Page 1

TyÜllä ja tasa-arvolla kohti oikeudenmukaista maailmaa www.solidaarisuus.fi


Osaaminen vahvistaa ihmiset Solidaarisuus on kokenut suomalainen kehitys­ yhteistyöjärjestö, joka tekee tasa-arvoa, toimeen­ tuloa sekä kansalaisyhteiskuntia vahvistavaa kehitys­ yhteistyötä Nicaraguassa, Ugandassa ja Somalimaassa. Työtämme ohjaavat arvot ovat solidaarisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja osallisuus. Solidaarisuuden tehokas ja pitkäjänteinen kehitys­ yhteistyö tuottaa kestäviä tuloksia. Työstämme hyö­ tyy noin 150 000 ihmistä. Vahvistamme ihmisten osaamista ja omanarvontunnetta sekä luomme heil­ le mahdollisuuksia toimia itse köyhyyden voittami­ seksi. Paikallisten ihmisten, kumppanijärjestöjen ja -osuuskuntien osallistuminen ja sitoutuminen työn suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin takaavat, että vaikutamme kauaskantoisesti oikeissa kohteissa. Tuki menee kumppaneillemme kustannustehokkaas­ ti, ilman välikäsiä. Näin myös osaaminen jää heille. Työtämme seuraa ja tukee jo yli 22 000 suoma­ laista. Yhdessä rakennamme oikeudenmukaista maailmaa, jossa kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoi­ seen ja onnelliseen elämään. Olemme ulkoasiain­ ministeriön kumppanuusjärjestö sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.


Oikeus ihmisarvoiseen työhön Solidaarisuus edistää ihmisarvoista työtä ja toimeen­ tuloa. Tähtäämme siihen, että ihmiset voivat omalla työllään ansaita tarvittavan toimeentulon köyhyyden voittamiseksi. Keskitymme köyhimpien perheiden ruokaturvan parantamiseen. Tuemme perheviljeli­ jöiden ja pienyrittäjien työn tuottavuuden kasvatta­ mista. Vahvistamme osuuskuntia, jotka toimivat ­ihmisten sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen mer­ kittävinä moottoreina.

Tasa-arvo kehityksen keinona Solidaarisuus edistää naisten ja miesten ­tasa-arvoa kaikessa kehitysyhteistyössään. Tasa-arvo on meil­ le sekä ihmisoikeus että kehityksen keino. Vah­ vistamme naisten oikeutta määrätä itse omasta terveydestään, taloudestaan ja yhteiskunnalli­sesta osallistumisestaan. Edistämme tasa-arvoa koko­ naisvaltaisesti kaikissa kehityshankkeissamme sekä omassa ja kumppanijärjestöjemme toiminnas­ sa. Näin luomme pohjaa kokonaisten yhteiskuntien kehitykselle.


 Kansalais­yhteiskuntia vahvistamassa Kansalaisyhteiskuntia vahvistamalla Solidaarisuus edistää ihmisten mahdol­ lisuuksia vaikuttaa oman yhteiskuntansa kehittämiseen. Solidaarisuus tukee luo­ tettavien paikallisten kumppanijärjestö­ jensä ja -osuuskuntiensa kykyä toimia ja liittyä yhteen muiden kanssa köyhyyden vähentämiseksi.

Solidaarisuus tekee tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä Somalimaassa. Najma Adan Musen äiti osallistui Solidaari­suuden koulutukseen, josta hän sai tietoa ja uudenlaista rohkeutta perinteen katkaisemiseksi. ”Minä ja siskoni olemme onnekkaita. Äiti vakuutti myös isämme, eikä meihin ole koskettu. Olen jo päättänyt, etten aio tulevaisuudessa alistaa omia tyttäriänikään silvottavaksi.”


Solidaarisuus VASTAUSLÄHETYS Tunnus 5003808 00003 Helsinki

10 eurolla koulutamme tuki­henkilön, joka auttaa perheväkivallasta kärsivää uuteen alkuun Ugandassa.

 

26 eurolla opetamme naisen lukemaan Somalimaassa.

Leikkaa irti

Sähköposti

Postinumero ja -toimipaikka

Osoite

63 eurolla koulutamme nuoren mehiläishoitajan ammattiin Nicaraguassa.

Nimi

Haluan Solidaarisuuden tukijaksi (Otamme yhteyttä!)

Haluan mukaan vapaaehtoistoimintaan

Tilaan Solidaarisuuden sähköisen uutiskirjeen

Vastaanottaja maksaa postimaksun Tilaan ilmaisen Solidaarisuus-lehden

Kyllä, haluan osallistua!

Joka ikinen päivä jonkun ihmisen, per­ heen tai yhteisön elämä saa sykäyk­ sen parempaan suuntaan. Tuellasi Solidaarisuus luo uusia mahdollisuuksia ja pysyviä tuloksia. Osallistu jo tänään!


Solidaarisuuden tuella ihmiset voimaantuvat, ottavat ohjat käsiinsä ja kukistavat köyhyyden askel kerrallaan. ”Osallistuimme isän kanssa Solidaa­risuuden mehiläishoitokurssille. Innostuin siitä val­ tavasti. Mehiläisistä alkaa pitää yhtä pal­ jon kuin hunajasta, kun oppii niiden tavat. Hunajantuotannosta tulee Nicaraguan naisille vielä hyvä uusi elinkeino. Toimin nyt kouluttajana. Kehitämme myös omaa osuuskuntaa”, Ana Sujey Palma kertoo. ”Uudet mehiläishoitajat ottavat työn­ sä tosissaan. Ensimmäiset vastoin­ käymiset on voitettu ja itseluottamus kasvaa. Kaikki tieto laitetaan jakoon. Koulutus ja neuvonta ovat tärkeitä mehiläishoitajille. Köyhillä ei ole varaa erehtyä monta kertaa. Pyrimme kak­ sinkertaistamaan hunajantuotannon

ja saamaan hyvän toimeentulon”, kertoo Andres Palma. Ana Sujey Palma ja hänen isänsä Andres Palma ovat nicaragualaisia mehiläishoitajia.

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö – Internationella solidaritetsfonden Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki – 010 501 2120 – solidaarisuus@solidaarisuus.fi – www.solidaarisuus.fi Seuraa työmme tuloksia: Facebook Twitter YouTube

Solidaarisuus yleisesite issuu  

http://www.solidaarisuus.fi/uploads/pdf/Solidaarisuus_yleisesite_ISSUU.pdf

Advertisement