Page 1

SPENN

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

Februar/mars 2013

Fullt hus på oljekonferansen – Bedriftene på Sørlandet er en juvel, sa statssekretær Per Rune Henriksen før han åpnet Sørlandets olje- og offshorekonferanse. Her sammen med arrangørene Ole-Petter Sunde fra Næringsforeningen og Janet B. Vollset fra DNB Markets. Side 8-9.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

1


FUNDAMENT / Foto: Thinkstock

Aktiv arbeidshverdag Det er mange gode grunner til å ha et treningstilbud for sine ansatte. Både fordi en treningsavtale ivaretar den ansattes helse og reduserer sykefravær i bedriften, men også fordi et treningstilbud er et ansattegode som medarbeidere verdsetter. Aquarama Trening er et moderne treningssenter. På over 1300 kvadratmeter har vi tre flotte gruppetreningssaler, et stort helsestudio og det nyeste treningsutstyret. I tillegg har vi høyt motiverte ansatte som med sin kompetanse kan hjelpe deg med å oppnå ditt mål, uansett hvilken alder eller fysisk form du er i. Bedrifter er som folk – de er forskjellige. Derfor har vi laget tre forskjellige avtaletyper som din bedrift kan velge mellom; • Fellestrening • Standard bedriftsmedlemskap • Klippekort For mer informasjon om dette, kontakt Johan Holte, leder Aquarama Trening på johan@aquarama.no

Velkommen til Vi deler vår kompetanse I KPMG har vi en rekke eksperter som utvikler og holder kurs for deg som er klar for litt faglig påfyll. KPMG Kristiansand tilbyr følgende kurs:

Scandic KriStiansand Bystranda

– Sørlandets Største hotell

Forholdet mellom et aksjeselskap og dets aksjonærer - et minefelt! 1. mars, kl. 09.30-11.30

Scandic Kristiansand Bystranda vil bli en unik møteplass med sin beliggenhet midt på Bystranda i Kristiansand. Med 8 fleksible møterom kan vi ta imot alle konferanser fra 10 og opp til 350 deltagere. Å møtes på Scandic skal være enkelt, alt teknisk utstyr er standard i alle våre møterom og vi hjelper gjerne med å skreddersy ditt arrangement.

Eiendomsdagen 14. mars, kl. 08.30-11.30

Scandic Kristiansand Bystranda åpner 05.juni men du kan booke ditt neste arrangement allerede nå.

Arv og generasjonsskifte 7. mai, kl. 13.00-15.00

Ta kontakt med salgssjef Johan Kjærbo på johan.kjaerbo@scandichotels.com eller 21 61 50 00.

For mer informasjon og påmelding: kpmg.no scandichotels.no/bystranda


|

Rask behandling til dine ansatte. oktan

SPENN INNHOLD 1/13

Ta kontakt med oss. Timebest: 38 04 99 20.

8-9

10-15

16-19

22-26

Har du tegnet egen helseforsikring for de ansatte i bedriften? Vi tilbyr behandling innen ortopedi og plastikkirurgi. Kontakt din bedrifts forsikringsselskap. Kom raskt til behandling – unngå lange ventetider og sykmeldinger. Barstølveien 34 4636 Kristiansand Tlf: (+47) 38 04 99 20 E-post: sorlandsparken@teresklinikk.no

HASTER FORSENDELSEN? Vi har løsningene!

Sørlandsparken Spesialistsenter er en del av Teres Medical Group som er Norges største sammenslutning av ledende private sykehus og plastikkirurgiske klinikker.

REVISJON - REGNSKAP - SKATT AVGIFT - RÅDGIVNING

Tel.: 38 00 13 50

28-30 Kompetansesenteret i Vågsbygd! Kontakt oss på tlf. 38 02 74 20 eller besøk oss på vår adresse Sagmyra 1, 4624 Kristiansand. ■ DSV offices ■ Agents

Avdelingskontor i Arendal, tlf. 990 21 755 Vi tar oppdrag over hele Agder.

www.rolfbirkeland.no www.agderregnskapstjenester.no

32-34

8-9

Stor interesse for Sørlandets Olje-

31

og Offshorekonferanse

32-34 Profilen: Gro-Anita Mykjåland,

36

Fugl Fønix av BI-asken?

10-15 Aquarama, storstue for kropp og helse

rampejenta fra Iveland

16-19 Varodd, mer enn veiviser for arbeidssøkere

35

FAGARTIKKEL: Utbygging av mobilnettet i Sør

20-21 Merethe i hundre på Rema 1000

36

GJESTEKOMMENTAR: It’s all about the people!

22-26 Lokale forskere vil revolusjonere

40-41 Nye medlemmer

metall-analyser

41

Girl Geek, kvinnenettverk for tekno-nerder

28-30 Noroff-studium vekker internasjonal oppsikt

42 MEDLEMSLISTE | 43 BLI MEDLEM

Ønsker din bedrift å være med i regionens største næringsforening, ta kontakt med oss i dag!


kontakt

Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere

LEDER

SPENN

Utgiver: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) - Kristiansand Chamber of Commerce Ole-Petter Sunde Nestleder Internasjonalt samarbeid Redaktør SPENN Leder av markedsavdelingen Tlf.: 46842698 Ole-petter@kristiansand-chamber.no

Telefon 99 23 80 00 Postboks 269, 4663 Kristiansand www.kristiansand-chamber.no Tips/kommentarer: Redaktør Ole-Petter Sunde ole-petter@kristiansand-chamber.no Årgang: nr.10, utgave 1 - 2013 Opplag: 7.500

Anne Marit Thomassen Økonomi/administrasjon Handelskammer SPENN Tlf.: 489 97 734 amt@kristiansand-chamber.no

Utkommer: februar, april, juni, august, oktober og desember. Materiellfrist: 1 mnd. før utgivelse. Annonsesalg: Anne Marit Thomassen, mob. 48 99 77 34. E-post: anne_marit@kristiansand-chamber.no. Volumrabatt ved halv- og helårsavtaler. Egne priser for medlemmer av foreningen. Tekst og foto: Mediepartner AS Ombrekking og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS Forsidefoto: Kjell Inge Søreide

Anne May Hundeide Medlemspleie, medlemsverving, Utvikling og gjennomføring av faglige tilbud Kurs- og konferanseansvarlig Tlf.: 404 73 626 annemay@kristiansand-chamber.no

Distribusjon: Til bedrifter innen “Knutepunkt Sørlandet”: Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Birkenes, Lillesand og Iveland, samt Kjevik Lufthavn, tog-, ferje- og bussterminal. Kontakt oss for tilsending: spenn@kristiansand-chamber.no

May Baagøe Lindseth Medlemsverving og medlemspleie ekstern kommunikasjon webredaktør Kurs og konferanser Tlf.: 932 55 331 may@kristiansand-chamber.no

Joke Verwaard Prosjektleder INN Kristiansand – Expat Support Tlf.: 974 08 428 joke@kristiansand-chamber.no

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en næringsorganisasjon for bedrifter i ulike bransjer i Kristiansandsregionen. NiKR skal bidra til at medlemsbedrifter oppnår de beste rammebetingelser innen regionen. Vi ønsker videre at næringslivet står samlet bak store og viktige beslutninger, ikke minst overfor offentlig sektor. NiKR skal virke som høringsorgan, medspiller og pådriver for å fremme næringslivets interesser.

Takk for meg Jeg har lovet å levere en siste leder før jeg sier takk for meg i Næringsforeningen. Oppholdet ble ikke så langt, men jeg mener det definitivt ble begivenhetsrikt. Men det er jo en svært subjektiv observasjon. Næringsforeningen er i en god utvikling. Vi har vært og er involvert i gode og sentrale saker som berører regionens utvikling, vi har øvet innflytelse og inngått samarbeid med aktører med samme mål som oss: Å utvikle Kristiansandsregionen til en enda bedre næringsregion. Fremover har Næringsforeningen i Kristiansandsregionen store oppgaver, vi har mye ugjort. Ulike undersøkelser viser med all tydelighet at vekst og utvikling ikke er jevnt fordelt mellom kommunene. Kristiansand er den sterke motoren, med vekst til tross for vansker for prosessindustrien. Det er viktig at de omkringliggende kommunene også oppnår økt etablering og vekst i arbeidsplasser. En regions styrke og attraktivitet henger nøye sammen med et helhetlig og godt tilbud av arbeids- og boplasser. Noe av det mest synlige vi gjorde i 2012 var å flytte til Generalboligen i Østre Strandgate. Store, gode lokaler i et bygg som er egnet å bygge identitet for Næringsforeningen, skal løfte aktiviteten i tiden fremover. Her kan foreningen arrangere sine egne møter, og vi har allerede erfart at medlemmene setter pris på å komme ”hjem” til oss. I tillegg er denne delen av byen i en spennende transformasjonsfase, og vil bli et tyngdepunkt for en rekke aktiviteter i fremtiden. For å være litt personlig, mener jeg det drøye året mitt som leder i Næringsforeningen er noe av det aller mest spennende jeg har gjort. Jeg fikk innsikt i et særdeles robust og kompetent nettverk bestående av medlemmer og bedrifter som ønsker foreningens beste. Jeg er sikker på at dette nettverket fortsetter å arbeide for felleskapet, for at Kristiansandsregionen skal utvikle seg opg bli Norges beste næringslivsregion.

Christian Altmann Tidligere adm. dir. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

VÅR VISJON En møteplass for diskusjon og løsning av spørsmål. Arbeide for at Kristiansandsregionen er et godt sted å leve og bo. VEKST I REGIONEN Vi arbeider for vekst i regionen både gjennom økt satsning på eksisterende bedrifter og ved å tiltrekke ny virksomhet. Dette vil kunne gi positive ringvirkninger og er av avgjørende betydning for en videre utvikling av regionen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

7


Tett samarbeid mellom næringsliv og myndigheter er et konkurransefortrinn for norske bedrifter.

Tekst: Atle Christiansen foto: KJELL INGE SØREIDE

Det sa Node-sjef Kjell O. Johannessen på Sørlandets Olje- og Offshorekonferanse, som ble arrangert på Kilden 6. februar. I tillegg til Node-sjefen, var representanter fra DNB Markets, National Oilwell Varco, Sevan Marine, Deep Sea Supply Plc, Cameron og Oljeog energidepartementet invitert til å presentere sine tanker om utviklingen innen bransjen. Johannessen mente den såkalte norske modellen er en av grunnene til suksessen for leverandørindustrien på Sørlandet. – Den norske modellen innebærer at næringsliv og myndigheter jobber tett sammen, vi kan endre rammevilkår så å si over natta. Slik er det ikke i de landene vi konkurrerer med. Et norsk eksempel er ny vei til Kjevik som stod på den nasjonale transportplanen for 2032. Nå står den på kalenderen i 2017. I vårt land går det an å endre planer og politikk når næringsliv og myndigheter snakker sammen, sa Kjell O. Johannessen. Engasjert samtale mellom Node-sjef Kjell O. Johannessen og statssekretær i Sørlandets oljeog offshorekonferansen, Per Rune Henriksen på Olje- og offshorekonferansen.

Sørlandets olje- og offshorekonferanse 2013

Norsk modell gir suksess 8

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Juvelen

Bedriftene på Sørlandet er en juvel som har vokst i det stille, sa Per Rune Henriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Per Rune Henriksen, sa dette til Spenn før han holdt sitt åpningsinnlegg: – Bedriftene på Sørlandet er en juvel som har vokst i det stille. Nå gjelder det å skaffe seg produksjonskapasitet og holde på markedsandelene. Vi trenger flere ingeniører her i landet, men også fagarbeidere og kompetanse innen fagområder som støtter opp om leverandørindustrien. I innlegget sitt sa statssekretæren at han er imponert over den eventyrlige veksten på Sørlandet og mente at næringsklynga Node er en viktig bidragsyter til suksessen. – Bedriftene er blitt vinnere ved å være teknologisk ledende og næringsklynga Node har hatt en avgjørende innflytelse på utviklingen. Å samle bedrifter som står felles

285 hadde meldt seg på Sørlandets olje- og offshorekonferanse og fikk blant annet høre Tor Henning Ramfjord fra National Oilwell Varco (NOV) snakke om hvorfor NOV investerer på Sørlandet.

om enkelte ting samtidig som de konkurrerer, er en krevende øvelse. Det har man fått til på Sørlandet. I tillegg samarbeider Universitetet i Agder med teknologibransjen, og med den typen samarbeid, utvikles en innovasjonskultur, sa Henriksen.

Fullt hus Konferansen ble i år arrangert for andre gang og 285 deltakere var påmeldt. – Vi ble fort fulltegnet og kunne ha samlet 350 deltakere. Vi har mange på venteliste. Konferansen har falt i smak hos næringslivsledere i regionen. Dette blir et årlig arrangement i regi av DNB Markets og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sa Janet B. Vollset, banksjef i DNB Markets. Deltakerne kom stort sett fra landsdelen, og blant dem var en blanding av folk fra olje- og offshorebransjen, bankansatte, eiendomsmeglere og forretningsutviklere. Blant dem var Svein Kaldestad fra Kruse Smith. – Vi må følge med på hva omgivelsene gjør. Husk at vi bygde de første kontorlokalene i Korsvikfjorden hvor National Oilwell Varco og Aker Solutions holder til, sa Kaldestad. – Fullt hus er alltid et godt tegn og det gir inspirasjon til å gå i gang med å lage et godt program for neste års konferanse, sa Ole-Petter Sunde fra Næringsforeningen.

Fakta Sørlandets olje- og offshorekonferanse ble for andre gang arrangert i Kristiansand 6. februar. Arrangementet er et samarbeid mellom DNB Markets og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

9


Unni Mesel gleder seg til åpningen av Aquarama, her fra stupetårnet på sju og en halv meter.

Storstue

for kropp og helse mot åpning 10

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Aquarama åpner 22. mars og tilbyr et aktivitetssenter Sørlandet aldri har sett maken til. Bygget er på 41 000 kvadratmeter og inneholder blant annet badeland, idrettshall, treningssenter, spa og Sørlandets største hotell.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

11


Man trenger ikke å være OL-vinner eller general for å bli hedret

Kristiansands nye svømmehall er på 50 ganger 25 meter og både bassenget og stupeanlegget holder internasjonale mål.

