Page 1

SPENN

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

April/Mai 2014

Gjør

HVERANDRE gode

Ordføreren i Songdalen gleder seg over veksten på Mjåvann. Utbyggerne gleder seg over kommunens skyhøye servicenivå. Side 8-13.

Følg oss på Facebook

Følg med på www.nikr.no


- for ordens skyld

Able Maduro Kompetanse Hodejeger Åstveit

Vi har plass til flere! Har du en virksomhet som kan styrke eller komplettere vårt rådgivningsmiljø, vil vi gjerne høre fra deg.

Erfarne regnskapsførere • Spesialkompetanse på skatt og mva • Effektive datasystemer og elektronisk lagring av bilag Vi utfører også tjenester innen:

• Bedriftsrådgivning • Bedrifts - og lønnsomhetsanalyser • Selvangivelse/ Årsregnskap • Utarbeidelse av dokumenter/ avtaler • Etablering og omorganisering av virksomhet • Fisjon/ fusjon • Deltakelse på styremøter ..... og annet innen fagområdet

Ta kontakt med Jan Rune Andås, tlf. 913 43 980 eller jra@able-as.no, eller Bjørn Åstveit, tlf. 951 20 526 eller bjorn@hodejeger-aastveit.no Du kan også lese mer om oss på www.radhus.no

Autorisert regnskapsførerselskap Tlf 38 00 04 50 - Fiskåveien 4 - 4621 Kristiansand Post@multiregnskap.no - www.multiregnskap.no

Advokatfirmaet PwC Advokatene for næringslivet på Sørlandet Advokatfirmaet PwC består av 11 advokater i Agder. Vi er det største miljøet av skatte- og avgiftsadvokater på Sørlandet, hvor vi bistår med alt fra rådgivning og rapportering til klage- og rettsaker. Vi tilbyr også tjenester innenfor alminnelig forretningsjus, blant annet knyttet til fast eiendom/entreprise, transaksjoner, kontraktsrett og tvisteløsning/prosedyre. Ta kontakt med oss for en uformell prat om din sak. Svein T. Sønning Advokat 952 61 071 svein.t.sonning@no.pwc.com

Knut Henrik Larsen Advokat 952 61 061 knut.henrik.larsen@no.pwc.com

Truls Lie Advokat 952 60 553 truls.lie@no.pwc.com

Knut Henry Haraldsen Advokatfullmektig 952 61 099 knut.henry.haraldsen@no.pwc.com

Erik Eriksen Advokat 952 61 023 erik.eriksen@no.pwc.com

Rita Charlotte Lid Advokat 952 61 006 rita.charlotte.lid@no.pwc.com

Erlend Malde Advokat 952 61 124 erlend.malde@no.pwc.com

Johanne Bø Advokatfullmektig 952 61 093 johanne.bo@no.pwc.com

Peter Rogge Elieson Advokat 952 61 166 peter.r.elieson@no.pwc.com

Gaute Corneliussen Advokat 952 61 073 gaute.corneliussen@no.pwc.com

Anders Lindseth Advokat 952 61 049 anders.lindseth@no.pwc.com

Besøk oss i Gravene 26, Fiskebrygga eller ring oss på telefon +47 952 61 050 © 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.


Legg din kommende konferanse tiL byens nye hotell. Scandic kriStiansand bystranda. Vi har 8 fantastiske møterom med plass fra 2 til 300 deltagere. Med våre møtekonsepter og imøtekommende ansatte er du i trygge hender. I tillegg er utsikten inkludert i prisen. Har du spørsmål eller forespørsler ta kontakt med salgssjef Kåre Sørensen på 971 79 400 eller kare.sorensen@scandichotels.com

scandichotels.no/bystranda


Ledig kontorlokale i Dronningens Kvarter, 400 m2.

Ledig kontorlokale i Gyldenløvesgate 2, 200–400 m2.

Skeie Eiendom har flere næringseiendommer sentralt i Kristiansand. Vi leier ut arealer med høy kvalitet og god beliggenhet til kontor og handel.

Henvendelse Skeie Eiendom AS v/Per Ivar Moen – tel. 991 09 253 e-post: per.ivar.moen@sgr.no www.skeiegroup.no

Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss fusjonerte 1. januar 2014. Den nye banken heter Sparebanken Sør og skal fortsette å være en personlig bank for det lokale næringslivet med raske prosesser og korte beslutningsveier.


|

SPENN INNHOLD 2/14

8-12

14-19

20-22

24-26

28-30

31

8-12 Portåpneren på rådhuset i Songdalen

31

14-19 Bredt samarbeid om strategisk 32

Fremtidens styrerom Advokatguiden

næringsplan

34 Mobilbank

20-22 Måltid med Michelinstjerne i sikte

35

Gjestekommentar

24-26 The Tall Ship Races – enda større neste år

36

Fagartikkel

28-30 Fylkesmann med imponerende karriere

38

Nytt om navn

40 MEDLEMSLISTE

Ønsker din bedrift å være med i regionens største næringsforening, ta kontakt med oss i dag!


KONTAKT

Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere

Anita S. Dietrichson Adm. Direktør Tlf. 911 64 883 anita@kristiansand-chamber.no

Ole-Petter Sunde Nestleder Internasjonalt samarbeid Redaktør SPENN Leder av markedsavdelingen Tlf.: 46842698 Ole-petter@kristiansand-chamber.no

Anne Marit Thomassen Økonomi/administrasjon Handelskammer SPENN Tlf.: 489 97 734 amt@kristiansand-chamber.no

Anne May Hundeide Medlemspleie, medlemsverving, Utvikling og gjennomføring av faglige tilbud Kurs- og konferanseansvarlig Tlf.: 404 73 626 annemay@kristiansand-chamber.no

May Baagøe Lindseth Medlemsverving og medlemspleie ekstern kommunikasjon webredaktør Kurs og konferanser Tlf.: 932 55 331 may@kristiansand-chamber.no

Joke Verwaard Prosjektleder INN Kristiansand – Expat Support Tlf.: 974 08 428 joke@kristiansand-chamber.no

INN EASES INTEGRATION FOR INTERNATIONAL EMPLOYEES. INNetwork newsletter, social and informative events, social media Culture Course norwegian culture and intercultural skills Dual Career Support program for spouses that are looking for a job Practical home-finding, immigration help, settling– inn assistance


LEDER

SPENN

Utgiver: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) - Kristiansand Chamber of Commerce Telefon 99 23 80 00 Postboks 269, 4663 Kristiansand www.kristiansand-chamber.no Tips/kommentarer: Ansvarlig redaktør Anita S. Dietrichson anita@kristiansand-chamber.no Redaktør Ole-Petter Sunde ole-petter@kristiansand-chamber.no Årgang: nr.11, utgave 2 - 2014 Opplag: 7.500 Utkommer: februar, april, juni, august, oktober og desember. Materiellfrist: 1 mnd. før utgivelse. Annonsesalg: Anne Marit Thomassen, mob. 48 99 77 34. E-post: anne_marit@kristiansand-chamber.no. Volumrabatt ved halv- og helårsavtaler. Egne priser for medlemmer av foreningen. Tekst og foto: Mediepartner AS Ombrekking og trykk: Synkron Media AS, avd. Bjorvand & Skarpodde Forsidefoto: Kjell Inge Søreide Distribusjon: Til bedrifter innen “Knutepunkt Sørlandet”: Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Birkenes, Lillesand og Iveland, samt Kjevik Lufthavn, tog-, ferje- og bussterminal. Kontakt oss for tilsending: spenn@kristiansand-chamber.no

Vi vil bli Norges mest attraktive næringsregion Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ledes og drives etter den strategi og de mål som i fjor ble vedtatt av styret, og informert om på generalforsamlingen i 2013. I ett av de fire langsiktige målene, sier vi: «NiKR skal ha tette relasjoner til offentlig sektor, være pådriver og den viktigste høringsinstansen i næringspolitiske spørsmål». Den 13. november 2013 presenterte Kristiansand kommune arbeidet med strategisk næringsplan for våre medlemmer, og vi ble invitert til å komme med innspill til planarbeidet. Arbeidet vi har gjennomført har vært å peke på forhold (drivere) som bidrar til vekst, og hva det offentlige bør satse på for å tilrettelegge for et sterkt næringsliv. Det avstedkom i ettertid et sterkt engasjement blant medlemmene. Bl.a. har vi gjennomført en intern prosess, vi har arrangert to workshops, og flere telefonintervju. Styret i NiKR har engasjert seg, og en rekke næringslivsledere har jobbet dugnad for å ferdigstille vårt innspill til Kristiansand kommune. Og vi er glade for engasjementet fra næringslivet, samarbeidet og tilbakemeldingene fra kommunen. Det er av avgjørende betydning at samspillet mellom de ulike delene av næringslivet og det offentlige fungerer. Oljeservicebransjen som er stor i vår region gir grobunn for en rekke underleverandører, som igjen fører til økt omsetning innen handel, service og kultur og gir økt behov for boliger og næringsliv. Ringvirkningene av dette er enorme og utvikler offentlige tjenester som helst, utdanning, kultur osv. Dette kaller vi i Næringsforeningen for vekstsirkelen. I denne utgaven av SPENN har vi viet strategisk næringsplan stor oppmerksomhet, fordi en god plan er halve arbeidet i å nå målene. Og målet? Jo, det er å bli Norges mest attraktive næringsregion. En annen viktig sak for å bli en attraktiv næringsregion, handler om å være raus, om å være samlende og ikke fragmenterte, om å løfte i flokk og ikke bli en omkampregion. Vi vinner i regionen hvis vi er best på samarbeid og samhandling. Derfor har vi i Næringsforeningen et spesielt fokus på å samarbeide bra med de syv knutepunktkommunene, og starten på dette arbeidet er i Søgne & Songdalen. Dette kan du også lese om i denne utgaven av SPENN. Fremtidens styrearbeid skjer digitalt og i kreative styrerom. Næringsforeningen har vært pilot i et spennende prosjekt, også det er omtalt i denne utgaven. Og det kan du forresten også høre om på «Styreløftet» som vi er medarrangør av, og som går av stabelen den 13. mai 2014. Om dette og mye annet kan du lese i denne utgaven. God lesing!

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en næringsorganisasjon for bedrifter i ulike bransjer i Kristiansandsregionen. NiKR skal bidra til at medlemsbedrifter oppnår de beste rammebetingelser innen regionen. Vi ønsker videre at næringslivet står samlet bak store og viktige beslutninger, ikke minst overfor offentlig sektor. NiKR skal virke som høringsorgan, medspiller og pådriver for å fremme næringslivets interesser.

VÅR VISJON Kristiansandsregionen – norges mest attraktive næringsregion.

Anita S Dietrichson Adm.dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og ansvarlig redaktør SPENN

FORRETNINGSIDÉ Vi samler næringslivet og fremmer felles interesser. Slik bidrar vi til at Kristiansandsregionen utvikler seg som attraktiv bo- og arbeidsregion.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

7


Ordfører Johnny Greibesland er uhyre stolt over det knirkefrie samarbeidet mellom kommunens tekniske etat og de private eierne/utbyggerne på Mjåvann Industriområde. I dag er det arbeidsplass for 1.700 mennesker, og i stadig vekst.

Portåpneren Ordfører Johnny Greibesland (58) er finslending med hud og hår. Men innrømmer, nesten beskjemmet, at han i ungdommen forlot Songdalen kommune i seks-sju år.

8

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14


TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

Kommunesammenslåing er mer enn streker på et kart berøres, kulturer må reetableres og nye avdelinger settes sammen. Vi har generelt et konstruktivt samarbeid med de tillitsvalgte og det blir enda viktigere ved en sammenslåing. Inntil det skjer konsentrerer han seg om å utnytte de fordelene det tross alt er med en liten og oversiktlig kommune. Han har stor sans for effektiv service og superrask saksbehandling. Han understreker at han er tilfreds med og stolt av Songdalen kommune som den er. Aller mest stolt, kanskje, av samarbeidet mellom kommunen og private

| 0118

Han sier ikke at han angrer eller beklager. Men av alt han sier fremgår det at det er her han hører til. I relativt idylliske Songdalen. Norges sørligste innlandskommune, uten en eneste meter strandlinje. – Jeg savner det ikke. Strandplansaker, 100-metersbeltet, fuglereservater og skjærgårdsparker er kompliserte greier, sier ordføreren og legger hendene på en mage som litt mer enn antyder hans sans for god mat. – Jeg skulle nok ha trent litt mer, sier Johnny og myser mot matboksen der det står noen velvalgte ord om mat og mosjon. Telefonen hans ringer. – Kan jeg ta den, hvisker Johnny med bedende blikk. Han er rask og effektiv, også i telefonen. – Det var Åse, ordføreren i Søgne. – Også kalt din forlovede? – Nei, vi er ikke forlovet, men har gode relasjoner. Felles prestegjeld, PP-tjeneste og lensmannskontor, tett samarbeid på en rekke andre felt. Kanskje må vi gifte oss. Søgne og Songdalen vil til sammen få nesten 20.000 innbyggere, det er nok til robuste

fagmiljøer på de fleste felt. Jeg innser at dagens kommunegrenser står for fall, sier Sp-ordføreren og røper at han ikke klamrer seg til taburetten som så mange av sine kolleger. Han slåss ikke for status quo, Johnny vil ha fremdrift og utvikling, flere arbeidsplasser, mer boligbygging, bedre barnehager, mer vei, pol på Brennåsen (men det fikk han ikke) og flere aktivitetsplasser for barn og unge i Greipstad og Finsland – det mangler ikke på ambisjoner. – Mange mener at sammenslåing av bare Søgne og Songdalen er for lite ambisiøst? – Jeg ser bare ett annet realistisk alternativ og det er stor-Kristiansand. En ny kommune av dem som er med i Knutepunkt Sørlandet; Kristiansand, Søgne, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland og Songdalen. Det blir en stor kommune med mer enn 133.000 innbyggere. Her blir en av utfordringene at tre av kommunene ligger i Aust-Agder. I Knutepunkt Sørlandet har vi stilt spørsmålet i brevs form og venter spent på svar fra statsråden nettopp på det punktet. Den andre, store utfordringen Johnny ser for seg uansett alternativ, er gode prosesser for de 600 ansatte i Songdalen kommune. Og de andre ansatte i andre kommuner. – Kommunesammenslåing er mer enn streker på et kart. Mennesker

Vår teknologi sprenger grenser Vi sysselsetter 500 høyt kvalifiserte medarbeidere i et av Sørlandets mest innovative fagmiljøer – lokalisert i Kristiansand og Arendal. Vi er stolte over at det vi gjør bidrar til å sprenge grensene for hva som er mulig. Styrke og presisjon I Kristiansand utvikler og bygger vi verdens største og mest avanserte offshorekraner og lasthåndteringssystemer som gjør det mulig å plassere utstyr på havbunnen med millimeterpresisjon under røffe forhold. Trygt forankret I Arendal utvikler og designer vi Pusnes avanserte offshore forankrings- og fortøyningssystemer, samt laste- og lossesystemer for olje og gass i åpent hav og under ekstreme forhold. Erfaring og nytenkning I MacGregor viderefører vi solide tradisjoner og skaper kreative arbeidsmiljøer med fokus på fremtidens løsninger. www.macgregor.com

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

9


Mjåvann fra lufta, med E39 og Farvannet bak til høyre i bildet.

aktører på Mjåvann Industriområde. I dag arbeidsplassen til anslagsvis 1.700 personer. – I løpet av sommeren etablerer Mesta seg her, da øker tallet ytterligere. Og vi er i gang med å grovregulere nye, svære områder. – På Mjåvann ordner han godkjenning av næringsbygg på ei uke. En medspiller, ikke en byråkratisk motspiller, sier en næringsdrivende. – Jeg fikk ordnet en byggesak på to døgn, han er en utrolig samarbeidspartner, forteller en annen. – Jeg stemmer Senterpartiet, nærmest mot min overbevisning, fordi jeg vil ha Johnny i ordførerstolen. Det kan rett og slett ikke bli bedre, hevder en tredje. – Johnny har skjønt at kommunen er til for innbyggere og næringsdrivende, ikke omvendt. Han har vært bonde tidligere, ikke forvalter, og skjønner hva det innebærer å drive butikk, sier fjerdemann i hurraropgjengen.

