{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

SPENN

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDREGIONEN

Desember 2011 Januar 2012

Ventilene fra Oceaneering Rotator i Songdalen dekker 45 prosent av verdensmarkedet. Det er direktør Paul A. Frikstad stolt over.

Best i verden www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

1


Alt på ett sted!

Vi gjør bygg fine

Lokal spisskompetanse og integrerte løsninger

Ditt reisebyrå i Agder Berg-Hansen Agder er ledende innen forretning-, gruppe- og feriereiser. Våre 36 erfarne medarbeidere har full oversikt over alt fra fly, hotell og leiebil, til cruise og charterreiser.  Bestill reisen enkelt i vår online selvbetjeningsløsning  24-timers service og beredskap hvis du trenger hjelp Prøv oss da vel! Forretningsreiser 38 12 20 00 Gruppereiser 38 12 21 60 Feriereiser 38 12 00 00 agder@berg-hansen.no www.berg-hansen.no

åde tallene... – Jeg kjenner b ...og mennesken e

hos kundene min e

Vi er gode på regnskap – faktisk blant de beste. Vi kan gjerne overta ditt. Hvorfor velge enten

Deloitte Agder tilbyr: • Advokattjenester, skatt og avgift • Revisjon og kvalitetssikring • Styre- og eierprosesser • Arv og generasjonsskifte • Transaksjonsstøtte • Økonomisk rådgivning • Restrukturering / optimalisering

eller når du kan få både nærheten fra en lokal aktør og tryggheten fra et stort fagmiljø? Vi holder til nær deg og leverer regnskapstrainee, nd Vilhelmsen, Magnus Auglæ nsand Visma i Kr is tia

tjenester, lønnstjenester og økonomisk rådgivning.

Vi har kontorer i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad.

Mer informasjon finner du på www.deloitte.no eller kontakt: Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor tlf: 958 82 925 ostokkenes@deloitte.no

Jens-Petter Pedersen advokat tlf: 958 88 025 jenspedersen@deloitte.no

Besøk oss i Dronningensgate 3 eller ring meg på 38 03 81 00

Vi er der du er


Vi kan i år se tilbake på 10 år som dedikerte formidlere av næringseiendommer. Vår visjon er å inspirere og bidra til verdiskapning på Sørlandet, og vi er en naturlig samarbeidspartner for utvikling og formidling av næringslokaler og næringseiendommer. Sikter du deg inn mot kjøp, salg, leie eller utleie av næringseiendom, er du kommet til riktig adresse for gode forretninger.

Jens Helge Hodne Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

Morten O. Hellenes Megler MNEF/ Retailansvarlig

Erlend H. Hansen Eiendomsmegler MNEF

Sylvi Birkeland Oppgjørsansvarlig/ Megler MNEF

Marianne Føreland Eiendomsmegler MNEF

Inger R. Amundsen Salgssekretær

Stian L. Ordahl Megler/Bedriftsintern advokat MNA

Gunnar S. Sædberg Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig

NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG & HODNE

Riktig adresse for gode forretninger

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

3


|

SPENN INNHOLD 6/11

18-19

12

14-15

8-11

26-27

30-31

7 Lederspalte

24-25 Møt næringsforeningens nye sjef

8-11 Ventiler i verdensklasse

26-27 Tenketanken i Østre Strandgate

12 Dokumentet som kurerer gruff

30-31 Bilsalg varsler gode tider

14-15 På høye hæler i harde vindkast

34-36 Ordfører ut av det blå

18-19 Med BizLink til India

38-39 Millionsatsing på Hovden

20-21 Julegryte til velsignelse

41 Gislefoss og Henriksen til topps

42 MEDLEMSLISTE | 43 BLI MEDLEM

Ønsker din bedrift å være med i regionens største næringsforening, ta kontakt med oss i dag!


VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE VENTE VENTE

VENTE

KJØP!

KJØP!

KJØP!

Lav strømpris handler om å vite når du skal kjøpe Bedriften kan spare mye ved å kjøpe strøm på riktig tidspunkt. Profesjonell kraftforvaltning, med dokumentert lavere strømpris for kundene, gjør at stadig flere velger å overlate kraftinnkjøpene til LOS. Dette har gjort LOS til landets største strømleverandør i bedriftsmarkedet. Ønsker du å vite mer om hva LOS kan tilby din bedrift? Send e-post til bedriftstrom@los.no eller les mer på los.no.

smarte møter på scandic kristiansand

Scandic Kristiansands konferansesenter er et av byens flotteste og mest moderne. Med vår sentrale beliggenhet, serviceinnstilte medarbeidere og gratis Internettilgang er ditt møte sikret suksess. Velkommen til oss! SCANDIC KRISTIANSAND

Markensgt. 39 Tlf.: 21 61 42 00 scandichotels.no/kristiansand www.kristiansand-chamber.no

6

SPENN magasinet 6/11


SPENN

Utgiver: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) - Kristiansand Chamber of Commerce

|

SPENN ADM. DIREKTØR

Telefon 99 23 80 00 Postboks 269, 4663 Kristiansand www.kristiansand-chamber.no Tips/kommentarer: Redaktør Ole-Petter Sunde ole-petter@kristiansand-chamber.no Årgang: nr.8, utgave 6 - 2011 Opplag: 7.500 Utkommer: februar, april, juni, august, oktober og desember. Materiellfrist: 1 mnd. før utgivelse. Annonsesalg: Anne Marit Thomassen, mob. 48 99 77 34. E-post: anne_marit@kristiansand-chamber.no. Volumrabatt ved halv- og helårsavtaler. Egne priser for medlemmer av foreningen. Tekst, foto og produksjon: Mediepartner AS Design: Næringsforeningen Trykk: Kai Hansen Trykkeri AS Forsidefoto: Kjell Inge Søreide Distribusjon: Til samtlige næringsbedrifter innen “Knutepunkt Sørlandet”: Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Birkenes, Lillesand og Iveland, samt Kjevik Lufthavn og Kristiansand jernbanestasjon (NSB). Kontakt oss for tilsending: spenn@kristiansand-chamber.no

ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24 Tryk

ksak

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en næringsorganisasjon for bedrifter i ulike bransjer i Kristiansandsregionen. NiKR skal bidra til at medlemsbedrifter oppnår de beste rammebetingelser innen regionen. Vi ønsker videre at næringslivet står samlet bak store og viktige beslutninger, ikke minst overfor offentlig sektor. NiKR skal virke som høringsorgan, medspiller og pådriver for å fremme næringslivets interesser.

Store forventninger Et år er i ferd med å ebbe ut, og et nytt står foran oss. 2011 har gitt oss mye, både opp- og nedturer. Vi har fått en ny ordfører i Kristiansand, som i dette nummeret av SPENN blir behørig presentert. Våre forventinger til Arvid Grundekjøn er store, spesielt når det handler om næringspolitikk. Gitt hans bakgrunn, er det rimelig at han møter store forventninger på akkurat det området. Foreløpig legger vi ham til årets oppturer, han har mye å bevise. Det er i seg selv interessant og svært positivt at profilerte næringslivsfolk søker mot politikken. Norsk politikk, både på riks- og lokalplan, har i flere tiår i for stor grad vært preget av for svak næringslivsrepresentasjon. Det har ofte gitt politiske resultater som har manglet perspektivene som gir gode og forutsigbare rammer for næringslivet. For Næringsforeningen i Kristiansandsregionen handler det uansett om å forholde seg profesjonelt til politikerne, uansett hvem de er, hvilken bakgrunn de har eller hvilke partier de representerer. Vi ser imidlertid frem til et regime i Sørlandets hovedstad som har verdiskaping, vekst og utvikling høyt på dagsordenen. Vi skal med glede ta rollen som en aktiv og konstruktiv medspiller for å bedre rammevilkårene til alle som hver dag skaper de verdiene vi siden fordeler slik at vi fortsatt kan ha gode velferdstjenester. For det er ingen tvil om at en kommune i vekst kan gi bedre velferd til borgerne. Det mangler ikke på utfordringer for vår region, og de største og viktigste skal vi forhåpentligvis stå side ved side sammen med regionens politiske lederskap om å løse. De store beslutningene tas ikke her på Sørlandet, men i hovedstaden. La oss derfor gjøre 2012 til det året Sørlandet gjorde felles sak i store spørsmål, ble hørt og oppfattet som tydelig, sterk og samlende. Det ville være noe nytt, og garantert gi resultater. Som ny administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen vil jeg benytte anledningen til å ønske alle våre lesere en god avslutning på dette året. Jeg håper at vi kan se tilbake på året som har gått med tilfredshet, og at vi bruker det året som kommer på en god måte.

Christian Altmann Adm. dir. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

VÅR VISJON En møteplass for diskusjon og løsning av spørsmål. Arbeide for at Kristiansandsregionen er et godt sted å leve og bo. VEKST I REGIONEN Vi arbeider for vekst i regionen både gjennom økt satsning på eksisterende bedrifter og ved å tiltrekke ny virksomhet. Dette vil kunne gi positive ringvirkninger og er av avgjørende betydning for en videre utvikling av regionen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

7


8

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11


– Disse ventilene er vårt kjerneprodukt, sier Paul A. Frikstad, administrerende direktør i Oceaneering Rotator.

Ventiltoppen Oceaneering Rotator er verdensledende på ventiler til oljeinstallasjoner. I sin nisje har bedriften på Nodeland i Songdalen 45 prosent av verdensmarkedet.

Tekst og foto: ARNE M. LARSEN

– Alle kan kjøpe de materialer og maskiner vi bruker; men vi greier å produsere billigere her, enn om vi skulle velge et lavkostland. Våre dyktige medarbeidere utvikler stadig nye arbeidsmetoder og effektiviseringstiltak. Her ute fra landsbygda på Nodeland er vi svært stolt at vi klarer å levere kvalitetsprodukt som etterspørres over hele verden, sier Paul A. Frikstad, administrerende direktør i Oceaneering Rotator.

Kvalitetsfokus Hver enkelt ventil er ca 20 x 5 x 4 centimeter i størrelse og gjennomgår en rekke prosesser på vei til ferdig produkt. Først

blir ventilen gjennomboret og frest i store automatiserte dreiemaskiner. – Vi har et nært forhold til maskinleverandørene, og våre fagfolk er med på deres utviklingsprosesser. Sammensetting, justering og testing skjer for hånd. Hver enkelt ventil testes under alle tenkelige forhold, og hvert resultat registreres. Kvalitet i alle ledd er svært viktig for bedriften, sier Frikstad. – Våre ventiler skal stå på havdyp ned til 4000 meter, og ha en levetid på 25 til 30 år. Hvis ventilene slutter å virke stopper oljeproduksjonen opp. Det gir store økonomiske tap. Det setter helt spesielle kvalitetskrav til hver enkelt del av produktet, sier Frikstad.

På store dyp Rotators ventiler er i bruk på oljefelt over hele verden. Fra Nordsjøen til Australia,

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

9


Adm. dir. Paul A. Frikstad leder Oceaneering Rotator, hjørnesteinsbedrift i Songdalen og et høyteknologisk selskap med stabile og kompetente medarbeidere.

fra Russland til Brasil og i asiatiske og afrikanske farvann. Når en oljebrønn er klar til å utvinnes settes en stor ventil over borehullet på havbunnen. Ved å åpne for ventilen strømmer olje, via en rørledning, opp til lastetank eller skip på overflaten. Når lastingen er fullført stenges oljetilgangen. For å styre og kontrollere den store ventilen brukes det et sett av mange små og meget nøyaktig konstruerte ventiler. På verdensbasis er halvparten av disse ventilene produsert hos Oceaneering Rotator i Songdalen.

Tyntflytende

på Nodeland. Mellom jernbanelinjen og elva hadde familien en gård og dermed rimelig tomtegrunn for bedriften. Samtidig begynte Ellefsens Reisereparasjoner å produsere skipsdeler, og utviklingen gikk videre mot avanserte hydrauliske ventiler. Bedriften skiftet navn til Rotator og i 2003 ble de kjøpt opp av det Houstonbaserte multinasjonale selskapet Oceaneering. Oceaneering har 8-9000 ansatte og omsatte for 12 milliarder kroner i 2010. – De er investeringsvillige og satser på oss, sier Frikstad.

Bedriften på Nodeland produserer også såkalte kjemikalieinjeksjonsventiler. Når olje pumpes opp fra brønner flere tusen meter under havbunnen, endres temperaturen i råoljen fra mange plussgrader til rundt null på havets bunnivå. Det fører ofte til at oljen blir seig og tyktflytende. Derfor tilføres kjemikalier for å myke opp oljen og gjøre den lettere å transportere. Kjemikaliene styres gjennom Rotators ventiler. – Det kan sammenlignes med et menneske som får blodfortynnende medisin slik at blodet skal løpe lettere i kroppen. Kjemikaliene skal også hindre korrosjon i rørene, sier Frikstad.

Stabil arbeidsplass

Historie

Ingen konkurrenter

Gunnar Ellefsen het mannen som på 1950-tallet gikk i land etter mange år som sjømann og startet Ellefsens Reisereparasjoner. Det gikk ikke lang tid før Ellefsen hadde 100 mann i arbeid som reiste jorda rundt og reparerte skipsmotorer. I 1963 flyttet bedriften ut av Ellefsens garasje og bygde nye og moderne lokaler

Oceaneering Rotator har ingen konkurrenter i den sørlandske oljeklyngen. – Våre produkter henvender seg kun mot oljeproduksjonsfasen og ikke mot letestadiet. I mange sørlandske offshore-bedrifter har Bjarne Skeie vært innom på eiersiden i en eller annen fase av bedriftens histo-

10

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

Det er lite som minner om havdyp og olje når man kommer til Rotator på Nodeland. Her er det stille og rolig, på jordet utenfor beiter kuer og en hest. Oceaneering Rotator er hjørnesteinsbedrift i Songdalen, og kommunens største skattebetaler. Bedriften har 112 ansatte, 40 av dem sitter på kontor, mens rundt 70 holder til i produksjonsdelen. De fleste bor innenfor triangelet Mandal, Kristiansand og Vennesla. – Vi har en meget stabil stab. Flere ansatte har kommet tilbake etter å ha prøvd seg en periode hos andre, sier Frikstad.

