Page 1

SPENN

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

Des/jan 2013-14

Internasjonalt fellesskap Kristiansand International School har 75 elever fra 25 land og er en viktig institusjon for regionens næringsliv. Side 8–9. Her er 24 land representert. Foran fra venstre: Kareem, Nick, Lilia, Amanda, Isidora 2.rekke fra venstre: Adele, Pragan, Thanat, John, Elysia, Eva, Laura, Vit - 3.rekke fra ventre: Nicolai, Eydis, Dafydd, Adrian, Karl - 4.rekke fra venstre: Julia, Aaban, David, Louisa, Flora, Yasmin

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

1


AQUARAMA/Foto: Anders Martinsen

Meld deg inn i dag!

Glede. Motivasjon. Styrke. Kondisjon. Samhold og fellesskap. Kosthold og velvære. Føle seg bra. Det er mange grunner til å ha en aktiv hverdag. Det vi kan tilby på Aquarama Trening er flunkende nye treningslokaler, erfarne instruktører, topp moderne utstyr og byens beste utsikt. Velkommen til en omvisning og en god treningsprat!

Melder du deg inn innen utgangen av januar 2014 får du: • 4 inngangsbilletter bad (verdi kr 540,-) • 4 inngangsbilletter spa (verdi kr 590,-) • Gratis håndkleavtale hele 2014 (verdi kr 660,-) Du velger selv om du vil ha et medlemskap på treningssenteret, eller om du vil kombinere dette med bad. Forutsetningen for tilbudet er at du tegner et 12 måneders medlemskap. For mer informasjon eller innmelding, se aquarama.no/kampanje/

Aquarama Trening, Tangen 8, 4608 Kristiansand, Tlf.: 38 60 20 21, E-post: trening@aquarama.no, Web.: aquarama.no


Legg din kommende konferanse tiL byens nye hotell. Scandic kriStiansand bystranda. Vi har 8 fantastiske møterom med plass fra 2 til 300 deltagere. Med våre møtekonsepter og imøtekommende ansatte er du i trygge hender. I tillegg er utsikten inkludert i prisen. Har du spørsmål eller forespørsler ta kontakt med salgssjef Kåre Sørensen på 971 79 400 eller kare.sorensen@scandichotels.com

scandichotels.no/bystranda


HOLD AV DATOEN! Sørlandets Olje- og Offshorekonferanse 2014 i Kristiansand Tirsdag 4. februar 2014

Til salgs

Nye kontorseksjoner sentralt i Vågsbygd • Kirsten Flagstadsvei 1 • BTA fra ca. 111 kvm til 446 kvm • Ferdig årsskifte 2013/2014 • God profilering i representativt bygg • Mulighet for å leie og kjøp av seksjoner • Mulighet for kjøp av utleide seksjoner • Bud ønskes • Utbygger og eier: Kruse Smith Eiendom

NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG & HODNE

NÆRINGSMEGLEREN Riktig adresse for gode forretninger SÆDBERG & HODNE

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand Tlf 38 10 44 44 38 10for 44 gode 45 • post@naringsmegleren.no Riktig forretninger • Faksadresse www.naringsmegleren.no Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 • post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no


|

SPENN INNHOLD 6/13

12-16

8-11

18-22

24-27

28-29

30-31

34-35

8-11 Den internasjonale skolen dobler 28-29 Kunsten er å holde seg til sine målsettinger kapasiteten

30-31 Ung kontrollfreak

12-16 Norges tøffeste kvinne med talentprogram 34-35 Wonderloop-gründer i vinden

i Kristiansand

36

Nytt om navn

18-22 En skapelsesberetning

38-39 Advokatguiden

24-27 Store forventninger til nytt år

40-41 Fagartikkel

42

og ny regjering

Gjestekommentar

44 MEDLEMSLISTE

Ønsker din bedrift å være med i regionens største næringsforening, ta kontakt med oss i dag!


kontakt

Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere

Anita S. Dietrichson Adm. Direktør Tlf. 911 64 883 anita@kristiansand-chamber.no

Ole-Petter Sunde Nestleder Internasjonalt samarbeid Redaktør SPENN Leder av markedsavdelingen Tlf.: 46842698 Ole-petter@kristiansand-chamber.no

Anne Marit Thomassen Økonomi/administrasjon Handelskammer SPENN Tlf.: 489 97 734 amt@kristiansand-chamber.no

Anne May Hundeide Medlemspleie, medlemsverving, Utvikling og gjennomføring av faglige tilbud Kurs- og konferanseansvarlig Tlf.: 404 73 626 annemay@kristiansand-chamber.no

May Baagøe Lindseth Medlemsverving og medlemspleie ekstern kommunikasjon webredaktør Kurs og konferanser Tlf.: 932 55 331 may@kristiansand-chamber.no

Joke Verwaard Prosjektleder INN Kristiansand – Expat Support Tlf.: 974 08 428 joke@kristiansand-chamber.no

INN eases integration for international employees. INNetwork newsletter, social and informative events, social media Culture Course norwegian culture and intercultural skills Dual Career Support program for spouses that are looking for a job Practical home-finding, immigration help, settling– inn assistance


LEDER

SPENN

Utgiver: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) - Kristiansand Chamber of Commerce Telefon 99 23 80 00 Postboks 269, 4663 Kristiansand www.kristiansand-chamber.no Tips/kommentarer: Ansvarlig redaktør Anita S. Dietrichson anita@kristiansand-chamber.no Redaktør Ole-Petter Sunde ole-petter@kristiansand-chamber.no Årgang: nr.10, utgave 6 - 2013 Opplag: 7.500 Utkommer: februar, april, juni, august, oktober og desember. Materiellfrist: 1 mnd. før utgivelse. Annonsesalg: Anne Marit Thomassen, mob. 48 99 77 34. E-post: anne_marit@kristiansand-chamber.no. Volumrabatt ved halv- og helårsavtaler. Egne priser for medlemmer av foreningen. Tekst og foto: Mediepartner AS Ombrekking og trykk: Synkron Media AS, avd. Bjorvand & Skarpodde Forsidefoto: Kjell Inge Søreide Distribusjon: Til bedrifter innen “Knutepunkt Sørlandet”: Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Birkenes, Lillesand og Iveland, samt Kjevik Lufthavn, tog-, ferje- og bussterminal. Kontakt oss for tilsending: spenn@kristiansand-chamber.no

Når debattene går i feil retning... Vi har i den siste tiden opplevd en uheldig utvikling av debatten rundt tiggingen i vår by. Det faktum at to av våre tidligere ordførere sier så tydelig i fra om at det er mangel på verdier i vår by, kan man reflektere litt over. De har begge sittet i førersetet av Kristiansand by, og har hatt gode anledninger til å sørge for at Kristiansand kunne hatt en omdømmestrategi (corporate branding). Og for Kristiansand er kanskje nettopp det særdeles viktig, når vi ser hvordan ordførere kommer og går. En omdømmestrategi som er tydelig og klar, som handler om å si noe om hvordan vårt omdømme skal være, hvem vi er til for, hvor vi skal hen, og hva vi skal stå for. Som har sine langsiktige mål, og sine tydelige verdier. Hvor for eksempel raushet kunne vært en verdi som byen skulle arbeide etter. Og som det da naturlig nok, i arbeidet med planen, i involveringen, i forankringen hadde tatt diskusjonen med hva vi legger i begrepet raushet, hva det betyr og hva det står for, hva det innebærer, hva det forplikter og hva det forventes av oss, og ikke minst: Hva vi sier. Da ville vi hatt noen retninger, noen føringer – en plan som er tydelig og klar for alle, som gir forutsigbarhet og er en ledetråd i forhold til hva vi vil og hvor vi vil. Vi ville vært proaktive i forhold til hva som møter oss, og vi ville slippe slike uheldige debatter. Byen Kristiansand ønsker seg noen retninger, ikke bare i forhold til omdømmet, men også i forhold til hvor vi vil med næringslivet. Det er derfor Næringsforeningen har engasjert seg som støttespiller og meningsytrer i forhold til den strategiske næringsplanen som Kristiansand kommune skal arbeide fram, og som skal vedtas av Bystyret før sommeren. Næringsplanen til kommunen berører og skal også bidra til at Næringsforeningen sin strategi og sine mål oppnås. Slik veves tingene inn i hverandre, og forankres og dermed eies av mange. Og når vi løfter i flokk, ja – da skjer ting. Når vi også vet at et godt omdømme er en strategisk ressurs som sikrer fremtidig rekruttering, økt tilflytting, etablering av nye arbeidsplasser, ja da sier det seg selv at det bygger verdier og tillit hos media og myndigheter, og politikere også på et nasjonalt nivå. Et godt omdømme har rett og slett en høyere verdi og tar ut et større potensiale. Og kan gjøre det – også for vår landsdel. Denne utgaven av SPENN omtaler en rekke personer som går nye veier. Som våger og er særs handlingsorienterte. Vi omtaler den store bankfusjonen. Og vi lar deg få innsyn i tenkingen og planen for Internasjonal skole, et strategisk grep for å legge til rette for kompetanseinnvandring. Og så har vi noen ledere som mener noe om 2014. Felles for de alle er at de er målrettede og visjonære, handlekraftige og bidrar til å løfte fram landsdelen. De utvikler vårt omdømme.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en næringsorganisasjon for bedrifter i ulike bransjer i Kristiansandsregionen. NiKR skal bidra til at medlemsbedrifter oppnår de beste rammebetingelser innen regionen. Vi ønsker videre at næringslivet står samlet bak store og viktige beslutninger, ikke minst overfor offentlig sektor. NiKR skal virke som høringsorgan, medspiller og pådriver for å fremme næringslivets interesser.

VÅR VISJON Kristiansandsregionen – norges mest attraktive næringsregion.

God lesing!

Anita S Dietrichson Adm.dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og ansvarlig redaktør SPENN

Forretningsidé Vi samler næringslivet og fremmer felles interesser. Slik bidrar vi til at Kristiansandsregionen utvikler seg som attraktiv bo- og arbeidsregion.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

7


Bradley fra Canada ble raskt venn med Thomas Helge fra Kristiansand.

Den internasjonale skolen dobler kapasiteten Den internasjonale skolen på Kongsgård i Kristiansand gjør landsdelen enda mer attraktiv for utenlandsk arbeidskraft. Nå er arbeidet med ny og mye større skolebygning i full gang.

Tekst: ANNE S. T. JOHNSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Rektor Mark Case viser rundt i skolens midlertidige brakker og lokaler. Her er 75 elever fra første til tiende klasse, og de kommer fra hele 25 land. Lærerkorpset er også internasjonalt sammensatt; de 17 lærerne kommer fra seks land. Den nytilsatte rektoren er engelsk, og har tidligere jobbet ved

8

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

internasjonale skoler i Tjekkia, London og i Latvia. Han ønsket nye utfordringer, og søkte derfor til Norge. – Det er spennende med ny skole hvor vi får plass til 150 elever og 12 flotte klasserom. Vi får også mange grupperom, flerbruksrom, auditorium, bibliotek, musikkrom og skolekjøkken. Utearealene og lekeområdene skal oppgraderes og vil bli spennende boltreplasser for barna, forteller Case. Går alt etter planen, skal den nye skolen stå klar i juli neste år.

Attraktiv for næringslivet – Interessen for skolen er stor. Den gjør det tryggere for arbeidstakere fra ikkeskandinaviske land å ta med familien for å jobbe her i kortere eller lengre perioder. Dermed gjør skolen det enklere å rekruttere utenlandsk spesialisert arbeidskraft, sier Case. Barn til foreldre som kommer fra utlandet for å jobbe på Sørlandet, har førsteprioritet ved opptak. Deretter prioriteres barn til norske foreldre som skal jobbe utenlands.


Stor trivsel På lekeområdene er det full aktivitet. – Vi har det veldig fint her, sier Bradley fra Canada. Han kom sammen med familien til Kristiansand for litt over et år siden. – Min mor fikk jobb på et to-årig prosjekt på Cameron, forklarer han. Klassekameraten Thomas Helge er norsk. Han går på skolen fordi faren, som er ansatt hos Subsea 7 i Grimstad, regner med å jobbe i Brasil en periode. – Da er det fint for meg å kjenne det internasjonale skolesystemet, som er det samme som det de har i Brasil, sier Thomas.

IB-godkjent For to år siden ble skolen International Baccalaureate (IB)-godkjent, det er et viktig kvalitetsstempel. I overkant av 3300 grunnskoler og videregående skoler i 141 land hører til i IB-systemet. Dette betyr at undervisningen ved skolen følger en standardisert modell, som gjør det mulig for barn å flytte rundt i verden uten å måtte ta skoleår om igjen. – Når barn og ungdom flytter fra venner og familie og kommer til et nytt land, er det trygt at skolen følger det samme

Rektor Mark Case kom fra London til Kristiansand i sommer. Han gleder seg til å videreutvikle skolen.

8. klasse undervises i matematikk.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

9


Byggingen av ny internasjonal skole på Kongsgård er i full gang. Bak til venstre på bildet sees dagens skolebygg. Det lange bygget bak nybygget er Mottaksskolen.

undervisningsopplegget som de er kjent og komfortable med. Alle undervisning er på engelsk, men også norsk er på timeplanen, sier Case. I skolens retningslinjer heter det at alle skal lære å bli medmennesker, vise respekt for hverandre og være hjelpsomme. – Vi skal gi elevene en god akademisk utdannelse, men de skal også bli sosiale

mennesker med store hjerter. Og de skal bli internasjonalt tenkende individer, sier han.

Gratis skole Kristiansand International School er organisert som en stiftelse etablert av Kristiansand kommune, Agder Energi, National Oilwell Varco og Sparebanken Pluss i 2008. Dette er den eneste internasjonale

skolen i Norge som er gratis for elevene. – Drar du til Stavanger, koster det rundt 145.000 kroner i året for en skoleplass. Ofte er det bedriftene som betaler dette. Da kan det bli kostbart å ansette medarbeidere med flere barn i skolealder, sier Case.

Det er Entra Eiendom som bygger ny internasjonal skole på oppdrag av Kristiansand kommune. Illustrasjon SMS Arkitekter.

10

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13


Viktig skole for næringslivet For å få et visst inntrykk av hvordan Kristiansand International School vurderes av internasjonale næringslivsaktører i regionen har vi stilt følgende spørsmål til National Oilwell Varco, Aker Solutions og Cameron Sence:

Hva betyr det for din bedrift at Kristiansand har en internasjonal grunnskole, som attpåtil er gratis?

2

Bruker din bedrift skolen som et element i rekrutteringsarbeidet, når Kristiansand skal presenteres som et godt bo- og arbeidssted? Hvilke andre kvaliteter i regionen fremheves?

3

Har dere arbeidstakere med barn på skolen?

Anders Martinsen Fotografer

1

Rune Grimsby HR-direktør, Cameron Sense

Bjørg Hansen HR-sjef, Aker Solutions

Kjell Hammen HR-sjef, National Oilwell Varco

1. Cameron Sense ser svært positivt på at det finnes en internasjonal grunnskole i Kristiansand. Dette er et element som vi ser på som viktig for ansatte fra andre land.

1. Vi har i liten grad brukt den internasjonale skolen som et element i rekrutteringsarbeidet, hovedsakelig fordi Aker Solutions ikke har stor andel av folk som flytter til Kristiansand fra utlandet med familie og barn. I de tilfellene det er aktuelt promoterer Aker Solutions den internasjonale skolen.

1. Det er ikke bare viktig, det er helt avgjørende når vi henter medarbeidere ute i den store verden. Mange arbeidstakere med internasjonale karrierer er opptatt av barnas muligheter. Da monner det å nevne Kristiansand International School.

2. Cameron Sense har så langt stort sett rekruttert sine ansatte i Norge, og vi har derfor ikke hatt noe særlig fokus på den internasjonale grunnskolen. Vi har imidlertid tatt dette med i de tilfeller det har vært relevant. Generelt sett fremhever vi regionens muligheter for karriere i en internasjonal virksomhet i kombinasjon med, og nærhet til, natur og et svært variert kulturtilbud. Korte avstander både til jobb og fritidsaktiviteter er også noe vi opplever at potensielle ansatte setter pris på. 3. Ja, vi har en expat fra USA som har et barn som går på den internasjonale grunnskolen.

2. I tillegg til utfordrende oppgaver og gode utviklingsmuligheter internt i Aker Solutions fremhever vi blant annet at vi er del av et spennende teknologimiljø som medlem i NODE-klyngen. I tillegg er vi en del av Næringsforeningens expatprogram, noe som hjelper oss å legge godt til rette for nyansatte fra andre land som skal etablere seg i Kristiansand. Vi har egen bedriftsbarnehage, samt en beliggenhet med nærhet til både sjø og fjell. Regionen har et blomstrende kulturliv, ikke minst etter at Kilden ble etablert.

2. Vi har hittil ikke brukt skolen i annonser. Men når vi har stand på ulike jobbmesser, da er skolen et fast og viktig innslag i presentasjonen av Kristiansand. Vi fremhever ellers at Kristiansand er en solrik, middels stor by med et bredt kulturtilbud, særlig i teater- og konserthuset Kilden. Byen har kort vei til Europa, nærhet til natur og et godt boligmarked med gunstige priser. 3. Det kan jeg ikke svare på her og nå, jeg er på reisefot.