10

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

Johnny har skjønt at kommunen er til for innbyggere og næringsdrivende, ikke omvendt – Takk, takk, det er hyggelig å høre. Men rosen har feil adresse. Det er medarbeiderne i teknisk som skal ha hoveddelen av æren. De har en høy stjerne i næringslivet, og fortjener den. Vi legger vekt på service og effektivitet i alle ledd. Ikke fordi vi er så snille

og greie, fordi det er et konkurransefortrinn og vi trenger mer næringsvirksomhet. Akkurat på Mjåvann er hemmeligheten at området bare er grovregulert, da er det raskt å få detaljreguleringen på plass når tomta er solgt og kjøperen kan redegjøre for sine spesifikke behov. Han byr på kaffe i sitt beskjedne kontor, like innenfor hoveddøra i rådhuset på Nodeland. På folkemunne kalles Johnny for portneren. – Jeg valgte bevisst kontoret nærmest døra. En ordfører skal være tilgjengelig. Jeg var litt redd for å bli klagemur, men det var en ubegrunnet frykt. Jeg har tett dialog med innbyggere og næringsliv, folk er positive og konstruktive. Sier ordføreren, som etter en periode i kommunestyret (1991-95) var overbevist om at politikk ikke var noe for ham. Det var bonde han var og ville være. Første gang han forlot hjembygda dro han til Landbruksskolen i Søgne og etter tre år


Johnny er stolt av sine medarbeidere på rådhuset på Nodeland.

ble han det som den gang het agrotekniker. Så fulgte et år på Jæren, 15 måneder i marinen og et par år i Lindesnes før han overtok gården etter bestefar hjemme i Finsland. Han drev med 16-17 melkekyr, oppfóring av oksekalver og tømmerhogst. Et godt, men strevsomt liv, ispedd mangfoldige meteorologiske bekymringer. Melkekyr og oksekalver er avhengig av god grasproduksjon. Den gang var gården til å leve av, men ingen gullgruve for mann, kone og fire barn. Han sluttet altså i politikken i 1995. Men lot seg overtale til å stå på lista i 1999. Da fikk han plass i formannskapet og det gav mening, makt og mersmak. Ordfører ble han i 2003, i et samarbeid mellom Sp, KrF og Høyre, og er inne i sin tredje periode. – Jeg fikk en lykkelig start. Forgjengeren min, Jon Sverre Hjemlestad fra Høyre, ble varaordfører og en svært god læremester. Da politikken tok ham overlot han gården til sønnen, skilte ut ei tomt og bygde hus like i nærheten, i 2005. Sønnen driver

før alt er perfekt, slik at folk ikke løper over skinnegangen. – Og litt hyppigere avganger til Kristiansand, selvfølgelig. I dag kjøres daglig åtte-ni turer hver vei, det tar bare åtte minutter til byen. Vi håper snart å kunne utvide til 10-12 daglige avganger. Omkring 70 prosent av kommunens yrkesaktive pendler ut, de fleste til Kristiansand og Søgne. Langt flere, også Søgne-folk, burde bruke toget til pendling, vi byr på gratis parkering på stasjonen, reklamerer Johnny. – De fleste bruker likevel E39, en vei som fortjener karakteristikker som ikke egner seg på trykk? – Ingen andre saker har jeg brukt så mye tid og krefter på som E39. Standarden er et hinder for vekst og utvikling. Køene kveler oss. Næringsdrivende påføres store tap, innbyggere rekker ikke møter, de når ikke barnehagen før stengetid, fordi de står og stanger. Midlertidige tiltak har hjulpet noe, men effekten spises snart opp av trafikkveksten. Det eneste som nytter er en ny, firefelts motorvei gjennom kommunen. – Men først en tidkrevende lokaliseringsdebatt og utredning av tallrike alternativer? – Nei! Trasévalget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 16. februar 2005. Det er ni år siden vi var klar! Vi må lage en reguleringsplan, det er ukomplisert og fort gjort. Jeg kaller inn kommunestyret til ekstraordinært møte når staten har gjort sitt, om det så skulle være på julaften. Det står ikke på oss, sier ordføreren. Han håper regjeringen, den nye, uten Senterpartiet, vil innfri løftene. I så fall tror og håper han at byggingen kan starte i 2017-18. I alle fall skal ikke fremdriften stå

oppdrett av et 40-talls kviger. Han jobber 80 prosent ved siden av, kona hans fullt. I dag er det umulig for en familie på fire å leve av gårdsdrift aleine. – Jeg er en hjemmets mann og mye sammen med barn, svigerbarn og tre barnebarn. Forrige uke var vi sammen på Tenerife, alle 10. Ei strålende uke. Til hverdags samles vi over grytene. Jeg er ikke gourmetkokk, men serverer ordentlig bondekost; lapskaus, komper, koteletter, ertesuppe og pinnekjøtt. Jeg leker med barnebarna og syns det er gøy hvis de vil overnatte. Ellers steller han hus og hage, går tur i slektsskogen og hogger ved til eget bruk. Folk i Finsland er født med motorsag i nevene, ikke ski på beina. Viktigere enn motorsaga er Nodeland stasjon på Sørlandsbanen, like i nærheten av rådhuset. 160 millioner kroner er investert i forlenget dobbeltspor og annen infrastruktur de siste årene. Bare ei gangbro mangler Rådhustavla, lokal versjon av de 10 bud.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

11


på Songdalen kommune, det vil ordføreren gjerne ha protokollert. Med ny vei på plass vil Songdalen kunne ta store deler av boligveksten i regionen. De har arealer til og planer om å bygge 1.500 boliger raskt, om markedet skulle etterspørre det. Og dersom flere skulle ønske å etablere næringsvirksomhet her, blir de tatt imot med åpne armer og god behandling. Slik blir også borgerne mottatt, om de innfinner seg på ordførerens kontor. Og det gjør de, enten de skal bygge garasje eller sliter med økonomiske, sosiale eller eksistensielle problemer. Han vil ikke skryte på seg at han kjenner alle de 6.303 innbyggerne i kommunen, ordføreren. Men han har ganske god oversikt, og vet at noen strever og at for mange er uføre. – Der har vi tatt grep, og tallene er fallende. Vi har en egen medarbeider som konsentrerer seg om uføre og ungdom som dropper ut av skolen. Mange har fått en ny start eller kommet i jobb, i et godt samarbeid med næringslivet. Vi har flyktninger fra 40 land i lille Songdalen og det er ingen grunn til å underslå at mange har traumer som det tar tid å bearbeide. Men vi jobber raskt og effektivt med å kartlegge hva de kan og hva de trenger hjelp til å lære, det er viktig for at de skal

Kort og effektiv vei til hovedstaden, det liker Johnny.

12

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

Nodeland stasjon er rustet opp for 160 millioner kroner. Ordføreren synes mange flere burde ta toget til Kristiansand – sju-åtte minutter uten kø og kaos.

bli selvhjulpne. Mange blir det, de får jobb, kjøper bolig, blir integrert. I dugnad og frivillighet, i foreninger og lag, det er ingen tilfeldighet at kommunens slagord er ”Songdalen for livskvalitet”. Den er

bra, men vi vil gjøre den enda bedre – gjerne i kompaniskap med en eller mange nabokommuner, sier ordfører Johnny Greibesland.


Kursportalen Bistår i utviklingen av kompetanse på Sørlandet

Kursportalen er stedet du som arbeidsgiver og arbeidstaker får oversikt over kurstilbud i Kristiansandsregionen. Et stort utvalg kurstilbydere vil publisere sine påmeldingskurs her i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Vi har sett et stort behov for å kunne samle alle kurs som tilbys i vår region på et sted slik at det skal være lettere for kurstilbyderene å kunne markedsføre kursene og ikke minst å gjøre det lettere for både ledere og ansatte å finne spesifikke kurs i alt fra Excelkurs til avanserte lederutviklingskurs.

Målet er å bli den ledende på formidling av kompetanseutvikling i regionen ved å gjøre det både enklere og bedre å finne og melde seg på kurs. I første omgang favner vi våre syv knutepunktkommuner, men håper etterhvert på et samarbeid på tvers av fylkesgrensene.

Les mer om kursportalen og våre aktuelle kurs på nikr.webstudent.no.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

13


Direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson, overleverer innspillene til kommuens strategiske næringsplan til rådmann Tor Sommerseth. Bak står de som har utformet forslagene – og de som skal behandle forslagene, fra.v.: Are Kristiansen NiKR), Lukas Wedemeyer (kommunen), Svein Kaldestad (NiKR), Terje With Andersen (NiKr) og Finn Asmund Hobbesland og Øyvind Lyngen, begge fra Kristiansand kommune

Omfattende arbeid for strategisk næringsplan Kompetanse og innovasjon, transport og infrastruktur, attraktiv storbyregion, samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og utdanningsinstitusjoner. Pluss på omdømmebygging og synlighet, så har du stikkordene for Næringsforeningens innspill som nylig ble overlevert Kristiansand kommune.

TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

Da Kristiansand i fjor høst presenterte sine planer om å utvikle en strategisk næringsplan for kommunen, inviterte Næringsforeningen seg selv med på laget. Den ville gjerne komme med innspill og synspunkter, som et supplement til kommunens egne analyser.

14

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

Det har vært lagt ned et omfattende arbeid - workshops, møter, telefonintervjuer - fra Næringsforeningens medlemsbedrifter og en rekke samarbeidspartnere og ulike ressursmiljøer. Med sine 630 medlemsbedrifter og 23.500 ansatte er foreningen en sentral aktør. Like før påske ble den omfattende innspill-rapporten overlevert til Kristiansand kommune ved rådmann Tor Sommerseth og enhetsleder Finn Aasmund Hobbesland i by- og samfunnsenheten.

Hobbesland har, på oppdrag fra Kommunalutvalget, ledet prosessen med den strategiske næringsplanen som til høsten skal behandles av Kristiansand bystyre. I utgangspunktet var tanken å lage en ren kommunal plan. Underveis i prosessen er fokuset blitt bredere, ut fra en tese om at alt som er bra for regionen er bra for Kristiansand. Eller omvendt.

Knutepunkt-fokus I praksis betyr det at den strategiske


Fra en av de to workshop-ene som Næringsforeningen avviklet. Nærmest (f.v.) Vidar Akselsen (Handelsbanken), Tom Bredesen (Skeie Eiendom), Rune Berntsen (Kruse Smith Eiendom) og Terje With Andersen (Næringsforeningen). Ved bordet bak til venstre; Kirsten Bonnén Rask (Sørnorsk Filmsenter) og Jahn Olav Marum (Thon Hotel Kristiansand). Ved bordet bak til høyre: Agnete Kjellin (Vest-Agder Museet), John Olsen (Vest-Agder Museet), Odd-Arild Skonhoft (Kredinor SA) og med ryggen til, Alf Håkon Hervold (Rema Nonfood). Stående i bakgrunnen, prosjektleder Are Kristiansen fra Faveo og Finn Asmund Hobbesland som leder Kristiansand kommunes arbeid med strategisk næringsplan.

næringsplanen nå involverer alle de sju kommunene i Knutepunkt Sør; Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. I innspill-rapporten sier Næringsforeningen seg tilfreds med at planens virkeområde blir denne regionen, men understreker at perspektivet for planarbeidet bør være hele Agder: «Kristiansandsregionen er Norges beste næringsregion og bidrar til vekst og verdiskapning på hele Sørlandet. Visjonen nås gjennom tett samarbeid og en raus holdning til resten av landsdelen.» Strategisk næringsplan skal fortløpende behandles i alle de respektive by- og kommunestyrene. – Jeg er glad for at Kristiansand kommune var åpen for å la Knutepunkt Sør bli med i prosessen. Alle de andre

kommunene sa ja. Det er viktig å lage felles maler og ensartede strukturer. Den nye regjeringen er opptatt av Kristiansand som motor for vekst og verdiskapning. Vi har allerede fått 1,35 millioner kroner i støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til dette samarbeidsprosjektet. Vi er godt i gang, det kan bli flere aktører i fortsettelsen. Vi har et avansert næringsliv i regionen, det er viktig at det offentlige utvikler strategiske planer for gode tiltak og tilrettelegging, sier Kjell A. Kristiansen, daglig leder i Knutepunkt Sør. Allerede nå, før næringsplanen foreligger, ser Næringsforeningen fremover: «Vi anbefaler at det opprettes et eget næringsråd for gjennomføring av strategisk næringsplan med representanter fra

det offentlige, utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Det vil være naturlig at næringsrådet arbeider med å definere konkrete tiltak knyttet til de strategiske satsingsområdene i næringsplanen. Næringsforeningen vil gjerne ha en sentral rolle i et slikt næringsråd».

Kompetanse og innovasjon Den omfattende innspill-prosessen i Næringsforeningen viser at medlemsbedriftene oppfatter kompetanse som den viktigste vekstdriveren, og derfor bør være et helt sentralt satsingsområde. Regionens mest inntektsbringende bedrifter lever av kompetanse, og tilgangen på slik kompetanse er årsakene til at bedriftene befinner seg nettopp her. Tilgangen på

Op designstudio

God design er god butikk vårt designteam har konstruert brg-logoen. Finsnekret formspråket til bico. pakket inn iskrem for Henning Olsen. iscenesatt Kildenprofilen. Kledd opp Olivias Hus. samlet trådene for mandal veveri. pusset opp sjømannskirker over hele verden. Kontakt oss og se hva vi kan gjøre for din merkevare.

Op designstudio Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand T 907 47 908 post@opdesign.no www.opdesign.no

15

LOgO- Og idenTiTeTsdesign webdesign brOsjyredesign pLaKaTdesign bOKdesign biLdeKOr messedesign design i KOnTOrLandsKap sKiLTdesign design av OmgiveLser www.kristiansand-chamber.no

SPENN magasinet 2/14


idrettsanlegg, bolig- og næringsarealer. «Sentrum må være tilgjengelig. Parkeringsforhold og plassering av bomstasjoner må derfor ikke få svekke Kvadraturens konkurransevilkår. Med etableringen av Cultiva og Kilden har Kristiansand gjort en forbilledlig innsats for byens kulturtilbud og attraktivitet. Det er viktig at Kristiansand synliggjøres som kulturby», heter det i innspill-rapporten.

Samhandling

Alf Håkon Hervold (f.v.), Agnete Kjellin, John Olsen og Odd-Arild Skonhoft leter etter fremtidige suksesskriterier for næringslivet i Kristiansandregionen.

kompetanse-arbeidstakere er i ferd med å bli en flaskehals; å beholde dem kan være mer krevende enn å skaffe dem. Alt for mange internasjonale arbeidstakere drar etter kort tid, ofte fordi partneren ikke finner relevant jobb. Mange av satsingsområdene begrunnes i stor grad med at de vil gjøre regionen mer attraktiv for høykompetente arbeidstakere, eksempelvis infrastruktur og samferdsel, utdanning, gode tjenestetilbud, et levende bysentrum. Men potensielle arbeidstakere og investorer må vite om slike kvaliteter. Profilering av merkevaren Kristiansand trekkes frem som et svært viktig satsingsområde. «Det er særdeles viktig at vi forstår hvorfor mange forlater regionen, og at det settes inn tiltak for at tilflyttere finner seg til rette og blir boende», heter det. Mange av de involverte peker på oljepris og internasjonale konjunkturer som helt avgjørende vekstdrivere. Slike forhold kan ikke påvirkes lokalt, men det understrekes at regionen bør være seg bevisst den sårbarheten som ligger i en slik avhengighet og at økt kompetanse vil styrke omstillingsevnen.

