SpildevandstekniskTidsskrift-2014-2

Page 1

Nr. 2 · maj 2014 · 42. årgang

Medlemsblad for Spildevandsteknisk Forening

• Årsmødevært med vokseværk • Renseanlæg kan spare penge på omrøring • Kom op på pumperne og få styr på driften • Optimeret forbehandling, del 1


Organ for medlemmer af

Indhold Leder – René Hansen, Frederikshavn Forsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Redaktørskifte på Spildevandsteknisk Tidsskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Redaktøren siger mange tak for en lang men spændende tur . . . . . . . 2 Årsmødevært med vokseværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kamp om at komme i STFs bestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Spildevandsteknisk Forening Ved formanden Jacob Andersen Sønderlystvej 26 9830 Tårs www.stf.dk Sekretariat: Susanne Brandt, sekretær Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens Tlf. 7487 1350 - Mobil 2449 8354 E-mail: sek@stf.dk Redaktion: Jørgen Hermann, redaktør til og med blad 2 (dette blad) Pia Maltesen, redaktør fra blad 3 Redaktionelt stof til: red@stf.dk Personlig e-mail: pm@stf.dk Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Stof fra bladet må kun gengives med tydelig henvisning til Spildevandsteknisk Tidsskrift.

Renseanlæg kan spare penge på omrøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Optimeret forbehandling, del 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Industriel ethernetkommunikation på renseanlæg og vandværker . . . . 18 Kom op på pumperne og få styr på driften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jeg glæder mig til redaktørjobbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vi sløser med lovgivningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Spildevandsgolf 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Forhåndsomtaler af udstillere på Årsmøde 2014 i Frederikshavn . . . . . 29 Samarbejder mellem studerende og virksomheder   i spildevandsbranchen skaber værdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Nyt sikkerhedsrækværk giver mulighed for besparelser . . . . . . . . . . . . 44 Nordøst Forbindelsen – Fjordunderboring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Revideret Driftslederuddannelse klar til november 2014 –   Nu også på diplomniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Drift eller anlæg – hvor langt kan man gå? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Bestyrelsen: Formand: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S, Kasserer: John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S

Pumpetræf 2014 FVC II temadag   på Ferskvandscentret 27. marts 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Bestyrelsesmedlemmer: Karin Refsgaard, Kolding Spildevand A/S Thomas Hvass Eriksson, Roskilde Forsyning A/S René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S Mads Leth, VandCenter Syd as Vibeke Plesner, Naturstyrelsen (observatør)

Ekstra feltrationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Industridag, 12. marts på Frederiks VIs Kro i Odense . . . . . . . . . . . . . . 64

Måling og minimering af lattergasemission fra renseanlæg . . . . . . . . . 76 Udvidet anvendelse af teknisk vand i forsyningerne har økonomisk   incitament og er samtidig med til at sikre vores grundvandsressourcer . . 80 Rotterelaterede skader på kloaknettet falder markant . . . . . . . . . . . . . 84

Bestyrelsessuppleanter: Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning A/S Revisorer: Svend Erik Lilleøre, Tønder Ole Dissing, Bornholms Forsyning A/S Revisor-suppleant: Svend Albrechtsen, Sønderborg Forsyning

Vand, spildevand og afløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Tekst-deadline næste nummer: 30. juni 2014. Stof til bladet sendes direkte til redaktionen.

Spildevandsteknisk Tidsskrift - deadlines og udgivelser 2014. . . . . . . . 96

Firma Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Produkt Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Planlagte aktiviteter 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Annonce-deadline næste nummer: 7. juli 2014. Annoncemateriale sendes til: E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Kontrolleret af:

Kontrolleret oplag (FMK): 1.635 i perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 Trykoplag: 1.800 stk. ISSN 0108-0466 Annoncetegning hos: Hornslet Bogtrykkeri Tingvej 36, 8543 Hornslet, Tlf. 7070 1208 E-mail: spildevand@hornslet-bogtrykkeri.dk Layout/Sats/Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Billedet viser Krudttårnet en del af Frederikshavns oprindelige fæstningsanlæg. Tårnet blev i 1974 flyttet til sin nuværende plads 270 meter fra den oprindelige placering. Transporten af det kolossale bygningsværk foregik i et stykke. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Leder Af René Hansen, Frederikshavn Forsyning Vi har brug for denne drivkraft, fordi vi hele tiden bliver udfordret med forandringer. Lovgivning, som vi skal være klar til at implementere, fylder mere og mere i vores hverdag, men vi husker stadig at rense spildevandet, og det gør vi med omtanke.

Entusiasmen og interessen i vores branche lever i bedste velgående. Når jeg som underviser og kursist er på Ferskvandscentret, mødes man med både nye og gamle spildevandsfolk, hvor inspiration, interesse, ejerskab og nysgerrighed for faget er drivkraft for den udvikling, vi er en del af. Så er det, man bliver glad og stolt over at være en del af spildevandsbranchen.

overgår andre arrangementer, fordi det er her, vi mødes med rådgivere, leverandører og kollegaer. Det er her ideer fødes, og det er her, hvor vi får den gode snak, som skaber fremdrift og udvikling.

Og så glæder man sig til et af årets store begivenheder, nemlig IFAT i München. Det internationale mødested hvor spildevandsfolk fra hele verden mødes i et mekka af alverdens tænkelige og utænkelige grej til spildevandsrensning. Og så er det her, man finder noget, hvor man undrer sig over, hvordan man har kunnet komme igennem tilværelsen uden denne dims, som ingen andre har set. Nå, men det hænder også, at man finder noget brugbart.

Årsmødet i Frederikshavn har været under planlægning det sidste års tid, og vi håber, at vores arbejde vil bidrage til en god oplevelse for alle dem, som tager den lange vej nordpå. Vi kan love en speciel oplevelse for dem, der tager ledsagerturen, som går til Skagen, men vi kan også love noget ganske særligt, for dem som deltager i aftenarrangementet. Og så glemmer vi jo ikke alle udstillere, hvor vi sammen med STF skaber rammerne for et godt arrangement, hvor udstillerne er sat i fokus.

Men IFAT i München er nu ikke den største begivenhed i år..set med danske øjne. Der kommer to senere på året, nemlig årsmødet i Frederikshavn den 13. juni og døgnkursus i Kolding 7.-8. november, som på mange områder

Frederikshavn Forsyning og STF er klar, og vi glæder os til at byde alle velkommen til årsmødet 2014.

DANM ARKS PRÆM IERE P Å STF ÅR SMØD E 13. JU NI

Betjeningspanel med touch skærm MJKs nye touch farve display til Mµ Connect® giver overblik over pumpeinstallationen med en række praktiske funktioner som: •

Direkte aflæsning af motorenes strømforbrug

Klart overblik over pumpernes drift en uge tilbage

Enkel visning af grafer for niveau og energiforbrug

Oversigt over nye som gamle alarmer

Stop af alarmer til SRO ved service

Ithernet / WiFi kompatibel

KEND DIN

PROCES

mjk.dk 45 56 06 56 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

1


Redaktørskifte på Spildevandsteknisk Tidskrift Af Jacob Andersen, Formand for Spildevandsteknisk Forening Som det tidligere har været omtalt, så har vores mangeårige redaktør Jørgen Hermann valgt at fratræde for at nyde sit andet otium. Ansvaret som redaktør overlader Jørgen Hermann efter Spildevandsteknisk Tidskrift nr. 2 i år til den nye redaktør Pia Maltesen, der således kommer til at stå for blad tre og de efterfølgende. Jørgen Hermann har været en uvurderlig drivkraft i udviklingen af Spildevandsteknisk Tidskrift med sit engagement og store kendskab til spildevandsbranchen. Jørgen har i alle årene haft en aldrig svigtende støtte i Bitten Hermann, der altid har været garant for en loyal sproglig kvalitetssikring af artikler fra mange bidragsydere.

Dette skal kun være en foreløbig tak til Jørgen Hermann. Jørgen er tilknyttet Spildevandsteknisk Tidsskift året ud, for at sikre en glidende og smertefri overgang til en ny redaktør. Spildevandsteknisk Forening vil sidst på året markere Jørgens overgang til den virkelige pensionisttilværelse. Vi håber mange af samarbejdsparterne, der gennem årene har bidraget til Spildevandsteknisk Tidskrift vil have lyst til at medvirke til en festlig dag. Tid og sted vil blive annonceret senere. Vi håber ligeledes, at de mange der loyalt har bidraget til Spilde­vandsteknisk Tidskift vil fortsætte det gode samarbejde, nu blot med Pia Maltesen som redaktør. Vi i bestyrelsen for Spildevandsteknisk Forening glæder os til samarbejdet med Pia. Jacob Andersen

Jørgen Hermann overlader efter dette nummer af bladet redaktøransvaret til Pia Maltesen.

Redaktøren siger mange tak for en lang men spændende tur Beslutningen om at svare ja var ikke vanskelig. Det faldt fint i tråd med min store interesse for især spildevandrensning og miljø. Det har været en stor og interessant opgave at udvikle bladet til det nuværende stade. Redaktørjobbet har været drevet som et familieprojekt, hvor jeg har skrevet og skaffet indlæg til bladet. Min kone Bitten har læst kritisk korrektur og sat i tusindvis af kommaer.

I 1998, efter 20 års ansættelse som driftsleder ved Skanderborg Kloak og Vandforsyning, fik jeg opfordring til at påtage mig jobbet som redaktør af Spildevandsteknisk Tidsskrift.

2

Tiden er nu kommet, hvor vi har besluttet, at tiden er inde til endnu engang at gå på pension. I årene der er gået, har vi været i forbindelse med mange mennesker. Rådgivere, firmaer og enkeltpersoner,

der positivt har medvirket til bladets succes ved indsendelse af artikler, enten frivilligt eller på opfordring. En rigtig stor tak til jer alle. Også vort bogtrykkeri fortjener ros for deres medvirken til at præstere et smukt og læseværdigt blad, der efterhånden nyder stor respekt hos vore annoncører. Når dette blad 2 2014 er afleveret til postvæsenet, er vores tid forbi. Derefter vil Pia Maltesen indtage pladsen som ny redaktør. Jeg håber, at de nuværende relationer vil blive overført til Pia, så Pia fortsat kan producere et blad, som Spildevands Teknisk Forening og alle vore mange kontakter kan være stolt af. Hilsen og tak for opbakning gennem mange år Bitten og Jørgen Hermann

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Danova® fejrer 25 års jubilæum, et nyt varemærke DanovaLog® samt 3 nye medarbejdere i det jydske. I den forbindelse vil der være lidt boblevand samt et let traktement på Danova®’s stand på årsmødet i Frederikshavn d.13. juni 2014. Introduktion af Danova®’s batteridrevne GPRS datalogger – DanovaLog ®, med fast SIM kort og sikkerhed efter internationale standarder.

• ONLINE KAMPAGNER - INDSIVNINGS UNDERSØGELSER • ONLINE FLOWMÅLING TIL BEREGNING AF HYDRAULISKE MODELLER • ONLINE MOBIL OVERLØBSMÅLING • ONLINE DATA • FLOW - NIVEAU - TRYK - ONLINE DATA - KAMPAGNER - UDLEJNING

DANOVA®

I

Møllebakkevej 155

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

I

DK-4243 Rude

I

Tlf. +45 6614 9323

I

info@danova.dk

I

danova.dk

3


Årsmødevært med vokseværk Af René Hansen, Frederikshavn Forsyning

Frederikshavn Forsyning A/S er i år vært for Spildevandsteknisk Forening årsmøde. Frederikshavn Forsyning A/S - i daglig tale kaldet Forsyningen - er en multiforsyningskoncern, bestående af otte selskaber.

en belastning på over 400.000 PE. Alene i Skagen er belastningen 250.000 PE på grund af den store fiskeindustri i byen. Selskabet administrerer endvidere tømningsordningen af 5.700 septiktanke.

Moderselskabet blev dannet i 2000 og bestod i første omgang kun af datterselskaber vedrørende elforsyning. Siden er koncernen vokset betragteligt. Elforsyningen var tidligere en kommunal afdeling; men blev i det nye årtusinde udskilt som aktieselskab med Frederikshavn Kommune som eneaktionær. Ved kommunesammenlægningen blev Sæby Elforsyning endvidere en del af selskabet. Frederikshavn Elnet A/S driver og vedligeholder elnettet i Frede­ rikshavn by, Sæby og mindre byer nord for Frederikshavn. Fre­ derikshavn Elhandel A/S sælger strøm til private hustande og virksomheder i samme områder samt på Læsø. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S ejer og vedligeholder al gadebelysning på kommunale veje i Frederikshavn Kommune. Derudover vedligeholder selskabet signalanlæg for Frede­riks­ havn Kommune på disse veje.

Som andre har også Frederikshavn Spildevand udfordringer med at få afledt regnvand i forbindelse med de meget kraftige regnskyl, vi har oplevet de seneste somre. Særligt i Frederikshavn midtby har den ændrede vejrsituation skabt trafikale problemer og oversvømmede kældre med bygningsskader til følge. Ud over løbende at lave separatkloakering i de hårdest ramte områder begyndte selskabets planlægningsteam i 2012 en større projektering, hvor en ca. 800 meter lang regnvandsledning skal føres gennem midtbyen med udløb i Kattegat. Med en diameter på op til 2,2 bliver regnvandsledningen den største i kommunen.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev yderligere to selskaber dannet – nemlig Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Vand A/S. Frederikshavn Varme driver ledningsnettet og leverer varme til private hustande og virksomheder i Frederikshavn by. Frederikshavn Vand, der oprindelig var både et drikke- og spildevandsselskab, blev senere splittet op i to selvstændige selskaber med hvert deres område. Frederikshavn var altså på forkant, da vandsektorloven blev vedtaget, idet vand- og spildevandsforsyningerne for længst var udskilt som selvstændige selskaber. Frederikshavn Vand består af seks vandværker og driver og vedligeholder et vidt forgrenet ledningsnet, der forsyner mere end 90 % af indbyggerne i Frederikshavn Kommune med vand. Frederikshavn Spildevand A/S driver ni renseanlæg og over 150 pumpestationer fordelt over hele kommunen. I 2013 blev i alt 11 mio. m3 spildevand renset. De tre største renseanlæg er placeret i Skagen, Frederikshavn og Sæby og har tilsammen

4

Ved årsskiftet 2010/2011 overtog Forsyningen AVØ A/S fra Frederikshavn Kommune. Ud over at indsamle dagrenovation i hele kommunen driver selskabet 16 genbrugspladser, to miljøanlæg og et affaldskraftvarmeværk. Forsyningen har ca. 220 medarbejdere. Ud over de, der arbejder for et af selskaberne, er der i koncernen en fælles administration bestående, af økonomi, HR, kundeservice, ledningsregistrering, it og sekretariat. Desuden har Forsyningen ansat sit eget team af entreprenører, der udfører gravearbejde for alle koncernens selskaber.

Koncernen Frederikshavn Forsyning A/S •  Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S •  Frederikshavn Elnet A/S •  Frederikshavn Elhandel A/S •  Frederikshavn Vand A/S •  Frederikshavn Varme A/S •  Frederikshavn Spildevand A/S •  AVØ A/S Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


I søger en partner som forstår jeres udfordringer. I ønsker mere effektive spildevandsanlæg. Vi tilbyder løsninger til procesautomation.

Øg produktiviteten og driftssikkerheden på jeres vand- og spildevandsanlæg. Hvordan? Det er helt enkelt: Involver os i projektet så tidligt som muligt. Vores fælles dialog vil resultere i automationsløsninger, der øger tilgængeligheden på anlægget og reducerer jeres samlede driftsomkostninger.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014 Anz_Water_184x270_dk.indd 1

Festo A/S 70 21 10 90 www.festo.dk/water

25.04.2014 14:29:31

5


Wavin XL

wavin.dk

Er du til STORE rør? Og STORE muligheder?

Administrationen er samlet på Knivholtvej i Frederikshavn, men langt de fleste medarbejdere arbejder på decentrale lokationer beliggende fra Skagen i nord, Præstbro i syd og Østervrå mod vest.

Samarbejder giver grøn og billig energi At have så mange selskaber samlet under samme paraply giver mange fordele. Selskaberne trækker på den samme administration, men også mellem selskaberne er der flere givtige samarbejder, der kommer både kunder og samfund til gode.

Med Wavin XL får du: • Markedets bedste muffeløsning • Lav vægt • Skræddersyede løsninger til ethvert projekt

40 % af den varme, der bliver produceret i Frederikshavn, kommer fra kommunens indbyggeres skraldespande. Overskudsvarmen fra AVØ’s affaldskraftvarmeværk ender nemlig i fjernvarmenettet og er dermed en væsentlig faktor til, at varmeprisen i Frederikshavn bliver holdt under landsgennemsnittet. Frederikshavn Spildevand og AVØ undersøger i øjeblikket muligheden for at udnytte energi fra sorteret organisk affald. Planen er, at affaldet skal forgasse på Frederikshavn Renseanlægs rådnetanke, hvorefter gassen skal anvendes til el- og varmeproduktion. Forsyningens selskaber har mange flere spændende udviklingsprojekter i støbeskeen, der alle har det formål at producere miljørigtig energi ved at bruge naturens egne ressourcer. I Forsyningen glæder vi os til at være vært for årsmødet og vise vores landsdel frem. Vi håber, at alle vil drage hjem med en god oplevelse i bagagen. Vi ses i Frederikshavn den 13. juni. René Hansen: reha@forsyningen.dk

Wavin XL - nyt plastrørssystem i store dimensioner år har har plastrør plastrør været væretdet detforetrukne foretruknevalg valgi ide desmå små I mere end 50 år nye XL XL rørsystem rørsystem får fårdu dunu nuogså også rørdimensioner. Med Wavins nye i de glæde af plastrørenes unikke egenskaber. de store storedimensioner dimensioner glæde af plastrørenes unikke egenRørenes lave vægt gør det bl.a. muligt at justere rørene med skaber. Rørenes lave vægt gør det bl.a. muligt at justere rørene håndkraft i rørgraven, ligesom den integrerede muffeløsning med håndkraft i rørgraven, ligesom den integrede muffeløsgør samling af rørene til tilenenleg. åbner ning gør samling af rørene leg. Selve Selve rørsystemet åbner også døren til en en verden verden af af muligheder, muligheder, når når regnregn- og og spildespildevand skal skalafledes. afledes. Systemet kan nemlig nemt tilpasses Systemet kan nemlig nemt tilpasses ethvert ethvert projekt, og vi dig hjælper gerne alle gennem alle faser af projekt, og vi hjælper gernedig gennem faser af projekter projektet med lige fra detailviden og tilerfaringer til træning med alt lige fra alt detailviden og erfaringer træning og beregog beregninger. ninger. Besøg xl.wavin.dk og få meget mere at vide om Wavin XL eller kontakt Salgsafdelingen på tlf.: 86 96 20 00

Solutions for Essentials

6

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Kompetence indenfor vandbehandling.

Hvor overholdelse af reglerne møder brugervenlighed Endress+Hauser understøtter kundernes processer med fremragende produkter, banebrydende tjenester samt løsninger og sætter nye standarder med den nye kolorimetriske analysator og testfiltre, der er de nyeste tiltag i Liquiline Systemet Meget præcis ammoniums-måling i renseanlæg Ønsker du at reagere hurtigt på varierende kvælstofbelastninger i dit indløb? Har du brug for finjustering af din beluftningsproces og værdier der opfylder kravene på dit udløb? Dette kan du nemt opnå med Liquiline Systemet. Analysatoren tilbyder en måling, der er lige så præcis som i laboratoriet - men online og meget hurtigere. Takket være Memosens teknologien, er forberedelsen af prøven en plug & play løsning og du har altid mulighed for at tilføre sensorer til parametre såsom pH, ilt, turbiditet eller SAC. Med Liquiline Systemet opnår du lavt reagensforbrug og vedligeholdelse uden brug af værktøj - alt hvad du behøver for at køre din proces effektivt. Læs mere om den nye præcise og brugervenlige ammoniumanalysator her: www.dk.endress.com/ca80am

Endress+Hauser A/S Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg Danmark

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Tel. +45 70 131 132 Fax +45 70 132 133 info@dk.endress.com www.dk.endress.com

7


Kamp om at komme i STFs bestyrelse Af Susanne Brandt, sekretær for Spildevandsteknisk Forening I blad 1 og via elektronisk nyhedsbrev efterlyste STF kandidater til bestyrelsen. Med stor tilfredshed meddeles det hermed, at efterlysningen gav pote! To pladser skal besættes, og hele fire velkvalificerede personer har ”meldt sig til tjeneste” – en dejlig situation for STFs bestyrelse. Bestyrelsen kan – men har denne gang ikke fundet anledning til dette – anbefale, at generalforsamlingen vælger bestemte personer blandt de fire.

Bestyrelsens anbefaler, som det også vil fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen, at nuværende bestyrelsessuppleant Lars Erik Hansen, Faxe Forsyning, vælges som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem (dvs. intern rokade), og at to af de fire nedennævnte og beskrevne kandidater vælges som bestyrelsessuppleanter. Det bemærkes at suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, dog uden stemmeret i bestyrelsen.

Kandidaterne er: Jens Jørgen Ploumann (54 år) Driftsleder på Brunshåb Renseanlæg, Viborg Spildevand A/S Jens er uddannet maskinmester med el-autorisation og har arbejdet i Grønland, i telebranchen og hos Danfoss, inden han i 2000 startede i spildevand; først i Favrskov og siden 2009 i Viborg Spildevand. Jens vil gerne arbejde for nytænkning på flere planer, herunder indhentning af viden fra udlandet og gennemførelse af målrettede sammenlignende tests for spildevandsteknisk udstyr. Dennis Pedersen (37 år) Driftsleder hos FFV Spildevand (Faaborg) Dennis er grunduddannet elektriker, efterfølgende videreuddannet til maskinmester og har taget diplom i ledelse. Dennis startede i forsyningsverdenen i 2007, først hos VandCenter Syd på drikkevandssiden og siden 2012 i spildevand hos FFV Spildevand. Dennis vil i STFs bestyrelse, som repræsentant for en forholdsvis lille forsyning, gerne arbejde for øget vidensdeling på tværs af forsyningsselskaberne.

8

Jan Jørgensen (53 år) Driftschef SK-Forsyning Jans uddannelsesmæssige baggrund er miljøtekniker. Jan startede i daværende Skælskør Kommune i 1989, først med at udføre traditionelle miljø(tilsyns) opgaver, og efter kommunalreformen i 2007, hvor Skælskør blev en del af Slagelse Kommune, avancerede Jan til områdeleder for kloakforsyningen. Da forsyningsselskabet SK-Forsyning blev stiftet, blev Jan chef for vandområdet. Jan vil i STFs bestyrelse gerne arbejde for fastholdelse af foreningens netværksaktiviteter og for innovation til fremme af endnu mere netværkstankegang. Per Schwartz (56 år) Servicechef i Harboe Koncernen, der driver et industrirenseanlæg på 60.000 PE Per har en vagtuddannelse som faglig grunduddannelse og arbejdede i mange år som servicechef for store danske butikscentre, inden han i 1999 blev headhuntet til Harboe Koncernen. Per har gennemført alle de grundlæggende renseanlægskurser og har siden 2008 været ansvarlig for Harboes Renseanlæg. Per kan bidrage til bestyrelsesarbejdet med de private industrirenseanlægs udfordringer og problematikker.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


H2S GUARD – EFFEKTIV BEKÆMPELSE AF LUGTGENER Kemira Water Danmark er vokset fra at være markeds-ledende indenfor fældningskemi til at være totalleverandør af kemikalier og rådgivning. Dårlig lugt fra kloakledninger og korrosion er blevet et stadig større problem i mange kommuner. Kemira er derfor gået effektivt ind i kampen for at bekæmpe svovlbrinte. Vi kan tilbyde den rette kemi leveret i et enkelt system, der inkluderer, overvågning, kontrol og styring af kemikaliedoseringen. Alt er bygget på en let tilgængelig måde, som styres via internettet. Få indblik i nye markedsområder, produkter og services på www.kemira.dk

www.kemira.com @kemiragroup /kemiragroup

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

9


Renseanlæg kan spare penge på omrøring CFD-simulering kan optimere processer og energiforbrug. Det viser erfaringer fra DONG Energy, Grundfos og Århus Vand.

Et eksempel på et print fra det valgte analyseværktøj ANSYS-CFX, som viser et strømlinie-plots for 25 små væskepartikler, sluppet fri i de to indløb fra DN2, samt i de eksisterende omrørere. Strømlinierne er vist med en længde svarende til 500 s. transporttid.

Mange renseanlæg har gjort en markant indsats for at reducere energiforbruget, og der har været fokus på at overholde de skærpede udledningskrav. I et projektsamarbejde har DONG Energy, Grundfos og Århus Vand påvist, at der fortsat er sparepotentiale, og de største muligheder ligger på beluftning og omrøring. Projektet viser, at der kan opnås besparelser på op til 40% af energiforbruget til omrøring. På Århus Vand svarer det til 85.000 kilowatt-timer om året. Formålet med projektet var at forsøge at benytte CFDsimuleringerne til at opnå både en proces- og energioptimering af omrøringen. Forventning var, at værktøjet kunne give et bedre indblik i hydraulikken i tankene samt give mulighed for at modellere forskellige løsningsforslag. Tidligere har mange ofte benyttet vandhastighedsmålinger til at belyse omrøring. Dette er en simpel og billig metode, men giver kun et øjebliksbillede af omrøringen. Med en CFDsimulering kan man følge omrøringen dynamisk ved at lade modellen køre i et længere tidsrum.

Opsætning af model og scenarier Data for de valgte tanke blev sat op i modellen. I nærværende tilfælde er der udover standard-koden implementeret en specifik reologimodel for aktivt-slam samt en aktuator disk model for omrørerne.

Samtidig giver modellen mulighed for at ændre i designet f.eks. • Typen af omrørere • Antallet af omrørere • Placering af omrørerne • Styring (frekvens, pause/drift) af omrørerne • Placering af ind- og udløb til tankene • Placering af overløb mellem tankene • Ændring af omløbsretningen i et antal tanke

Test på Viby Renseanlæg I dette projekt blev DN-tankene på Viby Renseanlæg valgt. Her var der kraftig mistanke om aflejringer i tankene og dermed et mindsket procesvolumen.

10

Overfladenet af model. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


De første kørsler viste Referencescenariet Utilstrækkelig omrøring og tydelige problemer med sedimentation Scenarie 1 Lidt bedre end reference­scenariet men fortsat utilstrækkelig omrøring til at løse de nuværende problemer med sedimentation Scenarie 2 Tilstrækkelig (for meget) omrøring. Vurderes at være ”overkill” med deraf følgende unødvendigt høje udgifter til etablering og drift af anlægget. Cut plane der viser et tværsnit at nettet. Læg mærke til opløsning af grænse lag af det finere net omkring omrørerne. Der er også beregningsnet inde i omrørerne (dog ikke vist her).

Efter opsætning af modellen blev der udvalgt 3 scenarier. På baggrund af resultaterne af disse skulle det vurderes, hvorvidt andre løsninger kunne være mere optimale. Hver scenarie blev vurderes både mht. proces, energi samt investeringen til de nødvendige ændringer.

Reference scenariet Analysering af problemerne i den eksisterende konfiguration.

Scenarie 1 Overløb mellem tanke flyttes. Omløbsretningen ændres i nogle tanke.

Scenarie 2 Som Scenarie 1, men med en fordobling af antallet af omrørere.

Scenarie 3 (og Scenarie 4) Optimal løsning simjuleres på baggrund af Scenarie 1 og 2.

Ny løsning blev identificeret Efter at have kørt reference scenariet samt scenarie 1 og 2 virkede det sandsynligt, at der kunne findes en endnu mere optimal løsning - både med hensyn til proces, energi og økonomi. Den mest fordelagtige løsning (scenarie 3) blev identificeret, og den omfatter udskiftning af de eksisterende små hurtigtgående mixere til mere effektive langsomtgående flowmakere. Herved viser modellen tilstrækkelig omrøring samt en energibesparelse på ca. 30%, svarende til 85.000 kWh/år i DN-tankene. Derudover kan der opnås yderligere procesoptimering (scenarie 4) ved at flytte omrørerne til nye broer, samt at ændre omløbsretning og etablere dykkede mellemløb.

Vurdering af CFD-simulering som værktøj CFD-simuleringer har været et meget velegnet værktøj til at få viden og identificere løsninger på omrøring/strømningsforhold i DN-tanke. Århus Vand opnåede at få identificeret 6 forskellige løsningsforslag til proces- og energioptimering af DN-tankene – herunder forskellige omrører-typer med forskellig diameter. Århus Vand fik identificeret den mest fordelagtige økonomiske

Hastighedskonturer i et plan 0,1 meter over tankens bund - referencescenarie. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

11


Vektorplot i et plan 1,5 meter over tankens bund - scenarie 3.

Bundforskydningsspændinger - scenarie 3.

løsning – scenarie 3 med AFG 24,180.92, hvor der kan opnås en procesforbedring på 40% og en energibesparelse på 29%, svarende til 85.000 kWh/år (beregnet på baggrund af installeret effekt). Fordelen ved dette værktøj er, at man får en mere differentieret billede af hydraulikken samt mulighed for i en model at afprøve forskellige løsningsmodeller. CFD-simuleringer er især anvendeligt. • Ved indkøb og installering af nye omrørere (type og placering) - også i tanke med bundbeluftning for optimal iltudnyttelse • Optimering af iltudnyttelse i beluftede tanke ved optimal placering og styring af omrørerne • Til udvikling af nye styringer til omrøring (frekvens eller pause/drift)

12

• Til særligt komplicerede tanke • Til at opsætte "standarder" for forskellige typer tanke runde, ringkanaler, firkantede, placering af overløb mv. Der er dog også ulemper: det er tidskrævende at opstarte modellen, idet der skal indtastes en del grunddata. Dernæst er der omkostninger til at få udført simuleringerne. Du er meget velkommen til at kontakte Mette Brynjolf Jepsen, metje@dongenergy.dk, tlf. 99 55 41 23 for yderligere information om projektet. CFD (Computational Fluid Dynamics) eller fluidmekanik omfatter analyser indenfor flow-simulering af væske og gasser samt termiske beregninger. En af de væsentligste fordele ved anvendelse af CFD-simulering er, at man opnår store besparelser til testopstillinger, prototyper og laboratorieforsøg.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Mød Fagerberg i Frederikshavn

Kom forbi og mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Herning. Vi glæder os til at præsentere vores spændende nyheder på både onlinemålinger og instrumenter.

WTW introducerer det nye controllermodul MC3 og andre nyheder til IQ SENSOR NET-systemet. Kom og hør om vores mange nye referencer på bl.a. slamspejlsmåling og fosformåling. Fra MAXX præsenterer stationær SP5 prøveudtagere og en helt ny transportabel prøveudtagningsserie “P6”, som vi glæder os til at vise frem.

Som totalleverandør af måling på spildevand medbringer vi selvfølgelig andre nyheder og gode priser på bl.a. niveau- og laboratorieudstyr.

Vi glæder os til at se jer og få en god snak.

Med forbehold for ændringer

Krohne har nyheder på både magnetisk induktive flowmålere og ultralydsmålere til samtidig biogasflowmåling og metangasindhold.

Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

13


Optimeret forbehandling

Del 1 af ICEU konceptet, Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg Af Rasmus Johansen og Tove Beyer, EnviDan A/S

Udviklingsprojektet er støttet af Miljøstyrelsen Det centrale i EnviDan’s ICEU koncept er at designe eller optimere renseanlægget til at kunne udnytte spildevandets organiske kulstof optimalt. Der er fokus på at minimere energiforbruget til de biologiske processer samt at optimere driften af rådnetanken og udnytte biogassen bedst muligt. Delprojekt 1 omhandler, hvorledes den organiske andel af stof til gasproduktion kan øges ved ny-tænkning af primærtrinnet samt styret fordeling af kulstoffet mellem rådnetank og

anlæg med en belastning på 100.000 PE. Samlet set er potentialet ved at flytte 1 kg COD fra aerob (med bundbeluftning) til anaerob omsætning ca. 3,7 kWh/kg COD reduceret, men afhængigt af en række faktorer som vanddybde, alfa-faktor, saltindhold samt tankudformning el- og varmevirkningsgraden mm. I beregningseksemplet er der kalkuleret med udtag af COD i primærtrinnet, således COD/Total-N til luftningstankene er 6, hvor det antages, at kvælstoffjernelse stadig fungerer tilfredsstillende.

Oversigt over de 4 delprojekter i ICEU konceptet med markering af del 1 omkring forbehandling.

de biologiske renseprocesser. Dette kombineret med en nøje styring af renseanlæggets kvælstof- og bio-P-fjernelse, så letomsættelig kulstof kun bruges i nødvendige mængder i de biologiske processer.

