Page 1

SPENN

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

Aug/sept 2012

Konserndirektøren Helge Aasen,

Konserndirektør Elkem

Helge Aasen fra Birkenes er sjef for 2500 Elkemansatte verden over og for 12 kinesiske fabrikker i Frankrike, Spania, Tyskland, USA, Brasil og Kina. www.kristiansand-chamber.no Side 8–14 1 SPENN magasinet 4/12


Sunt & Godt! Hjemmekveld...

Fotballkveld...

Syforening...

Forretningslunsj...

mat & kunst Du finner oss i Lillemarkens & på Fiskebrygga www.fiskeeksperten.no - Tlf: 38 12 24 40

Proplan inviterer gamle og nye kunder til

Åpent Hus Tirsdag 18.september

Sørlandets eneste spesialiserte meglerkontor for næringseiendommer

Ta turen “hjem” til oss for faglig påfyll og en god prat.

Vår visjon er å inspirere og bidra til verdiskapning på Sørlandet. Vi er en naturlig samarbeidspartner for utvikling og formidling av næringslokaler og næringseiendommer. Sikter du deg inn mot kjøp, salg, leie eller utleie av næringseiendom, er du kommet til riktig adresse for gode forretninger.

- Tips og triks i Visma Business eller Global - Spennende nyheter fra Visma Software - Presentasjon av Proplan Time - God mat og drikke For fullstendig program og påmelding: www.proplan.no/seminar

Jens Helge Hodne Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

Morten O. Hellenes Megler MNEF/ Retailansvarlig

Erlend H. Hansen Eiendomsmegler MNEF

Sylvi Birkeland Oppgjørsansvarlig/ Megler MNEF

Marianne Føreland Eiendomsmegler MNEF

Inger R. Amundsen Salgssekretær

Stian L. Ordahl Megler/Bedriftsintern advokat MNA

Gunnar S. Sædberg Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig

Proplan - totalleverandør innen ERP, Lønn, Time og CRM

Tel: 815 00 715 E-post: firmapost@proplan.no Web: www.proplan.no

Proplan AS Kjøita 6 4630 Kristiansand

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

3


|

smarte møter på scandic kristiansand

SPENN INNHOLD 4/12

Scandic Kristiansands konferansesenter er et av byens flotteste og mest moderne. Med vår sentrale beliggenhet, serviceinnstilte medarbeidere og gratis Internettilgang er ditt møte sikret suksess. Velkommen til oss!

8-14

15-16

18-21

23-25

26-28

32-34

SCANDIC KRISTIANSAND

Markensgt. 39 Tlf.: 21 61 42 00 scandichotels.no/kristiansand

Lokal spisskompetanse og integrerte løsninger Deloitte Agder tilbyr: • Advokattjenester, skatt og avgift • Revisjon og kvalitetssikring • Styre- og eierprosesser • Arv og generasjonsskifte • Transaksjonsstøtte • Økonomisk rådgivning • Restrukturering / optimalisering

8-14 Tema: Kinesisk på Fiskå

23-25 Hurrarop i Ny Hellesund

15-16 Åse Severinsen i Søgne

26-28 Kjell Nupen – børs og katedral

18-21 Spesialister på knær og kort ventetid

32-34 Dampen, ungdommelig 150-åring

Vi har kontorer i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad.

42 MEDLEMSLISTE | 43 BLI MEDLEM Mer informasjon finner du på www.deloitte.no eller kontakt: Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor tlf: 958 82 925 ostokkenes@deloitte.no

Jens-Petter Pedersen advokat tlf: 958 88 025 jenspedersen@deloitte.no

Ønsker din bedrift å være med i regionens største næringsforening, ta kontakt med oss i dag!


kontakt

LEDER

SPENN

Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere

Utgiver: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) - Kristiansand Chamber of Commerce Christian Altmann Administrerende direktør næringspolitikk og myndighetskontakt infrastruktur kommunikasjon Tlf.: 909 68 541 christian@kristiansand-chamber.no

Telefon 99 23 80 00 Postboks 269, 4663 Kristiansand www.kristiansand-chamber.no Tips/kommentarer: Redaktør Ole-Petter Sunde ole-petter@kristiansand-chamber.no Årgang: nr.9, utgave 4 - 2012 Opplag: 7.500

Ole-Petter Sunde Nestleder Internasjonalt samarbeid Redaktør SPENN Leder av markedsavdelingen Tlf.: 46842698 Ole-petter@kristiansand-chamber.no

Anne Marit Thomassen Økonomi/administrasjon Handelskammer SPENN Tlf.: 489 97 734 amt@kristiansand-chamber.no

Utkommer: februar, april, juni, august, oktober og desember. Materiellfrist: 1 mnd. før utgivelse. Annonsesalg: Anne Marit Thomassen, mob. 48 99 77 34. E-post: anne_marit@kristiansand-chamber.no. Volumrabatt ved halv- og helårsavtaler. Egne priser for medlemmer av foreningen. Tekst og foto: Mediepartner AS Ombrekking og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS Forsidefoto: Kjell Inge Søreide Distribusjon: Til samtlige næringsbedrifter innen “Knutepunkt Sørlandet”: Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Birkenes, Lillesand og Iveland, samt Kjevik Lufthavn og Kristiansand jernbanestasjon (NSB). Kontakt oss for tilsending: spenn@kristiansand-chamber.no

Agnethe Eikså Etablering og drift av INN Kristiansand – Expat Support Tlf.: 916 09 869 agnethe@kristiansand-chamber.no

I dette nummeret av Spenn forteller vi om Elkem, en av Kristiansands store og tradisjonstunge industribedrifter. Elkem er tidlig norsk industrihistorie – med Sam Eyde som stamfar. Enten hjørnesteinsbedrifter i fjordsamfunn, med kort vei til fossefall og rimelig vannkraft, eller som hos oss, bynær industri på Fiskå, hjelmer, vernesko og mange og viktige arbeidsplasser. Samtidig som Elkem representerer noe av det trausteste Norge har å by på, innehar industrikonsernet noen av verdens mest innovative industrimiljøer. Fra Elkem har det kommet nyvinninger som har bidratt til å revolusjonere smelteverksvirksomheter kloden over. Mindre utslipp av klimagasser og lokal forurensing, mindre bruk av energi og stadig mer effektiv produksjon har vært resultater som setter spor. Det er resultatene av slike fremskritt, skapt av ingeniørmiljøer, kjemikere og dyktige operatører i Elkem, som gjør at vi fremdeles har tungindustri her til lands. Det er nyvinningene disse har skapt som har vært motkraften mot høye produksjonskostnader. Det er de teknologiske fremskrittene som har motvirket høyt lønnsnivå, en faktor som får andre norske industribedrifter til å flagge ut. Elkem Solar er et eksempel på dette. Da det i 2006 ble bestemt å bygge en fabrikk for produksjon av superrent silisium til en verdi av nesten 3 mrd kroner i Kristiansand, avslørte industrikonsernet samtidig resultatene av årelangt arbeid for å knekke koden for å produsere energi av solstrålene på en rimeligere måte enn hva som fantes. Bak dørene på Elkem Research på Fiskå hadde forskere, ingeniører, kjemikere og andre med stor tålmodighet funnet frem til måten å utvinne superrent silisium, som møter solarbransjens strenge krav, ved hjelp av et minimum av energi. Når energi er en av de viktigste innsatsfaktorene i denne bransjen, er slikt avgjørende. I dag eies Elkem av kinesiske Bluestar. Kineserne kjøpte ikke bare en verdensledende teknologi, de kjøpte også den hjernekraften som dominerer miljøet i Kristiansand. De samme menneskene som skapte Elkem Solar-metoden, arbeider fortsatt på Fiskå. Det ser ut til at eierne verdsetter dette, og bygger videre på de solide tradisjonene de Elkem-ansatte står for.

Anne May Hundeide Medlemspleie, medlemsverving, Utvikling og gjennomføring av faglige tilbud Kurs- og konferanseansvarlig Tlf.: 404 73 626 annemay@kristiansand-chamber.no

May Baagøe Lindseth Medlemsverving og medlemspleie ekstern kommunikasjon webredaktør Kurs og konferanser Tlf.: 932 55 331 may@kristiansand-chamber.no

En lysende fremtid

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en næringsorganisasjon for bedrifter i ulike bransjer i Kristiansandsregionen. NiKR skal bidra til at medlemsbedrifter oppnår de beste rammebetingelser innen regionen. Vi ønsker videre at næringslivet står samlet bak store og viktige beslutninger, ikke minst overfor offentlig sektor. NiKR skal virke som høringsorgan, medspiller og pådriver for å fremme næringslivets interesser.

I noen år har Elkem Solar strevd med et avventende marked. Vi tror bedriften representerer fremtiden, all den tid solenergi per i dag så å si ikke utnyttes i det hele tatt. I en fremtid der energi er nøkkelen til vekst og samtidig innsatsfaktor for å løse klimautfordringene, har dette industrimiljøet i Kristiansand en lys fremtid.

Christian Altmann Adm. dir. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

VÅR VISJON En møteplass for diskusjon og løsning av spørsmål. Arbeide for at Kristiansandsregionen er et godt sted å leve og bo. VEKST I REGIONEN Vi arbeider for vekst i regionen både gjennom økt satsning på eksisterende bedrifter og ved å tiltrekke ny virksomhet. Dette vil kunne gi positive ringvirkninger og er av avgjørende betydning for en videre utvikling av regionen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

7


Kompetansefabrikken

Elkem Hjørnesteinsbedriften på Fiskå er kjøpt av Kinesiske Bluestar Group. Kineserne har investert 40 millioner kroner på Elkem Solar fra november 2011 til mars-april 2012. Nye automatiseringsmaskiner kostet alene 15 millioner kroner og skal effektivisere den metallurgiske prosessen på Elkem Solar. Kuttecellene er ombygd for 25 millioner for å kjøre med høyere materialutbytte. Det planlegges å investere ytterligere 150 millioner kroner i Elkem Solar i 2013.

Den første elektrokjemiske bedriften ble etablert på Fiskå i 1907. Virksomheten kjøpes av Elkem i 1917. Fra starten er forskningssenteret på Fiskå en viktig del av livsgrunnlaget for Elkem. Forskerne er på et vis konsernets hovedpulsåre.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Oppfinnelsen av en ny produksjonsmåte var grunnlaget for at Orkla investerte 4,5 milliarder kroner for å bygge Elkem Solars fabrikkanlegg i 2007. Forskerne utviklet en metallurgisk prosess for å produsere høyrent silisium til solcelleindustrien. Elkem Solar bruker bare 25 prosent av den energien tradisjonell teknologi trenger for å utvinne silisium. Prototypen på produksjon av høyrent silisium er ikke den første oppfinnelsen fra Elkems forskere. Etter flere år med prøving og feiling, blir Søderberg-elektroden oppfunnet på Fiskå i 1917. Nærmere 75 prosent

8

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

av alle smelteverkene i hele verden benytter seg av oppfinnelsen den dag i dag. På 1950 og 1960-tallet var fabrikken beryktet i lokalsamfunnet for den gufne røyken som steg fra fabrikkpipene. Da utviklet forskningsavdelingen i Vågsbygd et nytt rensefilter. Systemet ble senere solgt til andre smelteverk og benyttes i dag verden over. I dag produserer Elkem metallprodukter og materialer. Hovedproduktene er silisium, solcellesilisium, ferrosilisium, spesiallegeringer til støpeindustrien, karbon, microsilica og energi.

Elkem er en av verdens største silisiumprodusenter og består av Elkem Solar, Elkem Silicon Material (tidligere Silicon og Materials) og Elkem Carbon. På Fiskå i Kristiansand er det til sammen 580 Elkem-ansatte i Elkem Solar AS, Elkem Carbon AS og Elkem AS Silicon Materials og forskningsavdelingen. Elkem er heleid av China National Bluestar Group og har 2500 ansatte i hele verden, hvorav 1500 i Norge.

Markedet for solcellesilisium har tatt seg noe opp igjen i 2012 og Geir Ausland, Terje André Hanssen og Helge Aasen er klare til å levere.

Kinesiske eiere i Vågsbygd Elkem ble etablert av Sam Eyde i 1904 og har vært hjørnesteinsbedrift i Kristiansand i over 100 år. I fjor ble Elkem solgt til Kina. Uten protester fra en eneste ansatt.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

9


– Hvorfor har Rec gått overende mens Elkem Solar har overlevd de vanskelige årene? – Jeg har snakket med fagforeningsfolk i Rec, de sier at Rec har vært opptatt av kvantitet og ikke kvalitet, og da er du ute å kjøre. Det er uhyre vanskelig å ta seg inn igjen på kvalitet. I tillegg har ikke Rec vært nok opptatt av å få ned prisen per produsert kilo. Elkem Solar har hatt fokus på å produsere rimeligere og mer effektivt hele tiden. Når vi går for fullt, er vi i verdenstoppen på kostpris, selv om vi ligger i Norge, sier Hanssen.

Terje André Hanssen:

Det er helt fantastisk... Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

– Det er helt fantastisk. Ordene kommer fra Terje André Hanssen, hovedtillitsvalgt i Elkem på Fiskå. I januar 2011 ble Elkem solgt til kinesiske China National Bluestar for 12,5 milliarder kroner. Bluestar er et av Kinas store kjemiselskaper med 40 000 ansatte og en omsetning på nærmere 50 milliarder kroner. Nå eier kineserne også Elkem, som omsetter årlig for rundt 10 milliarder kroner og har 2500 ansatte i Norge og utlandet. Hanssen og fagforeningen fryktet utenlandsk eierskap og reagerte med fagforeningens ryggmargsrefleks: Nå blir vi utenlandske, nedgraderte, nedstrippet, solgt i stubber og biter og til slutt blir vi nedlagt og ingenting, bare en strek i regnskapet til et utenlandsk konsern. – For oss var det viktig at Elkem ble solgt som en enhet og ikke i biter. Jeg spurte Bjørn Wiggen i Orkla om det var viktigst å selge til rett eier eller få rett pris, vet du hva han svarte? – Rett pris. – Han sa rett pris, ja. Bjørn Wiggen var salgssjef, eller slakteren som vi kaller ham, da Orkla solgte, sier Hanssen. Nå har pipen fått en annen lyd. Uro er blitt ro og engstelse er vendt til optimisme. – Da fabrikken stod stille og arbeidere var permittert fra november til mars i vinter, ble det investert for mange millioner i forbedringstiltak på Elkem Solar. Det hadde aldri skjedd da Orkla var eier. Det viser at kineserne tenker langsiktig. Halve arbeidsstokken var permittert, mens resten var på plass for å installere og teste nytt utstyr. Egentlig er det helt utrolig. Solmarkedet er ikke så bra per i dag, men når det investeres i nye maskiner og tiltak, viser det at

10

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

eierne er langsiktige og har tro på prosjektene våre, sier Hanssen. Terje André Hanssen sitter i styret som de ansattes representant og har vært med under hele salgsprosessen. Det var flere interesserte kjøpere, blant annet fra Sør-Korea og USA. – Vi fikk ikke lov å si noe underveis og vi måtte undertegne innsidehandel-avtaler og greier, sier han. Fagforeningen hadde møter med Roar Flåthen i LO og Trond Giske i regjeringen. Spørsmålet var om det var mulig å beholde Elkem på norske hender. Svaret var at det kunne verken Landsorganisasjonen, Arbeiderpartiet eller regjeringen rå med. Sapa var en del av Elkem og ble skilt ut før salget. Elkem eide Rec som ble overført til Orkla før kineserne kjøpte. Når statlig eierskap ikke ble noen løsning, var det viktig for de ansatte i Elkem å få gehør for at konsernet ikke måtte splittes ytterligere opp og selges i biter. – Enkelte aktører var bare interessert i å kjøpe Elkem Solar og silisium-biten, men det var viktig for oss at Elkem ble solgt samlet. Vi har et godt miljø i bedriften, og det betyr også noe for de resultatene vi skaper. Vi har et unikt forskningsmiljø som ikke bare sitter og teoretiserer, men som utfører eksperimenter og prøver nye ting i nært samarbeid med operatørene i fabrikkene, sier Hanssen. Han tror situasjonen for Elkem hadde vært annerledes i dag om Orkla fremdeles var eier. – Orkla sliter med Rec, og jeg tror vår Elkem Solar-fabrikk hadde vært stengt uten kineserne. Bluestar tenker 50 til 100 år fram i tid. Orkla tenker bare i femårsperioder. Her i Norge er vi flinke på femårsplaner, men kineserne tenker lenger fram. Med frisk kapital og nye investeringer har Bluestar vist at de satser industrielt og langsiktig. – Nå er det ikke viktig med norsk eier lenger? – Vi hadde norsk eier med Orkla, og det var ikke bra for Elkem i det lange løp. Orkla

Solmarkedet

er ingen industriell eier, for Orkla er høy aksjeverdi det viktigste, slik at eierne får aksjeutbytte. Orkla er opptatt av kortsiktig gevinst. Eierskiftet har vært veldig bra for oss, sier Hanssen.

