Soveltava Liikunta SoveLi ry

Soveltava Liikunta SoveLi ry

Helsinki, Finland

SoveLi kokoaa yhteen 20 soveltavaa liikuntaa edistävää järjestöä ja on soveltavan liikunnan asiantuntija Suomessa. SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

www.soveli.fi