Page 1

SPENN

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

Aug/sept 2013

De håper på regjeringsskifte Meningsmålingene tyder på at de får ønsket sitt oppfylt. Hva kan næringslivet forvente av Vest-Agders nye stortingsrepresentanter fra Høyre og KrF? Side 8–11. www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

1


Sunt & Godt! Hjemmekveld...

Fotballkveld...

Syforening...

Forretningslunsj...

mat & kunst

Du finner oss i Lillemarkens & på Fiskebrygga www.fiskeeksperten.no - Tlf: 38 12 24 40

Illustrasjon: Øyvind Westgård

A for Alltid åpent. Hele døgnet, alle dager. dnb.no 9047_200x141_Alltid_aapent_0513_cmf.indd 1

14.05.13 13:38


Legg din kommende konferanse tiL byens nye hotell. Scandic kriStiansand bystranda. Vi har 8 fantastiske møterom med plass fra 2 til 300 deltagere. Med våre møtekonsepter og imøtekommende ansatte er du i trygge hender. I tillegg er utsikten inkludert i prisen. Har du spørsmål eller forespørsler ta kontakt med salgssjef Kåre Sørensen på 971 79 400 eller kare.sorensen@scandichotels.com

scandichotels.no/bystranda


Kontakt NOHA for tilbud på brannkurs

Når skal deres transporter ut på anbud neste gang?

Kontakt DSV neste gang dere går ut med anbud på deres transporter. Ved henvendelse til DSV i forbindelse med anbud på deres transport- og logistikk vil dere oppleve en profesjonell og global aktør i et internasjonalt nettverk, og som har størrelsen som kreves for å være en god samarbeidspartner. I tillegg har vi en lokal tilstedeværelse i Norge for optimal håndtering gjennom hele logistikk kjeden.

NOHA - ALT INNEN BRANNVERN

Tlf: E-post: Web:

38 11 91 00 sale@noha.no www.noha.no

DSV Road DSV Air & Sea

Tlf.: Tlf.:

37 17 17 17 38 00 13 50

NOHA NORWAY AS

WE MAKE IT WORK Bilfinger Industrial Services er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norden. Bilfinger IS har en omsetning på 2,5 milliarder kroner, 2600 ansatte, og er lokalisert i Norge, Sverige og Finland. Vi er inne i en sterk vekstfase, og har store og spennende utfordringer foran oss. Bilfinger Industrial Services Norway AS avdeling Kristiansand er lokalisert på Sagmyra 25. Vi har 70 ansatte fordelt på elektro og mekanisk avdeling. Mekanisk avdeling driver allsidig virksomhet med rørleggere, platearbeidere, sveisere og mekanikere. Elektro avdelingen dekker elektrotjenester innenfor service, bygg, svakstrøm, bygg, industri, marine og offshore.

www.is-norway.bilfinger.com


|

SPENN INNHOLD 4/13

8-11

12-14

18-19

20-22

30

24-26

36-37

8-11 Nye representanter på Stortinget

30

12-14 En sørlending ved Kongens bord, takk!

32-33 Tall Ships Races

15-16 Enquete: Forventninger til nye koster

34-35 Dual Career Support programmet

18-19 Kjempedugnad for fattigfolk

36-37 Sommerby med helårsambisjoner

20-22 Portrett: Den barmhjertige millionær

38

Nytt om navn; Øyvind Aasen

24-26 Profilen; Med klampen i bånn

43

Gjestekommentar

28-29 Vei til vekst

40-41 Nye medlemmer

Kanalbyen Utvikling

46 MEDLEMSLISTE | 47 BLI MEDLEM

Ønsker din bedrift å være med i regionens største næringsforening, ta kontakt med oss i dag!


kontakt

Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere

Anita S. Dietrichson Adm. Direktør Tlf. 911 64 883 anita@kristiansand-chamber.no

Ole-Petter Sunde Nestleder Internasjonalt samarbeid Redaktør SPENN Leder av markedsavdelingen Tlf.: 46842698 Ole-petter@kristiansand-chamber.no

Anne Marit Thomassen Økonomi/administrasjon Handelskammer SPENN Tlf.: 489 97 734 amt@kristiansand-chamber.no

Anne May Hundeide Medlemspleie, medlemsverving, Utvikling og gjennomføring av faglige tilbud Kurs- og konferanseansvarlig Tlf.: 404 73 626 annemay@kristiansand-chamber.no

May Baagøe Lindseth Medlemsverving og medlemspleie ekstern kommunikasjon webredaktør Kurs og konferanser Tlf.: 932 55 331 may@kristiansand-chamber.no

Joke Verwaard Prosjektleder INN Kristiansand – Expat Support Tlf.: 974 08 428 joke@kristiansand-chamber.no


LEDER

SPENN

Utgiver: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) - Kristiansand Chamber of Commerce Telefon 99 23 80 00 Postboks 269, 4663 Kristiansand www.kristiansand-chamber.no Tips/kommentarer: Ansvarlig redaktør Anita S. Dietrichson anita@kristiansand-chamber.no Redaktør Ole-Petter Sunde ole-petter@kristiansand-chamber.no Årgang: nr.10, utgave 4 - 2013 Opplag: 7.500 Utkommer: februar, april, juni, august, oktober og desember. Materiellfrist: 1 mnd. før utgivelse. Annonsesalg: Anne Marit Thomassen, mob. 48 99 77 34. E-post: anne_marit@kristiansand-chamber.no. Volumrabatt ved halv- og helårsavtaler. Egne priser for medlemmer av foreningen. Tekst og foto: Mediepartner AS Ombrekking og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS Forsidefoto: Kjell Inge Søreide Distribusjon: Til bedrifter innen “Knutepunkt Sørlandet”: Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Birkenes, Lillesand og Iveland, samt Kjevik Lufthavn, tog-, ferje- og bussterminal. Kontakt oss for tilsending: spenn@kristiansand-chamber.no

Valgets kvaler Så er vi i gang igjen etter en fantastisk sommer. En sommer som så vel turistnæringen, som iskremfabrikken, våre lokale bryggeri og båtbransjen trengte. August har startet godt med mange seminar og paneldebatter under Arendalsuka. Dette arrangement har allerede i år vokst seg tre ganger så stort som i fjor og er i ferd med å bli en viktig nasjonal møteplass for politikk og næringsliv. Gratulerer Arendal. Vi håper og tror at Arendalsuka vil utvikle seg, at de må bli enda tydeligere på de utfordringer vi har knyttet til næringslivet i regionen. Det er også spennende å se om den regjeringen vi får etter valget i år, virkelig følger opp Sørlandsutvalgets mange og gode forslag – noe annet ville vært tragisk! Når denne lederen skrives – få dager etter presentasjonen – glimrer dessverre de fleste statsråder og politikere med konkrete lovnader. Oppstarten av våre lunsjmøter i august og september bærer preg av valget. Stortingsvalget i 2013 handler for Næringsforeningen om hvilke partier som vil levere på regionens største utfordringer. Først og fremst veien fra Kristiansand til Lyngdal og fra Grimstad til Oslo, men utviklingen av hele E 39. Valget handler også om storbystatus, kveldsfly til Oslo, små- og mellomstore bedrifters utfordringer. Det er dette vi ønsker å få klarhet i, hvilke partier vil bygge oss gode? Hvilke partier vil bidra til at nettopp vår landsdel vinner. Vi ønsker jo alle å være på vinnerlaget. Og da må vi velge politikere og stemme på partier som hjelper oss med det. Markeringen av stemmerettsjubileet i Vest-Agder har så langt i vår og sommer vært vellykket. Vi kan tilfreds konstatere at det nå er 100 år siden stemmeretten kom på plass og at norske kvinner her er likestilte. I denne anledning er det hyggelig å kunne gratulere Node med ny toppsjef. Anne-Grete Ellingsen er nok en voksen dame som får en topplederstilling, det gleder vi oss over. I tillegg til henne har vi nå kvinnelige ledere i Eyde ved Helene Fladmark, Digin ved Anne Torunn Hvideberg, og Arena Usus v/Kirsti Mathiesen Hjemdal. Flott! Vi ønsker velkommen til en spennende høst med mye godt på programmet, kick-off på dette skjer på Næringsforeningens store hagefest 27. august 2013.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en næringsorganisasjon for bedrifter i ulike bransjer i Kristiansandsregionen. NiKR skal bidra til at medlemsbedrifter oppnår de beste rammebetingelser innen regionen. Vi ønsker videre at næringslivet står samlet bak store og viktige beslutninger, ikke minst overfor offentlig sektor. NiKR skal virke som høringsorgan, medspiller og pådriver for å fremme næringslivets interesser.

Anita S Dietrichson Adm.dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

VÅR VISJON Kristiansandsregionen – norges mest attraktive næringsregion. Forretningsidé Vi samler næringslivet og fremmer felles interesser. Slik bidrar vi til at Kristiansandsregionen utvikler seg som attraktiv bo- og arbeidsregion.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

7


Tema: Stortingsvalget

Stortingskandidatene Norunn Tveiten Benestad (H), Ingunn Foss (H) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Vest-Agder er enige om at veiutbygging er en av de viktigste utfordringene for Sørlandet i kommende stortingsperiode.

Stortingsdebutanter garanterer firefelts vei fra Oslo til Lindesnes innen ti ĂĽr 8

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13


Ingunn Foss og Norunn Tveiten Benestad fra Høyre og Hans Fredrik Grøvan fra KrF er enige om at vei er den viktigste saken for Sørlandet. I følge meningsmålingene blir de alle valgt som stortingsrepresentanter fra Vest-Agder om få dager.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Det er damenes tur i Vest-Agder Høyre, men det er ikke noe å legge vekt på i følge Ingunn Foss. Hun er ordfører i Lyngdal kommune og førstekandidat på Høyres stortingsvalgliste i Vest-Agder. Hun mener det viktigste er at Høyre får to stortingsmandater fra fylket. – Da blir vi dobbelt så mange som i forrige stortingsperiode. Vi kan samarbeide om saker vi ønsker å få gjennomslag for. Dermed kan vi yte enda bedre service til landsdelen, sier Foss. – Hva kan det sørlandske næringslivet forvente av deg som stortingspolitiker? – Jeg står på Høyres program og vil kjempe for bedre rammebetingelser for næringslivet, og her tror jeg ikke det viktigste er om vi er kvinne eller mann, men at vi står for en politikk som gagner næringslivet, sier Foss. – Hvilke hovedgrep tenker du på da? – Skatter, avgifter og forenkling av næringslivets hverdag er viktig. Som stortingspolitiker ønsker jeg også å være i dialog med næringslivet på Sørlandet. Jeg er interessert i å lytte til det næringslivsaktørene selv etterspør. Jeg vil legge vekt på å besøke bedrifter og være med å løfte næringslivet slik at arbeidsplasser bevares og skapes. Samhandling med næringslivet er viktig, sier Foss. – Er næringslivssaker et viktig politisk område for deg? – Næringslivssaker er blant de viktigste sakene for alle, næringslivet angår oss alle. Næringslivspolitikk dreier seg om å legge til rette for at bedriftene opprettholder konkurransekraft og blir lønnsomme. På den måten sikrer vi arbeidsplasser, sier Foss.

Erfaring som ordfører Ingunn Foss har drevet lokalpolitikk

i Lyngdal i 10 år og sittet både som varaordfører og ordfører. Når vi snakker med henne, kommer hun direkte fra et møte med en delegasjon forskere som har vært på besøk i Lyngdal kommune. – Forskerne er opptatt av hvilke faktorer som driver næringsutviklingen i en kommune. Som ordfører i Lyngdal er min rolle å legge til rette for næringsutvikling, og som stortingspolitiker ser jeg for meg at jeg kan være en katalysator for å få ting gjort som er viktige for næringslivet, sier Foss. – Hva mener du selv er viktig å gjøre for næringslivet? – Her står jeg på Høyres program om mindre skatter og avgifter og forenkling av byråkratiet. – Det høres så valgkampaktig ut, hva betyr det i praksis, er det politiske problemstillinger som er særlig viktig for næringslivet i vår landsdel? – Spørsmål om formueskatt og arveavgift er viktige spørsmål. For Høyre dreier det seg ikke om å skjerme eiendelene til de som er rike. Det handler om å verne arbeidsplasser. Jeg får mange henvendelser fra bedriftseiere som strupes av formueskatten, bedrifter som går med røde tall fordi formueskatten skal betales. Slik settes arbeidsplasser i fare. Bedrifter går ikke like godt alltid, og det er etter min og Høyres mening urimelig at de må betale formueskatt på varelager, eiendom og produksjonsutstyr. Formueskatten er en særnorsk skatt. Den åpner for at utenlandske eiere får et konkurransefortrinn, for de slipper formueskatt. Formueskatten er konkurransevridende, sier Foss, og lover å følge opp Høyres program som lover gradvis nedtrapping av det hun kaller en norsk særskatt.

Selskapsskatt og kompetanseutvikling – En annen viktig ting for bedrifter på Sørlandet er at deler av selskapsskatten tilbakeføres til kommunen. I dag får staten

all selskapsskatt, og dermed har ikke kommunene noe incitament for å legge til rette for næringslivet. Det vil Høyre gjøre noe med, sier Foss. Kompetanseutvikling er også et av områdene Foss mener det er viktig å satse på. – Her tror jeg landsdelen er godt posisjonert med et relativt nytt universitet og en Node-klynge som går foran og fronter videre- og etterutdanning. En av de viktigste utfordringene for næringslivet framover er å skaffe kompetent arbeidskraft. I vår landsdel er selvfølgelig også spørsmålet om veiutbygging en sentral sak for at næringslivet skal fungere optimalt, sier Foss. På Høyres landsmøte i vår valgte Ingunn Foss nettopp å snakke om veiutbygging på Sørlandet. Hun etterlyste kortere planleggingstid og en mer helhetlig planlegging av lengre veistrekninger. Samtidig minnet hun landsmøtedelegatene om at mindre politisk detaljstyring er veien å gå. Hun nevnte E39, E18 og riksvei 9 i Agder spesielt og pekte på behovet for snarlig utbedring av veiene, for å minske trafikkulykker og gjøre det enklere for næringslivet å frakte varer og utnytte et utvidet bo- og arbeidsmarked. – Når veiene utbedres, blir det lettere for folk å ta seg jobb i en annen kommune. Det har vi blant annet sett ved utvidelsen av veien mellom Kristiansand og Grimstad, sier Foss. – Det betyr at vi finner deg i samferdselskomiteen til høsten? – Så å si alle jeg møter, ønsker at Agder-representantene skal inn i samferdselskomiteen, men uansett hvilken komité jeg kommer i, vil jeg finne det interessant. Partiledelsen må vurdere kabalen under ett og finne ut hvor det er gunstig å plassere den enkelte. Jeg har vært generalist og all round-politiker i mange år, så jeg kan brukes i flere komiteer. Jeg ser fram til å gjøre dypdykk i nye ting, sier Foss.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

9


Ingunn Foss:

Næringslivssaker er blant de viktigste sakene av alle, næringslivet angår oss alle. Universitet i Agder (UiA) spiller en nøkkelrolle for utviklingen av kompetanse og innovasjon på Sørlandet, og Høyre vil gå gjennom finansieringsstrukturen for universiteter og høgskoler slik at UiA får tildelt mer penger.

Forlagserfaring Norunn Tveiten Benestad blir etter alt å dømme den andre Høyre-kandidaten som blir stemt inn på Stortinget fra Vest-Agder. Tveiten Benestad har vært informasjonssjef i energibransjen i 13 år, styrt et fagbokforlag med rundt 15 ansatte siden 2002 og sittet i kommunestyret, formannskapet og kommunalutvalget i Kristiansand fra 2011. Hun har mer arbeidserfaring enn politisk erfaring, og tror arbeidserfaringen kan komme godt med som politiker. – Jeg er opptatt av samarbeid på Sørlandet og er innstilt på å lytte til næringslivet. Jeg skal ikke bare snakke med de store bedriftene; jeg har selv erfaring fra små og mellomstore bedrifter og er opptatt av deres behov, sier Tveiten Benestad. Hun mener spørsmål om samferdsel, næringsliv, utdanning og forskning henger sammen. – En av de største utfordringene for næringslivet på Sørlandet er å sikre kompetent arbeidskraft i framtiden. Da må ikke bare universitetet fungere alene, det må fungere sammen med næringslivet, sier Tveiten Benestad. Forlaget hun driver er nå en del av Cappelen Damm og har kontorer i Kunnskapsparken ved universitetet. Det passer bra for en vordende rikspolitiker som mener universitetet spiller en nøkkelrolle for framgang i landsdelen. – Universitetet i Agder (UiA) har tilført landsdelen et nytt og offensivt fokus på kompetanse. Et godt samarbeid mellom universitetet og næringslivet gir en god næringsutvikling for hele Sørlandet. I en undersøkelse Forskningsinstituttet

10

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

i Stavanger, IRIS, har gjort om de fem største byregionene i Norge, går det fram at bedriftene i Kristiansand og Trondheim samarbeider mest med universitetet, sier Tveiten Benestad. Hun mener alle regioner med et universitet har et fortrinn, og peker på samarbeidet mellom akademia, offentlig sektor og næringslivet. Som stortingspolitiker vil hun i første omgang vektlegge to områder: samferdsel og utdanning. Det første dreier seg om mer penger til vei, tog, fly og havn. Det andre dreier seg om rammebetingelser for UiA og forskningsmiljøene i landsdelen. – Ny finansieringsordning av universitetene er viktig både for Universitetet i Agder og næringslivet i landsdelen. – Har Høyre mer penger til UiA enn den rødgrønne regjeringen? – Vi har lovet å gå gjennom finansieringsstrukturen for universitetene og høgskolene, og jeg forventer nye retningslinjer for finansieringen, som utjevner bevilgningene til nye og gamle universiteter, sier hun.