Beste karbonfabrikk Elkem har fra før av en karbonfabrikk i Kina, men kineserne ble imponert da de var på befaring hos Elkem Carbon i Vågsbygd. – Elkem Carbon er den karbonfabrikken som går best i Bluestar. I Kristiansand er vi rundt 70 ansatte, mens det er 110 ansatte på fabrikken i Kina. Vi er mer effektive, vi produserer rimeligere og mer per ansatt. Det Bluestar kjøper når de kjøper oss, er en kompetanse de ikke har fra før, sier Hanssen. Et enda bedre eksempel på Elkems effektivitet er Thamshavn silisiumverk. Der produserer 150 ansatte like mye som en tilsvarende fabrikk i Bluestar med 1000 ansatte. I følge Hanssen fikk kineserne hakeslepp da de var på omvisning på Elkem Solar. Operatørene guidet og forklarte prosessene, og kineserne trodde minst det var ingeniører som stod for gjennomgangen. – En operatør i Norge i dag har kompetanse som en ingeniør på syttitallet, og det imponerte kineserne, sier Hanssen. – Er det bare opptur med nye eiere? – Jeg ser ikke noe negativt. For oss har det vært en opptur, det er vanskelig å spå fem og ti år fram i tid, men per dags dato er kinesisk eierskap bra for Elkem. Hele konsernet nyter godt av at kineserne har overtatt. Det er lettere å komme inn på det kinesiske markedet med silisium til bilindustrien og høyrent silisium til solcellemarkedet. De kinesiske eierne åpner dører som hadde vært stengt uten dem. Og når vi skal finne nye kunder til Solar, har vi et salgsapparat i Kina. Solmarkedet i Europa er mettet, det tyske markedet er nesten mett, og de nye markedene er i Kina, Japan og India. Da er vi på plass, sier Hanssen.

Geir Ausland:

...vi er energieffektive...

Før Elkem Solar ble etablert i 2007, var høyrent silisium et knapphetsgode. Fabrikkene manglet høyrent silisium for å lage solceller. Orkla var, i følge konserndirektør Helge Aasen, en god eier som smidde mens jernet var varmt og fikk etablert Elkem Solar og ny fabrikk. Elkem Solar hadde to kunder til å begynne med, men samarbeidet kom aldri riktig i gang fordi begge aktørene endret strategier. I stedet ble omkring 70 prosent av Elkem Solars produksjon solgt til Kina, resten fordelte seg på USA og Europa. Men nå er det stort sett slutt med produksjon av wafer og solceller i Europa, grunnen er overkapasitet og priskollaps. I 2011 var produksjonskapasiteten tre ganger større enn etterspørselen. Markedet endret

seg negativt i takt med dårlige tider i Europa. Typiske kundeland som Italia, Spania og Hellas var og er ikke lenger i kjøpemodus. Markedet for solcellesilisium har tatt seg noe opp igjen i 2012. Elkem solar har derfor trappet opp produksjonen etter at 120 av 275 ansatte i Elkem Solar var permittert fra november 2011 til mars-april 2012. I samme periode har kineserne investert i nye maskiner på Fiskå. – Kapasiteten er økt med nytt utstyr. Vi produserer 40 prosent rimeligere enn vi gjorde før, samtidig som produksjonen er økt med 40 prosent, sier Geir Ausland, verksdirektør i Elkem Solar. Fem skift går nå døgnet rundt på Elkem Solar, det produseres omkring 100 tonn høyrent silisium i uka. – Vår fordel er at vi er energieffektive. Vi får mer produkt ut av hver bit råmateriale vi bruker, og vi har lite feilproduksjon, sier Ausland. I dag produserer Elkem Solar høyrent silisium som er dobbelt så rent som da fabrikken startet produksjonen i 2009. Mens det i 2006 var 1,7 gigawatt nyinstallert kapasitet med solceller i verden, ble det installert 27,3 gigawatt i 2011. – Utviklingen har vært brattere enn ventet. Solceller er blitt verdens største nye fornybare energikilde. Det er unikt å være med på dette, sier Ausland.

Husk å bestille årets julebord! Vi kan servere både store og små selskaper med fleksible løsninger. Kontakt oss på 38 02 12 11 så kan vi sammen planlegge en uforglemmelig førjulskveld!

tollbodgt. 5 - kristiansand - telefon 38 02 12 11 - www.bakgardenbar.no


Piloten Konserndirektør Helge Aasen i Elkem har flysertifikat og liker seg bak spakene. I det hele tatt liker han å styre, og nå er han blitt ganske vant med det.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

– Jeg er ikke interessant, dere må skrive om Elkem, sier Helge Aasen (49). Allerede i vindfanget hjemme i eneboligen på Lund røper han sjefnaturen sin. Konserndirektøren i Elkem vil gjerne bestemme hva vi skal snakke om. Han vil i grunnen redigere teksten før intervjuet er i gang. Helge Aasen står stor og stille foran inngangsdøren, som en elg i skogens ro. Han er slank som en hesjestreng, det kommer av løpingen og det som antakelig er konserndirektørens nøkterne natur. Joggeskoene snører han på seg to-tre ganger i uken, også når han er ute på reiser. Han trener ikke for Birken, som han ikke løper, men for sunnhet og helse, sånn i all stillhet, og for å avreagere. Han nyter visst joggeturene også, det er ikke bare plikt. Nå står han høy og joggeslank i vindfanget og veier vår ankomst. Han er ikke uvennlig, men han vil ha dette med samtalens gang på plass før vi slipper riktig inn. – Jo da, sier jeg. – Ja? spør han. – Ja, det må dreie seg om Elkem. Og når det dreier seg om Elkem, må det dreie seg om konserndirektøren. Inne i stua hos direktøren henger kunst på veggene. Bøkene står sirlig i hylla. Ingen aviser flyter. Ingen papirbunker. Alt ser ut til å være på sin plass. Et par Knausgård-mastodonter ligger riktig nok framme på en kommode, dem er det kona som leser, men Knausgård lager ikke noe bråk, han ligger bare der og venter på leseren. To kasser med legoklosser står

12

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

på golvet. Alle klossene ligger oppi kassene. Vi sitter i sofaen. Det serveres ikke kaffe. Først må vi snakke om Elkem. Så kommer kaffen på bordet etter hvert. Helge Aasen har mye på CV-en, men summen er i grunnen bare Elkem. Han rakk å bli sivilingeniør før han begynte sin karriere i 1989. Etter hvert blir han headhuntet til en lederjobb i Mo i Rana. Han blir innkjøper og forhandler kontrakter og priser på malm, kull og andre råstoffer. Han blir selger, strateg og superanvendelig. Og stadig forfremmet. Det ligger i anvendeligheten: Du gjør de jobbene du blir satt til, leverer de resultatene du er bedt om å levere og så blir du bedriftens sikre kort. Allerede i 1994 blir han en del av Elkems ledelse i Oslo. I 1999 tar han med fruen, to døtre og en stesønn og flytter til USA. Under oppholdet i USA fikk han ansvaret for den globale karbonvirksomheten. Han flytter hjem igjen i 2001 og forlater Carbon i 2007, men ikke Elkem. Han blir sjef i Elkem Solar. Da Aasen tiltrådte som administrerende direktør i Elkem Solar, hadde han rukket å tredoble omsetningen i Elkem Carbon. Resultat levert, case closed. Klar til forfremmelse. Fra 2009 er han konserndirektør i Elkem. Han er ikke bare sjefen for de godt og vel 580 på Fiskå, eller de til sammen 1500 i hele Norge; han er forfremmet til aller øverste sjef for samtlige 2500 Elkem-ansatte i hele verden. – Endelig toppsjef? – Jeg ser det ikke sånn. Det var

Konserndirektør Helge Aasen vil heller snakke om Elkem enn seg selv.

omrokeringer i Orkla i 2009, Orkla-sjefen Ole Enger gikk fra Sapa til Rec og Bjørn Wiggen overtok Sapa. Dermed ble det en åpning for min del. Jeg har jobbet lenge i Elkemsystemet, og det var med skrekkblandet fryd og stor ydmykhet jeg tok over. Verken fryd eller skrekk vises på ham.

Jobber på flyplassen På Fiskå verk i Vågsbygd kan de komme til å si han er fraværende. Det samme kan de antakelig si på Elkems hovedkontor i Oslo. Men konserndirektøren i Elkem er ikke borte. Han er bare ikke på to plasser samtidig, han er knapt nok på den ene plassen. Ofte er han midt imellom. Han går på flytoget, åpner pc-en, leser mailen, setter seg i flybussen, mailer en kollega i

ledergruppen, går gjennom et dokument, betaler drosjesjåføren og sitter på flyplassen og skriver en utredning. Mens andre reisende næringslivstopper senker skuldrene og leser krim på flyplassen, har Aasen allerede skuldrene nede og gjør unna dagens dont. Han gjør seg ferdig med jobben mens han er på reisefot. – Dette er ikke en ni til fire-jobb, det kverner hele tiden, sier han. Han kunne sagt det var en ni til ni-jobb, men det ville være å overdrive. Den høye mannen har en skalle like blank som den Tarjei Vesaas hadde, og han har noe av den samme roen dikteren omgav seg med i det offentlige. Elgens ro, alt til sin tid. Ordene veies før de løper over tungen. De faller ikke

tungt, men de har et tydelig innhold. Det ligger for ham å antyde poenget med et understatement, det er en typisk talemåte for engelskmenn og sørlendinger. Han er født i Porsgrunn, har trøndersk mor. Farssiden har aner i Telemark, men selv har han vokst opp på Birkeland fra han var fem år gammel. Det sørlandske lynnet har spist seg inn i ham, eller hans personlige egenskaper i møte med det sørlandske har vokst seg store i ham. I alle fall har han lært seg å holde tilbake og si for lite heller enn å pøse på med ord og vendinger. Og når du holder igjen, har du til enhver tid litt å gå på. Tunga er rett i munnen, ord veies og lempes ut i riktig rekkefølge og uten for grandiose budskap. For budskapet skal følges opp.

– Det er viktig å skape de rette forventningene, sier han. Helge Aasen tenker på styret, de ansatte og omgivelsene. Til styret kan han si noe sånn som at omsetningen skal øke med fem prosent, mens han vet eller aner at det allerede ligger an til åtte prosents økning. Hvis det da øker ti prosent, er omsetningen doblet i forhold til det forventede. På den måten overrasker du eierne positivt og ingen går skuffet fra styremøtet. – Du må ikke love for mye, men du må levere det du lover, sier strategen.

Sola går ned Noen av oss trenger en pust i bakken etter at vi er gått hjemmefra og til jobb, men

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

13


profil: Åse Severinsen

Sekretær Ellen Holter Ostojic sørger for å få Helge Aasens underskrift når han er innom fabrikkområdet i Kristiansand.

Helge Aasen ser ikke ut til å ha problemer med å være på reise halvparten av arbeidstida. Den indre ro gjenspeiler seg i den ytre framtoning. Antakelig er dette en av konserndirektørens styrker. Han står når det stormer. Han står når det er stille. Det er de som sier han opptrer sikkert og ikke tar sjanser, han reagerer for lite både på storm og stille. Han står og står. Akkurat det med ikke å ta sjanser er antakelig eierne glade for, nettopp det er muligens en av grunnene til at Helge Aasen stiger i gradene og nå sitter helt på Elkem-toppen: Mannen er sikker og gjør ikke noe overilt. Sikkerhet og gjennomtenkning passer med tenkningen til et eldgammelt industriforetak som har vært gjennom oppturer og nedturer i over 100 år, det passer med selve livsrytmen til en industrivirksomhet som lever i takt med internasjonale konjunkturer. Det skulle ellers være nok å uroe seg over, også for Helge Aasen. Han var Elkem-mann da Orkla i 2006 bestemte seg for å bygge Solar-fabrikk til 2,7 milliarder kroner. Han var fremdeles Elkem-mann da prislappen for fabrikken ble 4,5 milliarder. Han satt attpåtil som øverst ansvarlige i konsernet da solcellemarkedet brått opplevde overkapasitet og det slett ikke var bruk for superrent silisium fra Elkem Solar, selv om medarbeiderne i Vågsbygd produserer silisium med mye mindre kraft og dermed langt rimeligere enn andre aktører i bransjen. Han var direktør og øverst ansvarlige da 120 av 275 personer i Elkem Solar ble permittert i vinter, fra november 2011 til mars-april 2012. – Ingen tjener penger på solceller nå, men jeg tror på teknologien, og jeg tror at solenergi blir viktig i framtiden. Det tror kineserne også. Solcelleindustrien har omtrent doblet seg hvert år siden 2005, unntatt i 2009, året etter finanskrisen, da var veksten på 40 prosent. I år forventes nullvekst, men framover er vi optimister, ikke minst fordi vi med Bluestar får en åpning inn til det asiatiske markedet. Der ligger mulighetene, sier Aasen

14

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Det var uvisshet og uro før Orkla solgte Elkem til kinesiske Bluestar også, men da salget var unnagjort var det ingen i Elkem som gråt. Onde tunger sier til og med at Orkla gapte for høyt. Selskapet skjøt med hagl og traff alt og ingenting. Orklas engasjement i industribedrifter og solcellemarkedet var kortsiktige og trendy miljøinvesteringer. Det ble ikke fokus på noe, annet enn kortsiktige gevinster og medieoppmerksomhet for Rimi-Hagen. Sier onde tunger. En slik tunge har ikke Helge Aasen. Han vil ikke si noe galt om Orkla som industrieier. Orkla har gjort sitt for Elkem, i sin tid, mener han. Matvaregiganten investerte i Elkem Solarfabrikken og kjøpte seg opp i Rec, en annen aktør i solcellebransjen. Så kom de nye tidene. Lutter oppgang ble lummer nedgang. Rec-fabrikker i Narvik, Glomfjord og på Herøya ble lagt ned. Arbeidsplassene er nå borte. Helge Aasen har ikke lenger noe med Rec å gjøre, Elkems eierskap i Rec ble overført til Orkla før Elkem ble solgt. Men han tror ikke Elkem Solar hadde lidd samme skjebne som Rec hvis ikke kineserne hadde kjøpt fabrikken. – Vi hadde neppe vært nedlagt om vi var eid av Orkla i dag. Man må huske vi har noen fortrinn. Elkem Solars fortrinn er lavt energiforbruk og dermed billigere produksjon av silisium. Ingen har så langt klart å kopiere vår måte å gjøre det på, sier Aasen.