Transport og infrastruktur De aller fleste respondentene peker på samferdsel og infrastruktur som vekstdriver og satsingsområde. Mange av utsagnene går på at regionen må arbeide for bedre veiforbindelser både øst- og vestover. Viktigheten av bedre internasjonale flytilbud etterlyses. Særlig gjelder det en direkte rute til Frankfurt, det er strategisk viktig for bedrifter med høy reisefrekvens til Houston,

16

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

Brasil og Asia. At Lufthansa i disse dager vurderer rute mellom Kjevik og Frankfurt vil åpenbart bli mottatt med ovasjoner i deler av sørlandsk næringsliv. Utviklingen av Kristiansand Havn og gode fergetilbud nevnes som viktig for mange av import- og eksportbedriftene.

Attraktiv og synlig storbyregion Det er viktig at Kristiansand regnes med blant de store byene i Norge og oppfattes som en raus og samlende landsdelshovedstad. Et trygt og levende bysentrum med møteplasser, mangfoldig handel og varierte restaurant- og kulturtilbud er avgjørende viktig. Det er også gode barnehagetilbud, skoletilbud, fritidsaktiviteter, rekreasjonsområder,

Flere respondenter mener at samhandling er en viktig vekstdriver som bør prioriteres. I denne sammenheng nevnes samarbeid mellom næringsliv, det offentlige og universitet, samarbeid mellom offentlige aktører og ikke minst bedriftene seg imellom. Næringsklyngene på Sørlandet er gode eksempler på at det siste gir store resultater. Offentlige aktører bør lære av klyngene og bli bedre på samhandling på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Så lenge det finnes en fylkesgrense; mange respondenter ønsker den bort. Det er også viktig at kommunene og fylkene er koordinerte og jobber mot samme mål, og kommuniserer det samme budskap om regionen. Når fylker, kommuner, næringsliv og utdanningsinstitusjoner taler med en stemme øker sjansene for gjennomslag i Oslo – enten det dreier seg om midler til forskning, universitetsutbygging eller samferdsel. Nå er altså informasjonen og innspillene høytidelig overlevert til Kristiansand kommune. Så gjenstår det å se hva politikerne i de sju Knutepunkt-kommunene sier og ikke minst, hvilken behandling og betydning den strategiske handlingsplanen får for livet - og næringslivet – i regionen.

Verdiskapning på Sørlandet Næringskategori

Verdiskapning i 2012 Kroner

Andel

Industri og energi

19 158 mill. kr.

39 %

Varehandel og personlig tjenesteyting

12 437 mill. kr.

25 %

Bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting

5 805 mill. kr

12 %

Bygg og anlegg

6 572 mill. kr

13 %

Transport og kommunikasjon

3 649 mill. kr.

7%

872 mill.kr

2%

Jordbruk, skogbruk og fiske

256 mill. kr.

1%

Uoppgitt

180 mill. kr.

0%

48 929 mill. kr

100 %

Reiseliv

Sum Sørlandet Kilde: Oxford Research AS


Vi hjelper bedriftene i et vanskelig og uoversiktlig strømmarked.

Det er derfor vi heter det vi heter.

Fast daglig

renhold

reta bidrar til å iva Fast renhold for verdi og sørger eiendommens ass for elig arbeidspl en ren og triv e. der dine medarbei e.

g og kompetans

Vi har erfarin

Vind

uspu

ss

og n Vi utf edva ø sk vindu rer alt av ne s samt puss. Utve dvask og skille n d ig – glass i konto innvendig Både rland skap. e avtale ngangsop pdrag r. og fa ste

NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV STRØM TIL PROFESJONELLE BRUKERE los.no/bedrift Kontakt oss på: post@servicepartner1.no eller ring 38 17 97 00 Se også servicepartner1.no for mer informasjon

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

17


SPENNENDE PLANER FOR EN UKJENT FREMTID En strategisk næringsplan handler om fremtiden. Og om hvordan det offentlige kan legge til rette for et næringsliv som ingen vet noe om. Annet enn at det vil være helt annerledes enn i dag.

Finn Aasmund Hobbesland (med jakke) sammen med Valborg Langevei, Øyvind Lyngen Laderud og Lukas Wedemeyer. De leder Kristiansand kommunes omfattende arbeid med en strategisk næringsplan som vil prege utviklingen et par tiår fremover.

TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

– Vi lager en plan for en virkelighet vi ikke helt kjenner, det er snakk om en tidshorisont på 20 år eller der omkring. Hvis vi vender blikket to tiår bakover, ser vi jo hvor fort og hvor mye næringsliv og annet liv endrer seg, sier Finn Aasmund Hobbesland. Han er enhetsleder for Kristiansand kommunes by- og samfunnsenhet, og altså mannen med hovedansvaret for utviklingen av Strategisk næringsplan. Et eksempel på utviklingen er internett – det hadde de færreste hørt om på tidlig 90tall. De første mobiltelefonene veide kilovis og ble båret i skulderveske. – Og nå skal kommunen planlegge tilrettelegging og utvikling for et fremtidig næringsliv ingen vet noe om?

18

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

– Ja, det er en stor og vanskelig oppgave. Skal det bli vellykket er vi helt avhengig av tette relasjoner og godt samarbeid med akademia og forskningsmiljøer. – Og med næringslivet? – Vi hadde de første skissene og stikkordene på plass i november i fjor. De ble presentert for næringslivet senhøstes i fjor, før politikerne ble informert, på et frokostmøte i regi av Næringsforeningen. – Som kuppet hele prosjektet? – Det var verken snakk om kupp eller konflikt, slik media prøvde å fremstille saken. Det handlet og handler om et sterkt og aktivt engasjement. Vi er selvfølgelig helt avhengig av næringslivets synspunkter og medvirkning for å få til noe fornuftig. Det er fabelaktig at Næringsforeningen er så på hugget, vi har hatt et fruktbart samarbeid. Jeg gleder meg til å lese rapporten med alle innspillene som vi nettopp fikk overlevert, sier Hobbesland.

Hobbesland og hans medarbeidere har hittil konsentrert seg om fire hovedmål: 1. Kompetanse, gode skoler, universitet og høgskoler, utvikle regionens kompetanse og tiltrekke seg kompetanse utenfra. 2. Innovasjon, det betyr å realisere nye ideer med merverdi for samfunnet. Det handler om å bygge entreprenørskapskultur i skolene, stimulere bedriftsetableringer, styrke FoU og innovasjon i offentlig og privat sektor. 3. Attraktivitet, tiltrekke og beholde arbeidskraft og studenter ved hjelp av variert arbeidsmarked, et levende bysentrum og synliggjøring av Kristiansandsregionen. 4. Internasjonalisering dreier seg om internasjonal satsing på utdanning, FoU og næringsliv, kompetanseinnvandring og strategisk samarbeid. Disse fire satsingsområdene sammenfaller i overraskende sterk grad med innspillene fra Næringsforeningen. – I den videre prosess skal det utvikles årlige, konkrete og kortsiktige handlingsplaner som blir en integrert del av kommunenes løpende planarbeid. I tillegg skal vi i rapporten ha med viktige kapitler om fremtidige næringsarealer, noen sentrumsnære, andre langs kollektivaksene. Transformasjon av arealer, sjønære næringsarealer og fremtiden for universitetsområdet hører også med her, sier Hobbesland. Det siste punktet han nevner, dreier seg om kommunikasjon – i videste forstand. Her er stikkordene veg- og kollektivløsninger i storbyregionen, havnestruktur, lufthavnutvikling, jernbane og gods på bane og digital infrastruktur. – Knutepunkt Sør er en fullt integrert boog arbeidsmarkedsregion. Alle elementene i den strategiske næringsplanen skal kunne komme alle de sju Knutepunktkommunene til nytte. Men behovene vil selvfølgelig variere – Iveland og Kristiansand er nokså forskjellige med tanke på eksempelvis internasjonalisering. Jeg tror likevel at planen, i litt ulikt omfang, vil materialisere seg i alle kommunene. Kommunaldepartementet støtter prosjektet fordi sammenhengen mellom langsiktig, overordnet strategi og lokal gjennomføring i ulike samarbeidskonstellasjoner er så spennende, sier Finn Aasmund Hobbesland.


En stor og viktig prosess, men det er nå det egentlig begynner

Anita S. Dietrichson med det omfattende grunnlagsmaterialet til Næringsforeningens rapport.

Spennende prosess og godt samarbeid Anita S. Dietrichson med det omfattende grunnlagsmaterialet til Næringsforeningens rapport. Hun er imponert over at så mange travle næringslivsmennesker har brukt så mye tid og krefter på en dugnad til regionens beste. TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

– Jeg er svært tilfreds med samarbeidet mellom kommunen og Næringsforeningen. Spesielt vil jeg fremheve at kommunen underveis har latt oss få gjennomslag for en endring av ambisjonen fra en kommunal plan til å bli en regional næringsplan for alle de sju Knutepunkt Sør-kommunene. Det er også gledelig at kommunen i sitt arbeid har involvert og samarbeidet tett med klyngene Node, Arena Usus, Digin og Eyde, sier adm. direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. – Det vakte en viss oppsikt at, eller kanskje snarere hvordan Næringsforeningen

involverte seg i kommunens næringsplanarbeid i november i fjor? – Ja, vi kom litt skjevt ut fra hoppet. Vi hadde ikke til hensikt å kuppe kommunens planer, slik som pressen formulerte det. Men vi hadde et sterkt ønske om å involvere oss, å spille inn momenter og på alle måter supplere kommunens prisverdige og viktige plan arbeid. Dette er jo midt i Næringsforeningens kjernevirksomhet. For meg som ny leder har det vært en bratt læringskurve i skjæringspunktene mellom politikk, administrasjon og næringsliv. Men vi har underveis utviklet et tillitsfullt, tett og godt samarbeid og en bred prosess. Jeg tror kommunen betrakter Næringsforeningen som en viktig og konstruktiv bidragsyter. Og jeg er ganske sikker på at nedslaget blir

bedre enn det kunne se ut på hoppkanten, ler Dietrichson. Hun er takknemlig for innsatsen til svært mange engasjerte mennesker, og imponert over at travle næringslivsaktører har kunnet og villet yte en så stor dugnadsinnsats for regionen. – Et klokt samfunnsmenneske sa nylig på et seminar jeg deltok, at en kommune aldri kan klare å dra med seg næringslivet. Bare næringslivsaktører kan trekke med næringslivet. Det tror jeg langt på vei er riktig, og jeg mener vi har sett det i denne prosessen. Jeg tror den endelige, strategiske næringsplanen til Kristiansand kommune blir bedre enn den hadde blitt uten vårt engasjement. Et viktig stykke arbeid er i ferd med å fullføres. Men det er nå det egentlig begynner, når planen skal realiseres og tiltak gjennomføres. Derfor har vi tenkt å engasjere oss sterkt også i fortsettelsen, sier Anita S. Dietrichson.

FAKTA Næringsforeningens prosjektgruppe som siden november har arbeidet med strategisk næringsplan, har vært sammensatt av medlemmene i ressursgruppen for infrastruktur og byutvikling: Leder Tom Bredesen (Skeie Eiendom), Svein Kaldestad (Kruse Smith), Jan Willy Føreland (Faveo), Halvard Aglen (Kristiansand Havn), Jon Bjørgum (Christiansholm), Jan Omli Larsen (KNAS), med Are Kristiansen fra Faveo som innleid prosjektkoordinator. Dessuten har adm. direktør Anita S. Dietrichson, styreleder Terje With Andersen og resten av Næringsforeningens styre deltatt aktivt. Det har vært avviklet to workshops med deltakelse fra foreningens medlemsbedrifter. Det har vært gjennomført utallige møter, samtaler og intervjuer. Prosjektgruppen har i sitt arbeid trukket veksler på en rekke fagmiljøer og kompetansepersoner, blant andre Kristin Wallevik fra Agderforskning, Harald Furre fra Oxford Research og Kristiansand kommunes prosjektleder for den strategiske næringsplanen, Finn Aasmund Hobbesland.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

19


Stjerne i sikte Restaurant Måltid i Kristiansand vil bevise at det er mulig å bli profet i egen by. Eierne og driverne er fortsatt sterke i gourmet-troen, men har erfart at det tar tid og koster penger.

Vertskap Kim Wiuff og Linn Mjelde tar seg godt av Måltids gjester, i dette tilfellet Kjersti Ruud og Marius Tednes.

TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

Neste år foreligger det planer om en Norden-utgave av Michelinguiden, der også restauranter utenfor hovedstadene inviteres med. Hvis det skjer, tyder tilbakemeldingene fra utenbys og utenlandske gjester og fagfolk på at Måltid i Tollbodgata kan være en stjernekandidat. Kjøkkenet er moderne nordisk. Etablissementet drives av ti kompetente

20

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

medarbeidere med hang til det innovative. Kvalitet er på topprioritert. Maten er basert på lokale, kortreiste råvarer. Kjøkkensjef Nicolai Ellitsgaard Pedersen plukker daglig urter i skog og mark eller på Odderøya. Kjøttstykkene håndplukker han hos slakter Frivold. Sjøkrepsen spreller i kassene, og budet skjelver i buksene når dagens fangst fra Reinhartsen på Fiskebrygga blir kvalitetsjekket på Måltids kjøkken. Og gudene vet om ikke en eller annen i kulissene godsnakker med biene som leverer honningen til Måltids kjøkken.

Mange av de små og spesialiserte råvareleverandørene har Måltid som sin største, viktigste og kanskje mest krevende kunde. – Å være leverandør til Måltid er et kvalitetsstempel og et utstillingsvindu for landsdelens gode råvarer. De stiller høye krav, men gir inspirasjon til produktutvikling og nye anvendelsesområder. De er en viktig samarbeidspartner, sier Randi Vedal, prosjektleder for Lokalmat Agder. Måltid handler ikke om lettvint fastfood. Måltid handler om mer enn mat. Mye mer.


Kjøkkensjef Nicolai Ellitsgaard Pedersen stiller store krav til leverandørene, kollegene - og seg selv.

Hos Måltid i Tollbodgata serverer de deg landsdelen på fat, bokstavelig talt. – Vi byr på kulturopplevelser. Vi har det uformelt og jovialt. Her skal det være koselig, men ikke hjemmekoselig. Vi er usnobbete, det tror vi kristiansanderne liker. Men kvaliteten på mat og opplevelse er kompromissløs toppkvalitet. Her serverer vi mat som man ikke lager hjemme. Vi bruker ikke andre kryddere enn salt, urter og tang, sier det dansk-norske samboerparet Kim Wiuff og Linn Mjelde. De har vært vertskap siden høsten 2012, da de ble headhuntet fra legendariske Engø Gård på Tjøme. – De er kulinariske kunstnere de som jobber her, sier en begeistret og inhabil Johan Olsen som sammen med sin bror Martin A. Olsen eier 97 prosent av Måltidaksjene. De eier også, sammen med sin kusine Randi Eidsaa, nyrestaurerte Boen Gård i Tveit og har stor tro på synergier mellom de to etablissementene. Omsetningen har vært jevnt stigende siden Måltid åpnet dørene i 2006, nesten 50 prosent opp de siste to årene. Men

bunnlinja har vært rød, minus 1,6 millioner kroner i fjor, det er uvant kost for Johan G-etterkommerne. Råvarekvalitet koster. Det gjør også håndplukkede, dedikerte fagfolk med fartstid fra bedrifter på toppnivå i Skandinavia. I år budsjetteres det med sorte tall, at samarbeidet med Boen Gård er i gang gir grunn til optimisme. Bookingen er økende; selskaper, styremøter, kickoffs, laksefiske, brylluper, teambuilding-samlinger. Måltid og Boen Gård er tett sammenvevd, to sider av samme sak, de to etablissementene er gjensidig avhengig av hverandre. Måltid har vertskaps- og serveringsrollen også på Boen. Det er gården avhengig av for å kunne tilby et profesjonelt og forutsigbart produkt. Og økt aktivitet på Boen Gård betyr økte inntekter for Måltid. – At restauranter innen vårt segment behøver flere ben å stå på, vet alle. Og det har de, Bent Stiansen, Trond Moi og alle de andre. Og vi har altså Boen Gård ferdig, slik den så ut som ny i 1813. Restaureringen tok lenger tid enn planlagt, men vi har hele tiden

KRISTIANSAND – HIRTSHALS | 3 timer og 15 minutter

ment at vår tid kommer. Og det gjør den nå, sier Johan Olsen. Den kulinariske suksessen har altså hittil vært betydelig større enn den forretningsmessige. På Tripadvisor pepres Måltid med superlativer. En nasjonal fagjury rangerte i fjor Måltid som en av Norges fem beste restauranter. For noen måneder siden besøkte stjernekokken Eyvind Hellstrøm Måltid tre kvelder på rad. Han etterlot seg rause, skriftlige komplimenter i restauranten (pent dandert i glassmonter) og skamroste opplevelsen i et intervju med Fædrelandsvennen. – En av mine aller beste gastronomiske opplevelser i 2013. Jeg tror ikke kristiansanderne vet hvilken juvel de har, sa Hellstrøm. Det gir Johan Olsen, Linn Mjelde og Kim Wiuff ham rett i. Selv om oppmerksomheten gav en kortvarig pukkelrygg på omsetningskurven. – Mange sørlendinger tror det er dyrt, men regnskapene viser jo at de får for mye

KONFERANSEPAKKE fra kr

savdeling Color Lines salg ne skreddersyr gjer r te te gruppeaktivi ! og events

995,-

Prisen inkluderer: • Båtreisen tur/retur • 1 natt i dobbeltrom • Frokost • Konferanserom

KRS-UBU14-61

Color Hotel Skagen pr. person

• Lunsj • Kaffe og wienerbrød • 2-retters middag Tillegg for enkeltom

colorline.no | 815 00 860

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

21


Stjernekokken Eyvind Hellstrøm ble begeistret på Måltid og etterlot seg rause komplimenter.