Kåre Endresen justerer hver ventil. Rotator produserer 5-6000

rie. Rotator representerer en interessant forskjell; vår historie har utgangspunkt i en flink, men langt mindre kjent industrigründer, sier Frikstad. – Men som i våre kollegabedrifter er hydraulikk grunnlaget for det meste vi driver med, derfor konkurrerer vi om de gode hodene, sier han.

Vekst Oceaneering Rotator på Nodeland ser optimistisk på framtiden. – Vårt marked øker årlig med 20 prosent. Selv skal vi vokse nøkternt, både gjennom utvidelser og ytterligere effektivisering, sier Frikstad og løfter fram stab og organisasjon.


Fakta: Startet i en garasje på 1950-tallet. Flyttet til Nodeland i 1963. Kjøpt av Oceaneering International i 2003. Konsernet har 8-9.000 ansatte. Omsatte i fjor for 12 milliarder kroner. Rotator har 112 ansatte. Omsetning 2010: 171 millioner, resultat 23 millioner

0 ventiler hvert år.

Per Kjetil Utsogn (t.v.) og Per Larsen gjennomfører en rekke tester. Det er avgjørende at produktene holder mål i kompliserte operasjoner der store verdier står på spill.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

11


− Slik ser et carnet ut og jeg anbefaler det varmt. Dokumentet kan spare bedrifter for utgifter, forsinkelser og ubehageligheter, sier Anne Marit Thomassen i Kristiansand Handelskammer.

Carnet – tolldokument som sparer tid og penger Anne Marit Thomassen i Kristiansand Handelskammer utsteder årlig 40-50 carneter. Hun vil gjerne utstede flere.

Tekst og foto: KJETIL ANTHONSEN

− Svært mange bedrifter vil spare tid, penger og risiko på å skaffe seg carnet før de drar utenlands med utstyr og varer, sier hun. Kristiansand Handelskammer, som på engelsk heter Chamber of Commerce, ble etablert i 1947 og er en del av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Et carnet er et tolldokument som sikrer at innehaveren fritt og ukomplisert kan føre angitte varer inn og ut av ATA-konvensjonens 71 medlemsland. − Hvem kjøper carneter? − Den typiske kunden er en bedrift som skal på et oppdrag utenlands, der medarbeiderne er avhengige av medbrakt verktøy og utstyr. Hvis utstyret skal hjem igjen innen ett år, er carnet et riktig og viktig valg. Firmaer som skal delta med vareprøver og modeller på utstillinger eller messer er en annen kundegrup-

12

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

pe. Vi har også hesteeiere og rallycrossjåfører på lista – de deltar på løp eller utstillinger og skal jo bare ha dyr og kjøretøy frem og tilbake. Kristiansand Symfoniorkester er fast kunde, de har alltid carneter når de opptrer utenlands eller når instrumentene sendes til reparasjon eller vedlikehold utenlands. − Hva innebærer carnetordningen? − At Handelskammeret garanterer for toll og avgifter som eventuelt måtte påløpe, det er forklaringen på at alle carnet-kunder kredittsjekkes. Et carnet er et dokument som stemples av norske tollmyndigheter før utreise. Det inneholder en nøye oversikt over varene som medbringes og dokumentet skal forevises tollerne ved hver grenseovergang. Ved hjemkomsten skal carnetet returneres til oss. − Man må ikke kjøpe carnet? − Nei, det er ikke et lovpålagt krav. Men dersom man blir stoppet uten carnet, risikerer man i verste fall at varer eller utstyr beslaglegges, eller at toll og avgifter må betales

kontant på stedet. Noen gambler på at de ikke blir stanset i tollen, det er risikosport. Carnet er et nyttig og effektivt hjelpemiddel. Vår erfaring er at grensepasseringene (på rødt, for å få stempel!) går raskere og smidigere med carnet. − Hvordan skaffer man seg et carnet? − Det er enkelt å ordne; kunden fyller ut skjema på våre nettsider og tre-fire dager senere leveres dokumentet i posten. Hvis det haster kan vi klare det på dagen, men da mot et ekspress-gebyr i tillegg. Prisen på carnet varierer med verdien av varene som sendes, men den er på noen få tusenlapper. Ingen klager på prisen, jeg tror manglende kunnskap er forklaringen på at ikke flere benytter seg av ordningen. Tollvesenet er for øvrig vår beste ambassadør; når folk ringer dit og ber om råd, blir de henvist til Handelskammeret for utstedelse av carnet, sier Anne Marit Thomassen.


Til leie

• •

Skibåsen 8

Sentralt beliggende i Sørlandsparken

Separat administrasjons-/ kontordel

Prisantydning: Bud ønskes

Areal lager: Ca. 1.900 samt 375 kvm kontor

Til leie

Nytt knutepunkt for næringsvirksomhet Vige Atrium, det nyoppførte næringsbygget på Vige i Kristiansand, har en rekke fordeler; Kontorlokalene ligger like utenfor bomringen, kun noen få minutters kjøring fra sentrum, Sørlandsparken og Kjevik. De trafikale forholdene er svært gode, med planfri avog påkjørsel til E18 og busstopp like ved lokalene. Flott utsikt over Topdalsfjorden og gode eksponeringsmuligheter mot E 18 er andre gode grunner til å legge din næringsvirksomhet til Vige Atrium.

VIGE ATRIUM

Attraktive kontorlokaler fra ca. 350 m2

• • • •

Stor biloppstillingsplass i kjeller Tilbud om kantineløsning Svært gode trafikale forhold Korte avstander til sentrum og Kjevik

NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG & HODNE

Riktig adresse for gode forretninger

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

13


Fra bomberegn til akademia Når det blåser som verst står Anne Lene Dale ofte i front, med høye hæler godt plantet i stormens øye.

Tekst og foto: Irene Hetlelid Svendsen

– Det er ikke lettere å lede forskere enn diplomater. De er selvstendige og egenrådige folk, sier Anne Lene Dale, instituttsjef i Agderforskning, med et smil på lur. Hun overtok sjefsstolen for et drøyt år siden. Ikke lenge etter hun hadde satt seg ved kontorpulten i andre etasje i Kunnskapsparken, måtte hun hanskes med forskningskritikk fra både den ene og andre kanten. Professor Frank Aarebrot kritiserte en rapport om barnehagedekning, mens Dale selv stoppet utgivelsen av en rapport om tradisjonelle kjønnsroller på Sørlandet. – Det oppsto faglig uenighet om et par prosjekter, men det er en del av forskernes hverdag og egentlig et sunnhetstegn. Agderforskning står for kvalitet og i nådeløs konkurranse med instituttsektoren i Oslo må vi helst være litt bedre enn de store instituttene, sier Dale som tar sunn forskningsdebatt med stor ro. Hun har gått opp brattere bakker før.

Krisehåndtering Arendalsjenta som for 25 år siden utvandret til Oslo, fikk hele verden som arbeidssted da hun ti år senere begynte å jobbe i Utenriksdepartementet (UD). Først som aspirant, for deretter å gå gradene til stillingen som kommunikasjonssjef. Tre uker før tsunamien

14

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

skylte inn over verden i 2004, ble Dale ansatt som pressetalskvinne og var den som måtte stå fremst da kritikken mot UDs håndtering av krisen stormet i media. I årene som fulgte ble det heller ikke tid til å puste ut. – Det var terrorangrepet på T-banen i London, karikaturstriden i Midtøsten og bomber i Kabul. Da var det fint å komme hjem til Sørlandet, sier Dale. Sammen med blant andre utenriksminister Jonas Gahr Støre, opplevde hun selv å bli et terrormål da Hotel Serena i Kabul ble angrepet i 2008, og hun søkte dekning i kjelleren på hotellet. – Tiden i UD gav meg flere bratte læringskurver, og det har jeg lært mye av. UD er en flott arbeidsplass der man får store utfordringer og kommer nært på sine kollegaer, men å være kommunikasjonssjef er en 24-timers jobb der jeg sjelden fikk tid til å sette meg skikkelig inn i ting. I lengden ble dette lite tilfredsstillende og jeg følte et behov for å gå mer i dybden, sier Dale som trives utmerket med å være sjef for flinke forskere.

Grenseløs forskning – Agderforskning er i rivende utvikling. Vi går mot strømmen og har som mål å ansette åtte nye årsverk i 2012. Den tidligere journalisten, diplomaten og pressetalskvinnen har snakket seg varm og det er mye hun vil ha sagt på kort tid, men bremser seg selv opp og kaster et blikk mot blokka for å forsikre seg om at bladfykens

penn henger med. Dale snakker om å øke respekten for Agder nasjonalt og gjøre det effektive forskningsinstituttet enda mer internasjonalt. Hun mener regionen selv må gjøre enda mer for å bli sett. – Sørlendinger er ikke gode nok til å snakke hverandre opp. Vi er ikke tydelige på å fremheve hva vi er best på, sier hun. Men etter 25 år i Oslo og i utlendighet er Dale blitt dreven i gamet og hever gjerne stemmen for å få oppmerksomhet rettet mot regionen. – Mange av våre forskningsbidrag har nasjonal og internasjonal relevans. Faggruppa for innovasjon publiserer hyppig internasjonale forskningsartikler av høy kvalitet. Vårt fagmiljø innen kultur og næringsliv er blant det tyngste i landet og levekårsforskerne i Agder er helt i front nasjonalt, blant annet når det gjelder oppvekstens betydning for uføretrygd senere i livet. Nasjonale myndigheter må snart få øye på at Sørlandet er en viktig bidragsyter til nasjonaløkonomien og at vår strategiske plassering i forhold til Europa kan utnyttes, blant annet innen fornybar energi, sier Dale med utropstegn.

Kultur er viktig Dale har vendt tilbake til hjembyen Arendal og pendler til kontoret på Gimlemoen. Annenhver uke har hun arbeidsplassen sin i Oslo. For det er nå en gang slik at det er der viktige møter ofte skjer. Hun har derfor


– Vi er det tredje mest effektive forskningsinstituttet i landet. Det er vi stolt over, sier Anne Lene Dale mens hun henger opp det siste presseoppslaget på skryteveggen.

ikke klippet snoren helt til storbylivet og har fremdeles leilighet på Majorstua. – Men det er i Arendal vi bor. Jeg kommer hjem etter 25 år og er overrasket over alt som skjer på Sørlandet. Se bare på Kulturhuset i Arendal og hva det betyr for byen. Alle arendalitter trekker dette frem som noe de er stolt over. Kulturhuset er et godt eksempel på kulturens bidrag til en bys attraktivitet, sier den kulturinteresserte instituttsjefen, og legger til at Kilden vil ha samme effekt for Kristiansand – noe å være stolt av. Selv synger hun i kor og tar gjerne frem gitaren eller fela om hun er i godlune. Hun er også en ivrig lesehest og blir litt oppgitt om det er travle perioder der hun ikke får lest bøker. For lange dager er det nok av i kalenderen, med møter og konferanser både i regionen og i hovedstaden. En vanlig arbeidsdag begynner tidlig og slutter sent for pendleren. Med to barn, en kjæreste, en eks og to boliger skulle døgnet gjerne hatt flere timer. – Når jeg har fri er jeg faktisk ganske god til å gjøre ingenting, sier hun. Om hun

da ikke graver i hagen eller tar båten ut for å fiske.

AGDERFORSKNING

Engasjert

Dale er strålende fornøyd med akkurat der hun er nå. Forskningsområdene til Agderforskning er nemlig noe hun virkelig brenner for. – Vi er heldige som får forske på det beste her i livet: kultur, velferd og innovasjon, sier Dale. Forskning har vist at Sørlandet har større levekårsutfordringer enn andre regioner det er naturlig å sammenligne seg med. Ifølge Dale er disse utfordringene tett knyttet til næringsutviklingen. – Kvinner jobber lite i regionen, men det gjør også menn. Vi trenger å spre næringsutviklingen slik at enda flere kan ta del i arbeidsmarkedet. Det hadde hjulpet mye dersom Arendal og Kristiansand kunne ha samarbeidet bedre. Konkurransen mellom byene er bare tull. Du finner nok ingen i Drammen som mener at de har tapt noe på Oslos utvikling, sier hun.

• •

Agderforskning er ett av 12 regionale forskningsinstitutter i Norge. Agderforskning driver samfunnsvitenskapelig forskningsog utviklingsarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Instituttet utvikler og leverer forskningsbasert kunnskap til aktører i politikk, nærings- og samfunnsliv, og samarbeider med Universitetet i Agder. Målet er å bidra til ny forståelse og forandring i bedrifter, organisasjoner og samfunn. Kultur og næring, innovasjon og velferdsforskning er viktige satsingsområder for Agderforskning. Agderforskning ble etablert i 1985 og har kontorer i Kristiansand og Arendal. Forskningen er oppdragsfinansiert, med 10 prosent grunnbevilgning fra Norges forskningsråd. Instituttet har 40 ansatte.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

15


We know We can

www.pwc.no

Lene Bakke, prosjektleder. NOV i Kristiansand siden 2000.

Trenger du bistand ved overdragelse av virksomhet?

vi trives på dypt vann National Oilwell Varco er verdensledende innen design, fabrikasjon og salg av systemer og komponenter til den globale olje- og gassindustrien. Selskapet sysselsetter om lag 40.000 medarbeidere i over 50 land. For å møte fremtidens energiutfordringer, vektlegger vi betydningen av våre ansattes kunnskap og engasjement. Vi trives med å bryne oss på nye, komplekse oppgaver hvor vi får brukt vår kompetanse til å finne svarene på dagens og morgendagens utfordringer. Sammen skaper vi resultater. Sammen skaper vi fremtid. www.nov.com

Vi har erfaring med kjøp og salg av virksomheter, arv- / generasjonsskifte og andre forhold som knytter seg til eierspørsmål. Vi hjelper deg gjennom hele transaksjonsprosessen.

