forhandleren af produktet, men al fremtidig service af produktet vil foregår af FLSmidth A/S. Fordelen for kunden skulle gerne være en hurtigere og smidigere service. Kom ind på vores stand ved årsmødet og hør mere om vores H2S system (H2SGuard), samt hvad den fremtidige serviceaftale vil komme til at betyde for dig. Kemira Water Danmark A/S, kontakt: Claus Hørning +45 2144 4579, claus.horning@kemira.com

46

Contech Siden 1988 har Contech beskæftiget sig med PLC styringer og SRO overvågning. Vi tilbyder opdatering/udskiftning af gamle PLC systemer, etablering af nye pumpestationer og lignende i SRO/SCADA. Vi sørger for, at du via PC, tablets og smartphones kan overvåge og betjene renseanlæg og pumpestationer. SRO og SCADA rapporter tilpasses specielle ønsker. Contech’s montører står i mange tilfælde også for den fysiske montage og oplægning af føringsveje og kabler ved større tilog ombygninger. GSM/GPRS og radiokommunikation er også èn af vore stærke kompetencer. Ring og få en snak om netop jeres ønsker. Contech Automatic ApS - tlf.: 54 88 44 40 mail@contech-automatic.dk - www.contech-automatic.dk

Leverandør Spildevandsindustrien MARSØ PLAST - Din samarbejdspartner til komplette kundespecifikke specialløsninger. Vi beskæftiger os med alle former for bearbejdning af PE & PP rør til forsyningsindustrien, og kan med vore mange års erfaring inden for området tilbyde rådgivning, projektering, produktion, levering og montering af alle slags rør- og brønd løsninger, herunder i særdeleshed de individuelle og specielle af slagsen. Hos MARSØ PLAST fremstiller vi brønde og bygværker præcis efter jeres ønsker og behov, hvorefter vi leverer dem færdigstrikkede på installationslokationen. Dertil tilbyder vi enhver form for plastsvejsning. Stuksvejsning, elektrosvejsning, svejsning med håndholdt ekstruder og muffe-dornsvejsning. Vi glæderos til et besøg i Rønne. MARSØ PLAST · +45 7592 3244 · www.marso.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


VI TAGER ANSVAR GØR DU...?

• • • • •

Ulefos NV benytter 88-90% skrotjern i produktionen Ulefos NV bruger miljøvenlig energi i form af vandkraft Ulefos NV stiller høje krav til arbejdsmiljø og sikkerhed Ulefos NV benytter kun miljøvenlig maling i produktionen Revision af underleverandører inkl. ydre miljø

Det miljørigtige valg Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

47


Alfabetisk udstillerliste 2012 Følgende 109 firmaer er registreret som udstillere i forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings årsmøde 2012.

Udstillingen foregår fredag den 8. juni 2012 på pladsen ved siden af Rønne Renseanlæg: n 7-Technologies A/S (på stand delt med Schneider A/S) n ABB A/S n ABC-Miljø n Aerzen Scandinavia Denmark n Agrometer A/S n AO Vaga Teknik A/S n AquaCon ApS n Aquagain A/S & Aquagain Service ApS n AxFlow A/S n B. V. Electronic A/S n BioKube A/S (på stand delt med Signalix A/S) n Bo Jensen Vandbehandling n Bornholms Forsyning A/S n BTC Speciality Chemical Distribution A/S n Cambi Danmark A/S n Combineering A/S - St. Gobain   Weber A/S n Contech Automatic ApS n COWI A/S n DanFlow n Danfoss VLT Drives n Dankalk K/S n Dannozzle ApS n Dansk Aquakemi A/S (på stand delt med Stefco A/S) n Dansk Overpumping ApS n DESMI Danmark A/S n Diatom A/S n Dräger Safety Danmark A/S n Duco ApS n Duotec A/S n EL:CON Automation A/S n Endress+Hauser A/S (på stand delt med Rockwell Automation A/S )

48

n EnviDan A/S n Eurofins Miljø A/S n Europump Consulting n Ferskvandscentret n Festo A/S n FH Automation A/S n FLSmidth Airloq Gasanalyse n Flygt - a xylem brand n Frisenette ApS n GEA Westfalia Separator DK A/S n Gerhard Christensen A/S n Grontmij A/S n Grundfos DK A/S n Grønbech & Sønner A/S n Gugliotta & Co n Gustaf Fagerberg A/S n HACH LANGE ApS n Hans Buch A/S n HedeDanmark a/s n Hidrostal Pumper n Holm & Halby A/S n Howden Water Technology A/S n ifm electronic a/s n Jens A / Emotron n Jeptek ApS n KAESER Kompressorer A/S n Kemira Water Danmark A/S n KomTek Miljø A/S n Krüger A/S n Landia A/S n Lauridsen A/S n Lind Jensens Maskinfabrik A/S n Liqflow n MARSØ PLAST A/S n MJK Automation A/S n NIRAS A/S n NISSEN energi teknik a/s n Norconsult Danmark A/S n Nordisk Aluminat A/S n Nordisk Wavin A/S n Novotek A/S

n Orbicon A/S n Otto P Vandteknik ApS n PEO-TECH A/S n Per Aarsleff A/S n PFI FLOWTEKNIK A/S n Picca Automation A/S n Poda Hegn n Procurator A/S n Pump Parts ApS n PURAC/NCC n Rambøll Danmark A/S n Randers Jernstøberi A/S n Robotek Gruppen A/S n Rockwell Automation A/ S (på stand delt med E ndress+Hauser A/S) n Roxtec Danmark ApS n RUMA Industri A/S n Schneider Electric A/S (på stand delt med 7-Technologies A/S) n Seepex Nordic A/S n Siemens A/S n Signalix A/S (på stand delt med BioKube A/S) n Sorbisense A/S n STEEL ApS n Stefco A/S (på stand delt med Dansk Aquakemi A/S) n Stennevad A/S n Stjernholm A/S n Sulzer Pumps Wastewater Denmark A/S n Tech Instrumentering n TechRas Miljø ApS n TUNETANKEN A/S n ULEFOS n Uponor A/S n V. Løwener A/S n VATECH2000 n Watergroup A/S n Weiss International n WestCoast Tråd & Plader ApS n Wintec ApS Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


TIL T F I K S

:

Energibesparende pumper Dykkede og tørtopstillede skruecentrifugalpumper med markante fordele sammenlignet med konventionelle spildevandspumper : Op til 50% mindre energiforbrug Op til 50% mindre CO 2 -udledning Tilstopningsfrit løbehjul Skånsom pumpning Pumpning af slam op til 13% TS Pumpning af højviskose medier

Autoriseret forhandler af:

Pumper Skandinavien Pumper Skandinavien

Trævænget 1, 5492 Vissenbjerg Østerbro 4, 5690 Tommerup Tlf.: 64 47 47 35 35 12, 12,www.hidrostal.dk www.hidrostal.dk Tlf.: 64 E-mail: pumper@hidrostal.dk pumper@hidrostal.dk E-mail:

Hidrostal 04-2009.indd 1

08/09/09 9:03:57

Hvem siger, man ikke kan kloakere hvor som helst? Løsningen ligger lige foran dig. Med en løftehøjde på op til 60 mVs med en 1,5 kW to-trins fristrøms grinder pumpe, udvider vi nu grænserne for, hvor det er muligt at kloakere ejendomme i det åbne land. Velkommen til ØkoTran pumpestationen, den optimale og mest driftssikre løsning til tryksat kloakering af det åbne land.

 Optimal hydraulisk design af det tryksatte system  Ingen svovlbrinte problemer  Lavere anlægsudgifter  Ingen mellem-pumpestationer  Mindre vedligeholdelse  Lavere driftsudgifter

Liqflow Kringelhusvej 15

Pumps and systems Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

7100 Vejle www.liqflow.dk

Tlf.:

46 93 52 00

Mobil:

28 78 12 26

E-mail: info@liqflow.dk

49


Spildevandsgolf 2012 I forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde på Bornholm den 7 - 8. juni 2012. Arrangeres der golfmatch på Nordbornholms Golfklub lørdag den 09. juni 2012. Start tidspunkt kl.09.00. Man bør møde senest 1/2 time tidligere. Dagen afsluttes med en lille frokost og præmieuddeling i klubhuset. Tilmeldingsgebyret er 275,00 kr. pr. person. Tilmeldingsfrist er senest torsdag den 24. maj.

Tilmelding kan ske til: Svend Heilskov, tlf. 25 39 27 29 eller på mail csheilskov@vip.cybercity.dk. Niels Arne Schmidt tlf.40 45 42 07 eller på mail namos46@gmail.com. Evt. spørgsmål om golfmatch m.m. til: Sven Heilskov - Niels Arne Schmidt.

Tilmeldingsliste til spildevandsgolf på Nordbornholms Golfklub lørdag den 9. Juni 2012 Navn: Adresse Postnr./By: Telefon: Fax: E-mail: Handicap: Hjemmeklub:

Watergroup STF cykling Motions cykling lørdag den 9. juni 2012 i forbindelse med Spildevands Teknisk Forenings 40 års jubilæums Årsmøde på Bornholm den 7-8. juni 2012. Åbent og gratis for alle STF årsmøde deltagere, pårørende og andre med relationer. Watergroup inviterer til fælles motionscykling med fuld forplejning under vejs. Det bliver en hyggelig dag, hvor alle kan være med og vi oplever noget af Bornholms flotte natur fra to hjul. Turen gennemføres i samlet flok med en førerbil foran og en servicevogn efter feltet. Undervejs vil der dog være chance for at få testet fysikken, med den frivillig tidsprøve ved formiddags-depotet. Andre sjove indslag og special guest stars kan ikke udelukkes - vel mødt! Program (vejledende) 09:00 Briefing og afgang fra Rønne Renseanlæg (Vesthavnsvej 6, 3700 Rønne) 10:30 Formiddags depot oven for Vang 10:40 Frivillige tidsprøver fra Vang havn til formiddags depot 12:00 Middags depot Sandlinien Allinge 14:00 Eftermiddags depot Rytterknægten Almindingen 15:30 Mål og tak for i dag på Rønne Renseanlæg

50

Deltagelse Der cykles to og to efter færdselsloven med en ”front-kaptajn” og ”agterlanterne”, antagelig vil hastigheden være 23 – 25 km/t. Turen gennemføres på egen cykel, hvor en letløbende landevejsmodel vil være at foretrække. Cykelhjelm er påbudt. Har man ikke mulighed for selv at medbringe sin cykel til Bornholm, er der løsninger for det, ved enten at få fragtet sin cykel til Bornholm eller leje en cykel på øen. Tilmelding Tilmelding forgår via tilmeldingsformularen på Watergroups hjemmeside, www.watergroup.dk, hvor mere information om ruten, leje af cykel m.m. også er at finde. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Unikke nye produkter til spildevandsområdet Der findes produkter, der tager pusten fra dig. Produkter der ikke går på kompromis med pålidelighed og kvalitet, på trods af sin enkelhed og attraktive pris. Verdensnyhed indenfor flowmåling på fugtig biogas! Prosonic Flow B 200 er en ultralydsmåler som med høj nøjagtighed, og uden tryktab, måler volumenflow af biogas og lossepladsgas, selv under varierende procesforhold. Desuden kan den måle metanindholdet direkte, online i røret, uden behov for yderligere enheder - en unik funktion, som giver helt nye muligheder. Feltkalibrering er historie! Den nye Liquiline analysetransmitter CM44x kræver kun én transmitter til 12 forskellige parametre for op til 8 Memosens indgange. Med Memosens teknologi lagres kalibreringsdata i selve sensoren, og man erstatter den ganske enkelt med en prækalibreret sensor. Kalibrering kan efterfølgende ske under gode laboratorieforhold. Smart, enkelt og omkostningseffektivt!

Prosonic Flow B 200

Kontakt os hvis du ønsker at vide mere om vores unikke produkter indenfor spildevandsområdet. Liquiline CM44x

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Tel +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

51


Pumpetræf 22. marts 2012 på Ferskvandscentret Red. J.H. Det er imponerende den succes, som årets pumpetræf har. Således var der på det tredje pumpetræf 2012, afholdt den 22. marts, 75 deltagere. Glædeligt var det også, at det er tydeligt, at forsyningerne sender alt det personale, som kan undværes ”hjemme”, til pumpetræf. Det betyder også, at mange af de personer, som ellers sjældent får kontakt med kollegaer, her har en enestående mulighed for at møde og udveksle erfaringer med kollegaer med samme arbejdsområde. Dagens program var: • Fordele og ulemper ved forskellige former for vedlige­ holdelses strategi. Ove Fjordmand, Sulzer Pumps • Hvordan kan relevante pumpedata anvendes til vedligeholdelse af pumper og pumpestationer. Klaus Gerhard Porsmose, GRUNDFOS DK A/S • Indretning af en ideel pumpebil. Anders Madsen, Guldborgsund Forsyning • Præsentation af medbragte pumpebiler • Akut beredskab ordning mellem Kommune og Forsyning. Peter Thomassen og Erik Juul Kolding Kommune/Forsyning • Ny chipsmetode afslører fejlkoblinger. Claus Mouritsen, Faxe Forsyning • Vedligeholdelse af ledningsnettet. Aksel Kirkeby, Svendborg Vand A/S • Overvågningsmuligheder og hvad kan vi bruge mulig­ hederne til. Jens Jørgen Schmidt EnviDan

Fordele og ulemper ved forskellige former for vedligeholdelses strategi Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Indlægget begyndte med at fastslå forskellen mellem Restaurering og Renovering hvor: Restaurering er processen, hvor bygninger, maskiner eller andre objekter helt eller delvis tilbageføres til en tidligere tilstand. Renovering er, når arbejde på bygninger eller maskiner går videre end almindelig vedligeholdelse. Man kan tale om egentlig renovering, når bygnings- maskindel er så nedslidt, at det ikke længere kan betale sig at reparere og vedligeholde den, da er det tid til at renovere, udskifte eller en gennemgående istandsættelse. Efter denne indledning blev der vist eksempler på fordele og ulemper ved forskellige vedligeholdelses strategier: • • • •

52

Vedligeholdelse ved nedbrud Intervalbaseret vedligeholdelse Tidsbaseret vedligeholdelse Tilstandsbaseret vedligeholdelse

Vedligeholdelse ved nedbrud: Er ikke den strategi, vi vælger som driftsfolk. Den er billig, da den ikke kræver nogen forudgående planering. Kan dog også være acceptabel, hvis man kan tolerere driftsforstyrrelser, og reservedele findes som ”hyldevare” til hurtig udskiftning. Intervalbaseret vedligeholdelse: Bliver nemt en rutine, der udføres af gammel vane. Rimelig nem at planlægge, kræver ikke særligt udstyr eller drift oplysninger. Ulempen er rutine, enten for sen eller for tidlig vedligeholdelse. Tidsbaseret vedligeholdelse: Kan let tilpasses behovet, giver rimelig driftsikkerhed, giver en fornuftig økonomi. Ulemper: Giver ikke den optimale vedligeholdelse, kræver en del overvågning, er omkostningstung, bliver ofte rutine. Tilstandsbaseret vedligeholdelse: Giver stor driftsikkerhed, giver en god drift økonomi, kan være dyr at ”gennemføre”, kan tilpasses det præcise vedligeholdelsesbehov. Ulemper: Kræver en detaljeret vedligeholdelsesplan, kan være dyr at gennemføre, er meget dyr at oprette, kræver en overvågning af mange drift data. En lang række faktorer påvirker vedligeholdelse. Behovet i flæng kan nævnes: Typer af spildevand: Sand og slibende partikler medfører stor slidtage. System design: Installationstype, sumpdesign, ledningsdimensionering, tilbehør styring. Løftehøjde: større løftehøjde mere slid. Løbehjul: Fristrømshjul, lukket løbehjul, åbent kanalhjul. Pumpe størrelse og type: 2-4-6- polet. Konstruktions materiale: Reduktion af virkningsgrad, modstandsdygtighed mod slidtage, tæring og aflejring. Tilbehør: Rengøring af sump styring mm., tilbehør. En væsentlig faktor for valg af vedligeholdelses strategi fremkommer efter en grundig vurdering af de mange allerede omtalte forhold. Resultatet er vist i nedenstående figur. Vedligeholdelse af pumper og pumpestationer