Forbehandlingsmetoder og COD-reduktionspotentiale Biogasproduktionen kan øges ved at øge mængden af primærslam, der tilledes rådnetanke. Dette kan opnås gennem en øget renseeffektivtet henover forklaringstanke ved implementering af traditionel kemisk forfældning. Alternativt kan benyttes teknologierne biosorption eller forfiltrering med skivefiltre. Potentialet for udtag af primærslam er vurderet ved et teoretisk beregningseksempel, der tager ud-gangspunkt i et rense-

14

Der er set på følgende 3 driftssituationer: 1. COD-fjernelse i primærtrinnet, hvor ammoniumholdigt rejektvand afledes til hovedanlægget. 2. COD-fjernelse i primærtrinnet, hvor det ammoniumholdige rejektvand håndteres gennem separat rejektvandsbehandling som eksempelvis en ANAMMOX-proces. 3. COD-fjernelse i primærtrinnet, hvor der implementeres en ANAMMOX-proces i hovedstrøm-men. De 3 driftssituationer muliggør et gradvist stigende udtag af COD i primærtrinnet med udgangspunkt i driftssituation 1. ANNOMOX processen er beskrevet i en artikel i Spildevands teknisk tidsskrift nr. 5-2013. I forbindelse med ANAMMOXprocessen i hovedstrømmen er udtaget af COD i primærtrinnet kun begrænset af det maksimalt mulige udtag ved tilsætning af kemi, da ANAMMOX processen helst skal drives ved et COD/Total-N forhold under 2. I beregningseksemplet er det maksimale udtag fastsat til 80 % COD-reduktion. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


NYHED Konfigurerbar pumpestyring på PLC platform Opsæt nemt og hurtigt din egen pumpestation via touchskærm

r mere ø h g o Kom øde i m s r å s ’ på STF havn den s Frederik i 2014. 13. jun

EL:CON Automation A/S Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Tel 7266 7077

automation@elcon-as.dk

www.elcon-as.dk 15


På figur 1 er reduktionspotentialet for de 3 driftssituationer vist.

Det fremgår af figuren, at en rejektvandsbehandling øger gasproduktionen med omkring 10 %. Yder-ligere ses, at ANAMMOX processen i hovedstrømmen introducerer et tigerspring i forhold til at gøre renseanlæg energiproducerende. ANAMMOX processen skal dog helst drives ved en temperatur over 13-15 °C, så der er stadig udfordringer, der skal overvindes.

Optimeret styring af primærfældning

Figur 1: COD reduktionspotentiale ved de 3 omtale driftssituationer afhængigt af COD/Total-N i tilløb.

COD/Total-N forholdet i almindeligt husspildevand er i litteraturen ofte oplyst at ligge på ca. 10-11, hvor et højere indhold oftest skyldes afledning af industrispildevand med et højt indhold af organisk materiale, eksempelvis et mejeri eller slagteri. Antages kvælstoffjernelsen at kunne fungere med et COD/ Total-N forhold på ca. 6, vil der med traditionel kemisk forfældning med en COD fjernelse på 55 % være brug for et bypass på 15-20 % af råspildevandet forudsat en rejektvandsbehandling til håndtering af ammoniumholdigt rejektvand. Gasproduktionen i de 3 driftssituationer med varieret udtag af COD er vist på figur 2.

Forskellige strategier for optimering af primærfældningen har været overvejet i dette projekt. Der er i projektet screenet data fra 3 større anlæg for at finde en relation mellem indløbsflow og COD i overløb forbehandling samt indløbsflow og SS i overløb forbehandling. Der er i alle tilfælde opnået en dårlig korrelation. Onlinemålinger baseret på TOC eventuelt suppleret med beregninger af COD/N og COD/P samt de-nitrifikationshastigheder i det biologiske afsnit har ligeledes været overvejet som styringsparametre, men er ikke belyst nærmere i udviklingsprojektet. På baggrund af ovenstående erfaringer samt litteraturstudier vurderes det, at en god styring af COD-fordelingen mellem rådnetank og det biologiske rensetrin tager udgangspunkt i en simpel styring, der udnytter den opsamlede information omkring kvælstoffjernelsen via onlinestyringen. Renseanlæggets kapacitet måles ved opdeling i nitrifikationstid, denitrifikationstid samt anaerob tid, hvor den anaerobe tid udtrykker renseanlæggets restkapacitet, idet der i dette tidsrum hverken er behov for fjernelse af ammonium eller nitrat. COD tilført det biologiske renseanlæg reguleres ved ændring af bypass, dosering af fældningskemikalier eller tilbageførsel af udtaget primærslam, således det biologiske trin drives med så lille restkapacitet som muligt. Herved presses denitrifikation til det yderste, og herved opnås maksimalt udtag af COD til anaerob udrådning.

Konklusion Figur 2: Gasproduktion i de 3 driftssituationer ved varieret COD/ Total-N indhold i tilløb.

Husk Årsmødet 2014 i Frederikshavn fredag 13. juni 16

Med de traditionelle forrensningsteknologier kan der generelt udtages en større mængde kulstof COD end det efterfølgende biologiske trin med kvælstoffjernelse tillader. Ved introduktion af separat rejektsvandsbehandling kan der udtages mere kulstof og gasproduktionen kan dermed øges. Med udvikling af ANNOMOX processen til implementering i hovedstrømmen kombineret med styring af fordelingen af kulstof mellem rådnetank og biologisk trin ses en markant forbedring af energibalancen på renseanlæg. Kom og hør mere om udviklingsprojektet på Spildevands­ teknisk årsmøde. Tove Seyer, tob@envidan.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Danmarks største ordre på slamafvandingsudstyr!

Ved årsskiftet 2013/2014 indgik Krüger A/S og GEA Westfalia Separator DK A/S en historisk aftale med BIOFOS A/S om levering af slamafvandingsdekantere. Ikke mindre end 7 dekantere skal leveres over en periode på 2 år, 3 waterMaster CF 7000 dekantere til Renseanlæg Lynetten og 4 dekantere til Renseanlæg Damhusåen (2 x waterMaster CF 6000 til fortykning og 2 x UCF 466 til afvanding). Ordren er den største i GEA’s historie i Norden på kommunalt slam. GEA Westfalia Separator er meget stolt over at blive valgt som underleverandør til dette projekt. Vi ser frem til et godt projektarbejde med Krüger A/S og glæder os til at arbejde sammen med Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen i de næste mange år.

GEA Westfalia Separator DK A / S

engineering for a better world

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

GEA Mechanical Equipment

TG-ET-001

Nørskovvej 1 b, 8660 Skanderborg, Danmark Tlf.: +45 8794 1000, Fax: +45 8794 1001 wsdenmark.info@gea.com, www.gea.com

17


Industriel ethernetkommunikation på renseanlæg og vandværker Af Carsten Madsen, Fagerberg A/S, i samarbejde med: Modbus TCP: VandCenter Syd as og Herning Vand A/S EtherNet/IP™: Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Silkeborg Forsyning A/S, Vejen Forsyning a-s og Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Profinet®: Kalundborg Renseanlæg A/S, Sønderborg Forsyning A/S, Hillerød Spildevand A/S og NK-Spildevand A/S implementeres løbende i 2014 Som det eneste på online-analysemarkedet understøtter det nye unikke IQ Sensor Net controllermodul de mest anvendte industrielle ethernetprotokoller på markedet.

tilslutning. Nu er installationen endnu mere enkel og driftssikker, når ethernet PLC-kommunikation kombineres med operatørens fjernbetjening på samme netværk.

IQ Sensor Net er et modulært multiparameter målesystem for op til 20 intelligente sensorer i et netværk. Med den fleksible modulære opbygning tilpasses det enkelte netværk til den konkrete opgave, f.eks. placeres fælles controllermodul og strømforsyningsmoduler decentralt på anlægget eller centralt i tavlerum ud fra, hvor det er mest praktisk.

Industriel ethernetkommunikation bliver anvendt mellem PLC-enheder og f.eks. frekvensomformere, robotter og andre computerbasserede styreenheder, hvor høj hastighed og driftsikkerhed er altafgørende.

Alle målinger og tilhørende statusinformationer fra de op til 20 sensorer, der er tilsluttet IQ Sensor Net-systemet, overføres samlet f.eks. med en ethernetforbindelse til PLC’en. Fjernopkobling med IQ “Connect” software til betjening og kalibrering af IQ Sensor Net-sensorer anvendes i dag hos rigtig mange forsyningsselskaber, men ofte på en separat ethernetTC2020

Driftsikkerheden er en af de primære årsager til, at flere og flere forsyningsselskaber ønsker at anvende ethernet på deres renseanlæg og vandværker. De traditionelle buskommunikationer er langsomme og kan være mere sårbare over for støj og fejl i datatransmissionen, der kan forsage NODE-fejl og i sidste ende nedbrud. Der er penge at spare, da ethernetkommunikation ikke kræver ekstra tilkøb af busmoduler til PLC og IQ Sensor Net, da den nye controller MIQ/MC3 er født med ethernet som standard.

IC2

Turb 2120 Turb 2120

SRO og IQ Fjernopkobling

Turb 2120 Turbiditet

IQ SensorNet controller med ethernet tilslutning MC2

PS

Schnieder Electric/Modicon PLC

Råvand 230 Volt og IC2

Turb 2120 Turbiditet

230 Volt Ethernet / Modbus TCP/IP

Filtre 1-8 pH Kugleventil

Afgang filtre 230 Volt og IC2

Ledningsevne Kugleventil

Optisk ilt FDO Kugleventil

Turbiditet FTU Kugleventil

Afgang værk

FDO 700 IQ Optisk ilt og temp

Bestykning med IQ Sensor Net på renoverede vandværker hos VandCenter Syd as.

18

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


GRUNDFOS S-TUBE SPILDEVANDSLØBER

MERE IGENNEM – MINDRE ENERGIFORBRUG Det koster tid og penge, hvis dit anlæg stopper til… Flere vatpinde og bind finder vej gennem kloakkerne i dag end for 20 år siden. Grundfos S-tube løber har en fri passage på op til 160 mm og bruger ikke mere energi på at skabe det tryk, der skal kunne presse de store partikler igennem.

160 mm

Grundfos S-tube-løberen Op til 160mm frit gennemløb – helt uden at gå på kompromis med den hydrauliske virkningsgrad!

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014 SE SL s-tube løber.indd 1

02-04-2014 13:30:56

19


Industriel ethernetkommunikation er konstrueret til hurtig og sikker udveksling af store mængder data mellem mange enheder. Hurtig diagnose og datakontrol sikrer, at midlertidige fejl i transmitteret data hurtigt erstattes af nye valide data, så systemet kan holdes kørende uden nedbrud.

VandCenter Syd as har igennem 2013 renoveret vandværkerne Holmehaveværket og Lindvedværket, hvor der begge steder er installeret nye ethernetbaserede IQ Sensor Netsystemer til kontrol og overvågning af filtre og vandkvaliteten på afgang værker.

Efterspørgslen på ethernetløsninger til erstatning for traditionel Profibus®- og Modbus RTU-kommunikation er derfor eksploderet de sidste par år. Dette er årsagen til, at WTW sidste år implementerede de første to protokoller: EtherNet/IP™ (Industrial Protocol) og Modbus TCP. Nu tager WTW skridtet fuldt ud med implementering af Profinet®, så de, som de eneste, tilbyder en komplet løsning, der understøtter alle de største PLC’er på markedet:

VandCenter Syd as udtaler: “Vi foretrækker klart ethernetopkobling til vores PLC’er, der sikrer os hurtig og stabil drift på værkerne. Samtidig kan vi online tilgå og programmere systemerne her fra kontoret, hvilket sparer os for megen kørsel.”

• Modbus TCP understøttes af bl.a. Schneider Electric/ Modicon PLC • EtherNet/IP™ understøttes af bl.a. Rockwell/Allen Bradley PLC og OMRON PLC • Profinet® understøttes af bl.a. Siemens PLC IQ Sensor Net-systemet har gennemgået den krævede overensstemmelsescertificeringer for EtherNet/IP™ og får nu også Profinet® kontrolrapport. Protokollerne er løbende blevet taget i brug med stor succes hos flere af de største forsyningsselskaber i Danmark: VandCenter Syd as anvender Modbus TCP på deres 7 vandværker og på de fleste af deres 7 spildevandsrenseanlæg. De fleste anlæg har WTW IQ Sensor Net onlinemålesystemer, der løbende er opgraderet fra traditionel Modbus RTU til Modbus TCP.

Herning Vand A/S anvender også Modbus TCP til kommunikation med IQ Sensor Net-systemerne. Herning Vand A/S har i dag onlinestyring med IQ Sensor Net-systemer på det centrale 175000 PE store renseanlæg og på de 10 mindre ubemandede renseanlæg. De har også en mobil onlineløsning, der flyttes rundet efter behov til optimering af mindre anlæg eller overvågning ved uventede belastningssituationer. Den mobile løsning implementeres lokalt ved hjælp af ethernettilslutning og tilpasning af IP-adressen, hvorefter systemet er online på det centrale SRO-anlæg og fjernopkobling fra laboratoriet. Herning Vand A/S fremhæver: “Vi har stor gavn af IQ “Connect” softwaren til fjernopkobling til de mindre renseanlæg, så vi har adgang til betjening og justering af målingerne fra laboratoriet her i Herning”. Herning Vand A/S har installeret IQ Sensor Net Onlinemålinger for at sikre og styre driften på de mindre anlæg 24 timer i SRO og IQ Fjernopkobling

IQ SensorNet controller med ethernet tilslutning TC2020

MC2

PS Schneider Electric/Modicon PLC 230 Volt Ethernet / Modbus TCP

JB

JB

Bluetooth Bluetooth

Visolid SS VARiON NH4 og NO3

Visolid SS VARiON NH4 og NO3

SensoLyt pH

Indløb

IFL700IQ Slamspejl

Procestank 2

Procestank 1

SensoLyt pH

Efterklaring

VisoTurb SS

Udløb

Standardbestykning med IQ Sensor Net til overvågning og styring på mindre renseanlæg hos Herning Vand A/S.

20

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


døgnet. Ud over styring og øget driftsikkerhed er der opnået stor besparelse i både el og afgifter ved optimering af de mindre ubemandede renseanlæg. Modbus TCP kommunikation anvendes også med stor succes på de nyeste IQ Sensor Net-systemer på de mindre renseanlæg, og fra 2014 ligeledes på udvidelsen med to IQ SensorNet-systemer på Herning Renseanlæg. Herning Vand A/S udtaler: “Ethernetkommunikation er vores primære og foretrukne kommunikationsprotokol, da den er langt mere driftsikker, enkel og økonomisk at implementere.” Aalborg Forsyning, Kloak A/S anvender EtherNet/IP™ på deres to store renseanlæg Aalborg Renseanlæg Øst og Aalborg Renseanlæg Vest (i alt 225000 PE). De har flere WTW IQ Sensor Net-systemer for at dække deres samlede behov for målepunkter til styring og overvågning af den biologiske rensning. Tidligere har man anvendt konverteret Profibus-kommuni­ kation sammen med deres Rockwell/Allen Bradley PLC’er, hvilket ikke er en driftsikker standardløsning. EtherNet/IP™ er derimod en certificeret protokol, som bl.a. understøttes af Rockwell/Allen Bradley. Det har derfor været en vigtig parameter at kunne anvende EtherNet/IP™ til kommunikation med IQ Sensor Net målesystemer hos Aalborg Forsyning, Kloak A/S.

Siden den sidste store IQ Sensor Net udvidelse på Aalborg Renseanlæg Øst og Aalborg Renseanlæg Vest i starten af 2013 har to af deres tre store IQ Sensor Net-systemer med i alt 55 målepunkter anvendt EtherNet/IP™-kommunikation til både PLC og fjernopkobling fra laboratoriet til betjening og kalibrering med stor succes. Ethernetkommunikationen er taget i brug hos en del flere forsyningsselskaber i 2013, og i løbet af 2014 implementeres den nyeste Profinet®-protokol til Siemens PLC’er hos bl.a. Kalundborg Forsyning a/s, Sønderborg Forsyning A/S, Hillerød Spildevand A/S og NK-FORSYNING A/S.

Referencer: Modbus TCP: VandCenter Syd as og Herning Vand A/S EtherNet/IP™: Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Silkeborg Forsyning A/S, Vejen Forsyning a-s og Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Profinet®: Kalundborg Renseanlæg A/S, Sønderborg Forsyning A/S, Hillerød Spildevand A/S og NK-Spildevand A/S implementeres løbende i 2014 Carsten Madsen, Produktspecialist Mobil: +45 20 75 35 43 E-mail: cm@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk

n os ed av ød v sh m and rik e og st ed m res Fr Ko vo et i på ød m rs

Å

Chr. Krogh ApS er leverandør af markedets reneste og mest effektive produkter til vand- og slambehandling. EkoFlock, EkoFoam, FerriFlock & Zetag®

Pantone Blue 072 C

Pantone Reflex Blue C

Chr. Krogh ApS Hellerupvej 17A · 2900 Hellerup Tlf. 3962 9808 · info@chr-krogh.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

21


Kom op på pumperne og få styr på driften Offerledninger, der kvæler svovlbrinten, bekæmpelse af luftlommer på kritiske steder, og vejen til optimal energibesparelse på pumpestationerne. Således lød et par af de emner, der blev sat fokus på, da EVA-udvalget holdt temadag. Af Pia Maltesen, journalist Pumpning af vand synes relativt enkelt. Men de seneste års lukninger af renseanlæg har medført, at spildevand skal transporteres længere end hidtil. Men hvordan gør man det mest hensigtsmæssigt over de længere strækninger, og hvordan løser vi bedst de medfølgende problemer? Det var nogle af de spørgsmål, der blev sat fokus på, da EVA-Udvalget holdt temadag på Hotel Nyborg Strand i februar. Godt 80 personer havde tilmeldt sig arrangementet, der have fået titlen “Kører vi på pumperne?“, og allerede fra morgenstunden var der god stemning blandt deltagerne, der glædede sig til at høre de seks oplægsholdere. De var inviteret til at fortælle om bl.a. trykforhold og luftlommer på kritiske steder, om de komplikationer det giver, når vandet opholder sig længere i ledningerne, om forøgede energi- og driftsudgifter, samt risikoen for svovlbrintedannelse i ledningssystemet.

Offerledninger dræber svovlbrinte Og netop spørgsmålet om hvordan man kommer den meget giftige og ildelugtende svovlbrinte til livs, var første emne på dagsordenen. Tæring i kloakrør skaber nemlig store udgifter for spildevandsselskaberne. Typisk bekæmper man i dag svovlbrinten med kemikalier, der tilsættes spildevandet. Men der er alternative måder på vej, nemlig offerledninger. Derfor var der stor interesse for oplægget fra dagens første taler, Jesper Walter-Rasmussen, ingeniør og projektleder hos MOE, der står i spidsen for et pilotprojekt med offerledninger, samt hvordan de virker i forhold til problemet med svovlbrinte i trykledningerne. Ifølge undersøgelser kan de neutralisere svovlbrinten, så man undgår tilsætning af kemikalier i ledningssystemet. Den første offerledning blev etableret ved Høje Taastrup i et opland med 50 ejendomme i 2010 – alle kloakeret ved et tryksat system. “Den er 22 meter lang med en ekstra tyk beton på 74 milli­ meter mod den normale tykkelse på 54 millimeter. Normalt ville betonledningerne blive nedbrudt, når der kommer en så kraftig svovlbrinte igennem, men da vi testede ledningerne inde i byen to år senere, havde betonledningen ikke ændret tilstand,“ fortalte Jesper Walter-Rasmussen.

FAKTA

Offerledninger • At ofre betyder at nedbryde ledningens indhold af kalk og beton, hvorved der opnås en omdannelse af svovlbrintens og dens lugt mindskes. • Offerledninger kan med fordel bruges i forbindelse med de fleste mini pumpestationer.

22

En tv-inspektion af offerledningen viser, at svovlbrinten har ædt cirka 4 millimeter af betonofferledningen, men nede i byen er der ikke sket noget, så vi har fået svovlbrinten fjernet i offerledningen,“ fortsatte Jesper Walter-Rasmussen, mens han viste billeder tv-inspektionen for publikum, der interesseret fulgte med ved deres borde og kom med små bemærkninger til sidemanden.

Nyt projekt Resultaterne af projektet har været så positive, at Jesper Walter-Rasmussen har fået igangsat endnu et forskningsprojekt i samarbejde med Kolding spildevand, Vandcenter Syd, Aalborg Universitet og IBF. Projektet, der begyndte sidste år, har tre testledninger ved Kolding samt to på Fyn, og løber over en femårig periode med det formål at udvikle alternativ teknologier til at bekæmpe svovlbrinte i tryksatte systemer, og indtil videre tegner det godt. “Vores tests viser, at godt 70 meter efter en oppumpningsbrønd med over 500 ppm (parts per million, red.) er man nede på en mængde svovlbrinte, der ikke længere er sundhedsfarligt. Lige nu ligger tallet på 19 ppm, så den er ikke helt oppe at køre, men vi regner med at være nede på omkring 1 ppm i løbet af foråret,“ forklarede han. Der er dog en ulempe ved offerledningerne, og det er holdbarheden. “Vi har vurderet, at en offerledning gerne skulle holde 10 til 15 år, mens en normal kloakledning skal kunne holde 70-75 år. Men man overvejer at anvende en tilsætning af marmor til betonen, som derved forlænge levetiden,“ fortalte Jesper Walter-Rasmussen. Efter oplægget havde folk mulighed for at stille spørgsmål, og det var der flere, der gjorde. “Hvordan vil I indikere, når røret er slidt op,“ spurgte en af deltagerne. “Vi vil anbefale tv-inspektioner hvert fjerde år i begyndelsen. Herefter hvert andet år, og når det begynder at være kritisk, skal offerledningen udskiftes,“ svarede Jesper WalterRasmussen. En anden ville vide, hvordan man løser problemer med sten i pumpestationerne, og her var løsningsforslaget at have en lille sandfangstbrønd efter offerledningen til at fange det.

Undgå luftlommer Svovlbrinte er ikke det eneste problem, der melder sig på banen som følge af den længere transport af spildevandet og længere opholdstid i kloaksystemet og trykledningerne. Luftlommer er også kritiske, og hvordan man løser det, havde Karsten Egebjerg, der er projektleder hos Krüger, et bud på i sit oplæg om trykledninger, luftlommer og udluftningssystemer. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Godt 80 personer havde meldt sig til EVA-Udvalgets temadag, der foregik på Hotel Nyborg Strand.

“Luftlommer har en række negative konsekvenser såsom et stort energitab og dermed øgede driftsomkostninger. Der kan ske funktionssvigt, fordi pumpen ikke kan overvinde den øgede modstand, luftlommen giver. Der kan være øgede tilsyns- og vedligeholdsomkostninger og problemer med opfyldelse af funktionsmål, så det er vigtigt at forebygge i projekteringsfasen,“ sagde Karsten Egebjerg. Luftlommer kan bl.a. ødelægge rør og ventiler og sprænge trykluftsledninger, fordi der er store kræfter på spil. “De kan skabe undertryk, trykstød og vibrationer, så vi skal vide, hvor vi har luftlommerne, så vi kan tage hånd om dem. Vi kan bl.a. forebygge ved at udlægge pumperne hensigtsmæssigt og placere trykledningen rigtigt samt sørge for udluftningsventiler om nødvendigt,“ forklarede Karsten Egebjerg. Ifølge ham er uhensigtsmæssig udformning af sumpen den væsentligste årsag til luft i trykledningssystemerne. “Derfor skal vi se på vores sumpdesign. Vi skal have så få tilløb som muligt, for jo flere vi har, des vanskeligere er det at kontrollere flowet. Når vandet plasker ned i sumpen, tilføres der ilt, som reducerer svovlbrinten, hvilket er positivt, men luften skal have tid til at evakuere, og der må ikke være turbulent strømning fremme ved pumperne,“ fortsatte Karsten Egebjerg, mens han viste forløbet via en video, der også affødte en smule kommentarer og vidensudveksling rundt om ved bordene. Ifølge projektlederen har faldhøjden ikke de store konsekvenser i forhold til luften, for det kan man løse ved at sætte en prelplade ned. Den behøver ikke være lodret, men kan også have en ekstra plade i bunden, som giver en opadgående strømning. “Desuden kan man installere udluftning i toppunkterne. Det er dog ikke udelukkende positivt, for det er ikke sikkert, vi ved, hvor luften reelt er. Derfor er det vigtigt, at man i den indledende fase finder ud af, hvor trykledningen skal ligge, og måske er det ikke fornuftigt at tage den korteste vej over en bakke, selvom det umiddelbart er billigst. Det kan blive dyrt Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Foto: Pia Maltesen

i sidste ende, så derfor skal man være omhyggelig i design­ fasen, identificere og vurdere risici nøje, vurdere levetidsomkostninger og vælge den løsning, der giver den rigtige mavefornemmelse,“ lød de afsluttende ord fra Karsten Egebjerg.

Pumpestationernes energiforbrug Næste oplægsholder var Michael Jersborg, technical manager hos Flygt / Xylem Inc. Han satte fokus på opbygning og drift af pumpesystemer, et emne, der også vakte stor interesse og efterfølgende medførte adskillige spørgsmål fra deltagerne. “Drift og vedligehold fylder 30 procent af en pumpestations levetid, og energiforbruget fylder cirka 32 procent, så det er den største spiller, når vi ser på pumpestationens levetid. I forhold til energiforbruget er det vigtigt at optimerer pumperne der, hvor der er størst tilløb hen over året. Der ligger den største drift,“ sagde Michael Jersborg. Han forklarede det spørgelystne publikum, at man f.eks. kan gøre det ved at installere nogle pumper og køre dem ned i drift til optimalt niveau. “Ved toppunkterne kan man køre op på 50 hertz, eller man kan installere en anden eller tredje pumpe til at tage de enkelte peaks. Alternativt kan man lave bassiner, hvor man

FAKTA

Valg af motor • Ved køb af motor skal man ikke stille et ufravigeligt krav om, at det skal være en energisparemotor, for det er ikke sikkert, det giver et bedre resultat. • Problemet kan ligge i, at energisparemotoren har et andet omdrejningstal end standardmotoren. • Er man rigtig uheldig, sænker man virkningsgraden på den hydrauliske del, mens man hæver virkningsgraden på motoren, og dermed ender man ud med stort set det samme som med en almindelig motor.

23


ophober den mængde, der måtte komme ind de enkelte dage om året og pumpe det videre, når der er luft nede ved den normale drift,“ fortsatte han. Når renseanlæg bliver nedlagt betyder det længere trykledninger og stort tryktab, så her bør man ifølge Michael Jersborg frekvensregulere. “I forhold til energiforbruget bør man også lave beregninger af konsekvenser ved trykstød og luftlommer og få en dokumenteret beregning af løsningen på det laveste energiforbrug. For det er det, der koster i længden, og som forbrugerne i den sidste ende kommer til at betale for,“ påpegede Michael Jersborg. Han anbefalede også, at man i den daglige drift og vedligehold får foretaget målinger og nye beregninger hvert eller hvert andet år, fordi mange forhold kan ændre sig over tid. “Måske viser det sig, at vi kan sænke energiforbruget yderligere, hvis vi skifter pumpehjul,“ sagde Michael Jersborg. Klokken 12 var det tid til frokostbuffet, og pausen benyttede deltagerne samtidig til at få en god snak med faglige arbejdskolleger. Klokken 15.30 sluttede temadagen, der bl.a. også indeholdt EVA-udvalgets årsmøde og bød på et oplæg om arbejdsmiljø. Det emne kan du læse om på næste side.

Karsten Egebjerg, der er projektleder hos Krüger, holdt oplæg om, hvilke problemer luftlommer skaber, og hvordan man kommer dem til livs i ledningssystemet. Foto: Pia Maltesen

24

Jeg glæder mig til redaktørjobbet Om ganske kort tid overtager jeg jobbet som redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift. Det er en opgave, jeg ser meget frem til at give mig i kast med, og jeg er sikker på, der venter mange spændende udfordringer. Jeg har allerede haft fornøjelsen af at møde en del af jer i branchen og glæder mig til at hilse på mange flere inden for faget i de kommende måneder, hvor jeg bl.a. vil være at finde til Slamflokkens Døgn samt lave en reportage fra Årsmødet i Frederikshavn, som bliver bragt i Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3. Jeg glæder mig også til at fortsætte samarbejdet med alle jer bidragsydere, der sender materiale ind til bladet. Det sætter jeg stor pris på og håber, I vil fortsætte med. Men nu lidt om mig og min hidtidige karriere. Mit navn er Pia Maltesen. Jeg er 40 år og bor i Aarhus midtby. Tilbage i 2004 blev jeg uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har siden bl.a. arbejdet som erhvervs- og krimireporter på Fyens Stiftstidende, dækket kultur for Århus Stiftstidende, været lokalredaktør på Horsens Folkeblad og redaktør for gratismagasinet Appetize Odense. Derudover har jeg lavet programmer til tv kanalen dk4 og nyheder for TV 2/FYN. I dag arbejder jeg som freelance journalist. Det nyder jeg, for det giver mig frihed til selv at planlægge min tid og mulighed for at arbejde med forskellige områder og genrer på en gang. Som person er jeg udadvendt og nysgerrig, og I må endelig sige til, hvis I har et spændende emne, I synes, bladet skal kigge nærmere på. Jeg elsker både at skrive om tekniske og komplicerede emner og lave bløde historier. Journalistik er spændende, netop fordi man møder så mange interessante mennesker og gode historier, og dem glæder jeg mig til at formidle i de fremtidige numre af Spildevandsteknisk Tidsskrift. Pia Maltesen, Kommende redaktør Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Effektiv bundbeluftning samt ristegods-separation KD41 Stribe-diffusere KD41 Stribe-diffusere er den optimale løsning når det gælder bund beluftning! Diffusere har følgende fordele: meget lav indbygningshøjde hvilket sikrer optimal beluftning, kan monteres direkte på tank bund. Kan leveres i længder fra 0,5 til 4,0 meter komplet udført i PVC (alternativ EN 1.4404), lang levetid på membran, meget høj virkningsgrad Kwh./KgO2, vel dokumenteret fra utallige installationer i hele verden. KD41 Stribe-diffusere kan også leveres som optageligt system!

KD41 Stribe-diffuser i syrefaststål EN 1.4404

KD43 Båndrist KD43 Båndrist er et nyudviklet kvalitetsprodukt fra KD Maskinfabrik, båndristen har en unik opbygning der sikrer at ristegods, grus mv. transporteres med op til afkast, samtidigt sikrer spuling af risteelementer en ”samtidig vask af ristegods”. Modsat andre båndriste på markedet ”åbner de enkelte risteelementer sig ved returkørsel, hvilket sikrer at der ikke oplagres ristgods mv. imellem båndene. KD43 Båndristen leveres med hulstørrelse samt materiale kvalitet efter ønske!

Risteelement med Ø6mm perforering

Mere information, brochuremateriale samt tekniske specifikationer kan rekvireres hos:

KD Maskinfabrik A/S • Karetmagervej 25 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 43 23 23 kd@kd-group.dk • www.kd-maskinfabrik.dk • Maskinudstyr til spildevandsbehandling • Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

25


Vi sløser med lovgivningen Der er for lidt fokus på arbejdsmiljøet, og der bliver på flere områder sløset med lovgivningen. Det fortæller driftsleder hos Svendborg Vand og Affald, Aksel Kirkeby, der til daglig bl.a. underviser spildevandsansatte i emnet. Af Pia Maltesen, journalist Der er stadig store problemer med at overholde loven i forhold til arbejdsmiljøet på spildevandsanlæggene. Faktisk har mange projekterende og rådgivere endnu ikke læst arbejdsmiljølovens § 33 og 33 a. Det fortæller Aksel Kirkeby, der er driftsleder hos Svendborg Vand og Affald. "Der er også masser af eksempler, hvor anlæggene ikke overholder de gældende krav. Mange steder efterlever man ikke Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om Kloakarbejde eller maskindirektivet - og så er der stadig mange misforståelser omkring CE-mærkning“, siger driftslederen. Til daglig underviser han bl.a. de ansatte på spildevandsselskaberne, og tilbagemeldingerne herfra er, at der er alt for lidt fokus på området. Og det er Aksel Kirkeby er helt enig i.

Ingen gitter ved trapperne

Foto: Pia Maltesen

Han har set eksempler, hvor der ikke er opsat gitter på trappestigerne, pumpestationer med for lavt til loftet, for korte afstande

til el-tavler (her er kravet 70 cm, red.), og det sidste krumspring var en beholder, der var anbragt i en brønd i jorden. “Men det mindsker ikke risikoen for, at den springer“, siger han. Ofte er forklaringen manglende økonomi, at budgettet er skredet, eller at projektet var svært at få afsluttet. Derfor skal man stille krav allerede i beskrivelsen af projektet. “Mange projekter bliver afsluttet så uhensigtsmæssigt, at driften bliver dyrere. Og selvfølgelig skal vi holde prisen på spildevandsanlægget på et rimeligt niveau, men dårlig indretning er ikke løsningen. Det kræver ekstra folk og er dyrere i drift, når folk skal overholde arbejdstilsynets bestemmelser under dårligere forhold,“ fastslår Aksel Kirkeby. Han ser desværre flere steder eksempler på, at udviklingen med tørt opstillede pumper bliver stoppet på grund af manglende økonomi, og det er ifølge driftschefen ærgerligt, fordi han mener, at tørt opstillede pumper giver et bedre arbejdsmiljø for de ansatte, der dermed har mindre kontakt med spildevand og slam i dagligdagen.

Mange steder efterlever man ikke Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om Kloakarbejde eller maskindirektivet, fortæller Aksel Kirkeby, der underviser spildevandsansatte om emnet. Sine erfaringer har han blandt andet fortalt om på EVA-udvalgets temadag på Hotel Nyborg Strand tidligere på året.