Kinesisk redning Kineserne har allerede investert 400 millioner kroner i nytt fabrikkutstyr i Elkem. Det betyr blant annet at Elkem Solar utvider og øker kapasiteten, og står bedre rustet til å møte framtiden enn noen gang. Mener Aasen. – Kineserne ser at Elkem fungerer ved å drives på en norsk måte, og de har agert deretter. I stedet for at kineserne kommer hit og kikker oss i kortene, er det vi som drar til Kina og hjelper dem med deres fabrikker, sier Aasen. Med kapital fra de nye eierne bygger Elkem

et energigjenvinningsanlegg i Canada. Elkem bygger smelteovner til silisium for å betjene silikonproduksjon i Frankrike. Kineserne har investert i nye maskiner og nytt utstyr hos Elkem Carbon i Vågsbygd. Og Elkem Solar har fått nytt og forbedret utstyr for 200 millioner kroner i vinter, oppgraderingene ble gjennomført da godt og vel halve arbeidsstokken var permittert. Kineserne har gitt Aasen ansvaret for Bluestar Silicones, som har hovedkontor i Lyon i Frankrike. Til sammen har kineserne overlatt ansvaret for 12 fabrikker i Frankrike, Spania, Tyskland, USA, Brasil og Kina til Aasen. – Franskmennene rapporterer direkte til meg, sier han. Han sitter som styreformann i Bluestars Silicones og som styremedlem både i Elkem og i morselskapet China National Bluestar. I motsetning til i Norge er det vanlig at sjefene i kinesiske bedrifter sitter i styrene for bedriftene de leder. I neste uke reiser Aasen med kineserne til England og Sør-Afrika for å se på mulighetene der. – Kineserne ønsker å vokse globalt, og motivet for å kjøpe Elkem ser ikke ut til å være at de vil flytte virksomhet fra Norge til Kina. Bluestar vil beholde oss her i Kristiansand. Dette er eiere som kan industri og tenker langsiktig, sier Aasen. Det er den eneste antydning han kommer med som kan tolkes i retning av at Orkla ikke kan industri og ikke tenker langsiktig. – Det viktigste nå er å tilpasse driften ved Elkem Solar til en komplisert markedssituasjon for solceller, og samkjøre Elkems silisiumproduksjon med Bluestar. Vi må få tingene til å virke sammen, sier Aasen. Da Elkem Solars fabrikk ble etablert, var det snakk om at det skulle bygges flere fabrikker for å doble produksjonen fra 5.000 til 10.000 tonn høyrent silisium i året. Planene om å bygge flere fabrikker på Fiskå er skrinlagt; i stedet er kapasiteten på det eksisterende anlegget utvidet til å kunne produsere 7.500 tonn i året. Aasen mener det er to hovedgrunner til at Bluestar kjøpte Elkem; prototypen på energieffektiv produksjon av superrent solarsilisium og tilgangen på fornybar vannkraft. Tilgang på vannkraft er avgjørende for kineserne, og vil i følge Aasen være en medvirkende årsak til at de beholder fabrikkene i Norge i uoverskuelig framtid. Vannkraften sikrer stabil tilførsel av fornybar energi for kinesere som er vant til å basere seg på energikilder som kullkraft og olje. Han drømte om å bli pilot da han var ung. Han tok like godt sertifikat for småfly da han bodde i USA. Han flyr 30-40 timer i året. Da styrer han selv, og det er sånn han liker det. Mannen skal snart ut og fly igjen. Med joggesko og PC i kofferten. Det tar nærmere 15 timer bare å komme seg til Kina, og da er det ikke han som sitter bak spakene. Men han styrer. Dokument skal skrives, mail besvares og problemer betenkes. Han har tross alt ikke en helt vanlig ni til fire-jobb.

E39

– en bremsekloss for Søgnes utvikling

Ordfører Åse Severinsen er stolt over at National Oilwell Varco har etablert seg i Høllen Vest, avdelingen er en av kommunens største og viktigste arbeidsplasser.

Hun datt, nærmest baklengs, ned i ordførerstolen i Søgne for et knapt år siden. Men Åse Severinsen (H) trives godt med å lede en kommune i fint driv og god vekst – hadde det bare ikke vært for E39.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Hun er ei stødig, sindig og ansvarlig dame. Nesten førti års fartstid i skoleverket har gjort henne rund i kantene. Hun farer ikke opp over småting. Men sier du E39, da blir hun stram i fjeset og mørk i øynene. E39 er ikke en småting. E39 er kø og kaos og kommunens akilleshæl. Ikke at den tar fra henne nattesøvnen. Men den har tatt fra henne barn og barnebarn. – To av mine tre voksne barn har flyttet

med ektefeller og barn til østsida av Kristiansand. De orket ikke køene og kaoset. Kabalen går rett og slett ikke opp for småbarnsfamilier med yrkesaktive foreldre, barnehagekjøring og mange andre gjøremål. Sier mor Åse. Uten smil. E39 er en utfordring, ikke bare for småbarnsforeldre. Kommunens næringsdrivende klager hyppig og høylytt til ordføreren – særlig gjelder det de mange håndverkerne som taper tid og penger i kø på E39 hver eneste dag. – Vi trenger flere næringsdrivende, men mange nøler med å etablere seg på grunn av veien. Lokalt kan vi konstatere at

motorveien mellom Grimstad og Kristiansand har enorme positive ringvirkninger. 62-åringen er et uhøytidelig og lett tilgjengelig medmenneske. Ekte Søgnejente med oppvekst i Høllen og på Tangvall. Senere har hun flyttet flere ganger, men hver gang holdt seg innenfor kommunegrensen. – Å bli ordfører var helt hinsides min fantasi, mine planer og ønsker. Jeg hadde gjort min samfunnsplikt og takket av i politikken. Så tok livet en helt annen retning enn jeg hadde tenkt. «Det er Åse», svarer hun når telefonen ringer – både hjemme og på ordførerkontoret.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

15


veldrevet. Prosessene er gode, ryddige og åpne. Årvåkenheten er stor, beredskapen høy. Rådmannen er handlekraftig og de ansatte har stor lojalitet og solid kompetanse. Interninformasjonen flyter jevnt, ingen er i tvil om status, utfordringer og ansvarsfordeling. – Det mest overraskende med jobben er alle de hyggelige og positive menneskene. Jeg hadde forberedt meg på mye mer kjeft og misnøye. Det kan selvfølgelig ha en viss sammenheng med at Søgne er en solid og ekspansiv kommune. Jeg er glad for at vi har sluppet å kutte i tjenester eller stillinger slik mange andre kommuner har måttet. Til og med implementeringen av Samhandlingsreformen har gått bedre enn fryktet. Vi er litt i manko på korttidsplasser og trenger mer betjening, jeg tror vi skal løse det også. I år har kommunens ansatte og politikere gjennomført en rekke temadager; rus, økonomi og innovasjon i eldreomsorgen har stått på dagsorden. Gode beslutninger krever solid kunnskap, mener ordføreren. – Tre skolebygg trenger rehabilitering. Hvis folkeveksten fortsetter må vi kanskje bygge en skole til. De eldre blir stadig flere – utfordringens størrelse avhenger av deres helse og hvor lenge de kan bo hjemme, det er ikke så lett å forutse. Vi er heldige som har en veldrevet kommune med god økonomistyring og kanskje litt mer handlingsrom enn mange andre. – Er Søgne en sovekommune til Kristiansand? – Kristiansand er en god nabo, ikke bare i E 39-sammenheng. Et viktig lokomotiv som gjør at lille Søgne har nærhet og tilgang til universitet, flyplass, ferger og masse annet vi ikke kan holde oss med selv. 50 prosent av Søgnes yrkesaktive pendler ut av kommunen, i hovedsak til Kristiansand, Mandal og Songdalen. Vi anstrenger oss for å få flere arbeidsplasser. Vi byr på ledige tomter i Lohnelier og vi arbeider for å utvide industriområdet på Linnegrøvan og vi planlegger nye arealer. Egne arbeidsplasser betyr flere inntekter, færre arbeidsreiser og mer stolthet. Men E 39 er altså den store hemskoen i dette arbeidet. Hun er stolt over at National Oilwell Varco har etablert en stor avdeling i Høllen Vest. Mer

Men hun er ikke helt ferdig med E39 ennå: – Det flikkes litt her og der, men det går seint og det monner lite. Jeg håper den nye samferdselsministeren vil satse på en helhetlig plan og begynne i en ende – eller helst begge ender. Vi trenger skikkelig, fire felts vei og planfrie kryss fra Gartnerløkka via Songdalen til Søgne – og gjerne hele veien videre til Sandnes. Den gode nyheten er at alle kommunene nå er samstemte og enige om strategiene. Det jobbes iherdig og målbevisst på flere arenaer. – Dere har litt veiproblemer selv også, Hølleveien er ingen idyll? – Nei, den har opptil 11.500 kjøretøyer per døgn på det verste, og det er den ikke bygd for. Men vi tar tak i den nå, arbeidet med kommunedelplanen er i gang. Det er mange andre planer og prosjekter også. Hittil i år har eksempelvis Plan- og miljøutvalget behandlet 175 saker, ikke sjelden teller dokumentbunken over 300 sider til ett eneste møte. – Søgne er en av Sørlandets største hyttekommuner, er det pluss eller minus? – Begge deler. For renovasjonstjenesten, byggesaksavdelingen og selve skjærgårdsarealene representerer hyttene et visst press. Skjærgården er fantastisk, med god plass og nokså store arealer for allmenheten, men vi skulle gjerne hatt flere småbåtplasser. Hyttefolket gir solide inntekter, både i avgifter og gjennom handel, butikkene og håndverksbedriftene merker den økte trafikken allerede fra påsketider, sier Åse. I det sivile har hun vært lærer, inspektør og rektor i Søgne-skolen. Fra 1995 var hun i to perioder medlem av kommunestyret og plan- og miljøutvalget og samtidig gruppeleder for Høyre. Hun er et robust menneske, men hardkjøret kostet og hun mente å ha gjort sin samfunnsplikt. Da ordfører Anne Berit Andersen havnet på Stortinget fikk Åse tilbud om å overta, men takket nei uten betenkningstid. I fjor sa hun ja til å være listefyll, men ble likevel valgt inn. Så oppstod en spesiell situasjon: Høyre ble valgets vinner, men ingen av seierherrene ville ta ordførerjobben. Ikke Åse heller. Men noen måtte ta ansvar. Åse tok det. Hun angrer ikke, hun er engasjert og stolt – og lever et annerledes liv enn hun hadde sett for seg. Hun karakteriserer kommunen som

enn 100 ansatte gjør den til bygdas største arbeidsgiver om man ser bort fra kommunen selv. – Det spirer og gror i jern og betong på Tangvall også? – I 1995 var jeg med på den første reguleringsplanen for sentrum. Nå bygges det et seks etasjes signalbygg med butikker og leiligheter på Torget. Snart er det ombygde rådhuset ferdig, med nytt og staselig bibliotek. Mange bor i fine leiligheter på Tangvall, men jeg ville gjerne hatt noen flere yngre mennesker her, selv om det er praktisk for hjemmesykepleien at de eldre bor tett og sentralt! Utviklingen har vært voldsom, og den har gått fort og den fortsetter: Nå jobber vi med planer om å utvide Tangvall østover. Samarbeidet med handelsstanden er godt og stadig kommer nye butikker til. Det fins knapt den ting du ikke får kjøpt i sentrum nå som vi til og med kan skilte med Vinmonopolet. I midlertidige lokaler øverst i Helsehuset finner du dessuten et ordførerkontor der døra alltid er åpen. – Ikke alltid, det blir som regel noen møter i løpet av en dag og da lukkes døra. Men jeg bestreber meg på å være tilgjengelig. Jeg kan ikke alltid løse en sak for folk der og da. Men jeg kan peke på rette saksbehandler, jeg kan veilede om skjemaer og prosedyrer. Jeg er løsningsorientert og vil gjerne at folk skal føle de har kommet et par trinn videre i prosessen når de forlater ordførerkontoret, sier Åse Severinsen.

Fakta Søgne kommune Passerer snart 11.000 innbyggere, trolig i år 148,5 km2, fjell, skog, landbruksarealer og en skjærgård med 1229 øyer, holmer og skjær.

Clarion Loves CHRISTMAS Legg årets største fest til Clarion Hotel Ernst, midt i hjertet av Kristiansand. Mulighetene er mange og spenner fra en fantastisk julebuffet i restauranten til julebordshow med underholdning og deilig julemat.

JULEBORDSHOW 16. & 17. november: Big Band Night 23. & 24. november: The Beatles Night 7. & 8. desember: Johnny Cash Night På scenen står Christianssand Storband, The Betales og The CASHual Tennessee Studs. Til tonene fra 50-, 60-, og 70-tallet serverer vi deilig julemat i mingleområdet utenfor storsalen MaxVolum. Dørene åpner 19.00. Vi serverer nydelig julelunsj mandag -fredag i perioden 26.11-21.12. Perfekt å kombinere med et av våre flotte møterom

225 ulike organisasjoner, foreninger og lag. Ca 200 bedrifter/arbeidsgivere fordelt på 84 bransjer. Sju skoler, 13 barnehager (seks kommunale, sju private).

Skal du selge bedriften din? Vi beregner verdier og finner kjøpere. Et kompetent miljø med omfattende transaksjonserfaring Ta kontakt for et uforpliktende tilbud Erik

16

Trym

Steffen

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Arve

Terje

André

Morten

Markensgate 9 • 4610 Kristiansand Bark Silasvei 8 • 4876 Grimstad Tordenskjoldsgt 6B • 0160 Oslo Telefon: +47 21 00 27 00 e-post: post@skagerakcapital.no www.skagerakcapital.no

For mer informasjon eller bestilling, kontakt oss på tlf. 38 12 86 00 eller send en e-post til julebord@ernst.no


Sparte ett års ventetid med helseforsikring Tekst og foto: IRENE HETLELID SVENDSEN

Svein Vidar Hansen fra Vennesla hadde uflaks og skadet kneet. Heldigvis hadde han helseforsikring og kom raskt til utredning og operasjon.

