Fantastiske facta om lys

Page 1

FANTASTISKE FACTS OM LYS

RETIN LIGHT Infrared AMD Treatment


SIDE 2

ISAAC NEWTON

LYSETS BRYDNING

Ved at sende hvidt lys fra en 60 watts halogenpære igennem en prisme i kroneglas, gentager vi Newtons forsøg og skaber straks en regnbue. Herschel målte som tidligere beskrevet, temperaturen i regnbuens farver med et termometer, og fandt ud af at det sted hvor den højeste temperatur kunne måles var uden for regnbuens farver, nemlig i det usynlige felt ved siden af rød – infrarød.

Her har vi opstillet en ny version af Herschel og Newtons forsøg, opdateret til år 2019, hvor vi i stedet for et termometer, bruger en IR sensor som er tilsluttet et voltmeter. På den måde kan vi måle den elektromagnetiske energi i lys, og ikke kun den temperatur som lyset frembringer. Apparatet måler ikke overaskende, at den største energi er tilstede omkring det infrarøde område. IR sensoren kan også bruges til at måle energiudladningen i de forskellige infrarøde apparater beregnet til øjenbehandling .


SIDE 3

De fleste kender Isaac Newton som manden der opdagede tyngdekraften, da han fandt ud af at et æble ikke bare falder ned fra træet af sig selv, men bliver trukket ned af jordens massefylde. Opdagelsen af tyngdeloven som en dominerende og gældende lov overalt i universet, skulle ændre fysikken for altid, men faktisk var det Newtons forsøg med lys, som sikrede ham verdensberømmelse. År 1666 kaldes for Newtons annus mirabilis – det forunderlige år hvor han forskede i lyset, synet og øjets funktioner. Newton lagde så meget ihærdighed i sine studier, at han selv risikerede at miste synet i processen. Newton opdagede blandt andet at hvidt eller “usynligt” lys med en prisme kan brydes op til alle regnbuens farver, ja faktisk til en uendelig række af farver. Han fandt også alle farverne kunne samles igen, og gjorde man dette forsvandlede de sig tilbage til hvidt eller usynligt lys. Lys er i virkeligheden elektromagnetisk energi udstrålet fra solen. Denne elektromagnetiske energi udledes i partikler – såkaldte fotoner – og kan samtidig måles som bølger, alt afhængig af hvordan man iagttager dem. De bølgelængder som er synlige for vores øjne opfatter vi mennesker som lys, men der findes flere bølgelængder i solens elektromagnetiske udstråling som er usynlige for vores øjne. Solens lys er både livgivende og dræbende, alt afhængig af bølgelængden og intensiviteten af lyset, og derfor har lyset fascineret menneskeheden helt tilbage fra i inkaernes tid, hvor solguden var den højeste af alle guder. Menneskets og jordens skæbne ligger i høj grad i hænderne på solen, og vores skrøbelighed og afhængighed af solen har derfor både næret frygt og dommedagsprofetier, men også drevet os til at prøve at forstå lysets oprindelse og mekanismer. Vi anvender således i dag lys og elektromagnetisk stråling i et hav af forskellige apparater og teknologier, og vi har næppe set det sidste af udviklingen endnu. Medicinsk kan lys anvendes både til at stimulere processor (som ved sårheling eller infrarød behandling af øjenlidelser som AMD) men også til at hæmme eller dræbe celler, eksempelvis kræftceller eller bakterier. Set ud fra ovenstående og den viden vi i dag har omkring infrarødt lys, er det ikke overraskende at anvendelsen af infrarødt lys til behandling af øjensygdommen AMD har en yderst positiv indvirkning på væsentlige parametre af sygdommens udvikling..