26

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


FAKTA: Arbejdsmiljøloven § 33 og 33 a § 33. Den, der leverer et projekt til et teknisk hjælpemiddel, et produktionsanlæg eller et bygge- eller anlægsarbejde, skal i projektet tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse og driften af det færdige byggeri eller anlæg m.v. Det samme gælder den, der på lignende måde rådgiver om arbejdsmiljømæssige forhold. § 33 a. Den, der udbyder en tjenesteydelse, skal ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale i forbindelse med udbuddet påse, at der er taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Udbyder skal endvidere sørge for, at udbudsmaterialet indeholder relevante oplysninger om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med opgavens udførelse med henblik på, at den, der udfører opgaven, får kendskab hertil. Stk. 2. Udbyder skal i øvrigt medvirke til, at den udbudte opgave kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt af den arbejdsgiver, der har fået opgaven tildelt.

Tunge løft Aksel Kirkeby fremhæver også en række andre forhold, han har fået påpeget af folk. Det gælder bl.a. dårlige arbejdsstillinger og tunge løft.

“Man kan i mange tilfælde tvivle på værdien af den sikkerhedsvurdering, fabrikanten af en maskine skal lave som grundlag for en CE-mærkning. Og det er ikke det samme som en godkendelse, når maskinen åbenlyst er fremstillet med f.eks. tunge dele og er anbragt, så det er umuligt at få dem ud med lodrette løft af en kran, eller hvis man er nødt til at bruge meget uhensigtsmæssige løft, som egentlig overtræder Arbejdstilsynets regler på området,“ siger han og fortsætter: “Men som i alle andre sammenhænge får man, hvad man betaler for. Billigere indkøb er bestemt ikke lig med billigere drift, tværtimod. Det er de fleste enige om. Men det kniber i den forbindelse,“ lyder det fra Aksel Kirkeby, der samtidig opfordrer til videns- og erfaringsdeling mellem de ansatte i spildevandsselskaberne og rådgiverne. “Det er et problem, at mange rådgivere har en anden opfattelse af et kloaksystems funktion, end driftens erfaringer. Det må vi naturligvis arbejde med og dele erfaring og viden. Og det ansvar er naturligvis rettet både mod driften og mod anlægsfolkene.“ “Bedre udveksling af driftserfaringer kan kun betyde bedre anlæg med billigere driftsudgifter. I den sidste ende drejer det sig om, at vi stiller præcise krav til, hvordan projektet skal opbygges, og kravene skal være så præcise, at det er entreprenørens dygtighed, der afgør, hvem der vinder opgaven,“ siger Aksel Kirkeby.

Løsninger der gør en forskel! +45 75191120 | www.hjortkaer.dk | info@hjortkaer.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

27


Spildevandsgolf 2014 I forbindelse med Spildevands­teknisk Forenings Årsmøde på Frederikshavn Spildevand A/S, arrangeres golfmatch

Lørdag den 14. juni 2014 på Sindal Golf Klub Volstrupvej 135, 9870 Sindal. Mødetid kl.08.30. Der slås ud kl. 09.00 Dagen afsluttes med frokost og præmie­uddeling i klubhuset. Nb: Husk mønter til drikkeautomaten Tilmeldingsgebyret/greenfee er kr. 350,- pr. person. Tilmeldingsfrist er senest fredag den 6 juni. Max 24 deltagere så først til mølle. Tilmelding kan ske til csheilskov@vip.cybercity.dk eller namos46@gmail.com Evt. spørgsmål om golfmatch m.m. til: Sven Heilskov 2539 2729 eller Niels Arne Schmidt 4045 4207 Tilmeldingsliste til spildevandsgolf på Sindal Golf Klub, lørdag den 14. juni Navn: Adresse

Postnr./By:

Telefon:

Fax:

E-mail: Handicap: Hjemmeklub:

Produkter til applikationer med spildevand

SCAN OG TILMELD DIG BÜRKERT E-NEWS

Styring og overvågning af procesværdier Dataopsamling til dokumentation eller statistisk brug Alarm ved overskridelse af procesværdier Bruger-login til tredjepart, eksempelvis kontrolmyndighed

28

Anvendes multiCELL og flow- og analysesensorer i kombination med mySITE-Bürkert Device Cloud, har du styr på din proces og overblik over dine data, uanset hvor du er. Data til dokumentation af egenkontrol og statistik downloades nemt fra de loggede data.

Vil du vide mere? Besøg www.burkert.dk, eller ring på 44 50 75 00

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Forhåndsomtaler af udstillere på Årsmøde 2014 i Frederikshavn Firmaomtale i tilfældig rækkefølge. Red. J.H.

GasDetect

AO Vaga Teknik

Ved hjælp af højt uddannede medarbejdere, stærk salgsrådgivning og samarbejde med kunder samt valg af leverandører, der er blandt verdens bedste på deres områder, tilbyder GasDetect vore kunder et sikkert og tillidsfuldt sted at købe, leje eller lease instrumenter, der anvendes inden for gasdetektion. Brugen af både håndholdte og stationære gasdetektorer skal være nemt, bekvemt, kontrolleret og sikkert. Alle brugere skal være optimalt informeret om gassers opførsel, detektorers begrænsninger og holdbarhed. Vedligehold skal være så nemt tilgængeligt, at det er helt indlysende, at opføre sig sikkert. Hverdag og hver gang. For en sikker arbejdsdag. www.gas.dk

Hos AO Vaga Teknik ved vi, hvor meget det betyder for dig at få den rigtige vejledning, de rigtige varer og at kunne dokumentere, hvilke produkter du har brugt. Derfor har vi fagfolk siddende ved telefonerne, klar til at servicere dig, hvad enten du skal have varer leveret eller skal bruge dokumentation og datablade til en byggesag. Ingen kunder er ens, og vi går langt for at hjælpe hver kunde ud fra deres specifikke behov og ønsker. Derfor, vi har egenproduktion og tilbyder kundetilpassede løsninger. Vi tilbyder også hjælp til specifikke, eksterne installations- og svejseopgaver og uddanner gerne dit personale. www.vaga.dk

Aquasense Aquasense udfører målinger i vand og vandige opløsninger. Områder indbefatter regnmåling, niveau og kvalitet i drikkevandsboringer, kvalitet i drikkevand, flowmålinger i kloaker, overløbsmålinger, spildevands- bestemmelse, rensningsanlægsparametre, udløbsmålinger, målinger i åer, søer og i havet. Aquasense sælger måleinstrumenter til slutbrugere og entreprenører. Aquasense installerer, og vedligeholder måleinstrumenter for slutbrugere i samme marked, ligesom vi deltager i projektudformningen. Desuden er der en betydelig udlejningsforretning, hvor Aquasense leverer måledata i et aftalt tidsrum til interesserede kunder. Data opsamles på vores egen server og stilles til rådighed for brugerne via en hjemmeside. Som klimatilpasningsløsninger, dokumentation af ulovlige udledninger, byggepladsovervågning og forsknings- opgaver. www.aquasense.dk

NIRAS Største, længste og grønneste… NIRAS er kendt som et stærkt kort inden for renseanlæg, afløb og LAR-løsninger. Det manifesterer sig bl.a. i, at vi står bag Danmarks længste spildevandsunderboring, største tunneleringsprojekt og grønneste afløbsprojekt. Med opkøb af Global Skyview er vi også blevet et stærkt kort inden for droneteknologi. NIRAS Aerodrome, der blev indviet i februar, er en kombineret droneflyveplads samt test- og uddannelsescenter for droner og dronepiloter. Aerodromen skal udbygge vores førerposition inden for brug af ubemandede luftbårne systemer til en lang række opgaver, vi allerede beskæftiger os med. Besøg vores stand og oplev droneflyvning, hvis vejret tillader det. Med venlig hilsen, www.niras.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Tunetanken A/S Tunetanken A/S fremstiller, ved­ligeholder og reparerer alt indenfor glasfiber. Tunetanken A/S er kendt for glasfiber produkter i meget høj kvalitet. Om det er overjordiske eller underjordiske tanke, pumpestationer, beklædning af betonkar eller rør forbindelser, så yder vi altid den højeste kvalitet. Tunetanken A/S har alle kompetencerne i eget hus: Admini­ stration, salg, konstruktion, teknik, produktion, lager og service afdelinger i Danmark. Med over 40 års erfaring er vores kunder i gode hænder. TUNETANKEN HOLDER HELE VEJEN RUNDT Se mere på www.tunetanken.dk

Roxtec Denmark Roxtec Denmark er et datterselskab i Roxtec Group, som er en global virksomhed. Vi supporterer ingeniører og installatører og følger tæt udviklingen på markedet, så vi kan opfylde nye behov og krav fra kunderne og myndighederne. Vi hjælper dig gennem hele projektet – fra konstruktion til montering. Roxtec udvikler og producerer komplette forseglinger til kabel- og rørgennemføringer. De fleksible Multidiameter™ moduler er skabt til at modstå påvirkninger i ethvert miljø på kloden, og der er fokus på driftsikkerhed og fleksibilitet. Derfor er Roxtecs banebrydende teknologi den mest udbredte. http://www.roxtec.com/dk/

CO2–neutral produktserie For at imødekomme mange slutbrugeres krav om reduceret CO2-udslip, har Randers Jernstøberi allieret sig med COWI for at introduceret en ny CO2-neutral produktserie. Nærmere betegnet er der tale om LongLife serien med integreret slidsepakning. Besøg os på vores stand, og hør nærmere om de unikke muligheder, det giver netop dig. Mobil: 2311 7125 · www.randersjern.dk · hlj@randersjern.dk

29


Picca Automation er fusioneret med Sinus Automation

Vi er nu 50 dedikerede medarbejdere, som hver dag udvikler kreative og værdiskabende automationsløsninger. Med fokus på vand og spildevand producerer vi styringer, hvor løsningerne er baseret på et højt niveau af viden, men ikke mindst kreativitet. Netop evnen til at udvikle de små ”krøller”, der gør en styring særlig nem at forstå, særlig funktionel, særlig energioptimal, særlig driftssikker, og altså særlig værdiskabende, er af altafgørende betydning. Det kræver, at vi tænker ud af boksen, hvilket vi gerne udfordrer forsyningerne med. Se mere på www.picca.dk eller kontakt Peder Steffensen på 20230801 / pls@picca.dk

Kom og mød VWR - Bie & Berntsen Vi har alt hvad du har brug for til laboratoriet og i felten. Igen i år er vi at finde i teltet på Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde i Frederikshavn, den 13. juni. På dagen har vi fokus på følgende områder: – Merck Millipore vandanalyser – WTW pH, ledningsevne, ilt og BOD – Sikkerhedstøj / udstyr og værnemidler – Udstyr til måling af suspenderet stof – Vægt til måling af tørstof – Pipetter fra Biohit, Thermo Scientific og VWR Collection VWR - Bie & Berntsen | Transformervej 8 | 2730 Herlev Tlf.: 43 86 87 88 | info@dk.vwr.com | http://dk.vwr.com

ZenZors A/S Optimering af drift på spildevandsløsninger! DESMI garanterer nyeste know-how med vibrationssensorer og energirigtige løsninger. DESMI har mange års erfaring med projektering af pumpe­sta­ tioner til spildevandssystemer. Erfaringen anvender vi ved hvert projekt og sikrer vores kunder mod unødigt høje omkost­ninger, hvad enten der er tale om installation, drift eller renovering. Vi tilbyder komplette pumpestationer med bl.a. brønde, pumper, styringer og rørføring og skaber løsninger, der er individuelt tilpasset til at imødekomme det specifikke behov. Vær med til at sikre et godt vandmiljø i Danmark og vælg DESMI som din førende samarbejdspartner. Vi er førende i energirigtige og energibesparende spildevandsløsninger. Med venlig hilsen DESMI Pumping Technology A/S kpo@desmi.com · www.desmi.dk

Festo procesautomation Øg produktiviteten og driftssikkerheden på jeres vand- og spildevandsanlæg. Hvordan? Det er helt enkelt: Involver Festo i projektet så tidligt som muligt. Vores fælles dialog vil resultere i automationsløsninger, der øger tilgængeligheden på anlægget og reducerer jeres samlede driftsomkostninger. Tag en snak med vores automationsspecialister på årsmødet og oplev medieventiler samt løsninger til automatisering af spildevandsprocesser der kan gøre jeres arbejde nemmere og mere effektivt. Festos mission, som global og uafhængig familieejet leverandør af pneumatisk og elektrisk automationsteknologi, er gøre vores kunder mere produktive. Vi glæder os til at møde dig på årsmødet i Frederikshavn. www.festo.dk/water

30

ZenZors A/S leverer gasalarm, gasdetektering og gasanalyse løsninger, transportabelt og stationært. Måle og prøveopsamlings udstyr til miljø, arbejdsmiljø og proces tilbydes. Temaet for 2014 er Biogas, arbejdsmiljø, eksplosive gasser, svovlbrinte, ilt og prøvetagning af luft. ZenZors A/S: Tlf.5631 563 info@zenzors.com www.zenzors.com

Løwener Procesteknik Løwener Procesteknik kan levere pumper, vakuumteknik, flowmålere, niveaumålere, dosering, filtrering og uv-anlæg. Vi har løsninger fra den enkelte måler til det store projekt, også målrettet til spildevandsbranchen. Flowmålere og pumper m.m skal vælges efter opgaven. Vi står selvfølgelig til rådighed med mere rådgivning enten via vores hjemmesider eller vores produktspecialister. www.loewener.dk

Intego A/S ”Intego er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede virksomheder indenfor samlede el-tekniske løsninger til blandt andet spildevandsbranchen. Besøg os på vores stand på Spildevandsteknisk Årsmøde og få en uforpligtende snak omkring, hvordan vi kan servicere netop din virksomhed. Vores kompetencer spænder bredt inden for automationsområdet, elektromekanisk service samt pumpehuse, og på vores stand står vi klar til at visualisere og fortælle om de mange værdiskabende løsninger, som vi kan levere til spildevandsbranchens aktører.” Intego A/Sl: CAG@intego.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


EL- & VENTIL HUSE

Koncept & Design: KeepItMoving.dk

EL & VENTIL HUSE FRA ALFRED PRIESS A/S ER VELEGNET TIL SPILDEVAND, HVOR SERVICE ØNSKES UDFØRT FRA JORDOVERFLADEN. ADGANG TIL MANØVREDELEN

FORDELE + Høj kvalitet med lang levetid på 35-40 år + Huse til spildevand er opdelt i to rum, El og vandsiden er således adskilt + Fuld eller delvis isolering + Leveres inklusiv fundament + Fleksibel adgang til manøvredelen

Type 1: Standard dørpart, som åbnes udad og aftageligt tag Type 2: Frontlåge, som er hængslet i top, hvorved der kommer halvtag ved betjening Hos Alfred Priess A/S er fleksibilitet og kundetilpasning nøgleordene. Alle huse produceres både i standard- og kundetilpassede mål. Vi leverer en solid kvalitet og er fleksible i udvikling af kundetilpassede løsninger. Vi imødekommer specielle ønsker til udformning og materialer. Kontakt Carsten Skov på tel.: 2962 8262 for præsentation af vores kundetilpassede koncept.

LÆS MERE PÅ WWW.PRIESS.DK Alfred Priess A/S har specialiseret sig i produktion af pumpe- og ventilhuse til spildevands branchen. Alfred Priess A/S | Sevelvej 51 | DK-7830 Vinderup | Tel.: 9744 1011 | Fax: 9744 2868 | priess@priess.dk | www.priess.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

31


Endress+Hauser

PR electronics

Står igen i år klar på Spildevandsteknisk årsmøde, hvor du blandt andet kan høre om, hvordan vi kan bidrage til spildevandsindustrien med vores industri specifikke produkter og services. Vi har igen taget vores spildevands-trailer med, som er blevet opdateret med de seneste produktnyheder og du kan også høre om vores succesfulde biogasmåler Prosonic flow B200 og vores innovative magnetiske flowmåler Promag 400 med det nyeste indenfor kommunikation. Mangler du en rigtig god serviceaftale, står vi parat med den rette rådgivning. Kom og få en snak med vores erfarne spildevands-sælgere eller vores produktchef for analyse www.dk.endress.com

PR electronics er din ekspert i signalbehandlingsløsninger og kommunikationsinterfaces. Vi tilbyder dig en lang række produkter, du kan anvende til at løse selv de største udfordringer inden for signalbehandling til spildevandsapplikationer. Vores udvalg inden for temperaturtransmittere og -sensorer, Ex-barrierer, aftagelige kommunikationsinterfaces, multifunktionelle enheder, isolatorer og display giver dig et lavt energiforbrug, universelle AC/DC-strømforsyninger, høj elektrisk isolering (ingen EMC-problemer) - og en solid ydeevne. Med vores udvalg af standardapplikationer med få variationer kan du minimere dit reservedelslager og reducere installationsog uddannelsestid. Mød os på årsmødeudstillingen og/eller se mere på prelectronics.dk.

Danfoss Danfoss VLT Drives er eksperter i frekvensomformere. Vi er et team med 20 engagerede salgsmedarbejdere og teknikere, som har stor ekspertise og know how inden for frekvensomformere. Derudover har vi vores kompetente Danfoss Servicepartner, som står til rådighed døgnet rundt. Sammen bestræber vi os på at give dig den bedste support og service. Vi sætter en ære i at vejlede dig i valget af den rigtige løsning, og står til rådighed lige fra planlægning og dimensionering til endelig idriftsættelse. Desuden kan du få adgang til vores VLT Webportal, hvor du finder specifikationer, priser, dokumentation og har mulighed for at konfigurere din helt egen frekvensomformer. Danfoss VLT Drives | Tel.: +45 89 48 91 86, alp@danfoss.com | www.vlt.dk

Schøler Nielsen El-Teknik er tilbage på messen!!! - Pumpestyringer - Automation - Energioptimering Er vores speciale. Kom forbi og få en el-snak. Med Venlig Hilsen www.sn-el-teknik.dk www.el-styretavler.dk

El- & ventilhuse fra Alfred Priess A/S ER VELEGNET TIL SPILDEVAND, HVOR SERVICE ØNSKES UDFØRT FRA JORDOVERFLADEN. El- & ventilhuset har et standard dørparti, som åbnes udad. Huset har aftageligt tag og er bygget på et betonfundament. Hos Alfred Priess A/S er fleksibilitet og kundetilpasning nøgleordene. Alle huse produceres både i standard- og på kundetilpassede mål. Vi leverer en solid kvalitet og er fleksible i udvikling af kundetilpassede løsninger. Vi imødekommer specielle ønsker til udformning og materialer. Kontakt Carsten Skov på tel.: 2962 8262 for præsentation af vores kundetilpassede koncept Læs mere på www.priess.dk

32

Hans Buch A/S Hans Buch A/S er igen i år med på årsmødet, i år vil der være mulighed for at hilse på 3 af vore eksterne salgsingeniører: Jan Østergaard Knudsen er vores nye sælger i Jylland, Jan har været i branchen gennem mere end 29 år. Niels Bjørn Christensen er en af vore specialister på pumpeprogrammet. Jens Grønbeck er en vore specia­lister på instrumentering, Jens varetager salget på Sjælland og Fyn. Kom endelig en tur forbi vores stand og få en snak omkring de mange spændende løsninger vi kan tilbyde til spildevandsområdet. Læs mere om Hans Buch A/S på: www.hansbuch.dk

Rottespærre TX11 – et sikkert valg Nordisk Innovation har siden 2006 produceret rottespærrer til det danske kloaksystem. Vi lægger stor vægt på, at levere et godt produkt hvor kunden kan føle sig sikker på, at have fået den bedste løsning. Vi arbejder derfor konstant på, at optimere vore produkter og hertil bruger vi vore kunders erfaringer. Den information vi får fra kommuner, kloakmestre og andre fagfolk er meget vigtig viden. Vores bedst sælgende rottespærre TX11 universal med vendbar spjæld fås fra Ø97 mm til Ø250 mm. Selvstændig prøvningsrapport udført af Teknologisk Institut for Ø250 kan ses på vores website www. nordisk-innovation.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Ny version af IGSS med app til iPhone Det grafiske SCADA-system til vandsektoren er blevet endnu bedre.

Kontakt salgsingeniør Palle Brixen fra

Med IGSS 11 kan du modtage aktive alarmer og ændre relevante

Schneider Electric på 26378081 eller

værdier i systemet direkte på din iPhone. Du får også glæde af en

palle.brixen@schneider-electric.com og

række andre forbedringer, uanset om du er systemintegrator eller

hør mere om hvorfor IGSS kan gøre en stor

slutkunde.

forskel på dit anlæg. Du kan også læse

Danmarks største spildevandscenter vælger IGSS Lynettefællesskabet I/S er blandt de mange, som har opgraderet til

mere om vores løsninger til vandsektoren på www.schneider-electric.dk

IGSS. Lynettefællesskabet renser hvert år op til 110 millioner kubikmeter spildevand på to renseanlæg, og IGSS giver driftsmedarbejderne en række nye fordele som fx:

> > >

Fuldt kundetilpasset funktionalitet og interface Hurtig fejlsøgning og -retning Logning af alle data til effektiv analyse af hændelser og nem rapportering til myndigheder

Få adgang til kundecasen med Lynettefællesskabet og læs hele historin om Danmarks største spildevandscenter der har valgt IGSS. Gå til www. SEreply.com og tast kampagnekoden 44620p

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

33


cowi Vi glæder os til at se dig på Spildevandsteknisk Forenings Årsmøde i Frederikshavn. Vi rådgiver og inspirere jer fra den tidlige idéfase og hele vejen frem til projektet er gennemført. Vi leverer rådgivning indenfor de traditionelle rådgivningsydelser som Problemanalyse - Projektforslag - Projektering - Gennemførelse af udbud – Tilsynsarbejde – Indkøring og Driftsoptimering. Men vi har også opbygget en stor ekspertise med at finde løsninger til at omdanne traditionelle renseanlæg til energiproducerende renseanlæg. Forsyningernes ledelse efterspørger i stigende grad inspiration og ideskabelse ved gennemførelse af strategier. Også her kan vi være med i tværfaglige team med økonomer, jurister og teknikere. www.cowi.dk

Produktion af udstyr til spildevands­ behandling, fra ind- til udløb Vi fremviser: • KD 06 Dæksler Planforsænket med integrerede hængsler og aflastningsfjeder. Nem installation, dæksel kan lægges direkte på betonkant uden hængsel udsparring. • KD 40 CMF (Continous Membrane Filtration) Et enkelt, men højteknologisk membranfilter. Filteret virker via gravitation. • KD 41 Stribediffuser Bundbeluftning, diffuseren/belufteren har en lav byggehøjde, levetid op til 15 år, lavt energi forbrug og kan monteres direkte på bunden af tanken. • KD 43 Båndrist Nyudviklet patentanmeldt produkt, til montering på indløb i rensningsanlæg og pumpestationer. Hvis du vil vide mere så kontakt os på vores stand eller på www.kd-maskinfabrik.dk

Nedsænkbare sensorer PSMN – for Hydrostatisk niveaumåling Måleområde op til 250mH2O • Medietemperatur op til 80°C • Kompakt design så den kan bruges i 1” rør • Også tilgængelig i havvands­ bestandig og ATEX version De egner sig til alle niveau målenings applikationer indenfor drikkevand, spildevand, reservoirer, søer og vandløb, overløbsbeskyttelse eller pumpe kontrol. Pga den lille diameter på kun 22mm, er enhederne perfekte til brug i 1” rør. PSMN er tilgængelig med nøjagtighed op til 0,1% FS. PSMN er programerbar, hvilket betyder at en version kan dække flere typer. Og derved reducere behovet for flere typer på lager. Baumer A/S | www.baumer.com

34

Mød Fagerberg i Frederikshavn Mød os på vores udendørsstand på Spildevandsteknisk Årsmøde i Frederikshavn. Vi glæder os til at præsentere vores spændende nyheder på både onlinemålinger og instrumenter. WTW introducerer det nye controllermodul MC3 og andre nyheder til IQ Sensor Net-systemet og feltmålinger. Fra MAXX præsenterer vi en helt ny “P6” transportabel prøveudtagerserie som vi gælder til at vise frem. Krohne har nyheder på både magnetisk induktive flowmålere og ultralydsmålere til samtidig biogasflowmåling og metangasindhold. Vi glæder os til at se jer og få en god snak. www.fagerberg.dk

Eegholm leverer motorer og frekvensomformere særdeles velegnet til hårde miljøer Vi tilbyder komponenter, moto­ rer og løsninger som kan styre, kontrollere eller drive elektriske og mekaniske systemer. Den særlige bredde i vores seks forretningsområder, stærke mærke­varer og samarbejde på tværs af kompetencer giver vores kunder kvalitetsløsninger hver gang! På vores stand præsenterer vi norm- og specialmotorer og frekvensomformere med tæthedsklasse IP66 til hårde miljøer. Produkterne er yderst velegnede til udendørs montering og til miljøer, hvor rengøring med højtryksrenser er nødvendig. Vi ses til årsmødet – læs mere om Eegholm på www.eegholm.dk Poul-Henning Nielsen, Key-Account Manager mobil 40358654, phn@eegholm.dk

Se Danmarks stærkeste pumpestyringskontroller Kontrolleren har fuld integration til jeres Scada system, uden at gå på kompromis. Kontrolleren er opbygget på Siemens nyeste teknologi, og er måske også den mest fleksible kontroller der findes på markedet i dag. Pumpestyringskontrolleren er opbygget i et åbent og fleksibelt system som gør det muligt at have mange forskellige tilslutninger i sin pumpestation. Et guidet opsætningsprocedure gør det muligt for enhver operatør at kunne opsætte en pumpestation på under en ½ time og så er den klar til drift. Ethernet tilslutning til frekvensomformere sikre optimal energidrift og alarmmeldinger. www.fhautomation.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Markante besparelser ved udskiftning af spildevandspumper Horsens Vand arbejder målrettet på at blive energineutral. Seneste udskiftning af tre spildevandspumper har givet en gennemsnitlig besparelse på 20,5 % målt på kWh/1000 m3-forbruget. Den energibesparende løsning består af Hidrostal pumper og Leroy-Somer elmotorer i samspil med Powerdrive frekvensomformere.

www.hidrostal.dk

wm-671 danish qdos_Layout 1 16/12/2013 11:52 Page 1

www.leroy-somer.dk

Godt nyt. Aldrig mere membran pumper! • Reducer vedligeholdelsesudgifter • Nedbring kemikalieudgifter • Nedbring installationsudgifter

qdospumps.com Tlf: 57671155 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

35


Rambøll Danmark A/S

Besøg Wavin på STF-årsmødet 2014

Rambøll er toneangivende indenfor spildevandsrådgivning. Vi hjælper kunderne med at vælge energirigtige og økonomisk optimale løsninger indenfor spildevandsplanlægning, spildevandsrensning og afløbssystemer, samt drift og vedligehold. Mød os på standen og hør blandt andet om: • Energikortlægning af renseanlæg I forbindelse med nedlæggelse af mindre renseanlæg, kan der mobiliseres markante besparelser inden anlæggene nedlægges. Case: Hyllingeriis Renseanlæg. • Energi- og procesoptimering I et internationalt prisvindende projekt har Rambøll, som underrådgiver til CH2MHILL, for Vandcenter Syd afdækket potentialet for at implementere bundbeluftning og øge biogasproduktionen med eksterne kulstofkilder. Læs mere om Rambøll på www.ramboll.dk eller kontakt os på tmsj@ramboll.dk

…og lad os få en snak om fremtidens løsninger inden for spildevand Wavin bruger traditionen tro STF-årsmødet til at præsentere såvel nye som kendte produkter inden for regn- og spildevand. I år vil det fx være muligt at gå vores serie af TEGRA brønde med fleksible muffer efter i sømmene, ligesom du også vil kunne se vores helt nye rørsystem Wavin XL. På standen har du også mulighed for at få det seneste eksemplar af vores kursuskatalog, som bl.a. indeholder et kursus målrettet forsyninger. Læs mere om Wavin og vores produkter på wavin.dk

EL:CON - specialister i pumpestyring, SCADA-software og elinstallation Besøg EL:CON på STF-årsmødet 2014. Her præsenterer vi blandt andet to nyheder til spildevandsmarkedet, der er funktionelle, fleksible og konkurrencedygtige på prisen: EL:CONs komplette pumpestyring, som nemt kan videreudbygges og gør jer uafhængige af bestemte producenter og leverandører. EL:CONs udendørsskab, som er specialudviklet til det danske marked. Med EL:CON som samarbejdspartner behøver du kun én kontakt­person – vi fungerer som både del- og totalleverandør inden for styring, regulerings- og overvågningsanlæg samt elinstallation. www.elcon-as.dk

Beskyt virksomhedens medarbejdere Et uheld kan få katastrofale følger. Med Broen Lab´s Nødbrusere mindskes risikoen for skader markant. Forhåbentlig sker det aldrig, men hvis nu alligevel uheldet er ude og en medarbejder bliver ramt i ansigtet eller på kroppen af ætsende væsker eller andre farlige stoffer, er det vigtigt at være velforberedt. Medarbejdersikkerhed At opnå maksimal medarbejdersikkerhed er virksom­hedens ansvar. Med de korrekte og brugervenlige installationer skabes der desuden, en værdifuld tryghedsfølelse blandt medarbejderne. En følelse af, at arbejdspladsen virkelig bekymrer sig om deres sikkerhed, ve og vel. Og trygge medarbejdere er bedre medarbejdere. WWW.BROEN.COM

36

Ny Compit brønd og solidt Hard-IronTM N-pumpehjul Vores nye Compit 460 brønd har skålformet bund der mindsker aflejringer, den har løftehåndtag der gør den let at positionere ved installationen og der er mulighed for at isolere, så rørene ikke fryser til. For minimalt slid af pumpehjulet anbefaler vi vores tilstopningsfrie Hard-IronTM N-pumpehjul. Hard-IronTM er en legering der oprindeligt blev udviklet til boreplatforme, og som er uovertruffen til brug i slidende miljøer. Et Hard-IronTM N-pumpehjul har en levetid optil 3 gange længere end et alm. Gråt støbejerns pumpehjul. Vi glæder os til at se jer på vores stand til Årsmødet. Xylem Water Solutions Denmark ApS www.flygt.dk

RUMA Industri A/S RUMA Industri A/S – Udstyr til vand, spildevand & regnvand – udstiller på årsmødet med en række special -maskiner til forbehandling af spildevandet i indløbsbygværker. Erik Kværndrup Mobil: +45 2238 1410 E-mail: ek@ruma.dk

Besøg HedeDanmark a/s HedeDanmark a/s nyttiggør årligt ca. 150.000 tons spildevandsslam for danske forsyningsvirksomheder og ca. 350.000 tons organisk restprodukter for Food/Pharma virksomheder. Derudover håndterer vi bioaske fra store og små varmeforsyninger. Hovedparten af produkterne nyttiggøres til gødningsformål i landbruget men vi råder også over komposterings- og forbrændingskapacitet til produkter der ikke overholder gældende grænseværdier. HedeDanmark understøtter tankegangen om nyttiggørelse af værdifulde næringsstoffer der findes i organiske restprodukterisær fosfor og kvælstof. Vi har en bred vifte af løsninger der kan tilpasses præcist til kundens behov. Besøg os på vores stand og hør mere www.hededanmark.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Festos A/S

HJORTKÆR maskinfabrik a/s

Økonomiske controllere sikrer præcise positioner for drejeaktuatorer. Økonomisk og pålidelig – det er hvad eksperterne siger om Festos positions-controller CMSX til dobbeltvirkende drejeaktuatorer. Fordelene er især markante i områder, hvor der ikke eksisterer eksplosionsfare. En unik egenskab ved controlleren er evnen til at fastsætte en forud definerbar sikkerhedsposition for procesventilen. Venlig hilsen MichaelPuggaard.Holst@dk.festo.com

leverer løsninger, hvor man uden brug af farlig kemi fjerner biofilm og bakterier i rørsystemer. Der anvendes alene en saltbrine, der via elektrolyse spaltes og derved danner et biocid, kaldet Neuthox. Generatoren har egen PLC, hvor man via panelet styrer processen. Væskens pH kan automatisk justeres i området fra 6-8,3. Neuthox er i brugsopløsning ikke korrosiv. Neuthox er en 100 % nedbrydelig væske, der potentielt dræber farlige bakterier i vand, såsom Legionella, Salmonella, Ecoli m.m.. Over en periode nedbrydes og fjerner Neuthox rørsystemets biofilm, der er bolig for nye bakterier. Hvis Neuthox tilsættes nye rørsystemer, forhindrer det at biofilm overhovedet opstår. Løsningen anvendes til at nedbryde og fjerne biofilm i rørsystemer som: teknisk vand på renseanlæg, kølesystemer i industrien, varmtvandsinstallationer på bl.a. sygehuse, hoteller og plejehjem. Der er stort erfaringsgrundlag og dokumentation. Behandlingsprisen for sikring af varmtvandsinstallationer mod bl.a. Legionella er ca. 5 øre/m3. Generatoren produceres af det danske firma, Danish Clean Water i Nordborg. For yderligere oplysninger kontakt: HJORTKÆR maskinfabrik a/s · Tlf. 75191120 · lg@hjortkaer.dk

Orbicon Orbicon hjælper jer med at reducere driftsomkostningerne, forbedre effektiviteten samt spare på ressourcerne på jeres anlæg og pumpestationer. Vi har stor erfaring med projekter lige fra ideskabelsen, projektering, udbud til tilsyn, indkøring og idriftsættelse. Orbicon har en lang tradition for at yde rådgivning og vi fokuserer bl.a. på: • Totalrådgivning • Optimering af ressourceforbruget • Energioptimering • Rådnetanke/Rejektvandsrensning • Slambehandling/Slammineralisering Mød os i Frederikshavn og lad os få en god snak om mulighederne for at optimere jeres anlæg. Sammen finder vi den løsning, der passer bedst til netop jeres anlæg i dag og i fremtiden. www.orbicon.dk

seepex Nordic A/S Vores innovation, ”Smart transportteknik” (SCT), er blevet påvist i en bred vifte af transportopgaver og denne nytækning i pumpeopbygningen er blevet en væsentlig komponent i mange pumpe applikationer. De karakteristiske træk ved ”Smart transportteknikken” omfatte delt Smart Stator og Smart Rotor, der omfatter en let aftagelig rotorkobling. Disse unikke nyskabelser tillader at vedligeholdelsesarbejde kan udføres af én person i blot et par enkle trin, hvor sugningshuset, rør og universelle led ikke længere behøver at blive demonteret. http://www.seepex.com/nordic.html

Dannozzle Dannozzle er en ingeniør- og produktionsvirksomhed med speciale indenfor: • Dyseteknologi fra 10 til 4000 bar. • Fedtdyser til koldt vand. • Effektivisering på renseanlæg med dyser og pumpesystemer. • Pumpeteknologi til drikkevand, teknisk vand og saltvand. • Produktudvikling. Via vores dyse- og pumpeteknologi styrker Dannozzle forskellige faktorer så som arbejdsmiljø og strømbesparing. • Kontraklapper til overløbsbygværker og til havet. • Materialetestning af kloakrør med vand. Der vil i anledning af årsmødet blive afholdt fremvisning af Dannozzles kontraklapper i samarbejde med Frederikshavn Forsyning.