– Vi gleder oss til å få alt på plass og åpne for publikum. Vi ser fram til å vise fram anlegget og håper vi innfrir forventningene, sier Unni Mesel, administrerende direktør i Aquarama Kristiansand AS. Vi treffer henne i slutten av januar. Aquarama har begynt å ta form. Rutsjebaner er montert. Surfebane er på plass. Klatrevegg står ferdig. Badebassengene står klare. Aquarama er et bygg som i størrelse, omfang og ambisjon bare kan måle seg med Kilden. Idrettsbassenget er i ferd med å fylles opp, det rommer mer enn 4 millioner liter vann, så det tar litt lenger tid å fylle enn badekaret hjemme. Men selv om senteret nærmer seg ferdiggjøring, ser det sant å si mer ut som en anleggsplass enn et aktivitetssenter. – Vi kommer i mål. Nå gjelder det å samle kreftene og få på plass de siste tingene, sier Mesel. Prosesser som Unni Mesel og resten av staben i Aquarama står midt oppi nå, krever også en god porsjon optimisme og pågangsmot. Sjefen har i skrivende stund, 31. januar, ansatt 12 mennesker i Aquarama. Når anlegget åpnes, skal 70 medarbeidere være på plass. – Vi er i rute. Dette har vi holdt på med en stund, vi fikk de første søknadene i september i fjor, og nå finsikter vi søkerne for å finne de aller beste, sier Mesel. Hun skal blant annet ansette spaterapeuter, treningsinstruktører, badeverter og kjøkkenpersonell. Det blir forresten mye ”blant annet” for den som skriver om Aquarama, for det er ikke plass til å si noe om alt. Unni Mesel forsikrer derimot at aktivitetssenteret har plass til alle. – Vi har kapasitet til 1000 gjester samtidig i badelandet. Vi har 1700

12

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Treffsikker rådgivning

Foreløpig bobler det bare i magen på Unni Mesel. Spa-anlegget på Aquarama blir Sørlandets mest velfylte når det åpner i mars.

sitteplasser i idrettshallen og i tillegg har vi treningsstudio, terapibad og rutsjebaner for å nevne noe, sier Mesel. Aquarama dreier seg kort sagt om (blant annet) seks etasjer for Scandic Hotel og fem etasjer med aktivitetsområder og kontorlokaler. Aktivitetstilbudene er blant annet badeland, idrettsbasseng, stupeanlegg, spa, treningssenter og idrettshall. Badelandet har stupebrett på én, tre, sju og en halv og 10 meter. Her er sauna, dampbad, boblebad, surfebølge, klatrevegg, spinning, kafeteria og flere idrettshaller, blant annet den store (med plass til 1700 tilskuere), som blir den nye hjemmebanen til Vipers. Den nye storstua for sport og helse virker etter hensikten allerede før den er åpnet. I juni arrangeres NM i langbanesvømming i Aquarama. – De nye fasilitetene åpner en rekke nye muligheter for byen. Vi tror Aquarama bidrar positivt til byen på alle måter, både når det gjelder nye og store idrettsarrangementer, muligheten for større konferanser og aktivitetsmulighetene som er et pluss for folkehelsa. NM i langbanesvømming hadde ikke blitt arrangert her i byen hvis det ikke var for det nye idrettsbassenget. Anlegget holder internasjonale mål både til svømme- og stupemesterskap. Bassenget er fire ganger så stort som hovedbassenget i den tidligere kommunale svømmehallen. Kommunen har 75 prosent disposisjonsrett til skolesvømming på dagtid, og dette betyr at tilbudet til skolene blir bedre enn noen gang, sier Mesel. Utfordringene står i kø for Aquarama-sjefen, men noe av hennes kjernekompetanse er nok å sørge for at ting blir gjort i riktig rekkefølge og at tiden

Unni Mesel:

De nye fasilitetene åpner en rekke muligheter for byen. ikke spilles på unødvendigheter. Sånn sett er vi heldige som får et innsmett til å ta bilder og snakke med henne i et bygg som ennå må betegnes som en anleggsplass. Men vi får ikke mer enn tilmålt tid. – Det gøyeste med denne jobben er å se at ting går framover og at ting faller på plass. Når vi åpner, gjelder det å dra i samme retning og sørge for at hele anlegget utnyttes og at 70 ansatte yter service til publikum, sier Mesel. Hun virker ellers meget familiær med begreper som ”struktur” og ”system ”. Her overlates ingenting til tilfeldighetene. – Planlegging og struktur er grunnleggende, sier Mesel. – Alt virket tilrettelagt for en suksess, er det noe som kan gå galt? – Som sjef for et badeanlegg er jeg oppmerksom på at det viktigste vi gjør blir å sørge for den daglige sikkerheten til våre gjester. Det blir vår viktigste oppgave. Å servere en kald pizza er en feil vi kan rette opp, men sikkerheten må være på plass, det er første prioritet i alle avdelinger, sier Mesel.

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS er Sørlandets eneste eiendomsmegler som utelukkende er spesialisert og dedikert til megling av næringseiendom og utviklingsprosjekter. Vår visjon er å inspirere og bidra til verdiskapning på Sørlandet, og vi er en naturlig samarbeidspartner for utvikling og formidling av næringslokaler og næringseiendommer. Sikter du deg inn mot kjøp, salg, leie eller utleie av næringseiendom, er du kommet til riktig adresse for gode forretninger.

Også hverdagshelter fortjener heder og ære Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles ansatte med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. I år er det 125 år siden Medaljen ble tildelt første gang. Les mer om hvordan du kan hedre dine ansatte på norgesvel.no/heder.

Jens Helge Hodne Seniorpartner/ Eiendomsmegler MNEF

Morten O. Hellenes Megler MNEF/ Retailansvarlig

Erlend H. Hansen Eiendomsmegler MNEF

Marianne Føreland Eiendomsmegler MNEF

Inger R. Amundsen Salgssekretær

Stian L. Ordahl Daglig leder/Fagansvarlig/ Advokat MNA

Sylvi Birkeland Oppgjørsansvarlig/ Megler MNEF

Gunnar S. Sædberg Seniorpartner/ Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 947 91 970 e-post: norgesvel@norgesvel.no

Tollbodgaten 8 • P. b. 629 • 4665 Kristiansand • Tlf 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no • www.naringsmegleren.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

13


Største OPS i landet

David Reme:

Det blir byens flotteste. Aquarama tegner langtidskontrakter på 10, 15 og 20 år med leietakerne. Leietakerne i bygningsdelen med fem etasjer fordeler seg foreløpig slik (foruten spa, badeland og idrettshall): Parkeringskjeller åpen for gjester og andre. Første etasje: Fuumi Sushibar, Kjøkkenskapet og Norgesapoteket. Andre og tredje etasje: Kristiansand kommune med Sentrum Lund Helsestasjon, Folkehelseenheten, Familiekontoret og Mor og barn-senteret (i tillegg leier Vest-Agder fylkeskommune en mindre treningshall i 2. etg). Fjerde etasje: holdes av til private helseaktører. Femte etasje: Her leier BRG kontorlokaler til omkring 30 medarbeidere.

BRG og Kruse Smith eier 50 prosent hver av Aquarama. Utenom veisesektoren er Aquarama så langt det største OPS-prosjekt (offentlig privat samarbeid) som er gjennomført i Norge. OPS-prosjekter innebærer at private aktører (her BRG og Kruse Smith) tar ansvar for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold. De private aktørene i et OPSsamarbeid sikrer finansiering av prosjektet fra dag én, mens det offentlige betaler prosjektet gjennom avdrag i hele driftsperioden. – Noe av det mest spennende og utfordrende med Aquarama, er det lange perspektivet vi har på prosjektet. Badeanlegget skal for eksempel holde tilstandsgrad 1 i 80 år. Dette har kommunen vært opptatt av, for det sikrer kommunen trygg levering av tjenestene i mange år. 10 prosent av leieinntektene fra parkeringsanlegg, næringslokalene og hotellet skal brukes til å vedlikeholde badeanlegget, det ligger i kontrakten mellom oss og kommunen og mellom oss og leietakerne, sier Reme. – Hva er den største utfordringen for dere som eiere av Aquarama? – Jeg er ikke redd for at vi ikke klarer å fylle næringsarealene med leietakere, den typen arbeid har vi erfaring med. Hovedutfordringen blir at Aquarama samlet sett leverer et tilbud

som folk ønsker å bruke. Vi må sørge for at badelandet og andre aktiviteter fylles opp og blir tatt i bruk av folk. Det er der vi som eiere har tatt en risiko. Badeland er nytt for oss, men vi tror det blir bra, sier Reme. Han tror ikke kontorlokalene i det nye bygget på Tangen ødelegger utleiemarkedet for andre næringsbygg i byen. – Det har lenge vært en spesiell situasjon på næringslokaler i Kvadraturen. Tilbudet har vært større enn etterspørselen. Men vi tror at Aquarama gjør sentrum mer interessant. Vi bidrar til å skape liv i Kvadraturen, og det tror jeg er bra for andre aktører i byen. Aktivitet skaper mer aktivitet, sier Reme.

Fakta Aquarama Aquarama ligger på Bystranda i Kristiansand, adressen er Tangen 8. Anlegget eies av Kristiansand kommune, Kruse Smith og BRG. Selskapet Aquarama Kristiansand AS er ansvarlig for drift av badeanlegget, spa og treningssenteret. Øvrige deler av anlegget leies ut til eksterne aktører.

Det blir ikke noe å si på utsikten når David Reme og hans kolleger flytter inn i kontorlokalene i femte etasje.

Alt utleid, nesten Samlet er det 28 000 kvadratmeter næringslokaler i Aquarama. Bare 1400 kvadratmeter er ledig for utleie.

kroner kvadratmeteren i året, sier Reme. Næringsarealet i Aquarama fordeler seg slik: Scandic Hotel er på seks etasjer og 12 000 kvadratmeter. I tillegg kommer en bygningsdel på fem etasjer og 9000 kvadratmeter næringslokaler, pluss 7000 kvadratmeter med parkeringsplass. – Det er fremdeles mulig å melde sin interesse for kontorleie. Fortrinnsvis ønsker vi leietakere som driver innen helsesektoren. Vi vil gjerne ha en rød tråd på Aquarama. Vi

TV-serier bruker gjerne digital etterforskning i plottet for å gi en ekstra vri på historien. Noen gjør det med stil, andre går over streken og blir science fiction. Har du noen gang ønsket å vite hvordan det egentlig gjøres? Gjennom utdanningsprogrammet Digital Forensics på Noroff University College blir du en digital etterforsker, med kompetanse til å finne bevis og sikre dem trygt og sikkert, slik at du kan presentere dem som bevis i en rett og hjelpe juryen med å komme til riktig kjennelse.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

– Vi er i dialog med flere interessenter om de siste kvadratmeterne, og regner med at hele bygget er utleid innen åpningen i mars, sier David Reme i BRG, som er ansvarlig for utleie av næringslokaler i Aquarama. – Dette blir byens dyreste næringslokaler? – Det blir byens flotteste. Men det blir ikke noe prisrekord på utleieprisene her. Utleieprisen på nye bygg i Kvadraturen ligger fra 1500 til 1800 kroner kvadratmeteren i året. Kontorbiten hos oss ligger fra 16-1700

Ta en bachelorgrad innen digital etterforskning

legger vekt på folkehelse, sier Reme. – Er det kommunen som har ønsket en slik vektlegging? – Nei, vi har ikke fått noen føringer fra kommunen på det. For kommunen har idrettshall og badeanlegg vært viktig, det skal lag, foreninger og skoler i kommunen leie. Utover det har BRG og Kruse Smith som eiere av anlegget stått fritt til å utvikle et kommersielt innhold, og vi ønsker å satse på helse, sier Reme.

Søk opptak på www.noroff.no

UNIVERSITY COLLEGE

14

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Elvegata 2A, 4608 Kristiansand | Tlf: 38 00 00 00

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

15


Varodd – kompetansebygger og rekrutteringspartner

Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Den litt trauste attføringsbedriften Varodd er blitt fresk i frasparket. Det kan du ikke ha unngått å se om du har kjørt bak en Nettbuss i Kristiansandsregionen de siste månedene. Varodds egne virksomheter er mangfoldige. Her betjenes emballasjeavdelingens stansemaskin av Joachim Andersson, med salgs- og markedssjef Marianne Bryne Dalane som interessert tilskuer. De store papplatene skal bli til bløtkake-esker og sendes til flere bakerier i Stavanger.

Bussene er tapetsert med Varodd-budskap i ulike varianter. «i-jobb. Vi hjelper folk til jobb» er navnet på den nye rekrutteringskampanjen som er utviklet på næringslivets premisser. Målet er det samme som da bedriften ble etablert for drøyt 50 år siden: Å få mennesker (tilbake) i jobb.

Får 100 i jobb hvert år – Det er en formidabel oppgave som vi lykkes med omtrent hundre ganger hvert år. Det

16

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

skaper tilfredshet, selvtillit, mestringsfølelse og pågangsmot hos 100 mennesker som av ulike årsaker ikke har funnet sin plass i arbeidslivet. Og hver gang en av dem finner en slik plass, spares samfunnet for en million kroner i kostnader. Dessuten resulterer det i mange tilfredse arbeidsgivere og her hos oss gir det inspirasjon til videre innsats på et viktig felt, sier de nesten i kor, salgs- og markedssjef Marianne Bryne Dalane, rådgiver Espen Grande og jobbkonsulent Bjørn Vidar Endal.

De tre vil gjerne at Varodd skal være en rekrutteringspartner for næringslivet. De vil at arbeidsgivere som trenger nye medarbeidere skal prøve dem først. De nyeste på Varodds liste over bedrifter med rekrutteringsavtale er sterkt voksende OneCo og nyetablerte Aquarama, og de er i dialog med Kilden og flere andre arbeidsgivere. Bedriftene med en slik avtale forplikter seg til først å kontakte Varodd ved bemanningsbehov, Varodd legger til rette for å finne kompetent arbeidskraft.

