Page 1

SPENN

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

Okt/nov 2012

Nye lokaler og ny strategi Næringsforeningen, her representert ved Christian Altmann, Anne Marit Thomassen og Ole-Petter Sunde, flyttet til Generalboligen 1. oktober. Side 16–18

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

1


arbeidstid er trivselstid” me“Der side av bordet

Navigea Securities Navigea Securities er en ledende og uavhengig finansiell aktør i Norge. Vi tilbyr personlig rådgivning til privatpersoner og institusjonelle investorer. Navigea Securities Kristiansand flytter 1. september til nye lokaler i Handelens Hus. CMYK Les mer om oss på navigea.no eller ring en av

(Fyrfärgstryck – blandning i procent av cyan, magenta yellow, black)

våre autoriserte rådgivere på tlf. 38 10 63 00. Darkblue

Lightblue

Greyblue

Clearblue

100, 55, 0, 60

30, 10, 0, 0

62, 29, 0, 30

62, 29, 0, 0

www.kjoitapark.no Monica Strømme Mushom mobil: 99 70 70 07

Hallstein Holbek Daglig leder

Handelens Hus, Rådhusgata 3 4611 Kristiansand S www.navigea.no

Skeie Eiendom har flere næringseiendommer sentralt i Kristiansand. Vi leier ut arealer med høy kvalitet og god beliggenhet til næring og handel. Vi har ledig meget attraktive lokaler i Dronningens Kvarter 2 etasje – 385 kvm 4 etasje – 320 kvm

Sørlandets eneste spesialiserte meglerkontor for næringseiendommer Vår visjon er å inspirere og bidra til verdiskapning på Sørlandet. Vi er en naturlig samarbeidspartner for utvikling og formidling av næringslokaler og næringseiendommer. Sikter du deg inn mot kjøp, salg, leie eller utleie av næringseiendom, er du kommet til riktig adresse for gode forretninger.

Felles kantine og nytt trimrom. Parkeringshus i umiddelbar nærhet. Henvendelse Skeie Eiendom AS v/ Marit Sæther – telefon 950 33 301 e-post: marit.saether@sgr.no www.skeiegroup.no

Jens Helge Hodne Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

Morten O. Hellenes Megler MNEF/ Retailansvarlig

Erlend H. Hansen Eiendomsmegler MNEF

Sylvi Birkeland Oppgjørsansvarlig/ Megler MNEF

Marianne Føreland Eiendomsmegler MNEF

Inger R. Amundsen Salgssekretær

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

Stian L. Ordahl Megler/Bedriftsintern advokat MNA

Gunnar S. Sædberg Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

3


Konttagokdtt toilbsusd! for e

|

Smarte møter

SPENN INNHOLD 5/12

på Scandic Kristiansand

Scandic Kristiansand har et flott og moderne konferansesenter. Med vår sentrale beliggenhet, serviceinnstilte medarbeidere og gratis Internettilgang, er ditt møte sikret suksess. Velkommen til oss!

8-11

12-14

Scandic Kristiansand | Markensgt. 39. | Tlf.: 21 61 42 14.

scandichotels.no/kristiansand

Lokal spisskompetanse og integrerte løsninger Deloitte Agder tilbyr:

18-20 Gi juleg aven som inspir erer!

• Advokattjenester, skatt og avgift • Revisjon og kvalitetssikring • Styre- og eierprosesser • Arv og generasjonsskifte • Transaksjonsstøtte • Økonomisk rådgivning • Restrukturering / optimalisering Vi har kontorer i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad.

Mer informasjon finner du på www.deloitte.no eller kontakt: Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor tlf: 958 82 925 ostokkenes@deloitte.no

Jens-Petter Pedersen advokat tlf: 958 88 025 jenspedersen@deloitte.no

Viljeskoppene har små tekster som er formulert som viljeshandlinger. Serien består av i alt 15 kopper med en viljeshandling på hver kopp.

Kontakt oss for tilbud og levering.

24-27

28-29 36-37 8-11 Nyrestaurerte Boen Gård,

24-27 Profilen: Teatersjef Ingrid Forthun på Kilden

28-29 Node airport, flyplass uten flystripe

fortsatt med historisk sus

12-14 Tall Ships Races 2015, større

30-21 Synlig på statistikkene

og bedre enn sist

34

16

NOV blir hovedsponser igjen

36-37 Amnesty trenger bidrag og bøssebærere

FAGARTIKKEL: Veien til sertifikatet

18-20 Næringsforeningen med ny

40-41 Omdømmebygging i et komplekst samfunn

42

GJESTEKOMMENTAR: On The Road Again

44

Nye medlemmer

adresse og ny strategi

22-23 Snart kåres Årets kvinnelige leder

Tlf: 917 97 220 - E-post: post@viljen.no www.viljen.no

22-23

på Sørlandet 46 MEDLEMSLISTE | 47 BLI MEDLEM

Ønsker din bedrift å være med i regionens største næringsforening, ta kontakt med oss i dag!


kontakt

LEDER

SPENN

Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere

Utgiver: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) - Kristiansand Chamber of Commerce Christian Altmann Administrerende direktør næringspolitikk og myndighetskontakt infrastruktur kommunikasjon Tlf.: 909 68 541 christian@kristiansand-chamber.no

Telefon 99 23 80 00 Postboks 269, 4663 Kristiansand www.kristiansand-chamber.no Tips/kommentarer: Redaktør Ole-Petter Sunde ole-petter@kristiansand-chamber.no Årgang: nr.9, utgave 5 - 2012 Opplag: 7.500

Ole-Petter Sunde Nestleder Internasjonalt samarbeid Redaktør SPENN Leder av markedsavdelingen Tlf.: 46842698 Ole-petter@kristiansand-chamber.no

Anne Marit Thomassen Økonomi/administrasjon Handelskammer SPENN Tlf.: 489 97 734 amt@kristiansand-chamber.no

Utkommer: februar, april, juni, august, oktober og desember. Materiellfrist: 1 mnd. før utgivelse. Annonsesalg: Anne Marit Thomassen, mob. 48 99 77 34. E-post: anne_marit@kristiansand-chamber.no. Volumrabatt ved halv- og helårsavtaler. Egne priser for medlemmer av foreningen. Tekst og foto: Mediepartner AS Ombrekking og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS Forsidefoto: Kjell Inge Søreide Distribusjon: Til samtlige næringsbedrifter innen “Knutepunkt Sørlandet”: Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Birkenes, Lillesand og Iveland, samt Kjevik Lufthavn og Kristiansand jernbanestasjon (NSB). Kontakt oss for tilsending: spenn@kristiansand-chamber.no

Agnethe Eikså (I permisjon) Etablering og drift av INN Kristiansand – Expat Support Tlf.: 916 09 869 agnethe@kristiansand-chamber.no

I denne utgaven av Spenn vier vi oss selv litt oppmerksomhet. Vi forteller om våre nye lokaler og strategien vi arbeider med. Når en virksomhet som vår begynner å bli ”voksen”, er det på tide å sette oss voksne mål og bestemme oss for hvordan vi skal nå disse. Svaret blir da en strategi som skal prioritere hvilke tiltak vi skal iverksette på kort og lang sikt. En strategi handler om å prioritere. Den skal gi oss pekepinn på hvordan vi skal bruke tiden vår, definere hvilke aktiviteter vi definerer som viktigere enn andre. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen nærmer seg 550 medlemsbedrifter. Vi organiserer bedrifter på tvers av næringer, bransjer og andre sammenslutninger. Ingen andre organiserer flere bedrifter i regionen vår enn vi gjør. Dette gir oss unike muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen. Med en stor andel store og små bedrifter i ryggen blir vi lyttet til. Vi blir trukket inn i viktige prosesser, hvor resultatene er til næringslivets beste. Enten det handler om Universitetet i Agder, rekruttering eller arealplanlegging og infrastruktur, har våre medlemmer interesser i at utviklingen går i retning av rammevilkår som legger til rette for økt verdiskaping og nye etableringer. Lykkes vi med dette, lykkes vi også med å skape økt velferd for innbyggerne. Som vi alle vet, må verdiene først skapes før de foredles og fordeles. Vår ambisjon er at Næringsforeningen skal være en relevant og troverdig pådriver for regional utvikling. Vi skal definere mål og veier til målene som understreker dette. Når vi er kommet en bit på veien mot en strategi, skal vi dele dette med dere – våre medlemmer. Dere skal ha siste ordet, og planen er å presentere et strategiutkast for årsmøtet 2013. At vi nå har flyttet til nye lokaler i Østre Strandgate 56, i bygget som går under navnet Generalboligen, er nok et tegn på at Næringsforeningen er i utvikling. Her har vi mulighetene for å vokse, og å være vertskap for flere av våre egne arrangementer. Lokalene er store, lyse og representative. Vi håper dette blir tatt godt i mot av dere medlemmer, og at vi etter hvert opplever vår nye adresse som et pulserende og inspirerende samlingspunkt for alle.

Anne May Hundeide Medlemspleie, medlemsverving, Utvikling og gjennomføring av faglige tilbud Kurs- og konferanseansvarlig Tlf.: 404 73 626 annemay@kristiansand-chamber.no

May Baagøe Lindseth Medlemsverving og medlemspleie ekstern kommunikasjon webredaktør Kurs og konferanser Tlf.: 932 55 331 may@kristiansand-chamber.no

Fornyelse i egne rekker

Vi ønsker vel møtt til oss i Generalboligen. For de av våre medlemmer som kan ha bruk for et møterom i hyggelige omgivelser sentralt i Kristiansand, gi oss beskjed. Vi har bra med plass, og byr gjerne på møtefasiliteter til medlemmene våre. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en næringsorganisasjon for bedrifter i ulike bransjer i Kristiansandsregionen. NiKR skal bidra til at medlemsbedrifter oppnår de beste rammebetingelser innen regionen. Vi ønsker videre at næringslivet står samlet bak store og viktige beslutninger, ikke minst overfor offentlig sektor. NiKR skal virke som høringsorgan, medspiller og pådriver for å fremme næringslivets interesser.

Christian Altmann Adm. dir. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

VÅR VISJON En møteplass for diskusjon og løsning av spørsmål. Arbeide for at Kristiansandsregionen er et godt sted å leve og bo. VEKST I REGIONEN Vi arbeider for vekst i regionen både gjennom økt satsning på eksisterende bedrifter og ved å tiltrekke ny virksomhet. Dette vil kunne gi positive ringvirkninger og er av avgjørende betydning for en videre utvikling av regionen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

7


Familien Hegermann samlet foran hovedhuset på Boen gård.

Boen gård åpner for gjester 8

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

Kim Wiuff og Linn Mjelde er vant til herskapelige omgivelser. Paret er nyansatt på restaurant Måltid, og kommer til å være vertskap når det holdes selskaper på Boen gård.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Hovedhuset på Boen gård på Tveit er restaurert og åpnet for brylluper, firmaselskap og julemiddager.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

9


Hovedhuset på Boen gård er omgitt av store plener som egner seg til utendørs arrangementer.

Martin A. Olsen, Øystein Eidsaa og Johan Olsen på plenen for hovedhuset på Boen gård.

Finstuene ligger på rekke og rad med nytrukne møbler og nymalte vegger.

– Vi er klare for julesesongen, det er bare å bestille, vi har plass til 85 gjester innendørs, sier Johan Olsen. Johan Olsen eier eiendommen sammen med broren Martin A. Olsen og kusinen Randi Eidsaa. De er barnebarna til Johan G. Olsen (1886-1963), han drev som reder, skipsmegler og trelasthandler fra 1912 og kjøpte eiendommen på Tveit i 1939.

Det er flere vedovner i huset.

Sammen har Olsen-brødrene og Randi Eidsaa pusset opp hovedhuset. Martin har vært teknisk byggeleder, mens Johan og Øystein Eidsaa (mann til Randi) har vært sjauere og altmuligmenn. De har felt trær, kappet ved og ryddet uteområdet, og overlatt oppussingen av hovedhuset til fagfolk.

Laksefiske i Tovdalselva ved Boen har alltid vært godt, med unntak av årene 1968-1996. På veggen i trappen opp til annen etasje henger bilder og andre detaljer fra laksefisket.

Restaureringsarbeidet har tatt to år, og eierne har for lengst bestemt seg for å leie ut Boen gård til firmaer og privatpersoner som ønsker å holde selskaper eller samlinger i det ærverdige huset. Etter en innkjøringsperiode i vår har over 10 arrangementer gått prikkfritt. Cirka 500 mennesker har blitt godt forsynt og vært vel fornøyd med mat og opplegg.

Samarbeidspartner og leverandør av mat og stemning, er restaurant Måltid, hvor Olsen-brødrene er hovedeiere. – Kvalitet på serveringen er veldig viktig for oss. Vi kommer til å utnytte kompetansen fra Måltid og satser på lokale råvarer. Vi bruker det vi får tilgang til i sesongen, og serverer kortreist mat som ikke er industrielt framstilt. Vi kommer til å anlegge en egen grønnsakshage på gården, sier Johan Olsen. – Kim Wiuff og Linn Mjelde kommer fra Engø gård på Tjøme og er nytt vertskapet på Måltid. De er vant med store selskaper i fasjonable omgivelser, og de kommer også til å være vertskap når det er selskaper på Boen gård, sier Martin A. Olsen. Rundt hovedhuset er det store plener og gamle linde- og bøketrær som er minst like ærverdige som hovedhuset. – Store utearealer åpner muligheten for større utendørs tilstelninger i sommersesongen, sier Martin A. Olsen. En gang i framtiden vurderer eierne å tilby overnatting til gjestene, dersom gjestene etterspør det. Det gamle bryggeanlegget ved elva, vil bli rustet opp. Det er allerede mulig å kjøre båt fra byen og Kjevik og legge til i Tovdalselva ved eiendommen. Olsen-brødrene har vokst opp i et mindre hus på gården. Dette er med andre ord hjemtraktene deres. Hovedhuset på Boen har bare vært i sporadisk bruk de siste årene, og det var ikke eierne fornøyd med.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

– Vi hadde tre valg. Vi kunne selge, vi kunne la det stå eller vi kunne restaurere og gjøre noe med det, sier Johan Olsen. De valgte restaurering. Hovedhuset på Boen gård ble opprinnelig reist i utmurt bindingsverk av Daniel Isaachsen i årene 1808-1813 og stilen er typisk sørlandsklassisme. Fra 1600-tallet av har det vært et rikt kultur- og næringsliv på gården. Konger, adelsfolk, embedsmenn og engelske lakselorder har stått i Tovdalselva og fisket laks. Fremdeles sitter Boen gård på gode lakserettigheter som gjestene kan benytte seg av. Hovedhuset har vært fredet siden 1923, så eierene har måttet spille på lag med fylkeskonservatoren under oppussingen. – Det har vært et flott og fruktbart samspill mellom fylkeskonservatoren og oss under hele prosessen, sier Øystein Eidsaa. Proffe håndverkere har tatt seg av fagarbeidet, og fagfolkene og fylkeskonservatoren har sørget for at den verneverdige hovedbygget er oppjustert etter alle byggekunstens regler og etter konservatorens bevaringsverdier. Alt er nå tilbakeført til det gamle i hovedhuset. Møblementet er trukket om, parkett og linoleum er fjernet på gulvene. Det opphavelige furugulvet er avdekket og malt grått slik det var i gamle dager. Alle vegger var malt i utgangspunktet. Nå er fargene fra gamle dager avdekket og notert

for ettertiden, og huset er innvendig malt i tråd med det opprinnelige. En vegg har riktig nok fått en mer dempet farge enn den opprinnelig signalgrønne. – Vi åpner gården for publikum og ønsker å gjøre den til en spesiell kultur- og matopplevelse for folk i landsdelen. Vi har pusset opp for å bevare gården for ettertiden. Aktiv bruk er etter vår mening det beste vern, og vi mener det er riktig at flere enn eierne skal ha glede av stedet, sier Martin A. Olsen.