Hvem er forureneren? Har I problemer med udslip af olie, benzin eller opløsningsmidler i jeres kloaknet, - så har vi løsningen til at finde kilden. Hos Duotec A/S producere og sælger vi en batteridreven ”sniffer”, som kan overvåge jeres net 24/7. Systemet sender en mail til jer ved registrering af forhøjede værdier. Efterfølgende har I mulighed for at spore forureneren ved hjælp af en håndholdt måler. Kom og hør nærmere. Vi glæder os til at møde alle medlemmer på vores stand. DUOTEC A/S 43459188

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

37


TechRas Miljø udvider produkt sortimentet indenfor separation og afvanding af spildevand TechRas Miljø har fået forhandlingen af ACAT skruepressen fra Østrig, som har et modelprogram, der dækker bredt fra 20-750 kgTS/h. Der er over 80 ACAT skruepresse referencer i drift i verden. ACAT skruepresse er en effektiv og pålidelig måde til slutafvanding af slam. Den langsommerotationshastighed medfører højt tørstof, lave vedligeholdelse omkostninger, lavt støjniveau og lavt energiforbrug. TechRas Miljø kan dermed tilbyde alle former for afvandingsteknologier indenfor separation af spildevand og derfor altid sikre kunderne den mest optimale løsning. Se ACAT skruepresse på STF årsmødet 2014. www.techras.dk

Chr. Krogh ApS Hos Chr. Krogh ApS samarbejder vi med vores kunder for at finde den optimale løsning på kommunale og private renseanlæg. Vi markedsfører følgende produkter fra de førende producenter indenfor vandrensning og slambehandling. Fældningskemikalier Ferriflock 138E – 13,8% jernklorid opløsning Ekoflock 54, 70 & 90 – PAC Polyalumninumklorid 5,4%, 7,0% & 9,0%. Polymer Flydende eller granulat med alle variationer indenfor ladning og molvægt. Skumdæmpere Bredt sortiment til individuelle opgaver.

Tech Instrumentering leverer måleudstyr til renseanlæg Særligt vores stabile tyskproducerede P133 nedhængte tryktransmittere er velkendte hos danske renseanlæg. P133 har kapacitiv sensor og kraftig keramisk frontmembran. Disse 2 faktorer gør P133 yderst stabil og samtidig kan den rengøres uden risiko for at den går i stykker. P133 kan måle korrekt uanset om der sidder en fedtklump på sensoren. P133 leveres til konkurrencedygtige priser. Tech leverer ligeledes niveauvipper, clamp on flowmålere til rør eller kloakrør, slamspejlsmålere mv. Ligeledes har vi velfungerende online tørstofsmåling installeret på en række danske renseanlæg. Kom forbi vores stand og få en gennemgang af vores produkter Med venlig hilsen Tech Instrumentering www.tech.dk . simon@tech.dk

38

Frem/dens energiproducerende renseanlæg er omkostningsbesparende og sam/dig /l gavn for vores miljø… NISSEN energi teknik projekterer, producerer, leverer og installerer energiproducerende anlæg 9l frem9dens rensningsanlæg. Vi $lbyder:

-  Nøglefærdige gasmotoranlæg. -  Nøglefærdige kedelanlæg. -  Gasrensningsanlæg. -  Styretavler og el-­‐installa9oner. -  Service på energiproducerende anlæg. -  NISSEN energi teknik er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som ”Kompetent virksomhed”.

www.nissenenergiteknik.dk

Total stål-/maskinentreprise til overfaldsbassiner & regnvandsbassiner.

Tromlesi, Bøjeklap, Opstuvningsport, Skylleklapper, Vakuumskyllesystem, Spærrevæg, Lejdere, Hæve/sænke dæk, Dæksler/låg, Kontraklap, Droslespjæld, Skydespjæld, Reparationer, Service & Montage. Besøg vores stand til STF’s årsmøde 2014.

WINTEC.DK +45 97181977 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


DE RIGTIGE FORBINDELSER OVER - OG UNDER JORD

ARPOL rustfrie og syrefaste koblinger for alle rørtyper

AVK SupaMaxi™ trækfaste rørkoblinger for alle rørtyper

Leveringsprogram: • Flexkoblinger • Trækfaste koblinger • Koblinger for rør med forskellig udv. dia. • Reparationskoblinger • Koblinger med gevindafgang • Koblinger med flangeafgang

Leveringsprogram: • Lige koblinger • Reducerede koblinger • Flangekoblinger • Slutmuffer • Transitionskoblinger

Udførelser: • Op til DN 2000 mm. • Hus af AISI 304, AISI 316, Stål • Tætning af EPDM, NBR, Silicone • Temperaturer op til 245° C.

Vatech 2000 Værkstedsvej 15 5500 Middelfart Tel.: 64 40 20 60 www.vatech.dk admin@vatech.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Fordele: • SupaGrip™ tætningssystem med flexibel tolerance op til 42 mm. • ±4° afvinkling. • Permanente beskyttelseskapper • Arbejdstryk 16 bar for alle dim.

AVK Danmark A/S Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten Tlf.: 87 54 21 00 www.avkventiler.dk salg@avk.dk

39


Samarbejde mellem studerende og virksomheder i spildevandsbranchen skaber værdi Af Claus Vieira Brygger Andersen, Cand.scient. Miljøbiologi Afløbsteknik og Renseanlæg Henover sommeren 2013 fik Lynettefællesskabet I/S hjælp til at optimere driften af renseanlægget Lynetten af biologistuderende fra Roskilde Universitet, Claus V. B. Andersen, som til gengæld fik lov til at skrive sit speciale i en konkret erhvervsvirkelighed. Renseanlæg Lynetten har i nogen tid forsøgt at finde en alternativ metode til rensning af rejektvand. På nuværende tidspunkt bliver rejektvandet ledt tilbage til luftningstanken, hvor det forøger belastningen af renseanlægget betragteligt, grundet det høje ammonium-indhold (ca. 700 mg NH4+/l). Renseanlæg Lynetten har derfor sat sig for at finde en alternativ metode til at rense rejektvandet. Aktiv Returslam Proces (ARP) hedder en af de potentielle metoder. Den grundlæggende idé bag ARP er, at en del af returslammet ledes til et særskilt tankvolume (ARP-tank), hvor slammet beluftes periodevis. Den periodevise beluftning bevirker, at hydrolysehastigheden forøges, da denne forløber hurtigere under oxiske (iltholdige) forhold. Endvidere drives ARP-tanken med en forøget slamkoncentration, hvilket også forøger hydrolysehastigheden, da

Claus V.B. Andersen ved forsægsopstillinen.

40

denne er proportionel med slamkoncentrationen. Formålet med at skabe gunstige forhold for de hydrolyserende bakterier, og dermed forøge hydrolysehastigheden er at få omsat det partikulære organiske materiale, (som er adsorberet til bakteriecellerne), hvormed der frigives letopløselig COD (organisk materiale) og ammonium. Ammoniummet bliver endvidere omsat til nitrat under perioderne, hvor der beluftes. Under de anoxiske perioder omdannes nitraten til frit kvælstof med brugen af den let omsættelige COD. Alt i alt er ARP oplagt til kvælstofsfjernelse (nitrifikation og denitrifikation), da det under den periodevise beluftning sikres, at de denitrificerende bakterier får gunstige forhold i kraft af den tilstedeværende mængde nitrat og let omsættelig COD, hvilket forøger denitrifikationen. Endvidere forøges mængden af nitrificerende bakterier – der ellers er kendetegnet ved en lav væksthastighed – når kvælstoffjernelsen flyttes til et særskilt tankvolumen, hvilket giver udslag i en forøget nitrifikationshastighed.

Claus V. B. Andersen studerede på daværende tidspunkt på Roskilde Universitet, hvor han læste biologi. Sideløbende interesserede han sig for vand og vandteknologier og ville gerne koble biologien med denne interesse. En oplagt mulighed for at opfylde dette ønske var i forbindelse med den biologiske del af spildevandsrensning. Da han skulle skrive sit speciale, tog Claus derfor kontakt til Renseanlæg Lynetten, hvor han efter et par indledende møder blev koblet på vurderingen af potentialet af ARP. Claus’ bidrag til vurderingen bestod i at udføre en række indledende forsøg, der skulle ligge til grund for vurderingen af potentialet af ARP i forhold til kvælstofsfjernelse i rejektvand på Lynetten. Forsøgene blev udført på Lynettens laboratorium med venlig assistance fra de ansatte laboranter. Selve forsøgene bestod i at måle nitrifikations- og denitrifikationshastighederne på aktivt slam fra luftningstankene og returslam tilsat rejektvand. Endvidere blev der lavet en række forsøg, hvor slammet blev bundfældet i kort, mellem og lang tid (2, 8 og 24 timer), for at vurdere, om en koncentrering af returslammet ville bevirke nitrifikationsog denitrifikationshastigheden. Dette forsøg gik dog ikke efter intentionen, da den mulige omrøring og beluftning i laboratoriet ikke var tilstrækkelig. Forsøgene med nitrifikation og denitrifikation frembragte heller ikke resultater som forventet, da hastighederne på disse var højere, når luftningslammet blev anvendt fremfor returslammet, som blev anvendt til ARP-simuleringen. Det vakte naturligvis årsag til forundring. Det viste sig efter granskning af de fremkomne resultater, at grundet den omkring tre gange så høje slamkoncentratio i returslamsbehandlingerne var årsagen substratinhibering, som skyldtes en for lav ammoniumkoncentration. Der var altså ikke tilsat et tilstrækkeligt højt ammoniumindhold i starten af forsøget, hvilket bevirkede, at de nitrificerende og denitrificerende bakterier ikke kunne opnå deres maksimale specifikke vækstSpildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

41


hastighed. Da den aktive slamkoncentration i luftningsslammet selvsagt var lavere sammenlignet med returslam, var disse ikke substratinhiberet, hvilket gav udslag i højere nitrifikationsog denitrifikationshastigheder. Visse andre teknikaliteter, som eksempelvis tidspunkterne for prøveudtagelser, viste sig også at påvirke tallene, ud fra hvilke hastighederne blev udregnet. Alt i alt blev konklusionen, at forsøgene måtte gentages, men denne gang med en højere startkoncentration af ammonium, altså mere rejektvand i returslamsbehandlingerne. Endvidere blev der også taget højde for bakteriernes lag-fase (den indledende fase, hvor bakterierne akklimatiserer sig til nye forhold) samt tidspunkterne for prøveudtagelser. På baggrund af Claus’s forsøg blev igangsat endnu en runde pilotforsøg, der viste positive resultater. Ifølge Miljøchef Kim Rindel, leder af Miljø og arbejdsmiljø i Biofos (tidl. Lynette Fællesskabet I/S), indgår ARP derfor i den procestekniske udviklingsplan på lige fod med andre kapacitetsudvidende foranstaltninger.

Anbefaling til andre virksomheder Samarbejder, som dette med Lynetten, der tager udgangspunkt i et konkret udviklingsprojekt giver en stor indsigt i virkeligheden uden for uddannelsesinstitutionen for de studerende, og det er en unik mulighed for virksomhederne til at

arbejde på et værdiskabende projekt, som den travle hverdag og fokus på drift og produktion måske ikke altid tillader. Fra Claus skal der lyde en opfordring til både virksomheder og studerende om at teame op med udgangspunkt i konkrete projekter. For de studerende på universiteterne fungerer det også som en slags praktikperiode, hvor den studerende får et mere dybdegående indblik i hverdagen i en virksomhed, og dermed hvordan de tillærte egenskaber kan anvendes i den virkelige verden. Dette er særlig gavnligt for universitetsstuderende, der modsat diplomingeniørerne ikke har et indlagt praktikforløb under studietiden. For virksomhederne betyder det at de får mulighed for at ansætte en studerende, som har en vis form for erhvervserfaring. I Claus’ tilfælde var ”praktikopholdet” på Lynetten med til at bane vejen for hans efterfølgende ansættelse i Rambøll, hvor han i dag fungerer som biolog i afdelingen for afløbsteknik og renseanlæg. Hos Rambøll opfordrer afdelingsleder Brian Bryder også andre virksomheder til at samarbejde tættere med de studerende. Han konstaterer desuden, at det var oplagt for ham at ansætte Claus – dels fordi Claus har opnået erfaring med livet uden for universitetets tykke mure, og dels fordi Claus har arbejdet på et meget relevant projekt hos Lynettefællesskabet I/S. Claus Vieira Brygger Andersen M +45 51618789 E-mail: CVBA@ramboll.dk

Hvem siger, man ikke kan kloakere hvor som helst? Løsningen ligger lige foran dig. Med en løftehøjde på op til 60 mVs med vores 1,5 kW to-trins fristrøms grinder pumpe, udvider vi nu grænserne for, hvor det er muligt at kloakere ejendomme i det åbne land. Velkommen til ØkoTran pumpestationen, den optimale og mest driftssikre løsning til tryksat kloakering af det åbne land.

Optimal hydraulisk design af det tryksatte system Ingen svovlbrinte problemer Lavere anlægsudgifter Ingen dyre mellem-pumpestationer Mindre vedligeholdelse Lavere driftsudgifter

Liqflow

Pumps and systems

42

Mød os på STFs årsmøde i Frederikshavn den 13 juni.

Liqflow A/S Kringelhusvej 15

Tlf.:

46 93 52 00

7100 Vejle

Mobil:

28 78 12 26

www.liqflow.dk

E-mail: info@liqflow.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Svovlbrinte - en lumsk gas Skadeligt for både renseanlæggets proces, udstyr og for dig der udsættes for gassen.

Korrosion på beton og metaller er betydelige i miljøer, hvor der optræder Svovlbrinte. Men - dit helbred påvirkes også. Husk på - at den hygiejniske grænseværdi jo er på kun 5 ppm.

Svovlbrinte ppm 0,0001 – 0,15 0,7 – 4 3–5 5 10 – 50 50 – 100 100 – 150 300 – 500 500 – 1 000 >1 000

Påvirkning

Lugtgrænse Øjenirritation og påvirkninger af åndedrættet Påvirker blodværdierne Hygiejnisk grænseværdi Reduceret lungekapacitet Kroniske hjerne- og lungeskader Lugtesansen lammes Umiddelbar besvimelse Umiddelbar åndedrætshæmning Død indtræffer efter meget kort tid

Dankalk hjælper gerne med løsningsforslag til forebyggende foranstaltninger mod Svovlbrintedannelse og effektiv Svovlbrintebekæmpelse med Jern- eller Nitratforbindelser. dankalk K/S Aggersundvej 50 9670 Løgstør Tel. 33687406 www.dankalk.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

43


Nyt sikkerhedsrækværk giver mulighed for besparelser Af Mads Nyeland Aaes, Ringkøbing-Skjern Forsyning På spildevandsområdet er der et naturligt behov for at spare, optimere og effektivisere. I Ringkøbing-Skjern Forsyning har man i løbet af det sidste års tid udviklet et sikkerhedsrækværk til pumpestationer, så man kan nøjes med at sende én mand ud, når de skal serviceres og repareres. Det sparer tid og ressourcer, og man får mulighed for at udnytte sin bemanding på en mere effektiv måde. Sikkerhedsrækværket er udviklet i et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Forsyning og Lemvig Maskin- & Køleteknik. ”Jeg har bedre mulighed for at fordele mine ressourcer. Jeg får frigjort fire mand, der kan køre ud til hver deres yderkant af kommunen og servicere pumper. Ringkøbing-Skjern Kommune er arealmæssigt landet største, så der er en masse kørselstid, derfor er det nye sikkerhedsrækværk et vigtigt tiltag for at reducere uproduktiv vejtid. F.eks. er køretiden for at udføre service i Hvide Sande ca. to timer ”tur/retur”, fortæller spildevandschef Søren Jakobsen. Sikkerhedsrækværket. Når man medregner sikkerhedsristen, er brønden afskærmet fra fire sider ved. Sikkerhedsrækværkets højde er 1,10 m, så

44

den øverste stang ligger over den gennemsnitlige driftsarbejders tyngdepunkt. Udstyret er udviklet til brønde, som har en diameter på hhv. 1,60 meter og 2,00 meter. Det næste skridt på vejen er at udvikle en prototype til brønde på 2,50 meter. Rækværket kan tåle en belastning på 211,5 kg, hvilket er mere end de 125 kg, som bygningsreglementet kræver i henhold til sikkerhedsrækværk. Hvis man ønsker at implementere denne løsning, er det nødvendigt at fastmontere tre ”Fødder” på hver pumpestation. Til gengæld kan man nøjes med at have et enkelt sæt rækværk med i bilen, når man kører ud, da rækværket er standard ved alle ens pumpebrønde. Med rækværket spares tid, fordi én mand hurtigt kan opsætte og nedtage rækværket. Det er vigtigt, at den videre udvikling af rækværket sker i løbende samarbejde med driftspersonalet, for at få den optimale løsning. Sikkerhedsrækværket er godkendt af Arbejdsmiljøgruppen, og man kan kontakte spildevandschef Søren Jakobsen fra Ringkøbing-Skjern Forsyning, hvis man vil høre mere om løsningen. Mads Nyeland Aaes: soja@rsforsyning.dk eller på Tlf. 9674 8620

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Kompressoren, der øger fremragende ydeevne

Velkommen til den nye generation af turbokompressorer i verdensklassen I to årtier har vi været de førende inden for turbokompressorer til spildevandsbeluftning. Nu kommer ABS turbokompressor HST 20 fra Sulzer Pumps, der er tredje generation af vores fuldstændigt luftkølede teknologi. Med uovertrufne besparelser fra elmåler til luft giver vores nye turbokompressor dig mere effekt for hver kilowatt.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Og ved at indbygge lyddæmpere og andet tilbehør opnås der en mindre, mere lydløs og omkostningseffektiv installation.

www.sulzer.com

Dertil komme de magnetiske lejers stabilitet og den intuitive styring til optimering af din proces. Derfor udgør ABS turbokompressor HST 20 selve definitionen på fortsat lederskab.

Du kan finde flere løsninger i verdensklassen på www.ABSEffeX.com

45


NORDØST FORBINDELSEN

FJORDUNDERBORING Red J.H I de senere år er det i stigende grad set, at spildevandsbehandlingen flyttes fra små decentrale renseanlæg og pumpestationer til eksisterende større centrale renseanlæg. Ofte i meget lange transportledninger. Disse transportledninger lægges for det meste med kendt teknologi i udgravede render. Men undertiden er dette ikke muligt. Derfor kan det være nødvendigt at placere ledninger ved underboring i kortere eller længere stræk. Underboring er efterhånden en afprøvet og anerkendt teknik, dog ikke uden problemer, helt afhængig af jordbundsforholdene på stedet. Borearbejdet under Randers Fjord har været vanskelig, fordi jorden i boreområdet er meget uhomogent. Årsagen til disse forhold stammer fra den sidste istid, hvor smeltevand transporterede store mængder endog meget store sten, sand og grus i dalbunden på sin vej mod havet. Opgaven for Randers Spildevand er at forbinde en pumpestation (under udførelse) på Fjordens nordside med en modtagestation på sydsiden. Det var noget forvirrende, at Boreriggen stod placeret flere hundrede meter fra fjordkanten.

Borerig Nord.

Boremanden det ser så let ud.

Årsagen til, at det er nødvendigt at bore så langt, skyldes områdets geologiske udfordringer. Randers Havn skal udvides på sydsiden, og her fandt man gytje* ned til ca. 15 meter under terræn ved geotekniske boringer. Hvis man kommer ind i områder med gytje, ville borestængerne synke nedad på grund af manglende bæreevne. Det er ikke kun på sydsiden af Randers Fjord, at bløde aflejringer dominerer undergrunden. Også på nordsiden fandt man store mængder gytje. Faktisk så meget, at man på begge sider skulle fem-seks hundrede meter ind på land, for boringerne kunne foretages i bæredygtige lag. Så selv om fjorden på det sted, hvor ledningerne skal krydse den, ikke er meget mere end ca. 400 meter bred, blev boringen noget længere ca. 1476 m. Også borets møde med gigantiske sten på flere meter i diameter gav udfordringer, men disse sten er man i stand til at bore uden om, men stadig med fokus på ikke at havne i de bløde aflejringer.

Modtagestation Syd.

Fotos: J. Hermann

Geotekniske undersøgelser er ikke en helgardering.

*) G ytje er et sediment (dynd), afsat i søer eller på havbunden. Materialet består af både omsat, organisk materiale og uorganisk (ler, silt, finsand, skaller af kiselalger eller kalkskaller).

46

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Vandret boremaskine En vandret boring udføres i 3 arbejdstrin

Efter at have set installationerne på “Arbejdsplads nord“ var det en fascinerende oplevelse at stå ved “Modtagestationen“ og se borerørene komme op igen fra 32 m. dybde efter den lange rejse på nær 1.500 m. Et så omfattende arbejde vil nødvendigvis udsætte de omkringboende for gener. Derfor har Randers Spildevand afholdt bl. andet borgermøder med grundig information om projektet. Omkring arbejdspladsen er opført en støjmur af store halmballer, der har reduceret støjniveauet fra ca. 80 db. til 70-65 db.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Deltagere i projektet har været: Randers Kommune (spildevandsplan), NIRAS (rådgivende ingeniører), COWI (geotekniske undersøgelser), Smærup & Wessmann (arkitekter), Bjørn Christiansen (landinspektører), WAM (tilslutningsledninger), Bohlen & Doyen (styret underboring), Arkil (jordentreprenør), Dansk PE (svejsning), Brdr. Andersen (pumpestation), og Xylem (pumper). Projektleder Ingeniør Henning Espersen, Randers Spildevand A/S, E-mail: hees@randersspildevand.dk besvarer sikkert gerne uddybende spørgsmål

47


Revideret Driftslederuddannelse klar til november 2014 Nu også på diplomniveau Af Hanne Løkke, COK Nyudviklet og gennemgribende revideret i tæt samarbejde med Spildevandsbranchen og Ferskvandscentret. Det giver dig en højaktuel og spændende uddannelse, som klæder dig på som fremtidens leder af fremtidens renseanlæg.

Uddannelsen afsluttes i februar 2015 med en eksamen, som falder i 2 dele. Inden får du mulighed for at deltage i en webbaseret læringsworkshop med underviserne. Uddannelsen udbydes i starten af maj og afvikles i november, december og januar. Eksamen i februar.

Den røde tråd

Nu også kompetencegivende

Du har som driftsleder ansvaret for sikker og korrekt spildevandsrensning. Folkesundheden, natur og miljø afhænger af din indsats, og er derfor også den røde tråd der binder uddannelsen 3 moduler sammen, i henhold til spildevandsbekendtgørelsen. Det nye underviserhold står klar til at klæde dig på inden for områderne: • Myndighed og miljøforståelse • Teknik • Ledelse

Som noget ny og helt unikt har du mulighed for at konvertere ledermodulet med en eksamen på Diplomniveau i grundfaget ”Det personlige lederskab” med 5 ECTS points. Modulet indgår på Den Offentlige Lederuddannelse. Med to ekstra undervisningsdage får du mulighed for at gå til mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. Du får naturligvis vejledning undervejs. Du kan bruge modulet i opbygningen af en fuld diplomuddannelse med valgfri udbyder. Læs mere om uddannelsen på www.cok.dk/driftsleder

Fleksible og flytbare

MILJØBOKSE

til miljørigtig og lovpligtig kemikalieopbevaring

HH1000

48

HH200

Type A

Video

Glasfiberarmeret • Vedligeholdelsesfri Ekstrem korrosionsbestandig Lav vægt • Lang levetid Aflåselig

HH1000

www.polyglas.dk Tlf: 62 64 12 00 post@polyglas.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Din system leverandør til spildevandspumpning Komplette dykkede pumpestationer Ydelser fra 1 - 600 l/s

Et stærkt alternativ!

Gorman Rupp

Unikke tørtopstillede og ægte selvansugende pumper. Pumpetryk op til 90 mvs. - ideel ved nedlæggelse af renseanlæg.

Energioptimerede!

! Nyhed

AGM kolbepumpe

Den driftssikre AGM pumpe leveres nu med Easy-Flow kolber for optimeret drift og lavere vedligeholdelses omkostninger. Nu også som pumpestation!

Løser udfordringen med lille mængde og højt tryk!

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

49


Temadag 6. marts 2014 på Ferskvandscenteret

Drift eller anlæg – hvor langt kan man gå? Red J.H. Temadagens mål var: • at afklare, hvornår vedligeholdelsestiltag og småinvesteringer på kloakanlæg forlænger levetiden så væsentlig, at det kan betragtes som en anlægsinvestering. • at opnå et fælles grundlag i forsyningerne.

Dagens program: Introduktion Drift eller anlæg Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S

Forsyningssekretariatet, hvis opgave det er at varetage den økonomisk regulering, blev etableret i august 2009. Sekretariatets opgaver fastsættes af Miljøministeriet. Forsyningssekretariatets opgave er at foretage en regulering af de største vandselskaber i Danmark – ca. 325 forsyninger organiseret i 305 selskaber i forbindelse med prisloftet ved at: • • • •

Prislofter & Costdrivere Eske B. Thomasen, Fuldmægtig Konkurrencestyrelsen

Fastsætte individuelle prislofter Værdifastsættelse af selskaberne Benchmarking af selskaberne Kontrollere om selskaberne overholder prisloftet

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann

Ferskvandsce Kursus

© Copyright: Ferskvandscentret

Fradragsberettigede udgifter Bue Tidemann, Fuldmægtig Konkurrencestyrelsen

Model i PL 2014 - Netvolumenmålet Spildevand

Introduktion af gråzoner, fortsat Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S

Ledninger Pumper

Håndtering af investerings­begreberne på renseanlæg Annemarie Godtfredsen, Fredericia Forsyning

Regnvandsbassiner

Planlægning og rammeaftaler Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S

Netvolumenmål

Spildevandsbassiner Renseanlæg Kundehåndtering

Forsyningerne under lup Kristen Bertelsen, PricewaterhouseCoopers

Minirenseanlæg Slambehandling

Efter Peter Bergs velkomst og introduktion var det første indlæg:

- Meter ledning i land- og byzone -Meter ledning i city og indre city zone - Antal husstandspumper -Antal pumper 0-10 l/s - Antal pumper 11-100 l/s -Antal pumper 100-600 l/s -Antal pumper 601- > k/s - Antal åbne bassiner - m3 lukkede bassiner Gns. af kapacitet og belastningsgrad i PE - 6 underkategorier efter type af rensning - Antal målere - Antal minirenseanlæg - Tons A-slam - Tons B- og -slam

Det må deraf kunne konkluderes, at intet er for stort og intet for småt.

Prislofter & Costdrivere ved Eske Benn Thomsen, Fuldmægtig i Forsyningssekretariatet.

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann

Ferskvandsc Kursus

© Copyright: Ferskvandscentret

Han gav i sit indlæg en indføring i de forskellige love og bekendtgørelser, der danner grundlag for den endelige fastsættelse af det endelige udmeldte prisloft. Oversigt 1. Vandsektorlovens reguleringsmæssige formål a) Baggrund for reguleringen b) Forsyningssekretæriatets opgaver 2. Elementer i prisloftet 2014 3. Benchmarkingmodellen Baggrunden for vandsektorloven var: At man formodede, der ville være effektiviseringsmuligheder i vandsektoren. Denne formodning blev udmøntet i et politisk forlig 1. februar 2007 med det formål at opnå en mere effektiv vandsektor – selskabsgørelse og prisloftregulering.

50

Miljø- og Servicemål » Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål

» Omhandler særlige aktiviteter som enten forbedrer miljøet eller udvider servicen over for vandforbrugerne/medfører en samfundsmæssig gevinst. » Miljømål skal være statsligt eller kommunalt fastsatte. Servicemål skal være kommunalt eller lokalt fastsatte. » Der kan kun gives tillæg til mål, der er fastsat efter basisperioden 2003-2005, eller til mål, der er blevet fornyet.

27. FEBRUAR 2012

GULDBORGSUND FORSYNING

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


En investering er idriftsat og derfor gennemført i det år, hvor “Aktivet“ anvendes i primær drift og senest 31 december. Tommelfingerregel – når der slides på “Aktivet“.

Miljø- og servicemål fik en særlig omtale mht. regler og placering af driftsomkostninger. Indlægget afsluttedes med et stort antal spørgsmål om specifikke forhold. Selv om foredragsholderen gjorde sig store anstrengelser for at besvare spørgsmålene, var det ikke opfattelsen, at svarene løste problemerne: Det helt store spørgsmål var “Hvor er hensynet til “forsyningssikkerheden“?

Hvad er afskrivningshorisonten på en investering mht. prisloftet Aktiver er omfattet af pris og levetidskataloget POLKA, Gen­ nemsnitlig standard, Levetider beregnet ud fra tekniske levetider. Øvrige aktiver fastsættes ud fra: Tommelfingerregel “den forventede tekniske levetid“.

Der bør foretages en opsamling af de specifikke og godkendte Miljø- og Servicemål, evt. i en DANVA-vejledning – et indeks for hvilke typer opgaver som er omfattet heraf. Kontaktoplysninger: Eske Benn Thomsen ebt@kfst.dk eller 4171 5082

Opgørelse af anskaffelsesværdien Anskaffelsesværdien Opgøres efter årsregnskabsloven § 40, hvoraf det fremgår at: “Kostprisen for anlægsaktiviteter skal indeholde alle omkost­ ninger, der er foranlediget af anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til ibrugtagelse, eller som direkte kan hen­ føres til det fremstillede aktiv“. Tommelfingerregel – alle omkostninger før aktivet kan tages i brug.

Fradragsberettigede driftsudgifter Investeringer i prisloftet. Drift eller anlæg – hvor langt kan man gå? Ved Bue Tidemann, fuldmægtig, Forsyningssekretariatet

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann

Ferskvandscentret Kursus

Ferskvandscentret © Copyright: Ferskvandscentret Kursus

© Copyright: Ferskvandscentret

Investeringer i prisloftet - Anlæg eller drift?

Prislofter for vandselskaber

Anlægsaktiv eller almindelig drift?

+ Almindelige driftsomkostninger (effektiviseringskrav) + Afskrivninger på planlagte investeringer + 1:1 omkostninger

+ Afskrivninger på gennemførte investeringer ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ

»

Tommelfingerregel - Omkostning skal kunne henledes direkte til aktivet

»

Tommelfingerregel - Aktivitet skal forlænge levetid eller give nye eller væsentligt forbedrede egenskaber

Renovering eller vedligehold(drift)?

+ Driftsomkostninger til miljø- og servicemål +/- Over/underskud fra tidligere år

Tommelfingerregel -Der skal være tale om vedvarende eje eller brug

Forundersøgelse eller drift?

+/- Nettofinansielle poster

18. April 2013

»

SIDE 3

Obs! Vedvarende eje eller brug: Min 5 år. It udstyr er ikke investering hvis det er lejet. Renovering eller vedligehold: Ikke faste krav. 18. April 2013

Investering i prisloftet: • Planlagte investeringer • Gennemførte investeringer • Historiske investeringer

ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann © Copyright: Ferskvandscentret

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann

SIDE 13

Ferskvandscentret Kursus

Ferskvandscentret Kursus

© Copyright: Ferskvandscentret

Eksempel : Indberetning af et servicemål - Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Investeringer i prisloftet

– planlagte investeringer (§10)

» Krone-til-krone finansiering (ej effektiviseringskrav) » Krav – f.eks.:

» Et miljømål være fastsat af stat eller kommune

» Der skal være tale om konkrete initiativer for selskabet

» Målet er nyt eller væsentligt forandret i forhold til perioden 2003-2005

» Servicemål er fastsat af kommune eller lokalt. 18. April 2013

18. April 2013

ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ

SIDE 5

Et andet betydende punkt er idriftsættelses tidspunktet. Hvornår er en investering idriftsat? Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

ØKONOMI - HVEM BETALER FOR KLIMASIKRINGEN?