ISAAC NEWTON Isaac Newton var en induktiv empirist , hvilket betyder hans tilgang til naturvidenskaben var, at dét man kan observere er lig med viden. Han havde på denne måde en meget praktisk tilgang. Samtidig var han drevet af en fascination af det magiske og okkulte og af en enorm nysgerrighed. I sit arbejde spændte han vidt, og ligesom Einstein 200 år senere, formåede han både at trække på oldgammel visdom og tænke store abstrakte tanker langt ud i fremtiden. Han så det som sit kald, at åbenbare sandheder for menneskeheden, og allerede som 21-årig havde han udfordret sig selv med at lave et pensum med 45 store spørgsmål, som han satte sig for at finde svarene på. I 1671 blev Newton optaget i The Royal Society som var et netværk af forskere med naturvidenskabelig baggrund. De bedømte hans studier om lysets brydning og valgte at kasseri hans kæmpe arbejde og stemplede det som værdiløst. Dette tog hårdt på Newton som herefter trak sig væk fra rampelyset og levede som eneboer i hele 12 år. I 1687 tog Newton mod til sig igen. Han udgav værket “Principia”, som får en fantastisk modtagelse. Efter hans død blev hans dokumenter gemt i 2 kister, og bliver først gennemgået i deres fulde form i 1936, da man indtil da anså flere af hans opdagelser for “farlige”. Newtons love gør, at fysikken nu bl.a. kan forudse planeters bevægelse eller kanonkuglers eller raketters bane og at vi har en vidtrækkende viden om universet. Hans studier i brydning af lys førte senere til udgivelsen af værket “Optics” som i nutiden er anset som en af de vigtigste bøger i videnskabens historie. Det anslås at 90% af den viden vi har i dag besidder om universitet, er afledt af studier i brydning af lys.

Til venstre: Newton sendte hvidt lys igennem en prisme, og afslørede at det hvide lys i virkeligheden indeholder alle regnbuens farver. Senere fandt Herschel ud af at bag den røde farve ligger det usynlige infrarøde, som indeholder mere energi end nogen af farverne.


SIDE 4

HVAD ER LYS? Lys er i virkeligheden elektromagnetiske bølger af energi, og afstanden imellem hver ”bølgetop” kan måles med betegnelsen nanometer (forkortes nm). En nanometer er helt utrolig kort: kun 0,000001 millimeter! Bølgelængderne bestemmer ikke kun farven på lys, men langt mere interessant kan lyset skabe en forskellig reaktion i kroppen bestemt ud fra bølgelængden. Lys kan nemlig være både være opbyggende og nedbrydende, afhængig af om bølgelængderne er høje er eller lave. De korteste bølgelængder som vi kan se, er de blå-violette med bølgelængden 380 – 455 nm . Det blå violette lys finder vi i høj koncentration i LED skærme og det blålige lys skader ikke huden, men virker i større doser nedbrydende på det indre øje. Lys i endnu kortere bølgelængder end 380 nm kaldes for ultraviolet (forkortet UV). UV stråling virker nedbrydende på menneskets celler, og derfor kan vi få forbrændt vores hud hvis vi er for længe i solen, og i værste fald give os hudkræft. Så de lave bølgelængder af lys som ligger i underkanten eller lige under hvad vores øjne kan se, er altså farlige eller nedbrydende for menneskets celler.

I den anden ende af skalaen har vi det mere lang-bølgede røde lys, og når man kommer højere end 780 nm bliver lyset usynligt for det menneskelige øje og vi kalder det for infrarød. Infrarød er i lighed ultraviolet altså usynligt for vores øjne, men i modsætning til det cellenedbrydende UV-lys virker det infrarøde lys i stedet cellestimulerende. UV lysets celledræbende effekt kan bruges til bl.a. til at dræbe bakterier, og til på den både at sterilisere luft, vand eller hud hvor der måtte være behov for det. Det infrarøde lys cellestimulerende effekt får planter til at gro, og benyttes til bl.a. alt fra udrugning af kyllinger til moderne saunaer, hvor de øger stofskiftet og virker mere udrensende end traditionelle saunaovne. Derudover er infrarød anvendt i klinisk udstyr igennem de sidste 40 år, til helingsprocesser af alt fra sår til muskel og ledskader. Mest kendt er de infrarøde lasere som siden årtusindskiftet har vundet stor indpas, og i dag står der én i næsten enhver fysioterapiklinik. Newton var især kendt for at opdage tyngdekraften ved at sidde under et æbletræ og blive ramt af et æble i hovedet, men Newton opdagede også at hvidt lys indeholder alle farver. Ligesom prismen i Newtons forsøg – bryder vand lyset op, og afslører at hvidt lys i virkeligheden indeholder alle farver, ligesom vi kender fra fænomenet fra regnbuen. Farven sort derimod er ikke en egentlig farve, men sort er kun manglen på farve eller lys om man vil.