Johan Olsen, en av Måltids tålmodige og langsiktige eiere.

for pengene. Gjester fra Oslo eller Stavanger hevder menyen er rimelig, sier Johan Olsen. – Folk har en forestilling om at det er for fint, at Måltid bare er for de store anledninger. Vi sier hjertelig velkommen til gjester som ønsker én rett, ikke menyen. Eller et enkelt glass vin. Vi serverer 15 gode viner på glass, det gjør ingen andre i byen. Vi vil ikke være fine, vi vil være best – i vårt segment. Vi har bare 12 ølsorter, alle fra Nøgne Ø, der er andre steder i byen best, sier Mjelde og Wiuff. Alle tre understreker at gjestene får mer enn det loves på menyen – som for øvrig skiftes omtrent hver sjette uke.

å by på. Noen av gjestene er blitt personlige venner av oss innflyttere, forteller Mjelde. Måltid er stolte over å ha flere lærlinger, fordi det gir unge mennesker en sjanse. Og fordi de gjerne vil rekruttere medarbeidere til gastronomiens verden. Dessuten er lærlingene friske, flinke og oppdaterte, de vil noe, de aksepterer betingelsene og de holder vertskap og andre medarbeidere litt på tå hev. – Linn Mjelde og Kim Wiuff stiller store krav til oss som driver med rekruttering og til lærlingene som presterer godt i lokale og nasjonale konkurranser. På den måten setter de regionen vår på matkartet, sier Trond Kristiansen i Opplæringskontoret for resepsjon-, restaurant- og matfag i Agder. – Det er mye arbeid, og mye pedagogikk, lange dager og stengt hierarki. Men masse glede og inspirasjon. Underveis når de gjør det godt i Norgesmesterskap og konkurranser – for det gjør de! Og når de står der med fagbrevet i hånden, da er de annerledes mennesker enn da de kom, sier Wiuff og Mjelde. De håper at riksavisenes mat- og vinanmeldere snart finner veien ut av hovedstaden. Overbevist om at de vil få stjerner i øynene. Og Måltid stjerner i avisene.

– Små overraskelser og appetittvekkere mellom rettene. Det kan være en sukkerbitliten smaksbombe som gjesten spiser på et sekund. Men den inneholder smaker de kanskje aldri har kjent før, i alle fall er den et lite kunstverk som kjøkkensjefen har brukt tid og omtanke på å trylle frem. For dem som verdsetter smak og kvalitet kan en slik liten bagatell bli en stor opplevelse, sier Wiuff. – Vi har en rekke gjester i den kategorien. Tre vennepar kommer fast hver første torsdag i måneden, for dem er det julekveld tolv ganger i året. Et annet par kommer hver gang vi skifter meny, de vil smake alt vi har

Servitørlærling Sigurd Eilerås lytter oppmerksomt til gjestene ønsker og gir gjerne detaljer om rettene på menyen og egnede viner.

22

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14


Til salgs

Til leie

Nye kontorlokaler Sørlandsparken Svært prisgunstig

Butikklokaler Avenyen Sørlandsparken

Stemmane 25, 2.etg. BTA ca. 450-952 kvm Heis Eksponert glassfasade - Leveres uinnredet - Prisant: kr. 8.000,- pr kvm ex mva Utleie med kjøpsopsjon kan også vurderes

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

Butikklokale med lagerdel og gode profilerings•muligheter • BTA ca. 1.260 kvm Leie pr. kvm: kr. 875,- pr. år • Bud ønskes

Barstølveien 86

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

Helt1863 siden 1863 harvære vi fått være med til å bidra til atog Søgne og Songdalen skal være gode Helt siden har vi fått med å bidra at Søgne Songdalen skal være gode Helt siden 1863 har vi fått være med å bidra til at Søgne og Songdalen skal være gode å bo og drive næring. skal vi fortsette For vi kjenner bygdene. Vi kjenner steder åsteder bo og drive næring. Det skalDet vi fortsette med. Formed. vi kjenner bygdene. Vi kjenner steder å bo og drive næring. Det skal vi fortsette med. For vi kjenner bygdene. Vi kjenner historien. Og mulighetene. Velkommen til en hyggelig om din økonomi. historien. Og mulighetene. Velkommen innom tilinnom en hyggelig samtalesamtale om din økonomi. historien. Og mulighetene. Velkommen innom til en hyggelig samtale om din økonomi.

www.sgsparebank.no www.sgsparebank.no www.sgsparebank.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

23

Gevir 35328 Gevir 35328

Gevir 35328

Vi at og Vi gjør vårtvårt for for at Søgne og Songdalen Vi gjør gjør vårt for at Søgne Søgne og Songdalen Songdalen blomstre skalskal blomstre skal blomstre


015

THE

SHIPS RACE LL

S2

TA

Prosjektleder Bjarne Ugland og assisterende prosjektleder Marianne Tronstad i The Tall Ships Races 2015 var makkere også i 2010. De gleder seg til at havna igjen skal fylles av stolte skuter i stedet for containere.

Sail Training International

God bør for The Tall Ships Races

The Tall Ships Races i 2010 ble historiens største folkefest i Kristiansand. The Tall Ships Races i 2015 skal bli enda større.

24

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14


De positive holdningene vi møter i næringslivet gjør meg optimistisk. Bjarne Ugland, prosjektleder TSR Kristiansand 2015

Arrangementet i 2010 ble en fantastisk folkefest. Neste år skal bli enda større og bedre, lover prosjektlederne.

TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

For fire år siden deltok 68 skuter fra 16 land og satte sitt sterke, sommerlige preg på Østre og Vestre havn. Arrangementet tiltrakk seg stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt, og anslagsvis 400.000 besøkende. Neste års Tall Ships Races fra 25. til 28. juli skal bli større og bedre, det er de overbevist om, prosjektleder Bjarne Ugland og assisterende prosjektleder Marianne Tronstad i TSR Kristiansand AS. Selv om det rimeligvis fortsatt mangler mange biter i puslespillet.

– Vi merker at det meste går enklere nå. Goodwillen fra forrige gang er til stor hjelp. De fleste sponsorene fra sist er med og noen nye kommet til. Næringslivet vet at The Tall Ships Races er en god investering. Vi har passert 40 sponsoravtaler, det er omtrent som sist, men vi vil fortsatt gjerne ha flere bedrifter med på laget. Budsjettet vårt er på drøyt 20 millioner kroner, målet er å finansiere minst halvparten med private sponsormidler, i form av varer, tjenester og direkte tilskudd, sier Ugland og Tronstad, som hadde de samme rollene i 2010. Kristiansand kommune har gjennom ordinære budsjetter lagt inn en støtte på åtte millioner kroner, resten finansieres ved tilskudd fra fylkeskommunen og diverse salgsinntekter.

– Hva satt kommunen, fylket, regionen og næringslivet igjen med etter det gigantiske arrangementet i 2010? – Masse presseomtaler, stor oppmerksomhet, sterk profilering og økt omsetning. Og så fikk jo hele regionens innbyggere en gratis, gigantisk sommerfest i gave. Flere sponsorer oppnådde en positiv profilering av bedriften. De forretningene som drev salg, tjente faktisk på det og fikk i tillegg god profilering. Vår kontakt med sponsorer, næringsliv og politikere i etterkant av arrangementet i 2010 avdekket stor tilfredshet og stolthet i alle grupper. Dette er hovedgrunnen til at alt er mye enklere denne gangen. Men vi var ikke i stand til å tallfeste eller konkretisere effekten av TSR, og det gjør vi noe med nå, sier Ugland. Neste år skal PricewaterhouseCoopers (PwC) i Kristiansand lage en omfattende ringvirkningsanalyse. Den skal gi konkrete og detaljert svar på hva de involverte får igjen for innsatsen og investeringene. – Neste år skal vi legge enda bedre til rette for mye folk. Vi sørger blant annet for at det blir enda flere veier inn til havneområdet. Parkeringsselskapet sørger for at det skal bli lett å finne plass til bilen, slik det var alle dagene i 2010, sier Tronstad. Både Ugland og Tronstad understreker at de satser på fornyelse og endringer, ikke noen blåkopi – selv om det kan være fristende siden suksessen var udiskutabel. – Kilden, som ikke var ferdig i 2010, får en fremtredende rolle neste år. Hele Silokaia skal vi bruke mer i 2015. Vi sysler med planer om flere barneaktiviteter i Gravane. Vi skal gjøre mer for å involvere funksjonshemmede, både som publikummere og deltakere. To av skutene er tilrettelagt for folk med fysiske begrensninger og vi håper både blinde og rullestolbrukere tar utfordringen og blir medseilere fra Kristiansand til Aalborg. Sanitetsforeningen

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

25


i Kristiansand har allerede bestemt at dette er en oppgave de gjerne vil delta i. For andre grupper som langtidssyke barn på sykehuset eller ungdom med psykiske utfordringer vurderer litt kortere tokt til sjøs. Foreløpig er det ikke avklart hvor mange skuter som kommer til Kristiansand, det avhenger i stor grad av hva Ugland og Tronstad kan tilby dem av inntektsmuligheter. De store skutene er enten militære, som finansieres av de respektive lands mariner, eller skuter som må drives på forretningsmessig basis. De to viktigste inntektskildene er utleie av skutedekk til næringslivet, for selskapelighet eller profilering, med plass til 40-250 mennesker, avhengig av skutas størrelse. Dessuten unge medseilere mellom 15 og 25 år. – Sist gang solgte vi 22 skutedekk, neste år satser vi på 40. I 2010 fant og finansierte Næringsforeningen 200 medseilere som betalte en egenandel på 3.000 kroner mens

ulike bedrifter dekket de resterende 10.000. Vi håper det blir minst like mange til neste år. Jo større inntekter vi kan garantere, dess mer attraktivt blir det for skutene å komme til Kristiansand. Også i denne sammenheng har det forrige arrangement skaffet oss et solid rykte. Likevel er det en stor utfordring å få på plass gode økonomiske muligheter for skutene. De positive holdningene vi møter i næringslivet gjør meg optimistisk, sier Ugland. Påmeldingsperioden for skutene starter i september og varer helt til mai neste år. Det er forklaringen på at Ugland og Tronstad er litt forsiktige med å love navngitte skuter. Men de er nesten helt sikre på at de tre norske skutene, Sørlandet, Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl kommer. Og så er de henimot like sikre på at det kommer andre, store skuter fra Nederland, Storbritannia, Australia og Russland.

Sist deltok 68 farkoster, 21 i klassen store seilskuter. I 2015 er målet 25 store og en total deltakelse som blir større enn forrige gang. Denne gang som sist er H.K.H. MetteMarit høy beskytter av The Tall Ships Races i Kristiansand. I 2010 var hun en engasjert og svært aktiv deltaker. I hvilken grad hun skal delta i neste års arrangement, er ennå ikke avklart. – Vi er stolte over å ha henne med på laget, det er et positivt stempel som viser at kongehuset vurderer arrangementet som viktig. Og så er det selvfølgelig hyggelig for oss å bygge opp under de gode relasjonene mellom kongehuset og Kristiansand, sier Bjarne Ugland. TSR Kristiansand AS eies av Kristiansand kommune (60 prosent) og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (40 prosent).

FEST FOR FOLKET, NYTTIG FOR NÆRINGSLIVET sponsorene blir med også neste år, det sier mye og er uhyre motiverende. Men jeg understreker selvfølgelig at det fortsatt er plass til nye sponsorer. – Er TSR god butikk for Næringsforeningen? – Vi arbeider hardt og målrettet for å sikre en sunn økonomi i prosjektet. Det blir neppe snakk om noe utbytte av betydning, den store gevinsten ligger i publikums opplevelser og næringslivets materielle og immaterielle resultater, sier Sunde. – I tillegg bygger arrangementet et godt omdømme for regionen, en oppgave som er helt i tråd med Næringsforeningens strategi, sier Ole-Petter Sunde.

TEKST: KJETIL ANTHONSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

– Under planleggingen har delegasjoner herfra deltatt i en rekke møter og arrangementer der Kristiansand og Sørlandet blir sterkt promotert i lang tid før arrangementet. Jeg er ikke i tvil om at begivenheten er viktig for lokale, nasjonale og internasjonale næringslivsaktører, sier Ole-Petter Sunde fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, han er nestleder i styret for TSR Kristiansand AS. Han sier Næringsforeningens eierskap og engasjement i TSR Kristiansand er viktig, og ivaretar interessene til svært mange av medlemsbedriftene. Arrangementet i Kristiansand gir dem muligheter til eksponering, nettverksbygging, profilering og salg. Og så understreker Sunde det som mange glemmer; at The Tall Ships Races er en regatta med hovedfokus på mennesker mellom 15 og 25 år. Næringsforeningen har et hovedansvar for å skaffe medseilere og å skaffe finansiering til deres deltakelse. – Dessuten er det jo moro å medvirke til en fest som skaper sydlandsk glede hos trauste sørlendinger og skaper oppmerksomhet både innen- og utenlands. Erfaringene og tilbakemeldingene etter 2010 var strålende. Det faktum at de fleste

26

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

– Næringsforeningen er stolt over eierskapet i The Tall Ships Races i Kristiansand som gir næringslivet og regionens innbyggere nytte og glede, sier Ole-Petter Sunde.

FAKTA The Tall Ships Races arrangeres i Kristiansand fra 25. til 28. juli 2015. Forrige gang var i 2010. TSR Kristiansand AS eies av Kristiansand kommune (60 prosent) og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (40 prosent). Styreleder Arvid Grundekjøn, nestleder Ole-Petter Sunde, styremedlemmer Jill Akselsen, Jannike Arnesen, Tore Berntsen, Thomas Granfeldt og Tone Iglebæk. Prosjektledelse: Bjarne Ugland og Marianne Tronstad.


GRuPPeR OPP TIL 20 PeRS

SPA SOM ALDRI FØR Glem hverdagens stress, stive muskler, gusten hud, mangel på gnist, overskudd og alt det andre som går ut over humør og trivsel. Vi gir ”ny frisk” til alle som ønsker å ta vare på seg selv – unge og voksne, kvinner og menn. HAMMAM • HUDPLEIE • MASSASJE VIPPER OG BRYN • FOTPLEIE • VOKSING AKUPUNKTUR • SKIN TRIM PROGRAM

Wahwah Spandabel Kristiansand Tollbodgata 6 - Tlf. 55 11 80 00 - wahwah.no

VIA Egencia Mobile App Vår mobilapplikasjon sikrer at du alltid har en oppdatert detaljert reiseplan i lomma. Du kan også enkelt bestille flyreiser, endre reiseruten eller avbestille reisen din direkte i applikasjonen. Kontakt VIA Egencia Sørlandet tlf. 38 79 98 00

Bli en papirløs bedrift

For mer informasjon om papirløs bedrift:

www.rcomp.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

27


PROFIL: Ann-Kristin Olsen

– Jeg har hatt en fantastisk spennende yrkeskarriere, fordi jeg har våget å gå mine egne veier og sagt ja til utfordringer, sier Ann-Kristin Olsen, som nå er inne i sitt siste år som fylkesmann i Vest-Agder.