Øystein Eidsaa:

Det har vært et flott og fruktbart samspill mellom fylkeskonservatoren og oss...

Skal du selge bedriften din? Vi beregner verdier og finner kjøpere. Et kompetent miljø med omfattende transaksjonserfaring Ta kontakt for et uforpliktende tilbud Erik

10

Gang og trapp er restaurert i tråd med det opprinnelige interiøret.

Trym

Steffen

Arve

Terje

André

Morten

Markensgate 9 • 4610 Kristiansand Bark Silasvei 8 • 4876 Grimstad Tordenskjoldsgt 6B • 0160 Oslo Telefon: +47 21 00 27 00 e-post: post@skagerakcapital.no www.skagerakcapital.no www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

11


I 2015 returnerer de store seilskutene til Kristiansand. Sommeren 2010 satte de Kristiansand på hodet i noen jublende julidager. Arkivfoto

Enda større seilskutefest i 2015 Sommeren 2015 kommer de høye seilskutene tilbake til Kristiansand.

Tekst: ARNE ROGER JANSE foto: KJELL INGE SØREIDE

Det var egentlig aldri noen tvil: Kristiansanderne krevde nærmest å få Tall Ships Races tilbake til byen etter folkefesten i 2010. Da kom mer enn 400.000 besøkende for å se 71 seilskuter. – 2015 skal bli større og bedre. Målsetningen er mer enn 100 skip og en halv million besøkende, sier Bjarne Ugland. Han er daglig leder i TSR Kristiansand, selskapet som har fått i oppdrag å stå som arrangør. Ugland og hans makker, Marianne Tronstad, er allerede i prat med seilskutene, kapteinene, sponsorene, de frivillige og alle

12

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

andre som bidrar inn mot det som kan bli tidenes folkefest på Sørlandet. 30 sponsorer er på plass, tre år før det hele braker løs. Før jul samles representanter fra TSR-byene i 2015 – Belfast, Ålesund, Kristiansand og Aalborg – for å koordinere fremstøt mot de største og flotteste skutene. – Vi har god kontakt med flere av de store skutene som vi ønsker å få tilbake i 2015, i tillegg til noen som ikke var her sist. Vi skal ha et mangfold også i 2015 og skip i alle størrelser, men det er samtidig viktig å booke noen av de som vi vet trekker folk og skaper liv i havneområdet, sier Tronstad.

Kristiansand på kartet - Hvorfor er det viktig for Kristiansand å arrangere Tall Ships Races på nytt? – Det er flere grunner. For det første setter vi Kristiansand på kartet. Når næringslivet i regionen ser det som en utfordring å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft, er det viktig å markedsføre byen som attraktiv å bo i – det handler om generell merkebygging, sier Ugland. – I tillegg har det en egenverdi å gi en fantastisk opplevelse for folk flest. Sist ble Tall Ships Races en firedagers fest for alle generasjoner. Rammen var lun og god,

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

13


- Profilerer byen vår

Marianne Tronstad og Bjarne Ugland står i spissen for arbeidet med Tall Ships Races i Kristiansand i 2015. Foto: Arne Roger Janse

og politiet konkluderte med at de hadde hatt like lite å gjøre som på en tirsdag ettermiddag. – Og så er det viktig å vise fram gamle tradisjoner. Seilskutene, og kulturen de representerer, er en stolt del av Kristiansands historie, sier Ugland.

26 millioner kroner Tall Ships Races i 2010 kostet rundt 26 millioner kroner. Da er alle interntimer tatt med i regnestykket; det vil si innsatsen til parkvesenet, ingeniørvesenet, Næringsforeningen, havna og mange andre som bidro med arbeidsinnsats før, under og etter arrangementet, uten at det ble direkte fakturert. Kristiansand kommune bidro med drøye 10 millioner kroner for seilskutefesten, mens mer enn 60 sponsorer bidro med 11 millioner kroner i 2010.

14

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

30 av sponsorene er allerede signert for nye avtaler for 2015. - Vi er i ferd med å etablere et godt økonomisk fundament. Innsalget er betydelig enklere nå som alle vet hva slags arrangement som kommer til byen i 2015, sier Bjarne Ugland.

Fakta Tall Ships Races 2015 • Belfast-Ålesund-Kristiansand-Aalborg • I Kristiansand: 25.-28. juli • Målsettingen: 100 skip og 500.000 besøkende • TSR Kristiansand AS eies 60 prosent av Kristiansand kommune og 40 prosent av Næringsforeningen.

– Arrangementer som Tall Ships Races er med på å synliggjøre byen vår og gjøre den mer attraktiv for arbeidskraft utenfra. Det er bra, ikke minst for de som jobber knallhardt med å rekruttere mennesker til viktige arbeidsoppgaver her, sier ordfører Arvid Grundekjøn i Kristiansand. Han er også styreleder for arrangementsselskapet TSR Kristiansand AS, der kommunen eier 60 prosent. – Sist ble Tall Ships Races en gigantisk folkefest som samlet både gammel og ung. Vi fikk virkelig satt Kristiansand på kartet, og skapte liv og røre i byen vår. Samtidig fikk vi vist frem mulighetene i havnen, og vi fikk åpnet opp deler av havnen som ellers ikke er tilgjengelig for folk flest, sier Grundekjøn. Han tror TSR er med på å styrke samholdet blant byens befolkning, og skape en felles glede over hva Kristiansand har å vise frem. – Det gjør at vi blir mer positivt innstilt til vår egen by, og til alt det positive som skjer her, sier ordføreren. I 2010 kostet TSR kommunen 7,7 millioner kroner i kontanter og 1,3 millioner kroner i verdier (hovedsakelig arbeidskraft), mens kommunalt eide Kristiansand havn bidro med totalt 2,85 millioner kroner. Ordføreren forventer at kommunen i 2015 må bidra noe tilsvarende for arrangementet.

Nye Audi Q5 quattro® er her!

Et høydepunkt på veien. Nye Audi Q5 quattro® er her, med avanserte assistentsystemer som Audi drive select med effektivitetsmodus, Adaptiv cruise control med bremseassistent, Audi active lane assist og Audi side assist. Audi connect gir deg trådløs internettsone og online Google Earth 3D. Kontakt oss i dag for nærmere informasjon og priser.

Nye Audi Q5 quattro® fra kr 553.300,-*

Gumpens Auto Øst as Stemmane 3, 4636 Kristiansand Tlf: 24 03 47 50 www.gumpens-auto-ost.no

* Veil. pris levert forhandler, inkl. frakt og leveringssomk. Årsavgift tilkommer. Forbruk 0,53-0,85 l/mil ved bl. kjøring. CO2-utslipp 139-199 g/km. Tallene gjelder samtlige motorer som tilbys. Bildet kan avvike fra priseksemplet.

- Nettverksbyggende - Tall Ships Races er en arena der næringslivet på Sørlandet møtes. Hver gang vi møtes kommer det noe positivt ut av det, sier nestleder Ole-Petter Sunde i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Han er også nestleder i styret for arrangementsselskapet TSR Kristiansand AS, der Næringsforeningen eier 40 prosent. - Dører åpnes når ulike mennesker møtes. Erfaringer deles, samarbeid oppstår, markedet utvides. Jeg tror sponsorene i 2010 opplevde dette og at det er grunnen til at mer enn halvparten av dem allerede har inngått ny avtale – tre år før neste arrangement, sier Sunde. Han er enig med ordføreren i at arrangementet er profilerende for Kristiansand og at det har en positiv effekt overfor eksisterende og ny arbeidskraft som regionen er avhengig av. - Alle gode krefter som skaper aktivitet i byen og landsdelen bidrar til å gjøre regionen mer attraktiv. Det kan både trekke ny arbeidskraft og gjøre at nykommere trives bedre, sier Sunde. Han var imponert over arrangementet i 2010 og ser fram til ny folkefest om snaue tre år. - Alt ligger til rette for at Tall Ships Races 2015 blir større og bedre enn sist, sier Sunde.

Husk å bestille årets julebord! Vi kan servere både store og små selskaper med fleksible løsninger. Kontakt oss på 38 02 12 11 så kan vi sammen planlegge en uforglemmelig førjulskveld!

tollbodgt. 5 - kristiansand - telefon 38 02 12 11 - www.bakgardenbar.no


Spar tid og penger når du er på reise •

Et ATA-Carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer. Skal du ut å reise med yrkesutstyr, vareprøver eller messe-/ utstillingsutstyr, ta kontakt med Kristiansand Handelskammer for veiledning om ATA-Carnet.

En samarbeidspartner for næringslivet

Rune H. Eriksen (H) Arild Storm Larsen Øyvind Sund Oddleif Olsen Åshild Schmidt

A DVOKATFORUM Tlf. 992 38000 Besøksadresse : Rådhusgata 6, 4611 Kristiansand

Østre Strandgate 56 Telefon: 97 95 40 00 Faks: 38 12 20 21

ADVOKATFORUM KONTORFELLESSKAP

www.kristiansand-chamber.no

www.advokatforum.no

I 2010 hadde National Oilwell Varco en større stand ved hovedscenen under Tall Ships Races i Kristiansand.

NOV blir hovedsponsor igjen Gode erfaringer fra 2010 gjør at National Oilwell Varco (NOV) også i 2015 blir en av hovedsponsorene for Tall Ships Races i Kristiansand. 10:00 Velkomst og presentasjon ved konferansier anita dietrichson

10:10 Hvordan lykkes ledere?

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

- Vi synes vi fikk valuta for pengene sist, tilbakemeldingene fra flere avdelinger hos oss var positive. Dessuten ønsker vi, som en av de største bedriftene på Sørlandet, å støtte opp om arrangementer som skaper aktivitet og som bidrar til å profilere Kristiansand på en god måte, sier kommunikasjonsansvarlig Kjell Anders Olsen i NOV. I 2010 hadde NOV en egen stand ved hovedscenen for å vise kunder og byens befolkning de verdensledende løsningene som ingeniørene deres jobber fram. Bedriftens sommerfest ble holdt på Festningen mens arrangementet foregikk, og fullriggeren Sørlandet var vertskap for et familiearrangement for NOV-ansatte og deres nærmeste.

- Fortsatt er det mange som ikke vet helt hva vi holder på med. Derfor er det viktig å informere. Enda viktigere er det å skape stolthet internt. Mange ansatte tok med seg barna og kom innom standen vår for å vise de hjemme hva de egentlig jobber med, sier Olsen.

Hvordan NOV skal bruke avtalen med TSR Kristiansand er foreløpig ikke planlagt i detalj. - Men vi håper å kunne gjøre større bruk av skutene. Vi er for mange ansatte til å ha selskap på dekk, men kanskje kan vi finne på noe som alle besøkende kan ha glede av, i NOV-regi, sier Olsen.

Folkefest

Største sponsoravtalen

Basert på erfaringene fra 2010 sa NOV raskt ja til å være med som hovedsponsor når de høye skipene kommer tilbake til Kristiansand i 2015. - Alt ligger til rette for en ny folkefest. Det vil vi være med på. Vi har mye tilreisende arbeidskraft i NOV, derfor vil vi gjerne støtte de som får noe til å skje her i byen, slik at folkene våre trives, sier Olsen.

Å være hovedsponsorer for Tall Ships Races koster minimum 500.000 kroner. Partene vil ikke opplyse hvor stor NOV-avtalen er, men Olsen bekrefter at det er den største sponsoravtalen selskapet har inngått. - Avtalen spiser mye av sponsorbudsjettet vårt, men vi føler oss trygge på at det er en god investering og at vi vil få godt utbytte av arrangementet, sier Olsen.

Morgendagens

ledere MiniseMinar

torsdag 8. november, kl. 10 –14:30 – klubben, vestre strandgate 8 Paneldebatt ved Finn Holmer Hoven Deltakeravgift kr 950,– (medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen/Kvadraturforeningen kr 700,–) Lunsj er inkludert. Påmelding innen 5. november til: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Telefon: 99 23 80 00, post@kristiansand-chamber.no Mer informasjon: www.kristiansand-chamber.no Arrangør: Hodejeger Åstveit • Teknisk arr.: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

16

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

Jorunn gislefoss (driftssjef GE Healthcare og fjorårets vinner av prisen «Årets kvinnelige leder»)

10:30 Lokal og nasjonal ledelse i et globalt selskap Frode Jensen (adm.dir. National Oilwell Varco)

10:50 God nok

sissel leire (3. generasjons eier Kruse Smith)

11:10 Hvordan beholder og videreutvikler vi dyktige ledere?

monica grimstad (Head of Recruitment, Schibsted Media Group)

11:30 Årets kvinnelige leder

kåring ved juryens leder ole-Petter sunde

12:00 Lunsj og mingling 13:00 Presentasjon av TALENTJAKTEN ved gründer Per andrew lier

13:10 E24s lederjakttalent 2012

Presentasjon av årets ledertalent i kristiansandsregionen ved Per andrew lier

13:20 Ledere møter morgendagen

John g. bernander (adm.dir. NHO / påtroppende adm.dir. Viking Heat Engines AS)

14:00 Paneldebatt/oppsummering ved Finn Holmer Hoven


Arild Storm Larsen kjøpte Generalboligen i 2001 og har siden brukt betydelige midler på totalrenovering. Næringsforeningen flyttet sine kontorer til Generalboligen 1. oktober.