SIDE 5

REGNBUEN Hvidt lys indeholder alle regnbuens farver, selvom vi ser det som hvidt. Men når alle farver i lyset er tilstede opfatter hjernen det som hvidt. Men man kan afsløre at det lys som vi ser som hvidt, i virkeligheden indeholder alle farverne med en prisme som bryder lyset, dette opdagede fysikeren Newton allerede tilbage i 1671, og han viste også at hvis farverne forenes igen vil de forsvinde og kun optræde som hvid. Faktisk har mennesket set Newtons forsøg i langt større skala jævnligt helt siden oldtiden: Når vi ser en regnbue på himlen, fungerer vand i luften som en prisme og afslører alle de smukke farver som normalt er usynlige for os.

SYNLIGT LYS (380-700 NM) Gammastråling

Røntgenstråling

UV

Infrarød stråling

Radio bølger

Det menneskelige øje kan se bølgelænger imellem 380 og 700 nm. Hvad der ligger under 380 nm eller over 700 nm er usynligt for vores øjne, selvom dette lys faktisk eksisterer. Regnbuen er altså lys i bølgelængderne 380 - 700 nm. Ultraviolet (UV) lys ligger under 380 nm og den infrarøde stråling som vi anvender til behandling af øjenlidelser som f.eks AMD, ligger over den røde farve, altså over 700 nm.


SIDE 6

NÅR DYRENES SANSER OVERGÅR MENNESKETS Visse dyr har bedre sanser end os mennesker, og der findes således dyr og fugle som kan se det ”usynlige” infrarøde og ultraviolette lys. Det er svært at sige præcist hvad de ser, for vi kan jo ikke komme ind i hjernen på dyret, men forsøg viser at de tydeligt har adgang til andre sanser end os. Flere slanger kan ved hjælp af fintfølende nervetråde i hulrum i slangens hoved, fornemme eller ”se” andre dyr med en kropstemperatur på over 27 grader. F.eks. pythonslangen der altid på den måde ved hvor dens bytte befinder sig, selv i den kulsorteste nat. Pythonslangen kan modsat mennesket se infrarød stråling, hvilket gør slangen i stand til jage byttedyr, selv i den mest kulsorte nat Når man kommer ned i 12 meters dybde er alt lys normalt absorberet i havet, og havdyrene i de dybder har brug for andre sanser end vores, for at kunne jage deres bytte. Derfor kan rejer, krabber og forskellige arter af fisk se ultraviolet stråling. Faktisk topper deres syn omkring ved lys på omkring 360 nm, som jo er helt usynligt for det menneskelige øje. Flere fugle kan også se UV-stråling, og forsøg har vist at fuglene bl.a. vælger mage ud fra dette ”usynlige” lys.


SIDE 7

I gamle dage troede man at flagermusen var blinde og at den eneste måde flagermusen kunne navigere på ved hjælp af et fantastisk veludviklet “akustisk synsfelt”. Flagermusen udsender højfrekvente lyde som bliver kastet tilbage og opfanget af flagermusens ører – altså samme princip som skibene burger i ekko-lod eller sonar. I dag ved vi at flagermusen ikke kun ser med sit ultralydssonar, men også at flagermusens øjne ser omkring 3 gange bedre end mennesket. Herudover kan en del flagermus se UV-lys som jo er usynligt for mennesker da det ultraviolette spectrum ligger under 380 nm. Flagermusen burger bl.a. sit UV syn til at finde blomsternes nektar.