3. Ja, minst seks barn av Aker Solutions ansatte går for tiden på den internasjonale skolen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

11


Norges tøffeste kvinne med talentprogram i Kristiansand

– Mangfold er normaltilstanden i en bedrift, det dreier seg ikke bare om ulik religion og etnisitet, mener Loveleen Brenna.

Talent- og bedriftsprogrammet Seema ble etablert i Oslo i 2012. Nå har gründeren Loveleen Brenna etablert et tilsvarende program i hjembyen.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

– Seema er et utviklingsprogram for kvinner med flerkulturell bakgrunn og bedrifter som ønsker å lære mer om disse kvinnenes kompetanse og å lede bedrifter i et flerkulturelt samfunn, sier Loveelen Brenna. Grunnleggeren av Seema ble tidligere i år kåret til Norges tøffeste kvinne av Sanitetskvinnene og P2s radiolyttere.

12

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

I september startet ni kvinner med flerkulturell bakgrunn på talentprogrammet Seema i Kristiansand. I Oslo er 10 kvinner allerede i gang med sitt andre år. – Vi har kommet i gang med programmet i Kristiansand også, men her er vi fremdeles på jakt etter bedrifter som vil samarbeide med oss, sier Brenna.

Talentet og bedriften Seema arbeider for å øke mangfoldet i det norske arbeidsmarkedet. Målet er blant annet å få flere flerkulturelle kvinner inn i leder-

og mellomlederposisjoner. Og samspillet mellom talentene og bedriftene er en av nøkkelfaktorene i utviklingsprogrammet. Talentene skal opparbeide seg et nettverk av kompetente samtalepartnere, mens bedriftene skal få ny kunnskap om mulighetene i et flerkulturelt arbeidsmarked. Bedriftsprogrammet på Seema tilbyr skreddersydd ledelsesopplæring og kompetanseheving innen mangfoldsledelse. Foreløpig jobber Seema i Kristiansand med direktører og toppledere i foretak og bedrifter som NOV, Hennig-Olsen Is,


Vest-Agder fylkeskommune, Clarion Ernst Hotel, Agderring, Kelly Services, Mosvold og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Men Brenna etterlyser flere partnere. – 10 talenter i Seema involverer 100 personer i bedriftene, fordi inntil 10 ledere i hver bedrift er med på opplegget. HRdirektører, mellomledere og toppledere ønsker å være med fordi de vet de får noe igjen. Bedriftenes ledere får kurs og oppfølging i to år, sier Brenna. Gjennom samarbeidsavtaler, ledelsesopplæring, konsulenttjenester og kurs får bedriftene opplæring innen mangfoldsledelse og rekruttering. Talentene får tett oppfølging over to år og får sin egen mentor med erfaring som næringslivsleder.

Forskningsbasert

Loveleen Brenna er en ettertraktet foredragsholder, her holder hun innlegg på Næringsforeningens miniseminar Lederløftet i november i år.

Loveleen Brenna overlater ikke programopplegget til tilfeldigheter og personlige synsninger. – Hele opplegget vårt er forskningsbasert, sier Brenna. Programopplegget er blant annet tuftet på forskningen til Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Oslo. Drange utarbeider nå en større rapport basert på 490 svar fra næringslivsledere i ulike bedrifter. Rapporten er et samarbeid mellom Seema, AFI og Hovedorganisasjonen Virke.

Fakta Seema består av et bedriftsprogram og et talentprogram for unge kvinner med flerkulturell bakgrunn, det vil si en kvinne som selv har innvandret eller er norskfødt og har foreldre som har innvandret til Norge. Andre viktige kriterier for å bli talentdeltaker er at vedkommende har eller er i gang med høyere utdanning. Gode norskkunnskaper og sterke ambisjoner om karriereutvikling er også avgjørende for å bli deltaker. Seema har to ansatte, og kontorer i Oslo og Kristiansand. Loveleen Brenna er utdannet innen psykologi, sosialpedagogikk, flerkulturell forståelse og utdanningsledelse, og er ansvarlig for kompetanseprogrammene i Seema.

GRuPPeR OPP TIL 20 PeRS P

- for ordens skyld

Erfarne regnskapsførere • Spesialkompetanse på skatt og mva • Effektive datasystemer og elektronisk lagring av bilag Vi utfører også tjenester innen:

• Bedriftsrådgivning • Bedrifts - og lønnsomhetsanalyser • Selvangivelse/ Årsregnskap • Utarbeidelse av dokumenter/ avtaler • Etablering og omorganisering av virksomhet • Fisjon/ fusjon • Deltakelse på styremøter ..... og annet innen fagområdet Autorisert regnskapsførerselskap Tlf 38 00 04 50 - Fiskåveien 4 - 4621 Kristiansand Post@multiregnskap.no - www.multiregnskap.no

SPA SOM ALDRI FØR Glem hverdagens stress, stive muskler, gusten hud, mangel på gnist, overskudd og alt det andre som går ut over humør og trivsel. Vi gir ”ny frisk” til alle som ønsker å ta vare på seg selv – unge og voksne, kvinner og menn. HAMMAM • HUDPLEIE • MASSASJE VIPPER OG BRYN • FOTPLEIE • VOKSING AKUPUNKTUR • SKIN TRIM PROGRAM

Wahwah Spandabel Kristiansand Tollbodgata 6 - Tlf. 55 11 80 00 - wahwah.no www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

13


– Den dreier seg om mangfold og mangfoldledelse, og straks den rapporten foreligger i januar, knar vi konseptet vårt og tilpasser det rapportens innsikter, sier Brenna. Både AFI og Agderforskning planlegger å følge Seema for å gjennomføre ytterligere forskning på prosjektet. – For oss er det viktig at det vi gjør, bygger på ny og relevant forskning. Seema er også et sosialt prosjekt som skal forebygge fattigdom og styrke lokalsamfunn. Forskning forteller oss at et av fire barn med minoritetsbakgrunn lever under fattigdomsgrensa, foreldrene er uten jobb, lever på stønad og har liten kontakt med resten av samfunnet. Samtidig vet vi at jenter med flerkulturell bakgrunn tar mer utdannelse, men sliter med å få jobb. Det må vi gjøre noe med, det tjener både den enkelte innvandrerfamilie og samfunnet på, sier Brenna.

Frelst av Ibsen Hun er født i India, oppvokst på Søm og regner Kristiansand som hjembyen sin. Og det med å leve i et minoritetssamfunn og ha liten kontakt med resten av samfunnet har hun personlig erfaring med. – I det minoritetsmiljøet jeg vokste opp, var den sosiale kontrollen sterk. Jeg fikk tildelt en rolle som var definert av andre, og den rollen gjemte jeg meg selv i. Jeg tok et oppgjør, ikke med det indiske miljøet, men med verdier jeg ikke kunne videreføre til mine barn, sier hun. Hun skilte seg fra sin indiske mann og måtte finne seg selv, og da ble hun funnet av norsk litteratur. Av Henrik Ibsen, Camilla Collet, Sigrid Undset og Anne Karin Elstad. – Du kan godt si at jeg ble frelst av norsk litteratur, og av kunnskap om lederskapet til Ghandi. Du må være tro mot deg selv før du

kan være tro mot andre. Du må kunne lede deg selv før du leder andre, sier Brenna. Hun mener alle bedrifter med mer enn én ansatt er preget av mangfold. – Mangfold dreier seg ikke bare om ulik religion og etnisitet, sier hun. Faren er sikh og mora er hindu, ektemannen er kristen og selv tror hun mest på egeninnsats. – Hvis talentene ikke dukker opp til avtaler, ødelegger de sitt eget omdømme. Målet på Seema er ikke bare at kvinnene skal bli næringslivsledere, men at de skal utvikle seg selv og eventuelt gjøre seg fortjent til en lederrolle, sier Brenna.

Vil forske på Seema Agderforskning vil finne ut hvordan talentprogrammet på Seema virker over tid.

Ingunn Kvamme ved Agderforskning ønsker å studere resultatene av Seemas arbeid.

– Lykkes Seema kan det bli flere kvinner med innvandrerbakgrunn i ledende stillinger i Agder, sier sosiolog og forsker Ingunn Kvamme i Agderforskning. Hun håper å kunne systematisere kunnskap og erfaringer fra Seema som lar seg overføre til andre utviklingsprosjekter for innvandrerkvinner og næringslivet. – Seema er opptatt av arbeidstakeren, utviklingen i bedriftene og samspillet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er et perspektiv og en arbeidsmåte Seema er nokså alene om. De fleste liknende

14

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

prosjekter er mest opptatt av individet og den individuelle utviklingen, sier Kvamme. Hun viser til tidligere forskningsrapporter som har etterlyst arbeidsgiverperspektivet i andre utviklingsprogrammer. – Hos Seema dreier det seg ikke om talentet og individet alene, men samspillet med næringslivet, sier Kvamme. Kvamme vil blant annet studere hvilke resultater det toårige talentprogrammet på Seema gir deltakerne, derfor vil hun følge kandidatene i fem-seks år etter at programmet er avsluttet. – Ved å bruke såpass lang tid på å følge kandidatene, får vi se hvordan det går med dem over tid, sier Kvamme. Forskeren skrev hovedoppgave om indisk arbeidsinnvandring og it-sektoren i Norge for noen år siden, og er på hjemmebane når hun nå ønsker å styre en prosjektgruppe som skal studere innvandrerkvinnene på Seema. Regionalt forskningsfond og Sørlandets kompetansefond sitter i disse dager og vurderer søknaden fra Agderforskning om midler til å forske på Seema. I tillegg til et eget forskningsprosjekt, ønsker Kvammes forskergruppe i Agderforskning å gjennomføre et forskningsprosjekt i samarbeid med Ida Drange og en forskergrupper ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Oslo. – Ofte er det ikke bare det faglige som stenger karriereveien for innvandrerkvinner, det kan også være sosiale koder i samfunnet og på arbeidsplassen. Sosiale koder kan gjøre det vanskelig for folk med annen

kulturell bakgrunn å gli inn i det norske arbeidslivet, sier Kvamme. Kvamme peker på at tidligere forskning har vist at Agder er uerfaren på flerkulturell arbeidskraft. – Innvandrere har vanskelig med å bli ledere i vår region. Derfor er det viktig at innvandrere får lederoller og kan være rollemodeller for andre. Vi trenger innvandrerkvinner i ledende roller og ikke bare i servicenæringen. Seema-prosjektet har etter mitt syn også en viktig politisk side, en demokratiseringsside, sier Kvamme. Hun mener mangelen på kvinner med flerkulturell bakgrunn i lederposisjoner utgjør et demokratisk problem, et integrasjonsproblem og et ressurstap for arbeidsmarkedet i Agder. – Flere kvinner med innvandrerbakgrunn i ledende stillinger i vår landsdel vil gi et positivt signal om at vi er en attraktiv og åpen region. Kvinner med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i ledende posisjoner i Agder. Derfor er det interessant at det nå opprettes et talentprogram som vil hjelpe kvinner med flerkulturell bakgrunn og høyere utdanning inn i relevante og ledende stillinger i arbeidslivet i vår region, sier Kvamme.


nhold

re Fast daglig

reta bidrar til å iva Fast renhold er for rg s verdi og sø eiendommen ss for elig arbeidspla en ren og triv idere. dine medarbe nse.

g og kompeta

Vi har erfarin

Vind

uspu

ss

og n Vi utf edva ører a sk vindu lt av nedv spuss as samt . skille Utvendig k og glass – i kont innvendig orlan Både dskap e . avtal ngangsop er. pdrag og fa ste

Kontakt oss på: post@servicepartner1.no eller ring 38 17 97 00 Se også servicepartner1.no for mer informasjon

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

15


Talentene De skal kunne norsk og minst ha en bachelor-grad på CV-en for å komme inn på Seema.

Monika Saggar:

Jeg tør mer nå. Jeg tør si ja til lederoppdrag og ansvar. Aqila Gull Mian drømmer om å bli forretningsadvokat.

Monika Saggar er blitt mer ambisiøs og bevisst på egne framtidsmuligheter.

– Drømmen er å bli forretningsadvokat, sier Aqila Gull Mian. Foreldrene er innvandrere fra Pakistan, mens hun er født og oppvokst i Bærum. Nå studerer hun jus og har deltatt på Seemas talentprogram i Oslo fra september 2012. – Er det behov for Seema og et eget innvandrernettverk for en ung kvinne fra Bærum? – Vi som deltar på Seema trenger ikke hjelp, men det har vist seg at jenter og gutter med innvandrerbakgrunn har vanskeligere for å få jobb i norsk næringsliv. Jeg har ikke selv opplevd diskriminering, men det er viktig å bidra til å fjerne et negativt fokus på at innvandrerkvinner har problemer med å få ledende stillinger. Jeg vil være med og vise at det er mulig. Min deltakelse på Seema er like mye et politisk prosjekt som et egenutviklingsprosjekt, sier Mian. Hun sier hun har hatt stort utbytte av å treffe mange forskjellige mennesker med en erfaring og kompetanse som er relevant for hennes utdannelse. – Noe av det viktigste jeg har lært, er at næringslivslederne er vanlige mennesker. De har vært der jeg er nå, sier Gull Mian.

Monika Saggar er også født og oppvokst i Norge, mens foreldrene er innvandrere fra India. Saggar er utdannet allmennlærer og har i tillegg en master i flerkulturell og internasjonal utdanning. Samtidig med at hun deltar på Seema, jobber hun i full stilling som rådgiver for innvandrere i Drammen kommune. – Jeg har en HR-direktør fra HP Norge som mentor, og Seema har funnet en mentor som passer perfekt for meg og det feltet jeg jobber i, sier Saggar. Med fire års erfaring fra offentlig sektor er all informasjon om det private næringslivet spennende for Saggar. – Jeg har lært utrolig masse om hvordan næringslivet fungerer, og så har jeg lært meg selv bedre å kjenne. Ikke minst har jeg lært hva som er mine egne sterke og svake sider. Vi er første kull på Seema og veien har blitt til mens vi har gått. Samlingene har vært preget av en åpen holdning og dialog med Loveleen Brenna. For min del har det absolutt vært nyttig. Opplegget har svart til forventningene. På Seema har jeg fått nyttig kunnskap om hvilke muligheter jeg har i næringslivet med min type utdannelse. Noe av det viktigste jeg har lært er hvor viktig det er å bygge og opprettholde nettverk. Og så har jeg lært å møte mennesker i høyere posisjoner enn meg uten å stå med lua i hånda, sier Saggar. – Du har blitt mer ambisiøs? – Ja, absolutt. Jeg har fått synliggjort egne kvaliteter for meg selv. Jeg har møtt ledere som inspirerer og det har blant annet motivert meg til å ta mer ansvar på jobb, sier hun.

16

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

– Er du på jobbjakt nå? – Jeg trives godt der jeg hvor jeg er. Jeg vil utvikle meg i jobben min og ta lederansvar. Seema dreier seg ikke bare om å rigge seg for en ny sjefjobb i næringslivet. Det dreier seg også om å bli en bedre medarbeider i den jobben du har nå, det handler om personlig utvikling, sier Saggar. Hun er over gjennomsnittet språkmektig sammenliknet med nordmenn uten innvandrerbakgrunn. Saggar snakker og skriver norsk, hindi, punjabi, tysk og engelsk. Og nå er hun altså blitt mer ivrig etter å ta ansvar i Drammen kommune. – Jeg tør mer nå. Jeg tør si ja til lederoppdrag og ansvar, sier Saggar. Hun er ikke i tvil om at samfunnet tjener på å utnytte de ressursene som finnes blant innvandrerkvinnene. – Med Seema kommer vår kompetanse fram i lyset. Næringslivet har absolutt bruk for oss, og vi har bruk for næringslivet. Store bedrifter deltar på Seema og får egen opplæring i hvordan de kan utnytte det flerkulturelle Norge som en ressurs for bedriften. Seema beriker og gjør bedriftene sterkere også, sier Saggar.


Bankkjelleren selskapslokale har en spesiell atmosfære, med masse historie i veggene. Selve selskapslokalet ligger i hvelvet til gamle Privatbanken, og egner seg til kurs og konferanselokale for opp til 90 personer. Kjell Nupen har dekorert lokalene og gitt dem en røff og fin stemning. Vi har komfortable stoler og gode arbeidsbord, samt alle de hjelpemidler som forventes i dagens samfunn. Våre tre kokker står alltid parat til å imponere både visuelt og smaksmessig. • • • •

Sentral beliggenhet midt i Markens Egen bar med alle rettigheter Et stort utvalg av teknisk utstyr Hovmester/kursvert under arrangement

Ta kontakt for pris og innhold i våre forskjellige konferanse- og kurspakker.

For mer informasjon besøk bankkjelleren.com eller ring oss på telefon 414 06 657 SELSKAPSLOKALER www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

17


Stein Hannevik karakteriserer fusjonen som en stor milepæl, for bankene, landsdelen og ham selv. Den nye banken får mer penger og større muskler og vil kunne betjene en større del av næringslivet i regionen.

En skapelsesberetning Til nyttår feirer Stein Hannevik sitt livs største seier. Endelig.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

18

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

Om to uker fusjonerer Sparebanken Pluss i Kristiansand og Sparebanken Sør i Arendal. En ny, diger bankbaby fødes etter henimot tretti år med havarerte svangerskap. I 10-12 av disse årene har Hannevik operert som en aktiv inseminør. Han har plantet frø og ideer, snakket synergier og samhold. Han lokket og lirket, bedt og bønnfalt, tryglet og truet.