Fakta Generalboligen Østre Strandgate 56 var blant trehusene som gikk tapt i bybrannen i 1892. Året etter ble bygget gjenreist, men i mur. I 1920 inngikk huset i en avtale der kommunen fikk overta Retrachementet (Tresse) fra militæret, blant annet mot at generalen fikk flytte inn i Østre Strandgate 56. En rekke ledere av DK Sørlandet har bodd i huset gjennom årene. I 2001 ble bygget solgt til advokat Arild Storm Larsen. I dag har næringsforeningen kontorer i 1. etasje, advokatfellesskapet Advokatforum har 2. etasje, mens Storm Larsen har privat leilighet på loftet.

Christian Altmann:

Her kan vi bo til vi blir gamle.

- Her er det plass til 50 mennesker til fredagslunsj, sier Anne Marit Thomassen, Ole-Petter Sunde og Christian Altmann i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og viser fram det store møterommet.

Et hjem for oss, et hjem for deg De føler nærmest de har bodd på hybel i noen år, men nå har de ansatte i Næringsforeningen funnet seg et hjem.

18

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

Tekst: ARNE ROGER JANSE foto: KJELL INGE SØREIDE

-– Her kan vi bo til vi blir gamle, sier administrerende direktør Christian Altmann og smiler. 1. oktober var han og kollegene på plass i den staselige Generalboligen i Østre Strandgate 56, like ved Tresse. Her har både Kong Olav og Kong Harald overnattet på offisielle besøk i Kristiansand. Nå huser bygget advokater – og altså Næringsforeningen. Lokalene er romslige, med kontorplass til dagens og noen fremtidige ansatte, møterom og konferanserom. Og så hagen da. – Her skal vi ha hagefest, á la Aschehoug, med det sørlandske næringslivet vrimlende

mellom frukttrærne. For en arena for samspill! Vi gleder oss, sier Altmann, med et uttrykk som understreker budskapet. Det er ikke hagefesten i seg selv som gleder direktøren mest, men det faktum at Næringsforeningen har funnet seg et hjem med muligheter. – Her kan vi ha møter og seminarer på hjemmebane, i eget hus – det store møterommet har plass til rundt 50 mennesker. Her kan medlemmer som ikke har lokaler i sentrum, få låne et møterom. Og her kan medlemmer komme på besøk, parkere i bakgården, få hjelp og samtidig slå av en prat, sier Altmann. – Vi får en arena der vi enklere kommer

i kontakt med medlemmene. Vi kommer tettere på dem, vi får vite mer om dem. Det har vi savnet. Og så får vi et lokale som kan sette folk i forbindelse med hverandre, sier nestleder Ole-Petter Sunde. De siste årene har Næringsforeningen hatt lokaler i 2. og 3. etasje i Rådhusgaten, sammen med blant annet turistkontoret. Få har visst hvor det var, få har kommet innom. – Vi har lenge sett etter lokaler der vi kan bygge en tydelig profil. Det er enklere i et tydelig og profilert bygg enn oppe i etasjene i et anonymt kontorbygg, sier Altmann.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

19


Christian Altmann:

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

Vi må definere noen få viktige virksomhetsområder.

VENTE

VENTE VENTE VENTE

VENTE

KJØP!

KJØP!

KJØP!

Lav strømpris handler om å vite når du skal kjøpe Bedriften kan spare mye ved å kjøpe strøm på riktig tidspunkt. Profesjonell kraftforvaltning, med dokumentert lavere strømpris for kundene, gjør at stadig flere velger å overlate kraftinnkjøpene til LOS. Dette har gjort LOS til landets største strømleverandør i bedriftsmarkedet. Ønsker du å vite mer om hva LOS kan tilby din bedrift? Send e-post til bedriftstrom@los.no eller les mer på los.no. Administrerende direktør Christian Altmann tror på en tydeligere næringsforening.

Legger ny strategi Næringsforeningen har startet prosessen med

Trenger du en ny medarbeider

Både lokalt og nasjonalt.

å utarbeide en strategi for 2013 til 2018. - Bakgrunnen er at bredden i aktiviteter er stor. Jeg tror vi skal gjøre mer av mindre, det vil si jobbe spissere og med mer tyngde i det vi gjør. Vi må definere noen få viktige virksomhetsområder, sier administrerende direktør Christian Altmann. Etter et år i direktørstolen har han et klart bilde av at bredden i aktiviteter er for stor. - Vi ser behovet for å konsentrere oss om noen færre oppgaver vi skal være veldig gode på. Gjennom strategiprosessen vil vi tydeliggjøre aktivitetene, definere hva vi driver med og hvem vi er til for, sier Altmann. I september startet de ansatte en grundig diskusjon om veien videre. Styret involveres gjennom workshops, og en del av foreningens 550 medlemsbedrifter inviteres til å komme med innspill. – Ambisjonen er å bli en viktigere regional

20

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

aktør og en tydeligere stemme i samfunnsutviklingen i Kristiansandsregionen. Ingen andre forener næringslivet på tvers av bransjer slik som vi gjør. Vi har en unik mulighet til å utvikle gode arenaer for nettverksbygging og tale næringslivets sak i regionen. Den rollen skal vi videreutvikle, sier Altmann. – Regionalt er det en stor utfordring at vi mangler arbeidskraft. Mangel på gode hoder og hender hemmer vekstmulighetene. Kristiansand fremstår ikke som tilstrekkelig attraktiv som bo- og arbeidssted til at vi klarer å fylle opp ledige kunnskapsstillinger med innenlandsk arbeidskraft. Byregionen vår taper kampen om befolkningsveksten med andre storbyregioner i Norge. Det må vi gjøre noe med – både vi som region og vi som en samlende kraft for regionens næringsliv. Næringsforeningen kan ha en

Din samarbeidspartner innen bemanningsløsninger!

naturlig koordinerende rolle i et slikt arbeid, sier Altmann. Han tror på flere store arrangementer og kanskje færre små. Den ukentlige fredagslunsjen blir ikke nødvendigvis ukentlig i fremtiden, men kanskje månedlig. Og kanskje frokostseminarene blir flere? Altmann ser strategiarbeidet som en naturlig konsekvens av foreningens utvikling. – Etableringsfasen er over. Nå skal vi sikre langsiktig utvikling og vekst, sier Altmann. Strategiprosessen ruller videre i høst og vinter med flere workshops for styret og inviterte medlemmer av Næringsforeningen. Utkastet til strategi for 2013-2018 vil bli fremlagt for medlemmene på årsmøtet i april.

– ta kontakt med:

Adecco Kristiansand Festningsgt. 40 tlf. 38 12 46 66

adecco.no

Kelly Services

– din bemanningsspesialist. Vi rekrutterer til både faste og midlertidige stillinger. telefon 38 14 84 80

kellyservices.no

VI BEMANNER FREMTIDEN Ring oss på 38 12 28 50 - våre erfarne rådgivere hjelper deg med rekruttering og personalinnleie. WWW. TOPTEMP.NO | VESTRE STRANDGT. 26, 5. ETG.


Er du svanger med en god ide du vil sette ut i livet ?

Hvem blir årets kvinnelige leder på Sørlandet? Svaret kommer 8. november, under arrangementet Lederløftet 2.0 i Kristiansand. Juryen er godt i gang med å vurdere kandidater.

Ole-Petter Sunde i Næringsforeningen er juryleder for årets kåring.

Tekst: ARNE ROGER JANSE foto: KJELL INGE SØREIDE

– Vi skal også i år ha fokus på lederskap. Gode ledere utvikler gode bedrifter. Vi er avhengig av godt lederskap på mange nivåer for å lykkes som region, sier Ole-Petter Sunde, nestleder i Næringsforeningen og juryleder. – Hvorfor en egen pris for kvinnelige ledere? – Antallet kvinnelige ledere på Sørlandet er lavt, men det skorter ikke på talentene. Vi har mange kvinnelige ledertalenter, men få utvikler seg til å bli toppledere. De deltar ikke i sin bedrift slik de kan og burde. Ikke mange nok utnytter talentet sitt fullt ut. Årsakene kan være mange, men ved å sette fokus på kvinnelige toppledere, kan flere ledertalenter bli inspirert til å følge etter og ta lederansvar, sier Sunde. – Er det viktig at nettopp kvinner bli ledere? – Det er viktig at vi får en bedre balanse på ledernivå mellom menn og kvinner for å utnytte alle ledertalentene, uavhengig av kjønn, sier Sunde.

22

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

Bærer du på en god ide som kan bidra til positiv utvikling i norsk næringsliv?

Jorunn Gislefoss ved GE Healthcare i Lindesnes ble i fjor kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet.

I fjor ble Jorunn Gislefoss fra GE Healthcare i Lindenes kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet. Hun synes prisen setter søkelys på kvinnelig lederskap. – Jeg tror vi kvinner må bli litt flinkere til å våge å ta plass. Og ikke si nei til utfordringer! Det er en av mine viktigste leveregler, jeg begynte med det allerede i studietiden. Selv om jeg følte oppgaven var for vanskelig, skulle jeg ikke si nei før jeg hadde forsøkt. Det er et råd jeg vil gi til andre kvinner, sa Gislefoss da hun mottok prisen. Under Lederløftet 2.0 skal Gislefoss holde et foredrag om hvordan ledere lykkes. Øvrige foredragsholdere er blant annet administrerende direktør Frode Jensen i National Oilwell Varco, Sissel Leire i Kruse Smith, Monica Grimstad i Schibsted Media Group og John G. Bernander i Viking Heat Engines. Lederløftet 2.0 arrangeres i samarbeid med Hodejeger Åstveit, Aptum, Deloitte, DnB, Fædrelandsvennen og Kvadraturforeningen i Kristiansand.

Meld ideen på til DNBs Innovasjonspris. Dette er en pris som tildeles en god ide, stor eller liten, uansett bransje og fagfelt, og den kan like gjerne sendes inn av studenter, enkeltpersoner, organisasjoner, små eller store bedrifter. For å vinne prisen må du være fylt 18 år. Ideen må ha et tydelig forretningsmessig potensial og en god plan for hvordan den skal realiseres. Hovedpremien er på 1 million kroner.

Se mer informasjon og meld inn din ide innen 31. oktober på dnb.no/innovasjon

I for Innovasjonsprisen

dnb.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

23


profil: Ingrid Forthun

Doblet billettsalget Kilden planla å selge 100.000 billetter i 2012, men kommer til å selge dobbelt så mange.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Ingrid Forthun har forlenget åremålet sitt og blir teatersjef på Kilden fram til 2015.

24

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

Etter åtte måneders drift er det allerede solgt 165.000 billetter på Kilden. Det kommer til å bli solgt 200.000 billetter innen året er omme, og det er dobbelt så mange som forventet. – Noe av det jeg er mest glad for er at vi har fått til dialogprosjektet vårt, det betyr at vi gjør teater og musikk tilgjengelig for en stor gruppe mennesker som ellers ikke hadde fått oppleve det, sier Ingrid Forthun (49), teatersjef på Kilden. Kilden Dialog har gjennomført 15 prosjekter så langt i år. – Målet med dialogprosjektene er å

engasjere et bredere lag av folket og gi kunstneriske opplevelser som setter spor, det er jeg fornøyd med. Det er for øvrig et prosjekt som Kulturdepartementet følger nøye med på, det er et foregangsprosjekt, sier Forthun.

Rødt lys Hun er ikke blyg. Fins ikke beskjeden. Bare hun får snakke om jobben. Når det kommer til det private og personlige, blir hun reservert. Hun vil ikke slenge privatlivet fra seg hvor som helst, hun vil i hvert fall ikke ha personligheten i spaltene

sånn helt uten videre. Ikke ennå. Vi må snakke jobb. – Det var rødt lys. – Var det rødt lys, det må du ikke skrive, sier Forthun. Teatersjefen har fått seg ny bil. Den gamle var 17 år og ikke til å stole på lenger. Den nye bilen krever bare en årvåken sjåfør. En som ikke sitter i egne tanker og leter etter ordene som skal danne neste setning. – Sånne møter er viktige. Xstrata har vært blant våre viktigste samarbeidspartnere i år, sier Forthun.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

25


Hun hadde ikke tid til å treffe oss før i neste uke eller uken deretter. Derfor ble vi like godt med da hun skulle til Xstrata. Det kommer til å dukke opp nærmere 40 lydhøre mennesker, de har så vidt svelget brødskiva og sitter med kaffen, mens Forthun og kollega Kjell Ove Klauseth snakker om programmet på Kilden utover høsten. ”Vi skal skape kunst med berøringskraft som kan inspirere dere i hverdagen,” sier Forthun til forsamlingen. Det føles rett å si at hun snakker ”til forsamlingen”. Etter at teatermenneskene har sagt sitt, skal de Xstrata-ansatte strømme frem for å hente brosjyrer om Kilden. En skal si at han ennå går og tenker på oppsetningen av I morgen var jeg alltid en løve. Da lytter Forthun. Det er sånn hun liker teateret. At det setter seg i kroppen og får folk til å gruble. Under presentasjonen hos Xstrata går hun ikke av veien for å bruke ganske bastante ord om teaterets oppgaver. Hun sier kunsten skal gi dyp latter, gjenkjennelse og smerte. Og etter at hun har sagt ”smerte”, hviler hun litt, hun venter, ikke fordi hun har regissert seg selv og bygger opp til en effekt, men fordi hun kommer på at hun må nevne gleden. Hun må balansere regnskapet: ”Vi skal skape

pur livsglede, og by både på forlystelse og ettertanke.” Puuh. Så er det sagt. Hele registeret. Fra gråt til latter. – Det var bare jeg som trodde at I morgen var jeg alltid en løve ville selge 20 forestillinger, selv regissøren mente det var i overkant. Det er en smal oppsetning, men den har gått for fulle hus og nå setter vi opp ekstraforestillinger. Mange sier det er det beste de har sett. Hvem kunne tenke seg at en monolog for tre kvinner skulle bli en suksess. Vi har gjort det smale og sære om til en relevant og viktig forestilling for mange, fy søren, da lager vi dyktig teater, sier hun da vi sitter i kafeen på Kilden etter lunsjmøtet. Teater er ikke bare teater på Kilden. Akkurat det er noe av eksperimentet i den nye storstua på Sørlandet. Teater, musikk og opera er slått sammen og skal fungere sammen. Derfor snakker ikke Forthun bare teater. Hun snakker om alt sammen. Slik tenkes det nemlig på Kilden. Derfor kunne det hele settes i gang i januar 2012 med West Side Story. Oppsetningen var stort tenkt, gav stor respons og fikk kritikerne til å hente fram store ord. Det ble også et eget radioprogram på P2. – Jeg er stolt av West Side Story.