Ta kontakt: Svein A. Andresen Tlf: 95 26 10 27

Eivind Haddeland Tlf: 95 26 10 10

© 2011 PwC. “PwC” er benevnelsen for de uavhengige medlemsfirmaene i PricewaterhouseCoopers International Limited.


Til salgs

Salg av eierselskap: Jens Sagens Eiendomsselskap AS, Kjelåsveien 1.

• • •

Romslig selveiet tomt på 5.086 kvm Totalareal 2.990 kvm Prisantydning eiendomsverdi: kr. 13.900.000,-

Til leie

• • • • • •

Industrigata 4, 3.etg. BTA ca. 800 kvm Lokalene kan tilpasses leietaker Heis i bygget Parkeringsplasser i kjeller Leie pr. kvm: fra kr. 890,- pr. år

Til leie

BTA ca. 99 kvm. 154 kvm og 406 kvm inkl. fellesareal i 1.etg.

BTA ca. 23 og 283 kvm inkl. andel fellesareal i 2.etg.

Fem enkeltkontorer samt BTA ca. 95 kvm inkl. fellesareal i 3.etg.

Alle fasiliteter i bygget. F.eks. betjent kantine, flere felles møterom med AV-utstyr, adgangskontrollsystem m.v.

Mulighet for parkering i kjeller

NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG & HODNE

Riktig adresse for gode forretninger

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

17


Satser internasjonalt BizLink tok med seg tre små bedrifter fra Kristiansand til den store maritime messen INMEX India 2011.

Tekst: Irene Hetlelid Svendsen

– BizLink handler om å tilrettelegge for mindre bedrifter slik at det blir enklere å satse internasjonalt. Derfor inviterte vi med bedrifter som ellers aldri hadde reist til denne viktige messen på egenhånd, sier Øyvind Arnesen, daglig leder i Bidevind Consulting. Det er Bidevind som driver BizLink-tjenesten på vegne av Vest-Agder fylkeskommune. I vår gikk Arnesen, i nært samarbeid med Næringsforeningen, ut med en oppfordring til små og mellomstore maritime bedrifter om

18

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

å være med til India. I slutten av september dro Maritime Protection, Firenor og Modell Møbler av gårde til Mumbai for å vise seg frem på messen. – Vi ordnet alt det praktiske og kjøpte felles standplass som bedriftene fikk delta gratis på. Det var viktig å stå sammen med de andre norske bedriftene i den norske paviljongen på messen, ellers forsvinner du fort i mengden, sier Arnesen. INMEX (International Maritime Exhibition) retter seg mot den maritime sektoren i India. Over 6600 besøkende var innom og 542 selskaper viste seg frem i den 15.000

kvadratmeter store hallen. – India er i rivende utvikling og har for eksempel store planer om utvikling av maritim næring og offshore. Her ligger store muligheter for norske virksomheter, sier Arnesen.

Knyttet kontakter En av de som deltok var Maritime Protection. De produserer inert gass-systemer som forhindrer eksplosjoner og brann på tankbåter. – Vi eksporterer stort sett alt, derfor er det selvsagt viktig for oss å være synlig på internasjonale messer som denne. Men messer er også veldig dyrt for en liten bedrift


Tre bedrifter fra Kristiansand fikk vist seg frem på INMEX. Fra venstre: Kjetil Sivertsen (Firenor AS), Knut Arild Kaupang (Maritime Protection AS), Jan Carsten Thomassen (Modell Møbler AS) og Øyvind Arnesen (BizLink/Bidevind Consulting AS). Foto: Helge Bjørneseth.

BIZLINK •

Bizlink-tjenesten fra Vest-Agder fylkeskommune er etablert for å gi individuelt tilpasset, målrettet og praktisk bistand, samt rådgivning til små og mellomstore bedrifter i Vest-Agder som har internasjonale ambisjoner og muligheter.

BIDEVIND CONSULTING AS • som vår. Det var et kjærkommet tilbud å få denne hjelpen gjennom BizLink, sier salgssjef Knut Arild Kaupang i Maritime Protection. Verftsindustrien er på vei opp i India og Kaupang og de 18 andre ansatte i bedriften vil gjerne være med på oppturen. – Jeg knyttet kontakter og sonderte terrenget. Flere jeg snakket med gikk med planer om å bygge båter og da husker de kanskje på vårt firma når de trenger inert gass som er påbudt i alle tankskip. Det var også nyttig å delta sammen med firmaer med sammenfallende interesser fordi vi da kunne hjelpe hverandre med informasjon, for eksempel om gode agenter, sier Kaupang. BizLink-rådgivere fulgte bedriftene til India for å bistå dem hele veien. – Deltakerne har gitt udelt positive tilbakemeldinger i forhold til opplegget, så dette var vellykket. Vi ønsker å gjenta INMEX-deltakelsen og vurderer også andre messer, sier Arnesen.

Stor optimisme Før sommeren gjennomførte BizLink en eksportundersøkelse i utvalgte bransjer i

Vest-Agder. – Undersøkelsen gir oss et svært interessant innblikk i bedriftenes internasjonale planer og utfordringer. Et flertall uttrykker optimisme knyttet til sine internasjonale aktiviteter, sier Arnesen. 82 prosent av bedriftene som allerede har internasjonale aktiviteter, opplevde enten staus quo eller vekst internasjonalt de siste to årene. 80 prosent forventer fortsatt vekst internasjonalt de kommende to årene. Til tross for finansiell uro i verden, mener han det kan være smart å tenke internasjonalt. – Satser du kun lokalt er du mer sårbar dersom det skjer noe i markedet. Å posisjonere seg i flere land kan være et godt tiltak for å spre risikoen, men man bør ha et gjennomtenkt og langsiktig perspektiv, sier Arnesen. Undersøkelsen avdekker også et behov for praktisk støtte, tilrettelegging og rådgiving. – Mange ønsker å ha en profesjonell rådgiver som kan arbeide sammen med dem i internasjonaliseringssatsingen. Mangel på tid, ressurser og erfaring hemmer mange, avslutter Arnesen.

• • • • •

Bizlink-tjenesten fra Vest-Agder fylkeskommune er etablert for å gi individuelt tilpasset, målrettet og praktisk bistand, samt rådgivning til små og mellomstore bedrifter i Vest-Agder som har internasjonale ambisjoner og muligheter. Konsulentselskap innen forretningsrådgiving stiftet i Kristiansand i 2004. Bistår virksomheter med analyser, beslutningsunderlag og råd for vekst og videreutvikling. Tjenester innen strategi-/forretningsutvikling, effektivisering av måten virksomheten drives på, samt strategisk IT-rådgiving. Kundebase som spenner fra små lokale selskaper og offentlig sektor, til flere av landets største energiselskaper. Bidevind bistår Vest-Agder fylkeskommune med å fremme internasjonal handel og driver i den forbindelse internasjonaliseringstjenesten BizLink.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

19


Julens b Frelsesarmeen er mer kjent for slumsøstre og den gode gjerning enn snakk og den lange preken. Men i jula er budskapet klart: Uten penger i julegryta blir det ikke penger til å hjelpe folk resten av året.

Tekst og foto: ATLE CHRISTIANSEN

Korpsleder Gunnar Eide og Frelsesarmeen legger grunnlaget for resten av året med julegryta i desember.

20

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

– Vi er helt avhengige av de pengegavene vi får i julegryta. Det vi får inn i desember, driver vi velferdstiltak for gjennom hele året, sier Gunnar Eide, korpsleder i Frelsesarmeens menighet i Kristiansand. Frelsesarmeens julegryte settes ut i Markens og på Sørlandssenteret den 28. november og blir stående i fire uker fra ni om morgenen til sju om kvelden. I fjor kom det inn 2,2 millioner kroner. Eide forventer ikke det samme i år. Han har budsjettert med 1,2 million kroner. Han håper på mer. Og han lever i troen. – Vi kan ikke komme med prekener til folk som først og fremst trenger en matbit, sier Eide, men vi i Frelsesarmeen er ikke bare opptatt av gode gjerninger, vi snakker gjerne om nåde også. Frelsesarmeen i Kristiansand bruker pengene fra julegryta til tre velferdstiltak. For det første holdes det åpent hus med matserving to ganger i uken. For det andre gis det veiledning om økonomi og håndtering av andre grunnleggende hverdagsutfordringer for folk med dårlig råd. I løpet av en uke blir det gjerne brukt 3-5 timer på å hjelpe mennesker med å få orden på strømregninger, purringer, økonomiske prioriteringer og lignende. For det tredje brukes julegrytepengene til innkjøp av julemat til


Pragma beDrift

- Den bekymringsfrie IT-løsningen

budskap mennesker som trenger en håndsrekning. I fjor ble det kjøpt inn matvarer i desember for nærmere 330.000 kroner, det gav 581 esker med julemat til 851 voksne og 651 barn i Kristiansand. Gjennom året handler Frelsesarmeen inn mat for til sammen 662.000 kroner. Når Frelsesarmeen holder åpent hus, er det mennesker med rusproblemer, ensomme mennesker, enslige forsørgere og fattige familier som kommer for å spise seg mette på smørbrød, og drikke kaffe og melk til. Alle får med seg en pose med brød og pålegg etter måltidet, og det deles ut klær til dem som trenger det. Tirsdagene kommer det 50-60 mennesker med rusrelaterte problemer. Torsdagstilbudet er mest for familieforsørgere med dårlig råd. For fire år siden var det 15 personer som benyttet seg av torsdagstilbudet; i dag er det nærmere 90. – Jeg tror ikke det har blitt flere fattige enn før, men jeg tror flere er blitt oppmerksomme på vårt tilbud, sier Eide. Det drives ingen utstrakt reklame for julegryta fra Frelsesarmeens side. Gryta settes bare ut i hovedgaten i Kristiansand og andre byer. Så blir det opp til folk om de vil gi. Flesteparten av dem som gir er privatpersoner på juleshopping, men næringslivet bidrar også med store beløp. I fjor var det en bedrift som gav en halv million kroner i Kristiansand. Næringslivet legger gjerne et brev oppi gryta med melding om at en større sum overføres til Frelsesarmeens konto. – De fleste bedrifter gir direkte til kontoen vår uten å gå veien om gryta, men øremerker gaven julegryta. Mange ringer oss også på forhånd for å høre hvordan de skal forholde seg. Næringslivet er en 1 viktig bidragsyter, sier Eide. Frelsesarmeen nasjonalt har bestemt at minst 70 prosent av innsamlede midler skal gå til mat og hjelpearbeid for trengende, mens 30 prosent kan gå til å holde driften av Frelsesarmeen i gang. – Noen av midlene vi samler inn, går med til å betale lønn, bil, bensin og husleie, ting som ligger i bunnen for at vi overhodet kan drive med velferdsarbeid, sier korpsleder Eide. En korpsleder er for øvrig det man gjerne kaller pastor i andre menigheter, og en korpsleder med 32 års fartstid i Frelsesarmeen hever en lønn på omkring 330.000 kroner.

Opplever du frustrasjon over IT-løsninger som ikke fungerer, eller IT-kostnader som dukker opp når du minst venter det? Velkommen til Pragma beDrift – et komplett IT-konsept som sikrer din bedrift et system som alltid fungerer, med faste og forutsigbare månedlige kostnader. Våre kunder uttaler ”Alt fungerte fra første dag” ”Vi kunne aldri tenkt oss tilbake” ”Vi reduserte våre IT-kostnader” Kanskje smart å ta en prat med oss? Kontakt oss på marked@pragma.no eller 40007010

Ingen bekymringer – bare muligheter

beDrift

Den bekymringsfrie IT-løsningen


22

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11


www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

23


Og Altmann har å gjøre − Endelig har jeg fått meg en ordentlig jobb.

Tekst og foto: KJETIL ANTHONSEN

Etter bare én dag i sjefsstolen er Christian Altmann (47) åpenbart tilfreds med å ha blitt ny adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. − Du har mer enn 20 års fartstid fra Bergensavisen, TV2, Aftenposten, Dale+Bang og Fundament. Hva er galt med dem, siden det ikke var ”ordentlig jobb”? − Ingenting var galt. De var spennende og utfordrende arbeidsgivere, alle fem. Men de 12 årene i Aftenposten var jeg såkalt stringer her i Kristiansand – det betyr at jeg solgte timer og saker, et liv på akkord, døgnet rundt. Også i Dale+Bang og nå sist Fundament handler det hele tiden om å selge timer som kan faktureres. Det er inspirerende, men anstrengende og umulig å holde på med hele livet. Jeg hadde fått min dose. − Så nå blir det beina på bordet og høy sigarføring? − Nei, jeg skal ikke ligge på latsida, her står oppgavene i kø. Det handler fortsatt om kommunikasjon, jeg skal påvirke, flytte meninger. Da må man ha kunnskap om prosessene i regionen. Noe har jeg inne, resten skal jeg skaffe meg. Raskt. − Det første du gyver løs på? − Vei, både E18, E39 og ny vei til Kjevik. Byutvikling, ett eksempel er fremtidsmulighetene i Vestre Havn som Næringsforeningen allerede har grepet fatt i. Og så skal jeg,

