Page 1

Uszkodzenia lakieru, błędy lakiernicze i wpływ środowiska naturalnego.

Spies Hecker – po prostu bliżej.


Uszkodzenia lakieru, błędy lakiernicze i wpływ środowiska naturalnego.

Przykłady i propozycje rozwiązań z tej broszury mają być pomocne w unikaniu w przyszłości błędów podczas lakierowania, w identyfikowaniu wpływów środowiska naturalnego oraz w uzyskaniu właściwego efektu lakierowania.


Błędy lakiernicze i wpływ środowiska. Rozpoznawanie i usuwanie.

Pomimo starannego przygotowania, nowoczesnych technik aplikacyjnych i zastosowania zaawansowanych systemów lakierowania nie da się całkiem wykluczyć błędów podczas lakierowania naprawczego. Żaden wyspecjalizowany zakład nie może sobie dziś pozwolić na jakiekolwiek usterki. Poza tym usuwanie usterek jest uciążliwe i zabiera dużo czasu. Jakie są przyczyny, jaki błąd został popełniony? Jak można uniknąć błędów w przyszłości? Przy pomocy zestawienia najczęściej występujących błędów podczas lakierowania Spies Hecker chce stworzyć przejrzyste kompendium przydatne praktykom w codziennej pracy.


Tylko prawidłowa ocena błędu pozwala na usunięcie jego przyczyny i racjonalne usunięcie usterki. Dodatkowo prezentowana jest cała paleta wad powłoki lakierniczej spowodowanych przez wpływ środowiska naturalnego, które to wady muszą być rozpoznane i usunięte.


Spis treści. Błędy lakiernicze 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Słaba zdolność krycia. Wtrącenia pyłów. Skórka pomarańczy / Zakłócenia rozlewności. Hologramy. Oddzielanie / Podział koloru. Zacieki. Tworzenie się chmurek na metalikach. Zgazowanie. Zaznaczenie krawędzi. Odbarwienia / Odbarwienia spowodowane przez nadtlenki. Plamy wodne. Rysy w lakierze po szlifowaniu. Pęcherzyki. Wznoszenie / Marszczenie. Pory / Dziurki jak po ukłuciu igłą. Zmatowienie. Efekt soli i pieprzu. Zanieczyszczenia i pyły w lakierze bazowym. Zanieczyszczenia i pyły w lakierze bezbarwnym. Zła przyczepność. Problemy z przyczepnością pomiędzy lakierem bazowym i lakierem bezbarwnym. Zaznaczenie krawędzi przy cieniowaniu jasnym kolorem metalik.


Wpływ środowiska naturalnego 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

Ptasie odchody. Kwaśny deszcz. Uderzenia kamieni. Żywica z drzew. Wydzieliny owadów. Plamy ze smoły. Opady przemysłowe / Odpady. Plamy z wapna lub cementu. Korozja. Zadrapania z myjni. Zmiana odcienia koloru.

Pozostałe 80 82

Znaki po folii. Uszkodzenia w transporcie.


Błędy lakiernicze.


Słaba zdolność krycia.

Definicja Różnorodne odcienie koloru na powierzchni. Przeświecanie podłoża.

10


Błędy lakiernicze

Przyczyna Niewystarczające pokrycie lakierem kryjącym. Nieprawidłowe, niejednorodne podłoże (lakierowanie z efektem).

Zapobieganie Dotrzymać grubości warstw podanych w instrukcjach technicznych. Przy trudno kryjących odcieniach zastosować zalecany wypełniacz. Nanieść podłoże o neutralnym kolorze.

Usuwanie Powierzchnię zeszlifować i na nowo polakierować.

11


Wtrącenia pyłów.

Definicja Cząstki wystające z lakieru nawierzchniowego.

12


Błędy lakiernicze

Przyczyna Niestarannie wyczyszczona powierzchnia do lakierowania. Zużyte filtry sufitowe. Podciśnienie w kabinie lakierniczej. Nieodpowiednia odzież robocza. Zabrudzona kabina lakiernicza.

Zapobieganie Podłoże do lakierowania starannie odmuchać, przemyć i przetrzeć ściereczką pyłochłonną. Regularnie sprawdzać filtry. Nosić kombinezony lakiernicze z tkanin nie zostawiających włókien. Regularnie konserwować kabinę lakierniczą.