Gir jernet Ann-Kristin Olsen (69) drømte om å bli kunstmaler og skulptør. Hun ble politimester, sysselmann på Svalbard og fylkesmann i Vest-Agder. Om ett år er hun pensjonist og klar for drømmene.

28

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14


Hvis det er noe igjen av den, ler hun og byr på nytrukket kaffe.

TEKST: EIRIK VIGSNES FOTO: KJELL INGE SØREIDE

– Jeg ville gjøre en forskjell. Det har gitt mening i livet å utrette noe for andre enn meg selv. Ann-Kristin Olsen, fylkesmann i Vest-Agder, ønsker velkommen på sitt kontor i femte etasje på fylkeshuset i Tordenskjolds gate. Herfra har hun praktutsikt til hele Kristiansand sentrum. Det tok oss to og en halv uke å få audiens hos Kongens stedfortreder i Vest-Agder. Kalenderen i outlook var nemlig tapetsert med avtaler, oppgaver og plikter. Hun skulle dele ut fortjenestemedaljer, lede omorganiseringsprosjekt i egen virksomhet, bidra i internt lederutviklingsprosjekt, delta i et regjeringsoppnevnt utvalg for revisjon av akuttberedskapen i norsk helsevesen, reise på historisk oppdagelsesferd i Roma. –Slitsomt? Ikke for Sørlandets kanskje tøffeste kvinne. Mens 69 åringer flest for lengst har søkt tilflukt i pensjonisttilværelsen gir Olsen jernet. Hun har mye hun skal rekke før hun blir pensjonist i mars neste år: Hun ønsker å gi fra seg et fylkesmannsembete i enda bedre forfatning enn det hun overtok og hun vil være med og forme nye retningslinjer for nasjonal akuttberedskap. – Jeg har mye å gjøre, men jeg føler ikke jeg har det travelt. Jeg er god på å være fokusert på oppgavene og blir ikke stresset av at pliktene krever det meste av tiden min, sier Olsen. Alt tyder på at livet hennes vil fortsette i 100 også etter at hun er blitt pensjonist. Da skal hun nemlig gjøre alt det hun ikke har hatt nok tid til; skulptering og kunstmaling, leke mer med barnebarna og lese tonnevis med god litteratur. Olsen har ikke kjedet seg et sekund i livet og akter ikke å gjøre det som pensjonist. – Jobben har vært en stor del av livet mitt, men jeg er ikke redd for å bli pensjonist. Jeg gleder meg til å utforske nye sider av meg selv, blant annet den kunstneriske siden.

When Doves Cry, Footloose m.m

Det er mange grunner til å feire

1984

Kvinnemot Olsens karriere har dreid seg fint lite om kunst og kultur. I stedet har hun fordypet seg i forbrytelse og straff, ulykker, drap og overgrep. Som politikvinne har hun jaktet på en seriemorder i en av norgeshistoriens mest brutale drapssaker, Tistedalssaken. Som sysselmann på Svalbard fikk hun hovedansvaret for å håndtere en av de verste ulykkene i norgeshistorien, flystyrten på Operafjellet, hvor 141 mennesker ble drept. I løpet av sin karriere som jurist og embetskvinne har hun også ledet internasjonalt arbeid mot barneporno og seksuelle overgrep mot barn. Og hun har ledet et utvalg som kartla alle drap i Norge i perioden 2006 til 2010 (Olsen-utvalget). – Du har befattet deg mye med død og elendighet. Hvorfor det? – Når man jobber i politiet får man innsikt i de mørkere sidene av samfunnet. De er en del av livet og noe vi må forholde oss til. Jeg drives av en profesjonell nysgjerrighet på hvordan drap og overgrep skjer og har et sterkt ønske om å finne forebyggende tiltak. Jeg vil gjerne bidra med mitt til å skape et tryggere samfunn.

Mot strømmen Man skal lete lenger etter en kvinne fra Sørlandet med en mer imponerende yrkeskarriere; landets første kvinnelige politimester, landets første kvinnelige sysselmann, utpekt til å lede viktige kommisjoner og arbeidsgrupper nasjonalt og internasjonalt. Som barn i etterkrigstiden og med en oppvekst på Sørlandet, var oddsene store for at hun ble husmor på heltid. Slik gikk det ikke. – Jeg tror jeg var et ganske alminnelig barn. Oppveksten på Hamreheia var preget av både plikter og lek. Som storesøster ble jeg vant til å ta ansvar. Jeg var dessuten et aktivt barn. I ungdomsårene spilte jeg amatørteater i Idun og fikk interesse for kunst. Jeg gikk i lære hos skulptør Dagfinn

Ann-Kristin Olsen ble norgeshistoriens første kvinnelige politimester i 1983.

Kjølsrud. Jeg hadde lyst til å bli kunstner, men en bekjent av familien rådet meg til å velge en annen og tryggere vei dersom det var noe annet jeg kunne tenke meg. Da ble det jusstudier, sier Olsen. Mot strømmen gikk hun uansett. Mens kvinner flest valgte husmor-rollen framfor utdannelse og jobb, gikk Olsen inn i politiet etter endt utdannelse. Det første oppdraget i retten gjaldt en trafikkforseelse. Siden ble det større saker. Olsen trivdes som aktor i rettssalen, hvor hun ble godt kjent med livets skyggesider og ulike menneskeskjebner. Inntrykkene herfra formet hennes brennende engasjement for forebyggende arbeid.

Uredd Det var en uredd, radikal og kvinnebevisst kristiansandskvinne som på 1970-tallet

30 år går fort!

Norges Vel bidrar til anerkjennelse av mange års innsats. Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles verdsatte arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som søker om tildeling av Medaljen og står for overrekkelsen. Tlf: 947 91 970

29

www.kristiansand-chamber.no norgesvel@norgesvel.no www.medaljen.no SPENN magasinet 2/14


Det har gitt mening i livet å utrette noe for andre enn meg selv. Fylkesmann Ann Kristin Olsen har fortsatt mye å utrette i årene som kommer.

kastet seg ut i et yrkesliv dominert av menn. Hun var med i noen av de første markeringene av kvinnedagen 8. mars. Hun gikk i tog sammen med kvinneprofiler som Liv Finstad og Nina Karin Monsen under paroler om selvbestemt abort og likestilling i arbeidslivet – Kvinnekampen har opptatt meg sterkt. Jeg stusset over at det var så få kvinner som tok utdannelse og ble aktive i yrkeslivet. For meg var det helt naturlig å få utdannelse og jobb slik at jeg kunne klare meg selv. Dette er et viktig budskap å få fram til dagens unge jenter, ikke minst her på Sørlandet. For mange kvinner jobber deltid eller faller ut av yrkeslivet. Det går ut over personlig økonomi, selvtillit og framtidig pensjon, sier Olsen. Hun skulle gjerne sett at flere sørlandskvinner tok en større plass i yrkeslivet. – Jeg tror mange kvinner kvier seg for å ta utfordringer fordi de er redde for ikke å strekke til. Jeg fikk en god ballast med meg hjemmefra; husk at du er god nok, sa min

far. Du trenger ikke å være et universalgeni for å lykkes. Det er bedre å prøve og feile enn å ikke prøve i det hele tatt. Prøving og feiling gjennom et langt yrkesliv har gitt meg troen på at jeg er god nok. Det har holdt for meg, sier Olsen. Plikter og ansvar har fulgt henne gjennom hele yrkeslivet. Hun har sagt mer ja enn nei, og havnet i flere utvalg og posisjoner enn hun har tall på. Tiden til fritidssysler og til å dyrke seg selv har vært begrenset. Men Olsen klager ikke. – Jeg har hatt et givende og spennende liv så langt. Det er interessen for viktige samfunnsoppgaver som har drevet meg, ikke pliktfølelse. Dessuten er vi mennesker født forskjellige. Noen mennesker trives med å gjøre så lite som mulig og nyte livet, andre trener sent og tidlig for å realisere seg selv i Birken eller Oslo maraton. Jeg liker ingen av delene, sier Olsen. Eller som en av hennes to sønner pleier å si: ”mamma, du kommer i hvert fall ikke til å dø av overtrening.”

FAKTA -Ann- Kristin Olsen ble født 29. mars 1945 i Stockholm -Vokste opp på Hamreheia i Kristiansand -Tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1972 - Ble politimester i Halden og landets første kvinnelige politimester i 1983, 38 år gammel - Ble den første kvinnelige sysselmann på Svalbard i 1995. Ledet redningsoperasjonen etter flyulykken på Operafjellet hvor 141 russere og ukrainere omkom. - Ble utnevnt til fylkesmann i VestAgder i 1998. - Ledet Olsen-utvalget som i 2011 leverte en offentlig utredning om drap begått i Norge - Har hatt tallrike nasjonale og internasjonale verv og oppgaver, blant annet innen bekjempelse av barnepornografi og seksuelle overgrep mot barn

TIL ALLE BEDRIFTER MED MEDLEMSKAP I

NÆRINGSFORENINGEN

på første bestilling, hvis

30

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

Østsiden: Rona 38 09 30 00

du tegner ny kundeavatale

Sentrum: Torridalsveien 38 09 51 00

!


Fremtidens styrerom Bunker med sakspapirer er byttet ut med nettbrett. Møterommet er fargerikt og inspirerende. På agendaen står kunnskapsdeling og strategiarbeid.

TEKST: ARNE ROGER JANSE FOTO: ARNE ROGER JANSE

- Kall det gjerne fremtidens styrerom, men dette er slik styrearbeid bør foregå allerede nå: Effektivt og kreativt. Styret skal ikke bruke tiden på formaliteter og omkringliggende forstyrrelser, men heller på det som er viktig for selskapet, sier Marianne T. Fenger. Hun er gründer og daglig leder i LEANovasjon AS, som har utviklet et nytt konsept for styrearbeid, kalt LEANboardroom. - LEANboardroom digitaliserer og effektiviserer styrearbeidet, men det er mer enn et dataverktøy som systematiserer saksdokumenter og styreprotokoller. Det er en tankegang og en arbeidsmetodikk som setter læring i sentrum, sier Fenger.

Startet hos Toyota Lean manufacturing (slank produksjon) oppstod som begrep hos Toyota for snart 30 år siden. Selskapet innførte en produksjonsfilosofi der hensikten var å fjerne sløsing for å frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter. Da Toyota gikk fra å være en liten bilprodusent til å bli en av verdens største, fikk produksjonsmetodikken stor oppmerksomhet. I dag brukes Lean innen mange deler av næringslivet. Fenger og LEANovasjon ønsker å ta lean inn i styrerommet og fikk i fjor høst styret i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som pilotkunde. Seks styremøter senere er erfaringene gode. - Vi sparer tid. Det er slutt på å printe dokumenter. Det er slutt på å lete etter gamle vedtak og strategier. Alle dokumenter er samlet på et sted, alltid oppdatert, alltid tilgjengelig. Vi jobber helt åpenbart mye smartere, sier styreleder Terje With Andersen, som også er styreleder i NODE Inkubator og Sørlandske sommernetter. - Det er også slutt på at vi diskuterer saker basert på utskrifter av ulike versjoner av saksdokumentene. Nå foreligger det kun én elektronisk versjon. Når jeg leser sakspapirer fra administrasjonen på iPaden, er jeg helt sikker på at det er siste og gjeldende versjon. Det eneste minuset er at det er vanskelig å lese regneark på nettbrett.

Administrerende direktør Anita Dietrichson (t.v.) og styreleder Terje With Andersen i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har, sammen med daglig leder Marianne T. Fenger i Leanovasjon AS, tatt i bruk inspirasjonsrommet på Scandic Kristiansand Bystranda for å avholde styremøte.

Det må tilpasses noe for å fungere godt, sier With Andersen. - Det skal vi nok få til, sier Fenger.

Mye kan bli bedre Hun fikk ideen til LEANBoardroom etter å ha intervjuet styreledere, styresekretærer og styremedlemmer som alle uttrykte frustrasjon over tiden de brukte til utsendelse, innkalling, protokollskriving og signering. - Flere var skeptisk til at konfidensielle saksdokumenter sendes via e-post. Og mange ønsket å bruke mer tid i styremøtene til strategiarbeid, forretningsutvikling og læring. De pekte på klare forbedringspotensialer, sier Fenger. I samarbeid med Styreplan, som allerede hadde utviklet et digitalt verktøy for styrearbeid, fikk Fenger innlemmet flere egenutviklede Lean-moduler i en eksisterende applikasjon. Nå lanseres LEANboardroom bredt på Sørlandet, men LEANovasjon har også planer for Stavanger og Oslo.

Kreative møterom Næringsforeningen har vanligvis styremøter i egne lokaler. I mars tok styret for første gang i bruk et nytt kreativt møterom i Scandic-hotellet på Bystranda. Der har hotelldirektør Håvard Solum latt LEANovasjon dekorere vegger med inspirerende sitater, sterke farger og moderne møbler. På veggen henger strategiplanen som er skapt gjennom en involverende prosess med både styret, ansatte og medlemmene. - Styrerommet inspirerer sjelden til kreativitet, men på Scandic har vi fått lov til å sette vårt preg på et møterom. Når vi ikke benytter rommet, er det åpent for andre å bruke det, sier Marianne T. Fenger.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

31


ADVOKATGUIDEN

Næringslivets advokatfirma på Næringslivets Sørlandet advokatfirma på Næringslivets 13. desember flytter vi til Sørlandet advokatfirma på Handelens Hus, RådhusgataSørlandet 3, Kristiansand!

Post: Pb 759, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29

Oslo: 4611 Kristiansand Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Telefon: (+47) 38 17 70 00 (+47) 38 17 70 0 1 Advokatfirmaet Telefax: Harris E-post: post@advtofte.no www.advtofte.no Trondheim: Oslo: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Bergen/Førde: Advokatfirmaet Haver Advokatfi rmaet Harris Advokatene: Kristiansand: Trondheim: Oslo:Advokatfirmaet Kjær Bjørn Hübert Senum Advokatfi rmaet Bjerkan Stav Tromsø: Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Sveinung S. Johnsen Advokatfi rmaet Rekve, Bergen/Førde: Advokatfi rmaet Haver Pleym & Co Advokatfi rmaet Harris Monica Haugedal Kristiansand: Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Trondheim: Åse Johnsen Drabløs Advokatfi rmaet Kjær Advokatfi Thallaug Advokatfi rmaetrmaet Bjerkan Stav Tromsø: Molde: Gisle A. Johnson Stavanger/Bryne: Advokatfi rmaet Rekve, Advokatfi Advokatfi rmaetrmaet HaverØverbø, Carl Henning Leknesund Pleym &&Co Standal Co Kristiansand: Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Eirik Ramsland Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Thallaug Tromsø: Molde: Advokatfirmaet Rekve, Adresse: Tollbodgata 40 Advokatfirmaet Øverbø, Pleym & Co Standal & Co Telefon38380 28 40 500 www.advkjaer.no Telefon: 10 89 - Telefax: 38 17 89 41 Lillehammer:

E-post: post@advfellesskapet.no

Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Alt på ett sted Vi gir deg løsningene Advokater, konsulenter, revisorer og finansielle rådgivere. Skatt, avgift, fast eiendom og forretningsjus. Deloitte, www.deloitte.no Deloitte Advokatfirma, www.deloitteadvokatfirma.no Sør-Arena, Stadionveien 21, inngang 7, 4632 Kristiansand, tlf: 38 12 27 22

www.pwc.no

Advokatfirmaet PwC Din kompetansepartner innen skatt, avgift og forretningsjus

www.ad vo cati a. no

Kontakt oss på tlf 952 61 050 eller på e-post til pwc.kristiansand@no.pwc.com

www.ad vo cati a. no

w ww.advocati a. n o Oslo: Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Advokatfirmaet Harris Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Næringslivets advokatfirma på Sørlandet

Rune H. Eriksen (H) Arild Storm Larsen Øyvind Sund Oddleif Olsen

A DVOKATFORUM Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

Østre Strandgate 56 Telefon: 97 95 40 00 www.advokatforum.no

En samarbeidspartner for næringslivet

ADVOKATFORUM KONTORFELLESSKAP

www.ww-co.com

w ww.advocati a. n o

4 Vårt kontor dekker alle rettsområder

Pb. 716, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23 Telefon: (+47) 38 17 87 10 post@wigemyr.no | www.wigemyr.no

32

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Markensgate 9 | Postboks 437 | 4604 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 | post@svw.no | www.svw.no


Lokal spisskompetanse og integrerte løsninger til næringslivet Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. På Sørlandet er vi 45 stk og har kontorer i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad. Deloitte Sørlandet tilbyr blant annet: • advokattjenester, skatt og avgift • revisjon og kvalitetssikring • styre- og eierprosesser • arv og generasjonsskifte • transaksjonsstøtte • verdsettelser • Due Dilligence • økonomisk rådgivning • restrukturering/optimalisering • nasjonalt og globalt nettverk

Jens-Petter Pedersen advokat tlf: 958 88 025 jenspedersen@deloitte.no Svein Aage Larsen advokat tlf: 97 52 66 27 svlarsen@deloitte.no Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor tlf: 958 82 925 ostokkenes@deloitte.no

Mer informasjon finner du på www.deloitte.no © 2014 Deloitte AS

Vi er her for deg!