Havdyr på under 12 meters dybde lever reelt konstant i mørke, da lyset ikke kan trænge ned på så dybt vand. I modsætning til slangerne som kan se infrarød stråling, ser dybvandshavdyr ultraviolet lys som udstråles fra andre dyr i havets dyb.


SIDE 8

ALBERT EINSTEIN

LYSETS SVIMLENDE HASTIGHED

Albert Einstein ændrede verden allerede som relativt ung, med sine teorier som var langt forud for hans tid og forudsætninger. Teorier der er så abstrakte, at det i dag er en gåde hvordan han kunne udtænke dem.


SIDE 9

Den danske astronom Ole Rømer var faktisk den første til opda-

Einsteins beregninger kom frem til at lys rejser med en ha-

ge at lys har en bestemt hastighed, hvilket var en kontroversiel

stighed på præcis svimlende 299.792 kilometer i sekundet. Det

påstand i år 1675, som da også mødte stor modstand. Senere

svarer til at lyset kan rejse de 384.000 km. herfra og til månen

måtte man dog erkende at Rømer havde ret, og stjerneobser-

på 1,3 sekund, eller fra solen til jorden på 8 minutter og 19 se-

vatorieriet syd for Aarhus, er i dag opkaldt efter ham.

kunder. En helt vanvittig høj fart, som får lydens hastighed på sølle 1066 km/t til at virke som det rene ingenting.

Det var dog tysk fødte Albert Einstein som formåede at udregne lysets hastighed præcist. I år 1905, som senere blev kaldt for

Ingen ved om det er muligt at rejse hurtigere end lysets hastig-

”Einsteins mirakelår”, udtænkte det kun 26 årige geni, hele 4

hed, og hvad der i så fald ville ske hvis det kunne lade gøre. Da

teorier som kom til at ændre videnskaben for altid. Heriblandt

tiden utroligt nok går langsommere jo hurtigere man rejser, er

var relativitetsteorien, teorien om rumtiden og formlen E=mc2

der teorier om at tiden teoretisk ville kunne gå baglæns hvis

som siden blev til grund for udviklingen af atombomben.

man kunne passere lysets hastighed.

Alligevel skulle der gå flere år før den akademiske verden ville

Einstein relativitetsteori lærte verden at alt er relativt, at alt

acceptere hans teorier, og at han kunne blive inviteret ind i

i universet er bøjeligt – selv tiden. Kun en eneste ting er kon-

varmen på universitet i Zurich. Efter mange år i Schweiz blev

stant uanset hvad er sker og hvor man befinder sig, og det er

han hentet til Berlin, men da Einstein var født jøde, rendte han

lysets hastighed.

i 1933 ind i problemer da Hitler beskyldte ham for at udvikle ”jødisk fysik”. Han flygtede til USA, og amerikanerne som stod på tærsklen til udviklingen af atombomben, bød Einsteins kompetencer mere end velkommen.

Zurich er den største by i Schweiz, og er i dag kendt som finanscentrum der går under øgenavnet ”zu reich” (”alt for rig”). Einstein udtænkte sine 4 epokegørende teorier i sin fritid imens han passede et helt almindeligt embedsmandsjob på byens patentkontor. Der skulle gå flere år før universitet i byen accepterede hans tanker og inviterede ham indenfor i varmen, hvor han kunne få ro og tid til hans videre arbejde.


S I D E 10

En kvinde bag enhver stærk mand. I mangel af spejlglas polerede William Herchel i stedet metal, så det til sidst blev så blankt og reflekterende at det kunne bruges som spejle til hans enorme stjernekikkert. Herschel´s lillesøster Karoline hjalp hendes geni af en storebror i stort og småt, og læste højt for ham i de mange slidsomme timer hvor han polerede metal om til spejle. Senere skulle hun vise sig at kunne mere end det, hun opdagede bl.a. ikke mindre end 8 kometer og blev selv et navn inden for astronomi.