Men ingen ting nyttet. Den gjensidige mistillit mellom Arendal og Kristiansand, for ikke å si arendalitter og kristiansandere, den trumfet de fleste fremstøt. Eller de ble effektivt torpedert av Berlinmuren – også kalt fylkesgrensen. Tyskerne bygde sin i betong, men rev den ned. Mange sørlendinger bærer fortsatt sin inni hodene sine.


Stein Hannevik:

Fusjonen viser at det er mulig å overvinne fylkesgrensen. Jeg håper det kan være til inspirasjon for politikerne. Geir Bergskaug (t.v.) blir ny adm. direktør, Stein Hannevik ny arbeidende styreformann i landets femte største bank. – Internt fleiper vi med at han skal administrere og jeg styre. Vi har funnet et godt arbeidsfellesskap og lever i et skjebnefellesskap; går en av oss, går begge, sier Hannevik.

– Bankfolk klarte noe politikerne aldri har evnet. Kan fusjonen påvirke politikerne til å fjerne fylkesgrensen? – Vi har i alle fall vist at det er mulig å fjerne den, og vanligvis er det mye vanskeligere i forretningslivet enn i politikken. Jeg håper fusjonen kan være et symbol og en inspirasjon for politikerne. Sier Hannevik, som i årevis krysset grensen da han pendlet fra huset i Lillesand til Kristiansand. Egentlig skulle han ha blitt pensjonist fra kommende årsskifte. I stedet blir det to år som arbeidende styreformann og så fire som «bare» styreformann. Den største pillen å svelge for Sør og Aust-Agder var at hovedkontoret havnet i Kristiansand. Men den ble sukret med at den nye banken bærer Sør-navnet videre og med Sør-sjef Geir Bergskaug som ny adm. direktør. – Vi spøker med at han skal administrere og jeg styre. I utgangspunktet en komplisert konstruksjon, både bankene og vi to er vevd sammen. Han er ansatt, jeg er valgbar. Hvis banken ikke kan leve med en av oss, må begge gå – det kalles en giftpille. Men vi har funnet et godt arbeidsfellesskap, ikke bare fordi vi må, men fordi vi vil. Men nå må vi tilbake til 1985. Da fusjonerte de to bankene. Ja, de fusjonerte! Hvilket ble feiret med en gedigen fusjonsmiddag i Kristiansand, for alle ansatte i begge bankene. Men så, da jubelen la seg og champagneboblene punkterte, kom tvilen og mistilliten snikende. Jovisst hadde de avtaler og signerte dokumenter, selvfølgelig var de enige om at fusjon ville være godt for businessen. Men noen i Pluss begynte å tvile på om de i Sør virkelig ville det begge parter

hadde skrevet under på. Det endte med at Sparebanken Pluss brøt gjennomføringen av avtalen. Historien tas ikke med for å strø salt i gamle sår. Snarere for å understreke hvilken bragd det er at ledelsene i de to bankene har sørget for at Sørlandet omsider får sin egen, store, sparebank. Den femte største banken i landet, med 520 medarbeidere og en forvaltningskapital på svimlende 95 milliarder kroner. – Det setter oss i stand til å betjene næringslivet på en helt annen måte enn før, prøver Hannevik å smette inn. Men det får han ikke lov til før vi har vært innom noen flere rundingsbøyer siden miseren i 1985. Frem mot årtusenskiftet ble det gjort en rekke nye forsøk på fusjon. Ingen vet riktig hvor mange, ikke engang drevne bankfolk. Om det skyldes sviktende hukommelse eller fortrengning skal være usagt. Men en ting er sikkert. Da Stein Hannevik inntok direktørstolen i 2001, tok han straks opp tråden. Han kom fra shippingbransjen i Grimstad, bodde i Lillesand – og tenkte, for alt jeg vet, at det kunne bli den ørlille tungen som trengtes i vektskålen. I stedet ble det et nytt ti-år med ørkenvandring. – Ja, det er en traumatisk historie. Vi var ikke modne for fusjon, selv om alle involverte var enige om at det ville være klokt. Vi var konkurrenter. Sparebanken Sør var storebror, og som storebrødre flest hadde de vanskelig for å innse at lillebroren etter hvert vokste seg like kraftig, sier Hannevik. – Stein Hannevik har spilt en helt avgjørende rolle, han har skapt engasjement og tillit i en krevende fusjonsprosess. Det

er en pedagogisk utfordring å overbevise tvilere og skeptikere om fornuften i å slå sammen to banker som klarer seg utmerket hver for seg. Hans legitimitet og personlige egenskaper har vært helt avgjørende for at fusjonen lot seg realisere, sier Trond Bjørnenak, styreformann i Sparebanken Pluss. – Høsten i fjor løsnet det, hva skjedde? – Vi valgte en helt annen tilnærming enn tidligere. Vi møttes, men ikke for å forhandle. Mellom oss satt skarpskodde og nøytrale finanskonsulenter fra et firma på Østlandet. Begge bankene fortalte hva de ønsket, muligheter de ville gripe, problemer de så og hvilken fremtid de ønsket. Partene var enige om at finanskonsulentene skulle lytte og så utarbeide et forslag med gode og spiselige kompromisser. Vi kalte det et veikart. – For fred? – For fred, fordragelighet og fusjon, kan man vel si. Vi inngikk der og da en gjensidig forpliktelse: Det veikartet de kommer med er alt eller ingenting. Enten forkaster vi det eller så godtar vi det. – Høres enkelt ut? – Finanskonsulentene gjorde en god jobb, det skal de ha, sier Hannevik. Likevel kjørte forhandlerne feil. Gang på gang. De kranglet, forhandlet. På begge sider bar de tunge bører med sprikende staur. – Men vi klarte å vende tilbake til veikartet hver gang vi kjørte oss vill. Det var godt og detaljert. Likevel ble det harde runder, mest om forhold vi ikke hadde sett tidligere i prosessen. Vi gjorde mange kompromisser, hadde ulike tolkninger, men hele tiden var det sterk vilje til å finne løsninger. Vi måtte www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

19


Trond Bjørnenak:

Stein Hannevik har spilt en helt avgjørende rolle, han har skapt engasjement og tillit i en krevende fusjonsprosess.

De kom med nyheten om fusjonen i vår; Sørs styreleder Torstein Moland (t.v.), banksjef Geir Bergskaug, Stein Hannevik og Pluss sin styreleder Trond Bjørnenak.

unngå å få en vinner, da hadde vi også fått en taper. Men vi kompromisset aldri på businessen, alle har hele tiden vært enige om å skape en god, effektiv og lønnsom bank. Og så ble vi altså omsider enige om alt, sier Hannevik. Og hevder med lavmælt, men sterk overbevisning at løsningen er en lykke for bankene, ansatte, kundene, næringslivet og landsdelen. Han foretar en grundig repetisjon av sparebankkonseptets velsignelse, at det er en stiftelse uten utbyttesultne eiere. – Vi har fått en sterk bank som kan regionen, som tenker regionalt og som er regional. Det er fornuftig at vi setter dagsorden og fatter beslutninger på Sørlandet. Alt for mange beslutninger fattes i Oslo eller i utlandet. Dessuten viste finanskrisen at store, nasjonale bankaktører med lokalkontorer, ikke var like tro mot landsdelen som vi med røtter i sørlandsk jord. Vi er her for næringslivet i gode og onde dager, vår misjon er å skape vekst og utvikling i landsdelen. Nå har vi muskler til de store løftene. Han forteller at Sør og Pluss har store forskjeller i sine næringsmessige

20

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

kundeporteføljer. Før konkurrerte de, nå utfyller de hverandre, slik at kompetansen øker. En del av næringskundene har gjennom ekspansjon og oppkjøp vokst vesentlig mer enn bankene. I noen tilfeller har det vært utfordrende å klare å beholde kundene, det problemet reduseres nå som egenkapitalen dobles. – Har du glemt privatmarked-kundene? – Nei, for all del. De anslagsvis 180.000 privatkundene er selve ryggraden i de to bankenes virksomhet. Men de vil ikke merke stort til fusjonen, ut over nytt navn, ny logo og andre små detaljer. For privatkunder flest er banken og kunderådgiveren synonyme begreper. De aller fleste får beholde sin personlige rådgiver, i noen få byer blir bankkontorer slått sammen slik at noen kunder får en ny adresse. I det store og det hele fortsetter alt som før. – Selv om de to bankene hver for seg er svært ulike? – Ja, den kanskje største utfordringen ved fusjonen bankenes svært ulike bedriftskulturer. Vi har ulike beslutningsprosedyrer, helt forskjellige prosesser og stabstørrelser. Vi er

omtrent jevnstore målt i egenkapital/ forvaltningskapital, men Pluss har 180 ansatte, Sør 340. Sør har bedre marginer. Vi er mest effektive. Jeg mener vi har klart å smelte dette sammen og ta med videre det beste fra begge bankene. Hannevik slår ut med armene. De trengs som stabilisatorer, når han skal balansere på knivseggen. Det er nå han igjen skal snakke om at Pluss alltid har vært offensiv, men nøktern. Sparsommelig, men ikke gnien. På ingen måte gnien, det vil han absolutt ikke ha på seg. På den annen side er det liten grunn til å mistenke ham for å ville videreføre den noe, skal vi si rausere, driften til Sør. – Det fins nok flere forklaringer på våre lave driftskostnader og tilsvarende høye effektivitet. Jeg tror edrueligheten ligger i genene, vi har tatt med oss viktige verdier inn i vår moderne tid. Dessuten har vi gjort noen fornuftige grep. Et eksempel: For flere år siden droppet vi budsjett. Det hadde liten nytte, men det kostet et par årsverk å lage dem, enda et par årsverk å etterleve dem og kontrollere dem. Vi sparte altså personalkostnader, dessuten unngår vi sløsing. Hos oss har ikke avdelinger


dogandbone.no

FAKTABASERT INNSIKT GIR BEDRE BESLUTNINGER

FOKUSOMRÅDER:

• TILFREDSHET • MERKEVARE • MARKEDSPOTENSIAL

Moment Analyse er et nyetablert analyse- og rådgivningsselskap med lang erfaring fra mange bransjer. Moment Analyse har spisskompetanse på kartlegging og prosesser knyttet til tilfredshet, merkevare og markedspotensial. Ønsker din bedrift mer presisjon og økt moment i markedsarbeidet, har vi løsningene og erfaringen du trenger.

DET ER VI SOM SLÅR

STRØM-

BØRSEN! Kundene våre har i snitt spart 15 prosent de siste syv årene i forhold til strømbørsen Vil du bli en av dem? øre/kWh 50,0

0

2006

2007

Spotpris • Regnskapsfører

2008

-8 % -14 %

-21 %

12,5

-18 %

Universitetsog høgskolekurs

25,0

-25 %

37,5

2009

2010

2011

-9 %

momentanalyse.no

-12 %

Kjøita 6, 4630 Kristiansand

2012

LOS Bedrift

• Kommunal økonomi og

• Lønns- og personalarbeid

Ledelse

• Økonomistyring - controller

• Veiledning og Coaching

• Organisasjon og ledelse

• Karriereveiledning

• Personal- og endringsledelse

• Spesialpedagogikk

• Prosjektledelse

• Sosialpedagogikk

• Coaching og relasjonsledelse • Arbeids- og organiasjons• Samfunnsøkonomi

psykologi

De ovenstående studiene er høyere utdanning og gir studiepoeng. Vi samarbeider med høyskoler i hele Norge. Vi tilbyr derfor mange spennende studier, både innenfor høyere utdanning og yrkesrettede studier.

Ta kontakt for en lavere strømregning! lars.petter.hansen@los.no Telefon 957 75 505 krister.isaksen@los.no Telefon 915 81 500 los.no/bedrift

Vi tilbyr også nettstudier.

Arendal • Kristiansand • Lister Tlf: 37 60 36 60 • sorlandet@fu.no www.fusorlandet.no

GOD ENERGI www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

21


budsjettpenger å bruke opp mot slutten av året, slik mange andre gjør, for å unngå budsjettkutt året etter, sier Hannevik. Han ser ikke bort fra at sørlandsk lynne også kan være en forklaring på høy effektivitet og lave kostnader. I Plussbank er dyder som flid og nøysomhet fortsatt gangbar mynt. – Hvorfor gjelder ikke det i samme grad for kollegaen i Arendal? – Det vet jeg ikke. Men jeg er sikker på at på dette feltet er det vår kultur som bør råde etter fusjonen. – Dere lovet i forkant ikke å legge ned kontorer eller å si opp ansatte. Klarer dere det? – Vi lovet at det ikke skulle bli nedleggelser eller oppsigelser som følge av fusjonen. Det holder vi. Men på litt sikt er det åpenbart at vi må vurdere både lokalkontorer og bemanning. Mange ansatte går av for aldersgrensen de neste få årene. Om fire år er staben redusert fra 520 til 420 ved naturlig avgang. Det skaper samtidig muligheter og åpninger for nye stillinger for dem som er igjen. – Slik at flere kan slippe den omstridte pendlingen? – Ja, det kan godt bli en mulighet. I hele prosessen har tillitsvalgte deltatt i alle møter og vært med på beslutninger.

Stein Hannevik:

Vår misjon er å skape vekst og utvikling i landsdelen. Nå har vi muskler til de store løftene. Partene har samarbeidet godt og drøftet seg frem til løsninger som ikke har krevd avstemning. At de tillitsvalgte er tilfreds med prosessen betyr imidlertid ikke at alle enkeltmenneskene er like fornøyd. – Noen har følt posisjonen sin truet, enkelte har sagt opp. Det er ingen grunn til å legge skjul på at pendlingen har vært svært utfordrende. En lang, seig øvelse i tålmodighet og argumentasjon. Et 20-tall medarbeidere må pendle fra Kristiansand til Arendal, 35 den andre veien. Vi vurderte egen buss mellom byene. Løsningen ble at pendlerne får noe kortere arbeidstid og at en del av reisekostnadene dekkes. Ingen av

VI GJØR BYGG FINE OG VARME

dem syns det er moro, og vi leter fortsatt etter enda bedre løsninger, sier Hannevik. Dessuten leter de etter ny logo. Også der trengs kompromiss. Den blir forhåpentligvis klar til nyttår. Fagfolk jobber på spreng. Det har de gjort lenge. De presenterte et utkast som Hannevik syntes var knallgodt. Det syntes ikke de andre. Hvem teller vel de tapte slag på seierens dag? Ikke Stein Hannevik. Med eller uten logo.

Eldre bygg holder ofte ikke på varmen. Når vi utbedrer dette, får du lavere fyringsutgifter, bedre trivsel og komfort, bedre inneklima og ikke minst bedre helse. Interessert? FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET Fasaderehabilitering • Murarbeid • Ombygging • Påbygg • Betongkutting og -boring • Asbestsanering • Brannsikring • Service • Rammeavtaler For mer informasjon se www.kruse-smith.no, eller ta kontakt med Frank Eikeland på telefon: 472 70 815

22

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13


Kjøp originalen. Kjøp Audi quattro® Forspranget ligger i teknikken. quattro®-teknologien gir en permanent fordeling av driften mellom for- og bakaksel. Dette betyr at kreftene alltid utnyttes optimalt. Bilen får bedre veigrep under akselerasjon og kjøringen blir sikrere takket være ekstra god kontakt med veien, også der hvor tohjulsdrevne biler ikke har fremdrift lenger. Audi har spesielt mye kunnskap om firehjulsdrift. Den permanente quattro®-driften garanterer bedre kjøreopplevelser, særlig på glatt veibane. Mister hjulene på en aksel veigrepet og det er fare for hjulspinn, overføres midtdifferensialen drivkraften til den andre akselen. Dette foregår helt automatisk og kontinuerlig. quattro®-teknologien tar hensyn til all påvirkning fra turtall og dreiemoment, hjulhastigheter samt langsgående akselerasjon og tverrakselerasjon. Resultatet er bedre akselerasjon, høyere sidestyringskraft, forbedret veigrep, økt sikkerhet og enda bedre kjøreopplevelser.

Audi quattro®

Forspranget ligger i teknikken

Kundefordel fra 10.000,- til 56.000,-

Leveringsklare biler på lager til fordelaktige priser. Kontakt oss for mer informasjon!

Når skal deres transporter ut på anbud neste gang?

Kontakt DSV neste gang dere går ut med anbud på deres transporter. Ved henvendelse til DSV i forbindelse med anbud på deres transport- og logistikk vil dere oppleve en profesjonell og global aktør i et internasjonalt nettverk, og som har størrelsen som kreves for å være en god samarbeidspartner. I tillegg har vi en lokal tilstedeværelse i Norge for optimal håndtering gjennom hele logistikk kjeden. DSV Road DSV Air & Sea

Tlf.: Tlf.:

Sørlandsparken - Kr. sand Tlf: 24 03 47 50

Kreativ vei til studiekompetanse Vi er en videregående skole i Kristiansand sentrum som tilbyr utdanning i programområdet medier og kommunikasjon. Vi har et særskilt fokus på elevene, og etterstreber å legge til rette for et godt læringsmiljø med høyt faglig nivå. Ta gjerne kontakt med oss for å avtale et besøk på skolen!