Sulzer Pumps

Konsekvens Sandsynlighed

1 Konsekvens

2 Konsekvens

3 Konsekvens

4 Konsekvens

1 Usandsynlig

A

A

B

C

2 Sandsynlighed

A

B

B

C

3 Sandsynlighed

A

B

C

D

4 Sandsynlighed

B

C

D

D

5 Sandsynlighed

B

D

D

D

A.  Vedligeholdelse ved nedbrud B.  Intervalbaseret vedligeholdelse C.  Vedligeholdelsen bliver lavet ud fra et bestemt antal timers drift. D.  Tilstandsbaseret vedligeholdelse Title | Month 2011 Copyright © Sulzer Pumps | Slide 13

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


LCC Kalkulation på  erstatningspumpe Omk. i kr. Omk. i kr. Nuværende Ny Input: pumpe pumpe 20.000 37.100 Anskaffelsesomkostninger: Energipriser (nuværende) pr. kWh: 0,60 0,60 27,32 19,80 Energi måling i kwh Pumpet mængde i l/s. 41,05 50,00 Energi forbrug i kwh/m3 0,1849 0,1100 Gennemsnits drifttimer pr./år. 2.030 1.667 300.000 300.000 Gennemsnits m3/år: Anslået gennemsnitseffekt   for anlægget i kwh. 55.461 33.000 Energiomkostninger/år   (beregnet) =   Energipris x   Anslået gennemsnits-effekt 33.276 19.800 Vedligeholdelsesomk.   (rutinemæs.vedligeholdelse/år): 1.000 1.000 n - Levetid i år: 15 15 i - Rentesats, %: 4,50% 4,50% p - Inflationssats %: 2,40% 2,40% Output: Nutidsværdi netto LCC-værdi: heraf udgør nuværende   netto energi-omkost.: Vedligeholdelse: Nutidsværdi af Installerings- og   indkøringsomkostninger

458.758 339.538 425.957 287.637 12.801 12.801 20.000

39.100

Efter dette indslag fulgte en del billeder og oplysninger, visende detaljer i: Kloakpumpers konstruktion, Valg af pumpehjul, styringer, f.eks. MP 204 og CUE via GENIbus, Elektronisk motorværn opbygning og funktion. (Ref.Grundfos) PUMPETRÆF 2012 – GRUNDFOS DK A/S

Typisk spildevandsinstallation •  Gennem pumpestationer •  On/off-reguleret •  Dimensioneret efter højeste indgående flow Typisk udpumpningsmønster fra vandværk 120% 100% Belastning

Indlægget afsluttedes med en vurdering af emnet: Udskiftning kontra køb af ny pumpe. Hvor det ikke bare er glæden ved en ny pumpe, der tæller, men også den energiforbedring udskiftningen kunne indebære. Dette er en meget vigtig parameter. Øvelsen er at beregne, hvor er balancepunktet mellem reparation og indkøb.

80% 60% 40% 20% 0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Time

Billedet viser udpumpning over døgnet på vandværk. Tilløbet til pumpestation er med en smule forsinkelse identisk. Da vore pumpers typisk driftsstyring er On/Off, vil sige, at der opstår en meget varierende driftssituation. Dette forhold har i de senere år ført til øget interesse for pumpestyring ved Frekvensomformer. Frekvensstyring kan have følgende fordele: • Færre antal start/stop • Energibesparelse ved acceleration af vand i trykledning • Energibesparelse i anlæg med relativ lav geodætisk løftehøjde • Minimering af risikoen for luftindtag og kavitation i pumpen • Reduktion af støj • Mere jævnt tilløb til renseanlæg • Reducering af trykstød

Ove Fjordmand, ove.fjordmand@sulzer.com

PUMPETRÆF 2012 – GRUNDFOS DK A/S

Flowmåling

Hvordan kan relevante pumpedata anvendes til vedligeholdelse af pumper og pumpestationer Klaus Gerhard Porsmose, GRUNDFOS DK A/S

•  Energioptimering med frekvensomformerdrift, kræver en flowmåling, for at specifik energi [Wh/m3] kan beregnes. •  Grundfos kan beregne flowet, uden brug af ekstern flowmåler. Det kræver kun en trykmåling på afgangssiden.

Efter en gennemgang af allerede velkendte pumpestationers opbygninger, fulgte et afsnit om: Daglig kontrol af en pumpestations drift og eventuel afvigelse fra det normale f. eks.: Kontrol af drifttiden for hver pumpe, Ændring i drifttiden, Er antal starter ens på begge pumper, Funktion af ventiler og kontraventiler, Kontrol af lækage ved koblingsfod, Indsivning af grundvand, Sumpens tilstand, Niveausensorernes funktion, Vedligeholdelsesstand iøvrigt. Alt sammen oplysninger, der giver et billede af behov for eventuel yderligere kontrol og måske reparation. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Flowmåling ved ”Optimal frekvens” Bemærk min. vandhastighed for selvrensende ledning regnes i praksis som 07 m/sek. Flow fremkommer ved: Veksling fra flowmåling til udløbstrykmåler. (Særlig formel)

53


Indlægget afsluttedes med overvejelser ved overgang til frekvensregulering:

kald af f.eks. slamsuger/spuler, Derfor er der installeret et ”Højtryksanlæg/El-anlæg”.

• Minimumvandhastighed i rørene (praksis 0,7 m/sek) • Regelmæssig skyllesekvens for at rense rør og ventiler • Regelmæssig drift ned til ”bundstop” for at rense pumpebrønden • Risiko for elektrisk støj • Højere installationsudgifter • Energibesparelser er ikke altid mulig • Opsamle og udnytte driftserfaringer Klaus Gerhard Porsmose kporsmose@grundfos.com

Højtryksanlæg ydelse: 3.000 lt/time, Max drifts tryk 170 bar, Max arbejdstryk 150 bar, Vandtank 360 liter, Brændstoftank 20 liter, El-start, Fjernbetjening. El-anlæg: DC til AC power inverter, 230/ac output, 150w ∞ 6.000w output. Kran ydelse: Løft evne 500 kg. Ved 4 meter udlæg.

Erfaringer

Indretning af en ideel ”Pumpebil” Anders Madsen, Guldborgsund Forsyning Foredraget indledtes med en præsentation af Guldborgsund Forsyning, der servicerer hele Falster og Østlolland, et areal på 90.679 ha. Pr. 2011 var der 62.333 indbyggere, hvoraf ca. 45.000 var kunder hos Gulborgsund Forsyning Spildevand. Efter en opfølgende gennemgang af spildevandsforsyningens samlede data fortsatte indlægget med overvejelserne om krav til ny Pumpebil. • • • • • •

Vægt af bilen (stort kørekort) Stort dækningsområde, der skal medbringes meget materiel Fleksibel (flere opgaver, f.eks. spuleopgaver) Sikkerhed (faldsikring) Kran (med langt udlæg) Plads til tre mand i mbilen på enkeltsæder

• God stor kran • Lille bil/Fremkommelig • Stor laste evne laster 1500 kg. • God komfort når man er/omkring bilen hele dagen. • Stor fleksibilitet, kan lave alle opgaver, reparationer ombygninger og service  

Obs! Som noget særligt er der givet tilladelse til, at faldsikring må monteres på kranen. Anders Madsen anm@guldborgforsyning.dk

Særlige krav til udstyr. Personlig hygiejne og miljø: 5 liter vandbeholder, Koldt og Varmt vand, Sæbe og papirhåndklæde, Rent skiftetøj. Køleskab i kabinen til madpakker. På nedlagte renseanlæg er indrettet spiserum. Da serviceområdet er så omfattende, er det væsentlig i høj grad at være selvhjulpen, så man klarer sig uden til--

54

Efter indlægget om Indretning af den ideelle ”Pumpebil ” var der udstilling af medbragte pumpebiler, udstyret var ikke meget forskelligt. Men det var spændende at se den udviste kreativitet med hensyn til indretning og ophængning af værktøj, henstuvning af reservedele i skuffer og skabe, ophængning af skiftetøj osv. En ting var væsentlig vognens vægt aft. kørekort. Kran havde de naturligvis alle. Hvem har den største?

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


ikke alt spildevand er lige intelligent Med intelligent spildevandshåndtering og innovativ samstyring af Københavns afløbssystemer og byens største renseanlæg, Lynetten og Damhusåen, sikrer vi optimal udnyttelse af spildevandssystemerne i hovedstaden. Det reducerer behovet for udvidelser af afløbssystemet og risikoen for oversvømmelser. www.raMboLL.DK

210x265_ikke alt spildevand_2012_FINAL.indd 1

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

4/25/2012 3:44:18 PM

55


Akut beredskabsordning mellem Kommune og Forsyning Erik Juul, Kolding Spildevand A/S og Peter Thomassen, Kolding Kommune

Indberet altid en akut opstået hændelse til 1-1-2! Anmeldelse til 1-1-2 går via et fælles døgnbemandet ”Call­ center” til den vagthavende ”Indsatsleder”, der videregiver melding til ”Miljøvagten”. Denne sender alarmen videre til ”Kloakvagten”. Indsatslederen agerer med baggrund i gældende lovgivning og er derfor en garanti for, at alle formaliteter er på plads og at nødvendig økonomi til udførelse af aktionen i akutfasen er tilstede. Ansvarsforholdet mellem Kommune og Forsyning stiller krav til, at man ved overgang fra kommune regi (Miljøvagt) til Forsyningen (Kloakvagten) har helt klare aftaler med hensyn til økonomi, ansvarsforhold og forsikringsbetingelser. Kloakvagtens virke er i forbindelse med akutte forureninger i Spildevands- og regnvandssystemet, at være rådgiver for Indsatsleder og Miljøvagt mht. opsporing af kilden og få stanset forureningen, ved brug af kortmateriale og lokal kendskab.

Akutfasen

Da det ikke er Forsyningens opgave at udføre praktisk arbejde på eget initiativ, er det nødvendigt at have klare aftaler om økonomi og opgavefordeling (når den stiplede linje overskrides), som f.eks. vist i nedenstående i en skriftlig aftale. Erik Juul, erju@kspv.dk - Peter Thomassen, ptho@kolding.dk

Ny chipmetode afslører fejlkoblinger Claus Mouritsen, Faxe Forsyning A/S Haslev Dalby er et mindre bysamfund, hvis kloakanlæg for størsteparten er separatkloakeret. Byen er afgrænset af Dalby Å i den sydlige del af byen. Faxe Kommune har vedtaget, at man ikke vil tillade udledning af spildevand til Dalby Å. For at sikre sig mod udslip fra evnt. fejlkoblede kloakledninger er det vedtaget at gennemføre en kontrol af kloakledningernes tilstand i det separatkloakerede område. Da borgerne ville blive involveret i opgaven, indkaldte man ved brev til et borgermøde for at fortælle om opgaven. Mødet blev ingen succes, grundet dårligt fremmøde.

Kloakvagt Miljøvagt

ISL

2

1-1-

Kolding Kommune

Kolding Spildevand A/S

Bemærk den stiplede røde linje, der angiver den klare grænse, der er mellem ISL, Miljøvagt og Kloakvagt! Vigtig af hensyn til økonomi mm. (Hvem skal nu betale)

”Aftalen”

Kolding Spildevand A/S

56

Den praktiske udførelse foregik ved, at man opdelte Dalby i flere områder for særskildt undersøgelse. Eftersporing af fejlkoblinger er ikke en ny begivenhed. Undersøgelsen foregår ved, at man indfører en ”melder”, der kan være et farvestof, bordtennisbolde og et utal af andre gode ideer. Opfindsomheden har været stor. En fejlkobling vil afsløres ved at observere sporstofs tilstedeværelse i udvalgte brønde eller ledningstrækninger.

Kolding Kommune

Sporingen i dette tilfælde er spændende, idet den udføres med en helt ny teknik ved en ”chip”, (oprindelig kendt fra laksemærkning). ”Chippen” indføres i en ejendoms toilet, chippen vil derefter ved udskylning senere passere et målepunkt, hvor chippens passage registreres elektronisk, opsamles og overføres til en database. Dvs. man har kontrol af hele passagen fra toilet (incl. stikledning) til målepunkt). Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Obs! Den menneskelige hukommelse er kort (som en regnorms længde), notater om daglig drift, hændelser, mm. er yderst vigtige, ikke mindst i forhold til forsikringssager. I et afsnit om reparation og vedligeholdelse: blev, foruden de kendte emner, indskærpet vigtigheden af Historikken, der får betydning ved oplysning om: Hvad skete der sidst, Hvilke reparations arbejder er udført, Fremtidig planlægning af vedligeholdelse/tilsyn, Forsikringsadministration, hvem har ansvar for skaden? Disse mange nødvendige omtaler bringer os til det vigtige emne. Ansvarsfordeling mellem Forsyningen, Selskabet og Private.

Forsyningens ansvar

For at sikre korrekte chipresultater er der sideløbende foretaget kontrol med farvestof. Ps. Den på chippen viste fortykkelse er et opdriftsmiddel, der holder chippen flydende. Claus Mouritsen cmo@faxeforsyning.dk

Vedligeholdelse af ledningsnettet bygværker og brønde

 

•  Afvande ejendomme  fra  stueplan   •  Transportere  og  rense  spildevandet  uden   skader  på  omgivelser  og  miljø   •  Man  må  ikke  spule  så  der  opstår  skader   –  Skader  på  ledninger   –  Skader  på  privat  ejendom  

•  h.p://www.kloakviden.dk/index.htm  

Aksel Kirkeby, Vand og Affald, Svendborg A/S Aksel Kirkeby indledte med at fastslå ejerskabet af kloaksystemet og den store værdi, som kloaksystemet repræsenterer: • • • •

Ejer af kloaksystemet er spildevandselskaber eller et A/S Afløbssystemet repræsenterer en stor værdi Ved genanskaffelse anslået 3 -7 mia. kr. Nedskrevet værdi (reel værdi afhængig af nuværende alder tilstand) 1 – 2 mia. kr. Som det ses, er det endog meget store værdier. Det er vores opgave at beskytte og drive på en seriøs måde. Fremtidens fokus er: • Billigst mulig drift (stadig opretholdelse af optimal kvalitet) • Klimaændringer og kloaksystemet • Kundeservice Efter en gennemgang af de mange komponenter og de krav, der stilles til drift af et moderne kloaksystem, er spørgsmålet. Hvordan forebygges stop i kloakledninger? Svarene er mange. I flæng nævnes: Nødvendigt tilsyn, tilstand, drift, bemærkninger noteres, Overvågning af vigtige bygværker med SRO, Kende sit system, Forebyggende vedligeholdelse spuling efter fast rutine, efter kontrol eller akutte kundehenvendelser. Forebyggende rodskæring ved gentagne problemer (Fjern! indtrængende rødder ude i jorden, overhold respektafstand til træer buske) og reparere defekte rør), Fejltilslutninger pas på – forårsager større driftsudgifter. Reparation af akutte skader (Vandsektorloven 2009), Samarbejde med Kommune, husk vi er gæster i vejens områder.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Privat ansvar  for  driM  af  kloak   •  Alle  afløbssystemer  kræver  =lsyn  og  vedligehold!   •  Speciel  opmærksomhed  på  private  systemer:  

–  Rensning af  gulvafløb  for  at  undgå  forstoppelser  og  lugtgener   –  Rensning  af  tagrender  og  tagnedløbsbrønde   •  Sandfang  renses  gerne  min.  1  x  årligt  

–  Rensebrønde =lses  og  renses  (Problema=sk  ved  nedgravede   dæksler.)   –  Evt.  pumpesta=oner  =lses  jævnligt  

–  –  –  – 

•  Aflejringer \ernes   •  El-­‐  system  kontrolleres  og  afprøves  jævnligt   •  Pumpen  e-erses  jævnligt  

Sep=c-­‐ og  trixtanke  tømmes  min.  1  x  årligt  jvfr  lovgivning   Højvandslukkere  skal  =lses  og  renses  jævnligt   Dæksler  e-erses  jævnligt   Defekte  installa=oner  repareres  hur=gst  muligt   •  Vakuum  ven=ler  /  udlu-ninger  

•  Alt sammen  for  at  minimere  risiko  for  =lstopning,   oversvømmelser  og  /  eller  roQeangreb  samt  ulykker  

Akutte skader deres årsager er mange, der blev nævnt: Alder (gammelt nedbrudt anlæg), Dårligt udført ledningsarbejde, Rotteangreb, Jordbundsforhold mm. Der blev herefter stillet spørgsmålet: Hvem udfører reparationen og hvor hurtigt? Det overordnede svar er. Det afhænger af skadens påvirkning på anlæggets fortsatte drift og påvirkning af omgivelserne (vejskader sammenstyrtning osv.) Er der risiko for forværring af skadens omfang på anlæg og omgivelser. HUSK Foto DOKUMENTATION hvis mulig!

