Page 1

POLUGODIŠNJE GLASILO UDRUGE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA SMART


TEME SMART u drugoj polovici 2015. 01

Program MRRAK u drugoj polovici 2015.

1

02

Deveti put za redom dodijeljene nagrade najistaknutijim volonterima Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije

4

03

Najava nacionalne i međunarodne konferencije u sklopu projekta “Wake-Up Call Volunteer Manager Role”

6

04

Nastavak projekta “Nove mogućnosti - veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih”

05

Predstavljanje Standarda kvalitete za volonterske programe

10

06

Predstavljamo “Priručnik za udruge koje pružaju socijalne usluge – Standardi kvalitete socijalnih usluga / Monitoring i evaluacija projekta”

12

07

Inkluzivni volonterski programi u sklopu projekta “Volontiranje – prilika za nove kompetencije”

14

08

Novi projekt Udruge SMART - Filantropija – oslonac održivih zajednica

18

8

Predstavljamo 09

Tranzitno prihvatni centri na istoku Hrvatske – iskustva s terena Volonterskog centra Osijek

20

10

GOOD Inicijativa – predstavljanje Inicijative i kampanje “Naučimo biti veliki”

29

Sudjelovali smo 11

Međunarodna CEV policy konferencija “Helping hands” Hope for Europe!

31

12

Konferencija “Prema punim potencijalima - Volontiranje osnažuje ljude i zajednice”

33

13

Regionalna konferencija organizacija civilnoga društva Slavonije i Baranje “Vrline solidarnosti”

35

14

CIMULACT - Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzor-u 2020

37


INFOSMART #54 | 12/2015

SMART u drugoj polovici 2015.

01

Program MRRAK u drugoj polovici 2015.

1

Program MRRAK (Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji) provode udruge SMART iz Rijeke, Suncokret iz Pule, Pokretač iz Korenice i LAG Vallis Colapis iz Ozlja. Program se provodi u partnerstvu i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i dio je “Programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj”. Cilj Programa je pružanje podrške stvaranju učinkovitijeg neprofitnog sektora te aktivnog građanstva u Republici Hrvatskoj. Glavne su aktivnosti programa informiranje, savjetovanje i izobrazba.

PROVEDENE AKTIVNOSTI U DRUGOJ POLOVICI 2015.GODINE: Tijekom druge polovice 2015. godine kontinuirano su provođene aktivnosti prikupljanja i slanja informacija te ažuriranja internetskih stranica programa, kao i izrada mjesečnog biltena MRRAK.info skladu s operativnim planom programa MRRAK. Također, kontinuirano su se pružale usluge savjetovanja, tehničke pomoći u razradi projektnih ideja korisnika i njihovih prijedloga projekata, knjigovodstveni savjeti te, najčešće, savjeti o izmjenama i dopunama statuta odnosno usklađivanja djelovanja udruga s novim zakonodavnim okvirom. U dijelu programa koji se odnosi na izobrazbu, u izvještajnom razdoblju održano je 8 radionica.


INFOSMART #54 | 12/2015

01 PROGRAM MRRAK U DRUGOJ POLOVICI 2015.

Informiranje i savjetovanje INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE INFORMIRANJE Broj upita od strane organizacija Broj sati informiranja SAVJETOVANJE Broj savjeta pruženih telefonom, e-poštom ili u uredu Broj sati savjetovanja

Provoditelji programa MRRAK neprestano prikupljaju informacije relevantne za rad organizacija civilnoga društva, te iste distribuiraju udrugama na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije. Usluga savjetovanja podrazumijeva pružanje računovodstvenih savjeta, te savjeta iz ostalih područja poslovanja organizacija civilnoga društva. Svi zainteresirani imaju mogućnost kontak-

299 236 236 175

tirati provoditelje programa te zatražiti informaciju ili savjet. U tablici je pregled broja pruženih informacija i savjeta u proteklome razdoblju.

Broj upita po vrsti (N=535)

56 %

44 %

savjetovanje informiranje 2


INFOSMART #54 | 12/2015

01 PROGRAM MRRAK U DRUGOJ POLOVICI 2015.

Izobrazba Održano je ukupno 12 dana radionica izobrazbe. Održane su radionice “Strateško planiranje” u Rijeci, Pazinu i Ozlju, “Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičke matrice” i “Pisanje prijedloga projekta za ESF“ u Ozlju, te “Osnove rada u zajednici” u Pazinu, Ogulinu i Korenici.

3

1 2 3 4 5 6 7 8

NAZIV RADIONICE Strateško planiranje Strateško planiranje Strateško planiranje Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira Pisanje prijedloga projekta za Europski socijalni fond Osnove rada u zajednici Osnove rada u zajednici Osnove rada u zajednici

MJESTO Rijeka Pazin Ozalj Ozalj Ozalj Pazin Korenica Ogulin

DATUM 01.10. 21.10. 27.10. 10.-12.11. 24.-26.11. 08.12. 09.12. 10.12.


INFOSMART #54 | 12/2015

SMART u drugoj polovici 2015. Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikovanju demokratskih promjena i socijalnoj koheziji u svakom društvu. Volonteri pomažu drugima i ukazuju na probleme i potrebe oko nas. Kako bismo zahvalili iznimnim pojedinkama i pojedincima koji dobrovoljno, bez naknade, ostavljaju svoj otisak srca u životima drugih i naše zajednice, obilježavamo 5.12. – Međunarodni dan volontera. Međunarodni dan volontera proglasila je generalna skupština UN-a, 1985. godine. Tim povodom, u suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom, nagradili smo istaknute volonterke i volontere s područja županije i grada. Dodjelom nagrada željeli smo izraziti priznanje volonterima koji su uložili svoje vrijeme, trud, znanje i vještine za dobrobit i razvoj zajednice.

Nagrađene volonterke i volonteri s područja grada Rijeke su Sandra Mrkalj (Udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić”), Emina Jusufspahić (Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci), Tomislav Baran (Matica umirovljenika grada Rijeke). S područja Primorsko – goranske županije nagrađeni su Tina Babić (Gradska knjižnica Rijeka), Dino Ilić (Centar tehničke kulture Rijeka) te Kristina Ribarić (Udruga za djecu i mlade “Kocka”, Rab). U ime Grada Rijeka nagrade je uručio zamjenik gradonačelnika, gospodin Marko Filipović dok je gospođa Marina Medarić zamjenica primorsko – goranskog župana, uručila nagrade volonterima s područja PGŽ-a.

02

Deveti put za redom dodijeljene nagrade najistaknutijim volonterima Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije

4


INFOSMART #54 | 12/2015

Osim priznanja ovim iznimnim pojedincima, važno je dio pažnje pridati i organizacijama koje volonterima omogućuju smislen angažman. Dodjelom nagrade za organizatora volontiranja želimo promovirati važnost kvalitetnih volonterskih programa te izraziti priznanje organizacijama koje, u cilju pružanja kvalitetnije usluge svojim korisnicima, uključuju volontere u svoj rad. Nagrađene organizacije su Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka te udruge Ri Rock i SOS telefon – grad Rijeka. Uz nagrade, dodijeljena su i pohvale Udruge SMART – Volonterskog centra Rijeka. Pohvale su uručene Svetozaru Kovačeviću (Udruga umirovljenika i starijih osoba Kastav), Sanji Štajdohar (Gradska knjižnica Rijeka), Lovorki Pandur (Dom za odrasle osobe Turnić, Rijeka), Jeleni Martinčić (Udruga Ri Rock), Mireli Pašić (SOS telefon 5

02 DEVETI PUT ZA REDOM DODIJELJENE NAGRADE NAJISTAKNUTIJIM VOLONTERIMA GRADA RIJEKE I PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

– grad Rijeka), Jasmini Bijelić (SOS telefon – grad Rijeka), Jadranki Brozičević i Tamari Stojković (Centar za participaciju

Nagrađeni volonteri i organizacije

Svi nagrađeni i pohvaljeni

žena u društvenom životu) te Boćarskom klubu osoba s invaliditetom “Pulac”.