Som eksempel blev vist et specificeret servicemål “Bekæmpelse af rotter“. Afsluttende med omtale af reglerne omkring Klimatilpasning. Yderligere oplysninger Bue Tidemann bti@kfst.dk eller tlf. 4171 5038.

51


Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann

Ferskvandscentret Kursus

© Copyright: Ferskvandscentret

Peter Berg fortsatte dagens program med omtaler af gråzoner.

Introduktion af gråzoner

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann

Ferskvandscentret Kursus

© Copyright: Ferskvandscentret

Økonomi hos Fredericia Spildevand: • ABC-økonomi (3 dimensioner: konto nr., afd. Og aktivitet) • Afdelingerne har selv defineret aktiviteterne Kopi af AKTIVITET Aktivitet - Dimensionsværdier nov 2012.xlsx • Månedlige budgetopfølgninger i hver afdeling (status drift- og anlægsprogrammer)

Gråzoner

Hovedledning Stikledning Brønde Pumpestationer Bygværker Måleudstyr Renseanlæg

Drift eller Anlæg – Hvor langt kan man gå - FF A/S · Knivholtvej 15 · 9900 Frederikshavn

“Hvor langt kan man gå“ beror åbenbart på en hårfin balance, som skal vurderes. I hvert enkelt tilfælde er opgavens løsning “Vedligehold eller investering“.

Hos Fredericia Spildevand og Energi A/S er økonomi i fokus. Månedligt afholdes budgetmøder på afdelingsniveau, hvor driftsudgifterne følges nøje. På samme møde gennemgås anlægsprojekter. I Fredericia arbejder med en 20 årig investeringsplan for vedligeholdelsesudgifter og udskiftningsudgifter.

Der blev vist mange eksempler på konkrete opgaver, disse gav anledning til en livlig diskussion med tilhørerne. En diskussion, der tydeligt viste, hvor svær vurderingen kan være. Hvor går grænsen. Er der tale om levetidsforlængelse over f.eks. 5 år.

Ud fra benchmarking vurderes anlægsinvesteringerne ud fra 3 kategorier: Bygning (60 års levetid), tekniske anlæg (20 års levetid) og SRO (10 års levetid). Ved ny investeringer for renseanlæggets enhedsoperationer foretages en indplacering i ovenstående 3 kategorier.

DANVA Vejledning Nr. 89 forventes ajourført med de erfaringer, som er opnået igennem kurset. Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S pebe@forsyningen.dk, 5163 3054

I daglig dagen synes der ikke de helt store problemer med at skelne mellem drift eller anlæg. Enten skifter man en maskine eller man investerer i en ny enhedsoperation. Resten er overgået til drift af eksisterende udstyr. Pumper, ventiler mm., som har en levetid på under et 1-1½ år, vil blive anført som værende en driftsudgift.

Håndtering af investeringsbegreberne på renseanlæg

Udfordringen kommer, hvis man skifter en pumpe til et beskedent beløb f.eks. under 30.000 kr. Er det drift eller er det en anlægsinvestering? I Fredericia vurderer man sagerne enkeltvis. For hvis udskiftningen af pumpen giver anledning Annemarie indledte sit oplæg med en kort præsentation af til en levetidsforlængen. Så bliver den ført som værende en Fredericia Spildevand og Energi A/S. anlægsinvestering. Mindre beløb kan også blive anført som en Ferskvandscentret anlægsinvestering, hvis det bliver vurderet, at udskiftningen levetidsforlænger det tekniske anlæg. Sagerne bliver vurderet Præsentation af Fredericia fra gang til gang. Ferskvandscentret Annemarie Gotfredsen driftsleder Fredericia Spildevand.

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann © Copyright: Ferskvandscentret

Kursus

Spildevand

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann © Copyright: Ferskvandscentret

Kursus

Vision Fredericia Spildevand A/S vil være en attraktiv lokal medspiller , der i 2019 producerer energi i et omfang der gør os energi- og CO2-neutrale. Spildevand betragtes som en ressource.

Annemarie Gotfredsen, ag@fredericiaspildevand.dk

52

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Må vi præsentere Danmarks førende automationshus

Fusionen mellem Dansk Styringsteknik og B.V. Electronic har samlet 100 af branchens dygtigste automationsingeniører, software-programmører og projektledere i Danmarks førende automationshus. Med et nyt navn, en ny identitet og et samlet værdisæt åbner vi nu i fællesskab op for et væld af nye muligheder og cementerer vores position som Danmarks førende automationshus. Velkommen til Frontmatec

• Unikt dansk produkt tilpasset forsyningsbranchen • Mange branchespecifikke funktioner indbygget • Altid på forkant med sidste udvikling: Først med app’s, der i øvrigt downloades gratis • Integreret anlæg og vedligehold med realtimeinformation om driftstimer • Alt er integreret: Robust system med lave driftsomkostninger • Åben platform med alle muligheder for integration • Standard hos store industri- og forsyningskoncerner • Konkurrencedygtigt på både købspris og driftsomkostninger

Her har vi hjemme Vi har fem kontorer fordelt over hele Danmark. Vores hovedkontor ligger i Skive, men I kan også finde os i Odense, Sønderborg, Stilling og Osted.

Vil I vide mere om fusionen? Scan koden og besøg frontmatec.com

frontmatec.com Østerbro 5 DK-7800 Skive Tlf: +45 97 52 50 22 info@frontmatec.com

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014 Frontmatec_ann_184x270.indd 1

Automation med ansvar

53

24/04/14 12.26


Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann

Planlægning og rammeaftaler Af Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S

Anlægsregnskabet - definitioner?

Med baggrund i en Kommunes Spildevandsplaner og fremtidige anlægsarbejder gennemgik Peter en procedure indholdende alle de mange forhold, der skal tages hensyn til, så man ikke pludselig får en ubehagelig overraskelse ved projektets udførelse, fordi man troede. I en sådan situation er tro ikke nok.

Kursusmateriale for Drift eller anlæg - hvor langt kan man gå? den 6/3/2014. Må kun benyttes af: Jørgen Hermann © Copyright: Ferskvandscentret

Årsregnskabsloven: • Fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden • Aktivet er under virksomhedens kontrol • Aktivet er et resultat af tidligere perioders begivenheder • Kostprisen skal kunne måles pålideligt

Ferskvandscentret Kursus

Planlægning Forundersøgelser ifm. fremtidige anlægsarbejder        

Ferskvandscentret Kursus

© Copyright: Ferskvandscentret

Indhentning af baggrundsdata (kloaktegninger, jordanalyse, boring) Spuling af ledninger TV-inspektion Hydraulisk analyse, flowmålinger Opmåling Indlæsning af data Rådgivning Fornyelsesplan & udførelse

Husk skal på etA/Skonkret holdning. Udgif­ Driftanlæg/drift eller Anlæg – Hvor langtkobles kan man gå - FF · Knivholtvej 15 · 9900 Frederikshavn terne kan skubbes til afslutning af opgaven. Hvis der kommer udgifter efter arbejde afsluttes, kan man åbne et projekt igen. Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af Spildevandsplanen kan ikke anlægsføres, idet opgaven er af kommunal karakter og ikke af forsyningsmæssig oprindelse – dette på trods af at planens indhold fører til nyanlæg. Derimod kan udgifter i forbindelse med forundersøgelser til kloakfornyelsesplaner anlægsføres, når aktivet tages i drift. Det samme forhold gælder ved udarbejdelse af diverse rammeaftaler, så længe disse fører til opgaver af investeringsmæssig karakter. I nedenstående uddrag af de forundersøgelser der typisk er knyttet til en fornyelsesplan. Peter Berg, Frederikshavn Forsyning A/S pebe@forsyningen.dk, 5163 3054

Vandsektorloven: • ”Ved en investering, herunder investering forbundet med opnåelse af miljø- og servicemål, forstås en omkostning til anskaffelse af et nyt anlægsaktiv, en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for et eksisterende anlægsaktiv eller en væsentlig omkostning, der tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber.” Forsyningerne under lup PwC

marts 2014 4

Anlægsregnskabet Udfordringer er: Datafangst, Betydning af den selskabsmæssige organisation, Omkostninger eller aktivering, Fordeling på delaktiver/forsyningsarter. Betydning af den selskabsmæssige organisering: Betyd­ ningskoncerner vs. enkeltstående forsyningsvirksomheder, Hvor placeres anlægsinvesteringerne i organisationen, Faldgruber i relation til prisloftet. Omkostninger eller aktivering: Årsregnskabsloven - ledelsen sætter selv grænserne, Vandsektorlovgivningen – investeringerne skal være væsentlige. Forsyningssekretariatet har ikke fastlagt grænseværdier for væsentligheds niveau. Fordeling af delaktiver/forsyningsarter: Delaktiver - investeringsregnskabet skal opdeles på pris-levetidskatalogets anlægstyper (POLKA), Aktiver, som ikke findes i pris-og levetidskataloget kræver ansøgning og godkendelse, Udfordring ved samarbejde mellem forsyninngsarter.

Kristen Berthelsens indlæg og fortolkninger var indlægget, der knyttede de mange Love og Regulativer sammen på en for praktikere nødvendig måde f. eks:

Gennemførte investeringer: Prisloftet til investeringer er maksimeret af følgende: A. Afskrivninger på historiske investeringer (før 2010). B. Afskrivninger på gennemførte investeringer (2010-2011) C. Afskrivninger på planlagte investeringer (2012-2013) Indberetning af gennemførte investeringer anvendes til bereg­ ning af ovenstående og der skal være tale om færdiggjorte projekter. Indlægget afsluttedes med en omtale af en prisloftafgørelse for 2014. Det blev fremhævet, at denne redegørelse alene er af orienterende art. Kontakt Kristen Bertelsen, 2046 5945 : KNB@pwc.dk

• Anlægsregnskabet – hvor anvendes dette? • De forskellige lovgivninger! Selskabernes registreringer skal kunne håndtere mindst 3 formål/lovgivning: • Årsregnskabsloven (udarbejdelse af rapport), Skatte­lov­ givningen (Udarbejdelse af selvangivelse), Vandsektor­ lovgivningen (Udarbejdelse af investeringsregnskab).

Efter afslutning på en sådan dag sidder mange antagelig tilbage med frustrationer og flere spørgsmål, end der er svar. Referatet med de mange henvisninger løser antagelig heller ikke nogen problemer. Det kan derfor anbefales, at der rettes henvendelse til de enkelt indlægsholdere. Se også DANVA Vejledning nr. 89, hvor der i branchen er fastsat grænser for kreativiteten.

Forsyningerne under lup Af Kristen Berthelsen, Price Waterhouse Coopers

54

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Spildevandsløsninger fra

Sondex spildevandsprogram

• Et bredt produktprogram - tilslutninger fra DN40 til DN350 • Transportable, tørtopstillede og dykkede modeller • Kundetilpassede løsninger og modulsystemer • Højeffektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt • Unikke patrontætninger og nem vedligeholdelse • Større effektivitet med justerbar slidring • Nøjagtig afbalancering sikrer stabil drift og lang levetid

Sondex-DP

Sondex-WP3

Sondex varmevekslere

• Udviklet til væsker af høj viskositet • Mulighed for at kunne køre free flow på begge sider af spiralvarmeveksleren • Nem vedligeholdelse og rengøring uden brug af specialværktøjer Sondex spiralvarmeveksler

Sondex pladevarmeveksler

DanPumps A/S Sverigesvej 3 DK-8700 Horsens

Tlf.: +45 86 57 13 44 tll@danpumps.dk / kkn@danpumps.dk www.danpumps.dk

Sondex A/S Jernet 9 DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 76 306 100 info@sondex.dk www.Sondex.net

SONDEX A/S blev grundlagt i 1984. Firmaet er specialiseret i fremstilling af pladevarmevekslere og pumper til blandt andet spildevandsindustrien. Sondex har været i konstant og betydelig vækst i de seneste år og ser et stort potentiale i den danske spildevandsbranche, og det er derfor et naturligt skridt at styrke nærværet dér med det nye datterselskab DanPumps A/S. DanPumps vil koncentrere sig om salget af Sondex pumper til nye samt eksisterende kunder på det danske marked. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

55


Pumpetræf 2014 FVC II temadag på Ferskvandscentret 27. marts 2014 Red. J.H. Det har i de senere år stået klart, at der med den store tilstrømning af kursister, der har været til Pumpetræf, måtte der ske noget. I år har man derfor øget antallet af kursusdage fra 2 til 3 dage. Hvordan gik det. Tallene taler deres tydelige sprog om succes: Deltagere: 13. marts Silkeborg 76 deltagere, 20. marts Slagelse 91 deltagere og 27. marts 59 deltagere. I alt 226, hvor er det flot.

gammel, måske 20 -30 år og i en sådan stand, at en udskiftning af dele er godt nok eller skal der en mere radikal løsning til, så den opnår en standard, som lever op til tidens standard. Efter mange år i branchen er erfaringen nok, at man kan lappe så meget på noget gammelt udtjent skrammel, at en fornyelse, hvor man i tilgift kan opnå et bedre arb. miljø, større driftssikkerhed, bedre energiudnyttelse mm, er at foretrække og ofte ikke dyrere.

(Deltagerantal Pumpetræf 20. marts 2003 75 personer). Dagens program var: •  Intelligent renovering af pumpestationer • Energioptimering •  Drift af minipumpestationer og bassiner •  Hvordan sikres pumpestationer korrekt i henhold til DS/EN 1717? •  Praktiske erfaringer indenfor DS/EN 1717 •  Sandfang, fedtfang og ristebygværk – hvor og hvordan? •  Pumpestation med PLC styring

Intelligent renovering af pumpestationer Lars Daugaard Andersen og Michael Krogh, Grundfos Dagens første indlæg begyndte med spørgsmålet: Hvorfor renovere? Svarene kan være mange, i flæng kan nævnes: Installatio­ nerne er nedslidte, kræver en omfattende renovering. En påkrævet forbedring af arbejdsmiljøet, Energioptimering med nyt materiel og styring, Forøget driftssikkerhed, Driftsbetingelserne er ændret, Tilslutning af nye oplande. Et væsentligt punkt er arbejdsmiljøet og dermed, hvem har det juridiske ansvar under ombygning. Dette ansvar fremgår tydeligt af: Bekendtgørelse om bygherrens pligter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 Kapitel 1 – Område og definitioner § 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert bygge- og anlægs­ arbejde. § 2. Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler bygherren. Ved bygherre forstås i denne bekendtgørelse den fysiske eller juridiske person for hvis regning, der udføres et byggeog anlægsarbejde. Når man skal renovere en pumpestation, må man gøre sig nogle overvejelser. Er pumpestationen som ofte mange år

56

Mange af os husker, hvordan man stående på dækket, hvor en eller to mand med kæder skulle løfte en “UKA 7,5“ op for reparation, hvor alt var indsmurt i lækkerier. Derfor udnyt de muligheder, der er for at opnå et acceptabelt arbejdsmiljø med rengøringsvenlige pumper, konstruktioner, hejsegrej mm. For pumpebrøndenes vedkommende er det muligt at overfladebehandle en gammel ulækker beton brønd med forskellige materialer, så rengøring og arb. miljø er tilgodeset på en acceptabel måde. Eller vælg en ny præfabrikeret station, klar til montage. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


En ikke uvæsentlig årsag til renovering er at udnytte den tilstede værende teknologi, som f.eks. en pakkeløsning med: Alle de tilbudte installationer kræver et effektivt styresystem, der hele tiden er up to date med den aktuelle driftssituation og let betjening for driftspersonalet. Derfor forlang en: Intelligent pumpestyring der: Giver fuldt overblik lokalt (hurtig fejlfinding på stedet), Er brugervenlig. Der flytter vandet billigst muligt og fortæller, hvornår det er tid til service. Indlægget afsluttedes med et antal beregningseksempler, afledt af bl. andet drift med frekvensregulering osv. Klaus Gerhard Hansen, kghansen@grundfos.com og Michael Krogh, mikrogh@grundfos.com

Det “rene“ spildevand fortsætter ned i pumpebrønden. Når normal startniveau nås, starter pumpen. Vandet pumpes retur gennem Separatoren og ud i afgangsledningen. Dvs. de opsamlede urenheder fortsætter sammen med spildevandet ud i pumpeledningen. Obs. Pumpetrykket i opsamlingsen­ heden spærrer en kontraventil tilløb, så intet pumpes retur i tilløbsledningen. AmaDS3 er udlagt efter største ind-flow, der er 540 M3/h. Energi Viborg har til opgave at nedlægge 22 eksisterende renseanlæg i 2014. Man valgte at gøre forsøget med AmaDS3 for at konstatere, om de opstillede fordele kunne opnås i praksis.

Energioptimering. Kaj Lorenzen, Energi Viborg A/S og Jens Bang Holmgaard, Grønbech & Sønner A/S I dette indlæg blev introduceret en ny måde at flytte vand på. Hvor vi i de typiske spildevandspumpestationer kender problemer med: Fedt og tilstopninger, Lange transportledninger, Høje vedligeholdelsesomkostninger, Højt energiforbrug og en lav hygiejne standard. Dette ændres, ved det nye koncept AmaDS3 Hvad er forskellen. Det er da stadig det spildevand, vi kender. Forskellen er indsættelse af et “Separationstrin“ (princippet har været kendt siden 1920). Grundideen er, at man filtrerer spildevandet, inden det ledes til pumpesumpen. Systemet er benævnt AmaDS3 Det nye ved AmaDS3 er, at der før pumpedelen er indbygget et “Separationstrin“. Dette trin tjener både som udligningstank og som separator, hvor det indkommende spildevand, ved gennemløb af en “Finrist“, befries for de urenheder, der ellers let vil tilstoppe en normal pumpe. AmaDS3 Princip og klar til montage.

Tilløb til pumpen. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Udpumpning til trykledning.

57


Positive oplevelser • Tilstopningsfri (99,9 % sikker) • Arbejdsmiljøet i PST • Ingen adgang til spildevand & lugtgener • Formentlig et lavere strømforbrug (nuværende forbrug 220 W/m3) • Negative oplevelser • Luft i trykledning • Besværlig rengøring af pumpesumpz

Pumperne er særlige derved, at de er forsynet med et skære arrangement,der findeler spildevandet til nærmest saft, der tillader pumpning i ledninger med små dimensioner Ø 32-40 mm. Og med stort tryk og lange afstande, til eksisterende kloaknet eller pumpestation

Var det rent salgsgas? Nej absolut ikke, Et AmaDS3 anlæg har været i drift hos Energi Viborg i mere end 12 måneder. Erfaringerne har været absolut tilfredsstillende med de småproblemer, som altid er ved opstart af nye anlæg. Inden temadagen blev separatoren åbnet for en inspektion, der viste, at bortset fra lidt slimaflejringer, var der intet at bemærke. • Arkivbilleder fra indvielsen af anlægget den 19. september 2013, hvor anlægget havde været i drift ca. 12 mdr. Skepsis var tydelig blandt de mange fremmødte kollegaer. Der blev livligt diskuteret driftserfaringer med driftspersonale fra Energi Viborg, som ikke havde haft et eneste udkald siden opstart af stationen. Under fremvisning af AmaDS3 blev risten foran pumperne skilt ad på få minutter, og på trods af næsten 6 måneders drift var der ingen aflejringer på risten foran pumperne. Kaj Lorenzen: kal@energiviborg.dk Jens Bang Holmaard: jbh@g-s.dk

Drift af minipumpestationer og bassiner Lars Daugaard Andersen, Orbicon A/S Viby Selv om indlægget handler om Tryksat kloakering med “Mini­ pumpestationer“ er problemernes antal ikke “Mini“. Der er vanskelligheder som ved større kloakanlæg, bare anderledes.

Dimensioneringen er afhængig af: Vandmængder, Opholdstid (Svovlbrinte), Helårshuse /Sommerhuse, Tilslutningsfristens længde kan være af afgørende betydning for anlæggets problemfri drift mht. lugtgener, svovlbrinte mm. I visse tilfælde kan en udskydelse af starttidspunktet være fornuftig. Herefter blev gennemgået alle de kendte fejl, der kan opstå ved opstarts- og senere driftsfase: Pumper der ikke kører, Tilstopning af ledninger, Svovlbrinte udvikling ved tilførsel af for lille vandmængde mm. Alle de mange problemer og deres løsning, som de fleste tilhørere kender fra praksis. Lars Daugaard Andersen: ldau@orbicon.dk

Bassiner Brian Rosenkilde, Orbicon A/S Odense S Hvorfor bassiner? Gennem tiden har bassinerne haft forskellige formål fra at virke som henstandsbassiner til udligning af regn og spildevandsstrømme til pumpestation eller recipient, til nu også, ved hensigtsmæssig udformning af bassinprofilen, at reducere afstrømning af næringssalte til recipienten. Denne nye funktion har skærpet interessen for bassiner, der før var mere eller mindre tilgroede af plantevækst. Nu får de en grundig omgang og ofte ombygning til moderne design. Der blev vist eksempler på bassiner til udligning af regn- og spildevand og ikke mindst plejeplaner til drift og vedligeholdelse. Blå vedligeholdelse af den våde bassindel og Grøn vedligeholdelse af den tørre bassindel.

Systemets design adskiller sig derved, at en pumpestation typisk afvander fra 1 til 4 ejendomme, og at man anvender gravitationsprincippet i størst mulig udstrækning. Også pumpetyperne er anderledes, afhængig af placeringen i systemet Her blev omtalt de enkelte pumpetyper til højt- og lavt tryk.

58

Blå vedligeholdelse: Eks.: Monitering af sediment dybde, Oprensning af sandfang, Oprensning af ind- og udløb, Fjernelse af vegetation i bassinet. Grøn vedligeholdelse. Eks.: Græsslåning af bassiner i tidsrummet 1. april 1. november. Omfanget af græsslåning afgøres af den geografiske beliggenhed, Bebyggede områder, Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Spildevandspumper og slampumper Salg, service og reservedele. Autoriseret importør af Pumpex, Pioneer, Speroni, Toyo, Apex, SAER og Victor Pumps PUMPEX

RH PUMPER ENGINEERING

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified

Tlf. 5850 6065

www.rhpumper.dk

Lej en pumpeløsning

Dansk Overpumpning A/S VI LØSER ALLE OVERPUMPNINGAOPGAVER

Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst Kraftige motorpumper med stor kapacitet. Lænse og slampumper i alle størrelser. Slanger, overkørselsramper, styringer og niveaureguleringer, overvågning og alarm.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje

ISO 14001, OHSAS 18001, Sellihca Qualified Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Tlf. 7012 0014 www.danskoverpumpning.dk 59


Bymæssige områder, Naturområder, Kontrol med ud- og indløb, spuling af riste og bygværker. Alle aktiviteter fremgår af en nøje udarbejdet driftsplan.

Lovkompleksets hovedbudskab er at projektere, vedligeholde og kontrollere installationer, så tilbagestuvning ikke kan forekomme.

Indlægget afsluttedes med spørgsmål, hvor især § 3 lovgivningen var interessant Lars Daugaard Andersen, E-mail: ldau@orbicon.dk

Sikring af vandforsyningen generelt DS/EN 1717 Stk. 8 Sikring ved tilslutningen til det offentlige drikkevandssystem Teknisk analyse af risikoen baseres på en undersøgelse af brugen af vandet i vandsystemet nedstrøms for forsynings­ punktet, som er fastlagt af vandforsyningsmyndigheden eller i vedtægter. En tilbagestrømningssikring skal installeres ved begyndelsen af drikkevandsinstallationen på et passende sted: For alle husholdningsbrug og for de ikke-husholdningsmæssige brug, hvor indvendig undersøgelse er mulig og sikkerheden tilstrækkelig, skal tilbagestrømningssikringen være en kontrollerbar kontraventil eller en kontraventil indbygget i vandmåleren. For ikke-husholdningsbrug, hvor indvendig inspektion ikke er mulig, og for de anlæg, for hvilke sikkerheden er utilstræk­ kelig, skal tilbagestrømningssikringen vælges efter den maksi­ male risiko, som kan opstå ved brug af vandet.

Hvordan sikres pumpestationer korrekt i henhold til DS/EN 1717? Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Hvad kan vel være mere aktuelt på en dag, hvor pumpestationerne er i centrum, end oplysninger om: Hvordan sikres rent vands installationerne i pumpestationer korrekt i henhold til DS/EN 1717, således at der ikke er mulighed for, at snavset f.eks. kloakvand kan forurene en drikkevandstilslutning. Husk forureningen i Køge for blot få år siden, hvor tilbagestuvet kloakvand forurenede den kommunale vandforsyning i store områder. Det er i dette tilfælde, som det så ofte er, at når reglerne overholdes, sker der ingen uheld. Derfor er kravene strenge og angivet i et særskilt lovkompleks. Husk at uvidenhed ikke fritager for skyld ved uheld.

I normale tilfælde er medier, som er i kontakt med drikkevand, klassificeret i 5 kategorier. Meget kort, Rensningsanlæg og spildevandspumpestation er altid kategori 5 sikring af kategori 5. Installationer skal altid foregå med luftgab med de skærpede krav, der stilles hertil. Der er visse steder, hvor man har valgt at gå ned i kategori til kategori 4 og så lave en risikovurdering på den samlede installation, der viser, at risikoen er “til at leve med“. Ud over risikovurderingen udarbejdes der også beskrivelse for, hvordan alle arbejdsfunktioner skal håndteres, så der ikke opstår mulighed for tilbagestrømning. 8.1  Indhold i drift- og vedligeholdelsesvejledninger Drift- og vedligeholdelsesvejledninger kan udfærdiges på baggrund af de anbefalinger, der gives i dette afsnit. I figur 8.1 er vist den anbefalede inspektions- og vedligeholdelsesfrekvens for de sikringer, der anvendes i Danmark, og som er omtalt i bilag 2. I byggelovgivningen er det angivet, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til byggeriet skal være opfyldt i hele bygningens levetid. Der stilles således krav om vedligeholdelse. Alle tilbagestrømningssikringer kræver vedligeholdelse. I Danmark findes der mange steder meget kalk i vandet og dette har en stor indvirkning på sikringernes funktion. desuden vil mange sikringer “sætte sig“, hvis de i lang tid er udsat for et ensartet tryk uden at komme i funktion. Det er Bygningsreglementet, der angiver reglerne for drift & vedligeholdsvejledninger for forskelligt udstyr og komponenter i en vandinstallation.

60

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Herefter blev nøje gennemgået: Installationskrav til tilbagestrømningssikringer: Luftgab Installationskrav til tilbagestrømningssikringer type BA Som indlæggets sidste punkt blev omtalt Krav til vedligehold af tilbagestrømningssikringer. DS/ EN 806-5 samt Rørcenteranvisning 015 s Det var et uhyre interessant foredrag som det desværre kun er muligt at gengives i korte uddrag. Emnet er så omfattende, at det vil kunne være et halvdags foredrag Leon Steen Buhl: lsb@teknologisk.dk

Praktiske erfaringer med Tilbagestrømssikringer. Aksel Kirkeby, Driftsleder Svendborg Spildevand A/S Indledning til foredraget var de overvejelser, der bør gøres før en installation, hvor målet er at opnå: Sikkerhed mod tilbagestrømning af spildevand til drikkevands installationen og de love og bekendtgørelser, der danner grundlaget for disse aktiviteter. Nævnes kan: Lovgivning – DS / EN 1717 Arbejdsmiljø Århus Kommune har i 2003 sat fokus på: Hygiejnisk arbejdsmiljø, Personlig hygiejne, Elementer til minimering af smitterisiko og reducere sygdoms fravær, Let tilgængelighed af rent vand er af afgørende betydning for opretholdelse af rent miljø Økonomi: Hvilke løsninger kunne anvendes? Hvilke stationer skal have klasse 5 løsninger Efter det lovgivende grundlag er på plads, kommer det lange seje træk med at udmønte de praktiske overvejelser : Før installation af klasse 4 og 5 tilbagestrømssikring: Hvor er der vandforsyning? Hvad skal vandet bruges til? Hygiejne, Spulinger af forskellig slags, Er vandinstallation OK og lovlig. Installationer på: Pumpestationer: Ingen mulighed for renset spildevand – kun rent drikkevand Renseanlæg: Renset spildevand må ikke bruges til spuleopgaver, ref.§ 21 i bekendtgørelse om kloakarbejde, Almindelig spuling fra vandslange, Højtryksspuling Økonomi: Det lyder som en god ide at sløjfe alle vandstik. Men: er det nu det? Ejeren skal betale for nedlæggelse af stikket typisk 15-20.000 kr. stk. plus diverse rør og armaturarbejde. Hvis man senere skal bygge ny pumpestation på stedet, så kræves igen overholdelse af alle love og bestemmelser. Det kræver derfor nok grundig overvejelse, inden man træffer sit valg.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

Arbejdsmiljø: Spildevands arbejdere skal have mulighed for at vaske sig – Bekendtgørelse om kloakarbejde – § 25: Ansatte, der arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal bruge særligt arbejdstøj, der er egnet til arbejdets udførelse, så længe dette arbejde udføres. – AT’s vejledninger om Arbejdsstedets indretning • Håndvaske skal normalt være forsynet med rindende koldt og varmt vand samt sæbe. Hvis forureningen af huden ikke kan fjernes med almindelig sæbe, skal der også ved håndvasken findes egnede hudrensemidler. • Hygiejnisk Arbejdsmiljø: • http://www.barservice.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/ Ejendomsservice%20og%20forsyning/miniguide_ endelig_001.pdf • Det handler om hygiejne! • Kvaliteten af det vand man vasker sig med – Vand i tanke er ikke drikkevand – I en vandinstallation går kravet om drikkevands kvalitet helt ind til bruseren • Hvilke andre løsninger er der så?

Der blev fremsat mange gode forslag til at opfylde 1717 lovgivningen ved mere simple installationer. Men der blev ikke gået på kompromis. At der som minimum skal være klasse 4 tilbagestrømningssikring til en håndvask. Og minimum klasse 5 sikring med vand-gab til spuleopgaver. Som underpunkter nævntes: Frostsikring af installation og vandmåler, Tilkobling af spuleudstyr fra trailer med egen tank med vand-gab. Husk dette skal opfylde Klasse 5 krav. Aksel fortsatte med at øse af sine mange års erfaring i det praktiske arbejde med råd om: Målerskabes indret­ ning. Vandtanke på biler (husk vægten af bil og vandtank Max.3.500 kg). Renseanlæg: Hvor bruges vandet til sanitære formål? Husk altid “Vand-gabs vand“ ved spulearbejder. Anvisning om, at man kan bruge renset spildevand i slampresser eller automa­ tiske maskiner.

61


Det undrer sikkert de fleste, at “Vand-gabs vand“ kan blive et temmelig dyrt projekt. Se blot nedenstående Vand-gabs vand koster energi til det vandtryk, som oprindeligt bliver leveret fra vandforsyningen – Energimåling kunne vise det i praksis • Stor investering - Det skal man være bevidst om - Etable­ ringsomkostninger, ledninger og pumper + jord­arbejder og rådgivning. Ialt ca.1,5 mill på 6 renseanlæg i et samlet tilbud – Enkelte steder skal der graves flere hundrede meter • Komfortindskrænkning for personalet • Hygiejneindskrænkning for personalet • Skiltningen er meget vigtigt, så man ikke tager fejl af drikke­ vand og teknisk vand! • Plads – det skal ind i eksisterende byggeri, måske med fjernelse af noget andet udstyr • Eludgift • Driftsudgift • Vedligehold • Vand-gabsvand fra bunden i en ny bygning optimalt • Vand-gabsvand i eksisterende bygning tilpasset andre installationer med parallelle ledninger og risiko for fejltilslutninger • Mærkning vigtigt! Som et særligt punkt omtaltes proceduren ved udbud fra mindst to leverandører, på Komponenter, Ventiler, Skabe, Målere osv. Og fordele ved at opdele en entreprise for at få flest mulige til at byde på opgaven. Afslutning Der skal selvfølgelig regnes økonomi på løsninger. Men: Arbejdsmiljøet skal vægtes højt, Man kan også sige, at arbejdsmiljøet har en pris, Hvem bestemmer den pris? Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelser! Krumspring for at holde prisen nede forbedrer ikke arbejds­ miljøet. Der kan afskrives på anlægsprojekter. Der kan IKKE afskrives på driften. Aksel Kirkeby: akk@vandogaffald.dk

Beskytte kloaksystemet, Reducering af momentan regntilløb, Reducering af problemer med tilstopning, Renholdelse af lange kloakledninger, Overløb til recipient. Og ikke mindst som et middel til at reducere energiomkostningerne. Som det bemærkes, er disse tiltag ikke kun rettet mod beskyttelse af renseanlæg. Der blev vist eksempler på beskyttelse af lange transportledninger med fuldt udbyggede riste, sand og fedtfang f.eks. til Renseanlæg Lynetten, hvor en stor del af ledningerne går under havneområder. For at tilgodese disse udfordringer benyttes forskellige installationer, enten enkeltvis eller i kombinationer f. eks: Riste, Riste og sandfang, Riste, Sand og fedt fang. Riste: Er gennem tiden udført i et utal af forskellige konstruktioner. Fra man i 1970erne havde de traditionelle kæderiste med en risteafstand op til ca. 3,5 cm. Obs det er ikke en skrivefejl! Til i dag hvor tromleristene ses i stort antal. Sandfang: Fra tidligere tiders dominerende sandfang, hvor der var et kammer med varierende beluftning med dyser i bunden, som får sand mm. til at bundfælde i forskellige fraktioner. Til nutidens sofistikerede udstyr med tromlefiltre og sandvask, der leverer frasorteret materiale og vasket sand af meget stor renhed. Ps. Det er interessant at se rotations sandfang, kendt fra 70erne på markedet. Sand- & Fedtfang: er ofte en kombination, hvor den opstigende luft fra sandfangsdelen flotterer fedtet til overfladen og afskrabning.