Egne avdelinger omsetter for 160 mill kr. årlig. Marianne Bryne Dalane viser gjerne rundt i Varodds store lokaler og mangfoldige aktiviteter: Søm-avdelingen omsetter for nesten tre millioner kroner årlig, trykkeriet for over to. Den mekaniske avdelingen jobber med en diger leveranse; 12.000 løpemeter dører til kjølediskene i alle landets Remabutikker. Varodd har dessuten lakkeringsanlegg,

lagerhotell, emballasjeavdeling og ei kantine som ikke bare metter egne ansatte, de leverer catering også. Hjelpemiddelavdelingen har egen fabrikk for sykehussenger i Danmark og leverer årlig varer for 55 millioner kroner til hjelpemiddelsentraler landet rundt. Leveransene fra de ulike avdelingene skjer etter anbud og Bryne Dalane mener at konkurransen med det ordinære næringsliv er sunn og reell. Riktignok har Varodd tilskuddsordninger, men også driftsmessige

utfordringer som konkurrentene slipper. – Målet er ikke at vår egen virksomhet skal vokse eller tjene penger. Det eneste fokus vi har, er å utvikle de beste programmene for å få mennesker inn i ordinære, eksterne jobber.

Kartlegging, trening og kompetansebygging Når jobbsøkerne kommer fra NAV til Varodd, er det i alle disse avdelingene de kan sysselsettes. Det er her arbeidsevne

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

17


Statistikken lyver – Dere tar imot omkring 450 jobbsøkere årlig, men bare 100 kommer i jobb. Det lyder ikke som noen suksesshistorie? – Det betyr ikke at 350 er mislykket! For det første lyver statistikken. Et hundretalls av de 350 forsvinner ut av listene av ulike årsaker; svangerskap, flytting, soning, dødsfall, sykehusinnleggelse eller andre forhold. Svært mange av de gjenværende forblir i lengre løp her hos oss, eksempelvis på flerårige lærlingekontrakter og i interne praksisplasser. Det store flertallet av dem vi tar imot får etter hvert en tilværelse som er langt bedre enn da de kom. Enkelte ender som fast ansatte i vårt eget system, det gjelder eksempelvis en av de tre i datterselskapet Varodd Regnskap AS. Men det er ingen grunn til å legge skjul på at det alltid finnes en liten gruppe som blir her over lengre tid, eller som vi ikke klarer å finne gode løsninger for med en gang, men vi gir oss aldri.

Espen Grande (t.v.) og Bjørn Vidar Endal farter rundt til næringslivet, og ingen skal være i tvil om at det er rekrutteringskampanjen i-jobb de er engasjert i.

Mye mer enn en vernet bedrift Salgs- og markedssjef Marianne Bryne Dalane er stolt over Varodds store rekrutteringsarbeid som får et hundretalls mennesker i jobb hvert år. Enda flere sysselsettes og trenes i Varodds egne avdelinger, her fra den store emballasjeavdelingen som omsatte for 18 millioner kroner i fjor.

og– kapasitet blir klarlagt, det er her mulige talenter avdekkes. Noen blir lærlinger, og hvis Varodd vet hva næringslivet trenger kan den interne opplæringen skreddersys i forhold til en fremtidig jobb. Mange har stått lenge i ledighetskø, det er både tungt og demotiverende og det fører til dårlige vaner – Bryne Dalane skulle gjerne hatt fatt i dem tidligere. Men når de først er der, tar hun og kollegene grep. – Når vi plasserer folk ut i arbeidslivet, vet vi hva de kan og ønsker. De har vært gjennom flere programmer, avklaringsrunder og ulike former for arbeidstrening . Vi følger dem tett opp i den første tiden, som for øvrig er kostnadsfri for arbeidsgiver. Dette er en trygg og god måte å rekruttere på, og risikoen for feilansettelser reduseres. Som regel avdekkes

det i prøveperioden om det ikke passer, og da blir det ikke noen ansettelse. Men vi starter alltid et samarbeid med det for øyet, at vi skal ende opp med en fast ansettelse eller lærlingplass.

Fra drop-outs til folk med doktorgrad – Hvem er det som kommer til dere? – Unge med avbrutt skolegang, såkalte dropouts, de har aldri kommet inn i arbeidslivet. I høst hadde vi kurs for 49 ungdommer som ikke hadde fått læreplass etter videregående. Nå har nesten alle jobb, lærlingeplass – eller de er tilbake på skolebenken igjen. En annen gruppe er unge mennesker med psykiske diagnoser, der har vi ofte tidkrevende og kompliserte prosesser.

– Godt voksne også? – Ja, mange med lang yrkeserfaring som på grunn av sykdom eller ulykker må starte på nytt. Vi har et eget team som arbeider med innsatte som skal ut etter soning. Mange av dem har fagkompetanse, vi hjelper dem med bolig, bruktmøbler og jobb – og kan vise til veldig gode resultater. Vi har mennesker med doktorgrader og universitetsutdanning, folk fra mange ulike yrker, noen av dem har møtt veggen, andre er stoppet av helseproblemer. Vi følger opp, vi legger til rette, vi gir dem ny kompetanse og nytt mot. I alle sammenhenger forteller vi jobbsøkeren at det er bruk for nettopp deg og når det trengs prøver vi «å snu hodene på folk», sier Bryne Dalane.

Før i tiden het det Varodd Industrier. Nå bare Varodd AS. Det er ingen tilfeldighet, det skyldes et ønske om å endre både image og innhold. – Alt for mange assosierte oss med en vernet bedrift av og for psykisk utviklingshemmede. Vi er det også, men vi har i tillegg sterk og variert kompetanse å formidle. Vi ber ikke næringslivet om å være hyggelige mot oss, vi ønsker oss bare partnere som gir

mennesker en sjanse. Klaffer det, er det en lykke for alle parter – til gode betingelser for næringslivet. Klaffer det ikke, og det hender også ved ordinære ansettelser, da håper vi arbeidsgiveren vil prøve enda en gang. Og det vil heldigvis de aller fleste, sier Bryne Dalane. Grande og Endal understreker den betydelige kompetansen de rår over. – Når vi møter næringslivsledere på andre

siden av bordet, er det en rar tanke at de kanskje bare er en trafikkulykke unna vår side av bordet. Vi opererer med modulbaserte jobbsøkerprogrammer og bruker blant annet WebCruiter og DISC, hvilket setter oss i stand til raskt å finne ut om vi har den riktige kompetansen og kandidaten å tilby. Og det har vi altså langt oftere enn folk flest tror, sier Espen Grande og Bjørn Vidar Endal.

Fakta Varodd AS

Varodd-prisen

Etablert i 1961, i dag en av landets største attføringsbedrifter.

Innstiftet i 2011. Tildeles bedrifter som blant annet har «inkluderende arbeidsmiljø, har vist velvilje til å rekruttere nye medarbeidere fra Varodd og dermed tatt stort samfunnsansvar».

Eies av Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Vennesla kommune, Songdalen kommune og Sparebanken Pluss. 80 ansatte, 30 av dem i jobbformidlingsavdelingen. Årlig omsetning ca 200 mill kroner. Inntektene fordeler seg med ca 40 mill i tilskudd fra NAV, resten fra egen virksomhet. Omkring 100 personer skaffes jobb eller lærlingeplass hvert år, det sparer samfunnet for anslagsvis 100 mill kroner i årlige kostnader.

18

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Vinnere: 2011: Rema 1000 Lund 2012: Byggfirmaet ToFire, Kristiansand Dette er noen av selskapene som bruker Varodd aktivt i sin rekruttering OneCo Ikea Fiskeeksperten Reinhartsen

ServicePartner1 Netthandelen Strai Kjøkken og Bad Hilmar Hilmarsson Randesund Planteskole El-proffen MacGregor Air Products Geheb TrustBuddy Aquarama Mer informasjon: www.varodd.no www.i-jobb.no

Skeie Eiendom har flere næringseiendommer sentralt i Kristiansand. Vi leier ut arealer med høy kvalitet og god beliggenhet til næring og handel.

Henvendelse Skeie Eiendom AS v/ Marit Sæther – telefon 950 33 301 e-post: marit.saether@sgr.no www.skeiegroup.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

19


– Det er økonomisk gunstig å bruke arbeidssøkerne fra Varodd? – Gratis arbeidskraft i en kort periode har aldri vært vårt fokus. Jeg vil ha gode medarbeidere som har dokumentert at de fungerer hos oss. Det er viktig å redusere sjansen for feilansettelser, det vet alle arbeidsgivere. Og så synes jeg samfunnsansvaret er viktig, jeg ønsker å gi en sjanse til mennesker som vil og kan gjøre noe med sin egen, vanskelige situasjon. Merethe var en av dem som kunne og ville. – Etter noen måneder internt hos Varodd

havnet jeg her, på tre måneders prøve. Jeg ble tatt imot med varme og respekt, arbeidsoppgavene er topp og miljøet spennende. Jeg startet med fast jobb tre dager i uka, nå har jeg 100 prosent stilling – til og med bare på dagtid, sier Merethe tilfreds. – Jeg har selv kontaktet Varodd ved behov, de gjør en fantastisk jobb. De er på farta og de følger opp folk i felt, de sitter ikke bare på kontorene sine, slik andre aktører gjør. Det starter nesten alltid med at jeg samtaler med konsulenten fra Varodd for å vurdere kompetanse og bakgrunn, det

ender som regel med en prøveperiode. Og etter den perioden blir omtrent halvparten værende, sier Schellhorn. Merethe blir værende, selv om hun har flyttet til Øvrebø og fått lang arbeidsvei med buss. – Nei, hun får ikke lov til å slutte, sier Leif Schellhorn. – Det har jeg heller ingen planer om. Jeg har fått en drømmejobb og et nytt liv, sier Rema-Merethe og er i hundre. For ikke å si 1000.

Skagerak Capital AS Markensgate 9 4610 KRISTIANSAND +47 21 00 27 00 post@skagerakcapital.no

Har du en bedrift i vekst eller omstilling? • Vi bistår med utleie av kvalifiserte ledere eller økonomer i kort eller langtidsstillinger Erik

Steffen

Arve

Tina

Butikksjef Leif Schellhorn og Merethe Marcussen er begge svært tilfreds med at Varodd spleiset dem.

Merethe i 1000 Merethe Marcussen (40) ville tilbake til arbeidslivet. Varodd tok grep, på Rema 1000 Lund fikk hun sjansen. I dag er hun en av butikkens nøkkelmedarbeidere.

Tekst: KJETIL ANTHONSEN foto: KJELL INGE SØREIDE

Trebarnsmoren Merethe hadde lang fartstid som butikkmedarbeider, men ett års sykemelding satte henne ut av spill. Hos Varodd AS ble hun tatt godt imot, og innledningsvis engasjert i emballasjeavdelingen, kantina og resepsjonen. For et drøyt år siden fikk hun et tre

måneders prøveengasjement hos Rema 1000 på Lund. – Jeg er positivt innstilt til å gi mennesker en sjanse, jeg ser på det som en del av butikkens samfunnsansvar. I tillegg til Merethe tok vi inn to andre. Alle tre fikk fast ansettelse, men de to andre er av ulike årsaker ute nå, sier butikksjef Leif Schellhorn hos Rema 1000 Lund. Han og butikken fikk i 2011 historiens første Varodd-pris for sitt inkluderende arbeidsmiljø, sin åpne holdning og store samfunnsansvar.

– Utgangspunktet er alltid at jobbsøkeren skal få fast jobb. Selv om det ikke alltid klaffer, har det en egenverdi for den enkelte å komme ut og få prøvd seg. De har i det minste fått litt erfaring og en referanse fra arbeidslivet. Varodd har masse kandidater med solid kompetanse. Det kan skorte litt på språk, helse eller andre ting, men mange av dem er interessante og bidrar til at vi har et spennende arbeidsmiljø. Det fins ikke mange arbeidsplasser der medarbeiderne vet mer om islam og fremmede kulturer enn hos oss, ler Schellhorn.

CV

VIRKELIGHET

Unngå kostnadene forbundet med å ansette feil person! Kelly Services er et av landets ledende rekrutteringsselskaper. Vi foretar en nøye vurdering av alle våre kandidater; gjennom grundige intervjuer, referansesjekker, kontroll av vitnemål og attester, og ved gjennomføring av personlighetstest sertifisert av DNV. Du blir presentert for et utvalg av relevante kandidater. Dette gjør ansettelsesprosessen svært effektiv, og du slipper å kaste bort tiden din på uaktuelle kandidater. Etter 60 år i bransjen vet vi hva vi snakker om. Ring oss du også!

38 14 84 80

kellyservices.no kelly-services-norge kelly-services-norge

20

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

kellynorge kellynorge kellyservicesnorge kellyservicesnorge

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

21


Torkild Eivindson: – For meg har dette vært en drøm som nå kan bli realisert.

Det går hett for seg når doktorgradsstipendiat Hege Zahl og forsker og oppfinner Torkild Eivindson gjør sine analyseforsøk på smeltet metall.

Lokale forskere med

revolusjonerende analyse-metode 22

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Tekst: Eirik Vigsnes foto: KJELL INGE SØREIDE

Forskerne Hege Zahl på Elkem og Torkild Eivindson på Xstrata vil revolusjonere dagens metoder for analyse av legeringer i metallurgisk industri.

Forskningsprosjektet går ut på å utvikle en metode for raske online analyser av smeltet metall i produksjonen, uten at man går veien om fysiske prøver. I stedet foregår prøvingen ved hjelp av en reflekterende lyskilde. – For meg har dette vært en drøm som nå kan bli realisert, sier Eivindson (57) som oppfant og har patent på metoden. Nå har han fått med seg forsker-kollega og doktorgradsstipendiat Hege Zahl (33) fra Elkem, som skal videreutvikle analysemetoden. Prosjektet er et unikt samarbeid mellom Forskningsrådets doktorgrad i

bedrift-program, nærings-ph.d, og flere sørlandsbedrifter i Arena Eyde-klyngen.

Analyserer gasslag Metoden gjør det mulig å gjennomføre online analyser av ulike flytende metallegeringer uten å ta fysiske prøver og påfølgende tidkrevende analyser i laboratorium. I stedet foretas målingene ved å belyse og analysere et mikroskopisk gasslag som danner seg på overflaten av det flytende metallet. – Vi har fått kontinuitet i forskningsarbeidet, takket være Forskningsrådets nærings-ph.d-ordning.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

23


Hege Zahl og Torkild Eivindson tror denne lyskilden kan gi presise og raske svar på sammensetninger i metallblandinger.