Usuwanie Miejsce z usterkami lekko zeszlifować i wypolerować. Przy dużych powierzchniach zeszlifować i polakierować.

13


Skórka pomarańczy / Zakłócenia rozlewności.

Definicja Struktura powierzchni podobna do powierzchni pomarańczy.

14


Błędy lakiernicze

Przyczyna Zbyt duża lepkość lakieru. Zastosowanie zbyt szybkiego rozcieńczalnika. Nieprawidłowa wielkość dyszy. Zbyt duża odległość pistoletu lakierniczego od powierzchni; zbyt mała ilość materiału.

Zapobieganie Prawidłowo ustawić temperaturę w kabinie. System lakierowania każdorazowo dostosować do danego przypadku i temperatury w kabinie. Lepkość ustawić przy pomocy kubka Forda. Sprawdzić odległość pistoletu lakierniczego i ją utrzymywać (przestrzegać informacji producenta pistoletów lakierniczych).

Usuwanie W przypadku małych powierzchni możliwe jest szlifowanie i polerowanie. Przy większych powierzchniach zeszlifować i na nowo polakierować.

15


Hologramy.

Definicja Trójwymiarowe zjawisko na ciemnej powierzchni, na której usuwano błąd w lakierowaniu. Zmętnienia w kształcie elipsy lub koła; szarawe zjawisko, połyskujące jak warstwa oleju.

16


Błędy lakiernicze

Przyczyna Usuwanie usterek lub wtrąceń pyłów szczególnie w przypadku ciemnych kolorów i lakieru bezbarwnego.

Zapobieganie Używać do polerowania materiałów zalecanych przez producenta. Używać odpowiednich materiałów do szlifowania. Przestrzegać czasów schnięcia zastosowanych systemów lakierowania. Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcjach technicznych.

Usuwanie Na nowo, odpowiednimi materiałami przeprowadzić proces polerowania.

17


Oddzielanie / Podział koloru.

Definicja Przeświecanie masy uszczelniającej.

18


Błędy lakiernicze

Przyczyna Masa uszczelniająca została zbyt wcześnie pokryta lakierem. Niewystarczające pokrycie i zwilżenie lakierem kryjącym masy uszczelniającej.

Zapobieganie Masę uszczelniającą dostatecznie wysuszyć. Lakier bazowy / kryjący nanieść cienką warstwą na masę uszczelniającą.

Usuwanie Na nowo polakierować.

19


Zacieki.

Definicja Zacieki lakieru na pionowych powierzchniach karoserii.

20


Błędy lakiernicze

Przyczyna Nierównomierne naniesienie lakieru. Niedotrzymanie zalecanej lepkości. Zastosowanie nieodpowiedniego rozcieńczalnika. Zbyt niska temperatura materiału lub w kabinie lakierniczej. Zbyt duże grubości warstw. Uszkodzony pistolet lakierniczy (dysza). Zbyt krótki czas odparowania między warstwami.

Zapobieganie Przestrzegać temperatury obiektu, materiału i w kabinie lakierniczej. Regularnie sprawdzać sprzęt natryskowy. Lakier przygotowywać i nanosić zgodnie z instrukcjami technicznymi.

Usuwanie Zacieki po wysuszeniu zeszlifować, jeśli istnieje taka potrzeba dosuszyć promiennikiem podczerwieni i wypolerować. W przypadku zbyt mocnego przeszlifowania zacieku, trzeba lakierowac na nowo.

21


Tworzenie się chmurek na metalikach.

Definicja Różnorodne ukształtowanie efektu / odcienia.

22


Błędy lakiernicze

Przyczyna Uszkodzony pistolet natryskowy (dysza). Nieprawidłowe ciśnienie natrysku, nieodpowiedni rozpuszczalnik, nieodpowiednia technika natrysku, nieodpowiednia lepkość.

Zapobieganie Lepkość natrysku ustawić przy pomocy listwy lub kubka Forda. Pistolet lakierniczy konserwować regularnie. Pistolet prowadzić równolegle do obiektu (utrzymywać odległość). Przestrzegać wskazówek producenta pistoletów lakierniczych. W czasie pracy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcjach technicznych.