INFOSMART #54 | 12/2015

SMART u drugoj polovici 2015. Kao što to i inače biva s projektima s ograničenim rokom trajanja, projekt “Wake-Up Call: Volunteer Manager Role” bliži se svom kraju, koji se očekuje u travnju 2016. Tom prigodom najavljujemo još dvije aktivnosti koje slijede, a koje su nacionalnog i međunarodnog karaktera. Prva aktivnost, ona nacionalnog karaktera održat će se u Rijeci, 18. ožujka 2016. te će uključiti predstavljanje svih rezultata projekta koje je projektni tim izradio, a to su: • Profesionalni profil koordinatora volontera • Standardi kvalitete za volonterske programe • Edukacijski kurikulum za koordinatore volontera • Instrument za vrednovanje kompetencija koordinatora volontera.

Konferencija u Rijeci bit će namjenjena regionalnim i lokalnim volonterskim centrima s područja Hrvatske, koji predstavljaju jedne od ključnih aktera u podršci razvoju i promociji volonterstva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Cilj će konferencije biti upoznati sudionike s ulogom izrađenih materijala, mogućnostima njihove implementacije u svakodnevni rad s volonterima, ali i osigurati prostor za razmjenu ideja s ciljem unaprjeđenja istih. Daljnje vijesti i informacije o nacionalnoj konferenciji pratite na stranicama Volonterskog centra Rijeka. Međunarodni događaj, odnosno konferencija izgradnje kapaciteta koja će biti organizirana u suradnji s Europskim volonterskim centrom pod nazivom “Volunteer Manager: Key for Excellency in Volunteer Management”, održat će se 7. i 8. travnja

03

Najava nacionalne i međunarodne konferencije u sklopu projekta Wake-Up Call: Volunteer Manager Role Poziv na buđenje uloga koordinatora volontera 6


INFOSMART #54 | 12/2015

03 NAJAVA NACIONALNE I MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U SKLOPU PROJEKTA WAKE-UP CALL: VOLUNTEER MANAGER ROLE

2016. u Rumunjskoj. Navedeni događaj ujedno će predstavljati “gran finale” projekta. Projekt “Wake-Up Call: Volunteer Manager Role” (Poziv na buđenje: uloga koordinatora volontera) financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključna aktivnost 2 (Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, mjera Strateška partnerstva u području mladih).

7


INFOSMART #54 | 12/2015

SMART u drugoj polovici 2015. Projekt “Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih” predstavljen je u prošlom broju InfoSMART-a. Od tada do danas organizirali smo i proveli Akademiju menadžmenta neprofitnih organizacija u Rijeci i Osijeku na kojoj je u oba grada sudjelovalo 39 mladih osoba. Mladi su, osim sudjelovanja na Akademiji, započeli i s programima prakse u 13 organizacija civilnog društva. Neki od njih već su uspješno priveli kraju svoju praksu, dok su neki još uvijek u procesu odrađivanja. Ono što nam u narednom periodu slijedi je, prethodno najavljena, Akademija društvenog poduzetništva i samozapošljavanja koja je usmjerena na stjecanje znanja i vještina u području (društvenog) poduzetništva. Program Akademije uključuje nekoliko tematskih cjelina u sklopu kojih

će sudionici naučiti što je društveno poduzetništvo i po čemu se razlikuje od “klasičnog” poduzetništva, koji su primjeri uspješnih društvenih poduzeća u Hrvatskoj i svijetu, kako razraditi (društveno) poduzetničku ideju i napisati poslovni plan, kako voditi (društveno) poduzeće i planirati dugoročni razvoj te povećati šanse za uspjeh na tržištu, zatim koja je razlika između udruga, zadruga i trgovačkih društava, kako i gdje doći do podrške i poticaja za razvoj (društvenog) poduzeća i (samo) zapošljavanja. Akademija društvenog poduzetništva i samozapošljavanja krenula je s provedbom te 29 mladih uključilo se u istu. Sudionike Akademije, uz besplatnu desetodnevnu edukaciju, očekuje i stručna podrška u razvoju vlastitih poduzetničkih ideja te mogućnost da iste prezentiraju široj javnosti.

04

Nastavak projekta “Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih” 8


INFOSMART #54 | 12/2015

Akademije društvenog poduzetništva i samozapošljavanja

Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz program IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala, a sufinanciraju ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Grad Rijeka te Udruga SMART.

9

04 NASTAVAK PROJEKTA “NOVE MOGUĆNOSTI – VEĆI IZGLEDI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH MLADIH”

Akademije društvenog poduzetništva i samozapošljavanja


INFOSMART #54 | 12/2015

SMART u drugoj polovici 2015. Uoči 5.12., Međunarodnog dana volontera, u Rijeci, predstavili smo Standarde kvalitete za volonterske programe, namijenjene neprofitnim organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere. Premda u Hrvatskoj prepoznajemo trend sve većeg broja građana koji žele svoje slobodno vrijeme provesti volontirajući, još uvijek ne postoji dovoljan broj kvalitetnih volonterskih programa u koje se mogu uključiti. U želji da se rastućem broju volontera osigura uključivanje u kvalitetne volonterske aktivnosti te da korisnici tih aktivnosti dobivaju kvalitetnu uslugu, osmišljeni su Standardi kvalitete za volonterske programe.

svojim korisnicima. On se zasniva na ciklusu menadžmenta volontera i daje odgovore na pitanja zašto uključujemo volontere, što time postižemo, kako i gdje ih uključujemo, na koji način ih pripremamo za aktivnosti u koje će se uključiti, na koji način pratimo njihov rad i pružamo im podršku te na koji način ih nagrađujemo za njihov volonterski angažman. Standardi kvalitete za volonterske programe dokazuju i unaprjeđuju učinkovitost organizacije u radu s volonterima te doprinose ugledu organizacije u zajednici u kojoj djeluje. Glavni cilj standarda kvalitete je osigurati kvalitetu volonterskog programa u cilju unaprjeđenja procesa volontiranja.

05

Predstavljanje Standarda kvalitete za volonterske programe

Volonterski program obuhvaća sve segmente o kojima organizacija mora voditi računa ako uključuje volontere u svoje aktivnosti ili u usluge koje pruža 10


INFOSMART #54 | 12/2015

05 PREDSTAVLJANJE STANDARDA KVALITETE ZA VOLONTERSKE PROGRAME

Standardi kvalitete strukturirani su u dvije cjeline: • Priprema organizacije za volonterski program • Volonterski program: Osmišljavanje volonterskih poslova i uključivanje odgovarajućih volontera te Stvaranje okruženja u kojem volonteri imaju osjećaj pripadnosti i žele ostati Standardi kvalitete za volonterske programe sastoje se od osam različitih standarda, uz pripadajuće kriterije za svaki standard i popis predloženih dokaza (različitih dokumenata, pravilnika, promotivnih materijala i slično). Važno je spomenuti da su Standardi namijenjeni organizacijama s različitim stupnjem kvalitete rada s volonterima. Ako organizacija još uvijek nije uspostavila volonterski program, 11

navedeni standardi pomoći će organizaciji u razvijanju kvalitetnog volonterskog programa, a za one organizacije koje već imaju volonterski program, standardi kvalitete će pomoći u unaprjeđenju kvalitete rada s volonterima. Standardi kvalitete nisu u potpunosti dovršeni, očekuje se da će konačni Standardi biti izrađeni u prvoj polovici 2016., kada će biti dostupni za korištenje.