Sandfang, fedtfang og ristebygværk – hvor og hvordan? Aksel Kirkeby, akk@vandogaffald.dk Indlægget omhandlede renseanlæggets installationer udenfor renseanlæggets biologiske procesforløb. Nemlig: Ristning, Sand og Fedtfang, deres konstruktion, funk­ tion og eventuelle alternativer. Efter at have oplyst om spildevandets normale indhold af. Ristestof: 100 - 150 kg / 1.000 m3 spildevand, Sand: 20 60 liter / 1.000 m3 spildevand og Fedt: afhænger meget af oplandets karakter. Med disse oplysninger som baggrund er det nødvendigt med forskellige tiltag: At beskytte, Pumper mod unyttigt slid,

62

Da det er en kendt sag, at der ved disse installationer kan forekomme en ikke ubetydelig lugtgene, er disse afdækkede og forsynet med Ventilations anlæg og evt. Luft rensning. Indlægget afsluttedes med omtale af de enkelte komponenters funktion i praksis. Asger B. Bech: ABB@kruger.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


En stærk partner på spildevandsanlæg

IBKA tømmer topbeluftede bassiner for slam under drift. Vi afvander slammet i containere, GeoTube eller kammerfilterpressere. I vores kam­mer­filter­ pressere kan vi opnå en TS på over 50 %.

IBKA er eksperter på rådnetanke. Med vores udstyr tømmer og renser vi rådnetanke uden entring af tanken (alt afhængig af størrelsen).

IBKA renser betonoverflader med specialmaskiner og dyser alle steder på spildevandsanlægget.

IBKA A/S – Spirevej 2 – DK-4760 Vordingborg – Tlf. (+45) 70 111 777 – Fax. (+45) 70 112 777 ibka@ibka.dk – www.ibka.dk Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

63


Industridag

12. marts på Frederiks VIs Kro i Odense Red. J.H. Temadagen henvendte sig især til STF-medlemmer, der praktisk og/eller teoretisk arbejder med rensning af industrispildevand. Dagen havde 4 indlæg om beluftning og ilt i procestanke, og et mindre tema om anaerob forbehandling af industrispildevand og et indlæg om industrispildevand og arbejdsmiljø. Ilt – Teoretisk set Peter Andresen, DHI Hvor kommer ilten fra Lars Terp, Yara Praxair A/S Beluftningsteknologi og energieffektivitet Mette Brynjolf Jepsen, Dong Energy Alternativ bundbeluftning af industrispildevand Erik Kværndrup, RUMA Industri A/S

Peter Andresens foredrag. Hvordan opfører ilt/luft sig i spildevandet og hvordan udnytter vi den tilførte luftmængde, der indeholder 21 % ilt (vol. %)/23% ilt (vægt %) bedst muligt. Dette var derfor særdeles aktuelt. Teorien om opløsning af ilt i vand er forklaret i Henry´s lov, der lyder således: Opløselighed af en gas i en væske ved konstant temperatur vokser proportionalt med gassens tryk over væsken. Konc. O2 =Po2 * KhO Opgaven er, at den tilførte luftmængde udnyttes bedst mulig ved en god kontakt med vandet i procestanken, som vist på figuren.

Iltning og bobler i tekniske anlæg

Bliv netto – energiproducerende og få samtidig ekstra rensekapacitet gennem forbehandling af industri spilde­vand Kasper Kjellberg, Novozymes Memthane løsninger fra Wiola Finn Skov Nielsen, I. Krüger A/S Arbejdsmiljø på industrirenseanlæg Jesper Scharff Johansen, CRECEA

Ilt – Teoretisk set Peter Andresen, DHI Ilttilførsel til et renseanlægs procestanke er en forudsætning for effektiv rensning af spildevandet. Samtidig udgør energiforbruget til beluftning ca. 30 - 40% af et renseanlægs samlede energi forbrug.

Hvis man kan anvende Henry´s lov, burde man kunne tilføre ca. 5 gange så meget ilt så: Kan man mindske energiforbruget til selve iltningsprocessen? Kan man øge proceshastigheden? Kan man reducere anlæggets størrelse? Kan man lejlighedsvis øge et anlægs kapacitet ved at anvende ren ilt?

Kan vi udnytte Henry’s lov – burde vi bruge ren ilt? Ilts partialtryk

Opløselighed, 20°C

Opløselighed, 30°C

21% O2:

9,2

7,7

100% O2

44,3 mg/l

37.4 mg/l

Hvis vi kan anvende ren ilt, kan vi opløse knap 5 gange så meget ilt: Kan man mindske energiforbruget til selve iltningsprocessen? Kan man øge proceshastigheden? Kan man reducere anlæggets størrelse? Kan man lejlighedsvis øge et anlægs kapacitet ved at anvende ren ilt?

64

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

11-


Hvis man kan det, hvorfor er der så så få anlæg, der udnytter teknikken? Svarene er: Aktiv anlæg med ren ilt er få. Fordi: Har kun berettigelse, hvis der bruges en proces med meget kort opholdstid Lav slamalder og ringe krav til rensning og uden krav om kvælstoffjernelse Såfremt O2 > 2 mg/l – ingen forbedret rensning Såfremt O2 > 2 mg/l – ingen væsentlig forbedret bundfæld­ ning Såfremt O2 > 2 mg/l – ikke lavere slamproduktion CO2 indholdet stiger og derved falder pH – kan reducere rens­ ningen Indlægget fortsatte med at belyse et antal forhold, der har betydning for processens forløb, hvor luftboblernes størrelse og stigehastighed har afgørende betydning.

Ilt leveres som Atmosfærisk luft ca. 21 % O2, Ren Ilt – filtreret atmosfærisk luft 80 – 95 % O2 og som ren ilt, leveret som flydende ilt i tank ca. 99,9 % O2.I særlige tilfælde bygges en iltfabrik hos kunden.

3/1

At ilt, som det ofte påstås, skulle være brændbart blev afvist. Derimod er forholdene, at “Ilt nærer ild“ som Brandtrekanten viser. Brandtrekanten viser, at hvis blot en af de tre komponenter fjernes, kan der ikke opstå brand

Brandtrekant

3/11/2014

F.eks.: Placering af diffusere, Tilstedeværelse af overflade aktive stoffer, Ilt overførselsevnen svinger over døgnet, Tankens dybde, Temperatur effekt: Iltopløseligheden stiger ved lavere temperatur, Diffusionen falder ved lavere temperatur.

O2’en komme fraet? krav, at diffusorer altid var DetHvor blevskal fremhævet, at det var i god stand, rene og uden lækager. Rensning manuel eller event. tilsætning af myresyre i blæseluften. Neon Helium Afslutningsvis omtaltes, at en optimal styring kan øge effektiKrypton viteten og reducere Nitrogen energiforbruget og øge kapacitet og derXenon 78.09 % med undgå en eventuel udvidelse af anlægget.0.002 % Peter Andresen: pea@dhi.dk

Oxygen

20.95 %

Hvor skal ilten komme fra

Argon 0.93 %

Lars Terp, YaraPraxair A/S Lars Terp indledte sit foredrag med en kort præsentation af firmaet Yara Praxair. Der foruden Ilt kan levere praktisk talt alt i industrigasser, gasser til fødevareproduktion og tilpassede gasser til kundernes individuelle behov. Gassen leveres i flydende form i flasker eller tankanlæg, afhængig af forbrugets størrelse.

Oxygen Hvis én af de tre forudsætninger mangler, kan der ikke opstå brand.

Brug af ilt har aldrig fundet særlig indpas på Danske Renseanlæg af mange årsager. (Se i Peter Andresens indlæg). Derfor var det rigtig spændende at få vist et eksempel på, hvor netop brug af ren ilt, som beluftningsmiddel, kan være muligheden, der redder en produktion.

3/1

F.eks. fra en konservesfabrik, hvor belastningen i spidsperioder Case Study kan stiger 300 % . Handling Seasonal Peak Loads with I-SOTM in shallow water tank

Løsningen for 2013, og 2014

Hvordan ? - leveringsformer

 Atmosfærisk luft  Ca. 21 % O2  ”Ren ilt” – filtreret atmosfærisk luft  80 – 95 % O2  Ren ilt, leveret som flydende ilt i tank  > 99,9 % O2

8 | Praxair Business Confidential | Marts 2014

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

19

Udfordringen i spidsbelastningsperioden var: Mangel på opholdstid i den biologiske proces, Begrænsning ved maxflow til Bio 1 & Bio 2 Billeder … Løsningen blev en ændring af processen: Udlignings-/ Buffertanken retrofittes som første trin i den biologiske proces, Installering af ren O2-beluftning med I-SO® teknologi (4

65


Flow rate CODin (after pre-treatment)

m3/h mg/l

800 - 1.000 700 - 1.000

Expected COD-load (total)

t/day

25 - 30

m3/h mg/l t/day mg/l

400 - 500 3.000 - 4.000 29 - 48 < 1.500

Evaluation Flow rate CODin (after pre-treatment) COD load to be treated (total) CODin, Bio (after Equalization - ISO®)

3

 Peak season was managed by meeting discharge limits throughout test period  ISO® technology worked well and did the job

21

enheder), Fjerne skillevægge for at sikre ensartet omrøring, Recirkulere returslam (RAS) fra Bio 1 og Bio 2 til udligningsbassinet/buffertanken. Resultatet blev tilfredsstillende, som billeder fra afløbet viste.

Hvorfor et det nyttigt at have en off-gas måling? Hvilket indflydelse har spildevandets karakter og luftflowet? Faktorer i spildevandets karakter, har indflydelse på α –faktor og iltoverførslen Overfladeaktive stoffer -detergenter -skumdæmpere

Udløbsvandfaldet …

Opløsningsmidler

Olie og fedt

Udfældninger -gips -kalk -okker

Slamkoncentration

Iltkoncentration

Temperatur

?

?

Faktorer i materialer og drift Tryk – blæser skal kunne nedregulere

Luftflow – blæser skal kunne nedregulere

Diffusortype

Belastning af den enkelte diffusor

Design af diffusor felt

4

22

Billede af det ombyggede anlæg og afløbsvandfaldet.

Lars Terp: larsterp@praxair.com

Der blev vist eksempler på: • Off-gas målinger ved variabel kompressordrift (Hz, tryk) fra Novozymes og Fornæs renseanlæg. • Afprøvning af forskellige diffusortyper. Resultater fra målingen udført på Juelsminde renseanlæg viser, at pladebeluftere øjensynlig er mere effektive end rørbeluftere. Anbefaling til design af procestank • Vær opmærksom på, at de af fabrikkernes opgivne ydelser er målt ved standardbetingelser. disse opgivne værdier er 1. Vurdering af beluftning og væsentlig11bedre, end de værdier der opnås ved driftsbetinbelastningsvariationer gelserne på renseanlæggene, hvor 2.ydelsen kan være væsentBeregning af iltningskapacitet afhængig af driftsform lig lavere. Angivet ved Alfa (α) værdien, der kan variere melPlacering af diffusorerne i det lem 0,3 og 0,8, afhængig af f. eks 3.overfladeaktive stoffer. enkelte felt Optimal placering af belufter felter og omrørere.

Beluftningsteknologi og energieffektivitet Mette Brynjolf Jepsen, Dong Energy Energieffektiv beluftning - erfaringer på baggrund af målinger:

Optimal placering af belufter felter og omrørere.

For at opnå en effektiv beluftning af procestanke: Kræves beluftningsudstyr af god kvalitet, Et effektiv design af dif­ fusorer og tanke, En effektiv regulering af drift og styring, Og endelig, at diffusorerne er velfungerende, rene og uden skader.

Det nye er “Off Gasmåleren“ (Et låg), der sænkes ned over vandspejlet for at opsamle den ilt, der er passeret ubrugt gennem tanken. Derved dannes grundlag for et stort antal data, der kan beregne anlæggets driftstilstand F. eks.: Måling af iltudnyttelse og iltningseffektivitet: Effekt (kW). Iltudnyttelse (%), Iltningskapacitet – kg. ilt/h, Iltningseffektivitet – kg ilt/ kWh osv.

Antal felter pr. tank – husk at diffusorerne har den bedste effektivitet, når de belastes med et lavt luftflow

5. 1.

Placering af omrørerne. Hav god Vurdering afstand til af debeluftning beluftedeog felter, så belastningsvariationer luftboblerne ikke slå i stykker og der ikke skabes for meget turbulens Beregning af iltningskapacitet afhængig af driftsform

2.

15

For ikke mange år siden vandrede man rundt om tankene med en neddyppet ilt måler og målte iltindholdet, der viste sig at variere utrolig meget i den samme tank. Sådan gjorde man, det var det, man støttede sin drift på. Heldigvis er man nu betydelig bedre stillet med mulighed for at måle den ilt, der frigøres fra overfladen. En ilt mængde der ikke udnyttes.

4.

Anbefaling til design af procestank

3.

Placering af diffusorerne i det enkelte felt

4.

Antal felter pr. tank – husk at diffusorerne har den bedste effektivitet, når de belastes med et lavt luftflow

5.

Placering af omrørerne. Hav god afstand til de beluftede felter, så luftboblerne ikke slå i stykker og der ikke skabes for meget turbulens

Daglig regulering og styring 15 Hvordan styres efter en off-gas måler DONG Energy sørger for energieffektiv implementering.

• Regulering af blæser Til vurdering af beluftning- og belastningsvariationer ertil alle off • Sikre at der er samme tryk felter gasmåling som tidligere nævnt et nyttigt redskab til at opnå • Kør med så lavt tryk som muligt • Kør med så lavt luftflow som muligt en optimal drift procesmæssig og ikke mindst med et rimeligt • Regulér efter andre faktorer??? – energiforbrug. dem kender vi måske ikke????

Daglig regulering og styring Hvordan styres efter en off-gas måler DONG Energy sørger for energieffektiv implementering.

• • • • •

Regulering af blæser Sikre at der er samme tryk til alle felter Kør med så lavt tryk som muligt Kør med så lavt luftflow som muligt Regulér efter andre faktorer??? – dem kender vi måske ikke????

Mette Brynjolf Jepsen: metj@dongenergy.dk 16

66

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

1

11


Fordi optimering giver overskud…

EnviDan har gennemført et udviklingsprojekt om intelligent udnyttelse af kulstof og energi på Renseanlæg. Resultaterne viser, at der er gode optimeringsmuligheder på driften af rådnetanke, hvor opholdstid, temperatur og tørstofindhold er håndtag, som vi sammen kan stille på, for at få mest mulig energi ud af rådnetanken. Vi er blevet klogere og vil gerne dele vores viden med dig. www.envidan.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

67


Alternativ bundbeluftning af Beluftning industrispildevand Slamafvanding Filtrering Erik Kværndrup, RUMA Industri A/S

Flowregulering Separation

Netop det, at systemet præsenteres som en alternativ beluftningsform, er måske begrundelsen for, at systemet ikke så ofte ses på kommunale renseanlæg på trods af, at der i hele foredraget kun forekom rosende ord om systemets fortræffeligheder. 1f) AQUA TURBO® AER-GS og MIX-GS De n i d e e l l e k o m b i n at i o n a f b e l u f t n i n g o g o m r ør i n g i d y b e proc est anke

på membraner og slam i beluftersystemet. Tilstopning er vanskelig, da både omrøring og beluftning drives af et åbent kegleformet legeme med fri luftforsyning i midten, dvs. et system til både omrøring, iltning og nitrifikation /denitrifikation, også omrøring med afbrudt blæser fungerer effektivt. Indlægget fortsatte med flere oplysninger om AQUA TURBO® AER-GS´s fortræffeligheder. Det foreslås at interesserede henvender sig til: Erik Kværndrup, RUMA Industri A/S: ek@ruma.dk

Bliv netto – energiproducerende og få 11-03-2014 samtidig ekstra rensekapacitet gennem forbehandling af industri spildevand Kasper Kjellberg, Novozymes

A ir

Indlægget er en beretning om, hvordan spildevandet fra Novozymes renses. Renseanlægget (med 24 ansatte) er specielt designet med henblik på at skabe “Det energiproducerende renseanlæg“ gennem en anaerob forbehandling af den meget store mængde COD, der belastes med. 7

11/03/2014

NOVOZYMES PRESENTATION

Biogas, Site Ka

Aquasystems International N.V.

Blandt de mange fordele, som AQUA TURBO® AER-GS bemærker sig ved, er: Beluftning Slamafvanding

Alpha faktor er hyppigt ≥ 0,9Filtrering for normal spildevand og andre viskøse væsker på grund afFlowregulering : Findelte mikrobobler spredes Separation radialt ud fra centrum og minimerer derfor tilbøjeligheden til, at boblerne går sammen med andre bobler og bliver større (coalescence), Intensiv omrøring ved lav effekt ± 2 W/m³ , Homogenisering og turbulensen hæver α faktoren væsentligt, Radial fordeling og flow øger boblernes opholdstid i vandet.

1f) AQUA TURBO® AER-GS og MIX-GS De n i d e e l l e k o m b i n at i o n a f b e l u f t n i n g o g o m r ør i n g i d y b e proc est anke

1 • IC-Reaktor kapacitet ≈ 50 ton COD/d • Gasmotor: Jenbacher 7MW/h indfyret effekt • CO2 reduktion ≈ 20.000 tons/år • Driftssikkerhed og udvidelsesmuligheder i fokus

Anlægget har været længe under vejs fra pilot forsøg 2001, via afdelinger i Kina til Kalundborg, hvor driften er under opstart i 2013 11/03/ 2014

Vigtigt! Alt udstyr er udført med dobbelt bestykning for at opnå den største driftssikkerhed. 8

NOVOZYMES PRESENTATION

Komplekst organisk materiale

Processen: UASB

A ir

Upflow Anaerobic Sludge Blanket Udrådningsprocessen er, som vi kender den,og med: Hydrolytiske fermenterende bakterier Nedbrydning af COD der via hydrolysering danner syredannende bakterier, der skaber mulighed for dannelsen af metanPAT dannende bakterier, som udvikler Metan CH4 og CO2 og derMellemprodukter (fx. alkoholerRest og carboxylsyrer) med biogas til udnyttelse i gasmotorer. slammet sendes til renseanlæggets slambehandling.

Aquasystems International N.V.

Yderligere fremhævedes AQUA TURBO® AER-GS fordele: Lavere modtryk og blæser effektforbrug ved samme volumen pga. mindre tryktab end i diffusor-membraner, Systemet berøres ikke af stigende modtryk i membraner (ældning) eller brud

68

Acetat

Acetogene bakterier

IC-reaktor

Acetoclastiske

CO2 + H2

Hydrogenotrofe

Metandannende bakterier

1

CH4 + CO2

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

11-0


Nøgletal før og efter driftændringen Renseanlæg (MWh) Elektricitet

Før

Efter

-17.500

+9.000

-6.500

-5.500

Damp El-Varme

+25.000

Total gevinst

29.000

Elforbrug fra 2005 – til 2014. I perioden har der været en meget stor produktionsstigning. Der er derfor stadig meget at gøre for at udvikle et biogasanlæg af meget høj standard. Kasper Kjellberg, E-mail: kpkr@novozymes.com

Memthane® løsninger fra Wiol Finn11-03-2014 Skov Nielsen, I. Krüger A/S

Fra spildevandsbehandling til biorafinaderi også i industrien

3

Procesopfølgning BB

Indhol d

DC

BY

CC Bio

CC Efterk

CC Fl ot

Energi i Biogas

CC 89A

PAT

IC/RT

Gas

T hio

Kontrolkort for gasproduktionen

Spildevand

Ønsker motorlast

%

Elproduktion

MW 70

Spildevandsanlæg

Vand til genbrug

100 90

50

80

40

70

30

60

20

50

Restprodukt/slam

40

0 22-02-2014 17:03:50 24,00 hours Energimåling gasmotor summeret

22-02-2014 17:03:00

23-02-2014 17:03:50

Niveau i gasbuffertanken

% 100

24,00 hours

Gasproduktion

Nm3/h 1200 1000

80 70 60 50 40 30 20

800 600 400 200

0

0 22-02-2014 17:04:00 24,00 hours Niveau i gasbuffertank 181AT01

23-02-2014 17:04:00

22-02-2014 17:03:30

24,00 hours

23-02-2014 17:03:30

Biogas flow

June 6, 2013. Nu går det lige så godt. Men Inhibitorer redu­ cerer efterfølgende kapaciteten med 50%. og en reduktion af slammængden fra 10 kg til 0,3 mg/l. Derfor iværksættes et screeningsprogram. Der screenes på alt stof i produktionen, rengøringsmidler mm. F.eks. kan et ind­ hold af 10 gram virke hæmmende for funktionen. Full-scale siteRodalon KA: Inhibition Nov-2013 4

3/11/2014

NOVOZYMES PRESENTATION

Nm3/h

9

Næringsstoffer konverteres til gødning

23-02-2014 17:03:00

Ønsket ydelse fra gasmotor

1000

\\PIDK\CC$080NFT01 0,89 Nm³/h

 Energiforbrug i et historisk perspektiv Spildevand + Biomasse 900

800

Nm3/h

700

1000

\\PIDK\CC$080NFT01 301,13 Nm³/h

70.000 900

Electricity

600

Total yearly energy consumption (MWh/year)

60.000

800

Heat

500

50.000

700

Indlægget begyndte med spørgsmålene: Hvorfor anaerob behandling? Hvad adskiller Memthane® fra andre anaerobe processer? Hvor er Memthane® egnet? Afsluttende med orientering om Biobed Smart.

Producerer mere med mindre Tidens store trend er at optimere renseanlæggene. Dette kan 11-03-2014 ske ved en omlægning af driften og derved på en effektiv Hjælpe måde udnytte stofferne stoffer i anlæggene til energiproduktion. Råmaterialer En af mulighederne kan være at indlede rensningsprocessen Produkter med en “Forsedimentering“ (Anaerob udrådning). Derved Vand Produktion reduceres den tilførte COD mængde mærkbart, inden den Energi normale renseproces sættes i gang. Spildevand Spild Derved forbedres muligheden Affald for: At opnå en øget produktion af vedvarende energi, Det bliver muligt at genbruge det rensede spildevand efter en MBR filtrering, Der åbnes tillige en mulighed for genvinding af næringssalte f. eks. fosfor fra spildevandet.

400

300

200

100

11/03/2014

600

40.000

4

Drivers Anaerob Teknologi

500

30.000

400

20.000

14-11-2013 09:31:34 Biogas flow 300

5,64 days

20-11-2013 00:47:20

Biogas ~280 kWh CH4 28 Nm3 CO2 9 Nm3

10.000 200

100

0 18-11-2013 07:24:20 Biogas flow

2005

2006

2007

2008

6,27 days

2009

2010

2011

2012

2013

24-11-2013 13:50:02

2014

2015

-10.000

Heat loss ~ 250 kWh (60 - 83 kg COD)

Year -20.000 -30.000 BOD Aerobic Air (O ) 100 kg COD

BOD (25OC – 35OC)

Der etableres on line målere på anlægget, så man kan følge procesforløbet kontinuerligt. Bl.a. etableres der VFA målere, der måler mængden af flygtige syrer og der etableres avancerede styringer, der kan kontrollere tilførslen af COD og N til IC reaktoren. 10

 Stadig arbejde at gøre….. …men et Tidsskrift biogasanlæg Spildevandsteknisk nr. 2 - 2014 af meget høj standard

2

5% Biomass

Aeration 100 kWh

15 kg

Traditionel anaerob COD spildevandsrensing som UASB eller Biobed (granulære Sludge 5 kg COD systemer) 11/03/2014

Carbon Dioxide

2

Biomass

2-10 kg COD

Sludge, 15 - 30 kg COD 7

69


For at opnå alle disse ønsker er udviklet et system kaldet Memthane®. Dette system kombinerer anaerob teknologi med ultrafiltrering. (Anaerob Membrane Bioreaktor (AnMBR) ved denne proces opnås en: • • • •

COD reduktion på ofte op over 98 % Leverer krystalklart renset spildevand, som kan genbruges Medfører at aerob efterpolering ikke er nødvendig. Sparer både plads, investering og driftsomkostninger

Herefter fik processens sidste trin MBR teknologien, en grundig omtale. Som en robust og pålidelig løsning der: Tåler SS og fedt, Tillader en optimal massetransport mellem biomasse og vandfasen, Har høj tolerance for komplekse organiske forbindelser, 100% tilbageholdelse af biomasse maksimum biogas produktion, Bruger ikke biogas til at holde membranen ren. Enheden fremstår som et lukket system med minimum af støj. Udmærker sig ved at have lave driftsomkostninger (membraner, kemikalier, slam, energi…), Mulighed for fuldautomatisk drift, med fjernkontrol. Finn Skov Nielsen: fin@kruger.dk giver gerne yderligere oplysninger

Spildevandsrensning og Arbejdsmiljølovgivning Jesper Scharff Johannsen, CRECEA Jesper Scharff tog i sit indlæg udgangspunkt i en person, der arbejdede på renseanlæg, hvor der behandles industrispildevand ved såvel fysisk/kemiske processer og biologisk rensning. Monrad er en forsigtig mand, derfor er han i tvivl: Om han har de rigtige vaccinationer, Om den jernsulfat, han arbejder med, er farlig, Om de Aerosoler ,der dannes, når han rengør slampressen med spuleren, er farlige, Om det er i orden, som hans leder siger, at han selv må vurdere, om et bad efter arbejdstid er nødvendigt.

Grundlaget for et svar til Monrad er de forskellige love, bekendtgørelser og regler, der er gældende på området. Regler med særlig relevans for spildevand: • Biologiske agenser og arbejdsmiljø - 57 - 27. januar 2011 med senere ændringer • Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - 292 - 26. april 2001 - med senere ændringer • Kloakarbejde m.v. - 473 - 7. oktober 1983 - med senere ændringer • Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - 478 - 10. juni 2003 (Særligt ved biogas anlæg, men skal vurderes). Biologiske agenser forstås i bekendtgørelsen som Micro­ organismer, Gen modificerede mikroorganismer, Cellekulturer m.fl., som kan fremkalde infektionssygdomme, allergier eller toksisk effekt. Biologisk spildevand indeholder biologiske agenser, men er ikke i sig selv biologiske agenser. Bekendtgørelsen er årsag til mange misforståelse. Muligvis fordi: den virker meget teoretisk, Traditionelt set håndhæves bekendtgørelsen ikke af Arbejdstilsynet, Uklarhed om man er omfattet af bekendtgørelse. § 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse, håndtering, udvikling og bestemmelse af, biologiske agenser. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere andet arbejde, som på grund af sin art eller de forhold, hvorunder det foregår, indebærer, at man kan blive udsat for påvirkning fra biologiske agenser. Bilag 2 indeholder eksempler på sådant arbejde. Vigtige punkter i bekendtgørelsen • Inddeling i risikogrupper 1, 2, 3 og 4 • Risikovurdering (Biologisk APV) (§3) • Instrukser skal være skriftlige (§7) • Opdeling i laboratorier og industrielle anlæg • Arbejdsmedicinske undersøgelser/vaccination • Anmeldelse af arbejdet (§15) • Indslutningsniveau for industrielle anlæg (Bilag 6) Biologisk aktivt spildevand vil typisk indeholde klasse 2 organismer og klasse 3 kan komme på tale.

Arbejdsmiljøregler – Kort

Hvorfor så ikke krav om lukkede anlæg? Fordi Arbejdstilsynet har følgende praksis: Hvis udsættelsen for mikroorganismer kun kan ske, fordi der arbejdes med materiale, hvor mikroorganismerne kan være til stede, skal disse ikke klassificeres. Dette gælder fx ved affalds­ håndtering og ved håndtering af biobrændsel og tilsvarende organiske materialer. - AT Vejledning C.0.18 Kort om reglerne •  Risikovurdering (Biologisk APV (§3) •  Instrukser skal være skriftlige •  Arbejdsmedicinske undersøgelser/vaccination

70

www.CRECEA.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Gør det enkelt, er vor motto

-

Ingen anvendelse af magnet ved start/stop. Auto-start ved påsætning af batteripakke. Udskiftelig genopladelig batteripakke. Batterikapacitet til over 6 måneder. Høj driftssikkerhed. Temperatur. Måleområde 0-1000ppm.

-

Enkelt og let forståeligt software. Ved log-in vises graf for det sidste døgn. Nem opretning af placeringer for H2S-Warn. Brugerbestemte loggeintervaller. Alarmer for koncentration, forbindelse, lav batterikapacitet mm. Alarmer sendes via e-mail og SMS

NYHED: Verdens brugervenligste Doseringssystem - Måleområde 0-1000ppm har givet Hedensted Spildevand A/S en besparelse i kemiforbrug på ca. 70%. - KOM OG SE DET PÅ VORES STAND TIL ÅRSMØDE 2014 I FREDERIKSHAVN. - SVOVLBRINTEMÅLING OG DOSERINGSSYSTEM UAFHÆNGIG AF KEMILEVERANDØR. - DANSKE PRODUKTER I VERDENSKLASSE ABC-Miljø Emilsgave 28 4130 Viby Sj. tlf. 3678 7131 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

71


Praksis: • Der bør foreligge en APV, der tager hensyn til de biologiske risici. • Der skal være klare, skriftlige instrukser • Det skal være klart, hvad der er “rent“ område og hvad der er “beskidt“ • Støv og aerosoldannelse skal undgås • Omklædning før spisepauser (Alternativt særskilt spiserum) • Oplæring og instruktion af ansatte i personlig hygiejne • Procedure for rengøring • Værnemidler • Adskillelse af “gangtøj“ og arbejdstøj • Særlige bade/omklædningsfaciliteter Efterfølgende blev Monrads tvivlsspørgsmål gennemgået Farlige stoffer og materialer kan være Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering, Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier, Materialer, der indeholder 1 % eller derover (for gasformige materialer 0,2 %) af et stof, optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier, Materialer, der indeholder 1% eller derover, for gasformige materialer 0,2% af et stof, der er klassificeret, Stoffer og materialer, som på grund af deres fysiskkemiske, kemiske eller toksikologiske egenskaber og den måde, hvorpå disse anvendes eller forekommer på arbejdspladsen, kan indebære en risiko for påvirkning fra stoffer og materialer. Hvad kan vi selv gøre? Sørg for at have leverandørens oplysninger (datablad, MSDS etc.), Få lavet en liste over stoffer og materialer - gerne også deres mærkning, Sammenhold måden i arbejder med kemien på med leverandørens beskrivelse, Tænk jer om – og søg råd, hvis I er i tvivl. Få lavet brugsanvisninger på alle relevante stoffer – Som giver mening, Følg dem, eller få dem ændret.

Stk. 2. Rækværket skal bestå af håndliste, knæliste og, når der er færdsel under gangarealet, en 10 cm høj fodliste. Vaccination: § 24. Ansatte, hvis beskæftigelse primært eller for størstedelens vedkommende består af arbejde med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal være vaccineret i overensstemmelse med arbejdstilsynets krav herom. Dette er: Leverbetændelse (hep A), Stivkrampe, Polio Efter denne omhyggelige gennemgang af Monrads frustrationer må man tro, at han kan være rolig i det daglige arbejde. Jesper Sharff Johannsen: jsj@crecea.dk

Nye 2014-kataloger: Lær mere på Ferskvandscentret

Herefter blev omtalt sikkerhedsforskrifter for Jernsulfat, Polymer mm. Bekendtgørelse for kloakarbejde især § fik en meget detaljeret omtale. § 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde i og indretning af private og offentlige spilde- og regnvandsafledningssystemer, herunder kloak- og regnvandsledninger, bygværker, pumpebrønde, pumpestationer, renseanlæg og regnvandsbassiner m.v., undtaget er dog ledning med tilhørende brønde fra eenfamiliehuse eller rækkehuse til kloak. Bekendtgørelsen er meget specifik og ikke meget plads til risikovurdering. Eksempelvis: § 8 om rækværker. § 8. Trapper, arbejdsplatforme, gangbroer og andre passager, hvor der under færdsel er nedstyrtningsfare, skal forsynes med et forsvarligt rækværk eller anden afskærmning.

72

Forår 2014

Forår 2014

Ledelse Drift af renseanlæg Afløb og administration

Se alle vores kurser og temadage i foråret on-line, og tilmeld dig der.

Vandforsyning

Natur og miljø

Affald og genbrug

Fysisk planlægni ng Byggeri og

SER

SKUR RSYNING FO e om miljø og ledels Ferskvandscentret Kursus

Ferskvandscen Kursus tret

bolig

Ledelse

NY & NYTT

Kursuskatalog

IG VIDEN

for Teknik og

Miljø

Tjek dem på www.fvc.dk/kursus. Her kan du også kan tilmelde dig vores nyhedsmail.