Usuwanie Po wyschnięciu lakieru bezbarwnego powierzchnię przeszlifować i na nowo polakierować.

23


Zgazowanie.

Definicja Małe, częściowo popękane pęcherzyki w lakierze nawierzchniowym.

24


Błędy lakiernicze

Przyczyna Lakier naniesiony zbyt grubo. Niedotrzymany zalecany czas odparowania przed intensywnym suszeniem. Niedotrzymanie zalecanej lepkości. Zastosowanie nieodpowiednich utwardzaczy i rozcieńczalników.

Zapobieganie Nanosić lakier warstwmi normalnej grubości. Przestrzegać czasów odparowania. Lepkość i stosowanie utwardzaczy i rozcieńczalników odpowiednio do informacji z instrukcji technicznych.

Usuwanie Lakier kryjący w miejscach z usterkami lekko przeszlifować włókniną ścierną i w ciągu 24 godzin na nowo polakierować. Nie rozszlifowywać pęcherzyków! W przypadku większych powierzchni z zaciekami zeszlifować i przeprowadzić proces lakierowania na nowo.

25


Zaznaczenie krawędzi.

Definicja W lakierze nawierzchniowym zaznaczają się krawędzie.

26


Błędy lakiernicze

Przyczyna Stary lakier został zeszlifowany bez przejścia. Szpachla i wypełniacz na ciągliwie plastycznym lakierze fabrycznym. Wypełniacz zeszlifowany w stanie nieutwardzonym i polakierowany. Podłoże niewystarczająco utwardzone. Materiał podkładowy naniesiony zbyt grubą warstwą i niewystarczająco długo suszony.

Zapobieganie Test rozpuszczalnikowy dla sprawdzenia podłoża (ciągliwe, elastyczne / utwardzone). Szpachlować tylko na czyste metaliczne podłoże. Przy ciągliwym, plastycznym podłożu na całą powierzchnię zastosować wypełniacz.

Usuwanie Po utwardzeniu lakieru nawierzchniowego powierzchnię delikatnie zeszlifować i wypolerować. Zeszlifować, zaizolować wypełniaczem i ponownie polakierować.

27


Odbarwienia / Odbarwienia spowodowane przez nadtlenki.

Definicja Odbarwione miejsca w metalicznej powłoce lakieru.

28


Błędy lakiernicze

Przyczyna Przedozowanie utwardzacza w szpachli poliestrowej.

Zapobieganie Zaizolować odpowiednim materiałem miejsca szpachlowane. Ewentualnie zastosować urządzenie do dozowania szpachli. Unikać przedozowania utwardzacza w szpachli.

Usuwanie Po wyschnięciu powierzchnię przeszlifować. Oczyścić przy użyciu środka do usuwania silikonu i na nowo polakierować. Usunąć szpachlę poliestrową zeszlifowując ją, potem ponownie szpachlować pamiętając o właściwej proporcji szpachla – utwardzacz.

29


Plamy wodne.

Definicja Zaznaczenia, krawędzie kropel wody na świeżej powłoce lakieru.

30


Błędy lakiernicze

Przyczyna Zazwyczaj bezpośrednio po suszeniu w piecu ciepły, nieutwardzony lakier kryjący zwilżony pojedyńczymi kroplami wody.

Zapobieganie Przestrzegać czasu schnięcia. Po suszeniu w piecu obiekt pozostawić do schłodzenia.

Usuwanie Powierzchnię lekko zeszlifować (n.p. gradacją P 2000) i wypolerować. Miejsce z usterkami zeszlifować i na nowo polakierować.

31


Rysy w lakierze po szlifowaniu.

Definicja Rysy po szlifowaniu z napęczniałymi krawędziami.

32


Błędy lakiernicze

Przyczyna Przygotowanie do lakierowania przeprowadzono przy pomocy materiałów do szlifowania o zbyt grubej gradacji.

Zapobieganie Nie szlifować szpachli zbyt grubo. Szlifowanie wstępne: P 120 – 180. Szlifowanie końcowe: P 240 – 320. Szlifowanie wypełniacza: na sucho P 400 – 500, na mokro P 800 – 1200. Przygotowanie podłoża według danych z instrukcji technicznych.