Forskningssatsing Tveiten Benestad minner også om at Høyre ønsker å satse mer på å kommersialisere innovasjons- og forskningsresultater. – Vi ønsker at det skal gå mer forskningsmidler til innovative forskningsprosjekter som kan bidra til at det etableres nye produkter og bedrifter. Derfor vil vi i Høyre satse på Skaffefunn, Såkorn og BIA-midler. BIA står for Brukerstyrt innovasjonsarena og er rettet mot bedrifter med stort potensial

for verdiskaping. Her har vi mer å hente på Sørlandet. Slik kan vi skape nye arbeidsplasser, sier hun. Tveiten Benestad er også opptatt av å bevare og sikre eksisterende arbeidsplasser, og det dreier seg om mindre byråkrati, skattelettelser og endring av formueskatten som partikollega Foss allerede har nevnt. Slik oppsummerer hun Høyres arbeid for å sikre arbeidsplasser: – Høyre legger til rette for at bedrifter skal skape mer og skatte mindre. Hun er ellers ikke i tvil om hvilket fagområde hun ønsker å jobbe med dersom hun havner på Stortinget. – Høyre bør ha én stortingsrepresentant fra Agder i samferdselskomiteen og én i utdanningskomiteen, sier Tveiten Benestad.

Stamveien er viktigst Førstekandidat for KrF i Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan (KrF), har sittet 12 år som ordfører i Lyngdal (1995-2007). De siste tre årene har han vært daglig leder i Lister Nyskaping og er ganske sikker på at han ender på Stortinget om noen dager. – Valg er valg, men vi står på og forsøker å få ut det gode budskapet, sier Grøvan. Det gode budskap dreier seg mye om familiepolitikk, men han understreker at KrF også har et program for næringslivet. – Den viktigste lokale næringslivssatsingen for KrF en ny og bedre stamvei mellom Kristiansand og Stavanger. Jeg har besøkt mange bedrifter i landsdelen og flere sier ny stamvei er avgjørende for videre utvikling. Ny firefelts vei handler om bedre


framkommelighet og gjør det enklere for nye virksomheter å etablere seg i vårt område. Samtidig utvider vi bo- og arbeidsmarkedet i landsdelen og gir bedre levekår for alle. Det er også viktig for bedriftene. Han mener veiutbygging er den viktigste saken for næringslivet i kommende stortingsperiode. – Vi har fått gjennomslag sentralt i partiet for at vei er det viktigste for Sørlandet nå. KrF går inn for firefelts vei til mellom Kristiansand og Stavanger, og garanterer firefelts vei mellom Oslo og Lindesnes innen ti år fra vi sitter i regjering, sier Grøvan. Samferdsel ligger Grøvans hjerte nær. Han vil legge press på Avinor og få gjennomslag for en opprustning av Kjevik lufthavn. Målene er bedre vei til flyplassen og flere ankomster og avganger til flere destinasjoner. Han er ellers opptatt av å styrke Sørlandets eksisterende næringsmiljøer. – KrF skal legge forholdene til rette både for boreteknologibedriftene i Node-klynga og kraftkrevende industri i Eyde-nettverket, sier han. – Hva betyr det å legge forholdene til rette? – Vi ønsker forutsigbarhet for eksempel om kraftpriser for den kraftkrevende industrien. Flere forskningsprogrammer

må bli relevante for bedrifter i Eydenettverket. Krf vil øke bevilgninger til forskningsprogrammer som sikrer arbeidsplasser og bidrar til å skape nye. Vi ønsker at forskningen skal være næringsrettet og vil styrke samarbeidet mellom universitetet og næringslivet, sier Grøvan. – Den forskningspolitikken er vel bare en videreføring av dagens politikk? – Det kan du si, men vi ønsker å levere på dette området og bevilge mer penger til det. I åtte år med den rødgrønne regjeringen har forskningsbevilgningene vært for lave. Vi vil gi mer til forsking, sier Grøvan. Etter flere år som ordfører, betrakter Grøvan seg som en all round-politiker. Han ser seg gjerne i rollen som en typisk Krfpolitiker som fronter saker om familie- og hverdagspolitikk. Stortingskandidaten har også næringslivserfaring og har syn for at det skal skapes arbeidsplasser som bidrar til vekst. Næringsliv er med andre ord også verdiskaping, selv om det ikke er det første man forbinder med verdipartiet KrF. – Jeg har ingen prioritet på hvilken komité jeg vil sitte i på Stortinget, men hvis jeg kan velge et område, velger jeg samferdselskomiteen. På det området har vi næringspolitiske utfordringer som er viktige for Agder, sier Grøvan.

Norunn Tveiten Benestad:

En av de største utfordringene for næringslivet på Sørlandet er å sikre kompetent arbeidskraft for framtiden.

- for ordens skyld

Bestill forretningsreisene selv på VIA Online - enkelt, raskt og lønnsomt! • Reduserte bestillingshonorar

Erfarne regnskapsførere • Spesialkompetanse på skatt og mva • Effektive datasystemer og elektronisk lagring av bilag Vi utfører også tjenester innen:

• Bedriftsrådgivning • Bedrifts - og lønnsomhetsanalyser • Selvangivelse/ Årsregnskap • Utarbeidelse av dokumenter/ avtaler • Etablering og omorganisering av virksomhet • Fisjon/ fusjon • Deltakelse på styremøter ..... og annet innen fagområdet Autorisert regnskapsførerselskap Tlf 38 00 04 50 - Fiskåveien 4 - 4621 Kristiansand Post@multiregnskap.no - www.multiregnskap.no

• Markering av laveste priser - alle flyselskaper og priser i samme skjermbilde • Tilgang til bedriftens egne eller VIA Egencias avtalepriser - fly, hotell, leiebil • Bekreftelse av bestilling pr e-post eller sms • Totaloversikt over alle bestilte reiser - VIA Online eller reisekonsulent • Hjelp og support hele døgnet Ta kontakt med salgssjef Inger Marie Stangenes i Kristiansand for mer informasjon. Tlf. 38 12 56 03/mob. 40 40 38 03. E-post : inger.marie.stangenes@viaegencia.com

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

11


Tema: Stortingsvalget

12

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13


Peter Gitmark har hatt sin siste arbeidsdag på Stortinget og har blitt partner i rekrutteringsselskapet Amrop, men det spørs om han blir headhuntet før han begynner som headhunter.

– Det er en fordel at det sitter en sørlending ved kongens bord Det sier Peter Gitmark. Han har 12 års fartstid fra Stortinget og er den første og kanskje den eneste sørlendingen Erna Solberg vil velge som statstråd hvis hun vinner valget.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

– Jeg har takket nei til å sitte på Stortinget, sier Peter Gitmark (H). – Du er påpasselig med å legge vekt på at det er en stortingsplass du har takket nei til, og det betyr vel at du ser for deg en statsrådspost i Ernas regjering? – Her må tingene komme i riktig rekkefølge. Høyre må først vinne valget, dernest må Erna eventuelt spørre om jeg vil være statstråd, og så må jeg vurdere om jeg vil si ja. – Mye tyder på at du vil si ja? – Nå har jeg full oppmerksomhet på valgkampen og ønsker at Høyre skal vinne valget. – Hvilken statsrådspost vil du ha dersom du ble spurt? – Det er ingen tvil om at min håndtering av Høyres utviklings- og handelspolitikk er lagt merke til. Den er Erna fornøyd med, og det er ingen hemmelighet at handel og utvikling ligger mitt hjerte nær. Jeg har formulert partiets politikk på dette saksfeltet og det har gitt Høyre stor troverdighet på området. Utviklings- og handelsfeltet er et stort tema. – Går det an å forenkle og si at det handler om det som har med handel og bistand å gjøre? – Nei, det lar seg ikke forenkle slik. Utvikling dreier seg om alt som omhandler

norsk politikk i utlandet på områder som bistand, menneskerettigheter, helse, utdanning og investeringsavtaler. Bistand og bistandspolitikk alene er historie. Nå dreier det seg om utviklingspolitikk, og det er mye mer. På dette området ligger Høyre i front og er en spydspiss i debatten. – Blir du handels- og næringsminister, da? – Det er all grunn til å tro at Erna vil endre departementsstrukturen hvis Høyre vinner valget, og bare hun vet hvordan den blir. Mitt område de siste fire årene har vært utviklingsog handelspolitikk. Bare Dagrunn Eriksen (KrF) og Peter Gitmark har vært nevnt som mulige statsråder fra Sørlandet, men Gitmark ønsker ikke å kommentere hvilke statsrådsemner Erna eventuelt vurderer. – Dersom Høyre vinner valget og Erna spør meg, vil jeg vurdere det. Jeg er takknemlig for at jeg regnes som en aktuell kandidat for en statsrådsposisjon, men det er to viktige ting som betyr mye for meg. Jeg har for det første fått drømmejobben i Amrop, og det er jeg svært glad for. Jeg skal jobbe med rekruttering av toppledere. For det andre har det også mye å si hva slags rammer som er knyttet til en statsrådsjobb, for eksempel hvilket team man får til rådighet. Jeg sier ikke ja til en statsrådspost uten videre.

Dessuten svarer jeg først Erna og dernest offentligheten, sier Gitmark. På spørsmål om Erna vil ta en Jens og hente inn gamle travhester som Johnny Bernander og Ansgar Gabrielsen, svarer han slik: – Erna bestemmer dette alene, og hun kommer til å sondere terrenget og velge de kandidatene hun finner best egnet. – Hva ville du tenkt hvis du var Erna? – For Høyre er det viktig å være innovative og se framover. Vi er heldige som har hatt dyktige kandidater før og har dyktige kandidater nå. – Det var en fin måte å si at noen er utgått på dato? – Både Bernander og Gabrielsen får de beste skussmål fra meg, men det er en stund siden de har vært aktive i politikken. – Hva med ordfører Arvid Grundekjøn. Noen mente han ble ordfører for å posisjonere seg mot regjeringsvalget? – Han har gjort en god jobb som ordfører for Kristiansand, og han er rett mann på rett sted. Han skaper resultater for byen, og det er viktig i politikken. Høyre er avhengig av at det drives en aktiv Høyre-politikk i Kristiansand, og Arvid Grundekjøn har en høy standing i hele partiet.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

13


– Er det negativt for landsdelen at vi har få statsrådskandidater? – Nå vil ikke jeg kommentere hvor mange statsrådskandidater Erna eventuelt ser i vårt fylke. Det viktigste er at det sitter en sørlending ved kongens bord, og at vi får en regjering som ikke glemmer Sørlandet. Agder har vært glemt av den rødgrønne regjeringen. Det skjer ikke med Høyre i regjering. – Hva skjer med Høyre i regjering? – For meg har det vært viktig å bygge bro mellom de fire borgerlige partiene, og stå samlet om en ny politikk for landet og landsdelen, sier Gitmark. – Hva er ditt råd til de to kvinnene fra Høyre i Vest-Agder som er nye i rikspolitikken? – Jeg fikk et godt råd da jeg begynte for 12 år siden, og det vil jeg gjerne bringe videre. Lær deg ett eller to politiske områder bedre enn de andre og vis fram sakkunnskapene dine når det blir debatt om det. Da får du tillit og nye oppgaver. Mitt andre råd er dette: Vær en stortingsrepresentant for hele landsdelen, og vær tydelig. La alle vite hva du mener. Glem utenomsnakk. Svar klart og tydelig på spørsmål om politiske saker, sier Gitmark. Selv med 12 års stortingserfaring, møter han fremdeles forberedt til intervju. I forkant av dette intervjuet har han for eksempel notert fire punkter som svar på et eventuelt spørsmål om hva som er viktig for næringslivet i vår landsdel. Vei,

næringsvennlig politikk, Kristiansand-politikk og politi står det i Gitmarks forberedende notater. Næringsvennlig politikk dreier seg om å redusere skatter og avgifter. Formueskatten skal reduseres og etter hvert skal den helt bort. Arveavgiften skal fjernes. Vanlige folk skal få skattelettelser, og det offentlige skjemaveldet skal reduseres kraftig. I det hele tatt skal det offentlige endres fra å være en nei-instans til å bli en ja-instans. – Det skal lønne seg å arbeide, og det offentlige skal ha gode grunner for å si nei til initiativrike mennesker. Arealpolitikk skal gjennomføres på næringslivets premisser, sier Gitmark. For byens del er det i følge Gitmark viktig å øke belønningene for de målene man oppnår når det gjelder økt kollektivbruk. Dessuten mener han Høyre vil sørge for at Kristiansand igjen får storbytillegg og at byen får en del av selskapsskatten som i dag i sin helhet går til staten, en ordning de rødgrønne har innført. – Bare for Kristiansand vil en endring av selskapsskatten bety økte inntekter på i underkant av 100 millioner kroner i året, sier Gitmark. Han ønsker økt lokalt selvstyre i Kristiansand. Byen skal selv bestemme hva den vil gjøre med strandsonen og andre arealer. Dessuten mener altså Gitmark at det må satses mer på politiet. Han ønsker økte bevilgninger og mer politi i gatene. Og han

vil bygge fengsel i landsdelen, men øverst på prioriteringslista står vei. – Vei er sak én, og her er Høyre i front. Vi ønsker firefelts vei fra Oslo til Stavanger. Det binder landsdelen sammen og gjør bo- og arbeidsmarkedet større. Med Høyre i regjering garanterer vi at en firefelts vei mellom Oslo og Lindesnes skal stå klar innen 10 år fra vi tar over regjeringskontorene. Dette er også en av mine største interne seire i partiet; at vi gir et tidsløfte på firefelts vei mellom Oslo og Lindesnes. Tenk også på hva dette betyr av oppgaver og arbeidsplasser for anleggsbransjen, sier Gitmark. – Hva betyr mest for næringslivet i vår landsdel; at det er to representanter fra Høyre eller at Agderbenken står samlet? – De politiske partiene står sammen om noe og er uenige om andre ting. SV er for eksempel ikke enig i at det er viktig å bygge firefelts vei mellom Oslo og Stavanger. Jeg er i utgangspunktet oppatt av at det føres en regjeringspolitikk som tar Sørlandet på alvor, og ikke glemmer landsdelen, slik den rødgrønne regjeringen har gjort. Jeg håper den nye Agderbenken samarbeider tett og godt, men det som betyr mest for landsdelen er at det finnes politikere fra landsdelen som får gjennomslag i sitt parti, og helst bør de tilhøre et parti som har makt. – Du mener Høyre? – Det er åpenbart en fordel at det sitter en sørlending ved kongens bord, sier Gitmark.

“Where can I take the next step in Norway’s global oil and gas success story?” Take a position.

14

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13


Enquete. Spenn lodder stemningen og forventninger blant sørlandske næringslivsaktører foran Stortingsvalget. Spørsmålene lød: 1.

Hvilke forventninger har du til et eventuelt regjeringsskifte for din bedrift og

næringslivet landsdelen vår?

2.

Hva betyr det for landsdelens næringsliv hvis regjeringen henter en eller flere statsråder

fra Sørlandet?

Her er svarene:

Reidar Henriksen, partner, PwC 1. Deler av opposisjonen signaliserer positive holdninger til oljeutvinning i Nord området. En slik satsning kan påvirke vår offshore næring positivt. Videre er det å håpe at signalet om økt satsning på vei og samferdsel vil bidra til økte bevilgninger til lokale veiprosjekter som vil medføre økt verdiskapning for landsdelen. Generelt ser vi også at opposisjonen er tydelig på ambisjonen om å forenkle “skjemaveldet” for å lette hverdagen for små og mellomstore virksomheter samtidig som de er villige til å se på det samlede skattetrykket. Det er derfor også å håpe på at dette vil medføre økt motivasjon og en lettere hverdag for mange bedrifter hvor energien i større grad kan brukes på verdiskapende aktivitet. Opposisjonen signaliserer betydelige ambisjoner for økt kvalitet og effektivitet i offentlige tjenester. Vi ser fram til å gjøre våre bidrag til å forbedre offentlig sektor gjennom deltakelse i mange spennende prosjekter. 2. Stortingsrepresentanter fra Agder reiser stadig på bedriftsbesøk i egen region, og jeg vil tro de har tatt med seg viktige fellesnevnere for våre utfordringer. Denne erfaringen er selvsagt viktig bagasje når man sitter i regjering, også dersom man ikke blir statsråd for de departementene som ligger nærmest næringslivet. Vår region har lenge vært i en positiv utvikling, men det kan utvinnes enda mer gull om mennesker og varer kan fraktes sikrere og raskere inn og ut av regionen.

Siri Mathisen, regiondirektør, NHO 1. Satsing på kompetanse og samferdsel er de to viktigste sakene for regionens næringsliv. Næringslivet trenger flere flinke folk for å styrke konkurranseevnen, og det gjelder på alle nivåer. Derfor må vi styrke både fagutdanningen og høyere utdanning. Vi har store samferdselsutfordringer som må løses på Sørlandet, og her må det en enda større satsing til enn det Nasjonal transportplan legger opp til de nærmeste årene. 2. Det har åpenbart vært en ulempe for Sørlandet at landsdelen har manglet representasjon på sentralt nivå i regjeringsapparatet. Det har begrenset vår gjennomslagskraft, og vi har fortsatt en vei å gå før Sørlandet blir høyt nok prioritert innenfor de strategiske satsingsområdene knyttet til utdanning og samferdsel. Uansett hvilken regjering vi får etter valget, så trenger vi en regjering med vesentlig større innslag av sterke stemmer fra Sørlandet.

Per Høiby, adm. direktør, First House 1. Et regjeringsskifte med Høyre i en sentral posisjon vil bety at næringslivet generelt får bedre vilkår. NHOs vurdering av de enkelte partiers programmer viser dette klart. Derfor vil både First House og næringslivet på Sørlandet være tjent med et skifte. Jeg tror likevel tilrettelegging for bedre samferdselsløsninger innen alle områder vil være det viktigste for å bevare og videreutvikle et sterkt næringsliv på Sørlandet. 2. Det bør først og fremst være slik at statsrådenes egnethet er viktigst. For de regioner som «får» en statsråd tilsier all erfaring at kunnskapen om landsdelen økes og derved blir fokus større. Hva det betyr konkret og hvor mye, vil avhenge av hvilken statsrådspost. www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

15


Halvard Aglen, havnedirektør, Kristiansand Havn KF 1. Forventningen til et eventuelt regjeringsskifte for Kristiansand Havn er mest preget av betydningen det får ift regjeringens satsing på Nærskipsstrategien. Usikkerhet rundt hva dagens regjering egentlig vil med denne strategien, utover å få mer gods fra veg over på bane og kjøl, gjør at betydningen av skifte er uklart. Dette forsterkes av at samtlige partier ser ut til å være enige om prinsippene. 2. Sørlandet har i svært lange perioder vært satt på utsiden av de store, tunge sentrale politiske prosessene. Det er avgjørende, uansett hvilken regjeringskonstellasjon en får, at Sørlandet kommer med, og at en får politikere som evner å ta tak i de regionale utfordringer vi har og aktualisere disse på de nasjonale arenaene hvor de hører hjemme.