Forestillingen ble det vi håpet på og gav det signalet vi ønsket. Vi plantet flagget kunstnerisk og varslet at vi tilhører elitedivisjonen, sier Forthun. Hun vet forskjellene på skuespill og overspill. Gjenkjenner rene toner og falskt spill og skiller proff fra amatør. Men det er denne berøringskraften hun vektlegger. Jeg tror hun hadde foretrukket både overspill og falske toner hvis det hadde kraften i seg, til å berøre og forvandle. For Forthun er det ikke teknikken eller formen som gjelder. Det er innholdet. For hvert stykke hun presenterer i lunsjmøtet, får man inntrykk av at man går glipp av noe viktig hvis man ikke får det med seg. Ingrid Forthun er selgende. Engasjementet smitter. Hun oppleves ekte, særlig når hun går ned i moll og snakker om det som virkelig berører, for eksempel Ibsens Gjengangere, som settes opp på Kilden i høst: ”Det handler om hemmeligheten vi alle bærer på, livsløgnen vi bærer på, det vi ikke sier til barna fordi vi tror de ikke tåler å høre det, partnervalget vårt, om det var kjærlighet eller plikt, hva er det som driver oss? Det handler om livets valg. Stykket har stor livskraft, sårhet og smerte i uttrykket.” Før hun går videre nedover og innover i

beskrivelsen av de mørke rommene, hviler hun litt på sårheten og kvinner seg opp. ”Det er favorittstykket mitt. Det måtte komme til Kilden en gang, og jeg er glad det kommer det første året. Det er mitt førstevalg. Alltid.”

Nakent teater Hun er ikke redd for å si hva hun mener. Rett etter at hun ble ansatt som sjef for Agder Teater, før fusjonen og opprettelsen av Kilden, gikk hun ut og sa at det ikke var noe kvalitetsstempel å kunne snakke sørlandsk. Med henne som teatersjef skulle de beste skuespillerne ansettes; ikke de med sørlandsdialektene. Hun mener for øvrig det samme i dag, men synes likevel hun ble misforstått. I løpet av dette året er Karius og Baktus spilt på kristiansandsk. Den stundesløse skal til neste år settes opp med sørlandsdialekt. I det hele tatt satser hun på forfattere og stemmer fra landsdelen. Yngre sørlandsforfattere har allerede debutert som dramatikere på Kilden. Novelle-nestor Kjell Askildsen fra Mandal har stått på plakaten. Til neste år settes det opp en forestilling med forfatternes forfatter; Øystein Lønns Thranes metode, med musikk av Thom Hell. Gaute Heivoll skal

spilles og antakelig jobbes det også med å få Karl Ove Knausgård til å skrive et stykke for oppsetning på Kilden, det siste får vi verken bekreftet eller avkreftet. – Vi utnytter landsdelens ressurser, og vi skal levere substans og kvalitet over tid. Vi har skyhøy kvalitet på lyd og sceneanlegg. Når de beste norske skuespillerne og regissørene kommer hit, begynner ryktene å gå. Og jeg spør bare de fremste, sier Forthun. Hun mener det er risikosport å sette opp substansielle og fortettede historier på intimscenen. – Publikum sitter så å si i scenografien, og verken tekst eller skuespillere kan gjemme seg bak pomp og prakt. Dette er nakent teater, alt blir veldig synlig. Det betyr at det må spilles skikkelig for å være troverdig. Askildsen og I morgen var jeg alltid en løve var suksesser, og dette er ikke underholdning, det er smalt, altså, om ting som angår den enkelte, om sjelekamper, det er teater på sitt beste, og det gir avtrykk i sjelen som varer over tid, sier Forthun. Ennå skal det selges ytterligere 35.000 billetter på Kilden før året er slutt. Men først kommer julen, og da skal Juleevangeliet settes opp, og det stykket

skal teatersjefen selv ha regien på. Åremålsstillingen hennes går ut 31. desember i år, men hun slutter ikke. Hun har tegnet ny avtale med Kilden og kommer til å sitte som teatersjef frem til 2015. – Dette året har vært et eventyr. Jeg klyper meg stadig i armen og føler meg griseheldig for at jeg får lov å være med på det, sier Forthun.

Fakta Høydepunkter Kilden 2013: Den stundesløse, regi Bentein Baardson (januar) Evita, musikal (april-juni) Carmen, opera (Fjæreheia i juni og Kilden til høsten) Thranes metode, etter Øystein Lønns novelle og med musikk av Thom Hell Reisen til julestjernen (desember)

10.000

bedrifter har valgt Phonero Phonero Bedriftsnett • Fleksibel løsning med avansert samtalehåndtering • Skalerbar – fra små til store, komplekse bedrifter • Effektiv arbeidsflate • Enkelt og intuitivt å bruke • Gratis Mobil App for alle brukere • Personlig Sentralbord til PC og Mac

Flytt dine mobilabonnement og fasttelefoni til Phonero, og oppnå store besparelser. Eksisterende nummer og tjenester kan du selvfølgelig beholde, samtidig som vi lover en bedre og mer personlig oppfølging av deg og din bedrift. Velkommen til et lønnsomt samarbeid.

TAKK FOR TILLITEN

HVORFOR VELGE PHONERO?

Phonero og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har inngått en samarbeidsavtale som gir alle medlemsbedrifter betydelige besparelser på både mobiltelefoni, mobilt bredbånd og fasttelefoni.

• 30 – 40 % reduksjon i bedriftens teleutgifter • Gratis å ringe internt i bedriften • Brukervennlig og funksjonell sentralbordløsning • Mobil, mobilt bredbånd og IP-telefoni • Dekningskvalitet som hos Telenor • Køfri og personlig kundeservice • Lokalt servicesenter

Phonero har hovedkontor i Kristiansand, og leverer i dag mobil- og telefonitjenester til mer enn 10.000 bedrifter i Norge.

Phonero er én av markedets raskest voksende leverandører av mobil og telefonitjenester til norske bedrifter og offentlig sektor. Phonero er en markant utfordrer – med fokus på fleksible løsninger til profesjonelle brukere, reduserte og forutsigbare kostnader, og ikke minst markedets beste servicenivå. Vi har landsdekkende distribusjon, med kontorer i Kristiansand, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Molde og Haugesund. Selskapets hovedaksjonær er det Sveaas-kontrollerte selskapet Kistefos.

Phonero AS Tollbodgt. 14, 4. etasje 4611 KRISTIANSAND Tlf: 04044 - e-post: support@phonero.no

Kontakt regionsjef Espen Wetrhus tlf: 40400719 / espen.wetrhus@phonero.no


Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

– Ideen bak NODE-flyplassen er å synliggjøre at det fraktes flygods fra Kristiansand. Målet er å få et bedre flytilbud fra Kjevik. Når vi gjør volumet fra Kristiansand synlig, kan internasjonale flyselskaper bli interessert i å etablere seg på Kjevik. KLM Air France har opprettet sitt eget kontor på Mjåvann ute hos oss. Det sier Espen Andve, daglig leder i Seafront Logistics, et selskap i Seafront group som har egne kontorer blant annet i Oslo, Stavanger, Asia og Polen og drifter NODE airport og representerer Asiaekspressen for BBC Chartering fra sitt hovedkontor på Mjåvann i Kristiansand. Bare Gardermoen lufthavn eksporterer nå flere varer enn Node airport, eksport av fisk er da ikke regnet med. Fra Mjåvann er det så langt fraktet 1.100 tonn gods siden åpningen i mars i år; det tilsvarer omkring fem vogntog i uka. 480 tonn av det har gått med KLM Air France.

Flyplass-suksessen

Tommy Årikstad, Espen Andve og Kjell Årikstad foran Node airport, landets nest største eksportflyplass etter et halvt års drift.

Mjåvann har landets nest største flyplass

– NODE-bedriftene var frustrert over at det er store begrensninger på å sende frakt med fly fra Kristiansand. Store mengder med flygods ble i stedet sendt fra Gardermoen, dermed falt godsmengden ut av statistikkene til Kjevik lufthavn. Kristiansand ble rett og slett usynlig på flyfrakstatistikkene. Det har vi nå gjort noe med, sier Andve. På Mjåvann blir godset tollklarert og lastet på trailere som går med eget flight-nummer til Amsterdam og derfra videre i fly til hele verden. Dermed blir Kristiansand synlig på fraktstatistikken og store flyselskaper blir interessert i å etablere flytrafikk fra Kjevik. – Når vi synliggjør Kristiansand som flyfraktdestinasjon ved å vise hvilket volum som faktisk fraktes fra landsdelen, får vi muligheten til å forhandle om infrastruktur for Kjevik, sier Andve. – Dere gjør jobben til Avinor og Kristiansand Kjevik lufthavn?

– Nei, men det skaper muligheter for Avinor og Kjevik. Bak etableringen av flyplassen på Mjåvann og Asia-ekspressen står behov og etterspørsel fra NODE-bedriftene i landsdelen. – Vi jobber med alle slags handelsog industribedrifter, men det er klart at vi tilpasser vår virksomhet til de transportbehovene som NODE-bedriftene har, sier Andve.

Direktebåt til Asia

Asia-ekspressen fra Kristiansand ble opprettet i april i år. Tilbudet innebærer at bedrifter i landsdelen hver fjortende dag kan få fraktet produktene sine direkte fra Kristiansand til sentrale anløp i Kina, Singapore, Korea og andre asiatiske land. – Noe av fordelen er å slippe omlasting i Europa, sier Andve. Tilbudet håndteres i samarbeid med det tyske rederiet BBC Chartering, som seiler fra Baltikum til Asia, med Kristiansand som eneste anløpssted i Norge. Flere NODEbedrifter har produksjonsbedrifter i Baltikum og sender varer med Asia-linjen. – Det har så langt vært to anløp i Kristiansand. Blir tilbudet en suksess, vil det bli vurdert å sette i gang andre linjer. Brasil er for eksempel aktuelt når de store leveransene dit kommer i gang, sier Andve.

Veksten Normann Årikstad startet Årikstad transport i 1962. Bedriften hadde 50-årsjubileum med gjester fra hele verden i september. Sønnen Kjell Årikstad har jobbet i bedriften siden 1968, og har nå overlatt styringen til sine sønner; Tommy (direktør i Seafront group) og Morten (konsernsjef i Seafront group). I kassadagboken fra første arbeidsdag i firmaet står det ”29 kroner innkjørt.” Årikstad transport er nå en del av Seafront group, og i dag er det andre summer som kjøres inn: I 2006 lå omsetningen mellom 5060 millioner kroner. I 2012 forventes en omsetning rundt 400 millioner kroner. – Cirka 60 prosent av veksten kommer

fra oljeleverandørbransjen. 40 prosent av det vi gjør er ikke oljerelatert, men vi hadde ikke hatt denne veksten uten oljeleverandørene, sier Andve. Konsernet hadde 40 ansatte i 2007; i dag er de 80. I 2010 søkte Seafront Logistics om å bli med i næringsklynga Node, og har siden vært med på et utviklingsprosjekt innen logistikk. Prosjektet førte til etableringen av Node airport på Seafronts terminal på Mjåvann. – Vi kunne drevet uten NODE-miljøet, men i mye mindre målestokk. Vi har fulgt med utviklingen og vært der det skjer, og da er det klart at NODE-bedriftene er viktige. Men vi gjør også mye for industribedrifter som Xstrata og ellers for bedrifter som driver med handel til og fra Asia, sier Andve. Alt som har med oljeleverandørindustrien blir i dag tatt hånd om av datterselskapet Pentagon Freight Services AS. – Tidligere så vi ett til to år fram i tid, nå ser vi flere år framover. Ordrebøkene hos NODE-bedriftene ble fylt opp i 2009, og da ble det også mange oppdrag for oss, noe som igjen førte til flere ansettelser og nye investeringer, sier Andve.

Fakta om 50-årsjubilanten Årikstad transport ble etablert i 1962 og er i dag ett av flere datterselskaper i Seafront Group, hvor Årikstad-familien er hovedeiere. 90 prosent eies av brødrene Tommy (direktør) og Morten (konsernsjef), Lasse ¬og far Kjell Årikstad. Selskapene i Seafront Group er Årikstad transport AS, Seafront Logistics AS, Seafront eiendom AS, Skagerrak shipping AS, Seafront Flex AS, Kst Terminal AS, Pentagon Freight Services AS, Seafront Containerpartner AS, Seafront Cement Terminal AS. Årikstad transport ble etablert av Normann Årikstad i 1962.

Node airport på Mjåvann ble etablert i mars i år og er allerede landets nest største eksportflyplass, og er antakelig verdens eneste flyplass uten landingsstripe. I april ble det også etablert direktelinje

Din lokale avfallspartner

med båt fra Kristiansand til Asia.

Avfall Sør Bedrift tilbyr tjenester for mottak, innsamling og behandling av alle typer avfall fra privat og offentlig næringsliv. Høy kompetanse og individuelt tilpassede løsninger gjør oss til en naturlig rådgiver og samarbeidspartner for små og store bedrifter. Kontakt meg gjerne for en prat. Jeg tror du vil bli fornøyd med oss!

28

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

www.avfallsor.no

Geir Ove Tørnkvist, daglig leder Avfall Sør Bedrift - Tlf 947 93 100

En naturlig og lokal samarbeidspartner Tlf. 38 17 70 77


han skal gjerne ha med seg 100 kilo verktøy, og det må gå som gods på det samme flyet, sier Johansen. Signalene fra Node-bedriftene har i følge Johansen blitt veldig godt mottatt av Lufthavnsjefen på Kjevik og Avinor. – Vi har en god dialog med Avinor og andre interessenter om flytilbud, sier Johansen.

