LENIRE - Evidensbaseret Tinnitusbehandling

Page 1

Evidensbaseret Tinnitusbehandling Lenire® er en let anvendelig behandlingsmetode, hvor tungestimulation og lydterapi i kombination kan forbedre livskvaliteten mærkbart for tinnitusramte.


Evidensbaseret Tinnitusbehandling Lenire er en let anvendelig behandlingsmetode, hvor tungestimulation og lydterapi i kombination kan forbedre livskvaliteten mærkbart for tinnitusramte.

Tonguetip® Specialdesignet tungestimulator. Små elektroder på tungespidsen leverer mild og sikker elektrisk stimulation til tungens nervebaner.

Tinnitus er en kompleks neurologisk tilstand, der involverer høre-, opmærksomheds- og følelsescentre i hjernen. Det anslås, at tinnitus påvirker 10-15% af den globale befolkning, og i Danmark anslår Høreforeningen at hele 770.000 danskere i større eller mindre grad er påvirket af tinnitus, hvilket gør tinnitus til den femte hyppigste lidelse her i landet. Metoden til behandling af tinnitus med Lenire betegnes som bimodal neuromodulation. Ved neuromodulation forstås, at man påvirker specifikke nervebaner eller områder i hjernen med stimuli, f.eks. milde elektriske impulser, for at ændre og forbedre en lidelse eller tilstand. Neuromodulation er også tidligere blevet brugt til at behandle en række lidelser, herunder tinnitus. Lenire tager neuromodulation et skridt videre, ved at kombinere stimulering igennem to forskellige veje det somatosensoriske system og det auditive cortex i hjernen. Derfor kalder vi metoden bimodal neuromodulation.

Hovedtelefoner

Controller

Skræddersyet lydterapi afspilles gennem Bluetooth®-hovedtelefoner for at aktivere det auditive cortex i hjernen.

Med den lette håndholdte controller, kan du styre tiden og intensiteten af behandlingen.

Lenires skræddersyede behandlingsplan Ved opstarten af Lenire behandlingen tilpasser vi enheden til dig ud fra en række faktorer, herunder din høreprofil, og giver dig en grundig instruktion i brugen af apparatet, så du trygt kan gå i gang med anvende behandlingen hjemme. Har du efterfølgende brug for support eller spørgsmål vedrørende brugen af Lenire, er vi naturligvis klar til at hjælpe. Vi anbefaler at tage 1-2 behandlingssessioner hver dag med Lenire, hvor hver session varer 30 minutter i 12 uger. Midtvejs i forløbet, altså efter ca. 6 uger, foretager vi en opfølgende konsultation. Efter yderligere 6 ugers behandling foretager vi anden opfølgende konsultation. Her vurderer ® vi i fællesskab, om du vil have gavn af at forsætte behandlingen.

Lenire treatment plan

approx. 6-12 weeks

approx. 6-12 weeks

TYPISK BEHANDLINGSFORLØB

Indledende samtale og vurdering

Instruktion og opstart af Lenire

Behandling med Lenire hjemme

Opfølgende samtale

Behandling med Lenire hjemme

Opfølgende samtale og vurdering

Forsat brug af Lenire hjemme


Klinisk dokumenteret effekt med langvarig lindring Effekten af Lenire´s tinnitus behandlingskoncept er indtil videre blevet undersøgt i fire forskellige kliniske studier. De udførte dobbeltblindede kliniske forsøg TENT-A11 og TENT-A22 var blandt de største og længst forsøg der nogensinde er foretaget indenfor tinnitusbehandling, da 326 og 191 patienter blev indskrevet og randomiseret i TENT-A1 og TENT-A2 studierne. Patienterne gennemgik et forløb med 12 ugers hjemmebehandling 30-60 minutter dagligt. Herefter blev Lenire-apparatet returneret, og patienternes fremskridt blev overvåget i yderligere 12 måneder. I TENT-A1 opnåede 86,2 % af deltagerne, der brugte Lenire som anvist, en forbedring af deres tinnitus. Forbedringen blev målt ved Tinnitus Handicap Inventory (THI) spørgeskemaet som har til formål at bestemme sværhedsgraden af en persons tinnitus og vurdere graden af påvirkning i deres daglige liv. THI er anerkendt som en klinisk standard til måling af sværhedsgraden af tinnitus, og en reduktion i THI score repræsenterer en tilsvarende forbedring i livskvalitet. Forbedringerne i gennemsnit blev opretholdt i hele opfølgningsperioden på 12 måneder. De opnåede resultater af Lenire-behandlingen var altså holdbare.