Geir Ausland, verksdirektør Elkem Solar 1. Vi håper at enhver ny regjering fra den ene eller andre fløyen jobber ut fra det ståsted at norsk økonomi trenger flere ben å stå på. Det viktigste en ny regjering kan jobbe for er stabile og langsiktige rammevilkår for industrien på kraft og miljø, en styrking av realfagsutdanning på alle nivå og satsing på næringsrettet forskning på områder der Norge har spesielle fortrinn, som for eksempel materialteknologi. 2. At en statsråd kjenner landsdelen er jo aldri negativt for næringslivet. Vi har flere bedrifter som ligger i front innenfor miljøteknologi og fornybar energi i landsdelen. En statsråd som kjenner både utfordringene og de store mulighetene innenfor disse feltene vil være godt å ha i regjeringen.

Jan Hestås, konsernsjef, Kruse Smith 1. Jeg håper på en økt satsing på infrastruktur. Dette er et viktig grep for å møte befolkningsveksten og redusere transportkostnadene for industrien. God infrastruktur vil også medvirke til å dempe boligprisveksten. Lokalt ser vi et stort behov for bedre vei, særlig når vi beveger oss vestover fra Kristiansand. Jeg håper at en ny regjering vil gjøre det lettere for bygg og anleggsbransjen å møte konkurransen fra utlandet på likevilkår. I tillegg håper jeg på en reduksjon i formuesbeskatningen. Formueskatten tapper mange selskaper for investeringsmidler også når de går med underskudd. 2. Det vil være en fordel for Sørlandet å ha «representanter» som sitter i regjeringen. En statsråd fra Sørlandet vil forhåpentlig vis være enda mer lydhør for de utfordringer og ønsker som landsdelen har, enn det vi opplever i dag. Men jeg tror ikke det er nok, næringslivet og lokalpolitikere må også være tydelige på behov og utfordringer vi har i vår landsdel.

Mona Mortensen, adm. direktør, Repstad Anlegg 1. Et regjeringsskifte vil ikke i første omgang skape noen store omveltninger, men en borgerlig regjering vil over tid skape mer økonomisk handlerom. Med økonomisk handlerom tenker jeg på at avgifter og skatter tilpasses bedriftene slik at det blir mer å rutte med for igjen gjøre det mulig å investere. Selve regjeringsskiftet vil ikke påvirke næringslivet i landsdelen direkte. 2. Derimot vil det bety mer for landsdelen hvis statsråder kommer herfra. Det er en gang slik ar man er seg selv nærmest og at aktuelle saker som er viktig for oss her på Sørlandet vil gjennom en lokal statsråd komme høyere opp på prioriteringslisten. En viktig sak for næringslivet her sør er en ny E39 vestover fra Kristiansand. En god trafikkflyt vil redusere bedriftenes kostnader og gjøre det attraktivt å være etablert her nede. Vi må legge forholdene til rette for de store lokomotivene i næringslivet som for eksempel NODE bedriftene. En borgerlig regjering vil sannsynligvis være en motor for raskere utbygging av ny europavei.

Paul Frikstad, adm. direktør, Oceaneering Rotator 1. Våre kostnader må ned og alle tiltak som kan bedre bedriftenes konkurranseevne og nyskaping er ønsket. Dette gjelder utdannelse, skatter, lønnsoppgjør og flere andre faktorer. 2. Jeg tror regional tilknytningsverdi er en kombinasjon av velvilje for lokale prosjekter, men også prestisje. Det vil være en fallitterklæring for lokalpartiene dersom dette ikke skjer. Spørsmålet blir om vi har gode nok sørlandspolitikere. Hvor har vi - og lokalpartiene - feilet?

16

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13


Kundene våre har en ting felles De er forskjellige. Derfor får du ikke et standarisert kundeprogram hos oss, men den løsningen som passer best for deg. Slik kan du låne og spare smartere, og gjøre hverdagen enklere og tryggere. I tillegg får du personlig service fra din egen rådgiver. Kanskje det er derfor norske bankkunder mener Handelsbanken er best på service*. Ta kontakt i dag så finner vi ut om Handelsbanken er riktig bank også for deg.

dogandbone.no

*Kilde: EPSI 2012

Skippergaten 13-17, Kristiansand Telefon 38 12 32 30 kristiansand@handelsbanken.no handelsbanken.no/kristiansand

FAKTABASERT INNSIKT GIR BEDRE BESLUTNINGER

FOKUSOMRÅDER:

Til leie

• TILFREDSHET • MERKEVARE • MARKEDSPOTENSIAL

Signalbygg ved E18 Kristiansand Signalbygget " Bølgen" i Narviga 9 ligger med god beliggenhet og eksponering mot E18 Kontor, lettindustri, verksted, lager 715 kvm BTA ledig i 3. etg. Kan deles i mindre enheter Egen kontorinngang samt biladkomst til etasjen Innredes i samarbeid med leietaker

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

Moment Analyse er et nyetablert analyse- og rådgivningsselskap med lang erfaring fra mange bransjer. Moment Analyse har spisskompetanse på kartlegging og prosesser knyttet til tilfredshet, merkevare og markedspotensial. Ønsker din bedrift mer presisjon og økt moment i markedsarbeidet, har vi løsningene og erfaringen du trenger.

+47 41 51 34 30 | kontakt@momentanalyse.no | www.momentanalyse.no www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

17


Gro Justnæs Kiledal tror det er mulig å skaffe seks millioner kroner slik at 10.000 fattige mennesker kan skape seg sin egen jobb og familien få en ny og bedre tilværelse. Her sammen med en liten innbygger i landsbyen Aldeas i Bolivia.

Kjempedugnad for fattigfolk Jobbskaperaksjonen, trolig tidenes største dugnad i Kristiansand, skal skaffe 10.000 jobber til fattige mennesker i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Bak står Strømmestiftelsen – for anledningen godt hjulpet av 17 profilerte og motiverte ambassadører med sterke nettverk.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: STRØMMESTIFTELSEN

– Startskuddet går 12. september. Målet er å skaffe 2.000 jobbskapere som yter 250 kroner hver måned. Det gir 6 millioner kroner på et år, nok til å yte mikrofinanslån til 10.000 mennesker som kan skape seg sin egen arbeidsplass og

18

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

igjen forsørge familien. I sum betyr det at 50-60.000 mennesker sikres mat, klær, skolegang og medisiner. Det er en ellevill visjon, men både Strømmestiftelsen og ambassadørene er overbevist om at vi skal klare det, sier Gro Justnæs Kiledal, leder av Strømmestiftelsens avdeling for private givere. Hoderegningssterke lesere av Spenn vil se at et gjennomsnittlig mikrofinanslån er på 600 kroner, men de varierer mellom 125 og

2.000 kroner. Beskjedne beløp etter norske forhold, men nok til en symaskin, verktøy og maskiner, en åkerlapp, ei ku, en håndfull høner eller noen sekker ris - ofte tilstrekkelig til å gi en hel familie en ny fremtid. – Det betyr at en jobbskaper som yter 250 kroner i måneden i løpet av ett år skaffer jobb og livsgrunnlag for fem familier. Og så er jo det geniale med mikrofinans at lånene betales tilbake og at pengene kan brukes om igjen. På litt lengre sikt vil de 10.000 jobbene blir til


enda mange flere, sier Justnæs Kiledal. Hun vil gjerne vise Norge og verden at Kristiansand er mer enn dyrepark, oljeteknologi, sol, sommer og kremen av iskrem. Etter september 2013 håper hun at Kristiansand også vil være kjent som byen med det store hjertet, der innbyggerne tar samfunnsansvar – også på andre siden av kloden. Gjengen hun har fått med seg på ambassadørlaget er Espen Albert, Harald Andersen, John G. Bernander, Einar Øgrey Brandsdal, Anita S. Dietrichson, Per Fronth, Reidar Fuglestad, Arvid Grundekjøn, Mette Gundersen, Stein Hannevik, Torunn Lauvdal, Sissel Leire, Åkki Lidi, Jesper Mathisen, Kurt Mosvold, Tor Henning Ramfjord og Preben Vildalen.

Mary

Clarice

– Dette er engasjerte, dyktige mennesker som er vant til å få til ting de tror på. De tror på Strømmestiftelsen og mikrofinans. Og de tror på kristiansandernes evne og vilje til å ta et krafttak for fattige mennesker. Det er fantastisk å ha ambassadørene på laget og jeg er sikker på at vi sammen skal nå målet, sier Justnæs Kiledal. Strømmestiftelsen er involvert i 140 prosjekter i 12 land på tre kontinenter. I fjor fikk 490.000 mennesker – 330.000 av dem kvinner – støtte gjennom mikrofinansordninger. Låneporteføljen er på 110 millioner kroner, men det trengs altså mer og nå satser aksjonen på å mobilisere et par tusen rause, godhjertede støttespillere i Kristiansand. Vanlige banker i utviklingsland låner som regel ut til rike menn. Mikrofinans

Paul og Yasini

støtter de fattige, flest kvinner, og er også tilgjengelig for analfabeter. Mikrofinans regnes som en moderne, langsiktig og bærekraftig bistandsform. – Strømmestiftelsen har ikke hele løsningen på den globale fattigdommens problem. Men vi har en løsning for 10.000 fattige, idérike mennesker i utviklingsland som trenger en mulighet til å få jobb og inntekt. Mikrofinans er en verdig form for bistand. Vi kan tilby starthjelp, et lite lån og grunnleggende opplæring i forretningsvirksomhet. De har selv ideene, pågangsmotet og arbeidskraften. Vi har verktøyet de trenger for å komme i gang. Vi mangler bare pengene, men det tror vi ambassadørene og kristiansanderne vil løse gjennom jobbskaperaksjonen i september, sier Gro Justnæs Kiledal.

Rupika

Tanzila

Små beløp, store resultater - Vi bodde i den verste delen av slummen. Jeg har en sønn og en datter og er bestemor til fire. Verken jeg eller barna mine hadde jobb, og barnebarna gikk ikke på skolen. Vi levde fra hånd til munn. Jeg drømte om å kjøpe en stor rissekk på 50 kilo, men fikk verken lov til å spare eller låne i en vanlig bank. Der måtte jeg ha et innskudd på 1200 kroner, og det var jo helt umulig. Løsningen kom da jeg ble med i en mikrofinansgruppe og fikk et lån på 250 kroner. Jeg delte opp sekken i 100 poser på en halv kilo i hver, og fikk solgt alle den første dagen! Jeg kjøpte flere rissekker og solgte enda mer. På to uker var hele lånet tilbakebetalt. I dag har jeg flere butikkutsalg, barna mine har jobb og barnebarna går på skole. Vi har nok mat, vi har flyttet til et bedre hus og har til og med litt penger i banken! Mary (55), bestemor og gründer, Uganda

- I ni år satt jeg på et gatehjørne og tigget. En dag sa noen til meg: Hvis du sparer en shilling, vil jeg låne deg to. Jeg klarte å spare 100 kroner, og fikk låne 200. Så kjøpte jeg fisk. I dag er jeg fiskegrossist og har mange ansatte. Min drøm er at mange av mine fattige naboer i slummen får samme mulighet som jeg fikk. Jeg skapte min egen jobb. Clarice, fiskegrossist, Kenya - Før var vi konkurrenter som strevde for å overleve. Så slo vi oss sammen, lånte 2.000 kroner og investerte i materialer og verktøy. I dag driver vi et møbel-snekkeri med 10 ansatte, og vi klarer nå å forsørge familiene våre, alle sammen. Paul og Yasini, snekkere, Tanzania - Vi levde fra hånd til munn, og jeg hadde ofte ikke mat til barna mine. Alt vi tenkte på, var å overleve fra den ene dagen til

den neste. Men så lånte jeg 315 kroner og begynte med jordbærdyrking. Nå har jeg doblet inntekten til familien vår og kan sende barna til skolen. Rupika, jordbærdyrker, Sri Lanka - Jeg fikk aldri lov til å gå utenfor hjemmet vårt. Da jeg var ferdig med niende, sluttet jeg skolen, for foreldrene mine ville gifte meg bort. Men så fikk jeg yrkesopplæring, og det forandret alt. Etterpå lånte jeg 280 kroner, og begynte å dyrke grønnsaker og ale opp høner. Jeg har også bikuber og selger honning, og lærer voksne kvinner å sy. Nå har jeg fremtidsdrømmer. Jeg vil tjene penger og bli selvstendig, og vil ikke gifte meg før jeg kan forsørge familien min. Tanzila (18), bonde og skredder, Bangladesh

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

19


portrett: Kurt Mosvold

20

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13


Den barmhjertige millionær Kurt Mosvold tapte nesten arven som 25-åring og trengte garantier fra rike familiemedlemmer for å reise seg. Nå er han oppreist og bruker minst én dag hver arbeidsuke på å løfte fram andre.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

I tillegg til å drive Mosvold & Co, hvor to tredjedeler av inntektene kommer fra eiendomsinvesteringer, er han blant annet rådsleder i Strømmestiftelsen, rådsleder for Livsglede for eldre, leder for Klubb 21 (Start), sponsor for Protestfestivalen og Ansgarskolen. Han driver innføringskurs i kristendom på fritiden og har bygd ett barnehjem i India og ett på Sri Lanka. Og på reiser med Strømmestiftelsen åpner rådslederen sin egen lommebok og betaler sin egen billett. – Jeg ofrer ikke én krone. Jeg gir av min overflod, og jeg kunne sikkert bidratt med mer. Jeg er overbevist om at hvis andre hadde vært i min privilegerte situasjon, hadde de gjort det samme, sier han. Kurt Mosvold vil ikke bli framstilt som noen helgen, og han er nøye med å understreke at han først og fremst driver butikk og ikke veldedighet. Selskapets strategi er nedfelt i to setninger og lyder slik: Strategien til Mosvold & Co er mest mulig økning i verdijustert egenkapital, risiko tatt i betraktning. I tillegg skal selskapet bidra positivt til våre omgivelser nært og fjernt. Han er født på solsiden, det er det ingen tvil om. Familien Mosvold svingte seg opp innen shipping fra 1910 og har siden vært en markant familie i Kristiansands forretningsliv. Teften for god forretning har gått hånd i hånd

med vilje og evne til å ta frivillige tak der det er behov. Noe av det Kurt Mosvold nylig har gått i bresjen for er Jobbskaperaksjonen (omtalt annet sted i Spenn) og Den Internasjonale Kulturfestivalen på Torvet i juni. Han skaffet 300 000 kroner til festivalen da han satt på flyet fra Oslo til Kristiansand. – Cynthia Trydal kom med ideen og jeg trakk veksler på mine kontakter. Jeg fikk også involvert Start og Strømmestiftelsen i prosjektet, sier han. Kulturfestivalen var blant annet en markering av at det bor 135 ulike nasjonaliteter i Kristiansand. – Innvandrerne er en ressurs for byen, og jeg er glad for at jeg har anledning til å være med og synliggjøre et miljø som beriker byen. Jeg gjør det fordi det gir meg mye. Jeg er en entusiastisk type som gjerne lar meg rive med, og jeg sier ja hvis jeg tror jeg kan hjelpe. Jeg trigges hvis jeg kan bidra til at det skjer noe positivt, sier Mosvold. Av og til slår det negativt ut også, som i forrige uke. Da kom alle de veldedige komiteer, prosjekter, avgjørelser, utredninger og besvarelser på én og samme dag, og Kurt Mosvold holdt arbeidsdagen gående i 16 timer i strekk. Enda verre gikk det tidlig på 90-tallet. Den gang var det ikke for mye jobbing

som var problemet; det var for hastige beslutninger og for dårlig forarbeid. Det ungdommelige overmotet holdt på å ta Kurt Mosvold ut av forretningssoga før den var begynt. Han hadde arvet aksjer i Mosvold Shipping. Mosvold-aksjen var på børs og ble omsatt for rundt 100-lappen før den i 1991 falt ned mot 50 kroner. Da pantsatte like godt Kurt Mosvold 20 prosent av verdien på sin eksisterende aksjebeholdning for å låne penger til å kjøpe flere Mosvold-aksjer. Ulempen var bare at aksjen falt ned til seks kroner. Da hadde han i realiteten tapt arven som 25-åring, og i slike tilfeller er det en fordel å være del av en større familie med kloke hoder som har forvaltet pengene noe mer skjønnsomt enn den unge Kurt Mosvold. Ved hjelp av garantier fra familien slapp han å realisere tapet på verst tenkelig tidspunkt. – Jeg lærte at det er dumt å satse alt på ett kort. Siden har jeg sørget for å spre risikoen. Treffprosenten blir dessuten bedre etter hvert som du blir eldre. Og risikoviljen går ned med årene, sier Mosvold. Mosvoldaksjen steg til 60 kroner igjen og i 1993 startet Kurt Mosvold karrieren som eiendomsinvestor. Tre leiegårder i Oslo var starten. Han satt på dem i ett år og solgte med nærmere 6 millioner kroner i gevinst. Siden har eiendom stått for to tredjedeler av

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

21


Kurt Mosvold sier gjerne ja til å bidra til prosjekter han synes er positive. Her er han på Torvet under Den internasjonale kulturfestivalen i juni i år.