Siren M. Neset i Forskningsrådet mener samarbeidsprosjektet mellom smelteverksbedriftene i Eydenettverket og Forskningsrådets doktorgrad i bedrift- program er unikt. Her er hun sammen med doktorgradsstipendiat Hege Zahl og forsker Torkild Eivindson.

Dette ser lysere ut enn på lenge, sier de to hovedpersonene, venndølen Eivindson og Zahl fra Mandal. Forskningsprosjekt startet i 2011,med støtte fra Regionalt forskningsfond Agder og forskningsinstituttet Teknova som samarbeidspartner. Det ble utviklet et robust optisk måleutstyr for overflateanalyse av smeltet metall. Med nytt utstyr og en doktorgradsstipendiat på plass, har forskningsprosjektet kommet et langt skritt videre.

Farsund Aluminium Casting AS og Vestas Casting AS, produsent av støpegods til vindmøller. Etter som den nye målemetoden skal kunne anvendes på en rekke metaller, vil alle de fire bedriftene dra nytte av den. Metoden vil effektivisere produksjonen og gi bedriftene et konkurransefortrinn i et krevende marked. – Dette er et godt eksempel på hvordan bedrifter i samme næring kan samarbeide om forskning og innovasjon. De jobber i ulike markeder og slipper å ta hensyn til interne konkurranseforhold, sier Siren Neset ved Forskningsrådets regionkontor i Agder.

Sterkere sammen Nærings-ph.d-programmet er en ordning for enkeltbedrifter som ønsker å bygge kunnskap og fremme innovasjon i egen bedrift. Dette er første eksempelet der flere bedrifter samarbeider om en nærings-ph.d. De fire bedriftene er Xstrata Nikkelverk AS, Elkem Technology, bildelprodusenten

KRISTIANSAND – HIRTSHALS 3 timer og 15 minutter

Over 1000 grader Det går hett for seg når Zahl og Eivindson gjør sine forsøk. Metallegeringene som undersøkes har smeltepunkt på mellom 1000 og 2000 grader. Ved hjelp av et optisk

instrument analyseres gassen som danner seg på overflaten av en metallsmelte. Fram til i dag har man kun klart å få til presise analyser i småskala. – Vi sliter med å få til konsistente og presise målinger. Hovedproblemet er lite robust optikk, mangel på kontroll med atmosfæren over smelten og andre forstyrrelser som påvirker målingene. Nå leter vi etter løsninger som gir oss full kontroll over alle forhold som påvirker analyseprosessen, sier Zahl. Det er en vanskelig oppgave. Forskerkolleger over hele verden har i årevis forsøkt mange ulike metoder for presise målinger av metallsmelter ved bruk av lys eller laser. Zahl og Eivindson drømmer om å komme først i mål. – Det er ikke enkelt. Men det hadde jo ikke vært så gøy om det hadde vært lett, sier de to.

Konferansepakke på Color Hotel Skagen fra kr

995,-

Color L ines s skredd algsavdeling ers gruppe yr gjerne aktivit og even eter ts!

pr. person

Prisen inkluderer: Båtreisen tur/retur med SuperSpeed, 1 natt i dobbeltrom, frokost, konferanserom, lunsj, kaffe og wienerbrød, 2-retters middag. Tillegg for enkeltom. Reiseperiode frem til 30.04. 2013.

24

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

colorline.no | 815 00 860

lediGe kontorarealer i GiMleMoen 19 | 100-2000 kvM

godt miljø i Sørlandet kunnSkapSpark

> lyse og moderne lokaler med glass fra gulv til tak

> Stor, flott kantine

> topp ventilasjonsanlegg med justerbar temperatur på hvert kontor

> Meget bra bussforbindelser

> innredet med både cellekontor og åpent landskap > Fleksible løsninger som kan tilpasses leietakers behov og ønsker

> Gode parkeringsmuligheter > auditorium med kapasitet til 55 personer > treningssenter og svømmehall i umiddelbar nærhet > entra har egne driftsansatte som sørger for at bygget fungerer optimalt

Kontakt eiendomssjef: kjetil Børufsen | T: 913 21 068 | E: kjb@entra.no | www.entra.no www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

25


LM-AAS står for Liquid Metal Atomic Absorption Spectroscopy. En optisk metode for analyse av metallblandinger ved bruk av reflekterende lys. Et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet, flere smelteverksbedrifter lokalisert i Agder-regionen og Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Metallets blanke overflate brukes for å reflektere lyset fra lyskilden. Noe av den karakteristiske strålingen blir absorbert av atomer i gassjiktet over metallsmelten. Målt absorbsjon kobles direkte til metallsmeltens sammensetning via matematisk modellering.

Metallurgiske bedrifter på Sørlandet venter i

Teknikken kan brukes til å analysere 70 grunnstoff, og de mest aktuelle metallsmeltene det arbeides med er kobber, jern, aluminium og silisium

spenning på at forskerne skal lykkes i sitt prosjekt.

Vil gi store effektiviseringsgevinster for metallurgisk industri

Tekst: Eirik Vigsnes foto: KJELL INGE SØREIDE

Hos LOS er det enkelt å få en god strømavtale for små og mellomstore bedrifter.

Foto: Geir Olsen/VG

Vil gi store besparelser

Fakta

Med LOS Smartkraft får din bedrift profesjonell hjelp til å holde strømprisene så lave som mulig. Det sørger noen av Norges beste kraftforvaltere for. De følger strømmarkedet kontinuerlig, og har de siste årene spart våre kunder for betydelige utgifter.

Dette er Nærings ph.d-ordningen > Forskningsrådets ordning for å sikre rekruttering av forskere i næringslivet > Åpner for at ansatte kan kombinere jobb og doktorgradsforskning i egen bedrift > Doktorgradsprogrammet må være forhåndsgodkjent > Det kreves samarbeid med en doktorgradgivende institusjon > Forskningsrådet finansierer 50 prosent av stipendiatens lønn i tre år > I 2012 ble det igangsatt 40 nærings ph.d-prosjekter

ER DU LEDER, VIL DU SIKKERT TRYNE ANDRE STEDER ENN PÅ STRØMBØRSEN

Send sms “smart” til 02021 for et uforpliktende tilbud.

God energi LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi og er landets tredje største kraftleverandør. Se www.los.no

– Det er store penger å spare for oss med den nye analysemetoden på metallsmelter, sier Jan Ove Løland, FoU-direktør hos bildelprodusenten Farsund Aluminium Casting. I dag er mange av bedriftens medarbeidere engasjert i arbeidet med å innhente og analysere kjemien i det flytende metallet før det går i støpeformene. – Prøvetaking og analyser tar mye tid og kan forsinke produksjonsprosessen. Den nye metoden for online analyser vil gi økt kvalitet og reduserte kostnader. Vi har stor tro på forskningsprosjektet og regner med et gjennombrudd, sier Løland til Spenn. Farsund-bedriften, som årlig produserer tre millioner lettvekt aluminiumkomponenter til bilprodusenter som Porsche, BMW og Mercedes, er i vekst og planlegger store investeringer i årene som kommer. Vestas Casting i Kristiansand produserer store støpejernkomponenter til vindmølleindustrien. Også her er kravene til nøyaktighet store. – Vi har små avviksmarginer for blant annet magnesium, og må ta hyppige prøver for å unngå vraking av støpegods. Med en optisk online analysemetode kan vi effektivisere driften og unngå kostbare produksjonsavbrekk, sier Ziping Lu, kvalitetssjef hos Vestas Casting. Også Gro Eide, direktør på forskningsteknisk senter ved Elkem Technology i Kristiansand, er spent. – Lykkes vi, får vi bedre kvalitetskontroll, mindre svinn og høyere effektivitet i vår produksjon. Jeg er glad for at Forskningsrådet har utvidet ordningen med nærings-ph.d, som gir bedrifter anledning til å engasjere egne medarbeidere i forsknings- og utviklingsprosjekter, sier Eide.

26

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Send ditt begrunnede forslag innen 5. april – og få med deg kåringen under «Styreløftet» 25. april

SørlandetS StYreleder 2013 Statutter: Formålet med prisen er å sette fokus på god styreledelse, herunder synliggjøre verdien av dette for næringsliv og lokalsamfunn, samt gi inspirasjon til utvikling av gode styrekandidater. ForSlag til kandidater: Alle kan foreslå kandidater, med en begrunnelse for hvorfor kandidaten fortjener prisen «Sørlandets styreleder 2013». kriterier For bedriFt: • Minimumsomsetning NOK 10 mill. • Positiv utvikling av driftsresultat • Godt omdømme kriterier For kandidat: •Minst 2 år som styreleder i samme selskap uten å være daglig leder • Godt omdømme ForSlag SendeS innen 5. april til: helge.hammersboen@dnb.no • Merk: «Sørlandets styreleder 2013» Prisen deles ut årlig av 7 næringslivsbedrifter:

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

27


I laben er bachelorstudent Timmi Lee Strand Jæger og professor Iain Sutherland travelt opptatt med å skru fra hverandre en Mac som skal undersøkes for digitale spor.

Utdanner digitale etterforskere Datakriminalitet er en stadig økende trussel. Noroff i Kristiansand utdanner eksperter som kan stanse hackerne.

Tekst & foto: IRENE HETLELID SVENDSEN

– Det er ikke et spørsmål om bedriften kommer til å bli hacket, men når, sier Dr. Iain Sutherland. Han har tatt med seg familien og flyttet fra Wales til Kristiansand for å undervise i Digital Forensics. Et nystartet bachelorstudium ved Noroff i Kristiansand som vekker både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Mange bedrifter sliter med å følge med i timen når det gjelder IT-sikkerhet. Alle de nye kommunikasjonskanalene vi har fått i løpet av de siste årene gjør at vi etterlater oss digitale spor. Etterspørselen etter kunnskap om digital kriminalitet og bevissikring vil øke i årene som kommer. – Tenk bare på all teknologien vi bruker hver dag; smarttelefon, laptop og trådløse nettverk. Jeg kan til og med åpne garasjeporten med iPhonen min. Norge er et svært sammenkoblet land, både på godt og vondt, sier den walisiske forskeren fra University of Glamorgan.

Et puslespill Smarttelefonen som ligger på kafébordet ved siden av, kan inneholde programvare som gjør det enkelt å ta kontroll over

28

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

mobiltelefonen din. Elektroniske spor blir også stadig viktigere for politiet i etterforskningssammenheng. Selv om du sletter alt av innhold på harddisken vil en digital etterforsker kunne finne frem dine gamle dokumenter. – Det er som å sette sammen et puslespill der du ikke har noe bilde å se etter, og der halvparten av bitene mangler. Studentene utfører undersøkelser på blant annet laptoper, mobiltelefoner og digitale kameraer. Å vite hvordan du finner bevis, og hvordan du trygt sikrer disse slik at bevisene holder i en rettsal, står sentralt i dette faget, sier Sutherland.

Bygger kompetanse Studentene får en kompetanse som er etterspurt både i politiet, sikkerhetstjenesten og næringslivet. Kompetente digitale sporfinnere kan ansettes eller leies inn som konsulenter. – Vi ønsker å skape et fagmiljø som kan vokse og være en ressurs for hele regionen. Spesialister hentes inn for å holde gjesteforelesninger innen sine felt. En har bakgrunn fra militær sikkerhet, en annen er spesialist på hvordan finne

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

29


Ernst Sundt er viserektor ved Noroff Kristiansand og har vært med på å utvikle IT-studiene ved Noroff.

spor på iPhone. På sikt ønsker vi også å utvikle kurs tilpasset næringslivet, sier Sutherland. – Noroff har et bredt og godt samarbeid med anerkjente universiteter i blant annet Australia, England og Wales. Fagpersonene vi knytter til oss i forbindelse med dette studiet er en ressurs for hele regionen, sier Ernst Sundt, viserektor ved Noroff Kristiansand. Han har vært med på å utvikle ITstudiene ved skolen siden starten i 2001. Bachelorgraden i digital etterforskning er godkjent av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanning som høyskolestudium og er en milepæl i skolens historie. – Digital Forensics startet som et pilotprosjekt med fem studenter i fjor høst. Vi satser på fullt inntak i august. At faget gir studiepoeng gjør det også mer attraktivt for dem som vil etterutdanne seg. Vi er også åpne for samarbeid med næringslivet. Det er bare å ta kontakt med oss, sier Sundt.

Fakta

Fugl Fønix av BI-asken?

Digital Forensics > Bachelor of Digital Forensics er et treårig studium ved Noroff i Kristiansand. > Utdanner digitale etterforskere med ferdigheter innen mange typer av digitale bevis. > Cultiva og Sørlandets Kompetansefond har bidratt med økonomisk støtte og kompetanse i forbindelse med utviklingen av høyskole-konseptet. > En digital etterforsker skal kunne presentere informasjon i en rettsal. Det kan også dreie seg om en intern granskning i en bedrift, utredning av et system som har blitt angrepet, og forslag til hvordan datasystemet kan beskyttes for fremtiden.

Våren 2015 forlater den siste BI-studenten lokalene på Kjøita. Kan det dukke opp en fugl Fønix av asken?

Tekst: KJETIL ANTHONSEN

Det vet ingen. Mange håper. Noen tror. Alle synes det er synd at BI i Kristiansand legges ned og at 10-15 ansatte og 500 studenter forsvinner. En av dem er Terje With Andersen, daglig leder i Innoventus, dessuten et særdeles samfunnsengasjert menneske og styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. – Næringsforeningen skal pushe aktiviteter som bygger landsdelen. Selvfølgelig engasjerer jeg meg! Ikke så mye i det beklagelige faktum at BI skal legges ned, det kan vi lite gjøre med. Men hva som kommer etterpå, det opptar meg. Det er derfor jeg maner til innsats, det er derfor jeg ber folk se muligheter, ikke problemer.