09:45 Svein Vidar Hansen (t.h) går i gjennom hva som skal skje sammen med ortopedisk kirurg Ove Austgulen.

09:55 Anestesisykepleier Helene Topstad forklarer pasient Svein Vidar Hansen hvordan narkosen fungerer, mens operasjonssykepleier Hilde Stålesen gjør klart for operasjon. Kirurg Ove Austgulen skal operere åtte knær i dag.

18

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

10:00 Anestesisykepleier Helene Topstad gir pasient Hansen narkose, mens anestesisykepleier Ellen Marie Tengs (til venstre) bivåner.

10:25 – Dette gikk veldig greit, sier en lettet pasient i det han våkner fra narkosen.

10:30 Kirurg Ove Austgulen ser hvordan det står til med pasienten. – Du hadde en litt komplisert meniskskade, men operasjonen gikk veldig fint, sier Austgulen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

19


– I utgangspunktet var dette en enmanns-klinikk. Vi har utnyttet det som er av arealer. Jeg har kontorplass på bøttekottet, sier Per Kristian Andersen, daglig leder Sørlandsparken Spesialistsenter.

Fakta Sørlandsparken Spesialistsenter • Totalomsetning i 2011: 28 millioner kroner. • Sørlandets eneste offentlig godkjente privatsykehus. Sykehuset fikk sin godkjenning i 2009, og har siden 2010 hatt avtale med Helse Sør-Øst om leveranse av kirurgiske tjenester innen ortopedi og plastisk kirurgi. • I 2008 ble klinikken inkludert i Teres Medical Group, Skandinavias største sammenslutning av ledende kirurgiske klinikker og private sykehus. • I fjor ble det operert 321 knær, 142 skuldre og 177 operasjoner innen hånd, fot eller hofte. Innenfor plastisk kirurgi ble det utført 663 operasjoner.

11:00 Svein Vidar Hansen kan spasere ut av døra med nyoperert kne. Han må gå med krykker et par dager for ikke å belaste kneet.

– Skaden skjedde da jeg skulle gå ut en dør og vridde kneet litt forkjært. Det sa knepp og smerten var så intens at jeg holdt på å kaste opp, sier Hansen. Det er fredag morgen og han sitter på venterommet på Sørlandsparken Spesialistsenter der meniskoperasjon venter. – Fordelen med helseforsikring er at jeg kan få det gjort kjapt, bli fri for smerter og være i full vigør igjen, sier Hansen. Som daglig leder med kontorjobb har han klart å være på jobb til tross for skaden. – Hadde jeg vært snekker, ville situasjonen vært en helt annen. Helseforsikring er en liten sum å betale for å unngå lange sykemeldingsperioder for ansatte, mener Hansen. Selv fikk han seg en aha-opplevelse da han skulle levere henvisningen til røntgen. I all viraken glemte han å opplyse at han hadde behandlingsforsikring og fikk vite i luka at han kanskje kunne få time til røntgenundersøkelse om drøye to måneder. – Jeg kom heldigvis på at jeg hadde helseforsikring og fikk da beskjed om å sende henvisningen på epost til forsikringsselskapet mitt, SR-Bank. To timer etter ringer samme dame meg opp igjen og tilbyr time for røntgen dagen etter, forteller Hansen. Ikke mange dagene etter venter operasjon. Ortopedisk kirurg Ove Austgulen kommer for å hente Hansen. Etter en kort brief geleides han inn på operasjonssalen.

20

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Økning på 31 prosent – Å ha en person sykemeldt koster en bedrift rundt 2500 kroner per dag. Vi ser at flere og flere virksomheter velger å forsikre sine ansatte til raskere behandling, sier Per Kristian Andersen, daglig leder hos Sørlandsparken Spesialistsenter. Sammenlignet med samme tid i fjor har privatsykehuset en økning på 31 prosent når det gjelder operasjoner knyttet til helseforsikringer. Om alt klaffer, kan operasjonen skje allerede dagen etter de har mottatt henvisningen fra forsikringsselskapet. Uten helseforsikring kan det ta nærmere ett år å få utført operasjon tilsvarende den som Hansen nå gjennomgår. Ifølge oversikt på frittsykehusvalg.no har Sørlandet sykehus Kristiansand venteliste på 30 uker for utredning, og deretter 20 ukers ventetid for poliklinisk kikhullsoperasjon. – Vi er et supplement og kan aldri erstatte det offentlige, men vi kan ta unna ukompliserte inngrep som har høy samfunnsøkonomisk fortjeneste. Fra pasienten går inn døra til operasjonen er overstått tar det kun 40 minutter. I dag skal kirurg Austgulen operere 8-10 knær. Effektivt og strømlinjeformet, men på ingen måte noe samlebånd, sier Andersen.

Offentlig godkjent privatsykehus Fra å ha startet opp i 1998 som en liten

klinikk innen plastisk kirurgi med fem ansatte, har privatsykehuset vokst, og teller i dag rundt ti faste årsverk. I tillegg leies sykepleiere inn ved behov. Siden 2009 har Sørlandsparken Spesialistsenter også vært offentlig godkjent privatsykehus, det eneste mellom Drammen og Stavanger. – Det betyr at Helse Sør-Øst kjøper operasjoner fra oss. Kvotene er fastsatt av myndighetene. For meniskoperasjoner er tallet satt til 18 operasjoner i måneden. Vi gjør også en rekke andre ortopediske operasjoner for Helse Sør-Øst, samt reduksjonsplastikk med fjerning av overflødig hud etter fedmeoperasjoner, sier Andersen.

Vellykket operasjon Hansen har akkurat våknet fra narkosen og er i storslag. – Dette gikk bra! Hvor lang tid tok operasjonen? Spør Hansen. – Selve operasjonen tok kun ti minutter, svarer overlege i anestesi Knut Tetlie. – Det føles som jeg har hatt en god natts søvn, sier Hansen fornøyd. Han er lettet over at operasjonen er over. Kirurg Austgulen kommer inn og gir Hansen nødvendig informasjon om opptrening og kontroll. Et kvarter senere kan Hansen spasere ut døra.

Tåler din bedrift lange sykefravær? Med vår behandlingsforsikring gir du deg og dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesen. Ta kontakt med oss på telefon 02002 eller besøk www.sr-bank.no for å få tilbud på forsikring for din bedrift. Velkommen innom!

Sterk økning i helseforsikringer Mer enn 300 000 nordmenn har en eller annen form for forsikring mot helsekø. – I flere år har det vært en klar vekst i behandlingsforsikring som et gode for ansatte i bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Så sent som i 2005 var det kun 68 000 nordmenn som hadde en slik ordning. – Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden Kommunikasjonsdirektør Leif for ansatte som står i helsekø, og Osland i Finansnæringens for å ta vare på ansatte som blir Fellesorganisasjon. syke. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i utlandet og Norge, sier Osland.

Antall forsikrede mot helsekø 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 300 028 234 334 193 309 167 114 131 382 84 231

68 536

46 309 33 932

(Kilde: Finansnæringens hovedorganisasjon)

Bank. Forsikring. Og deg.


oktan

Rask behandling til dine ansatte.

Ta kontakt med oss. Timebest: 38 04 99 20. Har du tegnet egen helseforsikring for de ansatte i bedriften? Vi tilbyr behandling innen ortopedi og plastikkirurgi. Kontakt din bedrifts forsikringsselskap. Kom raskt til behandling – unngå lange ventetider og sykmeldinger. Barstølveien 34 4636 Kristiansand Tlf: (+47) 38 04 99 20 E-post: sorlandsparken@teresklinikk.no

Sørlandsparken Spesialistsenter er en del av Teres Medical Group som er Norges største sammenslutning av ledende private sykehus og plastikkirurgiske klinikker. – Verftet er konferansestedet med best mat og de vakreste omgivelsene. Skjærgården er like fantastisk uansett årstid, sier Hanne Bentsen, ansvarlig for utleievirksomheten.

Trenger du en ny medarbeider

Din samarbeidspartner innen bemanningsløsninger! Både lokalt og nasjonalt.

– ta kontakt med:

Adecco Kristiansand Festningsgt. 40 tlf. 38 12 46 66

Far bygde båter, dattera serverer opplevelser

adecco.no

I 99 år ble det bygget båter i Ny-Hellesund. Nå produseres nye tanker, gourmet-mat og gode opplevelser på konferansesenteret Verftet.

Kelly Services

– din bemanningsspesialist. Vi rekrutterer til både faste og midlertidige stillinger. telefon 38 14 84 80

kellyservices.no

VI BEMANNER FREMTIDEN Ring oss på 38 12 28 50 - våre erfarne rådgivere hjelper deg med rekruttering og personalinnleie. WWW. TOPTEMP.NO | VESTRE STRANDGT. 26, 5. ETG.

Tekst: Irene Hetlelid Svendsen foto: Kjell Inge Søreide / Irene Hetlelid Svendsen

– Kjenner dere hvordan skuldrene senkes i det dere går i land? Det gir rom for nye tanker og idéer, sier Hanne Bentsen. Hun er datter av verftets siste eier, Jan Erik Bentsen, og ansvarlig for utleievirksomheten på Verftet i Ny-Hellesund. Sammen med sin bror, John Atle Bentsen, eier hun 50 prosent, mens investor Rune Torsøe eier de resterende 50 prosent.

Til sammen har de investert 60 millioner. Hun innrømmer at prosjektet har blitt møtt med sunn skepsis, både fra faren og lokale tvilere. – Jeg har fått advarsler fra min far om hvor tungvint det er å drive her ute, men vi hadde tro på at stedet egnet seg svært godt for konferanser og selskaper. Etter en fantastisk første sesong ser vi at dette stemmer. Å befinne seg på ei lita øy er bra for samholdet,

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

23


Unik beliggenhet – Ny-Hellesund gjør at man blir ydmyk. Et historisk område med kanskje verdens vakreste skjærgård. Perfekt for Bølgen & Moi, sier mesterkokk Trond Moi.

Det gamle verkstedet rett før det ble revet. Foto: Audun Øvrebø

We know We can

Verftet anno 2012. Det største bygget er oppført på nøyaktig samme sted som den gamle verkstedsbygningen. Foto: tressdesign.no.

– Jeg gikk inn i dette fordi det er et gøy prosjekt, ikke nødvendigvis for å tjene så mye på det. sier mesterkokk Trond Moi.

Bølgen & Moi på Verftet er en intim restaurant med plass til rundt 60 personer innendørs.

og trenger du en tenkepause for deg selv kan du vandre en liten tur og finne deg et svaberg å sette deg ned på. Verftet er regulert til næringsområde. Det innebærer at eierne av de 20 leilighetene stiller leiligheten sin til disposisjon for utleie i minimum 9 måneder i året. Overnattingskapasiteten er fullbooket ut september, men Bentsen er spent på hvordan første høst blir. – Vi har sett at Verftet først og fremst blir et konferansested så det er mot dette markedet vi retter blikket utover høsten. Noen firmaer har allerede reservert julebord. Verftet, med Per Fronth i spissen, har lansert ideen om bygging av ny brygge ved Kristiansand lufthavn Kjevik. Det har ført til at reiselivsorganisasjonen Visit Kristiansand nå søker støtte til ei ny offentlig brygge ved Kjevik. – Å kunne spasere av flyet og om bord i båt som tar deg direkte til Ny-Hellesund vil kunne friste enda flere til å legge møtet hit. Verftet består av tre bygg. Det største bygget, Verkstedbygget, ligger nøyaktig der hvor det gamle verkstedet stod og er tegnet med det gamle skipsverftet som modell.

24

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Båtslippen er nå gjort om til sandstrand.

Tor Linge Tønnesen i Strek Arkitekter har tegnet byggene, og utformingen er gjort i nært samarbeid med fylkeskonservatoren. PK Entreprenør har vært totalentreprenør for prosjektet. – Jeg ser det gamle verftet i det nye. Det er jeg stolt av og vi har også fått skryt fra Riksantikvaren. Nettopp det gjør ekstra godt etter at de opprinnelige tegningene av et konferansesenter på 2400 kvadratmeter ble stoppet av Riksantikvaren da uthavnen ble fredet i 2009. Verftet ble redusert til 1400 kvadratmeter og lagt til den delen av eiendommen som allerede var bebygd. – Jeg er glad for at Verftet ble slik det nå står. Bygningene ser ut som om de alltid har stått der, og passer godt inn i landskapet. Det eneste som ble stående igjen da de gamle bygningene ble revet, var den 50 kvadratmeter store tanken for solarolje. Under ledelse av Per Fronth er tanken ombygget til en unik suite kalt Fritanken. Å bygge om siloen til bolig, minnet mer om å innrede en båt, enn å bygge hus. Da var det

greit å benytte seg av kunnskapen til erfarne båtbyggere. – Far var med på å bygge Fritanken og reiste ens ærend til Danmark for å få tak i riktig type koøyer, smiler Bentsen.

Fakta: Verftet • • • • •

Da Bentsen & Sønner Slipp og Mekaniske verksted ble lagt ned i 2008, hadde det i 99 år blitt bygget og vedlikeholdt båter i den gamle uthavnen Ny-Hellesund, midt i den sørlandske skjærgården. Juni 2012 åpnet konferanse- og feriesenteret Verftet. Verftet består av 20 moderne utleieleiligheter, konferanselokale og Restaurant Bølgen & Moi. I tillegg finnes fellesområder med grillplass. Kunstneren Per Fronth har stått for den kunstneriske utsmykningen. Ny-Hellesund har en spennende fortid med sjøfartshistorie og krigshistorie. Uthavnen fikk sitt første gjestgiveri allerede i 1690.

Han har opplevd en skikkelig pangstart for restauranten. Anmelderne har trillet seksere, mens turister, lokalbefolkning og næringslivsfolk har valfartet til Norges sydligste gourmetrestaurant. – Vi opplevde stor pågang lenge før vi åpnet dørene. Alt i juni var 80 prosent av september fullbooket. At restauranten befinner seg på ei øy gjør at man må planlegge turen utover og restaurantbesøket blir en spesiell opplevelse, sier Moi. Resten av høsten ser også lys ut, og spisestedet er så godt som fullbooket frem til november. Etter det starter julebordsesongen. Restauranten skal holde åpent hele året, men utenfor sommersesongen må man bestille bord på forhånd. Utekaféen Oljebua på bryggekanten har kun åpent to måneder på sommeren.

Kortreiste råvarer Søgnes skjærgård har unike råvarer som Moi utnytter til fulle. – Vi lager mat av det vi får tak i av de friske og gode råvarene som er i umiddelbar nærhet. All sjømaten har selvsagt svært kort vei inn til kjøkkenet. Villsau beiter på naboøyene. Kalv og viltkjøttet kommer også fra Sørlandet. Vi har egen urtehage og lager brød i vår vedfyrte bakerovn. Ølet leveres av CB og Grimstad-bryggeriet Nøgne Ø. Nesten alt brennevinet kommer fra Agder Brenneri. – Her har vi blant annet fått spesiallaget en gin. Fruktvinen vi serverer er fra Fuhr.