57


Hvad skal repareres? Trykledninger, Hovedledninger, Stikledninger, Tidsfrister (afhængig af skadens omfang og virkning). Hvem skal udføre reparation, egne eller fremmede entreprenører. Udbud eller ikke udbud og mange flere detailspørgsmål tårner sig op. I en sådan situation er det væsentligt at have notater fra tidligere indtrådte hændelser eller kende en person med en god hukommelse og erfaring. Indlægget afsluttedes med en alvorlig formaning! Glem ikke i det daglige arbejde, at vigtigst af alt er, at vore medarbejdere ikke udsættes for unødig risiko ved at efterleve:

Service og vedligehold • 

• 

• 

• 

Dagligt arbejde  

Serviceaktiviteter afhængigt af –  Drifttimer –  Starter –  Kalender (fast interval, fast dato) –  Alarmtilstand –  Afvigelse fra ”normal” Alarmanalyse –  Antal af samme alarm –  Antal dage med alarm –  Antal alarmer fra én pumpestation Alarm-funktioner –  Alarminstruktion pr. alarm –  Google Maps direkte fra alarmlisten –  Alarm blokering med tidsbegrænsning –  Modtage SMS Udnyttelse af GPS til at ”slå op på” de relevante anlæg/komponenter i database. App til Smartphone

30/04/12

Udarbejdet af: JJS

4

•  Krav om  overholdelse  af  sikkerhedsregler   –  Kend  selv  reglerne  

•  Bekendtgørelse om  kloakarbejde   •  ”Vejen  som  Arbejdsplads”     •  Arbejdstøj  i  korrekt  sikkerhedsklasse  

–  h.p://haandbogen.info/arbejdsprocesser/vejarbejde/reflekterende-­‐arbejdstoej.aspx? al.emplate=Display  

Analyse af de viste alarmanalyser og alarmfunktioner danner i stort omfang grundlaget for driftorganisationens praktiske opgaver med reparation og vedligeholdelsesarbejde.

•  Ak:vt brug  af  sikkerhedsudstyr  

–  Gasmålere, sikkerhedsliner,  hjælme,  o.s.v.   –  h.p://haandbogen.info/arbejdsprocesser/arbejde-­‐i-­‐lukkede-­‐rum-­‐og-­‐broende/ broendarbejde.aspx?al.emplate=Display    

•  Regler om  afs:vning  af  udgravninger  

–  Det kan  være  livsfarligt  at  spare  afs:vning!  

•  Arbejds:lsynets eventuelle  påbud  berejger  IKKE  :l  :dsfrist  forlængelse!   •  Spørg  din  sikkerhedsmand  

–  Stop om  nødvendigt  arbejdet!!  

–  Kend selv  udbudsmaterialet  så  de  s:llede  krav  overholdes!   –  Hvis  der  er  krav  om  dagbøder  ved  overtrædelse,  så  brug  dem  –  hvis   ikke,  vil  det  være  vanskeligt  at  håndhæve  i  frem:den.  

Aksel Kirkeby akk@vandogaffald.dk

Overvågningsmuligheder Jens Jørgen Schmidt EnviDan A/S Dagens sidste indlæg var en belysning af: Hvad er god overvågning og hvad kan vi bruge den til? Overvågning består af mange forskellige elementer med et fælles formål at: • Øge driftssikkerheden (vagt, serviceniveau, reaktionstider mm) • Optimere service og vedligeholdelses funktionen • Danne grundlag for Energioptimering og nøgletalsberegninger • Danne grundlag for Energioptimering og dokumentation • Samstyre hele spildevandssystemet • Forvarsle om mulige fremtidige problemer via SRO styring

58

Der blev med billeder og grafer, vist eksempler på MJK Energioptimering af pumpestation med system connect og Grundfos Elektrisk overvågning og Anti-Blokkering. Måleparametre, dataindsamling og nøgletal er grundlaget for de justeringer, der foregår løbende på anlæggene for ved rettidig indgreb at opnå den bedst mulige driftsikkerhed og økonomi. Dataopsamling generelt består af: Lokal opsamling og tidsfæstelse, Batteriback-up. Dataopsamling og beregning af nøgletal: Energiforbrug i forhold til pumpet vandmængde, Trykforhold ved start, under drift og ved stop (VTU projekt), Elektriske målinger som sundhedsindikator (VTU projekt). Anvendelse af nøgletal: Registrere ændringer i forhold til normal drift, Vurdering af optimeringsmuligheder og eventuel automatisk styring, Statusopgørelse og indberetninger.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


I disse omskiftelige tider, hvor stigende nedbørsmængder stiller store krav til styring af det samlede kloakanlæg, blev vist BV System 2000. Indenfor overvågning sker der, ved udnyttelse af moderne iPhones og iPad teknologi, en stadig udvikling. Således blev nævnt! ”Smartphone” apps:

Kom ud af røret – og bliv klogere på alt, hvad der rør’ sig i jorden

Novotek SmartKitt, BVEalarm app, BVEvedligehold app med koordinater (under udvikling), MJK pumpeapplikation. ”Tablets” muligheder: ”Normal” SRO-brugerkommunikation, Apps tilsvarende som smartphones, Dashboard (eksempel IGGS widgets), Dashboard (eksempel) EnviStyr applets, Portalløsninger (kræver kun internet): BVE AnaM0, EnviTronic, EnviDrift, EnviStyr. Efter endnu et par henvisninger til forskellige applikationer og en komplet styring af Skovlund RA Varde Forsyning. Afsluttedes med en omtale af VTU projektet.

VandsektorensTeknologiUdviklingsfond Projekt vedrørende pumpestationer • 

Deltagere –  EnviDan A/S –  Aalborg Universitet –  Vestforsyning Erhverv A/S –  Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Se aKtuelle KurSuSdatoer på

• 

Baseret på målinger af bl.a. –  Trykvariationer med information om både pumpen og ledningens tilstand. –  Strøm, motortemperatur, pumpevibrationer.

• 

Formål at identificere fejltyper, herunder f.eks.: –  Stigende energiforbrug pr. m3 pumpet vand. –  Systemet vil kunne identificere, hvorvidt årsagen er henholdsvis slidte pumper, aflejringer i pumpeledningen eller luftansamlinger i pumpeledningen.

Trænger du til at få opdateret din viden om vand- og afløbssystemer, så du bliver endnu skarpere på rør, systemer og miljømæssige udfordringer? Så tag med på et af vores kurser.

30/04/12

wavin.dk

11

Udarbejdet af: JJS

Jens Jørgen Schmidt, jjs@envidan.dk

Scan koden, læs mere om kurserne og tilmeld dig på wavin. dk. Så garanterer vi, at du får viden, der holder vand.

Solutions for Essentials Tak for en god dag med store P og lille p. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

59


Den Mikrobiologiske Database for Rådnetanke Poul Larsen, Sektion for Bioteknologi, Aalborg Universitet, Vibeke Borregaard, Krüger A/S Morten Boel Overgaard Andersen, Krüger A/S og Per Halkjær Nielsen, Sektion for Bioteknologi, Aalborg Universitet ”Den Mikrobiologiske Database for Råd­ ne­tanke” blev etableret i 2011 via et samar­bejde mellem Aalborg Universitet, en række forsyningsselskaber, rådgivere og Krüger AS. Formålet med databasen er at undersøge artssammensætningen af bakterier i rådnetanke, kortlægge de forskellige arters funktion samt relatere disse data til driftparametre for rådnetankene. Disse sammenhænge har et stort potentiale i forhold til optimering af driften af rådnetanke. Aktualiteten og relevansen af databasen underbygges af den nyligt indgåede historisk brede energiaftale, som danner rammen for energipolitiske initiativer frem til år 2020. Det er et bredt politisk fundament for udbygning af en række nye energiformer, herunder biogasanlæg og dermed rådnetanke. Rådnetanke på biologiske renseanlæg har i en årrække været benyttet til reduktion og hygiejnisering af primærslam og overskudsslam, med deraf følgende produktion af biogas, som har dækket en god del af anlæggenes energibehov. Med stigende fokus på energioptimering og en bæredygtig udvikling i retning af ”det energi producerende renseanlæg”, er videreudvikling og optimering af rådneprocessen et vigtigt fokusområde, hvilket i sidste ende leder til højere gasudbytte og mere stabil drift af rådnetanken.

Figur 1. FISH billede af udrådnet slam fra rådnetank på Damhusåens renseanlæg. Den røde farve viser trådformede methanproducerende Methanosaetha. Den grønne farve viser andre bakterier. Den orange farve viser en organisk plantefiber, og de sorte klumper er uorganiske udfældninger, måske struvit.

seriel drift. De fleste rådnetanke rapporterer ikke om særlige driftsproblemer. Det er dog rapporter om skumdannelse og afvandingsproblemer i en række anlæg.

I ”Den Mikrobiologiske Database for Rådnetanke” er der siden april 2011 indsamlet prøver af udrådnet slam fra 18 rådnetanke. Alle relevante data om opbygning, drift og eventuelle problemer er ligeledes indsamlet. Af tabel 1 ses det, at 5 anlæg er termofile og resten er mesofile. Desuden forekommer der to anlæg med termisk hydrolyse og et anlæg med

Vi har gennemført en screening af bakteriesammensætningen i alle anlæg ved hjælp af genprober og mikroskopi. Et eksempel ses i figur 1, hvor der ses en trådformet methanpro-

Generel information om de 19 deltagende anlæg Renseanlægskapacitet Mindste anlæg: 30.000 PE Største anlæg: 420.000 PE Gennemsnitligt: 150.000 PE

Rådnetanks drift

Antal Mesofile

14

Driftsproblemer

Antal Termofile

Seriel drift

Termisk hydrolyse

5

1

2

Antal anlæg med skumproblemer

Antal anlæg med afvandingsproblemer

5

6

Tabel 1: Oversigt over de typer rådnetanke, som er med i undersøgelsen.

60

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


ducerende bakterie, en Methanosaeta (rød), som er hyppig i de fleste mesofile anlæg. Analyserne tyder indtil videre på, at relativt få bakteriearter udgør langt størstedelen af bakterierne i rådnetankene. Det samme har vi fundet i aktiv slam i forbindelse med den ”Mikrobiologiske database for danske renseanlæg”. Desværre kan vi konstatere, at kun en mindre andel af bakterierne i rådnetankene er velbeskrevet. Det er modsat aktiv slam, hvor vi nu efter 6 års undersøgelser, kender de fleste bakteriearter. Undersøgelserne i rådnetankene viser bl.a., at der findes dominerende bakteriearter i nogle rådnetanke, som vi på nuværende tidspunkt slet ikke ved noget om, og som potentielt kan være afgørende for vigtige driftsforhold. Der er således behov for en række grundige analyser af bakteriesammensætningen for at få et samlet overblik over, hvor store forskelle, der er i de forskellige rådnetanke. Vi er nu i gang med det spændende stykke arbejde, det er at kæde forskellige driftsparametre sammen med artssammensætningen, således vi kan få en bedre forståelse for de faktorer, som påvirker de forskellige bakterier i rådnetankene. Skumningsproblemer var som omtalt ovenfor et konkret driftsproblem i mange rådnetanke. Vi har derfor startet et delprojekt, hvor vi forsøger at finde de arter, der forårsager skumning i rådnetanke. Udenlandske studier har forsøgt at finde ud af dette uden det store held. Det er måske, fordi de ikke anvendte DNA-baserede metoder (genprober), som det

er tilfældet i dette projekt. Vore undersøgelser er stadig i gang og tyder på, at skumproblemer forårsages af visse arter af trådformede bakterier, som man ikke tidligere har set skabe problemer i rådnetanke. Vi håber på at kunne finde en specifik kontrolstrategi, når vi får udforsket disse arters levevis nærmere, og dermed reducere problemer med skumdannelse. Projektets første fase går til juni 2012, og det har givet os et godt overblik over anlægstyper, drift, driftsproblemer og bakteriesammensætning. Der er også et oplagt behov for at tage et lidt dybere spadestik, og få undersøgt de ”ukendte” bakterier nærmere, både hvad angår identitet og funktion, og med hensyn til deres betydning for driften. Vi går derfor i gang med fase 2, hvor grundigere undersøgelser vil finde sted i de medvirkende rådnetanke, bl.a. studier af stabilitet af gasproduktion og artsammensætning gennem længere perioder. Samlet set vurderes det, at projektet vil give megen ny viden, som er særdeles relevant for drift og optimering af de eksisterende rådnetanke, og det kan være med til at forbedre retningslinjer for design, igangsætning og drift af nye rådnetanke og biogasanlæg. Er man ikke med i ”Databasen for Rådnetanke” og ønsker dette, kan man melde sig til frem til udgangen af juni måned på www.microbialdatabase.dk. Per Halkjær Nielsen phn@bio.aau.dk

Energi-venlig og effektiv

Skruepresse til slamafvanding: Volute 

24 timers drift, automatisk

Enkel mekanik, ingen hurtigt bevægelige dele: Stor driftsikkerhed

Ekstremt lille energiforbrug / lavt vandforbrug

Hurtig start / stop

Kompakt - let montage - enkel service Kan koncentrere biologisk slam fra 0,5% tørstof. Mange kapaciteter

www.bio-aqua.dk, Email: ejj@bio-aqua.dk Tlf: +45 55421001 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

61


Spar min. 25% energi på jeres blæser regning

Atlas Copco & Xylem (Flygt) har indgået et tæt samarbejde for at kunne tilbyde Atlas Copco’s nye skrueblæsere. Skanderborg, Vejle, Helsingør, Bornholm, Vejen og Kerteminde har allerede bestilt. Ring og hør mere: tlf. 43 200 900

62

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


BE

S St ØG v FÅ rS orE oG MØ S St Hv HØ dEt and ad r M d. 8 j PÅ vi E r u ka n t E oM ni ilB yd E

www.flygt.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

63


En uge i gummistøvler Driftsleder Anders Madsen fra Guldborgsund Forsyning Oversvømmelse på Sydfalster i august 2011 gav medarbejderne i Guldborgsund Forsyning mindelser om katastrofer, som man ellers kun oplever på tv Efter 14 dages konstant monsterregn blev flere områder på Falster i august 2011 ramt af oversvømmelser med regnvand. Værst gik det ud over de populære sommerhusområder i Marielyst og Gedesby på Sydfalster, ligesom betydelige landbrugsarealer i området blev oversvømmet. Og billeder af sejlende tøj, poser, borde og fjernsyn fremkaldte mindelser om oversvømmelseskatastrofer, som man ellers kun oplever på tv. For Guldborgsund Forsyning betød situationen indledningen til en ulige kamp mod naturkræfterne – en kamp for undgå at hele kloaksystemet skulle blive oversvømmet og at spildevand skulle blive presset ud af kloakkerne og op i haver eller på vejen med alvorlig sundhedsfare til følge.

hvor pumpestationen Bøtø Nor via en kanal pumper vandet ud i Guldborgsund. Pumpestationens samlet kapacitet er 6.400 liter i sekundet eller 55,2 millioner liter vand i døgnet. Bøtø Nor Pumpestation har stor værdi, fordi den sikrer tørlægningen af området, hvilket er en forudsætning for den fortsatte udbygning af sommerhuslandskabet, der er opstået omkring Bøtø, Gedesby og Marielyst. Men efter monsterregnvejret i august og fordi man fra Bøtø Nor Pumpestations side ikke har fået lov til den ønskede vedligeholdelse af kanalen med hensyn til grødeslåning, ja så kunne kanalerne ikke følge med. Og til sidst var de så fyldte, at vandet blev presse baglæns ind i landet. Så i stedet for et drænsystem, der skulle aflede vandet, blev det et drænsystem, der tilførte vand til hele det store sommerhusområde Marielyst og Gedesby Strand.