Jeg er overbevist om at det er mulig å snu noe negativt til positivt, sier With Andersen. Han snakker på inn- og utpust, og har ikke problemer med å eksemplifisere hva han mener: Da Ericsson forsvant fra Grimstad rådet dommedagsstemning. Så dukket det opp en reder som bygde campus for en stor og viktig del av UiA, og Grimstad blomstrer. Da Forsvaret kapitulerte på Evje trodde de færreste på fremgang, men veksten kom, og optimismen med den. – Vi har så store avstander og vi er så få mennesker her i regionen, at det er viktig å samle kreftene. Vi må få i gang dialog mellom fylkeskommunen, kommunen(e), SIVA, næringslivet, Universitetet, Petter Klemsdal og Magne Dåstøl som var med på å bygge opp BI via Kompetansefondet, Arvid Grundekjøn som har vært med på å bygge opp kompetansesentre før – ja, alle gode krefter. Noroff er solid etablert i Kristiansand, kanskje kan de overta både lokaler og studietilbud fra BI? Jeg vet om mange gode krefter som deler min optimisme og mine ambisjoner, nå må vi bare få synkronisert og

Terje With Andersen håper alle gode krefter går sammen om å skape noe nytt og positivt etter BInedleggelsen.

samordnet dem – det er ikke umulig. Tenk om vi kunne kopiere det som skjedde i Grimstad! – Vi har vel ikke noe Ugland-rederi her i byen? – Kan de ikke satse i Kristiansand også, da? Hvis ikke har vi jo Bjarne Skeie og flere andre kapitalkandidater. Nei, jeg tror ikke det skal stå om penger. Og så vidt jeg kan konstatere finnes det ingen motkrefter til ønsker og planer om ny virksomhet i ruinene av BI. Vi må klare å få noe positivt ut av at en virksomhet flytter aktiviteten sin ut av byen. Hvis vi ikke klarer det etter BI, hva gjør vi den dagen en av de virkelig store virksomhetene flytter? spør Terje With Andersen.

10.000

bedrifter har valgt Phonero Phonero Bedriftsnett • Fleksibel løsning med avansert samtalehåndtering • Skalerbar – fra små til store, komplekse bedrifter • Effektiv arbeidsflate • Enkelt og intuitivt å bruke • Gratis Mobil App for alle brukere • Personlig Sentralbord til PC og Mac

Flytt dine mobilabonnement og fasttelefoni til Phonero, og oppnå store besparelser. Eksisterende nummer og tjenester kan du selvfølgelig beholde, samtidig som vi lover en bedre og mer personlig oppfølging av deg og din bedrift. Velkommen til et lønnsomt samarbeid.

TAKK FOR TILLITEN

HVORFOR VELGE PHONERO?

Phonero og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har inngått en samarbeidsavtale som gir alle medlemsbedrifter betydelige besparelser på både mobiltelefoni, mobilt bredbånd og fasttelefoni.

• 30 – 40 % reduksjon i bedriftens teleutgifter • Gratis å ringe internt i bedriften • Brukervennlig og funksjonell sentralbordløsning • Mobil, mobilt bredbånd og IP-telefoni • Dekningskvalitet som hos Telenor • Køfri og personlig kundeservice • Lokalt servicesenter

Phonero har hovedkontor i Kristiansand, og leverer i dag mobil- og telefonitjenester til mer enn 10.000 bedrifter i Norge.

Phonero er én av markedets raskest voksende leverandører av mobil og telefonitjenester til norske bedrifter og offentlig sektor. Phonero er en markant utfordrer – med fokus på fleksible løsninger til profesjonelle brukere, reduserte og forutsigbare kostnader, og ikke minst markedets beste servicenivå. Vi har landsdekkende distribusjon, med kontorer i Kristiansand, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, www.kristiansand-chamber.no Molde og Haugesund. Selskapets hovedaksjonær er det Sveaas-kontrollerte selskapet Kistefos.

30

SPENN magasinet 1/13

Phonero AS Tollbodgt. 14, 4. etasje 4611 KRISTIANSAND Tlf: 04044 - e-post: support@phonero.no

Kontakt regionsjef Espen Wetrhus tlf: 40400719 / espen.wetrhus@phonero.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

31


Ordfører Gro-Anita Mykjåland (Sp) i farta utenfor kommunehuset i Iveland.

– Det er ikke galt å være litt rampete, det er altfor mange flinke piker, sier Gro-Anita Mykjåland.

Tekst: Atle Christiansen foto: KJELL INGE SØREIDE

Rampejenta som ville ut av Aust-Agder 32

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Ordføreren i Iveland mener verden trenger flere rampejenter. Kommunen hennes har snart 1300 innbyggere. To av dem er jentungene (4 og 7 år) til ordføreren. Men går de i mors fotspor? ”Nei, jeg skal få meg jobb når jeg blir stor,” sa sjuåringen da hun ble spurt. 70 prosent av innbyggerne i Iveland ønsket overgang til Vest-Agder fylke. Et enstemmig kommunestyre i bygda ville det samme. Ordfører Mykjåland hadde med andre ord bygdeflertallet i ryggen da kommunen søkte seg ut av Aust-Agder. Mykjåland har innsett nederlaget, forstått at de høye herrer og kvinner i regjeringskvartalet sa nei til overgangsønsket, men hun vil gjerne bare gjenta argumentene. – For meg var det politisk viktig å målbære bygdas ønsker, men jeg må si jeg er overrasket over alle de følesene som kom til overflaten fra Aust-Agders side. Plutselig var Iveland en helt uunnværlig kommune i Aust-Agder, det hadde vi ikke følt før. Otra renner til byen, og det er den veien ivelendingene reiser. Vi har ingenting med Arendal og Aust-Agder fylkeskommune å gjøre. Etter barneskolen bærer det gjerne til videregående skole i Vennesla eller Kristiansand. Vi drar ikke østover og har ingen forbindelse med Arendal, sier Mykjåland. – Hva om Iveland kommune blir en del av Vennesla kommune, er det en vei å gå for å bli vestegd? – Nei. Kommunen skal være nær folket, og jeg opplever at Iveland kommune leverer de tjenestene som innbyggerne ønsker. Den dagen vi ikke gjør det, skal jeg være den første til å kjempe for en kommunesammenslåing. Kommunen er viktig for den enkelte innbygger, men det er ikke fylkeskommunen på samme måte. Når var du sist i kontakt med fylkeskommunen, spør Mykjåland.

Innlandskommunen har lenge gjort seg lekker for nederlendere for å øke folketallet. Rundt 50 nederlendere har latt seg lokke av lovnader om frisk luft og rimelige tomter. Nederlenderne er tilpasningsdyktige og har slått seg til ro. De skaper gjerne sine egne arbeidsplasser. Nå produseres det blant annet nederlandsk ost med hjelp av ivelandsk ku i bygda. Folketallet har økt de siste årene, men i fjor kom en liten nedgang. Målet er uansett 1500 innbyggere innen 2015. Mykjåland er ordfører i et bondeland nesten helt uten bønder. – Vi har sju melkebønder igjen i kommunen, og de produserer mer melk i dag enn langt flere melkebønder gjorde for 25 år siden, sier ordføreren. Og det med bondeland er visst ikke hele sannheten om Iveland. – Folk kommer på landsbygda og tror at ingenting skjer her, men her lever det mennesker og her jobber det folk. Mange skaper sine egne arbeidsplasser, sier Mykjåland. 65 prosent av kommunens innbyggere kjører riktig nok ut av kommunen til jobb og skole i Vennesla og Kristiansand. De store private arbeidsplassene i bygda er Voss Water med 40-50 arbeidsplasser, Vatnestrøm dørfabrikk med omkring 20 ansatte og Moelven limtre med 15-20. I følge Mykjåland er Voss Water en av de største kundene til Kristiansand havn. Vannfabrikken kjører 60 konteinere i uka med vannflasker til havna, for eksport til Madonna i UK og andre vanntørste utlendinger. Det satses i bygda og det skal blant annet bygges 35 nye leiligheter og 640 kvadratmeter med næringsbygg. I år skal det dessuten jobbes enda mer aktivt med å markere kommunen som et godt sted for næringsvirksomhet. – Vi har næringstomter i kommunen, men vi mangler gode veier. Tilrettelegging for næringslivet står på dagsorden nå, og gode

innlandsveier er faktisk en større utfordring enn fylkesgrenser, sier Mykjåland. Ordføreren har nok lært å underkommunisere det ugreie (dårlige veier), men så ligger det vel ikke for henne å underslå fakta. Hun er ikke mye ramp der hun sitter i jeans og bluse, det er 20 kuldegrader utenfor kommunehuset, men inne på ordførerens kontor er det alminnelig romtemperatur og lunken kommunekaffe. Om du treffer henne på bussholdeplassen, er ikke din første tanke at hun er en typisk ordfører. Da tenker du nok heller flyvertinne, sånn som hun tripper og liksom er på farta selv om hun egentlig skulle stå stille og vente på bussen. Men stille står hun ikke. Hun tripper, og sitter hun ikke også og vrir seg i stolen når vi intervjuer henne? Det med flyvertinne stemmer forresten. Hun har vært åtte år i SAS, har flydd ut og inn av landet og tatt ordet på en blanding av Evje-dialekt og ivelandsk før hun har slått over på engelsk og tysk. Hun høres ikke ut som en ordfører. Gro-Anita Mykjåland veier knapt sine ord, de ramler ut av henne, men ikke som ferdigtygde politikersetninger. Hun har kanskje gått på ordfører-kurs eller Senterparti-kurs om vektlegging av det positive etc, men så har hun ikke sittet stille i timen. I alle fall er hun ingen polert politiker. – For å si det helt ærlig, så synes jeg det var utrolig kjedelig de første 18 månedene jeg satt i kommunestyret fra 2007. Jeg følte jeg satt der som en vaktbikkje som skulle passe på at det var politikerne og ikke administrasjonen i kommunen som styrte bygda. Jeg tenkte at dette skulle jeg ut av, dette gidder jeg ikke være med på, sier hun. Ordføreren lytter på spørsmålene vi stiller, og svarer nesten litt klønete oppriktig, helt uten baktanker og taktiske overveielser. Får man inntrykk av. De som kjenner henne, mener hun kan bli så engasjert at hun knapt

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

33


ser at det finnes andre syn på sakene enn det hun selv målbærer. Det er vel ikke politisk subtilt og smart det heller. Men det har antakelig bygdefolket forstått, og så har de vel tenkt som så at hun der sier det hun mener og mener ikke annet enn det hun sier. Hun kan vi bruke som ordfører. Senterparti-ordfører Ole Magne Omdal hadde sittet i 16 år før valget i 2011, og mange mente det var på tide at et annet parti tok over ordføreklubba. Men Mykjåland fikk flest personlige stemmer av alle. Senterpartiet økte oppslutningen med 4 prosent og flyvertinnen fikk permisjon fra SAS og inntok ordførerstolen i Iveland. Gro-Anita Mykjåland tar gjerne ordet. Det gjorde hun også da hun gikk på barne- og ungdomsskolen i Evje. ”Hva mener du med det lærer,” sa hun. Og så nøyde hun seg ikke med det første svaret. Eller det andre. Sånn kunne hun holde på, til irritasjon for lærere som ønsket en stille time. Blant dem som ønsket en stille time, – var ikke GroAnita Mykjåland. Sittestilling var ikke hennes greie. Hun likte håndball, svømming og alt annet som var fysisk og innebar aktivitet og bevegelse. Det var ingen selvfølge at urokråka skulle ende opp i ordførerestolen i Iveland. Skoletimene tilbrakte hun like ofte på gangen som i klasserommet. Karakterene etter videregående skole skremmer ingen og imponerer ingen, og det var neppe noen av

lærerne som trodde de skulle gjenfinne den langbente kvinnen som ordfører, Aust-Agders eneste kvinnelige ordfører i inneværende periode. Sant å si hadde hun ikke tenkt det selv heller. Det var bare det at hun var engasjert i hundesport og grendelagsstyre. Hun ble lagt merke til, også av politikerne i bygda. Før hun gikk inn i politikken i 2007 var det to politiske partier som spurte om hun ville stå på deres liste. Hun takket ja til Senterpartiet (Sp), men ble også spurt av Høyre. Det innrømmer hun først etter hvert, at Høyre faktisk trodde det bodde en Høyre-dame i hennes indre. Men det gjorde det ikke. – Høyre, nei. Jeg kunne ikke sagt ja til dem, de er altfor privatiseringsivrige. Distriktspolitikken til Senterpartiet ligger hjertet mitt nærmest, sier hun. – Du tilhører Ola Borten Moe-fløyen i partiet? – Jeg liker Borten Moe, han synes jeg er en drivende god politiker. Og jeg er nok kjent for å være mer blågrønn enn rødgrønn, men jeg er komfortabel med at vi samarbeider med de rødgrønne. – Selv om du heier med Borten Moe og håper han driver Sp mot de borgerlige? – Nei, nei. Jeg liker Liv Signe Navarsete også, og jeg er mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Det må gå an å like en politiker som er dyktig, selv om man ikke er

enig i alt han står for, sier ordføreren. Sist Sp hadde en stortingskandidat fra Aust-Agder var i 1993. Mykjåland står på andreplass på Senterpartiets stortingsvalgsliste til høsten, men hun har ingen ambisjoner i den retning. Mykjåland vil heller være ordfører i Iveland og pleie familielivet med mann og døtre. Og kanskje tar hun gjenvalg. Det vil tiden vise. Hun har permisjon fra SAS fram til 2015, men hun ser ikke for seg at hun skal ut og fly igjen. Hun har fått beina på bakken. Men tro nå ikke at hun har landet.

Fakta Iveland kommune (fra kommunens hjemmeside) Iveland kommune ligger i Aust-Agder fylke og grenser til kommunene Vennesla, Evje og Hornnes og Birkenes. Kommunens areal er på 260 kvadratmeter og folketallet per 1. januar 2012 var 1290. Kommunen har spredt bosetting og tre mindre tettsteder: Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå. Kommunestyret har 17 representanter som fordeler seg slik: Sp 5, AP 3, V 2, KrF 3, Høyre 2 og Frp 2.

Regnskapstjenester Lokal spisskompetanse og integrerte løsninger Deloitte Agder tilbyr: • Advokattjenester, skatt og avgift • Revisjon og kvalitetssikring • Styre- og eierprosesser • Arv og generasjonsskifte • Transaksjonsstøtte • Økonomisk rådgivning • Restrukturering / optimalisering

Avdelingskontorer : Evje : Sentrum (Tlf: 37 92 91 00) Kristiansand : Kronprinsensgt. 7 (Tlf: 38 02 00 09) Lillesand : Svåbekk 7/Tingsaker (Tlf: 93 45 01 12) E-post: post@evjeregnskap.no

Vi har kontorer i Kristiansand, Lyngdal og Grimstad.