Asia-linjen Node-bedriftene har et stort behov for å frakte varer raskest mulig til verftene i Asia.

Derfor har Kristiansand som første havn i Norge fått en direkteservice til Singapore og Sør-Korea. Det tyske tungløftrederiet BBC Chartering har startet Asia-linjen, etter initiativ fra Node-bedriftene og i samarbeid med Seafront og Kristiansand Havn. Logistikksjefen mener det er tilfeldigheter som har gjort at NOV og andre bedrifter i Node så langt ikke har benyttet Asia-linjen fullt ut. – Vi har ikke hatt så mange store sendinger fra Kristiansand i denne perioden, men det vi til nå har sendt med Asia-linjen

har fungert meget bra, sier Johansen. For øvrig mener han at alle Nodebedriftene må benytte seg av Asia-tilbudet. – Tilbudet er viktig for hele offshorebransjen, men NOV alene kan ikke opprettholde Asia-linjen, sier Johansen.

Vil du bli bedriftskunde i Nordea? Som bedriftskunde kan vi tilby deg et bredt spekter av finansielle tjenester. Via våre rådgivere får du tilgang til en bred kompetanse fra hele vårt nettverk. Sammen skapes løsninger som kan gi din bedrift konkurransefortrinn. Velkommen til en prat om fremtiden. Ta kontakt med oss. Kenneth Johansen er logistikksjef i NOV og etterlyser et skikkelig flytilbud fra Kjevik lufthavn.

Synlig på statistikkene Hans-Jakob Omland Tlf 957 52 410 hans-jakob.omland@nordea.no

Node airport synliggjør at det fraktes store mengder flyfrakt fra Kristiansand. Det håper Node-bedriftene kan bidra til et bedre tilbud på Kristiansand Lufthavn Kjevik.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

Gardermoen og andre flyplasser i Europa og bidrog bare til høye frakttall derfra. For å bedre tilbudet på Kristiansand Lufthavn Kjevik, må Node-bedriftene få oppmerksomhet fra Avinor og interesserte flyselskaper, og da må det være statistikk som viser at det går store mengder gods fra Kristiansand, sier Johansen. Han anslår at 60 personer i NOV reiser til

Gjør det mulig

Julebord med drikke

og fra Kjevik hver eneste dag hele året. I tillegg kommer reisene som NOVs kunder og leverandører gjør til og fra Kjevik, noe som øker passasjertallet betydelig. – Node airport bidrar til å synliggjøre vårt behov, slik at flytilbudet etter hvert kan blir bedre fra Kjevik både når det gjelder gods og destinasjoner. Vi har for eksempel bruk for å sende en reparatør med fly til Asia, og

fra kr

370,-

pr. person

Color Lin es sa skredde lgsavdeling rsy gruppea r gjerne ktivite og even ter ts!

Prisen inkluderer: Båtreisen tur/retur og julebord med drikke en vei. Avreise fra Kristiansand kl 1630, retur fra Hirtshals kl 2045 samme kveld. Aldersgrense 20 år.

KRS-UBU12-152

30

Christopher Andersen Tlf 990 39 941 christopher.andersen@nordea.no

Markensgt. 16 Kristiansand Tlf.: 06002 nordea.no

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

National Oilwell Varco (NOV) i Kristiansand er landsdelens største leverandørbedrift til olje- og gassindustrien. Logistikksjefen i NOV, Kenneth Johansen, bekrefter at målet med å etablere Node airport blant annet er å gjøre landsdelen synlig på godsstatistikkene. – Det var veldig små tall på flyfrakt over Kjevik, Nodes gods ble sendt via

Helge Frustøl Tlf 901 86 279 helge.frustol@nordea.no

colorline.no | 815 810 00 00 860 811


Dampen - 150 år

A D V O K A T G U I D E N

Næringslivets advokatfirma på Næringslivets www.advtofte.no Sørlandet advokatfirma på Næringslivets 13. desember flytter vi til Sørlandet advokatfirma på Handelens Hus, RådhusTelefon 380 28 500 www.advkjaer.no gataSørlandet 3, Kristiansand!

Post: Pb 759, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet,

Vestre Strandgt. 27-29 Oslo: 4611 Kristiansand Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Telefon: (+47) 38 17 70 00 (+47) 38 17 70 0 1 Advokatfirmaet Telefax: Harris E-post: post@advtofte.no Trondheim:

Oslo: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Bergen/Førde: Advokatfirmaet Haver Advokatfirmaet Harris Kristiansand: Trondheim: Oslo:Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Bjerkan Stav Tromsø: Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Rekve, Bergen/Førde: Advokatfi rmaet Haver Pleym & Co Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Lillehammer: Trondheim: Advokatfi rmaet Kjær Advokatfi rmaet Thallaug Advokatfirmaet Bjerkan Stav Tromsø: Molde: Stavanger/Bryne: Advokatfi rmaet Rekve, Advokatfi Advokatfi rmaetrmaet HaverØverbø, Pleym Standal&&Co Co Kristiansand: Lillehammer: Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Thallaug Tromsø: Molde: Advokatfirmaet Rekve, Advokatfirmaet Øverbø, Pleym & Co Standal & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Alt på ett sted Vi gir deg løsningene Advokater, konsulenter, revisorer og finansielle rådgivere. Skatt, avgift, fast eiendom og forretningsjus. Deloitte, www.deloitte.no Deloitte Advokatfirma, www.deloitteadvokatfirma.no Sør-Arena, Stadionveien 21, inngang 7, 4632 Kristiansand, tlf: 38 12 27 22

www.pwc.no

Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

Din lokale kompetansepartner innen skatt, avgift og forretningsjuss

Det er 150 år siden Dampbageriet ble etablert i 1862, og dette feirer vi med gode jubileumstilbud på herlige kaker og deilige bakervarer!

Otera er en av landets største tekniske entreprenører innen elektro og energi. Otera Elektro i Kristiansand er en markedsledende elektroentreprenør på Sørlandet. Vi har avdelinger innen bygg, industri & service, olje & marine, og er 125 ansatte. Våre ansatte yter meget god service og har lang bransjeerfaring som vi tilbyr markedet.

Har du behov for elektrotjenester? Kontakt oss på telefon 414 84 000

w ww. a d v o c a t ia .n o

Næringslivets advokatfirma på Sørlandet

Advokatene: Bjørn Hübert Senum Sveinung S. Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Advokatfullmektig:

Magne A.B. Bye Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no www.ww-co.com

www.ww-co.com

Adresse: Tollbodgata 40 Telefon: 38 10 89 40 - Telefax: 38 17 89 41 E-post: post@advfellesskapet.no

Har du et bemanningsbehov? Vi hjelper sørlandsbedriftene med dette hver dag. Ring Tom eller Kenneth hos Proffice i Kristiansand! Tom Berhus +47 400 21 539

w w w.ad v o c a t i a . no 4 Advokatfirma Wigemyr & Co er blant de største og

ledende advokatfirmaene på Sørlandet med kontorer sentralt i Kvadraturen, Kristiansand.

Kenneth Aslaksen +47 400 21 536

4 Vi dekker alle rettsområder. 4 Vår adresse: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23. ADVOKATER: Reidar Wangensteen | Helge Wigemyr | Yngve Andersen Kai Knudsen | Johan F. Gjesdahl | Ivar Sveen | Bjørgulv Rygnestad Sverre B. Ellenes | Solveig Løhaugen | Erik Ottemo | Inger Johansen Ronny Christian Håkonsen | Anne Sundøy

SIMONSEN Advokatfirma Kristiansand DA Markensgate 9 | Postboks 437 | 4604 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 | post@simonsenlaw.no | www.simonsenlaw.no

I hele oktober gir vi deg som bestiller bløtkake eller snitter 18,62% rabatt. Bestill senest dagen før på tlf 38 02 70 70 (tast 1), eller på mail post@dampbageriet.no

Rådhusgaten 5 | SlottsQuartalet | Henrik Wergelandsgate 17 | tlf: 38 02 70 70

w ww. a d v o c a t ia .n o

w w w.ad v o c a t i a . no Oslo: Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Advokatfirmaet Harris Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Selv om høsten har meldt sin ankomst med gule blader, vind og regn, finnes det alltid en grunn til å feire; månedens ansatt, bursdag, godt salg eller hvorfor ikke feire at høsten er her?

Proffice er ett av Nordens største spesialistselskap innen bemanning med mer enn 10 000 ansatte. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter med å utvikles. www.proffice.no


Fagartikkel: Øivind Eskedal Mastergradstudent UiA Hospitant i Kruse Smith

Veien til sertifikatet I nesten tre år har de jobbet for å ISO-sertifisere konsernet. I to uker i september var Kruse Smith oppe til eksamen i kvalitetsstyring.

M

Hilde Waage, HMS-sjef i Kruse Smith.

34

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

ed blikk for detaljer besøkte to revisorer fra Det Norske Veritas alle deler av Kruse Smiths virksomhet. Gjennom ti intensive dager har de forsøkt å finne forbedringspunkter ved kvalitetssikringen hos Norges største familieeide entreprenørselskap, som har hovedkontor i Kristiansand. ”Det bør tydeligere fastsettes et tidspunkt for samtaler med lærlingene”, var én kommentar. ”Det var jo genialt å ha et eget tegningrom i brakka!”, var en annen. - Det handler om å gjøre absolutt alt tilsvarende ”beste praksis”, sier kvalitets- og HMS-sjef Hilde Waage i Kruse Smith. Sammen med påtroppende kvalitetssjef Nina Steen Læknes har hun hatt ansvaret for det største kvalitetsforbedrende tiltaket i konsernets 77 år lange historie. Helt siden 2010 har Kruse Smith arbeidet for å bli ISO 9001-sertifisert. Å ha et slikt sertifikat betyr at man har et kvalitetsstyringssystem som viser kunder og andre at man har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte sine forpliktelser på best mulig måte. – Vi hadde et behov for å sikre oss at alle opererer likt, og i henhold til den beste mulige praksisen, sier Waage. I to uker reiste de to Sør-Norge rundt og besøkte Kruse Smiths kontorer og byggeplasser, med to erfarne revisorer på slep. For mens flere av konkurrentene har, eller er i ferd med å sertifisere deler av sine virksomheter, har Kruse Smith med sine nesten 1000 ansatte valgt å få absolutt hele konsernet godkjent. – Kvalitetsstyringen av alt fra eiendomsutvikling til kundeoppfølging er nå satt inn i system. Vi gjør dette for å være ledende i bransjen, sier Nina Steen Læknes. Tospannet innrømmer at skuldrene har vært ganske høye før revisorene fra DNV kom på besøk.

– Men vi har vært veldig heldige med revisorene. De er utrolig kunnskapsrike, og har kommet med mange gode råd og innspill underveis, sier Waage. Å skulle gjennomføre en så stor prosess som det er å skulle legge alt kvalitetsarbeidet inn i et nytt system er ikke for hvem som helst, mener de to. – Jeg vil ikke anbefale denne jobben til noen som ikke har ekstremt god kondis og kan stå i krigen. Man må tåle en del trøkk, men så lenge man har toppledelsen i ryggen, så er det gjennomførbart, sier Waage. Et oppsummeringsmøte i konsernets kontorer på Kjøita fredag ettermiddag markerte slutten på eksamensukene. Revisorene gikk gjennom observasjon for observasjon med sine kommentarer. - Vi har noen ting vi skal rette på før vi får sertifikatet, men det kommer vi til å klare, sier Steen Læknes. Nå kan ”kvalitetskvinnene” se tilbake på to positive uker, og de er helt samstemte når det gjelder hva som har vært det mest positive i løpet av de to ukene. – Prosjektlederne!, utbryter de i kor og ler av seg selv. – Prosjektlederne på byggeplassene har virkelig overgått hverandre når det gjelder implementeringen av de nye systemene, sier Waage og legger ikke skjul på at det er en del konkurranseinstinkt ute og går hos disse prosjektlederne. Men jobben er ikke over når sertifikatet en gang kommer i posten. ISO-sertifikatet må fornyes hvert tredje år. – Vi kan ikke hvile på laurbærene, nei, sier Steen Læknes som etter prosessen blir kvalitetssjef i Kruse Smith. – Her må vi holde trøkket oppe, men det klarer vi, avslutter hun.

Til Salgs

Til Leie

Butikkeiendom Topdalsveien 267, Tveit

Nye og moderne kontorlokaler

God eksponering mot Topdalsveien BTA ca. 230 kvm Prisantydning kr. 2.800.000,Bud ønskes

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

• •

Sagmyra 2A - sentralt i Vågsbygd BTA ca. 280 kvm Leie pr. kvm: kr. 950,- pr. år Meget gode parkeringsforhold Bud ønskes

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

Til Salgs

Flott nytt næringsbygg Sørlandsparken • Stemmane 25 - inntil Avenyen • Kan selges samlet eller oppdelt • BTA ca. 200 kvm til 2425 kvm med lang eksponert glass• Betongbygg fasade • Showroom/høytlager/kontor

NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG & HODNE

Riktig adresse for gode forretninger

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 • post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no


Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Kerstin Fjærestad håper på mange bøssebærere og ny innsamlingsrekord under TV-aksjonen 21. oktober.

Trenger bøssebærere og penger Fram mot TV-aksjonen 21. oktober jobber alle lokallagene i Amnesty International med å mobilisere bøssebærere.