Et spørgsmål om at undgå en forureningskatastrofe Nogenlunde sådan var situationen, da Guldborgsund Redningsberedskab fredag 12. august kontaktede os for at spørge, om vi skulle have hjælp til at håndtere de store vandmængder. Vi havde på det tidspunkt netop konstateret, at nogle grundejere var begyndt at åbne til spildevandssystemet for at lede overfladevandet væk, hvilket spildevandssystemet ikke kunne følge med til. Derfor sagde vi ja tak til beredskabets tilbud om hjælp med at holde spildevandet væk fra overfladen og dermed undgå en større forureningskatastrofe.

Anders fortvivlet.

Afvandingskanaler kunne ikke følge med I Marielyst og Gedseby omfatter kloaksystemet alene et spildevandssystem uden mulighed for fælles afledning af regnvand. Afledning af regnvand håndteres af de lokale grundejerforeninger og den enkelte grundejer, og det skal ske ved nedsivning til grundvandet. Det kan imidlertid ikke altid lade sig gøre i et tempo, som er ønskværdig. Derfor er der i visse områder udlagt et støttende drænsystem til at lede vand fra vandmættede områder hurtigere væk. På Sydfalster ligger vi stort set alle steder i kote 0 – nogle steder over, men der er også steder, hvor vi ligger i minus kote. Derfor er vi på Sydfalster meget afhængig af to store afvandingskanaler, der mødes ved Marrebæk midt på Sydfalster,

64

I samarbejde med indsatsleder Brian Midjor blev vi fredag kl. 11 enige om, at indsatsen skulle laves så mange steder, at det normale støttecenter i Nykøbing F. ikke kunne håndtere opgaven og ikke havde pumper og materiel nok. Derfor rekvirerede Brian hjælp fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, som havde rigtig mange pumper, heriblandt også nogle virkelig store pumper og nogle generatorer. I mellemtiden kom der en indsatsleder mere på banen, da telefonerne var begyndt at ringe rigtig meget, fordi spildevandssystemet var så overbelastet, at folk ikke kunne skylle ud i toiletterne og komme af med deres spildevand fra husene. Telefonen ringede stort set hele tiden, og vi måtte tage en telefon mere i brug, så indsatslederne og de medarbejdere, som jeg selv havde kaldt på arbejde, kunne komme i kontakt med mig. Mens vi ventede, på at Beredskabskorpset skulle komme frem, forberedte vi os bl.a. ved at finde kortmateriale frem og bestille nogle store tegninger hos en lokal landmåler. Fredag kaldte jeg samtidig en ekstern entreprenør ind til at hjælpe os med at finde brønde frem og afspærre ledninger, så vi kunne sætte pumper ned i brøndene. Jeg kaldte endvi Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Hjemmeværnsfolkene begyndte at fylde sandsække og køre dem ud og bygge dæmninger på de steder, hvor vandet løb over.

dere nogle af mine egne medarbejdere på arbejde, bl.a. for at hjælpe beredskabet med anvisninger baseret på vores lokalkendskab og viden om kloaksystemet i almindelighed. Tingsted Å gik over sine breder og druknede en af vore store pumpestationer, der stod ca. 1.5 meter vand op på El skabet! Her fik vi stor hjælp fra firmaet P. Aarsleff som via vores kontakt person Lars Fisker hjalp os med nogle 8” diesel pumper + slanger, som virkelig kunne flytte noget vand. Således kunne vi pumpe udenom den drukne pumpestation.

Familie og kolleger fulgte med på TV2 Desværre skete oversvømmelserne midt i ferieperioden, hvor halvdelen af vores kolleger var på ferie. De medarbejdere, jeg kunne kalde ind, kom derfor på konstant overarbejde i adskillige døgn. På grund af den store mediebevågenhed, som oversvømmelserne på Sydfalster afstedkom, kunne både de ferierende og de arbejdende kolleger og vores familier løbende følge med i udviklingen på TV2, hvor Thorkild Dahl løbende rapporterede om situationen. Beredskabet fra Thisted ankom fredag sidst på eftermiddagen, hvorefter vi kunne begynde indsatsen. De stillede med rigtig mange køretøjer, pumper, generatorer og 30 mand. Det var 30 værnepligtige, som skulle hjælpe med at trække slanger og sætte pumper op. Vi begyndte straks at sætte pumper op og nåede at etablere fire pumpesteder i løbet af fredag aften og nat. Vi indstillede opsætningen af pumper omkring kl. 02 natten til lørdag, hvor vi syntes, det var vigtigere, at vi bare holdt øje og kørte ren drift, men ikke satte flere nye pumper Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

ned og trak slanger, fordi det var mørkt og vådt og vi kunne ingenting se. Lørdag morgen fortsatte vi med at sætte pumper ned for at sikre spildevandssystemet. Vi havde allerede fredag kontaktet miljøvagten, for at gøre opmærksom på, at vi så os nødsaget til at lave nogle overløb direkte til kanalsystemet. Men vi er så heldige, at de pumper, som beredskabet kommer med, er store entreprenørpumper, hvor der er si på, så der kom ikke papirstumper og synligt spildevand ud i de kanaler, vi pumpede ud i. Omvendt måtte vi løfte pumperne op lidt oftere, for at rense dem og holde dem rene. Til gengæld beholdt vi alt, hvad der havde karakter af papir og andre fragmenter i spildevandssystemet. Allerede lørdag middag kunne vi nogle af de steder, hvor vi havde sat pumper ned, konstatere, at vandet ikke længere steg, så indsatsen virkede altså.

Opvaskemaskinen kørte konstant i en uge Beredskabet Thisted kom med egen beboelsesvogn. Hele vores rensningsanlæg i Marielyst blev samtidig lavet om til et beredskabscenter. Der var mennesker hele døgnet, og det var første gang, renseanlægget ikke var aflåst eller lukket af i syv døgn i træk, fordi der bare var mennesker altid. Når vi mødte om morgenen lå der beredskabsfolk og sov rundt omkring - i kopirummet, i kontoret, i vores frokoststue, i baderummene. Der var stort set mennesker over alt. Vores lille

65


tekøkken, der til daglig bruges af 12 personer, var leverandør af forplejning til 130 mand, og opvaskemaskine kørte konstant i en uge. Hen ad søndag fik vi så meget overblik, at vi kunne begynde at sætte ekstra pumper ned på vores drænsystem, således at vi kunne spærre af ud mod den kanal, der var helt overfyldt og samtidig få vores pumper til at pumpe ude i kanalen, så vi bedre kunne få drev i hele drænsystemet. I kanalsystemet kom der også meget drev i, men de kunne ikke trække vandet hurtigt nok til pumperne. Pumperne i hovedpumpestationen kunne godt flytte vandet, men vandet kunne bare ikke komme hurtigt nok ind til pumpestationen på grund af den tidligere omtalte problematik med manglende grødeslåning..

Som en krigszone Søndag eftermiddag tog beredskabet derfor den beslutning at indkaldte Hjemmeværnet til at lave sandsække, fordi der var et sted, hvor kanalen går ned i en lavning, og her løb vandet over. Søndag eftermiddag stod der så 70 hjemmeværnssoldater på tre geledder. Det lignede nærmest en krigszone, man kom ind i. Søndag eftermiddag blev Beredskab Thisted afløst af Beredskab Herning. Tirsdag kom Beredskab Thisted tilbage og afløste Beredskab Herning. Samtidig begyndte beredskabet at få andre meldinger ind og begyndte nu også at hjælpe kommunens entreprenørvagt med at pumpe på nogle steder, hvor de var ved at svømme helt væk. De hjalp bl.a. i en æbleplantage, som var ved at drukne fuldstændigt. Og flere andre steder, hvor kommunen også havde behov for at få noget stort pumpemateriel ud til at hjælpe med at pumpe, assisterede beredskabet i det omfang, de kunne. Her benyttede beredskabet sig ligeledes af P. Aarsleff, hvor man lejede nogle 8” pumper, men også en 16” pumpe til hjælp med at tømme en afvandingskanal ved æbleplantage. Netop denne situation har i parentes bemærket efterfølgende afstedkommet en disput om fordeling af regningen for beredskabets indsats. I Guldborgsund Forsyning mener vi selvfølgelig ikke, at vi har noget at gøre med beredskabets assistance til kommunen, men fordi beredskabet var nede hos os, var det meget nærliggende, at kommunen ringede til os og fik hjælpen den vej rundt.

Desperate borgere Fra fredag og hen over hele weekenden samt frem til et stykke ind i ugen efter, modtog vi et sted mellem 3-400 opkald om dagen - værst var det dog i weekenden. Igen her havde vi etableret to sæt telefoner, således at vi havde en telefon, hvor alle kunderne kunne komme i kontakt med os på og en telefon, hvor indsatslederne og mit eget personel, der var på arbejde, kunne komme i kontakt med mig. Alle vores kunder, som ringede ind, var selvfølgelig meget frustrerede, fordi vandet stod så højt på grundene, at det for nogles vedkommende stod ved trappetrinene. Vi havde mange meldinger, som lød på at vandet kun stod 3-4 cm fra

66

Poppelvej 2a.

døren og at vi måtte komme og fjerne vandet NU. Vi måtte fortælle kunderne, hvad vi havde i sinde at gøre og hvor vi satte ind og hvad vi i øvrigt gjorde, men at vi desværre ikke kunne flytte overfladevandet. Der var fra starten en aftale, at vi skulle koncentrere vores indsats om at afhjælpe problemerne i spildevandssystemet og kun spildevandssystemet med henblik på at undgå en større forurening. Det var således en præmisse fra starten, at alt det vand, der lå på overfladen, groft sagt ikke var Guldborgsund Forsynings problem og dermed ikke noget vi skulle fjerne. Naturligvis havde vi stor forståelse for grundejernes desperate situation – ikke mindst da nogle af de, som tidligere havde ringet, natten til lørdag ringede igen og fortalte, at vandet nu var begyndt at løbe ind i deres huse. Men igen måtte vi på en pæn måde fortælle dem, at vi ikke kunne hjælpe dem. Vores primære opgave er at sørge for, at spildevandssystemet kan følge med og at vi ikke kan hjælpe med at fjerne overfladevand.

Men også stor hjælpsomhed Desperationen til trods, oplevede vi også en enorm hjælpsomhed og beredvillighed fra beboerne i området i indsatsen mod den fælles trussel. Lokale borgere hjalp således med at fylde diesel på de mobile pumpeanlæg og holde tilsyn med dem samt flytte dem, når det var påkrævet. Også fra lokale virksomheder og entreprenører blev der ydet en stor indsats. Eksempelvis ydede de lokale elinstallatører en stor indsats med at skaffe ekstra strøm til de mange ekstra pumper. I ugen efter ’katastrofeweekenden’ blev situationen gradvist normaliseret. De sidste pumper blev således afmonteret i dagene 18.-20. august, og vi kunne dermed vende tilbage til almindelige tilstande. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


- kilden til et bedre miljø

Anders ovenpå igen.

Kommunikation er vigtig

Miljøkurser

Se alle kursusudbud på www.fvc.dk/kursus

Parallelt med ’katastrofeindsatsen’ satte Guldborgsund Forsyning ind med kommunikation til de berørte husstande med et brev til samtlige grundejere i området med nogle umiddelbare råd til lindring af den helt aktuelle situation. Og denne skrivelse blev kort efter fulgt op med en uddybende folder, som blev udgivet af Guldborgsund Forsyning i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Folderen beskriver bl.a. de kloak- og afløbsforhold, som eksisterer i områderne og giver gode råd om, hvordan grundejerne kan medvirke til at begrænse følgerne af fremtidige skybrudslignende regnskyl. Pudsigt nok afstedkom udsendelsen af folderen til samtlige grundejere i de berørte områder adskillige henvendelser om en ’fejl’ i brochuren – nemlig der, hvor det stod, at afledning af regnvand på den enkelte ejendom er grundejerens ansvar, mens det på veje og fællesarealer er den enkelte grundejerforenings ansvar. Men det var ikke en fejl – sådan er reglerne faktisk. Det understreger, at vi som forsyningsselskab ikke kan gøre nok for at informere vores kunder om, hvem der har ansvar for hvad, når det gælder afledning af spildevand og regnvand. Driftsleder Anders Madsen anm@guldborgsundforsyning.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Tilmeld dig vores e-mail-nyhedsbrev på www.ferskvandscentret.dk/kursus/nyhedsbrev

Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8921 2100 • Fax 8921 2188 • kursus@ferskvandscentret.dk

67


Slamafvanding i Guldborgsund Forsyning Palle Lund Jørgensen, Driftsleder, Guldborgsund Forsyning. I 2010 besluttede Guldborgsund Forsyning Spildevand Proces at ændre på slamafvandingen på Frejlev Rensningsanlæg og opgradere det mobile slamafvandingsudstyr til Forsyningens øvrige mindre rensningsanlæg.

alm. tilsyn.

Slammet på Frejlev Rensningsanlæg var indtil da blevet afvandet med en kammerfilterpresse. Kammerfilterpressen, der havde rundet de 20 år, fungerede stadigvæk upåklageligt, men med kommunesammenlægning og senere Forsyningsselskab blev medarbejderne i Spildevand samlet et sted. Det betød, at slamafvandingen på Frejlev Rensningsanlæg nu var unødig tidskrævende med ekstra transporttid, ca. 2 timer om dagen.

Samtidig med det stationære anlæg på Frejlev Rens­nings­ anlæg opbyggede vi et anlæg i en brugt lukket lastbil. Det mobile anlæg, der blev døbt MS Slamexpressen, skulle primært varetage slamafvandingen på de mindre anlæg, som indtil da var afvandet med en mobil sibåndspresse. Anlægget blev opbygget som det stationære, dog kun med en udkastsnegl.

I 2010 besluttede vi derfor at investere i nyt afvandingsudstyr. Valget faldt på den nye skruepresse fra Huber. Vi valgte denne løsning, da vi var af den overbevisning, at denne maskine med de lave omdrejninger uden problemer ville kunne køre helt automatisk.

Anlægget har nu kørt i ¾ år og der har ikke været nogen problemer. Det fungerer upåklageligt.

I modsætning til det stationære anlæg har vi haft flere udfordringer med det mobile anlæg. Et af problemerne har været de mange slamlagertanke uden omrøring. Dette kræver lidt justering i starten, når man flytter det mobile anlæg fra det ene anlæg til det andet. Vi har dog nu fået noteret nogle værdier der passer for det enkelte anlæg. Som med alle andre mobile anlægstyper vokser træerne dog ikke ind i himlen. Når det bliver vinter og vi får frost, har vi problemer med slangerne til slam og teknisk vand, der kobles til det mobile slamafvandingsudstyr. Den mobile skruepresse løser opgaven til vores fulde tilfredshed.