inntektene i Mosvold & Co-konsernet. Mannen er 1,92 på strømpelesten og har knapt lagt på seg et gram siden han stod i mål på A-laget til KIF som 17-åring. Av den grunn makter han fremdeles å aksle målvakttrøya og spille håndballkamper i andre divisjon for Randesund IL, hvor de fleste spillerne på laget er 17-åringer. Kurt Mosvold er blitt 47 år og profitterer på størrelsen. Han har håndflater på størrelse med A4-ark, men den langstrakte mannen er visst velsignet med en myk og tøyelig kropp også. På kontorveggen hans i Østre Strandgate 46 henger en maleri og et sverd. Maleriet er pent og sverdet er verdifullt, men bare for Kurt Mosvold. Det er en gave fra prins Kaleb i Saudi Arabia til bestefar Torrey Mosvold i 1959, mannen som drev Mosvold Shipping i medgang og motgang og som kanskje er den eneste Kurt Mosvold setter høyere enn kona, de fire barna og Jesus. – Familien er viktig for meg, og troen er sentral, sier han. Kurt Mosvold sier det så liketil. Familien og troen, sier han, og så legger han til at han ikke går i kirken for å flagge at han er en er vellykket familie- og forretningsmann. – Jeg går i kirken fordi jeg ikke strekker til. – Hvilke områder strekker ikke du til på? – Mange. Spør kona, sier han, og så vegrer han seg, for nå ble det vel for privat. – Jeg er ikke perfekt. Vi er bare mennesker alle sammen, og jeg synes det er gøy når andre lykkes. Derfor driver jeg med veldedighet. Det verste jeg kan tenke meg er om folk opplever at jeg er arrogant og tenker at jeg går omkring og tror jeg er noe. Da kjenner de meg ikke, sier han. Kurt Mosvold er lett å få i tale. Han er nok blitt en taktisk forretningsmann

22

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

etter hvert, men jeg innbiller meg han er glad for å snakke om noe annet enn kvadratmeterprisen på eiendommer. Han eier cirka 30 eiendommer helt eller delvis i Kristiansand, og er blant byens største i bransjen. I tillegg kommer eiendomsprosjekter i andre deler av Norge og i utlandet. Tyskland, Amerika og Singapore. Villabyggingen på Sri Lanka er det gøyeste. Der er det noe for hele Kurt, sier han. Der kombinerer han business og pleasure og veldedighet. Han utvikler næring, og det mener han er den beste form for bistand. Mosvold Villa på 900 kvadratmeter stod ferdig i 2012. Byggematerialene ble kjøpt lokalt, 40 singalesere bygde villaen og 10 er i dag ansatt til å drifte huset som hotell. Mosvold ønsker at turister skal besøke Sri Lanka og legge igjen valuta hos lokale kjøpmenn, restauranter og butikker for å få fart på økonomien i landet. – Det er den beste form for bistand. Hjelp til selvhjelp har jeg sans for, sier han. Han er i gang med å kjøpe mer eiendom på Sri Lanka og har nettopp etablert et reiseselskap sammen med Norsk Tur med Sri Lanka som destinasjon. Mosvold mener Sri Lanka er det nærmeste du kommer paradis på jord. – Jobben og engasjementene mine går over i hverandre. Jeg bruker én dag i uken på frivillig arbeid, sier han, og når vi kontrollspør om han mente at en hel arbeidsdag går med til frivillig arbeid, regner han på det og finner ut at det antakelig er mer. Men han sier én arbeidsdag, for da har han sine ord i behold. Med god margin, for å si det sånn. Strømmestiftelsen er det største veldedige prosjektet han er involvert i, ved siden av Alphakursene.

– Alphakurs er introduksjonskurs til kristendommen, og det bruker jeg mye tid på. Troen er viktig for meg, den er gratis og den deler jeg gjerne med andre, sier han. – Er du en gammeldags kristen forretningsmann? – Jeg er verken konservativ kristen eller gladkristen, jeg er en vanlig og realistisk kristen. Han utdyper ikke det med realismen, men han mener antakelig at han er en jordnær mann og dermed også en jordnær kristen. Som riktig nok tar troen på alvor, og gjerne deler den med andre, jamfør engasjementet med Alphakursene. I fjor var han forresten på leir med 140 ungdommer i Canada. Hvert møte begynte med dans og sang. – Det var ikke mye mørkemannskristendom der. Jeg kjenner meg ikke igjen i slike beskrivelser og tar sterk avstand fra et begrep som mørkemannskristendom. En leir med mer fart og glede er det lenge siden jeg har opplevd, sier han. Han filmet ti timer fra leiren, redigerte det ned til en overkommelig time og inviterte like godt leirdeltakerne og foreldrene til filmvisning i etterkant. – Kristne har samme lyster og fallgruver som andre, det er poenget, og man skal behandle hverandre med respekt. Det gjelder også i forretningslivet, sier Mosvold, og legger til at han betrakter Bibelen som en rettesnor for det gode liv og ikke en lovbok. I yngre år talte han med menighetens tunge og mente at homofili var greit bare man ikke levde det ut. Så kom broren ut av skapet og ingenting ble helt som før. Frank Mosvold tok den samme utdannelsen som broren og var tiltenkt en rolle i Mosvold-konsernet, men jobber nå med film i Oslo. – Min bror hadde ikke shippinglegning. Han og jeg er ulike, men vi står veldig nær hverandre. Det er uproblematisk å snakke om at han kom ut av skapet som homofil. Vi respekterer hverandre, og kom enda tettere etter at det kom fram. Det er lett å dømme om abort, skilsmisse og homofili når det ikke angår deg, men når du får det tett på, endrer du gjerne syn. Det gjorde jeg, sier han. Etter det Mosvold kaller en misforståelse i avisen i vinter, har det spredd seg et rykte om at Kurt Mosvold helst gjør forretninger med kristne mennesker. Men det er ikke tilfelle. Spørsmålet om tro og livssyn er underordnet når han er ute etter å gjøre en god forretning. – Jeg har aldri sagt at det er en fordel å gjøre forretning med kristne. Jeg gjør butikk for å gjøre en god butikk. Og tro og livssyn garanterer ingenting. Det er ikke troen som avgjør om folk er skikkelige, og det gjelder meg selv også. Uavhengig av om man er kristen eller ikke, må man opptre skikkelig og behandle folk med respekt.


MiniseMinar:

Ledelse i et globalisert marked

SETT Av

14.11

Klubben, vestre strandgate 8

|

torsdag 14. november 10:00–14:30 - lunsj inKludert

Deltakeravgift kr. 950,- (medlemmer av Næringsforeningen/Kvadraturforeningen kr. 750,-)

Dagfinn Andersen, OSM Maritime Group Loveleen Brenna, Seema Tone Foss By, Foss bad Erik Dale, Kruse Smith Ole Falk Hansen, Aker Solution Torunn Lauvdal, UiA

Påmeldingsfrist: 11. november

Konferansier: Anita Dietrichson, NIKR

Meld deg gjerne på nå, eventuelt be om elektronisk tilsendt program: post@kristiansand-chamber.no / Tlf. 99 23 80 00

Arrangør: Hodejeger Åstveit Teknisk arr.: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Vi kårer årets kvinnelige leder og årets unge leder.

Advokatfirmaet PwC Advokatene for næringslivet på Sørlandet Advokatfirmaet PwC består av 11 advokater i Agder. Vi er det største miljøet av skatte- og avgiftsadvokater på Sørlandet, hvor vi bistår med alt fra rådgivning og rapportering til klage- og rettsaker. Vi tilbyr også tjenester innenfor alminnelig forretningsjus, blant annet knyttet til fast eiendom/entreprise, transaksjoner, kontraktsrett og tvisteløsning/prosedyre. Ta kontakt med oss for en uformell prat om din sak. Besøk oss i Gravene 26, Fiskebrygga eller ring oss på telefon +47 952 61 050. Svein T. Sønning Advokat 952 61 071 svein.t.sonning@no.pwc.com

Knut Henrik Larsen Advokat 952 61 061 knut.henrik.larsen@no.pwc.com

Truls Lie Advokat 952 60 553 truls.lie@no.pwc.com

Knut Henry Haraldsen Advokatfullmektig 952 61 099 knut.henry.haraldsen@no.pwc.com

Erik Eriksen Advokat 952 61 023 erik.eriksen@no.pwc.com

Rita Charlotte Lid Advokat 952 61 006 rita.charlotte.lid@no.pwc.com

Erlend Malde Advokat 952 61 124 erlend.malde@no.pwc.com

Johanne Bø Advokatfullmektig 952 61 093 johanne.bo@no.pwc.com

Peter Rogge Elieson Advokat 952 61 166 peter.r.elieson@no.pwc.com

Gaute Corneliussen Advokat 952 61 073 gaute.corneliussen@no.pwc.com

Anders Lindseth Advokat 952 61 049 anders.lindseth@no.pwc.com

PwC Agder er i vekst, og vi har den siste perioden styrket vårt kontor med advokat Anders Lindseth og advokatfullmektig Johanne Bø. Lindseth kommer fra stillingen som advokat hos SimonsenVogtWiig i Kristiansand, og har også erfaring fra advokatfirmaet Selmer i Oslo. Bø var ferdig med jusstudiet sommeren 2012 og har tidligere blant annet arbeidet som journalist. © 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

23


profil: Anne-Grete Ellingsen

24

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13


– Et arbeidsjern og en stayer som du ikke tar på kondisen, sier vennene om Anne-Grete Ellingsen.

Med klampen i bånn Kommende mandag skjer tronskiftet i Node. Da viker den mangeårig uunngåelige Kjell O. Johannessen (66) klyngesjef-plassen til fordel for Anne-Grete Ellingsen (60). Slett ingen hvem-som-helst, hun heller, med fortid som plattformsjef, statssekretær og vannkraft-direktør i Agder Energi.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN Tegning: MIKE

– Jeg liker bedrifter som tør tenke nytt og være offensiv, sa Anne-Grete Ellingsen sist vi snakket med henne, da hun tiltrådte i Agder Energi for snart fire år siden. Det tør hun også, nemlig. Tenke nytt og være offensiv – det er formodentlig en av årsakene til 60-åringens siste(?) trinn på karrierestigen. Hun er ikke alene om å glede seg. Lederen i styringsgruppen for Node, Thor Arne Håverstad, sparte ikke på konfekten da han kommenterte ansettelsen i Fædrelandsvennen: «Node-klyngen går inn i en ny fase der fokuset på forskning og utvikling må styrkes. Ellingsen har en imponerende erfaring. Hennes bransjekunnskap kombinert med lederbakgrunn og et bredt nettverk er akkurat det Node trenger nå. Vi er svært fornøyd med at Anne-Grete takket ja til stillingen», sa han. Hun kommer opprinnelig fra Bergen, men har levd et omflakkende liv i inn- og utland. Etter 14 år i Oslo skjønte hun plutselig at hun hadde savnet sjøen. Det var en medvirkende årsak til at valget falt på Kristiansand og Agder Energi og et hus i Kuholmen. – Vi kjøpte utsikten. Jeg fryder meg over å sitte på terrassen med et glass hvitvin og se Superspeed pløye Byfjorden.

Og så gleder hun seg til enda hyppigere besøk i Åseral, på småbruket der svigerfar vokste opp og som nå er i mannens eie. – Anne-Grete er sprudlende, spennende og modig. Tydelig på mål og meninger, vanskelig å misforstå. Kunnskapsrik, løsningsorientert og en super kokk. Ei sjenerøs dame, bak en tidvis tilknappet tøffhet banker et varmt hjerte. Sier venner, bekjente og kolleger. – Et arbeidsjern og en stayer, du tar ikke Anne-Grete på kondisen. Hun tar et nei for et tja, og gyver på med krum hals, supplerer andre. Som 28-åring ble hun Norges første kvinnelige plattformsjef. Hun var første gang på plattform i 1976. Det skapte brudulje i Industridepartementet som den gang var ansvarlig for oljesektoren. Takket være en modig sjef fikk hun likevel dra ut på feltet. Elf gav henne senere muligheten til å bli sjef på boreplattformer både på norsk og engelsk side av Nordsjøen. Et modig valg av Elf og det vakte stor, internasjonal oppmerksomhet. Den gang var det ingen selvfølge å slippe til en kvinne i en slik posisjon. – På plattformen ble jeg en av gutta. Jeg liker mannfolk i oljeindustrien og deres rettpå-sak-tone. Hun opplevde Gros første kvinneregjering

og hennes opptreden som miljøvernminister under Bravoulykken på Ekofisk som en voldsom inspirasjon. I en av Gros senere regjeringer ble Anne-Grete statssekretær for oljeminister Finn Kristensen. – Jeg vokste opp i en tid der kvinnerollen var i endring. På 50-tallet skulle det være rent som en «hvit tornado» og yrkesaktiviteten blant kvinner var svært lav. I dag har kvinner høy yrkesaktivitet og mange rettigheter. Likevel har vi et veldig kjønnsdelt arbeidsliv og for få kvinner i toppstillinger i næringslivet. Jentene er i flertall på universitetene og i karrieresammenheng går det gjerne fint og raskt oppover helt til de får familie og barn. Da kommer tidsklemma og mange går over i deltid eller velger bort lederstillinger. Jeg mener jentene sammen med barnefaren må bli flinkere til å finne løsninger som sikrer begge en karriereutvikling som også gir jentene mulighet til å påta seg ansvar i jobbsammenheng. Som ledere må vi bli flinkere til å utfordre jentene til å ta mer ansvar og bidra til å gjøre det lettere å kombinere karriere og barn. I vår digitale hverdag mener jeg dette er fullt mulig. Hun gjorde som datidens ingeniør-jenter fikk råd om og satset på kjemi. Fikk jobb på Porsgrunn Lutherske sykehus og skjønte yrkesvalget var et feiltrinn. I stedet skaffet

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

25


Anne-Grete Ellingsen:

På plattformen ble jeg en av gutta. Jeg liker mannfolk i oljeindustrien og deres rett-på-sak-tone. hun seg solid, oljerelatert ingeniørutdanning og etter hvert en mangfoldig praksis som altså spenner fra oljebransjen, vann og offshore vind. Og nå altså tilbake til teknologiutvikling olje og gass. Jobbene har ført henne verden rundt; SørAmerika, Østen og tre år i Frankrike. Hun elsker musikk og fordøyer det meste fra hardrock til Beethoven. Fingrene er grønne og et omflakkende liv har medført at mange hager er anlagt gjennom årene. AnneGrete leser litteratur og aviser, ser sjelden TV, men elsker gode filmer. Når tiden tillater det liker hun å eksperimentere med mat. Hun har gått på flere kurs hos Lars Barmen, har sans for hans kombinasjoner av naturlige smaker og en touch av Asia. Også ingeniør-ektemannen er habil bak grytene, men hun mener han egner seg aller best som assistent. – Samling av venner og familie rundt et godt måltid er viktig. Enda viktigere for oss med et omflakkende liv, vi har vennskap fra Stavanger, Oslo og Bergen som skal pleies og vedlikeholdes. Dialekten røper henne fortsatt. – Nå har hun bodd så mange år borte fra hjembyen Bergen at hun er blitt riktig fordragelig, sier en venn uten fasinasjon for mentaliteten mellom de sju fjell. Hennes datter Siv ville opprinnelig bli kokk. Det er kanskje noe med genene. Men så ble det jus før hun kastet seg over – ja, nettopp – ingeniørstudiene og fant sin hylle i livet. – Hva gjør dere tre i familiesammenheng, løser likninger? – Vi setter i alle fall aldri sammen IKEAmøbler, det blir garantert katastrofe med tre ingeniører under samme tak. Hun skulle gjerne hatt flere under taket sitt. – I unge år hevdet jeg med styrke at

26

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

jeg ikke skulle ha barn. Kvinnerollen vi vokste opp med innebar at vi måtte forlate arbeidslivet når vi fikk barn. Det ønsket jeg ikke. Men perspektivene endrer seg med erfaringene, det blir viktig å føre slekten videre. Siv er en flott datter, ønsket og elsket – men Vårherre så ikke i nåde til min drøm om flere etterkommere. Anne-Grete Ellingsen er ikke av dem som teller de tapte slag. Men det hender hun surmuler litt over muligheter hun ikke grep eller utviklet. – Jeg angrer på at jeg gav opp klassisk gitar. Og så ville jeg gjerne ha kunnet spille jazz på piano, det er så rått. Dessuten skulle hun gjerne hatt tid nok til å skrive mer. På skolen fikk hun premie for stilene sine, kronikkene ble antatt i avisene, hun hadde fast spalte i Kapital og livsstilmagasinet Det Gode Liv. – Litterære ambisjoner? – Jeg kunne tenkt meg et forfatterkurs, ja. Jeg liker litteratur fra Asia og Afrika, de bruker mer adjektiver enn oss, beskriver omgivelser, lyder og lukter i brede, penslende strøk. De fleste i familien blir over 90, kanskje jeg likevel kan rekke det kurset. – Hvordan ser du for deg livet etter jobb? – Jeg ser ikke for meg golfspill de siste 20-30 årene før begravelsen. Oljepakkene folk fra 58 får i Nordsjøen, passer ikke meg. Jeg vil være aktiv i spennende jobb og styreverv, jeg ønsker verken førtids- eller tidligpensjon – gresset på den siden er bare grønt de to-tre første årene. Arbeidslivets slit kjenner jeg meg ikke igjen i, for meg er jobben - også den i Node, håper jeg - en sosial arena som gir næring og utvikling. - Hva slags leder er du? - Det avhenger av oppgaven. I store omstruktureringsprosesser kreves tempo, ryddighet og gjennomføringskraft. I byggeprosesser med store organisasjoner

er det viktig med en lyttende, involverende tilnærming og bruk av tid i sosiale sammenhenger. Men uavhengig av oppgavene er det viktig med en bunnplanke av plan, struktur og orden. Uten det kan man ikke være kreativ eller løse uforutsette hendelser. Og så må du alltid vite hvor du skal, hvorfor du skal dit, hva det koster og hvem som kan hjelpe deg på veien, sier Anne-Grete Ellingsen. Stadig på vei. Med klampen i bånn.