– Nå bruker vi alle krefter på å skaffe folk så vi får nok bøssebærere, sier Kerstin Fjærestad, gruppeleder i Amnestys lokallag i Kristiansand. Gruppelederen jobber frivillig og ulønnet for Amnesty International. Det er godt og vel 1000 medlemmer i Amnesty Internationals lokallag i Kristiansand. Omkring 15 av dem er meget aktive og deltar på møter én gang i måneden på Arkivet. Amnesty har også et eget studentlag med godt og vel 20 medlemmer. Fjærestad er meget glad og takknemlig for muligheten til å rette oppmerksomheten mot Amnesty Internationals arbeid, og hun håper oppmerksomheten i første omgang bidrar til mange nok bøssebærere og dernest til at det blir samlet inn mange penger. – Jo flere bøssebærere vi får, jo mer penger kan vi få samlet inn, sier Fjærestad. – Hva skal pengene gå til? – Pengene skal brukes til å stanse overgrep mot mennesker i hele verden, mennesker som ikke får tale fritt, som ikke får elske dem de vil, som lever i krig og utsettes for seksualisert vold, som lever i uverdige og miljøfarlige omgivelser og mennesker som blir urettferdig behandlet. Amnesty har blinket ut fem satsingsområder; ytringsfrihet er en menneskerett, å elske er en menneskerett, trygghet er en menneskerett, å leve i verdige omgivelser er en menneskerett og å bli rettferdig behandlet er en menneskerett. – Hvordan arbeider egentlig Amnesty med disse problemstillingene? – Amnesty deler ikke ut mat og telt til fattige. Vårt arbeid går ut på å etterforske, informere og aksjonere og undervise. Til sammen har organisasjonen over 300 etterforskere som driver research for å avdekke brudd på menneskerettighetene over hele verden. Vi avslører menneskerettighetsbrudd og maktmisbruk, og mobiliserer mennesker over hele verden til å arbeide for menneskerettighetene. – Er TV-aksjonen også viktig for å få flere medlemmer lokalt? – Absolutt, Amnesty er en politisk uavhengig organisasjon, vi får ikke statsstøtte fra noen land, dermed står vi fritt til å kritisere alle lands regjeringer. Våre penger kommer inn via medlemmene og det arbeidet de gjør, derfor er absolutt viktig å rekruttere nye medlemmer. – Hva slags arbeid gjør dere lokalt? – Vi gjennomfører ulike aksjoner gjennom året, samler inn penger til vårt arbeid og arbeider med de tema Amnesty sentralt satser på, i år er det de fem områdene jeg nevnte i sted. Gjennom året står vi på stands og samler underskrifter og penger. I tillegg besøker vi skoler og holder foredrag og opplyser om de menneskerettighetsbrudd Amnesty har etterforsket. – Hva gjør lokallaget fram til selve TV-aksjonsdagen? – Vi har kick off og prøver å få med bedrifter i byen på ulike opplegg som skal gi penger til TV-aksjonen. Vi har stand på universitetet og i byen, og gjør alt for å mobilisere til selve aksjonsdagen. Da må vi ha nok bøssebærere, sier Fjærestad. – Hva vil være et godt resultat for lokallaget i Kristiansand? – At vi får nok bøssebærere og samler inn mer enn fjorårets TVaksjon gjorde. Jeg håper kommunene i landsdelen vil konkurrere om å gi mest mulig, sier Fjærestad.

Fakta TV-aksjonen

Regnskap med styring, oversikt og smidighet: Thomas Gjerdrum regnskapspraktikant

Irene Sollie aut.regnskapsfører

Tone Rognlid aut.regnskapsfører/ faglig leder

Viktige egenskaper å se etter når du velger ekstern regnskapsfører. Kanskje vi kan føye til trygghet, profesjonalitet og høy digital kompetanse. Det er hva vi i Varodd Regnskap gir deg, sammen med personlig service. Enda en ting: Vi har alltid regnskapspraktikanter hos oss, og det forplikter oss selvsagt til å være helt i front når det gjelder oppdaterte løsninger.

Snakk med oss om hva vi kan gjøre for din virksomhet! Lønn - RAppoRTERing -fAKTuRERing REmiTTERing - åRsoppgjøR - sELVAngiVELsE - oTp-ADminisTRAsjon mm. medlem av norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

Motto for TV-aksjonen: Stå opp mot urett Meld deg som bøssebærer: www.blimed.no eller 02025 Bidra med penger, næringslivskonto: 8382 08 05200

Autorisert regnskapsførerselskap Rigedalen 41, 4626 Kristiansand Tlf. 38 14 48 00 - regnskap@varodd.no

36

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

www.varodd.no www.kristiansand-chamber.no

SPENN magasinet 5/12

37


Clarion loves christmas ...................................................... Julebord på clarion Hotel ernst fra 545,- per person

JUlebordshow 16. & 17.november: Big Band Night 23. & 24.november: The Beatles Night 07. & 08.desember: Johnny Cash Night

nhold

re Fast daglig For mer informasjon eller bestilling, kontakt oss på tlf. 38 12 86 00 eller julebord.ernst@choice.no

DNT Sør Bedrift:

reta bidrar til å iva Fast renhold er for rg sø g verdi o s n e m m o d n eie ss for elig arbeidspla en ren og triv idere. dine medarbe nse. g og kompeta n ri a rf e r a h i V

Ansattemedlemskap > populært og meningsfullt

42 år innen grafisk bransje har gitt oss verdifull erfaring - og en særskilt kompetanse på løsning av grafiske oppgaver. Vi kan levere alt fra idéarbeid, design, web, trykk og ferdiggjøring, og yter alltid 100% uansett størrelse på kunde eller jobb. Har du grafiske behov – kontakt Ronnie, Lene eller Aage for en uforpliktende samtale – tlf. 38 12 94 94

Julekampanje! Ta kontakt med Marit på 952 98 148 og meld inn dine ansatte allerede NÅ. Da får de 1 gratis overnatting hver på en av våre hytter i Setesdalsheiene i 2013.

38

facebook.com/bjorvandskarpodde.no

www.kristiansand-chamber.no www.bjorvand-skarpodde.no SPENN magasinet 5/12

www.dntsor.no Naturopplevelser for livet

uspu

ss

og n Vi utf edva ører a sk vindu lt av nedv spuss as samt . skille Utvendig k og glass – innv i kont e orlan ndig Både dskap enga . ngso avtal ppdra er. g og faste

Gi et medlemskap til dine ansatte til jul, og få friske, sunne medarbeidere på kjøpet!

TOTALLEVERANDØR AV TRYKKSAKER – OG GRAFISKE TJENESTER!

Vind

Kontakt oss på: post@servicepartner1.no eller ring 38 17 97 00 Se også servicepartner1.no for mer informasjon


Omdømmebygging i et komplekst samfunn Tekst: Miriam Nærø Sundnes, Mastergradstudent uia Hospitant i næringsforeningen foto: kjell inge søreide

Jeg flyttet til Kristiansand i 2011 av én grunn: Masterstudiet i samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder. Masterstudiet som hadde sin oppstart høsten 2010 er ikke bare spennende og svært aktuelt, men det er også det eneste av sitt slag her i landet. En annen grunn til at dette masterstudiet er så attraktivt for meg er muligheten til praksisplass i løpet av tredje semester ettersom dette gir en unik mulighet til å sette teori ut i praksis. Jeg vant på ”lykkehjulet” og får nå min seks ukers lange utplassering hos Næringsforeningen. Her får jeg i aller høyeste grad oppleve det jeg til nå har lest om i fagbøker på nært hold ettersom Næringsforeningen bedriver nettopp samfunnskommunikasjon. Som det knutepunktet foreningen er mellom næringsliv og samfunn for øvrig er så og si alle oppgavene Næringsforeningen jobber med kommunikasjonsbaserte.

Spesielt når det kommer til informasjons- og kunnskapsdeling spiller Næringsforeningen en viktig rolle for regionen. Foreningen er et bindeledd som tilbyr plattformer hvor næringslivet kan utveksle kunnskap og erfaringer og stå sammen om viktige interesser og behov. Åpent og godt samarbeid er nøkkelfaktorer når det kommer til omdømmebygging.

Oppdatert, tydelig og tilgjengelig Komplekse samfunnsstrukturer gjør at nødvendigheten av å spisse sitt budskap er stor. Et tungt og kanskje tvetydig budskap når ikke langt i dagens seleksjonssamfunn. Åpenhet, tydelighet, og det å være oppdatert i forhold til nye medier og særlig sosiale medier er viktige elementer. Man bør være tilgjengelig i de kanaler og på de arenaer hvor interessentene også befinner seg som for eksempel på Facebook, Twitter og på egne nettsider. Deltakelse og interaksjon på de samme kommunikasjonsplattformene som ens interessenter, bringer bedriften og interessentene nærmere hverandre og kan bidra til å skape en god relasjon og et godt tillitsforhold. Tillit og troverdighet er etter min mening essensen i omdømmebygging. Det å være oppdatert som bedrift eller organisasjon bidrar nettopp til å styrke bedriften eller organisasjonens etos og det samme gjør det å være åpen, autentisk og entydig i forhold til formidling om hva en driver med og står for.

Næringsforeningen holder for tiden på å utvikle en ny strategi. En viktig del av denne er en ny kommunikasjonsstrategi nettopp med mål om å spisse sitt budskap i forhold til hva som er deres kjerneoppgaver og på hvilke områder de kan bidra til enda bedre samspill mellom regionens bedrifter. Målet er å plante beina godt på jorda, ikke flørte for mye med det ideelle, og heller fokusere på å klargjøre mer spesifikt hvordan Næringsforeningen kan bistå næringslivet i regionen samt øke fokus på profilering av byen og regionen for øvrig. Samtidig har Næringsforeningen nylig oppdatert sin hjemmeside hvor medlemsbedrifter også kan komme med meddelelser. Nettsiden blir dermed en plattform med en inkluderende funksjon. Næringsforeningen har også en aktiv Facebook side som ofte blir oppdatert og som åpner for informasjonsdeling og interaksjon med foreningens interessenter. Etter hvert som fremtiden bringer med seg flere nye kommunikasjonsarenaer vil Næringsforeningen ha ytterligere muligheter for en målrettet, effektiv og direkte kommunikasjon med sine interessenter. Dette også tilfellet for alle andre organisasjoner og bedrifter. Det å henge med i denne utviklingen er nødvendig for å kunne føre en strategisk god omdømmebygging: Det gjelder å være oppdatert, tydelig og tilgjengelig.

Julebord i Dyreparken - Opplevelser av en annen verden

Omdømmebygging Ett av de temaene innen samfunnskommunikasjon som ligger mitt hjerte nærmest er omdømmebygging, noe jeg også i fremtiden kunne tenke meg å jobbe med. Et godt omdømme for en bedrift, organisasjon, by eller region, kommer ikke av seg selv. Et stadig mer komplekst sammensatt og konkurranseutsatt samfunn, som alle bedrifter og organisasjoner befinner seg i og er en del av medfører konsekvenser for kommunikasjonen utad. Dette gjør nettopp at behovet for effektiv, kreativ, reflektert og samtidig en etisk korrekt samfunnskommunikasjon, blir mer og mer viktig. Dermed blir også behovet for å bygge opp et positivt renommé rundt sin bedrift, organisasjon eller by, og ikke minst å vedlikeholde det, også særdeles viktig. God omdømmebygging krever en grundig planlegging og inkluderer for eksempel påvirkningsmål og profilmål: Hvem ønsker man å skape, avslutte eller vedlikeholde relasjoner til? Hvordan ønsker bedriften, organisasjonen, byen eller regionen å bli sett på i sine omgivelser, av sine interessenter? Hva er ønskelig å dele med sine omgivelser, og hvordan?

Fakler, nisseluer og tradisjonelle juletoner fra Skomakergata setter deg og dine kolleger i den rette stemningen. Glødende rovdyrøyne lyser mot dere på ferden innover i Parken. Rundt et sprakende bål serveres det snacks og forfriskninger. Miriam Nærø Sundnes

Kvelden avsluttes med tradisjonell julemat i et av våre stemningsfulle lokaler. Vi kan tilby flere tema og gjør gjerne tilpasninger i forhold til innhold og meny. Felles for alle våre arrangement er unike opplevelser og muligheten til å erfare Dyreparken på en annerledes måte. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud. Vi biter ikke.

40

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

Dyreparken • N-4609 Kardemomme by • Tel.: +47 38 04 97 00 • event@dyreparken.no


Rask behandling til dine ansatte. oktan

Foto: Lars Hoen, Fædrelandsvennen

Gjestekommentar: Finn Holmer-Hoven

On The Road Again

Ta kontakt med oss. Timebest: 38 04 99 20. Har du tegnet egen helseforsikring for de ansatte i bedriften?

D

et er intet sted hvor Sørlandets politiske avmakt illustreres bedre enn i samferdselspolitikken. Vis meg en landsdel i Norge som er blitt mer stemoderlig behandlet over år enn Sørlandet når det gjelder oppgradering av hovedfartsåren gjennom sør-Norge – E 18 og E 39. Rett nok fikk den utenomparlamentariske aksjonsgruppen ”Bedre stamvei på Sørlandet” presset gjennom den 38 kilometer lange motorveien KristiansandGrimstad. Men det skyldes mer aksjonsgruppens standhaftighet, synlighet og dyktighet enn våre politikeres håndverk og innflytelse. Hvem husker ikke Einar Rasmussen, Andreas K.L. Ugland og Olav Skjevesland i demonstrasjonstog mot Stortinget på Karl Johan iført gule refleksvester. De maktet å få veisaken synlig på den politiske agenda gjennom ukonvensjonelle politiske aksjoner. Etter dette politiske stuntet har Sørlandet og dets politikere falt tilbake i sin sedvanlige dvale. Da Stortingets transportkomité innkalte til møte om nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2010-2019, hvor motorveien mellom Arendal og Tvedestrand glimret med sitt fravær, ga Aust-Agders daværende fylkesordfører Laila Øygarden (Ap) uttrykk for at ”Sørlandet har grunn til å være tilfreds”. Ja, så tilfreds var man i Aust-Agder at ingen fylkespolitikere gadd møte opp da transportkomitéen senere innkalte til høring om statsbudsjettet. Er det rart at vi blir

sittende nederst ved samferdselsbordet i Stortinget? Nå er transportetatenes utkast til NTP for 2014-2023 sendt ut på høring. For de av oss som har fulgt norsk politikk – og veipolitikk – gjennom noen tiår år, fortoner den seg som Asbjørnsen og Moes eventyr på hjul. Jeg skal ikke plage leserne med for mange tall, men for oss sørlendinger er lesingen av transportplanen en ønskeliste til julenissens verksted. For plansnekkerne i Statens Vegvesen har laget tre ønskelister: Hva de kan få utrettet ved dagens bevilgningsnivå og hva de kan få til om bevilgningene økes med henholdsvis 20 prosent og 45 prosent. Skal agderfylkene få realisert noen av sine E 18/E39-ønskemål det neste tiåret, er det bare 45 prosents alternativet som kan sørge for det. Da taler vi om veiinvesteringer på rundt 50 milliarder kroner (inkluder bompengefinansiering), bare på strekningen Oslo-Stavanger. Det inkluderer en ny motorvei Arendal-Tvedestrand samt start på motorveien mot Mandal. Til sammenligning er årets veibevilgning over statsbudsjettet 16,7 milliarder kroner (for hele landet). Slik at vi kan ha det i bakhodet når samferdselspolitikere fra alle partier i dag står frem og messer at 45-prosent alternativet er et minimum av hva vi kan forvente. Som om de forbereder oss på en norsk stortingsversjon av TV-serien X-files. (Du tror det ikke før du får se det).

