Page 8

INFO SMART #60 | 02/2019

pomoću konja “Pegaz”, Martina Vranić, SOS centar za nenasilje i ljudska prava i Saša Smiljanić, Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije. S M A R T- ov a nagrada “Organizator volontiranja 2018.” uručena je Centru za kulturu dijaloga, a nagrada u novoj kategoriji, “Školski volonterski klub

02 / NAGRADA VOLONTERI GODINE 2018.

2018”, dodijeljena je Srednjoj školi Delnice. Dodijeljene su i pohvale Volonterskog centra Udruge SMART koje su uručene Andreju Škedelu i Svetlani Pauletić, Dom za odrasle osobe Turnić, Snežani Mamuli, Centar za kulturu dijaloga, Mirandi Zakariji, Udruga žena operiranih dojki Nada, Marku Rubiniću, Udruga studenata

Nagrađeni volonteri/ke i organizacije 2018

5 6

biotehnologije Sveučilišta u Rijeci, Vileni Bruketa Matković i Elizabeti Trubić, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Mileni Pađen Brnelić, Gradska knjižnica Rijeka, Kadiru Begoviću, Dobrotvorno društvo Merhamet, Vesni Perić, Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić, Heleni Panijan, Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja “Pegaz” i Nedi Šafar, Matica umirovljenika Grada

Profile for Smart Rijeka

Info Smart #60  

Polugodišnje glasilo udruge za razvoj civilnog društva Smart.

Info Smart #60  

Polugodišnje glasilo udruge za razvoj civilnog društva Smart.

Advertisement