Den gamle kammerfilterpresse blev afmonteret og den nye skruepresse blev installeret. Nu var der pludselig rigeligt med plads i slamafvandingsrummet. En skruepresse fylder meget lidt i forhold til en kammerfilterpresse. Vi udførte selv alt smedearbejdet. De elektriske tilslutninger blev udført af en lokal aut. Elinstallatør. Slamafvandingen fungerer på den måde, at slamindholdet i biologien måles med en online måler. Såfremt slamindholdet er over ønsket værdi, starter overskudsslampumpen og pumper til slamkoncentreringstanken. Fra denne tank bliver der pumpet videre til slamlagertanken i et af os fastlagt koncentrerings forhold. Når slamlagertanken er fyldt, starter Skruepressen. Vi har kun en slamcontainer til det afvandede slam. Over denne container har vi en langsgående snegl med udkast i begge ender. Systemet skifter selv mellem disse 2 fyldninger. Når containeren er fyldt ringes til lokal vognmand. Når den tomme container igen er på sin plads, kan anlægget igen begynde at afvande slam. Container fyldning og containerens position, overvåges af laserafstandsmålere. Nu behøver vi kun at tilse anlægget 1-2 gange om ugen for

68

Faktaboks: Slamafvandingsudstyr Huber RoS 3Q440 Tørstof 23-25 % (vi har flere gange vært oppe på 27%) Bioslam Palle Lund Jørgensen, Driftsleder, Drift Dir +45 41 87 69 38 · plj@guldborgsundforsyning.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Ingen plads er intet problem Skræddersyede pumpeløsninger En pumpestation fra Agrometer er også løsningen når I lægger vægt på det gode arbejdsmiljø. Og ikke kun ved nybyggeri. Selv om pladsen er trang, så findes der også en løsning der passer, når gamle stationer skal renoveres. Det skal vi nok sørge for.

Nyskabende og miljøvenlige pumpeløsninger -designet til høj (n)ydelse

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

69


Spildevandsslam – en efterspurgt gødningskilde i landbruget Sune Aagot Sckerl, afdelingschef, HedeDanmark a/s Lige efter årtusindeskiftet var det regeringens målsætning, at mindst 50% af alt spildevandsslam skulle tilbageføres og benyttes som gødning på landbrugsjord. I dag – 10 år efter – viser en opgørelse fra HedeDanmark, at 77% af alt produceret spildevandsslam i Danmark genanvendes som gødning i landbruget. Hovedårsagerne til den store fremgang skal findes i de skrappe krav i Slambekendtgørelsen (der både skaber tillid og en god kvalitet), stigende priser på næringsstoffer og landbrugets økonomiske udfordringer de seneste år. Samtidig har mange forsyninger indset, at landbrugsløsningen dels er meget billigere end afbrænding, dels medfører professionelle aktører i markedet, at der altid kan garanteres forsyningssikkerhed – uanset kvalitet.

Hvorfor er der så stor fokus på fosfor? Forklaringen er enkelt: Fordi der ikke er ret meget af det tilbage i verden. De tilgængelige fosforreserver findes hovedsageligt i Kina og i Nordafrika (bl.a. Marokko). Om end reserverne her er store, så anslås det, at der kun er råfosfat til rådighed i 50-100 år. Lokalt i Danmark og i Europa må en mangelsituation forventes at opstå før, da Kina selv kan bruge deres reserver. Der er allerede i dag en eksporttold på fosfor fra Kina på 180%, som i praksis betyder, at ganske lidt fosfor eksporteres. Og Nordafrika er jo ikke ligefrem det mest stabile område i verden lige for tiden.

HedeDanmarks opgørelse I de seneste år har en række debattører anslået, at godt 50 % af alt spildevandsslam blev genanvendt på landbrugsjord. Tallet stammede fra den seneste, store undersøgelse, som Miljøstyrelsen har udarbejdet på området på baggrund af indberetninger for 2002. Tendensen siden da har dog gået i retning af, at mere spildevandsslam er tilgået jordbruget. Det fik HedeDanmark, på vegne af BGORJ, til systematisk at gennemgå producerede mængder slam i alle landets forsyningsselskaber, og på baggrund af disse data summere, hvor stor en del der tilgik landbruget. Hele 77% af alt slam er vurderet til i dag at tilgå landbrugsjord, altså en noget større andel end Miljøstyrelsens seneste opgørelse viste. Dette er et historisk stort tal, som bekræfter, at der er stor tillid både hos forsyningsselskaberne og i landbruget til at genanvende spildevandsslam på landbrugsjord.

Stigningen skyldes flere faktorer Der kan ikke peges på én bestemt faktor, som ligger til grund for den øgede landbrugsudnyttelse. Det vurderes, at følgende faktorer har haft størst betydning: • Øgede næringsstofpriser – specielt fosfor • Landbrugets økonomiske udfordringer • Forbedret kvalitet • Forøget tillid • Spildevandsselskabernes fokusering på pris • Affaldshierarkiet • Forsyningssikkerhed – også ved landbrugsløsningen I det følgende vil hvert af punkterne blive nærmere beskrevet.

Øgede næringsstofpriser Som det ses af figur 1, var priserne på de væsentligste næringsstoffer, kvælstof (N), fosfor (P) og Kalium (K), indtil for få år siden meget stabile, men for 5 år siden skete der virkelig noget. Specielt fosfor steg voldsomt i pris, og var på et tidspunkt over 30 kr/kg. Finanskrisen lagde en dæmper på prisstigningen, men som det ses af figuren, tyder meget på, at priserne igen er stigende. Dette forhold medførte, at mange landmænd kiggede sig om efter alternativer til handelsgødning, og valgte spildevandsslam for at spare penge.

70

Figur 1. Historiske priser på kvælstof, fosfor og kalium i handelsgødning. Kilde: www.kornbasen.dk.

Landbrugets økonomiske udfordringer For nogle landmænd var det at spare penge et ønske – for andre var det et krav fra banken. Store (nedadgående) udsving i kornpriserne og faldende jordpriser medførte, at nogle landmænd var tvunget til at se sig om efter besparelser. Og her er spildevandsslam et oplagt valg. Gratis næringsstoffer og et arealtilskud for at modtage spildevandsslammet luner på kassekreditten for en trængt landmand.

Forbedret kvalitet Siden midten af 90’erne er kvaliteten af spildevandsslammet blevet forbedret væsentligt. Figur 2 viser udviklingen af indholdet af tungmetaller i spildevandsslam i perioden 1995 – 2002. Det ses, at indholdet af visse tungmetaller er faldet med op til 50 %. Desværre ligger Miljøstyrelsen ikke inde med nyere tal, men aktørerne i markedet har klart en forventning om, at niveauet ikke er steget. Med hensyn til miljøfremmede stoffer viser seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen, at omkring 95% af alle analyser overholder grænseværdierne for de 4 krævede miljøfremmede stoffer. Det er således kun en meget lille del af alt slam, der ikke er egnet til at blive genanvendt som gødning på landbrugsjorden.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Vi fornemmer klart, at spildevandsselskaberne sætter en stor ære i at fastholde de lave niveauer af tungmetaller og miljøfremmede stoffer – motiveret af, at hvis grænseværdierne overskrides, øges udgifterne til slamhåndteringen. Hvis en parameter nærmer sig grænseværdien, forsøger forsyningsselskabet at kildespore ”opstrøms” til den virksomhed, hvor belastningen stammer fra. Når denne er identificeret, løses belastningsproblematikken. Herved sikres det, at kvaliteten af spildevandsslammet løbende bliver forbedret. Skrappe grænseværdier skaber således et stærkt økonomisk incitament til at sikre et ”rent” produkt. Indirekte er de skrappe regler således med til at sikre en høj genanvendelsesprocent.

Forsyningssikkerhed – også ved landbrugsløsningen I forsyningsselskaberne er der ligeledes en øget tillid til, at man sagtens kan ”binde sig an” på en afsætning, der tager udgangspunkt i en landbrugsløsning. De professionelle aktører på markedet i dag kan garantere, at slammet løbende bliver afhentet – uanset kvalitet. Det sikrer aktørerne ved at have et stort netværk blandt landmænd, stort overskud af miljøgodkendte lagre, aftaler med komposterings- og forbrændingsanlæg samt at have samarbejdspartnere i udlandet. Alt sammen er med til at sikre, at forsyningsselskaberne ikke kommer i en situation, hvor deres slam ikke forsvinder ud af porten. Forsyningsselskaberne skal naturligvis ikke binde sig an på en afsætning, hvor der kun er én løsning. Historien om RGS90 (hvor konceptet var termisk at lave spildevandsslam om til et sandblæsningsmiddel), som måtte lukke med dags varsel i oktober 2006, er et skoleeksempel i, hvor galt det kan gå, hvis der kun findes én løsning. Der er således mange gode grunde til at genanvendelsesprocenten har nået de 77% og må forventes at stige yderligere.

Figur 2: Udviklingen af indholdet af tungmetaller i spildevandsslam i perioden 1995 – 2002. 1995 = 100.

Øget tillid i landbruget

Artiklen er skrevet af afdelingschef Sune Aagot Sckerl, Hede­ Danmark a/s for fagnetværket i Brancheforeningen for Genan­ vendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål (BGORJ). Sune Aagot Sckerl, afdelingschef, saa@hededanmark.dk

I landbruget betyder de strenge grænseværdier samt regler om hyppige analyser og udførlige deklarationer, at der er tillid til, at produktet er velegnet som gødning. Dertil kommer, at landbrugsorganisationerne selv har lavet en række forsøg, der fastslår, at spildevandsslam er en velegnet gødningstype, som kan sidestilles med husdyrgødning og andre organiske gødningstyper. Endelig har det også en vis betydning, at vi nu har landmænd, som uden problemer har modtaget spildevandsslam i 15 år. Deres erfaringer viderefortælles til andre landmænd, som på den måde får afmystificeret det at benytte spildevandsslam som gødningskilde.

Spildevandsselskabernes fokusering på pris Siden dannelsen af spildevandsselskaberne har der været endnu større fokus på pris. Alt andet lige vil den ”simple” landbrugsløsning altid være billigere end alternativerne, hvor der ofte sker en energikrævende forarbejdning forud for en genanvendelse eller nyttiggørelse.

Affaldshierarkiet I affaldsbekendtgørelsen defineres affaldshierarkiet, som bekendt fastslår, at man skal genanvende, før man kan nyttiggøre. Forbrænding er omfattet af nyttiggørelsesbegrebet. Dette medfører ligeledes, at spildevandsselskaberne ofte er ”tvunget” til at tænke landbrugsløsning, hvis deres slam overholder alle grænseværdier. Den politiske fokusering på at få restprodukter så højt op i hierarkiet som muligt har således også været medvirkende til den høje genanvendelse på landbrugsjord.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

71


Spildevandsselskabets deltagelse i energiproduktion - Ny lovgivning på vej Advokat, Ph.D, Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø. Med vandsektorlovens ikrafttræden 1. januar 2010 blev spildevandsselskabers deltagelse i energiproduktion vanskeliggjort. Ifølge vandsektorlovens regler kan spildevandsselskabet kun varetage energiproduktion, hvis denne produktion er udskilt i særskilt selskab. Spilde-vandsselskabets deltagelse i energiproduktion er endvidere omsætningsmæssig begrænset til 2,5 mio. kr. årligt. Imidlertid giver et forslag til ændring i vandsektorloven, som ventes at træde i kraft 1. juli 2012, spildevandsselskaber en væsentligt forbedret organisatorisk og økonomisk mulighed for at deltage i energiproduktion.

Ændring af vandsektorloven Ifølge lovforslaget bliver dels vandsektorlovens § 19, stk. 1 ændret, således at det sel-skabsmæssige udskillelseskrav for spildevandsselskabers energiaktiviteter ophæves, dels præciseres det i vandsektorlovens § 19, stk. 5, at der skal være en regnskabsmæssig adskil-lelse af spildevandsselskabernes energiaktiviteter fra andre aktiviteter. For de kommunalt ejede spildevandsselskaber, som efter 1. januar 2003 har haft energipro-duktion, skal der indsendes en dispensations ansøgning til Energistyrelsen, hvis selskabet vil fortsætte med energiproduktionen uden at udskille den i særskilt selskab. Elforsynings-loven og varmeforsyningsloven indeholder tillige selskabsmæssige udskillelsesmæssige krav. I lovbemærkningerne til forslaget til ændring af vandsektorloven er det imidlertid tilkendegivet, at Energistyrelsen vil meddele dispensation fra det selskabsmæssige udskil-lelseskrav i el- og varmeforsyningsloven.

produktion til eget brug, f.eks. produktion af biogas til eget anlæg, produktion af procesvarme eller pro-duktion af el til eget brug, er derimod ikke omfattet af reglerne om selskabets deltagelse i tilknyttet aktivitet. Uanset om spildevandsselskabets produktion af energi sker til eget eller andres brug, skal denne energiproduktion holdes regnskabsmæssig adskilt.

Indtægter fra energiproduktion Hvis et kommunalt ejet spildevandsselskab opnår et overskud på salg af biogas, el og var-me, kan dette overskud imidlertid ikke anvendes til nedsættelse af bidraget for spilde-vandsbehandling. Efter el- og varmeforsyningsloven vil Energitilsynet foretage modregning i ejerkommunens bloktilskud, hvis der i et selskab, som kommunen direkte eller indirekte ejer, anvendes midler, som hidrører fra el- og varmeforsyning til brug for aktiviteter, omfattet af vandsektorloven. Spildevandsselskabet har således kun begrænset mulighed for at tjene penge på salg af energi med henblik på at nedbringe taksten for spildevandsbe-handling. Spildevandsselskabet har imidlertid mulighed for at få energiselskabets energiproduktions-aktivitet til at bidrage til en række af spildevandsselskabets driftsomkostninger. For eksempel skal spildevandsselskabets energiproduktion også bære en andel af omkostningerne til bestyrelseshonorar, direktørlønninger, administration. Det vil sige samme fordeling, som foretages, når et spildevandsselskab varetager vandaktiviteter i sammenhæng med spildevandsaktiviteter. Det skal understreges, at spildevandsselskabets energiproduktion ikke er underlagt vandsektorlovens prislofts regulering.

De omsætningsmæssige grænser, som hidtil har været gældende for spildevandsselskaber-nes energiproduktionsaktiviteter, vil ikke længere være gældende, hvis ændringen af vand-sektorloven vedtages. Omsætningsgrænserne var kun gældende, hvis spildevandsselskabets energiproduktion var omfattet af udskillelseskravet i vandsektorlovens § 19, stk. 1. Når udskillelseskravet i vandsektorlovens § 19, stk. 1 ophæves, vil også de omsætningsmæssige grænser for vandselskabers deltagelse i energiproduktion blive ophævet. Et spildevandsselskab, som varetager energiproduktion med henblik på salg til andre, er omfattet af de regler, som gælder for spildevandsselskabers deltagelse i tilknyttet aktivitet, dog skal omsætningen på energiproduktionen ikke indregnes i selskabets omsætningsgrænse. Et spildevandsselskab, som varetager energiproduktion med henblik på

72

Eksempel på energiproducent. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Spildevandsselskabets elproduktion kan, så længe denne er mindre end 25 MW, etableres uden forudgående godkendelse, medmindre anlægget er over 1 MW. Hvis anlægget er større end 1 MW skal anlægget miljøgodkendes af kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttel-seslovens regler. Prisen for el er markedsbestemt og dermed ikke underlagt anden økonomisk regulering end den, der følger af den almindelige konkurrenceret. Den del af spildevandsselskabets el-produktion som er baseret på biogas, kan i henhold til VE-loven opnå tilskud. Med det ny energiforlig forhøjes biogastilskuddet væsentligt. Energiforligets udmøntning af det forhøjede elproduktionstilskud til biogasbaseret energiproduktion er endnu ikke udmøntet i et konkret lovforslag.