Konsernet vokser Dette er den niende i rekken av Bølgen og Moi-restauranter. Og det er ikke første gang Moi er med på å omskape gamle industri-bygg til unike spisesteder. – Restauranten på Briskeby i Oslo er en gammel transformatorstasjon, mens du i Bergen finner Bølgen & Moi i Bergen Lysverkers tidligere administrasjonsbygg fra 1938. Konsernet omfatter rundt 150 årsverk og omsetter for 150 millioner kroner i året. Restauranten på Tjuvholmen i Oslo har høyest omsetning, mens Ny-Hellesund blir minst i klassen. – Jeg gikk inn i dette fordi det er et gøy prosjekt, ikke nødvendigvis for å tjene så mye på det. Verftet har unik beliggenhet og en spennende historie. Et samarbeid med kunstneren Per Fronth fristet også. Hele bygge- og oppstartsfasen har vært preget av entusiasme og positive mennesker, sier Moi.

VI TRIVES PÅ DYPT VANN National Oilwell Varco er verdensledende innen design, fabrikasjon og salg av systemer og komponenter til den globale olje- og gassindustrien. Selskapet sysselsetter rundt 50.000 medarbeidere i over 50 land. For å møte fremtidens energiutfordringer, vektlegger vi betydningen av våre ansattes kunnskap og engasjement. Vi trives med å bryne oss på nye, komplekse oppgaver hvor vi får brukt vår kompetanse til å finne svarene på dagens og morgendagens utfordringer. Sammen skaper vi resultater. Sammen skaper vi fremtid. www.nov.com NOV har ledige stillinger innen en rekke fagfelt. Du får full oversikt hvis du går inn på http://natoil.easycruit.com eller finn.no


Bedriftsleder

Nupen Kjell Nupen gjør mer enn å male. Fra verkstedet på Hånes styrer han en millionbedrift.

– Jeg tror på kontinuitet i arbeidet heller enn at det detter inspirasjon ned fra et sted, sier Nupen i verkstedet sitt på Hånes.

Tekst: Irene Hetlelid Svendsen foto: KJELL INGE SØREIDE

– Mye er likt i forhold til jobben en bedriftsleder må gjøre. Det gjelder å ha evnen til å motivere folk rundt deg. Vi må dra i samme retning, sier Kjell Nupen. Han sier mye «vi» egentlig, der han sitter på malekrakken, og bedyrer at det ikke er fordi kongelige frekventerer verkstedet, men fordi han sammen med sine tre ansatte utgjør et godt team. – Det må man være for å skape noe bra sammen. Vi driver et verksted der vi er opptatt av å utføre en best mulig jobb. I kunstverdenen som i andre bransjer blir vi vurdert i forhold til den siste jobben vi har gjort. Å være kunstner er å leve i en konstant gründer-tilværelse. Hver dag innehar muligheten til å skape noe, men også til å ødelegge noe.

26

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Ifølge VG toppet Kjell Nupen igjen listen over de best betalte kunstnerne i fjor. Det ble solgt Nupen-kunst for 15 millioner kroner. – At jeg har et stort og trofast publikum gjør at jeg i større grad enn tidligere kan velge prosjekter. Jeg er fullstendig klar over at jeg har et merkevarenavn som skaper forventninger, men jeg forbeholder meg retten til å jobbe kjedelig om det er det som må til for å få frem flere lag i et bilde. Det underliggende interesserer meg mer enn overflaten. Man må våge å uttrykke banalitetene for å nå poesien, sier Nupen. Men å ha tre ansatte fører ikke til større produksjon, ifølge Nupen.

– Jeg har ikke noe ønske om å være mer produktiv. Jeg kjøper meg mer tid til å tenke og til å bearbeide ting. Det blir også heldigvis færre reisedøgn i løpet av et år.

Holder i trådene I rammeverkstedet legger sekretær Francisca Hansen frem litografier som skal signeres. For å holde oversikten over alle utstillinger og prosjekter har hun hengt opp store kalendere, en for hver måned. Galleri Brandstrup, Galleri Bi-Z og Kunstnerforbundet skal alle ha en bit av Nupen i høst og det er mye planlegging og logistikk som må til for å komme i mål med alle utstillingene. Etter å ha jobbet åtte år i Galleri Bi-Z

i Kristiansand ble hun i 2008 spurt om å jobbe for Nupen. – I Galleri Bi-Z jobbet jeg med mange ulike kunstnere og fryktet at det kunne bli ensformig å jobbe kun for en kunstner. Men det hadde jeg ikke trengt å bekymre meg for. Her er det mye spennende som skjer hver eneste dag, sier Hansen. Hun gir sjefen gode skussmål. Han tar godt vare på sine ansatte og arbeidsmiljøet er preget av glød og ståpåvilje for å få de ulike prosjektene i havn. – I starten var jeg her kun et par dager i uka, nå jobber jeg fulltid med å følge opp kunder, registrere kunstverk, svare på henvendelser og ellers det som måtte dukke opp, sier Hansen.

Og ting har en tendens til å dukke opp om man heter Kjell Nupen i 2012. På lysbordene i glassverkstedet ligger glassbiter som skal bli til glasskunst i Olsvik kirke i Bergen. Dette er den fjerde kirken Kjell Nupen lager glassarbeider til. Den første var Søm kirke i Kristiansand i 2004. Deretter Ansgar kapell og Geilo Kulturkirke. Utsmykkingsprosjektet til Olsvik kirke vil bestå av 5.000-10.000 glassbiter når det står ferdig i 2013. – Første leveranse skjer allerede i november. Dette er en stor jobb for glassverkstedet. Å ta på seg store og spennende prosjekter som dette er mulig fordi jeg har ansatt dyktige fagfolk og brukt tid på

å bygge opp kompetanse her på verkstedet, sier Nupen.

Bygger kompetanse lokalt Glassmester Ole Richard Lauritsen er ansvarlig for glassverkstedet og daglig leder av IntegrertKunst AS, Nupens eget selskap som tar seg av kirkebygg og store glassinstallasjoner. Peter Heijman fra Glasatelier Oud Rijswijk, Hollands største glassverksted, har fungert som en mentor under oppbyggingen av glassverkstedet. Assistent og altmuligmann Trond Haugland snappet Nupen fra Bico i Kristiansand. – Det gir stor trygghet å vite at Ole Richard og Trond kan oversette mitt språk til håndverkerne når glasskunsten skal

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

27


10:00 Velkomst og presentasjon ved konferansier anita dietrichson

10:10 Hvordan lykkes ledere?

Morgendagens

ledere MiniseMinar

torsdag 8. november, kl. 10 –14:30 – klubben, vestre strandgate 8 Paneldebatt ved Finn Holmer Hoven Deltakeravgift kr 950,– (medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen/Kvadraturforeningen kr 700,–) Lunsj er inkludert. Påmelding innen 5. november til: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Telefon: 99 23 80 00, post@kristiansand-chamber.no

Glassverkstedet er innredet med store lysbord. Her er det glassarbeider til Olsvik kirke i Bergen som settes sammen. Fra venstre: Francisca Hansen, Trond Haugland, Kjell Nupen og Ole Richard Lauritsen.

Mer informasjon: www.kristiansand-chamber.no

Jorunn gislefoss (driftssjef GE Healthcare og fjorårets vinner av prisen «Årets kvinnelige leder»)

10:30 Lokal og nasjonal ledelse i et globalt selskap Frode Jensen (adm.dir. National Oilwell Varco)

10:50 God nok

sissel leire (3. generasjons eier Kruse Smith)

11:10 Hvordan beholder og videreutvikler vi dyktige ledere?

monica grimstad (Head of Recruitment, Schibsted Media Group)

11:30 Årets kvinnelige leder

kåring ved juryens leder ole-Petter sunde

12:00 Lunsj og mingling 13:00 Presentasjon av TALENTJAKTEN ved gründer Per andrew lier

13:10 E24s lederjakttalent 2012

Presentasjon av årets ledertalent i kristiansandsregionen ved Per andrew lier

13:20 Ledere møter morgendagen

John g. bernander (adm.dir. NHO / påtroppende adm.dir. Viking Heat Engines AS)

14:00 Paneldebatt/oppsummering ved Finn Holmer Hoven

Arrangør: Hodejeger Åstveit • Teknisk arr.: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

monteres, eller en ny skulptur skal løftes på plass. De vet også hvilke kranførere som er best, en nyttig kunnskap når en skulptur du har jobbet med i flere år skal trygt på plass. Nupen er opptatt av å bruke lokale håndverkere og fagfolk så sant det lar seg gjøre. – Kastes en stein i vannet blir det mange ringer av den, sier kunstneren. Når steinene han kaster i vannet gjerne er store bronsetrær i et vannbasseng skaper dette også bølger for andre næringer i regionen. I sitt siste store utsmykkingsprosjekt til Viborgs nye rådhus i Danmark ble nesten alt arbeidet med de 24 bronsetrærne og vannbassenget gjort lokalt på Sørlandet. Det er han stolt over. – Bronsetrærne ble formet i leire og pakket inn i gips her i verkstedet. Herfra

ble trærne kjørt til Hageland kunst- og metallstøperi i Holum i Mandal for å bli støpt, brent og omskapt til de trestammeliknende skulpturene, forteller Nupen. Porselensflisene som pryder vannbassenget ble brent i Haag i Nederland, men ble lagt på plass i Viborg av fagfolk fra Murco i Kristiansand. Men ikke alt kan la seg gjøre å få til lokalt. – Jeg har knyttet til meg dyktige samarbeidspartnere i Kina, Danmark og Sverige som jeg kjøper tjenester fra. Tilsvarende 8-10 årsverk. For å ivareta de ulike delene av arbeidet sitt har Nupen også etablert tre aksjeselskaper: IntegrertKunst AS for utsmykkingsoppdragene, Favi AS formidler og distribuerer malerier, trykk og krukker, mens Onia AS investerer i blant annet verdipapirer,

eiendom og helikopterselskap. Sammen med Bjørn Eidsvåg og Ole Petter Berger eier nemlig kunstneren med flyskrekk helikopterselskapet Helt Propell AS.

KUNNSKAP • INSPIRASJON • NETTVERK

Fakta • • • • • •

Født 5. september 1955 i Kristiansand. Norsk maler og skulptør. Utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf. Har utsmykket en rekke offentlige arealer, blant annet Otterdalsparken, også kalt «Nupen-parken» i Kristiansand. Kjennetegnes av en spesiell ultramarin blåfarge, kalt «Nupen-blått». Kjell Nupen bor og arbeider i Kristiansand.

Tenk julebord nå! Julebord med drikke fra kr

370,-

Color Lin es sa skredde lgsavdeling rsy gruppea r gjerne ktivite og even ter ts!

pr. person

KRS-UBU12-102

Prisen inkluderer: Båtreisen tur/retur og julebord med drikke en vei. Avreise fra Kristiansand kl 1630, retur fra Hirtshals kl 2045 samme kveld. Aldersgrense 20 år.

28

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

colorline.no | 815 810 00 00 860 811

LEDERSKOLEN

2012/2013

Faglig kvalitet

Fokus på temaer som er sentrale for å utvikle seg som leder

18.10.2012: 15.11.2012: 06.12.2012: 10.01.2013: 07.02.2013:

«Ny i lederrollen» «Endringsledelse» «Organisasjonskultur og internasjonalt HRM» «Teamledelse og lederteam» «Fremtidens ledelse»

Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen Tid: 14.00 - 18.00

Pris - enkeltsamling eller pakke

• Kompetanseløft for ledere og mellomledere

Per samling:

• Målrettede seminarer og forelesninger

(Agdering og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

• Kunnskap og erfaringer fra akademia og næringsliv

Medlemspris: 1750,- per deltaker Ikke - medlem: 2500,- per deltaker Pakkepris: Medlemspris: 4000,- per deltakerpakke (Agdering og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Ikke-medlem: 5500,- per deltakerpakke Kontaktinformasjon: Anne May Hundeide, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, tlf 40 47 36 26, e-post: annemay@kristiansand-chamber.no Geir Hammersmark, Agdering, tlf 97 02 77 98, e-post: geir@agdering.no

Kombinasjonen av drivende dyktige og engasjerte forelesere, samt innføring fra ledere i lokale bedrifter, gjorde kurset til en meget positiv opplevelse som jeg trygt kan anbefale videre!

Jan Bjørndal Branch Manager, Itella Logistics AS


Meget sentrale butikk- og kontorlokaler i kvadraturen

A D V O K A T G U I D E N

GYLDENLØVESGATE 2B Vi har ledig meget attraktive lokaler: Gateplan – 245 kvm 2. etasje – 329 kvm

Næringslivets advokatfirma på Næringslivets Sørlandet advokatfirma på Næringslivets 13. desember flytter vi til Sørlandet advokatfirma på Handelens Hus, RådhusgataSørlandet 3, Kristiansand!

Post: Pb 759, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29

Oslo: 4611 Kristiansand Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Telefon: (+47) 38 17 70 00 (+47) 38 17 70 0 1 Advokatfirmaet Telefax: Harris E-post: post@advtofte.no www.advtofte.no Trondheim: Oslo: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Bergen/Førde: Advokatfirmaet Haver Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Trondheim: Oslo:Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Bjerkan Stav Tromsø: Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Rekve, Bergen/Førde: Advokatfi rmaet Haver Pleym & Co Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Trondheim: Advokatfi rmaet Kjær Advokatfi rmaet Thallaug Advokatfirmaet Bjerkan Stav Tromsø: Molde: Stavanger/Bryne: Advokatfi rmaet Rekve, Advokatfi Advokatfi rmaetrmaet HaverØverbø, Pleym Standal&&Co Co Kristiansand: Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Thallaug Tromsø: Molde: Advokatfirmaet Rekve, Advokatfirmaet Øverbø, Pleym & Co Standal & Co Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Alt på ett sted Vi gir deg løsningene

Lokalene egner seg som butikk- og salgskontor. Lokalene kan leies samlet eller hver for seg. Det er interntrapp mellom etasjene. Parkeringshus i umiddelbar nærhet.

Advokater, konsulenter, revisorer og finansielle rådgivere. Skatt, avgift, fast eiendom og forretningsjus.

Henvendelse Skeie Eiendom AS v/ Tom Chr Bredesen – telefon 90 11 45 56 e-post: tom.bredesen@sgr.no

Deloitte, www.deloitte.no Deloitte Advokatfirma, www.deloitteadvokatfirma.no Sør-Arena, Stadionveien 21, inngang 7, 4632 Kristiansand, tlf: 38 12 27 22

www.pwc.no

Din lokale kompetansepartner innen skatt, avgift og forretningsjuss

w ww. a d v o c a t ia .n o

w ww. a d v o c a t ia .n o

w w w.ad v o c a t i a . no Oslo: Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Advokatfirmaet Harris Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Næringslivets advokatfirma på Sørlandet

Advokatene: Bjørn Hübert Senum Sveinung S. Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs

VENTE

Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

www.ww-co.com

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE VENTE

Advokatfullmektig:

Magne A.B. Bye

VENTE

VENTE

VENTE

VENTE

Adresse: Tollbodgate 40 Telefon: 38 10 89 40 - Telefax: 38 17 89 41 E-post: post@advfellesskapet.no

KJØP!

KJØP!

KJØP!

 Advokatfirma Wangensteen,

w w w.ad v o c a t i a . no

Wigemyr & Co er blant de største og ledende advokatfirmaene på Sørlandet med kontorer sentralt i Kvadraturen, Kristiansand.