Roar Skuland statsautorisert revisor tlf: 906 65 081 rskuland@deloitte.no

NYOPPUSSET HOTELL • 111 rom sentralt på “Markens” • Parkering på hotellet • 6 møterom (inntil 100 personer) • Servering i samarbeid med Egon

Bestill din overnatting og konferanse i dag! THON HOTEL KRISTIANSAND - BYENS BESTE BELIGGENHET!

Markensgate 39, 4612 Kristiansand Tel 38 10 40 40 kristiansand@thonhotels.no thonhotels.no/kristiansand www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

33


FAGARTIKKEL: Helge Hammersbøen, regionbanksjef i DNB

Norske bedrifter er midt oppe i en digital revolusjon

N

orge har endret seg radikalt de siste årene og vi er midt oppe i en digital revolusjon. Mange bedrifter, både små og store, jobber til alle døgnets tider. Mobiltelefonen har blitt et viktig verktøy for mange bedriftsledere og medarbeidere. Med en smarttelefon kan man blant annet registrere timelister, melde inn oppdrag og styre bedriftens økonomi. Denne digitale revolusjonen er drevet av utviklingen til tilbyderne, men den er vel så mye et resultat av hva bedriftene har behov for. For å kunne drive lønnsomt i dag trengs det gode verktøy som gjør at alle de små og store arbeidsoppgavene blir raskere og bedre utført. - Vi har i flere år utviklet nettbanken vår i tett samarbeid med våre kunder. Nå er det derfor helt naturlig å tilby også alle nettbankfunksjonene på mobil, sier Helge Hammersbøen, regionbanksjef i DNB.

Full kontroll over økonomien hvor som helst og når som helst 34

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

Full kontroll over økonomien Våre kunder forteller at de nå har full oversikt over økonomien via mobilen og dette forenkler arbeidsdagen mye. For eksempel slipper man å gå innom kontoret for å godkjenne fakturaer, dette kan gjøres via mobilbank-appen. I tillegg forteller kundene at de alltid har kontroll på økonomien fordi de kan se at penger kommer inn på konto og de bekymrer seg derfor mindre. - Det at man kan ha full kontroll over økonomien hvor som helst og når som helst er veldig viktig for mange bedriftsledere, sier Hammersbøen.

Mobilbanken gjør det meste Mobilbanken gir deg tilgang til betalingstjenester for norske kontoer. Dine rettigheter og tilganger vil være de samme som du har i bedriftsnettbanken. • • • • • • • •

Kontooversikt - norske og utenlandske kontoer Siste transaksjoner Overføre mellom egne kontoer i samme valuta Betale til andre norske kontoer Betalingsoversikt - betalinger til forfall og utførte betalinger Godkjenne betalinger Godkjenne filer Aksjehandel - kjøp/salg av aksjer, og oversikt over porteføljer og lister


GJESTEKOMMENTAR: Odd Grønberg, linjedirektør i Color Line

ENDELIG SKJER DET! Endelig skjer det, 1

Og…., Endelig skjer det 3:

Etter en lang og hard vinter i fjor, må vi som sommerelskende sørlendinger vel si oss relativt godt fornøyd med den vinteren vi i disse dager holder på å feie vekk restene etter. Jeg har selv et ambivalent forhold til vinteren. Jeg elsker sommer, varme, båtturer og lange lyse kvelder, men er samtidig programforpliktet til å ønske tidlig snø og lang vinter for at vi skal være attraktive for våre danske venner i sør. De har et motsatt reisemønster av hva vi nordmenn har. De tiltrekkes av våre indre bygders vintertilbud, spesielt i månedene januar -mars, og for at de skal finne det interessant å bestille sin årlige tur nordover, må de ha sikkerhet for at snøen er på plass. Helst i oktober/november for å sikre oss at de ikke havner i Alpene i stedet. Det er aldri kjedelig å drive i fergebransjen. Og spennende utfordringer finnes hele tiden. Vi frakter årlig mer enn 1,1 millioner mennesker over Skagerrak. Alle er de gjester om bord på vårt skip, og gjester vil vi jo alle gjøre det meste for å gi en god opplevelse. Vi bygde nytt skip for 6 år siden for å tilby et mer tidsriktig konsept til våre reisende. Målet var å fjerne oss fra «danskebåtkonseptet». Ikke mer bulgarske danseband, og ikke mer turer med overnatting på trange lugarer og lukt av olje i korridorene. Det hadde sin sjarm, og det hadde sine klare tilhengere, men det er en tid for alt, og den tiden var over på strekningen Kristiansand- Hirtshals. Men så var det dette med ilandkjøring da. Vi bygde skip som kunne gjøre unna turen på 3 timer og ett kvarter. Da er det irriterende å bruke over 1 time i tillegg for å komme seg ut av havneområdet. Vi har en fantastisk havn som er skjermet for vær og vind fra naturens side. Vi har en beliggenhet som de færreste byer kan måle seg med. Vi har en nærhet til kontinentet som forsvarer omtalen som «Porten til Europa». Men hvem kunne vel for noen tiår siden, da havnearealer og veinett ble planlagt, tenke seg at det skulle settes av plass til å tømme et skip med 5-600 personbiler av gangen, pluss 50-60 trailere og et par tusen gjester? Ingen. I hvert fall ingen som hadde politisk gjennomslagskraft nok til å få frem en løsning som kunne holde tritt med utviklingen. I 2013 ble det gjort et vedtak i bystyret om at fergehavna i «overskuelig fremtid» skal ligge der den ligger, og det er jo vel og bra. Men ei havn fungerer ikke dersom veinettet til og fra ikke har kapasitet til å håndtere trafikken. Ei heller fungerer den hvis ikke øvrig infrastruktur er dimensjonert for å ta unna for virksomheten. Og slik har det dessverre ikke vært de siste årene.

Miljøfokuset har så absolutt nådd den maritime næringen. I forbindelse med vår årlige dokking, som vi i år hadde i januar, ble det installert teknisk anlegg på SuperSpeed 1 som skal til for at vi i løpet av våren kopler oss på landstrøm ved landligge. Det betyr at skipet kan kople ut alle motorer når det ligger inne om natten, og dermed kutte alt utslipp av eksos i de 8 timene det ligger inne hver natt. Kommunen, ved Kristiansand Havn, har forberedt for dette ved å legge nødvendig strøm frem til kaikanten. Effekten vil være null utslipp av eksos og partikler ved landligge, og forhåpentligvis et positivt bidrag til en renere luft i byen allerede i løpet av våren.

Men…, Endelig skjer det, 2 : I løpet av et par måneder vil fergehavna være ferdig ombygd for å kunne håndtere trafikken på en mye raskere og bedre måte enn tidligere. Riktignok blir det en midlertidig løsning frem til ny E-39 er på plass, men vi har tro på at en fremtidig regulering ivaretar behovet for en enda bedre løsning enn den midlertidige som snart står ferdig. Det skal gjøres plass til flere biler i filene til innsjekk, med den følge at køen kan fjernes fra rundkjøringen ved Samsen ved utgående trafikk, samtidig med at det gjøres plass til å kjøre ut i 2 spor forbi tollvesenets kontroll ved ilandkjøring. Tenk at man kan bli så glad for noen meter med vei.

Og….., Endelig skjer det 4: I et større perspektiv står næringen overfor en utfordring som forhåpentligvis vil gi en enda større global effekt. Innen 1. januar 2015 skal alle skip som trafikkerer de nordlige farvann, inkl Skagerrak, redusere sine utslipp av svovel fra dagens grense på 1 % til det nye kravet på 0,1 %. I disse dager installerer vi det som på fagspråket kalles en Scrubber på søsterskipet til SuperSpeed 1. Denne installasjonen skal rense utslipp fra motorene på en måte som sørger for at vi tilfredsstiller de nye kravene fra EU. Ved neste dokking av SuperSpeed 1 skal det samme gjøres om bord der, og vi skal med dette tilfredsstille de nye kravene for å kunne trafikkere våre farvann. Et kjempestort løft for næringen, og et godt bidrag i miljøkampen.

Og….Endelig skjer det 5: Vi skriver april, og våren er her. Våre danske venner er ferdig med sine vinteraktiviteter, og de holder seg i ro hjemme og forbereder landet for storinnrykk av solhungrige nordmenn som lengter etter det evig aktuelle sloganet om at det er «Deilig å være norsk i Danmark». Litt rart å tenke på at danskene kommer til oss der det eneste vi kan tilby dem er snø, is og kulde, mens vi blir tatt i mot av dem med det de kan tilby oss, nemlig varme og lun atmosfære…… På en måte oppveies et tomrom, og det skapes en balanse, men samtidig en utfordring for oss alle om å skape en god grunn for våre naboer til å besøke oss utenom snø og kulde. Vi er for tiden inne i et samarbeid med Hovden for å se hva som kan gjøres for å utvide destinasjonens begrensede høysesong. Vi har spurt danskene om hva som skal til for at de ønsker å komme også på sommeren. Hovden som destinasjon, sammen med næringen ser nå på hva som kan gjøres for å tilfredsstille ønskene, og mulige tiltak for økt tilstrømming av utenlandske turister også på sommeren. Det skal bli spennende å se hva som skjer de nærmeste årene. Vi har et aktivt destinasjonsselskap i Visit Sørlandet, som jobber for å samordne innsatsen fra en reiselivsbransje som alle skal være vertskap for alle de turistene vi ønsker skal komme og oppleve vår flotte landsdel, om det er sommer eller vinter. De er våre felles gjester, og som sagt tidligere; vi gjør det vi kan for at våre gjester skal trives. En del er gjort, om det er ilandkjøring, miljøtiltak, veinett og infrastruktur, eller om det er tilrettelagte aktiviteter som våre gjester etterspør. Og en del gjenstår, men det er når vi løser utfordringene sammen at vi går fremover.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

35


FAGARTIKKEL: Kai Henriksen, bedriftsrådgiver i Fjordkraft

Betaler bedriften din for mye for strømmen? Fjordkraft har inngått en samarbeidsavtale med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. I den forbindelse har strømleverandøren vært på besøk hos mange bedrifter i Agder. De ble overrasket når de fikk høre hvor mye enkelte bedrifter betaler for strømmen.

TEKST: OLE FUGLEBAKK FOTO: THOMAS SLÅTTA

V

i møter bedrifter som har strømavtaler med både bindingstid og forskuddsbetaling, sier Kai Henriksen. Han er bedriftsrådgiver i Fjordkraft, og har snakket med flere bedriftsledere på Sørlandet om bytte av strømavtale. Når en bedrift har en avtale med forskuddsbetaling, blir strømmen betalt a konto. I stedet for å betale etterskuddsvis etter hvert som man har brukt strømmen, låner den enkelte bedrift i prinsippet ut penger til strømleverandøren sin på forhånd. Det er en praksis som Henriksen liker dårlig. - Man bør ikke betale for strømmen før etter at man har brukt den. Så enkelt er det!

Pass opp for bindingstid For mange bedrifter vil det også være en fordel å unngå lange bindingstider på strømavtalen sin. Både fordi forbruk og behov kan endre seg over tid, men også fordi det kan være en trygghet å ha mulighet til å bytte til en annen strømleverandør. - Noen bedrifter ønsker forutsigbare avtaler hvor man sikrer strømkjøpene sine på forhånd. Da kan det selvfølgelig være fornuftig at man binder avtalen sin for en gitt periode. Men vi har sett at helt vanlige bedrifter blir sittende med en bindingstid på

36

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

så mye som 2 år. Det synes vi er urimelig, sier Henriksen.

avtaler. Dermed slipper kunden å ta seg av forvaltningen.

Forutsigbarhet eller billigst?

Flere bedrifter velger Fjordkraft

En annen viktig ting man må spørre seg om er: Tåler økonomien i min bedrift at strømkostnadene svinger, eller er jevnere kostnader bedre tilpasset vår økonomiske situasjon? I samarbeid med kunden prøver Fjordkraft å finne ut om lavest mulig pris eller om forutsigbarhet i kostnader er viktigst for den enkelte. Behovene kan være ulike for den enkelte bedrift. Derfor er det ikke alltid like enkelt å gi generelle råd for hvilken strømavtale en bedrift bør velge. Å velge riktig strømavtale henger sammen med hvilket forbruk man har på ulike tider gjennom året og hvor stor forutsigbarhet man ønsker. Derfor bruker Fjordkraft mye tid på kundemøter og rådgivning. Det er også ulikt hvor involvert kunden ønsker å være. Noen bedrifter vil ha et aktivt forhold til strømavtalen sin, men de aller fleste ønsker å overlate dette til profesjonelle forvaltere. Fjordkraft, gjennom Statkraft sitt eierskap, benytter kompetansen fra Nord-Europas største krafthandelsmiljø for å foreta innkjøp av kraft og prissikring av

I tillegg til engasjementet i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, har Fjordkraft allerede inngått et samarbeid med Sørlandsparken Næringsforening. Etter at strømleverandøren gikk mer aktivt inn i bedriftsmarkedet i denne regionen, har de opplevd at flere bedrifter ønsker å bytte strømavtale. - Selv om en del bedrifter ikke har mulighet til å bytte på grunn av bindingstider, har vi opplevd en god respons i markedet. Det virker som om mange bedrifter er moden for å prøve noe nytt nå, og Fjordkraft gleder seg til fortsettelsen på Sørlandet. Har du spørsmål om strømavtalen til din bedrift? Kontakt Fjordkrafts bedriftsrådgivere på Sørlandet: Kai.Henriksen@fjordkraft.no Telefon 913 01 300. Lars.Rindvoll@fjordkraft.no Telefon 41 22 42 22.


EVRY trenger DIN kompetanse!

Kontakt oss gjerne på: morten.rosenberg@evry.com eller telefon: 908 26 058 EVRY er et av de ledende IT-selskapene i Norden. Vår ambisjon er å gi mening og liv til informasjon gjennom ideer, teknologi og løsninger som skaper verdier for våre kunder og nytte for samfunnet vi lever i. EVRY kombinerer omfattende bransjekunnskap med en kundenær tilnærming. Vi kombinerer det store foretakets muskler med lokal tilstedeværelse for å hjelpe våre kunder med å realisere sitt fulle IT-potensiale.

Vi er stolt av å levere layout og trykk av alle årets utgaver av Spenn.