24

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

på bred basis, være med på å profilere en region som fortjener mye større oppmerksomhet og respekt enn den får. Altmann er en mann av klar tale. Om det skyldes opphavet eller kommunikasjonskarrieren skal være usagt. Men det er et ubestridelig faktum at han er nordlending, født i Tromsø og oppvokst i Hammerfest. At han gjorde søring av seg i ung alder skyldes minst to forhold. − Jeg er gift med en sørlending og det er en påkjenning – i alle fall når man bor utenfor landsdelen. Hun ville hjem. Og så var det været der nord, da, du kan godt kalle meg klimaflyktning, sier Altmann. Som legger til at han har følt seg skikkelig lurt den siste sommeren og de to foregående vintrene. Nå har han bodd nesten halve livet i Kristiansand, tør nesten kalle seg sørlending, og trives godt. Med tre voksne barn, hytte på Bortelid og stangfiske som pasjon. Gjerne i Åseralheiene, i alle fall i Finnmark. − Sørlandet er vakkert, men Finnmark tar pusten fra deg, sier Altmann. I 14 år har han vært medlem av en lokal herre-vinklubb, en syforening god som noen. − Et mindretall har greie på vin, vi andre høster av deres kunnskap. Men alle preiker og drikker vin og slåss om ordet, det likner en polsk riksdag og er et herlig pusterom. Han kompenserer for disse og kanskje andre utskeielser ved å løpe i skogen. For å holde seg i form, mer som en kamp mot forfallet enn av glede. Og da kan han med bedre samvittighet bedrive sine kjøkken-

skriverier og kulinariske utskeielser – han er god ved grytene enten det dreier seg om (selvfisket) ørret, vilt eller bare enkel fingermat. Men nå skal han altså først og fremst være næringslivets våpendrager. Og det passer Altmann bra. Ikke bare fordi det er en allsidig og ordentlig jobb. Også fordi han kaller seg selv triggerhappy. Han har sterkt samfunnsengasjement og er lett å begeistre. Litt rask på avtrekkeren, kanskje, han lover å disiplinere pekefingeren litt. Men han deltar gjerne i samfunnsdebatten, i avisspaltene, på sosiale medier eller som ordstyrer i ulike sammenhenger. − Kristiansand har gjort noen tunge investeringer og har høy gjeld, men nå kan vi snart begynne å høste. Jeg vil gjerne medvirke til å utvikle Kristiansand som konferanseby, den bør bli mye mer enn ei sommerperle. Jeg er i posisjon til å bidra, sammen med næringsliv og profesjonelle aktører. − Har du allerede snakket med ordføreren? − Ja, flere ganger. Jeg har store forventninger til at han skal se byen med næringspolitiske øyne. Jeg er sikker på at han har stor forståelse for næringslivets behov og betydning og jeg er glad for hans sunne utålmodighet – det er en egenskap vi deler, ordfører Grundekjøn og ex-journalist Altmann! − Hvor viktig er samarbeidet mellom næringsliv og kommune/region? − Helt avgjørende. Næringslivet er selve grunnlaget for den offentlige velferden. Målet må være økt vekst. En kommune som vokser kan levere mer velferd. Først må verdiene


Næringslivet er selve grunnlaget for den offentlige velferden. Målet må være økt vekst.

– Det handler om kommunikasjon, jeg skal påvirke og flytte meninger, sier Christian Altmann, ny adm. dir. i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

skapes, så kan de fordeles. Vekst gir borgerne gode kår, men veksten fordrer også gode rammevilkår fra kommunens side i form av eksempelvis boligbygging og annen infrastruktur. − Du er ihuga tilhenger av økt satsing på vei? − Ja, det er avgjørende for både næringsliv og enkeltmennesker. E18 rundt Kristiansand og E39 vestover må bygges raskt og med fire felts bredde. En ny og effektiv vei til Kjevik over Hamrevann er det jo helt vilt å skulle vente på til 2033. Disse tre prosjektene må fremskyndes, vi har ikke råd til å vente så lenge som de eksisterende planene legger opp til. Jeg er ikke i tvil om at mange gode krefter skal få det til, jeg bidrar gjerne som brobygger mellom næringslivet og det offentlige. Veien til Kjevik er dobbelt viktig og en forutsetning for at flyplassen skal kunne utvikle seg i takt med næringslivets behov. Havneutbygging og byutvikling vil Altmann gjerne vil være med på. Han karakteriserer mulighetene som fantastiske og synes Kristiansand allerede er godt i gang med sjønære, spennende prosjekter. − Vestre Havn med blanding av boliger og næringsarealer kan bli et landemerke,

det har jo Næringsforeningen og Rambøll allerede vist oss i tekst og tegninger. Snart åpner Kilden, så følger Aquarama, jo, jeg gleder meg virkelig til å være med på den videre utviklingen av Kristiansand. Jeg vil løfte blikket, være overordnet og regional. Jeg vil samarbeide med NHO, Node- og Eydenettverket og andre gode krefter – jo flere som forteller de samme suksesshistoriene fra Sørlandet, dess mer troverdige blir de. Det er viktig å komme på talefot med makta, allerede før tiltredelsen har jeg vært i Oslo og møtt Vegdirektoratet. − Medlemsbedriftene spenner fra enkeltmannsforetak til internasjonale giganter, hvordan skal du ivareta dem alle? − Jeg skal prøve å få Næringsforeningen til å bli relevant for det enkelte medlem. For de store kan det være mest aktuelt å påvirke rammebetingelsene. For mange små er kanskje medlemsfordeler, fredagslunsjer og annen informasjon viktigst. Vi har en solid stab på kontoret og de skal få vide fullmakter i sitt arbeid for medlemmene. I samarbeid med dem og styret vil jeg gå gjennom virksomheten vår for å se om noe

bør defineres bort. Kanskje blir vi bedre hvis vi blir litt smalere og tydeligere. Sier Christian Altmann, takker for praten og går i gang med sin andre arbeidsdag.

PROFIL Christian Altmann

• • • • • •

Født 1964 i Tromsø, oppvekst i Hammerfest. Gift, tre barn i alderen 18-25 år Utdanning: Økonomifag ved BI Journalist i 17 år; Bergensavisen, TV2 og Aftenposten Kommunikasjonsrådgiver i Dale + Bang og Fundament PR Pasjonert stangfisker, ihuga hobbykokk, vinklubbentusiast og samfunnsdebattant

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

25


Femkløveret på hovedkontoret i Østre Strandgate 40 i Kristiansand: Fra venstre: Tore Hansen-Tangen, Harald Nes Rislå, Helge-Ruben Halse, Trond Bjerkan og Tor Hodne.

Think Tank-Tangen Gründere er ofte talentfulle og idérike mennesker som skaper verdier de får lite del i. Det synes Tore Hansen-Tangen det er moro å gjøre noe med

Tekst: KJETIL ANTHONSEN Foto: KJELL INGE SØREIDE

Derfor har han tre gründere – eller innovatører, som han kaller dem – i stallen til selskapet Viking Think Tank. Men først litt om Hansen-Tangen selv. Født med en sølvskje i munnen i 1941. Eller med et tankskip i magen, om man vil – det var den gang Kristiansand var shippingby og Hansen-Tangen-familien drev et av byens toneangivende rederier. Senere fulgte krakk krise – det meste av tonnasjen gikk nesten bokstavelig talt til bunns. − Vi er omkring 1980 og jeg hadde

26

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

mistet alt. Det eneste i behold var gjeld, pågangsmot og gode kontakter verden over. Siviløkonomutdannelsen fra St. Gallen i Sveits var en nyttig ballast, men kan ikke måle seg med erfaring – summen av opp- og nedturer som har stått på timeplanen i mitt livs skole. Min eldre bror og jeg ville redde restene av rederiet, men det var ikke plass til oss begge. Jeg gikk, sier Hansen-Tangen. Han byr på seg selv, i rause porsjoner – noen av dem sterkt krydret. Med gutteaktig sjarme og masse selvironi beretter 70-åringen om skumtopper og bølgedaler – world wide. Om gode forretninger og sviende nederlag i Singapore, India, Malaysia og flere andre steder. Også feiltrinn står på timeplanen i livets skole – og de kommer godt med

når lykken snur, mener Hansen-Tangen. − Hvordan kom du deg på fote igjen? − Jeg ble gründer. Ved hjelp av kontakter i India fikk jeg bygget og solgt et boreskip. Da var jeg i gang. Mange år i Singapore gav nyttige erfaringer. − Men det var tenketanken og gründerne vi egentlig skulle snakke om? − Ja, men vi må starte litt før. V-Tech, et selskap jeg eide halvparten av, vant i 2005 Best Mechanical Engineering Award i Houston – det er oljeindustriens Oscar. Det gjentok seg i 2007. Investorene stod i kø. Vi solgte til Weatherford i 2008, jeg fikk 220 millioner kroner rett inn på konto, smiler Hansen-Tangen. Og sukker nesten kokett over at da måtte han jo gründe noe igjen.


Tore Hansen-Tangen er 70 år, men friskere i frasparket og mer fremtidsrettet enn bedriftsledere flest.

I tenketanken er jeg en slags sjuende far i huset. En med mange kontakter og bred erfaring – også når det gjelder hvordan ting ikke skal gjøres.

− Siden jeg gikk ut av rederiet hadde det vært en evig kamp for å skaffe penger nok til å kunne utrette noe. Nå hadde jeg pengene. Jeg valgte å skape et tenkehus for kreative, innovative mennesker. Jeg kjente flere av dem og knyttet til meg tre. De skulle ikke bare skape, men også eie, for å få del i eventuelle suksesser. Og de skulle klare det medeierskapet uten å måtte pantsette kjerring og unger og hus og hjem. Jeg har sett alt for mange gründere som har skapt enorme verdier uten å få del i kalaset. Pengemakta rår og investorene tar alt. Viking Think Tank har fire partnere i tillegg til Hansen-Tangen. De tre innovatørene HelgeRuben Halse, Trond Bjerkan og Harald Nes Rislå og adm dir Tor Hodne. Hansen-Tangen har jobbet tett med dem i over ti år, i andre selskaper, i ulike land og sammenhenger. − Innovatør-trekløveret kan slå i bordet

med en rekke oppfinnelser og patenter. Hemmeligheten er at de tre Petter Smartene våre får betingelser til å sysle med sine planer og ideer. Andre medarbeidere sørger for administrative rutiner, for skjemaer og byråkrati, it-løsninger og alle andre funksjoner. Innovatørene skal skape, konsentrere seg om det bare de kan. − Du er partner, men ikke ansatt i selskapet? − Det er riktig, jeg er bare limet. Jeg er ansatt i og lønnes av et annet selskap i konsernet. I tenketanken er jeg en slags sjuende far i huset. En med mange kontakter og bred erfaring – også når det gjelder hvordan ting ikke skal gjøres. Alle de fem partnerne har vetorett i viktige saker, det betyr at vi alltid er samstemte. Ingen av de fire stiller med pantsikkerhet – går det galt, sitter jeg med svarteper.

− Et uunngåelig spørsmål, Hansen-Tangen, tjener dere penger? − Ikke til nå. Vi har som andre gründere brukt penger og bygget verdier gjennom tre-fire år. Men vi har, i motsetning til andre gründere, klart det uten å ty til investorer som så tar nesten alt. Nå er vi klare for innhøstingsfasen. Vi har utviklet en varmemaskin som produserer strøm til 20 øre kilowattimen, enten du fyrer med flis, pellets eller solceller. Vi vil ikke bygge opp en stor, internasjonal salgsorganisasjon, men heller selge ut hele firmaet når tida snart er moden. Og så bruker vi en del av pengene til å gå i gang med nye oppgaver og oppfinnelser. Vi er enige om to viktige ting hos oss; vi skal være små og vi skal ha det gøy, sier Tore Hansen-Tangen. Og korrigerer raskt seg selv: − Nei, skriv sabla gøy!

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

27


Arbeidende styremedlem Eivind Brøvig og markedsdirektør John Lennart Krohn (rosa skjorte) i CG Glass mener det er liv laga for industriarbeidsplasser i Vennesla.

Fallitt og framtidstro Et søsterselskap i CG Glass-gruppen gikk konkurs i høst, men CG Glass satser på fortsatt drift i Vennesla. Produksjonsfabrikken har investert for nærmere 10 millioner kroner i nye maskiner i perioden 2009 og 2011.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN Foto: KJELL INGE SØREIDE

Fasadebygg AS (tidligere CG Glass & Fasade AS) på Lund i Kristiansand er gått konkurs. Av de 30 som jobbet på Lund, har 10 i fasadeavdelingen mistet jobben, mens 20 er tilbudt ny jobb i CG Glass, det er foreløpig uavklart hvor mange av de tjue som vil arbeide på fabrikken i Vennesla eller ved glassmesteravdelingen i Kristiansand. – Vi har hatt dårlige resultater de siste årene og var sene med å nedbemanne i 2010. Vi har mislyktes med satsingen på store glassfasader, derfor er Fasadebygg AS avviklet, sier Eivind Brøvig, arbeidende styremedlem og hovedaksjonær i CG Glass. Brøvig er nedslått etter at deler av driften er gått konkurs, men han er ikke utslått. CG Glass er ikke den eneste europeiske glassfabrikken som har vært rammet av nedgang i glassmarkedet de siste par årene. Brøvig har benyttet nedgangen i markedet til å utvide maskinparken ved å kjøpe fra konkursrammede fabrikker i Europa. – Vi har aldri investert i nye maskiner når markedet er på topp, vi tror

28

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

den investeringen vi har gjort nå vil lønne seg, sier Brøvig. CG Glass har blant annet kjøpt en skjæremaskin til 3,8 millioner kroner. Med den nye maskinen skjæres det fem ganger så mye glass som tidligere. Tre skift deler på å holde brannsaga i gang 24 timer alle hverdager, og bedriftsledelsen har tro på å vinne markedsandeler i en konkurranseutsatt bransje der store internasjonale aktører som Saint-Gobain Glass og Pilkington har en markedsandel på nærmere 70 prosent i Norge. – Vi leverer stort sett over hele landet og ønsker blant annet å selge enda mer glass til interiørbransjen. I år har det vært importert mer isolerglass enn tidligere, men vi har tatt markedsandeler fra andre norske leverandører, sier John Lennart Krohn, markedsdirektør i CG Glass. CG Glass produserer bygningsglassprodukter som isolerglass, fasadeglass, ulike typer sikkerhetsglass og en rekke andre skreddersydde glassprodukter. Råvaren kommer som en glassflate på 20 kvadratmeter og det ruller ukentlig inn nærmere 10 biler med til sammen 200 tonn glass til fabrikken i Vennesla. Glasset bearbeides og leveres til fasadebyggere, glassmestre, trevarefabrikker og interiørindustrien (kjøkken, bad, garderobe). Fabrikken har både ufaglærte og glassmestre i arbeidsstokken, og produksjonen krever kompetanse innen sliping, herding, skjæring og annen glassbehandling. Gullalderen for norske industriarbeidsplasser er over, men Brøvig