Fakta Anne-Grete Ellingsen, 60 år. Utdanning: Sivilingeniør petroleumsteknologi, bedriftsøkonom og master i energy management. Dessuten utdannelse i ledelse, toppledelse og styrekompetanse. Yrkeserfaring: Oljedirektoratet 1976-80, Elf Aquitaine 1980-86, Statoil 1986-93, Vinmonopolet 1993-96, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 1996-2002, AgeLess/ CCN 2003-05, Gjensidige Forsikring 2005-07, Agder Energi 2008-11, Energy&Management AS 2011-13. Styreverv: Styreleder Interoil Exploration and Production ASA, styremedlem Faveo AS, styremedlem Regional Forskningsfond Agder. 30 avsluttede styreverv. Medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg. Ellers: Hobbykokk, filmelsker, musikkelsker, nyhetsavhengig. Har grønne fingre og er en mulig vordende forfatter. Etterspurt foredragsholder.


Skeie Eiendom har flere næringseiendommer sentralt i Kristiansand. Vi leier ut arealer med høy kvalitet og god beliggenhet til kontor og handel.

Henvendelse Skeie Eiendom AS v/Tom Chr. Bredesen – tel. 901 14 556 e-post: tom.bredesen@sgr.no www.skeiegroup.no

Vi leverer trykksaker av høy kvalitet... ... og SPENN er én av disse. Vi er stolte over å kunne levere layout og trykk av alle årets utgaverav SPENN.

27

www.bjorvand-skarpodde.no www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13


Bedre veier prioriteres svært høyt av de fleste næringslivsaktører på Sørlandet.

Vei til vekst Vei, vei, vei, svarer sørlandske næringslivsaktører på spørsmål i en landsdekkende næringspolitisk undersøkelse om bedriftenes utfordringer, ønsker og vekstforutsetninger.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Den omfattende undersøkelsen er gjort av Advicia på oppdrag fra Oslo Handelsstandsforening, Oslo Handelskammer og næringsforeningene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. 2.093 næringslivsaktører har svart, fra Næringsforeningen i Kristiansandregionen deltok 192 medlemmer. Et av formålene med undersøkelsen var å avdekke bedriftenes ønsker, behov, utfordringer og forventninger i forkant av Stortingsvalget 2013.

28

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

Det fremgår i flere kapitler i undersøkelsen at sviktende eller mangelfull infrastruktur innen vei og transport er en langt større utfordring og negativ konkurransefaktor i Kristiansand enn i andre deler av landet. Mer offentlig-privatsamarbeid (OPS) står høyt på ønskelisten her sør, det har muligens sammenheng med E18-suksessen Kristiansand-Grimstad. Det samme gjelder bedre fylkeskommunalt og regionalt samarbeid, hvilket utvilsomt har sammenheng med fylkesgrensen.

I langt større grad enn landsgjennomsnittet ønsker næringslivet i Kristiansand en sterkere markedsføring og synliggjøring av kommunen og regionen. Dessuten er deltakerne fra Kristiansand sterk interessert i å redusere antall kommuner og to tredjedeler av respondentene er villig til å gjennomføre sammenslåingene ved hjelp av tvang. På spørsmål om hvilke behov som styrker fremtidig konkurranseevne i bedriften, rangeres relevant arbeidskraft, forutsigbare


politiske avgjørelser, bedre infrastruktur og tettere nettverkssamarbeid øverst. Respondentene fra Kristiansand er helt på linje med sine kolleger, med unntak av infrastruktur; mens 56 prosent av alle mener bedre vei, bane og kollektivtrafikk er viktig, er tallet i Kristiansand 63 prosent. 20 prosent av alle ønsker mer tilgjengelig næringsareal, blant kristiansanderne deles ønsket bare av 10 prosent. Samme tendensen gjør seg gjeldende for boligareal; 28 prosent mener det er en stor utfordring, i Kristiansand bare 10 prosent. Begge deler er antakelig et uttrykk for at i Kristiansandregionen er det god balanse mellom tilbud og etterspørsel for begge typer arealer. I forkant av Stortingsvalget 2013 rangerer norske næringslivsaktører forutsigbare rammevilkår, stabilt rentenivå, økte midler til veibygging, forenkling av planog bygningsloven og økte midler til forskning og utdanning som aller viktigst. Lenger ned på listen følger redusert formueskatt, mer offentlig-privat samarbeid og likeverdige internasjonale konkurransevilkår. Også her er sørlendingene på linje med landets øvrige næringslivsfolk, med unntak av vei. 38 prosent av alle ønsker mer penger til veibygging, i sør er tallet 50 prosent.

Formueskatt og arbeidsgiveravgift er de mest utfordrende skatter og avgifter for næringslivet, nokså likt fordelt i alle deler av landet. Mer overraskende er det kanskje at 21 prosent av sørlendingene ikke opplever skatter og avgifter som utfordrende, mens gjennomsnittstallet er 24 prosent. På spørsmål om regionens største langsiktige utfordringer svarer 56 prosent å rekruttere kompetent arbeidskraft, lokalt er tallet 61. På andreplass følger et fremtidsrettet transportsystem med 47 prosent, Kristiansandregionen topper med 57 prosent. 53 prosent av kristiansanderne sier de merker en økende todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet, på landsbasis er tallet 47. Kanskje ikke så overraskende i en landsdel der næringsvirksomheten er sterkt preget av internasjonal olje- og gassrelatert aktivitet. Undersøkelsen har også et kapittel med fylkeskommunale og kommunale spørsmål. Gjett hva respondentene fra Kristiansand ber fylkespolitikerne om? Svaret er, ganske riktig, å sikre bedre veiløsninger! Det svarer 60 prosent, taller for landet er 54 prosent. Bedre kollektivløsninger er kristiansanderne derimot langt mindre opptatt av enn kolleger i Oslo og Stavanger. Fylkespolitikerne i

VI GJØR BYGG FINE OG VARME

Vest-Agder oppfordres til langt sterkere markedsføring og synliggjøring av regionen og å arbeide for tettere samarbeid mellom fylkene. 47 prosent av kristiansanderne mener fylkeskommunen bør legges ned, 46 prosent at fylkeskommunene bør inngå i større regioner, mens bare sju prosent går for status quo. 31 posent av kristiansanderne mener antall kommuner bør reduseres ved frivillig sammenslåing, mer enn dobbelt så mange går for tvungen sammenslåing. De langt fleste respondentene, uavhengig av geografi, mener at dagens 429 kommuner bør reduseres til omkring 200. Mer enn annenhver bedrift i Kristiansandregionen har opplevd at trafikale forsinkelser har medført økonomiske tap eller merkostnader. Mer overraskende er det kanskje at hver tredje bedrift mener at det ikke har vært tilfellet. 78 prosent av respondentene i sør bruker bil til og fra jobb, 14 prosent sykler, fire posent tar tog og fem prosent driver kompiskjøring – det er høyst i landet. På spørsmål om hva som skal til for økt bruk av kollektiv transport er hyppighet og regularitet viktig. Men hver tredje kristiansander i undersøkelsen svarer at de ikke vil reise kollektivt uansett.

Eldre bygg holder ofte ikke på varmen. Når vi utbedrer dette, får du lavere fyringsutgifter, bedre trivsel og komfort, bedre inneklima og ikke minst bedre helse. Interessert? FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET Fasaderehabilitering • Murarbeid • Ombygging • Påbygg • Betongkutting og -boring • Asbestsanering • Brannsikring • Service • Rammeavtaler For mer informasjon se www.kruse-smith.no, eller ta kontakt med Frank Eikeland på telefon: 472 70 815

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

29


Silokaia – et av de mest spennende utbyggingsområdene i Kristiansand på mange år.

Utbyggingsavtale til 255 millioner kroner Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

J.B. Ugland Eiendom i Grimstad og Kanalbyen Utvikling AS har gått sammen om å utvikle Kanalbyen på Silokaia i Kristiansand. Med i det nyetablerte utbyggingsselskapet Kanalbyen Partner AS er også Oslo-baserte Vedal Utvikling. Kanalbyen Utvikling AS, som eies av Kristiansand Havn legger den 58 mål store Silokai-tomta fra Kilden til tankanlegget på Odderøya inn i de det nye selskapet. Den er verdsatt til 255 millioner kroner. Aksjene i utbyggingsselskapet er fordelt med 50 prosent til Kanalbyen Utvikling AS og 50 prosent i JB Ugland Kanalbyen AS, som Vedal Utvikling har 20 prosent eierandel i. J.B. Ugland Eiendom er en stor eiendomsaktør på Sørlandet og bygde blant annet ut Sørlandets Teknologopark/

30

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

Universitetet i Agder i Grimstad. I Kristiansand realiserer selskapet nå et boligprosjekt på Gimle. – Vi er glade for å bli med på et av de mest spennende byutviklings-prosjektene i Kristiansand, sa direktør Bjørn Vedal i J.B. Ugland Eiendom da samarbeidet ble kunngjort tidligere i sommer. I disse dager går selskapet i gang med å utarbeide forslag til ny reguleringsplan for kaiområdet, et arbeid som forventes å ta minst to år. Ferdig utbygd vil Kanalbyen bestå av 700 leiligheter og anslagvis 12.000 kvadratmeter nærings- og forretningsareal. Kristiansand Havn KF skal bruke inntektene fra utbyggingsprosjektet til å utvikle den nye industrihavna på Kongsgård. Adm. direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Anita S Dietrichson, har følgende kommentar etter pressekonferansen:

– Vi er sikre på at J.B. Ugland Eiendom er godt for Kristiansand. De har allerede levert kvalitet i det engasjement de har lagt ned i forhold til Campus Grimstad, hvor de har hatt ambisjoner og klart å gjennomføre sine mål. I tillegg er det av strategisk stor betydning at vi får en aust-egd til Kristiansand, på linje med at Skeie Eiendom satser stort i Arendal. Denne kryssbusiness mellom fylkene uthvisker fylkesgrensen og gjør oss til en samlet region på Sørlandet. Dette liker vi, og dette vil vi ha mer av. Vi må samle oss, og dele på å spille hverandre gode, det er bra for næringslivet. Når vi også vet at J. B. Ugland Eiendom har en ambisjon om å være synlig på Sørlandet, er det klart at Kristiansand også må inn i deres portefølje av satsingsområder. Nå må vi bare passe på å utporsjonere utbyggingen og salget av leilighetene slik at dette ikke rammer og stopper opp eiendomssalget i byen, slik det til dels har gjort den siste tiden.


Åpne dører for nysgjerrige ingeniører Jeg jobber med de beste fagfolkene i bransjen Leif Markussen, Senior Project Engineer. Tilknyttet kranavdelingen i NOV i Kristiansand siden 1978.

DET ER VI SOM SLÅR

STRØM-

BØRSEN! Kundene våre har i snitt spart 15 prosent de siste syv årene i forhold til strømbørsen Vil du bli en av dem? øre/kWh

0

2006

2007

Spotpris

Praktisk ingeniørkunst NOVs verdensledende posisjon i den globale olje- og gassindustrien er skapt gjennom de ansattes nysgjerrighet, oppfinnsomhet og dybdekunnskap. I spenningsfeltet mellom grunnforskning og praktisk ingeniørkunst, har vi behov for flere dyktige ingeniører innen mange fagfelt – særlig disiplinene maskin, kybernetikk og mekatronikk. Se ledige stillinger på vårt hovedkontor i Kristiansand og avdelingene i Stavanger, Molde, Arendal, Oslo, Tønsberg og Trondheim på nov.com/careers/norway

2008

-12 %

-8 % -14 %

-21 %

12,5

-18 %

25,0

-25 %

37,5

2009

2010

2011

-9 %

50,0

2012

LOS Bedrift

Ta kontakt for en lavere strømregning! lars.petter.hansen@los.no Telefon 957 75 505 krister.isaksen@los.no Telefon 915 81 500 los.no/bedrift

GOD ENERGI www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

31


Stor suksess og folkefest; 500.000 besøkende, over 100 seilskuter og 3000 medseilere.

3000 ungdommer fra over 30 land i alderen 15 til 25 år deltar hvert år som medseilere i regattaen.

32

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

Anita S. Dietrichson, adm. dir. i Næringsforeningen i Kristiansandsregion.

Crew Parade gjennom Aarhus - Seilskutenes besetninger sørget for karnevalstemning og opptog gjennom Aarhus.


The Tall Ships Races i Århus 4. juli – 7. juli 2013 Tekst: Anita S. Dietrichson foto: TSR Kristiansand 2015

The Tall Ships Races er en årlig tilbakevenende kappseilas for seilførende skoleskip. Arrangementet har vært avholdt i Europeiske farvann siden 1956. Hvert år deltar opp mot 100 skip i størrelsen 30 – 300 fot og med en samlet besetning på 3 – 4.000 unge mennesker fra 30 forskjellige nasjoner. Vi husker godt suksessen fra Kristiansand. I 2015 skal vi gjenta den! Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er sammen med Kristiansand kommune eier av TSR Kristiansand AS som har fått ansvar for å arrangere theTall Ships Races i Kristiansand. I år har bl.a. Århus vært vertskap for arrangementet.I fire dager summet Århus Havn av liv, og publikum kunne velge mellom over 30 konserter, teaterforestillinger og andre aktiviteter på kaiområdet. TSR inviterte hovedsponsorer til Aarhus slik at de kunne danne seg et bilde av arrangementet og få

500.000 mennesker storkoste seg i Aarhus Havn i flotte sommerdager.

Bjarne Ugland, prosjektleder av The Tall Ships Races Kristiansand 2015.

ideer til gode løsninger hos oss i Kristiansand i 2015. ”Turen var nyttig. Aarhus hadde valgt flere løsninger som vi må vurdere i vår planlegging. Jeg vet sponsorene tok med seg gode inntrykk hjem og er enda bedre forberedt på en ny stor havnefest. Selv om det fortsatt er to år til seilskutene besøker Kristiansand, har organisasjonen i TSR allerede fungert en stund. Vi har tegnet avtaler med tett på 30 samarbeidspartnere og er i samtaler med 20 til som vi håper å få landet i løpet av høsten. Mye arbeid gjenstår, men av erfaring fra 2010 vet vi at vi så langt er i rute med arbeidet.

Kristiansand får en liten forsmak på The Tall Ships Races allerede i 2014. Til sommeren er både Fredrikstad og Bergen vertsbyer for The Tall Ships Races. Midt i juli når skutene seiler fra Fredrikstad til Bergen kan Kristiansand få besøk av flere flotte seilskuter.” sier prosjektleder Bjarne Ugland som er arrangementsgeneral for TSR 2015.

Deltakerne på sudieturen fra Kristiansand mønstret på kveldstoktet, og måtte trø til når seilet skulle heises.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

33


Virág Tóth (prosjektledelse/trainer), Irma Cruz (psychopedagogikk/ administrasjon), Maria João Viera (realfag/IT) og Eva Omaisz (Supply chain management) er deltakere i Næringsforeningen sitt Dual Career Support Program.

Klar for nye utfordringer -Vi flyttet med våre ektefeller, men vi er her, vi er ressurssterke og ønsker å bidra i samfunnet. Kristiansandsregionen har behov for høyt kvalifisert arbeidskraft og til dels må kompetansen hentes utenfor landets grenser. Så er det neste utfordring, å holde disse ressurssterke menneskene i landsdelen.

Tekst og foto: Joke Verwaard

INN er en satsning Næringsforeningen gjør for å beholde denne kompetansen i regionen. Den viktigste årsken til at utenlandsk arbeidskraft avslutter sitt arbeidsforhold i Norge er ofte at partneren eller familien ikke trives. Det er grunnleggende viktig at

34

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

ektefelle eller samboer skal finne seg til rette og ha muligheter for egen utvikling. Ektefelle eller samboer skal finne seg til rette og ha muligheter for egen utvikling. I Dual Career Support (DCS)programmet assisterer Næringsforeningen ektefeller og

samboere som søker jobb etter at de har flyttet til Kristiansand sammen med sine partnere. Det arrangeres kurs om forskjellige tema relatert til arbeidssøk som CV-oppsett, intervjusituasjonen og norsk arbeidsmarked. Deltakerne får bedriftspresentasjoner og


personlig oppfølging. ”I tillegg får vi dele våre erfaringer med hverandre. Overgangen til et nytt sted og et nytt arbeidsmarked blir myknet” sier Maria João Vieira, som har utdannelse i realfag og IT fra Portugal. Virág Tóth har lang erfaring fra prosjektledelse i utdanningssektoren i Ungarn. Hun mener at bedriften som samboeren jobber i, Cargotec Norway AS, har forståelse for hennes utfordringer som jobbsøker. Hun er glad for at hun gjennom bedriften får mulighet til å delta i Dual Career Support

programmet, for å gjøre utfordringene med å finne jobb mindre. Samboeren har fått en spennende og lærerik stilling, og hun er fast bestemt på å finne det samme. ”Det største hinderet vi møter i jobbsøk er manglende norskkunskap, og det tar tid å tilegne seg denne kunnskapen” sier deltakerne. “Vi har kommet hit på grunn av våre ektefeller, men vi vil gjerne bli her, vi er ressurssterke og ønsker å bidra til samfunnet” er deres budskap. Selv om det av og til er krevende å

holde motet oppe, så mangler det ikke på engasjement. Flere av deltakerne jobber derfor som frivillig mens de søker jobb. Næringsforeningen ønsker å gjøre barrierene mindre for jobbsøkerne i DCS. Derfor samarbeider vi med bedrifter og (frivillige) organisasjoner som setter fokus på å bruke de ressursene vi har i landsdelen, som NAV Eures, Seema og Kelly Services. Sistnevnte er i gang med å hjelpe flere av deltakerne ut i jobb.