Søk innen 1. mars på www.noroff.no

37 17 17 17 38 00 13 50

Elvegata 2A, 4608 Kristiansand | Tlf: 38 00 00 00 Epost: kristiansand.vgs@noroff.no www.kristiansand-chamber.no

SPENN magasinet 6/13

23


Næringslivsledere på Sørlandet og i de andre store byene har betydelige forventninger til Erna Solberg og hennes nye regjering, viser Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2013, i regi av næringsforeningenes storbygruppe.

Store forventninger til nytt år og ny regjering Næringslivsledere i Norge ser optimistisk frem mot 2014 og har store forventninger til tiltakene som den nye regjeringen har lansert.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN FOTO: Erlend Aas/NTB, Scanpix/SMK

24

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

62 prosent av respondentene planlegger økt omsetning i 2014, sørlendingene er ikke fullt så optimistiske: Med sine 57 prosent er scorer de lavest i landet, mens 36 prosent av dem tror på status quo. Bare fem prosent av sørlendingene tror på omsetningsnedgang. 90 prosent av sørlendingene tror at bedriftens økonomi bli uendret (41%) eller bedre (49%) som følge av regjeringsskiftet.

Det fremgår av Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2013. Undersøkelsen er utført av Advicia for Storbygruppen som består av næringsforeningene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø samt Oslo Handelsstandsforening og Oslo Handelskammer.


Sørlendingene legger større vekt enn andre på viktigheten av å beholde konkurransekraften på globalt plan og å forbedre regionalt samarbeid.

1.943 personer har svart i den store undersøkelsen, 234 av dem er fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Respondentene kommer fra alle tenkelige bransjer, 60 prosent av dem er fra bedrifter med mindre enn 50 ansatte. I media snakkes det stadig oftere om en todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. På spørsmål om bedriften merker dette svarer 53 prosent i sør ja, 47 sier nei. Til forskjell fra tidligere utgaver av denne årlige undersøkelsen er det denne gang tatt med en rekke spørsmål om forventningene til den nye regjeringen. 57 prosent er imot søndagsåpne butikker, 36 prosent er for. Solberg-regjeringens ønske om å forenkle skjemaveldet faller derimot i bedre jord: 98 prosent svarer et rungende ja takk. Forklaringen på at to prosent svarer «vet ikke» fremgår ikke av undersøkelsen. Begrunnelsen for oppslutningen er at dagens skjemavelde oppfattes som uoversiktlig, kostnads-, tids- og kompetansekrevende. Næringslivsfolk er sterke tilhengere av å innføre et såkalt ROT-avdrag for å begrense mulighetene for svart arbeid. 79 prosent svarer ja på landsbasis, 76 posent av sørlendingene. Ni prosent av sørlendingene sier nei, ikke i noen av de andre næringsforeningene er skepsisen så stor. Regjeringens ønske om å etablere et eget selskap for veibygging ønskes velkommen av 67 prosent. At begeistringen

er enda større her sør, 72 prosent, bør ikke overraske noen. En rekke andre spørsmål i undersøkelsen viser tydelig at sørlendinger legger større vekt enn alle andre på bedre infrastruktur og mer bygging av vei og bane. Undersøkelsen tar også for seg generelle næringspolitiske spørsmål og der er konsensusen stor mellom næringsforeninger og regioner. Alle er enig om at forutsigbar politikk, tilgang på arbeidskraft og kapital er viktigst for konkurranseevnen. Det er også bedre infrastruktur og tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter, disse to forholdene vektlegger sørlendingene sterkere enn noen andre. Akkurat som i tidligere undersøkelser rangerer respondentene forutsigbare rammevilkår og stabilt rentenivå som svært viktige parametere. «Hva vurderer du som regionens størst utfordring i et langsiktig perspektiv (mot 2030)», lyder et av spørsmålene i undersøkelsen. Alle er enige om at å rekruttere kompetent arbeidskraft, håndtere stigende lønnsnivå og å få et fremtidsrettet transportsystem er viktigst. Sørlendingene legger større vekt enn andre på viktigheten av å beholde konkurransekraften på globalt plan og å forbedre regionalt samarbeid. Sørlendingene ser på tilrettelegging av næringsareal som en langt mindre utfordring enn sine kolleger, det må vel kunne tolkes som et uttrykk for en stor tilfredshet med tingenes tilstand.

Fagutdannede medarbeidere er aller mest etterspurt, tett fulgt av akademikere med bachelor- eller mastergrad. Erfarne fagarbeidere er vanskeligst å få tak i, nyutdannede akademikere lettest. Sørlandet er heldig stilt, i den forstand at det her er lettere enn i andre deler av landet å finne de medarbeiderkategoriene som trengs. Fordelt på fag viser undersøkelsen at bedriftene har størst behov for ingeniører og økonomer, fulgt av media og kommunikasjon, samfunnsvitere, jurister, pedagoger og helsepersonell. Med unntak av Trondheim har alle næringsforeningene en INN-tjeneste som tilrettelegger for mottak og integrering av utenlandsk arbeidstakere og deres familier. På landsbasis svarer bare tre prosent at de bruker tilbudet, på Sørlandet er tallet fire prosent. Også fylkespolitikernes rolle og betydning blir berørt i undersøkelsen. Sørlendingene mener at å sikre god kvalitet på videregående opplæring, utvikle bedre veiløsninger og å legge til rette for økt innovasjon og entreprenørskap er aller viktigst. Betydningen av å markedsføre/ synliggjøre regionen og et tettere samarbeid mellom fylker understrekes også. 43 prosent av sørlendingene mener fylkeskommunen bør legges ned, 52% mener fylkeskommunene bør inngå i større regioner. Bare fem prosent vil beholde dagens ordning.

Op designstudio

God design er god butikk vårt designteam har konstruert brg-logoen. Finsnekret formspråket til bico. pakket inn iskrem for Henning Olsen. iscenesatt Kildenprofilen. Kledd opp Olivias Hus. samlet trådene for mandal veveri. pusset opp sjømannskirker over hele verden. Kontakt oss og se hva vi kan gjøre for din merkevare.

Op designstudio Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand T 907 47 908 post@opdesign.no www.opdesign.no

25

LOgO- Og idenTiTeTsdesign webdesign brOsjyredesign pLaKaTdesign bOKdesign biLdeKOr messedesign design i KOnTOrLandsKap sKiLTdesign design av OmgiveLser www.kristiansand-chamber.no

SPENN magasinet 6/13


Enquete Marvin Jensen Konsernsjef, OneCo – Vi ser positivt på 2014. Vi budsjetterer med en omsetning på 1,8 mill, en økning på 3-400 millioner fra i år. Årets bunnlinje skal økes med omkring 40-50 millioner kroner. Staben teller 1.100 ansatte og den kommer nok til å øke litt, selv om det meste blir løst gjennom innleie eller samarbeid med andre aktører. Neste år skal vi bruke til å rigge oss for 2015, det blir et skikkelig vekstår enten gjennom oppkjøp eller en strategisk tilnærming til andre industrielle aktører. Vi har et langsiktig mål om å nå en årsomsetning i størrelsesorden fem milliarder kroner. Industrien er i god vekst, veibygging og annen teknisk infrastruktur ser bra ut, det er et par av forklaringene på vår optimisme. På Sørlandet er anleggsbransjen laber, men vesentlig bedre i andre regioner der vi er til stede. Vi har det enkelt, vi skal bare flytte mennesker til dit prosjektene finnes, det betyr at vi har medarbeidere i en rekke land i alle verdensdeler.

Jan Petter Hodne Gullsmed og gemmolog, Gullsmed Hodne AS

Bjørn E. Aastveit Adm. direktør, Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS – 2013 blir et godt år og 2014 tegner enda litt bedre. Vi forventer en omsetningsøkning i størrelsesorden 7-10 prosent og at staben på 119 medarbeidere vokser med mellom fem og 10 årsverk. Vi er en stor leverandør til olje- og offshore-relaterte virksomheter og i stor grad prisgitt dem. Vi lager produkter på bestilling og etter tegninger fra kundene våre. Alle piler peker i retning av at det blir et spennende og godt år. Vi har ingen grunn til å klage, det hjelper jo for øvrig lite – selv om vi skulle hatt grunn til det.

– Vi opplever en meget sterk stabilitet og regner med at det fortsetter slik i 2014. Vi tror på en omsetningsvekst på to-tre prosent, det er ikke mye, men det er altså nokså forutsigbart. Det er lenge siden vi har opplevd store svingninger. Vi driver en del import, derfor er vi ikke like begeistret for en svekket krone som eksportindustrien er. Vi håper den ikke svekker seg ytterligere i 2014. I sum er jeg forsiktig optimist. Og så er jeg veldig sterk i troen på Kvadraturens fremtid, vi har vært her i 126 år og akter å fortsette med det. Ikke minst nå før jul registrerer vi at kundene setter stor pris på spesialbutikkene og den helt spesielle stemningen som er i sentrum.

Nils Gunnar Gjelsten Produksjonsdirektør, Glencore Nikkelverk

KRISTIANSAND – HIRTSHALS | 3 timer og 15 minutter

Konferansepakke på Color Hotel Skagen fra kr

26

savdeling Color Lines salg ne skreddersyr gjer r te te gruppeaktivi ! og events

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

995,-

pr. person

Prisen inkluderer: Båtreisen tur/retur med SuperSpeed, 1 natt i dobbeltrom, frokost, konferanserom, lunsj, kaffe og wienerbrød, 2-retters middag. Tillegg for enkeltom. Reiseperiode frem til 30.04. 2014.

colorline.no | 815 00 860

KRS-UBU13-216

– Vi kjører med full kapasitet i 2014, slik vi har gjort de siste årene. Vi eksporterer hele vår produksjon og forventer fortsatt vanskelige markedsforhold med sterkt press på prisene. Vi er glade for svekkelsen av kronen, siden vi kjøper inn en del varer og tjenester i Euro. Staben teller 500 medarbeidere og den endres ikke. Vi budsjetterer med overskudd i 2014, men det blir på ingen måte svimlende. Den største utfordringen er og blir å holde kontroll på kostnadene.


Betinget optimist – Mitt inntrykk er at næringsaktørene i Agder ser lyst på neste års utsikter. Den olje- og gassrelaterte industrien går fortsatt godt og representerer omtrent en tredjedel av verdiskapningen på Agder. Dessuten gir den betydelige ringvirkninger for hele landsdelen. At kronekursen er sterkt svekket det siste halvåret kommer eksportindustrien til gode, det slår kanskje aller sterkest ut i Vest-Agder som er så preget av store eksportvirksomheter. Jeg er ikke like optimistisk når det gjelder handel og service. Regjeringen har redusert vekstanslaget og folk flest er litt forsiktigere med pengebruken enn de var før, sier Harald Furre, adm. direktør i Oxford Research.

Selskapet har nettopp samlet inn informasjon fra 600 bedrifter i Agderfylkene og store datamengder er under bearbeidelse. Det skal munne ut i Konjunkturbarometeret som offentliggjøres i februar. – Da tar vi virkelig pulsen på næringslivet. Vi vil kunne gi langt mer detaljert informasjon om hvordan bedriftene har det og hvordan de tror de kommer til å få det i 2014, sier Furre. Oxford Research lager Konjunkturbarometeret på oppdrag fra SR-Bank, Innovasjon Norge, NAV og de to fylkeskommunene og med støtte fra NHO og LO.

Direktør Harald Furre venter i spenning på Konjunkturbarometeret som kommer i februar. Der analyseres tilbakemeldingene fra 600 bedrifter på Agder. Han har et generelt inntrykk av at de fleste aktører ser på 2014 med en viss optimisme.

Advokatfirmaet PwC Advokatene for næringslivet på Sørlandet Advokatfirmaet PwC består av 11 advokater i Agder. Vi er det største miljøet av skatte- og avgiftsadvokater på Sørlandet, hvor vi bistår med alt fra rådgivning og rapportering til klage- og rettsaker. Vi tilbyr også tjenester innenfor alminnelig forretningsjus, blant annet knyttet til fast eiendom/entreprise, transaksjoner, kontraktsrett og tvisteløsning/prosedyre. Ta kontakt med oss for en uformell prat om din sak. Svein T. Sønning Advokat 952 61 071 svein.t.sonning@no.pwc.com

Knut Henrik Larsen Advokat 952 61 061 knut.henrik.larsen@no.pwc.com

Truls Lie Advokat 952 60 553 truls.lie@no.pwc.com

Knut Henry Haraldsen Advokatfullmektig 952 61 099 knut.henry.haraldsen@no.pwc.com

Erik Eriksen Advokat 952 61 023 erik.eriksen@no.pwc.com

Rita Charlotte Lid Advokat 952 61 006 rita.charlotte.lid@no.pwc.com

Erlend Malde Advokat 952 61 124 erlend.malde@no.pwc.com

Johanne Bø Advokatfullmektig 952 61 093 johanne.bo@no.pwc.com

Peter Rogge Elieson Advokat 952 61 166 peter.r.elieson@no.pwc.com

Gaute Corneliussen Advokat 952 61 073 gaute.corneliussen@no.pwc.com

Anders Lindseth Advokat 952 61 049 anders.lindseth@no.pwc.com

Besøk oss i Gravene 26, Fiskebrygga eller ring oss på telefon +47 952 61 050 © 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

27


Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft er årets kvinnelige leder på Sørlandet.

Kunsten er å holde seg til sine målsettinger Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft er kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet. Hun får prisen for sitt arbeid som fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune.

28

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13


Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: Bjørn H. Stuedal/ Miljøverndepartementet

Hun tror erfaringen som fylkesrådmann kommer godt med som statsråd og vil fortsatt ha en bred og sektorovergripende politisk innfallsvinkel på det hun gjør.

– Det betyr mye å få en slik pris fra hjemfylket, og det er veldig hyggelig at noen har lagt merke til at jeg har gjort en god jobb, sier Tine Sundtoft. Hun har jobbet med regional utvikling i drøyt 20 år, de siste åtte årene som fylkesrådmann i Vest-Agder, og trekker selv fram arbeidet med Regionplan Agder 2020 som noe av det viktige hun har vært med på. – Da vi arbeidet med Regionplan Agder 2020, gjaldt det å få begge fylkene i Agder og alle kommunene til å trekke i samme retning. Vi satte oss konkrete mål og valgte fem områder som henger tett sammen: klima, kommunikasjon, kultur, utdanning og det gode liv, sier Sundtoft. Hun var leder for rådmannsgruppa, frontet arbeidet med regionplanen og har blant annet bidratt til å stake ut kursen for gjennomføringen av opplæring i den videregående skolen. – Landsdelenes levekår løses best ved at ungdommen lykkes med å gjennomføre videregående skole. Derfor var dette et viktig mål for oss, sier hun. Sundtoft mener hemmeligheten er å være målbevisst over tid. – Kunsten er å holde seg til de målene du har satt deg. Det tar nemlig tid fra du bestemmer deg for en målsetting til du gjør politiske vedtak og får det gjennomført for eksempel ute i skolene, sier hun. Som fylkesrådmann har hun også heiet fram næringsklyngene i landsdelen, og her har statsråden allerede måttet svare for seg. Noen har ment at klimaog miljøvernministeren har bindinger til oljebransjen, men det kaller hun en søkt problemstilling. Hun er fremdeles en varm tilhenger av Node-klynga og leverandørbedriftene til olje- og gassnæringen. – Node-klynga er en tung og viktig teknologiklynge. Når omleggingen til grønnere økonomi kommer, er det en fordel for Sørlandet og Norge at det finnes en rekke bedrifter med teknologisk kompetanse på det nivået de har i Node-klynga. Skal ny teknologi utvikles, er det nødvendig at det allerede finnes teknologisk kompetanse og erfaring, sier Sundtoft. Hun har registrert at Node-klynga nå legger vekt på å være en teknologi- og kompetanseklynge og ikke en oljeleverandørklynge. – Den nye vektleggingen hilser jeg velkommen, og jeg kan forsikre at jeg fremdeles er patriot og ambassadør for Node og landsdelen jeg kommer fra, sier statsråden.