De to andre finansieringsalternativene gir intet til agderfylkene, bortsett fra en utbedring av et internt kritiansandsproblem - E 39 fra Gartnerløkka til Breimyrkrysset. Det er derfor ikke vanskelig å si seg enig med den regionale veiaksjonen på Agder, som nå heter Sørlandets Samferdselsløft: ”Uten at NTP legges på + 45 prosents nivå vil man ikke få til et samferdselsløft på Sørlandet og gjennom det bidra til å løse landsdelens utfordringer knyttet til næringsutvikling og levekår”. Nei, uten dette alternativet vil vi fortsatt ha Fianesvingen og veien i fjellet langs Trysfjorden, Valandsvingen og Reibakkene i Mandal og krøtterstien langs Lenefjorden – anlagt på 1920-tallet da våre bestefedre og oldefedre kjørte T-Ford. De neste 20-30 årene. Bare 39 kilometer av de 130 kilometerne E 39 går gjennom Vest-Agder er omtalt i NTP’en. Og den største flaskehalsen og mest købelastede strekningen gjennom Vest-Agder, innfartsåren til Kristiansand fra vest, er ikke nevnt. Dette skal kristiansandere og vest-egder leve med i ytterligere 20-30 år. Og dette roper våre samferdselspolitikere halleluja for. Hvor er dere i Sørlandets Samferdselsløft? Er det ikke på tide å våkne til aksjon? Sist gikk man i demonstrasjonstog på Karl Johan. Kanskje på tide med en ”sit in” på Stortinget – akkompagnert av den nyutnevnte ridder Bjøro Håland med On The Road Again.

Vi tilbyr behandling innen ortopedi og plastikkirurgi. Kontakt din bedrifts forsikringsselskap. Kom raskt til behandling – unngå lange ventetider og sykmeldinger. Sørlandsparken Spesialistsenter er en del av Teres Medical Group som er Norges største sammenslutning av ledende private sykehus og plastikkirurgiske klinikker.

Barstølveien 34 4636 Kristiansand Tlf: (+47) 38 04 99 20 E-post: sorlandsparken@teresklinikk.no

Regnskapstjenester                                                                                                                                                        

  Avdelingskontorer  :     Evje  :  Sentrum    (Tlf:  37  92  91  00)                               Kristiansand  :  Kronprinsensgt.  7    (Tlf:  38  02  00  09)   Lillesand  :  Svåbekk  7/Tingsaker    (Tlf:  93  45  01  12)     E-­‐post:  post@evjeregnskap.no             Nå  er  vi  på  plass  i  Lillesand  !  

Alt til forretningsreisen Få rådgivning av profesjonelle reisekonsulenter, eller bestill enkle reiser selv på vårt brukervennlige selvbookingssystem VIA Online, der bedriftenes avtaler og rabatter legges inn. Sammen skaper vi opplevelser Vi har spesialavdelinger for kurs/konferanse og gruppereiser. Et vellykket arrangement krever god planlegging og et effektivt gjennomføringssystem. Vi hjelper deg med begge deler. Marine & Offshore Vi har spesialkompetanse innen sjømannstrafikk, våre Marine & Offshorekonsulenter har lang fartstid. Global operasjon med kontorer i strategisk viktige byer gir deg løsninger som effektiviserer bl. a mannskapsbytter.

Vår størrelse, nettverk og kompetanse sikrer deg de beste løsningene og prisene. VIA Egencia Sørlandet. tlf: 38 12 56 10, e-mail: krs@viatravel.no


Nye medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:

Norwegian

Haugeinstituttet

Bli sett

Nor Element

To3netPro AS

Frigstad Engineering AS

Podium

Netsecurity

Norwegian Air Shuttle ASA er et skandinavisk lavprisflyselskap notert på Oslo Børs, nest største flyselskapet i Skandinavia og det tredje største lavprisselskapet i Europa. Norwegian flyr 313 ruter til 116 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. Med konkurransedyktige priser og enkle løsninger, har Norwegian hatt en betydelig vekst de senere årene. I 2011 reiste nærmere 16 millioner passasjerer med Norwegian. Selskapet har om lag 2500 ansatte. Norwegian har en flåte bestående av 66 jetfly med enkel midtgang. Av disse er 53 av typen Boeing 737-800 og 13 av typen Boeing 737-300. Norwegian har i dag 46 nyere Boeing 737-800 som er utstyrt med gratis internett. Norwegians totale flyflåte har en gjennomsnittsalder på under 5 år, noe som gjør den til en av de aller mest moderne i Europa. Alle de nye flyene i Norwegians flåte skal ha internett i løpet av neste år. Norwegian har også bestilt åtte 787-8 Dreamliner til sin langdistansesatsningen.

«Haugeinstituttet er en ideell stiftelse dannet i 2005. Vi har etablert oss i Kristiansand med kontorer i Lillemarkens, Skippergata 4. Visjon: Haugeinstituttet skal være en pådriver til etisk tenkning og praksis innen moderne næringsliv, organisasjonsliv, arbeidsliv og utdanning basert på arven etter Hans Nilsen Hauge. I enhver bedrift er det en rådende kultur, en god kultur gir stabilitet, fornøyde arbeidere, ett godt samarbeidsklima som gir god inntjening. En dårlig kultur gir det motsatte. Etikk handler om det fundamentale i en bedrift, hvilke verdier som er styrende og skaper bedriftskulturen. Haugeinstituttet har utarbeidet 3 kurs opplegg som retter seg primært mot ledere som setter fokus på etikk og verdier. Kursenes mål: 1. skape en bevissthet om etikk og ønskede verdier gjennom undervisning, samtale og refleksjon. 2. Lage en tiltaksplan for implementering av ønskede verdier, og hjelpe med gjennomføring. Haugeinstituttet har knyttet til seg svært kompetente kursholdere. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Bli Sett Via Scandinavia AS ble etablert med bakgrunn i Bli Sett AS og Via Scandinavia AS avd. Sør. Slagordet vårt er «alt i profilering» og vi kan absolutt levere alt. Vi har kunder over hele landet, men vi har en bevisst strategi om satsing i Agder, noe som har gitt gode resultater. Bli Sett Via Scandinavia AS sin visjon er å være den mest foretrukne profilleverandør i Kristiansand. Vår filosofi er å levere kvalitetsprodukter til riktig pris og til avtalt tid. I tillegg satser vi på design og spesialproduksjon av totale profileringskonsepter og kundetilpassede webshopløsninger, som er basert på sikker teknologi og brukervennlighet. Vi ønsker å være en profesjonell samarbeidspartner og totalleverandør av relasjonsbyggende produkter overfor våre kunder! Vi kan tilby et bredt sortiment av klær, gaveartikler, elektronikk, krus, t-skjorter etter Deres ønske og behov. Det å bli medlem i Næringsforeningen ser vi på som en mulighet til å bidra til utvikling av næringslivet i Kristiansandsregionen samt at det gir oss bredere nettverk som vi ser på som spennende muligheter.

Nor Element er landets største produsent av betongtrapper, og en totalleverandør av betongelementer til det norske markedet. Fra våre tre fabrikker på Sørlandet, tilbyr vi et bredt spekter av prefabrikkerte betongelementer. Selskapet ble etablert i 1999, etter fusjon av Bygg og Teknikk AS i Kristiansand ogAgder Spennbetong AS i Marnardal. To år senere åpnet også produksjonen på den nye hulldekkefabrikken på Gismerøya i Mandal. Vår styrke ligger i våre medarbeidere, og deres kompetanse. Vi tilstreber å være både kvalitetsbevisste, effektive og løsningsorienterte, og alltid tilby våre kunder merverdi. Selskapet har i dag mer enn 125 ansatte, med en årlig omsetning på ca. 200 millioner kroner, og eies 50 % av Contiga og 50 % av AS Betong (RISAkonsernet). Det er fabrikken i Kristiansand som er blitt medlem. En av grunnen til at vi ønsker å være med i Næringsforeningen er bl.a. å få tilgang til de kurs og seminarer som arrangeres, samt være del av et større nettverk.

Vipkurs Norge er et konsept som tilbyr mennesker i ledende posisjoner inspirasjon og innspill for å mestre det økende presset de er under. Daglig leder Anne Giljebrekke opplevde selv å ha stått under press på alle kanter i mange år. Etter å ha prøvd det meste både for å hjelpe de rundt og unngå utbrenthet selv, var hun klar for noe nytt.For 5 år siden ble hun invitert med og fikk spesialtrening i et kreativt team innenfor business – der hun fikk en helt ny kurs som ga enorm uttelling. To3netPro tilbyr derfor VIPkurs med bl.a samtaler, ”coaching” og innspill på happeninger! Anne er sykepleier med spes.utdannelse i Psykiatri og Pedagogikk, har bred arbeidserfaring, samt egenerfaring på hva systemet rundt kan tilby. Vi valgte Næringsforeningen fordi de har et godt nettverk, og vi ser på dem som en viktig ressurs og samarbeidspartner.

Frigstad Engineering (Norway) AS er en del av Frigstad Group som har vært en privateid aktør i offshorebransjen siden 1981 med virksomheter på Kypros, Singapore, Brasil og Norge. Frigstad Engineering (Norway) AS spesialiserer seg på design og utvikling av store avanserte dypvannsrigger. Designet av semi-submersibles er basert på lang operasjonell erfaring og i tett samarbeid med verft, ustyrsleverandører og sertifiseringsselskap. Frigstad Engineering leverer også ingeniørtjenester innen offshoreboring og produksjon, både på vegne av rigg operatører og verft. Kristiansandskontoret vil ha ansvaret for markedsføring av riggdesign samt fokus på topside / boreutstyr, mens Frigstad Engineering Singapore har skrogdesign og marine systemer. Vi holder på å bygge opp kontoret her i Kristiansand/ Norge og synes derfor det er naturlig å bli en del av nettverket til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Podium – Norges beste jobb- og karrieresenter! Podium har i mange år vært en ledende leverandør av ulike arbeidsmarkedskurs til NAV; til målgrupper som langtidsledige, unge arbeidsledige, minoritetsspråklige og yrkeshemmede. Motivasjon, kunnskap, ferdigheter og gode holdninger er stikkord for våre kurs. Målet er at deltakerne skal komme ut i relevant praksis eller lønnet arbeid. I et arbeidsliv der de fleste skifter jobb flere ganger i løpet av yrkeskarrieren, ser vi et økende behov også hos privatpersoner, for støtte og veiledning i slike prosesser. Vi tilbyr derfor vårt konsept SMART Karriere, der vi bidrar til kartlegging av egen kompetanse, ønsker og muligheter. Vi tilbyr individuell veiledning og benytter anerkjente kartleggingsverktøy i dette arbeidet. Vi har som mål å være Norges beste jobb- og karrieresenter – og våre mange fornøyde kursdeltakere viser at vi lykkes med det! I Næringsforeningen vil vi knytte kontakter og etablere samarbeid med bedrifter i regionen.

Netsecurity AS leverer nettverks og sikkerhetsløsninger samt konsulenttjenester til mellomstore og store bedrifter. Virksomhetens ansatte har høy faglig kompetanse og fremstår som et av Sørlandets mest kompetente miljø innenfor dette området. Selskapet har bl.a. nasjonale kunder innen media, offshore & shipping, luftfart, bank og energiselskap til de største kommunene på Agder. Netsecurity jobber for å tilegne seg nye og fornøyde kunder. Det var derfor naturlig for oss å bygge videre på det nettverket og den kompetansen som Næringsforeningen representerer.

Øvrige nye medlemmer er: Polewall AS Mosvold Drift AS Wenaas AS/Kwintet Vest-Agder Fylkeskommune, Samferdsel


MEDLEMMER i Næringsforeningen per oktober 2012

A Aanesland Fabrikker AS A.Asbjørnsens Tobaksfabrikk AS A1 Eiendom AS ABC Regnskap A/S ABC Tak ABCenter Vest AS Able AS Accountor Kristiansand AS Activepeople AS Adecco Norge AS avd. Kristiansand Advokat Jan M.Wesenberg Advokat Stefanussen Advokatfellesskapet Drift AS Advokatfirma Krodemansch Advokatfirma Tofte DA Advokatfirma Wigemyr & Co DA Advokatfirmaet Kjær & Co DA Advokatfirmaet PWC A/S Advokatforum Kristiansand DA Agder Bedriftshelsetjeneste Agder Energi Agder Klimateknikk AS Agder Kollektivtrafikk AS Agder Mat Foredling AS Agder OPS Vegselskap AS Agder Taxi AS Agderforskning AS Agdermaskin AS Air France KLM Air Products AS Aker MH A/S Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS Albert Kaare Allkopi AS Amfi Vågsbygd - Drift AS Andås Begravelsesbyrå AS Anne Margrethes Frisørsalong AS Applebox Applica Training Systems AS Aptum kommunikasjon AS Aquarama Service AS Arena AS Aske Rørleggermester A/S Asplan Viak AS ATEA AS Avfall Sør Bedrift Avinor Kristiansand Lufthavn Axelsen, Carl Viggo B Babycare AS Bakgården Bar og Bakgården Restaurant Baltic Service AS Barlind Solutions AS Basol Norge AS Bauer Energi A/S BDO AS Beckmann Olav AS Bedrift og Personalpsykologi AS Bemanningsbyraaet.no AS Berg-Hansen Reisebureau Agder AS Berit Ahlbäck Konsulent-tjenester i Praksis Bidevind Consulting AS Biltema BIS Production Partner IPEC AS Bitpro Bjorvand & Skarpodde AS Blank AS Blikkenslagerfirma Olaf Jahnsen AS Bli Sett Via Scandinavia AS Boen Bruk Boss Industri og Mekanisk Verksted AS Bouvet ASA, (avd. Kristiansand)