- Det er bedriftene som tenker langsiktig og fokuserer på kvalifikasjoner fremfor norskkunskap, som vil bli vinnerne til slutt. Miriam Csango-Yaacov, branch manager i Kelly Services, assisterer bedrifter i regionen med å finne kvalifisert arbeidskraft. ”I tillegg til at vi henter nødvendig kompetanse fra utlandet, syns jeg også det er viktig at vi ser de ressursene som allerede er her i regionen.” “Noen kunder var tvilende til å ta imot en søker som ikke kan norsk enda, men når de

først har tatt steget så viser det seg at den nyansatte tilegner seg språk veldig fort og at kunden får en dyktig ansatte med høy arbeidsmoral og lojalitet til bedriften.” Kelly Services ønsker å ha åpne dører: ”Vi har jobbet mye med dette og ser at det lønner seg. Arbeidsmarkedet er globalisert, og det er bedriftene som ser langsiktig på ansettelser, som vil bli vinnerne til slutt.”

Miriam Csango - Yaacov, branch manager i Kelly Services

IN ENGLISH The Chamber of Commerce in the Kristiansand region assists foreign workers in their member companies. One of the programs offered is a support program for spouses who move along and are looking for a job in the Kristiansand region. The program, Dual Career Support (DCS), provides the participants courses regarding the Norwegian labour market, how to improve a CV, or how to make a good impression at an interview. The participants appreciate the help they receive from their spouses’ companies and find it useful to be able to share experiences.They agree that knowledge of the Norwegian language is the biggest barriere when looking for a job, even if your a qualified and experienced applicant. The Chamber of Commerce wants to lower this barriers by working together with other organizations in the region with the same goals. On of them is Kelly Services, a recruiting company that has worked a lot with opening doors (and minds), to focus on qualifications besides language profeciency. They have had good experience with recommending applicants with a foreign background to their customers and they are assisting several of the participants in the DCS program.

Skagerak Capital AS Markensgate 9 4610 KRISTIANSAND +47 21 00 27 00 post@skagerakcapital.no

Har du en bedrift i vekst eller omstilling? • Vi bistår med utleie av kvalifiserte ledere eller økonomer i kort eller langtidsstillinger Erik

Steffen

Arve

Tina www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

35


Leder i Lillesand Vekst, Kristian Råmunddal (t.v.) og ordfører Arne Thomassen jobber sammen for god næringsutvikling i Lillesand.

Sommerby med helårsambisjoner Etter en fantastisk sommer fylt med sol, varme og turister, er optimismen stor i Lillesand.

Tekst og foto: Morten Rosenvinge

– Det har vært en strålende sommer på alle måter. Enkelte butikker melder om en omsetningsøkning på 20-50 prosent sammenlignet med i fjor, sier leder for næringsforeningen Lillesand Vekst, Kristian Råmunddal.

36

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

Mange av butikkene og restaurantene i byen lever av sommeren, men alle har åpent gjennom hele året. Det tror Råmunddal er viktig for byen som opplever økt tilflytting. – Lillesand må være en attraktiv by, ikke bare å bo i, men også ha attraktive

arbeidsplasser, handels- og kulturtilbud, sier Råmunddal. I fjor passerte byen 10.000 innbyggere. Flere store boligutbygginger står på trappene og det bygges én ny barnehage i året.


Statoil har kjøp de første tomtene. På Kjerlingland er det også satt av en stor tomt til offentlige formål. Lillesand har blant annet vært trukket inn som mulig lokalisering for et nytt felles sykehus eller nytt fengsel. I tillegg de tre nevnte industriområdene kommer Sørlandsparken Øst på grensen til Kristiansand, hvor IKEA var den første etableringen i 2010. IKEA-etablering nær doblet den totale omsetningen for detaljhandel i kommunen.

Gode håndverkertradisjoner Byens næringsliv består også av en

Café Strandhaven er en av årets nyetableringer i Lillesand. Byens sentrum har nytt godt av årets sommervær.

Handelslekkasje til Sørlandsparken Skjær i sjøen finnes det likevel for det lokale næringslivet. Detaljhandelen i kommunen opplevde en nedgang på 3 prosent i fjor, og i oktober åpner landets største kjøpesenter et kvarters kjøretur fra Lillesand. – Vi merker handelslekkasjen vestover. Den har skapt noe bekymring de siste årene. Jeg er spent på tallene for 2013 som jeg tror blir bedre enn i fjor, etter den gode sommeren. Vi er uansett nødt til å jobbe godt og målrettet, og nå skjer det mye positivt i kommunen, sier Råmunddal. Han viser blant annet til Lillesand Senter på Tingsaker som rustes opp. Der er nye butikker etablert og flere kommer når senteret nå skal bygges ut. Mens byens sentrum har mange små butikker, restauranter og nisjeforretninger, har Lillesand Senter større lokaler med plass til kjede-forretninger som Cubus og Expert. – Jeg tror det er en fin balanse mellom hva som hører til i sentrum og på Tingsaker. Man kan gjøre hele handelen i Lillesand, sier Råmunddal.

Verdifull vei Langs E18 klargjøres nye, sentrale næringsområder. – Vi er blitt den mest sentrale kommunen på Agder, mener Lillesands ordfører Arne Thomassen. Nå forvandles tidligere skogsområder til attraktive næringstomter, som står sentralt i byens næringsutvikling de kommende årene. Ikke bare har avstanden til nabobyene blitt kortere med ny motorvei, enda viktigere er det at en by på denne størrelsen har hele tre av- og påkjørsler.

– Tilgjengelighet og planlegging er svært viktig. Vi jobbet for å få tre avkjørsler, og vi har jobbet i flere år for å få nyetableringer. Dette er langsiktig arbeid, slår Thomassen fast. Lillesand ligger sentralt på sørlandskysten, med Kristansands 85.000 innbyggere i vest, og Arendal og Grimstad, som samlet har 65.000 innbyggere, på østsiden. – Vi lever i en tid hvor stadig mer skal sentraliseres og samlokaliseres. Da Bakers etablere et stort bakeri på Gaupemyr, erstattet det to bakerier i Vågsbygd og Arendal. Slik samlokalisering tror jeg vi vil se stadig mer av, og vi har ledige næringsarealer i lang tid fremover, sier Thomassen. Lillesand utvikler tre industri- og næringsområder tilknyttet avkjørslene til den nye motorveien: • Gaupemyr har allerede mye matrelatert virksomhet. Bakeri, slakteri, Agder Mat og ASKO er på plass, i tillegg til Shell, Expressbuss-terminal, Montér og vertshuset Horisonten som snart står ferdig. • Storemyr ligger ved den midterste avkjørselen, tilknyttet fylkesvei 402 mellom Lillesand og Birkeland. Her er mekanisk industri, bilverksteder, entreprenører og tyngre industri som pukkverk og hjørnesteinsbedriften Saint Gobain. • Kjerlingland er området hvor den vestligste avkjørselen ligger. Foreløpig er det mest stein og fjellknatter i området. Arbeidet med infrastruktur og grunnarbeider er i gang. Området er tiltenkt logistikk og plasskrevende, men lettere industri enn på Storemyr. Heldal Entreprenør, Grandal og

rekke håndverkerbedrifter. Noen store og mellomstore, men mange små bedrifter med få ansatte. – Håndverkerne i Lillesand er flinke og tilpasningsdyktige og har et godt rykte. Også de merker sesongvariasjoner med så mange hytter i kommunen, sier Råmunddal. Innbyggertallet i Lillesand er på vei opp. Antallet bedrifter i kommunen økte med 10 prosent fra 2008 til i fjor. For detaljhandelen utenom IKEA har omsetningen om sommeren avgjørende betydning, og sentrum merker konkurransen med kjøpesentre utenfor byen. Videre sentrumsutvikling er dermed et viktig satsningsområde for kommunen og den lokale næringsforeningen. – Vi må fortsette å jobbe skikkelig og målrettet, så har vi all grunn til å være positive, sier Råmunddal.

Fakta Lillesand: 10 012 innbyggere (2013) 4 097 boliger (2011) 1 706 fritidsboliger (2010) Antall bedrifter: 2012: 755 2008: 687 Antall sysselsatte: 2012: 5058 2008: 4836 29 prosent av de yrkesaktive pendler til Kristiansandsområdet. 3,6 prosent pendler til Arendal. Detaljhandel (i millioner kroner): 2012: 101 2011: 105 2010: 68 (IKEA åpnet i oktober) 2009: 57 2008: 57 Store arbeidsplasser: Saint Gobain IKEA Post- og Teletilsynet ASKO

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

37


nytt om navn: Øyvind Aasen

Øyvind Aasen:

Eiendomsbransjen er en spennende bransje, på mange måter selve nerven i samfunnsutviklingen.

Fra bank til bolig Øyvind Aasen (49) har etter 30 år i bank valgt å søke nye utfordringer. I juni i år begynte han som administrerende direktør i det Sparebanken Sør-heleide datterselskapet ABCenter. Aasen har de siste årene jobbet som direktør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Sør. Før dette var han banksjef ved bankens avdelingskontor i Kristiansand. Hvorfor dette jobbskiftet Aasen? Godt spørsmål. Etter så mange år i bank og mye variert erfaring, har jeg tenkt mye på hvordan det vil være å bruke denne erfaringen til noe annet enn bank. Når så Per Madland valgte å trekke seg tilbake og stillingen ble utlyst, fikk jeg virkelig den store lysten til å søke. ABCenter er et spennende selskap med hele verdikjeden bolig, fritid, næring og nybygg og dekker hele sørlandskysten fra Farsund i vest til Risør i øst. Bankfusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fører også at du får en solid og god eier som kan tilføre ABCenter mye spennende

KRISTIANSAND – HIRTSHALS | 3 timer og 15 minutter

forretning. Eiendomsbransjen er en spennende bransje, på mange måter selve nerven i samfunnsutviklingen. Dette blir veldig spennende. Hva blir den største endringen med å gå fra bank til eiendomsmegling? Den største endringen blir vel at du ikke har inntekter når du sover…. Fra fleip til alvor. Hvis vi ikke selger noen eiendommer får heller ikke selskapet inntekter. I bank får du renteinntekter uansett hva slags dag det er. Dette med salg og salgskultur er noe jeg alltid har vært opptatt av. Hva med fremtiden? Målet er at ABCenter skal være den dominerende megleren i hele vårt markedsområde. Jeg ønsker at selskapet skal være en spennende arbeidsplass med en god intern bedriftskultur. De ansatte skal være stolte av å jobbe her avslutter Aasen med et smil.

Bestill julebord nå! fra kr

370,-

pr. person

Prisen inkluderer båtreisen tur/retur og julebord med drikke en vei. Utreise kl 1630, retur kl 2045 samme dag. Kontakt vår salgsavdeling for tilbud.

38

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

colorline.no | 815 00 860 Kr 125,- tilkommer ved bestilling på telefon og terminal


Lokal spisskompetanse og integrerte løsninger

Treffsikker rådgivning

Deloitte Agder tilbyr: • Advokattjenester, skatt og avgift • Revisjon og kvalitetssikring • Styre- og eierprosesser • Arv og generasjonsskifte • Transaksjonsstøtte • Økonomisk rådgivning • Restrukturering / optimalisering • Nasjonalt og globalt nettverk Vi har kontorer i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad. Mer informasjon finner du på www.deloitte.no eller kontakt: Jens-Petter Pedersen advokat tlf: 958 88 025 jenspedersen@deloitte.no

Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor tlf: 958 82 925 ostokkenes@deloitte.no

Roar Skuland statsautorisert revisor tlf: 906 65 081 rskuland@deloitte.no

© 2013 Deloitte AS

Trenger dere buss? - - - - -

Firmatur - Idrettslag Bursdagfest - Musikkorps Bryllup - Pensjonistforening Vennetur - Skoleklasser etc

Vi kjører og skreddersyr transporter og lengre turer i inn- og utland. Vi ordner buss, hotell, ferger, billetter og alt annet som skal til for en uforglemmelig tur. Ta kontakt for tilbud: Tlf : 38 18 30 35 e-mail: post@bbtur.no Besøk oss på: www.bbtur.no

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS er Sørlandets eneste eiendomsmegler som utelukkende er spesialisert og dedikert til megling av næringseiendom og utviklingsprosjekter. Vår visjon er å inspirere og bidra til verdiskapning på Sørlandet, og vi er en naturlig samarbeidspartner for utvikling og formidling av næringslokaler og næringseiendommer. Sikter du deg inn mot kjøp, salg, leie eller utleie av næringseiendom, er du kommet til riktig adresse for gode forretninger.

Jens Helge Hodne Seniorpartner/ Eiendomsmegler MNEF

Morten O. Hellenes Megler MNEF/ Retailansvarlig

Erlend H. Hansen Eiendomsmegler MNEF

Marianne Føreland Eiendomsmegler MNEF

Inger R. Amundsen Salgssekretær

Stian L. Ordahl Daglig leder/Fagansvarlig/ Advokat MNA

Sylvi Birkeland Oppgjørsansvarlig/ Megler MNEF

Gunnar S. Sædberg Seniorpartner/ Eiendomsmegler MNEF

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

39


ADVOKATGUIDEN

Næringslivets advokatfirma på Næringslivets Sørlandet advokatfirma på Næringslivets Maskindirektivet, spørflytter oss! vi til 13. desember Sørlandet advokatfirma på Hanne-Eva Müller Handelens Hus, RådhusgataSørlandet 3, Kristiansand! Post: Pb 759, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29

Oslo: 4611 Kristiansand Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Telefon: (+47) 38 17 70 00 (+47) 38 17 70 0 1 Advokatfirmaet Telefax: Harris E-post: post@advtofte.no www.advtofte.no Trondheim: Oslo: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Bergen/Førde: Advokatfirmaet Haver Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Trondheim: Oslo:Advokatfirmaet Kjær Advokatfi rmaet Bjerkan Stav Tromsø: Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Rekve, Bergen/Førde: Advokatfi rmaet Haver Pleym & Co Advokat MNA Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Trondheim: Advokatfi rmaet Kjær Besøksadr.: Markensgate 4a, 2. etg. Advokatfi Thallaug Advokatfi rmaetrmaet Bjerkan Stav Tromsø: Molde: Stavanger/Bryne: Telefon: 38 70 74 50 Advokatfi rmaet Rekve, Advokatfi Advokatfi rmaetrmaet HaverØverbø, Pleym Standal&&Co Co Kristiansand: Mobil: 934Telefon 39 110 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Thallaug E-mail: hem@advokatmuller.no Tromsø: Molde: Advokatfirmaet Rekve, Advokatfirmaet Øverbø, Pleym & Co Standal & Co Telefon Advokatfirmaet 380 28 500 www.advkjaer.no Müller Lillehammer:

www.advokatmuller.no

Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Alt på ett sted Vi gir deg løsningene Advokater, konsulenter, revisorer og finansielle rådgivere. Skatt, avgift, fast eiendom og forretningsjus. Deloitte, www.deloitte.no Deloitte Advokatfirma, www.deloitteadvokatfirma.no Sør-Arena, Stadionveien 21, inngang 7, 4632 Kristiansand, tlf: 38 12 27 22

www.pwc.no

Din lokale kompetansepartner innen skatt, avgift og forretningsjuss

www.ad vo cati a. no

www.ad vo cati a. no

w ww.advocati a. n o Oslo: Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Advokatfirmaet Harris Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Næringslivets advokatfirma på Sørlandet

Advokatene:

Bjørn Hübert Senum Sveinung S. Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Gisle A. Johnson Carl Henning Leknesund Advokatfullmektig:

Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

www.ww-co.com

Magne A.B. Bye

Adresse: Tollbodgata 40 Telefon: 38 10 89 40 - Telefax: 38 17 89 41 E-post: post@advfellesskapet.no

w ww.advocati a. n o

4 Vårt kontor dekker alle rettsområder

Post: Pb. 716, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23 Telefon: (+47) 38 17 87 10 E-post: krs@advokatgruppen.no www.ww-co.com

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Markensgate 9 | Postboks 437 | 4604 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 | post@svw.no | www.svw.no


ADVOKATGUIDEN

Man trenger ikke å være OL-vinner eller general for å bli hedret

Rune H. Eriksen (H) Arild Storm Larsen Øyvind Sund Oddleif Olsen Åshild Schmidt

A DVOKATFORUM Østre Strandgate 56 Telefon: 97 95 40 00 www.advokatforum.no

En samarbeidspartner for næringslivet

ADVOKATFORUM KONTORFELLESSKAP

Også hverdagshelter fortjener heder og ære Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles ansatte med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. I år er det 125 år siden Medaljen ble tildelt første gang. Les mer om hvordan du kan hedre dine ansatte på norgesvel.no/heder. Telefon: 947 91 970 e-post: norgesvel@norgesvel.no


nhold

re Fast daglig

reta bidrar til å iva Fast renhold er for rg s verdi og sø eiendommen ss for elig arbeidspla en ren og triv idere. dine medarbe nse.

g og kompeta

Vi har erfarin

Vind

uspu

ss

og n Vi utf edva ører a sk vindu lt av nedv spuss as samt . skille Utvendig k og glass – i kont innvendig orlan Både dskap e . avtal ngangsop er. pdrag og fa ste

Kontakt oss på: post@servicepartner1.no eller ring 38 17 97 00 Se også servicepartner1.no for mer informasjon

42

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13


Gjestekommentar: Nicolai Jarlsby, Sørlandets styreleder 2013

TING SOM OPPTAR MEG FOR TIDEN

V

i har lagt bak oss en fantastisk sørlandssommer. Til og med de fleste festivalene – som det har vært mange av – er gjennomført uten at festivaldeltakerne har kommet hjem som drukna katter. En god sommer og vellykket ferietid betyr mye, enten man velger by-, fjell-, båt-, campingferie eller kanskje rett og slett ingenting. Én ting er at man kan «nyte stunden» med venner og familie; jeg tror den gode sommeren også kommer til å gjenspeiles i redusert sykefravær, høyere arbeidsproduktivitet og kanskje til og med reduserte skilsmisserater. Det er i alle fall lov å håpe.