Vennesla vinner på at de er en liten og effektiv kommune uten et stort byråkrati. Arbeidende styremedlem Eivind Brøvig

mener det fremdeles er mulig å drive lønnsomme industriarbeidsplasser i Norge. Han har finregnet på det og kommet til at fraktkostnader fra Polen gjør at det samlet sett lønner seg å produsere bearbeidet og tilpasset glass for ulike kundegrupper i Vennesla. – Vi vet at vi har større lønnsutgifter enn i Polen, men vi satser videre fordi frakten er rimeligere herfra, og hovedmarkedet vårt er i Norge, sier Brøvig. Brøvig ser lyst på framtiden og vurderer nå om den 6000 kvadratmeter store fabrikken i Vennesla skal utvides til 8000 kvadratmeter. Samtidig vurderer han om det kan lønne seg å flytte all produksjon fra Lund til Vennesla. Fabrikken i Vennesla har 65 ansatte og omsetter årlig for omkring 85 millioner. – Vi vil kontakte kommunen i Vennesla for å høre hvordan det kan legges til rette for en eventuell utvidelse, sier Brøvig, men han er lite lysten til å snakke detaljert om eventuelle flytteplaner. – Vi har ikke bestemt noe, og jeg vil ikke de ansatte skal lese om endringene før de hører det fra meg, sier Brøvig. CG Glass har en historie fra 1880 da selskapet het Christianssands Glasmagasin. I 2003 holdt fabrikken til på Birkeland, men kraftig vekst førte dem på frierferd til en rekke kommune på Sørlandet for å finne ny industritomt. Da Eivind Brøvig henvendte seg til Vennesla kommune, hadde ikke kommunen tomter der han kunne bygge fabrikk. Men kommunen sa ikke nei; den sa vent litt. – Vennesla vinner på at de er en liten og effektiv kommune uten et stort byråkrati, og politikerne med ordfører Torhild Brandsal i spissen har etablert et smidig samarbeid mellom politikere og byråkrati, sier Brøvig. Venndølene fant et ledig tomteområde, og ett år etter at Brøvig kontaktet Vennesla kommune, stod fabrikken klar til innflytting på Moseidmoen. – I Vennesla er de flinke til å snu seg rundt. Kommunen trenger kort beslutningstid og er løsningsorienterte. Vi snakket med kommunen første gang i 2002 og året etter stod bygget klart. Det er viktig at det finnes en tomt og en fabrikkbygning for oss i Vennesla, men det er også viktig for oss at Vennesla har tilgang på stabil arbeidskraft. Vennesla er en industribygd med lange tradisjoner. Og leieprisen for tomter og bygninger er rimeligere i Vennesla enn i byen, sier Brøvig. – De er mer sultne i Vennesla enn steder som kanskje får tingene mer i fanget, derfor må Vennesla være raske og kreative, sier Krohn. – I motsetning til i Kristiansand kommune, der hadde vi vel måttet vente i tre-fire år før det kunne bli tatt noen beslutning, sier Brøvig.

Bjørn Åstveit i Hodejeger Åstveit AS har i en årrekke rekruttert ledere til store og små bedrifter

Rekruttere de beste Rett valg av ledere og spesialister er avgjørende for at bedriften lykkes. Når du ansetter mennesker i nøkkelstillinger, må kunnskap, erfaring og personlige egenskaper være på plass. Vi ser etter riktig totalkompetanse – til beste for din bedrift!

Hodejeger Åstveit AS - Rådhusgt. 6 (Næringslivets Hus) Postadresse: Postboks 2567, 4678 Kristiansand Telefon: 951 20 526 - E-post: bjorn@hodejeger-aastveit.no www.hodejeger-aastveit.no

LEdER- og sTyREREKRuTTERiNg


Rekordhøyt varebilsalg varsler gode tider Sørlandets største forhandler av varebiler har doblet varebilsalget i Kristiansand-regionen i år. Det er et sunnhetstegn for næringslivet.

Tekst og foto: EIRIK VIGSNES

– Varebilsalget er en effektiv temperaturmåler for tilstanden i næringslivet. Bedriftsledere handler nye varebiler når de tror på gode tider. Når de frykter nedgang, er bilkjøp det første de kutter på budsjettet, sier Kjetil Stien, tidligere bankmann og salgssjef for varebiler hos Gumpens Auto Vest. Dersom teorien stemmer, står det meget bra til med bedriftene i Kristiansand-regionen for øyeblikket. I årets første 11 måneder har Gumpens Auto Vest alene solgt rundt 500 nye Volkswagen varebiler til bedriftskunder. Det er dobbelt så mange som i samme periode i fjor og representerer en omsetning på godt over 100 millioner kroner. Få regioner i Norge opplever mer fart i varebilsalget. – Varebilsalget på Sørlandet er oppsiktsvekkende høyt sammenliknet med resten av landet. Mens det samlede varebilsalget har økt med rundt 18 prosent i Norge, er økningen i Vest-Agder på over 40 prosent, sier Stien.

Mer utstyr Med en markedsandel på nesten 50 prosent i Kristiansand-regionen er Gumpens Auto Vest landsdelens suverent største forhandler av varebiler. Stien sier at bedriftene står for over 90 prosent av nybilkjøpene og at varebilsalget er uhyre konjunkturømfintlig. – Det skal ikke mer til enn at media

30

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

Rørlegger Remi Gundersen (23) hos Olto AS i Vennesla er storfornøyd med sin nye firmabil, en VW Caddy 4X4. Nå slipper han å sette seg fast i snøen på byggeplassene vinterstid.

spekulerer i renteoppgang, før vi merker det på ordneinngangen. I dag er tidene gode og bedriftene handler varebiler som aldri før. De velger gjerne biler med firehjulstrekk, større motor og mye ekstrautstyr. Halvparten av varebilene vi selger har firehjulstrekk, sier Stien. – Forrige gang varebilsalget gikk i været, i 2007 og 2008 var det mange nyetablerte virksomheter som etter hvert måtte kaste kortene. I dag er det få mislighold på bilfinansieringen, ifølge Stien.

– Det virker som om veksten er bedre fundert nå. Bedriftene har mye å gjøre og de har tro på fremtiden, sier han.

Full fart Rørlegger-bedriften Olto AS i Vennesla er en av de mange bedriftskundene som nylig byttet ut deler av bilparken sin; fem nye Volkswagen Caddy med firehjulstrekk og godt med utstyr. Tormod Lindekleiv er daglig leder i rørleggerbedriften, som har 12 ansatte. Han bekrefter at det er gode tider i


Varebilsalget i Norge: (januar-oktober I 2010 OG 2011) FYLKE

ØKNING

1. Nordland

43,7%

2. Vest-Agder

41,4%

3. Nord-Trøndelag

30,4%

4. Hedmark

30,0%

5. Aust-Agder

29,3%

6. Troms

27,9%

7. Telemark

23,2%

8. Hordaland

22,3%

9. Sogn og Fjordane

22,0%

10. Finnmark

21,0%

Hele landet

18,7%

11. Møre og Romsdal

15,7%

12. Sør-Trøndelag

14,8%

13. Østfold

14,2%

14. Oslo

14,1%

15. Rogaland

14,1%

16. Oppland

13,9%

17. Buskerud

13,0%

18. Akershus

12,5%

19. Vestfold

10,3%

Sørlendinger på solsiden

– Vi har satt nye rekord i varebilsalg i år, sier Kjetil Stien, salgssjef for varebiler hos Gumpens Auto Vest i Kristiansand.

bygg- og anleggsbransjen, noe som gjør det lettere å fornye bilparken. – Vi har aldri opplevd større pågang enn i dag. Vi har mer enn nok å gjøre, og signalene vi får fra våre samarbeidspartnere i bygg- og anleggsbransjen tyder på at håndverkerbedriftene ikke mangler oppdrag, sier Lindekleiv. Han sier det er høy byggeaktivitet i Kristiansand-regionen, Oltos nærmarked. Det bygges boliger, leilighetsbygg og næringsbygg. De store rørleggerbedriftene er opptatt med

de store byggeprosjektene og konkurrerer ikke med de mindre rørleggerbedriftene om små og mellomstore anbud. – Jeg tror Sørlandet er i en særstillling fordi det finnes en del store industrilokomotiver som går godt og sørger for at det blir oppdrag for det lokale næringsliv. De bidrar til tilflytting, som igjen fører til økt boligbygging og flere oppdrag for alle håndverkerbedriftene. Vi har tro på fremtiden og ansetter ny rørlegger til nyttår, sier Lindekleiv. Og kanskje en ny firmabil?

Sørlandet er landsdelen der solen skinner, selv i desember. Det bekrefter direktør Siri Mathiesen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Agder. – Vi sjekker jevnlig temperaturen i næringslivet på Agder og den er svært god for tiden. Landsdelen er vinnere på mange områder; etterspørselen etter varer og tjenester høy og arbeidsledigheten lav, sammenliknet med andre regioner, sier Mathiesen til Spenn. Hovedforklaringen er ifølge Mathiesen et knippe store nøkkelbedrifter som går svært godt, eksempelvis National Oilwell (NOV), Aker Solutions og Xstrata Nikkelverk. – Slike bedrifter har 1500-2000 underleverandører og kjøper inn mange tjenester lokalt. De økonomiske ringvirkningene er store, sier Mathiesen. Tall fra Brønnøysund viser at interessen for å starte ny virksomhet i landsdelen er stor. I løpet av de to siste årene har antall nyetableringer økt med om lag 20 prosent. Ifølge Mathiesen regner næringslivet med to prosent vekst i sysselsettingen neste år.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

31


13. desember flytter vi til Sørlandet advokatfirma på Handelens Hus, RådhusTelefon 380 28 500 www.advkjaer.no gataSørlandet 3, Kristiansand!

Trondheim: Oslo:Advokatfirmaet Kjær Advokatfi rmaet Bjerkan Stav Tromsø: Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Rekve, Bergen/Førde: Advokatfi rmaet Haver Pleym & Co Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Lillehammer: Trondheim: Advokatfi rmaet Kjær Advokatfi Thallaug Advokatfi rmaetrmaet Bjerkan Stav Tromsø: Molde: Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet rmaet Øverbø, Rekve, Advokatfi Advokatfirmaet Haver Pleym &&Co Standal Co Kristiansand: Lillehammer: Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Thallaug Tromsø: Molde: Advokatfirmaet Rekve, Advokatfirmaet Øverbø, Pleym & Co Standal & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

A D V O K A T G U I D E N

Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

w w w. a d v o c a t i a .no

Krevende utfordringer – et annet perspektiv

w w w. a d v o c a t i a .no

www. a d v o c a t i a . n o Oslo: Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Advokatfirmaet Harris Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Næringslivets advokatfirma på Sørlandet

Advokater, konsulenter, revisorer og finansielle rådgivere. Skatt, avgift, fast eiendom og forretningsjus. Deloitte, www.deloitte.no Deloitte Advokatfirma, www.deloitteadvokatfirma.no Sør-Arena, Stadionveien 21, inngang 7, 4632 Kristiansand, tlf: 38 12 27 22

Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

www.pwc.no

Din lokale kompetansepartner innen skatt, avgift og forretningsjuss

Post: Pb 759, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29 4611 Kristiansand Telefon: (+47) 38 17 70 00 Telefax: (+47) 38 17 70 0 1 E-post: post@advtofte.no

www. a d v o c a t i a . n o

www.advtofte.no

SIMONSEN Advokatfirma Kristiansand DA Markensgate 9 | Postboks 437 | 4604 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 | post@simonsenlaw.no | www.simonsenlaw.no

Konferansepakke på Color Hotel Skagen fra kr

995,-*

Color Lin es sa skredde lgsavdeling rsyr g gruppea ktivitete jerne r og eve nts!

pr. person

Prisen inkluderer: Båtreisen tur/retur med SuperSpeed, konferanserom, 1 natt i dobbeltrom, frokost, lunsjbuffet, kaffe og wienerbrød, 2-retters middag. Tillegg for enkeltom. Reiseperiode frem til 30.04. 2012.

32

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

colorline.no • 815 00 860


På samme side av bordet Finanshuset Acta har vært i Kristiansand siden 1997, og består av autoriserte investeringsrådgivere med solid erfaring og en sterk motivasjon for å øke kundenes verdier. Tillit er helt avgjørende i våre kundeforhold, og for å sikre en mest mulig nøytral rådgivningstjeneste har Finanshuset Acta nylig innført følgende modell: - Rådgivernes lønn øker kun når kundens portefølje øker - Vi driver ikke transaksjonsbasert rådgivning som belønner antall kjøp og salg - Våre rådgivere tjener ikke mer på å anbefale ett produkt fremfor et annet - En del av rådgiverlønnen er basert på kundetilfredshetsmålinger For deg som kunde, gir dette trygghet for at rådene våre er uavhengige og produktnøytrale. At vi har et felles mål og en felles motivasjon. At vi sitter på samme side av bordet. For oss som investeringsrådgivere, er modellen både et insentiv til å øke verdien på beholdningene dine, samt å gi deg en best mulig kundeopplevelse. Kort sagt; lykkes du, lykkes vi.