Lav strømpris handler om å vite når du skal kjøpe Bedriften kan spare mye ved å kjøpe strøm på riktig tidspunkt. Profesjonell kraftforvaltning, med dokumentert lavere strømpris for kundene, gjør at stadig flere velger å overlate kraftinnkjøpene til LOS. Dette har gjort LOS til landets største strømleverandør i bedriftsmarkedet.

 Vårt advokatfirma dekker alle rettsområder.  Ny adresse: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23.

ADVOKATER: Reidar Wangensteen | Helge Wigemyr | Yngve Andersen Kai Knudsen | Johan F. Gjesdahl | Ivar Sveen | Bjørgulv Rygnestad Sverre B. Ellenes | Solveig Løhaugen | Erik Ottemo | Inger Johansen Ronny Christian Håkonsen | Anne Sundøy

SIMONSEN Advokatfirma Kristiansand DA Markensgate 9 | Postboks 437 | 4604 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 | post@simonsenlaw.no | www.simonsenlaw.no

Ønsker du å vite mer om hva LOS kan tilby din bedrift? Send e-post til bedriftstrom@los.no eller les mer på los.no.


Andre boller I 150 år har Dampbageriet produsert bakervarer i Bryggebakken i Kristiansand.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: KJELL INGE SØREIDE OG PRIVAT

Christianssands Dampbageri a/s som ble etablert i 1862, er blant byens eldste næringsvirksomheter og Norges nest eldste familiedrevne bakeri. Det har vært i Albert-slektens eie i bare 121 år. Camillo Bastrup, oldefaren til Espen, overtok som ene-eier i 1891. – Det er flere nøkler som forklarer et så langt bedriftsliv: Sterk evne til å tilpasse seg markedet, en like sterk vilje til nødvendige omstillinger og i alle år lojale og kompetente medarbeidere. Dessuten har familien klart å gjennomføre alle generasjonsskiftene uten kontroverser, bare det er en prestasjon, sier dagens daglige leder, Espen Albert. Han har selv stått for den største omveltningen i bedriftens historie og det kommer vi tilbake til. Først noen smuler til de historiehungrige. Da Dampen startet i 1862, var bakerier en nesten ukjent bransje.

Varme smil, godt humør og førsteklasses bakervarer er en uslåelig kombinasjon, sier daglig leder Espen Albert i Dampbageriet.

32

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Alt har endret seg siden Espen Alberts oldefar Camillo Bastrup overtok Dampbageriet for 121 år siden, men driften har knapt noen gang vært bedre enn i dag.

Husmødrene bakte familiens daglige brød hjemme. Punktum. Men det endret seg raskt og Dampen vokste voldsomt gjennom store deler av forrige århundre. I fem etasjer i bakgården i Bryggebakken var det hektisk aktivitet. Tre vedfyrte ovner gikk for fullt, et eget mekanisk verksted sørget for reparasjoner og vedlikehold av stadig mer avansert utstyr. I en hel etasje var det snekkerverksted, de laget transportkasser for knekkebrød og skipskavringer. Det hører med til den historien at Roald Amundsen hadde Dampens skipskavringer med om bord i Fram til Sydpolen (1910) og i Maud gjennom Nordøstpassasjen (1918-21). «Bedre prøve har et brød neppe ståt», skrev han i et takkebrev i 1922, da den fortsatt spiselige restbeholdningen ble returnert! I sin storhetstid i mellomkrigsårene hadde bedriften et hundretall ansatte som utførte 80-90 årsverk og var en stor, industriell aktør midt i byens sentrum. Transporten til flere egne utsalg skjedde med hest og kjerre – beliggenheten skulle by på større logistiske utfordringer etter hvert. Årene mellom 1960 og 1980 var preget av optimisme og vekst. Det nye Handelens Hus ble reist (1962), omtrent samtidig investerte bedriften i en ny og høyautomatisert tunnelovn som gjorde Dampen til landets mest industrialiserte brød- og rundstykkeprodusent. – Det ble bygget en glassvegg i foajeen på Handelens Hus, slik at folk kunne følge slutten av produksjonen. Ovnen spydde ut tusen kneippbrød i timen, det ble den rene folkeforlystelsen, minnes Espen. Det ble også jubel da Dampen senket kneip-prisen fra kr 1,60 til ei krone, på grunn av den store kapasiteten og den sterke konkurransen. Av samme årsaker fant Espens far og bestefar ut at bedriften

På 1960-tallet kom den revolusjonerende tunnelovnen som produserte 1000 kneipbrød i timen.

måtte ha et slagord. «Kun to ord – Dampens kneip», bestemte de seg for. Men hvordan markedsføre det? Ideen var like enkel som genial: – De annonserte massivt for å få byens borgere til å svare på alle telefonanrop slik: «Kun to ord – Dampens kneip. Det er hos Olsen, Andersen» eller hva de nå het. Hver dag ringte Dampen til tilfeldige mennesker og de som svarte riktig fikk ei «blaudis» i premie. Responsen var enorm, minst halve byen svarte med slagordet når folk ringte, ler Espen. Men det var ikke bare idyll og moro. Kjøpmennene på byens hjørner la inn årene i økende tempo tidlig på 80-tallet, dagligvarekjedene ble flere, større og mektigere. Det var overproduksjon i distriktet og de tre store – Bagehuset, Søren Kristensen og Dampen – ble sterkt presset på pris. Logistikken midt i byen ble stadig vanskeligere når store mengder råvarer skulle inn og ferdige produkter ut. En mulighet var å bygge ny, moderne fabrikk utenfor byen, slik Bagehuset gjorde i Vågsbygd. En annen var å finne på noe helt annet. De valgte det siste, pappa Kaare og Espen. – Først solgte pappa vår markedsandel hos kjedene til Bagehuset og Søren Kristensen. På kort sikt kunne vi altså leve godt av å la være å bake brød, ler Espen. – Og på litt lengre sikt? – Jeg fikk ansvaret og helt frie tøyler til å gjøre ting på min måte i en ny og annerledes tid. Det ble en stor utfordring å skulle utvikle bedriften til noe den aldri hadde vært. Jeg valgte å satse på en ren håndverksproduksjon, å levere høyt bearbeidede varer av solid kvalitet – til høyere priser enn vi hadde tatt før. Jeg har alltid syntes det er gøyere med butikk

enn bakeri og satset på smil, service og et eksklusivt vareutvalg. Det var vågalt den gang, da folk flest spiste tre daglige måltider hjemme sju dager i uka. Men det lå noe nytt og spennende i luften, og det fikk jeg ferten av. I dag viser statistikken at gjennomsnittshusholdningen spiser middag hjemme 2,4 ganger i uka. Han luktet stadig travlere mennesker med økende betalingsvilje, her hjemme og på studieturer til London og andre metropoler. Han så muligheter for ferdigsmurte frokost- og lunsjretter. Kunne de få det til i New York, måtte det da være mulig i Bryggebakken! Espen parkerte «Kun to ord - Dampens kneip». Fra da av skulle han bli «Bageren i byen». Han involverte seg voldsomt i arrangementer og festivaler i byen – for å markere Dampens nye kurs og for å markedsførere seg selv som «Bageren i byen» (som om han skulle være den eneste, frekkasen!). Men også fordi han er bypatriot på sin hals og sørlending langt inn i sjelen. Og «Bageren i byen» er han blitt. Til tross for at han slett ikke er baker – bare en halvstudert røver med fagbrev som konditormester! Ett enkelt eksempel på engasjementet og kreativiteten er OL-festen på Torvet, da Andreas Torkildsens spyd-gull fra Beijing skulle feires. Dampen bakte kake på stedet, 90,57 meter lang, foran 5000 tilskuere og riksdekkende media. Da han overtok firmaet i 1987 viste regnskapstallene fra året før en omsetning på 3,3 millioner kroner og et – riktignok beskjedent – underskudd. – Det er ikke sant at jeg ble født med en sølvskje i munnen. Men jeg arvet muligheter, utfordringer og en arena der jeg kunne utfolde mine kreative evner. Det siste er viktig for en mann med et hode som bobler heile tida!

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

33


Dampen rundet 150 år i år og er en av byens eldste bedrifter og landets nest eldste familieeide bakeri. Det ble behørig feiret av 1500 begeistrede borgere i Bryggebakken.

65 ansatte som utfører 33 årsverk, en omsetning på 30 millioner kroner der over halvparten kommer fra ferdigsmurt mat – det er Dampen anno 2012, forteller Espen Albert.

Kundene Hilvi Eidjord (nærmest) og Mette Børresen i blid brødhandel med Margrete Golten hos Dampen i Bryggebakken.

Han kuttet kostnader. Han endret staben; ansatte kokk i stedet for baker. Han lanserte nye produkter på løpende bånd, til helt andre priser enn kroneskneipen. I løpet av sine 25 år ved roret har han utvidet fra ett til tre utsalg, han har etablert kaffebaren Camillo Bastrup og restauranten Hos naboen – men den er et eget selskap og en helt annen historie. Dampen-staben teller 65 mennesker som utfører 33 årsverk. Årets omsetning blir 30 millioner kroner, 55 prosent kommer fra ferdigsmurt mat, resten er baker- og konditorvarer. – Ingen gullgruve, men vi har solid økonomi, trygge arbeidsplasser og en fornuftig drift. – Hva gjør du for eller med de ansatte som alltid er så blide og vennlige? – Vi holder fokus på smil og godt humør. Vi er enige om at Dampen skal være en glad arbeidsplass – og glede, smil og latter er en uhyre smittsom sykdom. Vi tilrettelegger arbeidsplassen og behandler ansatte som individer med ulike behov. Vi har aldri sagt nei til medarbeideres ferieønsker eller behov for en ekstra fridag sammen med ektefellen. «Det ordner vi», er en nokså standard replikk hos oss. Minst ei gang i uka er det champagnefrokost i utsalgene. – Vi feirer (med Mozell) hva som helst, at været er fint, at en har bursdag, at gårsdagens 12-øressalg var supert. Vi tør å galne oss litt, alle syns det er gøy – kundene også, dessuten gjør det oss bedre. I desember, årets travleste måned, møter mange ansatte på jobb litt før de må, for å delta i juletregangen på Torvet. Hver morra klokka 07.45 holder vi hverandre i hendene, synger en julesang og går rundt kommunens store gran. Folk stopper opp, noen klapper og disse ti minuttene gjør at alle - ikke bare Dampengjengen - er i supert humør når dagen starter. Vi markerte jubileet med opptog gjennom byen, sammen med musikkorps og avsluttet med konsert foran butikken i Bryggebakken – det kom 1.500 tilhørere, det er jo fantastisk! På innpust nevner han at bedriften

har gode avtaler med helsetjeneste og kiropraktor og ellers et større HMS-spekter enn loven krever. – Det er mye billigere og mye gøyere å forebygge problemer enn å reparere dem. Bedriftskultur kan ikke vedtas, den skapes. Vi tilpasser oss kravene og ønskene til dagens arbeidstakere, de er helt annerledes enn da jeg startet. Trygghet, god tone, fleksibilitet og individualitet er noen av stikkordene. Jeg er stolt over at vi har skapt en glad og positiv atmosfære. Kundene merker det. «Det er så godt å komme inn til dere», er et av mange komplimenter vi får. Staben er stabil. Få slutter, mange vil begynne. Mens bransjen på landsbasis sliter med rekrutteringen, har Bageren i byen en venteliste med folk som vil ha jobb i et trivelig miljø. For ti år siden representerte loffproduktene 60 prosent av Dampens omsetning, i dag er tallet fire prosent. – Folk er opptatt av helse. De vil ha fullkornprodukter og det har vi. Det går an å spise sunt også for den som spiser ute. – I hvilken retning går fremtidens utvikling? – Jeg vil ikke si hva jeg tror. Men det blir nok helt andre boller, sier Espen Albert.

Fakta Camillo Bastrup Espen Alberts oldefar, født i 1858. Arbeidet hos Brødr. Rosenkilde skibshandel og dampskibsekspedisjon 1873-1878. Ansatt på Grim Møller 1878-1887. Begynte på Dampbageriet i 1887, avanserte raskt til bestyrer, kjøpte seg opp i selskapet og overtok alle aksjene i 1891. Han gjennomførte raskt store utvidelser og moderniseringer. Camillo Bastrup døde i 1934. I dag lever navnet videre i Camillo Bastrup Kaffebar øverst i Markens.

Din lokale avfallspartner Avfall Sør Bedrift tilbyr tjenester for mottak, innsamling og behandling av alle typer avfall fra privat og offentlig næringsliv. Høy kompetanse og individuelt tilpassede løsninger gjør oss til en naturlig rådgiver og samarbeidspartner for små og store bedrifter. Kontakt meg gjerne for en prat. Jeg tror du vil bli fornøyd med oss!

www.avfallsor.no

34

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Geir Ove Tørnkvist, daglig leder Avfall Sør Bedrift - Tlf 947 93 100

En naturlig og lokal samarbeidspartner Tlf. 38 17 70 77

Er du svanger med en god ide du vil sette ut i livet ?

Bærer du på en god ide som kan bidra til positiv utvikling i norsk næringsliv? Meld ideen på til DNBs Innovasjonspris. Dette er en pris som tildeles en god ide, stor eller liten, uansett bransje og fagfelt, og den kan like gjerne sendes inn av studenter, enkeltpersoner, organisasjoner, små eller store bedrifter. For å vinne prisen må du være fylt 18 år. Ideen må ha et tydelig forretningsmessig potensial og en god plan for hvordan den skal realiseres. Hovedpremien er på 1 million kroner.

Se mer informasjon og meld inn din ide innen 31. oktober på dnb.no/innovasjon

I for Innovasjonsprisen

dnb.no


www.pwc.no

For mer informasjo se www.pwc.no

Langsiktig lønnsomhet og vekst

Revisjon. Vi er Sørlandets, Norges og verdens største revisjonsselskap. Bedriftsøkonomisk rådgivning. Våre rådgivere tilbyr hele spekteret av rådgivning, inkludert omstilling, effektivisering og transaksjonsstøtte. Jus. Våre forretningsadvokater er spesialisert innen nasjonal og internasjonal selskaps- og skatterett, personbeskattning, avgift og toll.

Til Leie

Til Leie

Kontorlokaler - øvre del av kvadraturen

Nye og moderne kontorlokaler

Kronprinsens gate 10, 1.etg. 4 kontorer Park.plass i kjeller BTA ca. 125 kvm Leie pr. kvm. kr. 890,- pr. år

• •

Sagmyra 2A - sentralt i Vågsbygd BTA ca. 318 kvm Leie pr. kvm: kr. 950,- pr. år Meget gode parkeringsforhold Bud ønskes

Accounting. Vårt nye tjenesteområde som kombinerer effektiv regnskapsførsel med verdiskapende rådgivning.