46

BR Gruppen Br.Reme AS Bring Logistics Bygg og prosjektutvikling AS Bølgen & Moi Kristiansand Båtservice Holding AS C Cameron Sense AS Carbon Partners AS Cargo Partner AS Cargotec Norway AS Carshine AS Centrum Bygg Service AS Cemo AS CG Glass AS Charlott Christiansholm Eiendom AS Christiania Innfordring AS Christianssands Assurance AS Clarion Hotel Ernst AS Clean Sør AS Color Line Transport AS Comfort Hotel Kristiansand AS Conecto AS Consilio AS Corona Interiør AS CR Group AS Cramo AS, avd. 766 Kristiansand CRM Partner AS CTS - Setting Cultiva D Daland Eiendom AS Dampbageriet AS Danske AS Dark Season Deepmind AS Deloitte AS Desmi Norge AS Det Norske Veritas, avd. Kristiansand Devoteam Solutions DHL Express (Norway ) AS Digiflow, Kristiansand Din Eiendom AS Dirty Old Town AS DNB Bank ASA DNB Næringseiendom ASA (Sørlandssenteret) DNT Sør Dog & Bone Doorway AS - Avd Kristiansand Dots AS Dovland Byggmester AS Drømmehuset Kristiansand DSV Air & Sea AS E Eidsaa Ivar Eiendomsforvaltning Sør AS Eiendomsmegler 1 Kristiansand Eiendomsrådgiveren AS Elatec AS ElektroXperten AS Elkem Silicon Materials Elkem Carbon AS Elkem Solar AS Elpunkt AS Eltos AS Elvebredden Café og Catering AS Engeland Skade og Lakk Entra Eiendom AS Enøktotal AS eRedaktør AS Ernst & Young AS Europark AS Eva Sko/Euro Sko Evenby Torbjørn Evje Regnskapskontor AS Evry Agder AS Experis A/S F Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen Skolesenter Farsund Resort AS Faveo Prosjektledelse AS FB Eiendom & Finans AS Festival AS

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 5/12

Fiko AS Finn og Albert Egeland AS Fire Security AS Fire Årstider AS Fiskeeksperten Reinhartsen AS Fjell Renovering AS Fjord Line Fokus Bank Kristiansand Forbrukersamvirket Sør BA Force Technology Training Norway AS Fotograf Sol Nodeland Fotograf Tor Erik Schrøder Frigstad Engineering (Norway) AS Frivold Slakter AS Frizen AS Fundament Kommunikasjon AS Fædrelandsvennen AS G G. Strømme Eiendom AS G. Strømme Holding AS Galleri Bi-Z GCON AS Geheb Conditori GetVital Medical Scandinavia AS Gevir Kommunikasjon AS GHV Montasje AS Gjensidige Gleden Blomster Go Mobile AS Grilstad Storkjøkken AS Grønt Fokus AS Gumpen Bildrift A/S Gunders Kafé Gustav Pedersen AS H Halvard Thorsen AS Hamre Familiecamping AS Hamresanden Resort AS Handelsbanken Handelshøyskolen BI Kristiansand Hansa Borg Bryggerier ASA Hansen & Justnæs AS Hansen Herman Mekaniske Verksted AS Hasund, Barbara Haugeinstituttet Hellvik Hus Søgne AS Helsehuset Salis Hennig-Olsen Is AS Hertzberg Sivilingeniør HG Bygg AS Hillcon AS Hjelp24 HMS AS Hodejeger Åstveit AS Hodne Mestergull Hotel Express International Hotel Express Norge AS Hotel Norge AS Hotell Wergeland AS Høllen Restaurant & Bar Høyde Teknikk AS Håkull AS I I Medvind ID Musikk AS Idè til Produkt AS Identec Solutions Norway A/S If Skadeforsikring In2design AS InfoCare ASA Inmaco AS Innoventus AS Ipec Miljø ISS Facility Services AS ISS Personalhuset Kristiansand IT Huset Sør Itella Logistics AS Iveland Kommune J J-A Rør Jackon AS, avd. Kristiansand JB Ugland Eiendom AS Jernbaneservice Sør Jiffy International

JobCrew AS Jobzone Kristiansand AS JobOffshore Bjorvand Johan G. Olsen AS K Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Kanalbyen Utvikling Kardinalen Karlsen Vidar Kelly Services Norge AS Kilden IKS Teater og konserthus Kjær Trapper AS Kjøkkenservice Industrier AS/ Jobbfrukt Kjøkkenskapet Brød og Pålegg AS Kjøstvedt AG AS KK CONSULT Nancy Føreland Karlsson Knutepunkt Sørlandet Kommunikasjonssenteret Agder Konkreta Jane Rabbersvik Konkurrenten.no/Risdal Touring KPMG AS Krag Utvikling AS Kreditorforeningen Sør Kristiansand Avis Kristiansand Bygg AS Kristiansand Byggrådgivning AS Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Feriesenter Kristiansand Havn KF Kristiansand kommune Kristiansand Kontorsenter AS Sharp Center AS Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansands Skruefabrikk og Mekaniske Verksted AS Kristiansand Sykkelsenter AS Kristiansand Trykkeri KRNCoaching a/s Kruse Smith AS Kuehne+Nagel AS Kvadraturen Gårdeierforening AS Kvadraturen i Kristiansand AS Kvinesdal Sparebank Kwintet Norge AS, avd.Kristiansand Kåre Larsen Handelsgartneri L Landmåler Sør AS Leif Hübert Stål AS LEMO AS Leif Hodnemyr Transport AS LG Quick Lager AS Lillemarkens AS Livinor LOS AS LOS Bynett AS Lund Bedriftshelsetjeneste DA Lunde Holding Invest AS Lydia AS Lyskomponenter AS M Maduro Kompetanse Mal i Sør AS Malermester Knutson AS Mandt Hege Marie Manpower AS Avd.Kristiansand Maritim Protection AS Markedsføringshuset AS Maskin & Transportteknikk AS Master Norge AS Maurtua Barnehage AL Max Marketing Gruppen Mediepartner AS Meditek Medisinsk Utstyr AS Meglerhuset Sædberg AS Menko AS Mentor Partner AS Merkantil Service AS Merlink Management Midt-Agder Friluftsråd Mjåland Ivar AS Mosvold Drift Mosvold & Co AS

Multiconsult AS Mur i Sør Myhre & Johnsen Advoktafirma DA Møbelmiljø AS Møvik byggetjenester AS Måltid i Agder AS N N. Timenes & Søn AS National Oilwell Varco NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder Navigea Securities AS NCC Roads region Sør Necon Engineering and Consulting, avd. Kristiansand Nelfo Sørlandet AS Netlab AS Netped AS Netsecurity NHO Agder NinaNet AS NOHA Norway AS Nordby G Cycle & Maskinforr AS Nordea Bank Norge ASA Nordialog Kristiansand Nordic Materials Construction AS/NMC Nor Element Norges Lastebileierforbund Regionkontor Agder og Rogaland Norgesenergi AS Norgesfilm AS Norgesgruppen Agder AS Norgesplaster AS Norlock DB Montasje AS NOROFF Norsap AS Norsk Gjenvinning AS Norsk Interaktiv AS Norsk Metallretur Kristiansand AS Norsk Tur AS Norspons AS Norwegian Air Shuttle ASA NSB AS NTC Gave og Profilering AS Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS O Oceaneering Rotator AS Odderøya Live AS OK Marine AS On & Offshore Services AS On Line Reklame AS OneCo AS Op designstudio Oras Agder AS Ordkraft AS Ortopediservice AS Otera Ergon AS Otium Sør AS Otra Norge AS Oxford Research AS P Pegasus Kontroll AS Per Kokk – Lund Restaurantdrift AS Personalsjefen AS Per Try AS Pettersen Vestbakke & CO DA Phonero AS PipeGap AS PK Entreprenør AS Plussmegleren Podium AS Polewall AS Posten Norge AS/ Kristiansand Postsenter PWC Accounting PwC Kristiansand Proffice Kristiansand Profitbase AS, avd Kristiansand Progress AS Proplan AS avd. Kristiansand Pro-Revisjon AS PSWinCom AS

Q Quality Hotel Kristiansand R Radisson Blu Caledonien Hotel Rambøll AS Rasmussen gruppen AS/ Avantor ASA Raustøl Bygg og Eiendom AS Reaktorskolen AS RE Form AS Regnskaps Companiet AS Rejlers Consulting AS Reklamestasjonen AS REMA Nonfood AS Renhold-Service AS, avd. Kristiansand Repstad Anlegg AS Returkraft AS Revisjon Sør AS Revisorgruppen Agder AS Rica Dyreparken Hotel Rico Invest AS Ricoh Norge AS, avd. Kristiansand Rige Silketrykk AS Ringknuten Pukkverk AS Rolands AS Roli AS ROM Eiendom AS Ruterknekt A/S S Safe-Pro Systems AS Safety Design Sanden Media AS Sandens Drift AS SAS Ground Services (SGS) Scan Trade AS

KATEGORI

Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift

ANTALL ÅRSVERK

1 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 over 300

Scandic Kristiansand Scandinavian Shipping Kristiansand AS Schenker AS, avd Kristiansand Seafront AS Seamless AS Securitas AS Servicepartner 1 AS SG Finans AS Sibest AS Siem Offshore Management AS Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA Skagerak Capital Skandinavisk Trafikksenter AS Skanska AS Skeie Eiendom AS Skjærgårdsbygg AS SkoData AS Slakter Sørensen Slangexperten AS SlottsQuartalet AS SMS Arkitekter AS Snadderkiosken Snøgg AS Sol og Måne Solrang Arne Paulsen Songsdalen Fjellsprenging AS Songdalen Kommune Songvaar Vekst AS Sopran AS Sordal Bygg Sound of Hapiness Kompetansesenter Southern Marine AS Sparebank 1 SR-bank Sparebanken Pluss Sparebanken Sør

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE

1 2 4 7 8 9

Spareskillingsbanken Spesialgrossisten Sør AS Spesialprodukter Sør A/S Spiss Arkitektur & Plan AS Sport Senteret Kristiansand AS StepChange AS Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet Stimulans v/Turid Lund Reksten Storform Norge AS Stormberg AS Strai Kjøkken AS Strand Hotel Fevik Strømmes Reklame A/S Strømmestiftelsen Studensamskipnaden i Agder (SiA) Stål-Consult A/S Stålveien 9 AS SUB KRISTIANSAND AS Sveins Bilutleie AS Sweco Norge AS Søgne Bil AS Søgne Elektromarked AS Søgne og Greipstad Sparebank Sørlandet Storcash Sørlandets Kunstmuseum Sørlandskjøtt AS Sørlandsparken Spesialistsenter AS Sørlandets Travpark AS Sørlandets Sikkerhetssenter AS Sørlands Service AS Sørover AS Sør-Stål AS

T Takstkontoret Johan Roland AS Tangen Halfdan Tapas Tone Taste of India AS Taxi Sør AS Team Works AS Telehuset Sørlandsparken Telenor Bedrift ASA Kristiansand Thorsen Halvard AS Tine SA TK-BYGG AS To3netpro Top Temp Bemanning Kristiansand AS Tore Wiese-Hansen Torjesen Jernvare AS Trekanten legesenter Tress Design AS Trimtex Sport AS Tryg Trysnes Marina Eiendom DA TTS Marine ASA U Ungt Entreprenørskap Agder UNIT4 CURRENT SOFTWARE AS Utvikling.org V Valhalla Verksted AS Varmepumpeservice Varodd A/S VEF Entreprenør AS Vekst & Innovasjon AS Vekstra Kristiansand AS Vennesla Transport AS Ventelo AS

Vertech Offshore AS Vest-Agder bedriftsidrettskrets Vest-Agder Fylkeskommune v/ nærings og energiseksjonen Vest-Agder Fylkeskommune v/ samferdsel Vest-Agder Museet IKS Vetro Solar AS VIA Travel Sørlandet Vigeland Metal Refinery A/S Vigeland Brug A/S Vigeland Personal Øst AS Viking Think Tank AS Vindi Consulting AS Vinje Industru AS Visit Kristiansand AS Visit Sørlandet AS Visma Services Norge AS – Kristiansand Voss Productions AS Vågsbygd VVS AS W Wehus Geir – Kreftforeningen seksjon sør/vest Westshore Shipbrokers AS Widerøe’s Flyveselskap AS Windmill AS World Event AS X Xstrata Nikkelverk AS Y Yess Kristiansand AS YIT Building Systems AS Ø Å Aamodt VVS AS Åros Motell Camp AS 07 Sør AS

MEDLEMSKAP (EKS. MVA)*

kr. 3.100,kr. 6.100,kr. 12.300,kr. 20.400,kr. 30.100,kr. 33.700,-

“Ring oss i dag for medlemskap, på telefon 93 25 53 31”

Firmaer som består av hovedforetak og filialer regnes etter samlet antall ansatte innen regionen. Pensjonist/student: kr. 300,Gjelder personer som er knyttet til næringslivet eller andre som styret antar kan tilføre foreningen impulser av betydning. Disse har ingen stemmerett. * Prisene gjelder kontingent og serviceavgift 2012 (kontingentandel er kr. 400,- avg. fritt.).

May Baagøe Lindseth Næringsforeningen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Svarsending 00967303 Postboks 269 4663 Kristiansand


Avsender Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 Kristiansand

B Økonomi Hovedkontor på Sørlandet?

Foto: Anders Martinsen fotografer

Kjøita 6 ligger attraktivt til, få minutter fra Kristiansand sentrum. Vi kan tilby fra 300 m2 til 2200 m2 topp moderne, lyse og arealeffektive kontorlokaler. Lokalene er fleksible og tilpasses leietakers behov og ønsker. I tillegg kan vi friste med veldrevet personalrestaurant, betjent servicesenter og felles møteromsavdeling som vil tilfredsstille den mest kresne leietaker. I nærområdet finnes godt utbygget kollektivtilbud både inn til sentrum, ekspressbuss og flybuss til Kjevik. Vi har god parkeringsdekning for ansatte og gjester, enten de bruker bil eller sykkel.

Vi ønsker velkommen til Elvebredden! For mer informasjon og visning, kontakt: Tlf: 38 10 44 44 Mob: 41 56 96 54

Finnkode: 19354248

www.telenoreiendom.no

SPENN 5/12  

Næringslivsmagasin for Kristiansandsregionen