Standardi kvalitete za volonterske programe nastali su kao produkt projekta “Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“. Ovo predstavljanje je ujedno bila i posljednja aktivnost navedenog projekta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.


INFOSMART #54 | 12/2015

SMART u drugoj polovici 2015. SMART i Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije pripremili su “Priručnik za udruge koje pružaju socijalne usluge – Standardi kvalitete socijalnih usluga / Monitoring i evaluacija projekta” u sklopu projekta “Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga”. Ovaj projekt provodi se od 29. prosinca 2014. do 28. veljače 2016. godine, a provode ga projektni partneri Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ iz Vukovara te Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška. Priručnik je nastao u namjeri da znanja i iskustva stečena tijekom provedbe projekta “Osnaživanjem organizacija civilnog

06

Predstavljamo “Priručnik za udruge koje pružaju socijalne usluge – Standardi kvalitete socijalnih usluga / Monitoring i evaluacija projekta”

12


INFOSMART #54 | 12/2015

društva do kvalitetnijih socijalnih usluga” podijelimo s drugim udrugama, pružateljima socijalnih usluga. Tijekom provođenja projekta vrlo se jasno pokazalo da su organizacije civilnoga društva, već duže vrijeme, nezaobilazan čimbenik u području socijalne skrbi kada je riječ o pružanju socijalnih usluga. Organizacije civilnog društva žele osigurati kvalitetnu uslugu svim svojim članovima/korisnicima, a kroz svoje aktivnosti potiču i druge dionike u zajednici da osobe s invaliditetom i druge osobe u potrebi postanu ravnopravni članovi društva. Ovaj priručnik i primjena standarda odnosi se i relevantan je za one “veće” organizacije civilnog društva koje su zainteresirane za uvođenje standarda kvalitete na ovom području. Drugi dio priručnika orijentiran je na monitoring i evaluaciju jer udrugama koje žele postići najvišu razinu usklađenosti sa standardima 13

06 PREDSTAVLJAMO “PRIRUČNIK ZA UDRUGE KOJE PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE – STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA / MONITORING I EVALUACIJA PROJEKTA”

kvalitete socijalnih usluga ovi alati pomažu, a ujedno su i dio projektnog ciklusa s kojim je većina udruga upoznata. Organizacije civilnog društva svoje aktivnosti/socijalne usluge financiraju iz brojnih projekata, a projektna dokumentacija (evaluacijski izvještaji, analize, rezultati istraživanja, preporuke za unapređenje) predstavlja valjan dokaz za postizanje najviše razine usklađenosti sa standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi. Ovaj dio priručnika ima za cilj približiti proces monitoringa (praćenje, praćenje napretka) i evaluacije (procjena uspješnosti ili vrednovanja) organizacijama civilnog društva te time omogućiti njihovo bolje razumijevanje i prilagodbu njenim potrebama. “Priručnik za udruge koje pružaju socijalne usluge – Standardi kvalitete

socijalnih usluga / Monitoring i evaluacija projekta” moguće je osobno preuzeti u Puli, Rijeci, Vukovaru i Novoj Gradišci u uredima četiri partnerske organizacije: Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udruzi za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udruzi za osobe s intelektualnim oštećenjem "Golubica" te Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva "Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga" – Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013. te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 705.245,93 kn.


INFOSMART #54 | 12/2015

SMART u drugoj polovici 2015. U prošlom broju InfoSMART-a predstavljen je projekt “Volontiranje – prilika za nove kompetencije”. Ovoga puta bavimo se konkretnije korisnicima projekta, osobama s invaliditetom koje su tijekom rujna, listopada i studenog prošle devetodnevnu edukaciju iz područja civilnog društva, volonterstva, građanskog sudjelovanja, neprofitnog menadžmenta i osnova društvenog poduzetništva. Po završetku edukacije 12 osoba s invaliditetom s područja Istarske županije krenulo je volontirati u 10 organizacija civilnog društva s područja Pule koje su prošle trodnevnu edukaciju menadžmenta volontera na kojoj su osmišljavale volonterske pozicije namijenjene osobama s invaliditetom. Cilj projekta “Volontiranje – prilika za nove kompetencije” je podržati socijalnu

inkluziju i povećati zapošljivost osoba s invaliditetom koristeći potencijal volonterstva kao priliku za profesionalni i osobni razvoj. Inkluzivno volontiranje uči nas da pravo na volontiranje ne smije biti uskraćeno ni jednoj osobi. Ipak, pripadnike socijalno isključenih skupina, među kojima su i osobe s invaliditetom, još uvijek rijetko viđamo u ulozi volontera. Pružajući priliku za volontiranje osobama s invaliditetom pruža se prilika da smanje štetne posljedice socijalne isključenosti, pomognu drugima, ali i sebi. Ideja inkluzivnog volontiranja predstavlja promjenu osnovne pretpostavke po kojoj se socijalno isključene osobe obično vide kao korisnici volonterskih usluga te stvara prilike koje omogućuju osobama s invaliditetom da postanu pružatelji usluga.

07

Inkluzivni volonterski programi u sklopu projekta “Volontiranje – prilika za nove kompetencije”

14


INFOSMART #54 | 12/2015

07 INKLUZIVNI VOLONTERSKI PROGRAMI U SKLOPU PROJEKTA “VOLONTIRANJE – PRILIKA ZA NOVE KOMPETENCIJE”

Neke od volontera koji su se uključili u ovaj projekt posjetili smo za vrijeme njihovog volonterskog angažmana i upitali ih kako se osjećaju kao volonteri, što rade u organizacijama koje su odabrali, kakvi su njihovi dojmovi te jesu li zadovoljni dosadašnjim angažmanom. Melisa

Volonterka Melisa Osmanović volontira u dvije organizacije – Udruzi invalida rada Istre i Društvu distrofičara Istre. Kaže kako joj je puno pomogla edukacija na kojoj je najprije sudjelovala. Prepuna je dojmova i kaže kako joj svaki dan donosi neko novo iskustvo. “Smatram vrlo korisnim to što sam postala volonterka. Naučila sam mnogo stvari koje će mi biti korisne za budući rad ili zapošljavanje”, zadovoljno je konstatirala Melisa. U svom volonterskom angažmanu upisuje članove Udruge invali15

da rada Istre u bazu podataka, javlja se na telefone, prima i obavlja razgovore s članovima, pomaže u organizaciji izleta, kada se ukaže potreba obavještava članove telefonom, šalje poštu i slično. “Ovo je za mene pozitivno iskustvo i vrlo, vrlo poučno”, gotovo u dahu nam je ispričala volonterka Melisa. Emir Jahović volontira u Društvu distrofičara Istre. Do sada je, kaže, samo

Emir

neformalno volontirao, ali nikada “ovako službeno kada se zna što radi i tko je zadužen da mu pomogne”. “Pomažem u obavljanju papirologije, kod plaćanja računa, odlazim na teren ka korisnicima, a nedavno sam bio angažiran u pripremi i provedbi tradicionalnog Simpozija distrofičara Hrvatske koji se održao u Puli. Udruga u kojoj volontiram je super, ispunjen sam i sretan što sam uvijek u pokretu”, rekao je Emir. Dodao je kako mu skripte s edukacije


INFOSMART #54 | 12/2015

07 INKLUZIVNI VOLONTERSKI PROGRAMI U SKLOPU PROJEKTA “VOLONTIRANJE – PRILIKA ZA NOVE KOMPETENCIJE”

Kristina

još uvijek dobro dođu jer ih povremeno kod kuće otvori i čita. Kristina Smiljanić volonterka je Udruge za zaštitu životinja “Ruka šapi” iz Pule i jako je zadovljna svojim trenutnim volonterskim angažmanom. “Sretna sam jer mi se ostvarila višegodišnja želja da volontiram u udruzi koja se bavi životinjama. Volontiram u Udruzi Ruka šapi u Vodnjanu pokraj Pule i brojim dane između odlazaka u tu organi-

Jadran

zaciju. Pomažem u šetnji pasa, u brizi za bolesne životinje, u njihovom hranjenju te, koliko mogu, u izgradnji kućica za njih. Osjećam se veselo jer i inače jako volim životinje.”, poručila nam je volonterka Kristina. Volonter Jadran Balenović trenutno volontira u Udruzi za promicanje stvaralaštva Art studio iz Pule na volonterskoj poziciji Asistent na radionicama keramike. “Dosad

sam nekoliko puta volontirao u jednokratnim likovnim i sportskim manifestacijama, ali volontirati na ovakav način za mene je nešto potpuno novo. Dvaput tjedno volontiram u Udruzi Art studio kao asistent voditelju keramičkih radionica. Zanimljivo mi je jer su polaznici radionica djeca iz Osnovne škole Vidikovac i djeca s teškoćama u razvoju koji pohađaju Školu za odgoj i obrazovanje u Puli. Imam i svoju zaštitnu odjeću da se ne isprljam, a djeci pomažem u dodavanju alata i gline, pomažem u rezanju gline, lijepljenju… Sve što treba ja sam tu spreman odraditi. Svaki puta kada dođem na radionicu voditelj Igor kaže mi koja je tema i što radimo te što očekuje od mene pa ukoliko imam dodatnih pitanja tada ih mogu postaviti. Atmosfera je radna, ali ugodna i osjećam se prihvaćeno.”, zadovoljno nam je rekao Jadran.

16


INFOSMART #54 | 12/2015

07 INKLUZIVNI VOLONTERSKI PROGRAMI U SKLOPU PROJEKTA “VOLONTIRANJE – PRILIKA ZA NOVE KOMPETENCIJE”

Neven Kresina pak volontira u Centru za inkluziju i podršku u zajednici. Otvoreno nam je rekao kako mu se ovim angažmanom ostvario njegov najveći san. “Volontiranje je ostvarenje moga trenutno najvećeg sna – biti koristan, naučiti nešto novo, pomoći drugima i dokazati da ja to mogu. Volontiram u Centru za inkluziju i podršku u zajednici. Pomoćnik sam u obavljanju uredskih i administrativnih poslova pa tako često odlazim u kopirnicu kopirati dokumente, a ukoliko je manje papira, tada to obavljam u prostorima Centra za inkluziju. Moj je zadatak i da pokupim račune po stanovima jer Centar za inkluziju pruža uslugu organiziranog stanovanja. Račune donosim u Centar gradskih udruga Rojc gdje su smještene uredske prostorije te organizacije. Jednom tjedno pomažem i u uređivanju prostora, pražnjenju koševa, a najviše volim kada dobijem 17

pohvalu za svoj volonterski rad.”, istaknuo je volonter Neven. Projekt “Volontiranje – prilika za nove kompetencije” sufinanciran je sredstvima Europske unije, kroz program IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. – Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.


INFOSMART #54 | 12/2015

SMART u drugoj polovici 2015. 1. listopada 2015. započela je provedba projekta pod nazivom “Filantropija – oslonac održivih zajednica” koji je financiran sredstvima Europske unije kroz natječaj “IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva”. Nositelj projekta je Zaklada za promicanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije dok je Udruga za razvoj civilnog društva SMART partner, uz Centar za građanske inicijative Poreč, Primorsko-goransku županiju, Grad Rijeku i Grad Umag. Ovaj će se projekt provoditi do 31. ožujka 2017. u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji. Cilj projekta je promoviranje filantropije i poticanje razvoja korporativne filantropije i multisektorskog pristupa te razvoja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za doprinos filantropiji u lokalnim zajednicama.

U okviru projekta provest će se niz aktivnosti koje za cilj imaju promociju filantropije u javnosti uključujući i obilježavanje “Dana filantropije”. Važan segment projekta usmjeren je na aktivnosti neformalnog obrazovanja što uključuje cijeli niz radionica na različite teme i za različite ciljane skupine, od onih usmjerenih na organizacije civilnoga društva (izrada godišnjih proračuna organizacija civilnoga društva, inovativni oblici prikupljanja sredstava, društvene inovacije, crowdfunding, promocija na društvenim mrežama) do radionica za poduzetnike i poduzetnice (korporativna filantropija, društveno-odgovorno poslovanje). Obrazovno-informativna komponenta projekta uključuje i izradu nekoliko publikacija (porezni okvir za doniranje građana i pravnih osoba te inovativni oblici korporativne filantropije), a posebna pažnja bit će posvećena fenomenu crowdfundinga

08

Novi projekt Udruge SMART - Filantropija – oslonac održivih zajednica 18


INFOSMART #54 | 12/2015

08 NOVI PROJEKT UDRUGE SMART - FILANTROPIJA – OSLONAC ODRŽIVIH ZAJEDNICA

(uz radionice izobrazbe bit će izrađena publikacija o crowdfundingu i audiovizualna prezentacija). Uz sve dosad navedeno potrebno je istaknuti još dvije značajne aktivnosti. Prva je provedba natječaja za inovativne projekte razvoja lokalne zajednice za organizacije civilnoga društva u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županije, a druga je osnivanje zaklade lokalne zajednice za Primorsko-goransku županiju. Sve informacije o pojedinim aktivnostima projekta pravovremeno će biti objavljivane na internetskim stranicama provoditelja projekta i u medijima. Filantropija FTW!

19

Press konferencija u Puli


INFOSMART #54 | 12/2015

Predstavljamo O izbjegličkoj krizi puna su nam usta već zadnjih nekoliko mjeseci. Brojni imaju (i daju si za pravo) što za reći, bilo da se radilo o licima s političke scene, u čiju ingerenciju ova tema svakako i ulazi, mediji, poznate ličnosti, raznovrsne organizacije civilnog društva, neformalne inicijative,...ali i obični građani. Oni koji o tome imaju najviše za reći, često ili nisu pozvani na to ili se njihov glas i rad zanemaruje ili pak nemaju vremena s obzirom da svakodnevno i danonoćno rade u tranzitno prihvatnim centrima na istoku Hrvatske, u Opatovcu, a odnedavno u zimskom tranzitno prihvatnom centru Slavonski Brod. S obzirom da SMART nije direktno involviran u rad s izbjeglicama na terenu, kontaktirali smo naše partnere te donosimo vam priču onih koji o tome više znaju, koji svoje vrijeme, dušu i tijelo posvećuju radu s izbjeglicama posljednjih nekoliko mjeseci – volonteri i

organizacije koje rade s njima. SMART-ov dugogodišnji partner, Volonterski centar Osijek, jedna je od onih organizacija koja zadnjih nekoliko mjeseci na svakodnevnoj osnovi radi na terenu, brinu o tome da osiguraju adekvatnu i pravovremenu skrb izbjeglicama koje su prešle kilometre i kilometre puta nadajući se nekom bolje sutra, kvalitetnijem životu – svojem i svojih najbližih... Sigurnijem prije svega! Kako bismo mi u SMART-u, ali i naši čitatelji, došli do provjerenih informacija i uvida u realno stanje na terenu razgovarali smo s Jelenom Kamenko, voditeljicom programa Razvoj volonterstva Volonterskog centra Osijek i Vanjom Grundmann, voditeljicom projekta krizne pomoći izbjeglicama i koordinatoricom volontera Volonterskog centra Osijek u Tranzitno prihvatnom centru Slavonski Brod.

09

Tranzitno prihvatni centri na istoku Hrvatske – iskustva s terena Volonterskog centra Osijek

20


INFOSMART #54 | 12/2015

09 TRANZITNO PRIHVATNI CENTRI NA ISTOKU HRVATSKE – ISKUSTVA S TERENA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK

Za početak, drage Jelena i Vanja, kako ste? Znamo da ovo pitanje već djeluje kao floskula, ali vjerujemo da vam nije lako i da posao koji radite ne jenjava.

21

Jelena: Ja sam osobno dobro, a posebice od kada je Vanja u našem timu jer bez nje zaista ne bismo uspjeli ovo raditi na način na koji smo sada angažirani u izbjegličko-humanitarnoj krizi. Rad s izbjeglicama zahtjeva gotovo cjelodnevni angažman na terenu koji se uz ostali posao teško može uskladiti. A mimo terena, opet je tu i onaj logistički dio priče od komunikacije s volonterima, organizacijom prijevoza za volontere, administracija, financije itd. u koji je uključeno i nekoliko ostalih članova našeg tima.

ju na terenu, međutim, uz dobru volju sve se može i za sada odlično funkcionira.

Vanja: Kao što si i sama rekla, nije lako, posla je uvijek na pretek, situacija je krizna i od nas traži brzu i uvijek promptnu reakci-

Jelena, možeš nam kratko reći kako je sve počelo. Kako se Volonterski centar Osijek uključio? Kako je sve to djelovalo

Volonterski centar Osijek

na početku? Je li sada situacija nešto bolja? Imate li podršku lokalne zajednice? Jelena: Sjećam se točno dana kada je sve počelo. 16. rujna najavljivao se dolazak


INFOSMART #54 | 12/2015

izbjeglica u Čepin (mjesto pored Osijeka) gdje su u roku od nekoliko sati bili podignuti šatori za smještanje izbjeglica koje su u tranzitu. Odmah drugi dan, naš se tim složio, budući da je to dio naše misije i vrijednosti koje zagovaramo u zajednici, da ćemo se za početak angažirati na način da uključujemo volontere u rad na terenu i u prikupljanju humanitarne pomoći. Već drugi dan, izbjeglice su pristigle u Beli Manastir, onaj prvi val u kojem smo još svi bili nespremni kada je gotovo 10000 izbjeglica u jednoj noći pristiglo u taj mali gradić. Naše kolege iz Belog Manastira taj su dan odradili sjajan posao. Nekoliko udruga (Crveni križ Osijek i manja društva iz okolnih općina, OAZA i PGDI iz Belog Manastira) u nekoliko sati sve su pripremili, okupili volontere, pripremili staru zgradu vojarne za prihvat izbjeglica, osigurali humanitarnu pomoć, medicinsku pomoć

09 TRANZITNO PRIHVATNI CENTRI NA ISTOKU HRVATSKE – ISKUSTVA S TERENA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK

itd. Vjerujem da su padali s nogu, ali zaista su uspjeli osigurati sve ono što je tada bilo potrebno u vrlo kratkom vremenu. Istoga dana i mi smo otišli u Beli Manastir ponuditi svoju pomoć i pri tome smo odnijeli nešto malo humanitarne pomoći što smo uspjeli prikupiti i/ili kupiti. Putem do Belog Manastira vidjele smo veliki broj izbjeglica koji je pješke krenuo prema našem gradu. Kretali su se u grupicama, majke s djecom, mladi, stariji, bilo je i osoba s invaliditetom, nije bilo lako ostati pribran u tim trenutcima gledajući veliku ljudsku nevolju koja ih je zatekla u tuđoj zemlji. Bilo nam je jasno što nas čeka predvečer u Osijeku... Paralelno s tim, bili smo u kontaktu s članom kriznog stožera s našeg područja, ujedno i članom našeg Savjeta za razvoj volonterstva iz Grada Osijeka koji nam je rekao da se očekuje njihov dolazak navečer

u Osijek gdje će im biti organiziran prijevoz autobusima dalje prema granici s Mađarskom ili Zagrebu. Ujedno, sreća u nesreći, naš angažman u radu s izbjeglicama financijski je podržao i CARE International, organizacija koja je financirala humanitarnu pomoć i troškove nastale volontiranjem u humanitarno-izbjegličkoj krizi. Po dolasku u Osijek, u nekoliko sati organizirali smo 30-ak volontera i nabavku humanitarne pomoći koje smo pakirali u tzv. „putne paketiće“ te smo do navečer napravili 300 paketa koji su se dijelili na autobusnom kolodvoru u Osijeku. Izbjeglice su i dalje pristizale na granični prijelaz Tovarnik tijekom vikenda, a mi smo zajedno s 20-ak volontera proveli taj vikend u razgovoru s izbjeglicama i dijeleći humanitarnu pomoć. Meni osobno, bilo je to sasvim jedno novo iskustvo. Sjećam se, 22


INFOSMART #54 | 12/2015

jedan me mladić zamolio da mu posudim mobitel ne bi li se javio svom ocu u Afganistan samo da mu kaže da je dobro i živ. Nakon razgovora, njegov otac (koji ne zna dobro engleski) zahvaljivao mi je nekoliko puta što sam im omogućila da se čuju makar i nakratko. U svoj toj tuzi i jadu koji ih je zahvatio, razdvajanjima, neizvjesnosti oko budućnosti i životnim nedaćama svi su ti ljudi bili izuzetno ljubazni, pristojni i strpljivi. Zahvaljivali su na svemu što su dobili, a ukoliko im nije bilo potrebno nisu ni uzimali. Bila sam zaista ugodno iznenađena, a srce mi je bilo potpuno ispunjeno. Po završetku vikenda otvorio se tranzitni centar prvo u Opatovcu gdje smo uspjeli dogovoriti podjelu humanitarne pomoći i angažman volontera. Nakon toga, u studenome, tranzitni centar preselio se u Slavon23

09 TRANZITNO PRIHVATNI CENTRI NA ISTOKU HRVATSKE – ISKUSTVA S TERENA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK

ski Brod. U tranzitnim centrima veliku ulogu odigrala je naša Vanja kao koordinatorica volontera i više od 150 volontera koji i dan danas odlaze volontirati u smjenama. Neki od njih s nama su od prvog dana (kao i naša Vanja) i još uvijek nisu izgubili motivaciju i svojim primjerom žive solidarnost. Iako su brojke važne, a njima smo kontinuirano bombardirani preko medija (iako u posljednje vrijeme i sve rjeđe), možeš li nam Vanja kratko opisati kako izgleda jedan dan u Tranzitno prihvatnom centru SB? Koliko je organizacija trenutno na terenu? Vanja: Trento u zimskom prihvatno tranzitnom centru Bjeliš, u Slavonskom Brodu, uz nadzor Ministarstva unutarnjih poslova te koordinaciju Crvenog križa djeluje nekolicina međunarodnih te lokalnih nevladinih organizacija. Neke od njih su IOM, međun-

arodna organizacija za migracije, UNHCR, UNICEF, Save the Children, MAGNA, Caritas, Remar, JRS (Jesuit Refugee Service), Adra, CBA (Croatian Baptist Association), Samaritan’s Purse, Volonterski center Osijek u partnerstvu s CARE Internationalom, Volonterski centar Slavonski Brod. Sve ove organizacije djeluju zajednički, kako bi izbjeglicama pomogle u tranzitu kroz RH te im na taj način osigurale minimum što se tiče hrane, higijenskih potrepština, odjeće, osnovne medicinske pomoći, ili bilo koje druge pomoći i asistencije koja je u trenutku tranzita izbjeglica potrebna ili zatražena. Osim “klasične distribucije” hrane ili odjeće, često smo u direktnom kontaktu s izbjeglicama, razgovaramo s njima, pokušavamo ih ohrabriti, pokušavamo ih umiriti ako su nestrpljivi, objasniti gdje se nalaze, kamo idu….


INFOSMART #54 | 12/2015

09 TRANZITNO PRIHVATNI CENTRI NA ISTOKU HRVATSKE – ISKUSTVA S TERENA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK

centrima (a oba su bila gotovo 100 km udaljena od Osijeka) ipak ukazuje na to da smo u trenutcima krize i potrebe društveno osjetljivi, solidarni, primjećujemo što se događa oko nas i kada možemo svojim doprinosom pomoći da se situacija olakša te da se umanji ljudska patnja i pokaže da poštujemo ljudski dignitet i integritet. Slična situacija bila je i s prošlogodišnjim poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Volonterski centar Osijek

Kakva općenito atmosfera vlada u Osijeku/Opatovcu/Slavonskom Brodu? Osjeća li se ikakva vrsta netrpeljivosti ili je situacija daleko od toga? Jelena: Budući da naša organizacija

okuplja volontere koji vjeruju u ono što mi radimo i zagovaramo, mi osobno nismo mogli osjetiti tu atmosferu netrpeljivosti. Dapače, dosta velik broj građana, volontera koji se prijavio za volontiranje u tranzitnim

Ipak, ako se malo bolje osvrnem oko sebe, ponekad se na ulici mogu čuti komentari tipa: „trebamo zatvoriti granice“, „vratit će ih sve nama“, „uzet će nam poslove kojih ovdje ionako nema“, „nije dobro da se dvije kulture i religije miješaju“ itd. Meni se osobno čini da na samom početku i je vladao nekakav strah, možda iz neznanja, neinformiranosti ili neizvjesnosti među 24


INFOSMART #54 | 12/2015

pojedinim članovima društvima. Koliko je volontera, preko Volonterskog centra Osijek angažirano, do sada? Jelena, znaš li ukupnu brojku volontera na terenu? Jelena: Da, redovno to sve naša Mirta prati i evidentira i vodimo računa o tome. Do sada smo uključili 156 volontera (zaključno s 13.12.) koji su ukupno bili angažirani 7896 volonterskih sati. Kao voditeljica projekta krizne pomoći izbjeglicama i koordinatorica volontera VCO-a, možeš li nam reći Vanja kojim se poslovima bave volonteri u Tranzitno prihvatnom centru Slavonski Brod? Vanja: Volonteri su uključeni i raspoređeni na nekoliko volonterskih pozicija: podjela hrane, podjela odjeće, pomoć službi traženja (razdvojenih obitelji), direktan kontakt i 25

09 TRANZITNO PRIHVATNI CENTRI NA ISTOKU HRVATSKE – ISKUSTVA S TERENA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK

socijalna podrška izbjeglicama kako bi znali gdje su i što ih čeka dalje da se ne osjećaju izgubljeno i nesigurno, pomoć u snalaženju u tranzitnom centru (za medicinsku pomoć), pomoć organizacijama u tranzitnom centru koje se bave djecom (UNICEF, Save the Children itd.). Kako izgleda jedan 'prosječan' dan (koordinatorice) volontera u Tranzitno prihvatnom centru Slavonski Brod? Vanja: Sastanak koordinacije odmah ujutro, snimanje zatečenog stanja i očekivanja u dolascima tijekom dana, nakon svih procjena se radi plan pozicioniranja volontera koji su taj dan u smjeni te plan distribucije humanitarnih paketića koji su kupljeni uz podršku CARE Internationala. Osim ovog, operativnog dijela na terenu, tu je organizacija volontera, akreditacija, prijevoza, obroka…

S kakvim se (teškim) situacijama susrećete na terenu? Vanja: Radi se o kriznoj situaciji gdje je svaki dan novi izazov. Promjene u načinu rada, dolasku izbjeglica, odlasku ili njihovom zadržavanju u kampu, sve to utječe na organizaciju i prilagođavati se moramo svakodnevno. Pošto se posao obavlja na otvorenom, ne smijete zaboraviti kako vrijeme, i vremenske promjene (pogotovo sada za hladnih mjeseci) utječu na naš posao koji za kišnih ili izuzetno hladnih dana zna biti veliki izazov. Što, iz današnje perspektive, vidite kao najveću teškoću u radu s izbjeglicima? Što, s druge strane, vidite kao najveću prednost? Vanja: Za sada, nekih velikih teškoća u radu s izbjeglicama nema, niti se one, uz ovakav


INFOSMART #54 | 12/2015

09 TRANZITNO PRIHVATNI CENTRI NA ISTOKU HRVATSKE – ISKUSTVA S TERENA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK

S obzirom da imate direktnog iskustva u radu na terenu, Jelena reci nam kakve su reakcije državne vlasti, ali i ostalih prisutnih organizacija, odnosno kakva su vaša iskustva u radu s njima?

Volonterski centar Osijek

način prolaza izbjeglica kroz RH mogu očekivati. Tranzitni centar u Slavonskom Brodu je odlično organiziran. Ministarstvo unutarnjih poslova je ovdje odigralo sjajnu ulogu. U tom smislu, najveća prednost i jest dobra organizacija tranzitnog centra i

umreženost svih relevantnih organizacija koje su prisutne, I naravno, ne zaboravimo neumorne volontere bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. Veliko im hvala za njihov angažman.

Jelena: Naša iskustva su zaista pozitivna. Kao što je Vanja već spomenula, Ministarstvo unutarnjih poslova zaista je dobro i pravovremeno reagiralo na novi izazov u našoj regiji i u vrlo kratkom roku sve organiziralo na najbolji mogući način. Sudeći po pričama volontera i naše Vanje, koliko god izazova bilo zaista se svi trude i idu prema zajedničkom cilju. A o reakcijama državne vlasti možda najviše govori činjenica da se Međunarodni dan volontera u tranzitnom centru nije zaboravio. Ministar Ranko Ostojić i njegova zamjenica Ines Krajčak osobno su se zahvalili volonterima i uručili zahvalnice svim organizacijama koje su 26


INFOSMART #54 | 12/2015

09 TRANZITNO PRIHVATNI CENTRI NA ISTOKU HRVATSKE – ISKUSTVA S TERENA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK

prisutne na terenu i koje već više od 2 mjeseca ne posustaju i predano rade u tranzitnom centru. S obzirom na sve do sada rečeno, o čemu je potrebno promišljati u budućem razdoblju? S obzirom na vaše iskustvo, što bi bili nekakvi zaključci za unaprjeđenje kvalitete rada volontera, ali i kvalitetnu brigu i podršku koju im je potrebno pružiti, te općenito kvalitetniju pripremljenost na slične situacije, krizne situacije koje su sve češće svakodnevica Hrvatske, ali i drugih europskih zemalja? Jelena: Općenito, zaključak nam je isti kao i nakon našeg angažmana prošle godine na poplavljenim područjima. Krizne situacije zahtijevaju jedan ozbiljan pristup reagiranja na problem od strane više ključnih dionika (državna vlast, organizacije civilnog 27

Volonterski centar Osijek

društva, stručne službe, građani koji se organizirano ili spontano i samoinicijativno uključuju kao volonteri). Na nacionalnoj razini trebaju biti razrađene procedure i politike koje bi olakšale djelovanje svih ovih aktera onda i lokalno. Nadamo se da će

po pitanju volonterstva Nacionalni program za razvoj volonterstva ovdje ipak odigrati važnu ulogu. Nadalje, uvijek se pojavljuju ista pitanja: pitanja osiguranja volontera za volontiranje u kriznim situacijama, supervizija i podrška volonterima, edukacija


INFOSMART #54 | 12/2015

volontera itd. Drage Jelena i Vanja, hvala vam puno na ovim informacijama, hvala objema na izdvojenom vremenu za ovaj intervju s obzirom da vrijeme nije nešto čega imate na odmet!

09 TRANZITNO PRIHVATNI CENTRI NA ISTOKU HRVATSKE – ISKUSTVA S TERENA VOLONTERSKOG CENTRA OSIJEK

kojih su angažirani tako i države koja bi svojim građanima trebala omogućiti (sigurno) aktivno sudjelovanje u zajednici.

Prema riječima naših kolegica iz Volonterskog centra Osijek, stječe se dojam da su volonteri uistinu žila kucavica tranzitno prihvatnih centara za izbjeglice. Pomoć i podrška koju pružaju izbjeglicama, ali i ostalima na terenu čine se neophodnima za svakodnevno funkcioniranje kampova. Motivacija i potreba za pružanjem pomoći izbjeglicama koju svakodnevno pokazuju zaslužuje posebno hvala, zaslužuje duboki naklon jer na terenu ne ostavljaju samo fizički angažman, nego i srce! Stoga zaslužuju i adekvatnu podršku od onih čija su odgovornost – kako organizacija preko 28


INFOSMART #54 | 12/2015

Predstavljamo

10

GOOD Inicijativa – predstavljanje Inicijative i kampanje “Naučimo biti veliki”

29

Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav iliti GOOD Inicijativa je inicijativa koja okuplja 34 organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima. Organizacije okupljene u GOOD Inicijativu su kroz višegodišnji rad i suradnju sa školama i drugim dionicima iz odgojno-obrazovnog sustava prepoznale važnost zagovaranja uvođenja kvalitetnog i sustavnog građanskog odgoja i obrazovanja (u nastavku GOO). Potreba za aktivnim angažmanom organizacija civilnog društva u ovom području proizlazi iz trenutne situacije u kojoj, unatoč jasnim pokazateljima kako je građanski odgoj i obrazovanje potreban u školama, mjerodavnim instituci-

jama fokus obrazovne politike nije usmjeren na njegovo uvođenje. Tijekom svog djelovanja GOOD Inicijativa provela je istraživanja o znanjima i stavovima učenika i mladih o društvenim i političkim procesima, doprinijela je razvoju nacionalnih dokumenata koji definiraju nastavni plan i program GOO-a, sudjelovala u aktivnoj provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja u školama, kako u eksperimentalnom programu šk. god. 2013./2014. tako i u redovnim aktivnostima škola, te je sudjelovala u političkim procesima, organizaciji i provedbi stručnih i senzibilizacijskih edukacija iz ovoga područja. Početkom šk. god. 2015./2016. GOOD Inicijativa je, uz potporu Mreže fondacija Otvoreno društvo, pokrenula javnu kampanju za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole


INFOSMART #54 | 12/2015

pod nazivom “NAUČIMO BITI VELIKI”. Cilj kampanje je informirati o građanskom odgoju i obrazovanju te potaknuti odgovorno uključivanje svih ključnih aktera (učitelja i nastavnika, učenika i roditelja) u javnu raspravu kako bi u škole sustavno bio uveden kvalitetan Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja. U sklopu kampanje osmišljeno je šest spotova koji se bave sa šest ključnih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja (društvena, ljudsko-pravna, politička, gospodarska, ekološka i interkulturalna). Navedenih šest spotova moguće je pogledati klikom na vimeo profil GOOD Inicijative.

10 GOOD INICIJATIVA – PREDSTAVLJANJE INICIJATIVE I KAMPANJE „NAUČIMO BITI VELIKI“

Iz moje perspektive u kojem različiti dionici iznose vlastita razmišljanja o temi uvođenja i provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u školama.

Osim informacija o GOOD Inicijativi i navedenoj kampanji, na stranicama Inicijative moguće je pronaći EDU katalog odnosno katalog programa neformalnog obrazovanja OCD-a na području Hrvatske te blog

30


INFOSMART #54 | 12/2015

Sudjelovali smo

11

Međunarodna CEV policy konferencija “Helping hands” Hope for Europe! 31

CEV

Konferencija “Helping Hands“ Hope for Europe!” koja se održala u Briselu, u listopadu 2015., bila je usmjerena na politike, točnije imala je za cilj revidirati ključne tvrdnje iz 2011 Europske godine volontiranja, odnosno jesu li preporuke, aspiracije i obaveze realizirane u praksi i do koje mjere. Tijekom EGV 2011 izrađen je dokument koji je bio temelj za revidiranje

učinjenoga tijekom ove konferencije, Skup politika o volonterstvu u Europi (P.A.V.E.). Prema rečenome na konferenciji, kao i prema informacijama sakupljenima za pojedinu temu, vidljivo je da postoji još uvijek puno toga što se treba napraviti kako bi se realiziralo zamišljeno tijekom 2011 Europske godine volontiranja. Pet godina nakon EGV 2011, plan politika za


INFOSMART #54 | 12/2015

11 MEĐUNARODNA CEV POLICY KONFERENCIJA “HELPING HANDS” HOPE FOR EUROPE!

nadolazeće godine trebao bi se odnositi na sljedeće:

Priznavanje – stjecanje znanja kroz volontiranje treba biti na pravi način prepoznato i vrednovano. Realna vrijednost – prilikom kreiranja politika vezanih uz volonterstvo kao dokaz treba uzimati u obzir doprinos volonterskog rada ekonomiji i socijalnoj koheziji. Okvir za regulaciju – Europa još uvijek treba koordiniranu politiku o volonterstvu s jednom kontakt – točkom u institucijama Europske unije. Lokalne politike o volonterstvu treba nagraditi kada su dobro razvijene, u skladu s preporukama iz P.A.V.E. dokumenta, te ih treba podržati i poboljšati kada nisu, kako bi se osigurala kvaliteta tih politika. Resursi – volonteri i organizatori volonti-

CEV

ranja, uključujući i organizacije koje pružaju savjetodavnu podršku i edukaciju o volonterstvu i menadžmentu volontera trebaju biti adekvatno financirane i podržane, također i kroz korporativno volontiranje.

simbolu važnosti volontera i načina na koji volonteri utjelovljuju europske vrijednosti, doprinose otpornosti i pružaju fleskibilan i pragmatičan odgovor na zajedničke izazove.

Izbjeglice – P.A.V.E. dokument izrađen je u kontekstu ekonomske krize, a pet godina poslije činjenica da su volonteri temelj podrške koja se pruža izbjeglicama koje traže utočište u Europi, daje specifičan kontekst. Radi se o trenutačnom primjeru i

Tijekom konferencije dogovoreno je i zajedničko pismo donositeljima odluka usmjereno upravo na važnost volontera u trenutnoj izbjegličkoj humanitarnoj krizi. Pismo možete pročitati na web stranici Hrvatske mreže volonterskih centara.

32


INFOSMART #54 | 12/2015

Sudjelovali smo

12

Konferencija: “Prema punim potencijalima – Volontiranje osnažuje ljude i zajednice” 33

Sudjelovali smo u konferenciji “Prema punim potencijalima – Volontiranje osnažuje ljude i zajednice”  na kojoj su Mreža mladih  Hrvatske u partnerstvu s Volonterskim centrom Zagreb i Sveučilištem u Rijeci u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca predstavili Povelju o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem. Poveljom se poslodavce i obrazovni sektor potiče na priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem u procesu ostvarivanju punih ljudskih potencijala. Tako se usvajaju standardi i dobre prakse u procesima zapošljavanja, profesionalnog usavršavanja i napredovanja na radnom mjestu koji počivaju na prepoznavanju važnosti volontiranja te njegovih dobrobiti za pojedince, organizacije, zajednice i cjelokupno društvo. Vrednovanje kompe-

tencija stečenih volontiranjem također nudi brojne mogućnosti u obrazovanju studenata te za njihovu mobilnost u obrazovnom sustavu. Poslodavci koji su potpisali Povelju prepoznali su potencijal volontiranja u razvoju boljeg društva, a time istovremeno poboljšavaju svoj učinak u izgradnji ljudskih potencijala te grade pozitivan imidž svoje tvrtke. S druge strane obrazovne ustanove potpisnice Povelje stvaraju poticajno okruženje za razvijanje punih potencijala svojih studenata te uspješno ispunjavaju svoju društvenu misiju. Lista poslodavaca i udruga koje su potpisale povelju su: Grad Zagreb, Hrvatska udruga poslodavaca, Abrakadabra ik d.o.o.,  Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, CHRONOS Info d.o.o., 


INFOSMART #54 | 12/2015

12 KONFERENCIJA: “PREMA PUNIM POTENCIJALIMA – VOLONTIRANJE OSNAŽUJE LJUDE I ZAJEDNICE”

dm-drogerie markt, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment,  ERSTE&Steiermärkische Bank d.d.,  GRAWE Hrvatska d.d., Hrvatska mreža volonterskih centara, Hrvatski telekom d.d., IBM Hrvatska d.o.o.,  INA d.o.o.,  M.E.P. d.o.o., Mreža mladih Hrvatske, PBZ d.d., Publicis Groupe, Ramiro d.o.o., Udruga OSI - osoba s invaliditetom Kutina,  Udruga za promicanje kulture u poslovanju, Udruga Zvono, VIPnet d.o.o., Volonterski centar Zagreb. Svi zainteresirani za više informacija o Povelji i njezino potpisivanje mogu posjetiti web stranicu www.povelja.hr. Potpisivanje Povelje

34


INFOSMART #54 | 12/2015

Sudjelovali smo

13

Regionalna konferencija organizacija civilnoga društva Slavonije i Baranje “Vrline solidarnosti” 35

7. prosinca 2015. godine u Hotelu Osijek sudjelovali smo na Regionalnoj konferenciji organizacija civilnoga društva Slavonije i Baranje “Vrline solidarnosti” koju je povodom obilježavanja svojeg desetogodišnjeg djelovanja organizirao Volonterski centar Osijek. Program konferencije uključio je Panel raspravu: “Europska solidarnost i uloga organizacija civilnoga društva”, na kojoj su otvorene teme i pitanja važna za održivost i razvoj civilnoga društva vezanih uz budućnost temeljnih Europskih vrijednosti, na koji način hrvatsko civilno društvo može doprinijeti učvršćivanju koncepta i vrijednosti demokracije te izgradnji otvorenog demokratskog društva te kako dodatno osnažiti ulogu OCD-a u osiguravanju adekvatnih odgovora na humanitarnu izbjegličku krizu.

Potom je uslijedila tema Novi prostori razvoja: Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020 u sklopu koje su predstavljeni natječaji u najavi Ministarstva rada i mirovinskog sustava “Uspostava institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj društvenog poduzetništva” i “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika I” te primjer dobre prakse iz područja društvenog poduzetništva ACT grupe iz Čakovca. Također, predstavljen je i natječaj u najavi Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske “Podrška razvoju partnerstava OCD-a i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno-korisnog učenja“ te primjer dobre prakse Ekonomskog fakulteta u Osijeku “Društveno-korisno učenje”. Završni dio konferencije bio je posvećen predstavljanju strateških ciljeva i oblika


INFOSMART #54 | 12/2015

13 REGIONALNA KONFERENCIJA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA SLAVONIJE I BARANJE “VRLINE SOLIDARNOSTI”

podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za novo četverogodišnje razdoblje od 2016. do 2020. godine. Na konferenciji je sudjelovalo 80-tak predstavnika udruga iz različitih dijelova Hrvatske te predstavnici ustanova i lokalne samouprave s područja Slavonije i Baranje. Konferencija Vrline solidarnosti

Konferencija Vrline solidarnosti

36


INFOSMART #54 | 12/2015

Sudjelovali smo

14

Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzor-u 2020.

37

SMART je sudjelovao u nacionalnoj radionici “Vizija građana” koja je održana u četvrtak, 3. prosinca 2015. godine u Zagrebu. Radionica je okupila 39 građana i građanki koji su kroz vođeni proces kreiranja šest vizija željene budućnosti Europe 2050. prenijeli svoje želje, očekivanja, nadanja i strahove u pripremljeni obrazac koji će poslužiti za daljnji proces vizioniranja budućnosti Europe. Aktivno se sudjelovalo u procesu vizioniranja, te se kroz osobna očekivanja, male osobne priče i stvaranje grupnih nacrta vizija, zaključno predstavilo ukupno šest vizija za Europu 2050. Projekt CIMULACT (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020) financira se iz programa Europske unije Obzor 2020. - Okvirnog programa za istraživanje i inovacije 2014. 2020. ODRAZ - Održivi razvoj zajednice

jedan je od 30 partnera, zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj. Projektni konzorcij čine organizacije iz 28 članica Europske unije te po jedna partnerska organizacija iz Švicarske i Norveške. Projektom će se proširiti rasprava o znanosti, tehnologiji i inovacijama (STI - Science, Technology and Innovation), povećat će se znanstvena pismenost u širem smislu, koja podrazumijeva poznavanje društvene uloge znanosti, tehnologije i inovacija te će pridonijeti boljem razumijevanju između znanstvenih dionika, kreatora politika i građana.


INFOSMART #54 | 12/2015

Udruga SMART

Kontakti

Udruga za razvoj civilnog društva SMART potiče djelotvornost neprofitnog sektora i međusektorske suradnje te promiče razvoj volonterstva. U svom radu SMART povezuje neformalno obrazovanje sa savjetovanjem, informiranjem i utjecanjem na javne politike. SMART surađuje s organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, lokalnom i regionalnom samoupravom i građanskim inicijativama na načelima odgovornosti, aktivnog uključivanja i poštivanja različitosti.

SMART Rijeka Adresa: Blaža Polića 2/IV, Rijeka Telefon: 051/332-750 E-mail: smart@smart.hr Web: www.smart.hr SMART Zagreb Adresa: Ljudevita Posavskog 2/4, Zagreb Telefon: 01/4655-201 E-mail: smart@smart.hr Impressum Izdavač: Udruga za razvoj civilnog društva SMART Grafičko oblikovanje: Studio Pixel, Rijeka

Impressum


INFOSMART #54 | 12/2015

Info Smart #54  

Polugodišnje glasilo udruge za razvoj civilnog društva Smart.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you