Ferskvandscentret Kursus Vejlsøvej 51 • 8600 Silkeborg Tlf.: +45 8921 2100 • www.fvc.dk/kursus

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


KONTRAKLAPPER · LEJDERE DÆKSLER · SKYDESPJÆLD

Regulering a and fv

Gerhard Christensen Landholmvej 10 · 9280 Storvorde · gc@gc.dk · www.gc.dk Tlf. +45 98 31 67 33 · Fax +45 98 31 67 33 Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

73


Ekstra feltrationer i anledning af Jan Jørgensens 25 års jubilæum hos SK Forsyning Af Susanne Brandt, sekretær for STF Antvorskov Kaserne ved Slagelse dannede rammen, da SK Forsyning d. 28. februar sammen med indbudte gæster og samarbejdspartnere fejrede Jan Jørgensens 25 års jubilæum. Utraditionelle rammer for en traditionel begivenhed Omgivelserne for festlighederne var unægteligt utraditionelle – nemlig kantinen på Antvorskov Kaserne. Flere spøgte da også med, at der var lavet ekstra feltrationer netop den dag. Det store fremmøde taget i betragtning var stedet endog særdeles velvalgt. Den egentlige markering af jubilæet var ganske traditionel med mad & drikke, taler til jubilaren og hyggeligt samvær mellem de fremmødte. Teknisk direktør Henrik Birch holdt SK Forsynings tale til Jan – en humoristisk en af

slagsen – med omtale af Jans bedrifter i først Skælskør Kommune og nu SK Forsyning, om Jans måde at være på og som krydderi på talen lidt om øvrige begivenheder i 1989. Tidligere borgmester i Skælskør, nuværende næstformand i SK Forsynings bestyrelse, Ole Drost, talte specielt om de første år i den unge miljøtekniker Jans karriere i den daværende Skælskør Kommune, hvor blandt andet miljøopgaver vedr. et ganske bestemt komposteringsanlæg fyldte rigtigt meget. Stor person både fagligt og som menneske Henrik Birch pointerede, at det job som Jan i dag bestrider som chef for SK Forsy­nings Vandafdeling, på ingen måde er ”det rene vand”. Der har været mange udfordringer for Jan, herunder at forene drikkevand og spildevand rent organi­

satorisk. Også renoveringen af 130 pumpestationer har også været krævende ledelsesmæssigt. Jans store faglige viden gør, at han i det daglige betragtes som et omvandrende leksikon, der kan svare på snart sagt alt. Hans viden gør også, at han har udfordret rådgiverne på det kraftigste, f.eks. i forbindelse med at overføre et styringssystem fra et stort renseanlæg til de mindre anlæg. Jans menneskelige egenskaber blev også nævnt. Det fremgik med al tydelighed, at Jan – på trods af daglige, godmodige drillerier – er meget vellidt både internt i organisationen og eksternt. Talen afslørede også indirekte Jan som et meget følsomt menneske, for Henriks velvalgte ord gjorde, at Jan ufrivilligt måtte gribe til lommetørklædet undervejs. Susanne Brandt, sek@stf.dk

Diatom A/S Din kompetente partner inden for filtrering

Som den danske agent for – tilbyder vi markedets bredeste produktprogram inden for vandfiltrering. Vores selvrensende filterløsninger kan levere filtreringsniveauer fra 3500 µm – 2 µm, til bl.a.: • Teknisk vand • Kølevandsfiltrering • Forfiltrering før membrananlæg • Pumpebeskyttelse

syn i På gen avn iksh Freder juni d. 13

Diatom har et bredt produktprogram og kan altid matche applikationen med et innovativt filter i meget høj kvalitet. Diatom A/S Avedøreholmen 84 2650 Hvidovre Produktchef: Janne Pedersen, Tlf.: 3679 0004 (dir./mob.), jp@diatom.dk

74

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Se rv ice

alu |V e|

sp Re on sib

ilit

y

Billund BioRefinery Det energiproducerende renseanlæg

Fremtidens Renseanlæg er et bioraffinaderi med: • Overskudsproduktion af energi • Genvinding af nærings- stoffer til gødning • Vandkvalitet væsentlig bedre end udledningskrav • Potentiale for produktion af bionedbrydelig plast

Kom forbi vores telt på STFs årsmøde og hør mere.

Mere værdi med innovativ miljøteknologi • Anlæg til rensning af regn-, spildeog overløbsvand • Intelligent styring til udnyttelse af eksisterende kapacitet • Teknologier til det energiproducerende renseanlæg • Teknologier til klimatilpasning • Tilpasning af energiforbrug til varierende elpriser

www.kruger.dk Tlf: 39 69 02 22

Mød også vores servicemontører som er specialister i alt maskinudstyr på et renseanlæg.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

75


Måling og minimering af lattergasemission fra renseanlæg Af Peter Andreasen, DHI Lattergas (N2O) er en kraftig drivhusgas, som er omkring 300 gange stærkere end CO2. N2O mindsker desuden Jordens ozonlag. Lattergas indgår i det danske CO2-regnskab og udgør ca. 10 % af den samlede danske udledning af drivhusgasser. Vandcenter Syd har specifikke mål for deres CO2-emission. Da lattergassens bidrag i regnskabet ikke var kendt og en opgørelse ved opsamling af luft fra overfladen ikke er mulig, da Ejby Mølle Renseanlæg har overflade beluftning, spurgte Per Henrik Nielsen om DHI havde et forslag til at opgøre lattergasudledningen. DHI har boet i samme bygninger som Unisense, som er dannet af forskere fra Aarhus Universitet. Firmaet havde nogle ganske specielle mikroglaselektroder, som måler lattergas i vand. DHI foreslog, at hvis vi anvendte disse sensorer til måling af lattergas i vandfasen, så burde det være muligt at beregne udledningen til luften, hvis vi kendte iltningskapaciteten af det anvendte udstyr. Dette var tankerne, som blev formuleret i en fælles VTUF ansøgning, som Vandcenter Syd, Aarhus Vand, Unisense og DHI fik støtte til at udføre i 2012. Projektet blev udført i 2012-201, og leverede anvendelige resultater, som I

i spildevandsbranchen bør kende lidt til, da lattergas bliver en størrelse, vi kommer til at forholde os til fremover. Nøglen til projektets anvendelige resultater er lattergaselektroden, som I kommer til at høre langt mere til ifremtiden. Screening af renseanlæg for kilder til lattergas – synderen er? Aktiv slamanlæggene! Indledningsvis blev der lavet en metode til at lokalisere kilder til lattergasudledning. Den starter med en screening, hvor lattergasindholdet i vandprøver udtaget i alle bygværker hurtigt kunne lokalisere de største kilder til emission, som er aktivt slamanlæggene. Årsagen er, at lattergassen er et mellemprodukt i kvælstoffjernelsen, og både nitrifikation og denitrifikation kan producere lattergas. Lattergas, som er i vandfasen, vil ikke i betydelig grad forlade vandoverfladen, uden vandfasen bliver beluftet, da luften stripper lattergassen fra vandet. Dermed bliver beluftningen en hovedfaktor i udledningen til atmosfæren. Udvikling af lattergasglas mikroelektrode fra laboratoriet på universitetet og til robust elektrode i aktiv slamanlæg Unisense’s store opgave var at få en elektrode i glas med en spids på 0,1

mm tykkelse med opkobling til en PC til at fungere i et voldsomt turbulent miljø og med en del elektrisk støj. Unisense brugte tid og kræfter på at få gjort deres laboratoriesensor til en industrisensor, som kan tåle det hårde miljø på renseanlæg og som logges i renseanlæggenes SRO anlæg. Det blev en større opgave, som blev løst på under et år, hvilket er ganske hurtigt, når man tager de store udfordringer i betragtning. Resultatet er en kommerciel sensor, som kan købes i 2014. Kvaliteten af målingerne er efter DHI’s mening ganske overbevisende. Sensorerne havde mindre drift, end det er kendt for ammonium og nitratsensorer, som vi allerede i dag bruger i renseanlæggenes styringer. Fire senso-

Kurver fra Marselisborg Renseanlæg, hvor skiftende faser i biodenitro­drift tydeligt viser en sammenhæng til lattergas­koncentrationen (øverst til venstre). Nederst til højre ses desuden en beregnet emission af lattergas, som via en styringsændring blev reduceret.

76

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Din ekspert i signalbehandlingsløsninger og kommunikationsinterfaces

TEMPER ATUR

|

EX-BARRIERER

|

KOMMUNIK ATIONSINTERFACES

|

MULTIFUNK TIONEL

PERFORMANCE MADE SMARTER

|

ISOL ATION

|

DISPL AYS

Hos PR electronics sætter vi altid spørgsmålstegn ved konventionerne inden for signalbehandling, så procesingeniører overalt kan kommunikere med, overvåge og forbinde målepunkter med deres processtyringssystemer - effektivt og omkostningsbesparende. Vores enheder er bygget på kerneteknologier, der er kendt for høj dokumenteret ydeevne og fremtidssikrede funktioner. Vores innovative produktdesign sikrer alt fra fremragende langtidsnøjagtighed og lavt energiforbrug til høj driftsikkerhed i ethvert miljø og uovertruffen EMC-immunitet. Alle vores produkter er designet og kontrolleret enkeltvis, så de overgår de mest krævende fejlratevurderinger. Derudover giver vi 5 års garanti på alle vores produkter. Install & Forget®. Besøg prelectronics.com og se, hvordan du kan få fordel af PERFORMANCE MADE SMARTER.

Mød os til Årsmødet den 13. juni 2014

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

77


rer i samme tank gav praktisk talt det samme resultat og endda over måneders anvendelse. Elektroderne kan vise tydelige sammenhæng til procesforholdene, som de efterfølgende kurver for to latter­gas­ sensorer i samme tank viser fra Mar­se­ lisborg Renseanlæg. Lattergas­kon­cen­ trationen er generelt noget under 1 mg N/l, og oftest under 0,3 mg N/l. Måling og beregning af lattergasemissionens størrelse Anlæg med bundbeluftning kan opsamle offgas fra overfladen og måle koncentrationen og flowet, og således beregne emissionen, hvilket er vist på følgende figur til højre. For anlæg med overfladebeluftning er dette ikke muligt, og teknikken til venstre kan anvendes, hvor emissionen beregnes ud fra anlæggenes iltning og koncentrationen af lattergas i vandfasen, hvilket kan gøres for både bundbeluftede og overfladebeluftede anlæg.

Man kan se, at de to metoder (grøn og rød kurve) giver omtrent de samme resultater i fuld skala test, hvilket i øvrigt er underbygget af forsøg i laboratoriet. De anvendte metoder er for korte perioder anvendt på to anlæg, og emissionen var i størrelsesordenen 9 og 28

et teknologiskift til bundbeluftning mindske CO2-belastningen. Lattergas og fremtiden i forsyningsselskaberne Når man begynder at måle på lattergas i vandfasen, bliver man klogere på de biologiske processer, og der vil vise sig nye veje til at kontrollere lattergasemissioner. De nye krav, som vi stiller os selv i spidlevandbranchen vil bevirke, at vi skal være mere opmærksomme på lattergas. Vi ønsker at spare på energien til blandt andet beluftning, og samtidig ønsker vi at indføre mere biogas ved at udtage COD fra spildevandet. Lave iltkoncentrationer under nitrifikation og mindre COD til denitrifikation vil nemlig begge bevirke, at vi potentielt vil udlede mere lattergas (som jo var 300 gange så stærk en drivhusgas som CO2). Dermed ødelægger vi fordelen ved den lavere CO2-udledning, som vi troede, at vi opnåede ved at spare på elforbruget og producere mere biogas.

Figuren viser en sammenstilling af modelberegning og offgas-beregning af emissionen. Elektrode-løsningen til venstre giver især den fordel, at mikrobiel dannelse af N2O kan følges uden, at det kræver, at N2O skal strippes fra vandfasen. Dermed kan processerne styres som for ammonium og nitrat, og der er mulighed for at reducere lattergasemissionen. Det er muligt at anvende begge metoder på den samme proces, hvilket illustreres i følgende kurve.

78

g N2O N/år/PE, hvilket skal sammenlignes med nøgletal på 7 g N2O N/PE/år, som foreslås anvendt i CO2 regnskaber. Disse tal vil give betydelige bidrag til CO2-regnskabet og lattergas bør derfor indgå i CO2 regnskaber, hvis de skal have mening. Lattergas kan øge CO2belastningen med 10% til over 100%. En sammenligning af bund- og overfladebeluftinng viser i øvrigt, at overfladebeluftning altid vil have en ca. 10% større emission for samme lattergaskoncentation i vandet. Derfor kan allerede

Nøglen til de rette beslutninger er at opsamle viden om lattergas med den nyudviklede lattergas sensor, som indtil videre alene kan produceres af et danskerfirma. Hvis branchen ser mulighederne, kan vi i Danmark genvinde noget af det forspring inden for kvælstofrensning, som vi havde for år tilbage. Lattergas skal vi ikke grine af! Den kan ødelægge mange gode intentioner om at spare energi og opnå en CO2besparelse på renseanlæg. Peter Andreasen E-mail: pea@dhigroup.com Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Kemikaliedoseringsanlæg for jernklorid, jernsulfat m.m.

Grønbech & Sønner A/S leverer Kundespecifikke doseringsanlæg

Eksempel på tavleanlæg

Anlæggene leveres - som tavle-, skabs- eller beholderanlæg - som enkelt- eller dobbeltanlæg - med manuel styring, analogsignal 4-20 mA eller profibus for fjernovervågning - i svejst PP for minimering af lækager - med kapaciteter fra 0 til 3000 ltr/h. Derudover leveres også færdige Polymer-anlæg. Kontakt os for yderligere information. Tlf. 33 26 63 00 www.g-s.dk

God Ser

v ice

Si

de

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

n1

988

79


Udvidet anvendelse af teknisk vand i forsyningerne har økonomisk incitament og er samtidig med til at sikre vores grundvandsressourcer Af Janne Pedersen, cand.agro, Diatom A/S

Definition af teknisk vand

Filtrering af renset spildevand

Vandforsyningsvand eller drikkevand bør primært anvendes som netop ”drikkevand”, hvorfor det naturligvis skal opfylde kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. En stor del af vores drikkevand bliver i dag anvendt til andre formål, hvor der i mange tilfælde helt problemfrit ville kunne anvendes til teknisk vand.

Diatom A/S kan som den danske distributør af automatisk selvrensende filtre fra AMIAD Water Solutions, der dækker over de tre produktgrupper: AMIAD, ARKAL og FILTOMAT, tilbyde et komplet filterprogram, bestående af plastik-, stål-, mikrofiber- og diskfiltre. AMIAD’s mange forskellige filtreringsteknologier giver muligheder for filtreringsniveauer fra 3500 µm til 2 µm. AMIAD har ligeledes en enorm applikationsviden inden for netop filtrering af renset spildevand og de udfordringer, der kan være forbundet hermed. Specielt kombinationen af organisk stof og restpolymer i det rensede spildevand kan være en udfordring for effektiviteten af renseprocessen i de automatiske filter. For at overkomme dette har AMIAD, baseret på mange års erfaring, udviklet et specielt rensesystem, SLN, hvor snavssamlerne kan komme helt tæt på filtersien og således fjerne selv den mest genstridige belægning/filterkage.

Definitionen på teknisk vand er noget diffus, men som rettesnor kan man sige, at det er til vand, som bruges eller findes på tekniske anlæg såsom kedelanlæg, cirkulationssystemer og produktionsanlæg. Teknisk vand må indlysende ikke komme i berøring med eksempelvis fødevarer og andre levnedsmidler. Kilden til teknisk vand kan være mange, f.eks.: Industrielt procesvand, vand fra inddampningsprocesser, rengøringsvand og renset spildevand. Visse anvendelser af teknisk vand kræver en eller anden form for behandling, før det kan anvendes. Vandet kan undergå forskellige former for behandling, som spænder lige fra simpel sedimentation til filtrering efterfulgt af demineralisering og desinfektion. Hvorvidt det giver mening at anvende teknisk vand i en given proces må være en samlet afvejning af, hvor mange ressourcer der skal anvendes, før vandet kan bruges til den givne proces og ikke mindst, om der er hjemmel i den foreliggende lovgivning til at anvende det. Når man taler om teknisk vand i forsyningerne, er kilden renset spildevand typisk efterfulgt af filtrering med varierende filtreringsgrad og i nogen tilfælde desinfektion.

Anvendelse af teknisk vand i forsyningerne I de fleste forsyninger anvendes i dag teknisk vand, helt eller delvist i forbindelse med driften af de fleste typer af slamafvandingsudstyr til beskyttelse af bl.a. dyser og ventiler. Også polymeropblanding foretages hovedsagligt med teknisk vand. En hel del af de filtre, som anvendes til filtrering af teknisk vand, er dog ikke dimensioneret korrekt, hvilket betyder, at anlæggene i kortere eller længere perioder må supplere med rent drikkevand.

Ved filtrering af renset spildevand handler det om, som i alle andre filtreringsapplikationer, at dimensionere filteret korrekt. Og hvad er så det? Ud over at dimensionere efter indlysende parametre som flow og tryk er det også vigtigt, for undgå driftsforstyrrelser, at være realistisk ift. kvaliteten af det rensende spildevand. I nogen tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at have en eller anden form for forfiltrering forinden det automatiske selvrensende filter, således man undgår, at filteret stopper pga. overbelastning af SS. Under alle omstændigheder, og for at opnå et driftsmæssigt stabilt filter, er det vigtigt at dimensionere filteret stort nok. Her er det vigtigt at huske, at de specifikationer, som producenten angiver, er baseret på rent vand. En tommelfinger regel er derfor at dimensionere et filter til teknisk vand 2 til 4 gange større end angivet i specifikationerne. Det er vigtigt at have i baghovedet, at et filter til teknisk vand i praksis ikke kan overdimensioneres. I mange applikationer (specielt ved filtreringsgrader < 200 micron) er det desuden hensigtsmæssigt at vælge et filter med SLNteknologien.

De færreste forsyninger anvender i dag teknisk vand til spulevand på renseanlægget og i tilhørende kloaksystem, herunder rørledninger og pumpestationer. En indlysende årsag hertil er formentlig, at det ikke umiddelbart er tilladt iht. § 21 stk. 1 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. nr. 473 af 07/10/1983. Men med en tilstrækkelig behandling af det rensende spildevand er det muligt at opnå en dispensation for anvendelse af teknisk vand som spulevand. AMIAD-filtre på Fredericia Spildevand A/S

80

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


www.aquagain.dk Your partner in solutions

Tryghed der betyder noget Opsamlet erfaring og viden siden 1956 gør, at Aquagain er en sikker samarbejdspartner. - Kontakt os for en tryg løsning, tlf. 75 381 330

Rensningsanlæg / spildevand Pumpestationer Dæksler: - overfalset dæksler - kørebanedæksler Aluminiumsoverdækninger Tankproduktion Service & montage: - døgnservice tlf. + 45 23 233 368 Konstruktioner i: - aluminium - rustfrit stål - alm. stål - fibercomposit Overfladebehandling - industribejdsning - glasblæsning

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

81


Desinfektion af filtreret renset spildevand med Neuthox-anlæg Neuthox-anlægget som produceres af DCW og leveres af Hjortkær Maskinfabrik A/S, producerer Neuthox-væske (indeholdende bl.a. hypoklorsyre) på lokationen, udelukkende ved elektrolyse af brine (saltvand). Hypoklorsyre er et meget effektivt baktericid. Ved en koncentration på blot 0,1 ppm og en ORP på 700 mv ved pH 7 (Det betyder at, ved en koncentration på 0,1 mg/l Neuthox-væske og redoxpotentiale på 700 mV ved pH 7) kan man opnå en log3 reduktion af E. coli inden for 10 sek.) (Carlson, S.: Fundamentals of water disinfection. J. Water SRT – Aqua 40 (1991) 346 – 356). Størrelsen af Neuthox-

Billede 2: Neuthox-anlæg med salt- og buffertank

82

anlægget afhænger af bakterietallet i det flow, som skal desinficeres. Anlægget kræver minimal vedligeholdelse: Brinetanken skal fyldes med salt og derudover vil der være nogle vedligeholdelsesopgaver, som erfaringsmæssigt tager ca. 10 min./måned. Dispensation fra § 21 stk. 1 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. nr. 473 af 07/10/1983 for brug af renset spildevand til spuleopgaver I § 21 stk. 1 fremgår ”På renseanlæg skal der kunne spules. Renset spildevand må ikke benyttes til manuel spuling.” Der skal således ansøges om dispensation, hvis man vil anvende teknisk vand til spuling. Fredericia Spildevand A/S har på baggrund af deres behandling af teknisk vand; filtrering med AMIADs automatiske selvrensende SAF-3000 filtre (filtreringsgrad 80 micron) fra Diatom A/S og efterfølgende desinfektion med Neuthox-anlæg fra Hjortkær Maskinfabrik A/S opnået en sådan dispensation. Den bakteriologiske kvalitet af det tekniske vand på Fredericia Spildevand A/S efter filtrering og desinfektion er hhv. 2 cfu/1 ml for koliforme bakterier og 2 cfu/ml for E.coli. Dispensationen er givet på betingelse af, at: 1. Der foretages årlige målinger til kontrol af vandkvaliteten efter desinfektion med Neuthox-anlægget 2. Måleresultater foretages af et uvildigt anerkendt analyselaboratorium og indsendes til Arbejdstilsynet 3. Der anvendes personlige værnemidler ved spuling i forbindelse med arbejdsopgaver, hvor der kan dannes sundhedsskadelige aerosoler som f.eks. ved spuling af kloakker og overflader på renseanlægget, hvor der er spild eller aflejringer.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Anvendelse af teknisk vand i Fredericia Spildevand Fredericia Spildevand har også før installation af deres Neuthoxanlæg i 2009/10 anvendt teknisk vand til mange opgaver på renseanlægget. De havde tidligere installeret et UV-anlæg til desinfektion af deres tekniske vand og havde ligeledes opnået en dispensation til anvendelse af teknisk vand til spuling. UV-anlægget havde mange driftsmæssige uhensigtsmæssigheder. Ved eksempelvis høj turbiditet var UV-processen ikke længere effektiv, hvilket betød, at anlægget ikke kontinuerligt var i drift, med tab af både tid og penge til følge. Med Neuthoxanlægget er det ikke længere et problem. Effektiviteten af Neuthox-anlægget er så høj, at Fredericia Spildevand tilbage i 2011 kunne konstatere, at deres daværende AMIAD-filter ikke længere kunne følge med. Det betød, at der måtte suppleres med ca. 75.000 m3 drikkevand. Maskinmester Per Tandrup Dejgaard fra Fredericia Spildevand A/S gennemgik vandforbruget og filterkapaciteten og estimerede herfra, at der ville være et potentiale for yderligere at genanvende 50.000 m3 renset spildevand til teknisk vand. Fuldstændig at undgå at supplere med drikkevand er ikke muligt. I situationer, ved eksempelvis høj NTU i udløbet, kan man i kortere perioder være nødt til at bypasse filtre og desinfektion. På baggrund af Per Tandrup Dejgaard’s estimat på yderligere at kunne genanvende 50.000 m3 vand installerede Fredericia Spildevand i sommer to nye AMIAD SLN SAF-3000-filtre fra Diatom A/S, der er i stand til at filtrere det ønskede flow med et minimum forbrug af drikkevand til intern vand til følge.

stering naturligvis regnes med i den samlede investering og tilbagebetalingstid. Den nye filterinstallation på Frederica Spildevand A/S, som omfatter to stk. 4”SAF-3000 SLN, 80 micon filtre og styringstavle er en investering på dkr. 300.000.

Afslutning I dag opfattes spildevand og spildevandsslam som en vigtig energiressource. Det er derfor helt naturligt også at opfatte teknisk vand som en vigtig vandressource. Det er relevant at diskutere rimeligheden af anvendelse af drikkevand til eksempelvis spuleopgaver på renseanlæg og i ledningsnettet. Inden for den nærmeste fremtid bør diskussionen også brede sig til mange andre anvendelser, eksempelvis inden for bygge- og anlægsindustrien. Det giver god mening at udvide anvendelsen af teknisk vand i de danske forsyninger, både fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt. Med de foreliggende teknologier: Filtrering efterfulgt af en desinfektion med Nethox-anlægget, hvor der allerede er givet dispensation for anvendelse af vandet til spuling, ligger der et kæmpe potentiale for mange af de danske forsyninger. For yderligere information: Neuthox-anlægget fra DCW, Lars Gundestrup, Hjortkær Maskinfabrik A/S, lg@hjortkaer.dk AMIAD-filtre, Janne Pedersen, Diatom A/S, jp@diatom.dk

Investering Den samlede Investering for filtrering og desinfektion er afhængig af anlæggets behov for teknisk vand. Nedenfor er alene en investerings- og driftsoversigt for Neuthox-anlægget på Fredericia Spildevand A/S, hvor det antages, at produktionen af teknisk vand vil kunne øges fra nuværende ca. 70.000 m3 til ca. 120.000 m3, med den nye filterinstallation. Hvis man ikke allerede har filtre til teknisk vand eller tilstrækkelig kapacitet i den nuværende installation, skal denne inveLøsning

Køb af drikkevand (120.000 m3) dkr.

Pris drikkevand

Neuthoxanlæg dkr.

1.200.000

Årlig afskrivning af Neuthox-anlæg 10 år 5 % rente

60.345

Salt

28.000

El

35.000

Service og vedligeholdelse

26.100

I alt Besparelse Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

1.200.000

149.445 1.050.555

83


Rotterelaterede skader på kloaknettet falder markant Af Henrik Sten Hansen, Journalist 25-30 procent besparelser på rotterelaterede skader i kloak­ nettet - I takt med at kommuner og forsyninger i stigende grad dropper giften og investerer i højteknologi i kloaknettet i kampen mod rotter, venter massive besparelser på driftsbud­ getterne. Det viser erfaringer fra bl.a. Holstebro og Sorø. Vestforsyning Spildevand A/S i Holstebro og Sorø Forsyning i Sorø Kommune er nogle af de forsyningsselskaber, der i en årrække, i tæt samarbejde med deres respektive kommuner, har ryddet store dele af kloaknettet for rotter med højteknologiske dræberfælder. Der tegner sig nu et billede med massive besparelser i fremtiden.

Udrydder rotter i forbindelse med separatkloakering Også i Sorø Kommunes offentlige kloaknet bekæmper man rotter med højteknologiske Wisetraps. Strategien er, at Sorø Forsyning i forbindelse med separatkloakering rydder områder for rotter. Når man rydder et område for rotter, før gravearbejdet går i gang, undgår man, at rotterne jages op på overfladen til fare og gene for borgerne. Når området er fri for rotter, starter gravearbejdet og Sorø Forsyning renoverer beskadigede kloakrør samt udfører separatkloakering. - Med renovering og separering minimerer vi samtidig antallet af rotter, der kommer op til overfladen via huller og leder efter føde, hvilket også er til gavn for borgernes sikkerhed. Og i takt med reduceringen i rottebestanden forventer vi en besparelse på op mod 30 procent på rotterelaterede skader på kloaknettet, siger Leif Hemmingsen, projektleder hos Sorø Forsyning.

Christiansborg følger udviklingen Folketingets Miljøudvalg, der tidligere har været ude at revse kommunernes rottebekæmpelse for ikke at være effektiv nok, følger udviklingen i kommunerne tæt.

Så er der endnu en død rotte i fælden!

Rotterelaterede skader falder markant - Strategien er, at vi, via nøje udarbejdede bekæmpelsesplaner, rydder de mest rotteplagede områder først. Efterhånden som vi rydder områder for rotter, renoverer vi beskadigede kloakrør og lukker af med fælder strategiske steder, så rotterne ikke kommer igen og ødelægger de renoverede kloakrør. Vi kan allerede nu se, at vores udgifter til rotterelaterede skader på kloaknettet falder markant. I takt med reduceringen i rottebestanden kommer der besparelser på vedligeholdelseskontoen på ca. 25 procent, forklarer Peter Mølnitz, projektleder hos Vestforsyning Spildevand i Holstebro Kommune. Vestforsyning Spildevand har i alt sat 167 højteknologiske Wisetrap rottefælder ind i kampen mod rotterne i kloakkerne. Ud over den strategiske bekæmpelse i de mest rotteplagede områder i Holstebro Kommune arbejder man også med en klar strategi om at måle trykket af rotter ind mod de offentlige ejendomme som skoler, plejehjem, børnehaver mm. Fælderne gør det muligt at beskytte bygninger mod indtrængende rotter og herefter udrydde rotterne i kloaknettet under ejendommene.

84

- Vi kan se på erfaringerne fra de kommuner, der dropper giften og udnytter den nye teknologi, at rottebekæmpelsen bliver mere effektiv. Den teknologiske udvikling giver os en historisk mulighed for at komme rotteproblemerne til livs, samtidig med, at der er en miljømæssig og økonomisk gevinst ved, at rotter ikke invaderer bygninger og ødelægger for millioner af kroner

Om Wisetrap Den elektroniske rottefælde, WiseTrap, fungerer på den måde, at når rotternes bevægelse og kropsvarme registreres, udskydes et bundt dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotterne. Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med kloakvandet og ender enten på renseanlægget eller nedbrydes på sin vej dertil. Fælderne giver via mail eller sms besked om skudstatistik, drift mm. Henrik Sten Hansen henrik@citat-kommunikation.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Ved at opbygge og kalibrere en WEST model, kan Rambøll hjælpe med at finde potentialer i samspillet mellem afløbssystem og renseanlæg — til gavn for både miljø og økonomi. Kom forbi vores stand og hør mere.

IndsIgt I rensnIngsprocesserne øger vandkvalIteten (og gI’r bedre økonomI) Læs mere på ramboll.dk

Vi er 10.000 ingeniører, designere og rådgiVere, der skaber bæredygtige løsninger inden for byggeri, transport, miljø, energi, olie & gas og management consulting.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

85


§§§ §§§ Vand, spildevand og afløb Af Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi og Miljø

Vand-nyheder: Dom om betaling for målerdata

Retten på Bornholm har taget stilling til en tvist mellem et vandværk og et spildevandsselskab om betaling for målerdata. Retten fastslog, at spildevandsselskabets betaling for målerdata udgør vandværkets meromkostninger ved at levere målerdataene til spildevandsselskabet. Konkret blev vandværkets meromkostninger faststat til 8 kr. pr. målerdata, hvilket svarede til prisen på det frimærke, som spildevandsselskabet sparede ved ikke at skulle udsende selvaflæsningskort. I forbindelse med sagen havde vandværket i øvrigt henvist til vandværkets opgørelse af prisen for målerdata var beregnet på baggrund af vejledningen herom fra FVD.

Under sagen var parterne enige om, at vandværket var forpligtet til at afgive målerdata til spildevandsselskabet. Uanset forpligtelsen fandt retten ikke grundlag for at statuere, at det private vandværk var afskåret fra at opkræve spildevandsselskabet et beløb, svarende til de eventuelle meromkostninger, der er forbundet med forpligtelsen til at udlevere de omhandlede aflæsninger.

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at det af vandværket fakturerede og påstævnte beløb blandt andet indeholdt omkostninger forbundet med vandværkets egen beslutning om opsætning af nye målere. Opgørelsen indeholder endvidere omkostninger, der af vandværket uanset forpligtelsen til at levere målerdata, skulle afholdes til brug for vandværkets egen opgørelse af de tilknyttede ejendommes vandforbrug. På det grundlag fastslog domstolen, at vandværkets opgørelse navnlig af disse grunde ikke kan anses for en opgørelse af meromkostningerne. Dom af 28. marts fra Retten på Bornholm kan ses her. (Se vedlagte)

Kloakforsyning ikke erstatningsansvarlig for overrivning af fiberkabel ved gravearbejde Højesteret har taget stilling til en sag om en kommunal kloakforsynings erstatningsansvar for overgravning af fiberkabel tilhørende TDV i forbindelse med gravearbejde til kloakanlæg. Kloakforsyningen blev frikendt.

kloakforsyningen. Højesteret fastslog, at kloakforsyningen måtte gå ud fra, at kablet, hvis det var etableret, var placeret i det væsentlige som projekteret og vist på kortet, idet der ikke var forhold ved kortet eller på stedet, der klart gav grundlag for mistanke om, at kortet var misvisende. Gravearbejdet blev tilrettelagt og udført under forsvarlig hensyntagen til de indhentede ledningsoplysninger, og kloakforsyningen havde derfor ikke pådraget sig ansvar for overrivningen af fiberkablet.

Højesterets dom af 18. december 2013 i sag 303/2011 (2. afd.)

Evaluering af vandsektorloven

Revisionsfirmaet Deloitte har i samarbejde med LETT foretaget en evaluering af vandsektorloven på vegne af Miljøministeriet. I evalueringsrapporten er blandt andet peget på fordelene ved at lade vandselskaberne kunne tjene penge på levering af vand og rensning af spildevand. Blandt andet fremgår følgende:

”Afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet vil – uanset om det kobles med prislofter eller anden form for indtægtsramme – betyde, at det bliver muligt at optjene og hjemtage ekstra­ ordinære effektiviseringsgevinster til ejerne, og dermed vil der opstå interesse fra private kommercielle aktører i at finansiere, eje og drive udvalgte danske vandselskaber. Hvis man ønsker at forhindre dette, kan man som i Holland gøre det ved at forbyde ejerskab fra private kommercielle aktører. Deloitte finder dog ikke grundlag for at konkludere, at det vil være en fordel at forhindre private kommercielle aktører i at investere i danske vandselskaber. Tværtimod må involvering af private kommercielle aktører forventes at medvirke til at sætte skub i en øget konsolidering af vandsektoren, der rummer store økonomiske potentialer, samt i en højere grad af udlicitering af driftsopgaver.” Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt konkrete oplysninger om, hvorledes rapportens konklusioner skal udmøntes i lovgivningen. Evalueringsrapporten kan læses her. http://mim.dk/media/ mim/2599924/Evaluering%20af%20vandsektorloven.pdf

Forud for kloakforsyningens gravearbejde havde kloakforsyningen i overensstemmelse med lov om registrering af ledningsejere, jf. § 8 og § 9, indhentet ledningsoplysninger fra TDC og fik som svar tilsendt et kort over området, der viste et projekteret tracé i jord. TDC havde imidlertid ikke etableret fiberkablet som projekteret og som vist på kortet, hvilket TDC ikke oplyste kloakforsyningen om. TDC erkendte, at det var en fejl, at kortet ikke var blevet rettet i overensstemmelse med den faktiske placering af fiberkablet, og at kortet således var misvisende.