Mer informasjon finner du på www.deloitte.no eller kontakt: Olav Kr. Stokkenes statsautorisert revisor tlf: 958 82 925 ostokkenes@deloitte.no

34

Jens-Petter Pedersen advokat tlf: 958 88 025 jenspedersen@deloitte.no

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Nå er vi på plass i Lillesand !

Fagartikkel: Børge Aanestad Regiondirektør, Telenor Norge AS

Utbygging av mobilnettet i Sør M

obilkommunikasjon blir stadig viktigere for både virksomheter og privatpersoner, og kravet til dekning, hastighet og kapasitet øker. Den mobile kommunikasjonen er ikke lenger bare muligheten til å ringe, og nye smarttelefoner og høyere hastighet på mobilnettet har gitt brukerne muligheter til økt bruk av datakommunikasjon på telefonene. Det som vi tidligere brukte pcer til, er nå tilgjengelig via nettbrett og smarttelefoner. Telenors mobilnett skal sikre høye hastigheter og god kapasitet når folk surfer med PC, nettbrett eller mobil. Kundene skal være trygge på at Telenor både nå og i fremtiden skal ha best dekning, kvalitet og kapasitet, og vi styrker derfor satsningen på 3G-utbyggingen i landet. Databruken fra mobiltelefoner vokste over 100 prosent i fjor. Det er denne utviklingen som motiverer selskapet til å utvide mobildekningen i områder som i dag ikke har 3G-dekning, samtidig som kapasiteten bedres der det allerede er dekning. Totalt skal Telenor etablere rundt 3000 nye 3G-stasjoner, enten på eksisterende 2G-stasjoner eller helt nye stasjoner, innen 2014, og samtidig bygges et høyhastighetsnett frem til mobilstasjonene for å sikre god kapasitet og kvalitet til kundene. Hva gjør vi i Kristiansandregionen? Telenor inngikk i 2012 en avtale med Det Digitale Agder om leveranse av mobiltjenester til 30 kommuner og 2 fylkeskommuner. I denne avtalen har vi også har forpliktet oss til en kraftig utbygging av mobildekning i Agder i perioden frem til 2015. Utbyggingen gjelder både mobil tale/ sms og mobilt bredbånd - Telenor vil bygge ut med 3G på alle basestasjoner som har 2G i dag. Denne utbyggingen er også nært

knyttet til Telenors strategi om å ha det råeste mobilnettet i landet – noe vi styrker ytterligere med denne satsningen i Agder. Dette vil gi innbyggere og virksomheter et mobilnett som tar høyde for fremtidens krav, så vel som nåtidens krav og forventninger. Vi vet vi har store forventninger til oss i regionen, og vi ser frem til å innfri disse. Frem til 2015 skal vi bygge hele 149 nye basestasjoner, noe vi er godt i gang med allerede. Vi har blant annet bygget flere basestasjoner i Kristiansand i løpet av 2012, og har flere under planlegging med tanke på idriftsetting i år. Utbyggingen vil gjøre at innbyggere og virksomheter i Agder-fylkene får en mobildekning som er blant de høyeste i landet – både for mobil tale/sms og for mobilt bredbånd. I tillegg til dette kommer 4G-utbyggingen. Vi vet vi har store forventninger til oss i regionen, og vi jobber hardt for å innfri disse.

Topografien gir oss utfordringer Telenor blir utfordret med optimal dekning over hele landet – hver eneste uke. Selv om vi kan oppleve krav fra våre kunder som utfordrende, er det viktigere at vi har en robust plan til hvordan vi skal oppnå en dekning som ligger i verdensklasse – nettopp på Sørlandet. Men ved dårlige dekningsforhold, blir opplevelsen deretter. Forutsetningene for god dekning er tilnærmet fri sikt til en basestasjon og en avstand som ikke er for stor. I landet vårt med varierende topografi, fjell og daler, sørlandske «heier», så gir dette oss store utfordringer mht. planlegging av hvor våre basestasjoner skal plasseres. Hva innebærer bedre dekning? En større amerikansk undersøkelse oppgir at hele 25% i dag bruker smarttelefoner og nettbrett i jobben – istedenfor pc.

Dette er en utvikling vi også ser i Norge. Når undersøkelsen også viser at 60% av disse terminalene blir brukt både til jobb og privat, understreker dette viktigheten av at dekningen er god. Vi opplever at datatrafikken i mobilnettet har økt særlig de siste 4 årene. Folks vaner og forventinger er blitt endret som følge av teknologien. En robust 3G dekning gir gode forutsetninger for næringslivet, på samme måte som vi tror 4G dekning også er svært viktig. Den beste illustrasjonen på hvor viktige mobil kommunikasjon faktisk er blitt, er best å betrakte på for eksempel flyplasser. Særlig for kunnskapsbedrifter er økt mobilitet for den ansatte noe som kan gi en positiv effekt for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Økt mobilitet gir den ansatte en mer fleksibel arbeidshverdag, enklere og mer effektivt kunne dele kompetanse internt samt frigjøre egen tid. Hvor du jobber blir mindre viktig, noe som kan ha stor betydning for flere arbeidstakere og arbeidsgivere. Tilgjengeligheten blant de ansatte blir enklere og det kan bidra til lavere kostnader forbundet med reise. I sum vil mobilitet simpelthen bidra til å øke produktiviteten. Vi lanserte 4G nettet i Kristiansand like før jul, og sammen med terminaler som har støtte for 4G, danner dette grunnlaget for at datatrafikken vil fortsette å øke. Da er solid infrastruktur helt nødvendig. Responsen vi har opplevd rundt 4G nettet har vært utelukkende positiv, og selv uten nettbrett- og smarttelefon, kan du ved bruk av en 4G router koble opp 5 samtidige pcer. Denne fleksibiliteten vet vi at næringslivet har behov for, og fremtiden blir med det litt mer spennende og mobiliteten større.

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

35


Gjestekommentar: Harald Furre Adm.dir i Oxford Research

It’s all about the people! “All ‘Bout The Money”, synger Meja i sin fengende sang. Og ingen tvil om det. Penger betyr mye I samfunnet og I næringslivet. Men uten dyktige mennesker blir penger uten verdi. Derfor må det skapes riktige rammer for dyktige mennesker både på bedrifts- og samfunnsnivå.

D

ette blir vi stadig minnet på i vårt arbeid i Oxford Research. Vi var nylig i Europakommisjonen i Brussel for å presentere en analyse om hvordan forskning kan bli til næring, såkalt kommersialisering av forskning. På jakt etter å forstå hva det er som gjør kommersialisering vellykket, har vi analysert et betydelig antall forskningsprosjekter finansiert av Europakommisjonen.

Og svært mye handler om mennesker. Mennesker som over lang tid har bygget spisskompetanse om teknologi og markeder, mennesker som utviklinger sin organisasjon, men som også bryter ut og tar med seg sin kompetanse til nye virksomheter eller konkurrenter i samme bransje. Dette kan være tøffe prosesser for bedriftene og de involverte. For samfunnet kan de definitivt være gode bidrag til en dynamisk utvikling.

Våre funn var tydelige. Det er mange faktorer som bidrar til suksess, men de aller viktigste faktorene har en ting til felles: de handler om mennesker. Mennesker med rett innstilling som allerede fra starten av prosjektet har planlagt at resultatet av forskningen skal brukes kommersielt. Men ikke bare ett menneske, det er den rette sammensetningen av mennesker, med spisset og variert kompetanse og med bakgrunn i store og små virksomheter, som gir resultater.

Vi ser også at det viktigste et fellesprosjekt som NODE kan gjøre for sine medlemmer dreier seg mye om mennesker, og da særlig å gjøre det mulig for vekst-bedriftene å rekruttere den rette arbeidskraften. Her har NODE bidratt på flere måter. Klyngen har gjort olje- og gassindustrien på Sørlandet synlig for den jevne sørlending, men enda viktigere: De har satt virksomheten på det nasjonale og internasjonale kartet. Like viktig er det at NODE har bidratt til utviklingen av relevante studietilbud ved Universitetet i Agder. Å sørge for tilgang på mange nok dyktige mennesker til bedriftene blir viktigere og viktigere.

Europakommisjonen velger hvert år ut en rekke prosjekter som skal få støtte fra EUs forskningsprogrammer som har ambisjoner om å skape en industriell utvikling. Vår hovedanbefaling til Europakommisjonen i dette arbeidet er å legge større vekt på teamene som står bak søknadene, og ikke bare enkeltpersoners lange liste av forskningsartikler og akademiske meritter. Betydningen av mennesker er like viktig på den hjemlige arenaen. På oppdrag fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har vi evaluert tre NCE-prosjekter, deriblant vårt lokale NODE. Utviklingen i NODEklyngen er som «tatt ut av læreboken». De dynamiske oppgraderingsmekanismene som teorien forteller oss at forekommer i næringsklynger utspiller seg til fulle i NODE.

36

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

Med utgangspunkt i at «its’ all about the people» er det naturlig å spørre hva som kan gjøres både på bedrifts- og samfunnsnivå for å tiltrekke og holde på de rette folkene. Og det er naturligvis mye. På bedriftsnivå er det snakk om å skape «a great place to work». Her er det etter min mening tre ting som teller. For det første å skape en arbeidsplass der oppgavene er mer en «bare en jobb», men at de gir en mening i en større sammenheng. Å arbeide for et større formål gir høyere motivasjon enn bare å tjene mest mulig penger for en arbeidsgiver. I noen virksomheter, som min egen, er det rimelig enkelt å få frem at arbeidet vårt

gjør en forskjell i en større sammenheng. I andre bedrifter må det jobbes mer med å bevisstgjøre seg, men for de fleste er det mulig. For det andre er det om å gjøre å skape en arbeidsplass der folk trives og utvikler seg. Der ledere og kolleger gjør hverandre bedre. Og for det tredje er det viktig å påse at man er i god driv. Derfor er det så sentralt å passe på økonomien, selv om det er vanskelig å sikre gode resultater hele tiden.

nhold

re Fast daglig

reta bidrar til å iva Fast renhold er for s verdi og sørg eiendommen ss for elig arbeidspla en ren og triv idere. dine medarbe nse. g og kompeta Vi har erfarin

Vind

uspu

ss

og n Vi utf edva ø sk vindu rer alt av nedv spuss as samt . skille Utvendig k og glass – i kont innvendig orlan Både dskap e . avtal ngangsop er. pdrag og fa ste

Også på samfunnsnivå kan mye gjøres for å utvikle, tiltrekke og beholde gode folk. Gode offentlige servicetilbud som barnehage, skole og helsetilbud er for oss i Norge bare en «hygienefaktor». Det forventer vi at er på plass. Det er i større grad mulig å gjøre en forskjell ved å utvikle gode og relevante utdanningstilbud på høyere nivå. I vår region er det derfor viktig at Universitetet i Agder blir enda mer relevant for samfunnet rundt seg. Kulturtilbud er også sentralt. Derfor er det viktig at det offentlige fortsatt satser bredt på kultur, en oppgave «markedet» ikke påtar seg alene. Også det å skape en velfungerende region med god kommunikasjon er sentralt for at folk skal trives og for at regionens næringsliv kan arbeide med kunder og partnere andre steder i verden. Her er det kjempestore oppgaver i vår region, og det må tas kraftige grep for å utvikle et kommunikasjonstilbud som er i takt med en region i vekst. I så måte er det frustrerende at virkningsløs symbolpolitikk som rushtidsavgift blir gjennomført når politiske ledere ikke evner å få gjort de tingene som virkelig kan utgjøre en positiv forskjell for folks hverdag og regionens utvikling.

Kontakt oss på: post@servicepartner1.no eller ring 38 17 97 00 Se også servicepartner1.no for mer informasjon

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 1/13

37


ADVOKATGUIDEN

Næringslivets advokatfirma på Næringslivets Sørlandet advokatfirma på Næringslivets 13. desember flytter vi til Sørlandet advokatfirma på Handelens Hus, RådhusgataSørlandet 3, Kristiansand!

Post: Pb 759, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgt. 27-29

Oslo: 4611 Kristiansand Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Telefon: (+47) 38 17 70 00 Telefax: (+47) 38 17 70 0 1 Advokatfirmaet Harris E-post: post@advtofte.no www.advtofte.no Trondheim: Oslo: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Bergen/Førde: Advokatfirmaet Haver Advokatfirmaet Harris Kristiansand: Trondheim: Oslo:Advokatfirmaet Kjær Advokatfi rmaet Bjerkan Stav Tromsø: Advokatfi rmaet Kvale & Co Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Rekve, Bergen/Førde: Advokatfi rmaet Haver Pleym & Co Advokatfi rmaet Harris Kristiansand: Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Trondheim: Advokatfi rmaet Kjær Advokatfi Thallaug Advokatfi rmaetrmaet Bjerkan Stav Tromsø: Molde: Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet rmaet Rekve, Advokatfi Advokatfi rmaet HaverØverbø, Pleym &&Co Standal Co Kristiansand: Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Advokatfirmaet Kjær Advokatfirmaet Thallaug Tromsø: Molde: Advokatfirmaet Rekve, Advokatfirmaet Øverbø, Pleym & Co Standal & Co Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

ADVOKATGUIDEN

Alt på ett sted Vi gir deg løsningene Advokater, konsulenter, revisorer og finansielle rådgivere. Skatt, avgift, fast eiendom og forretningsjus.