Spildevandsselskabets varmeproduktion og biogasproduktion

www.dme.as

Spildevandsselskabet har også mulighed for at varetage biogas- produktion og fjernvarme-produktion varmeproduktionen. Biogas- og varmeproduktionen er, hvis denne overstiger 0,25 MW, omfattet af varmeforsyningsloven. Varmeforsyningsloven indeholder bl.a. krav om, at biogasanlæg og varmeproduktionen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, før de etableres.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Varmeforsyningsloven indeholder en række prisregler, som også skal iagttages af spildevandsselskabet, hvis selskabet sælger varme til fjernvarmenettet eller sælger biogas. Prisregulering er baseret på et hvile i sig selv princip med mulighed for at indregne et rimeligt overskud i varmeprisen. Spildevandsselskabet har mulighed for konkret at søge Energitilsynet om dispensation fra varmeforsyningslovens prisregler for biogas. Det er en betingelse at kunne opnå dispensa-tion fra prisreglerne, at det pågældende varmeproduktionsanlæg også har mulighed for at anvende andre brændselstyper end biogas.

Sammenfatning Sammenfattende kan det konkluderes, spildevandsselskaber med det ny forslag til ændring af vandsektorloven, får en væsentlig forbedret organisatorisk og økonomisk mulighed for at deltage i energiproduktion. Hvis du vil vide mere om de nye regler, er du velkommen til at rette henvendelse til Advokatfirmaet Energi & Miljø, ligesom Advokatfirmaet Energi & Miljø gerne bistår med at indsende dispensationsansøgninger til Energistyrelsen vedrørende dispensation fra hen-holdsvis elforsyningsloven og varmeforsyningslovens selskabsudskillelseskrav. Pernille Aagaard Truelsen paa@energiogmiljo.dk

Erfaringen gør forskellen

www.dme.as

Spildevandsselskabets elproduktion

73


Plastör utan bellägningar Håkan Lindqvist, Driftschef NSVA Nordvästre Skånes Vatten och Avlopp AB Indlægget er bragt i ”Svenskt Vatten” blad 1 side 20 2012. Offentliggøres med venlig tilladelse af forfatteren Håkan Lindqvist NSVA (Oversættelse Red. J.H.) Struvit eller ammoniummagnesiumfosfat (NM4MgPO4-6H2O) ofte kaldet urinsten, er kendt som et stof, der giver problemer i rør på renseanlæggene ved at afsætte belægninger med hel eller delvis tilstopning af rør tilfølge. Hos NSVA er man be­gyndt at installere PP-rør, som ikke får belægninger.

Ved forsøget på Öresundsverket er der anvendt rør polypropylen, PP-plast. Polypropylen må ikke forveksles med det noget billigere materiale polyeten, Pe-plast. Polyeten er som oftest sortfarvet, og avendes som materiale i vandrør og er en relativ blød plast. Polypropylen er oftest gråfarvet og er et noget hårdere materiale med en blankere overflade end polyeten. Fordelen ved polypropylen er, at den er mindre sårbar overfor reparations og skrabemærker, som kan danne grundlag for opbygning af slam og belægninger. Ulempen sammenlignet med polyeten er, at polypropylen dårlig tåler slagpåvirkninger, da det er noget skørt og at det ikke tåler stærkt UV-lys. Derfor egner materialet sig ikke til påvirkning af sollys ved udendørs anvendelse.

Struvit aflejringer giver anledning til kapacitetsproblemer, som kan være en økonomisk belastning. Struvit belægningen er i reglen en meget hård belægning, som sætter sig fast i stålrør. For at fjerne belægningen kræves enten omfattende spuling med højtryksmundstykke eller roterende rodskæringsudstyr med roterende kæder. Et sådant udstyr er ikke altid til stede på rensningsanlæggene og må derfor lejes hos entreprenører eller maskinstationer med påfølgende udgifter.

Elektrisk ledende

Ved at udskifte almindelige rustfri eller rustfri syrefaste rør, kan disse problemer begrænses, viser et forsøg, som NSVA har gjort på Öresundsverket i Helsingborg. Som driftschef, med baggrund i kemiindustrien, har Håkan Lindqvist bragt sine erfaringer med plastmateriale med fra en tidligere ansættelse til NSVA.

Kemisk resistens

Polypropylen findes også som en variant kaldet PP-el, som er elektrisk ledende. Dette er at foretrække, da risikoen for statisk elektricitet kan opstå, hvilket der skal tages hensyn til i f.eks. ”Ex-klassede” områder. PP-el materialet kan jordes præcis som f. eks. stålrør. PP-plast er en dårlig varmeleder, hvorfor isolering af rørene normalt kan mindskes eller helt undgås.

Den kemiske resistens mod korroderende stoffer som svovlbrinte og svovlsyre er meget høj. Man kan i praksis se helt bort fra korrosionsskader.

Illustrationer scannet fra Svenskt Vatten.

74

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Praktiske forhold på Öresundsverket På Öresundsverket har man i lang tid haft problemer med tilstopning af rejektvandrørene fra slamcentrifugerne. Rørene var af rustfrit stål, SS2333/ENI.4301, foruden tilstopning var rørene stærkt tærede af svovlbrinte. Samtlige rør i dimension DN 200-300 er skiftet ud med tilsvarende DN i PP-plast.

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBER slamtykner, HYSEP/ALFA LAVAL dekantere, SALTEC sibåndspresse m.m.

Prismæssig er PP-plastrørene 25-40% billigere end tilsvarende dimensioner i rustfrit stål. Ulempen er, at personellet på rensningsanlægget savner uddannelse til selv at foretage plast svejsning.

Ingen belægning i de nye rør Efter seks måneders drift viser PP-rørene ingen struvitaflejringer, hvorimod der i et reference stålrør var en stenhård belægning på 20 mm. allerede efter to ugers drift. De nye PP rør udnyttes nu med fuld kapacitet uden driftstop. Resultatet indikerer, at PP-rør er at fortrække fremfor stålrør udfra et vedligeholdelses og økonomisk perspektiv. Håkan Lindqvist hakan.lindqvist@nsva.se

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk

EnviStyr Web e

lin

on

Webbaseret styring med avancerede overvågningskomponenter EnviStyr Web er et unikt modulbaseret online styringssystem, som nemt supplerer og integreres med alle SRO-systemer, og som sætter nye standarder for processtyringen på renseanlægget. EnviStyr Web er internetbaseret, og vil kunne tilgås fra enhver PC med netadgang. Med EnviStyr Web er det muligt at foretage en kontinuerlig beregning af onlineværdierne i anlægget og med det samme optimere processen til de målte værdier. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: 86 80 63 44

Kongsvang Allé 37 Bygning 16 DK-8000 Aarhus C Tlf.: 86 80 63 44

John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal DK-9000 Aalborg Tlf.: 98 11 63 44

Fuglebækvej 1A DK-2770 Kastrup Tlf.: 32 50 79 44

Bæredygtige helhedsløsninger for et godt miljø www.envidan.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

75


Samarbejdsprojekt mellem teknisk løsning og rekreativ område Signe Gudiksen. Projektleder Roskilde Forsyning ”Musicon” byder på samarbejde på kryds og tværs I Roskilde har man som i resten af landet en udfordring i forhold til at håndtere ekstrem regn. For at løse udfordringerne satses der blandt andet på at aflede regnvandet overfladisk. Åbne regnvandsanlæg kan etableres meget robuste overfor ekstrem regn og samtidig rummer de store muligheder for rekreative elementer til fx. aktiviteter og byforskønnelse, noget som et traditionelt underjordisk rørsystem ikke kan prale af. Lige nu samarbejder Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune om at etablere et rekreativt park- og regnvandsanlæg – Rabalder Parken i Musicon – med plads til regnvand og skatere i et og samme anlæg. Arbejdet går planmæssigt frem og forventes at blive afsluttet i sommeren 2012.

Om Musicon Musicon har tidligere været både grusgrav, losseplads og senest betonvarefabrik. Den dækker et areal på 250.000 m², hvilket svarer til ca. 40 fodboldbaner. Rabalderparken udgør 40.000 m2. Området, der er centralt placeret i forhold til Roskilde Festival, skal rumme boliger, kulturerhverv, butikker, boliger, uddannelse, koncertsteder, caféer, en højskole, et parkanlæg og Danmarks kommende rockmuseum. Der er planer om 650 boliger og 2.000 nye arbejdspladser. Udviklingen er i fuld gang, og derfor er det nødvendigt at sikre afledningen af regnvand i bydelen nu, selvom området har en udviklingshorisont på mindst 15 år.

Rabalder Parken teknisk visionær regnafvanding Regnvandet på Musicon skal løbe i overfladiske åbne render og kanaler og samles i flere store åbne regnvandsbassiner. Herfra pumpes det op i et eksisterende rørsystem til regnvand, der leder det videre til Roskilde Fjord.

Figur 1. Rabalderparken (foto Roskilde Kommune).

Anlægget bliver udformet, så det passer ind i det omkringliggende bymiljø og understøtter dets karakter. Render og kanaler vil derfor skifte udseende alt efter hvor, du befinder dig på Musicon. Arbejdet går planmæssigt frem og forventes at blive indviet i sommeren 2012.

Regnvandskanalerne bruges til skate og rulleskøjteløb m.m. I alt 445 meter regnvandskanaler kommer til at sno sig gennem området ned til regnvandsbassinerne. Heraf bliver de 110 meter anlagt i beton - specielt til glæde for folk på hjul. Den resterende del af kanalerne etableres i asfalt. Kanalernes bredde vil variere fra 6 til 15 meter og dybden variere fra 50 cm til ca. 1 meter. Afledningen fra de kommende byggerier sker til kanalerne som overfladeafstrømning via mindre render i de enkelte bebyggelser.

Beslutningen om at anlægge et åbent regnvandssystem er taget ud fra et ønske om at få et anlæg, der er robust overfor meget store regnmængder samt at få et anlæg der kan benyttes til andet end regnvandshåndtering. Endelig er der lagt vægt på at finde en løsning, hvor der skal graves mindst muligt, fordi jorden er forurenet. Når regnvandsanlæg klimasikres og derved dimensioneres så store, at de kan håndtere selv ekstreme regnskyl, så kommer de til at tage meget plads og dette gælder selvfølgelig især de åbne regnvandsanlæg. Men ved at etablere et åbent anlæg der kan andet end at aflede regnvand, så får man et anlæg, der giver plads til aktiviteter og rekreativitet i byen i stedet for at fratage plads og bare være et kedeligt regnvandsanlæg.

76

Kanalerne bliver skabt. ( Foto Lise Hammershøj, Roskilde Kommune). Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Der vil kun kortvarigt strømme vand i kanalerne, når det regner og derfor vil de kunne benyttes af blandt andet skatere i tørvejr. Idéen med at udnytte udtørrede vandløb til såkaldte snake runs, hvor du kan skate, stammer fra USA. I Danmark har vi ikke tradition for at lade regnvandet løbe over jorden i anlæg som disse, så snake runs ses kun i etablerede skateparker - indtil nu.

Regnvandsbassinet Regnvandet fra Musicon bliver via kanalerne ledt ned til et stort tre-delt regnvandsbassin i den sydlige del af området. Bassinerne fyldes et efter et, når det regner kraftigt og vedvarende. Når det regner meget og Sø-bassinet bliver fyldt, vil vandet løbe over og fylde Eng-bassinet. Hvis det regner ekstremt meget og længe, løber vandet til sidst over og fylder betonbassinet kaldet bowlen.

Det tre-delte bassin består af:

Bowlen under udførelse (Foto Bo Ejstrup).

Kanalerne slynger sig gennem en del af bakkelandskabet, hvilket giver opholdsmuligheder på bakkerne og langs kanalernes kanter.

• Søen - et bassin der er permanent fyldt med vand. • Engen - et bassin hvor der vokser engblomster og græs og som kun fyldes når det regner meget. • Bowlen, som udformes som en skaterbane, er et bassin udført som en betonskål. Dette bassin bliver kun sjældent fyldt med vand og kun efter meget langvarig regn. Det tre-delte bassin er klimasikret. Det er dimensioneret ca. 20 % større end det ville være blevet for 10 år siden, da klimasikring endnu ikke blev tænkt ind i planlægningen. Forventningen er, at alle tre bassiner kun vil være fyldt til det dimensionsgivende niveau hvert tiende år. Sø-bassinet vil have et dagligt vandvolumen på ca. 1.000 m³, men sammen med de to andre bassiner indeholde i alt 23.000 m³ regnvand. Bassinerne dækker til sammen et areal på størrelse med en fodboldbane og kan rumme lige så meget vand som 10 svømmehaller.

Bowlen i bassinet Også bowls i beton er inspireret af den amerikanske skatekultur fra 70’erne. Ved at forene det nødvendige regnvandsbassin og en bowl med indbyggede reposer udnyttes et ellers (ofte) tomt regnvandsbassin til glæde for skatere, rulleskøjteløbere og BMX’ere. I forbindelse med bowlen bliver der et fladere område – også i beton, der kan bruges som både scene til dans & musik og skatefacilitet. Der indlægges strøm ved bassinet, så det bliver muligt at afholde koncerter og dansearrangementer.

Grønt område For at opnå bedre ressourceudnyttelse i området er det reneste overskudsjord fra regnvandsbassiner og kanaler genanvendt. Det sker ved at forme jorden som bakker og volde til et rekreativt landskab i bydelen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Vandtrappe Regnvandet ledes fra kanalerne over i søen. Overløbet fra kanal til regnvandsbassin er udformet som et trappeanlæg med betonelementer. Det har forskellige former, hvor vandet kan risle ned i en fordybning i midten af trappen. Overgangen får en bredde på 7-8 meter og en længde på knap 20 meter. Vandet bliver synligt hele vejen fra kanal til bassin. Mellem betonelementerne bliver der plantet træer og buske, og der bliver lagt spotlys under vandet. Der er mulighed for, at børn og barnlige sjæle kan lege med små både og bygge dæmninger. Der går en sti fra Rabalderstræde hen til vandtrappen. Langs stien kommer der trampoliner og hængekøjer, mens der ved bakkerne etableres grillpladser og væresteder.

Samarbejde Roskilde Forsyning har ansvaret for at udføre den tekniske del af regnvandsanlægget, mens Roskilde Kommune har ansvaret for at udføre de rekreative elementer. For at anlægget kommer til at fungere optimalt, kræver det et tæt samarbejde. Det er vigtigt, at projektets tekniske dimension og den rekreative dimension spiller perfekt sammen, så ingen elementer forringes af hinanden. Skateranlægget skal formes attraktivt for skaterne, men samtidig skal det sikre, at vandet kommer til at løbe rigtigt og at der er mulighed for at vedligeholde anlægget på en hensigtsmæssig måde efterfølgende, dvs. der skal være plads til maskinelt driftsudstyr og køretøjer.

Drift og ejerskab Udover et tæt samarbejde i anlægsfasen har Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune indgået en aftale omkring den fremtidige drift af anlægget. Idet anlægget skal kunne benyttes rekreativt stiller det større krav til driften af anlægget, end hvis det blot skulle vedligeholdes mht. at sikre, at vandet kunne løbe fra A til B. Driftsaftalen definerer, at

77


Roskilde Kommune og evt. brugerne af anlægget skal sikre den vedligeholdelse, der er nødvendig for den rekreative anvendelse af anlægget, mens Roskilde Forsyning skal varetage den drift, der svarer til at drive et teknisk regnvandsanlæg. Den samme fordeling gælder, når anlægget bliver slidt og delelementer skal udskiftes.

Og der er samtidig opnået meget store bymæssige gevinster ved at etablere et anlæg, der kan meget mere end regnvandsafledning. Anlægget vil blive til stor glæde for mange mennesker og byen som helhed.

Der er desuden lavet en ejerfordeling af anlægget således, at Roskilde Forsyning ejer den tekniske del af anlægget, mens kommunen ejer den rekreative del, som ikke har nogen forsyningsfunktion.

Lovgivningen på forsyningsområdet og de mange regler omkring benchmarking på driftsudgifter giver ikke de bedste rammer for at tænke ud af boksen og etablere rekreative regnvandsanlæg, der stiller anderledes krav til drift og samarbejde på tværs. Men ved hjælp af et godt og tæt samarbejde mellem kommune og forsyning og de mange brugere af anlægget forventes det, at et anlæg som Rabalder Parken vil kunne bane vejen for nytænkning på regnvandsområdet – hvor fællesskab omkring anlæg og drift kan give et rekreativt og klimasikret anlæg fyldt med muligheder – til gavn for alle.