– Politikk på ett område henger sammen med politikk på andre områder. En sektorovergripende arbeidsmåte er hovedfokus, og slik har jeg også arbeidet regionalt da vi for eksempel satte oss mål for fem ulike områder i regionplanen for Agder. Det gjelder å tenke bredt og sammenhengende, sier Sundtoft. Den samme tenkningen gjelder for arbeidet med klimapolitikken. – Regjeringen har sagt at klima- og miljøspørsmål skal gjennomsyre politikken. Miljøpolitikk er ikke noe man bare driver med i miljødepartementet, men noe som skal gjennomsyre alle departementene. Det vi gjør på forskning, kunnskap, kollektivtransport og vekstfremmende skattelettelser henger sammen med klimapolitikken. Et bredt samfunnssyn og en sammenhengende politikk på dette området betyr mer enn at Klima- og miljødepartementet får mer penger å rutte med. Klima og miljø skal prege all politikk, sier Sundtoft. Foreløpig har hun ikke hatt vanskeligheter med overgangen fra fylkesrådmann til statsråd, og det skyldes nok også at hun har et embedsverk i ryggen som tilrettelegger dagen fra morgen til kveld. – Jeg er fascinert over hvor mye man kan rekke på et døgn når gode kolleger planlegger og tilrettelegger hverdagen. Jeg har overlatt til andre å styre tiden min, og alt legges til rette for at jeg skal fungere optimalt. Jeg får alt lagt i hendene, sier hun. – Du gjør ingenting selv lenger? – Hm, jo da. Det er mitt ansvar å omsette det jeg får tilrettelagt til praktisk og god klimaog miljøpolitikk. Det er opp til meg hva jeg gjør ut av det, sier hun. – Er du en kontrollfriksjef eller delegasjonssjef? – Delegasjonssjef. Jeg er opptatt av å forankre avgjørelsene blant de jeg jobber med. Jeg vil at de felles målene vi setter oss, er bredt forankret. Jeg tror folk jobber bedre når de har eierforhold til ideene og målene. Derfor er jeg opptatt av forankring. Og jeg tror nok jeg er flink til å delegere. Jeg sjekker ikke detaljene hver dag. – Men du er aldri uforberedt? – Nei, man må følge med. Som leder er det viktig å ha et fugleperspektiv på tingene, og så må du ned i detaljene og sjekke at alt henger sammen innimellom. Det er hovedutfordringen for enhver leder tror jeg, kombinasjonen av å gå inn i enkeltsaker og ha oversikt over helheten, vekslingen mellom fugleperspektivet og detaljfokusering. Jeg er mer opptatt av å vinne krigen enn å vinne hvert slag. Jeg bruker ikke lenger krefter på å vinne alle slag, det var nok en unote jeg kunne ha som yngre leder. Nå er det viktigere

å vinne fram med hovedsynspunktene og kursen på det vi gjør, sier hun. På Sørlandet var de fleste enige om at Tine Sundtoft ikke kom fra intet, men fra tydelige og ledende roller i skjæringspunktet mellom det offentlige og private, med erfaring fra NHO, politikk og administrativt arbeid. På riksplan var hun nok mer ukjent, og derfor har hun hatt behov for å fortelle hvem det var som i sin tid endret Høyres politikk i mer miljøvennlig retning. Det var Tine Sundtoft. Eller i det minste Tine Sundtofts generasjon. Det var den gang unge Høyre var ledet av Bjørn Tore Sanner og Børge Brende, og Tine Sundtoft var leder av Unge Høyre i Aust- Agder. De unge tok klimastandpunkt. På årsmøtet i Haugesund i 1989 fikk de unge gjennomslag, og for all ettertid fikk de satt unge Høyres miljøstempel på moderpartiet. Det unge og grønne Høyre i 1980-årene var blant annet inspirert (og skremt) av Tsjernobylkatastrofen i 1987. – Vi vedtok at Høyre skulle få en grønn miljøprofil, og det gikk inn i Høyres stortingsvalgprogram for årene 1989-93.- Det er 25 år siden, og viktige prinsipp derfra er fremdeles med oss, sier Sundtoft. Hun er ennå litt overrasket over at Erna Solberg ringte klokken 18.30 den 10. oktober og spurte om hun ville bli statsråd. Det måtte hun snakke med mann og barn om, sa hun til den påtroppende statsministeren. Klokken 12.00 dagen etter ringte Erna igjen. Da sa Tine Sundtoft ja. Den ferske statsråden har merket seg at mange er oppmerksom på hva landets politiske ledere sier i det offentlige rom. – Jeg må veie mine ord på gullvekt. Hverdagen som statsråd er åpenbart mer krevende og tilrettelagt enn for en fylkesrådmann. Hun er fremdeles på twitter og har Facebook-profil som statsråd. – Jeg sjekket gjennom tweetsene mine da jeg ble statsråd og kunne tilfreds slå fast at man skriver forsiktig og beregner sitt publikum også når man er fylkesrådmann, sier Sundtoft.

Fakta Årets kvinnelige leder på Sørlandet deles ut av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, DNB, Deloitte, Kvadraturforeningen, Aptum kommunikasjon, Hodejeger Åstveit og Fædrelandsvennen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

29


Ung kontrollfrik Christian Aas (29) er regiondirektør i Reef Subsea og er kåret til årets unge leder på Sørlandet.

Christian Aas er glad for at firmaet får oppmerksomhet når han nå er kåret til årets unge leder på Sørlandet

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

– Jeg liker å ha oversikt over detaljene og er litt kontrollfrik, men jeg tror jeg er flink til å delegere også. Jeg har ingen ambisjoner om å gjøre alt selv, sier Christian Aas, regiondirektør i Reef Subsea og årets unge leder på Sørlandet. Det er ikke tilfeldig at mannen har oversikten over alt fra skrutrekkerne på verkstedet til kommaet i anbud og fakturaer. Han har nemlig gått gradene i selskapet. Da han var 22 år gammel i 2006, var han ferdig utdannet elektroingeniør og begynte som prosjektingeniør på kontoret i Mandal. Året etter var han operasjonsleder offshore, og da måtte han ha kontroll på detaljene. Den stillingen hadde han til desember 2011.

30

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

– Da ble spurt jeg spurt om å ta over som leder, og da sa jeg ja, sier han. Det er stas med oppmerksomheten i forbindelse med at han er kårets til årets unge leder, men han kunne visst levd godt uten også. – Jeg hører folk si at prisen tar seg godt ut på CV-en, men jeg har jo jobb. Denne prisen er ikke et springbrett til noe annet, men det er gøy at bedriften får oppmerksomhet, sier Aas. Han er over to meter på strømpelesten, og har vel egentlig ikke noe behov for å heve røsten for å bli sett. Men han hever den ikke heller. Christian Aas er ikke en framfus jypling som har albuet seg oppover i

systemet. Han har bare utført de oppgavene han er blitt bedt om å utføre. Det har ført ham til topps i Reef Subsea, med ansvar for budsjett, resultater og drift av kontorene i Europa og Midt-Østen. Som regiondirektør deler han arbeidstiden mellom kontoret i Mandal og Aberdeen. – Aberdeen og Mandal har en ulik arbeidskultur. Engelskmenn og skotter forventer at sjefen er sjef. Arbeidslivet der er mer hierarkisk og jeg merker at det forventes av meg som sjef at jeg er tydeligere i Aberdeen enn hjemme i Norge. Det sjefen sier i Aberdeen, er det som gjelder. I Mandal detaljstyres de ansatte


i mindre grad av sjefen og tar ansvar på egenhånd. Jeg trives nok best med den flate og involverende arbeidskulturen i Norge, sier Aas. Årets unge leder har ansvaret for 100 ansatte fordelt på kontorer og verksteder i Mandal, Aberdeen, St. John’s og Abu Dhabi. Omkring halvparten av de ansatte jobber på kontor, mens resten er operatører, mekanikere, ingeniører og anleggsfolk som jobber offshore og på verkstedet. Bedriften driver med forflytting av slam, stein og annen masse på sjøbunnen. Oljebransjen har behov for å gjøre det slamfritt for oljerør og andre installasjoner som krever en ryddet havbunn, enten det gjelder etablering av en ny rigg, eller utskifting av rør og vedlikehold av en gammel rigg. Redskapene er helt alminnelige gravemaskiner som er ombygd og senkes på havets bunn. Selskapet har fire gravemaskiner og kan gå så dypt som til 2500 meter under vann. Gravemaskinen håndteres av et arbeidslag fra bedriften som sitter i en spesialinnredet container i båten og fjernstyrer maskinene. Det er flere arbeidslag med ut under oppdrag, slik at gravemaskinene er i gang hele døgnet. – Den største utfordringen er å sikre inntekter og passe på arbeidsstokken. Vi opererer på spot-markedet og har ingen lange avtaler, derfor er det aldri klart hva vi har av inntekter lang tid i forveien, sier Aas. Det finnes omkring 10 bedrifter i verden som driver i denne sektoren. Mandalsbedriften regner seg som størst i verden på denne typen mudderutstyr. Reef Subsea har ikke mange kunder. – Vi har rundt 20 hovedkunder i Nordsjøen. Kundene kjenner oss godt, og det gjelder å vedlikeholde de rette kontaktene, sier Aas. Han ser det som en fordel at bedriften i Agder ligger i Mandal. – Kristiansand suger til seg alt av ingeniører, men vi henter gode folk fra Mandal, Lyngdal og Søgne. Og vi hadde ingen problemer med rekrutteringen da vi ansatte 10 ingeniører i 2011, sier han. Han er opptatt av lokal tilknytning ved ansettelser.

Undervannsgravemaskinene styres fra kontrollrommet i containeren, her er det operatør Arne Christin Bredesen, og utplassert skolelev Simen Jakobsen som prøver kontrollmekanismene.

Christian Aas involverer seg i detaljene på verkstedet, her foran en av bedriftens undervannsgravemaskiner.

– Lokale ansatte gir stabil og lojal arbeidskraft. Dessuten er vi avhengig av å kunne kalle inn folk på kort varsel. Bedriften har blitt mer kjent nå og rekrutteringen har gått greit, sier han. Den unge sjefen legger vekt på at det skal være gøy på jobben. – Vi ønsker å ha et hyggelig arbeidsmiljø. Penger er ikke alt. Det nytter ikke å hive penger etter folk hvis de ikke trives. Lønn er

ikke eneste motivasjonsfaktor i vår bedrift, sier Aas. – Hva motiverer deg? – Variert arbeid. Nye oppgaver. Det er ikke én dag som er lik i denne jobben, det liker jeg. I tillegg er det spennende å være med og utvikle bedriften, sier Aas.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

31


Ledelse og forretningskultur i Lederløftet Miniseminaret Lederløftet ble arrangert 14. november og trakk full sal på Klubben i Kristiansand. Foruten utdeling av prisene årets kvinnelige leder på Sørlandet til klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og årets unge leder på Sørlandet til regiondirektør Christian Aas i Reef Subsea, bestod programmet av flere foredrag, blant annet om internasjonal ledelse og global forretningskultur. Dag Thomassen Markedssjef, Plussmegleren – Det gøyeste på slike seminar er å treffe folk, snakke med gamle kjente og møte noen du ikke har sett før. Jeg synes det er viktig å treffe folk fra andre bransjer. Jeg var her dessuten for å støtte sjefen min, Tone Solheim Grøsle, som var nominert til årets kvinnelige leder, men hun ble jo slått av en verdig kandidat i statsråd Tine Sundtoft. Det sier seg selv at Sundtoft er i en annen divisjon, sier Dag Thomassen. – Jeg synes prisen årets kvinnelige leder er viktig, veldig viktig. Det er viktig å sette lederskap på dagsorden, og så synes jeg det er kult med den nye prisen til en ung leder. Jeg synes faktisk det er vel så viktig med en pris for unge ledere som kvinnelige ledere, sier Thomassen.

Marianne Øhrn Johannessen Underdirektør, Universitetet i Agder

Einar Brandsdal Netthandelen – Jeg prioriterte dette fordi salgssjefen i Netthandelen, Lene Johansen, var nominert til prisen årets unge leder. Jeg er glad jeg er her, så får det heller være at min kollega ikke fikk prisen. Jeg har fått med meg flere interessante foredrag, og det er spennende å møte mennesker fra andre bransjer. Det kan godt være jeg blir med neste år også. Prisen til årets kvinnelige leder og årets unge leder er viktige. Jeg synes i grunnen det er altfor få priser og oppmerksomhet til folk som bidrar til samfunnet som ledere, så det synes jeg er meget positivt. Det er hyggelig å trekke fram mennesker som bidrar positivt i arbeidslivet. Ledere er med og skaper resultater, og slike folk er samfunnets helter for meg, sier Brandsdal.

– Arrangementet var spennende og flere av foreleserne hadde inspirerende innlegg om ulike sider ved ledelse i et globalisert marked, sier Marianne Øhrn Johannessen. – Jeg mener det er viktig å sette fokus på ledelse. Den nye prisen til årets unge leder er spennende. Det er bra å få fokus på unge talenter og vise at regionen satser.

Fakta Lederløftet arrangeres av Hodejeger Åstveit i samarbeid med Aptum kommunikasjon, Deloitte, DNB, Fædrelandsvennen, Kvadraturforeningen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

TIL ALLE BEDRIFTER MED MEDLEMSKAP I

NÆRINGSFORENINGEN

på første bestilling, hvis

32

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

Østsiden: Rona 38 09 30 00

du tegner ny kundeavatale

Sentrum: Torridalsveien 38 09 51 00

!


www.pwc.no

Lokal tilstedeværelse, global kunnskap

Vi er Sørlandets største kompetansehus med 120 ansatte. Som en del av Norges og verdens ledende nettverk av revisorer, rådgivere, regnskapsførere og advokater arbeider vi sammen, deler kunnskap, ideer og erfaringer på tvers av tjenesteområder, bransjer og geografi. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier. © 2013 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

GAVETIPS!

Gavekort – den beste gaven! SYNKRON MEDIA Vi hjelper deg med å sette sammen behandlinger i alle prisklasser. En glede å gi – en glede å få.

Vårt fokus er gode kundeopplevelser - hver dag og med hver kunde!

Vi er stolte over å kunne levere layout og trykk av alle årets utgaver av Spenn. En riktig god jul ønskes dere alle!

SYNKRON MEDIA AS AVD. BJORVAND & SKARPODDE Telefon 38 12 94 94

- profesjonell hudpleie Sørlandssenteret (2.etg.) | Vågsbygd (v/Amfi) | Tlf. 38 03 33 70

Nettbutikk - www.klinikkmatis.no

AVD. BIRKELAND TRYKKERI Telefon 37 28 01 00 DESIGN • TRYKK DIGITALPRINT • STORFORMAT

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

33


Wonderloop gründer Hanna Aase fra Kristiansand hjemme på takterrassen i Manhatten; utsikten over byen er fantastisk.

Wonderloop-gründer i vinden Tiden etter at Wonderloop-gründer Hanna Aase fra Kristiansand lanserte verdens første videoprofil-app har vært hektisk. Internasjonal presse skamroser produktet og henne.

Tekst: ANNE S. T. JOHNSEN foto: Linus Sundahl-Djerf

34

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

– Appen sprer seg raskt. Det er helt vilt. Vi har kjent et ekstremt trykk i alle kanaler med blant annet omtaler i Forbes, TechChrunch, Mashable og Dagens Næringsliv. Vi jobber på spreng både med å ta i mot alle som vil på appen, med nyansettelser og med videreutvikling. Det er beintøft, og selv om resultatene så langt er flotte, er sjansen fortsatt stor for å mislykkes. Men jeg hadde aldri tilgitt meg selv om jeg ikke hadde forsøkt, sier Aase – nå boende midt på Manhattan i New York.

Wonderloop er en mobiltjeneste for korte videoprofiler av mennesker, ikke for tekst og stillfoto. I dag er appen kun tilgjengelig på iPhone, men det jobbes med utvikling av en Android-app. Brukere kan lage opp til 20 sekunder lange videoprofiler, i tillegg til navn, sted og et ubegrenset antall tagger. – Kort fortalt kan vi si at Wonderloop er en introduksjonsapp. Den er enkel og ufarlig å bruke til nettverksbygging både i jobbsammenheng og privat. Via appen møter du folk fra hele verden. Det endelige


Hanna Aase har fått låne leilighet av en av Wonderlopp-investorene.

målet, som vi jobber mot, er at appen skal ha en søkemotorfunksjon, sier Aase. – Hva har lanseringen betydd? – I praksis betyr det kun at vi viser frem det vi har jobbet med og forteller om planene videre. Fordelen med å bli kjent, er først og fremst at det nå er lettere å få inn nye investorer og medeiere som kan bygge oss videre. Vi har mye spennende på gang i forhold til partnerskap. Det er vanskelig å si noe om tidsperspektiv, det avhenger av hvor raskt vi klarer å få inn midler, sier Aase.

Langt svangerskap Det har tatt flere år med ekstremt mye jobbing å komme dit Aase og Wonderloop er i dag. Alt startet for lenge siden. Som 14-åring begynte nå 30 år gamle Aase å gruble på hvordan hun kunne få kontakt med likesinnede via data. – Jeg var et databarn og har alltid elsket duppeditter og alt som kan gjøre livet enklere. Og jeg har vært opptatt av hvordan teknologi kan påvirke samfunnet, forteller Aase.

Hun mistet sin nærmeste i en trafikkulykke da hun var 14 år. Aase mener selv at dette har gjorde henne til et reflektert barn. – Jeg er nok også mer villig enn folk flest til å ta risiko. Det verste som kunne skje, skjedde da jeg var ung. Det er kanskje grunnen til at jeg nå er relativt fryktløs. Jeg ønsket ofte kontakt med andre likesinnede, stortenkende gründere. Det var ikke så enkelt. Du kan gjerne si at dette var selve grunnlaget for det som nå har blitt Wonderloop, sier Aase. Veien dit har vært lang. Hun utdannet seg innen entreprenørskap og innovasjon. Hun etablerte sitt eget medieselskap, Toveis, som 24-åring, og startet KvinneGründerdagen for å oppmuntre kvinner til å starte egne bedrifter. På vei mot Wonderloop måtte hun videre. – Nettverksbygging har vært mye av investeringen internasjonalt. Jeg har sofasurfet, knyttet kontakter, studert bransjen verden over, søkt om støtte, studert data og jaktet på utviklere. Aase deltok på konferanser, kurs og seminarer verden over. Hun ble og blir invitert til de viktigste arrangement for teknologibransjen. En av de viktige arenaene var World Economic Forum i Davos i Sveits. Her har hun blitt kjent med verdensledende samfunnsaktører, næringslivsledere og en rekke kjendiser. Det var i Davos for tre år siden hun fikk drahjelp til videre arbeid. Neste steg var besøk på Satelittfabrikken i Silicon Valley utenfor San Francisco. – Her fikk jeg åpenbaringen. Jeg bestemte meg for å dedikere livet mitt til teknologien, sier hun. Og det gjorde hun; tok opp lån og hyret seks utviklere for å lage appen hun hadde tegnet. – Før dette hadde jeg søkt støtte hos Innovasjon Norge. Jeg fikk avslag, planene var for store. Det gjorde meg enda mer sikker på at jeg skulle klare det. Jeg ble svært skuffet da jeg fikk nei, forteller Aase. – Men man må aldri gi seg. Min definisjon på om Wonderloop blir en suksess, er om jeg kan sitte hjemme i Marviksveien på Lund og gjøre akkurat det samme som jeg nå gjør i Manhatten; treffe mennesker fra hele verden, sier Aase – som foreløpig blir i finne i utlandet.