Rune H. Eriksen (H) Arild Storm Larsen Øyvind Sund Oddleif Olsen Åshild Schmidt

A DVOKATFORUM Østre Strandgate 56 Telefon: 97 95 40 00 www.advokatforum.no

En samarbeidspartner for næringslivet

ADVOKATFORUM

Deloitte, www.deloitte.no Deloitte Advokatfirma, www.deloitteadvokatfirma.no Sør-Arena, Stadionveien 21, inngang 7, 4632 Kristiansand, tlf: 38 12 27 22

KONTORFELLESSKAP

www.pwc.no

Din lokale kompetansepartner innen skatt, avgift og forretningsjuss

• Samlivsbrudd, arv og barnefordeling • Mangler ved kjøp og salg av bolig • Helserett - pasientskader

w w w. a d v o c a t i a . no

• Trygderett - yrkesskadeerstatning • Bistand til små og mellomstore bedrifter

w w w. a d v o c a t i a . no

w w w. ad v o c a t i a . no Oslo: Advokatfirmaet Kvale & Co Bergen/Førde: Advokatfirmaet Harris Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbø, Standal & Co

Næringslivets advokatfirma på Sørlandet

• Alminnelig praksis

Advokatene:

Bjørn Hübert Senum Sveinung S. Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Gisle A. Johnson Carl Henning Leknesund

Te l e f o n : 3 8 0 2 11 11 - P o s t b o k s 5 3 3 , 4 6 6 5 K r. s a n d p o s t @ a d v o k a t - b a h u s . n o - w w w. a d v o k a t - b a h u s . n o

Advokatfullmektig:

Magne A.B. Bye Telefon 380 28 500 www.advkjaer.no

www.ww-co.com

Adresse: Tollbodgata 40 Telefon: 38 10 89 40 - Telefax: 38 17 89 41 E-post: post@advfellesskapet.no

Maskindirektivet, spør oss! Hanne-Eva Müller Advokat MNA

Besøksadr.: Markensgate 4a, 2. etg.

w w w. ad v o c a t i a . no

38 70 74 50

Mobil:

934 39 110

E-mail:

hem@advokatmuller.no Advokatfirmaet Müller www.advokatmuller.no

4 Vårt kontor dekker alle rettsområder

Post: Pb. 716, 4666 Kristiansand Besøk: Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23 Telefon: (+47) 38 17 87 10 E-post: krs@advokatgruppen.no

Telefon:

TOTALLEVERANDØR AV TRYKKSAKER – OG GRAFISKE TJENESTER! 42 år innen grafisk bransje har gitt oss verdifull erfaring - og en særskilt kompetanse på løsning av grafiske oppgaver. Vi kan levere alt fra idéarbeid, design, web, trykk og ferdiggjøring, og yter alltid 100% uansett størrelse på kunde eller jobb. Har du grafiske behov – kontakt Ronnie, Lene eller Aage for en uforpliktende samtale – tlf. 38 12 94 94

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Markensgate 9 | Postboks 437 | 4604 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 | post@svw.no | www.svw.no

www.ww-co.com

facebook.com/bjorvandskarpodde.no www.bjorvand-skarpodde.no


Nye medlemmer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:

GirlGeek Dinners: Teknokvinner med suksessnettverk Kvinner som jobber med teknologi har dannet nettverket Girl Geek Dinners Kristiansand.

Teamwork OU AS

Knowit Sør AS

Preben Tellefsen AS

Globetech AS

UiA

Delfin Design

Medarbeiderskap er et tema som får stadig større oppmerksomhet både i næringslivet og offentlig sektor. For mange er det høyst uklart hva det betyr og hvordan det kan utvikles. Sammen med forskermiljøet ved Göteborgs Universitet har TeamWork OU AS i vesentlig grad bidratt til å gi begrepet et konkret innhold. Våre verktøy og metoder gjør det mulig å drive utvikling i stor skala med lave kostnader. Yrkesstolthet og arbeidsglede er avgjørende faktorer for at det skal vokse frem et ansvarlig medarbeiderskap. Det er engasjementet og den gode viljen som mobiliseres gjennom utviklingsprosessen. Dette skaper gode resultater og et godt arbeidsmiljø. Interessen for medarbeiderskap er stor, og mye tyder på at vi ser begynnelsen på en utviklingsbølge. For å møte behovet har TeamWork bygget opp en sterk gruppe av erfarne konsulenter som gir starthjelp til prosessen og setter kundene i stand til å drive utvikling i hverdagen med egne ressurser. Målet er at kundene så raskt som mulig skal bli selvhjulpen. Vekst og varig utvikling kommer innenfra, men litt ekstern inspirasjon og veiledning kan være til stor nytte. Næringsforeningen er en viktig og positiv ressurs. De tilbyr god kompetanse og er en nyttig bidragsyter for nettverksbygging.

Knowit Sør er en fusjon mellom NSA Sør og Knowit AB. Knowit AB har 1700 ansatte i Norden. Knowit Sør har kontorer i Kristiansand, Grimstad og Arendal. Knowit Sør fokuserer på å levere konsulenttjenester innen systemutvikling, IT-drift og løsninger på web, mobil og nye medier. Selskapet har en unik posisjon innen fagfeltet digital strategi og utvikling av mobile tjenester. Knowit Sør jobber aktivt for å styrke regionens IKT-bransje. Knowit Sør deltar derfor aktivt i næringsklyngen Digin. Selskapet samarbeider også nært med mange av regionens øvrige IKTbaserte selskaper . Vi leverer både spesialistkompetanse og komplette utviklingsprosjekter. Av vår kundemasse kan nevnes Skatteetaten, Gard, NOV, Aker MH, Posten/Bring og offentlig virksomhet. Vi opplever at Næringsforeningen er en viktig arena for næringslivet med store muligheter til å skape nye relasjoner. Næringsforeningen kan være bindeleddet som skal til for å sette i gang de gode idéer. www.knowit.no

Siden Preben Tellefsen AS ble stiftet i 1992, har sortimentet utviklet seg fra tekstiler med vekt på uniformering til arbeidssko. McDonald’s Norge, som tidligere kjøpte uniformer, kjøper nå Shoes for Crews - sklisikre, behagelige og rimelige sko som forebygger arbeidsskader, og dermed også sykefravær. Shoes for Crews har vært en uforbeholden suksess, med selskaper som McDonald’s, Burger King, Peppes Pizza, Eurest og Rica som kunder, både i Norge og Sverige. Preben Tellefsen AS har også levert italienske støvler til norsk politi siden 2003, og er offisiell distributør av arbeidskolleksjonen ECCO PROF, som er populær hos politi, ambulansepersonell og vaktselskaper i Norge. Et nylig vunnet nasjonalt anbud sikrer i tillegg leveranse til ambulansetjenestene og deres 5 500 ansatte de neste fire årene. Vi er medlem av Næringsforeningen for å skape oss et lokalt nettverk i tillegg til det vi har på landsbasis.

Globetech AS er et IT og kommunikasjonsselskap selskap som holder til i Kristiansand, rettet mot maritim virksomhet. Vår fokus er IKT-drift av maritime installasjoner over hele verden. Vi har i dag driftsansvar for over 30 fartøy/ute kontorer i Europa, Asia og Sør/Nord Amerika. Vår kjernevirksomhet er leveranse av robuste IT - og kommunikasjonssystemer satt opp og konfigurert etter våre krav, samt bearbeidet og optimalisert kommunikasjon til og fra den maritime installasjonen. Leveransen er et komplett IKTsystem til maritime installasjoner. Etter endt leveranse leverer vi drifts- og support avtaler, supportavtalen er 24/7 for brukerne av systemet. Globetech har som mål å være den beste leverandøren på området, både når det gjelder system og support. Vi kan i dag vise til lave driftskostnader for kunde og meget fornøyde brukere.

Universitetet i Agder er Sørlandets viktigste kunnskapsformidler og har som visjon å være en sterk regional drivkraft. Universitetet i Agder har 10 000 studenter og 1100 ansatte, et bredt og allsidig studietilbud og er lokalisert med campuser i Kristiansand og Grimstad. Universitetet i Agder er fra årsskiftet medlem av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Noen vil kanskje undre seg over at et universitet blir med i en næringsforening, men medlemskapet understreker universitetets ønske om tett kontakt med samfunns- og arbeidsliv. Samarbeidet om blant annet utarbeidelsen av Handlingsplanen for Universitetsbyen Kristiansand, viser at det kan være mye å hente når ulike miljøer møtes, får samme faktakunnskap og gjensidig forståelse for roller og muligheter. Sammen kan vi skape nyvinninger og bidra til positiv utvikling i regionen. www.uia.no

Delfin Design er et grafisk designbyrå som jobber med strategisk design for små og mellomstore bedrifter. Vi er to fettere som sitter på kompetanse innen grafisk design og foto fra vårt kontor i det gamle rådhuset ved Lundsbroa. Siden 2005 har vi sakte men sikkert bygget opp et byrå der vi hjelper våre samarbeidspartnere med visuell kommunikasjon. Vi utvikler blant annet grafiske profiler, nettsideløsninger og profileringsmateriell. Vi er opptatt av å finne ut av bedrifters behov og utfordringer for å se om vår kompetanse kan være en del av løsningen. Målet er å skape noe sammen som gir resultater over tid. Ved å gi av oss selv håper vi at det blir en spennende og inspirerende opplevelse. Vi er stadig på utkikk etter nye samarbeidspartnere og ønsker å treffe nye mennesker. Det tror vi at et medlemskap i Næringsforeningen vil bidra til. Håper vi treffes!

Øvrige nye medlemmer er: Sørlandschips Gecko Informasjonssystemer Basseng.no Voca AS Søren Bager AS Janse AS Castor Drilling Solution AS Vågen & Hansen Utemiljø AS

Naturexpo AS BT Regnskap – Bjørg Tønnessen Multi Markets Ventec Agder Ventec Service Net-Work Trainee Sør

Tekst: Arne Martin Larsen foto: Tonje Klykken

Dagens foredragsholdere er (f.v.)Nina Taraldsen, Ragnhild Mørner Fidjestøl og Bente Mortensen.

Geek betyr nerd. Jente-nerdene i Kristiansand teller nå rundt 150 stykker. Annenhver måned treffes de til Girl Geeks Dinners med ett hovedfokus; teknologifaget. – Vi snakker fag når vi møtes. Her handler det om alt fra 3D-printing, IP-adresser, business intelligence til sosiale medier, sier en av initiativtakerne Ragnhild Mørner Fidjestøl i Girl Geek Dinners Kristiansand. Hun arbeider i IT- og teknologikonsulentselskapet Bouvet i Kristiansand. Fidjestøl har bakgrunn som utvikler, og jobber nå som rådgiver innen brukeropplevelse. Sammen med kollega Nina Taraldsen startet hun Girl Geek Dinners Kristiansand i 2010 etter modell fra Oslo. Målet for Girl Geek Dinners er, i følge deres facebookside, å synliggjøre alle de flinke damene (programmerere, designere, kommunikasjonsfolk, markedsførere, journalister, robotmekkere, statistikk-nerder etc) som har peiling på teknologi. – Mange kvinner med teknologijobber sitter alene på sine arbeidsplasser. Ved å samles på tvers av bedrifter og etater har vi det gøy, vi viser fram flinke folk og deler på kunnskap, sier Fidjestøl. Hun tror også at gruppen kan være med på inspirere flere til å velge teknologiske fagfelt som karriere-retning. De hadde ambisjon om skape interesse hos 40 stykker, og kanskje samle 12-15 til hvert arangement. Nå er de 150 på facebooksiden og over 60 påmeldte på denne månedens samling. Girl Geek Dinners ønsker å vise fram kvinner som dyktige formidlere og foredragsholdere, og inviterer bedrifter til sponse deres samlinger. Denne gang er det Fidjestøls eget selskap Bouvet som sponser maten, og hun og kollegaene Nina Taraldsen og Bente Mortensrud står for innholdet i foredragene hvor kveldens tema er; Veien til nyttig teknologi. Selv skal hun snakke om forretningssystemer, informasjonskvalitet og brukeropplevelse med tittel ”Når tallene lyver og teknologien bedrar”. – På arbeidsplassene våre jobber vi med gutter hele tiden. Derfor er det fint med jentefokus av og til. Vi sier ja takk, begge deler, sier Fidjestøl. Selv om de inviterer til middag og sosialt fellesskap er det teknologien som binder Girl Geek Dinners sammen. – Uten det i bunn vil du fort miste interessen, sier Fidjestøl.


MEDLEMMER Boen Bruk Boss Industri og Mekanisk Verksted AS Bouvet ASA BR Gruppen BR.Reme AS Bring Logistics AS BT Regnskap Bjørg Tønnessen Bygg og Prosjektutvikling AS Bølgen & Moi Kristiansand Båtservice Holding AS A C A1 Eiendom AS Cameron AS Aamodt VVS AS Carbon Partners AS Aanesland Fabrikker AS Cargotec Norway AS ABC Regnskap A/S Carshine AS ABC Tak AS Castor Drilling Solution AS ABCenter Vest AS Cecilie TS as Able AS Cemo AS Accountor Kristiansand AS Centrum Bygg Service AS Active People AS CG Glass Adecco Norge AS avd. Charlott Søgne Kristiansand Christiania Innfordring AS AdrianaEik Fotograf Christiansholm Eiendom AS Advokat Jan M. Wesenberg Christianssands Assurance AS Advokat Stefanussen Clarion Hotel Ernst AS Advokatfellesskapet Drift AS Clean Sør AS Advokatfirma Krodemansch Color Line AS Advokatfirma Tofte DA Comfort Hotel Kristiansand AS Advokatfirma Wigemyr & Co DA Conecto AS Advokatfirmaet Kjær & Co DA Consilio AS Advokatfirmaet Müller Corona Interiør AS Advokatfirmaet PWC AS CR Group AS Advokatforum Kristiansand DA Cramo AS, Avd. 766 Kristiansand Agder Bedriftshelsetjeneste Cultiva D Agder Energi Daland Eiendom AS Agder Klimateknikk AS Dampbageriet AS Agder Kollektivtrafikk AS Danske AS Agder Mat Foredling AS Danske Bank Kristiansand Agder OPS Vegselskap AS Dark Season Agder Taxi AS Deepmind AS Agderforskning AS Deloitte AS Agdermaskin AS Delphin Design Air France KLM Desmi Norge AS Air Products AS Det norske Veritas, Avd. Aker MH AS Kristiansand Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS Devoteam Solutions AS Albert, Kaare DHL Express (Norway) AS Allkopi AS avd. Kristiansand Amesto Solutions CRM AS Dialekttempen.no AMFI Vågsbygd - Drift AS Digiflow, Kristiansand Andås Begravelsesbyrå AS Din Eiendom AS Anne Margrethes Frisørsalong AS Dirty Old Town AS Applica Training Systems AS DNB Bank ASA Aptum Kommunikasjon AS DNB Næringseiendom ASA Aquarama Service AS (Sørlandssenteret) Arena AS DNT Sør Asbjørnsen Holding AS Dog & Bone Aske Rørleggermester AS Doorway AS - Avd. Kristiansand Asplan Viak AS Dots AS Atea AS Dovland Byggmester AS Avfall Sør Bedrift AS Drømmehuset Kristiansand AS Avinor Kristiansand Lufthavn DSV Air & Sea Axelsen, Karl Viggo B E Babycare AS Eidsaa, Ivar Bakgården Bar og Bakgården Eiendomsforvaltning Sør AS Restaurant Eiendomsmegler 1 Kristiansand Baltic Service AS Eiendomsrådgiveren AS Bardoff Hanssen & Sønn AS Elatec AS Barlind Solutions AS Elektroxperten AS Basol Norge AS Elkem Carbon AS Basseng.no Elkem Silicon Materials Bauer Energi AS Elkem Solar AS BDO AS Elpunkt AS Beckmann Olav AS Eltek AS, avd. Kristiansand Bedrift og Personalpsykologi AS Eltos AS Bemanningsbyraaet.no AS Engeland Skade og Lakk Berg-Hansen Reisebureau Engineering Systems AS Agder AS Entra Eiendom, avd. Berit Ahlbäck Konsulenttjenester Kristiansand i Praksis Enøktotal AS Bidevind Consulting AS eRedaktør AS Biltema Ernst & Young AS BIS Production Partner AS Europark AS Bitpro Eva Sko/Eurosko Bjorvand & Skarpodde AS Evenby, Torbjørn Blank AS Evje Regnskapskontor AS Bli Sett Via Scandinavia AS EVRY Agder AS Blikkenslagerfirma Olaf Jahnsen AS Experis A/S www.kristiansand-chamber.no