© 2012 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer ”PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

Til Salgs

Flott nytt næringsbygg Sørlandsparken • Stemmane 25 - inntil Avenyen • Kan selges samlet eller oppdelt • BTA ca. 200 kvm til 2425 kvm med lang eksponert glass• Betongbygg fasade • Showroom/høytlager/kontor

NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG & HODNE

Riktig adresse for gode forretninger

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 • post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no


Gjestekommentar: Randi Haukom, leder Kristiansand Turistkontor

Advokatfirma Tofte DA er med sine 17 advokater det største advokatfirmaet på Sørlandet. Firmaet holder til i moderne lokaler i Havnekvartalet i Kristiansand sentrum. Advokatfirma Tofte DA yter juridisk rådgivning til næringslivet, men har også et stort antall oppdrag for offentlige virksomheter og privatklienter. En stor del av vår rådgivning omfatter transaksjoner, løpende forretningsjuridisk rådgivning og konfliktløsning. Advokatfirma Tofte DA er medlem av advokatsamarbeidet Eurojuris Norge, som er en del av Eurojuris International, Europas største advokatsamarbeid med mer enn 5 000 advokater.

NYE ADVOKATER

Kristiansand, Norges sommerby nummer en

Vi har gleden av å informere om at advokat Rune Andersen (f. 1971) med virkning fra 1. juli 2012 har tiltrådt som ny deltager/partner i Advokatfirma Tofte DA. Andersen kommer fra Bing Hodneland Advokatselskap DA i Oslo hvor han var partner. Andersen vil særlig bistå klienter innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett. Vi har samtidig gleden av å informere om at advokat Andreas Dale (f. 1980) med virkning fra 13. august 2012 har tiltrådt stilling som advokat i Advokatfirma Tofte DA. Dale kommer fra Kluge Advokatfirma DA i Oslo. I Advokatfirma Tofte vil Dale drive alminnelig praksis med hovedvekt på entrepriserett, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, fast eiendoms rettsforhold, fabrikasjons- og leveransekontrakter. Ring oss på telefon 38 17 70 00 eller les mer på www.advtofte.no.

Post: Pb 759, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29 4611 Kristiansand Telefon: (+47) 38 17 70 00 Telefax: (+47) 38 17 70 0 1 E-post: post@advtofte.no

J

eg elsker byen vår! Jeg elsker byen hele året, men aller mest om våren og sommeren. Når det våres og trærne i Rådhusgata står som rosa skyer, når krokus og tulipaner bugner i Wergelandsparken, da er det en fryd å spasere i sentrum. Blomsterbyen Kristiansand eksploderer i farger når Parkvesenet setter ut sommerblomstene i slutten av mai og gatene får sin fantastiske sommerpynt. Det er en stor glede og fornøyelse å få lov å være vertskap for turistene som strømmer til byen og regionen for øvrig i sommersesongen. I år har vi hatt formidabel økning i tilstrømningen av cruiseturister. Hele 50 cruiseskip vil ha besøkt Kristiansand før sesongen er over i slutten av september, noe som utgjør mellom 60.000 og 70.000 passasjerer. Det er flott å se de staselige skipene ankomme Kristiansand, og passasjerene utgjør en markant del av bybildet mens skipene er i havn. Man kan rusle en tur på Markens når et cruiseskip ligger til kai og more seg med å gjette hvor disse menneskene kommer fra. Nederlandsktalende kommer med Holland America Line, med skipene Rotterdam, Ryndam og Eurodam. Spansktalende kommer med Grand Mistral hver fredag og ellers vil man kunne høre mange forskjellige tungemål selv om nok de fleste, til manges lettelse, snakker engelsk. Et snitt på ca. 30% av passasjerene melder seg på en tur og drar rundt i regionen mens resten rusler rundt i byen og besøker Kvadraturens

severdigheter, butikker og kafeer. I byen er Kilden, Fiskebrygga, Posebyen og Strandpromenaden samt Markens og de nærliggende shoppinggatene godt besøkt. De som drar på tur, besøker Lillesand med båt gjennom Blindleia, de drar til Høllen og Søgne Gamle Kirke, til Vest- Agder Museet Kristiansand, til Mineralparken på Hornnes eller tar vandreturer i byen, i Baneheia eller på Odderøya, alle med kvalifiserte guider på ulike språk. Kristiansand og Omlands Guideforening tilbyr guider på 8 ulike språk, noe som rederiene vet å sette pris på. I 2013 har det meldt seg 75 skip til Kristiansand. Det er en stor utfordring for oss som er vertskap og tilretteleggere for skipene og deres passasjerer. Det er også en utfordring og en stor mulighet for byens handelsstand som bør utnytte muligheten til ekstra omsetning. Ekstra velkomment er personale med språkferdigheter og at butikken kan akseptere betaling i annen valuta, f.eks. Euro. Vi skriver august og turistsesongen er litt på hell, spesielt for de norske turistene sin del. Men syd i Europa er det fremdeles mange som har ferie og som ønsker seg til Norge og som stopper i vår region. På turistkontoret er vi slett ikke lei av turister og ønsker velkommen inn til oss for en hyggelig prat om hva vår region kan by på, selv om noen attraksjoner dessverre stenger ned. Vår fantastiske by og naturen rundt stenger ikke ned…

Vi gjør bygg fine kruse-smith.no


“Der arbeidstid er trivselstid”

Navigea Securities

Nye medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:

web - 3D - grafisk

Navigea Securities er en ledende og uavhengig finansiell aktør i Norge. Vi tilbyr personlig rådgivning til privatpersoner og institusjonelle investorer. Navigea Securities Kristiansand flytter 1. september til nye lokaler i Handelens Hus.

Applica Training Systems AS

Storform AS

ATS ble startet i 2003 av Tom Ivar Stie

Storform er et konsulentfirma som leverer

med en overordnet strategisk målsetting:

tjenester innenfor leder- og organisasjons-

deltagelse i det amerikanske kampflypro-

Dots

Reaktorskolen

MAKEWEB + LILLEBROR DESIGN

Reaktorskolen AS ble etablert

= DOTS

i 2003, og er i dag en ledende

Makeweb, Lillebror Design og Dots slås sammen til ett og samme selskap.

leverandør av yrkesrettede voksenopplæringstjenester. Vi eies

Det nye selskapet får navnet Dots, og

av Anthon B. Nilsen Utdanning AS

utvikling. Vi tror den menneskelige og

blir enspydspiss innen sine fagområder på

som er blant Skandinavias største

sjektet F-35 Joint Strike Fighter. ATS ble

kulturelle dimensjonen er avgjørende for å

Sørlandet.

private leverandører av utdanning og

Les mer om oss på navigea.no eller ring en av

valgt som leverandør av opplæringssyste-

skape høye prestasjoner over tid.

våre autoriserte rådgivere på tlf. 38 10 63 00.

CMYK

(Fyrfärgstryck – blandning i procent av cyan, magenta yellow, black)

Dots vil levere tjenester innen både

kursvirksomhet. Hovedkontoret ligger

Vi tror ikke det er mulig å lese deg til

webdesign og –utvikling, 3D-visualisering

i Oslo, og vi har avdelinger over store

langvarig markedsførings- og kvalifiserings-

å bli en god leder eller å skape en presta-

og grafiske tjenester til både våre kunder

deler av landet.

prosess. ATS har siden utvidet virksomhe-

sjonskultur. Du må trene på de avgjørende

og samarbeidspartnere.

ten, og tilbyr nå følgende tjenester:

ferdighetene og utfordres mentalt. Først da

· Multimediaproduksjon

kan du komme i storform!

mer til F-35 programmet i 2005 etter en

Darkblue

Lightblue

Greyblue

Clearblue

100, 55, 0, 60

30, 10, 0, 0

62, 29, 0, 30

62, 29, 0, 0

www.kjoitapark.no Monica Strømme Mushom mobil: 99 70 70 07

· 3D-modellering

Hallstein Holbek Daglig leder

Felles for dem alle er at vi ønsker

organisasjonsprosesser, til foredrag og

i alle ledd.

å bevege mennesker - enten det er

facebook.com/bjorvandskarpodde.no www.bjorvand-skarpodde.no

karriereveiledning og coahing for

ny leder i Dots. Han har arbeidet som

mennesker i jobb, eller søk på jobb for

tions.” ATS har et selektivt internasjonalt

profesjonelle samtaler.

leder i en rekke kommunikasjonsmiljøer

første gang. Vårt kurs i service, der

i Kristiansand de siste femten årene, og

man blir sertifisert i Servicekortet har også vært svært populært.

Storform Prestasjonscoaching er

internasjonale teknologikonsern som,

et åpent lederprogram som vi tilbyr i

kommer fra en stilling som kundeansvarlig

Lockheed Martin Corporation, General

samarbeid med Universitetet i Agder, med

og partner i Fundament Kommunikasjon.

Vi ønsker at vår deltakelse på

Electric Aircraft Engines, Northrop Grum-

oppstart hver høst.

Dots AS blir fra 1. juni 2012 å finne

Næringsforeningens arrangementer

Storform har et mål om å bli mer synlige på Sørlandet og etablere samarbeid

i 3. etg. Sjøhuset med adresse Østre

vil gi oss et bredere nettverk og gi

Strandgate 12 A.

flere bedrifter innsikt i de spennende

med aktører som har fokus på utvikling.

mulighetene som finnes hos

og utveksle erfaringer og ideer med

Å bli medlem i Næringsforeningen ser vi

Reaktorskolen og i arbeidslivet.

nettverket av selskaper som deltar i

på som en flott mulighet til å bidra til å

Næringsforeningen.”

utvikle næringslivet på Sørlandet.

Widerøe

Clean Sør

Livinor

Widerøe er Nordens største regionale

Clean sør renhold AS startet opp i

Mitt navn er Torhild Nor Grundetjern og

flyselskap, med 1400 medarbeidere og

Kristiansand mars 2009.

driver Livinor,et nystartet firma.

Vi er to Sørlands jenter som eier og

Jeg tilbyr blant annet:

ner. Selskapet frakter over 2 millioner

driver firmaet sammen. Vi tilbyr service

passasjerer i året fordelt på nærmere

av ypperste kvalitet og personal med

400 avganger daglig og trafikkerer 40

bred erfaring. Vi er fleksible og kan

- Alternativt hår

flyplasser i Norge og 6 i utlandet. De

skreddersy et opplegg som passer

- Parykker og hodeplagg

kommersielle rutene utgjør i dag 60

dere.

- «hår for livet»

- Make up tatovering (bryn, eyeliner og lip-liner)

Øvrige nye medlemmer er: Aquarama Service AS Leif Hübert Stål AS Høllen Restaurant & Bar AS Nor Element AS Siem Offshore Management AS

prosent, mens anbudsrutene på kortba-

Vi har i dag store og små renholds

nenettet utgjør 40 prosent av Widerøes

jobber for blant annet; BRG, Brødrene

virksomhet.

Reme, (brakker, byggrenhold og lignen-

hår/hodeplagg er for de som midlertidig

Spiss Arkitektur & Plan AS

de) Fire årstider barnehagene, Fus Bar-

eller permanent mister håret.

Centrum Bygg Service AS

Flyselskapet opererer en flåte på

Har du behov for elektrotjenester? Kontakt oss på telefon 414 84 000

Finn Roger Opedal er ansatt som

og kundemålinger, coaching og andre

en årlig omsetning på 2.9 milliarder kro-

Har du grafiske behov – kontakt Ronnie, Lene eller Aage for en uforpliktende samtale – tlf. 38 12 94 94

workshops. I tillegg tilbyr vi medarbeider-

”Affordable Training & Multimedia Produc-

man Corporation, Aker Solutions, National

Otera Elektro i Kristiansand er en markedsledende elektroentreprenør på Sørlandet. Vi har avdelinger innen bygg, industri & service, olje & marine, og er 125 ansatte. Våre ansatte yter meget god service og har lang bransjeerfaring som vi tilbyr markedet.

kurs for NAV og næringslivet ellers.

· Læringsportal

fokus, og har referanser fra flere store

Otera er en av landets største tekniske entreprenører innen elektro og energi.

med kurs. Vi leverer mange typer

våre satsningsområder, med konkurransedyktige priser og kompromissløs kvalitet

Vi ser fram til å utvide kontaktflaten

42 år innen grafisk bransje har gitt oss verdifull erfaring - og en særskilt kompetanse på løsning av grafiske oppgaver. Vi kan levere alt fra idéarbeid, design, web, trykk og ferdiggjøring, og yter alltid 100% uansett størrelse på kunde eller jobb.

foretrukket tjenesteleverandør innenfor

lederutviklingsprogram og omfattende

Oilwell Varco, Mac Gregor m fl.

TOTALLEVERANDØR AV TRYKKSAKER – OG GRAFISKE TJENESTER!

I Agder er vi fem faste og opp mot 15 stykker når det står på som verst

· E-læringsproduksjoner Kundene skal erfare at ATS tilbyr

Handelens Hus, Rådhusgata 3 4611 Kristiansand S www.navigea.no

Storform leverer alt i fra skreddersydde

Vi har som ambisjon om å være en

- Diverse arrangementer Make up tatovering er for alle. Alternativt

39 fly av typen Bombardier Dash-8

nehagene, Rakkarungene Barnehagene,

turbopropell i tre ulike størrelser med

Stormberg Butikk, Modena Butikk, og

fiberparykker til individuelt fremstilte ekte

en setekapasitet på henholdsvis 39, 50

diverse små og større kontor.

hårs-parykker.

Livinor tilbyr alt fra fabrikkproduserte

Vårt ønske er at kunden skal kunne

Er det midlertidig sykdom som skyldes

Med over 70 ukentlige avganger fra

bruke tiden på annet enn å irritere seg

håravfall, anbefales make up tatovering før

Kristiansand Lufthavn, Kjevik til Bergen,

over et dårlig renhold, og oppfølgingen

bryn/vipper forsvinner, for det psykiske

Kristiansand og København, er Widerøe

rundt dette. Vi selger oss ikke inn som

velværet.

det flyselskapet med flest avganger fra

den billigste aktøren på markedet, men

lufthavnen.

mener at vi er blant de beste på kvalitet

og 78 seter.

og tilgjengelighet. Rene lokaler skaper større trivsel!

Livinor kommer nå inn som forhandler på Alopecia sin hjemmeside for Sørlandet. Livinor har et samarbeid med Kreftforeningen og det skal igangsettes mye spennende fremover.