Wonderloop er en mobiltjeneste for korte videoprofiler av mennesker, ikke for tekst og stillfoto. I dag er appen kun tilgjengelig på iPhone.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

35


nytt om navn:

Omar Sadiq

AUDUN ERIKSEN

– ny forretningsutvikler i Norges Energi fra 1. september 2013

– ny daglig leder hos Brøvig AS fra 1. september 2013

Omar Sadiq kommer fra stillingen som digitalsjef i Nettbuss Ekspress AS, hvor han var i 2,5 år. Tidligere arbeidet Omar som salgsleder innen digitale medier i Fædrelandsvennen. Omar har sin grunnutdanning fra BI, og har vært aktiv med etter- og videreutdannelse i form av en rekke kurs innen google, sosiale medier, epost og en master of Management i prosjektledelse ved BI. Han har også gått flere ledelsesprogram i regi av Schibsted. Omar Sadiq er en engasjert, entusiastisk person som er brennende opptatt av utviklingen på det digitale området.

Han kommer fra stillingen som daglig leder hos Peter Løvaas Transport AS, hvor han var i 6 år. Han har tidligere arbeidet hos Regal Mølle, Kristiansand som avdelingsleder. Han sier selv at det har vært 28 spennende år i næringsmiddelbransjen. Da han fikk et tilbud om å tiltre som daglig leder hos Brøvig, takket han ja til dette, og begynte i denne stillingen den 1. september 2013. Brøvig AS ligger i Rigedalen, der produseres vaskemaskiner til storbil/buss/tog/trikk som i hovedsak leveres i Norge. Maskinene monteres over hele landet av dyktige mekanikere/elektrikere. Brøvig AS har også service/vedlikehold på de fleste maskinene.

Elin Knudsen Stamnes

Jahn Olav Marum

– ny administrerende direktør i Norsk Tur fra 1. august 2013.

Direktør på Thon Hotels nye hotell i Kristiansand

Elin Knudsen Stamnes overtok som administrerende direktør i Norsk Tur 1. august 2013, etter å ha jobbet som salgs- og markedssjef i Norsk Tur siden 1. oktober 2011. Før dette jobbet hun som opplagssjef i Fædrelandsvennen. Elin har en cand. mag. grad fra Universitetet i Oslo, med matematikk og statistikk, grunnfag i sosialøkonomi og sosiologi, og mellomfag i statsvitenskap. I etter tid har hun tatt prestasjonscoaching på Universitetet i Agder. Med en far som jobbet i utlandet har Elin bodd de første årene sine i Israel, Kypros og Kenya. Hun har reist mye rundt om i verden i hele sin oppvekst.

Han kommer fra stillingen som reiselivsdirektør i Visit Kristiansand, og har før det vært daglig leder for kjøpesenteret Sandens i sentrum av Kristiansand. Jahn Olav Marum har god kunnskap om regionalt reiseliv, og kjenner hotellmarkedet i Kristiansand godt. Thon Hotel Kristiansand blir markedsført som en del av Thon City konseptet. Hotellet består av 111 rom, og har møteromfasiliteter med kapasitet inntil 120 personer. Planlagt gjenåpning etter oppussing av hotellet er i begynnelsen av februar 2014. Hotellet vil da fremstå som et moderne rom/frokost hotell med gode møtefasiliteter.

36

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13


Lokal spisskompetanse og integrerte løsninger Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker alle våre lesere av SPENN

Deloitte Agder tilbyr: • Advokattjenester, skatt og avgift • Revisjon og kvalitetssikring • Styre- og eierprosesser • Arv og generasjonsskifte • Transaksjonsstøtte • Økonomisk rådgivning • Restrukturering / optimalisering • Nasjonalt og globalt nettverk Vi har kontorer i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad. Mer informasjon finner du på www.deloitte.no eller kontakt: Jens-Petter Pedersen advokat tlf: 958 88 025 jenspedersen@deloitte.no

Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor tlf: 958 82 925 ostokkenes@deloitte.no

&

GOD JUL GODT NYTT ÅR

Roar Skuland statsautorisert revisor tlf: 906 65 081 rskuland@deloitte.no

© 2013 Deloitte AS

NAV KRISTIANSAND INVITERER ARBEIDSGIVERE TIL

SOMMERJOBBMESSE 16. januar 2014 Sted: Gyldengården Kl. 14:00 – 17:00

Sommerjobbmessa er en unik mulighet til å profilere bedriften din, og møte potensielle nye arbeidstakere. Vi åpner Gyldengården eksklusivt for dere som vil delta, slik at dere kan treffe arbeidssøkere, jobbskiftere, studenter og skoleelever på et sted.

Påmeldingsfristen er 03.01.14 eddy.damhuis@nav.no Tlf. 902 21 173

Egen stand Kostnadsfritt

Til leie

Fleksible lager- og industrilokaler

• Velholdt bygg med 3 lokaler med ulik størrelse Kan leies ut under ett eller enkeltvis • Kjøreporter, oljeutskiller og sprinkleranlegg • Kontorer, spiserom• Muligheter for kjøp av hele bygget/selskapet

Barstølveien 42

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 • Faks 38 10 44 45 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

37


ADVOKATGUIDEN

Næringslivets advokatfirma på Næringslivets Sørlandet advokatfirma på Næringslivets Maskindirektivet, spørflytter oss! vi til 13. desember Sørlandet advokatfirma på Hanne-Eva Müller Handelens Hus, RådhusgataSørlandet 3, Kristiansand! Post: Pb 759, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29

Oslo: 4611 Kristiansand Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Telefon: (+47) 38 17 70 00 (+47) 38 17 70 0 1 Advokatfirmaet Telefax: Harris E-post: post@advtofte.no www.advtofte.no Trondheim: Oslo: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Bergen/Førde: Advokatfirmaet Haver Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Trondheim: Oslo:Advokatfirmaet Kjær Advokatfi rmaet Bjerkan Stav Tromsø: Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Rekve, Bergen/Førde: Advokatfi rmaet Haver Pleym & Co Advokat MNA Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Trondheim: Advokatfi rmaet Kjær Besøksadr.: Markensgate 4a, 2. etg. Advokatfi Thallaug Advokatfi rmaetrmaet Bjerkan Stav Tromsø: Molde: Stavanger/Bryne: Telefon: 38 70 74 50 Advokatfi rmaet Rekve, Advokatfi Advokatfi rmaetrmaet HaverØverbø, Pleym Standal&&Co Co Kristiansand: Mobil: 934Telefon 39 110 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Thallaug E-mail: hem@advokatmuller.no Tromsø: Molde: Advokatfirmaet Rekve, Advokatfirmaet Øverbø, Pleym & Co Standal & Co Telefon Advokatfirmaet 380 28 500 www.advkjaer.no Müller Lillehammer:

www.advokatmuller.no

Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Alt på ett sted Vi gir deg løsningene Advokater, konsulenter, revisorer og finansielle rådgivere. Skatt, avgift, fast eiendom og forretningsjus. Deloitte, www.deloitte.no Deloitte Advokatfirma, www.deloitteadvokatfirma.no Sør-Arena, Stadionveien 21, inngang 7, 4632 Kristiansand, tlf: 38 12 27 22

www.pwc.no

Din lokale kompetansepartner innen skatt, avgift og forretningsjuss

www.ad vo cati a. no

www.ad vo cati a. no

w ww.advocati a. n o Oslo: Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Advokatfirmaet Harris Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Næringslivets advokatfirma på Sørlandet

Advokatene:

Bjørn Hübert Senum Sveinung S. Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Gisle A. Johnson Carl Henning Leknesund Advokatfullmektig:

Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

www.ww-co.com

Magne A.B. Bye

Adresse: Tollbodgata 40 Telefon: 38 10 89 40 - Telefax: 38 17 89 41 E-post: post@advfellesskapet.no

w ww.advocati a. n o

4 Vårt kontor dekker alle rettsområder

Post: Pb. 716, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23 Telefon: (+47) 38 17 87 10 E-post: krs@advokatgruppen.no www.ww-co.com

38

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Markensgate 9 | Postboks 437 | 4604 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 | post@svw.no | www.svw.no


ADVOKATGUIDEN Rune H. Eriksen (H) Arild Storm Larsen Øyvind Sund Oddleif Olsen

A DVOKATFORUM Østre Strandgate 56 Telefon: 97 95 40 00 www.advokatforum.no

En samarbeidspartner for næringslivet

ADVOKATFORUM

Åpne dører for nysgjerrige ingeniører Jeg jobber med de beste fagfolkene i bransjen Leif Markussen, Senior Project Engineer. Tilknyttet kranavdelingen i NOV i Kristiansand siden 1978.

KONTORFELLESSKAP

Praktisk ingeniørkunst NOVs verdensledende posisjon i den globale olje- og gassindustrien er skapt gjennom de ansattes nysgjerrighet, oppfinnsomhet og dybdekunnskap. I spenningsfeltet mellom grunnforskning og praktisk ingeniørkunst, har vi behov for flere dyktige ingeniører innen mange fagfelt – særlig disiplinene maskin, kybernetikk og mekatronikk. Se ledige stillinger på vårt hovedkontor i Kristiansand og avdelingene i Stavanger, Molde, Arendal, Oslo, Tønsberg og Trondheim på nov.com/careers/norway

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

39


Fagartikkel: Truls Lie Advokat, Advokatfirmaet PwC

Ny rentebegrensningsregel – hvordan påvirkes du? Stoltenberg-regjeringen fremmet før sin avgang forslag om å innføre en ny såkalt rentebegrensningsregel. Forslaget går kort fortalt ut på at skattemessig fradrag for renter betalt mellom nærstående selskaper innenfor visse rammer avskjæres. Forslaget ble fulgt opp av Solberg-regjeringen i sitt budsjettforslag, og antas å være vedtatt av Stortinget når dette leses. Regelen er aktuell for selskaper med netto rentekostnader over kr 5 mill.

Tekst: Truls Lie FOTO: PwC

D

en nye rentebegrensnings-regelen skal hindre tilpasninger mellom nærstående selskaper ved at låntaker krever skattemessig fradrag for rentekostnader i Norge, mens renteinntektene beskattes lavt hos långiver/mottaker i utlandet. Dette uthuler i følge regjeringen både det norske skattegrunnlaget, og er en konkurranseulempe for bedrifter som kun opererer i Norge og som ikke på samme måte kan redusere skattegrunnlaget.

Om forslaget Regelen begrenser selskapers adgang til skattemessig fradrag for interne renter, dvs. rentekostnader betalt til nærstående person eller selskap. For å anses som nærstående part kreves i denne sammenheng direkte eller indirekte eierskap eller kontroll med minst 50 %. Forslaget medfører at skattemessig fradrag for rentekostnader som overstiger 30 % av en særskilt fastsatt fradragsramme, avskjæres. Regelen skal som nevnt bare avskjære renter til nærstående part. Renter betalt til en uavhengig tredjepart (eksterne renter) – typisk banker – avskjæres derfor i utgangspunktet ikke. Det er likevel viktig å merke seg at eksterne renter fortrenger fradragsrammen for interne renter. Det er også viktig å merke seg at selskaper med fremførbart underskudd og ingen skattepliktig inntekt, etter anvendelsen av rentebegrensningsregelen kan ende opp med et skattepliktig tillegg i inntekten. Den nye regelen er ment å tre i kraft fra 2014.

IS, samt norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland (NOKUS). Videre skal norske filialer av utenlandske selskaper omfattes. Dermed er de fleste vanlige selskapsformene i Norge omfattet. Det er likevel gjort enkelte unntak, bl.a. for finansinstitusjoner etter finansierings-virksomhetsloven (typisk banker, forsikringsselskaper, kredittinstitusjoner). Heller ikke særskattepliktige petroleumsselskaper omfattes (men derimot rederi- og kraftbeskattede selskaper). Det er ingen begrensninger i forhold til hvem som er långiver/ mottaker av rentene, dvs. regelen gjelder rentekostnader betalt til både norske og utenlandske selskaper (– og fysiske personer –) såfremt de er nærstående.

Hva regnes som renter Utgangspunktet er at renteinntekter og rentekostnader følger den vanlige definisjonen i skatteloven, men med enkelte unntak; bl.a. skal netto valutatap, gevinst på fordringer og gjeld, samt rente- og valutaderivater ikke regnes som rente. Det er viktig å merke seg at det er foreslått at enkelte eksterne lån skal anses som interne lån, for eksempel såkalte back-to-backlån (lån mellom nærstående som gis indirekte via en ekstern part). I tillegg innebærer forslaget at eksterne lån (typisk fra bank) hvor det er stilt sikkerhet, garanti o.l. fra nærstående i denne sammenheng skal anses som interne lån og være omfattet av rentebegrensningsregelen. Sistnevnte var ikke en del av regjeringen Stoltenbergs opprinnelige forslag, og innebærer en betydelig utvidelse av regelens anvendelsesområde.

Hvem omfattes

Fradragsrammen

Rentebegrensningsregelen skal gjelde for selskaper som er selvstendige skattesubjekter. Dette vil typisk være aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, deltakerlignede selskaper som KS, ANS, DA og

For å vite om det skal foretas en avskjæring av fradrag for interne renter må det beregnes en såkalt fradragsramme. Målet er å komme

40

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13


frem til en ramme som sier noe om selskapets gjeldsbetjeningsevne (skattemessig EBITDA). Dette er en teknisk komplisert øvelse, men hovedtrekkene kan angis som følgende, se også illustrasjon i faktaramme: • Utgangspunktet tas i selskapets alminnelige inntekt. • Netto rentekostnader og skattemessige avskrivninger tilbakeføres. • Skattemessig EBITDA.

Beregning av fradragsbegrensningen

Tall i mill.

Alminnelig inntekt

200

+ Avskrivninger

20

+ Netto rentekostnader

180

= Skattemessig EBITDA

400

Fradragsramme = 30 %

120

- Netto eksterne rentekostnader

30

Avskåret interne rentekostnader

60

* Rentebegrensningsregelen gjelder bare dersom netto rentekostnader er over kr 5 mill. ** I eksemplet er netto rentekostnader 180 totalt, hvorav eksterne renter utgjør 30 og interne renter er 150.

Fradragsrammen utgjør 30 % av skattemessig EBITDA. Renteavskjæringsregelen skal ha et innebygget terskelbeløp på kr 5 mill. Dette innebærer at dersom netto rentekostnader er lavere enn kr 5 mill, så kommer regelen ikke til anvendelse og det er fullt fradrag for rentekostnadene som i dag. Primært vil det derfor være relativt store låneforhold som rammes. Med en tenkt rentesats på 5 %, må samlet lån (reelt) være på kr 100 mill for å nå terskelbeløpet. Renter som er avskåret kan fremføres i 10 år, og kan på den måten komme til fradrag senere år.

Praktisk betydning Rentebegrensningsregelen skal motvirke at norsk skattefundament uthules ved at internasjonale selskaper fører fradragene i Norge. Regelen kunne dermed tenkes bare anvendt på disse forholdene, dvs. ved renter betalt til utenlandske nærstående selskaper. EØS-avtalen stiller imidlertid strenge krav til likebehandling innen EØS, og et unntak fra regelen for rene norske forhold ville derfor blitt problematisk. En regel som bare gjaldt rentebetalinger til (lavskatte)land utenfor EØS vil i følge Finansdepartementet dessuten være for enkelt å omgå.

Hva kan gjøres En måte å møte de nye reglene på er å øke fradragsrammen. Siden denne tar utgangspunkt i alminnelig inntekt, vil for eksempel konsernbidrag med skatteeffekt kunne gi økt fradrag for interne rentekostnader. Videre kan det være grunn til å se på organiseringen, og for eksempel vurdere fusjon av konsernselskaper. Andre organisatoriske endringer som å skille intern og ekstern gjeld i flere selskaper bør også vurderes. Et annet hovedalternativ er å redusere de interne rentekostnadene; enten ved å erstatte intern gjeld med ekstern gjeld (fra for eksempel bank), eller ved å gjøre om (konvertere) gjeld til egenkapital. Siden regelen etter forslaget trer i kraft fra 2014, bør aktuelle tiltak vurderes snarest.