Usuwanie Po przesuszeniu lakieru kryjącego lakierowaną powierzchnię delikatnie zeszlifować i przepolerować. Przy dużych uszkodzenaich powierzchnię zeszlifować i na nowo polakierować.

33


Pęcherzyki.

Definicja Małe, punktowe wzniesienia w lakierze.

34


Błędy lakiernicze

Przyczyna Hygroskopijność podłoża. Niewystarczające wysuszenie podłoża po szlifowaniu na mokro (szczególnie w przypadku materiałów poliestrowych). Tworzenie się wody kondensacyjnej przy wahaniach temperatury. Nieodizolowane materiały poliestrowe. Wilgoć w powietrzu natryskowym (sprężonym powietrzu).

Zapobieganie Produkty poliestrowe szlifować na sucho i izolować. Zwracać uwagę na czystość powietrza natryskowego (ciśnienie).

Usuwanie Miejsca z usterkami zeszlifować, resztę powierzchni zmatowić, wyczyścić preparatem do usuwania silikonu, nanieść wypełniacz i polakierować.

35


Wznoszenie / marszczenie.

Definicja Wznoszenie / marszczenie powłoki lakieru.

36


Błędy lakiernicze

Przyczyna Niutwardzone lub rozpuszczalne lakierowanie fabryczne. Miejsca przeszlifowania od lakieru bezbarwnego do lakieru bazowego niezaizolowane lub zaizolowane niewłaściwym wypełniaczem. Nieodpowiednie podłoże (n.p. lakierowanie sprayem z TPA lub nitro). Zastosowanie nieodpowiednich materiałów – podkładu, lakieru i rozcieńczalnika.

Zapobieganie Przy podłożach krytycznych przeprowadzić test rozpuszczalnikowy. Przy krytycznych podłożach cieniutko nanosić kilkoma warstwami odpowiedni wypełniacz 2K i zachować dłuższe czasy odparowania.

Usuwanie Lakier kryjący z miejsc uszkodzonych po wyschnięciu całkowicie usunąć wraz z przylegającym podłożem i odtworzyć od podstaw pokrycie lakiernicze. Przed lakierowaniem kryjącym całą powierzchnię przeszlifować.

37


Pory / Dziurki jak po ukłuciu igłą.

Definicja Małe zagłębienia jak po ukłuciu igłą.

38


Błędy lakiernicze

Przyczyna Powietrze w szpachli. Zbyt grube warstwy szpachli. Nieprawidłowe ustawienie materiałów wypełniających. Zbyt duża grubość warstwy / warstw wypełniacza. Niewystarczający czas odparowania pomiędzy poszczególnymi warstwami.

Zapobieganie Przestrzegać wskazówek z instrukcji technicznych. Utwardzacz każdorazowo dopasować do temperatury. Przestrzegać czasów odparowania.

Usuwanie Pory zeszlifować, ewntualnie nanieść wypełniacz i na nowo polakierować.

39


Zmatowienie.

Definicja Utrata połysku w lakierze kryjącym.

40


Błędy lakiernicze

Przyczyna Powłoka wypełniacza niewystarczająco wysuszona. Zastosowanie niewłaściwego rozcieńczalnika lub utwardzacza. Użycie utwardzacza wchłaniającego wilgoć. Zły obieg powietrza w kabinie do suszenia. Wyjątkowe warunki klimatyczne. Grubość warstwy zbyt mała lub zbyt duża.

Zapobieganie Przestrzegać podanych w instrukcjach technicznych • czasów schnięcia • grubości warstw. Stosować tylko zalecane typy rozcieńczalników. Pojemniki z utawardzaczem po użyciu natychmiast zamykać. Sprawdzać obieg powietrza w kabinie do suszenia

Usuwanie Po wysuszeniu, zmatowienia usunąć poprzez polerowanie lub alternatywnie całą powierzchnię zeszlifować, wyczyścić preparatem do usuwania silikonu i ponownie polakierować.

41


Efekt soli i pieprzu.

Definicja Czarne i białe kropki / zabrudzenia w lakierze bazowym.