Betaler bedriften din for mye for strømmen? Se våre strømavtaler på fjordkraft.no/bedrift

DESIGN • TRYKK • DIGITALPRINT • STORFORMAT SYNKRON MEDIA AS Avd. Bjorvand & Skarpodde Telefon 38 12 94 94 www.synkronmedia.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

37


NYTT OM NAVN:

CHARLOTTE BECKMANN ØSTEBY – ny prosjektleder på Drømmeplassen Beckmann Østeby er hyret inn som prosjektleder hos Drømmeplassen Charlotte kommer fra jobben som markedssjef i Bemanningsbyraaet og har tidligere jobbet som markedssjef i Destinasjon Hovden, salgssjef i F-trykk Fædrelandsvennen og har flere års erfaring fra eventbransjen. Ta kontakt med Charlotte om din bedrift ønsker å få levert herlige retter på døra! charlotte@drommeplassen.no eller 472 60 946

FREDRIK MELBY Ny avdelingsleder - Webstep AS Fredrik Melby er avdelingsleder for Websteps nyetablering av avdeling i Kristiansand fra 1. februar 2014. Han er siviløkonom fra Universitetet i Agder og har en allsidig næringslivs- og IT-bakgrunn, både som leder, konsulent, salgsleder og styreleder innen en rekke bransjer. Fredrik har også arbeidet med rekruttering og hatt personalansvar. Han har også arbeidet som leder innen møbelsalg, med betydelig erfaring på operativ drift fra styrelederposisjon, og fra styreledersiden. I to perioder har Fredrik jobbet som Business Analyst for Agder Energi / LOS Bynett AS, og for Ventelo Holding. For begge disse aktørene var han sentral i implementering og tilrettelegging for henholdsvis kjernesystem for salg, i LOS AS, og budsjetteringssystem for Ventelo Holding. (for Norge, Sverige og Danmark). Venteloprosjektet ble realisert på Cognos, og har gitt Fredrik betydelig innsikt og kunnskap i muligheter og utfordringer på Business Intelligence-området.

KIM SKARNING ANDERSEN - ny direktør i Kristiansand Kino Holding AS Kim Skarning Andersen (39) begynte 1. mars i stillingen som ny kinodirektør, med ansvaret for kinoene i både Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund. Andersen har solid ledererfaring fra både kreative og teknologiske miljøer, bl.a. fra kommunikasjonsbyråene Recommended, Fundament og Dots, og fra nordiske og europeiske it-selskaper som Steria, ErgoGroup og EDB Business Partner (nå EVRY). Han har også drevet egen konsulentvirksomhet og har det siste året vært engasjert som mentor for flere kvinnelige gründerbedrifter på Sørlandet, gjennom Innovasjon Norge. Kim overtar en veldrevet og innovativ regional kinokjede, med mer enn en halv million årlige besøkende, 85 ansatte og en årlig omsetning på ca. 80 millioner kroner. I tillegg inngår Barnefilmfestivalen i kinokonsernet.

SIGRUN ARNARDOTTIR – ny konsulent i Kelly Sørlandet fra 1. april Sigrun får ansvar for utviklingen av konseptet for fastrekruttering hos våre kunder i Agder. Hun vil i hovedsak rekruttere ledere, mellomledere og spesialister. Sigrun er DNV sertifisert rekrutterer og har mer enn 12 års erfaring fra bemanningsbransjen; både fra Manpower, og som daglig leder i Job Zone. Feilansettelser er dyrt. Kelly gjennomfører derfor grundige intervjuer, referansesjekker, kontroll av vitnemål og attester, samt personlighets- og evnetester sertifisert av DNV. Gjennom skreddersydde bemanningsløsninger og høyt servicenivå opplever våre kunder at de sparer både tid og penger når de velger oss som samarbeidspartner i rekrutteringsprosessen. Trenger din bedrift en ny medarbeider fast stilling? Ta kontakt med Sigrun Arnardottir for en hyggelig og uforpliktende samtale.

38

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

HANNE NYBORG WATTS - ny prosjektleder i LEANovasjon LEANovasjon er glad for å ha gått Hanne Nyborg Watts med på laget. Hun startet 1. mars, men har før dette bistått LEANovasjon både internt og ute hos kunder. Hanne har en Mastergrad i Innovasjon og Entreprenørskap fra SKEMA Business School i Frankrike og Bachelorgrad i Markedsføring fra Handelshøgskolen BI (med spesialisering i Innovasjon og Entreprenørskap fra UC Berkeley). Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Innoventus hvor hun arbeidet med gründerbedrifter i oppstartsfasen. I denne perioden bisto

hun LEANovasjon både internt og ute hos kunder. Hanne har vært trainee i Trainee Sør hvor hun arbeidet for Otera og VestAgder fylkeskommune. Hun har i tillegg bakgrunn fra Oxford Research.


F

Skal skape muligheter for vekst og verdiskapning, ta samfunnsansvar og være et effektivt og tillitsvekkende instrument i næringsutviklingen.

Foto: Anders Martinsen, Aquarama

Faveo utvikler Sørlandet! Vi bidrar med prosjektledelse og prosjektstøtte innen bygg, byutvikling, eiendom og infrastruktur.

www.faveoprosjektledelse.no

Norge begynner i Kristiansand Kristiansand Havn ligger sentralt plassert i forhold til resten av Europa. Vi satser stort på intermodalitet for å være kosteffektive, vi utvider med store arealer og bygger et moderne samlastingssenter for å være maksimalt dynamiske, vi er miljøsertifisert fordi vi bryr oss. Myndighetene har definert Kristiansand Havn som et satsingsområde. Fordi Norge begynner i Kristiansand.

Klar for neste trekk www.kristiansand-havn.no, tlf. 38 00 60 00

TENK INNENFOR BOKSEN

Innenfor rammebetingelser finnes det alltid et hav av muligheter. Kruse Smith er selskapet som identifiserer de gode ideene – og som har gjennomføringskraften til å sette dem ut i livet. Derfor er ”fra idé til virkelighet” vår ledestjerne. Les mer på kruse -smith.no

Fra idé til virkelighet

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

39


NYE MEDLEMMER i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:

Maskin & Auto Service Sør AS

Maskin & Auto Service Sør AS er ett firma som selger Iveco og MAN nyttekjøretøy. Bilparken er fra 3,5 tonns varebiler opp til store lastebiler. Bilspekteret vårt dekker alle former for transport og nyttekjøring. Bedriften har hovedsakelig med næringslivskunder. Maskin & Auto Service Sør AS ble etablert den 01.07.2007. Iveco har likevel vært i våre lokaler på Mjåvann siden 1985. Bedriften har meget god kompetanse på laste og varebiler, samt på tyngre campingbiler. Vi vet hvor viktig det er med rask service for at transportører og andre kunder får bilen tilbake veien fortest mulig. Kontakt oss for en samtale for å se hvilke muligheter som finnes ved å velge våre produkter.

Kirkens Bymisjon

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Kristiansand (SKBK) er en viktig aktør blant ideelle organisasjoner i byen. Vårt motto og hovedfokus er «rom for alle» som vi vil nå gjennom sosialt arbeid, kunst og kultur og liturgi. På Bymisjonssenteret har vi et bredt rusfritt jobb- og aktivitetstilbud. Evnen til å stå i relasjoner og skape en meningsfull hverdag er hovedmålet. Der er også vår flotte kafé og Frivilligsentral stasjonert. Natthjemmet og Gatejuristen er lavterskeltilbud, og Batteriet er en hjelpeinstans for organisasjoner som arbeider for bekjempelse fattigdom og sosial ekskludering. SKBK har 30 ansatte og 178 frivillige i Kristiansand, og har også avdelinger i Arendal og Kragerø. Vi har et nært og godt samarbeid med regionens næringsliv, og har mange medspillere med på vårt arbeid gjennom økonomisk støtte. Næringsforeningen er en naturlig møteplass.

PROTAN TAK AS avd Kristiansand

Protan Tak er en totalleverandør av systemer for tak, membraner, terrasser, våtrom og radonsikring for nybygg og rehabilitering. Vi benytter i hovedsak Protan produkt, som produseres ved vår fabrikk i Drammen. Protan Tak as innehar ISO 9001/14001 sertifisering og er godkjent som taktekker i tiltaksklasse 3. Tradisjonelt er Protan takbelegg blitt brukt på flate tak der kravet til styrke og tetthet er spesielt stort, men benyttes nå stadig oftere på skrå og buede tak. Protan takbelegg kan monteres på alle typer underlag, også uavhengig av tidligere tekkeprodukt. Protan Tak tilbyr vedlikehold- og ettersynsavtaler, og veileder ved valg av en hensiktsmessig tekkeløsning. Protan Tak har tekkeavdeling i Kristiansand som dekker Agder, og ledes av sivilingeniør Johan Rasmussen, telefon 94 52 57 51.

Øko AS

Øko AS er leverandør av komplette løsninger innen vannbåren gulvvarme, radiatorer, varmepumper, ventilasjonsanlegg, vedkjeler, pelletskjeler, flisfyring og solvarme. Våre komplette varmeanlegg leveres tilpasset private boliger og næringsbygg. Øko AS har kontor og lager i Lumberveien 13, 4621 Kristiansand, og er aktiv i begge Agderfylkene. Vi er et ingeniørfirma med mer enn 16 års erfaring innen varmeteknikk, rør og kjøleteknikk. Besøk oss gjerne i Amalienborg på Lumber. Hjemmeside: www.oko-as.no Tlf: 91387590 E-post: mail@oko-as.no

Andreas Aase Tre PORTALER – til opplevelser og kunnskap

AS Elektrisk

Webstep

Broadnet

Dere som er medlemmer av Næringsforeningen presenteres i disse dager for Kursportalen. Der vil dere se at Portal Rådgivning tilbyr kurs innen ledelse, presentasjonsteknikk og kundeservice. Andreas Aase eier Portal. Han arbeider som foreleser på UIA og arbeidet i perioden 1997 til 2013 som rådgiver i Mentor Partner. Han er også eier av Portal forlag som blant annet utgir bøker med tilknytning til Sørlandet (www.portalforlag.no). I løpet av våren vil han også, sammen med samarbeidspartnere, lansere et reiseselskap, Portal Travel, som skal selge tematurer til destinasjoner over hele verden og gruppereiser for bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. Ta gjerne kontakt med Andreas Aase på post@portalforlag.no eller ring 98213003.

Webstep er Norges største, rene seniorkonsulentselskap innen IT, og kåret til Norges beste arbeidsplass. Vi leverer tjenestene våre gjennom dyktige konsulenter og prosjektledere til våre oppdragsgiveres prosjekter og organisasjoner. Webstep har mer enn 250 ansatte som alle jobber for å gi kundene våre høykompetent leveransekraft i prosjekter og satsninger. Vårt tjenestespekter er arkitektur, integrasjon , highend utvikling og IT-infrastruktur. Webstep har omfattende kompetanse på effektive administrative ledelsesverktøy, Business Intelligence og mobilitet, og vi leverer erfarne prosjektledere og testledere til kundestyrte prosjekter. I Sverige har Webstep aksjemajoriteten i tvillingsselskapet vårt, Diversify, med mer enn 80 ansatte. I Norge har vi kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Leder for avdelingen i Kristiansand er Fredrik Melby, mail fm@webstep.no, tlf 400 47 200

AS Elektrisk er ett tradisjonsrikt elektrofirma som for tiden har 43 ansatte og er lokalisert i Rigedalen 29. Vi disponerer 35 servicebiler som alltid er på farten for våre kunder. AS Elektrisk har også utført flere små og store byggeprosjekter. Dette kan leses på vår hjemmeside www.aselektrisk.no AS Elektrisk har stor tro på at vi i tiden fremover skal være en riktig installatør av elektrotjenester til de kundene som velger oss. Først og fremst fordi vi har trofaste medarbeidere som er villige til å ta i et tak og ikke gir seg før oppdraget er fullført etter kundens ønske og krav. For de som har hasteoppdrag er vi også tilgjengelig med vår 24 timers vakttelefon, med rask responstid. AS Elektrisk er en sikker kontakt.

Broadnet ble etablert som eget selskap i 2012 da det svenske Wallenberg-fondet EQT kjøpte Ventelokonsernet året før. EQT ønsket å rendyrke telefoni i Ventelo og Dataog Fibercom i Broadnet. Broadnet er i dag Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor. Vi er 450 ansatte hvorav 75 har arbeidssted i Kristiansand. Vi er en nasjonal aktør som med vårt eget landsdekkende fibernett har suveren dekning til bedrifter i hele Norge. Vi kan dermed garantere maksimal sikkerhet og stabilitet hele veien til din bedrift. Vårt nett består av 35.000 kilometer med fiber som knytter sammen over 90 norske byer fra nord til sør. Vi investerer også tungt i fremtiden, og er i gang med en utbygging som vil gi fiber til enda flere norske bedrifter.


NYE MEDLEMMER i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:

BoComfort

Byggeforskriftene krever at alle nye boliger som bygges skal ha en balansert boligventilasjon. BoComfort er etablert for å tilby slike løsninger, og vi samarbeider med den norske produsenten, Covent AS. BoComfort tar hånd om hele ventilasjonsjobben, - fra A-Å Vi garanterer: • Et anlegg montert av erfarne fagfolk. • Balansert luft og et godt inneklima • Gjenvinner 90 prosent av varmen i ventilasjonsluften • Ren, filtrert og temperert tilluft • Høy komfort og trekkfri ventilasjon

• Dokumenterte systemer, innreguleringsprotokoller og driftsmanualer • Tilfredsstiller byggeforskriftene, krav i TEK 10 og passivhusstandarden Balansert boligventilasjon med roterende varmegjenvinning består av separate vifter som behandler innluft og utluft. Luften passerer gjennom en roterende varmeveksler. Varmen i den brukte inneluften gjenvinnes før den trekkes ut av boligen. BoComfort får hjemmet ditt til å “strutte” av sunnhet. Forurenset luft, fjernes og forvarmet ny ren og frisk luft tilføres. Ventilasjonssystemet er utstyrt med effektive filtre som fjerner partikkel og pollenforurensing.