Konsekvensen er derfor at alle selskaper rammes, også helnorske konsern – selv om regelen egentlig ikke er myntet på dem. Vi har dermed fått en meget vidtrekkende rente-avskjæring, som går langt utover hva formålet egentlig tilsier og via avskåret rentefradrag øker den reelle beskatningen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

41


Gjestekommentar: Ingunn Foss, Stortingsrepresentant, Høyre

Fra Lyngdal til Løvebakken

E

tter en hektisk valgkamp og plass på Stortinget, befant jeg meg plutselig i hovedstaden med velmente råd og mange lykkeønskninger i bagasjen. Det er en stor overgang. Alt er nytt og annerledes.

Å bo på hybel, bli pendler, bli kjent med nye mennesker, lære nye systemer og rutiner og bli kjent i området der du bor. Å bli kjent med Stortingsbygningen – finne møterommene, bli kjent i de underjordiske gangene og forstå et heissystem som ikke alltid er like logisk, - er daglige øvelser for en førstereis på tinget. Det er mye å sette seg inn i, og læringskurven er bratt. Samtidig er dette spennende, og jeg føler meg privilegert som får muligheten til å være med på å forvalte våre felles verdier og vårt flotte demokrati! I Næringskomiteen får jeg drive et viktig og spennende arbeid på områder som ligger under komiteens paraply:

• • • • • • • •

Infrastruktur og rammebetingelser Forskning, innovasjon og internasjonalisering Statlig eierskap Konkurransepolitikk Fiskeri og havbruksforvaltning Landbruk og matforvaltning Matpolitikk Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

«Norge er et land med store muligheter. Vi har en åpen økonomi og en høyt utdannet befolkning. Naturen har skjenket oss store ressurser og vi har en levestandard i verdenstoppen. Grunnlaget for vår felles velferd er den verdiskapingen som skjer i alle deler av

42

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

landet. Regjeringen vil basere sin økonomiske politikk på at verdier må skapes før de kan deles. For at vi også skal ha trygghet for velferd og pensjoner er det nødvendig med økonomisk vekst. Regjeringen vil legge til grunn et generasjonsperspektiv i den økonomiske politikken.» Sørlandet er en stor bidragsyter i denne sammenheng og ligger på topp i landet når det gjelder eksport. Vi har verdensledende teknologimiljøer og det skjer veldig mye spennende som gir optimisme og fremtidshåp. Den nye Sørlandsbenken samarbeider godt selv om vi tilhører ulike partier og må regne med politisk uenighet. Vi har likevel et felles ønske om å løfte landsdelssakene sammen. Vi er for tiden midt i budsjettarbeidet og det er stort fokus på vei og utdanning der UIA og rammebetingelsene for landsdelens universitet selvsagt er i fokus. Kompetanse og infrastruktur er blant de viktigste sakene for å sikre en videre vekst og utvikling for Sørlandet. For at vi skal lykkes med vår jobb her på Stortinget er vi avhengig av en god dialog med alle dere som ser hva behovene er, og vet hvor skoen trykker. Jeg håper at jeg skal kunne være et talerør og en døråpner for Sørlandet samtidig som jeg er med på å realisere de målsettingene den nye regjeringen bygger sitt arbeid på.

Ingunn Foss Stortingsrepresentant, Høyre


WE MAKE IT WORK Bilfinger Industrial Services er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norden. Bilfinger IS har en omsetning på 2,5 milliarder kroner, 2600 ansatte, og er lokalisert i Norge, Sverige og Finland. Vi er inne i en sterk vekstfase, og har store og spennende utfordringer foran oss. Bilfinger Industrial Services Norway AS avdeling Kristiansand er lokalisert på Sagmyra 25. Vi har 70 ansatte fordelt på elektro og mekanisk avdeling. Mekanisk avdeling driver allsidig virksomhet med rørleggere, platearbeidere, sveisere og mekanikere. Elektro avdelingen dekker elektrotjenester innenfor service, bygg, svakstrøm, bygg, industri, marine og offshore.

www.is-norway.bilfinger.com

Ledig lokale i Dronningens Kvarter, 2 etg. – 306 m2

Ledig lokale i Slottsquartalet, 4 etg. – 271 m2

Skeie Eiendom har flere næringseiendommer sentralt i Kristiansand. Vi leier ut arealer med høy kvalitet og god beliggenhet til kontor og handel.

Henvendelse Skeie Eiendom AS v/Tom Chr. Bredesen – tel. 901 14 556 e-post: tom.bredesen@sgr.no www.skeiegroup.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

43


Nye medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:

Klinikk Matis Ny avdeling på Sørlandssenteret Klinikk Matis har siden 2006 drevet en klinikk i Vågsbygd vis a vis Amfi Senteret. I oktober i år åpnet vi en ny avdeling på Sørlandssenteret som nå gjør at vi kan tilby våre tjenester på begge sider av byen. Der folk bor. Klinikk Matis tilbyr alt innen hudpleie, egen makeup bar, negledesign med lakkbar, fotpleie, massasje, makeup tatovering, botox og restylane. Vi fører kun markedsledende produkter som Decleor, Matis, Carita, Priori, MD Formulations og bareMinerals. Vår leverandør, Dermanor, satser på lik linje som oss på kunnskap og etterutdanning. Alle våre terapeuter er oppdatert på det siste innenfor sitt felt som er med på å sikre at vårt motto blir ivaretatt: Vårt fokus er gode kundeopplevelser - hver dag og med hver kunde! Nytt i høst er at vi på hjemmesiden vår www.klinikkmatis.no har startet nettbutikk hvor du til enhver tid finner gode tilbud på kjente merkevarer og ikke minst – vi garanterer deg originale produkter. Velkommen skal du være. Besøk oss gjerne på Sørlandssenteret (2 etg) og i Vågsbygd (vis a vis Amfi Senteret).

NAV NAV er medlem av Næringsforeningen for å ha et tettere samarbeid med næringslivet i regionen. Vi vil markedsføre NAV som arbeidsformidler og rekrutterer. Vi vil være mer tilstede, tydelige og løsningsdyktige. NAV gir mennesker muligheter. Vi hjelper folk med å finne ny jobb, og de som trenger det, vil få veiledning, kurs eller arbeidspraksis.

Vi gir rekrutteringsbistand til bedrifter som har behov for dette, vi kan hjelpe med tilrettelegging på arbeidsplassen og kan hjelpe til med omstillinger eller kvalifisering i bedriften. NAVs arbeidssøkerdatabase er den største databasen i Norge og vi er i stand til å finne personer til stillinger på de fleste nivåer. Utlysing av ledige stillinger på www.nav.no er vederlagsfritt. NAV arrangerer flere jobbmesser i året og der kan du møte flere tusen kvalifiserte arbeidssøkere.

Pizzabakeren Pizzabakeren er en av de raskest voksende pizzakjedene i landet. Kjeden har på svært kort tid satt seg på Norgeskartet med over 90 utsalgssteder pr. i dag – og mer skal det bli. Mottakelsen i markedet har vært fantastisk og lovordene er mange for pizzaen med de nybakte bunnene og den gode smaken. Virksomheten er basert på take-away – enten henter du pizzaen selv eller så kommer vi og leverer den rykende fersk der du er. Vi smaker mer enn vi koster! PB Torridalsveien holder strategisk til mellom UiA og Kjøita, og dekker Lund, Gimlekollen og sentrum. For bestilling, ring 380 95 100 eller på pizzabakeren.no PB Rona ligger ved plussbank, midt mellom Søm og Hånes. Ønsker du å bestille pizza på østsiden av byen, er det bare å ringe 380 93000.

Inter Accounting Inter Accounting AS er et autorisert regnskapsbyrå med en forretningside om å øke kunnskapen til og yte bistand til selskap som leier ut/ inn utenlandske arbeidstakere, eller selskap som gir oppdrag til utenlandske selskap. Det var i min tidligere jobb som revisor at jeg fikk øynene opp for hvor stor underrapportering det er på dette området, og hvor alvorlige økonomiske og rettslige konsekvenser dette. Jeg har opparbeidet meg mye kompetanse på området både ift tidligere arbeidsforhold, og nå i Inter Accounting AS, som er drevet i sin nåværende form fra begynnelsen av 2011. Noe av formålet med å bli medlem i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er å få et større nettverk, og mulighet til å knytte til meg samarbeidspartnere. En annen grunn til å bli medlem, er at foreningen tar opp mange relevante tema for virksomheten. Daglig leder, Ann Christin Jørgensen

GWOK Finnens det en enklere måte å ta imot nyansatte som kommer utenbys og utenlands ifra? GWOK leverer softwarebaserte onboardingsløsninger -gjør det enklere å forflytte personell over landegrenser Vi tilbyr: • Visum prosess. Trykk visum, få opp alle skjemaer • Automatiske varsler – hvis du har glemt noe • Varslingssystem for visum, pass, helseattester • Tilgang på informasjon (skatt, ferie, lover og regler)

• «Mingelling area» for nyansatte. Her kan de komme i kontakt med andre nyansatte som kommer utenbys og utenlands ifra. Hva skjer? By og event informasjon «Vi henter ofte kandidater fra andre deler av landet og fra utlandet. Vi ser at GWOK AS har et utfyllende produkt i denne prosessen med å hente nye kandidater for oss i Kelly Services, og som derfor vil gjøre rekrutteringsprosessen vil ta kortere tid» Branch Manager, Kelly Services

Norsk Tur Turoperatøren Norsk Tur lager spennende og innholdsrike gruppereiser rundt omkring i hele verden, samt skreddersydde weekendprogram for organisasjoner, banker og bedrifter. Kvalitet og service i alle ledd er viktig for oss og det er noe vi bestreber til enhver tid. Det gjelder fra den dagen du tar den første telefonen til oss, til du kommer hjem fra en vellykket tur. En reiseopplevelse med Norsk Tur skal være annerledes! Solid forankret i mange års erfaring komponerer vi turopplegg og utarbeider turprogram som karakteriseres av interessante destinasjoner, gode hoteller, behagelige framkomstmidler, fokus på høy kvalitet innen mat og service, samt dedikerte og profesjonelle reiseledere. Vi har god kunnskap i å håndtere gruppereiser og har strømlinjeformede rutiner som gjør at våre deltakere blir godt tatt hånd om - hele veien!


Men ledelse er først og fremst en levende praksis. Derfor er vårt team sammensatt av fagpersoner med praktisk erfaring innen de samme områdene. Så hos oss får du konkrete og tydelige anbefalinger. www.alphadialog.no

AF-gruppen

Søgne Handelsforening

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF står for: Addressing Future. AF Gruppen etablerte seg permanent på Sørlandet med AF Bygg Sør, AF Eiendom og AF Decom (rivning) i kjølvannet av vårt engasjement som hoved-entreprenør ved byggingen av Kulturhuset Kilden i Kristiansand. AF Gruppen ønsker å være med på å skape en litt Annerledes og Fremtidsrettet fremtid også på Sørlandet.

Søgne Handelsforening ble stiftet i 1998 og i vedtektene står det at vi skal arbeide for at Søgne kommune forsterkes som et naturlig og slagkraftig handlested for regionen vest for Kristiansand. Vi er nå 48 medlemmer med store og små aktører som driver handel i Søgne. Medlemmene er stort sett sentrert rundt Tangvall og i Linnegrøvan som er de to største handlesentraene i Søgne. Vi drifter Søgne gavekortet som kan brukes hos våre medlemmer. Vi jobber mest med å lage aktiviteter av ulike slag slik at kundene våre får en god handleopplevelse når de kommer til Søgne. Bygda vår er virkelig en perle og det er godt å bo her. Søgne Handelsforening jobber for at det skal være lønnsomt å drive handel i Søgne. Følg oss gjerne på Facebook eller send mail hvis du ønsker kontakt leder@sognehandel.no

Renholdssoner

Alpha Dialog

Renholdssoner® er et system for å stoppe, kontrollere og fjerne smuss og fuktighet i inngangspartier gjennom en helhetlig prosess. Vi har som mål å være en leverandør som tar miljø og klima på alvor. NAAF anbefaler Renholdssoner: ”Renholdssoner gjør sitt til at man får et bedre inneklima.” Som Ergoterapeut har jeg også en unik mulighet til å kurse renholdspersonalet i gode og riktige arbeidsmetoder for en bedre hverdag, som igjen vil kunne påvirke innemiljøet i bedriften. Det brukes mye tid på jobb, skole og barnehage igjennom livet og da er det viktig å kunne få et best mulig innemiljø å være i. Med Renholdssoner vil dere kunne oppnå dette.

Praktiserer du verdibasert endringsledelse? Er det utfordrende å være en god leder? Har du en strategi for virksomheten, men mangler en filosofi for å realisere de menneskelige verdiene og bygge kultur? Klarer dere å etterleve kjerneverdiene? Vi viser deg hvordan du integrerer verdiene i hele organisasjonen. Hvordan du bruker dem i markedsarbeidet. Og hvordan dere kan gi etikken plass i den daglige driften. Våre tjenester har form av rådgivning, foredrag, kurs, seminarer og megling. Innholdet baserer seg på et tverrfaglig teoretisk fundament. Juss, etikk, sosiologi, psykologi, pedagogikk, økonomi, administrasjon og ledelse er fag vi støtter oss på.

Det er Brøvig maskiner produsert på 70 tallet som fortsatt er i daglig drift! Med Vennlig Hilsen For Brøvig as Audun Erikssen Daglig Leder

Europe Solar Holding AS Landskapsentreprenørene Landskapsentreprenørene ble etablert i 1986, og er i dag Sørlandets største anleggsgartnerfirma. Med lang erfaring i bransjen er vi godt rustet til å levere kvalitetsprodukter, til riktig tid og riktig pris. Vi er stolte av å berike omgivelsene med flotte former og farger, og har både kunnskap og lidenskap innen det faget vi jobber med. Vi utfører små og store oppdrag for privatpersoner, entreprenører, private og offentlige foretak. Vi påtar oss alle slags anleggsgartner- og entreprenøroppdrag utenfor grunnmuren, og kan jobbe med store volum. Våre 90 ansatte er dedikerte mennesker med solid kompetanse, slik at du kan være sikker på at jobben er i trygge hender. Vi ser fordeler av å være medlem i en forening som kan samle bedriftene i regionen og ivareta næringslivets interesser.

Europe Solar Holding AS er en europeisk solcelle-aktør med hovedkontor i Kristiansand, produksjon i Polen og markedsavdeling i Tyskland. Europe Solar Production i Polen produserer høykvalitets solcellepaneler, med nanoteknologi for dem som ønsker det. Europe Solar Production leverer markedets mest energi- og kostnadseffektive solcelleløsninger og vår kompetente og erfarne stab sikrer høy kvalitet og punktlig levering over hele verden. Europe Solar Holding AS ser det som naturlig å være medlem av Næringsforeningen blant annet fordi dette er et relevant og godt nettverk som bidrar til å styrke kompetansen, samholdet og konkurransekraften i regionen. Se www.europe-solarproduction.com

Øvrige nye medlemmer er: > Avaxindi AS > Boen Gård > Europe Solar Holding AS > Bankkjelleren Catering (Malil)

Brøvig AS

> Transportsentralen Kristiansand

Vi er en produksjons bedrift som ble etablert i 1955 og holder til i Rigedalen 51, der produserer vi vaskemaskiner til varebil / Lastebil / vogntog / tog / trikk / buss samt spesialkjøretøy – disse monterer vi så opp ute hos kunde, vi foretar service og vedlikehold av maskiner over hele landet . Brøvig as er markedsleder på den type vaskeanlegg i Skandinavia. Vi leverer også høytrykkanlegg / skum / kjemi samt underspyler mm

> Kaptein Sabeltann > Maskin & Autoteknikk Sør > Søgne og Sogndalen Budstikke > Septikservice > Kambo Eiendom > Kunsthallen > IKEA > Nav Kristiansand Markedsavdelingen > Due’s Sportsreiser > IKEA


MEDLEMMER i Næringsforeningen per desember 2013

Boss Industri og Mekanisk Verksted AS Bouvet ASA BR Gruppen Bring Logistics AS Brøvig AS BT Regnskap Bjørg Tønnessen Brun og Blid Markens Butikkpikene AS (Hansen & Hatrem AS) Bygg og Prosjektutvikling AS Bølgen & Moi Kristiansand Båtservice Holding AS C Cameron Sense AS Camillas Blomsterdesign Carbon Partners AS Cargotec Norway AS Carshine AS Castor Drilling Solution AS Caverion Norge AS Cemo AS CG Glass Christiania Innfordring AS Christiansholm Eiendom AS Christianssands Assurance AS Clarion Hotel Ernst AS Clean Sør AS Color Line AS Comfort Hotel Kristiansand AS Conecto AS Corona Interiør AS Coventure AS COWI AS, avd. Kristiansand CR Group AS Cramo AS, Avd. 766 Kristiansand Cultiva D Daland Eiendom AS Dampbageriet AS Danske AS Danske Bank Kristiansand Dark Season Deepmind AS Delfin Design DA Deloitte AS Desmi Norge AS Det norske Veritas, Avd. Kristiansand Devoteam Solutions AS DHL Express (Norway) AS avd. Kristiansand Dialekttempen.no Digiflow, Kristiansand Din Eiendom AS Dirty Old Town AS DNB Bank ASA DNB Næringseiendom ASA (Sørlandssenteret) DNT Sør Dog & Bone Doorway AS - Avd. Kristiansand Dots AS Dovland Byggmester AS Drømmehuset Kristiansand AS DSV Air & Sea Dues Sportsreiser AS Dørteknikk AS E Edigard AS Eidsaa, Ivar Eiendomsmegler 1 Kristiansand Ek Elektro AS Elatec AS Elektroxperten AS Elkem Carbon AS Elkem Silicon Materials Elkem Solar AS Elkem Technology AS Elpunkt AS Eltek AS, avd. Kristiansand Eltos AS Engage Kommunikasjon AS Engeland Skade og Lakk Engineering Systems AS Entra Eiendom, avd. Kristiansand Ernst & Young AS Espen Solum Europark AS Europe Solar Holding AS Eva Sko/Eurosko Evenby, Torbjørn Evje Regnskapskontor AS EVRY Agder AS Experis A/S