42


Błędy lakiernicze

Przyczyna Materiał niewystarczająco przefiltrowany. Nieodpowiednia temperatura przechowywania (lakiery na bazie wody). Materiał przeterminowany. Lakier bazowy niewystarczająco wymieszany.

Zapobieganie Użyć odpowiedniego sitka. Przestrzegać temperatury składowania (zgodnie z danymi z instrukcji technicznych). Regularnie uruchamiać mieszalnik.

Usuwanie Zeszlifować i na nowo polakierować niezanieczyszczonym materiałem.

43


Zanieczyszczenia i pyły w lakierze bazowym.

Definicja Cząsteczki brudu wystające z lakieru bazowego.

44


Błędy lakiernicze

Przyczyna Lakier bazowy nieprzecedzony przez sitko. Nieodpowiednio oczyszczona powierzchnia przeznaczona do lakierowania (brud z rowków, wyżłobień itd.). Zanieczyszczenia z odzieży (lakiernik). Nieodpowiednia ściereczka pyłochłonna / zanieczyszczona kabina lakiernicza i flltry (sufitowe, podłogowe).

Zapobieganie Lakier bazowy przecedzić przez sitko. Prawidłowo wyczyścić powierzchnię do lakierowania (łącznie z rowkami itd.). Używać czystych kombinezonów. Używać odpowiednich ściereczek pyłochłonnych. Regularnie przeprowadzać konserwację kabiny lakierniczej.

Usuwanie Zmyć przy użyciu preparatu do usuwania silikonu i ściereczki pyłochłonnej (ewntualnie zeszlifować) i na nowo nanieść lakier bazowy.

45


Zanieczyszczenia i pyły w lakierze bezbarwnym.

Definicja Cząsteczki brudu wystające w lakierze bezbarwnym

46


Błędy lakiernicze

Przyczyna Lakier bezbarwny niewystarczająco przecedzony przez sitko. Nieodpowiednio oczyszczona powierzchnia przeznaczona do lakierowania (brud z rowków itd). Pył z odzieży (lakiernik). Zabrudzona kabina lakiernicza i filtry.

Zapobieganie Lakier bezbarwny dobrze przecedzić. Prawidłowo wyczyścić powierzchnię do lakierowania (łącznie z rowkami itd.). Używać czystych kombinezonów. Regularnie przeprowadzać konserwację kabiny lakierniczej.

Usuwanie Szlifować (P 1500) i polerować. W przypadkach ekstremalnych zanieczyszczeń zeszlifować i potem nanieść lakier bazowy i bezbarwny.

47


Zła przyczepność.

Definicja Utrata przyczepności szpachli na czystym podłożu (stal, cynk lub aluminium).

48


Błędy lakiernicze

Przyczyna Niewłaściwe podłoże. Przegrzanie szpachli przy suszeniu pod promiennikiem podczerwieni. Niewystarczające przygotowanie podłoża

Zapobieganie Wybór właściwej szpachli do danego podłoża. Przestrzegać odległości od promiennika. Wybrać właściwy sposób przygotowania powierzchni.

Usuwanie Zeszlifować i odbudować powłokę lakierową.

49


Problemy z przyczepnością pomiędzy lakierem bazowym i lakierem bezbarwnym.

Definicja Zakłócenia przyczepności pomiędzy lakierem bazowym i lakierem bezbarwnym. Odchodzenie powłoki lakieru bezbarwnego

50


Błędy lakiernicze

Przyczyna Zbyt krótki czas odparowania przed naniesieniem lakieru bezbarwnego. Zbyt duże grubości powłoki lakieru bazowego.

Zapobieganie Przestrzegać czasów odparowania zalecanych w instrukcjach technicznych. Przestrzegać zalecanych w instrukcjach technicznych grubości warstw.

Usuwanie Zeszlifować, na nowo polakierować.

51


Zaznaczenie krawędzi przy cieniowaniu jasnymi kolorami metalik (szary efekt krawędzi).

Definicja Widoczna krawędź przy cieniowaniu lakieru bazowego.

52


Błędy lakiernicze

Przyczyna Strefa przejścia polakierowana zbyt sucho / mokro. Zastosowanie niewłaściwej techniki natrysku. Zbyt wysokie ciśnienie natrysku. Zbyt wysoka temperatura podczas aplikacji. Nieużycie środka do cieniowania.