Ett Agder Bortsett fra mer eller mindre vellykket allsang i sene nattetimer har det kulturmusikalske påfyll for meg og min kjære kone Lene i sommer vært to dager på Canal Street i Arendal. Der var vi i år for 8. år på rad og deltok blant annet på Innoventi AS’ tradisjonsrike kundearrangement. Canal Street må være Norges beste «voksenmusikkfestival», og jeg elsker sommerbyen Arendal. Når jeg i tillegg har stor sans for entusiasmen og pågangsmotet som kjennetegner mange austegder, overrasker det neppe at jeg heier for en snarlig sammenslåing av agderfylkene. Den nye fylkesadministrasjonen for Agder kan gjerne legges til Lillesand i samlokalisering med det nye felles sykehuset for Agder, som det også er naturlig å plassere i/ved den hyggelige småbyen.

Frivillighet og dugnadsånd En sommer med mye godt vær betyr at mange kommer seg på sjøen. For Redningsselskapet, hvor jeg for tiden er president, innebærer dette stor aktivitet for de 44 redningsskøytene som er i døgnkontinuerlig beredskap langs hele Norskekysten. Fire av selskapets redningsskøyter har for tiden baser på Agder i hhv Arendal, Kristiansand, Mandal og Farsund, og i tillegg er RS Sommerpatrulje lokalisert i Kristiansand med en av sine servicebåter. Stor aktivitet på sjøen betyr at mange har behov for assistanse. Redningsselskapets skøyter har denne sommeren hatt ca 20 % flere assistanser og redningsoppdrag enn i 2012. Bemanningen av skøytene gjennomføres med en kombinasjon av frivillige mannskaper og ansatte sjøfolk. Det snakkes mye om den norske frivillighets- og dugnadsånden, og det hevdes at den er i ferd med å dø ut. Jeg tror dette er feil. Ca. 1000 frivillige, svært profesjonelle mannskaper, bemanner for tiden 19 av Redningsselskapets 44 skøyter. Og ikke nok med det – mange

steder er det kø for å bli med! Jeg tar dette som en bekreftelse på at dugnadsånden eksisterer i stort monn så lenge man legger beslag på befolkningens fritid med noe som oppfattes som meningsfylt. Erna har indikert at hun vil øke bevilgningen til Redningsselskapet med kr 20 mill til ca kr 76 mill pr år dersom de borgerlige vinner valget i høst. Det er Redningsselskapet svært takknemlig for. Det direkte statlige bidraget til Redningsselskapet vil imidlertid – selv etter en slik økning - bare utgjøre ca 15 % av et samlet kostnadsbudsjett på ca kr 500 mill. Jeg oppfordrer alle sjøfarende på Agder til å tegne totalmedlemskap i, eller på annen måte støtte Redningsselskapet, og bidra til å ivareta egen og andres sikkerhet på sjøen. Og skulle du eller din bedrift være i beit for gode formål som kan støttes, står nye redningsskøyter til korpsene i Mandal og Kristiansand høyt på ønskelisten.

Hva kan vi med rimelighet kreve? Vi er så heldige at vi har krav på medisinsk oppfølging når vi en gang i blant blir syke. I mai var jeg «kunde» på sentralsykehuset i Kristiansand i ni dager med noe som etter hvert viste seg å bare være en lungebetennelse som kom litt ut av kontroll. Det var første gang jeg var innlagt siden jeg var 2 år gammel. Jeg er utrolig imponert over den profesjonalitet, vennlighet og oppmerksomhet som ble vist fra alle ansatte jeg var i kontakt med. Det kan ikke være lett å yte god service i et foretak som stort sett blir omtalt i media med negativt fortegn, så all ære og stor takknemlighet til Jan Roger Olsen og alle hans kolleger. I slutten av juli hørte jeg et innslag i nyhetene om hvor kritikkverdig det er at ikke myndighetene deler ut gratis p-piller til alle jenter/ kvinner mellom 16 og 24 år. Det er visstnok slik at enkelte i denne aldersgruppen allerede nyter godt av gratis eller subsidiert prevensjon, og at det nå «bare» var snakk om å få de mellom 16 og 18 med på ordningen. Selv en middelaldrende gubbe som jeg skjønner at det er en sammenheng mellom prevensjon og uønsket svangerskap. Jeg fikk allikevel bakoversveis av å høre unge kvinner stå frem som sannhetsvitner for at myndighetene må «ta til vettet» og bevilge kr 100 mill ekstra pr år til gratis p-piller, for de unge kvinnene var jo seksuelt aktive og hadde krav på beskyttelse må vite. For meg ble denne debatten enda en bekreftelse på at innbyggerne i Norge, som stort sett har ordnet økonomi og lever i et land det er arbeid til alle som er arbeidsføre og gidder å arbeide, må ta ansvar for egne handlinger. Vi må slutte å forvente at det offentlige skal ta ansvar for selv de mest private aktiviteter. Lenge leve privatlivets fred, gleder – og egenfinansiering.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/13

43


Nye medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:

SNOAP Schibsted Norges annonseproduksjon er sentralisert i en felles enhet lokalisert i Kristiansand. Enheten skal være et kompetansesenter for annonseproduksjon med høy effektivitet og fleksibilitet. Selskapet har fått navnet Schibsted Norge Annonseproduksjon AS (SNOAP). Det jobber nå 9 grafikere i SNOAP og det er ansatt 8 til som begynner i løpet av sommeren. Målet er at vi i løpet av kort tid skal produserer annonser med god kvalitet til lav pris for Schibsted sine aviser, og at vi etter hvert kan tilby tjenester til andre kunder utenfor konsernet. SNOAP ønsker å være en del av Næringsforeningen for å bli synlig i det lokale miljøet, men også for å støtte det viktige arbeidet foreningen gjør for vekst i regionen. I oppbyggingen av SNOAP har vi sett hvor viktig det har vært å ha god tilgang på kvalifisert arbeidskraft og dette krever blant annet at vi har en attraktiv region å bo i. Janneke Aulie, Daglig leder, SNOAP

LEANovasjon AS LEANovasjon hjelper virksomheter i å jobbe smartere og mer effektivt slik at de får frigjort tid til de verdiskapende aktivitetene. Virksomheter i dag møter stadig større krav både fra eiere, ansatte og kunder. Dette kan være krav om høyere driftsmarginer, innovasjon/ nye inntektsområder, en mer effektiv ressursbruk, høyere kvalitet og bedre service, kortere ledetider, økt medarbeidertilfredshet, gjennomføring av strategiplaner osv. LEANovasjon har verktøyene og kompetansen til å bistå virksomheter i å løse disse utfordringene, og tilbyr kurs, foredrag og prosjektledelse

innenfor LEAN og innovasjon. LEANovasjon har i tillegg utviklet spennende leanverktøy og tilbyr kundene sine å jobbe i et kreativt prosjektrom. LEAN-filosofien kommer opprinnelig fra bilindustrien, men er i de senere årene blitt innført i alle type bransjer. ”Vi ser på tidslinjen fra det øyeblikket kunden gir oss en ordre til vi mottar betalingen. Vi reduserer tidslinjen ved å redusere sløsing som ikke skaper merverdi” (Taichi Ohno, Toyota) LEANovasjon ble startet høsten 2012 av gründer Marianne Trollsås Fenger. Selskapet er en del av Innoventus/Node Inkubator og holder til i Kunnskapsparken. LEANovasjon opplever et medlemskap i Næringsforeningen som en flott mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre. www.leanovasjon.no

Snemyr & Limm Snemyr & Limm AS ble etablert i 1979, og drev de første årene med betongpumping. Hovedbeskjeftigelsen er fortsatt innen betong, men nå som utførende entreprenør innen betongsprøyting. Betongsprøytingen består i hovedsak av brannsikring og sikringssprut av tunneler og fjellskjæringer, men vi forestår også sprøyting av murer, gjødselkjellere, fyllingsskråninger og lignende. I tillegg til sprøytingen har selskapet bygd opp en ikke uvesentlig salgsavdeling. Salgsavdelingen leverer alt fra store betongpumpebiler og trommelbiler, til det meste av materiell, utstyr og deler som det er behov for på blanderier og transportører innen betong. Pumpeslanger og tilhørende koblinger er en vesentlig del av det som leveres til våre kunder. Vårt selskap har også bygd sprøyterigger for andre utførende entreprenører. Vi opererer over hele landet og har 10 ansatte. Vi har valgt å bli medlem i Næringsforeningen da vi ser behovet for å støtte det arbeidet

foreningen ønsker å gjøre for de næringsdrivende i regionen.

for bedrifter. I tillegg driver vi med utstrakt reisevirksomhet for bedrifter. Vi har gleden av å jobbe med mange av de samme kundene om og om igjen, noe vi er takknemlige for! Vi bestreber oss på service utover det normale, og at våre kunder skal oppleve at vi «tenker på alt». Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat!

Tollpost Globe Tollpost Globes avdeling i Kristiansand er den sydligste av Tollpost Globes avdelinger, og her jobber 25 ansatte med å sørge for at varer kommer frem til alle kriker og kroker på Sørlandet. Tollpost Globe er et av Norges tre største transportselskaper og eies av PostNord. Selskapet sysselsetter nå ca 1.400 medarbeidere inkludert 200 egne sjåfører samt i tillegg 800 innleide sjåfører. Tollpost Globe har 37 avdelinger med hovedkontor på Alfaset i Oslo, og har i tillegg over 1.200 utleveringssteder for pakker til private (B2C). Selskapet håndterer mer enn 70.000 kolli og 30.000 paller hver eneste dag, og har en omsetningen på cirka 3,6 mrd norske kroner. Vi er medlem av Næringsforeningen for å støtte opp om arbeidet med å utvikle Kristiansandregionen til det beste for det lokale næringsliv, og for å bli en del av et spennende nettverk.

Viego regnskap Viego er et frittstående regnskapsførerfirma av middels størrelse. Antall ansatte er 7. Selskapet holder til sentralt i Kvadraturen som nærmeste nabo til Frk Larsen Kafe & Kunst. Viego påtar seg alle oppgaver innenfor regnskap og lønn. Både enkeltmannsforetak og kunder med titalls millioner er på kundelista. Det er et bevisst valg å være allrounder og det vil selskapet være også fremover. Viego bruker IKT aktivt i sin daglige drift. Vi har blant annet en ansatt som er norsk, men som har vært bosatt i Singapore i mange år. Vi har også kunder i mange andre byer enn Kristiansand. Næringsforeningen i Kristiansand har etter hvert fått et betydelig antall medlemmer. Det er viktig også næringslivet har en organisasjon som har tilstrekkelig størrelse og faglig tyngde til å bli en premissleverandør når beslutninger tas. Viego ser på dette som en mulighet til å fremme synspunkter selv om man er en liten aktør.

Team Works As Team Works AS- Sørlandets eventbyrå! Team Works AS ble etablert I 2002, og består i dag av 5 dedikerte, faste medarbeidere. I tillegg har vi et stort ressursnett av personer med ulike kvalifikasjoner, vi henter inn ved behov. Våre tjenester er alt som har med arrangementer å gjøre. Det kan være alt fra å koordinere store arrangementer, som Tall Ships Races og Julebyen, til kundesamlinger, kickoff, konferanser og sosiale samlinger

JJK Soldrift JK Solsenterdrift as er et selskap som eier og drifter Brun og blid solsentre. Selskapet eier pr. i dag følgende Brun og blid solsentre: Brun og blid Markens, Markensgate 8


Brun og blid Lund, Østerveien 23 Brun og blid Vennesla, Lundevegen 50 Brun og blid er Norges suverent største solsenterkjede med mer enn 130 solsentre i Norge. www.brunogblid.no

Gunn Eggebø TEAM UTVIKLING Jeg har siden 2001 levert over 400 foredrag, samlinger og workshop for team i store og små bedrifter. På mine streker kartlegger vi styrker og forskjellighet, og får oversikt over teamets energi og relasjoner. Det er lurt, for det er ofte en sammenheng mellom det vi oppnår og hvordan vi hadde det underveis. Min grunn tanke er at de fleste ledere og medarbeidere er flinke og kloke, og for mange er det nok med korte samlinger, enkle verktøy og et direkte budskap. På www.gunneggebo.no kan du lese mer om urban teambuilding, hva som er forskjellen på yess-, off- og greit-modus og flere snedige titler som har bak seg anerkjente metoder og teorier. Jeg har meldt meg inn i NiKR fordi jeg ønsker å tilhøre, forstå og engasjere meg i næringslivet i Kristiansandsregionen. Jeg gleder meg!

Fysioterapeut Tine C. Kelly Taraldsen I oktober 2012 startet jeg egen virksomhet som privatpraktiserende fysioterapeut uten driftstilskudd/støtte fra kommunen. Jeg ble medlem av Næringsforeningen bl.a. for å bli en del av et spennende nettverk, men også for å skaffe relasjoner. Som fysioterapeut har jeg god kunnskap om muskel-/skjelett-/ nervesystemet. Jeg arbeider med pasienter i alle aldersgrupper, har spesialkurs som f.eks Redcord slyngebehandling/-trening, kinesiotape

og smerte-/triggerpunktbehandling med nåler. De vanligste årsakene til å oppsøke fysioterapeut er: Rygg-/skuldre-/ nakkeplager, hodepine/svimmelhet, albue/underarm/håndleddsmerter, hofte/kne/ankelplager, nedsatt styrke/ koordinasjon/balanse samt utslitthet/ utbrenthet. Holder kurs/treninger i bruk av Redcord-slynger på kveldstid: Passer som generell trening, forebygging eller ved spesifikke smerter/plager. Kan tilrettelegges for private og bedrifter, evt på dagtid. Jeg har også erfaring med annen gruppetrening. Jeg holder til på Kjøita og samarbeider med kiropraktor under firmanavnet Min Kiropraktor – Tverrfaglig klinikk. tine@min-kiropraktor.no/www.minkiropraktor.no

iFlyt MER OVERSKUDD «Noen får mer overskudd av å øke energinivået sitt, andre ved å roe ned – vi har virkemidlene» iFlyt er et nystartet privat firma som flytter inn på Aquarama Helse (AQHelse) høsten 2013. Forretningsideen er å selge overskudd til bedrifter og privatpersoner. Ansatte med overskudd fokuserer og presterer bedre under press og unngår stressfella. Å redusere stress kan være sykdomsforebyggende og dermed kostandsbesparende for bedrifter. Firmaet har også mulighet til å bistå arbeidsgiver med å følge opp sykmeldte i bedrifter med mål om å unngå langvarig fravær. Virkemidlene som brukes er metoder innen Mindfulness, MediYoga, Aktivitetsveiledning/PT og Coaching. Linda Kjellevik og Annette Langdal har bakgrunn fra idrett og fysioterapi og vi benytter vår kunnskap innen HMS rådgivning, bedriftsfysioterapi, coaching og mastergrad i helse og idrettsvitenskap. Vi har kompetanse til å følge opp både enkeltindivider og grupper og til å gjennomføre prosjekter. iFlyt AS er med i Kvinnovasjon 2013 og har i det programmet erfart hvilken

nytteverdi det er å delta i nettverk. Tilsvarende tenker vi at å være medlem i Næringsforeningen vil bidra til spennende samarbeid med andre aktører, erfaringsutveksling og ....

og dine medarbeidere ønsker å utføre nødvendige oppgaver. Vito Regnskap bruker til daglig regnskapssystemet UNI Økonomi V3. Vi ser på Næringsforeningen som en viktig nettverksarena for regionens næringsliv, og ønsker å delta på faglige og sosiale aktiviteter i regi av foreningen.

Gosh Profilpartner Gosh – landets største profilkjede med base på Hellemyr Gosh Norge AS er Norges største kjede for forhandlere innen profilering, firmagaver og arbeidsbekledning. Kjeden består av 20 forhandlere fra Harstad i nord til Mandal i sør, og har en samlet omsetning på 380 millioner kroner. Og kjeden styres av daglig leder Finn Olaf Hauge, som har base på Hellemyr i Kristiansand. I tillegg er Vest Agder godt representert på Gosh-kartet. NTC Profil i Varodd-bygget i Rigedalen er kjedens største medlem med 65 millioner i omsetning. I tillegg er On Line Reklame – også de i Rigedalen – og Sørlandsreklame i Mandal medlemmer i Gosh-kjeden. Og det kan bli flere. Kjeden har en ambisjon om å passere en halv milliard innen kort tid.

ViTO Regnskap AS ViTo Regnskap AS ble etablert i 2007. Selskapet er et ungt og dynamisk regnskapskontor med fire godt kvalifiserte medarbeidere. Vi er medlem av NARF, og to av de ansatte er autoriserte regnskapsførere. ViTo jobber hovedsakelig mot små og mellomstore bedrifter i regionen. I tillegg til basis regnskapstjenester, tilbyr vi også våre kunder rådgivning gjennom økonomisk analyse og planlegging med henblikk på økt verdiskapning. Vår samarbeidspartner Netdata AS har lang erfaring med terminalserverløsninger, og kan tilby en fullverdig programvareløsning som alltid fungerer uansett hvor og når du

Sunnhverdag Sunnhverdag er et firma som jobber med mennesker og bedrifter som ønsker endring, utvikling og resultater. Sunnhverdag tilbyr alt fra individuell coaching, personlig trening, kurser i selvledelse og utdanning i coaching. Vi holder også foredrag på bestilling fra bedrifter. Sunnhverdag drives og eies av Hilde Bech Nævestad. Hilde har master i drett og helse fra Norges Idrettshøgskole, hun er også utdannet pedagog, coach, personlig trener (PT) og spinning- og sal instruktør. Til daglig er hun idrettslærer på Katta Gimle (KKG), og personlig trener, coach og foredragsholder i sunnhverdag. Til høsten starter hun opp som personligtrener og coach på Spicheren treningssenter. Her kommer hun til å veilede grupper og enkeltpersoner som ønsker å endre livsstil, eller som ønsker å oppnå bedre prestasjoner. Sunnhverdag tilbyr også utdanning i coaching og kurs i selvledelse.