Erstatningsansvar for opstuvning af drænvand

Byretten gav TDC medhold i sit erstatningskrav mod kloakforsyningen, hvorimod både landsretten og Højesteret frifandt

I den konkrete sag var der tale om nyudstykkede grunde, hvor grundejeren erhvervede sin grund i 2000, mens ejeren af den

86

Taksationskommissionen for Vejle har behandlet en sag om erstatningsansvar for opstuvende vand fra en defekt 80 år gammel drænledning. Taksationskommissionen fastslog, at ejeren af ejendommen, hvorpå drænledningen var beliggende, kunne pålægges erstatningsansvar overfor den grundejer, som havde fået skader på bygning og anlæg som følge af det opstigende vand.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


§§§ §§§ LANDIA SPILDEVANDSLØSNINGER

ejendom, hvorpå drænledningen var beliggende, erhvervede sin grund i 2004. Begge parter opførte nye huse på grundene, som var beliggende i et fra nord mod syd skrånende terræn. Problemerne med den mangelfulde vandafledning opstod i 2008, hvor parterne blev bekendt med drænledningen. Sagens hovedspørgsmål var, om drænledningen skulle anses for et privat vandløb, og om ejeren af den grund, hvorpå drænledningen var beliggende, kunne pålægges erstatningsansvar for manglende vedligeholdelse af drænledningen på den strækning, som forløb henover denne grund. Grundejeren rejste erstatningskrav og indbragte sagen for taksationskommissionen i medfør af vandløbsloven.

Til støtte for erstatningskravet gjorde grundejeren navnlig gældende, at der var tale om et privat vandløb, og at ejeren af den ejendom, som drænledningen var beliggende på, ikke havde overholdt vedligeholdelsesforpligtelserne i medfør af vandløbsloven, hvorved grundejeren var blevet påført en skade. Taksationskommissionen antog, at drænledningen måtte anses for et privat vandløb, og at hovedårsagen til vandskaderne var opstuvende vand fra den defekte drænledning. Taksationskommissionen fandt ikke, at ejeren, hvorpå drænledningen var beliggende, havde taget tilstrækkelig effektive vedligeholdelsesskridt efter opdagelsen af drænledningen, hvorefter denne blev pålagt erstatningsansvar.

Taksationskommissionen for Vejle. Kendelse afsagt den 3. september 2013 i taksationssag nr. 9/2011 Pernille Aagaard Truelsen paa@energiogmiljo.dk

Flow Maker

Energieffektiv strømningsdanner til opblanding og omrøring af procestanke • Moderne, energieffektive el-motorer • Markedets eneste omrører med pitch-justerbare propelblade • Energioptimering uden frekvensomformer

A B C D E F

A

G

• Propelblade i rustfrit stål med evighedsgaranti mod tæring og brud

Salgskonsulent

til maskiner i spildevandsbranchen

Vi forventer en dynamisk og engageret medarbejder, der kan sælge, styre og dokumentere projekter. Salgsområde forsyningsselskaber i Danmark.

Kvalifikationer: Kendskab til spildevandsbranchen Maskiningeniør, maskinmester eller maskintekniker Sprog: Tysk og engelsk

• Det unikke propeldesign sikrer fuld opblanding i hele tankens tværsnit • Enkel installation i eksisterende tanke

• Robust, driftssikkert og gennemprøvet design • Lavt omdrejningstal

Engineered to last

Ansøgningsfrist 12. maj 2014 Løbende vurdering af ansøgninger.

Ruma Industri A/S Valnæsvej 8, 4700 Næstved - Tlf. 55 70 14 60 www.ruma.dk - post@ruma.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

www.LandiaWorld.com

Industrivej 2 . 6940 Lem St. . Tlf. 9734 1244 . e-mail: info@landia.dk

87


Firma Nyt Red. J.H. Danmarks førende automationshus får nyt navn 27. november 2013 fusionerede B.V. Electronic og Dansk Styringsteknik. Nu cementeres sammensmeltningen med et nyt navn og en ny identitet, der matcher både de høje ambitioner og virksomhedens kompetencer. Frontmatec. Sådan lyder det, når man kombinerer to af Danmarks mest anerkendte automations-virksomheder. To hjerner tænker bedre end én. Læs mere om hvad Frontmatec står for på vores hjemmeside – www.frontmatec.com Buhl & Bønsøe ansætter ny kalibreringstekniker Buhl & Bønsøe A/S har ansat Anders R. Jakob­ sen som kalibreringstekniker til virksomhedens Danak akkrediterede kalibreringslaboratorium. Anders har de seneste fem år været ansat hos Lygas som servicetekniker, og har før det været en del år hos Bang & Olufsen Service Center ligeledes som servicetekniker. Hos Buhl & Bønsøe skal Anders varetage kalibreringsopgaver af måleudstyr både inhouse og onsite. Derudover vil han blive involveret i kalibreringsafdelingens nye forretningsområde validering. Buhl & Bønsøe A/S er eneforhandler af en række anerkendte mærkevarer og er den foretrukne leverandør af kvalitetsmåleudstyr inden for bl.a. temperatur-, fugt-, lufthastigheds- og miljømåling. Service, support, Danak akkrediterede kalibreringer og validering er en del af firmaets ydelser. Yderligere oplysninger: Buhl & Bønsøe A/S Tlf. 45 95 04 10 www.buhl-bonsoe.dk Henrik Skovgaard – ny projektchef i Orbicon Henrik Skovgaard (51) er ny projektchef i Orbicon, Aarhus. Henrik skal hos Orbicon i Natur & Plan arbejde med naturgenopretning, vandmiljø, sø-økologi og VVM (miljøvurderinger). Henrik er uddannet cand.scient. i biologi ved Aarhus Universitet og har gennem tidligere jobs opnået erfaring som projektleder inden for bl.a. opgaver relateret til statens vandplaner og naturgenopretningsprojekter. Han har mange års erfaring inden for sø-økologi, herunder undersøgelser i søer og sø-restaurering i både Danmark og Norge. Ny markedschef i Orbicon Niels Kiersgaard (47) er ny markedschef i Orbicon. Niels er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet og har mere end 20 års erfaring inden for havne- og vandbygning. Niels får hos Orbicon i Forsynings- og Anlægsteknik i Esbjerg ansvaret for de mange kompetencer Orbicon råder over i forbindelse med rådgivning om havne og maritime opgaver samt projektansvaret indenfor disse områder.

88

Rubrikken “Firma Nyt“ er en gratis ydelse for foreningens med­ lemmer. • Der bringes nyt om firmaets organisationsændringer, ansættelser, nye agenturer mm. • Omtalen bør være kort og klar max. 75 ord. • Omtalerne skal fokusere på personernes faglige kompetencer. • Obs! det er nyheden, der er interessant.

Niels har været ansat som seniorprojektleder i Grontmij gennem fem år, hvor han bl.a. har været med til etableringen af en LNG-havn i Swinousjcie, Polen, og et uddybningsprojekt til en ny havn i Kuwait med mere end 200 mio. kubikmeter. Ny ingeniør i Orbicon Tine Falling Kokholm (40) er ny ingeniør i Orbicon, Viborg. Tine er uddannet diplom­ ingeniør med speciale i miljø fra Horsens Teknikum og skal hos Orbicon i Forsyningsog Anlægsteknik arbejde med planlægningsog anlægsopgaver i forbindelse med klimaprojekter. Tine bliver en del af Orbicons hydraulikerteam, hvor hun bl.a. skal lave hydrauliske beregninger i forbindelse med klimaprojektet ”Klimabyen i Middelfart”. Tine har tidligere arbejdet hos EnviDan A/S i Silkeborg, hvor hun har arbejdet med planlægningsopgaver og afløbsmodellering. Belinda Krag Rediin – ny ingeniør i Orbicon Belinda Krag Rediin (48) er ny ingeniør i Orbicon, Aarhus. Belinda er uddannet miljøingeniør fra Horsens Teknikum og skal hos Orbicon i Forsynings- og Anlægsteknik arbejde med et bredt spekter af opgaver inden for spildevand og klima. Belinda har tidligere været ansat i Silkeborg Spildevand A/S og Kjellerup-, Ry- og Aaskov Kommune, hvor hun har arbejdet med planlægning og anlæg af byggemodnings-, afløbs- og vejprojekter. Anja Thrane Hejselbæk Thomsen – ny civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen (24) er ny civilingeniør i Orbicon, Aalborg. Anja er uddannet civilingeniør i Vand og Miljø fra Aalborg Universitet og skal hos Orbicon i Forsynings- og Anlægsteknik arbejde med såvel vandløb som afløb dog med størst fokus på vandløb og modellering af disse. Anja har i sit speciale arbejdet med påvirkninger af vandløb, og hun har især interesse for fysiske og kemiske påvirkninger af vandløbene og konsekvenserne herved. Urban Planner hos Grontmij i Glostrup Karin Kragsig Peschardt er pr. 3. marts 2014 ansat som Urban Planner i Water i Grontmij. Karin er 32 år, uddannet landskabsarkitekt og skal primært arbejde med indretning og design af landskabet og byen med fokus på sundhed, æstetik og funktion i klima-/ LAR projekter. Karin har netop afsluttet et Ph.d. studie på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, som omhandlede lommeparker i den tætte by. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Mød Int ego på

STF’s års mø de ud stilling Knivholt pladsen , Fre deri k shavn

Intego er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede virksomheder inden for samlede el-tekniske løsninger til spildevandsbranchen.

Automationsløsninger

Elektromekanisk service

Pumpehusløsninger

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

SRO-anlæg (SCADA, PLC) Software anlægsstyring Software optimering El-dokumentation Tavler - nye/ændringer

Pumpeservice Kraneftersyn Generatorservice Planlagt vedligehold AC/DC motorer Termografering

Aalborg - Aarhus - Herning - Kibæk - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Kolding - Aabenraa - Odense - Karlslunde

Nøglefærdige pumpehuse Tæt samarbejde med kunden El- og rørinstallation Kran til løft af pumper Turn-key projekter fra idé til færdig anlæg

Tlf. 99 36 40 00

www.intego.dk

Danmarks mest solgte... Book et møde nu - og hør mere om TV-inspektion! Vi har fået forhandlingen af Riezler, der nok er Danmarks mest solgte TV udstyr til inspektion af kloakrør mv. Skubbeanlægget leveres på rustfrit stativ med transporthjul for let transport. Højde- og retningsjusterbare arme, hvorpå det ønskede udstyr kan monteres: TFT monitor (5,6” eller 8”) samt tastatur.

TV-inspektion

Leveres med indbygget optager, diverse kabler og op til 80 meter rørål. Mulighed for batteridrift i op til 4 timer.

Strømpeforing

Anlægget kan leveres med flere forskellige kamerahoveder fra Ø32 mm, og selvfølgelig også ”stik-på-stik” kamera med egen fjernbetjening.

Punktrenovering

I forbindelse med TV-inspektionen, kan der udfærdiges en rapport.

Brøndrenovering Vi har også mobile traktoranlæg til inspektion op til Ø1200 mm

Salg og udlejning

Bestil en demo nu!

Claus Streit cs@lrt.as | 2341 2063

Ivan Jensen ije@lrt.as | 2028 2545

I uge 22 og 23 demonstrerer vi et traktoranlæg hos dig!

23 g o 2 Uge 2o r dem o ! Trakt Den bedste løsning

Ambolten 1

DK-6800 Varde

Telefon +45 7516 9031

Fax +45 7516 9405

info@lrt.as

www.lrt.as Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

89


Ingeniør hos Grontmij i Kolding Kaleepan Karunakaran er pr. 3. marts 2014 ansat som ingeniør i Water i Grontmij. Kaleepan er 25 år og uddannet Cand.scient. techn. i Produktion. Kaleepan skal primært arbejde med maskinprojektering af pumpestationer og renseanlæg samt teknisk dokumentation. Ny regnskabschef i Grontmij Michael Håkan tiltræder som regnskabschef for Grontmij i Danmark 1. april 2014. Han kommer med erfaring fra PwC, Nordea og A.P. Møller Mærsk.

Konsulent hos Grontmij i Aarhus Peter Eskildsen er pr. 24. marts 2014 ansat som konsulent i Nature Management i Grontmij. Peter er 46 år, uddannet miljøtekniker og skal blandt andet arbejde med VVM projekter, vandløbsopmålinger og -restaurering, vådområder, faunapassager samt hydrologiske beregninger. Peter kommer fra en stilling som miljøtekniker hos Rambøll, hvor han arbejdede inden for tilsvarende område. Projektmedarbejder hos Grontmij i Glostrup Marianne Skov er pr. 3. marts 2014 ansat som projektmedarbejder i Water i Grontmij. Marianne er 30 år, uddannet cand. scient. i geografi og geoinformatik og skal primært arbejde med modellering af havoversvømmelser, sårbarheds- og risikoanalyser af oversvømmelsestruede områder samt kystbeskyttelse. Marianne kommer fra en stilling som kysttekniker hos Kystdirektoratet, hvor hun arbejdede inden for tilsvarende område. Grontmij styrker vand og energi med stærk lederprofil Grontmijs forretningsområde Water & Energy er i rivende udvikling, og området sikres nu med endnu en stærk lederprofil. Henrik Martens tiltræder sit nye job som Market Director den 1. marts. Grønbech & Sønner A/S har pr. 24. marts 2014 ansat Frank Chris­tiansen som servicemontør i Service Øst.

90

Nye medarbejdere i EnviDan Gruppen Michael Kristensen startede den 1. april som projektleder hos EnviDan Water A/S. Michael kommer fra en stilling hos ALECTIA, hvor han har været med til at rådgive inden for LAR, ekstremregn modellering, vandplaner, grundvandskortlægning, hydrogeologiske undersøgelser, BNBO og naturgenopretning. Michael er specialist i integreret hydrologisk modellering med fokus på grundvandets interaktion med overfladerecipienter og vandløb. Michael skal styrke EnviDan Waters aktiviteter inden for portalløsninger, udviklingsprojekter og grundvandsprojekter, samt bidrage til den samlede klimaindsats i EnviDan Gruppen. Martin Bojesen startede den 1. april 2014 hos EnviDan A/S i Aalborg. Martin er uddannet civilingeniør i byggeledelse fra Aalborg Universitet, og har siden universitetet arbejdet ved Per Aarsleff A/S inden for anlægs- og spildevandsområdet. Hos EnviDan skal Martin bidrage til at løse anlægsopgaver inden for spildevands- og afløbsområdet. Jette Porsgaard startede den 1. april 2014 som projektingeniør hos EnviDan i Silkeborg. Jette er nyuddannet bygningsingeniør med speciale i Miljø fra VIA Horsens, og har på sit studie fokuseret på bl.a. regnvandshåndtering. Jette kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for projektering og udførelse af diverse kloakanlæg. Lars Bundgaard startede den 3. februar 2014 som projektingeniør hos EnviDan i Kastrup. Lars er uddannet maskinmester fra Aarhus Maskinskole og har tidligere arbejdet hos DESMI, Grundfos og Sydtem TM. Lars har endvidere en elektrikerbaggrund og skal hos EnviDan beskæftige sig med opgaver inden for maskinteknik og energioptimering inden for såvel renseanlæg- som afløbsteknik. Elisabet Rudenholm startede den 1. februar 2014 som direktør i EnviDan Gruppens svenske datterselskab Purenova Miljøteknik AB. Elisabet er civilingeniør fra 2001 med speciale i Vej & Vand fra Lunds Universitet og er specialist i regnvandshåndtering. Elisabet har i de sidste 3½ år arbejdet som gruppeleder for VA-gruppen hos Sweco Environment AB i Malmø, hvor hun har arbejdet med afløbsteknik, både inden for planlægning, modulering, projektering og tilsyn. Før Elisabet kom til Sweco arbejdede hun 9 år hos VA Syd i Sydskåne som projektleder inden for planlægning af afløbsog regnvandshåndtering.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Kig forbi vores stand på STF Årsmøde Den 13. juni 2014 på Knivholt Hovedgaard, i Frederikshavn. Hør mere om, hvordan vi kan sammensætte en aftale for dig og din virksomhed.

Siemens Field Service

Serviceaftaler på Siemens produkter og løsninger til industrien En serviceaftale med Siemens er udviklet med henblik på at give kunden den størst mulige tryghed efter valget af Siemens produkter og løsninger. Krav til servicegraden kan variere ud fra forskellige ønsker omkring driftsikkerhed, kendte vedligeholdelsesomkostninger, automatisk levetidsforlængelse m.v. Det er derfor muligt at vælge en serviceaftale, der er tilpasset de enkelte behov.

Aftalen vil typisk indeholde en komponentfortegnelse samt beskrivelse af omfang og gyldighed. Alle aftaler indeholder ligeledes ét årligt eftersyn, hvor der, afhængig af produkttype, udarbejdes dokumentation for funktionsprøvning og indstillingsværdi. For mere information kontakt os på telefon 44 77 48 44, tast 2.

www.siemens.dk/industry

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014 IND_SFSannonceA4_0414.indd 1

91

28/04/14 11.56


Frits Joakim Lund Pedersen startede den 6. januar 2014 som softwareudvikler hos EnviDan i Silkeborg. Frits er uddannet Datamatiker fra Erhvervsakademi Midtjylland 2003-2005 og kommer fra en stilling hos B. V. Electronic. Endvidere har Frits 4 års erfaring fra Niras informatik i Aalborg, hvor han primært var beskæftiget med .NET programmering og GIS rettet mod forsyningsbranchen. Frits er en erfaren udvikler inden for .NET, ASP.NET, T-SQL, GIS samt Scrum. Martin Bach startede den 6. januar 2014 som softewareudvikliner hos EnviDan A/S i Silkeborg. Martin er uddannet Datamatiker fra Erhvervsakademi Lillebælt 2009-2012, og tog under sin uddannelse ekstra fag på bachelor niveau inden for fagene Database for udviklere, med speciale på LINQ og databaseopbygning og udvikling af større systemer inden for projektstyring og planlægning. Martin kommer fra en stilling som systemudvikler hos GolfBox A/S og har erfaring som udvikler på mange projekter fra planlægning til lancering. Ivan Jensen startede den 18. november 2013 som el-ingeniør hos EnviDan A/S i Kastrup. Ivan har mere end 20 års erfaring inden for branchen og har senest arbejdet hos E. Pihl & Søn A/S, hvor han var pladschef for virksomhedens M&E-projekter.

Margit Bloch Avlund – ny teamkoordinator og seniorprojektleder Margit Bloch Avlund er ny teamkoordinator og seniorprojektleder i Orbicon, Roskilde. Margit er uddannet biolog fra Københavns Universitet og skal i Vand- og Naturressourcer stå for teamkoordinering af teamet, der har med VVM og terrestrisk natur at gøre. Derudover skal hun bl.a. lede projekter indenfor VVM. Margits særlige kompetencer er projekt- og disciplinledelse og procesrådgivning i forbindelse med små og store tværfaglige projekter der bl.a. relaterer sig til miljøvurderinger. Margit er 35 år og bor i Birkerød. Thomas Ryge Petersen – ny ingeniør i Orbicon Thomas Ryge Petersen er ny ingeniør i Orbicon, Aarhus. Thomas er nyuddannet diplomingeniør fra Aarhus Ingeniørhøjskole og skal i afdelingen for Forsynings- & Anlægsteknik arbejde med hydraulisk modellering og klimatilpasningsprojekter. Thomas har stor interesse for klimaforandringer i det globale miljø, klimatilpasning, og bæredygtig håndtering af regnvand. Han er 31 år og bor i Aarhus.

92

Poul Erik Persson er efter en kort periode hos en fynsk virksomhed, kommet tilbage til teamet af dygtige medarbejdere hos Process Engineering A/S Poul Erik er maskiningeniør og har stor erfaring med procesindustrien. Blandt nogle af nøglekvalifikationerne er projektering og projektledelse indenfor pulveranlæg, rør design til levnedsmiddel industri og fjernvarme. Af andre erfaringsområder er, CE-mærkning, validering af medicinsk udstyr, indkøring og udarbejdelse af udbudsmateriale. Poul Erik er tilknyttet afdelingen i Fredericia, og vi byder ham velkommen tilbage i teamet fra den. 1. april.

Danske vejbroer bygges efter amerikansk inspiration flyttes Fremtidens hurtige togforbindelse mellem Skandinavien og Europa kommer hastigt nærmere, når entreprenørvirksomheden Arkil A/S med Grontmij som rådgiver på vegne af Banedanmark opfører 18 vejbanebroer på Lolland og Falster. Banen skal udvides fra ét til to spor og der skal gøres plads til kørestrøm i forbindelse med elektrificering af strækningen Ringsted – Femern Banen. De 18 nye vejbanebroer bygges efter en metode hyppigt anvendt i USA, som blandt andet reducerer gener for den øvrige trafik i ombygningsperioden. Grontmij A/S

Vi er klar

24 timer i døgnet

i døgnet

24 timer Vi er klar

Vi mødes på Vores stand

VORES VÆrdier GØR Forskellen KloaK- & industriservice

70 120 222 • iss-kloakservice.dk

Helside_Danva.indd 1

24-04-2014 14:28:29

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Mød os på Årsmødet i Frederikshavn

Udlejning/salg af komplette forafvandings- og slamafvandingsanlæg med bl.a. HUBeR slamtykner og HYseP/alFa laVal dekantere

LANGT SERVICEINTERVAL

STOR DRIFTSIKKERHED

HØJ VIRKNINGSGRAD

3 års serviceinterval >

Mixere

>

Omrørere

>

Røreværker

>

Recirkulationspumper

100% behovstilpasning

Kontakt Torben Nielsen på 4012 6715 eller tn@ljm.dk Download evt. vores brochure på www.ljm.dk

Kontakt:

Jensen & Nowak ApS Kroghusvej 7, Højmark, 6940 Lem St. Tlf. 9734 3200 www.ljm.dk

Specialist i separation

Peder Rimmensgade 97 9850 Hirtshals Tlf. 244 10 248 www.jnseparation.dk

tlf. 8684 8840

> HAUS dekantercentrifuger og separatorer > HAUS renovering af alle typer dekantere til konkurrencedygtige priser med 12 måneders garanti > Mobil afvanding for 8, 20 og 35 m3/h > ACAT skruepresse for små og store renseanlæg > PillAerator Turbo kompressorer for beluftning > Hitachi Maxco NM720 plastkæder og skraberudstyr

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014

SE ACAT SKRUEPRESSE PÅ STF ÅRSMØDE 2014

www.techras.dk 93


Produkt Information Red. J.H.

Hach Lange HACH LANGE har udvidet sin populære serie af digitale INTELLICAL pHelektroder. Elektroderne er designet specifikt til krævende applikationer indenfor pH-måling. De nye højtydende INTELLICAL kvalitetselektroder af glas anvender Red Rod-teknologi og giver endnu hurtigere responstider, enestående nøjagtighed og gentagelsesstabilitet, herunder overflademåling, måling af alkalinitet samt måling med perforering/ indstik af elektroden (spyd). Hermed udvides serien af INTELLICAL elektroder så den populære HQD-instrumentplatform kan anvendes til endnu flere opgaver indenfor pH-måling. Red Rod-teknologien giver adskillige fordele. F.eks. sikres at iso-pH er den samme som nul-pH. Red Rod-teknologien sikrer stabilt signal og den mættede KCl-saltbro sikrer et stabilt diffusionspotentiale. Red Rod-teknologien anvender ikke sølv-ioner. Derfor er risikoen for tilstopning minimal. Red Rodreferencesystemerne leverer langt nøjagtigere målinger end standardelektroder. Kontakt karin.hogsbro-friis@hach-lange.dk www.hach-lange.dk

Pronamic regnmålere Aquasense har nu også Pronamics regnmålere på leveringsprogrammet. I mere end 25 år har Pronamic´s PASSION FOR REGN været den drivende kraft i arbejdet med regnmålere, og de koncentrerer sig stadig kun om det. Grundstammen i deres regnmålere er den patenterede, selvtømmende vippespand, som findes i mange forskellige størrelser og udformninger, så vi altid kan finde netop den regn-/snemåler, du har brug for. For yderligere information kontakt Aquasense, Thomas Franck, Tlf. 42 42 50 80 E-mail tf@aquasense.dk Se også www.aquasense.dk

Amerikanske Sensorex® Amerikanske Sensorex®, som i Danmark repræsenteres af Grønbech & Sønner A/S, kan nu præsentere en ny smart sensor, SAM-1, til måling af vandkvalitet. SAM-1 (en forkortelse for Smart Aqua Meter) kan tilsluttes en smartphone eller tablet via lydstikket, og så har man et instrument til præcis måling af pH, ORP eller ledningsevne og temperatur. Sensortype og kalibreringsdata opdateres automatisk. Oplysninger som tid, dato og GPS-koordinater bliver nemt og hurtigt registreret sammen med stednavne og kommentarer. Der kan foretages målinger af prøver på laboratoriet, i marken eller på et anlæg, hvorefter disse data straks kan deles med andre via e-mail. Det er også muligt at udvælge data og eksportere dem til et regneark for at analysere eller opbevare

94

“Produkt Information“   er ligeledes gratis for foreningens medlemmer. • Der bør kun bringes omtale af absolut nye produkter. Gerne med foto. • Det gælder om at sende et kort og klart budskab på max. 150 ord. • Det er produktomtalen, der er interessant.

dem. I nær fremtid vil yderligere sensortyper blive understøttet med fuldt integrerede softwareopdateringer. For yderligere information kontakt Grønbech & Sønner A/S, tlf. 33266300.

GasDetect GasDetect har fornøjelsen at præsentere den nyudviklede Geotech GA 5000 håndholdte gasanalysator til brug ved affaldsdeponier og forurenede jordarealer. Analysatoren, som fås til måling af CH4, CO2, O2, H2S og CO er let at bruge og kalibrere, har meget høj pålidelighed og hjælper til at standardisere overvågningsrutiner, mens den understøtter overholdelse af miljølovgivningen. Analysatoren finder endvidere anvendelse ved energiproduktion fra affald og ved undersøgelser af nye lokaliteter. Instrumentet er ATEX-godkendt og kommer med en 3-års garanti og et væld af brugerindstillinger. For mere information kontakt GasDetect, Søren Tors­ bjerg Møller, tlf. 42 42 50 30. E-mail: stm@gasdetect.dk Se også www.gas.dk

I::SCAN nu også til spildevand Aquasense kan nu meddele, at den nye spildevandsversion af i::scan netop er blevet officielt frigivet og dermed tilgængelig for vore kunder. Ligesom i::scan til drikkevand er i::scan til spildevand et miniature-spektrofotometer, som betjener sig af den revolutionerende UV-LEDteknologi, udviklet af s::can. i::scan til spildevand har en optisk måleafstand på 5 mm og måler Total Opløseligt Tørstof, farve, UV254 og COD For yderligere information kontakt Aquasense, Thomas Franck, E-mail tf@aquasense.dk. Se også www.aquasense.dk

Nyt, intelligent pumpedrev fra KSB Tyske KSB AG, som i Danmark repræsenteres af Grønbech & Sønner A/S, kan nu præsentere PumpDrive Eco - den nyeste version af den ”motor-monterede” frekvensregulering til centrifugalpumper. Systemet gør det muligt at reducere energiomkostninger ved at matche pumpens output med det specifikke behov. PumpDrive Eco’s parametre indstilles på fabrikken ud fra de specifikke pumpe- og motordata. Dette reducerer den tid, der skal bruges til idriftsættelse. Et indbygget trådløst modul gør det muligt for brugeren at tilslutte en iPhone via Bluetooth, så man kan kommunikere med systemet og konfigurere indstillinger efter behov. Denne applikation gør det meget lettere at planlægge vedligehold og service og fremskynder idriftsættelsen af pumpen, ligesom den gør det muligt at håndtere specifikke data. iPhone app’en kan downloades gratis fra iTunes. Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Flowmålesystem til afløbsrør, kanaler og vandløb Ideelt til måleprogrammer ifm klimatilpasning af regnvandsystemer

Fleksibel og flytbar løsning med eller uden GPRS

Mulighed for batteridrift og solceller

Doppler flowmåler

Installation og servicekontrakt tilbydes i samarbejde med:

Analyse • Ammonium • Nitrat • Fosfat • Turbiditet • Opløst tørstof

Doppler clamp-on flowmåler ideel til energioptimering på pumpestationer. Til rørstørrelse fra Ø12,5 mm. op til Ø4500 mm.

• pH • Redox • Ilt

Niveau og tryk • Neddykbare niveautransmitter • Ultralyd • Radar • Tryk

E. Eberhardt ApS | Bygstubben 6 | 2950 Vedbæk | Tlf.: 4589 3366 | www.ee.dk | info@ee.dk

Spildevandsteknisk nr. 2 - 12014 29906 EberhardtTidsskrift annonce.indd

95

02/05/14 09.43


Planlagte aktivi­teter i 2014

Årsmøde 2014 fredag 13. juni i Frederikshavn Planlægning af Døgnkursus 2014 21. august i Kolding

Næste nummer vil antagelig bringe indlæg om: •  Optimeret rådnetanksdrift, del 2 •  Rådnetanke og industrianlæg har også gavn af onlinestyring •  Referat fra Slamflokkens døgn •  Referat fra Årsmøde 2014 •  Firma Nyt •  Produkt Information *  Udskudte indlæg kan allerede nu mailes som PDF filer ved henvendelse til redaktionen. Send en mail til: red@stf.dk med angivelse af hvilke artikler, der ønskes tilsendt. Tidligere bragte indlæg i bladet kan mailes som PDF-fil.

Døgnkursus 2014 7.-8. november i Kolding

S p i l d e v a n d s t e k n i s k Ti d s s k r i f t deadlines og udgivelser 2014 HANDLING

DATO ÅR 2014

Tekst-deadline nr. 1 - 2014

3 februar

ANNONCE-deadline nr. 1 - 2014

17. februar

Blad nr. 1 udgivelse

Uge 10

Tekst-deadline nr. 2 - 2014

14. april

ANNONCE-deadline nr. 2 - 2014

28. april

Blad nr. 2 udgivelse

Uge 21

Tekst-deadline nr. 3 - 2014

30. juni

ANNONCE-deadline nr. 3 - 2014

7. juli

Blad nr. 3 udgivelse

Uge 32

Tekst-deadline nr. 4 - 2014

8. september

ANNONCE-deadline nr. 4 - 2014

29. september

Blad nr. 4 udgivelse

Uge 42

Tekst-deadline nr. 5 - 2014

17. november

ANNONCE-deadline nr. 5 - 2014

1. december

Blad nr. 5 udgivelse

Uge 51

96

BEMÆRKNINGER

Af hensyn til Årsmøde 13. juni uge 24

Af hensyn til Døgnkursus uge 45

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


Hvordan renser du dit spildevand? Det er op til de enkelte kommuner at afgøre, hvordan borgere i det åbne land (områder, der ikke er tilsluttet offentlig kloak) skal behandle deres spildevand, så det lever op til spildevandsplanerne. Sikre optimal rensning af spildevand Det biologiske minirenseanlæg, WehoMini, fra Uponor, er den mest kompakte løsning på markedet, som samtidig sikrer optimal rensning af spildevandet: • Spildevand fra WehoMini kan ledes direkte til vandløb eller dræn • Uponor septictanke til WehoMini er blandt de største på markedet (anbefales af Teknologisk Institut) • Den kompakte størrelse sikrer dig nem installation • Uponors serviceafdeling sikrer den lovpligtige kontrol • Mulighed for samarbejde med kommuner om drift og vedligehold af anlæg Læs mere på www.uponor.dk

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 - 2014


ID-NR.: 42793

SMP Magasinpost

Spildevandsteknisk Forening · Balløjvej 2, Kolsnap · 6500 Vojens

EN PUMPE, ER IKKE BARE EN PUMPE! HARD-IRONTM N-PUMPEHJUL

FLYGT HIGH CROME N-PUMPEHJUL

Du kender N-hjulet, men vidste du at det kan fås i Hard-IronTM? Hard-IronTM er en legering der er udviklet til boreplatforme og som sikrer minimalt slid på hjulet. Det holder op til 3 gange så lang tid som alm. gråt støbejern... Prøv det! - og minimer dine driftsomkostninger. Adresseoplysninger ne er udskrevet fra STF’s EDBregister. Adresseændringer bedes derfor meddelt til STF’s sekretariat - gerne via mail. Ændringerne vil blive registreret løbende, men kan af produktionstekniske grunde ikke altid nå at slå igennem til førstkommende blad.