S I D E 11

WILLIAM HERSCHEL

FRA AMATØR TIL ANERKENDT ASTRONOM Opdagelsen af den usynlige infrarøde stråling - som vi i dag bruger til behandling af øjenlidelser som f.eks. AMD - gjorde musikeren og selvbygger-astronomen William Herschel faktisk helt tilbage i år 1800. Willhelm Herschel blev født i Hannover, og flygtede som en ung mand til England, da der på det tidspunkt var krig i Tyskland. Han skiftede navn til det mere britiske William, og flyttede til den syd-engelske kurby Bath. Den unge William var et musisk naturtalent, og blev hurtigt kendt i byens musikliv hvor han komponerede symfonier og lærte byens børn at spille på forskellige instrumenter.

WILLIAM HERSCHELS TELESKOP

William lånte på et tidspunkt en bog om astronomi, og pludselig skiftede hans interesse fra musikken til stjernerne. Han lånte en stjernekikkert, men utilfreds med dens ringe kvalitet, gav han sig hurtigt til at bygge sin egen. Ved siden af musikundervisningen, byggede amatøren Hertschell i sin fritid, et teleskop med en kraft som verden aldrig havde set før. Men da han var en amatør som ikke havde nogen kontakt med andre astronomer, var han slet ikke selv vidende om hvor fremragende hans stjernekikkerter faktisk var. Han opdagede bl.a. planeten Uranus, og da han begejstret fortalte om sit fund og om hvor kraftig hans kikkert var, blev han - som set ofte før i historien - kaldt for en svindler af den daværende sagkundskab. Da det gik op for den britiske konge, at Herschel havde konstrueret et hjemmelavet teleskop som var 26 gange kraftigere end kongens og statens eget, blev han udnævnt til kongens private astronom og slået til ridder. Siden da forstummede beskyldningerne om svindel fra hans kritikere, og Herschel fik ro til at foretage et helt enestående forskningsarbejde, som bl.a. førte kortlæggelsen af hele 2500 stjernetåger, og opdagelsen af Saturns måner og årstiderne på Mars!

I mangel af spejlglas polerede William Herchell i stedet metal, så det til sidst blev så blankt og reflekterende at det kunne bruges som spejle til hans enorme stjernekikkert. Herschel´s lillesøster Karoline hjalp hendes geni af en storebror i stort og småt, og læste højt for ham i de mange slidsomme timer hvor han polerede metal om til spejle. Senere skulle hun vise sig at kunne mere end det, hun opdagede bl.a. ikke mindre end 8 kometer og blev selv et navn inden for astronomi.


S I D E 12

WILLIAM HERSCHEL

HERSCHEL FORUDSÅ GLOBAL OPDAGELSEN AF INFRARØDT OPVARMNING 200 ÅR LYS FØR TID Efter denne opdagelse blev Herschels nysgerrighed vakt, og han satte sig nu for at han ville måle, hvor meget forskellige farver af direkte lys kunne opvarme. Han gentog Newtons kendte forsøg med at sende lys igennem en prisme så det spaltede sig til alle regnbuens farver. Herefter tog han et termometer og satte det i de forskellige farver af lys. Han noterede sig, at det røde lys varmede mere end alle andre farver. For sjov prøvede han at sætte termometret under den røde farve, altså hvor der intet lys var se. Der i intetheden lige under det røde lys, målte han en endnu højere temperatur end i det røde lys. Herschel proklamerede derfor i år 1800, at solens hvide lys ikke blot indeholdt alle regnbuens farver, men også en usynlig stråling med en væsentligt mere kraftig energi end i det synlige spektrum.