Zapobieganie Sprawdzić temperaturę pomieszczenia, gdzie wykonywane ma być lakierowanie. Użyć środka do cieniowania zgodnie ze wskazówkami z instukcji technicznych.

Usuwanie Zeszlifować lakier bezbarwny i na nowo polakierować lakierem bazowym i lakierem bezbarwnym.

53


Wpływ środowiska naturalnego.


Ptasie odchody.

Definicja Obraz szkody sięga od przebarwienia lakieru do pełnego jego rozpuszczenia. Efekty wytrawienia, spęcznienia jak również rozpuszczenia są tutaj typowymi zjawiskami.

56


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Różnorodne pożywienie ptaków ma wpływ na skład i ilość wydzielanych odchodów. Chemiczne oddziaływanie ptasich odchodów wynika z połączenia silnych kwasów organicznych z długim czasem ich oddziaływania oraz wysoką temperaturą.

Usuwanie W zależności od uszkodzenia można je usunąć począwszy od polerowania, aż do ponownego polakierowania

57


Kwaśny deszcz.

Definicja Małe plamy w kształcie kropli z zapadającymi się krawędziami lub wyczuwalnymi rowkami.

58


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Wypalenie powłoki lakierowej przez kwaśny deszcz. Zniszczenie powłoki lakierowej poprzez koncentrację zawartych w kwaśnym deszczu związków siarki, począwszy od siarczanów a na kwasie siarkowym kończąc.

Usuwanie Przywrócić stan powłoki lakierowej poprzez polerowanie. W zależności od uszkodzenia, nieraz musi nastąpić ponowne lakierowanie.

59


Uderzenia kamieni.

Definicja Ubytki w powłoce w formie punkcików, kanciaste lub przypominające kratery. Drobne uderzenia w polakierowanej powierzchni.

60


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Silne, mechaniczne obciążenie powłoki lakierowej, szczególnie z przodu pojazdu. Uderzenia małych kamieni lub odłamków spowodowane przez przejeżdżające samochody.

Usuwanie Możliwa punktowa naprawa przy pomocy pędzelka. Przy wielu śladach po uderzeniach kamieni miejsca uszkodzone zeszlifować i odtworzyć na nowo pokrycie lakierowe.

61


Żywica z drzew.

Definicja Nawarstwienia na powłoce lakieru w kształcie nitek lub kropli, które mogą sięgać do niższych warstw pokrycia lakierniczego.

62


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Chemiczna agresja spowodowana przez żywicę z drzew i soki roślinne.

Usuwanie Żywicę ostrożnie usunąć, gdyż w przeciwnym wypadku można uszkodzić lakier nawierzchniowy. Na uszkodzonym miejscu zostawić na dłuższy czas ściereczkę nasączoną preparatem do usuwania silikonu, a potem ostrożnie usunąć żywicę szpachelką z tworzywa sztucznego. Wypolerować (jeśli trzeba zeszlifować i wypolerować). W przypadku dużych uszkodzeń polakierować na nowo.

63


Wydzieliny owadów.

Definicja Wytrawienie powłoki lakieru nawierzchniowego. Obraz szkody sięga od utraty połysku, aż do całkowitego rozpuszczenia lakieru nawierzchniowego sięgającego do warstwy wypełniacza.

64


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Wydzieliny owadów, które reagują w połączeniu z wilgocią i ciepłem. Dłuższe oddziaływanie tych zanieczyszczeń.

Usuwanie Zmyć wodą, preparatem do usuwania silikonu lub smoły. Wypolerować (jeśli trzeba zeszlifować i wypolerować). Jeśli nie uda się usunąć szkody przy pomocy polerowania, trzeba na nowo polakierować.

65


Plamy ze smoły.

Definicja Ciemne lub żółte plamy w kształcie punktów, otoczone wypłowiałym brzegiem.

66


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Plamy smoły przenikające do lakieru. Efekt pogłębia brak dbałości o czystość powłoki lakierowej.

Usuwanie Plamy smoły natychmaist usunąć preparatem do usuwania silikonu lub smoły i potem wypolerować. Przy dłuższym czasie oddziaływania może tylko pomóc lakierowanie.