A A1 Eiendom AS Aamodt Bygg Aamodt VVS AS Aanesland Fabrikker AS ABC Regnskap A/S ABC Tak AS ABCenter Eiendom AS Able AS Accountor Kristiansand AS Active People AS Adecco Norge AS avd. Kristiansand AdrianaEik Fotograf Advokat Jan M. Wesenberg Advokat Stefanussen Advokatfellesskapet Drift AS Advokatfirma Krodemansch Advokatfirma Tofte DA Advokatfirma Wigemyr & Co DA Advokatfirmaet Kjær & Co DA Advokatfirmaet Müller Advokatfirmaet PWC AS Advokatforum Kristiansand DA AF Gruppen AS Agder Bedriftshelsetjeneste Agder Energi Agder Klimateknikk AS Agder Kollektivtrafikk AS Agder Mat Foredling AS Agder OPS Vegselskap AS Agder-Port AS Agder Taxi AS Agder Teltutleie AS Agder Ventilasjon AS Agderforskning AS Air France KLM Air Products AS Aker MH AS Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS Albert, Kaare Allkopi AS Alpha Dialog AS Amesto Solutions CRM AS AMFI Vågsbygd - Drift AS Andås Begravelsesbyrå AS Anne Margrethes Frisørsalong AS AON Norway AS Applica Training Systems AS Aptum Kommunikasjon AS Aquarama Apotek Aquarama Service AS Arena AS Asbjørnsen Holding AS Aske Rørleggermester AS Asplan Viak AS Atea AS Avfall Sør Bedrift AS Avinor Kristiansand Lufthavn Axelsen, Carl Viggo B Babycare AS Bakgården Bar og Bakgården Restaurant Baltic Service AS Bankkjelleren Catering Bardoff Hanssen & Sønn AS Basol Norge AS Basseng.no BDO AS Beckmann AS Bemanningsbyraaet.no AS Berg-Hansen Reisebureau Agder AS Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i Praksis Bidevind Consulting AS Bilfinger AS Biltema Birkeland Busser Bitpro Blank AS Bli Sett Via Scandinavia AS Blikkenslagerfirma Olaf Jahnsen AS Blå Kors Kristiansand Boen AS Boen Gård AS www.kristiansand-chamber.no

46

SPENN magasinet 6/13

F Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen Skolesenter Farsund Resort AS Faveo Prosjektledelse AS (tidl. PTL) FB Eiendom & Finans AS Festival AS Fiko AS Finn og Albert Egeland AS Fire Security AS Fire Årstider AS First House AS Fiskeeksperten Reinhartsen Holding AS Fjell Renovering AS Fjord Line Flak AS Flekkerøy VVS Folkeuniversitetet Sørlandet Forbrukersamvirket Sør BA Force Technology Training Norway AS Frigstad Engineering (Norway) AS Frivold Slakter AS Frizen AS Fundament Kommunikasjon AS Fysioterapeut Tine C. Kelly Taraldsen Fædrelandsvennen AS G G. Strømme Eiendom AS G. Strømme Holding AS Galleri Bi-Z Gardin Studio AS Gamezone GCON AS Gecko Informasjonssystemer AS Geheb Conditori GetVital Medical Scandinavia AS Gevir Kommunikasjon AS GHV Montasje AS Gjensidige Glassdrive Agder Bilglass Gleden Blomster Glencore Nikkelverk AS Globetech AS Go Mobile AS Gosh Norge AS Grillstad Storkjøkken AS Grønt Fokus Gumpen Bildrift A/S Gunn Eggebø Gustav Pedersen AS Gwok H Halvard Thorsen AS Hamre Familiecamping AS Hamresanden Resort AS Handelsbanken Handelshøyskolen BI Kristiansand Hansa Borg Bryggerier ASA Hansen & Justnæs AS Hellvik Hus Søgne AS Helsehuset Salis AS Hennig-Olsen Is AS Hertzberg Sivilingeniør HG-Bygg AS Hillcon AS Hodejeger Åstveit AS Hotel Norge AS Hotell Wergeland Huntonit AS Høllen Restaurant & Bar Høyde Teknikk AS Håkull AS I I Medvind AS Identec Solutions Norway A/S iFlyt coaching& Mindfulness A IKEA Sørlandet If Skadeforsikring InfoCare ASA Inmaco AS Innoventus Inspirama Inter Accounting AS IPE Instrumentation AS Ipec Miljø AS Irevisjon Iso Tech AS ISS Facility Services AS ISS Personalhuset Kristiansand Itella Logistics AS Iveland Kommune J J-A Rør Jackon AS, avd. Kristiansand Janse Kommunikasjon AS

JB Ugland Eiendom AS Jernbaneservice Sør Jiffy International Jobzone Kristiansand AS Johan G. Olsen AS K Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Kambo Eiendom AS Kanalbyen Utvikling AS Kaptein Sabeltann AS Kelly Services Norge AS Kilden IKS Teater og Konserthus Kjær Trapper AS Kjøita Laserklinikk Kjøita Park I AS Kjøkkenservice Industrier AS Kjøkkenskapet Brød og Pålegg AS Kjøstvedt AG AS Klinikk Matis AS Knowit Sør AS Knutepunkt Sørlandet Konkreta Jane Rabbersvik Konkurrenten.no KPMG AS Krag Utvikling AS Kreditorforeningen Sør Kreftforeningen Seksjon Sør-Vestlandet Kristiansand Avis Kristiansand Bygg AS Kristiansand Byggrådgivning AS Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Feriesenter Kristiansand Havn KF Kristiansand Hotelldrift AS Kristiansand Kommune Kristiansand Kontorsenter AS Kristiansand Kunsthall Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand Skruefabrikk & Mek. Verskted AS Kristiansand Sykkelsenter AS Kristiansand Teknologipark KRNCoaching A/S Kruse Smith Entreprenør AS Kuhne + Nagel AS Kvadraturen Gårdeierforening AS Kvadraturen i Kristiansand AS Kvinesdal Sparebank Kwinitet Norge AS, avd Kristiansand Kåre Larsen Handelsgartneri L Landmåler Sør AS Landskapsentreprenørene AS LEANovasjon Leif Hodnemyr Transport AS Leif Hübert Stål AS Lent LG Quick Lager AS Lillemarkens AS Lillesand Sparebank LOS AS LOS Bynett AS Lumber AS Lund Bedriftshelsetjeneste DA Lund Restaurantdrift AS - Per Kokk Lunde Holding Invest AS Lydia AS Lyskomponenter AS M Maduro Kompetanse Mal i Sør AS Malermester Knutson AS Mandt, Hege Marie Manpower AS Avd. Kristiansand Maritime Protection AS Maskinentreprenørenes Forbund Avd. Agder Maskin og Autoservice Sør AS Maskin og Transportteknikk AS Maurtua Barnehage AL Max Marketing Gruppen Mediepartner AS Meditek Medisinsk Utstyr AS Meglerhuset Sædberg AS Menko AS Mentor Partner AS Merkantil Service AS Mestergull Hodne Metall Bygg AS Midt-Agder Friluftsråd Mjåland Ivar AS Mjåvann Industriområde AS Modena Kristiansand AS Moment Analyse AS Mosvold & Co Mosvold Drift AS

Multiconsult AS Multi Markets Multiregnskap AS Mur i Sør Myhre & Johnsen Advokatfirma Møbelmiljø AS Møvik byggetjenester Måltid i Agder AS N N. Timenes & Søn AS Nasta AS, avd. Kristiansand National Oilwell Varco Naturexpo AS NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder NAV Kristiansand Markedsavdelingen Navigea Securities AS NCC Roads Region Sør Necon Engineering and Consulting Avd. Kristiansand Nelfo Sørlandet AS Netlab AS Netped AS Netsecurity Net-Work AS Neumann Bygg AS NHO Agder NinaNet AS NOHA Norway AS Nor Element Nordby G Cycle & Maskin forretning AS Nordea Bank Norge AS Nordialog Kristiansand Nordic Crane Kristiansand AS Nordic Material Construction AS Norges Lastebileierforbund Avd. Vest-Agder Norgesenergi AS Norgesfilm AS Norgesgruppen Agder Norgesplaster AS Norlock DB Montasje AS Noroff AS Norsap AS Norsk Gjenvinnning AS Norsk Tur AS Norspons AS Norwegian Air Shuttle ASA NSB Trafikkservice AS Avd. Kristiansand NTC Gave og Profilering AS NTI CadCenter AS, avd Kristiansand Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Næromsorg Sør AS O Oceaneering Rotator AS Odderøya Live AS Officer Kristiansand Offshore Procurement OK Marine AS On & Offshore Services AS On Line Reklame AS OneCo AS Op Designstudio Oras Agder AS Ordkraft AS Ortopediservice AS Otera Elektro AS Otium Sør AS Oxford Research AS P Parko AS Pedika Invest AS Pegasus Kontroll AS Pentagon Freight Services AS Personal Partner AS Per Try AS Personalsjefen AS Pettersen Vestbakke & CO DA Phonero AS PipeGap AS Pippin AS Pizzabakeren Torridalsveien PK Entreprenør AS Plussmegleren AS Podium AS Polewall AS Posten Norge AS/Kristiansand Postsenter Preben Tellefsen AS Printprofil AS Proffice Kristiansand Proffparkett AS Progress AS


Proplan AS avd. Kristiansand Pro-Revisjon AS PWC Accounting AS PWC Kristiansand AS Q Quality Hotel Kristiansand Qmatec Group AS R Radio Sør AS Radisson Blu Caledonien Hotel Rambøll Norge AS Rank Nr.1 AS Rasmussen gruppen AS/ Avantor ASA Reaktorskolen AS Regnskaps Companiet AS Rejlers Consulting AS Reklamestasjonen AS REMA Nonfood AS Rengjøringsservice anno 1975 AS Renholdssoner AS Resolve AS Repstad Anlegg AS Resa AS Resitec AS Returkraft AS Revisjon Sør AS Revisorgruppen Agder AS Ribe Betong AS Rica Dyreparken Hotel Rico Invest AS Ricoh Norge AS avd. Kristiansand Ringknuten Pukkverk AS Ringom Instituttet AS Roli AS - Restaurant Luihn ROM Eiendom AS Røinås Bilforretning AS S S & B-N Safe-Pro Systems AS Safety Design AS Saltgruva.no Sanden Media AS

Sandens Drift AS SAS Ground Services (SGS) Scan Trade AS Scandic Hotel Kristiansand Scandinavian Shipping & Logistics avd. Kristiansand Schenker AS avd. Kristiansand Schibsted Norge annonseproduksjon Seafront AS Seamless AS Securitas AS Septikservice AS Servicepartner 1 AS SG Finans AS Sibest AS Siem Offshore Management AS Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Sjapper AS Skagerak Capital AS Skanska Norge AS Skeie Eiendom AS Skjærgårdsbygg AS Sko-Data AS Slakter Sørensen Slangexperten AS SlottsQuartalet AS SmartCare AS SMS Arkitekter AS Snadderkiosken Snemyr & Limm Snøgg AS Solrang, Arne Paulsen Solvang, Bernt Krohn Songdalen Fjellsprenging AS Songdalen Kommune Songvaar Vekst AS Sopran AS Sordal Bygg Sound of Happiness Kompetansesenter Southern Marine AS Sparebank 1 SR-bank Sparebanken Pluss

Sparebanken Sør Spareskillingsbanken Spesialgrossisten Sør AS Spesialprodukter Sør AS SPISS Arkitektur & Plan AS Sport Senteret Kristiansand AS Stamina Bedriftshelsetjeneste Stena Recycling AS, filial Kristiansand StepChange AS Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet Storform Kristiansand AS Storkjøkkenpartner AS Strai Kjøkken AS Strand Hotel Fevik Stray & Co Eiendomsmegling AS Strømmes Reklame AS Strømmestiftelsen Studentsamskipnaden i Agder (SIA) Stål-Consult AS Stålveien 9 AS Sub Kristiansand AS Sunn Hverdag Sveins Bilutleie AS Sweco Norge AS Synkron Media AS Søgne Handelsforening Søgne og Greipstad Sparebank Søgne og Songdalen Budstikke AS Sør Stål AS Søren Bager AS Sørlandet Storcash AS Sørlandets Kaffebrenneri AS Sørlandets Kunstmuseum Sørlandets Sikkerhetssenter Sørlandets Travpark AS Sørlands Service AS Sørlandschips AS Sørnorsk Filmsenter AS Sørover AS

T Takstkontoret Johan Roland AS Tangen, Halfdan TapasTone Taxi Sør AS Teamwork Organisasjonsutvikling AS TeamWorks AS Telehuset Sørlandsparken Telenor Bedrift ASA - Kristiansand Teknova AS Teres Sørlandsparken AS Tine SA Tollpost Globe AS, Avd Kristiansand Top Temp Bemanning Kristiansand AS Tore Wiese-Hansen Torjesen Jernvare AS Trainee Sør Transportsentralen Kristiansand AS Tratec Agdermaskin AS Tress Design AS Trilobite Microsystems AS Trimtex Sport AS Trine på Gården Tryg Trysnes Marina Eiendom DA TTS Marine AS Tønnesen Rustfritt U Ungt Entreprenørskap Agder UNIT4 CURRENT SOFTWARE AS Univern Senter Kristiansand AS Universitetet i Agder V Valhalla Verksted AS Varmepumpeservice Varodd AS Veidekke Agder Vekstra Kristiansand AS Vennesla Transport AS Ventec Agder AS Ventec Service AS Ventelo AS

Vertech Offshore AS Vest-Agder Bedriftsidrettskrets Vest-Agder Fylkeskommune v/ nærings- og energiseksjonen Vest-Agder Fylkeskommune v/ samferdsel Vest-Agder Fylkeskommune v/Tannhelsetjenesten Vest-Agder-Museet IKS Vetro Solar AS VIA Travel Sørlandet Viego Regnskap AS Vigeland Metal Refinery AS Vigeland Brug AS Vigeland Personal Øst AS Viking Think Tank AS Vindi Consulting Vinje Industri AS Vipers Topphåndball AS Visit Kristiansand AS Visit Sørlandet AS Visma Services Norge AS Kristiansand Vito Regnskap AS Voca AS Voss Production AS Vågen og Hansen Utemiljø AS Vågsbygd VVS AS W Wahwah Spandabel AS Westshore Brokers AS Widerøes’s Flyveselskap AS Windmill AS X Xpand AS Y Yess Kristiansand AS Å Åros Motell Camp AS 07 Sør AS

Har du en

kompetanseinnvandrer i din bedrift? I så fall vil det være en klok investering å melde vedkommende inn i INN-programmet til Næringsforeningen. Vi har som mål å gi deltakerne en innføring i norsk næringsliv, arbeidsmarked, arbeidskultur og rettigheter. Vi ønsker også å bidra til at deltakerne blir gitt muligheter for detakelse i samfunnet, og legger derfor til rette for en rekke aktiviteter. Deltakerne samles for å utveksle erfaringer og møtes på tvers av land og grenser. Kristiansand har som mål å være en god vertskapsby. Får vi til en vellykket komptanseinnvandring, også der det er behov for å ta vare på hele familien, vil vi bli en landsdel preget av innovasjon og utvikling. INN-programmet er lagt til rette for bedriftsmedlemsskap, både små og store selskap. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon, så kommer vi med en liten presentasjon av programmet.

The newsletter really keeps us updated over everything that is going on in the region, whether it’s cultural activities, sports or local food markets.

Kontaktperson Joke Verwaard

joke@kristiansand-chamber

Hugo Pinto, Inn-deltaker www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 6/13

47


Avsender Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 Kristiansand

B Økonomi Hovedkontor på Sørlandet?

Kjøita 6 ligger attraktivt til, få minutter fra Kristiansand sentrum. Vi kan tilby fra 17 m2 til 2500 m2 topp moderne, lyse og arealeffektive kontorlokaler. Lokalene er fleksible og tilpasses leietakers behov og ønsker. I tillegg kan vi friste med veldrevet personalrestaurant, betjent servicesenter og felles møteromsavdeling som vil tilfredsstille den mest kresne leietaker. I nærområdet finnes godt utbygget kollektivtilbud både inn til sentrum,ekspressbuss og flybuss til Kjevik. Vi har god parkeringsdekning for ansatte og gjester, enten de bruker bil eller sykkel.

Vi ønsker velkommen til Elvebredden! For mer informasjon og visning, kontakt:

Tlf: 38 10 44 44 Mob: 41 56 96 54

www.telenoreiendom.no

SPENN 6/13  

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you