Norwegian Airshuttle ASA

Tapas-Tone


MEDLEMMER i Næringsforeningen per august 2012

A Aanesland Fabrikker AS A.Asbjørnsens Tobaksfabrikk AS A1 Eiendom AS ABC Regnskap A/S ABC Tak ABCenter Vest AS Able AS Accountor Kristiansand AS Activepeople AS Adecco Norge AS avd. Kristiansand Advokat Jan M.Wesenberg Advokat Stefanussen Advokatfellesskapet Drift AS Advokatfirma Krodemansch Advokatfirma Tofte DA Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA Advokatfirmaet Kjær & Co DA Advokatfirmaet PWC A/S Advokatforum Kristiansand DA Agder Bedriftshelsetjeneste Agder El. Installasjon Agder Energi Agder Klimateknikk AS Agder Kollektivtrafikk AS Agder Mat Foredling AS Agder OPS Vegselskap AS Agder Taxi AS Agder Traktor og Maskin AS Agderforskning AS Agdermaskin AS Air France KLM Air Products AS Aker MH A/S Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS Albert Kaare Allkopi AS Amfi Vågsbygd - Drift AS Andås Begravelsesbyrå AS Anne Margrethes Frisørsalong AS Applebox Applica Training Systems AS Aptum kommunikasjon AS Aquarama Service AS Arena AS Aske Rørleggermester A/S Asplan Viak AS ATEA AS Avfall Sør Bedrift Avinor Kristiansand Lufthavn Axelsen, Carl Viggo B Babycare AS Bakgården Bar og Bakgården Restaurant Baltic Service AS Barlind Solutions AS Basol Norge AS Bauer Energi A/S BDO AS Beckmann Olav AS Bedrift og Personalpsykologi AS Bemanningsbyraaet.no AS Berg-Hansen Reisebureau Agder AS Berit Ahlbäck Konsulent-tjenester i Praksis Bidevind Consulting AS Biltema BIS Production Partner IPEC AS Bitpro Bjorvand & Skarpodde AS Blank AS Blikkenslagerfirma Olaf Jahnsen AS Boen Bruk Boss Industri og Mekanisk

42

Verksted AS Bouvet ASA, (avd. Kristiansand) BR Gruppen Br.Reme AS Bring Logistics Bygg og prosjektutvikling AS Bølgen & Moi Kristiansand Båtservice Holding AS C Carbon Partners AS Cargo Partner AS Cargotec Norway AS Carshine AS Centrum Bygg Service AS Cemo AS CG Glass AS Charlott Christiansholm Eiendom AS Christiania Innfordring AS Christianssands Assurance AS Clarion Hotel Ernst AS Clean Sør AS Color Line Transport AS Comfort Hotel Kristiansand AS Conecto AS Consilio AS Corona Interiør AS CR Group AS Cramo AS, avd. 766 Kristiansand CRM Partner AS CTS - Setting Cultiva D Daland Eiendom AS Dampbageriet AS Danske AS Dark Season Deepmind AS Deloitte AS Desmi Norge AS Devoteam Solutions DHL Express (Norway ) AS Digiflow, Kristiansand Din Eiendom AS Dirty Old Town AS DNB DNB Næringseiendom ASA (Sørlandssenteret) DNT Sør Dog & Bone Doorway AS - Avd Kristiansand Dots AS Dovland Byggmester AS Dr. Leif Steffensen Drømmehuset Kristiansand DSV Air & Sea AS E Eidsaa Ivar Eiendomsforvaltning Sør AS Eiendomsmegler 1 Kristiansand Eiendomsrådgiveren AS Elatec AS ElektroXperten AS Elkem Silicon Materials Elkem Carbon AS Elkem Solar AS Elpunkt AS Eltos AS Elvebredden Café og Catering AS Engeland Skade og Lakk Entra Eiendom AS Enøktotal AS eRedaktør AS ErgoGroup AS Ernst & Young AS Europark AS Eva Sko/Euro Sko Evenby Torbjørn Evje Regnskapskontor AS Evry Exbo Sørlandet AS F Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen Skolesenter Farsund Resort AS Faveo Prosjektledelse AS FB Eiendom & Finans AS

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Festival AS Fiko AS Finn og Albert Egeland AS Fire Security AS Fire Årstider AS Fiskeeksperten Reinhartsen AS Fjell Renovering AS Fjord Line Fokus Bank Kristiansand Forbrukersamvirket Sør BA Force Technology Training Norway AS Fotograf Sol Nodeland Fotograf Tor Erik Schrøder Frivold Slakter AS Frizen AS Fundament Kommunikasjon AS Fædrelandsvennen AS G G. Strømme Eiendom AS G. Strømme Holding AS Galleri Bi-Z GCON AS Geheb Conditori GetVital Medical Scandinavia AS Gevir Kommunikasjon AS GHV Montasje AS Gjensidige Gleden Blomster Go Mobile AS Govi AS Grønt Fokus AS Gumpen Bildrift A/S Gunders Kafé Gustav Pedersen AS H Halvard Thorsen AS Hamre Familiecamping AS Hamresanden Resort AS Handelsbanken Handelshøyskolen BI Kristiansand Hansa Borg Bryggerier ASA Hansen & Justnæs AS Hansen Herman Mekaniske Verksted AS Hasund, Barbara Hellvik Hus Søgne AS Helsehuset Salis Hennig-Olsen Is AS Hertzberg Sivilingeniør HG Bygg AS Hillcon AS Hjelp24 HMS AS Hodejeger Åstveit AS Hodne Mestergull Hotel Express International Hotel Express Norge AS Hotel Norge AS Hotell Wergeland AS Høllen Restaurant & Bar Høyde Teknikk AS Håkull AS I I Medvind ID Musikk AS Idè til Produkt AS Identec Solutions Norway A/S If Skadeforsikring In2design AS InfoCare ASA Inmaco AS Innoventus AS Ipec Miljø ISS Facility Services AS ISS Personalhuset Kristiansand IT Huset Sør Itella Logistics AS Iveland Kommune J J-A Rør Jackon AS, avd. Kristiansand JB Ugland Eiendom AS Jernbaneservice Sør Jiffy International JobCrew AS

Jobzone Kristiansand AS JobOffshore Bjorvand Johan G. Olsen AS K Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Kanalbyen Utvikling Kardinalen Karlsen Vidar Kelly Services Norge AS Kilden IKS Teater og konserthus Kjær Trapper AS Kjøkkenservice Industrier AS/ Jobbfrukt Kjøkkenskapet Brød og Pålegg AS Kjøstvedt AG AS KK CONSULT Nancy Føreland Karlsson Knutepunkt Sørlandet Kommunikasjonssenteret Agder Konkreta Jane Rabbersvik Konkurrenten.no/Risdal Touring KPMG AS Krag Utvikling AS Kreditorforeningen Sør Kristiansand Avis Kristiansand Bygg AS Kristiansand Byggrådgivning AS Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Feriesenter Kristiansand Havn KF Kristiansand kommune Kristiansand Kontorsenter AS Sharp Center AS Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansands Skruefabrikk og Mekaniske Verksted AS Kristiansand Sykkelsenter AS Kristiansand Trykkeri KRNCoaching a/s Kruse Smith AS Kunstsalongen AS Kuehne+Nagel AS Kvadraturen Gårdeierforening AS Kvadraturen i Kristiansand AS Kvinesdal Sparebank Kåre Larsen Handelsgartneri L Landmåler Sør AS Landskapsentreprenørene AS Leif Hübert Stål AS LEMO AS LG Quick Lager AS Lillemarkens AS Livinor LOS AS LOS Bynett AS Lund Bedriftshelsetjeneste DA Lunde Holding Invest AS Lydia AS Lyskomponenter AS M Maduro Kompetanse Mal i Sør AS Malermester Knutson AS Mandt Hege Marie Manpower AS Avd.Kristiansand Manpower Professional Engineering AS Manpower Professional Executive AS Maritim Protection AS Markedsføringshuset AS Maskin & Transportteknikk AS Master Norge AS Maurtua Barnehage AL Max Marketing Gruppen Mediepartner AS Meditek Medisinsk Utstyr AS Meglerhuset Sædberg AS Menko AS Mentor Partner AS Merkantil Service AS Merlink Management Midt-Agder Friluftsråd Mjåland Ivar AS

Mosvold & Co AS Multiconsult AS Mur i Sør Myhre & Johnsen Advoktafirma DA Møbelmiljø AS Møvik byggetjenester AS Måltid i Agder AS N N. Timenes & Søn AS National Oilwell Varco NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder Navigea Securities AS NCC Roads region Sør Necon Engineering and Consulting, avd. Kristiansand Nelfo Sørlandet AS Netlab AS Netped AS NinaNet AS NOHA Norway AS Nordby G Cycle & Maskinforr AS Nordea Bank Norge ASA Nordialog Kristiansand Nordic Materials Construction AS/NMC Nor Element Norges Lastebileierforbund Regionkontor Agder og Rogaland Norgesenergi AS Norgesfilm AS Norgesgruppen Agder AS Norgesplaster AS Norlock DB Montasje AS NOROFF Norsk Gjenvinning AS Norsk Interaktiv AS Norsk Metallretur Kristiansand AS Norsk Tur AS Norspons AS Norwegian Air Shuttle ASA NSB AS NTC Gave og Profilering AS Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS O Oceaneering Rotator AS Odderøya Live AS OK Marine AS On & Offshore Services AS On Line Reklame AS OneCo AS Op designstudio Oras Agder AS Ordkraft AS Origo Solutions A/S Ortopediservice AS Otera Ergon AS Otium Sør AS Otra Norge AS Oxford Research AS P Pegasus Kontroll AS Per Kokk – Lund Restaurantdrift AS Personalsjefen AS Per Try AS Pettersen Vestbakke & CO DA Phonero PipeGap AS Pizzabakeren Grim PK Entreprenør AS Plussmegleren Posten Norge AS/ Kristiansand Postsenter PWC Accounting PwC Kristiansand Proffice Kristiansand Profitbase AS, avd Kristiansand Progress AS Proplan AS avd. Kristiansand Pro-Revisjon AS PSWinCom AS Q Quality Hotel Kristiansand

R Radisson Blu Caledonien Hotel Rambøll AS Rasmussen gruppen AS/ Avantor ASA Raustøl Bygg og Eiendom AS Reaktorskolen AS RE Form AS Regnskaps Companiet AS Rejlers Consulting AS Reklamestasjonen AS REMA Nonfood AS Renhold-Service AS, avd. Kristiansand Repstad Anlegg AS Returkraft AS Revisjon Sør AS Revisorgruppen Agder AS Rica Dyreparken Hotel Rico Invest AS Ricoh Norge AS, avd. Kristiansand Rige Silketrykk AS Ringknuten Pukkverk AS Rolands AS Roli AS ROM Eiendom AS Ruterknekt A/S S Safe-Pro Systems AS Safety Design Sanden Media AS Sandens Drift AS SAS Ground Services (SGS) Scan Trade AS Scandic Kristiansand Scandinavian Shipping

KATEGORI

Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift

ANTALL ÅRSVERK

1 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 over 300

Kristiansand AS Schenker AS, avd Kristiansand Seafront AS Seamless AS Securitas AS Servicepartner 1 AS SG Finans AS Sibest AS Siem Offshore Management AS Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA Skagerak Capital Skandinavisk Trafikksenter AS Skanska AS Skeie Group AS Skjærgårdsbygg AS SkoData AS Slakter Sørensen Slangexperten AS SlottsQuartalet AS SMS Arkitekter AS Snadderkiosken Snøgg AS Sol og Måne Solrang Arne Paulsen Songsdalen Fjellsprenging AS Songdalen Kommune Songvaar Vekst AS Sopran AS Sordal Bygg Sound of Hapiness Kompetansesenter Southern Marine AS Sparebank 1 SR-bank Sparebanken Pluss Sparebanken Sør Spareskillingsbanken Spesialgrossisten Sør AS

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE

1 2 4 7 8 9

Spesialprodukter Sør A/S Spiss Arkitektur & Plan AS SPIS Storkjøkken Sport Senteret Kristiansand AS StepChange AS Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet Stimulans v/Turid Lund Reksten Storform Norge AS Stormberg AS Strai Kjøkken AS Strand Hotel Fevik Strømmes Reklame A/S Strømmestiftelsen Studensamskipnaden i Agder (SiA) Stål-Consult A/S Stålveien 9 AS SUB KRISTIANSAND AS Sveins Bilutleie AS Sweco Norge AS Søgne Bil AS Søgne Elektromarked AS Søgne og Greipstad Sparebank Sørlandet Storcash Sørlandets Assurance Sørlandets Kunstmuseum Sørlandskjøtt AS Sørlandsparken Spesialistsenter AS Sørlandets Travpark AS Sørlandets Sikkerhetssenter AS Sørlands Service AS Sørover AS Sør-Stål AS T

Takstkontoret Johan Roland AS Tangen Halfdan Taste of India AS Taxi Sør AS Team Works AS Telehuset Sørlandsparken Telenor Bedrift ASA Kristiansand Thorsen Halvard AS Tine SA TK-BYGG AS Top Temp Bemanning Kristiansand AS Tore Wiese-Hansen Torjesen Jernvare AS Trekanten legesenter Tress Design AS Trimtex Sport AS Tryg Trysnes Marina Eiendom DA TTS Marine ASA TTS Energy AS U Ungt Entreprenørskap Agder UNIT4 CURRENT SOFTWARE AS Utvikling.org V Valhalla Verksted AS Varmepumpeservice Varodd A/S VEF Entreprenør AS Vekst & Innovasjon AS Vekstra Kristiansand AS Vennesla Transport AS Ventelo AS Vertech Offshore AS Vest-Agder bedriftsidrettskrets

Vest-Agder Fylkeskommune v/ nærings og energiseksjonen Vest-Agder Museet IKS Vetro Solar AS VIA Travel Sørlandet Vigeland Metal Refinery A/S Vigeland Brug A/S Vigeland Personal Øst AS Viking Think Tank AS Vindi Consulting AS Vinje Industru AS Visit Kristiansand AS Visit Sørlandet AS Visma Services Norge AS – Kristiansand Voss Productions AS Vågsbygd Bygg og Vedlikehold AS Vågsbygd VVS AS Vår Bedriftshelsetjeneste AS W Wehus Geir – Kreftforeningen seksjon sør/vest Westshore Shipbrokers AS Widerøe’s Flyveselskap AS Windmill AS World Event AS X Xstrata Nikkelverk AS Y Yess Kristiansand AS YIT Building Systems AS Ø Å Aamodt VVS AS Åros Motell Camp AS 07 Sør AS

MEDLEMSKAP (EKS. MVA)*

kr. 3.100,kr. 6.100,kr. 12.300,kr. 20.400,kr. 30.100,kr. 33.700,-

“Ring oss i dag for medlemskap, på telefon 93 25 53 31”

Firmaer som består av hovedforetak og filialer regnes etter samlet antall ansatte innen regionen. Pensjonist/student: kr. 300,Gjelder personer som er knyttet til næringslivet eller andre som styret antar kan tilføre foreningen impulser av betydning. Disse har ingen stemmerett. * Prisene gjelder kontingent og serviceavgift 2012 (kontingentandel er kr. 400,- avg. fritt.).

May Baagøe Lindseth Næringsforeningen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Svarsending 00967303 Postboks 269 4663 Kristiansand


Avsender Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 Kristiansand

B Økonomi Hovedkontor på Sørlandet?

Foto: Anders Martinsen fotografer

Kjøita 6 ligger attraktivt til, få minutter fra Kristiansand sentrum. Vi kan tilby fra 300 m2 til 2200 m2 topp moderne, lyse og arealeffektive kontorlokaler. Lokalene er fleksible og tilpasses leietakers behov og ønsker. I tillegg kan vi friste med veldrevet personalrestaurant, betjent servicesenter og felles møteromsavdeling som vil tilfredsstille den mest kresne leietaker. I nærområdet finnes godt utbygget kollektivtilbud både inn til sentrum, ekspressbuss og flybuss til Kjevik. Vi har god parkeringsdekning for ansatte og gjester, enten de bruker bil eller sykkel.

Vi ønsker velkommen til Elvebredden! For mer informasjon og visning, kontakt: Tlf: 38 10 44 44 Mob: 41 56 96 54

Finnkode: 19354248

www.telenoreiendom.no

SPENN 4/12  
SPENN 4/12  

Næringslivsmagasin for Kristiansandsregionen

Advertisement