i Næringsforeningen per februar 2013

42

SPENN magasinet 1/13

F Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen Skolesenter Farsund Resort AS Faveo Prosjektledelse AS (tidl. PTL) FB Eiendom & Finans AS Festival AS Fiko AS Finn og Albert Egeland AS Fire Security AS Fire Årstider AS First House AS Fiskeeksperten Reinhartsen Holding AS Fjell Renovering AS Fjord Line Forbrukersamvirket Sør BA Force Technology Training Norway AS Fotograf Sol Nodeland Fotograf Tor Erik Schrøder Frigstad Engineering (Norway) AS Frivold Slakter AS Frizen AS Fundament Kommunikasjon AS Fædrelandsvennen AS G G. Strømme Eiendom AS G. Strømme Holding AS Galleri Bi-Z Gamezone GCON AS Gecko Informasjonssystemer AS Geheb Conditori GetVital Sports Scandinavia AS Gevir Kommunikasjon AS GHV Montasje AS Gjensidige Gleden Blomster Globetech AS Go Mobile AS Grønt Fokus Gumpen Bildrift A/S Gustav Pedersen AS H Halvard Thorsen AS Hamre Familiecamping AS Hamresanden Resort AS Handelsbanken Handelshøyskolen BI Kristiansand Hansa Borg Bryggerier ASA Hansen & Justnæs AS Haugeinstituttet Hellvik Hus Søgne AS Helsehuset Salis AS Hennig-Olsen Is AS Hertzberg Sivilingeniør HG-Bygg AS Hillcon AS Hjelp 24 AS Hodejeger Åstveit AS Hodne Mestergull Hotel Express International Hotel Express Norge AS Hotel Norge AS Huntonit AS Høllen Restaurant & Bar Høyde Teknikk AS Håkull AS I I medvind AS ID Musikk AS Idè til Produkt AS Identec Solutions Norway A/S If Skadeforsikring In2design AS InfoCare ASA Inmaco AS Innoventus Ipec Miljø AS Iso Tech AS ISS Facility Services AS ISS Personalhuset Kristiansand IT Huset Sør AS Itella Logistics AS Iveland Kommune J J-A Rør Jackon AS, avd. Kristiansand Janse AS

JB Ugland Eiendom AS Jernbaneservice Sør Jiffy International Jobcrew JobOffshore Bjorvand Jobzone Kristiansand AS Johan G. Olsen AS Justvik, Øystein K Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Kanalbyen Utvikling AS Karlsen, Vidar Kelly Services Norge AS Kilden IKS Teater og Konserthus Kjær Trapper AS Kjøita Park I AS Kjøkkenservice Industrier AS Kjøkkenskapet Brød og Pålegg AS Kjøstvedt AG AS Knowit Sør AS Knutepunkt Sørlandet Kommunikasjonssenteret Agder Konkreta Jane Rabbersvik Konkurrenten.no KPMG AS Krag Utvikling AS Kreditorforeningen Sør Kristiansand Avis Kristiansand Bygg AS Kristiansand Byggrådgivning AS Kristiansand Dyrepark ASA Kristiansand Feriesenter Kristiansand Havn KF Kristiansand Kommune Kristiansand Kontorsenter AS Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand Skruefabrikk & Mek. Verskted AS Kristiansand Sykkelsenter AS Kristiansand Teknologipark KRNCoaching A/S Kruse Smith Entreprenør AS Kuhne + Nagel AS Kvadraturen Gårdeierforening AS Kvadraturen i Kristiansand AS Kvinesdal Sparebank Kwnitet Norge AS, avd Kristiansand Kåre Larsen Handelsgartneri L Landmåler Sør AS Leif Hodnemyr Transport AS Leif Hübert Stål AS LG Quick Lager AS Lillemarkens AS Lillesand Sparebank Livinor LOS AS LOS Bynett AS Lund Bedriftshelsetjeneste DA Lund Restaurantdrift AS - Per Kokk Lunde Holding Invest AS Lydia AS Lyskomponenter AS M Maduro Kompetanse Mal i Sør AS Malermester Knutson AS Mandt, Hege Marie Manpower AS Avd. Kristiansand Maritime Protection AS Markedsføringshuset AS Maskin og Transportteknikk AS Master Norge AS Maurtua Barnehage AL Max Marketing Gruppen Mediepartner AS Meditek Medisinsk Utstyr AS Meglerhuset Sædberg AS Menko AS Mentor Partner AS Merkantil Service AS Merlink Management Midt-Agder Friluftsråd Mjåland Ivar AS Mosvold & Co Mosvold Drift AS Multiconsult AS Multi Markets Multiregnskap AS Mur i Sør

Myhre & Johnsen Advokatfirma Møbelmiljø AS Møvik byggetjenester Måltid i Agder AS N N. Timenes & Søn AS National Oilwell Varco Naturexpo AS NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder Navigea Securities AS NCC Roads Region Sør Necon Engineering and Consulting Avd. Kristiansand Nelfo Sørlandet AS Netlab AS Netped AS Net-Work NHO Agder NinaNet AS NOHA Norway AS Nor Element Nordby G Cycle & Maskin forretning AS Nordea Bank Norge AS Nordialog Kristiansand Nordic Material Construction AS Norges Lastebileierforbund Avd. Vest-Agder Norgesenergi AS Norgesfilm AS Norgesgruppen Agder Norgesplaster AS Norlock DB Montasje AS Noroff AS Norsap AS Norsk Gjenvinnning AS Norsk Interaktiv AS Norspons AS Norwegian Air Shuttle ASA NSB Trafikkservice AS Avd. Kristiansand NTC Gave og Profilering AS NTI CadCenter AS, avd Kristiansand Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS O Oceaneering Rotator AS Odderøya Live AS OK Marine AS On & Offshore Services AS On Line Reklame AS OneCo AS Op Designstudio Oras Agder AS Ordkraft AS Ortopediservice AS Otera Elektro AS Otium Sør AS Otra Norge AS Oxford Research AS P Pegasus Kontroll AS Per Try AS Personalsjefen AS Pettersen Vestbakke & CO DA Phonero AS PipeGap AS PK Entreprenør AS Plussmegleren AS Podium AS Polewall AS Posten Norge AS/Kristiansand Postsenter Preben Tellefsen AS Printprofil AS Proffice Kristiansand Progress AS Proplan AS avd. Kristiansand Pro-Revisjon AS PSWinCom AS PWC Accounting AS PWC Kristiansand AS Q Quality Hotel Kristiansand R Radisson Blu Caledonien Hotel Rambøll Norge AS Rank Nr.1 AS Rasmussen gruppen AS/

Avantor ASA Reaktorskolen AS Regnskaps Companiet AS Rejlers Consulting AS Reklamestasjonen AS REMA Nonfood AS Renhold-Service AS avd. Kristiansand Repstad Anlegg AS Returkraft AS Revisjon Sør AS Revisorgruppen Agder AS Ribe Betong AS Rica Dyreparken Hotel Rico Invest AS Ricoh Norge AS avd. Kristiansand Rige Silketrykk AS Ringknuten Pukkverk AS Rolands AS Roli AS - Restaurant Luihn ROM Eiendom AS Ruterknekt AS S Safe-Pro Systems AS Safety Design AS Sanden Media AS Sandens Drift AS SAS Ground Services (SGS) Scan Trade AS Scandic Hotel Kristiansand Scandinavian Shipping & Logistics avd. Kristiansand Schenker AS avd. Kristiansand Seafront AS Seamless AS Securitas AS Servicepartner 1 AS

KATEGORI

Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift Bedrift

ANTALL ÅRSVERK

1 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 over 300

SG Finans AS Sibest AS Siem Offshore Management AS Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA Skagerak Capital AS Skanska Norge AS Skeie Eiendom AS Skjærgårdsbygg AS Sko-Data AS Slakter Sørensen Slangexperten AS SlottsQuartalet AS SMS Arkitekter AS Snadderkiosken Snøgg AS Snøgg AS Sol & Måne Solrang, Arne Paulsen Solvang, Bernt Krohn Songdalen Fjellsprenging AS Songdalen Kommune Songvaar Vekst AS Sopran AS Sordal Bygg Sound of Happiness Kompetansesenter Southern Marine AS Sparebank 1 SR-bank Sparebanken Pluss Sparebanken Sør Spareskillingsbanken Spesialgrossisten Sør AS Spesialprodukter Sør AS SPIS Storkjøkken AS SPISS Arkitektur & Plan AS Sport Senteret Kristiansand AS Stena Recycling AS, filial

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE

1 2 4 7 8 9

Kristiansand StepChange AS Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet Storform Kristiansand AS Strai Kjøkken AS Strand Hotel Fevik Strømmes Reklame AS Strømmestiftelsen Studentsamskipnaden i Agder (SIA) Stål-Consult AS Stålveien 9 AS Sub Kristiansand AS Sveins Bilutleie AS Sweco Norge AS Søgne Bil AS Søgne Elektromarked AS Søgne og Greipstad Sparebank Sør Stål AS Søren Bager AS Sørlandet Storcash AS Sørlandets Kunstmuseum Sørlandets Sikkerhetssenter Sørlandets Travpark AS Sørlands Service AS Sørlandschips AS Sørlandskjøtt AS Sørlandsparken Spesialistsenter AS Sørnorsk Filmsenter AS Sørover AS T Takstkontoret Johan Roland AS Tangen, Halfdan TapasTone Taxi Sør AS Teamwork Organisasjonsutvikling AS

Telehuset Sørlandsparken Telenor Bedrift ASA - Kristiansand Thon Hotell Wergeland Tine SA TK-Bygg AS To3netPro AS Top Temp Bemanning Kristiansand AS Torjesen Jernvare AS Trainee Sør Tress Design AS Trimtex Sport AS Tryg Trysnes Marina Eiendom DA TTS Marine AS U UCO Utleiecompagniet AS Ungt Entreprenørskap Agder UNIT4 CURRENT SOFTWARE AS Universitetet i Agder Utvikling.org V Valhalla Verksted AS Varmepumpeservice Varodd AS VEF Entreprenør AS Veidekke Agder Vekst & Innovasjon AS Vekstra Kristiansand AS Vennesla Transport AS Ventec Agder AS Ventec Service AS Ventelo AS Vertech Offshore AS Vest-Agder Bedriftsidrettskrets Vest-Agder Fylkeskommune v/ nærings- og energiseksjonen

Vest-Agder Fylkeskommune v/ samferdsel Vest-Agder-Museet IKS Vetro Solar AS VIA Travel Sørlandet Vigeland Metal Refinery AS Vigeland Brug AS Vigeland Personal Øst AS Viking Think Tank AS Vinje Industri AS Visit Kristiansand AS Visit Sørlandet AS Visma Services Norge AS Kristiansand Voca AS Voss Production AS Vågen og Hansen Utemiljø AS Vågsbygd VVS AS W Wehus Geir- Kreftforeningen seksjon sør/vest Westshore Brokers AS Widerøes’s Flyveselskap AS Wiese-Hansen, Tore Windmill AS X Xpand AS Xstrata Nikkelverk AS Y Yess Kristiansand AS YIT Building Systems AS Å Åros Motell Camp AS 07 Sør AS

MEDLEMSKAP (EKS. MVA)*

kr. 3.100,kr. 6.100,kr. 12.300,kr. 20.400,kr. 30.100,kr. 33.700,-

“Ring oss i dag for medlemskap, på telefon 93 25 53 31”

Firmaer som består av hovedforetak og filialer regnes etter samlet antall ansatte innen regionen. Pensjonist/student: kr. 300,Gjelder personer som er knyttet til næringslivet eller andre som styret antar kan tilføre foreningen impulser av betydning. Disse har ingen stemmerett. * Prisene gjelder kontingent og serviceavgift 2012 (kontingentandel er kr. 400,- avg. fritt.).

May Baagøe Lindseth Næringsforeningen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Svarsending 00967303 Postboks 269 4663 Kristiansand


Avsender Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 Kristiansand

B Økonomi Hovedkontor på Sørlandet?

Kjøita 6 ligger attraktivt til, få minutter fra Kristiansand sentrum. Vi kan tilby fra 17 m2 til 2500 m2 topp moderne, lyse og arealeffektive kontorlokaler. Lokalene er fleksible og tilpasses leietakers behov og ønsker. I tillegg kan vi friste med veldrevet personalrestaurant, betjent servicesenter og felles møteromsavdeling som vil tilfredsstille den mest kresne leietaker. I nærområdet finnes godt utbygget kollektivtilbud både inn til sentrum,ekspressbuss og flybuss til Kjevik. Vi har god parkeringsdekning for ansatte og gjester, enten de bruker bil eller sykkel.

Vi ønsker velkommen til Elvebredden! For mer informasjon og visning, kontakt:

Tlf: 38 10 44 44 Mob: 41 56 96 54

www.telenoreiendom.no

SPENN1/13  

Næringslivsmagasin for Kristiansandsregionen

Advertisement