Øvrige nye medlemmer er: > Nasta Avdeling Kristiansand > Engage Kommunikasjon > Personal Partner AS > Flak AS > Pippin AS > Vest-Agder Fylkeskommune

v/ Tannhelsetjenesten

> Pedika Invest > S & B-N > Stray & Co > Inspirama > Camillas Blomsterdesign > Momentanalyse > Europe Solar Holding AS


MEDLEMMER Verksted AS Bouvet ASA BR Gruppen Bring Logistics AS BT Regnskap Bjørg Tønnessen Bygg og Prosjektutvikling AS Bølgen & Moi Kristiansand Båtservice Holding AS C Cameron AS A Camillas Blomsterdesign A1 Eiendom AS Carbon Partners AS Aamodt Bygg Cargotec Norway AS Aamodt VVS AS Carshine AS Aanesland Fabrikker AS Castor Drilling Solution AS ABC Regnskap A/S Caverion Norge AS ABC Tak AS Cecilie TS AS ABCenter Eiendom AS Cemo AS Able AS Centrum Bygg Service AS Accountor Kristiansand AS CG Glass Active People AS Christiania Innfordring AS Adecco Norge AS avd. Christiansholm Eiendom AS Kristiansand Christianssands Assurance AS AdrianaEik Fotograf Clarion Hotel Ernst AS Advokat Jan M. Wesenberg Clean Sør AS Advokat Stefanussen Color Line AS Advokatfellesskapet Drift AS Comfort Hotel Kristiansand AS Advokatfirma Krodemansch Conecto AS Advokatfirma Tofte DA Consilio AS Advokatfirma Wigemyr & Co DA Corona Interiør AS Advokatfirmaet Kjær & Co DA Coventure AS Advokatfirmaet Müller COWI AS, avd. Kristiansand Advokatfirmaet PWC AS CR Group AS Advokatforum Kristiansand DA Cramo AS, Avd. 766 Kristiansand Agder Bedriftshelsetjeneste Cultiva Agder Energi D Agder Klimateknikk AS Daland Eiendom AS Agder Kollektivtrafikk AS Dampbageriet AS Agder Mat Foredling AS Danske AS Agder OPS Vegselskap AS Danske Bank Kristiansand Agder-Port AS Dark Season Agder Taxi AS Deepmind AS Delfin Design DA Agder Ventilasjon AS Deloitte AS Agderforskning AS Desmi Norge AS Air France KLM Det norske Veritas, Avd. Air Products AS Kristiansand Aker MH AS Devoteam Solutions AS Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS DHL Express (Norway) AS Albert, Kaare avd. Kristiansand Allkopi AS Dialekttempen.no Amesto Solutions CRM AS Digiflow, Kristiansand AMFI Vågsbygd - Drift AS Din Eiendom AS Andås Begravelsesbyrå AS Dirty Old Town AS Anne Margrethes Frisørsalong AS DNB Bank ASA AON Norway AS DNB Næringseiendom ASA Applica Training Systems AS (Sørlandssenteret) Aptum Kommunikasjon AS DNT Sør Aquarama Service AS Dog & Bone Arena AS Doorway AS - Avd. Kristiansand Asbjørnsen Holding AS Dots AS Aske Rørleggermester AS Dovland Byggmester AS Asplan Viak AS Drømmehuset Kristiansand AS Atea AS DSV Air & Sea Avfall Sør Bedrift AS Dørteknikk AS Avinor Kristiansand Lufthavn E Axelsen, Carl Viggo B Eidsaa, Ivar Babycare AS Eiendomsmegler 1 Kristiansand Bakgården Bar og Espen Solum Bakgården Restaurant Ek Elektro AS Baltic Service AS Elatec AS Bardoff Hanssen & Sønn AS Elektroxperten AS Basol Norge AS Elkem Carbon AS Basseng.no Elkem Silicon Materials BDO AS Elkem Solar AS Elkem Technology AS Beckmann AS Bedrift og Personalpsykologi AS Elpunkt AS Bemanningsbyraaet.no AS Eltek AS, avd. Kristiansand Berg-Hansen Reisebureau Eltos AS Agder AS Engage Kommunikasjon AS Engeland Skade og Lakk Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i Praksis Engineering Systems AS Bidevind Consulting AS Entra Eiendom, avd. Bilfinger AS Kristiansand Biltema Enøktotal AS Birkeland Busser Ernst & Young AS Bitpro Europark AS Bjorvand & Skarpodde AS Europe Solar Holding AS Blank AS Eva Sko/Eurosko Bli Sett Via Scandinavia AS Evenby, Torbjørn Blikkenslagerfirma Olaf Jahnsen AS Evje Regnskapskontor AS EVRY Agder AS Boen AS www.kristiansand-chamber.no Boss Industri og Mekanisk Experis A/S SPENN magasinet 4/13

i Næringsforeningen per august 2013

46

F Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen Skolesenter Farsund Resort AS Faveo Prosjektledelse AS (tidl. PTL) FB Eiendom & Finans AS Festival AS Fiko AS Finn og Albert Egeland AS Fire Security AS Fire Årstider AS First House AS Fiskeeksperten Reinhartsen Holding AS Fjell Renovering AS Fjord Line Flak AS Flekkerøy VVS Folkeuniversitetet Sørlandet Forbrukersamvirket Sør BA Force Technology Training Norway AS Fotograf Tor Erik Schrøder Frigstad Engineering (Norway) AS Frivold Slakter AS Frizen AS Fundament Kommunikasjon AS Fysioterapeut Tine C. Kelly Taraldsen Fædrelandsvennen AS G G. Strømme Eiendom AS G. Strømme Holding AS Galleri Bi-Z Gardin Studio AS Gamezone GCON AS Gecko Informasjonssystemer AS Geheb Conditori GetVital Sports Scandinavia AS Gevir Kommunikasjon AS GHV Montasje AS Gjensidige Gleden Blomster Glencore Nikkelverk AS Globetech AS Go Mobile AS Gosh Norge AS Grillstad Storkjøkken AS Grønt Fokus Gumpen Bildrift A/S Gunn Eggebø Gustav Pedersen AS H Halvard Thorsen AS Hamre Familiecamping AS Hamresanden Resort AS Handelsbanken Handelshøyskolen BI Kristiansand Hansa Borg Bryggerier ASA Hansen & Justnæs AS Haugeinstituttet Hellvik Hus Søgne AS Helsehuset Salis AS Hennig-Olsen Is AS Hertzberg Sivilingeniør HG-Bygg AS Hillcon AS Hodejeger Åstveit AS Hotel Express Norge AS Hotel Norge AS Hotell Wergeland Huntonit AS Høllen Restaurant & Bar Høyde Teknikk AS Håkull AS I I Medvind AS ID Musikk AS Idè til Produkt AS Identec Solutions Norway A/S iFlyt coaching& Mindfulness A If Skadeforsikring InfoCare ASA Inmaco AS Innoventus Inspirama IPE Instrumentation AS Ipec Miljø AS Iso Tech AS ISS Facility Services AS ISS Personalhuset Kristiansand Itella Logistics AS Iveland Kommune

J J-A Rør Jackon AS, avd. Kristiansand Janse Kommunikasjon AS JB Ugland Eiendom AS Jernbaneservice Sør Jiffy International JJK Solsenterdrift AS Jobzone Kristiansand AS Johan G. Olsen AS Justvik, Øystein K Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Kanalbyen Utvikling AS Kelly Services Norge AS Kilden IKS Teater og Konserthus Kjær Trapper AS Kjøita Laserklinikk Kjøita Park I AS Kjøkkenservice Industrier AS Kjøkkenskapet Brød og Pålegg AS Kjøstvedt AG AS Klinikk Matis AS Knowit Sør AS Knutepunkt Sørlandet Kommunikasjonssenteret Agder Konkreta Jane Rabbersvik Konkurrenten.no KPMG AS Krag Utvikling AS Kreditorforeningen Sør Kreditorforeningen Seksjon Sør-Vestlandet Kristiansand Avis Kristiansand Bygg AS Kristiansand Byggrådgivning AS Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Feriesenter Kristiansand Havn KF Kristiansand Kommune Kristiansand Kontorsenter AS Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand Skruefabrikk & Mek. Verskted AS Kristiansand Sykkelsenter AS Kristiansand Teknologipark KRNCoaching A/S Kruse Smith Entreprenør AS Kuhne + Nagel AS Kvadraturen Gårdeierforening AS Kvadraturen i Kristiansand AS Kvinesdal Sparebank Kwinitet Norge AS, avd Kristiansand Kåre Larsen Handelsgartneri L Landmåler Sør AS LEANovasjon Leif Hodnemyr Transport AS Leif Hübert Stål AS Lent LG Quick Lager AS Lillemarkens AS Lillesand Sparebank LOS AS LOS Bynett AS Lumber AS Lund Bedriftshelsetjeneste DA Lund Restaurantdrift AS - Per Kokk Lunde Holding Invest AS Lydia AS Lyskomponenter AS M Maduro Kompetanse Mal i Sør AS Malermester Knutson AS Mandt, Hege Marie Manpower AS Avd. Kristiansand Maritime Protection AS Maskin og Transportteknikk AS Master Norge AS Maurtua Barnehage AL Max Marketing Gruppen Mediepartner AS Meditek Medisinsk Utstyr AS Meglerhuset Sædberg AS Menko AS Mentor Partner AS Merkantil Service AS Mestergull Hodne Metall Bygg AS Midt-Agder Friluftsråd Mjåland Ivar AS Mjåvann Industriområde AS

Modena Kristiansand AS Moment Analyse AS Mosvold & Co Mosvold Drift AS Multiconsult AS Multi Markets Multiregnskap AS Mur i Sør Myhre & Johnsen Advokatfirma Møbelmiljø AS Møvik byggetjenester Måltid i Agder AS N N. Timenes & Søn AS Nasta AS, avd. Kristiansand National Oilwell Varco Naturexpo AS NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder Navigea Securities AS NCC Roads Region Sør Necon Engineering and Consulting Avd. Kristiansand Nelfo Sørlandet AS Netlab AS Netped AS Netsecurity Net-Work AS Neumann Bygg AS NHO Agder NinaNet AS NOHA Norway AS Nor Element Nordby G Cycle & Maskin forretning AS Nordea Bank Norge AS Nordialog Kristiansand Nordic Crane Kristiansand AS Nordic Material Construction AS Norges Lastebileierforbund Avd. Vest-Agder Norgesenergi AS Norgesfilm AS Norgesgruppen Agder Norgesplaster AS Norlock DB Montasje AS Noroff AS Norsap AS Norsk Gjenvinnning AS Norspons AS Norwegian Air Shuttle ASA NSB Trafikkservice AS Avd. Kristiansand NTC Gave og Profilering AS NTI CadCenter AS, avd Kristiansand Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Næromsorg Sør AS O Oceaneering Rotator AS Odderøya Live AS Offshore Procurement OK Marine AS On & Offshore Services AS On Line Reklame AS OneCo AS Op Designstudio Oras Agder AS Ordkraft AS Ortopediservice AS Otera Elektro AS Otium Sør AS Oxford Research AS P Parko AS Pedika Invest AS Pegasus Kontroll AS Pentagon Freight Services AS Personal Partner AS Per Try AS Personalsjefen AS Pettersen Vestbakke & CO DA Phonero AS PipeGap AS Pippin AS PK Entreprenør AS Plussmegleren AS Podium AS Polewall AS Posten Norge AS/Kristiansand Postsenter Preben Tellefsen AS Printprofil AS


Proffice Kristiansand Progress AS Proplan AS avd. Kristiansand Pro-Revisjon AS PSWinCom AS PWC Accounting AS PWC Kristiansand AS Q Quality Hotel Kristiansand Qmatec Group AS R Radio Sør AS Radisson Blu Caledonien Hotel Rambøll Norge AS Rank Nr.1 AS Rasmussen gruppen AS/ Avantor ASA Reaktorskolen AS Regnskaps Companiet AS Rejlers Consulting AS Reklamestasjonen AS REMA Nonfood AS Renhold-Service AS avd. Kristiansand Repstad Anlegg AS Resa AS Resitec AS Returkraft AS Revisjon Sør AS Revisorgruppen Agder AS Ribe Betong AS Rica Dyreparken Hotel Rico Invest AS Ricoh Norge AS avd. Kristiansand Ringknuten Pukkverk AS Roli AS - Restaurant Luihn ROM Eiendom AS Ruterknekt AS Røinås Bilforretning AS S S & B-N Safe-Pro Systems AS KATEGORI

Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift

ANTALL ÅRSVERK

1 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 over 300

Safety Design AS Saltgruva.no Sanden Media AS Sandens Drift AS SAS Ground Services (SGS) Scan Trade AS Scandic Hotel Kristiansand Scandinavian Shipping & Logistics avd. Kristiansand Schenker AS avd. Kristiansand Schibsted Norge annonseproduksjon Seafront AS Seamless AS Securitas AS Servicepartner 1 AS SG Finans AS Sibest AS Siem Offshore Management AS Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Sjapper AS Skagerak Capital AS Skanska Norge AS Skeie Eiendom AS Skjærgårdsbygg AS Sko-Data AS Slakter Sørensen Slangexperten AS SlottsQuartalet AS Snemyr & Limm SmartCare AS SMS Arkitekter AS Snadderkiosken Snøgg AS Solrang, Arne Paulsen Solvang, Bernt Krohn Songdalen Fjellsprenging AS Songdalen Kommune Songvaar Vekst AS Sopran AS Sordal Bygg Sound of Happiness Kompetansesenter

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE

1 2 4 7 8 9

Southern Marine AS Sparebank 1 SR-bank Sparebanken Pluss Sparebanken Sør Spareskillingsbanken Spesialgrossisten Sør AS Spesialprodukter Sør AS SPISS Arkitektur & Plan AS Sport Senteret Kristiansand AS Stamina HOT Stena Recycling AS, filial Kristiansand StepChange AS Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet Storform Kristiansand AS Storkjøkkenpartner AS Strai Kjøkken AS Strand Hotel Fevik Stray &Co Eiendomsmegling AS Strømmes Reklame AS Strømmestiftelsen Studentsamskipnaden i Agder (SIA) Stål-Consult AS Stålveien 9 AS Sub Kristiansand AS Sunn Hverdag Sveins Bilutleie AS Sweco Norge AS Søgne Elektromarked AS Søgne og Greipstad Sparebank Sør Stål AS Søren Bager AS Sørlandet Storcash AS Sørlandets Kaffebrenneri AS Sørlandets Kunstmuseum Sørlandets Sikkerhetssenter Sørlandets Travpark AS Sørlands Service AS Sørlandschips AS Sørlandsparken Spesialistsenter AS

Sørnorsk Filmsenter AS Sørover AS T Takstkontoret Johan Roland AS Tangen, Halfdan TapasTone Taxi Sør AS Teamwork Organisasjonsutvikling AS TeamWorks AS Telehuset Sørlandsparken Telenor Bedrift ASA - Kristiansand Teknova AS Tine SA To3netPro AS Tollpost Globe AS, Avd Kristiansand Top Temp Bemanning Kristiansand AS Tore Wiese-Hansen Torjesen Jernvare AS Trainee Sør Trilobite Microsystems AS Tratec Agdermaskin AS Tress Design AS Trilobite Microsystems AS Trimtex Sport AS Tryg Trysnes Marina Eiendom DA TTS Marine AS Tønnesen Rustfritt U UCO Utleiecompagniet AS Ungt Entreprenørskap Agder UNIT4 CURRENT SOFTWARE AS Univern Senter Kristiansand AS Universitetet i Agder V Valhalla Verksted AS Varmepumpeservice Varodd AS Veidekke Agder Vekstra Kristiansand AS Vennesla Transport AS

Ventec Agder AS Ventec Service AS Ventelo AS Vertech Offshore AS Vest-Agder Bedriftsidrettskrets Vest-Agder Fylkeskommune v/ nærings- og energiseksjonen Vest-Agder Fylkeskommune v/ samferdsel Vest-Agder Fylkeskommune v/Tannhelsetjenesten Vest-Agder-Museet IKS Vetro Solar AS VIA Travel Sørlandet Viego Regnskap AS Vigeland Metal Refinery AS Vigeland Brug AS Vigeland Personal Øst AS Viking Think Tank AS Vindi Consulting Vinje Industri AS Vipers Topphåndball AS Visit Kristiansand AS Visit Sørlandet AS Visma Services Norge AS Kristiansand Vito Regnskap AS Voca AS Voss Production AS Vågen og Hansen Utemiljø AS Vågsbygd VVS AS W Westshore Brokers AS Widerøes’s Flyveselskap AS Windmill AS X Xpand AS Y Yess Kristiansand AS Å Åros Motell Camp AS 07 Sør AS

MEDLEMSKAP (EKS. MVA)*

kr. 3.200,kr. 6.200,kr. 12.500,kr. 20.800,kr. 30.700,kr. 34.400,-

“Ring oss i dag for medlemskap, på telefon 93 25 53 31”

Firmaer som består av hovedforetak og filialer regnes etter samlet antall ansatte innen regionen. Pensjonist/student: kr. 300,Gjelder personer som er knyttet til næringslivet eller andre som styret antar kan tilføre foreningen impulser av betydning. Disse har ingen stemmerett. * Prisene gjelder kontingent og serviceavgift 2012 (kontingentandel er kr. 400,- avg. fritt.).

May Baagøe Lindseth Næringsforeningen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Svarsending 00967303 Postboks 269 4663 Kristiansand


Avsender Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 Kristiansand

B Økonomi Hovedkontor på Sørlandet?

Kjøita 6 ligger attraktivt til, få minutter fra Kristiansand sentrum. Vi kan tilby fra 17 m2 til 2500 m2 topp moderne, lyse og arealeffektive kontorlokaler. Lokalene er fleksible og tilpasses leietakers behov og ønsker. I tillegg kan vi friste med veldrevet personalrestaurant, betjent servicesenter og felles møteromsavdeling som vil tilfredsstille den mest kresne leietaker. I nærområdet finnes godt utbygget kollektivtilbud både inn til sentrum,ekspressbuss og flybuss til Kjevik. Vi har god parkeringsdekning for ansatte og gjester, enten de bruker bil eller sykkel.

Vi ønsker velkommen til Elvebredden! For mer informasjon og visning, kontakt:

Tlf: 38 10 44 44 Mob: 41 56 96 54

www.telenoreiendom.no

Spenn 413  
Spenn 413  

Næringslivsmagasin i Kristiansandsregionen

Advertisement