Herschell var allerede i slutningen af det 17. århundrede bekymret for klimaforandringer på jorden, ikke pga. Co2 udledning som jo nærmest ikke fandtes på dette tidspunkt, men fordi han havde observeret at stjerner som lignede den sol som vi kender, kunne variere meget i hvor stærkt de brændte og strålede. Hans frygt var derfor at ”vores sol” pludselig ville kunne blive svagere eller kraftigere, med de enorme konsekvenser det kunne have for mennesker, dyr og planter her på jorden. Denne frygt og interesse for hvordan lys kan opvarme, og dermed fremme eller hæmme liv, skulle senere lede ham til hans største opdagelse nogensinde, nemlig fundet af den usynlige infrarøde stråling. Herschell opgav hurtigt at se direkte op i solens stråler, som jo er så kraftige at det er ødelæggende for det menneskelige øje, så han måtte finde andre måder at studere lys på. Han lod solens stråler passere glas i forskellige farver, og tog temperaturen bag glasset. Han fandt ud af at det røde glas næsten bremsede alt sollyset, men til sin overraskelse tillod det røde glas at varme kunne passere! Med blåt glas forholdt det sig helt anderledes, det blå glas tillod meget mere lys at komme igennem, men til gengæld passerede næsten ingen varme.

Herschel havde altså ansporet af hans bekymring for klimaforandringer, opdaget den usynlige infrarøde stråling imellem 700 nm og 1000 nm. I dag ved vi, at mere end halvdelen af den samlede energi i solens stråler, bliver leveret som ”usynligt lys”, nemlig den infrarøde stråling. Planeten Venus har et klima som er det rene helvede. Hele 96% af atmosfæren på Venus består af Co2 som danner en gigantisk drivhuseffekt. Dette resulterer i en gennemsnitstemperaturer på 464 grader og skyer af svovl blæser af sted med svimlende 350 km/t. Venus er næsten præcist på størrelse med Jorden, og forskere mener i dag, at Venus tidligere kan have været en planet lignende vores moder Jord med både vand og liv, men hvor klimaet er gået amok i en ukontrolleret spiral af selvforstærkende faktorer. Mere end 200 år før resten af Verden begyndte at frygte klimaforandringer, var dette en stor bekymring for Herchell, der igennem sin enorme interesse for rummet fik øjnene op for at dette fænomen på sigt kunne blive en trussel for Jordens balance og menneskets overlevelse i fremtiden. Herschells iver efter at studere hvordan lys vil kunne opvarme luft, gav ham ideen til at gennemføre Newtons prisme-forsøg med et termometer i de forskellige spektre af regnbuens farver.Men han opdagede at temperaturen var størst i det usynlige felt ved siden af rød: Den usynlige men kraftfulde infrarøde stråling var opdaget!


S I D E 13

I 2017 nedsmeltede 219 milliarder tons is fra Antarktis og ud i ishavet. Kulminationen var da et isbjerg dobbelt så stort som den danske ø Fyn, kollapsede fra den 300 meter tykke iskappe ”Larsen C” og nu driver frit. Nedsmeltningen i Antarktis er 3-doblet på kun 5 år

Overfladen på Venus er et ugæstfrit sted og nogle mener at planeten kan være en model på global opvarmning som er løbet løbsk. Alene trykket på overfladen er så stærkt at det kan knuse et hangarskib. Her ses det største bjerg på Venus som er 11 km. højt og 840 langt.


S I D E 14

”Yet if the history of infrared astronomy teaches us anything, it is that the most exciting discoveries are not the ones we expect or hope for but the unexpected ones – the ones that come completely out of the blue. Or perhaps more appropriately in this case, out of the infrared.” European Space Agency