I TENT-A2 forsøget optimerede man indstillingerne af Lenire. De foreløbige resultater stemmer overens med TENT-A1 og viser en endnu højere andel af patienter, der reagerer positivt på behandlingen kombineret med en endnu større reduktion af deres tinnitussymptomer. Resultaterne fra TENT-A2 er i øjeblikket under forberedelse til offentliggørelse. Du kan læse mere om resultaterne på lenire.com/science

Er Lenire egnet til dig? Lenire kan ikke anvendes af alle patienter, da Lenire kan ikke konfigureres, hvis en patient har et kraftigt høretab på begge ører (høregrænse i begge øre på >40dBHL i området 250Hz – 1kHz eller >80dBHL i området 2kHz-8kHz). Frequency (Hz) (Hz) Frequency

Kontraindikationer

References References ¹ D’Arcy et al., BMJ 2017;7:e018465. ¹ D’Arcy et Open al., BMJ Open 2017;7:e018465. ²Conlon et al., JMIR ResJMIR Protoc ²Conlon et al., Res2019;8(9):e13176 Protoc 2019;8(9):e13176 ³Conlon et al., Sci.etTransl. Med. 12, eabb2830 (2020) (2020) ³Conlon al., Sci. Transl. Med. 12, eabb2830

Hearing Level (dB)

-10

0

0

10

10

20

20

30

600

60

7010

70

8020

80

9030

90

40 100

100

50 110

110

60 70 80 90 100

250 500

500 1000

1000 2000

20004000

40008000

8000

Lenire®Lenire® Fitting Fitting Range Range

Frequency (Hz)

30

40 125 40 50-10 50

110

References ¹ D’Arcy et al., BMJ Open 2017;7:e018465.

125 250

-10

Hearing Level (dB)

Lenire er ikke egnet hvis: • Du har en pacemaker, defibrillator eller en hvilken som helst anden aktiv implanterbar enhed, medmindre det er godkendt af egen læge • Du er gravid, medmindre det er godkendt af egen læge. • Du lider af epilepsi eller andre tilstande, der kan medføre tab af bevidsthed • Du lider af nedsat følsomhed i tungen • Du har læsioner, sår eller betændelse i mundhulen, medmindre det er godkendt af egen læge

125

Hearing Level (dB)

Lenire er beregnet til brug af voksne over 18 år, som har oplevet subjektiv tinnitus i tre måneder eller længere. Lenire kan anvendes sikkert til patienter med hyperacusis. Behandling med Lenire skal anbefales af en uddannet professionel.

250

500

1000

2000

Lenire® Fitting Range

4000

8000


ent Facing) - Digital

About OmNeuromod Neuromod

Om Specialklinikken Borgå

device, Lenire, is the first non-invasive bimodal Founded in 2010, Neuromod Devices Ltd is a Neuromod Devices Ltd blev grundlagt i 2010 og er en Specialklinikken Borgå blev grundlagt 2001, ogand har neuromodulation device shown toi soothe medical technology company headquartered in medico-virksomhed med hovedkontor i Dublin, Irland. siden specialiseret sig i behandlingclinical af tinnitus. Klirelieve tinnitus in a large-scale trial. Lenire Dublin, Ireland. in udvikling the design Neuromod harNeuromod specialiseretspecialises sig i design og af nikken tilbyder alt fra omfattende og treatment skræddersyede has CE-mark certification for the of tinnitus andneuromodulationsteknologier development of neuromodulation technologies målrettet til patientgrupbehandlingsophold i afslappende omgivelser, til rene under the supervision of an appropriately qualified to address the clinical needsogofinvaliderende underserved patient online-baserede per, der lever med kroniske tilstande, behandlingsforløb. Klinikken er i dag healthcare professional throughout Europe. der ellers ikke nogen form behandling for. whotilbydes live with chronic and debilitating omod populations Danmarks mest erfarne indenfor tinnitusbehandling. conditions. tinnitus treatment device, Lenire, is the first non-invasive bimodal 10, Neuromod DevicesNeuromod’s Ltd is a Lenire er den første ikke-invasive bimodale neuromo-

device shown to soothe and ology company headquarteredder in har vist neuromodulation dulationsenhed, sig at lindre og forbedrelieve tinnitus in a large-scale clinical trial. Lenire . Neuromod specialises in the design re tinnitus i et stort klinisk forsøg. Lenire er derfor has CE-mark certification for the treatment of tinnitus ent of neuromodulation technologies CE-godkendt til behandling af tinnitus, under vejledunder the supervision of an appropriately qualified clinical needs of underserved patient ning af passende kvalificeret sundhedspersonale healthcare professional throughout Europe. ho live with chronic and debilitating uromod’s tinnitus treatment Neuromod Devices Limited, Rainsford Street, Dublin, D08 R2YP, Ireland Website: www.lenire.com Phone: +353 1 253 1444 MM0003-V4.0 Neuromod Devices Limited, Rainsford Street, Dublin, D08 R2YP, Ireland

Copyright © Neuromod Devices Limited 2020

Website: www.lenire.com Phone: +353 1 253 1444 MM0003-V4.0

Page 4 of 4 INFO@BORGAA.COM • WWW.BORGAA.COM KIELGASTVEJ 3 • 7800 SKIVE • TLF.: 71 99 41 60

Copyright © Neuromod Devices Limited 2020

Page 4 of 4