Tlf: 21 00 17 00 Kirkegata 1, Kristiansand www.acta.no

“Der arbeidstid er trivselstid”

nyhet! Vi har åpnet kontorfelleskap med 14 enkeltkontorer på 9-23m . 2

Felleskostnader, internett og kaffe er inkludert i prisen. Pris fra kr. 2.750,- + mva.

www.kjoitapark.no Monica Strømme Mushom mobil: 99 70 70 07


34

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11


Ut av det blå Arvid Grundekjøn har 30 års erfaring fra næringslivet og har vært med og bygd ut Aker Brygge og Bjørvika. Han var styreleder for Statkraft og la seg ut med næringsmininister Trond Giske. Nå er han ordfører i Kristiansand og vil ikke legge seg ut med noen.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN TEGNING: MIKE

– Byen har ikke bruk for en folketaler som ikke har støtte hos de andre, jeg må bygge allianser for å få til noe, sier Grundekjøn (55). Rollen som ordfører fordrer en viss nøkternhet, mener ordføreren. Han vil ikke buse på som en administrerende direktør og bestemme hvordan allting skal gjøres. Snarere vurderer han seg som en arbeidende styreformann. Først skal ideene forankres i eget parti, dernest hos koalisjonspartnerne i KrF, Frp og Pensjonistpartiet og til slutt i bystyret og hos folket. Han høres egentlig ut som en mangeårig politiker allerede. På den ene siden og på den andre siden. Nå må vi avvente og så skal vi vurdere. Før han ble politiker, var han en nasjonal og internasjonal næringslivsaktør. Fremdeles beholder han flere styreverv innenlands og utenlands, men som hovedbeskjeftigelse har han valgt å bli politiker. – Næringslivet sitter gjerne og smiler av politikerne som ikke får til noe, så jeg tenkte det kunne være interessant å se om jeg kan gjøre det annerledes selv. Jeg har hatt en del med de politiske miljøene å gjøre i min tid i næringslivet. Ofte blir det gitt uklare tilbakemeldinger til næringslivet. Her tror jeg at jeg kan forstå næringslivet på en bedre

måte enn mange andre politikere. Som næringslivsaktør, har jeg ikke noen tradisjon for politisk snikk-snakk, sier ordføreren. Han har blant annet sittet som styreleder i Linstow ASA i 13 år, selskapet eide og utviklet Aker Brygge og var med på planlegging og utbygging av Bjørvika. Ordføreren tror han har en viss forutsetning for å mene noe om byutvikling, men han vil ikke si mye om det nå, annet enn at det må gå an å bygge høyt på Silokaia og andre steder der bygningene ikke tar sola. – Jeg brenner for at Kvadraturen skal gis muligheter for blomstring. Vi må bygge høyere på skyggesiden, men ikke stjele sola i Markens. Vi må være mer lydhøre overfor utbyggere som vil bygge høyt i byen. Det bor 6.000 i Kvadraturen i dag, det bør bo 20.000 om noen år. Vi skal sørge for at randområdene som Silokaia, Tangen og konteinerhavna utnyttes, men jeg har ikke satt meg godt nok inn i reguleringskompleksiteten ennå. – Utvikling i byen henger vel sammen med tilgjengeligheten for bilen? – Å mure inne Kvadraturen bak bomstasjoner for å unngå at byen ble kvelt av eksos, var nok en feilvurdering. Det viser seg nå at byen dør av pustebesvær på grunn av mangel på folk og aktiviteter. På den annen side ble Sørlandsparken en større suksess enn mange trodde, men på bekostning av byen. Det er viktig med et handelsliv som snur dette. Kristiansand sentrum skal ikke bare være et hyggelig sted, men må også ha tunge dagligvarekonsepter og selskaper som

Expert og Elkjøp, sier Grundekjøn. De fleste spørsmål har han bare generelle svar på etter noen uker i ordførerstolen i Kristiansand. Det må vi se på, sier han. Det skal vi vurdere, det er et dilemma og det er en utfordring. Det kan tolkes som nøling og typisk politikerforbehold, men det går også an å si at det er en arbeidsmåte han har med seg fra næringslivet. For også der i gården vurderer man gjerne den ene og andre siden før man fatter en beslutning. Han er ubekvem med å skulle komme med noen næringspolitisk programerklæring, annet enn det som allerede står i Høyres program. Når det gjelder konkrete saker, vil han sette seg inn i dem først. – Jeg vil ikke revolusjonere næringslivet i byen, men ha en løpende relasjon til næringslivet. Jeg har vært sjef for noen av landets største selskaper og vet noe om hvordan nye prosjekter skal settes i gang. Jeg vet ikke i detalj hva denne kompetansen vil bety i møte med næringslivet, jeg antar at min bakgrunn er relevant, men jeg vil ikke komme med noen programerklæring. The proof of the pudding is in the eating, sier Grundekjøn. Eiendomsskatten irriterer ham. Han kaller den fetteren til formueskatten, og karakteriserer den som en forferdelig skatt. Han vil snarest senke eiendomsskatten, det skal ikke gjøres med det samme, men den skal vurderes, og så skal den lettes etter hvert. Det er vanlig Høyre-politikk, når saken bare blir forankret hos partiene han samarbeider med. – Private og frivillige aktører skal brukes aktivt, det gir mer for våre skattepenger,


– Sørlandsparken er nok blitt en større suksess enn mange ventet, sier ordføreren. Forleden åpnet han – og Olav Thon – den nye delen av Sørlandssenteret. Foto: Anne S.T. Johnsen

og vi skal legge til rette for private aktører i helse- og omsorgssektoren, som for eksempel Blå Kors og Shalam. Han har bestilt en rapport om det, et såkalt beslutningsgrunnlag om hva rusomsorgen koster i det private og offentlige. – Jeg er vant til å prioritere når beslutningsgrunnlaget er klart. Jeg vil si mye ja til de svakeste, de med omsorgsbehov. De som vil få mindre, er fritidstilbud som idrett og kultur, hvis det må velges. De svakeste skal prioriteres, sier Grundekjøn. Han har vært i møter med mange næringslivsaktører i Kristiansand i det siste. Hovedinntrykket er at store utbyggere er fornøyd med kommunen, men det finnes også aktører som har henvendt seg til Grundekjøn og sagt at saksbehandlingen i Kristiansand kommune tar tid. Ordføreren har nikket og forstått. Han liker ikke at tid går til spille. Han tar med seg de vurderinger næringslivet kommer med og vurderer dem alene og sammen med sine kolleger, det skal legges til rette for vekst og utvikling. Han ville ha klare svar som næringslivsaktør, og som ordfører vil han legge vekt på

36

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

Jeg har ikke tatt ordførerjobben for lønnens skyld. å gi klare svar. Han blir vanskelig å ha med å gjøre hvis svarene uteblir. Det skjedde høsten 2010 da han var styreleder i Statkraft. Han ventet 18 måneder på at Giske skulle komme med en tilbakemelding på en ny strategi. Det ble for lenge, og Grundekjøn ville si fra. Han valgte å si fra i et foredrag da prisen Årets styreleder ble delt ut, en pris han for øvrig selv mottok året før. Selveste Giske skulle dele ut prisen, og da mente Grundekjøn at det kunne passe å si noen sannhetens ord om statens eierskap i sin tale. Essensen i kritikken var at Staten er en dårlig eier som verken tenker kjapt nok eller

forretningsmessig nok. – Jeg regnet med at han ville ta det som konstruktiv kritikk, eller at han ikke ville tåle det, sier Grundekjøn. Giske tålte det ikke. Prismottakelsen var noe av det siste Grundekjøn gjorde som styre-leder for Statkraft. Kommentatorer kalte talen en skyllebøtte. Til og med Dagsavisen konkluderte nølende med at Grundekjøn hadde rett. Aftenposten, Dagens Næringsliv og Dagbladet var ikke i tvil. Grundekjøn hadde lært ministeren en lekse. Det hører med til historien at Grundekjøns strategi i hovedtrekk ble godkjent omkring tre måneder etterpå. Grundekjøn var ute av Statkraft, men ikke utenfor begivenhetenes sentrum. Nasjonale og internasjonale selskaper stod i kø. Spørsmålet var om Grundekjøn ville være styreleder, eller om han i det minste kunne sitte i styret. Høsten 2010 kom også den uventede henvendelsen fra hjembyen Kristiansand. Kunne Arvid Grundekjøn tenke seg å være ordførerkandidat for Kristiansand Høyre? Mannen er antakelig født konservativ. Som fjortenåring finleste han partiprogrammene før Stortingsvalget i 1969 og falt for Høyre. I 1970-åra var han leder av Unge Høyre i Kristiansand i to år, han kommer med andre ord helt ut av det blå. Han sier han har vokst opp hos en vanlig familie på Grim. For lengst har han tatt sine eksamener, gjort unna jobbene og tjent pengene. Han har dobbel utdannelse og er både advokat og siviløkonom. Han begynte i Wilhelmsen rederier, holdt seg i Wilhelmsen Gruppen i nærmere 20 år, senere har han vært styreleder og næringslivstopp i mange selskaper gjennom mange år. Strengt tatt trenger han ikke å gjøre mer, hvis det bare var pengene han skulle gjøre det for. Men etter 30 år i næringslivet, vil han se om han kan yte en samfunnsinnsats på en annen arena. Derfor sa han ja da Høyre i hjembyen spurte om han ville bli ordførerkandidat. Det kunne han godt tenke seg. Og det kunne velgerne også. – Er ordførerjobben et politisk springbrett til en statsrådstaburett dersom Erna Solberg får mandat til å danne regjering om to år? – Nei, sier Grundekjøn, og så smiler han, og sier det er mange som har sagt det, og når han sier dette, merker man en ørliten stolthet hos Grundekjøn. Smilet folder seg ikke ut, det dempes av en brydd ordfører, og man fornemmer en anelse rødmusset farge i


ordførerens ansikt, et tegn på at han er både beæret og flau over alt nå å bli nevnt som minister i en eventuell Høyre-regjering. Men det har aldri vært planen, bedyrer han. – Mitt fokus er Kristiansand, og jeg gleder meg til å være ordfører og borgermester i byen, jeg vil gjerne være en samlende figur, sier han. – Hva synes du om vi begynner denne artikkelen med å skrive at ordføreren har tjent penger nok og ikke trenger å jobbe, så da kunne han like gjerne bli ordfører i Kristiansand? – Det var vel ikke en helt sympatisk begynnelse, he-he, men jeg har ikke tatt jobben for lønnens skyld, for å si det sånn. Jeg har egeninteresse av ordførerjobben, jeg vil lære noe nytt og prøve meg på en ny arena, sier Grundekjøn. Prøven er i gang. Hvis han består, blir det kanskje ja til Erna om to år. Eller gjenvalg om fire.

Terje Moen i Hodejeger Åstveit AS har årelang erfaring fra styrerekruttering i regionen

De

GRUNNUTDANNING I LEDELSE

beste styrelederne

Studiet er på 30 studiepoeng og har oppstart over nyttår og passer for deg som ønsker å utvikle lederkomeptanse på relativt kort tid. Grunnutdanningen består av fire kurs som gir deg nyttige og praktiske lederverktøy. Det kreves ingen formelle forkunnskaper, men det er en fordel med noen års arbeidserfaring.

Et aktivt og kompetent styre er uunnværlig for bedriftens suksess. gode styreledere har kunnskap, erfaring, integritet og pågangsmot.

Vår: • Situasjonsbestemt ledelse • Logistikk og markedsføringskanaler Høst: • Personalledelse • Økonomi for ikke-økonomer

Vi ser etter de riktige egenskapene – og anbefaler den beste styrelederen for din bedrift.

Timeplanen finner du på www.bi.no/kristiansand Rullerende opptak fram mot studiestart i januar og september. For mer informasjon kontakt BI KRISTIANSAND: Silje Holteberg, tlf. 98 25 17 89, silje.holteberg@bi.no Håvard Heggland, tlf. 98 25 16 59, havard.heggland@bi.no

Hodejeger Åstveit AS - Rådhusgt. 6 (Næringslivets Hus) Postadresse: Postboks 2567, 4678 Kristiansand Telefon: 915 34 195 - E-post: terje@hodejeger-aastveit.no www.hodejeger-aastveit.no

TYNGDEN DU TRENGER

LEdER- og sTyREREKRuTTERiNg


Ny storeier på Hovden Eiendomsutvikler Roger Hagel Sørli har kjøpt 65 prosent av aksjene i Hovden Alpinsenter

Tekst: ANNE S. T. JOHNSEN

Eiendomsutvikler Roger Sørli er den nye storeieren på Hovden. Han lover mange forbedringer de neste årene.

38

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

– Vi skal utvikle Hovden til å bli det beste skisportstedet i Norge. For å få dette til må vi se eiendom, alpinanlegg og aktiviteter under ett, sier Sørli. Han har i flere år sittet i styret til Hovden Alpinsenter, og var fra før hovedeier av et stort tomteområde på Hovden. Her kan det bygges 20-30 hytter og rundt 250 leiligheter. – Jeg tar med meg tomteområdet inn i det nye selskapet, og satser på en spinoffeffekt mellom overnatting og gode opplevelser. Vi jobber for en jevn vekst de neste 20 årene. Dette er et langsiktig prosjekt, sier Sørli. Han overtok 65 prosent av aksjene første januar i år gjennom Form Invest Hovden AS. Med på laget tok han med seg Sture Pilegård som gikk inn som daglig leder på Hovden Alpinsenter og 10 prosent eier, samt advokat Frode Sørli med en eierpost på 5 prosent. De resterende 35 prosentene i eies av Asle Torset Skogstad og hans familie, som har eid Hovden Skisenter i 14 år. Den nye eiergruppen har stiftet Hovden Alpin AS med overnevnte eierfordeling. Dette selskapet eier 100 prosent av Hovden Alpinsenter og Hovden Lodge, samt utbyggingsområdene rundt. Skogstad har sagt til Dagens Næringsliv at han synes det var på tide å overlate stafettpinnen til en ny generasjon. – Jeg har sett at selskapet har behov for å engasjere seg i eiendomsutvikling for å øke volumet i alpinanlegget, og da passer

det veldig bra at vi går i kompaniskap med en aktør med solid kompetanse på nettopp dette, utalte Skogstad. Han skal fortsatt være styreformann i Hovden Alpinsenter. Nå er Skogstad og Sørli enige om målet; å sørge for å øke antall gjester til destinasjonen Hovden. Skianlegget på Hovden er det 5. største i Norge målt i omsatte kroner. Under fjorårets sesong hadde skianlegget 100.000 besøkende. Nå skal antall gjester økes. – Vi skal bli flinkere på markedsføringssiden. Vi har potensial til å trekke gjester fra Drammen til Haugesund. Vi skal også jobbe for å få flere tyskere og dansker til å besøke oss, sier Sørli. Han har tidligere bygd opp meglerfirmaet Exbo sammen med Heidi Gabrielsen. For tre år siden solgte han seg ut og etablerte Form Gruppen som blant annet driver eiendomsutvikling på Sørlandet.