Udover de kanaler og bassiner der kan ses på figur 1, vil der med tiden blive etableret større og mindre render rundt på hele Musicon, der kan lede vandet fra hele området hen til bassinerne. Dette rendesystem etableres i takt med udbygningen af området og vil blive drevet af grundejerforeningen på Musicon. Afvandingen inde på matriklerne etableres og drives af grundejerne. Der er ingen tvivl om, at et åbent regnvandsanlæg som dette vil have behov for mere driftsopmærksomhed end et anlæg, anlagt i traditionelle rør. Samtidig kan det give nogle ekstra udfordringer i forhold til at skabe et godt og langvarigt samarbejde mellem kommune og forsyning om både anlæg og drift. Til gengæld har det åbne anlæg, til forskel fra et traditionelt rørsystem, sparet Roskilde Forsyning for mange problemer i forhold til at skulle grave ned i en gammel losseplads.

Samarbejde nødvendigt for nytænkning

Reference /1/ G  udiksen, S., 2010: Håndtering af regnvand i Roskilde. Vand & Jord, 17 (4): 131-134. /2/ Roskilde Forsynings hjemmeside: http://www.roskilde-forsyning.dk/spildevand/klima-ogmiljoe/regnvandsanlaeg-musicon.aspx Biografier: Signe Gudiksen er ingeniør i Roskilde Forsyning og projektleder for projektet på Musicon, signeg@rosforsyning.dk

Er det muligt at halvere energiforbruget på pumpning af spildevand? KSBs nye, patenterede spildevandssystem AmaDS3 separerer spildevandet, inden det løber igennem pumpen.

- Næsten ...

Med dette system kan energiforbrug (kWh/M3) næsten halveres.

AmaDS3 spildevandssystem

Derudover opnås mange andre fordele: · · · · · ·

Pumpen er tørtopstillet Pumpen kan leveres med en IE3 motor Ingen krav til fri passage igennem pumpe Mindre slitage Godt arbejdsmiljø Høj virkningsgrad

Kontakt os for yderligere information. Tlf. 33 26 63 00 www.g-s.dk

78

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


kompetent • dedikeret • præcis

Procurator har den viden og de produkter, der kan bære dig sikkert igennem en arbejdsdag. Brug vores ekspertise og skab sikre, trygge arbejdsforhold – også i omgivelser, hvor sanserne ikke helt slår til. Og vi har prøvet det før! Vi uddanner, vi lytter, vi udvikler, vi leverer, vi udfører serviceeftersyn, vi spørger og vi svarer. Et køb hos os er derfor ikke afslutningen på en proces – det er starten på et samarbejde. SCOTT PROTÉGÉ MULTI-GAS MONITOR - bærbar

Mød Per & Ole på årsmødet!

Fremtidens energiproducerende renseanlæg er omkostningsbesparende og samtidig til gavn for vores miljø… NISSEN energi teknik projekterer, producerer, leverer og installerer energiproducerende anlæg til fremtidens rensningsanlæg. Vi tilbyder:      

Nøglefærdige gasmotoranlæg. Nøglefærdige kedelanlæg. Gasrensningsanlæg. Styretavler og el-installationer. Service på energiproducerende anlæg. NISSEN energi teknik er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som ”Kompetent virksomhed”.

www.nissenenergiteknik.dk

DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk info@procurator.dk +45 7611 5000

• Slam-afvanding med mobile afvandere til alle typer slam

- f.eks. ved nedbrud af slampresse, belastede slambede, ved ombygninger eller som permanent løsning.

• Egen kap.5-godkendt deponeringsplads • Kører i hele Danmark

Total stål-/maskinentreprise til overfaldsbassiner & regnvandsbassiner.

Tromlesi, Bøjeklap, Opstuvningsport, Skylleklapper, Skydespjæld, Flydetrapper, Lejdere, Hæve/sænke dæk, Dæksler/låg, Kontraklap, Droslespjæld, Spærrevæg, reparationer, service & montage. Besøg vores stand til STF’s årsmøde 2012

Sydvestsjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 I 4180 Sorø

Tlf. 5784 9040

Email: lh@svs-kloakservice.dk www.svs-kloakservice.dk SVS er en ISO 9001, 14001, Acilles og SellihcA certificeret virksomhed Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

WINTEC.DK +45 97181977 79


Hvorfor er de nye skrueblæsere så effektive i forhold til kapselblæsere? Bo Johannesen, Atlas Copco Skrueblæsere er noget mere energi-effektive end de nuværende kapselblæsere uanset fabrikat. Dette skyldes 2 forhold: 1) Meget mere effektiv komprimering af trykluften, da den sker i elementet på en skrueblæser mens den sker udenfor elementet på en kapselblæser, 2) Skrueblæseren er direkte trukket dvs. uden kileremme. Kapselblæser anvender kilerem

Samlet giver det typisk en energi besparelse på mere 30 % ved installation af en eller flere skrueblæsere.

Atlas Copco lancerer i samarbejde med Xylem Flygt en ny generation af skrueblæsere baseret Atlas kompressorer program, som nu i mere end 60år har vist deres kvalitet verden over. Dette giver på den lange bane meget lave vedligeholdsomkostninger, pga. meget få sliddele med langt skifteinterval. Der er f.eks. 5års garanti på skrue-elementet. Samt at de garanterer max 2års tilbagebetalingstid på installationer med 0,6 bar eller mere.

Standard typen på en ZS skrueblæser er vist herunder.

På de to ovenstående figurer ses tv. energiforbruget Wt for en kapselblæser og th. ses energiforbruget Wt for en skrueblæser, hvor det grønne område er besparelsen ved brug af skrueblæseren. Arealet af det grønne område, som er energibesparelsen, bliver større med arbejdstrykket. Typisk vil en kapselblæser være 20-30% billigere i anskaffelse, men i praksis vil energibesparelserne på skrueblæserne være så store, at tilbagebetalingstiden bliver under 2 år ved arbejdstryk over 0,6bar(e). og mellem 2-3 år under 0,6 bar når skrueblæsernes energital sammenholdes med de tilsvarende fra kapselblæseren.. Når man ønsker at sammenligne priser og energital er det ekstremt vigtigt at være opmærksom på, at for alle kapselblæsere angives ydelsen som inlet kapacitet, hvorimod for skrueblæserne angives ydelsen som outlet kapacitet ”FAD”. Det kan give anledning til store forskelle, hvis man ikke husker at sammenligne ”æbler og æbler” Dette er grundigt forklaret på hjemmesiden www.efficiencyblowers.com.

80

Hvis du stadigvæk er i tvivl om din energibesparelse er 20% eller 40%, så kan en mulighed være at leje en blæser en uges tid og få dokumenteret den reelle energibesparelsen med egne øjne. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Svovlbrinte er ikke noget man leger med! Når ilt eller nitrat mangler i spildevandet, opstår der hurtigt et anaerobt forhold, og livsfarlig svovlbrinte dannes. Ved lave niveauer mærkes en ubehagelig lugt, men ved høje niveauer bedøves lugtesansen, og netop derfor er svovlbrinte en lumsk gas. Svovlbrinte kan allerede ved lave koncentrationer og langvarig eks­ ponering give varige og alvorlige skader på mennesker. Ved koncentrationer over 500 ppm fører gassen hurtigt til åndedrætsskader og død. Til trods for at svovlbrinte er en dødelig gas, er den almindelig forekommende i mange ledningsnet og på mange renseanlæg. Foruden sundhedsrisiko forårsager svovlbrinte desuden betydelig korrosions­ skader på beton, metaller og ikke mindst elektronisk udstyr. Svovlbrinte i indløbsvandet giver også uønskede driftsomkostninger for rense­ anlægget i form af øgede slammængder og højere forbrug af fældningskemikalier. Ved at anvende dankalks jernprodukter eller nitratforbindelsen Nutriox® kan anaerobe forhold og dermed dannelse af svovlbrinte effektivt forebygges. Tag kontakt til os, så fortæller vi hvordan!

Aggersundvej 50 · 9670 Løgstør · Telefon 33 68 74 00 · Telefax 33 68 89 90 dankalk@dankalk.dk · www.dankalk.dk

iPEK AGILIOS udbygningsmuligheder JKT Teknik håndbygger Danmarks bedste TV biler

VC200 Control Panel

RCX90 Pan & Tilt Zoom Camera

RAX300 Auto Cable Reel

RX130 Crawler

AGILIOS Pan & Tilt Push Camera System RMX200 Manual Cable Reel

JKL Teknik håndbygger kundespecificerede tv-biler på eget værksted så de passer dit behov

AL Laser A/S · Håndværkerbyen 37 · DK-2760 Greve +45 439 040 05 · www.al-laser.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

DS111 Fish Eye Camera

JKL Teknik A/S · Industrimarken 2C · DK-9530 Støvring +45 983 736 55 · www.jklteknik.dk

81


Produkt Information Red. J.H. Flowmåling i kloaker og andre delvis fyldte rør og kanaler Med Isco 2100 serien er det nemt og hurtigt at udføre målinger i kloaker og kanaler. Selve sonden fastgøres nemt med en rustfri ring og resten monteres med et aftageligt beslag lige under kloakdækslet. Alle dele er IP68, det vil sige, de kan klare længerevarende oversvømmelse. Data kan hentes via modem, og kan kombineres med egen hjemmeside hvor data er til rådighed dagligt. Der er allerede mere end 100 installationer i Danmark og udstyret kan både købes og lejes, inklusive opsætning og nedtagning. For yderligere information kontakt Aquasense, Søren Torsbjerg Møller Telefon 42 42 50 30 – stm@aquasense.dk Se også www.aquasense,dk

Spektrometrisk vandkvalitetsmåling Måling og overvågning af vandkvalitet på ethvert niveau, fra ultrarent vand over drikkevand til husholdnings- eller industrispildevand kan nu foretages kontinuerligt med det nyudviklede UV-VIS spektrofotometriske udstyr fra S::CAN. Det robuste spektrometer, som tåler total neddykning i vandet, samt de forskellige sensorer, som er operationsklare straks efter udpakningen, bruges til måling af enkeltkomponenter eller samlet forurening fra en sum af komponenter med stor nøjagtighed og pålidelighed – selv i applikationer, som andre instrumenter ikke kan håndtere. Sensorerne skal blot neddyppes i mediet, der skal måles på og er frit for pumper eller andre bevægelige dele, og derfor stort set vedligeholdelsesfrit, ligesom der, udover sensorerne, ikke er udskiftelige dele. Mange sensorer er multifunktionelle. F. eks. kan Spectro::lyzer-sonden måle både NO3 / COD / BOD / TOC / FTU / TSS, mens f.eks. ledningsevne, pH, opløst ilt eller klorid måles med separate sonder. Sonderne kommer med en langtidsholdbar, stabil fabrikskalibrering og et højeffektivt trykluftrensesystem. For yderligere information kontakt Aquasense, Søren Torsbjerg Møller Telefon 42 42 50 30 – stm@aquasense.dk Se også www.aquasense,dk

82

”Produkt Information”   er en gratis ydelse for Foreningens medlemmer. • Der søges kun bragt omtale af absolut nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab Omtalen bør være kort max. 150 ord. • Det er produktomtalen, der er interessant.

Ny generation af Shimadzu On-line TOC-analysator, TOC-4200 Shimadzu har frigivet en ny on-line TOC-analysator. TOC4200 repræsenterer en ny generation af on-line TOCanalysatorer så det bliver muligt at bruge web-basseret monitorering og Modbusprotokol til to-vejs digital kommunikation. • De nye funktioner giver mulighed for nye applikationer: Høj-følsomt kit*1 giver mulighed for at lave målinger på prøver med TOC-niveau under 1 mgC/l • Nye dataoverførsels- og kommunikationsmuligheder: Web-monitor for monitorering af data og instrumentstatus giver mulighed for at få adgang til instrumentet via internettet • ECO Mode og reduceret vedligeholdelsesomkostninger: Shimadzu's unikke multifunktionelle prøveudtager og injektionssystem reducerer behovet for reservedele, dette er med til at minimere vedligeholdelsesomkostningerne • Minimal risiko for nedbrud: Varsler for forbyggende vedligehold, såsom udskiftning af reagenser og sliddele. Disse beskeder kan også sendes til eksternt kontrolpanel Holm & Halby A/S Telefon: 43269406 · bw@holm-halby.dk www.analytisk.dk

Stationær gasalarmcentral leveres nu med digital kommunikation Oldham´s stationære kontroller MX43 fås nu også med digitalt output. Som et resultat af Oldham´s kontinuerlige udvikling mod stadig bedre produkter har vi nu fornøjelsen at kunne meddele, at Oldham´s stationære kontroller, MX43, nu også fås med digitalt RS485 Modbus output og kan dermed kobles direk­te sammen med et SCADA system for visuel kontrol og øget overblik. For yderligere information kontakt GasDetect, Søren Torsbjerg Møller Telefon 42 42 50 30, stm@gasdetect.dk Se også www.gasdetect.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


10°

10°

12°

14°

12°

16°

14°

16°

58°

58°

56°

Vandtætte døre til alle trykniveauer 56°

Vandtætte døre og luger er en lille videnskab i sig selv. Konsekvenserne af at vælge den forkerte dør er i bedste fald spild af tid og ressourcer. I værste fald kan det være katastrofalt. Vi har mange års erfaring med produktion af vandtætte døre til alle trykniveauer. Alle vores døre og luger udføres i bedste kvalitet i stål, aluminium og rustfrit stål. Vort program af døre, luger, ventilationsriste, m.m. fremstilles efter Dansk 54° Værftstandard og er godkendt af Søfartsstyrelsen, Det Norske Veritas, Lloyds m. fl.

>>

52°

Kontakt os og hør mere om vores ekspertise inden for vandtætte døre og luger. Vi har adskillige specialvarer på lager og egen særproduktion af specialdele.

52°

www.faaborg-jern.dk

54°

Bæredygtig vandbehandling Procesinstrumenter til overvågning og kontrol af spildevandsbehandling.

I lyset af det voksende befolkningstal og de strenge kvalitetskrav i forbindelse med vandudledning, er det blevet en stor udfordring at behandle spildevand på en effektiv og bæredygtig måde. Med vores innovative produkter og services, der lever op til de højeste kvalitetsstandarder, går vi foran med løsninger til både nu- og fremtidens behov. Løsninger der giver større sikkerhed og nøjagtighed samt øget effektivitet i alle processens faser – fra kilde til recipient. Vi sætter standarden med Totalt Integreret Automation.