Øvrige nye medlemmer er: > IK Start > Sørlandskjøkken AS > NCE Node > Backer & Bang AS > Shakers Kristiansand AS

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

41


MEDLEMMER Bring Logistics AS Broadnet Brøvig AS BT Regnskap Bjørg Tønnessen Brun og Blid Markens Butikkpikene AS (Hansen & Hatrem AS) Bygg og Prosjektutvikling AS Bølgen & Moi Kristiansand Båtservice Holding AS C Cameron Sense AS A Camillas Blomsterdesign A1 Eiendom AS Carbon Partners AS Aamodt Bygg Carshine AS Aamodt VVS AS Castor Drilling Solution AS Aanesland Fabrikker AS Caverion Norge AS ABC Tak AS Cemo AS Able AS CG Glass Accountor Kristiansand AS Christiania Innfordring AS Active People AS Christiansholm Eiendom AS Adecco Norge AS avd. Christianssands Assurance AS Kristiansand Clarion Hotel Ernst AS AdrianaEik Fotograf Clean Sør AS Advokat Jan M. Wesenberg Color Line AS Advokat Stefanussen Comfort Hotel Kristiansand AS Advokatfellesskapet Drift AS Conecto AS Advokatfirma Krodemansch Corona Interiør AS Advokatfirma Tofte DA Coventure AS Advokatfirma Wigemyr & Co DA COWI AS, avd. Kristiansand Advokatfirmaet Kjær & Co DA CR Group AS Advokatfirmaet Müller Cramo AS, Avd. 766 Kristiansand Advokatfirmaet PWC AS Cultiva Advokatforum Kristiansand DA D AF Gruppen AS Daland Eiendom AS Agder Bedriftshelsetjeneste Dampbageriet AS Agder Energi Danske AS Agder Klimateknikk AS Danske Bank Kristiansand Agder Kollektivtrafikk AS Dark Season Agder Mat Foredling AS Deepmind AS Agder OPS Vegselskap AS Deloitte AS Agder-Port AS Desmi Norge AS Agder Taxi AS Det norske Veritas, Avd. Agder Teltutleie AS Kristiansand Agder Ventilasjon AS Devoteam Solutions AS Agderforskning AS DHL Express (Norway) AS Air France KLM avd. Kristiansand Air Products AS Dirty Old Town AS Aker MH AS DNB Bank ASA Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS DNB Næringseiendom ASA Albert, Kaare (Sørlandssenteret) Allkopi AS DNT Sør Alpha Dialog AS Dog & Bone AMFI Vågsbygd - Drift AS Doorway AS - Avd. Kristiansand Andås Begravelsesbyrå AS Dots AS Anne Margrethes Frisørsalong AS Dovland Byggmester AS AON Norway AS Drømmehuset Kristiansand AS Applica Training Systems AS DSV Air & Sea Aptum Kommunikasjon AS Dues Sportsreiser AS Aquarama Apotek Dørteknikk AS Aquarama Service AS E Arena AS Edigard AS Asbjørnsen Holding AS Eidsaa, Ivar Asplan Viak AS Eiendomsmegler 1 Kristiansand Atea AS Ek Elektro AS Avfall Sør Bedrift AS Elatec AS Avinor Kristiansand Lufthavn Elektroxperten AS Axelsen, Carl Viggo Elkem Carbon AS B Elkem Silicon Materials Babycare AS Elkem Solar AS Backer & Bang AS Elkem Technology AS Bakgården Bar og Elpunkt AS Bakgården Restaurant Eltek AS, avd. Kristiansand Bankkjelleren Catering Eltos AS Bardoff Hanssen & Sønn AS Engage Kommunikasjon AS Basol Norge AS Engeland Skade og Lakk Basseng.no Engineering Systems AS BDO AS Entra Eiendom, avd. Beckmann AS Kristiansand Bemanningsbyraaet.no AS Ernst & Young AS Berg-Hansen Reisebureau Espen Solum Agder AS Europark AS Berit Ahlbäck Konsulenttjenester Europe Solar Holding AS i Praksis Eva Sko/Eurosko Bidevind Consulting AS Evenby, Torbjørn Bilfinger AS Evje Regnskapskontor AS Birkeland Busser EVRY Agder AS Bitpro Experis A/S Blank AS F Bli Sett Via Scandinavia AS Fagskolen i Kristiansand, Blikkenslagerfirma Olaf Jahnsen AS Kvadraturen Skolesenter Blå Kors Kristiansand Farsund Resort AS BoComfort Faveo Prosjektledelse AS (tidl. PTL) Boen AS FB Eiendom & Finans AS Boen Gård AS Festival AS Boss Industri og Mekanisk Fiko AS Verksted AS Finn og Albert Egeland AS Bouvet ASA www.kristiansand-chamber.no Fire Security AS BRG AS

i Næringsforeningen per april 2014

42

SPENN magasinet 2/14

Fire Årstider AS First House AS Fiskeeksperten Reinhartsen Holding AS Fjell Renovering AS Fjord Line Flak AS Fjordkraft Flekkerøy VVS Folkeuniversitetet Sørlandet Forbrukersamvirket Sør BA Force Technology Training Norway AS Frigstad Engineering (Norway) AS Frivold Slakter AS Frizen AS Fundament Kommunikasjon AS Fysioterapeut Tine C. Kelly Taraldsen Fædrelandsvennen AS G G. Strømme Holding AS Galleri Bi-Z Gardin Studio AS Gamezone GCON AS Gecko Informasjonssystemer AS Geheb Conditori GetVital Medical Scandinavia AS Gevir Kommunikasjon AS GHV Montasje AS Gjensidige Glassdrive Agder Bilglass Glencore Nikkelverk AS Go Mobile AS Gosh Norge AS Grønt Fokus Gumpen Bildrift A/S Gustav Pedersen AS H Halvard Thorsen AS Hamre Familiecamping AS Hamresanden Resort AS Handelsbanken Handelshøyskolen BI Kristiansand Hansa Borg Bryggerier ASA Hansen & Justnæs AS Hellvik Hus Søgne AS Helsehuset Salis AS Hennig-Olsen Is AS Hertzberg Sivilingeniør HG-Bygg AS Hillcon AS Hodejeger Åstveit AS Hotel Norge AS Hotell Wergeland Huntonit AS Høllen Restaurant & Bar Høyde Teknikk AS Håkull AS I I Huset AS I Medvind AS Identec Solutions Norway A/S iFlyt coaching& Mindfulness A IKEA Sørlandet IK Start If Skadeforsikring InfoCare ASA Inmaco AS Innoventus Inspirama Inter Accounting AS IPE Instrumentation AS Ipec Miljø AS Irevisjon Iso Tech AS ISS Facility Services AS ISS Personalhuset Kristiansand Itella Logistics AS J J-A Rør Jackon AS, avd. Kristiansand Janse Kommunikasjon AS JB Ugland Eiendom AS Jernbaneservice Sør Jiffy International Jobzone Kristiansand AS Johan G. Olsen AS K Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Kambo Eiendom AS Kanalbyen Utvikling AS Kaptein Sabeltann AS Kelly Services Norge AS Kilden IKS Teater og Konserthus Kirkens Bymisjon Kristiansand Kjær Trapper AS

Kjøita Laserklinikk Kjøita Park I AS Kjøkkenservice Industrier AS Kjøkkenskapet Brød og Pålegg AS Kjøstvedt AG AS Klinikk Matis AS Knowit Sør AS Knutepunkt Sørlandet Konkreta Jane Rabbersvik Konkurrenten.no KPMG AS Krag Utvikling AS Kreditorforeningen Sør Kreftforeningen Seksjon Sør-Vestlandet Kristiansand Avis Kristiansand Bygg AS Kristiansand Byggrådgivning AS Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Feriesenter Kristiansand Havn KF Kristiansand Hotelldrift AS Kristiansand Kommune Kristiansand Kontorsenter AS Kristiansand Kunsthall Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand Skruefabrikk & Mek. Verskted AS Kristiansand Sykkelsenter AS Kristiansand Teknologipark KRNCoaching A/S Kruse Smith Entreprenør AS Kuhne + Nagel AS Kvadraturen Gårdeierforening AS Kvadraturen i Kristiansand AS Kvinesdal Sparebank Kwinitet Norge AS, avd Kristiansand Kåre Larsen Handelsgartneri L Landmåler Sør AS Landskapsentreprenørene AS LEANovasjon Leif Hodnemyr Transport AS Leif Hübert Stål AS Lent LG Quick Lager AS Lillemarkens AS Lillesand Sparebank LOS AS LOS Bynett AS Lumber AS Lund Bedriftshelsetjeneste DA Lund Restaurantdrift AS - Per Kokk Lunde Holding Invest AS Lydia AS Lyskomponenter AS M Mac Gregor Norway AS Maduro Kompetanse Mal i Sør AS Malermester Knutson AS Mandt, Hege Marie Manpower AS Avd. Kristiansand Maritime Protection AS Maskinentreprenørenes Forbund Avd. Agder Maskin og Autoservice Sør AS Maskin og Transportteknikk AS Maurtua Barnehage AL Max Marketing Gruppen Mediepartner AS Meditek Medisinsk Utstyr AS Meglerhuset Sædberg AS Memira AS avd Kristiansand Megleroppgjør Sør AS Memira Menko AS Mentor Partner AS Merkantil Service AS Mestergull Hodne Metall Bygg AS Midt-Agder Friluftsråd Mindline Mjåland Ivar AS Mjåvann Industriområde AS Modena Kristiansand AS Moment Analyse AS Mosvold & Co Mosvold Drift AS Multiconsult AS Multi Markets Multi Regnskap AS Mur i Sør Myhre & Johnsen Advokatfirma Møbelmiljø AS Møvik byggetjenester Måltid i Agder AS

N N. Timenes & Søn AS Nasta AS, avd. Kristiansand National Oilwell Varco Naturexpo AS NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder NAV Kristiansand Markedsavdelingen Navigea Securities AS NCC Roads Region Sør NCE NODE Necon Engineering and Consulting Avd. Kristiansand Nelfo Sørlandet AS Nemi Agder AS Netlab AS Netped AS Netsecurity Net-Work AS Neumann Bygg AS NHO Agder NinaNet AS NOHA Norway AS Nor Element Nordby G Cycle & Maskin forretning AS Nordea Bank Norge AS Nordialog Kristiansand Nordic Crane Kristiansand AS Nordic Material Construction AS Norges Lastebileierforbund Avd. Vest-Agder Norgesenergi AS Norgesfilm AS Norgesgruppen Agder Norgesplaster AS Norlock DB Montasje AS Noroff AS Norsap AS Norsk Gjenvinnning AS Norsk Tur AS Norspons AS Norwegian Air Shuttle ASA NSB Trafikkservice AS Avd. Kristiansand NTC Gave og Profilering AS NTI CadCenter AS, avd Kristiansand Nybø, Linn Therese Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Næromsorg Sør AS O Oceaneering Rotator AS Odderøya Live AS Officer Kristiansand Offshore Procurement OK Marine AS On & Offshore Services AS On Line Reklame AS OneCo AS Op Designstudio Oras Agder AS Ordkraft AS Ortopediservice AS Otera Elektro AS Otium Sør AS Oxford Research AS P Parko AS Pedika Invest AS Pegasus Kontroll AS Pentagon Freight Services AS Personal Partner AS Per Try AS Personalsjefen AS Pettersen Vestbakke & CO DA Phonero AS PipeGap AS Pippin AS Pizzabakeren Torridalsveien PK Entreprenør AS Podium AS Polewall AS Portal Forlag PostNord Logistics Posten Norge AS/Kristiansand Postsenter Preben Tellefsen AS Printprofil AS Proffice Kristiansand Proffparkett AS Progress AS Proplan AS avd. Kristiansand Pro-Revisjon AS Protan Tak AS PWC Accounting AS


PWC Kristiansand AS Q Quality Hotel Kristiansand Qmatec Group AS R Radio Sør AS Radisson Blu Caledonien Hotel Rambøll Norge AS Rank Nr.1 AS Rasmussen gruppen AS/ Avantor ASA Reaktorskolen AS Regnskaps Companiet AS Rejlers Consulting AS Reklamestasjonen AS REMA Nonfood AS Rengjøringsservice anno 1975 AS Renholdssoner AS Resolve AS Repstad Anlegg AS Resa AS Resitec AS Returkraft AS Revisjon Sør AS Revisorgruppen Agder AS Ribe Betong AS Rica Dyreparken Hotel Rico Invest AS Ricoh Norge AS avd. Kristiansand Ringknuten Pukkverk AS Ringom Instituttet AS Roli AS - Restaurant Luihn ROM Eiendom AS Røinås Bilforretning AS S S & B-N Safe-Pro Systems AS Safety Design AS Saltgruva.no Sanden Media AS Sandens Drift AS SAS Ground Services (SGS) Scan Trade AS Scandic Hotel Kristiansand

Scandinavian Shipping & Logistics avd. Kristiansand Schenker AS avd. Kristiansand Schibsted Norge annonseproduksjon Seafront AS Seamless AS Securitas AS Septikservice AS Servicepartner 1 AS SG Finans AS Shakers Kristiansand AS Sibest AS Siem Offshore Management AS Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Sjapper AS Skagerak Capital AS Skanska Norge AS Skeie Eiendom AS Skjærgårdsbygg AS Sko-Data AS Slakter Sørensen Slangexperten AS SlottsQuartalet AS SmartCare AS SMS Arkitekter AS Snadderkiosken Snemyr & Limm Snøgg AS Solrang, Arne Paulsen Solvang, Bernt Krohn Songdalen Fjellsprenging AS Songdalen Kommune Songvaar Vekst AS Sopran (Kredinor) Sordal Bygg Sound of Happiness Kompetansesenter Southern Marine AS Sparebank 1 SR-bank Sparebanken Sør Spareskillingsbanken Spesialgrossisten Sør AS Spesialprodukter Sør AS SPISS Arkitektur & Plan AS

Sport Senteret Kristiansand AS Stamina Bedriftshelsetjeneste Stena Recycling AS, filial Kristiansand StepChange AS Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet Stiftelsen Miljøfyrtårn Storform Kristiansand AS Storkjøkkenpartner AS Strai Kjøkken AS Strand Hotel Fevik Stray & Co Eiendomsmegling AS Strømmes Reklame AS Strømmestiftelsen Studentsamskipnaden i Agder (SIA) Stål-Consult AS Stålveien 9 AS Sub Kristiansand AS Sunn Hverdag Sveins Bilutleie AS Sweco Norge AS Synkron Media AS Søgne Handelsforening Søgne og Greipstad Sparebank Søgne og Songdalen Budstikke AS Sør Stål AS Søren Bager AS Sørlandet Storcash AS Sørlandets Kaffebrenneri AS Sørlandets Kunstmuseum Sørlandets Sikkerhetssenter Sørlandets Travpark AS Sørlands Service AS Sørlandschips AS Sørlandstak AS Sørmegleren AS Sørmegleren Holding AS Sørnorsk Filmsenter AS Sørover AS T Takstkontoret Johan Roland AS Tangen, Halfdan

TapasTone Taxi Sør AS Teamwork Organisasjonsutvikling AS TeamWorks AS Telehuset Sørlandsparken Telenor Bedrift ASA - Kristiansand Teknova AS Teres Sørlandsparken AS TET Regnskap AS Thon Hotel Kritiansand Tine SA Tollpost Globe AS, Avd Kristiansand Top Temp Bemanning Kristiansand AS Tore Wiese-Hansen Torjesen Jernvare AS Trainee Sør Transportsentralen Kristiansand AS Tratec Agdermaskin AS Tress Design AS Trilobite Microsystems AS Trimtex Sport AS Trine på Gården Tryg Trysnes Marina Eiendom DA TTS Marine AS Tønnesen Rustfritt U Ungt Entreprenørskap Agder UNIT4 CURRENT SOFTWARE AS Univern Senter Kristiansand AS Universitetet i Agder Urke Antonsen, Silje V Valhalla Verksted AS Varmepumpeservice Varodd AS Veidekke Agder Vekstra Kristiansand AS Vennesla Transport AS Ventelo AS Vertech Offshore AS Vest-Agder Bedriftsidrettskrets Vest-Agder Fylkeskommune

v/ nærings- og energiseksjonen Vest-Agder Fylkeskommune v/ samferdsel Vest-Agder Fylkeskommune v/Tannhelsetjenesten Vest-Agder-Museet IKS Vetro Solar AS VIA Travel Sørlandet Viego Regnskap AS Vigeland Metal Refinery AS Vigeland Brug AS Vigeland Personal Øst AS Viking Think Tank AS Vindi Consulting Vinje Industri AS Vipers Topphåndball AS Visit Kristiansand AS Visit Sørlandet AS Visma Services Norge AS Kristiansand Vito Regnskap AS Voca AS Voss Production AS Vågen og Hansen Utemiljø AS Vågsbygd VVS AS W Wahwah Spandabel AS Webstep AS Westshore Brokers AS Widerøes’s Flyveselskap AS Windmill AS X Xpand AS Y Yess Kristiansand AS Ø Øko AS Å Åros Motell Camp AS 07 Sør AS

For mer informasjon: Web: www.kruse-smith.no Telefon: 38 14 56 00

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 2/14

43


Avsender Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 Kristiansand

B Økonomi

Din partner for rekruttering av teknisk personell til olje- og gassindustrien på Sørlandet.

Har du behov for fleksibel arbeidskraft, eller trenger du en dyktig medarbeider på permanent basis? Kelly Services har lang erfaring, og kjenner godt til energibransjens virksomhet og rekrutteringsbehov – både når det gjelder ingeniører og annet teknisk og administrativt personell. I tillegg til et stort nettverk i Norge, har vi også et nært samarbeid med andre Kellykontorer i Europa. Snakk med oss om hvordan din bedrift kan effektivisere rekrutteringsprosessen, og bli en enda sterkere aktør i olje- og gassnæringen! kellyservices.no

Kelly Services Kristiansand Markensgate 30 | N-4611 Kristiansand 38 14 84 80 | kristiansand@kellyservices.no

SPENN 2-14  

Næringforeningen i Kristiansandsregionen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you