Med nye Hovden Alpin Logde blir tilbudet for bespisning og underholdning bedre på Hovden.


Skifrelste har mye å glede seg over på Hovden.

Opplevelser i kø Skisesongen på Hovden er i gang. Entusiastene kan glede seg over nye trekk og nye løyper. Hovden har også fått nytt spisested. – Vi har investert 27 millioner foran denne sesongen, og enda mer er i vente både når det gjelder skisenteret og overnatting. Vi jobber ut fra slagordet at det skal skje noe på Hovden hver dag, sier den nye hovedeieren av skianlegget på Hovden, Roger Sørli. Gjestene har mye å glede seg over, på Hovden er det 33 nedfarter og ni heiser. Snowboardentusiaster har egen terrengpark med big jump, quarterpipers, funboxer og rails. Snowboardparken blir i år lyssatt. Og for langrennsløpere er det flotte preparerte løyper med både dobbelspor og skøytefelt. – Et nytt trekk i år gir muligheten til å sette ut fra Hovdenuten til bunnen av Breiveskaret, det er 1750 meter i et strekk. Vi binder bakkene på Breive og Hovdenuten samme, noe som gir store muligheter. Det blir også laget løype fra toppen av Vestheisen og over til Breive. Det betyr at dersom heisen, Hovdenekspressen, må

stenge på grunn av mye vind, vil det likevel være mulig å komme seg over til Breive og Hovdenuten. Dette løfter anlegget opp i øverste divisjon. Og det blir ny offpistløype på Breive, forteller Sørli. Nytt i år er også snøkanonanlegg på toppen av Mor Åse løypen. – For at flere skal ha glede av bakkene, er det bestemt at vi skal legge til rette for kveldskjøring i tre bakker seks dager i uka, sier Sørli.

Barnemoro Gjester kan også glede seg over forbedringer for barn i Tusseland. Det er laget en liten skøytebane som kan benyttes gratis. Det er også kjøpt inn en ponny som barna kan ri på i helgene. Det blir bedre muligheter for foreldre til å få noen timer uten barn, det tilbys barnepass i ny barnehage. – Vi har kjøpt inn akebrett og vil starte med organisert aking. Vi har leid inn en hundekjører som tilbyr turer i hundeslede. Ungdommen får nytt rusfritt diskotek på lørdager. Og alle gjester kan glede seg til god underholdning, vi har leid inn to personer med teaterbakgrunn som skal lage moro og godstemning i bakken i helger og i ferier, sier Sørli.

Logde Midt i bakken, som et Soria Moria, er det investert 17 millioner kroner i en ny restaurant; Hovden Alpin Lodge. – Du kan stå på ski helt fram til restaurantdøra. Dette blir et unikt spisested. Her kan gjestene kose seg med lunsj og middag, og her blir det arrangert After Ski. Vi har fått en driftsavtale med guttene som driver de hotte stedene La Belle Sole i Oslo og BAR på Tyholmen og i Bygdø Allé. Dette blir bra, sier Sørli. I tilknytning til spisestedet bygges nye luksusleiligheter, og byggingen av den første av 12 nye firemannsboliger på Hovdenut er i gang. – Det skjer mye, og det er spennende. Hovden er i vekst, understreker Sørli.

Gjester kan glede seg over at denne sesongen kan man ta en pust i bakken og samtidig bli underholdt, to personer er leid inn for å skape god stemning.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

39


NORGESVASKERIET (en avdeling i ServicePartner 1 AS)

Sørlandets eget profesjonelle vaskeri for matter, arbeidstøy, kalesjer/telt og mopper Se også norgesvaskeriet.no for mer informasjon.

Matteservice med full trygghet

Har du behov for flere tjenester?

Hos hver kunde plasseres det en unik RFID-brikke som vår sjåfør registrerer ved bytte av mattene.

• • • • • • • •

Sekunder etter at mattene er byttet får du en SMS eller epost og kan sjekke leveransen.

Renholdstjenester Vaktmesterservice Brøyting / feiing Kantinetjenester Skadesanering brann/vann/olje etc Salg og utleie av matter Salg av sanitærprodukter Salg og utleie Veltia håndtørkere

Be om et uforpliktende tilbud fra:

Kontakt oss på: post@servicepartner1.no eller ring 38 17 97 00 Se også servicepartner1.no for mer informasjon.

ServicePartner 1 AS – Rigedalen 45F, 4626 Kristiansand


Gislefoss og Henriksen til topps Anne Carine Tanum i DnB NOR asa er kåret til Årets Styreleder 2011. Prisen ble delt ut på Hotell Continental i Oslo 29. august 2011. På Sørlandet har vi også hatt to viktige kåringer nå i høst, Jorunn Gislefoss er kåret til ”Årets kvinnelige leder på Sørlandet 2011” og Ed Henriksen til ”Sørlandets styreleder 2011”.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN

Det er første gang disse utmerkelsene lanseres, og tildelingene skjedde under seminaret Lederløftet i midten av november. Bak prisene står Næringsforeningen, Kvadraturforeningen, Aptum, Deloitte, DNB, Fædrelandsvennen og Hodejeger Åstveit. Jorunn Gislefoss (46) er driftssjef og stedfortredende fabrikkdirektør ved GE Healthcare i Lindesnes, der hun startet som senioringeniør i 1995. Hun er styreleder i Eydenettverket, styremedlem i NHO Agder og var blant initiativtakerne til kvinnenettverket Node Eyde Women. Hun er utdannet dr. ing. i fysikk ved NTH i 1994, gift og mor til to barn. Hun sier selv at en av hennes viktigste leveregler er å ikke si nei til utfordringer. Når en oppgave virker for vanskelig, sier hun aldri nei før hun har prøvd. Hun håper prisen vil bidra til økt fokus på kvinnelig lederskap, og understreker at hun deler prisen med alle de 350 ansatte ved GE Healthcare. 37 kandidater var nominert til prisen, de fem som kom til finalen var Lisbeth Andersen fra Bauer Energi, Solveig Vollan Larsen fra Hokus Pokus-barnehagene, Grethe Strømstad fra National Oilwell Varco, Anita Aanonsen fra Agder Renovasjon – og altså Jorunn Gislefoss. Juryen bestod av Tulla Wahlstedt, Finn Holmer-Hoven, Karen Landmark, Ole-Petter Sunde og Marit Sæther. Ed Henriksen som ble ”Sørlandets styreleder 2011” er styreleder i Xstrata Nikkelverk, Kristiansand Næringsselskap (KNAS)

Ed Henriksen

Jorunn Gislefoss

og i Returkraft. Mer kjent er han kanskje som toppsjef ved Falconbridge, nå Xstrata, fra 2000 til han gikk av i 2008. Juryen peker på at en av Henriksens største styrker er å iverksette strategier og å få folk til å jobbe sammen for å oppfylle dem. Han har i en årrekke vært høyt oppe i Xstrata-systemet og mange mener at han er bedre kjent i mange utland enn i Kristiansand. Ed (egentlig Eric Edward) Henriksen er utdannet sivilingeniør og har dessuten studier innen ledelse fra Canada og Norge. Han kom til daværende Falconbridge i 1970 og har vært sentral i bedriftens voldsomme teknologiske omlegginger. Han har hatt lederfunksjoner også ved konsernets sinkog kobberverk i Canada. Henriksen er 68 år gammel, gift, far til to voksne døtre og bestefar til tre. Henriksen er sørlending god som noen, født i Lillesand, bosatt på Lund i Kristiansand og med hytte i Søgne. De fire andre kandidatene i finalen var Øyvind Berntsen, Bjørn Tore Larsen, Tomas Leire og Bjarne Ugland. Juryen bestod av Helge Hammersbøen, Unni Farestveit, Kris Haanes, Siri Mathisen og Terje Moen.

PwCentusiasten Knut Henry Haraldsen (35) fra Kristiansand har lagt knotteskoene på hylla etter 15 år som profesjonell fotballspiller. I stedet har han begynt i PricewaterhouseCoopers i Kristiansand. − Jeg studerte jus ved siden av fotballen og er nå i ferd med å fullføre de aller siste eksamenene. Mens jeg var proff i Belgia interesserte jeg meg rimeligvis for internasjonale skatteforhold og andre økonomiske aspekter, sier Haraldsen. Og nettopp slike ting er det han steller med hos PwC. Personbeskatning, tillatelser, regler, skjemaer og en rekke andre forhold som kan være komplisert for utlendinger som arbeider i Norge og for nordmenn som jobber utenlands. − Det er mange fallgruber og de økonomiske konsekvensene kan bli store for mennesker som ikke vet hvordan de skal navigere i en jungel av regler og forordninger. Min påstand er at for mange kan det bli en lønnsom investering å søke bistand hos oss. Han sier oss, Haraldsen og sikter til PwC-familien. − Jeg har vært kjempeheldig som får starte min ikke-sportslige karriere i dette miljøet. Jeg er blitt del av et faglig solid fellesskap med lokal forankring, og samtidig kan jeg trekke veksler på et solid nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Overgangen fra fotballen er stor, men jeg opplever flere felles verdier; lagbyggingen, nettverkene, presisjonen og ikke minst ønsket om å prestere best mulig, sier en entusiastisk Knut Henry Haraldsen.

Knut Henry Haraldsen er eks-fotballspiller, ektemann, far til tre og ny medarbeider hos PwC i Kristiansand.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

41


MEDLEMMER i Næringsforeningen per desember 2011

A A.Asbjørnsens Tobaksfabrikk AS A1 Eiendom AS ABC Regnskap A/S ABC Tak ABCenter Vest AS Able AS Account On It Acta Asset Management Activepeople Grimstad AS Activepeople Kristiansand AS Adecco Norge AS avd. Kristiansand Advokat Jan M.Wesenberg Advokat Stefanussen Advokatene i Tollbodgata Advokatfirma Krodemansch Advokatfirma Tofte DA Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA Advokatfirmaet Kjær & Co DA Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Advokatforum Kristiansand DA Agder Bedriftshelsetjeneste Agder Bilglass Agder El. Installasjon Agder Energi Agder Kollektivtrafikk AS Agder Mat Foredling AS Agder OPS Vegselskap AS Agder Taxi AS Agder Traktor og Maskin AS Agderforskning AS Agdermaskin AS Air France KLM Air Products AS Aker MH A/S Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS Aktiv Gruppen Norge Albert Kaare Allkopi AS Amfi Vågsbygd - Drift AS Andås Begravelsesbyrå AS Anne Margrethes Frisørsalong AS Applebox Aptum kommunikasjon AS Arena AS Aske Rørleggermester A/S Asplan Viak AS ATEA AS Avfall Sør Bedrift Avinor Kristiansand Lufthavn Axelsen, Carl Viggo B Babycare AS Bakgården Bar og Bakgården Restaurant Barlind Solutions AS Basol Norge AS Bauer Energi A/S BDO AS Beckmann Olav AS Bedrift og Personalpsykologi AS Bemanningsbyraaet.no AS Berg-Hansen Reisebureau Agder AS Berit Ahlbäck Konsulent-tjenester i Praksis Bidevind Consulting AS Biltema Bitpro Bjorvand & Skarpodde AS Blank AS Blikkenslagerfirma Olaf Jahnsen AS Boen Bruk Boss Industri og Mekanisk Verksted AS

42

Bouvet ASA, (avd. Kristiansand) BR Gruppen Br.Reme AS Bring Logistics BTS Tjenester AS Bygg og prosjektutvikling AS Bølgen & Moi Kristiansand C Carbon Partners AS Cargo Partner AS Cargotec Norway AS Carshine AS Cemo AS CG Group AS Charlott Christiansholm Eiendom AS Christiania Innfordring AS Christianssands Assurance AS Clarion Hotel Ernst AS Color Line Transport AS Comfort Hotel Skagerak AS Conecto AS Consilio AS Corona Interiør AS CR Group AS Cramo AS, avd. 766 Kristiansand CRM Partner AS CTS - Setting Cultiva Current Software AS D Daimon AS Dalandgården AS Dampbageriet AS Danske AS Dark Season Festival DB Schenker Deepmind AS Deloitte AS Desmi Norge AS Devoteam Solutions DHL Express (Norway ) AS Digiflow, Kristiansand Din Eiendom AS DNB DNB Livsforsikring DNB Næringseiendom ASA (Sørlandssenteret) DNT Sør Dog & Bone Doorway AS - Avd Kristiansand Dovland Byggmester AS Dr. Leif Steffensen Drømmeplassen DSV Air & Sea AS E Eco Nordic AS Eiendomsforvaltning Sør AS Eiendomsmegler 1 Kristiansand Eiendomsrådgiveren AS Elatec AS (avd. Kristiansand) ElektroXperten AS Elkem AS Technology Elkem Silicon Materials Elkem Carbon AS Elkem Solar AS Elpunkt AS Eltos AS Elvebredden Café og Catering AS Engeland Skade og Lakk Enitro AS Entra Eiendom AS Enøktotal AS eRedaktør AS ErgoGroup AS Ernst & Young AS Europark AS Eva Sko/Euro Sko Evenby Torbjørn Evje Regnskapskontor AS Exbo Eiendom AS F Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen Skolesenter Farsund Resort AS Faveo Prosjektledelse AS