S I D E 15

INFRARØD STRÅLING REVOLUTIONERER RUMFORSKNING Vi mennesker ikke ser lys i det bølgelængder som er synlige for vores øje, ser vi kun mørke. Men mørket kan som bekendt gemme på mange hemmeligheder som eksisterer, også selv om de ikke er synlige for vores øjne. Det Europæiske Rumagentur udsendte i 2009 med støtte fra NASA, rumsonden ”Herschell” som hjemvendte i 2013. Sondens primære mission var at lede efter forekomsten af vand andre steder i rummet end på jorden, bl.a. fordi vand er en af betingelserne for liv. Sonden blev opkaldt efter William Herschel, fordi dens udforskning af fjerne stjernetåger og søgning efter vand universet, var baseret på udstyr som kan opfange infrarød stråling i himmelrummet. Normale teleskoper har den udfordring at der er støv i universet, og at på de ufatteligt lange afstande i rummet, vil sigtbarheden blive nedsat af dette støv. Herschel-sonden blev i stedet udstyret med et infrarødt teleskop, et kæmpe spejl på 3,5 meter i diameter, der er det største som nogensinde er produceret, og måtte havde kølere monteret for at undgå overophedning. For at undgå forstyrrelser fra infrarød stråling fra jorden, sendte man det infrarøde kæmpespejl fire gange så langt ud i rummet som månen, og da de infrarøde bølgelængder passerer støv, blev det nu muligt at se meget længere ud end med et traditionelle teleskop, og helt ud på ufattelige afstande. Samtidigt blev det muligt at se kolde objekter som ellers vil være usynlige i universets mørke, som for eksempel is og koldt vand.

Hvis Herschel havde levet i dag ville han være blevet stolt over sondens spektakulære fund på dens 4 årige rejse i rummet. Man fandt enorme ressourcer af vand, herunder en damp-sky som indeholdte over 2.000 gange så meget vand som alle jordens oceaner – og endnu mere ufatteligt, stammer denne gigantiske sky fra iskrystaller som kommer fra et reservoir af is som indeholder 1.000 gange mere vand end i den enorme dampsky. De utrolige data fra det infrarøde teleskop, har også bidaget til ny viden om hvordan stjerner fødes der har gjort forskerne bedre i stand til at forstå mekanismerne i universets skabelse for 14 milliarder år siden. William Herschel søgte altid efter liv i rummet, som var overbevist om fandtes. 200 år efter hans opdagelser skulle en sonde opkaldt efter ham og baseret på den infrarøde teknologi som han opdagede, være med til at finde mere vand end nogen troede muligt og mulige svar på universets oprindelse. Men livet derude, har vi endnu til gode at finde.


Behandlingsophold i rolige omgivelser

Tilbage i 2014 gennemførte vi et klinisk studie af akupunkturbehandling og AMD, og havde derfor behandlet rigtig mange øjenpatienter på klinikken i Skive. I 2016 blev vi opmærksomme på at man i udlandet anvendte infrarødt lys til behandling af både AMD og andre nethindelidelser. Da behandlingsresultaterne så lovende ud, og de biologiske virkemekanismer kunne forklares og gav rigtig god mening i forhold til den viden vi har om sygdommen, besluttede vi os for at introducere den infrarøde øjenbehandling i Skandinavien i januar 2017. Allerede efter det første halve år, var flere hundrede AMD patienter behandlet, og hurtigt opstod ønsket om et bedre og mere effektivt apparat. Denne søgen ledte til et samarbejde med tyske Schwa Medico og videreudviklingen af en ny infrarød behandling – nu med 40 hz - faktisk inspireret af Dansk forskning i immunforsvarets rolle i AMD sygdommens udvikling.

Alt dette kan du læse mere om her i vores øjenkatalog, hvor vi også gennemgår de nyeste studier om mulige behandlinger af sygdommen AMD, for at gøre dig klogere på, hvad lys og infrarød stråling i virkeligheden er – og hvorfor det kan have effekt på tilstande der er ellers er vanskelige eller umulige at forbedre, hverken med medicin eller operationer. I dag har vi behandlet mere end 1000 øjenpatienter med det infrarøde lys, og vi ønsker at udbrede kendskabet til og forståelsen for denne effektive og lovende behandling. Det er vores mål med dette indstik, at give øjenpatienter og andre interesserede et indblik i hvad lys egentlig er, hvordan opdagelsen af infrarødt lys opstod og hvordan det med fordel kan anvendes i medicinsk øjemed. Rigtig god læselyst!

NORDENS MEST ERFARNE SPECIALKLINIK I BEHANDLING AF ØJENLIDELSER MED INFRARØDT LYS

56

INFO@BORGAA.COM • WWW.BORGAA.COM KIELGASTVEJ 3 • 7800 SKIVE • TLF.: 71 99 41 60