67


Opady przemysłowe / Odpady.

Definicja Punktowe, widoczne na lakierze nawierzchniowym cząsteczki rdzy.

68


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Chemiczne zniszczenie powłoki lakieru przez korozję pojedynczych cząsteczek rdzy na powłoce lakieru.

Usuwanie W zależności od zaawansowania reakcji chemicznej wypolerować (albo zeszlifować i wypolerować). Przy większych uszkodzeniach polakierować na nowo.

69


Plamy z wapna lub cementu.

Definicja Zmatowiona powierzchnia z jasnymi, białawymi plamami. Wytrawione miejsca na powłoce lakieru.

70


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Chemiczne zniszczenie powłoki lakieru przez plamy z wapna lub cementu.

Usuwanie W zależności od stopnia uszkodzenia wypolerować lub zeszlifować i wypolerować. Jeśli polerowanie nie pomaga, polakierować na nowo.

71


Korozja.

Definicja Mechaniczne uszkodzenia z rdzÄ… pod warstwÄ… lakieru.

72


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Uderzenia kamieni w połączeniu z oddziaływaniem soli i wilgoci. Przedostawanie się wilgoci do uszkodzonej powłoki lakieru. Czysty metal, który przed gruntowaniem narażony był na działanie wilgoci. Nieodpowiednia pielęgnacja samochodu

Zapobieganie Przed gruntowaniem czysty metal dokładnie oczyścić i odtłuścić.

Usuwanie Miejsca z korozją odrdzewić przy pomocy piaskowania, szczotki drucianej lub tarczy czyszczących CSD. W zależności od stopnia korozji rozważyć wymianę części. Odbudować kompletną nową powłokę lakierową.

73


Zadrapania z myjni.

Definicja Podobne i prawie równoległe ślady otarć i zadrapań o różnej głębokości. Niebłyszcząca, zamglona powłoka lakieru.

74


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Brak albo niewystarczające mycie wstępne. Mycie przy użyciu zbyt małej ilości wody. Szczotki myjące są zużyte lub brudne.

Usuwanie Wypolerować mechanicznie. Powłokę lakieru pokryć twardym woskiem. Odpowiednio pielęgnować samochód.

75


Zmiana odcienia koloru.

Definicja Białe, jasne, wyblakłe powierzchnie, przeważnie poziome. Tworzenie się plam z punktowymi przebarwieniami.

76


Wpływ środowiska naturalnego

Przyczyna Zniszczenie pigmentu w lakierze przez promieniowanie UV i wpływy atmosferyczne.

Usuwanie Polakierować na nowo. Zalecenie: lakierować systemem UNI 2-warstwowym.

77


Pozostałe.


Znaki po folii.

Definicja Miejsca kontaktu folii bardzo widoczne. Pozostałości kleju do folii.

80


Pozostałe

Przyczyna Folia została umieszczona zbyt wcześnie na niewysuszonej powłoce lakierowej.

Zapobieganie Używać folii podlegających dyfuzji. Przestrzegać wskazówek producenta folii.

Usuwanie Usunąć resztki kleju przy pomocy preparatu do usuwania silikonu lub innych łagodnych środków czyszczących. Następnie wypolerować. Jeżeli zachodzi taka potrzeba powierzchnię zeszlifować i na nowo polakierować.

81


Uszkodzenia w transporcie.

Definicja Ślady po zadrapaniach różnej głębokości.

82


Pozostałe

Przyczyna Niewystarczająca ochrona lakieru fabrycznego podczas niewłaściwego transportu.

Zapobieganie Przykrycie oryginalnego lakierowania (folia lub lakier ochronny).

Usuwanie Przy lekkich zarysowaniach zeszlifować i wypolerować. Przy głębokich zarysowaniach konieczne jest lakierowanie naprawcze.

83


DuPont Poland Sp. z o.o. ul. PowÄ…zkowska 44 c 01-797 Warszawa Tel.: 022 329 15 23 Fax: 022 329 15 24 www.spieshecker.pl

Wady lakiernicze (Poland)  

Wady lakiernicze - Przyczyny, opcje naprawy i zapobieganie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you