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

FB Eiendom & Finans AS Festival AS Fiko AS Finn og Albert Egeland AS Fire Security AS Fire Årstider AS Fiskeeksperten Reinhartsen AS Fjell Renovering AS Fjord Line Fokus Bank Kristiansand Forbrukersamvirket Sør BA Fotograf Sol Nodeland Fotograf Tor Erik Schrøder Frivold Slakter AS Frizen AS Frøya Eiendom AS Fundament Kommunikasjon AS Fædrelandsvennen AS G G. Strømme Eiendom AS G. Strømme Holding AS G4S Secure Solutions Galleri Bi-Z GCON AS Geheb Conditori GetVital Medical Scandinavia AS Gevir Kommunikasjon AS GHV Montasje AS Gjensidige Gleden Blomster Go Mobile AS Govi AS Green Cleen Norge Grønn Strek AS Grønt Fokus AS Gumpen Bildrift A/S Gunders Kafé H Haga Buss AS Hamre Familiecamping AS Hamresanden Resort AS Handelsbanken Handelshøyskolen BI Kristiansand Hansa Borg Bryggerier ASA Hansen & Justnæs AS Hansen Herman Mekaniske Verksted AS Hellvik Hus Søgne AS Helsehuset Salis Hennig-Olsen Is AS Hertzberg Sivilingeniør Hillcon AS Hjelp24 HMS AS Hodejeger Åstveit AS Hodne Mestergull Hotel Express International Hotel Express Norge AS Hotel Norge AS Hunsfos Fabrikker AS Høyde Teknikk AS Håkull AS I I Medvind ID Musikk AS Idè til Produkt AS Identec Solutions Norway A/S If Skadeforsikring In2design AS InfoCare ASA Inmaco AS Innoventus AS Ipec Miljø ISS Facility Services AS ISS Personalhuset Kristiansand IT Huset Sør Itella Logistics AS J J-A Rør Jackon AS, avd. Kristiansand Jernbaneservice Sør Jiffy International JobCrew AS Jobzone Kristiansand AS Johan G. Olsen AS

K Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Kardinalen Karlsen Vidar Kelly Services Norge AS Kilden IKS Teater og konserthus Kjesk Restaurant Kjær Trapper AS Kjøkkenservice Industrier AS/ Jobbfrukt Kjøkkenskapet AS Kjøstvedt AG AS KK CONSULT Nancy Føreland Karlsson Knutepunkt Sørlandet Kommunikasjonssenteret Agder Konkreta Jane Rabbersvik Konkurrenten.no/Risdal Touring KPMG AS Kreditorforeningen Sør Kristiansand Auksjonsforretning Kristiansand Avis Kristiansand Bygg AS Kristiansand Byggrådgivning AS Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Feriesenter Kristiansand Havn KF Kristiansand Kino Kristiansand kommune Kristiansand Kontorsenter AS Sharp Center AS Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansands Skruefabrikk og Mekaniske Verksted AS Kristiansand Sykkelsenter AS Kristiansand Trykkeri KRNCoaching a/s Kruse Smith AS Kunstsalongen AS Kuehne+Nagel AS Kvadraturen Gårdeierforening AS Kvadraturen i Kristiansand AS Kvestor Kristiansand AS Kvinesdal Sparebank Kåre Larsen Handelsgartneri L Landmåler Sør AS Landskapsentreprenørene AS LEMO AS LG Quick Lager AS Lillemarkens AS LOS AS LOS Bynett AS Lund Bedriftshelsetjeneste DA Lunde Holding Invest AS Lyskomponenter AS M Maduro Kompetanse Magma Projects AS Mal i Sør AS Malermester Knutson AS Mandt Hege Marie Manpower AS Avd.Kristiansand Manpower Professional Engineering AS Manpower Professional Executive AS Marabella Holding Maritim Protection AS Markedsføringshuset AS Maskin & Transportteknikk AS Master Norge AS Maurtua Barnehage AL Max Marketing Gruppen Mediepartner AS Meglerhuset Sædberg AS Menko AS Mentor Partner AS Merkantil Service AS Merlink Management Midt-Agder Friluftsråd Mjåland Ivar AS Mosvold & Co AS MOTIVAR AS Moyo Sør AS

Multiconsult AS Mur i Sør Myhre & Johnsen Advoktafirma DA Møbelmiljø AS Måltid i Agder AS N N. Timenes & Søn AS National Oilwell Varco NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder NCC Roads region Sør Necon Engineering and Consulting, avd. Kristiansand Netlab AS Netped AS Nettkonsult AS NinaNet AS NOHA Norway AS Nor Engros Gustav Pedersen AS Nordby G Cycle & Maskinforr AS Nordea Bank Norge ASA Nordialog Kristiansand Nordic Materials Construction AS/NMC Norges Lastebileierforbund Regionkontor Agder og Rogaland Norgesenergi AS Norgesfilm AS Norgesgruppen Agder AS Norgesplaster AS Norlock DB Montasje AS NOROFF Norsk Energigjenvinning A/S Norsk Gjenvinning AS Norsk Interaktiv AS Norsk Metallretur Kristiansand AS Norsk Tur AS NSB AS NTC Gave og Profilering AS Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS O Oddernes Eiendom AS On & Offshore Services AS On Line Reklame AS OneCo AS Optimera Engros AS Oras Agder AS Ordkraft AS Origo Engineering AS Otra Norge AS P Pegasus Kontroll AS Per Kokk – Lund Restaurantdrift AS Per Try AS Pettersen Vestbakke & CO DA Phonero PipeGap AS Pizzabakeren Grim PK Entreprenør AS Plussmegleren Posten Norge AS/ Kristiansand Postsenter Pragma AS PwC Kristiansand Proffice Agder Progress AS Proplan AS avd. Kristiansand Pro-Revisjon AS Prosjektnavigator AS PSWinCom AS Q Quality Hotel Kristiansand R Radisson Blu Caledonien Hotel Rambøll AS Rasmussen gruppen AS/ Avantor ASA Raustøl Bygg og Eiendom AS RE Form AS Reco Rent AS


Reklamestasjonen AS Renhold-Service AS, avd. Kristiansand Repstad Anlegg AS Returkraft AS Revisjon Sør AS Revisorgruppen Agder AS Rica Dyreparken Hotel Rico Invest AS Ricoh Norge AS, avd. Kristiansand Rige Silketrykk AS Ringknuten Pukkverk AS Rolands AS Roli AS ROM Eiendom AS S Safe-Pro Systems AS Sanden Media AS Sandens Drift AS Saneco Sarepta - den utømmelige kilden SAS Ground Services (SGS) Scan Trade AS Scandic Kristiansand Scandinavian Shipping Kristiansand AS Seafront AS Seamless AS Securitas AS Senter for Helse og Arbeid, avd. Kristiansand Servicepartner 1 AS SG Finans AS Sibest AS

KATEGORI

Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift

ANTALL ÅRSVERK

1 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 over 300

Sigma Fondsforvaltning AS Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA SJS Bedriftsbistand AS Skagerak Venture Capital Skanska AS Skeie Group AS Skjærgårdsbygg AS SkoData AS Slakter Sørensen Slangexperten AS SlottsQuartalet AS SMS Arkitekter AS Snadderkiosken Snøgg AS Sol og Måne Solrang Arne Paulsen Songsdalen Fjellsprenging AS Songdalen Kommune Songvaar Vekst AS Sopran AS Sordal Bygg Sound of Hapiness Kompetansesenter Southern Marine AS Sparebank 1 SR-bank Sparebanken Pluss Sparebanken Sør Spareskillingsbanken Spesialprodukter Sør A/S SPIS Storkjøkken Sport Senteret Kristiansand AS StepChange AS Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

ANTALL UTSENDELSER & STEMMEBERETTIGEDE

1 2 4 7 8 9

ANTALL UTSENDELSER

1 2 4 7 8 9

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet Stimulans v/Turid Lund Reksten Stormberg AS Strai Kjøkken AS Strand Hotel Fevik Strømmes Reklame A/S Strømmestiftelsen Studensamskipnaden i Agder (SiA) Stål-Consult A/S Stålveien 9 AS Sveins Bilutleie AS Søgne Bil AS Søgne Elektromarked AS Søgne og Greipstad Sparebank Søndergaards Sveiseverksted Sørlandets Assurance Sørlandets Kunstmuseum Sørlandsparken Spesialistsenter AS Sørlandets Travpark AS Sørlandets Sikkerhetssenter AS Sørlands Service AS Sør-Stål AS Sør AS T Takstkontoret Johan Roland AS Tangen Halfdan Tannlegepraksis Taste of India AS Taxi Sør AS Team Works AS Telehuset Sørlandsparken

Telenor Bedrift ASA Kristiansand Thon Hotel Wergeland Thorsen Halvard AS Tine SA TK-BYGG AS Top Temp Bemanning Kristiansand AS Tore Wiese-Hansen Torjesen Jernvare AS Trekanten legesenter Tress Design AS Trimtex Sport AS Tryg Trysnes Marina Eiendom DA TTS Marine ASA TTS Energy AS U Ungt Entreprenørskap Agder Utvikling.org V Varmepumpeservice Varodd A/S VEF Entreprenør AS Vekst & Innovasjon AS Vekstra Kristiansand AS Vennesla Transport AS Ventelo AS Vertech Offshore AS Vest-Agder bedriftsidrettskrets Vest-Agder Fylkeskommune v/ nærings og energiseksjonen Vest-Agder Museet IKS Vetro Solar AS VIA Travel Sørlandet

Vigeland Metal Refinery A/S Vigeland Brug A/S Vigeland Personal Øst AS Viking Think Tank AS Vindi Consulting AS Visit Kristiansand AS Visit Sørlandet AS Visma Services Norge AS – Kristiansand Voss Productions AS Vågsbygd Bygg og Vedlikehold AS Vågsbygd VVS AS Vår Bedriftshelsetjeneste AS W Wehus Geir – Kreftforeningen seksjon sør/vest Westshore Shipbrokers AS Windmill AS World Event AS X Xstrata Nikkelverk AS Y YIT Building Systems AS Ø Østereng og Benestad AS Avd. Kristiansand Østre Strandgate 25 AS Å Aamodt VVS AS Åros Motell Camp AS

MEDLEMSKAP (EKS. MVA)*

kr. 2.900,kr. 5.700,kr. 11.400,kr. 18.900,kr. 27.900,kr. 31.200,-

“Ring oss i dag for medlemskap, på telefon 99 23 80 00”

Firmaer som består av hovedforetak og filialer regnes etter samlet antall ansatte innen regionen. Pensjonist/student: kr. 300,Gjelder personer som er knyttet til næringslivet eller andre som styret antar kan tilføre foreningen impulser av betydning. Disse har ingen stemmerett. * Prisene gjelder kontingent og serviceavgift 2009 (kontingentandel er kr. 400,- avg. fritt.).

Anne Marit Thomassen, Næringsforeningen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Svarsending 00967303 Postboks 269 4663 Kristiansand

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/11

43


Avsender Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 Kristiansand

B Økonomi voice.as

Slik blir dine bygg mer verdt

Landets ledende leverandør av byggtekniske installasjoner.

Hovedtyngden innenfor inneklima, elektro, automasjon, kjøling, energisparing, rørfag, ikT, audiovisuelle løsninger og sikkerhet.

3 300 ansatte fordelt på mer enn 60 steder over hele landet.

Omsetning i Norge på ca. 4 milliarder kroner.

med moderne, integrerte løsninger for ventilasjon, temperaturregulering, lys og andre installasjoner vil du oppnå både økte leieinntekter og lavere driftsutgifter. I tillegg får du bygg som er mer attraktive på eiendomsmarkedet. Godt arbeidsmiljø godt arbeidsmiljø gir betydelig produktivitetsøkning. 25 % av produktiviteten er innemiljøstyrt. dette er dokumentert gjennom et forskningsprosjekt som yiT har vært med å finansiere. For leietakere vil det derfor være svært lønnsomt å investere i gode bygg med moderne tekniske installasjoner. lønnsbaserte kostnader utgjør ofte 80 % av totalkostnadene i en bedrift, og selv små produktivitetsendringer vi slå betydelig ut på kostnads-nivå. Lavere energiforbruk yiT har gjennom en årrekke levert totaltekniske løsninger til et betydelig antall næringsbygg. Filosofien går blant annet ut på utstrakt bruk av behovsstyring av tekniske installasjoner. Aibel-bygget i Sandnes blir av enova SF holdt frem som et klimavennlig

www.yit.no

forbildebygg som også ble profilert under klimakonferansen i københavn i 2009. Bedre styring og kontroll yiT har eget system for drift, vedlikehold og oppfølging. Systemet heter e-drift og kan betjenes via internett. Med e-drift har man mulighet for kontinuerlig overvåking av bygg og energiforbruk. dette sikrer at byggenes tekniske tilstand og energiytelse ivaretas i hele levetiden. ekspertise i alle fag Med kompetanse i alle installasjonsfag – og ikke minst ekspertise i å knytte fagene sammen – er yiT norges eneste totalleverandør av tekniske bygginstallasjoner. yiT vil dermed kunne ta totalansvaret for alle tekniske leveranser i ditt bygg, fra rørlegger- og elektroarbeidet til levering av siste nytt innen audiovisuelle anlegg.

teknisk service evnen til å arbeide over faggrensene kommer også til nytte ved mindre og enkeltstående installasjoner. Samtidig er det viktig at yiT kan følge opp med teknisk service på alle fagområder, med alt-i-ett-løsninger eller spesialtilpassede oppdrag. Vårt servicekonsept ServiFlex ivaretar det tekniske vedlikeholdet og verdien på bygget. Som komplett leverandør har yiT i tillegg et omfattende tjenesteprogram for eiendomsdrift. Støtte fra enova SF gjennom en årrekke har yiT bistått sine kunder med å søke enova SF om støtte til energieffektive løsninger i bygg når dette har vært relevant. dette har resultert i flere gode referanseprosjekt både for enova SF og yiT.

Profile for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SPENN6/11  

Næringslivsmagasin for Kristiansandsregionen

SPENN6/11  

Næringslivsmagasin for Kristiansandsregionen

Profile for spenn
Advertisement