Cell: +45 2980 3678 // Tel: +45 6261 7777 // www.faaborg-jern.dk

Du kan finde flere oplysninger på: www.siemens.com/sensors/environmental

Din leverandør af udstyr til biogas Gasfakler Gaslagre Svovlrensning Fyldelegemer til svovlrensning Gaskøling/kondensudskiller Gasblæsere Lipp tanke

LSH-BIOTECH ApS

- en leverandør med mere end 20 års erfaring i biogasbranchen

Tlf. +45 2960 3008 · www.lsh-biotech.dk · lsh@lsh-biotech.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

83


Excentersnekkepumper til uhørt lave priser PUMP PARTS ApS er ny forhandler i Danmark af SE-Excen­ter­snekkepumper der fremstilles i Sverige af MAF pump AB. SE-Excentersnekkepumpen adskiller sig en del fra de traditionelle pumpeopbygninger. Pumpehuset er opsvejst i 316 syrefast rustfrit stål,. Pumpen leveres uden merpriser med extra stor dimensionering af koblingsstangen for at modvirke omvikling af mediet samt med mekanisk akseltætning. Pumpen sælges i samme prisniveau som excentersnekkepumper med pumpehuse i støbejern. Pump Parts repræsenter hele MAF Pump AB´s portefølje af pumper og sliddele. Firmaprofil Pump Parts sælger OEM reservedele og pumper til Allweiler, IMO, Houttuin, Sero, Osna, Speck med flere. Pump Parts team er sammensat af tidligere medarbejdere fra Allweiler Danmark som har erfaring med Allweiler produkter helt tilbage fra 1985. Freddy Grøndahl er adm. direktør i PUMP PARTS og har mange års erfaring i pumpebranchen, specielt med Allweilers produkter. Mere information på tlf.: 48449495, fg@pumppart.dk, www.pumpparts.dk

Ny fiberoptiske sensorer E3X-HD Den nye sensor E3X-HD er: "Ualmindelig nem opsætning, fremragende pålidelighed og opkobling til EtherCAT highspeed industrielle bus system. Er blandt de vigtigste elementer i den nye generation af E3X-HD fiberoptiske forstærkere fra Omron, en af verdens førende producenter af fiberoptiske sensorer....APC Automatic Power Control....DPC Dynamic Power Control....skydeomskiftere er blevet erstattet af trykknapper..." Omron Electronics A/S, Direct tel. +45 56 30 01 22, Trine harvoe@eu.omron.com, www.industrial.omron.dk

Ny datalogger på det danske marked AquaCon introducerer en ny og smart datalogger, METRON, der kan fungere både ved fast spændingsforsyning, eller ved batteri forsyning. Dataloggeren vil med fordel kunne benyttes til overløbs- og regnvandsbassiner, eller i forbindelse med små pumpestationer i det åbne land. Der kan tilsluttes i alt 4 sensorer – f.eks. niveauvipper, tryktransmittere eller flowmålere. Data fra de tilsluttede sensorer logges og lagres i enheden, og det integrerede GSM/GPRS modem giver mulighed for kommunikation til/fra enheden. Data kan kommunikeres via GPRS til central pc – eller ganske enkelt, som sms. Metron datalogger kan programmeres via tekstbeskeder – og via medfølgende opsætnings software. Vil du vide mere om Metron datalogger fra AquaCon – så kig forbi vores stand på Spildevands Teknisk Forenings årsmøde på Bornholm d. 8. juni. Eller kontakt os på 7212 0123 eller info@aquacon.dk.

Ny højtrykspumpe Snedkervej 17 6710 Esbjerg V Tlf. 75 12 62 74

Fax 75 12 42 74 E-mail: info@danskventil.dk www.danskventil.dk

Bare det er ventiler - så er det os!

84

På dette års Achema-messe i Frankfurt, 18.-22. juni, præsenterer KSB AG en ny pum­ petype, som bl.a. kan anvendes i kølebranchen og til smøresystemer for værktøjsmaskiner. Pumpen er konstrueret til indbygning i tanke, hvor selve pumpen er neddykket, mens motoren er placeret tørt. Pumpen leverer op til 27 m³/h ved en løftehøjde på op til 250 mtr. Medietemp. fra -20 til +120C°. Yderligere oplysninger: Grønbech & Sønner A/S, tlf. 33 26 63 00 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


DanVandGraf er kommet - Styrker vandforsyninger i hele landet DanVandGraf = VandGraf + DANVAND Orbicon har udnyttet erfaringerne fra det populære ledningsregistreringssystem VandGraf og flyttet det over på branchestandarden DANVAND. Det er blevet til DanVandGraf. Det ultimative værktøj til ledningsregistrering og data management for vandforsyninger. DanVandGraf er brugervenligt og effektivt og danner bl.a. grundlag for driftshåndtering, påvisning i forbindelse med gravearbejder, og er derudover et essentielt værktøj i forbindelse med værdifastsættelse af forsyningens anlægsaktiver. DanVandGraf – en naturlig del af Det Digitale Vandselskab, leveret af Orbicon

www.orbicon.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

85


Firma Nyt Red. J.H. MJK Automation A/S har ansat Majbritt Hye er startet i MJK Automation A/S som Salgs­ingeniør med fokus på det nordlige Jylland. Majbritt er uddannet eksportingeniør på maskinlinjen og har i de sidste 6 år arbejdet med spildevand og overfladevand hos bl.a. Hans Buch og Kamstrup Proces. Jane Mark er startet i MJK Automation A/S som Salgsingeniør med fokus på Sjælland. Jane er uddannet eksportingeniør på maskinlinjen og kommer fra en stilling som salgsingeniør i hydraulikbranchen hos PMC Technology. Betina Larsen er startet i MJK Automation A/S som Teknisk Salgssekretær med fokus på Marketing og IT. Betina er uddannet inden for sprog, IT og marketing og har bl.a. arbejdet i Nordic Real Estate Partners og PA Consulting. MJK Automation A/S, T: +45 45 56 06 56

EnviDan Service A/S og EnviDan A/S sammenlægger aktiviteterne

Rubrikken ”Firma Nyt” er en gratis ydelse for Foreningens medlemmer. • Der bringes nyt om firmaet: organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 150 ord. Gerne med foto. • Det er nyheden, der er interessant.

Nye medarbejdere hos Stjernholm A/S Kristian Korsholm, 45 år, er ansat som serviceleder hos Stjernholm A/S, der leverer løsninger til vandbehandling på bl.a. renseanlæg og har hovedkvarter i Ringkøbing og afdelinger i Randers og Slagelse. Kristian Korsholm kommer fra en stilling som driftleder hos Ringkøbing-Skjern Forsyning og har før det mange års erfaring som serviceleder, projektleder og koordinator hos TDC. Kristian er oprindelig skibsbygger. Sebastian Schaper, 42 år, er ansat som Eksportchef hos Stjernholm A/S, der leverer løsninger til vandbehandling på bl.a. renseanlæg og har hovedkvarter i Ringkøbing og afdelinger i Randers og Slagels Sebastian Schaper kommer fra en stilling som souschef hos Lind Jensens Maskinfabrik A/S. Han har mange års eksportsalgserfaring fra stillinger hos Landia A/S og Mil-tek Danmark A/S. Stjernholm A/S er en handels-, produktions-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed. Stiftet i 1997 af Kaj Stjernholm Sørensen, som i dag er virksomhedens hovedaktionær og direktør. Hovedkvarter i Ringkøbing og afdelinger i Randers og Slagelse. Beskæftiger godt 20 medarbejdere. Stjernholm A/S

Nyt fra GEA Westfalia Separator

Med virkning fra 1. juli 2012 sammenlægges aktiviteterne i EnviDan Service A/S med aktiviteterne i EnviDan A/S. Det bliver EnviDan A/S, som herefter skal videreføre udvalgte aktiviteter fra EnviDan Service A/S. EnviDan Service A/S er veldrevet og har de sidste år leveret stabile tekniske løsninger og præsteret flotte regnskabsresultater. Til trods herfor har man i EnviDan Gruppen – ud fra praktiske hensyn og taktiske overvejelser - valgt at ophøre med aktiviteterne i EnviDan Service A/S. Ønsket er at styrke såvel rådgivnings- som entrepriseprofilen i EnviDan A/S. I øjeblikket udføres der entrepriseopgaver i begge selskaber. Disse aktiviteter bliver samlet i EnviDan A/S. EnviDan Service A/S er forhandler i dag en række kvalitetsprodukter. Hovedparten af disse produkter vil ikke blive forhandlet fremadrettet. Følgende produkter overføres til EnviDan A/S: • Tencate • Siloxa • OMC • Nordic Water • Azzuro

Vores serviceafdeling er pr. 1. april 2012 udvidet med ansættelsen af Troels Nielsen som Technical Support / Service. Troels, der er maskinmester, skal bl.a. beskæftige sig med servicesalg og koordinering af serviceindsats.

Disse produkter vil fremadrettet kunne leveres af EnviDan A/S.

Eksportingeniør Rune R. Petersen (27) er pr. 11. april 2012 ansat som salgsingeniør i Teknik divisionen med fokus på pumpe- og reservedelssalg. Med venlig hilsen Grønbech & Sønner A/S

EnviDan Service A/S færdiggør alle igangværende aktiviteter og vedstår naturligvis eventuelle garantiforpligtigelser i perioden efter aflevering. www.envidan.dk

86

I vores team har vi også ansat ny projektleder Henning Lund til at gennemføre og afvikle vores projekter på bl.a. rensningsanlæg. Henning er ligeledes maskinmester. GEA Westfalia Separator DK A/S tlf. 8794 1000, www.gea-westfalia.dk

Nyansættelser hos Grønbech & Sønner A/S Morten Juel Pedersen (47) er pr. 10. april 2012 ansat som Key Account Manager i Teknik divisionen med fokus på salg til vand-/ spildevandskunder Fyn/Jylland.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


Gruppeleder for Forsyningsteknik Glostrup i Grontmij Tommy Wincent Sander-Storm er pr. 1. april 2012 udnævnt til gruppeleder for Forsyningsteknik Glostrup i Grontmij. Tommy er 37 år, uddannet diplomingeniør og har været ansat som projektleder i Grontmij i perioden 2001 til 2008 og igen siden 2010 som chefrådgiver i Grontmijs afdeling for Forsyningsteknik i Glostrup. Med udnævnelsen til gruppeleder får Tommy ansvar for at sikre den faglige udvikling og øge omsætningen inden for afløbsteknik- og renseanlægsområdet i forretningsenheden Vand & Energi i Grontmij i Danmark.

Arkitekt hos Grontmij i Glostrup Anne Hansen er pr. 1. april 2012 ansat som arkitekt inden for området Forsyningsteknik i Grontmij. Anne er 31 år, uddannet cand.arch. og skal hos Grontmij primært arbejde med klimaprojekter i relation til landskabsbaseret regnvandshåndtering, herunder formgivning og grafisk design. Anne kommer fra en stilling hos firmaet Elverdal, hvor hun arbejdede med udvikling af rekreative områder til leg og bevægelse.

Trainee hos Grontmij i Glostrup Malde Volmer Beinthin er pr. 1. marts 2012 ansat som trainee inden for området Forsyningsteknik i Grontmij. Malde er 27 år, uddannet civilingeniør i miljøteknologi og skal hos Grontmij primært arbejde med planlægning, modellering og klimascreening. Grontmij A/S www.grontmij.dk

Stor eksportordre til USA DANTECH Danish Tecnology Center Aps, Gilleleje der leverer ”STANDARD MODUL SYSTEM ENHEDER TIL INDUSTRIEL SPILDEVANDS RENSNING” World Wide. Har fået en eksportordre på et 10.000 m3/24 Timer Rensningsanlæg til USA største SeaFood firma Med denne ordre åbner vi eksporten til USA , hvor vi har et stort marked for vores produkter. Hør nærmere Direktør ing. Jógvan Joensen T. +45 4576 3636, E.dantech@d-tech.dk

MBR

Komplette pumpestationer I professionelt samarbejde mellem BOAtech og en af Danmarks førende pumpeleverandører

Pumpestation:    

Overbygning Fundament PE-rørsystemer RS-rørsystemer

Dansk spildevandsrensning i fremtiden? I samarbejde med innovationskonsortiet ”MEMBIO” og forskningscentret ”EcoDesign MBR” afholder kemi-sektionen på Aalborg Universitet et seminar med temaet ”MBR - dansk spildevandsrensning i fremtiden?” Seminaret finder sted d. 29. august 2012 fra kl. 10.00-16.00 på Utzon Centret i Aalborg. Programmet omfatter en række indlæg med følgende emner:

Pumpestationerne fremstilles i mange varianter. Pumpestationerne leveres nøglefærdigt på fundament, klar til tilkobling. Pumpestationerne er udført så de kræver et minimum af vedligeholdelse. Bygningerne kan - om nødvendigt demonteres og flyttes uden destruktive indgreb. Vi tilbyder 3D Illustration. Hvis bygningen skal stå i bebygget, naturskønt eller øde område, er designet vigtigt. Derfor tilbyder vi at lave en illustration for at hjælpe dig med dit valg.

INOVATIVE RUSTFRIE LØSNINGER

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

   

Anvendelse af MBR teknologien i Europa Central eller decentral spildevandsrensning? Etablering af MBR anlæg på Mølleåværket Erfaringer fra igangværende forskningsprojekter Derudover vil der være mulighed for at se et pilot MBR anlæg på Aalborg Vest renseanlæg Detaljeret program samt tilmelding her: www.kemi.aau.dk/MBR+Seminar/ Tilmelding senest d. 30. juni

Se vores hjemmeside www.boatech.dk Eller kontakt os: boatech@boatech.dk BOAtech ApS Industrihøjen 2, 7730 Hanstholm Tlf.nr. 97 96 20 55

87


Planlagte aktivi­teter i 2012 Årsmøde 2012 – i Rønne på Bornholm   7. - 8. juni Døgnkursus 2012 Comwell Kolding   2.-3. november VandTek – i Odense Congres Center   20. - 23. november

Næste nummer vil antagelig bringe indlæg om: • Referater fra: – Begivenhederne omkring Årsmøde 2012 på Bornholm – Slamflokkens Temadøgn – Opdatering af processer på renseanlæg – Oprettelse af Miljøgruppe under STF • Rådnetanke - hvordan og hvorfor (opfriskning for gamle og nye medarbejdere) • Måske noget om el-indkøb • Uforudsete store mængder slam udbragt på landbrugsjord • Medlemsindlæg • Medlemsnyt - Mærkedage • Produkt - Information • Firma Nyt * Udskudte indlæg kan allerede nu mailes som PDF filer ved henvendelse til redaktionen. Send en mail til: red@stf.dk med angivelse af hvilke artikler, der ønskes tilsendt. Tidligere bragte indlæg i bladet kan mailes som PDF-fil.

S p i l d e v a n d s t e k n i s k Ti d s s k r i f t deadlines og udgivelser 2012 Handling

Dato år 2012

Tekst-deadline nr. 1 - 2012

6. februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2012

20. februar

Blad nr. 1 ud

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2012

16. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2012

30. april

Blad nr. 2 ud

Uge 20

Tekst-deadline nr. 3 - 2012

25. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2012

9. juli

Blad nr. 3 ud

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2012

10. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2012

1. oktober

Blad nr. 4 ud

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2012

19. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2012

3. december

Blad nr. 5 ud

Uge 51

88

Bemærkninger

Af hensyn til Årsmøde 7.-8. juni uge 23

Af hensyn til Døgnkursus uge 44

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2012


PUMPER & PUMPESTATIONER TIL TRANSPORT AF SPILDEVAND DRIFTSOPTIMERING I EN TROVÆRDIG INDPAKNING! DESMI baserer sine spildevandsløsninger på gennemprøvede og anerkendte principper. DESMI benytter sig af samarbejdspartnere, der er kendt i branchen for gedigen håndværk. Det er troværdigt og seriøst! DESMI hjælper i alle projektets faser og kan rådgive om alle elementer vedrørende driftsoptimering: Energi Arbejdsmiljø Service Driftsikkerhed Fremtidig tilpasning

Kvalitetspumper kendt i branchen er udgangspunktet i en pumpestation fra DESMI

PROVEN TECHNOLOGY www.desmi.dk / 72 44 02 50

SPALTEKORREKTUR Tidsskrift nr. 1 - 2012


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

LABORATORIEANALYSE SPEKTROFOTOMETER DR 3900

RFID: Kvalitetssikring i hele analyseprocessen ➔ Automatisk prøveidentifikation med 100% sporbarhed ved hjælp af RFID-teknologi: Eliminering af fejlkilder i analyseprocessen ➔ Automatisk metodeopdatering: Fra RFID-tag på kuvettetest emballagen direkte til fotometret ➔ Certifikat/Batch information er direkte tilgængelig i forbindelse med kvalitetssikring ➔ Kvalitetssikring er forankret i hele processen: Fuldt dokumenteret – lige fra prøvetagning og prøveforberedelse til selve analysen – RFID-teknologien sikrer processen Information: www.hach-lange.dk info@hach-lange.dk Tel.: 36 77 29 11

RFID: Automatisk identificeringsmetode vha. radiobølger

Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.

Profile for susanne brandt

SpildevandstekniskTidsskrift-2012-2-reuploadet  

SpildevandstekniskTidsskrift-2012-2-reuploadet  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded